Sunteți pe pagina 1din 12

Argumentarea la genul liric

Genul liric cuprinde totalitatea operelor literare in care ideile, gandurile si


sentimentele sunt transmise in mod direct prin intermediul eului liric si al limbajului
poetic expresiv.
In opinia mea, poezia …… scrisa de …… apartine genului liric deoarece intru-
neste toate trasaturile acetui tip de gen literar.
In primul rand, eul liric isi face simtita prezenta prin intermediul marcilor sale
lexico-gramaticale (verbe si pronume la persoana I si a II-a). De exemplu; …… (dau
exemple de marici)
In al doilea rand, expresivitatea limbajului poetic este data de prezenta
figurilor de stil ce stau la baza imaginilor artistice conferind expresivitate. De
exemplu; ……(dau exemplu de figuri de stil, comentandu-le)
Pe de alta parte, ca in orice poezie, exista si particularitati proozodice. De e-
xemplu …. (tipul de strofa, tipul de rima, masura versului).
In plus, putem observa si prezenta descrierii ca mod de expunere
predominant. Aceasta isi remarca existenta prin grupul nominal substantiv+ adjectiv.
De exemplu; …… (dau exemple de grupuri nominale).
In concluzie prin prezenta eului liric, a figuriulor de stil, a elementelor
proozodice si a descrierii putem spune ca poezia …… scrisa de …… apartine genului
liric.
Argumentarea la specia doinei

Doina este o specie a liricii populare in care sunt exprimate de obicei


sentimente profunde de dor, de dragoste, de instrainare, de revolta, proiectate intr-
un mediu rural, pastoral sau arhaic, aflate in stransa legatura cu peisajul natural.
Incadrandu-se in florclorul popular doina ilustreaza pe deplin caracterul specific
acestei specii: oral, anonim, colectiv, traditional si sincretic.
In opinia mea, opera …… apartine speciei doinei deoarece intruneste toate
trasaturile acesteia.
In primul rand,tema poeziei face referiere la destinul omenesc. De exemplu eul
liric, ca imagine simbolica a fiintei umane din toate timpurile este …… (aici se scrie la
ce face referie textul), descris intr-un limbaj artistic a carui expresivitate este data de
prezenta termenilor populari …… (dau exemplu), putandu-se fi vorba de o doina …… .
In al doilea rand, fiind o creatie populara are carater anonim si colectiv, oral si
sincretic, putand fii insotita de o melodiea adecvata. Caracterul de doina populara
este sustinut si la nivel expresiv. De exemplu autorul anonim gaseste in natura ……
elemente corelative pentru trairile omenesti. …… (doua figuri de stil«epitete»)
accentueaza la nivel textual sentimente de …… . In egala masura structurile
metaforice concentraza viziunea omului asupra sortii …… (metafore).
In plus, elementele proozodice contribuie la crearea muzicalitatii. De exemplu
monologul liric confesiv este relatat cu ajutorul elementelor de autoportret …… (ex.
elemete de autoportret), iar ritmul trohaic, rima imperecheata si masura de 8 silabe,
ii ofera o cadenta specifica doinei.
In concluzie, prin referirea la destinul omenesc, fiind o creatie populara,
prezenta elementelor populare, a corelatarii cu elementele din natura, dar si prin
prezenta proozodiei, putem spune ca opera …… apartine speciei literare doinei
Argumentarea la specia pastel

