Sunteți pe pagina 1din 5

Procuratura raionului Sîngerei

or. Sîngerei, str. Testemiţenu, 4

copia pentru informare


Parlamentul Republicii Moldova
Deputat Gheorghe Ichim
mun. Chișinău,
str. Ștefan cel Mare, 105

de la Svetlana Lopotenco,
s. Bălășești, r-nul Sîngerei
tel. 069352805
svetlanalopotenco @mail.ru

PLÂNGERE
În fapt, la 24.06.2022 în jurul orelor 16:00, în incinta Liceului Teoretic
Alexandru Agapie din s. Pepeni, r-nul Sîngerei, în biroul dnei directoare, Rudei
Liuba am fost șantajată, intimidată și impusă să scriu cerere de demisie din funcția
de vice-directoare pentru educație a Liceului Teoretic Alexandru Agapie din s.
Pepeni, r-nul Sîngerei de către Cernei Oleg, care deține funcția de consilier raional
al Consiliului raional Sîngerei precum și consilier local al Consiliului s. Pepeni, r-
nul Sângerei.
La 23.06.2022, am fost sunată de directoarea Liceului Teoretic Alexandru
Agapie din s. Pepeni, r-nul Sîngerei, Rudei Liuba pentru a veni la liceu și scrie cerere
de demisie deoarece aceasta a fost amenințată de Cernei Oleg ca să rezolve cu
eliberarea mea din funcție și numirea acestuia în locul meu, întru-cât tot la
23.06.2022 Cernei Oleg a scris cerere de angajare în calitate de profesor de istorie
la Liceul Teoretic Alexandru Agapie din s. Pepeni, r-nul Sîngerei și i-a comunicat
că vrea el să dețină funcția de vice-director pentru educație din cadrul liceului. În
cadrul discuțiilor cu dna directoare, Rudei Liuba, i-am comunicat că funcția dată nu
o pot elibera până la 1 septembrie 2022, deoarece soțul este diagnosticat cu tumoare
cerebrala în stadiu avansat și sunt circumstanțe care nu îmi permit, dar din 1
septembrie 2022 voi scrie cerere de demisie din funcția de vice-director pentru
educație și voi rămâne doar ca profesoară. Rudei Liuba mi-a comunicat că ea
demisionează în această situație deoarece este restrânsă să întreprindă niște acțiuni
ilegale.
Astfel, la 24.06.2022 Cernei Oleg, aflându-se în biroul de serviciu al
directoarei Liceului Teoretic Alexandru Agapie, s. Pepeni, r-nul Sîngerei, Rudei

1
Liuba și în prezența acesteia, m-a amenințat, intimidat și impus să scriu cerere de
demisie din funcția de vice-directoare pentru educație a Liceului Teoretic Alexandru
Agapie din s. Pepeni, r-nul Sîngerei, cu scopul de a elibera funcția dată pentru a fi
angajat acesta.
Din start am fost abordată jignitor de către Cernei Oleg iar în cadrul discuției
am fost întrebată agresiv și intimidator de către acesta dacă am vorbit cu Mihail
Curciuc, care deține funcția de Șef interimar Direcția Educație Sîngerei și care
decide asupra angajărilor și eliberărilor de personal din sistemul educațional
Sîngerei și mi-a comunicat că Mihail Curciuc trebuia să îmi propună o altă funcție
în loc, în s. Răzălăi, r-nul Sîngerei, la Centrul de creație. Eu i-am răspuns că nu am
vorbit cu Mihail Curciuc despre acest subiect și am întrebat care este problema.
Cernei Oleg mi-a reproșat că problema este în mine și în funcția de vice-directoare
pentru educație pe care o dețin eu în cadrul liceului, ordonându-mi să o eliberez
imediat prin scrierea cererii forțate de demisie. Eu i-am explicat că nu pot imediat
să eliberez această funcție din cauza că sunt circumstanțe care nu îmi permit dar am
zis că o să eliberez funcția la 18 iulie, sau cel târziu la 1 septembrie, când se termină
concediu meu. Auzind acestea, Cernei Oleg s-a înfuriat și a strigat la mine: “Nu, nu,
tu azi o demisionezi, acum!” Văzând asemenea amenințări, având sentimente de
teamă și frică, am spus că scriu cererea acum și am ieșit din biroul dnei directoare
pentru a merge la mine în birou să scriu cererea de demisie. Însă, nu am reușit bine
să ies din biroul dnei directoare că, Cernei Oleg a venit din urma mea și a început a
striga și amenința ca să merg să scriu cererea de demisie acum, în birou la dna
directoare, față de el, pentru ca el să îmi poată dicta sub presiune cerea dată. Fiind
speriată și stresată am acceptat condițiile lui Cernei Oleg și am mers în biroul
directoarei să scriu cerea de demisie, astfel Cernei Oleg dictându-mi tot conținutul
cererii cu un ton agresiv și impunător. Ulterior, Cernei Oleg a luat cererea mea și a
înaintat-o dnei directoare, Rudei Liuba ordonându-i, la fel cu un ton autoritar, să
semneze cererea mea de demisie. Doamna directoare însă, a menționat că nu poate
semna deoarece ea la fel a depus cerere de demisie din funcția de directoare a
Liceului Teoretic Alexandru Agapie, s. Pepeni, r-nul Sîngerei. Auzind acestea,
Cernei Oleg s-a înfuriat și mai tare și a exclamat: “ Nu, până nu se rezolvă să mă
angajezi pe mine ca vice-director pentru educație în cadrul liceului și nu o eliberezi
pe Lopotenco Svetlana, tu nu te duci nicăieri! Tu nu ești eliberată!”
Vreau să menționez că Cernei Oleg prin înțelegere prealabilă cu Mihail
Curciuc, și-au propus eliberarea mea din funcție și angajarea lui Cernei Oleg, astfel
aceștia, după un plan bine stabilit, urmau ca în locul funcției pe care o dețin, pentru
a putea fi angajat Cernei Oleg, să îmi fie propusă funcția de la Centrul de Creație
Răzălăi. Iar amenințarea din partea lui Cernei Oleg a luat cea mai intimidantă formă
posibilă făcâdu-mă să trăiesc stări stres și agitație.

