Sunteți pe pagina 1din 20

61

24
-
i
st
re

EVALUARE NAŢIONALĂ
cu
Bu

LA FINALUL CLASEI a IV-a


2 021

61
SECŢIUNEA LIMBA ROMÂNĂ 24
CAIETUL CADRULUI DIDACTIC 1
-
i
st
re
54
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
54EN_IV_Limba_Romana_Caiet
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
cu
Bu

Caietul cadrului didactic 1 – Limba română


EN IV 2 021 Pagina 1 din 20
Instrucţiuni privind evaluarea testelor administrate în

61
Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar

24
la finalul clasei a IV-a (EN IV 2021)

1. Procesul de evaluare a lucrărilor scrise administrate în cadrul acestei evaluări naţionale


constă în aprecierea răspunsurilor elevilor la itemii din test, pe baza descriptorilor de

-
performanţă asociaţi codurilor alocate în Caietul cadrului didactic.
2. Evaluarea testelor se realizează holistic: corectorul va evalua toţi itemii testelor repartizate

i
(1→15 la limba română). În acest fel, se păstrează consistenţa procesului de evaluare la nivelul
st
probelor evaluate.
3. Activitatea de formare a evaluatorilor se realizează, în prima fază, prin familiarizarea echipei
re

de evaluatori cu probele de evaluare administrate şi cu descriptorii şi codurile conţinute în


Caietul cadrului didactic, pentru fiecare tip de probă din cadrul testului.
cu

4. În următoarea fază, se evaluează individual şi se discută rezultatul în echipă. Scopul acestei


activităţi este de a modera prin consens modul de alocare a codurilor, astfel încât rezultatul
Bu

evaluării să fie optimizat prin creşterea fidelităţii, a consistenţei evaluării, realizate prin
diminuarea eventualelor diferenţe dintre corectori privind aplicarea codurilor.
5. Evaluarea propriu-zisă se concretizează prin înscrierea, pe test, în căsuţa corespunzătoare

61
fiecărui item rezolvat de elev, a unuia dintre codurile precizate în Caietul cadrului didactic.
6. Caietul cadrului didactic conţine câte un barem detaliat pentru fiecare tip de probă.
7. În cazul fiecărui item sunt prezentate câteva elemente de bază: 24
− domeniul general şi, respectiv, domeniul cognitiv cărora le corespunde itemul;
− itemul reprodus din test, aşa cum l-a primit elevul în broşură, pentru a fi mai uşor
de reperat la evaluare;
− grila conţinând codurile posibil a fi alocate şi descriptorii corespunzători pentru
răspunsul/răspunsurile corecte, pentru cele parţial corecte, pentru cele incorecte,
-

precum şi pentru lipsa răspunsului sau a oricărei alte încercări de răspuns.


8. Evaluarea propriu-zisă a testelor repartizate se realizează prin stabilirea codului alocat pentru
fiecare item şi, ulterior, prin scrierea pe test a codului respectiv.
i

9. Semnificaţia codurilor este următoarea:


st

Codul 10 – pentru rezolvarea corectă şi completă a itemului;


Codurile 11, 12 şi 13 – pentru rezolvarea parţială a itemului cu o complexitate mare, în
re

funcţie de gradualitatea rezolvării itemului respectiv;


Codul 70 – pentru rezolvarea incorectă, respectiv răspuns incorect care evidențiază greșeli
tipice / erori în învățare;
54
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
54EN_IV_Limba_Romana_Caiet
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
cu

Codul 79 – pentru rezolvarea incorectă, respectiv răspuns incorect (un răspuns care nu are
legătură cu sarcina de lucru, de tipul ,,Nu știu.”, ,,Această întrebare este prea grea.”, Nu mai am
timp.”; o întrebare, o cratimă, alte semne neciteţe, în afara sarcinii de lucru, care arată că elevul
a ajuns la itemul respectiv; tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu);
Bu

Codul 99 – pentru lipsa răspunsului sau a oricărei încercări de răspuns, marcată de spaţiul
gol/blank.

Caietul cadrului didactic 1 – Limba română


EN IV 2 021 Pagina 2 din 20
Domeniul de conţinut: Înţelegerea textului scris

61
Domeniul cognitiv: Extragerea informaţiilor explicit formulate

24
1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
De unde veneau Vlad și Matei?
A. de la scăldat

-
B. de la livadă

i
st C. de la casa lor
D. de la colibă
Grilă
re

Cod Răspuns Item 1


Răspuns corect
cu

10 A. de la scăldat
Răspuns incorect
Bu

70 B. / C. / D. sau Mai multe litere încercuite.


79 Răspuns care nu are legătură cu sarcina de lucru; o întrebare, o cratimă, alte semne
neciteţe, în afara sarcinii de lucru, care arată că elevul a ajuns la itemul respectiv;

61
tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu.
Lipsa răspunsului
99 Spaţiu gol/blank

2. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.


