Sunteți pe pagina 1din 54

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE FINANTE SI BANCI - BUCURESTI Subiecte pregatitoare n vederea sustinerii examenului delicenta sesiunea iulie

e 2011 GESTIUNEA SI ANALIZA FINANCIARA AINTREPRINDERII 1. Functia de finantare se refera la: a. volumul, structura si modificarile care au loc in cadrul capitalurilor imprumutate; b. volumul, structura si modificarile care au loc in cadrul capitalurilor proprii siimprumutate; c. modificarile din cadrul capitalurilor proprii si activelor pe termen lung; d. volumul si structura activelor circulante si de trezorerie. e. volumul, structura si modificarile care au loc in cadrul capitalurilor proprii; ANS:B 2. Determinarea profitului se realizeaza ca: a. suma a tuturor veniturilor. b. suma de valoare adaugata; c. cifra de afaceri TVA; d. diferenta dintre venituri si cheltuieli; e. suma a incasarilor; ANS: D 3. Situatia neta negativa apare atunci cand: a. capitalurile proprii sunt mai mari decat capitalurile imprumutate; b. activul este mai mic decat pasivul. c. capitalurile proprii sunt mai mari decat imobilizarile ; d. capitalurile imprumutate sunt mai mari decat capitalurile proprii; e. capitalurile proprii sunt mai mici decat zero; ANS: D 4. Structura vanzarilor (inclusiv TVA) pentru ultimele 6 luni ale exercitiului N+1 se prevede a fi urmatoarea: iulie 1.800 u.m., august 2.000 u.m., septembrie 2.400 u.m., octombrie 3.200 u.m., noiembrie 3.600 u.m., decembrie 4.000 u.m. Incasarile din vanzarile lunare se realizeaza astfel: 40% in luna vanzarii, 50% dupa 30 zile de la data vanzarii, iar diferenta dupa 60 zile de la data vanzarii. Valoarea creantelor din bilantul exercitiului N+1 va fi de 2.760 u.m. ANS:2.760 u.m. 5. Echilibrul financiar este respectat atunci cand resursele stabile acopera: a. imobilizarile bute si nevoia de fond de rulment globala; b. imobilizarile nete si nevoia de fond de rulment de exploatare; c. imobilizarile nete si fondul de rulment; d. imobilizarile brute si fondul de rulment. e. imobilizarile brute si nevoia de fond de rulment de exploatare; ANS: E

6. Pe baza indicatorilor: Nr. Indicatori Simbol crt 1 Venituri de exploatare Vex 2 Cheltuieli de exploatare Cex 3 Fond total de timp de munca (h) Tmc Nota. Lucrati cu 4 zecimale pentru calcule inexacte.

Valoare (RON) lei Baza Curenta 60.000 96.000 50.000 72.000 190.080 210.100

Influenta fondului total de munca si a productivitatii medii orare asupra rezultatului exploatarii este de: 1053 si 4949 ANS:1053 si 4949 7. Stiind ca rata marjei nete este 8%, rata de structura a capitalurilor 2,379 si rata rentabilitatii financiare 24%, rata de rotatie a capitalurilor este: 1,26 ANS:1,26 8. Ce cuprinde fluxul de numerar net, determinat in bugetul activitatii de trezorerie: ANS:fluxul de numerar din activitatea de exploatare, de investitii si financiara 9. Rezultatul curent al exercitiului cuprinde: a. rezultatul din exploatare si rezultatul financiar; b. rezultatul financiar si rezultatul extraordinar plus profitul net; c. rezultatul din exploatare, financiar si extraordinar minus valoarea adaugata; d. numai rezultatul activitatii de exploatare (curente); e. rezultatul al exercitiului curent exclusiv profituri nerepartizate din aniiprecedenti. ANS: A 10. Structura de finantare se stabileste ca raport intre: a. capitalul social si creditele pe termen mediu si lung. b. capitalurile imprumutate si capitalurile proprii; c. capitalurile propriu si capitalul social; d. capitalurile permanente si capitalurile imprumutate; e. capitalul social si capitalurile imprumutate; ANS: B Suma cheltuielilor Suma veniturilor Baza Curenta Baza Curenta 1. Exploatare 450 500 490 520 2. Financiara 25 22 35 24 3. Exceptionala 15 14 25 18 Total 490 536 550 562 Nota.Lucrati cu 4 zecimale pt. calculele intermediare (rotunjiti la a 4-a zecimala normal); 11. Pe baza indicatorilor: Nr. Crt Natura activitatii

Influenta modificarii ratei de eficienta a cheltuielilor pe categorii de venituri asupra ratei medii de eficienta a cheltuielilor totale, este + 54,33 : ANS:+ 54,33 12. Intr-o intreprindere, rolul finantelor se manifesta, in principal, la nivelul: a. managementului financiar-contabil. b. productiei de bunuri si servicii; c. circulatiei resurselor la nivelul intreprinderii; d. consumului resurselor banesti; e. repartitiei resurselor de care dispune intreprinderea; ANS: E 13. Intreprinderea nu inregistreaza un venit intr-una din urmatoarele situatii a. vanzarea de produse finite cu incasare peste 60 zile; b. incasarea unei creante la scadenta (30 de zile de la vanzarea produselor finite). c. vanzarea de marfuri cu incasare imediata; d. aportul actionarilor la cresterea capitalului social (in numerar); e. vanzarea produselor cu incasare peste 30 zile; ANS: D 14. Stiind ca vnzarile aferente semestrului al II-lea (exclusiv TVA) vor fi de 180.000 u.m. Uniform repartizate, vnzarile aferente semestrului I (exclusiv TVA) 150.000 u.m. uniform repartizate, creditul clienti 30 zile, cota TVA 24%, atunci incasarile in lunile iulie si septembrie vor fi de: 150000X124%=186000:6luni = 31000 pentru iulie 180000X124%=223200:6 luni = 37200 pentru septembrie ANS:31000 pentru iulie 37200 pentru septembrie 15. Pe baza informatiilor de mai jos determinati valoarea necesarului de fond de rulment: activeimobilizate 2.000 u.m., stocuri 1.400 u.m., creante 600 u.m., disponibilitati banesti 1.000 u.m.,capital social 1.500 u.m., datorii pe termen lung 1.430 u.m., datorii furnizori 1.000 u.m., datoriisalariati 370 u.m., credite de trezorerie 700 u.m.630 u.m. ANS:630 u.m. 16. Efectul de levier financiar pozitiv al intreprinderii se produce cand: a. rentabilitatea financiara este mai mare sau egala cu rentabilitateaeconomica; b. rentabilitatea comerciala este superioara ratei costului mediu ponderat alcapitalului; c. rentabilitatea economica este superioara ratei costului capitaluluiimprumutat; d. rentabilitatea financiara este superioara ratei costului mediu ponderat alcapitalului. e. rentabilitatea financiara este superioara ratei costului capitaluluiimprumutat; ANS: C 17. Rata rentabilitatii economice se poate calcula cu formula:

a. Rec = EBE/Aex 100 b. Rec = Prb/AT 100 c. Rec = RE/AT 100 d. Rec = Pr/K 100 e. ROA = EBIT / RE * 100 ANS: B 18. Analiza factoriala a rezultatului exploatarii se face cu urmatorul model: a. RPex= Vex + Cex b. RPex= Vex * (1-Cex/Vex) c. RPex=Vex * pre d. Rpex=T/Vex/T*pre e.RPex=TxWh/pre f. RPex=NxtxWh:pre g.RPex=Vex-(Vex/Cex) h. RPex=N * T/N*wh*pre ANS: B+C+H 19. Cum se calculeaza fondul de rulment ? ANS: capitalul permanent active imobilizate sau active circulante resurse de trezorerie 20. Pe baza indicatorilor: Nr. Crt. INDICATORI SIMBOL 1 Productia exercitiului Pex 2 Consumurile intermediare M PERIOADA DE BAZA 2.800 644 PERIOADA CURENTA 4.500 900

Influenta modificarii valorii adaugate medii la 1 leu productie a exercitiului asupra valorii adaugate este: ANS:135lei 21. Necesarul anual de aprovizionat pentru materiale este de 81.000 tone, pretul unitar deaprovizionare este de 6.000 u.m.. Costul de depozitare este de 1,2 u.m. anual pentru o unitate destoc, iar costul pregatirii unei comenzi este de 4.000 u.m.. Care este stocul optim si numarul deaprovizionari ? ANS:300 tone si 270 aprovizionari

22. Pe baza indicatorilor: Nr. crt. INDICATORI

SIMBOL

VALOARE (RON)lei BAZ CURENT

1 Numrul mediu de salariati N 40 20 2 Productia marf fabricat Pf 20.625 20.833 3 Cifra deafaceri CA 16.500 17.500 Nota. Lucrati cu 4 zecimale pt. calculele intermediare(rotunjiti la a 4-a zecimala normal) Influenta gradului de valorificare a productiei marf fabricate asupra cifrei de afaceri este de: ANS:833 23. Indicele HERFINDHAL, calculat pentru o firma ce realizeaza cinci produse, poate avea urmatoarele semnificatii: a. H = 0,2 arata o distributie uniforma a CA pe sortimente; b. H = 0 arata o repartitie uniforma a CA pe sortimente; c. H = 0,25 arata un grad ridicat de concentrare pe un numar redus de produse in structura cifrei de afaceri; d. H = 0,9 semnifica o concentrare pe un numar mare de elemente componente care participa in structura CA; e. H = 1,6 arata un grad ridicat de concentrare a CA; ANS: A 24. Modelele ce pot fi folosite n analiza factoriala a profitului aferent cifrei de afaceri sunt: A. Pca= qvp qvc B. Pca = qvp / qvc C. Pca=CA*pr D. Pca = Ac * E*K/pr E. Pca=CA *Pca/CA F. Pca= qv(p-c) G. Pca=Ae*E*K*Pca/CA ANS:A+C+E+F+G 25. Pe baza relatiei:

se determina: a. influenta costului asupra ratei rentabilitatii comerciale; b. influenta structurii asupra ratei rentabilitatii comerciale; c. influenta cantitatii asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate; d. influenta costului asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate ; e. influenta structurii asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate. ANS: A

26. Daca coeficientul de structura Kst = 1 si coeficientul de sortiment K 1, atunci: a. programul de fabricatie nu a fost realizat la nici un sortiment, dar n aceeasiproportie. b. programul de fabricatie a fost realizat la doua sortimente; c. programul de fabricatie a fost realizat la toate sortimentele in proportie de 100%; d. programul de fabricatie a fost realizat la toate sortimentele, dar in proportiidiferite; e. programul de fabricatie nu a fost realizat si depasit la toate sortimentele inproportii egale; ANS: A 27. Influenta cu semnul minus a modificarii structurii productiei exercitiului asupra VA(valoarea adaugata) presupune: a. scaderea valorii adaugate pe produse; b. cresterea ponderii sortimentelor cu o cota mai mare de valoare adaugata la 1 leuproductie decat media pe firma ; c. scaderea ponderii produselor cu valoare adaugata la 1 leu productie, mai mare decatmedia VA pe firma; d. cresterea valorii adaugate totale; e. scaderea ponderii produselor cu valoare adaugata la 1 leu productie mai mica decatmedia VA pe firma; ANS: C 28. Capitalul real, dupa sursele de constituire prezinta urmatoarea structura: a. active imobilizate, active circulante. b. credite si datorii pe termen scurt, credite pe termen mediu si lung, rezerve,rezultate, fonduri proprii, capital social; c. credite si datorii pe termen scurt, credite pe termen mediu si lung, activeimobilizate, active circulante; d. rezerve, rezultate, fonduri proprii, credite pe termen mediu si lung, activeimobilizate, active circulante; e. capital social, rezerve, rezultate, fonduri proprii, active imobilizate, activecirculante; ANS: B 29. Decizia de finantare: a. este luata de catre administratorul firmei; b. sta la baza alegerii intre sursele proprii de capital si cele imprumutate; c. are drept scop finantarea ciclului de exploatare; d. se ia de catre contabilul sef; e. se face in orice moment al exploatarii. ANS: B 30. Pe baza informatiilor de mai jos determinati valoarea fondului de rulment: active imobilizate 2.000 u.m., stocuri 1.400 u.m., creante 600 u.m., disponibilitati banesti 1.000 u.m., capital social 1.500 u.m., datorii pe termen lung 1.430 u.m., datorii furnizori 1.000 u.m., datorii salariati 370 u.m., credite de trezorerie 700 u.m. ANS:930 u.m.