Pastelul este specia genului liric in care sunt prezentate ideile gandurile si
sentimentele eului liric despre un colt din natura. Intr-un pastel descrierea este
modul de expunere dominant iar limbajul poetic expresiv este dat de prezenta
figurilor de stil ce stau la baza imaginilor artistice
In opinia mea, opera …… scrisa de …… apartine speciei literare pastelului
deoarece intruneste toate trasaturile acesteia.
In primul rand, termenul de pastel provine din artele plastice unde „pastel”
inseamna culoare. La fel cum pictorul se foloseste de paleta pentru a da expresivitate
tabloului sau, asa si autorul se foloste de limbajul expresiv pentru a reda splendoarea
…… . De exemplu… (dau exemple de figuri de stil, comentandu-le).
In al doilea rand, descrierea este modul de expunere dominant, devenind
principalul pretext prin care autorul isi exprima sentimentele. De asemenea
descrierea este sustinuta de structuri gramaticale precum verbele la timpul prezent
ce sugereaza idea de peisaj suspendat in eternitate: …… (dau exemplu de verbe) si
grupul nominal substantiv+adjectiv: …… (dau exemplu de grupuri nominale).
In concluzie prin prezenta figurilor de stil si al descrierii ca mod de expunere
dominant, putem spune ca opera …… scrisa de …… apartine speciei literarea
pastelului.
Argumeantarea speciei basmului popular

Basmul popular este o specie a genului epic, in proza in care se infrunta


personajele ce reprezinta binele si raul, actiunea terminandu-se cu victoria fortelor
binelui. Universului basmului este marcat de prezenta fabulosului . Basmul prezinta
clisee compozitionale, formule initiale mediane si finale. De asemenea, ca orice opera
populara are autor anonim si colectiv, circula prin viu grai si are o structura
schematizata.
In opinia mea, opera …… scrisa de …… apartine speciei literare basmului
popular deoarece intruneste toate trasaturile acesteia.
In primul rand, observam prezenta presonajelor ce intruchipeaza binele si raul
……(prezint aceste personaje), lupta terminandu-se cu victoria fortelor binelui. Pe
langa prezenta personajelor putem distinge si indicii spatio-temporali vagi/nedeter-
minati. De exemplu …… (dau exemplu de indici). De asemenea firul epic este liniar,
evoluand dinamic si gradat spre un deznodamand fericit. …… (rezumatul pe scurt.
In al doilea rand, observam prezenta cliseelor compozitionale cum ar fi ……
(dau exemplu de formule cliseice). De asemenea(daca este prezent) putem vedea
prezenta procedeului triplicarii. De exemplu ……(dau exemplu de numere/fiinte ce
simbolizeaza cifra trei).
In concluzie, prin prezenta personajelor ce iau parte la actiune, a indicilor
spatio-temporali vagi si a formulelor specifice, putem spune ca opera …… scrisa de
…… apartine speciei basmului popular.
Argumentarea la genul epic

Genul epic cuprinde totalitatea operelor literare in care gandurile, ideile si


sentimen-tele sunt transmise in mod direct prin intermediul personajelor si al actiunii
plasate in timp si spatiu. Vocea delegata de autor sa vorbeasca in text este naratorul,
iar modul de expu-nere predominant este naratiunea, care poate alterna, uneori, cu
dialogul personajelor sau cu unele pasaje descriptive.
In opinia mea, fragmentul extras din opera literara intitulata …….., scrisa de
…….., apartine genului epic, deoarece intruneste toate trasaturile acestui gen literar.
In primul rand, autorul isi exprima viziunea artistica in intr-un mod indirect,
prin in-termediul personajelor implicate intr-o actiune care evolueaza progresiv in
timp si spatiu. De exemplu, …….. (prezint personajele, coordonatele spatio-temporale
si actiunea pe scurt)
In al doilea rand, textul este structurat sub forma unei naratiuni puse pe seama
unui narator omniscient si omniprezent/personaj, extradiegetic/intradiegetic,
auctorial/actorial, detasat, neimplicat afectiv/implicat afectiv, care relateaza
intamplarile la persoana a III-a/I, cu o viziune narativa „dindarat” („par derriere”)/
„impreuna cu” („avec”). De exemplu, mar-cile obiectivitatii/subiectivitatii naratoriale
sunt formele verbale si pronominale la persoana a III-a/I, prezente la nivel textual:
…….. (dau exemplu din text).
In concluzie, prin prezenta personajelor implicate intr-o actiune, proiectata
comform indicilor spatio-temporali si conturata de un narator, avand naratiunea ca
mod de expunere preponderent, putem spune ca fragmentul extras din opera literara
intitulata …….., scrisa de …….., ilustreaza trasaturile genului epic.
Argumentarea la specia fabulei

Fabula este specia genului epic in versuri sau in proza in care se critica defecte
omenesti prin intermediul unor personaje alegorice, inzestrate cu trasaturi umane, cu
scop moralizator sau didactic. Are doua parti , naratiunea si descrierea.

