Sunteți pe pagina 1din 44

Ce se ntmpl! dup! moarte?

1997, 1999, 2000, 2001 Biserica Unit! a lui Dumnezeu, o Asocia!ie Interna!ional". Toate drepturile rezervate. .Scripturile n aceast! bro"ur! sunt citate din traducerea romneasc! a lui Dumitru Cornilescu prin eSword copyright 2000-2005 Rick Myers, www.e-Sword.net, toate drepturile rezervate mondial (dac! nu este men #ionat altfel). Autor: Randy DAlessandro, Don Hanson, Gene Noel, Greg Thomas, Bill Winner. Critici Editoriali: Scott Ashley, Dave Baker, John Bald, John Foster, Roger Foster, Jim Franks, Bruce Gore, Doug Johnsonl, Paul Kieffer, Burk McNair, John Ross Schroeder, Richard Thompson, Leon Walker, Donald Ward, Lyle Welty, Dean Wilson ACEAST" PUBLICA# IE NU ESTE DE VNZARE. Este un serviciu educativ gratuit n interesul public, publicat de Biserica Unit! a lui Dumnezeu, o Asocia#ie Interna#ional! [United Church of God, an International Association].

What Happens After Death -- Ce se ntmpl! dup! moarte.doc

-1-

Introducere Un "ofer beat pierde controlul ma"inii "i alunec! direct ntr-o dub!, omornd o familie.
O mam! moare de cancer la sni, p!r!sind copiii n confuzie "i so#ul plngnd. Un b!ie#el mic sucomb! unui defect din na"tere. O b!trnic! blajin! moare lini"tit! n somn. Un adolescent disperat, n depresiune emo#ional! comite sinucidere. Poate c! moartea ar fi diferit! dac! ar fi prezis! "i consistent!. ns! moartea poate fi att de capricioas!. Nu pare s! fie drept. Nou! via#a ne este pre#ioas!. Dar moartea este pretutindeni! Nu vrem s! murim. Nu vrem s!-i vedem pe cei dragi nou! c! mor. Prezervarea de sine este un instinct puternic. Noi pl!nuim diete speciale "i programe de exerci#ii ca s! ne #inem tineri "i n form!. Prin "tiin#ele medicale c!ut!m s! izol!m genele care ne determin! vrsta, spernd cumva s! elimin!m moartea. Pu#ini chiar au aranjat s! aib! trupurile conservate criogenic cu speran#a c! vor fi readu"i napoi la via#! cnd cura pentru ceea ce i-a omort va fi n sfr"it descoperit!. Totu"i, cu toate eforturile noastre, speran#ele "i dorin#ele, moartea este singurul lucru n via#! care r!mne sigur. Fie prin b!trne#e, boal!, accident sau violen#!, dac! suntem boga#i, s!raci, b!rba#i sau femei, indiferent dac! suntem buni sau r!i, noi to#i murim indiferent de ras! sau credin#!. Oamenii de "tiin#! nu ne pot spune ce se ntmpl! dup! moarte. Prea multe aspecte ale vie#ii ns!"i sunt intangibile prea iluzorii ca s! fie m!surate "i nregistrate. Filozofii sunt n dezacord asupra mor#ii "i a vie#ii dup! moarte. Religiile de asemenea sunt n dezacord. Denomina#iile Cre"tine tradi#ionale n general ne nva#! c! sufletele mor#ilor tr!iesc ntr-un loc sau o condi#ie de rai sau iad. Mul#i ne-cre"tini cred n transmigra#ia sau rencarnarea sufletelor dup! moarte. Iar al#ii cred c! mor#ii nu vor mai tr!i din nou, c! via#a aceasta este tot ceea ce este. Ce se ntmpl! cu adev!rat la moarte? Dece trebuie ca noi s! murim? Putem "ti dac! exist! o via#! dincolo de mormnt? Unde ne putem duce pentru r!spunsuri credibile, semnificative? Numai Creatorul vie#ii ne poate dezv!lui scopul ei "i condi#ia de moarte. Prin c!utarea n Cuvntul lui Dumnezeu a r!spunsurilor la ntreb!rile noastre despre moarte, putem afla multe att despre via#! ct "i despre moarte. Al!tur!-te nou! acum pentru o privire la ceea ce Dumnezeu, Creatorul nostru, are de spus despre via#! "i moarte n Cuvntul S!u inspirat, Biblia. Vei fi surprins "i interesat de ceea ce vei afla.

What Happens After Death -- Ce se ntmpl! dup! moarte.doc

-2-

Capitolul 1

Minunatul dar al vie$ii Pentru a n#elege moartea, avem nevoie s! consider!m mai nti: Ce este via#a?
Cei mai mari gnditori ai lumii, inclusiv filozofii greci Plato, Aristotel "i Socrate, s-au str!duit s! r!spund! la aceast! ntrebare. Oamenii de "tiin#! "i teologii "i-au dedicat via#a ntreag! ca s! ncerce s! g!seasc! cheile care descuie misterul existen#ei omene"ti. Dar numai Cel care a creat via#a n primul rnd poate s! ne furnizeze r!spunsul de care noi avem nevoie cu atta disperare. Pentru a o n#elege trebuie s! ne uit!m la nceputul vie"ii. Religia, filozofia "i "tiin#a recunosc c! via#a fizic! a avut un nceput. Unii cred c! via#a a evoluat peste milenii. Dar Biblia ne dezv!luie un Dumnezeu care pretinde cu curaj c! EL este Creatorul ntregii vie#i "i c! El a creat via#a omeneasc! pentru un scop extraordinar. Prin Cuvntul S!u, Dumnezeu ne d! r!spunsurile la cele mai importante ntreb!ri ale vie#ii. Mare parte din omenire este familiar! cu povestirea Genesei, prima carte a Bibliei. Genesis nseamn! simplu nceputul sau originea. n Genesa, Dumnezeu ne dezv!luie originea formelor de via#! pe care le g!sim pe planeta P!mnt. Dece oamenii difer! de animale Observ! ce zice Dumnezeu despre via#a omeneasc! n Genesa 1:26: S! facem om dup! chipul Nostru, dup! asem!narea Noastr!; el s! st!pneasc! peste pe"tii m!rii, peste p!s!rile cerului, peste vite, peste tot p!mntul "i peste toate trtoarele cari se mi"c! pe p!mnt. Alte forme de via#! exist! ca s!-l serveasc! pe om n mplinirea lui a unui scop mai mare. Omul are un scop. Numai omenirea a fost creat! dup! chipul lui Dumnezeu o desemnare care nu se aplic! nici uneia dintre crea#iile Sale. Oamenii sunt unici ntre crea#iile fizice ale lui Dumnezeu n puterea lor, ca "i Dumnezeu, de a face decizii, de a planifica "i crea. n loc de a ne prevedea cu instincte ca a animalelor Dumnezeu a creat n!untrul nostru o inteligen#!, o cuno"tin#! de sine, capacitatea de a nv!#a, ra#iona, comunica "i de a produce. Creierul omenesc este fizic foarte asem!n!tor cu creierul multora dintre animale, totu"i oamenii au o abilitate vast superioar!. Biblia dezv!luie c! diferen#a dintre mintea omeneasc! "i creierul de animal este esen#a spiritual! pe care Dumnezeu a inclus-o n oameni. n adev!r, cine dintre oameni cunoa"te lucrurile omului, afar! de duhul omului, care este n el? (1 Corinteni 2:11). Ceva totu%i lipse%te n oameni Pavel se refer! la duhul omului ca la ceva care i face pe oameni superiori intelectual animalelor. Ne separ! de animale, permi#ndu-ne s! "tim lucrurile omului, s! gndim "i s! n#elegem pe un alt plan.

What Happens After Death -- Ce se ntmpl! dup! moarte.doc

-3-

Noi suntem crea#i posednd anumite capacit!#i intelectuale similare cu cele ale Creatorului nsu"i (Genesa 1:26), dndu-ne puterea de a dezvolta talente n matematic! "i "tiin#!, s! invent!m limbajul scris, s! construim civiliza#ii mari, s! nv!#!m din trecut "i s! pl!nuim pentru viitor. Cnd Dumnezeu a suflat suflarea de via#! n n!rile lui Adam, El i-a dat primei fiin#e omene"ti mai mult dect existen#a fizic!. El i-a mp!rt!"it lui Adam acea esen#! spiritual! "i intelectual! care d! omenirii capacit!#ile remarcabile ale min#ii omene"ti. Dar apostolul Pavel arat! c! ceva totu"i lipse"te: Tot a"a: nimeni nu cunoa"te lucrurile lui Dumnezeu afar! de Duhul lui Dumnezeu (1 Corinteni 2:11). Aici Pavel vorbe"te de un alt Duh, Duhul lui Dumnezeu. El continu!, $i noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine dela Dumnezeu, ca s! putem cunoa#te lucrurile, pe cari ni le-a dat Dumnezeu prin harul S!u (versul 12). n#elegerea spiritual! care dep!"e"te inteligen#a noastr! normal! ne vine numai prin ajutor suplimentar, influen#! "i putere dela Duhul Sfnt. Pavel adaug!: Dar omul firesc nu prime"te lucrurile Duhului lui Dumnezeu, c!ci, pentru el, sunt o nebunie; "i nici nu le poate n#elege, pentruc! trebuiesc judecate duhovnice"te (versul 14). Vom vedea c! aceast! leg!tur! spiritual! cu Dumnezeu este vital! pentru a cunoa"te "i sim#i scopul vie#ii. Via$a omeneasc! a fost creat! pentru un scop mai nalt n compara#ie cu via#a animalelor "i a plantelor, oamenii au fost crea#i de Dumnezeu cu dimensiune spiritual! pentru un scop cu mult mai nalt. Cteva scripturi ne dezv!luie c! motivul pentru via#a omeneasc! este preg!tirea pentru via#a ve"nic!, nemuritoare, spiritual!. Dumnezeu ne-a creat pentru ca oricine crede n El [Isus Hristos] s! nu piar!, ci s! aib! via"a vecinic!. Fiindc! att de mult a iubit Dumnezeu lumea, c! a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede n El, s! nu piar!, ci s! aib! via"a vecinic! (Ioan 3:15-16). Dumnezeu I-a dat lui Isus Hristos putere peste orice f!ptur!, ca s! dea via#a vecinic! tuturor acelora, pe cari I i-ai dat Tu (Ioan 17:2). Dumnezeu va r!spl!ti fiec!ruia dup! faptele lui. $i anume, va da via"a vecinic! celor ce, prin st!ruin#a n bine, caut! slava, cinstea "i nemurirea (Romani 2:6-7). Noi avem n!dejdea vie"ii vecinice, f!g!duite mai nainte de vecinicii de Dumnezeu, care nu poate s! mint! (Tit 1:2). Acesta este motivul pentru via#a omeneasc! pentru ca noi s! putem primi n final via#a ve"nic!. Rezumat Dumnezeu este Creatorul "i sus#in!torul vie#ii. El a creat via#a omeneasc! la un nivel diferit de cel al plantelor "i al animalelor ca s! mplineasc! un scop cu mult mai mare. Vie#ile noastre consist! din rela#ii, scopuri "i experien#e care uneori sunt pl!cute, "i alte ori dificile. Dar scopul final al vie#ilor noastre dep!"e"te cu mult numai nivelul mplinirii nevoilor "i pl!cerilor noastre zilnice. (Pentru a afla mai mult despre scopul de necrezut al vie#ii omene"ti, cere copia ta gratuit! Care este destinul t!u? [What is Your Destiny?] dela adresa cea mai apropiat! de tine dela sfr"itul acestei bro"uri sau descarc-o depe Internet la www.ucg.org/litlibrary/easteuropean/index.htm . Pentru c! Scripturile explic! cu multe am!nunte planul "i scopul lui Dumnezeu pentru noi "i toat! omenirea). Acum c! noi am considerat pe scurt semnifica#ia vie#ii, noi vom examina ce rol joac! moartea n mplinirea scopului vie#ii omene"ti. Dece murim noi? Ce se ntmpl! cnd murim? Care este speran#a care se afl! dincolo de moarte?
What Happens After Death -- Ce se ntmpl! dup! moarte.doc

-4-

Capitolul 2

Misterul mor$ii Moartea este un eveniment nfrico"!tor "i adesea dureros.


