P. 1
Plan de Management Rbdd 2011

Plan de Management Rbdd 2011

|Views: 51|Likes:
Published by sebi_aria_1

More info:

Published by: sebi_aria_1 on Nov 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2013

pdf

text

original

_________________________________________________________________________________ CUPRINS PARTEA I PLANUL DE MANAGEMENT 1. Introducere 1.1 Scurtă descriere a planului, a scopului şi a obiectivelor sale. 1.

2 Scopul şi categoria ariei protejate . . . . 1.3 Baza legală pentru aria protejată şi pentru plan . . 1.4 Procesul elaborării planului . . . . . 1.5 Procedura de modificare şi actualizare a planului . . 1.6 Procedura de implementare a planului . . . 2. Descrierea ariei naturale protejate 2.1 Informaţii generale. . . . 2.1.1 Amplasament . . . 2.2 Statututul juridic al terenurilor . . 2.3 Infrastructura existentă de management 2.3.1 Organizaţii, responsabilităţi .

. . . . . .

. . . . . .

5 6 7 8 9 10

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

11 11 13 14 14

Caracterizare fizico-geografică 2.4 Caracterizare climatică . . . . 2.5 Geologie, morfologie . . . . . 2.5.1 Forme de relief . . . . . 2.5.2 Fenomene de eroziune/depunere şi alte procese 2.6 Soluri, subsoluri . . . . . . 2.6.1 Principlalelor tipuri de soluri . . . 2.7 Hidrologie . . . . . . 2.7.1 Ape subterane . . . . . 2.7.2 Ape de suprafaţă, regimul de scurgere . Caracterizare biologică şi ecologică 2.8 Ecosisteme (habitate, vegetaţie şi procese ecologice) 2.9 Flora . . . . . . . 2.9.1 Plante inferioare . . . . . 2.9.2 Plante superioare . . . . 2.10 Fauna . . . . . . . 2.10.1 Nevertebrate . . . . . 2.10.2 Peşti . . . . . . 2.11 Caracterizarea mediului marin . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

18 23 23 28 29 29 31 31 32

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

34 46 47 52 52 52 54 60

Caracterizare socio-economică şi culturală: perspectivă istorică 2.12 Prezenţa umană în perimetrul Rezervaţiei . . . 2.12.1 Peştele şi pescuitul . . . . . 2.12.2 Terenurile agricole şi agricultura . . . 2.12.3 Fondul forestier, silvicultura şi exploatarea lemnului 2.12.4 Peisaj, recreere, turism . . . . 2.12.5 Fondul cinegetic şi vânătoarea . . . 2.12.6 Extragerea resurselor minerale . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

65 67 73 76 78 81 82 1

_________________________________________________________________________________ 2.12.7 Utilizarea resurselor de apă . . . 2.12.8 Alte utilizări . . . . . 2.12.9 Protecţia mediului şi conservarea naturii . 2.13 Utilizarea terenurilor în trecut . . . 2.14 Patrimoniu arheologic, cultural, monumente istorice 2.15 Obiceiuri şi tradiţii culturale . . . . 2.16 Valoare peisagistică . . . . . 2.17 Elemente descriptive adiţionale . . . 2.17.1 Referinţe bibliografice . . . . 2.17.2 Hărţi, planuri . . . . . 2.17.3 Fotografii aeriene . . . . 2.17.4 Imagini satelitare . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

83 84 84 85 88 91 95 96 96 97 98 98

3. Evaluări, ameninţări, obiective 3.1 Evaluarea situaţiei existente (ecologică, socio-economică, etc) 3.2 Ameninţări existente şi potenţiale . . . . 3.3 Analiza SWOT . . . . . . 3.4 Scopul managementului . . . . . . 3.5 Temele managementul . . . . . 3.6 Planul de acţiuni . . . . . . 4. Implementarea 4.1 Priorităţi şi planificare în timp . 4.2 Resurse şi buget . . 4.3 Regulamentul Rezervaţiei .

. . . . . .

. . . . . .

98 106 108 109 116 125

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

144 146 147

5. Revizuirea planului de management 5.1 Revizuire anuală – analiza progreselor implementării 5.2 Revizuire periodică (la 5 ani) . . . . 6. Glosar de termene şi definiţii PARTEA A II-A REGULAMENTUL REZERVAŢIEI

. .

. .

. .

147 147 149

1. Capitolul 1 Dispoziţii generale . . . . . 2. Capitolul 2 Organizarea Rezervaţiei . . . . . 3. Capitolul 3 Administrarea Rezervaţiei. . . . . 4. Capitolul 4 Conducerea Adminstraţiei Rezervaţiei . . . 5. Capitolul 5 Autorizarea accesului şi a activităţilor în Rezervaţie . 6. Capitolul 6 Protecţia diversităţii biologice . . . . . 7. Capitolul 7 Valorificarea resurselor naturale regenerabile . 8. Capitolul 8 Alte activităţi economice . . . . . 9. Capitolul 9 Monitoring integrat şi cercetare ştiinţifică . . 10. Capitolul 10 Operaţiuni în cazuri speciale . . . . 11. Capitolul 11 Regimul deşeurilor . . . . . 12. Capitolul 12 Informare, conştientizare publică, implicarea comunităţii 13. Capitolul 13 Sancţiuni . . . . . . . 14. Capitolul 14 Dispoziţii finale . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

150 151 153 157 161 167 170 188 194 196 198 198 199 199 2

_________________________________________________________________________________

PARTEA A III-A ANEXE Anexa 1 Limitele Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării Anexa 2 Zonele strict protejate din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării Anexa 3 Lista speciilor din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării Anexa 4 Lista Roşie a speciilor din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării Anexa 5 Lista speciilor protejate în cadrul reglementărilor internaţionale Anexa 6 Traseele turistice din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării Anexa 7 Obiectivele de management în perioada 1990-2007 Anexa 8 Strategia de la Sevilla a Rezervaţiilor Biosferei Anexa 9 Harta Rezervaţiei Anexa 10 Harta districtului Tulcea Anexa 11 Harta districtului Chilia Veche Anexa 12 Harta districtului Chilia Veche Anexa 13 Harta districtului Sulina Anexa 14 Harta districtului CA Rosetti Anexa 15 Harta districtului Crişan Anexa 16 Harta districtului Maliuc Anexa 17 Harta districtului Sf. Gheorghe Anexa 18 Harta districtului Murighiol Anexa 19 Harta districtului Sarichioi Anexa 20 Harta districtului Jurilovca Anexa 21 Harta districtului Mihai Viteazu Anexa 22 Harta vegetatiei din Rezervaţie Anexa 23 Harta solurilor din Rezervaţie Anexa 24 Harta ecosistemelor din Rezervaţie Anexa 25 Harta solurilor din Rezervaţia Biosferei Transfrontalieră Delta Dunării România - Ucraina Anexa 26 Harta coloniilor de păsări din Rezervaţia Biosferei Transfrontalieră Delta Dunării România - Ucraina Anexa 27 Proceduri pentru emiterea avize/acorduri/autorizaţii/permise Anexa 28 Tarife

3

_________________________________________________________________________________

4

În 1938. a florei şi faunei sălbatice defineşte categoriile de arii protejate. au fost recunoscute ca parte a patrimoniului natural universal în cadrul Convenţiei UNESCO de protejarea a patrimoniului universal cultural şi natural. Delta Dunării şi celelalte unităţi adiacente a fost declarată Rezervaţie a biosferei. prin implementarea planurilor de management anterioare. precum şi din vecinătatea ei. reprezentate în Rezervaţie prin desemnare multiplă. Din 1990. deasemenea. şi pe baza experienţei acumulate. în special ca habitat al păsărilor de apă. dealungul timpului. a scopului şi a obiectivelor sale Planul de management al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării constituie documentul oficial prin care se reglementează desfăşurarea tuturor activităţilor de pe cuprinsul acestei arii naturale protejate. cu peisaje armonioase naturale sau rezultate din 5 . au fost identificate şi propuse în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. Elaborarea planului de management s-a făcut. timp de 17 ani. conservarea habitatelor naturale. În 1978. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate. Delta Dunării a fost recunoscută ca zonă umedă de importanţă internaţională. 1. zone umede cu comunităţi biocenotice floristice şi faunistice unice. Introducere 1. Elaborarea planului de management are la bază informaţia ştiinţifică existentă despre valorile naturale ale Rezervaţiei la data întocmirii planului.000 de hectare.000 ha._________________________________________________________________________________ PARTEA I PLANUL DE MANAGEMENT CAPITOLUL 1. Rezervaţiile biosferei se întind pe suprafeţe mari şi cuprind un complex de ecosisteme terestre şi/sau acvatice.5). În perioada anilor 50 au mai fost declarate în Delta Dunării arii naturale protejate în suprafaţă totală de 40.1 Scurtă descriere a planului. a fost declarată Rezervaţie naturală. în administrarea acestei arii protejate. reglementările legislaţiei în domeniu precum şi consultarea factorilor implicaţi sau interesaţi în stabilirea măsurilor de management necesare pentru realizarea obiectivului general al Rezervaţiei. iar o suprafaţă de 340. Ordonanţa de Urgenţă nr. Pădurea Letea. Tot în această perioadă. naţională şi internaţională. mai multe recunoaşteri naţionale şi internaţionale din punct de vedere al protecţiei naturii. zona Roşca – Buhaiova – Hrecisca a fost declarată Rezervaţie a biosferei. lacuri şi cursuri de apă. Condiţiile în care se vor desfăşura principalele activităţi în perimetrul Rezervaţiei sunt cuprinse în Regulamentul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (Anexa 7. Din 2007. în cadrul Convenţiei Ramsar. Rezervaţiile biosferei sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt protecţia şi conservarea unor zone de habitat natural şi a diversităţii biologice specifice. Planul de management cuprinde obiective şi măsuri organizate într-un program de acţiuni planificate pentru următorii 5 ani (perioada 2008-2012) şi care vor constitui un instrument de lucru atât pentru administraţia Rezervaţiei cât şi pentru cei care doresc să desfăşoare activităţi pe teritoriul Rezervaţiei. în cadrul Programului UNESCO „Omul şi Biosfera”. Arii Speciale de Conservare şi Arii de Protecţie Specială Avifaunistică.2 Scopul şi categoria ariei protejate Delta Dunării şi celelalte unităţi geografice adiacente au primit. din Delta Dunării.

6 . de conservare şi de valorificare a resurselor. Managementul acestor zone se realizează în scopul conservării lor şi al utilizării durabile a resurselor biologice pe care le generează. zone de reconstrucţie ecologică. potrivit cerinţelor de consum ale populaţiilor locale şi în limitele potenţialului biologic natural de regenerare a acestor resurse. de sub egida UNESCO. Mărimea rezervaţiilor biosferei este determinată de cerinţele de protecţie şi conservare eficientă a mediului natural şi a diversităţii biologice specifice. ecosisteme modificate sub influenţa omului şi care pot fi readuse la starea naturală. 4. având regimul de protecţie şi conservare al rezervaţiilor ştiinţifice. în cuprinsul rezervaţiilor biosferei se pot delimita zone cu regim diferenţiat de protecţie ecologică. 2. Rezervaţiile biosferei cu aşezări umane sunt astfel gestionate încât să constituie modele de dezvoltare a comunităţilor umane în armonie cu mediul natural. În cuprinsul acestor zone pot exista comunităţi umane ale căror activităţi sunt orientate pentru o dezvoltare compatibilă cu cerinţele de ocrotire şi conservare a sitului natural. precum şi pentru valorificarea resurselor naturale disponibile.Ramsar. Pentru asigurarea protecţiei şi conservării unor zone de habitat natural şi a diversităţii biologice specifice. zone strict protejate. ecologic admise. de sub egida UNESCO. Siturile naturale ale patrimoniului natural universal sunt acele arii naturale protejate al căror scop este ocrotirea şi conservarea unor zone de habitat natural în cuprinsul cărora există elemente naturale a căror valoare este recunoscută ca fiind de importanţă universală. în conformitate cu prevederile Convenţiei privind conservarea zonelor umede de importanţă internaţională în special ca habitat al păsărilor acvatice . cu respectarea prevederilor Convenţiei privind protecţia patrimoniului mondial cultural şi natural. comunităţi umane a căror existenţă este bazată pe valorificarea resurselor naturale pe principiul dezvoltării durabile şi armonioase. în care se realizează măsuri de refacere a mediului deteriorat. managementul Rezervaţiei se realizează cu respectarea prevederilor Convenţiei privind protecţia patrimoniului mondial cultural şi natural. Managementul rezervaţiilor biosferei se realizează conform unor regulamente şi planuri de protecţie şi conservare proprii. cu rol de protecţie a zonelor strict protejate şi în care sunt admise activităţi limitate de valorificare a resurselor disponibile. zone valorificabile economic prin practici tradiţionale sau noi. Managementul siturilor naturale ale patrimoniului natural universal se realizează în conformitate cu regulamentele şi planurile proprii de ocrotire şi conservare. în limitele capacităţii de regenerare a resurselor. în conformitate cu recomandările Programului Om Biosferă de sub egida UNESCO. Zonele umede de importanţă internaţională sunt acele arii naturale protejate al căror scop este de a se asigura protecţia şi conservarea siturilor naturale cu diversitatea biologică specifică zonelor umede. Mărimea arealului lor este determinată de cerinţele pentru asigurarea integrităţii şi conservării elementelor supuse acestui regim de protecţie. în conformitate cu autorizaţiile date de administraţia Rezervaţiei. Dacă în perimetrul rezervaţiilor biosferei sunt cuprinse şi situri naturale ale patrimoniului universal. zone tampon. 3._________________________________________________________________________________ amenajarea tradiţională a teritoriului. după cum urmează: 1.

195/2005 privind protecţia mediului. Hotărârile de Guvern nr. ţinându-se seama de obiectivele de conservare a ariei. acolo unde este cazul. Ariile speciale de protecţie sunt desemnate de stat în conformitate cu prevederile Directivei 79/409/CCE din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice şi vor face parte din reţeaua europeană NATURA 2000 după recunoaşterea statutului lor de către Comisia Europeană. conservarea habitatelor naturale. denumită în continuare „Rezervaţia” a fost înfiinţată în 1990. Ariile speciale de conservare sunt desemnate de stat în conformitate cu prevederile Directivei 92/43/CCE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale. 248/1994 pentru adoptarea unor măsuri în vederea aplicării Legii nr. a florei şi faunei sălbatice şi vor face parte din reţeaua europeană NATURA 2000 după recunoaşterea statutului lor de către Comisia Europeană. prin Hotărârea Guvernului nr. au stabilit delimitarea şi descrierea zonelor funcţionale din Rezervaţie. Statutul de organizare şi funcţionare al Rezervaţiei precum şi componenţa Consiliului Ştiinţific al Rezervaţiei. 1515/2006. va face obiectul unui studiu pentru evaluarea impactului._________________________________________________________________________________ Ariile speciale de conservare (SPA) sunt acele arii naturale protejate al căror scop este de a conserva. administrative sau contractuale în scopul evitării deteriorării habitatelor naturale şi a habitatelor speciilor. 265/2006 stabileşte că regimul ariilor naturale protejate. acolo unde este cazul. denumită în continuare „Administraţia Rezervaţiei” şi a componenţei nominale a Consiliului Ştiinţific. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" şi nr. aprobată prin Legea nr. de a menţine şi. desemnate pentru protecţia speciilor de păsări migratoare sălbatice. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 82 privind înfiinţarea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. precum şi a perturbării speciilor pentru care zonele au fost desemnate. Componenţa Consiliului Ştiinţific al Rezervaţiei a fost completată ulterior. orice activitate în aceste zone făcându-se cu consultarea publicului. Orice plan sau proiect indirect legat sau necesar pentru gestiunea sitului. Managementul ariilor speciale de conservare necesită planuri de management adecvate specifice siturilor desemnate sau integrate în alte planuri de management şi măsuri legale. iar Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 7 . a fost promulgată Legea nr.3 Baza legală pentru aria protejată şi pentru planul de management Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. dar susceptibil de a-l afecta într-un mod semnificativ. precum şi legislaţiei specifice în vigoare. de a menţine şi. 1. a florei şi faunei sălbatice se supun prevederilor ordonanţede urgenţă. de a readuce într-o stare de conservare favorabilă habitatele naturale şi/sau populaţiile speciilor pentru care situl este desemnat. de a readuce întro stare de conservare favorabilă habitatele specifice. 983/1990 privind organizarea Ministerului Mediului. Ariile de protecţie specială avifaunistică (SCI) sunt acele arii naturale protejate al căror scop este de a conserva. lege care a fost completată şi modificată ulterior. Managementul ariilor speciale de protecţie se realizează ca şi pentru ariile speciale de conservare. Nu vor fi acceptate planuri sau proiecte în ariile respective care afectează aria. 367/2002 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". Ariile naturale de conservare sunt special desemnate pentru conservarea tipurilor de habitate naturale şi a habitatelor speciilor menţionate în anexele Directivelor UE. prin Hotărârea Guvernului nr. În 1993.

57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate.Strângerea şi gruparea informaţiei. Universitatea din Bucureşti. în 2007. . Primul plan de management al Rezervaţiei a fost elaborat în perioada 1993-1994 cu sprijin internaţional.Formarea unei echipe restrânse pentru planificare compusă din experţi din cadrul Rezervaţiei dar şi din cinci experţi externi. Participarea internaţională deosebită la acest seminar a contribuit la stabilirea Obiectivelor Strategice pentru managementul Rezervaţiei. prin sistematizarea tuturor informaţiilor existente în cadrul Rezervaţiei. În cadrul procesului de planificare aprobat în cadrul Colegiului executiv al Rezervaţiei au fost parcurse câteva etape principale care au constat în: . Primul plan de management al Rezervaţiei cuprindea un număr de 35 de obiective grupate în 4 teme principale: Obiective cu caracter general. pentru perioada 2002-2006 perioadă prelungită cu încă un an. Dr. în cadrul Proiectului „Managementul Conservării Biodiversităţii din România”. membru al Academiei Române. . Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Grigore Antipa” din Constanţa şi Dr. Prof. 8 . Nicolae PANIN. obiective pentru zonele tampon şi obiective pentru zonele strict protejate. în Delta Dunării. membrii ai Consiliului Ştiinţific al Rezervaţiei cu experienţă îndelungată în problemele ecologiei Deltei Dunării: Prof. Prof. Dr. . Mircea STARAŞ. ing. financiar şi consultativ şi a fost implementat în perioada 1995-2001. teme şi obiective care s-au regăsit şi în planurile de management elaborate ulterior. Procesul elaborării actualului plan de management pentru Rezervaţie a fost stabilit în baza ghidului informativ al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile. precum şi al Manualului Eurosite de Planificarea a Managementului (The Eurosite Management Planning Toolkit). elaborat în 2004. Dr. Au fost stabilite 14 obiectivele strategice pe termen mediu şi lung.Identificarea factorilor interesaţi şi elaborarea unui plan de participare şi consultare a acestora. conservarea habitatelor naturale. a florei şi faunei sălbatice. Marian-Traian GOMOIU. Appleton. sub coordonarea lui Michael R. În cursul anului 2001. a stabilit obligativitatea gestionării ariilor naturale protejate pe bază de Plan de management.4 Procesul elaborării planului Elaborarea planurilor de management ale Rezervaţiei a fost precedată de Seminarului Internaţional pentru managementul Rezervaţiei._________________________________________________________________________________ nr. 1. obiectivele planului de management au fost revizuite şi completate.Informarea factorilor interesaţi şi strângerea opiniilor lor în cadrul unor seminarii tematice participative. desfăşurat în 1991 la Uzlina. Angheluţă VĂDINEANU. Dr. finanţat de Banca Mondială. ing. elaborat în 1999. grupate în 7 teme principale. obiective cu caracter economic. rezultând al doilea plan de mangement. Simion NICOLAEV. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării. membru al Academiei Române.

Identificarea colaboratorilor. ca formulare a unei stări viitoare ideale pentru Rezervaţie. . Motivele pentru care se impune adoptarea unui management adaptabil sunt: identificarea de noi nişe ecologice funcţionale.Atribuirea de resurse pentru fiecare acţiune.Identificarea temelor principale pentru plan. modificarea cadrului legislativ poate aduce modificări în activitatea unor agenţi în perimetrul Rezervaţiei. definite ca ţinte precise pentru ceea ce Rezervaţia trebuie să atingă în urmărirea scopului general şi cel puţin pe durata de implementarea planului (2008-2012). . . 9 . 1.Identificarea şi planificarea acţiunilor de monitoring. ca răspuns la schimbările ce pot apărea ulterior.Elaborarea planului de lucru anual. incluzând: timpul alocat de personal şi de manager. pentru măsurarea indicatorilor definiţi şi pentru ealuarea progresului în atingerea obiectivelor de management.5 Procedura de modificare şi actualizare a planului Planul de Management are la bază principiile unui management adaptabil. definite ca secţiuni ale planului care tratează un set de probleme relaţionate.Identificarea acţiunilor şi a indicatorilor pentru fiecare obiectiv din temele stabilite.Identificarea obiectivelor. . . declararea Rezervaţiei ca sit Natura 2000 poate aduce abordări noi în procesul managerial al Rezervaţiei.Stabilirea priorităţii şi planificarea în timp pentru fiecare acţiune.Asigurarea aprobării planului şi legalizarea lui. . bani. ca măsură de alocare eficientă a fondurilor de timp. definite ca operaţiuni necesare în aplicarea opţiunilor de management pentru realizarea obiectivelor stabilite în cadrul fiecărei teme. . cunoştinţele locale. Publicarea planului. fenomene naturale imprevizibile pot produce schimbări care impun reconsiderarea unor măsuri. . care să permită o modificarea relativ uşoară a deciziilor. echipament şi infrastructură._________________________________________________________________________________ .Definirea scopului Planului de Management. prezenţa şi activitatea omului poate accentua şi accelera unele schimbări. . pe termen lung şi ca rezultat al implementării planului de management. personal şi financiare disponibile.

1. dacă modificările se referă la priorităţi şi măsuri specifice de conservare. În aceste cazuri Administraţia Rezervaţiei are un rol important în stabilirea unor relaţii de colaborare cu instituţiile/organizaţiile respective şi definirea modului în care acestea îşi organizează activităţile care au impact direct sau indirect asupra Rezervaţiei. Consiliului Ştiinţific îi revine rolul de a elabora decizia finală cu privire la activităţile respective. Consiliului Ştiinţific. dacă modificările sunt la nivelul planului de lucru anual. 10 . a ONG-urilor sau a persoanelor fizice (ex. servicii publice. specialişti)._________________________________________________________________________________ factorul social şi economic este în continuă schimbare.6 Procedura de implementare a planului Responsabilitatea implementării Planului de Management revine Administraţiei Rezervaţiei şi se realizează prin acţiuni planificate în baza planurilor anuale de lucru. pentru acţiuni ce au impact asupra principalilor factori interesaţi modificările se fac cu acordul Consiliului Consultativ de Administrare. propuneri şi recomandări. apar dezacorduri între Administraţia Rezervaţiei şi Consiliul Consultativ cu privire la activităţile ce pot afecta factorii interesaţi. În cazul în care se impun schimbări în Planul de Management. prin implicarea unor parteneri din Romania sau străinatate. dacă se impun modificări la nivel de obiective. administraţii.) Activităţile care intră în responsabilitatea altor instituţii/organizaţii vor fi supravegheate de către Administraţia Rezervaţiei pentru a se sigura că acestea se încadrează în prevederile planului de management şi nu contravin obiectivelor Rezervaţiei. în atingerea unor obiective pot apărea ameninţări noi. cu respectarea procedurii de aprobare. Consiliul Ştiinţific evaluează modul în care sunt aplicate măsurile prevăzute în Planul de Management şi prezintă. instituţii. implementarea/realizarea unor acţiuni nu au efectele planificate. Activităţile din planul de lucru anual se implementează/organizează: în mod direct de către Administraţia Rezervaţiei (prin responsabilii de activităţi). etc. la definitivarea planurilor anuale de lucru. anual sau ori de câte ori este necesar. Propunerile de modificare pot veni atât din partea structurilor de administrare cât şi a proprietarilor/administratorilor de terenuri. În cazul în care. organisme cu activitate în domeniu. Academiei Române şi autorităţii centrale pentru protecţia mediului rapoarte cuprinzând constatări. Administraţiei Rezervaţiei. pe bază de contracte sau protocoale cu persoane fizice sau juridice specializate (organizaţii neguvernamentale. influenţând resursele umane şi economice de care dispune Administraţia Rezervaţiei pentru realizarea obiectivelor de management. competenţa aprobării acestora revine: autorităţii centrale pentru mediu. a factorilor interesaţi.

000 ha.359 ha ._________________________________________________________________________________ CAPITOLUL 2.1 Repartizarea suprafeţelor din Rezervaţie pe judeţe Suprafaţă totală: 580. total: 836 ha.73%) din care: . total: 70.1. (12.Suprafaţă terestră: 28. Din suprafaţa totală a Rezervaţiei. 11 .000 ha În judeţul Galaţi. 2. lacul Sărături-Murighiol şi zona marină cuprinsă între litoral şi izobata de 20 m (Planşa 1) Poziţia geografică a Rezervaţiei este definită de următoarele coordonate geografice: 28°10‟50” (Cotul Pisicii) şi 29°42‟45” (Sulina) longitudine estică. Teritoriul Rezervaţiei este amplasat pe teritoriile administrative a 3 judeţe: Tulcea (87.313 ha .1 Informaţii generale 2. zone care constituie domeniul public de interes naţional.851 ha.1. Dunărea maritimă până la Cotul Pisicii inclusiv zona inundabilă Somova-Parcheş. total: 508.440 ha) o reprezintă ecosistemele naturale acvatice şi terestre incluse în lista zonelor cu valoare de patrimoniu universal (Convenţia Patrimoniului Natural Universal UNESCO) precum şi cele destinate reconstrucţiei ecologice. din care: Suprafaţă terestră: 439.73%). Căsuţa nr.Suprafaţă marină: 42. (Căsuţa 1). 45°27‟ (braţul Chilia.23%) şi Galaţi (0.492 ha În judeţul Constanţa.492 ha Suprafaţă totală: 580. mai mult de jumătate (312. delimitat conform legii. km 43) şi 44°20‟40” (Capul Midia) latitudine nordică.000 ha.13%) din care . Descrierea ariei naturale protejate 2. Constanţa (12.1 Amplasament Teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.14%) din care . are o suprafaţă totală de circa 580. (0. Complexul lacustru Razim-Sinoie.000 de hectare şi este amplasat în sud-estul României.Suprafaţă marină: 98.14%).508 ha Suprafaţă marină 140.313 ha. cuprinzând Delta Dunării propriu-zisă.Suprafaţă terestră (continentală): 410. inclusiv Ostrovul Prut (62 ha): 836 ha. din care: În judeţul Tulcea.Suprafaţă terestră. (87.

1. 230/4.2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei. care au fost marcate cu borne numerotate şi poziţionate topografic. 2.2 Descrierea limitelor Limitele Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. în perioada 1998-2000. Administraţia Rezervaţiei a început elaborarea. pe teren. parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora (Anexa 7.1). Pentru marcarea limitelor Rezervaţiei._________________________________________________________________________________ Fig. a lucrării de cadastru a teritoriului Rezervaţiei. În prima etapă a acestei lucrări.03.1.1 Zonarea teritoriului Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării 2. 12 . au fost identificate şi marcate. sunt descrise în HG nr. limitele Rezervaţiei şi în special limitele din zona continentală.

terenuri de interes judeţean şi terenuri de interes local (comunal). Tabelul nr. fiind exceptate terenurile din perimetrul Rezervaţiei care. potrivit legii. potrivit legii.1.1). care reprezintă patrimoniul natural al rezevaţiei. terenurile din perimetrul Rezervaţiei care. potrivit legii. terenurile din perimetrul Rezervaţiei.2. 2.2. constituie domeniu public de interes judeţean şi care sunt în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea (c) (Tabelul nr. domeniul public de interes naţional. sunt proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale (b). care. ocupate de amenajările agricole şi piscicole.2 Statutul juridic al terenurilor Din punct de vedere juridic.2. sunt proprietate privată a persoanelor fizice (a). în perimetrul Rezervaţiei se disting terenuri aparţinând domeniului public şi terenuri din domeniul privat. În categoria terenurilor din domeniul public se disting terenuri de interes naţional. Patrimoniul natural al Rezervaţiei. 2. % 13 .1 Distribuţia terenurilor din Rezervaţie Nr. Rezervaţiei Biosferei Deltei Dunării – Vedere satelitară 2._________________________________________________________________________________ Fig. Categoria de terenuri Suprafaţă (ha) crt. În categoria terenurilor din domeniul privat sunt incluse terenurile ce aparţin persoanelor fizice şi terenurile ce aparţin persoanelor juridice sau autorităţilor locale. 2. este constituit din suprafeţele terestre şi acvatice din perimetrul Rezervaţiei împreună cu resursele naturale pe care le generează.

2 Distribuţia terenurilor din Rezervaţie pe unităţi administrative Nr.2) Tabelul nr.963 0.05 0.025 19.508ha) 2.714 14.0 B Zona costieră a Mării Negre 28.789 100.140 4.0 81.001 23.292 29.197 25.373 6. Galaţi (Ostrovul Reni) 836 0. 2. Ceamurlia de Jos (Tulcea) 7.83 Din punct de vedere teritorial-administrativ.317 1.783 7.963 0.980 2.993 7. Gheorghe (Tulcea) 60.369 0.Procentul ocupat de suprafaţa teritoriile administrative este raportat la suprafaţa continentală a Rezervaţiei (439.530 14.2.576 13.000 474. Zona economică 36. Mihai Viteazu (Constanţa) 11.793 10.476 15. Maliuc (Tulcea) 26.372 1.783 1. 5.190 Total zonă continentală 439.722 0. Săcele (Constanţa) 867 0. teritoriul continental al Rezervaţiei este distribuit pe 27 unităţi adminstrative (Tabelul nr._________________________________________________________________________________ Suprafaţă totală Domeniu public de interes naţional Domeniul public de interes judeţean Domeniul public de interes local Domeniul privat 1.507 6. Sarichioi (Tulcea) 13.508 29. Mahmudia (Tulcea) 3. Crişan (Tulcea) 38.685 21.902 17. 3. Somova (Tulcea) 7.000 16.771 12. Isaccea (Tulcea) 3.071 8. Pardina (Tulcea) 30. Murighiol (Tulcea) 61.589 4.510 26.902 11.000 Notă: . Babadag (Tulcea) 2.139 0.83 12.29 5. 2.281 4. C.539 18.136 1.577 3.970 3.3 Infrastructura existentă de management 14 .358 12. Sulina (Tulcea) 32.905 24. Mihai Bravu (Tulcea) 108 0.000 9. Valea Nucarilor (Tulcea) 3. Chilia Veche (Tulcea) 53.636 6.638 71. Corbu (Constanţa) 8. Ceatalchioi (Tulcea) 8. teritoriale (ha) A Zona continentală 1. Sf. 4.662 8.033 2.089 20.508 100. Jurilovca (Tulcea) 20.093 0.665 22. Denumirea unităţii administrativSuprafaţă % crt.060 5.2.392 13.634 6. Zonă tampon 103. Beştepe (Tulcea) 2.492 Total REZERVAŢIE 580.A. Rosetti (Tulcea) 26.000 Total zonă costieră a Mării Negre 140.851 2. Nufăru (Tulcea) 1. 2. Istria (Constanţa) 9.484 0. Tulcea (suburbia Tudor Vladimirescu) 3. Baia (Tulcea) 4 0.271 27. 580.

în conformitate cu obiectivele şi recomandările Agendei 21. activităţile de valorificare a resurselor naturale regenerabile şi de utilizare a terenurilor. responsabilităţi Odată cu înfiinţarea Rezervaţiei. în 1990 a fost înfiinţată şi instituţia desemnată să gestioneze cea mai mare arie protejată din România. organizând cercetarea ştiinţifică.1 Principalele atribuţii ale Administraţiei Rezervaţiei. i) poate concesiona. h) evaluează starea resurselor naturale şi pune în aplicare reglementări privind valorificarea resurselor naturale regenerabile şi a tuturor celorlalte resurse din Rezervaţie. .1 Administraţia Rezervaţiei. cu sediul în municipiul Tulcea. la elaborarea şi punerea în aplicare a programelor şi proiectelor de cooperare cu organismele interne şi internaţionale în context transfrontier. precum şi pentru creşterea calităţii vieţii şi a standardului de civilizaţie. 2. potrivit legii. j) colaborează cu autorităţile administraţiei publice pentru protejarea intereselor localnicilor. sunt stabilite şi principalele atribuţii ale instituţiei (art. Administraţia Rezervaţiei. b) stabileşte şi aplică măsurile de reconstrucţie ecologică a ecosistemelor deltaice şi dispune măsurile legale corespunzătoare pentru protecţia. 367/2002. a faptelor săvârşite pe teritoriul Rezervaţiei. c) administrează în mod direct domeniul public de interes naţional din perimetrul Rezervaţiei şi ia măsuri pentru refacerea şi protecţia unităţilor fizico-geografice componente.3. instituţie publică cu personalitate juridică care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile având regimul juridic de serviciu descentralizat al acestuia. ale strategiilor şi programelor de acţiuni elaborate şi puse în aplicare în cadrul Procesului Mediu pentru Europa. elaborează strategia de conservare şi redresare şi asigură măsurile necesare pentru conservarea şi protecţia biodiversităţii. în sensul utilizării durabile a resurselor materiale şi energetice şi al reducerii impactului negativ asupra mediului.elaborează obiectivele de management pentru conservarea biodiversităţii şi dezvoltarea durabilă în Rezervaţie (Planul de management al Administraţiei Rezervaţiei). ameliorarea şi refacerea stării de calitate a mediului. în special prin aplicarea procedurilor de autorizare. cu luarea în considerare a necesităţii punerii în aplicare pe plan local a prevederilor convenţiilor şi acordurilor 15 .participă la elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi a programelor pentru protejarea intereselor populaţiei locale.participă la elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi programelor pentru apărarea împotriva inundaţiilor şi a catastrofelor. k) susţine şi impune prin mijloacele prevăzute de lege. regional şi internaţional. d) în exercitarea atribuţiilor sale Administraţia Rezervaţiei poate solicita instituţiilor statului cu atribuţii în combaterea practicilor ilegale sprijin pentru controlul şi sancţionarea. n) acţionează pentru protecţia şi ameliorarea stării mediului şi a calităţii vieţii.3. . m) elaborează şi publică rapoarte periodice privind starea mediului la nivelul Rezervaţiei. împreună cu autorităţile competetente regulile de circulaţie şi acces pe căile navigabile din perimetrul Rezervaţiei. ce contravin reglementărilor legale în vigoare.elaborează şi pune în aplicare strategii locale pentru mediu şi dezvoltare durabilă. în scopul desfăşurării de activităţi economice. promovarea tehnologiilor curate. conform HG 367/2002. Prin HG nr. e) stabileşte. art. 8 a) evaluează starea ecologică a patrimoniului natural. . f) în cooperare cu serviciile descentralizate ale celorlalte autorităţi de specialitate ale administraţiei publice centrale. g) emite acordul şi autorizaţia de mediu pentru desfăşurarea activităţilor în perimetrul Rezervaţiei. Căsuţa nr.participă la elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor de amenajare a teritoriului şi a planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism._________________________________________________________________________________ 2. pentru conservarea patrimoniului cultural. în condiţiile legii. 8). . potrivit atribuţiilor şi competenţelor legale. cu autorităţile administraţiei publice locale şi în parteneriat cu alte instituţii publice locale şi cu sectorul privat: . (Căsuţa nr. 2. schimbarea modelelor de producţie şi de consum.1).3. l) participă. precum şi pentru creşterea calităţii vieţii şi a standardului de civilizaţie.

protocoalelor. formativ şi educaţional. de turism şi agrement pe teritoriul Rezervaţiei şi le supune aprobării Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile. d) aprobă strategia ştiinţifică privitoare la administrarea Rezervaţiei. Consiliul Ştiinţific al Rezervaţiei este format din 17 membrii. precum şi zonele de valorificare. cu organizaţiile neguvernamentale. programelor şi planurilor de acţiune dezvoltate în baza acestor convenţii şi acorduri. Atribuţiile Consiliului Ştiinţific sunt stabilite prin HG nr 367/2002 (Căsuţa 2. j) aprobă programul unitar de cercetare ştiinţifică a fenomenelor deltaice. c) aprobă programul de realizare a reconstrucţiei ecologice şi a lucrărilor de investiţii necesare a fi realizate în acest scop. cu avizul prefectului judeţului Tulcea. l) aprobă raportul anual de activitate şi programul de activitate pentru anul următor ale Administraţiei Rezervaţiei şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul următor. în vederea gospodăririi apelor şi efectuării lucrărilor hidrotehnice necesare. gradul de valorificare a resurselor regenerabile pe zone de districte şi stabileşte măsuri de respectare a criteriilor de valorificare a acestora. care se aprobă de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului.3. o) încurajează şi dezvoltă parteneriatul cu toate sectoarele societăţii civile. precum şi pentru realizarea obiectivelor. 2. numit de Guvern la propunerea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului. Administraţia Rezervaţiei este condusă de Consiliul Ştiinţific în subordinea căruia se află Colegiul executiv ca organ de aplicare a hotărârilor Consiliului ştiinţific. Preşedintele Consiliului ştiinţific şi al Colegiului executiv este guvernatorul Administraţiei Rezervaţiei. elaborate potrivit legii. Căsuţa nr. analizează şi stabileşte modul de valorificare a rezultatelor cercetărilor desfăşurate în scopul îndeplinirii obiectivelor Administraţiei Rezervaţiei._________________________________________________________________________________ internaţionale la care România este parte. ale zonelor tampon şi ale zonelor economice. sub raportul protecţiei ecosistemelor. k) analizează modul de respectare şi de aplicare a prevederilor acordurilor. p) organizează activităţi cu scop instructiv.2). h) aprobă. s) conlucrează cu Compania Naţională "Apele Române" .2 Atribuţiile Consiliului Ştiinţific al Administraţiei Rezervaţiei a) aprobă programele de conservare a genofondului (biodiversităţii) şi ecofondului. planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism de pe teritoriul Rezervaţiei. indiferent de instituţia care le efectuează şi de sursa de finanţare. q) identifică. Activitatea Consiliului ştiinţific se desfăşoară în baza unui regulament propriu de funcţionare aprobat în prima şedinţă a consiliului. tehnologiile. Conform HG nr. 16 . m) aprobă norme interne de consumuri şi normative care nu sunt în competenţa de aprobare a altor organe. i) recepţionează. precum şi cu instituţiile publice sau private care militează în interesul susţinerii şi atingerii obiectivelor pentru mediu şi dezvoltare durabilă. n) face propuneri de norme tehnice privind desfăşurarea activităţilor economico-productive. programelor şi ale altor documente încheiate între Administraţia Rezervaţiei şi organismele guvernamentale şi neguvernamentale interne şi externe cu care colaborează în realizarea unor obiective de interes comun. cerinţele de cercetare pentru cunoaşterea mediului deltaic. r) avizează. g) aprobă nivelurile anuale de valorificare a resurselor naturale regenerabile. delimitează şi propune declararea zonelor funcţionale ale Rezervaţiei şi introduce marcaje şi semnale avertizoare pentru limitarea acţiunilor perturbatoare. f) analizează periodic modul de administrare a patrimoniului natural. e) stabileşte speciile de plante şi animale ce necesită protecţie totală pe teritoriul Rezervaţiei.S. asigură informarea curentă a populaţiei şi a autorităţilor locale cu privire la starea şi evoluţia calităţii mediului în Rezervaţie. 1515/2007. precum şi realizarea temelor de cercetare. ca modalităţi şi mijloace tehnice de valorificare a acestora. în condiţiile legii. b) propune modificarea perimetrelor zonelor cu regim de protecţie integrală.3.A.

2. componenta de 5. compartimente funcţionale organizate în servicii. Tabel 2.1 Districtele şi cantoanele din Rezervaţie Nr.1 şi tabelul 2. Pardina 7 denumit ulterior. Domeniul supravegherii şi controlului este susţinut de funcţionarea a 12 districte ecologice. precum şi de cantoane ecologice (Fig. în apropiere de Marea Neagră. Sulina 11 Naţionale de Mediu.260 ore/an la Tulcea şi 2. Pardina.502 ore/an la Sf. Caracterizare fizico-geografică 2. District ecologic Cantoane Odată cu înfiinţarea Administraţiei Crt. Valorile principalilor parametri climatici sunt: nebulozitatea: < 5% (cea mai redusă din ţară). Chilia 7 control ecologic. monitoringul integrat şi bazele de date.Gheorghe). Prin înfiinţarea Gărzii 4.4 Caracterizare climatică Prin poziţia sa geografică la 45º latitudine nordică. Sarichioi. Jurilovca şi Mihai Viteazu. Maliuc 8 cadrul Administraţiei Rezervaţiei fiind 10. Caraorman 7 inspecţie de mediu a fost integrată în 7. Sfântu Gheorghe 9 cadrul Gărzii de Mediu şi organizată ca 8. utilizarea resurselor naturale şi dezvoltare durabilă. Sulina. numărul zilelor cu cer acoperit: 99 zile (Tulcea şi Jurilovca) – 90 zile (Sf. Chilia-Veche. birouri. conştientizare publică-educaţie ecologică şi logistică._________________________________________________________________________________ o) aprobă programul de realizare a lucrărilor de reconstrucţie ecologică şi a lucrărilor de investiţii necesare a fi realizate în acest scop. perioada cu cer senin: 66 zile (Tulcea) – 80. Gheorghe. clima suportă trei influenţe exterioare: inflenţele continentale. conservarea biodiversităţii. Domeniul managementului ecologic este susţinut de compartimente specializate privind reglementarea şi autorizare activităţilor. Crişan 9 6. ale căror atribuţii sunt stabilite prin Regulamentul de ordine interioară activând în 4 domenii principale: management ecologic. ecologice Rezervaţiei. 17 . Sarichioi 7 organizat serviciul dsesupraveghere şi ecologic. compartimente.3. Crişan. organizate în teritoriul Rezervaţiei: Tulcea. Gheorghe) strălucirea soarelui: 2250-2500 ore/an (2. în 9. Mihai Viteazu 11 atribuţiuni specifice administratorului ariei Total 110 protejate.3. serviciul de inspecţie şi 3. Maliuc. pontice şi. Sf. care îndeplineşte 11. Structura organizatorică a Administraţiei Rezervaţiei cuprinde direcţii.1). Gheorghe). respectiv cele ale aerului de advecţie. Caraorman. Tulcea 17 funcţionat Corpul de Inspecţie şi Pază. în cadrul acesteia a 1. supraveghere şi control. Uzlina. 2.3. Uzlina 10 unitate specializată pentru Rezervaţie.1 zile (Sf. reconstrucţia ecologică şi dezvoltarea infrastructurii. Jurilovca 7 control 12.

Gheorghe şi Gura Portiţei 11. Tabelul 2.4.5 72. precipitaţiile medii anuale: 400-450 mm/an.3 56.0 13.08._________________________________________________________________________________ radiaţia solară: 130-135 kcal/cm² (cea mai mare din ţară).1945) 37.4. maxima şi minima anuală). În cursul anului. temperatura medie lunară înregistrează un minim în ianuarie. temperatura medie anuală: 11-11.1). Temperaturile minime absolute cresc de la vest la est ca urmare a influenţei marine asupra aerului polar sau arctic şi tot datorită aceleaşi influenţe masele de aer fierbinte tropical suportă o uşoară ameliorare.1).>25 ºC) Tmax. Temperaturile extreme absolute reflectă cel mai bine cele trei influenţe exterioare care se interferează pe teritoriul Rezervaţiei (continentale.1 Temperatura ambientală (media anuală.<0 ºC) (Tmin. ca urmare a rolului de rezervor termic al apelor mai puţin adânci (10-20m) de pe platforma continentală (Maria Iliescu. maritime şi ale aerului de advecţie).8 Jurilovca 16.2 82.0ºC lunară Teperatura minimă -27. Gorgova 11.08. Sf. Sulina-dig (situată deasupra apelor teritoriale.9 88. Gheorghe 15. temperaturile maxime absolute crescând în sens invers (Tabelul 2.6 ºC şi Platforma Gloria (situată la circa 30 km în larg în dreptul litoralului marin dintre Sulina şi Sf.3 75.4 ºC.4. Crt.1946) absolută Observaţii Oscilaţii neperiodice de circa 2ºC (ierni aspre/ierni blânde) Numărul mediu anual de zile cu diferite temperaturi caracteristice. 3.3 21. Gheorghe) 12 ºC. Valorile medii multianuale cresc treptat de la vest la est. singura lună cu valori negative şi un maxim în iulie pe tot teritoriul Rezervaţiei (Tabelul 2.2ºC (18.2ºC/+5ºC) lunară Temperatuta maximă 22.4.6 18 . 5.>30 ºC) Tulcea 19.02.01.7 Gorgova 19.1963) -25.6 80. Temperatura medie anuală a înregistrat variaţii neperiodice pozitive sau negative.2ºC (-9. Parametrii multi anuali de temperatură confirmă caracterizarea generală a climei Rezervaţiei (Tabelul 2.1 12.3 62.6ºC (29.5ºC (2.2 5. 2. evidenţiază cele trei influenţe exterioare.9 83.1 Parametrii de temperatură a aerului din Rezervaţie Parametrii Rezervaţie Rezervaţie multianuali Vest (Tulcea) Est (Sulina) Temperatura medie 11. Nr. toate crescând de la est la vest (Tabelul 2.9 81.<0 ºC) (Tmax.2). 1.4.0ºC 11. 2.2 0.1).2 ºC.4.7º 23.4. Tabelul 2. 4.6 39.7ºC (2.4º C. concomitetnt cu reducerea influenţei uscatului şi creşterea influenşei mării: Tulcea şi Jurilovca 11ºC.1929) absolută Temperatura maximă 39.2 Zile cu temperaturi caracteristice (După Gâştescu P. la circa 6 km în larg) 11.6ºC anuală Temperatura minimă -1.7 Sf. 1991). 2006) Staţia Zile de iarnă Zile de îngheţ Zile de vară Zile tropicale (Tmax.5ºC (-8ºC/+3ºC) -0. relativ mici.4 Sulina-dig 15.

21°C la Staţiile Gorgova şi Tulcea. 2.4.C] ia -5 nu ar ie fe br ua rie 0 5 10 15 20 25 Tulcea Sulina Sf. cu variaţii mari de temperatură.4. au fost înregistrate în perioada de iarnă a anului 2006 la Staţiile Sf.4. În anul 2006 temperatura medie anuală a fost cuprinsă între 10.6°C) în luna august. septembrie. Un prim efect se referă la reducerea numărului anotimpurilor. s-au caracterizat printr-o frecvenţă mai mare în perioada de vară în 2006. iulie. cu temperaturi mai mici de -10°C.1°C la staţiile Gura Portiţei şi Tulcea. 13. Zilele tropicale. cu precădere în ultimii ani. noiembrie şi decembrie cu mult superioare faţă de normala standard climatologică a mediilor multianuale. Temperaturile maxime din 2006 nu au mai depăşit 40°C. înregistrându-se la Staţia Jurilovca.1). toamnă) şi prin trecerea aproape bruscă de la anotimpul rece la cel cald.9°C la celelalte staţii din teritoriul Rezervaţiei (Figura 2.4.75°C (Staţia Mahmudia) şi 11._________________________________________________________________________________ Efectele schimbărilor climatice au fost observate şi pe teritoriul Rezervaţiei.Ghe Jurilovca Cele mai multe nopţi geroase. caracterizate prin temperaturi maxime ale aerului de peste 30°C.2). Evoluţia temperaturilor medii înregistrate în Rezervaţie. în luna ianuarie. Temperatura minimă absolută anuală a fost înregistrată la Staţia Mahmudia -23°C.4. octombrie.2). Zilele de vară definite ca având temperatura maximă diurnă > 25 °C. 2. 39°C în luna iunie şi la staţiile Gorgova (35.4° – 12. numărul acestora fiind cuprins între 96 zile/an la staţia Tulcea.95°C (Staţia Gura Portiţei). cuprinse între 14. cele mai ridicate temperaturi. Figura 2. 86 de zile/an la staţia Gura Portiţei şi 58 zile/an la staţia Sulina. august. Gheorghe şi Tulcea (16 nopţi) iar la celelalte staţii înregistrându-se între 12 şi 15 nopţi geroase (Tabelul nr.2). De remarcat este faptul că în luna octombrie au fost înregistrate temperaturi pozitive. respectiv în lunile iunie.2°C la staţia Sulina şi 12.1. temperaturile menţinându-se negative şi în luna februarie. 2. au fost înregistrate în număr destul de mare la staţia Tulcea (27 zile/an) şi la staţia Gura Portiţei (25 zile/an) în timp ce la staţia Sulina s-a înregistrat doar 1 zi cu caracter tropical (Tabel nr. 19 au gu st se pt em br ie oc to m br ie no ie m br ie de ce m br ie Portita Gorgova ar t ie ap ril ie m iu ni e iu lie m ai . în 2006 Evoluţia temperaturilor medii înregistrate în anul 2006 la staţiile meteorologice din RBDD [gr. fenomen caracterizat în principal prin reducerea semnificativă a duratei sezoanelor intermediare (primăvară.5°C) şi Tulcea (35. ceea ce a caracterizat un an destul de călduros (Tabel nr.

2 Precipitaţiile atmosferice Precipitaţiile atmosferice înregistrate pe teritoriul Rezervaţiei se reduc treptat de la vest la est sub influenţa uscatului limitrof şi al Mării Negre. staţiei Tulcea. 2. Sf.9 mm. Dealungul anilor._________________________________________________________________________________ Tabel nr. Dranov 356. iau naştere curenţi de aer ascendenţi care generează nebulozitate şi ploi convective. mai apare şi un maxim secundar în noiembriedecembrie.4. se formează inversiuni de temperatură.2 mm. cantităţile medii anuale de precipitaţii au înregistrat mari variaţii neperiodice. caracterizate prin curenţi de aer descendenţi. Sulina-dig 330.6 mm. acestea depăşesc 400 mm (Sf. determinat de ciclonii mediteraneeni şi pontici din această perioadă.5 mm. Cantităţile de precipitaţii maxime absolute în 24 de ore au fost în toate cazurile. cu aceeaşi tendinţă de reducere vest-est. cele mai mari contraste pluviometrice fiind chiar pe litoral.5 mm în 1935 (cea mai mare valoare anuală. iulie-august. cea mai mică valoare anuală. cele mai puţine. reprezentând dublul valorii medii anuale multianuale şi 132.6 mm). datorită proceselor de evaporaţie care implică consum de căldură.5 mm.4 mm. fapt ce determină destrămarea sistemelor noroase şi diminuarea sau absenţa precipitaţiilor. Pe litoral. suprafeţele acvatice. iar cele mai numeroase.Gheorghe Mahmudia Jurilovca Gura Portiţei Gorgova 16 25 88 96 27 14 13 12 13 20 60 58 1 54 0 0 16 22 74 72 13 19 15 13 14 32 79 72 21 23 10 6 13 28 84 83 15 16 16 13 12 20 67 86 25 47 13 0 15 26 83 91 27 25 15 0 Zilele de îngheţ au variat în limite destul de largi. în timp ce pe suprafaţa continentală limitrofă. Gheorghe 403. în Complexul lagunar Razim-Sinoie: Jurilovca 386. Gorgova 406. cantităţile medii anuale de precipitaţii au valori diferenţiate: în spaţiul deltaic: Tulcea 438. revin staţiei Sulina.4. depăşind cu mult valoarea medie a lunilor în care s-au produs. Gheorghe 403. În timpul anului. 2. la Sulina: 690.C Zile îngheţ m<0gr. mai ales deasupra apelor costiere.C Zile vară M>25gr.6 mm. cantităţile medii lunare de precipitaţii înregistrează un maxim anual în iunie (45-55 mm) şi un minim în februarie (18-35 mm).C Nopţi tropicale m>20gr. dar cu valori mici (30-38 mm). sub influenţa convecţiei termice din timpul zilei. Astfel.2 Distribuţia temperaturilor înregistrate în Rezervaţie în anul 2006 Staţia Meteorologică Specificaţie Nopţi geroase m<-10gr.7 mm în 1920. Pe grindurile Caraorman şi Sărăturile.C Temperatura solului (medie la suprafaţă) Temperatura solului (la 10 cm adâncime) Tulcea Sulina Sf. 88 zile. mai mari de 90 mm. 60 zile. Gura Portiţei 327. ele au reprezentat totodată ´ până la 1/3 din valoarea medie anuală de la staţia 20 .C Zile iarnă m<0gr. Un aport însemnat la cantitatea anuală a precipitaţiilor îl au ploile de vară cu caracter local.C Zile tropicale M>30gr. ca urmare a ploilor convecte locale. În acest context.

Gorgova 96. Sunt cazuri rare. la Sulina s-au înregistrat 219.4 mm. Gheorghe 302 mm/an. Gheorghe 88. Cantitatea cea mai mare de precipitaţii a fost înregistrată la staţia Tulcea în luna iunie (73.4.1 mm. cm Tulcea Sulina Sf. reprezentând 2/3 din cantitatea anuală de la aceeaşi staţie. iar la Staţia Sulina de 233 mm/an (Tabelul 2. iar în zona apelor costiere. la CA Rosetti. produsă într-o singură zi.4 mm.1) se reduce treptat de la vest spre est> Tulcea 104. media lunii fiind cuprinsă între 3 mm la staţia Sulina şi 11.3 mm.4. Jurilovca 90.4.0 mm . la Staţia Sulina (Figura 2. Sf._________________________________________________________________________________ respectivă.Gheorghe Mahmudia Jurilovca Gura Portiţei Gorgova 421 219 96 20 29 233 103 63 11 0 302 132 69 39 5 273 210 80 20 33 284 159 68 15 9 321 126 72 22 0 236 122 69 18 24 Luna cea mai săracă în precipitaţii a fost octombrie.6 mm.3). iarna când se produc viscole violente. Numărul mediu anual de zile cu precipitaţii (>0. reprezentând 1720% faţă de media lunii august. Cantităţile de precipitaţii căzute pe tot parcursul anului 2006 au fost foarte reduse.6 mm care completată cu ploaia din ziua precedentă a foat de 690. Tabelul 2. doar pe grindurile consolidate.2 mm.i Sulina 87. în intervalul cu ninsoare.2).4 mm la Staţia Jurilovca. Stratul de zăpadă este temporar. acestea încadrându-se între 3 mm în luna octombrie şi de 101 mm în luna august. furtuni puternice. 21 .3 Distribuţia precipitaţiilor înregistrate în Rezervaţie în anul 2006 Staţia Meteorologică Specificaţie 2006 Precipitaţii (medie lunară. Cea mai mare cantitate maximă în 24 de ore s-a produs la 29 august 1924.2 mm) şi staţia Sulina în luna august (101 mm). la staţia Tulcea înregistrându-se 421 mm/an. la Staţia Gorgova 321 mm/an. Media precipiaţiilor în anul 2006 înregistrate la staţiile meteorologice de pe teritoriul Rezervaţie a fost de 296 mm. la Staţia Sf. totalizând 530. mm/mp) Precipitaţii maxime mm/24h Zile cu precipitaţii >0. în aceeaşi zi. uneori chiar efemer.1 mm Zile cu precipitaţii >5 mm Zile cu strat zapadă.

9%. între orele 21 şi 22. urmat de cel din nord (Tulcea 12.5%). 20.8%. pe mare. iar adâncimile cele mai mari se întâlnesc pe braţele Dunării (-39 m. unde sectorul nordic deţine 44._________________________________________________________________________________ Ev oluţia cantităţilor de precipitaţii medii la staţiile meteorologice din RBDD în anul 2006 ia 0 nu ar ie 20 40 60 80 10 0 12 0 Tulcea Sulina Sf.4%. la Sulina.5. Sulina 18.006%) din care răsar mai pronunţat câmpul Chiliei.7%) dirijate de linia de ţărm. aceasta fiind cea mai mică valoare. Vântul dominant este cel din nord-vest (Tulcea 15.Gheorghe Mahmudia gu st se pt em br ie oc to m b rie no ie m b rie de ce m br ie Jurilov ca Portita ar ie ar t ie fe br u m ap iu ni e iu lie ril ie m ai au Gorgov a Figura 2. teritoriul Rezervaţiei este o regiune plană (câmpie aluvială în formare) cu o înclinare mică de la vest la est (0. Neacşa şi colab. Cele mai mari „înălţimi” se găsesc pe grindurile marine (Letea.5% deasupra acestuia. Gheorghe 17. un martor de eroziune din Câmpia Bugeacului (sudul Basarabiei).8% (Platforma Gloria) (O. de 7 m/s. Caraorman. între orele 10 şi 20. În zona litorală. iar 79.5% din teritoriul Deltei Dunării se găseşte sub acest nivel. ca şi între 8 şi 9 se realizează fazele de echilibru termic (O. acestea se rotesc în sensul acelor de ceasornic. urmat de cel de sud (10.7% şi respectiv 16. Gorgova 19. Aceleaşi direcţii de nord şi sud sunt dominante şi în larg.1%). iar briza de uscat. între orele 23 şi 7. 1989). Sulina-dig 1. Gorgova 18.6%) şi nord-est (Sf. de absenţa obstacolelor orografice şi de multitudinea luciilor de apă ca şi de vecinătatea Mării Negre. pe braţul Chilia. noaptea.5%).Neacşa şi colab. acoperind un cadran de 360º.4. ca urmare a contrastului termo-baric dintre apă şi uscat. grindul continental Stipoc şi grindurile marine Letea şi Caraorman.5 Geologie.8%. în anumite sectoare predomină vântul de nord (Jurilovca 27. în 24 de ore. de deschiderea largă spre est.1 Forme de relief Păstrând caracteristica deltelor.4 m. 22 . vântul are o viteză medie energetică. în anul 2006 Vânturile dezvoltate pe teritoriul Rezervaţiei sunt influenţate de forma depresionară a zonei. În apele costiere. concomitetnt cu reducerea rugozităţii suprafeţei active: Tulcea 23. În timpul a 24 de ore. În raport cu nivelul Mării Negre. 12. 2.3 %. Sf.2 Evoluţia cantităţilor medii lunare de precipitaţii în Rezervaţie. relativ constantă tot anul. morfologie 2. Cea mai mare extindere o au suprafeţele situate între 0 şi 1 m. Calmul atmosferic se reduce treptat de la vest la est. 7 m). Gheorghe 13.7%. Briza de mare se resimte ziua. 1974). Brizele reprezintă o caracteristică importantă a zonei litorale a Rezervaţiei.

9% din suprafaţa deltei şi 26.8% din suprafaţă fiind scoasă din regimul natural prin amenajările agricole (Sireasa. către braţele Sulina şi Sf. grinduri fluviatile vechi (Rusca. canalul Litcov a fost redeschis). o vastă depresiune lacustră (Matiţa – Trei Iezere – Merhei) dar şi prin presiune antropică puternică. Popina). Stipoc. Obretin. cu excepţia lacului Belciug. Driga. aici fiind incluse.9% din cea a Rezervaţiei). grinduri marine (Letea) şi fluviale. pe braţul Sf. Tulcea şi Sulina şi ţărmul marin acoperind o suprafaţă de circa 157. Suprafeţele amenajate prin îndiguire pentru diverse scopuri economice sunt mai puţin extinse (13. Unitatea Caraorman este desfăşurată atât în sectorul fluviatil cât şi în cel fluvio-maritim. unităţile morfohidrografice din zona continentală a Rezervaţiei sunt grupate în trei mari unităţi deltaice (insule): LETEA (Insula Letea). În anul 1982 a fost deschis un nou canal (Crişan-Caraorman) în scopul exploatării nisipurilor din grindul Caraorman. pentru apărarea cordonului litoral împotriva eroziunii şi de drenare a apelor din complexul lacustru Roşu – Puiu. Gheorghe). După efectuarea lucrărilor de îndiguire şi amenajarea incintelor acestora. DRANOV (Insula Dranov) (P. Gâştescu.52 m. lacurile şi terenurile mlăştinoase (P. Gheorghe şi a canalului însoţitor pe acelaşi traseu. -26 m. ) care au o influenţă negativă asupra complexelor prin cantităţile mari de aluviuni introduse. Litcov. Unitatea se caracterizează prin diversitate hipsometrică şi genetică (resturi ale uscatului predeltaic Chilia şi Stipoc. CARAORMAN (Insula Caraorman). Relaţia hidrografică dintre braţele Dunării şi spaţiile interioare se realizează prin intermediul reţelei de gârle şi canale ce alimentaează peste 200 de lacuri de interes piscicol. Datorită configuraţiei terenului şi a prezenţei celor trei braţe ale Dunării. 42. iar canalul Gorgova a fost limitat la două tuburi la priză (din anul 1990. Pardina. amplasate în două mari complexe lacustre: Sireasa – Şontea – Furtuna şi Matiţa – Merhei. precum şi zona costieră marină de la limita contactului zonei continentale cu apele Mării Negre până la izobata de 20 m. Având o secţiune de curgere mare. cu o suprafaţă de circa 101. Bălteni) dar şi arii depresionare lacustre (Gorgova-Isac-Uzlina. pe braţul Tulcea.7% din Rezervaţie). reţeaua hidrografică. pe braţul Sf. grindurile fluviatile şi grindurile maritime. Uzlina între Sf. 18 m. 1985). În perioada 1985-1990. Murighiol. Principalele unităţi morfohidrografice sunt: teritoriile predeltaice. care are 7 m.000 ha (44. Carasuhat). 2006). În depresiunile lacustre adâncimea nu depăşeşte 3 m. Gheorghe şi complexul Gorgova – Uzlina. canalul de legătură dintre Lacul Puiu şi Lacul Erenciuc. Babina. canalul preia din braţul Sulina între 5-200 mc/s şi modifică regimul de circulaţie al apei în complexul lacustru Roşu – Lumina – Puiu cu consecinţe negative în echilibrul ecologic al acestei unităţi. În ultimii ani au mai fist deschise o serie de canale în scopul facilitării accesului în complexele acvatice (Filat.4% din suprafaţa deltei şi 16. cu un debit de circa 30 mc/s între Litcov şi Sf. silvice (Păpădia) şi piscicole (Chilia Veche. arii depresionare intens aluvionate (Sireasa). Unitatea Letea este desfăşurată între braţele Chilia. Altitudinea medie a deltei este de +0.Gheorghe.2%) şi cuprind amenajări piscicole (Rusca. Cernovca). RoşuPuiu). atât grinduri marine (Caraorman. Murighiol). a fost realizat digul litoral Sulina – Sf. Camelia Anghel. Gâştescu.300 ha (28. Maliuc. Ivancea. B. Şi această unitate se caracterizează prin diversitate hipsometrică şi genetică._________________________________________________________________________________ 34 m. Gheorghe. canalul Litcov şi gârla Ceamurlia au fost blocate. 23 . mai puţin evoluate. Sărăturile). amenajări agricole (Carasuhat) şi silvice (Rusca.

Perişor. Dată fiind slaba circulaţie a apelor. extremităţile (vestică cea mai întinsă şi estică) sunt alcătuite din depozite fluviale. în această situaţie se găseşte numai partea centrl-estică unde şi altitudinile sunt mai mari (peste 2 m). Acestea sunt constituiete din depozite loessoide. Periteaşca. în acelaşi sens depozitele loessoide fiind uşor acoperite de depozite fluviale şi ca atare şi peisajul se schimbă trecând de la aspectul unei câmpii veritabile la nord. având cote sub nivelul mării şi a unui complex de grinduri (Crasnicol – Perişor). fapt ce atrage după sine stocarea unui volum mai mare de apă în complex şi ridicarea nivelului lacurilor şi apelor freatice din grindul Caraorman cu consecinţe negative asupra pădurii Caraorman (zonă cu regim de protecţie integrală) şi a localităţii cu acelaşi nume. Gheorghe şi lacul Dranov se realizau prin intermediul gârlelor Cerneţ şi Dunavăţ. în perioada 1933-1935. la cel deltaic în sud. În cazul grindului Stipoc. Prin construirea canalelor şi prin realizarea platformelor pentru depozitarea stufului (în perioada valorificării stuficole a Deltei). la o cotă destul de ridicată (+1.Calica. Pe toată lungimea digului a fost construit un deversor în dreptul cherhanalei Roşuleţ.170 ha). scăzând din amonte spre aval. Gheorghe şi Sulina).50 m. aici au predominat procesele de acumulare biologică într-un regim hidrologic de mlaştină. În această categorie intră Câmpul Chiliei şi parte centrală a grindului Stipoc.2%) prin amenajarea agricolă Murighiol-Dunavăţ şi amenajările piscicole Dranov. pe ambele maluri (Chilia. în suprafaţă totală de peste 85. Palade). Din aceste motive şi pentru a reactiva potenţialul piscicol al complexului lacustru Razim-Sinoie.1% din suprafaţa deltei şi 14. Unitatea Dranov este spaţiul cuprins între braţul Sf. având înălţimi ce variază în lungul acestora. realizat după 1950. Lipovenilor. Unitatea este slab drenată prin reţeaua de gârle natu. În afara grindurilor fluviale din lungul braţelor se găsesc asemenea forme de relief şi în lungul gârlelor mai importante din delta fluvială. Principalele unităţi morfohidrografice din perimetrul Rezervaţiei prezintă caracteristici specifice unităţilor deltaice: Teritoriile predeltaice sunt suprafeţele încorporate în suprafaţa deltei. diferenţiindu-se mult de subunităţile limitrofe.000 ha (24. cel mai mare lac din Delta Dunării (2. Gradul de amenajarea al unităţii este destul de ridicat (26. Dunavăţ.30 m).4% din suprafaţa Deltei). Gheorghe şi lacul Razim. între anii 1904 şi 1906 a fost săpat canalul Dunavăţ (Carol) iar în 1914 canalul Dranov (Ferdinand)._________________________________________________________________________________ Gheorghe. existând doar 90 de lacuri nesemnificative ca suprafaţă.200 ha (2. au mai fost săpate şi alte canale în scop similar (Crasnicol. În condiţii naturale schimburile hidrologice sezoniere dintre braţul Sf.2% din suprafaţa Rezervaţiei) şi se caracterizează prin prezenţa pe circa o treime din întreaga suprafaţă a unei a unei arii depresionare în partea de vest. Iazurile . Tulcea. Sarinasuf. Sf. Grindurile fluviale sunt rezultatul procesului de depunere a aluviunilor în procesul de inundaţie prin revărsare şi se individualizează cel mai bine în lungul braţelor principale. în partea de est cu altitudini până la 1. cu excepţia lacului Dranov. Holbina. Suprafaţa teritoriilor predeltaice este apreciată la circa 8. care au aparţinut Câmpiei Bugeacului situată la nord de braţul Chilia şi din care au fost separate prin eroziune fluvială. Ulterior. altitudinea scade treptat de la nord spre sud şi de la nord-vest spre sud-est. Pe Câmpul Chiliei. au rezultat grindurile antropice uneori 24 .

7 348 0. În aceeaşi categorie trebuie inclus şi aliniamentele insulelor Sacalin care reprezintă.017 Coeficient de sinuozitate În regim După natural corectări 1. impunânduse realizarea unor căi de legătură pe ape şi de drenaj în interiorul acestora. continuat cu canale construite în scopuri piscicole._________________________________________________________________________________ mai înalte decât cele naturale. constituindu-se în baraje morfologice în perimetrul deltaic.900 ha (10. Modificări importante au suferit şi braţele Sulina şi Sf.9 63.Chr. în perioada 18621902.5 296 0. Cele mai mari grinduri marine sunt cele care alcătuiesc aşa numitul cordon iniţial (Letea. Gheorghe 104. constituite în cea mai mare parte din depozite nisipoase. Al treilea complex de grinduri marine este Sărăturile. Acest cordon iniţial constituie şi limita dintre cele două compartimente – delta fluvială şi delta fluvio-maritimă. stuficole.9 km la 63.4 1.022 Sulina 91.6 17. prin faptul că se sprijină pe ţărm cu vârful (partea mai îngustă) şi se dezvoltă sub formă de jerbă spre interior. Tabelul 2. erboase şi forestiere de pe acestea.4. pentru o scurtă perioadă de timp (ani şi zeci de ani) un ţărm dublu. evoluţia şi funcţionarea sistemului deltaic. reţeaua de canale a devenit mult mai complexă iar multe gârle care aveau un anumit rol în funcţionarea sistemului deltaic au fost anihilate. Gheorghe. agricole. începând cu primele lucrări de corectare a braţului Sulina.7 146 Sf.1 25 . Braţul Sulina a fost scurtat.4 m pe Letea şi 7 m pe Caraorman) şi prin relieful eolian rezultatşi asociaţiilor vegetale. Procesul de autoreglare a subsistemului hidrografic în condiţii naturale a fost. piscicultură.0 340 0. deşi mai înguste. care ocupă o poziţie intermediară între cele din cordonul iniţial şi cordoanele litorale propriu-zise. Grindurile marine sunt formate prin acţiunea combinată a proceselor marine (determinate) şi a celor fluviale (subordonate) şi sunt dispuse perpendicular pe direcţia braţelor principale ale Dunării.2 69.0 1. agricultură şi silvicultură. Suprafaţa grindurilor marine se apreciază la circa 34. Tot din grupa grindurilor marine se includ şi c configuraţia şi chiar poziţia lor în spaţiu este în continuă schimbare. barând golful deltaic şi formând delta fluvială de astăzi.4. Ulterior au fost construite numeroase incinte pentru stuficultură.9 108.6 1. Braţele principale ale Dunării şi gârlele dintre aceste braţe.0 120. Reţeaua hidrografică reprezintă unul din subsistemele determinante în apariţia.5% din suprafaţa Deltei. de la 91. în perioada 1985-1990 de la 120 km la 70 km. Braţul Sf. În aceste condiţii. sunt cele mai reprezentative prin înălţimile maxime (12. prin tăierea meandrelor dintre km 17 şi 85. încă. Grindurile Letea şi Caraorman. au evoluat în decursul timpului în funcţie de factorii neotectonici şi de intensitatea procesului de colmatare.015 Tulcea 19. prin avansarea deltei cu acelaşi nume (Tabelul 2. Caraorman şi Crasnicol) care s-au format cu circa 10 000-11 000 î.250 ha (circa 15% din teritoriul Deltei Dunării). Suprafaţa grindurilor fluviale este apreciată la circa 50. Gheorghe a fost scurtat.4 Braţele principale ale Dunării în Delta Dunării Lăţime Panta la nivel Denumirea Lungime (km) medie mediu Braţului 1870 1893 corectat (m) (%) Chilia 113.75 km şi adâncit ca urmare a acţiunii de realizare a unei căi navigabile maritime..6 1.4). Braţul Chilia a crescut în lungime de la 113 km (1870) la 120 km (1985).

