Sunteți pe pagina 1din 23

ANALIZA ECONOMICĂ A UNOR PROCESE DE FABRICAȚIE ADITIVĂ

A PRODUSELOR PRIN TEHNOLOGIILE FDM ȘI DLP

Studenți: Alexandru Iulia-Damiana


Badea Iulia Georgiana
Conducători ştiinţifici: Prof. dr. ing. ec. Cristian DOICIN
S.l. dr. ing. ec. Mihaela ULMEANU
S
Cuprins

1. Introducere
2. Stadiul actual
3. Costurile fabricației aditive
4. Modele de calcul al costurilor și comparații
5. Realizarea produsului “Veioză Lithophane” prin cele tehnologiile FDM și DLP
6. Calculul costului produsului “Veioză Lithophane”
7. Concluzii
8. Bibliografie
1. Introducere

Fabricația aditivă este:


 un proces de prelucrare a unui obiect
solid tridimensional (3D);
 obiectul este creat strat peste strat (aditiv);
 se pleacă de la un model definit.
2. Stadiul actual

Tehnologiile de fabricație aditivă sunt:


 FDM: imprimarea prin extrudare termoplastică;
 DLP :expunerea digitală a luminii;
 SLA:stereolitografia
 SLS:sinterizarea cu laserul.
Materiale folosite în acest tip de fabricație

 Polimeri și amestecuri de polimeri;


 Compozite;
 Materiale plastice;
 Metale;
 Rășini polimerice;
 Hârtie etc.
3. Costurile fabricației aditive

Costul total

Costuri Costuri
directe indirecte

Costurile cu Costurile cu Costurile cu Costurile cu Cheltuieli


materialele utilaleje salariile energia administrative
4. Modele de calcul al costurilor și comparații

Există două modele de calcul al costurilor pentru fabricația aditivă: Modelul lui Hopkinson
and Dickens (2003) și modelul lui Ruffo(2006).
 C=𝑃𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 x M+𝑃𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 x T (1)
unde:
 𝑃𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 =prețul materiei prime;
 M=masa;
 𝑃𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 =rata de cost;
 T=timpul de producție.
5. Realizarea produsului “Veioză Lithophane” prin
tehnologiile FDM și DLP

Termenul lithophane face referire la o lucrare gravată sau matrițată în porțelan translucid, foarte subțire, care
poate fi văzută foarte clar atunci când este aprinsă o sursă de lumină în spate. Are proprietatea de a-și schimba
caracteristicile în funcție de sursa de lumină din spatele ei.
Modelarea prin extrudare termoplastică (FDM)

Este cea mai utilizată tehnologie de fabricare aditivă datorită simplității si a accesibilității acesteia. Este folosită în
modelare, prototipare dar și în aplicații de producție și materialul folosit este firul de filament PLA.
Etape de realizare

1. Se accesează linkul http://3dp.rocks/lithophane

2. Images-Choose Files
3. Model-Outer Curve-Refresh

4. Settings-Model Settings- Maximum Size (50mm)-Thickness (2 mm)


5. Încărcare fișier STL în programul Cura

6. Produs final
Expunerea digitală a luminii (DLP)

 reprezintă un proces de fabricare aditivă bazat pe utilizarea luminii UV pentru solidificarea unor rășini polimerice lichide.
Etape de realizare

1. Se acceseaza http://40011-209401 Prints New

2. Create New Print


3. Translate și Scale 195%

4. Submit job
 5. Aplicarea luminii UV

 6. Produs final
6. Calculul costului produsului

În calcul pentru tehnologia FDM intră două componente: costul piesei modelate și
costul veiozei.
 Timpul (T)=1z 22h 40min=2800 min
 M=95 g=0,095 kg
 Prețul materialului (Pmaterial)=18,01€/kg
 Rata costului (Pindirect)=25%
 Cp= 18,01 x 0,095+25% x 2800=701,71 €
6.1 Calculul veiozei

 Calculul costului veiozei este format din costul hiperboloidului si a ledurilor.


 Timpul (T)=23h 10min=1390 min
 M=54 g=0,054 kg
 Prețul materialului (Pmaterial)=18,01€/kg
 Rata costului (Pindirect)=25%
 Ch= 18,01 x 0,054+25% x 1390=348,47 €
 Cl=3,21 €
6.2 Costul total

 CT=Cp+Ch+Cl
 CT=701,71+348,47+3,21=1053,39 €
În urma procesului de fabricație DLP rezultă :
 Timpul (T) = 11 h 16min 48s = 676,8 min
 M=118,431 g = 0,11 kg
 Prețul materialului (Pmaterial) = 360,04€
 Rata costului (Pindirect) = 25%
 C=360,04 x 0,11 + 25% x 676,8 = 208,8 €
7. Concluzii

 Pe baza celor prezentate mai sus, putem observa că tehnologia FDM este mai scumpă de 5,04 ori decât tehnologia
DLP.
 Din punct de vedere al costurilor cu materiale, filamentul PLA este mai ieftin decât fotopolimerul.
 Timpul de printare în cazul procesului FDM este mult mai îndelungat decât în cazul tehnologiei DLP.
 Costurile tehnologiei DLP sunt superioare față de FDM (1000 €) și pornesc de la 15-20000 € pentru printere cu volume
mici de construcție.
8. Bibliografie

[1] https://www.zspotmedia.ro/blog/printare-3d/;
[2]. Economist. ”Printing Body Parts: Making a Bit of Me.” Economist. ”Printing Body Parts: Making a Bit of Me.”;
[3]. https://en.wikipedia.org/wiki/Lithophane;
[4]. https://en.wikipedia.org/wiki/3D_printing_filament;
[5]. http://3dp.rocks/lithophane/;
[6]. http://40011-209401/auth/home.aspx;
[7]. https://en.wikipedia.org/wiki/Photopolymer;
[8]. Hopkinson, Neil, and Phill M. Dickens. “Analysis of Rapid Manufacturing – Using Layer Manufacturing Processes for
Production.”
[9]. Ruffo, M, Christopher Tuck, Richard J.M. Hague. “Cost Estimation for Rapid Manufacturing

S-ar putea să vă placă și