Sunteți pe pagina 1din 18

ANUL I

SOLUȚIE DILUATĂ DE PEROXID DE HIDROGEN


Soluțio hydrogenii peroxydi diluta (F.R.IX)
Apă oxigenată
Rp.
Solutio hidrogenii peroxidii concentrat………………..10gr
perhidrol
Aqua destillata……..q.s.ad…………………………...100gr
M.f. sol.
D.s extern

PREPARARE
Într-un pahar Berzelius tarat se cântărește perhidrolul, se adaugă apa
distilată până la 100,00gr. Soluția obținută se amestecă ușor pentru omogenizare.

OBSERVAȚII
Prepararea se face numai prin cântărirea componentelor.
Soluția concentrata de hidrogen peroxidat( perhidrol) H₂O₂ este
prevăzută în F.R.X. Este o soluție apoasă, stabilizată care conține 28,5-
32%peroxid de hidrogen.
Se cunoaște și sub denumirea de perhidrol sau apă oxigenată de
100volume,deoarece prin descompunerea totala 1ml soluție degajează
aproximativ 100ml oxigen.
Este cunoscută și sub denumirea,, Apă oxigenată de 100volume.”
Pentru prepararea soluției diluate de perhidrol se utilizează numai apa
distilată, urmele de fier sau alte impuritați din apa potabilă grăbesc
descompunerea.
Reacția e lentă la temperatura camerei și accelerată la temp. ridicată, sub
acțiunea lumini sau în prezența substanțelor oxidante reducatoare în special
materii organice.
Se transporta cu atenție fără agitare. Se păstrează la Separanda. Nu se folosesc
dopuri de cauciuc sau plută deoarece sunt distruse de perhidrol.

DESCRIERE
Soluție limpede, incoloră, făra miros, gust slab metalic cu reacție slab
acidă.
CONSERVARE
Se păstrează în flacoane colorate, bine închise, loc răcoros.Se prepară în
cantități mici în funcție de necesitate.Lumina și căldură o descompune.

ÎNTREBUINȚĂRI
Soluția diluată de H₂O₂ se folosește ca dezinfectant, decolorant.
Acțiunea se datorează eliberării rapide a O₂.în contact cu țesuturile.
Se folosește pentru curătirea rănilor datorită efervescenteiO₂ care înlătură
țesuturile moarte și bacteriile, curățarea ulceraților și abceselor, la deslipirea
pansamentelor.
Se utilizează diluată apă sau infuzie de mușețel ca dezinfectant al cavității
bucale în tratamentul stomatitelor acute sau sub formă de gargara ca deodorant.
Prin diluare cu alcool etilic se poate prepara picături pentru urechi.
Este periculos introducerea apei oxigenate în cavitățile închise ale organismului,
din care eliberarea O₂ este împiedicată.

SOLUȚIA CONSERVANTĂ
Solutio conservans (F.R. IX)

Rp.

Propylii parahydroxibenzoas……………….0,25gr
p-hidroxibenzoatul de propil
nipasol
Methylii parahydroxibenzoas……………….0,75gr
p-hidroxibenzoatul de metil
nipagin
Aqua destillata……...q.s.ad……………….1000gr
M.f. sol.
D.s.extern/intern

PREPARARE
Într-un pahar Berzelius tarat se aduc nipasolul și nipaginul pulverizate în
prealabil, peste care se adaugă cantitatea de apă distilată prevăzută.
Amestecul se în călzește pe baia de apă până la 95°C, agitând continuu
până la dizolvarea componentelor.
După răcire se completează la 1000g.
La nevoie solutia obținută se filtrează.

OBSERVAȚII
P-hidroxibenzoatul de propil (nipasolul), se prezintă sub formă de cristale
incolore sau pulbere cristalină albă, făra miros,cu gust slab amar și arzator,
foarte greu solubil în apă (1:2500),mai solubil la cald, ușor solubil în alcool
(1:2) și în propilenglicol (1:6),foarte puțin solubil în glicerină(1:140).