In opinia mea, opera …… scrisa de …… apartine speciei fabulei deoarece


intruneste toate trasaturile acesteia

In primul rand, in text sunt prezente personaje animale prin intermediul carora
sunt satirizate unele defecte omenesti. De exemplu; …… (prezint putinele personaje si
defectul pe care aceastea le intruchipeaza.

In al doilea rand, textul are o structura specifica fabulei, cu un mesaj educativ.


De exemplu; prima parte a fabulei o constituie naratiunea. …… (prezint subiectul pe
scurt). A doua parte este morala care este explicita/implicita. …… (scriu morala).

In concluzie, prin prezenta personajelor din lumea animaliera, prin structura


specifica, dar mai ales prin satirizarea unor defecte omenesti sub masca unei povesti
cu animale, putem spune ca opera data apartine speciei literare fabulei.
Argumentarea la specia nuvela

Nuvela este o specia a genului epic in proza, de dimensiuni reduse in raport cu


romanul care urmareste un singur fir narativ central. Are o constructie epica
riguroasa si un conflict centrat care determina intreaga actiune. Personajele sunt bine
reliefate, relativ putine si scot in evidenta evolutia personajului principal puternic
individualizat.
In opinia mea, opera …… scrisa de …… este o nuvela deoarece intruneste toate
trasaturile acestei specii.
In primul rand, personajele relativ putine ……(prezint personajele) sunt
antrenate in derularea unor evenimente, intr-un spatiu limitat/bine precizat ……
(men-tionez spatiul desfasurarii actiunii) si intr-o perioada de timp relativ scurta ……
(men-tionez perioada de timp in care se petrece actiunea).
In al doilea rand, accentul cade asupra complexitatii personajului principal ……
(mentionez personajul principal) si nu supra actiunii, deoarece acesta este prezentat
in evolutie, in stransa legatura cu celelalte personaje. De exemplu; …… (prezint
personajul principal in desfasurarea evenimentelor).
Nu in ultimul rand, textul suprinde o constructie epica riguroasa cu un singur
fir narativ si un conflict concentrat intre protagonist si …… (mentionez cu cine intra
acesta in conflict). De exemplu …… (prezint cateva idei principale care sa includa
obligatoriu punctul culminant si desfasurarea actiunii)
In concluzie, prin constructia epica riguroasa, conflictul concentrat, prin
personajele putine ce scot in evidenta evolutia personajului principal puternic
individualizat putem spune ca opera …… scrisa de …… se incadreaza in specia nuvelei.
Argumentarea la specia schitei

Este specia genului epic, in proza, de dimensiuni reduse in care putinele perso-
naje sunt antrenate in derularea unui episod unic si semnificatic din viata personaju-
lui principal, intr-un timp si spatiu limitat .
In opinia mea, opera ...... scrisa de …… apartine speciei literare schitei deoare-
ce intruneste toate trasaturile acestei specii.
In primul rand, apar putine personaje. De exemplu; …… (prezint personajele
din textul suport) sunt antrenate in derularea unui episod unic din viata personajului
principal (mentionez personajul principal si rezumatul textului suport).
In al doilea rand, spatiul in care se desfasorara evenimentele este restrans, iar
intervalul de schimb este limitat. De exemplu; …… (prezint exemple din text care sa
ilustreze indicii spatio-temporali).
In concluzie, prin prezenta personajelor putine, antrenate in derularea unui
episod unic din viata personajului principal, dar si prin prezenta indicilor spatio-
temporali care limiteaza actiunea in timp si spatiu, putem spune ca opera …… scrisa
de …… apartine speciei literare schitei.
Caracterizarea unui personaj