31. Pe baza urmatorilor indicatori: Nr. CrtIndicatori Simbol VALOARE (RON) 1 Cifra de afaceri CA 180.000 2 Cheltuieli aferente cifrei de afaceri: 120.000 cheltuieli fixe Cf 40.000 cheltuieli variabile Cv 90.000 Nota. Lucrati cu 4 zecimale pentru calcule inexacte. Determinati: momentul realizarii pragului de rentabilitate (T=365 zile); nivelul indicelui de siguranta al firmei (%): ANS:a) a-162 a zi;b) 56% 32. Pe baza relatiei:

se determina: a. influenta structurii asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate. b. influenta preturilor de vanzare asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate; c. influenta costului asupra ratei rentabilitatii comerciale; d. influenta cantitatii asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate; e. influenta structurii asupra ratei rentabilitatii comerciale; ANS:E 33. Finantele sunt: a. relatii economice in expresie baneasca; b. relatii de productie si monetare; c. fondurile banesti; d. capitalurile intreprinderii. e. relatii economice in general; ANS: A 34. Pe baza indicatorilor: Nr.crt. INDICATORI SIMBOL PERIOADA DE BAZA PERIOADA CURENTA 1 Productia exercitiului Pex 11.400 22.300 2 Consumurile intermediare M 1. 500 1. 570 Influenta modificarii productiei exercitiului asupra valorii adaugate este: ANS:9466 35. Se cunosc urmatoarele informatii: capital social exercitiul N-1 160.000 u.m., capital social exercitiul N 140.000 u.m., imobilizari corporale (valoare bruta) exercitiul N-1 100.000 u.m., capacitatea de autofinantare exercitiul N 21.000 u.m., imobilizari corporale (valoare bruta)

exercitiul N 115.000 u.m., profit net exercitiul N-1 18.000 u.m., din care 40% se distribuie sub forma de dividende, profit net exercitiul N 20.000 u.m., din care 60% se distribuie sub forma de dividende, credite bancare pe termen lung contractate in exercitiul N 50.000 u.m., credite bancare pe termen scurt contractate in exercitiul N 4.000 u.m. Stiind ca in cursul exercitiului N s-a vandut o imobilizare corporala la pretul de vanzare de2.000 u.m., costul de achizitie fiind 8.000 u.m., amortizata in valoare de 7.000 u.m., in tabloul definantare partea I utilizarile si resursele ce valori vor avea ? ANS:50.200 u.m. si 73.000 u.m.; 36. Rata valorii adaugate se calculeaza ca raport: a. RVA=Ca/VA x 100 b. RVA=VA1-VA0 / VA0 x 100 c. RVA=VA/ CA x 100 d. RVA= CA/ Pex e.RVA = VA/ Pex x 100 ANS: C 37. Putem analiza influenta veniturilor de exploatare asupra rezultatului exploatarii n functie de urmatorii factori: a) Vex=T * Wa b) Vex=N * T * Wh c) Vex=N * t * Wh d) Vex=T* t* wZ e) Vex=N* T* t* Wh f) Vex=T * Wh ANS:C+F 38. Analizati productia fizic a firmei pe baza indicatorilor: Denumire produs Valoarea productiei (lei) BAZA CURENTA A 3.000 4.200 B 2.200 2.000 C 3.300 3.100 Caracterizati realizarea programului de productie cu ajutorul indicilor individuali de ndeplinirea programelor de fabricatie pe sortimente iq 1/0 si indicele de grup pe total produse I 1/0 qvp ANS:1,4/0,9/0,9/1,1 39. Ciclul de exploatare are ca obiectiv: a. cresterea stocului de produse finite; b. cresterea cifrei de afaceri; c. cresterea cifrei de productie. d. producerea de bunuri si servicii; e. sporirea stocului de materii prime; ANS: D

40. Rata rentabilitatii resurselor consumate s-a modificat de la 30 % in perioada de baza, la24 % in perioada curenta, avand in vedere ca dinamica profitului aferent cifrei deafaceri: IPrCA = 110%, , atunci: a. rata rentabilitatii resurselor consumate a scazut, iar costurile totale aferente vanzarilor au crescut; b. cheltuielile aferente cifrei de afaceri au crescut mai mult decat profitul aferent cifrei de afaceri; c. cheltuielile aferente cifrei de afaceri au crescut in acelasi ritm cu profitul aferent cifrei de afaceri; d. s-au redus cheltuielile aferente cifrei de afaceri si profitul aferent cifrei de afaceri; e. cresterea ratei rentabilitatii resurselor consumate si a profitului aferent cifrei de afaceri; ANS:A+B 41. Se dau urmatorii indicatori: Nr. crt. Indicatori Simbol Perioada Baza Curenta 1 Cifra de afaceri CA 430.000 470.000 2 Productia fabricata Pf 438.000 442.000 3 Productia exercitiului Pex 465.000 475.000 4 Valoarea adaugata VA 240.000 250.000 Care este relatia corecta dintre indicatori ? ANS:ICA > IPf si IVA > IPex; 42. Dispuneti de urmatoarele informatii: valoarea vanzarilor (inclusiv TVA) pentru semestrul I exercitiul N+1 = 120.000 u.m., uniform repartizata in cadrul semestrului, frecventa medie a incasarilor 30% in luna vanzarii, 35% in luna urmatoare vanzarii, 25% peste 60 zile de la data vanzarii si diferenta peste trei luni de la data vanzarii. Valoarea incasarilor (inclusiv TVA) pentru semestrul al II-lea exercitiul N a fost de 108.000 u.m., uniform repartizata in timp. Incasarile in lunile ianuarie si martie vor fi__um si __um: ANS:18.600 u.m. si 19.800 u.m 43. Leasing-ul reprezinta: a. forma moderna de decontare a investitiilor b. modalitate de diminuare a fiscalitatii c. sporire a capacitatii de autofinantare d. adaptare a pietei de capital la capacitatea limitata de finantare a investitiilor e. vanzare-cumparare in cote procentuale a imobilizarilor ANS: D 44. Daca I VA > I Pex (productia exercitiului) reflecta: 1. o crestere a profitului aferent cifrei de afaceri ; 2. o scadere a ponderii consumurilor intermediare provenite de la terti in productia exercitiului; 3. o crestere a cheltuielilor materiale cu tertii; 4. o scadere a productivitatii muncii; 5. o reducere a cheltuielilor materiale, financiare si umane.

Alegeti varianta: a. 2+3+4 b. 1+2+3+4+5 c. 1+3+5 d. 3 e. 2+5 ANS: E 45. Responsabilitatea deciziilor privind modalitatea de finantare a activelor unei intreprinderi apartine: a. compartimentului financiar contabil; b. conducerii sindicatului salariatilor din intreprindere. c. directorului tehnic; d. actionarilor sau asociatilor; e. managementului societatii; ANS: E 46. Coeficientul mediu de sortiment, calculat pentru o firma ce realizeaza 5 produse poate avea urmatoarele sensuri: a. K= 1,4 arata depasirea volumului productiei la toate sortimentele; b. K= 0 arata realizarea volumului productiei la cel putin trei sortimente; c. K= 0,8 arata nerealizarea volumului productiei la cel putin un sortiment; d. K= 1 arata realizarea si depasirea volumului productiei la toate sortimentele; e. K= - 0,5 arata nerealizarea volumului productiei la toate sortimentele. ANS:C+D 47. Pe baza informatiilor de mai jos stabiliti profitul net (PN) si rata marjei asupra cheltuielilor variabile (MCV%): cifra de afaceri 1.800 mil. u.m., cheltuieli fixe 125 mil. u.m., cheltuieli variabile 775 mil. u.m., cota de impozit pe profit 16%. ANS:PN = 756 mil. u.m. si MCV = 56,9%; 48. Ce reprezinta pentru modificarea absoluta a profitului aferent cifrei de afaceri,relatia: ? ANS:influenta modificarii preturilor medii de vanzare 49. Analiza factoriala a profitului aferent cifrei de afaceri cand influenteaza cifra de afaceri este: 1) Pca ca =( CA1 CA0) * pr0 2) 3) 4) Pca ca = (qv1p1 - qv0p0) * pr0 5) ANS:1+4 50. Pe baza urmatorilor indicatori: Nr. crt. Indicatori Baza Curenta Simbol Valoare (RON) lei

1 Cifra de afaceri n preturide vanzare CA= qvp 2 Suma cheltuielilor fixe Cfi = Cf20.000 22.500 3Indicele preturilor devanzare % Ip 1/0

40.000

70.000

---- 140 %

Nota. Lucrati cu 4 zecimale pentru calcule inexacte. Influenta volumului fizic al productiei vandute si a preturilor medii de vanzare asupra cheltuielilor fixe la 1000 lei CA este de: ANS:- 100 si - 114,3 51. Rata profitului se calculeaza ca: a. suma de valoare adaugata; b. diferenta dintre venituri si cheltuieli; c. raportul dintre profitul net si cifra de afaceri; d. diferenta dintre costuri fixe si variabile; e. suma a incasarilor. ANS: C 52. Pe baza urmatorilor indicatori: Nr. crt. Indicatori Simbol Valoare (RON) Baza Curenta 1. Active totale AT 180.000 270.000 2. Capital propriu Kpr 80.000 92.000 3. Venituri totale VT 91.000 142.000 4. Profit net Prn 11.000 25.000 Nota. Lucrati cu 4 zecimale pentru calcule inexacte. Influenta vitezei de rotatie a activelor totale asupra rentabilitatii financiare este: ANS:0,55 % 53. In conditiile unei rate nominale a rentabilitatii economice de 190% si a unei rate a inflatiei de 150%, rata reala a rentabilitatii economice este: ANS:16 % 54. O firma are in productie in anul 2010, 4 produse. Dar pentru anul 2011 isi propune sa produca 5produse si sa-si schimbe structura de fabricatie.: ANUL STRUCTURA PRODUSELOR TOTAL ABC DE 2010 0,85 0,07 0,05 0,03 - 1 2011 0,35 0,23 0,20 0,13 0,09 1 NOTA.Lucrati cu 4 zecimale pentru calculele inexacte.Respectati ordinea cerintelor. Calculati coeficientul GINI-STRUCK(CG) si coeficientul HERFINDHAL(CH )pentru anul 2011. ANS:0,2404 si 0,2247

55. Indicatorii analizei asigurarii calitative cu personal: KCM -coeficientul mediu de calificare afortei de munca si Kt -coeficientul mediu de complexitate a lucrarilor efectuate, arata: a. ,existenta lucrarilor de categorii inferioare executate de lucratoricu calificare inferiora, ceea ce influienteaza pozitiv profitul firmei; b. Kt Kcm, reprezinta lucrari de calitate superioara executate de lucratori cucalificare inferiora, ceea ce influienteaza negativ calitatea produselor si profitul; c. exprima efectuarea lucrarilor de categorii superioare executate delucratori cu calificare superioara, ceea ce influienteaza negativ costurile firmei; d. ,exprima neconcordanta dintre complexitatea lucrarilor si calificarea muncitorilor; e. exprima concordanta dintre lucrarile de calitate superioara xecutate de lucratori cu calificare superioara, ceea ce arata o folosire incompleta fortei de munca. ANS: B 56. Activele circulante sunt: a. stocurile, creantele, disponibilitatile si plasamentele. b. stocurile de produse finite; c. materialele auxiliare; d. materiile prime; e. apa, energia si gazul metan; ANS: A 57. Fondul de rulment net reprezinta: a. excedentul de resurse stabile destinat finantarii nevoilor temporare de active circulante; b. excedentul de capitaluri permanente destinat finantarii activelor circulante totale; c. excedentul de trezorerie destinat finantarii investitiilor; d. diferenta neutilizata din plafonul de credite aprobat destinata finantarii nevoilor temporare de active circulante. e. diferenta de capitaluri permanente ramase dupa finantarea activelor imobilizate destinata finantarii activelor circulante cu caracter de permanenta; ANS: E

58. In cadrul modificarii absolute a profitului aferent cifrei de afaceri , relatia: reprezinta: a. influenta modificarii preturilor medii de vanzare in cadrul rentabilitatii comerciale a CA; b. influenta modificarii costurilor unitare ale rentabilitatii resurselor consumate; c. influenta modificarii preturilor medii de vanzare in cadrul ratei medii a rentabilitatii aferente rezultatului CA; d. influenta modificarii structurii productiei vandute in rentabilitatea comerciala a CA; e. influenta modificarii productiei vandute in cadrul profitului aferent CA. ANS:C

