Sunteți pe pagina 1din 8

1.

CALCULE CU MRIMI sI UNITI IMPORTANTE N CHIMIE


Executarea corecta a calculelor n cadrul diverselor operatii de laborator si aplicatii de chimie, presupune cunoasterea principalelor notiuni care stau la baza evaluarii cantitative a transformarilor fizico-chimice. Aceste notiuni vor fi prezentate mai jos: substanta chimica, element chimic, compus chimic; masa atomica; atom-gram; kiloatom-gram; masa moleculara; molecula-gram; milimol, kilomol; masa echivalenta sau echivalent-gram; calcul de numar de moli sau atom-gram cunoscnd masa substantei; raportul de masa; compozitia procentuala.

SUBSTANTA CHIMICA, ELEMENT CHIMIC, COMPUS CHIMIC

Substanta chimica este definita ca fiind un tip omogen de materie, cu o compozitie chimica bine definita.
Substantele chimice pot fi submpartite n doua categorii: substante elementare (elemente chimice) si substante compuse (compusi chimici).

Elementul chimic poate fi definit ca fiind tipul de materie care consta din atomi de acelasi fel (adica din atomi ale caror nuclee au toate aceeasi sarcina electrica).
Elementele sunt reprezentate printr-un simbol, compus dintr-o litera sau doua, de exemplu, simbolul hidrogenului este H, al oxigenului O, al clorului Cl etc. Simbolurile tuturor elementelor chimice sunt trecute n sistemul periodic al lui Mendeleev. Elementele chimice pot fi formate din unul sau mai multi atomi. Astfel gazele rare (argonul, neonul etc.) sunt elemente monoatomice, notndu-se cu Ar, Ne etc. n timp ce majoritatea gazelor obisnuite (oxigenul, clorul, azotul etc.) sunt biatomice, notndu-se cu O2, H2, Cl2, N2 etc. Exista si elemente poliatomice, ca de exemplu fosforul, P4, sulful, S8 etc. Gradul de asociere al atomilor ntr-un element poate sa varieze n functie de conditiile n care se afla elementul respectiv. De exemplu, n intervalul de temperatura 20 - 10000C, sulful octoatomic S8 trece succesiv, pe masura cresterii temperaturii, n S6, S4 si S2. De aceea, trebuie retinut faptul ca denumirea de element biatomic, triatomic, tetratomic etc. se refera la starea elementului respectiv n conditii obisnuite de temperatura si presiune.

Compusul chimic poate fi definit ca fiind substanta rezultata prin combinarea, n anumite proportii, a doua sau mai multe elemente chimice. Compusul chimic rezultat are proprietati diferite de ale elementelor care l compun.

Orice compus chimic se reprezinta printr-o formula chimica, care indica numarul de atomi ai diferitelor elemente care intra n compozitia sa. De exemplu, formula acidului azotic HNO3, a oxidului de magneziu MgO, a clorurii de zinc ZnCl2 etc. Moleculele chimice rezulta prin unirea (n anumite conditii si dupa anumite reguli) a doi sau mai multi atomi. Atomii pot fi de acelasi fel sau diferiti. n primul caz se obtin molecule de substante elementare, ca de exemplu Cl2, O2, P4 etc, n timp ce n al doilea caz se obtin molecule de substante compuse cum sunt MgO, ZnCl2, SO2, H2O etc. MASA ATOMICA, ATOM-GRAM, KILOATOM-GRAM

Masa atomica este o marime relativa care arata de cte ori atomul unui element este mai mare dect unitatea atomica de masa (u.a.m). Drept unitate atomica de masa s-a ales daltonul, care reprezinta a douasprezecea parte din masa atomului de carbon. Rezulta ca masa atomica este un numar fara dimensiuni. De exemplu, masa atomica a hidrogenului este 1,008, a oxigenului 16, a clorului 35,453 etc. Masele atomice se noteaza cu litera A urmata de indicele care indica substanta.
Exemple: AH = 1, AC = 12, AFe = 56

Atomul-gram (atom-g) este o marime dimensionala ce reprezinta cantitatea n grame dintr-un element, numeric egala cu masa lui atomica. Se calculeaza exprimnd masa atomica n g.
Exemple: 1 atom-g O = 16g, 1 atom-g Al = 27g

Kiloatom-gram (katom-g) este o marime derivata: 1 Katom-g = 103 atom-g, si se defineste ca marime dimensionala ce reprezinta cantitatea n kg dintr-un element, numeric egala cu masa lui atomica. Se calculeaza exprimnd masa atomica n kg.
Exemple: 1 katom-g Cu = 64 kg, 1 katom-g C = 12 Kg