24
Din livada fermei băieții ... .
A. au primit caise.
-

B. au dăruit caise.
C. au aruncat caise.
i

D. au furat caise.
Grilă
st

Cod Răspuns Item 2


Răspuns corect
10 D. au furat caise. sau Mai multe litere încercuite.
re

Răspuns incorect
70 A. / B. / C.
54
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
54EN_IV_Limba_Romana_Caiet
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
79 Răspuns care nu are legătură cu sarcina de lucru; o întrebare, o cratimă, alte semne
cu

neciteţe, în afara sarcinii de lucru, care arată că elevul a ajuns la itemul respectiv;
tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu.
Lipsa răspunsului
Bu

99 Spaţiu gol/blank

Caietul cadrului didactic 1 – Limba română


EN IV 2 021 Pagina 3 din 20
3. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.

61
Ce îi spune mama lui Matei?
A. Să nu-și golească buzunarele.

24
B. Să arunce caisele în șanț.
C. Că paznicul fermei e un moș.

-
D. Că ferma are puțini caiși.
Grilă

i
Cod Răspuns Item 3
st
Răspuns corect
10 A. Să nu-și golească buzunarele.
re

Răspuns incorect
70 B. / C. / D. sau Mai multe litere încercuite.
cu

79 Răspuns care nu are legătură cu sarcina de lucru; o întrebare, o cratimă, alte semne
neciteţe, în afara sarcinii de lucru, care arată că elevul a ajuns la itemul respectiv;
Bu

tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu.


Lipsa răspunsului
Spaţiu gol/blank

61
99

4. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.


De ce l-a certat mama pe Matei?
24
A. Pentru că nu a îngrijit caișii din livadă.
B. Pentru că a primit și caisele prietenului lui.
-

C. Deoarece de lipsa caiselor va fi bănuit paznicul.


D. Deoarece și-a umplut buzunarele cu toate caisele.
Grilă
i

Cod Răspuns Item 4


Răspuns corect
st

10 C. Deoarece de lipsa caiselor va fi bănuit paznicul.


Răspuns incorect
70 A. / B. / D. sau Mai multe litere încercuite.
re

79 Răspuns care nu are legătură cu sarcina de lucru; o întrebare, o cratimă, alte semne
neciteţe, în afara sarcinii de lucru, care arată că elevul a ajuns la itemul respectiv;
54
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
54EN_IV_Limba_Romana_Caiet
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu.
cu

Lipsa răspunsului
99 Spaţiu gol/blank
Bu

Caietul cadrului didactic 1 – Limba română


EN IV 2 021 Pagina 4 din 20
Domeniul de conţinut: Înţelegerea textului scris
Domeniul cognitiv: Operarea cu ideile principale ale textului

61
24
5. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului care indică ordinea corectă
a întâmplărilor din text, așa cum s-au petrecut ele.

1. Mama îl ceartă pe Matei și-i spune să ducă înapoi caisele.

-
2. Matei se întoarce acasă mulțumit că a reparat fapta urâtă.
3. Paznicul îl iartă pentru fapta sa și-i spune să plece.

i
4. În drum spre casă, cei doi prieteni intră pe furiș într-o livadă.
st
5. Matei îi mărturisește paznicului că a furat caisele și că a mâncat una.
6. Vlad îi dă caisele lui Matei, să nu-l certe părinții.
re

A. 4, 6, 1, 5, 3, 2.
cu

B. 1, 3, 2, 4, 5, 6.
C. 1, 2, 3, 4, 6, 5.
Bu

D. 5, 4, 2, 3, 1, 6.

Grilă

61
Cod Răspuns Item 5
Răspuns corect
10 A. 4, 6, 1, 5, 3, 2.

70
Răspuns incorect
B. / C. / D. sau Mai multe litere încercuite.
24
79 Răspuns care nu are legătură cu sarcina de lucru; o întrebare, o cratimă, alte semne
neciteţe, în afara sarcinii de lucru, care arată că elevul a ajuns la itemul respectiv;
-

tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu.


Lipsa răspunsului
99 Spaţiu gol/blank
i
st
re
54
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
54EN_IV_Limba_Romana_Caiet
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
cu
Bu

Caietul cadrului didactic 1 – Limba română


EN IV 2 021 Pagina 5 din 20
6. Unește cu o linie personajul cu acțiunea pe care a realizat-o.

61
Personajul Acțiunea realizată

24
paznicul
A plâns lângă coliba paznicului de la fermă.
Matei
Îl sfătuiește pe copil să gândească folosindu-și mintea lui, nu a altuia.

-
mama

i
Grilă st
Cod Răspuns Item 6
Răspuns corect
re

10 Răspunsul asociază corect cele două acțiuni cu cele două nume de personaje
cu

Personajul Acțiunea realizată


paznicul
A plâns lângă coliba paznicului de la fermă.
Bu

Matei
Îl sfătuiește pe copil să gândească folosindu-și mintea lui, nu a altuia.

61
mama
Răspuns parţial corect
11 Răspunsul asociază corect una dintre acțiuni cu numele personajului.
Răspuns incorect
70
79
Răspunsul nu asociază corect niciuna dintre acțiuni cu numele personajului.
24
Răspuns care nu are legătură cu sarcina; o întrebare, o cratimă, alte semne neciteţe, în afara
sarcinii de lucru, care arată că elevul a ajuns la itemul respectiv; tăieturi/ştersături, fie că sunt
lizibile sau nu.
-

Lipsa răspunsului
99 Spaţiu gol/blank
i
st
re
54
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
54EN_IV_Limba_Romana_Caiet
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
cu
Bu

Caietul cadrului didactic 1 – Limba română


EN IV 2 021 Pagina 6 din 20
Domeniul de conţinut: Înţelegerea textului scris

61
Domeniul cognitiv: Formularea unor concluzii directe

24
7. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
Care enunț exprimă, pe scurt, conținutul fragmentului marcat în text?
A. Livada este păzită de un om bătrân.

-
B. Matei rupe caisele din pomii livezii.

i
st C. Băiatul e bucuros că-i duce mamei caise.
D. Mama nu este de acord cu fapta băiatului.
Grilă
re

Cod Răspuns Item 7


Răspuns corect
cu

10 D. Mama nu este de acord cu fapta băiatului.


Răspuns incorect
Bu

70 A. / B. / C. sau Mai multe litere încercuite.


79 Răspuns care nu are legătură cu sarcina de lucru; o întrebare, o cratimă, alte semne
neciteţe, în afara sarcinii de lucru, care arată că elevul a ajuns la itemul respectiv;

61
tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu.
Lipsa răspunsului
99 Spaţiu gol/blank
24
8. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
Mama l-a trimis pe Matei cu toate caisele la fermă pentru că... .
-

A. nu-și iubea copilul.


B. nu-i plăceau caisele.
C. nu voia ca el să fie hoț.
i

D. nu avea unde să le pună.


st

Grilă
Cod Răspuns Item 8
Răspuns corect
re

10 C. nu voia ca el să fie hoț.


Răspuns incorect
54
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
54EN_IV_Limba_Romana_Caiet
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
70 A. / B. / D. sau Mai multe litere încercuite.
cu

79 Răspuns care nu are legătură cu sarcina de lucru; o întrebare, o cratimă, alte semne
neciteţe, în afara sarcinii de lucru, care arată că elevul a ajuns la itemul respectiv;
tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu.
Bu

Lipsa răspunsului
99 Spaţiu gol/blank

Caietul cadrului didactic 1 – Limba română


EN IV 2 021 Pagina 7 din 20
9. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.

61
Care este starea sufletească a lui Matei la finalul povestirii?
A. de tristețe

24
B. de ușurare
C. de ironie

-
D. de mirare
Grilă

i
Cod Răspuns Item 9
st
Răspuns corect
10 B. de ușurare
re

Răspuns incorect
70 A. / C. / D. sau Mai multe litere încercuite.
cu

79 Răspuns care nu are legătură cu sarcina de lucru; o întrebare, o cratimă, alte semne
neciteţe, în afara sarcinii de lucru, care arată că elevul a ajuns la itemul respectiv;
Bu

tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu.


Lipsa răspunsului

61
99 Spaţiu gol/blank

10. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.


Care este explicația potrivită pentru expresia ,,le sfârâiau călcâiele”?
24
A. Aveau călcâiele reci.
B. Îi dureau călcâiele.
-

C. Fugeau foarte repede.


D. Le era foarte cald.
i

Grilă
Cod Răspuns Item 10
st

Răspuns corect
10 C. Fugeau foarte repede.
Răspuns incorect
re

70 A. / B. / D. sau Mai multe litere încercuite.


79 Răspuns care nu are legătură cu sarcina de lucru; o întrebare, o cratimă, alte semne
neciteţe, în afara sarcinii de lucru, care arată că elevul a ajuns la itemul respectiv;
54
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
54EN_IV_Limba_Romana_Caiet
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
cu

tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu.


