Sunteți pe pagina 1din 2

i

Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a 2022 (EN IV 2022)

FIŞĂ DE EVALUARE
MATEMATICĂ
1
Partea I - Numele şi prenumele elevului: _______________________________________________________________________________
Şcoala: _______________________________________________________________________ Clasa: __________Testul: _______

RĂSPUNS PARŢIAL RĂSPUNS


ITEMI RĂSPUNS CORECT LIPSĂ RĂSPUNS
CORECT INCORECT
I. 1
I. 2
I. 3
I. 4
I. 5

01
I. 6
I. 7
I. 8 43
I. 9
I. 10
I. 11
I. 12
I. 13
I. 14
-

I. 15
I. 16
I. 17
I. 18
i

I. 19
I. 20
s
IASI
PARADIS
GIMNAZIALA
SCOALA
IASIEN_IV_Matematica_Caiet
PARADIS
GIMNAZIALA
SCOALA
Data: Semnătura:
Ia

1
La finalul evaluării, pentru fiecare test evaluat se completează, de către cadrul didactic evaluator prin transcrierea, în dreptul itemului, a codului acordat, conform clasificării din Caietul
cadrului didactic.
i
Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a 2022 (EN IV 2022)

FIŞĂ DE EVALUARE
MATEMATICĂ

Partea a II-a2 - Evaluarea calitativă Numele şi prenumele elevului: ______________________________________________________


Şcoala: _____________________________________________________________________ Clasa: _____________ Testul:_____

Achiziţii relevante pentru


formarea şi dezvoltarea
capacităţilor de operare cu

01
numere naturale, cu
elemente intuitive de
geometrie, cu unități de
măsură, de organizare și
43
reprezentare a datelor şi
rezolvare de probleme
Achiziţii parţial dobândite,
necesitând aprofundare,
-

dezvoltare, măsuri remediale


Comentarii:
s i
IASI
PARADIS
GIMNAZIALA
SCOALA
IASIEN_IV_Matematica_Caiet
PARADIS
GIMNAZIALA
SCOALA
Data: Semnătura:
Ia

2
Se completează, de către cadrul didactic de la clasă, prin selectarea/ integrarea descriptorilor corespunzători codurilor din Caietul cadrului didactic. Scopul este de a prezenta echilibrat,
argumentat, cu exemple, performanţele fiecărui elev.

S-ar putea să vă placă și