Sunteți pe pagina 1din 41

Grile rezolvate Spiru Haret Economie Internationala, Sem II

Economie internationala True/False _F___ 1. Categoriile mondoeconomice reprezinta simple prelungiri teritoriale ale unor categorii macroeconomice. _A___ 2. Economia nationala este, in acelasi timp, atat o categorie macroeconomica, cat si o categorie mondoeconomica. _A___ 3.Subdezvoltarea economica relativa exprima o analiza comparata a tarilor in curs de dezvoltare,comparatie care se face nu in raport cu pragul de saracie sau gradul de civilizatie determinate pe baza unor standarde fundamentate stiintific, ci in raport cu nivelul de dezvoltare a altor tari si, in special, in raport cu cel al tarilor economic dezvoltate. _F___ 4. Prin subdezvoltarea economica absoluta intelegem ca nivelul dezvoltarii economice a unei tari sau alteia asigura conditii minime necesare unui trai decent. _F___ 5Strategiile nationale de dezvoltare urmeaza un model unic de industrializare, dezvoltare a agriculturii, stiintei si tehnicii etc., intrucat statele nu se deosebesc intre ele. _F___ 6. Ciclurile economice medii au ca baza economica de declansare criza modului tehnic de productie,iar prin solutionarea crizei are loc procesul de trecere de la un mod tehnic de productie la un alt mod tehnic de productie. _F___ 7. ONUDI apreciaza ca in multe zone ale lumii subdezvoltate exista o puternica criza alimentara care in mod sintetic cunoaste urmatoarele forme de manifestare: subnutritie, malnutritie, si foamete. _F___ 8.In ceea ce priveste raportul dintre industria prelucratoare si cea extractiva se observa o predominare a industriei extractive si o scadere a ponderii industriei prelucratoare , aceasta din urma producanduse dupa revolutia industriala si in procesul industrializarii. _F___ 9. Mediul ambiant este format din mediul natural la care nu se adauga rezultatele activitatilor umane. _F___ 10. Ritmul cel mai inalt il cunoaste cresterea populatiei din tarile dezvoltate. _F___ 11. Investitiile straine de portofoliu reprezinta acele investitii ale unor firme straine care urmaresc sa detina pachetul de control si decizie asupra firmelor in care fac investitii. _A___ 12. Un rol deosebit in evaluarea economiei internationale il au studiile de conjunctura economica internationala si comparatiile internationale. _A___ 13. Comparatiile internationale stabilesc masura dezvoltarii, permit fiecarei tari sa se edifice asupra locului pe care-l ocupa in economia mondiala, sa-si elaboreze o ordine de prioritati, o strategie adecvata de dezvoltare. _F___ 14. Alimentatia in lume este asigurata intr-o mica proportie de catre agricultura. _F___ 15. Cresterea economica este necesara pentru ca ea da posibilitatea comunitatii sa nu consume foarte multe bunuri si servicii, ducand astfel la imbunatatirea reala a standardelor de viata. _F___ 16. Ecodezvoltarea reprezinta o noua strategie de evolutie a economiei mondiale, care are drept scop imbunatatirea calitatii vietii si protejarea naturii, in paralel cu mentinerea unor ritmuri de crestere economica in descrestere. _F___ 17. Institutia internationala este un instrument secundar al colaborarii multilaterale.

_F___ 18. Organizatiile neguvernamentale sunt create printr-un instrument juridic care stabileste acordul statelor implicate (tratat, pact, constitutie, carta etc.). _F___ 19. Organizatiile guvemamentale sau asociatiile internationale sunt institutii create printr-o initiativa privata sau mixta. _F___ 20. Relatiile societatilor transnationale cu tara lor de origine nu apar ca relatii intre parteneri. Statul nu poate intervini pentru a tempera politica economica agresiva a vreunei firme nationale. _F___ 21. Relatiile dintre societatile transnationale si statele pe teritoriul carora ele isi desfasoara activitatea (state-gazda) nu sunt foarte complexe si diferite, si nu tin cont de apartenenta statului-gazda la grupul tarilor dezvoltate sau la acela al tarilor in curs de dezvoltare. _A___ 22. STN se pot adapta permanent la noile structuri organizatorice, la noile formule manageriale, specifice fie nu numai unei ramuri de activitate, ci si unui anumit segment, dar si fiecarei etape in parte. _F___ 23.Primul raport catre Clubul de la Roma s-a numit Limitele cresterii si a fost elaborat de un grup de autori condus de W. Leontieff. _F___ 24. Ritmurile descrescinde ale evolutiei populatiei mondiale, inclusiv in tarile in curs de dezvoltare, conduc la cresterea relativa a populatiei tinere (sub 15 ani) si la scaderea ponderii populatiei de peste 65 de ani. _F___ 25. Categoriile mondoeconomice reprezinta un ansamblu de relatii care se manifesta in cadrul diviziunii internationale a muncii si circuitului economic mondial. _F___ 26. Economia internationala poate fi definita ca totalitatea economiilor nationale ale statelor lumii, conectate intre ele prin ansamblul relatiilor internationale generate de participarea obiectiv necesara a statelor lumii la diviziunea nationala a muncii si circuitul economic national, bazate pe o ordine economica nationala specifica unei anumite etape istorice si care se dezvolta in contextul unor probleme globale si sectoriale internationale si al unei conjuncturi economice internationale date . _A___ 27. La un anumit nivel de dezvoltare, economia nationala inceteaza sa se dezvolte utarhic. _A___ 28. Dupa criteriul potentialului economic, se deosebesc: state foarte mari, state mari, state mijlocii, state mici si state foarte mici. _A___ 29. Dupa criteriul calitatii vietii, se deosebesc: tari cu o calitate a vietii foarte prospera, tari cu o calitate a vietii buna, tari cu o calitate a vietii mediocra, tari cu o calitate a vietii slaba si tari care au o calitate a vietii sub orice nivel de decenta, fiind sub pragul saraciei. _A___ 30. Dupa criteriul gradului de participare la diviziunea internationala a muncii, deosebim: state cu o economie foarte deschisa, state cu o cota ridicata de export, state dependente de piata externa, state avind schimburi economice cu o gama larga de produse si state avind schimburi economice depinzind de 1-2 produse. _F___ 31. Prin subdezvoltare economica intelegem acea stare a societatii care se caracterizeaza prin urmatoarele trasaturi esentiale: a. dinamica economica lenta si crestere demografica decelerata; b. nivel alarmant de scazut al productiei, consumului, acumularii si productivitatii muncii; c. structuri economice inapoiate, bazate, in principal, pe productia agricola, industria extractiva si produse semifabricate; d. mecanisme economice externe dezarticulate; e. excedent de forta de munca necalificata sau slab calificata; f. dependenta unilaterala economica si, deseori, politica fata de tarile avansate din punct de vedere economic ;

g. calitatea vietii puternic afectata de malnutritie, subnutritie, habitat precar, nivel deplorabil al asistentei medicale si educatiei; h. grad ridicat de indatorare fata de strainatate; i. in diviziunea nationala a muncii, tarile respective constituie surse de aprovizionare cu produse primare si piete de desfacere a bunurilor industriale din tarile dezvoltate; j. structuri sociale ale capitalismului introductiv. _F___ 32. Asistenta acordata de comunitatea internationala in favoarea tarilor in curs de dezvoltare se realizeaza prin ONUDI. _A___ 33.Printre principalele probleme globale ale economiei internationale putem enunta urmatoarele: problema energiei; problema materiilor prime; problemele demografice si demo-economice; problema alimentatiei in lume; problema ecologica sau a mediului ambiant; problemele modului tehnic de productie, tipului de crestere economica si modelelor de dezvoltare economica; problemele stiintei si tehnologiei, accesului la tehnologiile noi, de virf, si transferului de tehnologie; problemele decalajelor economice, subdezvoltarii si datoriei externe; problemele restructurarii diviziunii internationale a muncii si mecanismelor relatiilor economice internationale; problema cursei inarmarilor si dezarmarii, a raporturilor politico-militare in lume; problema democratizarii organizatiilor economice internationale si a cadrului juridic international; problema patrimoniului comun al umanitatii . _F___ 34. Criza economica mondiala actuala reprezinta o noutate prin cauzele, formele de manifestare si consecintele ei,avind un caracter multicriterial. _A___ 35. Teoria mondoeconomica este o parte a stiintei economice , avind ca suport teoretic si metodologic teoria economica generala. _F___ 36. Structurile economice de baza ale economiei internationale sunt : circuitul economic mondial sau relatiile economice internationale, economiile internationale si diviziunea nationala a muncii. _A___ 37. F.A.O. apreciaza ca in multe zone ale lumii aflate in curs de dezvoltare exista o puternica criza alimentara care in mod sintetic cunoaste urmatoarele forme de manifestare: subnutritie, malnutritie si foamete. _A___ 38.Institutia internationala este un instrument fundamental al colaborarii multilaterale _A___ 39. Relatiile STN cu tara lor de origine apar ca relatii intre parteneri. Statul intervine pentru a tempera politica economica agresiva a vreunei firme nationale. _A___ 40. Relatiile dintre STN si statele pe teritoriul carora ele isi desfasoara activitatea (state-gazda) sunt foarte complexe si diferite, in functie de apartenenta statului-gazda la grupul tarilor dezvoltate sau la acela al tarilor in curs de dezvoltare _F___ 41. Economia internationala este un sistem complex si global care are trei mari subsisteme: a. structurile de baza (economiile nationale, ca celule de baza ale economiei internationale; diviziunea nationala a muncii si

relatiile economice internationale reunite in circuitul economic national); b. ordinea economica internationala; c problemele globalizate ale economiei mondiale. _A___ 42. In ceea ce priveste factorii reducerii decalajelor si ai lichidarii subdezvoltarii economice, literatura despecialitate ii clasifica in doua mari grupe: a) factori interni si b) factori externi. _F___ 43. Studiile arata ca in decursul istoriei populatia mondiala cunoaste o tendinta de descrestere absoluta. _F___ 44.In prezent, populatia mondiala creste anual cu 70-80 milioane de locuitori, ceea ce demonstreaza ca ratamortalitatii este superioara ratei natalitatii . _A___ 45. Echilibrul unui sistem ecologic exprima concordanta dintre materia organica si materia anorganica. _A___ 46. Atunci cand presiunile externe depasesc pragul de rezistenta, sistemul ecologic intra in stare de dezechilibru, de criza si se poate prabusi in ansamblu. _F___ 47. Practica arata ca este mai eficienta refacerea poluarii decat prevenirea mediului poluat. _F___ 48. Degradarea mediului se datoreste in general influentei a doi factori divergenti, si anume: a) lipsa unei subdezvoltari economice, saracia, suficienta mijloacelor de aprovizionare cu apa, despaduririle, diferite tipuri de degradare a solului, descresterea populatiei si presiunea cesteia sub diverse forme asupra degradarii mediului inconjurator; b) amplificarea descresterii activitatii economice, cum ar fi poluarea de origine industriala, agricola, si animala, utilizarea abuziva a apei, utilizarea intensiva a terenurilor agricole etc. _A___ 49. Globalizarea consta in transnationalizare, pana la supranationalizare, cu deosebire in domeniul comertului, finantelor si tehnologiilor de varf. _A___ 50.Descentralizarea consta in transmiterea de catre guvernul national comunitatilor locale a tot mai multor atributii administrative, sociale, educationale, bugetare s.a. _A___ 51.Dezvoltarea interdependentelor dintre statele si economiile nationale ale lumii face ca aparitia unor procese si fenomene critice intr-o tara sau alta sa se transmita in acelasi timp (prin fluxurile economice internationale) si asupra altor tari, ducand la aparitia problemelor globale ale economiei mondiale. _A___ 52.Ca trasaturi specifice ale procesului integrationist putem mentiona accentuarea colaborarii atat la nivel macroeconomic, mezoeconomic, cat si microeconomic, precum si continuitatea acestei colaborari prin intermediul intelegerilor interstatale, la nivel mondoeconomic. _A___ 53.Avand ca factori determinanti lichidarea subdezvoltarii si cresterea economica sustinuta, dar si pentru a contracara efectele relatiilor externe inechitabile, tarile in curs de dezvoltare ale lumii si-au creat si ele organisme si institutii cu caracter regional si subregional care difera insa intre ele prin natura, gradul de cuprindere si aranjamentele de liberalizare a schimburilor pe plan subregional. _A___ 54.Tipurile de integrare economica sunt grupate, de regula, in raport de relatia organizatiei de integrare cu statul si suveranitatea lui. _A___ 55. Prima forma de colaborare interstatala vest-europeana a constituit-o Tratatul de la Bruxelles, din martie 1948, privind crearea Uniunii Europei Occidentale, prin care unele state vest-europene isi uneau fortele in cazul in care securitatea lor ar fi fost amenintata de catre blocul estic, condus de U.R.S.S. _A___ 56. Comisia Uniunii Europene este organismul executiv cel mai insemnat al U.E. _A___ 57. Consiliul de Ministri este organul decizional al UE, cu sediul la Bruxelles, care adopta deciziile finale. _A___ 58. Parlamentul Comunitar este organismul U.E. care are ca atributii: participarea la elaborarea directivelor,reglementarilor si deciziilor comunitare, adoptarea bugetului U.E., armonizarea politicilor externe ale tarilor comunitare.

