Sunteți pe pagina 1din 4

Doamnei Angela MOTUZOC,

Preşedinte al Consiliului Superior al Procurorilor,


mun. Chişinău, MD-2001, bd. Ștefan cel Mare şi Sfînt, 73,
tel: (0-22) 828 501, email:aparat@csp.md

Domnului Sergiu LITVINENCO,


Ministru al Justiţiei, Ministerul Justiţiei al R.M.,
mun. Chişinău, MD-2012, str. 31 August 1989, nr. 82,
tel: (+373 22) 235726, email: secretariat@justice.gov.md

Domnului Lilian CARP,


Deputat în Parlamentul Republicii Moldova,
Preşedintele Comisiei parlamentare securitate naţională,
apărare şi ordine publică,
Parlamentul Republicii Moldova,
mun. Chişinău,MD-2073, bd. Ştefan cel Mare, 105,
tel.: 022-820-390, lilian.carp@parlament.md, info@parlament.md

Domnului Dorin RECEAN,


Secretar al Consiliului Suprem de Securitate,
Consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul apărării şi securităţii naţionale,
Președinția Republicii Moldova,
mun. Chișinău, MD-2073, bd. Ștefan cel Mare, 154,
tel.: (+373) 22 265 236, email: cancelaria@prm.md

de la : Sorin STATI,
or. Făleştiu, MD-5902, str. Moldovei, 29 ap.1,
mob: 0-69300551, email: sorin.stati@mail.ru

SESIZARE,
în temeiul .......
şi Denunţ în temeiul Art. 262-263 C.P.P.