Uneori este precedat de suferin#e, rezultat al infirmit!#ii vrstei, bolilor sau accidentelor. Adesea moartea este "ocant! "i nea"teptat!. Familia "i prietenii sufer! durerea pierderii. Scriptura se refer! la moarte ca vr!jma"ul cel din urm! care s! fie nvins (1 Corinteni 15:26) "i observ! frica nn!scut! de moarte a omenirii (Evrei 2:15). Moartea r!mne una dintre cele mai mari mistere ale vie#ii. Religiile ofer! o varietate de r!spunsuri, unele credibile altele nu. Explica#iile lor adesea se contrazic unele pe altele, ad!ugnd la confuzia "i nesiguran#a despre ceea ce se ntmpl! dup! moarte. Unele ne nva#! c! oamenii se nasc cu suflete nemuritoare; unii zic c! oamenii sunt suflete nemuritoare. Mul#i cred c! dup! moarte sufletul este con"tient "i porne"te spre un loc real "i o stare de fericire sau de tortur!. Al#ii afirm! c! n momentul mor#ii sufletul este absorbit ntr-o con"tiin#! mai mare. Unii se a"teapt! s! fie rencarna#i, ntorcndu-se napoi pe p!mnt ca o alt! persoan! sau ca un animal. Putem noi s! indic!m exact ce este moartea? Suntem noi suflete nemuritoare? Suntem noi con"tien#i dup! ce murim? Suntem destina#i s! mergem undeva s! suferim o form! de recompens! sau de pedepsire? Ce se va ntmpla cu noi cnd vom muri? Ca s! n#elegem, s! continu!m cu relatarea biblic! a primelor fiin#e omene"ti. Dumnezeu i-a instruit personal pe Adam "i Eva, dar ei au ales s! nu-L asculte. Ei l-au l!sat pe Satana s!-i influen#eze ca s!-"i aleag! propria lor voin#! n loc de a asculta instruc#iunile lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a avertizat pe Adam "i Eva c!, pentru c! nu L-au ascultat, vie#ile lor vor fi dificile "i, i-a prevenit El, vor muri. n sudoarea fe#ei tale i-a zis Dumnezeu lui Adam s!-#i m!nnci pinea, pn! te vei ntoarce n p!mnt, c!ci din el ai fost luat; c!ci #!rn! e"ti, #i n "!rn! te vei ntoarce (Genesa 3:19). Vie#ile noastre sunt fizice; noi mb!trnim "i eventual murim. La fel cu Adam "i Eva, n final ne rentoarcem n p!mnt. Solomon a f!cut o observa#ie elegant de simpl! dar profund! cnd a scris c! Na"terea "i are vremea ei, "i moartea "i are vremea ei (Ecleziastul 3:2). Uit!te n jurul lumii la exemplul naturii. ntregul proces al vie#ii n cele din urm! se deterioreaz! "i nceteaz!, atunci r!m!"i#ele fizice ncep s! se descompun!. Solomon, dup! ce a observat ciclurile vie#ii, a notat c! noi fiin#ele omene"ti tnjim dup! existen#a ve"nic! (versul 11). $tiind c! moartea este inevitabil!, noi c!ut!m pentru o semnifica#ie mai profund! a vie#ii. Ce este sufletul? Mult! din nen#elegerea despre moarte este direct legat! de confuzia privitoare la suflet. Ce este sufletul? Exist!? Dac! exist! este separat de corpul fizic? Tr!ie"te el dup! moarte? Cuvntul ebraic tradus cel mai des n Englez! ca suflet sau creatur! este nephesh. Concordan#a Bibliei Exaustive a lui Strong [Strongs Exaustive Concordance of the Bible] define"te pe scurt acest cuvnt ca o creatur! care respir!. Cnd este folosit n Biblie, nephesh
What Happens After Death -- Ce se ntmpl! dup! moarte.doc

-5-

de obicei nseamn! o creatur! n vie care respir!. Ocazional exprim! o semnifica#ie nrudit! ca respira#ie, via#! sau persoan!. Spre surprinderea multora, nephesh se refer! att la animale ct "i la oameni. Spre exemplu, observ! relatarea cre!rii vie#ii din mare: Dumnezeu a f!cut pe"tii cei mari "i toate vie#uitoarele cari se mi"c! "i de cari mi"un! apele, dup! soiurile lor; a f!cut "i orice pas!re naripat! dup! soiul ei. Dumnezeu a v!zut c! erau bune (Genesa 1:21). Cuvntul Ebraic tradus vie#uitoare n acest vers este nephesh. n povestea biblic!, aceste suflete, vie#uitoarele m!rii, au fost f!cute nainte ca primii oameni s! fi fost forma#i "i s! li se fi dat via#!. Nephesh %i omul S! vedem acum cum este folosit acest cuvnt cu referin#! la omenire n Scripturi. Primul loc unde g!sim nephesh referindu-se la omenire este n al doilea capitol al Genesei: Domnul Dumnezeu a f!cut pe om din #!rna p!mntului, i-a suflat n n!ri suflare de via#!, "i omul s-a f!cut astfel un suflet viu (Genesa 2:7). Cuvntul tradus suflet n versul acesta este din nou cuvntul Ebraic nephesh. Alte traduceri ale Bibliei declar! c! omul a devenit o fiin#! sau persoan! n via#!. Versul acesta nu zice c! Adam a avut un suflet nemuritor, mai curnd zice c! Dumnezeu a suflat n Adam suflarea vie#ii, "i Adam a devenit[s-a f!cut] un suflet viu. La sfr"itul zilelor lui, cnd suflarea vie#ii l-a p!r!sit pe Adam, el a murit "i s-a ntors la praf. n moarte via#a "i con"tiin#a lui au ncetat simultan. Sufletul (nephesh) nu este nemuritor, pentru c! moare. Aceasta este clar n Biblie. Spre exemplu, profetul Ezekiel citndu-L pe Dumnezeu: Iat! c! toate sufletele sunt ale Mele. Dup! cum sufletul fiului este al Meu, tot a"a "i sufletul tat!lui este al Meu. Sufletul care p!c!tuie#te, acela va muri (Ezekiel 18:4, vezi "i versul 20). Din nou, cuvntul Ebraic tradus n acest vers ca suflet este nephesh. Ezekiel declar! c! sufletul poate muri. Este muritor nu este n nici un fel nemuritor pentru c! este supus mor"ii.

Propov!duie%te Biblia c! avem un suflet nemuritor?


Unii cred c! diverse scripturi sus#in credin#a ntr-un suflet nemuritor. S! consider!m unele dintre pasagiile acestea "i s! n#elegem ce spun ele cu adev!rat. (Dumnezeu) care poate de asemenea s! distrug! sufletul (psuche). Spus simplu, Hristos ar!ta c!, atunci cnd un om ucide un alt om, moartea care rezult! este numai temporar!; Dumnezeu Matei 10:28 poate nvia pe oricine napoi la via#! fie n via#a aceasta (vezi Matei 9:23-25; 27:52; Nu v! teme#i de cei ce ucid trupul, Ioan 11:43-44; Faptele Apostolilor 9:40-41; dar cari nu pot ucide sufletul; ci teme#i-v! 20:9-11) sau n via#a ce are s! vin!. Trebuie mai degrab! de Cel ce poate s! piard! "i s!-l vener!m pe Dumnezeu, care singur sufletul "i trupul n gheen! (Matei 10:28). poate lua via#a aceasta fizic! "i toat! Propov!duie"te Isus n versul acesta posibilitatea la o nviere mai trziu la c! sufletul este nemuritor? Dac! prive"ti cuno"tin#!. Cnd Dumnezeu distruge pe aceast! scriptur! cu aten#ie po#i vedea c! Isus cineva n gheena distrugerea lui este spune n realitate c! sufletul poate fi distrus. permanent!. Aici Isus avertizeaz! despre judecata lui Cuvntul folosit aici este cuvntul Dumnezeu. El zice s! nu ne temem de cei grec gheena care provine din combinarea a care pot distruge numai trupul omenesc dou! cuvinte Ebraice ge "i hinnom, (soma n grece"te), dar s! ne temem de El nsemnnd valea Hinomului. Original termenul s-a referit la o vlcea n partea de What Happens After Death -- Ce se ntmpl! dup! moarte.doc -6-

sud a Ierusalemului n care zeit!#ile p!gne erau venerate. Din cauza reputa#iei de dezgust, a devenit mai trziu un loc de aruncat gunoiul unde acesta se ardea. Astfel gheena a devenit sinonim cu un loc de ardere. Numai Dumnezeu poate distruge complet existen#a omeneasc!, f!r! speran#! de nviere. Scripturile ne nva#! c! Dumnezeu va trimite n viitor un foc ce va consuma totul ca s!-i ard! pe cei r!i "i s!-i fac! cenu"! (Maleahi 4:3). 1 Tesaloniceni 5:23 Mul#i sunt confuzi de o expresie pe care a folosit-o apostolul Pavel n scrisoarea lui c!tre Tesaloniceni. Dumnezeul p!cii s! v! sfin#easc! El nsu"i pe deplin; "i: duhul vostru, sufletul vostru "i trupul vostru, s! fie p!zite ntregi, f!r! prihan! la venirea Domnului nostru Isus Hristos (1 Tesaloniceni 5:23). Ce n#elege Pavel prin fraza duhul vostru, sufletul vostru "i trupul vostru? Prin duhul (pneuma), Pavel n#elege mintea omeneasc!, care ne d! puterea de a ra#iona, crea "i analiza existen#a noastr!. Prin sufletul (psuche), Pavel n#elege via#a fizic! "i con"tiin#a ei. Prin trupul (soma), Pavel n#elege carnea unui corp fizic. Pavel a dorit ca ntreaga persoan!, inclusiv mintea, vitalitatea de via#! "i corpul fizic s! fie sfin#it "i f!r! prihan!. Apocalipsa 6:9-11 Cnd a rupt Mielul pecetea a cincia, am v!zut supt altar sufletele celor ce fuseser! junghia#i din pricina Cuvntului lui Dumnezeu, "i din pricina m!rturisirii, pe care