5 Roşuleţ Dunavăţul Vechi 3.4.8 0.5 Reţeaua actuală de canale datează. Lacurile constituie o categorie morfohidrografică importantă în ansamblul Deltei Dunării.5 0. o parte din acestea fiind rămase în incintele îndiguite (amenajările agricole Pardina.8 PotcoavaGorgova Clineţ 13.0 18. Satului 11.478 11 90 Total 668 100 31. prin schimbarea direcţiei de valorificare a unor resurse naturale.262 100 479 După 1960 % Suprafaţă (ha) 45 9.0 55.5 19. numărul total al acestora a scăzut la 479 (lacuri mai mari de 1 ha) iar suprafaţa totală a ajuns la 25. În ceea ce priveşte lungimea canalelor.700 41 175 Dranov 94 14 3.5 3.5 Iacob 5. Veche 13. Tabelul 2. în perioada 1960-1970 cea mai eficientă reţea hidrografică interioară sub aspectul circulaţiei apelor şi transportului naval.262 ha (9.6). invadate cu vegetaţie. Aceste canale împreună cu gârlele naturale reprezentau.753 km.0 23.5 G. chiar dacă prin lucrările de amenajare a numeroase incinte.400 100 25.5 Rusu Erenciuc 3.802 19 3.5 Matiţa Merhei 7.5 Iacubova 6.5 Şontea Gârla lui Agache 3. Tabelul 2. În urma acţiunii de desecare a lacurilor din cele mai mari amenajări agricole din Delta Dunării. Din inventarierea lacurilor făcută înainte de 1960. aceasta se modifică de la an la an în funcţie de lucrările noi întreprinse. Sireasa şi Pardina.6 Lacurile din Delta Dunării pe unităţi deltaice Unitatea Înainte de 1960 Număr % Suprafaţă % Număr (ha) Letea 396 59 15.5). Ulterior. multe din canale au fost abandonate. a rezultat un număr de 668 de lacuri însumând 31.3 Japşa Vătafului 6.464 36 12.666 ha (7. în principal. multe lacuri şi chiar complexe lacustre au fost desecate (amenajările agricole Pardina. a fost construit digul şi canalul însoţitor între Sulina şi Sf. Între anii 1991-1994. Murighiol-Dunavăţ._________________________________________________________________________________ Lungimea totală a gârlelor naturale şi parţial modificate este de 1.5 7. Turcească 8.3 Păpădia Babinţi 2.8 Poliacova Carainache 7.3 Sulimanca Seacă Gârla de Mijloc 4.82% din suprafaţa deltei) (Tabelul 2.5 Martin 4.8 Lopatna 12.084 48 214 Caraorman 178 27 12.3 7.742 km.28% din suprafaţa Deltei Dunării).5 G. Dintre gârlele naturale.3 Împuţita 7.4. Gheorghe cu unele consecinţe ecologice negative.0 G. au mai rămas în funcţiune gârle în lungime totală de 285 km.5 Tărâţa Lungime (km) 8.0 Păpădia Veche Bratuşca 12.4. Uscată 6.5 Principalele gârle în regim natural din Delta Dunării Denumirea Lungime Denumirea Lungime Denumirea gârlei (km) gârlei (km) gârlei Arhipenco 3. din deceniul al şaptelea.4 Potcoava-Litcov Crasnicol 2. Sireasa). iar cea a canalelor este de 1.0 Perivolovca Buţov 18.4. Sireasa.666 % 37 50 13 100 26 . când s-a pus problema exploatării stufului prin incinte amenajate. colmatate. etc.0 G.0 22.) (Tabelul 2.

iar şelful extern se desfăşoară între izobatele 70 m şi 130 m (după alţi autori. 2002). O bună parte din aceste terenuri au fost desecate prin acţiunea de îndiguire şi realizarea amenajărilor agricole şi silvice. pe şelful intern predomină fracţiunea nisipoasă care trece treptat spre şelful de tranziţie în favoarea siltului (N. numit şi margine continentală) se poate împărţi. cu prelungirile Tăuc. 1999). 490 ha. Acest spaţiu submers reprezintă domeniul de acţiune a factorilor modelatori. în trei compartimente: şelful intern. de tip limanic (Babadag. 1. 180 ha şi Topraichioi._________________________________________________________________________________ Terenurile mlăştinoase sunt terenurile situate între -0. în suprafaţă totală de circa 103. 1. 1971. într-o măsură mai mică materialului rezultat din abraziunea zonei de coastă. Valoarea pantei creşte de la nord (1°) spre sud (2°) considerată pe profilele orientate de la vest spre est de la ţărm spre taluzul continental. Zmeica. Sunt acoperite de apă. unde procesele actuale de modelare sunt resimţite cu mai multă intensitate prin înaintări şi retrageri care au consecinţe directe asupra teritoriului Rezervaţiei şi respectiv asupra ecosistemelor din imediata apropiere.5 şi 1 m altitudine. 2. 41.500 ha (43% din suprafaţa deltei). această categorie morfohidrografică a rămas. dar este supusă regimului hidrologic dirijat. sedimentare şi chiar biologice. 3. 5460 ha.870 ha.000 ha este format în principal din lacuri. toate transformate în amenajări piscicole) şi lacuri cuprinse între grinduri (Leahova-Coşna-Periteaşca. 50 şi 70 m.070 ha). 50 ha. Uniformitatea reliefului platformei continentale se datoreşte atât modelării reduse în faza pleistocenă. grinduri maritime şi câteva formaţiuni de relief mai înalte ce reprezintă martori de eroziune. respectiv valurile şi curenţi marini care prelucrează şi transportă matreialul aluvionar. Zona se caracterizează printr-o câmpie de abraziune şi acumulare rezultată în urma variaţiilor nivelului marin din perioada cuaternară. 2. morfologice. Lacurile ocupă circa 85 din complex (86. Agighiol. Gâştescu. P. Sub aspect sedimentologic şi textural. 560 ha). ocupă zonele din jurul lacurilor şi complexelor lacustre din ariile depresionare. Panin. de acumulare. se întinde pe o lungime de 166 km. Goloviţa. Sinoie. cât şi sedimentării intense datorată aluviunilor deversate de râurile din nord-vestul Mării Negre şi.492 ha.050 ha şi Istria. a celor aduse de Dunăre. Pe baza datelor obţinute prin analiza 27 . B Driga. în special. în sectorul românesc. Şelful median se desfăşoară între izobatele de 40. în suprafaţă totală de 140. Edighiolurile. în funcţie de nivelul Dunării şi de vegetaţia palustră. 11. Luând în considerare criterii morfometrice.300 ha) şi sunt de tip lagunar (Razim. şelful median şi şelful extern (O.150 ha. 200 m). şi. Nuntaşi. Complexul lacustru Razim-Sinoie. pe care se suprapun forme de relief rezultate din depunerea ulterioară a sedimentelor fluviatile.2 Fenomene de eroziune/depunere şi alte procese Sectorul marin costier aferent teritoriului Rezervaţiei.Şelariu. Zona maritimă costieră. Şelful intern se desfăşoară de la ţărmul marin şi până la izobata de aproximativ 40-50 m şi este zona pe care se întinde limita Rezervaţiei (izobata 20 m). de la gura braţului Chilia.370 ha. în sud şi are apectul unei câmpii submerse cu foarte puţine neregularităţi morfologice. este un sector jos. 17. în nord şi până la Capul Midia. platforma continentală (şelful. Platforma continentală (şelful) are o lăţime ce scade de la nord (170 km) la sud (130 km).500 ha. Suprafaţa acoperită cu vegetaţie acvatică este apreciată la circa 143. În amenajările piscicole.5.550 ha sau cele de pe grindul Chituc.

E. în delta secundară laterală a braţului Sf.5 milioane tone/an pentru parioada 1921-1960.7 milioane tone pentru perioada 1961-1980 şi la numai 22 milioane tone pentru deceniul 1981-1990.5 ha. sectoarele de ţărm unde au loc înaintări (acumulări) şi retrageri (abraziune). la 1. 2004. tectonică şi antropică. în funcţie decondiţiile locale. C. Sectoarele de înaintare a ţărmului sunt..1 Principalele tipuri de soluri Conform lucrării „Harta solurilor din rezervaţia Biosferei Delta Dunării elaborată de I. Bondar şi colab. Gheorghe cu o rată anuală de 20 m/an). ridicarea nivelului se apreciază la 0. la 1. la sud de braţul Sulina pe 10 km cu o rată anuală maximă la borna hidrografică 60 cu 16. la 58. iar cel supus procesului de înaintare este de 50 km. 2. Suprafaţa considerată pierdută din spaţiul Rezervaţiei a fost apreciată pentru perioada 1962-1983. 1986. care în bazinul Mării Negre se manifestă diferenţiat de la u ţărm la altul. Pentru ţărmul marin românesc. a lucrărilor de protecţie a terenurilor împotriva eroziunii solului. 2002. Suprafaţa adăugată aceluiaşi spaţiu (fără delta secundară a braţului Chilia care aparţine Ucrainei) a fost de 200 ha. Cauzele de natură antropică se reflectă direct şi indirect.8-4 cm/an. iar acest debit a scăzut foarte mult în deceniile de după 1960. Reducerea volumului de aluviuni contribuie la scăderea sursei de aprovizionare a cordoanelor litorale şi respectiv a plajelor marine favorizând procesele de abraziune şi retragerea ţărmului. deci abraziune marină (P. Cauzele care contribuie la evoluţia ţărmului marin sunt: climatică. B.6 Soluri. la 900 ha. reprezentând o rată anuală de 42. Vespremeanu şi colab. 1977).420 kg/s. Acest fenomen de ridicare a nivelului marin se manifestă la ţărm printr-o minitransgresiune.8 m/an._________________________________________________________________________________ documentelor cartografice şi a măsurătorilor făcute la bornele hidrografice (începând din anul 1962). Munteanu şi colab. Cauza indirectă se referă la reducerea volumului de aluviuni transportate pe Dunăre în Marea Neagră.6...20 cm/an la care se adaugă coborârea lentă a uscatului dobrogean de 2 cm/an.8 ha. În deceniul 1931-1940 debitul de aluviuni a fost de 2. Ţărmul supus procesului de retragere este de 60 km. Cauzele de natură climatică şi tectonică se înscriu într-un cadru mai larg de evoluţie a nivelului Oceanului Planetar. Această scădere a atras şi modificarea valorii multianuale de la 67. în 1996.18-0. Driga. rezultând o amplitudine cumulată de natură eustatică şi epirogenetică de 3.Diferenţa de 56 km se găseşte într-un echilibru relativ (înaintări şi retrageri într-un ciclu de 5-10 ani) (P. Cauza directă se referă la implementarea digurilor cu direcţie perpendiculară pe ţărm (Sulina. s-au delimitat şi estimat cantitativ. revenind o rată anuală de 9. în primul rând în faţa gurilor de vărsare ale celor trei braţe (în delta secundară a Chiliei cu rata medie de 68 m. subsoluri 2.5 km cu o rată anuală de 17. 2004). şi deci a proceselor de abraziune şi de acumulare. Gâştescu. Sectoarele de ţărm supuse intens procesului de retragere sunt în dreptul lacurilor Roşu şi Roşuleţ (între grindul Cazacului şi Gârla Împuţita) pe circa 9.5 m/an (pierdere de circa 150 ha) şi a lacului Sinoie (grindul Periboina) pe circa 10 km cu o rată anuală de 10-12 m/an (pierdere de circa 350 ha). Gâştescu.308 kg/s între 1971-1980 şi la 697 kg/s între 1981-1990. principalele tipuri de sol şi folosinţe sunt: 28 . pe baza datelor de la maregraful Constanţa. Midia) care modifică schema curenţilor marini. 1999. ca urmare a construirii lacurilor de acumulare pe afluenţi şi artera principală.377 între 1961-1970.

sunt cultivate cu porumb. apa freatică coboară la adâncimi de 2-3m). Aceste soluri. Nivelul general de fertilitate al psamosolurilor este foarte scăzut. gleisolurile sunt acoperite. Salix fragilis şi pajişti cu Agrostis stolonifera şi Carex sp. în curţile caselor şi pe lângă sate. Numai pe porţiuni de teren foarte mici. prin producerea carbonului organic volatil (CH4 . habitat pentru fauna bentonică. acestea au o biodiversitate scăzută. Prin natura lor. Gleisolurile. Psamosolurile sunt definite prin textura lor nisipoasă şi de un profil de sol slab dezvoltat. sunt asociate cu grindurile şi dunele de nisip din delta maritimă şi din Complexul lagunar Razim-Sinoie. 29 . sau pajişti mezofile şi sălcete pe grindurile umede. Solonceacurile includ toate tipurile de sol. Sunt dezvoltate pe depozite aluviale. Sunt folosite în special pentru păşuni şi plantaţii de plop. producţiile sunt mici şi foarte mici. În ecosistemele naturale. dar. păpurişuri şi rogozuri. solurile aluviale au un procent relativ redus de acoperire cu vegetaţie. care în mod regulat primesc aluviuni proaspete. reprezintă principalul component al învelişului de sol caracteristic formelor de relief cuprinse între 0. dar câteva dintre ele s-au format şi pe depozite de loess (Câmpia Chiliei). sunt cele mai potrivite culturi. Orzul. În condiţiile unui management adecvat aceste soluri sunt productive pentru o gamă largă de tipuri de culturi pentru teren uscat.5mrMN. care au fost odată drenate. Pe grindurile fluviale acestea se găsesc sub păduri de Salix alba. Dacă nu sunt drenate şi cultivate. dar cu efect asupra apei din lacuri. filtru. având rol de: mediu de creştere şi suport pentru vegetaţia acvatică. secară. care au limita superioară a orizontului salic în primii 20cm de la suprafaţa solului. însă. Aceste grinduri sunt suficient de înalte (2-5mrMN) pentru a fi moderat drenate şi aerate. care constă din pajişti halofile de calitate foarte scăzută pentru vite.0 şi 0. din cauza climei uscate fără irigaţii. cel puţin în partea superioară a profilului de sol (după inundări. includ depozitele lacustre/lagunare de pe fundul lacurilor. cu stufărişuri. este faptul că prezintă un risc ridicat de eroziune eoliană. ajutând la protejarea apelor lacurilor şi a celor freatice împotriva poluării chimice.000ha de zone cu soluri aluviale sunt îndiguite şi cultivate. predominant. Psamosolurile şi nisipurile. Solonceacurile suportă un covor vegetal sărac. Aceste sedimente sunt în marea lor majoritate alcătuite din suspensii minerale aduse de apele Dunării şi cele provenite în urma proceselor chimice şi biologice care au loc la nivelul masei de apă şi sedimentelor. Pentru agricultură (exceptând păşunatul extensiv) este imposibil a fi folosite fără un drenaj artificial şi spălarea sărurilor. Limnosolurile. lucerna şi floarea soarelui şi în mai mică măsură grâul de toamnă._________________________________________________________________________________ Solurile aluviale sunt soluri foarte tinere caracteristice în principal grindurilor din partea fluvială (vestică) a deltei. O problemă specială a solonceacurilor nisipoase. Aproximativ 35. cartofi. stocarea şi înmagazinarea metalelor grele aduse de apele fluviului.CO2) şi emisii de H2S. sunt foarte potrivite pentru pădurile de plop. Biofuncţiile limnosolurilor în cadrul ecosistemelor acvatice sunt similare solurilor din cadrul ecosistemelor terestre. aceasta constând în principal din pajişti mezo-xerofile pe grindurile înalte. orz.

drumuri 3. Conform SRCS. în amenajări silvice îndiguite: 6.au folosinţe diverse (Căsuţa 2. stuf._________________________________________________________________________________ Solurile bălane. Cele alcalizate sunt folosite ca păşuni. solurile clasificate cu acest nume conţin un orizont organic de peste 50cm grosime.1 Principalele tipuri de folosinţă a terenurilor din Rezervaţie Ape. în amenajări piscicole: 36. total: 22. stepelor cu climat continental uscat.circa 500 ha . N şi P. Caraorman şi Mila 23) şi canalelor pentru îmbunătăţirea circulaţiei apei în părţile mai izolate ale deltei. În stare naturală. Cu toate că solurile bălane sunt bune din punct de vedere fizic. construcţii.6.442 ha Neproductiv: 7. pentru deschiderea unor căi navigabile (ex. Cele de la Stipoc au fost incluse în fermele piscicole. Suprafeţe mari sunt utilizate pentru agricultură în incinte amenajate.Fondul funciar . irigarea este întotdeauna necesară pentru obţinerea unor recolte satisfăcătoare de pe terenurile arabile. ele au un nivel de fertilitate moderat din cauza conţinutului relativ redus de materie organică. toate acestea ca urmare a vecinătăţii crescătoriilor de peşte ce au înrăutăţit drenajul natural al zonei. Terenurile cuprinse în limitele teritoriale ale Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării . Sunt în principal reprezentate de grămezi de pământ sau alte materiale rezultate din săparea de canale. Antroposolurile sunt constituite în principal din depozite aluviale.453 ha din care.796 ha din care. doar o mică parte este folosit la fermele piscicole. pepeni şi alte culturi de subzistenţă.492 ha Folosinţă agricolă. sunt singurele soluri zonale din Delta Dunării. Histosolurile constituie principala componentă nivelului pedologic al Rezervaţiei. vegetaţia acvatică.1) Căsuţa 2. Suprafeţe mai mari ce sau înierbat natural sunt folosite ca păşune.974 ha Folosinţă forestieră.553 ha din care. De aceea. Teritoriul ocupat de cernoziomuri este folosit în principal la păşunat. în partea de sud a zonei Chilia. total: 61.567 ha Ape marine: 140. Cernoziomurile. cu limita superioară în primii 25cm de la suprafaţa solului. Dar principala cauză a obţinerii de recolte scăzute este lipsa umidităţii din sol.143 ha 30 . prin definiţie. sunt soluri puţin răspândite. pentru desecare în incintele agricole. Din punct de vedere ecologic există pericolul creşterii salinităţii solului datorită creşterii nivelului apei freatice. diguri. sunt caracteristice.sunt folosite de locuitori pentru cultura legumelor. total: 344.563 ha Curţi. Antroposolurile şi non-solurile sunt rezultatul diferitelor activităţi umane. Cea mai mare parte a solurilor bălane este folosită ca teren arabil de către locuitorii comunei Chilia Veche. Modul de utilizare. uneori amestecate cu materii organice. Suprafeţe mici . în amenajări îndiguite: 39. histosolurile sunt suport de bază pentru ecosistemele umede: stufărişuri. unde se sfârşeşte câmpia de loess a Chiliei. submersă.6.

fiind sub presiune. îndeosebi pentru acviferele freatice. La aceste condiţii.7 Hidrologie 2.geografice şi pedologice mai favorabile. 2.1 Ape subterane Distribuţia apelor subterane (acvifere de adîncime.8 4 Psamosoluri şi nisipuri 63500 15. între 0. structurilor de fundament. clorurat-sodic sau clorurat-calcic-magnezian. Grosimea acestor acvifere este de 15-20 m în partea centrală a Deltei Dunării. Acviferele de adâncime. datorită structurii încrucişate de tip con de dejecţie._________________________________________________________________________________ Suprafeţele de teren care se valorifică economic. Crişan şi Sfântu Gheorghe în formaţiuni portlandiene (Jurasic superior). Capacitatea de suport ecologic al solurilor din Delta Dunării este cuprinsă în limite foarte largi. Ha Suprafaţă 1 Soluri aluviale 53900 13. Tip de sol Suprafaţa % din total crt.SRTS 2003 3 Gleisoluri 88400 21.2 de clasificare nou . fiind alimentate din apele Dunării în zona de contact cu unitatea structurală – Depresiunea Predobrogeană. constituit din pietrişuri şi complexul psamitic inferior şi mediu cu nisipuri care au o bună permeabilitate.1996 . în special cele amenajate.1). se mai adaugă lucrările efectuate privind îndiguirea şi desecarea unor importante suprafeţe destinate amenajărilor agricole.SRTS 2003 7 Histosoluri 110600 27.6. studiile elaborate în zonă.1 Valoarea ecologică a terenurilor din Rezervaţie *) Nr. Periprava. de regulă.6 Solonceacuri 8100 2. acvifere freatice) depinde de tectonica şi litologia şi litologia.0 Cernisoluri (Kastanoziomuri) .6. 31 .„Harta solurilor din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării 5 6 Valoare ecologică de la la Redusă ridicată Redusă ridicată Redusă ridicată foarte medie redusă foarte redusă Medie Redusă ridicată Scăzută 2. s-au evidenţiat ape cu mineralizări care variază de la 18-20g/l până la 50-55 g/l. se găsesc de regulă în delta fluviatilă.sistem 900 0. de condiţiile climatice şi de regimul hidrologic al Dunării.6 SRTS 2003 *) I.5-15 m în partea vestică şi între 2040 m în cea estică. stabilind limite de la foarte redusă la ridicată (Tabelul nr. Tabel nr.3 2 Limnosoluri . făcute la Chilia Veche.3 . iar tipul hidrochimic fiind. Diferenţierea între acviferele de adâncime şi cele freatice este destul de greu de făcut pentru depozitele deltaice (cuaternare). Munteanu . iar nivelul piezometric la adâncime. 2.2 8 Antrosoluri . Prin forajele la adâncimi de peste 200 m. de litologia acesteia în depozitele deltaice. au cea mai mare extindere în depozitele deltaice fiind cantonate în complexul psefitic din bază.sistem de clasificare nou 10400 2. de configuraţia morfohidrografică de suprafaţă. silvice şi piscicole. zonă cu condiţii fizico .sistem de clasificare nou 70200 17.7.

Din valorile estimate de materie şi energie. Adâncimea apelor freatice este între 0. 2004). braţul Chilia înregistrează o tendinţă de scădere a debitului (63. stocate. permite ca apele freatice să nu fie mineralizate.8% în 1970. respectiv. reprezintă arii de absorbţie a apelor din zonelor limitrofe şi de evaporare. în timp ce în amenajările silvice acest nivel a scăzut la peste 5 m în zonele centrale. Gheorghe care a suferit o acţiune de scurtare a traseului iniţial de 109 km lungime la 70 km în prezent (cel mai mare coeficient de meandrare: 1.576 x 1012 Kcal (corespunzător unei temperaturi medii anuale de 12. 2. şi cu regimul hidrologic al Dunării.5-1. 95% sunt tranzitate pe cele trei braţe (Chilia.0m în depresiunile dintre dune şi ajunge la 4 m în dune.7. fapt ce determină mineralizări ridicate. un volum important de apă. ca zonă terminală a fluviului Dunărea. Sulina. sub aspectul variaţiei nivelului. parţial. cu varietatea de ecosisteme şi biodiversitate reprezentativă. În aceeaşi perioadă ponderea braţului Tulcea (având 17 km între Ceatalul Chiliei şi Ceatalul Sf. este sistemul circulaţiei apei (B. în special) se remarcă o circulaţie a apelor freatice mai mare datorită depozitelor nisipoase dar şi posibilitatea sărăturării prin evapotranspira este mai mare. Atât grindurile marine Letea şi Caraorman.7 km la care se adaugă circa 8 km de prelungire în mare prin diguri laterale) de la 732 . Dunărea şi braţele sale reprezintă arterele majore prin care fluviul asigură spaţiului deltaic debitul lichid şi solid. având un grad acceptabil de potabilitate. Gheorghe) şi numai 5% sunt preluate prin gârle şi canale. iar tipul hidrochimic este frecvent bicarbonatat şi sulfatatsodic. 74 milioane t/an de săruri şi 2. Gradul de mneralizare este diferit fiind sub 1g/l în aşa numitele „ape suspendate” care sunt alimentate numai din precipitaţii şi ajung la un ecart de variaţie foarte mare. 63% în 1960. Sf. În amenajările agricole nivelul piezometric a coborât la peste 3 m adâncime. Braţul Chilia (120 km de la Ceatalul Chiliei) este cel mai important braţ al Dunării sub aspectul scurgerii.8% în 1950. Pe Câmpul Chiliei nivelul piezometric se găseşte între 2-3 m.2 Ape de suprafaţă. Îndiguirile şi desecările în incintele agricole şi silvice au dus la izolarea acestora de procesul natural de inundaţie şi la o oarecare independenţă a evoluţiei acviferelor freatice. nu atât datorită braţului Sf. cât şi Câmpul Chiliei şi Grindul Stipoc.7) cât mai ales creşterii rolului braţului Sulina (lung de 63. acviferele au o mai mare independenţă dar reducându-se gradul de potabilitate. Această relaţie strânsă. ca de altfel şi în spaţiul central a Grindului Stipoc. circa 202 km³ de apă.515 m³/s. După anul 1910 când transporta 72% din debitul fluviului la Ceatalul Chiliei. Pe măsura distanţării de braţele principale. circa 48 milioane t/an de aluviuni. Driga. ambele având în structura litologică depozite loessoide.6°C) (valori pentru perioada 1921-2000). a crescut de la 28% la 42. Până în anul 1890 s-a caracterizat printr-o tendinţă de creştere a debitului. primeşte şi tranzitează anual. regimul de scurgere Delta Dunării. mineralizarea totală variază între 5-15 g/l. Dunărea transportă anual la vârful Deltei (Ceatalul Chiliei).4% în 1990. Gheorghe). care îi conferă statutul de zonă umedă. 59. prin arterele hidrografice şi complexele lacustre. între 360 g/l la apele din orizonturile de adâncime mai mare. influenţa Dunării se remarcă de la nivelul de peste 5-6 hidrograde şi pe o lăţime maximă de 500 m. în complexele lacustre şi ariile mlăştinoase din interiorul deltei._________________________________________________________________________________ Acviferele freatice. în ceea ce priveşte adâncimea. În grindurile fluviatile care mărginesc braţele Dunării. În grindurile marine (Letea şi Caraorman. sunt în strânsă legătură cu morfologia Deltei Dunării. 6. Una din condiţiile vitale ale zonei umede.1% în 1980 şi 58% în 1990. 60.

Gheorghe 1236 1293 1382 1510 1399 19.0 95.6 Debitele lichide ale Dunării la intrarea şi ieşirea din deltă şi pe braţele principale (mc/s) (după C. intrare 6295 6476 6976 6892 6209 100 100 100 100 100 Braţul Chilia 4018 4074 4244 4076 3606 63.261 . şi 100 mc/s în spaţiul dintre braţul Sf.4. circa 350 mc/s au fost vehiculate prin reţeaua de gârle şi canale şi 270 mc/s au fost revărsate peste maluri.5 Dunăre.2 16.7.4 19.1 58. Gheorghe. sau prin revărsare peste malurinîn perioada apelor mari de primăvară. Figura 2.9 Braţul Sf. Se apreciază că în perioada 1980-1989 braţele Dunării cedau în interiorul deltei un debit estimat de circa 620 mc/s.9 60.538 19212000 Q(mc/s) % 6515 100 3901 59. Bondar.4 94.8 21.319 . ca urmare a realizării unor canale mari (Canalul Mila 35. Din debitul de apă al Dunării la Ceatalul Chiliei o mică parte pătrunde prin reţeaua de gârle şi canale în complexele lacustre.1 Braţul Sulina 906 1060 1181 1289 1235 11.1 Evoluţia cotelor fluviului Dunărea pe teritoriul Rezervaţiei. Tulcea şi Sulina. 1970) o parte din acestea se pierd prin procesele de evaporaţie şi evapotranspiraţie. de circa 350 mc/s se acumulează în spaţiul dintre braţele Chilia.8 62.9 18.0 Diferenţă intrare. 2004) Perioada Cursul de apă 192119511961197119811950 1960 1970 1980 1990 Q(mc/s) Q(mc/s) Q(mc/s) Q(mc/s) Q(mc/s) % % % % % Dunăre. Tabelul 2. ca urmare a rectificării şi dragării lui continiu pentru menţinerea posibilităţilor de navigaţie.5 6113 93.9 1154 17.7 1400 21. Din acest debit. încât la ieşire către Marea Neagră.7.1 96.8 59. vărsare 5986 6215 6657 6534 5589 95. Având în vedere perioada de stagnare a volumelor de apă pătrunse în interiorul deltei. Gheorghe. lacul Razim şi ţărmul marin (C. urmată cu 170 mc/s în spaţiul dintre Sulina şi Sf.1 1583 25. Crişan-Caraorman). Bondar. pierderile sunt de circa 10%.8 .402 În anul 2006 regimul hidrologic al Dunării s-a caracterizat prin nivele ridicate comparativ cu nivelul cotelor înregistrate în anii 2004 şi 2005 (Figura 2._________________________________________________________________________________ 8% la sfârşitul secolului trecut la circa 20% în prezent.309 .4 5702 91. 1942. 2004 – 2006 33 .620 vărsare 19912000 Q(mc/s) % 6240 100 3390 54.0 20 19.4 16.8 90. care variază în funcţie de regimul hidrologic anual (2 luni în 1921 – an cu ape mici şi 10-11 luni în anii cu ape mari – 1940.4 .3 1253 20. 1993).358 . Cea mai mare parte.1).9 22.

8. anul celor mai mari inundaţii din secolul trecut. Ecosisteme (habitate. 34 se pt em de ce m m br ie ai .7.I sm ai l C t. O importanţă deosebită o reprezintă desemnarea ca sit de importanţă comunitară.G he G or go va er ip ra va C ar ao rm an du Is ac ce a ar di na ul in a C r is an Le te a Tu lc G rin ila C hi S M P P S f. lacurilor. la staţia hidrologică Tulcea 45 0 0 50 10 0 15 0 20 0 25 0 30 0 2004 2005 2006 35 0 40 0 fe br ua rie ia nu ar ie ar t ie iu lie oc to m br ie no ie m br ie ap ril ie iu ni e au gu st m br ie Caracterizare biologică şi ecologică 2. aşa cum se poate vedea din înregistrările lunare de la staţia Tulcea (Figura 2.G he 23 lia V 2004 2005 2006 Deşi în anul 2006 s-au înregistrat cote care au depăşit cotele din 1970. este rezultatul evoluţiei în timp. care a dus la formarea grindurilor. Deoarece ecosistemele din deltă sunt în strânsă interacţiune şi toate determinate de fluviul Dunărea şi de energia primită de la soare. a ecosistemelor.2). de la prima bifurcaţie către ţărmul mării şi de la braţele principale spre interior._________________________________________________________________________________ Evoluţia cotelor fluviului Dunărea pe teritoriul RBDD în anul 2006 comparativ cu anii 2004 si 2005 cote 400 350 300 250 200 150 100 50 0 ea C t. gârlelor şi terenurilor amfibii şi respectiv. acest angrenaj abiotic este considerat ca un sistem. vegetaţie şi procese ecologice) Diferenţierea spaţiului deltaic. Figura 2. care adăposteşte 29 tipuri de habitate în bioregiunea stepică şi 3 tipuri de habitate în bioregiunea pontică.7. un nivel supraecosistemic de organizare a materiei. în cadrul reţelei ecologice europene Natura 2000. totuşi se constată că în anul 2005 cotele medii înregistrate au fost mai ridicate decât în 2006.2 Evoluţia cotelor fluviului Dunărea la staţia Tulcea (cote în cm) Evoluţia cotelor apelor fluviului Dunărea.S f.

8. turboase sau argiloase 6410 Pajişti mediteraneene umede cu ierburi înalte din Molinio-Holoschoenion 6420 6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor la cel montan şi alpin Pajişti aluvionale din Cnidion dubii 6440 Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis) 6510 Mlaştini calcaroase cu Cladium mariscus 7210 91AA Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos Păduri ripariene mixte cu Quercus robur.1. Fraxinus. impactul activităţilor antropice în decursul timpului. Ulmus laevis. în Rezervaţie._________________________________________________________________________________ Tabelul 2.8. din lungul 91FO marilor râuri Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba 92AO 92DO Galerii ripariene şi tufărişuri (Nerio-Tomaricetea şi Securinegion tinctoriae) Tabelul 2.2. Tipuri de habitate specifice bioregiunii pontice Codul Denumirea habitatului Natura 2000 1110 Bancuri de nisip acoperite permanent cu strat mic de apă de mare 1140 Nisipuri şi zone mlăştinoase neacoperite de apă de mare la reflux 1160 Melele şi golfuri Având în vedere configuraţia morfohidrografică. asociaţiile floristice şi faunistice. au fost identificate două categorii de ecosisteme şi anume: ecosisteme naturale parţial modificate de om 35 . până la cele montane. cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion Râuri cu maluri nămoloase cu Chenopodion rubi şi Bidention 3270 Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice 40CO Pajişti panonice şi vest pontice pe nisipuri 6260 Stepe ponto-sarmatice 62CO Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase. Tipuri de habitate specifice bioregiunii stepice Codul Denumirea habitatului Natura 2000 1110 Bancuri de nisip acoperite permanent cu strat mic de apă de mare Lagune costiere 1150 1210 Vegetaţie anuală de-a lungul liniei ţărmului 1310 Comunităţi de salicornia şi alte specii anuale care colonizează terenurile umede şi nisipoase 1410 Pajişti sărăturate de tip mediteranean Pajişti şi mlaştini sărăturate panonice şi ponto-sarmatice 1530 2110 Dune mobile embrionare (în formare) Dune fixate cu vegetaţie erbacee perenă (dune gri) 2130 Dune cu Hippophae rhamnoides 2160 2190 Depresiuni umede intradunare Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetaţie din Littorelletea 3130 uniflorae şi/sau Isoeto-Nanojuncetea Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetaţie bentonică de specii de Chara 3140 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrochariton 3150 3160 Lacuri distrofice şi iazuri 3260 Cursuri de apă din zonele de câmpie.

. iar la Sfântu Gheorghe. Cernovca._________________________________________________________________________________ şi ecosisteme antropice. sabiţă (Pelecus cultatrus). Acestea reprezintă arterele hidrografice principale prin care se repartizează apele Dunării de la Ceatalul Chiliei. Sub aspect cantitativ. b) Gârle şi canale cu circulaţie activă a apei Acest tip de ecosistem este reprezentat în principal prin braţe abandonate ale Dunării (Dunărea Veche). şalău (Lucioperca sandra). În ceea ce priveşte chimismul (mineralizarea) apelor acesta se modifică de asemenea treptat.5 m/s la ape mici şi de 0. de la braţele Dunării până la plajele marine precum şi 7 ecosisteme antropice ce includ amenajările agricole.uniformitatea distribuţiei oxigenului dizolvat (10-11 mg /l). ca artere importante de legătură între braţele principale şi complexele lacustre. Tulcea-Sulina şi Sfântu Gheorghe). pe măsură ce se reduce viteza şi creşte temperatura apei. Ecosisteme naturale parţial modificate de om A. Eracle. Litcov.3 – 0. zooplancton şi zoobentos): .) şi altele. Aceste canale. Bogdaproste. planctonul este superior celui din apele braţelor Dunării. după care capătă trăsăturile apelor semistagnante cu prezenţa unor forme lacustre. precum şi scrumbie de Dunăre (Alosa pontica). Au fost descrise 23 de ecosisteme naturale parţial modificate de om distribuite pe toată suprafaţa Rezervaţiei. Gârla de Mijloc şi Gârla Turcească. Planctonul are caracter fluvial în timpul apelor mari.Păpădia. Dunavăţ. Sireasa-Şontea. O serie de parametri hidrologici dovedesc condiţiile bune pentru viaţă.6 – 1. Ape curgătoare a) Dunărea şi braţele sale Acest tip de ecosistem include cele 3 braţe principale (Chilia. Crişan-Caraorman. Corpuri de apă A1. se caracterizează prin curgerea apei cu viteze variabile şi cu sensuri reversibile de curgere în funcţie de sezon (ape mari de primăvară. turbiditate descrescătoare dinspre braţe spre interior. ape mici de vară-toamnă). Căzănel. Arhipenco . sturioni marini în migraţie pentru reproducere: morun (Huso huso). Ihtiofauna domină acest ecosistem şi este reprezentată prin crap (Cyprinus carpio). nisetru (Acipenser guldenstaedti).2 m/s la ape mari).mineralizarea (circa 340 mg/l). printr-o îmbogăţire în săruri ca urmare a intensificării procesului de evaporaţie. păstruga (Acipenser stellatus). avat (Aspius rapax). la care se mai adaugă braţele secundare ale Chiliei (Tătaru. pentru dezvoltarea biocenozelor şi a populaţiilor caracteristice (fitoplancton. . Acest tablou ihtiologic se schimbă în funcţie de modificarea gradului de calitate a apei. somn (Silurus glanis).viteza de curgere (0. piscicole şi silvice sau aşezările umane (urbane şi rurale). Chalcalburnus chalcoides danubicus). morunaş (Vimba vimba carinata). Babina. Dranov. Musura). sturionii de apă dulce: cegă (Acipenser ruthenus). viză (Acipenser nudivendtris). . 36 . canale importante (Mila 35. obleţi (Alburnus alburnus. etc. Crânjeală.turbiditatea dată de aluviunile în suspensie (circa 290 g/m3). tipul hidrochimic (biocarbonatul calcic).

BuhazZătoane). Gorgova. Trei Iezere. chiar şi în faza apelor mici de vară-toamnă. este bine reprezentat în Delta Dunării prin gârle şi canale cu lungime mare (Stipoc-Ocolitor. Puiu-Erenciuc. De regulă. Matiţa). Uzlina. şi vegetaţie submersă. în sensul că limita lor. Goloviţa. cosorul (Ceratophyllum). Adâncimea acestor corpuri de apă este în strânsă legătură cu variaţia sezonieră a nivelelor de pe braţele principale: . Puiu. Magearu. Lacurile din Delta Dunării au o particularitate morfohidrografică. Furtuna. Lejai.în timpul apelor mari de primăvară. Roşu. Perivolovca. Zmeica. Ihtiofauna păstrează trăsăturile comune atât canalelor şi gârlelor cu circulaţie activă a apelor. ştiuca (Esox lucius). Babina.a. ci este dată de vegetaţia de stuf şi papură sau de plaur. Aceste canale au un rol de drenaj sau de alimentare în funcţie de regimul staţiilor de pompare şi de tipul amenajării (piscicol. c) Gârle şi canale în ariile cu regim liber dar cu circulaţie redusă a apei Acest tip de ecosistem care se caracterizează prin atrofierea condiţiilor reofile şi accentuare a celor lentice. cât şi complexelor lacustre (poate chiar mai mult către acestea din urmă). moţul (Potamogeton perfoliatus). aceste canale nu au o circulaţie a apei. brădişul (Myriophyllum). bibanul (Perca fluviatilis) etc. unde se mai introduc şi se evacuează volume de apă anual. Sulimanca. În afară de legătura directă prin gârle şi canale. care le diferenţiază de lacurile din luncile râurilor. Isac. LitcovÎmpuţita. Lumina. Gorgova. mărarul (Potamogeton pectinatus). nu este morfologică. ele comportându-se ca ape stagnante cu un grad de îmbătrânire accentuat invadate de vegetaţie atât submersă cât şi emersă. Palade. Tărâţa-Belciug. lacurile din aceste depresiuni comunică prin masa de vegetaţie şi pe sub plaur. adâncimea este de 3-4 m în complexele lacustre din delta maritimă (Lacurile Roşu. cu un volum mare de biomasă în descompunere. Razim. Roşuleţ. Căzănel. agricol sau silvic). Dovnica. în afară de cele menţionate în braţele Dunării se dezvoltă şi specii răpitoare. Ivancea. Depresiunile morfologice sunt mult mai mari şi în cadrul lor se găsesc mai multe lacuri care se asociază în complexe. aceste canale sunt într-o stare mai bună sub aspectul capacităţii productivităţii biologice. În amenajările piscicole. broscăriţa (Potamogeton crispus). Puiu) şi de 2-3 m în cea fluviatilă (Furtuna. funcţia acestora fiind în majoritate reversibilă şi cu turbiditate scăzută ca urmare a distanţei mai mari faţă de braţele Dunării._________________________________________________________________________________ Dintre speciile de peşti. d) Gârle şi canale în interiorul amenajărilor Această categorie de corpuri de apă constituie un tip de ecosistem care se caracterizează prin lipsa unei legături directe cu reţeaua hidrografică activă. Crasnicol. ciuma apei (Elodea canadensis) ş. 37 . ciulinul de baltă (Trapa natans). Isac. Bogdaproste. Aici se dezvoltă specii de vegetaţie plutitoare. Matiţa. cu o viteză de curgere a apei mult mai redusă. A2 Ape stătătoare a) Lacuri cu un acvatoriu întins şi cu schimb de ape cu reţeaua hidrografică secundară În această categorie intră cele mai importante lacuri şi complexe lacustre din Delta Dunării.

atunci când există o pătrundere a apelor tulburi din braţe şi lacuri. crisoficee) şi floră moale (vegetaţia submersă) precum cosorul. cosac. dinoflagelate. Sub aspect hidrochimic. macrofite). faună fitofilă care se hrăneşte cu vegetaţia submersă. ştiuca (Esox lucius). a dus la denumirile de ape galbene. în funcţie de faza regimului hidrologic de pe braţe deoarece în perioada inundaţiilor. Ihtiofauna este reprezentată prin specii care trăiesc în ecosistemul apelor curgătoare cum ar fi crapul (Cyprinus carpio). euglenoficee.5-2m în cea fluviatilă. 38 . care se formează în condiţii normale abiotice în lacuri. etc. plutitoare şi epifită constituită din viermi. Oxigenul dizolvat.5m. iar în cea a apelor de toamnă-iarnă creşte până la fundul lacurilor când suspensiile mai mult de natură organică (detritus ridicat de pe fund prin agitaţia apei) sunt nesemnificative (15-20 mg/l). cloroficee alge verzi.3 . se scurg din complexele lacustre către reţeaua colectoare. roşioara (Scardinius erytrophtalmus). oxigenul dizolvat este suprasaturat datorită intensităţii fotosintezei. cosacul (Abramis ballernus). Gradul de transparenţă este. dar care reflectă culoarea vegetaţiei submerse de verde-brun. linul (Tinca tinca). crustacee.alge albastre. valoarea acesteia scade la 0. cât şi din bazinele piscicole amenajate în deltă. Creşterea se mai pune şi pe seama compuşilor clorului şi sulfatului datorită apelor reziduale deversate în Dunăre (mineralizarea pe fluviu a crescut de la 292 mg/l în 1946 la 400 mg/l în ultimii ani). o saltea verde în care se dezvoltă specii de animale. atunci când apele curate. larve de insecte şi faună bentonică (de fund) care se hrăneşte cu substanţe organice acumulate în partea superficială a sedimentelor lacustre (detritus) şi din care mai reprezentativi sunt viermii. larvele insectelor de chironomide. Populaţiile de crap şi ştiucă sunt diminuate în favoarea celor de caras. somnul (Silurus glanis).0. carasul (Carassius auratus gibellio) etc. Fitocenozele acestor ecosisteme sunt reprezentate în mod special prin fitoplancton (au fost identificate circa 300 specii de alge aparţinând grupelor de diatomee. sau în deficit. un alt parametru important al suportului abiotic variază în limite foarte mari atât în cursul anului cât şi de la un bazin lacustru la altul. adâncimea se reduce cu 1m în delta maritimă şi 1. roşioară. ca urmare a acumulării substanţelor nutritive de azot şi fosfor provenite atât din spălarea îngrăşămintelor chimice din bazinul Dunării. Reducerea transparenţei se mai datoreşte şi dezvoltării explozive a fitoplantonului. a procesului de eutrofizare. acest tip de ecosistem se diferenţiază de cel ale apelor curgătoare prin faptul că mineralizarea totală este ceva mai ridicată (300-500 mg/l). paşa sau broscăriţa. şi de ape negre. al intensităţii proceselor de descompunere a substanţei organice şi a gradului de agitaţie al masei de apă de către vânt. plătica (Abramis brama). moluşte bivalve. Şi în acest tip de ecosistem s-au produs multe schimbări de raporturi între specii ca urmare a creşterii peste limite normale a nutrienţilor. brădişul. bibanul (Perca fluviatilis)._________________________________________________________________________________ .în perioada apelor mici de vară-toamnă. Zoocenozele sunt reprezentate prin zooplancton care foloseşte ca sursă de hrană (energetică) algele de dimensiuni mici. de asemenea. când pătrund apele cu turbiditate de 250-359 g/m3. La contactul dintre masa de apă şi detritusul de pe fund (sedimentul lacului) se înregistrează deficite de oxigen. iar la suprafaţă unde se pune în evidenţă procesul de înflorire a apei. reflectând nivelul activităţii producătorilor (fitoplancton. moluşte. ca urmare a procesului de oxidaţie (mineralizare). şalăul (Stizostedion Lucioperca). Datorită acestor condiţii variate oxigenul dizolvat poate fi în suprasaturaţie (de regulă vara). moţul. cianoficee . pe acelaşi lac şi chiar pe aceeaşi verticală (staţie de măsurare). Schimbarea transparenţei şi respectiv a culorii apei în funcţie de sensul scurgerii.

Dovnica. între Podişul Dobrogean şi Grindul Saele. b) Lacurile cu un schimb redus de ape cu reţeaua hidrografică secundară În acest tip de ecosistem se includ lacurile Merheiul Mare. prin lucrările de izolare a complexului faţă de apele marine pe de o parte şi a compartimentul sudic (Sinoie. Legătura restrânsă. în unele cazuri. cu întregul cortegiu de consecinţe abiotice şi biotice. a cantităţilor provenite din chimizarea agriculturii autohtone. Accelerarea procesului de eutrofizare se datoreşte aportului de nutrienţi (azot şi fosfor) din apele Dunării. Murighiol. Merheiul Mic. Nuntaşi-Tuzla). Dranov. aceste lacuri au suferit modificări structurale sub aspectul ihtiofaunei. condiţiile climatice semiaride care determină o evaporaţie mai ridicată asociate cu lipsa unui aport subteran şi superficial de apă dulce. şi se caracterizează printr-un schimb redus de ape. c) Lacurile din interiorul amenajărilor piscicole În această categorie. cu o capacitate mare de adaptare la noile condiţii ecologice._________________________________________________________________________________ babuşcă. salmastre şi sărate a) Lacuri salmastre şi sărate În acest tip de ecosistem se includ lacurile Istria şi Nuntaşi (Tuzla). Leahova Mare. Leahova Mică. cea mai importantă modificare o constituie restrângerea până la dispariţie. Goloviţa şi celelalte lacuri au acelaşi tablou ihtiofaunistic ca şi cel din lacurile deltei. reducerea populaţiilor specifice acestor biocenoze şi a faunei bentonice. Pentru refacerea stării acestor ecosisteme se impune reducerea cantităţii de nutrienţi şi realizarea unui regim hidrologic eficient. mai importante sunt lacurile Obretinul Mare. etc. faţă de cel nordic. Astfel. numeroase nevertebrate şi terminând cu ihtiofauna. fapt ce a dus la modificarea radicală a structurilor biotice. dar cu valoare economică mică. alge epifite. Babadag. Poleacova. dar nu fermă a periboinelor a dus la limitarea schimbului de apă cu bazinul marin iar prin stăvilarul de la Canal V. Răducu. dispariţia macrofitelor. mai întâi a lacului Istria cu Sinoie şi apoi a Lacului Nuntaşi cu Istria. a suferit modificări faunistice către mediul uşor dulcicol. fapt ce a dus la un grad avansat de împotmolire. Roşca. Ledeanca. din eleştee. Coşna. Prin aportul crescut de apă dulce din Dunăre şi închiderea legăturii cu Marea Neagră (Gura Portiţei). Aceste lacuri au fost afectate şi mai mult de procesul de eutrofizare în ultimii 20 ani. care a dus la dezvoltarea unui zooplancton şi a ihtiofaunei corespunzătoare. printr-o gârlă. Cantitatea mare de nutrienţi a favorizat dezvoltarea explozivă a fitoplantonului. Structura populaţiilor de peşti a fost afectată prin introducerea de specii alohtone sau exotice. Porcu. lacurile Razim. Prin înteruperea schimbului natural de ape cu reţeaua hidrografică activă şi intrarea în regimul amenjării piscicole. Istria. pe de altă parte. a macrofitelor submerse şi uneori şi emerse care constituiau habitatul unui număr mare de organisme începând cu bacteriile epifite.. Lacul Sinoie din compartimentul sudic. dintre Sinoie şi Goloviţa permiţându-se o scurgere de apă dulce din nord). Nebunu. deşi nu a suportat acelaţi ritm de îndulcire (totuşi închiderea. nu atât prin procedee aluvionare cât şi prin cantitatea de material organic depusă pe fund. a dus cu timpul la 39 . A3 Ape stătătoare. situate în partea sudică a Complexului lacustru Razim–Sinoie. In ceea ce priveşte Complexul lacustru Razim Sinoie. s-au produs mutaţii importante în structura faunistică. Tătaru.

se întinde până la izobata de 20 m. constituie cauzele reducerii biodiversităţii de la nivelul producătorilor primari la cel al consumatorilor (ihtiofaună). Laguna Sinoie a evoluat de la mediul mezohalin către unul oligohalin ca urmare a transformării Lacurilor Razim – Goloviţa – Zmeica într-un bazin cu apă dulce pentru irigaţii şi tranzitarea unui important volum de apă spre mare. care se reflectă în gradul de mineralizare (salmastru). ihtiofaunistice de apă dulce şi marină. Procesul de eutrofizare. A4 Lagune a) Lagune conectate la mare În acest tip de ecosistem sunt incluse două lacuri. numeroase specii de peşti. formarea pelardului cu calităţi balneo-terapeutice. Golful Musura situat la sud de delta secundară a Chiliei şi la nord de bara şi digul de prelungire în mare a canalului Sulina. Cu deschiderea mare spre bazinul marin. are o largă deschidere spre est dar primeşte o cantitate mare de apă dulce prin cea mai importantă ramură a Braţului Chilia. Cea mai mare parte a apelor costiere este sub influenţa apelor deversate de Dunăre. A5 Zone marine costiere a) Golfuri semiînchise Acest tip de ecosistem este întâlnit în golful (meleaua) Sfântu Gheorghe şi în Golful Musura. prezenţa stratului de aluviuni fluviatile depuse de Dunăre. Vara. respectiv spre mare. calm numai 3%). constituie un mediu mult mai caracteristic al acestui tip de ecosistem costier. Zoobentosul ajunge la 200-300 kg/ha. 40 . Stambulul Vechi. zona costieră este supusă unei dinamici active a masei de apă._________________________________________________________________________________ acumularea de săruri. datorită cantităţilor mari de substanţe nutritive (fosfaţi şi azotaţi). în turbiditate. cu aporturi de apă dulce. ecosistemul apelor marine costiere corespunde platformei continentale marine care în cazul limitelor Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. hamsie Engraulis encrassicolis şi gingirică Clupeonella cultriventris migrează spre aceste golfuri. în faciesuri mâloase care mulează sau estompează relieful submers preexistent. Musura şi Sfântu Gheorghe. Prin poziţia lor geografică şi gradul diferit de impact antropic. valuri de hulă 23%. iar fitoplanctonul înregistrează valori mari. Zătonul Mare cu un acvatoriu mult mai mic şi cu o deschidere la mediul marin mai mare şi nedirijată. respectiv transparenţă şi substanţele poluante care au determinat modificări esenţiale în asociaţiile floristice şi faunistice. îndeosebi determinată de acţiunea eoliană (valuri de vânt 46%. cele două lacuri se deosebesc esenţial. care se foloseşte destul de modest în prezent. combinate 28%. au adâncimi mici. Caracteristica morfologică a subsitemului este înclinarea lentă de la nord-vest spre sud-est. asociat cu cantităţile de poluanţi din apele costiere. Cel mai reprezentativ în acest sens este Lacul Nuntaşi. b) Ape marine costiere Exceptând Golful Musura şi Meleaua Sfântu Gheorghe care constituie ecosistemul de coastă marină semi-închisă. Golful Sfântu Gheoghe este format între insula Sacalin şi deltă cu o largă deschidere spre sud. Sinoie şi Zătonul Mare. fapt ce se constituie în ecosisteme lacustro-marine cu importante structuri biocenotice alcătuite din biocenoze planctonice şi bentonice. Cele două golfuri. prin Periboina. în tratamentul balneo-terapeutic. şi aproape anihilată spre nord cu apele Braţului Sfântu Gheorghe.

5m) în perioada de vară-toamnă şi destul de adâncă (peste 1m) în perioada apelor mari de primăvară şi începutul verii. Grindurile fluviale în prima jumătate a deltei constituiau înainte de intervenţia organizată 41 . În acţiunea de amenajare a incintelor pentru agricultură şi piscicultură. întreţesuţi şi cu rizomii altor plante. Typha angustifolia). chiar 0. când apa de sub plaur nu este primenită suficient şi deci oxigenată. puietul de peşte găseşte loc ferit faţă de răpitori. Scirpus radicans).1. dar puţin adâncă (sub 1m. busuiocul de baltă (Stachys palustris) etc. acoperite cu vegetaţie higrofilă fixată (stuf. rogozul (Carex spp.5.5m. de stufărişuri. Zone umede B1 Vegetaţie acvatică a) Arii depresionare inundate frecvent. Aceste situaţii se întâlnesc frecvent în complexele lacustre Matiţa-Merhei-Trei Iezere. deoarece se întrerupe circulaţia apei şi îndepărtarea hidrogenului sulfurat. Aceste terenuri reprezintă cele mai bune locuri de depunere a icrelor. blocând circulaţia bărcilor şi şalupelor. domină totuşi depresiunile Matiţa-Merhei-Trei Iezere-Bogdaproste. c) Păduri de salcie în amestec (zăvoaie). În acelaşi timp. Din suprafeţele insulelor de plaur se rup bucăţi mai mici care sunt purtate de vânt şi de curentul de apă în gura gârlelor şi canalelor. Roşu-Puiu-Lumina.. în cadrul vastelor depresiuni morfologice limitate. rogoz) Acest tip de ecosistem cu o mare desfăşurare în suprafaţă este în continuarea celor cu apă stagnantă (lacuri). unde prin extindere. fiind ridicat doar la ape foarte mari. trăiesc foarte multe animale mici şi microscopice. capătă aspectul unor câmpii aluviale cu înălţimi de până la 3 m. În solul plaurului care rezultă din transformarea resturilor organice. plătică. Cantitatea mare de hidrogen sulfurat rezultat din procesul de descompunere a substanţelor organice.). Apar şi aici situaţii critice. care a dat şi denumirea acestor terenuri._________________________________________________________________________________ B. fie de grindurile fluviale. pipirigul (Scirpus lacustris. iar vara. somn. Pe măsură ce se încarcă cu un strat de sol şi resturi organice. plaurul constituie un impediment şi în acelaşi timp sursă nocivă. plaurul este un bun loc de adăpost iarna pentru peşte. săgeata apei (Sagittaria sagittifolia). temporar. încărcat cu humus şi materii organice netransformate. În arealul acestor terenuri mlăştinoase intră şi o parte din grindurile fluviale şi marine. fie de acestea şi cele marine. Specia de vegetaţie dominantă este stuful (Phragmites australis). etc. Prin ridicarea nivelului apei în perioada inundaţiilor. plaurul se fixează pe substratul depresiunii. ştiucă. acest ecosistem palustru se extinde şi mai mult. în dauna ecosistemelor terestre (de grind şi câmp). Aceste suprafeţe care ocupau înainte de amenajarea unor incinte agricole şi silvice un procent foarte mare în deltă. constituind lacurile cele mai bune pentru reproducerea speciilor de peşti din ecosistemul lacustru. deşi în interiorul lor spectrul floristic este foarte bogat.Bogdaproste şi Roşu-PuiuLumina. Alături de stuf cresc şi alte plante: papura (Typha angustifolia. pe grindurile fluviale şi ostroave Acest ecosistem ocupă grindurile fluviatile din lungul braţelor principale şi la bifurcaţii. Isac-Uzlina-Gorgova. papură. cu grosimi de 0. Aceste suprafeţe sunt sub apă. de cuibărire a multor specii de păsări. b) Formaţiuni de plaur Plaurul este constituit din rizomi de stuf (Phragmites australis). produce asfixierea peştilor. de reproducere şi creştere a puietului de crap.3 – 0.

În coroanele arborilor îsi fac cuiburi cele câteva exemplare de codalb (Haliaetus albicilla) şi bufniţa mare (Bubo bubo). iedera (Hedera helix). de modelarea eoliană (relief de dune). Toate aceste fitocenoze formează un hăţiş greu de pătruns. C. În acest sens se conturează un areal pe malul drept al Dunării între Isaccea şi Tulcea. în apropiere de satul Pătlăgeanca. d) Pajişti pe grindurile fluviale inundabile în asociaţie cu sălcii izolate sau în pâlcuri Acest tip de ecosistem este destul de greu de delimitat. tufe de mure. la bifurcaţia Dunării cu braţele Chilia şi Tulcea. pe grinduri marine înalte În această categorie includem cele 2 ecosisteme de pe grindurile Letea şi Caraorman care se caracterizează printr-un tablou floristic şi faunistic mult mai complex şi mai interesant în comparaţie cu cele de pe grindurile fluviale şi de pe câmpurile continentale (Chilia şi Stipoc). ulm (Ulmus foliacea) etc. a plopului alb. care toamna iese din apă şi stă pe dune. pe malul drept al braţului Chilia şi între canalul Mila 35 şi grindul Stipoc. ca viţa sălbatică (Vittis silvestris). Fauna acestor păduri este reprezentată de vipera de stepă (Vipera ursinii). deoarece face trecerea uşoară de la pădurile de sălcii spre stufărişuri. evident cu predominarea asociaţiilor ierboase. În mai mare parte. Spectrul floristico-faunistic al acestui tip de ecosistem este asemănător cu cel al pădurilor de sălcii. pădurile de sălcii au fost înlocuite cu plantaţii de plop canadian sau cu terenuri arabile prin îndiguire. Variaţia biotopurilor – dune înalte mobile şi semimobile. şarpele de apă (Natrix tesellata). În timpul iernii vin în pădure mistreţi (Sus scrofa). Hasmacul Mic). Această complexitate este dată de constituţia litologică (nisipuri de origine organică şi minerală). Pădurile de pe cele două grinduri sunt reprezentative condiţiilor pedoclimatice şi se dezvoltă în depresiunile dintre dune sub formă de pâlcuri alungite numite pe grindul Letea. pedunculiflora). frasin (Fraxinus angustifolia. C2 Arbuşti şi vegetaţie ierboasă a) Tufărişuri şi vegetaţie ierboasă pe stânci calcaroase 42 . de jocul nivelului apelor freatice în relaţie cu regimul hidrologic al dunării. acolo unde procesul de aluvionare a dus la individualizarea câmpiilor aluviale şi a grindurilor fluviatile cu extindere mare. iar în pasaj poposesc vulturul pescar (Pandion haliaetus). prin defrişare şi desecare. Păduri. vulturul mic (Aquila pomarina). la care se asociază cătina roşie. hameiul (Humulus lupulus). o liană de origine mediteraneană. Q. Se întâlneşte în partea din amonte a deltei. îndeosebi vara. Toate acestea sunt invadate de plante agăţătoare. curpenul (Clematis vilalba) şi cea mai interesantă şi cu lungimi de 25m este (Periploca graeca). arbuşti şi vegetaţie erbacee C1 Păduri riverane temperate a) Păduri de stejar în amestec. care aici atinge limita nordică din Europa. depresiuni cu nisipuri lutoase supuse fluctuaţiei nivelului freatic-determină o heterogenitate a ecosistemelor destul de greu de conturat pe hărţi la scări mici şi mijlocii. Aceste păduri suntcompuse din stejar (Quercus robur. şopârla de nisip (Ereamis arguta deserti)etc. pallisae). pisica sălbatică (Felix silvestris) şi lupul (Canis lupus). de evapotranspiraţie ridicată. F. domeniul pădurilor de sălcii._________________________________________________________________________________ a omului. hasmacuri (Hasmacul Mare.

Dintre aceşti martori de eroziune cel mai bine reprezentat este Insula Popina. Grădiştea şi Bisericuţa din perimetrul lacului Razim. cu înălţimi ce se situează până la maxim 2 m deasupra nivelului mării. cătina (Tamarix romosissima). fiind în cea mai mare parte este acoperit de depozite nisipoase. festuca (Festuca callieri) de origine mediteraneană. în pajiştile unitare. Grindul Stipoc. de regulă. cel mai extins. în perioada apelor mari de primăvară. Dintre aceşti martori de eroziune cel mai bine reprezentat este Insula Popina. Crasnicol-Frasin-Flămânda. puternic degradate pe martori de eroziune Acest ecosistem cu o extindere mică se întâlneşte pe insulele Popina. pe lângă speciile menţionate anterior. Sărăturile. cimbrişorul (Thymus zygoides). gâsca de vară (Anser anser). pe suprafeţele mai înalte cvasiorizontale unde orizontul freatic este la 2-3 m adâncime şi ferite de inundaţiile obişnuite. rugina (Juncus gerardi). 43 ._________________________________________________________________________________ Acest tip de ecosistem are o distribuţie foarte limitată în Rezervaţie. Solul este nisipos înţelenit mediu. de origine balcanică. apare Aeluropus litoralis. etc. fluviatile uşor consolidate. c) Pajişti stepizate. alungit şi îngust. constituită din calcare mezozoice şi acoperită parţial de depozite loessoide. Puccinella distans. călifarul roşu (Tadorna feruginea). nalba mare (Althea rosea). călifarul alb (Tadorna tadorna). Aici se întâlneşte şi miriapodul gigant (17 cm) (Scolopendra cingulata). constituită din calcare mezozoice şi acoperită parţial de depozite loesoide. care sunt frecvent inundate se întâlneşte asociaţia de Agrostis stolonifera cu Trifolium fragiferum dar şi specii halofile care se dezvoltă în special vara după retargere apelor. are în subasment depozite loessoide care apar chiar la zi în partea centrală. iar pe suprafeţele depresionare se întâlneşte brânca (Salicornia herbacea) în amestec cu sărăcica (Sueda maritima). cu o suprafaţă de 90 ha. cimbrişorul (Thymus zygoides). prin configuraţia sa. Vegetaţia insulei se succede de la maluri. Lupilor-Chituc-Saele. care se ridică desupra nivelului lacului cu 48 m. pescăruşul argintiu (Larus argentatus). datorită cotelor înalte ale terenurilor. ce se ridică deasupra nivelului lacului cu 48 m. Caraorman. sărăcica (Sueda maritima). Dintre specii faunistice sunt întâlnite raţa mare (Anas platythynchos). cu asociaţii ierboase. volbura (Convolvulus cantabrica) etc. fiind inundate în cea mai mare parte. Dintre speciile de plante menţionăm ulmul mărunt (Ulmus minor). fiind întâlnit în Insula Popina şi în zona Capul Doloşman. d) Pajişti pe grinduri marine joase cu vegetaţie arenicolă şi halofilă Acest tip de ecosistem s-a dezvoltat pe majoritatea grindurilor marine joase aparţinând complexelor de grinduri Letea. în locurile mai umede şi în asociaţie cu Aeluropus litoralis pe locuri mai uscate. Câmpul Chiliei. indicând un proces de salinizare. spre partea înaltă interioară. Asociaţii floristice ce se dezvoltă pe acest tip de ecosistem sunt diferenţiate de caracteristicile terenurilor: pe suprafeţele uşor înclinate la margine. care indică soluri puternic salinizate situate pe depozite loessoide. unde stuful (Phragmites australis) se dezvoltă la malul sudic al lacului iar ulmul mărunt (Ulmus minor) pe faleza calcaroasă din partea nordică. cu o suprafaţă de 90 ha. unde se dezvoltă cătina (Tamarix ramosissima). Grindurile sunt acoperite. cu soluri de tipul solonceacurilor. deasupra limitei inundaţiilor. b) Pajişti pe câmpurile predeltaice Acest tip de ecosistem se deosebeşte de cel al grindurilor fluviale şi de cel al grindurilor marine. este în cea mai mare parte folosit pentru agricultură. constituţiei litologice (depozite loessoide) şi învelişului de sol.

Fauna este reprezentată de numeroase specii de păsări. perişorul de nisip (Elymus sabulosus).). În cea mai mare parte.5-1. tufe. între 3-10 m. a continuat după anii 1960 prin îndiguirea şi desecarea unor mari suprafeţe de zone inundate sau inundabile. Lăţimea plajei litorale variază de la 5-10m până la 60-100m. În aceste zone se întâlneşte frecvent cătina albă (Hyppophaë rhamnoides). exceptând zonele: Zătonul Mic. garoafa de nisip (Dianthus polzmorphus). pătlagina de nisip (Plantago arenaria). acestea sunt porţiuni care sunt în cea mai mare parte lipsite de vegetaţie sau cu vegetaţie rară sub formă de pâlcuri. lupul de mare (Stercorarius pomarinus). lupul de mare mic (Stercorarius parasiticus). între Grindul Cazacului şi Împuţita şi în Golful Musura. Speciile de plante adaptate mediului nisipos sunt : păiuşul (Festuca arenicola). Asociaţiile vegetale diferă sensibil de la un grind la altul în funcţie de distanţa faţă de ţărmul mării şi deci de influenţa apelor marine. Speciile de plante întâlnite în zonă sunt : colilia (Stipa joannis. sunt supuse procesului de deflaţie fapt ce determină ca vegetaţia să se prezinte insular. volbura de nisip (Convolvulus persicus). are o instabilitate mare. chirighiţe (Chlidonias sp. D. guşa porumbelului (Silene pontica). S. c) Plaje litorale puţin consolidate Integrate în cordoanele litorale. capillata). plaja litorală îngustă este spălată de valuri. Zone cu vegetaţie puţină sau lipsite de vegetaţie D1. între Gârla de Mijloc şi Gârla Turcească. cu orizontul freatic la adâncimi de 0. Orizontul freatic se găseşte la adâncimi mari. pătlagina (Plantago maritima) etc. pulcherrima. care ajunsese în anul 44 . perişorul (Elymus giganteus). Dune a) Dune de nisip mobile şi semimobile acoperite parţial cu vegetaţie arenicolă Aria de extindere a acestui tip de ecosistem se reduce la cele două mari grinduri Letea şi Caraorman. Plaja litorală se dezvoltă pe cea mai mare parte a litoralului. etc. pescăruşul argintiu sudic (Larus argentatus cochinans). ciocîntors (Recurvirostra avosetta). cârcelul (Ephedra distachya). Grindul Mocirla.5m în funcţie de faza de regim hidrologic. S. Amenajări A1. început înainte de cel de-al doilea război mondial prin îndiguirea insulei Tătaru în 1939 (Ostrovul Tătaru). funcţie de înălţimea dunelor şi grosimea depozitului nisipos. b) Cordoane litorale puţin consolidate acoperite cu vegetaţie halofilă._________________________________________________________________________________ puternic humificat pe depozite nisipoase. Ecosisteme antropice A. fiind constituită din material nisipos de origine organică şi de scoici în diferite grade de măcinare. rogozul (Carex colchicum). arenicolă şi cătiniş Acest tip de ecosistem se deosebeşte sensibil de cel al grindurilor marine bine consolidate prin faptul că acesta este supus frecvent furtunilor marine şi deci. piciorongul (Himantopus himantopus). Zone agricole a) Amenajări agricole Acest tip de amenajare. în care dunele înalte constituite din depozite marine nisipoase cu textură medie şi grosieră.

_________________________________________________________________________________ 1990 la o suprafaţă totală de circa 53.000 ha repartizate în mai multe amenajări. În această suprafaţă sunt incluse amenajările realizate în Delta Dunării propriu-zisă, Pardina (27000 ha), Sireasa (7550 ha), Ostrovul Tătaru (2600 ha), Murighiol - Dunavăţ (2540 ha), Popina I (640 ha), Sulina (500 ha), precum şi amenajările agricole realizate dealungul braţului Sf. Gheorghe, Tulcea-Nufăru (2350 ha), Nufăru- Victoria (310 ha), Beştepe – Mahmudia (560 ha). Din această suprafaţă, au mai rămas în exploatare doar circa 39000 ha datorită condiţiilor neadecvate pentru agricultură. Amenajările agricole, ca şi celelate amenajări din Rezervaţie (piscicole şi silvice), sunt ecosisteme caracterizate prin izolarea lor de regimul hidrologic natural, situaţie care adus la schimbarea totală a caracteristicilor iniţiale de zone umede şi la dispariţia ecosistemelor naturale existente anterior. În funcţie de nivelul de organizare, de întreţinere şi de amendare cu îngrăşăminte şi pesticide, aceste ecosisteme pot fi considerate ca areale scoase de sub acţiunea legităţilor de funcţionare a sistemului deltaic în ansamblu. Culturile agricole izolate cu extindere mică, reprezintă o categorie tipică de ecosistem agricol, format datorită folosirii unor suprafeţe cu lungimi mici (50-100 m, uneori mai mari) şi cu lăţimi de 20-30 m situate pe mici platforme neinundabile sau inundate rareori în scopul realizării unor culturi de porumb, legume, pepeni, uneori viţă de vie. b) Amenajări silvice Spre deosebire de amenajările agricole, cele silvice au fost realizate după anul 1960 prin îndiguirea, defrişarea vegetaţiei forestiere spontane şi plantarea unor specii de salcie şi plop euroamerican care ocupă 97% din totalul speciilor, după care urmează frasinul, plopul alb, negru, cenuşiu care ocupă doar 3%. Aceste amenajări silvice au fost făcute în scopuri economice şi ca atare nu s-a avut în vedere rolul lor ecologic, în sensul realizării unui spectru floristic diversificat care să asigure biotopuri pentru fauna deltaică. Suprafaţa totală amenajată pentru silvicultură este de circa 6.400 ha (Păpădia, 2000 ha, Rusca, 1200 ha, Carasuhat, 620 ha, Pardina, 425 ha, Murighiol, 400 ha). c) Plantaţii de plopi pe grinduri fluviale Între braţele principale ale Dunării şi digurile longitudinale ale amenajărilor agricole, piscicole sau silvice adiavente şi care de regulă se găsesc de la câteva zeci de metri până la 100-200m, se plantează plopul euroamerican, atât cu scopul de protecţie cât şi pentru valorificarea economică. Aceste fâşii de plantaţii s-au făcut prin defrişarea zăvoaielor de sălcii care protejau mult mai bine malurile braţelor prin sistemul lor radicular şi ocupă o suprafaţă de circa 5.400 ha. În acelaşi timp, galeriile de sălcii spontane constituiau biotopuri pentru o gamă variată de vieţuitoare, cu numeroase verigi ale lanţului trofic. Din păcate, plantaţiile de plop euroamerican răspund numai cerinţei economice, deoarece sub aspectul ecologic sunt sărace în diversitate. d) Amenajări piscicole Amenajările piscicole formează un tip de ecosistem specific, bazat pe un regim hidrologic controlat cu inundări şi desecări succesive, cu bazine acvatice artificiale şi cu durată limitată, sezonieră de inundare. Acestea ocupă terenuri dintre cele mai variate ca amplasament : terenuri inundabile situate la periferia marilor complexe lacustre şi care constituiau, în regim natural, zone de păşunat dar şi importante zone de reproducere naturală pentru peşte (amenajările piscicole Iazurile, Sarinasuf, Lunca, Chilia), lacuri naturale care au fost indiguite şi cărora li s-a modificat regimul hidrologic natural (amenajările Obretin, Dranov, Babadag) sau terenuri mai înalte folosite anterior pentru 45

_________________________________________________________________________________ agricultură sau păşunat (amenajările Popina, Stipoc, Chilia, Rusca). Suprafaţa totală ocupată de amenajările piscicole din Rezervaţie este de circa 45.000 ha, din care doar circa 15.000 ha mai sunt folosite pentru o piscicultură extensivă. Din restul amenajărilor piscicole, o parte nu au fost folosite vreodată (Holbina I, Grădina Olandezului, parţial Popina) şi au rămas abandonate, fie au fost abandonate ca urmare a cheltuielilor mari, ineficiente ce presupuneau exploatarea lor (Obretin II, Stipoc, Litcov). În unele amenajări piscicole terenurile sunt folosite pentru agricultură, activitate prin care destinaţia iniţială a terenurilor a fost schimbată, total sau parţial (Rusca, Litcov, parţial Popina). d) Amenajări complexe Acestea se referă la câteva areale de mică extindere în care se practică piscicultura, agricultura şi silvicultura. Este cazul amenajării (ostrovului) Maliuc unde sunt construite atât eleştee pentru piscicultură, cât şi parcele pentru agricultură şi silvicultură. e) Amenajări abandonate în reconstrucţie ecologică Cea mai mare parte a amenajărilor agricole şi piscicole din perimetrul Rezervaţiei au avut o perioadă de funcţionare, înainte de anul 1990, conform tehnologiilor de exploatare proiectate. După 1990, datorită lipsei de eficienţă economică a activităţilor din aceste amenajări şi datorită faptului că unele nici nu au fost finalizate (amenajările agricole Babina, Cernovca, amenajarea piscicolă Grădina Olandezului, etc.), multe din acestea au fost abandonate sau folosite în alte scopuri (folosirea terenurilor din eleşteele piscicole pentru agricultură, de exemplu). Ca urmare a acestei situaţii s-a constatat o degradare a stării acestor terenuri prin apariţia fenomenului de sărăturare şi de schimbare a regimului hidrologic). Aceste amenajări sunt incluse în prezent în programul de reconstrucţie ecologică prin care vor fi reintegrate în regimul hidrologic natural. B2. Oraşe şi sate a) Aşezări urbane şi rurale Aşezările umane din perimetrul Rezervaţiei diferă mult între ele datorită poziţiilor lor geografice dar şi a activităţilor economice (pescărie, agricultură, etc.) care s-au dezvoltat în aceste aşezări. Din punct de vedere morfostructural, aşezările situate dealungul braţelor principale au formă alungită, liniară (Crişan, Gorgova, Partizani), cele de pe grindurile maritime şi din Câmpul Chiliei au o formă răsfirată, poligonală, beneficiind de avantajul terenurilor disponibile pe aceste forme de relief (Letea, CA Rosetti, Caraorman, Periprava, Chilia Veche). Populaţia aşezărilor liniare, mai sărace în terenuri, sunt implicate mai mult în activităţi de pescuit, piscicultură, turism, în timp ce localităţile răsfirate pot dezvolta mai bine activităţile de agricultură tradiţională (cultivarea terenurilor, creşterea animalelor, etc.). Este un fapt acceptat deja, că aşezările umane şi îndeosebi în Delta Dunării, reprezintă o discontinuitate evidentă, adevărate enclave, primele care au apărut şi au modificat ecosistemele naturale de aici. 2.9 Flora 2.9.1 Inventarierea speciilor de floră În perioada 1991-1996 a fost realizată cea mai completă acţiune de inventariere a florei şi faunei din teritoriul Rezervaţiei, urmărindu-se două obiective principale: cunoaşterea unei importante componente a patrimoniului natural din Rezervaţie şi evidenţierea 46

_________________________________________________________________________________ speciilor ce necesită măsuri de protecţie şi conservare. Au fost efectuate determinări calitative şi cantitative în 300 de puncte de observaţie situate în cele 30 de tipuri ecosisteme şi au fost inventariate 1.839 de specii, din care 823 specii plante inferioare şi 1.016 specii plante superioare din care 285 de specii noi pentru teritoriul Rezervaţiei, 34 de specii noi pentru România şi 2 specii noi pentru ştiinţă. Numărul speciilor de alge planctonice înregistrate, reprezintă numai 55% din înregistrările anteriore (Figura nr. 2.9.1), fapt care se datorează şi fenomenului de eutrofizare a apelor stagnante înregistrat în ultimele 2 – 3 decenii. Fig.2.9.1 – Plante (taxoni) inventariate pe teritoriul Rezervaţiei
1400 1200 1000 800 600 400 200
8 38 21 107 678 1159 nr. specii inventariate înainte de 1991 nr. specii inventariate după 1991 927 1018

0 Alge Macromicete Licheni Plante vasculare

2.9.2 Plante inferioare În categoria speciilor de plante inferioare au fost inventariate 678 specii de alge planctonice, 107 specii de licheni şi 38 specii de macromicete. În grupa algelor planctonice, se remarcă o diversitate mai mare de specii de clorofite şi bacilariofite, urmate de cianofite (Figura 2.9.6). Cel mai mare număr de specii de alge, cu predominanţă clorofite, se înregistrează în apele cu circulaţie activă, însă ca densitate şi biomasă predomină mai ales prin cianofite şi bacilariofite, în apele stagnante dulci, cu schimb redus de ape. Grupa macromicetelor cuprinde 12 taxoni de Euascomicete şi 26 de taxoni de Holobasidiomicete (Figura 2.9.7).