Stimată Doamnă Preşedinte


al Consiliului Superior al Procurorilor

1
Eu, Sorin Stati, prin prezenta Vă exprim înalta considerare şi doresc să Vă informez că în
perioada februarie-decembrie 2011 eu am deţinut funcţia de administrator al Î.S.
“Moldaeroservice”, companiE care gestiona aeroportul internaţional Bălţi-Leadoveni şi care
presta servicii în domeniul agriculturii prin intermediul elicopterelor de tip MI-2. În acea
perioadă, eu am fost sesizat de către electricianul întreprinderi cu privire la faptul că un agent
economic care închiria un imobil ce aparţinea întreprinderii şi care avea genul de activitate de
spălătorie pentru automobile s-a conectat clandestin la sursa de enrgie electrică şi în afară de
electricitatea care era consumată prin contorul electric, în sume minime, consuma energie
electrică din contul Î.S. “Moldaeroservice”, fără a fi contabilizat acest consum. Faptul dat era
confirmat şi prin facturile exagerate care parveneau de la prestatorul de energie elctrică.
Atunci, a fost organizat un control inopinat, a fost constatat faptul furtului de electricitate, care
se înfăptuia de cîţiva ani şi eu personal am sesizat poliţia. În baza unui regulament al ANRE a
fost calculată suma prejudiciului adus întreprinderii. Dosarul penal intentat era în gestiunea
Procurorului în Procuratura în Transport pe atunci, Domnul Dumitru ROBU. Reprezentantul
agentului economic a întreprins mai multe tentative pentru a mă convinge să renunţ la
revendicarea prejudiciului adus întreprinderii, şi după mai multe încercări ale sale eşuate, am
refuzat să-l mai primesc la audienţă. La ultima discuţie tot el mi-a sugerat faptul că a rezolvat
problema cu Procurorul şi dosarul penal va fi clasat. Peste ceva timp eu am fost chemat de
către Dumitru ROBU, care personal m-a informat că ar fi bines să nu creez probleme în cadrul
acestui dosar penal, care a fost deja clasat. Ordonanţa de clasare nu a fos expediată la Î.S.
“Moldaeroservice”, respectiv nu a fost contestată, în aceste condiţii cazul dat a fost
muşamalizat, iar persoana responsabilă de furt s-a eschivat de la răspunderea penală. Tot în
perioada dată, eu am depus mai mult de cinci denunţuri la M.A.I., cu privire la delapidările de
resurse financiare care au avut loc la Î.S. “Moldaeroservice”, în proporţii deosebit de mari.
Aceste denunţuri au fost expediate conform competenţei spre examinare către Direcţia Poliţia
în Transport, Secţia Infracţiuni Economice. În cele din urmă, a fost desemnată Inspecţia
Financiară pentru a verifica faptele denunţate, a le documenta şi a stabili suma prejudiciului,
fiind întocmit un act în acest sens. Imediat după aceste evenimente, au fost intentate cinci
dosare penale, care erau gestionate de către Procurorul în Procuratura în Transport, Domnul
Igor CHIRIAC, coleg al lui Dumitru ROBU, şi actual deputat PAS. În cadrul acelor dosare penale
au avut loc mai multe acţiuni speciale de investigaţii, printre care ridicări de documente şi
percheziţii la domiciliile pretinşilor infractori. Peste ceva timp, am aflat că toate dosarele penale
au fost clasate, eu am fost vizitat la întreprindere de către una din persoanele denunţate de
către mine, care în opinia mea se făcea vinovată de acele delapidări, şi care m-a informat că el a
cheltuit sume mari de bani pentru a rezolva problemele cauzate de către mine, şi dacă voi
continua, va fi nevoit să investească în persecutarea mea cu dosare penale şi va crea probleme
şi de alt gen. Ordonanţele respective de clasare nu au fost expediate la Î.S. “Moldaeroservice”,
respectiv nu au fost contestate, şi într-un final suma prejudiciilor nu a fost returată.
Tot în acestă perioadă, eu eram des vizitat de către colaboratorii Secţiei Infracţiuni
Economice din cadrul Direţiei Poliţiei în Transport, care aveau un comportament destul de
arogant şi incorect, în opinia mea. O dată, ei s-au adresat cu rugămintea de a le oferi camionul
care transportă combustibil, care era la balanţa întrprinderii pe o perioadă de cîteva zile, pe
timp de noapte. Eu am insistat să fiu informat cu privire la necesitatea dată şi care era scopul
oferirii acestui camion. Am fost informat că ei au o înţelegere la Î.S. “Calea Ferată”, şi urmează
să transporte benzină şi motorină, din cisternele care aparţin unei companii petroliere, către
staţiile peco, unde acest volum de combustibil urma a fi comercializat în afara evidenţei
contabile, deci să fure combustibilul. Eu am refuzat, şi ulterior au avut loc mai multe scandaluri

