Sunteți pe pagina 1din 9

Surse de energie

1
Sursă de energie

Prin surse de energie se înțeleg materialele și tehnologiile folosite pentru obținerea


diferitelor forme de energie necesare dezvoltării societății. Aceste surse trebuie să se găsească în
cantități corespunzătoare și să fie exploatabile convenabil din punct de vedere tehnic, economic
și al unei perspective durabile.

Surse de energie neregenerabile


Pentru ei, energia neregenerabilă folosește resurse naturale care pot fi epuizate, aceasta
este principala diferență între energia regenerabilă și cea neregenerabilă. În timpul utilizării și
extragerii acestora, resursele din care se obține energia pot fi stinse sau pot dura timp pentru a se
regenera, făcându-le cea mai vulnerabilă sursă de energie. În clasificarea sa găsim:

1. Combustibili fosili, cum ar fi petrolul, cărbunele sau gazul natural


2. Energie nucleară

Combustibilii fosili

Gaborila

Emisiile anuale de dioxid de carbon, defalcate pe diferiți combustibili, în perioada 1800-2004.


Arată rata crescândă de utilizare a acestora.

2
Combustibilii fosili provin din resturile organice din plante și animale. Principalii
combustibili fosili sunt cărbunele, gazele și petrolul. Ei acoperă aproape 80 % din consumul de
energie. Ca să producă energie, combustibilii fosili trebuie să ardă, aceștia sunt clasificați
ca epuizabili, pentru că rezervele existente se consumă mai repede decât se produc altele noi.

Cărbunele

Cărbunele e un tip de rocă sedimentară formată din resturi de plante. Acumularea sa a


început, probabil, acum 425 milioane ani, când au apărut plantele, dar majoritatea zăcămintelor
s-au format în Carbonifer. Copacii în descompunere din zonele mlăștinoase au format turbării.
Turba s-a scufundat tot mai mult și s-a transformat în lignit, apoi în cărbune bituminos și, în
final, în antracit - cărbunele de cea mai bună calitate. Cărbunele produce 27% din energia
luminii. E folosit în centrale electrice și în industrie.

Petrolul și gazele naturale

Scenă din Jurasicul superior; în prim-plan sunt doi Compsognathus, în spate o turmă


de Iguanodon. (Pictură de G. Boeggemann)

Procesele de rafinare ale petrolului dau naștere unor produse secundare folositoare.

3
Petrolul și gazele naturale au luat naștere odată cu acumularea de sedimente în oceanele
pline de viață marină. Îngropate din ce în ce mai adânc, timp de milioane de ani, fiintele marine
microscopice s-au descompus și au format zăcăminte de țiței și gaze.

Nu există sursă de petrol sau gaze mai tânără de 1-2 milioane ani.

Marile câmpuri petrolifere se află în Orientul Mijlociu, mai ales în Arabia Saudită și Iran,
în SUA, mai ales în Texas, în Rusia, Asia Centrală, mai ales Azerbadjan și Kazahstan, și
în Marea Nordului.

Energia nucleară

Otto Hahn și Lise Meitner în laborator

Energia nucleară provine din uraniu, un metal ce se găsește în scoarța planetei.

Uraniul, un element rar în scoarța Pământului, e folosit pentru a produce căldură prin fisiune
nucleară (spargerea atomilor din uraniu). Căldura produce aburi care învârt turbinele pentru a
produce electricitate. Deșeurile sunt foarte radioactive și trebuie izolate timp de mii de ani.
Producătorii importanți sunt SUA, Franța, Europa de Vest și Japonia.

4
Surse de energie regenerabile
Cunoscută și sub numele de energie curată, energia regenerabilă este cea mai importantă,
deoarece joacă un rol în protecția mediului și dezvoltarea tehnologică. Aceste surse de energie
folosesc resurse inepuizabile din natură (cum ar fi razele soarelui, vântul, apa etc.) pentru a
extrage energia. Printre sursele de energie regenerabile care există există următoarele:

 Energie solara
 Putere hidroelectrica
 Putere eoliana
 Biomasă
 Termodinamica: 

Energia solară

Panouri solare

 Căldura solară poate fi folosită pentru a produce energie. Cel mai simplu format e un
geam îndreptat spre Sud.

