Sunteți pe pagina 1din 9

PULSOXIMETRU DIGITAL

COMANDAT WIRELESS
OSOLOȘ DAN-ȘTEFAN
TOMA IOANA
URSACHE TEOFIL ILIE
ÎNDRUMĂTOR ȘTIINȚIFIC: CONF. DR. ING. CRISTINA ROTARIU

Facultatea de Bioinginerie Medicală


Universitatea de Medicină si Farmacie “Grigore T. Popa” Iași
INTRODUCERE

Pulsoximetria este o metodă neinvazivă de măsurare a saturației oxigenului


din sângele arterial (SO2);

Un pulsoximetru este un dispozitiv medical care măsoară indirect saturația de


oxigen a sângelui pacientului pe baza modificărilor volumului sanguin.
SCHEMĂ BLOC
SCHEMĂ ELECTRICĂ
Componente:
- ATMega2560
- Ecran LCD
- Senzor pulsoximetrie
- HC-06 Bluetooth module
SOFTWARE
PROTOTIP FUNCȚIONAL
TESTARE
Testare dispozitiv
160

140

120

100
BPM

80

60

40

20

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Număr măsurătoare

Valoare generată Valoare măsurată


BIBLIOGRAFIE

• https://www.howequipmentworks.com/pulse_oximeter/
• https://github.com/sparkfun/SparkFun_MAX3010x_Sensor_Library
• https://www.howequipmentworks.com/pulse_oximeter/
VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE