Sunteți pe pagina 1din 4

Lucrare practică №5

Tema: Calculul circuitelor de curent alternativ trifazat cu legarea


receptoarelor în stea.

Scopul lucrării: Studierea curentului alternativ trifazat şi și cuplarea receptoarelor


în stea

Mersul lucrării:

1. Cuplarea receptoarelor în stea;

2. Rezolvarea problemelor;

3. Concluzii.

Competențe specifice:

C1- Identificarea parametrilor principali ai circuitelor electrice și interdependența


lor.

C2- Studierea schemelor cuplării receptoarelor în stea și în triunghi.

Subcompetențe:

SC1 – definirea noțiunilor de sistem trifazat și fază;


SC2 – Analiza şi studierea formulelor de bază a curentului trifazat;
SC3 – caracterizarea schemei generatorului trifazat și principul de lucru.
SC4 – Elaborarea schemelor circuitelor trifazate cu cuplarea receptoarelor în stea;
Argumantare teoretică
La legarea receptoarelor de energie în stea sistemul trifazat poate fi cu patru conductoare
(sarcină de iluminat) sau cu trei conductoare (sarcină de forță).
În primul caz becurile se conectează între fiecare din conductoarele de linie și
conductorul neutru. (Fig. 1).
Conductorul neutru asigură egalitatea tensiunilor pe diferite faze ale receptoarelor și pe
fazele respective ale generatorului. Așa dar, condițiile de lucru ale receptoarelor de energie
rămân aceleași ca și într-un circuit cu o singură fază.
La această legare (fig. 1.) curenții din conductoare de linie sunt egali cu curenții din
fazele respective ale receptorului și generatorului,
IF=IL
Curenții de diferite faze ale receptoarelor se calculează după formulele cunoscute:

Unghiurile de defazaj ale curenților de fază față de tensiunile de fază ale receptoarelor ce
determină prin cosinusurile lor:

Unde rA, rB, rC, zA, zB, zC, sunt rezistențele active și totale ale fazelor receptoarelor.
Valoare instantanee a curentului din conductorul neutru se determină ca suma vectorială a
curenților de fază:
i0= iA+iB+iC
Vectorul curentului din conductorul neutru se determină ca suma vectorială a curenților
de fază:
Ī0=ĪA+ĪB+ĪC
Fig. 2. Diagrama vectorială a unui circuit trifazat cu patru conductoare în cazul sarcinii
active
Secțiunea conductorului neutru se consideră egală cu secțiunea conductoarelor de linie,
deoarece curentul din conductorul neutru este de obicei mai mic decât curentul din conductoarele
de linie.
Dacă rezistențele fazelor receptorului nu sunt egale și circuitul conține un conductor
neutru, tensiune la fiecare fază a receptorului este egală cu 0,58UL, care este tocmai tensiunea
nominală pentru receptor. Ruperea conductorului neutru provocată variația tensiunii la fazele
receptoarelor.
Dacă rezistențele fazelor receptorului (electromotorului)sunt egale și t.e.m. de fază ale
generatorului sunt simetrice, curenții de respective cu unghiurile egale, adică sistemul de curent
este de asemenea simetric.
Calculul unui circuit trifazat, dacă sistemul de tensiuni este simetri și solicitarea fazelor
este tot aceiași (uniformă), se reduce la calculul unei singure faze.
Fig. 3. Schema legării uni generator trifazat și a unui receptor în stea.
Presupunem, că receptorul de energie, legată în stea, este conectat la rețea.
Dacă rezistența fazelor receptorului za = zB = zC =zF, tensiunile de fază ale receptorului:

UA= UB= UC= UF=


Curenții de fază:

IA= IB= IC= IF= .


Unghiul de defazaj al curentului de fază față de tensiunea de fază poate fi determinat:

Sau prin:

Puterea activă a fazei:

Pentru sistemul simetric, când sarcina este uniformă, puterea activă a tuturor fazelor,

Luând în considerație, că la legarea în stea IF=IL și UF= obținem:

În ultima formulă U și Isunt mărimi liniare, iar φ-unghiul de defazaj dintre tensiunea de
fază și curentul de fază.
Puterea reactivă a sistemului trifazat

,
Iar puterea aparentă

Dacă sarcina fazelor este neuniformă sau sistemulde tensiune este nesimetric puterile
sistemului trifazat se determină cu suma puterilor celor trei faze.
Rezolvarea problemelor
Problemă. Un electromotor de curent trifazat, legat în stea este conectat la o rețea de
tensiune de 380 V. Puterea motorului e de 5 kW, intensitatea curentului ce trece prin motor e de
9 A. Să se determine factorul de putere.

Problemă. Tensiunea de fază a generatorului este de 220V, rezistența fazelor receptorului


este zA= zB= rA= rB=22 Ω, zC= rC=44Ω.
Să se determine curentul din conductorul neutru.

S-ar putea să vă placă și