Sunteți pe pagina 1din 11

Importanţa lor în

activitatea de învăţare
 Persoană – individ, „omul fizic”;

 Personalitate– ansamblul trăsăturilor


individuale care definesc omul din punct de
vedere biopsihosocial;

 Dezvoltare – creştere progresivă, cantitativă


şi calitativă, biologică şi psihică; dezvoltarea
include creşterea şi maturizarea
 Însuşirefundamentală a materiei vii de a
transmite de la o generaţie la alta, mesajele
de specificitate (ale speciei şi ale individului)
sub forma codului genetic;
 Complex de predispoziţii şi potenţialităţi
(constituţie, biotip, baze comportamentale)

 Aspecte ale vieţii psihice care pot purta


amprenta eredităţii: temperamentul,
aptitudinile, atenţia, patologia psihică;
 Aspecte ale vieţii psihice mai puţin marcate
de ereditate: caracterul, voinţa, atitudinile
 Puncte de sprijin oferite de ereditate;

 Dificultăţi de învăţare generate de factorii


ereditari.
 Totalitatea
elementelor cu care individul
interacţionează direct sau indirect, pe
parcursul dezvoltării sale;

 Mediul – social, geografic;

 Factoriai mediului social: familia, grupul de


prieteni, colegii de serviciu, comunitatea.
 Puncte de sprijin oferite de mediu;

 Dificultăţi de învăţare determinate de mediul


social şi/sau geografic.
 Liantul dintre potenţialul ereditar al
individului şi oferta de posibilităţi ale
mediului;
 „Corector” al exagerărilor şi omisiunilor
naturale (ereditatea) şi „baraj” pentru
influenţele sociale nepotrivite;
 Activitate specializată, specific umană, care
mijloceşte şi diversifică raportul dintre
raportul dintre om şi mediul său.
Riana (23 de ani, necăsătorită) provine dintr-o familie
monoparentală, cu o mamă bolnavă, ce necesită
îngrijiri speciale. Este o elevă conştiincioasă, se
pregăteşte cu plăcere pentru practicarea profesiei, dar
uneori agasează profesorii cu întrebările ce solicită
explicaţii suplimentare. Câteodată are dificultăţi de
învăţare pe care le pune pe sema oboselii. În anul al III-
lea anunţă că doreşte să abandoneze studiile. Motivul
pe care îl invocă este dificultatea examenelor şi lipsa
timpului pentru pregătire. Unul dintre profesori află că
Riana este însărcinată în patru luni.
1. Care credeţi că este factorul determinant în
decizia Rianei: ereditatea sau mediul?
Argumentaţi.
2. Propuneţi o listă cu cel puţin trei soluţii pentru
evitarea abandonului şcolar în cazul Rianei.
 Teoriile
ereditariste – ereditatea este
factorul hotărâtor pentru dezvoltarea
personalităţii

 Teoriile
ambientaliste – mediul este singurul
care răspunde de dezvoltarea individului

 Teoria
dublei determinări – ambii factori sunt
importanţi
 Fiecare factor (ereditatea, mediul şi
educaţia) îşi pune amprenta asupra
dezvoltării personalităţii;
 Educaţia are rolul de a plasa individul între
potenţialitatea personală şi influenţele
externe, astfel încât acesta să se dezvolte
armonios şi optim;
 Influenţele interne şi externe asupra învăţării
au o diversitate mare şi sunt specifice
fiecărui caz.
SUCCES!