Sunteți pe pagina 1din 84

1.

TIPURI DE LUCRĂRI
ŞTIINŢIFICE
TIPURI DE LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

Clasificare

- articole ştiinţifice

- referate generale

- lucrări de diplomă

- teze de doctorat
TIPURI DE LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

DIFERITE CATEGORII DE ARTICOLE ŞTIINŢIFICE


TIPURI DE LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE

CLASIFICARE ARTICOLE ŞTIINŢIFICE


- după obiectivul urmărit
Articol original
Editorial
Caz clinic
Scrisoare către redacţia unei
reviste
Articol de trecere în revistă (Revue general/Survey)
Actualităţi (Mise au point, Update)
Recenzia – Analiza comentată (Review)
Articol didactic
- după tipul publicaţiei
reviste (periodice)
volume de conferinţă/congres/simpozion (Preprints of… ,
Proceedings of …)
volume prezentând colecţii de articole pe un anumit
2.REDACTAREAUNEI LUCRĂRI:
REGULI DE BAZĂ,
CONCEPEREA
TEXTULUI ÎNTR-O LIMBĂ
(prezentare conformă cu Recomandările pentru
DE CIRCULAŢIE
manuscrisele trimise revistelor biomedicale – Comité
INTERNAŢIONALĂ
International des Rédacteurs des Journaux Médicaux)
REDACTAREA UNEI LUCRĂRI: REGULI DE BAZĂ, CONCEPEREA
TEXTULUI ÎNTR-O LIMBĂ DE CIRCULAŢIE
INTERNAŢIONALĂ

I. REGULI DE BAZĂ ALE REDACTĂRII ŞTIINŢIFICE


- organizare pe secţiuni:
Titlul
Autori (cu afiliere)
Textul propriu-zis
Mulţumiri
Furnizarea de extrase
Referinţe bibliografice
Rezumat (incluzând
cuvinte-cheie)

- obiectivul redactării
ştiinţifice:
transmiterea unui
REDACTAREA UNEI LUCRĂRI: REGULI DE BAZĂ, CONCEPEREA
TEXTULUI
ÎNTR-O LIMBĂ DE CIRCULAŢIE
INTERNAŢIONALĂ

-
REDACTAREA UNEI LUCRĂRI: REGULI DE BAZĂ, CONCEPEREA
TEXTULUI ÎNTR-O LIMBĂ DE CIRCULAŢIE
INTERNAŢIONALĂ

CALITĂŢI ÎNDEPLINITE DE O LUCRARE ŞTIINŢIFICĂ


REDACTAREA UNEI LUCRĂRI: REGULI DE BAZĂ, CONCEPEREA
TEXTULUI ÎNTR-O LIMBĂ DE CIRCULAŢIE
INTERNAŢIONALĂ

DE CE SCRIEM?
REDACTAREA UNEI LUCRĂRI: REGULI DE BAZĂ, CONCEPEREA
TEXTULUI ÎNTR-O LIMBĂ DE CIRCULAŢIE
INTERNAŢIONALĂ

PRINCIPIILE DE REDACTARE ŞTIINŢIFICĂ MEDICALĂ


- crearea unor departamente de învăţământ specializate:
•Universitatea Rockefeller, New York – program de 18 luni pentru redactorii
ştiinţifici profesionişti 15
REDACTAREA UNEI LUCRĂRI: REGULI DE BAZĂ, CONCEPEREA
TEXTULUI ÎNTR-O LIMBĂ DE CIRCULAŢIE
INTERNAŢIONALĂ

PRINCIPIILE DE REDACTARE ŞTIINŢIFICĂ MEDICALĂ


- crearea unor departamente de învăţământ specializate:

• Clinica Mayo, Rochester


– Departament de Redactare Medicală,
cursuri pentru studenţi şi practicieni
REDACTAREA UNEI LUCRĂRI: REGULI DE BAZĂ, CONCEPEREA
TEXTULUI
ÎNTR-O LIMBĂ DE CIRCULAŢIE
INTERNAŢIONALĂ

STILUL DE REDACTARE ŞTIINŢIFICĂ


- precis, clar, concis
- principii
REDACTAREA UNEI LUCRĂRI: REGULI DE BAZĂ, CONCEPEREA
TEXTULUI
ÎNTR-O LIMBĂ DE CIRCULAŢIE
INTERNAŢIONALĂ

