Sunteți pe pagina 1din 18

ANATOMIE

TOPOGRAFICĂ
C11

Teritorii de vascularizație și inervație


ale abdomenului
ARTERELE PERETELUI ABDOMINAL

• Artere segmentare dispuse transversal, ramuri ale aortei abdominale


• Artere dispuse longitudinal, ramuri din a. iliacă externă, femurală, toracică internă
• Ultimele 2-3 a.intercostale post, a. Subcostală; 4-5 a. lombare
• A.epigastrica inf. (din a.iliaca ext), properitoneal în direcția ombilicului , perforează fascia
transversalis, intră în teaca dreptului în spatele dreptului abdominal. Are următoarele ramuri :
• r. pubicus,
• r. obturatorius(corona mortis),
• a. cremasterica,
• A. ligamentului rotund
• A.circumflexă iliacă profundă (a.iliacă ext) urcă în interstițiul muscular dintre m. oblicul intern si
transvers
ARTERELE PERETELUI ABDOMINAL
• A. epigastrica superioară (din a. mamară int.) părăsește toracele prin interstițiul dintre porțiunea
sternală și costală a diafragmei (hiatul Larrey), apoi intră șî în teaca drepților. Se anastomozează
periombilical cu a.epigastrică inf. (anastomoză între sistemul aortic superior și inferior)

• Ramurile superficiale ale a. femurale irigă teritoriile subcutanate ale părții inferioare a peretelui
abdominal
• a.circumflexa iliaca superficiala,
• a.epigastrica superficiala,
• a.rușinoase externe)
VENELE PERETELUI ABDOMINAL
• Afluenții VCS
• ultimele 2-3 vv. intercostale post,
• vv. lombare - primele 2 perechi,
• vv. epigastrice sup.

• Afluenții VCI
• Vv. Lombare - ultimele 2 perechi
• v. epigastrica inf.,
• v. circumflexa iliaca profundă,
• v. epigastrica superf,
• v. circumflexa iliaca superficială,
• v. rușinoase externe

• Afluenții v. porte - vv. paraombilicale, care urcă de-a lungul lig. rotund
VENELE PERETELUI ABDOMINAL -
ANASTOMOZE
• Anastomozele cavo-cave, se realizează între afluenţii sistemului venos cav superior şi inferior.
Aceste anastomoze se situează atât la nivelul venelor superficiale, cât şi în profunzimea peretelui
abdominal.
• Superficial, în stratul subcutanat, între venele superficiale extrinsece ale peretelui toracic, care
aparţin teritoriului venei cave superioare şi venele superficiale ale peretelui abdominal- ramuri
tributare ale sistemului cav inferior
• Profund, se realizează anastomoze venoase între venele epigastrice superioare şi inferioare,
respectiv anastomoza venelor lombare, cu vena cavă inferioară pe de o parte şi venele lombare
ascendente pe de altă parte

• Anastomozele porto-cave, se formează între ramurile sistemului venos cav şi cele ale venei porte.
O astfel de reţea anastomotică se situează periombilical, denumit sistem venos periombilical
LIMFATICELE PERETELUI ABDOMINAL
Peretele abdominal dispune de două plexuri limfatice, unul situat superficial, altul
• profund.

• Limfaticele superficiale
• Din partea supraombilicală se varsă în nodulii limfatici axilari (Nodi lymphatici axillares).

• Din partea subombilicală în nodulii limfatici inghinali superficiali (Nodi lymphatici inguinales superficiales), în nodulii
aşezaţi superior (Tractus horisontalis).
LIMFATICELE PERETELUI ABDOMINAL
• Limfaticele profunde ale peretelui abdominal au următoarele traiect:

• Din zona profundă antero-laterală supraombilicală, de-a lungul vaselor epigastrice superioare, confluând în noduli
limfatici sternali (Nodi lymphatici sternales).

• Din zona profundă antero-laterală subombilicală, vasele limfatice de-a lungul vaselor epigastrice inferioare se
drenează în nodulii iliaci externi (Nodi limph.iliaci externi). Pe traiectul vaselor epigastrice inferioare se află
câteodată câţiva mici noduli limfatici, numiţi noduli limfatici epigastrici (Nodi lymphatici epigastrici).

• Din partea posterioară a peretelui abdominal, în nodulii limfatici lombari, din jurul aortei abdominale (Nodi
lymph.lumbales).
NERVII PERETELUI ABDOMINAL
• Inervaţia motorie şi sensitivă a peretelui abdominal este segmentară fiind asigurată de
• ultimele şase perechi ale nervilor intercostali şi
• primele trei ramuri ale plexului lombar.
Trunchiurile nervoase se situează în grosimea peretelui în interstiţiul dintre oblicul intern şi transversul abdominal.

• Nervii intercostali VII-XII (Nn.intercostales), denumiţi şi nervii intercosto-abdominali, părăsesc


spaţiile intercostale, se situează pe peretele antero-lateral al abdomenului în interstiţiul descris
mai sus, perforează peretele posterior al tecii drepţilor, pătrunzând în teacă.

• Traiectul nervilor diferă:


• Al VII şi VIII-lea nerv intercostal are un traiect arcuat corespunzător rebordurilor costale.
• Al IX-lea nerv, are un traiect orizontal, orientat deasupra ombilicului.
• Al X-XI-XII-lea nerv intercostal, au un traiect oblic descendent.
• Nervul X se îndreaptă spre ombilic
• Nervii Xi şi XII (numit subcostal) inervează teritoriul inferior, pubian al peretelui abdominal.
NERVII PERETELUI ABDOMINAL
• Ramurile nervilor intercosto-abdominali sunt:

• Ramuri musculare, păstrează caracterul segmentar al inervaţiei motorie.

• Ramurile cutanate laterale (Rr.cutanei lateralis) se distribuie tegumentului de pe faţa laterală a abdomenului.

• Ramurile cutanate anterioare (Rr.cutanei anteriores), inervează tegumentul pe faţa anterioară a abdomenului.

• Ramuri sensitive profunde la peritoneul parietal,importante pentru înţelegerea localizării segmentare a unor reflexe
patologice (de ex.reflexul de apărare musculară; iradierea durerii din profunzime la suprafaţă corespunzător
dermatoamelor etc.).
NERVII PERETELUI ABDOMINAL
• Plexul lombar cu primele sale trei ramuri, participă la completarea inervaţiei motorie şi senzitive
a peretelui abdominal în partea inferioară a acestuia. Aceşti nervi vin în raport cu canalul inghinal,
deci nu intră în teaca drepţilor.

• Nervul iliohipogastric (N.iliohypogastricus)


• Ramurile musculare sunt destinate muşchilor laterali ai abdomenului,
• Ramurile cutanate (R.cutaneus lateralis et anterior) inervează tegumentul părţii inferioare a peretelui abdominal.

• Nervul ilioinghinal (N.ilioinguinalis)


• Ramuri musculare, pentru sectorul cel mai inferior al muşchilor lateroabdominali.
• Ramuri terminale sensitive (Nn.scrotales anteriores sau Nn.labiales anteriores), care trec prin orificiului inghinal
superficial şi se dispersează în tegumentul teritoriului genital.

• Nervul genito-femoral (N.genitofemoralis),


• are ramură terminală genitală (R.genitalis), se ataşează feţei posterioare a funiculului spermatic sau ligamentului
rotund. Iese prin orificiul inghinal superficial, inervează cremasterul şi pielea teritoriului genital.