47

_________________________________________________________________________________

Figura 2.9.7 Repartiţia numerică a macromicetelor în Rezervaţie pe principalele unităţi sistematice
30 25 20 15 10 5 0
26

12

Euascomicete taxoni (clase)

Holobasidiomicete

2.9.3 Plante superioare Plantele vasculare sunt reprezentate în majoritate de speciile încrengăturii angiosperme (1.008 specii), în timp ce grupa gimnospermelor este reprezentată de o singură specie, iar pteridofitele de 7 specii. În fitocenozele acvatice şi palustre din Rezervaţie predomină elementele floristice eurasiatice şi circumpolare, în compoziţia asociaţiilor acvatice şi hidrofile fiind cuprinse 120 de specii de plante. Grupa plantelor acvatice include specii submerse (cu rădăcinile fixate în substrat, tulpina şi frunzele subacvatice, numai floarea se ridică deasupra apei pentru polenizare), specii cu fraunze natante şi specii cu frunze emerse. Speciile submerse se întâlnesc în ecosistemele acvatice cu adâncimea apei medie: peniţa apei (Myriophyllum spicatum), brădişul (Myriophyllum verticillatum), cosorul (Ceratophyllum demersum), sârmuliţa (Vallisneria spiralis), paşa (Potamogeton cripus), broscariţa (Potamogeton natans), moţul (Potamogeton perfoliatus). Unele plante plutesc în masa apei, neavând contact cu substratul, floarea fiind singurul organ care se ridică deasupra apei în timpul fecundaţiei: otrăţelul de baltă (Utricularia vulgaris), aldrovanda (Aldrovanda vesiculosa). Speciile cu frunze natante se dezvoltă mai aproape de ţărmurile corpurilor de apă, unele având rădăcinile fixate în mâlul de pe fundul cuvetei lacustre (nufărul alb – Nymphaea alba, nufărul galben – Nuphar lutea, plutniţa – Nymphoides peltata, iarba broaştelor – Hydrocharis morsus-ranae, cornacii – Trapa natans, troscotul de apă – Polygonum amphibium, etc.). Speciile cu frunze emerse au vârfurile frunzelor deasupra nivelului apei, baza acestora şi tulpina fiind scufundată în apă: rizacul (Stratoides aloides), limbariţa (Alisma plantagoaquatica), săgeata apei (Sagittaria sagittifolia), crinul de baltă (Butomus umbellatus), etc. Stufărişul reprezintă o asociaţie vegetală care face legătura dintre ape şi uscat, caracteristică mlaştinilor cu exces permanent de apă. Predominarea elementului acvatic are ca urmare dezvoltarea vegetaţiei specifice şi în special a stufărişului care ocupă o suprafaţă de circa 235.000 ha, considerată cea mai întinsă suprafaţă compactă de stufărişuri din lume. Stufărişul ocupă suprafeţe întinse în Delta Dunării şi Complexul Lagunar Razim-Sinoie având un rol important de filtru biologic pentru ape şi de protecţie a malurilor. Stufărişul apare în ape puţin adânci (până la 1 m), cu aluviuni fine de fund, în care sunt fixaţi rizomii şi tulpinile speciei dominante, stuful (Phragmites australis). În asociaţie cu specia dominantă se mai întâlnesc şi alte specii hidrofile: papura (Typha latifolia), feriga de baltă (Thelypteris palustris), pipirigul (Scirpus lacustris), gălbinele 48

Stipa ucrainica). hydrolapathum). lăsnicior (Solanum dulcamara). Pe martorii de eroziune (sol stâncos) din Complexul lagunar Razim-Sinoie (Popina. plopul tremurător. Pe malul lacului Erenciuc se dezvoltă singura pădure de anin negru din Delta Dunării (Alnus glutinosa). Pe nisipurile cordoanelor litorale se întâlnesc şi tufărişuri de cătină albă (Hippophae rhamnoides). Grindurile fluviale din deltă. iar pe solurile mai bogate în humus trăieşte cârcelul (Ephedra distachya). salcie târâtoare (Salix rosmarinifolia). siminocul (Helichrysum arenarium). vineţelel de nisip (Centaurea arenaria). frecvent inundate. stânjenelul galben (Iris pseudacorus). precum şi specii psamofile. vineţelel de nisip (Centaurea arenaria). caracterizate prin prezenţa unor specii submediteraneene: colilie (Stipa lessingiana. (Fraxinus pallisae). principalul rol fixator al nisipului îl joacă perişorul (Elymus sabulosus). stejarul brumăriu (Quercus pedunculiflora). adaptate la viaţa de nisip caracteristică pe grindurile fluviomaritime şi pe cordoanele nisipoase litorale.4 Plante periclitate 49 . (Agropyron brandzae). Stachys maritima. frasinul (Fraxinus angustifolia pannonica). Etajul de arbuşti lipseşte iar cel ierbos-arbusiv este sărac: murul de mirişte (Rubus caesius). (Populus tremula). etc. pătlagina (Plantago maritima). Specia dominantă este salcia (Salix alba) la care se adaugă răchita (Salix fragilis). hameiul (Humulus lupus). neinundabile (emerse) ale Rezervaţiei. Dintre plantele caracteristice acestor dune. sălcioară (Eleagnus angustifolia). În depresiunile dintre dunele de nisip de pe grindurile Letea şi Caraorman s-au dezvoltat specii care formează comunităţi vegetale speciale: frasinul pufos. trăiesc perişorul (Elymus sabulosus). puţin înalte şi cu apa freatică permanent ridicată. Grădişte) s-a instalat un tip special de asociaţie stepicolă petrofilă caracterizat prin specii tauro-caucaziene şi mediteraneano-balcanice: cimbrişorul dobrogean. răchitan (Lythrum salicaria). păiuş dobrogean. etc. etc. troscot de nisip (Polygonum arenarium). dentiţă (Bidens tripartita). 2.) ce au favorizat apariţia stepelor danubian-deltaice (tipice pentru Delta Dunării). viţa sălbatică (Vitis silvestris). (Populus alba).) rămânând dominante zăvoaiele de plop şi salcie. pir crestat. deficit de apă. măcriş de baltă (Rumex Plantele superioare terestre formează asociaţiile vegetale ce se dezvoltă pe zonele mai înalte. cu nisip nefixat şi nesolificat. sadină (Chrysopogon gryllus). albăstrica (Aster tripolium). părul sălbatic (Pyrus pyraster). Grindurile Letea şi Caraorman oferă condiţii pedo-climatice (troficitate redusă a solului. ce conferă acestor păduri un aspect subtropical. Plantago coronopus. (Thymus zygoides). În funcţie de condiţiile pedoclimatice se deosebesc specii halofile. favorizează pădurile de salcie instalate pe aluviuni puţin solificate. mărul sălbatic (Malus silvestris). pelinul de nisip (Artemisia arenaria). adaptate să reziste la conţinutul ridicat în săruri al depresiunilor cu sol salinizat al grindurilor din Rezervaţie: brânca (Salicornia europaea). curpenul (Clematis vitalba). Bisericuţa. Specific pentru Delta Dunării este lipsa aproape totală a pădurilor de luncă formate din arbori cu lemn tare şi a zăvoaielor de anin (Alnus sp. tătăneasa (Symphitum officinale). plopul alb. înguste._________________________________________________________________________________ (Lysimachia vulgaris). Pe porţiunile cu umiditate mai redusă trăiesc volbura de nisip (Convolvulus persicus).9. stejarul (Quercus quercus). Gypsophyla perfoliata. săricica (Salsola soda). ceapa ciorii dobrogeană (Gagea callieri). Pe dunele înalte. piperul bălţii (Polygonum hydropiper). Caracteristică pentru aceste păduri este prezenţa unor specii cu tulpină volubilă (liana grecească (Periploca graeca). (Festuca callieri).

Furtuna. America de N. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Amaranthus powellii Amaranthus retroflexus Helitropium curassavicum Chenopodium ambrosioides Chenopodium pumilio Ambrosia coronopifolia Bidens connata Bidens frondosa Brachyactis ciliata America de N. Comparativ cu speciile de faună (5 specii nevertebrate şi 12 specii vertebrate) 58 sunt specii de plante vasculare (Tabelul 2. Specia Originea Crt._________________________________________________________________________________ În perimetrul Rezervaţiei au fost identificate 14 specii periclitate. diguri/rară Culturi Insula Sacalin. Împuţita.4 Lista speciilor alohtone din Rezervaţie Nr. America tropicală Australia America de N. Centaurea jankae. America de N. America de N.9.1 Plante superioare periclitate sau vulnerabile din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării Centaurea pontica Cephalanthera longifolia Centaurea jankae Dactylorhiza incarnata Astragalus dolicophyllus Trachomitum venetum Astragalus versicarius pseudoglaucus Artemisia tscernieviana Anacamptis pyramidalis Centaurium spicatum Orchis coriophora fragrans Convolvulus persicus Platanthera bifolia Stachys maritima.9. America de N. America de N. America de N. Tabelul 2. Sireasa/rară Rezervaţie/frecvenţă Nisipuri umede şi 50 .4). un număr de 75 specii alohtone. America de N. Lacul cu Coteţe Idem/rară Culturi. Caraorman. 2. Propunerea ca Rezervaţia să devină sit de importanţă comunitară în cadrul reţelei ecologice europene Natura 2000 este susţinută şi de cele 5 specii de plante periclitate de inters comunitar: Aldovandra vesiculosa. Căsuţa 2.9.9. Sf. Tropice Înlătură flora natantă indigenă Idem Nedăunătoare Intră în competiţie cu flora indigenă Fără pericol Fără pericol Fără pericol Impact negativ asupra speciilor de cultură Idem Idem Fără pericol Fără pericol Fără pericol Fără pericol Fără pericol Nu se cunoaşte Intră în competiţie 6 7 8 Amaranthus crispus Amaranthus deflexus Amaranthus hybridus Argentina America de S. în tot arealul Rezervaţiei.9. Centaurea pontica. Echium russicum şi Marsilea quadrifolia (Căsuţa 2. America de N.1). Sulina Locuri ruderale Partizani/rară Sfiştofca Caraorman. PLANTE IERBOASE Azolla caroliniana 1 2 3 4 5 Azolla filiculoides Amaranthus albus Amaranthus blitoides Amaranthus emarginatus Localizare în Rezervaţie/Grad de răspândire Periprava. Asia Culturi Culturi Letea.5 Specii alohtone Până în prezent au fost identificate. Gheorghe. Chilia Veche/ foarte rară În localităţi În localităţi/rară Culturi Impact estimat America de N.

21 22 23 24 25 26 Xanthium spinosum Xanthium orientale Coronopus didymus Diplotaxis erucoides Eruca sativa Cuscuta campestris America de S.canadensis Naturalizată.Rosetti Culturi Ruderală Culturi. America de N. America de N. America America de S. America de S. şi Asia de E. America tropicală America de N. Lacul Potica. Specie ornamentală mediteraneană Asia de S. Culturi Zone bogate în nitraţi (gunoaie) Localităţi Zone umede Zone umede/rară Letea. Sulina. Pardina/rară Sulina Sulina C.de cultură mediteraneană America de N. Asia de S.V. zone acvatice REZERVAŢIE. de cultură Fără pericol Fără pericol Idem Idem 18 19 20 Conyza canadensis Galinsoga parviflora Xanthium italicum America de N. Agricultură Fără pericol Fără pericol Fără pericol Fără pericol Fără pericol Dăunătoare anumitor pl. Sf. Europa de S. America de N.E. 27 28 29 30 Chamaesyce maculata Oenothera biennis Oenothera parviflora Oxalis corniculata 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Veronica persica Datura stramonium Petunia parviflora Solanum retroflexum Acorus calamus Cyperus odoratus Hordeum jubatum Panicum capillare Paspalum distichum Elodea canadensis Elodea nuttallii America de N. PLANTE 1 Acer negundo Naturalizată. Stipoc.A. Căzănel REZERVAŢIE. fără pericol 51 . Gheorghe Grindul Letea.E. plantaţii forestiere Idem Idem Idem Idem Idem Idem ? Idem Idem Naturalizată Naturalizată înlocuieşte E. Asia de S. America de N. Periprava Culturi Letea/foarte rară Letea. zone acvatice Insula Sacalin/ foarte rară Insula Sacalin/ foarte rară În jurul localităţilor. Tropice America de N. Europa de S. America de N. pl. sporadică Idem/rară Sulina cu flora indigenă Idem Fără pericol Dăunătoare mai ales pt. fără pericol Fără pericol Fără pericol 42 43 44 Vallisneria spiralis Lindernia dubia Eclipta prostrata LEMNOASE Tropice America de N. America de N._________________________________________________________________________________ sărăturate/foarte frecventă Zone nisipoase/ foarte frecventă Culturi Zone inundabile/ foarte frecventă Zone ruderale/ foarte frecventă Chilia Veche. ? America de N. Lacul Somova.V.

prezintă speciile de floră şi faună pe diferite grade de periclitate luându-se în considerare criteriile de încadrare recomandate de IUCN. Centaurea pontica şi Elymus pycnanthus ssp. rol antierozional Idem Naturalizată._________________________________________________________________________________ Localităţi. Asia Cent.6 Specii noi înregistrate pe teritoriul Rezervaţiei Din numărul total de specii de plante inventariate pe teritoriul Rezervaţiei. Sf. plantaţii de plop Chilia Veche. şi de V. Specii endemice sunt considerate şi speciile de Cormofite. Centaurea pontica. sunt cele două specii/subspecii noi pentru ştiinţă înregistrate în Rezervaţie. Caetoceros insignis (Bacillaryoph.642. Idem Idem Idem. subspecie a genului Elymus identificată anterior în Rezervaţie. Centaurea jankae şi Elymus pycnanthus ssp. cultivat ornamental În lungul canalelor.9. În Lista Roşie au fost incluse şi speciile ce nu sunt deocamdată ameninţate în teritoriul Rezervaţiei.5). America de N.9.5 Specii/subspecii noi înregistrate în flora Rezervaţiei Grup investigat Număr specii noi pentru : Rezervaţie România Ştiinţă Alge planctonice 9 2 Macromicete 35 3 Licheni 91 5 Cormofite 150 24 2 2. Insula Popina Zone inundabile Localităţi Cultivat în localităţi Cultivat în localităţi Culturi forestiere Uzlina. America de N. fixează nisipurile Naturalizată. 285 specii sunt noi pentru Rezervaţie. plantaţii forestiere Grinduri. Euro-americană SUA de E. Lista Roşie a speciilor din Rezervaţie. fixează nisipurile Fără pericol Idem Intră în competiţie cu flora indigenă Idem ???? 2. elaborată în 2000.9. Insula Popina Marginea canalelor. Asia de V. fără pericol Naturalizată. deltaicus*. Din grupa Cormofitelor. Tabelul 2.7 Specii şi subspecii periclitate Pe baza inventarului calitativ şi cantitativ al speciilor din teritoriul Rezervaţiei s-a putut aprecia gradul de periclitare al acestora.deltaicus. dar sunt protejate pe 52 . Gheorghe 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Alianthus altissima Amorpha fructicosa Elaeagnus angustifolia Fraxinus pennsylvanica Lycium barbarum Morus alba Robinia pseudacacia Populus x canadensis Taxodium distichum Amorpha fructicosa Phytolacca americana China America de N.) şi Caetoceros similis solitarius sunt considerate specii endemice. de 1. 34 specii noi pentru România şi 2 specii noi pentru ştiinţă (Tabelul 2. subspecie a genului Elymus identificată anterior în Rezervaţie. America de N.9. China America de N. Cele două specii de alge planctonice identificate în Rezervaţie în perioada ultimilor două decenii.

Studiile pentru inventarierea diversităţii biologice din Rezervaţie. Clasa insecta deţine cel mai mare număr în cadrul ordinelor himenoptere. cuprinzând mai multe încrengături. din care 138 sunt himenoptere. 3061 specii sunt nevertebrate. majoritatea fiind acvatice. Numărul speciilor la moluşte este aproape dublu la gasteropode faţă de bivalve. 19 specii de homoptere. etc. Bonn. deşi extrem de abundentă în trecut. Anodonta woodiana). Moluştele sunt reprezentate de 84 specii din care 5 sunt specii alohtone (2 specii de gasteropode: Phisa acuta. prin convenţii la care România a aderat (Berna.). 19 specii de gândaci.10. 51 specii de fluturi şi 32 specii de gândaci au populaţiile în scădere). Rapana venosa şi 3 specii de bivalve: Scapharca cornea. Mya arenaria. viermi. reprezentate prin moluşte. Au fost identificate. Atheyalla trispinosa. 2. Dintre acestea. subteran.10 Fauna Patrimoniul faunistic al Rezervaţiei este reprezentat de 3. crustacee. incluzând crustacee inferioare (cladocere.1 Nevertebrate Nevertebratele sunt răspândite pe teritoriul Rezervaţiei în toate mediile de viaţă (terestru. urmate de clasa nematodelor cu 157 specii (dominând speciile tericole de litieră) şi încrengătura anelide cu 96 specii. 2._________________________________________________________________________________ plan european şi chiar mondial. Au fost identificate şi 3 specii endemice: Atheyella dentata. Crustaceii inferiori formează o bună parte a zooplanctonului dulcicol cuprinzând specii filtratoare din grupul cladocerilor (Daphnia cucullata.541 specii incluzând 3. coleoptere. sau lăcusta endemică Isophya dobrogensis care nu mai există decât pe insula Popina. Lycaena dispar). au dus la identificarea unui număr mare de specii şi subspecii noi. însă din multele familii ale acestuia s-au investigat numai 3. fluturele de zi (Apatura metis. considerate endemice.10. 194 specii noi pentru România. Dintre speciile protejate prin Convenţia de la Berna (Convenţia europeană asupra vieţii sălbatice) numai 5 au fost identificate pe teritoriul Rezervaţiei: lăcusta (Saga pedo). atât pentru fauna României cât şi pentru ştiinţă.1). acvatic).1). Daphnia magna) sau din cel al copepodelor 53 . insecte. Din cercetările desfăşurate în ultimii ani.061 specii de nevertebrate şi 480 specii de vertebrate. în ultimii ani.10. Crustaceele sunt reprezentate de 115 specii. Exemple sunt rusalia (Palingenia longicauda) un efemeropter care nu a mai fost observat în deltă. Un număr mult mai mare de specii decât cel înregistrat deţine ordinul dipterelor. Viermii sunt reprezentaţi de 435 specii din care 182 specii din clasa Rotifera (toate acvatice). heteroptere şi lepidoptere. au fost inventariate 1.097 specii şi subspecii noi incluzând 260 de specii noi pentru România şi 37 de specii noi pentru ştiinţă (Figura 2. ostracode şi copepode) şi crustacee superioare (Malacostracei). fluturele apolo mic (Parnassius mnemosyne) şi fluturele sfingid (Prosperinus prosperina). Insectele sunt reprezentate de 2231 specii din care 26 endemice. 30 de specii. a rezultat că 196 de specii de insecte sunt periclitate (111 specii de himenoptere. până în prezent. Atheyella crassa. miriapode (Figura 2. desfăşurate în perioada 1991-1996. Din cele 3541 specii de faună. figurând în situaţia noastră în categoria „nt” (nepericlitat). arahnide.

în apele Rezervaţiei au fost identificare 133 de specii.10. Inventarul actual al insectelor este incomplet şi deocamdată. alături de păsări. albiliţă portocalie (Colias myrmidone).specii înainte de 1991 nr. Pentru arahnide şi diplopode nu există date comunicate anterior. În apele Rezervaţiei au fost identificate 54 specii exclusiv dulcicole: ştiucă (Esox lucius).10. fluturaş purpuriu (Lycaena dispar). nu au putut fi încă obţinute în totalitate. deasemenea. Diplopodele aparţinând clasei myriapoda. salmastre.. precum şi păianjenul de apă (Argyroneta aquatica). Clasa peşti este reprezentată atât de peştii cartilaginoşi-osoşi cât şi de cei cu scheletul complet osificat. Printre păianjeni se găsesc specii de dimensiuni mari (Lycosa singoriensis)._________________________________________________________________________________ (Diaptomus serbicus). Peştii. Cyclops insignis). etc. reprezintă. precum şi specii prădătoare din grupul cladocerilor (Leptodora kindtii) sau copepozi (Cyclops furcifer. Au fost semnalate. care cu picioarele întinse poate avea 5-6 cm. şi specii rare din familia păienjenilor cu cruce (Argyope lobata). Ophiogomphus cecilia. dulcicole. Fig. sunt reprezentate de 8 specii. melc (Theodoxus transversalis). marine. păsări. ţărăncuţă (Coenagrion ornatum). fapt ce-i sporeşte recunoaşterea pe plan internaţional. amfibieni. Arahnidele sunt reprezentate de 166 specii. una dintre cele mai reprezentative bogăţii faunistice ale teritoriului Rezervaţiei. reptile. mamifere. “văduva neagră” (Latrodectus mactans tredecimguttatus).2 Vertebrate Vertebratele sunt foarte bine reprezentate pe teritoriul Rezervaţiei de grupuri faunistice specifice condiţiilor de viaţă din zonă: peşti. lin (Tinca tinca). în special pe insula Popina şi în zona Letea. 66 specii exclusiv marine: şprot (Spratus spratus phalericus). Catopta thrips.1 Fauna de nevertebrate din teritoriul RBDD (numar de specii) 2500 2000 1500 1000 500 135 0 435 nr. pentru 8 specii de nevertebrate: fluture buhă (Arytrura musculus). găzduite de o varietate mare de habitate acvatice. 2. Rezervaţia a fost desemnată ca sit de importanţă comunitară în cadrul reţelei Natura 2000. cărăbuş (Osmoderma eremita). Din cele 300 de specii din Europa şi 185 din România.specii după 1991 2219 2244 150 91 moluşte 61 115 crustacee 168 0 arahnide 0 8 insecte viermi & rotifere diplopode 2. iar pentru viermi (unde au fost incluse şi rotiferele). nu se poate compara cu cel din trecut. văduviţă (Leuciscus idus). conform Directivei Habitate. 54 .

morun (Huso huso). precum şi (Pseudorasbora parva) specie adusă accidental din China cu loturile de ciprinide. 9 specii au fost identificate în perimetrul Rezervaţiei. 1146 Ţigănuş (Umbra krameri) 12. stavrid (Trachrus ponticus). broasca râioasă brună (Bufo bufo). nisetru (Acipenser guldenstaedti). 1130 Zvârluga (Cobitis taenia) 4. etc. Cod Specia Natura 2000 Scrumbie de Dunăre (Alosa pontica) 1. cambulă (Platichthys flesus luscus). encrasicolus ponticus). 2491 Rizeafcă de Dunăre (Alosa tanaica 2.10. bibanul soare (Lepomis gibosus) ce provine din America de Nord. cosaşul (Ctenopharyngodon idella). 1159 Amfibienii sunt iubitori de căldură (termofili) şi de aceea cele mai multe specii (circa 4000) trăiesc în zonele calde. şi respectiv. buhaiul de baltă (Bombina bombina) şi brotăcelul (Hyla arborea).1).1 Specii de peşti protejate (Directiva Habitate) Nr. 6 provin din alte continente. 3 specii acvatice: broasca de lac (Rana ridibunda). specii alohtone: carasul argintiu (Carassius auratus gibelio) adus în Europa din China de acvarişti la începutul secolului al XVIII-lea şi semnalat în ţara noastră pentru prima dată în 1920. Din 1994 a fost semnalată o specie de talie mică din neamul bibanului (Percarina demidofii). 3 specii de ciprinide importate din China pentru creşterea lor în piscicultură. 4120 Avat (Aspius aspius) 3. păstrugă (Acipenser stallatus). somn (Silurus glanis). Dintre acestea. şalău Stizostedion lucioperca). biban (Perca fluviatilis). 1145 Sabiţă (Pelecus cultratus) 9. 2522 Boarţă (Rhodeus sericeus amarus) 10. broasca râioasă verde (Bufo viridis). În Rezervaţie au fost identificate şi 14 specii de peşti considerate de importanţă comunitară în cadrul reţelei Natura 2000 (Tabelul 2. scrumbie de Dunăre (Alosa pontica). 2011 Fusar (Zingel streber) 13. sângerul (Hypophthalmichthys molitrix). care a pătruns în Rezervaţie în special în Complexul lagunar Razim-Sinoie). 1157 Ţipar (Misgurnus fossilis) 8. calcan (Psetta maxima maeotica) şi 13 specii eurihaline care trăiesc atât în apele dulci. Din cele 133 specii semnalate până în prezent. precum şi două 55 . 2555 Răspăr (Gymnocephalus schraetzer) 7. 1160 Pietrar (Zingel zingel) 14. avat Aspius aspius). iar în România 17 specii. crt. novacul (Aristichthys nobilis). Sunt şi unele specii care prezintă un uşor grad de eurihalinie putând fi întâlnite în număr redus şi în apele Mării Negre. 1124 Ghiborţ de râu (Gymnocephalus baloni) 6. 1134 Dunăriţă (Sabanejewia aurata) 11. Tabelul 2. şi salmastre sau chiar în Marea Neagră: majoritatea guvizilor. 1149 Porcuşor de nisip (Gobio albipinnatus) 5. în timp ce în Europa sunt doar 45 specii.10. în faţa gurilor Dunării: crap (Cyprinus carpio). două specii de broaşte săpătoare: broasca de pământ brună (Pelobates fuscus). somon de Marea Neagră (Salmo trutta labrax). bacaliar (Merlangus merlangus euxinus). şi broasca de pământ siriacă (Pelobates syriacus balcanicus)._________________________________________________________________________________ hamsie (Engraulis.

10. Cod Natura 2000 1188 1993 Specia Buhaiul de baltă cu burta roşie (Bombina bombina) Tritonul cu creastă dobrogeană (Triturus dobrogicus) Desemnarea Rezervaţiei ca sit Natura 2000 a fost făcută pentru două specii de amfibieni (Tabelul 2. pe care le 56 . 331 se întâlnesc pe teritoriul Rezervaţiei.10. În Rezervaţie trăiesc două specii de Fig. vipera de stepă (Vipera ursini renardi). acvatice sau terestre. Toţi amfibienii hibernează în sezonul rece pe fundul apelor sau îngropaţi în pământ (Figura 2. iarnă şi primăvară. Apus apus).10.2). pelicanul creţ (Pelecanus cripus). Delicon urbia. majoritatea speciilor din Rezervaţie sunt protejate prin Convenţia de la Berna (9 specii sunt strict protejate şi 2 specii sunt protejate). şi singura specie veninoasă. Cod Natura 2000 1220 1219 1298 Specia Broasca ţestoasă de apă (Emis orbicularis Broasca ţestoasa de uscat dobrogeană (Testudo graeca) Vipera de stepă (Vipera ursinii) Reptilele sunt reprezentate de 11 specii. Tabelul 2. Toate speciile de reptile sunt protejate prin Convenţia de la Berna (Figura 2. Crt. şarpele rău (Coluber caspius).3). Datorită deteriorării drastice a habitatelor naturale la nivel european. urmând să se reîntoarcă în lunile martie şi aprilie: pelicanul comun (Pelecanus onocrotalus). guşterul vărgat (Lacerta trilineata Sauria 4 4 2 Testudine dobrogica). din cele 83 specii din Europa şi din cele 23 specii inventariate în România. şopârla de iarbă (Podarcis 2 2 0 Reptile Amfibieni taurica) şi dintre care două acvatice: şarpele de casă (Natrix natrix) şi şarpele de apă (Natrix teselata). cel mai mare şarpe din Europa. Celelalte specii (165) sunt oaspeţi de toamnă. Din acestea. specii care cuibăresc în acest teritoriu majoritatea fiind oaspeţi de vară.10. Tabelul 2. dumbrăveanca (Coracias garrulus).10. 166 sunt specii cuibăritoare. Din cele 375 de specii de păsări care trăiesc în România. barza albă (Ciconia ciconia). 1. şopârla de nisip (Eremias arguta Serpentes 6 8 deserti).10. rândunelele (Hirundo rustica). lăstunii (Riparia riparia. cuibărind în teritoriile mai nordice euro-asiatice. majoritatea stârcilor. din cele peste 6000 din zonele calde ale planetei. Păsările se întâlnesc într-o varietate impresionantă în toate ecosistemele. 2. 2. prigoria (Merops apiaster). 4 specii de 12 Anure şopârlă: şopârla de câmp (Lacerta agilis 10 Caudata 5 8 . şarpele de alun (Coronella austriaca). vulgaris.2 Specii protejate de amfibieni (Directiva Habitate) Nr._________________________________________________________________________________ specii de tritoni: Tritonus dobrogicus şi T.3 Reptile protejate în cadrul Directivei Habitate Nr. euxinica). naturale sau antropice de pe teritoriul Rezervaţiei.2). care toamna părăsesc Rezervaţia stabilindu-se pentru hrănire în teritoriile sudice mai calde (maditeraneene sau africane). Crt.2 Repartiţia numerică a herpetofaunei în RBDD broaşte ţestoase: broasca ţestoasă de apă (Emys orbicularis) şi brosca ţestoasă de uscat (Testudo graeca ibera).

locuri de cuibărit individuale. privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa adoptată la Berna din care 229 specii sunt în Anexa II (animale europene strict protejate). Din totalul speciilor inventariate pe teritoriul Rezervaţiei. Ardeola ralloides(stârc galben) 1 Lacul Telincea (Colonie polispecifică) Egretta gerzetta (egreta mică) Plegadis falcinellus (ţigănuş) 2 Lacul Purcelu (Colonie polispecifică) Egretta gerzetta (egreta mică) Plegadis falcinellus (ţigănuş) 3 Lacul Nebunu (Colonie polispecifică) Phalacrocorax pigmeus (cormoranul mic) Haliaeetus albicilla (codalb) 4 Lacul Meşter (Cuib) Phalacrocorax pigmeus (cormoranul mic) 5 Lacul Martinca (Colonie polispecifică) Phalacrocorax carbo (cormoranul mare) 57 . Denumirea zonei Speciile caracteristice Crt. ferestraşii (genul Mergus). Denumire populară / denumire ştiinţifică Călifarul alb (Tadorna tadorna) 1 HCM 1625/1955 Călifarul roşu (Tadorna ferruginea) 2 Ibidem Corbul (Corvus corax) 3 JCM 734/1933 Dropia (Otis tarda) 4 JCM 600/1933 Spurcaciul (Otis tetrax) 5 Ibidem Pelicanul comun (Pelecanus onocrotalus) 6 Ibidem Pelicanul creţ (Pelecanus crispus ) 7 Ibidem Piciorongul (Himantopus himantopus) 8 HCM 1625/1955 Stârcul lopătar (Platalea leucorodia) 9 Ibidem 10 Egreta mare (Egretta alba) JCM 600/1933 Egreta mică (Egretta garzetta) 11 Ibidem 12 Vulturul hoitar (Neophron percnopterus) Ibidem Pe teritoriul Rezervaţiei îşi găsesc adăpost 97 specii din anexa 1 a Directivei Păsări. Zonele cu valoare avifaunistică ridicată (colonii monospecifice şi polispecifice. 320 specii sunt incluse în Convenţia de la Berna. Tabelul 2. în Anexa III (animale europene protejate).4).10. etc.10. Caraorman. pe teritoriul Rezervaţiei: gârliţele (Anser albifrons). locuri de aglomeraţie pentru hrănire şi popas.5). Sărături-Murighiol.4. Specie Act normative crt. eretele vânăt (Circus cyaneus). lebăda cântătoare (Cygnus cygnus).10. zona situată la nordul localităţii Sfântu Gheorghe etc. Insula Popina. zona lacului Dranov.) (Tabelul 2. lacul Martinica. Sacalin-Zătoane. Letea. gâsca cu gâtul roşu (Branta ruficolis). argumente pentru care Rezervaţia a fost desemnată ca sit de protecţie specială avifaunistică. şi 91 specii. 151 specii migratoare listate în anexele Convenţiei asupra speciilor migratoare de la Bonn precum şi 17 specii periclitate la nivel global. zone de cuibărit ale unor specii rare) sunt repartizate pe tot teritoriul Rezervaţiei. Specii de păsări din Rezervaţie declarate Monument al Naturii Nr. poposind pentru hrănire pe perioade mai lungi sau mai scurte.5 Principalele zone de interes ornitologic din teritoriul Rezervaţie Nr. Academia Română a declarat 12 specii monumente al naturii (Tabelul 2. Periteaşca-Leahova. Capul Doloşman.10. raţa suliţar (Anas acuta). Tabelul 2. etc. Nebunu. atât în zonele cu regim de protecţie integrală (Roşca-Buhaiova._________________________________________________________________________________ părăsesc odată cu răcirea vremii.). raţa lingurar (Anas clypeata). cât şi în afara acestora (Golful Musura.

_________________________________________________________________________________ Lacul Fortuna (Zonă de hrănire şi popas) Lacul Tătaru (Cuib) Lacul Obretinul Mic (Colonie polispecifică) Roşca Buhaiova (Colonie monospecifică) Pădurea Letea (Cuib) Heleşteele Popina (Colonie polispecifică) Golful Musura (Hrănire – popas) Lacul Bondar (Colonie polispecifică) Lacul Cuzmiţinul Mare (Colonie polispecifică) Ostrovul Babina (Hrănire – popas) Japşa Climova (Colonie polispecifică) Pădurea Caraorman (Cuiburi) Sărături Murighiol (Colonie polispecifică) 6 7 8 9 10 11 12 Pelecanus onocrotalus (pelicanul comun) Fulica atra (lişiţa) Specii limicole Haliaeetus albicilla (codalb) Phalacrocorax pigmeus (cormoranul mic) Plegadis falcinellus (ţigănuş) Pelecanus onocrotalus (pelicanul comun) Haliaeetus albicilla (codalb) Himantopus himantopus (cătăliga) Recurvirostra avosetta (ciocîntors) Pelecanus onocrotalus (pelicanul comun) Cygnus olor (lebăda cucuiată) Specii de anatidae (raţe) Phalacrocorax pigmeus (cormoranul mic) Egretta garzetta (egreta mică) Nycticorax nycticorax (stârc de noapte) Plegadis falcinellus (ţigănuş) Egretta garzetta (egreta mică) Phalacrocorax pigmeus (cormoranul mic) Specii limicole Plegadis falcinellus (ţigănuş) Phalacrocorax carbo (cormoranul mare) Egretta alba (egreta mare) Haliaeetus albicilla (codalb) Dricopus martius (ciocănitoarea neagră) Larus melanocephalus (pescăruş cu cap negru) Larus ridibundus (pescăruş râzător) Larus argentatus (pescăruş argintiu) Sterna hirundo (chira de baltă) Himantopus himantopus (cătăliga) Haliaeetus albicilla (codalb) Pelecanus onocrotalus (pelicanul comun) Pelecanus crispus (pelicanul creţ) Specii limicole Himantopus himantopus (cătăliga) Specii de anatide Specii limicole Pelecanus crispus (pelicanul creţ) Pelecanus onocrotalus (pelicanul comun) Pelecanus crispus (pelicanul creţ) Himantopus himantopus (cătăliga) Podiceps nigricollis (corcodel cu gât negru) Platalea leucorodia (lopătar) Tadorna tadorna (califar alb) Falco tinnunculus (vinderel roşu) Pelecanus onocrotalus (pelicanul comun) Anser albifrons (gârliţa mare) Tadorna feruginea (califar roşu) Specii limicole Tadorna tadorna (califar alb) Tadorna tadorna (califar alb) Aspus aspus (drepnea neagră) Phalacrocorax carbo (cormoranul mare) 13 14 15 16 17 18 19 20 Lacul Erenciuc (Cuib) Insula Sacalin – Melea (Hrănire – popas) Câşla Vădanei (Hrănire – popas) Lacul Lejai (Colonie polispecifică) Heleşteele Holbina II (Colonii mono şi polispecifice) 21 22 23 24 25 Insula Popina (Cuiburi) Lacul Leahova (Hrănire – popas) 26 27 28 Insula Bisericuţa (Cuiburi) Capul Doloşman (Cuiburi) Canalul 5 – insulă (Colonie 58 .

cel mai legat de mediul acvatic (a fost semnalat pentru prima oară în România în anul 1951. Dintre carnivorele canide. Din cele 42 specii de mamifere 28 sunt incluse în Lista Roşie. când este vorba de canale sau sub forma unor muşuroaie pe lacuri sau japşe. vulpea (Vulpes vulpes) care are efective relativ stabile. 2. Majoritate speciilor îşi sapă galerii subterane. Bulgaria). Acest număr de specii trebuie considerat minim deoarece grupul chiropterelor (liliecii). porcul de mare (Phocaena phocaena) şi delfinul (Delphis delphis). Iepurele (Lepus capensis europaeus) este deasemenea destul de frecvent în pădurile Letea şi Caraorman precum şi în incintele agricole. specie legată de mediul acvatic care îşi construieşte galerii în malul apelor. în timp ce bursucul (Meles meles) are o prezenţă din ce în ce mai rară. Fig. în special a celor din familia mustelidelor (nevăstuica. ajuns în Delta Dunării pe cale naturală din zonele mai sudice (Asia Mică. cele mai întâlnite sunt câinele enot (Nyctereutes procynoides).10. iar insectivorele cu insecte şi alte nevertebrate (Figura 2. Mustelidele sunt mai bine reprezentate de două specii legate de mediul acvatic: nurca europeană (Mustela lutreola) şi vidra (Lutra lutra) specii care se hrănesc cu peşti şi alte animale acvatice.3). Cel mai numeros grup atât ca număr de specii cât şi ca mărime a populaţiilor este cel a micromamiferelor (mamifere de talie mică) care constituie hrana preferată a multor specii de păsări răpitoare de zi sau de noapte sau a mamiferelor carnivore. În Marea Neagră se cunosc trei specii de delfini ale căror populaţii sunt în regres: delfinul cu bot gros (Tursiops tursiops). din care 101 trăiesc în România. 59 . Raportat la speciile de mamifere cunoscute în Europa de 190. hermelină. totuşi nu este suficient investigat. teritoriul Rezervaţiei este gazdă pentru cel puţin 44 de specii. iar în Delta Dunării în anul 1953). rozătoarele hrănindu-se de regulă cu vegetale.3 Mamiferele din RBDD 2 2 1 9 12 16 Insectivore Rozătoare Carnivore Pinipede Ungulate Chiroptere Dintre rozătoare._________________________________________________________________________________ polispecifică) 29 Lacul Sinoie – insule (Colonie polispecifică) Grindul Saele – Histria (Coloniihrănire-popas) Grindul Chituc (Hrănire-popas) Pelecanus crispus (pelicanul creţ) Larus argentatus (pescăruşul argintiu) Pelecanus crispus (pelicanul creţ) Larus argentatus (pescăruşul argintiu) Platalea leucorodia (lopătar) Charadrius alexandrinus (prundăraş de sărătură) Recurvirostra avosetta (ciocîntors) Glareola pratincola (ciovlică) Specii de anatide Specii limicole 30 31 Mamiferele sunt reprezentate preponderent de rozătoare şi insectivore. precum şi şacalul (Canis aureus). Copitatele sunt relativ bine reprezentate prin numărul încă mare de porci mistreţ (Sus scrofa) care preferă arealele mlăştinoase şi de căprior (Capreolus capreolus) cu efective în scădere. dihori). prezent în Rezervaţie printr-un număr mare de specii (circa 20 specii). cel mai adesea se întâlneşte bizamul (Ondrata zibethycus).10.

Cantitatea mare de apă dunăreană a influenţat valorile salinităţii de la Constanţa. 2. 2.0 cm mai mari decât media multianuală a acestor luni (Fig.3cm. înregistrate în perioada aprilie – mai. au contribuit şi cele 5 specii din bioregiunea stepică şi cele două specii caracteristice bioregiunii pontice (Tabelul 2.1 Starea litoralului şi a zonei costiere Nivelul mării şi salinitatea ca indicatorii de stare a mediului marin din zona costieră reflectă influenţa variaţiilor apelor Dunării. Natura 2000 Bioregiunea stepică Vidra (Lutra lutra) 1355 Dihorul de stepă (Mustela eversmannii) 2633 Nurca (Mustela lutreola) 1356 Popândăul (Spermophilus citellus) 1335 Dihorul pătat (Vormela peregusna) 2635 Bioregiunea pontică Porcul de mare (Phocoena phocoena) 1351 Delfinul cu bot gros (Tursiops truncatis) 1349 2.11 Starea ecosistemului şi a resurselor marine vii din zona costieră marină.1).3cm în iulie. 207 Km3 /an. când nivelul a fost de 40._________________________________________________________________________________ La desemnarea Rezervaţiei ca sit de importanţă comunitară în cadrul reţelei Natura 2000.11. Tabelul 2.90 PSU.1).10.5).11.5 Specii de mamifere periclitate în Rezervaţie Nr. 2.6cm în iunie şi 40.10. Datorită predominanţei vânturilor din sud şi sud est. Cod Specia Crt. la niveluri maxime corespunzând salinităţi minime. 36. În aceste condiţii. valorile nivelului mediu lunar au fost crescute. în special în prima jumătate a anului. Din luna mai nivelul s-a păstrat crescut: 38. În 2005 şi 2006 debitul Dunării a fost de 277 Km3 /an respectiv 259 Km3 /an.11. cea mai mică medie lunară înregistrată din 1959 până în prezent (Fig. valori cu circa 20. 60 .4cm în mai. Este cazul lunii iulie. influenţa Dunării asupra nivelului la Constanţa a fost decalată cu o lună. depăşind cu mult media multianuală. salinitatea fiind de 9.

2 Mediile multianuale ale cantităţilor de fitoplancton în apele marine de la Constanţa în perioada 1983 – 2006 La nivelul platoului continental românesc.0 40.0 25.0 0.1 Evoluţia nivelului mării a debitului Dunării şi salinităţii la Constanţa în 2006 Fitoplanctonul.9 – 6471·103 cel·l-1.0 25. ca indicator de stare a eutrofizării.0 35._________________________________________________________________________________ 45.0 35.0 30. Valorile medii înregistrate în 2006 la CazinoMamaia (staţie de referinţă pentru evoluţia în timp a fitoplanctonului) se încadrează în tendinţa de scădere a densităţii numerice şi a biomasei fitoplanctonice manifestată după perioada de eutrofizare intensă a anilor ‟80 (Fig.0 0.0 I II III IV V VI VII VIII Debit Dunare (Km3/luna) Salinitate PSU Nivel (cm) 45. 2.0 5. Diatomeele au dominat atât în structura calitativă.0 40.0 10. a fost reprezentat.2. în 2006. respectiv 73.63 – 6307. 2.0 10.0 15.2). cât 61 2006 . până la izobata de 30m.0 20.0 20. de 184 specii algale aparţinând la 7 grupe algale din care dominante au fost diatomeele în proporţie de 40% din totalul speciilor. au fost totuşi de cca 3 ori (pentru densitate) şi respectiv 2.11.3 ori mai mici (pentru biomasă) faţă de media multianuală a perioadei 1983-1990.0 15. densitatea numerică şi biomasa fitoplanctonului au variat în cursul anului 2006 între 61.67 mg·m-3.11.0 30.0 IX X XI XII Fig. alături de circa 43% speciile dulcicole şi dulcicole-salmastricole. Speciile marine şi marine – salmastre au constituit 57% din total.11. Deşi valorile medii ale acestor parametri au fost superioare valorilor înregistrate în anii anteriori 2002-2005. 12 10 18 16 Biomasa (x103 mg/m3) Densitate (x106 cel/l) 14 12 10 8 6 4 2 0 8 6 4 2 0 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Densitate Biomasa Fig.0 5. urmate de dinoflagelate (22%) şi clorofite (20%).

C. Cerataulina pelagica.1 mil. unde densitatea a atins o valoare de 4.9 mg/m-3._________________________________________________________________________________ şi în cea cantitativă. specie pătrunsă în apele Mării Negre la nivelul anilor „80. Densităţile şi biomasele înregistrate de Centropages. Labidocera brunescens din Familia Pontelidae. Infloririle algale. Biomasa totală a zooplanctonului trofic inregistrată în 2006 s-a înscris în tendinţa evoluţiei multianuale şi sezoniere de ciclicitate a dezvoltării zooplanctonului (Fig. Nitzschia tenuirostris. 60 50 40 30 20 10 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 100 mii . . dintre care doar două fenomene s-au remarcat cu abundenţe de peste 10 milioane cel·l -1. ceea ce ar justifica scoaterea acestei specii din categoria speciilor ameninţate. aparţinând la 16 grupe taxonomice.11. s-au situat în 2006 la un nivel comparativ cu ultimii doi ani anteriori. în 2006. Speciile determinante au fost diatomeele Skeletonema costatum (15·106 cel·l-1) şi Nitzschia tenuirostris (15.955 ind/m-3 şi o biomasă de 4. cel/ l 1 mil.3). cel/l > 10 mil. În Cartea Roşie a Mării Negre au fost introduse patru specii zooplanctonice ameninţate cu dispariţia: copepodele Pontella mediterranea. Dintre speciile exotice a fost semnalat doar ctenoforul Mnemiopsis leidyi. Cyclotella caspia.11. Centropages şi Anomalocera au fost singurele specii ameninţate care au fost semnalate şi în decursul anului 2006. Valorile maxime de densitate şi biomasă ale anulu au fost inregistrate pe profilul Mangalia în staţia de pe izobata de 5m. principalele specii fiind: Skeletonema costatum. şi Centropages ponticus din Familia Centropagidae. Numărul de înfloriri algale care au atins valori de peste 5 milioane cel·l -1 a fost de patru. ca indicator de impact al eutrofizării asupra mediului marin. Anomalocera patersoni. 2. de componenta trofică în perioada de primavară şi de cea netrofică în perioada de vară. 2. putând fi deja considerată naturalizată. Chaetoceros socialis. cel/l Fig. 62 . sunt comparabile cu cele înregistrate înainte de eutrofizare.2 Numărul speciilor de fitoplancton cu dezvoltări importante în apele marine româneşti în perioada 1991-2006 Biocenoza zooplanctonică a fost dominată.10 mil. În structura calitativă a zooplanctonului au fost identificati 27 de taxoni. 2. în decursul ultimilor ani.5·106 cel·l1 ) (Fig. curvisetus.2).11.720.

2. când structura faunei bentale investigate era alcătuită din 16 . o valoare medie de 340g/m2 comparativ cu 2005 când biomasa înregistratã a fost de 838 g/m2.11. un număr foarte mic în comparaţie cu bogăţia de specii existentă înainte de anii ‟70. care au avut populaţii bine dezvoltate în această zonă.m-3 Chlorophyta Rhodophyta Phaeophyta 0 2000 2001 2002 Primavara Vara 2003 Tomna 2004 2005 2006 2004 2005 2006 Phanerogama Zpk trofic total Fig.5).4). Comparativ cu perioada anilor 1990-1993. în orizontul 10-0m Fig. 2. faţă de numai 941 g/m2 în anul 2004. Zoobentosul.5. 5 Phaeophyta şi 1 Phanerogama). 60 50 numar specii 40 30 20 10 0 1990-93 2003 2004 2005 2006 perioada Fig. dovada unei mai bune recrutări (peste 60% din populaţii au indivizi pânã la 25 mm lungime).11. Variaţia diversităţii macroalgelor în ultimii trei ani arată o dominanţă clară a algelor verzi (Chlorophyta) urmate îndeaproape de algele roşii (Rhodophyta).11. biomasa fiind evaluată la 2.3 Evoluţia multianuală şi sezonieră a biomaselor zooplanctonului trofic de la litoralul românesc al Mării Negre. Situaţia s-a datorat. Macrozoobentosul din zona sudică a litoralului a prezentat. o structură cantitativă comparabilă cu cea a anului precedent. contribuţiei ponderale a midiilor (Mytilus galloprovincialis).4 Variaţia diversităţii macroalgelor la litoralul românesc Fitobentosul cuprinde 25 specii (10 Chlorophyta. 2. ca indicator de stare a eutrofizării. per ansamblu. 9 Rhodophyta.500 ex/m2).000 ex/m2).5 Evoluţia numărului de specii macrozoobental în zonele de mică şi medie adâncime (Sulina–Vama Veche) Indicatorul cantitativ de densitate în zona marină din nordul litoralului a înregistrat valori de până la 3 ori mai mici (Sulina – Portiţa . 2. printr-o diversitate ce include 50-60 de specii macrobentale. 2. care pot constitui suport 63 . aceste grupe fiind reprezentate în medie de câte nouă şi respectiv şapte specii (Fig. în 2006. şi de această dată. Evaluările cantităţilor de midii au scos în evidenţă predominanţa exemplarelor de talie medie.000 g/m2 în perioada 2005-2006. se caracterizează în zonele litorale de mică şi medie adâncime (5-20 m). Aceeaşi situaţie s-a observat şi la nivelul biomaselor. 2006. comparativ cu 2005 (12.11.11.28 specii. înscriindu-se aproape în parametrii anului 2004. se constată că în ultimii ani se poate vorbi de menţinerea unei structuri calitative bune (Fig._________________________________________________________________________________ 350 300 250 200 150 100 50 mg. evaluându-se.

13 sunt considerate extincte (EX). peşti şi mamifere cuprinde un număr de 209 specii. peşti – 141. nevertebrate. ciuperci – 55. în cazul în care condiţiile de mediu rămân favorabile creşterii şi dezvoltării până la indivizi capabili de reproducere. dintre care 19 macrofite (9%). alge microfite – 615.11. 2 specii vulnerabile (VU) şi 6 cu date insuficiente (DD) (Tabel 2. Tabelul 2. rapoarte care s-au menţinut constante în ultimii ani. 2001) EN VU NT LC DD 11 2 6 3 6 1 22 2 2 28 31 78 3 1 19 10 28 32 107 Total 19 45 141 4 209 64 .11. 2. Labidocera brunescens. 3 ameninţate (EN). ultima înregistrând o prezenţă constantă în ultimii trei ani. macrofite – 138. dintre acestea în 2006 au fost semnalate Anomalocera patersoni şi Centropages ponticus. Macrofitele cuprind 11 specii ameninţate (EN). 6 vulnerabile (VU). 141 peşti (67%) şi 4 mamifere marine (2%) (Fig. Pontella mediterranea. în 2006 a fost identificată doar Caprella acanthifera din categoria speciilor vulnerabile (VU)._________________________________________________________________________________ pentru completarea efectivelor speciei. Dintre algele macrofite şi fanerogamele înscrise în lista roşie ca specii ameninţate cu dispariţia (EN).11. primele trei fiind hiponeustonice. 45 nevertebrate (22%). în 2006 au fost identificate Phyllophora brodiaei şi Zostera nana în zona Constanţa Nord.2 Biodiversitatea şi specii periclitate marine Starea biodiversităţii este definită prin numărul total de specii identificate la litoralul românesc.1 Statutul sozologic al speciilor înscrise în Lista Roşie a Mării Negre Grup de specii Macrofite Nevertebrate Peşti Mamifere Total EX 13 13 Statutul conform categoriilor IUCN (v.6 Principalele grupe de specii periclitate de la litoralul românesc înscrise în Lista Roşie Dintre cele 45 de nevertebrate înscrise în Lista Roşie. estimat la 2945 (bacterii – 113. mamifere macrofite nevertebrate pesti Fig. Lista Roşie a speciilor de macrofite. Singura specie autoaclimatizată este Mugil soiuyi. Cea din urmă categorie cuprinde şi patru specii de copepode calanide Anomalocera patersoni.6). Pentru clarificarea stării de conservare a speciilor hiponeustonice este necesară utilizarea unei metodologii speciale pentru prelevarea şi studierea hiponeustonului. Impactul asupra biodiversităţii şi habitatelor marine este apreciat prin raportul dintre numărul speciilor periclitate/numărul total de specii (29/2945) şi prin numărul speciilor dispărute/numărul total de specii (13/2945). o specie cu risc redus de periclitare (LC). nevertebrate – 1730. 2. Centropages ponticus.11.11. iar pentru 22 de specii nu există date suficiente pentru încadrarea într-una din categoriile de periclitare (DD). păsări – 150 şi mamifere – 3) şi 29 de specii ameninţate (EN si VU). Dintre speciile de nevertebrate bentale.1. 3.1). Lomentaria şi Corallina şi alga brună Cystoseira barbata în zona Rezervaţiei Marine Vama Veche – 2 Mai. 2.

_________________________________________________________________________________

Încadrarea speciilor de peşti în Lista Roşie se prezintă astfel: dintre cele 141 de specii evaluate conform criteriilor IUCN, 2 sunt ameninţate (EN), 2 vulnerabile (VU), 28 aproape ameninţate (NT), 31 pentru care nu există motive de îngrijorare (LC) iar pentru 78 de specii nu există date suficiente (DD). Dintre toate aceste specii, anual se identifică în capturi circa 20 de specii. În ceea ce priveşte mamiferele marine, nu se derulează un program special de monitorizare a delfinilor, obiectul preocupărilor constituindu-l doar eşuările şi capturile accidentale ale delfinilor. Astfel, în 2006 au fost identificaţi 104 indivizi eşuaţi la ţărm, delungul întregului litoral românesc. Dintre cei care au putut fi determinaţi, cei mai mulţi au fost Phocoena phocoena (26 ex.), urmaţi de Tursiops truncatus şi Delphinus delphis cu câte două exemplare. Accidental, în 2006 au fost capturaţi 22 de delfini în setcile pentru calcan: Phocoena (20 exemplare) şi Tursiops (două exemplare). 2.11.3 Starea fondului piscicol marin Activitatea de pescuit comercial practicată de pescarii profesionişti se desfăşoară cu unelte de pescuit staţionare şi cu unelte active. La aceasta se adaugă şi pescuitul sportiv care are o amploare foarte mică. Analiza evoluţiei indicatorilor de stare arată că biomasa stocurilor se caracterizează prin fluctuaţii naturale aproape normale la unele specii (Şprot), cu tendinţe de redresare sau chiar afectate, la alte specii. Şprotul se caracterizează printr-un un efectiv relativ bun în ultimii ani chiar dacă în 2006, acest efectiv a fost mai scăzut (14.740 tone) de cât media perioadei 2003-2005 (45.000 tone), datorită existentei unor condiţii hidroclimatice deosebite. La hamsie se manifestă în continuare tendinţa de redresare, iar pentru stavrid, lufar şi chefal această redresare are un ritm mai lent. Calcanul şi rechinul, continuă să aibă stocurile afectate. Populaţiile de guvizi au stocurile într-o stare relativ bună aflându-se într-un echilibru relativ stabil. Structura populaţională, indică prezenţa în capturi a unui număr de mare de specii (peste 20), din care de bază sunt speciile de talie mică (şprot, hamsie, bacaliar, guvizi). Totodată se remarcă ponderea redusă a speciilor valoroase (calcan, sturioni, scrumbie de Dunăre, stavrid, chefal, lufar) dar şi reapariţia sub formă de exemplare izolate de scrumbie albastră şi pălămidă (Fig. 2.11..);

35 0 0

250
30 0 0

25 0 0

200

Alte specii Limba de mare

20 0 0
ton e

S p r ot 15 0 0 B a c a lia r H a m sie 10 0 0 A los e 500 S ta v r id S tur ion i 0 1 9 90 1 9 91 1 99 2 19 9 3 19 9 4 19 9 5 1 9 96 1 9 97 1 9 98 1 99 9 20 0 0 20 0 1 20 0 2 2 0 03 2 0 04 2 0 05 2 0 0 6*

150
tone

Chefal Rechin Aterina

100

Gingirica Guvizi

50

Barbun Calcan

0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Lufar

Fig. 2.11.1 Structura capturilor (t) pe principalele specii de peşti realizate în sectorul marin românesc în perioada 1990-2006

65

_________________________________________________________________________________ Indicatorii de presiune care influenţează dezvoltarea populaţiilor de peşti în zona costieră sunt reprezentaţi, în principal, de salinitatea apei mării, de aglomerările speciilor gelatinoase, şi de efortul de pescuit. Variaţia salinităţii dependentă de aportul de apă dulce din Dunării influenţează apropierea sau îndepărtarea speciilor marine de zona costieră (în anul 2006 datorită debitului deosebit de mare al Dunării a creat o zonă puternică de apă dulce cu largă extindere spre sud şi est producând o reducere puternică a salinităţii apei mării, fenomen care a determinat îndepărtarea speciilor marine de la coastă spre larg, provocând şi îndepărtarea şi dispersarea aglomerărilor de şprot principala specie pescuibilă cu traulul pelagic. Prezenţa aglomerările de specii gelatinoase pot impiedeca formarea aglomerărilor de şprot şi îndepărtarea acestora de ţărm. Efortul de pescuit este, în continuare, redus dominat de folosirea uneltelor fixe (în 2006 aufost utilizate 27 taliene, 6800 setci de calcan, 280 setci de chefal, 2500 paragate şi 210 setci de scrumbie, iar în pescuitul cu unelte active, 8 traulere costiere operaţionale şi 12 năvoade de plajă. Caracterizare socio-economică şi culturală: perspectivă istorică 2.12 Prezenţa umană în perimetrul Rezervaţiei În Delta Dunării, sunt înregistrate official 28 de localităţi (sate, cătune şi un oraş), cu o populaţie care a cunoscut, dealungul timpului fluctuaţii legate de evoluţia importanţei economice a zonei. În perioada 1912-2002, evoluţia numerică a populaţiei a fost în descrescreştere, chiar dacă au fost şi intervale de timp în care populaţia a crescut (Tabelul 2.11.1). În acest interval numărul locuitorilor Deltei Dunării s-a redus cu peste 3.500 de locuitori, corespunzător unei scăderi medii anuale de 2,5‰. Cel mare spor al populaţiei s-a produs între anii 1948-1956 (12,6‰), situaţie datorată sporului natural din mediul rural (13,4‰), iar cel mai scăzut spor a avut loc în perioada 1966-1977 (-14,7‰) datorat, deasemenea scăderii populaţiei rurale care în perioada amintită s-a redus cu ¼ (peste 4000 de persoane). Acest declin demografic s-a datorat migraţiei forţei de muncă, în mod deosebit, spre Tulcea. Inundaţiile mari din anii 1970 şi 1975 a determinat, de asemenea, ca o parte a populaţie rurale să se strămute în zonele extradeltaice. În perioada 1966-1977 populaţia a scăzut semnificativ în toate comunele din deltă: Cetalchioi, -43,6‰, Maliuc, -30,0‰, C.A. Rosetti, -27,9‰, Pardina, -19,3‰. După 1990, în Delta Dunării a continuat să scadă populaţia locală atât în mediul urban cât şi în mediul rural, chiar dacă, în această perioadă, s-au înregistrat şi sporuri pozitive în unele localităţi, în deosebi după 1997, ca urmare a revenirii unor locuitori în urma restructurării activităţilor din industrie (C.A.Rosetti, 34,9‰, Pardina, 33,8‰, Ceatalchioi, 16,1‰). În celelalte localităţi s-a menţinut tendinţa de scădere (Sf. Gheorghe, -3,3‰, Maliuc, 1,5‰). Se mai remarcă faptul că unele localităţi au o populaţie foarte redusă, sub 54 de locuitori (Cardon, Câşliţa, Tatanir), că localitatea Ostrovu Tătaru numai are nici un locuitor, în timp ce în localitatea Uzlina din comuna Murighiol, pe lângă cei 6 locuitori înregistraţi official, sunt numeroase gospodării aparţinând unor proprietary rezidenţă în alte localităţi ale judeţului sau din alte judeţe.
Tabel 2.11.1 Evoluţia populaţiei din Delta Dunării, la recensăminte (Gâştescu, 2006) Anii 1912 1930 1966 1977 1992 1997 2002 Urban 7.347 6.399 4.005 5.484 5.484 5.137 4.601 Rural 10.459 12.135 15.713 9.046 9.046 8.475 9.694

66

_________________________________________________________________________________

Total

17.806

18.534

19.718

14.530

14.530

13.612

14.295

Aceeaşi tedinţă se menţine şi după 2002 (Tabelul 2.11.2) Satele din deltă se încadrează, în marea lor majoritate (88,5%), în categoria satelor mici şi foarte mici (Tabelul 2.11.2). Analizând situaţia populaţiei în anul 2006 se constată că doar o singură aşezare rurală are mai mult de 1000 de locuitori (Chilia Veche), iar Sf. Gheorghe se poate încadra în categoria localităţilor de mărime medie. Oraşul Sulina se detaşează, prin poziţia şi evoluţia sa în cadrul deltei. Dezvoltarea Sulinei a avut mai puţine conexiuni cu spaţiul deltaic şi a beneficiat de hinterland internaţional la care o justifica statutul de porto-franco de la începutul secolului. Abia din a doua jumătate a secolului XX, acest oraş a trebuit să-şi stabilească legăturile cu satele învecinate.
Tabelul 2.11.2 Evoluţia populaţiei în localităţile din Rezervaţie în perioada 2005-2006 Nr. Municipiu, Oraş, Localitatea Număr Număr Crt. Comună locuitori locuitori 2005 2006 1 Tulcea T. Vladimirescu 383 381 2 Sulina Sulina 4.708 4.630 3 Ceatalchioi Ceatalchioi 258 396 4 Ceatalchioi Plauru 67 96 5 Ceatalchioi Sălceni 43 78 6 Ceatalchioi Pătlăgeanca 129 260 7 Chilia Veche Chilia Veche 2.803 2.428 8 Chilia Veche Câşliţa 13 13 9 Chilia Veche Tatanir 54 54 10 Chilia Veche Ostrovu Tătaru 0 0 11 Pardina Pardina 787 606 12 C.A.Rosetti C.A. Rosetti 277 300 13 C.A.Rosetti Sfiştofca 163 139 14 C.A.Rosetti Letea 460 437 15 C.A.Rosetti Cardon 19 27 16 C.A.Rosetti Periprava 320 297 17 Crişan Crişan 463 465 18 Crişan Mila 23 410 405 19 Crişan Caraorman 492 490 20 Maliuc Maliuc 333 320 21 Maliuc Partizani 455 440 22 Maliuc Gorgova 142 130 23 Maliuc Vulturu 78 55 24 Maliuc Ilganii de Sus 88 70 25 Beştepe Băltenii de Jos 98 90 26 Nufăru Ilganii de Jos 88 85 27 Murighiol Uzlina 4 6 28 Sf. Gheorghe Sf. Gheorghe 1.064 880 Total 14.199 13.578

Structura etnică a populaţiei este constituită în principal din populaţie românească, la nivelul anului 2002, aceasta fiind de 12.666 locuitori (86,85%), dar şi din prezenţa mai 67

_________________________________________________________________________________ substanţială a încă patru minorităţi naţionale: Lipoveni, 1.376 (9,46%), ucrainieni, 299 (2,5%), rromi, 69 (0,47%) şi ruşi 59 (0,4%). Densitatea medie a populaţiei este foarte scăzută (5,4 loc./km²), datorită suprafeţelor întinse de lacuri, gârle, canale, terenuri mlăştinoase, etc., nefavorabile dezvoltării unor aşezări omeneşti. Reţeaua rarefiată a localităţilor, numărul mic de locuitori, suprafaţa de uscat redusă au contribuit la menţinerea unui număr mic de locuitori şi a unei densităţi mici: Sf. Gheorghe (1,8 loc./km²), Pardina (2,2 loc./km²), Crişan (3,4 loc./km²), Maliuc (4,1 loc./km²), C.A. Rosetti (4,2 loc./km²), Chilia Veche (6,8 loc./km²), Ceatalchioi (6,9 loc./km²), Sulina (13,96 loc./km²). În ceea ce priveşte diferenţierile funcţionale, se constată că, de-alungul istoriei locuirii, spaţiul deltaic a cunoscut o asociere interesantă de activităţi economice. Pescuitul a rămas până în zilele noastre preocuparea de bază a celor mai multe aşezări, mai cu seamă a celor izolate între ape, legată de existenţa resursei piscicole şi s-a desfăşurat mereu în paralel cu comerţul şi cu navigaţia dealungul căilor principale de acces. În afara pescuitului s-au mai dezvoltat şi alte activităţi legate, fie de alte resurse naturale: terenuri agricole, păşuni, păduri, peisaj, plante medicinale, fie de alte cerinţe ale dezvoltării sociale: asistenţă sanitară, educaţie, comerţ, etc. 2.11.1 Resursele pescăreşti şi pescuitul Resursele pescăreşti sunt reprezentate de populaţiile piscicole de interes economic şi de bazinelor acvatice de apă dulce, salmastră sau marină din spaţiul geografic al Rezervaţiei. Ihtiofauna Rezervaţiei cuprinde circa 133 de specii, aparţinând unui număr de 43 de familii, majoritatea fiind specii de apă dulce dar şi specii eurihaline sau migratoare. Din numărul total al speciilor de peşti inventariate, circa 30 de specii de peşti, dulcicole, eurihaline şi marine fac obiectul activităţii de pescuit şi de piscicultură. Resursele pescăreşti de apă dulce sunt reprezentate de populaţiile de peşti de apă dulce din cele 160.000 ha de ape interioare spaţiului geografic al Rezervaţiei, din care 110.000 ha ape permanente, resursele pescăreşti marine se dezvoltă în apele litorale ale Mării Negre aferente Rezervaţie, de circa 140.000 ha, resursele de peşti marin migratori sunt reprezentate de speciile marin migratoare (sturioni, scrumbie de Dunăre) care folosesc atât spaţiul marin cât şi cel dulcicol al Rezervaţiei. Resursele pescăreşti de cultură sunt reprezentate de speciile de peşti crescute în bazinele amenajărilor piscicole din Rezervaţie. Din cele 27 de amenajări piscicole construite în Rezervaţie pentru piscicultură, în suprafaţă totală de circa 40.000 ha, doar în câteva se mai desfăşoară, în prezent această activitate (Babadag, Lunca, Sarinasuf). Pescuitul este una din cele mai vechi ocupaţii ale populaţiei din Delta Dunării şi reprezintă şi în prezent o activitate economică importantă ocupând mai mult de jumătate din populaţia activă a deltei, în prezent activând circa 1500 de pescari autorizaţi pentru desfăşurarea pescuitului comercial. Acestora li se adaugă şi reprezentanţii familiilor rezidente în spaţiul Rezervaţiei care au dreptul legal să pescuiască pentru consumul propriu, câte 3 kg de peşte pe zi. Se poate spune că această activitate ocupă, în scop comercial sau familial, toate familiile rezidente în Rezervaţie. Valorificarea resursei pescăreşti din bazinele acvatice naturale se bazează pe metode tradiţionale care au fost folosite din cele mai vechi timpuri. Primele reglementări ale 68

095 998 1. deasemenea destul de dificil de estimat. În anul 1896 apare prima Lege a pescuitului.121 1. pescăria peştilor marin migratori şi pescăria peştilor marini din zona litorală. Tabel 2.382 1. sportiv.11. În anul 1974 a fost promulgată Legea Pescuitului şi Pisciculturii care s-a aplicat pe tot teritoriul ţării._________________________________________________________________________________ pescuitului. dealungul istoriei recente de circa 50-60 de ani. caracudă) producţiile oscilând între 10.044 1. ştiinţific şi familial.732 3.526 5.679 1. valabile şi în zilele noastre. bazate pe experienţa generaţiilor. a potenţialului zonelor şi pe rolul factorului hidrologic.108 2.152 Babuşcă 647 1. locul crapului fiind luat de speciile stagnofile (babuşcă.630 2. litoralul Mării Negre şi Razim-Sinoie. în Rezervaţie se practică pescuitul comercial. A urmat o perioadă de redresare (1960-1970).1984-1994. prin stabilirea unui nou echilibru în structura ihtiofaunei. a introdus reglementări bazate pe o bună cunoaştere a biologiei speciilor de peşti.070 2. exploatarea resurselor pescăreşti din Delta Dunării este reglementată prin acte normative şi norme de aplicare ale acestora de către administratorul resursei (Agenţia Naţională de Pescuit şi Acvacultură) şi de către utilizatori în scopul asigurării utilizării durabile a acestora. În perioada 1994-2006 capturile s-au situat în jurul valorilor 2500-3000 tone/an (Tabelul 2.964 3. mai multe perioade. situaţie care s-a agravat în perioada următoare.081 586 315 289 220 297 368 272 273 122 155 Plătică 524 1. căruia îi revine meritul de a fi elaborat principiile de management a pescăriilor în fluvii şi delte neregularizate. apar în Evul Mediu şi apoi în timpul administraţiei otomane.3 Capturile de peşte din Delta Dunării (tone) Anul 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total 5.032 1. Administraţia de stat a început în anul 1895 sub conducerea lui Grigore Antipa.972 6.276 1.060 940 883 822 882 885 569 Somn 45 28 22 14 20 17 80 95 110 115 99 78 Crap 119 106 63 28 41 25 119 112 125 117 185 191 Şalău 214 287 99 81 85 54 141 68 80 104 64 62 Ştiucă 7 6 4 11 28 5 52 95 78 73 42 38 Biban 13 6 4 5 3 4 16 23 27 17 7 12 Scrumbie 317 946 649 484 680 451 23 83 116 261 215 383 Sturioni 20 5 8 5 7 5 13 18 24 25 19 17 Alte specii 378 229 193 88 58 39 50 31 55 79 56 49 69 . reprezentând pescuitul ilegal.668 2. din deltă şi zonele adiacente cu valori ale capturilor în jur de 15.000 tone/an. Situaţia capturilor înregistrate oficial şi în special cea a capturilor din ultimile două decenii trebuie corectată cu valori ce pot fi estimate destul de dificil reprezentând cantităţile de peşte capturate de populaţia locală în scopul consumului propriu (circa 3 kg/zi/familie) dar şi cu valori. În prezent. Razim-Sinoie).595 3. Perioada 1970-1984.100 1. Pescăriile din spaţiul actual al Rezervaţiei au parcurs.11.000 tone/an.074 3. care a oprit pescuitul peştilor sub o măsură minimală.000 tone/an şi 20. când capturile anuale au scăzut foarte mult în jurul a 5. După biologia speciilor se distinge pescăria peştilor de apă dulce (deltă.573 3. lin.000 ha. cu prevederi speciale pentru Delta Dunării.368 1.154 920 970 910 1.000-6.000 tone/an. Dunăre. La sfârşitul deceniului al cincilea din secolul trecut se marca primul declin al pescăriei datorită efectelor negative ale îndiguirii Luncii Dunării care au afectat populaţiile de ciprinide în general şi cea de crap în special. Din punct de vedere al scopului capturării.3).794 Caras 2.016 1. a marcat un nou declin datorită îndiguirii celor peste 100. în care au avut loc modificări importante atât în ceea ce priveşte condiţiile de mediu dar şi în ceea ce priveşte modul de organizare al pescuitului.

