Sunteți pe pagina 1din 2

Administrarea societatii Societatea e administrata de unul sau mai multi administratori numiti prin contractul de societate sau prin

hotararea adunarii generale. Spre deosebire de SNC administratorii societatii pot fi si neasociati. Modul de conlucrare al asociatilor va fi stabilit prin contractul de societate sau prin hotararea adunarii generale. Daca este instituita regula unanimitatii, divergentele ivite intre administratori vor fi solutionate de asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social. Atributiile administratorilor tinerea registrului asociatilor, care cuprinde identitatea acestora precum si participarea acestora la capitalul social. intocmirea, supunerea sub aprobare adunarii generale si depunerea bilantului spre inregistrare la registrul comertului. constituirea si conservarea fondurilor de rezerva. Din beneficiul anual se va prelua 5% in fiecare an pina cind cuantumul fondului de rezerva va atinge cel putin a 5-a parte din capitalul social. inscrierea la registrul comertului a reducerii capitalului social. convocarea adunarii generale ordinare cel putin odata pe an si ori de cite ori e necesar, a adunarii extraordinare prin instiintarea asociatilor cu cel putin 10 zile inainte de tinerea acesteia prin aratarea ordinii de zi. loialitatea fata de societate - administratorii nu pot avea o astfel de calitate in societati concurente sau avand acelasi obiect nici sa faca acelasi comert ori altul concurent in nume propriu sau pe seama altei persoane, sub sanctiunea revocarii si a raspunderii pentru daune. Legea 230/2007 Art. 36. - Administratorul, persoan fizic sau juridic, are, n principal, urmtoarele atribuii: a) prestarea serviciilor n mod profesional; b) gestionarea bunurilor materiale i a fondurilor bneti; c) efectuarea formalitilor necesare n angajarea contractelor cu furnizorii de servicii pentru exploatarea i ntreinerea cldirii, derularea i urmrirea realizrii acestor contracte; d) asigurarea cunoaterii i respectrii regulilor cu privire la proprietatea comun; e) gestionarea modului de ndeplinire a obligaiilor ceteneti ce revin proprietarilor n raport cu autoritile publice. Obligaiile ceteneti sunt cele stabilite, potrivit legii, de adunarea general a proprietarilor; f) ndeplinirea oricror alte obligaii expres prevzute de lege. Administrator la o societate comerciala Promiteam intr-un articol anterior ca vom veni cu detalii despre responsabilitatile pe care le are de indeplinit un administrator intr-o societate comerciala.. Raspunderea unui administrator poate fi contraventionala si penala, angajata pentru sarcini de administrare fiscala si/sau de gestionare a activelor/activitatii societatii. Raspunderea lui civila poate fi angajata pentru obligatiile fixate in raporturile cu asociatii societatii/terti. Obligatii, responsabilitati In responsabilititatile administratorului, de obicei, intra: - asigurarea tuturor formelor legale privind incadrarea in munca a salariatilor (fise de protectia muncii si PSI, medicina muncii etc.) firmei,

- respectarea legislatiei financiar-contabile, - asigurarea relatiilor cu institutiile statului, - stabilirea si verificarea derularii programului de lucru, - asigurarea starii de legalitate a punctelor de lucru (inregistrare mentiuni la Registrul Comertului, autorizatii de functionare, autorizatii pentru substante toxice, registre de control, respectarea obligativitatii de afisare la loc vizibil a tuturor actelor necesare etc), - stabilirea cotelor de adaos, - gestionarea bunurilor societatii, - verificarea stocurilor firmei, - verificarea intocmirii corecte a documentelor privind operatiile de gestiune, - asigurarea unor conditii propice derularii activitatii firmei. La aceste obligatii se pot adauga (prin contractul de munca, sau prin incheierea unui contract de administrare) si o seama de alte sarcini, cum ar fi: elaborare planuri de vanzari/activitate si urmarirea realizarii lor, implementare politici de vanzare, negociere si incheiere contracte comerciale, supraveghere activitatii, dimensionare bugete, transmiterea comenzilor de achizitii, gestiune baze de date clienti etc.