Sunteți pe pagina 1din 120

SIBIU

HERMANNSTADT

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a Romniei Sibiu; graf.: Adrian Sorin Georgescu; foto: Ovidiu Morar; ed.: Arpad Harangozo Bucure[ti: Noi Media Print, 2007 (Discover Romania) ISBN: 978-973-7959-70-6 I. II. III Georgescu, Adrian Sorin (graf) Morar, Ovidiu (foto) Harangozo, Arpad (ed.)

SIBIU
HERMANNSTADT

noi
media print

ORAUL DE SUS

8
Pia]a Mare 10 Pia]a Mic` 38

SCURT ISTORIE

Pia]a Huet 56

MUZEUL ASTRA ORAUL DE JOS

114

94
CETATEA

102

Sibiu

Scurt Istoric
Situat` n interiorul arcului carpatic, Transilvania, ara de dincolo de p`duri, este un ]inut pitoresc, bogat n vestigii istorice. Mun]i seme]i, v`i mp`durite, ruri n`valnice sunt str`juite de biserici puternic fortificate [i de castele impozante, ce trimit spre o atmosfer` medieval`, de inspira]ie saxon`. Aflat` pe linia de demarca]ie dintre cre[tinismul vestic, catolic, [i cel r`s`ritean, ortodox, Transilvania este o regiune multicultural` a Europei. Caracterul s`u multietnic s-a conturat odat` cu nceperea ocupa]iei maghiare, n secolele X-XI, [i s-a accentuat odat` cu colonizarea germanilor pe aceste meleaguri, la jum`tatea veacului al XII-lea, n timpul regelui maghiar Geza al II-lea. Primele 500 de familii de coloni[ti: flamanzi, valoni, franconi proveneau din teritoriile germane de la vest de Rin, de pe Mosela. Mai apoi, spre sfr[itul secolului [i nceputul celui urm`tor au sosit [i alte grupuri de coloni[ti din centrul [i sudul Germaniei, cunoscu]i ca flandrenses, teutonici, saxones. n timp, aceast` ultim` denumire saxones / sa[i s-a r`sfrnt asupra ntregii popula]ii de origine german` din regiune. Consolidarea coloniz`rii germane a fost impulsionat` de privilegiile acordate de regii unguri, cu prec`dere de Diploma de aur a regelui Andrei al II-lea, din anul 1224, care consfin]ea conferirea celor mai extinse drepturi unor coloni[ti a[eza]i n regiunile r`s`ritene ale Europei. Astfel, sa[ii nu pl`teau taxe vamale, ]ineau trguri f`r` s` fie taxa]i, aveau acces nengr`dit la exploatarea bog`]iilor subsolului, bucurndu-se de multe alte nlesniri administrative, religioase, judiciare, avnd n schimb diverse obliga]ii fiscale [i militare. Treptat, s-au ntemeiat primele [apte unit`]i administrativjuridice, scaunele s`se[ti de la Sibiu, Sebe[, Or`[tie, Miercurea, Nochrich, Cincu, Rupea, urmate de cele din Media[, eica [i Sighi[oara. n 1487, aceste scaune s`se[ti mpreun` cu districtele Bra[ov [i Bistri]a, au nfiin]at Universitatea S`seasc`, o uniune juridicoadministrativ` [i politic` a tuturor comunit`]ilor s`se[ti, condus` de comitele sa[ilor judele regal din Sibiu. De altfel, inutul Sibiului a fost cea mai important` zon` colonizat`, fapt atestat att de cronicile istorice, ct [i de dezvoltarea puternic`, n timp, a cet`]ii de pe malul Cibinului.

Permanentele amenin]`ri, invaziile repetate ale t`tarilor [i, ncepnd cu 1395, ale turcilor, i oblig` pe localnici s` se protejeze, nt`rindu-[i continuu a[ez`rile [i bisericile cu ziduri de ap`rare, turnuri [i bastioane, cu fortifica]ii tot mai solide. La ad`postul acestora, comunit`]ile locale se dezvolt` constant. Sibiul devine, n secolele XV-XVI una din cele mai puternice cetat`]i din Transilvania [i unul din cele mai prospere burguri. n 1376, de pild`, aici activau 19 bresle cu 25 de meserii, produsele manufacturate fiind vndute de negustorii sibieni n toat` Europa. Disputa habsburgo-otoman` pentru suprema]ie n centrul Europei, amplificat` dup` victoria otoman` de la Mohacs, din 1526, va influen]a considerabil via]a socialeconomic` [i politic` a Sibiului, cetatea fiind frecvent atacat` [i asediat` de beligeran]i. Dup` stoparea ofensivei otomane, la sfr[itul secolului al XVII-lea, Transilvania devine mare principat al Imperiului habsburgic, cu capitala la Sibiu (1692-1791). Consolidarea domina]iei austriece aduce urbei o binemeritat` perioad`

de calm [i fireasc` prosperitate. n deceniile imediat urm`toare, pn` spre jum`tatea veacului al XIX-lea, landlerii, un nou val de coloni[ti provenind din Austria (Salzburg) se a[eaz` n Sibiu, n zona Neppendorf. Este [i perioada cnd Sibiul devine centrul spiritual al luptei de emancipare a romnilor din Transilvania. n 1863 aici au loc lucr`rile Dietei Transilvaniei care aprob` Legea privind egala ndrept`]ire a na]iunii romne [i a confesiunilor sale. Tot n ace[ti ani, [i tot aici, n Sibiu, Partidul Na]ional Romn din Transilvania declan[eaz` Mi[carea Memorandist`, ampl` ac]iune social-politic` [i cultural` a romnilor ardeleni. Dac` veacurile XVII-XVIII au r`mas n amintirea localnicilor ca fiind secolele de aur ale ora[ului, ultima jum`tate a secolului al XIX-lea [i prima parte a celui urm`tor imprim` o dezvoltare economic` [i social` f`r` precedent.

Scurt Istoric

Ora[ul de Sus
Istoria Sibiului Hermannstadt se confund` nu doar cu istoria sa[ilor transilv`neni, ci [i cu cea a construc]iilor militare, religioase [i civile ridicate de ace[tia de-a lungul veacurilor. Dup` ntemeierea prepoziturii Sibiului, n 1191, [i ndeosebi ca urmare a drepturilor [i privelegiilor conferite coloni[tilor sa[i de Diploma lui Andrei al II-lea, n 1224, a[ezarea de pe malul Cibinului se dezvolt` impetuos. n aceast` perioad`, n jurul actualei Pie]e Huet s-au n`l]at centurile succesive de fortifica]ii care protejau Ora[ul de Sus, cu cele trei pie]e ale sale: Mare, Mic` [i Huet. Prima linie de fortifica]ii, cu unele vestigii vizibile n zona Pie]ei Huet, a fost nceput` n secolul al XII-lea, ocrotind o mai veche biseric` aflat` pe colina pe care ast`zi g`sim Biserica Evanghelic`. Lucr`rile de fortificare au continuat cu cel de-al doilea bru, n jurul actualei Pie]e Mici, pentru ca, spre 1366, linia a treia de ziduri de ap`rare s` ncheie fortificarea Ora[ului de Sus. Din nucleul s`u actuala Pia]` Mare - porneau patru str`zi, cele mai vechi fiind actualele artere Avram Iancu [i General Magheru. Ora[ul de Sus este delimitat spre nord de Pia]a Mic`, Pia]a Huet [i strada Centumvirilor, la vest de Parcul Astra [i Pia]a Unirii, la sud de Bulevardul Coposu, iar la est de strada Manejului.