P-hidroxibenzoatul de metil (nipaginul) se prezintă sub formă de pulbere


cristalină albă, cu miros slab caracteristic, cu gust slab arzator, solubilă în 1:600
parti de apă, mai solubil la cald, ușor solubil în alcool (1:2), în
propilenglicol(1:5)și în alți solvenți organici, puțin solubil în glicerină la cald
(1:60).

Raportul dintre cei 2 nipaesteri este de 1:3, (nipasol 1 parte și nipagin


3părți)
Dizolvarea celor două substanțe se face la cald sub temperatura de fierbere ale
acestora, deoarece la 100°C nipasolul (p.t. 95-98°C) se transforma în picaturi
uleioase antrenabile cu vapori de apă.
Soluția conservantă este incompatibilă cu: sărurile de fier, polietilen -
glicolii, polivinilpirolidona și cu unele medicamente: sulfamide, fenobarbital
sodic.Cu aceste substanțe actiunea conservantă scade.

DESCRIERE
Lichid limpede sau slab opalescent, cu gust slab amar, fără miros.

CONSERVARE
Soluția conservantă se prepară în cantități mici necesare consumului.
Se conditionează în flacoane colorate de de capacitate corespunzătoare, pline,
bine închise și se păstrează la loc răcoros.

ÎNTREBUINȚĂRI
Are acțiune bacteriostatică și fungistatică un timp limitat.
Se foloseste ca solvent pentru preparate de uz intern ( siropuri, ape aromatice,
soluții extractive, mucilagii )și pentru preparate de uz extern(emulsii, linimente,
unguente și preparate cosmetice).
Se poate folosi și la conservarea alimentelor.

SOLUȚIA DE HIDROXID DE CALCIU 0,15%


Solutio calcii hydroxidi 0,15% ( F.R.IX)
Apă de var , apă de calciu

Rp.
Calcii oxydum…………………………...2gr
Aqua destillata…q.s.ad……………...100gr
M.f.sol
D.s. Extern/intern

PREPARARE
Oxidul de calciu se umectează cu 5,00gr apă, apoi se adaugă treptat până
la 100,00gr apă.
Suspensia se trece într-un flacon de 100ml, se agită și se lasă în repaus
câteva ore, lichidul limpede se decantează și se înlătură.
Peste sediment se adaugă 100,00gr apă, se închide bine flaconul, se agită
și se lasă în repaus.
După sedimentare cu soluția limpede se fac reacții de puritate prevăzute pentru
cloruri, sulfați, metale grele,fier.
În momentul întrebuintării se decantează lichidul limpede și se filtrează.
Soluția obținută se menține pe rezidiuu.

OBSERVAȚII
Oxidul de calciu ( varul nestins, var ars) se prezintă sub formă de pulbere
de culoare albă, care cu apa reacționează energic, efervescent cu degajare de
căldură
formându-se hidroxid de calciu ( var stins).

DESCRIERE
Apa de var este incoloră, făra miros,cu reacție alcalină. La aer sau prin
încălzire se tulbură deoarece se carbonatează și se precipită carbonatul de Ca.

CONSERVARE
Soluția de hidroxid de calciu se păstreaza pe sediment în flacoane pline,
bine închise, ferite de acțiunea aerului, pentru a se evita carbonatarea la
temperatură care nu trebuie să depășească 25°C.
Crusta de hidroxid de calciu sau de carbonat de calciu care se formeaza în timp
pe gâtul și dopul sticlei se poate curăța cu acid clorhidric.

