P. 1
da

da

|Views: 1,017|Likes:
Published by julietapiciu

More info:

Published by: julietapiciu on Apr 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2013

pdf

text

original

1. Transcrieţi fonetic următoarele cuvinte: maci, geamăt, unchi, ghindă, explica. 5p 2.

Daţi două exemple de cuvinte care să conţină diftongi şi trei exemple de cuvinte care să conţină triftongi. Subliniaţi diftongii şi triftongii. 5p 3. Daţi câte două exemple cu următoarele vocale în hiat: i-i, a-u. 4p 4. Accentuaţi fiecare dintre cuvintele următoare în două feluri diferite, precizând valoarea morfologică a omografelor: mătură, veselă. 8p 5. Alegeţi şi grupaţi cuvintele de mai jos în două coloane reprezentând: vocabularul fundamental şi masa vocabularului: ac, cap, plop, orz, cocon, covor, cal, astru, aer, logofăt. 10p 6. Daţi exemple de două arhaisme, menţionaţi felul lor şi precizaţi-le sensul. 6p 7. Găsiţi sinonimele literare ale următoarelor regionalisme: cofă, colb, barabulă, bumb, clop. 5p 8. Daţi exemple de trei neologisme şi precizaţi sensul lor. 6p 9. Explicaţi formarea cuvintelor subliniate din textele de mai jos: Am realizat un desen policromatic. Nu avea motive de nemulţumire. Mi-a dat o floare de nu-mă-uita. Susţine că a văzut un O.Z.N. Bătrânul dispăru în spatele zidului. 5p 10. Scrieţi sinonimele cuvintelor: fidel, inocent, biruitor, veşnic, cord. 5p 11. Scrieţi antonimele cuvintelor: siguranţă, citeţ, a micşora, duşman, a împacheta. 5p 12. Demonstraţi prin câte două enunţuri omonimia cuvintelor: bancă, lamă. 4p 13. Alcătuiţi enunţuri cu paronimele: familial /familiar, solidar /solitar. 4p 14. Corectaţi enunţul: Era mândru de frumoasa lui caligrafie. 3p Din oficiu: 10p

TEZĂ – CLASA A VI-A – SEM II

SE DĂ TEXTUL: Odaia dă în stradă peste peticul de grădină cu pomi. Au înflorit caişii deodată, mai înainte ca frunzele să li se fi desfăcut. Aceştia împrăştiau o mireasmă deosebită. Ploua mărunt şi se spunea că ploaia aduce noroc. Le-am găsit dimineaţa furcile ramurilor cu totul albe, ca şi cum ar fi fost înmuiate în lăpturile groase ale nopţii şi ar fi îngheţat pe ele varul de argint al lunii. În două zile, caisul, copacul acela fermecat, s-a îmbrăcat în bumbacul selenar şi a stat în geamul meu ca un rege impunător, ca nişte roiuri de fluturi albi... Cerinţe: 1.Împarte textul în propoziţii, subliniind predicatele şi încercuind elementele de relaţie şi stabileşte felul subiectelor. 2.Arată valoarea morfologică a cuvintelor: deodată, să, o (mireasmă), mărunt, am (găsit), dimineaţa, fi (ar fi îngheţat), nişte.

3.Analizează morfo-sintactic cuvintele: li, deosebită, ramurilor, înmuiate, ar fi îngheţat, două. 4.Arată cazul şi funcţia cuvintelor: furcile, ale nopţii, de argint, caisul, acela, un rege 5.Continuă în 5 râduri, descrierea de la textul prezentat. 6.Completează următorul tabel cu trăsăturile de caracter ale lui Goe. Ca să nu mai rămâie repetent şi anul acesta - Vezi că sunteţi proaste amândouă? întrerupe tânărul Goe - Ce treabă ai tu, urâtule? zice mititelul smucindu-se. Goe începe să urle... - Să oprească! zbiară şi mai tare Goe, bătând din picioare. Mia zburat pălăria! să opreascăăă!!! - Să moară mam'mare? - Să moară! Se suie-n picioare pe geamantan, pune mâna pe mânerul maşinii şi începe să-l tragă. 7.Alcătuieşte rezumatul nuvelei Budulea taichii, notând cel puţin 5 trăsături morale ale lui Huţu, subliniindu-le. 8.Defineşte schiţa şi nuvela apoi alcătuieşte o paralelă între cele două specii literare. 9.Alcătuieşte o compunere cu titlul „ O călătorie pe continentul asiatic”

Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe semestrul al II-lea Subiectul I ( 60 de puncte) Citeşte cu atenţie textul: „Harap-Alb, numai o ţâră cât a stat de s-a uitat, a făcut ţurţuri la gură şi, neputându-şi stăpâni râsul, zise cu mirare: – Multe mai vede omul acesta cât trăieşte! Măi tartore, [...] spune drept, tu eşti Gerilă? Aşa-i că taci?... Tu trebuie să fii, pentru că şi focul îngheaţă lângă tine, de arzuliu ce eşti. – Râzi tu, râzi, Harap-Alb, zice atunci Gerilă tremurând, dar unde mergi, fără de mine n-ai să poţi face nimic. – Hai şi tu, dacă vrei, zice Harap-Alb; de-abia te-ai mai încălzit mergând la drum, căci nu e bine când stai locului” (Ion Creangă, Povestea lui Harap-Alb) A. LIMBA ROMÂNĂ

2

1. Precizează ce parte de vorbire sunt cuvintelor subliniate: „a făcut ţurţuri”; „tu eşti Gerilă”; „focul îngheaţă lângă tine”. 6p. 2. Precizează ce parte de propoziţie sunt cuvintele subliniate: „zice atunci Gerilă tremurând” 6p. 3. Transcrie un substantiv propriu, o conjuncţie coordonatoare şi o interjecţie. 6p. 4. Alcătuieşte o propoziţie în care Harap-Alb să fie complement, precizându-i felul. 6p 5. Construieşte două propoziţii în care să existe: un pronume posesiv şi un adjectiv pronominal demonstrativ, precizându-le funcţia sintactică. 8p. 6. Motivează folosirea cratimei în sintagma: „n-ai să poţi face nimic”.6p. B. ÎNŢELEGEREA TEXTULUI 6. Numeşte personajele din text. 4p. 7. Motivează de ce Harap-Alb îl numeşte Gerilă pe tovarăşul său. 8. Numeşte un mod de expunere prezent în textul dat. 4p. 9. În 4-6 rânduri alcătuieşte rezumatul textului de mai sus. 10p. Subiectul II ( 30 de puncte) – la alegere – a. Argumentează în 20-25 de rânduri apartenenţa textului Toma Alimoş la specia literară baladă populară. În redactarea compunerii, vei avea în vedere: - definirea baladei populare - prezentarea subiectului operei Toma Alimoş - caracterizarea personajelor b. Argumentează în 20-25 de rânduri apartenenţa textului Câinele şi căţelul de Gr. Alexandrescu la specia literară fabulă. În redactarea compunerii, vei avea în vedere: - definirea fabulei - prezentarea subiectului operei Câinele şi căţelul - caracterizarea personajelor Se acordă 10 puncte din oficiu.

4p.

Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe semestrul al II-lea I.
Subiectul I ( 60 de puncte) Citeşte cu atenţie textul: „Harap-Alb, numai o ţâră cât a stat de s-a uitat, a făcut ţurţuri la gură şi, neputându-şi stăpâni râsul, zise cu mirare: – Multe mai vede omul acesta cât trăieşte! Măi tartore, [...] spune drept, tu eşti Gerilă? Aşa-i că taci?... Tu trebuie să fii, pentru că şi focul îngheaţă lângă tine, de arzuliu ce eşti. – Râzi tu, râzi, Harap-Alb, zice atunci Gerilă tremurând, dar unde mergi, fără de mine n-ai să poţi face nimic. – Hai şi tu, dacă vrei, zice Harap-Alb; de-abia te-ai mai încălzit mergând la drum, căci nu e bine când stai locului.” (Ion Creangă, Povestea lui Harap-Alb) C. LIMBA ROMÂNĂ 3

. Rescrie din text o structură de două-trei cuvinte care aparţin naratorului. D. 8. după cât se spune. 6p. Precizează valoarea morfologică şi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate: „omul acesta”. II. Alcătuieşte o propoziţie în care Harap-Alb să fie apoziţie. Motivează. un pronume posesiv cu funcţia sintactică de subiect.ilustrarea acestora pe baza textului ales. care-ngrozise cu răutatea lui toţi oamenii din munţi.încadrarea într-un gen literar. b. Iar în pădurile acelea era un trunchi ce-şi înălţase coroana până-n nori. „tu eşti Gerilă”. Alege forma corectă: maică-mii / maică-mi. se va lua măsuri / se vor lua măsuri. 9. ÎNŢELEGEREA TEXTULUI 6. Şi tot pe-atunci se zice că trăia un împărat vestit de crud. 6p. 6p.precizarea a două caracteristici ale speciei. 6p 12p. I se părea că i-ar ştirbi din strălucirea pe car-o avea el”. 7. erau cele mai înalte păduri care se ridicau până la ţărmurile mării.povestirea pe scurt a subiectului. .prezentarea relaţiilor dintre personaje. Construieşte două propoziţii în care să existe: a. este interzis / interzisă ruperea florilor. Motivează de ce Harap-Alb îl numeşte Gerilă pe tovarăşul său. Se acordă 10 puncte din oficiu. că textul citat aparţine genului epic. Împăratul nu putea să îndure să fie cea prea mare pe pământ. 6p. 5. (Al. 6p.Se dă textul: „Odinioară. 10.7. Subiectul II ( 30 de puncte) Scrie o compunere de 10-15 rânduri în care să demonstrezi că un text studiat de tine la clasă este o fabulă. Numeşte personajele din text. pe vremea când mai trăiau zânele. „focul îngheaţă lângă tine”. . 8. Transcrie un adverb relativ. 9. pădurile din munţii de la miazăzi erau mult mai stufoase decât astăzi. 6p.Mitru – „Piatra nestemată”) 4 . 6p. o conjuncţie coordonatoare şi o interjecţie. . în 5-8 rânduri. În redactarea compunerii vei avea în vedere: . LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ROMÂNĂ PE SEMESTRUL I Subiecte: I. un pronume reflexiv cu funcţia sintactică de complement direct.

Se dă textul: „E graiul tău ca frunza Cu freamăt tânăr de pădure: Grai de cioban noptând pe plaiuri Cu turmele la foc de stâni.Cerinţe: I. prin clăile de fân” (Ion Pillat – „Versul ţării”) 5 . 2. b)hiat 3.Rescrie ultimul enunţ din tex.Rescrie de la exerciţiul 1 două cuvinte în care există: a)diftong.Analizează verbele de mai jos: a) trăiau= b)înălţase = II.Notează două cuvinte din familia lexicală a termenului „om” 4. desagă şi săcure. ortografie şi punctuaţie Se acordă 10 puncte din oficiu 4p 4p 4p 6p 8p 6p 8p 40 p LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ROMÂNĂ PE SEMESTRUL I Subiecte I. „fie”. În maximum o pagină prezintă rezumatul basmului „Aleodor – Împărat” Notă: Se acordă 10 puncte pentru estetică. Grai de plăieş pornind la munte Cu cal. folosind verbele numai la viitor. respectând persoana şi numărul 6.Imaginează în 5-7 rânduri o posibilă acţiune viitoare a împăratului despre care se povesteşte în fragmentul de la partea I III.Indică modul verbelor: a) erau= b)să îndure = c) ar ştirbi = 5. „oamenii”. Grai de pârâu legând luceferi În zori. 1. „munţi. Desparte în silabe:”odinioară”.

ferestrele. 13. Textul este: a)liric. Maria Petre. menţionând momentele subiectului Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe semestrul al II-lea I. Activitatea va avea loc pe data de 15 ianuarie. Natura pe care o priveam acum mi se părea străină. III.01. Despărţiţi în silabe cuvintele: străină. mâinile. Rescrie din text: a)un c. (Dimitrie Anghel – Oglinda fermecată) Cerinţe: 1. 9.de timp. luceferi 3.07. ca membru de onoare al juriului ce va desemna pe cei mai buni copii la concursul de recitări. menţionează clasa lor morfologică. 4 puncte 6 . Te numeşti Ion/Ioana Tudoran şi activezi în formaţia de teatru „ Masca” a Şcolii nr. Notează doi termeni din familia lexicală a substantivului grai 4. părând a privi lung şi avid noua privelişte”. la ora 16. Alcătuieşte două fraze în care propoziţia „E graiul tău ca frunza” să devină . Prezintă în aproximativ o pagină rezumatul unei nuvele studiate .1 din Florieni. Cu ocazia zilei de 15 ianuarie . clăile. Indică două părţi de vorbire diferite fără funcţie sintactică. Alege din text două versuri şi comentează-le în aproximativ 10 rândur II. subordonată SB şi subordonată PR B.c. Identifică în text câte un substantiv: a)defectiv de singular. pe rând. Se dă textul: „Astă-noapte m-am trezit brusc din somn. b) epic 11 . Redactează în acest scop o invitaţie pe data de 05. b) o enumeraţie. Am ridicat oglinda sus cu amândouă mâinile spre şiragul nemişcaţilor plopi. Menţionează conjugarea şi modul pentru două verbe alese de tine din text 7. Şi iată că ferestrele străvechi s-au luminat şi ele. Extrage din text doi diftongi diferiţi 2. Rescrie din text câte un vers ce conţine: a) o comparaţie.Cerinţe: A. veţi organiza o „Seară eminesciană” la care ai dori să participe şi fosta învăţătoare. b) un atribut adjectival 8. 10. munte.Argumentează în 3-5 rânduri afirmaţia de la exerciţiul 10 12.00. Desparte în silabe: freamăt. oglinda. Menţionează elementul ce constituie motivul meditaţiei poetice 14. Alcătuieşte câte un enunţ sinonimul şi antonimul verbului legând 5. 1. b)colectiv 6.

precizând felul lui. 4 puncte 9. Selectaţi. curate si inca reci. Totul luceste verde. Extrage din text un subiect exprimat şi unul neexprimat. pe rând. Daţi două derivate ale cuvântului lung. Identificaţi. ferestrele. un cuvânt care conţine diftong şi unul care conţine vocale în hiat. Natura invinge uratenia de aici. pun pe toate. 4 puncte 3. 7. E ceva subtil in aerul limpede. un numeral şi precizaţi felul lui. 4p 4. două pronume în acuzativ. II.Alcătuiţi două enunţuri în care substantivul privelişte să îndeplinească. din text. în text.2. Glasurile trecatorilor de pe strada . vin parca din departari . Treceţi adjectivul străină la toate gradele de comparaţie. surprinzator. Adela ) 7 . o poleiala care le da un prestigiu nou. Alege unul dintre cele două subiecte: a)Scrie o compunere. Talangile suna sacadat pe dealuri . Razele soarelui . 5. 4 puncte 4 puncte 15 puncte 5 puncte 8. Identificaţi. în text. 6. în text. în care să prezinţi întâmplările din fabula „Câinele şi căţelul” de Gr. unul în dativ şi unul în nominativ. două adverbe şi precizaţi felul lor. următoarele funcţii sintactice: atribut substantival şi nume predicativ. de cel puţin zece rânduri. 6 puncte 10. 30 puncte Din oficiu: 10 puncte Total 100 puncte 10 puncte Clasa a VI-a LUCRARE SEMESTRIALA la LIMBA SI LITERATURA ROMANA (semestrul al II-lea ) • Citeste cu atentie textul urmator : “ A incetat ploaia. “ ( Garabet Ibraileanu. Indicaţi sinonimele cuvintelor: brusc. Găsiţi.Alexandrescu. sonore si clare. pe casele strambe si pe gardurile neegale. E primavara. în care să prezinţi portretul lui Toma Alimoş în antiteză cu Manea. de cel puţin zece rânduri. b)Scrie o compunere.

.un pronume personal in cazul dativ ...... • corectitudinea exprimarii si a scrierii........... Alcatuieste un enunt in care acelasi cuvant sa aiba alta valoare morfologica . arhicunoscut …………………………… floarea – soarelui ………………………...... mata (pronume) . subtil = neobisnuit..... 5..... – continut . misterios... 1. inteligent..... sacadat = ritmic ........ C.. a cuvantului primavara. FIŞĂ DE LUCRU 1........... Sa identifici functia sintactica a substantivului “(de pe) strada “ .. înnoda………………………………….. – redactare ) NOTE: Toate subiectele sunt obligatorii.. “ 4. Intr-o compunere de 10-15 randuri. Vei avea in vedere : • pastrarea modului de expunere.....un adjectiv variabil cu doua forme . devreme…………………………………........ deoparte …………………………………... din text : . ( 4p : 2.... dinspre…………………………………. F..Dictionar : 1. Sa identifici valoarea morfologica ... 5... zi-muncă ………………………….......... prin sufixare..... 3. bărbat (adverb) . Precizaţi care dintre cuvintele de mai jos sunt compuse şi care sunt derivate cu prefixe: amoral …………………………………. Sa rescrii.. adjective şi adverbe....imagineaza o continuare a textului citat anterior.......50 p.......... Arătaţi cum s-au format cuvintele: oboseală ………………………………... pe care o vei preciza. 3.. înnegri …………………………………. atribut verbal.. deosebit ..... Timp de lucru:50 de minute... Construiţi şase propoziţii în care frumos... râuleţ …………………………….... despre ………………………………….... pe rând........ bici (verb) .. II.. Alcatuieste un enunt in care substantivul amintit sa aiba alta functie .... deşuruba ………………………………….........o prepozitie compusa 2.. 3. nume predicativ....... • crearea unor figuri de stil si a unor imagini artistice studiate.... 2....... 2... 8 . frunză (verb) .. categoriile de derivate indicate: argint (adjectiv) ..... Daţi exemple de 4 augmentative formate cu ajutorul sufixului -oaie 4. …………………………… niciodată ………………………….... R............ cadentat . pe care o vei preciza.... Sa precizezi functia sintactica a tuturor cuvintelor din propozitia : “ Natura invinge uratenia de aici. I .. Ti se cere : 1.... repede să fie.... • selectarea adecvata a cuvintelor.... Se acorda 1 punct din oficiu...Obţineţi de la cuvintele date ...... din text.50 p................... prestigiu = faima. despăduri …………………………………... Sa alcatuiesti enunturi in care verbul a da (utilizat cu forma de infinitiv ) sa fie : subiect.. oaie (substantiv) ...un verb de conjugarea a III-a .. alura ..

........................... persoana I sg... alineat / aliniat.... b................” (Nicolae Bălcescu – Românii supt Mihai-Voievod Viteazul) TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SEMESTRUL I CLASA A VI-A B *Toate subiectele sunt obligatorii..) a dispărea ... a aduce.. imperativ..neclar…………………………………............................................ 9.... persoana I sg.. dintre verbele date mai jos. A remarcat propriul autoportret al pictorului.................. d.) a învăţa . -ătate............. sa să …………………………………..................................... noapte....... fuge printre mulţimea adunată împrejur..... şcolar………………………………… tânăr………………… a topi……………………………… a vinde……………………. (conjunctiv.. A văzut cu proprii săi ochi întâmplarea...... Construiţi cinci propoziţii în care substantivele dimineaţă..... (gerunziu) a părea ............. a lucra.......................... de ştiut...) a ţine .. ascultat........... (participiu) a observa ................ a fi modul indicativ ……………………………………………………………………………………… modul supin …………………………………………………………………………………………......... persoana I pl.... (indicativ mai mult ca perfect..... condiţional-optativ perfect) a hotărî............ -tor de la cuvintele: blând ………………....... (condiţional-optativ............................... (indicativ prezent... Iată o problemă extrem de arhicunoscută... a evalua / a evolua. e....................... indicativ imperfect) a lucra .......... fier…………………………………....... Formaţi substantive cu ajutorul sufixelor -ar......... persoana a III-a sg....... 10............. persoana a II-a pl.............................. luni............ -eţe...... conjunctiv prezent) a şti.............. 11............ persoana a II-a sg.......... oţel………………………............... vară să fie folosite cu valoare adverbială... Analizează sintactico-morfologic verbele şi substantivele din textul de mai jos: “Dar când aţinteşte ochii asupra jertfei sale... persoana a III-a pl...................... 7............ 8. numărul şi modul indicate între paranteze: a nota......... (persoana a II-a... singular... 6.. ordinal / ordinar.. trântind la pământ satârul..... indicativ viitor anterior) a vedea... a citi...... limpede……………… mult………………………………….. negativă) a creea .. de scris......... (indicativ imperfect............. plural................................ un tremur groaznic îl apucă.... solitar / solidar.............. Subiectul I(60 de puncte) Citeşte cu atenţie textul dat şi scrie pe foaia de teză răspunsul pentru fiecare cerinţă formulată: Când a-mplinit băiatul cam douăzeci de ani.... (indicativ perfect compus..... (persoana a III-a................................... Se acordă 10 puncte din oficiu....... frumos……………………...... (supin) 12.. f........ s-a hotărât să plece în oraşul natal ca să-şi revadă tatăl..................... Rescrie.. *Timpul efectiv de lucru este de o oră......... c. plural.... (persoana I...... -ime.. Revine din nou acasă.................. singular.......................... oral / orar. voi citi.......... (persoana a II-a... (persoana a III-a.) a dovedi ................... plural........ eminent / iminent........... (indicativ viitor............... aţi mers............................. (persoana a II-a.) a răspunde ............. vede acel trup măreţ.... Rescrie corect enunţurile: a... zi... numai pe cele la modurile infinitive şi supin: va lucra.. Pune verbele următoare la persoana..) a merge ..... acea căutătură sălbatică şi îngrozitoare..... străin………………… strung……………………………...................................) a mânca ... Construieşte enunţuri cu următoarele perechi de paronime:atlaz / atlas................ ridică satârul. îl stăpâneşte şi.... prepoziţie / propoziţie.. singular. familiar / familial.... condiţional-optativ prezent) a începe ................ 9 ......………….................... a-l întreba........ A câştigat un procent de 20 la sută din afacere.....................…………....…………. rău…………………… a scrie……………………………… senin………………………………….... strigând în gura mare că el nu îndrăzneşte a ucide pe acel om........................... persoana a II-a pl........... ar aduce. ( indicativ perfect simplu.......) a citi ...

Astfel. 6 puncte 2. -Am vrut să te-ncerc. Formează câte un derivat cu prefix de la: a schimba. Identifică în ultimul alineat câte un cuvânt care să conţină un diftong.A mers până la râul ce-nconjura oraşul. frică 10 .. biatǎ……. A trecut-o cu bine pe malul celălalt. cum îl crescuse bătrânul centaur. Rescrie din text o sintagmă ce surprinde două însuşiri morale a personajului Iason 13. 6 puncte 7.Precizeaza mijlocul intern de îmbogǎţire a vocabularului prin care s-au format urmǎtoarele cuvinte: numaidecât. glăsuit . te duc numaidecât… Şi a luat-o în braţe. Mitru.Precizeazǎ 2 trǎsǎturi care sǎ justifice cǎ textul aparţine genului epic…. Desparte în silabe: douăzeci. fără mari oscilaţii. 6 puncte 12. 6 puncte 9. voia şi crescuse. căci apa era mare.Limba română 1. dorinţa 6p 4. -Cum de nu. tocmai. Alcătuieşte câte un enunţ cu omonimele cuvintelor mare. 6 puncte 8.Găsiţi sinonimele cuvintelor: bucurie.……………. Eu sunt fără putere şi dacă mă-ncumet să mă cufund în apă.6p Subiectul al II-lea (30 de puncte) Povestiţi pe momentele subiectului opera „Sobieski şi românii” de Costache Negruzzi. scop. 6 puncte 6. oricât de important ar fi scopul.. Şi. băbuţa s-a schimbat pe loc într-o zeiţă. Tocmai voia să treacă apa.. nu vrei să mă treci râul? a glăsuit ea spre Iason. Legendele Olimpului) A. Însă. dar. cum a ajuns. Entuziasmele mele se doarmă imediat. soaţa marelui Zeus. mi-e teamă că-mi pierd viaţa… Iason. eu te voi ocroti pe drumurile tale… şi tu vei birui… (Al... 5. din frica de a-mi pierde timpul făcând ceva nu destul de însemnat ca să fie plătit cu zile de viaţă. 6 puncte B. 6 puncte 3. s-a hotǎrât. -Băiete!…Hei. băiete. fiindcă te-ai grăbit să-mi împlineşti dorinţa. găsesc prilejul să scot o interpretare funebră.. nu fac nimic. îi învinuiesc de lipsă de sensibilitate. a glăsuit cu fală puternica zeiţă. orice plan aş alcătui. Nicio bucurie nu rămâne nealterată de gândul destrămării fatale. era un tânăr vrednic şi foarte săritor. Precizează modul şi timpul verbelor: să plece. când i-a ieşit în cale o biată cerşetoare. o cerşetoare. 6 puncte NUMELE: TEZĂ I.Precizaţi câte un sinonim pentru urmǎtoarele cuvinte: râul. Scrie trei cuvinte din familia lexicală a termenului bătrân. acela ce cârmuia întregul univers. vrednic. Pe toţi cei care reuşesc să-şi găsească un adevăr de viaţă la mijloc. un triftong şi un hiat. n-am perseverenţă în nici o hotărâre şi. am netă prezenţa timpului care se scurge fără pic de răgaz şi deci e ridicol să-l întrebuinţez. 6 puncte 11 Identifică în text numele personajelor care susţin dialogul.” ( Anton Holban – O moarte care nu dovedeşte nimic ) Cerinţe: 1. imediat. păşind cu multă grijă. din muntele Olimp./ Scrie intr-o compunere de 8-10 randuri rezumatul textului de mai sus. Din orice întâmplare.. Precizează care este principalul mod de expunere în fragmentul dat. Analizează primul predicat din textul dat. Se dă textul: “Nu sunt un om fericit.Înţelegerea textului 10. bunicuţo. (…)Era chiar Hera. din orice lectură. am spus.

mai precis pe la începutul lui august…. 1 ROVINARI PROF. fii atent.(fel. Îmi era teamă să nu se fi întâmplat ceva rău acasă…Or fi sănătoşi ai mei.Scripetele se aduna de împrejur şi clădea la mijloc satul .5 e. dar şi strâns. 5. Construieşte un enunţ în care cuvîntul „carte”să fie complement indirect. îngrijorat. Indică o comparaţie şi un epitet în textul dat.De aici am luat o căruţă către Zăvoieni. Deci asta a fost acum doi ani.locuit de un pumn de oameni. Indică un articol posesiv-genitival.0.Arataţi care este cazul cuvintelor următoare: o interpretare. Pe drum îmi simţeam sufletul bucuros.2. Lucrare semestrială la limba română semestrul al II-lea Anul şcolar 2007-2008 1.5 c. Scrieţi enunţuri cu omofonele:ne-a/nea. TEST CLASA A VI-A 1. Cum se strânge puiul pitulicei sub mama lui. ŞCOALA GEN. caz. timpului 4. Indică gradele de comparaţie ale adjectivului”înalt”1p Se acordă un punct din oficiu.Alcătuiţi un enunţ în care substantivul întâmplare să aibă funcţia sintactică de complement direct în cazul dativ. te rog…Dacă vrei poţi să iei ceva să-ţi notezi…Voi încerca şi eu să nu scap nimic din tot ce am auzit. II. Se dă textul: ( 50 puncte ) “Acum. rămâi…” de Mihai Eminescu aparţine genului liric.Alte pâraie ţâşneau mai jos printre pietre şi întreiau puterile pârâului. Parcă picase din cer . unde-şi aveau părinţii mei moşia. destrămării.după multele ploi de aici. Demonstraţi că poezia „ O.0.1p d.Alcătuieşte un enunţ în care substantivul lectură să aibă funcţie sintactică de nume predicativ în cazul genitiv.1p f. funcţie)2p b.Povestiţi pe momentele subiectului lectura „Sobieski şi românii”3p 2. or fi avut necazuri? Trebuie să spun că nici nu le-a venit să creadă când m-au văzut.” 11 .o prepoziţie. Se dă textul: ”Culmile Scripetelui se deschideau în această zi cu soare. colţuroase şi limpezi ca o cunună de securi.un substantiv propriu.” a. Analizaţi cuvintele subliniate.un substantiv articulat cu atricol nehotărât. să-i/săi.Printre fagii înalţi treceau undele repezi ale Iablanicioarei. entuziasmele.Arătaţi care este funcţia sintactică a cuvintelor subliniate 3. NR. FLITAN ALINA NUMELE ELEVULUI:…………………………………….

pe fîşia de viaţă. două grupuri de sunete 2. 1.” I. 9. necaz. 6. pitulicei. Alcătuiţi un enunţ în care substantivul piatră să fie în cazul Ac. Alcătuiţi o compunere de 25-30 de rânduri în care să vă imaginaţi o întâlnire cu marele poet Mihai Eminescu. 8. 4p 2. necazuri. având funcţie sintactiă de nume predicativ.Cerinţe: 1. 7. ( 40 puncte ) TEST DE EVALUARE SUMATIVA Clasa a VI-a Citeşte cu atenţie textul dat pentru a rezolva următoarele cerinţe : “ Un cucurigu întrerupt de tren Şi pe deasupra o sălbatică raţă Tristeţea capătă tot mai mult teren. Sălbăticiunea cade în mocirla de sânge. Găsiţi două cuvinte care să conţină. II. în alcătuirea lor. Arătaţi funcţiile sintactice ale cuvintelor subliniate. Transcrie două cuvinte care conţin diftongi şi un cuvânt care conţine hiat . teamă. Încă nu m-am obişnuit cu omorul. 4. Arătaţi cazurile următoarelor substantive: către Zăvoieni. Duce puşca la ochi vânătorul. acesta povestindu-vă viaţa sa. puiul. Desparte în silabe cuvintele : întrerupt. notând-o în paranteză. 3p 12 . Alcătuiţi familia lexicală a cuvântului suflet. moşie. sălbăticiune . Găsiţi antonimele cuvintelor marcate cu roşu. 3. Nu ştiu de ce. 5. Alcătuiţi un enunţ in care substantivul mama să fie in cazul G.Menţionaţi valorea morfologică a cuvântului august şi alcătuiţi un enunţ în care acesta să aibă o altă valoare morfologică. Analizaţi morfo-sintactic verbele marcate cu albastru. având funcţie sintactică de nume predicativ 10. Găsiţi sinonimele cuvintelor: să notezi.

30p În redactarea compunerii. Arată ce părţi de vorbire sunt cuvintele întrerupt. 8p Total 30 de puncte Se acordă 10 puncte din oficiu.. 4p 16.3.să foloseşti figurile de stil învăţate . Scrie câte un sinonim pentru fiecare dintre cuvântele : tristeţe.4p 6. tristeţe 6p 11. după părerile lui Goe: a. • Încercuieşte răspunsurile corecte: Mam’mare.precizaţi-o.4p 9. vei avea în vedere : . Arată care este mesajul poeziei.a vânătorului şi a puştii. omonimia cuvintelor :duce. 2p 15. Scrie câte un antonim pentru cuvintele : în trerupt. Alcătuieşte enunţuri în care să evidenţiezi sensul paronimelor :glacial-glaciar. mariner c.obişnui . Scrie trei derivate din familia lexicală a cuvântului sânge. 2p 12. secundar şi figurat . să viziteze nişte prietenie c. construieşte două enunţuri în care să-şi schimbe valoarea gramaticală . Demonstreză.1 TEST DE EVALUARE 1. de. 13 . 8p .4p 5. Indică două argumente pentru a demonstra că textul aparţine genului liric.3p 10.iar celălalt să aibă rădăcină diferită. pe. mamiţica şi tanti Miţa pleacă la Bucureşti pentru ca: a. unul să aibă aceeaşi rădăcină. Precizează ce semnificaţie au în text imaginea trenului .să respecţi normele de exprimare. ochi.6p 8. Nr. 2p Total 60 puncte II Pornind de la textul -suport. 3p 14.. 3p 13. Comentează de ce poetul este cuprins de tristeţe.folosirea imaginilor artistice specifice tipului de text descriptiv. marinel Pune în ordinea desfăşurării lor. marinal b. Construieşte trei enunţuri în care cuvântul tren să aibă sens propriu.. faptele prezentate: • Goe este pe coridor.6p 7.De ce oprit trenul? • Ca să nu mai rămână repetent Goe este dus la Bucureşti • 2. scrie o compunere de 10-15 rânduri în care să descrii o pădure în anotimpul toamna. Goe să nu mai rămână repetent Forma corectă a cuvântului „marinar”. Exprimă-ţi în 3-4 rînduri cum se manifestă în text tristeţea poetului. de ortografie şi de punctuaţie. să asiste la sărbătoarea naţională b.să formulezi un titlu expresiv/ personalizat al textului realizat de tine. 6p . Numeşte valoarea morfologică a cuvintelor sălbatică. aluzie-iluzie. obişnuit . Explică de ce poetul şi-a intitulat poezia „Natură moartă „. în două enunţuri diferite.4p 4. 8p .

Puţin ne importă dacă aceste trei dame se hotărăsc a părăsi locul lor spre a veni în Capitală numai de hatârul fiului şi nepoţelului lor. pre-.şi al sufixelor: -esc. răsplară. 3.• • • 3. D. dumnealor. bomboane b. şi le-au acuzat pe furnici”. prim-ministru. Dă exemple de trei neologisme. paisprezece. 4. 9. 7. devreme. -Ia vezi ce face băiatul afară. procedează astfel: opreşte trenul şi-l dă jos le pune pe cele trei dame să plătească biletul ascultă explicaţiile „damelor” şi înţelege situaţia Pune în ordinea desfăşurării lor. 2. necurat. Alcătuieşte un scurt dialog (8-10 replici) pe care îl ai cu vânzătoarea la magazin Test de evaluare formativă : Clasa a VI. 11. sud-american. 5. cu un ton de comandă zice încruntat: . Scrie câte un cuvânt derivat cu ajutorul prefixelor: ne-. Identifică în textul cinci cuvinte care fac parte din vocabularul fundamental: „La ora zece fix au apărut procurorii cei mari. Goe este foarte impacient şi. Destul că foarte de dimineaţă . Alcătuieşte un dialog de 8-10 replici pe care îl ai la doctor. 5. aşteaptă cu multă nerăbdare . încet. pe peronul din urbea X. o carte Controlorul.şi al sufixelor: -tor. Identifică în textul cinci cuvinte care fac parte din vocabularul fundamental: „La ora nouă şi cinci au venit păsările . in.2 TEST DE EVALUARE 1. Alcătuieşte familia lexicală a cuvântului: a trece (minim 5 termeni) 8. / Îmbrăcaţi în uniforme de grădinari ”.Mam` mare! De ce nu mai vine? … Eu vreau să vie! ( I. trebuie s-o ia de dimineaţă. 6. ciocolată c.eţ.răz. 7. văzând că Goe nu are bilet. -ar. faptele întâmplate: • Goe se loveşte cu nasul de clanţa uşii • Scoate capul pe fereastră • Rămâne încuiat în compartimentul unde nu intră decât o persoană • Trage semnul de alarmă • Cucoanele sunt nevoite să plătească din nou biletul • a. -eşte.a Se dă textul: “Ca să nu mai rămâie repetent şi anul acesta. mânios. b. Mi-a zburat pălăria! Soseşte trenul şi nu stă mult. “D-l Goe…”) Cerinţe: 14 . răs. alb-auriu. 9. -it. Încercuieşte răspunsurile corecte: • Pentru ca Goe să o sărute. devreme. mamiţica şi tanti Miţa au promis tânărului Goe să-l ducă-n Bucureşti de 10 mai. L. frumos gătite . mamiţa îi dă: a. -ime. mamiţo! -Să oprească!! zbiară Goe. bogăţie. dez-. împreună cu tânărul Goe . Caragiale. bunătate. c. dacă se hotărăşte cineva să asiste la o sărbătoare naţională aşa de importantă . -icică 10. NATO. mam`mare.. 10. Scrie câte un cuvânt derivat cu ajutorul prefixelor: des-. trenul accelerat care trebuie să le ducă la Bucureşti. Precizează care sunt personajele operei „D-l Goe” de Ion Luca Caragiale Cum vorbesc damele cu Goe? Ce este opera epică? Precizează mijlocul intern de îmbogăţire al vocabularului prin care s-au format cuvintele: româncuţă. Unde se desfăşoară acţiunea schiţei „D-l Goe” de Ion Luca Caragiale? Cum vorbeşte Goe cu damele? Ce este schiţa? Precizează mijlocul intern de îmbogăţire al vocabularului prin care s-au format cuvintele: impas. Dă exemple de trei neologisme 11. Alcătuieşte familia lexicală a cuvântului a citi(minim 5 cuvinte) 8. Nr. 6. detectivii cei mici/ Şi le-au anchetat. Adevărul este că. reface. imaginar. Trenul în care se vor sui ajunge în Gara de Nord la opt fără zece a. DEX.m. pantoful-doamnei. 4. gură-cască.

Citeşte cu atenţie textul de mai jos: „ – Eu sunt. Prezintă . făcându-şi semne negre. eu … Soneria parcă s-a dus hăt departe. aducând cel puţin trei argumente în acest sens .I. ciorile vorbesc răguşit într-un fel de ţigănească.10 puncte c.10 puncte 2. orar/ oral –10 puncte + 10 p din oficiu Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe semestrul I Clasa a VI-a I. cer. casa bunicilor e zmeiască. Alcătuieşte enunţuri cu paronimele: abil/agil.3 puncte -30 puncte 2. stea . Indică sinonimele si antonimele următoarelor cuvinte: avar victorie infatuat altruism reusită . întunecată. ninsă şi oblonită. 1. Ţipenie de om. Demonstrează apartenenţa textului “D-l Goe…” la un gen literar în 5-10 rânduri –10 puncte 3. eminent/ iminent. apare capul bunicului. literar/literal. particularităţile schiţei. mare. Alcătuieşte enunţuri cu omonimele cuvintelor: dar. În brazi. Câinii nu mai latră. a. bunicule. Cu scufă albă de pichet.Recunoaşte mijlocul de îmbogăţire a vocabularului prin care s-au format următoarele cuvinte : mamiţica importă nepoţelului dumnealor gătite nerăbdare accelerat Gara de Nord a. 15 . impacient -fiecare cuvânt. . Vântul şi-ascultă glasurile când de lup şi când de cucuvaie. Obloanele uşii se crapă pocnind şi scârţâind ca un dulap care de ani şi ani nu a mai fost deschis. valorificând textul citat. Ninsoarea fâlfâie şi tremură. în 10-15 rânduri -10 puncte II. ca o vorbă trecută din gură în gură … Nu-i târziu – acasă nici nu s-ar fi pus la masă.10 puncte b. broască. Recunoaşte modul de expunere principal în textul citat. complement/compliment. 1. Multă.dar parcă-i miezul nopţii.m.

6p. B. Din oficiu Şcoala „ I. Explică modul de formare a cuvintelor: departe. . pe scurt. Bunico? . opera Sobieski şi românii de Costache Negruzzi. 6p. Bunicul îl ascultă alb. 6p. 7. 3p.” ” ( I. 8. dă din cap. Precizează modurile de expunere utilizate în textul dat. Argumentează prin două idei că fragmentul dat aparţine unei opere epice. Bunico? 16 . ţigănească. ridică din sprâncene.Şi jurnalul acesta l-a scris chiar Ţic-ţic? vru să afle .Da. Înţelegerea textului 9. 5p. 6p. N-a fost prea greu să înţeleg ce vrea să-mi spună. 6p. Analizează morfologic şi sintactic verbul subliniat: acasă nici nu s-ar fi pus la masă. 10p. glăsuind zgriburit şi ponosit ca greierul în casa furnicii. Transcrie trei verbe de moduri diferite. 3. În casa bunicilor) A. urmărind momentele subiectului. Avem împreună multe amintiri. 5. cu atenţie. Limba română Transcrie două cuvinte cu diftongi diferiţi şi un cuvânt cu vocale în hiat..Jurnal? Ce-i aia un jurnal. la modul supin să aibă funcţia sintactică de nume predicativ.Ce-s alea „ amintiri”. Alcătuieşte un enunţ cu omonimul cuvântului subliniat: nu a mai fost deschis. textul dat şi răspunde la cerinţe. 10. „ . 6p.răsună de dincolo glasul bunicii. Un caiet în care cineva îşi scrie amintirile. într-un fel da. Dă sinonime potrivite pentru cuvintele subliniate. Transcrie un epitet şi o personificare. răguşit. 1. Adică…l-am scris eu…recunoscu Bunica. anul şcolar 2008-2009 Citeşte.L. Prezintă . . .Teodoreanu. în timp ce el parcă-mi dicta.Un jurnal înseamnă…adică poate însemna şi un caiet ca acesta.Da. eu sunt.Intră! Bagă de seamă să nu te tragă. . 6.Caragiale” Tulcea Profesor Suru Aneta Lucrare scrisă semestrială Clasa a VI-a. 4. Fetiţa. puţin neîncrezătoare. Precizează valoarea morfologică a cuvântului subliniat şi alcătuieşte apoi o propoziţie în care să aibă altă valoare morfologică: Nu-i târziu. bunicule. Alcătuieşte un enunţ în care verbul a picta . privindu-mă în ochi. 33p. Nepotul începe. 2. semestrul I. 3p. . II. 11. 5p. 5p. oftează şi iar dă din cap.

altele te supără… Uite. Era o întrebare grea. Precizaţi două argumente care să justifice faptul că fragmentul prezentat aparţine unei opere literare (5+5) 10p 6. Găsiţi. se grăbi Fetiţa să arate că pricepuse despre ce e vorba. apoi alcătuiţi un enunţ în care acelaşi cuvânt să aibă altă valoare morfologică.Nr. în 8-12 rânduri. Dulapul cu „A fost” 1. două cuvinte derivare cu prefix şi daţi alte două exemple de cuvinte derivate cu aceleaşi prefixe (2+2+2+2) 8p 3 Menţionaţi câte un sinonim contextual pentru cuvintele subliniate din textul dat (2+2+2+2) 8p 4. Ele ţi se înfig în suflet şi rămân acolo.Clipa în care mi-a murit pisica. întâmplări vesele sau triste pe care le-ai trăit alături de-ai tăi în vremea copilăriei sau mai târziu. pentru totdeauna… Unele dor. . rezumatul textului citat. Se acordă 10 puncte din oficiu.Sau clipe de bucurie. Ştiu cât ai iubit-o pe biata Pepi… Era şi tare drăgălaşă. Scrie.2. ca atunci când ninge şi ştiu că pot să-mi iau sania din pivniţă?” Silvia Kerim. pentru tine ar fi clipa în care… . în ultima replică. precizaţi-o.Bunica oftă. respectând regulile de alcătuire a unui asemenea tip de compunere. Punctaj maxim 100 de puncte. Încadraţi în genul literar şi aduceţi două argumente (4+5+5) 14p 7. la păstrare. altul cu hiat. un cuvânt care conţine diftong. . jucăuşă… şi atât de curată! . altul care conţine triftong. 30p (Oficiu) 10p Şcoala cu clasele I-VIII. Timp de lucru:50 de minute Subiectul I ( 60 de puncte) Data: 17 . (5+4+5) 14p 5. Identificaţi. în text.Chiar aşa! O astfel de clipă dureroasă se şterge cu greu din amintire.Cum să-ţi explic? Amintiri sunt… clipe dintr-o viaţă. altele te înduioşează.Călăraşi Nume: TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ CLASA a VI-a Toate subiectele sunt obligatorii. (2+2+2) 6p 2. Alegeţi din textul dat un cuvânt căruia să-i precizaţi valoarea morfologică.

.punând semnele ortografice şi de punctuaţie necesare: la întoarcerea s-a îi spuse ce a păţit am cumpărat nevastă un ac şi neavînd cum săl aduc lam pus întrun car cu fîn cînd neam despărţit nu lam mai găsit nebun eşti tu mă ( 5p.) 5. Te numeşti Marian /Maria Popescu şi eşti elevă la Şcoala Nr.tocmai când băiatul împlinea cincisprezece ani şi împăratul se afla la masă cu toţi boierii şi slujbaşii împărăţiei. ATENŢIE!Nu folosi alte nume decât cele indicate în cerinţă!Data redactării scrisorii este30.judeţul Dolj.fiule.tată. *să foloseşti un stil şi un conţinut adecvate situaţiei imaginate. ( 4p.nume predicativ .. Pune adjectivul mic la următoarele grade de comparaţie: comparativ de inferioritate.tată”.. Justifică aşezarea virgulei după substantivul .2007 Profesor:PICIU JULIETA Clasa a VI-a Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe semestrul al II-lea 1..) 12. 12 p..apoi sunt nevoit să cutreier toată lumea până voi găsi făgăduinţa pentru care m-am născut. 3. cruce. ( 4p. În scrisoare trebuie: *să utilizezi convenţiile specifice acestui tip de compunere. .09..el le învăţa într-o lună astfel încât împăratul murea şi învia de bucurie. Identifică. Selectează din primul fragment două substantive care conţin diftongi şi două substantive care conţin vocale în hiat. ( 9p.) 8. 4.nu poţi să-mi dai.nu poţi să-mi dai.se făcea mai isteţ şi mai îndrăzneţ.1. *să respecţi normele de ortografie. Alcătuieşte cinci enunţuri în care substantivul . Menţionează două trăsături morale ale feciorului de împărat. Arată felul adverbelor şi funcţia sintactică din următorul text: „Văzând asta se ridică pe picioruşele dinapoi şi.o scrisoare adresată prietenului tău. Formează familia lexicală a cuvântului alb (cel puţin trei termeni) ………………………………….) 2. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate:.se sculă Făt-Frumos şi spuse: --Tată. Alina /în care îi dai amănunte despre felul in care ai petrecut vacanţa. Scrie funcţia sintactică a numeralului din următorul enunţ: Să ştiţi că suntem şapte………………….două substantive articulate cu articol nehotărât şi două substantive nearticulate. Transpune dialogul în vorbire indirectă. Selectează din primul fragment două substantive articulate cu articol hotărât.tată. ( 6p. ( 4p. Alin /prietenei tale. cu cele dinainte îşi făcu.isteţ” .Călăraşi. fără să ştie pentru ce.) 10.a fost numai ca să te împac.” (Petre Ispirescu-Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte) 1.) 4.de unde ţi-aş putea da eu un astfel de lucru nemaiauzit:tinereţe fără bătrâneţe?Şi dacă ţi-am făgăduit atunci..Întâmplările lui Păcală Subiectul al II-lea ( 30 de puncte) 12. --Dacă tu. Rescrieţi corect textul următor. ( 6p.. gradul superlativ relativ de superioritate şi superlativ absolut……….. comparativ de egalitate. Precizează două elemente care încadrează textul într-un basm. 18 .. moşnegeşte.două verbe la modul indicativ.” ……….) 7.în text. ( 4p.şi toate învăţăturile pe care alţi copii le învăţa într-un an..2. Îl deteră pe la şcoli şi filozofi..împăratul s-a întristat foarte şi i-a zis: --Dar bine .. 12 p. 6 p.. ( 5p..două verbe la modul conjunctiv.apoi sunt nevoit să cutreier toată lumea până voi găsi făgăduinţa pentru care mam născut..complement indirect..îndrăzneţ”.împărat ”să fie pe rând :subiect.atribut substantival genitival. ( 4p.bucurie”şi antonimele contextuale pentru . Auzind aceasta. 2.” ( 4p.Toată împărăţia se fălea că o să aibă un împărat înţelept…Când fuse într-o zi.) 9.Şi de ce creştea copilul.pe o pagină distinctă.de punctuaţie ţi de exprimare corectă.) 3. Stabileşte valoarea morfologică a cuvintelor subliniate în text. 9 p. Redactează. Scrie sinonimele contextuale pentru cuvintele„ ai făgăduit”..) 6. Dacă tu. ( 5p..un verb la modul condiţional-optativ şi un verb la modul gerunziu..a venit vremea să-mi dai ce mi-ai făgăduit la naştere. .) 11.Se dă textul : . complement direct.) Petre Ispirescu .

.... S. B. La nevoie se arată amiciţia. A. b) c.. Gârleanu – „Gândăcelul””) 5. Scrie o compunere. Frumosul a câştigat concursul. adj. La mine? Da. ştiu că poţi!.. Prezentaţi semnificaţia replicii:” Poţi!.. Cuvintele marcate sunt.. dacă pot. . A. Caragiale – Bacalaureat) Găsiţi sinonime pentru cuvintele: zi. trebuie să poţi!” Explică rolul semnelor de punctuaţie. Creionul meu este rosu. madam Georgescu. 9. S. 6. a ruga. …………………………… 15 p... adj.. să nu zici că nu poţi!. să nu zici că nu poţi!. 6. 3. Subliniază pronumele şi adjectivele pronominale şi scrie felul lor şi cazul.. în care să descrii portetul lui Toma Alimoş în antiteză cu Manea…………………………………………………………………… 36 p. adj... cucoană... cerul era senin. apropiindu-mă La dumneata veneam! Răspunde cucoana emoţionată. Vioara ei este deosebită. ştiu că ţi-e prietin! Să nu zici că nu ţi-e prietin!... C.. Cine? Popescu. Ştiu că-l cunoşti! Pe cine? Ţi-este pietin. Nu am putut scrie frumos. Are un scris frumos. zic eu. Notă: Pentru fiecare întrebare se acordă 1 punct.În enunţurile: A.. madam’ Georgescu. a. 7. În ziua aceea. 7. 2. c) c. ce e? De ce e vorba? Dumneata cunoşti pe. ştiu că poţi!. trebuie să poţi! În sfârşit.. TEST DE EVALUARE 1.. A.(E. profesorul de filosofie! I..c. Treceţi vorbirea directă din primele 4 replici ale textului în vorbire indirectă. Mi-am spart capul şi m-a pansat mama.. Dialogul 1. şi 1 punct din oficiu.. adj. Din oficiu …………………………………………………………………………………………… 10 p.L. de cel putin zece rânduri. Te rog să nu mă laşi! ?! Să nu mă laşi! Trebuie să-mi faci un mare serviciu amical. 5...m.i.c.. 19 . în ordine: a) c. amical Care este modul de expunere din text? Precizaţi personajele care dialoghează. 4. Extrageţi verbele care însoţesc replicile personajelor. să vedem cât ne eşti de prietin! Cu cea mai mare plăcere. La ce persoană sunt aceste verbe? Ce rol au? Ce alte părţi de vorbire arată cine participă la dialog? Exemplificaţi! Prezentaţi personajul feminin al textului în 3-4 rânduri.. 8..m. Poţi!. Sărut mâna..

. g) a vedea (ind. simplu... noi dansam şi aproape că nu l-am observat Probă de evaluare semestrială la limba şi literatura română ( sem. Când a intrat al cincelea.. d) a merge (ind.” ( M. 5... Alcătuiţi propoziţii în care substantivul “elev” să îndeplinească următoarele funcţii sintactice: a) Subiect (în cazul N) b) Nume predicativ (în cazul Ac) c) Complement direct / indirect în cazul AC/D d) Atribut substantival genitival (în cazul G) e) Atribut substantival prepoziţional (în cazul Ac) f) 6. perf.... Precizează noua funcţie... imperfect. pers a III. treci la tablă. Conjugaţi verbele următoare respectând cerinţele din paranteze: a) a manca (ind.. f) a scrie (ind. e) a fugi (ind..2. pers a II a pl) ……………………………. imperfect.... pers I.. pl) ……………………………….. pers a III a. Construieşte un enunţ în care cuvântul toamna să aibă o funcţie sintactică diferită de cea pe care o îndeplineşte în propoziţia:„Toamna respira molcom.. pers I.. Sg) ……………………………….. II ) clasa a VI-a numele ___________________ Realizaţ cerinţele propuse.. viitor. în baza textului: 20 .. pl) …………………………………….. 3. ………………………………………………………………. ca perf. compus.. 7... perf. perf. ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. Analizaţi morfo-sintactic cuvintele subliniate din textul de mai jos: “La ziua mea au venit douăzeci de invitaţi. c) a dormi (ind. b) a alerga (ind. pl) ………………………………... simplu. Sântimbreanu )..... c) Maria. ……………………………………. sg) ………………………………. pers a II. Analizează sintactic şi morfologic cuvântul subliniat din enunţul: Rochia roşie mi-a plăcut mult. pers I. m. Făcusem împreună cu mama câteva prăjituri.. Trebuia să împrumutăm zece scaune de la un vecin. d) Dau copilului o carte. Precizaţi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate din enunţurile de mai jos: a) Mihai merge la film. m. răcoros şi calm. 4. sg) …………………………………………... b) Cartea Mariei este pe bancă. Al doilea prieten sosit a fost Andrei.

Propuneţi un alt titlu adecvat. 9. Scrieţi cite două sinonime pentru două cuvinte din text. 2.Doi urşi mari se îsoţiră Care sta în crâng dosită. 5. Fiindcă fugea atît de sprinten. Analizaţi morfologico-sintactic două verbe şi două pronume din text. Rescrieţi două perechi de antonime din text. Aşa a crescut în mijlocul nostru… ( Cezar Petrescu. din text. Începea să vină singură la doniţa cu lapte. Transcrieţi. 21 . 7. Dar cu vremea se îmblînzi. Înţelese că nimeni nu-i voia răul. Toate vietăţile din ogradă: cîinii. în trei enunţuri textul propus. “ Unde s-a ascuns Năluca?”. o scrisoare adresată pădurarului cu rugămintea de a avea grijă de Năluca. Seara răspundea la chemarea noastră. Scrieţi forma unui adjectiv din text la toate gradele de comparaţie. 8. era un pui mic şi fricos. Să se ducă a vâna Si ia ciuta binişor. păsările şi pisicile erau acum dispreţuite de noi. -ncetişor. Cu ochii mari şi umezi. 4./ Redactaţi..“ Cînd pădurarul a adus-o din codru. diferite funcţii sintactice ale substantivului livadă. Redactaţi o compunere imaginară despre destinul de mai departe a Nălucăi. N-aveam altă grijă decît de Năluca: “ Ce face Năluca?”. numindu-le. “ I-a dat cineva lapte azi?”. gata să fugă. . se uita rugîndu-se la toţi. Năluca ) Cerinţe : 1. Iar Năluca îşi cunoştea numele. 3. două figuri de stil diferite. 10. Ziua stătea ascunsă în tufişurile de zmeură din livadă. 6. Demonstraţi. Argumentaţi-vă răspunsul în spaţiul de mai jos. tata a botezat-o: “ Năluca”. Ş-amândoi se chibzuiră Sare iute . Stabiliţi modul de expunere dominant în text. în patru enunţuri. Rezumaţi. Punctaj acumulat ___________ Nota _________ Lucrare scrisă la limba şi literatura română Citeşte cu atenţie textul urmor şi rezolvă cerinţele: . cînd îi întindeam cite o bucată de zahăr.

Turmele-l urc. şi pe-o vâlcică.Transcrie.un cuvănt care conţine hiat şi unul care conţine diftong.Identifică în text. 17.Transcrie . N. 4.lupta .elemente de versificaţie. 12. se . Plini de sânge peste tot. doi . .iscusit 7.enunţarea temei. 2. . un cuvânt prin care se redă o trăsătură a vulpii. 8.Precizează valorile morfologice . Pleacă dar. S-au întors şi au văzut C-a lor ciut-a dispărut. Intâlnesc o ciută mică. 11.din text.Transcrie .Screie sinonimele cuvintelor: se chibzuiră.identificarea şi precizarea moralei .” George Sion . 16. .În redactare trebuie să ai în vedere: . mari . un predicat.iute . .explicarea titlului.său . D. Cu cumplită-nverşunare Ei încep o luptă mare. Dar o vulpe iscusită . . 5. Ciuta grasă cum s-o –mparţi? Iat-atunci cuvânt de harţă. un atribut.Precizează funcţiile sintactice ale cuvintelor : doi .cunoscură. De la coadă pân -la bot. 6.lăcomia . După multă luptă-n fine. iute .identificarea personajelor şi a modurilor de expunere. 22 .Transcrie . . a lor . RECAPITULARE CLASA A VI-A FIŞĂ DE LUCRU I. Si ziseră între ei: -O.Transformă fragmentul din text din text din vorbire directă în vorbire indirectă. ale cuvintelor : -i .un verb pentru fiecare conjugare şi precizeaz-o. 14. harţă. Ac. 15.prezentarea pe scurt a subiectului(cu precizarea momentelor). cât suntem de mişei! Adevărat că lăcomia Pierde toată omenia .din text. 9.Scrie un proverb potrivit situaţiei prezentate.Transcrie . . . Si puind-o la mijloc O înhaţa chiar pe loc. După ce se dezmeţiră Si ceva se liniştiră.din text. După urma ce vazură .Identifică şi scrie măsura şi rima versurilor. Redactează o compunerede maxim 30 de rânduri în care să argumentezi că textul dat este o fabulă.definiţia fabulei cu exemple din text.Rezumă conţinutul textului în maxim trei rânduri. şi analizează câte un subiect. 3.Se dă textul: „ Sara pe deal buciumul sună cu jale. 10. Fiecare vrea mai tot Pentru lacomul său bot.o personificare. un verb la mod nepersonal şi precizează-i-l.Exprimă-ţi părerea în legătură cu motivul pentru care cei doi urşi s-au luptat. Incât luna ce-i privea Spăimântată-ngălbenea. stele le scapără-n cale.Desparte în silabe cuvintele : iscusinţă .După ce va înnopta. 13.Transcrie. lor . iat -.în text . din text.Scrie două enunţuri cu omofonele cuvântului urma. Doi urşi şi o vulpe Cerinţe: 1. câte un cuvânt în cazul: G. ale lor . şi un complement .din text . cum . Urşii cad pe-ale lor vine. Fapta vulpei cunoscură.din text.

Precizaţi două trăsături care să justifice faptul că textul aparţine genului liric. ÎNŢELEGEREA TEXTULUI:20p 1. Precizaţi patru termeni din familia lexicală a cuvântului „ a plânge”.2p 12. 2p 6. atribut verbal.4p 11. Indicaţi valoarea morfologică a următoarelor cuvinte: pe. urc. fiindu-ţi necesară pentru obţinerea unor bilete de călatorie CFR cu preţ redus. Menţionaţi cazul cuvintelor: buciumul. să ai un continut si sa folosesti un stil adecvat situatiei imaginative . Alcătuiţi un enunţ în care cuvântul „un” să aibă o altă valoare decât cea din text.in perioada vacanţei de iarnă. m-aştepţi tu pe mine. plâng. izvorând. să respecti normele de exprimare. complement circumstanţial de scop. 4p 13. 4p 5. Transcrieţi un vers în care apare o imagine vizuală şi altul care să conţină o imagine auditivă. 23 . tu.4p 7. clar izvorând din fântâne. Cum se numeşte strofa alcătuită din patru versuri? 2p 2. o cerere adresata directiunii scolii. pe mine.4p 15. Eminescu: „Sara pe deal” ) A. In cererea ta trebuie : 1. Găsiţi antonimele următoarelor cuvinte: urc. 3p 3. 4p 9. jale. pe o pagina distincta. să ai formulele si celelalte conventii specifice acestui tip de compunere. 2.4p 17. 4p 16. Scrie.4p 10. Identificaţi două cuvinte monosilabice şi două cuvinte bisilabice. Alcătuiţi două propoziţii în care adjectivul „frumoasă” să aibă funcţia sintactică de atribut adjectival în cazul dativ şi în vocativ.14 şi eşti elev(a) în clasa a VI-a Redacteaza .2p 4.de ortografie si punctuatie. Rescrieţi un vers în care se face simţită prezenţa eului liric.Avram Iancu ’’.4p 18.4p 20pII . Scrieţi sinonime pentru următoarele cuvinte: sara. Citeşte cu atenţie textul dat. în textul dat. la Scoala Generala . Precizaţi conjugarea verbelor: sună. dragă..4p 19.nr. un complement circumstanţial de timp şi un complement circumstanţial de mod. Alcătuiţi enunţuri cu verbul „a plânge” la infinitiv cu funcţia sintactică de subiect.4p 20. Sub un salcâm. complement circumstanţial de mod. Explică semnificaţia ultimului vers. locuiesti in Deva . răspunsul pentru fiecare cerinţă: În grădina-n care scriu. Menţionaţi figura de stil prezentă în al treilea vers.Apele plâng. Identificaţi funcţia sintactică a cuvintelor: cu jale. l-. LIMBA ROMÂNĂ: 50p 8.Cetatii. l-. dragă.3p B. plâng. două complemente circumstanţiale de loc. prin care soliciti o adeverinta din care să rezulte că frecventezi cursurile scolare. izvorând. Transcrieţi fonetic cuvântul „buciumul”. mine. pe foaia proprie. un. Precizaţi rima stofei şi măsura versurilor. str. Data redactării cererii 27-III-2008. Recapitulare pentru teză (clasa aVI-a) I. Te numesti Stefan / Stefania Petrescu. Găsiţi. apoi precizaţi numărul de litere şi numărul de sunete din care este alcătuit cuvântul.” ( M. 3. Cerne aur argintiu O tipsie ca de jar Spânzurată-ntr-un arţar. turmele.4p 14.

Caragiale 4. c) nume predicativ. Redactează pe o pagină distinctă o cerere adresată direcţiunii şcolii tale prin care să soliciţi aprobarea de a participa la proba de pretestare la Limba şi literatura română. în text: a) verb predicativ. Alcătuieşte enunţuri în care verbul a rezolva (la infinitiv) să aibă funcţia sintactică de: a) subiect.50 p Substantivul (un) elev are funcţia sintactică de: a) subiect. 3. c) verb auxiliar. b) verb copulativ. care este un elev silitor.Florile trezite mi-s Aripile şi-au deschis. Stabileşte ritmul şi rima versurilor.D-l. 0. personajul principal al schiţei .50 p 7. 0. 2. 8. Rescrie din text trei substantive articulate cu articol hotărât. Analizează sintactico-morfologic cuvântul ntr-un arţar 10. Identifică atributele din text şi precizează-le felul. B. Rescrie din prima strofă un verb la un mod nepersonal. A. 2. 4.. 6. 1p GENUL LIRIC Interpretarea unui text liric Citeşte cu atenţie textul dat: Stai şi-asculţi sub ramuri albe Însă crângurile se scutur 24 . L. 1. 0. 3. Caracterizarea lui Goe. 0. 4. II. Test de evaluare I. Scrie numele autorului şi titlul operei literare din care face parte textul de mai sus. 05. Rescrie din text trei substantive nearticulate.50 p Indică funcţia sintactică a substantivului colegul.50p II. Numeşte genul literar căruia îi aparţine textul de mai sus şi scrie două argumente în acest sens. 5. pe strada Băii. 2006. Şi desprinse din răzoare. la numărul 47 şi eşti elev / ă în clasa a VIII – a la Şcoala cu clasele I – VIII numărul 10. 5. Data redactării cererii este 24. 0. Rescrie din text un epitet şi o comparaţie. Limba română 6. Rescrie din text trei prepoziţii şi două conjuncţii.50 p Scrie adjectivul silitor la gradul comparativ de egalitate. Goe…” de I. b) nume predicativ. 7. 1p Verbul este e. Stabileşte măsura versurilor. Stoluri lungi încep să zboare. Citeşte cu atenţie textul şi rezolvă cerinţele: Colegul lor. b) complement direct. a descoperit modul de a rezolva problema prietenilor. Te numeşti Adrian / Adriana Filip şi locuieşti în Craiova. Înţelegerea textului 1.50 p Scrie o propoziţie care nu poate avea subiect. numeşte-l. 9.

valuri. Comentează conţinutul strofei a doua din perspectiva repetiţiilor şi enumeraţiilor folosite. 5. auxiliar. Data:………………. 9. figurile de stil şi cuvintele-cheie) ROMÂNǍ LIMBA 1. -s (-s valuri). vezi şi câmpuri Triste şi pustii. fulg şi suflet. orice. 7. Numeşte şi exemplifică prin transcriere trei figuri de stil diferite din text. 6.... Exemplifică în prpoziţii/fraze polisemia cuvintelor ceaţă. 7. Ah. 2. Transcrie din text câte un verb pentru fiecare conjugare. 3. copulativ verbele din text: stai. Formulează două idei poetice care se desprind din prima strofă a poeziei. crângurile. imaginile artistice. Explică folosirea semnelor de orografie şi de punctuaţie din versul: „Ah. (Şt. învăluie. Dă câte un sinonim contextual fiecărui cuvânt din seria: geme. puzderii. Prezintă două sentimentele transmise de eul liric în textul de mai sus (pentru aceasta vei avea în vedere: planurile descrierii.... Iarnă afli-n orice parte. fioros şi indică situaţiile de hiat şi diftong. nu-s valuri de zăpadă”. Desparte în silabe cuvintele din text: pustii. 5. Joacă razele puzderii. 2.. 4. Vezi şi crânguri.. au. val şi rază. Scrie elementele specifice descrierii în versuri. nu-s valuri de zăpadă! Tresărind din vis. te sperii: Plouă flori mirositoare. fire..) ÎNŢELEGEREA TEXTULUI 1. 6. Transcrie câteva elementele morfologice prin care să justifici că textul este o adresare directă şi arată care este efectul acesteia în transmiterea ideii poetice. făcând referire la textul dat. farmec. Crezi că valuri de zăpadă Peste tine-au fost căzut. Formează câte un diminutiv de la cuvintele: departe. Clasifică după criteriile: predicativ. Fulgii se preschimbă-n floare Inima iubeşte iară. Farmec fioros de dulce! Iarna se preschimbă-n vară.. departe: Iarnă-n suflet. 4. fără veste. O Iosif – Stai şi-asculţi sub ramuri. 3. Evaluare Doina populară 25 . Explică în cel mult două rânduri efectul punctelor de suspensie folosite în finalul poeziei. Fără veste.Cum departe geme vântul Şi priveşti la cer prin ceaţa Care-nvăluie pământul.. a cădea. câmp. Analizează morfo-sintactice trei pronume diferite din textul poeziei. iarnă-n fire. 8. Numele şi prenumele: ………………………………. Abătut. Indică partea de vorbire a cuvintelor: cum. iarnă. însă. abătut.

4 p. c. Alcătuieşte o relatare personală.. Răsărit-a luna-n prag Nu mai pot de-a badii dor. Selectează două elemente cosmice. Explică sensul cuvântului şură. 3 p.? 2 p. jale b. 3 p. Explică folosirea persoanei I. 11. Dorul sufletul mi-l strânge. II. are versuri ……………………. 3 p. Relatarea să aibă ca subiect o întâmplare hazlie (trăită sau imaginată). NOTĂ: Se acordă 10 p. în textul dat. 2. 3 p. şi cât de iute i-o deşertam! I. sub forma unei scrisori. sentimentele exprimate sunt ………………………… 6 p. Citeşte cu atenţie textul. Nu-i aici cine-mi dă gură. III.Citeşte cu atenţie textul. 12. 4 p. Inimuţa-n mine plânge. Identifică. Arde luminiţa bine. Scrie enunţuri în care substantivele de la exerciţiul 2 să fie în cazul genitiv şi să aibă funcţia sintactică de atribut. pentru că: a. Numeşte persoana căreia i se adresează autorul anonim. Scrie. Analizează morfologic şi sintactic substantivele din text. 2 p. Ce sentiment se evidenţiază prin versul Cine mi-i drag nu-i acasă. Comentează ultimele patru versuri. Prezintă rima. 7. Rescrie un vers care conţine o personificare şi altul care conţine o comparaţie. un derivat diminutival şi explică-l. pe foaia de teză. răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: Fantastic joacă rândunici zglobii Cu braţele sub cap. 5. CLASA a VI-a Subiectul I (60 puncte) Citeşte cu atenţie textul dat. De n-ar plânge inima. cu ce nerăbdare aşteptam să-şi puie plăcintarul tablaua jos din cap. precizând şi rolul lor. în textul dat. Identifică. Arde lumina pe masă. pentru a putea rezolva cerinţele: Îţi aduci aminte de copilăria noastră – care s-a dus ca să nu se mai întoarcă! – ce plăcută impresie ne făcea strigarea: cooovrigi! gogoşeeeeeele! Cum alergam cu toţi. Nici ochii n-ar lăcrăma. aparţine genului ……………………. Nu mai pot de-a badii jele. două forme verbale inverse. şi cei mai mari şi cei mai mici. (*** . Alege două substantive derivate şi precizează modul lor de formare. Completează următoarele enunţuri: Textul dat este o doină. 3 p. Cine mi-i drag nu mai vine. îngrijită de Ovidiu Papadima) Cerinţe: 1. 4 p. Duce-m-aş ca luna-n stele. 10. 3. Răsărit-a luna-n şură. din oficiu. 2. 8.Doina din Antologie a poeziei populare. Poezia este o doină de: a. b. în textul dat. 2 p. 6. LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ LA LIMBA ŞI LITERATRURA ROMÂNĂ PE SEMESTRUL I. 3. 9. măsura şi ritmul primelor două versuri. 20 p. Nu-i aici cine mi-i drag. 6 p. 4. care sunt prezente în textul dat. pe care o trimiţi unei prietene. copii şi bătrâni. pentru a putea rezolva cerinţele: Duce-m-aş ca luna-n nor. dor c.. 22 p. Cine mi-i drag nu-i acasă. ce bine mi-i 26 . 1. haiducie 3 p.

6 puncte 7. (Şt.. Precizează numărul de litere şi de sunete din următoarele cuvinte: joacă. Iosif. Extrage din text trei figuri de stil. 6 puncte 10. 6 puncte 6. Întocmai ca o mamă pe copii. Precizează tipul rimei şi măsura versurilor. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ PE SEMESTRUL I CLASA A VI-A B *Toate subiectele sunt obligatorii. 6 puncte 5. linişte. Precizează din text trei cuvinte care conţin diftongi. Se acordă 10 puncte din oficiu. adâncă. 6 puncte 8.. 6 puncte Subiectul II (10 puncte) Realizează în 8-10 rânduri o descriere a unui peisaj de toamnă.Cum stau aşa. Subiectul III (20 puncte) Scrie în 10-15 rânduri rezumatul schiţei „D-l Goe” de I. Subiectul I(60 de puncte) 27 . trandafirii. Notă: se acordă 10 puncte din oficiu După teză! În vederea autoevaluării. 6 puncte 4. 6 puncte 3.. Trebuie să mă îndrept la învăţătură Prof. Scrie sinonimul potrivit sensului din context pentru fiecare dintre cuvintele: zglobii. Identifică în text două imagini artistice. Linişte) 1. indicând cel puţin 6 componente ale acesteia. Alcătuieşte enunţuri cu paronimele: complement/compliment. în liniştea divină: Pământu-i cald şi cheamă la hodină. cerul. L. Scrie antonimul potrivit sensului din context pentru fiecare dintre cuvintele: lumină. Sub piersicii cu flori trandafirii. este util să completezi următorul tabel: Am ştiut foarte bine Nu prea am ştiut Nu am ştiut deloc În cerul plin de umbră şi lumină Şi-i linişte adâncă în grădină. cheamă. 6 puncte 2. Alcătuieşte două enunţuri pentru a demonstra omonimia cuvântului cer. Caragiale. Alcătuieşte familia lexicală a cuvântului floare. precizând tipul acestora. O. 6 puncte 9. . cald.. *Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

să veniţi şi spune. 6 puncte B. nalta trestie răsună. hehei. 9. bătrânule. Clara undă argintoasă reflecteaza alba lună. afară. destul. se scoală amândoi şi pornesc spre portiţă. da’ puţin pot eu mânca acum! -Las’. Lacul limpede se mişcă. -Nu acolo.Limba română 1. şi nu mai zice apoi nimic. tu. Precizează care este principalul mod de expunere în fragmentul dat.Înţelegerea textului 8. Alcătuieşte câte un enunţ cu antonimele cuvintelor: atunci. 6 puncte 2. 6 puncte 7. 10. Precizează modul şi timpul verbelor: se deschise. amândoi. da! Da’ tu n-ai mâncat? Spune dârz moşul. Şi. să mergem dară! -Nu ştiu ce să fac. Notează trei cuvinte din familia lexicală a termenului încet. Identifică în textul dat un cuvânt care să conţină un diftong si unul care să conţină un hiat. Doi bătrâni) A. nu acolo! Şi baba se opreşte cu mâinile în şolduri. 6 puncte 6. babo. (Ion Agârbiceanu.Citeşte cu atenţie textul dat şi scrie pe foaia de teză răspunsul pentru fiecare cerinţă formulată: Portiţa de la curte se deschise grabnic. Răsfoirea lor e tristă şi în şoapta lor te pierzi 28 . 6 puncte 6 puncte 6 puncte Subiectul al II-lea ( 30 de puncte) Povestiţi pe momentele subiectului opera „Sobieski şi românii” de Costache Negruzzi. şi o fetiţă de vreo şase ani strigă de-acolo tare. Desparte în silabe: portiţa. 6 puncte 4. Abia vântul şerpuieşte printre crengi de sălcii verzi. tu babo. Analizează ultimul predicat din textul dat. Afară moşul dă să plece la vale. TEST FINAL CLASA A VI-A Citeşte cu atenţie textul dat pentru a rezolva cerinţele de mai jos. spre casa lui Petru. aşa pot veni şi eu. pornesc. Scrie câte un sinonim pentru: a zice. da’ tot mă duc. c-ai mâncat tu odată destul! -Mâncat. -Doamne.Rescrie din text un enunţ în care identifici o atitudine respectuoasă. ca la cineva depărtat: -Bunicoo! A zis mama să veniţi şi dumneavoastră să mâncaţi! -Haida. că mie nu mi-e foame. Da’ ţie? -Nici mie. 6 puncte 3. încet-încet. -Atunci. 6 puncte 5. Identifică în text două personaje de vârste diferite. gata să râdă.

clară. 9. vei avea în vedere: • precizarea a două caracteristici ale fabulei. Transcrie din poezie un cuvânt derivat cu sufix şi unul cu prefix. Precizează măsura ultimului vers din fragmentul citat. Oradea Data: LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ PE SEMESTRUL I 29 . Transcrie. Transcrie. 6. 8. a subiectului (prin punerea în evidenţă a situaţiei semnificative în care se află personajele). 10. şi în ochii-mi se răsfrânge. • prezentarea personajelor şi a semnificaţiei comportamentului acestora. 7. 60p 1. din a doua strofă. • exemplificarea acestor caracteristici. (Tudor Arghezi. pe baza operei alese.Găseşte un atribut şi un complement şi precizează felul lor. El doineşte. o conjuncţie şi un pronume reflexiv. II. un vers care să conţină o imagine auditivă. Noaptea clară într-un basmu de magie schimbă balta. din text. Precizează aceste valori morfologice! 4. Transcrie un diftong şi un hiat. • prezentarea. 30p Scrie o compunere în care să motivezi faptul că o operă literară dintre cele studiate de tine la clasă este o fabulă. 2. Construieşte două enunţuri în care cuvântul „noaptea” să aibă valori morfologice diferite. o interjecţie. ce aur curge-n trestii ce cad una peste alta. Dă câte un sinonim pentru cuvintele: limpede. Oh. Tainic cânta-n ulmul falnic singuraticul cinflor*. grangur I. Peste tot plăceri nespuse bat din aripile lor. cad. 5. balta. Trece adjectivul dulce la toate gradele de comparaţie. În redactarea compunerii. pe scurt. 3. Numele şi prenumele: Clasa: a VI-a Liceul Teoretic „Aurel Lazăr”.)= pasare cantatoare migratoare. Extrage din text un predicat verbal şi unul nominal. ca specie literară. Clara noapte) *cinfor (reg. tristă.Adâncit în visul dulce al reflexelor de lună.

căzu. au plecat. modul şi timpul următoarelor verbe: zâmbeau. (4p) 2) Câte litere şi câte sunete conţin cuvintele: erau. căci toamna însemna pentru ele timpul despărţirii de locurile dragi. ( 4p) 6) Alcătuieşte două enunţuri. Îndoi/ îndoiesc bara. CLASA a VI-a … NOTA…………. iar altul în care să foloseşti omonimul aceluiaşi cuvânt. Erau trişti că păsărelele au plecat şi că părculeţul rămăsese gol. (4p) 7) Menţionează conjugarea. NUMELE ŞI PRENUMELE……………………………………………………… DATA…………. Ar fi vrut să mai păstreze o fărâmă de soare pentru micile vieţuitoare. (4p) 5) Menţionează prin ce mijloace de îmbogăţire a vocabularului s-au format cuvintele: păsărelele. de ortografie şi de punctuaţie.). un personaj dintr-o operă epică studiată în acest semestru. prin subliniere. ortografie şi punctuaţie. (12p) 9) Alcătuieşte în total două enunţuri în care verbele a însemna şi a rămâne să aibă altă valoare morfologică decât cea din text. dragi. la alegere. unul în care să foloseşti sinonimul contextual al cuvântului gol (rămăsese gol).SUBIECTUL I (60 de puncte) Citeşte cu atenţie textul dat: Într-o zi mohorâtă de toamnă. forma corectă a verbelor: Nu fii/ fi obraznic!. Din oficiu se acordă 10 puncte. subliniază acele verbe şi menţionează conjugarea şi timpul lor. Şi cum priveau ei spre cerul acoperit de nori. compunerea ta trebuie să aibă minimum 15 rânduri. Cerinţe: 1) Menţionează modul de expunere dominant în text. Zâna-Toamnei. toamna.. 8 puncte NOTĂ! În vederea acordării punctajului pentru exprimare. Părea o lacrimă de chihlimbar dăruită de Zâna-Toamnei. părculeţul. (9p) 8) Transcrie din text patru structuri care să conţină verbe copulative. Tăceţi!/ Taceţi! (3p) SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte) Scrie o compunere de 15-25 de rânduri în care să caracterizezi. (10p) 10) Alege. În compunere trebuie: să formulezi un titlu adecvat textului redactat de tine 4 puncte să respecţi convenţiile specifice unei caracterizări de personaj 6 puncte să ai un conţinut şi un stil adecvate tipului de text şi cerinţei formulate 12 puncte să respecţi normele de exprimare. (6p) 4) Alcătuieşte familia lexicală a cuvântului frunză (minimum 4 cuvinte derivate. din care unul să fie derivat cu sufix diminutival şi altul cu sufix augmentativ. două care conţin triftongi şi două care conţin vocale în hiat. LUCRARE SEMESTRIALĂ SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 30 . (4p) 3) Extrage din text două cuvinte care conţin diftongi. doi tineri zâmbeau ultimelor crizanteme aproape ofilite. ca un strigăt de ajutor. o frunză căzu la picioarele lor.

c) modul supin. Iar braţul drept sub cap eu mi-l puneam 31 . A fost şi ea femeie ca toate femeile. 11.s-a dus’’. până ce ajungând la o câmpie întinsă.cal’’. .. a III-a plural . ( 6 p.. Se acordă 10 puncte din oficiu. în pădurea ce o vezi... îi zise calul: .ostaşi’’ . înapoi’’..) Indică valoarea morfologică a cuvintelor subliniate din fragmentele : . ( 6 p. dară să nu te sperii.-semestrul I – ( 10 x 6 p. 13.) Transcrie din text un cuvânt compus şi unul derivat.) Realizează rezumatul textului dat. aceasta’’. 3. ( 6 p. 15...a se opri’’. timp perfect. pers. ( 6 p. trei zile şi trei nopţi. care e atât de rea. ( 6 p.) Menţionează conjugarea fiecăruia dintre verbele : . ( 6 p. 8. că aici suntem pe moşia unei Gheonoaie. 7..luându-şi’’. îi trimise înapoi. e grozavă de mare. Se deteră spre odihnă. a II-a. Gheonoaie’’ .Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte ) 1. se opri. luându-şi ziua bună. ( 4 p. ( 6 p. s-a dus. dar mâine. iar paloşul şi suliţa să le ţii la îndemână. . ( Petre Ispirescu . ( 6 p. (12 p. timp perfect compus . Stând să se odihnească. ci îi tot necăjea.împărăţia’’ . .) Transcrie un fragment de maxim 10 cuvinte prin care să dovedeşti existenţa unui narator în textul dat. zi’’ alcătuind două enunţuri. 6. unde era o mulţime de oase de oameni. Făt-Frumos îşi împărţi toată avuţia pe la ostaşi şi. Timp de lucru : 1 oră TEST Partea I Citeşte cu atenţie textul şi scrie răspunsurile la următoarele cerinţe: Fiind băiet păduri cutreieram Şi mă culcam ades lânga izvor.) Găseşte în text un cuvânt conţine diftong şi unul care conţine hiat.) Desparte în silabe cuvintele : . fără să fie omorât.. .. pers.) Conjugă un verb ales din textul dat la : a) modul imperativ . s-a dus. 5. unde era o mulţime de oase de oameni’’ .) Stabileşte antonime pentru cuvintele :.. oprindu-şi pentru dânsul merinde numai cât a putut duce calul.) Identifică din text un verb la modul gerunziu şi un verb la modul indicativ. 14.. ( 4 p. încât nimeni nu calcă pe moşia ei.. ( 6 p. ( 6 p. când altul. stăpâne. ci să fii gata cu arcul ca să o săgetezi. ( 4 p.. dar pândea când unul.. sg.) Realizează diminutive de la cuvintele : . . 10. . în clipa aceasta este cu copiii ei.Să ştii. 12. 2. o s-o întâlnim venind să te prăpădească.) Alcătuieşte familia lexicală a cuvântului “om” ( 3 exemple).) Precizează câte sunete sunt în cuvintele : . ca să te slujeşti cu dânsele când va fi de trebuinţă. dar blestemul părinţilor pe care nu-i asculta. a făcut-o să fie Gheonoaie. s-a dus. Şi apucând calea către răsărit. a putut’’ . b) modul condiţional-optativ. trecu’’.tată’’.) Demonstrează omonimia cuvântului .) Se dă textul: După ce trecu afară de împărăţia tatălui său şi ajunse în pustietate. .. 9. ( 6 p. 4.) Precizează modul de expunere utilizat în primul paragraf al textului dat.

elemente de versificaţie (rima si masura versurilor) . 2. baiet. suna. Sclipiri pe cer.. A. 25 de rânduri).mesajul transmis LUCRARE SCRISĂ DE SFÂRŞIT DE SEMESTRU LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ: CLASA a VI-a. venind. Rescrie corect următoarele enunţuri. I I. aducând cel puţin două argumente pro sau contra: Mi-am imaginat întotdeauna Paradisulca pe o bibliotecă. Formulaţi enunţuri prin care să demonstraţi omonimia cuvântului cer 3. cerbii. văpaie preste ape. astfel. Blând îngânat de-al valurilor glas. Sunând din ce în ce tot mai aproape . Arată modul de formare al următoarelor cuvinte: adormitor. de Costache Negruzzi este operă epică. Alcătuieşte o compunere de o pagină( max.. sclipiri. (30p) 1. Partea a-II-a (40 p) Scrie o compunere de 25-30 de rânduri în care să comentezi fragmentul de la partea I . Redactarea răspunsului trebuie să se încadreze în 9-10 rânduri şi să respecte normele acestui tip de scriere. argintie.tema şi motivele poetice . Astfel ades eu nopti întregi am mas. 30 de puncte 32 . 6. ramuri. În redactarea compunerii vei avea în vedere următoarele: .prezenţa eului liric . tainic.S-aud cum apa sună-ncetişor.semnificţia a trei figuri de stil diferite/ imagini artistice . (20p) Exprimă-ţi punctul de vedere în legărură cu următorul citat. blând. Răsare luna. B. Un freamăt lin trecea din ram in ram Şi un miros venea adormitor. Un bucium cântă tainic cu dulceaţă. Scrie un sinonim pentru următoarele cuvinte: pădure. Pe frunze-uscate sau prin naltul ierbii Părea c-aud venind în cete cerbii. SEM. corectând greşelile şi indicând tipul acestora: a) S-a bucurat de aprecierea pozitivă a celorlaţi. Analizează substantivele subliniate în text. b) Încă o dată repetă ce ai spus. 5. freamăt.-mi bate drept în faţă: Un rai din basme văd printre pleoape. c) Asupra oraşului s-a abătut o aversă de ploaie. Pe câmpi un val de argintie ceaţă. 4. dulceaţă. în care pornind de la relaţia autor/ narator/ personaj să demonstrezi că lectura „Sobieski şi românii”. Desparte în silabe următoarele cuvinte: păduri.

6P.L. şi fumează. şi deştept! Ei bine! E ca un om. 8.. Un minut încă şi se-nchide casa. 15 puncte III. dar nu ştiţi ce cuminte şi fidel este. fiecare. Caragiale. B. 4.Arată ce funcţii sintactice au substantivele subliniate.II. C. Precizează valorile gramaticale ale acestora(2 enunţuri). atât mai bine! Intru şi salut.. 30P.Rescrie din text câte un verb la conjugarea I. 6P. alerg la tren.Frumuşel căţel aveţi.dând două argumente.Bubico! zice cocoana.. precizând grupurile de sunete învăţate(diftong. aş fi cântat. triftong. 2. Repede-mi iau biletul.Numeşte un mod de expunere prezent în text.că fragmentul de mai sus aparţine genului epic.Sobieski şi românii’’de Costache Negruzzi. frate! Doar că nu vorbeşte… Apoi către paner.Precizează modul de formare a următoarelor cuvinte:paneraş.Nouă ceasuri şi nouă minute.zice cucoana-până se-nvaţă cu omul.. 15 puncte IV. Desparte în silabe. cules. Precizează personajul feminin din text. 5. am hotărât.Aş! nu e rău. 6P.ÎNŢELEGEREA TEXTULUI 6P. adverb. cu multă dragoste: 33 . 20 de puncte Notă: Timp de lucru o oră. o să vină. EVALUARE UNITATEA 8 LIMBA SI LITERATURA ROMANA I. am să aştept.noaptea. să văz în care compartiment aş găsi un loc mai comod. Aci.a II-a şi a III-a.Numeşte ora la care pleacă trenul. 6P. sunt în vagon. ies pe peron. 10. mamă!’’ (I. Trec de colo până colo prin coridor. şi modul de formare: locuibil. neavând. după câteva momente de tăcere-da rău! .paneraş 6P.Rescrie un cuvânt care conţine un diftong. Succes! Şi tu poţi lua 10! Teză la limba si literatura română Semestrul I Clasa a VI-a Se dă textul: .Prezintă desfăşurarea acţiunii din nuvela.. 3. hiat). substantiv(3 propoziţii).. O damă singură. Se acordă din oficiu 10 puncte. plin de funde de panglici roşii şi albastre.. Alcătuieşte enunţuri în care cuvântul scump să fie pe rând: adjectiv. când auz o mârâitură şi văz apărând dintr-un paneraş de lângă cocoană capul unui căţel lăţos.Precizează sinonimele cuvintelor coridor.. Citeşte cu atenţie textul şi rezolvă cerinţele: “ .. Bubico…) *iatac=cameră mică. 10 puncte V.zic eu cucoanei.dormitor A. 6. Crează contexte din care să reiasă omonimia cuvintelor: cer/cer*. Indică modul şi timpul pentru următoarele forme ale verbului: pentru scris. 6P. 6P. 6P. 7. identificând sunetele din fiecare silabă.  Se acordă 10 puncte din oficiu. 9. . să devii. Peste şase minute pleacă trenul. şezi mumos.LIMBA ROMÂNĂ 6P 1.Justifică. care-ncepe să mă latre ca pe un făcător de rele intrat noaptea în iatacul* stăpână-si..unul care conţine un triftong şi unul cu vocale în hiat.Transcrie un verb la gerunziu.

- Unde-i Bubico? ... Nu e Bubico! ... Din paner se aude un miorlăit sentimental. - Să-i dea mama băieţelului zăhărel? ... Bubico! Bubi! Băieţelul scoate capul cu panglicuţe… Mamiţa-l degajează din ţoalele în cari dospeşte- nfăşurat şi-l scoate afară. Bubico se uită la mine şi mârâie în surdină. Eu, apucat de groază la ideea că nenorocitul ar încerca să mă provoace, zic cocoanei: - Madam! Pentru Dumnezeu, ţineţi-l să nu se dea la mine! Eu sunt nevricos, şi nu ştiu ce-aş fi în stare…de frică… ( BUBICO- I.L.CARAGIALE)
Cerinte A. Înţelegerea textului 1. Transformă fragmentul subliniat în vorbire indirectă; 2. Rescrie o enumeraţie şi o comparaţie din text; 3. Precizează modul de expunere predominant în text; 4. Identifică personajele din fragmentul dat; B. Limba română 5. Precizează felul propoziţiilor : 1) - Unde-i Bubico? ... 2) Nu e Bubico! ... 6. Identifică şi precizează predicatele şi subiectele din enunţul : - Aş! nu e rău- zice cucoana-până se-nvaţă cu omul; dar nu ştiţi ce cuminte şi fidel este, şi deştept! 7.Analizează la alegere un subiect, un predicat verbal şi unul nominal din enunţul de la exerciţiul 6; 8. Motivează folosirea cratimei în structura: ce-aş fi în stare 9. Rescrie dintre cuvintele: cucoana, miorlăit ,ce-aş, surdină, scoate, pe cele care conţin hiat şi diftong; 10.Precizează modul de formare al cuvintelor: frumuşel, băieţelului, zăhărel, panglicuţe; 11.Găseşte sinonime pentru cuvintele: fidel, paner, sentimental, degajează; 12.Transcrie, din textul dat, două verbe la modul indicativ, unul la modul conjunctiv şi unul la modul condiţionaloptativ; 13.Notează funcţia şi cazul cuvintelor: cucoanei, frate, cu panglicuţe, sentimental; 14.Construieşte enunţuri în care cuvântul frumuşel să aibă alte două valori morfologice. II . Te numesti Stefan / Stefania Petrescu locuiesti in Deva , str.Cetatii,nr.14 şi eşti elev(a) în clasa a VI-a la Scoala Generala ,,Avram Iancu ’’. Redacteaza , pe o pagina distincta, o cerere adresata directiunii scolii, prin care soliciti o adeverinta din care să rezulte că frecventezi cursurile scolare, fiindu-ţi necesară pentru obţinerea unor bilete de călatorie CFR cu preţ redus,in perioada vacanţei de iarnă. Data redactării cererii 27-III-2008. In cererea ta trebuie : • să ai formulele si celelalte conventii specifice acestui tip de compunere; • să ai un continut si sa folosesti un stil adecvat situatiei imaginative ; • ă respecti normele de exprimare,de ortografie si punctuatie.

III. Redactează o compunere de o jumătate de pagină, în care să descrii animalul tău preferat.

Numele si prenumele: Data: 10p oficiu

Lucrare scrisă la limba şi literatura română Semestrul al II-lea, cls.aVI-a I. Se dă textul ( 60p.):
34

- Frumuşel căţel aveţi- zic eu cucoanei, după câteva momente de tăcere - da rău! - Aş! nu e rău- zice cucoana - până se-nvaţă cu omul; dar nu ştiţi ce cuminte şi fidel este, şi deştept! Ei bine! E ca un om, frate! Doar că nu vorbeşte… Apoi către paner, cu multă dragoste: - Unde-i Bubico? ... Nu e Bubico! ... Din paner se aude un miorlăit sentimental. - Să-i dea mama băieţelului zăhărel? ... Bubico! Bubi! Băieţelul scoate capul cu panglicuţe… Mamiţa-l degajează din ţoalele în cari dospeşte- nfăşurat şi-l scoate afară. Bubico se uită la mine şi mârâie în surdină. Eu, apucat de groază la ideea că nenorocitul ar încerca să mă provoace, zic cocoanei: Madam! Pentru Dumnezeu, ţineţi-l să nu se dea la mine! Eu sunt nevricos, şi nu ştiu ce-aş fi în stare…de frică… ( BUBICO- I.L.CARAGIALE)

Cerinte: 1. Transcrie din text : 12p. • • • • un adverb de timp................................................................................................................................... un pronume reflexiv.............................................................................................................................. un adjectiv propriu-zis............................................................................................................................ o conjuncţie subordonatoare...................................................................................................................

2. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate: ...ţineţi- l să nu se dea la mine! Eu sunt nevricos…

9p. 3. Transcrie un predicat nominal şi un predicat verbal. 6p. 5p. 7p. 4p.

4. Alcătuieşte o propoziţie în care subiectul să fie exprimat prin pronume posesiv. 5. Analizează morfologic şi sintactic cuvântul subliniat:

Nu pot să sufăr căţelul acesta.

6. Transcrie un fragment/ o structră care conţine o trăsătură morală/ de caracter a căţelului.

7. Precizează cazul şi funcţia sintactică a cuvântului subliniat: Căţelul cu panglicuţe părea asemenea unei mascote nesuferite. 5p. 12p.

8. Trece din vorbire directă în vorbire indirectă fragmentul din chenar.

II. Argumentează într-o compunere de 20-25 de rânduri că o operă studiată este un pastel. 30p.

35

TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

SEMESTRUL I
CLASA A VI-A Se acordă 20 puncte din oficiu. Subiectul I(50 de puncte) Citeşte cu atenţie textul dat şi scrie pe foaia de teză răspunsul pentru fiecare cerinţă formulată: „Cum era să plece băiatul numai cu pălăria de paie?Dacă se întâmpla să plouă;ori răcoare? Şi mam’ mare scoate din săculeţul ei un beret tot din uniforma canonierii Le Formidable. -Te mai doare nasul ,puişorule?întreabă mam’ mare. -Nu...răspunde Goe. -Să moară mam’ mare? -Să moară! -Ad’ să-l pupe mam’ mare,că trece! Parcă-i şade mai bine cu beretul!...zice mam’ mare scuipându-l să nu-l deoache,apoi îl sărută dulce. -Cu ce nu-i şade lui bine? Adaogă tanti Miţa şi dumneaei şi-l sărută. -Lasă-l încolo! Că e prea nu ştiu cum!...Auzi d-ta! Pălărie nouă şi biletul!zice mamiţa,prefăcându-se foarte supărată. -Să fie el sănătos,să poarte mai bună! Zice mam’ mare. Dar mamiţa adaogă: -Dar pe mamiţica n-o pupi? -Pe tine nu vreau!zice Goe cu humor.” A Limba română. 1.Desparte în silabe.:mamiţica, scuipându-l, beretul 6p 2.Precizează mijlocul intern de îmbogǎţire a vocabularului prin care s-au format urmǎtoarele cuvinte:săculeţul, uniforma ,preface.……………………………….6p 3.Precizează câte un sinonim pentru urmǎtoarele cuvinte: se întâmpla,să poarte,copilul...6p 4.Scrie 2 cuvinte din familia lexicală a termenului- băiat-…………………………....6p 5.Alcătuieşte câte un enunţ cu omonimele cuvintelor- mai , nouă……………………6p B.Înţelegerea textului 6.Precizeazǎ două trǎsǎturi care sǎ justifice cǎ textul aparţine genului epic…..………6p 7.Identifică în text numele personajelor care susţin dialogul……………………………6p 8.Rescrie din text o sintagmă ce surprinde o însuşire moralǎ a personajului mam mare….…..8p Subiectul al II-lea (30 de puncte) Scrie intr-o compunere de 10 -15 rânduri, rezumatul textului de mai sus.

36

7. Zările-s stinse cum e cenuşa. B. Negruzzi . 6p.Alcătuieşte enunţuri cu omonimele cuvintelor : coc. somn.TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Clasa a VI-a. a pleca. Alcătuieşte o compunere în care să povesteşti momentul subiectului desfăşurarea acţiunii din textul studiat „Sobieski şi românii „ de C. 10. 6p.cheamă. două cuvinte derivate şi un cuvânt realizat prin conversiune. 6. 5. 6p. deschide. Precizează numărul de litere şi de sunete din cuvintele: deschide. 6p. toamna. 8 . Toamna ne cheamă.Găseşte câte un sinonim pentru cuvintele : vechi. Vântul e rece. din text. şi atribut verbal . 2.Transcrie. să plece. 3.Menţionează trei termeni din familia lexicală a cuvântului rece . Deschide uşa ! Toamna ne cheamă. 10 puncte 37 6p. Am împuşcat în zări sitarul Din urmă: zburase să plece. 6p.Desparte în silabe cuvintele: frunzarul.Subliniează paronimul potrivit : transcriere literară/ transcriere literală zăcământ petrolifer / zăcământ petrolier stil original / originar atitudine glaciară / atitudine glacială 9. Alcătuieşte trei enunţuri în care verbul la infinitiv a deschide să fie. nume predicativ 6p. 4. 6p.Scrie antonimele a trei cuvinte din text . 1. „ ( Ion Pillat. 30p . Toamnă la Florica ) A. Arată la ce mod şi la ce timp sunt verbele: deschide. 6p. vânt.vechi. am împuşcat. Notă ! Din oficiu . subiect. pe rând. 6p. semestrul I Citeşte cu atenţie textul următor : „ De aur vechi s-a facut frunzarul.

Dă exemple de trei arhaisme. Mărgărinta. neclintit. 4. P. treizeci 6. îşi cumpănea. începu a-şi orândui grădiniţa din coasta casei – iar eu zburdam ca un căluţ înfiorat de soare şi de vânturile calde. II. trei neologisme. parcă.Realizează povestirea operei D-l Goe de Ion Luca Caragiale 38 . 2. a binecuvânta. pe albastrul şters al adâncurilor. roşu-gălbui.Caracterizează personajul Goe din opera D-l Goe de Ion Luca Caragiale TEST DE EVALUARE NR.” (Mihail Sadoveanu) Identifică trei cuvinte formate prin derivare Găseşte în textul de mai sus cinci cuvinte care aparţin vocabularului fundamental Precizează trei argumente care să încadreze textul de mai sus într-un gen literar Alcătuieşte familia lexicală a cuvântului copilărie Precizează tipul de compunere prin care s-au format cuvintele: nord-vestic.2 I. Identifică trei cuvinte formate prin derivare Găseşte în textul de mai sus cinci cuvinte care aparţin vocabularului fundamental Precizează trei argumente care să încadreze textul de mai sus într-un gen literar Alcătuieşte familia lexicală a cuvântului pădure (minim 4 termeni) Precizează tipul de compunere prin care s-au format cuvintele: devreme. discul său alb de lumină topită…” (Calistrat Hogaş) 1. 2.D.Citeşte cu atenţie textul şi rezolvă cerinţele: “ După cum se aşezase primăvara în valea Moldovei şi înfrunziseră mărunt mesteacănii de pe culme şi de la fântâniţele din vale. fărădelege.D. din care face parte substantivul farfurie (minim 6 termeni) 7. 3. gazda mea. Alcătuieşte câmpul lexical. Soarele îşi ridicase de pe faţă zăbranicul său de aburi roşietici şi. de la 6. Dă exemple de trei arhaisme. 5.1 I. trei regionalisme II.R. 5.Total puncte . 100 puncte TEST DE EVALUARE NR. ciuboţica-cucului.S. B.Citeşte cu atenţie textul şi rezolvă cerinţele: „Dimineaţa trecuse călduroasă şi sosi amiaza ucigător de arzătoare. din care face parte substantivul stejar. trei regionalisme 1. Alcătuieşte câmpul lexical. 4. ajuns în răscrucile cerurilor. Câmpulung. unsprezece. trei neologisme. 7. 3.

. De parc-ar fi căzut pe straturi un stol de fluturi de argint ” ( D....Selectează din text două substantive nearticulate 11. ”straturi de flori”.. Găseşte două sinonime contextuale pentru lexemul ”blînde” 7.... varianta corectă. Identifică. Propune o variantă proprie de comparaţie.. 15.. c) text descriptiv / narativ 5 p.. Propune un antonim neologic pentru cuvîntul ”iertător”.... 5 p. ” stol de fluturi”. Marchează... clasa a VI-a Se dă textul : ” Miresme dulci de flori mă-mbată şi mă alină gînduri blînde.. 5 p. Indică numărul... enunţul care conţine predicat nominal 14. sentimentul ce se desprinde din acest fragment.. prezentînd un exemplu de personificare din catren 3.... Include următoarele sintagme în rubricile tabelului de mai jos: ” flori plăpînde”... Imagini vizuale Imagini auditive Imagini motorii (de mişcare) 5. prin subliniere.. 4 p... Marchează..... 6.. în preajma florilor plăpînde! Rîd în grămadă: flori de nalbă şi albe flori de mărgărint. primul vers) este în cazul . Defineşte personificarea.... în fragment.. Transformă enunţul exclamativ într-o propoziţie interogativă. persoana.. Indică comparaţia din catren. Ce iertător şi bun ţi-e gîndul. 8. Substantivul ”florilor” ( în text. Fragmentul propus este: a) text literar / nonliterar 3 p. b) text epic / liric 2. 3 p.conditional-optativ b) ”I” din ortograma ”ţi-i” este: verb auxiliar. prin încercuire răspunsul corect a) ” Ar fi căzut” este la modul : indicativ.. Argumentează folosirea semnului de exclamare în enunţul al doilea. rezolvă următorii itemi: 1. 2 p.. Anghel) În baza textului propus.conjunctiv......verb copulativ. Formulează. plasîndu-l într-un enunţ. ”fluturi de argint”. ”rîsul florilor”. cazul pronumelui ” ţi” 13.imperativ. deoarece . 4. 39 . Completează spaţiile punctate: 2 p.... 4 p.. 5 p. ” căderea stolului de fluturi” 6 p.Numele Test de evaluare. 2 p.verb predicativ 10. 5 p. Selectează din text trei cuvinte care fac parte din cîmpul lexical al cuvîntului ”floare” 9. limba română.. într-un enunţ. 4 p. 3 p...... 12.

Hai şi tu. Repede-mi iau biletul. numai o ţâră cât a stat de s-a uitat. sunt în vagon. Alcătuieşte două propoziţii în care să existe un pronume posesiv. când auz o mârâitură şi văz apărând dintr-un paneraş de lângă cocoană capul unui căţel lăţos plin de funde. 4.” 5. fără de mine n-ai să poţi să faci nimica.) spune drept.. dar unde mergi. o descriere a toamnei. şi fumează. a II-a şi a IV-a. Indică funcţia sintactică a cuvintelor subliniate: „apărând dintr-un paneraş de lângă cocoană capul unui căţel lăţos plin de funde.şezi mumos. 7. să văz în care compartiment aş găsi un loc mai comod... mamă!”(Ion Luca Caragiale . 3. care-ncepe să mă latre ca pe un făcător de rele intrat noaptea în iatacul stăpânisi.Tu trebuie să fii. căci nu e bine când stai locului. dar unde mergi. Identifică în text un substantiv comun şi un substantiv propriu. Trec de acolo până-n coridor. . Un minut încă şi se închide casa. respectiv un pronume demonstrativ 6. 7. neputându-şi stăpâni râsul. râzi. Precizează ce sunt ca parte de vorbire cuvintele subliniate: „nouă ceasuri” „trec de acolo” „să mă latre”. tu eşti Gerilă? Aşa-i că taci?.Bubico! Zice cocoana. Trascrie din text câte un verb de conjugarea I. Trascrie din text câte un verb de conjugarea I. Numeşte ora la care pleacă trenul SUBIECTUL AL II-LEA Prezintă opera Puiul de Ion Alexandru Brătescu Voineşti RÂNDUL 2 LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SEMESTRUL AL II-LEA SUBIECTUL I Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi rezolvă cerinţele: „Harap-Alb. 2.. O doamnă singură. zice atunci Gerilă tremurând. Redactează.16. Numeşte personajele din text.(. respectiv un pronume demonstrativ 6..Aci. Indică funcţia sintactică a cuvintelor subliniate: „ zice atunci Gerilă tremurând. Trascrie fragmentul prin care Gerilă îl convinge pe Harap-Alb să-l ia cu el. dacă vrei.Râzi tu. . 25 p.. Identifică în text un substantiv comun şi un substantiv propriu. de arzuliu ce eşti.. ies pe peron.Bubico) CERINŢE 1.Multe mai vede omul acesta cât trăieşte! Măi tartore. Utilizează cuvinte compuse. auditive.. 40 . zice Harap-Alb. Precizează cărui moment la subiectului îi corespunde acest fragment 8. 2. în 7-8 randuri. fără de mine n-ai să poţi să faci nimica. ”(Ion Creangă – Povestea lui Harap-Alb) CERINŢE 1. folosind imagini vizuale. Motivează de ce Harap-Alb îl numşte gerilă pe tovarăşul său 8.Peste şase minute pleacă trenul. alerg la tren . pentru că şi focul îngheaţă lângă tine. a făcut ţurţuri la gurp şi. Precizează care sunt personajele participante la acţiune.. zise cu mirare: .. de panglici roşii şi albastre” 5. 3. a III-a şi a IV-a. Precizează ce sunt ca parte de vorbire cuvintele subliniate: „măi tartore” „tu trebuie să fii” „spune drept” 4. atât mai bine! Intru şi salut. de panglici roşii şi albastre. Harap-Alb. RÂNDUL 1 LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SEMESTRUL AL II-LEA SUBIECTUL I Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi rezolvă cerinţele: „Nouă ceasuri şi nouă minute. de-abia te-ai mai încălzi mergând la drum. Alcătuieşte două propoziţii în care să existe un pronume posesiv.. .

contrar……… conform……… dedesubtul…………. Redactează o cerere adresată directorului şcolii. deasupra……. 3. pe lângă………. din localitate şi doreşti să primeşti un permis gratuit la spectacolele Teatrului “Ion Creangă” din oraş. Mihai este mereu contra. 5. c. prin care soliciţi eliberarea unei adeverinţe de elev. iaca şi ei la sfânta Duminică iar au sosit. necesară pentru obţinerea permisului gratuit la spectacole. 2. 4. cu definiţiile lor. Numeşte ce părţi de vorbire sunt cuvintele subliniate: Ea are o graţie desăvârşită. Te numeşti Alexandru/Alexandra Vasilescu şi locuieşti în Cluj. Mircea a luptat contra Mariei. prepoziţiile. El a învins graţie Mariei. a. iară mai ales de cel spân. conjuncţiile şi interjecţiile din fragmentele de mai jos: “ Acum sui pe mine fără grijă şi hai să te duc unde vrei. d. Eşti elev/elevă în clasa a VI-a la Şcoala Generală “Otilia Cazimir”.” “ – Ei. prin săgeţi...SUBIECTUL AL II-LEA Prezintă opera Sobieski şi românii de Costache Negruzzi ŞCOALA CU CLASELE I-VIII SADU 2004-2005 CLASA A VI-A TEST DE EVALUARE 1. până la…………. numărul 3. Notează cazul cerut de următoarele prepoziţii: la………. strada Florilor.…te-a ajuns nevoia?” 41 . b..” “ …dar să te fereşti de omul roş.” “ Şi când vântul a aburit. cuvintele referitoare la scrisoare. Prezintă cu ajutorul momentelor subiectului fragmentul “ Pupăza din tei” din opera “ Amintiri din copilărie” de Ion Creangă. în dreapta Expeditor persoana care primeşte o scrisoare Formula de încheiere persoana care trimite o scrisoare Data şi locul se află în finalul scrisorii 6. Uneşte. din prima coloană. graţie………. Harap-Alb. Scoate din text adverbele. din a doua coloană: Destinatar sunt aşezate sus.

de-a v-aţi ascunsele. c) triftong 3. menţionează raportul sintactic stabilit B.În primul vers din text.Identifică în text 2 adverbe antonime 8.În prima strofă există: a) 2propoziţii . b)un derivat parasintetic. c) catren 18.Alcătuieşte 2 enunţuri cu omonimele substantivului unde 7.Identifică în text câte un vers ce conţine: a) o imagine vizuală dinamică. Iar carul mare-şi târâie molcom Printre frunzişuri osiile.Stabileşte modul verbelor din primele 2 versuri 12. Redactează o compunere cu titlul Înserare magică(aproximativ 10 rânduri) 42 . c)un cuvânt compus 4. b) hiat. Înţelegerea textului 16.Formează câte un adjectiv derivat cu sufix de la: stea.Alcătuieşte o frază din 2 propoziţii. c) 3 propoziţii 14. b)terţină. neunsele.Menţionează valoarea morfologică şi funcţia sintactică a cuvintelor din primul vers 10. apă 9.Stabileşte rima şi ritmul versurilor 19.Limba română 1. Aici soseşte câte-un unicorn Din lacul înnoptat să se adape.Alcătuieşte o propoziţie în care 2 substantive din strofa a doua să formeze subiect multiplu 13.Indică numărul de silabe din primul vers 2. având ca element de relaţie conjuncţia dar.Argumentează în 5-7 rânduri apartenenţa textului la genul literar corespunzător 17.În cuvântul osiile literele identice transcriu: a)diftong.b) o propoziţie. b)menţine ritmul şi măsura. (Radu Stanca—Pastel) Cerinţe: A.TEST Se dă textul: Aici se joacă umbrele-ntre pomi Săltând zglobiu.Versurile de mai sus formează: a) distih.Alege o propoziţie dezvoltată care ţi-a plăcut în mod deosebit şi transform-o în propoziţie simplă 15. b)o imagine vizuală cromatică 20.Argumentează prezenţa virgulei în strofa a doua 5.Rescrie din text: a)un substantiv colectiv.Comentează în 5-7 rânduri primele 2 versuri din text C. c) indică o pauză scurtă în vorbire 6. cratima are rolul de: a) desparte 2 părţi de vorbire de acelaşi fel. Îşi vâră-n unde falnicul său corn Şi-mproaşcă-n aer stelele din ape.Rescrie din text un pronume reflexiv şi un adjectiv pronominal posesiv 11.

din text .” (Ion Agârbiceanu.Transcrie .Bunicul va pleca dintre ei şi era bine să nu-l părăsească.îşi zicea copila liniştită acum. 4.între e.Stabileşte valorile morfologice ale cuvintelor:său.din text . 5.De pe partea mamei sale el va putea muri chiar fără lumânare! Şi nepoata lui Mitruţ nu se va duce la secere.Răspunde la cerinţele de mai jos.două predicate nominale.Nu avu nici o bucurie când îl auzi pe tatăl său vorbind de mersul ei la câmp. pe fata .) 1.două circumstanţiale de tipuri diferite şi precizează felul lor. un verb la diateza reflexivă şi un verb la modul indicativ. 2 Precizează câţi membri are familia Linuţei. 6.Precizează anotimpul în care are loc acţiunea.Stabileşte modul de expunere folosit în text. Transcrie din text un verb la modul gerunziu. timpul perfect simplu.Deşi se simţea vinovată că lăsă pe copilă cu bătrânul. 10 Transcrie.Exprimă-ţi părerea în legătură cu motivul pentru care Linuţa încerca sentimente de spaimă când rămânea singură cu bunicul ei.nu va mai fi singeră cu bătrânul.Nepoata lui moş Miron.Mamă-sa se culcă în odaie cu bătrânul.Mai ştia că mamă-sa.sa(mamă-sa).Îi era milă de el. 43 .Transcrie cuvintele prin care se sugerează sensibilitatea fetei. Partea a-II-a Într-o compunere de 20-25 de rânduri caracterizează personajul principal al fragmentului.Se bucura că va rămâne mâine şi mamă-sa acasă. Cine să secere? Linuţa nu putea adormi.de el.Găseşte în text trei cuvinte care conţin diftongi.Ruptă de oboseală. 11.cea mare.ea ştia că nu putea rupe de la lucru pe fata cea mare.nu va mai umplea-o pustiul şi spaima. 8. De când se îngrijea de bătrân se ţesuse între ei o legătură deosebită de ceea ce a fost mai înainte şi nu o mai putea rupe.ştiind-o pe mamă-sa acasă.Precizeaeă funcţiile sintactice ale cuvintelor: adormi. 9.căci nu avea de gând să se ducă să secere.căzu îndată într-un somn greu. triftongi şi un hiat. o(umplea-o).Simţea că nu se va mai depărta de bunicul său. 3.îşi va uita de bunicul şi când va face semn către vasele cu apă nu va fi cine să-i aducă apă în ulcică. 8 Alcătuieşte o propoziţie în care cuvântul „liniştită” să aibă altă funcţie sintactică decât cea din text. „Omul făcu un semn cu mâna că nu mai are gust de vorbă şi ieşi din odaie.TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ Partea I Citeşte cu atenţie textul dat. 7.unde dormea şi Linuţa.cuprinsă mereu de treburi şi acasă..

Am vazut o colegă . c.pronume personal 4. De-o veni. a. c. Încercuieşte varianta corectă: 1. 3.articol nehotărât. c. Recunoaşte valorile lui “un” şi “o”. ce cauţi aici? 17. 14.numeral cardinal. b.Este în grădină dacă îl cauţi.verb auxiliar 6. b.articol nehotărât 9. 8. Paşaportul este la ea.Test I. IV. nu-mi vine să cred! a. Grădina lor e aproape. Numai pe ea au chemat-o.numeral cardinal II.Ar fi plecat dacă l-ai fi lăsat. Cadoul de la tine mi-a venit prin poştă ieri. a.pronume personal. Am primit o carte şi un pix. O să ne vedem la vară.articol nehotărât. Un prieten m-a sfătuit să vin.pronume personal. b. 5. 9. George câştigă mai mult decât ei.numeral cardinal. Prietenii. a.pronume personal. I-am recunoscut pe toţi. 3. 44 . Recunoaşte valorile verbului “ a fi”: 1. Mi-i drag să-l văd cum cântă la pian. Ea este nouă în firma nostră. b. Clima de la noi din ţară este favorabilă agriculturii. c. a.articol nehotărât.Pe lună e toamnă ca la noi. 4. Mi-a dat un sfat.pronume personal.verb auxiliar 7. c. 6. El mi-a adus documentele. Emisiunea este despre ele.numeral cardinal 5.pronume personal. 19.Elevii au plecat în grabă. b. III. – Tu.Omul acela este un prieten bun al tatălui meu. Recunoaşte cazul şi funcţia sintactică a pronumelor din enunţurile: 1. 4. Mi-a adus trei cărţi şi o floare.articol nehotărât. 10.articol nehotărât. 13. 10. a. b. Datu-mi-au cele necesare pentru călătorie? 7. 11.articol nehotărât. c.O cheamă Corina : a. b. Va proceda ca tine.El este în cameră. Vina este a lor. Se cere corectitudinea faţă de ei. L-am văzut plecând. străine.articol nehotărât 10. b. 18. a. Mi se pare că te cunosc de undeva. veţi fi chemaţi. 6. O.interjecţie 8.pronume personal. 2. 16. 5. Recunoaşte cazul şi funcţia sintactică a substantivelor subliniate: 1. 15.articol nehotărât 3.Construcţia este nouă.Voi fi plecat peste vară în străinătate. 2. Na-ţi-l înapoi ! 8. b. c. a. spune-i că m-am supărat.numeral cardinal. 2.numeral cardinal.pronume personal. a. A fi bun cu tine nu e greu. c.Concursul se va fi terminat când eu viu fi ajuns. Nu ştiu cui ar trebui să-i mulţumesc pentru surpriza asta. c. c.pronume personal.Aş fi mers întruna. 9. b.numeral cardinal.pronume personal 2. 12. Mesajul este de la ei. voi. 20.articol nehotărât. 7.

locuinţă. 20. sat. unchi. dar tot îmi fac. tare m-am speriat .Eşarfa este de la mama 4.A stat mult în faţa teatrului.Revista este despre avioane cu reacţie. strănepot. 8. Explicaţi cum s-au format cuvintele: florar – pietrişa îmbrobodiînfrunzita reînverzi2.O furnică) 9. iar meritul colegilor în campania asta e că spun adevărul despre ele. 18. Eu cred c-a obosit pădurea.. nu-l lăsa la voia întâmplării! 17. 6. 14. zâne. 4. Scrie trei termeni din câmpul lexical al cuvântului albastru.Am plecat cu prietenii mei în excursie în luna mai.A rezolvat exerciţiile aidoma colegei lui. Scrie doi termeni din familia lexicală a cuvântului cenuşă.Când văzui pe acei monştri sacri şi iluştri ai cinematografului japonez.Fir-aţi ai naibii . educă-l mai bine pe Ionel ăsta . fraţi. 9.– Popeasco. Transcrie personificarea/ personificările din versurile: . Comentează versurile: . şerpuitor. departe? Într-o pagină de carte? S-ajungi virgulă târzie Într-un op de poezie?”( T. Alcătuieşte enunţuri în care să foloseşti cuvintele eden şi calvar. că nici pentru o misiune serioasă nu poate avea omul încredere în voi ! 15.Pădurea de dincolo de râu era de stejari.Facem reclamă la şosete cu aerisire dorsală. fii. nepot. Evaluare 1.A ascuns bunurile dedesptul biroului. 3. b)copii. Că ziua-ntreagă-a tot cântat Şi tace acum gândind aiurea…”( G. 6. 12. 13.Citeşte şi tu descrierea colegului tău ca să te convingi e mai bună. 19. 10. Cât trăieşte furnica devenită personaj al unei opere literare? 10. 8.3.. 7. Găseşte antonime cu ajutorul prefixelor: a favorizaperfecţiunenorocacord7.Pe la poarta cui mi-i drag. 16. Noapte de vară) 45 . 11. Unde dormi.Să-ţi mai pui o întrebare: E aproape de culcare. 5. c)localitate. Indică seria în care câmpul lexical este corect alcătuit: a) mătuşă. 5.Merge spre Constanţa.Coşbuc.Să dăm Cezarului ce-i al Cezarului. aici.L-am întâlnit pe Ion tocmai în satul acela.Meritul este al paricipanţilor. Arghezi. treabă n-am. părinţi. Subliniază cuvintele formate prin derivare: Un râuleţ cu unde înspumate stropea neîncetat pietrişul de pe malul nisipos. văr. comună.Cartea de poveşti pe care am primit-o a fost cel mai frumos dar de la tine.

Stabiliţi valorea morfologică a cuvântului lung şi alcătuiţi un enunţ în care acelaşi cuvânt să aibă altă 7. Identicaţi. mâinile. 13. 16.4 puncte 5. a slobozi. Dati sinonimele cuvintelor :trufic . Identificaţi. în text. Selectaţi. oglinda. că poezia „Mezul iernei” de Vasile Alecsandri este pastel. unul în dativ şi unul în nominativ. Şi iată că ferestrele străvechi s-au luminat şi ele.Alcătuiţi două enunţuri în care substantivul privelişte să îndeplinească. părând a privi lung şi avid noua privelişte”.leah.4 puncte 4. Natura pe care o priveam acum mi se părea străină. 4 puncte 4 puncte 4 puncte 6. Se dă textul: „Astă-noapte m-am trezit brusc din somn. următoarele funcţii sintactice: atribut substantival genitival şi complement direct. 8. ferestrele. Precizaţi valorea verbului a avea în text şi alcătuiţi un enunţ cu cealaltă valoare. în text. Indicaţi sinonimele cuvintelor: brusc. în text. străină. Descrieti personajul colectiv in 2-3 randuri . 15. Dupa ce marci gramaticale se recunoaste naratorul ? 17. două adverbe şi precizaţi felul lor. Am ridicat oglinda sus cu amândouă mâinile spre şiragul nemişcaţilor plopi. valoare. din text. două pronume în acuzativ. (Dimitrie Anghel – Oglinda fermecată) Cerinţe: 1. ferestrele. asa cum apare acesta la inceputul operei. un numeral şi precizaţi felul lui. străvechi. 2. 4 puncte Din oficiu: 10 puncte Total 100 puncte 46 . Găsiţi.11. 40 puncte II. Identificaţi. Care este convingerea exprimata indirect de catre autor prin intermediul actiunii si al personajelor ? 14. flinta 12. Dati exemple de situatii in care naratorul il caracterizeaza in mod direct pe Sobieski . într-o compunere de cel mult două pagini. activ. Argumentaţi. Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe semestrul al II-lea I. 4 puncte 10. Argumentati ca Sobieski este un personaj complex (4-5 randuri) . în text. Ce este fabula? Care sunt trăsăturile fabulei? III. Punctul culminant : definitie si exemplificare . pe rând. trei cuvinte care conţin diftongi şi unul care conţine vocale în hiat. două verbe de conjugarea I şi două de conjugarea a II-a. Despărţiţi în silabe cuvintele: străină. 4 puncte 4 puncte 10 puncte 3. 4 puncte 9.

exterior. Formează o propoziţie în care să foloseşti un adjectiv însoţit de un articol demonstrativ. eficace . c) clasa întâia . Găseşte în textul de mai jos numeralele şi precizează felul lor: „ Cel mai indicat ar fi un vas de trei-patru sute de tone.” (George Topârceanu-Lacul) 2. 3. Adjectivul nemaipomenit de rău este la gradul: a) comparativ de superioritate b) pozitiv c) superlativ absolut d) comparativ de inferioritate 4. singuratic. De ce a ales Nică soluţia cu iarmarocul pentru a scăpa de pupăză? ( 10 rânduri) Varianta 4 1. Pune într-o propoziţie un numeral fracţionar cunoscut. ulterior. aşa cum reiese din fragmentul studiat din Amintiri din copilărie de Ion Creangă( 10 rânduri) Varianta 3 1. mort. care trebuie să fie încercat şi măcar pe jumătate din el să mai fi navigat în strâmtoarea Magelan”(Radu Tudoran-Toate pânzele sus!) 2. Caracterizaţi-o succint pe Smaranda Creangă( 10 rânduri) Varianta 2 1. norii Dintr-o parte străbătură Şi pe chipul lor pătrunsă. 3. edenic. asemenea. d) nicio variantă nu este recomandată 4. b) clasa întâi . 3.d) pustiu. Seria care conţine numai adjective invariabile este: a) ecosez. fără veşmânt.Fişe de evaluare formativă Varianta 1 1.b)vernil. divers. Găseşte în textul de mai jos adjectivele şi precizează felul lor: „ În grămezi greoaie. vernil.Găseşte în textul de mai jos numeralele şi precizează felul lor: 47 . Plopul trist. c) alb. Faţa lacului e sură” (George Topârceanu-Lacul) 2. ultim 4. Pune într-o propoziţie adjectivul mare la gardul comparativ de inferioritate.Găseşte în textul de mai jos adjectivele şi precizează felul lor: Lângă apă. În afară e echipaj. destoinic. unic . Caracterizaţi-l succint pe Nică. Corect este :a ) clasa unu . Jeluindu-şi frunza moartă Se îndoaie după vânt.felurit. pe care s-ar putea amenaja laboratoarele trebuitoare.

10p. […] Ioniţă. îngrijorată. […] . Are treabă în tindă. 5p. Spânzurată-ntr-un arţar.Care sunt modurile de expunere utilizate în Amintiri din copilărie de Ion Creangă? Timp efectiv de lucru:20 minute Punctaj: 1. se şi repede să-l legene în locul mamei sale. […] Mamă-sa iasă şi vine şi iar iasă. Explică folosirea cratimei. Total: 50p. cu două argumente. Dar nu se scutură decât câteva fire de sare. orăcăie ca o broască în leagăn. 5p. epitet 6.Toate pânzele sus!) 2. Adjectivele gri. Evaluare. care să indice locul descris. caută în oale. lila. Precizează sensul cuvântului tipsie. mă duc eu la prăvălie să cumpăr sare. 4p. movă c) au aceeaşi formă ca şi la masculin 4. mamă? Niţă doarme acum şi nelegănat. din textul dat. prin curte după lemne. Transcrie. (Tudor Arghezi . 10.-2 puncte Se acordă două puncte din oficiu. Copilul cel mic. 4p. apoi rezolvă cerinţele: Lelea Anuţa e năcăjită tare. 10p. în context. Identifică metaforele din textul dat şi explică-le semnificaţiile. op întoarce cu capul în jos şi o scutură pe masă. Florile trezite mi-s. cuprinsă de trebi.” (Radu Tudoran.Creion) Cerinţe: 1. METAFORA I. Citeşte cu atenţie textul. 3. întră în cămară. comparaţie c. […] Lelea Anuţa începe deodată să caute cu înfrigurare prin solniţa agăţată într-un cui.-2 puncte. În versul Florile trezite mi-s. Selectează un vers în care apar mărci ale eului liric.Ştii ce. 4p.-2 puncte. Susţine.-2 puncte. enumeraţie b. există: a. O tipsie ca de jar Şi desprinse din răzoare. Scrie două elemente . 4. 1p. Pierre! Să zicem mai bine o goeletă de vreo 80 tone. răscoleşte pretutindeni şi iar vine. epitet 8. movă b) gri. 3. Citeşte cu atenţie textul. cu cinci oameni afară de noi. 11. în versul de la ex.„ –Cere prea mulţi bani. 3. 7. 5. din textul dat. 48 . două imagini vizuale. există: a. Numeşte punctul de atracţie pentru poet. frăţiorul cel mare. Stoluri lungi încep să zboare. Au făcut foc în camera dinainte şi aici fierbe şi mâncarea pe vatră. 1p. 2. 5p. 7. Pune într-o propoziţie adjectivul frumos la gardul comparativ de egalitate. Explică. Rar priveşte şi ea prin geam: ninge rar şi acum. o ia din cui. II. cât nu mai ştie unde-i este capul. 4. că textul dat este o operă literară. lilă. În versul O tipsie ca de jar. Nu află ce caută. 9. mov se scriu la femininl: a) grie. 2. sugaciul. apoi rezolvă cerinţele: În grădina-n care scriu. Cerne aur argintiu Aripile şi-au deschis. lila. în cameră. 1p. sensul verbului a cerne. Trece în tindă. inversiune b. comparaţie c. E neliniştită.

B. Cerinţe: A. Rescrie şi împarte fragmentul. Desparte în propoziţii enunţul Lelea Anuţa începe deodată să caute cu înfrigurare prin solniţa agăţată într-un cui. 7. 4. 6. Scrie valoarea morfologică a cuvântului sâmbătă. atribut verbal. privirea îmi este atrasă de o ciupercă. îi admir gingăşia. Alege. 3. care să aibă funcţiile sintactice de: subiect. emoţionantă. 6. Mă cuprinde o poftă nebună de a gusta din ea. un verb de conjugarea I. 3p. imposibilă. Alcătuieşte enunţuri cu infinitivul notat. respir aerul înmiresmat. din povestire. Ascult freamătul pădurii. Limba română 2p 7. 10. Evaluare. Continuă povestirea. 5. notând în stânga paginii momentul/ momentele subiectului. d. Notă: Din oficiu se acordă 10p. o examinez. b. Menţionează personajele din povestire. În funcţie de finalul poveştii tale. 2. Totul devine mai mare. hotărăsc să merg să mă plimb în pădure. 9. singură. hazlie. Identifică forma de infinitiv a numelui predicativ analizat. Sunt cuprins(ă) brusc de ameţeli. 5p. Literatură 5p 1. notând în stânga paginii şi celelalte momente ale povestirii tale. Dă povestirii un titlu potrivit. Irezistibil atras(ă). Precizează modul/ modurile de expunere. 3. Indică funcţia sintactică şi cazul acestui substantiv. cu funcţie sintactică de complement. 2. lângă un copac. Formulează un enunţ în care verbul ales să fie la supin. Deodată. Notează funcţia sintactică a verbului la infinitiv de la ex. complement direct. Total: 40p. că mă invită să o iau de acolo. în ambele situaţii. alege răspunsul/ răspunsurile corect/ corecte: Este o întâmplare: a. din text. însorită. complement indirect. Alcătuieşte enunţuri în care substantivul pădure să fie în acuzativ: atribut substantival prepoziţional. MOMENTELE SUBIECTULUI Iată un fragment dintr-o povestire: Într-o sâmbătă dimineaţă. tristă. c.(Ioan Agârbiceanu – Întâiul drum) Cerinţe: 1. iarba este mai mare decât copacii. copacii sunt imenşi. 5. Părea să mă aştepte. 3p. nume predicativ. analizează morfologic numele predicativ din prima propoziţie. Am chiar impresia că mă priveşte. 5p. o iau în mâini. posibilă. 15p. o culeg. Din oficiu: 3p 49 . 5. Rescrie enunţul. 5p. 4. punând cel de-al doilea verb la modul infinitiv 4p. nu mai pot rezista şi gust. Substantivul pădure se întâlneşte de două ori la începutul povestirii. Formulează un enunţ în care cuvântul de la exerciţiul 7 să aibă altă valoare morfologică. e. 8. copacii îmi par mişcători. nu ştiu ce mi se întâmplă.

un subiect.……………………………………3 p ………………………………………………………………………………………….3p ………………………………………………………………………………………….. substantiv comun în D+prepoziţie...Şcoala cu clasele I-VIII „Dacia” Oradea Nume: Prenume: Clasa: A.………………………………………….un atribut substantival prepoziţional. interjecţie.…………………………………………... Ce sunt conjuncţiile coordonatoare? Daţi exemple…………………………. Prof.... adverb de timp..un atribut adverbial. Alcătuiţi câte o propoziţie în care să aveţi: ..10 p ………………………………………………………………………………………….. ..un predicat verbal. .3 p ………………………………………………………………………………………….50 p Caracterizează personajul principal din nuvela „ Budulea Taichii ” de Ioan Slavici.. interjecţie. ... . interjecţie:…………………………………………………3 p ………………………………………………………………………………………….. .un nume predicativ..cuvântul mijloc să aibă 3 valori morfologice diferite:………………15 p ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… B………………………………………………………………………………………. Realizează o frază după următoarea schemă: 1-PP-2PP-3PS……………….3 p ………………………………………………………………………………………….: TEST DE EVALUARE nuvela. 3. În compunerea ta descrie şi relaţia personajului principal cu un personaj secundar din nuvelă. 2..……………3 p ………………………………………………………………………………………….7 p ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………. părţile de vorbire neflexibile – -R2- 1. substantiv comun în G+prepoziţie.un complement indirect. .. 50 .

în text. (una vizuală. 42p 51 . atribut şi complement circumstanţial de timp. vine. 4. de iarnă 6. Scrie o compunere de 15-20 de rânduri. 3.n munte. frunzelor. 8. Extrage. Se acordă 10 puncte din oficiu..Arată felul rimei din această poezie. Indică două imagini artistice.. Topârceanu.” (G.Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe semestrul I Clasa a VI-a Se dă textul: „ Un salcâm privi spre munte Mândru ca o flamură Solzii frunzelor mărunte S-au zburlit pe-o ramură. iar cealaltă auditivă). 6p 6p 6p 6p 6p 6p 6p 6p B. 5.Rapsodii de toamnă) A. două figuri de stil şi numeşte-le. două cuvinte cu diftongi . 1. Alcătuieşte familia lexicală a cuvântului munte (3 derivate). Găseşte sinonime contextuale pentru cuvintele: flamură. din text. la povarnă. în care să prezinţi acţiunea din opera literară Sobieski şi românii de Costache Negruzzi. din text. ţinând cont de momentele subiectului. 7. Plopii şi răsurile Spun că vine-un vânt de iarnă Răscolind pădurile. Verbul la infinitiv a scrie să aibă în enunţuri fincţia sintactică de: subiect. Descoperă.Arată cazul şi funcţia sintactică a substantivelor: un salcâm. 2. mândru. Cică.

Ispirescu – Prâslea cel Voinic şi merele de aur 5.Moromeţii 2...nemaiştiind ce să facă.....Iarna 52 .Analizează subiectele din textul de mai jos: Se făcuse linişte. P. M.. noaptea ninge.) ale cui să fie? Ale lui Mătăhuz – împărat sunt.... Al.......Analizează predicatele verbale din textul de mai jos: Moromete (. dimineaţa ninge iarp..2 Predicatul verbal.b) atribut substantival prepoziţional . V.. Ispirescu – Cotoşman Năzdrăvan 3... Subiectul. Predicatul nominal. prietenilor? Ciobanii răspunseră: -Ei.. 6. (.. învăţătorul îi tot şoptea si se vedea că elevului i se întâmpla ceva. Predicatul nominal. Preda . B...1 Predicatul verbal.se apucă de strânse lucrurile copilului..Atributul substantival oamenilor este în cazul . de la începutul începutului. Preda – Moromeţii 4.. un cal scăpase din grajd şi vroia să iasă la drum.-Voineşti – Întuneric şi lumină 3.....Alcătuieşte câte o propoziţie în care atributul să fie exprimat prin substantiv genitival cu prepoziţie şi prepoziţional în cazul acuzativ. Atributul 1..Analizează predicatele nominale din textul de mai jos: -Ale cui sunt aste turme...Analizează predicatele verbale din textul de mai jos: Moromete se uită în jur zăpăcit şi...) vru să răspundă. Analizează atributele din textul de mai jos: Când văzu argintarul cloşca cloncănind şi puii piuind.NR...Analizează predicatele nominale din textul de mai jos: Ştiinţa nu e zădărnicie ca toate zădărniciile.. Cu o zale argintie se îmbracă mândra ţară. dar se ridică pe neaşteptate de pe stănoagă şi sări spre poartă..... Ştiinţa e scopul pe care-l urmăreşte firea întreagă. Dar premiantul încă nu-şi spunea poezia. M.c)atribut apoziţional 7.Analizează subiectele din textul de mai jos: Ziua ninge. P. NR. Subiectul.Cuvântul subliniat din structura Razele soarelui (de) primăvară este: a)atribut substantival genitival ..) înţelese că trebuie să fie lucru măiestru. cu totul şi cu totul de aur (...PredaMoromeţii 2..... Atributul 1. Alecsandri . M.

Că m-am gândit un înger c-a trecut Şi-n ramurile lui şi-a frânt aripa.. Transcrie un grup de cuvinte care să conţină un epitet. care sugerează imaginea primăverii... NR. 6. Atributul 1.c)apoziţional 7. cojocarul satului. Precizează felul rimei versurilor din prima strofă..... Test Citeşte cu atenţie textul următor: „Azi dimineaţă m-am trezit Căci mi-a bătut nerăbdător la geam... 6 puncte 5. azi vreu sa învăţ pe mâni la gramatică... Mă rog ţie. vom învăţa acolo. Caisul.4..” (Magda Isanos.. zeu adormit. care ne aduca dar de şcoală nouă un drăguţ biciuşor de curele. b) prepoziţional . 8 puncte 6. Analizează predicatele nominale din textul de mai jos: -Pământu-ntreg e numai lan de grâu şi cântec de lăcuste. 6 puncte 3.Analizează atributele din textul de mai jos: Într-o altă zi ne trezim că vine iar părintele la şcoală cu moş Fotea. o structură. Blaga – Vara 3. Explică semnificaţia versului : „Atâta alb şi roz îşi răsfăţa risipa. cuvântul subliniat are funcţia sintactică de atribut substantival: a) genitival . L.. apoi mi-i asculta.. Creangă – Amintiri din copilărie 2. 7... Cu degetele sale fragede de ram.. împletit frumos... Creangă – Amintiri din copilărie 5.. care peste noapte a-nflorit Şi nu-l recunoscui de la-nceput… Atâta alb şi roz îşi răsfăţa risipa. Predicatul nominal. 8 puncte 53 . I.. Caisul) c) acuzativ SUBIECTUL (60 de puncte) 1. G. b) genitiv.”. Transcrie atributele din textul citat şi precizează felul lor. Menţionează două trăsături care să justifice faptul că textul aparţine unei opere lirice... hai cu mine la câmp spre Fălticeni.. 6 puncte 4. I.. Coşbuc – Lupta vieţii 4. Substantivul zeu este atribut în cazul .. Substantivul soarelui este atribut substantival în cazul: a) dativ. Analizează predicatele verbale din textul de mai jos: -Ştefănescule.În structura Pământul. Analizează atributele din textul de mai jos: Se duce noru-n al său zbor Ca gândul meu rătăcitor Alexandru Macedonski – Se duce 5. Alcătuieşte un enunţ în care adverbul azi să îndeplinească funcţia sintactică de atribut adverbial. Analizează subiectele din textul de mai jos: Copiii nu-nţeleg ce vor: A plânge-i umilinţa lor.. 6 puncte 2... Transcrie..Prepoziţia de impune substantivului primăvară cazul de .. Alcătuieşte câte o propoziţie în care atributul să fie exprimat prin substantiv apoziţional şi prin numeral cu valoare adjectivală.Alcătuieşte câte o propoziţie în care atributul să fie exprimat prin substantiv genitival fără prepoziţie şi să fie exprimat prin prin adjectiv pronominal.. din text. să vedem nu s-ar prinde şi de capul meu ceva... 6.. 12 puncte 7. Subiectul.3 Predicatul verbal.

Argumentează apartenenţa textului la genul epic.de la arat! Spre laudă deşartă/ Mulţi zic:noi am lucrat. 4. . Musca la arat) 1.”îi”.Arată felul adverbelor din următorul text: „Văzând asta se ridică pe picioruşele dinapoi şi.Formează câmpul lexical din care face parte cuvântul alb …………………………………… 9 p. ROMÂNĂ PE SEMESTRUL II Se dă textul: „De la arat un plug/ Venea încet spre casă Şi. 7. Harnic este acest elev! 3. model pentru cei din jur (trăsături fizice şi morale. Clasa a V-a Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe semestrul al II-lea 1. Am venit din oraş. ortografie şi punctuaţie./ Ca musca la arat. Alcătuieşte un enunţ în care substantivul înger să îndeplinească funcţia sintactică de atribut substantival genitival./O muscă se-aşază. 2.8.”supărat”./O altă muscă-n zbor Îi face întrebare:/-De unde.la un bou pe jug.” ( ALECU DONICI. 4 puncte • Să respecţi convenţiile specifice unei descrieri (portret) 6 puncte • Să ai un conţinut şi un stil adecvat tipului de text şi cerinţei formulate. „încet”. ŞI LIT. 12 p. 8 puncte SUBIECTUL al II-lea Scrie o compunere în care să-l descrii pe unul dintre prietenii tăi sau al familiei tale. 2. de ortografie şi de punctuaţie. Explică un semn de ortografie ( 2 argumente ) Precizează valoarea morfologică a verbului „a face”. două subiecte si analizează felul lor.din text.”ca musca” Alcătuieşte o compunere în care sa demonstrezi ca textul aparţine unei fabule. din enunţurile de mai sus. 8 puncte În vederea acordării punctajului pentru exprimare. Precizează cazul şi funcţia sintactică pentru:”un plug”.spre-ntâmpinare. 8. personalizat al textului redactat de tine. Când ei lucrează-n faptă. ……………………… 4.( 2 argumente ) Transcrie un cuvânt care conţine diftong şi altul cu hiat. 5.”dragă”.”se-( aşază). 6. Precizează valoarea morfologică pentru: „de la arat”.Notează. Iar ei. Scrie cinci termeni din familia lexicală a verbului „ a lucra”. compunerea trebuie să aibă minim 15 rânduri. 3. În compunerea ta trebuie: • Să formulezi un titlu expresiv.dragă soră? -Şi mai întrebi de unde!/ Ei musca îi raspunde C-un aer supărat/ Sau nu pricepi ce facem? Nu vezi că noi ne-ntoarcem/ Din câmp. 54 6 p. reale sau imaginare).Scrie predicatele verbale şi nominale din următoarele enunţuri şi analizează părţile de vorbire prin care sunt exprimate: ………………………………………………………………. 10 puncte oficiu Total 100 puncte LUCRARE SCRISĂ LA LB.alcatuieşte un enunţ în care să aibă altă valoare morfologică. 12 puncte • Să respecţi normele de exprimare.

amurgul Patrunde-ncet prin ramuri. (E. termenii unei comparatii si o inversiune. Gârleanu – „Gândăcelul”) 5. cruce. TEZA – clasa a. in aceeasi strofa. Extrage cinci cuvinte fara functie sintactica. ca un text studiat la clasa este pastel. expresia care sugereaza tristetea. în care să foloseşti enumeraţii.Citeste cu atentie urmatorul text: „Cu lacrimi mari de sange Curg frunze de pe ramuri. 2. „lacul”. Argumenteaza. Comenteaza comparatia din aceeasi strofa. 6. 15. Pe dealuri-albastre. Prezinta patru argumente ale folosirii cratimei in structura „si-nsangerat”. Extrage un atribut adjectival si un c. de loc.conjugarea. trei randuri. II.diateza ale fiecarui predicat. 12. Explica titlul poeziei. 2. 7. iernatici”. De sange urca luna. 8. Formeaza familia lexicala a cuvantului „sange”(cel putin cinci termeni). Selecteaza cuvintele care contin diftongi si hiaturi. personificări. Identifica.VI-a I. 14. 6. 1. Identifica felul predicatelor si stabileste modul si timpul verbale. 7.c. moşnegeşte. 6. Stabileste o legatura intre starea naturii si aceea a omului. 4.Scrie o compunere de cel putin cinci rânduri în care să descrii animalele şi păsările din curtea ta. Identifica modul de expunere prezent in text si scrie doua argumente pentru alegerea facuta. prin imaginile cromatice. Indica masura si rima versurilor. „ de sange”. 9. 7. 9. Indica functia sintactica a cuvintelor „amurgul”. comparaţii……………. Si-nsangerat. 5. 8. 5.fără să ştie pentru ce. in cel putin 1 pagina.” …………………………. Alcatuieste cinci propozitii in care verbul „ a veni” sa fie la urmatoarele timpuri ale modului 55 . melancolia. Construieste enunturi in care cuvantul ”si” sa aiba alte doua valori morfologice decat in text. 3. epitete. Identifica momentul zilei descrise in text. 12 p. 4. Argumenteaza. 20 p. Identifica in text trei cuvinte ce contin diftongi. De sange pare lacul. apartenenta fragmentului la un gen literar. Mentioneaza cele doua anotimpuri pe care le pune in opozitie poetul.. 3. in cca. „s-apropie”. 16. regretul care se asociaza imaginii sfarsitului de toamna. Desparte in silabe cuvintele. Din oficiu ………………………………………………………………………………………. cu cele dinainte îşi făcu. …. Rescrie un substantiv defectiv de numar si un adjectiv cu trei forme flexionare. Distinge. Extrage. in prima strofa. 10. 13. din textul de mai sus. 10 p. 11. pozitia eului liric.” (Amurg—George Bacovia) 1. Întocmeşte o compunere în care să demonstrezi că lectura „Bunica” este o schiţă …………… 31 p.asa cum reiese ea din aceasta poezie. Mai ros ca-ntotdeauna. Scrie cazul cuvintelor: „de sange”. precizand regulile folosite: „oaspetii”. Extrage un cuvant derivat si unul compus.

6 puncte B. Îl purtau paşii spre poartă. din textul dat. viitor simplu. Şi sufletu-i cânta de nădejdi. trebuie: să dai definiţia schiţei. Era în ajunul plecării. -i. Scrie două enunţuri în care construcţia „ de cocori” să îndeplinească funcţiile sintactice de complement indirect şi nume predicativ. să numeşti cel puţin două caracteristici ale schiţei. îşi cuprinse capul în palme. Exprimă-ţi părerea. 8 puncte Subiectul II (40 de puncte) Redactează o compunere de cel mult 20 de rânduri. lui. „Eşti bărbat de-acum”. semestrul al II-lea . prea greu de lumină pentru creanga zării. Lăsase pe mama să-i rânduiască lucrările. persoana a. imperfect. Scrie valoarea morfologică a cuvintelor din chenar: ajuns. aşa cum reiese din ultimul alineat al textului. perfect simplu. Zburau cocori goniţi de toamnă. pe scurt. Transcrie. Motivează rolul cratimei în structura „sufletu-i” . 6 puncte 4. 56 Teză semestrială la limba şi literatura română Clasa a VI-a.” ( Ionel Teodoreanu. Menţionează două trăsături ale genului epic. gonind. de-i părea că palmele lui sprijineau un soare de asfinţit. „Tot copil eşti. ca cerul toamnei de cocori. În compunerea ta.L. în care acelaşi cuvânt apare cu două valori morfologice diferite şi precizează aceste valori. 6 puncte 7. şi ieşise afară să-şi răcorească fruntea în largul vântului. Ajuns acolo. să povesteşti textul . falnica. în legătură cu sentimentul tânărului. 10. viitor anterior. Apunea soarele.m. să caracterizezi. Precizează funcţiile sintactice ale cuvintelor din ultimul paragraf al textului: povara. cu precizarea momentelor subiectului.c. • Se acordă 10 puncte din oficiu. 6 puncte 3. 6 puncte 5. Cădeau frunzele prea grele de aur pentru istovul crengilor. în maximum două rânduri.(minimum cinci cuvinte • Toate subiectele sunt obligatorii. prezente în textul dat. Textul aparţine unei opere epice.p. personajele schiţei.II-a singular: prezent. 6 puncte 8. îşi sprijini coatele de poartă. m. Alcatuieste familia lexicala a substantivului „ prieten”. Caragiale este o schiţă. 6. Uliţa copilăriei) Subiectul I (50 de puncte) A 1. succint. să-şi întregească mintea. o construcţie care conţine o personificare şi o comparaţie. mă băieţelule!” oftau bunicii. acolo. Era atâta povară în falnica bucurie care-i cuprindea sufletul. Citeşte cu atenţie textul de mai jos pentru a putea rezolva cerinţele date: „Urma să plece în ţară străină.. Transcrie două construcţii. să se călească. Dorul de pribegie i se-mplinea.indicativ. îi spuneau părinţii. în care să demonstrezi că lectura „D-l Goe” de I. din chenar. 6 puncte 2. să evidenţiezi prezenţa naratorului şi modul de expunere predominant.

Precizeaza sinonimele contextuale ale cuvintelor: a oglindi.3 p. 4p. 4p. 4p. se mareste… 2p. (se) aprinde. se aprinde. Partea a II-a 10p. 4p. Indica o figura de stil existenta in versul: Iar stejarii par o straja de giganti ce-o inconjoara 12. Dand atata intunerec rotitorului talaz. doresti sa primesti permis de cititor la biblioteca “Vasile Alecsandri”. a scanteia. (Mihai Eminescu. încadrarea în spaţiul cerut 2 puncte). 4p. 1. 14 din Bucuresti. 9. care scanteie ca bruma. Identifica. Luna tremura pe codri. 2. ortografia .Limba romana 48p. ea pe ceruri zugraveste. Iar stejarii par o straja de giganti ce-o inconjoara. sector IV. coerenţa textului – 3 p. se mareste. vei obţine pentru redactare 15 puncte (unitatea compoziţiei . 57 . Scrie raspunsul pentru fiecare cerinta. dupa geamuri tremur numa Lungi perdele incretite. 4p. Desparte in silabe cuvintele: singuratic. Alcatuieste o fraza in care sa existe o subordonata predicativa avand ca regent verbul a parea. În afara punctajului acordat pentru conţinut . Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a adjectivului singur. Stabileste valoarea morfologica a cuvintelor subliniate: Prin ferestrele arcate. o cerere conducerii bibliotecii. varf de arbor.3 p. elemente de identificare. 11. in primele doua versuri. Construieste doua propozitii in care substantivul comoara sa fie nume predicativ. se aprinde. Precizeaza masura ultimului vers din textul citat. pe o pagina distincta. Precizeaza functia sintactica a cuvintelor subliniate: Iar stejarii par o straja de giganti… 4p. 2p. 14.25 puncte (5 puncte pentru fiecare cerinţă). punctuaţia .2 p. respectiv complement direct. normele de exprimare in scris. dupa geamuri tremur numa… 4p. Explica semnificatia versului Luna tremura pe codri. Te numesti Ion / Ioana Vladescu. Rasaritul ei pazindu-l ca pe-o tainica comoara. 2p. 4. oglindindu-se in lacuri. 5. Iar in fundul apei clare doarme umbra lui de veacuri. codri. 2p. Precizeaza tipul de raport existent intre primele doua propozitii. 7. Muchi de stanca. Transcrie din text un vers care contine o imagine vizuala. B. prin care soliciti eliberarea unui permis. Argumenteaza ca textul citat apartine unei opere lirice. 3.2 p. 6.Notă! Respectarea ordinii cerinţelor nu este obligatorie. comoara. Adreseaza. intrucat la biblioteca scolii nu gasesti toate cartile de care ai nevoie. cerintele acestui tip de text. LUCRARE SCRISA LA LIMBA SI LITERATURA ROMANA PE SEMESTRUL I Partea I Citeste cu atentie textul dat. Prin ferestrele arcate. 13. Se inalta in tacere dintre raristea de brazi. Scrisoarea IV) A.Intelegerea si interpretarea textului 10. Cererea ta trebuie sa respecte: structura specifica. originalitate şi stil . motivatia solicitarii. 8. esti elev in calsa a VIII-a B a Scolii cu clasele I-VIII Nr. Sta castelul singuratic. doua atribute diferite. 4p. 4p.

Hagiul doarme. Numeşte personajele care apar în text. Desparte în silabe cuvintele hagiul şi mahalaua. că mor! Şi îi întinse un bănuţ de aur. 2 puncte 5. • prezentarea. zgârcit. tremurând cu o cergă-n spinare. Zăpada se ridică până la geamuri. In redactarea compunerii vei avea in vedere: • precizarea a patru caracteristici ale schitei. ca specie literara. – Suflu. 2 puncte 7. întuneric şi frig. Care dintre următoarele trăsături îi sunt caracteristice personajului masculin: bătrân. Degeaba se încerca nepoată-sa să facă ochiuri în geam. Numeşte modurile de expunere folosite în text. pe scurt. cocoloşit într-un colţ al patului. pe alţii în miez de pâine. nepoată-sa îl găseşte pe jumătate îngheţat. 2 puncte B. – Cum?… Lemne acum?…Pe frigul ăsta?…P-aşa frig. Scrie o compunere de 1-2 pagini in care sa motivezi ca o opera literara dintre cele studiate de tine la clasa este o schita. Câte litere şi câte sunete au cuvintele gheaţa şi geamurile. Toată noaptea visează că se prigoreşte la un foc mare. nici cenuşe. Şi ce scumpe trebuie să fie lemnele! Aşa e. Trosneau pomii în grădină. A adormit. Oftă dureros. Transcrie două structuri din text. Abia putu să zică: “Leano. Pe geamurile Hagiului înflorise gheaţa cu frunze mari şi groase. Citeşte cu atenţie textul următor: Până la optzeci de ani nu i s-a întâmplat nimic serios Hagiului. cu care să-ţi argumentezi răspunsul de la exerciţiul anterior. sufla din toată inima. Leană! strigă Hagiul. Tocmai în ăst an se puse o iarnă grea. Fiori reci îi trec prin şira spinării. Rotunjea. pierzându-i pe unii în coaje.Partea a III-a 32p. şi nu găseşte în vatră nici cărbuni. foc. 2 puncte 2. Limbă română 6. sărac. 2 puncte 3. Vântul se repede pe coş. – Suflă mai cu inimă. Lucrare scrisă semestrială la limba şi literatura română pe semestrul I Clasa a VI-a I.” (Barbu Ştefănescu Delavrancea – Hagi-Tudose) Pe baza textului dat. prin raportarea la doua situatii semnificative. Ar trebui să-mi dai de lemne. că înlemnim până mâne. Nu l-a durut un dinte măcar. rece ca gheaţa. o cioaclă de lemne costă un galben…un galben! Leana plecă bombănind în odaia d-alături. În toată mahalaua nu s-aude nici om. dar mă taie frigul şi mi-a îngheţat răsuflarea. nici câne. pe baza operei literare. • exemplificarea acestor caracteristici. Nu-şi mai simte picioarele din tălpi până la genunchi. 2 puncte 4. răspunde cerinţelor de mai jos: A. se croia câte un rotocol. a subiectului prin referire la momentele subiectului. gura. Se mişcă. I-au căzut toţi de bătrâneţe. • prezentarea personajului principal. o să iasă din iarnă sărac lipit. nene Hagiului. Hagiul tremură şi morfoleşte o bucăţică de pâne. biata fată. • respectarea normelor de exprimare scrisa si de punctuatie. Trist. Precizează anotimpul în care se petrece acţiunea. Hagiul rămase singur. bolnav. mâhnit că dacă iarna va ţine tot aşa n-o mai duce fără lemne. închizând ochii. Înţelegerea textului 1. Îi fu ruşine ca să nu-l vază acel ochi de aur cu câtă uşurinţă îl aruncă în mâinile nemiloase ale lumii. dar se prindea la loc. A doua zi. 2 puncte 58 . suflu. Se învârteşte. răspunse nepoată-sa.

(……………………………………………………………… ……….Identificaţi în prima strofă două pronume şi analizaţi-le din p. (…………………………………………………………………………. puncte 20 Din oficiu: 40 puncte Nume: Clasa a VI-a Lucrare scrisă la Limba şi Literatura română pe semestrul al II-lea I... 2 puncte 14.Extrageţi din poezie patru articole diferite.Vara) 1. Extrage din text o propoziţie imperativă. Într-o compunere de 1-2 pagini demonstrează apartenenţa textului de la exerciţiul I la genului epic. (…………………………………………………………………….Găsiţi în text un numeral ordinal şi precizaţi valoarea morfologică şi funcţia sintactică a acestuia. Scrie câte un sinonim pentru cuvintele bătrâneţe şi zăpadă.. ritmul şi rima poeziei „Vara” de Duiliu Zamfirescu. 2 puncte II.(………………………………………………………………… ……. Explică formarea cuvintelor bătrâneţe şi a înlemni.. 7. E dulce vara pe la noi! Când dimineaţa se iveşte Din al văzduhului fund.d.5p 3. precizând ce fel de articol este. 2 puncte 13. Iar. funcţia sintactică. Alcătuieşte enunţuri cu omofonele p-aşa şi paşa. Scrie-le bunicilor şi povesteşte-le-o.) Încrederea în sine l-a ajutat.Analizaţi cuvintele scrise îngroşat în poezie.Scrieţi în paranteze ce parte de vorbire este cuvântul subliniat.o cireadă-ncet porneşte… În urma ei un roi de grauri Ca nişte valuri cenuşii S-aşază-n coarne pe la tauri.. (…………………………………………………………………… ……) Mi-a adus un buchet de flori.) I-au prins pe cei care au furat...Selectaţi din ultima strofă a poeziei 3 figuri de stil învăţate. 2 puncte 9.cazul şi funcţia sintactică: Aceştia au câştigat locul I. morfo-sintactic (ce fel de pronume este..Treceţi adjectivul dulce la toate gradele de comparaţie. pers. Extrage din text un cuvânt care să conţină diftong şi un cuvânt care să conţină triftong.. 3p 5.) Mama sa l-a certat. Toţi pomii sunt în sărbătoare. 2 puncte 11. 2 puncte 12. (………………………………………………………………… ……. Scrie răspunsul pentru fiecare cerinţă de mai jos: Cu firea ei cea arzătoare Sosit-a vara înapoi. 9.8.v. 8.Explicaţi semnificaţia versului „ E dulce vara pe la noi” 3p 3p 2p 6p 59 . 6p 2. 2 puncte 10.) 6p 4.) Florile sunt ale mele. Tot câmpul parcă-ntinereşte. cazul) 6. 10 puncte III.de pe prund. Fac fel de fel de nebunii… (Duiliu Zamfirescu . Te afli la munte împreună cu părinţii şi aţi fost martorii unei întâmplări fericite. 2 puncte 15. Citeşte cu atenţie textul dat. Scrie antonimele cuvintelor rece şi uşurinţă. Trece verbul a visa la toate modurile nepersonale. Ce altă parte de vorbire poate fi acest numeral? 2p 6. Stabiliţi măsura. precizându-le. Precizează modul şi timpul verbelor subliniate. nr. genul.

10p 4.... . • S-a lăsat seara. 5....... pe o pagină distinctă a foii de teză..........Ce este portretul şi ce aspecte se au în vedere în realizarea unui portret? 10p 2...... b............ atribut adverbial prepoziţie II................ .................. dar a plecat repede..... cererea.... • Nimeni nu este .. II................. . ........Indică răspunsul corect pentru cuvintele subliniate.... 45 p) a.............................. • Seara............. predicat interjecţional adverb de mod.. 80 p) • După terminarea liceului el rămâne ........... • Tu ai ieşit ................ două prepoziţii compuse............ 20p NOTĂ: SE ACORDĂ 10 puncte DIN OFICIU. • A reuşi înseamnă .. Caracterizaţi personajul principal Goe.. .... Cartea celui de-al doilea mi-a plăcut.......... Precizaţi funcţia sintactică a numeralelor subliniate: (0............. • George vorbeşte mult..... ......... ...... ..... ..... 3.... ......... Construiţi două enunţuri în care cuvântul un să fie numeral cardinal şi articol nehotărât: (0................ Pe primul musafir l-a tratat regeşte.............20p) • Luni este prima zi a săptămânii......... Vrei să te înscrii la Clubul Sportiv din localitate....... • A şi sosit. • Tata a luat mult detergent............. ...60 p) 2.......................... ....... 60 p) 4...... în scris... 25 p) + Tata a venit............ Puneţi pe spaţiile punctate numele predicative potrivite: (0....... c................. adresând-o persoanei potrivite 60 ............................. I-am mulţumit celui de-al treilea... Te numeşti Andrei / Andreea Ionescu şi eşti din Floreşti... elev(ă) în clasa a VI-a la Şcoala cu clasele I-VIII Aurel Vlaicu din localitate......... • Am cumpărat caiete şi cărţi.................................. o locuţiune prepoziţională .............. Indicaţi ce parte de vorbire sunt cuvintele scrise cursiv din enunţurile de mai jos:(1................ ......... 1... 1.......... privesc stelele strălucitoare....... ....... secţia scrimă şi pentru a te putea înscrie.......... .. planul simplu de idei al schiţei studiate ..... circumstanţial de mod adverb de timp...............Caragiale5p 3.5p 11..predicat interjecţional conjuncţie coordonatoare interjecţie de adresare........ Timp de lucru 2 ore Nume şi prenume elev: Clasa a VI-a Teză la limba şi literatura română SEMESTRUL II I. + Nu ştie tot adevărul.......... cu ajutorul săgeţilor: 2p se scrie cum se aude tema de azi e grea deasupra mesei roiesc muşte l-a aşezat deasupra nici Mihai nu a venit nu a mâncat nici mărul hai repede şi pleosc! o palmă peste cap interjecţie onomatopee.................... Explicaţi titlul schiţei „ D-l Goe” de I... 7..... Alcătuiţi două enunţuri în care să folosiţi prepoziţia de pe şi două enunţuri în care să folosiţi prepoziţia după.... (0............ Redactează.. Identificaţi şi rescrieţi tipul de subiect neexprimat din fiecare enunţ: (1... • Mergem la antrenament luni....... Alcătuiţi două propoziţii care să conţină un adjectiv invariabil... (0..... 4....Transcrieţi din text două prepoziţii simple...... + Chiar te-ai supărat pe mine? . o conjuncţie şi trei adverbe...........................Transformă locuţiunea prepoziţională identificată în locuţiune adverbială şi alcătuieşte o propoziţie cu aceasta.. 60 p) 6...........L......... în satul său.10..... Realizaţi.......... ai nevoie de o adeverinţă că eşti elev(ă).. + S-au simţit foarte bine la noi.. + Voi citi toate cărţile din bibliotecă... ........ 1p 12......... . .

. De-mi mai mângâi zilele.. 6p 8. .Siruri negre de cocoare. 4 p • să respecţi normele de exprimare. numele predicativ să fie exprimat prin verb la infinitiv...) . Transformă textul dialogat. doină. 6p 2. Eu cânt doina cea de jale. 50 p) . Zumzet viu prin zarzari. Citeşte cu atenţie textul de mai jos: Doina Doină. 15 puncte − redactare). Argumentează.. Alcătuieşte trei enunţuri în care cuvintele îngroşate să fie la alt caz şi cu altă funcţie sintactică decât în text. viers cu foc.Să moară mam-mare? . (I. doina suspin. II. Eu cânt doina pe afară De mă-ngân cu florile Şi privighetorile. de George Topârceanu este fabulă.Să moară! . Indică rima.) Oficiu: 2 p Clasa a VI-a Numele şi prenumele……………………… Teză la limba şi literatura română (semestrul al II-lea) I. că trece! (.. III.Ad’ să-l pupe mam-mare. 6p 5. puişorule? întreabă mam-mare. Vine iarna viscoloasă. Oare Ploi caldute si usoare Canta florile la soare ? 61 . doina şoptesc.. că opera epică Bivolul şi coţofana. Alcătuieşte trei enunţuri în care: subiectul să fie exprimat prin numeral colectiv. Cade frunza gios* în vale. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2 p Atenţie! Nu folosi alte nume decât cele indicate în cerinţă! Data redactării cererii este 30 mai 2009. gios* = jos Cerinţe: I.. Când răsuni eu stau în loc! Bate vânt de primăvară. D-l Goe . Observă figura de stil predominantă în text şi motivează rolul acesteia în construirea mesajului. Doina cânt de voinicie.Nu . predicatul verbal să fie exprimat prin interjecţie predicativă. ( 27 puncte − conţinut. doină. cântic dulce.Parcă-i şade mai bine cu beretul! . în text narativ: (1. 6p 7. Eu cânt doina-nchis în casă. 6p 4. Zilele şi nopţile. Frunza-n codru când învie.. . 2.. răspunde Goe. Lucrare scrisa semestriala la limba si literatura romana PARTEA I : Se da textul : 1. Caragiale. 6p 6. Scrie care este modul şi timpul verbelor din text şi rostul folosirii lor în doină. Menţionează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate în text. Precizează cazul şi valoarea sintactică a cuvintelor îngroşate din text.În cerere trebuie: • să respecţi convenţiile acestui tip de scriere. într-o compunere de 20-25 de rânduri. de mai jos. Selectează din text mărcile lexico-gramaticale ale eului liric şi justifică rolul lor în opera populară.Cu ce nu-i şade lui bine? adaogă tanti Miţa.). Doina cânt. măsura şi ritmul primelor două versuri. 6p 1. L. Când te-aud nu m-aş mai duce! Doină. Tot cu doina mă mai ţin. 6p 3. apoi îl sărută dulce. zice mam-mare scuipându-l să nu-l deoache. Tot cu doina vieţuiesc.Te mai doare nasul. de ortografie şi de punctuaţie. 4 p • să ai un conţinut şi un stil adecvat situaţiei imaginate.. Doina zic. şi-l scuipă (.

4p. Melancolic cornul sună. Cu banuti de papadii Si cu cantec de copii ! (Otilia Cazimir – Pentru tine. Respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie. Peste campii. Explica.. Comentează în 3-5 rânduri versurile : 4p. Clasa a VI-a Lucrare scrisă pe semestrul I la limba şi literatura română I. Inima-mi spre tine-ntorn ? Dintre ramuri de arin Sufletu-mi nemângâiet Mai suna-vei. PARTEA A II-A : 7) Intr-o compunere de 20-25 de randuri. Scrie cate un sinonim pentru fiecare din cuvintele : siruri. intr-un enunt. Explică formarea cuvintelor : lin.primavara) 1) 2) 3) 4) 5) 6) Demonstreaza omonimia cuvantului vie prin doua enunturi. a îndulci. 1. 4p. Rescrie din text un cuvânt cu diftong şi unul cu hiat . -40p. 1. Ca pe crengi de floare pline Nu stii : flori sunt.ori albine ? Pentru cine ?. coerente şi corecte gramatical . Negruzzi. tot mai încet. 4p.Fir de ghiocel plapand. când fermecată Codru-şi bate frunza lin. 7. Extrage din poezie două figuri de stil diferite. Care-aduci belsug in tara. taci. departe. 8. vreodată. melancolic. de C. 3. Stabileşte numărul de litere şi de sunete din cuvintele : frunza. Mentioneaza functia sintactica pentru cuvintele subliniate. fermecată. 4. belsug. Cantec inganat in gand. Găseşte sinonime contextuale pentru cuvintele : ramuri. 5. Alcătuieşte familia lexicală a adjectivului dulce (4 exemple). Demonstrează în enunţuri omonimia cuvântului mai. Alcătuieşte în maxim două pagini povestirea naraţiunii Istoria unei plăcinte. Rescrie o figura de stil din textul dat. De ce taci. Prezentarea subiectului în mod logic. 4p. Îndulcind cu dor de moarte. 4p. Realizarea unor enunţuri clare. 4p. Peste vârfuri) I. 62 . precizează tipul diftongului. Rescrie din text două mărci ale eului liric. Mai încet. măsura şi rima acestora. Pentru mine vreodată ? » (Mihai Eminescu. vreodată. plapand. 6. 4p. Citeşte cu atenţie textul de mai jos pentru a răspunde cerinţelor : « Peste vârfuri trece lună. 4p. 5. Alcatuieste cate o propozitie pentru perechea de paronime : duel/duet. nemângâiet. îndulcind. Desparte în silabe cuvintele : vârfuri. 3. 3. dulce.. semnificatia ultimului vers din prima strofa. cronologic. » II. 4p. 4p. vei avea în vedere : Precizarea momentelor subiectului (etapelor acţiunii). Limba română -30p. 3p. Pentru tine primavara. argumenteaza ca poezia Mezul iernei de Vasile Alecsandri este pastel.. 3p. II. ramuri. Rescrie din text cuvintele care fac parte din campul lexical al substantivului natură. 2. 4.. În compunerea ta. Care vii.. mai departe. argumentând alegerea ta cu două exemple din text. Literatură -20p.. 2. inganat. Sarbatoare. Mai departe. Identifică sentimentul dominant transmis de aceste versuri. a suna. Stabileşte tipul strofelor de mai sus. dulce corn. « Sufletu-mi nemângâiet Îndulcind cu dor de moarte.

"singur". Omofonele şi omografele. (10p)Scrie câte un sinonim pentru cuvintele: "tristă". S-au dus privighetorile măiestre. Opera lirică. Pustiu e cuibul blândei turturele.Toamna) 1.. 4. Şi vântul geme prohodind departe! Puţină vreme încă ne desparte De iarna tristă. Timp de lucru: două ore. Ce trist răsună cânturile mele În liniştea adâncă din pădure. Pădurea noastră tace părăsită. unde-i şuierul mierliţei sure? Pierdut din stolul mândrei lui orchestre.. Se acordă 10 puncte din oficiu. 6. 8.. "părăsită". 7. 2. 3.Opera lirică’’. Eu singur cânt cu vocea obosită Şi trec prin încăperile-i deşarte.Asezarea în pagină.. (10p)Scrie cinci derivate ale cuvântului "pădure". Ca un palat pustiu.. "obosită". a emigra/ a imigra.. 5. (10p)Găsiţi antonime pentru cinci cuvinte din text. (15p)Indicaţi felul rimei. 63 .. literal/ literar. a) b) c) (10p)Transcrie cinci cuvinte care conţin diftongi diferiţi şi încercuieşte-i. Ah. (Ştefan Octavian . (12p)Introduceţi următoarele perechi de paronime în enunţuri: alineat/ alienat. măsura versurilor şi ritmul primei strofe. aspectul compunerii. (5p)Formulaţi un enunţ cu omonimul cuvântului ’’pică’’. Din oficiu: 10p. cu geamuri sparte. (18p)Definiţi: Epitetul. Test de evaluare sumativă Unitatea . frunza pică irosită. "adâncă".. prea curând sosită!. Clasa a VI-a Se dă textul: Te uită..

timpul. se îngroaşă gluma. Dă altă valoare morfologică cuvântului a rămâne. strângându-şi fustele. Înţelegerea textului ( 2 puncte) 64 . ca să vadă ce primejdie o păştea. Ştii enunţul?.4 trăsături ale personajelor. Dar am făcut semn că-l ştiu. cu caietul. .. 2. .Oferă sinonime cuvintelor: „panică”.Într-un cerc de rază R. 5. . 2..Precizează valoarea morfologică a cuvintelor:”cântărind”. 3.etapele unei compuneri LIMBA ROMANA-GIMNANZIU CLASA a VI-a. . B.Aventurile lui Tom Sawer”de M. Mă rugam ca Vanciu să întoarcă foaia catalogului şi să asculte colegii de la sfârşitul alfabetului. Selectează pronumele din text precizând cazul. Argumentează că o operă studiată aparţine speciei literare intitulată balada populară.Fă-o atunci pe prima. sau să intre servitorul şi să-i aducă o veste neaşteptată .Scrie câte un derivat al cuvintelor : „aştepta”.Transcrie din prima frază două cuvinte care aparţin aceleiaşi familii lexicale.. Panica piere din senin. Poate mă rugam şi altceva. cătărându-se pe pragul înalt de uluci şi pierind îndărătul lui.Transcrie două cuvinte care conţin diftongi. 6.. cu toate că nu eram singurul neascultat din clasă. să vadă.exemplificarea lor. II Redactează o compunere în care să redai o întâmplare hazlie în care protagoniştii să fie personajele din fragmentul dat. -exemplificarea acestor trăsături. conjugarea următoarelor forme verbale: zvâcni. apoi râse cu blândeţe. zona născută de un arc. bătrâna. 7. Cerinţe: .Unde sunt? .” ( Mircea Eliade-Romanul adolescentului miop ) PARTEA I A. „dispreţ”.Câte probleme am avut? . 8.Transcrie două cuvinte din câmpul lexical al şcolii. mă liniştesc.Stabileşte funcţia sintactică a cuvintelor:”Ştii enunţul?”. mătuşă! Când bătrâna se răsuci pe loc. iar noi să avem întreaga oră liberă.”dispreţul”. III.Desparte în silabe cuvintele :”foaia”. păştea.N-am putut să le fac pe toate. Selectează grupuri vocalice dintextul dat.Nu-l ştiam. sau să fie chemat la minister. zăpăcită.”. Vanciu şi-a întors scaunul către mine . 3. uită. Am păşit demn. . Limba română (4 puncte) 1. Twain Cerinţe: 1.mijloacele expresive.”umilit”. . Indică modul. Precizează antonimele cuvintelor: blândeţe. De altfel. Nu voiam ca ceilalţi să afle că mi-e teamă de Vanciu. „dispreţul”. hait.4 trăsături ale speciei.Patru..SUBIECTUL 1 Citeşte cu atenţie textul următor pentru a rezolva cerinţele: „Am făcut rugăciunea şi eu şi mi-am dat seama că mă rugam nu ştiu cui. 6. Nuiaua zvâcni în aer. 5. Fireşte. funcţia sintactică. _ Iiii! Ia te uită ce-ai în spate. Transcrie locuţiunile din textul dat.SUBIECTE PENTRU TEZA LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SEMESTRUL II Se dă fragmentul: . m-a chemat cel dintâi la tablă . şi-a încrucişat braţele şi aştepta. 4. . cum mă apropii de tablă .. cu creta şi buretele. 4. răspund eu umilit şi cântărind dispreţul privirilor lui Vanciu. băiatul o şi luă la sănătoasa.. Mătuşa Polly rămase o clipă locului. A înţeles şi a început să-mi dicteze: .

18. 4 puncte 4 puncte 13.Numeşte materia la care este ascultat elevul.4 puncte . unul în dativ şi unul în nominativ. 3. Identificaţi. Despărţiţi în silabe cuvintele: atuncea. un pronume reflexiv.Precizează la ce persoană povesteşte naratorul. Stabiliţi valorea morfologică a cuvântului supărat şi alcătuiţi un enunţ în care acelaşi cuvânt să aibă altă 17. prietenul copilăriei. 4. 19. Argumentaţi. 4 puncte 4 puncte 4 puncte 65 4 puncte 16. prietenul. trei cuvinte care conţin diftongi şi unul care conţine vocale în hiat. două adverbe şi precizaţi felul lor. Identificaţi două verbe de conjugarea a II. 12. Dar poate nu-i caisul.1. valoare. Identificaţi. IV.Selectează o structură de maximum 8 cuvinte care surprinde o dorinţă a elevului. m-am gândit. în text. ramur. 2. Se acordă 1 punct din oficiu Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe semestrul al II-lea II. astfel. că opera literară „ Câinele şi căţelul ” de Grigore Alexandrescu este fabulă.Caisul) 40 puncte 10 puncte Cerinţe: 11. în text.Numeşte modurile de expunere prezente în text. Indicaţi sinonimele cuvintelor: geam. III. mult iubit!” (Magda Isanos. căci mi-a bătut în geam caisul. obrazul. prieten. într-o compunere de cel mult două pagini.4 puncte 15. Selectaţi. supărat că tac astfel obrazul mi-a lovit cu ramur înflorit şi-ndată l-am recunoscut că este el. din text. Ce este pastelul? Care sunt trăsăturile pastelului? Se dă textul: „Azi-dimineaţă m-am trezit. Precizaţi valorea verbului a avea în text şi alcătuiţi un enunţ cu cealaltă valoare. supărat.a şi două de conjugarea a III-a. PARTEA a II-a (3 puncte) Rezumă fragmentul în 6-7 rânduri. şi-atuncea. 4 puncte 14. Găsiţi două pronume în acuzativ.

s-a instalat Şi s-a pus şi pe cântat. nepoftitului 10. c) în cazul nominativ 9. Pe oboi sau clavecin: Să nu supăr pe vecinDar şi-atunci cu măsură Şi cu degetul la gură. 1. (T. Îl tot caut în zadar Şi nu dau de lăutar. A venit. ca omul aşezat. pân’la 4. Ducă-se în altă aia.20. De-o mai fi cum a-nceput. noi 8. în zadar. Ai văzut neruşinare? Sâmbăta.Identifică în text 2 termeni din aceeaşi familie lexicală lexicală 5.Primul substantiv din text nu este: a) compus.Alcătuieşte câte un enunţ cu omofonele cuvintelor mi-a. Eu.Desparte în silabe cuvintele ce conţin acelaşi diftong în primele 4 versuri 2. pe rând. Greierele) A. neruşinare. din an în an. Pân’la anumită oră. b) epicen.Identifică în ultimele 2 versuri 2 cuvinte ce conţin vocale în hiat 3. Alcătuiţi două enunţuri în care substantivul copilărie să îndeplinească. următoarele funcţii sintactice: atribut substantival genitival şi complement indirect în acuzativ. Parc-ar fi la el acasă.Scrie câte un antonim pentru: rar.Alege prin subliniere cuvintele compuse în versurile: 66 . Şuieră Şi fluieră Şi să dormi nu te mai lasă. 4 puncte Din oficiu: 10 puncte TEST VACANŢĂ CLASA A VI-A Citeşte cu atenţie textul dat şi rezolvă cerinţele: A-nceput un greiere Casa s-o cutreiere. Fără nicio înştiinţare. Îmi iau traista şi mă mut.Argumentează prezenţa cratimei şi a apostrofului în ortogramele: parc-ar.Stabileşte numărul literelor şi al sunetelor din cuvintele: eu. Nepoftitului din casă Prea puţin de noi îi pasă. amiaza mare. ureche 6.Notează 4 cuvinte din aceeaşi familie lexicală cu substantivul înştiinţare 7. Cânt vreo polcă sau vreo horă. Că mi-a luat-o el odaia Şi mă bate la ureche Struna lui de sârmă veche.Arghezi. Nu pun mâna pe pian Decât rar.

............... Redactează o compunere cu titlul Cântec de greieri (8-10 rânduri) Elev. b) o frază....Stabileşte cazul şi funcţia sintactică a pronumelor din primele 6 versuri 12.............................. menţionează cazul şi funcţia 15.......... --Decât rar.................... numeşte aceste moduri 14Alcătuieşte 4 propoziţii în care substantivul casa să aibă 4 funcţii sintactice în cazuri diferite.Pentru primele 2 versuri stabileşte: a) rima şi părţile de vorbire prin care se realizează ea..... ...În primele 2 versuri există: a) o propoziţie....două epitete: ..o imagine auditivă: ............ Floare albastră) ..... într-o compunere de 7-8 rânduri..Explică în 5-7 rânduri semnificaţia versurilor: Şi mă bate la ureche Struna lui de sârmă veche 20...În versul Ai văzut neruşinare? există: a)un verb copulativ şi un diftong.................................. 3. Limba română 4.... caz G.... b)un hiat şi un subiect multiplu...Identifică elementul care a inspirat aceste versuri 18....... 7. c)un verb auxiliar şi un derivat parasintetic 13 Identifică în primele 6 versuri 3 verbe la moduri diferite........ . caz Ac: . din structura „Lângă balta cea senină”.............. interjecţia..........două imagini vizuale: 2........... B.. Arătaţi.. Identificaţi şi transcrieţi un vers care evidenţiază prezenţa eului liric... ........... c) Alunec şi bâldâbâc! în şanţ.............. c) prepoziţie... TEST I..................................... 1.............. Stânca stă să se prăvale În prăpastia măreaţă... Und-izvoare plâng în vale. d) Numai tatăl tău e aşa.... Susţineţi-vă ideile cu exemple din text! II. Arătaţi ce funcţii sintactice îndeplinesc cuvintele subliniate în enunţurile de mai jos: a) Băiatul de aici e cel mai cuminte.... Lângă balta cea senină Şi sub trestia cea lină Vom şedea sub foi de mure........ Rescrieţi...Memorează 10 versuri din poezie C...... din text...............................................o personificare: ... ..... cărui gen literar îi aparţine textul dat şi de ce.............. pentru că……………………… ……………………………………………………………………………………………................................” (Mihai Eminescu.... Cuvântul „Lângă”...... adverbul..... cu prepoziţie: ...........--Parc-ar fi la el acasă.. 67 Acolo-n ochi de pădure....... Construiţi enunţuri în care substantivul părinţii să fie în cazurile şi cu funcţiile sintactice indicate: a) atribut substantival prepoziţional......... .............................. b) măsura 19. b) complement circ.......... b) conjuncţie...... 6.... este: a) adverb................. b) Era odată un împărat.... e) A stat tot timpul deoparte......................................................... din textul dat: ........ Transcrieţi.................................................... de timp... Literatură Citiţi cu atenţie următorul text: „Hai în codrul cu verdeaţă.......................... din an în an 11.. 5........... 16.................. prepoziţiile şi conjuncţiile şi precizaţi felul lor....