Ora[ul de Sus

Ora[ul de Sus

Pia]a Mare
Edificat` odat` cu cea de a treia centur` de fortifica]ii, n 1366, Pia]a Mare, cunoscut` [i ca Ringul Mare, era centrul comercial al vechii cet`]i. Avnd o lungime de 142 m [i o l`]ime de 93 m, pia]a era nu doar cea mai mare, ci [i cea mai frumoas` pia]` public` din Transilvania. Cl`dirile ce o m`rginesc se remarc` att prin portalul masiv, boltit, ct [i prin lucarnele lenticulare, emblematicii ochi ai Sibiului. Gra]ie stilului medieval unic de aici, laturile de sud [i de est ale pie]ei au fost declarate monumente arhitecturale. n plin ev mediu, acesta era locul trgului, al paradelor militare, al serb`rilor populare sau al execu]iilor publice. Prin veacul al XVI-lea, n centrul pie]ei se ridica Turnul Infamiei, de care erau lega]i [i supu[i oprobiului public feluri]i infractori. n imediata apropiere se afla Cu[ca Nebunilor, unde erau ncarcera]i cei turbulen]i sau periculo[i. La 1771, Cu[ca Nebunilor este str`mutat` n Pia]a Mic`, renun]ndu-se la Stlpul Infamiei [i la execu]iile publice. Delimitat` de unele din cele mai reprezentative repere arhitectonice, istorice [i edilitare ale Sibiului, pia]a, complet renovat` n ultimul timp, [i-a p`strat nf`]i[area feudal`, parfumul de epoc`.

10

Ora[ul de Sus | Pia]a Mare

Ora[ul de Sus | Pia]a Mare

Palatul Brukenthal
Palatul Brukenthal cumuleaz` o serie de superlative, de calificative de excep]ie. Este nu doar unul din cele mai importante monumente n stil baroc din Romnia, ci [i cea mai nsemnat` construc]ie civil` din secolul al XVIII-lea, edificat` fiind n deceniul 1778-1788, n plin guvernorat al baronului Samuel von Brukenthal, un adev`rat Mecena transilvan. Muzeul, g`zduit de palat din 1817, este primul din Romnia [i unul din cele mai vechi muzee europene. Palatul nc` mai p`streaz` numeroase elemente originale: sobele n stil rococo [i neoclasic, tapetul de m`tase ro[ie sau din hrtie pictat` n stil oriental, candelabrele din sticl` de Murano, mobilierul transilv`nean din secolul al XVIII-lea. Pentru finalizarea palatului, baronul a apelat la numero[i me[teri de elit`, fie transilv`neni, precum Simon Hoffmeyer, din Oradea, cel care s-a ocupat de lucr`rile de plastic` ale portalului principal, fie adu[i din Austria [i Germania. Tmpl`ria a fost executat` de Christian Herzel [i calfele sale, tapiseriile fiind lucrate de vienezul Johann Tauffer. Un alt austriac, Anton Herzun, a realizat portalul secundar [i toate decora]iile din piatr`: coloane, scoici, ghirlande, chei de arc, socluri, ancadramente sau urne. Colec]iile ini]iale ale baronului Brukenthal, alc`tuite n perioada cnd el s-a aflat la Viena, la curtea Mariei Tereza, n anii 1759-1774, cuprind pinacoteca [i cabinetul de stampe, biblioteca [i colec]ia numismatic`. Pinacoteca num`r` peste 1200 de tablouri din [colile flamand`, olandez`, german`, austriac` or italian`, pictura transilv`nean` fiind, de asemenea, bine reprezentat`. La rndu-i, Biblioteca num`r` 300.000 de tomuri, 442 fiind incunabule grupate n 382 de volume. Circa 30.000 de c`r]i rare, din veacurile VI-VIII [i numeroase manuscrise

de mare valoare ntregesc fondul de carte al uneia din cele mai renumite biblioteci din Romnia. Muzeul Na]ional Brukenthal mai are [i alte sec]iuni, aflate n alte loca]ii: Muzeul de Istorie, Muzeul de tiin]e ale Naturii, Muzeul de Istorie a Farmaciei, Muzeul de Vn`toare [i Turnul Sfatului.

Ancadramentul de piatr` al portalului este decorat cu blazonul baronului Samuel von Brukenthal

13

Palatul Brukenthal

Ora[ul de Sus | Pia]a Mare

Prim`ria

Fosta Cas` de Credit Sibiu, construit` n 1905, n stil Art Nouveau, ad`poste[te n prezent Prim`ria municipiului [i un atrium modern, multifunc]ional, destinat concertelor, expozi]iilor [i recep]iilor oficiale. Edificiul, inclus n rezerva]ia arhitectonic` Cetatea Sibiului, este una din ultimele cl`diri ridicate n perimetrul medieval al ora[ului n secolul trecut. Aflndu-se pe Lista monumentelor istorice ale ora[ului, fa]adele sale au fost recent supuse unui binevenit program de restaurare, fiind puse n valoare mai toate elementele de decor: corni[e, pila[tri cu caneluri, ecusoane, ghirlande vegetale, ancadramente, m`[ti.

14

Ora[ul de Sus | Pia]a Mare

Ora[ul de Sus | Pia]a Mare

Biserica Romano-Catolic`
Biserica Romano-Catolic` a fost construit` de iezui]i, ntre 1726 [i 1733, n perioada Contrareformei. Turla monumentului a fost terminat` n 1738. Biserica are un singur corp central, sus]inut, pe ambele laturi, de cte [ase coloane rotunde, cele centrale ngem`nndu-se. n lateralele navei se deschid cte trei balcoane. Altarele laterale sunt amplasate n spa]ii departajate de coloane dorice impresionante, ce sus]in un antablament bogat profilat, decorat cu volute, triglife, clopo]ei [i scoici. De altfel, aceste elemente decorative au constituit binevenite surse de inspira]ie [i pentru alte edificii baroce sibiene. Ini]ial, edificiul nu era pictat n interior, iar n lipsa vitraliilor incinta era mult mai luminoas` dect ast`zi. n 1777, pictorul austriac Franz Anton Steinwald decoreaz` peretele din spatele altarului principal cu cea mai nsemnat` fresc` baroc` sibian`, Madona cu pruncul Isus. Unica nav` a bisericii a fost pictat` de Ludwig Kundle, din Mnchen, la nceputul secolului trecut. Din aceea[i perioad` dateaz` [i impresionantele vitralii. Pe latura de sud a corului se afl` monumentul funerar al generalului Ferdinand Traum, conte de Abensberg, comandant militar al Transilvaniei n intervalul 1744-1777, sculptat de clujeanul Anton Schuchbauer.

