Sunteți pe pagina 1din 6

1.

Răspunde la întrebări:
a) Unde a ieșit rața a doua
zi
b) ?Pe cine considera rața simpatic ?
c) Ce era în curtea rațelor ?
2. Marchează cu X caseta corespunzătoare răspunsului corect.
a) Textul ,,Rățușca cea urâtă” este :
text nonliterar text literar legendă .
b) Autorul textului ,, Rățușca cea urâtă” este :
M. Sadoveanu Ch. Perrault H.C. Andersen .
c) Rața a ieșit cu întreaga familie la :
apă picnic pădure .
d) Mama rață le spune puilor să aibă grijă la :
șerpi crocodili pisici .
e) Cele două familii de rațe se certau pentru :
puiul cel urât și cenușiu un cap de scrumbie un loc în
apă.
3. Caută în text însușiri pentru următoarele cuvinte:
- timp .............. -buruienile ........... -rățuștele ...............
- larmă .......... - puiul .................. , ...................

4. Scrie cuvinte cu sens asemănător pentru :


- timp= .......... - simpatic = ............. - larmă = ...........
- harță = .......... - a înșfăca = ............. -îngrozitoare = ............

5. Alcătuiește patru enunțuri în care cuvântul ,,cap” să aibă sensuri


diferite .