Sunteți pe pagina 1din 31

Bilanţul energiilor

Bilanţ finit de energii


EP,t
EC,t

EI,t
EE,t
V

ER,tt
EG,t
BE :  EP ,t   EI ,t   EG ,t 
 ER ,t t   EE ,t   EC ,t 
E  Eac   E R ,t  t   E P ,t 
 EI ,t   EE ,t   EG ,t   EC ,t
În regim staţionar:

Eac  0
Particularizarea principiului conservării
energiei pentru transportul în regim
staţionar al unui fluid, cu încălzirea
fluidului pe traseu. Ecuaţia lui
Bernoulli.

Se consideră o instalaţie în care o


pompă centifugă transportă un fluid din
punctul 1 în punctul 2. Pe conducta de
refulare a pompei este plasat un
încălzitor.
Pompa centrifugă
2
q12

z2

w12

1
z1
Ecuaţia de bilanţ de energii:

E p  Ec  Eu  E pv  Eq  Em  ct
 w12   w22 
Gm   z1 g   u1  p1v1  q12  w12   Gm   z2 g   u2  p2 v2 
 2   2 
g  z1  z2   w1  w2   u1  u2  p1v1  p2 v2  q12  w12  0
1 2 2
2
1 m 3
u ,q12 , w12   ;v    
J
kg    kg
Aplicaţie:
GIVEN : Flow through a restricted blood vessel. Problem from Dr. Todd
Przybycien.

WANTED : a) Estimate of the pressure in the constricted section


b) Flow regime in the constricted section.
BASIS : From the sketch D1  1.0  cm, D2  0.5  cm, Pavg1  100  torr,
cm 2 gm
U1  50  ,   3  10  poise,   1.053 
s 3
cm
SOLUTION : Using the Bernoulli equation and assuming no elevation chang
2
P U P
 0 or :  KE 0
 2 

Continuity requires: U1  A1 U2  A2
2
Rearranged and simplified: D1
U2  U1 
2
D2
Evaluated : cm
U2  200
s
2 3
D1 5m
a) Vol1  U1    Vol1  3.927  10
4 s
kg
MDot1    Vol1 MDot1  0.041
s
U 2  U 2
KE  MDot1   2 1 
KE  0.078 W
 2 
  KE
P  P  14.8 torr
MDot1

Pavg2  Pavg1  P Pavg2  85.2 torr


  D2  U2
b) Re  Re  3510

So assuming blood vessel is cylindrical, flow is Turbulent

http://health.yahoo.com
/topic/heart/overview/
article/healthwise/popu
p/zm2311
Bilanţul termic
Pentru procese predominant termice:

E p ,Ec , Em  0
u1  p1v1  q12  u2  p2 v2
h  u  pv
h1  q12  h2
h  h2  h1  q12
Bilanţ termic uzual:

Tr  0 C
0

 m  h   m  h
I P
 E q   m  h E
  m  h R

Bilanţ termic net:

Tr  0 C
0

h  h  hr
 m  h   m  h
I P
 E q   m  h E
  m  h R
Măsurarea temperaturii

Termometru
bimetalic

Termometru digital de
laborator
Elemente
pentru
calculul
bilanţurilor
termice
h   hsens.   hlat. Uzual: Tr  0 C
0

Entalpii sensibile şi călduri specifice


Determinarea experimentală a căldurilor
specifice:

Calorimetre
2 1
hsens.  h2  h1   cdT   cdT 
0 0

c T  T2  T1   c 0 T2  c 0 T1
T2 T2 T1

T2 T1
T2 1
T2
c 0 T2  c 0 T1
cT 
1 
T2  T1 T1
cdT 
T2  T1
Calculul căldurilor specifice:
 pentru solide
Regula lui Kopp: cs   ak ck
 pentru lichide: k
J
cl  a  bT ,
kg  K
pentru gaze şi vapori
J
C p  a  bT  cT ,
2

mol  K
Aplicaţie

Să se calculeze căldura specifică medie a


unui amestec gazos conţinând 25%vol. H2
40%vol. N2 şi 35%vol. CO2 pe intervalul
de temperatură cuprins între 400°C şi
1000°C.
Rezolvare !
Entalpii latente
1. Entalpia de topire şi solidificare
(fuziune)
Pentru metale:

H f J
 9,2
Tf at  g  K
2. Entalpia de vaporizare şi condensare

http://paul.rutgers.edu/~mihalef/movies/boiling5760.jpg
Regula lui Trouton:
H v J
 88
Tv mol  K Frederick Thomas
Trouton
1863-1922

Permite calculul entalpiilor molare de


vaporizare ale lichidelor nepolare, la
temperatura normală de fierbere.
Ecuaţia lui Kistiakowsky:
H v
 8,75  4,576 lg Tv
Tv

H v   cal
mol

Este aplicabilă tot lichidelor nepolare la


temperatura normală de fierbere.
Ecuaţia Clausius – Clapeyron
Reprezintă ecuaţia termodinamică exactă
pentru determinarea entalpiilor de
vaporizare şi condensare.
dP Sv S  S " '
 " ' ; S  
J

dT V V  V mol  K
V  V
' "

RT
V V  V 
" ' "

P
H v
S v 
T
dP H v H v  P
 " 
dT V  T RT 2

d ln P  H v

1 R
d 
T 
Pe baza ecuaţiei Clausius – Clapeyron se
determină valorile entalpiilor molare de
vaporizare sau căldurilor latente de
vaporizare.

H v  r  M ; r  
J
kg
3. Entalpia de sublimare
Nu au fost stabilite metode generale de
calcul.

http://boomeria.org/physicslectures/heat/sublimation
2.jpg
Entalpia vaporilor umezi, saturaţi şi
supraîncălziţi
Notaţii uzuale în domeniul L – V:
h’ – entalpia lichidului saturat (în
fierbere)
h” – entalpia vaporilor saturaţi
h – entalpia vaporilor supraîncălziţi
1. Calcul algebric
Tr  0  C
Tf
h  h  r  cl
" '
Tf  r
0

h  h  xr  h  1  x   r
"
u
' "
x – titlul vaporilor (fracţie de masă)

 T  T f 
Tf T
h  h  hsup  cl
"
 T f  r  cv
0 Tf