Lipsa răspunsului
99 Spaţiu gol/blank
Bu

Caietul cadrului didactic 1 – Limba română


EN IV 2 021 Pagina 8 din 20
11. Scrie, sub forma unor enunțuri, trei idei care îi veneau în minte lui Matei, în timp

61
ce mergea spre livadă pentru a duce înapoi caisele.

24
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

-
....................................................................................................................................

i
Grilă – Conținutul de idei (mesajele / enunțurile scrise)
st
Cod Răspuns Item 11
Răspuns corect
re

10 - Scrie trei idei;


De exemplu:
cu

1. Să arunce caisele într-un șanț și să spună acasă că le-a dus la fermă.


2. Să le ducă paznicului pentru ca acesta să nu fie certat.
Bu

3. Vlad i-a dat caisele lui, nu îi pasă de situația creată și stă liniștit.
sau
1. Să arunce caisele într-un șanț.

61
2. Să spună acasă că a dus caisele la fermă.
3. Vlad stă liniștit, nu îi pasă de situația creată, deși i-a dat și caisele lui.
sau
1. Să arunce caisele într-un șanț.
2. Să le ducă paznicului pentru ca acesta să nu fie certat.
24
3. Vlad stă liniștit, nu îi pasă de situația creată, deși i-a dat și caisele lui.
sau
Orice alte formulări și combinații, dar care să transmită aceste idei.
-

- Exprimarea este coerentă, concisă, cu înțeles.


Răspuns parţial corect
11 - Scrie 2-3 idei, dintre care două au exprimarea coerentă, concisă, cu înțeles.
i

12 - Scrie 1-3 idei, dintre care una singură are exprimarea coerentă, concisă, cu
înțeles.
st

Răspuns incorect
70 - Scrie 1-3 idei;
- Exprimarea este incoerentă, neconcisă, fără înțeles.
re

79 Răspuns care nu are legătură cu sarcina; o întrebare, o cratimă, alte semne


neciteţe, în afara sarcinii de lucru, care arată că elevul a ajuns la itemul respectiv;
54
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
54EN_IV_Limba_Romana_Caiet
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu.
cu

Lipsa răspunsului
99 Spaţiu gol/blank
Bu

Caietul cadrului didactic 1 – Limba română


EN IV 2 021 Pagina 9 din 20
Grilă - Ortografia
Cod Răspuns Item 11

61
Răspuns corect

24
10 - Scrie trei idei;
- Exprimarea conține maximum o greșeală de scriere (omisiuni/adăugiri/
inversiuni de litere în cadrul cuvintelor / scriere fără majusculă în cazul
substantivelor proprii sau a cuvintelor de la începutul propozițiilor).

-
Răspuns parţial corect
11 - Scrie două idei;

i
- Exprimarea conține maximum o singură greșeală de scriere.
st
sau
- Scrie trei idei;
re

- Exprimarea conține 2-3 greșeli de scriere.


12 - Scrie o singură idee;
cu

- Exprimarea conține o singură greșeală de scriere.


sau
Bu

- Scrie două idei;


- Exprimarea conține 2-3 greșeli de scriere.
sau

61
- Scrie trei idei;
- Exprimarea conține 4-5 greșeli de scriere.
Răspuns incorect
70 - Scrie o singură idee;
- Exprimarea conține două sau mai multe greșeli de scriere.
24
sau
- Scrie două idei;
- Exprimarea conține patru sau mai multe greșeli de scriere.
-

sau
- Scrie trei idei;
- Exprimarea conține șase sau mai multe greșeli de scriere.
i

79 Răspuns care nu are legătură cu sarcina; o întrebare, o cratimă, alte semne


neciteţe, în afara sarcinii de lucru, care arată că elevul a ajuns la itemul respectiv;
st

tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu.


Lipsa răspunsului
99 Spaţiu gol/blank
re
54
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
54EN_IV_Limba_Romana_Caiet
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
cu
Bu

Caietul cadrului didactic 1 – Limba română


EN IV 2 021 Pagina 10 din 20
12. Citeşte cu atenţie enunţurile următoare.

