Sunteți pe pagina 1din 1

Clasificarea metodelor de învăţământ (după I.

Cerghit)

Metode de învăţământ

I. DE COMUNICARE II. DE EXPLORARE III. DE ACŢIUNE


EXPOZITIVE

ORALĂ DIRECTĂ REALĂ

- explicaţia - observaţia - exerciţiul


- descrierea
- povestirea - experimentul - lucrări practice
- prelegerea - studiul de caz - elaborarea de
- instructajul - ancheta proiecte
- activităţi creative
CONVERSATIVE

INDIRECTĂ SIMULATĂ
- conversaţia
- dezbzaterea
- problematizarea - demonstraţia obiectelor - jocuri de rol
reale - învăţarea pe
- demonstraţia imaginilor simulatoare
- demonstraţia grafică
- modelarea

- lectura sau munca cu


SCRISĂ manualul

- instruirea prin IV. METODE DE RAŢIONALIZARE a învăţării


ORAL internet
VIZUALĂ - tehnicile video
metode algoritmice
instruirea programată

INTERIOARĂ Reflecţia
personală