639 1. În zona costieră şi marină. caras. Capturile realizate în această zonă sunt dominate de caras. pescuitul se desfăşoară în tot timpul anului (cu excepţia perioadei de prohibiţie de 60 de zile) folosindu-se tipuri de unelte pasive (vintire. pescuitul se desfăşoară cu capcane de tip vintire şi taliene de Razim.597 3.711 2.078 2. Tabel nr. se desfăşoară un pescuit pasiv cu taliene gigant şi semigigant.369 3. taliene.604 2. în sezonul cald. caras şi şalău. Capturile sunt dominate de specii de talie mică (hamsie.490 2. plătică. rechin) fiind foarte slab reprezentate.280 4.111 4.504 2.835 6. iar perioada de prohibiţie este mai lungă faţă de restul Rezervaţiei însumând de 90 zile. chefal. vintire. sturioni. În complexul Razim – Sinoie.633 3.094 4.342 3. voloage). În Delta Dunării propriu-zisă.629 2. stavrid.504 3. Destul de sporadic se desfăşoară şi un pescuit activ cu nave mici de traulare.584 1. În această activitate se folosesc uneltele şi metode tradiţionale practicânduse atât formele de pescuit activ cu setci în derivă sau pasive cu setci fixe. gingirică.595 3.393 Captură realizată (tone) 3._________________________________________________________________________________ 2005 2006 2007 3. în zone situate dincolo de izobata de 20 m. plătică şi babuşcă. pe toată coasta marină aferentă Rezervaţiei. capturilr fiind dominate de plătică. Tot în această zonă se realizează şi capturi de raci şi broaşte.444 5. Cea mai mare parte a capturilor se realizează cu năvoadele.307 2. (calcan.743 3.630 2. şi cu năvoade.592 2. pescuitul se desfăşoară în tot cursul anului cu excepţia perioadelor de prohibiţie (30 de zile pe zona de graniţă şi 60 de zile în celelalte zone) şi cu intensificări sezoniere în anumite zone (toane) pentru capturarea speciilor marin migratoare. pălămidă. babuşcă.277 3. etc. Capturile realizate sunt dominate de scrumbie de Dunăre.485 Specii marine (tone) 482 254 502 218 324 102 162 66 86 34 14 16 Specii migratoare (tone) 489 749 524 35 108 151 287 233 400 515 213 138 70 . Dinamica capturilor comerciale de peşte din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării Anul 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Cota anuală (tone) 5. ciprinide asiatice.504 3.793 3. taliene) şi active (năvoade. şprot) speciile mai valoroase.906 4. pripoane.000 2.794 3.716 3.801 2.662 2.879 174 238 307 525 727 635 74 81 178 127 109 99 97 151 184 82 147 97 16 34 24 505 213 138 11 - 54 206 82 Activitatea de pescuit comercial se desfăşoară în mai multe zone. În Dunăre şi braţele sale.639 % 62 56 62 44 97 60 81 57 65 81 80 107 Specii dulcicole (tone) 2.643 1. în sezonul rece. ave. crap. Sunt interzise avele şi setcile.806 4.568 2.848 6. scrumbie albastră. metodele şi uneltele de pescuit fiind specifice pentru fiecare zonă.342 3.964 3.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 07 Specii marine Gingirică (Clupeonella cultriventris) Hamsie (Engraulis encrasicholus) Chefal (Liza aurata) Ostreinos (Liza saliens) Barbun (Mullus barbatus) Cambulă (Platichthys flesus) Calcan (Psetta maxima) Şprot (Sprattus sprattus) Rechin (Squalus acanthias) Rizeafcă (Alosa caspia nordmanni) Stavrid (Trachurus ponticus) Guvizi (Gobius sp. majoritatea fiind specii de apă dulce dar şi specii eurihaline sau migratoare. Crt.) PMM (Peşte marin mărunt) 1 Nr. Crt. Crt. dulcicole. Din numărul total al speciilor de peşti inventariate în RBDD circa 30 de specii de peşti. aparţinând unui număr de 43 de familii. Structura pe specii şi categorii a capturilor Nr. Specii migratoare Scrumbie de Dunăre (Alosa pontica) 11 12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 71 . Ihtiofauna RBDD cuprinde circa 133 de specii. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Specii dulcicole Caras (Carassius gibelio) Plătică (Abramis brama) Babuşcă (Rutilus rutilus) Somn (Silurus glanis) Şalău (Stizostedion lucioperca) Ştiucă (Esox lucius) Crap (Cyprinus carpio) Sânger (Hypophthalmichthys molitrix Novac (Aristichtys nobilis) Cosaş (Ctenopharyngodon idella) Lin (Tinca tinca) Biban (Perca fluviatilis) Batcă (Abramis bjoerkna) Morunaş (Vimba vimba) Avat (Aspius Aspius) Mreană (Barbus barbus) Sabiţă (Pelecus cultratus) Alte specii de apă dulce Nr. eurihaline şi marine fac obiectul pescuitului comercial._________________________________________________________________________________ Dinamica capturilor totale de peste din RBDD (to) Cota an Total realizat Dulcicoli Total Marini Total Migratori Total 19 96 0 10 20 30 40 50 60 70 00 00 00 00 00 00 00 19 97 Capturi (to) 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 Lista speciilor care fac obiectul activităţii de pescuit Resursa piscicolă care susţine activitatea de pescuit şi piscicultură este asigurată de un număr mai redus de specii de peşti.

setci. Prin aplicarea acestor acte normative şi a HG nr. 219 privind regimul concesiunilor. În acest fel. În perioada 1990-1997. când a fost emisă H. în perioada 1990-2004. pripoane.). Administraţia Rezervaţiei a jucat un rol activ. 113/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. În ultimile decenii ale secolului trecut. societăţile comerciale cu capital de stat sau privat şi-au desfăşurat activitatea în Rezervaţie în conformitate cu Protocolul încheiat între Consiliul Judeţean Tulcea şi Administraţia Rezervaţiei şi au activat în baza unor acorduri de pescuit eliberate de Administraţie şi a unor cote-plafon stabilite împreună cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării. zonele de pescuit. etc. Ca administrator al resursei piscicole. în cea mai mare parte. După anul 2005. valorificarea resurselor piscicole s-a făcut de către întreprinderile cu profil complex din cadrul Centralei Delta Dunării. Administraţia Rezervaţiei a impus reglemetări menite să asigure protejarea speciilor periclitate şi de interes conservativ precum şi valorificarea durabilă a speciilor de interes economic. Au fost autorizaţi. pescuitul şi acvacultura) a stabilit că dreptul de 72 . permisele individuale de pescuit cuprindeau elemente pentru dimensionarea efortului de pescuit stabilindu-se numărul maxim al uneltelor folosite (50 de unelte). În această perioadă sau înfiinţat circa 100 de societăţi comerciale cu profil pescăresc şi au funcţionat 40 de puncte de colectare. în perioada de după 1990. vintire. După 1990. 192/2001 privind resursele acvatice vii. Din anul 2003. modul de marcare al uneltelor fixe. anul înfiinţării Rezervaţiei.G. dându-se astfel posibilitatea desfăşurării activităţii de pescuit prin autorizarea individuală a pescarilor sau a asociaţiilor familiale (AF) conform prevederilor Decretului-Lege nr 54/1990. în baza Legii nr. s-a adoptat un nou mod de valorificare a resurselor piscicole. În această perioadă au activat 12 societăţi piscicole cu capital de stat provenite din fosta Centrală „Delta Dunării” şi 8 societăţi cu capital privat. alocate fiecărei societăţi. aceste întreprinderi s-au transformat în societăţi comerciale cu profil piscicol cu capital de stat. cărora le-au fost alocate anual cote-plafon (pe zone şi specii). 82/1993. colaboratori pe bază de contracte individuale pentru prestarea serviciului de captuarea peştelui. societăţi care s-au angajat prin contractele de consesionare să plătească statului o redevenţă. 311/2002. funcţionând în coordonarea Consiliului Judeţean Tulcea şi totodată au apărut şi primele societăţi piscicole cu capital privat. năvoade. 516/1997 privind unele măsuri pentru exercitarea pescuitului pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării". tipul acestora (taliene. precum şi reglemetările privind modul de desfăşurarea activităţii de pescuit. constând în concesionarea dreptului de valorificare a resurselor piscicole din Rezervaţie. permisele fiind eliberate de societăţi pentru pescarii permanenţi şi sezonieri._________________________________________________________________________________ Organizarea pescuitului din Delta Dunării a cunoscut mai multe etape. şi până în 1991. în această perioadă. peste 1500 de pescari individuali şi pentru prima dată. pescarii au devenit iniţial salariaţi ai acestor societăţi. Din 1997. iar ulterior. privind concesionarea dreptului de valorificare a resurselor piscicole din Rezervaţie. un nou act normativ (Legea nr. a fost instituit statutul de pescar individual autorizat pe baza permiselor de pescuit ce se atribuiau direct pescarilor de către Administraţia Rezervaţiei. punctele autorizate pentru înregistrarea capturilor şi pentru colectarea şi comercializarea acestuia. au fost delimitate 25 de zone de pescuit dreptul de valorificare a resurselor piscicole din aceste zone fiind concesionat de 16 societăţi comerciale. privind înfiinţarea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării şi a Legii nr. 69/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. a cărei valoare a fost stabilită funcţie de importanţa zonelor de pescuit prin licitaţie.

Accesul la resursele acvatice vii în vederea practicării pescuitului se face în baza permisului de pescuit comercial pentru în zona solicitată. în Delta Dunării erau realizate 30 de amenajări piscicole în suprafaţă totală de circa din care funcţionau 29 de amenajări piscicole. în condiţiile liberalizării preţurilor la energie şi forţă de muncă. În această perioadă. din care 32 autorizaţii pentru asociaţii/organizaţii de pescari. Tabel 2. funcţionarea amenajărilor piscicole s-a schimbat foarte mult. legal constituite şi recunoscute pe baza criteriilor stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit şi acvacultură. Administraţia Rezervaţiei a eliberat. Pe teritoriul Rezervaţiei se practică şi piscicultură pe suprafeţe amenajate. 15 autorizaţii pentru societăţi comerciale.230 600 2.11. Producţia marfă livrată la piaţă. cosaş. sânger. novac. administratorul unic al resursei piscicole devine Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură. Rezervaţia Biosferei preluând statutul de gestionar al resurselor piscicole din spaţiul deltaic. S-au înregistrat şi producţii marfă mai mari în anii 1976-1977 dar cu un consum foarte mare de furaje. Ceamurlia II (Sarica) Chilia I 600 2. Îndiguirea suprafeţelor pentru piscicultura a început în anul 1961.900 4. Autorizarea activităţii de pescuit din Rezervaţie se face. Ceamurlia I 2. conform Ordinului MAPM 647/2001. Denumirea Suprafaţa Consilii Consiliul Crt. dar cea mai mare parte a amenajărilor s-a realizat în perioada 1969-1974. la acelaşi nivel cu forţa de muncă folosită pentru pescuitul în bazinele naturale. În 1989.11. care au permis Administraţiei Rezervaţiei să continuie reglementarea şi monitorizarea activităţii de pescuit din perimetrul Rezervaţiei. După 1990. Suprafeţele îndiguite devenite nerentabile din punct de vedere al scopului şi abandonate au fost incluse într-un program complex de lucrări pentru renaturare sau reconstrucţie ecologică (Tabelul 2.800 2.230 Situaţia actuală În exploatare Neutilizată În program de renaturare Neutilizată În program de 73 . s-a menţinut la nivele de 4-5 mii tone/an. foarte multe dintre acestea fiind abandonate datorită cheltuielilor de producţie foarte mari care au făcut ca activitatea de piscicultură să devină nerentabilă. forţa de muncă angajată în activitatea de piscicultură a fost de circa 900 oameni. Începând din 2005. pe baza cotelor exploatabile stabilite pe complexe de bazine piscicole.4). s-a consolidat statutul de autoritate de mediu al Administraţiei Rezervaţiei şi acela de administrator de arie protejată. eliberat de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi al autorizaţiei de mediu eliberată de Administraţia Rezervaţiei. 3 autorizaţii de mediu pentru capturare reproducători sturioni şi 1130 autorizaţii pentru pescari individuali._________________________________________________________________________________ valorificare a resurselor piscicole se atribuie în mod direct pescarilor. În crescătorii se creşteau specii de cultură: crap. 1180 autorizaţii. prin studii de evaluare a resurselor pescăreşti elaborate de către consultanţi de specialitate şi avizate de Academia Română – Comisia Monumentelor Naturii. 5. administrarea acestor suprafeţe se face în prezent de către Consiliul Judeţean Tulcea sau de către Consilii Locale. organizaţiilor de pescari din domeniul pescuitului comercial.800 1.900 2.4 Amenajările piscicole din perimetrul Rezervaţiei Nr. În anul 2006. Carasuhat 220 220 3. persoane fizice şi/sau juridice. anual. (ha) locale judeţean 1. în acea perioadă. În această perioadă. Babadag 1.

651 334 700 1. 19.2 Terenurile agricole şi agricultura Agricultura. 11. 25.400 2.350 1. EC2) Dunavăţ II (EC3. 22. 23._________________________________________________________________________________ 6.070 315 1050 2. Localnicii acestor ţinuturi înconjurate de ape îşi asigurau o parte din cele necesare traiului cultivând terenurile ieşite temporar de sub ape (platforme).270 1. 18. 17.505 renaturare În exploatare În exploatare În exploatare În program de renaturare Neutilizată În exploatare Neutilizată În program de renaturare În program de renaturare În exploatare Utilizată parţial Neutilizată În exploatare Neutilizată În exploatare În exploatare Neutilizată Neutilizată Neutilizată În program de renaturare Neutilizată În exploatare În program de renaturare În exploatare În exploatare 420 265 1. 26. Chilia II (Hreblea) Dranov-Ghiol Dunavăţ I Dunavăţ I (EC1.308 1. 8.683 617 1. 15. 10. cu cele două activităţi specifice: cultivarea pământului şi creşterea animalelor.453 ha.575 1. Activitatea agricolă se desfăşoară în baza autorizaţiilor de mediu pentru terenurile din categoria “terenuri agricole” şi în baza permiselor de practicare a agriculturii pe terenurile ieşite temporar de sub ape. 7. 14. 20. 13. Ca structură de folosinţă a terenurilor agricole.709 6. 24.176 2.350 1.344 331 240 2.575 420 265 334 137 375 617 224 18 - 700 2. mai vechi de 10 ani. 16. Terenurile agricole reprezintă 12.070 452 1. de aceea se impune reactualizarea studiilor pedologice. Situaţia existentă este într-o continuă dinamică.260 700 1.270 1. este una din cele mai vechi îndeletniciri a populaţiei din Rezervaţie.615 590 1. 28. 74 . urmat de pajişti naturale (36. 21. EC4) Enisala Grădina Olandezului Holbina I Holbina II Iazurile Independenţa (Murighiol) Litcov Lunca Maliuc Sălcioara (6 Martie) Obretin I Obretin II Perişor Periteaşca Popina Rusca Sarinasuf Stipoc Tăuc Topraichioi TOTAL 700 2. Viile şi livezile ocupă suprafeţe nesemnificative pe terenurile private ale locuitorilor.615 590 1.709 6.7%).344 313 240 3. 12. 9. Agricultura se desfăşoară în sistem privat şi cuprinde două activităţi majore: cultivarea cerealelor şi a altor plante şi creşterea animalelor.651 2.11.050 2. însumând un total de 61. 29.100 1.9% din Rezervaţie. 27. cea mai mare pondere o are terenul arabil (63%). 30.505 1.

Tătaru 2. 1. Administraţia Rezervaţiei a emis Lista produselor chimice de uz fitosanitar şi erbicidelor aprobate spre utilizare în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. Denumirea polderului Suprafaţa (ha) crt.580 6. Babina 2. Tehnologiile de exploatare agricolă utilizate sunt stabilite de utilizatori (concesionari). domeniu public de interes local (amenajări piscicole şi pajişti). rapiţă. În incintele agricole îndiguite terenurile arabile sunt utilizate în mare parte pentru producerea cerealelor. Murighiol-Dunavăţ 2. Sireasa 5. mai evoluată sub aspect morfologic şi pedologic. Din suprafaţa de 61. 39. Suprafeţele cele mai mari sunt cultivate cu grâu. Nufăru-Bălteni 10. Această listă cuprinde produse chimice din grupele a III-a şi a IV-a de toxicitate (produse cu o toxicitate redusă). cu respectarea instrucţiunilor tehnice privind utilizarea produselor.947 ha (64 %) se află în incintele agricole îndiguite şi desecate.100 5. Pardina 27. în funcţie de scop şi de posibilităţi. restul fiind proprietate privată a persoanelor fizice. Agroecosistemele din delta maritimă sunt reduse ca suprafaţă dar şi ca potenţial agro-productiv. în regim liber de inundare. ecosistemele agricole din delta fluviatilă pot avea o mare capacitate de producţie pentru cereale păioase. În vederea reducerii la minim posibil a presiunii chimice asupra solurilor aflate în zona de competenţă.683 13. Tulcea-Nufăru 2. echipamentelor şi condiţiilor de efectuare a tratamentelor. cartofi.081 4.538 TOTAL Situaţia actuală În exploatare parţială În exploatare parţială În exploatare parţială Renaturată Renaturată Renaturată Neutilizată În exploatare parţială În exploatare parţială În exploatare parţială În exploatare parţială În exploatare parţială În exploatare parţială Tratamentele de protecţie fito-sanitară se aplică utilizând numai produsele fitosanitare şi substanţele chimice prevăzute în lista aprobată pentru teritoriul Rezervaţiei.811 9. care determină şi modul de folosinţă. grindurile fluvio-marine şi sesul deltaic. soia şi plante furajere.4 Amenajările agricole din Rezervaţie Nr. Sulina 400 8. porumb.480 2. floarea soarelui. restul fiind pe grindurile continentale. Sireasa. Ca formă de proprietate. legume. Cernovca 1.În delta fluviomaritimă terenul arabil reprezinta doar 0.12 ha/locuitor. majoritatea terenurilor arabile sunt localizate în zona economică a deltei fluviatile. dominante în structura terenurilor agricole în aceasta zonă fiind pajiştile. Mahmudia-Murighiol 12. culturi furajere.11. terenurile agricole din Rezervaţie sunt: domeniu public de interes judeţean (polderele agricole). grindurile de mal ale reţelei hidrografice interioare. Produsele au 75 .032 3. Aceste tehnologii nu au ca obiectiv prioritar asigurarea durabilităţii resursei naturale şi a fertilităţii solului.453 ha teren agricol. porumb. Carasuhat şi Murighiol – Dunăvăţ) nu este mare (studii efectuate de Institutul de Pedologie şi Agrochimie Bucureşti).115 7. În condiţiile unui management bun. Tabelul 2. Capacitatea de suport ecologic pentru folosinţa agricolă în principalele incinte îndiguite (Pardina. Carasuhat 2. Bălteni-Beştepe-Mahmudia 840 11._________________________________________________________________________________ Ca localizare. Furtuna 2.

ca parte a tehnologiilor de piscicultură aplicate pentru refacerea bazinelor piscicole. Bovinele. Creşterea animalelor se face în sistem extensiv. Fondul funciar agricol din Rezervaţie a început să se extindă în perioada 1938-1940. înlocuind zonele umede si inudabile. Nu se fac tratamente fito-sanitare şi nu se practică rotaţia culturilor. ingrăşăminte._________________________________________________________________________________ fost testate asupra remanenţei şi încadrării în ce priveşte limitele de poluare.A. Agricultura tradiţională. C. care este o activitate tradiţională a locuitorilor din Rezervaţie. acoperind doar necesităţile familiale. consumul produselor chimice este extrem de redus situându-se în apropierea cifrei de 1 kg de produs brut la 1 ha de teren arabil. sunt deseori utilizate pentru păşunat. ea nu mai poate fi deplasată până la uscarea solului. dar şi lipsă de fonduri băneşti. procesele de sărăturare secundară. suprafeţe cu folosinţă agricolă amplasate în incinte amenajate categoria „arabil”. reducerea rezervelor de carbon organic şi managementul dificil al unor sisteme dezechilibrate ca urmare a faptului că intrările (combustibil.545 ha pajişti) din terenurile agricole şi în mică măsură alte terenuri neagricole sunt folosite pentru creşterea animalelor. prin lucrări hidrotehnice de îndiguire şi desecare. se rezumă în general la monocultură. Peste 36% (22. Asigurarea unor locuri de muncă pentru populaţia locală nu este prioritară în investiţiile din agricultură. seminţe. reprezintă principalele surse de venituri în localităţile izolate din Delta Dunării Caraorman. Există un procent mare de neutilizare a terenului din diverse cauze: excesul de umiditate. De asemenea. insecto-fungicide. datorită puterii financiare scăzute a utilizatorilor de terenuri agricole. Mila 23 etc. Rosetti. De asemenea. Activitatea de cultivare a plantelor se mai desfăşoară în cadrul amenajărilor piscicole. populaţia locală mai practică agricultura pe terenurile ieşite temporar de sub ape (platforme). Instalaţiile de irigat existente la două societăţi nu au fot utilizate datorită imposibilităţii deplasării lor pe teren. după cum şi suprafeţe cu folosinţă „stuf” sau „forestieră” au fost utilizate ca păşune. cu rezultate bune. 494 ha datorită sărăturării. întrucât roţile instalaţiei se afundă în solul umezit. Creşterea animalelor – cealaltă ramură a agriculturii – este o îndeletnicire veche a populaţiei locale de pe teritoriul Rezervaţiei. De menţionat că sărăturarea solului se datorează faptului că în incinta agricolă Pardina. având în vedere accesul facil la apă. iar rezultatele obţinute sunt în general slabe. Creşterea animalelor. O data cu execuţia acestor lucrări şi introducerea acestor terenuri în circuitul agricol au apărut şi o seama de probleme neprevăzute: lipsa forţei de munca pentru o agricultură de tip industrial. alături de pescuit. Periprava. desfăşurată pe suprafeţe de câteva hectare. etc. Acest fapt se datorează fragilităţii solului. cabalinele sau porcinele sunt crescute în stabulaţie liberă pe grindurile deltaice sau pe terenurile proaspăt ieşite de sub inundaţie. Letea. Odată pornită instalaţia. Pe teritoriul Rezervaţiei nu există complexe zootehnice funcţionale în care să se desfăşoare creşterea animalelor în sistem intensiv. aplicând tehnologii moderne care să permită exploatarea eficientă a producţiei animale.) 76 . Pe teritoriul Rezervaţiei nu sunt sisteme de irigaţii funcţionale. Creşterea ovinelor este organizată în mod tradiţional şi se practică în principal pe păşunile (izlazurile) comunale. cu terenuri agricole. staţia de desecare “Batacu” nu a funcţionat corespunzător şi nivelul pânzei freatice s-a menţinut ridicat favorizând fenomenul de sărăturare. În Delta Dunării.

pădurile din Rezervaţie sunt situate în două zone fitoclimatice: zona silvostepei umede ce cuprinde arborete de luncă şi deltă fluvială. stejar. ponderea este deţinută de specii de foioase (15. vânatul şi altele. este de 15. salcâm. Direcţia Silvică Tulcea.11. plop negru. În conformitate cu Normele tehnice pentru amenajarea pădurilor încheiate în anul 2004. 16% se găsesc pe terenurile joase din delta fluvială. Suprafaţa pădurilor din Rezervaţie (cele mai stabile ecosisteme terestre) acoperită cu asociaţii de arbori sau arbuşti reproduşi natural sau plantaţi. în regim liber de inundaţie. Economia forestieră absoarbe o mică parte din forţa de muncă disponibilă în Rezervaţie. tăierea stufului. Principiul general de renaturare a incintelor îndiguite este acela de conectare la regimul natural de inundabilitate. Din aceasta. constituie o componentă principală în cadrul obiectivelor Administraţiei Rezervaţiei de conservare a biodiversităţii în Delta Dunării. vânătoarea. Impactul negativ al acestor agro-sisteme asupra ecosistemelor vecine.). etc. suprafaţa fondului forestier din Delta Dunării este de 22.3 Fondul forestier. care vegetează pe nisipuri şi respectiv pe malurile braţului Sf. astfel. păşunatul. şi zone de silvostepă uscată ce cuprind arborete de pe versanţii imediaţi din vecinătatea Braţului Tulcea şi în continuare pe Braţul Sf.532 ha (43%) sunt păduri naturale. După cateva încercări de practicare a agriculturii unele din aceste zone au fost abandonate. 2. silvicultura şi exploatarea lemnului Fondul forestier este constituit din totalitatea suprafeţelor pădurilor. salcie albă. Creşterea gradului de ocupare a populaţiei în acest domeniu se mai poate face prin promovarea unor activităţi tradiţionale (împletituri din nuiele de răchită. Pădurile de interes economic sunt concentrate în delta fluvială. plantele medicinale. a terenurilor destinate împăduririi şi a suprafeţelor care servesc nevoilor de cultură. Gheorghe (partea dreaptă) şi numeroase trupuri mici de pădure în zona nisipurilor continentale de la Dunavăţul de Sus şi Dunavăţul de Jos.000 ha acoperită cu vegetaţie forestieră în afara fondului forestier.Refacerea funcţiilor ecologice conduce la dezvoltarea resurselor tipice zonei. În ceea ce priveşte funcţia de producţie pe primul plan este producerea de masă lemnoasă. preponderent. Fondul forestier din Rezervaţie se află în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor . iar pe plan secundar ciupercile. funcţie de protecţie (73% din suprafaţă) funcţia de producţie fiind reprezentată mai puţin (27% din suprafaţă). Dintre pădurile naturale. răşinoasele fiind slab reprezentate (36 ha) prin specii de pin negru şi chiparos de baltă. Gheorghe în zona cuprinsă între Km 79 şi Km 63. o suprafaţă de circa 3. şi cu rapoartele Direcţiei Silvice Tulcea privind activitatea de silvicultură. producţie şi administraţie silvică.341 ha). În arborete. cele din ultima categorie provin din renişuri. 8.Romsilva. foste perdele de protecţie. cu activităţile tradiţional-economice ale populaţiei locale: pescuitul.377 ha. Din punct de vedere al reliefului. pădurile din Rezervaţie au. frasin de Pensilvania. 77 . Renaturarea suprafeţelor îndiguite. fiind plantate artificial._________________________________________________________________________________ erau mult mai mari decât ieşirile (producţia agricolă). recreerea. plop alb. Foioasele sunt reprezentate în special prin clone de plop euroamerican. Se apreciază.656 ha.845 ha (57%) sunt păduri plantate şi 6. etc. Din punct de vedere ecologic şi economic. Vegetaţia forestieră s-a extins în mod spontan şi în zone situate în afara fondului forestier înregistrat.

În ceea ce priveşte exploatarea lemnului. se exploatează în cadrul 78 . Pe suprafeţe restrânse. realizate prin plantaţii (97 % din totalul speciilor).280 ha._________________________________________________________________________________ Pădurile din lunca Dunării se găsesc pe grindurile înalte şi sunt reprezentate de zăvoaie de salcie. Astfel. Organele silvice. pentru pădurile din Rezervaţie de specii diverse de esenţă tare (5%) şi specii de esenţă moale (95%). lucrări prevăzute prin amenajament silvic anual.000 mc). concomitent cu intensificarea funcţiilor de protecţie. suprafaţa exploatată de pădure este practic egală cu suprafaţa pe care s-au efectuat plantări. iar în zonele cu regim de protecţie integrală nu se intervine cu lucrări de exploatare. Pentru arboretele artificiale din zonele Letea şi Caraorman planurile de amenajament silvic includ executarea tăierilor de igienă. Plopul alb (Populus alba). de plopi şi zăvoaie de specii în amestec. Această posibilitate este reprezentată. dar şi pe gârlele şi canalele de legătură dintre acestea. şi cele mai extinse arborete de plopi euroamericani de înaltă productivitate. silvicultura este o activitate de ecologie aplicată.pentru lucrările de igienizare şi pentru masa lemnoasă neadjudecată la licitaţie/negocieri de către agenţii economici. Plopul cenuşiu (Populus canescens). potenţialul productiv al pădurilor din Rezervaţie este de circa 173. produse secundare (19. Pornind de la conceptul că pădurea ca fenomen natural şi ca producătoare de resurse economice este o parte a mediului. care ocupă părţile mai joase şi plopişuri sau amestecuri de plopi şi sălcii pe părţile mai înalte.000 mc). Aici se găsesc arborete naturale. asigurarea continuităţii producţiei de masă lemnoasă. Se găsesc şi resturi ale vegetaţiei naturale şi sunt reprezentate prin exemplare de Frasin comun (Fraxinus angustifolia) şi de Frasin pufos (Fraxinus pallisae). datorită diferenţierilor morfologice (dune şi depresiuni interdune) şi ecologice. Principalul produs al pădurilor îl constituie lemnul. pe grindurile Letea. structurată în produse principale (149. Pădurile din delta fluvială se găsesc în cea mai mare parte de-a lungul celor trei braţe ale Dunării.000 mc) şi produse din igienizare (5. pe grindurile Letea şi Caraorman. Acesta se concretizează prin tăierea creşterilor anuale ale pădurilor sub formă de posibilitate. în colaborare cu specialiştii din cercetare elaborează norme tehnice cu caracter specific privind regenerarea pădurilor din cadrul Rezervaţiei.000 mc de masă lemnoasă. instalarea şi menţinerea vegetaţiei forestiere. Exploatarea masei lemnoase se face preponderent prin firme private dar şi în regie proprie de Regia Naţională a Pădurilor . dar şi unele plantaţii realizate pe nisipurile fluvio-marine de pe grindurile Sărăturile în suprafaţă de 1. Pădurile din delta fluvio-marină sunt deosebite faţă de cele din luncă şi din delta fluviatiă. Arboretelor afectate în ceea ce priveşte starea de sănătate. În mare parte au fost înlocuite cu plantaţii de plopi negri hibrizi de mare productivitate şi de interes economic. Speciile forestiere din pădurile deltei fluviale sunt: Salcia albă (Salix alba). Păduri se găsesc şi în unele areale din interiorul deltei. Beneficiarii volumului de masă lemnoasă exploatată sunt agenţi economici cu capital privat. Salcia plesnitoare (Salix fragilis). precum şi plantaţii (plantaţii cu plopi negri hibrizi şi sălcii). Caraorman şi în luncile braţelor Chilia şi Sfântu Gheorghe. Acestea sunt reprezentate prin zăvoaie de salcie. ocoalele silvice efectuând doar lucrările de întreţinere şi exploatare planificate. Suprafeţele împădurite nu au fost modificate. în repartiţia vegetaţiei sunt caracteristice trecerile bruşte de la pădure la vegetaţia ierboasă psamofilă şi chiar halofilă.

. canalele. Turism rural.000-50. de clima ce creează ambianţă pentru activitatea de turism dar constituie şi un factor natural de cură în scopuri terapeutice (numărul mare de zile senine: 150-160. a urmat o perioadă de reducere a numărului acestora până la circa 15.000. ihtiologi. de arhitectură şi de artă. ornitologi. pentru studenţi. Turism pentru practicarea pescuitului sportiv şi vânătorii sportive. etc. plajele litorale ale zonei costiere. gârlele. recreere. ruinele cetăţii Heracleea de la Enisala. colecţii de artă populară şi etnografică (gospodăria ţărănească de la Enisala). de flora şi fauna găzduite de habitatele naturale. apreciindu-se că în anul 2006 numărul acestora a ajuns la circa 45. etc.). în 1979. regimul termic ridicat. Resursele turistice antropice sunt reprezentate de valorile culturale creiate de comunităţile umane dealungul timpului. mărturii sistematizate şi prezentate în muzee (Muzeul Delta Dunării din Tulcea.11. Din datele pentru perioada 1971-2006. înţelegerea şi protecţia naturii. După această perioadă se reamarcă o tendinţă de creştere a numărului vizitatorilor români şi străini. 2.000 de turişti în 1971 la circa 148. în hoteluri şi pensiuni sau în hotelurile plutitoare. Turism pentru practicarea sporturilor nautice. Resursele turistice naturale sunt reprezentate de relieful specific (dunele de nisip de pe grindurile Letea şi Caraorman. Principalele structuri de primire turistică 79 . prin intermediul companiilor de turism. ruinele cetăţii bizantine de pe insula Bisericuţa.). Turism itinerant. şi valorificate ca lemn de foc pentru populaţia locală. case memoriale (casa în care a locuit scriitorul Eugen Botez cu pseudonimul Jean Bart în Sulina). naturale sau antropice existente şi a exercitat şi exercită o atracţie deosebită pentru vizitatori. etc. doctoranzi. terestre sau mixte practicat individual sau în grupuri organizate de operatori de turism. turism Rezervaţia oferă multiple oportunităţi în turism datorită resurselor turistice. precum şi mărturiile culturii populare locale.4 Peisaj. ruinele aşezării Dinogeţia. Acestea includ vestigiile arheologice şi ruinele unor cetăţi sau ale unor aşezări omeneşti vechi ce atestă urmele de locuire şi etapele de ocupare a spaţiului deltaic (vestigiile cetăţilor Argamum de la Capul Doloşman. masteranzi. Deasemenea sunt cuprinse în această categorie monumentele istorice. pentru cunoaşterea. Foto safari. Principalele forme de turism care se pot desfăşura pe teritoriul Rezervaţiei sunt: Sejururi pentru odihnă. bălţile şi lacurile).000. pe trasee acvatice. vecinătatea Mării Negre. muzeul de artă orientală din Babadag). Cura helio-marină. ruinele cetăţiigreceşti Istria._________________________________________________________________________________ produselor de igienă sau accidentale.000 de turişti în 2003. durata mare de strălucire a soarelui: 2300-2500 ore/an. Turism ştiinţiific pentru cercetători din diverse domenii de activitate (biologi. Programe speciale de tineret. se constată că după o creştere a numărului vizitatorilor de la circa 70. în cadrul căruia turiştii sunt găzduiţi şi ghidaţi de localnici. precipitaţii reduse: 350-400 mm/an.

Turismul intinerant este potrivit pentru grupurile mici de vizitatori care au ocazia să exploreze varietatea peisajului sălbatic. Capacitatea de cazare a turiştilor în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării (2003/2004) Nr. pentru orice specie de peşte. circa 4450 de locuri în hoteluri şi pensiuni urbane şi rurale. În Delta Dunării. hidrobuze (60-80 locuri) şi şalupe (4-15 locuri).11. Cercetătorii au posibilitatea să descopere în această zonă numeroase oportunităţi pentru dezvoltarea cunoştinţelor privind evoluţia biomului deltaic. s-au dezvoltat multe agenţii/tour-operatori. lucru ce 80 . Tipul structurii de Capacitate de Capacitate de crt.450 Creşterea numărului structurilor de cazare se datorează în primul rând tendinţei de creştere a investiţiilor în domeniul construirii de hoteluri şi pensiuni clasificate în localităţile din perimetrul Rezervaţiei dar şi în localităţile din jurul Rezervaţiei. la acestea adăugându-se ambarcaţiunile mici de tip „lotcă pescărească” sau „baracă de agrement” propulsate cu motoare termice sau electrice (foarte puţine) sau manual. în hoteluri plutitoare sau în căsuţe organizate în bungalouri. Delta Dunării oferă multiple posibilităţi celor ce vor să admire viaţa sălbatică. Zona Rezervaţiei atrage un mare interes pentru organizarea şi implementarea diferitelor feluri de turism ecologic.). Pentru vizitatorii interesaţi de natură. numărul în creştere al locuinţelor modernizate de către localnici pentru a asigura găzduirea vizitatorilor. Turismul pentru pescuitul sportiv este foarte apreciat de vizitatori de toate vârstele. Se remarcă.107 4. în prezent. în special iubitorilor de păsări.252 2 Hoteluri plutitoare 252 522 3 Campinguri 320 244 4 Cabane 26 20 5 Pensiuni 459 856 6 Popasuri turistice 50 7 Sate de vacanţă 262 488 8 Tabere 770 770 9 Vile 248 TOTAL 3. Majoritatea acestora au în dotare pontoane dormitor. în orice sezon. şalupe rapide şi bărci cu motor.. ambarcaţiuni de agrement. combinând plimbări cu bărci propulsate manual pe canale pitoreşti cu drumeţii de-a lungul canalelor sau grindurile fluviale marine etc. deasemenea. multe familii de localnici găzduind şi însoţind vizitatorii în Delta Dunării. vase de croazieră. cazare cazare (2003) cazare (2004) 1 Hoteluri 1. inclusiv în municipiul şi judeţul Tulcea. popasuri turistice sau campinguri (Tabelul 2. Tabelul nr.. Există. cu sediul în Bucureşti sau în alte oraşe. Turismul de recreere poate fi organizat de către companii specializate în hotelurile existente sau utilizând hotelurile plutitoare moderne combinând excursiile pe canale şi lacuri pitoreşti cu băile de soare şi apă marină pe plajele situate de-a lungul coastei Mării Negre. care oferă servicii turistice în Rezervaţie. inclusiv în municipiul Tulcea. Acest tip de turism reprezintă un important potenţial pentru îmbunătăţirea veniturilor populaţiei locale.11. un număr mare de unităţi plutitoare propulsate care susţine cererea de turism incluzând nave cu capacităţi mari de transport (200-400 de locuri).Turismul rural are tradiţie în Rezervaţie._________________________________________________________________________________ Oferta de cazare disponibilă în Rezervaţie cuprinde. deasemenea. 2. în ultimii ani.018 1.

avertizare şi intervenţie). Principiul prevenirii riscurilor ecologice (producerea unor efecte negative asupra mediului) şi a producerii daunelor. fără a afecta ecosistemele naturale. Sistemele de planificare ecologică sau a mediului trebuie să ţină cont de următoarele principii şi acţiuni: Crearea sistemului de monitorizare integrată a mediului (supraveghere. control. Dezvoltarea colaborării internaţionale pentru asigurarea protecţiei mediului Înlăturarea cu prioritate a poluanţilor care periclitează nemijlocit şi grav sănătatea oamenilor. Trasee turistice pe teritoriul Rezervaţiei În perimetrul Rezervaţiei au fost stabilite 19 trasee turistice pe căile navigabile şi 7 trasee de drumeţie terestră (Anexa). Obiectivele incluse în Planul de Management se axează în primul rînd pe organizare. Principiul “poluatorul plăteşte”. apreciindu-se că numărul vizitatorilor neîregistraţi şi neorganizaţi care întră în Delta Dunării este încă destul de mare. În ciuda potenţialului ridicat.11. Republica Moldova şi Ucraina) creează posibilităţi interesante pentru turismul tranfrontier. constituind o sursă importantă de venituri pentru populaţia locală. administrare ce presupune ca toate elementele de mediu să fie supravegheate şi analizate pentru determinarea celor mai adecvate modele de dezvoltare şi amenajare teritorială. norme de practicarea turismului pe teritoriul Rezervaţiei ca activitate economică ce ar putea veni în conflict cu politica de conservare şi protecţie a naturii Deltei Dunării. Utilizarea durabilă a tuturor resurselor existente. Principiul precauţiei în luarea deciziei. Crearea unui cadru de participare a organizaţiilor neguvernamentale şi a populaţiei la elaborarea şi aplicarea planurilor de dezvoltare. Traseele turistice stabilite pentru vizitatorii Rezervatie permit vizitarea celor mai interesante situri cu exercitarea unei presiuni minime asupra ecosistemelor Rezervaţiei. 2.5 Fondul cinegetic şi vânătoarea 81 . în condiţiile dezvoltării sale civilizate. activitatea de turism desfăşurată în perimetrul Rezervaţiei nu este încă foarte dezvoltată şi nici foarte organizată. Pentru cei care activează în zone protejate planificarea dezvoltării turistice trebuie să se facă în strânsă legătură cu administrarea ecologică. Vastele situri deltaice dispuse de-a lungul a trei ţări (România. Propuneri de dezvoltare durabilă a turismului Deoarece dezvoltarea turismului şi a infrastructurii turistice în judeţ şi pe teritoriul Rezervaţiei reprezintă o prioritate actuală atât la nivel naţional cât şi la nivel regional şi local este necesar a fi cunoscute toate datele necesare dezvoltării durabile a turismului. prognoză. Principiul conservării biodiversităţii şi a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic natural._________________________________________________________________________________ poate fi considerat una dintre cele mai eficiente forme de activitate economică.

etc.) şi de specii cu păr. sunt bizamul (Ondrata zibethica L. Dintre speciile dispărute.).). mistreţul (Sus scrofa attila Thomas). temperaturi estivale foarte ridicate. etc. bizamul (Ondrata zibethica L. raţa lingurar – Anas clypeata. face parte lupul (Canis lupus L. ferăstraşul moţat (Mergus serrator). Păsările de interes vânătoresc (specii de vânat cu pene) sunt reprezentate de specii nerăpitoare: gâştele sălbatice (gâsca de semănătură – Anser fabalis. Lepus capensis). lişiţa (Fulica atra). Conform legislaţiei în vigoare. câinele enot (Nyctereutes procynoides). indiferent de proprietar şi astfel delimitate încât să asigure o stabilitate cât mai mare faunei de interes cinegetic în interiorul său. ferăstraşul mare (Mergus merganses). raţa mică – Anas crecca. suprafeţele rezervaţiilor ştiinţifice. şi de specii răpitoare: cioara cenuşie sau grivă (Corvus corvus) şi coţofana (Pica pica). În perioada 1960-1970 au avut loc şi acţiuni de colonizare cu noi specii. 1. viezurele sau bursucul (Meles meles L. Situaţiile deosebite înregistrate în ultimii ani. câinele enot (Nyctereutes procynoides L. în limitele impuse de condiţiile ecologice specifice fiecărui an. din punct de vedere climatic şi hidrologic (nivele ridicate ale Dunării pe perioade prelungite. răpitoare: vulpea (Vulpes vulpes L. şacalul (Canis aureus L. Conform prevederilor legii vânătorii menţionate mai sus.). fazanul (Phasianus colchicus L. menţionează că acestea sunt unităţi “de gospodărire cinegetică constituite indiferent de categoria de teren. Activitatea de valorificare a speciilor de faună sălbatică de interes cinegetic s-a încadrat.). raţa suliţar – Anas acuta. resursa cinegetică din perimetrul Rezervaţiei este reprezentată de 14 specii de mamifere şi 54 de specii de păsări. hermelina (Mustela herminea L. gâsca mare – Anser albifrons. punctul j) privind definirea fondurilor de vânătoare. datorită şi schimbărilor de mediu şi a influenţei omului.).) au făcut ca dezvoltarea speciilor de faună sălbatică de interes cinegetic să fie afectată prin 82 .). Mamiferele de interes cinegetic (specii de vânat cu păr) sunt reprezentate de specii nerăpitoare: iepurele (Lepus europaeus Pallas. etc. potârnichea (Perdix perdix). 407/2006 privind vânătoarea şi a protecţiei fondului cinegetic). pisica sălbatică (Felis silvestris L. sin. Urmare acestei situaţii s-au înregistrat scăderea efectivelor unor specii şi chiar dispariţia unor specii.).).).). în ultimii ani.. etc. într-o structură care este rezultatul unei evoluţii îndelungate. căpriorul (Capreolus capreolus L. alternanţe între perioadele cu nivele foarte ridicate şi cele nivele foarte scăzute. Zonele de vânătoare din Rezervaţie sunt constituite în 15 fonduri de vânătoare delimitate în conformitate cu prevederile legale în vigoare (Legea nr. Nu se includ în fondul de vânătoare suprafeţele din perimetrul construit sau împrejmuit din intravilan.). gâsca de vară – Anser anser rubirostris._________________________________________________________________________________ Resursa cinegetică a Rezervaţiei este reprezentată de speciile care formează fauna de interes vânătoresc. raţa pestriţă – Anas strepera. suprafeţele siturilor patrimoniului natural universal şi suprafeţele strict protejate din cadrul zonelor umede de importanţă internaţională”. şacalul (Canis aureatus). şi potârnichea. iar speciile apărute prin imigrare din teritoriile vecine.) şi căpriorul (Capreolus capreolus) s-au adaptat la condiţiile din Delta Dunării. dar numai fazanul (Phasianus colchicus L.). raţele sălbatice (raţa mare – Anas platyrhyncos. raţa cârâitoare – Anas querquedula. este necesar să se revizuiască organizarea fondurilor de vânătoare deoarece art. raţa fluierătoare – Anas penelope. suprafeţele parcurilor naţionale.

8% SiO) şi au constituit obiect de exploatare. procesare şi transport a nisipului din dunele grindului.) a căror extragere a fost în atenţia specialiştilor. perioada deceniilor 8-9 ale secolului trecut. Nisipurile cordoanele litorale conţin cantităţi modeste de minereuri de metale grele (titan. în procesul tehnologic de la Combinatul Siderurgic de la Galaţi sau pentru secţiile de turnătorie în procesul de realizare a matriţelor. astfel încât propunerile privind numărul pieselor de recoltat. în cea mai mare parte a cazurilor stabilindu-se amânarea deschiderii sezoanelor cu 1-2 luni. În zona grindului Chituc (localitatea Vadu) a fost inaugurată o unitate industrială de exploatare a metalelor grele din nisipul grindului. 407/2006 precum şi revizuirea permanentă a speciilor admise la vânat (se impune analizarea oportunităţii continuării vânatului speciilor de mamifere şi a altor specii de interes cinegetic şi adoptarea unor măsuri de protejarea a acestora prin sistarea vânatului pe o perioadă mai lungă de timp). pe specii. Populaţiile principalelor specii de vânat înregistrează dinamici diferite în funcţie de condiţiile de mediu. etc. Pentru îmbunătăţirea activităţii de monitorizării a speciilor de interes cinegetic este necesară stabilirea obligativităţii transmiterii către Administraţia Rezervaţiei cu regularitatea impusă prin autorizaţiile de mediu a datelor referitoare la rezultatele acţiunilor de vânătoare. vanadiu. trebuie menţinute măsura deschiderii sezoanelor de vânat numai dacă condiţiile climatice sunt favorabile sau măsura obligativităţii însoţirii grupurilor de vânători de agenţi ecologi ai Administraţiei Rezervaţiei. renunţându-se la evaluarea în comun a mai multor specii cum se procedează în prezent cu raţele şi gâştele sălbatice sau cu sitarii sau cu porumbeii sălbatici. 2. ca nisip peliculizat. Înfiinţarea Rezervaţiei. în 1990. respectiv.11. Nisipurile din grindurile fluvio-marine sunt bogate în nisip cuarţos (90. neînceperea exploatării zăcămintelor de nisip cuarţos. a făcut posibilă stoparea finalizării acestui obiectiv de investiţii şi. utilizarea resurselor energetice Resursele minerale din teritoriul Rezervaţiei sunt reprezentate de nisipurile grindurilor fluvio-marine şi la cele din cordoanele litorale. au fost şi sunt modificate avându-se în vedere rezultatele raportărilor capturilor.6 Extragerea resurselor minerale. în vederea asigurării condiţiilor pentru refacerea populaţiilor.. crom. Nisipul din Grindul Caraorman a făcut obiectul unor proiecte de exploatare pentru a fi folosit ca materie pentru fabricarea sticlei. Pe fondul acţiunii conjugate a celorlalţi factori limitanţi naturali şi antropici se impune adoptarea unor măsuri în vederea asigurării utilizării durabile a resursei cinegetice din Rezervaţie. condiţiile de mediu. având parametrii constructivi necesari accesului unor barje de mare capacitate. În scopul exploatării acestor zăcăminte a fost construit şi canalul Crişan-Caraorman. Este foarte necesar. deasemenea revizuirea fondurilor de vânătoare din Rezervaţie în conformitate cu prevederile Legii nr. Au mai fost 83 . Au fost introduse restricţii în ceea ce priveşte lungimea sezoanele de vânătoare. Este necesară efectuarea evaluărilor vânatului de către asociaţiile de vânătoare pentru fiecare specie în parte. etc. Între acestea. Inundaţiile din ultimii ani au produs pe lîngă mortalităţile directe ale vânatului terestru şi perturbări grave ale produselor de reproducere ce au determinat scăderea stocurilor de vânat. În acest scop s-au construit instalaţii de exploatare. activitate abandonată după 1990._________________________________________________________________________________ perturbarea cuibăritului şi să impună măsuri specifice.

Apa freatică este în general slab mineralizată (sub 1g/l). deasemenea. Aceste ape subterane au un grad de potabilitate redus (din punct de vedere chimic. 84 . Topolog. dispuse la adâncimi ce oscilează în jurul cotelor de -15. Măcin) şi sunt în curs de execuţie câteva ferme eoliene. este evaluată la un potenţial ridicat. Pentru culturile agricole. în principal de fluviul Dunărea. Corbu. precum şi de lacurile Babadag. Obretin şi Dranov. Acest potenţial este foarte puţin utilizat. Sectorul industrial. 2.10m şi 3. de complexul Lacustru Razelm-Goloviţa-Zmeica. -20. Obretin. Energia eoliană.50m. Resursele energetice mai importante sunt reprezentate de energia eoliană şi energia solară. forajele mai adânci au pus în evidenţă existenţa mai multor strate de ape subterane. apele subterane sunt de două categorii: alcaline bicarbonatate slab mineralízate şi clorosodice) şi nu pot fi folosite în scop economic. pentru sectorul zootehnic şi pentru cel piscicol. utilizează apa lacurilor naturale în suprafaţă totală de circa 6. într-un an (circa 2500). în suprafaţă totală de circa 17. Energia solară reprezintă o sursă importantă de energie datorită numărului mare de ore de strălucire a soarelui. care foloseşte apa surselor de suprafaţă este reprezentată în principal de unităţile industriale care funcţionează pe platforma vestică a Municipiului Tulcea. În afara apelor freatice. Dranov) sau apa din Dunăre intrată gravitaţional sau prin pompare în bazinele piscicole amenajate. Administraţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF) asigură apă pentru irigaţii prin pompare prin sistemele de irigaţii alimentate din Complexul Lacustru Razim-Goloviţa-Zmeica şi lacul Babadag.000 ha.11.700 ha (Babadag. Sectorul agricol utilizează cantităţi importante de apă pentru culturile agricole. aflat la adâncimi cuprinse între 0. precum şi de alte unităţi industriale din Tulcea.5 mc/sec dar cerinţele anuale şi în special din ultimii ani fac ca această capacitate să nu fie folosită mai mult de 20%. -40 şi chiar mai jos. Amenajările piscicole care funcţionează în perimetrul Rezervaţiei. cel mai important fiind SC Aker SA. Acest potenţial începe să fie utilizat în prezent când s-au construit deja câteva unităţi de producerea energiei electrice folosind forţa vântului pe amplasamente situate în vecinătatea Rezervaţiei (Baia. Resursele de apă de suprafaţă sunt cele mai importante şi sunt reprezentate. pe teritoriul Rezervaţiei. uşor bicarbonatată.7 Utilizarea resurselor de apă Resursele de apă din Rezervaţie sunt constituite din resursele de apă de suprafaţă şi din cele subterane. atât în teritoriul Rezervaţiei cât mai ales în zonele învecinate Rezervaţiei. Capacitatea instalată de pompare a apei din aceste lacuri este de circa 94. în prezent. în judeţele Tulcea şi Constanţa. Din punct de vedere hidrogeologic s-a confirmat în toată Delta existenţa unui strat acvifer freatic. în unităţi hoteliere mici în special pentru asigurarea apei calde menajere. adâncimi ce variază în funcţie de cotele terenului şi de nivelulapelor superficiale ale Dunării. în zonele învecinate Rezervaţiei. propuse a se amplasa._________________________________________________________________________________ efectuate prospecţiuni de mare adâncime în câteva zone ale Deltei Dunării fără însă a fi depistate resurse minerale valoroase.

11. sunt utilizate de unităţile care furnizează apă potabilă Municipiului Tulcea şi celorlalte localităţi din teritoriul Rezervaţiei.8.11. 2. această acţiune are rolul de a proteja împotriva activităţilor umane cu efecte distructive zonele a căror valoare este importantă atât pentru fiecare ţară cât şi pentru întreaga umanitate. să crească riscul de poluare a apelor de suprafaţă. Investigaţiile realizate în ultimii ani în activitatea de urmărire a evoluţiei calităţii factorilor de mediu reliefează o multitudine de surse de poluare a căror efecte sunt resimţite de biomul sensibil al Rezervaţiei generând consecinţe negative ecologice şi economice. Elaborată de Comitetul Patrimoniului Mondial în baza Convenţiei privind Protecţia Patrimoniului Mondial Cultural şi Natural adoptată de Statele Membre UNESCO. zona industrială de nord-vest având implicaţii mult mai însemnate în poluare datorită specificului activităţilor industriale din această zonă._________________________________________________________________________________ Cantităţile importante de apă din sursele de suprafaţă. Diferite tipuri de noxe sunt transferate pe teritoriul Rezervaţiei prin vectorii cei mai dinamici ai mediului. În urma activităţii desfăşurate în ultimii ani au fost identificate o serie de surse de poluare cu impact ridicat asupra teritoriului Rezervaţiei. cuplate cu staţii de epurare a acestor ape. Valoarea de patrimoniu natural universal al Rezervaţiei a fost recunoscută. 2.9 Protecţia mediului şi conservarea naturii Obiectivele principale urmărite de Administraţia Rezervaţiei în gestionarea ecologică a teritoriului Rezervaţiei sunt conservarea şi protecţia patrimoniului natural existent şi promovarea utilizării durabile a resurselor generate de ecosistemele naturale ale Rezervaţiei. Prin diversitatea impresionantă a habitatelor şi a formelor de viaţă pe care le găzduieşte într-un spaţiu relativ restrâns. Rezervaţia a fost recunoscută ca zonă umedă de importanţă internaţională în special ca habitat al păsărilor de apă (9 septembrie 1990). sunt amplasate în Tulcea. Unităţi industriale cu potenţial ridicat de risc şi poluare asupra Rezervaţiei. Presiunea antropică exercitată de aşezările umane şi activităţile economice ce sunt amplasate în jurul Rezervaţiei este mult mai mare decât cea din interior. Acţiunile necesare pentru a realiza aceste obiective fundamentale trebuie să se bazeze pe cea mai bună înţelegere actuală a fenomenelor care se dezvoltă atât pe teritoriul Rezervaţiei cât şi în amonte de aceasta incluzând întregul bazin al Dunării şi Mării Negre. în 1972. Sursele industriale impurifică atmosfera mai ales prin procesul de combustie. Un impact negativ asupra 85 . aer şi apă. respectiv din Dunăre. de foarte multe ori fără a trece prin unităţi de epurare. ceea ce face. Alte utilizări Teritoriul Rezervaţiei este supus impactului produs de aşezările umane din teritoriul şi zonele limitrofe prin utilizarea apelor în gospodăriile populaţiei şi deversarea apelor menajere în reţeaua hidrografică. în decembrie 1990 prin includerea acesteia în Lista Patrimoniului Mondial şi Natural. Activităţile industriale au un impact important asupra mediului deltaic dar acesta se manifestă mai puţin din interiorul Rezervaţiei cât mai ales din exterior. În cele mai multe localităţi nu există reţele de canalizare centralizate. în continuare.

reducerea impactului antropic şi măsuri pentru reconstrucţia ecologică a zonelor degradate. maturare fizică redusă. stuf. plante medicinale. prin deversarea unor ape uzate sau insuficient epurate de la staţiile de epurare a apei. materie organică uşor mineralizabilă. (Anexa) Pe lângă activitatea de monitoring. . 2. Activitatea de pompare a apei pentru irigaţii poate avea o influenţă negativă asupra Rezervaţiei datorită lipsei unor instalaţii de protecţie a materialului piscicol la staţiile de pompare. . Anual. GeoEcoMar Bucureşti.stabilirea condiţiilor de valorificare durabilă a resurselor naturale (peşte. de asemenea surse de poluare a mediului înconjurător prin folosirea în exces a îngrăşămintelor chimice. păşuni. cât şi de către alte instituţii cu activităţi specifice în Rezervaţie (Administraţia Naţională “Apele Române”. vânat şi turism). în special în zonele limitrofe Rezervaţiei. prin apele uzate evacuate în reţeaua hidrografică a deltei şi prin deşeurile menajere. informaţii privind starea Rezervaţiei mai sunt furnizate de o serie de proiecte de cercetare derulate în cadrul programelor naţionale de cercetare şi inovare sau în cadrul proiectelor internaţionale. cu efecte negative aspra echilibrului populaţiei acestor specii. 86 . Munteanu.redresarea ecosistemelor deltaice şi a speciilor ameninţate.13 Utilizarea terenurilor în trecut Terenurile din perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării au o vârstă redusă şi se caracterizează printr-o structură specifică zonelor aluvionare şi zonelor umede. climat cu ariditate accentuată şi ape freatice cu mineralizare în general ridicată (I. . Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” Constanţa. elaborează Raportul privind starea mediului din Rezervaţie care sintetizează rezultatele activităţii de monitoring desfăşurate atât de Administraţia Rezervaţiei. Teritoriul Rezervaţiei este supus şi impactului produs de aşezările umane din teritoriul şi zonele limitrofe.monitorizarea biodiversităţii (floră-faună) şi a habitatelor. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare de Geologie Marină. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării Tulcea.armonizarea intereselor economice şi sociale ale populaţiei locale cu obiectivele de conservare şi protecţie a diversităţii biologice.realizarea sistemului informaţional. . păduri. mai ales a pesticidelor._________________________________________________________________________________ Rezervaţiei îl constituie şi volumul mare de ape uzate provenite din reţeaua de colectare a apelor pluviale de pe platforma acestor societăţi şi care sunt deversate în lacul Câşla. cu fertilitate redusă şi vulnerabilitate ridicată. . 1994). Curelariu. Solurile din perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării sunt fragile. Proiectele de cercetare derulate în perimetrul Rezervaţiei au abordat tematice complexe de importanţă majoră pentru fundamentarea obiectivelor de management pentru protecţia diversităţii biologice şi pentru dezvoltare durabilă: . cu soluri tinere în formare. rezultate în principal din specificul pedogenezei: formare în mediu excesiv umed. Agricultura este reprezentată ca activitate cu potenţial ridicat de impact negativ şi datorită sectorului zootehnic. Activităţile agricole pot constitui. Gh. Administraţia Rezervaţiei.

_________________________________________________________________________________ Sursele istorice arată că în antichitate Delta Dunării era locuită. Ceatalchioi şi Pătlăgeanca. au generat zona cu cea mai mică densitate de asezări umane şi număr de locuitori. iar perioada stufului s-a încheiat. Aceste amenajări au fost construite să funcţioneze în regim de creştere intensivă cu furajarea peştelui. întinderile mari de apă şi stuf. Perioada 1960-1970 poate fi considerată. odată cu trecerea la economia de piaţă. Suprafeţele stuficole au fost deteriorate în câţiva ani. dezvoltând un model de activitate agro-piscicolă. populaţia locală s-a ocupat şi de pescuit. cu terenuri agricole. prin lucrări hidrotehnice de îndiguire şi desecare. lungi de 50-100 m. românească) din timpuri îndepărtate şi până astăzi. Sălceni. Atestările arheologice evidenţiază locuirea acestei regiuni geografice de populaţia autohtonă (geto-dacă. Obretin) au fost reprofilate. din Chilia Veche. Au urmat o perioadă (1900-1935) cu modificări în reţeaua hidrologică interioară a deltei (etapa Grigore Antipa) în scopul ameliorării producţiei piscicole în regim natural. iar pe marginea acestora. concepţie dovedită falimentară. şi păşunilor de pe grinduri.000 ha. Când unii mocani sau stabilit în deltă. Modificările antropice au început cu amenajarea braţului Sulina pentru navigaţie maritimă (1862-1902). îndeosebi pe grindurile Letea. de-a lungul timpului. din România.00050. Bălteni. principalele ocupaţii ale localnicilor deltei au fost. pentru depozitarea stufului. Caraorman şi Sărăturile. din punct de vedere al resursei exploatate. Utilajele grele folosite la recoltarea stufului au distrus rizomii de stuf şi apariţia altor specii de plante hidrofile oportuniste. care au dus şi la revitalizarea unor areale din deltă ameninţate cu o înmlăştinare rapidă. 40. Perioada 1970-1980 poate fi considerată perioada amenajărilor piscicole. amenajările stuficole din perioada anterioară (Rusca. şi s-au construit şi alte amenajări piscicole. şi gradul mare de inundabilitate. Programele succesive de amenajare şi exploatare a resurselor naturale din deltă au modificat preocupările tradiţionale din agricultură şi piscicultură prin extinderea amenajărilor stuficole (ulterior abandonate). printre care papura şi rogozul. păstoritul a devenit o ocupaţie permanentă. piscicole. În toate aceste zone. din cauza solurilor nisipoase şi cu procese de sărăturare.200 – 1. Păstoritul s-a practicat la început în procesul de transhumanţă. înlocuind zonele umede şi inudabile. cu producţii de 1.000 tone/sezon de recoltare. Fondul funciar agricol din Rezervaţie a început să se extindă în perioada 1938-1940.500 kg/ha. în condiţiile de exploatare din Delta Dunării (costuri mari pentru pomparea apei. agricole şi silvice. Cele mai bune rezultate au fost pe suprafeţele grindurilor fluviale cu extindere mai mare dar supuse şi procesului de inundaţie. din aluviunile dislocate s-au clădit platforme de pământ deasura nivelului apelor. fie că s-a practicat creşterea animalelor sau agricultură. pescuitul şi păstoritul. când costurile producerii peştelui în regim intensiv. În această periodă. Agricultura tradiţională s-a practicat pe suprafeţe restrânse pe grindurile marine din Letea şi Caraorman. Datorită fondului piscicol bogat din numărul mare de lacuri şi gârle. aici venind păstorii din Carpaţii Orientali şi din Podişul Moldovei cu turmele de oi la iernat. Maliuc. Plaur. 87 . Pardina. dacoromană. În prezent se mai pot recolta cca. totalizând circa 40. perioada stufului. ca şi în zilele noastre. Atunci. Este perioada în care au fost construite multe canale.

totalizau o suprafaţa estimată la 4. În prezent. Plantaţiile de plop canadian din incintele Păpădia. Teritoriul Deltei Dunării şi al complexului lacustru RazimSinoie au fost împărţite şi organizate în şase întreprinderi complexe subordonate Centralei Deltei Dunării. 45-61) şi braţul Tătaru. Sf. iar peisajul deltaic anterior avea un farmec aparte. Prin realizarea amenajării Murighiol-Dunavăţ. situat între braţul Chilia (km. Din păcate. Anterior. În perioada 1980-1989 este legiferat prin decret al Consiliului de Stat programul de amenajare şi exploatare integrală a resurselor naturale din Delta Dunării. Până în anul 1975 fondul funciar forestier cuprindea pădurile naturale şi plantaţiile silvice realizate în regim natural de inundaţie.se păşuni. Rusca. Gheorghe situate între Tulcea şi Mahmudia. şi este reprezentat de două mari categorii funcţionale: fondul deţinut de pădurile naturale şi fondul deţinut de plantaţiile silvice. după ce s-a terminat digul din incintă. În Ostroavele Babina şi Cernovca lucrările de amenajare au fost întrerupte la faza de începere a săpării canalelor de desecare. Dar echilibrul deltaic şi peisajul deltaic au fost puternic afectate de transformările care s-au produs în depresiunea Pardina şi zona Sireasa. Între anii 1938-1940. Prima încercare de amenajare a terenului în scop agricol datează dinainte de amenajările pescăreşti. dar şi datorită influenţei benefice pe care aceste sisteme le exercită asupra ecosistemelor vecine. prin care cea mai mare parte a deltei urma să fie amenajată pentru agricultură (culturi de câmp). însumând o suprafaţă totală de circa 3. între km. cu participarea voluntară a sătenilor din Chilia Veche. s-a desecat şi ultima porţiune din lunca de pe partea dreaptă a braţului Sf. Amenajarea acestei depresiuni (27. Incinta Sireasa a avut la bază aceeaşi concepţie de amenajare ca şi Pardina. Începând cu anul 1975 înregistrează o nouă categorie. foarte multe bazine piscicole au fost construite prin distrugerea unor zone naturale valoroase pentru reproducerea naturală a peştelui şi în special a ciprinidelor.Gheorghe. şi a fost facută pe un teren situat pe malul stâng al braţului Sf.650 ha. după retragerea apelor de primăvară dezvoltându. la care se mai adaugă plantaţiile din aceeaşi specie din lungul braţelor principale din delta fluviatilă. nu mai avea un regim complet natural dar peisajul deltaic nu era deteriorat. Extinderea are loc progresiv. în aval de localitatea Murighiol.400 ha. etc.000 ha) pentru agricultură a dus la dispariţia întregului peisaj natural prin lucrări de desecare şi nivelare. Încercarea nu a dat rezultate. ca urmare a cererii tot mai mari de masă lemnoasă. care era un loc foarte bun pentru reproducerea naturală a crapului.) depăşesc cu mult preţul de vânzare. Gheorghe. fapt care face această activitate ineficientă. se mai desecase şi celelalte porţiuni de luncă de pe partea dreaptă a braţului Sf. pe care creşteau bovine şi ovine. Gheorghe. Fondul funciar forestier a cunoscut o evoluţie dinamică în timp şi spaţiu. Pardina şi Murighiol. şi parţial fondul funciar forestier s-a extins chiar în interiorul incintelor agricole. s-a executat îndiguirea Ostrovului Tataru. Carasuhat. organizarea de ferme pentru creşterea animalelor (porcine şi bovine). extinderea amenajărilor piscicole şi silvice. În acest fel au apărut în peisajul deltei incintele Păpădia. Pardina fusese îndiguită pentru exploatarea stufului. dealungul braţelor principale ale Dunării. executate prin lucrări hidrotehnice similare amenajărilor agricole. din anul 1895. plantaţiile silvice în incinte îndiguite. în conformitate cu Normele tehnice pentru amenajarea pădurilor încheiate în 88 . 82-88 (Grădina Olandezului)._________________________________________________________________________________ furajare. forţa de muncă. puţin mai jos de localitatea Mahmudia. Rusca.

2. fiecare grind ce se forma în procesul genetic al ei. cu clima sa văratică şi cu diversitatea de bogăţii naturale. atât timp cât permite regimul hidrologic. furaje. şi cu rapoartele Direcţiei Silvice Tulcea privind activitatea de silvicultură. În opoziţie cu situaţia din cele mai multe zone amenajate. căci drumurile navelor. Aplicarea pe aceste terenuri a tehnicilor tradiţionale de cultură a plantelor şi de creştere a animalelor. 89 . S-au introdus o serie de restricţii privind utilizarea substanţelor chimice. şi suprafeţe arabile mici şi mijlocii utilizate în mod tradiţional de populatia locală prin cultivare cu cereale. Activitatea economică a Centralei Delta Dunării nu s-a soldat cu rezultate pozitive economice şi financiare. zona dinspre Gurile Dunării cu relieful său variat şi roditor. Sireasa şi Murighiol-Dunavăţ. şi legume. Terenurile agricole aflate în proprietate privată sunt păşuni utilizate pentru creşterea animalelor. fasolea. După anul 1990 au fost oprite lucrările de amenajare în Delta Dunării. făcând astfel.14 Patrimoniu arheologic. Delta Dunării a jucat întotdeauna un rol economic. Delta Dunării. terenurile din amenajările agricole. iar în interiorul Deltei.656 ha. Perioada relativ scurtă de luare în cultură a acestor terenuri. a atras prezenţa omului. În prezent. În amenajări cultivarea plantelor se face mecanizat iar în structura culturilor predomină cerealele. fapt ce a dus la abandonarea unor amenajări. admise pentru a fi folosite în perimetrul Rezervaţiei. ca bunurile Deltei să pătrundă pe toate pieţele negustoreşti. Aici. în condiţiile climatului acid de stepă şi a lipsei irigaţiilor. administrate de Consiliul Judeţean Tulcea. a redus masiv eficienţa economică a producţiei agricole vegetale. precum şi tehnologiile folosite nu au condus la fenomene majore de degradare a calităţii solurilor. maritime şi fluviale se intersectau la vaduri lesnicioase cu cele terestre. şi au fost împroprietăriţi localnicii care au avut terenuri. îndeosebi stuficole şi piscicole. sunt valorificate (prin concesionare) de mai multe persoane fizice şi juridice. au constituit întotdeauna puncte terminus al păstoritului transhumant. stabilind produsele chimice cu grad foarte redus de toxicitate pentru mediul înconjurător. suprafaţa fondului forestier din Rezervaţie este de 22. cu toate luncile ei limitrofe şi din amonte (Brăila şi Ialomiţa)._________________________________________________________________________________ anul 2004. cultural. politic şi strategic de prim ordin. monumente istorice Prin bogăţiile sale naturale şi poziţia sa geografică. s-au desfiinţat Cooperativele Agricole de Producţie. Produsele muncii lui erau cunoscute şi căutate în cele mai îndepărtate centre ale lumii. Administraţia Rezervaţiei. n-a rămas niciodată în afara preocupărilor umane. Se menţine doar proprietatea de stat asupra terenurilor amenajate. şi legumele se cultivă pe suprafeţe mai mici. Centrala Delta Dunării şi întreprinderile economice din subordine s-au desfiinţat şi s-au înfiinţat societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au preluat întregul patrimoniu. în regim extensiv şi sezonier. De aceea. asigură un lanţ trofic normal între producătorii primari şi consumatorii de diferite grade. Efectul negativ determinat de supradesecarea amenajărilor agricole. Cartofii. în zonele cu terenuri inundabile se utilizează şi în prezent terenurile în scop agricol. Şase societăţi comerciale cu profil de agricultură îşi desfăşurau activitatea în amenajările agricole Pardina.

Marea a creat acele piepturi care au dus la închiderea golfului. cetatea de la Beştepe te impresionează şi azi prin monumentalitatea sa. Cercetările arheologice dau însă prioritate Histriei. Chr. VII d. cu templele şi bazilicile lor din interior. vestigiile arheologice sunt singurele izvoare care ne vorbesc de vechimea şi formele de cultură şi civilizaţie ale omului care a trăit aici. fără a se mai putea reface vreodată după ultima lor distrugere din sec. ea este legată de restul uscatului. Malcoci. Distincţia acestei culturi dobrogene este dată nu numai de tehnologia confecţionării vaselor ceramice şi de decoraţia lor realizată într-o gamă inepuizabilă de figuri geometrice prin tehnica împunsăturii şi a vopsitului cu barbotină. ruinele zidurilor de apărare._________________________________________________________________________________ Pentru timpurile preistorice. după cele romane. Menţiunea lui Hecateu din Milet (sec. cu monumentalitatea termelor. iar în timp şi la decăderea lor economică. Tulcea şi Somova sunt doar partea estică a vestigiilor rămase din organizarea habitatelor comunităţilor din epoca civilizaţiei fierului (1200-500 a. Tot litoralul de la Sinoie şi până la insula Popina din nordul lacului Razim a fost vatra de formare şi evoluţie a civilizaţiei neolitice de tip Hamangia (azi Baia) . la care se alătură bogatele necropole de la Murighiol şi Enisala ca şi marea cetate de refugiu de la Beştepe. sau daci. Chr. Fortificaţiile cu şanţuri şi valuri de pământ de pe promontoriile de la Sinoie. Babadag. ca urmare a colmatărilor în timp. Chr. 2000 a. cu rămăşiţele de frontispicii şi tot felul de elemente 90 . La vremea de atunci. VI a. trece ca cel mai vechi document pentru ţara noastră ce atribuie menţiunea de oraş unei aşezări. Bălteni. prin ingenioasa tehnică de îmbinare a elementelor naturale cu cele create de om care au dat fortificaţiei un caracter de apărare inexpugnabil. Enisala. De asemenea.5000 .Capul Doloşman. 400 d. iar movilele răzleţe în aliniamente înşirate de-a lungul fluviului sau brăzdând stepa ori creasta colinelor de la Dunăre la Razim. astăzi.). reprezintă familia pereche şi considerate capodopere ale artei neolitice universale. Mărimea şi dimensiunile valurilor sale de apărare ce fortifică o suprafaţă de peste 25 ha. Chilia şi Caraorman. pe promontoriul cel mai răsărit al horstului dobrogean. iar în faţa lor.3000 a. şanţurile şi traseele create în urma excarpării pantelor. cunoscute cu numele de “Gânditorul” şi “Femeia şezând”. Chr. ci mai ales prin plastica sa antropomorfă. la cca. toate păstrează în anonimat mărturiile spirituale ale tuturor etniilor autohtone şi migratoare care au trăit ori s-au perindat prin aceste locuri de la marea mişcare migratoare indo-europeană şi până la afirmarea civilizaţiei creştine (de la cca. Figurinele de lut ce aparţin acestei culturi sunt exprimări ale unei vieţi spirituale cotidiene.VII a. de polis-Orgame. şi până la începutul sec. Histria a fost fondată pe o insulă din marele golf căreia romanii i-au zis Halmyris. VII. Stipoc. iar cele două statui de lut. Platformele din jur şi mai ales promontoriile care pătrund în apele complexului lagunar Razim-Sinoie sau în cele ale fluviului sunt situri purtătoare ale vechilor civilizaţii locale. Amândouă au aceeaşi cronologie şi aceeaşi evoluţie istorică care se încadrează de la sfârşitul sec. Chr. sunt documente şi afirmări ale unei civilizaţii sedentare creată de autohtoni geţi după cum iam cunoscut din izvoarele greceşti.). se află ruinele cetăţii greco-romane Argamum (Orgame în perioada greacă). Chr. Astăzi.) Tezaurul princiar descoperit într-un astfel de mormânt tumular la Agighiol. colonie a milesienilor. ca şi pe grindurile Deltei. cu pieţele. Beştepe (piatra lui Boboc). Chr. denumită de geografie .