....... Test clasa a VIa 11p.. Alcatuiti o compunere de minim 30 de randuri cu titlul “Intrusa” 15p....... amuzant 2............... Arată literele care sunt consoane şi care sunt vocale: auxiliar........... pun/p-un.... epigraf........... prepoziţional. Clasa a VI-a NUMELE: Test de evaluare Varianta 1 1)..5....... demoralizant.PUNCTE DIN OFICIU: 2 Clasa a VI-a NUMELE: Test de evaluare Varianta 2 68 .. Precizati categoriile gramaticale ale verbului 15p 6........ Analizati sintactico.. securist............ Descoperă diftongii..... moi/m-oi. pentru unirea tuturor romanilor........................ derviş 7).. romanii l-au primit pe Iancu si pe ai lui cu cantece patriotice si urale asa de puternice incat tremura vazduhul....... slovă..... Indică semnele de punctuaţie şi semnele de ortografie din următorul text: Şi stejarul zice ierbei Mult eşti vie şi gingaşă Fluturaşul zice floarei Mult eşti mie drăgălaşă Vulturul uimit ascultă ciocarlia ciripind Vasile Alecsandri Lunca din Mirceşti Barem de corectare si notare: SE ACORDĂ CÂTE UN PUNCT PENTRU FIECARE CERINŢĂ ..... 7... Subliniază cuvintele accentuate corect: antic/antic. hotărât... depărtare/depărtare 5).Enumerati si definiti elementele de versificatie 15p 2...... ploşniţă/ploşniţă............. deal/ de-al 7p 4............ samă 4)..... cu prepoziţie: ... caz D. Fruntasii revolutiei au aratat de ce trebuie sa lupte pentru drepturi si libertate.. adecă.... reporter/reporter.. Enumerati articolele horatate 12p.... piticanie..... pe Campia Libertatii. Precizati cum se numesc urmatoarele cuvinte si integrati-le in enunturi adecvate: al/ a-l.. si ”frunza” percizand cum s-a format fiecare (min 5 ) 15p 3. cetit. Indică forma literară a cuvintelor: părete..morfologic cuvintele subliniate: La Blaj.......... Elaborează câte un enunţ pentru fiecare din cuvintele: funigel..... Desparte în silabe următoarele cuvinte: luciditate... inoportun 6).. Defineşte personificarea 8).... c-or/c-or. nemerit............ declaraţie. zgură... leoaică............ triftongii şi vocalele în hiat din următoarele cuvinte: scoică.c) nume predicativ. franceza......... minunat.1........... arşiţa/ arşiţa. Alcatuiti familia lexicala a cuvinteleor ”mos”. Vrancea 3)... d) atribut subst.... caz G: .....

în acea largă şi fantastică încremenire.a Subiecte: II.L. Alcătuiţi o scrisoare pe o pagină distinctă bunicilor voştri în care să le spuneţi ultimele noutăţi legate de viaţa voastră şcolară . Sobieski şi românii’’ de Costache Negruzzi ( 3 p) 2 . proaspăt rasă . albă ca un os de pui . Se dă textul „Cândva. de pui .. un om . agrement.Caragiale Bacalaureat Barem de corectare şi notare: SE ACORDĂ CÂTE UN PUNCT PENTRU FIECARE CERINŢĂ .foame. un fel de momâi omeneşti. arşita/arşita.Povestiţi naraţiunea . (0. Era un om mărunţel . deodată. Sute. cu o faţă plăcută .Indică forma literară a cuvintelor: fereşti. îmbătrânite înainte de vreme. Încet.deparazitant. ceva începe să se mişte . pui . Luna vede cum în dosul ferestrelor.60p) Timp de lucru 2 ore . De o mie de ani.şerpoaice. Elaborează câte un enunţ pentru fiecare din cuvintele: funigel. TEST Clasa a VI--. (0. deasupra acestei tăcute ţări de munţi. Ele însele în cămăşi de cânepă. recunoscând diftongii : proaspăt .Avea nişte ochi mari .” (Geo Bogza— În nopţile cu lună femeile torc cânepa) 69 .20 p) d)Despărţiţi în silabe cuvintele . răsare luna.. Defineşte personificarea 8). lăută. slovă. (1p) g) Formaţi familia lexicală a cuvântului : . avea . reporter/reporter. (1p) 3 . Femei aspre. 5). Se dă textul : . mii. apar mogâldeţe. piscicultură 2).oaie. ( 0. (a) griji. zgură. Crestele acoperite de zăpezi lucesc albe şi reci. negru’’ . cu fruntea încreţită.40p) f) Analizaţi morfosintactic cuvintele : era . sub nişte sprâncene groase . groase . (1p) e) Conjugaţi verbul . la toate acele case pierdute în încreţiturile munţilor. inoculare 6). seism. cu mâinile bătătorite. ca un os . ca într-o eternitate polară. bătute de vânt. Subliniază cuvintele accentuate corect: depărtare/depărtare antic/antic. a avea’’ la conjunctiv perfect şi la condiţional –optativ perfect . nouă 3). (1p) b)Daţi câte un sinonim şi un antonim cuvintelor : mărunţel . Desparte în silabe următoarele cuvinte: luminator. .80 p) c)Explicaţi cum s-a format cuvântul : mărunţel . ploşniţă/ploşniţă. negre . martur 4). blăstămat. mâne.. groase . Iar femeile torc.1). Vântul din lună ’’ ) a )Extrageţi din text o comparaţie şi patru epitete . epitaf. (0. derviş 7).’’ ( Eric Linklater .. Indică semnele de punctuaţie şi semnele de ortografie din următorul text: Aş Georgescu Nu l ştii pe Georgescu ce indiferent este cu copiii Dacă ar fi fost după Georgescu nici Horaţiu nici Virgiliu n ar fi fost la facultate I. luna alunecă peste munţi. zeci de mii. Se acordă un punct din oficiu . Sunt femeile moţilor..PUNCTE DIN OFICIU: 2 SUBIECTE -CLASA A VIA 1. întunecaţi . Şi. cu o faţă .Descoperă diftongii. Arată care sunt consoanele şi care sunt vocalele din următoarele cuvinte: îndosariere. triftongii şi vocalele in hiat din următoarele cuvinte: copilărie. torc grăbite. hotar. care au simţit că pe cer trece împărăteasa nopţii şi s-au apropiat de geam să-şi toarcă la lumina ei furca de cânepă.

8.În cuvântul reci există:a)o silabă şi un diftong. Din pricina mutării cerului.Rescrie din text o propoziţie simplă. 9. 6. de piatră .Rescrie din text:a) un epitet. (este) mare. B.c) 2silabe şi 2 vocale 3. Nu mai au nici direcţie şi nici înţeles.Rescrie subiectul ultimei propoziţii din strofa a doua. atât.b)descrierea 12. b)Un vânt aspru frământă zarea. grăbit. fantastic. 8. predicatul primei propoziţii din strofa a treia. 4.Precizează felul propoziţiilor din prima şi a treia frază.c) o enumeraţie 14.Precizează cazul cuvintelor care. durerea şi urletul. 7.Rescrie din text 2 neologisme 5. Chiar şi copacii au început să crească mai mari şi mai strâmbi Pentru că nimic din ce este mare Nu mai are măreţie.b)o comparaţie. o tăcere. Plânsul şi răcnetul.11. TEST Clasa a VI.b)o silabă şi 3 sunete.Rescrie din prima propoziţie câte 1 cuvânt:a)compus. 3. Scrie câte un sinonim pentru cuvintele : măreţie. mutării.a Citeşte cu atenţie: „Cei care-şi mai aminteau de trupul zeului. a răsări. Alecsandri este un pastel. unul cu triftong şi unul cu hiat. 6.Modul de expunere folosit în text este:a)naraţiunea.Menţionează:a)momentul zilei surprins în text.Menţionează sensul cuvântului polisemantic aspru în enunţurile: a)Bunicul mi-a vorbit aspru. 5. Argumentează în maximum 25 de rânduri că poezia „Mezul iernei” de V. au murit fără să lase mărturie decât locul plin de dale de piatră de unde petreceau privindu-l.1.b)personajul colectiv prezentat 13.Menţionează valoarea morfologică şi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în text. apoi scrie patru cuvinte din familia unuia dintre ele. una subeictivă şi una predicativă care să aibă termen regent verbul a ajunge. nimic. Precizează valoarea morfologică a cuvântului şi din textul dat. 70 . 10. 4.Scrie 1 enunţ în care cuvântul aceasta să aibă valoare morfologică diferită de text.Extrage din text câte 1 verb pentru fiecare conjugare. 7.Construieşte o frază formată din trei propoziţii.b)care să conţină diftong 2.Scrie 4 cuvinte din familia lexicală a cuvântului lung. 9. c)Mi-a vorbit aspru. Scrie primele două cuvinte cu diftong.Comentează în maximum 5 rânduri ultimul enunţ din primul alineat II. E o tăcere atât de desăvârşită Încât nici ruperea de carne vie Cu muget şi cu dangăt Nu poate clinti.Scrie antonimele cuvintelor:eternitate. clienţi şi câte un antonim pentru cuvintele : au început. plin. Selectează două cuvinte derivate.Precizează funcţia sintactică a cuvintelor: zeului.” (Nichita Stănescu – Amurgul Credinţei) Cerinţe: A 1.Cerinţe: A. 2.

............... comparativ de – superioritate ....................................................................... II....... Alcătuiţi un enunţ în care adjectivul trist să aibă funcţia sintactică de nume predicativ şi să fie la gradul comparativ de superioritate...................................................................................75p) pozitiv.................egalitate ...5p) .. 71 ......................... TEST FORMATIV Se dă textul: „ Iarna!...... Extrageţi din text: (0.......................................................... ...................................... Noapte de iarnă) Cerinţe: I... (2........ 1..................... Colo.......................................................... Ici risipă de petale..................... 13.......................................B................................. Încadrează textul într-unul din genurile literare cunoscute.............................................................75p) ...................................... (0..... ................ 1................................ ...........” (George Topârceanu........ inferioritate ................... 4........ şi rima ......................................................... ... 3.5p) 2................................. 14................ Anotimpul descris de poet este .......... 10.................................... b............... Completaţi spaţiile punctate cu forma potrivită a adjectivului uşor: (0............. superlativ – relativ – de superioritate ..................... 12.... Versurile au măsura de .. un adjectiv variabil cu o terminaţie şi două forme .......... (................... ............. (0......................... Menţionează modul de expunere prezent în text.......................... Identificaţi în text un adjectiv propriu – zis ........................................ Argumentaţi în cinci rânduri că textul aparţine speciei literare a pastelului.......................5p) .............. două adjective variabile cu două terminaţii şi patru forme:......................................................................... .................................................75p) a........... Precizează măsura şi rima versurilor......................... .......................... Numeşte o figură de stil din strofa a doua........................ (0..................................... Iarna tristă-mbracă Iar prin crengile cochete Streşinile somnoroase Flori de marmură anină – Pune văl de promoroacă O ghirlandă de buchete Peste pomi şi peste case............5p) 3............................................ 4................. roi uşor de fluturi......... şi un adjectiv format prin derivare ......................... ......5p) 2................ ..... 11..... ... Explică în trei rânduri semnificaţia primelor două versuri..........) Care tremură-n lumină Reci podoabe-n ramuri goale Plouă fără să le scuturi.........................................................................................................inferioritate .............................. (0....... Identificaţi în text două metafore.......... (0....

............ Treceţi adverbul bine prin toate gradele de comparaţie 4...................................................... vă rog.... Alcătuiţi un enunţ în care să introduceţi un adjectiv care nu are grade de comparaţie. silitoare un stilou.................................................................. un triftong şi un hiat 72 ............ 7....... 1p TEST FINAL 1................. Daţi exemplu de un diftong......................... pantofii........... Precizaţi conjugarea. (0............... (0.......... maro........................................................ modul şi timpul verbelor: am scris mă plimbasem citeam – aş fi plecat – pleacă! – să înveţi – merse – a coborî – de scris – 5..................... Alcătuiţi un enunţ în care un pronume posesiv să aibă valoare adjectivală.. Arătaţi-mi... 5......absolut ..............................75p) 6............. I – am dăruit elevei ....... Vorbele omului ............. Completaţi spaţiile punctate cu forma potrivită a articolului demonstrativ: (1p) a..... 3............. d.............. Daţi câte două exemple de: numerale ordinale: substantive colective: pronume demonstrative: adverbe: interjecţii predicative: prepoziţii cu cazul Dativ: prepoziţii cu cazul Genitiv: conjuncţii coordonatoare: adjective variabile cu o terminaţie: numerale colective: 2...... Alcătuiţi propoziţii în care cuvântul carte să îndeplinească următoarele funcţii sintactice: subiect: nume predicativ în nominativ: atribut substantival prepoziţional: complement circumstanţial de loc în genitiv: complement indirect în acuzativ apoziţie: atribut substantival genitival: complement direct: nume predicativ în genitiv: complement indirect în dativ: 6..... doi nu li s – a aprobat plecarea........ .... b..................................... Din oficiu ........... Analizaţi morfologic şi sintactic toate cuvintele din propoziţia: Eu vroiam să te întreb ceva important.5p) ........................... c................................ ....... bătrân sunt înţelepte.............

lângă apă. Cum s-au format următoarele cuvinte: somnoros. 8. Somnoros şi uniform: Râul. precizând modul şi funcţia sintactică.” 8. slab. pe care să le precizezi. Punctaj acordat: subiectul I – 4 puncte. Găseşte în text două verbe de conjugarea I şi două verbe de conjugarea a IV-a. caracterizează personajul principal din lectura “Sobieski şi românii”. 4. ziulica. LITERATURĂ Într-o compunere de 15-20 de rânduri.5 ). Şi din vale abia vine Murmur slab. Nu manifestează/manifestă interes pentru fotbal. 2. 10. eu tot merg acolo unde l-aș întâlni pe prietenul meu.” 13. Alcătuiti enunturi în care cuvântul “liniștit” să aibă trei valori morfologice diferite. pronume demonstrativ de identitate. 7.“ (G.” 12. strălucind în soare. Scrie câte un sinonim şi un antonim pentru cuvintele: căldură. 9. Alcătuieşte enunţuri în care “o” să aibă alte două valori morfologice. Topârceanu . Munca însemnează/înseamnă sănătate. în ordinea dată. NOTĂ! Toate subiectele sunt obligatorii. Stabiliți valoarea morfologică a părtilor de vorbire din propoziția: “In clasa noastră sunt doua planșe mari și amândouă sunt noi. Ceartă sălciile. Căldură. Precizati modul si timpul verbelor: “Fie ce-o fi. Dorința de a crea/creea o are fiecare. Sălciile plângătoare Stau la aer. Dorea să aibă/aibe succes cu orice preț. dormitând. Alcătuieşte propoziţii în care verbul “A FI” să aibă trei valori morfologice diferite.” 11.7. care Toată ziulica dorm. 6. Un viţel la râu s-adapă Şi-o femeie. Spală rufele. II. Precizează valoarea morfologică a lui “o” din versul al cincilea. pe care să le precizezi. Găseşte în text cinci substantive în cazul acuzativ şi precizează funcţia lor sintactică. cântând. 3.Precizați-le! 10. de C.Zi de vară) CERINTE: 1. Se acordă 1 punct din oficiu. 73 .Dați câte un exemplu de : adjectiv la comparativ de superioritate. Înaintea colegilor se purta aidoma unui frate. conjuncție coordonatoare adversativă. Soare. Selectează din prima strofă două verbe la mod personal (nepredicativ).” 9. LIMBA ROMÂNĂ Se dă textul: “Linişte. Stabiliți cazul substantivelor:” Grație părinților era un copil de o deosebită politețe . Negruzzi. Scrie două enunţuri în care adjectivul “slab” să îndeplinească funcţia sintactică de atribut adjectival şi de nume predicativ. 5. Subliniază forma corectă:” Hotărârea de a fi/fii prezent a rămas neschimbată.Selectează din text două cuvinte care conţin diftongi (diferiţi) şi două cuvinte care conţin vocale în hiat. Precizați funcția sintactică a cuvintelor din text:”A fost ușor de reținut ideea. Subiectul II -5 puncte (10 x 0. interjecție predicativă. ca de albine. adverb de loc Clasa a VI-a (propunere subiect teză) I.

Nu se cade să ne numeri! se auzi o voce subţirică. şiraguri. aproape. mormăi Patrocle.Cântă frumuşel. scrie ce pot fi ele ca părţi de vorbire şi scrie enunţuri cu ele. Tăcu greieruşul. şi ştia că sunt şapte prichindei. 1. .Găseşte şi alte cuvinte “ascunse” în subsantivul comun “cascadele” . 3. îngână somnoros Patrocle. Patrocle nu-i răspunse. După el o privighetoare îşi umflă de câteva ori glasul. Şi aştepta cu inima bătând şi cu ochii aţintiţi.Scrie motivul pentru care tu crezi că fetiţa “aştepta cu inima bătând şi cu ochii aţintiţi”. 2. dar mie nu mi-i somn deloc. cuvintele care te fac să crezi că urmează o lume de poveste.Asta ce-i? întrebă cu mirare fetiţa.Explică ce vrea să spună scriitorul prin propoziţia :“Le luceau feţele şi ochii de zâmbet. Eu n-am cunoscut niciodată dumbrava asta. 4. Să ştii că suntem şapte! Şi duduia Lizuca nu-i numără.” ( “ Dumbrava minunată”. În tăcerea aceasta. Aşa-i de frumos şi de bine.Menţionează.Nu ştiu de ce.A făcut foarte bine. . ca într-un vis. şi parcă ei singuri strălucesc de lumină. 5. dar nu prea mă lasă să dorm.Transcrie din ultimele două alineate ale textului cuvintele care indică timpul acţiunii.Scrie personajele care participă la acţiune.” 4. fără zgomot. Şi deodată clipiră candele verzi de licurici în două şiraguri şi văzu pajiştea de flori deschisă cătră un părete de stâncă. cremene. din text.TEST DE EVALUARE PENTRU PERFORMANŢĂ PENTRU CLASA şi a VI-a I. . Şi duduia Lizuca înţelegea că în farmecul acela are să se-ntâmple ceva deosebit. .. o uşă de cremene se mişcă şi se dădu la o parte. şopti ea. A tăcut. 2. Le luceau feţele şi ochii de zâmbet. Acum văd că-i o pădure ca-n poveştile pe care mi le spunea mama.. Lizuca îl asculta atentă.. un greieruş începu să ţârâie melancolic.. Erau nişte omuşori mititei. . pe un vârf de smicea într-o rază de lună. prin care totuşi ochii vedeau cu uşurinţă.Scrie o propoziţie care să respecte următoarele cerinţe 74 . II. Dumbrava rămase iar tăcută în cascadele ei de lumină. Şi vin încet cătră ea prin dumbrava fermecată. printre candelele licuricilor. şi din întuneric de peşteră apăru minunată arătare.Scrie un enunţ în care cuvăntul “luceau” să aibă alt înţeles decât cel din text. a nu cunoaşte. 3. .Da. Citeşte cu atenţie fragmentul de mai jos şi răspunde apoi la următoarelele cerinţe: “În dumbravă se făcuse deplină tăcere şi un întuneric tainic. de Mihail Sadoveanu ) 1. Nu mai sună greierul. între doi mesteceni bătrâni. Fetiţa voi să-i numere. În lumina verzie. numai de două palme de la pământ.Scrie cuvintele cu înţeles asemănător pentru: tainic.

clară şi expresivă. din text. .) Notă!: Respectarea ordinii cerinţelor nu este obligatorie. În redactarea compunerii vei ţine seama de următoarele cerinţe: .exprimarea corectă. Transcrie. În afara punctajului acordat pentru conţinut ( 26 puncte). eu sunt. .. . Nepotul începe. oftează şi iar dă din cap.a) să fie o propoziţie dezvoltată.) 2. punctuaţia – 2p. vei obţine pentru redactare 14 puncte ( unitatea compoziţiei – 3p. . genul neutru.) • înlănţuirea logică a ideilor. bunicule. Ţipenie de om. b) să conţină cuvântul cu înţeles opus adjectivului “ melancolic”. originalitate şi stil – 3p. ( 6 p..(8 p. Clasa a VI-a Test • • Toate subiectele sunt obligatorii.3p. cu titlul „ În casa bunicilor”. făcându-şi semne negre.Intră! Bagă de seamă să nu te tragă.Teodoreanu.un titlu adecvat întâmplării fantastice.) 75 ..răsună de dincolo glasul bunicii. (6 p. Câinii nu mai latră. bunicule. Cu scufă albă de pichet. Obloanele uşii se crapă pocnind şi scânteind ca un dulap care de ani şi ani nu a mai fost deschis. Multă. imaginându-ţi o întâmplare fantastică prin care ai trecut tu şi prietena ta Lizuca. b) un pronume personal. . glăsuind zgriburit şi ponosit ca greierul în casa furnicii. Scrie o compunere. o personificare şi o comparaţie. ciorile vorbesc răguşit într-un fel de ţigănească. coerenţa textului – 3p. ( 6 p. persoana a treia. Se acordă 10 puncte din oficiu. Partea a II-a (10 puncte) 1. numărul plural.dar parcă-i miezul nopţii. Citeşte cu atenţie textul de mai jos: „ – Eu sunt.). c) un vreb la timpul prezent .folosirea a cel puţin patru linii de dialog. În casa bunicilor) Partea I (40 puncte) Pornind de la ideile exprimate în textul dat. casa bunicilor e zmeiască. ca o vorbă trecută din gură în gură … Nu-i târziu – acasă nici nu s-ar fi pus la masă. . întunecată. . alcătuieşte o compunere de maximum două pagini. formă neaccentuată. c) subiectul să fie ultimul cuvânt al prpopziţiei. . ninsă şi oblonită.aşezarea în pagină.) • ordonarea detaliilor.) • folosirea adecvată a unor figuri de stil şi a modurilor de expunere.Da. 6. Identifică.respectarea normelor de ortografie şi punctuaţie. Transcrie din text: a) un substantiv comun. Bunicul îl ascultă alb. persoana întâi. dă din cap. în care să-ţi imaginezi clipe minunate ale copilăriei alături de bunicii tăi. eu … Soneria parcă s-a dus hăt departe. două structuri / grupuri de cuvinte care se referă la spaţiul şi timpul acţiunii. III. (2 p. În brazi. Vântul şi-ascultă glasurile când de lup şi când cucuvaie. de cel puţin o pagină.. care să aibă legătură cu textul dat. . apare capul bunicului. în text. Timpul efectiv de lucru este de două ore.” ” ( I.respectarea părţilor unei compuneri. numărul plural. (2 p. ridică din sprâncene. Ninsoarea fâlfâie şi tremură. ortografia . vei avea în vedere următoarele repere: • viziunea personală asupra temei propuse. În redactarea compunerii.

Numeşte momentul zilei descris în text. raze-a lor şiruri despică. Scrie. ridică din sprâncene. fluiere murmură-n stână. din text. Bunica s-a / sa merge des la biserică. 6. a fost! c. Sara pe deal) a. gheonoaie.) 3. iar. Alegeţi varianta corectă din următoarele contexte: a. Selectează. vulpoi. din text. din text: sara. ponosit. puiuţ. Menţionează funcţia sintactică. (4 p. enciclopedie. gherghină. stele le scapără-n cale. Ce-a / Cea fost. din text. m-aştepţi tu pe mine. Precizează sentimentul pe care scriitorul îl trăieşte atunci când descrie universul copilăriei din casa bunicilor.. El va / v-a adus aceste cărţi. Stabileşte valoarea morfologică. Găseşte. (4 p. patru verbe reprezentative pentru fiecare dintre modurile personale. Indică două argumente cu ajutorul cărora să poţi să poţi demonstra apartenenţa textului de mai sus la unul dintre genurile literare studiate (epic.) Partea a III-a ( 40 puncte) 1. Sub un salcam. Să se despartă în silabe cuvintele: barieră. iubitor 5. Alcătuieşte patru enunţuri cu sensuri diferite ale verbului a tremura. a adjectivului mută şi a verbului la gerunziu pocnind.) 7. două cuvinte care au omonime şi alcătuieşte patru enunţuri cu ele. mută. oftează şi iar dă din cap”. litru. buciumul sună cu jale. (4 p. dragă. din textul de mai sus. gigant. liric. scârţâind. dă din cap. geamgiu 3. (2 p.. hăt. din text. două adverbe compuse şi două adjective derivate. …………………………………………. (2 p. generat. Menţionează patru termeni din familia lexicală a versului „a glăsui”. fântâne 2. Rescrie din text o imagine auditivă şi o imagine vizuală. d. patru cuvinte obţinute prin schimbarea valorii gramaticale / conversiune. (4 p. Indică câte un sinonim pentru cuvintele: glasurile. al doilea – atribut verbal.) TEST DE EVALUARE 1.) 6. Valea-i în fum. în text. Nourii curg. (4 p.) 5. Precizează diftongii. Explică atitudinea bunicului: „Bunicul îl ascultă alb. Transcrie. inovaţie. a cuvintelor: acasă. din text.) 2. primul – nume predicativ. (4 p. dramatic). Streşine vechi casele-n lună ridică. Scârţâie-n vânt cumpăna de la fântână. (4 p.) 4. b.) 10. formulează două enunţuri în care aceste cuvinte să fie. Citeşte cu atenţie textul: “ Sara pe deal. b. Apele plâng. oftează. 76 . Alcătuiţi enunţuri cu următoarele omografe: véselă / vesélă. insensibil 3. Scrie forma literară a următoarelor cuvinte.) 9. Turmele-l urc. Extrage din text o personificare. (4 p. geologie. (4 p. Precizaţi numărul literelor şi al sunetelor din cuvintele: ciot.) 5. (4 p.” (Mihai Eminescu.) 8. (2 p. Transcrie. triftongii şi vocalele în hiat din cuvintele: piatră.) 4. patru cuvinte care nu au funcţie sintactică.3. oină. móbilă / mobílă. c. nourii. clar izvorând din fântâne.

pe dealuri. . Subliniază formele corecte din perechile de cuvinte date: alee / alie. cetatuie.. în depărtare. denumirea colecţiei. Precizeaza doua motive ca textul dat apartine genului liric.... Desparte in silabe cuvintele:vatra. Alcătuieşie două propoziţii care să conţină câte un semn de ortografie şi câte un semn de punctuaţie. . este o listă în care sunt indicate greşelile 9... codru.. .... 2. împregiur.7. Identifica in text o imagine artistica .... Mihai Eminescu – Calin (file din poveste) 60 p 1. Rumenind strãvechii codri şi castelul singuratic S-ale râurilor ape. discontinuu / dizcontinuu.... 3. 7. De departe-n vãi coboarã tânguiosul glas de clopot . titlul cărţii..raurilor. ştinţă / ştiinţă. Se dă textul: „ Tot e alb pe câmp. Pe deasupra de prãpãstii sunt zidiri de cetãtuie. Demonstreaza omonimia cuvantului mai. In structura „pe un deal rasare luna ca o vatra de jaratic” identifica un procedeu artistic studiat. Precizeaza modul de formare a cuvintelor:singuratic. creaţie / creiaţie. ce sclipesc fugind în ropot .. 30 p + 10 p din oficiu LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A VI-A SEMESTRUL I I. .. 8. precizându-le Clasa a VI-a Lucrare scrisa la limba si literatura romana pe semestrul I I Se da textul : Pe un deal rãsare luna. este o listă aşezată la începutul sau la sfârşitul cărţii. 6. 5. Ca fantasme albe plopii înşiraţi se perd în zare. Acãtat de pietre sure un vioinic cu greu le suie ... în care sunt enumerate capitolele şi subcapitolele d. prapastii.. Alcatuieste familia lexicala a cuvantului om.... singuratic.. ca o vatrã de jãratic... Gasiti sinonime cuvintelor:rasare.. 77 .... tanguiosul. este persoana care a creat opera c.. Completează enunţurile următoare: a.. 8. II Demonstreaza ca un text studiat de tine este pastel.. 4.cuprinde: numele autorului.... editura b.

c) a socoti. b) a scrie-imperativ. Am scris două pagini impresionante şi pline de duioşie. 7. timpurile. pers. pers. a II-a. pers. sg. Analizaţi sintactic şi morfologic verbele subliniate din text. pers.. sg. a vedea.Daţi sinonime pentru: fantasme.5p. I. II. 6 puncte 6. pers. motivând răspunsul. Alecsandri. 78 . nr. a III-a.) A.. imperfect. a II-a. 6-0.indicativ. e) a termina –participiu.cond. Alcătuiţi o scurtă naraţiune în care să vă imaginaţi ce au făcut doamnele şi Goe (din schiţa „D-l Goe” ) după ce au ajuns în Bucureşti. am socotit că n-ar fi tocmai nepotrivit să povestesc „ Întoarcerea tatii din războiu”.5p. subiect. că aveam atâtea şi atâtea?! Şi cum războiul de-abia se terminase. viitor anterior. Precizează funcţia sintactică a verbelor la modurile nepersonale: mulţumit. (minim 10 rânduri) 3. 2.. Un singur subiect: „O amintire din viaţă. 3-0. 7-0. atribut adjectival.gerunziu. Puneţi verbele următoare la modurile. războiul. Scrie. Menţionează două trăsături care să justifice faptul că textul citat aparţine unei opere epice. Precizează tipul de naraţiune. nr.5p. a duce. 4-0.. Identifică două cuvinte care conţin diftongi diferiţi şi un cuvânt care conţine hiat.-optativ. punctuaţie. 6 puncte 8. sg. sg. mai-mult-ca-perfect. perfect. pl. În sfârşit. 6 puncte 9.indicativ. Arătaţi cum s-a format cuvântul înşiraţi şi alcătuiţi familia lexicală a cuvântului alb (minim 4 derivate). dorită. aII-a.conjunctiv. 6 puncte B. Ce amintire să scriu.Care este tipul de rimă şi măsura versurilor din textul dat? 4. 2-1. Eram mulţumit de felul cum făcusem teza..5p. fără urme. d) a scrie.supin. Limba română 1. 5-0.imperativ. 6 puncte 5. Rescrie trei verbe care exprimă stările sufleteşti ale elevului.infinitiv. fără drum.Cişmigiu& Comp. a vrea. predicat nominal. 5.5p.Şi pe-ntinderea pustie. sg. Extrageţi din text o comparaţie şi un epitet. Oficiu: 3p Lucrare scrisă la limba şi literatura română Semestrul I – clasa a VI-a Subiectul I(54 de puncte) Citeşte cu atenţie textul dat. răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: „A sosit ziua tezei..5p. a face. complement indirect. clăbuci şi antonime pentru se perd.” M-am frământat vreun sfert de oră până să încep. pe foaia de teză.75p. Desparte în silabe cuvintele: subiect.25p. II 2.. Daţi definiţia pastelului şi arătaţi de ce poezia „Iarna” este un pastel. şi de un lucru eram sigur: că o scrisesem cât se poate de corect ca punctuaţie şi ortografie. 6 puncte 3.pers. nr. persoana şi numărul indicate: a fi. Stabileşte câte un sinonim potrivit pentru cuvintele subliniate în textul dat . tot. Punctaj: I 1-0. aII-a. Construieşte un enunţ prin care să demonstrezi omonimia cuvântului „război”. a venit şi ziua mult dorită!” (Grigore Băjenaru. Se văd satele perdute sub clăbucii albi de fum. Alcătuieşte enunţuri în care să existe: a) a povesti –indicativ. ( V. 6 puncte 4. a II-a. 6 puncte 2. f) a fi. pers. Iarna) 1. nr.. Am aşteptat aducerea tezelor la Română cu aceeaşi nerăbdare cu care aşteptasem şi rezultatul celorlalte teze. Înţelegerea textului 7. nr. 6. sg. prezent. 6 puncte Subiectul al II-lea(36 de puncte) Redactează şi tu o compunere de 20-25 de rânduri cu titlul „O amintire din viaţă”.

Identificaţi. Precizaţi valorea verbului a avea în text şi alcătuiţi un enunţ cu cealaltă valoare. trei cuvinte care conţin diftongi şi unul care conţine vocale în hiat. unul în dativ şi unul în nominativ. Şi iată că ferestrele străvechi s-au luminat şi ele. 10 puncte . două adverbe şi precizaţi felul lor. într-o compunere de cel mult două pagini. VII. compunerea trebuie să se încadreze în limita de spaţiu cerută. străină. în text. 12 puncte . două verbe de conjugarea I şi două de conjugarea a II-a.Vei avea în vedere : . VI. „Astă-noapte m-am trezit brusc din somn. Selectaţi. 22. valoare. de ortografie şi de punctuaţie. Identicaţi. Oficiu 10puncte Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe semestrul al II-lea V. Stabiliţi valorea morfologică a cuvântului lung şi alcătuiţi un enunţ în care acelaşi cuvânt să aibă altă 27. părând a privi lung şi avid noua privelişte”. mâinile. Argumentaţi. 29. 4 puncte 25. în text.să exprimi opinia personală asupra evenimentelor prezentate . Găsiţi. în text. două pronume în acuzativ. ortografie şi punctuaţie.să respecţi normele de exprimare. 8 puncte Notă!În vederea acordării punctajului pentru exprimare. în text.să respecţi convenţiile specifice unei naraţiuni. ferestrele. străvechi. Indicaţi sinonimele cuvintelor: brusc. oglinda.să ai un conţinut şi un stil adecvate tipului de text şi cerinţei formulate. 4 puncte 28. că poezia 40 puncte 10 puncte Ce este fabula? Care sunt trăsăturile fabulei? Se dă textul: „Mezul iernei” de Vasile Alecsandri este pastel. 4 puncte 79 . din text. Natura pe care o priveam acum mi se părea străină. 4 puncte 24. 6 puncte . Identificaţi. 4 puncte 4 puncte 4 puncte 26. Despărţiţi în silabe cuvintele: străină. ferestrele. un numeral şi precizaţi felul lui. (Dimitrie Anghel – Oglinda fermecată) Cerinţe: 21. 4 puncte 4 puncte 23. Am ridicat oglinda sus cu amândouă mâinile spre şiragul nemişcaţilor plopi.

” (M.Precizează valoarea morfologică a cuvântului subliniat în enunţul: Blând îngânat de-al valurilor glas…. Rescrie din text: • Un predicat verbal • Un atribut substantival 8. Un bucium cântă tainic cu dulceaţă. Alcătuiţi două enunţuri în care substantivul privelişte să îndeplinească. Iar braţul drept sub cap eu mi-l puneam.30. 6. pe rând. Rescrie din ultimele două versuri un adjectiv şi precizează funcţia lui sintactică. Precizează măsura primelor două versuri din strofa a doua. In compunere trebuie: • Să respecţi convenţiile unei astfel de compuneri. Părea c-aud venind în cete cerbii. 5. Notează două argumente pentru care fragmentul de mai sus aparţine genului liric. Precizează noua valoare morfologică. Alcătuieşte enunţuri în care numele predicativ să fie exprimat prin: • Substantiv în cazul N: • Pronume posesiv: 9. 3. Astfel eu nopţi întregi am mas. Un freamăt lin trecea din ram în ram Şi un miros venea adormitor. Pe frunze-uscate sau prin naltul ierbii. 7. 4 puncte Din oficiu: 10 puncte LUCRARE SCRISA SEMESTRIALA CLASA A VI-A Se dă textul: Fiind băiet păduri cutreieram Şi mă culcam ades lângă izvor. 80 . următoarele funcţii sintactice: atribut substantival genitival şi complement direct. S-aud cum apa sună-nceţişor. şi una vizuală. 4. Rescrie din fragmentul dat un epitet şi o repetiţie. Transcrie din text un vers/o structură care conţine o imagine auditivă. Alcătuieşte o compunere de 10-15 rânduri în care să realizezi portretul unei persoane apropiate..”. Sunând din ce în ce tot mai aproape. Eminescu – „Fiind băiat păduri cutreieram”) Cerinţe: 1. Blând îngânat de-al valurilor glas…. Alcătuieşte un enunţ în care acelaşi cuvânt să aibă o altă valoare. 2.

ş-am venit pentru Harap-Alb. îl înconjură de trei ori cu cele trei smicele de măr dulce. îngenunchind amândoi dinaintea împăratului Verde. Să ai un scris caligrafic. ştergându-se cu mâna pe la ochi. sărutându-l cu drag şi dându-i iar paloşul în stăpânire. în vălmăşagul acesta. 1. Menţionează personajele din text. ş-apoi. Atunci împăratul Verde şi fetele sale au rămas încremeniţi de ceea ce au auzit. 2. Harap-Alb. primind binecuvântare de la dânsul şi împărăţia totodată.. zice suspinând: – Ei. îl brânceşte cât colo şi zice: – Lipseşte dinaintea mea.Şi a ţinut veselia ani întregi şi acum mai ţine încă. Să respecţi normele ortografice şi de punctuaţie. îşi jurară credinţă unul altuia. repede pune capul lui Harap-Alb la loc. Şi apoi. căci el este adevăratul nepot al împăratului Verde. Precizează conjugarea primelor şase verbe din text. Alege. da' din greu mai adormisem! – Dormeai tu mult şi bine. Spânule! Şi odată mi ţi-l înşfacă cu dinţii de cap. Lucrare scrisă semestrială la limba şi literatura română (semestrul I) Citeşte cu atenţie textul de mai jos: „Şi văzând Spânul cât e de frumoasă fata împăratului Roş. Spânule! Doar n-am venit pentru tine. După aceasta se începe nunta. trei verbe la moduri diferite.. Să realizezi portretul.• • • • Să ai un conţinut adecvat şi să te incadrezi în limita de spaţiu. toarnă apă moartă. de nu eram eu. 5. Povestea lui HarapAlb) Cerinţe: I. Iară fata împăratului Roş. dă Doamne bine! .” (Ion Creangă. se face Spânul până jos praf şi pulbere. apoi îl stropeşte cu apă vie şi atunci Harap-Alb îndată învie şi. zboară cu dânsul în înaltul cerului şi apoi. zicând: – Na! aşa trebuie să păţească cine calcă jurământul! Dar calul lui Harap-Alb îndată se repede şi el la Spân şi-i zice: – Pân-aici. Precizează momentele subiectului care apar în textul dat. Iar Spânul. lizibil. 2p 2p 6p 6p 6p 81 . 4.. Numeşte modurile de expunere predominante în textul citat. cuprinzând atât trăsături morale cât şi sufleteşti. Dar fata îi pune atunci mâna pe piept. odată se repede să o ia în braţe de pe cal. văzând că i s-a dat vicleşugul pe faţă. zise fata împăratului Roş. dându-i drumul de-acolo. 3.. se repede ca un câine turbat la Harap-Alb şi-i zboară capul dintr-o singură lovitură de paloş. să stea sângele şi să se prindă pielea. numeşte-le. din primele patru rânduri ale textului.

6p 3. povesteşte. ploaie. dar spuse: . Se acordă 10 puncte din oficiu. precizând momentele subiectului. Într-o compunere de 20 – 25 de rânduri (foaie A4). trei cuvinte compuse şi trei derivate. S-a preschimbat într-o perlă minunată.Eu nu sunt decât o mică picătură. vălmăşagul.Identifică o comparaţie şi o personificare. 7. O picătură de ploaie care căzu chiar atunci dintr-un norişor auzi cererea scoicii. Înţelegerea textului (24p.Explicaţi cum s-a format cuvântul: strălucitoare 6p C. 82 . iar picătura cea mică a fost adăpostită şi hrănită de scoică. strop. ortografie.Exprimă-ţi punctul de vedere în legătură cu vorbele valului şi ale picăturii din povestire (în 4-7 rânduri). punctuaţie şi caligrafie.Identifică grupurile vocalice şi precizează care sunt semivocalele în cuvintele scoică. Limba română (30p. (cel puţin 4 cuvinte) 6p 6.Extrage din text două idei principale. Strălucitoare. 6p 8p 12 p 6p II. 8. o operă epică studiată la clasă în acest semestru. dar valul râse de scoică. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate în text. (24 p – conţinut. spunându-i că e prea mare pentru o slujbă atât de măruntă. 6p 2. Alcătuiţi familia lexicală a cuvântului nor şi precizaţi structura.) 1. o scoică i-a cerut mării să-i toarne un strop din valurile ei înalte ca stâncile. Prezentaţi într-o compunere de cel puţin 10 rânduri etapele unei naraţiuni studiate la clasă. (îl) brânceşte. 6p B. 10 puncte din oficiu Jocul Silabelor Pune in locul cifrelor prima silaba din substantivele care corespund cerintelor de mai jos si vei obtine un enunt. preţioasă şi unică – pentru că spusese că nu înseamnă nimic. 6p 9..6.Analizează verbele subliniate. 6p 4. în ultimele cinci rânduri din text.Transcrie un scurt fragment din text care demonstrează cel mai bine trăsătura valului şi precizează care este această trăsătură. A. 9.) 5. apoi răspunde întrebărilor: Într-o zi. 6p 7. LUCRARE SEMESTRIALĂ Citeşte cu atenţie textul. nu însemn nimic pe lângă mare! -Vino! i-a strigat scoica. a cere 6p 8. ( 36p) * vei primi 20 de puncte pentru precizarea tuturor etapelor naraţiunii şi 16 puncte pentru exprimare. Scrie sinonimele contextuale ale cuvintelor: încremeniţi.Scrie câte un sinonim pentru: înalt. Găseşte. Alcătuieşte enunţuri cu omonimele cuvintelor îngroşate în text. 12 p – redactare). care strălucea în coroana unui rege.

Exprima-ti parerea despre valoarea de adevar a acesteia. Substantivul in 1-2-TIV-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 1. Numele predicative in nominative din: Problema noastra este votul care este de interes major. 2. Subiectul din: Cartea este un bun prieten. 3. Complementul direct din: Si-a cioplet numele pe gard cu un cutit. 4. Atributul prepositional in acuzativ din: Picatura de apa asemenea unei lacrimi mi-a atras atentia. 5. Complementul necircumstantial din:Este chemat de reclamant la politie. 6. Complementul indirect in acuzativ din: Discuta despre functia pe care i-o vor da senatorului. 7. Atributul genitival din: Gustul delicious al tiparilor pescuti la bunici este de neuitat. 8. Complementul de scop din: Invata pentru examen cu sora sa. 9. Complementul de cauza: Plange de singuratate. 10. Numele predicativ in dativ: Victoria a fost gratie tacticii antrenorului care este si jucator.. 11. Complementul temporal din: A sosit inaintea tanarului asezat pe scaun. 12. Numele predicativ in acuzativ din: Cladirea este de caramida si in curand va fi demolata. Vanati intrusul - numai substantive. epicene - grumaz-elefant; cuc; privighetoare - cioara-barza-vultur-tantar - furnica-cal-rama-crap Osul de peste S-U-B-S-T-A-N-T-I-V

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII,NR.2,CĂLĂRAŞI CLASA a VI-a

DATA: 5.XII.2008

Lucrare scrisă semestrială la limba şi literatura română SEMESTRUL I

Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 1 oră. Se acordă 10 puncte din oficiu

Subiectul I (30 puncte) 1.Povestiţi pe momentele subiectului lectura „Sobieski şi românii”,de Costache Negruzzi. Subiectul al II-lea (60 puncte) Se dă textul: „Din tuspatru părţi a lumei se ridică-nalt pe ceruri, Ca balauri din poveste ,nouri negri plini de geruri, Soarele iubit s-ascunde ,iar pe sub grozavii nori Trece-un cârd de corbi iernatici prin văzduh croncănitori.” (Sfârşit de toamnă de V.Alecsandri) Cerinţe : 1. Desparte în silabe cuvintele : tuspatru, iernatici, croncănitori. (3p) 2. Transcrie, din text,două cuvinte care să conţină diftong şi un cuvânt care să conţină hiat; (3p) 3. Precizează felul sunetelor din cuvântul ,,soarele” (3p) 4. Indică sinonime, potrivite sensului din text, pentru cuvintele: cârd,trece, plini, se ridică; (4p) 5. Formează familia lexicală a cuvântului ,, poveste ” (5p) 6. Alcătuieşte propoziţii cu următoarele cuvinte: sar/s-ar. (4p) 7. Alcătuieşte enunţuri cu paronimele:atlas/atlaz(4p) 8. Se dă textul : 83

”Corabia sosi....şi ancorase în larg şi trimise două bărci să încarce blănurile vânătorilor. Fram privea.....” a) Analizează verbele din textul de mai sus ; (10p) b) Alege un verb din text şi treceţi-l la modurile nepersonale ; (4p) c) Ilustrează în enunţuri valorile morfologice ale verbului « a fi » (6p) d) Indică modul şi timpul (unde este cazul) următoarelor verbe : (10p) vom scrie fugirăm învăţaţi ! a cânta să fi citit aţi încercat ar fi mâncat mersese de cules o să încercăm

9.Identifica,în text,un cuvânt derivat şi un cuvânt compus (4p)

NUME……………

TEST

I. Incercuieste litera corespunzatoare raspunsului corect: 1.Balada ,,Toma Alimos”este o opera lirica. a) da b) nu 2.Personajul literar are intotdeauna echivalent intr-o persoana reala. a) da b) nu 3.Personajele Toma si Manea sunt caracterizate prin: a) personificare b) antiteza 4.Doina este o creatie: a) epica b) lirica 5.,,Mare la sfat” inseamna: a) intelept b) inalt II. Completeaza spatiile libere: 6.Caracteristicile unei creatii populare sunt: ………………………………………………………………………… 7. Momentele subiectului sunt:……………………………........................ ……………………………………………………………………………. 8. Manea se adreseaza lui Toma folosind cuvintele:……………………… III. Cate sunete si litere sunt in cuvintele:
84

pix vechi gheara 9.Exemplifica diftongul oa in trei cuvinte si hiatul o-a in doua cuvinte 10.In cuvantul faceai exista un grup vocalic numit…………………… 11.Care este structura cartii?....................................................................... ……………………………………………………………………………. 12. Da exemplu de trei cuvinte care isi schimba sensul prin trecerea accentului de pe o silaba pe alta. ………………………………………… ……………………………………………………………………………. 13.Subliniaza formele corecte: greseala/ gresala; asaza/ aseaza 14.Scrie enunturi cu: intruna/ intr-una……………………………………. …………………………………………………………………………….. 15.Care este deznodamantul baladei,,Toma Alimos”?

LIMBA ROMÂNĂ- GIMNANZIU CLASA a VI-a Citeşte cu atenţie următorul text pentru a rezolva cerinţele: „Lizuca se simţi puţintel înfricoşată. -Ce ne facem noi, Patrocle?întrebă ea pe căţel. Drumul nu se mai cunoaşte. Prin uşoara întunecime viorie , căţelul îi atinse mâinile cu botul şi o privi amical. Cu Patrocle lângă dânsa, n-avea de ce se teme. Asta o vedea foarte bine duduia Lizuca. - Patrocle, îi zise ea, eu ştiu că tu eşti căţel vrednic şi viteaz; dar ce ne facem noi dacă ne-om rătăci în pădure? Acu ar fi mai bine să cioplim o toacă de lemn de tei şi s-o aninăm într-un vârf de copac. Când bate vântul , toaca sună şi bunicii ne caută şi ne găsesc. Dar nu putem face toaca, pentru că n-am luat cuţit de-acasă.” (Mihail Sadoveanu, Dumbrava minunată ) PARTEA I A.Limba română ( 4 puncte ) 1. Desparte în silabe cuvintele:” înfricoşată”, „ întunecime”. 2. Transcrie două cuvinte care să conţină diftongi diferiţi. 3. Selectează, din text, două cuvinte derivate. 4. Precizează câte litere şi câte sunete sunt în cuvintele:” rătăci”, „ cioplim”. 5. Oferă sinonime cuvintelor: „înfricoşată”, „vrednic”. 6. Numeşte doi termeni din familia lexicală a cuvântului „ a face”. 7. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate din enunţul:”Când bate vântul toaca sună” 8. Stabileşte funcşia sintactică a cuvintelor subliniate : „ Lizuca se simţi puţintel înfricoşată”. B.Înţelegerea textului (2 puncte) 1. Precizează genul literar căruia îi aparţine fragmentul citat.
85

Şi iarăşi sună.Ecou ce adormise şi-a tresărit deodată În inimă cum prinde o toacă-ncet să bată Lovind în amintire ca pasărea-n agud. răspunde. Prin foi lumina zboară ca foi de chihlimbar. apoi răspunde următoarelor cerinţe: Cu galben şi cu roşu îşi coase codrul ia. ghionoaie. Numeşte două argumente în sprijinul afirmaţiei pe care ai făcut-o la punctul 1.2. Dar aud . 3. Se acordă 1 punct din oficiu Numele şi prenumele Clasa Evaluare Data Citeşte cu atenţie textul. În vie ) 1. S-a dus. chihlimbar. Transcrie două epitete.. Desparte în silabe cuvintele : codrul. şi rar Ca un ecou al toamnei răspunde tocălia. O ghionoaie toacă într-un agud.. 4. ( Ion Pillat.. imaginează-ţi o ieşire din situaţia dificilă în care se află cele două personaje. PARTEA a II-a (3 puncte) Într-o compunere de 8-10 rânduri.. 86 . Precizează modurile de expunere întâlnite în textul citat.şi tace.

arătând cum s-au format. tocălia. indicându-le. 87 . Precizează grupurile de sunete din cuvintele : zboară. Înnegriră pădurile în depărtările fumurii. d)Precizează valoarea morfologică a cuvintelor acela. g)Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul deasupra să aibă altă valoare morfologică decât cea din text şi precizeaz-o h)Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul « tare » să aibă altă valoare morfologică decât cea din text i)Alcătuieşte un enunţ în care să foloseşti omofonul cuvântului « devreme » şi precizează părţile de de vorbire obţinute B. 8. Aflase vulpea gheaţă la Stretenie. 9. Aerul tare ce stăpânise deaspra câmpurilor de nea. începu a se desprimăvăra devreme. o comparaţie şi o personificare. se îngroşa parcă de răsunetul care era plin de umezeală. c)Desparte în silabe Teleguţa şi desprimăvăra. 11. Precizează numărul literelor şi al sunetelor din cuvintele chihlimbar şi tace. Se cere. apoi alcătuieşte două enunţuri în care să aibă alte valori. toamnei. b)Transcrie un cuvânt care conţine diftong. în text un cuvânt căruia îi poţi găsi un paronim. Explică în 4-5 rânduri primul vers. LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ PE SEMESTRUL AL II-LEA I. se îngreuia. apoi introdu paronimul într-un enunţ. 10. 6. 13.Se dă textul: “În Teleguţa. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor galben şi încet. ghionoaie. ici şi colo. peste râuri şi peste văi … Peste Teleguţă băteau domoale vânturi de la miazăzi. A. 12. rar. Găseşte sinonime pentru ecou. în ultima strofă. apoi pete întunecate se iviră ici şi colo”. în text. Alcătuieşte enunţuri cu omonimele cuvintelor foi şi dar. 3.2. 7. Identifică. Prezintă două argumente prin care să demonstrezi apartenenţa la genul liric a acestui text. f)Transcrie un adjectiv propriu-zis şi precizează gradul de comparaţie. Identifică. a)Transcrie un cuvânt derivat şi un cuvânt compus. un cuvânt derivat şi unul compus. lovind şi antonime pentru coase. Formulează trei propoziţii în care să ilustrezi sensul propriu de bază. 4. Identifică. e)Precizează cazul şi funcţia sintactică a substantivului câmpurilor. în anul acela. secundar şi figurat al cuvântului inimă. 5. Demonstrează polisemia verbului a bate. din text.

b) frumusetea cântecului il atrage irezistibil pe român. împuşcătură.  “Eu cânt doina pe afara.  “viers cu foc” exprima: a) viers plin de pasiune. 6. a buciuma. c) la sosirea primăverii cântecul doinei se asociază cu freamatul florilor si cu cântecul privighetorilor. a i se cuceri. b) vers incărcat de sensibilitate. Indicaţi cel puţin încă şapte cuvinte care aparţin aceluiaşi câmp lexical. 7Alcătuiţi enunţuri în care să folosiţi cuvintele: ştreang. răspunde. a da pas. pept. a mângâia. cu una cu două. a vietui. vrăjmaş. a suspina. neostenit.Indicati sinonimele cuvintelor: a se duce. 5. a răsuna.: troscot. noi cu toate înţelesurile cunoscute. dintăi. 2. a sta.Indicaţi sinonimele următoarelor cuvinte şi expresii: în floarea vârstei. însenina. care ne tine la distanta prin frig si viscol. a se ţine. slobozi. b) iarna dominata de viscol. mânile. se videa şi tocmală cu formele folosite astăzi. 3.Arătaţi cum s-au format cuvintele: mişeleşte. Alcatuiti enunturi cu sensuri diferite ale verbelor: a se îngâna. 4.Indicaţi antonimele cuvintelor: durere. a bate (vântul). Semiluna. a-şi căuta de drum. dete poruncă. 2.  “iarna viscoloasa” semnifica: a) iarna aspra. 5. a şopti. zlot. c) românul refuza sa asculte doina. a îngiosit. 88 . c) iarna neospitaliera. moldovean.Alcătuiţi enunţuri în care să folosiţi cuvintele: tobă. ştergar. încoace. flintă. a învia. se apropiese.Alcătuiţi enunţuri în care să folosiţi cuvintele: asalt.Selectaţi din primul alineat al operei Sobieski şi românii de Costache Negruzzi şapte cuvinte ce aparţin câmpului lexical al cuvântului armată. cetăţuie. a bate. a se închina.Într-o compunere de 10-15 rânduri argumentează că textul dat aparţine genului epic Fişa de lucru Sobieski şi românii 1. plăieş. a se apropia. b) românul este acompaniat de flori si privighetori. săneaţă. insotita de viscol. FISA DE LUCRU 1. doina.Înlocuiţi formele dobă. De ma-ngân cu florile Si privighetorile” sugereaza: a) doina exprima bucuria intregii naturi. marşa. îşi făcură semnul crucei. poartă. duşmănesc. Incercuiti explicatiile potrivite:  “Doina. tropot. leah. care rămâne in acelasi loc. a se deschide. neregulă. cântic dulce! Când te aud nu m-as mai duce” sugerează: a) românul ar dori sa asculte îndelung cântecul doinei. tatari. duium. 3. înăuntru. trimite. c) vers in care arde dorinta de răzbunare.

el iarăşi cheltuie. Eu cânt doina cea de jale” sugereaza: a) caderea frunzelor inseamna moartea naturii. o Verbele sunt utilizate la persoana I pentru ca: a) trebuie sa fie apropiate de cititor. Una după alta. cu nesocotinţă. c) este o forma tipica poeziei populare. CLASA A VI-A FIŞĂ DE LUCRU Citeşte cu atenţie textul: “ Reîntors la o viaţă plină de pasiune. ele se prăbuşesc în strâmtoare. Susţine cu două argumente că textul dat aparţine unui gen literar. se trezeste sentimentul de libertate.  “Cade frunza gios. din clipă în clipă. dar mai aproape de moarte. 4. cu spinări late şi negre de hipopotami. la o nenorocire. În structura stânci negre. o Verbele sunt utilizate la persoana a III-a când: a) se refera la natura. cu siluetele contopite de viteză. Completati tabelul următor cu imagini vizuale si auditive din poezie: Imagini vizuale Imagini auditive “vine iarna viscoloasa” “Doina. le azvârle în urmă. 89 . epitet d. de haiducie. se produce dezastrul. c) românului îi place sa cânte in codru. dezagregate. existe: 1. aventura va lua sfârşit. nemaiputând să se apere. c) moartea naturii trezeste tristetea romanului. c) persoana I. Iuţeala cu care aleargă pare că-l va duce. Pulverizate.Două stânci negre. b) persoana a III-a. Pe maluri. Menţionează doi indici de spaţiu din text. Precizează care este modul de expunere predominant. fără să ţină seama de nimic. c. de voinicie” sugereaza: a) haiducilor le plac doinele. b) exprima sentimentele autorului. f. el va fi bogat şi mai puternic. apele clocotesc căutând să-şi refacă fiinţa.” (Geo Bogza – Cartea Oltului) CERINŢE: a. sfărâmându-le cu înverşunare. e. 5. cantic dulce! Cand te aud nu m-as mai duce” Specificati ce imagini predomină. treptele dăruite de Hăşmaşul Mare. Trasncrie din text un epitet mutiplu şi o enumeraţie. cu aceeaşi înverşunare. în trecut. in general. b. Şi acestea le zdrobesc. dar alte stânci le aşteaptă chiar în albia lor. numaidecât. Când. enumeraţie 3. odată cu ultima cataractă. Numeşte figura de stil predominantă. fără păreri de rău. în amintire. învinse. b) descriu gandurile autorului. Şi. iar colţi necruţători pătrund în vâltoarea undelor. doina. “Frunza-n codru cât invie. comparaţie 2. Doina cânt. lumina zilei scade. b) venirea toamnei il inspira pe poet. năprasnic şi îndelung sfâşiate. arborii rămân fulgerător în urmă. in vale. Surpinse. Incercuiti explicatiile potrivite: o Verbele si pronumele sunt. Acum. Oltul se măsoară cu munţii. Valea se gâtuie brusc. c) trag o concluzie. la : a) persoana a II-a. mai ales. le pândesc într-o parte şi alta. b) la venirea primaverii.

2. Rescrieti corect enuntul: “Arbitrii integrii voiau sa fii așa cum trebuie să fii și să nu fi ca acei copiii hazli. temelie. 10 p Transcrie. prea bolnavi. 10 p Stabileşte valoarea morfologică din text a cuvintelor subliniate: „Când raza-nglodată de cer se subţie” 10 p 6.” 1. obosiţi. din text. Şi. 10 p Scrie câte un sinonim potrivit pentru cuvintele „(nu) pregetă” din text. un pronume personal şi un adjectiv aşezat înaintea substantivului. Nu ne deranjează de obicei. Precizează măsura versului „Li-e ruşine că sunt prea bătrâni. Vinovaţi pentru timpul pierdut Ne privesc în tăcere cuminţi. Alcătuieşte un enunţ în care substantivul „privirea” să aibă funcţia sintactică de subiect. 4. 10 p 8. 10 p 7. Li-e rusine că sunt prea batrăni. prea bolnavi”. Transcrie. Pentru noi prea modeşti. 3. 10 p 90 . 10 p Menţionează doi termeni din familia lexicală a substanivului „ruşine”. patru cuvinte conţinând diftongi. Când raza-nglodată de cer se subţie. prea simpli părinţi. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate: „Părinţii fac totul oricând pentru noi”. nu pregetă-o clipă Să ni se-aşeze-n pământ. 5.g.” CLASA a VI -a TEST „Părinţii fac totul orcând pentru noi Ne nasc şi ne cresc mai mari decât ei. Apoi îşi mută privirea în stea. Rămân apoi cu discreţie în urmă. din text.

... te rog! • Crenguţa a ajuns cea mai repede la finish.. • Vreau nu mai prăjituri! Explică în ce constau aceste greşeli..valoarea.Alcătuiţi enunţuri în care un numeral cardinal şi unul ordinal să fie Subiect.atribut. 91 .cel mai bun şi mai prieten.de Anul Nou. 10.Se dă textul: Colegul..are bunici la ţară.Alcătuiţi enunţuri în care cuvântul o să aibă valori morfologice diferite. • Am vizitat noii născuţi din această secţie.Se dau enunţurile: • Hai acasă! • Na şi ţie una! • El.zis şi Vişi fiindcă-i plac vişinele. c.deadevăratelea.printr-un sistem de comenzi-simple comutatoare-ea poate înfăţişa întreaga reţea de transporturi din ţara noastră.Aţi mai văzut.Ionel.Analizaţi din text substantivele bunici. s-a remarcat. 2.9. Cerinţe: a.În faptul. d.Precizează valorile gramaticale pentru cuvintele subliniate : Stătea în mijlocul străzii.iată.. b. din text..?ce-ar fi să ne expedieze frumuşel pe noi de Anul Nou tocmai în nordul Moldovei. Indică verbele corespunzătoare interjecţiilor.Completaţi spaţiile punctate cu pronumele posesive corespunzătoare. Transcrie... 10 p Test recapitulativ Părţile de vorbire flexibile Clasa a VI-a 10 p 1. • Nu mai mă certa. 10 puncte II.Precizaţi felul.Mititean C....Identificaţi şi analizaţi adjectivele din text.. bâldâbâc! în apă. 20 de puncte III... d.....Analizează următoarele substantive din text: a patriei.Precizaţi gradul de comparaţie al adjectivului cel mai bun şi treceţi-l apoi la celelalte grade de comparaţie..Aşa că. c.şi anume în strada Principală..Se dă textul: Aceasta este o hartă a patriei în relief. Corectează greşelile: • Elevul cu cel mai superior nivel de cunoştinţe..ce s-au gândit şi s-au răzgândit mamele .. un vers care conţine o imagine vizuală.Originalitatea acesteia constă în faptul că.nume predicativ.Găsiţi şi analizaţi un pronume personal şi unul reflexiv din text..complement-toate tipurile TEST PĂRŢI DE VORBIRE NEFLEXIBILE Clasa a VI-a I.numărul 72? Cerinţe a..asemenea hărţi.Moldovei.... Menţionează o figură de stil identificată în versul „Când raza-nglodată de cer se subţie”. fâş-fâş…prin frunze.cazul şi funcţia sintactică pentru pronumele demonstrative din text b. Mijlocul îl depăşise demult. • Ea. • Şi gâl-gâl! Toată sticla.desigur.reţea 3.