o #inuser!. Ei strigau cu glas tare, "i ziceau: Pn! cnd, St!pne, Tu, care e"ti sfnt "i adev!rat, z!bove"ti s! judeci "i s! r!zbuni sngele nostru asupra locuitorilor p!mntului? Fiec!ruia din ei i s-a dat o hain! alb!, "i li s-a spus s! se mai odihneasc! pu#in! vreme, pn! se va mplini num!rul tovar!"ilor lor de slujb! "i al fra#ilor lor, cari aveau s! fie omor#i ca "i ei (Apocalipsa 6:9-11). Ca s! n#elegem aceast! scriptur! trebuie s! ne amintim de contextul ei. Ioan privea la o viziune n timp ce el era n Duh (Apocalipsa 4:2). ntr-o stare de inspira#ie el a v!zut evenimente viitoare simbolizate. A cincia pecete este figurativ a marii tribula#ii viitoare, un timp de tulbur!ri mondiale precednd venirea lui Hristos. n viziunea aceasta Ioan vede sub altar pe credincio"ii martiriza#i care #i-au sacrificat vie#ile lor pentru credin#a n Dumnezeu. Aceste suflete simbolic strig! R!zbun! sngele nostru! Aceasta poate fi comparat cu strig!tul simbolic al sngelui lui Abel din p!mnt c!tre Dumnezeu (Genesa 4:10). De"i nici sufletul nici sngele nu pot vorbi n realitate, aceste fraze demonstreaz! figurativ c! un Dumnezeu al drept!#ii nu va uita faptele rele ale omenirii f!cute mpotriva adep#ilor drep#i. Versul acesta nu descrie suflete vii care s-au dus n rai. Biblia confirm! c! nimeni nu s-a suit n cer, afar! de Cel ce S-a pogort din cer, adic! Fiul omului, care este n cer (Ioan 3:13). Chiar dreptul Rege David, un om dup! propria inim! a lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 13:22), a fost descris de Pavel ca fiind mort "i ngropat (Faptele Apostolilor 2:29), viu n rai sau n alt! condi#ie sau loca#ie.

Istoria doctrinei sufletului-nemuritor


De cteva ori am men#ionat cuvintele suflet nemuritor, dar fraza aceasta nu este g!sit! nic!ieri n Biblie. De unde a provenit ideea unui suflet nemuritor? Concep#ia presupusei nemuriri a sufletului a fost propov!duit! mai nti n Egiptul "i Babilonul din antichitate. Credin#a c! sufletul continu! existen#a sa dup! descompunerea corpului What Happens After Death -- Ce se ntmpl! dup! moarte.doc -7-

estespecula#ie nic!ieri propov!duit! direct n Sfnta BiblieCredin#a n nemurirea sufletului a venit la Evrei din contactul cu gndirea greac! "i n principal prin filozofia lui Plato, exponentul ei principal, care a fost condus la ea prin misterele lui Orfice "i Eleusian n care concep#iile Babiloniene "i Egiptene au fost amestecate (Enciclopedia Evreiasc! [Jewish Enciclopedia], 1941, vol. VI, Nemurirea sufletului, pp. 564, 566). Plato, filozoful grec care a tr!it ntre 428-348 B.C., ca student al lui Socrate, a afirmat c! corpul "i sufletul nemuritor se separ! la moarte. Enciclopedia Standard Interna"ional! a Bibliei [The International Standard Bible Encyclopedia] comenteaz! asupra concep#iei Israelului asupra sufletului: Noi suntem influen#a#i ntotdeauna de ideea Greac!, Platonic!, cum c! corpul moare, totu"i sufletul este nemuritor. Aceast! idee este contrarie con"tiin#ei Israelite, "i nu poate fi g!sit! nic!ieri n Vechiul Testament (1955, vol. II, Moartea, p. 812). Ce se ntmpl! cu mor$ii?

Cre"tinii la nceput au fost influen#a#i de filozofiile Grece"ti chiar n timp ce evanghelia lui Hristos era propov!duit! lumii Grece "i Romane. Pe la 200 A.D. doctrina nemuririi sufletului a devenit o controvers! n biserica oficial!. Dic"ionarul evanghelic de teologie [The Evangelical Dictionary of Theology] noteaz! cum Origen, un teolog timpuriu "i influent al bisericii, a fost influen#at de gnditorii greci: Specula#ia despre suflet n biserica post-apostolic! a fost mult influen#at! de filozofia greac!. Aceasta se poate vedea n acceptarea de Origen a doctrinei lui Plato a preexisten#ei sufletului ca o minte ini#ial pur! (nous), care, din cauza c!derii dela Dumnezeu, s-a r!cit la suflet (psyche) cnd "i-a pierdut participarea n focul divin privind c!tre p!mnt (1992, p. 1037, Suflet). Istoria secular! dezv!luie c! concep#ia nemuririi sufletului este o credin#! antic! mbr!#i"at! de multe religii p!gne. Dar nu este o nv!#!tur! biblic!, ebraic! sau apostolic!.

Supersti#ii "i presupuneri, tot felul de credin#e, abund! despre starea mor#ilor. Multora le place s! fie speria#i de c!r#i "i filme despre stafii "i alte r!st!lm!ciri ciudate ale vie#ii de apoi. Filme "i programe de televiziune descriu apari#ii "i ngeri trimi"i napoi pe p!mnt s! ndeplineasc! vre-o ultim! fapt! bun! sau s! salveze lumea din situa#ii dificile. Filme animate amuz! pe copiii no"tri cu ideea despre animale mergnd n rai "i glumele stafiilor prietenoase. Desigur, multe grupuri religioase propov!duiesc c! la moarte individul merge imediat la recompens! sau pedeaps!. Dar realitatea a ceea ce se ntmpl! dup! moarte este foarte diferit!. Nu exist! duhuri f!r! trupuri ale oamenilor mor#i care se plimb! "i prin casele bntuite, speriind sau r!zbunndu-se pe oameni sau chiar ajutndu-i. Pur "i simplu Biblia nu vorbe"te despre mor#i ducndu-se "i tr!ind pentru totdeauna ntr-un loc sau ntr-o stare de rai sau iad. Solomon a observat c! omenirea "i animalele sunt destinate, n moarte, la o soart! comun!. C!ci soarta omului "i a dobitocului este aceea"i; aceea"i soart! au amndoi; cum moare unul, a"a moare "i cel!lalt, to#i au aceea"i suflare, "i omul nu ntrece cu nimic pe dobitoc; c!ci totul este de"ert!ciune. Toate merg la un loc; toate au fost f!cute din #!rn!, "i toate se ntorc n #!rn! (Ecleziast 3:19-20). Daniel s-a referit la starea mor#ilor n profe#ia lui inspirat!: Mul#i din cei ce dorm n #!rna p!mntului se vor scula: unii pentru via#a vecinic!, "i al#ii pentru ocar! "i ru"ine vecinic! (Daniel 12:2). n explica#ia condi#iei mor#ilor, Daniel compar! moartea cu dormitul. Biblia asem!n!tor se refer! la moarte ca dormit. Cum pot oamenii care au murit s! fie adormi#i profund n mormintele lor "i f!r! cuno"tin#! dup! cum este dezv!luit n Biblie totu"i s! locuiasc! n rai "i s! priveasc! jos la p!mnt (sau, presupus, s! fie n iad privind n sus)?
What Happens After Death -- Ce se ntmpl! dup! moarte.doc

-8-

Solomon a observat c! mor#ii nu au cuno"tin#!, nici nu sunt n vre-o alt! stare de con"tiin#!: Cei vii, n adev!r, m!car "tiu c! vor muri; dar cei mor#i nu "tiu nimic (Ecleziast 9:5). Persoana care este moart! este f!r! cuno"tin#! "i f!r! idee despre trecerea timpului. Via$a este temporar! Patriarhul Iov a contemplat natura temporar! a vie#ii fizice. Omul ca "i floarea, el cre"te "i se ve"teje"te "i ca umbra el fuge "i e f!r! durat! (Iov 14:2). Referindu-se la limit!rile fizice obi"nuite pentru to#i b!rba#ii "i femeile, el a remarcat: Deoarece zilele lui sunt m!surate "i "tii socoteala lunilor lui "i i-ai pus un hotar peste care nu va trece (versul 5, Romanian Ortodox Bible). Iov observ! realitatea goal! a mor#ii: omul se culc! "i nu se mai scoal!; "i ct vor sta cerurile, el nu se mai de"teapt! "i nu se mai treze"te din somnul lui (versul 12, ROB). Iov a priceput c! moartea era absen#a absolut! a vie#ii. Observ! c! n Genesa 2:17 Dumnezeu le-a spus lui Adam "i Eva c! neascultndu-L pe El prin luarea din pomul cunoa"terii binelui "i a r!ului ar conduce la moarte. Atunci, n Genesa 3:4, citim c! "arpele (Satana) i-a spus Evei c!, dup! ce va mnca din pom, hot!rt, c! nu ve#i muri! Pe scurt, Dumnezeu a zis c! omul este muritor "i va muri. Satana L-a contrazis pe Dumnezeu "i a zis c! omul nu avea s! moar!. Nu este uimitor c!, dovedit de ntinderea credin#ei n nemurirea sufletului, mai mul#i oameni accept! nv!#!turile Satanei dect ale lui Dumnezeu? Din nou, poate c! aceasta nu este atta de uimitor la urma urmei. Biblia ne spune c! Satana n"eal! ntreaga lume (Apocalipsa 12:9), "i el cu siguran#! c! a n"elat pe mul#i cu ce se ntmpl! dup! moarte. Scripturile Ebraice, numite n mod obi"nuit Vechiul Testament, nva#! c!, la moarte, sufletul nceteaz! s! mai existe. Nu continu! s! tr!iasc! ntr-o alt! stare. Nu transmigreaz! ntr-o alt! form!. Nu este rencarnat ntr-o alt! creatur!. Simplu moare. Ce are de spus Noul Testament Apostolul Iacov a n#eles natura temporar! a vie#ii. El a comparat via#a cu un abur: $i nu "ti#i ce va aduce ziua de mine! C!ci ce este via#a voastr!? Nu sunte#i dect un abur, care se arat! pu#intel, "i apoi piere (Iacov 14:4). O alt! scrisoare discut! de asemenea subiectul acesta, declarnd c! oamenilor le este rnduit s! moar! o singur! dat!, iar dup! aceea vine judecata (Evrei 9:27). Noul Testament folose"te un cuvnt asem!n!tor n n#eles ca nephesh ca s! caracterizeze via#a sau vitalitatea existen#ei noastre fizice, cuvntul Grec psuche. Conform cu Concordan"a Exaustiv! a lui Strong [Strongs Exaustive Concordance], acest cuvnt nseamn! respira#ie. Acest cuvnt se aseam!n! n n#eles cu cuvntul Ebraic nephesh. n 1 Corinteni 15:45, unde este parafrazat! Genesa 2:7 ca Omul dinti Adam a fost f!cut un suflet viu, cuvntul grec substituit pentru suflet sau fiin#! (nephesh) este psuche. Ambele aceste cuvinte, sunt adesea traduse suflet, comunicnd concep#ia c! omul este o creatur! vie, respirnd supus! mor#ii. Observ! folosirea cuvntului psuche de Hristos: Pentruc! oricine va vrea s!-"i scape via#a [psuche], o va pierde; dar oricine "i va pierde via#a [psuche] pentru Mine, o va c"tiga. $i ce ar folosi unui om s! c"tige toat! lumea, dac! "i-ar pierde sufletul [psuche]? Sau, ce ar da un om n schimb pentru sufletul [psuche] s!u? (Matei 16:25-26). Observ! c! Isus, cum a fost nregistrat de Matei, folose"te psuche de patru ori n pasajul acesta. Este tradus "i ca via#! "i ca suflet. Hristos spunea simplu c! urmndu-L pe El "i mesajul S!u este mai important dect ns!"i via#a. Ce bine #i va face dac! ai c"tiga ntreaga lume "i atunci #i vei pierde existen#a? Isus a "tiut c! sufletul este temporar "i muritor. Poate fi pierdut sau sacrificat pentru ceva de mai mic! valoare.
What Happens After Death -- Ce se ntmpl! dup! moarte.doc

