Sunteți pe pagina 1din 10

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

EDUCAȚIE PLASTICĂ
Conform Programei aprobate prin O.M.E.N. nr. 3393 / 28.02.2017

Unitatea de învățământ: ..Școala Gimnazială Nr 1 Văgiulești


Clasele: a V-a – a VIII-a,
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina: Educație plastică
Număr de ore/săptămână: 1
Număr de săptămâni: 36
Profesor: Pescaru Daniel .

Clasa a V-a
AN ȘCOLAR 2022-2023 – 36 săptămâni

Nr. Domenii de conținut Competențe Conținuturi Nr. Săptă- Perioada


modul specifice ore mâna
1 LIMBAJUL PLASTIC 1.1, 1.2, 1.3, Lecție introductivă / Recapitulare clasa a IV-a 1 S1 05-09.09
2.1, 2.2 Testare inițială 1 S2 12-16.09
Prezentarea domeniului artelor plastice: ramuri, genuri, 1 S3 19-23.09
spațiul plastic
Elemente de limbaj plastic: punct, linie 1 S4 26-30.09
Elemente de limbaj plastic: forma (bidimensională și 1 S5 03-07.10
tridimensională), culoarea
Element de limbaj plastic, valoarea 1 S6 10-14.10
Clasificarea culorilor – conform teoriei constructive 1 S7 17-21.10
despre culoare
VACANȚĂ DE TOAMNĂ: 22 – 30 octombrie 2022
Culorile primare, binare de gradul 1 și binare de gradul 2 1 S8 31.10-04.11
Culorile calde și culorile reci 1 S9 07-11.11
Culorile complementare 1 S10 14-18.11
Amestecuri acromatice (nonculorile) și cromatice 1 S11 21-25.11
Efectele emoționale ale acordurilor de culori 1 S12 28-29.11
Contraste valorice între lumină și umbră 1 S13 05-09.12
RECAPITULARE ȘI EVALUARE 1 S14 12-16.12
Lecție la dispoziția profesorului* 1 S15 19-22.12
VACANȚĂ DE IARNĂ: 23 decembrie 2022 – 08 ianuarie 2023
2 TEHNICI SPECIFICE 1.1, 1.2, 1.3, Materiale și tehnici de lucru 1 S16 09-13.01
ARTELOR PLASTICE 2.1, 2.2, 3.1, Desenul în creion, cărbune 1 S17 16-20.01
3.2 Pictura în culori de apă – tratarea picturală 1 S18 23-27.01
Modelajul în lut 1 S19 30.01-03.02
Activarea simțurilor prin materialele din care sunt făcute 1 S20 06-10.02
obiectele de artă asupra privitorului. Experiențe cu
diferite materiale și tehnici
VACANȚĂ FEBRUARIE: 13-17.02
Recapitulare și evaluare 1 S21 20-24.02
3 COMPOZIȚIA 1.1, 1.2, 1.3,
PLASTICĂ 2.1, 2.2, 3.1 Despre imaginea plastică 1 S22 27.02-03.03
Noțiuni de compoziție. Compoziția liberă. Unitatea 1 S23 06-10.03
compoziție
Compoziții cu dominantă verticală, orizontală, oblică 1 S24 13-17.03
Organizarea spațiului plastic închis sau deschis prin linie 1 S25 20-24.03
și pată. Centrul de interes.
„Școala altfel” 1 S26 27-31.03
RECAPITULARE ȘI EVALUARE 1 S27 03-06.04
VACANȚĂ DE PRIMĂVARĂ 07 – 18 aprilie 2023
4 PROIECTE ȘI 1.1, 1.2, 1.3, Vizite în atelierele unor artiști 1 S28 19-21.04
EVENIMENTE 2.1, 2.2, 3.1, Expoziția de artă. Mapa personală cu lucrări – analiză și 1 S29 24-28.04
3.2 selecție
Expoziție de grup – organizare (activitate colectivă), 1 S30 02-05.05
selecție, vernisare, premiere
5 NOȚIUNI DE CULTURĂ 1.1, 1.2, 1.3, Arta antică, Grecia antică, Roma antică 1 S31 08-12.05
ARTISTICĂ 2.1, 2.2 Arta medievală, stilul bizantin, stilul gotic 1 S32 15-19.05
Renașterea, Baroc, Rococo 1 S33 22-26.05
Neoclasicismul, romantismul, realismul ; 1 S34 29.05-02.06
Impresionismul, neoimpresionismul, postimpresionismul
Arta modernă, postmodernă, contemporană 1 S35 06-09.06
RECAPITULARE ȘI EVALUARE 1 S36 12-16.06
VACANȚĂ DE VARĂ: 17 iunie – 03 septembrie 2023