STILUL DE REDACTARE ŞTIINŢIFICĂ


- precizia
REDACTAREA UNEI LUCRĂRI: REGULI DE BAZĂ, CONCEPEREA
TEXTULUI
ÎNTR-O LIMBĂ DE CIRCULAŢIE
INTERNAŢIONALĂ

STILUL DE REDACTARE ŞTIINŢIFICĂ


- claritatea
REDACTAREA UNEI LUCRĂRI: REGULI DE BAZĂ, CONCEPEREA
TEXTULUI
ÎNTR-O LIMBĂ DE CIRCULAŢIE
INTERNAŢIONALĂ

STILUL DE REDACTARE ŞTIINŢIFICĂ


- claritatea
REDACTAREA UNEI LUCRĂRI: REGULI DE BAZĂ, CONCEPEREA
TEXTULUI
ÎNTR-O LIMBĂ DE CIRCULAŢIE
INTERNAŢIONALĂ

CONCEPEREA TEXTULUI ÎNTR-O LIMBĂ DE CIRCULAŢIE


INTERNAŢIONALĂ
REDACTAREA UNEI LUCRĂRI: REGULI DE BAZĂ, CONCEPEREA
TEXTULUI ÎNTR-O LIMBĂ DE CIRCULAŢIE
INTERNAŢIONALĂ
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE: ELEMENTE COMUNE ÎN ARTICOLELE
ŞTIINŢIFICE

TITLUL
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE: ELEMENTE COMUNE ÎN
ARTICOLELE ŞTIINŢIFICE

TITLUL

- de evitat:
titlu prea concis – nu reflectă conţinutul specific al articolului titlu
prea detaliat – riscă să fie prea lung
secvenţializarea titlului – subtitluri
expresiile inutile, fără conţinut informativ
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE: ELEMENTE COMUNE ÎN ARTICOLELE
ŞTIINŢIFICE

TITLUL

- un titlu este cu atât mai lung cu cât subiectul abordat


este mai precis  facilitează evaluarea articolului prin
lectură rapidă
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE: ELEMENTE COMUNE ÎN ARTICOLELE
ŞTIINŢIFICE
30

AUTORII

- primul autor:

- a realizat studiul
- a dirijat studiul
- a redactat manuscrisul
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE: ELEMENTE COMUNE ÎN ARTICOLELE
ŞTIINŢIFICE 31

AUTORII

- unic autor:
editoriale, actualităţi
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE: ELEMENTE COMUNE ÎN ARTICOLELE
ŞTIINŢIFICE

AUTORII
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE: ELEMENTE COMUNE ÎN
ARTICOLELE ŞTIINŢIFICE

AUTORII
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE: ELEMENTE COMUNE ÎN ARTICOLELE
ŞTIINŢIFICE

AUTORII

- studii multicentrice
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE: ELEMENTE COMUNE ÎN
ARTICOLELE ŞTIINŢIFICE
36
AUTORII
- studii
multicentrice
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE: ELEMENTE COMUNE ÎN
ARTICOLELE ŞTIINŢIFICE

37
AUTORII
- studii
multicentrice
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE: ELEMENTE COMUNE ÎN ARTICOLELE
ŞTIINŢIFICE

REZUMATUL
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE: ELEMENTE COMUNE ÎN ARTICOLELE
ŞTIINŢIFICE

MULŢUMIRI
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE: ELEMENTE COMUNE ÎN
ARTICOLELE ŞTIINŢIFICE
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE: ELEMENTE COMUNE ÎN
ARTICOLELE ŞTIINŢIFICE
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE: ELEMENTE COMUNE ÎN ARTICOLELE
ŞTIINŢIFICE

FURNIZAREA DE EXTRASE

-
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE: ELEMENTE COMUNE ÎN ARTICOLELE
ŞTIINŢIFICE

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE: ELEMENTE COMUNE ÎN
ARTICOLELE ŞTIINŢIFICE

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE: ELEMENTE COMUNE ÎN
ARTICOLELE ŞTIINŢIFICE

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE: ELEMENTE COMUNE ÎN
ARTICOLELE ŞTIINŢIFICE

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE: ELEMENTE COMUNE ÎN ARTICOLELE
ŞTIINŢIFICE

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE

- sistemul de referinţe:
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE: ELEMENTE COMUNE ÎN ARTICOLELE
ŞTIINŢIFICE

a) sistemul “autor-dată” (“autor-an”) – Harvard


ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE: ELEMENTE COMUNE ÎN ARTICOLELE
ŞTIINŢIFICE

a) sistemul “autor-dată” (“autor-an”) – Harvard

În text
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE: ELEMENTE COMUNE ÎN
ARTICOLELE ŞTIINŢIFICE

a) sistemul “autor-dată” (“autor-an”) – Harvard

În lista de referinţe
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE: ELEMENTE COMUNE ÎN ARTICOLELE
ŞTIINŢIFICE

a) sistemul “autor-dată” (“autor-an”) – Harvard

În lista de referinţe
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE: ELEMENTE COMUNE ÎN ARTICOLELE
ŞTIINŢIFICE

b) sistemul numeric secvenţial

În text
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE: ELEMENTE COMUNE ÎN ARTICOLELE
ŞTIINŢIFICE
b) sistemul numeric secvenţial

În text
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE: ELEMENTE COMUNE ÎN ARTICOLELE
ŞTIINŢIFICE

b) sistemul numeric secvenţial


ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE: ELEMENTE COMUNE ÎN ARTICOLELE
ŞTIINŢIFICE

b) sistemul numeric secvenţial

În lista de referinţe
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE: ELEMENTE COMUNE ÎN ARTICOLELE
ŞTIINŢIFICE

c)sistemul alfabetic numeric

În text

-
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE: ELEMENTE COMUNE ÎN ARTICOLELE
ŞTIINŢIFICE

c)sistemul alfabetic numeric

În lista de referinţe
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE:
ARTICOLUL ORIGINAL

ARTICOLUL ORIGINAL
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE:
ARTICOLUL ORIGINAL
59
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE BIBLIOGRAFICE:
ARTICOLUL ORIGINAL

INTRODUCEREA

-
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE:
ARTICOLUL ORIGINAL

INTRODUCEREA
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE: ARTICOLUL
ORIGINAL

INTRODUCEREA
62
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE: ARTICOLUL
ORIGINAL 6

INTRODUCEREA

3
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE:
ARTICOLUL ORIGINAL

MATERIAL ŞI METODĂ
-indică:
materialul studiat
elemente testate
criteriile de
evaluare
-date precise, astfel încât cititorul să le poată reproduce
sau verifica
- de evitat:
• introducerea de comentarii personale
• introducerea de descrieri lungi şi obositoare
• introducerea unor rezultate
• menţionarea unor elemente care nu au legătură cu scopul
studiului
• utilizarea unui stil telegrafic
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE: ARTICOLUL ORIGINAL

Materialul
-populaţia luată în analiză, modalitatea de selecţionare,
eşantionul, descriere
-bolnavi: serie consecutivă/neconsecutivă, studiu
retrospectiv sau prospectiv, studiu randomizat sau
nerandomizat, studiu deschis sau orb, studiu caz-martor,
studiu pe serii scurte
- animale de experienţă: specie, origine, durata
observaţiei,
condiţii de creştere
-suşe celulare: modalitatea de obţinere şi conservare –
mediu de cultură, pH, temperatură, adiţia unor
substanţe
-uneori, este dificil de separat capitolul Material şi metodă
de capitolul Rezultate – reunire sub denumirea Observaţii
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE:
ARTICOLUL ORIGINAL

Elemente testate – metodă


ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE:
ARTICOLUL ORIGINAL

Criteriile de evaluare a elementelor testate


ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE: ARTICOLUL
ORIGINAL

REZULTATE
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE BIBLIOGRAFICE:
ARTICOLUL ORIGINAL

REZULTATE
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE: ARTICOLUL
ORIGINAL

DISCUŢII
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE BIBLIOGRAFICE:
ARTICOLUL ORIGINAL

DISCUŢII
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE:
ARTICOLUL ORIGINAL

DISCUŢII
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE BIBLIOGRAFICE:
ARTICOLUL ORIGINAL

Rezumatul unui articol original


REDACTAREA UNEI LUCRĂRI: REGULI DE BAZĂ, STRUCTURĂ
GENERALĂ, MODALITĂŢI DE ILUSTRARE, CONCEPEREA TEXTULUI
ÎNTR-O LIMBĂ DE
CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ
Rezumatul unui articol pentru congrese, conferinţe,
simpozioane, seminarii
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE: ARTICOLUL ORIGINAL

MODALITĂŢI DE ILUSTRARE
FIGURI ŞI TABELE

-
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE:
ARTICOLUL ORIGINAL
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE: ARTICOLUL
ORIGINAL

Figurile
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE: ARTICOLUL ORIGINAL

Figurile

-
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE: ARTICOLUL
ORIGINAL

Figurile
79
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE:
ARTICOLUL ORIGINAL

Tipuri de reprezentări grafice

-
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE BIBLIOGRAFICE:
ARTICOLUL ORIGINAL
Tipuri de reprezentări grafice

- diagrame cu coloane verticale sau


orizontale (histograme) –
recomandate pentru compararea
statică
a diferitelor cifre, poate indica
deviaţia standard (< 7 zone) 81
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE:
ARTICOLUL ORIGINAL

Tipuri de reprezentări grafice

82
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE BIBLIOGRAFICE:
ARTICOLUL ORIGINAL

Tipuri de reprezentări grafice

83
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE BIBLIOGRAFICE:
ARTICOLUL ORIGINAL
Tipuri de reprezentări grafice

84
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE: ARTICOLUL
ORIGINAL

Ilustraţii / fotografii
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE:
ARTICOLUL ORIGINAL

Tabelele
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE: ARTICOLUL
ORIGINAL

Tabelele
ORIGINALITATE ŞI RAPORTARE LA INFORMAŢIILE
BIBLIOGRAFICE: ARTICOLUL
ORIGINAL

Tabelele

8
4. ALEGEREA REVISTEI ADECVATE
PENTRU PUBLICARE, NORME
INTERNAŢIONALE DE
PUBLICARE
ALEGEREA REVISTEI ADECVATE PENTRU PUBLICARE,
NORME
INTERNAŢIONALE DE PUBLICARE
ALEGEREA REVISTEI ADECVATE PENTRU PUBLICARE,
NORME
INTERNAŢIONALE DE
PUBLICARE