16

Ora[ul de Sus | Pia]a Mare

17

Biserica Romano-Catolic`

Madona cu pruncul Isus Fresca baroc`, pictat` n 1777 de Franz Anton Steinwald, domin` altarul principal.

Amvonul bisericii Se remarc` decora]iile n stil baroc

18

Ora[ul de Sus | Pia]a Mare

Monumentul funerar al generalului Ferdinand Traum Sculptat de Anton Schuchbauer

19

Biserica Romano-Catolic`

Ora[ul de Sus | Pia]a Mare

Turnul Sfatului
Printre cl`dirile tipic medievale ce amintesc de str`vechiul burg se num`r` [i simbolul dintotdeauna al Sibiului, Turnul Sfatului (Ratturn). Se nume[te astfel pentru c`, la 1324, spun arhivele, proteja poarta de intrare n a doua incint` a cet`]ii, aflat` n imediata apropiere a Prim`riei (Casa Sfatului). n forma sa ini]ial`, n secolele XIII-XIV, turnul nu dep`[ea nivelul a patru etaje, pentru ca, mult mai trziu, s` se ridice pe [apte etaje, retrase succesiv, avnd fa]adele marcate cu deschideri nguste. Turnul Sfatului a supravie]uit cutremurelor din secolul al XVI-lea precum [i incendiilor din epoc` ce au distrus peste 1.300 de cl`diri din ora[, dar, n 1586, bol]ile turnului se pr`bu[esc, strivindu-l pe pictorul Johann David. n numai doi ani, Ratturm a fost recl`dit, fapt amintit de cele dou` inscrip]ii n latin` ncastrate n turn.

20

Ora[ul de Sus | Pia]a Mare

21

Turnul Sfatului

Ora[ul de Sus | Pia]a Mare

Casa Lutsch
nainte de 1424, pe locul actualei Case Lutsch se g`sea sediul prepoziturii ora[ului, pentru ca, dup` aceast` dat`, aici s` fie g`zdui]i oaspe]ii de vaz` ai Sibiului. Printre proprietarii cl`dirii ntlnim patricieni sa[i: familia Altemberger (sfr[itul secolului al XV-lea) sau comitele Petrus Haller, ai c`rui mo[tenitori o cedeaz`, n 1593, primarului Johann Lutsch. Tot din aceast` perioad` provine [i fragmentul de ancadrament de la u[a actualei biblioteci a Muzeului Brukenthal, atribuit cunoscutului sculptor Elias Nicolai [i reprezentnd blazonul primarului Lutsch. n 1661 casa este achizi]ionat` de Georg Reussner, ai c`rui urma[i o doneaz` ora[ului. nainte de restaur`rile majore din 1830-1831, Casa Lutsch era una din cele mai impozante edificii ale ora[ului, foarte asem`n`toare, a[a cum relev` [i diverse tablouri de epoc`, cu vecina sa, Casa Haller. Lista similitudinilor dintre cele dou` edificii reprezentative ale Sibiului de ieri [i de ast`zi poate continua cu turnurile-locuin]` cu patru caturi cu care era nzestrat` fiecare, cu alte elemente arhitecturale, aproape identice.

25

Casa Lutsch

26

Ora[ul de Sus

Ora[ul de Sus | Pia]a Mare

Casa Haller
Construit` la 1470, n stil gotic, Casa Haller a r`mas n proprietatea familiei al c`rei nume l poart` vreme de 354 de ani, pn` spre 1900, cnd a fost donat` ora[ului. Sunt cunoscute numele patricienilor locali care i-au fost proprietari de-a lungul vremii, ncepnd cu senatorul Hieronymus Schneider (1472) [i ajungnd la Michael Altemberger, cel ce o vinde, n 1537, comitetului Petrus Haller. Acesta va transforma vechiul imobil gotic ntr-o somptuoas` re[edin]` renascentist`. Ferestrele cu corni[e sus]inute de frize cu denticuli (de pe latura dinspre curte) [i u[a dinspre scar`, rafinat decorat`, provin din aceast` etap`. n curte, mai poate fi v`zut turnul paralelipipedic, de sorginte gotic`, prev`zut cu un acoperi[ abrupt, n dou` ape. Prin portalul semicircular, flancat de frumoase coloane cu capitel corintic [i decorat cu stema familiei Haller, se poate intra ntr-o re[edin]` tipic` pentru patricienii sa[i de alt`dat`.

28

Ora[ul de Sus | Pia]a Mare

29

Casa Haller

Ora[ul de Sus | Pia]a Mare

Casa Hecht
Printre cele mai vechi cl`diri din Pia]a Mare, renovat`, dar p`strnd nc` numeroase vestigii gotice [i renascentiste, se afl` [i Casa Hecht. n anul 1456, la solicitarea primarului Oswald Wenzel, italianul Christhoporus Italicus de Florentia amenajeaz` ntr-o construc]ie mai veche camera monetar` prima monet`rie a Sibiului. n 1472 cl`direa este vndut` viitorului primar Georg Hecht, care o supune unor ample transform`ri, etajnd-o. Johann Waida, primar al ora[ului, proprietarul acesteia din 1595, o renoveaz` [i el, n tent` renascentist`. Blazonul familiei Waida un vultur n zbor, cu o pas`re n gheare decoreaz` portalul renascentist de la intrare. n perioada urm`toare, aici [i vor avea re[edin]a comi]ii sa[i iar, ncepnd cu 1821, casa va trece n administrarea Universit`]ii S`se[ti.

33

Casa Hecht

Ora[ul de Sus | Pia]a Mare

Casa Albastr`

Pe latura vestic` a Pie]ei Mari, lng` Palatul Brukenthal, se g`se[te Casa Albastr` (Casa Mrliger), un imobil cu alur` baroc` trzie. n secolul al XVII-lea cl`direa i apar]ine unui farmacist venit din Gdansk, mai trziu intrnd n posesia baronului Lambert von Mrlinger, al c`rui nume l poart` pn` la 1819, de cnd este cunoscut` ca fiind Casa albastr` a ora[ului. Cl`direa este ns` mult mai veche, stema burgului [i o serie de detalii arhitecturale trimi]nd spre veacul al XV-lea. ntre 1768 [i 1783 aici s-a aflat prima sal` de teatru [i de bal. n secolul urm`tor, cl`direa, achizi]ionat` de prim`rie, a devenit succesiv sediul Societ`]ii Naturali[tilor din Transilvania, al magazinului La ducele de Reichstadt [i al Academiei S`se[ti de Drept.

