Sunteți pe pagina 1din 18

1 / 13 Prof. DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN N C UTAREA SENSULUI PIERDUT Profesorul universitar dr.

r. Dumitru Constantin-Dulcan este medic neurolog si psihiatru de excelenta, autor a numeroase monografii, tratate si carti de inalta valoare stiintifica, dar si eseistica, cu ample deschideri spre Filosofia Stiintei. Cartea sa, Inteligenta materiei, un best-seller care a facut voga, a fost distinsa cu premiul "Vasile Conta" al Academiei Romane (1992). Omul de stiinta roman Dumitru Constantin-Dulcan este membru al unor prestigioase societati stiintifice nationale si internationale, autor de brevete de inventii inregistrate la OSIM, titular al unor cursuri universitare importante, precum si detinatorul a numeroase premii stiintifice si literare. A studiat, lucrat si calatorit in spatiul occidental (Europa, SUA, Canada, Australia), dar si in cel oriental (China, Japonia, India). "Constiintei noastre i s-a dat in primire un creier si creierului un trup" spune Dumitru Constantin-Dulcan. Religia" mea este o c utare i o tr ire a esen ei ultime a Universului i nu are nimic comun cu modul istoric n care s-au implicat institu iile sale reprezentative. Ele pot persista sau pot s dispar n func ie de vntul istoriei i de capacitatea lor de adaptare, de remodelare, de actualizare, dar esen a de dincolo de m runtele orgolii i ambi ii omene ti, va fi etern . Pledez pentru eternitatea acestei esen e. 2 / 13 Prof. DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN N C UTAREA SENSULUI PIERDUT

Fragmente din cartea Prof. DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN N C UTAREA SENSULUI PIERDUT (Pustnicul Digital: carte total nerecomandata crestinilor slabi in credinta) CAPITOLUL 10 CRIZA SPIRITUAL A OMULUI MODERN Fiec rui timp istoric i corespunde o paradigm , un concept, un model de interpretare a realit ii, dat de ansamblul ideilor din acel moment. Func ia paradigmei este aceea de a oferi un model de gndire i de comportament corespunz tor unui timp istoric determinat. De aceea fiecare timp i are o paradigm a sa. Pn n secolul al XVI-lea lumea era v zut ca rezultat al crea iei divine. Lumea avea un sens, nscris n inten ia divin n momentul crea iei. ncepnd cu secolul al XVI-lea, prin lucr rile lui Galileo Galilei, Kepler, Copernic, Descartes, Newton, Francis Bacon .a., asist m la primul val al revolu iei tiin ifice. Pn atunci cunoa terea se reducea la Aristotel i biseric , ra iune i spirit. tiin a ultimilor 400 de ani ncepe cu Galileo, care fixeaz primele canoane ale cercet rii tiin ifice. Poate c nu chiar str in de atitudinea bisericii fa de preocup rile lui tiin ifice, Galileo exclude spiritul din ecua ia tiin ei. Ii cere tiin ei s aibe ca obiect doar ceea ce are form , num r i mi care i poate fi cuantificat, exprimat n formule matematice. Tot ceea ce ine de psihic, avnd un caracter subiectiv, trebuie exclus din aten ia tiin ei. R. D. Layng, un psihiatru englez, men ioneaz c sunt astfel l sate n afara tiin ei sensibilitatea, percep ia, valorile morale i estetice, spiritul i con tiin a. O ntreag experien uman este ignorat , laboratorul r mnnd singurul zeu viabil al tiin ei. Francis Bacon nlocuie te cuvntul Dumnezeu cu cel de natur . Legile lui Dumnezeu, devin acum Legile naturii. Mai mult, cere tiin ei s chinuie" natura pn i va smulge toate secretele. Rene Descartes pune bazele metodologiei tiin ifice moderne, face separarea ntre spirit i materie res cogitans i res extensa. Adept al ra ionalismului n cunoa tere, sus ine c numai tiin a poate s accead la adev ruri exacte. Aceast gra ie acordat tiin elor va fi cea care va motiva mai trziu atributul scientismului din tiin a occidental . De i, n cea mai mare parte, tiin a i este tributar lui Descartes, opiniile lui nu sunt infailibile, n raport de ceea ce tim ast zi. Nu este nimic n gndire care s apar in corpului i nimic n corp care s apar in gndirii" spunea el. Este exact opus la tot ceea ce au eviden iat tiin ele neurocognitive pe care 3 / 13 Prof. DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN N C UTAREA SENSULUI PIERDUT

