Sunteți pe pagina 1din 3

LUCRARE DE ATESTAT IN INFORMATICA

REALIZATA DE ELEVUL _______________ TEMA LUCRARII:


MONITORIZAREA ACTIVITATII UNUI AEROPORT

Programul prezentat poate fi utilizat pentru monitorizarea unui aeroport intern sau international. Acest program utilizeaza ferestre,meniuri orizontale si verticale. Meniul orizontal denumitm este format din alte doua submeniuri:un submeniu se intituleaza optiuni, iar celalt iesiri . Submeniul OPTIUNI este folosit pentru activarea meniului vertical p. Meniul vertical este la randul sau format din alte submeniuri verticale:afisare_intrari, afisari_iesiri,inch,introd_intr , introd_ies. Submeniul introd_ies este folosit la introducerea curselor care pleaca de pe aeroportul respectiv. Datele necesare introducerii sunt:tipul aeronavei (Ex:airbus,falcon),ora decolarii,pista decolarii (Ex:saw21). Datele necesare pentru introducerea in campul introd_intr, sunt: tipul aeronavei,ora aterizarii, pista aterizarii,escale(Ex:Paris-Londra). Procedurile:P1,P2 ,P3,P4, sunt folosite pentru introducerea intrarilor,introducerea iesirilor, afisarea intrarilor ,respectiv iesirilor. Pentru fiecare din aceste operatii este folosita cate o fereastra.Citirea datelor se face cu format. Operatia de iesire se face la alegerea utilizatorului:fie prin selectarea submeniului ies in dos si iesirea se face in MS-DOS(iesirea se realizeaza

cu ajutorul comenzii QUIT),fie prin selectarea submeniului ies in fox (iesirea realizandu-se prin dezactivarea meniului orizontal). Programul utilizeaza doua baze de date: INTRARI.DBF si IESIRI.DBF. Prima dintre ele este folosita pentru gestionarea datelor privind avioanele care aterizeaza iar cea dea doua pentru gestionarea aeronavelor care decoleaza.

INTRARI airbus IESIRI FALCON

PISTA_ATER Sawq21 PISTA_DEC SAWQ20

ORA _ATER 21:00 ESCALE LONRAPARIS

ORA_DEC 12:00