36

Ora[ul de Sus | Pia]a Mare

Casa Parohial` Romano-Catolic`


Monument istoric de prestigiu, Casa Parohial` Romano-Catolic` este un edificiu sobru, fost seminar teologic, ridicat de iezui]i n 1739, a[a cum arat` cifrele din ancadramentul porti]ei de la intrare. n curtea interioar` a Casei Parohiale se afl` Statuia Sfntului Martir Johannes Nepomuk care, pn` n 1948, era amplasat` n fa]a Bisericii Romano-Catolice. Colegiul iezuit al`turat, a fost nfiin]at n 1692, la pu]in timp dup` instalarea habsburgilor n ora[, ca vechime fiind a doua institu]ie de nv`]`mnt sibian`. Pn` n 1919, principalele limbi de predare au fost latina (16921850), germana (1850-1867) [i maghiara (1867-1918), dup` primul r`zboi mondial trecndu-se la sistemul de nv`]`mnt n limba romn`.

37

Casa Parohial` Romano-Catolic`

Ora[ul de Sus

Pia]a Mic`

Numit` pe vremuri [i Ringul Mic, Pia]a Mic` este segmentat` n dou` p`r]i distincte de strada Ocnei. n timp ce latura sa de nord urm`re[te traseul celei de a doua centuri de fortifica]ii, cl`dirile care despart Pia]a Mic` de Pia]a Huet (latura de vest) contureaz` prima linie defeniv` a burgului. Cl`dirile care m`rginesc pia]a dateaz` din secolele XIV-XVI, caracteristice fiind loggiile de la parter, cu arcade semicirculare sus]inute de portan]i. n aceste loggii deschise [i n gangurile amenajate, vesti]ii me[te[ugari ai Sibiului [i etalau produsele manufacturate cu migal` n atelierele lor: ]es`turi, ve[minte [i nc`l]`ri, unelte, arme [i podoabe. Dac` Pia]a Mare era nconjurat` de locuin]ele somptuoase ale patricienilor, ale nobilimii locale adev`rate minipalate n Pia]a Mic` negustorii [i bresla[ii sunt cei care [i-au ridicat case, ateliere [i pr`v`lii trainice [i multifunc]ionale. Nu lipsesc nici de aici, binen]eles, acele lucarne de aerisire a podurilor ochii Sibiului. Numeroasele felinare din fier forjat din secolul al XIX-lea, prezente mai peste tot, sunt o alt` caracteristic` pitoresc` a pie]ei minu]ios restaurate n spiritul epocii.

Ora[ul de Sus | Pia]a Mic`

Casa Artelor
Nendoielnic, Sibiul s-a num`rat printre cele mai de vaz` centre me[te[ug`re[ti medievale, cu importante leg`turi comerciale n ntreaga Europ`, [i chiar mai departe. Aici s-au redactat cele mai de seam` statute [i nscrisuri ale breslelor s`se[ti, memorabil fiind Regulamentul de func]ionare a breslelor, din 1376. Ca n mai toate burgurile, [i aici multe str`zi, turnuri [i pie]e purtau numele diferitelor bresle, fiecare asocia]ie profesional` avnd un sediu, adesea casa proprie. Casa Artelor, fosta Hal` a M`celarilor, atestat` documentar din 1370, este cea mai veche cas` de breasl` din Transilvania. S-a aflat, pe rnd, n proprietatea breslei m`celarilor, a post`varilor sau a cojocarilor. Mai apoi, a servit ca depozit de grne [i chiar ca sal` de spectacole. Recent a trecut n administrarea Complexului Muzeal Astra, n 2006 inaugurndu-se aici Muzeul de Etnografie S`seasc` Emil Sigerus.

42

Ora[ul de Sus | Pia]a Mica

Cele dou` spade ncruci[ate cu vrful n jos, spre talpa scutului, simbolizeaz` luarea n posesie a p`mntului, voin]a sibienilor de a-[i ap`ra ora[ul [i drepturile civice. La rndu-i, coroana foliat` corona regia arat` statutul Sibiului de ora[ regal liber, ceea ce [i explic`, de altfel, prezen]a orgolioasei steme pe numeroase edificii din ora[.

43

Casa Artelor

Ora[ul de Sus | Pia]a Mic`

Casa Hermes
Casa Hermes a fost construit`, ntre 1865 [i 1867, ntr-un original stil neogotic, de Asocia]ia Micilor Meseria[i, pe locul unei case locuite o vreme de judele regal Valentin Franck von Franckenstein, comitele sa[ilor, reputat scriitor umanist [i colec]ionar de art`, traduc`torul operelor lui Ovidiu n romn`, maghiar` [i n dialect s`sesc. ncepnd din 1993, casa g`zduie[te un muzeu original, unic n Romnia, Muzeul de Etnografie Universal` Franz Binder. Acesta cuprinde expozi]ia permanent` Din cultura [i arta popoarelor lumii, n cele [ase s`li de la etaj, n timp ce la parter se organizeaz` periodic, n colaborare cu alte mari muzee ale lumii, diferite expozi]ii focalizate pe crea]ia artizanal` din diverse ]`ri.

44

Ora[ul de Sus | Pia]a Mic`

Ora[ul de Sus | Pia]a Mic`

Casa Luxemburg
Casa Luxemburg, edificiul care ast`zi g`zduie[te o primitoare pensiune [i un oficiu de informa]ii turistice a rezultat din unificarea a dou` case n stil gotic, construite la nceputul secolului al XV-lea, n prima incint` fortificat`. Actuala imagine baroc` provine din secolul al XVIII-lea, fiind pus` recent n valoare de lucr`rile de restaurare finan]ate de Ministerul Culturii [i de Marele Ducat de Luxemburg. Cl`direa cu trei etaje, viu colorat` n mai multe nuan]e de ro[u, cu ancadramente albe, g`zduie[te [i cafeneaua favorit` a turi[tilor n c`utare de rafinament [i muzic` bun` Atrium Cafe.

46

Ora[ul de Sus | Pia]a Mic`

47

Casa Luxemburg

48

Ora[ul de Sus | Pia]a Mic`

Ora[ul de Sus | Pia]a Mic`

Muzeul de Istorie a Farmaciei


Primul spital (1292) [i prima farmacie (1494) din Romnia au func]ionat la Sibiu. Nu este de mirare, a[adar, c` aici s-a inaugurat, n 1972, Muzeul de Istorie a Farmaciei. Cl`direagazd` este un monument istoric [i de arhitectur` cu elemente gotice [i renascentiste, n care, ncepnd din 1568, a func]ionat una din farmaciile vremii La ursul negru. n colec]iile muzeului sunt aproape 7.000 de exponate din secolele XVII-XIX: instrumente chirurgicale [i farmaceutice, mobilier, flacoane, manuscrise, ilustra]ii, balan]e. Homeopatia este bogat ilustrat`, fondatorul acesteia, dr. Samuel von Hahnemann activnd un timp la Sibiu, ca secretar al baronului von Brukenthal.