le-am comentat i noi mai sus. Ast zi i-am putea r spunde: Nu este nimic n corp care s nu apar in gndirii". i este doar una din erorile lui Descartes. n ceea ce prive te concep ia sa mecanicist asupra corpului, ntlnit uneori i ast zi, trebuie s spun, ca specialist n domeniu, c este o alt mare eroare a lui Rene Descartes: Nu este nici o diferen ntre ma ina f cuta de om i cea f cut de natur ", spunea el. Probabil c ar fi a a, dac omul ar reu i s construiasc " un alt om n laborator, combinnd doar elementele chimice existente n structura organismelor vii. Dar asta nu se va ntmpla niciodat , orict de entuzia ti am fi. Prin Newton, viziunea mecanicist asupra lumii ob ine un statut deplin. Universul este v zut acum ca un ansamblu de elemente disparate, guvernate de legile gravita iei, dispus ntr-un spa iu i un timp cu caracter absolut. Este un Univers cauzal, determinist, efect al unor cauze locale, imediate. Fiind supus unor legit i matematice, orice eveniment este previzibil, calculabil. Al doilea val al revolu iei tiin ifice ncepe c tre sfr itul secolului al XVIII-lea prin Kant, Laplace, Lamarck, Darwin, Cu vier, Faraday, Maxwell i al ii. Se ofer un r spuns convenabil pentru tiin , vizavi de originea omului, ca i a ntregii lumi vii. Am putea spune c ceea ce a fost Newton pentru fizic , a fost Darwin pentru biologie. C tre sfr itul secolului al XlX-lea, se p rea c marilor ntreb ri ale omului li s-a dat r spuns. Entuziasmul tiin ei trebuie s fi fost atunci deplin. Descartes p rea s fi avut dreptate. tiin a p rea s poat explica tot. Nici un dubiu, zicea el f cnd o alt eroare... Acestea sunt elementele care au determinat o concep ie materialist , fragmentar asupra lumii. Dominnd celelalte tiin e, fizica clasic i-a extins o viziune fizicist n toate domeniile de cunoa tere. Interven ia ntmpl rii n evolu ie exclude ideea de sens, de rost, de finalitate n existen a Universului. Omul este privit, ca orice alt specie, ca fiind un simplu rod al ntmpl rii. Nu exist sens n natur , a decretat tiin a. Nu exist sens n istorie, declar adep ii postmodernismului. Nu exist sens n via i, ca urmare, nu exist nici o moral , care s motiveze conduita uman , spun to i cei ce profit din plin de 80 % din bunurile lumii. i, pentru a fi asculta i i temu i, manevreaz dup bunul plac legile i i construiesc arme care seam n oc i groaz ". Sensul lumii l confer spiritualitatea, dar ea a fost exclus din tiin . i ca atare lumea este absurd , vin s ne spun i filosofii. Aceasta este istoria actului de deces al spiritualit ii, care a disp rut, ca interes, pentru tiin . n orice op iune uman sunt ns i avantaje i dezavantaje. Care sunt avantajele tiin ei pentru om? Imense. Popper considera tiin a ca fiind cea mai mare mndrie a omului. Am fi putut spune c este cea mai mare victorie a spiritului uman, dac milioane de oameni n-ar fi fost victime tocmai ale inven iilor ei. Trebuie s afirm m cu regret c , prin tiin , se salveaz i se ucid i ast zi numeroase vie i. Dar chiar i viziunea mecanicist , reduc ionist asupra lumii i-a avut avantajele ei. n primul rnd a cita emanciparea, eliberarea min ii umane de nc tu area obscurantismului medieval, de teroarea 4 / 13 Prof. DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN N C UTAREA SENSULUI PIERDUT

demonismului i a supersti iilor la care constat cu stupefac ie c , n goan dup c tig, revenim. Cassandre, schizoizi, farsori fac rating la TV readucnd spaimele Evului Mediu n min i neinstruite. tiin a a mbog it nu numai cunoa terea uman , ci a devenit i un instrument pentru produc ia bunurilor necesare vie ii. Condi ia uman a fost ameliorat la un nivel nesperat cu numai un secol n urm . Longevitatea uman a beneficiat de aportul medicinii tiin ifice i de ameliorarea condi iilor de igien i de via . Civiliza ia uman tinde spre globalizare i spre extensie, la toate nivelele straturilor sociale prin presiunea exemplului, a mijloacelor de comunicare i mai ales de deplasare, puse la dispozi ia omului de progresul tehnologic. Tehnologia informa ional actual a redus Terra la dimensiunile unui sat, cum se exprima McLuhan. Omul modern este un om informat, la curent cu tot ceea ce se ntmpl n fiecare clip , inclusiv pe partea cealalt a P mntului. Care sunt limitele tiin ei actuale i de ce este nevoie de o nou paradigm , a unei con tiin e elevate, spiritualizate? n opinia mea, omul actual este confruntat n clipa de fa cu o criz moral , spiritual , pe care a numi-o criza spiritual a omului modern". Aceast criz se manifest n multe din laturile vie ii sale. tiin ific, suntem n fa a dilemei evolu ionism sau crea ionism. Am abordat mai pe larg subiectul n capitolul precedent. Din nefericire, tiin a nu are un cod etic. Este la dispozi ia celui ce o pl te te. Armele moderne, ca i cele de exterminare n mas , sunt crea ia tiin ei... tiin a n-are con tiin , iar tiin a f r con tiin este o ruin a sufletului, spunea nc Francois Rabelais. Spiritual - domin moda anticulturii n numele postmodernismului. Mai exact sfidarea, deconstruc ia, cum zice Jacques Derrida, a autorit ii oric rui sistem de gndire, care pledeaz pentru valorile umane, fundamentale ca ra iunea, cultura, sensul, adev rul i frumosul. Opusul lor - urtul, dezordinea, ignoran a, anarhia sunt noile valori" ridicate la rang de filosofic. Exaltarea instinctualit ii, printr-un exhibi ionism care abuzeaz de toate c ile de exprimare nel snd nimic neinfestat, nimic ne ocat i bulversat, este de asemenea o expresie a culturii" postmoderniste. O caracteristic a postmodernismului cum l-a numit Jean-Frangois Lyotard, o constituie pluralismul, tolerarea tuturor modelor, f r nici o discriminare. Dar, ceea ce constat m ast zi, nu este o tolerare a valorilor tradi ionale, ci o luare n derdere i o evitare a acestora ca fiind perimate. Filosofia postmodernist ar p rea s aibe o oarecare justificare i anume aceea c tot ceea ce este omenesc trebuie s fie admis cu drepturi egale de a fi expus public. Numai c nu este vorba de a se permite afirmarea tuturor valorilor spiritului i culturii, ci i a subteranelor condi iei umane. Care sunt acestea? Era suficient o vizit la Muzeul Gugenheim din New York, n 2004, ca s te l mure ti. Sau s cite ti unele 5 / 13 Prof. DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN N C UTAREA SENSULUI PIERDUT

