Sunteți pe pagina 1din 2

MinisterulEducatiei, Cercetarii, Tineretuluisi Sportului FISA DE ASISTENTA

I. DATE GENERALE Unitatea de invatamant: Data:


Obiectivul(ele) asistentei

Cadruldidacticinspectat Surse relevante de informare:

II. ASPECTE DESPRINSEIN TIMPTIL DESFASURARII ASISTENTEI Disciplina(categoria de activitate)si tema:

I. PROIECTAREA ACTIVITATII scopuluisi obiectivele operationale - Stabilirea Determinarea continutului; adecvarea acestuia la obiectivele educationale ale activitatii la particularitatile de varstaale copiilor (verigilor,secventelor) etapelor activitatii - Stabilirea Alegerea metodelor didactice in viziuneaaccentuarii caracterului educativ al procesului de invatatmant mijloacelorde invatamant in raportcu obiectivele - Stabilirea activitatii, continutulacestuia - Particulartitatile de varstaale copiilor,nivelul gupei (rationalizarea) timpului in activitate - pe etapesi in ansamblu - Dozarea 2 CONTINUTUL STIINTIF'IC AL ACTIVITATII continutuluiactivitatiicu obiectivele - Corespunderea educationale continutului activitatii subraportulrigurozitatii stiintifice - Aprecierea predarii(cuprinderea - Esentializarea si accentuarea in activitatea ocareincarcainutil elementelor esentiale, evaluarea,,balastului' memoria copiilor) predate cunostintelore - Activizarea intra- si interdisciplinaraa cunostintelor - Corelarea 3.ORGANIZAREA SI METODOLOGIA ACTIVITATII si pregatirea activitatii(asigurarea materialelor - Organizarea si a FBBS

ITEMI

r23

r23
123 t23

r23 r23 r23 r23 r23

mij loacel or necesare pentruactivitate,verificarea curateniei claseisi a tinutei copiilor, verificarea prezentei copiilor) - Folosirea metodelorsi preocedeelor didactice(completitudinea acestora, adecvarea la obiective,la particularitatite de varsta ale copiilor la nivelul grupeiclasei,raportulde pondere intre metodele clasicesi celemoderne) - Imbinarea activitatii frontalecu activitatea pe grupesi individuale, realizareadiferentieriisiindividualizariprocJsuiuideinvatatmant - Intuitivitatea,accesibilitate4atractivitatea si caracterulpractico aplicativ al procesuluide inavatamant 4. R"ELATIA EDUCATOARE-COPI SI COPL.COPI - Calitatea relatieeducatoare - copil - Tinutacadruluididacticin fata copiilor - Tonul gesturilesi mimica - Climatulde muncadin clasa - Relatiacopil - copil 5. R-EALIZAREA OBIECTIVELOR OPERATIONALE AUTOEVALUARE) - calitateacunostintelor priceperilorsi deprinderilor insusitede copii - Aprecieri privind rezulatere obtinute in plan formative_ intelectual (creativitatea gandirii,dezvoltarea memoiiei,atentiei) Aprecieri privind rezultateleobtinutein plan afectiv - Aperecieriprivind rezulateleobtinutein palanpsihomotor - Aprecieri privind capacitatea cadrului didactic de a,si analizasi autoanaliza proiectulde lectiesi realizarea acesteia. receptivitatea cadruluididacticla obseravatiile si indrumarile celuicareasista III CONCLUZII SI RECOMANDARI

123 r23 r23 r23 r23 r23 r23 r23


(EVALUARE l2 SI

r23 r23
123

Difector,

Cadrudidactic,