Sunteți pe pagina 1din 49

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE APROB eful catedrei ________________ Pentru examen la Facultatea Test nr.

1 Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1. Teoria general a dreptului n sistemul tiinelor.

Identifcai tiina i trsturile distinctive ale tiinelor n general i ale tiinelor juridice n special. Generalizai criteriile de clasificare a tiinelor, n general, i a celor juridice n special. Argumentai necesitatea studierii teoriei generale a dreptului pentru un viitor jurist i rolul acesteia n studiul celorlalte tiine juridice. 2.Scop ideal i funcii n drept. 2.1. Caracterizai scopul dreptului la diferite etape de dezvoltare istoric. 2.2.Determinai idealul i valorile n drept. 2.3.Estimai funciile dreptului Republicii Moldova. 1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1

____ ____________ 2010____

Examinator _________

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE APROB eful catedrei ________________ Pentru examen la Facultatea Test nr. 2 Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1. Norma juridic.

Caracterizai norma juridic i trsturile ei. Argumentai elementele constitutive ale normei juridice. Descriei modalitile de expunere a elementelor normelor juridice n articolele actului normativ. 2.Abrogarea legii. 2.1.Distingei abrogarea i efectele juridice ale abrogrii legii. 2.2.Argumentai formele de abrogare a legii. 2.3.Formulai cauzele i condiiile cderii legii n desuetudine.

1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1

____ _______2010____

Examinator _____________

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE APROB eful catedrei ________________ Pentru examen la Facultatea Test nr. 3 Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1. Originea statului i dreptului. 1.1. Caracterizai puterea i normele sociale ale societii prestatale. 1.2.Analizai premisele apariiei statului i dreptului. 1.3.Formulai principalele concepii (teorii)de apariie a statului i dreptului. 2.Normele juridice i normele obinuielnice 1.Caracterizai conceptul i trsturile normelor sociale. 2.Determinai locul obiceiului n sistemul general al normelor sociale. 3.Estimai tangenele i deosebirile normelor juridice i a normelor obinuielnice. . 1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1

____ 2010____

Examinator ____________

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE APROB eful catedrei ________________ Pentru examen la Facultatea Test nr. 4 Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1.Formele i tipurile istorice ale statului. 1.1. Caracterizai forma statului i elementele constitutive ale acesteia. 1.2Argumentai legturile formelor cu tipurile istorice ale statului. 1.3.Formulai probleme actuale ale formei statului n Republica Moldova. 2.Actul de aplicare a dreptului (actul aplicativ) 1.Identificai actul aplicativ i trsturile acestuia. 2.Determinai coraportul actului normativ juridic cu actul aplicativ. 3.Estimai actele aplicative ale autoritilor publice ale Republicii Moldova.

1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1

____ ____________ 2010____

Examinator _____________

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE

APROB eful catedrei ________________ Pentru examen la Facultatea Test nr. 5 Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1.Scopul, sarcinile i funciile statului. 1.1.Interpretai scopul statului la diferite etape de dezvoltare istoric. 1.2.Demonstrai legtura scopului cu sarcinile i funciile statului. 1.3.Evaluai scopul, sarcinile i funciile statului Republica Moldova la etapa contemporan. 2.Limbaj i stil n elaborarea actelor normativ-juridice 1. Interpretai rolul limbajului i stilului n elaborarea actelor normativ-juridice. 2. Determinai regulile de tehnic legislativ n formularea limbajului legilor. 3. Estimai importana determinrii literei i spiritului legii n aplicarea corect a normelor juridice. 1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1

____ ____________ 2010____

Examinator _____________

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE APROB eful catedrei ________________ Pentru examen la Facultatea Test nr. 6 Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1. tiinele juridice. 1.1.Distingei specificul i trsturile tiinelor juridice. 1.2. Stabiliii categoriile i criteriile de clasificare a tiinelor juridice. 1.3. Estimai coraportul teoriei generale a dreptului i statului cu alte tiine juridice. 2.Compartimente ale sistemului de drept. 2.1. Distingei noiunea de ramur de drept i criteriile de divizare a sistemului de drept n ramuri de drept. 2.2. Argumentai legtura dreptului naional i dreptului internaional. 2.3. Formulai necesitatea compartimentizrii dreptului n drept public i drept privat. . 1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1 ____ ____________ 2010____ Examinator ____________

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE APROB eful catedrei ________________ Pentru examen la Facultatea Test nr. 7 Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1.Caracteristica general a dreptului 1.1.Caracteriz ai conceptul dreptului i trsturile acestuia. 1.2. Argumentai utilitatea principiilor dreptului i rolul acestora. 1.3.Estimai funciile dreptului n Republica Moldova. 2.Tipurile istorice de stat i drept. 2.1.Caracterizai conceptul i trsturile distinctive ale tipului istoric de stat i drept. 2.2.Determinai principalele tipuri istorice de stat i drept i criteriile de tipizare. 2.3.Formulai tipurile istorice contemporane de stat i drept.