Ex libris) * cumpanită = cântarita. Faţa îi era acoperită de voal. Eşti ca vioara. Succes! CLASA A VI-A SEMESTRUL AL II-LEA LUCRARE SCRISA SEMESTRIALA Din oficiu: 10 puncte Timp de lucru: 50 minute II.. (40 puncte) Citeste cu atentie textul de mai jos si raspunde la cerintele date: « Carte frumoasă. Notă: Timpul de lucru 50 de minute Se acordă 10 puncte din oficiu. Analizează substantivele străzii. din enunţurile de la exerciţiul III. ce cântă Încet gândită. vei avea in vedere: . (50 puncte) Argumenteaza in 20-25 de randuri apartenenta textului Cainele si catelul de Gr.În faţă stătea Costin. două adverbe. Reuşise graţie perseverenţei. Alexandrescu la specia literara fabula. In redactarea compunerii. două interjecţii onomatopee.) = « din cărţile lui. Mâinilor mele. lucrată . 10 puncte 10 puncte IV.prezentarea subiectului . patru prepoziţii care să ceară cazuri diferite. Eşti ca o floare. V. adevăr. » (Tudor Arghezi. inscripţie folosită pe cărti pentru a indica apartenenţa acestora 92 .caracterizarea personajelor III. singură. cinste cui te-a scris.definirea fabulei . gingaş cumpănită . *ex libris (lat.. 40 de puncte. care te-au deschis. Indică-le prin subliniere. anume înflorită Şi paginile tale. perseverenţei. » . Alcătuieste o compunere de 10 rânduri în care să foloseşti: două interjecţii. S-au tiparit cu litera cea sfântă. Iubirea toată pe un fir de păr.

Indicati felul atributelor din enuntul urmator : Porumbita lor are doi pui.) d) Precizaţi trei cuvinte din acelaşi câmp semantic / lexical cu termenul „brânză”. « Patrocle se napusti asupra mesteacanului si mierloiul sageta prin paienjenisul de aur spre tainitele dumbravii. te(au deschis). Şi din gaura lui.1. Gasiti epitetele din textele de la punctele a. Identificati in textul de la punctul a. si c.”Un vant usor si somnoros adie Si-n codru prinde frunza sa se miste.Haiducul) b. 4. cea sfanta.. (St. 5. şoricelul nu-şi mai găseşte locul. « De Pasti in satul vesel casutele-nalbite Lucesc sub a lor malduri de trestii aurite. din gaura de după sobă. „de după” şi „străbătut”. „să se astâmpere”. Un sturz strengar ingana-o turturica. 2. înflorita. Construieste enunturi in care cuvantul carte sa indeplineasca functia sintactica de atribut substantival genitival. » Clasa a VI-a Numărul 1 Lucrare scrisă la limba şi literatura română Semestrul I I.) c) Găsiţi sinonimele următoarelor cuvinte: „mirosul”. Explicati in 5-6 randuri raspunsul codrului din poezia « Ce te legeni.. 4-3p . 2-1p . au tiparit. si c. două cuvinte care conţin diftongi şi unul care conţine vocale în hiat. Desparte in silabe cuvintele: frumoasa. 6. (50 p.) 93 . 4. 2.) Citiţi cu atenţie textul de mai jos pentru a răspunde cerinţelor: „Mirosul de brânză proaspătă a străbătut până în cel mai îngust colţişor al casei. elemente apartinand campului lexical al codrului. din text.O. sfanta. 1p OFICIU (V. „colţişor”. 6-2p. respectiv complement direct. Mentioneaza doi termeni din familia lexicala a cuvantului a scrie.” ( 7 p. 3. deschis. Identifica valoarea morfologica a cuvintelor subliniate. Să iasă. Analizati sintactico-morfologic atributele din textele de mai sus.. să nu iasă? Mai bine să se astâmpere. ( 9 p. » de Mihai Eminescu. 3-1p . 5. ( 9 p. cu litera. vioara. 3. mele. EVALUARE-UNITATEA “POEZIA” Se dau textele: a.» Sadoveanu-Dumbrava minunata) c. Rescrieti imaginile vizuale si auditive din textele de la punctele a. Identifica functia sintactica a cuvintelor: ca o floare.) b) Stabiliţi mijlocul intern prin care s-au format cuvintele: „colţişor”.( 9 p. 5-1p . » 1.. Alecsandri-Pastel) (M.-1p ..” (Emil Gârleanu – Când stăpânul nu-i acasă) a) Selectaţi. ( 9 p.. Mierloiu sprinten suiera o clipa . PUNCTAJ : 1.Iosif. Parcă-l trage cineva de mustaţă afară.) e) Alcătuiţi un enunţ cu omonimul cuvântului subliniat: „Mai bine să se stâmpere.

.f) Numiţi modul de expunere folosit în text.) II. ( 7 p..) (40 p.”(Ioan Slavici – Doi feţi cu stea în frunte) a) Selectaţi. vedeţi.) Pornind de la poezia „Iarna” de Vasile Alecsandri.stele se stinseră pe cer.. să zbiere şi să schiaune. cuşca dacă l-ar lăsa. […] Elefantul care vă priveşte ursuz e întrebuinţat în loc de 94 . sau colivii. ( 7 p.) b) Stabiliţi mijlocul intern prin care s-au format cuvintele: „împărăteşti”. pescarii împărăteşti se sculară des-de-dimineaţă şi-şi aruncară mrejile în apă.) Citiţi cu atenţie textul de mai jos pentru a răspunde cerinţelor: „[. scrieţi o compunere de minim 15 rânduri în care să descrieţi un tablou de iarnă. sînt ca nişte bunicuţe ale lor : au grijă să nu facă prostii. „ridică”. (40 p. ca pe Scufiţa Roşie te-ar manca. Numărul 2 Lucrare scrisă la limba şi literatura română Semestrul I I. să ragă. din oficiu.] Într-o zi. L.) Prezentaţi subiectul schiţei „D-l Goe.”de I. Tocmai în clipa când cele din urmă stele se stinseră de pe cer. unde tigrii. girafele şi leoparzii sunt vii. Timp de lucru 50min. ilustrând. în ordine cronologică. Copii! lăsaţi un pic gălăgia. Se acordă 10p. cls. Hei. unul dintre pescari ridică mreja şi văzu ce n-a mai văzut: doi peştişori cu solzii de aur. Caragiale. din text. Puneţi-i compunerii un titlu expresiv! Lucrare scrisa la limba si literatura romana Semestrul al II-lea. Iată aici reprezentanţii mîndrei faune.aV-a Se da textul: “..)” f) Explicaţi de ce s-au folosit ghilimelele în text.... (50 p. II. „se stinseră”.) d) Precizaţi trei termeni din familia lexicală a cuvântului „împărătesc”. ( 9 p.) c) Găsiţi antonimele cuvintelor: „se sculară”. ( 9 p. aceste cuşti de fier. ( 7 p. care ştiu să urle. „des-de-dimineaţă” şi „peştişori”. două cuvinte care conţin diftongi şi unul care conţine vocale în hiat. ( 9 p.. cele mai importante momente.) e) Alcătuiţi un enunţ cu omonimul cuvântului subliniat: „. Rogi lupul să te ia puţin în cîrcă şi cînd colo te mănîncă. ( 9 p.. Dar.. Faceţi acum cunoştinţă cu zoologia. Grădina zoologică e un fel de magazin de jucării.

Numeste numele locului care este prezentat in fragmentul de mai sus. girafele şi leoparzii sunt vii. Identifica autorul si titlul volumului din care face parte fragmentul de mai sus. Precizeaza ce functie sintactica are. Identificati doua figuri de stil in textul de mai sus. Unde fugim de-acasa?) Cerinte: A: 11p 1.10p pentru ortografie.troleibuz. unde tigrii. 6p C: 49p: Se acorda: 10 p pentru redactare (15-20 randuri). B: 30p 1. mergînd o mie de staţii prin pădurea ecuatorială. Construiti o propozitie in care subiectul sa fie exprimat prin substantiv propriu. Precizeaza felul lor. Identifica predicatele si subiectele din enuntul: “Grădina zoologică e un magazin de jucării. 2p 2. Incaleci pe el dimineaţa şi pleci la şcoală. 95 . 5p pentru descrierile personajelor. 3p 4. cate 2p pentru fiecare moment al actiunii precizat corect. Identificati in fragmentul de text de mai sus:  o interjectie _________________________________  un subtantiv in cazul vocativ ___________________  o prepozitie _________________________________  un adverb ___________________________________  un adjectiv __________________________________  un numeral __________________________________ 2. iar atributul sa fie exprimat prin adjectiv propriu-zis.” 10p 5. predicatul sa fie exprimat prin verb la modul conjunctiv. 10p pentru continutul intamplarilor si coerenta lor.”(Marin Sorescu. 6p 5p 3. Construieste o propozitie cu un pronume personal in cazul dativ. 1p 3. timpul prezent. 4p pentru un titlu potrivit. Cui se adreseaza fragmentul de mai sus? 4. Identificati in text trei articole diferite. in relatie cu intamplarile=10p. Ce moduri de expunere sunt utilizate in fragmentul dat? Numeste-le! 4p 3p 5.

mai bine zis o vulturoaica destul de batrana. Cand si-a dat seama ce se intampla cu el. daca ajungi la casuta portocalie cu bine. vesnic incruntata. care cautau sa-si asigure stabilitatea pe norul galbui. Precizati momentele actiunii! (1520 de randuri) Atentie: dati un titlu compunerii voastre si nu uitati sa introduceti cat mai multe personaje. in care personajul principal sa fie un elefant.” constuiti o poveste. pe care sa le descrieti cate un pic pe fiecare. Identifica doua figuri de stil. Numeste doua caracteristici ale magarului si doua ale vulturoaicai. Ele trebuie sa participe la o intamplare extraordinara! Elefantul care vă priveşte ursuz e întrebuinţat în loc de troleibuz. Numeste-le! 4p 4. mergînd o mie de staţii prin pădurea ecuatorială. as vrea sa locuiesc! a spus magarul Alfred si a rugat o pasare sa-l aduca cu picioarele pe pamant. pe nume Olga.aVI-a B: 35p 1. Care sunt modurile de expunere folosite? 2p 3. -Acolo. apoi a raspuns cu galsul lui ragusit si caraghios de nepotrivit cu urechile imense: -Mmmm. mergînd o mie de staţii prin pădurea ecuatorială. Aventurile magarului Alfred) Cerinte: A: 13p 1. privind picioarele magarului. 2p 2.Pornind de la enuntul: “Elefantul care vă priveşte ursuz e întrebuinţat în loc de troleibuz. Dar. Incaleci pe el dimineaţa şi pleci la şcoală. Pasarea era un vultur. a mustacit cateva secunde. trebuie sa faci si tu ceva pentru mine! Magarul Alfred si-a caltinat urechile in vant. -Te ajut! i-a spus Olga. pierduta intr-o livada de meri. 2p Lucrare scrisa la limba si literatura romana Semestrul al II-lea. a vazut o casuta portocalie. dar destul de binevoitoare. 3p 5. a privit in jos si undeva departe. Carui gen literar apartine fragmentul de text? Prezizeaza doua caracteristici ale acestuia. bine! Sa-mi spui ce trebuie sa fac!” (Eduard Tone si Iuliana Vislan. Numele si prenumele:_______________ Data:_________ Succes! 10p oficiu Prof. cls. Precizeaza personajele care iau parte la actiunea fragmentuli de text de mai sus. Incaleci pe el dimineaţa şi pleci la şcoală. Identifica in text: 18p 96 . Vlaicu Loredana Se da textul: “Magarul Alfred s-a nascut pe un nor.

Analizeaza predicatul nominal! 6p 4.. Subliniaza-le! 5p 3. poti adauga si altele. Identifica in textul de mai sus un predicat verbal si unul nominal. 12p pentru continut. 8p pentru coerenta relatarii. Pornind de la textul de mai sus. timpul perfect.. care mi-ai dovedit totdeauna. Alcatuieste o propozitie in care subiectul sa fie exprimat prin numeral fractionar si predicatul verbal sa fie exprimat prin verb la modul conditional-optativ. 97 . viu la tine sigur că n-ai să mă refuzi. fiind vorba.Dragă Costică. în fine. încât dacă n-aş fi pe deplin convins că tu. scrie o poveste de 15-20 de randuri. 5p pentru ortografie. 7p pentru morala. Da un titul povestii tale! Atentie: morala intamplarii trebuie sa fie explicita.. ştiu cât pot conta pe amiciţia ta şi nu-mi permit a măndoi un moment că în cazul de faţă. EVALUARE UNITATEA 6 Se dă textul: “ . usor de inteles. precizandu-i felul. de o chestiune care mă interesează în aşa grad. Precizeaza in textul de mai sus un subiect exprimat si o propozitie cu subiect neexprimat. 2. ce pot zice că la rândul meu.3p 5. care sa aiba un final moralizator. fără să dezminţi niciodată o afecţiune. Precizeaza functia sa sintactica! 3p C: 42p Se acorda: 10p pentru redactare (15-20 de randuri). Pe langa cele doua personaje deja existente. mă-nţelegi.. Alcatuieste o propozitie in care un pronume colectiv sa se afle in cazul genitiv. un verb  un adverb  un substantiv  un adjectiv  un pronume  o intejectie  un articol  o prepozitie  o conjunctie Precizeaza felul fiecaruia in parte.

Te rog. Analizează pronumele subliniate din text indicând şi funcţia lor sintactică. e o nenorocire pentru familia lui .4p 3. de o chestiune. dacă n-o fi ştiind nimic animalul! . Construieşte două enunţuri în care să foloseşti numerale cardinale şi ordinale cu valoare substantivală. . ...o familie dintre cele mai bune şi pentru mine o mare mâhnire.6p 7. . Să nu mă laşi!. Precizează trasaturile de caracter ale personajelor dezvăluite în fragmentul de mai sus.. mare pomană-ţi faci! .9p 6.12p 5 Identifică numeralele din text şi precizează felul lor. parcă el o să fie cel dintâi şi cel de pe urmă care să treacă fără să ştie. ţie..A! irezistibilă milogeală prietenească! zice Costică. dumnealor. b) pronume personal în genitiv. acuma şi tu! zi că nu ştie.zice Ionescu . ai noştri.7. Ce notă vrei să-i dau pârlitului tău de protejat? .. dragă Costică! dacă rămâne băiatul repetent încă un an.Cine ştie ce leneş. voi.. dragă Costică. ce mai încap între noi astfel de fraze banale?. ele. . ce bine ştii tu să porunceşti! Aide! să-ţi fac hatârul şi de data asta. să-i dau nepricopsitului 7. numai pronumele personale de politeţe: dânsa.. Precizează modul de expunere din textul de mai sus. Costică..2p 4.. este un băiat prea cumsecade.. ştiu cât pot conta pe amiciţia ta şi nu-mi permit a mă-ndoi un moment că în cazul de faţă. . ce dobitoc! .Lantul slabiciunilor Cerinţe: 1. ai voştri.30p Fişă de muncă independentă 98 .Merci. c) articol hotărât 9.. e un băiat dintr-o familie dintre cele mai bune: mi-e rudă. Viu la tine sigur că n-ai să mă refuzi.Nu-i adevărat. dânsele.. . mă-nţelegi. lasă astea! ştii că ţiu la tine.Ei.3p 2.. dragă Costică!. dumitale. Vii să mă rogi pentru vreo loază de elev de-ai mei.Cum îl cheamă?” Ion Luca Caragiale. Argumentează cum îl convinge prietenul pe profesor să schimbe nota..am înţeles.. dintre pronumele date..Nu e loază.. dragă Costică.În fine .Ei.Trece vorbirea directă din textul de mai sus în vorbire indirectă. Alcătuieşte trei propoziţii în care cuvântului lui să fie:15p a) pronume personal în dativ. Subliniază.Apoi.. dumneavoastră. fiind vorba.9p 8.. Nu trebuia să mă iei aşa departe.

e) E o plăcere să cazi la săniuş. 4. după sensul cuvântului măr. Care din următoarele propoziţii nu pot avea subiect? a) Fulgeră din ce în ce mai rău. c) Cel leneş va cădea la examen. a) complement. Alcătuieşte cel puţin patru propoziţii în care acelaşi verb „a apuca” să aibă de fiecare dată alt înţeles. c) nume predicativ. c) verb. de fiecare dată cu alt sens. d) Am căzut la învoială să-l ajut. Înlocuieşte cuvintele subliniate cu un alt cuvânt care să aibă acelaşi înţeles: a) Cei mai viteji au căzut în luptă. următoarele înţelesuri: a) a-şi duce viaţa. 7. 5. 6. 9. c) a conduce pe cineva la plecarea din vizită. 8. bunătate. „păduri”. Cuvântul cer poate fi ca parte de vorbire: a) substantiv. b) Ştie lecţia de săptămâna trecută. b) Oraşul a căzut în mâinile duşmanului. f) Pe capul mamei au căzut multe treburi. b) a se distra. Alcătuieşte trei propoziţii în care verbul „a petrece” să aibă. c) masculin sau neutru. Substantivul comun măr este de genul: a) masculin. pe rând. Foloseşte cuvântul şiret în enunţuri. 10. bătrân. În enunţul Călătoresc deseori cu trenul şi fac drumuri lungi” cuvântul subliniat are rol de: b) subiect.1. 2. Menţionează câte un sinonim pentru fiecare din cuvintele: opaiţ. 3. Formează adjective de la substantivele: „înălţimi”. b) neutru. tâlhari. c) În noaptea aceasta pleacă la munte. 99 . b) adjectiv.

Pomii fructiferi trebuie replantaţi din nou. Transcrie enunţurile următoare. Cuvântul lin din versul Astfel zise lin pădurea este a. încă un alineat /aliniat în articolul acesta. prietenie. eliminând pleonasmele întâlnite: Mai repetaţi. 7. copilărie. a se naşte. 3. lucrativ. 100 . Cu pădurea ta cu tot? (Mihai Eminescu – O. în textul citat. rămâi…) 1. Transcrie versul care sugerează imposibilitatea înţelegerii universului de odinioară. pentru fiecare din cuvintele date: corect. Aversele de ploaie dăunează mediului înconjurător. omonimia cuvintelor: post. perechile de arhaisme şi neologisme din coloanele de mai jos: vistiernic supliciu hatman reclamaţie jalbă garanţie caznă bancher zălog general. Se dă textul: Astfel zise lin pădurea. 6. aleatoriu. Numeşte procedeul artistic prin intermediul căruia pădurea capătă. metaforă c. vă rog. Astăzi chiar de m-aş întoarce Bolţi asupră-mi clătinând – A-nţelege n-o mai pot… Şuieram l-a ei chemare Unde eşti. 5. înţelegere. două cuvinte care sugerează alte vârste din viaţa omului. Ş-am ieşit în câmp râzând. Limba română 1. elan. prieten) 4. epitet b. 2. tristeţe. prin săgeţi. 4. bucurie b. Identifică. Frigul hibernal al iernii persistă mult. 2. 3. gol. Mijloace externe de îmbogăţire a vocabularului I. în textul dat. Tata vrea să cumpere o jantă /o geantă nouă pentru autoturismul său. în ultima clipă. copilărie.Genul liric. Argumentează ideea că fragmentul dat aparţine unei opere lirice. raportând-o la mesajul textului de mai sus. dintre perechile de paronime de mai jos: În aceşti munţi am explorat multe caverne /taverne. hiperbolă 6. Subliniază varianta corectă. Evidenţiază. în câte două enunţuri. mână. în condiţiile reîntoarcerii în mijlocul acelei lumi. atribute umane. sărăcie. Alcătuieşte cinci enunţuri în care să foloseşti (corect!) cuvintele: fortuit. II. exuberanţă c. Explică semnificaţia titlului. (Model: vrăjmaş ≠ amic. scai. inoportun. este simbolul copilăriei pierdute. vindicativ. Pădurea. La intrarea ei în clasă. Scrie câte un antonim neologic şi câte un antonim din fondul principal lexical. în text. Redactorul a inserat /a înserat. Versurile Unde eşti. 5. / Cu pădurea ta cu tot? exprimă: a. Grupează. încă o dată adresa! Am ieşit afară din atelier. s-a aşternut o tăcere glaciară /glacială.

bietul om! Adu-ţi aminte. şi să ne găsim beleaua cu dânsul. din Bucureşti. — N-ai grijă. Şi mai-marii lui. 101 . pe care îl chema Ivan. cu arme cu tot. iară Dumnezeu la celălalt şi încep a cere de pomană. cum ajunge în dreptul podului. Atunci Sfântul Petre se pune jos la un capăt de pod. Identifică din textul marcat cu chenar un predicat nominal. zise Dumnezeu. să se ducă unde-a vrea. scoate cele două carboave de unde le avea strânse şi dă una lui Sfântul Petre şi una lui Dumnezeu. Şi cum mergea Ivan. 6. locuieşti în Bucureşti. Redactează o cerere adresată direcţiunii şcolii prin care soliciţi eliberarea unei adeverinţe de elev. 2. fără să ştie unde se duce. 7. să se ducă unde-a vrea. (3p.(4p) • să respecţi normele de exprimare. Şi rusul acela din copilărie se trezise în oaste. când la alta.Transformă în vorbire indirectă primele două replici de dialog din text Subiectul II (14 de puncte) Te numeşti Cristian/Cristiana Roman. şovăind când la o margine de drum. Motivează folosirea cratimei în următoarea structură : N-ai grijă. că are de unde. se uită înapoi şi. 9. Sfântul Petre. că unii ca aceştia au să moştenească împărăţia cerurilor. — Doamne. 5.Identifică în text 3 verbe la moduri diferite. Şi să vezi cum are să ne dea amândouă carboavele de pomană. cu arme cu tot. necesară pentru înscrierea ta la Biblioteca “Gheorghe Asachi”.Limba şi literatura română . eu dau. văzându-l că şi-a făcut datoria de ostaş.Clasa a VI-a Subiectul I (40 de puncte) Citeşte cu atenţie textul dat: Era odată un rus. în care să demonstrezi că lectura „Budulea Taichii ”. ( I. speriat: ori hai să ne grăbim.Teză cu subiect unic pe semestrul II .) Subiectul II (36 de puncte) Alcătuieşte o compunere de o pagină( max. vede un ostaş mătăhăind pe drum în toate părţile. auzind pe cineva cântând din urmă. de Ioan Slavici este operă epică. drept cercare. De drumeţul care cântă să nu te temi. de câte ori ţi-am spus. 123 din localitate . Petre. vorbind ei ştiu ce. Şi apoi Ivan începe iar a cânta şi se tot duce înainte. şi Dumnezeu iar mi-a da. Precizează-le conjugarea B. 25 de rânduri).) • să expui clar şi concis conţinutul solicitării. pe Aleea Nouă. Dumnezeu şi cu Sfântul Petre. un adverb relativ şi o conjuncţie subordonatoare. Petre. 17. văzându-l că şi-a făcut datoria de ostaş. (3p. puţin mai înaintea lui mergeau din întâmplare. Petre.de ortografie şi de punctuaţie. Vezi-l? Are numai două carboave la sufletul său. când colo. nu cumva ostaşul cela să aibă harţag. Ivan Turbinca ) A. Şi slujind el câteva soroace de-a rândul. Ştii c-am mai mâncat eu o dată de la unul ca acesta o chelfăneală. şi. 1. şi eu la celălalt. lau slobozit din oaste. fă-te tu cerşetor la capătul ist de pod. Ivan. Transcrie un scurt fragment în care este prezentă caracterizarea directă. 10. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate: Şi mai-marii lui. şi eşti elevă în clasa a VIII-a la Şcoala nr. Menţionează două trăsături ale genului epic. zise Dumnezeu. 8. zise atunci Sfântul Petre. Na-vă! Dumnezeu mi-a dat. Ostaşul acesta e un om bun la inimă şi milostiv. l-au slobozit din oaste. În cerere trebuie: • să respecţi convenţiile acestui tip de compunere. acuma era bătrân. 10. la nr. pe-o cărare lăuntrică. Formulează ideea principală din fragmentul marcat cu chenar. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate în text 3.dându-i şi două carboave de cheltuială. prezente în textul dat. Transcrie din textul marcat cu chenar :un adjectiv pronominal demonstrativ.Creangă. zicând: — Dar din dar se face raiul. hai.dându-i şi două carboave de cheltuială. ori să ne dăm într-o parte.respectiv un predicat verbal 4.

– 10 p (2p. . trasuitură. de noi. care conţin diftongi şi un hiat.TESTUL NR. Se vede c-a zărit ceva bunica. uimitoare.x 5) 9.Jean Bart.x 5) 1. 4. Nu ştiam pe ce să punem mâna mai întâi. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele: pripă. – 10 p (2p. care seamănă cu părul fetei bunicilor şi întreabă cu glas scăzut: . înlănţându-se pe cer şi apropiindu-se de noi cu repeziciune uimitoare […]. despre bunica-ta?” – 10 p (2p. alcătuieşte un enunţ în care acesta să-şi schimbe valoarea gramaticală.x 5) 8.– 10 p(2p. 5.x 5) 2. – 10 p (2p.x 5) Extrage. din primele trei rânduri. complement direct şi complement indirect. Furtuna se dezlănţuise cu aşa năprasnică iuţeală.x 5) 8. În prima rafală.x 5) Formulează enunţuri cu paronimele: familiar/familial. năprasnică – 10 p (2p.x 5) 9. la persoanele I şi a III-a singular ale verbului a ieşi şi a izbi . atribut verbal.x 5) 5. de noi. – 10 p (2p. degetele. din text. – 10 p (2p. – 10 p (2p. urlând furia sa. curată.x 5) 4. nume predicativ. care ne izbi în faţă. din text. Se apropie de nepot.Dă. a se preface.x 5) 102 . mă rog. Precizează funcţiile sintactice ale cuvintelor: măsurile. înălţându-se. Precizează funcţiile sintactice ale cuvintelor din text: departe.x 5) Scrie ce parte de vorbire este lui din structura „icoana lui Isus”. Construieşte patru enunţuri în care verbul a şti la infinitiv să fie. Notează. TESTUL NR. ca un balaur. 2. 2 Citeşte cu atenţie textul de mai jos: “Pentru că nu s-au luat în pripă măsurile repezi de manevră. frângându-se din şale: . am fost surprinşi de furtună.x 5) Construieşte cinci enunţuri prin care să demonstrezi că verbul a trece are mai multe sensuri. – 10 p (2p. adânc.Şi ce-ai să scrii. care ieşea parcă din mare.Mai ştii. Indică valoarea morfologică a cuvântului un din structura „un balaur”. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor: a cerului. frângându-se. – 10 p (2p. Se privesc ochi în ochi. sa. cenuşie. 6. despre bunica-ta?” (Ionel Teodoreanu. pe fereastră. degetele cu miros de floare de migdale prin părul nepotului. Alcătuieşte enunţuri cu omonimele cuvintelor cer şi noi. ascultă. că ne-a surprins aproape cu toate pânzele întinse.oftează ea.x 5) 3. pe rând: subiect. – 10 p (2p. – 10 p (2p.x 5) 10. ne.1 Classa a VI-a Citeşte cu atenţie textul de mai jos: „Bunica ascultă. Desparte în silabe cuvintele: surprinşi. pentru întâia oară. 7. . se auzi o trosnitură seacă sus în catargul din proră”. furtună. Dunga se prefăcu într-un nor arcuit.x 5) 7. – 10 p (2p.x 5) Scrie cinci termeni din câmpul lexical al substantivului nepot. Explică folosirea cratimei în cele două situaţii din ultima replică a textului. aproape. Construieşte două enunţuri în care un pronume personal să aibă funcţia sintactică de atribut pronominal prepoziţional în Ac şi un pronume demonstrativ să aibă funcţia de atribut adjectival. trei derivate şi două cuvinte compuse. construieşte un enunţ în care să aibă altă valoare gramaticală.x 5) Precizează valoarea morfologică a cuvintelor: „-Şi ce-ai să scrii. – 10 p (2p. ca un balaur cu spinarea neagră. Vin fulgii Crăciunului. Scrieţi formele de indicativ. .x 5) 6. Iar ninge alb în noapte. perfectul simplu. patru verbe la conjugările învăţate. – 10 p (2p. La început nu se arătase pe bolta curată a cerului decât înspre nord o dungă cenuşie. În casa bunicilor) Cerinţe: Notează patru cuvinte. mă rog. glaciar/glacial. de nepot. – 10 p (2p. Jurnal de bord) Cerinţe: 1. dezlănţuise. 3. iuţeală. – 10 p (2p. scăzut. Face o cruce mare spre icoana lui Iisus. – 10 p (2p. Apoi priveşte departe. Doamne! Apoi îşi trece.

Copilăria este un joc de-a căutarea Pe care doar o dată îl joci cu cei din jur. complement indirect.x 5) 103 . Pe sub pământ Şi-n fiecare floare.x 5) Indică valoarea gramaticală a verbului aş (vrea) din text. – 10 p (2p. Pune verbul a veni la gerunziu. Transcrieţi ultima frază din text. trei cuvinte care conţin diftongi şi două care conţin hiat. creştetul. Aici vin căprioare cu roua să se-adape. 5. complement direct. Când soarele se-ascunde în ramuri de cais. Pădurea-şi făureşte cununile.. – 10 p (2p. complement circumstanţial de timp. E cântecul iubirii ameţitor şi pur. Cu stelele şi luna în nopţile de vis”. 3 Citeşte cu atenţie textul de mai jos: „Copilăria este o pulbere de stele Pe care doar o dată o port pe fruntea mea Şi care mă îndeamnă să mă întrec cu ele Şi să mă simt în zborul acestui joc. din textul de mai sus. / ridică creştetul uns/ de Dumnezeu cu lumină/ Cine-o să vină?” – 10 p (2p. 5. respectiv.x 5) Precizează valoarea morfologică a cuvintelor din text subliniate: „Aş vrea să pot auzi / Cum naşte ziua şi cum scade seara”. – 10 p (2p.10. în text.x 5) Indică. – 10 p (2p. 9. făureşte.5p.x 5) Precizează valoarea morfologică şi cazul cuvintelor subliniate: „Copilăria este o pulbere de stele/ Pe care doar o dată o parte pe fruntea mea. căprioare. o stea. 3. nopţile. Copilărie) Cerinţe: Transcrie. – 10 p (2p. 2. cinci cuvinte care aparţin fondului principal lexical.x 5) Desparte în silabe cuvintele: primăvară. explică modul lor de formare. – 10 p (2p.x 5) 8. – 10 p (2p. 7. Aici se joacă peştii în limpezimi de ape.x 5) Desparte în silabe cuvintele: copilăria. TESTUL NR. Acum-n februar se petrec minunile. – 10 p (2p. limpezime.x 5) Găseşte. construieşte un enunţ în care verbul a avea să fie predicativ. 8. indicaţi apoi felul fiecărei propoziţii şi elementul de relaţie dintre propoziţii. – 10 p (2p. două cuvinte derivate şi două compuse. (Lucia Munteanu. vis. pe rând: atribut verbal. întârzie.x 5) Scrie cinci cuvinte care fac parte din familia lexicală a cuvântului floare. a-nceput urcuşul ridică creştetul uns şi-adâncul avânt. – 10 p (2p. subliniaţi predicatele şi subliniaţi propoziţiile. aş vrea. din text. – 10 p (2.x 4) Arată ce funcţie sintactică are cuvintele subliniate: „şi-n fiecare floare-n ascuns. – 10 p (2p. – 10 p (2. 2. din text. TESTUL NR. din text. cinci cuvinte care sunt părţi de vorbire neflexibile.x 5) Găseşte câte un sinonim şi câte un antonim pentru cuvintele: pur. fiecare. atribut substantival apoziţional. 6. – 10 p (2p. de Dumnezeu cu lumină. Greierii îşi caută arcuşul. cinci cuvinte în care fiecare literă corespunde unui sunet. E râsul şi izvorul. 6. Visul e aproape…) Cerinţe: Transcrie. alcătuieşte apoi patru enunţuri în care verbul la gerunziu să fie.x 4) Transcrie.x 5) 9. 4 Citeşte cu atenţie textul de mai jos: „Aştept primăvara în fiecare zi. 4.5p. e muntele şi marea. cais. (Magda Isanos. Cine-o să vină?” ………………………. Aş vrea să pot auzi Cum naşte ziua şi cum scade seara. – 10 p (2p. 4. – 10 p (2p. a-nceput.x 5) Alcătuieşte familia lexicală a cuvântului joc (5 termeni).x 5) 10. 7.x 5) Precizează cărei conjugări aparţin verbele: aştept. greierii. – 10 p (2p. 3. Numeşte tipul raportului sintactic între propoziţiile din următoarele versuri: „Aici vin căprioare cu roua să seadape”. Pământul se umple de har… 1. – 10 p (2p. Notează funcţiile sintactice ale cuvintelor subliniate: Copilăria este un joc de-a căutarea/Pe care doar o dată îl joci cu cei din jur”.-n ascuns.x 5) Construieşte două enunţuri în care substantivul pădurea să fie nume predicativ.x 5) 1.

mereu. ţi-a arătat nişte ferestre larg deschise Prin care să alergi cu tot cu vise – Din răsărit în asfinţit zidind Mereu o altă punte de argint. verb auxiliar. de argint. şi un atribut verbal exprimat prin verb la infinitiv. – 10 p (2p. – 10 p (2p. Mama) Cerinţe: 1. – 10 p (2p. un atribut pronominal exprimat prin pronume posesiv în G. Construieşte enunţuri în care să existe: un atribut substantival apoziţional. – 10 p (2p. Nu te mira deci.x 5) 6. un substantiv precedat de articol posesiv genitival.10. alcătuieşte cu acesta un enunţ în care să îndeplinească funcţia de nume predicativ. – 10 p (2p. din depărtări. Scrieţi antonimele cuvintelor: noapte. Din depărtări de nai şi chiar de-o viaţă Zâmbetul ei îţi stăruie pe faţă. – 10 p (2p. Apoi. alcătuieşte apoi patru enunţuri în care „o” să fie pe rând. îţi. ferestre. – 10 p (2p. murmure. – 10 p (2p. vise. indică felul fiecărei propoziţii şi raportul sintactic dintre propoziţii. te. un atribut adjectival exprimat prin adjectiv posesiv în V. când în drumul tău O cauţi şi te caută mereu.x 5) 104 . încetişor. transformă propoziţia dezvoltată formulată de tine într-o propoziţie simplă. – 10 p (2p. zidind. fereastră.x 5) 5.x 5) 8. Pune accentul în următoarele cuvinte: nopţilor. de ani.x 5) 4. un cuvânt căruia îi corespunde un omograf. – 10 p (2p. Stabileşte câte un sinonim pentru cuvintele: murmur. vise.. un atribut adjectival exprimat prin adjectiv pronominal în D.x 5) 3. Rescrie. zâmbet. numeral cardinal. Alcătuieşte o propoziţie dezvoltată în care să foloseşti substantivul pădurea să aibă funcţia de complement indirect. Şi ţi-a cântat cu murmure de ape Din fel de fel de fluiere şi clape.x 5) 7. Precizează valoarea morfologică a cuvântului „o” din versul „o cauţi şi te caută mereu”. din versurile date. Precizează funcţiile sintactice ale cuvintelor din strofa a doua: ţi. 5 Clasa a VI-a Citeşte cu atenţie textul de mai jos: „Întâi te-a legănat în scutecul de veghi al nopţilor Ca pe-un boboc de stea. – 10 p (2p. asfinţit.x 5) 10. în ultima strofă. alerga. Găseşte. depărtau. alcătuieşte enunţuri cu ele. larg. Arată cazul cuvintelor din ultima strofă: tău. articol nehotărât. Subliniază predicatele şi delimitează propoziţiile din fraza din strofa a doua. larg. mereu. interjecţie.x 5) 2.x 5) 9. (Haralambie Ţugui. zâmbetul.x 5) TESTUL NR.

. 3. Şi te-aş frământa-n inele.. Şi te-aş răsădi-n grădină... precizează numărul de sunete din cuvintele: dulce. Bate vântul frunza-n dungăCântăreţii mi-i alungă.. indică expresii. M.” . indică o apoziţie din text. Şi-acasă la noi te-aş duce. Bate vântul într-o parteIarna-i ici.. Şi te-aş îmblăti cu drag. noaptea creşte Şi frunzişul mi-l răreşte. selectează figurile de stil din text.. Unde te-aş găsi te-aş smulge..... Şi te-aş cerne prin sprincene. cuvinte specifice doinei....Ce te legeni. 9. 13.. scrie un cuvânt monosilabic şi unul bisilabic. smulge. vara-i departe. L.. 10. argint. Dacă păsările trec.. 2. selectează o interjecţie din textul dat şi precizează rolul ei.Ce te legeni. frământa-n. 8. 7.. Dacă trece vremea mea! Ziua scade. 12. Antologie de poezie populară 1. 14 Evidenţiază semnificaţia titlului. floare dulce Măi bădiţă.. scrie două argumente caracteristice acestei specii... identifică un atribut substantival. B 11.. floare dulce. selectează un complement circunstanţial de mod exprinat printr-un substantiv defectiv.Opera lirică Măi bădiţă. Şi te-aş da inimii mele Să se stâmpere de jele.Blaga .... selectează un derivat . 6. explică semnul de punctuaţie din ultimul vers.. sprincene. 5. fără vânt...” 105 . Şi te-aş secera cu milă. indică modul şi timpul dominant şi precizează rolul lui. Şi te-aş face stog în prag. Şi te-aş măcina mărunt La morişca de argint.s Se dă textul: .. Eminescu . Fără ploaie. codrule. Cu crengile la pământ? -De ce nu m-aş legăna. 4.. Şi de ce să nu mă plec.. motivează folosirea cratimei în exemplele: te-aş.

clipe. veştejit. Vestejit şi amorţit Şi cu doru-mi singurel. precizează valorile morfologice ale lui i. 9. 2. 3. Se dă textul: . 5. explică semnele de punctuaţie şi ortografie din pimele 4 versuri.. timpul. 10. 6. argumentează că este o creaţie lirică. Şi se duc ca clipele. 7.. construieşte enunţuri în care verbele -a rămâne şi a ajunge să fie copulative. indică felul subordonatelor şi raporturile sintactice. evidenţiază polisemantismul cuvântului bate şi trece. II găseşte antonimele din textul dat. vântul. găseşte câmpul lexical al cuvântului codru. selectează verbele la moduri predicative -indicând modul. Şi mă lasă pustiit. indică două cuvinte din aceeaşi familie lexicală. Explică semnificaţia titlului unei opere studiate. Indică modul de expunere. la pământ. titlul este un orizont de aşteptare.Ce te legeni” cerinţe: 1. Scuturând aripele. 11. Zarea lumii –ntunecând. 106 . 6. 2. 4. De mă-ngân numai cu el!” M . pe rând. 4. 8. Şi se duc pe rând. pustiit. 5. indică sinonimele contextuale ale cuvintelor: noroc.1. diateza. precizează funcţia sintactică a cuvintelor: vremea.Eminescu . III În fiecare operă. selectează figura de stil dominantă. 3. alcătuieşte familia lexicală a cuvântului:a îngâna. Ducând gândurile mele Şi norocul meu cu ele. selectează un cuvânt derivat şi unul format prin conversiune. selectează verbe la moduri nepredicative precizând funcţia sintactică şi cazul.Peste vârf de rămurele Trec în stoluri rândunele. II Argumentează într-o compunere de maxim 10 rânduri că textul se încadrează într-un gen literar.

Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor vesel şi codrul. Precizează anotimpul sugerat de versurile date şi adu un argument pentru susţinerea afirmaţiei tale.Transcrie. sare. substantiv. Transcrie. o imagine olfactiva. Identifică. în text narativ: – – – – – 14 puncte Ce este aceasta? strigă Sobieski. Alcătuieşte un enunţ în care acelaşi cuvânt să aibă altă valoare morfologică. Desparte în silabe cuvintele: ştrengărie. Redactează. locuieşti în Zalău. pe Strada Ghioceilor. O. 6 puncte • Să expui clar şi concis conţinutul solicitării. a. o prepoziţie şi o conjuncţie. În versul Stau ca pe spini. din text. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate. 10. repezindu-se călare înaintea lor. de punctuaţie şi de exprimare corectă . tovarăşul. cuvântul care se repetă.comparaţii b. Pe sus trec leneş nouri grei – 8 puncte II. 6 puncte 2. 4 puncte 11. 6 puncte 4. răspunse bătrânul rănit. Îşi face mendrele. pentru a răspunde cerinţelor: „A revenit albastrul mai! O şterg de-acasă frumuşel: Flori în grădină. 5. trebuie: • Să respecţi convenţiile acestui tip de compunere. b.Nume…………………………………………. eu cânt. din textul dat. aşteaptă. Şi doar aduc furtună! (Şt. Cum! atâţia sunteţi? Zece din noi au pierit din mila Măriei tale. Transformă textul dialogat. latră-n vânt.metafore 3. 6 puncte 9. în prima strofă a textului dat. superlativ absolut. În cerere.pozitiv b. 05. 8 puncte • Să respecţi normele de ortografie. la numărul 39. şi Grivei E timpul numai bun de joc A-nnebunit de vesel ce-i: Şi bun de ştrengărie… Mă muşcă. adresată directorului acestui club. cuvântul subliniat este: 4 puncte a. stau. o imagine auditiva. c. eşti elev în clasa a VI-a la Şcoala cu Clasele I-VIII „Aurel Vlaicu” şi doreşti să te înscrii la cercul de artă populară de la „Clubul Copiilor” din localitate. Şi flori la pălărie! Şi satu-n colb se-neacă… Stau ca pe spini. Nerăbdător aşteaptă-n prag S-azvârl în colţ ghiozdanul… I-e dor ca s-o pornim haihui: Mă dau mai bine-n partea lui. comparativ de superioritate c. Se acordă 10p din oficiu Timp de lucru: 50 min Toate subiectele sunt obligatorii Clasa a VI-a Semestrul II LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ I. tovarăşul meu drag. Te numeşti Marcel / Marcela Panduru. (Costache Negruzzi – Sobieski şi românii 107 . o imagine vizuală. 4 puncte Atenţie! Nu folosi alte nume decât cele indicate în cerinţă! Data redactării cererii este 15. pe o pagină distinctă a foii de teză. Transcrie diftongii din următoarele cuvinte: mai. stau ca pe foc! există: 4 puncte a. În versul Pe sus trec leneş nouri grei. III. Şi codrul lin răsună… Pe sus trec leneş nouri grei – Noi nici nu ne gândim la ei.. stau ca pe foc! Intrăm în codru. deoarece vrei să-ţi aprofundezi cunoştinţele despre folclor. o cerere de înscriere. eu cu el. Citeşte cu atenţie textul. 12. Grivei. adverb c. există: 4 puncte a. 4 puncte 7. explicând semnificaţiile acestuia în context. de mai jos. 4 puncte 6. nouri. 4 puncte 8. epitete c. Că nu mai e tot anul! Dă spaima-n vrăbii. Ce sunteţi voi? Străjerii din cetate. 2007. Iosif – Furtună) Cerinţe: 1. flori pe plai Grivei cu mine. Voi aţi cutezat a vă împotrivi mie şi a-mi omorî atâţia viteji? zise regele. adjectiv b. joacă… Grivei.„Mai bine” se află la gradul: 4 puncte a. ghiozdanul. un derivat diminutival şi precizează valoarea lui morfologică.În structura albastrul mai . din spatele fiului său.

punctuaţională şi stilistică se oferă din oficiu +1./ Alcătuiţi enunţuri cu cuvântul voinici să aibă altă valoare morfologică decât în text. 5.. 8-10 rînduri. Mirându-se-ntre dânşii cum vreascurile-n foc Ca nişte şerpi se mişcă sucindu-se în loc. 9. în text.25p. Când se-ngroapă-n ţărână a duşmanilor fală! Şi faptul cel istoric. III sg. în care să descrieţi o dumbravă în mijlocul iernii. O6 Să analizeze sintactic sintagmele subliniate./ Redactaţi o compunere. sub forma legendară. 11. a povesti. clasa a VI-a. pers./ Identificaţi. I pl./ Extrageţi din text 4 cuvinte din câmpul lexical al naturii. a se mira. verbul a trece la Condiţional Prezent şi Trecut pers.25 puncte.5p. Atenţie!!! Pentru acurateţe corectitudine gramaticală. II sg. timpul trecut perfectul simplu. argumentaţi-vă părerea în 2-3 enunţuri. O7 Să redacteze o micro-compunere. 2. I pl. în scris... /2p. ager. II pl. Din neam în neam românii îl povestesc în ţară. pers. modurile de expunere ale textului dat. 108 .. /1. /1p. Alecsandri „Dumbrava Rosie”) În baza textului de mai sus realizează următorii itemi: 1. 6. /4p. pers. O5 Să analizeze morfo-sintactic cuvintele subliniate.. O3 Să identifice sinonimele contextuale ale cuvintelor propuse. timpul trecut mai mult ca perfectul./ Numiţi modul de expunere din fragment. /3p. II sg. timpul prezent. a duşmăni. şi pl. Flăcăi voinici şed roata pe lângă un foc mare./ Indicaţi sinonimul contextual pentru cuvintele: a trece. /2p. semestrul I Obiective de evaluare: O1 Să identifice şi să argumenteze./ Rescrieţi şi analizaţi sintactic fragmentul evidenţiat. Priviţi! Lângă-o dumbravă stă tabăra de care. „Ştiţi voi de ce stejarul arzând plânge şi geme? (Întreabă-un român ager pe care-a nins devreme) Colo-n astă dumbravă. 3. 8. O4 Să indice figurile de stil şi să comenteze sugestia acestora. şi pl. cu suflete de leşi. O2 Să formuleze ideea şi mesajul textului propus.Trecut-au patru seculi din ziua cea fatală.Teza semestrială la limba şi literatura română. VARIANTA I Se dă textul: „. verbul a conduce la Conjunctiv Prezent şi Trecut. 7. şi pers../ Rezumaţi în 3 enunţuri textul. I sg./ Conjugaţi verbul a crea la Modul Indicativ. se spune. verbul a face la Modul Indicativ./ Analizaţi morfo-sintactic cuvintele subliniate în text. 2 figuri de stil diferite şi comentaţi sugestia acestora. pers. /3p. /5p.. 10.. copacii urieşi Sunt locuiţi. 4. şi pers. desenaţi schema. şi pers. /2. I sg.. verbul a sta la Modul Indicativ. /3p. /2p/ Formulaţi într-un enunţ mesajul textului. ” (V.

/ Analizaţi morfo-sintactic cuvintele subliniate în text. şi pers.. timpul trecut perfectul simplu. I sg. Iar în frunziş românii topoarele-şi descântă Şi caii lor dismeardă. 17. VARIANTA II Se dă textul: „. 20. I sg.” (V. în care să descrieţi o dumbravă după o luptă crâncenă./ Conjugaţi verbul a agrea la Modul Indicativ. /3p. 2 figuri de stil diferite şi comentaţi sugestia acestora.. /1p.. /3p. /2p/ Formulaţi într-un enunţ mesajul textului. II pl. I pl. pers./ Redactaţi o compunere. pers.Total: 30 puncte. şi pl. Atenţie!!! Pentru acurateţe corectitudine gramaticală./ Rescrieţi şi analizaţi sintactic fragmentul evidenţiat.25p. Şi-n tabăra vecină orgia cea nebună Ca marea depărtată vuieşte sub furtună. Aşa grăiesc bărbaţii ce somnul nu-i atinge În aşteptarea vie a zilei viitoare. /2p. 21. I pl. /2. 22. 14. II sg. în text. III sg. 19./ Identificaţi./ Rezumaţi în 3 enunţuri textul. verbul a face la Conjunctiv Prezent şi Trecut. Şi poalele pădurii sânt palid luminate De flăcările ce pâlpîie în sate. /4p./ Alcătuiţi enunţuri cu cuvântul palid să aibă altă valoare morfologică decât în text.5p. şi-n umbră vesel cântă.Sub cerul ce s-aprinde şi-n clipă iar se stinge Vărsând pe a lor feţe lumini fulgerătoare./ Numiţi modul de expunere din fragment./ Indicaţi sinonimul contextual pentru cuvintele: clipă./ Extrageţi din text 4 cuvinte din câmpul lexical al naturii.. Total: 30 puncte. pers. /5p. vuieşte 13. verbul a cânta la Condiţional Prezent şi Trecut pers. timpul prezent. verbul a atinge la Modul Indicativ. 16. 8-10 rînduri. verbul a aprinde la Modul Indicativ. 15. Alecsandri Dumbrava Roşie) În baza textului de mai sus realizează următorii itemi: 12. şi pl. a se stinge. desenaţi schema. palid. 18. /3p... timpul trecut mai mult ca perfectul. II sg. argumentaţi-vă părerea în 2-3 enunţuri.. şi pers. şi pers. /2p. punctuaţională şi stilistică se oferă din oficiu +1. /1. pers. 109 ..25 puncte.. descântă.

„cer”. Scrieţi un enunţ în care să apară omonimul substantivului „cer”. antonimelor şi a omonimelor unor cuvinte date. 4. 10 p. Daţi câte două sinonime pentru „noapte”.. 40 p. 10 p.) Să lucreze colo. utilizarea corectă a sinonimelor. 10p.”scoase”.. „miere”. of. 2. Şi stelele. precizarea caracreristilor operei lirice.” (Tudor Arghezi) 1. „făcu”. A luat o pungă cu scântei. identificarea tipului de rimă a unor versuri date 110 .Numele şi prenumele______________________ Clasa a VI-a B Lucrare de control I. Şi făcu şi luna. Era noapte peste tot A luat un ghem de sfoară Ca-n cutia cu compot.. Indicaţi tipul de rimă din text. sus. prin raportare la textul studiat. 3. Şi I-a dat drumul afară Era ceaţă Din cer în mare Ca-n borcanul cu dulceaţă. Comentaţi strofa a II-a a poeziei „Peste vârfuri. Se dă textul: „Când ce-a fost la început Dar Dumnezeu s-a pus Nu era nimic de făcut (. „a dat drumul”. 20 de p. OBIECTIVE SPECIFICE: exprimarea unui punct de vedere personal în legătură cu un text studiat. Şi scoase soarele cât o căldare Era tăcere Şi pe lângă clei Ca într-un butoi cu miere. „nimic”. Căutaţi antonimele pentru: „la început”. 10 p.” de Mihai Eminescu.. una câte una. II.

TESTE DE VACANTA
TEST 1 Se dă textul: „Un poloboc cu vin Mergea în car pe drum şi foarte lin; Iar altul cu dăşărt, las’că venea mai tare, Dar şi hodorogea, Făcând un vuiet mare, Încât cei trecători în lături toţi fugea: Atunci când el folos nimic n-aducea. 1. 2. 3. Asemene în lume Acela ce tuturor se laudă şi spune În trei puţin sporeşte Iar cel ce tace, Şi treabă face; Acela purure mai sigur isprăveşte.”

4. 5. 6. 7.

8. 9.

Alecu Donici, Două poloboace Se cere: Transcrie cinci cuvinte care să conţină diftongi diferiţi şi marchează-i prin încercuire. Transcrie cuvântul / cuvintele care conţine / conţin hiat. Precizează regulile de silabaţie aplicate în despărţirea cuvintelor: foarte = încet = laudă = isprăveşte = Scrie câmpul lexical al cuvintelor ce denumesc căile de comunicaţie rutieră. Scrie familia lexicală a cuvântului car. Scrie minimum cinci sinonime ale cuvântului a isprăvi. Alcătuieşte enunţuri cu antonimele cuvntelor: încet ≠ deşărt ≠ mare ≠ a tăcea ≠ Creează enunţuri cu omonimele a patru cuvinte care se pot afla în această situaţie. Creează enunţuri cu paronimele cuvintelor de mai jos respectând cerinţele împuse: foarte ( paronimie regresivă mediană )___________________________________ car ( paronimie progresivă iniţială )_____________________________________ lin ( paronimie progresivă iniţială )_____________________________________ laudă ( paronimie regresivă mediană )___________________________________

10.

Precizează valoarea morfologică a cuvintelor: lin = mare = tuturor = acela = 11. Analizează modul, timpul şi diateza verbelor: mergea = făcând = se laudă = isprăveşte = 12. Creează enunţuri în care cuvintele de mai jos să fie folosite cu altă valoare morfologică de cât cea din text : iar = asemine = şi = un = 13. Precizează felul propoziţiilor: „Încât cei trecători în lături toţi fugea”_______________________________________ „ce tuturor se laudă ” _______________________________________ 14 Precizează valoarea sintactică a cuvintelor : altul = folos = ( în ) lume = purure = 15. Realizează. prin expansiune o propoziţie echivalentă sintactic funcţiei îndepliite de cuvântul „vin” din structura „cu vin” 16. Precizează : forma strofică = măsura versurilor = rima poeziei = ritmul poeziei = 17. Precizează genul literar şi minimum patru trăsături ale speciei căreia îi aparţine textul de sprijin dat

111

18.

Precizează numele a doi scriitori români şi a doi străini care au cultivat această specie literară

TEST 2 Se dă textul: „Spuse goarna mare Către violină: „- Te deplâng, surată, Te deplâng, vecină, Cele patru coarde, Cu al lor arcuş Sunt condiţionate Toate De arcuş. Ai o voce mică, Abia presimţită Pe când, eu, ajunge Ca să fiu strunită Şi s-aude tare În întreaga sală ! Zise violina : „- Nu-i un lucru nou, Tinicheaua sună Şi-are şi ecou.” Fenomen acustic ? Lecţie de Morală ? Cred că, amândouă În măsură, egală Aurel Baranga, Fabule

Se cere: 1. Transcrie (din primele 15 versuri) cinci cuvinte care să conţină diftongi diferiţi. 2. Transcrie două cuvinte care să conţină hiat. 3. Precizează regulile aplicate în silabaţia cuvintelor: goarna = violină = stârnită = aude = 4. Transcrie cuvintele derivate şi precizează, pentru fiecare, procedeul prin care au luat naştere 5. Scrie enunţuri cu sinonimele cuvintelor: goarnă = violină = voce = strune = 6. Transcrie perechea antonimică existentă în text 7. Alcătuieşte enunţuri cu omonimele cuvintelor: mare = mică = fiu = are = 8. Creează enunţuri cu paronimele a patru cuvinte din text, respectând cerinţele impuse. a. paronimie iniţială progresivă________________________________________________ b. paronimie mediană regresivă________________________________________________ c. paronimie mediană progresivă_______________________________________________ d. paronimie finală prograsivă_________________________________________________ 9. Precizează valoarea morfologică a cuvinteor: patru = al = lor = toate = egală = 10. Transcrie verbele şi precizează felul lor, modul şi diateza la care acestea se află. 11. Analizează felul predicatelor propoziţiilor: 4, 5, 7, 8 şi penultima 12. Analizează felul propoziţiilor: P4 P5 P7 P8 P11 13 Precizează funcţiile sintactice ale cuvintelor: toate = (de) arcuş= întreaga = ecou = 14. Contrage :P2 ______________________________________________________________ ultima propoziţie________________________________________________________ 15. Precizează numele figurii de stil pe baza căreia a fost creată poezia.________________ 16. Precizează : măsura primelor două versuri______________________________________________ ritmul poeziei___________________________________________________________ 17. Precizează genul literar şi specia căreia îi aparţine poezia.________________________

112

18.

