Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE ACTIVITATE

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENȚIALE

DATA: 14.05.2019

CADRU DIDACTIC: VEZEANU ADRIANA ȘTEFANIA

TEMA ANUALĂ: CUM ESTE, A FOST ŞI VA FI AICI PE PĂMÂNT?

TEMA PROIECTULUI: ÎN LUMEA NECUVÂNTĂTOARELOR

TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: LA ZOO – EVALUARE PROIECT

CATEGORIA ACTIVITĂȚII: DOMENIUL ŞTIINŢE: ACTIVITATE MATEMATICĂ

TEMA ACTIVITĂȚII: “LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ”

MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic

TIPUL ACTIVITĂŢII: Consolidare de cunoştinţe

SCOPUL: Dezvoltarea capacităţii de a înțelege și utiliza numere, cifre, unități de măsură, întrebuințând un
vocabular adecvat.

SARCINA DIDACTICĂ: Asocierea numarului si a cifrei la cantitate în limitele 1-10.

REGULILE JOCULUI:
 Răspunde copilul numit de educatoare;
 Răspunsurile corecte sunt aplaudate, iar cele incomplete sau greşite sunt completate sau corectate de
către colegi.

ELEMENTE DE JOC: Surpriza, mânuirea materialului, mişcarea, aplauze.

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul, metoda Florii de Lotus.

MATERIAL DIDACTIC: Laptop, tabla interactivă, videoproiector, soft educaţional Jocurile lui Erin – La
fermă, pernuţe, palete cu animale domestice din fetru, gard de lemn, siluetă fermier din forex, porc şi câine
de polistiren, iarbă artificială, porumb de plastic, oase din fetru, jetoane cu cifre, jetoane cu animale
salbatice, plansa cu padure, acvariu, orbeez, pesti de plastic sau cauciuc, recompense, caruta de lemn, saci cu
seminte.

FORMA DE ORGANIZARE: Frontală, pe grupe

DURATA: 30-35 min


BIBLIOGRAFIE:
 Borţeanu, S., Brănişteanu, R., Breben, S., Fulga, M., Grama, F., Haiden, R., Ignat, E., Mânzu, L.,
Necula, G., Nicolae, I., Popescu, C. , Răileanu, D. ,2008, „Curriculum pentru învățământul
preșcolar (3-6/7 ani)” , Editura Didactica Publishing House
 „Jocuri didactice pentru grădiniţele de copii”, 1976, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică;
 Breben S., Goncea E., Renin G., Fulga, M., „Metode interactive de grup”;
 „Activități matematice în grădiniță” – metodică Mihaela Neagu și Georgeta Beraru, editura Polirom

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Evenimentul Conţinutul ştiinţific Strategii Evaluare


didactic didactice
Moment Se asigură un climat psiho-pedagogic optim pentru
organizatoric desfășurarea activității:
-se aerisește holul
-se pregătesc materialele necesare pentru activitate
-aranjarea pernuţelor în formă de semicerc
1.Captarea Copiii sunt invitaţi la gradina zoologica pentru a-l ajuta
atenţiei pe ingrijitor sa numere animalele. Explicaţia frontală
2.Anunţarea Pentru a-l ajuta pe ingrijitor, copiii trebuie sa treaca mai
temei multe probe in cadrul jocului propus de Nea Marin “La
grădina zoologică”. Se vor prezenta obiectivele pe Explicaţia frontală
înţelesul copiilor (Aici vom numara animalele si vom
asocia jetonul cu cifra corespunzatoare si le vom aseza
in sir crescator si descrescator ).
3.Reactualizarea Se realizează printr-o scurtă conversaţie despre ce Conversaţia Frontal-
cunoştinţelor animale intalnesc la gradina zoologica. individuală
4.Dirijarea Se intuieşte materialul distributiv. Conversaţia
activităţii Explicarea şi demonstrarea jocului.
Cu ajutorul softului educaţional “Jocurile lui Erin- La
fermă”, copiii vor aseza animalele la locurile lor si vor Explicaţia
tasta cifra corespunzatoare numarului de animale de Demonstraţia
acelasi fel. Jocul continuă până ce sunt numarate toate
animalele.
Jocul de probă. Se va realiza cu ajutorul unui copil.
Acesta va grupa animalele de acelasi fel in locul potrivit
si va tasta cifra corespunzatoare numarului de animale Exerciţiul Frontal-
grupate. Va verbaliza acţiunea. individuală
Desfăşurarea jocului propriu-zis.
Se va realiza jocul propriu-zis urmărindu-se antrenarea
tuturor copiilor. Răspunsurile corecte vor fi Jocul
recompensate cu aplauze şi un ou de plastic, iar cele Frontală
incomplete sau greşite vor fi completate sau corectate de
către colegi. Jocul va continua până când vor fi
numarate toate animalele grupate.
Varianta 1:Prin metoda Lotus, copiii vor fi împărțiți în
8 grupuri și vor aseza tot atatea elemente câte arată
cifra.
Grup 1: copiii vor aseza tot atatea jetoane cu animale Metoda
salbatice cate indica cifra de pe imaginea cu padure. Florii de
Lotus Pe grupuri
Grup 2: copiii vor aseza tot atatea oase din fetru cate
indica cifra din fata cainelui.
Grup 3: copiii vor aseza tot atatia porumbi cati arata
cifra din fata porcului.
Grup 4: copiii vor aseza in acvariu tot atatia pesti cati
indica cifra de pe acvariu.
Pe grupuri
Grup 5: copiii vor aseza in obor tot atatea palete cu oi Metoda
cate indica cifra din fata gardului. Florii de
Grup 6: copiii vor aseza tot atatea palete cu vaci cate Lotus
arata cifra.
Grup 7: copiii vor aseza in spatiul delimitat de gard tot
atatea palete cu cai cate arata cifra de pe jeton.
Grup 8: copiii vor aseza tot atatia saci in caruta cati
arata cifra.
Fiecare grup își va desemna un reprezentant care va
verbaliza acțiunea făcută. Răspunsurile corecte vor fi Conversatia Frontal-
aplaudate individuala
Varianta 2: Copiii vor extrage cate un jeton cu un
pinguin numerotat si vor forma sirul numeric crescator
si descrescator in limitele 1-10. Raspunsurile corecte vor jocul
fi aplaudate
Vor verbaliza acţiunile.
Varianta 3: Din sirul numeric format, vecinii numerelor
precizate de educatoare vor face un pas in fata, sau vor
bate din palme, sau vor sari in fata si vor verbaliza
actiunea (ex: eu sunt 6, vecinul numarului 5)
5.Încheierea Se vor face aprecieri generale şi individuale asupra Explicaţia Frontal-
activităţii modului în care s-au comportat copiii la activitate, vor individuală
primi buline cu fețe zâmbitoare, iar apoi vor părăsi sala
de grupă pe melodia “Văcuţa Lola”.

S-ar putea să vă placă și