-9-

Ce s! spunem despre experien$ele de via$!-dup!-moarte? Ocazional "tirile raporteaz! povestea cuiva care se presupune c! a venit napoi la via#! dup! ce el sau ea au murit "i s-au rentors la starea de con"tiin#! ca s! relateze incidentul. Uneori aceste ntmpl!ri par s! fie cu adev!rat remarcabile "i par s! contrazic! multe din pasajele biblice descriind moartea. Cum poate s! fie posibil? Premiza de baz! a acestor relat!ri este c! oamenii au murit cu adev!rat. ntr-adev!r, mul#i dintre ei au fost declara#i mor#i clinic. Totu"i, ca "i via#a ns!"i este nc! mult ceeace "tiin#ele medicale nu au n#eles despre natura mor#ii. Doctorii "i oamenii de "tiin#! nu sunt de acord exact ce constituie moartea. Unii oameni, spre exemplu, pot fi mor#i la creier sau comato"i n timp ce restul corpului poate func#iona ani de zile. Al#ii a c!ror inim! sau pl!mni s-au oprit au putut fi resuscita#i cu succes f!r! efecte rele permanente. n Biblie moartea este descris! ca o stare de total! incon"tien#! lipsit! de cuno"tin#!, "tiin#! sau percep#ie (Psalm 6:5; Ecleziastul 9:5, 10). Dac! accept!m Ce a propov!duit Petru? Ce au propov!duit despre moarte primii discipoli ai lui Isus? Cartea Faptele Apostolilor nregistreaz! predica puternic! a lui Petru n care el a vorbit despre Regele David "i lipsa lui de con"tiin#! n timp ce a"teapt! nvierea. Ct despre patriarhul David, s!-mi fie ng!duit, fra#ilor, s! v! spun f!r! sfial! c! a murit #i a fost ngropat; "i mormntul lui este n mijlocul nostru pn! n ziua de azi. Fiindc! David era prooroc, "i "tia c! Dumnezeu i f!g!duise cu jur!mnt c! va ridica pe unul din urma"ii s!i pe scaunul lui de domnie, despre nvierea lui Hristos a proorocit "i a vorbit el, cnd a zis c! sufletul lui nu va fi l!sat n Locuin#a mor#ilor, "i trupul lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu a nviat pe acest Isus, "i noi to#i suntem martori ai lui. $i acum, odat! ce S-a n!l#at prin dreapta lui Dumnezeu, "i a primit dela Tat!l f!g!duin#a Duhului Sfnt, a turnat ce vede#i "i auzi#i. C!ci David nu s-a suit n ceruri (Faptele Apostolilor 2:29-34). Dac! cineva altul dect Dumnezeu Tat!l "i Isus Hristos este n ceruri, cu siguran#! c! este Regele David. Dar Petru a zis c! David este mort "i ngropat "i sufletul lui David este n Locuin#a mor#ilor [hades], care este cuvntul grec pentru mormnt [locuin#a mor#ilor]. Speran#a lui David, "i a noastr!, este s! tr!im din nou prin moartea sacrificial! a lui Isus Hristos "i nvierea posibil! prin El. descrierea Biblic! a mor#ii, ne d!m seama c! acei care s-au rentors la con"tiin#! sau au fost resuscita#i "i mai trziu au relatat experien#a lor nu au fost mor#i cu adev!rat dar numai ntr-o stare de incon"tien#!. Unele organe vitale, cum ar fi inima, poate c! au ncetat s! func#ioneze temporar, dar nu se oprise ntreaga activitate a creierului. Cercet!torii au descoperit c! creierul "i sistemul nervos omenesc opereaz! n general prin impulsuri electrice. Creierul are nevoie de snge "i oxigen ca s! func#ioneze corect, "i cnd respira#ia sau circula#ia sngelui sunt deteriorate creierul ncepe s! nu func#ioneze. Dac! aceste func#ii sunt ntrerupte suficient de mult timp, creierul eventual nceteaz! toat! activitatea. Unii cercet!tori au conchis n final c! senza#iile neobi"nuite, incluznd lumini "i sunete, raportate de acei resuscita#i, dup! ce au fost mor#i clinic, pot fi atribuite func#ion!rii defectuoase a creierului "i a sistemului nervos aduse de "ocul corpului produs de experien#a apropiat! a mor#ii.

What Happens After Death -- Ce se ntmpl! dup! moarte.doc

- 10 -

Planul de mntuire al lui Dumnezeu


Dumnezeu ne-a dat via#! fizic!, temporar!. Pentru c! suntem fizici, n final to#i vom muri. Aceasta nu este un accident al evolu#iei ci este un rezultat al unor mprejur!ri cunoscute numai din Biblie "i de hot!rri f!cute de primii no"tri p!rin#i n Gr!dina Eden. La nceputul planului lui Dumnezeu pentru omenire, Dumnezeu a pus la dispozi#ia lui Adam "i Eva darul S!u al vie#ii ve"nice reprezentat de pomul vie#ii (Genesa 2:9, 16). Acest pom a reprezentat modul de via#! al lui Dumnezeu, credin#a "i supunerea voin#ei dezv!luite a lui Dumnezeu. Gr!dina avea de asemenea un alt pom, pomul cunoa"terii binelui "i r!ului (versul 9). Acest pom a reprezentat ceva cu totul diferit: omul alegnd felul lui propriu de via#! n loc s! urmeze dezv!luirea lui Dumnezeu. Calea omului este calea de a hot!ra pentru el nsu"i ceea ce este bine "i ceea ce este r!u. Alegnd aceast! cale n loc de calea dezv!luit! a lui Dumnezeu, Adam "i Eva au f!cut o alegere esen#ial! care a afectat omenirea de atunci ncoace. Influen#a#i de Satana, Adam "i Eva au ales s! hot!rasc! pentru ei n"i"i ce este bine "i r!u. Refuznd s!-L cread! "i s!-L asculte pe Dumnezeu, ei au urmat c!ile n"el!toare ale Satanei. Ca rezultat, ei au f!cut alegerea gre"it! de a mnca din fructul oprit, care a condus la moartea lor (Genesa 2:17). Dac! Adam "i Eva ar fi luat din pomul vie#ii, ei ar fi primit via#a ve"nic! (Genesa 3:22). Aceasta este dece, dup! ce au f!cut alegerea gre"it! "i au luat din pomul nv!$!turile lui Pavel despre moarte Pavel comenteaz! despre condi#ia mor#ilor. n scrisoarea sa pentru Corinteni apostolul compar! starea mor#ilor cu dormitul: Din pricina aceasta sunt ntre voi mul#i neputincio"i "i bolnavi, "i nu pu#ini dorm (1 Corinteni 11:30). Observ! cum Pavel, ca "i proorocul din antichitate Daniel, aseam!n! moartea cu somnul. Pavel comenteaz! c! mul#i din Biserica din Corint erau slabi (neputincio"i) "i bolnavi. Mul#i au murit. Pavel folose"te cuvntul somn ca s! descrie moartea ca o stare de incon#tien"!. Dar aceasta nu este sfr"itul chestiunii. Pavel scrie n aceea"i scrisoare, Iat!, v! spun o tain!: nu vom adormi to"i, dar to"i vom fi schimba"i (1 Corinteni 15:51). What Happens After Death -- Ce se ntmpl! dup! moarte.doc - 11 gre"it, Dumnezeu i-a oprit de a lua din pomul vie#ii s! tr!iasc! n veci. Dumnezeu nu le-ar fi putut permite s! tr!iasc! pentru totdeauna n starea lor de p!cat, r!zvr!tit!. Din cauza neascult!rii lor, Dumnezeu le-a spus soarta lor sigur!: te vei ntoarce n p!mnt, c!ci din el ai fost luat; c!ci #!rn! e"ti, "i n #!rn! te vei ntoarce (Genesa 3:19). Este important s! ne d!m seama c! planul original al lui Dumnezeu de a da omenirii via#a ve"nic!, pe care Adam "i Eve l-au respins, este la ndemna noastr! ast!zi ca un rezultat al chem!rii personale a lui Dumnezeu. Adam "i Eva au introdus p!catul omenirii, "i tuturor oamenilor r!s!rind din ei le este rnduit s! moar! din pricin! c! to#i au p!c!tuit (Romani 5:12; Evrei 9:27). Totu"i scopul lui Dumnezeu pentru omenire este nc! valabil; scopul Lui de a da omenirii via#a ve"nic! va reu"i! Prin tot restul Bibliei vedem dezv!luirea planului de mntuire al lui Dumnezeu: r!scump!rarea omenirii pentru un pre#. Omul, vedem noi, este salvat dela moarte de sngele nepre#uit al Fiului lui Dumnezeu, Isus Hristos. Adev!rul pu#in n#eles este c! scopul ini#ial al lui Dumnezeu pentru omenire este ca aceasta s! nu moar!. Existen#a temporar! care se sfr"e"te n moarte nu a fost inten#ia ini#ial! a lui Dumnezeu. Este parte din blestemul pentru p!cat adus asupra omenirii de alegerea gre"it! f!cut! de primii no"tri p!rin#i, "i to#i am ales s! urm!m acea cale de p!cat de atunci (Romani 3:23).

