Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrare:

Cora Lujerului

Evaluarea incarcarilor din VANT


conform NP-082-04 Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiunii asupra constructiilor. Actiunea vantului

Amplasament:

Bucuresti

w(z) - presiunea vantului la inaltimea z deasupra terenului w(z) = qref x Ce(z) x Cp


qref - presiunea de referinta a vantului

qref = 0.5 kN/m

(conform Figurii A2 Anexa A)

Ce(z) - factorul de expunere la inaltimea z deasupra terenului Ce(z) = Cg(z) x Cr(z) (conform Cap. 11)
Cg(z) - factorul de rafala Cg(z) = 1 + g x [2 x I(z)] g - factor de varf g = 3,50 I(z) - intensitatea turbulentei pentru camp deschis I(z) = 1 / [ ln(z/z0) ] z - inaltimea constructiei z= 9.00 m z0 - lungimea de rugozitate z0 = 1.00 m I(z) = 0.46 Cg(z) = 4.19 Cr(z) - factorul de rugozitate Cr(z) = kr(z0) x [ln(z/z0)] kr(z0) = Cr(z) = 0.22 0.23367

(Alineatul. 10.1)

(Alineatul. 8.4)

Ce(z) = 0.98
CpD - coeficientul aerodinamic de presiune

CpD = 1.00

(conform Cap. 12)

w(z) =

0.49 kN/m

CpE - coeficientul aerodinamic de suctiune

CpE = 0.30

(conform Cap. 12)

w(z) =

0.15 kN/m

Calcul forta de frecare


Ffr(z) = [ qref x Ce(z)] x CfrxAfr Ffr(z) = 0.01