1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1 ____ ____________ 2010____ Examinator _____________

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE APROB eful catedrei ________________ Pentru examen la Facultatea Test nr. 8 Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1. Baza metodologic a teoriei generale a dreptului. Definii baza metodologic a teoriei generale a dreptului i rolul acesteia n procesul de cercetare a fenomenelor juridice. Determinai metodele fundamentale ale teoriei generale a dreptului i interaciunea acestora . Estimai esena metodei comparative n procesul investigaional. 2.Lacunele n drept 2.1. Identificai conceptul i cauzele lacunelor n drept. 2.2. Argumenta utilitatea aplicrii analogiei legii i analogiei dreptului. 2.3. Formulai necesitatea completrii lacunelor n drept i modalitile de completare a lor. 1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1 ____ ____________ 2010____ Examinator _____________

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE APROB eful catedrei ________________ Pentru examen la Facultatea Test nr. 9 Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1.Sistemul dreptului 1.1.Identificai conceptul sistemului de drept i factorii care determin unicitatea normelor juridice n cadrul acestuia. 1.2.Stabilii legtura i interaciunea categoriilor: ,,sistemul dreptului, ,,sistemul legislativ, ,,sistemul juridic. 1.3.Formulai problemele constituirii sistemului dreptului i ramurilor de drept n Republica Moldova. 2.Factorii de configurare a dreptului. 2.1. Definii conceptul factorilor de configurare a dreptului i rolul lor n procesul de constituire a dreptului. 2.2.Stabilii legtura societii civile i a dreptului. 2.3.Estimai factorii de configurare a dreptului n condiiile Republicii Moldova. 1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1 ____ _____ 2010____ Examinator _____________

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA APROB eful catedrei ________________ Pentru examen la Facultatea Test nr. 10 Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1.Izvoarele dreptului 1.1.Distingei conceptul i criteriile de clasificare a izvoarelor de drept. 1.2.Determinai particularitile generale ale principalelor izvoare formale de drept. 1.3.Evaluai izvoarele dreptului Republicii Moldova la etapa contemporan. 2 .Principiile dreptului. 2.1.Distingei principiilor dreptului i delimitarea acestora de alte categorii juridice. 2.2.Generalizai principalele categorii de principii ale dreptului n dependen de criteriile de clasificare ale acestora. 2.3.Formulai rolulul principiilor dreptului n procesul de legiferare i de aplicare a dreptului. 1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1 ____ ____________ 2010____ Examinator _____________

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA APROB eful catedrei ________________ Test nr. 11 Teoria general a dreptului Drept

Pentru examen la Facultatea

Anul_______ grupa ________

1.tiinele juridice. 1.Distingei specificul i trsturile tiinelor juridice. 2.Stabiliii categoriile i criteriile de clasificare a tiinelor juridice. 3.Estimai coraportul teoriei generale a dreptului i statului cu alte tiine juridice. 2.Actul normativ juridic 2.1. Distingei conceptul i trsturile actului normativ juridic. 2.2.Argumentai necesitatea clasificrii actelor normativ juridice n dependen de diferite criterii de clasificare. 2.3.Estimai conceptul Constituiei Republicii Moldova i rolul acesteia n determinarea conceptului celorlalte acte normativ juridice. 1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1

____ ____________ 2010____

Examinator _____________

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA APROB eful catedrei ________________ Test nr. 12 Pentru examen la Teoria general a dreptului Anul_______ grupa ________ Facultatea Drept 1.Tehnica elaborrii actelor normativ juridice. 1.1.Interpretai legiferarea i principiile ei. 1.2. Argumentai necesitatea succesivitii etapelor procesului de legiferare. 1.3.Estimai prile constitutive i elementele de structur ale actului normativ juridic.

2.Scop ideal i funcii n drept. 2.1. Caracterizai scopul dreptului la diferite etape de dezvoltare istoric. 2.2.Determinai idealul i valorile n drept. 2.3.Estimai funciile dreptului Republicii Moldova. 1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1

____ ____________ 2010____

Examinator _____________

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA APROB eful catedrei ________________ Pentru examen la Facultatea Test nr. 13 Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1.Concepii (teorii) privind originea statului i dreptului. 1.1.Identificai teoriile principale ale originii statului i dreptului. 1.2.Determinai tangenele i deosebirile principalelor teorii de apariie a statului i dreptului. 1.3.Formulai propriile viziuni asupra procesului de apariie a statului i dreptului. 2.Actul normativ juridic 2.1. Distingei conceptul i trsturile actului normativ juridic. 2.2.Argumentai necesitatea clasificrii actelor normativ juridice n dependen de diferite criterii de clasificare. 2.3.Estimai conceptul Constituiei Republicii Moldova i rolul acesteia n determinarea conceptului celorlalte acte normativ juridice.