59. Pe baza urmatoarei relatii:

se determina influenta: a. pretului de vanzare asupra rate de rentabilitate a resurselor consumate; b. costului asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri; c. volumul fizic al productiei aferent profitului cifrei de afaceri. d. structurii productiei vandute asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri; e. structurii productiei vandute asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate; ANS: D 60. Sa se determine valoarea adaugata cunoscandu-se urmatoarele informatii: productia imobilizata 600 u.m., costul marfurilor vandute 1.200 u.m., productia vanduta 800 u.m., productia stocata 500 u.m., venituri din vanzarea marfurilor 2.000 u.m., cheltuieli cu personalul 700 u.m., cheltuieli cu materiile prime 200 u.m., cheltuieli cu energia electrica 400 u.m., venituri din dobanzi 350 u.m. a. 2.100 u.m. b. 1.200 u.m. c. 800 u.m. d. 1.900 u.m. e. 1.400 u.m. ANS: A 61. Daca IVA > IPex (VA = valoarea adaugata, Pex = productia exercitiului) siIPex > IN (N - nr. mediu de salariati) atunci: A. creste gradul de valorificare a resurselor materiale; B. scade productivitatea muncii; C. se reduce ponderea consumurilor provenite de la terti n volumul total al productiei exercitiului; D. o valorificare slaba a resurselor materiale, desi s-a utilizat bine timpul mediu de lucru pe muncitor, ANS:A+C 62. Deciziile privind folosirea leasing-ului pentru cresterea investitiilor unei intreprinderi apartin: a. contabilului sef; b. investitorilor directi; c. directorului economic; d. sindicatului salariatilor din intreprindere; e. managementului societatii. ANS: E 63. Raportul dintre valoarea medie a mijloacele fixe si valoarea medie a nr. de salariati exprima: a. randamentul activelor fixe productive. b. ponderea mijloacelor fixe productive in totalul mijloacelor fixe;

c. eficienta folosirii materiilor prime in cadrul firmei; d. productivitatea medie anuala a muncii; e. gradul de inzestrare tehnica a firmei; ANS: E 64. O societate comerciala doreste sa realizeze 12.000 bucati din produsul C, consumul specific fiind 0,7 tone, iar pretul de aprovizionare 3.000 u.m./tona. Intervalul dintre doua aprovizionarisuccesive (zile)Cantitatea aprovizionata (tone) 30 2.000 40 2.500 10 1.000 60 4.000 50 3.500 Pe baza informatiilor prezentate, ce valori au : intervalul mediu de abatere si stocul de siguranta: ANS:10,3 zile si 721.000 u.m.; 65. Fondul de rulment net, ca sursa de finantare a activelor circulante este egal cu: a. Capital propriu minus active imobilizate nete; b. Total pasiv minus active circulante nete; c. Capitaluri permanente minus active imobilizate nete; d. Total activ minus datorii financiare. ANS: C 66. Previziunea vanzarilor (inclusiv TVA) la SC COM SA pentrul trimestrul I al exercitiului N+1 este urmatoarea: ianuarie 40.000 u.m., februarie 50.000 u.m., martie 60.000 u.m. Incasarile se realizeaza astfel: 40% in luna urmatoare vanzarii si 60% peste 60 de zile de la data vanzarii. Stabiliti incasarile pe luna martie a exercitiului N+1. ANS:44.000 u.m. 67. Daca o firma este caracterizata prin urmatorii indicatori: Nr.crt.INDICATORI SIMBOL PERIOADA DEBAZAPERIOADACURENTA lei 1 Nr. mediu de salariati N 32 20 2 Productia marfa fabricata Pf 2.800 3.200 3 Cifra de afaceri CA 1.680 1.536 Nota. Lucrati cu 4 zecimale pt. calculele intermediare(rotunjiti la a 4-a zecimala normal) Aratati influenta modificarii numarului mediu de salariati asupra cifrei de afaceri, a carei valoare a fost de: ANS:- 630 68. Daca IVex = 115 % (Vex venituri de exploatare) ICA = 108 % (CA cifra de afaceri); (cheltuieli af. CA);IRc= 97 % (Rc - rata rentabilitatii comerciale) atunci: a. a scazut ponderea productiei stocate si imobilizate in veniturile de exploatare si cheltuielile la

1000 lei cifra de afaceri ; b. a scazut profitul aferent cifrei de afaceri si au crescut cheltuielile la 100 lei cifra de afaceri; c. a crescut ponderea productiei stocate si imobilizate in veniturile de exploatare si rata rentabilitatii resurselor consumate; d. s-au redus cheltuielile la 1000 lei cifra de afaceri si rentabilitatea comerciala ANS: C+D 69. Pe baza urmatorilor indicatori: Nr.crt. Indicatori Simbol Perioada analizat Baza Curenta 1. Cifra de afaceriCA 56.170 82.000 2. Cheltuieli cuamortizareaA11.234 17.220 Influenta modificarii cifrei de afaceri asupra cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei cifra de afacerieste: ANS:-63 70. Capitalul real al intreprinderii isi gaseste reflectarea in: a. contul de profit si pierdere; b. bilant; c. bugetul activitatii de trezorerie; d. bugetul activitatii de investitii. e. bugetul activitatii generale; ANS:B 71. Pentru exercitiul incheiat dispuneti de urmatoarele informatii: active circulante 18.000 u.m.; datorii din exploatare 12.000 u.m.; cifra de afaceri 27.000 u.m.. Pentru anul urmator se estimeaza o crestere a cifrei de afaceri cu 20%, uniform repartizata pe trimestre. Activele circulante nete pentru anul urmator vor avea nivelul de _____ ANS:7.200 u.m 72. Dispuneti de urmatoarele informatii: - capacitatea de autofinantare 8.300 u.m.; - variatia stocurilor 1.300 u.m.; - variatia creantelor clienti 2.400 u.m.; - variatia creantelor diverse -200 u.m.; - variatia datoriilor de exploatare 1.600 u.m.; - variatia datoriilor in afara exploatarii 800 u.m.; - trezoreria neta la sfarsitul exercitiului N-1 400 u.m.; - in cursul exercitiului N, s-a achizitionat un mijloc de transport in valoare de 16.000 u.m., s-au vandut titluri de participare in valoare de 1.000 u.m. si un utilaj la pret de vanzare de 3.000 u.m., cost de achizitie 10.000 u.m., amortizare inregistrata pana in momentul vanzarii 8.000 u.m.; - tot in cursul exercitiului N, s-a primit o subventie de 1.000 u.m. pentru achizitionarea utilajului, s-au contractat credite bancare pe termen lung de 5.000 u.m. si pe termen scurt de 800 u.m., s-au rambursat rate scadente la credite pe termen lung de 900 u.m. si s-a majorat capitalul social cu 7.000 u.m.; - profitul exercitiului N-1 a fost de 8.000 u.m., din care 6.000 u.m. se distribuie sub forma de

dividende. Care va fi valoarea trezoreriei nete la sfarsitul exercitiului N ? ANS:1.700 u.m.; 73. Daca IN = 105 %; IPf = 115 %; ICA = 122 %; IF = 95 % nseamna ca: a. a crescut stocul de produse finite si gradul de valorificare al productiei marfafabricate; b. a crescut gradul de inzestrare tehnica al productiei si eficienta utilizarii mijloacelorfixe; c. a crescut productivitatea muncii dar a scazut gradul de inzestrare tehnica alproductiei ; d. a scazut gradul de valorificare al productiei marfa fabricate si eficienta folosiriimijloacelor fixe. e. a scazut productivitatea muncii si nr. mediu de salariati; ANS: C 74. Excedentul brut al exploatarii (EBE) este un indicator care exprima: a. acumularea bruta din activitatea de exploatare (inclusiv amortizarile siprovizioanele); b. profitul din exploatare; c. acumularea neta de amortizari si provizioane din activitatea de exploatare; d. profitul din exploatare inainte de dobanzi si impozit. e. capacitatea de autofinantare a intreprinderii; ANS: A 75. Pe baza urmatorilor indicatori: Nr.crt.Indicatori Simbol Perioada analizata Baza Curenta 1. Cifra de afaceri n preturi de vanzare qvp 2. Indicele mediu al preturilor de vanzare IP150%

30.00060.000

Cifra de afaceri recalculata n preturile de vanzare ale perioadei de baza este de ANS:40.000 76. Rentabilitatea reprezinta capacitatea firmei de a realiza __profit_ (1), prin utilizarea __factorilor_ (2) de _productie__(3) si a _capitalurilor__(4) necesare reproductiei si dezvoltarii. A. valoare; B. ratelor; C. venituri; D. profit; E. factorilor; F. productie; G. rentabilitate; H. pragului; I. banilor; J. trezorerie; K. capitalurilor; L. salariilor; M. capacitatilor.

ANS:1.D 2.E 3.F 4.K 77. Trezoreria se stabileste ca: a. suma a nevoile de resurse antrenate de activitate si resursele avansate; b. suma intre fondul de rulment si nevoia de fond de rulment; c. diferenta intre resursele avansate si nevoile de resurse antrenate de activitate; d. diferenta intre nevoia de fond de rulment global si fondul de rulment net global. e. suma intre nevoile de resurse antrenate de activitate si resursele avansate; ANS: C 78. Valoarea adaugata: a. este mai mica decat profitul; b. se realizeaza in sfera productiei de bunuri si servicii; c. este mai mica decat PIB. d. include si veniturile financiare; e. nu este relevanta pentru firme mici; ANS: B 79. Activele imobilizate mai sunt cunoscute sub denumirea de: a. imobilizari financiare; b. utilizari durabile; c. mijloace circulante; d. elemente neamortizabile. e. resurse stabile; ANS: B 80. n analiza profitului aferent cifrei de afaceri, cunoastem urmtorii indicatori: Nr. Crt Indicatori Simbol Perioada analizat Baza Curenta 1. Cifra de afaceri n preturide vanzare qvp 9.200 13.650 2. Costuri aferente cifrei deafaceri qvc 6600 10.400 3. Indicele mediu alpreturilor de vanzareIP --130% Nota. Lucrati cu 4 zecimale pt. calculele intermediare(rotunjiti la a 4-a zecimala normal) Influenta modificarii volumului fizic al productiei asupra profitului aferent cifrei de afaceri: ANS:367,38 81. In analiza factoriala a marjei comerciale putem folosi modelul: a) Mc = Vd*C/100 b) Mc = Vd * C*100 c) Mc = Vd * ((g1*c1)) / 100 d) Mc = Vd * C / 100 e)Mc = Vd* Gi*Ci/ 1002 ANS: A+C+D+E 82. Coeficientul Gini-Struck, poate avea urmatoarele semnificatii:

a. CG = -0,88 arata o repartizare concentrata a CA pe produse; b. CG = 0,99 semnifica o repartizare uniforma a CA pe produse. c. CG = 0,12 semnifica ca in structura vanzarilor sunt cateva produse care detin opondere mai ridicata n CA, dar firma mai are si alte produse care completeazastructura productiei; d. CG = 1,5 arata un grad mare de concentrare a CA; e. CG = 0,72 semnifica o structura a vanzarilor in care cateva produse detinponderea cea mai mare in CA, nefiind insa unicele produse ale firmei; ANS: E 83. Pe baza indicatorilor: Nr. crt Indicatori SimbolPerioada analizataPrevazuta Realizata 1. Venituri de exploatare Vex 8.750 9150 2. Cheltuieli de exploatare Cex 7.950 8.200 3. Fond total de timp de munca (h) Tmc 69.000 62.000 4. Nr.mediu de muncitori N 60 40 Nota. Lucrati cu 4 zecimale pentru calcule inexacte. Influenta numarului mediu de muncitori asupra rezultatului exploatarii este de ANS:-266.56 84. Structura achizitiilor (inclusiv TVA) pe ultimele 4 luni ale exercitiului N este urmatoarea: septembrie 300.000 u.m., octombrie 250.000 u.m., noiembrie 350.000 u.m., decembrie 150.000 u.m.. Creditul furnizori este de 60 zile. Care este valoarea datoriilor fata de furnizori la 31.12. N ANS:500.000 u.m.; 85. Pe baza indicatorilor: Nr.crt.INDICATORI SIMBOL PERIOADA DEBAZAPERIOADACURENTA 1 Nr. mediu de salariati N 40 30 2 Productia marfa fabricata Pf 19.600 21.000 3 Cifra de afaceri CA 17.640 20.160 Sa se calculeze influenta modificarii productivitatii muncii asupra cifrei de afaceri este de: ANS:5670 86. O firma care produce 2 articole si le desface in 2 zone diferite, se prezinta astfel: PIATADEVANZARILE PROPRII VANZARILE TOTALE DESFACERE PER.BAZA PER.CURENTA PER.BAZA PER.CURENTA P1 150 315 1250 2400 P2 260 480 3100 4600 TOTAL 410 795 4350 7000 Nota. Lucrati cu 4 zecimale pentru calcule inexacte. Cu ajutorul analizei cotei de piata determinati marimea influentei vanzarilor totale si a cotei globalede piata asupra vanzarilor proprii ale firmei ANS:250 si 135

87. Daca ICA = 104 % ; IN = 105 %; IPf= 103 % ; IZ = 95 %, atunci: a. a scazut productivitatea muncii, eficienta utilizarii mijloacelor fixe si stocul deproduse finite; b. a scazut productivitatea muncii, a crescut eficienta utilizarii mijloacelor fixe si s-a redus stocul de produse finite; c. a crescut cifra de afaceri, productivitatea muncii, s-a redus eficienta utilizariimijloacelor fixe; d. a crescut cifra de afaceri, numarul mediu de salariati, productivitatea muncii. e. a crescut productivitatea muncii, s-a redus eficienta utilizarii mijloacelor fixe sistocul de produse finite; ANS: B 88. Pe baza urmatorilor indicatori: Nr. Crt Indicatori Simbol Valoare (RON) lei Baza Curenta 1 Cifra de afaceri CA 111.600 190.000 2 Suma cheltuielilor cudobanzileSd 1.500 6.250 3 Capitalul permanent Kprm 46.500 59.375 4 Profitul brut Prb 12.276 25.000 Nota. Lucrati cu 4 zecimale pentru calcule inexacte. Determinati: - influenta sumei dobanzilor platite asupra cheltuielilor financiare la 1000 lei CA; - influenta cifrei de afaceri medie la 1 leu capital permanent asupra ratei rentabilitatiifinanciare a capitalului permanent. ANS:+ 25,00 lei / + 8,8 % 89. Indicele cheltuielilor aferente cifrei de afaceri I PrCA - 98% ; Indicele profitului aferent cifrei de afacerii I PrCA = 105% Indicele rentabilitatii comerciale I Rc = 103 %; , semnifica: a. au crescut CA si cheltuielile la 1000 lei CA; b. au crescut CA si rata resurselor consumate; c. a crescut profitul aferent CA si au scazut cheltuielile la 1000 lei CA; d. a crescut CA si au scazut cheltuielile la 1000 lei CA; e. a crescut rata rentabilitatii comerciale si a scazut rata resurselor consumate; ANS: B+C+D 90. Pe baza urmatorilor indicatori: Nr. crt INDICATORI Simbol Valoare (Ron)LEI Baza Curenta 1. Cheltuieli variabile qv *cv 6.800 7.200 2. Cifra de afaceri n preturi de vanzare qvp 8.700 10.500 3. Indicele preturilor de vanzare Ip 1/0 (%) 125% 4. Indicele costurilor Ic 1/0 (%) 120% Determinati influenta pretului mediu de vanzare asupra cheltuielilor variabile la 1000 lei cifr de afaceri. ANS:-142.9