2
Totodată, la 27.06.2022 am aflat despre ordinul emis și semnat de către Șeful
interimar Direcția Educație Sîngerei, Mihail Curciuc, privind acordarea concediului
de odihnă anual pentru dna directoare, Rudei Liuba pentru perioada 23.06.2022-
26.08.2022 și automat prin care aceasta nu mai putea să exercite atribuțiile la
24.06.2022. Iar, conform ordinii prestabilite, ca director interimar al Liceului
Teoretic Alexandru Agapie fiind desemnată eu, Lopotenco Svetlana..
Deci, pentru a-și atinge scopul și a duce până la capăt intenția Cernei Oleg a
acționat în complicitate cu Șeful interimar Direcția Educație Sîngerei, Mihail
Curciuc Mihail Curciuc.
Analizând registrul de ordine, se stabilește că Cernei Oleg cu orice scop a dorit
ocuparea funcției de vice-director pe educație din cadrul Liceului Teoretic
Alexandru Agapie. Astfel, din ordinea cronologică a înregistrărilor efectuate în
registrul de ordine se atestă șantajul și presiunea cu care acesta a acționat și asupra
directoarei liceului, Rudei Liuba, fiind înregistrat mai întâi angajarea lui Cernei Oleg
în funcție și ulterior eliberarea mea din funcție. Or, conform ordinii stabilite de
Codul muncii, eliberarea din funcție precedă angajarea.
Vreau să specific că eu activez în funcția dată de mai bine de 3 ani și temeiuri
pentru a fie eliberată din funcție nu sunt și nici nu au fost. Eu îmi îndeplinesc
obligațiile funcției onest și cu responsabilitate iar în cadrul festivalurilor și
concursurilor, la care particip împreună cu elevii mei, mereu iau locuri de frunte,
diplome și premii bănești, fapt ce face apreciată activitatea mea ca vice-director
pentru educație din cadrul liceului.
Este de menționat faptul că la 27.06.2022, dimineață, Cernei Oleg a venit în
incinta Liceului Teoretic Alexandru Agapie și a exclamat că el la 24.06.2022 nici nu
a fost în liceu. Însă, contrar celor exclamate de acesta, sunt înregistrările video din
cadrul liceului care dovedesc că Cernei Oleg a fost la Liceul Liceului Teoretic
Alexandru Agapie la 24.06.2022, care pot fi ridicate și examinate.
Constituția Republicii Moldova la art. 16 alin. (2) prevede că toți cetățenii
Republicii Moldova sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără deosebire
de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică,
avere sau de origine socială; art. 43 alin. (1) stipulează că  orice persoană are dreptul
la muncă, la libera alegere a muncii, la condiții echitabile și satisfăcătoare de muncă,
precum și la protecția împotriva șomajului.
Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012 la art. 1 alin. (1) stabilește
că scopul legii este prevenirea și combaterea discriminării, precum și asigurarea
egalității tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în sferele
politică, economică, socială, culturală și alte sfere ale vieții, fără deosebire de rasă,