1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1 ____ ____________ 2010____ Examinator _____________

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE APROB eful catedrei ________________ Pentru examen la Facultatea Test nr. 14 Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1.Teoria general a dreptului n sistemul tiinelor. 1.Identifcai tiina i trsturile distinctive ale tiinelor n general i ale tiinelor juridice n special. 2.Generalizai criteriile de clasificare a tiinelor, n general, i a celor juridice n special. 3.Argumentai necesitatea studierii teoriei generale a dreptului pentru un viitor jurist i rolul acesteia n studiul celorlalte tiine juridice. 2.Compartimente ale sistemului de drept. 2.1. Distingei noiunea de ramur de drept i criteriile de divizare a sistemului de drept n ramuri de drept. 2.2. Argumentai legtura dreptului naional i dreptului internaional. 2.3. Formulai necesitatea compartimentizrii dreptului n drept public i drept privat. 1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1 ____ ____________ 2010____ Examinator _____________

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE APROB eful catedrei ________________ Pentru examen la Facultatea Test nr. 15 Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1.Norma juridic. 1.Caracterizai norma juridic i trsturile ei. 2.Argumentai elementele constitutive ale normei juridice. 3.Descriei modalitile de expunere a elementelor normelor juridice n articolele actului normativ. 2.Autoritile publice din Republica Moldova. 2.1.Identificai conceptul i categoriile de autoriti publice ale Republicii Moldova. 2.2.Determinai interdependena i interaciunea autoritilor publice centrale din Republica Moldova. 2.3.Formulai problemele perfecionrii autoritilor publice din Republica Moldova la etapa contemporan. 1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1 ____ ____________ 2010____ Examinator _____________

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE APROB eful catedrei ________________ Pentru examen la Facultatea Test nr. 16 Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1.Scopul, sarcinile i funciile statului. 1.1.Interpretai scopul statului la diferite etape de dezvoltare istoric. 1.2.Demonstrai legtura scopului cu sarcinile i funciile statului. 1.3.Evaluai scopul, sarcinile i funciile statului Republica Moldova la etapa contemporan. 2.Aciunea normelor juridice n timp, spaiu i asupra persoanelor. 2.1. Caracterizai coordonatele aciunii normelor juridice. 2.2.Generalizai legtura principalele momente de aciune a legii n timp. 2.3.Evaluai aciunea legilor n spaiu i asupra persoanelor. 1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1

____ ____________ 2010____

Examinator _____________

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE APROB eful catedrei ________________ Pentru examen la Facultatea Test nr. 17 Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1.Baza metodologic a teoriei generale a dreptului. 1.Destingei baza metodologic a tiinei juridice i categoriile ei. 2.Determinai metodele de cercetare a fenomenului juridic. 3.Estimai metodele specifice de cercetare ale teoriei generale a dreptului. 2.Dreptul n sistemul normativ social. 2.1. Caracterizai reglementarea social i formele ei. 2.2.Generalizai legtura dreptului cu alte categorii de norme sociale. 2.3.Estimai interaciunea dreptului cu morala i religia. 1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1

____ ____________ 2010____

Examinator _____________

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE APROB eful catedrei ________________ Pentru examen la Facultatea Test nr. 18 Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1Forma i regimul de guvernmnt. 1.Identificai forma i regimul de guvernmnt. 2.Determinai formele i deosebirile formelor de guvernmnt la etapa contemporan. 3.Formulai problemele formei regimului de guvernmnt n Republica Moldova. 2.Norma juridic i articolul actului normativ. 1.Definii norma juridic i elementele de structur ale acesteia. 2.Determinai modalitile de expunere a elementelor normelor juridice n articolele actelor normative. 3.Formulai exemple de norme juridice elementele crora sunt expuse n unul sau cteva articole ale actului normativ juridic.. . 1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1 ____ ____________ 2010____ Examinator _____________

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE APROB eful catedrei ________________ Pentru examen la Facultatea Test nr. 19 Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1.Probleme actuale ale consolidrii statalitii Republicii Moldova. 1.1.Caracterizai Declaraia Suveranitii i Declaraia de Independen a Republicii Moldova. 1.2.Determinai factorii care ntrzie dobndirea Suveranitii diferendului transnistrean cu care se confrunt Republica Moldova. 1.3.Formulai opinia Dumneavoastr n vederea soluionrii diferendului transnistrean cu care se confrunt Republica Moldova. 2.Dreptul naional i dreptul internaional 2.1.Distingei factorii ce condiioneaz divizarea dreptului n ,,drept naional i ,,drept internaional. 2.2.Stabilii legtura dreptului naional i dreptului internaional la diferite etape de dezvoltare istoric. 2.3.Formulai necesitatea respectrii standardelor internaionale ce se refer la drept n condiiile cursului integrrii europene a Republicii Moldova. 1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1 ____ ____________ 2010____ Examinator _____________