_A___ 59. Curtea de Justitie a UE este un organism cu sediul la Luxemburg, care are printre misiunile sale cele mai importante: posibilitatea de a anula hotararile Comisiei, ale Consiliului de Ministri sau ale guvernelor tarilor membre. _A___ 60. Banca Europeana de Investitii (B.E.I.) are ca principal scop asigurarea de fonduri pentru efectuarea de investitii in diverse regiuni ale U.E., dar in mod cu totul deosebit in regiunile mai putin dezvoltate sau in curs de dezvoltare . _A___ 61. Fondul Social European are ca atributie de baza reglementarea problemelor de munca si angajare a fortei de munca la nivel comunitar. _A___ 62. Unul dintre primele obiective realizate de C.E.E. a fost acela de infiintare a unei uniuni vamale in interiorul careia sa functioneze schimburi comerciale libere, fara obstacole de natura tarifara sau netarifara, relatii de schimb care sa fie protejate de o bariera comuna. _A___ 63. Actul Unic European, adoptat in iulie 1985, a fost principalul mijloc de realizare a pietei unice, urmarind punerea in aplicare a prevederilor Tratatului de la Roma, la care s-a adaugat initiativa de inchegare a unei comunitati vest-europene a tehnologiei. _A___ 64. Semnarea Tratatului de la Maastricht, din 1992, a fost cea mai importanta decizie a celor 12 tari de la constituirea Pietei Comune (in 1957) si pana in prezent. A____ 65. EURO a ajuns in 1999 (ca prim an de existenta) a doua moneda tranzactionata pe plan mondial. _A___ 66.La 1 februarie 1993 a intrat in vigoare Acordul de Asociere a Romaniei la U.E., procesul integrarii tarii noastre facand inca un pas inainte. _F___ 67. La Conferinta de la Rio de Janeiro a UE, din septembrie 2000, s-a hotarat ca, inainte de aderare, Constitutia Romaniei sa fie modificata prin referendum. _A___ 68. NAFTA (North American Free Trade Agreement), Acordul de Comert Liber Nord American, s-a creat in 1994, ca o replica la ceea ce vest-europenii reusisera sa faca in urma cu multi ani CEE. _A___ 69.Comisiile economice regionale ale ONU au fost principalele organizatii care au sprijinit puternic promovarea si intensificarea colaborarii multilaterale a tarilor in curs de dezvoltare. _A___ 70.Asociatia Latino-Americana a Liberului Schimb (ALALC) a fost prima integrare intre tarile in curs de dezvoltare de pe teritoriul latino-american, luand fiinta in anul 1960 in urma Tratatului de la Montevideo. _A___ 71. n anul 1973 a luat fiinta Piata Comuna din Caraibe (CARICOM), reunind tarile Bazinului Marii Caraibelor. _A___ 72. Asociatia Latino-Americana de Integrare (ALADI), creata in 1980,a luat locul gruparii ALALC, devenind cea mai importanta putere economica a lumii a treia de pe continentul latino-american. __A__ 73.Piata Comuna a Sudului (MERCUSOR) a intrat in vigoare in anul 1994 ca urmare a semnarii, in 1991, a Tratatului de Cooperare intre Argentina, Brazilia, Paraguay si Uruguay. __A__ 74. Forumul de Cooperare Economica Asia-Pacific (APEC) a luat fiinta in anul 1989, la Camberra, in urma reuniunii comune a ministrilor economiei si afacerilor externe ai celor 12 tari din zona Asia-Pacific (SUA, Canada, Japonia, Australia, Noua Zeelanda, Coreea de Sud, Indonezia, Malaysia, Filipine, Singapore, Thailanda si Brunei). _A___ 75. Obiectivul principal urmarit de APEC este infiintarea unei Comunitati Economice Asia-Pacific, deci crearea unei zone de comert liber unde sa aiba loc investitii de capital pe baze reciproce si o cooperare economica in mai multe sectoare de activitate si pe mai multe planuri. _A___ 76. Internationalizarea este un proces al dezvoltarii economiei internationale prin care productia si schimburile ating acel stadiu cand legaturile dintre agentii economici nu mai corespund formelor clasice ale comertului international. Relatiile economice internationale trec din sfera circulatiei marfurilor, serviciilor si banilor in sfera productiei, comercializarii, investitiilor, deciziilor economice si deseori chiar in sfera deciziilor politice.

_A___ 77. O societate transnationala reprezinta o corporatie de mari dimensiuni a carei activitate se desfasoara in acelasi timp in mai multe tari; sediul sau central (societatea mama) este intr-o singura tara, dar ea actioneaza in mai multe tari prin filialele sale (societatile fiica). _A___ 78. Societatile straine urmaresc cu mare atentie existenta unor conditii sau premise care sa constituie elemente de atractivitate pe termen lung pentru capitalul strain. _A___ 79. Cele mai multe tari gazda creeaza facilitati pentru investitiile straine si au un interes economic si financiar direct in atragerea investitorilor straini prin intermediul societatilor transnationale. _A___ 80. Investitiile straine directe reprezinta acele investitii ale unor firme straine care urmaresc sa detina pachetul de control si decizie asupra firmelor in care fac investitii. _A___ 81. Investitiile straine de portofoliu sunt investitii efectuate in titluri de valoare (actiuni, obligatiuni, bonuri de tezaur, certificate de depozit etc.) care nu urmaresc penetrarea mecanismului de decizie al unei intreprinderi, ci doar valorificarea eficienta a capitalului. _A___ 82. Societatile transnationale europene au devenit unii din cei mai importanti investitori mondiali, depasind firmele americane la acest capitol. _A___ 83. Un indicator important de masurare a activitatii unei societati transnationale in strainatate este coeficientul sau indicele de transnationalizare. _A___ 84. Activitatea societatilor transnationale cuprinde domenii si sfere de activitate variate, ceea ce le-a impus pe plan mondial ca o forta economica, tehnologica si comerciala deosebita, care realizeaza o parte importanta din productia mondiala si comertul international. _A___ 85. Societatile transnationale s-au impus si se impun in economia mondiala si pe plan tehnologic. _A___ 86. n literatura de specialitate, organizatia internationala este definita ca o forma de coordonare a colaborarii internationale in domenii stabilite, pentru care statele au creat un anumit cadru juridic, organizatoric (institutional) permanent, printr-un statut elaborat de comun acord, care prevede obiectul si scopul organizatiei, organele si functiile lor necesare realizarii obiectivelor urmarite. _A___ 87. Statele dispun de un vast cadru institutional international pentru adancirea si dezvoltarea colaborarii economice internationale, reprezentat prin organizatiile si organismele economice internationale. _A___ 88. Colaborarea economica internationala cunoaste doua forme principale: bilaterala si multilaterala. Multiple Choice ____ 89. Premisele formarii economiei internationale sunt: a. problemele globale, marile descoperiri geografice, aparitia diviziunii internationale a muncii, constituirea pietei internationale s.a. b. aparitia si dezvoltarea natiunilor, aparitia decalajelor economice, marile descoperiri geografice, prima revolutie industriala, aparitia diviziunii internationale a muncii, constituirea pietei internationale s.a. c. aparitia si dezvoltarea natiunilor, marile descoperiri geografice, prima revolutie industriala, aparitia diviziunii internationale a muncii, constituirea pietei internationale s.a. d. aparitia crizelor economice, aparitia decalajelor economice, aparitia diviziunii internationale a muncii, aparitia si dezvoltarea natiunilor, globalizarea s.a. ____ 90. O economie nationala se caracterizeaza printr-o serie de indicatori ce o deosebesc de alte economii cum ar fi: a. structura economiei nationale, nivelul dezvoltarii economice, ritmul cresterii economice, pozitia geografica. b. structura economiei nationale, extinderea schimburilor economice, ritmul cresterii economice, dezvoltarea fortelor de productie. c. structura economiei nationale, nivelul dezvoltarii economice, ritmul cresterii economice, cota de export.

d. structura economiei nationale, extinderea schimburilor economice, ritmul cresterii economice, pozitia geografica. ____ 91.Care dintre criteriile de analiza comparata a statelor in economia internationala (criterii de clasificare a statelor) reflecta marile decalaje existente in lume si ofera elemente pentru o strategie internationala in favoarea tarilor mai putin dezvoltate ? a. criteriul mecanismului economic b. criteriul nivelului de dezvoltare economica c. criteriul potentialului economic d. criteriul calitatii vietii ____ 92. Elementele componente ale ordinii economice internationale sunt: a. globalizarea, economiile nationale, tipurile si modelele de diviziune internationala a muncii, mecanismul relatiilor economice internationale, criteriile de analiza comparata a statelor, cadrul institutional, cadrul juridic international. b. raportul de forte in economia internationala contemporana, globalizarea, mecanismul relatiilor economice internationale, normele si regulile de conduita a statelor in raporturile internationale, relatiile politico-diplomatice, cadrul cultural si social international. c. starea economiilor nationale, tipurile si modelele de diviziune internationala a muncii, formele relatiilor economice internationale, mecanismul relatiilor economice internationale, cadrul institutional, cadrul juridic international, cadrul cultural si social international. d. starea economiilor nationale, normele si regulile de conduita a statelor in raporturile internationale, relatiile politico-diplomatice, cadrul institutional, cadrul juridic international, cadrul cultural si social international. ____ 93.Factorii interni ai reducerii decalajelor si lichidarii subdezvoltarii economice sunt: a. crearea unor mecanisme echitabile privind nivelul si evolutia preturilor la marfurile exportate si importate de catre tarile in curs de dezvoltare; acordarea de credite financiare in conditii de favoare in ceea ce priveste nivelul dobanzilor, perioada de gratie si durata de rambursare; accesul liber al tarilor in curs de dezvoltare la tehnologiile adecvate dezvoltarii diferitelor ramuri si sectoare economice si sociale. b. stimularea investitiilor externe de capital in economia tarilor in curs de dezvoltare; acordarea de catre tarile dezvoltate si organismele internationale de asistenta in formarea si pregatirea de cadre, in elaborarea de studii de oportunitate si fezabilitate;acordarea de asistenta financiara, tehnologica; accesul liber al tarilor in curs de dezvoltare la tehnologiile adecvate dezvoltarii diferitelor ramuri si sectoare economice si sociale. c. populatia apta de munca si gradul ei de calificare; economiile interne din PIB destinate productiei; nivelul dezvoltarii stiintei si tehnologiei si gradul aplicarii lor; dezvoltarea invatamantului; crearea unor mecanisme echitabile privind nivelul si evolutia preturilor la marfurile exportate si importate de catre tarile in curs de dezvoltare; d. populatia apta de munca si gradul ei de calificare; economiile interne din PIB destinate productiei; nivelul dezvoltarii stiintei si tehnologiei si gradul aplicarii lor; dezvoltarea invatamantului; asistenta sanitara si imbunatatirea starii demografice; dezvoltarea adecvata si in structuri armonioase a industriei, agriculturii si serviciilor; crearea si dezvoltarea unei infrastructuri materiale care sa favorizeze cresterea economica. ____ 94. Ciclul economic de tip Kondratieff este : a. foarte scurt b. scurt