50

Ora[ul de Sus | Pia]a Mic`

51

Muzeul de Istorie a Farmaciei

Ora[ul de Sus | Pia]a Mic`

Podul Minciunilor
Cel mai vechi pod din fier forjat din Romnia, fabricat de firma Fredericus Hutte, a fost inaugurat n 1859, n locul unuia mai vechi, din lemn, Podul Minciunilor. Elementele de rezisten]` ale podului sunt formate din patru traverse metalice arcuite, decorate cu rozete [i cu stema ora[ului. Una din numeroasele legende locale sus]ine c`, de pe mai vechiul pod de lemn, care traversa Calea Ocnei [i unea cele dou` p`r]i ale Pie]ei Mici, erau aruncate vr`jitoarele sau ghicitoarele ale c`ror prorociri nu se adevereau.

Pe lng` Casa Artelor se coboar` spre Ora[ul de Jos printr-un pasaj numit Scara Cet`]enilor.

52

Ora[ul de Sus | Pia]a Mic`

54

Ora[ul de Sus

Ora[ul de Sus

Pia]a Huet
Purtnd numele comitelui sas Albert Huet, Pia]a Huet s-a consolidat temeinic pe prima centur` de fortifica]ii. Vestigii ale zidurilor din prima centur` fortificat` ndeosebi pe latura nordic` se mai ntrev`d printre cl`dirile care m`rginesc str`vechea pia]`. Dominat` de impun`torul edificiu al Bisericii Evanghelice, [i ndeosebi de turnul de 73,34 m al acesteia cel mai nalt din Transilvania Pia]a Huet conserv`, aproape f`r` modific`ri, valoroase vestigii arhitectonice din secolele XV-XVIII. Lucr`rile recente de restaurare au urm`rit cu predilec]ie punerea n eviden]` a elementelor arhitecturale mai vechi din zona fa]adelor.

Ora[ul de Sus | Pia]a Huet

Biserica Evanghelic`
Impun`torul edificiu al Bisericii Evanghelice domin` Pia]a Huet, ndeosebi prin turnul campanil` cu [apte nivele (73,3 m), cel mai nalt turn din Transilvania. Biserica este unul din cele mai importante l`ca[e de cult gotice, aici fiind realizat`, n premier`, mbinarea unei mai vechi bazilici cu o eleva]ie gotic` matur`. n exterior, privirea ne este atras` de cele dou` ancadramente de portal din pridvoarele de sud [i de nord, precum [i de basorelieful ncastrat n peretele sudic al corului, deasupra unei u[i gotice, ce ni-l nf`]i[eaz` pe Isus n Gr`dina Ghetsimani. n interior, basorelieful de deasupra u[ii l prezint` pe Isus pe Muntele M`slinilor. Ampla compozi]ie mural` de pe peretele nordic al corului are ca tem` central` R`stignirea. n nava lateral` dinspre miaz`noapte, consolele cu motive vegetale sprijin` ogivele. Pe cheile de bolt` sunt reprezenta]i Isus [i Fecioara Maria. Orga bisericii, cu 85 de registre [i 6.000 de tuburi, este cea mai mare din sud-estul Europei. n ferula l`ca[ului se afl` o galerie cu 67 de pietre funerare ale primarilor, comi]ilor [i ale altor notabilit`]i s`se[ti, aceste lespezi formnd un ansamblu cu valoare de unicat. Ferula mai ad`poste[te [i vechiul amvon de piatr` realizat de Andreas Lapicida, o cristelni]` de marmur` [i altarul de la Dobrca. n curtea bisericii se afl` statuia istoricului [i episcopului Daniel Georg Teutsch, nve[mntat n straie de cult protestante.

Isus n Gr`dina Ghetsimani Basorelief pe latura de sud a corului

58

Ora[ul de Sus | Pia]a Huet

Biserica evanghelic`. Statuia episcopului Georg Daniel Teutsch (1899)

R`stignirea Compozi]ia mural` (19,5 x 5,6 m) de pe peretele nordic al corului a fost pictat` de Johannes de Rosenav, n 1444.

Orga bisericii Realizat` de J.West n 1672.

60

Ora[ul de Sus | Pia]a Huet

61

Biserica Evanghelic`

62

Ora[ul de Sus | Pia]a Huet

63

Biserica Evanghelic`

Ora[ul de Sus | Pia]a Huet

Casa Parohial` Evanghelic`


Pe latura de nord a Pie]ei Huet, lng` Turnul Sc`rilor, se afl` Casa Parohial` a Bisericii Evanghelice. Cl`direa, cu decora]iuni gotice, a fost ridicat` pe o mai veche funda]ie romanic`, pe zidurile primei centuri de fortifica]ii, trecnd prin mai multe etape de construc]ie.

64

Ora[ul de Sus | Pia]a Huet

Turnul Sc`rilor
Turnul Sc`rilor este o construc]ie masiv`, din c`r`mid`, cu un singur etaj. n`l]at n secolul al XIII-lea, lng` una din cele trei por]i de acces ale primei incinte fortificate, Turnul este una din cele mai vechi construc]ii ale cet`]ii lui Hermann. Forma n care se prezint` ast`zi turnul este rezultatul reconstruc]iei din anul 1542, a[a cum rezult` din cifrele ncastrate pe frontispiciul s`u. Prin trecerea semicircular` practicat` la primul nivel se ajunge la sc`rile care fac leg`tura dintre Ora[ul de Sus [i cel de Jos, nspre strada Turnului. n 1897, la etaj a fost amenajat` o locuin]`.

65

Turnul Sc`rilor

Ora[ul de Sus | Pia]a Huet

Pasajul Sc`rilor [i Casa Capitlului


Cunoscut pn` nu de mult ca Pasajul Pempfflinger, dar [i ca Zidul cu Arce, Pasajul Sc`rilor (secolul al XIII-lea) leag` Ora[ul de Sus cu Ora[ul de Jos, printr-o ramifica]ie de sc`ri ce ocolesc zidurile din jurul Bisericii Evanghelice. Casa Capitlului a fost ridicat` pe prima centur` de fortifica]ii, cea care proteja Biserica Sfnta Maria, actuala Biseric` Evanghelic`. De altfel, n prezent aici [i are sediul Consistoriul Superior Evanghelic Districtual.