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE APROB eful catedrei ________________ Test nr. 20 Pentru examen la Facultatea Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1.Principiile organizrii i funcionrii aparatului de stat. 1.1.Definii principiile de organizare i funcionare ale aparatului de stat i rolul acestora. 1.2.Determinai principiile fundamentale de organizare i funcionare ale aparatului de stat. 1.3.Estimai realizarea practic a principiilor de organizare i funcionare ale aparatului de Stat n condiiile Republicii Moldova. 2.Categoriile normelor juridice. 2.1. Distingei norma juridic i trsturile ei. 2.2. Determinai criteriile de clasificare a normelor juridice i modalitile acestora. 2.3. Estimai nsemntatea practic a clasificrii normelor juridice.

1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1 ____ ____________ 2010____ Examinator _____________

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE APROB eful catedrei ________________ Test nr. 21 Pentru examen la Facultatea Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1.Puterea public exclusiv, sau suveran (suveranitatea). 1.1.Interpretai suveranitatea i rolul acesteia pentru stat. 1.2.Demonstrai tangenele i deosebirile categoriilor:,,suveranitatea statului, ,,suveranitatea naiunii, ,,suveranitatea poporului 1.3.Formulai problemele consolidrii suveranitii Republicii Moldova la etapa contemporan. 2. Interpretarea dreptului. Caracterizai conceptul i importana practic a interpretrii dreptului. Generalizai formele de interpretare a dreptului. Estimai rolul Curii Constituionale, al Parlamentului Republicii Moldova i a Curii Supreme de Justiie n procesul interpretrii dreptului.

1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1 ____ ____________ 2010____ Examinator _____________

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE APROB eful catedrei ________________ Test nr. 22 Pentru examen la Facultatea Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1.Accepiunile dreptului. 1.Distingei accepiunile principale ale dreptului. 2.Determinai coraportul categoriilor ,,drept obiectiv , ,,drept pozitiv i ,,drept subiectiv. 3.Estimai legturile dreptului naional al Republicii Moldova cu dreptul strin i cu dreptul internaional. 2.Categoriile normelor juridice. 1.Distingei norma juridic i trsturile ei. 2.Determinai criteriile de clasificare a normelor juridice i modalitile acestora. 3.Estimai nsemntatea practic a clasificrii normelor juridice.

1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1 ____ ____________ 2010____ Examinator _____________

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE APROB eful catedrei ________________ Test nr. 23 Pentru examen la Facultatea Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1. Originea statului i dreptului. 1.2.Caracterizai puterea i normele sociale ale societii prestatale. 1.2.Analizai premisele apariiei statului i dreptului. 1.3.Formulai principalele concepii (teorii)de apariie a statului i dreptului. 2.Principiile organizrii i funcionrii aparatului de stat. 2.1.Caracterizai conceptul principiilor i rolul acestora n organizarea i funcionarea aparatului de stat. 2.2.Generalizai principalele principii de organizare i funcionare ale aparatului de stat. 2.3.Estimai aplicarea i utilizarea principiilor de organizare i funcionare ale aparatului de stat n condiiile Republicii Moldova. 1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1 ____ ____________ 2010____ Examinator _____________

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE APROB eful catedrei ________________ Test nr. 24 Pentru examen la Facultatea Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1.Forma organizrii de stat. 1.1. Interpretai forma organizrii de stat i modalitile acesteia. 1.2.Generalizai caracteristicile i deosebirile statului unitar i statului federativ. 1.3.Evaluai problemele actuale ale formei de organizare statal a Republicii Moldova. 2.Metoda logic de interpretare a dreptului. 1.Descriei rolul metodei logice de interpretare a dreptului n sistemul metodologic. 2.Determinai regulile i argumentele logice de interpretare a dreptului. 3.Estimai legtura metodei logice cu alte metode de interpretare a dreptului

1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1 ____ ____________ 2010____ Examinator _____________

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE APROB eful catedrei ________________ Test nr. 25 Pentru examen la Facultatea Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1.Raportul juridic 1.1.Caracteriz ai conceptul i trsturile raportului juridic. 1.2.Generalizai elementele de structur ale raportului juridic. 1.3.Formulai criteriile de clasificare i modalitile (categoriile) raporturilor juridice. 2 .Principiile dreptului. 2.1.Distingei principiilor dreptului i delimitarea acestora de alte categorii juridice. 2.2.Generalizai principalele categorii de principii ale dreptului n dependen de criteriile de clasificare ale acestora. 2.3.Formulai rolulul principiilor dreptului n procesul de legiferare i de aplicare a dreptului. 1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1 ____ ____________ 2010____ Examinator _____________