ÎNTREBUINȚĂRI
Soluția de apă de var are o acțiune alcalinizantă slabă, se utilizează intern
în afecțiuni gastrice ( inflamații ale mucoasei gastro-intestinală, antidiareic, sau
pentru combaterea hiperaciditătii, asociată cu alte substanțe active).
Se utilizează și în preparate topice, fiind o componentă a linimentului oleo-
calcar, cu acțiune cicatrizantă în arsuri .Soluția de hidroxid de calciu, intră în
compoziția unor unguente preparate în farmacie, a unor gargarisme sau spălaturi
locale, cu acțiune astringentă.
SOLUȚIA DE LACTAT DE ETACRIDINĂ1‰
Soluția de Rivanol

Rp.
Ethacridini lactas………………….1gr
Rivanol
Aqua destillata……q.s.ad……….1000gr
M.f.sol.
D.s. Extern

PREPARARE
Lactatul de etacridină (rivanol) se cântarește și se dizolvă în 100,00gr
apă, se completează pâna la 1000gr cu apă și filtrează prin vată și tifon.

OBSERVAȚII
Ethacridini lactas,( rivanolul )este o pulbere cristalină galbenă,făra miros,
cu gust amar. Solubil în apă, greu solubil în alcool. Pentru o ușoara solubilitate a
rivanolului vom folosi apa fiartă și răcită, dizolvarea se v-a face la cald. Soluția
este mult mai stabilă.
Se păstrează la Separandum.
Dacă se adaugă soluției de rivanol, borax în proporție de 0,05%, acesta are
rolul de a stabiliza rivanolul în soluție și de a potența acțiunea antiseptică.

Aqua destillata, apa distilata, este solventul cel mai important din punct
de vedere cantitativ pentru prepararea soluțiilor.
Este bine tolerată de țesuturi și ușor asimilată deoarece reprezintă
constituientul major al organismului. Nu are toxicitate și este cel mai economic
solvent.
Lichid limpede, incolor, fără gust și fără miros,preparată din apă potabilă
prin operația de distilare.

DESCRIERE
Soluție limpede de culoare galbenă, cu fluorescență verde, pH-ul
aproximativ 4,5 gust arzător, miros caracteristic.

CONSERVARE
Se păstrează în flacoane bine închise, la rece, ferit de lumină

ÎNTREBUINȚĂRI
Se folosește extern ca antiseptic și dezinfectant, neiritant și netoxic indicat
în eczeme infectate, stomatite și dermatite micotice.
SOLUȚIA DE ALBASTRU DE METILEN 1‰
Soluția de methylthioninii chloridum

Rp.
Methylthioninii chloridum……………….1gr
Albastru de metilen
Aqua destillata…...q.s.ad………………...1000gr
M.f.sol.
D.s. Extern

PREPARARE
Clorura de tetrametiltioniniu se dizolvă în 800gr apă prin încălzire.
Se completează până la 1000g , se filtrează prin vată și tifon.

OBSERVAȚII
Albastru de metilen se prezintă sub formă de cristale sau pulbere cristalină
de culoare verde-închis cu luciu metalic, aproape fără miros, gust slab amar,
fotosensibil.
Puțin solubil în apă 1:50, greu solubil în alcool diluat, insolubil în eter.
La concentratii mici soluțiile sunt relativ stabile.
La concentratii mari apar depozite care sunt formate din agregate moleculare
care nu se vor mai dizolva nici la încălzire.
În formulare se poate folosi și glicerol 10% cu rol umectant și de a mări
vâscozitatea pentru a-i crește aderența de piele și mucoase.

DESCRIERE
Soluție limpede, culoare albastru închis, fără gust și fără miros.

CONSERVARE
Se păstrează în flacoane de sticla de culoare brună, loc răcoros, timp
limitat, se prepară la cerere.

ÎNTREBUINȚARI
Se folosește pentru acțiunea antiseptică ca aplicații pentru uz extern pe
piele pentru tratamentul arsurilor.
Pe mucoase pentru badijonaje buco-faringiene.
Dezinfectant al căilor urinare.
Sub forma injectabilă pentru tratamentul intoxicației cu dioxid de carbon.
SOLUȚIA APOASĂ DE IOD IODURAT
SOLUȚIA LUGOL

Rp.
Iodum………………………...1gr
Kalii iodatum…………………2gr
iodura de potasiu
Aqua distillata…… q.s.ad…...100gr
M.f. sol.
D.s. ext./int.