66

Ora[ul de Sus | Pia]a Huet

68

Ora[ul de Sus

Ora[ul de Sus | Strada Mitropoliei

Prim`ria Veche
Compus` din [ase corpuri al`turate, Prim`ria Veche (Casa Altenberger - Pempfflinger) este cel mai important ansamblu laic de arhitectur` gotic` din Transilvania. ntre cele [ase corpuri de cas` se distinge turnul-locuin]`, a c`rui construc]ie a fost ini]iat` de judele regal Thomas Altenberger, primar al Sibiului ntre 1475-1481, dar complexul nglobeaz` [i construc]ii mai vechi cu aproape dou` veacuri. Loggia deschis`, sus]inut` de coloane, nsemnele breslei pietrarilor [i multe alte elemente arhitectonice de secol XV, prezente n cele trei etaje ale acestui turn de construc]ie p`tratic`, i sporesc atractivitatea. n 1491 casa i va reveni primarului Nicolaus Prol, iar zece ani mai trziu, un alt primar, Johannes Lulay i adaug` un corp impozant, marcnd trecerea de la stilul gotic la cel renascentist. n 1545 ora[ul cump`r` reziden]a de la urma[ii primarului Pempfflinger [i o transform`, pentru mai bine de patru veacuri (veritabil record de longevitate!) n Prim`ria Sibiului. Restaurat` n forma original`, n perioada 1971-1972, cl`direa g`zduie[te acum Muzeul de Istorie, cu valoroasele sale colec]ii de numismatic` (60.000 de monede antice [i medievale), arheologie (39.000 piese muzeale [i 82.000 de fragmente de piese), art` decorativ`, arme [i armuri, sigilii [i stampe, medalii [i decora]ii.

70

Ora[ul de Sus | Strada Mitropoliei

71

Prim`ria veche

Ora[ul de Sus | Strada Mitropoliei

Cl`direa Po[tei
n`l]at` n anul 1904, Cl`direa Po[tei este o construc]ie eclectic`, avnd o fa]ad` bogat ornamentat` cu elemente baroce. Ceasul solar, motivele decorative de inspira]ie roman`, pinionul ascu]it, cu un fleuron n vrf sau panoul n relief, reprezentnd o tn`r` primind o scrisoare sunt numai cteva din ornamenta]iile cele mai interesante.

72

Ora[ul de Sus | Strada Mitropoliei

Casa cu Cariatide
Casa cu Cariatide a fost ridicat`, n stil baroc trziu, la 1786. Cele dou` cariatide care sus]in balconul din fier forjat au fost manufacturate n atelierele me[terului Simon Hoffmayer. Pn` la revolu]ia de la 1848, cariatidele sus]ineau un sacnasiu scos n consol`, nlocuit de balcona[ul actual. Micul Palat, cum mai este denumit edificiul contemporan cu mai celebrul Palat Brukenthal, g`zduie[te ast`zi internatul Colegiului Na]ional Samuel von Brukenthal.

73

Casa cu Cariatide

Ora[ul de Sus | Strada Mitropoliei

Catedrala Ortodox`
Zidit` la nceputul secolului al XX-lea, n anii 1902-1906, n stil bizantin, cu influen]e brncovene[ti, Catedrala Ortodox` Sfnta Treime aminte[te fidel de somptuoasa [i celebra Catedral` Sfnta Sofia, din Istambul. Cele dou` turnuri, care se nal]` ca dou` bra]e rug`toare spre cer, nnobileaz` fa]ada viu colorat` a l`ca[ului. Pictura n fresc` a imensei cupole (cu un diametru de 15 m) reprezentndu-l pe Iisus Pantocrator, pandantivii ce-i nf`]i[eaz` pe cei patru evangheli[ti [i unele din panourile iconostasului au fost pictate n stil bizantin, cu tr`s`turi specifice rena[terii romne[ti, de Octavian Smilgeschi [i Arthur Colin. Mozaicurile au fost realizate la Mnchen.

74

Ora[ul de Sus | Strada Mitropoliei

Iisus Pantocrator Fresc` din cupola bisericii, oper` a pictorului Octavian Smilgeschi.

Sfntul Ioan [i ngerul Fragment din pictura pandantivilor de sub cupol`

Ora[ul de Sus | Strada Mitropoliei

Centrul cultural Friederich Teutsch


Sunt pu]ine ora[ele care se pot mndri cu o tradi]ie multisecular`, cu o via]` cultural` pe ct de divers`, pe att de vie, de apreciat`. Centrul cultural Friederich Teutsch al Bisericii Evanghelice unul dintre cele opt centre culturale ale ora[ului ocup` un loc de prim` m`rime n peisajul cultural efervescent al Sibiului. Gazda Centrului, Biserica Sf. Ioan, a fost ridicat` n 1912, dup` schi]ele arhitectului K.J. Bedeus von Scharberg, pe locul unei alte biserici [i al unui orfelinat mai vechi. Aici se afl` ast`zi arhiva [i muzeul Bisericii Evanghelice, o libr`rie, s`li de conferin]e [i o cafenea literar` Bchercafe.

78

Ora[ul de Sus | Strada Mitropoliei

79

Centrul cultural Frederich Teutsch

Ora[ul de Sus

Palatul ASTRA
La 19-28 august 1905 se inaugura, printr-o mare expozi]ie etnografic` [i cultural-istoric`, Muzeul Asocia]iunii, n incinta noului Palat ASTRA. Cl`direa, cu coloane de marmur` [i pere]i boga]i n decora]ii, mbinnd barocul cu victorianul, ad`postea, pe atunci, Muzeul de etnografie [i pictur` romneasc`, prima sal` de teatru romnesc, o sal` de conferin]e [i o bibliotec` romneasc`. Ast`zi aici se afl` o impresionant` bibliotec`, cu 750.000 de volume.

80

Ora[ul de Sus

81

Palatul Astra

82

Ora[ul de Sus

Ora[ul de Sus

Pia]a Schiller
n 1905, cu prilejul centenarului mor]ii lui Frederich Schiller, la Sibiu s-au organizat mai multe manifest`ri culturale, care au culminat cu dezvelirea bustului poetului n pia]a care de atunci i poart` numele Pia]a Schiller. Bustul din bronz a fost realizat de sculptorul Th.Khuen, la solicitarea lui Gustav Nussbacher, care, la 12 august 1905, l-a donat ora[ului. Statuia a fost amplasat` ntr-o ni[` a cl`dirii din Pia]a Schiller nr.1.

84

Ora[ul de Sus | Pia]a Schiller

Strada Centumvirilor
Strada Centumvirilor este una din vechile str`zi ale ora[ului. Numele i vine de la cei 100 de centumviri ale[i dintre me[te[ugarii [i comercian]ii burgului pentru a-i sprijini pe primar [i pe judele regal n administrarea ora[ului. Strada urc` spre coama zidului medieval, cobornd mai apoi c`tre Prim`ria veche, [erpuind ca o spinare ncovoiat`, de unde [i denumirea de Spinarea Cinelui, cu care o alint` localnicii. Din vechile ziduri de ap`rare ale incintei a treia, a rezistat, peste secole, un troson lung de 200 m, cu o n`l]ime de 10 m, aflat la confluen]a dintre Ora[ul de Sus [i Ora[ul de Jos.