61
Scrie A în caseta din dreptul enunțului adevărat și F în caseta din dreptul
enunțului fals.

24
• Vlad i-a dat caisele prietenului lui, Matei, pentru că acesta avea puține
fructe la el acasă.
• Faptul că mama l-a obligat pe Matei să înapoieze caisele paznicului nu

-
înseamnă că este o mamă rea.
• Mama i-a pus băiatului înapoi în buzunare caisele furate.

i
Grilă
st
Cod Răspuns Item 12
Răspuns corect
re

10 • Vlad i-a dat caisele prietenului lui, Matei, pentru că acesta avea puține F
fructe la el acasă.
cu

• Faptul că mama l-a obligat pe Matei să înapoieze caisele paznicului nu A


înseamnă că este o mamă rea.
Bu

• Mama i-a pus băiatului înapoi în buzunare caisele furate. A


Răspuns parţial corect

61
11 Elevul completează corect două dintre cele trei răspunsuri.
12 Elevul completează corect unul dintre cele trei răspunsuri.
Răspuns incorect
70
79
Elevul nu completează corect niciunul dintre cele trei răspunsuri. 24
Răspuns care nu are legătură cu sarcina; o întrebare, o cratimă, alte semne
neciteţe, în afara sarcinii de lucru, care arată că elevul a ajuns la itemul respectiv;
tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu.
Lipsa răspunsului
-

99 Spaţiu gol/blank
i
st
re
54
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
54EN_IV_Limba_Romana_Caiet
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
cu
Bu

Caietul cadrului didactic 1 – Limba română


EN IV 2 021 Pagina 11 din 20
Domeniul de conţinut: Înţelegerea textului scris

61
Domeniul cognitiv: Interpretarea și integrarea ideilor și informațiilor

24
13. Citeşte cu atenţie enunţurile următoare.
Scrie Da pentru răspunsul afirmativ și Nu pentru răspunsul negativ la fiecare

-
dintre întrebările de mai jos.

i
• Matei i-a spus mamei lui despre paznicul fermei?
st
• Matei a mâncat o caisă pentru că avea prea multe?
re

• Paznicul i-a spus lui Matei că i-a dăruit caisa?

Grilă
cu

Cod Răspuns Item 13


Răspuns corect
Bu

10
• Matei i-a spus mamei lui despre paznicul fermei? Da
• Matei a mâncat o caisă pentru că avea prea multe?

61
Nu
• Paznicul i-a spus lui Matei că i-a dăruit caisa? Da

Răspuns parţial corect 24


11 Elevul completează corect două dintre cele trei răspunsuri.
12 Elevul completează corect unul dintre cele trei răspunsuri.
Răspuns incorect
70 Elevul nu completează corect niciunul dintre cele trei răspunsuri.
-

79 Răspuns care nu are legătură cu sarcina; o întrebare, o cratimă, alte semne


neciteţe, în afara sarcinii de lucru, care arată că elevul a ajuns la itemul respectiv;
tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu.
i

Lipsa răspunsului
99 Spaţiu gol/blank
st
re
54
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
54EN_IV_Limba_Romana_Caiet
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
cu
Bu

Caietul cadrului didactic 1 – Limba română


EN IV 2 021 Pagina 12 din 20
14. Formulează, sub formă de enunțuri, patru posibile urmări negative ale faptelor

61
celor doi copii.

24
1. ....................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................

-
3. ....................................................................................................................................

4. ....................................................................................................................................

i
st
Grilă – Conținutul de idei (mesajele / enunțurile scrise)
re

Cod Răspuns Item 14


Răspuns corect
cu

10 - Scrie patru posibile urmări negative ale faptelor celor doi copii;
De exemplu:
Bu

1. Copiii ar fi fost acuzați de furt.


2. Paznicul ar fi avut probleme la serviciu.
3. Paznicul ar fi fost acuzat că el a furat caisele.

61
4. Părinții i-ar fi putut pedepsi.
5. La școală putea să li se scadă calificativul la purtare.
6. Ar fi fost arătați cu degetul pe stradă că sunt hoți.
7. Paznicul îi poate reclama la Poliție.
8. Poliția descoperă fapta lor.
24
9. Părinții pot fi amendați pentru fapta copilului lor etc.
- Exprimarea este coerentă, concisă, cu înțeles.
Răspuns parţial corect
-

11 - Scrie 3-4 urmări, dintre care trei au exprimarea coerentă, concisă, cu înțeles.
12 - Scrie 2-4 urmări, dintre care două au exprimarea coerentă, concisă, cu înțeles.
13 - Scrie 1-4 urmări, dintre care una singură are exprimarea coerentă, concisă, cu
i