91. Universul firmei este format din cel: a. economic, financiar, social si statul; b. social si economic; c. social; d. statul. e. financiar; ANS: A 92. Deciziile de investitii, finantare si repartizare a profitului la nivelul intreprinderii au la bazametodele si tehnicile de executie oferite de: a. managementul informational; b. bugetarea activitatii economice a intreprinderii. c. analiza economico-financiara; d. gestiunea financiara; e. evaluarea intreprinderii; ANS: D 93. Notam:CA = cifra de afaceri; N = numarul mediu de salariati; pr = profitul mediu la 1 leu cifra de afaceri. Daca Ica 1/0 = 106%; In 1/0 = 96%; Ipr 1/0 = 103% inseamna ca: a. s-a redus numarul de personal si au crescut productivitatea si profitul brut; b. s-au redus numarul de personal, productivitatea si costurile; c. au crescut numarul de personal, productivitatea si costurile; d. a crescut cifra de afaceri si s-au redus numarul de personal si productivitatea ; ANS:s-a redus nr de personal si au crescut productivitatea si costurile" 94. Nevoia de fond de rulment de exploatare se determina ca diferenta intre: a. pasivele de exploatare si activele de exploatare; b. activele de exploatare si pasivele de exploatare; c. pasivele de exploatare si pasivele stabile. d. pasivele stabile si activele stabile; ANS: B 95. Se dau urmatoarele date: IndicatoriSIMBOL VALOARE (RON) lei Baza Curenta 1. Cifra de afaceri qvp 62.000 100.000 2. Cheltuieli aferente cifrei deafaceri qvc 50.000 75.000 3.Volumul efectiv al productiei n: preturile bazei qv1p0 89.000 costurile bazei qv1c0 71.000 Nota. Lucrati cu 4 zecimale pt. calculele intermediare(rotunjiti la a 4-a zecimala normal) Care este influenta structurii productiei vandute asupra: profitului aferent cifrei de afaceri;870 ratei rentabilitatii comerciale, este: 0.87%

ANS:870 si 0.87% 96. Pe baza indicatorilor: Nr. crt. Indicatori Simbol Perioada analizata Prevazuta Realizata 1. Venituri de exploatare Vex 9.700 10.400 2. Cheltuieli de exploatare Cex 6.950 7.200 Nota. Lucrati cu 4 zecimale pt. calculele intermediare(rotunjiti la a 4-a zecimala normal) Influenta veniturilor de exploatare asupra rezultatului exploatarii este de ANS:198,45 97. Se dau urmatoarele date: Indicatori VALOARE Baza Curenta 1. Cifra de afaceri 4.400 7.200 2. Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 2.860 5.100 3. Productia vndut n perioada curent n: preturile bazei - 5.500 costurile bazei - 3.025 Nota. Lucrati cu 4 zecimale pt. calculele intermediare(rotunjiti la a 4-a zecimala normal) Determinati influenta structurii productiei asupra: cheltuielilor la 1.000 lei cifr de afaceri ; profitului aferent cifrei de afaceri; ANS:- 100 si + 720; 98. Valoarea adaugata se calculeaza astfel: a. EBE + alte venituri din exploatare alte cheltuieli de exploatare; b. productia exercitiului consumul de la terti impozitul pe profit; c. productia stocata + productia vanduta + productia imobilizata + adaosul comercial consumul de la terti. d. productia exercitiului marja comerciala + consumul de la terti; e. productia stocata + productia imobilizata + marja (adaosul) comercial (a); ANS: C 99. Pe baza indicatorilor: INDICATORI Simbol VALOARE (RON) lei Baza Curenta 1. Cifra de afaceri CA 50.000 88.000 2. Cheltuieli cu amortizareaA 2.445 1.480 3. Cota medie de amortizare C 11% 14% 4. Valoarea medie anuala amijloacelor fixeF 18.000 16.000 Nota.Lucrati cu 4 zecimale pentru calcule inexacte.Respectati ordinea cerintelor. Influenta valorii medii anuale a mijloacelor fixe si a cotei medii de amortizare asupra cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri este:

ANS:-2,5

si 5,45

100. Cand nevoia de fond de rulment este constanta, cash-flow-ul este egal cu: a. trezoreria neta; b. rezultatul exercitiului; c. fondul de rulment si amortizarile cumulate; d. variatia activelor circulante (inclusiv cele de trezorerie); e. profiturile nete reinvestite si amortizarile cumulate. ANS: D 101. Coeficientul de nomenclatura, calculat pentru o firma care realizeaza patru produse, poate avea urmatoarele valori si semnificatii: a. Kn = 0,50 semnifica realizarea volumului productiei la doua sortimentele; b. Kn = 1,65 arata depasirea programului de fabricatie la toate sortimentele; c. Kn = 0,75 arata nerealizarea programului de fabricatie la cel putin un sortiment; d. Kn = 1,00 arata realizarea programului de fabricatie la trei sortimentele; e. Kn = 0,32 arata realizarea programului de fabricatie la un sortiment ; f. Kn = 0,90 arata realizarea programului de fabricatie la toate sortimentele. ANS: A+C 102. Amortizarea este: a. cesionarea activelor imobilizate; b. innoirea instalatiilor; c. un proces financiar de recuperare treptata a valorii activelor imobilizate; d. casarea activelor corporale. e. inlocuirea activelor imobilizate; ANS: C 103. Activele financiare sunt necesare pentru: a. producerea de bunuri si servicii; b. procurarea activelor reale si angajarea capitalului uman; c. vanzarea de bunuri si servicii; d. procurarea de resurse materiale necesare desfasurarii activitatii. e. plata salariilor si a furnizorilor de materii prime si materiale; ANS: B 104. Analiza diagnostic-financiar intern presupune: A. elaborarea unui plan de afaceri al firmei; B. stabilirea situatiei corecte a firmei intr-un anumit moment; C. stabilirea disfunctionalitatilor firmei; D. analiza fluxurilor de trezorerie; E. diagnosticul privind falimentul. ANS: B+C 105. Daca indicele cifrei de afaceri este 112%, indicele productiei marfa 107% si indicele

productiei exercitiului este 102%, atunci: a. au crescut stocurile de produse finite si stocurile de productie neterminata; b. a scazut stocul de productie neterminata dar a crescut cel de produse finite; c. au crescut stocurile de productie neterminata; d. au crescut consumurile interne si stocurile de produse finite. e. au scazut stocurile de productie in curs de executie si cele de produse finite; ANS: E Licenta_FB_2011_Finante_Publice_si_Fiscalitate MULTIPLE CHOICE 1. Care dintre enunturile urmatoare se incadreaza in grupa indicatorilor de volum al cheltuielilor publice? 1) elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu PIB; 2) ponderea cheltuielilor publice in PIB; 3) cheltuieli publice ce revin in medie pe un locuitor; 4) ponderea cheltuielilor pentru educatie in totalul cheltuielilor publice; 5) cheltuielilor publice in valori absolute nominale a. 1+3+5 b. 2+3+5 c. 1+2+3+4+5 d. 3+4+5 ANS: B 2. Dintre urmatoarele enunturi, care coincid(e) cu rolul finantelor publice? 1) alocativ; 2) redistributiv; 3) de reglare; 4) de echitate orizontala si verticala; 5) de neutralitate. a. 1+3+5 b. 3+4+5 c. 1+2+3 d. 1+2+3+4+5 ANS: C 3. Stabilirea minimului neimpozabil reprezinta o conditie a respectarii principiului de: a. principiilor de politica economica b. politica financiara c. pricipiilor social-politice d. a tuturor principiilor mentionate e. echitate fiscala ANS: E 4. Intre indicatorii privind dinamica veniturilor si cheltuielilor publice, nu se numara: a. elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu produsul intern brut

b. coeficientul de devansare a cresterii cheltuielilor publice fata de cresterea produsului intern brut c. elasticitatea veniturilor fiscale in raport cu produsul intern brut d. cheltuieli publice medii, ce revin pe un locuitor e. coeficientul de corelare dintre veniturile publice si produsul intern brut ANS: D 5. Pe baza urmatoarelor date: - impozit pe profit.............327 880 mld um - accize.............198 640 mld um - impozit pe venitul global...........578 380 mld um - TVA.............452 890 mld um - venituri din capital............68 830 mld um - taxe vamale............168 490 mld um - venituri nefiscale..............93 470 mld um - alte impozite directe............86 990 mld um - alte impozite indirecte...............111 450 mld um - PIB in perioada curenta..........5 128 750 mld um - venituri din capital in perioada anterioara...........35 500 mld um - venituri publice totale in perioada anterioara.........2 028 840 mld um - PIB in perioada anterioara...........4 870 500 mld um - impozite indirecte in perioada anterioara..........875 340 mld um Sa se calculeze: 1) ponderea impozitelor directe in cadrul veniturilor fiscale 2) modificarea absoluta a ponderii veniturilor din capital in total venituri, in perioada curenta fata de perioada anterioara 3) elasticitatea impozitelor indirecte fata de PIB Variante de raspuns: a. 27,79% 2,45 pp 1,072 b. 42,69%; 0,28 pp; 0,973 c. 51,60%; 1,55 pp; 1,209 d. 45,76%; 1,87 pp; 0,904 e. 60,47%; 2,85 pp; 1,493 ANS: C 6. Pe baza urmatoarelor date: Indicatori mld um - cheltuieli de personal (an curent) 512 610 - cheltuieli materiale si servicii (an curent) 622 900 - cheltuieli de capital (an curent) 210 600 - subventii (an curent) 118 500 - transferuri (an curent) 380 600 - dobanzi la datoria publica (an curent) 83 510 - PIB (an curent) 1 984 840 - cheltuieli bugetare totale in anul anterior 1 872 500 - PIB (an anterior) 1 735 060

Sa se calculeze: 1) ponderea cheltuielilor de personal in cadrul cheltuielilor curente (in anul curent); 2) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetare totale in anul curent fata de anul anterior; 3) coeficientul de devansare a cresterii cheltuielilor bugetare totale fata de cresterea PIB. a. 25,54%; 64120 mld.um; 0,906 b. 27,14%; 59600 mld.um; 1,008 c. 31,34%; 76835 mld.um; 0,953 d. 27,87%; 62760 mld.um; 1,278 e. 29,84%; 56220 mld.um; 0,900 ANS: E 7. Transpunerea grafica a corelatiei dintre volumul veniturilor fiscale si nivelul ratei fiscalitatii, apartine lui: a. Richard si Peggy Musgrave b. John Maynard Keynes c. Adam Smith d. David Ricardo e. Arthur Laffer ANS: E 8. Daca veniturile bugetului de stat atingeau in anul 2007 suma de 895350 mld um, veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat erau 245700 mld um, veniturle bugetelor societatilor de asigurari 2205100 mld um, veniturile bugetelelor locale erau 512100 mld um si veniturile Fondului pentru ajutor de somaj 483200, atunci veniturile bugetului public national erau : a. 1378550 mld um ; b. 2136350 mld um ; c. 1241000 mld um ; d. 3100450 mld um ; e. 1653150 mld um. ANS: E 9. Nu este un indicator al analizei dinamicii resurselor publice : a. modificarea volumuli mediu al veniturilor fiscale ce revin pe un locuitor b. coeficientul de corelare dintre fiscale si PIB ; c. modificarea ponderii veniturilor fiscale in PIB ; d. modificarea nominala reala a veniturilor fiscale ; e. ponderea impozitelor directe in total venituri fiscale ; ANS: E 10. Conform clasificatiei bugetare, veniturile fiscale cuprind : a. TVA, accize, impozite directe, chirii

b. TVA, accize, impozit pe venit, impozit pe profit, venituri din capital, chirii c. TVA, accize, impozit pe venit, impozit pe profit, venituri din capital d. TVA, accize, impozit pe venit, impozit pe profit, taxe vamale e. TVA, accize, impozit pe venituri, chirii ANS: D 11. Pe baza urmatoarelor date: - mld um Indicatori \ anii 1995 2005 - cheltuieli de personal 42 100 72 800 - cheltuieli de capital 9 800 15 600 - subventii 8 400 9 850 - transferuri 21 400 47 500 - cheltuieli materiale si servicii 37 300 67 350 - PIB 209 800 398 870 Sa se calculeze: A) modificarea absoluta nominala a cheltuielilor curente in anul 2005 fata de 1995; B) ponderea cheltuielilor de capital in total cheltuieli publice in anul 2005; C) elasticitatea cheltuielilor publice totale in raport cu PIB. a. 71200 mld.um: 9,34%; 0,578 b. 88300 mld.um; 7,32%; 0,877 c. 47000 mld.um; 13,62% 0,874 d. 86680 mld.um: 10,67%; 1,347 e. 94780 mld.um; 11,89%; 1,189 ANS: B 12. Daca veniturile fiscale ale anului 2007 ating suma de 1450 mld, PIB-ul aferent aceluiasi an este de 3455 mld lei, atunci rata fiscalitatii ce valoare are ? a. b. c. d. e. 31,87%; 41,97%; 29,27%; 51,47% 51,92%

