Sunteți pe pagina 1din 4

Pregătire psihopedagogică pentru maiștrii

instructori din învățământul postliceal

Elemente de psihologie a
vârstelor și psihologie a învățării
Prof. Cristina Butnaru
Stadiile dezvoltării personalității
• Perioada prenatală;
• Perioada micii copilării (0-3 ani)
• Perioada copilăriei mijlocii (3-7 ani)
• Perioada copilăriei mari (7-11 ani)
• Pubertatea (11-14 ani)
• Adolescența (14-18 ani)
• Vârstele adulte (18+) – tinerețea, maturitatea,
senectutea

Elemente de psihologie a vârstelor și psihologie a învățării


Particularități ale învățării la
vârsta adultă
• O rutină a învățării bine delimitată în timp și în
spațiu – autoresponsabilizare;
• Preferință pentru învățarea experiențială;
• Activare a operațiilor gândirii (analiza, sinteza,
comparația, abstractizarea, generalizarea) în
detrimentul memoriei;
• Selectivitate în funcție de interese și de priorități;
• Centrare pe calitatea produsului învățării;
• Orientare spre autoeducație / autoformare;
• Predominanță a motivelor intrinseci și cognitive.

Elemente de psihologie a vârstelor și psihologie a învățării


Motivația pentru învățare
• Motivația intrinsecă – Motivația extrinsecă
• Motivația pozitivă (pentru obținerea
succesului) – motivația negativă (pentru
evitarea eșecului)
• Motivația cognitivă (cunoaștere în sine,
autodezvoltare) – motivația afectivă
(satisfacția rezultatelor, bucuria provocată
apropiaților)

Elemente de psihologie a vârstelor și


psihologie a învățării