Sunteți pe pagina 1din 2

PLASTICIMETRU PFEFFERKORN

După K. Pfefferkorn indicele de plasticitate al unei mase este dat de


procentul de apă din proba de material, care supusă încercării la aparatul
Pfefferkorn îşi reduce înălţimea în raportul h0/h egal cu 3,3.

Descrierea aparatului

Aparatul Pfefferkorn (fig.1) este un aparat Vicat modificat la care acul a


fost înlocuit cu un disc metalic. Proba din materialul studiat este de forma
cilindrica h0=40.

U%
185 mm

h0/h

Modul de lucru

Se prepară două paste din câte 100g argilă şi procente diferite de


umiditate. Din materialul astfel pregătit, se confecţionează epruveta cilindrică
care se aşează axial pe placa aparatului; se lasă să cadă discul de la o înălţime de
185 mm.
1
Se măsoară apoi înălţimea epruvetei turtite h si se determină umiditatea
pastei. Pentru aceasta se usucă epruveta turtită la 110-120ºC până la masă
constantă.

Umiditatea se obţine cu relaţia:

m − m1
U= ⋅ 100 ,%
m

unde: m- masa cilindrului umed turtit în grame


m1- masa cilindrului uscat în grame
Se fac două asemenea încercări pentru umidităţi diferite ale pastei.

Determinarea indicelui de plasticitate

Se reprezintă grafic pe abscisă raportul de turtire h0/h, iar pe ordonată


cantitatea de apă în %. Se obţine o dreaptă, care întâlneşte perpendiculara
ridicată pentru raportul de turtire 3,3 într-un punct a cărui ordonată reprezintă
indicele de plasticitate Ap.

Tabel de prezentare a datelor


Nr. m m1 U h0 h h0/h
probă g g % mm mm
1. 40
2. 40