Scrie patru trăsături ale speciei căreia îi aparţine poezia TESTUL 3

Se dă fraza: Când coborî scările de marmură tocită care-i aminteau de fiecare dată, fără greş, de scările de la liceu, pe unde nu urcau decât profesorii, şi pe unde se strecurau ei, pe furiş, uneori, fericiţi că încalcă o interdcţie şi un privilegiu, simţi în urmă nişte paşi mărunţi, pe tocuri, şi putu deja să-şi închipuie „persoana” , mică, grăsuţă, cu obrajii grăsuţi jucând în tactul paşilor sacadaţi, mecanici, şi rări şi mai mult paşii, ca să nu fie depăşit pentru că nu îi plăcea să coboare scările împreună cu cineva.” Nicolae Breban, Îngerul de ghips Se cere: 1.Transcrie cinci cuvinte care conţin diftongi diferiţi şi încercuieşte-i. 2. Transcrie minimum două cuvinte care conţin hiat. Marchează hiatul cu un dreptunghi. 3. Transcrie cuvântul / cuvintele care conţine / conţin triftong / triftongi. 4. Precizează care dintre sunetele cuvintelor de mai jos sunt vocale şi care semivocale. aminteau = înterdicţie = împreună = profesorii = 5. Precizează ce reguli de silabaţie ai aplicat în despărţirea cuvintelor: fiecare = încalcă = urmă = obraji = 6. Alcătuieşte familia lexicală căreia îi aparţine cuvântul „grăsuţ” 7. Scrie câmpul lexical căruia îi aparţine cuvântul „profesor” 8. Precizează mijloacele şi procedeele de imbogăţire a vocabularului prin care au luat naştere cuvintele: fiecare = încalcă = interdicţie = grăsuţă = 9. Scrie enunţuri cu sinonimele cuvintelor: scări = tocită = a se strecura = tact = 10. Alcătuieşte enunţuri cu antonimele cuvintelor: coborî = fericiţi = grăsuţă = rar = 11. Alcătuieşte enunţuri cu omonimele a patru cuvinte din fraza de sprijin dată. 12. Alcătuieşte enunţuri cu paronimele cuvintelor: tocită = dată = urmă = mică = 13. Precizează valoarea morfologică pentru fiecare dintre cuvintele: tocită = fiecare = pe furiş = împreună cu = cineva = 14. Analizează morfologic şi sintactic verbele. 15. Precizează felul propoziţiilor: P2____________________________ P antepenultimă_________________ ___ P penultimă_____________________ ultima propoziţie___________________ 16. Analizează sintactic cuvintele: scările = _i = fără greş = jucând = 17. Contrage: P1_____________________________ P antepenultimă____________________ penultima propoziţie______________ ultima propoziţie___________________ 18. Folosindu-te de procedeul expansiunii creează propoziţii echivalente sintactic cuvintelor:

113

două de nevoie. Folosindu-te de procedeul extensiei. încât. ca să concurăm la licitaţia fabricii de metalurgie.Alcătuieşte familia lexicală căreia îi aparţine cuvântul „hotărât” 4. s-a hotărât să se adune suma de un milion jumătate. Analizează sintactic şi morfologic verbele cu funcţie de predicat. 11. 2.Precizează ce reguli ai aplicat în silabaţia cuvintelor: practic = nostru = înmcât = familie = 6. 5.Transcrie cinci cuvinte care să conţină diftongi diferiţi. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor: a unchiului = toţi = suma = (la) licitaţie = 15. Creează enunţuri cu paronimele mediane progresive a patru cuvinte din fraza de sprijin dată.” Camil Petrescu.Alcătuieşte enunţuri cu sinonimele cuvintelor: reputaţie = periculos = nevoie = să concurăm = 8. Ultima noapte de dragoste.Transcrie două cuvinte care conţin hiat. Contrage: P2_________________________________________________________________ ultima propoziţie_____________________________________________________ 16.tocită fără greş = = TESTUL 4 Se dă fraza: „Atât de mare era reputaţia de om de afaceri şi de spirit practic al unchiului nostru.________________ 14. 13.Alcătuieşte enunţuri cu omonimele a două enunţuri din text. cu toate că toţi îl ştiam periculos. în familie. creează a subordonată echivalentă sintactic funcţiei îndeplinite de cuvântul „(de) nevoie” 114 .Scrie câmpul lexical al gradelor de rudenie.Precizează mijloacele şi procedeele prin care au luat naştere cuvintele: încât = periculos = 7. întâia noapte de război Se cere: 1. Precizează felul propoziţiilor : P2____________________________ P3_____________________________ P5____________________________ ultima propoziţie.Scrie enunţuri folosind antonimele cuvintelor: mare = toţi = să se adune = hotărât = 9. 10. Analizează exclusiv morfologic cuvintele: unchiului = nostru = toţi = fabricii = 12. 3.

care . însumi. 18. descriind şi reprezentând episoade caracteristice din viaţa plină de neastâmpăr a vânătorii celei mari. mă voi încumăta a spune ceea ce aievea n-am văzut cu ochii. au vorbit şi au lucrat. călcat (N. 12. asemenea . Alcătuieşte familia lexicală căreia îi aparţine cuvântul „poezie” 5. 3. Analizează felul primeleor şase predicate precizând şi modul şi diateza lor. 19. Pseudokinegheticos Se cere: 1. 15. adj) legănat (c. Precizează modul de expunere predominant utilizat în fraza dată. 13. 2.mod) Transcrie două epitete şi precizează rolul lor în textul literar. mi -. Transcrie patru cuvinte derivate cu prefix. 11. Defineşte opera literară 17. Analizează exclusiv morfologic cuvintele: acum. a vorbi şi a lucra bine”. 10. „cetăţenii învaţă a fi meşteri în războaie şi în toate cele unde trebuie omului să ştie a cugeta. voi cerceta numai cum alţii. dupe spusa anticului dascăl de Vânătoare. Precizează ce reguli ai aplicat în silabaţia cuvintelor: fiindcă = războaie = niciodată = descriind = 4. 20. ci. Transcrie patru cuvinte care să conţină situaţii de vocale în hiat. Transcrie două enumerări şi precizează rolul lor în textul literar. legănat în răsfăţările poeziei şi ale frumoaselor arte. Tanscrtie cinci cuvinte care conţin diftongi diferiţi şi încercuieşte-i.c. Creează enunţuri în care cuvintele de mai jos să îndeplinească funcţiile indicate între paranteze. paronimie iniţială regresivă = paronimie mediană progresivă = paronimie iniţială progresivă = paronimie finală regresivă = 9. zic. 115 . Creează enunţuri cu paronimele a cinci cuvinte respectând condiţiile date. Creează enunţuri cu antonimele cuvintelor: război = aspră = plin = mare = 7. Precizează funcţiile sintactice îndeplinite de cuvintele: asemenea = umilinţă = niciodată = meşteri = a cugeta = bine = 16. Creează enunţuri cu sinonimele neologice ale cuvintelor: mărturisesc = a cugeta = priceput = neastâmpăr = 6.TESTUL 5 Se dă fraza: „Dar fiindcă până acum nici prin vis piciorul nu mi-a călcat prin asemenea prăpăstioase locuri şi fiindcă însumi – o mărturisesc cu umilinţă – n-am fost niciodată la acea aspră şcoală în care. Transcrie cuvintele create prin compunere. Analizează felul primelor şase propoziţii.P) însumi (atr. mai pricepuţi. adj) care (subiect ) toate (atr. aspră. 14. Transcrie cuvintele derivate cu sufix. toate. Ioan Odobescu. alţii. au cugetat. de aceea. Creează enunţuri cu omonimele cuvintelor: unde = mă = voi = au = 8. descriind.” Alexandru. cu umilinţă.

auzii acea voce. atinsei o clapă necunoscută ce dereglă brutal totul. sigur. poate şi datorită somniferului. până când. Marchează-i diferit. curios. frazele. dar. atras de jocul lor.Analizează exclusiv sintactic cuvintele: satisfacţie = sunete= litere= vocale= adânceam = sunete= litere= vocale= consoane = consoane = semivocale= semivocale= 2. împăcat.TESTUL 6 Se dă fraza: „Spre seară. convins că nu e numai treaba mea să pun lumea la loc şi. aveam impresia că mă aflu într-un ascensor leneş.Creează enunţuri cu paronimele cuvintelor de mai jos respectând cerinţele dintre paranteze. mă pomenisem urmărind cu satisfacţie cum lumea rămânea înafara mea. după câteva minute. la al căror înţeles îmi era imposibil să mă gândesc. pornii spre casă unde. Absenţii Se cere: 1. neavând încotro. ce nu voiau nicicum să se constituie în ceva. liniştea se sparse. fără nelinişte sau regret mă detaşez chiar şi de propria-mi greutate. două care să conţină vocale în hiat şi două care să conţină triftongi. minţindu-mă cu tot felul de minuni. eram încântat că. discret. din senin. mai ales. spectaculoase. degajat de gânduri. din neglijenţă sau întâmplare. cu intensitatea unei lovituri violente. 5. 3.Precizează care sunt mijloacele şi procedeele de îmbogăţire a vocabularului prin care au luat naştere cuvintele: împăcat = spectaculoase = nicicum = necunoscută = detaşez = 6.Desparte în silabe cuvintele: satisfcaţie = impresia = extrem = imposibil = 4. extrem de clar. culorile se dizolvară în cenuşiu şi. în vreme ce eu. într-o aglomerare de umbre şi lumini agitate.” Augustin Buzura. se îndepărta simţitor cu ploaie cu tot şi. cu toate întrebările. care cobora.Transcrie perechile antonimice existente în text.Transcrie două cuvinte care să conţină diftongi.Scrie familia lexicală căreia îi aparţine cuvântul gând. 8. 116 . mă adânceam calm.Alcătuieşte enunţuri cu sinonimele comune ale cuvintelor: entuziasm= satisfacţie = discret = regret = 7.Creează enunţuri cu omonimele cuvintelor: pat = poate = care = unde = 9. nu-mi dădeam seama unde şi nici nu mă interesa. mă întinsesem pe pat fără prea mare entuziasm. imediat coborârea se opri şi atunci.

Moromeţii) Itemi 1. 3. Identifică verbele din textul suport. nepersonalizat: 0.5p 1p Răspuns corect. încât copiii din sală se speriară şi crezură că omul vrea să bată pe vreunul dintre ei. necreativ: 0.5p 1p Apreciere bine argumentată. Transformă textul astfel încât primul verb să fie la persoana I plural. complet.5p 1p Răspuns creativ. 3.5p 1p Răspuns complet: 1p Răspuns parţial: 0. Explică noţiunea de “notă de subsol”.5p 1p Răspuns coerent. complet: 1p Răspuns incomplet: 0. 4. Formulează enunţuri cu verbele identificate în text. superficial: 0. Analizează pagina de titlu a manualului tău de Limba română. 4. 6.5p 1p Apreciere bine argumentată.5p 1p Răspuns competent.5p 1p Răspuns coerent. folosindu-ţi propria experienţă de lectură. Total punctaj Punctaj din oficiu: 4p Nota obţinută: _______ FIŞĂ DE EVALUARE ORALĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Elev: Vasilescu Mihai Clasa a VI-a Data evaluării: 15. 5.”(Marin Preda. susţinut de exemple: 1p Răspuns incoerent: 0. creativă: 1p Apreciere slab argumentată: 0. creativ: 1p Răspuns parţial. argumentând pro sau contra.2005 Tema lecţiei: Verbul Text suport: “Intră în coridorul şcolii şi se apropie de fiu-său atât de repede.5p 1p Răspuns corect. 2. bine exemplificat: 1p Răspuns insuficient exemplificat: 0. 2005 Tema lecţiei: Cartea – obiect cultural Text suport: “Ce este oare o carte bună dacă nu un prieten cu care să poţi sta de vorbă oricând în singurătatea odăii tale?”(Marin Preda) Itemi 1. Formulează o definiţie personală a cărţii. creativă: 1p Apreciere slab argumentată: 0.5p 1p Realizarea tuturor modificărilor necesare: 1p Realizarea parţială a modificărilor textului: 0.5p 6p Acordat 117 .10. 5. dovedind o bogată experienţă de lectură: 1p Răspuns de tip clişeu. Total punctaj Punctaj Maxim 1p Şase verbe identificate: 1p Trei verbe identificate: 0. observând nuanţa particulară a acestuia.5p 6p Acordat 6. Distinge verbul la modul conjunctiv din text.11. Punctaj Maxim 1p Răspuns complet: 1p Răspuns parţial: 0. Demonstrează că apariţia cărţii a avut un rol important în dezvoltarea omenirii. Apreciază expresivitatea obţinută în text cu ajutorul verbelor. 2. Stabileşte legătura existentă între conţinutul textului şi numărul mare de verbe din alcătuirea acestuia. ştiinţific: 1p Răspuns neştiinţific. Enumeră elementele care alcătuiesc structura cărţii. Apreciază părerea afirmată în textul suport.FIŞĂ DE EVALUARE ORALĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Elev: Vasilescu Mihai Clasa a VI-a Data evaluării: 01.

............ adjectiv pronominal posesiv in N...... b. 6 p.1...........] Ca razele-ţi la cuibul de unde au plecat...) 2.. Completeaza spatiile cu informatiile corecte: 10 p. caz N....... Scrie.. fara functie sintactica..... Forma corecta este : a.. atribut adjectival .) b. complement indirect. a... Indicati in textul dat un epitet si o comparatie......... Masura primului vers este de 15 silabe.....răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: 1...... complement indirect. În compunerea ta ....... A B .. complement indirect. Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute... Cu tine-am fost tovaras pe calea fericirei...... In tine-am sorbit viata.... b..... In tine cred.... Si chipu-i sfant ramas-a in veci pe discul tau.. b.... a........ 10 p 6.... complement circumstantial de loc .... mic atom.. Cǎci vecinic el se-nalţǎ spre tine-n strǎlucire. .... neînsemnat.. 118 ..... cazul N a.. Privirea acestuia ma sperie.creatorul cand de pe tronul sau Eu..... (. 10 p Subiectul al II-lea ( 30 de puncte) Compune un text de 10-15 randuri in care sa descrii o gradina cu flori... a... b.. caz G.. a. Autorul isi exprima sentimentele cu ajutorul: . (. Prin tine cunoscut-am vapaiele iubirei...... Baiatului acesta îi vorbesc........ c. c...... c.... atribut pronominal ........ b. vrand lumei sa dea supremul bine Te port în al meu suflet cu-ntreaga ta mǎrire. b. c.... c... atribut pronominal ........ adjectiv pronominal posesiv b. in tine vreau sa mor! ( Vasile Alecsandri. Rima versurilor din textul de mai sus este îmbratisata. Pe fata lui se citea mila... pronume personal in G Fratele tau este cât al meu.. 5.. Baiatului acestuia îi vorbesc.. atribut adjectival.. Unde mi-ai umblat ? a. complement indirect . in lume perdut.3....... atribut pronominal .........să ai un conţinut şi un stil adecvate tipului de text şi cerinţei formulate .....[.. b.. pronume personal...........Transcrieti din text doua fragmente prin care sa aratati ca soarele este asociat iubirii si vietii...... Sugestia celorlalti a fost acceptata... b.... complement circumstantial de mod. atribut adjectival.... în spatiul punctat din faţa propozitiilor din coloana A litera corespunzatoare exemplului din coloana B....... a...Punctaj din oficiu: 4p Nota obţinută: _______ Numele si prenumele: Clasa a VI-a Test sumativ.. . atribut adjectival Ochii tai sunt luminosi.... Subiectul I (60 de puncte) Citeste cu atentie textul dat: O ! soare. 4......Se accordă 10 puncte din oficiu.. el se-nalţǎ d. In urmatoarele enunturi.... “vecinic” sunt:…………………………………………...2.. nume predicativ. de tine-mi este dor......... te port . b..să formulezi un titlu expresiv/personalizat al textului redactat de tine.. pronume personal c. c.. adjectiv pronominal posesiv in G. nume predicativ ... Vei folosi cate un pronume si cate un adjectiv pronominal din cele invatate. în al meu suflet ..Poezia Toate subiectele sunt obligatorii..... caz G. complement direct. Atunci el cu mandrie s-a oglindit in tine... Imi place cartea de la tine... b. Prezenta poetului este redata la nivelul textului prin :........ atribut adjectival .Răspunde cu adevărat (A) sau fals(F): 4 p..... atribut pronominal El este la mine..... Privirea acestui om ma sperie : a.. c.. Poezia apartine genului liric deoarece...Imn catre soare ) Scrie. complement indirect......atribut pronominal. a. Formele literare ale cuvintelor “perdut”... a....trebuie: . o ! soare.................. a... In operele apartinand genului liric modul predominant de expunere este:... atribut adjectival. pe foaia de teză . spre tine-n stralucire 3.. atribut pronominal...... Ti-a zis sa fii.....caz Ac...... cuvantul marcat este: 20 p.să respecţi convenţiile specifice unei descrieri........

17.Alcătuieşte enunţuri în care cuvintele deasupra .” . lungi ca pe picior . “ II. 27. cine (pronume relative) şi cum . încât. dar nemişcarea lui era ca a sălbăticiunilor ieşite la pradă...20-25 de rânduri.Selectează un cuvânt cu articol hotărât. în faţa casei lemnarului. “ se frângea de trunchi “ . în 10-15 rânduri. în 4-5 rânduri .. 20.. modul indicativ-timpul perfect simplu. intră în luntrea lui tăică-su şi-l ascunse în tureatca unei cizme de cauciuc. “ deasupra peretelui…” .de ortografie şi de punctuaţie.. 14. degete. Transcrie un fragment care să conţină o trăsătură a personajului sugerată prin caracterizare indirectă. Precizează spaţiul acţiunii .. plescăitul.” 15. Redactează o compunere . aţintiţi. 19. aşa cum este sugerat în textul dat. gălgia. 23. 3. unul cu articol posesiv şi unul nearticulat. “ luntrea lui taică-su. 4. 5. vârându-i două degete în urechi. acoperind plescăitul valurilor . picioare. el desfăcu briceagul de la curea . şi exemplifică. Când gălăgia creştea . 26. • Inserarea în naraţiune a două replici de dialog . acoperind plescăitul valurilor. NOTĂ !În vederea acordării punctajului pentru exprimare. străbătu scândura de-a-ndărătelea .Enumeră. acoperind plescăitul valurilor . Redactează. 28. Explică modul de formare a cuvintelor : nemişcarea .. Deasupra peretelui de piatră. băiatul se ridica.. rezumatul textului reprodus anterior. Argumentează. 10. trunchi. o prepoziţie compusă . “ Hoinar pe malul Dunării “ . o conjuncţie coordonatoare. modul indicativ-timpul imperfect. nume predicativ. băiatul se ridica .Precizează rolul primei virgule în textul dat.Desparte în propoziţii ultima frază a textului citat şi precizează felul lor.Găseşte cel puţin cinci expresii în structura cărora să apară cuvântul ochi..Alcătuieşte propoziţii în care substantivul perete să fie : nume predicativ în G.. vârându-i două degete în urechi .Transcrie.Alcătuieşte enunţuri în care verbul a străbate ( utilizat cu forma de infinitiv) să fie : subiect. Precizează valoarea morfologică a verbului a fi prezent in primul rând al textului.Transcrie câte un verb pentru : conjugarea a III-a ..Alcătuieşte enunţuri în care să dovedeşti polisemantismul cuvântului a ridica.Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate din structurile : “ băiatul părea adormit “ .Explică folosirea cratimei în structura “ . 6..Identifică tipul de raport sintactic în fraza : “Când gălăgia creştea . unde. • Să exprimi clar sentimentele privitorului .. compunerea trebuie să se încadreze în limita de spaţiu cerută .Explică semnificaţia în context a fragmentului : “ Băiatul părea adormit .Precizează funcţia sintactică a cuvintelor din structura : “ când gălăgia creştea . de cel puţin o pagina. 8. 25.să respecţi normele de exprimare . alunecos. 24. 21. 18. unul cu articol nehotărât. o prepoziţie simplă. cauciuc. fulgerător. să aibă altă valoare morfologică decât cea identificată. o continuare a textului citat. Precizează trăsătura si mijlocul de caracterizare. Atent. atârnau cu gurile prinse într-un covrig de sârmă din vârful catargului de la prora bărcii din care fura băiatul. Precizează numărul de litere şi numărul de sunete din cuvintele : gălăgia. modul gerunziu.ortografie si punctuaţie . “ ( Fănuş Neagu. Propune. prinse. strigau să fie lăsaţi să intre într-o remiză de căruţe vechi. lemnarului.” . băiatul se ridica. ceea ce .. cu el în braţe.Alcătuieşte enunţuri din care să reiasă omonimia cuvântului dar. 2. • Să evidenţiezi detaliile surprinse. Îngerul a strigat ) LITERATURĂ 1. briceagul. deşi . LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Evaluare finala Citeşte cu atenţie textul următor : “ Băiatul părea adormit . un peşte şi-l arunca fulgerător în luntrea lui taică-su. taică-su şi încă vreo douăzeci de oameni se certau. cuvintele cu rol de conjuncţie care. Numeşte personajul central al fragmentului şi realizează-i o scurtă caracterizare. Identifică genul literar căruia îi aparţine textul şi motivează –ţi răspunsul formulând cel puţin trei argumente. 2. fulgerător. În compunere trebuie 119 . LIMBA ROMÂNĂ 7. • Corectitudinea exprimării şi a scrierii. lui . alcătuieşte enunţuri in care acelaşi verb să aibă alte valori pe care le vei preciza. cu mişcări iuţi . 12. patru situaţii de folosire obligatorie a virgulei la nivelul propoziţiei. “ încălecă sprinten. un peşte. Încercuieşte grupurile vocalice prezente în structurile: “ toate simţurile-i şedeau la pândă “ . subliniate anterior .cu titlul • Să ai descriere –subiectivă. din al doilea paragraf.Găseşte câte un sinonim contextual pentru cuvintele : nemişcarea. deasupra. Vei avea în vedere : • Introducerea unui nou personaj. scotea din luntrea de la picioare .Propune fraze în care propoziţiile subordonate să fie introduse prin : conjuncţiile căci . 9. un pronume personal-formă neaccentuată. “ scotea din luntrea de la picioare. complement indirect în D. când ( adverbe relative ). 11.” . urechi.” . Patru crapi cu burţi aurii . subiect.şi-l ascunse în tureatca unei cizme. CREAŢIE 1. • Crearea de imagini sugestive.. 16.Identifică valoarea morfologică a numeralelor prezente în textul citat. se frângea.. sprinten. complement direct. încălecă sprinten catargul alunecos .ca mod de expunere principal. 13. cu ochii aţintiţi spre mal. atribut substantival prepoziţional. se frângea de trunchi . 29.. dar nemişcarea lui era ca a sălbăticiunilor ieşite la pândă. sprinten . III. creat de tine . toate simţurile-i şedeau la pândă... atribut verbal. trase fierul peste gura unui crap şi .” 22.

Primul călător lovi cu toiagul său de corn. Menţionează ce fel de părţi de vorbire sunt cuvintele subliniate şi funcţia lor sintactică. Alcătuieşte enunţuri cu sensuri diferite pentru cuvintele corn. Să adopţi un limbaj adecvat temei . lectura Sobieski şi românii de Negruzzi. Profesor examinator. 5. Menţionează câte litere şi sunete au cuvintele cel. 3. precizând felul lor. Transcrie un regionalism şi un arhaism. după momentele subiectului. explicându-le sensul. lung la mine. Caragiale. Să respecţi normele de scriere corectă. lectura D-l Goe… de I. Menţionează modurile de expunere folosite în text. Lunca-n giuru-mi clocoteşte. Povesteşte. a trece. giuru(-mi). Profesor asistent. Profesor examinator. după momentele subiectului. caravana se opreşte! Amândoi călătorii luară la goană haita. II. Cată ţintă.-ntinsă. Transcrie un cuvânt cu vocale în hiat şi altul care conţine doi diftongi. caravana trece. cazul în care se află şi funcţia sintactică. Cu fălcile sângerânde. 120 . Transcrie două cuvinte care se abat de la normele limbii literare. Identifică două procedee artistice şi. 1. Caracterizează personajul Goe din lectura D-l Goe… de I. 1. 1. II. 2. Biletul nr.Închinare-aş. Eftimiu) I. 2. Precizează două consecinţe ale folosirii cratimei în structura n-are. (Malul Siretului. Precizează modul şi timpul verbelor subliniate. o şopârlă de smarald. făr-a se opri din cale. veci. Biletul nr.de Vasile Alecsandri) I. 5.L. 2 Citeşte cu atenţie textul următor şi rezolvă cerinţele: . Menţionează funcţiile sintactice ale cuvintelor subliniate. Dar mi-e murgul vită mută. câinii se depărtară. 4. (Toma Alimoş) I. Şi de cetine coprinsă. (Caravana şi câinii – V. părăsind năsipul cald. 4. Luca Caragiale. II. N-are gură să-mi răspundă. Selectează un pronume şi un adjectiv pronominal. Precizează un pronume şi un adjectiv pronominal din text. 2. duce. Şade Toma Alimoş Haiduc din Ţara-de-Jos Şi bea vin din burduşel Şi grăieşte în ăst fel: . două imagini artistice diferite.De la început. 5.Iaşi Examen de corigenţă – clasa a VI-a Biletul nr. 3. Câinii latră.• • • Să dovedeşti un stil curat. 3 Citeşte cu atenţie textul următor şi rezolvă cerinţele: Pe câmpia verde. Alcătuieşte enunţuri cu adjectivul -ntinsă la toate gradele de comparaţie . Selectează un cuvânt derivat şi altul compus. dar tot au pierdut două ceasuri din drum. respectiv. Şcoala Ion Creangă . Profesor asistent. 3. original . 4. 1 Citeşte cu atenţie textul următor şi rezolvă cerinţele: Şi gândirea mea furată se tot duce-ncet la vale Cu cel râu care-n veci curge. Povesteşte. şi n-am cui! Închinare-aş murgului. Mă priveşte şi m-ascultă. trebuia să sfărmăm dinţii câinilor ăstora! Câinii latră.

Profesor asistent. Transcrie un cuvânt cu vocale în hiat. 5. II. Ştefănescu Delavrancea) I. Profesor asistent. 6 Citeşte cu atenţie textul următor şi rezolvă cerinţele: Până la optzeci de ani nu i s-a întâmplat nimic serios Hagiului. Profesor examinator. supărat că tac astfel Obrazul mi-a lovit cu ramul înflorit Şi-ndată l-am recunoscut că este el. Precizează două pronume diferite. 2. Pe geamurile Hagiului înflorise gheaţa cu frunze mari şi groase. nene Hagiule. 3. Menţionează două verbe la moduri nepersonale diferite. purtând pajura ţării săpată în lemn. menţionând felul lor. venind în mijlocul bisericii. Şi-atunci. 2. Tocmai în ăst an se puse o iarnă grea. 4. . se croia câte un rotocol.L. Dar poate nu-i caisul.Suflă mai cu inimă. făcând trimitere la textul D-l Goe… de I. 1. Leano. Identifică două arhaisme. Trosneau pomii în grădină. 5 Citeşte cu atenţie textul următor şi rezolvă cerinţele: Mihnea sărută icoana Adormirei Maicei Domnului şi. I-au căzut toţi de bătrâneţe. răspunse nepoată-sa. dar mă taie frigul şi mi-a îngheţat răsuflarea. strigă Hagiul. Caragiale. colţ. Când se urcă noul Domn pe acest scaun bogat. ce le ducea. Biletul nr. Degeaba se încerca nepoată-sa să facă ochiuri în geam. Atunci preasântul părinte împreună cu marele postelnic îl duseră până la strana poleită. 121 . Topîrceanu). marele spătar. 5. pe alţii în miez de pâne. pe o pernă roşie. 4 Citeşte cu atenţie textul următor şi rezolvă cerinţele: Azi-dimineaţă m-am trezit. Defineşte fabula şi menţionează trăsăturile acestei specii literare. pierzându-i pe unii în coaje. 2. sufla din toată inima. Precizează măsura şi rima ultimelor patru versuri. oastea de afară slobozi puştile şi cântăreţii începură a suna din tobe. suflu. altul cu diftong şi al treilea cu triftong. II. Profesor asistent. Selectează trei verbe de conjugări diferite. Biletul nr. Biletul nr. Căci mi-a bătut în geam caisul. tremurând co cergă în spinare. Identifică trei substantive în cazuri diferite. Şcoala Ion Creangă – Iaşi Profesor examinator. 1. ( Mihnea-Vodă cel Rău – de Alexandru Odobescu) I. Transcrie un cuvânt compus şi altul derivat cu prefix şi sufix (parasintetic). m-am gândit. din trâmbiţe şi din surle. 3. a face. Menţionează procedeul artistic dominant în text şi o imagine auditivă. precizându-le funcţia sintactică.Suflu. cocoloşit într-un colţ al patului. 1. ( Caisul – de Magda Isanos) I. 4. mitropolitul îi puse pe cap coroana Voivozilor şi-i dete-n mână spada şi buzduganul domnesc. Alcătuieşte enunţuri în care substantivul domn să apară în toate cele cinci cazuri cunoscute. Rotunjea biata fată gura. Prietenul copilăriei. Transcrie trei cuvinte din acelaşi câmp lexical. mult iubit. că înlemnim până mâne. Defineşte schiţa şi menţionează caracteristicile acestei specii literare. ( Hagi Tudose – B. Nu l-a durut un dinte măcar.Profesor examinator. dar se prindea la loc. . Alcătuieşte enunţuri cu diferitele sensuri ale cuvintelor ochi. raportându-te la textul Bivolul şi coţofana de G. Ar trebui să-mi dai de lemne.

7. aşezarea corectă a textului în pagină.(6 p. Profesor asistent. 8. .) Numeşte personajele participante la acţiune. 2. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului .) Precizează câte un adjectiv cu două. am fost vânător pe acele meleaguri. Timp efectiv de lucru – 2 ore. unde credeam că este ţara vânătorilor şi-a poveştilor.) Selectează 2 verbe la timpuri diferite ale modului indicativ.) Numeşte genul (liric. .Jivina a ajuns balaur.(6 p. trei şi. 122 . la târg. Părea cal. moş Ilie. pentru redactare (coerenţa textului-3 p. 11.(6 p. târzie. 5. Literatură (30 de puncte) Scrie o compunere de 1-2 pagini în care să demonstrezi încadrarea unui text literar studiat în clasa a VI-a la o specie învăţată (schiţă. Sadoveanu) I. Notă! Vei primi 16 p. III.Şi eu. 12.Iaşi Examen de corigenţă – clasa a VI-a TEST DE EVALUARE Citeşte cu atenţie textul următor şi rezolvă cerinţele: Era o vreme depărtată.(2 p. din oficiu. ( Maică – mea era mare farmazoană – după M.. 5.(6 p.) Alcătuieşte enunţuri cu sensurile diferite ale cuvintelor târg şi corn . la/l-a. aici .(6 p. trei şi patru forme flexionare.(2 p.) Alcătuieşte enunţuri cu odată/ o dată.(6 p. pe baza operei literare. Şi pe urmă am venit aici. acuzativ şi genitiv.) Numeşte grupurile de sunete din cuvintele iubeam. 4. 4.(4 p..) Transcrie două pronume diferite. pe scurt. Într-o după – amiază de toamnă târzie. precizându-le funcţia sintactică. 3.(6 p.(2 p. care asculta de multă vreme. 10. când iubeam foarte mult poveştile.) Menţionează câte un substantiv în cazul nominativ. Înţelegerea textului (12 puncte) 9. II. după ce dimineaţa scânteiase în grădină şi pe acoperişuri o brumă groasă. patru forme flexionare.) Precizează modurile de expunere prezente în text. a subiectului operei literare. 13. II. menţionând şi timpul acestora. compunerea trebuie să se încadreze în limita minimă de spaţiu indicată. am întâlnit o dihanie înfricoşată. Limba română (48 de puncte) 1.) Menţionează o imagine artistică.3. • Exemplificarea acestor caracteristici.(6 p.3 p. • Prezentarea personajului principal prin raportare la întâmplări semnificative.). zise zâmbind mama. fabulă). Precizează câte un verb la cele patru moduri predicative.(2 p. epic) căruia i se integrează textul. respectiv. registrul de comunicare. dar avea picioare prea scurte şi îi crescuse un corn drept în frunte. Se acordă 10 p.. În realizarea demonstraţiei vei avea în vedere: • Precizarea caracteristicilor speciei alese (cel puţin patru caracteristici). dacă vrei să ştii mata.. şi mam făcut slujitor în ogradă la conu Alecu. lizibilitatea – 2 p. • Prezentarea. stăteam în cerdacul casei cu moş Ilie şi priveam spre pădurile cu pâclă deasă. Şcoala Ion Creangă . Da’ eu am rămas vânător mare.) Descrie în două enunţuri relaţia care se stabileşte între copil şi moş Ilie. 6. Rezumă lectura Amintiri din copilărie de Ion Creangă. punctuaţie – 3 p. Identifică un substantiv în cazul dativ şi altul în vocativ.) Identifică un cuvânt compus şi altul derivat. În vederea acordării punctajului pentru redactare. pentru conţinut şi 14 p. Profesor examinator. ortografie – 3 p. Odată. Menţionează câte un adjectiv cu două.

menţionând felul lor. Limba română (48 p.Şcoala Ion Creangă .) Identifică un adjectiv propriu-zis şi altul provenit din verb la participiu. (6 p. (2 p. (4 p. (2 p..) Transcrie un grup de cuvinte care sugerează un sentiment al personajului. pentru redactare (coerenţa textului-3 p. (6 p. din oficiu. 123 . registrul de comunicare. lizibilitatea – 2 p. Notă! Vei primi 16 p.) Trece în vorbire indirectă ultimul dialog. III.) Transcrie două pronume diferite. treizeci. B. Dar observai că obţinusem un arc de patruzeci şi cinci de grade. aşezarea corectă a textului în pagină. Timp efectiv de lucru – 2 ore. (2 p. pentru conţinut şi 14 p. având ca suport textul anterior. • precizarea mijloacelor/ modalităţilor de caracterizare. 12. extremitate. Literatura (30 p.. câmpul lexical al cercului.) Explică rolul primelor două virgule. (6 p. Se acordă 10 p. 3.Iaşi Examen de corigenţă – clasa a VI-a TEST DE EVALUARE Citeşte cu atenţie textul următor şi rezolvă cerinţele: .). 11. Şi desenai un cerc şi-l împărţii în patru şi scrisei la fiece capăt al diametrelor câte o literă mare: A. • ilustrarea trăsăturilor prin raportare la textul lecturii. (6 p. (2 p.) Menţionează funcţiile sintactice ale cuvintelor din enunţul făcui alături un altul. 4. punctuaţie – 3 p. 10. 2.3 p. 6.) Imaginează-ţi în ce împrejurare se petrec cele povestite în fragmentul selectat.) 1.. (6 p. Ştersei cercul (…) şi făcui alături un altul.) Scrie o compunere de 1-2 pagini în care să caracterizezi un personaj dintr-o operă studiată în acest an şcolar.Haide. . (6 p.) Precizează două moduri de expunere folosite în text. mă răstii eu către mine însumi. 5.) Recompune. În realizarea caracterizării vei avea în vedere: • menţionarea a cel puţin două trăsături ale personajului. ortografie – 3 p. 8.) Motivează rolul persoanei întâi în text.) 9. Şi îmi închipuii că am un arc de treizeci şi cinci de grade şi unii extremitatea arcului cu centrul cercului.) Construieşte enunţuri cu sensurile diferite ale cuvintelor grade. • prezentarea relaţiilor dintre personajul ales şi celelalte personaje participante la acţiune. (6 p. II. 7. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului . 13. Înţelegerea textului (12 p. C.Ăsta nu-i bun! rostii eu. În vederea acordării punctajului pentru redactare. compunerea trebuie să se încadreze în limita minimă de spaţiu indicată.) Stabileşte câte litere şi sunete au cuvintele eu.) Precizează ce părţi de vorbire sunt cuvintele subliniate. ( Romanul adolescentului miop – de Mircea Eliade) I. arc. luai în seamă că cercul şters cu creionul îmi atrage atenţia. Dar când fu să-l crestez cu două diametre perpendiculare. (6 p. cerc. bucuros că eram nevoit să construiesc un alt cerc. domnule. D..

Cuvintele cunoscute de un număr restrâns de vorbitori formează ---------------------------------.Cuvântul harbuz este un------------------------. 10p 9.4p 2..20. 6p 8.Scrie familia lexicală de la cuvântul de bază floare.----------------------------------şi-----------------------------------------. b)A fost ales ca destinaţie finală a călătoriei.Completează careul de mai jos. e)I-a dus pe cei patru spre centrul oraşului.Scrie numele autorului şi al operei literare din care a fost reprodus fragmentul.Defineşte schiţa.Identifică personajele care apar în fragmentul reprodus.Transcrie din textul de la I două cuvinte monosilabice şi două polisilabice.Precizează locul şi timpul acţiunii.Povesteşte sfârşitul întâmplărilor.” 1.Identifică două cuvinte derivate şi precizează cuvintele de bază de la care s-au format. 4p 4.şi se numesc----------------------.. 4p 5.înnoptare.Dar n-apucă să răspunză ceva urâtul.Completează enunţurile de mai jos. 6p 8.4p 6.Menţionează titlul volumului în care a fost publicată această operă literară şi anul apariţiei. 4p 5.Citeşte cu atenţie textul şi rezolvă cerinţele:40p „Şi după ce se strâmbă la urâtul. c)Le sperie pe cucoane mai mult decât pe Goe. 4p 2. Cifra 1500 reprezintă numărul de cuvinte din------------------------------------. Z M R E I II.10. 4p 4. 4p 7. 6p 3.şi--------------------------------------.şi mititelul îşi retrage îngrozit capul gol înăuntru şi-ncepe să zbiere .urmărind definiţiile: a)A fost aleasă ca pretext pentru călătorie(două cuvinte). 6p 9.2005 UNITATEA III TEST SUMATIV „Structurile textului” I.. 124 .Transcrie două cuvinte folosite cu o valoare morfologică diferită de cea obişnuită.(8 cuvinte) 8p 6.introducând cuvintele potrivite: Vocabularul are două părţi:-------------------------------------.prezintă trei caracteristici şi numeşte doi reprezentanţi ai acestei specii în literatura română.Numeşte momentul subiectului ilustrat de acest fragment. 4p 3. d)I-a dat lui Goe ciocolată.se spânzură iar cu amândouă mâinile de vergeaua de alamă şi scoate iar capul.Clasifică şi numeşte mijloacele de îmbogăţire a vocabularului.augmentative.Desparte în silabe cuvintele următoare:descriere.Limba română-50p 1.Scrie două propoziţii în care să introduci două cuvinte formate prin compunere(două tipuri).Motivează prin două argumente că fragmentul a fost extras dintr-o operă epică.4p 7..Defineşte şi exemplifică termenii:diminutive.dezosificare.inabil.

Toată valea. parcă vine Din adâncul firii pline De răpaos. 3. 5. cazul şi funcţia sintactică a pronumelor şi adjectivelor pronominale din enunţurile:. Toată lumea-i adormită.8p BAZA DE NOTARE:10 p Lucrare scrisă semestrială pe semstrul al II-lea Clasa a VI-a Subiectul I Povesteşte în 15-20 de rânduri conţinutul fragmentului „Pupăza din tei” din „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă. Menţionează rima poeziei. 7. verb la infinitiv. un adverb. respectiv predicat nominal. Identifică în textul de mai sus un substantiv. 125 . Alcătuiţi propoziţii în care subiectul să fie exprimat prin substantiv propriu simplu. Coşbuc „În miezul verii”) Cerinţe: 1. Liniştea-i deplin stăpână Peste câmpii arşi de soare. şi nu se-ngână Nici o boare. Precizează felul. un adjectiv. Creionul meu este roşu. Subiectul II Menţionează două trăsături ale fabulei. Analizează cuvintele subliniate din textul de mai sus. Vioara ei este deosebită.” Numai zumzetul de-albine. Curge-ntruna. Printre holde rătăcită. Mi-am spart capul. Identifică două figuri de stil în textul de mai sus. pronume demostrativ. o conjuncţie şi o prepoziţie. Treceţi un adjectiv din text la toate gradele de comparaţie. 4. 2. În ziua aceea. Fără-ncepere şi-adaos. 8. Băieţii au spus multe despre acela in parcul de distracţii. numeral cardinal. cerul era senin. Lunca-i goală: la fântână E pustiu. Alcătuiţi propoziţii în care verbul „a fi” să formeze predicat verbal.” (G. Discuţia despre voi a fost aprinsă. 6. Subiectul III Se dă textul: „ O fâşie nesfârşită Dintr-o pânză pare calea.

4p 8. 126 . Atunci le ceru să-i aducă un târn şi le spuse: – Rupeţi-l! Se tot străduiră feciorii. Clasa a VI-a Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde cerinţelor: Un tată porunci feciorilor săi să trăiască în bună înţelegere. ci nuielele.4p B. Realizează schema propoziţiei Feciorii frânseră cu uşurinţă nuielele. Dacă însă vă veţi certa şi vă veţi răzleţi în viaţă. 0. Rescrie o propoziţie exclamativă. 0.4p 7.4p 10. Timpul de lucru: 50 de minute. 5. dar nu-l putură rupe. Dacă însă vă veţi certa şi vă veţi răzleţi în viaţă. 0. dintre variantele de mai jos. 0. Atunci tata le spuse: – Aşa va fi şi cu voi: dacă veţi trăi în bună înţelegere. 0. şi argumentează-ţi răspunsul: a) Feciorii au rupt nuielele. oricine vă va putea de uşor pierzaniei. dar ei nu-i dădeau ascultare. 2. b) Feciorii nu au rupt târnul. nu târnul. nimeni nu vă va putea frânge vreodată. A.4p 9.4p Specifică sensul cuvântului târn. Identifică primele două predicate din textul dat şi precizează felul lor.4p Numeşte modurile de expunere prezente în text. 3. Limba română (2p) 6. din text. Alege propoziţia negativă. oricine vă va putea de uşor pierzaniei.4p Defineşte schiţa şi specifică o asemănare cu povestirea Tatăl şi feciorii.4p Extrage morala textului. Înţelegerea textului (2p) Precizează genul literar căruia îi aparţine textul. Feciorii frânseră cu uşurinţă nuielele. 0. 0. 2p. Tatăl şi feciorii) 1. (Lev Tolstoi. 0. Transformă în vorbire indirectă fragmentul: Atunci tata le spuse: – Aşa va fi şi cu voi: dacă veţi trăi în bună înţelegere. 4.Evaluare. 0. din text. Analizează sintactic şi morfologic cuvintele subliniate. Din oficiu se acordă 4p.4p C. Tatăl desfăcu târnul şi le ceru să rupă nuielele una câte una. 0. nimeni nu vă va putea frânge vreodată.

în 5-8 rânduri. pentru că şi focul îngheaţă lângă tine. [. 6p. . 8.” (Ion Creangă. 6p. Alege forma corectă: maică-mii / maică-mi. 7. Harap-Alb. 12. 6p. Motivează de ce Harap-Alb îl numeşte Gerilă pe tovarăşul său.] spune drept. 6p. dar unde mergi. Construieşte două propoziţii în care să existe: c. 6p. „focul îngheaţă lângă tine”. Transcrie un adverb relativ. tu eşti Gerilă? Aşa-i că taci?..încadrarea într-un gen literar. . Povestea lui Harap-Alb) E. Subiectul I ( 60 de puncte) Citeşte cu atenţie textul: „Harap-Alb. IV. 127 . – Râzi tu.precizarea a două caracteristici ale speciei. 6p 12p. fără de mine n-ai să poţi face nimic. Motivează. Precizează valoarea morfologică şi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate: „omul acesta”. numai o ţâră cât a stat de s-a uitat. Subiectul II ( 30 de puncte) Scrie o compunere de 10-15 rânduri în care să demonstrezi că un text studiat de tine la clasă este o fabulă. . ÎNŢELEGEREA TEXTULUI 6. o conjuncţie coordonatoare şi o interjecţie. că textul citat aparţine genului epic.. este interzis / interzisă ruperea florilor. zise cu mirare: – Multe mai vede omul acesta cât trăieşte! Măi tartore. un pronume posesiv cu funcţia sintactică de subiect. LIMBA ROMÂNĂ 11. În redactarea compunerii vei avea în vedere: .. a făcut ţurţuri la gură şi. Numeşte personajele din text. dacă vrei. „tu eşti Gerilă”. 14.povestirea pe scurt a subiectului. râzi. Alcătuieşte o propoziţie în care Harap-Alb să fie apoziţie. 9. 5. zice atunci Gerilă tremurând. se va lua măsuri / se vor lua măsuri. d. de arzuliu ce eşti.prezentarea relaţiilor dintre personaje. căci nu e bine când stai locului. F.. 6p. neputându-şi stăpâni râsul.ilustrarea acestora pe baza textului ales. zice Harap-Alb. 6p. Rescrie din text o structură de două-trei cuvinte care aparţin naratorului. un pronume reflexiv cu funcţia sintactică de complement direct. – Hai şi tu. Tu trebuie să fii. . Se acordă 10 puncte din oficiu.Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe semestrul al II-lea III. de-abia te-ai mai încălzit mergând la drum. 13.

ţi-aş putea spune mămică. 0. îi răspunse Zâna. 12. un cuvânt care conţine diftong şi un cuvânt care conţine vocale în hiat. Înţelegerea textului 2p 1. 9. Numeşte personajele fragmentului de mai sus. 7.2p 0. trăiesc păpuşi şi mor tot păpuşi. – Dezvăluie-mi-o şi mie: tare aş vrea să mai cresc şi eu un pic. din text. Alcătuieşte un enunţ cu omofonul grupului mi-ar.2p 128 . văzându-se descoperită şi nevrând să mai întindă gluma. Precizează valoarea morfologică din text a cuvântului repede şi alcătuieşte un enunţ în cuvânt să aibă altă valoare morfologică. surioară.5p 3. Transcrie din text două cuvinte derivate şi două cuvinte compuse. dragul meu. Rezumă fragmentul în 2-3 enunţuri. Precizează care este modul de expunere predominant în text şi argumentaţi-vă răspunsul.4p 0. 0. Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde cerinţelor: “La început. Rescrie. 0. fiindcă astfel.4p care acest 0.5p 4. Zâniţă bună. în loc de surioară.EVALUARE. 11. niciodată. Pe urmă. 0. 0. Explică în 2-3 enunţuri sintagma mare cât un boţ de caşcaval.4p 6.2p 0. De mult mă topesc de dor să am şi eu o măicuţă cum au toţi copiii!… Dar cum ai făcut de ai crescut atât de repede? – E o taină. aproape că aş putea să-ţi fiu mamă. păpuşile nu cresc niciodată. Se nasc păpuşi. OF 5P 0. 0.5p 2. fiindcă. – Ce drag mi-ar fi.4p 0. Desparte în silabe cuvintele: nevrând. Alcătuieşte enunţuri cu paronimele familial /familiar. Scrie câte un sinonim şi un antonim pentru cuvintele dragoste şi mare. nu vezi? Am rămas tot atât de mare cât un boţ de caşcaval! – Dar tu nu poţi creşti. Limba română 3p 5. Scrie patru termeni din câmpul lexical al cuvântului mamă.” (Carlo Collodi – Pinocchio) A. 10.5p B.4p 0. 13. buna şi tânăra femeie spuse că nu e ea Zâna cu părul negru-albăstrui. recunoscu şi-i spuse lui Pinocchio: – Prichindel ştrengar! Cum de-ai băgat de seamă că sunt chiar eu? – Dragostea mare pe care ţi-o port mi-a arătat că eşti dumneata! – Îţi aminteşti? M-ai lăsat o copiliţă şi acum mă regăseşti femeie. – Dar de ce? – Fiindcă.4p 8. Alcătuieşte două enunţuri pentru a releva omonimia cuvântului păr.

3.FISA DE LUCRU I. 8.A mancat tot.Amintindu-si de ea a plecat.I este o vocala. 21. 4.Colega aceea va pleca.A luat-o la sanatoasa . 18. 20.A venit si Marius.Pe ei i-am vazut in parc.Masina este a Mariei.Fata cea cuminte este ea. 15. 10.Am vazut-o ieri pe Maria. 7.O colega a venit.Fata aceleia a adormit. 16. si cazul la cuvintele subliniate: 1.s. 2.alta colega a plecat.Cea de acolo a plecat. 12.El a plecat acasa dar s-a intors repede. 5.Am cumparat o radiera doua creioane si un stilou. 9. 19.f. 14.Precizati partea de vorbire . ce frig este! 13. 17.O. 22. 11.A invata este o datorie. 129 .Cosurile fumegande se vedeau in departare.I-am dat tatei cartea.A tot fugit.El a ajuns de ras. 6.O masina a primit cadou vecina.

Intelegerea textului (14 puncte) 1. un cuvant cu hiat si un altul format prin schimbarea valorii gramaticale. Se acorda 10 puncte din oficiu. inalt. Luminis de lânga balta. B. Precizati masura celui de-al saptelea vers (2 pct. Explicati in 3-4 randuri semnificatia titlului poeziei”La mijloc de codru” (4pct). 5. 4. Care-n trestia înalta Leganându-se din unde. trestia. alunis. patrunde: 2.TESTARE SEMESTRIALA Clasa a VI-a Citeste cu atentie textul de mai jos : „La mijloc de codru des Toate pasarile ies. Mentionati doua figuri de stil identificate (2pct). Formati familia lexicala a substantivului „padure”. 130 . Toate subiectele sunt obligatorii. 3. Despartiti in silabe cuvintele : codru. În adâncu-i se patrunde Si de luna si de soare Si de pasari calatoare. Partea a-II-a (32 puncte) Scrieti o compunere in care sa caracterizati un personaj dintr-o schita studiata. Precizati prin ce este indicata prezenta eului liric in aceasta poezie (2pct): 4. Alcatuiti cate un enunt cu un sinonim si un omonim al cuvantului „unde”. voios. inalta. Partea a III-a (20 puncte) Povestiti intamplarea narata de Costache Negruzzi in „Istoria unei placinte”.): 2. Si de luna si de stele Si de zbor de rândunele Si de chipul dragei mele” (M. Din huceag de alunis. Rescrieti din text doua cuvinte derivate. La voiosul luminis. 3. calator: 5. Scrieti verbul „a iesi” la modul conjunctiv si modul gerunziu si formati enunturi cu aceste forme verbale.Eminescu-La mijloc de codru) Partea I (38 puncte) Redacteaza raspunsuri pentru urmatoarele cerinte : A. Scrieti antonimele cuvintelor : des. 6. Limba romana (24 puncte) 1. Transcrieti din text un vers/o structura care sa contina o imagine auditiva (2pct).

Arată cum s-a format cuvântul deasupra. 7. mândru. de I. Alcătuieşte câte o propoziţie cu omonimele cuvântului somn. a privi. 2. 12. Formează cinci derivate de la cuvântul frunză (două cu prefixe şi două cu sufixe). Identifică măsura celui de-al treilea vers din prima strofă. 11.L. Introdu în enunţuri potrivite paronimele oral/orar. 10. Caragiale . Găseşte un substantiv compus în alcătuirea căruia să intre şi cuvântul vie şi alcătuieşte un enunţ cu termenul obţinut prin compunere. Solzii frunzelor mărunte S-au zbârlit pe-o ramură. Scrie trei cuvinte cu triftongi diferiţi şi subliniază triftongii. ponoare. a fura. mărunte. Subliniază diftongii şi hiatul. Partea a II-a 1. 4. Găseşte câte un antonim pentru fiecare din cuvintele: deasupra.Povesteşte conţinutul schiţei „D-l Goe” . 3. apoi răspunde în scurte enunţuri la cerinţe: „A trecut întâi o boare Pe deasupra viilor Şi-a furat de prin ponoare Puful păpădiilor. 8. Din oficiu: Notă: Timp de lucru : 1 oră 5p 3p 5p 5p 5p 7p 3p 2p 4p 2p 2p 5p 2p 40p 10p Un salcâm privi spre munte Mândru ca o flamură. Scrie câte un sinonim pentru fiecare din cuvintele: boare. 6. 9. Cerinţe: 1. ramură. 5. Idedtifică două figuri de stil din strofa a doua. Ce anotimp descrie poetul în versurile citate? Care sunt semnele sosirii acestui anotimp? 13. „Rapsodii de toamnnă”) 131 . flamură. mândru.Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe semestrul I Partea I Citeşte cu atenţie textul de mai jos. Precizează tipul rimei din cele două strofe. Extrage din text patru cuvinte cu diftongi şi unul cu vocale în hiat.” (George Topîrceanu .

Construieşte enunţuri pentru a arăta schimbarea valorii gramaticale a cuvântului trufaş.) 132 . • prezentarea relaţiei dintre personajul principal şi celelalte personaje.Lucrare semestrială – clasa a VI-a Citeşte cu atenţie textul dat pentru a răspunde cerinţelor: „ – Ce castel e acesta? întrebă Sobieski când.6p 10. 1p B. înălţându-se trufaşă dinaintea lui. a-şi trimite. registrul de comunicare. rădicând capul zări pe sprânceana dealului. însoţită de exemple. rezumă acest moment. stilul. Înţelegerea textului: 1. 0. Transcrie. coerenţa textului -3p. răspunse Potoţki. aici domnii Moldovei obicinuiesc a-şi trimite averile lor.6p 8. Limba română: 3. vocabularul adecvate conţinutului -3p.” (Costache Negruzzi. explică-le sensurile. 0. vreun cuib al tâlharilor acestor de moldoveni! . lizibilitatea -2p. (4x4p=16p) Redactare: 14p (unitatea compoziţiei – 1p. 4 cuvinte ce conţin diftongi. Vei avea în vedere: • precizarea. Alcătuieşte 4 enunţuri pentru a folosi 4 funcţii sintactice diferite ale verbului a trimite la modul supin.La vreme de război. răspunse. pe baza textului ales. Analizează cuvintele: rădicând. în ordine. • numirea a patru trăsături ale personajului. • ilustrarea acestor trăsături ale personajului. punctuaţia -2p. Sobieski şi românii) I A. Găseşte două sinonime pentru cuvântul trufaş şi alcătuieşte cu ele enunţuri. momentele subiectului. 0.5p 6. Ce sunt arhaismele şi care este rolul lor într-un text? 0.4p 4.4p 7.8p 9. menţionând partea de vorbire. aşezarea corectă a textului în pagină.6p II Redactează o compunere de o pagină în care să caracterizezi un personaj din operele literare studiate. cetăţuia Neamţu. din text. Selectează două forme arhaice ale unor cuvinte. 0. 0. 0. 0. Enumeră. a patru mijloace/ procedee de caracterizare existente în text. Formulează 3 propoziţii pentru a arăta cele trei valori morfologice ale verbului a fi. 0. Cu bună seamă. Alcătuieşte enunţuri cu cele trei forme de plural ale substantivului cap.5p 2. Precizează ce moment al subiectului este prezentat în fragmentul dat. ortografia -3p.6p 5.

Precizează câte un adverb de loc şi timp . aşezarea corectă a textului în pagină. mă parigoriseam eu.) 1. • Ilustrarea trăsăturilor. Pentru a obţine punctajul maxim. Căci. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 3p. Încearcă să stabileşti ce fel de elev este cel prezentat în rândurile anterioare. Identifică un adjectiv fără grade de comparaţie şi un adverb cu grade de comparaţie.LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ Se dă textul: Este timpul să mă-ndrept spre liceu. compunerea trebuie să aibă cel puţin 30 de rânduri. de-a lungul anilor de şcoală. adjectiv provenit din verb la participiu. N-aş vrea să-mi stric tocmai acum. precizând modul şi conjugarea acestora (6p) B. menţionând cine o face (6p) 8. menţionează două sentimente transmise de narator faţă de şcoală sau copilărie (6p) C. punctuaţia – 3p. trucurile pe care le folosea. copulativ (6p). reputaţia de punctual.Selectează un câte un verb predicativ. cu scop bine determinat şi mai ales binecuvântat. (30p. Rescrie din text trei predicate la moduri diferite. numeral (6p 3. când mă socoteam mai bine pregătit. Toate subiectele sunt obligatorii.pentru că pe atunci nu era linie directă de tramvai sau autobuz pe strada Popa Tatu . am avut şi întârzieri în catalog. respectiv. din Sfinţii Voievozi . precizând care este acesta (6p) 5. sentimentele care îl încearcă după douăzeci de ani. 6. Eram întâiul sau al doilea. Măcar la atâta lucru să fiu fruntea!.) Argumentează că un text studiat la clasă este schiţă. registrul de comunicare.n-am întârziat o singură dată. 2. la întâlnirea noastră după douăzeci de ani. • Precizarea relaţiilor dintre două personaje din text. Transcrie trei atribute adjectivale exprimate prin adjectiv pronominal. (60p. după momentele subiectului. Vei primi 16 puncte pentru conţinut şi 14 puncte pentru redactare (unitatea şi coerenţa textului – 3p. În vederea acordării punctajului pentru redactare. G . vei avea în vedere: • Povestirea faptelor. BĂJENARU. lizibilitatea 2p). auxiliar şi. (12p) II. Precizează relaţia autor. bine stabilită printre colegii mei. menţionând în ce scop. 133 . Cu toate acestea. prin referire la text. Vei avea în vedere să precizezi atitudinea fostului elev faţă de şcoală. Comentează mesajul textului anterior în cel puţin 10 rânduri. deşi în fiecare zi veneam la şcoală pe jos de-acasă. personaj (6p) 7. Timp de lucru – două ore. ortografie – 3p. narator.Cişmigiu & company Se cere: I. Transcrie o secvenţă în care se face o scurtă prezentare directă a personajului.propriu-zise şi un adverb de mod provenit din altă parte de vorbire (6p) 4. Când prima oră de curs aveam o materie grea ca de exemplu: germana sau matematicile sau o materie la care ştiam că nu ştiu şi că trebuie să mă asculte. • Numirea a patru trăsături ale speciei. însă întârzieri voit făcute.” întârziam” ca să amân catastrofalul deznodământ pe altă dată.

B. Identifica si defineste o figura de stil din versurile date. pentru redactare (2 p. perfect. Lichea nerusinata. pentru ortografie. De mod exprimat prin substantiv in cazul dativ – Predicat verbal exprimat prin verb personal la modul conditional-optativ. 6 p. 4.) Timp de lucru: 50 min. Se acorda 10 p. astfel sa ne vorbesti?” – „Dar ziceati…” – „Si ce-ti pasa? Te-ntreb eu ce ziceam? Adevarat vorbeam Ca nu iubesc mandria si ca urasc pe lei. 6 p. pentru asezarea in pagina. Cunosti tu cine suntem. 8 p. lizibilitate. fratii tai. Scrie pe foaia de teza raspunsul pentru fiecare cerinta de mai jos: „Noi. 2 p.Teza la limba si literatura romana Clasa a VI-a Nr. 20 p. 2. Scrie sinonime contextuale pentru cuvintele: potaie. raspunse Samson plin de manie. lichea. 2 p. Desparte in silabe cuvintele: raspunse. Literatura 1. 24 p. dar nu pentru catei. Demonstreaza intr-o compunere de maxim 20 de randuri ca textul de mai sus apartine fabulei. egalitate. 3. Noi. 10 p. 2 p. 1 Citeste cu atentie textul dat. potaie. si ti se cade tie. O sa-ti dam o bataie Care s-o pomenesti. Toate subiectele sunt obligatorii. cei mari. Limba romana 1. 8 p. dar nu pentru catei. pentru coerenta textului. 2 p. pentru originalitate. Ca voi egalitate. Precizeaza doua moduri de expunere din text. Alcatuieste cate un enunt in care sa folosesti: – Subiect exprimat prin substantiv comun simplu. 3. 8 p. fratii tai.” Aceasta intre noi adesea o vedem Si numai cu cei mari egalitate vrem. oficiu 134 . caz nominativ – Complement circ. Mentioneaza valoarea morfologica a cuvintelor subliniate: Ca voi egalitate. 2. A.

5 p. ( 1. III. Data redactării telegramei este 17. Maria.5 p. Cu această ocazie.normele de ortografie şi punctuaţie Nu folosi alte nume decât cele indicate în cerinţă. (0.Lucrare scrisă la Limba Română Semestrul I I. iar prietena ta din copilărie..) Găseşte patru verbe de conjugarea a II-a şi a III-a şi construieşte enunţuri cu ele. VI (1. împotriva. Văzând eu că nu-i chip de stat împotriva părinţilor.) Demonstrează că naraţiunea . V. a cunoaşte”. (1 p.05.telegrama trebuie să respecte: .2004 Din oficiu 1 punct 135 . este o operă epică. trimite-I o telegramă de 10 15 cuvinte.75 p. Amintiri din copilărie” de Ion Creangă. II. împlineşte mâine 14 ani. zicând în sine-mi cu amărăciune… ( Ion Creangă) IV. Atenţie! .) Precizează modul verbelor din textul următor: .p.) Imaginează-ţi următoarea situaţie: Te numeşti Andrei/ Andreea.restricţia cantitativă .) Scrie familia lexicală a cuvântului . ( 0..) Găseşte două sinonime pentru cuvintele următoare : amărăciune. începui a mă gândi la pornire.convenţiile de redactare a acestui tip de text ..limbajul concis şi adecvat informaţiei transmise . ( 4.25 p.

I. b) dialogul.Ce gândeşti dumneata. 10 puncte III.a) Modul de expunere folosit în text este: a) naraţiunea . Pentru aceasta arătaţi: ♦ care sunt părţile poeziei şi ce se comunică în fiecare. 25 de puncte Se dă textul: . Găseşte căte un sinonim pentru cuvintele: 15 puncte . predicat verbal şi predicat nominal. Construieşte două enunţuri în care verbul a ajunge să fie.b) Opera literară din care face parte fragmentul aparţine genului: a) epic.c) Îmbinarea de cuvinte: Dar ştii că eşti amarnic la viaţă… are înţelesul de: a) a avea o viaţă amară. b) liric. ♦ ce învăţătură se desprinde din această fabulă. Demonstraţi într-o compunere de cel mult 20 de rânduri că poezia Câinele şi căţelul de Grigore Alexandrescu este o fabulă. c) descrierea. Transformă textul din vorbire directă în vorbire indirectă. ♦ care este modul de expunere pe care este structurată cea mai mare parte a poeziei. II.Numele şi prenumele: Lucrare semestrială la limba şi literatura română Semestrul al II-lea Clasa a VI-a …. c) a fi rău 2. pe rând. ♦ care sunt personajele şi cărei lumi îi aparţin. moşule? Te joci cu marfa omului? Dacă nu ţi-a fost de cumpărat. b) a face cuiva viaţa amară. c) dramatic 1. d) monologul 1.iarmaroc3. la ce i-ai dat drumul? Că nu scapi nici cu giunca asta de mine! Înţeles-ai? Nu-ţi paie lucru de şagă! (…) . ♦ ce figură de stil foloseşte autorul în prezentarea acestor personaje.Dar ştii că eşti amarnic la viaţă.moşneag. 1. măi băiete? 1.marfă. 15 puncte 2. 10 puncte 10 puncte din oficiu 136 . Analizează morfologico-sintactic cuvintele subliniate în textul de mai sus. Marchează prin încercuire litera corespunzătoare variantei corecte: 15 puncte 1.