MASA MOLECULARA, MOLECULA-GRAM, MILIMOL, KILOMOL

Masa moleculara , M, este o marime relativa ce arata de cte ori molecula unui e 555j92f lement poliatomic sau molecula unei combinatii este mai mare dect u.m.a.
Masa moleculara reprezinta suma maselor atomice ale elementelor componente (tinnd cont de coeficientii stoechiometrici). n calcule masele moleculare se rotunjesc. Exemple: MHCl = 1 + 35,5 = 36,5 2 MNaOH = 23 + 16 + 1 = 40

Molecula-gram , mol , este cantitatea n grame dintr-o substanta numeric egala cu masa moleculara a substantei. Molul reprezinta cantitatea n grame dintr-o substanta egala cu suma maselor absolute a N particule, reprezentate printr-o formula chimica.
Se calculeaza exprimnd masa moleculara n g. Termenul de mol se aplica la: substante cu formule moleculare cunoscute: H2O, HCl etc.; substante ce nu formeaza molecule: NaCl, CaCl2 etc.; la atomii liberi: H, Cl etc.; la ioni: Na+, Cl- etc.; la particule subatomice: e-. Exemple: 1 mol O2 = 32 g, 1 mol CaO = 56g

Milimol , mmol, este o marime derivata:


1 mmol = 10-3 mol si reprezinta cantitatea n mg dintr-o substanta, numeric egala cu masa ei moleculara. Se calculeaza exprimnd masa moleculara n mg. Exemple: 1 mmol F2 = 38 mg, 1 mmol H3PO4 = 98 mg

Kilomol , kmol, este o marime derivata:


1 kmol = 103 mol si reprezinta cantitatea n kg dintr-o substanta, numeric egala cu masa ei moleculara. Se calculeaza exprimnd masa moleculara n kg. Exemple: 1 kmol Cl2 = 71 kg, 1 kmol HNO3 = 63 kg

MASA ECHIVALENTA SAU ECHIVALENT-GRAM

Echivalent chimic (gram) al unui element, este acea cantitate, exprimata n grame, din acest element care se combina cu 1 g de hidrogen sau 8 g oxigen.
3

n sensul teoriei atomice, echivalentii chimici reprezinta mase relative ale atomilor care se combina, raportate la masa atomului de hidrogen (cel mai usor atom). Echivalentul gram: -

la elemente se calculeaza prin mpartirea masei atomice la valenta. la saruri se calculeaza mpartind masa moleculara la produsul dintre valenta metalului si numarul atomilor de metal; la oxizi se obtine mpartind masa moleculara a oxidului la produsul dintre numarul atomilor de metal sau nemetal si valenta acestuia; la acizi si baze, se calculeaza mpartind masa moleculara la numarul atomilor de hidrogen care se pot nlocui prin metale, respectiv numarul gruparilor oxidril, (OH).

Exemple:

g/echivalent

g/echivalent

g/echivalent

g/echivalent

g/echivalent CALCUL DE NUMAR DE MOLI SAU DE ATOM-GRAM CUNOSCND MASA SUBSTANTEI

Numar de moli: se calculeaza mpartind masa substantei, exprimata n grame, la masa ei molara. Numar de atomi-gram , se calculeaza mpartind masa substantei elementare exprimata n grame la masa atomica a elementului.
RAPORTUL DE MASA - reprezinta raportul cantitativ al elementelor care compun unitatea de structura a substantei chimice compuse.

COMPOZITIA PROCENTUALA A calcula compozitia procentuala a unei substante compuse nseamna a calcula % n care sunt continute elementele respective n unitatea de structura. PROBLEME REZOLVATE: Problema nr.1 Cti atom-g reprezinta: 60 g C; 0,4 katom-g N? 60 g C = 60 : 12 = 5 atom-g C 0,4 katom-g N = 0,4 103 = 400 atom-g N Problema nr.2 Cte grame reprezinta: 8 mol H2; 500 mmol CaO; 0,02 kmol H2SO4? 8 mol H2 = 8 2 = 16 g H2 500 mmol CaO = 500 55 10-3 = 27,5 g CaO 0,02 kmol H2SO4 = 0,02 103 98 = 196 g H2SO4 Problema nr.3 Cti moli reprezinta: 4 g CuSO4; 300 mmol KOH; 0,4 kmol HNO3? 4 g CuSO4 = 4 : 160 = 0,025 mol CuSO4 300 mmol KOH = 300 10-3 = 0,3 mol KOH 0,4 kmol HNO3 = 0,4 103 = 400 mol HNO3 Problema nr.4 Sa se calculeze masa molara pentru: H2O, CaCO3? = (1 2) + 16 = 18 g H2O = 40 + 12 + (3 16) =100 g CaCO3 Problema nr. 5 Sa se calculeze raportul de masa al apei. = (2 1) + 16 = 18 H : O = 2 : 16 = 1 : 8 5