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE APROB eful catedrei ________________ Test nr. 26 Pentru examen la Facultatea Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1.Organizarea politico-etatic a Republicii Moldova. 1.1. Distingei dimensiunile Republicii Moldova ca stat. 1.2.Determinai scopul, sarcinile i funciile statului Republicii Moldova. 1.3.Formulai elementele constitutive ale formei statului i coraportarea acestora la realitile Republicii Moldova. 2.Supremaia legii - exigen a statului de drept. 1.Definii statul de drept, exigenele i principiile acesteia. 2. Determinai natura juridic a Supremaiei Constituiei i legii n statul de drept. 3. Estimai realizarea practic a principiului Supremaiei legii n Republica Moldova. 1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1

____ ____________ 2010____

Examinator _____________

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE APROB eful catedrei ________________ Test nr. 27 Pentru examen la Facultatea Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1.Populaia (naiunea) ca dimensiune a statului. 1.1.Definii rolul i esena populaiei n contextul dimensional al statului. 1.2.Stabilii legtura, interdependenei i interaciunea categoriilor ,,naiune, ,,minoritatea naional , ,,grup etnic. 1.3.Estimai coninutul etnic al Republicii Moldova. 2.Supremaia legii - exigen a statului de drept. 1.Definii statul de drept, exigenele i principiile acesteia. 2. Determinai natura juridic a Supremaiei Constituiei i legii n statul de drept. 3. Estimai realizarea practic a principiului Supremaiei legii n Republica Moldova.

1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1 ____ ____________ 2010____ Examinator _____________

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE APROB eful catedrei ________________ Test nr. 28 Pentru examen la Facultatea Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1.Drepturile i libertile omului n condiiile statului de drept 1.1. Identificai drepturile i libertile omului i principiile acestora . 1.2.Determinai modalitile (categoriile) drepturilor i libertile omului conform Constituiei Republicii Moldova. 1.3.Estimai problemele garantrii drepturilor i libertilor omului n contextul constituirii statului de drept n Republica Moldova. 2.Constituia- legea suprem a statului i societii 2.1.Identificai Constituia i trsturile acesteia ca lege suprem a statului. 2.2.Determinai etapele dezvoltrii constituionale a Republicii Moldova. 2.3.Estimai conceptele principale ale Constituiei Republicii Moldova din 29 iulie 1994. 1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1 ____ ____________ 2010____ Examinator _____________

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE APROB eful catedrei ________________ Test nr. 29 Pentru examen la Facultatea Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1.Ideologia apariiei statului. 1.1.Caracterizai premisele apariiei statului. 1.2.Determinai teoriile ( conceptuale) principale de apariie a statului i cauzele multiplicitii lor. 1.3.Estimai teoria contractualist ( contractului social) de apariie a statului. 2Elementle de structur ale rapotului juridic. 1.Definii conceptul i elementele de structur ale raportului juridic. 2.Stabilii legtura dintre elementele de structur ale raportului juridic. 3.Estimai natura i importana obiectului raportului juridic.

1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1 ____ ____________ 2010____ Examinator _____________

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE APROB eful catedrei ________________ Test nr. 30 Pentru examen la Facultatea Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1.Dreptul obiectiv i dreptul subiectiv. 1.1.Caracterizai dreptul ca fenomen social i juridic. 1.2.Determinai accepiunile dreptului. 1.3.Estimai interaciunea i interdependena dreptului obiectiv i dreptului subiectiv . 2.Funciile teoriei generale a dreptului i statului ca tiin i ca disciplin de studiu. 2.1.Caracterizai teoria general a dreptului i statului ca tiin i ca disciplin de studiu. 2.2.Determinai funciile teoriei general a dreptului i statului . 2.3.Estimai funcia metodologic a teoriei general a dreptului i statului fa de tiinele juridice de ramur. 1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1 ____ ____________ 2010____ Examinator _____________

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE APROB eful catedrei ________________ Test nr. 31 Pentru examen la Facultatea Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1.Consideraii privind sistemul tiinelor juridice. 1.1.Identificai tiina dreptului i trsturile generale i speciale ale acesteia. 1.2.Generalizai criteriile de clasificare a tiinelor juridice i particularitile categoriilor principale de tiine juridice. 1.3.argumentai necesitatea studierii tiinelor juridice de ramur pentru un viitorjurist. 2.Constituirea statalitii Republicii Moldova. 2.1.Caracterizai Declaraia de suveranitatea din 23 iunie 1990 i rolul acesteia pentru constituirea statului nostru 2.2.Generalizai sarcinile Republicii Moldova prin prisma declaraiei de Independen din 27 august 1991. 2.3.Estimai importana teoretic i practic a Constituiei republicii Moldova prin consolidarea statului Repulica Moldova 1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1 ____ ____________ 2010____ Examinator _____________