ANS: B 13. Care dintre urmatorii indicatori intra n categoria celor de analiza a structurii veniturilor fiscale? a. ponderea impozitului pe profit in cadrul veniturilor fiscale b. ponderea impozitului pe profit in produsul intern brut c. toti cei 4 indicatori d. ponderea veniturilor fiscale in produsul intern brut e. ponderea veniturilor fiscale in totalul veniturilor financiare publice ANS: A

14. Conform carui tip de autonomie, comunitatile locale au libertate deplina in administrarea intereselor lor, fara nici un control din partea autoritatii centrale. a. autonomiei complete b. autonomiei limitate c. nici unuia dintre enunturi d. tutelei e. tuturor celor trei tipuri de organizare locala ANS: A 15. Pe baza urmatoarelor date referitoare la bugetul de stat al Romaniei: -mld um- (date ipotetice) INDICATORI PERIOADA DE BAZA PERIOADA CURENTA Venituri fiscale 56 250 74 890 Venituri nefiscale 23 450 26 880 Venituri din capital 4 350 5 425 PIB 575 800 685 900 Calculati: A) modificarea absoluta a veniturilor de capital in perioada curenta fata de perioada anterioara; B) ponderea veniturilor fiscale in venituri publice totale in perioada de baza; C) cuantumul veniturilor curente in perioada de baza. a. b. c. d. e. 1275 umd um; 57,90%; 107195 mld um 22530 mld um; 9,76%; 79700 mld um 1075 mld um; 66.92%; 79700 mld um -1075 mld um; 45,67%; 84050 mld um 1075 mld um; 31,98%; 101770 mld um

ANS: C 16. Pe baza urmatoarelor date: - mil um - cheltuielile bugetului central (an curent) - cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat (an curent) - cheltuielile bugetelor locale (an curent) - transferuri intre bugetul central si bugetele locale (an curent) - PIB (an curent) - PIB in anul anterior - cheltuielile bugetului public national in anul anterior - numar locuitori in anul curent - numar locuitori in anul anterior 1 218 490 483 200 310 500 39 200 4 284 600 4 015 100 1 816 600 42,6 mil loc 40,2 mil loc

Sa se calculeze: A) ponderea cheltuielilor bugetului public national in PIB; B) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetului public national ce revin in medie pe un locuitor, in anul

curent fata de anul anterior; C) coeficientul de devansare a cresterii cheltuielilor bugetului public national fata de cresterea PIB. Variante de raspuns: a. A) 53,55%; B) - 598,15 lei/loc; C) 0,832; b. A) 67,14%; B) 9 600,47 lei/loc; C) 1,808; c. A) 43,24%; B) 3 786,8 lei/loc; C) 1,136; d. A) 47,87%; B) - 760,75 lei/loc; C) 1,478; e. A) 46,05%; B) 1 125,26 lei/loc; C) 1,018. ANS: E 17. Daca rata fiscalitatii este de 40 %, veniturile fiscale au valoarea de 1220 mld lei, atunci PIBul atinge suma de . : a. 2875 mld lei b. 3150 mld lei c. 3050 mld lei d. 3321 mld lei e. 4498mld lei ANS: C 18. Care dintre urmatoarele enunturi nu este vizat la respectarea principiilor de politica financiara (ca principiu al impunerii)? a. elasticitate b. stabilitate c. echitate fiscala d. randament fiscal ridicat e. nici unul dintre cele 4 enunturi ANS: C 19. Ansamblul bugetelor, componente ale sistemului bugetar, agregate si consolidate pentru a forma un intreg, desemneaza: a. bugetele plurianuale. b. bugetele extraordinare; c. bugetul general consolidat; d. bugetele autonome; e. bugetul public national; ANS: C 20. Consolidarea creditului public reprezinta: a. o modalitate de repudiere a unui credit public, atunci cand statul intra in incapacitate de plata; b. preschimbarea inscrisurilor unui imprumut public mai vechi, cu inscrisuri ale unui

nou imprumut cu o dobanda mai redusa. c. o modalitate rapida de procurare a creditului public; d. preschimbarea inscrisurilor corespunzatoare imprumuturilor exigibile imediat, cu inscrisuri ale unor imprumuturi pe termene mijlocii, lungi sau fara termen de rambursare; e. o modalitate de repudiere a creditului public, chiar daca statul in cauza nu a intrat n incapacitate de plata; ANS: D 21. Clasificarea functionala a cheltuielilor publice: a. cuprinde cheltuieli reale (negative) si cheltuieli economice (pozitive). b. grupeaza cheltuielile n functie de rolul lor n viata economica si sociala; c. foloseste drept criteriu de grupare a cheltuielilor, domeniile, ramurile, sectoarele de activitate sau alte destinatii spre care sunt ndreptate resursele financiare publice; d. scoate n evidenta momentul n care cheltuielile publice afecteaza resursele financiare ale statului; e. grupeaza cheltuielile publice n cheltuieli de investitii si cheltuieli functionale, acestea din urma avnd ponderea cea mai mare n total; ANS: C 22. Daca PIB in anul 2005 avea valoare de 4870500 mld um, iar valoarea veniturilor publice atingea 2410850 mld um, ponderea veniturilor publice in PIB avea valoarea de a. b. c. d. ANS: 29,38% 37,39% 49,50% 54,23% C

23. Clasificarea impozitelor dupa trasaturi de forma si fond le imparte in: 1) impozite directe 2) impozite de ordine 3 impozite reale 4) impozite financiare 5) impozite indirecte a. (1,3) b. (1,2,3) c. (1,5) d. (3,5) e. (1,2,3) ANS: C 24. Se dau urmatoarele date ipotetice referitoare la bugetul de stat al Romaniei: INDICATORI Impozitul pe profit Impozitul pe salarii ANUL 2007 11 500 4 950 -mld umANUL 2008 25 360 6 000

Impozit pe venit Accize Venituri din capital TVA Taxe vamale chirii PIB

25 300 13 500 1 300 8 750 11 560 3 320 575 600

31 560 15 240 1 460 9 850 12 450 4 650 698 750

Calculati : A) modificarea absoluta a a veniturilor publice curente in anul 2008 fata de anul 2007; B) ponderea TVAin cadrul veniturilor fiscale in anul 2008; C) coeficientul de corelare a veniturilor fiscale in raport cu PIB. a. 26230 b.19300 c. 25394 d.26391 e. 27390 ANS: A 25. Elementele impozitului sunt: 1) subiectul impozitului 2) suportatorul 3) obiectul impunerii 4) unitatea de impunere 5) sursa impozitului 6) cota impozitului 7) termenul de plata a. 2+3+4+5 b. 1+3+4+5+6 c. 2+3+4 d. 1+2+3+4+5+6+7 e. 5+6+7 ANS: D 26. Operatiunea de eliminare a transferurilor de sume dintre doua bugete componente ale bugetului general consolidat, in vederea evitarii dublei evidentieri a acestora, se numeste: a. cofinantare; b. consolidare; c. conversiune; d. concentrare; e. repudiere ANS: B 9,8%; 0,8%; 3,7%; 8,8%; 9,8%; 1,095 1,095 1,095 1,095 1,095

27. Pe baza urmatoarelor date: - mld um - Indicatori \anii - cheltuieli de personal - cheltuieli de capital - subventii - transferuri - cheltuieli materiale si servicii - PIB

2000 262 300 132 900 87 300 178 500 213 800 1 712 500

2004 259 600 121 700 73 500 195 300 243 500 1 810 890

Sa se calculeze: A) modificarea absoluta nominala a cheltuielilor curente in anul 2004 fata de 2000; B) ponderea cheltuielilor de capital in total cheltuieli publice in anul 2004; C) elasticitatea cheltuielilor publice totale in raport cu PIB. a. A) 41 200 mld um; B) 9,34%; C) 0,778; b. A) 24 900 mld um; B) 16,38%; C) 1,357; c. A) 30 000 mld um; B) 13,62%; C) 0,374; d. A) 46 680 mld um; B) 10,67%; C) 1,647 e. A) 14 780 mld um; B) 11,89%; C)1,289 ANS: C 28. Despre relatiile financiare publice se poate afirma ca: 1) reflecta un transfer de valoare; 2) se realizeaza cu titlu definitiv; 3) se realizeaza cu o contraprestatie directa si imediata; 4) au loc fara contraprestatie directa si imediata; 5) trasnsferul de valoare realizat prin intermediul finantelor publice are caracterul de transfer de putere de cumparare. Variante de raspuns: a. 1+2+3+4 b. 2+3+4+5 c. 1+3+4+5 d. 1+2+4+5 e. 1+2+3+5 ANS: D 29. Se dau urmatoarele date ipotetice referitoare la bugetul de stat al Romaniei: -mld umINDICATORI ANUL 2007 ANUL 2008 Impozitul pe profit 11 500 25 360 Impozitul pe salarii 4 950 6 000 Impozit pe venit 25 300 31 560 Accize 13 500 15 240 Venituri din capital 1 300 1 460 TVA 8 750 9 850 Taxe vamale 11 560 12 450 chirii 3 320 4 650 PIB 575 600 698 750 Calculati: A) modificarea absoluta a veniturilor curente din anul 2008 fata de anul 2007; B) cuantumul impozitelor directe in anul 2008;

C) modificarea relativa a veniturilor fiscale in anul 2008 fata de anul 2007 a. b. c. d. A: 21580 mld um; B: 31360 mld um; C: 1,27 A: 26230 mld um; B: 62920 mld um; C: 1,33 A: 20230 mld um; B: 67560 mld um;C: 1,45 A: -26230 mld um; B: 62920 mld um; C: 1,33 B

ANS:

30. Care dintre principiile teoremei descentralizarii prevede ca exercitarea responsabilitatilor publice revine, de preferinta, autoritatilor celor mai apropiate de cetateni? a. subsidiaritatea b. echivalenta fiscala c. nici unul dintre principiile enuntate d. repartizarea functiilor publice e. autoritatea de a decide discretionar privitor la functiile publice lasate n competenta sa ANS: A 31. Corespunzator functiei de distribuire a finantelor publice, enuntata de Richard si Peggy Musgrave, prin politica fiscala si bugetara a statului se urmaresc obiective ca: a. nici unul dintre cele 4 enunturi; b. atingerea unei mai mari ocupari a fortei de munca; c. inregistrarea unei rate sporite a cresterii economice; d. realizarea unei situatii mai solide a balantei de plati; e. obtinerea unui grad acceptabil al stabilitatii preturilor; ANS: A 32. In care dintre urmatoarele enunturi regasim un indicator de nivel: a. ponderea impozitelor directe in venituri totale b. elasticitatea veniturilor publice in raport cu PIB c. volumul veniturilor publice, in expresie nominala si reala d. modificarea relativa a veniturilor publice e. modificarea absoluta nominala si reala a veniturilor publice ANS: C 33. Din punct de vedere juridic, imprumutul de stat este definit prin urmatoarele componente (elemente) tehnice: 1) denumirea imprumutului 2) valoarea nominala 3) valoarea reala 4) termenul de rambursare 5) rata de emisiune 6) forma sub care se contracteaza creditul public 7) costul" creditului public a. (1,2,3,4,5,6,)

b. (1,2,3,4,5,7) c. (1,2,3,4,6,7) d. (2,3,5,6,7) e. (3,4,5,6,7) ANS: C 34. Selectati enunturile care coincid cu rolul bugetului 1)de echitate orizontala si verticala 2)redistributiv 3)de neutralitate 4)alocativ 5)de reglare a. b. c. d. e. 3+4+5 2+4+5 1+2+3 2+3+4 1+3+5

ANS: B

35. Pe baza urmaatoarelor date: - mil um - cheltuielile bugetului central (an curent) 1 395 150 - cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat (an curent) 512 100 - cheltuielile bugetelor locale (an curent) 405 000 - transferuri intre bugetul central si bugetele locale (an curent) 48 600 - PIB (an curent) 4 862 600 - PIB in anul anterior 4 584 100 - cheltuielile bugetului public national in anul anterior 2 013 000 - numar locuitori in anul curent 36 mil loc - numar locuitori in anul anterior 33,8 mil loc Sa se calculeze: 1) ponderea cheltuielilor bugetului public national in PIB; 2) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetului public national ce revin in medie pe un locuitor, in anul curent fata de anul anterior; 3) coeficientul de devansare a cresterii cheltuielilor bugetului public national fata de cresterea PIB. a. 53,55%; -598,15 lei/loc; 0,832 b. 46,55%; 3322,96 lei/loc; 1,060 c. 43,24%; 3786,8 lei/loc; 1,136 d. 47,87%; -960,75 lei/loc; 1,478 e. 49,98%; 1125,26 lei/loc; 1,018 ANS: B

