Sunteți pe pagina 1din 13

CARBONUL

INFORMAȚII GENERALE
Simbol chimic: C
Masa atomică: 12
Stare naturală: Carbonul formează numai 0.35% din masa scoarței terestre. În
stare liberă se află sub formă de diamant, grafit, fulerene și cărbuni de
pământ. Sub formă de compuși se află în substanțe anorganice,
precum dioxidul de carbon, carbonatul de calciu, carbonatul de magneziu și
în toate substanțele organice.
CARACTERIZARE GENERALĂ
• Carbonul face parte din grupa a IV–a A(14) a sistemului periodic:
C
Si
Ge
Sn
Pb
• Simbolul chimic: C (Z = 6 , A= 12 )
• Nucleul atomului conţine 6 protoni, 6 neutroni, iar învelişul de electroni
conţine 6 electroni.
• Valenţa: II, IV; nemetal, slab electronegativ
PROPRIETĂȚI FIZICE
Proprietățile fizice ale celor trei forme alotrope: diamant, grafit și fulerene.
DIAMANTUL

Solid incolor (cristalizat cubic) ; Indice de refracție foarte mare

• Foarte dur ; Densitate mai mare decât


• a apei
• Rău conducător de căldură
• și electricitate ;

• Insolubil în orice dizolvant ;


• GRAFITUL

Solid negru (cristalizat sub formă Opac ;


hexagonală) ;

Duritate mică, lasă urme pe hârtie, Densitate mai mare ca a apei


prezintă fenomenul de clivaj ;

Bun conducător de căldură și


electricitate ;

Insolubil în orice dizolvant ;


FULERENELE

• Solid negru (molecula are formă Opac ;


• icosaedrică) ;

Duritate mică ; Densitatea p=1.75-2.19 g/cm

Rău conducător de căldură și


electricitate ;

Solubil în benzină ;
PROPRIETĂȚI CHIMICE
• 1. Reacția cu hidrogenul are loc în condiții speciale, iar din reacție se
formează substanțe organice numite hidrocarburi. De exemplu obținerea
gazului metan
C + 2 H2→ CH4↑
• 2. Reacția cu oxigenul - În funcție de cantitatea de oxigen folosită, carbonul
poate forma monoxid sau dioxid de carbon.
O2 + 2 C → 2 CO monoxid de carbon(insuficient oxigen)
O2 + C → CO2 dioxid de carbon(suficient oxigen)
• 3. Reacția cu vaporii de apă - Acțiunea vaporilor de apă asupra cărbunelui
conduce la un amestec de CO și H2 numit gaz de apă
• C + H2O→ CO↑+ H2↑
PROPRIETĂȚI CHIMICE
• 4. Reacția cu oxizii metalici - Carbonul poate reduce unele metale din compușii lor
formând monoxid sau dioxid de carbon.
C + FeO→ Fe + CO↑
C + 2 CuO → 2 Cu + CO2↑
C + 2 ZnO → 2 Zn + CO2↑
C + MnO → Mn + CO↑
C + PbO → Pb + CO2↑
• 5. Reacția cu acizii oxigenați(oxiacizi)
C + 2 H2SO4 → CO2↑+ 2 SO2↑+ 2 H2O
3 C + 4 HNO3 → 3 CO2↑+ 4 NO↑+ 2 H2O

Obs! Prezintă caracter reducător față de apă, oxizi metalici și oxiacizi.


Utilizări
Combustibil

Electrozi și
Bijuterii mine de creion

Tăierea
Fibre de
blocurilor de
piatră carbon
Datări
arheologice
ȘTIAȚI CĂ...
• sub formă de cărbune și funingine, a fost cunoscut încă din antichitate ?
• Coprul unui om de 70 de kg cuprinde 8 kg de hidrogen, 44 kg de oxigen și
14 kg de carbon ?
• Amestecul gazos format din 95% oxigen și 5% dioxid de carbon se folosește
în oxigenoterapie ;?
• Diamantele sintetice se pot obține din grafit (acestea nu au indicele de
refracție al diamantelor naturale și de aceea nu se utilizează pentru
confecționarea bijuteriilor) ?
• În clasamentul mondial al emițătorilor de dioxid de carbon, România se
află pe locul 40 cu o alocație anuală de cca. 85 milioane de tone ?
BIBLIOGRAFIE

1.Fătu S.,Stroe F.,Stroe C., Manual chimie, clasa aVIIIa,


Editura Corint, București
2. Gheorghiu C., Manual pentru clasa a 8 a, Editura ALL
EDUCATIONAL, București
3. Imagini www.google.com
Vă mulțumim!