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE APROB eful catedrei ________________ Test nr. 32 Pentru examen la Facultatea Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1Limbaj i stil n elaborarea actelor normativ-juridice 1Interpretai rolul limbajului i stilului n elaborarea actelor normativ-juridice. 2.Generalizai specificul prezumiilor n drept. 3.Estimai ficiunile ca procedee de tehnic legislativ. 2.Structura normei juridice 1.Interpretai norma juridic i trsturile eseniale ale acesteia 2. Analizai elementele de structur ale normei juridice i legtura indisolubil a acestora. 3. Estimai sanciunile i categoriile lor 1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1 ____ ____________ 2010____ Examinator _____________

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE APROB eful catedrei ________________ Test nr. 33 Pentru examen la Facultatea Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1.Organizarea politico-etatic a Republicii Moldova. 1.1. Identificai dimensiunile statului Republicii Moldova ca stat. 1.2.Determinai scopul, sarcinile i funciile statului Republicii Moldova. 1.3.Formulai elementele constitutive ale formei statului i coraportarea acestora la realitile Republicii Moldova. 2.Litera i spiritul legii 1.Interpretai rolul spiritului i literii legii penztru interpretarea corect a coninutului normelor juridice. 2. Determinai abuzul de drept i frauda la lege. 3. Estimai rolul Parlamentului Republicii Moldova pentru nlturarea cazurilor de abuz de drept i frauda la lege. 1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1 ____ ____________ 2010____ Examinator _____________

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE APROB eful catedrei ________________ Test nr. 34 Pentru examen la Facultatea Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1.Normele sociale 1.Caracterizai conceptul i trsturile normelor sociale. 2.Determinai categoriile principale de norme sociale i criteriile de clasificare a normelor sociale. 3.Formulai corelaia normelor juridice cu alte categorii de norme sociale. 2.Dreptu public i dreptul privat. 1.Distingei diviziunile generale ale dreptului. 2.Determinai factorii ce condiioneaz divizarea dreptului n ,,drept public i ,,drept privat. 3.Estimai ramurile dreptului ce se atribuie la ,, drept public i la ,,drept privat. 1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1

____ ____________ 2010____

Examinator _____________

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE APROB eful catedrei ________________ Test nr. 35 Pentru examen la Facultatea Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1.Doctrina(tiina dreptului) ca izvor de drept 1.Caracterizai doctrina ca izvor de drept la diferite etape de dezvoltare istoric. 2.Determinai coraportul doctrinei cu alte izvoare de drept. 3.Estimai rolul doctrinei juridice n Republicii Moldova la etapa contemporan 2.Metoda istoric de cercetare a fenomenului ,, stat, ,,drept. 3.1.Interpretai metoda istoric i importana acesteia n procesul investigaional al fenomenelor juridice. 3.2.Determinai interaciunea metodei istorice cu alte metode de cercetare juridic. 3.3.Formulai exemple de utilizare a metodei istorice n procesul de cercetare a statului i dreptului Republicii Moldova. 1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1 ____ ____________ 2010____ Examinator _____________

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE APROB eful catedrei ________________ Test nr. 36 Pentru examen la Facultatea Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1Contractul normativ juridic. 1. Interpretai conceptul i rolul contractului normativ juricic. 2.Determinai legtura contractului normativ juridic cu alte izvoare ale dreptului. 3.Estimai importana contractului normativ juridic ca izvor de drept n Republica Moldova. 2.Sistematizarea legislaiei. 1. Identificai sistematizarea legislaiei i formele ei. 2.Determinai deosebirile dintre incorporarea i codificarea legislaiei. 3.Formulai probleme actuale ale sistematizrii legislaiei Republicii Moldova 1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1 ____ ____________ 2010____ Examinator _____________

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE APROB eful catedrei ________________ Test nr. 37 Pentru examen la Facultatea Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1Sistemul i ramurile dreptului Republicii Moldova. 1.Caracterizai etapele procesului de constituire a sistemului dreptului Republicii Moldova. 2.Determinai criteriile de difereniere a normelor juridice pe ramuri i principalele ramuri ale dreptului n Republica Moldova. 3.Estimai rolul dreptului constituional asupra altor ramuri de drept n Republica Moldova. 2.Legitile dezvoltrii istorice a dreptului. 1.Caracterizai legitile dezvoltrii istorice. 2.Generalizai constantele dreptului. 3.Estimai direciile principale de dezvoltare a dreptului n Republica Moldova la etapa contemporan. 1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1 ____ ____________ 2010____ Examinator _____________