c. mediu d. lung ____ 95. Cresterea productiei agricole pe calea extensiva consta in : a. atragerea in cultura agricola a noi suprafete arabile b. chimizarea agriculturii c. mecanizarea agriculturii d. folosirea de forta de munca calificata ____ 96. Criza agroalimentara are un caracter : a. conjunctural b. structural c. unic ____ 97. Care organism international are ca scop mobilizarea de resurse financiare, materiale si tehnologice destinate tarilor cu deficit alimentar dar si, uneori, acordarea de ajutoare in produse alimentare ? a. F.A.O. b. P.A.M. c. F.I.D.A. d. P.N.U.D. ____ 98.Criza de materii prime are un caracter: a. ciclic, global, dinamic b. structural, global, multidimensional c. conjunctural, multidimensional d. global, dinamic, multidimensional ____ 99. Dupa care criteriu, procesul de industrializare se poate baza pe industria usoara sau pe industria grea? a. criteriul participarii la diviziunea internationala a muncii b. criteriul structurii industriei c. criteriul gradului de diversificare a productiei industriale d. criteriul surselor de finantare a investitiilor ____ 100. Indicatorii investitiilor pentru prevenirea degradarii mediului fac parte din grupa: a. indicatorilor potentialului natural al mediului inconjurator b. indicatorilor mediului natural c. indicatorilor calitatii mediului inconjurator d. indicatorilor de reglare a mediului inconjurator ____ 101. Aceste taxe sunt introduse de Administratia mediului ambiant, pentru inregistrarea firmelor poluante: a. taxe de utilizare b. taxe pe produse c. taxe administrative d. taxe de diferentiere ____ 102. Organismul international al carui obiectiv fundamental il constituie protejarea si ameliorarea mediului este:

a. P.N.U.D. b. O.N.U.D.I. c. U.N.E.P. d. U.N.E.S.C.O. ____ 103. Care dintre gruparile deschise de militanti in favoarea conservarii naturii si combaterii poluarii are ca scop promovarea conservarii naturii si aplicarea de programe ecologice vizand prezervarea diversitatii genetice, a celei a speciilor si ecosistemelor, dar si utilizarea rationala a resurselor naturale ? a. WWF b. UICN c. Greenpeace d. Clubul Sierra ____ 104. Carui organ principal al O.N.U ii revine coordonarea eforturilor tarilor membre pentru infaptuirea telurilor social-economice ale Cartei ? a. Adunarea Generala b. Consiliul Economic si Social c. Consiliul de Tutela d. Consiliul de Securitate ____ 105.Aceasta organizatie internationala a stabilit un program de actiune practica in domeniul comertului international, urmarind cresterea exporturilor tarilor in curs de dezvoltare si accelerarea dezvoltarii lor economice : a. PNUD b. ONUDI c. UNCTAD d. UNIAR ____ 106.Cauzele crizei agroalimentare sunt: a. schimbari radicale in sistemul de distribuire a alimentelor, reorientarea politicilor agrare, formarea si dezvoltarea unor deprinderi corecte de consum, existenta mijloacelor financiare necesare in vederea asigurarii hranei. b. infaptuirea reformelor agrare; diversificarea productiei agricole; cooperarea sub diverse forme; armonizarea intereselor nationale cu cele comunitare. c. factorii naturali, cresterea demografica, starea inapoiata a agriculturii in tarile in curs de dezvoltare, interdependenta cu alte probleme globale, sporirea preturilor la petrol, reformele proprietatii, liberalizarea economiei . d. stagnarea sau restrangerea activitatilor economice in tarile dezvoltate, diminuarea cererii de produse industriale a tarilor in curs de dezvoltare, noile bariere protectioniste ale comertului mondial ____ 107.Cooperarea dintre tarile in curs de dezvoltare si tarile dezvoltate implica o serie de cerinte, printre care: a. armonizarea si coordonarea politicilor economice in domeniul industrial; adoptarea de masuri pentru sprijinirea proceselor de integrare economica; incheierea de acorduri pe termen lung privind specializarea productiei. b. consultari asupra disponibilitatilor factorilor de productie si a costurilor acestora; consultari asupra posibilitatilor si conditiilor de investitii; reamplasarea unor capacitati de productie din tarile dezvoltate si crearea unor noi instalatii industriale in tarile in dezvoltare; accesul tarilor in dezvoltare la cunostintele tehnice si tehnologice avansate.

c. promovarea comertului direct intre tarile in curs de dezvoltare; constituirea unor aparate institutionale care sa permita consultarea si coordonarea in vederea determinarii unor mai bune conditii de achizitionare a tehnologiilor; d. dezvoltarea economico-industriala bazata pe substituirea importurilor; dezvoltarea economico-industriala orientata spre promovarea exporturilor;accesul tarilor in dezvoltare la cunostintele tehnice si tehnologice avansate. ____ 108. Societatile transnationale (STN) sunt societati bazate pe : a. o strategie gandita la scara mondiala. b. realitatea obiectiva a relatiilor economice c. parteneriatul economic d. existenta obiectiva a politicilor economice ale statelor . ____ 109. Acest tip de decalaje sunt caracterizate prin diferenta in marime absoluta intre indicatorii de nivel : a. decalaje cantitative b. decalaje calitative c. decalaje absolute d. decalaje relative ____ 110. Cooperarea dintre tarile in curs de dezvoltare si tarile dezvoltate implica o serie de cerinte: 1.consultari asupra disponibilitatilor factorilor de productie si a costurilor acestora; . 2.achizitionarea de cunostinte know-how ; 3.reamplasarea unor capacitati de productie din tarile dezvoltate si crearea unor noi instalatii industriale in tarile in dezvoltare; 4. consultari asupra posibilitatilor si conditiilor de investitii; 5. luarea de credite in conditii foarte avantajoase sau cu dobinda minima; 6. accesul tarilor in dezvoltare la cunostintele tehnice si tehnologice avansate. Variante: a. 1+2+3+5 b. 3+4+5+6 c. 1+3+4+6 d. 1+2+5+6 e. nici una ____ 111.Enumerati criteriile de clasificare a economiilor nationale: 1.criteriul mecanismului economic ; 2.criteriul indicatorilor specifici calitatii vietii si nivelului de trai; 3.criteriul potentialului economic; 4.criteriul participarii la circuitul economic mondial; 5.criteriul gradului de participare la diviziunea internationala a muncii; 6.criteriul virstei populatiei apte de munca;

7.criteriul calitatii vietii; 8.criteriul valutar-financiar; 9.criteriul nivelului dezvoltarii economice. Variante: a. 2+4+5+6+8+9 b. 1+2+4+6+8+9 c. 1+3+4+5+6+8 d. 1+3+4+5+7+9 e. 1+3+5+7+8+9 ____ 112. Care sunt tipurile de economii nationale dupa criteriul mecanismului economic ? 1.tari cu economie de piata; 2.tari sarace; 3.tari cu economie in tranzitie; 4.tari in curs de dezvoltare; 5.tari dezvoltate; 6.tari cu economie planificata centralizat. Variante: a. 1+2+4 b. 2+4+6 c. 2+3+5 d. 1+3+6 e. nici una ____ 113. Clasificati economiile nationale dupa criteriul nivelului de dezvoltare economica: 1.tari cu economie de piata; 2.tari dezvoltate; 3.tari cu dezvoltare medie; 4.tari cu economie in tranzitie; 5.tari slab dezvoltate; 6.tari foarte dezvoltate; 7.tari cu economie planificata centralizat; 8.tari in curs de dezvoltare. Variante: a. 1+3+4+5+7 b. 2+3+5+6+8 c. 1+3+4+5+8 d. 3+4+5+6+8

e. nici una ____ 114.Clasificati economiile nationale dupa criteriul potentialului economic: 1.tari foarte mari; 2.tari mari; 3.tari mijlocii; 4.tari mici; 5.tari foarte mici; 6.tari dezvoltate; 7.tari in curs de dezvoltare; 8.tari in tranzitie; 9.tari cu economie de piata; 10.tari sarace. Variante: a. 1+2+3+4+5 b. 6+7+8+9+10 c. nici una ____ 115. Enumerati directiile de actiune pentru instaurarea unei noi ordini economice internationale: 1. lichidarea subdezvoltarii, a decalajelor economice, apropierea conditiilor de viata civilizata a tuturor popoarelor; 2. implementarea unui nou sistem de functionalitate si dezvoltare a economiei mondiale; 3. restructurarea sistemului juridic si promovarea larga a unor principii, norme si reguli noi de drept international; 4. crearea unor mecanisme echilibrate ale relatiilor economice internationale; 5. ameliorarea cadrului institutional international; 6. crearea unui nou subsistem al economiei internationale; 7.promovarea unor forme avansate de cooperare economica; 8.restructurarea actualei diviziuni internationale a muncii; 9.crearea de noi organizatii economice internationale avind diferite obiecte de activitate. Variante: a. 2+4+5+7+8+9 b. 2+3+4+5+6+9 c. 1+2+4+5+7+8 d. 1+3+4+5+7+8 e. nici una ____ 116. Enumerati trasaturile esentiale care caracterizeaza subdezvoltarea economica: 1.nivel foarte scazut al productiei, consumului, acumularii si productivitatii muncii;

2.calitatea vietii este puternic afectata de malnutritie, subnutritie, habitat precar, nivel deplorabil al asistentei medicale si educatiei; 3.aducerea de prejudicii tarilor cu care intra in relatii de colaborare; 4.dinamica economica lenta si crestere demografica accelerata; 5.excedent de forta de munca necalificata sau slab calificata; 6.mecanisme economice interne dezarticulate; 7.crearea de organizatii economice internationale avind obiecte de activitate care nu ajutau tarilor sarace; 8.tarile respective constituie piete de desfacere pentru tarile dezvoltate; 9.grad ridicat de indatorare fata de strainatate; 10.dependenta unilaterala economica si uneori si politica fata de tarile dezvoltate; 11.restructurarea diviziunii internationale a muncii; 12.structuri sociale arhaice; 13.structuri economice inapoiate bazate in special pe agricultura, industria extractiva si produse semifabricate. Variante: a. 1+2+3+5+7+8+10+11+12+13 b. 2+4+5+6+8+9+10+11+12+13 c. 1+3+5+6+7+9+10+11+12+13 d. 1+2+4+5+6+8+9+10+12+13 e. nici una ____ 117. Care sunt principalele probleme globale cu care se confrunta in prezent economia internationala? 1. problema energiei 2. problema ratei mortalitatii la scara planetara 3.problemele demografice si demo-economice 4. problema alimentatiei in lume 5. problema ecologica si a mediului ambiant 6. problemele modului tehnic de productie, tipului de crestere economica si modelelor de dezvoltare economica 7. problemele stiintei si tehnologiei, accesului la tehnologiile noi, de varf, si transferului de tehnologie 8. problema numarului mare de persoane care sunt repartizate la un pat de spital si la fiecare medic in parte 9. problemele restructurarii diviziunii internationale a muncii si mecanismele relatiilor economice internationale 10. problema cursei inarmarilor si dezarmarii, a raporturilor politico-militare in lume 11. problema democratizarii organizatiilor economice internationale si cadrului juridic international 12. problema patrimoniului comun al umanitatii 13. problema materiilor prime 14. problema virstei medii a populatiei care este in crestere