36. Care din urmatoarele conditii apartin principiilor de echitate fiscala: 1) stabilirea minimului neimpozabil; 2) stabilirea sarcinii fiscale in functie de puterea contributiva a fiecarui platitor; 3) cheltuielile administratiei fiscale in legatura cu stabilitatea materiei impozabile, calcularea si perceperea impozitelor sa fie cat mai reduse; 4) impunerea sa fie generala, adica sa cuprinda toate categoriile sociale care realizeaza venituri sau care poseda un anumit gen de avere (cu exceptia celor care obtin venituri sub minimul neimpozabil). a. b. c. d. 1+4 1+2+4 2+3 1+3+5

ANS: B 37. Unul dintre enunturile de mai jos nu se numara printre criteriile de clasificare a impozitelor. Care este acela? a. elementele impozitului b. frecventa ncasarii c. trasaturi de forma si fond d. cota aplicata e. scopul urmarit ANS: A 38. Se dau urmatoarele date ipotetice referitoare la bugetul de stat al Romaniei: INDICATORI ANUL 2007 Impozitul pe profit 11 500 Impozitul pe salarii 4 950 Impozit pe venit 25 300 Accize 13 500 Venituri din capital 1 300 TVA 8 750 Taxe vamale 11 560 chirii 3 320 PIB 575 600 -mld umANUL 2008 25 360 6 000 31 560 15 240 1 460 9 850 12 450 4 650 698 750

Calculati : A) modificarea relativa a veniturilor fiscale B) ponderea veniturilor din chirii in venituri curente in anul 2008; C) elasticitatea veniturilor fiscale in raport cu PIB. a. 1.33 b. 3.33 c. 1.37 d.0.53 4,42%; 1,54 4,72%; 1,54 5,4%; 1,54 2,42%; 1,54

ANS: A 39. Repudierea actiunilor unui credit public reprezinta: a. refuzul de restituire a unui credit public, chiar daca statul in cauza nu se afla in incapacitate de plata; b. preschimbarea inscrisurilor unui imprumut public mai vechi, cu inscrisuri ale unui nou imprumut cu o dobanda mai redusa; c. nici una dintre cele 4 afirmatii nu este adevarata. d. o modalitate uzuala de plasare a creditului public pe piata de capital; e. preschimbarea inscrisurilor corespunzatoare imprumuturilor exigibile imediat, cu inscrisuri ale unor imprumuturi pe termene mijlocii, lungi sau fara termen de rambursare; ANS: A 40. Care dintre criteriile de mai jos nu se utilizeaza la clasificarea cheltuielilor publice: a. criteriul economic b. criteriul rolului cheltuielilor in viata economica c. criteriul financiar d. criteriul fiscal e. criteriul administrativ ANS:D 41. Daca veniturile bugetului de stat atingeau in anul 2008 suma de 895 670 mld um, veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat erau 234 654 mld um, veniturile bugetelor societatilor de asigurari 2 435 670 mld um, veniturile bugetelor locale erau 613 000 mld um si veniturile Fondului pentru ajutor de somaj 498 500 mld um, atunci veniturile bugetului pub lic national erau: a. b. c. d. e. 3565994 mld um 4178994 mld um 1743324 mld um 4677494 mld um 3721392 mld um

ANS: C 42. Pe baza urmatoarelor date: - cheltuieli pentru ordine publica si siguranta nationala39 550 mld um - cheltuieli pentru invatamant..43 690 mld um - cheltuieli pentru sanatate..38 480 mld um - cheltuieli pentru transport si comunicatii.36 420 mld um - cheltuieli pentru protectie sociala...128 360 mld um - cheltuieli pentru aparare....55 670 mld um - cheltuieli pentru agricultura...25 990 mld um - cheltuieli pentru industrie....9 590 mld um - cheltuieli pentru dobanzi la datoria publica....15 880 mld um

- alte cheltuieli bugetare.....41 500 mld um - PIB in perioada curenta......1 081 470 mld um - cheltuieli bugetare totale din anul anterior.......429 810 mld um - PIB n perioada anterioara.....995 830 mld um - cheltuieli economice n perioada anterioara..87 130 mld um Sa se calculeze: A) ponderea cheltuielilor cu protectia sociala in cadrul cheltuielilor social-culturale. B) modificarea relativa a cheltuielilor economice in perioada curenta fata de perioada anterioara C) elasticitatea cheltuielilor bugetare totale in raport cu PIB. a. b. c. d. e. A: 67,79%; B: 1,94; C: 1,402 A: 52,69%; B: 1,28; C: 0,873 A: 60,97%; B: 0,83; C: 0,144 A: 45,76%; B: 1,87; C: 0,904 A: 60,47%; B: 0,28; C: 1,493

ANS: C 43. Bunastarea generala se maximizeaza daca serviciile publice sunt realizate la nivelul administrativ cel mai apropiat de cetatean. Enuntul corespunde: a. definitiei parteneriatului public-privat b. nici unuia dintre enunturile de mai sus c. principiului echivalentei fiscale d. principiului repartizarii functiilor publice e. teoremei descentralizarii optime ANS: E 44. Reprezinta un ansamblu de masuri prin care are loc divizarea luarii deciziilor economice si financiare intre manageri aflati la niveluri administrative diferite, in scopul asigurarii dezvoltarii economico-sociale a tuturor regiunilor, printr-o buna repartizare a resurselor financiare, materiale si de forta de munca. Enuntul este definitia unuia dintre enunturile de mai jos. Care este raspunsul corect? a. dezvoltarea economica locala b. descentralizarea colectivitatilor locale c. tutela d. parteneriatul public-privat e. autonomia limitata ANS: B 45. In anul 2006 cheltuielile publice erau 37300 mld um iar PIB-ul avea o valoare de 203500 mld um. In conditiile in care, in anul 2007, are loc o crestere a cheltuielilor publice cu 15% si o crestere a PIB cu 25%, coeficientul de devansare a cresterii PIB de catre cresterea cheltuielilor publice (k) are valoarea:

a. b. c. d. e.

5,506 1,121 0,920 0,189 4,743

ANS: C 46. Pe baza urmatoarelor date: Indicatori mld um - cheltuieli de personal (an curent) 180 710 - cheltuieli materiale si servicii (an curent) 210 370 - cheltuieli de capital (an curent) 89 410 - subventii (an curent) 84 860 - transferuri (an curent) 152 470 - dobanzi la datoria publica (an curent) 4 800 - PIB (an curent) 1 138 500 - cheltuieli bugetare totale in anul anterior 708 500 - PIB (an anterior) 1 010 870 Sa se calculeze: A) ponderea cheltuielilor de personal in cadrul cheltuielilor curente (in anul curent); B) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetare totale in anul curent fata de anul anterior; C) coeficientul de devansare a cresterii cheltuielilor bugetare totale fata de cresterea PIB. a. b. c. d. e. 28,54%; 14120 mld um; 0,906 24,67%; 15948 mld um; 1,572 21,34%; 16835 mld um; 0,953 27,01%; 13180 mld um; 0,913 32,64%; 12572 mld um; 0,849

ANS: A 47. Conversiunea poate fi: 1) conversiunea fortata 2) conversiunea facultativa 3) conversiunea anticipata a. (1,3) b. (2,3) c. (1,2) d. (1,2,3) e. 2 ANS: D 48. Conform criteriului provenientei resursele financiare publice interne constau in: 1) impozite 2) taxe 3) contributii 4) ajutoare nerambursabile primite de la organisme internationale 5) venituri nefiscale a. (1,2,3,4) b. (1,3,4,5) c. (1,2,3,5)

d. (2,3,4,5) e. (1,2,5) ANS: C 49. Ponderea impozitelor indirecte in total venituri publice reprezinta un indicator de: a. nivel b. structura c. dinamica d. regresie e. conjunctura ANS: B 50. Dintre urmatoarele enunturi, selectati modalitatile de plasare a creditului public. 1) subscriere publica 2) prin intermediul unor consortii bancare 3) amortizarea creditului public 4) repudierea obligatiilor financiare legate de creditul public 5) vanzare la Bursa de Valori a. b. c. d. e. 1+3+4 2+3+5 2+3+4 1+2+5 1+4+5

ANS: D 51. Dintre urmatoarele enunturi selectati-l pe cel care se refera la resursele financiare publice extraordinare: a. se impart in: prelevari cu caracter obligatoriu, resurse de trezorerie, imprumuturi publice b. se impart in: prelevari cu caracter obligatoriu, resurse de trezorerie, imprumuturi publice, emisiunea baneasca fara acoperire c. sunt cele la care statul apeleaza in mod curent, si cuprind: imprumuturi publice interne si externe, ajutoarele si donatiile din stainatate, emisiunea baneasca fara acoperire d. sunt cele la care statul apeleaza in situatii deosebite cand resursele curente sunt insuficiente pentru acoperirea integrala a cheltuielilor publice e. sunt cele la care statul apeleaza in mod curent, in conditii considerate normale si care se incaseaza la buget cu o anumita regularitete ANS: D 52. Printre indicatorii de analiza a dinamicii veniturilor publice nu se numara: a. ponderea fiecarei categorii de venituri publice in total b. modificarea ponderii veniturilor publice in produsul intern brut c. modificarea volumului mediu al veniturilor publice ce revin pe un locuitor d. coeficientul de corelare dintre veniturile publice si produsul intern brut e. elasticitatea veniturilor publice in raport cu produsul intern brut.

ANS: A 53. Care dintre urmatoarele enunturi se clasifica, din punctul de vedere al dreptului administrativ, in: autonomie limitata, autonomie completa si tutela? a. tipurile de dezvoltare economica locala b. principalele tipuri de organizare locala c. modalitatile de finantare a dezvoltarii economice locale d. tipurile de regiuni e. obiectivele dezvoltarii economice locale ANS: B 54. Care dintre urmatoarele enunturi nu corespunde principiilor teoremei descentralizarii? a. echivalenta fiscala b. neafectarea veniturilor bugetare c. repartizarea functiilor publice ntre administratia centrala si cele locale trebuie sa tina seama de diversitatea beneficiilor sociale si aria diferita a acestora d. autoritatea administratiei locale de a decide discretionar asupra unei functii publice lasata n competenta sa e. subsidiaritatea ANS: B 55. Care dintre combinatiile de mai jos desemneaza indicatorii ce caracterizeaza structura cheltuielilor publice a. volumul real al cheltuielilor publice ; volumul nominal al cheltuielilor publice ; b. elasticitatea cheltuielilor publice fata de PIB ;cheltuielile publice ce revin in medie pe un locuitor c. ponderea cheltuielilor publice in PIB ; modificarea absoluta a cheltuielilor publice d. ponderea cheltuielilor de personal in total cheltuieli publice; modificarea relativa a ponderii cheltuielilor publice in PIB e. ponderea cheltuielilor de personal in total cheltuieli publice ; ponderea cheltuielilor sociale in toatal cheltuieli publice ; ANS: E 56. Pe baza urmatoarelor date: - cheltuielile bugetului central.. .. 895 350 mld um - cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat.....245 700 mld um - cheltuielile bugetelor locale.......175 450 mld um - transferuri intre bugetul central si bugetele locale22 900 mld um - PIB in anul curent........2 205 500 mld um - PIB in anul anterior......2 193 660 mld um - cheltuielile bugetului public national in anul anterior... 1 169 600 mld um - numar locuitori in anul curent.........38 mil loc - numar locuitori in anul anterior.......37,2 mil loc Sa se calculeze: A) ponderea cheltuielilor bugetului public national in PIB, pentru anul curent. B) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetului public national ce revin in medie pe un locuitor,

in anul curent fata de anul anterior. C) coeficientul de devansare a cheltuielilor bugetului public national fata de PIB. a. b. c. d. A: 55,76%; B: 3,957 mil um/ loc; C: 0,0859 A: 58,65%; B: 2,601 mil um/ loc; C: 1,100 A: 49,84% B: 1,937 mil um/ loc; C: 1,259 A: 45,76%; B: 1,872 mil um/ loc; C: 0,904