înțeles.
Răspuns incorect
st

70 - Scrie 1-4 urmări;


- Exprimarea este incoerentă, neconcisă, fără înțeles.
79 Răspuns care nu are legătură cu sarcina; o întrebare, o cratimă, alte semne neciteţe,
re

în afara sarcinii de lucru, care arată că elevul a ajuns la itemul respectiv;


tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu.
54
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
54EN_IV_Limba_Romana_Caiet
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
Lipsa răspunsului
cu

99 Spaţiu gol/blank
Bu

Caietul cadrului didactic 1 – Limba română


EN IV 2 021 Pagina 13 din 20
Grilă - Ortografia
Cod Răspuns Item 14

61
Răspuns corect
- Scrie patru posibile urmări negative ale faptelor;

24
10
- Exprimarea conține maximum o greșeală de scriere (omisiuni/adăugiri/
inversiuni de litere în cadrul cuvintelor / scriere fără majusculă în cazul
substantivelor proprii sau a cuvintelor de la începutul propozițiilor).

-
Răspuns parţial corect
11 - Scrie trei urmări;

i
- Exprimarea conține maximum o greșeală de scriere.
st
sau
- Scrie patru urmări;
re

- Exprimarea conține două greșeli de scriere.


12 - Scrie două urmări;
cu

- Exprimarea conține o singură greșeală de scriere.


sau
Bu

- Scrie trei urmări;


- Exprimarea conține două greșeli de scriere.
sau

61
- Scrie patru urmări;
- Exprimarea conține trei greșeli de scriere.
13 - Scrie o singură urmare;
- Exprimarea conține o singură greșeală de scriere.
sau
24
- Scrie două urmări;
- Exprimarea conține două greșeli de scriere.
sau
-

- Scrie trei urmări;


- Exprimarea conține trei greșeli de scriere.
sau
i

- Scrie patru urmări;


- Exprimarea conține patru greșeli de scriere.
st

Răspuns incorect
70 - Scrie o singură urmare;
- Exprimarea conține două sau mai multe greșeli de scriere.
re

sau
- Scrie două urmări;
- Exprimarea conține trei sau mai multe greșeli de scriere.
54
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
54EN_IV_Limba_Romana_Caiet
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
cu

sau
- Scrie trei urmări;
- Exprimarea conține patru sau mai multe greșeli de scriere.
Sau
Bu

- Scrie patru urmări;


- Exprimarea conține cinci sau mai multe greșeli de scriere.

Caietul cadrului didactic 1 – Limba română


EN IV 2 021 Pagina 14 din 20
79 Răspuns care nu are legătură cu sarcina; o întrebare, o cratimă, alte semne neciteţe,
în afara sarcinii de lucru, care arată că elevul a ajuns la itemul respectiv;

61
tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu.
Lipsa răspunsului

24
99 Spaţiu gol/blank

-
Grilă – Punctuația

i
Cod Răspuns
st Item 14
Răspuns corect
10 - Utilizează corect, în exprimarea scrisă, semnele de punctuație;
re

- Exprimarea conține maximum o greșeală (omisiuni/adăugiri/confuzii de semne


de punctuație).
cu

Răspuns parţial corect


11 - Exprimarea conține două greșeli (omisiuni/adăugiri/confuzii de semne de
punctuație).
Bu

12 - Exprimarea conține trei greșeli (omisiuni/adăugiri/confuzii de semne de


punctuație).

61
13 - Exprimarea conține patru greșeli (omisiuni/adăugiri/confuzii de semne de
punctuație).
Răspuns incorect
70
semne de punctuație).
24
- Exprimarea conține cinci sau mai multe greșeli (omisiuni/adăugiri/confuzii de

79 Răspuns care nu are legătură cu sarcina; o întrebare, o cratimă, alte semne neciteţe,
în afara sarcinii de lucru, care arată că elevul a ajuns la itemul respectiv;
tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu.
-

Lipsa răspunsului
99 Spaţiu gol/blank
i
st
re
54
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
54EN_IV_Limba_Romana_Caiet
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
cu
Bu

Caietul cadrului didactic 1 – Limba română


EN IV 2 021 Pagina 15 din 20
15. Selectează din textul citit patru verbe care exprimă acțiuni ale personajelor.