15. problemele decalajelor economice, subdezvoltarii si datoriei externe Variante: a. 1+2+4+5+6+7+9+11+12+13+14+15 b. 2+4+5+7+9+12+14+15 c. 1+3+4+5+6+7+9+10+11+12+13+15 d. 1+3+5+7+9+10+12+13+14+15 e. 1+4+5+10+12+13 ____ 118.Care sunt formele de manifestare a crizei demo-economice? 1.cresterea natalitatii in tarile dezvoltate ale lumii 2. reducerea absoluta a populatiei in multe tari dezvoltate 3. mari dezechilibre in balanta de plati externe a tarilor lumii 4. existenta multor locuri vacante pentru care nu exista forta de munca adecvata din punctul de vedere al calificarii, varstei, sexului etc. 5. migrarea internationala a fortei de munca 6. dezechilibrul dintre natalitate si mortalitate in multiple zone ale lumii 7. somajul total, partial sau lent 8. cresterea numarului de populatie slab calificata profesional 9. explozia demografica in tarile in curs de dezvoltare Variante: a. 1+3+5+7+8+9 b. 2+4+5+6+7+9 c. 1+2+3+5+7+9 d. 2+3+4+5+7+9 e. nici una ____ 119. Ordinea economica internationala, fiind o parte componenta si complexa a economiei internationale ea exprima si reglementeaza: a. o necesitate obiectiva determinata de factori reali b. legaturile si interconexiunile elementelor componente ale economiei internationale ____ 120. In prezent asistam la dezvoltarea procesului de mondializare sau globalizare economica, frontierele comerciale devin permeabil sub forme variabile prin : 1) comertul international ; 2) institutiile internationale ; 3) metode administrative ; 4) schimbul reciproc de servicii Variante: a. 1+2+4 b. 2+ 3+4 c. 1+ 2+3

d. toate e. nici una ____ 121.Sporirea productiei agricole cunoaste doua cai : a. calea extensiva si calea intensiva b. calea intensiva si calea de dezvoltare c. calea extensiva si calea de dezvoltare ____ 122. Populatia mondiala reprezinta una din problemele de baza ale studiului economiei internationale, deoarece de starea populatiei depind in mare sau mica masura celelalte probleme globale, cum ar fi : 1) alimentatia si energia 2) mediul inconjurator 3) cresterea demografica 4) resursele naturale 5) cresterea demo-economica Variante : a. 1+ 3+5 b. 1+2+3 c. 1+2+4 d. 2+4+5 e. nici una ____ 123. Care sunt cauzele crizei de materii prime si resurse energetice ? 1) consumul foarte mare de materii prime, preponderent de catre tarile in curs de dezvoltare 2) mentinerea in continuare a diviziunii internationale sectoriale 3) risipa mare si indelungata de resurse, cu deosebire in tarile dezvoltate 4) descurajarea indelungata a utilizarii unor inovatii tehnologice indreptate catre economisirea de resurse 5) trecerea la un alt tip de diviziune internationala a muncii 6) lipsa unor tehnici adecvate de purificare si protejare a mediului 7) cursa inarmarilor 8) caracterul limitat si in prag de epuizare al unor resurse 9) lipsa unor metode eficiente de marketing pentru promovarea produselor pe piata 10j) prabusirea sistemului colonial si afirmarea dreptului suveran al statului asupra resurselor naturale 11k) mentinerea in functionare a unor industrii mari consumatoare de materii prime de baza 12l) promovarea unor tipuri de tehnologii energo si materialofage Variante: a. 1+3+4+6+7+8+10+11 b. 1+2+3+5+6+7+8+12 c. 2+3+4+6+7+8+10+12 d. 1+3+5+6+7+9+10+12

e. toate ____ 124.Care sunt caile de protejare a mediului ? 1.exploatarea judicioasa a resurselor naturale 2.apararea si conservarea padurilor 3. aplicarea unor taxe de poluare fabricilor care sunt mari producatoare de bunuri de consum 4. utilizarea rationala a ingrasamintelor chimice, erbicidelor sau pesticidelor 5. stabilirea de standarde ecologice privind nivelul de poluare admis 6. impunerea unor reglementari pe plan international privind sanctionarea poluatorilor 7. creearea si utilizarea de tehnologii antipoluante 8. actiuni de educatie ecologica a publicului 9. combaterea eroziunii solului 10.infiintarea unor organisme la nivel international de monitorizare a nivelului de poluare din atmosfera 11.prelucrarea sau reciclarea stiintifica a reziduurilor si deseurilor Variante: a. 1+3+4+6+7+8+9+11 b. 1+3+5+6+7+9+10+11 c. 2+4+5+6+7+9+10+11 d. 1+2+4+5+7+8+9+11 e. toate ____ 125. Care sunt criteriile de clasificare a organizatiilor internationale? 1. criteriul numarului membrilor 2. criteriul zonei geografice 3. criteriul principiilor de drept pe baza carora functioneaza 4. criteriul naturii juridice a membrilor 5. criteriul calitatii membrilor 6. criteriul domeniului de activitate 7 criteriul statutului relatiilor cu O.N.U. Variante: a. 1+3+5 b. 2+4+5 c. 1+3+5 d. 2+4+6 e. toate ____ 126. Enumetati tipurile de organizare a societatilor transnationale: 1. filialele au o libertate totala 2. filialele au o cvasilibertate

3. filialele au o libertate redusa 4. filialele tin de societatea mama numai din punctul de vedere al finantarii 5. filialele au o libertate redusa numai la aspectul de resurse umane 6. filialele nu au nici un fel de libertate de actiune si sunt in totalitate conduse de catre societatile-mama Variante: a. 1+3+4+5+6 b. 3+4+6 c. 1+2+3 d. toate ____ 127. Care sunt politicile de gestionare a resurselor naturale? 1.economisirea resurselor prin promovarea progresului tehnic, prin perfectionarea tehnologiilor de prelucrare; 2. intensificarea eforturilor in domeniul cercetarilor geologice; 3. dezvoltarea tehnologiei extractiei si innobilarii mineralelor; 4. imbunatatirea proprietatilor unor inlocuitori a caror producere solicita o cantitate mai mica de energie; 5. extinderea activitatilor de reciclare a materialelor; 6. masuri economice si legislative care sa stimuleze prelungirea vietii utile a bunurilor si materialelor. Variante: a. 1+3+6 b. 2+4+5 c. 1+2+6 d. 3+4+5 e. toate ____ 128. Care sunt strategiile de dezvoltare economica si industriala a tarilor in curs de dezvoltare? 1. dezvoltarea economico-industriala bazata pe substituirea importurilor; 2. dezvoltarea economico-industriala orientata spre promovarea exporturilor; 3. dezvoltarea economico-sociala bazata pe promovarea importurilor si a exporturilor Variante: a. 3 b. 1+3 c. 1+2 d. nici una e. toate ____ 129. Care sunt criteriile de la care trebuie sa se porneasca pentru determinarea continutului si sferei de actiune a organizatiilor internationale? 1. reprezentarea pe care o realizeaza; 2. obiectul activitatii;

3. gradul de universalitate; 4. sfera de actiune; 5. tipul de activitate desfasurata Variante: a. 3+4+5 b. 1+2+3 c. 1+3+5 d. nici una ____ 130.Colaborarea internationala in domeniul protectiei mediului ambiant si-a gasit expresia, printre altele, in conventii, programe si organisme nationale si internationale, conferinte mondiale, precum: 1.ONU Conferinta mondiala de la Stockholm din anul 1972 Declaratia si Planul mondial de actiune privind mediul ambiant. 2.Fondul Monetar International conventiile , programele si organismele nationale si internationale, conferintele mondiale afiliate. 3.UNEP Programul Natiunilor Unite pentru Mediu, organism coordonator al activitatilor desfasurate in alte organisme si institutii specializate ale ONU FAO, UNESCO, ONUDI, OIM. 4.Sistemul mondial de supraveghere continua a mediului (GEMS). 5.Sistemul international de referinta (INFOTERRA). 6. Banca Mondiala Programul Banci Mondiale pentru protectia mediului ambiant din anul 2006 7.Organizatii internationale neguvernamentale. 8.UICN (Uniunea Internationala pentru Conservarea Naturii), Fundatia Mondiala pentru Natura WWF, Greenpeace . 9.Organizatia Natiunilor Unite pentru dezvoltarea si pretectia mediului . Variante: a. 1+3+5+6+7+8 b. 1+2+4+6+8+9 c. 2+4+5+7+8+9 d. 1+3+4+5+7+8 e. toate ____ 131.Cooperarea dintre tarile in curs de dezvoltare si tarile dezvoltate implica o serie de cerinte, dupa cum urmeaza: 1.consultari asupra disponibilitatilor factorilor de productie si a costurilor acestora; 2.consultari asupra posibilitatilor si conditiilor de investitii; 3.reamplasarea unor capacitati de productie din tarile dezvoltate si crearea unor noi instalatii industriale in tarile in dezvoltare; 4.accesul tarilor in dezvoltare la cunostintele tehnice si tehnologice avansate. Variante:

a. 2+3+4 b. 1+2+3 c. 1+3+4 d. nici una e. toate ____ 132.Care sunt strategiile de dezvoltare economica si industriala la nivel subregional si interregional? 1. promovarea comertului indirect intre tarile in curs de dezvoltare; 2. constituirea unor aparate constitutionale care sa permita consultarea si coordonarea in vederea determinarii unor mai bune conditii de achizitionare a tehnologiilor; 3. armonizarea si coordonarea politicilor economice in domeniul comercial; 4. adoptarea de masuri si tehnici pentru sprijinirea proceselor de cooperare economica internationala; 5. incheierea de acorduri pe termen scurt si mediu privind specializarea productiei. Variante: a. 1+2+3+4 b. 1+3+4+5 c. toate d. nici una ____ 133.Cooperarea dintre tarile in curs de dezvoltare si tarile dezvoltate implica o serie de cerinte: 1.consultari asupra disponibilitatilor factorilor de productie si a costurilor acestora; 2.consultari asupra posibilitatilor si conditiilor de investitii; 3.reamplasarea unor capacitati de productie din tarile dezvoltate si crearea unor noi instalatii industriale in tarile in dezvoltare; 4. accesul tarilor in dezvoltare la cunostintele tehnice si tehnologice avansate; 5. consultari asupra conditiilor de creare a unor programe de ajutor reciproc; 6. accesul tarilor sarace la programele internationale de intr-ajutorare. Variante: a. 1+3+4+6 b. 2+3+5+6 c. 1+3+5+6 d. 1+2+3+4 e. toate ____ 134.Premisele si procesul formarii economiei internationale sunt strins legate intre ele de : a. cadrul juridic international, adincirea diviziunii internationale a muncii, dezvoltarea relatiilor economice internationale, diversificarea mecanismelor relatiilor economice internationale, aparitia unei noi ordini a economiei internationale, cresterea importantei ordinii economice internationale in functionarea economiei internationale b. marile descoperiri geografice, aparitia diviziunii internationale a muncii, revolutia industriala, constituirea pietei internationale, aparitia si dezvoltarea natiunilor si statelor nationale, transformarea unor relatii economice internationale izolate in fluxuri economice internationale

____ 135.Componentele economiei internationale sunt : a. economiile nationale; diviziunea internationala a muncii; circuitul economic mondial b. circuitul economic mondial; problemele globale ale omenirii ; economiile nationale c. ordinea economica internationala; problemele globale, sectoriale si conjuncturale; structurile economice de baza d. economiile nationale; ordinea economica internationala; problemele globale ale economiei mondiale ____ 136.Care sunt criteriie de analiza comparata a economiilor nationale ale statelor lumii? a. criteriul valutar-financiar, criteriul mecanismului economic, criteriul calitatii vietii, criteriul nivelului de dezvoltare economica, criteriul gradului de participare la diviziunea internationala a muncii, criteriul potentialului economic; b. criteriul potentialului economic, criteriul riscului de tara, criteriul mecanismului valutarfinanciar, criteriul gradului de participare la circuitul economic mondial, criteriul nivelului de trai material, criteriul venitului national ; c. criteriul calitatii vietii, criteriul nivelului de dezvoltare economica, criteriul potentialului economic, criteriul riscului de tara, criteriul mecanismului valutar-financiar,criteriul venitului national. ____ 137. Dupa criteriul mecanismului economic, se deosebesc: a. tari dezvoltate, tari in curs de dezvoltare si tari sarace; b. tari cu economie de piata, tari cu economie planificata centralizat si tari cu economie in tranzitie. ____ 138. Dupa criteriul nivelului dezvoltarii economice, se deosebesc: a. state foarte dezvoltate, state dezvoltate, state cu o dezvoltare medie, state in curs de dezvoltare si state subdezvoltate; b. state foarte mari, state mari, state mijlocii, state mici, state foarte mici. ____ 139. Care sunt tipurile si modelele de specializare internationala? a. intraramura, organica, tehnica, intersectoriala, interramura; b. organologica, intersectoriala, interramura, tehnologica, intraramura; c. tehnica, organologica, intraramura, interramura, sectoriala. ____ 140. Care sunt formele de colaborare economica? a. privata, guvernamentala, bilaterala, multilaterala; b. publica, privata, mixta, neguvernamentala; c. guvernamentala, neguvernamentala, publica, privata. ____ 141. Care sunt mecanismele economice internationale? a. mecanismul financiar, mecanismul valutar, mecanismul relatiilor economice internationale, mecanismul preturilor, mecanismul comercial, mecanismul contabil; b. mecanismul valutar, mecanismul economic, mecanismul financiar, mecanismul contabil, mecanismul relatiilor economice internationale, mecanismul preturilor; c. mecanismul relatiilor economice internationale, mecanismul preturilor, mecanismul transferului de tehnologie, mecanismul comercial, mecanismul transporturilor,mecanismul contabil; d. mecanismul transferului de tehnologie, mecanismul comercial, mecanismul financiar, mecanismul valutar, mecanismul turistic, mecanismul transporturilor;