ANS: B 57. Selectati dintre urmatoarele enunturi factorii care influenteaza marimea presiunii fiscale. 1) necesitatile publice stabilite de politica guvernamentala prin nivelul cheltuielilor publice 2) nivelul de dezvoltare a economiei 3) marimea datoriei publice 4) riscul de inflatie prin fiscalitate 5) scaderea efortului productiv 6) eficienta cu care se utilizeaza cheltuielile publice finantate prin impozite 7) gradul de adeziune a populatiei la politica guvernului si de consimtire la plata impozitelor a. 1+3+4+5+7 b. 1+2+3+6+7 c. 2+3+4+6+7 d. 2+3+4+5+6 e. 1+4+5+6+7 ANS: B 58. Care dintre enunturile urmatoare nu se numara printre efectele in plan economic si social ale deficitului bugetar? a. intra n competitie cu creditul particular (fenomenul de evictiune) si se opune investitiilor private, ncetinind ritmul cresterii economice b. repudierea creditului public c. cresterea datoriei publice si implicit a serviciului acesteia d. distribuirea ntre generatii a beneficiilor si costurilor acestuia e. cresterea ratei dobanzii pe piata, prin sporirea cererii de credite publice necesare acoperirii deficitului ANS: B 59. Care dintre urmatoarele enunturi nu corespunde conditiilor de obtinere a unui randament ridicat al impozitelor? a. sa nu existe posibilitati de sustragere a materiei impozabile de la impozitare b. sa poata fi adaptat in permanenta la necesitatea de procurare a veniturilor statului c. nici unul dintre cele 4 enunturi d. impozitul sa aiba caracter universal, adica sa fie platit de toate persoanele fizice si juridice care obtin venituri din aceeasi sursa, detin acelasi gen de averi sau procura aceleasi grupe de produse; e. cheltuielile administratiei fiscale in legatura cu stabilirea materiei impozabile, calcularea si perceperea impozitelor sa fie cat mai reduse

ANS: B 60. Dintre urmatoarele enunturi, selectati efectele cresterii presiunii fiscale peste nivelul optim. 1) necesitatile publice stabilite de politica guvernamentala prin nivelul cheltuielilor publice 2) nivelul de dezvoltare a economiei 3) marimea datoriei publice 4) riscul de inflatie prin fiscalitate 5) scaderea efortului productiv 6) eficienta cu care se utilizeaza cheltuielile publice finantate prin impozite 7) gradul de adeziune a populatiei la politica guvernului si de consimtire la plata impozitelor 8) frauda si evaziunea fiscala 9) reducerea competitivitatii pe plan international a. b. c. d. e. 1+3+4+8 2+3+6+7 2+4+6+7 2+3+5+6 4+5+8+9

ANS: E 61. Conform afirmatiilor carei perioade din evolutia finantelor publice, extinderea interventiilor economice si sociale ale statului conduce la excese de cheltuieli publice si prelevari obligatorii, avand efecte negative asupra economisirii si investitiei, reprezentand o frana a activitatii economice: a. economia de oferta; b. statul providenta; c. scoala optiunilor colective d. statul jandarm; e. monetarismul; ANS: A 62. Printre dezavantajele impozitelor directe se numara: a. recurgerea, in mod precumpanitor, la acest tip de impozite determina conducerile statelor sa devina nepopulare; b. sunt mai permisive n ceea ce priveste practicarea evaziunii fiscale; c. nu sunt agreabile platitorilor; d. toate enunturile enumerate; e. nici unul dintre enunturile enumerate ANS: D 63. Daca veniturile fiscale in anul 2008 au valoarea de 254 800 mld um, iar veniturile fiscale in anul 2007 sunt 245 674 mld um, care va fi valoarea modificarii relative a veniturilor fiscale in 2008 fata de 2007? a. 5962 mld um b. 1,037 mld um

c. 0,964 mld um d. 3,209 mld um e. 9126 mld um ANS: B 64. Dinamica resurselor financiare publice exprima: a. greutatea specifica a categoriei de venituri publice in totalul veniturilor publice b. toate enunturile sunt adevarate c. nici unul dintre enunturi nu este adevarat d. nivelul resurselor financiare publice totale ai al diferitelor categorii de venituri e. modificarile care intervin in cuantumul si structura acestora de la o perioada de timp la alta ANS: E 65. Caracterul de buget consolidat decurge din: a. tehnica ntocmirii lui, adica eliminarea transferurilor dintre diferitele verigi bugetare; b. nici unul dintre cele 4 raspunsuri nu este adevarat c. posibilitatea de a oferi informatii reale asupra venituilor si cheltuielilor publice dintr-o anumita perioada; d. functia de redistribuire a bugetului; e. faptul ca nsumeaza totalitatea veniturilor si cheltuielilor bugetelor componente; ANS: A 66. Constituirea si dirijarea fondurilor financiare publice: a. se realizeaza prin intermediul agentilor economici; b. reprezinta un proces unitar si nentrerupt; c. se realizeaza prin intermediul societatilor de asigurari; d. reprezinta un proces supraunitar si nentrerupt; e. au ca scop corectarea integrala a inegalitatilor dintre diverse categorii si grupuri sociale. ANS: B 67. Daca rata fiscalitatii este de 45%, veniturile fiscale au valoarea de 5675 mld um, atunci PIBul atinge suma de : a. 1561 mld um b. 14311 mld um c. 14621 mld um d. 12611 mld um ANS: D 68. Care dintre urmatoarele enunturi corespund argumentelor care sustin ca descentralizarea conduce la realizarea dezvoltarii economice locale? 1) favorizeaza o mai buna organizare si adaptare a serviciilor publice la nevoile utilizatorilor

(colectivitatilor locale); 2) favorizeaza combaterea fraudei si evaziunii fiscale; 3) ofera posibilitatea introducerii tehnicii moderne de calcul; 4) ofera decidentilor modalitati de comunicare mult mai accesibile; 5) tine cont de diversitatea situatiilor, concomitent cu luarea in considerare a riscului de accentuare a inegalitatilor dintre diferite zone ale tarii si cu mentinerea viziunii de ansamblu asupra teritoriului national. a. b. c. d. e. 1+2+3 1+4+5 2+3+4 3+4+5 2+4+5

ANS: B 69. Se dau urmatoarele date ipotetice referitoare la bugetul de stat al Romaniei: -mld umINDICATORI ANUL 2007 ANUL 2008 Impozitul pe profit 11 500 25 360 Impozitul pe salarii 4 950 6 000 Impozit pe venit 25 300 31 560 Accize 13 500 15 240 Venituri din capital 1 300 1 460 TVA 8 750 9 850 Taxe vamale 11 560 12 450 chirii 3 320 4 650 PIB 575 600 698 750 Calculati: A) modificarea relativa a veniturilor publice totale in anul 2008 fata de anul 2007; B) ponderea veniturilor din capital in venituri publice totale in anul 2008; C) elasticitatea impozitelor indirecte fata de PIB. a. 1,225 2,37 0,516 b. 1,329 1,37 0,516 c. 1,324 0,34 0,516 d. 1,329 1,39 0,516 ANS: B 70. Se dau urmatoarele date ipotetice referitoare la bugetul de stat al Romaniei: -mld umINDICATORI ANUL 2007 ANUL 2008 Impozitul pe profit 11 500 25 360 Impozitul pe salarii 4 950 6 000 Impozit pe venit 25 300 31 560 Accize 11 560 12 450 Venituri din capital 1 300 1 460 TVA 13 500 15 240 Taxe vamale 8 750 9850 chirii 3 320 4 650 PIB 175 600 298 750

Calculati: A) modificarea relativa a impozitelor indirecte B) modificarea absoluta a ratei presuiunii fiscale ; C) coeficientul de corelare a veniturilor fiscale . a. 1,225 2,37 0,51 b. 1,11 -9,4 0,78 c. 1,324 0,34 0,51 d. 1,329 1,39 0,51 ANS: B 71. Pe baza urmatoarelor date: - mil um - cheltuielile bugetului central (an curent) 696 215 - cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat (an curent) 246 100 - cheltuielile bugetelor locale (an curent) 163 410 - transferuri intre bugetul central si bugetele locale (an curent) 19 300 - PIB (an curent) 2 618 260 - PIB in anul anterior 2 498 000 - cheltuielile bugetului public national in anul anterior 912 580 - numar locuitori in anul curent 24 mil loc - numar locuitori in anul anterior 22 mil loc Sa se calculeze: A) ponderea cheltuielilor bugetului public national in PIB; B) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetului public national ce revin in medie pe un locuitor, in anul curent fata dea anul anterior; C) coeficientul de devansare a cresterii cheltuielilor bugetului public national fata de cresterea PIB. a. b. c. d. e. 53,55%; B)-598,15 lei/loc C) 0,832 67,14%; B) 9600,47 lei/loc C) 1,808 41,49%; B) 3786,80 lei/loc; C)1.136 47,87%; B) -760,75 lei/loc; C) 1,478 56,38%; b) 1186,83 lei/loc; C) 0.997

ANS: C 72. In practica, in cazul plasarii imprumutului prin consortii (sau sindicate) bancare, acestea, la cererea organelor competente, se angajeaza sa efectueze operatiunile legate de lansarea si rambursarea imprumutului. Care sunt procedurile utilizate pentru plasarea imprumutului public? 1) preluarea in comision a obligatiunilor imprumutului 2) vanzarea la Bursa 3)cumpararea efectiva de catre sindicatul bancar a tuturor inscrisurilor reprezentand imprumutul 4) modificarea nivelului dobinzii a. (1,2) b. (1,3) c. (2,3) d. (1,4) e. (3,4)

ANS: B 73. Veniturile publice totale in 2008 aveau valoarea de 465 300 mld um, modificarea absoluta a acestora a fost de 234 900 mld um. Ce valoare au avut veniturile publice in anul 2007? a. b. c. d. e. 230400 mld um 700200 mld um -230400 mld um -700400 mld um 350400 mld um A

ANS:

74. Care dintre combinatile de mai jos desemneaza indicatorii ce caracterizeaza dinamica cheltuielilor publice: a. cheltuielile publice ce revin in medie pe un locuitor; modificarea relativa a cheltuielilor publice; b. volumul cheltuielilor publice; elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu PIB c. volumul real al cheltuielilor publice; volumul nominal al cheltuiellilor publice d. modificarea absoluta a cheltuielilor publice ; modificarea ponderii cheltuielilor in PIB e. volumul cheltuielilor publice; elasticitatea cheltuielilor publice; ANS: D

75. Clasificarea impozitelor dupa trasaturi de forma si fond le imparte in: 1) impozite directe 2) impozite indirecte 3 impozite reale 4) impozite pe venit 5) impozite pe avere a. (1,2) b. (1,3) c. (4,5) d. (3,5) e. (1,2,3) ANS: A 76. Care dintre urmatoarele enunturi reprezinta un suport pentru autonomia administrativa a autoritatilor locale si depinde de aspecte cum sunt: independenta deplina sau partiala in formarea veniturilor; asigurarea echilibrului bugetar si respectiv, gestionarea excedentului sau deficitului bugetar anual; competenta atribuita pentru contractarea si gestionarea imprumuturilor publice; competenta organelor locale de a introduce impozite si taxe locale? a. autonoma completa b. autonomia limitata c. cadrul european d. autonomia financiara e. Camerele de Comert si Industrie ANS: D

77. Care din criteriile de mai jos nu se utilizeza la clasificarea cheltuielilor publice: a. criteriul fiscal b. criteriul administrativ c. criteriul financiar d. criteriul rolului cheltuielilor in viata economica e. criteriul economic ANS: A 78. In cadrul bugetului general consolidat se intalnesc : 1) bugetul de stat; 2) bugetul societatilor de brokeraj; 3) bugetele locale; 4) bugetele agentilor economici; 5) bugetul asigurarilor sociale de stat Alegeti varianta corecta: a. (1,2,3) b. (3,4,5) c. (1,4,5) d. (1,3,5) e. (2,3,5) ANS: D 79. Necesitatea unor cheltuieli ale administratiei fiscale reduse in legatura cu stabilirea materiei impozabile, cu perceperea si calcularea impozitelor, reprezinta o conditie de realizare a: a. principiului de politica economica b. respectarii principiului comoditatii c. respectarii principiului certitudinii incasarii impozitului d. respectarii echitatii fiscale e. obtinerii unui randament fiscal ridicat ANS: E 80. Pe baza urmatoarelor date: - cheltuieli de personal..........35 870 mld um - cheltuieli materiale si servicii..........41 690 mld um - cheltuieli de capital..........18 750 mld um - subventii...............19 875 mld um - transferuri.............31 650 mld um - PIB...............239 680 mld um - cheltuieli bugetare totale in perioada anterioara.........146 890 mld um - PIB n perioada anterioara............238 640 mld um Sa se calculeze: A) ponderea cheltuielilor de personal in grupa de cheltuieli bugetare din care fac parte B) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetare totale in perioada curenta fata de perioada anterioara C) coeficientul de devansare a cresterii cheltuielilor bugetare fata de cresterea PIB a. 27,79%; B) 945 mld um; C) 1,002 b. 22,69%; B) 228 mld um; C) 0,873 c. 32,48% B) 1495 mld um; C) 1,295 d. 45,76% B) 1,872 mil um; C) 0,904

e.