PREPARARE
Într-un flacon tarat, într-o cantitate mică de apă 4gr se dizolvă iodura de
potasiu.
Peste soluția obținută se adaugă iodul pulverizat într-un mojar acoperit.Iodul se
poate pulveriza prin intremediul cloroformului sau eterului care se triturează
până la evaporarea solventului(levigare). Amestecul se agită pâna la dizolvarea
completă a iodului.
Soluția se completează cu apă adaugată treptat pâna la masa prevazută sub
agitare.

OBSERVAȚII
Iodul se prezintă sub formă de lamele cristaline friabile, cu luciu metalic
sau fragmente de culoare cenușiu-violacee, cu miros caracteristic. La aer se
volatilizează. Este greu solubil în apă 1:3000.Este ușor solubil în soluția
concentrată de iodură de potasiu.
În alcool este solubil 1:10. Se pastreaza ferit de lumină la Separanda
La cântarire nu se folosesc ustensile metalice deoarece iodul reacționeze cu
metalele. Se iau măsuri de precauție deoarece pătează ușor.

Iodura de potasiu se prezinta sub formă de pulbere cristalină sau


granulată albă,fără miros, gust sărat slab amar. Foarte ușor solubil în apa, ușor
solubil în glicerol.
Se păstrează în recipiente bine închise, ferit de lumină.Are rol de intermediu
favorizând dizolvarea iodului.
DESCRIERE
Soluție limpede, culoare brun-roșiatică, cu miros caracteristic de iod.
CONSERVARE
Se păstrează în recipiente bine închise, ferit de lumină.

ÎNTREBUINȚĂRI
Extern: caustic, antiseptic si micostatic cu acțiune topică.Folosit în
tratamentul micozelor cutanate sub forma de badijonări.
Intern: se folosește ca antitiroidian ,antisclerozant, sub formă de picături
în afecțiuni tiroidiene, ateroscleroză.
Soluția este mai puțin iritantă decât soluța alcoolică, dar prezină
dezavantajul că nu se evaporă ușor.

SOLUȚIA ALCOOLICĂ DE IOD IODURAT


Soluțio iodi spirituosa (F.R.X)
Tinctura de iod
Rp.
Iodum……………………………………….2gr
Iod
Kalii iodidum……………………………….3gr
Iodura de potasiu
Alcoholum 50º……...q.s.ad……………….100gr
M.f. sol.
D. s. extern
PREPARARE
Intr-un flacon tarat se dizolvă iodul anterior pulverizat în mojar și iodura
de potasiu în 30,00gr alcool 50º și se completează cu același solvent la 100,00gr.

OBSERVAȚII
Soluția de iod iodurat este denumită impropriu și tinctură de iod;
denumirea de tinctură era folosită în trecut pentru a desemna soluțiile colorate,
indiferent de metoda de preparare. Se prepară ,,ex tempore” (pe loc).

Iodura de potasiu are rol de solubilizant al iodului dar și rol de


stabilizant al soluției hidroalcoolice.
Se prezinta sub formă de pulbere cristalină sau granulată albă,fără miros,
gust sărat slab amar. Foarte ușor solubil în apa, ușor solubil în glicerol.

Alcoolul de 50º folosit ca vehicul este bine tolerat de piele, are acțiune
antiseptică penetrând pielea datorită conținutului în apă.

Iodul se prezintă sub formă de lamele cristaline friabile, cu luciu metalic


sau fragmente de culoare cenușiu-violacee, cu miros caracteristic. La aer se
volatilizează. Este greu solubil în apă 1:3000.Este ușor solubil în soluția
concentrată de iodură de potasiu.
În alcool este solubil 1:10. Se pastreaza ferit de lumină la Separanda
La cântarire nu se folosesc ustensile metalice deoarece iodul reacționeze cu
metalele. Se iau măsuri de precauție deoarece pătează ușor.

DESCRIERE
Soluție limpede, brună, cu miros caracteristic de iod și alcool.

CONSERVARE
În flacoane incolore, bine închise. Lumina acționează favorabil asupra
stabilități tincturii de iod,descompune produșii de alterare, cu punerea în
libertate a iodului molecular. Se păstrează la ,,Separandum.”