Clasa a VI-a
An școlar 2022-2023

Nr. Domenii de conținut Competențe Conținuturi Nr. Săptă Perioada


modul specifice ore -mâna
1 Lumea păsărilor Recapitularea noțiunilor învăţate în clasa a V-a; Prezentarea 1 S1 05-09.09
materiei de studiu
2.1
Arte plastice: ramuri, genuri, spatial plastic 1 S2 12-16.09
3.1
3.2 Instrumente și materiale. Tehnici de lucru, 1 S3 19-23.09
Instrumente și materiale. Tehnici de lucru. 1 S4 26-30.09
Culorile spectrului solar. Clasificarea culorilor: primare, 1 S5 03-07.10
binare de gradul I și II;
Clasificarea culorilor: culori complementare, culori calde și 1 S6 10-14.10
reci. Nonculori
Evaluare 1 S7 17-21.10
VACANȚĂ DE TOAMNĂ: 22 – 30 octombrie 2022
2 Legături invizibile Operarea cu valoarea ca element de limbaj în spațiul plastic 1 S8 31.10-04.11
Contrastele cromatice ca mijloace de expresie plastic 1 S9 07-11.11
1.2 Contrastul valoric ca mijloc de expresie plastică 1 S10 14-18.11
2.1 Game cromatice 1 S11 21-25.11
2.2
3.1 Acorduri cromatice. Dominanța cromatică 1 S12 28-29.11
Operarea cu valoarea ca element de limbaj în spațiul plastic 1 S13 05-09.12
Contrastele cromatice ca mijloace de expresie plastic 1 S14 12-16.12
Evaluare 1 S15 19-22.12
VACANȚĂ DE IARNĂ: 23 decembrie 2022 – 08 ianuarie 2023
3 Călătorii 1.3 Tehnici grafice. Valorația prin linie și suprafață în creion și 1 S16 09-13.01
2.1 cărbune
2.2
Tratarea picturală 1 S17 16-20.01
3.1
Tratarea decorativă 1 S18 23-27.01
Recapitulare 1 S19 30.01-03.02
Evaluare sumativă 1 S20 06-10.02
VACANȚĂ FEBRUARIE: 13 – 17 februarie 2023
4 Arta populară Natura ca sursă de inspirație 1 S21 20 – 24.02
Forme natural. Forme plastice, plane, spațiale 1 S22 27.02-03.03
1.1
1.3 Compoziții decorative. Stilizarea și modul 1 S23 06-10.03
3.1 Ritmul în compoziția decorativă 1 S24 13-17.03
3.2
Ritmul în compoziția plastică 1 S25 20-24.03
Evaluare 1 S26 27-31.03
Școala Altfel 1 S27 03-06.04
VACANȚĂ DE PRIMĂVARĂ 07 – 18 aprilie 2023
5 Pagini din istoria artei Antichitatea europeană 1 S28 19-21.04
europene 1.1
Arta medievală 1 S29 24-28.04
1.3
2.2 Renașterea 1 S30 02-05.05
1.2 Barocul 1 S31 08-12.05
3.2
Secolele XIX-XX 1 S32 15-19.05
PROIECTE ȘI EVENIMENTE Vizite în atelierele unor artiști 1 S33 22-26.05
Expoziția de artă. Mapa personală cu lucrări – analiză și selecție 1 S34 29.05-02.06
Expoziție de grup – organizare (activitate colectivă), selecție, 1 S35 06-09.06
vernisare, premiere
Recapitulare finală. 1 S36 12-16.06
VACANȚĂ DE VARĂ: 17 iunie – 03 septembrie 2023

Clasa a VII-a
An școlar 2022-2023

Nr. Domenii de conținut Competențe Conținuturi Nr. Săptă Perioada


modul specifice ore -mâna
1 Amprente Recapitularea noțiunilor învăţate în clasa a VI-a; Prezentarea 1 S1 05-09.09
materiei de studiu
1.2
Materiale și instrumente 1 S2 12-16.09
2.1
3.1 Tehnici de lucru 1 S3 19-23.09
Tehnici de lucru 1 S4 26-30.09
Amprenta personală 1 S5 03-07.10
..... 1 S6 10-14.10
Evaluare 1 S7 17-21.10
VACANȚĂ DE TOAMNĂ: 22 – 30 octombrie 2022
2 Lumini și umbre în Redarea în perspectivă a liniei, a suprafeței și a volumului 1 S8 31.10-04.11
mediul înconjurător 1.2
Studiu după natură - peisajul 1 S9 07-11.11
2.1
2.2 Modularea formelor și texturilor prin valoare 1 S10 14-18.11
3.1 Studiu – natură statică 1 S11 21-25.11
Efectul spațial al culorilor 1 S12 28-29.11
Valorație - creion 1 S13 05-09.12
Desemnurile unui pictor Valorație – cărbune/acuarelă 1 S14 12-16.12
1.2
2.1 Portofoliul de documentare 1 S15 19-22.12
VACANȚĂ DE IARNĂ: 23 decembrie 2022 – 08 ianuarie 2023
3 Povești în culori Compoziția statică 1 S16 09-13.01
1.1
Compoziția dinamică 1 S17 16-20.01
1.2
2.2 Centrele compoziționale: centrul de interes 1 S18 23-27.01
3.1 Compoziția plastic cu mai multe centre de interes 1 S19 30.01-03.02
3.2
Evaluare 1 S20 06-10.02
VACANȚĂ FEBRUARIE: 13 – 17 februarie 2023
4 Simboluri Simbolurile în artă 1 S21 20 – 24.02
1.1
Compoziția decorativă; stilizarea 1 S22 27.02-03.03
1.2
1.3 Principii decorative: repetiția, alternanța, simetria 1 S23 06-10.03
2.1 Principii decorative: repetiția, alternanța, simetria 1 S24 13-17.03
2.2
3.1 Principii decorative: repetiția, alternanța, simetria 1 S25 20-24.03
3.2 Jocul de fond 1 S26 27-31.03
Evaluare 1 S27 03-06.04
VACANȚĂ DE PRIMĂVARĂ 07 – 18 aprilie 2023
5 Istoria artei românești Preistoria și Antichitatea 1 S28 19-21.04
Epoca Medievală 1 S29 24-28.04
1.2
1.3 Arta românească în secolul al XIX-lea 1 S30 02-05.05
Arta românească în prima jumătate a secolului XX 1 S31 08-12.05
Pictori români reprezentativi secolului XX 1 S32 15-19.05
PROIECTE ȘI EVENIMENTE Expoziția de artă. Mapa personală cu lucrări – analiză și selecție 1 S33 22-26.05
Expoziție de grup – organizare (activitate colectivă), selecție, 1 S34 29.05-02.06
vernisare, premiere
Recapitulare finală. 1 S35 06-09.06
Evaluare finală 1 S36 12-16.06
VACANȚĂ DE VARĂ: 17 iunie – 03 septembrie 2023