Personajul este o instanta naratorie definitorie pentru genul epic , o creatie a


autorului menita a exprima viziunea acestuia asupra unei teme literare, transmi-
tand-o cititorului prin fapte , relatii, vorbea si comportamente specifice naturii sale
fictionale . Factor structural al orcarei naratiuni , personajul este un tip uman
semnificativ sau o individualitate cu trasaturi morale si intelectuale.
Fragmentul citat din opera …… scrisa de …… prezinta o scena semnificativa
pentru …… .
Personajul principal din secventa citata este …… imaginea omului …… (ce fel de
om reprezinta).
Personajul principal este caracterizat pe de o parte prin mijloace directe,
autorul urmareste maniera prin care acesta este perceput de …… (cum il descriu alte
personaje) dar si de narator …… (cum il descrie naratorul).
Pe de alta parte, un rol deosebit de sugestiv in conturarea imaginii
personajului il are caracterizarea indirecta, trasaturile acestuia reiesind din fapte,
reactii, vorbe si din relatiile cu alte personaje. Astfel putem deduce ca …… (ce putem
deduce pe seama textului despre personajul principal).
Prin urmare, ……(personajul principal), este un personaj ale carui trasaturi
fizice si morale sunt bine evidentiate, portretul sau fiind emblematic pentru categoria
umana reprezentata, ……(ce categorie umana reprezinta personajul).
Argumentarea semnificatiei mesajului unui text
epic

Mesajul unei opere literare este reprezentat de ceea ce transmite aceasta prin
continutul de idei si prin influenta estetica si etica exercitata asupra cititorului. Orice
opera literara are o bogatie inepuizabila de sensuri, fiecare noua lectura insemnand o
alta descoperire.
In opinia mea, fragmentul oferit ca suport pentru interpretare, extras din
opera literara intitulata …….., scrisa de …….., reflecta tema …….. in jurul careia se
construieste mesajul textului. Intr-o opera epica, autorul comunica si se comunica,
transmite un mesaj cu privire la un anumit aspect al realitatii, exprimandu-si
sentimentele, gandurile si ideile in mod indirect prin intermediul actiunii si al
instantelor comunicarii narative (narator, personaje), utilizand un limbaj beletristic
expresiv.
In primul rand, naratiunea ca mod de expunere predominant in fragmentul
selectat, este pretext de exteriorizare si impartasire a sentimentelor autorului. De
exemplu, din fragmentul citat se desprinde sentimentul de …….., transmis in mod
indirect prin intermediul naratorului omniscient si omniprezent/personaj,
extradiegetic/intradiegetic, auctorial/actorial, detasat , neimplicat afectiv/implicat
afectiv, care relateza la persoana a III-a/I, cu o viziune narativa „dindarat”(„par
derierre”)/„impreuna cu”(„avec”), utilizand naratiunea ca mod de expunere
preponderent. Marcile obiectivitatii/subiectivitatii naratoriale sunt formele verbale si
pronominale la persoana a III-a/I prezente la nivel textual: …….. (se dau exemple din
text).
In al doilea rand, mesajul textului epic este transmis in mod indirect si prin
intermediul personajelor implicate intr-o actiune care se desfasoara progresiv in timp
si spatiu. Nu in ultimul rand, mesajul textului este in stransa legatura si cu mijloacele
artistice deoarece expresivitatea limbajului beletristic este data de prezenta figurilor
de stil si a imaginilor artistice, precum si de prezenta modalitatilor de caracterizare.
De exemplu, …….. (se prezinta personajele, actiunea pe scurt, modalitatiile de
caracterizare: directa/indirecta, comentare unor figuri de stil, comentarea punctelor
de suspensie, a interjectilor exclamative, a interogatiilor/exclamatiilor retorice).
In concluzie, mesajul fragmentului extras din opera literara intitula …….., scrisa
de …….., este sugestiv ilustrat prin intermediul actiunii si al relatiei dintre instantele
comunicarii narative (narator si personaje) si reuseste sa transmita sentimente
si emotii prin intermediul unui limbaj beletristic expresiv.
Seminficatia titlului