Gârleanu – Gândăcelul) 10 p • Precizează felul şi cazul pronumelor şi adjectivelor pronominale din enunţurile:.” (E. de cel puţin zece rânduri. 2. care este primul elev silitor.5 p • Precizează valoarea morfologica şi funcţia sintactică a termenului primul. Scrie o compunere. precizând şi caracteristicile acestei specii literare. superlativ relativ de superioritate superlativ relativ 10 p • Arată felul şi funcţia sintactică a adverbelor din următorul text: „Văzând asta se ridică pe picioruşele dinapoi şi. 137 . Limba română: ( 50 puncte) Colegul lor. 15 p • Indică funcţia sintactică a substantivului prietenilor. Vioara ei este deosebită În ziua aceea. comparativ de egalitate. Băieţii au spus multe despre acela in parcul de distracţii. 2. 30 p II.Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe semestrul al II-lea I. a descoperit modul de a rezolva problema prietenilor. 10 p Se acordă 20 puncte din oficiu. cerul era senin. Creionul meu este roşu.5 p • Pune adjectivul mic la următoarele grade de comparaţie: comparativ de inferioritate. cu ele îşi făcu moşnegeşte cruce. Mi-am spart capul. în care să prezinţi întâmplările din schiţa D-l Goe . fără să ştie pentru ce. • Analizează sintactic şi morfologic cuvintele subliniate.

(8p) II.(3p) 4. Alcătuieşte un enunţ cu o altă valoare morfologică decât în text a cuvântului un. Un grangure puii-şi deprinde Să cânte-n făget. Identifică. Explică semnificaţia titlului poeziei.Precizează funcţia sintactică a următoarelor cuvinte: ca o pânză. mai tace.(4p) 11.în text. pe culme.(2p) 2. Caracterizaţi personajul principal al schiţei « D-l Goe » de I. Precizează cărui gen literar îi aparţine fragmentul. L.În miezul verii) 1. Mai cântă cu freamăt încet. Precizează conjugarea primelor patru verbe din strofa a doua. Se dă textul: “Sub paltini aici e răcoare. S-aud rândunelele pe sus Cântând şi jucându-se-n soare.(4p) 6. Alcătuieşte un enunţ în care adjectivul răcoare să fie la un alt grad de comparaţie decât în text. Pădurea.(4p) 12. Caragiale (34p) 138 . Identifică două adjective care au funcţia sintactică de nume predicativ.(4p) 9.vântului. -şi (vârfu-şi) . două figuri de stil diferite precizându-le. Dând vântului loc să colinde. Precizează măsura ultimului vers din a doua strofa.Scrie patru termeni ai familiei lexicale a cuvântului pădure.(3p) 5. Alcătuieşte două enunţuri în care să existe un atribut verbal şi un atribut adjectival exprimat prin adjectiv pronominal posesiv. uneori.(4p) 10.LUCRARE SCRISĂ PE SEMESTRUL II CLASA A VI-A I. Alcătuieşte un enunţ în care substantivul rândunele să fie atribut în cazul genitiv.(4p) 7. Iar uneori vârfu-şi desface.” ( George Coşbuc. Tăcută e valea-nflorită Şi-un nor ca o pânz-aurită Se duce spre-apus.(12p) 8.(4p) 3.

in departari. un atribut adjectival. Gasiti. in text.) 6p 6p 4p 6p 3p 6p 9p 20p 30p + 10p fiociu Se da textul: “Sub lumina trandafirie a unui bland apus de soare. al II-lea . Precizati functia sintactica a cuvintelor subliniate in text. Identificati si indicati. iazul isi asterne fata umeda. 139 . din lumina asfintitului. rasuna talanca. din vai. miristile scanteiaza singuratice. ca niste tesaturi de fir.Elev……………………. Data……… Clasa a VI-a LUCRARE SCRISA SEMESTRIALA (SEM. De jos. pregatindu-se pentru tihnitul somn al noptii. pamantul pare adancit intr-o odihna neclintita: frunzele atipesc. AN SCOLAR………. Precizati noua functie sintactica gasita. Analizati morfo-sintactic ultimele doua predicate din text. apus. Despartiti in silabe cuvintele: trandafirie. doua epitete. pana in adanc. in text. doineste fluierul. in vii. Puisorii) Cerinte: Identificati si indicati. in text. sorbind.” (Emil Garleanu. doua personificari. iar pe deal. Alcatuiti un enunt in care cuvantul bland sa aiba alta functie sintactica decat in text. scanteiaza.

Valvoi de flori. un atribut verbal si un predicat exprimat printr-o interjectie. Realizati o compozitie in care sa caracterizati personajul principal din nuvela “Popa Tanda” de I.Indica sinonime potrivite pentru cuvintele adanci si miresme. TEZA LA LIMBA SI LITERATURA ROMANA CLASA A VI-A I. Se da textul: “Pe coaste ierburi spanzura nebune.Alcatuiti doua enunturi in care sa aveti.Precizeaza valoarea morfologica: spanzuradesi140 . Duc tei adanci miresme in zabune Si-i viersul mierlelor prin nuci. Lectie) • Uluci-gard de scanduri • Zabune-haina lunga de lana sau bumbac • Viers-cantec Cerinte: 1. 3.Transcrie doua cuvinte care contin diftongi.”( Emil Botta. 2. 3. pe rand. Slavici. salcami ies la uluci.

II.6 rânduri versurile citate. (3p) 2. Scrie trei cuvinte care să conţină triftongi diferiţi. Mai încet. dor.(5p) 6. Sufletu-mi nemângâiet Îndulcind cu dor de moarte” ( M. apoi scrie răspunsuri pentru fiecare cerinţă: „Mai departe. esti in clasa a VI-a C la Scoala Nr. Te numesti Iulian/ Iuliana Popa. mai departe. Precizează rima versurilor citate. Identifică. (40p) 141 . Scrie un text de 18 -20 de rânduri în care să realizezi rezumatul schiţei „D-l Goe . Eminescu . Explică în 5 . nemângâiet. 6.Indica functia sintactica: ierburide florimierlelor5. III. (4p) 9. (6p) 4. ( vorbeşte ) deschis..i4.Alcatuieste un enunt in care cuvantul si sa aiba alta valoare morfologica decat cea din text.8.. încercuieşte triftongii. Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului: „suflet”. 123 Bucuresti. Indică măsura ultimelor două versuri. de I. (5p) 3. (6p) 10. (3p) 8.Peste vârfuri.mai şi paronimele: familial / familiar. tot mai încet.. noros. Argumenteaza ca un text studiat la clasa este o fabula.Identifica un predicat nominal si unul verbal in text. Caragiale. (6p) 5. şi exempfică două figuri de stil învăţate. ) 1. moarte. Indică sinonime potivite contextual pentru cuvintele: încet. Locuiesti in Bucuresti. Redacteaza pe o pagina distincta o cerere catre directorul Bibliotecii Municipale Bucuresti. LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ PE SEMESTRUL I ( R1 ) I. nr. suflet. strada Florilor.. Citeşte cu atenţie textul următor. Desparte în silabe cuvintele ultimului vers al strofei citate. Introdu în enunţuri omonimele: mai . (9p) II. în text. in care soliciti eliberarea unui permis de inscriere la biblioteca.”. (3p) 7. Arată cum s-au format cuvintele: gura-leului. L.

( R2 ) I. Citeşte cu atenţie textul următor, apoi scrie răspunsuri pentru fiecare cerintă: „ Peste vârfuri trece lună, Codru-şi bate frunza lin, Dintre ramuri de arin Melancolic cornul sună.” ( M. Eminescu - Peste vârfuri... ) 1. Desparte în silabe cuvintele ultimului vers al strofei citate. (3p) 2. Indică sinonime potivite contextual pentru cuvintele: trece, codru, bate, ramuri, melancolic. (5p) 3. Introdu în enunţuri omonimele: lună - lună şi paronimele: glaciară / glacială. (8p) 4. Arată cum s-au format cuvintele: ( scrie ) frumos, deasupra inuman. (6p) 5. Scrie cinci termeni din familia lexicală a cuvântului: „a suna”. (5p) 6. Scrie trei cuvinte care să conţină diftongi diferiţi, încercuieşte diftongii. (3p) 7. Precizează rima versurilor citate. (3p) 8. Indică măsura primelor două versuri. (4p) 9. Identifică, în text, şi exempfică două figuri de stil învăţate. (4p) 10. Explică în 5 - 6 rânduri versurile citate. (9p) II. Scrie un text de 18 -20 de rânduri în care să realizezi rezumatul schiţei „D-l Goe ...”, de I. L. Caragiale. (40p)

LUCRARE SCISA LA LIMBA SI LITERATURA ROMANA

A.SE DA TEXTUL: “O COPCA ARGINTIE AVEAI IN PARUL DE AUR , ERAI IN VANTU-ALBASTRU UN MISCATOR TEZAUR, FOSNIND CA O PADURE,CA FLACARA DE VIU” EUGEN JEBELEANU”AUR SI ARGINT” CERINTE: 1. Identificati un epitet si o comparatie din textul de mai sus. 2 .Despartiti in silabe cuvintele :copca, fosnind ,flacara. 3 .Identificati: un diftong , un triftong si un hiat din text. 4 . Alcatuiti familia lexicala a cuvantului “ padure”.-specificati afixele. 5 .Cate sunete au cuvintele :chemare ,geanta. B. SE DA TEXTUL: 142

L-AM RUGAT A REPETA CEEA CE SPUSE IERI LA SEDINTA ,DAR NU PUTEA ZICE NIMIC. CERINTE: 6.Precizati : modul, timpul, conjugarea si f.s la verbele din text. 7.Puneti verbul “a zice” la modul indicativ ,timp perfect simplu pers. a II a pl. 8.Alcatuiti enunturi in care verbul “a invata” sa fie la mod supin, indeplinind f.s de Sb. ,At verbal, N.P. C. DEMONSTEATI CA OPERA LITERARA “SOBIESKI SI ROMANII” DE C.NEGRUZZI APARTINE GENULUI EPIC.

Nume………… Clasa a VI-a A

Lucrare semestreală scrisă la limba şi literatura română - semestrul I -

1. Rezolvaţi, la alegere, una din cerinţele de mai jos : 1.1 Caracterizaţi personajul principal din schiţa “D-l Goe…”,de I.L.Caragiale. 1.2 Demonstraţi că poezia “Peste vârfuri…’’de Mihai Eminescu aparţine 2. Indicaţi câte un sinonim neologic pentru următoarele adjective din fondul vechi al nevinovat; c)amănunţit . 3. Despărţiţi în silabe următoarele cuvinte şi enunţaţi regula folosită : a) complet; b) împreună; c) constată . 4. Indicaţi, prin rescriere, care este paronimul potrivit în următoarele contexte : a) Primirea care i s-a făcut a fost destul de glacia ră / glacială . b) Computerul a fost plătit în numerar / numeral, nu în rate . c) Accidentul a fost eminent / iminent . 5. Transcrie enunţurile următoare, eliminând pleonasmele întâlnite : a) Rezumă-mi, pe scurt, filmul pe care l-ai văzut ieri . b) Lucrurile aberante şi absurde mă fac să-mi pierd răbdarea . c) Aliniaţi-vă în rând cu ceilalţi !

genului liric. limbii : a) uimit; b)

143

6. Scrieţi modul de formare (derivare, compunere, schimbarea valorii gramaticale) a următoarelor cuvinte : a) cetăţenesc; b) ţărăncuţă ; c) reînfiinţa.

Care a fost cel mai dificil subiect ? …………….. Care a fost cel mai uşor subiect ? ………………. Nota probabilă ……………………………………. Baremul de notare Primul subiect va fi notat cu 40 de puncte, iar cele cinci subiecte rămase vor fi notate cu câte 10 puncte fiecare. Se acordă 10 puncte din oficiu. Se scade câte un punct pentru fiecare greşeală de ortografie. Succes !

ŞCOALA ,,I.L.CARAGIALE” TULCEA Profesor Suru Aneta LUCRAREA SCRISĂ SEMESTRIALĂ Clasa a VI-a, sem al II-lea Se dă textul: V-am spus, cum mi se pare, de nu îţi fi uitat Că lupul se-ntâmplase s-ajungă împărat Dar fiindcă v-am spus-o, voi încă să vă spui Ceea ce s-a urmat subt stăpânirea lui . Auzind împăratul că-n staturile sale Fac năpăstuiri multe păroşii dregători , Că pravila stă-n gheare, că nu e deal sau vale, Unde să nu vezi jertfe mai mulţi prigonitori, Porunci să se strângă obşteasca adunare, Lângă un copaci mare; Căci vrea pe unii-alţii să îi cam dojenească, Şi-n puţine cuvinte Să le-aducă aminte Datoriile lor. Toţi se înfăţişară; şi-nălţimea lupească Începu să vorbească C-un glas dojenitor ─Domnilor de tot felul! Bune sunt astea toate? Datoriile slujbei astfel le împliniţi? Nu aveţi nici sfială, nici frică de păcate, Gândiţi-vă că poate veţi da cuvânt odată, La-nalta judecată Gândiţi-vă la suflet, şi luaţi de la mine Pildă a face bine. Ăst cuvânt minunat […] Pe mulţi din dregători să plângă i-a-ndemnat ─E! Ce aţi hotărât, jupâni amploiaţi? Oare-o să vă-ndreptaţi?─ Îi întrebă atunci înălţimea-mblănită, Ce purta o manta de oaie jupuită─ Spuneţi, o să schimbaţi purtarea-vă cea proastă? ─Să trăiţi la mulţi ani, dobitocia- voastră─ Răspunse un vulpoi, în slujbe lăudat─ Ne poate fi iertat Să vă-ntrebăm smerit, de vreţi a ne-arăta, De unde-aţi cumpărat postavul de manta? Când mantaua domnească este de piei de oaie, Atunci judecătorii fiţi siguri că despoaie. 144

. împreună cu tânărul Goe. trebuie s-o ia de dimineaţă. Scrie două argumente care să justifice faptul că textul dat aparţine genului epic 8.Caragiale) 1.80p) urbe impacient 3. înălţimea. Lupul moralist * dregător.L. Adevărul e că. lângă un copaci. să vă spui. m. Daţi antonimul cuvântului următor : (0..identificarea tipurilor umane reprezentate de personaje . dacă se hotăteşte cineva să asiste la o sărbătoare naţională aşa de importantă... acuzat * pravila. zice încruntat.voastră. I. Explicaţi cum s-a format cuvântul: (0. Transcrie cuvintele/ sintagmele care numesc personajele participante la dialog 7. staturile.70p) nerăbdare gătite comandă 5. Daţi sinonimele următoarelor cuvinte: (0. 2. normă de conduită * amploiat. dojenitor 3 Identifică în text două substantive în cazul vocativ şi două verbe la modul infinitiv 4.prezentarea istorioarei şi a moralei .Să faceţi nedreptate şi să năpăstuiţi? [ Grigore Alexandrescu. cu un ton de comandă. Explică folosirea cratimei în : dobitocia.. dumnealor.particularităţile artistice Oficiu. Alcătuieşte o propoziţie în care adjectivul dojenitor să fie nume predicativ 5.40p) 2. să vă-ndreptaţi C( 40p) Alcătuieşte o compunere în care să argumentezi că textul dat este o fabulă Vei avea în vedere: .20p) dimineaţă 4.70p) comandă 6.80p) 145 .10p Evaluare semestrială Citiţi cu atenţie următorul text şi rezolvaţi cerinţele: „Destul că foarte de dimineaţă. pe peronul din urbea x trenul accelerat care trebuie să le ducă la Bucureşti.. aşteaptă cu multă nerăbdare. Indică forma corectă actuală pentru: de nu îţi fi uitat. Trenul în care se vor sui ajunge în Gara de Nord la opt fără zece a. lupească. Extrageţi din text două cuvinte care să conţină diftong (0. subt. Precizează mijloacele de formare a cuvintelor: păroşii. Indică funcţia sintactică şi valoarea morfologică pentru cuvintele subliniate B (20):6+8+6 6.caracteristicile fabulei . D-l Goe este foarte impacient şi.lege. frumos gătite. prigonitori. Alcătuiţi enunţuri cu sensurile omonimului ton (0.funcţionar Cerinţe: A ( 30p): 5+5+8+6+6 1.” (D-l Goe.demnitar la curtea domnească * prigonitor-împricinat.. Despărţiţi în silabe cuvântul următor şi explicaţi ce reguli aţi aplicat: (0.

precum şi o mică sumă de bani „pe care să i-o pun în poală”.Caracterizaţi personajul principal din opera literară D-l Goe. mă uitam zilnic la „băieţii de prăvălie” cu mâinile degerate şi încinşi cu un şorţ de sac. după o copilărie pe care aş putea s-o numesc răsfăţată. vorbeam .SEMESTRUL I Clasa a VI-a A I.trist 3. spre luptă. 5. că sosise momentul de-a veni în ajutorul truditei mele mame. (2x1)2p mulţumit . cu atenţie. Corectaţi enunţurile : (0..câştigă .7. de a-mi câştiga singur hrana şi îmbrăcămintea . de EVALUARE .80p) campanie companie 8. părinţii lor trebuie să fie mulţumiţi. ieşeam şi eu.. El s-a întors înapoi acasă pentru că-şi uitase umbrela. le ştiam păsurile şi-i consideram superiori mie. Încercuiţi diftongii şi subliniază hiatul din următorul fragment: (4x1)4p Pe-o zi tristă de octombrie.Găsiţi câte un sinonim contextual pentru cuvintele: (2x1)2p degerat . Desparte în silabe următoarele cuvinte din textul dat (4x1)4p conştient.” Panait Istrati .La stăpân A. îmbrăcămintea. îmi ziceam.gândul 2.venise 146 .. Anul acesta. îndată după plecarea mamei la lucru... Găsiţi câte un antonim pentru cuvintele:. Gândul de a-i uşura sarcina. „Pe-o zi tristă de octombrie. gândul acesta îl nutream de mai bine de un an. Analizaţi morfologic şi sintactic verbele următoare:. şi eram conştient că anii zburdălniciei fără de griji au luat sfârşit. textul dat şi răspunde la cerinţele de mai jos... Tot timpul când am urmat clasa a patra. 9. venise. vorbeam adesea cu unii dintre dânşii. îndată după plecarea mamei la lucru 4. prăvălia. Făceam primii mei paşi spre muncă.. zburdălniciei.. Citeşte.60p) Drumul se bifurcă în două direcţii diferite.. Alcătuiţi enunţuri cu paronimele (0... La anul am să fac şi eu la fel”. dorit. „Ei îşi câştigă pâinea.(4x3)12p am urmat. LIMBA ROMÂNĂ (42 p) 1.

25)13p mameicu . Aş vrea să vă cuprind.”(L. 147 . b)caută un cuvânt derivat şi un cuvânt compus. 5p Atenţie! Se acordă 20 puncte din oficiu. Că nu ştiu cum.nu ştiu.mâinile pâinea . Nota se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.6.petalele ce le purtaţi. respectarea normelor de redactare.Blaga „Flori de mac”) Cerinţe: a)identifică doi diftongi diferiţi în cuvintele din textul dat. Indicaţi un predicat nominal din textul dat 2p II. Scoateţi din text două verbe la infinitiv şi unul la participiu şi indicaţi funcţia lor sintactică:. Citeşte cu atenţie textul: „În frunza de cucută-amară îmi fluier bucuriile---şi o ne-nţeleasă teamă de moarte mă pătrunde. de cel mult o pagină şi jumătate. Analizaţi morfologic şi sintactic substantivele următoare:.părinţii 7. Prezintă într-o compunere. c)scrie sinonimele şi antonimele cuvintelor:urzite. precizarea momentelor subiectului într-o operă studiată prin rezumare 18p d.fluier.să vă cuprind. momentele subiectului unei opere studiate de tine 38p Punctajul se acordă astfel: a.(3x1)3p 8. definirea operei epice 5 p b. Îmi par urzite Din spuma roşie A unui cald şi-nflăcărat amurg de vară. cum vă privesc pe malul mării de secară flori de mac. indicarea şi definirea momentelor subiectului 10 p c. Lucrare scrisă la limba şi literatura română în semestrul I Clasa a VI a I.(4x3. teamă.

5 p pentru fiecare cerinţă(5p) II-4p 1p din oficiu timp de lucru:50 min.” ( I. S-a tras lotăriile noastre! Ei? Am câştigat! Nu mă-nnebuni!. Citeşte cu atenţie următorul text : „ D.d)dă trei exemple de epitete şi explică semnificaţia lor. e)explică înţelesul ultimelor două versuri. ca şi cum d. Lucrare scrisă pe semestrul II. 109520 Bucureşti –Astronomie. j)analizează fonetic structura”ne-nţeleasă”. Redactează compunerea de argumentare că opera literară”Iarna”de V. păcatele mele! De ce n-ai venit la berărie?. an şcolar 2007/2008 Clasa a VI-a I . D. vorbind în ticnă despre cum se scumpeşte viaţa din zi în zi.Alecsandri este un pastel. g)Ce fel de imagini poetice a folosit poetul? h)Care crezi că sunt sentimentele exprimate de poet? i)explică. Două loturi ) 148 . ca să se recomande ministrului că e grozav!”..te caut ca un nebun.se poate să fii aşa de indiferent. Lefter... Lefter sare să deschidă. în trei rânduri. Punctaj :I-0. că aceste versuri aparţin unei opere lirice. bănuind în gând : „ Hait! Iar ne cheamă deseară la serviciu extraordinar turbatul (turbatul e şeful). Era seară. fiindcă era în neglige. vorbind din ce în ce mai tare..De ce? Leftere!. În adevăr. când aude o birje oprindu-se-n poartă.. omul şedea la masă cu consoarta sa în săliţa de intrare. Lefter ar fi surd: - Bine.. f)alcătuieşte familia lexicală a cuvântului”amară”. habar n-avea că se trăseseră ieri amândouă loteriile..L.384 Universitate –Constanţa. să ne canonească până la miezul nopţii.Cât? La amândouă am câştigat loturile mari! Ale mari de tot! Şi căpitanul puse pe masă listele oficiale şi alături carnetul său.nu ştii nimica? Ce? Ieri. D. II.... de atâtea ceasuri! Ne-a ţinut până adineaori turbatul în canţilerie. apoi paşi apăsaţi în curticică şi pe urmă bătând cineva tare grăbit la geamlâcul d-afară. nene. Căpitan Pandele intră ca o furtună şi.iar madam Popescu se repede în odaie. până adineaori. carnetul sună tocmai ca-n liste: 076.Caragiale.

Spre toamnă) . 7. În redactarea compunerii vei avea în vedere: . fereastra. 2. mă-. iar. Înţelegerea textului 6. Stabileşte căte un sinonim potrivit pentru cuvintele: vreme. Precizează mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin care s-a format fiecare dintre cuvintele: nervos. II . răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: „Pe drumuri delirând. 8. Precizează genul literar în care se poate încadra fragmentul citat. Transcrie din text două imagini vizuale. 2. 4. . 5. ar fi surd. de punctuaţie şi de exprimare LUCRARE SCRISĂ SEM I – cl. Scrie o compunere. frunzişul. mari.” (George Bacovia. Alcătuieşte propoziţii în care cuvântul o să fie: articol nehotărât. Notează modul. oficiale. timpul şi conjugarea verbului să deschidă.Dispari mai curând! A. Numeşte momentul din zi când este plasată acţiunea fragmentului dat. Eu zgudui fereastra nervos. de minimum 15 rânduri în care să descrii o zi de şcoală de care îţi aminteşti cu drag.utilizarea unor figuri de stil care să ilustreze adecvarea conţinutului la cerinţa formulată. Scrie. Analizează verbele selectate. 149 În casa iubitei de-ajung. în târgul ploios. vorbind. scrise îngroşat în text. Precizează valoarea morfologică a următoarelor cuvinte din text: până.respectarea convenţiilor specifice unei astfel de compuneri. Transcrie din text o personificare. deseară. 3. B. Menţionează cazul cuvintelor subliniate în text: omul. Desparte în silabe cuvintele: delirând. Limba română 1. a VI-a Subiectul I Citeşte cu atenţie textul dat. la masă. B. Precizează funcţia sintactică a cuvintelor: cu consoarta. Pe vreme de toamnă. Înţelegerea textului 1. respectarea normelor de ortografie. 3. Mă urmăreşte-un gând Ce mă îndeamnă: . ministrului.formularea unui titlu original şi sugestiv. 5. pronume personal şi interjecţie. fereastră. 2. ieri. 3. pe foaia de teză. Şi-o chem să vadă cum plouă Frunzişul. Precizează scopul sosirii căpitanului Pandele la familia Popescu. Transcrie enunţul care conţine subiectul discuţiei dintre Lefter şi soţia sa. îndeamnă. Transcrie din text două verbe la moduri diferite.Cerinţe : A. . a vedea. Selectează din text două cuvinte care conţin diftongi. Limba română 1. 4.

subiectul nuvelei „Sobieski şi românii” de Costache Negruzzi.Iata o situatie extrem de arhicunoscuta.din prima strofa.’’prevestind’’. CERINTE: A. 3. Deditei si viorele. c.Ea este mai superioara decat celelalte. 1. 6.6 p. Vasile Alecsandri –Dimineata. pe baza momentelor subiectului. Stabileşte rima şi măsura versurilor.Rescrie corect enunturile:6 puncte.Analizeaza morfologic si sintactic primele doua verbe la moduri personale . 150 .Stabileste cate un sinonim contextual pentru cuvintele:’’razbat’’. Prevestind un soare dulce cu lumina si caldura. b. In curand si el apare pe-orizontul aurit. a. d.Alcatuieste doua propozitii cu omonimul cuvantului ‘’care’’.Extrage din text doua cuvinte cu diftongi si un cuvant cu hiat.A castigat un procent de 20 la suta din afacere.6 puncte.4. 2. Subiectul al II-lea Povesteşte. 5.Alcatuieste doua propozitii cu paronimele-‘’prenume-pronume 6p. 4. Sorbind roua diminetii de pe campul inverzit. El se-nalta de trei suliti pe cereasca mandra scara Si cu raze vii saruta june flori de primavara.june’’.brebenei si toporasi Ce razbat prin frunze-uscate si s-arata dragalasi.6 p. TEZA LA LIMBA SI LITERATURA ROMANA CLASA A-VI-A Cititi cu atentie textul: Zori de ziua se revarsa peste vesela natura.Revine din nou acasa.6 puncte.

9. c.Menţionează momentul subiectului prezentat în prima parte a fragmentului. inversiune.B.Transcrie formularea care motivează acţiunea basmului.” (Greuceanu) 1.6 puncte.Scrie un rezumat de maximum cinci rânduri al textul dat. acela va lua pe fie-sa de nevastă şi jumătate din împărăţia lui. 10 puncte din oficiu. ……………………………………………………………………………………………… ……… Şi eu încălecai pe-o şa. iar cine va umbla şi nu va izbândi nimic. comparatie b.Stabileste masura primelor doua versuri din poezia citata.este: a.Constructia El(soarele) cu raze vii saruta june flori de primavara. Trimise deci oameni prin toate ţările şi răvaşe prin oraşe.6 puncte. ca să dea de ştire tuturor că oricine se va găsi să scoată soarele şi luna de la zmei.Citeşte cu atenţie textul de mai jos pentru a putea răspunde cerinţelor: “A fost odată ca niciodată etc. Intr-o compunere de 20--25 de randuri prezentati continutul schitei.nişte zmei furaseră soarele şi luna de pe cer. Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe semestrul I -clasa a VI-a I.D-l Goe de I. C. A fost un împărat şi se numea Roşu. 4.40 puncte. 8.personificare. 10.El era foarte mâhnit că. în zilele lui.Expresia a da de ştire are sensul de: 151 . 3. acela să ştie că i se va tăia capul.L. 7.Mentioneaza tipul de rima folosit in cea de-a doua strofa. 2.Explica semnificatia primelor doua versuri.Caragiale. şi vă povestii d-voastră aşa.

Scrie patru termeni din familia lexicală a cuvântului cinste.) = « din cărţile lui. sfântă şi cate un antonim pentru cuvintele încet. 6.Identifică predicatele din al treilea alineat şi precizează felul lor.Menţionează antonimele cuvintelor: mâhnit.a) a înştiinţa b) a afirma c) a ordona 5.Alcătuieşte enunţuri cu paronimele: compliment/complement. adevăr. au deschis. Eşti ca vioara. oral/orar. Rescrie din text un cuvânt cu diftong şi unul cu triftong. Iubirea toată pe un fir de păr. *ex libris (lat. » (Tudor Arghezi. iubirea. odată.. anume înflorită Şi paginile tale. » .) Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde cerinţelor : « Carte frumoasă. 8. două CCL şi un CI c) un CD. 10. A. cinste cui te-a scris. 2. inscripţie folosită pe cărti pentru a indica apartenenţa acestora .Găseşte în text patru cuvinte care să conţină diftongi şi sublinează-i. singură.Demonstrează în enunţuri omonimia cuvântului luna. 11. cumpănită. Eşti ca o floare. lucrată . sfântă.(40p.. ce cântă Încet gândită. 9. care te-au deschis. Găseşte câte un sinonim pentru cuvintele gingaş. 5. nimic. Alcătuieşte enunţuri în care cuvântul mele din sintagma mâinilor mele care te-au deschis să aibă altă valoare morfologică decât în text. Ex libris) * cumpanită = cântarita. Mâinilor mele. Prezintă conţinutul nuvelei Sobieski şi românii de Costache Negruzzi pe baza momentelor subiectului. semestrul al II-lea I. 6. gingaş cumpănită . 4. Teza la limba şi literatura română Clasa a VI-a.Limba română 1. 7. adverb şi substantiv. 3.În sintagma trimise deci oameni prin toate ţările şi răvaşe prin oraşe sunt: a) două CD şi CCL b) un CD. Desparte în silabe cuvintele : carte. oricine. 152 . un CCL şi două CI II. Analizează cuvintele subliniate. S-au tiparit cu litera cea sfântă.Alcătuieşte enunţuri în care cuvântul atent să fie pe rând adjectiv.

apoi răspunde cerinţelor: “După o lună înţelesesem bine rostul învăţăturii şi cunoşteam bine pe domnul Vucea. încheiere) .(…) Mulţi ani l-am visat. Si ce curat! Işi ştergea ghetele cu batista. Timp de lucru :două ore . grăsuliu. albăstrie. Din oficiu : 10p. Precizează valoarea morfologică a verbului a avea în text şi alcătuieşte un enunţ în care să aibă altă valoare. II. Prezentarea caracteristicilor personajului argumentate de exemple din opera literară . mai mult albă. numeşte aceste figuri de stil. 5. dădea necontenit bobârnace gunoaielor de pe haine(…) ” (după B. Scund. Numirea a două mijloace de caracterizare (directă/indirectă) .(10p. Scrie sinonime pentru: rostul.Delavrancea. Iarna se cocoloşea într-o bundă de blană lăţoasă. Alege. Literatură 7. patru verbe la timpuri diferite ale modului indicativ. În compunerea ta vei avea în vedere : Respectarea părţilor componente ale unei compuneri (introducere. de acea îşi cântăreşte fiecare cuvânt. » III. Identifică genul literar căruia îi aparţine textul dat (epic sau liric). 8. Domnul Vucea) A. precizând un argument în sprijinul alegerii tale. ochii. Selectează cuvintele ce conţin diftongi: cunoşteam.St. Teză clasa a VI-a Semestrul I Subiectul I Citeşte textul. grăsuliu. 3. 2. ştergea.) Caracterizează personajul principal al unei schiţe într-o compunere de 1-2 pagini. Explică formarea cuvintelor:ascuţită.(30 puncte) 1. Vucea. potrivită din foarfecă. 153 . Lui iar place să fie prieten cu toata lumea.) Corectează textul de mai jos : « « Iar fii spus părerea s-a. cu părul mărunt şi încărunţit. dădea. nişte ochi verzui mici şi repezi.B. rima şi măsura versurilor. 10. o faţă gălbuie. Rescrie din text două figuri de stil diferite.(40p. din text. haine. vara însă îţi rămâneau ochii la el de frumos ce era îmbrăcat: haină albăstrie. pantaloni negri. dar sa temut ca nu cumva săl supere. Stabileşte tipul strofei. şi albă ca zăpada. se cocoloşea şi antonime pentru: scund şi grăsuliu. 4. curată şi fără pic de sânge. Prezentarea a patru caracteristici/însuşiri ale personajului ales . călcaţi şi lustruiţi (…). cu barba ascuţită. 9. Comentează în 2-3 rânduri semnificaţia ultimelor două versuri. cuprins. Chiar acum îl văz înaintea ochilor.

de 10-15 replici. Numeşte personajul evocat şi precizează ocupaţia acestuia. acela ce cârmuia întregul univers. te duc numaidecât… Şi a luat-o în braţe. 8. Din oficiu – 10 puncte TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SEMESTRUL I CLASA A VI-A B *Toate subiectele sunt obligatorii. eu te voi ocroti pe drumurile tale… şi tu vei birui… (Al. Justifică. -Am vrut să te-ncerc. băbuţa s-a schimbat pe loc într-o zeiţă. Subiectul I(60 de puncte) Citeşte cu atenţie textul dat şi scrie pe foaia de teză răspunsul pentru fiecare cerinţă formulată: Când a-mplinit băiatul cam douăzeci de ani. Însă. Mitru. în care să foloseşti o formulare prin care să ajuţi partenerul să continue dialogul şi un element nonverbal. (…)Era chiar Hera. Şi. A mers până la râul ce-nconjura oraşul. Eu sunt fără putere şi dacă măncumet să mă cufund în apă. 7. A trecut-o cu bine pe malul celălalt. păşind cu multă grijă. bunicuţo. mi-e teamă că-mi pierd viaţa… Iason. 9. s-a hotărât să plece în oraşul natal ca să-şi revadă tatăl. dând două argumente. Legendele Olimpului) A.Limba română 154 . era un tânăr vrednic şi foarte săritor.(26 puncte) Caracterizează personajul din text în 10-15 rânduri. fiindcă te-ai grăbit să-mi împlineşti dorinţa. cum îl crescuse bătrânul centaur. C. -Cum de nu. a glăsuit cu fală puternica zeiţă. Tocmai voia să treacă apa. că fragmentul de mai sus este o descriere de tip portret. Extrage din text două figure de stil diferite. din muntele Olimp. băiete.(24 puncte) 6.B. *Timpul efectiv de lucru este de o oră. -Băiete!…Hei. cum a ajuns. nu vrei să mă treci râul? a glăsuit ea spre Iason. căci apa era mare. evidenţiind modalităţile de caracterizare. soaţa marelui Zeus. când i-a ieşit în cale o biată cerşetoare. Subiectul al II-lea(10 puncte) Alcătuieşte un dialog cu un prieten. Numeşte o trăsătură de caracter a personajului reieşită din ultimul paragraf. Se acordă 10 puncte din oficiu.

6 puncte 2. un triftong şi un hiat. tocmai. orgolios 10 puncte Subiectul al II. voia şi crescuse. eminent/iminent 10 puncte 3. generos. complement /compliment. 10. Subiectul al II-lea (30 de puncte) Povestiţi pe momentele subiectului opera „Sobieski şi românii” de Costache Negruzzi. Alcătuieşte câte un enunţ cu omonimele cuvintelor mare. Alcătuieşte câte o propoziţie cu următoarele paronime: Abil/agil.lea 1. 6 puncte 6. 6 puncte 6 puncte 6 puncte Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe semestrul I : Clasa a 6-a Subiectul I 1. Recunoaşte mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului prin care s-au format următoarele cuvinte: devreme întotdeauna Câmpulung UNESCO insubordonare câine-lup floare de colţ şaptesprezece despre vinovăţie 10 puncte 2. dar. Desparte în silabe: douăzeci. Identifică în text numele personajelor care susţin dialogul. Scrie trei cuvinte din familia lexicală a termenului bătrână. temporal/temporar. Identifică elementele de prozodie din următorul text: “ Peste vârfuri trece lună. 6 puncte 7. glăsuit .Înţelegerea textului 8. Precizează care este principalul mod de expunere în fragmentul dat. 6 puncte B. vrednic. literal/literar. 6 puncte 3. 6 puncte 4. Analizează primul predicat din textul dat. Rescrie din text o sintagmă ce surprinde două însuşiri morale. Indică antonimele şi sinonimele următoarelor cuvinte: avar. Identifică în ultimul alineat câte un cuvânt care să conţină un diftong. 6 puncte 5. lacom. Precizează modul şi timpul verbelor: să plece.1. Formează câte un derivat cu prefix de la: a schimba. prieten. 9. 155 .

conductorii şi şeful trenului aleargă din vagon în vagon şi cercetează aparatele semnalelor de alarmă.prea scump.Simon .pe nume Simon.Codru-şi bate frunza lin.nu te-am recunoscut. Realizează o compunere descriptivă despre o noapte înstelată de vară. Naucit de durere.a ajuns bogat.de haine.Desparte in silabe cuvintele: neaparat. Fusese ranit de moarte. Din ce vagon?… Asta e uşor de constatat .Multimea cuprinsa de mila se adunase in jurul muribundului.norii s-au despicat si s-a auzit glasul lui Dumnezeu care spunea: --Ca sa-ti spun drept. nu se ştie din ce vagon. Dupa treizeci de ani de lipsuri.si pornea pe Promenade des Anglais. Limba romana ( 36p) .treizeci.” 20 puncte 2. În toată vremea asta...asa cum nadajduise.asta se intampla la sfarsitul veacului trecut.Chiar si ceea ce era neaparat trebuincios I se parea prea mult. A. Dintre ramuri de arin Melancolic cornul sună.si-a taiat unghiile.De ce m-ai lovit de moarte.de mancare.cu o incrancenare nemaipomenita.a fost trntit la pamant de o trasura.Traia in cea mai crunta mizerie.” (Jean-Claude Carriere –Greseala) I.baston si palarie.Viata lui s-a schimbat dintr-odata:n-a mai fost nevoit sa muncesca. aşa de tamponate ca-i trebuie vreo zece minute mecanicului să-şi încarce iar pompa de aer comprimat şi să poată iar urni trenul din loc.cu oasele rupte. a tras semnalul de alarmă.cu ochii plini de lacrimi amare.despicat. Personalul trenului umblă forfota . cu toată presiunea.Identifica doua cuvinte care contin diftongi si unul care contine hiat.abia sufland.tocmai azi? Atunci. 2.Caragiale: “Cineva.Simon si-a ridicat pentru ultima oara privirea spre cer si a strgat: --De ce?.si-a cumparat haine scumpe de la cei mai mari croitori din Paris si s-a dus pe Coasta de Azur. PE SEMESTRUL I -clasa a VI-a- Citeste cu atentie textul dat si raspunde la urmatoarele cerinte: “Un marunt negustor evreu.incaltat cu niste pantofi fara cusur.Totul i se parea prea frumos.imbracat cu pantaluni stramti.Simon. de I.n-avea alt gand decat sa faca avere. 156 .1. 20 puncte Punctaj final : 10 + 10 + 10 + 20 + 20 + 20 + 10 ( din oficiu) = 100 puncte LUCRARE SCRISA LA LIMBA ROMANA.Simon zacea pe trotuar.se zgarcea cand era vorba de chirie.L.spre marea uimire a tuturor celor de fata.pe cand iesea dintr-un hotel.cu o haina din cea mai buna stofa de lana scotiana.la Nisa.a mers la frizer.” 20 puncte 2.cu cravata. manivela semnalului nu se poate trage decât rupându-se aţa înnodată şi cu nodul plumbuit. In prima zi.Punea deoparte ban cu ban.Demonstrează apartenenţa la un gen literar a fragmentului din “D-l Goe…”. examinând roatele tamponate.

la care licărea căutătura cuminte a vreo zece copii: . 9. printre vii de razachie coaptă.pe baza ideilor principale. (4p) 3. frumoşilor.Nu e voie! au răspuns toţi copiii. 4. Comentează titlul.trebuincios. 10. . răspunse un copil bălan.Intr-o compunere de 12-15 randuri. (4p) 5. (30p) Test de verificarea cunoştiinţelor a capitolele dialog. Precizează două funcţii ale dialogului în textul dat.Argumenteaza.3.Arghezi – Cartea cu jucării) A Literatură (24 pct) 1. -respectarea succesiunii intamplarilor la care participa personajele.In redactarea compunerii. Numeşte două personaje din textul dat. (4p) 6. .Noteaza trei cuvinte derivate de la substantivul: gand. prezente în textul dat. 8. nu se mai întorc. 6. care : „Profesorul”. De-a lungul sârmelor întinse între pari. naraţiune şi vocabular (nr.(sa spuna)drept.Indica motivul pentru care D-zeu a decis moartea personajului.ca textul este o naratiune.cu doua trasaturi. II. (T.realizeaza rezumatul naratiunii de mai sus. care „Mama”. din text . vei avea in vedere: -identificarea ideilor principale..uimire.Gaseste sinonime pentru cuvintele: avere.un enunt care sa demonstreze zgarcenia personajului. (4p 4.Ce faceţi voi. -respectarea conventiilor de redactare a unui rezumat. şerpuiau vinele grele de ciorchini rumeniţi ai unei podgorii frumos îngrijite.Scrie un enunt cu omonimul cuvantului: mila. aici? i-a întrebat Tătuţu pe franţuzeşte. într-o sâmbătă după amiază.trebuincios. . care: „Pastorul”.Nu vreţi să mâncaţi? a întrebat Tătuţu. şi foarte puţini călători.Ne uităm la strugurii ăştia copţi. muntele. singur.Transcrie. cu părere de rău. -prezentarea secventelor representative. Precizează cel puţin patru trăsături ale genului epic. (4p) 2. care sosesc vioi cu florile acasă. (4p) 157 . cuvintele: B. faţă de gloata drumeţilor de munte. .Precizeaza modul de expunere dominant in text. Realizează rezumatul textului dat. Pe un drum e jumătate munte.1) Citeşte cu atenţie textul dat: Dar nu toate drumurile sfârşesc aşa. 5. Şi ei răspunseră.Cine v-a spus că nu e voie? i-a întrebat Tătuţu.. Tătuţu urca. Transcrie în vorbire indirectă primele două replici. . Intelegerea textului literar (24p) 7..Precizeaza mijlocul de imbogatire a vocabularului prin care s-au format nemaipomenita.

.B Limbă română (66 pct) 1. Identificaţi în enunţurile următoare cuvintele obţinute prin conversiune şi arătaţi din ce parte de vorbire provin. cinsprezece.. Pe spusele oamenilor. Desparte în silabe: socru. căci politica împărăţiei noastre cere ca să ştim tot. substantiv. adverb prin conversiune. ceainic . Ce? n-a venit Aghiuţă?. mare temei nu putem pune. ca şi mine. (8 p) 2. Aproapele meu e cel mai bun prieten. albastrul. primeai . întunecimea-ta! . Uite ce bine dansează fetiţa de acolo! Oful meu cel mai mare e ora de română. ai? Simţişi c-am să te pun la treabă şi te piteşti. trebuie să fi luat seama. alcool . bunăcredinţă. biosferă .Aici sunt. Citeşte cu atenţie textul dat: „Zice că odată. anual-anuar. a) b) c) d) e) f) g) 6. a dat poruncă Dardarot. Măi. unul să nu afle lipsă. mulţime. pleoapă.Apoi. Dimineaţă îmi place să privesc răsăritul soarelui. dar. munceau . (14 p) 4. Mai întâi. pe Aghiuţă. era să vă poruncesc a supune la cazne fioroase pe toate femeile. inegal. Dar iarăşi nu-mi vine să las aşa lucru ciudat fără de aproape cercetare. mititelul taichii!” 158 . vorbitor. proclete! Te dai coadei. ____________________________________________________ Adv. analfabet. cusută= adj.. (10 p) 3. chitară . adjectiv. dacă sau adunat ei cu toţii. fiindcă-i ştim ce iubitori de adevăr sunt. prepoziţie-propoziţie. pe care-l întrebi de ce a ajuns aici: "femeia" şi iar "femeia"... el. doar de-om putea afla de la dânsele un crâmpei de adevăr. că toţi oamenii sosiţi de pe la dânşii aici la noi nu se plâng decât numa şi numa de soţiile lor. triftongii şi hiatul în următoarele cuvinte: uneori . Precizaţi diftongii. dezgheaţă . gură-leului . împăratul iadului. ce nu te-arăţi mai la vedere? Vino-n-coace. că-i scurtează coada şi-i lungeşte urechile! Şi. pe când cuvânta Dardarot. calitate-caritate. am zis eu în gândul meu. împăratul s-a tras de ţăcălie scrâşnind straşnic. fără greşală. şi. după multă chibzuinţă. macaragiu . pe urmă.Afurisiţilor! care dintre voi nu e zevzec. să nu-mi aduc aminte de tine. Explicaţi cum s-au format cuvintele: altcineva .. Se acordă 10 puncte din oficiu. toată vina pentru pierzarea lor o aruncă în spinarea nevestelor. (vorbeşte) uluitor. ca în modelul dat : (14 p)  MODEL : S-a îmbrăcat cu rochia cusută de mama. să nu-ţi văd mutra. adevărat să fie asta?. binele. de la mare pân la mic. le cunoaştem şi pe dumnealor cât de-ndărătnice şi de-ncăpăţânate sunt. a holbat ochii la el şi lea zbierat aşa: . Aşadar şi prin urmare. Eul liric al poeziei este subiectiv. nici îndoială. (6 p) Subst. sculptură. obţinut prin conversiune din participiul verbului a coase. trăgând cu urechea. Unde-i Aghiuţă? Mititelul sta pitit tocma pântre diavolii mărunţei de la urmă.. dacă eşti aicea. aspru. acu vreo sută şi nu ştiu câţi ani. să s-adune dinainte-i diavolii. azalee . Alcătuiţi propoziţii în care verbul la participiu a se bucura să fie. ____________________________________________________ Adj_______________________________________________________ 5. Construieşte enunţuri cu paronimele: atlas-atlaz. să-i treacă pe sub nas toate şi el să nu bage nimic la cap. Floarea uscată imi aminteşte de toamnă. beau . îşi cântărea coada-n mâni.. a lăsat coada şi a ţipat: .. Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.. greier . a tuşit de i-a pârâit jeţul. copiat . respectuos (14 p) Evaluare – unitatea 1 • • Toate subiectele sunt obligatorii. m-am gândit că nici aşa n-ajungem la mare ispravă. Prietenul e cel care-ţi face un bine necondiţionat. Cum şi-a auzit numele. am hotărât să trimit pe mititelul. frunziş. fireşte.. pe rând.

iarna dinții și-i arată. orizont.3p. L. • stilul şi conţinutul să fie adecvate situaţiei imaginate. Rarii vișini din grădină au de furcă pân-la muguri. ortografia. 3p Transcrie o personificare. zări. noastre. Dar cu fruntea în lumina soarelui ce piere-n zări. 6 puncte 9. picioarele. aşezarea corectă a textului în pagină. fioroase. Notă! Vei primi 16 puncte pentru conţinut ( câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă rezolvată) şi 14 puncte pentru redactare ( coerenţa textului. 3p II. fiindcă-i ştim ce iubitori de adevăr sunt. Precizează şase termeni care fac parte din câmpul lexical al cuvântului împărat. Alcătuieşte un enunţ cu omonimul cuvântului cap. 6p Analizează verbele subliniate. B. 9. 6. Stabileşte câte un sinonim potrivit pentru cuvintele subliniate în textul dat. 8. • referirea la cel puţin două personaje imaginate de tine. 1. Menţionează două trăsături care să justifice faptul că fragmentul dat aparţine unei opere epice. Și câmpia parcă este o săracă dezbrăcată. 6p Găsește sinonimele cuvintelor: săracă. Identifică modul de expunere predominant în textul dat.. cărări. (Cincinat Pavelescu – Artist) A. SUBIECTUL II ( 45 p): Demonstrează în 15 rânduri că poezia este un pastel. Precizează mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin care s-au format cuvintele: straşnic. lizibiltatea. semestrul I I. orizontul îl cuprinde Întrupând melancolia risipită pe cărări. 6 puncte 7. 7. 2.3p. (18 de puncte) 8.3p. specie a genului liric. 6 puncte 5. vița nu mai are struguri. s-a strâns porumbul. mare temei 6 puncte nu putem pune. 6p Transcrie o comparație și un epitet dublu. • îmbinarea modurilor de expunere (naraţiune şi dialog). Cu picioarele în umbra ce împrejurul lui se-ntinde. 3.) În vederea acordării punctajului pentru redactare. SUBIECTUL I (45 p): S-a arat.2p. lumină. 6 puncte 10. 159 . Desparte în silabe cuvintele: straşnic. 6 puncte B.. aşadar. Explică înţelesul fragmentului: Pe spusele oamenilor. Accentuează corect următoarele cuvinte: poruncă. acţiune plastă în timp şi în spaţiu). înalt.3p. Precizează numărul de litere și sunete din cuvintele: dinții. personaje. 5. (42 de puncte) 1. fireşte. Kir Ianulea) Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: A. 6p Transcrie două cuvinte ce conțin diftongi și un cuvânt ce conține hiat. punctuaţia. Scrie o naraţiune de 15 – 20 de rânduri în care să-ţi imaginezi o întâmplare pe care un copil a povestit-o bunicului său. 6p Găsește antonimele cuvintelor: săracă. urechea. 4. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului. registrul de comunicare. Un scaiete-nalt și mândru.(I. LUCRARE DE EVALUARE FINALĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Clasa a VI-a. 30 de puncte În redactarea naraţiunii vei avea în vedere: • respectarea stucturii specifice textului narativ (narator. chibzuinţă. 6p Alcătuiește familia lexicală a cuvântului mugur. Alcătuieşte família lexicală a cuvântului vedere ( 6 termeni) 6 puncte 4. 6 puncte 6. compunerea trebuie să se încadreze în limita minimă de spaţiu indicată.. 6 puncte 2. 6 puncte 3. 3p Precizează rima poeziei. Și în locul blândei toamne.. mărunţei. C. Caragiale.

2. Și-un lampion aprinde-n cetiniș O lună plină ca o portocală. 6p 3. cetiniș. SUBIECTUL I (45 p): Un pui de brad adus din iarna rece Stătea în mijloc. Precizează rima ultimelor patru versuri.Se acordă 1 punct din oficiu! SUCCES! LUCRARE DE EVALUARE FINALĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ Clasa a VI-a. de parcă Se crede încă sus la el. mândru și semeț. SUBIECTUL II ( 45 p): III. semestrul I I. Identifica doua cuvinte in care sunetele ea sa fie diftong si hiat. păienjeniș. Alcatuieste campul lexical al florilor. Transcrie două cuvinte ce conțin diftongi și un cuvânt ce conține hiat. Precizează modul de formare al cuvintelor: auriu. în care să descrii atmosfera de sărbătoare din Ajunul Crăciunului/ un peisaj de iarnă. Desparte in silabe cuvintele:paduri. rece. 6p B. 6p 4. Ghirlănzi subțiri se țes. freamat. 7. semeț. 3p II. Scrie o compunere de 10-15 rânduri. Analizează verbele subliniate. Iar braţul drept sub cap eu mi-l puneam S-aud cum apa sună-ncetişor: Un freamăt lin trecea din ram în ram Şi un miros venea adormitor. Îi râd pe crengi lumânărelele mărunte Cu flăcări aurii de poleială. 6p 5. 3p 8. ghirlănzi. Transcrie o comparație și un epitet dublu. (Otilia Cazimir .Cântec pentru pomul de iarnă) A. subțiri. Gaseste sinonime cuvintelor:cutreieram. sub. păienjeniș. 3. 1. inganat. Găsește antonimele cuvintelor: mărunte. 160 . Se acordă 1 punct din oficiu. Precizează numărul de litere și sunete din cuvintele: rece. SUCCES! Lucrare scrisa la limba si literatura romana pe semestrul I Clasa a VI-a A I Se da textul: „ Fiind băiet păduri cutreieram Şi mă culcam ades lângă isvor. Transcrie o personificare. Blând îngânat de-al valurilor glas. 4. 6p 2. 3p 9. lin. ( Folosește ca mod de expunere DOAR descrierea și dă un titlu potrivit compunerii). 6p 6. Alcătuiește familia lexicală a cuvântului munte. Astfel ades eu nopţi întregi am mas.” Mihai Eminescu –Fiind baiet paduri cutreieram 60 p 1. în munte.

„întâmplarea cea mai ciudată”. 2. 15 p. 8. − Ce-i? − Nimic. . „Nu-i bădiţă ca al meu”. Recapitulare pentru teză la limba şi literatura română. − Din şifonieră? − Din şifonieră. Din oficiu 20 p. − Aşa. Dănuţ. Indică câte un sinonim pentru fiecare din epitetele subliniate: „somn adânc”. s-o vezi şi tu când vei fi mare. ronţăind o tabletă rotundă de şocolată . Cranţ. Ridicându-i capul cu mâinile. Arată felul atributelor. stăruinţă. să recunoască.. Scrie.... mamă? Se alarmă el văzând şuviţa de păr şi foarfecele din mâna doamnei Deleanu. „Simţi în ea pornirea de a pleca”.. zâmbi ea cu tristeţă la gândul că alţii îl vor despuia. − Mă tunzi. pentru mine. zâmbi doamna Deleanu . mamă? Întrebă Dănuţ căscând cu poftă. din enunţurile de mai jos: „Pe-un pat alb. 3 p. 6 p. − De ce. 5. Precizeaza doua argumente ca textul dat apartine genului liric.sem I clasa a VI -a Se dă textul: „Furată de gânduri. Demonstreaza paronimia cuvintelor:janta / geanta. 30 p + 10 p din oficiu Clasa a VI-a Test de evaluare 1. du-te în sofragerie.” Răspundeţi la următoarele cerinţe: 161 . Dănuţ se deşteptă înspăimântat.. Dănuţ. 7. „Mergea în urma carului al doilea”.. − Mamă. 12 p.5. Notează un predicat nominal din enunţurile de mai sus. întrebă Dănuţ.. Gaseste in textul dat un procedeu artistic studiat. Uite.. II Demonstreaza ca un text studiat de tine este schita. din enunţurile de mai sus două subiecte exprimate prin substantive. 8. Dănuţ. încetişor. „Hanul era adormit şi întunecos ca noaptea de afară. Te aşteaptă moşu Puiu. ca pe un vas cu flori şi fluturi.. Arată cum s-au format următoarele cuvinte: nebuneşte. 6. nemişcare. doamna Deleanu nu băgase de seamă că Dănuţ aţipise pe genunchii ei. Total 100 p. Am tăiat o şuviţă numai. zace lebăda murindă”.. ... în sunet de săbii parcă.. − Hai să-ţi dea mama ceva bun. Scrie de câte feluri poate fi atributul. .”brazii trufaşi ai codrilor se frângeau cu glasurile de trăsnet”. îl aşeză pe căpătâiul dormeuzei. 7... 3. 4. Scrie trei termeni din familia lexicală a cuvântului cântec. 9 p. Dănuţ!. Identifica in text o imagine vizuala. câte am voie să iau?... 6. − Nu. 5 p. − Ia-ţi-le pe toate .. 30 p..

3. timpul perfect compus. a da. sofragerie. înspăimântat. dormeuză. Rescrieţi din text cinci cuvinte monosilabice şi cinci cuvinte plurisilabice. c) paronime…………. străbătu un fulger printre nori şi căzu un tunet puternic. Ana o duse în odaia de lângă cârciumă. deschise…………. tristeţe. -Dar frumoasă e. albaştri şi cu părul auriu..6p 7. 12.6p 5. 2. apoi privi la Ana.Slavici. Transcrieţi din text un cuvânt care conţine diftong şi un cuvânt care conţine triftong. cu ochii mari.Alcătuieşte câte un enunţ cu antonimele cuvintelor: iute. aţipise. Precizaţi care sunt personajele din fragmentul de mai sus. Scrieţi formele literare ale cuvintelor: şifonieră. ca şi când ar voi s-o unde-şi poate găsi un adăpost mai retras. căzu……………………….Stabileşte numărul literelor şi al sunetelor din cuvintele: cinci.Termenii: ciur. se ivi o doamnă ca la douăzeci de ani. înaltă. b) masa vocabularului…………………………………………………….1. 10. 9. 14. bat-o s-o bată!grăi bătrâna plecând în urma lor. 7. În clipa când erau să intre în odaie. cu obrajii plini. Precizaţi autorul şi titlul operei literare din care este extras fragmentul de mai sus. se deşteptă. Ea îi făcu un semn feciorului..Cuvintele:capră.Identifică în al doilea alineat două adjective derivate cu sufix………………………. Transcrieţi o comparaţie din text.6p 4. Moara cu noroc) Cerinţe 1. 6. cerdac sunt………………………….6p 6. Scrieţi antonimele următoarelor cuvinte: a zâmbi. Precizaţi care este modul predominant de expunere în fragmentul de mai sus. Transcrieţi din text trei cuvinte derivate cu sufixe. 4. Motivaţi folosirea cratimei în structura „ să-ţi dea „? TEST Se dă textul: Afară ploua ca din ciur.6p 3. adăpost.Desparte în silabe: înaltă. slab şi bolnăvicios. Transcrieţi din text trei verbe la modul gerunziu şi unul la modul participiu. Transcrieţi din text trei verbe la modul conjunctiv şi unul la modul indicativ. 162 . 11. şocolată.şi fac parte din :a)vocabularul fundamental. încet. mână sunt: a) omonime. 8. b) polisemantice. Scrieţi sinonimele următoarelor cuvinte: zâmbi. îmbrăcată până jos în negru şi de mână cu un copil ca de cinci ani.Indică valoarea morfologică a cuvintelor subliniate mai jos:…………………………6p -trecu iute sub cerdac………………………………. După ce feciorul sări de pe capră şi deschise uşa cu geamuri a trăsurei. ( I. mare. bătrâna…………………………………………6p 2. de care se cutremură toată valea. trecu iute sub cerdac. Alcătuiţi familia lexicală şi câmpul lexical al cuvântului mamă (minim cinci cuvinte din fiecare). 13. 5.

.-Dar frumoasă e ……………………………………. Apropiaţi deodată şi fără un cuvânt. Simţeam acelaşi freamăt în suflete că-nvie.5p 12.semestrul I I. Mi-ai spus: . Cu vocea ta sub ramuri sunând a părăsire.6p 11. Era un vaier dulce şi dureros. răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos: „Pe drum mergeam alături. un cânt Ce-n inimi se născuse şi-n ele ni s-a frânt. pe pajiştea pustie. b) trei elemente de portret fizic……………5p Realizează rezumatul textului dat în 5-7 rânduri……………………………………….6p 9.Argumentează în 3-5 rânduri că textul este: a)liric.Identifică în text: a) doi indici spaţiali.6p 10. Limba română 163 . -căzu un tunet puternic………………………………… 8. Târziu de toamnă) A. Prin codrul de rugină. A toamnei melodie Tăcută se lăsase cu seara peste vie. Când clipa veşniciei mi-o dai cu o privire… De ce în umbră glasul părea o amintire?” (Ion Pillat. anterior să aibă alte valori..20p Lucrare semestrială clasa aVI-a.Să ne rămână trecutul nălucire.Alcătuieşte câte o propoziţie în care cuvintele subliniate la ex.Realizează analiza sintactică a ultimei fraze………………………………………….. (60p) Citeşte cu atenţie textul dat.Indică subiectul şi predicatul fiecărei propoziţii de la ex. b) epic…………………………. Scrie pe foaia de teză. menţioneazăle…………………………………………………………………. anterior…………………. Am stat să ne petreacă prin toamnă rece vânt.