____ 142. Ciclurile economice, dupa durata lor, sunt de mai multe feluri: a. cicluri scurte ; cicluri medii sau decenale; cicluri lungi , seculare sau de tip Kondratieff b. cicluri scurte ; cicluri medii sau decenale; cicluri lungi sau ,,multiseculare. c. cicluri scurte de tip Kondratieff; cicluri medii sau decenale, cicluri lungi sau seculare si cicluri foarte lungi sau inflationiste. ____ 143.Trasaturile de baza ale crizei economice internationale contemporane sunt: a. criza economica internationala are un caracter unilateral, are un caracter international, are un caracter transfrontalier, are un caracter de multilateralism si se resfringe asupra tuturor popoarelor lumii; b. criza economica internationala are un caracter planetar, are un caracter structural, are un caracter complex, se impleteste, este conditionata si se rasfringe asupra relatiilor politice si strategico-militare internationale; c. criza economica internationala are un caracter politico-economic, are un caracter mondial, are un caracter dinamic, este structurala si se repercuteaza asupra tuturor relatiilor diplomatice ale statelor lumii. ____ 144. Principalii factori care influenteaza dinamica demografica sunt: a. stabilizarea cresterii demografice, tendintele de stabilizare demografica, politica demografica a statelor, evolutia structurii pe virsta a polpulatiei, factorii demografici b. conditiile naturale de viata, sporirea sperantei de viata, politica demografica a statelor, evolutia structurii pe virsta a polpulatiei, nivelul de cultura si educatie, nivelul de trai material. c. nivelul de cultura si educatie, habitatul, evolutia structurii pe sexe a populatiei, sporirea ritmului de crestere economica, factorii ecologici, factorii demografici. ____ 145. Legitatile mondoeconomice sunt: 1. transnationalizarea vietii economice mondiale 2. integrarea economica internationala 3. cresterea importantei ordinii economice internationale in functionarea economiei internationale 4. adincirea diviziunii internationale a muncii 5. crearea unui nou sistem relational al ordinii economice internationale la scara planetara 6. diversificarea relatiilor economice in cadrul circuitului economic mondial 7. cresterea interdependentelor economice internationale 8. dezvoltarea economica si politica inegala a statelor 9. crearea de mutatii social-politice, economice si tehnologice la scara mondiala Variante: a. 1,2,4,6,7,9 b. 2,3,5,6,7,9 c. 1,3,4,5,7,8 d. 2,3,4,6,7,8 ____ 146. Categoriile mondeconomice centrale, fundamentale, care se afla intr-o strinsa interdependenta sunt: 1. ordinea economica internationala 2. economia nationala 3. mecanismele economice internationale

4. diviziunea internationala a muncii 5. cadrul juridic si institutional international 6. circuitul economic international 7. relatiile economice, politice, sociale internationale 8. verigile de baza ale unei economii nationale Variante: a. 3,4,7,8 b. 1,4,6,7 c. 1,2,4,6 d. 2,4,6,8 ____ 147. Care sunt tendintele fundamentale in economia internationala contemporana? 1. cresterea interdependentelor economice internationale 2. desfasurarea unei revolutii tehnico-stiintifice fara precedent in istorie 3. impactul pe care il au tranzactiile comerciale contemporane in derularea afacerilor 4. schimbarea raportului de forte in economia internationala contemporana 5. cresterea nivelului de dezvoltare economica in multe tari civilizate ale lumii 6. aparitia si dezvoltarea tendintei de institutionalizare a relatiilor economice internationale 7. cresterea importantei schimburilor economice externe pentru dezvoltarea economica a fiecarui stat 8. ritmul de crestere a productiei il devanseaza pe cel al comertului 9. ponderea comertului exterior in productia nationala are o tendinta de scadere 10.are loc procesul de mondializare economica 11.aparitia unor profunde decalaje economice internationale care despart lumea in tari bogate si tari sarace 12. aparitia unor diferite tipuri de crize economice internationale, dezechilibre, instabilitate si riscuri multiple Variante: a. 1,2,4,6,7,10,11,12 b. 1,3,5,7,8,9,10,12 c. 1,3,4,5,8,9,11,12 d. 2,3,4,5,6,7,8,12 ____ 148. In clasificarea statelor in cele trei grupe de state economie de piata, economie planificata centralizata si economie in tranzitie se utilizeaza o serie de indicatori cum sunt: 1. nivelul ratei oficiale a scontului; 2. nivelul taxelor vamale; 3. ponderea venitului national vehiculat (atras si redistribuit) prin bugetul de stat; 4. nivelul dezvoltarii economico-sociale; 5. pirghiile de influentare a preturilor; 6. masurile de criza economica, sociala si politica; 7. marimea fondurilor pentru rescontare;

8.plafoanele bancare la depozitele obligatorii; 9. salariul mediu brut pe economie; 10.criteriul ratei dobinzii. Variante: a. 2,4,6,8,9,10 b. 1,2,3,5,7,9 c. 1,3,5,6,8,10 d. 2,4,7,8,9,10 ____ 149. Indicatorii de masurare ai criteriului nivelului de dezvoltare economica sunt variati, dar cei mai importanti sunt: 1. randamentele agricole la hectar sau pe o persoana ocupata in agricultura; 2. productia nationala totala; 3.valoarea adaugata in industria prelucratoare pe locuitor; 4.consumul de energie pe locuitor sau la 1 dolar productie; 5. exporturile din total productie nationala; 6. structura pe ramuri a productiei si serviciilor; 7. productivitatea in diferite ramuri economice; 8. PIB/locuitor; 9. gradul de alimentatie al populatiei; 10.criteriul calitatii vietii. Variante: a. 1,3,4,6,7,8 b. 2,3,5,7,9,10 c. 1,3,5,6,7,8 d. 1,4,7,8,9,10 ____ 150. Pentru a avea o imagine a potentialului economic al unui stat pot fi utilizati citiva indicatori partiali, cum sunt: 1.exporturile; 2.importurile; 3.populatia si suprafata; 4.productia nationala totala; 5.indicele PIB pe locuitor. Variante: a. 2,4,5 b. 1,3,5 c. 1,3,4 d. 1,2,5

____ 151.Dintre indicatorii care masoara si caracterizeaza criteriul calitatii vietii, cei mai semnificativi sunt : 1.ponderea stiutorilor de carte in totalul populatiei adulte; 2.ponderea elevilor si studentilor in populatia de virsta scolara; 3.gradul de poluare a apei si aerului in aglomerrrile urbane; 4.consumul de legume si fructe pe an ; 5. PIB pe locuitor; 6. ponderea populatiei de pensionare in total populatie; 7. gradul de alimentatie a populatiei ; 8.suprafata locuibila pe un locuitor; 9.accesul la apa potabila; 10.numarul de locuitori care revin in medie pentru un pat in spitale si pentru un medic; 11.aspectul calitatii vietii. Variante: a. 2,3,5,6,7,8,11 b. 1,2,3,7,8,9,10 c. 1,2,4,5,8,9,11 d. 1,3,4,6,8,10,11 ____ 152.Indicatorii de masurare a gradului de participare a statelor la circuitul economic international sunt : 1.structura fizica a exporturilor si importurilor; 2.evolutia indicelui raporturilor de schimb ; 3.valoarea comertului exterior pe locuitor; 4.PIB pe locuitor; 5.structura pe ramuri a productiei si serviciilor; 6.situatia balantei comerciale si de servicii; 7.cota exportului din productia nationala; 8.productivitatea in diferite ramuri economice; 9.structura geografica a comertului exterior; 10.nivelul ratei scontului; 11.nivelul taxelor vamale; 12.salariul minim pe economie. Variante: a. 1,3,4,6,8,10,12 b. 2,4,5,6,7,9,12 c. 3,5,6,7,9,10,11 d. 1,2,3,6,7,9,11

____ 153. Pentru catalogarea statelor lumii in functie de criteriul valutar-financiar sunt utilizati indicatori variati, printre care : 1.balanta capitalului ; 2.nivelul taxelor vamale; 3.serviciul datoriei externe; 4.lichiditatea monetara externa a statului; 5.nivelul ratei oficiale a scontului; 6.situatia balantei creantelor si obligatiilor externe; 7.rezervele valutare ale statului; 8.balanta bunurilor si serviciilor; 9.plafoanele bancare la depozitele obligatorii; 10.solvabilitatea si clasa de risc a tarii din punctul de vedere al investitorilor straini. Variante: a. 1,3,4,6,7,10 b. 1,4,5,7,8,10 c. 2,3,5,8,9,10 d. 1,3,5,6,8,10 ____ 154.Care sunt elementele componente ale ordinii economice internationale? 1. mecanismul relatiilor economice internationale 2. circuitul economic mondial 3. tipurile si modelele de diviziune internationala a muncii 4. cadrul juridic international 5. potentialul economic al tarilor lumii 6. formele relatiilor economice internationale 7. caracterul istoric al relatiilor interstatale 8. cadru institutional 9. starea economiilor nationale 10. modificarile in directia progresului istoric 11. cadrul cultural si social international Variante: a. 1,2,3,6,7,9,10 b. 1,3,4,6,8,9,11 c. 1,3,5,7,8,10,11 d. 2,3,4,6,8,9,11 ____ 155. Care sunt elementele componente ale cadrului juridic international? 1. reglementari

2. conjuncturi 3. tratate 4. organisme 5. norme 6. legitati 7. conventii 8. articole 9. publicatii 10. acorduri 11. principii Variante: a. 2,4,5,6,8,11 b. 3,4,6,7,9,10 c. 1,3,5,7,10,11 d. 1,2,6,8,9,10 ____ 156. Care sunt caile si directiile de edificare a unei noi ordini economice internationale? 1. crearea unor mecanisme echilibrate ale relatiilor economice internationale ; 2. restructurarea actualei diviziuni internationale a muncii; 3. promovarea largt a unor principii, norme si reguli noi de drept international ; 4. ameliorarea cadrului institutional international; 5. apropierea conditiilor de viata civilizata a tuturor popoarelor ; 6. clasificarea problemelor si crizelor contemporane; 7. promovarea unor forme avansate de cooperare economica; 8. ameliorarea cadrului social-cultural si politic international; 9. lichidarea subdezvoltarii si a decalajelor economice; 10. restructurarea sistemului juridic . Variante: a. 1,2,4,5,6,7,8,10 b. 1,2,4,5,7,9,8,10 c. 1,2,3,4,5,7,9,10 d. 2,4,5,6,7,8,9,10 ____ 157. Care sunt coordonatele procesului de instaurare a unei noi ordini economice internationale? 1. ordinea internationala are un caracter mondial, planetar; 2. procesul de instaurare a unei noi ordini economice internationale este de natura subiectiva; 3. instaurarea noii ordini internationale are un caracter constient ; 4. noua ordine economica internationala este o cerinta a progresului ;

5. noii ordini economice internationale i se impune un anumit trend liniar ; 6. instaurarea ordinii internationale are un caracter procesual; 7. procesul de creare a noii ordini internationale este indisolubil legat de diviziunea nationala muncii si de circuitul economic national; 8.ordinea internationala are un caracter multidimensional; 9. instaurarea noii ordini internationale presupune mutatii radicale in ordinea nationala si internationala; 10. ordinea internationala are un caracter istoric, dinamic, evolutiv; 11. procesul instaurarii noii ordini economice internationale trebuie sa se realizeze in mod democratic. Variante: a. 2,3,4,5,6,7,9,10 b. 1,3,4,6,8,9,10,11 c. 1,3,5,7,8,9,10,11 d. 1,2,3,4,6,7,8,10 ____ 158. Printre factorii interni ai reducerii decalajelor si lichidarii subdezvoltarii mentionam: 1. dezvoltarea adecvata si in structuri armonioase a industriei si agriculturii, a comertului intern si extern si a altor servicii; 2. populatia apta de munca si gradul ei de calificare; 3. asistenta sanitara si imbunatatirea starii demografice; 4. economiile interne din P.I.B. destinate productiei ; 5. populatia in virsta de 18 de ani din total populatie si aportul ei la productivitatea muncii; 6. crearea si dezvoltarea unei infrastructuri materiale care sa favorizeze cresterea economica; 7. dezvoltarea adecvata a politicilor si metodologiilor micro-economice; 8. economiile externe din P.N.B. destinate productiei; 9. nivelul dezvoltarii stiintei si tehnologiei si gradul aplicarii lor in economie si in societate; 10. dezvoltarea invatamintului si gradul de cuprindere a populatiei de virsta scolara in forme cerute de dezvoltarea social-economica. Variante: a. 1,2,4,6,7,8,9 b. 2,4,5,6,8,9,10 c. 1,2,3,5,7,8,9 d. 1,2,3,4,6,9,10 ____ 159. Factorii externi ai dezvoltarii, reducerii decalajelor si lichidarii subdezvoltarii sunt: 1. accesul liber al tarilor in curs de dezvoltare la tehnologiile adecvate dezvoltarii diferitelor ramuri si sectoare economice si sociale; 2. dezvoltarea adecvata si in structuri armonioase a industriei si agriculturii, a comertului intern si extern si a altor servicii; 3. crearea unor mecanisme echitabile privind nivelul si evolutia preturilor la marfurile exportate si importate de catre tarile in curs de dezvoltare;