3
culoare, naționalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă,
dizabilitate, opinie, apartenență politică sau orice alt criteriu similar.
Or, eu, în calitate de vice-director pentru educație din cadrul liceului, de ce ar
trebui să fiu discriminată pentru ocuparea funcției date chiar dacă Cernei Oleg,
deține funcția de consilier raional al Consiliului raional Sîngerei precum și consilier
local al Consiliului s. Pepeni, r-nul Sângerei, având prerogative în acest sens.
Totodată, chiar dacă acesta deține funcțiile date și are putere de influență
asupra altor factori de decizie, egalitatea în fața legii este asigurată tuturor, indiferent
de criteriile politice sau alte criterii similare.
Codul muncii la art. 1 prevede noțiunea de demnitate în muncă – climat
psihoemoţional confortabil în raporturile de muncă ce exclude orice formă de
comportament verbal sau nonverbal din partea angajatorului sau a altor salariați care
poate aduce atingere integrității morale și psihice a salariatului iar art. 5 lit. e)
stabilește că printre principiile de bază ale reglementării raporturilor de muncă și a
altor raporturi legate nemijlocit de acestea, principii ce reies din normele dreptului
internațional și din cele ale Constituției Republicii Moldova, este egalitatea în
drepturi și în posibilități a salariaților. Mai mult, art. 8 alin. (1) interzice
discriminarea în câmpul muncii, astfel, în cadrul raporturilor de muncă acționează
principiul egalității în drepturi a tuturor salariaților.
Iar Cernei Oleg a utilizat un limbaj umilitor la adresa mea, m-a șantajat și
amenințat, solicitîndu-mi să depun cerere de demisie din funcția de vice-director
pentru educație a Liceului Teoretic Alexandru Agapie, s. Pepeni, r-nul Sîngerei.
Potrivit art. 2 alin. (1) din Legea privind statutul alesului local, aleșii locali
sunt consilierii consiliilor săteşti (comunale), orăşeneşti (municipale), raionale şi
consiliului municipal Chişinău, deputaţii în Adunarea Populară a Găgăuziei, primarii
şi viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii raioanelor.
Conform art.10 alin.(1) și (2) din Legea privind statutul alesului local, alesul
local este dator să fie demn de încrederea alegătorilor, să contribuie prin exemplu
personal la consolidarea autorităţii administraţiei publice locale pe care o
reprezintă, onorarea obligaţiilor civice, asigurarea ordinii publice şi la
respectarea legislaţiei iar alesul local se află încontinuu în exercitarea mandatului
pe toată durata acestuia. Consilierii locali sunt cei care soluționează şi gestionează,
în numele şi în interesul colectivității ce o reprezintă, treburile publice fiind persoana
învestită de stat (prin efectul validării) să îndeplinească activități de interes public.
Contrar prevederilor menționate supra, Cernei Oleg a încălcat prevederile
legale și ordinea publică, denigrând imaginea autorității administrației publice locale
pe care o reprezintă totodată fiind pasibil de răspundere penală pentru depășirea
atribuțiilor de serviciu, adică săvârșirea de către o persoană publică a unor acțiuni
4
care depășesc în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege, dacă
aceasta a cauzat daune în proporții considerabile intereselor publice sau drepturilor
și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice în conformitate cu art. 328 din
Codul penal.
Or, Cernei Oleg a fost numit consilier raional în cadrul Consiliului raionului
Sîngerei din data de 08.11.2019, prin Hotărârea Judecătorească nr.3-391/2019 și
consilier al consiliului comunal în cadrul Consiliului comunei Pepeni din data de
06.11.2019, prin Hotărârea Judecătorească nr. 3-380/2019 iar în sensul prevederilor
legale, Cernei Oleg este subiect special al infracțiunii de depășire a atribuțiilor de
serviciu.
Cernei Oleg a admis că uzurpează atribuțiile sale și că săvârșește unele
acțiuni, fără a respecta anumite cerințe impuse de lege fiind depăşite în mod vădit
limitele drepturilor şi atribuţiilor, acordate acestuia prin lege.
În acest sens, solicit să fie tras la răspundere penală Cernei Oleg precum
și Șeful interimar Direcția Educație Sîngerei, Mihail Curciuc pentru acțiunile
premeditate ilegale în complicitate întreprinse în privința mea: depășirea atribuțiilor
de serviciu, șantaj și hărțuire la locul de muncă.

27.06.2022 Lopotenco Svetlana

S-ar putea să vă placă și