(4p) 8.. nescris . Transcrie din strofa a treia două cuvinte derivate. drum . (4p) 9. copil” 5. 2 Argument pastel II.. Simţeam acelaşi freamăt în suflete că-nvie. Transcrie din prima strofă două imagini artistice diferite. Câmpulung . Ionel . a răspunde” şi familie lexicala . 3.(4p) 6. (4p) 5.Precizaţi mnodul de formare a cuvintelor: împădurit .1.” (6p) II. LITERATURĂ (30p) NR. (4p) 14. semnificaţia versurilor: „Prin codrul de rugină. Identifică şi transcrie din text un epitet. Sinonime : a arunca . în 5-8 rânduri. GRAMATICA (60P) 1. Alcătuieşte două propoziţii cu omonimul cuvântului care. Scrie un text de 15 -20 de rânduri în care să realizezi rezumatul schiţei D-l Goe .. Explică. Alcătuiţi enunţuri cu sensul propriu şi figurat al cuvintelor : frunte . a trece .din prima strofă. când mă vei chema . 164 . Transcrie două cuvinte care conţin diftongi diferiţi şi două cuvinte care conţin vocale în hiat din textul de mai sus. Am să merg şi eu . (4p) 13. nemărginire . (4p) 2. O:N:U: . oglindă . a se întuneca . firesc . Stabileşte câte un antonim potrivit pentru cuvintele freamăt şi s-a frânt. ce faci aici ? Am primit lalele . Polisemantism patru enunţuri pentru . 1 Argument fabulă NR. Precizaţi rolul virgulei în următoarele propoziţii: . L.. Formaţi expresii cu următoarele cuvinte : gând . (4p) 11. că textul aparţine genului liric. 4. (4p) 3. Caragiale. (30p) LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA SI LITERATURA ROMANA –CLASA a – VI-a B I . Indică valoarea gramaticală a cuvintelor toamna şi seara din primele două versuri. Analizează morfologic şi sintactic primele două verbe la moduri personale. Stabileşte felul propoziţiei: „De ce în umbră glasul părea o amintire?” (4p) 7. Înţelegerea textului 10. de I. îi spuse Ioana . 6. pe pajiştea pustie. prietenul meu m-a înşelat . Indică măsura versurilor şi felul rimei din strofa a doua.Băiatule . (4p) 12. ghiocei . Argumentează. taină 2. cu două exemple. (4p) B. Alcătuieşte două propoziţii cu paronimele: prenume-pronume. toporaşi . Alcătuieşte două enunţuri în care cuvintele toamna şi seara să aibă alte valori gramaticale. (4p) 4.

Lucrarea este de scris. Precizaţi măsura şi rima versurilor : . Arată cazul şi funcţia sintactică a substantivelor: o boare. păpădiilor. Ajungând în faţa uşii sună.. de . Întorcându-şi feţele.Rapsodii de toamnă) A. 5p 3. în maximum 3 enunţuri.Eu văd cum plouă cu iubire” . Al doilea a plecat. Nu-ţi cer un lucru cu neputinţă // În viaţa mea încruntată de suferinţă // Dacă începi de aproape să-ţi duc ghiers // Vreau să vorbeşti cu robul tău mai des . a rămâne” şi .. Extrage.. 14. Şi-a găsit fericirea . 4p 10.. Doi copii se joacă la calculator. un cuvânt cu diftong şi unul cu hiat. de liră. I-au răspuns fâneţele. Se acordă 10 p din oficiu . B.. . Descoperă.. Trăim pe un picior de plai” .Precizaţi imaginele auditive şi vizuale : . 1. Se dă textul: „A trecut întâi o boare Cu acorduri lungi de liră Pe deasupra viilor. din text. 5p 4p 165 . Sufletu-mi plânge de durere” . Precizează rima şi măsura versurilor din prima strofă. (5 derivate). 5p 8.” (G. Precizaţi felul numeralelor . Analizează morfologic şi sintactic verbele: a trecut. Precizaţi funcţia sintactică a verbelor nepersonale din enuţurile: Nu poate scrie repede .Alcătuiţi enunţuri în care verbele . 6p 5. ceilalţi .7. albastru . 4p 2. Precizaţi rolul cratimei : . 15. şoptiră. întorcând. . Alcătuieşte familia lexicală a cuvântului a trece. Vechea legendă spune că el a murit” . Ea este în clasă. 12. în text. două figuri de stil şi numeşte-le. 8p 6. să-ţi spun” 9.. 7. Noi am terminat inainte de a veni el. Precizaţi partea de vorbire a cuvintelor : şi . Al treilea copil este în clasă. 4p 4. 13. Precizaţi funcţia sintactică şi felul pronumelor şi adjectivelor pronominale din enunţurile: Cartea lui este ruptă . Precizaţi figurile de stil din enuţurile :. funcţia sintactică şi valoarea din enuţurile: Amândouă au fost acolo. Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe semestrul I Clasa a VI-a I. O muzică tristă se aude în surdină”î 10. Sunt graţioase ca nişte flori” 11.. . Topârceanu. puful.a ajunge” să fie predicate verbale şi predicate nominale . Comentează. Găseşte contexte diferite pentru omonimele cuvintelor faţă şi acord . Albumul este al meu. 5p 9. versurile: „Cu acorduri lungi de liră I-au răspuns fâneţele”..” 8. Puful păpădiilor.. Şi-a furat de prin ponoare Toate florile şoptiră. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul lung să aibă o altă valoare morfologică decât cea din text. Indică o imagine artistică din text. .

Precizează două argumente că textul dat este un pastel. Extrage. Alcătuieşte familia lexicală a cuvântului munte(5 derivate).2 p. 8p 6. 5p 8. 5p 9. una auditivă.. Topârceanu ) A. 4p B. Identifică două epitete cromatice(diferite din punct de vedere morfologic).” 5p C.Pornind de la versul „Toamna şi-a întins marama de aramă pe zăvoi”.2 p.” ( „ Sfârşit de vară”. Găseşte sinonime contextuale pentru cuvintele: flamură. s-au zburlit.6 p. Răscolind pădurile. frunzelor. Taina liniştei înalte să ne fure Prin cotite luminişuri de pădure Şi la umbră să ne-mbie mai târziu O clopotniţă de aur străveziu. Comentează. 4p 2. Scrie o compunere de 15-20 de rânduri. la povarnă. 15p II.C. 7. 25p Se acordă 10 puncte din oficiu I. 4p 4. Găseşte un epitet în inversiune şi un epitet dublu. Arată cazul şi funcţia sintactică a substantivelor: un salcâm. în care să realizezi rezumatul expoziţiunii şi intrigii operei literare Sobieski şi românii de Costache Negruzzi. Lucrare scrisă la limba şi literatura română pe semestrul I Clasa a VI-a Se dă textul: „ Un salcâm privi spre munte Cică. din text. scrie o compunere de 10-15 rânduri. ►4. EVALUARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ PE SEMESTRUL AL II-LEA CLASA A VI-A NR.2 p. răscolind. mândru. în care să realizezi rezumatul punctului culminant şi al deznodământului operei literare Sobieski şi românii de Costache Negruzzi. două cuvinte cu diftongi . Găseşte două cuvinte care să conţină vocale în hiat şi alte două cuvinte care să 166 . . Precizează rima şi măsura versurilor din prima strofă. Descoperă. respectiv. scrie o compunere de 10-15 rânduri. s-au zburlit. în care să descrii un peisaj autumnal. Topârceanu. ►5. de iarnă. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul mărunt să aibă o altă valoare morfologică decât în text. – 2 p. versurile: „Solzii frunzelor mărunte S-au zburlit pe-o ramură. B. în care să descrii un peisaj autumnal. 1. . Rescrie două versuri care să conţină o imagine vizuală. în maximum 3 enunţuri. 1 SUBIECTUL I ( 50 puncte ) „ Dulce zumzet somnoros şi ireal Să ne cheme spre poienele din deal.” (G. 6p 5. 4p 10.n munte.G. Pornind de la versul „Toamna şi-a întins marama de aramă pe zăvoi”. 15p II. . Scrie o compunere de 15-20 de rânduri.. Analizează morfologic şi sintactic verbele: privi. ►2. . Indică o imagine artistică din text. ►3. LIMBA ROMÂNĂ ( 36 puncte ) ♥6. Mândru ca o flamură Plopii şi răsurile Solzii frunzelor mărunte Spun că vine-un vânt de iarnă S-au zburlit pe-o ramură. pădurile.. Comentează primele două versuri. ÎNŢELEGEREA TEXTULUI ( 14 puncte ) ►1. Legănând deasupra creştetelor noastre Licuricii înălţimilor albastre. 25p Se acordă 10 puncte din oficiu. 5p 3.Rapsodii de toamnă) A. vine. două figuri de stil şi numeşte-le. în text.

6 p. -2 p.Menţionează valoarea morfologică a următoarelor cuvinte: legănând.Precizează funcţia sintactică a următoarelor cuvinte: din deal.conţină diftongi. ♥14.4 p. ►3. legănând.G. Topârceanu ) A. Menţionează valoarea morfologică a cuvântului „dulce”.4 p. 2 SUBIECTUL I ( 50 puncte ) „Un zarzăr mic. Alcătuieşte un enunţ în care acest cuvânt să aibă altă valoare morfologică decât cea din text. ÎNŢELEGEREA TEXTULUI ( 14 puncte ) ►1. în care să motivezi că opera literară „Greuceanu” este un basm. ►4. legănând. LIMBA ROMÂNĂ ( 36 puncte ) ♥6. . Comentează primele două versuri( prima strofă ). înalte.4 p. Precizează două argumente că textul dat este un pastel. ♥11. liniştei. Identifică o personificare. SUBIECTUL II ( 40 puncte ) ♣ Scrie o compunere de 1-2 pagini. noastre.Scrie cazul cuvintelor următoare: somnoros.4 p.4 p. . . Găseşte patru cuvinte care să conţină diftongi. . de aur. noastre. deasupra. atribut genitival(G). nume predicativ(Ac). albastre. Precizează gradul pe care l-ai identificat. ♥9.2 p. ♥13.4 p. un adverb la un grad de comparaţie învăţat. în mijlocul grădinii. . . Rescrie două versuri care să conţină o imagini vizuale.Alcătuieşte patru enunţuri în care cuvântul „pădure” să îndeplinească următoarele funcţii sintactice: subiect(N). .4 p. în text. . complement indirect(D).4 p. vălul subţirel de floare. . ►2.Identifică. străveziu. 167 . Şi-a răsfirat crenguţele ca spinii De frică să nu-i cadă la picioare Din creştet. . ♥12.2 p. EVALUARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ PE SEMESTRUL AL II-LEA CLASA A VI-A NR.” ( „Rapsodii de primăvară”.4 p. Indică pentru următoarele verbe conjugarea: să cheme. – 2 p. Că s-a trezit aşa de dimineaţă Cu ramuri albe-şi se poate spune Că-i pentru-ntâia oară în viaţă Când i se-ntâmplă-asemenea minune. ♥10. ►5.4 p. ♥7. Găseşte un epitet şi o comparaţie. . B. . . ♥8. Precizează patru termeni din familia lexicală a cuvântului „taină”.

4 p. Varianta 1 Citeşte cu atenţie textul următor: .Ziua încetul cu încetul se învălui în noapte.4 p. respectiv cu sufixul -ime. Formează câte un substantiv colectiv cu sufixul –et.Alcătuieşte patru enunţuri în care cuvântul „crenguţe” să îndeplinească următoarele funcţii sintactice: subiect(N). de departe. . de frică. Gura satului) Cerinţe: 1. luna plină se ridică în dosul dealului acoperit cu pădure.Scrie cazul cuvintelor următoare: mic. ♥13. vălul. . spune. Precizează conjugarea verbelor: a răsfirat. străbate de pe dealul din dosul grădinii sunetul unui fluier. Menţionează valoarea morfologică a cuvântului „asemenea”.. Precizează patru termeni din familia lexicală a cuvântului „floare”. în care să motivezi că opera literară „D-l Goe” este o schiţă. . (minimum două argumente exemplificate pe larg) (16 puncte) 2. ♥14. complement indirect(Ac). ♥12. Era o seară liniştită. o doină ce se ridică şi cade ca un şir de mărgăritare.4 p. spune.” (Ioan Slavici. . Alcătuieşte un enunţ în care acest cuvânt să aibă altă valoare morfologică decât cea din text. Test la limba română Clasa a VI-a. şi. când .4 p. a trezit. . ca prin vis. ♥8. (4 puncte) 3. . (6 puncte) 168 .Precizează funcţia sintactică a următoarelor cuvinte: ca spinii. Argumentează că textul citat este o descriere. Construieşte câte un enunţ în care să existe şi un substantiv defectiv de singular. albe. ♥11. grădinii.Menţionează valoarea morfologică a următoarelor cuvinte: s-. atribut prepoziţional(Ac). se auzea mugetul unei vaci ori lătratul unui câine. . nume predicativ(G). să nu cadă. pe cerul senin. SUBIECTUL II ( 40 puncte ) ♣ Scrie o compunere de 1-2 pagini. aşa. din creştet.4 p. Deodată. respectiv defectiv de plural. liliecii şi gândacii tomnateci începură să zboare prin aer.♥7.4 p.Scrie modul şi timpul următoarelor verbe: a răsfirat.4 p. prin liniştea serii. ♥10. numai din când în când străbătea câte un freamăt printre frunzele copacilor. ♥9. precizând şi tipul acesteia. să nu cadă. .4 p.

nou. Scrie câte un substantiv comun compus prin alăturare cu cratimă. articulat cu articol nehotărât. sub cer albastru în murmur de albine. (…) Acum însă. încântare.. Identifică substantivele din enunţul: .de pe dealul”) (6 puncte) 9. fostul pom de lemn era lumină în floare. respectiv prin contopire 5. (minimum două argumente exemplificate pe larg) (16 puncte) 2. numai din când în când străbătea câte un freamăt printre frunzele copacilor. pentru fiecare. răsărind odată cu zorii. nu era decât repetarea aceluiaşi vechi pom de lemn ruginit de muguri la străvechea fereastră a bunicilor. Argumentează că textul citat este o descriere. respectiv unul 169 . Explică ortografia cu doi i a substantivului grădinii. complement direct 12 puncte (4 puncte) 10. Subliniază articolele hotărât şi nehotărât. cazul şi funcţia sintactică. Precizează valoarea morfologică (partea de vorbire) a următoarelor cuvinte din text: a). funcţii sintactice: a).. Selectează din text două substantive epicene. precizând şi tipul acesteia. atribut substantival prepoziţional c).4.. de pe (. se auzea mugetul unei vaci ori lătratul unui câine” şi indică. bătaie de inimă.Era o seară liniştită. Formează câte un substantiv colectiv cu sufixul –ăraie. abia luat în seamă. respectiv cu sufixul -işte. Construieşte câte un enunţ în care să existe şi un substantiv mobil. Raiul începea cu el. (…) Cu o zi înainte. Varianta 2 Citeşte cu atenţie textul următor: . (24 puncte) 8. din nebuloasa depărtare a Căii Laptelui(…)” (Ionel Teodoreanu. unul articulat cu articol hotărât şi unul 7.. Masa umbrelor) Cerinţe: 1. (4 puncte) 3. (6 puncte) (6 puncte) (6 puncte) 6.Zarzărul de la fereastra bunicilor înflorise peste noapte. mugetul unei vaci”) b). Alcătuieşte enunţuri în care substantivul mărgăritar să îndeplinească următoarele Test la limba română Clasa a V-a. nume predicativ în cazul acuzativ b). unei (. Transcrie din text un substantiv nearticulat.(…) Venea din purităţile cerului.

pleoape cu gene.a Căii Laptelui”) 9. atribut substantival apoziţional (12 puncte) (6 puncte) (4 puncte) 10. (4 puncte) 3. bine protejat de o cavitate osoasă. nou.sub cer”) b). (24 puncte) 8. Zarzărul de la fereastra bunicilor înflorise peste noapte. În afară de orbită.Partea principală a ochiului este globul ocular. unul articulat cu articol hotărât şi unul 7. Pleoapele sunt răsfrângeri sau cute ale pielii. funcţii sintactice: a).” şi indică. (6 puncte) (6 puncte) (6 puncte) (6 puncte) 4. a căror margine liberă poartă genele.. numită orbită.. Subliniază articolele hotărât şi nehotărât. Construieşte câte un enunţ în care să existe şi un substantiv mobil. precizând şi tipul acesteia. Raiul începea cu el. membrană subţire şi lucioasă. sub (.. nume predicativ în cazul genitiv b).” (Biologie. Transcrie din text un substantiv nearticulat. răsărind (…). sub cer albastru în murmur de albine. situaţi deasupra ochilor. respectiv un substantiv defectiv de 6. (minimum două argumente exemplificate pe larg) (16 puncte) 2. respectiv unul 170 . cazul şi funcţia sintactică. Alcătuieşte enunţuri în care substantivul lumină să îndeplinească următoarele Test la limba română Clasa a VI-a. respectiv cu sufixul -işte. Varianta 3 Citeşte cu atenţie textul următor: . respectiv prin 5. abreviere. Sprâncenele. conjunctiva şi glandele lacrimale. Precizează valoarea morfologică (partea de vorbire) a următoarelor cuvinte din text: a). peri protectori. pentru fiecare. a (. Faţa internă a pleoapelor este căptuşită de conjunctivă. ochiul mai este apărat de organele anexe: sprâncene. Scrie câte un substantiv propriu compus prin alăturare cu cratimă.. Selectează din text un substantiv epicen. clasa a VII-a) Cerinţe: 1. Formează câte un substantiv colectiv cu sufixul –et. Identifică substantivele din enunţurile: . ce realizează un adevărat filtru. singular. împiedică scurgerea sudorii şi a apei în ochi. complement indirect în cazul dativ c). Argumentează că textul citat este o descriere.defectiv de plural. Explică ortografia cu doi i a substantivului zorii. oprind intrarea prafului în ochi. articulat cu articol nehotărât.

. un (. pentru fiecare. căci toamna însemna pentru ele timpul despărţirii de locurile dragi. Scrie un substantiv defectiv de plural. complement indirect în cazul acuzativ c). Precizează valoarea morfologică (partea de vorbire) a următoarelor cuvinte din text: a). (6 puncte) 7. abreviere. (4p) 171 . (6 puncte) (6 puncte) (6 puncte) 4.Partea principală a ochiului este globul ocular(…). 6. împiedică scurgerea sudorii şi a apei în ochi. Părea o lacrimă de chihlimbar dăruită de Zâna-Toamnei. Sprâncenele. Şi cum priveau ei spre cerul acoperit de nori. Transcrie din text un substantiv nearticulat. Identifică substantivele din enunţurile: . nume predicativ în cazul genitiv b). Oradea Data: LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ PE SEMESTRUL I SUBIECTUL I (60 de puncte) Citeşte cu atenţie textul dat: Într-o zi mohorâtă de toamnă. doi tineri zâmbeau ultimelor crizanteme aproape ofilite. funcţii sintactice: a). atribut substantival apoziţional (9 puncte) Test de verificarea cunoştinţelor Citeşte cu atenţie textul de mai jos: (4 puncte) 10. Explică ortografia cu doi i a substantivului pielii. respectiv un substantiv defectiv de singular. Alcătuieşte enunţuri în care substantivul gene să îndeplinească următoarele Numele şi prenumele: Clasa: a VI-a Liceul Teoretic „Aurel Lazăr”. ca un strigăt de ajutor.un adevărat filtru”) (6 puncte) 9.cute ale pielii”) b). Subliniază articolele hotărât şi nehotărât. peri protectori (…).. dragi. Cerinţe: 1) Menţionează modul de expunere dominant în text. Erau trişti că păsărelele au plecat şi că părculeţul rămăsese gol. unul articulat cu articol hotărât şi unul articulat cu articol nehotărât. o frunză căzu la picioarele lor. ale (. (27 puncte) 8.epicen. Scrie câte un substantiv propriu compus prin alăturare cu cratimă.. respectiv prin 5. cazul şi funcţia sintactică.” şi indică. Ar fi vrut să mai păstreze o fărâmă de soare pentru micile vieţuitoare. (4p) 2) Câte litere şi câte sunete conţin cuvintele: erau.

ortografie şi punctuaţie. (10p) 10) Alege. *Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. 8 puncte NOTĂ! În vederea acordării punctajului pentru exprimare. unul în care să foloseşti sinonimul contextual al cuvântului gol (rămăsese gol). (9p) 8) Transcrie din text patru structuri care să conţină verbe copulative.). Uituca-şi pierde şalurile grele Prin ramurile pomilor bătrîni. Subiectul I(60 de puncte) Citeşte cu atenţie textul dat şi scrie pe foaia de teză răspunsul pentru fiecare cerinţă formulată: „ Pe uliţi . Păşeşte noaptea-mlădieri domoale În păr -o floare de răsură: luna. căzu. Îndoi/ îndoiesc bara. Noaptea ) A. iar altul în care să foloseşti omonimul aceluiaşi cuvânt. (4p) 7) Menţionează conjugarea. Tăceţi!/ Taceţi! (3p) SUBIECTUL al II – lea (30 de puncte) Scrie o compunere de 15-25 de rânduri în care să caracterizezi. ( 4p) 6) Alcătuieşte două enunţuri. subliniază acele verbe şi menţionează conjugarea şi timpul lor.Limba română 172 . prin subliniere. modul şi timpul următoarelor verbe: zâmbeau. toamna. Zâna-Toamnei. un personaj dintr-o operă epică studiată în acest semestru. (6p) 4) Alcătuieşte familia lexicală a cuvântului frunză (minimum 4 cuvinte derivate. Se acordă 10 puncte din oficiu. la alegere. de ortografie şi de punctuaţie. forma corectă a verbelor: Nu fii/ fi obraznic!. au plecat. două care conţin triftongi şi două care conţin vocale în hiat. Şi peste case. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ PE SEMESTRUL I CLASA A VI-A *Toate subiectele sunt obligatorii. părculeţul. compunerea ta trebuie să aibă minimum 15 rânduri. ca pe-o undă moale.. (4p) 5) Menţionează prin ce mijloace de îmbogăţire a vocabularului s-au format cuvintele: păsărelele.” ( Zaharia Stancu. umbre cum e pruna.3) Extrage din text două cuvinte care conţin diftongi. (12p) 9) Alcătuieşte în total două enunţuri în care verbele a însemna şi a rămâne să aibă altă valoare morfologică decât cea din text. din care unul să fie derivat cu sufix diminutival şi altul cu sufix augmentativ. Din oficiu se acordă 10 puncte. Şi frîntă peste margini de fântâni Din palme-i lunecă-n adânc mărgaele. În compunere trebuie: să formulezi un titlu adecvat textului redactat de tine 4 puncte să respecţi convenţiile specifice unei caracterizări de personaj 6 puncte să ai un conţinut şi un stil adecvate tipului de text şi cerinţei formulate 12 puncte să respecţi normele de exprimare.

• • • Cu galben şi cu roşu îşi coase codrul ia. Desparte în silabe cuvintele :noaptea. ciobani . ciocănitoare. din text. să bată. pe dealuri de mă-ntoarnă? Nu e amurgul încă. cu penaj viu colorat..Transcrie.Numeşte genul literar în care se încadrează versurile de mai sus. Înţelegerea teztului 8. având cioc puternic.1. mlădieri. Şi iarăşi sună… şi tace. un tren de marfă pe-al Argeşului pod. uitucă . 6 puncte 10.Morişcă de lemn care produce un zgomot ritmic (scârţâit) şi sperie păsările din lanuri şi din vii. 6 puncte 3. cerbi. 6 puncte 4.. din zăvoi sitarii spre alte veri se duc. indică două caracteristici ale genului.Rescrie. 6 puncte 6. 173 . cu argumente din text.Arătaţi modul şi timpul verbelor : păşeşte.. 6 puncte 2.Ecou ce adormise şi-a tresărit deodată – În inimă cum prinde o toacă-ncet să bată Lovind în amintire ca pasărea-n agud. Ce vrea cu mine toamna. ghionoaie . 6 puncte 9. fântână . am alergat. 6 puncte 5. B.Alcătuieşte familia lexicală a cuvîntului floare(cel putin trei derivate ) .Specifică rima şi măsura versurilor . Dar aud .Formează cuvinte derivate de la umbră. păr . O ghionoaie toacă într-un agud. S-a dus. şi rar Ca un ecou al toamnei răspunde tocălia.Arată câte litere şi câte sunete conţin următoarele cuvinte: mărgele. În vie de Ion Pillat a da în pârg – a se coace. 6 puncte 7. cu ajutorul căruia sparge coaja copacilor prin ciocănit pentru a căuta insecte. Prin foi lumina zboară ca viespi de chihlimbar. tocălie . 6 puncte Probă de evaluare semestrială Limba şi Literatura Română Clasa a VI-a Semestrul I I. din prima strofă. (78 p)Citeşte cu atenţie texul dat pentru a rezolva urmăatoarele cerinţe: Tot mai miroase via a tămâios şi coarnă Mustos a piersici coapte şi crud a foi de nuc… Vezi.Formulează enunţuri cu omonimele cuvintelor: casă. două cuvinte care conţin diftongi şi unul care conţine hiat. dar ziua e pe rod Şi soarele de aur dă-n pârg ca o gutuie… Acum – omidă neagră – spre poama lui se suie Târâş. casă. o imagine vizuala şi o structură care să fie personificare.Pasăre sedentară de talie medie.

În redactarea compunerii vei avea în vedere: . (6 p) Stabileşte câte un sinonim potrivit pentru cuvintele subliniate în textul dat. trei cuvinte ce conţin diftongi şi trei cuvinte ce conţin hiat şi subliniază grupurile respective. 13. 5. 12. oţelit. (6p) Transcrie. comparaţiilor. ghionoaie. (6p) Alcătuieşte câte un enunţ în care să apară omonimele cuvintelor: leul. 7. (6 p) Exprimă-ţi în 4-5 rânduri opinia despre semnificaţiile sau mesajul poeziei. (78p) Citeşte cu atenţie textele de mai jos: „În păduri trăsnesc stejarii! E un ger amar. 9. II. chihlimbar. (6 p) Precizează mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin care s-au format cuvintele: crud. promoroacă. (6 p) Transcrie.să formulezi un titlu expresiv al textului redactat de tine. strălucitoare. mai.să foloseşti figurile de stil învăţate insistând aspra epitetelor. 4. trei figuri de stil diferite şi precizează-le. (6p) Desparte în silabe cuvintele: trăsnesc. din textul dat. (6 p) Stabileşte antonime pentru cuvintele: coapte. (6 p) . 6. (6 p) Explică semnificaţia versului: Cu galben şi cu roşu îşi coase codrul ia. 8. 3. de ortografie şi de punctuaţie. 2. (6 p) Transcrie. (6p) Stabileşte câte un sinonim potrivit pentru cuvintele subliniate în textele date. scrie o compunere de 10 .15 rânduri în care să descrii un tablou de toamnă. Iar zăpada cristalină pe câmpii strălucitoare Pare-un lan de diamanturi ce scârţâie sub picioare. aspru. vin.să respecţi normele de exprimare. (12 p) Pornind de la textul dat.” Vasile Alecsandri – Gerul 1. amintire. (6 p) Găseşte două argumente pentru a include textul de mai sus într-un gen literar anume. « sitarii spre alte veri se duc ». 10. 3. (6 p) Precizează măsura primelor două versuri şi rima poeziei. din text. cerul pare oţelit. El ca pe-o mireasă moartă o-ncunună despre zori C-un văl alb de promoroacă şi cu ţurţuri lucitori. personificărilor. (4 p) Notă: se acordă 10 puncte din oficiu După teză! În vederea autoevaluării. (6 p) Transcrie. un cuvânt ce conţine triftong şi un cuvânt ce conţine hiat. amurgul. 2. (2 p) .” Vasile Alecsandri – Mezul iernei „Gerul aspru şi sălbatic strânge-n braţe-i cu jelire Neagra luncă de pe vale care zace-n amorţire. (6 p) Desparte în silabe cuvintele: Argeşului. 174 . 5. deodată. cumplit! Stelele par îngheţate. un vers care conţine o imagine vizuală şi unul care conţine una auditivă. (6p) Precizează mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin care s-au format cuvintele: îngheţate. din textul dat. este util să completezi următorul tabel: Am ştiut foarte bine Nu prea am ştiut Nu am ştiut deloc Trebuie să mă îndrept la învăţătură TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SEMESTRUL I CLASA A VI-A A (10 puncte din oficiu+78p+12p=100p) I. se suie. (6 p) Alcătuieşte câte un enunţ în care să apară omonimele cuvintelor subliniate în enunţurile: « Ce vrea cu mine toamna ». din textele date: un cuvânt ce conţine diftong.1. (6 p) Indică două argumente pentru a demonstra că textul poeziei este un pastel. 4. 11.

să respecţi normele de exprimare. (6p) . (6p) Cărui gen literar le aparţin textele de mai sus: a)epic. moartă. 7. şi mititelul îşi retrage îngrozit capul gol înăuntru şi-ncepe să zbiere. (2p) . 10 puncte 2. Prezentaţi două trăsături ale schiţei. se spânzură iar cu amândouă mâinile de vergeaua de alamă şi scoate iar capul. 175 . (6p) Transcrie din text cel puţin trei figuri de stil şi precizează-le tipul. bătând din picioare. (4p) B (10 puncte din oficiu+10 puncte pentru recunoaşterea corectă a timpurilor+80 puncte pentru conjugarea corectă=100p) Conjugaţi următoarele verbe la timpurile cerute: IMPERFECT (20p) PERFECT COMPUS (20p) PERFECT SIMPLU (20p) MAI MULT CA PERFECT (20p) „a învăţa” - „a părea” - „a dormi” - „a merge” Teză la limba şi literatura română Clasa a VI-a Subiectul I 1. de ortografie şi de punctuaţie. − Ce treabă ai tu urâtule? zice mititelul. Şi după ce se strâmbă la urâtul. noaptea ninge. un vers care conţine o imagine vizuală şi unul care conţine una auditivă. Comentaţi versurile. În redactarea compunerii vei avea în vedere: . 13. − Mamiţoo! mam'maree! Tantii! − Ce e? ce e? sar cucoanele. (6p) Stabileşte antonime pentru cuvintele: neagra. (6p) Precizează măsura primelor două versuri din ambele strofe. . Dar napucă să răspunză ceva urâtul. . precizează rima fiecărei strofe. dimineaţa ninge iară! Cu o zale argintie se îmbracă mândra ţară. (6p) Transcrie. − Să oprească! zbiară şi mai tare Goe. şi-l trage puţin înapoi.să formulezi un titlu expresiv al textului redactat de tine. 11. precizând figurile de stil şi imaginile artistice: „Ziua ninge. II. 8. 10.să foloseşti figuri de stil potrivite. smucindu-se. (12p) Pornind de la textul dat. b)dramatic sau c)liric? Explicaţi! (6p) Precizează modul de expunere utilizat in versurile de mai sus (6p) Exprimă-ţi în 4-5 rânduri opinia despre mesajul poeziilor de mai sus. 9. din text. nu e voie să scoţi capul pe fereastră. mititelule! Zice unul dintre tineri lui d-l. 12.6. zori. (6p) Explică semnificaţia versului: „Pare-un lan de diamanturi ce scârţâie sub picioare”. Desprindeţi trăsăturile de caracter ale lui Goe din textul: „− Nu! . Mi-a zburat pălăria! să opreascăăă!!!” 10 puncte 3. scrie o compunere de 10-15 rânduri în care să descrii un tablou de iarnă. Goe.

Evaluare U III „ In inima bietei prepeliţe era o luptă sfâşietoare. 10 puncte Subiectul III 7. (…) La marginea lăstarului. urmărindu-i cu ochii până au pierit în zarea dinspre miazăzi. urmează acum o piroteală plăcută. şi pică mort. prevede.F.a) Găsiţi antonimele cuvintelor: tânăr.Soarele rotund şi palid se prevede pintre nori Ca un vis de tinereţe pintre anii trecători. Prin mintea lui fulgeră crâmpeie de vedenii…mirişte…un carâmb de cizmă pe care se urcă o furnică…aripa caldă a mamei. un pui de prepeliţă. cu aripa ruptă. se strâmbă 6 puncte b) Menţionaţi procedeele de formare a cuvintelor: retrage. să zbiere 20 puncte 4 puncte 6 puncte 5. Pentru a obţine punctajul maxim trebuie să ai în vedere: . cu degetele împreunate ca pentru rugăciune. compliment/ complement. înapoi. mititel.Decât să-i moară toţi puii. 4 puncte 6.descrierea . şi a rămas în loc. C. mai bine numai unul-şi fără să se uite înapoi (…) a zburat cu puii zdraveni..R. gol. dar n-a putut. Se clatină într-o parte şi într-alta. care sufereau de frigul toamnei înaintate. pornită fără veste într-o zi. Puiul ) 176 . a hotărât-o. 20 puncte Notă: se acordă 10 puncte din oficiu.realizarea unui titlu expresiv şi personalizat . a) Alcătuiţi enunţuri cu omonimele: sare. să răspundă. b) Găsiţi sinonimele cuvintelor: zice. Alcătuiţi enunţuri cu paronimele: glaciar/ glacial.” Subiectul II 4. mititelul.Ar fi vrut să se rupă în două: jumătate să plece cu copiii sănătoşi. După durerile grozave de până adineauri.folosirea modului principal de expunere . stă zgribulit de frig. Alcătuiţi o compunere de 15 – 20 de rânduri în care să prezentaţi un amurg de toamnă.” ( Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti . pe când ăl rănit striga cu deznădejde: .Suflarea duşmănoasă a crivăţului. urât. care se agăţa de ea cu disperare. atlas/ atlaz.respectarea normelor de ortografie şi punctuaţie. iar jumătate să rămâie cu puiul schilod.Nu mă lăsaţi ! Nu mă lăsaţi ! A încercat să se târască după ei.

Multimea cuprinsa de mila se adunase in jurul muribundului.de haine. Naucit de durere. Notează momentele subiectului corespunzătoare acestui fragment şi motivează-ţi alegerea 15 p 3. Fusese ranit de moarte.Simon zacea pe trotuar.a mers la frizer.Totul i se parea prea frumos.1.Simon si-a ridicat pentru ultima oara privirea spre cer si a strgat: --De ce?. Selectează verbele din penultimul alineat şi precizează-le conjugarea 7.Chiar si ceea ce era neaparat trebuincios I se parea prea mult.asta se intampla la sfarsitul veacului trecut.si pornea pe Promenade des Anglais.se zgarcea cand era vorba de chirie. Precizează modul şi timpul primelor trei verbe din text 6.Punea deoparte ban cu ban.norii s-au despicat si s-a auzit glasul lui Dumnezeu care spunea: --Ca sa-ti spun drept.de mancare.n-avea alt gand decat sa faca avere.De ce m-ai lovit de moarte.a ajuns bogat. PE SEMESTRUL I -clasa a VI-a- Citeste cu atentie textul dat si raspunde la urmatoarele cerinte: “Un marunt negustor evreu. Citeşte cu atenţie textul şi formulează două idei principale 10 p 2.imbracat cu pantaluni stramti.Viata lui s-a schimbat dintr-odata:n-a mai fost nevoit sa muncesca. Identifică verbul la mod nepersonal din segmentul subliniat şi notează-i funcţia 9.si-a taiat unghiile.nu te-am recunoscut. o întâmplare trăită.cu o incrancenare nemaipomenita.spre marea uimire a tuturor celor de fata.avand naratorul potrivit.cu oasele rupte.” 177 .baston si palarie. Dupa treizeci de ani de lipsuri.. Relatează. In prima zi.a fost trntit la pamant de o trasura.cu o haina din cea mai buna stofa de lana scotiana.tocmai azi? Atunci.incaltat cu niste pantofi fara cusur.pe cand iesea dintr-un hotel.Simon.cu ochii plini de lacrimi amare.pe nume Simon. Ce crezi că a păţit puiul cel mare al prepeliţei a cărui aripă era ruptă? 5..si-a cumparat haine scumpe de la cei mai mari croitori din Paris si s-a dus pe Coasta de Azur.Traia in cea mai crunta mizerie.Simon .asa cum nadajduise. auzită sau imaginată de tine 10 p 5p 6p 6p 8p 6p 4p 20p Total: 90 p+ 10 p (oficiu) LUCRARE SCRISA LA LIMBA ROMANA. Treci verbul aflat la imperativ negativ în text la imperativ afirmativ 10.cu cravata. Analizează verbul: striga 8.la Nisa. De ce crezi că prepeliţa nu se uită înapoi când zboară cu puii sănătoşi? 4.abia sufland.prea scump.

Noteaza trei cuvinte derivate de la substantivul: gand.(Jean-Claude Carriere –Greseala) I. cuvintele: B.Gaseste sinonime pentru cuvintele: avere.50 p. Limba romana ( 36p) . A. a-(şi) ieşi………………………………………. Notează măsura celui de-al doilea vers. în cele două propoziţii? 0. Adaugă două expresii sinonimice: a-(şi) ieşi…………………. .50 p. .pe baza ideilor principale. (literatură) 1. Scrie câte un sinonim pentru cuvintele: lin. 1. Desparte în silabe cuvintele din primul vers. II. 178 .trebuincios. 0..cu doua trasaturi.Transcrie. 5. De ce poetul a schimbat ordinea cuvintelor. 4. rămâi…) Cerinţe: A.Intr-o compunere de 12-15 randuri. chemare.(sa spuna)drept. Eminescu – O. (M. 10. 4.50 p. 0.Argumenteaza. -respectarea succesiunii intamplarilor la care participa personajele. Rescrie ultimele două versuri.Indica motivul pentru care D-zeu a decis moartea personajului. 7.50 p.Scrie un enunt cu omonimul cuvantului: mila. Intelegerea textului literar (24p) 7. 10.. 8. Sinonime cu verbul a se enerva. -prezentarea secventelor representative.1.50 p.ca textul este o naratiune. 2 p. Cum se numeşte acest tip de strofă? 0.Desparte in silabe cuvintele: neaparat. Formulează un enunţ cu omonimul cuvântului lin.trebuincios.50 p. 8. 11. sunt mai multe expresii construite cu verbul a-(şi) ieşi: a-(şi) ieşi din sărite. (30p) TEST DE EVALUARE Astfel zise lin pădurea.Precizeaza modul de expunere dominant in text. din text . -respectarea conventiilor de redactare a unui rezumat. a şuiera. B. bold. 9.realizeaza rezumatul naratiunii de mai sus.treizeci. 0. 6.Identifica doua cuvinte care contin diftongi si unul care contine hiat. vei avea in vedere: -identificarea ideilor principale. a zice. 2.despicat. Din ce se constituie un picior metric? 0. Bolţi asupră-mi clătinând. 5. 3.un enunt care sa demonstreze zgarcenia personajului. (limba română) 9.Precizeaza mijlocul de imbogatire a vocabularului prin care s-au format nemaipomenita. 0.50 p. 2. Marchează fiecare picior metric.In redactarea compunerii. 0. Şuierau l-a ei chemare Ş-am ieşit în câmp râzând. respectând topica firească.50 p. 3. a-(şi) ieşi din minţi.50 p. Câte versuri are strofa? 0. 6.50 p.uimire.

dulce. iesind din roirea fluturilor si a albinelor. 5 6 7 A A A A A F In propozitia: El este un copil perspicace. 4.s cuvantul subliniat este articol nehotarat. lumina si un cantec nesfarsit. aprins. iar printre ele roiau fluturi usori. ( 28 de puncte) 1A 2 A 3. dar apoi luandu-si buzduganul de-a umar. Miros. maxim nu au grade de comparatie.12. 4 puncte 4 puncte 4 puncte II Citeste cu atentie textul dat. Scrie raspunsuri pentru fiecare cerinta : ( 32 de puncte) Fat –Frumos ospata ce ospata. 4 puncte 4 puncte F In propozitia Ti-am daruit cea mai frumoasa floare. 1 p. Se acordă 1 punct din oficiu. amadoi sunt numerale colective. merse mereu pe dara de piua. TEST I Citeste cu atentie afirmatiile de mai jos. 4 puncte F Adjectivul superior. imbatau gradina si 179 . F Tustrei. inferior. pana ce ajunse langa o casa frumoasa. Daca apreciezi ca afirmatia este adevarata incercuieste litera A. îmbobocit. tuspatru. F Adjectivele l suparat. alba. adjectivul determinat este invariabil. curatat provin din verbe la participiu. incet. Cuvantul subliniat are valoare substantivala. 4 p F in propozitia Numai un pui i-a rama. Daca apreciezi ca este falsa incercuieste litera F . înflorit. rosie – inchise si albe. F In propozitia Am luat un zece. întâlneşti cuvintele: împădurit. Scrie antonimele lor. Florile erau in straturi verzi si luminau albastre. În descrierea unei păduri. care steclea la lumina lunei in mijocul unei gradini de flori. înfrunzit. păstrând pentru fiecare caz aceeaşi rădăcină şi schimbând doar prefixele.adjectivul este la gradul superlativ absolut. ca sclipitoare stele de aur.

Din ochi clipeşte-ncet cicoarea Şi-adoarme-apoi şi ea.sa ai un continut si un stil adecvate tipului de text si cerintei formulate 12 puncte . var. ce samana mai mult cu o vie raza de luna. Haina ei alba si lunga parea un nor de raze si umbre. 4 puncte 8 Precizeaza o trasatura a descrierilor artistice din textul citat. trebuie: . decat a fir de tort. iesind din roirea fluturilor si a albinelor. lumina si un cantec nesfarsit. 6 Mentioneaza o figura de stil identificata in enuntul: “ Miros. ea parea muiata intr-un aer de aur. in care sa descrii un tablou de primavara. 4 puncte 2 Transcrie din text doua adjective propriu-zise. Ici-colo vreun zăvor mai sună – Începe-a se zări de lună Şi-i linişte pe drum. torceau un fir de o matasa alba. imbatau gradina si casa. ( 30 de puncte) In realizarea compunerii. dulce.[…] Şi tot mai noapte-apoi se face. Degetele ei ca din ceara alba torceau dintr-o furca de aur si dintr-un fuior de lana ca argintul. Iar roşul mac închide floarea. 4 puncte 3 Transcrie din text un adjectiv care nu poate avea grad de comparatie. 4 puncte III Redacteaza o compunere de 10-15 randuri . Păduri şi ape-adorm acum. Căci ziua-ntreag-a tot cântat Şi tace-acum gândind aiurea. sãmãna. Sub dealuri amurgeşte zarea. manualul EDP Citeşte cu atenţie textul dat: „Prin vişini vântul în grădină. 4 puncte 5. Teză la limba şi literatura română. Se-ntunecă prin văi cărarea Şi-i umbră peste sat. Luminata de razele lunei. I Clasa a VI-a. pe cand o cununa de margaritarele era asezata pe fruntea ei neteda.sa respecti normel de exprimare. Laga prispa steteau doua butii cu apa – iar pe prispa torcea o fata frumoasa. Eu cred c-a obosit pădurea. stralucitoare.” 4 puncte 7 Transcrie o structura care contine o comparatie. incet. 8 puncte Se acorda 10 puncte din oficiu. şi-n curând s-alină. Cătând culcuş mai bate-abia Din aripi.” (G. iar parul ei de aur era impletit in cozi lasate pe spate. ( Mihai eminescu. subtire. Transcrie din text structurile /grupurile de cuvinte care precizeaza timpul si spatiul in care se desfasoara actiuna. Coşbuc – Pastel) Subiectul I (50 de puncte) 180 . 4 puncte 4 Precizeaza functia sintactica si valoarea morfologica a cuvantului asezata. Din cer scoboar-adânca pace. steteau.sa formulezi un titlul expresiv/ personalizatal textului redactat de tine 4 puncte . ce cutreiera aerul.casa. lunei.sa respecti conventiile specifice unei descrieri ( cel putin 3 figuri de stil) 6 puncte . semestrul al II-lea. Fat-Frumos din lacrima) 1 Scrie forma literara a cuvintelor: steclea. de ortografie si de punctuatie.

9. Notă! Se acordă 10 puncte din oficiu Teză la limba şi literatura română. o conjuncţie.3 p. Vroind să spună parcă ce vede şi-nţelege: Dar trist îşi pleacă fruntea ca Midas. manualul EDP Citeşte cu atenţie textul dat: Ce zarvă e în lumea porumbilor în zori.ntreag-a tot cântat / Şi tace-acum gândind aiurea. 6 puncte Rescrie o structură care exprimă direct prezenţa eului liric . punctuaţia . precizează aceste valori morfologice. În compunerea ta. lizibilitatea . stilul şi vocabularul adecvate conţinutului .Caragiale. coerenţa textului – 3 p. curate şi lucii ca zăpada. 6 puncte Transcrie două versuri în cadrul cărora să existe două elemente care contribuie la realizarea tabloului naturii. 8. 10. (Dimitrie Anghel – Pastel) Subiectul I (50 de puncte) 5. 4. var. o conjuncţie. Transcrie.” 6 puncte Indică funcţia sintactică a cuvintelor subliniate: „Căci ziua. 7. Notă! Vei primi 24 de puncte pentru conţinut ( câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă rezolvată) şi 16 puncte pentru redactare (unitatea compoziţiei . 6 puncte Formulează două enunţuri în care cuvântul „ziua” din strofa a II-a să aibă valori morfologice diferite. 3. semestrul al II-lea. vechiul rege. Transcrie. respectiv.2 puncte).3 p. un pronume reflexiv.3 p. registrul de comunicare. ortografia . un adverb 6 puncte Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate: „ Din cer scoboar-adânca pace… / Şi-i linişte pe drum. aşezarea corectă în pagină. Şi s-a trezit măgarul zbierând duios la soare. vin păunii cu crestele albastre Şi cozile învoalte ca un ghiveci de flori. trebuie: să precizezi trei mijloace / procedee de caracterizare a personajului principal.3. să prezinţi relaţiile dintre personajul principal şi alte personaje cu care intră în contact. un pronume personal şi un adverb 6 puncte 181 . Coboar-acum alaiul de mândre păuniţe. 9. prin exemple din text.L.2 p. Văzând albastra-i umbră culcată la picioare. 8 puncte Subiectul II (40 de puncte) Redactează o compunere de cel mult 20 de rânduri. din prima stofă. 6 puncte Alcătuieşte două propoziţii în care să existe un pronume personal de politeţe. II Clasa a VI-a. Şi câtă bucurie în jurul casei voastre: Priveşte. din stofa a doua a poeziei. 6 puncte Prezintă două argumente pentru a motiva apartenenţa textului la specia literară pastel. Că de-atât alb. să evidenţiezi trăsăturile personajului prin referire la întâmplări săvârşite de Goe. să numeşti cel puţin patru trăsături ale personajului principal. Păşind pe cărăruia cu albe romaniţe. un pronume demonstrativ. în care să caracterizezi pe Goe. deodată s-a-nveselit ograda. Şi-n urma lor. personajul principal din schiţa „D-l Goe” de I.

a) pron. respectiv. registrul de comunicare. a) pron. aşezarea corectă în pagină. pers. în care să realizezi portretul lui Ştefan cel Mare. Daţi sinonime pentru următoarele cuvinte a cuvânta = ceas = mânie = a da vamă= murg = a se linişti= 5. Numeşte modul de expunere prezent în text. Ac 7. să evidenţiezi trăsăturile personajului prin referire la întâmplări săvârşite de Ştefan cel Mare.a 1. prin exemple din text. (5 .” 6 puncte 3..8 rânduri) 2.6 rânduri) 3. În compunerea ta. pos. Comentaţi hiperbola din balada populară.6. 6 puncte 13. a) pron.. 6 puncte 12. pron .3 p. Formulează două enunţuri în care cuvântul „i” din ultimul vers să fie pronume şi verb predicativ.Am remarcat bluza ei. 8 puncte Subiectul II (40 de puncte) Redactează o compunere de cel mult 20 de rânduri.pos. pers.. Ac 182 .pos. 6 puncte 7.Fratele meu este inginer. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate: „Şi s-a trezit măgarul zbierând duios la soare. EVALUARE Clasa a VI. să prezinţi relaţiile dintre personajul principal şi alte personaje cu care intră în contact. Mă gândesc la ea. 6 puncte 10. pos. pers.” 6 puncte 11. a) pron. stilul şi vocabularul adecvate conţinutului .G 6. coerenţa textului – 3 p.N c) adj. Ac b adj. pron. Enumeraţi 5 trăsături ale baladei populare 4. Văzând albastra-i umbră… . Încercuiţi varianta corectă 1. punctuaţia . aşa cum se desprinde din grupajul de fragment „Portretul lui Ştefan cel Mare” din manualul nostru. vechiul rege. să numeşti cel puţin patru trăsături ale personajului principal.2 p. Ac 2. Caracterizaţi personajul principal din balada populară ”Toma Alimoş”(6 . Notă! Vei primi 24 de puncte pentru conţinut ( câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă rezolvată) şi 16 puncte pentru redactare (unitatea compoziţiei .. pron.G c) adj. trebuie: să precizezi trei mijloace / procedee de caracterizare a personajului principal. Selectează un vers care să indice prezenţa eului liric.3 p. lizibilitatea . G b) pron. un adjectiv pronominal demonstrativ.2 puncte).3 p. Indică funcţia sintactică a cuvintelor subliniate: „ Dar trist îşi pleacă fruntea ca Midas. Indică două argumente care pot justifica faptul că textul suport este un pastel. Aud vocea sa. Alcătuieşte două enunţuri în care să existe un pronume posesiv. ortografia .

indirect c) fără funcţie sintactică 6.. [. Atuncea am văzut întăi balaurul.. căci şi el a fost zodier şi vraci [. încuviinţă bătrânul [. venea cumpănindu-şi coada.Ac b) pron... Eram aşa.. dem. cu mare iuţeală.G c) adj.pers. S-a aşternut liniştea.. a văzut balaurul venind în vârtej sucit. formă acc. Şi de sub mugetul lui lepăda o revărsare de grindină şi ape. acoperişuri de case şi copaci desrădăcinaţi. aici. comise Ioniţă.Varianta corectă este a) băiaţii aceia b) băieţii aceea c) băieţii acea 10. a) compl.Ac b) pron..N b) pron.. Mă îmbrac în negru.. N b) pron..direct b) compl. formă neacc. a) pron. […] Ci eu nu ştiu. refl. Construiţi enunţuri cu ortogramele următoare laş: l-aş: var: v-ar: nul: Evaluare (lexic. Balaurul) 183 . iar noaptea stelele cerului. fonetică. dacă ai să poţi a ne arăta ceva mai înfricoşat.] Când am văzut întâi balaurul. refl.. Vă spun drept că numai o dată.G 5.dem..D 8.Ac 9.. Şi mugind.b) pron..] Şi pe după Sântilie. refl. Sfatul acesta este bun. moş Leonte! – Da. mi-am mai simţit aşa inima.Ac c) pron.posesiv.. de când ţin eu minte. N c) adj.D c) pron.Mă crede pe cuvânt. L-am văzut şi eu şi m-am cutremurat. parcă ar fi luat pe sus albia Moldovei ş-ar fi prăvălit-o asupra noastră. c-o voce pripită: – Când ai văzut întăi balaurul. flăcău trecut de douăzeci de ani şi părintele meu mă învăţa meşteşugul lui. refl. gen epic) Citeşte cu atenţie textul de mai jos: – Fraţii mei! a început cu mare putere comisul Ioniţă şi s-a desfăşurat în picioare cât era de nalt şi de uscat […] eu vreau să vă spun ceva cu mult mai minunat şi mai înfricoşat! – S-ascultăm povestirea comisului. Hangiţa a întors spre bătrân ochii ei aprigi.dem. a strigat cu vocea-i repezită moş Leonte zodierul.. Venea drept spre noi. stând cu el la târlă pe Dealul Bolândarilor. reflexiv. a) adj.Ac c) pron.... întorcând ochi holbaţi. […] Noi. dem. Am fost la acesta.. am luat obicei să întemeiem sfaturi şi să ne îndeletnicim cu vin din Ţara-de-Jos. de când sunt. a) adj. (Mihail Sadoveanu. iar gura i se deschidea ca o leică în nouri. ca potârnichea în căngile şoimului.dem. a) pron. N 3.refl. iar în răsuflările lui sorbea şi juca în slavă clăi de fân. pron. Cu coada subţire ca un sul negru pipăia pământul şi trupul i se înălţa în văzduh. […] asemenea poveşti numai la un asemenea han se pot auzi...] toată lumea care se afla faţă..N b) pron. grăi cu linişte moş Leonte. îmi arăta ziua buruienile şi rădăcinile pământului. dem.D c) pron.Ac 4. pers. pos.. formă neacc... încă de pe vremea Ancuţei celei de demult.

... Povestea vorbii) „A trecut întâi o boare Pe deasupra viilor Şi-a furat de prin ponoare Puful păpădiilor.......... 5 p 4......”(G..................... Alcătuieşte enunţuri în care cuvintele sublinate să aibă alte valori morfologice decât în text. ritmul.... frumoasă Bucovină Cu cipru verde-ncinge antică fruntea ta............................... 5 p 3... 10 p – redactare) Notă: se acordă 10 puncte din oficiu 10 p din oficiu FIŞĂ DE LUCRU 1........... Stabiliţi rima.......... Povesteşte în 8 – 12 rânduri textul citat...................... Personajele din acest fragment literar sunt..................... 5p II........... 4 p 5..... 6 p 10... Autorul acestui fragment de operă literară este........ 4 p 2......... Grai valah) „De o gânganie mică... Formează familia lexicală a cuvântului pământ (patru termeni).................”(V...... Păru-n cap i se ridică Şi pielea i se furnică.............. Gândul mi-a ciobănit pe plaiurile tale.... unul cu hiat şi unul cu triftong........ 6p 7... Eminascu... 4p 9......” (Pann......Cerinţe: I... 6....................... 6p 11..... ai grijă la transformarea dialogului în vorbire indirectă! 35 p (25 p – conţinut........... Voiculescu.............................. Subliniază pe text descrierea balaurului..... 1.. Extrage trei derivate din ultimele trei rânduri ale textului................ 4p 8... Rapsodii de toamnă) „ Îmbracă-te în doliu.............. Topârceanu......... tăcerea dă cântecului glas............ Naratorul istorisirii despre balaur este... La mormântul lui Aron Pumnul) „Spre apus abia s-arată 184 . Se stinse-o dalbă stea! (M.... 6p III............ Extrage din primele trei rânduri ale textului un cuvânt cu diftong...”(Ion Pilat.... Artă poetică) „Grai tămâiat....... Extrage din text trei cuvinte compuse.................. C-acuma din pleiada-ţi auroasă şi senină Se stinse un luceafăr....... Alcătuieşte un enunţ cu omonimul cuvântului vin din text. Naraţiunea din textul dat este la persoana..................... .............căţuie de petale.............. măsura şi felul strofelor următoare: „Nu vorbele...................... se stinse o lumină....

posesiv Pr.. cărunţi. noi le-am deschis adâncurile de-aur şi de fier şi-am suferit prin ei pe ploi şi ger.Neniţescu.... întunecată. noi le-am spintecat uriaşele pântece. Eminescu.. Încercuiţi elementele care indică prezenţa eului liric în strofele de mai sus. tot mai vin Glasuri mici de păsărele. prins de vrajă Răsărea sunând din valuri. demonstrativ 185 .” „ – Codrule cu râuri line Vreme trece. de politeţe Pr..” (I. personal Pr. Niciodată spre A.. vreme vine. cântic dulce” „Când tremurându-şi jalea şi sfiala” „Pân-o fost Horea-mpărat. demonstrative din strofele de mai sus: Pr. Revedere) (M. posesive. noi le-am proslăvit frumuseţile-n cântece şi le-am cunoscut sufletul şi furtunile mai bine ca orişicine. căci noi ne-am căţărat pe ei spre cer. Din frunzişurile grele De-nnoptare. Domnii nu s-au desculţat Nici în pat nu s-au culcat Nici la masă n-au mâncat. Tu din tânăr precum eşti Tot mereu întinereşti. reflexiv Pr. Ţara mea) „Sus în brazii de pe dealuri Luna-n urmă ţine strajă Iar izvorul. mănoşi.Printre crengi.) „Doină.” ( Pân-o fost Horea-mpărat) (M. Litere) 2...”(G. Acceleratul) „Ai noştri sunt aceşti munţi pietroşi. Ai noştri sunt aceşti munţi.”(Ana Blandiana.” (Aron Cotruş. Această spaimă De-a trece Prin toate literele Pe care le ştii dinainte.” „Acolo unde-s nalţi stejari Şi cât stejarii nalţi îmi cresc Flăcăi cu piepturile tari Ce moartea-n faţă o privesc. doină.. Eminescu. Extrageţi pe coloane pronumele personale. reflexive.. Povestea teiului) „Această spaimă a curgerii Dinspre A. 3. O văpaie de rubin.. Topîrceanu.

pentru c-acela are două inimi. pe urmă se aruncau unul în braţele celuilalt. colectiv. că. El îi povesti cum înviese. Subliniaţi în textele de mai jos toate tipurile de pronume învăţate.>” (Mihai Eminescu Făt-Frumos din lacrimă) „Nu ştiu cum se întâmplă. Identificaţi în textele de mai jos toate numeralele cunoscute şi analizaţi-le în tabel: 186 . şedeam afară la soare cu pelea goală. răspunse Samson plin de mânie.4. Şi noi. apoi analizaţi-le în tabel: „Dar când îl văzu. 6. faţa ei se-nsenină cum se-nsenină o undă de rază. şi se umflă Bistriţa din mal în mal. atunci ea-i zise: <De răpit nu mă poţi răpi până ce nu-i ave un cal asemene cu acela ce are tatăl meu. fracţionar) şi numerale ordinale. unde nu dă o căldură ca aceea. şi curg pâraiele. stricau prietenia de la un lucru de nimic. Amintiri din copilărie) „Noi. stăteau botoşi un ceas-două. până se usca cenuşa pe noi…” (Ion Creangă. fraţii tăi. grupându-le în numerale cardinale (propriu-zis. pe căldurile cele.”(Emil Gârleanu) pronumele găsit felul pronumelui gen număr caz persoa-nă funcţie sintactică 7. Extrageţi din strofele de mai sus numeralele. aproape de Bunavestire. Extrageţi pe două coloane prepoziţiile şi conjuncţiile din strofele de mai sus: prepoziţii conjuncţii 5. şi se topeşte omătul.” (Grigore Alexandrescu. Câinele şi căţelul) „A mea e lacrima ce-n tremur Prin sita genelor se frânge…”(Octavian Goga) „Acesta era obiceiul dumnealor…. ne ungeam cu leşie tulbure. de cât pe ce să ieie casa Irinucăi. dar eu am să-l întreb în astă seară de unde-şi are calul ca să poţi şi tu să capeţi unul ca acela.

între paralele a 54-a şi a 55-a. reduse coada vulpii la doi stânjeni. până ce gătesc de mâncat toate cele cinci pâini… după ce au mistuit de mâncat. adică tocmai acea parte a Ţării de Foc despre care omenirea nu avea nici cea mai palidă imagine. acoperind cu privirea. îm fierbânţeala vânătorii.”(Alexandru Odobescu Pseudo-Cynegeticos) „În cele cinci săptămâni cât durase această călătorie anevoioasă. îndreptându-se că. călătorul străin scoate cinci lei din pungă…”(Ion Creangă. o cionti până la doi coţi. străbătuse cu bravii săi oameni[…] peste patru sute de kilometrii.” (Radu Tudoran. îşi luă vorba înapoi şi. O nouă smânceală de haină îl făcu s-o mai scurteze. nu va fi văzut tocmai bine. Toate pânzele sus) „Şi mâncară ei tustrei. La a treia.„Îşi aduse aminte de tocmeala cu slujitorul. Cinci pâni) numeralul găsit felul numeralului valoarea (adjectivală sau substantivală) gen caz funcţie sintactică 187 . aproape întreg ţinutul între al 67-lea şi al 68-lea meridian vestic. dacă nu şi cu pasul.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->