Sunteți pe pagina 1din 23

ŞCOLI

PENTRU
UN VIITOR
VERDE

RECICLAREA
CE ESTE RECICLAREA?

RECICLAREA este una din cele mai


simple metode de a proteja planeta de poluare. Aceasta
reprezintă procesul de separare, colectare şi refolosire
a materialelor şi produselor vechi pentru crearea unora
noi, fără a recurge la materii prime noi. Astfel se
asigură reducerea consumului de energie necesar
extragerii materiilor prime, respectiv a distrugerii
deşeurilor. Reciclarea contribuie la reducerea costurilor
de depozitarea a deşeurilor, precum şi la diminuarea
emisiilor de gaze cu efect de seră.
DECI... UN PROCES CE
ASIGURĂ
PĂSTRAREA
REZERVELOR
NATURALE ŞI
ECONOMISIREA
MATERIEI PRIME ,A
ENERGIILOR
In momentul de faţă poluarea este în continuă
creştere, dar impactul negativ al industrializării
poate fi redus atât de simplu dacă noi toţi am
adopta câteva gesturi esenţiale care stau la baza
reciclării.
FIECARE DINTRE NOI POATE
OFERI UN EXEMPLU MANIFESTÂND
UN COMPORTAMENT ECOLOGIC
CORECT .
IATĂ 5 MOTIVE PENTRU CARE
RECICLAREA ESTE NECESARĂ:

1. Prin reciclare se economiseşte energie


2.Prin reciclare
păstrăm aerul şi apele
curate şi eliminăm
riscul de deversări a
unor substanţe
periculoase.
3. Prin reciclare se
conservă multe din
resursele noastre
naturale, deşeurile fiind
folosite ca materie primă
în diferite procese de
producţie.
4. Reciclând economisim spaţiu de
depozitare a deşeurilor
5. Prin reciclare se economisesc bani şi se
crează locuri de muncă.
CE PUTEM RECICLA?
Hârtie – ziare, reviste,  Aluminiu – doze de
plicuri, cărţi vechi, hârtie băuturi, folie de
de scris, ambalaje de aluminiu, ambaleje din
carton folie de aluminiu
 Plastic – ambalaje din  Oţel – cutii de
conserve, ambalaje de
plastic, PET-uri, pungi din oţel
plastic, recipienţi de
 Cartuşe de la
detergenţi imprimantele laser si
 Sticla – recipiente inkjet
(sticle, borcane) din sticlă  Aparate electrice,
transparentă, respectiv din electronice si
sticlă colorată electrocasnice
 Telefoane mobile
RECICLAREA HÂRTIEI
Hârtia este peste tot: în
magazine, în fiecare cameră a
oricărei case, în birourile Hârtia este cel mai
frecvent deşeu, provenit
firmelor, pe trotuare, din mai toate domeniile
îngrămădită în gropile de gunoi de activitate şi, prin
alături de alte deşeuri. Zilnic urmare, are cea mai mare
fiecăruia dintre noi îi trece prin pondere în totalul
mâini, cel puţin o dată, măcar o deşeurilor la nivel
bucată de hârtie. mondial.
DE CE
SĂ RECICLĂM HÂRTIA ŞI CARTONUL?

Pentru că la tipărirea unui cotidian


de mare tiraj se folosesc 3000 de metri
cubi de lemn , adică 1500 de arbori cu o
vârsta de 50 de ani.
 Producerea de hârtie
 Pentru fiecare tonă de reciclată necesită cu 28%
hârtie reciclată până la 70% mai putină
economisim: cel puţin 30
de mii de litri de apă si 3 energie decât producerea
mii - 4 mii de KW (destul de hârtie nereciclată.
cât să ajungă unei Acest lucru se întâmplă
locuinţe de 3 camere pentru că cea mai mare
pentru un an de zile). parte din energie este
folosită la transformarea
lemnului în hârtie.
Hârtia este
biodegradabilă, ceea ce
Industria hârtiei este una înseamnă că, atunci când
dintre cele mai poluatoare putrezeşte, produce
ramuri: reziduurile organice metan, gaz cu efect de
prezente în apele evacuate seră(de 20 de ori mai
de fabricile de hârtie
puternic decât dioxidul
de carbon), responsabil
poluează cursurile râurilor. pentru încălzirea
Reciclând hârtia, poluarea globală. Cu fiecare tonă
aerului şi a apei scade cu de hârtie reciclată scade
95%. cantitatea de gaze cu
efect de seră.
Dacă reciclăm o
tonă de hârtie: Din ziare se
salvăm 17 copaci obtine tot hârtie de
 economisim 5 metri ziare, cartoane de
cubi dintr-o groapă de ouă, cutii şi materiale
gunoi. de împachetat

Hârtia folosită la birou poate fi transformată


tot în hârtie de birou, în şerveţele şi în hârtie
igienică.
Reciclarea sticlei
reprezintă procesul de transformare a
deşeurilor de sticlă în produse
reutilizabile. În funcţie de scopul
final, sticla este separată pe culori.

Tipurile cele mai cunoscute sunt:


  sticla incoloră;

  sticla verde;

  sticla cafenie.
DE CE
SĂ RECICLĂM STICLA?
Până la 90% din sticla nouă
poate fi făcută din sticlă
revalorificată, ceea ce ar
economisi energie si materie
primă. Sticla poate fi
reciclată la nesfarsit fără să
îşi piardă din calităţi.
Reciclarea sticlei
necesită mai putină Pentru fiecare
energie decât tonă de deşeuri
de sticlă
fabricarea acesteia. retopite, se
economisesc
Reducerea costurilor 1.2 tone de
legate de deşeurile materie primă,
menajere. Un procent ajutând astfel la
de 8% din acestea protejarea
mediului.
poate fi recuperat prin
reciclarea sticlei.
DE CE
SĂ RECICLĂM METALUL?
Pentru că o cutie de aluminiu dispare natural
in 100 de ani dar nu există un număr limita de
reciclare a aluminiului. Acest metal este 100%
reciclabil.
 Pentru că fabricarea unui produs nou din
metal reciclat economiseşte între 74% si 95% din
energia necesară realizării aceluiaşi produs din
resurse primare. Dacă reciclăm o doză de aluminiu
vom economisi energie suficientă pentru producerea
altor 20 de doze reciclate.
DE CE
SĂ RECICLĂM PLASTICUL?

Pentru că descompunerea naturală in


mediul înconjurător necesită peste 500 de
ani datorită materialelor care îl alcătuiesc.
Sticlele din plastic nu se biodegradează
complet niciodată. Cu fiecare tonă de plastic
reciclat se economisesc intre 700 si 800 kg
de petrol brut.
DECI ...
"Adoptând cu totii niste gesturi
simple, dar cu impact deosebit, ne
manifestăm dragostea faţă de
natură si lăsăm moştenire
generaţiilor viitoare un mediu
înconjurător sănătos."
BIBLIOGRAFIE:

 http://www.google.ro/
 www.didactic.ro

S-ar putea să vă placă și