Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECȚIE

I. PARTEA INTRODUCTIVĂ :
a). NUME SI PRENUME : NIAZI ȘEILA -DENIS
b). SCOALA : Liceul Tehnologic "Axiopolis" Cernavodă
c). CLASA : a - X – a C
d). DISCIPLINA : CHIMIE
e). SUBIECTUL LECŢIEI : „ALCHENE – definitie, serie omoloagă, nomenclatură, structură, izomerie, proprietăți fizice”
f). DURATA DE DESFĂȘURARE : 50 min
g). OBIECTIVUL CENTRAL (SCOPUL ) LECTIEI :
Însusirea de catre elevi a cunostintelor despre alchene , definiție serie omoloagă, nomenclatură, structură, izomerie, proprietăți fizice.
h). OBIECTIVE OPERATIONALE:
O1. Descrierea comportării compuşilor organici studiaţi în funcţie de clasa de apartenenţă
O2. Diferenţierea compuşilor organici în funcţie de structura acestora
O3. Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici, proprietăţi, relaţii
O4. Formularea de concluzii care să demonstreze relaţii de tip cauză-efect
O5. Conceperea sau adaptarea unei strategii de rezolvare pentru a analiza o situaţie
i). TIPUL LECŢIEI :Comunicare de cunostinte noi
j). RESURSE PROCEDURALE (METODE DE INVATAMANT) :
conversaţia euristică, problematizarea, metoda chiorchinelui.
k). RESURSE MATERIALE: videoproiector, laptop, ecran de proiecţie, fişe de activitate independentă, manual, tabla
l). TIPUL DE ORGANIZARE A ACTIVITATII : Individuala
m). ANTICIPAREA DIFICULTATILOR :
n). BIBLIOGRAFIE : Doicin Luminita, Tarabasanu Corneliu, Vladescu Luminita ,"Chimie -Manual pentru clasa a 10 - a", Gup
Editorial Art, 2005
II. DESFĂŞURAREA LECŢIEI

OBIECTIVE ETAPELE ACTIVITATEA ACTIVITATEA EVALUAREA


OPERAȚIONALE LECTIEI PROFESORULUI ELEVULUI
Moment -profesorul face prezenta -elevii isi scot
organizatoric caietele de chimie
- verifica tema pentru acasa si le deschid la
tema
Anuntarea - profesorul scrie titlul lectiei pe tabla -elevii noteaza
temei titlul lectiei pe caiet
O1 Reactualizarea Se verifică cunoştinţele teoretice necesare desfăşurării lecţiei prin -elevii completează Evaluare
O2 cunoștintelor completarea unei fișe (Anexa 1) fișa primită Scrisă

Definiție
Explicarea Alchenele sunt hidrocarburi nesaturate cu nesaturarea echivalentă 1 şi
noilor formula generala CnH2n, n>2. -elevii noteaza pe
cunostinte Denumirea alchenelor se face înlocuind sufixul “-an” din numele caiete noile
alcanului cu acelaşi numar de atomi de carbon cu sufixul “-enă”. În informatii
cazul alchenelor ramificate, se respectă regula de denumire de la
alcani, doar că la numerotarea alchenei are prioritate legatura dublă -elevii ies la tabla
Structură la solicitarea
Alchenele contin 2 atomi de carbon hibridizati sp2 şi restul atomilor profesorului
de carbon hibridizati sp3. În molecula alchenelor se găseşte o legătură
dublă intre cei doi atomi de carbon sp2 cu lungimea de 1,33 A° , restul
legăturilor fiind legături simple.
Izomerie
1) Izomerie de catenă(diferă prin forma catenei);
2) Izomerie de poziție(izomeria diferă prin poziția legăturii duble în
catenă);
3) Izomerie de funcțiune
4)Izomerie geometrică
Proprietăţi fizice
 Moleculele alchenelor sunt nepolare sau foarte slab polare şi între
ele se exercită interacţiuni slabe de tip Van der Waals.
 Alchenele inferioare (C2-C4) sunt gaze la temperatură obişnuită,
termenii mijlocii sunt substanţe lichide, iar termenii superiori sunt
substanţe solide.
 Punctele de fierbere ale alchenelor sunt puţin mai mici decât cele
ale alcanilor corespunzători.
 Punctele de fierbere ale izomerilor cis sunt mai mari decât cele ale
izomerilor trans, din cauza polarităţii mai mari a moleculelor cu
configuraţie cis.
 Punctele de topire ale izomerilor trans sunt mai ridicate decât ale
izomerilor cis, deoarece configuraţia trans permite o apropiere mai
mare a moleculelor.
 Alchenele sunt isolubile în apă, sunt solubile în solvent organic.
 Densitatea alchenelor lichide este mai mică decât densitatea apei.
O3 Fixarea - Se imparte fisa de lucru (Anexa 2) -rezolva fisa de
O4 cunostintelor lucru Fisa de lucru
O5
Tema pentru - profesorul anunta tema pentru acasa - elevii noteaza
acasa Exercitiul 2 pag. 53 manual tema pentru acasa
III. ANEXA 1

ALCANI

Definitie
Proprietati fizice Utilizari
Formula
generala

Seria omoloaga
Proprietati chimice
IV. ANEXA 1

FIȘĂ DE LUCRU
ALCHENE-clasa a X-a
1. Recunoaște alchenele:

A. Subliniază formulele moleculare ale alchenelor :


C4H6, C2H2, C3H6, C2H4O, C5H10, C6H6, CH4, C2H4
B. Înconjoară literele care indică formule structurale ale unor alchene:

a. CH2= CH2 b. CH3- CH2- CH3 c. CH3- CH= CH-CH=CH2 d. CH2= CH- CH2- CH3
e. CH3 – CH= CH- CH=O f. CH2=O

2. Scrie formulele structurale ale următoarelor alchene:

a) 2-metilpropenă
b) 3-hexenă
c) 3,4,4-trimetil-2-pentenă
d) 2-etil-3-metil-1-butenă

3. Denumește următoarele alchene conform IUPAC:

a) b) c)

d)

4. Se dau formulele următoarelor substanțe:

a) b) c)
d) e) CH3-CH3

Ce relație există între: 1) a și c 2) c și d 3) a și e 4) b și c


5. Se dă hidrocarbura:

Se cere:
a) precizați tipul catenei după natura legăturilor chimice dintre atomii de C
b) indicați numărul legăturilor σ C-C și numărul legăturilor π
c) precizați natura fiecărui atom de carbon
d) calculați raportul atomic C:H și procentul de H .