Clasa a VIII-a
An școlar 2022-2023

Nr. Domenii de conținut Competențe Conținuturi Nr. Săptă Perioada


modul specifice ore -mâna
1 Recapitularea noțiunilor învăţate în clasa a VII-a; 1 S1 05-09.09
Prezentarea materiei de studiu
Puncte de vedere 1.2 Desen și culoare. Perspectiva. Studiu peisaj și natură statică 1 S2 12-16.09
2.1 Compoziția. Compoziția plastică. Compoziția decorativă 1 S3 19-23.09
2.2
3.1 Evaluare 1 S4 26-30.09
Arhitecturi 1.2 Elemente de perspectivă 1 S5 03-07.10
1.3 Reprezentarea în perspectivă a corpurilor geometrice 1 S6 10-14.10
2.2
3.1 Noțiuni de design. Design de produs 1 S7 17-21.10
VACANȚĂ DE TOAMNĂ: 22 – 30 octombrie 2022
2 3.2 Design ambiental 1 S8 31.10-04.11
1.2 Design-ul grafic 1 S9 07-11.11
1.3 Afișul de promovare 1 S10 14-18.11
2.2
Evaluare 1 S11 21-25.11
Conexiuni 1.1 Reprezentarea grafică și cromatică 1 S12 28-29.11
1.2 Compoziția decorativă 1 S13 05-09.12
1.3
2.1 Construcții tridimensionale. Modelaj 1 S14 12-16.12
Fotografierea 1 S15 19-22.12
VACANȚĂ DE IARNĂ: 23 decembrie 2022 – 08 ianuarie 2023
3 Modelarea computerizată 1 S16 09-13.01
Recapitulare/ Evaluare 1 S17 16-20.01
Natura 1.2 Studiu după natură statică în creion 1 S18 23-27.01
2.1 Natură statică în culoare 1 S19 30.01-03.02
2.2
3.2 Modularea luminii pe volum 1 S20 06-10.02
VACANȚĂ FEBRUARIE: 13 – 17 februarie 2023
4 Textură și materialitate 1 S21 20 – 24.02
Evaluare 1 S22 27.02-03.03
Omul 1.2 Proporțiile corpului uman. Expresivitatea 1 S23 06-10.03
2.2 Compoziții figurative cu personaje 1 S24 13-17.03
3.1
Evaluare 1 S25 20-24.03
Direcții de manifestare în 1.1 Caracteristici și obiective ale artei contemporane 1 S26 27-31.03
artele vizuale contemporane 1.2
Caracteristici și obiective ale artei contemporane 1 S27 03-06.04
VACANȚĂ DE PRIMĂVARĂ 07 – 18 aprilie 2023
5 Stiluri și curente. Arta informală 1 S28 19-21.04
1.1 Pop art. Op art. Graffiti art 1 S29 24-28.04
1.2 Arta conceptuală. Noul realism. Arte povera 1 S30 02-05.05
1.3 Video-art. Performance 1 S31 08-12.05
3.1
Arhitectura contemporană 1 S32 15-19.05
PROIECTE ȘI EVENIMENTE Expoziția de artă. Mapa personală cu lucrări – analiză și selecție 1 S33 22-26.05
Expoziție de grup – organizare (activitate colectivă), selecție, 1 S34 29.05-02.06
vernisare, premiere
Recapitulare finală. 1 S35 06-09.06
Evaluare finală 1 S36 12-16.06
VACANȚĂ DE VARĂ: 17 iunie – 03 septembrie 2023

S-ar putea să vă placă și