2
între mine şi reprezentanţii poliţiei. Într-o zi, eu am fost vizitat la Î.S. “Moldaeroservice” de
către colaboratorii acestei secţii, şi anume Nicolae GAVRILIŢ, Vasile MALIMON, Sergiu
CIOBANU, Nicolae TRAIAN (şeful lor Vitalie BRICEAG, nu a fost prezent). În rezultat a avut loc o
ceartă, poliţiştii m-au imobilizat, iar Nicolae GAVRILIŢ a luat fără permisiune mai multe
documente care se aflau pe masa de lucru şi ei au plecat. După care, eu am observat că sînt
permanent filat, în mode deschis, timp de cîteva zile de către colaboratorii acestei secţii din
mun. Bălţi. Automobilul lor permanent era parcat ţingă sediul întreprinderii, la vedere, aceasta
fiind o acţiune de intimidare. În cele din urmă, am depus un denunţ la Procuratura Generală şi
Serviciul de Informaţii şi Securitate, care au fost direcţionate către Procuratura Anticorupţie,
fiind apoi emisă Ordonanţă de neîncepere a urmăririi penale. Cu aceşti colaboratori ai MAI eu
mă cunosc din 2009, de atunci cînd eram director la Centrul de Prelucrare şi Transportare
Poştă, filială a Î.S. “Poşta Moldovei”, anume ei au „investigat” denunţul meu cu privire la
contrabanda de anabolizante care se realiza prin intermediul reţelei poştale, ca apoi să aflu că
ei s-au făcut complici cu acele patru grupări cirminale care activau şi respectiv au muşamalizat
dosarul penal, iar eu am fost constrîns să demisionez din funcţia deţinută. Ulterior, am obţinut
nişte acte care confirmă implicarea lor în gestionarea contrabandei cu anabolizante.
În decembrie 2011 eu am fost desemnat în funcţia de administrator al Î.S. „MoldATSA”,
care prestează servicii de navigaţie aeriană, fiind monopolist în R.M.. Chiar în primele zile am
fost contactat de către Procurorul în Procuratura în Transport, Domnul Roman CLIM, cu care mă
cunoşteam de mai mulţi ani, deoarece atunci cînd activam în S.A. “Aeroport Handling”,
Dumnealui era angajat în cadrul Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău”, serviciul Profiling.
Procurorul Roman CLIM, m-a informat că Nicolae GAVRILIŢ este şocat de faptul că am
ajuns director la aşa o întreprindere importantă şi pentru a evita anumite probelme, ar fi bine
să accept o întrevedere cu el. Discuţia a avut loc la mine în birou şi Nicolae GAVRILIŢ a cerut un
fel de împăcare, mai bine zis Dumnealui a vut ca eu să nu apelez la funcţionarii de rang înalt
pentru a le comunica fărădelegile care acesta le înfăptuieşte. Apoi, Procuroul Roman CLIM, des
mă invita la Dumnealui în birou pentru a-mi arăta rapoartele ofiţerilor de urmărire penală din
cadrul secţiei condusă de către Nicolae GAVRILIŢ, cu propunerea de iniţiere a diverselor dosare
penale. Eu am aflat că au fost organizate mai multe scrisori anonime de către aceşti
colaboratori ai MAI, ca apoi tot ei să investigheze pretinsele infracţiuni. Şi de fiecare dată
Roman CLIM îmi prezenta Ordonaţele sale de neîncepere a urmăririi penale. El declara că
Nicolae GAVRILIŢ este un duşman periculos şi poate crea probleme majore şi mult timp el nu-l
va putea reţine. Suplimentar, angajaţii Î.S. „MoldATSA” îmi comunicau că erau abordaţi de către
angajaţii poliţiei şi li se cereau informaţii din cadrul întreprinderii, documente, şi denunţuri
calomnioase la adresa mea. În cele din urmă şi Roman CLIM în ceput să manifeste un
comportament urît, arogant, cu aluzii, intimidări şi tentative de şantaj. El după mai multe
discuţii, destul de complicate, a creut să fie angajată soţia lui la Î.S. „MoldATSA”, fapt care cu
părere de rău în cele din urmă a fost acceptat de către mine, ea fiind angajată în calitate de
jurist. Apoi, el a cerut să fie angajată şi soţia lui Dumitru ROBU, care a fost angajată în calitate
de funcţionar simplu, responsabil de certificarea ISO a întreprinderii, ceea ce ţine de evidenţa
documentelor, a corespondenţei interne şi externe şi alte chestiuni organizatorice interne şi
administrative. Apoi, Roman CLIM a cerut să fie angajată soţia sau o rudă a Procurorului Igor
CHIRIAC, obţinînd refuz în acest sens, şi în cele din urmă Procurorul Roman CLIM mi-a
comunicat că Igor CHIRIAC este foarte supărat şi să mă aştept la consecinţe. Apoi, Roman CLIM
a cerut un laptop performant pentru Igor CHIRIAC şi a primit refuz, apoi a cerut benzină şi
motorină pentru sine şi Dumitru ROBU, primind refuz. În cele din urmă, a cerut condiţionere
pentru birourile din clădirea Procuraturii în Transport. Pentru a scăpa de această problemă i-am