c r i. De la imagine la limbaj, totul este permis. Eu sunt de acord, mai ales ca medic, cu complexitatea condi iei umane, care nu nseamn numai spirit, ci i inevitabile cerin e fiziologice, atta doar c omenirii i-au trebuit mii de ani de a se desprinde de comportamentul celorlalte animale, de a separa i a face art din cele ale spiritului i a trece la capitolul intimitate cele ale biologiei. Nu tot ceea ce ne bntuie prin intestine poate face obiectul artei i al transparen ei, de care se face atta caz n lumea actual ! Era una din marile victorii ale civiliza iei: civilizarea sim urilor. i una din marile diferen e dintre noi i necuvnt toare, care nu au auzit de civiliza ia sfincterelor-n ultim instan este o chestiune de gust. Unora le plac mirosurile pestilen iale. i probabil c trebuie s gndim ca predecesorii: de gustibus non disputandum. n ciuda ra iunii pe care ne-o arog m, persisten a r zboaielor, a terorismului, ca mijloc de rezolvare a conflictelor interumane i a acapar rii de resurse, este nc un semn al crizei morale a omului modern, mo tenii"' unui trecut ancestral, de care nu vrea s se debaraseze. Incon tien a cu care pentru bani sacrific m cultura, natura, demnitatea uman i rela ia interuman se nscrie n aceea i not a absurdului. PSIHOLOGIC Psihologia oficial este nc tributar unei concep ii mecaniciste despre biologie. Ignorarea ostentativ a o serie de date noi, care se cer interpretate cum sunt experien ele mor ii clinice, experien a psihologiei transpersonale, vindecarea de boli grave prin mijloace exclusiv psihologice, r mne f r o explica ie. Violen a contra omului i a animalelor ne ntoarce la insecuritatea vie ii din Evul Mediu. Violen a contra planetei, care ar trebui s fie v zut ea ns i ca o fiin vie, o ncarc cu negativitate excesiv declan nd evenimente climatice i geofizice. POLITIC De ce politic i nu tiin , tehnocra ie? S lu m un exemplu. De ce construirea unei osele ar trebui s depind de o decizie politic i nu de una economic ? Se aduc o mul ime de acuze politicilor tradi ionale: demagogie, manipulare, minciun , fraud , agresi-vitate, crearea de scenarii, r fuial cu adversarii n stil de mahala, care provoac repulsie oric rui om de bun sim . De ce orice profesie pretinde preg tire, competen , iar a face politic , nu? ntr-un secol n care, n condi iile actualei evolu ii sociale, rela iile interumane au ajuns la un nivel att de complex, este oare u or de orientat f r a avea competen a necesar ? 6 / 13 Prof. DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN N C UTAREA SENSULUI PIERDUT