După Dinogeţia (de pe insula Bisericuţa din satul Garvăn).XV în porturile dunărene la Solina (Sulina de azi). în perioada de la 1856 şi până la 1940 Sulina a cunoscut o dezvoltare economică. Aegyssus (Tulcea). la gura unde o parte din apele braţului de sud al fluviului erau trimise în golful Halmyris. Din tot urbanismul lui născut după 1860. Războaiele ruso-turceşti din sec. După noaptea adusă de marile migraţii şi criza din Imperiul Bizantin. Noviodunum (Isaccea) în afară de acele al căror nume s-a pierdut în timp odată cu dispariţia lor. Licostoma (Periprava). locul unde a fost ales şi s-a instaurat primul mitropolit al ţării Româneşti. doar cetatea de la Enisala mai străjuieşte peste apele Razimului şi Pereiaslovăţul (azi Nufăru). ca şi burgusurile de la podul Topraichioi (Babadag). Numai un program de cercetare asupra tuturor acestor situri deltaice ar putea elucida în timp toate informaţiile transmise nouă azi de eposul homeric şi argonautic. al XVIII-lea şi al XIX-lea. De asemenea. ca şi izvoarele bizantine vorbesc foarte mult de pescuitul şi de comerţul cu tot felul de produse în sec. vechi şi noi. capitala judeţului cu acelaşi nume. astăzi mai dăinuie şi continuă să te impresioneze o oază de câteva clădiri în frunte cu palatul CED. X . aceeaşi soartă a cunoscut şi oraşul de la poarta Deltei . Dintre toate cele 80 de oraşe pe care Cronica anonimă a timpului ne informează că erau atunci la Gurile Dunării._________________________________________________________________________________ arhitecturale. ca şi de lapidarele inscripţii de la Histria referitoare la vestita insulă Peuce cu pădurile ei de pini şi la toată viaţa economică şi strategică pe care a cunoscut-o în antichitatea geto-greco-romană Delta Dunării. farurile ei. urbanistică şi spirituală.Tulcea. în toată zestrea sa spirituală şi urbană. fiecare însă la alţi parametri. Cele două mari centre comerciale din inima Deltei: Chilia şi Sulina. Halmyris este cel mai cunoscut din punct de vedere arheologic dintre toate cetăţile de pe limesul dunărean care stau încă acoperite sub colbul vremurilor: Salsovia (Mahmudia). au renăscut după războiul Crimeei întocmai ca pasărea Phoenix. nu atât prin amploare. Urcând spre nord. Portulanele şi hărţile genoveze. ne dau cea mai clară imagine a organizării lor urbane din antichitatea perioadei romane. cu străzi şi canalizări. pe vatra unui vechi factorium getic s-a format şi s-a dezvoltat ca mare centru economic în perioada romană oraşul Halmyris (azi Murighiol). viaţa economică şi urbană de la Gurile Dunării se reface. ca şi administraţia rusească în Delta Dunării de până la 1856 au distrus tot ce-a putut exista aici din perioada existenţei Dobrogei la ţara Românească şi la Moldova şi mai ales din perioada stăpânirii turceşti. cum sunt cetăţile romane de la Enisala. de pe dealul Carabair (Dunăvăţ) şi mai ales cele din punctul “la scări” de pe malul lacului Erenciuc şi din vecinătatea imediată a satului Caraorman. iar bisericile şi cimitirul său îi dau cu prisosinţă imaginea oraşului cosmopolit de altădată. cât mai ales printr-un specific care a reuşit să o individualizeze între toate oraşele dunărene din ţara noastră. cea de pe dealul Parcheşului. Vicina (ipoteze incerte asupra vetrei sale). Talamonium (Nufăru). când conducerea 91 . care ne aduce din timp în timp surpriza strălucirii lui de altădată printr-o serie de descoperiri izolate în locuri virane sau prin grădinile sătenilor.

Alimentaţia în localităţile din Rezervaţie se bazează pe câteva produse de bază. Argamum. Proiectul “Sulina – Rescue 2000” a făcut o inventariere a valorilor arhitectonice de patrimoniu în iniţiativa de a promova un program de consolidarea acestora şi de punere lor în valoare prin turism ecologic şi cultural. burgusul de la podul Topraichioi. 2.Isaccea). cetatea Halmyris. fasole. urmat apoi de carne. în gândirea tradiţională. s-au conservat astăzi două rezervaţii arhitectonice: centrul istoric cu palatul administrativ şi cel al pescăriilor.Monumentele şi siturile arheologice vizitabile. Rosetti) se prepară o pâine specială 92 . asupra cărora există în continuare un program de cercetări ca şi proiecte şi planuri de restaurare. cum sunt cetăţile: Histria.A. În general. şi zona de locuinţe centrale din jurul catedralei oraşului. căpătând însuşiri magico-rituale ce pot influenţa._________________________________________________________________________________ sangeacului s-a mutat la Tulcea. Babadag şi la Sulina. varză.15 Obiceiuri şi tradiţii culturale Diversitatea etnică a populaţiei din perimetrul Rezervaţiei (vezi capitolul 2. .vechiul far a fost restaurant şi consolidat fiind transformat în muzeu.Monumente arhitectonice la Tulcea. viaţa omului sau relaţiile lui cu cei din jur. Noviodunum (Isaccea) şi la cetatea romană Enisala. element cu valoare magică în obiceiurile de primăvară. Din totalul patrimoniului cultural. istoric sau arhitectural localizat şi amplasat în timp în rândurile de mai sus. Pentru cele din Tulcea este întocmit un program de ocrotire a lor. costume. dar se evidenţiază două forme diferite: alimentaţia cotidiană. obiceiuri şi instalaţii tehnice ţărăneşti. În contextul sărbătoresc. În unele localităţi din Rezervaţie (Letea. obiceiuri şi comportament şi alimentaţia sărbătorească. cartofi. Acestea sunt reprezentate de în formele cele mai diferite pornind de la specificul alimentaţiei. dovleac. liceul. La Sulina. cea privind tehnici de preparare. cu divinităţile sau cu strămoşii. în special a centrului oraşului Sulina. (Un proiect de apărare împotriva viiturilor Dunării se impune pentru zona portuară a cetăţii Noviodunum .Monumentele şi siturile din interiorul rezervaţiei şi în special la Caraorman şi Chilia. Un program de cercetare desfăşurat în aceste zone ar putea crea pe viitor o diversitate de obiective în activitatea turismului cultural. C. case. se întâlnesc asemănări în prepararea acestor alimente. element cu valoare simbolică în cultul morţilor. datorită conveţuirii în acelaşi mediu. de restaurare şi conservare. credinţe. element cu valoare simbolică în relaţiile interumane (colacul dat naşilor sau colindătorilor).11) este subliniată foarte bine şi prin diversitatea obiceiurilor şi tradiţiilor locale. a bisericii greceşti şi a celei catolice din fostul cartier nemţesc (2). În acest sens este menţionată pâinea sub formă de colac cu valenţe multiple: urare de bun augur în obiceiul colindatului. cetatea bizantină de la Enisala. cu primăria veche. Caraorman. Diferenţa dintre cele două forme ale actului alimentar se manifestă prin amplificarea valenţei cotidiene. începând cu consistenţa lui – cantitate şi calitate – continuând cu comportamentul ceremonial sau ritial adecvat sărbătorii. banca şi alte construcţii civile (1). ca şi cel mobil aflat în colecţiile muzeelor am putea face în sinteză următoarea clasificare: . ca şi la cetăţile: Salsovia (Mahmudia). . brânză. lapte. peştele fiind de departe dominant. alimentele trec într-o nouă ipostază.

erau pregătite mai în fiecare zi. botezul). Evenimentele importante din viaţa omului sunt bine reprezentate în gastronomia locală: naşterea şi botezul. turnându-se peste aceste bucăţi un sirop din miere de albine sau zahăr cu mac. uratul cu sorcova “semănatul” – aruncatul boabelor de grâu sau de orez practicate la români. Hramul sau praznicul bisericii este organizat cu participarea întregului sat. învârtită sub formă de colac. caţaveici. fusta se integrează în structura tradiţiională şi se impune ca piesă componentă pentru costumul de început de secol XX. În localităţile din Delta Dunării. Costumul popular femeiesc cuprindea legătura pentru cap de tip basma. (porc. Preparatele numite “piroşti”. etc. Obiceiurile tradiţionale sunt legate de obiceiurile din ciclul vieţii şi de obiceiurile calendaristice. aromâni şi ucraineni) şi obiceiurile de primăvară şi vară care marchează diferite etape în desfăşurarea vieţii săteşti legate de practicarea diferitelor ocupaţii şi aveau ca scop fertilitatea ogoarelor. Tot ca desert pentru masa zilnică (după unii numai duminica) erau şi colţunaşii fierţi (în ucraineană “varenichi”). haina de deasupra (zăbun. “ursul”. cojoc) şi pantofi (iminei). în general. obicei ce păstrează elemente ale străvechilor sacrificii destinate comunicării cu forţele divine şi se conturează ca un ceremonial complex. În gastronomia populaţiei turceşti şi tătărăşti sunt cunoscute în primul rând abstinenţa la consumul cărnii de porc şi de vin sau alcool. 2006). Sfinţirea sculelor – ca practică cu valenţe ritualice – apare în diferite manifestări: se sfinţea de către preoţi sculelee pentru pescuitul cu carmace (cârlige fără nadă) la sturioni sau se sfinţea sculele când plecau la pescuit. Costumul tradiţional românesc a fost purtat până la 1910-1916 în spaţiul limitrof dunărean al judeţului Tulcea şi în satele judeţului Constanţa şi până la 1940-1945 în cele limitrofe lacului Razim. “legatul miresei”. unde pescuitul este ocupaţia principală se întâlnesc tradiţii (costume. “chiroşti” (în ucraineană “pirişche”). Sacrificarea unui animal. credinţe) care se respectă pentru bunul mers al activităţilor legate de această ocupaţie. Obiceiurile din ciclul vieţii cuprind obiceiuri legate de naştere (obiceiul “ursitoarelor”. Această formă de pâine este mult gustată când este preparată într-o formă deosebită şi anume când este proaspătă. etc. ceremonialul înmormântării. Obiceiurile calendaristice cuprind obiceiuri legate de anumite evenimente ale anului: obiceiurile de Crăciun şi Anul Nou (“moşoiu”. nuntă (“peţitul”. ceremonialul de bnuntă. Sintagma folosită şi astăzi “se mănâncă peşte şi pasăre ca să fii uşor tot anul” este semnificativă în acest sens. “cumpăratul miresei”.) sau înmormântare. În cadrul sărbătorilor o importanţă deosebită în viaţa tradiţională îl are ziua bisericii (hramul bisericii). fustă. Astfel. pestelcă._________________________________________________________________________________ “pampuşcă”. la ziua patronului bisericii. reprezintă un alt domeniu în care s-au dezvoltat şi s-au păstrat tradiţii interesante. dar şi obiceiurile preparării tradiţionale a cărnii de oaie precum şi tradiţionalele prăjituri specifice populaţiei turceşti: baclavalele. cămaşă dreaptă. În timp ce fesul a dispărut. 93 . un sfânt din calendarul ortodox (Steluţa Pârâu. se rupe şi se pune într-un vas. Costumele populare. miel) în contextul sărbătorii are semnificaţie ce ţine de gesturi ritualice chiar dacă sacrificare are loc şi în alte momente ale anului. Peştele şi carnea de pasăre consumate în ziua de Anul Nou sunt legate de credinţa străveche în rolul regenerator al sacrificării. la Buna Vestire nu se ieşea la pescuit deoarece era vânt şi pericol mare. la români sau “melanca” la ucraineni. “capra”. pentru prima dată în sezonul sau în anul respectiv. al “scăldătorii” – prima baie a copilului.

şopron. Structrura costumului este alcătuită din legătura de la cap (“cipcică”. ţărăneşti. “padioca”: pufoaica. cămaşa. pentru bărbaţi. în patru straturi succesive. sporesc varietatea pe care o are utilizarea pe scară largă a lutului şi a stufului. garduri cu diferite 94 . cât şi influenţa oraşului. care au locuit în satul Nuntaşi) care au obiceiuri specifice. o vestimentaţie care relevă renunţarea la anumite preocupări tradiţionale ale femeii. Costumul ucrainean._________________________________________________________________________________ Costumul bărbătesc cuprinde îmbrăcămintea capului (căciula. În localităţile limitrofe se întâlnesc locuinţe construite din paiantă şi anexe gospodăreşti cu pereţi din nuiele împletite sau despărţituri de lemn susţinute de stâlpi de lemn de esenţă tare. soclu. cuprindea până în perioada anilor 1930. În localităţile din Delta Dunării este frecventă tehnica ridicării locuinţelor cu pereţi din stuf lipit în mănunchiuri verticale între stâlpi de stejar sau salcâm şi şipci orizontale. brâul. haina de iarnă (“pufoaica” şi “caţaveica”). paralelipipedice. Lutul este folosit ca materie primă amestecat cu paie de orz sau grâu şi frământat bine cu apă pentru a forma o pastă numită ceamur care este apoi întrebuinţat pentru construirea caselor. Mutaţiile socioeconomice din viaţa satelor din zona limitrofă a Rezervaţiei au determinat schimbări şi în aspectul vestimetaţiei: în locul piesele de port ţesute din lână. şi căciula. Fusta şi bluza de lână. “cofta”). utilizată la fundaţie. în locul maramei sau a basmeli cu ciucuri. şorţul şi cheptarul. (aromânii – în localităţile Baia. pantaloni (“ştanî”. cămaşa (“rubaşcă”). utilizat atât în construcţia pereţilor locuinţelor în mănunchiuri verticale lipite între furci. încălţămintea. ţinut de unde a venit această populaţie. pantalonii. cât mai ales în construirea anexelor gospodăreşti: grajduri. brâul. Alt material local folosit în construcţie este stuful. Totodată. ţesute şi cusute în casă. fusta (“jupca”). şi Ceamurlia de Jos din judeţul Tulcea şi Mihai Viteazu din judeţul Constanţa. “palto”. cojoc. legătura pentru cap (“casincă”. fără baze. fir pentru prepararea chirpicilor prin turnarea şi presarea în forme de scândură. hainele de iarnă (“pinjac”. parţial păstrate până în zilele noastre. şuba). “briuchi”). papuci de postav sau botine pentru femei şi căciulă. bluza (“cohta”. samalâc. pentru bărbaţi.se poartă basma înflorată sau neagră. vara. haine de deasupra (zăbun. influenţate desigur de transformăriile socio-economice ale perioadei actuale. de obicei cu dimensiunile 10 x 20 x 40 cm. brâul (“pois”). “şalichi”). cămaşa (rubaşcă). fie “turnat” sau “pus” direct pe sol sau pe temelia de piatră pentru ridicarea zidurilor. Specificul caselor – arhitectura rurală reprezintă caracteristici care dau localităţilor din Rezervaţiei şi din vecinătate un specific aparte. procurată de la prăvălii. magazii. brâul. fusta (“iubca”) din pânză. coteţe. manta) şi încălţăminte (opinci. gard sau grajd. haina. rochia (“platia”). pe măsură ce se usucă fiecare strat la intervale scurte de timp. fântână. păstrează. cămaşa deaptă (“rubaşcă”). în costumul femeiesc. caracteristic pentru Rusia secolului al XIX-lea. tătarii. Aceste tehnici şi materiale de construcţie. acest costum relevă stadiul avansat de disoluţie a industriei casnice. a maramei care se mai păstra în unele sate (în cele din judeţul Constanţa) întâlnim după 1920. În zona limitrofă Rezervaţiei au conveţuit şi conveţuiesc cu populaţia băştinaşă şi alte etnii. la care se mai adaugă piatra. cămaşă (“rubaşcă”). pantofi). Astfel. “casiuca”. beci. în ansamblul său unele elemente din vechiul port rusesc din preajma Volgăi centrale. a pestelcii “cusute” cu motive decorative. sunt înlocuite cu aceleaşi tipuri de piese dar din materiale produse industrial. pentru femei. Costumul lipovenesc. pălăria).

cu stuf mărunt şi bătut pe toată suprafaţă acoperişului sau “ruseşte”. Complexul de anexe gospodăreşti se dezvoltă în lungul gospodăriei în funcţie de ocupaţie. Cea mai răspândită este “gospodăria tradiţională românească” cu case ocupând un loc central. zavalenca. Periprava. Sfântu Gheorghe şi în localităţile limitrofe. piatră. Oaltă situaţie frecventă este aceea în carecasa constituie o latură a patrulaterului realizat cu anexele gospodăreşti specifice populaţiei româneşti sedentare din întreaga câmpie a Dunării. hotă. de-a lungul stâlpilor şi la laturile frontului sunt aplicate scânduri traforate. Este frecventă placarea pereţilor laterali şi din spatele cu scânduri orizontale cu marginea suprapusă pentru a proteja casa mai bine de precipitaţii. utilizaţi de localnici nu numai de originer slavă: lejancă. Acoperişurile de stuf în două ape sunt caracteristice satelor cu populaţie slavă. comnata. adeseori cu peretele în stradă. în două._________________________________________________________________________________ împletituri. de locul de origine şi deci. Atât în Delta Dunării cât şi zona limitrpfă sunt frecvente casele învelite cu stuf. este aşezată cu latura îngustă chiar la stradă. Având în vederea forma de relief. Aspectul locuinţei este influenţat de sursa de materiale de construcţie.casele au frecvent prispa pedouă laturi. 95 . dar mai ales prin intermediul echipelor de meşteri veniţi din sud. chişca.sliji. Crişan) sau de lângă Razim (Sarichioi. Ornamentele timpanului sunt florale sau zoomorfe. folosindu-se stuful cu tulpina groasă şi lungă cât panta acoperişului. Aceste aşezări fiind mai noi au străzile şi casele aliniate. iar anexele gospodăreşti amplasate în jurul casei. cu stâlpi subţiri. de asemenea largă. Jurilovca). unele având frontonul construit din acelaşi material. având ca ocupaţie principală agricultura. Sistemul de încălzire are hornuri mari şi “lejancă”. Una din anexele specifice este baia de aburi (banie) separată de casă. Pereţii cu muchii drepte au tâmplăria vopsită în albastru deschis sau portocaliu. chiar la stradă.frecvenţa cea mai mare o are casa cu tindă mediană şi cu două camere. trei sau patru ape ale acoperişului. Acestea sunt învelite “nemţeşte”. crovca. Chilia Veche. În satele cu populaţie slavă. firci de lemen şi lipeală din pământ. Unele acoperişuri prezintă o combinaţie a celor două feluri de învelitoare sau combină stratul de stuf cu stratul de papură. Aceste gospodării complexe se întâlnesc în Chilia Veche. acoperişul de stuf în două ape şi prispa îngustă pe două laturi: în lungul faţadei şi lateralla stradă.A. Casa lipovenească este specifică localităţilor din deltă (Mila 23. svoloc. de-alungul Dunării şi lângă lacul Razim. azbociment.etc. C. pardoseală de pământ şi fără balustradă. Ambele tipuri de învelitoare au creasta casei realizată din stuf împletit. unele având tinda retrasă. dar prispa din lungul faţadei este largă cu stâlpi ce susţin o streaşină. Acest specific este subliniat şi de termenii referitori la locuinţă. banie. structura obişnuită cu tinda centrală. Gospodăria cu influenţe din Peninsula balcanică s-a răspândit în Dobrogea. la faţada casei şi pe latura îngustă. de starea lor materială. Planul pleacă de la tipul matcă (tinda mediană şi două camere). Ceatalchioi. locuinţele din Delta Dunării sunt mai joase decât cele construite în localităţile limitrofe ce relief colinar. Pereţii sunt construiţi din stuf. până în localităţile limitrofe Deltei Dunării şi Rezervaţiei prin intermediul populaţiei bulgare stabilite în secolul trecut. de etnie. În privinţa planului casei. învelite cu tablă. Pe lângă utilizarea acestor materiale de construcţie tradiţionale pentru populaţia locală şi a localităţilor limitrofe există şi locuinţe construite din alte materiale de construcţie: cărămidă. între casă şi stradă existând o curte şi grădină de flori. din chirpici sau din ciamur. formând o mică prispă între camere. cultivarea pământului şi creşterea animalelor. Casa are în general. ţiglă. pribanic. blocuri de BCA.de ocupaţia locuitorilor. Sfiştofca. Sub streaşină. Rosetti. Caraorman.

dacă luăm în considerare condiţiile geografice de aici. 2. 96 . dau un aspect exotic. dintre care numai în judeţul Tulcea reprezentau 88. Scirpo – Phragmitetum. submerse (peniţa apei. vegetaţie. La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Myryiophilum . absenţa unui plan impus şi vremelnicia aşezărilor din Delta Dunării cu localităţi inundabile frecvent. Muntenia. există şi o mare diversitate. subtropical. Locul de origine al morilor de vânt. morile de vânt reprezentau 85. în aspectul locuinţelor.A Rosetti. este. otrăţelul de baltă. curpen. plajele litorale ale zonei costiere. Prima atestare documentară datează din anul 1585 şi se referă la Dobrogea. Ceratophilo – Nupharetum lutei. Vegetaţia. Letea. săgeata apei. iarba broaştelor. originea diferită a românilor veniţi din diferite provincii (Transilvania. faună (peisajul natural) şi antropice reprezentate de populaţie şi aşezări umane (peisajul antropic). astăzi unanim acceptat. frasin cu speciile de plante agăţătoare: liana grecească. unde aceste instalaţii au cunoscut cea mai mare răspândire şi rezistenţă în timp. plop. apă. este considerat Orientul Apropiat.8%.Nupharetum. C.După forma roţilor se disting: mori de vânt cu vele de pânză şi mori de vânt cu aripi de scândură. gârle. regimul termic ridicat. îndeosebi cea acvatică conferă o valoare peisagistică dar şi ştiinţifică şi ecologică. cornaciul). sârmuliţa. Instalaţiile tehnice ţărăneşti cele mai des folosite au fost morile de vânt. broscariţa. La începutul secolului alXXlea existau 39 de mori de vânt în diferite localităţi din Rezervaţie: Sulina. firesc. Peisajul natural este reprezentat de relieful specific (dunele de nisip de pe grindurile Letea şi Caraorman. plutică. Hidrografia. paşa. hamei. sedentare sau migratoare între care se remarcă componenta avifaunistică (circa 325 de specii de păsări migratoare. cosorul. naturale reprezentate de relief. nufărul galben.16 Valoare peisagistică Valoarea peisagistică a spaţiului deltaic şi a zonelor învecinate este dată de elementele specifice ale acestuia.7% din totalul instalaţiilor tradiţionale. determinată de mai mulţi factori: varietatea reliefului. Fauna Rezervaţiei este alcătuită dintr-o varietate mare de specii acvatice şi terestre. elemente care îi conferă complexitate şi originalitate. ridicate prin prezenţa unor specii de plante: emerse (limbariţă. brădişul. de clima ce creează ambianţă pentru activitatea de turism dar constituie şi un factor natural de cură în scopuri terapeutice (numărul mare de zile senine: 150-160. Hydrocharietum morsus ranae. Câteva specii formează asociaţii vegetale deosebit de frumoase: Typhetum angustifoliae. deasemenea o componentă importantă a peisajului natural şi este reprezentată un număr mare de corpuri de apă: aproape 500 de lacuri de diferite mărimi şi cu salnitate diferită. Moldova. precum şi de de flora şi fauna găzduite de habitatele naturale. canale. Cadrilater). fiind folosite la măcinatul păsatului sau numai al sării._________________________________________________________________________________ Pe lângă aceste categorii distincte. natante (nufărul alb. Ele au evoluat din râşniţe păstrate izolat până în timpurile noastre. etc. moţul. aldrovanda. Vegetaţia forestieră de pe grindurile Caraorman şi Letea alcătuită din păduri de stejar. sedentare sau semi-migratoare). Basarabia. aceste fiind specifice nordului Dobrogei. aparteneţa etnică. precum şi vecinătatea Mării Negre. varietatea ocupaţiilor. precipitaţii reduse: 350-400 mm/an. troscotul de baltă. Caraorman. durata mare de strălucire a soarelui: 2300-2500 ore/an. şi peste 300 de mori de vânt în localităţile limitrofe. crinul de baltă. influenţa urbanului.

case memoriale (casa în care a locuit scriitorul Eugen Botez cu pseudonimul Jean Bart în Sulina). (Tabelul 2. 2. ruinele cetăţii bizantine de pe insula Bisericuţa. Gâştescu. Autor/autori/anul Denumirea lucrării Crt.17. 2004 3. prin creaţia artistică populară (port popular. de institute de cercetare sau de proiectare pentru susţinerea unor măsuri manageriale sau a unor lucrări de evaluarea a potenţialului resurselor naturale regenerabile sau de reconstrucţie ecologică. 2006 Delta Dunării: rezervaţie a biosferei/Petre Gâştescu. manifestări populare tradiţionale (sărbătoarea pescarului) şi alte manifestări şi forme de cultură populară care au dispărut aproape în totalitate din cauze sociale complexe. Mărturii ale culturii populare sunt reprezentate şi prin arhitectura gospodăriilor tradiţionale ale localnicilor. etc. publicării 1. Rezultatele acestor lucrări au fost folosite. colecţii de artă populară şi etnografică (gospodăria ţărănească de la Enisala). folclor literar. etc. Petre. muzical şi coreografic. elaborate. Romulus Ştiucă – Constanţa: Editura Dobrogea 2. Deasemenea sunt cuprinse în această categorie monumentele istorice. în ultimii ani şi în realizarea unor lucrări de sinteză de amploare care au fost folosite şi în elaborarea planului de management al Rezervaţiei. rapoarte de cercetare. Editura Dobrogea 4. Obiectivele de management pentru conservarea 2004 diversităţii biologice şi dezvoltare durabilă – cooperare transfrontieră în ariile naturale protejate din Delta Dunării şi Prutul de Jos. studii de specialitate.17 Elemente descriptive adiţionale 2. 2004 Procesul de elaborare a planurilor de 97 . au fost şi sunt subiectul unei bibliografii vaste formată din lucrări publicate în volume sau în publicaţii de specialitate. mărturii sistematizate şi prezentate în muzee (Muzeul Delta Dunării din Tulcea. Peisajul antropic este alcătuit din valorile culturale creiate de comunităţile umane de alungul timpului. de arhitectură şi de artă._________________________________________________________________________________ Diversitate tipurilor de ecosisteme terestre şi acvatice adăposteşte un număr de peste 5000 de specii vegetale şi animale. Grigore Baboianu et al. ruinele cetăţii greceşti Istria. muzeul de artă orientală din Babadag). la comanda Administraţiei Rezervaţiei.. precum şi lucrări nepublicate. studii de fezabilitate. Institutul Naţional de Master Plan – suport pentru dezvoltare durabilă Cercetare – Dezvoltare în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării Delta Dunării.17 Principalele materiale bibliografice consultate pentru realizarea planului de management Nr. rapoarte de monitoring.1 Referinţe bibliografice Delta Dunării şi celelalte componente geografice naturale. Michael Appleton. Acestea includ vestigiile arheologice şi ruinele unor cetăţi sau ale unor aşezări omeneşti vechi ce atestă urmele de locuire şi etapele de ocupare a spaţiului deltaic (vestigiile cetăţilor Argamum de la Capul Doloşman. Tabelul 2. precum şi mărturiile culturii populare locale. ruinele cetăţii Heracleea de la Enisala. ruinele aşezării Dinogeţia.).17).

1999 7. precum şi harta hidrologică. din 2.la scara 1:75.17. Obiectivele de management pentru conservarea biodiversităţii şi dezvoltare durabilă în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării Eurosite 'European Guide for the Preparation of Management Plans for protected and managed natural and semi-natural areas' first published in 1992 and revised in 1996. Mircea Oltean. În Delta Dunării au mai fost elaborate şi alte hărţi tematice: harta topografică DTM. Gâştescu a stat la baza hărţilor digitizate ale elaborate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării. Pe baza hărţii digitizate a Rezervaţiei au fost elaborate harta Rezervaţiei cu zonarea ecologică. 5. menţionăm Dintre hărţile mai noi ale Deltei Dunării. ..Delta Dunării. cele mai reprezentative sunt cele datând din perioada 1867 . harta elaborată de Prof. 6.000 şi la scara 1:50.1943: . dar şi hărţi ale Rezervaţiei realizate în ultimii ani. (coord. management pentru ariile protejate din România.. la scara 1:150. ediţia 1913. Proiectul Managementul Conservării Biodiversităţii din România. cea mai reprezentativă este considerată.000. 1995 Petre Gâştescu. de către Consiliul Naţional al Apelor. Facilitare şi asistenţă tehnică în schimbările instituţionale. planuri Amplasamentul Rezervaţiei şi al componentelor sale sunt materializate într-o bază cartografică destul de consistentă. Cele mai importante lucrări folosite consultate pentru elaborarea planului de management sunt . Paul Goriup. România – Ucraina: harta vegetaţiei şi harta distribuţiei zonelor de cuibărire pentru fauna avicolă.)1995 Colectiv. la scara 1:25. 1996 Grigore Baboianu. Această bază conţine hărţi ale Deltei Dunării cu o vechime apreciabilă. Dintre hărţile mai vechi ale Deltei Dunării.000 98 . elaborată de Vidraşcu . hărţi în care au fost incluse şi alte componente geografice naturale ale Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.. Ion Munteanu.Delta Dunării elaborată de Hartley. Harta elaborată de Prof. la scara 1:100. Petre Gâştescu şi Basarab Driga (ediţia 1983). ediţia 1943.000. elaborată în 1962. Proiectul Băncii Mondiale Nunărul: RO-GE-44176 Soils of the Romanian Danube Delta Reserve.Delta Dunării.000 şi apoi harta Deltei Dunării elaborată de Prof._________________________________________________________________________________ 4. harta cadastrală elaborată în 1983.000. harta solurilor. 171pp.. precum şi două hărţi tematice pentru Rezervaţia Biosferei Transfrontalieră Delta Dunării. elaborată de Hartley. harta vegetaţiei. însumavând o vechime considerabilă. Ecosystems of the Danube Delta Biosphere Reserve. elaborată în 1970.2 Hărţi. Petre Gâştescu. la scara 1:20.

stuficultură. Rapoartele anuale din perioada 1997-2006. Uzlina. înfiinţată în 1856.1 Evaluarea situaţiei existente (ecologică. etc.) şi au fost distruse peisaje specifice (zona lacustră din vecinătatea Canalului Mila 35). ameninţări. În prezent este disponibil ortofotoplanul Deltei Dunării. dar şi din perioada actuală cu informaţii magnetice complexe ce pot fi utilizate în susţinerea deciziilor manageriale. aşa cum rezultă din datele evaluărilor anuale realizate de Administraţie.. Litcov) sau lacuri (Furtuna. asigurând condiţii de viaţă optime pentru componentele diversităţii biologice. Amenajarea piscicolă Popina – 6. fotografii bandă. circa 30% din suprafaţa deltei erau îndiguite şi scoase din circuitul hidrologic natural. Realizarea unor amenajări agricole şi piscicole.000.500 ha.1 Starea ecologică Din punct de vedere ecologic. de grinduri maritime cu dune de nisip mobile sau fixate cu păduri de tip tropical.1. Amenajarea agricolă Sireasa – 7. privind starea mediului arată că diversitatea floristică şi faunistică şi în special păsările se menţin. Litcov).. apoi. etc. păstrându-şi diversitatea. piscicultură şi silvicultură (perioada 1960-1989).3 Fotografii aeriene Delta Dunării a fost subiectul a două fotografieri integrale din avion rezultând fotografii. ale unor zone din Delta Dunării. Primele imagini satelitare folosite în prezentarea Rezervaţiei au fost cele realizate în anul 1991 de un satelit Soiuz. în continuare. CAPITOLUL 3. iar o reţea de canale brăzda suprafaţa deltei. a început încă din a doua jumătatea a secolului al XIX-lea. unele dintre aceste având suprafeţe foarte mari (Amenajarea agricolă Pardina – 27. de cordoane litorale fragile. 2. Intervenţia omului asupra acestor ecosisteme. În prezent pot fi obţinute. obiective. Ulterior au mai fost efectuate de către IGFCOT. de către Comisia Europeană a Dunării. elaborat în 2000 la scara 1:.. de lacuri. de zone temporar inundate (mlaştini şi stufărişuri). la un nivel ridicat. 99 . A urmat. la comandă. şi deschiderea altora numai pentru rezolvarea unor cerinţe de transport (Canalul Mila 35.17.000 ha. socio-economică. de golfuri marine pe cale de a fi transformate în lagune. starea Rezervaţiei este bună. prin corectarea Braţului Sulina pentru navigaţie marină.). au dus la dereglarea sistemului deltaic cu consecinţe în structura unor componente floristice şi faunistice: au fost distruse zone de reproducere naturală a peştelui. tăierea unor canale interioare pentru valorificare piscicolă (perioada 1910-1935) şi amenajarea unor incinte pentru agricultură.4 Imagini satelitare Delta Dunării şi celelalte componente naturale care formează Rezervaţie sunt materializate şi în imagini satelitare. La începutul deceniului al 9-lea al secolului trecut. au fost colmatate unele gârle naturale (Şontea._________________________________________________________________________________ 2.400 ha).17. multe din acestea cu consecinţe negative importante în evoluţia regimului hidrologic şi în evoluţia normală a ecosistemelor specifice. Lipoveni.. în 1962 şi în anul 1983. imagini satelitare din perioada anterioară. Canalul Crişan – Caraorman. Evaluări. ecosistemele naturale şi antropice: ecosisteme de ape curgătoare. la scara 1:25. analiza SWOT 3.. Puiu.) 3. etc. închiderea unor canale cu funcţii bine definite în circulaţia apei (Sireasa.

Această situaţie a făcut ca producţiile agricole să fie foarte variabile fiind tot timpul dependente de regimul pluviometric al zonei. aceea a practicării unei agriculturi de subzistenţă. cu producţii mici şi cu amestec mare de specii de peşte. etc. legume. O situaţie mai deosebită dar şi periculoasă totodată o reprezintă animalele domestice pierdute sau rămase fără control în Delta Dunării şi în special bovine şi cabaline. Popina. etc.). amenajările care funcţionează se bazează pe tehnologii de creştere extensivă a peştelui (fără furajare). amenajări hidrotehnice. Dranov. 104 din februarie 1990. agricultură. Numărul persoanelor implicate în această activitate a crescut mult în ultima perioadă datorită migrării forţei de muncă din sectoarele economice dezafectate după 1990 (piscicultură.activitatea din sectorul agricol a cunoscut o reducere considerabilă deoarece în 1990. etc. Lucrări hidrotehnice se mai desfăşoară în prezent pentru realizarea proiectelor de reconstrucţie ecologică (decolmatări de canale şi gârle. Sarichioi. de multe ori declarându-se stare de calamitate. viţă de vie. Multe suprafeţe din marile amenajări agricole (Pardina. .activitatea din sectorul de construcţii hidrotehnice a cunoscut un regres considerabil. la sfârşitul deceniului al 9-lea din secolul trecut. în multe amenajări piscicole. Dunavăţul de Jos. deoarece au fost stopate toate lucrările de construire a amenajărilor agricole şi piscicole. bazat în mare parte pe aport de specii din mediu natural (Amenajările piscicole Obretin. multe amenajări piscicole sistematice proiectate să producă peşte pentru consum şi-au redus sau şi-au oprit activitatea (Amenajările piscicole Rusca. la scară mică pe loturi mici de teren. activitatea de creştere a animalelor cunoscând o dezvoltare mai accentuată. exploatarea nisipului. . cunoscută de altfel ca cea mai aridă zonă din ţară. de la un număr estimat de circa 900 de persoane. bazinele sunt folosite pentru agricultură sau pentru creşterea animalelor ceea ce conduce la reducerea suprafeţelor de luciu de apă caracteristice acestor amenajări. Sabangia. care în prezent a devenit ocupaţia principală a peste 1200 de localnici şi nu numai (la activitatea de pescuit participă şi locuitori ai unor localităţi din afara Rezervaţiei dar cu tradiţie în această activitate: Jurilofca.1. Murighiol. construcţii navale.activitatea de pescuit a cunoscut o dezvoltare mai mare. Dunavăţul de Sus. Sinoie. deschideri în digurile de apărare ale amenajărilor piscicole şi agricole abandonate pentru reconectarea 100 . la mai puţin de 200. etc. nici una din amenajările agricole nu au fost finalizate şi deci nici o amenajare agricolă nu îndeplinea condiţiile tehnice de funcţionare nefiind dotată atât cu sistemul de desecare cât şi cu sistemul de irigare. s-au redus foarte mult locurile de muncă prin simplificarea tehnologiilor. Babadag)._________________________________________________________________________________ 3.). când au fost oprite lucrările de construcţie a amenajărilor piscicole şi agricole. în prezent. Litcov. multe dintre acestea proaspăt ieşite de sub inundaţiile de primăvară şi o gamă redusă de produse (porumb. dar nu prin creşterea cantităţilor de peşte pescuite ci prin creşterea presiunii asupra resursei piscicole.) către activitatea de pescuit.2 Starea socio-economică Activitatea economică a populaţiei din comunităţile locale a cunoscut schimbări considerabile în ultima perioadă de timp: .).activitatea de piscicultură s-a redus foarte mult datorită ineficienţei economice a acestei activităţi în condiţiile din Delta Dunării. Sireasa) au rămas şi rămân nefolosite pentru culturi agricole fiind folosite adhoc pentru păşunat. Tulcea. . Este cunoscută situaţia cailor (peste 2000 de exemplare) care se dezvoltă în regim semi-sălbatic în zona pădurii Letea cu impact negativ asupra acesteia. În activitatea agricolă se mai poate remarca o caracteristică. prin Decretul Lege nr.

3. Aplică pe teritoriul Rezervaţiei dispoziţiile legale în vigoare referitoare la autorizarea activităţilor economice şi sociale. Activitatea de autoritate de mediu este îndeplinită. 82/1993 şi OUG nr. Activitatea proprie este activitatea ce decurge din atribuţiile pe care Administraţia Rezervaţiei le are în calitatea sa dublă de administrator de arie protejată (conform prevederilor legii nr. având în 101 . prin numărul mare de pensiuni ce se construiesc. din păcate) cât şi confortul. 195/2005).1). Formulează recomandările şi participă la elaborarea şi pinerea în aplicare a politicii şi strategiilor de mediu şi dezvoltare durabilă. pensiuni sau hoteluri._________________________________________________________________________________ acestora cu regimul hidrologic natural) care au o amploare mult mai redusă şi se desfăşoară în condiţii de securitate ecologică corespunzătoare.activitatea de transport cunoaşte o dezvoltare mai accentuată în ultima perioadă în special pentru transportul de mică capacitate. Formulează recomandări şi participă la elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism asigurând integritatea dimensiunii de mediu şi a cerinţelor ecologice în prevederile şi orientările acestora. în conformitate cu strategiile locale şi naţionale pentru mediu şi dezvoltare durabilă. Elaborează şi promovează. planurile locale pentru protecţia mediului. chiar dacă după 1990.sectorul construcţiilor civile cunoaşte o dezoltare relativă datorită fenomenului de dezvoltare a construcţiilor de locuinţe noi. însă. a hotelurilor noi (inclusiv a celor plutitoare) şi prin modernizarea şi diversificarea mijloacelor de transport care au făcut să crească atât viteza de mişcare (cu impact negativ. în conformitate cu obiectivele Agendei 21.) prevăzute a se realiza pentru prelucrarea produselor agricole preconizate în marile incinte agricole. se constată un riviriment notabil.cu impact asupra mediului înconjurător. În ultima perioadă de timp. . 2. ca urmare a dezvoltării activităţii de turism. ale strategiilor naţionale şi europene care vizează mediul şi dezvoltarea durabilă.3 Starea managementului Rezervaţiei Activitatea de administrare a Rezervaţiei se desfăşoară prin activitatea compartimentelor proprii ale Administraţiei Rezervaţie cât şi prin cooperare cu alte instituţii cu atribuţiuni de administrare şi control în perimetrul Rezervaţiei. în principal de compartimentele reglementare-autorizare (Căsuţa 3. Transportul pe căile de navigaţie maritimă cunoaşte o activitate în regres.activităţile industriale sunt mult mai puţin reprezentate în perimetrul Rezervaţiei ca urmare a faptului că.alte activităţi economice sunt cele din sfera serviciilor care în ultima perioadă de timp cunosc o dezvoltare tot mai mare şi ca urmare a dezvoltării activităţii de turism. această activitate a atins o limită inferioară foarte scăzută. după 1990. în cooperare cu celelalte autorităţi şi instituţii judeţene şi locale.activitatea din sectorul turistic cunoaşte în prezent o dezvoltare din ce în ce mai mare. Căsuţa 3. pasageri şi mărfuri.1. etc. au fost oprite lucrările pentru construirea exploatării resurselor de nisip din grindul Caraorman pentru metalurgie. 3. .1 Atribuţiile Administraţiei Rezervaţiei în domeniul reglemetare-autorizare Atribuţii în domeniul reglementare-autorizare 1. . datorită condiţiilor improprii de cazare şi acces. 57/2007) şi de autoritate de mediu (conform prevederilor OUG nr. . 4. . s-a redus foarte mult activitatea din Şantierul Naval Sulina şi au fost oprite lucrările de construire a capacităţilor de producţie industrială cu profil alimentar (abatoare şi produse din carne. unităţi de conserve.

g) îndeplineşte atribuţiunile de autorizare care. 8. c) elaborează contractele şi documentele de autorizare a activităţilor economice de valorificare a resurselor naturale regenerabile a căror autorizare este în competenţa Administraţiei Rezervaţiei. acordurile şi autorizaţiilor de mediu ce sunt de competenţa Administraţiei Rezervaţiei. în sensul utilizării durabile a resurselor materiale şi energetice şi a reducerii impactului negativ asupra mediului şi sănătăţii umane. 7. în care scop: a) elaborează avizele. 3. schimbarea modelelor de producţie şi consum. 5. Participă la elaborarea lucrărilor de sinteză privind protecţia calităţii mediului din Rezervaţie. comunitatea ştiinţifică. Elaborează documentaţiile pentru punerea în valoare a resurselor naturale regenerabile ale patrimoniului natural din Rezervaţiei şi emite contractele. prin actele de autorizării. cu prioritate la obiectivele majore cu impact semnificativ asupra mediului conform procedurii de inspecţie. sunt de competenţa Administraţiei Rezervaţiei. b) primeşte şi analizează documentaţiile ce însoţesc cererile de emitere a avizelor. Participă la organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de colaborare cu autorităţile locale. privind desfăşurarea activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului. acordurilor şi autorizaţiilor de mediu. asigurând cadrul planificat de desfăşurare a activităţii de inspecţie prin stabilirea obiectivelor. pe teritoriul Rezervaţiei. Organizează şi exercită controlul asupra modului în care sunt puse în aplicare şi respectate dispoziţiile legale. sarcinilor şi modalităţile concrete de acţiune pentru îndeplinirea acestora._________________________________________________________________________________ vedere necesitatea promovării. a tehnologiilor curate. patronat şi societatea civilă.2 Atribuţiile Administraţiei Rezervaţie în domeniul inspecţiei şi supraveghere ecologică Atribuţii în domeniul inspecţie şi supraveghere ecologică 1.2). Participă la elaborarea normelor tehnice şi a altor documente cu caracter normativ. privind aplicarea legislaţiei. Efectuează activitate de inspecţie pe teritoriul Rezervaţiei la agenţii economici care desfăşoară activităţi economice şi sociale cu impact asupra mediului înconjurător. al schimbării proprietarilor şi al încetării activităţii obiectivelor cu impact asupra mediului şi sănătăţii umane. f) îndeplineşte procedurile legale cu privire la asumarea obligaţiilor de mediu în procesul de privatizare. potrivit prevederilor legale în vigoare. Elaborează anual politica de inspecţie la nivelul Administraţiei Rezervaţiei. h) acordă consultaţii tehnice în domeniul elaborării documentaţiilor însoţitoare ale cererilor de emitere a avizelor. inspecţie şi supraveghere ecologică (Căsuţa 3. autorizaţiile şi permisele de desfăşurare a acestor activităţi pentru care: a) primeşte şi analizează cererile de autorizare a activităţilor economice şi sociale din perimetrul Rezervaţiei şi a documentaţiilor ce le însoţesc. 6. e) stabileşte programele de conformare potrivit dispoziţiilor legale şi urmăreşte modul de îndeplinire a acestora. Căsuţa 3. 102 . d) realizează şi ţine evidenţa obiectivelor şi activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului de pe teritoriul Rezervaţiei sub aspectul îndeplinirii obligaţiilor legale de autorizare.3). standardele şi normativele în vigoare privind. conştientizare şi educaţie ecologică (Căsuţa 3. a politicilor şi strategiilor pentru protecţia mesiului şi dezvoltare durabilă pe teritoriul Rezervaţiei. acordurilor şi autorizaţiilor de mediu. c) elaborează puncte de vedere pe care le transmite ministerului sau agenţiilor limitrofe de protecţia mediului pentru actele de autorizare a căror eliberare intră în competenţa acestora. 2. b) elaborează documentaţiile de valorificare a resurselor naturale regenerabile.

ghiduri. Organizează şi exercită controlul cu privire la desfăşurarea acţiunilor de import . cu organizaţii neguvernamentale. a) b) c) d) 4. Participă împreună cu celelalte compartimente din cadrul Administraţia Rezervaţiei la elaborarea politicii locale de mediu urmărind reducerea poluării şi creşterea gradului de conformare a obiectivelor majore cu impact semnificativ asupra mediului. persoane fizice sau juridice. respectării legislaţiei de mediu. inspecţie şi monitoring în vederea întăririi capacităţii instituţionale a Administraţia Rezervaţiei. 15. participă la elaborarea unor planuri concrete de acţiune pentru corelarea activităţilor de reglementare. în care scop cooperează nemijlocit cu toate autorităţile teritoriale competente incluzând autorităţile vamale şi aplică măsurile prevăzute de lege. Îndrumă agenţii economici care desfăşoară activităţi social economice cu impact asupra mediului. bunuri sau materiale. 13. sesizează organele de urmărire sau cercetare penală. aprobate conform legii şi aplică măsurile prevăzute de lege. Identifică şi informează Administraţia Rezervaţiei asupra necesităţii dezvoltării unor reglementări specifice. protecţia peisajelor şi habitatelor naturale. prevenirii poluării mediului şi ameliorării calităţii factorilor de mediu. incluzând măsurile speciale ce trebuie realizate pentru evitarea accidentelor în caz de catastrofe naturale şi aplică măsurile prevăzute de lege. după caz. e) valorificarea resurselor biologice de floră şi faună sălbatică. inclusiv valorificarea fondului piscicol din apele naturale şi a animalelor sălbatice de interes vânătoresc. i) regimul pesticidelor şi al îngrăşămintelor chimice. conservarea diversităţii biologice. 10. potrivit prevederilor legale în cazul unor fapte ce constituie infracţiuni. Controlează modul în care sunt respectate prevederile planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism. în vederea îmbunătăţirii performanţelor de protecţia mediului ale acestora. Controlează modul în care sunt respectate dispoziţiile legale în vigoare cu privire la obligativitatea autorizării activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului şi aplică măsurile prevăzute de lege. ameliorării calităţii mediului şi refacerii zonelor poluate._________________________________________________________________________________ protecţia atmosferei. g) protecţia aşezărilor umane. norme tehnice şi asupra intensificării acţiunilor de instruire a personalului pe probleme specifice. colaborează cu unităţile teritoriale aflate în subordinea. f) regimul ariilor protejate şi al monumentelor naturii. Rezolvă sesizările cu privire la încălcarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului. a florei şi faunei sălbatice. după caz. potrivit legii. cu regim special de comercializare în conformitate cu legislaţia internaţională care reglementează comerţul internaţional cu astfel de produse. inspecţia de mediu şi control ecologic cooperează nemijlocit şi poate iniţia şi poate participa la acţiuni comune cu organele de inspecţie şi control aparţinând de celelalte autorităţi judeţene şi locale. 14. h) regimul substanţelor chimice periculoase şi al deşeurilor. 5. constată faptele ce constituie contravenţii şi aplică sancţiuni contravenţionale în domeniul protecţiei mediului şi. protecţia apelor de suprafaţă şi subterane şi a ecosistemelor acvatice. 8. bunurilor şi altor materiale. pentru acele activităţi/obiective identificate ca fiind majore cu impact semnificativ asupra mediului. Controlează realizarea măsurilor speciale la obiectivele economice cu riscuri majore de impact asupra mediului. prevenirii poluării mediului şi/sau menţinerii. protecţia solului şi a ecosistemelor terestre. Efectuează activitate de inspecţie împreună cu reprezentanţii compartimentelor de inspecţie din ATPM. Aplică măsurile prevăzute de lege pentru neconformare la dispoziţiile legale. Recomandă conducerii Administraţiei Rezervaţiei măsuri necesare pentru îmbunătăţirea colaborării cu celelalte compartimente din cadrul Administraţia Rezervaţiei. 7. 11. 6. 9. În exercitarea atribuţiilor pe care le are. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Administraţia Rezervaţiei la emiterea actelor de reglementare precum şi la elaborarea programelor de conformare pentru activităţile existente care nu întrunesc condiţiile de autorizare. 12. 16. 17. în cazul agenţilor economici care îşi desfăşoară activitatea şi în afara perimetrului Rezervaţiei.export al produselor. Urmăreşte realizarea măsurilor stabilite prin programele de conformare la termenele convenite în cadrul acestora. 103 . În exercitarea atribuţiilor pe care le are. în scopul îmbunătăţirii activităţii de inspecţie de mediu. coordonarea Autorităţii Cenntrale pentru Protecţia Mediului.

8. Verifică persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi permanente în perimetrul zonelor tampon de protecţie a zonelor strict protejate în vederea combaterii fenomenelor negative ca: braconajul. Elaborează materiale şi participă la acţiuni de instruire organizate de Administraţia Rezervaţiei. 2. Organizează acţiuni cultural . alte degradări ale ecosistemelor. precum şi legislaţia specifică şi reglementările Administraţiei Rezervaţiei. 9. încălcări ale legislaţiei silvice şi alte norme legale privind regimul zonelor protejate. vânătoarea. Controlează activitatea persoanelor fizice sau juridice care execută lucrări de exploatare a resurselor naturale regenerabile. 22. încălcări ale legislaţiei mediului. Colaborează cu organizaţii neguvernamentale sau cu alte organizaţii la desfăşurarea acţiunilor educative şi de informare ecologică. 13. Asigură şi dezvoltă permanent relaţiile cu reprezentanţii mass-mediei din ţară şi din străinătate în vederea popularizării obiectivelor Administraţiei Rezervaţiei privind conservarea şi reconstrucţia ecosistemelor deltaice şi combaterea cauzelor ce determină tendinţe negative în evoluţia acestora. 3. Indeplineşte orice alte atribuţii de inspecţie şi control ecologic prevăzute de lege şi aplică măsurile corespunzătoare._________________________________________________________________________________ 18. ştiinţele naturii.121. privind componenta de educaţie ecologică. Elaborează şi realizează materialele scrise şi audio. 21.vizuale destinate acţiunilor de educaţie şi informare a opiniei publice. 14.118. starea panourilor de semnalizare. 20.3 Atribuţiile Administraţiei Rezervaţiei în domeniul conştientizării publice Atribuţii în domeniul conştirntizării publice 1. 24. Urmăreşte respectarea regimului de protecţie integrală în zonele strict protejate şi aplică sancţiuni contravenţionale persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară orice fel de activităţi în astfel de zone (cu excepţia cazurilor prevăzute de Legea privind protecţia mediului înconjurător). Elaborează. Elaborează programele şi materialele de conştientizare publică. panourilor de avertizare. popularizare a Rezervaţiei şi pentru educarea ecologică a populaţiei locale. 4. Desfăşoară activităţi în cadrul proiectelor de specialitate implementate de instituţii naţionale sau din străinătate conform programelor de colaborare interne şi internaţionale promovate de Administraţia Rezervaţiei. 6. poluările. 7.artistice cu tematici adecvate dedicate în special copiilor şi tinerilor. precum şi dezvoltarea durabilă pe teritoriul Rezervaţiei. etc. comunicare şi conştientizare publică. 23. reglementate prin acord sau autorizaţie de mediu şi sancţionează nerespectarea prevederilor stabilite prin actele de reglementare. 10. biologie. 2. 11. 5. Controlează şi verifică marcajele cu rol în delimitarea zonelor de protecţie integrală. pescuitul. Organizează acţiuni de informare privind legislaţia de protecţie a mediului. întocmeşte rapoarte şi informări privind deficienţele sesizate. 2. bariere. Desfăşoară activităţi în cadrul proiectelor de specialitate implementate de instituţii naţionale sau din străinătate conform programelor de colaborare interne şi internaţionale promovate de Administraţiei Rezervaţiei. organizează şi desfăşoară acţiuni educaţionale privind protecţia şi conservarea mediului. Participă la desfăşurarea activităţilor cu caracter protocolar organizate de Administraţia 104 . Căsuţa 3. zonele tampon de protecţie. Asigură organizarea şi funcţionarea centrelor de vizită şi informare ale Administraţiei Rezervaţiei. Asigură şi dezvoltă permanent relaţiile cu personalul didactic în elaborarea unor tematici adecvate pentru orele de diriginţie. 12. 19. Realizează şi urmăreşte apariţia periodică a ziarului Rezervaţiei. Controlează şi analizează modul de întreţinere şi menţinere a funcţiilor fiecărei categorii de zonă protejată în scopul conservării biodiversităţii şi habitatelor naturale. Controlează zonele strict protejate şi zonele tampon de protecţie a acestora din cadrul Rezervaţiei urmărind respectarea normelor legale în vigoare referitoare la administrarea şi gospodărirea obiectivelor protejate în raport cu legislaţia privind protecţia mediului înconjurător. a societăţilor comerciale ce desfăşoară activităţi pe teritoriul rezervaţiei şi a turiştilor.

_________________________________________________________________________________ Rezervaţiei. Analizează rezultatele cercetărilor ştiinţifice privind evoluţia zonelor strict protejate şi propune măsuri pentru extinderea acestora. Organizează evidenţa operativă a resurselor naturale valorificate conform autorizaţiilor emise. Analizează rezultatele cercetărilor. Organizează evidenţa speciilor de plante şi animale endemice.5.4. 3. 5. Activitatea de administrator de arie protejată este exercitată prin compartimentele: .administrarea patrimoniului (cuprinde monitoringul integrat al Rezervaţiei. rare.4 Atribuţiile Administraţiei Rezervaţiei în domeniul administrării patrimoniului Atribuţii în domeniul administrării patrimoniului 1. 4.reglementare – autorizare. 4. 11. 3.6). 8. 2. utilizarea resurselor naturale şi dezvoltarea durabilă. rapoartele statistice şi observaţiile de teren privind valorificarea resurselor naturale regenerabile şi fundamentează propunerile programelor anuale de exploatare a acestora. Urmăreşte modul de utilizare în teren a suprafeţelor în raport cu destinaţia acestora stabilită prin autorizaţiile de funcţionare. Elaborează propuneri pentru “Cartea Roşie” a Rezervaţiei. Urmăreşte evoluţia principalelor elemente ce caracterizează starea patrimoniului natural al rezervaţiei şi aplică măsurile din planul de management.supraveghere şi control ecologic. 7. 105 . Elaborează propuneri de îmbunătăţirea a metodologiei şi a sistemului de evidenţa administrării patrimoniului din domeniul public de interes naţional. Căsuţa 3. Căsuţa 3. 6. înfiinţarea de noi zone. 3. Urmăreşte şi asigură respectarea de către proiectant a metodologiilor stabilite de normativele în vigoare privind conţinutul studiilor de prefezabilitate precum şi a normativelor ministerelor şi organelor centrale de specialitate. Elaborează raportul anual privind administrarea patrimoniului natural. după caz. Organizează şi ţine evidenţa. . 12. . precum şi conservarea diversităţii biologică) (Căsuţa 3. guvernatorului rezervaţiei sau le înaintează autorităţilor competente. a suprafeţelor terestre şi acvatice ce compun patrimoniul Rezervaţiei. 2. Elaborează capitolul privind evoluţia ecosistemelor deltaice din raportul trimestrial şi anual asupra activităţii Adminstrarea Rezervaţiei. Consiliului Ştiinţific. Elaborează note de sinteză asupra rezultatelor cercetărilor şi aplicarea acestora apoi le prezintă. 3. 13. pe folosinţe şi deţinători. execuţia unor lucrări de protecţie sau conservare a ecosistemelor ameninţate şi protecţia florei şi faunei declarate monumente ale naturii. . periclitate sau pe cale de dispariţie şi propune măsurile necesare pentru protecţia şi conservarea acestora pe teritoriul Rezervaţiei. Organizează şi conduce licitaţiile pentru execuţia obiectivelor stabilite prin plan şi încheie contractele economice cu câştigătorii acestora. a contractelor economice încheiate şi urmăreşte evoluţia acestora. Aplică prevederilor programului de valorificare a resurselor naturale regenerabile prin elaborarea cărţii tehnice a resursei de referinţă. 9. Elaborează programul proiectului anual şi cel de perspectivă privind reconstrucţia ecologică a zonelor ce sunt introduse în procesul de refacere ecologică de către Consiliului Ştiinţific al Administraţia Rezervaţiei.conştientizare şi educaţie ecologică. 10.5 Atribuţiile Administraţiei Rezervaţiei în domeniul reconstrucţiei ecologice Atribuţii în domeniul reconstrucţiei ecologice 1. Contractează şi urmăreşte realizarea studiilor de prefezabilitate şi a documentaţiilor de execuţie şi obţine avizele necesare deschiderii finanţării şi contractării lucrărilor de investiţii.

13. 17. Căsuţa 3.monitoringul biodiversităţii. cât şi de alte instituţii în conformitate cu prevederile diagramei de relaţii şi colaborările stabilite cu celelalte subsisteme de bază de date ale sistemului naţional e pe teritoriul de autoritate al Adminsitraţiei Rezervaţiei. în caz de divergenţă cu constructorul sau proiectantul. Asigură elaborarea documentelor primare şi tehnico-operative pentru susţinerea cauzelor Administraţia Rezervaţiei. 2. 16. Adoptă măsuri de recuperare a pagubelor produse de executant din culpa acestuia asupra ecosistemelor deltaice. prin: a) realizarea inventarului periodic a surselor de poluare a mediului pe baza metodologiilor aprobate. Asigură evidenţa principalelor surse de poluare şi evaluează cantităţile de poluanţi evacuate în mediu de acestea. Asigură organizarea şi funcţionarea sistemului de monitoring integrat din Rezervaţie ca parte a sistemului naţional de monitoring integrat aprobat de Autoritatea Centrală pentru Protecţia Mediului. b) proiectarea şi actualizarea periodică a subsistemelor de monitoring. 10. Actualizează inventarul speciilor de floră şi faună pe baza rezultatelor cercetărilor desfăşurate în teritoriului Rezervaţiei. Verifică corectitudinea şi legalitatea valorilor solicitate de contractanţi şi poartă răspunderea utilizării responsabile a fondurilor. Elaborează şi supune aprobării programul de investiţii şi listele de dotări anuale pentru activitatea proprie a Administraţiei Rezervaţiei. baza de date ataşată Sistemului de Monitoring Naţional. 106 . promovând activitatea de atragere a participanţilor şi sponsorilor externi şi interni. Asigură colectarea. organisme. 15. furnizate de compartimentele funcţionale ale acesteia. Urmăreşte şi asigură realizarea concilierii divergenţelor la contractele de proiectare sau execuţie susţinând interesele Adminstraţiei Rezervaţiei în faţa organelor de conciliere. 4. 18. Elaborează propuneri de proiecte de reconstrucţie ecologică de importanţă deosebită la care să fie antrenete în finanţare şi execuţie. asigură prezentarea în termen a documentaţiilor către organele de avizare şi elaborează punctul propriu de vedere cu privire la documentaţia prezentată în CTE – ARBDD. Propune conducerii Administraţiei Rezervaţiei componenţa comisiei de recepţie şi răspunde de desfăşurarea corespunzătoare a lucrărilor acesteia.monitoringul aşezărilor umane. 5. Prezintă programul de avizare a documentaţiilor. după cum urmează: . Asigură participarea comisiei la realizarea recepţiilor parţiale şi a recepţiei finale şi urmăreşte permanent finalizarea lucrărilor restante. Asigură supravegherea tehnică şi ţine evidenţa tehnico-operativă a lucrărilor efectuate pe stadii fizice şi termene. 3._________________________________________________________________________________ 5. 12.monitoringul factorilor de mediu. 8. stocarea. Asigură decontarea lucrărilor executate şi recepţionate precum şi soluţionarea divergenţelor ce apar cu privire la calitatea lucrărilor realizate. 6. . Organizează şi operează. 9.monitoringul surselor de poluare. Elaborează prospecte şi face publice proiectele sau programele ce urmează a fi aplicate. la nivel de Administraţie. . . organizaţii şi societăţi comerciale româneşti şi străine. Susţine documentaţiile supuse avizării în faţa organelor competente. prelucrarea şi transmiterea informaţiilor necesare bazei de date a Administraţiei Rezervaţiei.6 Atribuţiile Administraţiei Rezervaţiei în domeniul monitoringului integrat Atribuţii în domeniul monitoringului integrat 1. sesizând organele în drept. Urmăreşte execuţia lucrărilor la obiectivele de investiţii şi asigură execuţia de calitate şi conformă cu documentaţia aprobată. 11. Întocmeşte rapoartele periodice de realizare a obiectivelor. 7. 19. 14.

Fundamentează nevoile de dezvoltare a cercetării fenomenelor deltaice în domeniul său de activitate. informaţii. În desfăşurarea activităţii sale Administraţia Rezervaţie colaborează cu toate instituţiile publice care au atribuţii în teritoriul Rezervaţiei şi dezvoltă acţiuni de colaborare cunorganizaţii neguvernamentale din România sau din alte ţări care îşi exprimă disponibilitatea de a participa la gestionarea Rezervaţiei. 24. periclitate sau pe cale de dispariţie. în regim de permanenţă. în conformitate cu structura aprobată. b) supravegherea calităţii aerului. Organizează şi realizează fluxurile de date. 11. stabilind traseele şi sarcinile acestora. Participă la intercalibrări şi schimburi de informaţii cu alte laboratoare specializate în domeniul protecţiei mediului. informând operativ apariţia oricăror evenimente deosebite în teritoriul rezervaţiei. Întocmeşte rapoarte privind dotarea tehnică. b) lista adiţională a speciilor protejate prin convenţia de la Berna existente în Rezervaţie. 8. verifică şi actualizează periodic: a) situaţia speciilor de plante şi animale endemice. 21. Îmbunătăţeşte sistemul de evidenţă şi gestiune a datelor la nivelul Administraţiei Rezervaţiei prin optimizarea structurii bazei de date şi introducerea unui program de gestiune a datelor. Ţine evidenţa. referate de specialitate privind situaţia biodiversităţii şi aşezărilor umane în teritoriul rezervaţiei. 23. Efectuează analize şi măsurători cu caracter special. 9. Instituţiile guvernamentale cu atribuţii în teritoriul Rezervaţiei sunt reprezentate în primul rând de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului prin Agenţia Regională de Protecţia Mediului Galaţi şi a Agenţiilor pentru Protecţia Mediului din Tulcea. Urmăreşte starea şi evoluţia zonelor strict protejate din Rezervaţie. 14. 7. 20. 19. Asigură întocmirea sintezelor periodice privind starea şi evoluţia calităţii mediului la nivelul Administraţiei Rezervaţiei. întocmeşte fişe de descriere şi urmărire a parametrilor de dinamică specifici fiecărei zone. rare. 10. c) lista speciilor cuprinse în “Cartea Roşie” a Rezervaţiei. 17. rapid şi lent. Asigură realizarea şi administrarea reţelei de calculatoare din cadrul instituţiei. aparatură şi piese de schimb necesare desfăşurării corespunzătoare a activităţii în cadrul serviciului. Asigură implementarea software-lui de reţea şi îmbunătăţirea programelor proprii de înregistrare şi prelucrare a datelor necesare funcţionării Administraţiei Rezervaţiei . Eliberează buletine de analiză pe care le pune la dispoziţia compartimentelor funcţionale interesate sau la alţi beneficiari. Efectuează analize fizico-chimice pentru evaluarea calităţii factorilor de mediu în conformitate cu programul de monitoring integrat al Rezervaţiei. asigurarea cu reactivi. specificând cazurile în care trebuie înştiinţate conducerea şi celelalte compartimente funcţionale ale Administraţiei Rezervaţiei de evenimentele deosebite._________________________________________________________________________________ 6. 22. Asigură informarea operativă şi permanentă a Autorităţii Centrale pentru Protecţia Mediului asupra tuturor evenimentelor deosebite de mediu produse pe teritoriul Rezervaţiei. 12. în situaţii de poluări accidentale apărute în teritoriul Rezervaţiei. Experimentează şi verifică metode noi de analiză. Organizează programul de lucru al personalului cu sarcini de colectare a probelor destinate analizelor de laborator. 107 . 15. pentru: a) expertizarea calităţii apei. Întocmeşte note de sinteză. în vederea stabilirii cauzelor şi luării măsurilor ce se impun. Constanţa şi Galaţi şi de Garda Naţională de Mediu prin Comisariatele de Mediu ale judeţelor Tulcea. 13. 16. 18. c) supravegherea calităţii solului. Interpretează datele obţinute din determinări şi elaborează buletinele de analiză a calităţii factorilor de mediu. d) lista speciilor propuse sau declarate Monumente ale Naturii pe teritoriul Rezervaţiei. în vederea extinderii gamei indicatorilor de poluare analizaţi şi creşterii nivelului calităţii analizelor. Întocmeşte programul de permanenţă la dispeceratul unităţii. Constanţa şi Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.

În categoria factorilor externi. sunt incluse toate sursele de afectare a echilibrului ecologic. într-o stare de echilibru caracterizată de elementele prezentate în capitolele ce descriu această stare. Salvaţi Dunărea şi Delta Dunării – Academia Caţavencu) sau internaţionale (WWF – Fondul Mondial pentru Natură). etc. colaborarea Administraţiei Rezervaţiei se dezvoltă cu Consiliul Judeţean Tulcea şi cu Consiliile Locale ale comunelor din perimetrul Rezervaţie. în prezent.._________________________________________________________________________________ Administraţia Rezervaţiei colaborează cu Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră din Tulcea.2. Grigore Antipa Constanţa.3 Ameninţări privind situaţia mangementului Eficienţa managementului Rezervaţiei este strâns legată de asigurarea condiţiilor optime pentru implementarea obiectivelor stabilite prin Planul de management. unităţile industriale situate pe platforma de Vest a municipiului Tulcea). Galaţi-Brăila. naţionale (Societatea Ornitologică Română. dezvoltarea activităţilor de agricultură cu potenţial de creştere a aportului de nutrienţi în apă. 3. trebuie menţionat pericolul creşterii presiunii antropice asupra ecosistemelor naturale.2 Ameninţări existente şi potenţiale 3. Din punct de vedere al cercetării ştiinţifice. funcţionarea marilor unităţi industriale fără soluţionarea rapidă a problemelor de epurare a apelor şi a aerului (Combinatul Siderurgic Galaţi.2. Regina Naţională a Pădurilor – Romsilva – Direcţia Silvică Tulcea. Dintre factorii interni. cu Ministerul Agriculturii. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare de Geologie şi Ecologie MarinăGeoEcoMar Bucureşti. Ministerul Sănătăţii prin Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică. etc. Direcţia Naţională pentru Turism. precum şi alte unităţi de cercetare. dezvoltarea activităţii de transport. creşterea volumului de deşeuri. Tulcea). dezvoltarea serviciilor. Administraţia Naţională „Apele Române” – Direcţia de Ape Dobrogea –Litoral – Sistemul de Gospodărirea a Apelor Tulcea. Nu vor putea fi realizate obiectivele de management fără asigurarea resurselor materiale necesare 108 . dezvoltarea transportului naval pe Dunăre. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină.1 Ameninţări privind situaţia ecologică Situaţia ecologică a Deltei Dunării poate fi considerată. dar şi în tendinţa actuală de dezvoltare a turismului cu toate componentele sale: dezvoltarea construcţiilor. Ministerul Culturii prin Inspectoratul Judeţean de Cultură. Autoritatea Naţională Sanitar – Veterinară. presiune ce poate fi materializată în tendinţa de supraexploatare a resurselor naturale în general şi a celei piscicole. Administraţia Rezervaţiei colaborează cu unităţi de cercetare de importanţă naţională: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării –Tulcea. locale (Vox Deltae din Crişan. Acest echilibru poate fi însă deranjat de o serie de factori interni sau externi. 3. etc. Direcţia Judeţeană Sanitar – Veterinară. Pădurilor şi Dezvoltării Rurale prin Direcţia Pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală – Tulcea. în special. Administraţia Rezervaţiei colaborează şi cu organizaţii neguvernamentale. Consiliul Local Tulcea şi Consiliul Local Sulina dar şi ale celor situate în imediata vecinătate a Rezervaţiei. Autoritatea Navală Română. În plan local. Fundaţia Prietenii Deltei Sulina. situate în afara Rezervaţiei: lipsa staţiilor de epurare a marilor aglomerări urbane (Bucureşti.

227 ha. deasemenea. este asigurat un personal de 12 persoane (1 persoană la 935 ha). cuprinde necorelări cu prevederile legislative privind gestionarea ariilor protejate din România. ceea ce presupune promovarea unui program complex şi corespunzător pentru realizarea acestui deziderat. România s-a angajat să crească numărul agenţilor ecologi cu 20 de posturi în fiecare an pe o durată de cinci ani (1995-2000). pentru Parcul Naţional Munţii Măcinului. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. Implementarea Planului de Management este condiţionată şi de asigurarea resurselor financiare. deasemenea. Pe de altă parte. În perioada trecută de la înfiinţare. asigurarea unui nivel corespunzător de pregătire a personalului. Spre comparare._________________________________________________________________________________ constând într-o infrastructură adecvată (mijloace de transport. după 2001. din care 122. a proiectelor de protecţie a speciilor periclitate şi cu valoare conservativă ridicată. având ca bază. personalul Rezervaţiei a cunoscut evoluţii contradictorii cunoscând o creştere graduală. conservarea habitatelor naturale.500 ha de arie protejată ceea ce reprezintă una din cele mai reduse încadrări de personal de pe continentul european. prin Legea nr. 82/1993 privind înfiinţarea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării cu modificările ulterioare. este total insuficient pentru administrarea unei arii protejate de dimensiunile Rezervaţiei. Acest număr de personal ce cuprinde 40 de agenţi ecologi.12. ceea ce înseamnă un raport net superior (1 persoană/1200 ha). Asigurarea resurselor umane reprezintă.000 ha. pentru o suprafaţă totală de circa 48. 142/30. Acest număr a cunoscut reducere substanţială. există un personal de 40 persoane. necesarul de personal pentru administrarea RBDD. etc. În urma unei evaluări realizate de experţi IUCN în cadrul unui proiect finanţat de BERD. spaţii de lucru. o cerinţă importantă. în suprafaţă totală de 11. aparatură de laborator. reprezintă tot atâtea riscuri de nu realiza o activitate corespunzătoare de gestionare a Rezervaţiei. mijloace de comunicare. a fost evaluat la un număr de 335 de posturi. în acest domeniu.1994. în perioada 1993-1994. după care s-a înregistrat o creştere lentă a numărului până la 133. se menţionează că tot în Dobrogea. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate. Neasigurare acestor condiţii principale prezentate mai sus. nivelul personalului înregistrat în acea perioadă (circa 180 de persoane). pentru realizarea lucrărilor care asigură funcţionarea optimă a sistemului hidrologic din complexele acvatice. În prezent unei persoane din Administraţia Rezervaţiei îi revine o suprafaţă de circa 4360 ha de arie protejată. ajungându-se la 107 în 2004. de ratificare a acordului de împrumut nerambursabil cu BIRD. în prezent. Legea nr.). În prezent. O altă ameninţare pentru desfăşurarea managementului Rezervaţiei în condiţii optime o constituie posibila instabilitate a cadrului cadrul legislativ. necesare pentru realizarea proiectelor de reconstrucţie ecologică pentru readucerea amenajărilor piscicole şi agricole abandonate în regimul hidrologic natural. în perioada 1991 – 2000. a florei şi faunei sălbatice şi necesită cuprinde 109 . Trebuie menţionat că orice reducere de personal sub nivelul actual pune în pericol realizarea obiectivelor Rezervaţiei. echipamente pentru informatizarea activităţii. iar în partea ucraineană a Deltei Dunării. când s-a ajuns la un număr total de circa 180 de salariaţi din care 83 agenţi ecologi. Este necesar. Nu vor putea fi realizate obiectivele de management ale Rezervaţiei fără un număr corespunzător de personal având un grad adecvat de pregătire. agenţi ecologi. iar unui agent îi revine 14.

OBSTACOLE (CONSTRÂNGERI): Sistem managerial centralizat (Principiul 2). UNESCO MAB Biosphere Reserve. PUNCTE TARI: . etc. a obstacolelor. Diversitate biologică mare. Schimbarea ecosistemică afectează utilizarea economică (Principiul 8). Intervenţii manageriale socio-economice mai puţin bazate pe dezvoltare durabilă (Principiul 3). Reconstrucţia ecologică a polderelor abandonate (Principiul 3). OPORTUNITĂŢI: Abordarea ştiinţifică a conservării biodiversităţii şi a dezvoltării durabile folosind cunoaşterea locală indigenă şi recunoaşterea drepturilor acesteia (Principiul 1). studierea posibilităţii aplicării fiecărui principiu. oportunităţilor pentru managementul ecosistemelor. Implementarea directivelor UE (Principiul 4) Echilibru corespunzător între. Cele mai multe probleme de gestiune a diversităţii biologice sunt complexe. Imbunătăţirea potenţială a cunoaşterii ştiinţifice şi a educaţiei ecologice (Principiul 11)._________________________________________________________________________________ prevederi ce aliniază cadrul legislativ naţional la cel al Uniunii Europene. Conflicte inerente între localnici şi marile firme private generate de utilizarea resurselor (Principiul 8). analizarea a ceea ce implică asemenea aplicaţii în sensul contribuţiei la dezvoltare. Disfuncţiile pieţei (Principiul 4). Sistem de cooperare orizontal si vertical (Principiul 2). (Princ. Un grad ridicat de cunoaştere ecologică şi economică a populaţiei indigene (Principiul 6) Experienţa în reconstrucţie ecologică (principiul 9). dacă se aplică. Protecţia legală prin legi naţionale şi convenţii internaţionale: Ramsar. Lipsa concesiilor corespunzatoare ale stakeholderilor (Principiul 3). 110 . în primul rând. Lipsa conectivităţii între utilizatori. şi integrarea conservării şi utilizarea diversităţii biologice (Principiul 10).3 Analiza SWOT Analiza SWOT a fost elaborată luând în considerare aceste realităţi şi prin aplicarea principiilor de conservare a diversităţii biologice pentru Rezervaţie. IBAs. oameni de ştiinţă. şi populaţia locală indigenă în implementarea procesului de planificare managerială (Principiul 7). manageri. abundenţă de specii endemice (Principiul 5). 3. în al doilea rând. prevederi care trebuie introduse şi în legea Rezervaţiei. cu multe interacţiuni (Principiul 12). PUNCTE SLABE: Managementul este prea centralizat in Tulcea (Principiul 2). Aceasta înseamnă.1).