Dar cnd vom fi noi schimba#i? Schimbarea noastr! va avea loc la timpul judec!"ii n loc de n momentul mor#ii (Evrei 9:27). n adaos la compara#ia mor#ii cu condi#ia de incon"tien#! a somnului, Pavel indic! specific c! noi suntem acum muritori destructibili "i pentru a primi via#a ve"nic! trebuie cumva s! devenim nemuritori indestructibili. C!ci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, s! se mbrace n neputrezire, "i trupul acesta muritor s! se mbrace n nemurire. Cnd trupul acesta supus putrezirii, se va mbr!ca n neputrezire, "i trupul acesta muritor se va mbr!ca n nemurire, atunci se va mplini cuvntul care este scris: Moartea a fost nghi#it! de biruin#! (1 Corinteni 15:53-54). Pavel a exprimat acela"i mesaj bisericii din Tesalonic. Nu voim, fra#ilor, s! fi#i n necuno"tin#! despre cei ce au adormit, ca s! nu v! ntrista#i ca ceilal#i, cari n-au n!dejde. C!ci dac! credem c! Isus a murit "i a nviat, credem "i c! Dumnezeu va aduce napoi mpreun! cu Isus pe cei ce au adormit n El (1 Tesaloniceni 4:13-14). Pavel descrie aici din nou moartea ca fiind o stare de incon"tien#! comparabil! cu somnul. Este duhul din om un suflet nemuritor? Mai devreme am notat un aspect special al min#ii omene"ti care ne d! calit!#ile noastre intelectuale, separndu-ne de animale n func#ie "i scop (vezi 1 Corinteni 2:11). Ceea ce am v!zut pn! acum este c! Biblia arat! c! o persoan! care a murit nu este nemuritoare; via#a sa s-a terminat. Atunci ce se ntmpl! cu esen#a spiritual! care separ! omul de animal? Continu! ca un suflet nemuritor independent de corpul fizic? Cu siguran#! c! nu! Biblia arat! c! duhul din om, care a venit ini#ial dela Dumnezeul Creator, se rentoarce la El. $i ca pulberea s! se ntoarc! n p!mnt cum a fost, iar sufletul s! se ntoarc! la Dumnezeu, Care l-a dat (Ecleziastul 12:7, Biblia Ortodox! Romn!). Acest suflet care se ntoarce la Dumnezeu nu este nici sursa de via#! omeneasc!, nici nu este el con"tiin#a omeneasc!. Via#a "i con"tiin#a pier amndou! cnd una din ele moare. Dumnezeu nu ne spune dece acest suflet se ntoarce la EL, numai c! o face. Acesta poate fi felul n care Dumnezeu p!streaz! caracteristicile fiec!rei persoane pn! la nviere. Rezumat n acest capitol ne-am uitat la misterul mor#ii. Ve"tile bune sunt c! nu trebuie s! fie nici un mister. Scripturile pe care le-am revizuit o spun clar c! fiin#a omeneasc! este un suflet muritor "i nu posed! un suflet nemuritor. La moarte, via#a nceteaz!. Nu continu! n nici o alt! form!; o persoan! moart! nu este rencarnat! sau transformat! ntr-o alt! fiin#!. Din timpurile lui Adam "i Eva, to#i oamenii au murit o moarte fizic! chiar "i Isus Hristos. Dar moartea nu este sfr#itul. Dup! cum scrie Pavel, C!ci, precum n Adam to#i mor, a"a "i n Hristos to"i vor nvia (1 Corinteni 15:22). Chiar dac! via#a noastr! este temporar!, Dumnezeu nu ne-a l!sat f!r! speran#! "i f!r! un scop mai important pentru a tr!i. Un alt pas esen#ial, pe care l vom cerceta n capitolul urm!tor, ne aduce dela moarte napoi la via#!.

What Happens After Death -- Ce se ntmpl! dup! moarte.doc

- 12 -

Capitolul 3

Promisiunea vie$ii dup! moarte n primul capitol ne-am ocupat de darul lui Dumnezeu al vie#ii fizice.
n al doilea capitol am discutat ns!"i moartea. Am aflat c! noi suntem muritori; via#a este temporar!. Acum ne vom concentra asupra ce se ntmpl! dup! moarte. Chiar dac! noi to#i vom muri n cele din urm!, Dumnezeu a pl!nuit pentru noi cu mult mai mult dect o existen#! fizic!, temporar!. Cu mii de ani n urm!, patriarhul Iov a pus aceea"i ntrebare pe care o punem "i noi n"ine: Dac! omul a murit o dat!, fi-va el iar!"i viu? (Iov 14:14, Biblia Ortodox! Romn!). El a continuat s! r!spund! ntreb!rii: Toate zilele robiei mele a" a"tepta pn! ce vor veni s! m! schimbe. Atunci Tu m! vei chema #i eu "i voi r!spunde(versurile 14-15, BOR). O persoan! este incon"tient! dup! moarte, a"teptnd ca Dumnezeu s-o cheme din mormnt "i s-o restaureze la via#!. Pentru unii, dup! cum vom vedea, schimbarea va fi o transformare uimitoare, chiar mai extraordinar! dect mor#ii fiind adu"i la via#! din nou. Ce are de spus Biblia despre fenomenul remarcabil de rentoarcere la via#!? Cnd va avea loc? Ce altceva se ntmpl! n acest moment? Vor fi cei nvia#i din carne "i snge, sau vor fi adu"i napoi la o form! de via#! diferit!? R!spunsurile la aceste ntreb!ri merg la miezul semnifica#iei existen#ei noastre. Pe m!sur! ce studiem Biblia s! afl!m r!spunsurile, noi putem fi ncuraja#i, motiva#i "i inspira#i de planul lui Dumnezeu pentru via#a dup! moarte. Promisiunea nvierii ntocmai cum Iov a vorbit despre o schimbare viitoare, Pavel a vorbit despre o schimbare cnd s-a referit att la nvierea mor"ilor ct "i la condi#ia acelora care r!mn n via"! la timpul nvierii la rentoarcerea lui Hristos. O transformare minunat! trebuie s! se ntmple nainte ca s! primim darul vie#ii ve"nice. Mor#ii n Hristos vor fi nvia#i ntr-o existen#! de neputrezire, iar cei care vor fi nc! n via#! vor fi schimba#i dela o existen#! fizic! la o stare de neputrezire. Observ! descrierea lui Pavel a acestui eveniment uimitor: Iat!, v! spun o tain!, a scris el: nu vom adormi (vom fi mor#i) to#i, dar to#i vom fi schimba#i, ntr'o clip!, ntr'o clipeal! din ochi, la cea din urm! trmbi#!. Trmbi#a va suna, mor"ii vor nvia nesupu#i putrezirii, "i noi vom fi schimba"i (1 Corinteni 15:51). Acei care au murit sunt incon#tien"i, ca "i cum ar fi dormind, a"teptnd timpul lor de a fi chema#i afar! din mormnt "i de a fi nvia#i la o via#! nou!. Perioada dela ultimul moment de con"tiin#! pn! cnd sunt de"tepta#i la momentul nvierii va p!rea ca "i cum timpul nu a trecut de loc, ntocmai ca atunci cnd te de"tep#i din somn. Pavel indic! clar c! aceast! nviere va avea loc cnd se va ntoarce pe p!mnt Isus Hristos: Nu voim, fra#ilor, s! fi#i n necuno"tin#! despre cei ce au adormit, ca s! nu v! ntrista#i ca ceilal#i, What Happens After Death -- Ce se ntmpl! dup! moarte.doc - 13 -

cari n-au n!dejde. C!ci dac! credem c! Isus a murit "i a nviat, credem "i c! Dumnezeu va aduce napoi mpreun! cu Isus pe cei ce au adormit n El. Iat!, n adev!r, ce v! spunem, prin Cuvntul Domnului: noi cei vii, cari vom r!mnea pn! la venirea Domnului, nu vom lua-o naintea celor adormi#i. C!ci nsu"i Domnul, cu un strig!t, cu glasul unui arhanghel "i cu trmbi#a lui Dumnezeu, Se va pogor din cer, #i nti vor nvia cei mor"i n Hristos. Apoi, noi cei vii, cari vom fi r!mas, vom fi r!pi#i to#i mpreun! cu ei, n nori, ca s! ntmpin!m pe Domnul n v!zduh; "i astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Dou! grupuri vor nvia la rentoarcerea lui Hristos n ambele pasajele Pavel distinge ntre dou! grupuri cei mor#i "i acei care nc! sunt n via#! la rentoarcerea lui Isus din care amndou! vor fi n aceast! nviere. De"i oamenilor le este rnduit s! moar! o singur! dat! (Evrei 9:27), unii vor r!mne n via#! cnd se rentoarce Isus. Ce se va ntmpla cu discipolii credincio"i ai lui Isus Hristos nc! n via#! n timpul acela? La rentoarcerea Sa, vie#ile fizice ale acestor oameni vor nceta pentru c! ei vor fi schimba#i miraculos "i instantaneu in duhuri care nu vor putrezi, mo"tenind darul vie#ii ve"nice. Pavel descrie aceast! schimbare minunat! pu#in mai devreme n acela"i capitol: A"a este "i nvierea mor#ilor. Trupul este sem!nat n putrezire, "i nviaz! n neputrezire; este sem!nat n ocar!, "i nviaz! n slav!; este sem!nat n neputin#!, "i nviaz! n putere. Este sem!nat trup firesc [carne "i oase], "i nviaz! trup duhovnicesc. Dac! este un trup firesc, este "i un trup duhovnicesc (1 Corinteni 15:42-44). Pavel continu!: $i dup! cum am purtat chipul celui p!mntesc, tot a"a vom purta "i chipul Celui ceresc [Hristos]. Ce spun eu, fra#ilor, este c! nu poate carnea "i sngele s! mo"teneasc! mp!r!#ia lui Dumnezeu; "i c!, putrezirea nu poate mo"teni neputrezirea (versurile 49-50). La sfr"itul vie#ilor noastre fizice existen#a aceasta temporar! "i muritoare vine moartea. Dup! aceea vine nvierea la care trebuie s! fim schimba#i pentru c!, cum scrie Pavel, nu poate carnea "i sngele s! mo"teneasc! mp!r!#ia lui Dumnezeu. To#i cei care sunt ai lui Hristos care fuseser! chema#i, se poc!iser!, fuseser! boteza#i "i erau condu"i de Dumnezeu vor fi transforma#i n acea nviere la o via#! ve"nic! spiritual!, glorifica#i ca "i nviatul Isus Hristos (Romani 8:16-17).