4. acordarea de credite financiare in conditii de favoare in ceea ce priveste nivelul dobinzilor, perioada de gratie si durata de rambursare; 5. acordarea de asistenta financiara, tehnologica si alimentara nerambursabila; 6. nivelul dezvoltarii stiintei si tehnologiei si gradul aplicarii lor in economie si in societate; 7. stimularea investitiilor externe de capital in economia tarilor in curs de dezvoltare; 8. crearea si dezvoltarea unei infrastructuri materiale care sa favorizeze cresterea economica; 9. crearea conditiilor de debuseu pentru marfurile produse si exportate de catre tarile in curs de dezvoltare pe pietele tarilor dezvoltate; 10. indicele de devansare al tarilor in curs de dezvoltare trebuie sa fie superior decalajului relativ si, deci, se va realiza conditia de reducere si a decalajelor absolute. Variante: a. 1,3,4,5,7,9 b. 2,4,6,8,9,10 c. 1,3,5,7,9,10 d. 2,4,6,7,8,9 ____ 160. Principalele trasaturi ale problemelor globale ale economiei internationale sunt urmatoarele: 1. au un caracter major, vital, decisiv pentru progresul national si international al popoarelor; 2. pot fi solutionate numai prin schimbari radicale, prin restructurarea in profunzime a economiilor nationale si a relatiilor economice internationale; 3. nu pot fi solutionate prin forta sau dictat, ci numai prin cooperare internationala, prin gasirea de solutii reciproc avantajoase tuturor statelor; 4. pot fi solutionate numai prin mutatii la nivelul restructurarii diviziunii internationale a muncii si mecanismelor relatiilor economice internationale; 5. au un caracter mondial, global, planetar, international care afecteaza negativ toate statele lumii; 6. pot fi solutionate numai datorita democratizarii organizatiilor economice internationale si a cadrului juridic international; 7. nu pot fi solutionate de un numar restrins de state, ci numai cu participarea tuturor statelor; 8. se afla in stare de criza, in stare conflictuala, critica. Variante: a. 1,3,5,6,7,8 b. 2,3,4,5,6,8 c. 1,2,3,5,7,8 d. 1,2,4,5,7,8 ____ 161.Clasificati crizele economice internationale sectoriale: 1. crize cu caracter ciclic; 2. crize neciclice: 3.conjuncturale ;

4. structurale; 5. unice; 6. perpetue; 7. de sistem. Variante: a. 1+3+5+7 b. 2+3+5+6 c. 1+2+3+5 d. 1+2+3+4 e. 4+5+6+7 ____ 162. Echilibrul ecologic national, zonal si mondial a devenit o problema globala a economiei internationale ca urmare a urmatoarelor cauze: 1. criza ecologica; 2. interdependenta dintre tari; 3.criza energetica; 4. criza de materii prime. Variante: a. 1+2 b. 1+3+4 c. 2+3 d. nici una e. toate ____ 163. Formele de manifestare a crizei ecologice sunt urmatoarele: 1.poluarea mediului; 2.depozitele acide; 3.criza apei; 4. o tendinta periculoasa de despadurire; 5.o inrautatire a diversitatii biologice. Variante: a. 1+2+3 b. 3+4+5 c. 1+3+5 d. 2+4+5 e. toate ____ 164.Care sunt cauzele reducerii diversitatii biologice ? 1. deprecierea faunei 2.supraexploatarea resurselor

3.cresterea accentuata a capturilor marine 4.poluarea prin substante chimice 5.restrangerea suprafetelor de habitat biologic 6.topirea ghetarilor Variante: a. 1+2+4+6 b. 2+3+5+6 c. 2+3+4+5 d. 1+3+5+6 e. toate ____ 165.Factorii poluarii sunt, in principal,urmatorii: 1. bioxidul de sulf 2. oxidul de azot 3. bioxidul de azot 4. bioxidul de carbon 5. dioxidul de sulf 6. oxidul de carbon Variante: a. 2+3+5 b. 1+4+6 c. 1+2+3 d. 1+4+5 e. toate ____ 166. Care sunt caile de protejare a mediului ambiant? 1. exploatarea judicioasa a resurselor naturale, 2. utilizarea rationala a ingrasamintelor chimice, 3. combaterea eroziunii solului, 4. utilizarea rationala a erbicidelor sau pesticidelor, 5. prelucrarea si reciclarea stiintifica a reziduurilor si deseurilor, 6. apararea si conservarea padurilor, 7. stabilirea de standarde ecologice privind nivelul de poluare admisibil, 8. actiuni de educatie ecologica a publicului, 9. crearea si utilizarea de tehnologii antipoluante. Variante: a. 1+2+5+7+9 b. 1+3+5+6+8

c. 1+2+3+5+7 d. 1+4+5+7+9 e. toate ____ 167. Cea mai raspandita forma a crizei ecologice, poluarea mediului, are urmatoarele cauze : 1.dezvoltarea industriilor si tehnologiilor poluante, 2.urbanizarea necontrolata, 3.exploatarea nerationala a resurselor naturale, 4.neglijenta, 5.accidentele . Variante: a. 1+2+3 b. 2+4+5 c. 3+4+5 d. 1+3+5 e. toate ____ 168. Indicatorii care exprima esenta fenomenelor complexe ale mediului inconjurator sunt urmatorii: 1. Indicatorii cadrului natural si geografic al mediului, 2.Indicatorii potentialului natural al mediului inconjurator, 3.Indicatorii mediului natural, transformat de om, 4.Indicatorii entropici ai mediului inconjurator, 5.Indicatorii calitatii mediului inconjurator, 6.Indicatorii de reglare a mediului inconjurator. Variante: a. 1+4+5+6 b. 2+3+5+6 c. 1+3+4+6 d. 1+2+4+5 e. toate ____ 169.Care sunt functiile majoritatii organizatiilor economice internationale ? 1. culegerea si prelucrarea de informatii si schimbul reciproc de informatii; 2. elaborarea de studii si cercetarii proprii din domeniul respectiv de activitate; 3. intocmirea de proiecte de acorduri, conventii, recomandari sau hotarari; 4. elaborarea unor norme de conduita, comportament si actiune din domeniul de activitate al organizatiei; 5. mobilizarea si coordonarea eforturilor si resurselor puse la dispozitie de membri in scopul atingerii unor obiective concrete; 6. elaborarea de programe generale sau speciale de activitate in domeniul specific etc.

Variante: a. 1+3+5+6 b. 2+4+5+6 c. 1+2+4+5 d. 1+2+5+6 e. toate ____ 170.Organizatiile economice internationale se particularizeaza prin unele caracteristici de baza, cum ar fi: 1) pluralismul membrilor organizatiei. 2) stabilitatea functionarii organizatiei, 3) existenta unui organ permanent, 4) domeniul de activitate sa prezinte interese reale. 5) organizatia economica internationala se constituie pe baze voluntare, 6) adoptarea unor documente de constituire, 7) existenta unor mecanisme de adoptare a deciziilor si de functionare. 8) organizatiile economice internationale nu au scop lucrativ, 9) convenirea de catre parteneri a surselor de finantare a activitatii organizatiei. Variante: a. 1+3+5+7 b. 2+4+5+8 c. 1+4+6+9 d. 2+3+4+5 e. toate Completion 171. Economia internationala poate fi definita ca totalitatea economiilor nationale ale statelor lumii, legate intre ele prin ansamblul relatiilor economice internationale generate de participarea obiectiv necesara a statelor lumii la diviziunea internationala a muncii si circuitul economic international, bazate pe o _ORDINE _ECONOMICA_ INTERNATIONALA_ specifica unei anumite etape istorice si care se dezvolta in contextul unor probleme globale si sectoriale internationale si al unei conjuncturi economice internationale. date. 172. Ordinea economica internationala este un subsistem al economiei internationale si are functia principala de a asigura dezvoltarea si functionalitatea ECONOMIEI_ _INTERNATIONALE_si, implicit, a _ECONOMIEI NATIONALE_ 173. ORGANIZATIILE__ ECONOMICE_ INTERNATIONALE_ constituie in prezent o importanta componenta a economiei internationale, fiind chemate sa contribuie la dezvoltarea intelegerii si colaborarii intre state. 174. _ECODEZVOLTAREA__ reprezinta o noua strategie de dezvoltare a economiei mondiale, care are drept scop imbunatatirea calitatii vietii si protejarea naturii, in paralel cu mentinerea unor ritmuri de crestere economica relativ inalte. 175. Criza _DEMOECONOMICA_ consta in dezechilibrele si rupturile care au aparut intre______________, pe de o parte, si resursele de forta de munca, resursele alimentare, de materii prime, de mediu si investitii, pe de alta parte. 176. _STRATEGIILE_ NATIONALE__DE_ DEZVOLTARE_reprezinta un ansamblu de obiective, surse si masuri privind valorificarea factorilor interni si externi ai dezvoltarii.

177. La nivel national si mondial, starea alimentatiei determina stabilitatea economica ,POLITICA__ si__CULTURALA_. 178. _PROGRAMUL ALIMENTAR MONDIAL_este un organism specializat in cadrul F.A.O. si care are ca scop dezvoltarea si valorificarea resurselor naturale si umane. 179. _ FONDUL INTERNATIONAL DE DEZVOLTARE A AGRICULTURII are ca scop mobilizarea de resurse financiare, materiale, tehnologice destinate tarilor cu deficit alimentar. 180. _ ORGANIZATIA INTERNATIONALA PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTATIEelaboreaza programe de ajustare structurala, acorda asistenta tehnica, sprijina pregatirea si formarea de cadre. 181. __ORGANIZATIA NATIUNILOR UNITE PENTRU DEZVOLTARE INDUSTRIALA_sprijina tarile in curs de dezvoltare cu programe de tactica si strategie industriala, de tehnologizare a intreprinderilor si de eliminare a barierelor tarifare si netarifare din calea exportului produselor industriale ale acestor tari. 182. SOCIETATEA TRANSNATIONALA reprezinta o corporatie de mari dimensiuni a carei activitate se desfasoara in acelasi timp in mai multe tari; sediul sau central este intr-o singura tara , dar ea actioneaza in mai multe tari prin filialele sale. 183. Performanta unei economii nationale este conditionata intr-o masura insemnata de participarea sa la_ CIRCUITUL ECONOMIC MONDIAL , la afacerile internationale. 184. __ECODEZVOLTAREA este o relatie complexa intre dezvoltarea economica si mediul natural, dezvoltare bazata pe reconcilierea omului cu natura si cu sine insusi, adica acea dezvoltare economica bazata pe respectarea cerintelor echilibrului ecologic, pe asigurarea dezvoltarii durabile. 185. __ORGANIZATIA INTERNATIONALA _ este o asociatie de state, constituita printr-un tratat, dotata cu o constitutie si cu organe comune, avand o personalitate juridica distincta de aceea a statelor membre. 186. Strategiile si planurile de industrializare trebuie sa fie elaborate pe termen LUNG_, clar definite, fundamentate in primul rand pe efortul national propriu . 187. Industrializarea rapida ramane motorul cresterii economice in tarile DEZVOLTATE_ , o solutie incontestabila si o cale strategica pentru dezvoltarea economica pe termen _LUNG___ a tarilor in dezvoltare . 188. _RESURSELE NATURALE_ sunt bunurile si fortele naturii utilizate ca: mijloace de munca, surse de energie, materii prime si materiale, obiecte de consum. 189. Cresterea economica este necesara pentru ca ea da posibilitatea comunitatii sa consume mai multe _BUNURI_ si ___SERVICII_, ducand astfel la imbunatatirea reala a standardelor de viata. 190. Caracterul __GLOBAL_ al problemei alimentatiei a facut sa sporeasca preocuparea statelor lumii pentru gasirea, in afara schimburilor si cooperarii bilaterale, a unor modalitati si cai de intensificare a colaborarii multilaterale, de institutionalizare a acestei cooperari. 191. Raportul dintre populatie si FORTA DE MUNCA este guvernat de factorii demografici, resursele naturale, alimentatia si mediul ambiant. 192. Se constata o reducere a ratei __MORTALITATII _ pe plan mondial, urmare a perfectionarii fortelor de productie, insotita de cresterea productivitatii muncii si reducerea preturilor. 193. Economia nationala este, in acelasi timp, atat o ctegorie _MACROECONOMICA_ ,cat si o categorie MONDOECONOMICA_ . 194. Agricultura cunoaste doua mari ramuri : productia VEGETALA__si productia _ANIMALIERA_ . 195. _ECONOMIA INTERNATIONALA_este o categorie istorica in continua evolutie. 196. Cu cit o natiune sau o __ECONOMIE NATIONALA__este mai puternica si mai dezvoltata, cu atit nevoia de a participa la schimburile economice internationale este mai mare, dar si posibilitatile de a oferi mai multe valori materiale in aceste schimburi sunt mai mari. 197. ORDINEA ECONOMICA INTERNATIONALA__fiind o parte componenta si complexa a economiei internationale, un subsistem al sistemului global al economiei internationale, ea exprima si reglementeaza legaturile si interconexiunile elementelor componente ale economiei internationale.