60,47%; B) 2,285 mil um; C) 1,493

ANS: A 81. Prin Tratatul de la Maastricht se prevedea ca o cerinta esentiala pentru buna functionare a Uniunii, limitarea deficitelor publice la maxim ______________________. a. 2% din PIB b. 4% din PIB c. 5% din PIB d. 3% din PIB e. Maximum posibil ANS: D 82. Faptul ca dinamica impozitului o devanseaza pe cea a materiei impozabile, reprezinta o caracteristica a impozitelor ________________________: a. b. c. d. e. in suma fixa in cote proportionale in cote progressive a tuturor celor 3 tipuri de impozite A nici unuia dintre cele 3 tipuri de impozite

ANS: C 83. Care dintre principiile teoremei descentralizarii prevede ca transferarea functiilor de la administratia centrala la cea locala trebuie sa se realizeze concomitent cu asigurarea unui nivel corespunzator al veniturilor, asupra carora autoritatea publica trebuie sa aiba n mare masura controlul? a. subsidiaritatea b. echivalenta fiscala c. repartizarea functiilor publice d. autoritatea de a decide discretionar privitor la functiile publice lasate n competenta sa e. nici unul dintre principiile enuntate ANS: B 84. Modificarea absoluta nominala a cheltuielilor publice se calculeaza conform relatiei: a. b. Cpn (1 - 0) = Cpn 1 C pn 2 c. Cpn (1 - 0) = Cpn 1 / Cpn 0 d. Cpr (1 - 0) = Cpr 1 C pr 0 e. Cpr (1 - 0) = Cpr 1 / Cpr 0 ANS: A 85. Limitele presiuniii fiscale sunt de natura: 1) psihologica; 2) politica; 3) economica; 4) juridica;
The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again.

5) financiara. a. (1,2,3) b. (1,2,5) c. (1,3,5) d. (2,3,4) e. (3,4,5) ANS: A 86. Care dintre urmatoarele enunturi nu se numara printre factorii care influenteaza marimea presiunii fiscale? a. gradul de adeziune a populatiei la politica guvernului si de consimtire la plata impozitelor b. nici unul dintre cele 4 enunturi c. nivelul de dezvoltare a economiei d. eficienta cu care se utilizeaza cheltuielile publice finantate prin impozite e. riscul de inflatie prin fiscalitate ANS: E 87. Imprumuturile de stat determina operatiuni n legatura cu: a. plasarea acestora pe piata b. nici una dintre cele 3 operatiuni c. modificarea ratei dobanzii si/sau a termenului de rambursare d. toate cele 3 operatiuni e. amortizarea creditului public ANS: D 88. Dintre urmatoarele enunturi selectati-l pe cel care se refera la resursele financiare publice ordinare a. sunt cele la care statul apeleaza in mod curent, in situatii deosebite b. sunt cele la care statul apeleaza in mod curent, in conditii considerate normale si care se incaseaza la buget cu o anumita regularitate c. se impart in: prelevari cu caracter obligatoriu, resurse de trezorerie, imprumuturi publice d. sunt cele la care statul apeleaza in mod curent, si cuprind: imprumuturi publice interne si externe, ajutoarele si donatiile din stainatate, emisiunea baneasca fara acoperire e. se impart in: prelevari cu caracter obligatoriu, resurse de trezorerie, imprumuturi publice, emisiunea baneasca fara acoperire ANS: B 89. Cu ajutorul ponderilor fiecarei grupe de venit public in total si n special a ponderilor fiecarui venit fiscal in total venituri fiscale, se poate interpreta: a. politica privind cheltuielile publice b. nici una dintre cele 4 politici c. politica fiscala a statului

d. politica monetara a statului e. evolutia veniturilor fiscale in raport cu produsul intern brut ANS: C 90. Nu reprezinta un indicator al nivelului cheltuielilor publice: a. volumul nominal al cheltuielilor publice; b. volumul real al cheltuielilor publice; c. cheltuielile publice totale pe un locuitor; d. ponderea cheltuielilor publice in PIB; e. modificarea absoluta a cheltuielilor publice ANS: E 91. Cheltuielile publice: 1) marimea lor depinde de inclinatia individuala spre consum a membrilor societatii; 2) urmaresc satisfacerea unor preferinte colective; 3) sunt efectuate direct de beneficiarul bunurilor si servicilor care cunoaste pretul platit; 4) se materializeaza in plati efectuate de stat pentru indeplinirea diferitelor obiective ale politicii sale; 5) sunt efectuate de un intermediar statul Alegeti varianta corecta: a. 2+4+5 b. 1+3+5 c. 1+2+3 d. 2+4+5 e. 3+4+5 ANS: D 92. Pe baza urmatoarelor date: -mld um- (date ipotetice) Impozit pe profit 327 880 Accize 198 640 Impozit pe venit global 578 380 TVA 452 890 Venituri din capital 68 830 Taxe vamale 168 490 Venituri nefiscale 93 470 Alte impozite directe 86 990 Alte impozite indirecte 111 450 PIB in perioada curenta 5 128 750 Venituri din capital in perioada anterioara 35 500 Venituri publice totale in perioada anterioara 2 028 840 PIB in perioada anterioara 4 870 500 Impozite indirecte in perioada

anterioara 875 340 Calculati: 1) ponderea impozitelor directe in cadrul veniturilor fiscale; 2) cuantumul impozitelor indirecte in perioada curenta; 3) modificarea absoluta a impozitelor indirecte din perioada curenta fata de perioada anterioara. a. b. c. d. A : 51,60%; B: 931470; C:56130 mld um A :27,79%; B: 820020; C : -55320 mld um A : 42,69%; B :762980; C: -112360 mld um A : 45,76%; B: 931470; C :-56130 mld um

ANS: A 93. Pentru a raspunde principiilor de politica financiara, impozitele trebuie sa aiba anumite caracteristici. Care este aspectul care vizeaza mentinerea unui randament fiscal constant de-a lungul intregului ciclu economic, astfel ca un impozit sa nu inregistreze fluctuatii importante odata cu sporirea sau reducerea volumului activitatii (productie, comert) sau al veniturilor din perioadele de avant sau criza economica? a. elasticitatea b. randamentul fiscal ridicat c. utilizarea impozitului ca instrument de politica economica d. stabilitatea e. echitatea fiscala ANS: D 94. Noile abordari liberale privind finantele publice includ: 1) economia de oferta; 2) doctrina interventionista; 3) doctrina referitoare la statul-jandarm; 4) scoala optiunilor colective; 5) scoala libertariana; 6) monetarismul. a. 1+2+3+4 b. 2+4+5+6 c. 1+4+5+6 d. 1+2+5+6 e. 2+3+4+5 ANS: C 95. Pe baza urmatoarelor date: - mld um Indicatori \anii 2003 2005 - cheltuieli de personal 42 100 43 700 - cheltuieli de capital 9 800 10 500 - subventii 21 400 23 900 - transferuri 8 400 6 800 - cheltuieli materiale si servicii 37 300 39 600 - PIB 203 700 211 300 Sa se calculeze:

1) modificarea absoluta nominala a cheltuielilor curente in anul 2005 fata de 2003; 2) ponderea cheltuielilor de capital in total cheltuieli publice in anul 2005; 3) elasticitatea cheltuielilor publice totale in raport cu PIB. a. 1) 4200 mld um; 2) 7,34%; 3) 0,778 b. 1) 2900 mld um; 2) 6,38%; 3) 1,957 c. 1) 9480 mld um; 2) 8,17%; 3) 0.913 d. 1) 4800 mld um; 2) 8,43%; 3) 1,239 e. 1) 6780 mld um; 2) 5,89%; 3) 1,489 ANS: D 96. Se dau urmatoarele date ipotetice referitoare la bugetul de stat al Romaniei : -mld umImpozite directe (an curent) 525330 Accize (an curent) 95200 TVA (an curent) 117850 Alte impozite indirecte (an curent) 725200 Venituri nefiscale (an curent) 185730 Venituri fiscale (an anterior) 1110490 Venituri curente (an anterior) 1475200 PIB (an curent) 4970200 PIB (an anterior) 4750600 Sa se calculeze : 1) modificarea absoluta a ratei fiscalitatii in anul curent fata de anul anterior ; 2) modificarea absoluta nominala a veniturilor curente (in anul curent) fata de veniturile curente ale peroadei anterioare ; 3) ponderea impozitelor indirecte ale anului curent in PIB-ul aceluiasi an a. 16,25%; -11620 mld um; 14,60% b. 6,07%; 174110 mld um; 18,88% c. 8,90%; 225770 mld um; 18,90% d. 11,21%; 257407 mld um; 29,45% e. 5,24%; 194325 mld um; 23,38 ANS: B 97. Definitia impozitului precizeaza ca: 1) este datorat de stat persoanelor fizice si juridice; 2) plata sa este obligatorie pentru toate persoanele fizice si juridice; 3) are caracter definitiv; 4) nu presupune o contraprestatie directa si imediata; 5) este rambursabil; a. 1+2+3 b. 1+3+5 c. 1+4+5 d. 2+3+4 e. 3+4+5 ANS: D 98. Care dintre combinatiile de mai jos desemneaza indicatorii ce caracterizeaza nivelul cheltuielilor publice:

a. modificarea ponderii cheltuielilor publice in PIB; modificarea relativa a cheltuielilor publice; b. ponderea cheltuielior publice in PIB ; elasticitatea cheltuielilor publice; c. toate enunturile enumerate d. cheltuielile publice ce revin in medie pe un locuitor; modificarea relativa a cheltuielilor publice; e. volumul cheltuielilor publice ; ponderea cheltuielilor publice in PIB ANS: E 99. Care dintre combinatiile de mai jos nu desemneaza indicatorii ce caracterizeaza nivelul veniturilor publice: a. ponderea veniturilor publice in PIB ; elasticitatea veniturilor publice in raport cu PIB ; b. volumul veniturilor publice in expresie reala ; volumul veniturilor publice in expresie nominala ; c. volumul veniturilor publice; ponderea veniturilor publice in PIB; d. ponderea veniturilor publice in PIB ; veniturile publice medii pe un locuitor. e. veniturile publice medii pe un locuitor; volumul veniturilor publice in expresie nominala ANS: A 100. Pe baza urmatoarelor date: - mld um Indicatori \anii 2003 2005 - cheltuieli de personal 325 850 386 400 - cheltuieli de capital 132 450 115 870 - subventii 235 750 263 480 - transferuri 76 300 71 800 - cheltuieli materiale si servicii 185 900 248 800 - PIB 1 750 870 1 895 480 Sa se calculeze: 1) modificarea relativa a cheltuielilor curente in anul 2005 fata de 2003; 2) ponderea cheltuielilor materiale si servicii in cadrul cheltuielilor curente in anul 2005; 3) coeficientul de devansare a cheltuielilor publice totale in raport cu PIB. a. 1.17; 25,64; 1,050 b. 1,3; 12,9; 33 c. 2,9; 25; 1,7 d. 1,648; 21,1; 19 ANS: A 101. Prin ce se caracterizeaza bunurile publice? a. toate cele 4 enunturi caracterizeaza bunurile publice. b. consum indivizibil si concurential in detrimentul altor indivizi; c. consum indivizibil si concurential, presupunnd o plata; d. consum indivizibil, neconcurenial, fara s presupuna o plata; e. accesul este conditionat de plata unui tarif sau taxa; ANS: D 102. Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu produsul intern brut este falsa ?

a. masoara amploarea reactiei cheltuielilor publice la modificarea produsului intern brut b. poate lua valorile: e<1; e=1; e>1 c. poate lua doar valorile: e<1 si e>1 d. in formula sa de calculul intra modificarea produsului intern brut in perioada curenta (1) fata de perioada de baza (0) e. in formula sa de calculul intra modificarea cheltuielilor publice in perioada curenta (1) fata de perioada de baza (0) ANS: C 103. Curentul de gandire reprezentat de Scoala libertariana era caracterizat prin: a. existenta unui stat minimal; b. era considerata ramura cea mai radicala a liberalismului; c. se pronunta pentru reducerea cheltuieilor publice, considerand ca trebuie incurajata mai degraba oferta si nu cererea; d. toate afirmatiile enuntate; e. nici una dintre afirmatii ANS: D 104. Se dau urmatoarele date ipotetice referitoare la bugetul de stat al Romaniei pt anul 2007 (date ipotetice) : -mld umImpozitul pe profit 2536 Impozitul pe salarii 600 Impozitul pe venit 3156 Accize 1524 Venituri din capital 146 TVA 985 Taxe vamale 1245 Venituri nefiscale 2175 PIB 69875 Calculati : A) cuantumul veniturilor curente aferente anului 2007 ; B) ponderea impozitelor indirecte in total venituri publice ; C) ponderea veniturilor nefiscale in PIB. a. A : 9207 mld lei ; B: 19,00 % ; C: 3,11% b. A : 9112 mld lei ; B: 17,80% ; C: 3,11 % c. A: 11236 mld lei ; B: 25,59 % ; C: 3,11 % d. A: 10046 mld lei ; B: 43,60 % ; C: 3,11 % e. A: 12221 mld lei ; B: 30,35 % ; C: 3,11 % ANS: E 105. Finantele publice : 1) reprezinta un transfer de valoare cu caracter de putere de cumpararae; 2) servesc realizarii de profituri de catre agentii economici; 3) sunt asociate cu resursele, cheltuielile, imprumuturile, datoriile statului si ale altor institutii de drept public; 4) reprezinta relatii social economice in forma baneasca;

5) reprezinta transfer de valoare efectuat intr-un singur sens: de la stat catre persoane fizice sau juridice. a. 3+4 b. 1+2+4+5 c. 5 d. 1+3+4 e. 3+5 ANS: D