n plan social este o disjunc ie flagrant ntre bog ia excesiv , cu mult peste nevoile materiale ale unui grup restrns de indivizi i s r cia umilitoare a majorit ii, observa ie pe care o f cea i John Locke n secolul al XVIII-lea. Ast zi 80 % din bunurile lumii actuale sunt de inute de 20 % din popula ia globului. Este moral? Contrazice orice form de moral - cre tin , laic sau a bunului sim . Nu pledez pentru un egalitarism, pe care i natura l contrazice, dar nici pentru umilin a care nu-i ofer unui om dect dreptul de a muri de foame. Dezvoltarea economic i, mai ales, tehnologic n ritmul i n modul actual, conform anali tilor n domeniu, va avea o serie de consecin e nefaste: epuizarea resurselor planetare, dezechilibrul geofizic i climatic, poluarea, nu numai chimic , ci i radioactiv i electromagnetic , distrugerea fondului forestier care este ast zi redus la 28 - 30 % din suprafa a Terrei. La nceputul secolului al XXlea, reprezenta nc 80 %. n plan ecologic, natura n-a fost niciodat att de mult p gubit , a a cum a f cut-o omul, probabil c mai nti din ignoran a care ast zi nu mai poate fi invocat . Poluarea aerului, apei, p mntului i inclusiv a plantelor i cerealelor cu care ne hr nim, este un fapt cunoscut de toat lumea. Interese meschine sfideaz toate pronosticurile dezastruoase, referitoare la consecin e, toate opiniile exprimate prin mass-media i continu tacit, individual sau prin decizii oficiale s defri eze p durile i s distrug vegeta ia din ora e ca i din jurul lor. Cinii latr , caravana trece r mne o cugetare perpetuu valabil . Nici o specie nu s-a implicat att de violent n distrugerea propriului mediu ca omul. SUNTEM O SPECIE SINUCIGA ! Din cauza polu rii i a defri rilor, zilnic dispare o specie. Planeta devine zi de zi tot mai s rac . i ultima specie, care va disp rea, spun anali tii, va fi omul... Nu nv m nimic din istorie. Mun ii i colinele din jurul Mediteranei au r mas cu stncile goale ca urmare a sacrific rii p durilor pentru nevoile construc iilor de nave pentru r zboi i comer , ni se spune. Cnd romanii st pneau Efesul, acesta ajunsese unul din ora ele - port cele mai bogate din Imperiul Roman. Era, i la propriu i la figurat, un ora de marmur alb , pur . i ast zi se mai v d relicvele str zilor pavate cu marmur i ale cl dirilor somptuoase din acea vreme. n incon tien a lor au t iat p durile de pe versan ii mun ilor i colinelor nconjur toare, pentru nevoi de construc ie. Solul, r mas f r rezisten a pe care i-o ofereau r d cinile copacilor i tulpinile lor, a plecat odat cu apa spre mare. Prin depunere, portul a fost acoperit de ml, apa s-a retras i activitatea portuar a ncetat. Acum marea se afl la distan de mul i kilometri de ora . Efesul, ora ul n care Pa vel i-a desf urat o bun parte din apostolatul s u, a murit odat cu marea, care l-a p r sit. Ast zi vedem doar urmele m re iei de odinioar . Violen a contra planetei prin defri are i poluare i prin toate de eurile rezultate din activitatea uman nu este lipsit de urm ri. P mntul reac ioneaz ca o fiin vie. Negativitatea acumulat va declan a, 7 / 13 Prof. DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN N C UTAREA SENSULUI PIERDUT

pentru a se reechilibra, evenimente geofizice i geoclimatice de tipul seismelor, uraganelor sau altor catastrofe. F r o tiin a spiritului este greu de n eles c urm rile modului nostru de gndire i de ac iune se resfrng asupra lumii ntregi, asupra planetei i Cosmosului prin conexiuni mult mai complexe i mai subtile dect ne putem imagina. Dac ntreaga criz spiritual , n care ne afl m este rezultatul concep iei noastre eronate despre om i Univers, i dac consecin ele acesteia conduc lumea n pragul unui impas, dincolo de care nu urmeaz dect pr bu irea ntregului edificiu, cl dit cu trud n milenii de evolu ie a civiliza iei, a a dup cum ne avertizeaz o mul ime de surse i dup cum putem observa cu propria noastr minte, ce ne r mne de f cut? Pentru ce s opt m? Spirit sau materie? Omul ndumnezeit sau omul-animal? S opt m pentru un materialism utilitarist, care n competi ia pentru existen , din orgolii, din dorin a de domina ie i de navu ire a generat r zboaie, a creat un echilibru interna ional instabil, fragil, monitorizat de for a armelor, gata oricnd s uzeze de acel minut, un singur minut n care planeta poate fi aruncat printr-o simpl ap sare de buton n t cerea neantului, din care a venit? Sau s opt m pentru alt con tiin bazat pe o nou spiritualitate, o nou paradigm menit s deschid un alt viitor omenirii? Suntem liberi s alegem. CAPITOLUL 11 AVERTISMENTE DIN ETER" PENTRU O NOU SPIRITUALITATE Omul viitorului va fi unul ini iatic, spiritualizat, con tient de originea sacr i de sensul venirii sale pe lume, ne spune Jean-Paul Bertrand. Omul viitorului va fi obligat, ca alternativ a auto-extinc iei, spre care merge cu pa i repezi, s - i edifice o nou con tiin , o nou spiritualitate n acord cu sensul s u originar. Criza moral a lumii moderne, la care asist m cu o stranie i a spune, incon tient pasivitate, este expresia nivelului sc zut al con tiin ei umane. Pentru c factorul fundamental n tr irea uman l constituie con tiin a sa. Este nevoie de o alt con tiin , de o tiin a con tiin ei n acord cu ntreaga cunoa tere ncepnd de la tradi iile spirituale ale lumii antice, traversnd istoria religiilor i ajungnd la achizi iile celor mai noi tiin e despre om i Univers. Basarab Nicolescu, subliniaz i el acest imperativ afirmnd: n elep ii tuturor timpurilor au n eles c evolu ia omului este evolu ia con tiin ei sale". Facilitatea comunic rii n lumea modern permite accesul la informa ie pentru o imens majoritate a lumii, preg tind astfel terenul pentru o n elegere a adev rului despre sine. Omul are nevoie de o alt istorie, propice armoniei dintre sine i Univers, dintre sine i natur , dintre oamenii de pretutindeni, transgresnd obstacolele puse de apartenen a la o religie, ar , cultur sau sistem politic. Egalitatea n fata anselor, accesul demn la resurse, securitatea i respectul persoanei, 8 / 13 Prof. DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN N C UTAREA SENSULUI PIERDUT