61
Folosește aceste verbe într-o compunere, în care personajele să fie Matei și Vlad.
În compunerea ta vei respecta următoarele cerințe:
⚫ vei folosi cele patru verbe selectate, putând să le schimbi forma;

24
⚫ vei alege un titlu potrivit compunerii;
⚫ vei construi textul astfel încât să aibă introducere, cuprins și încheiere;
⚫ vei folosi un limbaj expresiv, deosebit;
⚫ vei redacta compunerea în cel puțin 10 rânduri;

-
⚫ vei avea grijă la scrierea corectă a cuvintelor, la folosirea corectă a semnelor de
punctuație și la așezarea textului în pagină, respectând alineatele.

i
Scrie aici cele patru verbe selectate: ................................................................................. .
st
re

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
cu

..............................................................................................................................
Bu

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

61
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
24
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
-

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
i

..............................................................................................................................
st

..............................................................................................................................
Grilă – Conținutul de idei (mesajele / enunțurile scrise)
Cod Răspuns Item 15
Răspuns corect
re

10 - În compunere sunt folosite cele patru verbe selectate;


- Verbele selectate sunt folosite în contexte logice, cu exprimare coerentă, concisă,
cu înțeles.
54
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
54EN_IV_Limba_Romana_Caiet
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
cu

Răspuns parţial corect


11 - În compunere sunt folosite 3-4 dintre verbele selectate;
- Trei dintre verbele selectate sunt folosite în contexte logice, cu exprimare
coerentă, concisă, cu înțeles.
Bu

12 - În compunere sunt folosite 2-4 dintre verbele selectate;


- Două dintre verbele selectate sunt folosite în contexte logice, cu exprimare
Caietul cadrului didactic 1 – Limba română
EN IV 2 021 Pagina 16 din 20
coerentă, concisă, cu înțeles.
13 - În compunere sunt folosite 1-4 dintre verbele selectate;

61
- Un verb dintre cele selectate este folosit în context logic, cu exprimare coerentă,
concisă, cu înțeles.

24
sau
- În compunere sunt folosite alte verbe decât cele selectate, cu exprimare
coerentă, concisă, cu înțeles.

-
Răspuns incorect
70 - În compunere sunt folosite 1-4 dintre verbele selectate sau 1-4 verbe, altele
decât cele selectate sau alte părți de vorbire;

i
- Exprimarea este incoerentă, neconcisă, fără înțeles.
st
79 Răspuns care nu are legătură cu sarcina; o întrebare, o cratimă, alte semne neciteţe,
în afara sarcinii de lucru, care arată că elevul a ajuns la itemul respectiv;
re

tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu.


Lipsa răspunsului
cu

99 Spaţiu gol/blank
Bu

Grilă - Ortografia
Cod Răspuns Item 15

61
Răspuns corect
10 - Exprimarea conține maximum o greșeală de scriere (omisiuni/adăugiri/
inversiuni de litere în cadrul cuvintelor; scrierea fără majusculă a substantivelor
24
proprii sau a cuvântului de la începutul propoziției și a titlului; nerespectarea
spațiului dintre litere și cuvinte; despărțirea incorectă a cuvintelor în silabe la
capăt de rând).
Răspuns parţial corect
11 - Exprimarea conține două greșeli de scriere.
-

12 - Exprimarea conține trei greșeli de scriere.


13 - Exprimarea conține patru greșeli de scriere.
i

Răspuns incorect
70 - Exprimarea conține cinci sau mai multe greșeli de scriere.
st

79 Răspuns care nu are legătură cu sarcina; o întrebare, o cratimă, alte semne neciteţe,
în afara sarcinii de lucru, care arată că elevul a ajuns la itemul respectiv;
tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu.
re

Lipsa răspunsului
99 Spaţiu gol/blank
54
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
54EN_IV_Limba_Romana_Caiet
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
cu
Bu

Caietul cadrului didactic 1 – Limba română


EN IV 2 021 Pagina 17 din 20
Grilă – Punctuația

61
Cod Răspuns Item 15
Răspuns corect

24
10 - Utilizează corect, în exprimarea scrisă, semnele de punctuație;
- Exprimarea conține maximum o greșeală (omisiuni/adăugiri/confuzii de semne
de punctuație).