Problema nr. 6 Sa se calculeze raportul de masa pentru CaCO3. = 40 + 12 + (3 16) = 100 Ca : C : O = 40 : 12 : 48 = 10 : 3 : 12 Problema nr. 7 Sa se calculeze compozitia procentuala a apei. = (2 1) + 16 = 18 18 g H2O ............................ 2 g H 100 g H2O ............................ x x = 11,11% H y = 100 - x = 100 - 11,11 = 88,89 % O Problema nr.8 Sa se calculeze masa de sulf existenta n 680 g de CaSO4 anhidru. = 40 + 32 + (16 4) = 136 136 g CaSO4 ..................................... 32 g S 680 g CaSO4 ..................................... x x = 160 g S Problema nr.9 Determinati formula unei substante care contine : 43,39% Na, 11,32% C si 45,28% O. NaxCyOz x = 43,39 : 23 = 1,89 atom-g Na y = 11,32 : 12 = 0,94 atom-g C z = 45,28 : 16 = 2,83 atom-g O x:y:z=2:1:3 NaxCyOz = Na2CO3 6 1,89 : 0,94 = 2,01 0,94 : 0,94 = 1 2,83 : 0,94 = 3,01

PROBLEME PROPUSE:
1. Cte grame reprezinta: 10 atom-g Ca; 5 atom-g Al; 2 atom-g S; 0,5 katom-g O; 0,2 katom-g C; 0,1 katom-g Fe? 2. Cti atom-g reprezinta: 70 g N; 80 g O; 3,55 g Cl; 0,5 katom-g Cu; 0,4 katom-g Ag; 0,3 katom-g Au? 3. Cti katom-g reprezinta: 200 g H; 420 g O; 660 g N; 50 atom-g Zn; 40 atom-g Cd; 30 atom-g Hg? 4. Cti mol reprezinta: 6,2 g C2H2; 30 mmol Fe2O3; 0,6 kmol CO2? 5. Cte kg reprezinta: 0,4 kmol Ca(OH)2; 5 kmol CaCO3; 0,06 kmol HNO3? 6. Cti kmol reprezinta: 1,2 kg FeS2; 3,4 kg Fe2O3; 0,23 kg C2H5OH? 7. Calculati masa molara pentru: Ca3(PO4)2; Na2S; CaCl2; AlCl3; Na3PO4; NH4H2PO4; Al2(SO4)3? 8. Calculati echivalentul-gram pentru:

Na; Al; SO2; Al2O3; HCl; H3PO4; Ca(OH)2; Al(OH)3; CuSO4; Al2(SO4)3; HNO3; KOH; Ba(OH)2; Fe(OH)3; MgO; Fe2O3. 9. Sa se calculeze raportul de masa al elementelor care compun CaCO3. 10. Sa se calculeze raportul de masa al elementelor care compun CaO. 11. Sa se calculeze raportul de masa al elementelor care compun Al2(SO4)3. 12. Sa se calculeze compozitia procentuala a Ca3(PO4)2. 13. Sa se calculeze compozitia procentuala a Na2SO4. 14.Sa se calculeze compozitia procentuala a Al2(SO4)3. 15. Sa se afle compozitia procentuala a unui aliaj format din 140 g argint si 260 g aur. 16. La analiza a 2 g aliaj Cu-Au-Ag s-a gasit 0,4Au; 1,2 gCu si 0,02 g impuritati. Determinati compozitia procentuala a aliajului. 17. Determinati masa fierului existent n 111,2 kg calaican (FeSO4 7 H2O). 18. Determinati masa fosfatului monoacid de amoniu n care se gasesc 4,5 kg hidrogen.

19. Aflati formula substantei care contine: 28,67 % K; 1,47 % H si 22,8 % P. 20. Sa se afle formula substantei al carui raport de masa este: H : S : O = 1 : 16 : 24. 21. Determinati formula chimica a substantei al carui raport de masa este: Ca : H : P : O = 20 : 2 : 31 : 64 22. Determinati formulele combinatiilor cu compozitia procentuala: a). 43,09% K; 39,21 % Cl; 17,7 % O b). 36,67 % K; 33,33%; 30 % O c). 31,8 % K; 28,9 % Cl; 39,3 % O d). 28 % K; 25,7 % Cl; 46,3 % O 23. Determinati formulele substantelor n care raportul de masa al elementelor componente este: a). Ca : S : O = 5 : 4 : 6 b). Ca : S : O = 5 : 4 : 8 c). Ca : P : O = 60 : 31 : 48 d). Ca : P : O = 60 : 31 : 64 e). Ca : H : P : O = 40 : 1 : 31 : 64