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE APROB eful catedrei ________________ Test nr. 38 Pentru examen la Facultatea Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1Rspunderea juridic 1.Caracterizai conceptul rspunderii juridice i principiile ei. 2.Generalizai condiiile rspunderii juridice. 3.Estimai formele i subiecii rspunderii juridice. 2.Mari sisteme contemporane de drept 1. Distingei conceptul marelui sistem (familiei) de drept contemporan i trsturile acestuia. 2.Generalizai marele sisteme contemporane de drept. 3.Estimai ncadrarea sistemului dreptului Republicii Moldova n marele sisteme contemporane de drept. 1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1 ____ ____________ 2010____ Examinator _____________

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE APROB eful catedrei ________________ Test nr. 39 Pentru examen la Facultatea Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1Legitile dezvoltrii istorice a statului i dreptului. 1.Relatai despre rolul legitilor n procesul de dezvoltare a fenomenului social. 2.Stabilii legitile dezvoltrii istorice a statului i dreptului. 3.Estimai tipurile istorice de stat i drept cunoscute pe parcursul dezvoltrii istorice . 2.Normele sociale 1.Caracterizai conceptul i trsturile normelor sociale. 2.Determinai categoriile principale de norme sociale i criteriile de clasificare a normelor sociale. 3.Formulai corelaia normelor juridice cu alte categorii de norme sociale. 1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1 ____ ____________ 2010____ Examinator _____________

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE APROB eful catedrei ________________ Test nr. 40 Pentru examen la Facultatea Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1.Importana teoretic i practic a principiilor dreptului 1.Distingei principiile dreptului i importana lor. 2.Determinai categoriile principale ale principiilor dreptului i interaciunea acestora . 3.Estimai rolul principiilor dreptului n cazul aplicrii dreptului i soluionrii problemelor n cazul depistrii unor lacune n drept. 2.mprejurri care exclud i mprejurri care libereaz de rspundere juridic. 1.Caracterizai i interpretai condiiile rspunderii juridice. 2.Generalizai mprejurrile care exclud rspunderea juridic. 3.Estimai mprejurrile care libereaz de rspundere juridic. 1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1 ____ ____________ 2010____ Examinator _____________

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE APROB eful catedrei ________________ Test nr. 41 Pentru examen la Facultatea Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1.Mari sisteme (familii )contemporane de drept 1. Identificai conceptul i trsturile marelui sistem (familiei) de drept contemporan. 2.Generalizai principalele familii de drept contemporan. 3.Estimai locul sistemului de drept al Republicii Moldova n marile sisteme de drept contemporan. 2.Legitile dezvoltrii istorice a statului i dreptului. 1.Relatai despre rolul legitilor n procesul de dezvoltare a fenomenului social. 2.Stabilii legitile dezvoltrii istorice a statului i dreptului. 3.Estimai tipurile istorice de stat i drept cunoscute pe parcursul dezvoltrii istorice 1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1 ____ ____________ 2010____ Examinator _____________

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE APROB eful catedrei ________________ Test nr. 42 Pentru examen la Facultatea Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1.Sistemul de drept al Republicii Moldova. 1. Interpretai categoriile:,,sistem, ,,sistem de drept, ,,sistem legislativ, ,,sistem juridic . 2.Determinai sistemul dreptului i ramurile de drept ale Republicii Moldova. 3.Formulai problemele i etapele de constituire a sistemului de drept n Republica Moldova. 2.Ieirea din vigoare a legii. 1.Caracterizaiaciunea efectiv a legii. 2.Determinai modalitile prin care o lege iese din vigoare. 3.Estimai abrogarea i nulitatea legii. 1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1 ____ ____________ 2010____ \ Examinator _____________

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE APROB eful catedrei ________________ Test nr. 43 Pentru examen la Facultatea Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1.Modalitile, scopuri i utiliti ale tehnicii juridice. 1.Caracterizai conceptul tehnicii juridice. 2.Determinai regulile de care urmeaz s se cluzeasc legiuitorul. 3.Estimai pincipiile legiferrii. 2.Sistemul de drept al Republicii Moldova. 1. Interpretai categoriile:,,sistem, ,,sistem de drept, ,,sistem legislativ, ,,sistem juridic . 2.Determinai sistemul dreptului i ramurile de drept ale Republicii Moldova. 3.Formulai problemele i etapele de constituire a sistemului de drept n Republica Moldova. 1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1 ____ ____________ 2010____ Examinator _____________