pacea i armonia dintre oameni nu pot deveni realitate dect n condi iile unei muta ii n con tiin , n gndire. Este nendoielnic pentru mine c acesta a fost dintotdeauna un vis, c omenirea a fost am git cu multe utopii, de-a lungul istoriei sale. Dar nu numai c aceste premise plutesc n aer", sunt ns tot mai pregnant comentate i de o serie de alte surse, din care a dori s amintesc doar cteva, care mi se par a fi mai credibile. Voi cita pentru nceput povestea plin de dramatism i cu multe elemente de cunoa tere utile, tr it de Shelley Yates din Canada (Halifax, Noua Sco ie), n noiembrie 2002. mpreun cu fiul s u n vrst de 4 ani, n timp ce se deplasa cu propriul automobil, acesta derapeaz prin acvaplanare i se scufund ntr-o mla tin . Shelley ncearc s deschid portierele ma inii, dar acestea r mn blocate. O ap rece i ntunecat invadeaz interiorul automobilului. Este disperat s - i salveze copilul, dar apa p trunde n interior i nu le mai las nici un spa iu liber pentru a respira, nainte de a- i pierde cuno tin a, aude o voce care i spune s r mn calm , pn ce vor veni salvatorii. Dup 15 minute salvatorii o scot f r cuno tin a din automobil. Dup alte 7 minute este reanimat . In acea clip reu e te s spun salvatorilor i de existen a copilului s u n interiorul ma inii. Trecuser deja 22 de minute, n final este scos i copilul afar , fiind de urgen expediat, f r cuno tin , la un spital de copii. Medicii de acolo i comunic mamei, judecnd dup normele nxedicinei actuale, starea f r speran e a copilului s u. Creierul era mort i toate organele erau invadate de snge. Este sf tuit s l ia acas , pentru c , chiar dac ar reu i s -1 reanimeze, ar r mne doar ntr-o stare vegetativ . Dar vocea din eter i spune altceva: Ai ncredere. Urmeaz cu stricte e aceste instruc iuni". i o sf tuie te s fac apel la mai multe persoane, pentru a-i reface cmpul de energie" al copilului n edin e de 20 de minute, aplicate la interval de o jum tate de or , timp de 3 zile ncontinuu. Fiecare persoan venit n acest scop era rugat s -i ofere copilului energia sa pozitiv i iubirea sa". Probabil c medicii au fost i ei surprin i i curio i s vad efectul unui astfel de experiment, care eluda toate canoanele tiin ei medicale i au acceptat propunerea mamei copilului. Dup 72 de ore copilul deschide ochii i i recunoa te mama. Dup dou s pt mni de recuperare era prezent pe locul de joac al copiilor. Era complet recuperat. Incredibilul se produsese. ntoars acas cu copilul, vocile continu s -i vorbeasc , spunndu-i c omenirea i-a pierdut controlul, i-a pierdut leg tura cu Dumnezeu i cu P mntul i c ntregul Univers este deranjat. O roag s transmit un mesaj de dincolo" pentru ntreaga omenire, i spun c este n puterea oamenilor ca prin iubirea tuturor, prin sentimente de solidaritate i de compasiune, s renasc P mntul i s -1 vindece, preg tind o nou etap n istoria lumii. Va fi un timp al p cii i al armoniei. Aceasta este voin a exprimat de dincolo". Salvarea lor i mai ales reanimarea imposibil n condi ii normale a copilului, s-au voit a fi dovezi ale existen ei unei puteri, care ne supravegheaz i ne ndeamn s ne trezim spre binele nostru. Este nevoie ca oamenii din toate col urile globului s se uneasc pentru a aprinde Sistemul

Energetic Divin al planetei" i a o lua de la cap t, a a cum au procedat cu fiul s u. I s-a mai spus, de asemenea, c to i oamenii sunt conecta i printr-o re ea la Surs . Toate speciile de animale au propria re ea, care le permite comunicarea ntre ele. De aici deriv comportamentul lor coerent, inteligent pe care, n parantez fie spus, noi l atribuim doar instinctelor. A a, de pild , i s-a spus, 9 / 13 Prof. DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN N C UTAREA SENSULUI PIERDUT