3
declarat că donaţiile sînt în competenţa exclusivă a consiliului de administraţie, şi să se
adreseze cu un demers oficial. Eu ştiam că sponsorizarea instituţiilor de Stat este interzisă de
legislaţia în vigoare şi eram convins că solicitarea dată va fi respinsă, dar ei au intervenit la
membrii consiliului de administraţie şi a fost adoptată decizia cu privire la sponsorizare, după
care prin procesul-verbal al consiliului am primit indicaţia de a realiza acestă achiziţie în
beneficiul Procuraturii în Transport. Imediat după aceasta, a parvenit şi demersul de la Poliţia în
Transport cu privire la alocarea tehnicii de calcul ca sponsorizare, acest fapt clar a probat că
toate acţiunile procurorilor şi a poliţiştilor erau coordonate şi ei actau ca un grup criminal
organizat. Solicitări de a angaja rude ale poliţiştilor au parvenit permanent şi tot aşa de
permanent erau respinse, deşi după plecare mea din funcţie au fost angajate la Î.S.
„MoldATSA”, persoane din anturajul lui Nicolae GAVRILIŢ.
După plecarea mea din funcţie Diana ROBU a fost avansată pînă la funcţia de şef al
secţiei calitate, deşi în opinia mea o persoană care nu deţine studii tehnice de controlor avia nu
ar putea verifica şi asigura calitatea prestării acestor servicii. Din informaţiile pe care eu le
deţin, avansarea Dianei ROBU a fost condiţionată de acordarea protecţionismului din partea lui
Dumitru ROBU directorului actual al întreprinderii. În anul 2019, au avut loc cîteva incidente
grave, în opinia mea, în activitatea Î.S. „MoldATSA”, care urmau obligatoriu să se finiseze cu
anchete penale şi atragerea la răspundere inclusiv a persoanelor vinovate din cadrul organului
executiv al întreprinderii. În unul din cazuri, controlorul avia a permis decolarea unei aeronave,
pista de decolare fiind la moment ocupată de către nişte camioane care nu au finisat lucrările
de întreţinere. În al doilea caz, o aeronavă de mici dimensiuni care a decolat de pe aerodromul
Vadul Lui Vodă, a intersectat traectoria de zbor a unei aeronave cu pasageri care efectua o rută
regulată, la o distanţa critică de aceasta, adică traectoriile s-au intersectat, distanţa între
aeronave fiind de cîteva zeci de metri, din informaţiile primite de alţi controlori de navigaţie
aeriană. Ambele cazuri au fost făcute publice de către mine în 2019. În unul din cazuri eu am
depus un denunţ la Procuratura municipală, la insistenţa mea am fost ulterior audiat, fiind
însoţit de către un avocat, ca apoi să aflu că a fost emisă Ordonanţă de naîncepere a urmării
penale, care identic nu mi-a fost expediată mie pentru a beneficia de dreptul de a o contesta.
Aici vreau să adaog, că la acea audiere Procurorul pe caz a dat dovadă de un comportament
neadecvat, a întreprins mai multe tentaive de a mă intimida, cu scopul să renunţ la cerinşa mea
ca cazul dat să fie investigat, totodată el apus accent pe chestiunea de unde eu cunosc
informaţiile date şi cine sînt sursele mele de informare din aeroport. Din informaţiile pe care eu
le deţin din cadrul Procuraturii Generale cazurile date au fost muşamalizate de către Dumitru
ROBU pentru a asigura pretecţionismul direcorului Î.S. „MoldATSA”şi soţiei sale care are o
funcţie de răspundere în cadrul organului executiv al companiei.
Vreau să comunic că acestea nu sînt unicele informaţii pe care le deţin cu privire la
pretinsele infracţiuni săvîrşite de către foştii Procurori în Procuratura în Transport Igor CHIRIAC
şi Dumitru ROBU, totodată vreau să atrag atenţia că unele probe în acest sens sînt deţinute de
către mine, sau cunosc unde acestea pot fi regăsite.
Solicit să fie întreprinse toate acţiunile legale de rigoare în vederea investigării cazurilor
expuse de încălcare a legislaţiei în vigoare de către actualul Procuror General interimar Dumitru
ROBU.
Cu respect, Sorin STATI

data: 23.06.2022

S-ar putea să vă placă și