Ora[ul de Sus

Bulevardul Nicolae B`lcescu


Bulevardul Nicolae B`lcescu este principala arter` comercial` a Sibiului. Cl`dirile impozante care il m`rginesc au mai bine de 100 de ani [i sunt construite n stil eclectic sau n baroc provincial. Mai toate au latura scurt` spre strad`, accesul n cur]ile interioare f`cndu-se prin por]i masive [i ganguri boltite. Ca orice strad` venerabil`, a avut mai multe denumiri: Strada cu Scnduri, pentru c` era podit` cu traverse de lemn, pn` n 1762, cnd a fost pavat` cu piatr`. Mai apoi, pn` la desfiin]area Por]ii Cisn`diei se chema Calea Cisn`diei sau Heltauergasse. Cert este c` pentru localnici familiarul Corso r`mne numele cel mai la ndemn`.

86

Ora[ul de Sus | Bulevardul B`lcescu

88

Ora[ul de Sus

Ora[ul de Sus

Biserica Ursulinelor
n 1728, n plin` campanie de recatolicizare a Transilvaniei, la Sibiu sosesc opt c`lug`ri]e ursuline, venite de la Pressburg (Bratislava), c`rora autorit`]ile imperiale le permit s` ntemeieze coala [i Internatul Ursulinelor. Plasat` n preajma fostei M`n`stiri Dominicane din Curtea C`lug`rului (1479), Biserica Ursulinelor este un monument care a suferit, de-a lungul vremii, importante transform`ri. Deasupra portalului gotic al fa]adei, din ni[a m`rginit` de dou` coloane cu capiteluri corintice se ive[te statuia Sfintei Ursula. Fa]ada edificiului este n stil baroc, cu multe elemente de gotic trziu, poarta principal`, ferestrele [i stlpii atr`gnd aten]ia turi[tilor tot mai numero[i. Interiorul aminte[te de o biseric`-sal` n stil baroc, cu pu]ine elemente artistice demne de re]inut. Pila[trii dubla]i ai corului, deasupra c`rora se remarc` antablamentul cu triglife att de specifice monumentelor ecleziastice baroce din Sibiu vor atrage ns` privirile iubitorilor de art` veche. n prezent, aici func]ioneaz` Colegiul Pedagogic Andrei aguna.

90

Ora[ul de Sus

91

Biserica Ursulinelor

Ora[ul de Jos
Spre sfr[itul secolului al XIV-lea, odat` cu extinderea burgului n afara centurilor defensive ale Ora[ului de Sus, ncep [i lucr`rile la fortifica]iile Ora[ului de Jos. Pericolul otoman intensific` lucr`rile, astfel nct n primele trei decenii ale secolului al XV-lea, se definitiveaz` [i centurile a treia [i a patra de ap`rare. Ora[ul de Jos s-a dezvoltat radial, n mai multe segmente de cerc concentrice, pornind de la colina pe care ast`zi g`sim Biserica Evanghelic`. n aceast` zon` pitoreasc`, mai ales pe str`zile Ocnei [i 9 Mai se afl`, de asemenea, numeroase cl`diri istorice, din secolele XV-XVIII. De altfel, intersec]ia celor dou` str`zi, Pia]a Dragoner, este considerat` ca fiind centrul Ora[ului de Jos.

94

Ora[ul de Jos

Ora[ul de Jos

Pasajul [i Pia]a Aurarilor

96

Ora[ul de Jos

Pasajul Aurarilor, care, ca [i Pia]a, [i-a luat numele de la me[terii aurari ce [i aveau aici atelierele, [i p`streaz` aproape neschimbat farmecul medieval de veac XVI. Giuvaergicalele me[terite cu migal`, din aurul extras din Mun]ii Apuseni, de f`urarii sibieni se aflau printre cele mai rvnite podoabe ale vremii, multe domni]e de prin Europa tnjind s` le aib` drept nepre]uite podoabe. Pasajul este foarte frecventat [i acum, el f`cnd leg`tura ntre Pia]a Aurarilor, din Ora[ul de Jos [i Pia]a Huet, din Ora[ul de Sus. Pia]a Aurarilor este m`rginit` de splendide case medievale, cl`dite n scar`, care preiau diferen]ele de nivel [i pun n valoare p`r]i din vechile bruri de fortifica]ii. Casa Breslei Aurarilor se deschide nspre pia]` prin patru intrnduri ale loggiei pe coloane.

97

Pasajul [i Pia]a Aurarilor

Ora[ul de Jos

Sinagoga
Format` dintr-un singur corp dreptunghiular de cl`dire, cu o fa]ad` neogotic` [i o friz` neoromanic` de triforii, Sinagoga a fost inaugurat` n 1898. Interiorul are aspectul unei bazilici cu trei nave, nc`lecate de tribune cu arcade n form` de triforii. Tavanul este casetat ntr-un spirit oarecum renascentist.

100

Ora[ul de Jos

101

Sinagoga

Cetatea
Atestat documentar pentru prima dat` n 1191, Sibiul, numit Villa Hermanni, satul lui Herman, n cronicile timpului, se dezvolt` continuu, pn` la marea invazie t`tar` din 1241-1242. Atunci, n`v`litorii prjolesc localitatea [i ucid coloni[tii stabili]i aici. Cei doar 100 de noroco[i supravie]uitori trec grabnic la refacerea [i nt`rirea fortifica]iilor. Timp de aproape 500 de ani, pn` n primii ani ai veacului al XVIII-lea, urma[ii lor vor l`rgi [i consolida mereu centurile succesive de ap`rare. Prima linie nt`rit` de fortifica]ii ap`ra actuala Pia]` Huet, ncepnd din secolul al XII-lea. C]iva ani mai apoi, un al doilea cordon de ziduri proteja Pia]a Mic`, pentru ca, la 1366, ap`rarea Ora[ului de Sus s` fie ncheiat`, odat` cu cea de-a III-a centur` fortificat`. Dezvoltarea impetuoas` a ora[ului n secolele XV-XVI a impus n`l]area cordoanelor 4 [i 5 de ziduri, care s` apere [i construc]iile din Ora[ul de Jos. Tot atunci, prin dublarea [i nt`rirea zidurilor cu noi cet`]ui, cetatea rezist` cu succes mai multor asedii otomane. n 1702, imediat dup` instalarea habsburgilor n Transilvania, locotenentul imperial Giovanni Visconti ncepe s` ridice o impozant` citadel` de tip Vauban n vestul Sibiului. Lucr`rile sunt ntrerupte dup` numai doi ani, din ordinul mp`ratului Iosif al II-lea. Sute de ani, zidurile masive, din piatr` [i c`r`mid`, strategic ntrerupte de turnuri [i bastioane seme]e, au rezistat atacurilor nver[unate ale asediatorilor. Multe din turnuri, cele ale Dulgherilor, ale Archebuzierilor (Post`varilor), Olarilor, Pulber`riei, Soldisch (Solda]ilor), Pielarilor probeaz` f`r` echivoc c` breslele nu erau doar asocieri profesionale, ci aveau [i ndatoriri militare. n 1751, cetatea num`ra 39 de turnuri, patru bastioane [i dou` platforme dar, odat` cu instalarea temeinic` a habsburgilor [i cu schimb`rile strategiei militare, rolul centurilor feudale de ap`rare decade, ncetul cu ncetul acestea ruinndu-se. Construc]iile r`mase, ruinele, cronicile [i stampele de epoc` ne permit ns` s` realiz`m importan]a incintelor fortificate pentru via]a Sibiului medieval.