Credin$a privitor la rai din vremea dinainte de Cre%tinism


Ideea c! sufletele se duc n rai la moarte antedateaz! Cre"tinismul. O privire scurt! la istoria antic! dezv!luie c! popoarele din Babilon "i Egipt, la fel cu subiec#ii altor mp!r!#ii din antichitate au avut credin#e asem!n!toare. Conform cu Aceast! lume credincioas! [This Believing World] de Lewis Brown, zeul egiptean Osiris a fost omort "i a fost faimos prin nvierea "i ridicarea la cer: Osiris s-a rentors la via#! din nou. El a fost miraculos nviat din mor#i "i luat la cer, "i acolo n cer [rai], cum declar! mitul, a tr!it n ve"nicie (1946, p. 83). Brown explic!: Egiptenii au ra#ionat c! dac! soarta zeului Osiris a fost de a fi nviat dup! moarte, atunci s-ar putea g!si o cale s-o fac! s! fie "i soarta omuluiFericirea nemuririi care mai nainte fusese rezervat! numai pentru regi a fost atunci promis! tuturor oamenilor. Existen#a cereasc! a mor#ilor a fost practicat! n mp!r!#ia lui Osiris, "i a fost descris! cu oarecare am!nunte de teologii egipteni. S-a crezut c! la moarte What Happens After Death -- Ce se ntmpl! dup! moarte.doc - 14 -

sufletul omului a pornit imediat s! ajung! n Sala Judec!#ii acolo sus .. "i a stat naintea tronului ceresc al lui Osiris, Judec!torul. Acolo a dat un raport de sine nsu"i lui Osiris "i celor patru zeci "i doi de zei asocia#i (p. 84). Dac! sufletul reu"ea s! mul#umeasc! pe zei, atunci sufletul era adunat n turma credincio"ilor lui Osiris. Dac! nu reu"ea, dac! a fost g!sit p!c!tos cnd a fost cnt!rit n balan#ele cere"ti, atunci a fost aruncat n iad, ca s! fie rupt n buc!#i de devoratoare. Pentru c! s-a crezut c! numai sufletele drepte, numai cele nevinovate, meritau via#a ve"nic! (pp. 86-87). Brown continu!: Omenirea peste tot, n Mexico "i Groenlanda, n #ara Zulu"ilor "i n China, face mai mult sau mai pu#in acelea"i presupuneri n eforturile ei convulsive de a rezolva enigma existen#ei. De aceea g!sim ideea unui zeu omort "i nviat att de obi"nuit! n multe p!r#i din lume. Din cele mai vechi timpuri ideea a nflorit nu numai ntre Babilonieni "i Egipteni, dar de asemenea ntre triburile barbarilor "i n jurul Greciei Aceste mistere au venit prin Tracia sau peste mare Ce se ntmpl! dup! nviere?

din Egipt "i Asia Mic!Ei au declarat c! pentru fiecare om, indiferent de ct de s!rac sau vicios, este un loc n rai. Tot ceea ce trebuia s! fac! cineva a fost s! fie ini#iat n secretele cultului"i atunci mntuirea i era asigurat!, "i nici o m!sur! de viciu sau josnicie moral! n-ar putea s!-i nchid! por#ile paradisului. El a fost mntuit pentru totdeauna (pp. 96-99). Omul a dorit ntotdeauna s! tr!iasc! f!r! s! moar!. Lumea aceasta "i tot ce ofer! ea nu a fost capabil! niciodat! s! satisfac! omenirea. Timp de secole, omenirea a c!utat securitatea "i fericirea spernd s! mearg! n rai la moarte. Din nefericire, ea a mbr!#i"at credin#e pe care nu le poate dovedi adev!rate. Numai Dumnezeu singur cunoa"te r!spunsurile misterelor vie#ii "i mor#ii "i le dezv!luie n Cuvntul S!u, sfnta Biblie. Contrar cu tot ce cred att de mul#i, Dumnezeu nu promite cerul ca o recompens! pentru cei mntui#i. n loc, El va acorda conducere ve"nic! n mp!r!#ia lui Dumnezeu, care va fi stabilit! pe p!mnt la rentoarcerea lui Isus Hristos (Apocalipsa 5:10; 11:15).

Scripturile citate din 1 Tesaloniceni 4:13-17 descriu rentoarcerea triumf!toare a lui Isus pe p!mnt. Anun#at! de strig!tul unui arhanghel "i de sunetul unei trompete, Dumnezeu va nvia pe cei mor#i ai lui Hristos la via#a ve"nic!; cei ai lui Hristos care vor fi n via#! vor fi schimba#i dela muritori la nemuritori "i se vor n!l#a ca s!-L ntlneasc! "i s!-L salute. Scripturile arat! c! acei din aceast! nviere nu vor sta n rai (n cazul acesta atmosfera p!mntului; vezi Daniel 7:13) mpreun! cu Hristos, dar se vor cobora cu El cnd El ia controlul "i va ncepe s! domneasc! peste na#iuni (Daniel 2:44; 7:13-18; Zaharia 14:1-4; Faptele Apostolilor 15:15-17; Apocalipsa 11:15; 19:15). Sfin#ii nvia#i vor domni pe p!mnt cu Hristos n mp!r!#ia Lui: Isus Hristos a f!cut din ei o mp!r!#ie "i preo#i pentru Dumnezeul nostru, "i ei vor mp!r!#i pe p!mnt! (Apocalipsa 5:10). (Pentru a afla mai mult despre aceste evenimente de necrezut cere copia ta gratuit! a Evanghelia mp!r!"iei [The Gospel of the Kingdom]. Scrie sau telefoneaz! la adresa sau telefonul cel mai apropiat de tine dela sfr"itul acestei bro"uri sau descarc-o de pe Internet la www.ucg.org/litlibrary/easteuropean/index.htm ). Cine va fi nviat? Acum s! ne uit!m la un alt am!nunt important privitor la nviere: Unii vor fi nvia#i pentru a primi via#a ve"nic!, pe cnd al#ii vor fi nvia#i pentru a fi judeca#i. Isus face aceast! distinc#ie El
What Happens After Death -- Ce se ntmpl! dup! moarte.doc

- 15 -

nsu"i: Nu v! mira#i de lucrul acesta; pentruc! vine ceasul cnd to#i cei din morminte vor auzi glasul Lui, "i vor ie"i afar! din ele. Cei ce au f!cut binele, vor nvia pentru via#!; iar cei ce au f!cut r!ul, vor nvia pentru judecat! (Ioan 5:28-29). Dumnezeu ne-a dat aceast! via#! temporar!, muritoare pentru a ne preg!ti pentru via#a ve"nic!. Speran#a "i promisiunea acelei nvieri este intrigant! "i ncurajatoare. Dar "tiind c! este "i o nviere pentru judecat! ne d! motiv s! reflect!m. Dece s-ar putea ca o persoan! s! fie nviat! pentru via#! iar alta s! fie nviat! pentru judecat!? nvierea pentru via$! este prin Isus Hristos Cnd a fost provocat de conduc!torii religio"i, Petru a remarcat c! singura cale spre salvare este prin Isus Hristos (Faptele Apostolilor 4:12). Pavel arat! c! nvierea noastr! poate avea loc pentru c! Dumnezeu L-a nviat mai nti pe Isus Hristos. Numai dac! Isus Hristos a fost nviat naintea noastr! avem noi speran#! (1 Corinteni 15:12-19). Isus a promis: Eu sunt nvierea "i via#a. Cine crede n Mine, chiar dac! ar fi murit, va tr!i (Ioan 11:25). Unul dintre cele mai bine cunoscute versuri din Biblie, Ioan 3:16, promite c! oricine crede n El, s! nu piar!, ci s! aib! via#a vecinic!. Simplul adev!r este c! noi putem primi darul vie#ii ve"nice numai prin Isus Hristos. Cum ne dovedim credin#a n El? Ce obliga#ii poart! aceasta? Isus a zis c! acei care sunt discipolii S!i trebuie s! fie voitori s! pun! totul n via#! pe plan secundar fa#! de c!utarea mp!r!#iei lui Dumnezeu (Luca 14:25-33; Matei 6:33; 44:46). Oamenii au inventat multe feluri de a tr!i, cu multe valori "i distrac#ii false (Matei 6:19-20; 7:13-14), dar adev!rul este c! exista numai o singur! cale dreapt! "i numai un singur Mntuitor. Dup! prima predic! nregistrat! prima dat! dup! moartea lui Isus, Petru i-a chemat pe cei credincio"i lui Isus s! se poc!iasc!, s! fie boteza#i "i s! primeasc! Duhul Sfnt (Faptele Apostolilor 2:28). Poc!irea este o recunoa"tere din inim! "i sincer! a propriei noastre insuficien#e "i st!ri de p!cat. Dar este "i determinarea noastr! de a abandona modul nostru de via#! precedent pentru a ncepe o via#! nou! n Hristos. Botezul simbolizeaz! acea determinare (Romani 6.1-6). (pentru a n#elege mai bine aceste subiecte, cere copia ta gratuit! Calea spre via"a ve#nic! [The Road to Eternal Life] contactndu-ne la adresa "i telefonul cel mai apropiat de tine aflate la sfr"itul aceste bro"uri. De asemenea po#i s! cobori aceste informa#ii de pe Internet la: www.ucg.org/litlibrary/easteuropean/index.htm ). Multe scripturi ne indic! ce ac#iuni trebuie s! facem s! ne demonstr!m credin#a noastr! n Isus. Spre exemplu, Coloseni 3-4 este un pasagiu lung care descrie implicarea complet! pe care trebuie s!-o facem. Noi trebuie s!-I permitem lui Dumnezeu s! ne schimbe nsu"i caracterul nostru "i trebuie s! nv!#!m s!-L imit!m pe Isus n tot ceea ce facem. Dac! suntem cu adev!rat dedica#i lui Dumnezeu, Isus va tr!i via#a Lui n noi prin puterea Duhului Sfnt (Galateni 2:20). Noi am aflat de asemenea c! recompensa noastr! personal! va fi bazat! pe felul n care vom tr!i: Dumnezeu d! care va r!spl!ti fiec!ruia dup! faptele lui. $i anume, va da via#a vecinic! celor ce, prin st!ruin#a n bine, caut! slava, cinstea "i nemurirea; "i va da mnie "i urgie celor ce, din duh de glceav!, se mpotrivesc adev!rului "i ascult! de nelegiuire. Necaz "i strmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face r!ul....Slav!, cinste "i pace va veni ns! peste oricine face binele.. (Romani 2:6-10).