ÎNTREBUINȚĂRI
Se utilizează ca dezinfectant și antiseptic al pielii și ranilor și pe plăgi
deschise.
În tratamentul dermatozelor, în chirurgie pentru dezinfectarea câmpului operator.
În practica farmaceurică se prescrie frecvent pentru uz extern alcoolul iodat în
diferite concentrații 1-2-3gr%. Se prepară în cantiăți mici pentru un consum de
2zile.

SOLUȚIA ALCOOLICĂ DE CAMFOR


Solutio camphorae spirituosa 10% F.R.X
Spirt camforat

Rp.
Camphora……………………………...10,00gr
camfor
Alcoholum……………………………70,00gr
Aqua destillata…….q.s.ad……………100,00gr
M.f. sol.
D.s. extern

PREPARARE

Într-un pahar Berzelius se dizolvă în alcool, camforul iar apoi se adaugă


cele 20,00gr apă în porțiuni mici și sub agitare până la 100,00gr și se filtrează.
Această ordine de amestecare trebuie respectată deoarece dacă se
amestecă mai întâi apa cu alcoolul și apoi se dizolvă camforul dizolvarea se face
mai greu
.În cazul în care concentrația alcoolului scade sub 70º,în soluție apar
precipitate foarte voluminoase de camfor. Se trece peste limita de solubilitate a
camforului în amestecul hidroalcoolic.

OBSERVAȚII
Camforul este o cetonă a borneonului .
Se prezintă ca o masă cristalină albă sau pulbere cristalină albă, cu miros
caracteristic, la temperatura camerei se volatilizează. Se pulverizează cu o mică
cantitate de alcool, cloroform sau eter.
Foarte ușor solubil în alcool 1:1, greu solubil în apă 1:850.
Se păstrează ferit de lumină, în recipiente închise etanș.
În funcție de proveniență poate fi:

Natural -obținut (camforul levogir) din partea cristalizabilă a uleiului


extras prin distilare din lemnul și frunzele speciei Cinnamomum champhora.
De sinteză este dextrogir sau racemic.

Alcoolul, lichid limpede, incolor, volatil, cu miros caracteristic și gust


arzător, inflamabil.Când se prescrie,,alcool” fără altă specificație se utilizează
alcool de 96º
Se amestecă în orice proporție cu apa.

DESCRIERE

Soluție limpede, cu miros caracteristic de camfor.

CONSERVARE
În flacoane bine închise, ferit de lumină, la loc răcoros pentru a se evita
evaporarea alcoolului,ceea ce ar duce la precipitarea camforului.

ÎNTREBUINȚĂRI

Extern în frecții,ca revulsiv în dureri reumatismale, gripă,răceli, calmant


al pruritului și antiseptic cu acțiune locală în diverse afecțiuni dermatologice,
erupții cutanate puriginoase, degerături și în cosmetică.
APĂ DE MENTĂ
Aqua menthae

Rp.
Menthae Aetheroleum…………………..1,00gr
Ulei de mentă 1,00gr= 52picaturi
Talcum………………………………….10,00gr
Solutio conservans……………………1000,00gr
M.f. sol.
D.s. intern

PREPARARE
În mojar se pune talcul iar uleiul de mentă se pune sub formă de picături
pe capătul pistilului treptat, triturând după fiecare adăugare.
După ce se realizează o dispersie corespunzătoare a uleiului volatil în talc
se adaugă treptat și sub triturare cele 1000,00g soluție conservantă încălzită la
35°-40°C.
Dispersia obținută se pune cantitativ într-un flacon se agită energic 3
min. apoi din 5 în 5min.timp de o oră.
Se lasă în repaus la întuneric timp de 24ore.
Se filtrează prin hârtie de filtru într-un cilindru gradat decâte ori este nevoie
până la obținerea unei soluții limpede sau slab opalescent.
Dacă este nevoie se completează prin același filtru cu soluție conservantă
la masa prevăzută.
Apă aromatică preparată prin dizolvarea uleiului volatil de mentă prin
intermediul talcului în soluție conservantă.