198. _ ORDINEA ECONOMICA INTERNATIONALA __ conditioneaza in forme, metode si principii specifice functionalitatea economiei internationale si echilibrul dinamic al acesteia. 199._ ORDINEA ECONOMICA INTERNATIONALA __ este un subsistem al sistemului economiei internationale compus din starea economiilor nationale, ca celule de baza ale economiei internationale, bazat pe un tip istoriceste determinat al diviziunii internationale a muncii, pe un sistem specific de legaturi economice, pe anumite mecanisme economice internationale, pe un cadru institutional, juridic si cultural adecvat obiectivelor fundamentale care domina economia internationala intr-o etapa sau alta, chemat sa asigure functionalitatea si echilibrul dinamic al structurilor economiei internationale. 200. Prin subdezvoltarea economica __ABSOLUTA__ intelegem ca nivelul dezvoltarii economice a unei tari sau alteia nu asigura conditii minime necesare unui trai decent, ca majoritatea populatiei se afla sub pragul saraciei, adica cetatenii tarii respective nu dispun de strictul necesar de alimente, imbracaminte, locuinte, asistenta sanitara, instructie si alte bunuri si servicii de care depinde calitatea vietii necesara dezvoltarii umane. 201. Subdezvoltarea economica __RELATIVA__ exprima o analiza comparata a tarilor in curs de dezvoltare care se face nu in raport cu pragul de saracie sau gradul de civilizatie determinate pe baza unor standarde fundamentate stiintific, ci in raport cu nivelul de dezvoltare a altor tari si, in special, in raport cu cel al tarilor economic dezvoltate. 202. Deteriorarea climei se manifesta sub forma __EFECTUL DE SERA . 203. In ameliorarea climei, o atentie deosebita se acorda protejarii _OZONULUISTRATOSFERIC_, care joaca rolul de filtru natural pentru absorbirea razelor ultraviolete. 204. Criza _ECOLOGICA_ are atat cauze naturale (cutremure, inundatii, epidemii etc.), cat si cauze generate de activitatea irationala a omului. 205. Legea care regleaza responsabilitatea pentru daune aduse mediului a fost adoptata in anul 1980 sub denumirea de __CERCLA (initiale, majuscule); prin intermediul acesteia s-a instituit un sistem de raspundere pentru daune aduse mediului, strict si retroactiv. 206. Adunarea generala a ONU a aprobat crearea __PROGRAMULUI NATIUNILOR UNITE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI _ca agentie specializata, cu sediul la Nairobi (Kenya). Obiectivul fundamental al acestui organism este protejarea si ameliorarea mediului inconjurator pentru generatiile prezente si viitoare. 207. __MONDIALIZAREA_ economica este un proces obiectiv si necesar, cunoaste mai multe etape si forme, de la cele mai simple pana la cele mai complexe, inclusiv prin organizarea unor instrumente supranationale de integrare. 208. n contextul actual observam deplasarea obiectivului strategiei noii _ORDINII ECONOMICE mondiale de la lichidarea subdezvoltarii (asa cum s-a convenit la ONU in 1974) la globalizarea economiei mondiale (asa cum sustin in prezent unele cercuri din tarile dezvoltate). 209. Imprumuturile _STAND-BY _sunt insotite si de o serie de conditii economice si politice pe care trebuie sa le traduca in viata statele primitoare si care se refera la politica fiscala, politica bugetara, politica veniturilor si politica preturilor, intr-un cuvant cele mai importante parghii economice ale unui stat. 210. Prima forma de integrare economica interstatala consta in punerea bazelor inlaturarii barierelor de natura _COMERCIALA _ dintre statele membre, adica desfiintarea taxelor vamale si a barierelor de tip netarifar de-a lungul ariei numite zona de comert liber, in cadrul careia fiecare tara membra isi mentine barierele nationale doar in comertul cu tarile nemembre. 211. Cea de-a doua forma de integrare economica interstatala creeaza asa-numita _UNIUNE VAMALA _, ca o zona unde comertul se desfasoara liber, dar care a convenit in plus aplicarea unui tarif comun asupra bunurilor importate din tarile nemembre. 212. O forma mai evoluata de tip integrationist o constituie __PIATA COMUNA_, care, pe langa faptul ca impune existenta in cadrul ei a unei uniuni vamale, desfiinteaza orice piedica din fata afluxului unor factori de productie, asigurand totodata o mai buna circulatie a marfurilor si capitalurilor in cadrul tarilor membre. 213. Cea mai importanta pana in prezent, forma de integrare interstatala este cea definita sub denumirea de _UNIUNE ECONOMICA _.

214. _INVESTITIILE EXTERNE DIRECTE _ reprezinta o forma a relatiilor economice internationale prin care o societate aloca resurse complexe (materiale, tehnologice, financiare etc.) care, atingand o anumita pondere in activitatea unei intreprinderi straine, ii dau dreptul de control si decizie asupra intregii activitati a firmei respective. 215. Actorii principali ai trecerii de la procesul internationalizarii la procesul de transnationalizare sunt _CORPORATIILE _transnationale. Matching Potriviti conceptul dat cu definitia corespunzatoare de mai sus: a. parte a stiintei economice, avand, pe de-o parte, ca suport teoretic si metodologic teoria economica generala si reprezentand, pe de alta parte, suportul teoretic si metodologic al stiintelor si disciplinelor mondoeconomice. b. interconexiunea dintre structurile de baza ale economiei internationale si problemele globale si sectoriale, asigurand pe baza de principii, metode si forme adecvate fiecarei etape istorice, functionalitatea economiei internationale si echilibrul acesteia. c. entitate de activitati independente ce se desfasoara pe ansamblul unui teritoriu statal. d. ansamblul proceselor si fenomenelor legate de evolutia economiilor nationale si a raporturilor de forte in lume, problemele globale si sectoriale ale economiei la nivel planetar,de conjunctura economica internationala, precum si de evolutia economiei diferitelor zone geografice ale lumii. e. totalitatea economiilor nationale ale statelor lumii, legate intre ele prin ansamblul relatiilor economice internationale generate de participarea obiectiv necesara a statelor lumii la diviziunea internationala a muncii si circuitul economic international, bazate pe o ordine economica internationala specifica unei anumite etape istorice si care se dezvolta in contextul unor probleme globale si sectoriale internationale si al unei conjuncturi economice internationale date. f. interdependentele economice dintre state, ca urmare a cresterii coeficientului de dependenta fata de economia mondiala. g. forma specifica de manifestare a procesului de accentuare a interdependentelor economice care exista si se manifesta intre doua sau mai multe state ale lumii, atat pe plan subregional si regional, cat si in plan interregional. h. stare a societatii caracterizata de nivel scazut al productiei, consumului, acumularii si productivitatii muncii, calitatea vietii puternic afectata de malnutritie, subnutritie, structuri economice inapoiate, dinamica economica lenta si crestere demografica accelerata. _e___ 216. Economia internationala __d__ 217. Economia mondiala _a___ 218. Teoria mondoeconomica _c ___ 219. Economia nationala _b___ 220. Ordinea economica internationala _h___ 221. Subdezvoltarea _f___ 222. Globalizarea _g___ 223. Integrarea Potriviti conceptul dat cu definitia corespunzatoare de mai sus: a. reflecta nu numai stadiul dezvoltarii economice, dar si marile decalaje existente in lume si ofera elemente pentru o strategie interna nationala in favoarea tarilor celor mai putin dezvoltate; b. este egala cu economia mondiala + relatiile economice internationale si mecanismele lor; c. este o parte a stiintei economice, avand ca suport teoretic si metodologic teoria economica generala. __c__ 224. teoria mondoeconomica __b__ 225. economia internationala __a__ 226. criteriul nivelului de dezvoltare economica

Potriviti conceptul dat cu definitia corespunzatoare de mai sus: a. explozia demografica, reducerea absoluta a populatiei, somajul total b. asigura mentinerea si dezvoltarea omenirii __b__ 227. Consumul energetic(de calorii) __a__ 228. Formele de manifestare a crizei demo-economice Potriviti conceptul dat cu definitia corespunzatoare de mai sus: a. strategia internationala a dezvoltarii b. strategia nationala de dezvoltare c. ordinea economica internationala d. circuitul economic mondial __b__ 229. Care este ansamblul de obiective, surse si masuri care se refera la valorificarea factorilor interni si externi ai dezvoltarii? __a__ 230. Care este ansamblul de obiective, surse si actiuni pe care le adopta comunitatea internationala in scopul sprijinirii dezvoltarii economice a tarilor in curs de dezvoltare? Potriviti tipurile de indicatori cu tipologiile corespunzatoare de mai sus : a. indicatori climatici si meteorologici, orografici (forme de relief), ai faunei naturale, ai florei, ai calitatii solului; b. resursele naturale agricole, resursele naturale silvice, resursele cinegetice, piscicole, resursele de apa dulce, resursele primare energetice, resursele primare de minereuri, resursele primare eoliene, platforma maritima continentala, resursele primare maritime si oceanice. c. indicatorii activitatilor industriale, de constructii, de transport, agricole, turistice, urbane. d. indicatorii inundatiilor si viiturilor si ai fenomenelor de seceta, indicatorii seismelor, productia de deseuri solide radioactive si cantitatea de poluanti emisi in aer, sol si apa, degradarea si poluarea resurselor naturale si a zonelor de locuit, indicatorii perturbatiilor sonore, pierderi de productie datorate poluarii, indicatorii morbiditatii populatiei datorita poluarii, indicatorii morbiditatii populatiei datorita degradarii mediului inconjurator, indicatorii mortalitatii populatiei, ca urmare a poluarii. e. indicatorii calitatii atmosferei, calitatii solului, apei, resurselor forestiere, florei, faunei, habitatului. f. indicatorii investitiilor pentru prevenirea degradarii mediului, indicatorii pentru imbunatatirea mediului, indicatorii resurselor umane din activitatile de protectie a mediului, indicatorii cercetarii stiintifice si tehnologice din activitatile de protectie a mediului, volumul cheltuielilor pentru recuperarea si calitatea mediului, indicatorii de gestiune manageriala a mediului, costul poluarii. __e__ 231. Indicatorii entropici ai mediului inconjurator __a__ 232. Indicatorii cadrului natural si geografic al mediului _f___ 233. Indicatorii de reglare a mediului inconjurator _b___ 234. Indicatorii potentialului natural al mediului inconjurator _c___ 235. Indicatorii mediului natural, transformat de om __d__ 236. Indicatorii calitatii mediului inconjurator Potriviti conceptul dat cu definitia corespunzatoare de mai sus: a. se acorda in functie de respectarea anumitor norme si standarde, plus alte conditii specifice care sa minimizeze impactul diverselor activitati umane asupra mediului; aceste instrumente au avantajul ca usureaza implementarea programelor de mediu, deoarece includ obligativitatea controalelor privind mediul; alt avantaj este ca acestea pot fi retrase sau suspendate in functie de starea mediului.

