Şcoala Gimnazială Nr.

10 Bacău

Numele şi prenumele

Data

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Limba şi literatura română
1. Se dă textul: ►„Într-o zi de vacanţă, colegii mei au organizat un concurs de biciclete şi eu nu aveam bicicletă. ►Unchiul meu a auzit că eu nu am bicicletă. Nu au trecut nici două zile şi mă gândeam cu părere de rău că nu voi putea participa la concurs. Unchiul m-a privit zâmbind într-un fel anume. – Nu este aşa că nu aveai bicicletă, Marian? – Nu-i nimic, unchiule, am răspuns eu. El a continuat: – N-aţi stabilit voi că mâine e concurs de biciclete? Apoi a scos dintr-un pachet mare o bicicletă nouă. Am strigat bucuros: – Unchiule, nu mă va întrece nimeni la concurs! ►Şi aşa a fost. Am câştigat concursul. Victoria am sărbătorit-o cu unchiul meu.“ a. Alcătuieşte planul simplu de idei.

b. Găseşte un titlu potrivit textului.

c. Scrie un alt final pentru această întâmplare.

2. Taie cu o linie cuvintele scrise greşit din următoarele enunţuri: a. Nu fi / fii supărat, Mihai! b. Mâine i-au / iau mamei un buchet de flori. c. Toţi neam / ne-am bucurat de vizita bunicului. d. Azor la / l-a însoţit pe Laurenţiu până la şcoală. e. Sora s-a / sa a luat calificativul FB. f. Mâine mergem la teatru s-au / sau la film. g. Copacii sunt acoperiţi de nea / ne-a. 3. Completează tabelul conform cerinţelor date. Substantive Pronume Adjective Numerale Verbe

4. Scrie 3 propoziţii simple. Transformă-le apoi în propoziţii dezvoltate.

5. Analizează părţile principale de propoziţie din enunţurile următoare: Cătălin pregăteşte o surpriză mamei. Doi aleargă cu bicicleta. Ei au câştigat concursul.

6. Compune un text în proză sau în versuri cu titlul „Vacanţa de vară“.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful