Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECȚIE

I. PARTEA INTRODUCTIVĂ
a). NUME SI PRENUME : NIAZI ȘEILA – DENIS
DATA : 28.11.2018
b). LICEUL TEHNOLOGIC „AXIOPOLIS”
c). CLASA a – IX – a A
d). DISCIPLINA : CHIMIE
e). SUBIECTUL LECTIEI : Legaturi chimice. Legatura ionica. NaCl , compus ionic
f). DURATA : 50 min

g). SCOPUL LECȚIEI : Fixarea cunoștințelor despre legatura ionică si legatura covalentă
h).COMPETENȚE SPECIFICE:
1.1. Descrierea comportării speciilor chimice studiate într-un context dat
1.2. Diferenţierea substanţelor chimice după natura interacţiunilor dintre atomi, ioni, molecule
1.3. Explicarea observaţiilor efectuate în scopul identificării unor aplicaţii ale speciilor şi proceselor chimice studiate
2.1. Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici, proprietăţi, relaţii
4.1 Modelarea conceptelor, structurilor, relaţiilor ,proceselor, sistemelor
4.2 Folosirea corectă a terminologiei specifice chimiei
i). OBIECTIVE OPERAȚIONALE : La sfârșitul orei elevii trebuie să fie capabili să :
O1 - să dea exemple de substanțe chimice ce conțin legatura ionică
O2 - să enumere clasele de compusi care contin legatura ionica
O3 – să coreleze notiunile studiate cu fenomene intalnite in viata de zi cu zi
O4 - să enumere utilizări ale substantelor ionice
O5 - să modeleze legatura ionică
O6 - să sa reproduca in situatii noi algoritmul de realizare a legaturii ionice
O7 - sa stabileasca modul de formare a compusului ionic NaCl
j). TIPUL LECȚIEI : Fixare si consolidare a cunostintelor
k). METODE DE ÎNVĂȚĂMÂNT :
- metoda conversației, problematizării, expunerea însoțită de mijloace tehnice, jocul didactic, explicatia,
algoritmizarea, rezolvarea de exercitii
l). MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT :
- tabla, creta, caiete, fișă de lucru, videoproiector, sistemul periodic al elementelor, planșe, prezentare ppt.
m). TIPUL DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII:
- individuală și pe grupe
n). ANTICIPAREA DIFICULTĂȚILOR:
La folosirea videoproiectorului pot aparea probleme tehnice, neputându - se folosi prezentarea power point si
atunci se poate recurge la inlocuirea prezentarii cu scrierea pe tabla a anumitor notiuni.
o). BIBLIOGRAFIE
1. Manual Chimie , Marius Andruh, Liliana Avram, Daniela Bogdan, Editura All, 2004
II. DESFĂȘURAREA LECȚIEI
OBIECTIVE ETAPELE LECȚIEI ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA EVALUAREA
OPERAȚIO- ELEVULUI
NALE
Moment - face prezenta - elevul de
organizatoric - noteaza absentii in catalog servici
sterge tabla
daca este
necesar
- deschid
caietele de
chimie
O1,3 Captarea Elevii sunt intrebati daca cunosc povestea “Sarea in bucate” si ce concluzii se Vizioneaza
atentiei desprind din aceasta poveste.(Sarea este un element de bucatarie NaCl, este filmul
foarte importanta pentru om: da gust mancarurilor si intervine in functionarea
organismului uman)
Ne propunem sa studiem compusul ionic NaCl.Vom recapitula legatura ionică.
Vom viziona un filmulet .
Profesorul porneste filmuletul pe videoproiector
Prezentarea Profesorul cere elevilor sa îsi prezinte pe grupe planșele realizate anterior Elevii Orală
O1,3,5 planselor despre NaCl - compus ionic. prezintă
facute de elevi planșele
Reactualizarea Prezintă un ppt despre tema „Legătura ionică”
O 1,2, 3, cunostintelor Se dau elementele Na și Cl. Se cer:
5, 6,7 anterioare. a) repartiția electronilor pe straturi, grupa și perioada;
Conducerea b) modalitatea de realizare a configuratiilor stabile de octet; elevul va scrie
invatarii procesele de ionizare, va preciza caracterul chimic și electrochimic.
Intre ionii pozitivi si ionii negativi formati se exercita forte de atractie de natura
electrostatica.Acest tip de forta asigura coeziunea cristalului si duce la aparitia
substantelor ionice(cristale ionice).
Interactia ionilor in cristalele ionice se numeste legatura ionica sau
electrovalenta.
Ionii pozitivi si negativi dintr-un cristal ionic:
1. se dispun alternativ, alcatuind o retea cristalina prin repetarea unei unitati
structurale a retelei, numita celula elementara, pe cele trei directii ale spatiului;
2. ocupa pozitii fixe in nodurile retelei cristaline;
3. se inconjoara cu un numar de ioni de semn contrar, numit numar de
coordinare;
4. se atrag prin forte puternice, care asigura stabilitatea cristalului in stare
solida, la temperatura obisnuita.
Acest edificiu ordonat de ioni poate fi distrus prin:
1. topire - substantele trec in stare lichida, ionii devin mobili;
2. dizolvare in apa - se formeaza o solutie apoasa in care ionii devin mobili.
Exemplificam modelarea legaturii ionice si aranjarea ionilor in cristalul ionic de
clorura de sodiu.
Clorura de sodiu se formeaza prin transferul unui electron de la metalul sodiu la
nemetalul clor.Ionii formati au configuratii electronice stabile de gaz rar (octet).
Reteaua cristalina de clorura de sodiu este alcatuita din celule elementare de
forma cubica, in care:
Ionii negativi Cl – ocupa varfurile cubului si centrele fetelor cubului.
Ionii pozitivi Na+ ocupa mijlocul muchiilor cubului si centrul cubului.
Apare astfel un cristal cubic cu fete centrate, muchii centrate si centrat intern, in
care in vecinatatea fiecarui ion Na+ se gasesc 6 ioni iar in Cl- se gasesc 6 ioni
Na+.
Raportul de coordinare a ionilor in cristalul de clorura de sodiu este 6:6.deci,
cristalul contine un numar egal de ioni Na+ si Cl- . La scara macroscopica,
formula statica NaCl reprezinta un mol de compus ionic NaCl, format dintr-un
mol de ioni Na+ si un mol de ioni Cl-.
Profesorul prezinta aparitia fortelor de atractie intre ionii de semn
contrar(legatura ionica) si apoi descrie reteaua cristalina.
Profesorul enunta si explica principiul neutralitatii electrice.
Principiul neutralitatii electrice a materiei impune ca in cristal sa se respecte
egalitatea Numarul sarcinilor electrice pozitive= Numarul sarcinilor electrice
negative
Formulele statice ale compusilor ionici reprezinta o grupare de ioni, neutra din
punct de vedere ionic, si indica raportul de coordinare dintre ioni. Exista
numeroase substante solide, ca si clorura de sodiu, sunt alcatuite din anioni si
cationi aranjati ordonat.
Fixarea și Profesorul împarte fișa de lucru din anexa 1 Elevii ies la Fișa de
O 1,2, 3, consolidarea tabla și lucru
5, 6,7 cunostințelor rezolva pe
rand
exercitiile
de pe fisa
Tema pentru Ex. 11 , pag 49 din manual Elevii
acasă notează
tema
ANEXA 1

Fișă de lucru

Legătura ionică – clasa a – IX – a

1. Care din elementele: Li, C, Mg, P, K şi Ca, formează compuşi ionici


cu clorul. Modelaţi formarea a doi compuşi.
(1 punct)

2. Indicaţi care din următorii compuşi sunt compuși ionici :

NaF, AlF3 , CaO, NH3 , HBr, H 2O, F2 ,NaCl, O2 , N 2.

(1 punct)

3. Modelaţi formarea legăturii chimice în clorura de sodiu, utilizând


simbolurile elementelor chimice şi puncte pentru reprezentarea electronilor.

(1 punct)

4. Descrieţi cristalul de clorurǎ de sodiu (trei caracteristici).


(1 punct)

5. Indicaţi douǎ întrebuinţǎri practice ale clorurii de sodiu.

(1 punct)

6. Completaţi spaţiile libere.

a). Legătura ionică se realizează prin ___________ de


_________________ de la un element cu caracter ___________________ la un
element cu _______________________, urmată de atracţia ________________
dintre____________ formaţi.
b). În reţeaua NaCl raportul în care se găsesc ionii în reţea este de __‫;__׃‬

c). Completaţi schema care indică formarea legăturii ionice .

.. forte
S:
....... + .. +2
Ca + ....... electrostatice ...............

( puncte)

S-ar putea să vă placă și