1 Implementarea cerinţelor convenţiilor internaţionale Planul de management pentru conservarea diversităţii biologice şi pentru dezvoltare durabilă în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării reprezintă o necesitate şi singurul mod în care pot fi armonizate interesele diferite ale locuitorilor rezervaţiei. şi managementul trebuie să ia în considerare acest lucru. precum şi ale celor care vin în Rezervaţie în scopul dezvoltării unor activităţi economice._________________________________________________________________________________ 3. în cadrul Programului UNESCO “Omul şi Biosfera”. de zonă umedă de importanţă internaţională. Convenţia privind Speciile Migratoare. Principiul 2: Managementul trebuie descentralizat până la nivelul inferior corespunzător. naturale sau antropice cu grad ridicat de sensibilitate generează resurse naturale ce pot susţine activităţi economice şi prin acestea. Ecosistemele trebuie gestionate pentru valoarea lor intrinsecă şi pentru beneficiile tangibile sau intangibile aduse oamenilor. Căsuţa Principiile privind conservarea biodiversităţii. culturale şi sociale.4 Scopul managementului 3. Având în vedere statutul triplu recunoscut pentru Rezervaţie: de rezervaţie a biosferei. Convenţia privind Comerţul Internaţional cu Specii Periclitate. Atât diversitatea culturală cât şi cea biologică sunt componente centrale ale abordării ecosistemice. şi ale resurselor vii depind de opţiunile societăţii. într-un mod corect şi echitabil. Argument: Diverse sectoare ale societăţii percep ecosistemele în sensul propriilor lor nevoi economice. ale căror prevederi sunt aplicabile şi în perimetrul Rezervaţiei. într-o anumită măsură. Cele mai importante 5 convenţii internaţionale ale căror prevederi acţionează şi în Rezervaţiei sunt: Convenţia privind Diversitatea Biologică.4. elaborarea planului de management trebuie să ţină seama de cerinţele legale în vigoare privind gestionarea ariilor naturale protejate dar şi de cerinţele Convenţiilor internaţionale. Convenţia privind Zonele Umede de Importanţă Internaţională ca Habitat al Păsărilor de Apă şi Convenţia privind Patrimoniul Universal. Nairobi 15-26 mai 2000 Principiul 1: Obiectivele de management ale suprafeţelor terestre. acvatice. mai ales ca habitat al păsărilor de apă (Convenţia Ramsar) dar şi de zonă a patrimoniului natural universal. 15-26 mai 2000 (în decizia V/6) (Căsuţa ). nivelul de bunăstare al populaţiei locale în primul rând dar şi al populaţiei din localităţile învecinate Rezervaţiei. în această zonă în care sistemele ecologice. Populaţia indigenă şi alte comunităţi care trăiesc în spaţiul terestru sunt stakeholderi importanţi şi drepturile şi interesele acestora ar trebui să fie recunoscute. la Nairobi. Principiile privind conservarea diversităţii biologice au fost adoptate în cadrul celei de-a 5-a Conferinţe a Părţilor (COP5) ale Convenţiei privind Diversitatea Biologică (CBD). Natural şi Cultural. Opţiunile societătii trebuie exprimate cât se poate de clar. ale vizitatorilor săi. 111 .

nu plătesc costurile asociate acesteia şi. care subevaluează sistemele naturale şi populaţiile şi oferă stimulente şi indemnizaţii pentru favorizarea conversiei terenurilor către sisteme mai puţin diverse. în ecosisteme au adesea efecte necunoscute şi prin urmare. Argument: Funcţionarea şi rezilienţa ecosistemelor depind de o relaţie dinamica în cadrul speciei. Principiul 3: Managerii ecosistemelor trebuie să ţină cont de efectele (actuale sau potenţiale) ale activităţilor lor asupra ecosistemelor adiacente sau asupra altor ecosisteme. analize efectuate cu grijă. 112 . Conexiunile între zone trebuie să fie promovate acolo unde este necesar. manageri. Abordarea ecosistemică se bazează pe natura ierarhică a diversităţii biologice caracterizată de interacţiunea şi integrarea genelor. Argument: Cea mai mare ameninţare pentru diversitatea biologică este înlocuirea acesteia cu sisteme alternative de utilizare a terenurilor. Principiul 4: Recunoaşterea beneficiilor potenţiale din management. b) stabilească stimulente pentru promovarea conservării biodiversităţii şi dezvoltarea durabilă. structura. participarea şi utilizarea cunoştinţelor locale. în conformitate. acolo unde este cazul restaurarea acestor interacţiuni şi procese. între specii. pentru a face. Argument: Abordarea trebuie facută la scară temporală şi spaţială potrivită obiectivelor. Principiul 6: Ecosistemele trebuie gospodărite în cadrul limitelor funcţionării lor. Argument: Considerând probabilitatea sau uşurinţa de a atinge obiectivele de management. speciilor şi ecosistemelor. Stimulentele permit celor ce controlează resursa să beneficieze şi asigură plata de către cei ce generează costuri de mediu. impacte posibile necesită consideraţii şi necesita restructurări sau moduri de organizare pentru decizie. c) atribuie costuri şi beneficii în ecosistemele date. Principiul 5: Conservarea structurii şi funcţionării ecosistemului. Principiul 7: Abordarea ecosistemică trebuie să fie efectuată la scară spaţială şi temporală potrivită. ar trebui să fie o ţintă prioritară a abordării ecosistemelor. precum şi interacţiunile fizice şi chimice în cadrul mediului. Limitele pentru management vor fi definite în mod operaţional de către utilizatori. cei ce beneficiază de pe urma conservării. funcţionarea şi diversitatea ecosistemului. este necesară înţelegerea şi gestionarea ecosistemelor în context economic._________________________________________________________________________________ Argument: Sistemele descentralizate pot conduce la o mai mare eficienţă şi echitate. Orice astfel de program de gestiune a ecosistemelor ar trebui să: a) reducă distorsiunile de piaţă care afectează diversitatea biologică. sau de condiţii imprevizibile. şi. Cu cât managementul ţine mai mult cont de ecosisteme. cu atât cresc responsabilitatea. în scopul menţinerii funcţiilor şi serviciilor ecosistemelor. cei ce generează costuri de mediu (precum poluarea) se sustrag responsabilităţilor. este de o mai mare importanţă pentru păstrarea pe termen lung a diversităţii biologice decât simpla protecţie a speciilor. Acestea pot instituţiile implicate în procesele de compromisurile corespunzătoare. Managementul trebuie să implice toţi stakeholderii şi să echilibreze interesele locale cu interesul publicului larg. oameni de ştiinţă şi comunităţile locale indigene. trebuie acordată atenţie condiţiilor de mediu care limitează productivitatea naturală. temporare. de asemenea. Limitele funcţionării ecosistemului pot fi afectate în măsuri variabile de condiţii întreţinute artificial. într-o măsură realizabilă. Argument: Intervenţiile manageriale neprevăzute asupra altor ecosisteme. atunci când este necesar. şi între acestea şi mediul lor abiotic. Acestea apar adesea prin distorsiunile de piaţă. Adesea. managementul trebuie să fie prudent. Conservarea şi.

Se impune ca necesară o schimbare către situaţii mai flexibile. inclusiv cunoaşterea ştiinţifică şi cea locală indigenă. Argument: Informaţiile din toate sursele sunt foarte importante pentru stabilirea unor strategii manageriale ecosistemice eficiente. şi prin urmare ar trebui să implice cunoaşterea experţilor. inovaţii şi practici. astfel încât să se favorizeze conservarea acestor zone şi să asigure utilizarea raţională a resurselor lor. Este de dorit o cunoaştere mai bună a funcţiilor ecosistemelor şi a impactului activităţilor antropice. dupa caz. pentru a anticipa aceste schimbări şi trebuie să fie precaut în procesele de luare a deciziilor care pot îngrădi opţiuni. Ipotezele din spatele deciziilor manageriale propuse trebuie făcute explicite şi verificate faţă de cunoştinţele disponibile şi punctele de vedere ale stakeholderilor. Abordarea ecosistemică trebuie să utilizeze un management adaptativ. Argument: Diversitatea biologică este importantă atât pentru valoarea sa intrinsecă cât şi datorită rolului cheie pe care îl deţine în furnizarea ecosistemelor şi a altor servicii de care noi toţi depindem. Pe lângă dinamica inerentă a schimbării. efecte secundare şi implicaţii._________________________________________________________________________________ Principiul 8: Recunoaşterea scărilor temporale variabile şi a efectelor ce caracterizează procesele ecosistemice. luând în considerare. în acelaşi timp. Toate informaţiile relevante din orice domeniu de interes trebuie diseminate între stakeholderi şi părţile implicate. A existat o tendinţă în trecut de a gestiona componentele diversităţii biologice fie ca protejate sau neprotejate. Principiul 12: Abordarea ecosistemică ar trebui să implice toate sectoarele relevante ale societăţii şi diciplinele ştiinţifice. a fost înfiinţată în 1971 şi stabileşte pentru statele părţi în primul rând cerinţa de a elabora şi aplica planurile de amenajare. unde conservarea şi utilizarea sunt văzute în context. Argument: Procesele ecosistemice sunt caracterizate prin scări temporale variabile. Conservarea trebuie să fie promovată prin 113 . şi pot necesita intreţinere sau reconstrucţie. dar. şi întrega gamă de măsuri este aplicată într-un set de ecosisteme de la strict protejate până la cele antropice. inclusiv compoziţia speciilor şi abundenţa populaţiilor se schimbă. şi stakeholderii de la nivel local. Principiul 10: Abordarea ecosistemică trebuie să identifice echilibrul adecvat între integrarea conservării şi utilizarea diversităţii biologice. ecosistemele sunt deranjate continuu de un complex de incertitudini şi “surprize” potenţiale în domeniile uman. printre altele. Argument: Cele mai multe probleme de management a biodiversităţii sunt complexe. cu multe interacţiuni. Convenţia privind protecţia zonelor umede de importanţă internaţională în special ca habitat al păsărilor de apă. Prin urmare. Principiul 11: Abordarea ecosistemelor ar trebui să ia în considerare toate formele de informaţii relavante. cunoscută şi sub numele de Convenţia Ramsar. Principiul 9: Managementul trebuie să recunoască faptul că schimbarea este inevitabilă Argument: Ecosistemele. Acestea intră în conflict în mod inerent cu tendinţa oamenilor de a favoriza obţinerea de câştiguri pe termen scurt. regional şi internaţional. în locul celor de viitor. biologic şi de mediu. Regimurile perturbatoare tradiţionale pot fi importante pentru structura şi funcţionarea ecosistemelor. orice decizie de sub incidenţa Articolului 8 (j) a Convenţiei asupra Diversităţii Biologice. naţional. obiectivele pentru un management ecosistemic trebuie să fie stabilite pe termen lung. şi beneficii imediate. managementul trebuie adaptat la aceste schimbări. să considere acţiunile de aplanare şi să facă faţă schimbărilor pe termen lung precum schimbările climatice.

ca de exemplu păsările de apă migratoare. 114 . Gestionarea raţională a zonelor umede presupune măsuri legislative şi administrative în vederea asigurării creşterii efectivelor la populaţiile de păsări acvatice. Dispoziţiile convenţiei încearcă o conciliere cât mai bună posibil între principiile suveranităţii şi integrităţii teritoriale şi necesitatea unei intervenţii internaţionale. De altfel. convenţia încurajează statele-părţi a se angaja pentru respectarea acestui patrimoniu şi deschide perspective acţiunii internaţionale. acestea fiind sau nu înscrise pe listă. private sau particularilor. Orice reducere a suprafeţei unei zone umede trebuie să fie compensată prin crearea de noi rezervaţii naturale. prin existenţa unor servicii speciale. că acestea trebuie să coopereze în acest domeniu. Totodată. competente din punct de vedere teritorial. se stabileşte clar că guvernele naţionale sunt responsabile de protecţia siturilor. în special. totalizând 159 milioane de hectare se bucură de un regim naţional şi internaţional special de protecţie şi conservare. privite în mod colectiv. Făcând acest lucru în privinţa Deltei Dunării. statele semnatare trebuie să asigure conservarea. Acest stat are competenţa de a identifica şi adelimita diferite bunuri care să fie înscrise pe lista patrimoniului natural mondial supus protecţiei. administrative şi financiare şi. şi prin realizarea supravegherii adecvate a stării acestora. ştiinţifică şi recreativă._________________________________________________________________________________ crearea de rezervaţii în zonele umede. pe de o parte. Bunurile naturale care fac parte din patrimoniu mondial rămân supuse legislaţiei statului competent teritorial în ce priveşte proprietate. documentul consacră convenţia statelor semnatare de a-şi coordona politicile lor de conservare. este stipulată obligaţia de a coopera pentru statele care împart aceleaşi zone umede. iar pe de altă parte. statul român a subscris obligaţiilor de a adopta o politică generală de a conferi acestei zone o funcţie în viaţa colectivă şi de a integra preocupările de protecţie a mediului în programele de dezvoltarea economico-socială. şi care sunt un fel de depozitar al bunurilor care fac parte din patrimoniul universal. înscrise pe lista Ramsar (158 de ţări membre). cele peste 1718 zone umede de importanţă internaţională. respectând întocmai intependenţa de jurisdicţie a fiecărui stat. scoate în evidenţă trei principii fundamentale acceptate de părţile contractante (Căsuţa ). Conform articolului 5 al Convenţiei. printre care şi Delta Dunării. aparţin întregii umanităţi. 1979). bazine hidrografice ori aceleaşi populaţii de animale din zonele umede. Ca resurse de mare valoare economică. Convenţia privind conservarea speciilor sălbatice de animale migratoare (Bonn. Primul principiu consacrat de Convenţia Patrimoniului Universal UNESCO este acela al obligaţiei tuturor statelor de a proteja bunurile naturale şi culturale excepţionale care. De asemenea. patrimoniului mondial aflat sub jurisdicţia lor. în sensul că acestea vor continua să aparţină entităţilor publice. şi de a nu lua nici o măsură susceptibilă de a prejudicia direct ori indirect acest patrimoniu. Convenţia privind patrimoniul mondial este singurul tratat cu vocaţie universală privind conservarea unui patrimoniu natural şi cultural aparţinând întregii umanităţi. protejării faunei şi florei şi a habitatelor naturale din zonă. trebuie subliniat faptul că. Astfel. valorificarea şi refacerea patrimoniului prin măsuri juridice. culturală. În ansamblul său. Convenţia UNESCO consacră principiul conform căruia bunurile naturale care privesc întreaga omenire trebuie să fie conservate în interesul umanităţii şi un proces de asistenţă internaţională trebuie să ajute statele aflate în nevoie. tehnice.

a fost adoptată la Washington în 1973. 2. I. Toate speciile ameninţate de dispariţie. individual sau prin cooperare. În mod deosebit. Părţile recunosc necesitatea luării de măsuri pentru a se evita periclitarea oricarei specii migratoare. recunoscând. acordând o atenţie deosebită speciilor migratoare a căror stare de conservare este nefavorabilă şi luând. culturală. 115 . b) ar trebui să se străduiască să asigure protecţia imediată pentru speciile migratoare incluse în anexa nr. sunt convinse că trebuie luate măsuri urgente în acest scop. ca urmare a comerţului internaţional. c) ar trebui să se străduiască să încheie acorduri care să reglementeze conservarea şi gestionarea speciilor migratoare incluse în anexa nr. în plus. II. care sunt sau ar putea fi afectate de comerţ. recunoscând că popoarele şi statele sunt şi ar trebui să fie cei mai buni protectori ai faunei şi florei lor sălbatice. ar putea deveni în cazul în care comerţul cu indivizi ai acestor specii nu ar fi supus unei reglementări stricte. Anexa II. cu toate că nu sunt încă neapărat ameninţate de dispariţie. 3. Ca principii fundamentale ale convenţiei. să coopereze şi să sprijine cercetările cu privire la speciile migratoare. a). ştiinţifică. oricând este posibil şi oportun. care trebuie să fie protejat de către generaţiile prezente şi viitoare şi conştiente de valoarea estetică. prin aplicarea prevederilor alin. că cooperarea internaţională este esenţială pentru protecţia anumitor specii ale faunei şi florei sălbatice împotriva unei exploatări excesive. un element de neînlocuit al sistemelor naturale. Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie cunoscută şi sub denumirea de Convenţia CITES. a) Toate speciile care. au fost stabilite trei anexe cuprinzând trei categorii de specii ameninţate cu dispariţia şi asupra cărora părţile contractante au convenit regimul special de comercializare: Anexa I. prin frumuseţea şi varietatea lor. b) Anumite specii care trebuie să facă obiectul unei reglementări. în scopul de a face eficient controlul comerţului cu indivizi ai speciilor înscrise în anexa nr. II. recreativă şi economică mereu crescândă a faunei şi florei sălbatice. măsurile adecvate şi necesare pentru conservarea unor asemenea specii şi a habitatului lor. Părţile recunosc importanţa speciilor migratoare care pot fi conservate şi a statelor ariei de migrare care vor cădea de acord sa acţioneze în acest scop. părţile: a) ar trebui să promoveze. şi scoate în evidenţă acordul părţilor de a recunoaşte că fauna şi flora sălbatice constituie. având drept scop evitarea unei exploatări incompatibile cu supravieţuirea lor. Comerţul cu indivizi ai acestor specii trebuie supus unei reglementări foarte stricte în scopul de a nu le mai pune în pericol supravieţuirea şi nu trebuie autorizat decât în condiţii excepţionale._________________________________________________________________________________ Căsuţa Principiile fundamentale pentru protecţia speciilor sălbatice de animale migratoare (Convenţia de la Bonn) 1.

Promovarea managementului în fiecare rezervaţie a biosferei ca un „pact” dintre comunitatea locală şi societate în întregul ei. educaţie formală şi informală bazată pe o perspectivă pe termen lung. 3. Rezervaţiile biosferei trebuie să constituie investiţii în viitor. evitarea poluării prin măsuri preventive. conservarea moştenirii valorilor culturale şi istorice.2 Armonizarea necesităţilor imediate cu strategia pe termen lung Armonizarea necesităţilor imediate ale Rezervaţiei cu strategia pe termen lung înseamnă a defini în linii generale principiile. 5. Cu o astfel de abordare se va sigura că rezervaţiile biosferei şi comunităţile lor locale sunt mai bine plasate pentru a răspunde presiunilor externe politice. 3. Principiile generale ale strategiei de protecţia mediului trebuie să cuprindă câteva teme principale: conservarea condiţiilor de sănătate a oamenilor. Informaţiile trebuie să fie accesibile tuturor celor interesaţi. aplicarea principiilor de bază ale protecţiei 116 . 8. 10. Asigurarea că toate zonele rezervaţiei biosferei contribuie în mod adecvat la conservare. Toate speciile pe care o parte le declară supuse. Întărirea reţelelor de rezervaţii ale biosferei regionale şi interregionale componente ale Reţelei Mondiale ale Rezervaţiilor Biosferei. 6. 2. spaţiu şi în costuri. Aducerea grupurilor de interese în situaţia de a colabora pe bază de parteneriate atât la nivelul local cât şi la nivelul reţelelor._________________________________________________________________________________ Anexa III. Această cerinţă este acută în ţările unde se înregistrează lipsă de personal şi de resurse financiare. Dezvoltarea conexiunilor dintre valorile naturale. precum şi a obiectivelor Strategiei (Anexa) Căsuţa 6: Direcţiile cheie ale Strategiei de la Sevilla pentru rezervaţiile biosferei 1.). 9. dezvoltare durabilă şi dezvoltarea cunoaşterii. conservarea biodiversităţii. 4. direcţiile. în limitele competenţei sale. intergeneraţii. economice şi culturale conducând către regiuni mai mari nederanjate în apropierea oraşelor. sociale şi umane. 7. Acestea trebuie folosite pentru înţelegerea relaţiei dintre umanitate şi lumea naturii prin programe de conştientizare publică. Dezvoltarea rezervaţiilor biosferei care includ o varietate largă de componente de mediu. a monitoringului. Reflectarea mai puternică a dimensiunii umane a rezervaţiilor biosferei. deşertificarea. a pregătirii şi a educaţiei în rezervaţiile biosferei pentru asigurarea unei baze solide din domeniul ştiinţelor naturale. Creşterea contribuţiei rezervaţiilor biosferei în implementarea acordurilor internaţionale pentru promovarea conservării şi dezvoltării durabile şi în special a Convenţiei pentru Diversitatea Biologică şi a altor acorduri (schimbările climatice. etc. dezvoltarea durabilă. Este o cerinţă specială pentru aplicarea conceptului de rezervaţie a biosferei zonelor costiere şi marine. Managementul trebuie să fie în dezvoltare şi adaptativ. În dezvoltarea managementului Rezervaţiei importantă este şi abordarea Direcţiilor cheie ale Strategiei de la Sevilla pentru Rezervaţiile Biosferei. (Căsuţa). Programul de acţiuni trebuie să conţină obiective şi sarcini concretizate şi cuantificate în timp. obiectivele şi criteriile de identificare a acţiunilor care să conducă la o dezvoltare economică şi socială durabilă. biologice şi cele culturale.4. Întărirea cercetării ştiinţifice. unei reglementări având ca scop împiedicarea sau restrângerea lor şi necesitând cooperarea celorlalte părţi pentru controlul comerţului. Extinderea zonelor de tranziţie pentru a include zone potrivite pentru implementarea managementului ecosistemelor sau utilizarea rezervaţiilor biosferei pentru a explora şi demonstra abordarea conceptului de de zvoltare durabilă la nivel regional. în condiţiile conservării biodiversităţii. economice şi sociale.biologice.

a capacităţii lor de funcţionare. mediu şi lung şi se fundamentează pe considerentul că dezvoltarea trebuie să vină în întâmpinarea nevoilor prezente fără să pună în pericol pe cele ale generaţiilor viitoare. adoptarea măsurilor de prevenire a poluării. În termeni practici. folosirea tehnologiilor curate în toate activităţile. în principal prin gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor. în acelaşi timp protejând mediul înconjurător. asociaţiile de vânători şi pescari sportivi. stimularea activităţii de reabilitare a ecosistemelor alterate. ceea ce face imperios necesară aplicarea unor tehnologii nepoluante în toate domeniile de activitate care urmează a fi dezvoltate. firmele de transport. a protecţiei mediului. acest lucru înseamnă crearea condiţiilor pentru dezvoltarea economică pe termen lung. Conservarea biodiversităţii este principiul fundamental care ţine seama de consecinţele nefaste ale poluării asupra ecosistemelor şi vizează eliminarea poluanţilor. menţinerea ecosistemelor.3 Armonizarea intereselor potenţial conflictuale Interesele conflictuale sunt întâlnite între părţile ce deţin interese economice şi cele cu interese în conservarea biodiversităţii şi în promovarea dezvoltării durabile. a productivităţii şi adaptabilităţilor şi nu în ultimul rând la utilizarea durabilă a resurselor naturale. Părţile interesate în activităţile economice sunt reprezentate de firmele care au concesionat drepturile de valorificare a terenurilor agricole sau piscicole. cu ocazia elaborării Planului de management sau cu ocazia întâlnirilor periodice dintre reprezentanţii Administraţiei Rezervaţiei cu 117 .4. Conservarea moştenirii valorilor culturale şi istorice este principiul prin care valorile culturale şi istorice sunt considerate componente ale sistemelor socio-economice dezvoltate în cadrul sistemelor naturale şi că acestea trebuie abordate integrat. ceea ce poate conduce la epuizarea acestora. populaţia locală. poluatorul plăteşte). Dezvoltarea durabilă este principiul care trebuie să fundamenteze managementul Rezervaţiei deoarece se constată tendinţe negative în ceea ce priveşte exploatarea resurselor naturale şi în special a resursei piscicole prin supraexploatare._________________________________________________________________________________ mediului (ex. a apelor uzate ce poate conduce la reducerea potenţialului existent de regenerare a naturii. Evitarea poluării prin măsuri preventive se bazează pe considerentul ele că este mult mai uşor şi mai puţin costisitor să se prevină poluarea. Conservarea condiţiilor de sănătate a oamenilor este principiul conform căruia trebuie să i se subordoneze întreaga activitate economică şi socială. Conceptul de dezvoltare durabilă se referă la o forma de creştere economică care satisface nevoile societăţii în termeni de bunăstare pe termen scurt. firmele de turism. firmele care au concesionat dretul de valorificare a resurselor naturale (peşte. a stabilităţii şi rezistentei lor la dereglări. întreaga strategie de ocrotire a mediului. asociaţiile de pescari. Condiţiile de viaţă trebuie îmbunătăţite prin acţiuni de: corectarea impactului negativ produs de unele activităţi. 3. stuf). Din studiile anterioare precum şi din întâlnirile desfăşurate cu reprezentanţi ai agenţilor economici cu ocazia elaborării „Planului Master – suport pentru dezvoltare durabilă în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării”.

Stoparea declinului diversităţii biologice şi conservarea patrimoniului natural 118 . .). solul. etc. desfăşurarea unor acţiuni susţinute de conştientizare publică pentru promovarea obiectivelor Administraţiei Rezervaţiei pentru dezvoltare durabilă. 3.Menţinerea şi îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei şi a calităţii vieţii în comunităţile locale. A1. etc. a reieşit faptul că în principal conflictele sunt generate de limitarea accesului la diferite resurse naturale sau în diferite zone ale Rezervaţiei. etc. A.Respectarea prevederilor convenţiilor şi programelor internaţionale privind protecţia mediului.4. inclusiv utilizarea durabilă a resurselor naturale regenerabile: apele. 3. cutremure. inclusiv a incintelor îndiguite. . deasemenea.Menţinerea şi îmbunătăţirea potenţialului existent al ecosistemelor naturale. temele managementului Rezervaţiei au căpătat o formă finală.5 Temele managementului În urma unui proces de analiză a modului în care au fost realizate obiectivele de management în perioada 2002-2006 de către un colectiv format din membrii ai Consiliului Ştiinţific al ARBDD şi din resposabilii principalelor compartimente funcţionale din ARBDD. ai populaţiei locale şi ai instituţiilor cu activităţi şi responsabilităţi în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. conservarea diversităţii biologice. protecţia patrimoniului mondial. refacerea stării ecologice bune a ecosistemelor şi reconstrucţia ecologică a unor zone afectate de impactul antropic. canalizări.Raportul cost/beneficiu. au fost identificate temele managementului şi acţiunile necesare pentru realizarea temelor. secetă. acvacultură diversificată. Este necesară. . inclusiv prin apărarea acestora împotriva efectelor negative ale calamităţilor naturale (inundaţii. etc. reprezentanţi ai principalilor agenţi economici.4 Criterii generale pentru stabilirea priorităţilor acţiunilor În vederea stabilirii priorităţilor acţiunilor stabilite pentru realizarea obectivelor de management s-au avut în vedere o serie de criteriile generale: . a atelierelor de artizanat. cultural şi natural. Pentru eliminarea surselor de conflicte trebuie desfăşurată o activitate susţinută de promovarea unor măsuri care să contribuie la diversificarea activităţilor economice (dezvoltarea turismului. alimentări cu apă.). Managementul protecţiei speciilor şi habitatelor Managementul protecţiei speciilor şi habitatelor naturale din perimetrul Rezervaţiei impune acţiuni al căror efect trebuie să conducă la stoparea declinului diversităţii biologice.) la îmbunătăţirea infrastructurii locale care să contribuie la creşterea bunăstării locuitorilor (apărări împotriva inundaţiilor. În urma unui proces complex de consultare publică cu specialişti din domeniul cercetării ştiinţifice._________________________________________________________________________________ reprezentanţii comunităţilor locale. flora şi fauna din perimetrul Rezervaţiei. precum şi de restricţiile impuse de Administraţia Rezervaţiei ca autoritate de mediu şi/sau de administrator al ariei naturale protejate.

1: Reactualizarea inventarelor diversităţii biologice din perimetrul RBDD.realizarea staţiei pentru monitorizarea speciilor migratoare.supravegherea zonelor strict protejate. Stabilirea Valorilor de Referinţă Favorabilă pentru speciile protejate din RBDD. A2. A1.4: Protecţia şi conservarea pelicanului creţ (Pelecanus crispus) pe toată durata implementării Planului de management. A2. Gâsca cu gâtul roşu – Branta ruficolis). . schimbări climatice. au fost luate o serie de măsuri în această direcţie rezultate din acţiunile de supraveghere a stării patrimoniului natural şi materializate prin: . suport).declararea unor zone de cruţare – iernare pentru populaţiile unor specii periclitate. Nurca europeană – Mustela lutreola.2: Evaluarea funcţiilor şi serviciilor asigurate de ecosistemele deltaice dulcicole. Pentru etapele următoare au fost incluse lucrări similare pentru canalele secundare şi au fost prevăzute a se realiza în perioada 2009-2012. A1. a zonelor de reproducere naturală a speciilor de peşti şi a zonelor de cuibărit ale unor specii de păsări (Vulturul codalb – Helieatus albicilla). Lucrările au fost realizate etapizat. . în prima etapă abordându-se refacerea regimului de curgere a apei prin Rezervaţie pe gârlele şi canalele principale.impunerea unor restricţii speciale privind valorificarea unor specii care fac obiectul valorificării economice (perioade prelungite de prohibiţie la pescuit şi/sau la vânat). A2._________________________________________________________________________________ În perioada 1990-2007.3: Adaptarea zonării funcţionale a RBDD şi a planurilor de management aferente pentru atingerea obiectivelor specifice. a coloniilor unor specii de păsări. A2. .implementarea prohibiţiei generale la pescuitul sturionilor. specii invazive. A1. în lucrări pentru îmbunătăţirea circulaţiei apei în complexele acvatice naturale.6: Evaluarea diversităţii biologice în zona costieră a Mării Negre din perimetrul RBDD A1. identificarea şi implementarea măsurilor pentru limitarea efectelor negative. Este necesară continuarea acţiunilor propuse în cadrul Planului de Acţiuni pentru îmbunătăţirea situaţiei: A1.7: Inventarierea speciilor invazive şi elaborarea măsurilor precauţionare pentru managementul lor.1: Selectarea şi formularea pachetului de indicatori şi indici care definesc starea ecosistemelor din RBDD. . reglare.5: Evaluarea anuală a eficienţei programului de populare de susţinere a Dunării cu pui de sturioni marcaţi individual.) pentru starea habitatelor.2: Combaterea şi/sau atenuarea factorilor de risc (agenţi patogeni.impunerea valorificării unor specii numai prin folosirea capcanelor selective (capturarea bizamilor). Menţinerea/restaurarea stării ecologice bune a ecosistemelor Acţiunile desfăşurate în perioada anterioară în scopul îmbunătăţirii condiţiilor ecologice din ecosistemele naturale din Rezervaţie au fost materializate în principal. . A1. etc. ţinându-se cont de distribuţia 119 .3: Refacerea populaţiilor de nurcă europeană (Mustela lutreola). . A1. activităţi antropice. salmastre şi marine (producţie.implementarea proiectelor privind protecţia unor specii periclitate (Pelicanul creţ – Pelecanus crispus.

1: Reconstrucţie ecologică în zona Holbina-Dunavăţ (etapa a II-a) A3. Reconstrucţie ecologică în incintele îndiguite Reconstrucţia ecologică a incintelor îndiguite a fost începută în perioada 1994-1996 când au fost conectate regimului hidrologic natural primele două incinte îndiguite prvăzute să devină amenajări agricole: Babina (2.10: Îmbunătăţirea circulaţiei apei în complexul acvatic Somova – Parcheş A2.6: Reconstrucţia ecologică A. AP Holbina I 1.12: Reconstrucţia ecologică A. AA Cernovca – 1. Carasuhat.600 ha.600 ha)şi Cernovca (1580 ha). În perioada următoare au urmat şi alte amenajări agricole şi piscicole astfel că în prezent suprafaţa totală a amenajărilor reconectate regimului hidrologic natural este de 15. A2. Murighiol.P.14: Perdele forestiere de protecţie a braţelor şi canalelor Deltei Dunării.10: Reconstrucţia ecologică A. A3.8: Reconstrucţia ecologică A. A3.7: Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu in zonele de reproducere naturală a peştilor – complexul acvatic Şontea – Fortuna.4: Elaborarea şi implementarea normelor specifice pentru conservarea diversităţii (limitarea impactului antropic). A3. Carasuhat A3.3: Reconstrucţia ecologică A.100 ha.A. Murighiol A3.600 ha).260 ha.12: Îmbunătăţirea condiţiilor hidrologice în zona Sinoe – Istria – Nuntaşi A2.6: Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu in zonele de reproducere naturală a peştilor – complexul acvatic Dunavăţ – Dranov.P.14: Reconstrucţie ecologică a incintei Zaghen. A2. 120 .P. Rusca.15: Refacerea habitatelor forestiere naturale în amenajările silvice îndiguite ajunse la vârsta exploatării (Păpădia.11: Îmbunătăţirea circulaţiei apei în complexul acvatic Şontea – Fortuna A2. AP Popina – 3.).9: Reconstrucţia ecologică A.580 ha. Obretin A3.P. Ceamurlia A3.A.9: Îmbunătăţirea circulaţiei apei în complexul acvatic Gorgova – Uzlina. A2. Chilia A3.P. În perioada următoare se propune continuarea acestui proces prin includerea altor incinte îndiguite. Murighiol-Dunavăţ A3._________________________________________________________________________________ speciilor de păsări cu cerinţe prioritare de protecţie pentru a se asigura manţinerea valorilor stabilite. Pardina A3.A.13: Reconstrucţia ecologică a grindului Stipoc.7: Reconstrucţia ecologică A.025 ha (AA Babina – 2. A2.5: Reconstrucţia ecologică A. A2.2: Reconstrucţia ecologică A.5: Elaborarea şi implementarea programului de igienizarea stufărişurilor în vederea îmbunătăţirii stării habitatelor din RBDD.4: Reconstrucţia ecologică A.115 ha. A2. AP Holbina II – 3.11: Reconstrucţia ecologică A. Sulina A3. A2.A. etc.8: Îmbunătăţirea regimului hidrologic şi refacerea potenţialului piscicol în complexul Roşu – Puiu. Sireasa A3. A2. AA Fortuna – 2.A. A3. AP Dunavăţ II – 1260 ha.13: Executarea periodică a lucrărilor de întreţinere a canalelor pentru asigurarea regimului hidrologic optim din ecosistemele acvatice.P. Dunavăţ II (El 3+E4) A3. Dunavăţ I A3.

4: Monitorizarea stării populaţiilor de peşti migratori.3: Monitoringul circulaţiei turistice pe teritoriul RBDD.1: Elaborarea şi implementarea planului de monitoring integrat al RBDD . Administraţia Naţională „Apele Române”.B1. Utilizarea durabilă a resurselor naturale şi a serviciilor asigurate de ecosisteme C1. România-Ucraina.5: Monitorizarea şi cuantificarea efectelor lucrărilor de îmbunătăţire a condiţiilor de mediu din ecosistemele naturale acvatice şi terestre. cerinţă de bază a implementării conceptului de dezvoltare durabilă în perimetrul Rezervaţiei. Institutul Naţional de CercetareDezvoltare Marină Grigore Antipa. . etc.2: Monitorizarea speciilor periclitate de interes comunitar şi naţional. a luat o serie de măsuri încă de la înfiinţarea sa în 1990 şi a vizat în primul rând resursa care în momentul înfiinţării Rezervaţiei. în vederea monitorizării eforturilor anuale de valorificare. plante medicinale. cu obligativitatea raportării periodice a rezultatelor exploatării.2: Monitorizarea complexă a Rezervaţiei Biosferei Transfrontalieră Delta Dunării. Resurse naturale. C1. B1._________________________________________________________________________________ B.1: Elaborarea normelor de utilizare durabilă a resurselor naturale. în Staţia de monitorizare de la Isaccea. utilizare durabilă Utilizarea durabilă a resurselor naturale este unul din obiectivele principale ale managementului Rezervaţiei. vânat). 121 . . Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare de Geologie Marină GEOECOMAR. . pentru a se asigura un proces adecvat de monitorizare a eforturilor de valorificare.1. sturioni şi scrumbie de Dunăre. Administraţia Rezervaţiei. GIS B1: Sistem de monitoring integrat – suport pentru managementul rezervaţiei În cadrul Administraţiei Rezervaţiei se desfăşoară un program complex de monitorizare prin care se asigură cunoaştere evoluţiei ecosistemelor naturale şi antropice şi care susţine deciziile de gestionare a Rezervaţiei. În această perioadă a fost introdusă practica evaluării anuale a potenţialului exploatabil din fiecare resursă naturală şi au fost stabilite cote de exploatare. C. Programul de monitoring se bazează pe informaţiile obţinute atât în cadrul serviciilor funcţionale din Administraţia Rezervaţiei cât şi pe cele realizate de alte instituţii specializate care îşi desfăşoară activitatea în perimetrul Rezervaţiei şi cu care Administraţia Rezervaţiei colaborează: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării. În acest scop. B1. s-a dovedit a fi sub presiunea cea mai mare: resursa piscicolă.B1. Agenţia Naţională de Protecţia Mediului.B1. alge.1. vegetale şi animale. C1. Pentru perioada următoare este necesară continuarea implementării programului de monitoring inegrat şi îmbunătăţirea infrastructurii pentru creşterea eficienţei acestuia.3: Elaborarea măsurilor pentru valorificarea integrală a resurselor biologice. Monitoring integrat.B1.1. .1. Garda Naţională de Mediu. C1.B1.1: Monitorizarea parametrilor care caracterizează starea ecosistemelor. cu valoare economică (floră meliferă.1.2: Evaluarea anuală a stării resurselor naturale vegetale şi animale de interes economic şi recreativ (pescuit sportive. În perioada următoare este necesară atât continuarea aplicării măsurilor stabilite precum şi o diversificare a acestora. dar şi ulterior.

ANAR. comunităţilor locale posibilitatea integrării rezultatelor celorlalte activităţi de valorificare a resurselor naturale şi mai mult. D2. contribuind totodată la diversificarea surselor de venituri. nemijlocit. C1.2: Completarea marcării traseelor turistice. Promovarea turismului tradiţional local D1. C1. D2. D2. etc.2: Diversificarea utilizării resursei peisagistice pentru odihnă şi recreere.2: Promovarea practicilor tradiţionale în domeniul construcţiilor şi amenajărilor gospodăreşti. în vederea limitării impactului negativ al pescuitului accidental. crustacei. D.4: Elaborarea măsurilor pentru diminuarea conflictelor sociale datorate interacţiunii dintre păsările ihtiofage şi pescărie. D2. D1.4: Zonarea ecoturistică a RBDD şi realizarea hărţii zonării ecoturistice.1: Stabilirea şi marcarea locurilor destinate campării pe teritoriul RBDD. C1.1: Sprijinirea dezvoltării identităţii etno-culturale a populaţiei locale din teritoriul RBDD.5: Îmbunătăţirea sistemului de informare al vizitatorilor E.1: Elaborarea strategiei pentru turismul durabil în RBDD. E1. atât din zona continentală a rezervaţiei cât şi din zona costieră marină) C1. D1. peşti.. Trebuie avut în vedere.4: Elaborarea ghidului comportamentului vizitatorului RBDD._________________________________________________________________________________ moluşte.) în vederea utilizării durabile a acestora. E1: Conservarea patrimoniului cultural E1.Turismul şi recreerea Activitatea de turism este considerată activitatea economică care trebuie să asigure. ANIF. Managementul vizitatorilor din RBDD D2. D1. Patrimoniul cultural Sprijinirea dezvoltării identităţii etno-culturale a populaţiei locale din teritoriul Rezervaţiei reprezintă o cale pentru diversificarea formelor de turism şi de implicare a comunităţilor locale în această activitate. În acest sens este necesară elaborarea unei strategii privind evaluarea potenţialului touristic şi cultural şi măsurile de valorificarea acestuia. etc. deasemenea. D1. pericolul pe care îl poate constitui turismul neorganizat. ROMSILVA.3: Implementarea sistemelor de certificare ecoturistică pentru dezvoltarea ofertei ecoturistice (Asociatia de Ecoturism din Romania.5: Eliminarea uneltelor de pescuit neselectiv. posibilitatea dezvoltării şi promovării altor activităţi economice tradiţionale precum şi a valorilor culturale. 122 .7: Încheierea parteneriatelor cu utilizatorii principalilor resurse naturale din RBDD (ANPA.3: Implementarea Ordinului MMDD privind circulaţia în RBDD D2. Europarc).6: Realizarea unui cod de conduită şi bune practici pentru valorificarea resurselor şi a serviciilor.

F. Conştientizare. este necesară reactualizare şi completarea strategiei de conştientizare pentru a se asigura dezvoltarea unei atitudini pozitive în primul rând a populaţiei locale dar şi a vizitatorilor Rezervaţiei faţă de obiectivele de protecţia mediului în general şi ale valorilor naturale şi culturale din Rezervaţie în special. În continuare. F1. rezolvarea problemei gestionării deşeurilor. comunicarea şi educaţia ecologică sunt componente importante ale procesului de gestionare a unei arii protejate şi Administraţia Rezervaţiei a iniţiat încă de la înfiinţarea Rezervaţiei. în şcolile din localităţile din Rezervaţie dar şi din Tulcea şi din alte localităţi limitrofe Rezervaţie dar şi producerea unui număr mare de materiale de prezentare a Rezervaţiei şi de popularizarea obiectivelor de management. G.2: Evaluarea opţiunilor de dezvoltare socio-economică durabilă a comunităţilor locale şi promovarea (susţinerea) activităţilor economice care utilizează eficient şi durabil întreaga gamă de resurse şi servicii. etc. F1.5: Susţinerea activităţilor de turism care asigură implicarea nemijlocită a populaţiei locale. În perioada 1999-2000 a fost elaborată prima strategie de conştientizare publică în Rezervaţie. acţiuni complexe pentru creşterea nivelului de cunoaştere şi de înţelegere a importanţei protecţiei patrimoniului natural al Rezervaţiei şi a obiectivelor de administrare stabilite pentru refacerea ecosistemelor naturale afectate de impactul activităţilor economice desfăşurate atât în interiorul cât şi în exteriorul Rezervaţie. F1. măsuri care vor contribui la creşterea standardului de viaţă al acesteia. Această cerinţă se poate realiza atât prin adoptarea unor măsuri care să asigure accesul nemijlocit al populaţiei locale la resursele natural regenerabile._________________________________________________________________________________ E1. cât şi prin susţinere măsurilor care să contribuie la dezvoltarea comunităţilor (îmbunătăţirea infrastructurii locale.5: Promovarea acţiunilor de refacere şi conservare in situ a construcţiilor cu valoare istorică şi culturală. etc. iar prin implementarea acesteia au fost realizate acţiuni specifice în centrele de vizită şi informare înfiinţate în acest scop (Crişan.1: Promovarea cadrului legislativ adecvat care să garanteze accesul direct al populaţiei locale la resursele naturale şi servicii. informare şi educare Conştientizarea publică. transport.3: Promovarea integrării elementelor tradiţionale în domeniul dezvoltării urbanistice locale.) şi de gestionarea a deşeurilor din localităţile deltaice în vederea stimulării dezvoltării activităţilor economice.4: Susţinerea măsurilor pentru compensarea populaţiei locale în cazul introducerii unor restricţii privind utilizarea resurselor naturale. F1.). Creşterea standardului de viaţă al populaţiei şi asigurarea accesului echitabil la resurse. Sulina.4: Sprijinirea implementării Legii nr. F1. 123 . implicarea populaţiei locale O cerinţă importantă a conceptului de rezervaţie a biosferei o constituie şi implicarea comunităţilor locale în procesul de gestionare a Rezervaţiei. Dezvoltarea comunitară.3: Susţinerea măsurilor pentru îmbunătăţirea infrastructurii fizice (alimentări cu apă. 345/2001 privind declararea oraşului Sulina şi a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes naţional E1. F1. canalizare. comunicaţii. Tulcea). E1.

“Eurosite”). comunicare şi educaţie G1.12: Informarea publicului asupra stării Rezervaţiei. înfiinţarea Rezervaţiei. Informare. Convenţia Patrimoniului Universal.9: Elaborarea şi publicarea atlasului de plante acvatice şi palustre. G1.4: Elaborarea materialelor de promovare a Rezervaţiei. Pe plan internaţional. Cooperare transfrontalieră. în 1990.6: Complementarea curiculelor şcolare ale şcolilor din perimetrul Rezervaţiei sau din localităţile limitrofe. elaborate în 2003.11: Reluarea editării şi tipăririi publicaţiei periodice “Univers Delta Dunării". H. G1. Ucraina şi Republica Moldova privind gestionarea ariilor naturale protejate din 124 . etc. G1.).14: Facilitarea accesului comunităţilor locale la programele de finanţare specifice ariilor protejate.5: Elaborarea unor coduri de conduită şi de bune practici elaborate pentru utilizatori şi factori de decizie. G1.1: Elaborarea unui sistem informaţional destinat accesului public. participarea la activitatea unor organizaţii internaţionale (“Europarc”.7: Organizarea aniversării evenimentelor importante privind protecţia mediului (convenţii internaţionale. G1. Convenţia Biodiversităţii._________________________________________________________________________________ G1. Cooperarea transfrontalieră s-a dezvoltat în zona Deltei Dunării cu Ucraina (Rezervaţia Biosferei Dunărea) şi a Prutului inferior cu Republica Moldova (Rezervaţia Ştiinţifică Prutul de Jos). cooperare internaţională După înfiinţarea sa. semnificaţiei şi a locului Rezervaţiei. G1.). considerând necesară atât cunoaşterea experienţei unor arii naturale protejate mai evaluate din Europa sau din lume. precum şi a obiectivelor de management pentru cele trei arii protejate.13: Realizarea unor acţiuni şi materiale informative legate de reţeaua Natura 2000 G1. G1. G1.8: Prezentarea rolului. “Delta chiama Delta”).1: Implementarea Acordului inter-ministerial dintre România. în cadrul măsurilor de administrare şi acţiuni de cooperare internaţională şi transfrontalieră. precum şi activităţile specifice la evenimentele naţionale internaţionale. sau implicarea în implementarea prevederilor unor convenţii internaţionale (Convenţia Ramsar. H1: Dezvoltarea cooperării transfrontaliere cu ariile naturale protejate din zona Deltei Dunării şi Prutului Inferior H1.2: Crearea unei baze de date publice pe internet care să colecteze informaţiile/ sesizările/sugestiile referitoare la Rezervaţie furnizate de societatea civilă. G1. etc. cât şi elaborarea unor proiecte comune de colaborare. cu activităţi de educaţie formală şi non-formală. adaptate cerinţelor educaţiei ecologice specifice.3: Elaborarea materialelor de prezentare a obiectivelor Planului de management. G1. G1. în 2000. Ucraina şi Republica Moldova. G1. Scopul colaborării îl constituie implementarea prevederilor acordului interministerial dintre România. Administraţia Rezervaţiei a dezvoltat. se urmăreşte dezvoltarea colaborării cu alte arii protejate în cadrul unor programe regionale europene (“DeltaMed”.10: Elaborarea şi publicarea atlasului plantelor terestre.

1: Asigurarea condiţiilor şi urmărirea implementării obiectivelor prevăzute în Master Plan – program pentru dezvoltare durabilă în RB DD. H2.4: Dezvoltarea capacităţii de expertiză managerială a resurselor umane implicate în administrarea RBDD.) inclusiv prin implicarea nemijlocită a comunităţilor locale. CITES. aparatură şi mijloace de circulaţie navală şi rutieră. H2: Dezvoltarea participării în programele de cooperare internaţională H2. Turcia şi Bulgaria pentru gestionarea zonelor umede adiacente Mării Negre. I1.2: Elaborarea şi implementarea măsurilor de management în Rezervaţia Biosferei Transfrontieră Delta Dunării România-Ucraina. H1. Administraţia Rezervaţiei nu are încă asigurat personalul necesar unei activităţi optime şi nici dotarea necesară.2: Promovarea colaborării între ariile naturale protejate dunărene. etc._________________________________________________________________________________ Delta Dunării şi Prutul de Jos. I1. Aceste măsuri s-au dezvoltat pe parcursul perioadei parcurse până în prezent. agenţi voluntari. Îmbunătăţirea performanţelor manageriale ale Administraţiei Rezervaţiei este un deziderat important pentru realizarea căruia au fost luate măsuri încă de la înfiinţarea instituţiei.4: Îndeplirirea obligaţiilor în cadrul convenţiilor şi programelor internaţionale (Ramsar. Eurosite. Patrimoniul Universal UNESCO. Având în vedere că. în continuare. Rusia.3: Promovarea schimburilor de experienţă între administraţiile celor două rezervaţii. (organizaţii neguvernamentale. Diploma Europei. se impune continuarea eforturilor în această direcţie. 125 .5: Crearea unui departament de proiecte în cadrul ARBDD şi elaborarea proiectelor pentru implementarea Planului de Management. I1.3: Promovarea colaborării cu Ucraina. I1.2: Delimitarea patrimoniului RBDD.). Este necesară. I1: Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a ARBDD. etc. CBD. din punct de vedere numeric şi calitativ şi asigurarea unei infrastructuri adecvate cuprinzând dotarea personalului cu echipament.1: Dezvoltarea colaborării şi participării în cadrul organizaţiilor internaţionale în calitate de membru (Europarc. atât cu contribuţie de la bugetul naţional cât şi cu ajutorul unor proiecte internaţionale şi a constat în asigurarea personalului necesar. H2. Programul MABUNESCO.). I. domeniul public de interes naţional. Deltamed.6: Proceduri simplificate de colectarea. procesarea şi evaluarea datelor necesare elaborării rapoartelor şi fundamentării deciziilor operaţionale pentru managementul RBDD. a metodelor de management adaptativ integrat I1. etc. Management eficient.3: Îmbunătăţirea organigramei ARBDD şi asigurarea numărului de personal prevăzut în raportul internaţional de expertiză (330) I1. H1. deasemenea. în vederea constituirii Asociaţiei BlackSeaWet H2. continuarea eforturilor pentru implicarea altor parteneri în sprijinul gestionării Rezervaţiei. mijloace de comunicare. Georgia.

1: Dezvoltarea procesului de consultare periodică reciprocă şi forme de parteneriat cu populaţia locală în adoptarea unor decizii de interes major pentru comunităţile locale.5: Organizarea acţiunilor de voluntariat prin atragerea şi implicarea tinerilor şi a altor grupe de persoane în acţiuni de supraveghere şi educaţie ecologică în rezervaţie. I1. I2.3: Facilitarea schimburilor de experienţă între comunităţile din Delta Dunării. I2. 126 .12: Optimizarea colaborării ARBDD cu celelalte instituţii cu atribuţii în RBDD şi cu organizaţiile neguvernamentale. I2: Eficientizarea actului decizional al ARBDD prin implicarea comunităţilor locale.11: Dezvoltarea capacităţii de supraveghere a regimului hidrologic şi hidrochimic în RBDD prin elaborarea şi implementarea modelelor matem atice adecvate. (DPSIR). I1. I2. I2.6: Crearea condiţiilor pentru aplicarea modelului analitic pentru ciclul decizional bazat pe relaţiile cauză-efect dintre componentele economice şi sociale şi mediul înconjurător.4: Identificarea surselor de finanţare şi facilitarea efectuării practicilor de studii a studenţilor.8: Accesarea fondurilor europene pentru realizarea acţiunilor din Planul de Management.2: Elaborarea unui sistem (unor proceduri) de identificarea şi de soluţionare preventivă a conflictelor de interese.7: Realizarea unui mecanism de coordonare şi colaborare între autorităţile implicate în managementul activităţilor desfăşurate în perimet rul RBDD. I1. a tinerilor şi a agenţilor voluntari I2. I2.10: Asigurarea facilităţilor tehnice pentru realizarea monitoringului integrat şi pentru asigurarea sistemului informaţional. I1._________________________________________________________________________________ I1.9: Creşterea capacităţii de management a situaţiilor de urgenţă. I1.

SOR.2: Evaluarea funcţiilor şi serviciilor asigurate de ecosistemele deltaice dulcicole. 127 . etc. 1 1 A1. MANAGEMENTUL PROTECŢIEI SPECIILOR ŞI HABITATELOR TEMA: OBIECTIV A.3: Refacerea populaţiilor de nurcă europeană (Mustela lutreola).4: Protecţia şi conservarea pelicanului creţ (Pelecanus crispus) pe toată durata implementării Planului de management. Inventarierea populaţiei de nurcă europeană. reglare. A1. A1. suport)._________________________________________________________________________________ PLAN DE ACŢIUNI Pentru realizarea obiectivelor de management în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării TEMA: A. Program de protejare şi refacere. INCDDD. SOR. GeoEcoMar. MANAGEMENTUL PROTECŢIEI SPECIILOR ŞI HABITATELOR A1. etc. INCDM. INCDDD. salmastre şi marine (producţie. Viena.1: Selectarea şi formularea pachetului de indicatori şi indici care definesc starea ecosistemelor din RBDD. UNIBUC – DSES. Univ. Stabilirea Valorilor de Referinţă Favorabilă pentru speciile protejate din RBDD. GeoEcoMar. Program de refacere Inventarierea populaţiei de pelican creţ. 2 2 INCDDD. RSPB. etc. INCDM. Stoparea declinului diversităţii biologice şi conservarea patrimoniului natural PRIORITATEA ACŢIUNI Indicatori de realizare Set de indicatori şi indici care definesc starea ecosistemelor Inventariere şi monitorizare REALIZAREA ACŢIUNILOR PE ANI/SEMESTRE Parteneri Note Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 pentru S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 elaborare şi implementare INCDDD. A1.

Menţinerea/restaurarea stării ecologice bune a ecosistemelor PRIORITATEA ACŢIUNI Indicatori de realizare Lista completată a speciilor din RBDD Identificarea factorilor de risc şi măsuri pentru atenuarea efectelor negative Harta revizuită a zonelor funcţionale REALIZAREA ACŢIUNILOR PE ANI/SEMESTRE Parteneri Note Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 pentru S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 implementare INCDDD. etc.4: Elaborarea şi implementarea normelor specifice pentru conservarea diversităţii (limitarea impactului antropic)._________________________________________________________________________________ A1. specii invazive.2: Combaterea şi/sau atenuarea factorilor de risc (agenţi patogeni. Bucureşti. A2.5: Evaluarea anuală a eficienţei programului de populare de susţinere a Dunării cu pui de sturioni marcaţi individual. etc. Univ. 2 1 2 Consultanţă de specialitate Norme specifice pentru conservarea diversităţii biologice 1 Consultanţă de specialitate 128 . INCDDD. INCDDD. INCDM.) pentru starea habitatelor. identificarea şi implementarea măsurilor pentru limitarea efectelor negative. Consultanţă de specialitate A2. activităţi antropice.7: Inventarierea speciilor invazive şi elaborarea măsurilor precauţionare pentru managementul lor. măsuri 2 INCDDD. ţinându-se cont de distribuţia speciilor de păsări cu cerinţe prioritare de protecţie pentru a se asigura manţinerea valorilor stabilite. ICDEAPA. INCDDM.6: Evaluarea diversităţii biologice în zona costieră a Mării Negre din perimetrul RBDD A1. INCDM. etc. schimbări climatice.1: Reactualizarea inventarelor diversităţii biologice din perimetrul RBDD. A2. etc. Monitorizarea exemplarelor mature care revin în Dunăre Lista speciilor şi habitatelor Lista speciilor. ANPA.3: Adaptarea zonării funcţionale a RBDD şi a planurilor de management aferente pentru atingerea obiectivelor specifice. A2. 2 2 TEMA: OBIECTIV A.. MANAGEMENTUL PROTECŢIEI SPECIILOR ŞI HABITATELOR A2. a zonelor afectate. A1.

CJ Tulcea TEMA: OBIECTIV A. CJ Tulcea MMDD. MANAGEMENTUL PROTECŢIEI SPECIILOR ŞI HABITATELOR A3.9: Îmbunătăţirea circulaţiei apei în complexul acvatic Gorgova – Uzlina. CJ Tulcea MMDD.8: Îmbunătăţirea regimului hidrologic şi refacerea potenţialului piscicol în complexul Roşu – Puiu. A2. A2.14: Perdele forestiere de protecţie a braţelor şi canalelor Deltei Dunării.13: Executarea periodică a lucrărilor de întreţinere a canalelor pentru asigurarea regimului hidrologic optim din ecosistemele acvatice. CJ Tulcea A3. INCDDD. INCDDD. INCDDD. suprafaţă igienizată 2 2 2 2 2 2 2 2 2 MMDD. Consultanţă de specialitate Program de igienizarea stufăriilor. Reconstrucţie ecologică în incintele îndiguite PRIORITATEA ACŢIUNI Indicatori de realizare REALIZAREA ACŢIUNILOR PE ANI/SEMESTRE Parteneri Note Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 pentru S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 implementare MMDD. CJ Tulcea MMDD. CJ Tulcea MMDD. INCDDD. INCDDD.5: Elaborarea şi implementarea programului de igienizarea stufărişurilor în vederea îmbunătăţirii stării habitatelor din RBDD._________________________________________________________________________________ A2. CJ Tulcea 2 MMDD.6: Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu in zonele de reproducere naturală a peştilor – complexul acvatic Dunavăţ – Dranov. INCDDD. A2. A2.7: Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu in zonele de reproducere naturală a peştilor – complexul acvatic Şontea – Fortuna. A2. CJ Tulcea MMDD.1: Reconstrucţie ecologică în zona Holbina-Dunavăţ (etapa a II-a) 2 129 .10: Îmbunătăţirea circulaţiei apei în complexul acvatic Somova – Parcheş A2. CJ Tulcea MMDD.11: Îmbunătăţirea circulaţiei apei în complexul acvatic Şontea – Fortuna A2. INCDDD.12: Îmbunătăţirea condiţiilor hidrologice în zona Sinoie – Istria – Nuntaşi A2. INCDDD. CJ Tulcea MMDD. A2. INCDDD. INCDDD.

P. Carasuhat.5: Reconstrucţia ecologică A. CJ Tulcea. CJ Tulcea MMDD. CJ Tulcea MMDD. MMDD. Ceamurlia A3. Murighiol. CJ Tulcea MMDD. SOR MMDD.P.13: Reconstrucţia ecologică a grindului Stipoc. CJ Tulcea. Dunavăţ I A3.A.A. INCDDD. CJ Tulcea MMDD.2: Reconstrucţia ecologică A. CJ Tulcea MMDD. SOR MMDD. MurighiolDunavăţ A3.6: Reconstrucţia ecologică A. CJ Tulcea.15: Refacerea habitatelor forestiere naturale în amenajările silvice îndiguite ajunse la vârsta exploatării (Păpădia.A. CJ Tulcea MMDD. CJ Tulcea 130 .3: Reconstrucţia ecologică A. A3. Pardina A3.14: Reconstrucţia ecologică a incintei Zaghen.11: Reconstrucţia ecologică A. INCDDD. Chilia A3. INCDDD. INCDDD._________________________________________________________________________________ A3.P. CJ Tulcea MMDD. CJ Tulcea MMDD. Rusca. etc.A. INCDDD. Carasuhat A3. Sulina A3. ARBDD. Dunavăţ II (El3+E4) A3.9: Reconstrucţia ecologică A. A3. INCDDD.P.12: Reconstrucţia ecologică A. INCDDD.P.A. INCDDD. Sireasa A3.). 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 MMDD. Murighiol A3. Obretin A3. INCDDD.7: Reconstrucţia ecologică A. INCDDD. ARBDD.8: Reconstrucţia ecologică A.P. CJ Tulcea MMDD.10: Reconstrucţia ecologică A.INCDDD. INCDDD. CJ Tulcea MMDD.4: Reconstrucţia ecologică A.

B1.1. INCDDM. sturioni şi scrumbie de Dunăre.2: Monitorizarea speciilor periclitate de interes comunitar şi naţional. etc. ANAR. ANPA. MONITORING INTEGRAT.2: Monitorizarea complexă a Rezervaţiei Biosferei Transfrontalieră Delta Dunării.B1. România-Ucraina. Rapoarte anuale privind starea mediului. REALIZAREA ACŢIUNILOR PE ANI/SEMESTRE Parteneri Note Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 pentru S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 implementare INCDDD. SOR. GIS TEMA: OBIECTIV B. ANAR. B1.1. . GeoEcoMar.1: Monitorizarea parametrilor care caracterizează starea ecosistemelor. .B1. în Staţia de monitorizare de la Isaccea.5: Monitorizarea şi cuantificarea efectelor lucrărilor de îmbunătăţire a condiţiilor de mediu din ecosistemele naturale acvatice şi terestre.B1. . UNIBUCDSES.1. Rapoarte anuale privind starea mediului.4: Monitorizarea stării populaţiilor de peşti migratori. Romsilva.1. B1. 1 Plan de monitoring pentru RBTDD. . Monitorizarea principalilor factori de mediu.1: Elaborarea şi implementarea planului de monitoring integrat al RBDD .B1. INCDDM.3: Monitoringul circulaţiei turistice pe teritoriul RBDD. Rapoarte periodice privind starea mediului. RBD 131 . 1 INCDDD.1._________________________________________________________________________________ TEMA B. MONITORING INTEGRAT B1: Sistem de monitoring integrat – suport pentru managementul rezervaţiei PRIORITATEA ACŢIUNI Indicatori de realizare Plan de monitoring integrat.

2 INCDDD.. cu valoare economică (floră meliferă. C1. ROMSILVA. ANIF. crustacei. Utilizarea durabilă a resurselor naturale şi a serviciilor asigurate de ecosisteme PRIORITATEA ACŢIUNI Indicatori de realizare Norme pentru utilizarea durabilă a resurselor natural Rapoarte anuale privind poteţialul de exploatare al resurselor. etc. 1 INCDDD. plante medicinale. atât din zona continentală a rezervaţiei cât şi din zona costieră marină) C1. INCDDD.4: Elaborarea măsurilor pentru diminuarea conflictelor sociale datorate interacţiunii dintre păsările ihtiofage şi pescărie. ANPA. peşti. Studiu privind măsurile de diminuare a conflictelor Studiu privind impactul pescuitului neselectiv. UTILIZARE DURABILĂ C1. 132 .3: Elaborarea măsurilor pentru valorificarea integrală a resurselor biologice. C1. RESURSE NATURALE. C1. ANPA. vânat)._________________________________________________________________________________ TEMA C. Studiu privind diversificarea resurselor valorificate. UTILIZARE DURABILĂ TEMA: OBIECTIV C. ICDEAPA. INCDM. alge. C1. INCDDM. în vederea limitării impactului negativ al pescuitului accidental. vegetale şi animale. INCDDM.1: Elaborarea normelor de utilizare durabilă a resurselor naturale. ONGuri.2: Evaluarea anuală a stării resurselor naturale vegetale şi animale de interes economic şi recreativ (pescuit sportive. 1 1 2 INCDDD. RESURSE NATURALE. în vederea monitorizării eforturilor anuale de valorificare. Eliminare a uneltelor de pescuit neselectiv.5: Eliminarea uneltelor de pescuit neselectiv. moluşte. etc. Rapoarte anuale. REALIZAREA ACŢIUNILOR PE ANI/SEMESTRE Parteneri Note Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 pentru S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 implementare INCDDD. ANAR.

) în vederea utilizării durabile a acestora.6: Realizarea unui cod de conduită şi bune practici pentru valorificarea resurselor şi a serviciilor.7: Încheierea parteneriatelor cu utilizatorii principalilor resurse naturale din RBDD (ANPA. Cod de conduită şi bune practice pentru valorificarea resurselor şi serviciilor Protocoale de parteneriat 2 INCDDD._________________________________________________________________________________ C1. ANIF. ANAR. ROMSILVA. C1. ANIF. ICDEAPA. ANAR. INCDDM. 133 . ROMSILVA. etc. etc. 2 ANPA.

D1. Asociatia de Ecoturism din Romania.Belgia). Europarc). INCDDD.1: Elaborarea strategiei pentru turismul durabil în RBDD. Sisteme de certificare ecoturistică în RBDD Harta zonării turistice a RBDD 2 2 2 134 . 1 D1.2: Diversificarea utilizării resursei peisagistice pentru odihnă şi recreere._________________________________________________________________________________ TEMA D. Autoritatea naţională de turism. Promovarea turismului tradiţional local PRIORITATEA ACŢIUNI Indicatori de realizare Strategie pentru turismul durabil REALIZAREA ACŢIUNILOR PE ANI/SEMESTRE Parteneri Note Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 pentru S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 implementare INCDDD. Europarc. D1. Consultanţă străină de specialitate (proiect internaţional cu WES . CJ Tulcea.3: Implementarea sistemelor de certificare ecoturistică pentru dezvoltarea ofertei ecoturistice (Asociatia de Ecoturism din Romania. TURISMUL ŞI RECREEREA TEMA: OBIECTIV D TURISMUL ŞI RECREEREA D1.4: Zonarea ecoturistică a RBDD şi realizarea hărţii zonării ecoturistice. UNIBUC-DSES. Consultanţă de specialitate din ţară sau din afară. D1. Studiu şi măsuri privind diversificarea utilizării resursei peisagistice.

Caraorman.1: Stabilirea şi marcarea locurilor destinate campării pe teritoriul RBDD.4: Elaborarea ghidului comportamentului vizitatorului RBDD. Consiliile Locale. Tulcea._________________________________________________________________________________ TEMA: OBIECTIV D TURISMUL ŞI RECREEREA D2.5: Îmbunătăţirea sistemului de informare al vizitatorilor Construirea centrelor de informare de la Sf. Agenţi de turism. Chilia Veche.2: Completarea marcării traseelor turistice. Murighiol. D2. 2 INCDDD. 135 . Amenajarea locurilor de oprire a ambarcaţiunilor. D2. Istria. Autoritatea naţională pentru turism. Firme specializate Consiliile Locale.3: Implementarea Ordinului MMDD privind circulaţia în RBDD 1 2 1 D2. D2. 2 D2. Gheorghe. Letea. Ghidul de comportare al vizitatorului. NGO-uri specializate. Consultanţă de specialitate pentru elaborarea documentaţiilor tehnice. consultanţi externi. REALIZAREA ACŢIUNILOR PE ANI/SEMESTRE Parteneri Note Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 pentru S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 implementare INCDDD. Antreprenori. Agenţi de turism. Sulina. Managementul vizitatorilor din RBDD PRIORITATEA ACŢIUNI Indicatori de realizare Harta locurilor destinate campării Marcarea traseelor turistice Semnalizarea restricţiilor viteză şi de circulaţie.

E1.3: Promovarea integrării elementelor tradiţionale în domeniul dezvoltării urbanistice locale.4: Sprijinirea implementării Legii nr. etc. Marcarea construcţiilor care respectă tradiţiilor urbanistice locale.1: Sprijinirea dezvoltării identităţii etnoculturale a populaţiei locale din teritoriul RBDD. tradiţii culturale. PATRIMONIUL CULTURAL TEMA: OBIECTIV E.2: Promovarea practicilor tradiţionale în domeniul construcţiilor şi amenajărilor gospodăreşti. 345/2001 privind declararea oraşului Sulina şi a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes naţional 2 2 2 3 Consiliul Local Sulina. Inspectoratul Judeţean pentru Cultură Tulcea. Ministerul Transporturilor şi Locuinţei CJ Tulcea. Inspectoratul Judeţen pentru Cultură. 136 . E1. DUJ Tulcea._________________________________________________________________________________ TEMA E. E1. Ministerul Culturii. MMDD. E1. PATRIMONIUL CULTURAL E1: Conservarea patrimoniului cultural PRIORITATEA ACŢIUNI Indicatori de realizare Evenimente culturale susţinute de ARBDD Elaborarea şi implementarea Ghidului pentru norme de ahitectură.) din oraşul Sulina REALIZAREA ACŢIUNILOR PE ANI/SEMESTRE Parteneri Note Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 pentru S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 implementare Consilii Locale. Participarea la proiecte pentru conservarea patrimoniului cultural (arhitectură.

Ministerul Culturii._________________________________________________________________________________ E1. Inspectoratul Judeţean pentru Cultură. Participarea la proiecte de refacere şi conservare. 137 .5: Promovarea acţiunilor de refacere şi conservare in situ a construcţiilor cu valoare istorică şi culturală. 3 Consiliile Locale din RBDD.

Agenţi de turism.5: Susţinerea activităţilor de turism care asigură implicarea nemijlocită a populaţiei locale._________________________________________________________________________________ TEMA F. de artizanat sau produse alimentare tradiţionale: miere de albine. 2 2 138 . etc.) şi de gestionarea a deşeurilor din localităţile deltaice în vederea stimulării dezvoltării activităţilor economice. DEZVOLTAREA COMUNITARĂ. Consiliile Locale. IMPLICAREA POPULAŢIEI LOCALE F1. F1. canalizare. plante medicinale. etc. transport.3: Susţinerea măsurilor pentru îmbunătăţirea infrastructurii fizice (alimentări cu apă. Asociaţiile de producători. F1. Autoritatea naţională pentru turism. etc. Program de igienizare a domeniului public şi al traseelor turistice. REALIZAREA ACŢIUNILOR PE ANI/SEMESTRE Parteneri Note Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 pentru S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 implementare MMDD Consultanţă de specialitate din ţară sau din străinătate. Studiu privind evaluarea oprtunităţilor de diversificare a activităţior economice. F1. F1. F1.2: Evaluarea opţiunilor de dezvoltare socio-economică durabilă a comunităţilor locale şi promovarea (susţinerea) activităţilor economice care utilizează eficient şi durabil întreaga gamă de resurse şi servicii. Asociaţiile de producători.1: Promovarea cadrului legislativ adecvat care să garanteze accesul direct al populaţiei locale la resursele naturale şi servicii. comunicaţii. Promovarea actelor normative pentru susţinerea compensaţiilor. 1 2 2 Agent economic specializat în salubrizare.4: Susţinerea măsurilor pentru compensarea populaţiei locale în cazul introducerii unor restricţii privind utilizarea resurselor naturale. 2 Consiliile Locale. ONG-uri. etc. Creşterea standardului de viaţă al populaţiei şi asigurarea accesului echitabil la resurse PRIORITATEA ACŢIUNI Indicatori de realizare Promovarea Legii RBDD modificată. DEZVOLTAREA COMUNITARĂ. IMPLICAREA POPULAŢIEI LOCALE TEMA: OBIECTIV F. F1. Participare la proiecte pentru promovarea turismului ecologic Organizarea unor puncte de desfacere în cadrul centrelor de informare.6: Sprijinirea populaţiei locale pentru realizarea şi desfacerea unor produse meşteşugăreşti tradiţionale.

Participare la proiectele de susţinere a acvaculturii. Consiliile Locale. Consultanţă de specialitate.8: Identificarea zonelor unde tradiţional au existat adăposturi pescăreşti în domeniu public de interes naţional şi refacerea acestora. Consultanţă de specialitate._________________________________________________________________________________ F1. Studiu privind identificarea formelor de agricutură ecologică. F1. F1. Consiliile Locale. Asociaţiile de pescari.9: Susţinerea dezvoltării formelor de practicare a agriculturii ecologice pe terenurile agricole din perimetrul RBDD sau di zonele limitrofe. Realizarea adăposturilor tradiţionale pentru pescari.7: Susţinerea măsurilor pentru dezvoltarea acvaculturii în perimetrul RBDDactivităţilor. Consiliile Locale. Asociaţiile de pescari. Înfiinţarea fermelor agricole ecologice. Asociaţiile de producători. 2 2 2 139 .

UNESCO.2: Crearea unei baze de date publice pe internet care să colecteze informaţiile/ sesizările/sugestiile referitoare la RBDD furnizate de societatea civilă. Curicule şcolare completate REALIZAREA ACŢIUNILOR PE ANI/SEMESTRE Parteneri Note Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 pentru S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 implementare Consultanţă de specialitate Consultanţă de specialitate G1. CBD. 2 G1. adaptate cerinţelor educaţiei ecologice specifice. comunicare şi educaţie PRIORITATEA ACŢIUNI Indicatori de realizare Sistem Informaţional pentru RBDD cu componentă destinată publicului. ONG-uri. Consiliile Locale. MMDD. Coduri de conduită şi de bune practici.1: Elaborarea unui sistem informaţional destinat accesului public._________________________________________________________________________________ TEMA G. G1. actualizată permanent. G1. etc. Secretariatele Convenţiilor (Ramsar. G1. INFORMARE ŞI EDUCARE G1. înfiinţarea RBDD. Ministerul Educaţiei. 2 1 2 2 2 MMDD MMDD Consultanţă de specialitate Inspectoratul Şcolar Judeţean. CONŞTIENTIZARE. G1.7: Organizarea aniversării evenimentelor importante privind protecţia mediului (convenţii internaţionale. CONŞTIENTIZARE. Evenimente ocazionale 3 140 . INFORMARE ŞI EDUCARE TEMA: OBIECTIV G. etc.3: Elaborarea materialelor de prezentare a obiectivelor Planului de management.6: Complementarea curiculelor şcolare ale şcolilor din perimetrul RBDD sau din 1localităţile limitrofe. Informare. cu activităţi de educaţie formală şi non-formală. Bază de date publică.4: Elaborarea materialelor de promovare a RBDD.5: Elaborarea unor coduri de conduită şi de bune practici elaborate pentru utilizatori şi factori de decizie. Tipărirea variantei prescurtate a PM Proiectarea şi tipărirea a cel puţin 3 titluri noi de pliante.). G1. etc).