cum sunt animalele avizate prin aceast re ea de iminen a catastrofelor naturale, reu ind astfel s evite, dup cum tim, pericolele. i iat ce am nunt interesant, cu trimitere la texte cunoscute, urmeaz acum: omul a ales cu multe mii de ani n urm s se deconecteze de la re eaua comun pentru a avea liber arbitru. Pentru mine aceast aser iune este uimitoare, nc n 1978 scriam n Inteligen a materiei c , n timp ce omului i s-a dat liberul arbitru, care i permite s discearn realitatea i s aib op iuni, restul lumii vii este dependent de inteligenta naturii. Liberul arbitru, spune mai departe mesajul primit de Shelley, i-a permis omului s dispun de sine nsu i/ dar i s comit erori, care au devastat planeta. Acum cumulul de erori i-a atins limita i a continua poate precipita sfr itul P mntului". De aceea suntem sf tui i/ insistent ruga i s ne reconect m la re eaua P mntului pentru a-l vindeca oferindu-i un val de iubire". I s-a explicat c a a dup cum cmpul de energie al fiului s u a fost grav deteriorat, a a este acum i cel a P mntului. De aceea este nevoie de refacerea vitalit ii planetei, prin renc rcarea sa cu energia sentimentelor noastre de iubire, de pace i armonie. Avem, prin aceast ntmplare", demonstra ia ideii c , la nevoie, Sursa renun la pilotul" nostru auto-mat i preia ini iativa. Acest copil, cu date identificabile, nu ar fi avut nici o ans de supravie uire i mai ales, de revenire la normal, f r o interven ie din eter". Sunt de re inut din aceast dram cteva elemente foarte importante pentru cunoa terea noastr . Universul, Sursa de dincolo de noi, nu vorbe te cnd vrem noi s -i test m existen a, ci doar atunci cnd vrea s intervin , dup criterii ce ne scap . Unul ar fi acesta, de a ne da un semnal de existen a sa voind s ne transmit ceva. Un alt motiv de interven ie concret , evident n via a noastr ar putea fi dictat de locul i rolul pe care l avem n func ionarea Universului. Sunt scrise volume ntregi cu istorii de acest gen, pe care lumea le ignor . Interven ia n drama lui Shelley avea un scop precis: prin miracolul s vr it s ateste veridicitatea Sursei, care implor omenirea ca, n interesul s u, s se reconecteze la origini, la re eaua P mntului i a Universului aducnd pacea i armonia, de care are o vital nevoie. Este, a adar, nc un semnal de alarm , de ast dat trimis din eter. Avem n acela i timp i explica ia crizelor care au bntuit omenirea, a nemplinirilor, a suferin ei i a nenum ratelor sale erori prin deconectarea de Surs , prin ignorarea sau negarea acesteia i prin deciziile arbitrare, pe care i lea asumat uznd de liberul s u arbitru. i nc o concluzie, plin de amar: prin ac iunile sale intempestive i nen elepte, omul a devastat planeta ajungnd la limita care i precede sfr itul. Este pentru mine de nen eles incon tien a cu care ne distrugem propria cas , propriul leag n, anima i de interese i de politicianisme aberante. Quo vadis,unde mergi? Opre te-te, omule! ne strig Universul. Teribil fiin poate s fie omul, dac i Universul s-a nsp imntat de el! Repet m cumva mitul lui Faust cu ucenicul" care nu mai poate st pni urgia for elor strnite? n mod ciudat noi am devenit singura fiin care s-a implicat n distrugerea propriului s u leag n - P mntul. 10 / 13 Prof.

DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN N C UTAREA SENSULUI PIERDUT

S ascult m i alte voci venite din eter". Cine sunt cei 13 Hathori? Nu tiu cine sunt, dar observ c sunt excelent informa i despre treburile noastre... foarte p mnte ti. Ce ne spun cei 13 Hathori? S vedem. Vremurile ce vin, zic ei, sunt foarte grele. Ne ndrept m cu mare vitez spre autodistrugere. Credin ele noastre, modelele noastre culturale i politice, mentalitatea i viciile noastre cultiv idei, care vor distruge via a. St pnii lumii" (cine-or fi oare ace tia?!) avnd interese bine intite se opun spiritualiz rii lumii. Doresc s controleze i s manevreze lumea n continuare. S n eleg c ace ti st pni in cu din ii" s r mn la concep ia care consider omul un simplu accident al naturii, un animal, care poate fi vnat ca orice alt animal din pl cere sau pentru a elibera spa iul pe care l ocup n beneficiul lor? Cei 13 Hathori, un num r angoasant prin unele p r i ale lumii, ne mai spun c ne afl m ca un sandvi , la mijloc ntre presiunea spiritual exercitat din Cosmos i ntre puterile care vor s ne controleze. Energia unei con tiin e nalte ar veni din adncul Universului, dar for ele care st pnesc lumea i se opun, i rezultatul exercit rii for elor contrare unei evolu ii spirituale este exprimat prin amplificarea haosului climatic, distrugerea resurselor forestiere i epuizarea celor subterane, seisme, vulcani, poluare, boli, violen i r zboaie. Ce se poate face pentru a supravie ui? Iat sfatul dat de Hathori. n plan global se impune o evolu ie spiritual prin n l area con tiin ei la nivelul ntregii lumi. n plan individual, pentru a fi protejat de haosul lumii actuale", ni se recomand conectarea mental , n fiecare zi, cu sinele interior asupra c ruia s se proiecteze sentimente de gratitudine, apreciere, fericire. Chimia acestor sentimente, vom spune noi, ne va fi benefic pentru s n tatea fizic i psihic . O observa ie demn de re inut: ni se spune c aceast comutare a gndirii pe un registru pozitiv este benefic , nu numai pentru noi, ci i pentru Universul care le prime te, n acest fel d ruim ceva din noi i Universului, c ruia i dator m via a. Suntem aviza i de asemenea c sunt for e negative, care vor s ne nsp imnte i nu trebuie s le d m satisfac ie. Orice preocupare menit s ne ofere un motiv de satisfac ie, de bucurie - lectur , muzic , spectacol, plimbare n natur ne nal con tiin a i ne permite s supravie uim n aceast atmosfer de negativitate a lumii moderne, inten ionat regizat prin avalan a de tiri care fac din or n or bilan ul r zboaielor, crimelor, conflictelor, violurilor, accidentelor de pe ntregul mapamondul, care anun mereu tot alte i alte scumpiri i cre teri ale infla iei, asezonate cu str lucirea de gablonz a divelor" de o zi i opulen a sfid toare, afi at de indivizi care au fost mai iute de mn dect al ii la mp r irea pr zii. Spuneam c nu tiu cine sunt ace ti Hathori i nu a fi nclinat s -i cred prea mult, dac ceva nu m-ar frapa n discursul lor. Este o coinciden ciudat ntre ceea ce spun ei i ceea ce spune David R. Hawkins, un reputat profesor de psihiatrie din SUA, cnd atribuie ntreaga responsabilitate a bulvers rii spirituale a omenirii de c tre cei care i arog cu de la sine putere rolul de st pni" ai lumii. Eu nu cred n existen a lor, doar ni se spune c tr im ntr-o lume liber .

Eu nu tiu s m fi ntrebat cineva dac am 11 / 13 Prof. DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN N C UTAREA SENSULUI PIERDUT

nevoie de o alt minte dect a mea, care s -mi spun ce este alb i ce este negru. M poate eventual obliga prin for s admit conven ional un adev r" confec ionat conjunctural, dar nimeni nu m-a convins i nu m va convinge vreodat , n afar de propria mea minte. i apoi m ntreb cum ar putea ac iona i influen a din umbr soarta lumii aceste for e oculte? Ni se spune c prin crearea unor zone de conflict, care au rolul de a men ine o continu instabilitatea a lumii i de a ar ta eventualilor ndr zne i cine sunt adev ra ii st pni prin sus inerea unor institu ii destabilizatoare care, neavnd nici lege i nici bun sim , denigreaz tot ceea ce este valoare capabil s zideasc i exalt tot ceea ce este nonvaloare. Exist totu i n prezent o preocupare, la nivelul ntregii lumi, privind viitorul s u. F r excep ie, toate sursele prev d ca unic solu ie la problemele lumii actuale schimbarea actualei paradigme, promovarea unei noi con tiin e - idee pentru care am pledat de mult vreme n scrierile mele, independent de sursele actuale. Este logic s tr im cum gndim. Eu nu cred c r d cina tuturor relelor este religia cum sus ine Richard Dawkins, ci concep ia noastr despre lume tributar tiin elor secolului al XlX-lea. Atta vreme ct vom continua s atribuim omului i vie ii o origine ntmpl toare, nu vom nv a niciodat s le acord m respectul de entit i sacre. M repet. Imaginea eronat de animal ce poate fi ucis f r mil , existent n mintea noastr , este sursa tuturor relelor. Vom reda i opinia n acest sens a lui G. Braden, geolog, specialist n tehnica de transmitere a informa iei, scriitor i valoros filosof al culturii. Braden vorbe te de asemenea despre iminen a venirii unei noi ere n existen a omenirii plecnd de la observa ii de ordin geofizic. n consonan cu mesajele anterioare, Braden sus ine i el c tr im un timp f r precedent, al unor evenimente dramatice, care oblig la forarea unei noi paradigme, a unei noi con tiin e cu un model de gndire i de percep ie nedistructiv ca cel vechi, ci dimpotriv , unicul nscris n legea divin a fiin rii noastre. i, din nou, o frapant coinciden , ntocmai ca n mesajul primit de Shelley Yates, i Braden aminte te de sfr itul epocii de separare" a omului de Sursa Creatoare i de reintrare n perimetrul s u de protec ie, n acela i sens, David R. Hawkins vorbe te despre un Dumnezeu, care este acum i aici, i nu undeva i cndva. n prezent, ne spune Braden, are loc o sc dere rapid a amplitudinii cmpului magnetic al planetei. Acest fenomen va opera firesc modific ri i n cmpurile fizice mentale i informa ionale ale corpului uman, inclusiv asupra modului nostru de gndire. Timpul reapropierii de Sursa Creatoare i al purific rii planetei a fost anticipat, de asemenea, de toate religiile i tradi iile spirituale atribuindu-i-se denumiri diverse. Braden utilizeaz sintagma de proces Christic". Mi se pare a fi interesant sinteza istoriei acestei nou timp f cut de Braden, pentru c anticiparea sa coincide n mod straniu cu concluziile total independente ale multor oameni de tiin i cu ultimele date venite din partea neuro tiin elor i a experien elor din timpul mor ii clinice. Coinciden pe care o g sesc a fi mai degrab semnificativ , dect ntmpl toare.