What Happens After Death -- Ce se ntmpl! dup! moarte.doc

- 16 -

Cuvinte de ncurajare
Pavel a notat c! Dumnezeu a dezv!luit am!nunte despre ceea ce se ntmpl! dup! moarte ca s! ne ncurajeze "i s! ne conforteze, s! ne dea speran#! n momente de pierdere personal!, pentru ca noi s! nu fim ntrista#i ca ceilal#i, cari n-au n!dejde (1 Tesaloniceni 4:13). Promisiunea lui Dumnezeu a vie#ii ve"nice este sigur!; putem avea ncredere n ea atta timp ct i r!mnem credincio"i Lui. Scriindu-i unui alt preot, Pavel a vorbit despre ncrederea lui n n!dejdea vie#ii ve"nice, pe care a f!g!duit-o mai nainte de anii veacurilor Dumnezeu, Care nu minte (Tit 1:2, Biblia Ortodox! Romn!). Cnd moare un membru al familiei sau un prieten, nu este negare a unui sentiment de singur!tate "i gol "i sentimentul unei treburi nesfr"ite c! noi ar fi trebuit s! fi spus sau s! fi f!cut mai mult. Ob#innd o n#elegere mai complet! a mor#ii "i vie#ii ne poate ajuta s! facem fa#! propriei noastre Mai mult dect o singur! nviere Scripturile ne dezv!luie un alt aspect al nvierii: mor#ii vin napoi la via#! ntr-o ordine anumit!, n secven#!, conform unui anumit plan. Nu to#i vor fi nvia#i n acela"i timp. Dar acum, Hristos a nviat din mor#i, prga celor adormi#i. C!ci dac! moartea a venit prin om, tot prin om a venit "i nvierea mor#ilor. $i dup! cum to#i mor n Adam, tot a"a, to#i vor nvia n Hristos; dar fiecare la rndul cetei lui. Hristos este cel dinti rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos (1 Corinteni 15:20-23). n scrisoarea sa c!tre biserica din Roma, Pavel scrie c! noi trebuie s! avem Duhul lui Dumnezeu n noi pentru a fi nvia#i la via#!: $i dac! Duhul Celui ce a nviat pe Isus dintre cei mor#i locuie"te n voi, Cel ce a nviat pe Hristos Isus din mor#i, va nvia "i trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului S!u, care locuie"te n voi (Romani 8:11). nvierea pe care am descris-o pn! acum se ntmpl! cnd se rentoarce Isus. Va include pe to#i cei ce sunt ai lui Hristos (1 Corinteni 15: 23), chema#i de asemenea "i cei mor#i n Hristos (1 Tesaloniceni 4:16); adic! cei care au crezut c! salvarea este prin Isus Hristos "i "i-au ar!tat credin#a lor n El prin poc!ire, botez "i supunere a"a cum sunt condu"i personal de Duhul Sfnt. Dup! cum am v!zut, ei vor fi transforma#i n duhuri nemuritoare la rentoarcerea lui Hristos, astfel mo"tenind via#a ve"nic! (1 Corinteni 15:50-53). mortalit!#i. G!sim curaj, confort "i speran#! v!znd via#a ntr-un context mai larg. Noi ne d!m seama c!, ntocmai cum existen#a noastr! prezent! este temporar!, tot a"a este "i moartea. Va veni un timp cnd vom fi reuni#i cu acei care au murit "i vom rennoi rela#iile. De"i ajustarea la pierderea "i singur!tatea cauzat! de moarte cere timp, avem nevoie s! ne amintim c! chiar "i aceste experien#e att de extreme nu ne separ! pe noi sau pe cei dragi nou! de planul lui Dumnezeu sau de dragostea Lui: C!ci sunt ncredin#at c! nici moartea, nici via#a, nici ngerii, nici st!pnirile, nici cele de acum, nici cele ce vor fi, nici puterile, nici n!l#imea, nici adncul "i nici o alt! f!ptur! nu va putea s! ne despart! pe noi de dragostea lui Dumnezeu, cea ntru Hristos Isus, Domnul nostru (Romani 8:38-39, Biblia Ortodox! Romn!).

What Happens After Death -- Ce se ntmpl! dup! moarte.doc

- 17 -

S-a a%teptat apostolul Pavel s! mearg! n rai?


Sunt strns din dou! p!r#i: a" dori s! m! mut "i s! fiu mpreun! cu Hristos, c!ci ar fi cu mult mai bine; dar, pentru voi, este mai de trebuin#! s! r!mn n trup (Filipeni 1:2324). Spune Pavel n aceste versuri c! vrea s! plece de pe p!mnt "i s! fie cu Hristos n ceruri? Ce a n#eles el cnd "i-a exprimat dorin#a de a fi cu Hristos? nainte de a ne concentra pe ce zice scriptura aceasta, s! observ!m ceea ce nu zice. Nu spune cnd "i unde ar fi Pavel cu Hristos dac! ar pleca. Nici nu este acolo vreo referin#! la ceruri [rai] n versurile acestea. A conchide altfel este a inventa presupuneri n cuvintele lui Pavel. Cnd a scris Filipenilor, Pavel se lupta cu dou! dorin#e. El voia s! plece din aceast! via#! pentru a fi cu Hristos, dar el voia de asemenea s! r!mn! ca s! fie cu poporul lui Dumnezeu. n a doua scrisoare a lui c!tre Timotei el vorbe"te dogmatic; el "tie sfr"itul vie#ii lui fizice este aproape "i este gata de plecare. C!ci eu sunt gata s! fiu turnat ca o jertf! de b!utur! "i clipa plec!rii mele este aproape. M-am luptat lupta cea bun!, mi-am ispr!vit alergarea, am p!zit credin#a. De acum m! a"teapt! cununa neprih!nirii, pe care mi-o va da, n ziua aceea, Domnul, Judec!torul cel drept. $i nu numai mie, ci "i tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui (2 Timotei 4:6-8). Aici afl!m ce n#elege Pavel prin a fi cu Hristos. El a n#eles c! el nu urma s! Al$ii care au murit Acum avem o dilem!. Ce se ntmpl! cu oamenii care nu au avut niciodat! ocazia s! ajung! la n#elegerea aceea "i s!-"i fac! dedicarea aceea? Sunt ei cei despre care a vorbit Hristos care vor fi nvia#i pentru Judecat!? Dar nou n!scu#ii "i al#i copii mici care au murit cu mult nainte de a putea n#elege sau s! ating! maturitatea s! primeasc! pe Duhul Sfnt "i s! caute mp!r!#ia lui Dumnezeu? Dar oamenii care au tr!it "i au murit n na#iuni unde nu au putut s! aud! numele lui Isus Hristos, ca s! nu mai vorbim de o dedicare pentru El? Dar oamenii care urmeaz! valori morale nalte dar nu au nici un fel de credin#e religioase speciale sau dedicare. Ce se va ntmpla cu ei "i cnd? Va fi drept tratamentul pe care l va primi aceast! lume? Este Dumnezeu drept? Va da El fiec!ruia ocazie egal! de a primi via#a ve"nic!? Sau este El selectiv dnd via#a ve"nic! numai unora? What Happens After Death -- Ce se ntmpl! dup! moarte.doc - 18 primeasc! recompensa imediat la moarte. Dar c! pentru el fusese pus! de o parte o coroan! a neprih!nirii care i va fi dat! n ziua aceea a apari"iei lui Hristos, la rentoarcerea a doua a lui Isus. Dup! cum a notat Pavel, Isus i va aduce premiul cu El. Pavel l va primi atunci, "i nu mai nainte, mpreun! cu to#i ceilal#i care vor fi nvia#i la rentoarcerea lui Hristos. Iat!, Domnul Dumnezeu vine cu putere, "i porunce"te cu bra#ul Lui. Iat! c! plata este cu El, "i r!spl!tirile vin naintea Lui (Isaia 40:10; vezi de asemenea Apocalipsa 22:12). Pavel le explic! Corintenilor: Iat!, v! spun o tain!: nu vom adormi to#i, dar to#i vom fi schimba#i, ntr'o clip!, ntr'o clipeal! din ochi, la cea din urm! trmbi#!. Trmbi#a va suna, mor#ii vor nvia nesupu"i putrezirii, "i noi vom fi schimba#i (1 Corinteni 15:52). Pavel a "tiut c! avea s!-"i primeasc! premiul la venirea lui Hristos: C!ci to#i trebuie s! ne nf!#i"!m naintea scaunului de judecat! al lui Hristos, pentru ca fiecare s!-"i primeasc! r!splata dup! binele sau r!ul, pe care-l va fi f!cut cnd tr!ia n trup (2 Corinteni 5:10). Timpul dela moartea lui Pavel pn! la nviere i apar lui ca numai un moment. El va fi cu Hristos "i va fi un fiu al lui Dumnezeu n momentul urm!tor al con"tiin#ei lui. Nu e nici o minune c! Pavel, obosit de suferin#ele lui din lumea aceasta, a dorit s! plece "i s! fie cu Hristos.

Sunt fiin$e omene%ti mntuite n ceruri [rai]?


Dup! aceea, am auzit n cer ca un glas puternic de gloat! mult!, care zicea: Aliluia! A Domnului, Dumnezeului nostru, este mntuirea, slava, cinstea "i puterea! (Apocalipsa 19:1). Care este acea gloat!? Sunt vocile acestea l!udndu-L pe Dumnezeu acelea ale oamenilor mntui#i care acum tr!iesc n ceruri [rai]? S-a ridicat vre-odat! la ceruri vre-o fiin#! omeneasc!? nv!#!tura popular! este c! atunci cnd Cre"tinii mor ei se duc imediat n ceruri [rai], unde tr!iesc n locuin#a lor permanent!. Dar putem noi g!si o asemenea nv!#!tur! n Biblie? Observ! Ioan 3:13: Nimeni nu s-a suit n cer, afar! de Cel ce S-a pogort din cer, adic! Fiul omului [Isus Hristos], care este n cer. Aceast! scriptur! noteaz! dou! puncte importante. Primul, acestea sunt cuvintele proprii ale lui Isus Hristos. Dac! cineva s-ar fi ridicat la ceruri cu siguran#! c! El ar fi "tiut. Al doilea, Ioan a nregistrat aceste cuvinte cu mul#i ani dup! ce Isus a murit "i s-a ridicat la ceruri afirmnd nc! odat! c! nimeni n afar! de Isus nu se ridicase nc! la ceruri. Ale cui voci, atunci, a auzit Ioan cnd a nregistrat n cartea Apocalipsa ce a v!zut "i ce a auzit? El se refer! la voci n multe locuri n carte. S! observ!m dou! asemenea exemple. Fiecare din aceste patru f!pturi Prima nviere S! ncepem cu ceea ce Ioan nume"te prima nviere. El vorbe"te de cei care sunt ai lui Hristos, dintre care unii au suferit martiriu "i dintre care to#i au respins religiile false "i nv!#!turile mincinoase. El scrie: $i am v!zut ni"te scaune de domnie; "i celor ce au "ezut pe ele, li s-a dat judecata. $i am v!zut sufletele celor ce li se t!iase capul din pricina m!rturiei lui Isus "i din pricina Cuvntului lui Dumnezeu, "i ale celor ce nu se nchinaser! fiarei "i icoanei ei, "i nu primiser! semnul ei pe frunte "i pe mn!. Ei au nviat, "i au mp!r!#it cu Hristos o mie de ani. Ceilal"i mor"i n-au nviat pn! nu s-au sfr#it cei o mie de ani. Aceasta este ntia nviere. Ferici#i "i sfin#i sunt cei ce au parte de ntia nviere! (Apocalipsa 20:4-6). Observ! c! unii vor nvia dup! o mie de ani de domnie a lui Hristos. Aceia c!rora li s-a dat via#a ve"nic! la nceputul acelei perioade, la rentoarcerea lui Hristos, reprezint! prima nviere. Dar aici vedem clar c! al#ii nu nviaz! pn! nu au trecut 1,000 de ani. Dac! urma s! aib! loc What Happens After Death -- Ce se ntmpl! dup! moarte.doc - 19 vii avea cte "ase aripi, "i erau pline cu ochi de jur mprejur "i pe dinl!untru. Zi "i noapte, ziceau f!r! ncetare: Sfnt, Sfnt, Sfnt, este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine! Cnd aceste f!pturi vii aduceau slav!, cinste "i mul#!miri Celui ce "edea pe scaunul de domnie, "i care este viu n vecii vecilor, cei dou!zeci "i patru de b!trni c!deau naintea Celui ce "edea pe scaunul de domnie, "i se nchinau Celui ce este viu n vecii vecilor, "i aruncau cununile naintea scaunului de domnie, "i ziceau: Vrednic e"ti Doamne "i Dumnezeul nostru, s! prime"ti slava, cinstea "i puterea, c!ci Tu ai f!cut toate lucrurile, "i prin voia Ta stau n fiin#! "i au fost f!cute! (Apocalipsa 4:8:11). Biblia ne arat! c! apar naintea tronului lui Dumnezeu multe mii de ngeri, "i ei vorbesc cu voci tari. M-am uitat, "i mprejurul scaunului de domnie, n jurul f!pturilor vii "i n jurul b!trnilor am auzit glasul multor ngeri. Num!rul lor era de zece mii de ori zece mii "i mii de mii. Ei ziceau cu glas tare: Vrednic este Mielul, care a fost njunghiat, s! primeasc! puterea, bog!#ia, n#elepciunea, t!ria, cinstea, slava "i lauda! (Apocalipsa 5:11-12). Am v!zut c! Scripturile arat! c! nici o f!ptur! omeneasc! nu a intrat n ceruri. Atunci vocile referite n Apocalipsa 19 sunt acelea ale fiin#elor angelice care nconjoar! marele tron al lui Dumnezeu.