8: Prezentarea rolului._________________________________________________________________________________ G1. acţiuni de informarea populaţiei locale Acţiuni de informare şi instruire. Participarea reprezentanţilor ARBDD la seminarii şi conferinţe naţionale şi internaţionale Atlasul plantelor acvatice şi palustre.14: Facilitarea accesului comunităţilor locale la programele de finanţare specifice ariilor protejate. Reeditarea publicaţiei periodice “Univers Delta Dunării” Elaborarea Rapoartelor anuale privind starea RBDD şi publicarea variantei prescurtate a rapoartelor. Editură specializată 1 MMDD 1 2 Consiliile Locale MMDD. G1. 2 G1. Consultanţă de specialitate.12: Informarea publicului asupra stării Rezervaţiei. 2 MMDD 2 G1. Editură specializată. precum şi activităţile specifice la evenimentele naţionale internaţionale.13: Realizarea unor acţiuni şi materiale informative legate de reţeaua Natura 2000 G1. G1. Editură specializată. 2 MMDD. semnificaţiei şi a locului RBDD.11: Reluarea editării şi tipăririi publicaţiei periodice “Univers Delta Dunării".10: Elaborarea şi publicarea atlasului plantelor terestre. MMDD. 141 . Consultanţă de specialitate. Atlasul plantelor terestre din RBDD. Broşuri.9: Elaborarea şi publicarea atlasului de plante acvatice şi palustre. G1.

COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ. H1. 2 2 Seminar anual pentru realizarea schimbului de experienţă 2 Administraţia Rezervaţiei Biosferei Dunărea.3: Promovarea schimburilor de experienţă între administraţiile celor două rezervaţii.1: Implementarea Acordului interministerial dintre România. 142 . H1. COOPERARE INTERNAŢIONALĂ TEMA: OBIECTIV H. COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ. COOPERARE INTERNAŢIONALĂ H1: Dezvoltarea cooperării transfrontaliere cu ariile naturale protejate din zona Deltei Dunării şi Prutului Inferior PRIORITATEA ACŢIUNI Indicatori de realizare Organizarea întâlnirii trilaterale. MAE H1.2: Elaborarea şi implementarea măsurilor de management în Rezervaţia Biosferei Transfrontieră Delta Dunării RomâniaUcraina._________________________________________________________________________________ TEMA H. Administraţia Rezervaţiei Biosferei Dunărea. Vîlkovo. Înfiinţarea Comisiei Mixte şi a programului de colaborare. Ucraina şi Republica Moldova privind gestionarea ariilor naturale protejate din Delta Dunării şi Prutul de Jos. Obiective şi acţiuni comune de management REALIZAREA ACŢIUNILOR PE ANI/SEMESTRE Parteneri Note Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 pentru S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 implementare MMDD. Vîlkovo.

Patrimoniul Universal UNESCO.). CBD. COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ. Secretariatele convenţiilor. Deltamed. Eurosite H2._________________________________________________________________________________ TEMA: OBIECTIV H. 2 2 Ariile naturale protejate situate delungul Dunării. Raportări anuale şi/sau periodice REALIZAREA ACŢIUNILOR PE ANI/SEMESTRE Parteneri Note Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 pentru S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 implementare Europarc. H2.4: Îndeplirirea obligaţiilor în cadrul convenţiilor şi programelor internaţionale (Ramsar. Diploma Europei.2: Promovarea colaborării între ariile naturale protejate dunărene. 2 2 Organizaţii guvernamentale şi neguvernamental e din ţările Mării Negre. Georgia. Programul MAB-UNESCO. Turcia şi Bulgaria pentru gestionarea zonelor umede adiacente Mării Negre. H2. COOPERARE INTERNAŢIONALĂ H2: Dezvoltarea participării în programele de cooperare internaţională PRIORITATEA ACŢIUNI Indicatori de realizare Participări la întâlnirile anuale.). Eurosite. CITES.3: Promovarea colaborării cu Ucraina. Participarea la întâlnirile de iniţiere a colaborării şi a proiectelor de colaborare. 143 . Participare la proiectele de interes comun. Consiliul Europei. în vederea constituirii Asociaţiei BlackSeaWet H2. Rusia. Participarea la întâlnirea de constituire a Asociaţiei ariilor naturale dunărene. Proiecte de colaborare între ariile naturale protejate. etc.1: Dezvoltarea colaborării şi participării în cadrul organizaţiilor internaţionale în calitate de membru (Europarc.

a metodelor de management adaptativ integrat PRIORITATEA ACŢIUNI Indicatori de realizare Proiecte implementate din Planul Master. I1.3: Îmbunătăţirea organigramei ARBDD şi asigurarea numărului de personal prevăzut în raportul internaţional de expertiză (330) I1. domeniul public de interes naţional.5: Crearea unui departament de proiecte în cadrul ARBDD şi elaborarea proiectelor pentru implementarea Planului de Management. MMDD. conform propunerilor anuale. MANAGEMENT EFICIENT TEMA: OBIECTIV I. 1 I1. consultanţă de specialitate. Program de perfecţionare profesională Înfiinţarea compartimentului pentru proiecte cu cel puţin 5 salariaţi. Consultanţă de specialitate din ţară şi din strainătate._________________________________________________________________________________ TEMA I. Finalizarea procesului de intabularea a terenurilor din domeniul public de interes naţional aflat în administrarea RBDD. 1 1 MMDD 2 1 MMDD MMDD 144 . REALIZAREA ACŢIUNILOR PE ANI/SEMESTRE Parteneri Note Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 pentru S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 implementare MMDD. MANAGEMENT EFICIENT I1: Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a ARBDD. I1. I1.1: Asigurarea condiţiilor şi urmărirea implementării obiectivelor prevăzute în Master Plan – program pentru dezvoltare durabilă în RBDD.4: Dezvoltarea capacităţii de expertiză managerială a resurselor umane implicate în administrarea RBDD.2: Delimitarea patrimoniului RBDD. Asigurarea numărului de posturi pentru perioada 2008-2012.

8: Accesarea fondurilor europene pentru realizarea acţiunilor din Planul de Management. Achiziţionarea şi implementarea modelului matematic. 145 . procesarea şi evaluarea datelor necesare elaborării rapoartelor şi fundamentării deciziilor operaţionale pentru managementul RBDD.12: Optimizarea colaborării ARBDD cu celelalte instituţii cu atribuţii în RBDD şi cu organizaţiile neguvernamentale.10: Asigurarea facilităţilor tehnice pentru realizarea monitoringului integrat şi pentru asigurarea sistemului informaţional. Construirea navei laborator pentru monitoringul factorilor de mediu. Protocoale de colaborare 2 Consultanţă de specialitate 1 1 1 MMDD.7: Realizarea unui mecanism de coordonare şi colaborare între autorităţile implicate în managementul activităţilor desfăşurate în perimetrul RBDD._________________________________________________________________________________ Consultanţă de specialitate I1. Proceduri evaluare de 2 Proceduri de coordonare şi colaborare Număr de proiecte accesate/valoare totală (Euro) Program de intervenţie în cazul situaţiilor de urgenţă. 2 Consultanţă de specialitate I1. Angajarea unui specialist în utilizarea modelului matematic pentru hidrologie şi hidrochimie. 2 Instituţiile publice cu atribuţii în RBDD şi ONG cu activitate în RBDD. Consultanţă de specialitate Consultanţă de specialitate Consultanţă de specialitate I1. Achiziţii de echipamente pentru monitoring.9: Creşterea capacităţii de management a situaţiilor de urgenţă.6: Proceduri simplificate de colectarea. I1.11: Dezvoltarea capacităţii de supraveghere a regimului hidrologic şi hidrochimic în RBDD prin elaborarea şi implementarea modelelor matematice adecvate. I1. I1. I1.

6: Crearea condiţiilor pentru aplicarea modelului analitic pentru ciclul decizional bazat pe relaţiile cauză-efect dintre componentele economice şi sociale şi mediul înconjurător. I2. Consultanţă de specialitate. Întâlniri anuale sau periodice cu agenţii voluntari Utilizarea modelului pentru ciclul decizional DPSIR în practica ARBDD.5: Organizarea acţiunilor de voluntariat prin atragerea şi implicarea tinerilor şi a altor grupe de persoane în acţiuni de supraveghere şi educaţie ecologică în rezervaţie. Instituţii de învăţământ superior Grupe de agenţi ecologi voluntari. Consultanţă specialitate de 146 . Organizarea grupelor de agenţi ecologi voluntari.1: Dezvoltarea procesului de consultare periodică reciprocă şi forme de parteneriat cu populaţia locală în adoptarea unor decizii de interes major pentru comunităţile locale. 2 Proceduri de identificare şi soluţionare a conflictelor de interese Întâlniri între comunităţile locale Număr de studenţi atraşi în stagii practice. (DPSIR). I2. I2. 2 2 2 1 CJ Tulcea. Asociaţiile de pescari. Consiliile Locale MMDD. etc.3: Facilitarea schimburilor de experienţă între comunităţile din Delta Dunării. I2. I2.4: Identificarea surselor de finanţare şi facilitarea efectuării practicilor de studii a studenţilor. Asociaţiile de producători. 2 MMDD. a tinerilor şi a agenţilor voluntari PRIORITATEA ACŢIUNI Indicatori de realizare Întâlniri cu reprezentanţii populaţiei locale REALIZAREA ACŢIUNILOR PE ANI/SEMESTRE Parteneri Note Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 pentru S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 implementare Consiliile Locale. MANAGEMENT EFICIENT I2: Eficientizarea actului decizional al ARBDD prin implicarea comunităţilor locale.2: Elaborarea unui sistem (unor proceduri) de identificarea şi de soluţionare preventivă a conflictelor de interese. I2._________________________________________________________________________________ TEMA: OBIECTIV I.

Un rol important în acest proces îl joacă factorul de decizie politică atât la nivel central (autoritatea centrală pentru arii protejate şi pentru protecţia mediului.1 Procesul de elaborare. consiliile locale ale comunelor din interiorul Rezervaţiei sau ale comunelor limitrofe). împreună cu Regulamentul Rezervaţiei şi pentru toţi partenerii care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Rezervaţiei (Căsuţa 4. parlamentul). Factorul de decizie politică (puterea locală şi centrală) Consiliul Ştiinţific al RBDD Managementul RBDD Administraţia RBDD PN-BmB Consiliul Consultativ de Administraţie al RBDD Planul de management adaptativ şi integrat al RBDD CAPITALUL NATURAL din RBDD SISTEMELE SOCIO-ECONOMICE din Zona de cooperare a RBDD Fig. 57/2007 din momentul aprobării acestuia devine obligatoriu. reprezintă procesul efectiv de gestionarea a Rezervaţiei. 147 . cât şi la nivel local (consiliile judeţene Tulcea. Constanţa şi Galaţi._________________________________________________________________________________ CAPITOLUL 4. Consiliul Consultativ de Administraţie şi Administraţia Rezervaţiei. reactualizare şi implementare al Planului de Management Acest proces se desfăşoară pe toată perioada stabilită şi în conformitate cu prevederile OUG nr. guvernul. Acesta este un proces permanent şi rezultat al conlucrării interactive a trei organisme importante: Consiliul Ştiinţific al Rezervaţiei. 4.1).1 Priorităţi şi planificare în timp Implementarea planului de management. pentru derularea căruia personalul Administraţiei Rezervaţiei are întreaga responsabilitate. Implementarea 4.

(3) Măsurile prevăzute în planurile de management ale ariilor naturale protejate se elaborează astfel încât să ţină cont de exigenţele economice. (6) Autorităţile locale şi naţionale cu competenţe şi responsabilităţi în reglementarea activităţilor din zona ariilor naturale protejate sunt obligate să instituie. în primul rând. după caz. 57/2007 (art. de aceea. Sunt acţiuni care prin nerealizare duc la compromiterea realizării întregului plan. precum şi orice alte planuri de exploatare/utilizare a resurselor naturale din aria naturală protejată şi din vecinătatea acesteia vor fi armonizate de către autorităţile emitente cu prevederile planului de management. precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau care desfăşoară activităţi în perimetrul şi în vecinătatea ariei naturale protejate. parcurilor naţionale şi naturale.21) privind planurile de management (1) Planurile de management şi regulamentele rezervaţiilor biosferei. 148 - . Acestea sunt legate. măsuri speciale pentru conservarea sau utilizarea durabilă a resurselor naturale din ariile naturale protejate şi din vecinătatea acestora. precum şi de particularităţile regionale şi locale ale zonei. (2) Pentru celelalte categorii de arii naturale protejate planurile de management şi regulamentele se elaborează de către administratorii acestora. managementul acestora va fi inclus în planul de management al respectivelor arii naturale protejate cu respectarea funcţiei celei mai restrictive de protecţie. conform prevederilor planurilor de management. Procesul de implementare al planului de management are în vedere aspectele obiective ale posibilităţilor reale de implementare. cele de dezvoltare locală şi naţională. În cazul suprapunerii lor în ariile naturale protejate de interes naţional. se avizează de către Consiliile Ştiinţifice şi Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate şi se aprobă prin hotărâre de Guvern. (7) Ariile naturale protejate de interes comunitar sunt create pentru impunerea unor măsuri speciale în vederea conservării unor habitate naturale şi/sau specii sălbatice de interes comunitar. Odată făcută această evaluare. iar în funcţie de resursele disponibile se impune stabilirea priorităţilor de realizare a obiectivelor Planului de Management şi incuderea acestora în Planurile anuale de activitate. se avizează de către Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate şi se aprobă prin ordin al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. este necesară şi evaluarea resurselor disponibile pentru implementare pentru o anumită perioadă. umane şi materiale disponibile pe toată perioada implementării şi. (5) Planurile de amenajare a teritoriului. Se acceptă un element de flexibilitate iar nerealizarea acestora trebuie să fie justificată prin motive temeinice şi obiective. de comun acord cu structurile de administrare a ariilor naturale protejate şi. este foarte importantă evaluarea efortului necesar pentru implementarea Planului de Management.1 Prevederile OUG nr. sociale şi culturale. În stabilirea priorităţilor privind implementarea obiectivelor de management s-au avut în vedere următoarele considerente: Prioritatea 1 s-a stabilit pentru acţiunile care trebuie să se realizeze în mod obligatoriu pe durata de existenţă a planului de management. Prioritatea 2 s-a stabilit pentru acţiunile care ar trebui să fie realizate. se elaborează de către administratorii acestora. la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. de resursele financiare._________________________________________________________________________________ Căsuţa 4. cu Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate. (4) Respectarea planurilor de management şi a regulamentelor este obligatorie pentru administratorii ariilor naturale protejate. prioritate având însă obiectivele care au dus la constituirea ariei naturale protejate.

3 Elaborarea Planului de Lucru Anual Planul de management pentru cei 5 ani defineşte scopul. entităţi private.planificarea detaliată a sarcinilor şi acţiunilor specifice pentru fiecare an al implementării ar face ca planul să devină un document mult prea voluminos. . fonduri ale unor organizaţii internaţionale. sunt asigurate fonduri totale de repartizate după cum urmează: 4. acţiunile prevăzute în planul de management se planifică cel mai bine anual: . Revizuirea planului de management 5. obligatorii odată cu aprobarea planului de management tuturor partenerilor care îşi desfăşoară activitatea în perimetrul Rezervaţiei.nu este înţelept să se planifice pe cinci ani sarcinile şi acţiunile specifice pentru o arie protejată întrucât aceasta împiedică flexibilitatea şi adaptabilitatea. grupuri de lucru. etc. Din motive diferite. preconizează ca fondurile bugetare să scadă şi să constituie mai mult fondurile de contribuţie pentru susţinerea proiectelor finanţate din alte surse (fonduri structurale ale Uniunii Europene. esenţiale în managementul modern al unei arii protejate. obiective şi subiective. Pentru anul 2008.4 Regulamentul Rezervaţiei Un instrument important în implementarea planului de management îl constituie Regulamentul Rezervaţiei care constituie un set separat de reguli legalizate. Regulamentul Rezervaţie face parte integrantă din Planul de management şi este inclus în Partea a II-a a Planului de management. 4. CAPITOLUL 5.nu se pot cunoaşte cu exactitate resursele disponibile interne şi externe pentru întreaga perioadă de implementare a planului de management. Un program anual de activităţi defineşte sarcini. departamente. .).2 Resurse şi buget Resursele necesare pentru asigurarea condiţiilor de realizare a obiectivelor de management implementare vor fi asigurate.1 Monitorizarea şi înregistrarea performanţelor implementării planului 149 . din fonduri bugetare. obiectivele şi acţiunile principale pentru Rezervaţie dar nu detaliază acţiunile prin transpunerea lor în sarcini şi acţiuni specific. cel puţin în primii ani de implementare. evenimente şi ţinte specifice necesare pentru realizarea acţiunilor din planul de management. în principal. În anii următori. secţii) şi nu pe obiectivele de management. Planurile de lucru sunt de obicei aranjate în funcţie de unităţile funcţionale ale organizaţiei (ex. 4._________________________________________________________________________________ Prioritatea 3 s-a stabilit pentru acţiunile care ar putea să fie realizate când timpul şi/sau resursele rămân disponibile după îndeplinirea acţiunilor cu prioritatea 1 sau 2.

se prevede să se facă modificări ale acţiunilor din plan înainte de elaborarea planului de lucru anual. dacă se impun modificări la nivel de obiective. Şedinţele Consiliului Ştiinţific al Rezervaţiei. 5. În ultimul an de implementare a planului de management se va organiza o revizuire completă a îndeplinirii scopului şi obiectivelor planului. dar trebuie să constituie şi baza pentru alte întâlniri la nivelul grupurilor de lucru cu responsabilităţi în implementare.2 Revizuire periodică (la 5 ani) Pe baza reevaluării randamentului şi a monitorizării continue. la definitivarea planurilor anuale de lucru. Consiliului Ştiinţific. membrii echipei de management din Administraţia Rezervaţiei vor primi în responsabilitate diferitele componente ale planului. progresele înregistrate în realizarea obiectivelor de management. 1. a factorilor interesaţi. apar dezacorduri 150 . Consiliul Ştiinţific evaluează modul în care sunt aplicate măsurile prevăzute în Planul de Management şi prezintă. Rezultatele implementării obiectivelor de management vor fi analizate periodic în cadrul şedinţelor Colegiului executiv al Administraţiei Rezervaţiei. propuneri şi recomandări. Pe baza planului de lucru._________________________________________________________________________________ Responsabilitatea implementării planului de management revine în mod direct personalului Administraţiei Rezervaţiei. în vedere includerii rezultatelor acesteia în următorul ciclu de planificare. a ONG-urilor sau a persoanelor fizice (ex. pentru acţiuni ce au impact asupra principalilor factori interesaţi modificările se fac cu acordul Consiliului Consultativ de Administrare. dacă modificările sunt la nivelul planului de lucru anual. astfel încât acţiunile planificate în fiecare an să poată fi adaptate în conformitate cu experienţa acumulată în anii anteriori sau în funcţie de schimbările contextului sau de noile cunoştinţe dobândite. Propunerile de modificare pot veni atât din partea structurilor de administrare cât şi a proprietarilor/administratorilor de terenuri. dacă modificările se referă la priorităţi şi măsuri specifice de conservare. vor analiza. dar şi cele ale Consiliului Consultativ de Administraţie.6 Procedura de implementare a planului Responsabilitatea implementării Planului de Management revine Administraţiei Rezervaţiei şi se realizează prin acţiuni planificate în baza planurilor anuale de lucru. Academiei Române şi autorităţii centrale pentru protecţia mediului rapoarte cuprinzând constatări. Toţi membrii personalului trebuie să ţină seama de indicatorii de monitorizare şi să strângă dovezi şi informaţii care să arate dacă aceste deziderate au fost îndeplinite. deasemenea. anual sau ori de câte ori este necesar. specialişti). Administraţiei Rezervaţiei. cu respectarea procedurii de aprobare. competenţa aprobării acestora revine: autorităţii centrale pentru mediu. În cazul în care se impun schimbări în Planul de Management. În cazul în care.

Activităţile din planul de lucru anual se implementează/organizează: în mod direct de către Administraţia Rezervaţiei (prin responsabilii de activităţi). Rezervaţia: Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.) Activităţile care intră în responsabilitatea altor instituţii/organizaţii vor fi supravegheate de către Administraţia Rezervaţiei pentru a se sigura că acestea se încadrează în prevederile planului de management şi nu contravin obiectivelor Rezervaţiei. Abrevieri folosite în text AA: Amenajare agricolă AP: Amenajare piscicolă ANAR: Administraţia Naţională “Apele Române” ANIF: Administraţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare ANPA: Agenţia Naţională de Pescuit şi Axcvacultură ARBDD. servicii publice. etc. “Grigore Antipa”. instituţii. administraţii. Pescuit şi Acvacultură._________________________________________________________________________________ între Administraţia Rezervaţiei şi Consiliul Consultativ cu privire la activităţile ce pot afecta factorii interesaţi. CAPITOLUL 6. Tulcea INCDM: Institutul de Naţional de Cercetare – Dezvoltare Marină. prin implicarea unor parteneri din Romania sau străinatate. În aceste cazuri Administraţia Rezervaţiei are un rol important în stabilirea unor relaţii de colaborare cu instituţiile/organizaţiile respective şi definirea modului în care acestea îşi organizează activităţile care au impact direct sau indirect asupra Rezervaţiei. Galaţi MAE: Ministerul Afacerilor Externe MMDD: Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile RBDD. Rezervaţia RBD: Rezervaţia Biosferei Dunărea. organisme cu activitate în domeniu. Administraţia: Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării CBD: CJTulcea: Consiliul Judeţean Tulcea DUJ Tulcea: Direcţia de Urbanism a Judeţului Tulcea GeoEcoMar: Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare de Geologie Marină – GeoEcoMar. Consiliului Ştiinţific îi revine rolul de a elabora decizia finală cu privire la activităţile respective. pe bază de contracte sau protocoale cu persoane fizice sau juridice specializate (organizaţii neguvernamentale. Bucureşti INCDDD: Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare Delta Dunării. Marea Britanie 151 . Ucraina RSPB: Societatea Regală pentru Protecţia Păsărilor. Vilkovo. Constanţa ICDEAPA: Institutulde Cercetare – Dezvoltare de Ecologie Acvatică.

_________________________________________________________________________________ SOR: Societatea Ornitologică Română SWOT: Puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, pericole UNIBUC-DSES: Universitatea Bucureşti- Departamentul de Ecologie Sistemică

152

_________________________________________________________________________________

PARTEA A II-A

REGULAMENTUL REZERVAŢIEI BIOSFEREI DELTA DUNĂRII
Capitolul 1. DISPOZIŢII GENERALE ART. 1 (1) Elaborarea Regulamentului Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, denumit în continuare „Regulamentul rezervaţiei” a avut în vedere scopul şi regimul de management al rezervaţiilor biosferei în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2007 art. 5 alin. 1) lit. a) c) şi alin. (2) şi ale Legii nr.136/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării: a) protecţia şi conservarea unor zone de habitat natural şi a diversităţii biologice specifice în conformitate cu recomandările Programului Om - Biosferă de sub egida UNESCO. b) asigurarea protecţiei şi conservării siturilor naturale cu diversitatea biologică specifică zonelor umede în scopul conservării lor şi al utilizării durabile a resurselor biologice pe care le generează, în conformitate cu prevederile Convenţiei privind conservarea zonelor umede de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice. c) protecţia şi conservarea unor zone de habitat natural în cuprinsul cărora există elemente naturale a căror valoare este recunoscută ca fiind de importanţă universală şi ţinând cont de existenţa comunităţilor umane ale căror activităţi sunt orientate pentru o dezvoltare compatibilă cu cerinţele de protecţie şi conservare ale sitului natural în conformitate cu prevederilor Convenţiei privind protecţia patrimoniului mondial cultural şi natural, de sub egida UNESCO. d) conservarea biodiversităţii în conformitate cu prevederile Directivei 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice, Directivei 92/43/CEE, privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică în cadrul Reţelei „Natura 2000”, ale convenţiilor internaţionale privind “diversitatea biologică şi dezvoltarea durabilă a sistemelor socio-economice locale”, precum şi protecţia şi conservarea unor ansambluri peisagistice. (2) Rezervaţiile biosferei cu aşezări umane trebuie astfel gestionate încât să constituie modele de dezvoltare a comunităţilor umane în armonie cu mediul natural. (3) Termenii folosiţi în prezentul regulament sunt definiţi în legislaţia de mediu şi legislaţia ariilor naturale protejate. ART. 2 (1) Activitatea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, denumită în continuare Administraţia rezervaţiei, se desfăşoară în temeiul prevederilor Legii nr.136/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, şi a Ordonanţei de Urgenţă a 153

_________________________________________________________________________________ Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare precum şi pe baza prevederilor Planului de management al rezervaţiei şi ale prezentului Regulament. ART. 3 Respectarea prevederilor Planului de management al rezervaţiei şi al Regulamentului rezervaţiei sunt obligatorii pentru Administraţia Rezervaţiei, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau care administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau desfăşoară activităţi în perimetrul rezervaţiei. Capitolul 2. ORGANIZAREA REZERVAŢIEI ART. 4 (1) Teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, denumită în continuare „Rezervaţia” cuprinde: Delta Dunării, Complexul lagunar Razim - Sinoie, Dunărea maritimă până la Cotul Pisicii, sectorul Isaccea - Tulcea cu zona inundabilă, sărăturile Murighiol - Plopu şi litoralul Mării Negre de la braţul Chilia până la Capul Midia, inclusiv marea teritorială până la izobata de 20 m. (2) Suprafaţa totală a Rezervaţiei este de 580.000 ha. (3) Limitele Rezervaţiei sunt stabilite prin HG 230/2006, conform anexei 2 din prezentul Plan de management. (4) Rezervaţia este extinsă pe teritoriile a 3 judeţe: Tulcea, Constanţa şi Galaţi. ART. 5 (1) Patrimoniul Rezervaţiei, domeniul public de interes naţional, este constituit din suprafeţele terestre şi acvatice, inclusiv terenurile aflate permanent sub apă existente în perimetrul Rezervaţiei împreună cu resursele naturale pe care le generează. (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1): a) terenurile din perimetrul Rezervaţiei care, potrivit legii, sunt proprietate privată a persoanelor fizice; b) terenurile din perimetrul Rezervaţiei care, potrivit legii, sunt proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale; c) terenurile din perimetrul Rezervaţiei, ocupate de amenajările agricole şi piscicole, care constituie domeniu public de interes judeţean şi care sunt în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea; d) terenurile proprietate publică a statului aflate în administrarea altor autorităţi sau instituţii publice centrale sau locale, împreună cu resursele naturale pe care le generează; e) resursele naturale aflate în administrarea altor autorităţi centrale, potrivit legii. ART. 6 154

_________________________________________________________________________________ (1) Pentru asigurarea protecţiei şi conservării unor zone de habitat natural şi a diversităţii biologice specifice, precum şi pentru valorificarea resurselor naturale disponibile, potrivit cerinţelor de consum ale populaţiei locale şi în limitele potenţialului biologic natural de regenerare a acestor resurse, în perimetrul Rezervaţiei au fost delimitate zone strict protejate, zone tampon, zone de dezvoltare durabilă şi zone de reconstrucţie ecologică. (2) Zonele strict protejate sunt zone cu regim strict de protecţie, unde impactul antropic direct este eliminat sau redus la acele activităţi ce contribuie la dezvoltarea cunoaşterii stării actuale şi a tendinţelor de evoluţie a sistemelor deltaice pentru definirea capacităţii productive şi a cerinţelor de conservare a biodiversităţii. (3) Zonele strict protejate au regimul de protecţie şi conservare al rezervaţiilor ştiinţifice şi sunt în administrarea directă a Administraţiei Rezervaţiei. (4) Declararea unei suprafeţe ca zonă strict protejată sau modificarea suprafeţelor celor existente se face conform legislaţiei în vigoare privind ariile naturale protejate. (5) Zonele tampon sunt zone cu regim diferenţiat de protecţie, cu rol de protecţie a zonelor strict protejate în care sunt admise activităţi limitate de valorificare a resurselor disponibile, în conformitate cu planurile de management aprobate. (6) Zonele tampon de pe teritoriul Rezervaţiei cuprind suprafeţe de teren sau de ape ce înconjoară zonele cu regim de protecţie integrală. (7) Zonele tampon prezintă caracteristici biologice apropiate de cele ale zonei strict protejate pe care o înconjoară, îndeplinind funcţia de limitare a impactului activităţilor umane asupra zonelor cu regim de protecţie integrală. (8) Zonele tampon sunt în administrarea directă a Administraţiei Rezervaţiei. (9) Declararea unei suprafeţe ca zonă tampon aferentă unei zone strict protejate se realizează prin actul de declarare a zonei cu regim de strictă protecţie. În zona tampon se dezvoltă şi se aplică tehnologiile, metodele şi instrumentele pentru managementul adaptativ şi utilizarea durabilă a resurselor şi serviciilor generate de sistemele ecologice specifice. (10) Zonele de dezvoltare durabilă sunt zonele în care se pot desfăşura activităţi economice prin practici tradiţionale sau noi, ecologic admise, în limitele capacităţii de regenerare a resurselor naturale. (11) Zonele economice sunt constituite din suprafeţele din Rezervaţie rămase după delimitarea zonelor strict protejate şi a zonelor tampon aferente acestora.

155

_________________________________________________________________________________ (12) Zonele de reconstrucţie ecologică sunt suprafeţe de teren situate în teritoriul Rezervaţiei în cadrul cărora impactul produs de activitatea umană sau de anumite fenomene naturale au condus la degradarea ecosistemelor naturale, la apariţia unor dezechilibre sau au determinat pierderea unor ecosisteme specifice şi în cadrul cărora Administraţia Rezervaţiei realizează măsurile de refacere a echilibrului ecologic prin reconectare la regimul hidrologic natural, folosind mijloace tehnice şi tehnologii adecvate. (13) Delimitarea zonării funcţionale stabilite conform alin. (1) se face prin Planul de management al rezervaţiei, în condiţiile legii. Capitolul 3: ADMINISTRAREA REZERVAŢIEI ART.7 Managementul Rezervaţiei se realizează de Administraţia Rezervaţiei, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, aflată în subordinea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. ART. 8 (1) Obiectul de activitate al Administraţiei Rezervaţiei îl constituie crearea şi aplicarea unui regim special de administrare pentru conservarea şi protecţia diversităţii biologice din ecosistemele naturale ale Rezervaţiei, pentru dezvoltarea aşezărilor umane şi organizarea activităţilor economice în corelaţie cu capacitatea de suport a acestor ecosisteme. (2) În realizarea obiectului său de activitate, pe teritoriul Rezervaţiei, Administraţia Rezervaţiei îndeplineşte funcţia de autoritate de mediu, în condiţiile legii. ART. 9 Patrimoniul Administraţiei Rezervaţiei se compune din patrimoniul natural definit la art. 5, aflat în administrarea Administraţiei Rezervaţiei, şi din patrimoniul propriu al Administraţiei Rezervaţiei, format din clădiri, mijloace de transport pe apă şi pe uscat, alte mijloace fixe şi mijloace circulante, care îi permit desfăşurarea întregii activităţi. ART. 10 (1) Administraţia Rezervaţiei elaborează Planul de management şi Regulamentul rezervaţiei, prin care se realizează gospodărirea unitară şi integrată a Rezervaţiei, urmăreşte respectarea acestora, organizează şi desfăşoară activităţi specifice de administrare, autorizeză, reglementează şi supraveghează toate activităţile care se desfăşoară pe teritoriul Rezervaţiei, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor de management ale Rezervaţiei. Managementul Rezervaţiei are ca scop asigurarea statutului de conservare favorabilă a habitatelor şi a populaţiilor speciilor de pe teritoriul acesteia. (2) Modul de administrare al Rezervaţiei va lua în considerare interesele comunităţilor locale, facilitându-se participarea reprezentanţilor acestora în consiliile consultative pentru aplicarea măsurilor de protecţie, conservare şi utilizare durabilă a resurselor naturale, 156

_________________________________________________________________________________ încurajându-se menţinerea practicilor şi cunoştinţelor tradiţionale locale în valorificarea acestor resurse, în beneficiul comunităţilor locale. ART. 11 Administraţia Rezervaţiei are următoarele atribuţii: a) administrează patrimoniul natural potrivit prevederilor legale privind regimul juridic al proprietăţii publice, evaluează starea ecologică a patrimoniului natural al Rezervaţiei şi iniţiază programele de cercetare ştiinţifică în Rezervaţie, pe baza Planului de management, asigură măsurile necesare conservării şi protecţiei genofondului şi biodiversităţii; b) elaborează şi implementează programele de reconstrucţie mecologică a ecosistemelor din rezervaţie; c) identifică, delimitează şi propune autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor modificarea zonelor funcţionale ale Rezervaţiei; d) stabileşte nivelul de valorificare al resurselor naturale în acord cu potenţialul lor de regenerare şi cu capacitatea de suport a ecosistemelor; e) stabileşte şi aplică măsurile de reconstrucţie ecologică a ecosistemelor deltaice şi a măsurilor legale corespunzătoare pentru protecţia, ameliorarea şi refacerea stării de calitate a mediului, acolo unde a fost deteriorat; f) exercită controlul asupra îndeplinirii cerinţelor privind măsurile de protecţie a mediului; g) emite acorduri, avize şi autorizaţii de mediu în perimetrul Rezervaţiei, conform procedurilor aprobate în condiţiile legislaţiei de mediu în vigoare; h) îndeplineşte rolul de autoritate competentă pentru derularea procedurii privind evaluarea de mediu pentru planurile şi programele de pe teritoriul Rezervaţiei; i) stabileşte, împreună cu titularii drepturilor de administrare, condiţiile de desfăşurare a activităţilor de valorificare a resurselor naturale regenerabile; j) monitorizează evoluţia factorilor de mediu şi activităţile care se desfăşoară pe teritoriul Rezervaţiei în vederea stabilirii impactului acestora asupra factorilor de mediu, biodiversităţii şi resurselor naturale; k) elaborează şi actualizează permanent bazele de date cu privire la starea Rezervaţiei, prin folosirea mijloacelor moderne de producere şi procesare a datelor (GIS, imagini satelitare, sistem de comunicaţii şi informare); k1) verifică îndeplinirea măsurilor de conservare pentru asigurarea statutului de conservare favorabilă, în conformitate cu legislaţia în vigoare; l) conlucrează cu Administraţia Naţională „Apele Române” în vederea gospodăririi apelor şi efectuării lucrărilor hidrotehnice necesare pentru implementarea cerinţelor directivelor europene; m) cooperează cu comisiile interministeriale şi cu comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă; m1) colaborează cu autorităţile competente în domeniu pentru păstrarea echilibrului peisagistic prin conservarea şi promovarea elementelor tradiţionale de arhitectură, a materialelor de construcţie şi finisajelor exterioare; n) stabileşte, împreună cu autoritatea centrală pentru transporturi, regulile de acces şi circulaţie pe braţele Dunării pentru bărci, şalupe, nave fluviale şi maritime, iar pentru 157

_________________________________________________________________________________ canalele şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei propune spre aprobare autorităţii centrale pentru protecţia mediului regulile de acces şi circulaţie, exercitând controlul asupra modului de respectare a acestora. Căpitănia Portului Tulcea şi Inspectoratul Poliţiei de Frontieră, prin subunităţile din teritoriu, vor asigura, la solicitarea Administraţiei rezervaţiei, sprijin pentru aplicarea măsurilor legale asupra navelor care au produs poluări ale apelor, în conformitate cu legislaţia în vigoare. o) stabileşte regulile de acces şi circulaţie în perimetrul Rezervaţiei, atât pentru mijloacele de transport navale, pe canale şi lacuri, cu excepţia braţelor Dunării, cât şi pentru mijloacele de transport rutiere, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Navele şi ambarcaţiunile vor fi prevăzute obligatoriu cu sisteme de monitorizare stabilite de Administraţia Rezervaţiei. Ambarcaţiunile cu motoare mai mici de 25 CP vor fi dotate cu sisteme de monitorizare. Circulaţia navelor şi ambarcaţiunilor, precum şi a mijloacelor de transport rutier este interzisă în zonele strict protejate, conform prevederilor art. 3, alin. (2) din Legea nr. 136/2011 sau în afara traseelor stabilite de Administraţia Rezervaţiei, cu excepţia celor utilizate în activităţi de control sau ştiinţifice; p) participă la elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi a programelor pentru protejarea intereselor populaţiei locale, pentru conservarea patrimoniului cultural, precum şi pentru creşterea calităţii vieţii şi a standardului de civilizaţie; q) organizează acţiuni de voluntariat pe teritoriul Rezervaţiei; r) elaborează şi implementează programe şi proiecte de cooperare în context transfrontalier, regional şi internaţional; s) emite puncte de vedere referitoare la propunerile de reglementare sau acte normative, care au legătură cu domeniul de activitate al Administraţia Rezervaţiei; ş) susţine şi impune prin mijloacele prevăzute de lege, în special prin aplicarea procedurilor de autorizare, promovarea tehnologiilor curate, schimbarea modelelor de producţie şi de consum, în sensul utilizării durabile a resurselor materiale şi energetice şi reducerii impactului negativ asupra mediului. t) propune autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor finanţarea unor studii pentru fundamentarea ştiinţifică a managementului; ţ) elaborează şi face publice rapoartele periodice privind starea mediului la nivelul Rezervaţiei. u) acţionează prin toate mijloacele prevăzute de lege şi pe întregul teritoriu al Rezervaţiei pentru protecţia şi ameliorarea stării mediului şi a calităţii vieţii, cu luarea în considerare a necesităţii punerii în aplicare pe plan local a prevederilor convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte, precum şi pentru realizarea obiectivelor, programelor şi planurilor de acţiune dezvoltate în baza acestor convenţii şi acorduri. v) încurajează şi dezvoltă parteneriate în condiţiile legii cu toate sectoarele societăţii civile, cu organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu instituţiile publice sau private care militează în interesul susţinerii şi atingerii obiectivelor pentru mediu şi dezvoltare durabilă. x) propune autorităţii centrale pentru protecţia mediului acte normative, reglementări şi măsuri de protecţie specifice Rezervaţiei.

158

_________________________________________________________________________________ y) exercită controlul asupra modului de aplicare a prevederilor acordurilor, avizelor, autorizaţiilor de mediu, permiselor de acces şi de desfăşurare a activităţilor în perimetrul Rezervaţiei. z) sprijină şi protejează activităţile economice tradiţionale ale populaţiei locale. aa) avizează, sub raportul protecţiei ecosistemelor, planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism de pe teritoriul rezervaţiei, elaborate potrivit legii. ab) stabileşte, împreună cu titularul dreptului de administrare al resurselor, locurile şi condiţiile de desfăşurare a activităţilor de vânătoare, de pescuit comercial şi sportiv, de cercetare şi de valorificare a altor resurse. ac) promovează activităţi de cercetare şi cooperare ştiinţifică internaţională. ad) organizează acţiunile de informare şi educaţie ecologică, organizează activităţi cu scop instructiv, formativ şi educaţional, asigură informarea curentă a populaţiei şi a autorităţilor locale cu privire la starea şi evoluţia calităţii mediului în Rezervaţie, dezvoltă cooperarea cu mass-media şi publică materiale având ca scop sensibilizarea opiniei publice, angajarea populaţiei şi a comunităţilor locale în susţinerea şi aplicarea măsurilor privind protecţia mediului, conservarea naturii şi a diversităţii biologice, reconstrucţia ecologică a zonelor deteriorate şi ameliorarea calităţii vieţii, combaterea acţiunilor ilegale de capturare, deţinere şi ucidere a faunei sălbatice. ae) conlucrează cu toate autorităţile locale în vederea aplicării măsurilor de protecţie. af) cooperează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în acţiunile de apărare împotriva calamităţilor sau catastrofelor şi pentru combaterea efectelor acestora pe teritoriul Rezervaţiei. ag) colaborează cu autorităţile administraţiei publice pentru promovarea unei dezvoltări durabile, protejarea intereselor localnicilor, precum şi pentru creşterea calităţii vieţii şi a standardului de civilizaţie. ah) respectă şi impune respectarea Planului de management aprobat de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului; ai) asigură legăturile interne şi externe ale Administraţiei Rezervaţiei. aj) stabileşte tarifele pentru bunurile şi serviciile oferite de Administraţia Rezervaţiei care se aprobă de autoritatea centrală pentru protecţia mediului. ak) realizează şi întreţine marcarea şi semnalizarea teritoriului Rezervaţiei; al) organizează întrunirile Consiliului ştiinţific şi ale Consiliului consultativ de administrare, cu care conlucrează permanent. am) elaborează propunerile anuale şi pe termen lung ale cerinţelor de resurse financiare şi umane pentru realizarea obiectivelor de management şi identifică sursele de finanţare. Capitolul 4. CONDUCEREA ADMINISTRAȚ IEI REZERVAȚ IEI ART. 12 (1) Conducerea Administraţiei Rezervaţiei este realizată de către Guvernator, cu rang de subsecretar de stat ale cărui atribuţii sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Administraţiei rezervaţiei şi în prezentul Regulament. 159

în condiţiile legii. pe baza rezultatelor activităţilor de monitoring. 13 (1) Guvernatorul Administraţiei Rezervaţiei are următoarele atribuţii: a) conduce întreaga activitate a Administraţiei rezervaţiei şi are calitatea de ordonator terţiar de credite. d) emite decizii pentru exercitarea atribuţiilor sale pentru implementarea prevederilor Planului de management şi a Regulamentului Rezervaţiei. şefi ai compartimentelor funcţionale din cadrul Administraţiei Rezervaţiei. ART. i) membrii Colegiului executiv sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizia guvernatorului. (2) Colegiul executiv este format din 5-7 membrii._________________________________________________________________________________ (2) Guvernatorul este numit şi revocat din funcţie. la propunerea conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. în domeniul său de activitate. numiţi prin decizia guvernatorului. g) propune îmbunătăţirea dotării Administraţiei Rezervaţiei cu mijloacele fixe necesare desfăşurării activităţii. a statului de funcţii şi a structurii de personal. unor membri ai Colegiului executiv şi altor cadre de conducere sau execuţie care lucrează în cadrul Administraţiei Rezervaţiei. f) propune modificarea sau îmbunătăţirea organizării activităţii. pe termen limitat. (3) Preşedintele Colegiului executiv este guvernatorul Administraţiei Rezervaţiei. b) numeşte şi eliberează din funcţie. format din şefi ai compartimentelor din cadrul Administraţiei Rezervaţiei. 160 . k) constată şi sancţionează contravenţii potrivit competenţei legale. (2) Guvernatorul Administraţiei Rezervaţiei poate delega unele dintre atribuţiile sale. în condiţiile legii. a organigramei. h) pe lângă guvernator funcţionează Colegiul executiv. prin decizie a primului ministru. funcţionează Colegiul executiv care are rol consultativ în adoptarea dispoziţiilor Guvernatorului şi are responsabilitatea punerii în aplicare a acestor decizii. personalul Administraţiei Rezervaţiei. j) analizează şi propune autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor modificarea nivelurilor taxelor şi tarifelor. cercetare ştiinţifică şi a celor de evaluare a resurselor. precum şi în justiţie. ART. e) emite decizii pentru restricţionarea unor activităţi de valorificare a resurselor naturale în timp şi spaţiu. c) reprezintă Administraţia Rezervaţiei în raporturile acesteia cu terţii.14 (1) Pe lângă Guvernator.

k) analizează periodic modul de respectare şi de aplicare a prevederilor acordurilor. bariere. propuneri pe care le supune avizării Consiliului ştiinţific. semnele de marcaj. gestionare şi păstrare a lor. cu condiţia prezentării ordinii de zi. a problematicii sau a documentelor ce urmează să fie analizate şi care sunt în competenţa de soluţionare a Colegiului executiv. precum şi condiţiile de desfăşurare a activităţilor economice. programelor şi ale altor documente încheiate între Administraţia Rezervaţiei şi organismele guvernamentale şi neguvernamentale interne şi externe cu care colaborează în realizarea unor obiective de interes comun.15 Colegiul executiv are următoarele atribuţii: a) pune în aplicare dispoziţiile guvernatorului Administraţiei Rezervaţiei. 16 (1) Colegiul executiv îşi desfăşoară activitatea în şedinţe de lucru bilunare. g) adoptă măsurile de valorificare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice desfăşurate pe teritoriul Rezervaţiei şi în legătură cu obiectivele Planului de management ale Rezervaţiei. n) aprobă Regulamentul de organizarea şi funcţionare şi urmăreşte respectarea acestuia. h) urmăreşte îndeplinirea programului de realizare a reconstrucţiei ecologice. ordinare sau în şedinţe extraordinare._________________________________________________________________________________ ART. ART. în conformitate cu prevederile legale. d) coordonează procesul de concesionare. 161 . m) stabileşte şi urmăreşte realizarea programului privind sistemul de marcare şi semnalizare. panouri informative şi indicatoare. de organizare a circulaţiei documentelor. i) urmăreşte respectarea prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi ia măsuri pentru încadrarea cheltuielilor în nivelurile planificate şi aprobate. (2) Şedinţele Colegiului executiv se organizează şi se convoacă de preşedintele acestuia pe baza programului trimestrial de lucru. b) supune aprobării conducerii autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli. protocoalelor. f) adoptă măsuri pentru aplicarea programelor protecţie şi conservare a ecosistemelor şi de semnalizare şi marcare a zonelor funcţionale. l) urmăreşte modul de respectare a Planului de management şi a Regulamentului rezervaţiei. împrejmuiri. c) propune reglementări pentru valorificarea resurselor naturale de pe teritoriul Rezervaţiei. e) propune spre aprobare autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor tarifele pentru bunurile şi serviciile oferite de Administraţia Rezervaţiei. j) stabileşte măsuri de organizare şi desfăşurare a activităţilor din sistemul informaţional intern. (3) Şedinţele extraordinare se pot convoca la cererea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor Colegiului executiv.

alcătuit din reprezentanţi ai instituţiilor. în limitele capacităţii productive şi de suport ale Rezervaţiei. 17 (1) Pe lângă Administraţia Rezervaţiei funcţionează Consiliul consultativ de administrare înfiinţat în condiţiile legii. care deţin cu orice titlu suprafeţe. b) dezbate şi propune amendarea. care este ţinut de secretarul acestuia. Documentele supuse dezbaterii fiecărei şedinţe se păstrează în copii. organizaţiilor economice. la propunerea Administraţiei Rezervaţiei. bunuri sau au interese în perimetrul Rezervaţiei şi care sunt implicate şi interesate în aplicarea măsurilor de protecţie. de către secretarul Colegiului executiv. Procesele-verbale ale şedinţelor Colegiului executiv se semnează de către toţi participanţii la şedinţă. Art._________________________________________________________________________________ (4) Hotărârile Colegiului executiv sunt valabile dacă se adoptă cu votul favorabil al majorităţii absolute. organizaţiilor neguvernamentale. ART. c) respectă şi impune respectarea Planului de management aprobat. (2) Componenţa şi atribuţiile Consiliului consultativ de administrare se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. în dosarul respectivei şedinţe. (5) Dezbaterile din cadrul şedinţelor ordinare sau extraordinare se consemnează în registrul de procese-verbale al Colegiului executiv. dintre salariaţii Administraţiei Rezervaţiei. d) negociază conflictele de interese dintre utilizatorii resurselor naturale prin stabilirea căilor şi a mijloacelor pentru optimizarea accesului la acestea cu maximum de profit de către fiecare utilizator. autorităţilor şi comunităţilor locale. (3) Consiliul consultativ de administrare se întruneşte cel puţin o dată pe an. iar originalul rămâne în păstrare în dosarul de hotărâri ale acestuia. ART. dacă este cazul. (4) Membrii Consiliului consultativ de administrare nu sunt retribuiţi pentru activitatea desfăşurată în cadrul acestuia. desemnat în prima şedinţă a Colegiului executiv. 19 162 . a Planului de management şi a Regulamentului rezervaţiei. (6) Hotărârile adoptate se comunică în termen de 3 zile lucrătoare celor vizaţi prin secretarul Colegiului executiv. la iniţiativa Administraţiei Rezervaţiei. în conservarea şi dezvoltarea durabilă a zonei cu rol consultativ în procesul de elaborare a Planului de management al rezervaţiei. 18 Consiliului consultativ de administrare are următoarele atribuţii: a) participă cu rol consultativ în planificarea şi realizarea activităţilor legate de administrarea Rezervaţiei.

h) avizează raportul anual de activitate şi planul de activitate pentru anul următor ale Administraţiei Rezervaţiei şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul următor. 163 . Academiei Române şi autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. e) stabileşte speciile de plante şi animale care necesită protecţie totală pe teritoriul Rezervaţiei şi includerea acestora în Lista Roşie a Rezervaţiei. 20 Consiliul ştiinţific al Administraţiei Rezervaţiei are următoarele atribuţii: a) avizează programele de conservare a genofondului (biodiversităţii) şi ecofondului. propuneri şi recomandări: (5) Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează în baza unui regulament propriu. (3) Consiliul ştiinţific este format din oameni de ştiinţă şi specialişti cu experienţă în problemele complexe atât ale Deltei Dunării – ecologie. (6) Guvernatorul Administraţiei rezervaţiei participă la întrunirile Consiliului consultativ şi la şedinţele Consiliului ştiinţific._________________________________________________________________________________ (1) Administraţia Rezervaţiei este îndrumată şi supravegheată de Consiliul ştiinţific al rezervaţiei. (4) Consiliul ştiinţific avizează Planul de management al rezervaţiei. ale zonelor tampon şi ale zonelor economice. cu avizul Academiei Române şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. g) analizează modul de respectare şi de aplicare a prevederilor acordurilor. economie. sociologie. rapoarte cuprinzând constatări. protocoalelor. programelor şi ale altor documente încheiate între Administraţia Rezervaţiei şi organismele guvernamentale şi neguvernamentale interne şi externe cu care colaborează în realizarea unor obiective de interes comun. cultură şi alte asemenea – cât şi ale zonelor umede şi ale ariilor naturale protejate. (2) Componenţa nominală a Consiliului ştiinţific este propusă de Administraţia Rezervaţiei. b) avizează propunerile privind modificarea perimetrelor zonelor cu regim de protecţie integrală. conform legii. precum şi propunerile de declarare a unor noi zone funcţionale. d) avizează programul unitar de cercetare ştiinţifică propus a se derula în Rezervaţie indiferent de sursa de finanţare a proiectelor de cercetare. aprobat prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. ART. c) avizează programul de reconstrucţie ecologică pe teritoriul Rezervaţiei. care se aprobă de autoritatea centrală pentru protecţia mediului. f) avizează propunerile de valorificare a rezultatelor cercetărilor desfăşurate. evaluează modul în care sunt aplicate măsurile prevăzute în acesta şi prezintă. în scopul îndeplinirii obiectivelor din Planul de management al Rezervaţiei. anual sau ori de câte ori este necesar.

atât tradiţionale. ART. 164 . (3) Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi economice în perimetrul Rezervaţiei sunt obligate să folosească numai mijloace ecologice admise. (2) Personalul care are dreptul să poarte uniformă pe timpul exercitării atribuţiilor de serviciu trebuie să posede şi să poarte asupra sa legitimaţia de serviciu şi/sau de control. personalul Administraţiei Rezervaţiei va purta uniforma aprobată. ART. Capitolul 5: AUTORIZAREA ACCESULUI ŞI A ACTIVITĂŢILOR ÎN REZERVAŢIE ART. 25 (1) Administraţia Rezervaţiei emite actele de reglementare. 21 Structura organizatorică a Administraţiei Rezervaţiei şi numărul de salariaţi se stabilesc se prin ordin al ministrului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. după caz. instituţiile. de turism şi agrement pe teritoriul Rezervaţiei în vederea aprobării acestora de către autoritatea centrală pentru protecţia mediului. 24 (1) Accesul şi desfăşurarea activităţilor în Rezervaţie se realizează în condiţiile respectării legislaţiei de mediu în vigoare. cât şi noi. în condiţiile de reglementare şi autorizare stabilite de Administraţia Rezervaţiei. în calitate de autoritate competentă de protecţia mediului în perimetrul Rezervaţiei şi în condiţiile procedurilor specifice aprobate de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor. (4) Accesul vizitatorilor în Rezervaţie se face după obţinerea şi în baza permisului de acces. 23 (1) Pe durata exercitării atribuţiilor de serviciu. ART._________________________________________________________________________________ i) propune/avizează normele tehnice/tehnologiile privind desfăşurarea activităţilor economico-productive. aprobat de autoritatea centrală pentru protecţia mediului. 22 Atribuţiile compartimentelor funcţionale organizate în cadrul Administraţiei Rezervaţiei se stabilesc prin Regulament de organizare şi funcţionare. persoanele fizice şi juridice au obligaţia de a solicita în scris permisul Administraţiei Rezervaţiei cu cel puţin 15 zile înaintea începerii activităţii. inclusiv cele de cercetare ştiinţifică. a prevederilor Planului de management şi ale prezentului Regulament şi după obţinerea permisului de acces sau a acordului/avizului/autorizaţiei de mediu şi a permisului de desfăşurarea a activităţilor. pentru planuri/proiecte/ activităţi. eliberate în conformitate cu reglementările în vigoare. ART. (2) Pentru desfăşurarea activităţilor în perimetrul Rezervaţiei. Atribuirea uniformei se va face personalului cu activităţi de teren.

(4) Administraţia Rezervaţiei are obligaţia de a emite acordurile. 26 (1) Obţinerea permisului de acces şi/sau a permisului de desfăşurare a activităţilor în perimetrul Rezervaţiei de către persoane fizice şi juridice se face conform procedurilor stabilite prin prezentul Regulament. agenţilor economici care desfăşoară activităţi în perimetrul Rezervaţiei. (3) Emiterea actelor de reglementare. pentru planuri/proiecte/activităţi în vecinătatea Rezervaţiei se realizează cu avizul Administraţiei Rezervaţiei. 165 . conform evaluării de mediu. 28 Avizul Administraţiei Rezervaţiei. conform dispoziţiilor legale. dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru eliberarea acestora. în baza procedurii stabilite prin prezentul Regulament. avizelor. ART. Avizul de mediu este emis de Administraţia Rezervaţiei şi confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării. precum şi cuantumul tarifelor pentru emiterea acestora. din punctul de vedere al impactului asupra mediului şi dă dreptul titularului să realizeze proiectul supus avizării. obligatoriu pentru adoptarea planurilor şi programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului. care pot avea impact semnificativ asupra mediului. 27 (1) Acordul de mediu reprezintă actul tehnico-juridic emis de Administraţia Rezervaţiei prin care se stabilesc condiţiile de realizare ale unui proiect. din punct de vedere al protecţiei mediului. (2) Obţinerea acordului de mediu este obligatorie pentru proiecte publice sau private sau pentru modificarea ori extinderea activităţilor existente. avizele._________________________________________________________________________________ (2) Procedurile reglementează condiţiile de solicitare şi de emitere a acordurilor. ART. precum şi cuantumul taxelor şi tarifelor aferente în vederea reglementării funcţionării persoanelor fizice şi juridice. condiţiile de suspendare şi anulare. inclusiv pentru proiecte de dezafectare. 29 Avizul de mediu pentru planuri şi programe este actul tehnico-juridic. reprezintă actul tehnico-juridic emis de Administraţia Rezervaţiei pentru proiecte/programe/planuri/activităţi ce se derulează în vecinătatea Rezervaţiei. autorizaţiile de mediu şi permisele în termenele legale. condiţiilor de suspendare şi/sau de anulare. (2) Procedurile reglementează condiţiile de solicitare şi de emitere a permisului de acces şi/sau a permisului de desfăşurare a activităţilor în Rezervaţie. perioada de valabilitate. autorizaţiilor de mediu. ART. ART. perioada de valabilitate şi modalitatea de revizuire şi prelungire a acestora.

precum şi planurile de valorificare a resurselor naturale din perimetrul Rezervaţiei vor fi armonizate de 166 . ART. faliment. planurile de dezvoltare locală şi naţională. 33 (1) Permisul reprezintă actul tehnico-juridic emis de Administraţia Rezervaţiei prin care se stabilesc condiţiile de acces şi de desfăşurare a unei activităţi în perimetrul Rezervaţiei. dacă sunt îndeplinite condiţiile legale. 30 Avizul pentru stabilirea obligaţiilor de mediu este actul tehnico-juridic emis de Administraţia Rezervaţiei la schimbarea titularului unei activităţi cu impact asupra mediului. încetarea activităţii. vor fi reglementate de autorităţile teritoriale competente pentru protecţia mediului. divizare. în baza procedurilor stabilite de autoritatea centrală pentru protecţia mediului. cât şi pentru începerea activităţilor noi. ART. în vederea asumării acestora de către părţile implicate în situaţiile menţionate anterior. pe baza avizului emis de către Administraţia Rezervaţiei. ART. având ca scop stabilirea obligaţiilor de mediu._________________________________________________________________________________ ART. la vânzarea de active. ART. inclusiv pentru mijloacele de transport naval şi rutier şi pentru activităţile de cercetare. 32 (1) Autorizaţia de mediu reprezintă actul tehnico-juridic emis de Administraţia Rezervaţiei prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau pentru punerea în funcţiune a unei activităţi noi pentru care anterior a fost emis acordul de mediu. ca prevederi ale unui program pentru conformare. dar la limita acestuia. (2) Obţinerea permisului este obligatorie pentru accesul în Rezervaţie în scopul vizitării şi agrementului. (3) Administraţia rezervaţiei are obligaţia de a emite în termen de 30 zile calendaristice permisul. fuziune. vânzarea pachetului majoritar de acţiuni. 34 Planurile de amenajare a teritoriului. 31 Avizul Natura 2000 este actul tehnico-juridic emis de Administraţia Rezervaţiei care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică în planul sau programul supus adoptării. (3) Activităţile cu impact semnificativ asupra mediului care se desfăşoară în afara perimetrului Rezervaţiei. concesionare. (2) Obţinerea autorizaţiei de mediu este obligatorie atât pentru desfăşurarea activităţilor existente. lichidare. dizolvare urmată de lichidare. precum şi pentru activităţile ce se desfăşoară în zonele din domeniul public de interes naţional.

identificate conform legislaţiei în vigoare. (2) se emit numai dacă proiectul sau planul nu afectează în mod negativ integritatea Rezervaţiei. adăpostesc un tip de habitat natural prioritar şi/sau o specie prioritară. se poate face numai pentru obiective care vizează asigurarea securităţii naţionale. ART. fie individual. sănătăţii oamenilor şi animalelor şi prevenirea catastrofelor naturale sau pentru obiectivele destinate cercetării ştiinţifice şi bunei administrări a ariei naturale protejate. în lipsa unor soluţii alternative. în cazul siturilor de interes comunitar. (3) Acordul de mediu sau avizul de mediu pentru proiectele sau planurile prevăzute la alin. 36 (1) În perimetrul Rezervaţiei sau în vecinătatea acesteia sunt interzise activităţile care pot să genereze impact negativ semnificativ asupra habitatelor naturale şi a speciilor sălbatice din Rezervaţie. 167 . (4) Prin excepţie de la prevederile alin. c) alte motive imperative de interes public major asupra cărora s-a obţinut punctul de vedere al Comisiei Europene. fie împreună cu alte planuri/proiecte. ART. (5) În situaţia în care siturile incluse în reţeaua "Natura 2000". proiectul/planul trebuie totuşi realizat din considerente imperative de interes public major. Administraţia Rezervaţiei emite avizul de mediu/acordul de mediu numai după stabilirea măsurilor compensatorii necesare pentru a proteja coerenţa reţelei naţionale de arii naturale protejate sau cea globală a reţelei "Natura 2000". cu excepţia celor aflate în zonele economice. (4). 35 Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol sau silvic de terenuri din perimetrul Rezervaţiei. cu acordul Administraţiei Rezervaţiei emis în baza aprobării autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi a autorităţii publice centrale în domeniul agriculturii şi/sau silviculturii. b) anumite consecinţe benefice de importanţă majoră pentru mediu. în cazul în care evaluarea de mediu/evaluarea impactului asupra mediului relevă efecte negative semnificative asupra Rezervaţiei şi. pot avea efecte negative semnificative asupra Rezervaţiei. indirect legate de aceasta sau necesare pentru managementul Rezervaţiei şi care. inclusiv din raţiuni de ordin social sau economic. (2) Planurile şi/sau proiectele publice sau private pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării de mediu/evaluării impactului asupra mediului sunt cele care sunt realizate în cadrul Rezervaţiei._________________________________________________________________________________ către autorităţile emitente cu prevederile Planului de management şi cu cele ale prezentul Regulament. singurele considerente care pot fi invocate sunt cele privind: a) sănătatea sau siguranţa publică. asigurarea securităţii.

cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. ART. c) realizarea acţiunilor de pază şi control asupra zonei de către personalul Administraţiei Rezervaţiei şi a altor organe de control conform legislaţiei de mediu. 168 . monitorizarea principalilor parametri ce îi definesc starea de evoluţie. f) acţiuni de înlăturare a efectelor unor calamităţi. cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. b) valorificarea resursei peisagistice prin activităţi de turism. cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. prin tehnologii cu impact redus. b) cercetarea biologiei zonei. în baza permiselor emise de Administraţia rezervaţiei. e) intervenţii în scopul protecţiei şi menţinerii ecosistemelor naturale şi reabilitării unor ecosisteme deteriorate. e) activităţi de cercetare ştiinţifică c) activităţi de educaţie ecologică. cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. în cazul în care apar focare de înmulţire. d) intervenţii pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii. h) acţiuni de combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri. 37 În zonele strict protejate se pot desfăşura._________________________________________________________________________________ (6) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează Comisia Europeană asupra măsurilor compensatorii adoptate pentru a proteja coerenţa globală a reţelei "Natura 2000". g) acţiuni de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri şi de monitorizare a acestora. autorizaţiilor de mediu şi a permiselor emise de Administraţia rezervaţiei. i) intervenţii în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate. ART. j) acţiuni de igienizare în situaţiile fundamentate ştiinţific. cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediu. acţiunile se vor desfăşura şi cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru silvicultură. menţinerea şi conservarea calităţilor acesteia. în limita capacităţii productive şi de suport a ecosistemelor. cu respectarea normativelor în vigoare. care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure. 38 În zonele tampon se pot desfăşura în baza acordurilor. următoarele activităţi: a) valorificarea resurselor regenerabile prin folosirea tehnologiilor tradiţionale sau a tehnologiilor aprobate acceptate de Administraţia Rezervaţiei. k) activităţi de ecoturism şi educaţie ecologică. cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. În cazul în care calamităţile afectează suprafeţe de pădure. grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei. următoarele activităţi: a) cercetarea evoluţiei zonei.

creşterea animalelor. 39 În zonele de dezvoltare durabilă se pot desfăşura. j) activităţile de protecţie a pădurilor. h) intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor ecosisteme degradate. Tratamentele silvice se vor aplica cu restricţii impuse de Planul de management şi cu substanţe prevăzute în lista aprobată de Administraţia Rezervaţiei. silvicultură. acţiunile de înlăturare a efectelor acestora se fac cu acordul administraţiei. ART. emis în baza aprobării autorităţii publice centrale de mediu şi care răspunde de silvicultură. pescuit sportiv şi de recreere. turism. cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure în cantităţi care depăşesc prevederile amenajamentelor. cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru silvicultură. în baza acordurilor. cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. agricultură. poluări accidentale.). cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru mediu. d) intervenţii pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii. apicultură. transport naval şi rutier. grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei. precum şi alte activităţi economice specifice zonei (acvacultură. cultivarea terenurilor inundabile etc. grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei. g) intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii. În cazul în care calamităţile afectează suprafeţe de pădure. exploatarea masei lemnoase. e) intervenţii în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor ecosisteme degradate. f) acţiuni de înlăturare a efectelor unor situaţii de urgenţă (incendii. g) acţiuni de înlăturare a efectelor negative ca urmare a producerii unor calamităţi._________________________________________________________________________________ d) activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii pe domeniul public de interes naţional. cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. recoltarea fânului. cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului cu avizul Consiliului ştiinţific. etc. autorizaţiilor de mediu şi a permiselor emise de Administraţia rezervaţiei. cu avizul Consiliului ştiinţific. atunci când aceasta a fost oficial declarată. acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri. vânătoare. e) realizarea de filme. prestări de servicii în concordanţă cu normele de protecţie şi conservare a patrimoniului natural al Rezervaţiei etc. b) activităţi de cercetare ştiinţifică c) activităţi cultural-educative. următoarele activităţi: a) activităţi economice pentru valorificarea resurselor naturale regenerabile (pescuit şi recoltarea altor specii acvatice. i) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi. recoltarea ciupercilor şi a plantelor medicinale. păşunat. recoltarea stufului şi a altor specii vegetale de interes. cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. f) localizarea şi stingerea operativă a incendiilor. În cazul în care calamităţile afectează 169 .).

în funcţie de zona de bază în care se execută lucrările de reconstrucţie ecologică. acţiunile de înlăturare a efectelor acestora se fac şi cu aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură. 41 (1) Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre. c) culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora. 4 A şi 4 B. comerţul sau schimburile în orice scop ale exemplarelor luate din natură._________________________________________________________________________________ suprafeţe de pădure. c) deteriorarea. j) activităţi de investiţii/dezvoltare. cu aprobarea autorităţilor publice centrale pentru protecţia mediului şi silvicultură în cazul în care este necesară evacuarea materialului lemnos din pădure în cantităţi care depăşesc prevederile amenajamentelor. de creştere. din OUG/57/2007 precum şi speciile incluse în Lista roşie a speciilor din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. cu excepţia speciilor de păsări. k) alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile locale. i) lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări de conservare. PROTECŢIA DIVERSITĂŢII BIOLOGICE ART. ART. tăierea. 170 . uciderea. d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă. h) activităţi de protecţie a pădurilor. indiferent de metoda utilizată. de creştere şi de migraţie. 40 În zonele de reconstrucţie ecologică se pot desfăşura activităţile specifice zonelor tampon sau economice. în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic. distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură. în special în cursul perioadei de reproducere. dar cu respectarea principiului de utilizare durabilă a resurselor naturale şi de prevenire a oricăror efecte negative semnificative asupra biodiversităţii. b) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere. sunt interzise: a) recoltarea. inclusiv cele prevăzute în anexele nr. cu prioritate cele de interes turistic. în baza acordului/autorizaţiei/permisului emise de Administraţia Rezervaţiei. distrugerea sau vătămarea exemplarelor aflate în mediul lor natural. (2) Pentru toate speciile de păsări sunt interzise: a) uciderea sau capturarea intenţionată. d) perturbarea intenţionată. în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic. dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale. capturarea. de hibernare şi de migraţie. culegerea. în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic. transportul. e) recoltarea florilor şi a fructelor. acvatice şi subterane. b) deteriorarea. f) deţinerea. chiar dacă sunt goale. Capitolul 6.

b) activităţile care pot să genereze un impact negativ semnificativ asupra speciilor sălbatice şi habitatelor naturale pentru care au fost desemnate. în afara drumurilor permise accesului public şi a terenurilor special amenajate. construcţiile. în scopul practicării de sporturi. f) accesul cu mijloace motorizate care utilizează carburanţi fosili pe suprafaţa din domeniul public de interes naţional. d) aprinderea şi folosirea focului deschis în afara vetrelor special amenajate şi semnalizate în acest scop de către Administraţia Rezervaţiei. 43 În perimetrul Rezervaţiei sau în vecinătatea acesteia este interzisă: a) desfăşurarea programelor. în afara perioadelor de reproducere şi creştere a puilor._________________________________________________________________________________ e) deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea. (3) Speciile de păsări prevăzute în anexa nr. ART. 5 C din OUG 57/2007 sunt acceptate la vânătoare. e) abandonarea deşeurilor în afara locurilor special amenajate şi semnalizate pentru colectare dacă există. uşor de identificat. semnele de marcaj sau orice alte amenajări aflate în inventarul Rezervaţiei. stâlpii. barierele. împrejmuirile. 44 Acţiunile de refacere a populaţiilor unor specii de floră şi faună afectate ca urmare a unor activităţi economice perturbatoare sau a unor fenomene naturale se vor realiza pe baza 171 . 42 (1) În perimetrul Rezervaţiei sau în vecinătatea acesteia este interzisă introducerea deliberată în mediul natural a speciilor exotice de floră şi faună domestică sau sălbatică. h) spălarea autovehiculelor în afara zonelor special amenajate. f) comercializarea. ART. c) distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare. în termen de 24 de ore de la constatarea fenomenului. (4) În cazul speciilor de păsări migratoare este interzisă vânarea acestora în perioada lor de reproducere sau pe parcursul rutei de întoarcere spre zonele de cuibărit. proiectelor şi activităţilor care contravin Planului de management sau Regulamentului rezervaţiei. deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea. (2) Scăparea întâmplătoare a unor exemplare de faună exotică domestică sau sălbatică trebuie anunţată Administraţiei Rezervaţiei. g) preluarea apei din bazinele acvatice prin pompare sau prin orice alt fel de instalaţii fără asigurarea măsurilor de protecţie a materialului piscicol împotriva extragerii acestuia din mediul natural. în lipsa actelor de reglementare specifice. ART. plăcile.

albinărit. Administraţia Rezervaţiei. al căror domiciliu sau sediu se află pe teritoriul Rezervaţiei. Pentru valorificarea resurselor naturale regenerabile vor fi stabilite şi percepute taxe de acces la resurse care se vor vira la bugetele locale ale Consiliile locale din perimetrul rezervaţiei. prin decizia Guvernatorului poate dispune oprirea temporară sau totală a activităţilor de valorificare a speciilor afectate sau adoptarea unor măsuri de restricţionarea folosirii unor mijloace de capturarea a speciilor. ART. în condiţiile stabilite de Administraţia Rezervaţiei. emise de Administraţia Rezervaţiei. sau a parametrilor tehnici ai acestor unelte. pe baza permisului de practicare a activităţilor respective. constituită din persoane fizice autorizate sau asociaţii ale acestora. Capitolul 7. 46 (1) Valorificarea resurselor naturale regenerabile. are drept de exclusivitate la valorificarea resurselor naturale regenerabile prin activităţi economice tradiţionale – păşunat._________________________________________________________________________________ autorizaţiei şi permisului emise de Administraţia Rezervaţiei. (3) Valorificarea resurselor naturale regenerabile din perimetrul Rezervaţiei se poate realiza de către persoane fizice autorizate. 45 (1) În vederea protejării şi/sau refacerii populaţiilor unor specii afectate şi pentru menţinerea echilibrului ecologic. rezultatele evaluărilor şi se adoptă cu avizul Academiei Române şi cu aprobarea prealabilă a autorităţii centrale pentru protecţia mediului. eliberat de Administraţia Rezervaţiei. (2) Populaţia locală. cercetărilor de specialitate. VALORIFICAREA RESURSELOR NATURALE REGENERABILE 7. pe teritoriul întregii Rezervaţii sau în anumite zone. (2) Deciziile prevăzute la aliniatul (1) se fundamentează pe rezultatele activităţilor de monitoring. asociaţii ale acestora sau de către societăţi comerciale. recoltarea florei şi a faunei naturale terestre şi acvatice – cu excepţia situaţiilor în care valorificarea acestora a fost concesionată. cultivarea terenurilor ieşite temporar de sub ape. pe baza autorizaţiei de mediu pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi comercializare şi a permisului de desfăşurarea a activităţilor de valorificare. Acţiunile menţionate trebuie să fie incluse în programe naţionale sau locale aprobate prin Planul management al Rezervaţiei sau de către autoritatea centrală pentru protecţia mediului şi Academia Română. din zonele valorificabile din punct de vedere economic ale domeniului public de interes naţional se va realiza prin încredinţare directă persoanelor fizice autorizate sau asociaţiilor acestora al căror domiciliu stabil sau sediu se află pe teritoriul Rezervaţiei. terestre şi acvatice. 172 .1 Prevederi generale ART.

ART. în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament. 173 . pentru respectarea normelor tehnice de recoltare/capturare a plantelor şi a animalelor sălbatice. sau la comanda Administraţiei Rezervaţiei pe cheltuiala acesteia. b) să instruiască persoanele fizice cu care lucrează. în vederea fundamentării deciziilor privind autorizarea activităţilor de recoltare/capturare şi/sau achiziţie a plantelor şi a animalelor sălbatice pe teritoriul judeţelor. 47 (1) Activităţile de recoltare. se pot organiza şi desfăşura numai de persoane fizice sau juridice autorizate. pe piaţa internă sau la export. cu cel puţin 30 de zile înaintea începerii perioadei de recoltare/capturare/ achiziţie. în perioada unui an sau a unui sezon de activitate. (2) Persoanele juridice care organizează activităţi de recoltare. (8) În autorizaţia de mediu sunt precizate condiţiile privind activitatea de valorificare a resursei. (7) Studiile de evaluare se transmit Administraţiei Rezervaţiei. proaspătă ori semiprelucrată. studii privind evaluarea resurselor naturale din Rezervaţie în vederea cunoaşterii stării generale şi a tendinţelor de evoluţie a potenţialului productiv al acestora. capturare şi/sau de achiziţie şi comercializare a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică. capturare şi/sau de achiziţie a resurselor biologice din flora şi fauna sălbatică sunt obligate: a) să aibe organizate şi declarate puncte de achiziţie/colectare/debarcare cu dotările necesare. de către persoane fizice sau juridice autorizate şi se expertizează tehnic de comisia de specialitate a Academiei Române. aprobate de autorităţile competente. (5) Studiile de evaluare a stării resurselor naturale regenerabile se realizează anual._________________________________________________________________________________ (4) Autorizaţia de mediu prevăzută la aliniatul (3) se emite la solicitarea scrisă a beneficiarului însoţită de studiul de evaluare a stării şi a potenţialului exploatabil al resurselor pentru care se solicită autorizarea. în stare vie. terestră şi acvatică. şi să exercite controlul asupra activităţii acestor persoane. conduse de persoane care cunosc normele tehnice de recoltare/capturare şi regulile de achiziţie a speciilor de floră şi faună sălbatică. sau a unor părţi ori produse ale acestora. (9) Administraţia Rezervaţiei va elabora periodic. (6) Studiile de evaluare vor face precizări cu privire la cantităţile maxime admise pentru recoltare/capturare. la comanda beneficiarilor şi pe cheltuiala acestora. stabilite prin studiul de evaluare şi prin alte dispoziţii legale care reglementează valorificarea resurselor şi/sau protecţia habitatelor naturale şi a diversităţii biologice. precum şi cu privire la măsurile şi restricţiile necesare pentru menţinerea potenţialului natural de regenerare al resurselor şi a echilibrului ecologic din zona în care se face evaluare. pe cheltuială proprie.

acordurile sau autorizaţiile de mediu pentru centrele de prelucrare/colectare/debarcare. care urmează să fie cultivate sau crescute în captivitate. Tehnologiile respective. în conformitate cu normativele tehnice care reglementează recoltarea acestor resurse şi cu dispoziţiile legale referitoare la protecţia habitatelor naturale şi a diversităţii biologice. capturează şi/sau achiziţionează plante şi animale sălbatice. sunt obligate să aibă acordul proprietarilor sau al administratorilor de terenuri/ape. b) deţine suprafeţele de teren şi/sau amenajările corespunzătoare aplicării tehnologiilor prevăzute la lit. se poate face numai pe baza autorizaţiei de mediu care se eliberează de Administraţiei rezervaţiei la solicitarea persoanelor fizice sau juridice interesate. asigurându-le instruirea necesară pentru respectarea reglementărilor privind accesul la resurse şi a normelor de protecţie a mediului şi de conservare a florei şi faunei sălbatice. care poartă răspundere pentru tehnologia avizată. Acordul proprietarilor şi al administratorilor poate fi un contract. 48 (1) Persoanele fizice şi juridice care obţin autorizaţii de mediu din partea Administraţiei rezervaţiei pentru organizarea activităţilor de recoltare/ capturare şi/sau achiziţie a resurselor naturale. d) să solicite la Administraţiei Rezervaţiei. trebuie să fie avizate de o unitate de cercetare sau de institutele şi centrele de cercetări biologice din ţară. 174 . a). 1) şi 2) se pot autoriza numai dacă solicitantul face dovada că: a) deţine tehnologia de cultură sau de creştere în captivitate pentru fiecare dintre speciile de plante şi/sau de animale sălbatice terestre ori acvatice. (3) Activităţile prevăzute la alin. o convenţie sau orice fel de altă înţelegere între părţi. pentru a avea acces şi a putea recolta/captura aceste resurse. în scopul comercializării._________________________________________________________________________________ c) să stimuleze constituirea pe plan local a asociaţiilor de recoltatori. (2) Pentru cultivarea plantelor sau pentru creşterea animalelor sălbatice exotice este obligatorie obţinerea acordului de mediu pentru import. în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. eliberat de autoritatea centrală pentru protecia mediului şi avizul comisiei de specialitate a Academiei Române. În cazul creşterii în captivitate a animalelor condiţiile de creştere trebuie să îndeplinească cerinţele care privesc satisfacerea normelor referitoare la drepturile animalelor. ART. 49 (1) Recoltarea unor specii de plante sălbatice în vederea cultivării şi capturarea unor specii de animale sălbatice din fauna autohtonă în vederea creşterii în captivitate. ART. (2) În autorizaţia de mediu pentru recoltare/capturare şi/sau achiziţie şi comercializare vor fi precizate condiţii şi restricţii obligatorii de respectat de către cei care recoltează. cu excepţia celor elaborate de institutele ştiinţifice de specialitate din ţară.

(3) Pentru acoperirea unor nevoi strict gospodăreşti persoanele cu domiciliul stabil în perimetrul Rezervaţiei sau în localităţile limitrofe Rezervaţiei. dimensiuni. de dezvoltare şi de reproducere prohibite. capturarea. a celor endemice. rare sau aflate în pericol de dispariţie. precum şi a condiţiilor. 50 (1) În perimetrul Rezervaţiei sunt interzise: a) recoltarea. dar cu respectarea dispoziţiilor. ART. achiziţia şi comercializarea plantelor şi animalelor sălbatice care sunt cultivate sau sunt crescute în captivitate. cu excepţia municipiului 175 . numai cu autorizarea specială din partea autorităţii centrale pentru protecţia mediului şi cu avizul ştiinţific prealabil al Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române. zone care nu se vor suprapune zonelor de valorificare economică a resursei stuficole. în zone anume stabilite de Administraţia Rezervaţiei. indiferent de zona şi de terenurile în/pe care se găsesc. cu privire la accesul pe terenurile pe care le deţin în proprietate sau în administrare. achiziţia şi comercializarea plantelor şi a animalelor declarate monumente ale naturii. în baza permisului eliberat de Administraţia Rezervaţiei. b) recoltarea. capturarea. precum şi a speciilor de plante şi animale sălbatice cu regim special de protecţie conform convenţiilor internaţionale. achiziţia şi comercializarea plantelor şi a animalelor sălbatice sau a unor părţi ori produse ale acestora la vârste. b) pot fi recoltate sau capturate în condiţii excepţionale. (2) Plantele şi animalele sălbatice din categoriile precizate la alin. 1) lit. perioade de creştere._________________________________________________________________________________ (4) Pentru recoltarea. ART. ART. cu excepţia celor care sunt supuse unui regim special de ocrotire şi conservare. conform reglementărilor specifice. nu sunt necesare studiile de evaluare. în baza permisului. (2) Pentru acoperirea unor nevoi strict gospodăreşti populaţia care are domiciliul stabil în perimetrul Rezervaţiei poate recolta gratuit o cantitate totală de două tone de stuf şi papură de familie pe an. c) recoltarea şi capturarea oricăror plante şi animale sălbatice din zonele strict protejate. a speciilor de plante şi animale ameninţate cu dispariţia. precum şi de către proprietarii şi deţinătorii legali ai terenurilor şi apelor. 51 Recoltarea/capturarea unor plante şi animale sălbatice de către persoane fizice pentru consumul sau folosinţa proprie în familie. se poate face fără autorizaţie de mediu. capturarea. a zonelor naturale supuse regimului de protecţie ecologică. stabilite de către Administraţiei rezervaţiei. 52 (1) Populaţia cu domiciliul stabil în perimetrul Rezervaţiei beneficiază de prioritate în ocuparea locurilor de muncă create prin activităţile economice ce se desfăşoară în perimetrul Rezervaţiei. restricţiilor şi interdicţiilor cu privire la ocrotirea monumentelor naturii.

etc. fără taxe. 55 În activitatea de pescuit comercial. în perioadele şi din speciile admise. ART._________________________________________________________________________________ Tulcea.2. autorizaţie de pescuit şi autorizaţie de mediu şi în condiţiile stabilite de acestea. 7. o cantitate de peşte. Nu se admite descărcarea peştelui la alte puncte de debarcare neprevăzute în autorizaţie. în baza permisului eliberat de Administraţia Rezervaţiei. conform reglementărilor în vigoare privind pescuitul comercial. achiziţie şi comercializare se vor face numai cu mijloace de transport autorizate. (2) Pescuitul comercial este permis numai în condiţiile şi în limitele specificate în permisele şi autorizaţiile de mediu emise de Administraţiei Rezervaţiei cu respectarea reglementărilor în vigoare. nave colectoare. (4) Populaţia cu domiciliul în perimetrul Rezervaţiei poate să pescuiască. în baza permisului eliberat de Administraţia rezervaţiei. indiferent de starea în care se află. zone ce nu trebuie să se suprapună zonelor valorificabile economic. b) utilizarea aparatelor hidroacustice de detecţie a peştilor. pot recolta contra cost. cu mijloace specifice pescuitului recreativ/sportiv. de 3 kg/zi/persoană destinată consumului propriu. 176 . mijloace de transport auto. precum şi eviscerarea acestora până la predarea la punctul de debarcare/centrul de primă vânzare/puncte de achiziţie. Valorificarea resurselor acvatice. prohibite sau a exemplarelor sub dimensiunea legală admisă la pescuit. în zonele de pescuit sau pe traseul de deplasare spre punctul de colectare/achiziţie decât cu acordul Administraţiei Rezervaţiei. c) comercializarea sau orice act având ca scop înstrăinarea peştilor capturaţi. pescuitul comercial. pentru care s-au obţinut permise în condiţiile prezentului Regulament şi pe traseele autorizate de Administraţia Rezervaţiei. (3) Înregistrarea peştelui în punctele de debarcare/centrele de primă vânzare/punctele de achiziţie se poate face numai de la persoane fizice sau juridice posesoare de permis de pescuit în scop comercial. predarea peştelui la ambarcaţiuni. în zone stabilite de Administraţia Rezervaţiei. capturare. o cantitate maxim 10 tone de stuf şi papură de familie pe an. sportiv şi familial ART. ART. 53 Activităţile de recoltare. 54 (1) Permisele şi autorizaţiile de pescuit comercial se eliberează de către Administraţia Rezervaţiei. (4) Peştii capturaţi se vor transporta până la punctul de debarcare numai cu ambarcaţiunile autorizate. valabil pe anul în curs. familial sau recreativ-sportiv sunt interzise: a) pescuitul şi/sau achiziţia exemplarelor de peşte din speciile protejate.

la executarea unor lucrări de conservare şi îmbunătăţire a condiţiilor ecologice din zonele de pescuit sau adiacente acestora. 57 Asociaţiile de pescuit recreativ-sportiv au obligaţia: a) să monitorizeze permisele de pescuit eliberate şi să raporteze lunar Administraţiei rezervaţiei numărul permiselor de pescuit recreativ/sportiv eliberate. f) să elibereze în apă peştele capturat din speciile protejate. d) să utilizeze numai unelte autorizate de Administraţiei rezervaţiei şi de administratorul resursei. ART. etc. c) să popularizeze condiţiile de acces şi zonele în care este permisă camparea. b) să anunţe imediat apariţia unor fenomene de mortalitate a peştelui sau a altor vieţuitoare acvatice. e) să descarce şi să înregistreze peştele capturat la punctele de debarcare/centrele de primă vânzare înscrise în autorizaţie. indiferent de starea în care se află. pe care le vor transporta periodic către spaţiile special amenajate în cadrul punctelor de debarcare. d) să asigure condiţii optime pentru desfăşurarea activităţii de pescuit sportiv precum şi salubrizarea zonelor de pescuit. etc.. a zgomotelor care să perturbe liniştea acesteia (efecte negative asupra faunei din zonă). zonele pentru care au fost emise. conform prevederilor legale. b) să popularizeze condiţiile de practicare a pescuitului sportiv şi a restricţiilor stabilite pentru zone. din speciile prohibite şi exemplarele sub dimensiunea legală admisă la pescuit. 56 Asociaţiile de pescari. precum şi fenomenele de poluare din zona de pescuit._________________________________________________________________________________ ART. pe baza documentelor prevăzute de lege. 58 Administratorii şi beneficiarii dreptului de pescuit în scop recreativ-sportiv în bazinele piscicole naturale au obligaţia să marcheze zonele care fac obiectul acestuia şi să asigure cu personal specializat paza resurselor acvatice vii. precum şi organele abilitate pentru controlul activităţii de pescuit sportiv. h) să popularizeze zonelor cu protecţie integrală din teritoriul Rezervaţiei pentru a evita accesul pescarilor în aceste zone. controlul activităţilor de pescuit şi combaterea pescuitului ilegal. persoanele fizice/juridice implicate în activitatea de pescuit au obligaţia: a) să participe. inclusiv pentru popularea acestor zone cu material biologic (cuiburi de icre embrionate. la solicitarea expresă a Administraţia rezervaţiei. puiet) pentru refacerea potenţialului piscicol al zonei. ART. perioade. c) să asigure monitorizarea capturilor realizate prin punctul de debarcare/centrul de primă vânzare administrate. specii. pentru a se evita producerea modificărilor în structura naturală a zonei. alevini. în conformitate cu prevederile Legii privind resursele acvatice 177 . g) să deţină în ambarcaţiuni saci menajeri pentru colectarea deşeurilor reciclabile şi menajere. prin instituirea sistemului de evidenţă strictă a cantităţilor de peşte capturate.

Administraţia rezervaţiei poate propune autorităţii centrale pentru protecţia mediului măsuri pentru: a) instituirea perioadelor de prohibiţie privind capturarea şi valorificarea de specii din fauna sălbatică acvatică. conform prevederilor art. prin introducerea de noi reglementări. să pescuiască reproducători în zona de desfăşurare a activităţii utilizatorului resursei piscicole în conformitate cu programele naţionale sau locale aprobate în acest scop. (2) Pentru refacerea stocurilor unor specii de peşti ameninţate. f) monitorizarea evoluţiei populaţiilor speciilor de faună sălbatică acvatică existente în Rezervaţie. pe baza rezultatelor cercetării ştiinţifice. a unor zone de reproducere. ART. dacă constată deteriorarea stării acestora. pentru satisfacerea nevoilor de consum familial. h) renaturarea unor zone modificate antropic în vederea refacerii habitatelor faunei sălbatice. care produc puiet pentru repopularea bazinelor naturale. de hrănire sau a unor refugii. Marcarea zonelor se va face cu acordul scris al Administraţiei rezervaţiei. j) activităţi de protecţie. în vigoare. b) instituirea zonelor de cruţare pentru protecţia unor habitate. pescuitul şi acvacultura. 60 (1) Administraţia rezervaţiei poate stabili şi aplica măsurile de protecţie a ecosistemelor zonei de pescuit. g) aplicarea măsurilor de reglare a nivelelor populaţiilor la speciile care nu sunt periclitate dar pun în pericol existenţa altor specii sau a unor activităţi umane. ART. ca urmare a impactului produs de activitatea de pescuit desfăşurată de persoanele fizice sau juridice autorizate. se acordată familiilor cu domiciliul stabil în Rezervaţie. d) limitarea nivelelor exploatabile la speciile ameninţate cu dispariţia. 6 din Ordonanţa Guvernului României nr 27/1996 aprobată prin Legea 96/1997. conservare şi punere în valoare a faunei acvatice. i) realizarea programelor de susţinere a populaţiilor de peşti din speciile periclitate sau ameninţate cu dispariţia prin popularea bazinelor acvatice naturale cu material de populare produs în unităţi specializate autorizate în acest scop. Administraţia rezervaţiei va permite agenţilor economici autorizaţi. ART. e) elaborarea de norme tehnice şi standarde privind practicarea activităţilor de capturare şi punere în valoare a capturilor. c) interzicerea sau limitarea utilizării unor scule sau tehnologii de capturare a faunei sălbatice acvatice._________________________________________________________________________________ vii. 61 (1) Dreptul de pescuit. mergând pâna la prohibirea capturării acestora pe subzone sau pe întreaga Rezervaţie. 59 Pentru protecţia şi conservarea genofondului. cu modificările şi 178 .

recreativ-sportiv şi familial precum şi zonele de acostare la mal natural. 7. (3) Asociaţiile de vânători au obligaţia să notifice din timp Administraţia rezervaţiei începerea activităţilor de protecţie a fondului de vânătoare şi de valorificare a faunei de interes cinegetic (cu minimum 48 de ore înainte de începerea acţiunii).3. 64 (1) În perimetrul Rezervaţiei activităţile de protecţie a fondului cinegetic şi de valorificare a faunei de interes cinegetic se desfăşoară conform legislaţiei specifice şi în baza autorizaţiei şi a permisului eliberat de Administraţia rezervaţiei. în stare proaspătă sau prelucrată. 63 Activităţile de valorificarea altor specii din resursa acvatică se desfăşoară în aceleaşi condiţii de reglementare şi protecţie a factorilor de mediu şi biodiversităţii ca şi activitatea de pescuit şi în condiţiile prezentului Regulament. Prin permis se stabilesc zonele de pescuit. ART. de către membrii familiilor posesoare de permise de pescuit în scopul satisfacerii nevoilor de consum familial. organizarea şi practicarea vânătorii. urmărindu-se conservarea biodiversităţii faunei cinegetice şi păstrarea echilibrului ecologic. (2) Permisul de pescuit pentru satisfacerea nevoilor de consum familial se acordă. Valorificarea faunei de interes cinegetic ART._________________________________________________________________________________ completările ulterioare şi se exercita pe baza permiselor de pescuit. ART. 127/2010. (2) Protecţia fondului cinegetic de pe teritoriul Rezervaţiei revine gestionarilor fondurilor de vânătoare în condiţiile şi sub supravegherea Administraţiei rezervaţiei. (3) Activitatea de pescuit pentru satisfacerea nevoilor de consum familial se desfăşoară în condiţiile stabilite de OUG nr. numărul şi tipul sculelor de pescuit. pentru fiecare familie cu domiciliul stabil în Rezervaţie care nu are nici un membru de familie deţinător de permis de pescuit comercial. 179 . prin permisele eliberate pentru desfăşurarea acestor activităţi. Zonele de pescuit se stabilesc în apropierea localităţilor de domiciliu sau în care îşi desfăşoară activitatea capul de familie. (4) Este interzisă comercializarea peştelui. (4) Realizarea cotelor de recoltă aprobate se va face pentru fiecare specie şi pentru fiecare fond de vânătoare cu respectarea reglementărilor legale în vigoare cu privire la autorizarea. 62 Administraţia rezervaţiei stabileşte zonele de pescuit comercial. emise de Administraţia rezervaţiei la propunerea consiliilor locale.

speciile şi numărul de piese pe care le poate recolta. 65 (1) Asociaţiile de vânători au obligaţia de a delimita şi marca fondurile de vânătoare gestionate.) ART. (2) Modelele de marcare şi semnalizare precum şi amplasarea acestora vor fi aprobate de Administraţia Rezervaţiei ART. emis de Administraţia rezervaţiei. (8) Reprezentantul/reprezentanţii Administraţiei rezervaţiei au dreptul de a solicita oprirea vânătorii dacă constată nerespectarea prevederilor actelor de reglementare emise de Administraţia rezervaţiei şi a legislaţiei de protecţia mediului. (6) La ieşirea în teren. (11) Asociaţiile de vânătoare vor raporta imediat orice eveniment deosebit (accidente de vânătoare._________________________________________________________________________________ (5) Angajaţii gestionarilor fondurilor de vânătoare vor fi instruiţi în legătură cu obligaţiile de mediu ce le au pe durata desfăşurării activităţilor autorizate şi vor respecta aceste obligaţii. (7) Personalul de teren al asociaţiei are obligaţia să anunţe personalul de teren al Administraţiei rezervaţiei (inspectori/agenţi ecologi) din zonă despre persoanele care au obţinut aceste autorizaţii. pe baza rezultatelor cercetării ştiinţifice şi ale activităţii de monitorizare constând în: . deteriorări ale mediului. fondul de vânătoare pentru care s-au eliberat acestea şi perioada de vânătoare. 66 În perimetrul Rezervaţiei sunt interzise desfăşurarea activităţilor de vânătoare în zonele de refugiu şi din ambarcaţiuni cu motor aflate în mişcare (în marş). defalcate pentru vânătorii români şi cei străini şi va respecta cotele de recoltă aprobate pentru fiecare specie şi pentru fiecare fond de vânătoare în parte. 180 . (9) Asociaţiile de vânători vor populariza în rândul vânătorilor limitele fondurilor de vânătoare şi ale zonelor de refugiu. ART. (10) Asociaţiile de vânătoare vor raporta lunar Administraţiei rezervaţiei capturile de vânătoare realizate pentru fiecare fond de vânătoare în parte. fiecare vânător va deţine autorizaţia individuală de vânătoare emisă de asociaţia de vânători în care se vor menţiona fondul de vânătoare.modificarea datelor de desfăşurare a sezonului de vânătoare. 67 (1) În cazul unor condiţii ecologice nefavorabile. perioada de vânătoare. Administraţia rezervaţiei poate lua măsuri pentru protecţia şi conservarea faunei de interes cinegetic. mortalităţi în rândul faunei etc. precum şi permisul de acces.

orice activitate de recoltare a stufului se întrerupe.4. interzicerea sau limitarea utilizării unor scule sau tehnologii de capturare a faunei de interes cinegetic.4. pe baza rezultatelor cercetării şi monitorizării. 69 (1) Desfăşurarea activităţii de recoltare a stufului se va realiza cu respectarea următoarelor condiţii: a) perioada de desfăşurarea a recoltării a stufului este cuprinsă între 25 octombrie şi 15 martie. renaturarea unor zone modificate antropic în vederea refacerii habitatelor faunei sălbatice. indiferent de data producerii acestui fenomen. Administraţia rezervaţiei poate modifica perioada de recoltare stabilită. b) recoltarea stufului se face numai în cantităţile înscrise în autorizaţia de mediu şi numai de pe suprafeţele autorizate prevăzute în studiul de evaluare a resursei stuficolele şi la vârstele şi în perioadele stabilite prin normele tehnice de recoltare. aplicarea măsurilor de reglare a nivelelor populaţiilor unor specii a căror dezvoltare necontrolată pune în pericol existenţa altor specii sau a unor activităţi umane. de către Administraţia rezervaţiei în condiţiile legii. (3) Activitatea de recoltare a stufului se face în baza permiselor şi autorizaţiilor de mediu eliberate de Administraţia rezervaţiei. Valorificarea florei sălbatice 7. conform alin. Valorificarea resursei stuficole ART. 7. de pe terenurile incluse în domeniul public de interes naţional se poate realiza de către populaţia locală sau din localităţile limitrofe Rezervaţiei prin încredinţarea dreptului de recoltare. 68 (1) Recoltarea stufului în scop comercial. - - (2) Administraţia rezervaţiei va notifica asociaţiile de vânători deciziile luate pentru protecţia şi conservarea faunei de interes cinegetic.1. a zonelor de reproducere. În momentul intrării stufului în vegetaţie. 181 . pe zone sau pe întreg teritoriul Rezervaţiei. instituirea zonelor de cruţare pentru protecţia habitatelor. instituirea perioadelor de prohibiţie privind capturarea şi valorificarea unor specii din fauna de interes cinegetic. limitarea cotelor de recoltă la anumite sau prohibirea capturării acestora. (1). de hrănire sau a unor refugii. ART. acţiuni de refacerea populaţiilor unor specii aflate în pericol de dispariţie prin populări cu material biologic produs în acest scop._________________________________________________________________________________ suspendarea activităţii de vânătoare pe o perioadă limitată de timp.

Amplasamentele depozitelor se autorizează de către administratorul zonei prin înscriere în documentele ce reglementează relaţiile dintre administrator şi utilizator şi se aprobă prin autorizaţia de mediu emisă de Administraţia rezervaţiei. Administraţia Rezervaţiei poate aproba şi recoltarea mecanică a acestor stufării în zonele şi în condiţiile stabilite de aceasta. sau mecanizat folosindu-se mijloace mecanice de transport (remorci şi tractoare) care nu depăşesc presiunea de lucru pe sol de 100 g/cm 2. aplicarea măsurilor de prevenire a poluării apelor şi solurilor pe toată durata exploatării resursei stuficole şi a măsurilor pentru prevenirea incendierii zonelor de valorificare a resurselor stuficole şi a depozitelor stuficole. 182 . de orice natură. În acest scop vor fi folosite recoltatoare mecanice care nu depăşesc presiunea de lucru pe sol de 100 g/cm2. rezultate din activitatea de recoltare şi depozitare a stufului şi transportul acestora în afara teritoriului Rezervaţiei. se poate desfăşura în zonele şi în condiţiile stabilite de Administraţia rezervaţiei. este permisă numai dacă solul este îngheţat. În cazuri justificate prin determinări ştiinţifice. caracteristică care rezultă din certificatul de producător al utilajului. sau mijloace de transport naval autorizate._________________________________________________________________________________ c) recoltarea stufului se va realiza de preferinţă cu mijloace manuale folosindu-se unelte tradiţionale de recoltare. e) recoltarea stufăriilor situate pe solurile organice. se face în depozite temporare. (5) Amplasarea depozitelor se face pe terenuri înalte cu portanţă ridicată. (3) Operaţiunea de transport/scoatere a stufului recoltat se face manual. pe sănii tractate manual în perioadele de îngheţ. cu portanţă redusă. pe căile navigabile nominalizate în permisul de acces în zona stuficolă. în care stuful recoltat poate fi menţinut până la data de 30 martie a fiecărui an şi în depozite permanente special amenajate. situate în apropierea zonei de recoltare. (4) Depozitarea stufului recoltat. d) recoltarea mecanizată. Organizarea depozitelor temporare şi permanente se va face numai pe amplasamentele stabilite de comun acord cu Administraţia rezervaţiei şi pentru care beneficiarul deţine actele de reglementare legale precum şi acordul/ acceptul/contractul/convenţia încheiat(ă) cu deţinătorul/administratorul de teren. în locurile stabilite de autorităţile locale şi aprobate de autorităţile de mediu şi sănătate publică. (2) Înaintea începerii activităţii de recoltare se va realiza semnalizarea şi delimitarea zonelor cu habitate naturale incluse în zona de recoltare care nu se vor supune recoltării sau igienizării precum şi a zonelor de depozitare. caracteristică tehnică care rezultă din certificatul de producător. g) întreţinerea zonei de recoltare şi a zonelor de depozitare a stufului se va asigura de către titularul autorizaţiei de mediu prin gestionarea deşeurilor. se va realiza numai cu mijloace manuale. f) recoltarea stufăriilor de pe plaurii plutitori. în care activitatea de prelucrare şi comercializare se poate desfăşura tot anul.

e) asigurarea posibilităţilor de revenirea la starea naturală iniţială după eliberarea depozitelor. 71 (1) Activităţile de recoltare a papurii. Valorificarea păşunilor naturale 7. plante medicinale. 183 . ART. în caz de necesitate. pentru intervenţii.3. g) asigurarea măsurilor de protecţie a malurilor în zonele de acostare a navelor folosite în procesul de recoltare/transport. suprafeţele recoltate._________________________________________________________________________________ (6) Amenajarea şi exploatarea depozitelor se va face cu respectarea următoarelor condiţii: a) delimitarea şi marcarea depozitelor cu semne de marcaj specifice şi vizibile. care pot determina schimbarea cadrului natural (acvatic sau terestru) al zonei. etc) 7.2 Valorificarea resurselor de papură. c) asigurarea protecţiei zonelor limitrofe depozitului împotriva incendiilor sau poluării. datorate funcţionării depozitului. d) să anunţe imediat Administraţia Rezervaţiei apariţia unor fenomene anormale (mortalităţi ale faunei piscicole sau a altor vieţuitoare acvatice şi terestre. în baza permiselor şi a autorizaţiilor de mediu. h) utilizarea materialelor locale specifice zonei pentru amenajarea depozitelor. c) să nu efectueze intervenţii de orice fel. cu mijloace tehnice. f) asigurarea protecţiei zonelor limitrofe depozitului împotriva incendiilor sau poluării. a plantelor medicinale. a ciupercilor şi a fructelor de pădure se poate face de către persoanele fizice autorizate. d) asigurarea posibilităţilor de circulaţie a apei şi de mişcare pentru fauna sălbatică din zona amplasamentului depozitului sau din zona limitrofă. b) asigurarea accesului operativ. în scopul valorificării prin împletituri tradiţionale în ateliere meşteşugăreşti. suprafeţele igenizate. precum şi de sisteme specifice de legare la mal. 7. poluare. 72 (1) Utilizarea păşunilor naturale din teritoriul Rezervaţiei este permisă cu prioritate deţinătorilor de animale. 70 Persoanele fizice şi juridice implicate în activitatea de recoltare a stufului sunt obligate: a) să raporteze lunar Administraţiei rezervaţiei cantităţile de stuf recoltate. emise de Administraţia Rezervaţiei. degradarea mediului înconjurător. datorate funcţionării depozitului.3. incendii.4. ciuperci şi fructe de pădure ART.4. persoane fizice sau juridice rezidente în localităţile din Rezervaţie. b) să desfăşoare activităţile de igienizare a zonelor stuficole conform prevederilor din contractele de concesiune şi a dispoziţiilor legislaţiei de mediu în vigoare.1 Activitatea de păşunat ART.4.

păşunatul în unele perimetre ale fondului forestier. este permisă cu prioritate deţinătorilor de animale.4. periodic. pe baza propunerilor autorităţilor publice locale. (3) Amplasarea stânelor şi a adăposturilor pastorale. 74 Păşunatul pe terenurile din domeniul public de interes naţional se poate face de către persoanele fizice sau juridice în următoarele condiţii: a) deţin aprobarea administratorului păşunii b) asigură supravegherea permanentă a animalelor scoase la păşunat. cu respectarea normelor tehnice. Administraţia Rezervaţiei realizează. d) aplică măsurile de combatere a degradării solului păşunii şi de refacere a capacităţii productive a acesteia. (2) În situaţii speciale. 73 (1) Păşunatul este interzis în fondul forestier proprietate publică a statului. ART. adăpat şi adăpostire se aprobă anual de către unităţile silvice teritoriale. c) asigură libera mişcare a animalelor sălbatice pe păşune. 7. Autoritatea publică centrală pentru silvicultură poate aproba. de pe terenurile incluse în domeniul public de interes naţional. f) nu deteriorează vegetaţia forestieră de pe păşune. numărul şi speciile de animale aprobate pentru a fi păşunate pe terenul respectiv. evaluări ale potenţialului păşunilor din domeniul public de interes naţional. ART. în situaţii temeinic justificate. g) nu incendiază resturile vegetale uscate în scopul curăţirii păşunilor. persoane fizice sau juridice cu domiciliul în 184 . adaptate specificului zonei şi încadrate în peisaj este permisă numai cu aprobarea Administraţiei Rezervaţiei şi în condiţiile legislaţiei de mediu.3. h) protejează cuiburile sau habitatele animalelor sălbatice. e) respectă perioadele de păşunat. trecerea animalelor domestice prin pădure spre zonele de păşune. în perioadele şi cu efectivele de animale stabilite pe baza evaluării capacităţii de suport a păşunilor. (2) Activitatea de păşunat se desfăşoară în baza permiselor emise de Administraţia Rezervaţiei pe suprafeţele.2 Activitatea de recoltarea fânului ART._________________________________________________________________________________ Accesul persoanelor domiciliate în afara Rezervaţiei este permis în cazul în care rămân suprafeţe neutilizate de populaţia locală. pe baza propunerilor autorităţilor publice locale şi cu permisul Administraţiei Rezervaţiei. cu avizul unităţilor silvice teritoriale şi a Administraţiei Rezervaţiei. 75 (1) Recoltarea fânului. folosind numai produse biologice biodegradabile şi mijloace nepoluante.

b) protejarea condiţiilor naturale existente în zona în care este amplasată stupina (nu se incendiază vegetaţia uscată. 76 (1) Dreptul de practicarea a apiculturii se atribuie de către Administraţia rezervaţiei în zonele domeniului public de interes naţional pe care se amplasează stupina._________________________________________________________________________________ localităţile din Rezervaţie.4 Valorificarea florei melifere şi apicultura ART. f) practicarea cositului în fâneţele incluse în domeniul public de interes naţional numai după data de 15 iunie a fiecărui an. nu se execută lucrări de împrejmuire. din zona de recoltare a fânului. 7.4. etc. nu se introduc animale domestice sau câini de pază. b) utilizarea tehnologiilor de recoltare mecanizată cu cositori manuale este permisă pe grinduri cu portanţă scăzută. c) asigurarea protecţiei malurilor naturale în cazul vetrelor amplaste pe malurile apelor. c) pentru zonele de plaur cu portanţă scăzută se permite practicarea cositului manual. nu se deteriorează vegetaţia forestieră. e) anunţarea consiliilor locale şi administratorii terenurilor agricole sau silvice. g) practicarea cositului numai pe păşunile pe care nu s-a atribuit dreptul de păşunat. (2) Recoltarea fânului de pe fâneţele sau pajiştile naturale din domeniul public de interes naţional se desfăşoară în baza permisului emis de Administraţia Rezervaţiei şi cu respectarea următoarelor condiţii: a) folosirea utilajelor de mare productivitate. pe malurile înalte ale canalelor sau în fondurile forestiere. nu se realizează construcţii sau alte lucrări similare cu caracter permanent sau temporar. e) lăsarea în stare necosită a cel puţin 25 la sută din suprafaţa făneţei sau păşunii în care s-a acordat dreptul de recoltare a fânului. emis de Administraţia rezervaţiei. pe grinduri stabilizate sau în amenajări îndiguite.5. specializate. (2) Activitatea de apicultură se desfăşoară cu respectarea următoarele condiţii: a) deţinerea autorizaţiei eliberate de Comisia de bază meliferă şi stupărit pastoral. 7. d) protecţia arboretului. tradiţional. d) instalarea stupinelor pe vetre permanente sau temporare se va face astfel încât să se asigure protecţia populaţiei şi a animalelor împotriva atacului albinelor. protejarea habitatelor animalelor sălbatice prin lăsarea necosită a zonelor de habitate sau cuibărit. arborilor sau arbuştilor.). limitrofe vetrei stupinei. asupra existenţei acesteia pentru a previni intoxicaţiile la albine datorate tratamentelor aplicate culturilor respective. şi se desfăşoară pe baza permisului. Valorificarea terenurilor ieș ite temporar de sub ape 185 . Accesul persoanelor domiciliate în afara Rezervaţiei este permisă în cazul în care rămân suprafeţe neutilizate de populaţia locală. este permisă numai pe fâneţele situate pe terenuri cu portanţă ridicată.

77 (1) Terenurile ieşite temporar de sub ape pot fi cultivate pentru realizarea unor produse agricole tradiţionale necesare consumului familial.6. pe teritoriul Rezervaţiei. g) nu foloseşte resurse de apă poluate. l) nu cultivă plante modificate genetic. k) nu aduce animale de pază sau alte animale domestice pe terenul atribuit spre folosinţă. b) persoanele din localităţile limitrofe dacă dovedesc această calitate cu acte legale. (2) Persoanele care doresc să practice agricultura pe terenurile ieşite temporar de sub ape trebuie să nu deţină în proprietate sau în folosinţă terenuri agricole situate în extravilanul localităţii de domiciliu sau teren liber de construcţii. 186 . papura sau vegetaţia uscată de pe teren sau din vecinătatea acestuia. Valorificare resursei peisagistice. turism. e) asigură fertilizarea terenului numai cu îngrăşăminte organice. (2) Excepţii de la plata tarifului de vizitare: a) copii cu vârsta până la 7 ani. se face în baza permisului de acces eliberat de Administraţia rezervaţiei după achitarea tarifului de vizitare. m) nu introduce în cultură specii exotice de plante de cultură. 79 (1) Accesul vizitatorilor în perimetrul Rezervaţiei. 78 Utilizatorii terenurilor trebuie să respecte următoarele condiţii: a) aplică tehnologiile tradiţionale aprobate prin permis. h) nu împrejmuieşte terenurile cu garduri sau alte construcţii care opresc circulaţia liberă a faunei sălbatice. mai mare de 250 mp. în irigarea culturilor şi previne deteriorarea calităţii solului. în intravilanul localităţii de domiciliu._________________________________________________________________________________ ART. b) execută lucrările de combatere a bolilor şi dăunătorilor culturilor folosind numai produsele biodegradabile. j) nu realizează construcţii sau adăposturi cu caracter temporar sau permanent. individuali sau în grupuri organizate. d) protejează solul şi apele împotriva poluării sau degradării. pe baza permisului emis de Administraţia Rezervaţiei. c) nu folosesc seminţe tratate cu produse chimice interzise. însoţiţi de părinţi. ART. f) aplică măsurile de protecţie a culturilor împotriva animalelor sălbatice aprobate de Administraţia rezervaţiei. de către persoane cu domiciliul în teritoriul Rezervaţiei sau în localităţile limitrofe. vizate pe anul în curs. recreere ART. 7. i) nu incendiază miriştile. stuful.

(2) Pe durata deplasării se vor respecta trasele turistice. 81 Accesul în zonele strict protejate. precum şi Ghidul vizitatorului Rezervaţiei. cu delegaţie în interes de serviciu în perimetrul Rezervaţiei. panouri. prezentate în anexă. ART. i) persoanele care desfăşoară activităţi economice. ART. semne distinctive. f) personalul aflat în timpul exercitării atribuţiilor de control de la alte unităţi / instituţii. etc. (3) Accesul pe alte trasee (nemarcate) se face cu acordul prealabil al Administraţiei Rezervaţiei. e) personalul silvic de la ocoalele silvice din Rezervaţie sau din Direcţia Silvică Tulcea. aprobate şi înscrise în permisele de acces precum şi normele înscrise pe panourile avertizoare. 83 Vizitatorilor le este interzisă culegerea plantelor din flora sălbatică sau capturarea animalelor sălbatice. g) ghizii de turism. k) localnicii domiciliaţi în localităţile din Rezervaţie şi persoanele care au proprietăţi sau lucrează în Rezervaţie. ART. (4) Persoanele interesate pot staţiona. 187 .)._________________________________________________________________________________ c) voluntari care dovedesc cu documente emise de Administraţia Rezervaţiei că prestează o activitate utilă rezervaţiei (ex: vopsire indicatoare. de interes turistic se face în baza permisului Administraţiei Rezervaţiei şi în prezenţa agentului ecolog ce va îndeplini şi atribuţiunile de ghid şi călăuză. la punctele de amplasare a observatoarelor şi pot efectua observaţii din acestea. solului. d) personalul Administraţiei Rezervaţiei şi membrii Consiliului ştiinţific. pe timpul zilei. j) pensionarii şi grupurile organizate de elevi. h) persoanele cu handicap. 82 Pe toată durata prezenţei în perimetrul Rezervaţiei. ce participă la excursii organizate de şcoli şi licee în colaborare cu Administraţia Rezervaţiei sau din cadrul programului educaţional al Administraţiei Rezervaţiei. vizitatorii trebuie să manifeste un comportament corespunzător atât faţă de valorile naturale şi culturale cât şi faţă de ceilalţi vizitatori şi să semnaleze Administraţiei Rezervaţiei orice situaţie necorespunzătoare. aerului şi privind depozitarea deşeurilor. ART. 80 (1) Persoanele fizice şi juridice care vizitează Rezervaţia trebuie să respecte normele privind protecţia apelor. pentru care legislaţia în vigoare prevede scutirea de la plata unor taxe. indiferent de starea acestora.

b) membrii ai serviciilor publice sau ai altor formaţii din cadrul organelor abilitate să desfăşoare activităţi de căutare sau de intervenţii în alte situaţii de urgenţă în acţiuni de salvare. pe sol sau în ape. acţiuni. cu aprobare Administraţiei Rezervaţiei. 86 (1) Întreţinerea marcajelor turistice. a deşeurilor menajere. f) participanţii la competiţii. d) cercetători. (2) Camparea în afara perimetrelor marcate este permisă. patrulări sau antrenamente. (3) Folosirea locului de campare se face cu respectarea regulilor interne privind utilizarea locului de campare. ART. pentru voluntarii aflaţi în misiune şi pentru personalul ce îşi desfăşoară activitatea în proiectele de cercetare. ART. cu aprobare scrisă din partea Administraţiei Rezervaţiei. care se ocupă cu preluarea şi tratarea acestora. delimitate şi semnalizate corespunzător. sau a reziduurilor de orice fel. 84 (1) Pe toată durata sejurului petrecut pe teritoriul Rezervaţiei este interzisă aruncarea. în care prin programul acţiunii se promovează o aprofundare a cunoştinţelor pe linie de protecţie a mediului şi popularizarea eforturilor Administraţiei Rezervaţiei în activităţile de conştientizare asupra măsurilor de conservare ce se impun. în zona tampon. 188 . (2) Deşeurile menajere şi deşeurile de orice fel se vor stoca la bordul mijloacelor de transport şi se vor preda societăţilor comerciale din localităţi. e) voluntari angajaţi. tabere organizate. g) persoanele cu atribuţii de control conform legislaţiei de mediu în vigoare. amplasarea panourilor indicatoare şi informative de către alte persoane fizice şi juridice se face cu aprobarea şi cu coordonarea Administraţiei Rezervaţiei. c) personalul silvic în exercitarea atribuţiilor de serviciu. în cadrul proiectelor de cercetare pentru care s-a obţinut permisul Administraţiei Rezervaţiei. ART. afişate la intrarea în camping._________________________________________________________________________________ ART. pentru personalul Administraţiei Rezervaţiei. 85 Abaterea de la traseele aprobate este permisă pentru: a) personalul Administraţiei rezervaţiei. 87 (1) Camparea vizitatorilor pe teritoriul Rezervaţiei este permisă în locurile special amenajate. (2) Deschiderea traseelor turistice noi se poate face după aprobarea acestora de către Administraţia Rezervaţiei.

(8) Utilizarea focului pentru grătar este permisă numai în locurile special amenajate acestui scop şi semnalizate prin panouri indicatoare. filmării sau fotografierii se face în baza permisului Administraţiei Rezervaţiei. 88 Turismul ecvestru sau cu mijloace de transport motorizate pe două roţi sau de tip ATV este permis pe traseele şi în condiţiile stabilite de Administraţia Rezervaţiei. conduita agresivă. incendierea. instrumentelor muzicale. elicoptere. Sunt interzise adunatul şi defrişarea vegetaţiei lemnoase de orice fel pentru aprinderea focului. 91 Organizarea activităţilor sportive şi cultural-educative în zonele domeniului public de interes naţional este posibilă în baza permisului emis de Administraţiei Rezervaţiei. ART. ruperea. 92 (1) Survolul Rezervaţiei cu mijloace de transport aerian (avioane uşoare. etc. ART. zgomot. ART. ceartă. (5) Locul de campare va fi ţinut curat pe timpul campării şi va fi predat administratorului campingului la plecare. 90 Este interzisă tăierea. precum şi a altor surse de poluare fonică. cu excepţia situaţiilor de extremă urgenţă. a altor echipamente audio. ART. 93 189 . ART. (2) Este interzisă aterizarea mijloacelor de transport aerian în alte locuri decât cele autorizate. a pocnitorilor.) în scopul vizionării. (6) Dreptul de campare poate fi revocat de către administratorul campingului în cazul încălcării regulilor de vizitare. distrugerea sau degradarea prin orice mijloace a arborilor. (7) Aprinderea şi folosirea focului pe teritoriul Rezervaţiei este permisă doar în locurile special amenajate în acest scop în locurile de campare. casetofoanelor. puieţilor sau lăstarilor precum şi însuşirea celor rupţi sau doborâţi de fenomene naturale. ART. în condiţii corespunzătoare. etc._________________________________________________________________________________ (4) Este interzisă săparea de şanţuri în jurul locurilor de amplasare a corturilor. 89 Este interzisă perturbarea liniştii în locurile de campare sau pe traseele turistice cu orice mijloace inclusiv prin folosirea radiourilor.

h) participă. i) nu cultivă plante modificate genetic. narcotice sau orice alte plante dăunătoare sănătăţii. stâlpilor. 96 190 . j) nu realizează garduri de protecţie ale terenurilor care să împiedice deplasarea liberă a animalelor sălbatice cu păr. Capitolul 8. punctelor de observaţie sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice. 94 Spălarea autovehiculelor este permisă numai în zonele special amenajate pe teritoriul Rezervaţiei. m) incendiază vegetaţia uscată sau deşeurile rezultate din operaţiunile tehnologice de curăţire numai în condiţiile prevăzute în acceptul de incendiere emis de Administraţia Rezervaţiei. (2) Este interzisă degradarea adăposturilor.1. c) nu folosesc seminţe tratate cu produse chimice interzise pe teritoriul Rezervaţiei. 95 Utilizatorii terenului agricole din amenajările agricole sau din afara acestora trebuie să respecte următoarele condiţii: a) aplică tehnologiile şi asolamentele. ALTE ACTIVITĂŢI ECONOMICE 8. acolo unde este cazul. precum şi a plăcilor. elaborate pe baza normelor tehnice specifice şi în condiţiile legislaţiei de mediu în vigoare.3 ACVACULTURA ART. e) execută lucrări de fertilizare a solurilor prin aplicarea. a sistemelor de irigaţie şi de desecare. g) nu folosesc surse de apă poluată în irigare culturilor şi iau măsuri pentru prevenirea deteriorării calităţii solului. la activităţile de întreţinere a digurilor de protecţie a incintelor agricole. ART. 8. b) execută lucrările de combatere a bolilor şi dăunătorilor culturilor folosind produsele chimice aprobate de Administraţia Rezervaţiei. d) protejează solul şi apele împotriva poluări sau degradării. f) aplică măsurile de protecţie a culturilor împotriva animalelor sălbatice aprobate de Administraţia Rezervaţiei. evitând supradozarea şi levigarea îngrăşămintelor chimice în sursele naturale de apă. PRACTICAREA AGRICULTURII ÎN AMENAJĂRILE AGRICOLE ART. podeţelor sau a oricărei alte construcţii sau amenajări de pe teritoriul Rezervaţiei. cu precădere a îngrăşămintelor organice sau a celor chimice monitorizând evoluţia calităţii solurilor._________________________________________________________________________________ (1) Este interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare din Rezervaţie.

e) asigure întreţinerea digurilor bazinelor piscicole. sau în alte unităţi special amenajate. cu avizul Consiliului ştiinţific. a staţiilor de pompare şi a celorlalte construcţiilor hidrotehnice şi civile din unitate. se poate desfăşura în baza autorizaţiei de mediu emisă de Administraţia Rezervaţiei. desfăşurată în amenajările piscicole din perimetrul Rezervaţiei aflate în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea. 8. f) nu realizeze lucrări care să împiedice deplasarea liberă a animalelor sălbatice cu păr. ART. ART. în unităţi în care s-au luat toate condiţiile pentru evitarea scăpării materialului piscicol în mediul natural. conform legislaţiei de mediu în vigoare şi cu respectarea reglementărilor în vigoare privind zonarea funcţională a pădurilor şi a celor privind zonarea Rezervaţiei._________________________________________________________________________________ Activitatea de acvacultură având ca scop producerea peştelui sau a altor animale acvatice pentru consum sau pentru acţiuni de repopulare a bazinelor acvatice naturale sau amenajate. (2) Creşterea altor specii de peşti sau animale acvatice decât cele din fauna autohtonă se face cu autorizarea Administraţiei Rezervaţiei şi cu avizul Consiliului ştiinţific. c) protejeze terenurile şi apele freatice sau de suprafaţă împotriva poluării sau degradării. g) incendieze vegetaţia uscată sau deşeurile rezultate din operaţiunile tehnologice de curăţire a bazinelor piscicole în condiţiile prevăzute în acceptul de incendiere emis de Administraţia Rezervaţiei.97 (1) În activitatea de acvacultură se folosesc specii de peşti şi alte animale acvatice din fauna specifică Rezervaţiei. 99 (1) Pe terenurile care fac parte din fondul forestier se vor executa lucrările prevăzute prin amenajamentele silvice aprobate de Administraţia Rezervaţiei. d) asigure măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de material piscicol în mediul natural. b) execute lucrările de combatere a bolilor materialului piscicol folosind produsele chimice aprobate de Administraţia Rezervaţiei. prin aplicarea unor tehnologii omologate de creştere.2 SILVICULTURA ART. 191 . a platformelor de exploatare. 98 Utilizatorii bazinelor piscicole sau a unităţilor de creşterea peştelui şi a celorlalte animale acvatice au obligaţia să: a) respecte condiţiile prevăzute în autorizaţia de mediu şi ale legislaţiei de mediu în vigoare.

ART. instituţiile abilitate intervin conform prevederilor legale. Până la revizuirea amenajamentelor silvice nu se vor aplica de către administratorii fondului forestier decât acele prevederi care sunt conforme legislaţiei specifice ariilor naturale protejate._________________________________________________________________________________ (2) Lucrările care nu sunt prevăzute în amenajamentele silvice se execută numai cu avizul Academiei Române. 101 (1) Structurile de administrare ale fondului forestier naţional din perimetrul Rezervaţiei vor transmite anual Administraţiei Rezervaţiei.). cu excepţia tratamentelor silvice prevăzute de reglementările în vigoare. al autorităţii centrale pentru agricultură şi silvicultură şi al autorităţii centrale pentru protecţia mediului. (2) În cazul producerii unor fenomene deosebite (incendii. 192 . situaţia implementării amenajamentelor silvice. sau doborâţi de fenomene naturale sau de către alte persoane. calamităţi. (5) Amenajamentele silvice ale unităţilor de producţie/proprietăţilor ce intră în componenţa Rezervaţiei vor fi revizuite în mod obligatoriu în termen de 12 luni de la aprobarea Planului de management. etc. cu respectarea şi promovarea prioritară a regenerării naturale şi numai după ce prevederile din amenajamente au fost armonizate cu cele din prezentul Regulament şi Planul de management al Rezervaţiei şi cu legislaţia privind protecţia mediului în vigoare. ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor. în condiţiile respectării legislaţiei de mediu şi a ariilor naturale protejate. 102 (1) Administraţia Rezervaţiei va promova acţiuni de împăduriri pentru reconstrucţia zonelor deteriorate. Personalul silvic va efectua doar paza acestor păduri şi lucrări de combaterea populaţiilor de insecte dăunătoare. a studiilor de amenajare sau de transformare pe aceste terenuri. cu avizul Administraţiei Rezervaţiei şi al autorităţii centrale pentru protecţia mediului. pentru asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare şi promovarea seminţişului autohton. ART. atacuri ale dăunătorilor. ART. cu obligaţia înştiinţării Administraţiei Rezervaţiei. (3) Se interzice tăierea. puieţilor sau lăstarilor. precum şi însuşirea celor rupţi. (2) În zonele tampon se execută lucrările prevăzute în amenajamentele silvice. (4) Schimbarea destinaţiei terenurilor din fondul silvic se face cu aprobarea Administraţiei Rezervaţiei. 100 (1) În zonele strict protejate nu se execută lucrări de exploatare a pădurilor.

4. 8.1 TRANSPORTUL NAVAL ART. (2) Crescătorii de animale. j) aplică măsurile de distrugere a cadavrelor de animale prin metodele stabilite de autorităţile sanitar-veterinare. fără acordul Administraţei rezervaţiei. b) respectă normele tehnologice._________________________________________________________________________________ (2) Împăduririle din perimetrul Rezervaţiei se vor face cu specii autohtone. b) asigură supravegherea permanentă a animalelor în condiţiile scoaterii acestora la păşunat pe terenurile destinate acestui scop. alohtone. 105 193 . urmărindu-se cu deosebire refacerea peisajului natural specific Rezervaţiei. pentru fiecare tip de păşune. stabilite prin legislaţia specifică în vigoare. h) anunţă medicul veterinar de circumscripţie şi agentul ecolog din teritoriu. ART. d) respectă perioadele de practicare a păşunatului stabilite de Administraţia Rezervaţiei. g) asigură condiţii de izolare a animalelor bolnave sau suspecte de îmbolnăvire precum şi condiţii de tratare a acestora. i) participă la acţiunile desfăşurate de organele sanitar-veterinare pentru aplicarea măsurilor de carantină şi de stingere a focarelor de infecţie. după caz. specifice pentru creşterea şi valorificarea produselor animaliere. 103 (1) Activitatea de creştere a animalelor se poate realiza în perimetrul Rezervaţiei în baza permisului şi a autorizaţiei de mediu. asupra oricărui fenomen de îmbolnăvire a animalelor care poate da naştere la epizootii. c) asigură vaccinarea periodică a animalelor. f) nu introduc pe teritoriul Rezervaţiei rase de animale domestice sau sălbatice. 8. în cel mai scurt timp. e) deţin sisteme de tratare a gunoiului de grajd şi de valorificare a acestuia în procesele de refacere a calităţilor solurilor.4 TRANSPORTUL NAVAL ŞI RUTIER 8. 104 Accesul mijloacelor navale de transport şi transportul pe canalele şi lacurile din perimetrul Rezervaţiei se face în condiţiile din Regulamentul de navigaţie în perimetrul Rezervaţiei şi în condiţiile prezentului Regulament. persoane fizice sau juridice îşi pot desfăşura activitatea în perimetrul Rezervaţiei în următoarele condiţii: a) deţin în proprietate animale înregistrate şi marcate conform legislaţiei specifice în vigoare.3 CREŞTEREA ANIMALELOR ART.

fără deţinerea documentelor de transport şi a aprobării Administraţiei Rezervaţiei. 8. pe căile navigabile din Rezervaţie cu excepţia braţelor Dunării. (3) Operaţiunile de dezeşuare sau ramfluare se desfăşoară în baza autorizaţiei de mediu şi/sau a permisului. pe baza înscrierii acestui drept în permisul de acces emis de Administraţia Rezervaţiei. În condiţii hidrometeorologice deosebite termenul se poate extinde cu maximum 3 luni. (2) Staţionarea corpurilor plutitoare în interiorul lacurilor sau la maluri naturale este permisă. (3) Este interzisă circulaţia sau staţionarea corpurilor plutitoare de turism pe timpul nopţii. în cazuri bine justificate. 110 194 . după caz.2 TRANSPORTUL RUTIER ART. ART. în stare vie sau moartă. emise de Administraţia rezervaţiei._________________________________________________________________________________ (1) Corpurile plutitoare eşuate sau scufundate în canalele şi lacurile din perimetrul Rezervaţiei vor fi dezeşuate sau ranfluare pe cheltuiala armatorului sau a navlositorului în termen de maximum 6 luni de la producerea evenimentului.4. ART. sau a speciilor de floră sălbatică recoltată. de poluare a zonei naufragiului sau de deteriorare a cadrului natural se suportă de către armatorul sau navlositorul corpului plutitor naufragiat. 109 Accesul mijloacelor de transport rutier de orice fel în perimetrul Rezervaţiei şi desfăşurarea activităţii de transport se face în baza permisului de acces emis de Administraţia Rezervaţiei şi în condiţiile prezentului Regulament. (2) Este interzisă deţinerea la bordul corpurilor plutitoare a animalelor sălbatice. ART. 107 (1) Este interzisă deţinerea la bordul corpurilor plutitoare a sculelor de pescuit sau a mijloacelor de capturarea a animalelor sălbatice de orice fel fără deţinerea documentelor de transport şi a aprobării Administraţiei Rezervaţiei. (2) Daunele produse de blocarea căilor navigabile. ART. 108 Transportul produselor periculoase. poluante se face în condiţiile legislaţiei de mediu în vigoare. 106 (1) Staţionarea corpurilor plutitoare în perimetrul Rezervaţiei este admisă numai în locurile autorizate şi amenajate în acest scop.

care să producă poluări punctuale sau deteriorări ale mediului natural. gunoaie menajere. 8. a apelor sau a stufăriilor. ART. la starea iniţială suprafeţele de teren ocupate de organizarea şantierelor. sau altele asemenea. c) să nu modifice cadrul natural limitrof organizării de şantier._________________________________________________________________________________ Mijloacele de transport rutier motorizate trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice impuse de actele normative în vigoare privind protecţie mediului. b) să nu afecteze terenurile cuprinse în perimetrele şantierelor cu deşeuri de orice fel. zgomote şi vibraţii. c) executarea lucrărilor de curăţenie sau întreţienere a vehiculelor. 113 Lucrările de construcţii-montaj se execută de persoane fizice şi juridice autorizate.5 LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII-MONTAJ ART. 111 Transportul produse periculoase. 114 Pe teritoriul Rezervaţiei construcţiile vor respecta tradiţiile arhitectonice locale conform Regulamentului de urbanism. ART. b) executarea intervenţiilor tehnice la instalaţiile din dotarea vehiculelor în apropierea malurilor sau a stufăriilor. 115 Persoanele fizice sau juridice autorizate să desfăşoare lucrări de construcţii montaj sunt obligate: a) să amenajeze organizările de şantier în limitele terenurilor atribuite în acest scop. la terminarea lucrărilor de construcţii-montaj. d) să respecte limitele aprobate pentru emisiile de praf. 195 . ART. nivelul zgomotelor şi vibraţiilor induse mediului. 116 La proiectarea şi execuţia lucrărilor de construcţii se va avea în vedere: a) utilizarea. concentraţia poluanţilor existenţi în gazele de ardere şi dotările tehnice specifice tipului de produs transportat. în scopul conservării patrimoniului arhitectonic tradiţional. 112 În zonele domeniului public din perimetrul Rezervaţiei este interzisă: a) staţionarea mijloacelor de transport rutier în apropierea malurilor naturale. ART. cu precădere a materialelor de construcţie locale. e) să readucă. ART. a autorizaţiilor de construire şi a celorlalte avize obţinute în baza dispoziţiilor legale. poluante se face în condiţiile legislaţiei de mediu în vigoare. folosite în mod tradiţional în perimetrul Rezervaţiei. conform prevederilor acordurilor de mediu.

la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.). ori au alte destinaţii. proprietate privată a persoanelor fizice. 118 196 . ce aparţin domeniului public de interes judeţean şi/sau local. se declară de utilitate publică. persoanelor juridice. gârle. etc. utilizate ca amenajări agricole sau piscicole. 117 (1) Terenurile din domeniul public de interes judeţean şi/sau local utilizate ca amenajări agricole sau piscicole şi care datorită degradării sau altor cauze nu mai pot fi exploatate în scopul pentru care au fost amenajate iniţial. zonele vor fi preluate de administratorii acestora şi vor fi utilizate conform prevederilor acestor programe. (1). (3) Pentru lucrările prevăzute la alin. terenurile de pe teritoriul Rezervaţiei. (1). precum şi cele aflate în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale. (2) din Legea nr. 9 alin. cu avizul Consiliului ştiinţific şi al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. vor fi supuse lucrărilor de reconstrucţie ecologică aprobate prin Planul de management al rezervaţiei. ori cu alte destinaţii. Capitolul 9. (6) După încheierea programelor de reconstrucţie ecologică. e) asigurarea protecţiei habitatelor animalelor sălbatice din zona amplasamentului investiţiei sau din vecinătatea acesteia şi pe toată durata execuţiei lucrărilor. Capitolul 10 MONITORING INTEGRAT ŞI CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 10. c) punerea în valoare a cadrului natural al Rezervaţiei. RECONSTRUCŢIA ECOLOGICĂ ART._________________________________________________________________________________ b) folosirea soluţiilor arhitectonice care să pună în valoare tradiţia locală şi specificul zonei în care se încadrează construcţiile respective. cu modificările şi completările ulterioare. 213/1998 privind proprietate publică şi regimul juridic al acesteia.1 MONITORING INTEGRAT ART. terenurile de pe teritoriul Rezervaţiei. (5) Statutul de zonă de reconstrucţie ecologică se menţine pe toată perioada stabilită prin programul de reconstrucţie ecologică aprobat. (2) Lucrările de reconstrucţie ecologică de pe teritoriul Rezervaţiei aprobate de Administraţia Rezervaţiei. pot fi trecute în domeniul public al statului în condiţiile prevăzute de art. (4) Pentru lucrările prevăzute la alin. la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor şi se expropriază în condiţiile Legii nr. d) menţinerea nemodificată a elementelor cadrului natural (canale. se declară de interes naţional. utilizate ca amenajări agricole sau piscicole.

2 CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ ART. ART. ART. 119 Monitorizarea calităţii factorilor de mediu se realizează pe baza programului integrat de monitorizare aprobat de autoritatea centrală pentru protecţia mediului şi coordonat de Administraţia rezervaţiei. nominalizaţi prin program îşi vor transmite reciproc informaţiile necesare. (2) Rezultatele înregistrate în procesului de monitorizare se comunică Administraţiei Rezervaţiei la termenele stabilite prin autorizaţia de mediu sau programul fluxului informaţional aprobat. turism se realizează de către deţinătorii surselor de poluare. activităţile cu potenţial ridicat de impact semnificativ asupra factorilor de mediu sau care deţin surse ce prezintă un pericol potenţial pentru mediu sunt supuse monitorizării în scopul prevenirii efectelor negative asupra mediului natural. 10. pe baza programelor proprii de monitorizare. (2) Activităţile economice care pun în valoare resursele naturale regenerabile ale patrimoniul natural din perimetrul Rezervaţiei sunt supuse procesului de monitorizarea în scopul asigurării valorificării durabile a acestora. 122 Monitorizarea populaţiilor speciilor de plante şi animale prevăzute în programele de monitorizare se poate desfăşura şi prin colaborarea cu organizaţii specializate autorizate. 120 Participanţii la procesul de monitorizarea calităţii factorilor de mediu din Rezervaţie. a activităţilor de valorificare a resurselor. pe sol sau în aer. ART. ART. ART. 121 (1) Monitorizarea deversărilor sau a emisiilor de fluide în apele de suprafaţă. subterane. pe bază de reciprocitate şi vor colabora la elaborarea comunicatelor şi concluziilor finale. prelucrate la nivelul specific fiecărui participant. prevăzute în autorizaţiile de mediu. conform prevederilor legale. de către Administraţia rezervaţiei. 123 Rezultatele monitorizării factorilor de mediu şi ai resurselor naturale şi evoluţia principalilor parametrii de calitate ai mediului se utilizează în procesul de conducere şi administrare a patrimoniului natural al Rezervaţie şi se pun la dispoziţia tuturor persoanelor interesate._________________________________________________________________________________ (1) Activităţile economice desfăşurate în perimetrul Rezervaţiei cu impact asupra mediului. aflate în proces de implementarea programelor de conformare în vederea eliminării sau diminuării impactului. 124 197 .

(2) Activitatea de cercetare ştiinţifică pe teritoriul Rezervaţiei se desfăşoară în baza proiectelor de cercetare aprobate de autorităţile naţionale competente în cadrul programelor naţionale şi internaţionale de cercetare. au obligaţia de a transmite Administraţiei Rezervaţiei rezumatele rezultatelor obţinute în cadrul acestor proiecte. (2) În zonele strict protejate (de protecţie integrală) activitatea de cercetare se va desfăşura în condiţiile prezentului Regulament. de dezvoltare durabilă a comunităţilor. (3) Grupurile de studii formate din studenţi sau elevi pentru care teritoriul Rezervaţiei oferă posibilitatea completării cunoştiinţelor au acces în Rezervaţie în baza permisului de acces emis de Administraţia Rezervaţiei. propunând măsurile ce se impun pentru realizarea obiectivelor de management al Rezervaţiei. 198 . ART. 126 În cazul proiectelor de cercetare care necesită date/informaţii elaborate de Administraţia Rezervaţiei. acestea se vor obţine pe baza de comandă şi după achitarea tarifelor în vigoare. 127 (1) Elaboratorii proiectelor de cercetare desfăşurate pe teritoriul Rezervaţiei. Art. altele decât cele de interes public. măsuri ce se aprobă de către Consiliul ştiinţific. ART._________________________________________________________________________________ (1) Cercetarea ştiinţifică are ca scop dezvoltarea cunoaşterii stării sistemelor ecologice naturale şi socio-umane precum şi a tendinţelor de evoluţie în vederea fundamentării măsurilor de protecţie ale acestora. la solicitarea instituţiilor de învăţământ. cu avizul Consiliului ştiinţific al Administraţiei Rezervaţiei. (2) Administraţia Rezervaţiei are obligaţia de a analiza posibilitatea utilizării rezultatelor proiectelor de cercetare în activitate de gestionare a patrimoniului natural din Rezervaţiei. prin dezvoltarea metodelor de management adaptativ şi implicarea comunităţii. precum pentru dezvoltarea capacităţii de gestionare a capitalului natural din Rezervaţie. 125 (1) Accesul personalului de cercetare în perimetrul Rezervaţiei pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în proiectele de cercetare se face în baza permisului de cercetare emis de Administraţia Rezervaţiei şi cu acceptul proprietarilor/ administratorilor terenurilor. 3) Titularii proiectelor de cercetare au obligaţia consultării pe parcursul derulării programului de cercetare compartimentele de specialitate din cadrul Administraţiei Rezervaţiei. pentru zonele din afara domeniului public de interes naţional. Mărimea grupului de care intră în Rezervaţie nu poate fi mai mare de 15 decât în cazuri excepţionale aprobate de Administraţia Rezervaţiei.

protecţie şi intervenţie la nivelul Rezervaţiei se face. epidemii._________________________________________________________________________________ Capitolul 11 OPERAŢIUNI ÎN CAZURI SPECIALE (poluări accidentale. b) producerea unui fenomen natural cu efecte distructive asupra cadrului natural. 129 Regimul special de control. ART. ART.) ART. e) producerea unor evenimete deosebite. ART. etc. protecţie şi intervenţie pe teritoriul Rezervaţie sau pe teritorii ce include parţial sau total teritoriul acesteia. b) utilizează mijloacele de intervenţie din dotare în colaborare cu celelalte instituţii sau organizaţii implicate. 199 . sau producerea unor modificări ireversibile asupra genofondului sau a cadrului natural ale Rezervaţiei. calamităţi. Administraţia Rezervaţiei are următoarele obligaţii: a) participă la elaborarea şi aplicarea măsurilor de combatere sau limitare a efectelor fenomenului special. dezastre naturale. epizootii. cu obligaţia înştiinţării imediate a Administraţiei Rezervaţiei. în vecinătatea acesteia sau în alte zone dar cu efecte previzibile asupra Rezervaţiei. 128 Producerea unor accidente tehnice având ca urmare poluări accidentale sau a unor fenomene naturale cu impact negativ asupra mediului natural. florei şi faunei sălbatice. se înregistrează ca fenomene speciale şi determină instituirea unui regim special de control. protecţie şi intervenţie se poate institui în următoarele condiţii: a) producerea unui accident tehnic la o unitate economică care poate provoca o modificare semnificativă a parametrilor calitativi ai factorilor de mediu. conform prevederilor legale şi în colaborare cu Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. (2) În cazul producerii unor de fenomene deosebite (incendii. epizootii sau atacuri de dăunători asupra florei sălbatice în perimetrul Rezervaţiei sau în zonele limitrofe acesteia. protecţie şi intervenţie la nivelul Rezervaţiei. la nivel continental sau planetar cu efecte negative semnificative asupra mediului natural din Rezervaţie. 131 În urma instituirii regimului special de control.) instituţiile abilitate intervin conform prevederilor legale. în perimetrul Rezervaţiei. c) declanşarea unor epidemii. având drept efect punerea în pericol a sănătăţii oamenilor. d) declararea stării de periclitate a unei/unor specii din flora şi/sau fauna Rezervaţiei cu efecte negative importante asupra stării speciilor respective şi a resurselor naturale generate de acestea. etc. al habitatelor terestre sau acvatice şi care poate provoca schimbări pe termen lung asupra mediului natural al Rezervaţiei. 130 (1) Instituirea regimului special de control.

ce va fi avizat de Administraţia Rezervaţiei. ART. Capitolul 14 SANCŢIUNI 200 . 133 Gestionarea deşeurilor produse în perimetrul Rezervaţiei se face prin grija autorităţilor publice locale. 136 Utilizarea însemnelor Rezervaţiei în cadrul activităţilor de educare şi informare. amplasate pe teritoriul Rezervaţiei. conştientizare publică şi implicarea comunităţii în legătură activitatea Administraţiei Rezervaţiei şi cu obiectivele Planului de management Rezervaţiei. cu al cu de ART. Capitolul 12 INFORMARE. a operatorilor economici şi a Administraţiei Rezervaţiei în conformitate cu dispoziţiile legale referitoare la gestionarea deşeurilor. pot fi organizate permisul emis de Administraţia Rezervaţiei. solicitat în scris cu cel puţin 15 zile înainte desfăşurarea activităţilor programate. altele decât cele organizate de Administraţia Rezervaţiei._________________________________________________________________________________ c) coordoneze aplicarea sarcinilor proprii ce îi revin din programele elaborate şi aprobate. e) mobilizează resursele existente la nivelul unităţilor economice implicate în programele de protecţie şi conservare a resurselor naturale regenerabile şi promovează proiecte de reconstrucţie ecologică pentru zonele afectate.134 (1) Administraţia Rezervaţiei are obligaţia să amenajeze locuri speciale pentru depozitarea temporară a deşeurilor pe domeniul public de interes naţional aflat în administrare. Capitolul 12 REGIMUL DEŞEURILOR ART. d) elaborează strategii şi programe proprii de intervenţie în situaţii de urgenţă pentru limitarea efectelor negative provocate şi pentru refacerea cadrului natural deteriorat. 132 Unităţile economice care prezintă pericol ridicat de poluare sau de afectare a echilibrului ecologic sunt obligate să elaboreze planuri proprii de intervenţii în caz de poluări accidentale. f) organizează şi coordonează activităţile de combatere a efectelor negative produse. g) informează autorităţile publice conform programului fluxului informaţional stabilit pentru fiecare situaţie specială asupra evoluţiei fenomenului semnalat şi a efectelor măsurilor aplicate. CONŞTIENTIZARE PUBLICĂ. se face numai cu acordul scris al acesteia. 135 Activităţile de informare. IMPLICAREA COMUNITĂŢII ART. calamităţi. etc.. (2) Vizitatorii Rezervaţiei au obligaţia de a evacua deşeurile produse pe durata sejurului petrecut în Rezervaţie în locurile special amenajate. altele decât cele organizate de Administraţia Rezervaţiei. ART.

răspunderea administrativă. Administraţia Rezervaţiei poate institui un sistem de tarife potrivit Planului de management şi Regulamentului. 138 Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor poate institui un regim special de sancţionare a încălcării prevederilor Planului de management şi ale Regulamentului. ART. cu acordul Consiliului ştiinţific şi al autorităţii centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. 142 (1) Administraţia Rezervaţiei are obligaţia să evalueze costurile anuale necesare implementării Planului de management şi a Regulamentului şi să le comunice autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. Capitolul 15 DISPOZIŢII FINALE ART. 137 Încălcarea prevederilor Planului de management şi ale Regulamentului atrage. penală. de comisarii Gărzii de Mediu şi de către personalul de control abilitat conform legislaţiei în vigoare. 141 Planul de management al Rezervaţiei şi Regulamentul pot fi modificat prin Hotărâre de Guvern la propunerea Administraţiei Rezervaţiei. cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. (2) În cazul încălcării condiţiilor stabilite în permisele pentru desfăşurarea activităţilor menţionate în Regulament persoanele fizice sau juridice vor pierde dreptul de a mai beneficia de facilităţile prevăzute în prezentul Regulament pe o perioadă de 2 ani. 139 (1) Constatarea şi sancţionarea faptelor contravenţionale sau infracţionale se face de către personalul împuternicit al Administraţiei Rezervaţiei. după caz. ART. (3) Pentru completarea resurselor financiare necesare bunei administrări a Rezervaţiei. materială sau civilă conform legislaţiei în vigoare. contravenţională. ART. (2) Resursele financiare necesare implementării Planului de management al Rezervaţiei se asigură din bugetul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor şi prin atragerea de fonduri comunitare. 201 . ART._________________________________________________________________________________ ART. 140 Controlul respectării prevederilor prezentului Regulament se realizează de către personalul abilitat de Administraţia Rezervaţiei şi de toate autorităţile cu atribuţii de control conform împuternicirilor stabilite de legislaţie.

pentru accesul şi desfăşurarea activităţilor în baza permiselor emise de Administraţia Rezervaţiei sau pentru facilităţile. 3) se constituie ca venituri proprii pentru Administraţia Rezervaţiei şi se pot institui pentru vizitarea Rezervaţiei._________________________________________________________________________________ (4) Tarifele prevăzute la alin. în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. pentru realizarea obiectivelor din planul de management. 202 . b) 25% sunt folosite pentru stimularea personalului Administraţiei Rezervaţiei. (5) Sumele provenite din aceste tarife se utilizează după cum urmează: a) 75% se fac venit la bugetul administraţiei. serviciile şi activităţile specifice desfăşurate în Rezervaţie.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->