Tradi iile amerindiene, n elep ii triburilor Lakota Cherokee i Hopi au prevestit ncheierea unui ciclu cu nceperea unui altul nou n istoria actual a lumii. 12 / 13 Prof. DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN N C UTAREA SENSULUI PIERDUT

Fiecare ciclu vechi s-ar fi ncheiat printr-un colaps - nghe , potop, foc etc. Fiecare ciclu nou a adus o nou ordine, cu restabilirea dezechilibrelor timpului trecut. Calendarul aztec precizeaz c omenirea se afla la sfr itul celui de al Vlea ciclu, numit Soare. Dup calendarul maya ultimul ciclu s-ar termina n 2012, an care este i ultimul nscris n num r toarea lor calendaristic . Tablele de smarald ale lui Toth", datnd de mai multe mii de ani, vorbesc ntre altele i de avioanele de lupt din lumea modern !: Cnd din nou omul va cuceri oceanul i va zbura prin aer cu aripi precum p s rile... va ncepe vremea r zboiului... dintre ntuneric i lumin . Un popor se va ridica mpotriva altui popor folosind for ele ntunecate pentru a zgudui P mntul". (Cred c se face referire la timpurile moderne pentru c nu mi nchipui c se putea zgudui" P mntul cu bta i cu s ge ile pe care le aveau pe atunci). Ni se spune c , ncepnd din 2012, P mntul ar intra ntr-o zon de nalt frecven , care va presupune i adaptarea organismului uman la noua frecven , n l area con tiin ei cu ob inerea de noi posibilit i de percep ie / inclusiv n planuri nc invizibile, va defini lumea viitoare ca fiind una a con tiin ei i a spiritualit ii. Braden folose te denumirea de frecven christica i-i atribuie proprietatea de percep ie pluridimensional (5D). Denumirea nu a fost aleas ntmpl tor, ci are o ampl motivare. Gndirea corespunz toare acestei noi frecven e este identic cu nv tura dat de Iisus ucenicilor s i n urm cu 2000 de ani. Se poate spune c este o revenire a sa, pe care lisus nsu i a prev zut-o cnd a spus c va trece o mie de ani i apoi o alt mie de ani i lumea va reveni la nv tura sa. In noul model de gndire sunt dep ite tiparele vechilor paradigme, n care se cultiva ura, frica, violen a, r zbunarea, crima i r zboiul. Purt torii vechilor tipare de gndire vor deveni incompatibili cu noua frecven . Va fi o selec ie pe criterii spirituale, dependente de capacitatea de evolu ie spiritual . Scopul acestei mari treceri la un nou ciclu n evolu ia spiritual a lumii l consider echilibrarea i vindecarea suprem a P mntului i a tuturor formelor de via ". Este ceea ce Braden a numit trezirea la punctul zero". Bog ia de informa ii oferite de Braden pledeaz pentru ideea c trecerea la o alt epoc , n scopul reechilibr rii i purific rii P mntului de rezidurile gndirii i ale ac iunilor umane, nu este mprumutat de la Shelley Yates care, dup cum am v zut, a receptat-o n condi ii complet inedite, ci constituie o alt surs , care se nscrie n acela i sens. Re inem nc o observa ie interesant oferit de Braden. Intensitatea cmpului magnetic al Terrei s-ar afla ntr-o continu i rapid sc dere corespunznd parametrilor din vremea n care s-au petrecut evenimentele legate de na terea lui lisus. Aceste valori reduse ale cmpului magnetic ar fi propice pentru apari ia de noi paradigme, de nceput al unei noi istorii. Din acest interesant comentariu f cut de Braden asupra erei corespunz toare unei noi con tiin e am sublinia cteva observa ii. Este, mai nti, o ntlnire ciudat , peste timp, a unor surse care sus in o idee comun : vechi tradi ii spirituale amerindiene, un om de tiin i cultur i o

femeie simpl , obi nuit , f r nici o preocupare de 13 / 13 Prof. DUMITRU CONSTANTIN-DULCAN N C UTAREA SENSULUI PIERDUT

ordin spiritual. Toate aceste surse ne vorbesc despre iminenta venirii unui timp al unor mari schimb ri n istoria gndirii i a lumii. Experien a a ar tat c nici o predic ie nu se ndepline te 100%. n consecin i acestea ar putea r mne doar simple iluzii, dar trebuie spus c , dac omenirea nu va schimba nimic n comportamentul s u i va continua s se manifeste cu aceea i agresivitate i violent , ntr-un r zboi al tuturor contra tuturor, n condi iile acumul rii actualelor mijloace de r zboi, s-ar putea ca nu numai s nu ajung la un noi ciclu de evolu ie, ci s - i rateze definitiv orice ans de a continua. (Fragmente din volumul : Dumitru Constantin Dulcan n c utarea sensului pierdut, Editura EIKON, Cluj, 2008) Pustnicul Digital