Sunteți pe pagina 1din 11

Resuscitarea şi peteşiie

hemoragice conjunctivale
Journal of Forensic and Legal Medicine 17(2010), 87-91
Peteşii hemoragice
pe pleoape şi conjunctive

C o n g e s t i e v e n o a s ă + H i p o x i e
C o n g e s t i e v e n o a s ă + H i p o x i e

! A s f i x i e
! A s f i x i e

I n d i c a t o r i n e s p e c i f i c i p t . t i p u l , g r a d u l ş i d u r a t a a s f i x i e i
I n d i c a t o r i n e s p e c i f i c i p t . t i p u l , g r a d u l ş i d u r a t a a s f i x i e i

A r t i f i c i a l e – p o z i ţ i a c a d a v r u l u i
A r t i f i c i a l e – p o z i ţ i a c a d a v r u l u i

(
(
faţa în jos/extremitatea cefalică decliv )
)
Resuscitarea
cardiorespiratorie

 semne frecvente în examinarea


postmortem
 posibilă cauză de peteşii hemoragice
M e c a n i s m s i m i l a r c u c e l a l h e m o r a g i i l o r r e t i n i e n e d i n S B S
M e c a n i s m s i m i l a r c u c e l a l h e m o r a g i i l o r r e t i n i e n e d i n S B S
Resuscitarea
cardiorespiratorie

 Restabileşte circulaţia
C o m p r e s i u n i t o r a c i c e + r e s p i r a ţ i a a r t i f i c i a l ă
C o m p r e s i u n i t o r a c i c e + r e s p i r a ţ i a a r t i f i c i a l ă

 p r e s i u n e a i n t r a t o r a c i c ă - > v a s e t o r a c i c e
 p r e s i u n e a i n t r a t o r a c i c ă - > v a s e t o r a c i c e

circulaţia venoasă extratoracică


venele jugulare/plex venos paravertebral

(eficienţă )
Resuscitarea
cardiorespiratorie

 Venele jugulare – 21 mmHg (max. 40


mmHg)
Î n c h i d e r e p a r ţ i a l ă a v a l v e l o r
Î n c h i d e r e p a r ţ i a l ă a v a l v e l o r

A f e c t a t ă
A f e c t a t ă

Diferite patologii (IVD severă cronică) +


PVC  (!)
CPR-peteşii

 Peteşii după CPR în caz de afecţiuni ce


ar fi determinat probabil peteşii şi în
absenţa resuscitării
 Informaţii dispersate despre cazuri ce
nu pot fi evaluate obiectiv
 Declaraţii fără prezentarea unui suport
Referinţe
 Hashimoto&colab – 1 caz: “peteşiile pot să apară în
urma resuscitării; este rar, dar se apar cu
certitudine”
 Leadbeatter&Knight – 2 cazuri (2): peteşii apărute
“secundar resuscitării”
 Raven&colab – 50 cazuri (13): “peteşiile se explică
cela mai bine prin efectele resuscitării”
 Multiple cauze de deces (cardiacă – 30%, agresiuni cu corpuri
contondente – 32%)
CPR-peteşii
 studiu Brandenburg, Germania (Maxeiner,
Jekat)
 196 cazuri, Oct. 2004 – Apr. 2007
 toate resuscitările efectuate în afara spitalului la
adulţi (NU morţi violente – ştangulare, accidente
rutiere)
 3 examinări reg. orbitară
Înaintea
resuscitării
După oprirea resuscitării

La un moment ulterior


CPR-peteşii
 196 cazuri (131  /65  )
 Cauze clinice de deces (nu s-a efectuat
necropsie)
9 4 – c a r d i a c ă ( i n f a r c t , a r i t m i i )
9 4 – c a r d i a c ă ( i n f a r c t , a r i t m i i )

2 0 – I C < - E P
2 0 – I C < - E P

1 6 – i n s u f . R e s p i r a t o r i e
1 6 – i n s u f . R e s p i r a t o r i e

1 1 – T E P
1 1 – T E P

1 2 – i n f a r c t c e r e b r a l
1 2 – i n f a r c t c e r e b r a l

4 3 – a l t e c a u z e
4 3 – a l t e c a u z e
CPR-peteşii
 Peteşii+ 12/196
 Defibrilare –
 3 cazuri CPR +
Peteşii+ la examinarea 2 (câteva ore mai târziu)
Insuficienţă cardiacă decompensată (!!!)

 9 cazuri CPR –
8 cazuri - anterior şi după CPR
1 caz - după CPR (interval liber – a doua zi)

CPR 40 min
Insuficienţă cardiacă
Concluzii
 Nu se poate stabili legătură de cauzalitate
directă, dar nu se poate exclude
 Peteşii+  în cazuri resuscitate în care
fiziopatologia bolii de fond ar fi permis
apariţia peteşiilor
 CPR =factor adiţional favorizant
A g r a v a r e l e z i u n i v a s c u l a r e p r e e x i s t e n t e
A g r a v a r e l e z i u n i v a s c u l a r e p r e e x i s t e n t e

Evidenţiere/accentuare peteşii deja


existented