102

Cetatea

104

Cetatea

Cetatea

Monumentul mp`ratului Francisc I


La 4 octombrie 1828, pe promenada dintre Turnul Gros [i Bastionul Cisn`diei se dezvelea Bustul mp`ratului Francisc I, unul din artizanii Sfintei Alian]e. Sculptat` de vienezul Procop, statuia ce-l nf`]i[eaz` pe mp`rat, ncununat cu lauri, este a[ezat` pe un soclu de piatr`, cu o inscrip]ie votiv` pe o plac` din marmur` ro[ie.

106

Cetatea

Cetatea

Turnul Gros
Evolu]ia rapid` a strategiei militare, n general [i a artileriei n special, conduce spre jum`tatea secolului al XVI-lea la remodelarea ntregului sistem defensiv al cet`]ilor feudale. Era firesc, a[adar, ca [i fortifica]iile celei mai puternice cet`]i transilvane s` fie nt`rite cu noi turnuri circulare, cu rondele de artilerie. A[a apar, ntre 1540 [i 1552, pe cea de a treia centur` de ap`rare, Turnul Gros [i Turnul Rotarilor precum [i bastioanele din fa]a Por]ii Turnului sau a Por]ii Cisn`diei. Singurul dintre acestea r`mas n picioare, Turnul Gros Dicker Turm a fost edificat de primarul Marcus Pempfflinger, n 1540, fiind o cl`dire semicircular` masiv`, din c`r`mid` [i piatr`, pe platforma sa instalndu-se piesele de artilerie. Nentrerupt, vreme de 171 de ani, ncepnd din 1778, aici a func]ionat primul teatru din Sibiu, cu ani buni naintea teatrelor din Budapesta, Praga sau Graz. Dup` renovarea din anul 2004 turnul g`zduie[te concertele orchestrei filarmonice a ora[ului.

108

Cetatea

109

Turnul Gros

Cetatea

Turnul Dulgherilor
Din cele [apte turnuri care protejau a treia incint`, doar trei, renovate n perioada 1967-1972, sunt n bun` stare: al Archebuzierilor, al Olarilor [i Turnul Dulgherilor. Acesta din urm` are o form` circular`, la baz`, pentru ca mai sus s` tind` spre tradi]ionalul format al unei prisme octogonale, finalizat` cu clasica por]iune ie[it` n exterior [i suspendat` deasupra consolelor cu guri de p`cur` dintre arce. n absen]a unor surse documentare certe, pornind de la elementele arhitectonice ale turnului, se poate aprecia c` a fost edificat spre sfr[itul secolului al XV-lea [i nceputul celui urm`tor.

110

Cetatea

Turnul Archebuzierilor
Turnul Archebuzierilor (numit mai trziu, al Post`varilor) este situat n incinta a treia de fortifica]ii, avnd conturul octogonal, cu partea superioar` sprijinit` pe console, ca mai toate turnurile ora[ului. Etajul superior era prev`zut cu guri de aruncare a[a numitele ma[iculi, sau, n german`, pechnasen, nasuri cu ghinion prin care ap`r`torii de[ertau ap` clocotit` sau smoal` ncins` peste atacatori. Speciali[tii cred c` actualul turn reprezint` varianta renovat` [i supran`l]at` a unuia mai vechi.

111

Turnul Archebuzierilor

Cetatea

Turnul Olarilor
Turnul Olarilor dateaz`, apreciaz` unii istorici, din secolul al XVI-lea, fapt contrazis ns`, n opinia altor speciali[ti, de configura]ia sa dreptunghiular`, ca [i de pozi]ia fa]` de zid, el fiind cl`dit mult mai devreme. Printr-un tunel, sus]inut de un [ir de arcade de desc`rcare, ap`r`torii puteau accede la meterezele superioare. Acest sistem este reprezentativ pentru multe din cet`]ile s`se[ti din regiune.

112

Cetatea

Bastionul Soldisch

Bastionul Soldisch (Mercenarilor) este ultima fortifica]ie de acest tip a ora[ului, datnd din 1622-1629. Acesta, dimpreun` cu Bastionul Haller [i cu Cetatea Oradei, reprezint` unicele dovezi ale noului sistem italian de fortifica]ii, aplicat n Transilvania de arhitec]i italieni, n secolul al XVI-lea. Brul exterior de pe partea sa superioar` mpiedica sprijinirea sc`rilor de asediu. Pe o plac` de marmur` alb`, de pe latura exterioar`, este gravat` stema ora[ului.

113

Bastionul Soldisch

Imprejurimi

Muzeul ASTRA
Apreciat, cu deplin temei, ca fiind unul din cele mai interesante muzee n aer liber din Europa, [i chiar din lume, Muzeul Civiliza]iei Populare Tradi]ionale ASTRA se ntinde pe o suprafa]` de 96 de hectare din mirifica Dumbrav` a Sibiului. Complexul dispune de 170 de ansambluri arhitecturale rurale, cu peste 20.000 de exponate: gospod`rii [i ateliere ]`r`ne[ti [i me[te[ug`re[ti din toate regiunile Romniei, diverse instala]ii artizanale, ingenioase mori de vnt sau de ap`, mijloace de transport tradi]ionale.

114

mprejurimi | Muzeul ASTRA

116

mprejurimi | Muzeul ASTRA

117

Muzeul Astra

Fotografii
Ovidiu Morar NOI Media Print

Redactare [i legende
Emil Stanciu

Documentare [i corectur`
Irina Spirescu

Concep]ie grafic`
Adrian Sorin Georgescu

DTP
Gabriel Nicula

Coordonator proiect
Arpad Harangozo

Tip`rit la R. A. MONITORUL OFICIAL


NOI MEDIA PRINT B-dul. Nicolae B`lcescu nr. 18 Bloc Dalles, Bucure[ti Tel.: 021 222 79 72 Fax: 021 202 91 82 e-mail: nmp@nmp.ro

S-ar putea să vă placă și