OBSERVAȚII
Uleiul de mentă ( ulei volatil de izmă bună) este un ulei obținut prin
distilarea cu vapori de apă din frunzele și fructele înflorite ale plantei Mentha
Piperita. Este un lichid incolor sau galben deschis pâna la galben-verzui cu
miros caracteristic de mentă, cu gust arzător, răcoritor însă nu amar.

Talcul este o pulbere foarte fină, albă, onctuasă la pipăit, aderentă, fără
miros,fără gust,lipsită de granulații nisipoase. Este insolubil în alcool și în
apă.Este mai puțin hidrofil și este umectat de glicerină.
Pentru a crește viteza de dizolvare a uleiului în soluția conservantă se
recurge la dispersarea uleiului în particule foarte fine prin triturare în mojar cu
ajutorul talcului.
Talcul are rol și de dispersie a uleiului și de clarificare a soluției, formează
împreună cu hârtia de filtru un material filtrant foarte bun, care reține
componentele insolubile (hidrocarburi triterpenice),obtinând solutii limpezi.

Soluția conservantă este un lichid limpede sau slab opalescent, cu gust


slab amar și fără miros.
Are acțiune bacteriostatică și fungistatică un timp limitat.Se folosește ca vehicul
pentru preparate de uz intern sau extern cărora le crește conservabilitatea.

DESCRIERE
Soluție limpede, slab opalescentă, cu miros și gust specific de mentă, cu
reacție neutră sau slab acidă.

CONSERVARE
Se păstrează în flacoane colorate, capacitate mică, bine închise, la loc
răcoros și ferit de lumină.
Se prepară în cantitați mici, corespunzatoare consumului, având o
valabilitate redusă de cel mult 6luni.
Dacă soluția este invadată de microorganisme sau are miros modificat nu
se mai folosește.

ÎNTREBUINȚARI
Se folosește ca aromatizant, antiemetic, antispasmodic(atenuând mișcările
peristaltice ale stomacului și intestinului)ușor anestezic.
Se folosește rar, ca atare. Se asociază cu alte componente în preparate de
uz intern( soluții, suspensii).
SOLUȚIA ULEIOASĂ DE CAMFOR
Oleum Camphoratum
Ulei camforat

Rp.
Camphorae……………………………….10,00gr
Camfor
Oleum Helianthi………………………….90,00gr
ulei de floarea-soarelui
M.f. sol.
D.s .extern

PREPARARE
Într-un flacon pretarat se dizolvă în 90,00gr ulei de floarea soarelui cele
10,00gr de camfor, pulverizat în prealabil cu câteva picături de alcool.

OBSERVAȚII
Camforul este o cetona a borneonului .
Se prezintă ca o masă cristalină albă sau pulbere cristalină albă, cu miros
caracteristic, la temperatura camerei se volatilizează. Se pulverizează cu o mică
cantitate de alcool, cloroform sau eter.
Foarte ușor solubil în alcool 1:1, greu solubil în apă 1:850.
Se păstrează ferit de lumină, în recipiente închise etanș.
În funcție de proveniență poate fi:
natural -obținut (camforul levogir) din partea cristalizabilă a uleiului
extras prin distilare din lemnul și frunzele speciei Cinnamomum champhora.
De sinteză este dextrogir sau racemic.

Uleiul de floarea soarelui este un lichid uleios, limpede de culoare galben-


aurie, cu miros slab caracteristic, insolubil în apă. La temperatură sub 20°C
devine opalescent. La lumină și căldura râncezește.

DESCRIERE
Lichid galben uleios, cu miros de camfor.
CONSERVARE
Se păstrează în flacoane de sticlă brune, bine închise, la loc răcoros.

ÎNTREBUINȚĂRI
Soluția uleioasă de camfor se utilizează extern ca analgezic în afecțiuni
reumatismale.