Semnificatia titlului se va obtine prin insumarea raspunsurilor intrebarilor de


mai jos:
- Ce este titlul? (definitie)
- Care este structura titlului? (semantica si gramaticala)
- Ce exprima titlul in raport cu titlul dat?
- Ce mai poate sugera titlul, prin raportare la semnificatiile textului?
(desprinse din interpretare)

Argumentarea semnificatiei titlului

Titul este un element paratextual, sugestiv sau rezumativ, care orienteaza


lectura, creand un orizont de asteptare cititorului, prin care se indentifica respectiva
creatie. Titlul prefigureaza mesajul textului si deschide ca o cheie de lectura, traseul
de receptare a operei de catre cititor.
In opinia mea, titlul operei literare …….., scrisa de …….., este una dintre cheile
de descifrare a ideilor poetice (pentru liric) /a semnificatiei unor imagini artistice si a
mesajului pe care acestea le transmit, dar si o cale de patrundere in viziunea
autorului despre ……..(tablou /personaj). Tema textului citat este …….., iar motivele
literare (……..) alcatuiesc campul semantic al temei.
In primul rand, din punct de vedere structural, titlul este analitic/sintactic, fiind
alcatuit din …….. (d.p.d.v. morfologic: spunem ce părti de vorbire sunt), care sunt
motivele centrale /fixeaza cadrul temporal si /sau spatial (daca este cazul). Titlul
textului citat anticipeaza tema precum si sentimentul de …….. transmis in mod direct
(lric)/indirect(epic) prin intermediul eului liric /naratorului obiectiv /subiectiv,
extradiegetic /intradiegetic, detasat, neimplicat afectiv /implicat afectiv, care
relateaza la persoana a III-a /I cu o viziune narativa „dindarat”(„par
derriere”) /”impreuna cu”(„avec”). De exemplu, marcile obiectivitatii /subiectivitatii
lirice /naratoriale sunt formele verbale si pronominale la persoana a III-a /I (……..).
In al doilea rand, din punct de vedere stilistic, titlul este in stransa legatura cu
conti- nutul textului poetic /narativ, deoarece expresivitatea limbajului artisitic data
de prezenata figurilor de stil si a imaginilor artistice, contureaza ideea textului si
sentimentul dominant si contribuie la modelarea expresivă a ideii din titlu. De
exemplu, …….. (se comenteaza 2-3 fig. de stil).
ATENTIE: aici se mai poate comenta:
- Portretul fizic /moral (epic)
- Caracterizarea directa /indirecta (epic)
- Semnele de punctuatie din titlu
- Interogatiile /exclamatiile retorice
- Interjectia exclamativa

In concluzie, titlul anticipeaza tema textului, viziunea autorului despre ……..


(tablou/ /personaj), fiind in stransa legatura cu continutul de idei; face parte din
campul semantic al temei, devenind motivul /motivele centrale al /ale textului si
transmite cititorului un mesaj: Titlul operei …….., scrisa de …….. si continutul
textului se pun reciproc in valoare.

Seminificatia unui text liric*

In opinia mea, din opera …… scrisa de …… se desprinde sentimentul de ……


transmis in mod direct prin intermediul eului liric si al limbajului poetic expresiv.
In primul rand, sentimentul de …… este transmis prin intermediul eului liric ce
isi face simtita prezenta prin marcile lexico gramatile, adica verbe si pronume la
persoana I si a II-a. De exemplu …… ( dau exemplu de marci). Tema fiind …… ,
motivele lirice prezente in text …… alcatuiesc campul semantic al temei.
In al doilea rand din punct de vedere stilistic, ideea poetica este in stransa
legatura cu mijloacele artistice deoarece expresivitatea limbajului poetic este data de
prezenta figurilor de stil ce stau la baza imaginilr artistice. De exemplu …….. (dau
exemple de figuri de stil, comentandu-le).
In concluzie, sentimentul transmis de opera …… scrisa de ……, este de ……, iar
tema textului este …… .

S-ar putea să vă placă și