b. sunt plati directe pentru utilizarea unei resurse, pentru un serviciu de tratare a deseurilor sau de reducere a poluarii de catre o institutie sau organizatie publica; taxele depind de volumul si caracteristicile substantelor deversate. c. principale instrumente economice ce se pot utiliza pentru reducerea poluarii; ele prezinta dezavantajul ca pot influenta cresterea poluarii sau a numarului de firme poluante care intra intr-un domeniu subventionat; nu este descurajata tendinta de a polua, deoarece fondurile provin de la surse administrative si nu de la poluator. d. definesc calitatea mediului si stabilesc volumul permis sau concentratia de substante poluante descarcate in aer, apa, sol sau existente in produse. e. autoritatea guvernamentala determina drept obiectiv nivelul total al emisiilor de un anumit tip si elaboreaza o schema de repartizare a unor asa numite permise negociabile tuturor poluatorilor din acel domeniu, care sa schema de repartizare a unor asa numite permise negociabile tuturor poluatorilor din acel domeniu, care sa specifice cantitatile de poluant admisibile pentru fiecare sursa. f. instalarea unui astfel de sistem de raspundere furnizeaza stimulente foarte puternice pentru ca poluatorii sa ia masurile ce se impun impotriva poluarii; prin transferul raspunderii pentru daunele aduse mediului asupra poluatorilor se asigura compensarea materiala a pagubelor produse sau a victimelor poluarii si se constituie un sistem preventiv. g. sunt introduse de Administratia mediului ambiant, pentru inregistrarea firmelor poluante; de cele mai multe ori, aceste taxe au rolul de a colecta venituri si nu de a imbunatati calitatea mediului. h. riscul pentru pagubele aduse mediului sunt transferate de la companiile individuale catre companiile de asigurari; stimulentele pentru reducerea poluarii sunt create prin nivelul asigurarii ce trebuie platita. i. reprezinta un sector industrial relativ nou , iar ele sunt in general facute de autoritatile locale, municipale si centrale. j. sunt adaugate la pretul produselor poluante sau materiilor prime ale caror prelucrari produc poluarea mediului, fie la utilizare, fie la eliminare; eficacitatea taxei , din punctul de vedere al poluarii, depinde de marimea ei (daca este mica nu are efectul dorit) si de existenta unor produse de substitutie. k. sunt stabilite pentru a controla cantitatile de poluant emise, dar nu tin seama de calitatea mediului ambiant; aplicarea impozitelor este utila atunci cand paguba produsa de cresterea pe unitate de produs a poluarii poate fi estimata corect sau cel putin atunci cand reglementarile stabilesc un anumit nivel al calitatii mediului ambiant; ele stabilesc nivelul platii ce trebuie efectuata de poluator pentru fiecare unitate de poluant emisa in mediul ambiant. l. utilizarea acestui sistem este eficienta atunci cand se adauga o suprataxa la un produs potential poluant; returnarea produsului, dupa utilizare, la un centru de colectare permite returnarea suprataxei catre consumator; de obicei, sistemul se utilizeaza pentru produse returnabile si refolosibile care nu sunt consumate total sau distruse. m. in cazul existentei a doua sau mai multe produse cu efecte diferite asupra mediului ambiant se pot folosi aceste taxel pentru a stimula consumul produselor mai putin poluante; de obicei, aceste taxe se adauga la alte taxe si impozite existente; un exemplu este cel al accizelor pe combustibil, care au si rolul de a favoriza reducerea traficului auto si de a promova transportul in comun. n. se utilizeaza pentru a acoperi costul programelor de control a poluarii; utilizarea permiselor si licentelor implica monitorizarea si usureaza inregistrarile statistice. _k___ 237. Impozitele de poluare _g___ 238. Taxele administrative _e___ 239. Piata permiselor negociabile _b___ 240. Taxele de utilizare

_c___ 241. Piata asigurarilor pentru accidente ce pot influenta mediul _l___ 242. Sistemele garantie colectare __f__ 243. Sisteme de alocare a raspunderii pentru prejudiciile ecologice _d___ 244. Standardele _m___ 245. Taxele de diferentiere _a___ 246. Licentele sau alte autorizatii _j___ 247. Taxele pe produse _n___ 248. Taxele de acordare a permiselor _h___ 249. Piata asigurarilor pentru accidentele de mediu _i___ 250. Stimulentele pentru introducerea de tehnologii curate si dezvoltarea ecoindustriei True/False __A__ 1. Teoria economica generala constituie suportul teoretic al teoriei mondoeconomice. _F___ 2. Caracterul procesual al instaurarii unei noi ordini economice internationale consta in faptul ca aceasta trebuie sa se realizeze pe baza unor programe si actiuni concrete din partea tuturor statelor. _F___ 3. Prin subdezvoltare economica relativa intelegem ca nivelul de dezvoltare economica al unei tari nu asigura conditii minime necesare unui trai decent. _F___ 4. Subdezvoltarea economica relativa exprima o analiza comparata a tarilor in curs de dezvoltare in raport cu pragul de saracie. _F___ 5. Strategiile nationale de dezvoltare urmaresc un model unic de industrializare si dezvoltare a agriculturii, stiintei si tehnicii. _F___ 6. Dupa criteriul calitatii vietii deosebim : state cu economii foarte deschise, dependente de piata externa sau state cu un grad mare de participare la diviziunea internationala a muncii, dar care nu sunt total dependente de piata externa. _F___ 7. O particularitate esentiala a ordinii economice internationale o reprezinta caracterul sau unidimensional. _A___ 8. Lichidarea subdezvoltarii si reducerea decalajelor economice sunt obiective importante ale noii ordini economice internationale. _F___ 9. Lichidarea subdezvoltarii si reducerea decalajelor economice sunt obiective importante ale diviziunii internationale a muncii. _F___ 10. Cu cat o natiune sau o economie nationala este mai puternica si mai dezvoltata, cu atat nevoia de participare la schimburile economice este mai redusa. _F___ 11. Procesul de globalizare economica a aparut independent de afirmarea economiilor nationale in lume. __A__ 12. Decalajele economice impart lumea in tari bogate si tari sarace. _F___ 13. O caracteristica a problemelor globale este aceea ca pot fi solutionate de un numar restrans de state. _F___ 14. Crizele pe termen mediu si lung pot fi solutionate prin reducerea datoriei externe a tarilor in curs de dezvoltare. _F___ 15. Ritmul cel mai inalt de crestere il cunoaste populatia tarilor dezvoltate. _A___ 16. 80% din populatia mondiala traieste in tarile in curs de dezvoltare. _A___ 17. Prin subdezvoltare economica absoluta intelegem ca nivelul de dezvoltare economica al unei tari sau alteia nu asigura conditii minime necesare unui trai decent. _A___ 18. Mediul ambiant este format din mediul natural la care se adauga rezultatele activitatilor umane. _F___ 19. Cresterea productiei agricole pe cale intensiva consta in atragerea de noi suprrafete arabile in cultura agricola.

_F___ 20. Taxele de utilizare sunt introduse de Administratia mediului ambiant pentru inregistrarea firmelor poluante. _F__ 21.Cresterea natalitatii in tarile dezvoltate ale lumii este una din formele de manifestare a crizei demoeconomice. _A___ 22. Existenta multor locuri de munca vacante pentru care nu exista forta de munca calificata reprezinta una din formele de manifestare a crizei demo-economice. _A___ 23. Criteriul zonei geografice este un criteriu de clasificare a organizatiilor internationale. _F___ 24. F.A.O are ca scop mobilizarea de resurse financiare, materiale si tehnologice destinate tarilor cu deficit alimentar. _F___ 25. Programul Alimentar Mondial este un organism specializat in cadrul F.I.D.A si are ca scop dezvoltarea si valorificarea resurselor naturale si umane. _A___ 26. Programul Alimentar Mondial este un organism specializat in cadrul F.A.O si are ca scop dezvoltarea si valorificarea resurselor naturale si umane. _A___ 27. Economia nationala este in acelasi timp atat o categorie macroeconomica cat si o categorie mondoeconomica. _F___ 28. Parlamentul Comunitar este organul decizional cu sediul la Bruxelles care adopta deciziile finale. _F___ 29. Consiliul de Ministrii este organ cu atributii consultative pe teme economico-sociale intercomunittare. _A___ 30. Introducerea monedei unice EURO in UE s-a realizat la 1 ianuarie 1999. _F___ 31. Introducerea monedei unice EURO in UE s-a realizat la 1 ianuarie 1998. _F___ 32. Unul din primele obiective realizate de P.A.C a fost infiintarea unei uniuni vamale in interiorul careia sa functioneze schimburi comerciale libere, fara obstacole de natura tarifara sau netarifara. _F___ 33. Colaborarea economica internationala cunoaste doua forme principale: multilaterala si unilaterala. Multiple Choice ____ 34. Factorii reducerii decalajelor si ai lichidari subdezvoltarii economice se clasifica astfel: a. factori interni si externi; b. factori economici, politici si culturali; c. factori principali si factori secundari; d. factorii reducerii decalajelor si ai lichidari subdezvoltarii economice nu se clasifica. ____ 35. Programele de asistenta si dezvoltare au aparut: a. in anii 50 si au luat amploare in anii 60-70; b. in anii 80 si au luat amploare in deceniul urmator; c. in anii 40. ____ 36. Impartirea statelor lumii in state foarte mari, mari, mijlocii, mici si foarte mici este facuta conform criteriului: a. nivelului de dezvoltare economica; b. potentialului economic; c. valutar-financiar. ____ 37. Care din urmatoarele reprezinta elemente componente ale ordinii economice internationale:

a. starea economiilor nationale; b. cadrul juridic international; c. cadrul institutional international; d. b-c e. a-b-c ____ 38. Care din urmatoarele afirmatii nu este considerata a fi una din structurile economice de baza: a. diviziunea internationala a muncii; b. economiile nationale; c. ordinea economica internationala; d. circuitul economic mondial. ____ 39. Primul raport catre Clubul de la Roma s-a numit: a. Restructurarea ordinii internationale; b. Omenirea la raspantie; c. Limitele cresterii; d. Sa iesim din epoca risipei. ____ 40. Criza de materii prime este: a. criza a aparatului de productie; b. criza a resurselor si mediului dezvoltarii; c. criza a ordinii economice internationale. ____ 41. Criza tehnologica este: a. criza a aparatului de productie; b. criza a resurselor si mediului dezvoltarii; c. criza a ordinii economice internationale. ____ 42.Criza generata de cursa inarmarilor este: a. criza a teoriilor economice si politicilor comerciale; b. criza a resurselor si mediului dezvoltarii; c. criza a ordinii economice internationale. ____ 43. Dupa criteriul naturii juridice a membrilor avem: a. organizatii neguvernamentale; b. organizatii regionale; c. organizatii supranationale; d. acest criteriu de clasificare nu exista. ____ 44. Organizatiile se clasifica in organizatii internationale si supranationale dupa: a. criteriul calitatii membrilor; b. criteriul naturii juridice a membrilor; c. criteriul domeniului de activitate; d. criteriul principiilor de drept; e. criteriul zonei din care provin membrii.

Completion . 45. Ecodezvoltarea reprezinta o noua strategie de evolutie a economiei mondiale ce are ca scop imbunatatirea calitatii __VIETII__si protejarea _NATURII___- in paralel cu mentinerea unor ritmuri de crestere economica relativ inalte. 46. Cresterea productiei agricole pe cale __EXTENSIVA_ consta in atragerea de noi suprafete arabile in cultura agricola. 47. Criza agroalimentara are un caracter ___STRUCTURAL__ . 48. Taxele ___ADMINISTRATIVE_ sunt introduse de Administratia mediului ambiant pentru inregistrarea firmelor poluante. 49. Economia nationala este in acelasi timp atat o categorie macroeconomica cat si o categorie __MONDOECONOMICA__ . 50. Punctul de plecare al organizarii relatiilor economice internationale si al cooperarii in cadrul organizatiilor internationale il constituie __DEMOCRATIA__ statelor.