SOLUȚIE ULEIOASĂ DE ACID SALICILIC


Oleum salicylicum

Rp.
Acidum salicylicum………………………..5,00gr
acid salicilic
Oleum Ricini………………………………35,00gr
ulei de ricin
Oleum Helianthi…………………………...60,00gr
ulei de floarea soarelui
M.f. sol.
D.s. extern
PREPARARE
Acidul salicilic se dizolvă în amestecul de ulei de ricin și ulei de floarea
soarelui, la cald pe baia de apă.

OBSERVAȚII
Acidul salicilic se prezintă sub formă de cristale aciculare, incolore sau
pulbere cristalină albă, fără miros, cu gust caracteristic dulceag, apoi acru.
Solubil în uleiuri grase . Se solubilizează la cald pe baia de apă.
Se păstrează ferit de lumină, la cântărire se folosesc lingurițe de plastic
.
Uleiul de ricin este un ulei gras obținut prin presare la rece a semințelor
plantei Ricinus Communis. Este un lichid limpede, vâscos, uleios, incolor.O
eventuală colorație nu trebuie să fie mai intensa decât culoarea unui etalon
prevăzut de F.R.X și se păstrează la loc răcoros.
Uleiul de floarea soarelui este un lichid uleios, limpede de culoare galben-
aurie, cu miros slab caracteristic, insolubil în apă. La temperatură sub 20°C
devine opalescent. La lumină și căldura râncezește.

DESCRIERE
Soluție uleioasă limpede, culoare gălbuie cu miros slab caracteristic.

CONSERVARE
Se păstrează în flacoane bine închise, la loc răcoros.
ÎNTREBUINȚĂRI
Se folosește în tratamentul dermatitelor seboreice, keratoză foliculară
datorită acțiunii keratolitice a acidului salicilic.

GLICERINĂ BORAXATĂ

Rp.
Natrii tetraboratis………………………..2,00gr
Borax
Glycerolum………q.s .ad……………..20,00gr
glicerină
M.f. sol.
D.s. extern

PREPARARE
Într-o capsulă de portelan tarată, se cântăresc 18,00gr de glicerină. Se
adaugă boraxul pulverizat în prealabil la mojar cu o cantitate mică de alcool și
amestecul obținut se tine pe baia de apă, agitând cu o baghetă până la dizolvarea
boraxului.
Dacă este cazul glicerina boraxată obținută se completează cu apă distilată
până la masa prevăzută.

OBSERVAȚII
Boraxul este o pulbere cristalină albă, eflorescentă, care pe parcursul
încălzirii și dizolvării poate pierde o parte din cele 10molecule de apă de
cristalizare. De aceea soluția de glicerină boraxată se completează în final dacă
este cazul cu apă la masa prevăzută.Este ușor solubil în apă la fierbere, solubil
în glicerină în proporție de 1:1,5 la cald, insolubil în alcool.

Glicerina este obținută prin saponificarea grăsimilor și este un solvent


polar și hidrofil.Este un lichid limpede, incolor, vâscos, higroscopic( poate
absorbi până la 25% din greutatea sa), fără miros, cu gust dulceag,mai dens
decât apa, miscibil cu apa si alcoolul,insolubil în eter, uleiuri grase și uleiuri
volatile.Se utilizează ca solvent și cosolvent.Se folosește ca edulcorant. Este
conservant antimicrobian, având proprietăți antiseptice. Este umectant și
emolient.Datorită vâscozității ridicate, aderă pe piele și mucoase. Are acțiune
farmacologică proprie efect laxativ(supozitoare cu glicerină).
DESCRIERE
Lichid limpede, incolor sau slab gălbui, de consistentă siripoasă,
higroscopic,fara miros, cu gust dulceag, reacție acidă pH-ul egal cu 4,5-5,0
CONSERVARE
Se păstrează în vase bine închise , ferit de umezeală. Se prepară la nevoie.

ÎNTREBUINȚĂRI
Se folosește sub formă de badijonări în tratamentul gingivitelor,
stomatitelor, aftelor si micozelor bucale.

