Şcoala Gimnazială Nr.

10 Bacău

Numele şi prenumele

Data

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Limba şi literatura română
1. Se dă textul: ►„Într-o zi de vacanţă, colegii mei au organizat un concurs de biciclete şi eu nu aveam bicicletă. ►Unchiul meu a auzit că eu nu am bicicletă. Nu au trecut nici două zile şi mă gândeam cu părere de rău că nu voi putea participa la concurs. Unchiul m-a privit zâmbind într-un fel anume. – Nu este aşa că nu aveai bicicletă, Marian? – Nu-i nimic, unchiule, am răspuns eu. El a continuat: – N-aţi stabilit voi că mâine e concurs de biciclete? Apoi a scos dintr-un pachet mare o bicicletă nouă. Am strigat bucuros: – Unchiule, nu mă va întrece nimeni la concurs! ►Şi aşa a fost. Am câştigat concursul. Victoria am sărbătorit-o cu unchiul meu.“ a. Alcătuieşte planul simplu de idei.

b. Găseşte un titlu potrivit textului.

c. Scrie un alt final pentru această întâmplare.

2. Taie cu o linie cuvintele scrise greşit din următoarele enunţuri: a. Nu fi / fii supărat, Mihai! b. Mâine i-au / iau mamei un buchet de flori. c. Toţi neam / ne-am bucurat de vizita bunicului. d. Azor la / l-a însoţit pe Laurenţiu până la şcoală. e. Sora s-a / sa a luat calificativul FB. f. Mâine mergem la teatru s-au / sau la film. g. Copacii sunt acoperiţi de nea / ne-a. 3. Completează tabelul conform cerinţelor date. Substantive Pronume Adjective Numerale Verbe

4. Scrie 3 propoziţii simple. Transformă-le apoi în propoziţii dezvoltate.

5. Analizează părţile principale de propoziţie din enunţurile următoare: Cătălin pregăteşte o surpriză mamei. Doi aleargă cu bicicleta. Ei au câştigat concursul.

6. Compune un text în proză sau în versuri cu titlul „Vacanţa de vară“.