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE APROB eful catedrei ________________ Test nr. 44 Pentru examen la Facultatea Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1.Pri constitutive i elemente de structur ale legii. 1.Caracterizai legea ca act normativ juridic. 2.Determinai prile constitutive ale legii i interaciunea acestora. 3.Estimai elementele de structur ale legii. 2.Formele interpretrii dreptului. 1.Definii interpretarea dreptului i rolul acesteia n procesul aplicativ. 2.Determinai particularitile interpretrii oficiale i interpretrii neoficiale a dreptului. 3.Estimai efectele juridice ale interpretrii legilor de ctre Curtea Constituional, Parlamentului i Guvernul Republicii Moldova. 1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1 ____ ____________ 2010____ Examinator _____________

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE APROB eful catedrei ________________ Test nr. 45 Pentru examen la Facultatea Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1.Sistemul dreptului 1.Identificai conceptul sistemului de drept i factorii care determin unicitatea normelor juridice n cadrul acestuia. 2.Stabilii legtura i interaciunea categoriilor: ,,sistemul dreptului, ,,sistemul legislativ, ,,sistemul juridic. 3.Formulai problemele constituirii sistemului dreptului i ramurilor de drept n Republica Moldova. 2.Separarea i colaborarea puterilor n condiiile statului de drept. 1.Distingei evoluia conceptul de separare a puterilor n stat. 2.Determinai utilitatea separrii i colaborrii puterilor n statul de drept. 3.Estimai realizarea practic a principiului separrii i colaborrii puterilor n statul nostru la etapa contemporan. 1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1 ____ ____________ 2010____ Examinator _____________

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE APROB eful catedrei ________________ Test nr. 46 Pentru examen la Facultatea Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1.Vinovia- temei al rspunderii juridice 1.Distingei condiiile (temeiurile) rspunderii juridice. 2.Determinai natura vinoviei i modalitile acesteia. 3.Estimai legtura vinoviei cu alte condiii ale rspunderii juridice. 2.Importana teoretic i practic a principiilor dreptului 3.1.Distingei principiile dreptului i importana lor. 3.2.Determinai categoriile principale ale principiilor dreptului i interaciunea acestora . 3.3.Estimai rolul principiilor dreptului n cazul aplicrii dreptului i soluionrii problemelor n cazul depistrii unor lacune n drept. 1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1 ____ ____________ 2010____ Examinator _____________

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE APROB eful catedrei ________________ Test nr. 47 Pentru examen la Facultatea Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1.Ideologia (principiile) aplicarii dreptului 1. Definii aplicarea ca form special de realizare a dreptului. 2.Determinai principiile ce caracterizeaz aplicarea dreptului. 3.Estimai interaciunea actelor aplicative ale autoritilor publice ale Republicii Moldova cu actele normativ juridice. 2Tipuri istorice de stat i drept 1.Identificai necesitatea determinrii tipurilor istorice de stat i drept 2.Determinai criteriile de tipizare a statelor i sistemelor de drept i principalele tipuri istorice de stat i drept. 3.Estimai conceptul marxist (conceptul formaiunii social - economice) privind tipurile istorice de stat i drept. 1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1 ____ ____________ 2010____ Examinator _____________

UNIVERSITATEA DE STUDII POLITICE I ECONOMICE EUROPENE APROB eful catedrei ________________ Test nr. 48 Pentru examen la Facultatea Teoria general a dreptului Drept Anul_______ grupa ________

1.Dreptul i morala. 1. Distingei trsturile comune i deosebirile dreptului i moralei. 2.Determinai coraportul dreptului i moralei i conceptele ce s-au conturat pe problema dat. 3.Estimai influena reciproc a dreptului i moralei la etapa contemporan. 2.Probleme teoretice i practice ale legiferrii. 1.Definii legiferarea i principiile ei. 2.Determinai etapele procesului de legiferare. 3.Estimai rolul Preedintelui Republicii Moldova n procesul legiferrii. 1subntrebare-3p 2subntrebare-5p 3subntrebare-7p Baremul: 30 p. = 10 29p.- 26p.= 9 25p.-21p.= 8 20p.-15p.= 7 14p.-10p.= 6 9p.-6p.= 5 5p.-3p.= 4 2p.=3 1p.=2 0p.=1 ____ ____________ 2010____ Examinator _____________

3.Probleme eseniale ale rspunderii juridice. 3.1.Destingei responsabilitatea i rspunderea juridic. 3.2.Analizai principiile rspunderii juridice. 3.3.Estimai formele rspunderii juridice. 3.Puterea i normele sociale din societatea prestatal (primitiv) 1.Caracterizai puterea din societatea prestatal i specificul ei. 2. Generalizai normele sociale din societatea prestatal. 3. Estimai transformrile calitative din cadrul societii prestatale care au determinat apariia societii ce cunoate statul i dreptul. 3.Formele rspunderii juridice. 1. Identificai rspunderea juridici principiile ei 2. Caracterizai formele rspunderii juridice. 3. Estimai subiecii rspunderii juridice

S-ar putea să vă placă și