SOLUȚIE DE HIDROGLICERINAT -ALCOOLIC

Rp.

Mentholi………………………………………..0,25gr
mentol
Iodum…………………………………………..1gr
Kalii iodatum…………………………………...2gr
iodura de potasiu
Natrii Tetraboratis……………………………...2gr
borax
Aqua destillata…………………………………2gr
Alcoholum……………………………………..3gr
Glyceroli………..q.s.ad………………………20gr
M.f. sol.
D.s.extern

PREPARARE
Într-o capsulă de portelan tarată se cântărește glicerina 9,75gr, se adaugă
boraxul pulverizat în prealabil și amestecul se încălzește pe baia de apă. Se agită
cu o baghetă de sticlă până la dizolvarea boraxului.Ulterior se încorporează
soluția alcoolică de mentol, iar la sfârșit soluția apoasă de iod iodurat și se
completează cu apă. Amestecul obținut se omogenizează cu o baghetă și se
condiționează în flacoane de capacitate mică.

OBSERVAȚII
Mentolul se prezintă sub formă de cristale aciculare, casante,
incolore,sau pulbere cristalină albă, miros puternic de mentă, gust arzător la
început apoi răcoritor.
Se poate obține din uleiul volatil de izmă bună ( mentol natural) sau prin sinteză
( mentol sintetic)
La temperatura camerei se volatilizează . Este foarte solubil în alcool,
cloroform, eter.
Usor solubil în ulei parafină, uleiuri grase, uleiuri volatile.
Foarte greu solubil în apă.Este aromatizant și antipuriginos.

Boraxul este o pulbere cristalină albă, eflorescentă, care pe parcursul


încălzirii și dizolvării poate pierde o parte din cele 10molecule de apă de
cristalizare. De aceea soluția se completează în final dacă este cazul cu apă la
masa prevăzută.Este ușor solubil în apă la fierbere, solubil în glicerină în
proporție de 1:1,5 la cald, insolubil în alcool.
Iodul se prezinta sub formă de lamele cristaline friabile, cu luciu metalic
sau fragmente de culoare cenușiu-violacee, cu miros caracteristic. La aer se
volatilizează. Este greu solubil în apă 1:3000.Este ușor solubil în soluția
concentrată de iodură de potasiu.
În alcool este solubil 1:10. Se pastreaza ferit de lumină la Separanda
La cântarire nu se folosesc ustensile metalice deoarece iodul reacționeze cu
metalele. Se iau măsuri de precauție deoarece pătează ușor.

Iodura de potasiu se prezintă sub formă de pulbere cristalină sau


granulată albă,fără miros, gust sărat slab amar. Foarte ușor solubil în apa, ușor
solubil în glicerol.
Se păstrează în recipiente bine închise, ferit de lumină.Are rol de intermediu
favorizând dizolvarea iodului.

Glicerina este obținuta prin saponificarea grăsimilor și este un solvent


polar și hidrofil.Este un lichid limpede, incolor, vâscos, higroscopic( poate
absorbi până la 25% din greutatea sa), fără miros, cu gust dulceag,mai dens
decât apa, miscibil cu apa si alcoolul,insolubil în eter, uleiuri grase și uleiuri
volatile.Se utilizează ca solvent și cosolvent.Se folosește ca edulcorant. Este
conservant antimicrobian, având proprietăți antiseptice. Este umectant și
emolient.Datorită vâscozității ridicate, aderă pe piele și mucoase. Are acțiune
farmacologică proprie efect laxativ(supozitoare cu glicerină).

DESCRIERE
Lichid siropos cu miros și gust caracteristic componentelor.

CONSERVARE
În flacoane colorate, bine închise pentru a evita vaporizarea alcoolului,
iodului sau mentolului, dar și datorită higroscopicității glicerinei.

ÎNTREBUINȚĂRI
Sub formă de badijonări,în gingivite și afte bucale. Are acțiune
antiseptică, antipuriginoasă și antimicotică.

S-ar putea să vă placă și