 Panourile solare montate pe acoperiș sunt folosite pentru căldură și apă. În Israel,


panourile solare asigură apa caldă în peste 80% din case.

5
 La o scară mai mare, un șir de oglinzi care urmăresc soarele îi reflectă lumina spre un
turn în care încălzește apă sau abur care pune în mișcare turbinele electrice.

 Altă metodă folosește celule fotovoltaice montate pe acoperiș care absorb lumina


solară și o transformă direct în electricitate. Țări în curs de dezvoltare
precum Republica Dominicană, Sri Lanka și Zimbabwe sunt printre primele care
folosesc această tehnică.

Energia hidroelectrică

Forța apei în cădere pune în mișcare turbinele care produc electricitate. Apa este adunată


într-un lac de acumulare și canalizează printr-un baraj. Condițiile pentru energie hidroelectrică
este un curent puternic și rapid de apă și o înălțime semnificativă de la care sa cadă apa.

E o sursă inepuizabilă, dar barajele au o viață limitată. Principalii utilizatori


sunt Norvegia și Brazilia, unde hidroenergia depășește 90% din consumul de energie
electrică, SUA, Canada, China și Rusia.

6
Energia mareelor

Modul de funcționare al unei centrale utilizând energia mareelor

Pentru ca puterea mareelor sa genereze electricitate, e necesară o diferență minimă de 8


m între flux și reflux și de un golf îngust sau estuar care sa maximizeze forța apei.

Curentul puternic al mareelor pune în mișcare turbinele montate într-un baraj ridicat de-a


curmezișul golfului sau estuarului.

Puterea mareelor e inepuizabilă, dar dezechilibrează habitatul estuarului și prea puține


coaste oferă condițiile ideale.

7
Cea mai mare centrală bazată pe maree se află pe râul Rance, în Franța, care produce
majoritatea energiei consumate în Bretania și alte câteva regiuni. Mai există și alte uzine
experimentale în Canada, Rusia și China.

Energia geotermală

Este nevoie de o sursă naturală de căldură, o cameră magmatică, izvoare subterane și roca
poroasă prin care să circule aburii și apa. Aburii și apa fierbinte sunt utilizați direct pentru
încălzire. Aburii sunt folosiți pentru a genera electricitate.

Utilizatorii principali: Islanda, unde peste 45% din energia țării provine din resurse
geometrale, SUA, Filipine, Indonezia, Mexic, Italia și Noua Zeelandă.

Energia eoliană

Puterea vântului acționează asupra morilor de vănt și turbinelor care generează energie.

O fermă eoliană are nevoie de un loc cu vânt constant dintr-o direcție stabilă, cum ar fi
trecătorile din munți, coastele și insulele. Cei mai importanți utilizatori
sunt SUA, Germania, Danemarca și India.

Care sunt sursele de energie ale UE?

Uniunea Europeană importă peste jumătate din energia de care are nevoie, în principal
combustibili fosili ca petrolul și gazele naturale, care asigură cea mai mare parte din energia pe
care o utilizăm. Energia nucleară reprezintă 13 %, iar sursele regenerabile de energie, peste 15 %.
De fapt, energia din surse regenerabile a devenit din ce în ce mai populară în ultimii ani. UE
dorește ca lucrurile să avanseze în această direcție!

8
Bibliografie:

1. Sursă de energie - Wikipedia


2. Energia din surse regenerabile | Fișe descriptive despre Uniunea Europeană |
Parlamentul European (europa.eu)
3. What are the EU's energy sources? | Spațiul învățării (europa.eu)
4. Ce sunt sursele de energie: tipuri, caracteristici și utilizări | Energie regenerabilă verde
(renovablesverdes.com)

S-ar putea să vă placă și