-
Răspuns parţial corect
11 - Exprimarea conține două greșeli (omisiuni/adăugiri/confuzii de semne de

i
punctuație).
st
12 - Exprimarea conține trei greșeli (omisiuni/adăugiri/confuzii de semne de
punctuație).
re

13 - Exprimarea conține patru greșeli (omisiuni/adăugiri/confuzii de semne de


punctuație).
cu

Răspuns incorect
70 - Exprimarea conține cinci sau mai multe greșeli (omisiuni/adăugiri/confuzii de
semne de punctuație).
Bu

79 Răspuns care nu are legătură cu sarcina; o întrebare, o cratimă, alte semne neciteţe,
în afara sarcinii de lucru, care arată că elevul a ajuns la itemul respectiv;

61
tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu.
Lipsa răspunsului
99 Spaţiu gol/blank
24
-
i
st
re
54
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
54EN_IV_Limba_Romana_Caiet
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
cu
Bu

Caietul cadrului didactic 1 – Limba română


EN IV 2 021 Pagina 18 din 20
Grilă – Organizarea textului scris. Complexitatea / originalitatea / titlul
Cod Răspuns Item 15

61
Răspuns corect
10 • Elevul redactează un text coerent, cu utilizarea convențiilor limbajului scris:

24
- prezența părților componente: introducere-cuprins-încheiere;
- alegerea unui titlu potrivit, în concordanță cu mesajul textului;
- plasarea titlului;

-
- aşezarea corectă în pagină;
- respectarea alineatelor;
- respectarea limitei de cel puțin 10 rânduri;

i
- alcătuirea unor enunțuri logice şi ordonate;
st
- folosirea predominantă a propozițiilor dezvoltate, a frazelor;
- folosirea expresiilor;
- evitarea repetițiilor.
re

Răspuns parţial corect


11 • Elevul realizează un text coerent, cu utilizarea parțială a convențiilor limbajului
cu

scris:
- prezența părților componente: introducere-cuprins-încheiere;
Bu

- alegerea unui titlu potrivit;


- plasarea titlului;
- aşezarea corectă în pagină;

61
- respectarea majorității alineatelor;
- respectarea limitei de cel puțin 10 rânduri;
- alcătuirea unor enunțuri logice şi ordonate;
- folosirea predominantă a propozițiilor dezvoltate;
- folosirea moderată a expresiilor;
24
- evitarea repetițiilor.
12 • Elevul realizează un text:
- cu lipsa sau nu a unei părţi componente a compunerii, de exemplu lipsa
-

încheierii;
- cu prezența titlului/ cu prezența unui titlu nepotrivit/ lipsa titlului;
- cu o aşezare deficitară în pagină;
i

- cu nerespectarea unor alineate;


- cu nerespectarea limitei de rânduri;
st

- cu exprimarea parțială a ideilor în enunţuri logice şi ordonate;


- cu folosirea predominantă a propozițiilor simple, cu puține propoziții
dezvoltate;
re

- cu folosirea moderată a expresiilor;


- cu evitarea sau nu a repetițiilor.
13 • Elevul realizează un text irelevant:
54
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
54EN_IV_Limba_Romana_Caiet
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
- cu lipsa uneia dintre părțile componente ale compunerii;
cu

- cu lipsa titlului / titlu nepotrivit;


- cu o aşezare deficitară în pagină;
- cu nerespectarea alineatelor;
Bu

- cu nerespectarea limitei de rânduri;


- cu exprimarea, în mare parte, a ideilor în enunţuri ilogice şi neordonate;
- cu folosirea predominantă a propozițiilor simple și nominale, cu puține
Caietul cadrului didactic 1 – Limba română
EN IV 2 021 Pagina 19 din 20
propoziții dezvoltate;
- cu lipsa sau folosirea moderată a expresiilor;

61
- cu evitarea sau nu a repetițiilor.
Răspuns incorect

24
70 • Elevul realizează un text irelevant:
- cu lipsa uneia dintre părțile componente ale compunerii;
- cu lipsa titlului / titlu nepotrivit;
- cu o aşezare deficitară/greșită în pagină;

-
- cu nerespectarea alineatelor;
- cu nerespectarea limitei de rânduri;

i
- cu exprimarea ideilor în enunţuri ilogice şi neordonate;
st
- cu folosirea predominantă a propozițiilor simple și nominale;
- cu lipsa sau folosirea moderată a expresiilor;
- cu evitarea sau nu a repetițiilor;
re

- cu repetiții supărătoare/deranjante.
79 Răspuns care nu are legătură cu sarcina; o întrebare, o cratimă, alte semne neciteţe,
cu

în afara sarcinii de lucru, care arată că elevul a ajuns la itemul respectiv;


tăieturi/ştersături, fie că sunt lizibile sau nu.
Bu

Lipsa răspunsului
99 Spaţiu gol/blank

61
24
-
i
st
re
54
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
54EN_IV_Limba_Romana_Caiet
NR.
GIMNAZIALA
SCOALA
cu
Bu

Caietul cadrului didactic 1 – Limba română


EN IV 2 021 Pagina 20 din 20