numai o singur! nviere, Ioan s-ar fi referit simplu la acest eveniment ca nvierea. Dar, pentru c! este numit! prima nviere, trebuie s! urmeze cel pu#in nc! una. Rezumat Am aflat din cea mai nalt! autoritate scris! Biblia c! la rentoarcerea Sa, Isus Hristos va nvia pe acei care au murit n credin#! "i le va acorda darul de nenchipuit al vie#ii ve"nice. Totu"i numai acei care sunt ai lui Hristos la rentoarcerea Sa vor participa n aceast! nviere. Ni se spune n 1 Timotei 2:3-4 c! Dumnezeu, Mntuitorul nostru, care voie"te ca to#i oamenii s! fie mntui#i "i s! vin! la cuno"tin#a adev!rului. Ca s! realizeze aceasta, planul lui Dumnezeu trebuie s! includ! un alt pas pe care noi nc! nu l-am discutat. Trebuie s! consider!m bilioanele de oameni care au murit deja "i nu au avut niciodat! cuno"tin#a adev!rului. Este prea trziu pentru ei? Aceasta ne aduce la o discu#ie a ceea ce poate fi cel mai uimitor aspect al planului lui Dumnezeu pentru via#! "i moarte ce a preg!tit Dumnezeu pentru restul mor#ilor.

What Happens After Death -- Ce se ntmpl! dup! moarte.doc

- 20 -

Capitolul 4

Acei care au murit f!r! s!-L cunoasc! pe Isus Hristos Moartea nu discrimineaz!.
Drep#ii "i p!c!to"ii to#i mor. Isus a folosit dou! tragedii foarte cunoscute din zilele Lui ca s! recunoasc! moartea a fi arbitrar! "i s! trag! o lec#ie important! din ea: n vremea aceea au venit unii, "i au istorisit lui Isus ce se ntmplase unor Galileeni, al c!ror snge l amestecase Pilat cu jertfele lor. Crede#i voi, le-a r!spuns Isus, c! ace"ti Galileeni au fost mai p!c!to"i dect to#i ceilal#i Galileeni, pentruc! au p!#it astfel? Eu v! spun: nu; ci, dac! nu v! poc!i#i, to#i ve#i peri la fel. Sau acei optsprezece in"i, peste cari a c!zut turnul din Siloam, "i i-a omort, crede#i c! au fost mai p!c!to"i dect to#i ceilal#i oameni, cari locuiau n Ierusalem? Eu v! spun: nu; ci, dac! nu v! poc!i#i, to#i ve#i pieri la fel (Luca 13:1-5). Am!nuntele nu sunt clare. Se pare c! unii Evrei au fost uci"i cu cruzime de solda#ii romani n timpul unei ceremonii religioase la templul din Ierusalem. ntr-o alt! ocazie un turn s-a pr!bu"it, omornd c#iva. Ambele incidente sunt exemple de moarte la ntmplare a unor oameni inocen#i. Isus a spus c! ace"ti oameni nu erau mai r!i dect al#ii. Ei s-au ntmplat s! fie ntr-un loc gre"it la un moment r!u. Asemenea exemple sunt peste tot n jurul nostru. Suntem tulbura#i n special cnd vie#i de copii sunt t!iate scurt de accidente, crime sau boli. Ne cl!tin!m capetele cu consternare cnd se pr!bu"e"te un avion, arde o cas!, o bomb! distruge un centru de cump!r!turi, un magazin sau o "coal!. Victimele acestor tragedii erau ntr-un loc gre"it la un moment gre"it; Dumnezeu nu i-a selec#ionat pentru pedepsire. Cum a explicat Solomon, noi suntem supu"i nesiguran#ei timpului "i a hazardului (Ecleziastul 9:11-12).

What Happens After Death -- Ce se ntmpl! dup! moarte.doc

- 21 -

P!rerea Biblic! a iadului


Este soarta r!ilor ve"nicia ntr-un infern care arde tot timpul? Mul#i presupun c! ar fi, dar este aceasta ceea ce zice Biblia? Pentru a r!spunde la ntrebarea aceea, avem nevoie s! n#elegem cele patru cuvinte Ebraice "i Grece"ti traduse ca iad n cele mai multe versiuni ale Bibliei. Sheol este cuvntul Ebraic tradus iad n ntregul Vechi Testament. Se refer! la statul "i locuin#a mor#ilor; deci mormntul unde se odihne"te corpul (William Wilson, Studiile Cuvntului Vechiului Testament al lui Wilson [Wilsons Old Testament Word Studies], Iadul, p. 215). Dic#ionarul Expositor al Cuvintelor din Biblie [The Expository Dictionary of Bible Words] explic!, astfel nu sunt referin#e la un destin ve"nic ci simplu la mormnt ca un loc de odihn! al corpurilor tuturor oamenilor (Lawrence O. Richards, 1985, p. 336). Reflectnd n#elesul adev!rat, multe versiuni mai recente ale Bibliei traduc cuvntul acesta simplu ca mormnt sau l las! ne tradus ca Sheol. ntre cei care au "tiut c! se duceau n sheol mormnt, nu un infern arznd ve"nic au fost asemenea oameni de credin#! ca Iacov (Genesa 37:35), Iov (Iov 14:13), David (Psalm 88:3) and Hezekiah (Isaia 38:10). Este clar c! sheol nu se refer! la un loc de tortur! ve"nic!. fusese n Hades (Faptele Apostolilor 2:27, 31) sau iad (Versiunea King James) referindu-se la perioada ct a stat nchis in mormnt nainte de a fi nviat. Amndou! cuvintele se refer! la mormnt. Al doilea cuvnt grec, tartaroo, este tradus n Noul Testament de asemenea ca iad. Cuvntul acesta este folosit numai o singur! dat! n toat! Biblia (2 Petru 2:4), unde se refer! la locul unde ngerii c!zu#i, sau demonii, sunt re#inu#i a"teptndu-"i judecata. Dic#ionarul Expozitor al Cuvintelor din Biblie [The Expository Dictionary of the Bible Words] explic! tartarul nseamn! s! restrng! n Tartaros "i Tartaros a fost numele grec pentru mitologicul abis n care zeii r!zvr!ti#i erau nchi"i (p. 337). Petru a folosit aceast! referin#! la mitologia contemporan! ca s! arat! c! ngerii care au p!c!tuit erau pu"i n lan#uri de ntuneric, pentru a fi p!stra#i pentru judecat!. Ace"ti ngeri c!zu#i sunt ntr-o condi#ie sau loc de deten#ie a"teptndu-si ultima judecat! pentru rebeliunea lor mpotriva lui Dumnezeu "i influen#a distructiv! asupra omenirii. Tartaros se aplic! numai demonilor. Nic!ieri nu se refer! tartaros la un iad groaznic n care oamenii sunt pedepsi#i dup! moarte. Este numai cuvntul care r!mne tradus iad cuvntul grec gehenna c! vedem unele din elementele pe care oamenii Cuvinte grece%ti traduse Iad le asociaz! n mod obi"nuit cu vederea tradi#ional! a iadului. Totu"i, cuvntul acesta Dublura lui sheol n limba greac! este difer! semnificativ de concep#ia popular! a hades, care de asemenea se refer! la iadului. mormnt. n cele patru versuri ale Noului Gehenna este derivat dela expresia Testament care citeaz! pasajele Vechiului Hebraic!, ga-Hinnon, valea Testament con#innd sheol, hades este folosit HinnonuluiReligios a fost un loc de n loc de sheol (Matei 11:23; Luca 10:15; sacrificii idolatre "i omene"tiPentru a pune Faptele Apostolilor 2:27, 31). Ca "i sheol, un sfr"it acestor abomina#ii, Iosia le-a hades este folosit ca mormntul sau poluat cu oase omene"ti "i alte murd!rii (2 moartea sau este l!sat ne tradus ca Hades Regi 23:10, 13, 14) (Spiros Zodhiates, n versiunile recente ale Bibliei. Dic#ionarul Complet de Studiu al Cuvntului Hades de asemenea nu se refer! la un Noului Testament [The Complete Word loc de tortur! groaznic!. ntr-adev!r, Study Dictionary New Testament], 1992, p. apostolul Pavel se refer! la nsu"i Hristos c! 360). What Happens After Death -- Ce se ntmpl! dup! moarte.doc - 22 -

Mul#umit! n mare parte relei ei reputa#ii, aceast! vale vecin! cu Ierusalemul a ajuns s! fie folosit! ca groapa de gunoi. Gunoiul era ars acolo, mpreun! cu cadavrele animalelor "i criminalilor mor#i. Focurile consumau gunoiul zi "i noapte. Infernul s!-i distrug! pe cei r!i Gehenna este folosit de 12 ori n Biblie, cu 11 dintre acestea nregistrnd cuvintele lui Hristos. Cnd Isus a vorbit de gehenna, ascult!torii Lui au "tiut c! acest iad era focul n care se consumau gunoiul "i cadavrele celor r!i. El i-a avertizat deschis c! acest foc distrug!tor va fi soarta r!ilor incorigibili (Matei 5:22, 29-30; 23:15, 33; Luca 2:5). Dar cnd va avea loc aceasta? Mul#i dintre cei care se opuneau lui Hristos erau dintre conduc!torii religio"i "i civili ai vremii Sale; ei nu erau trata#i ca criminali, cu corpurile lor incinerate la groapa de gunoi a ora"ului. Hristos a "tiut c! judecata lor final!, mpreun! cu acea a majorit!#ii cople"itoare a omenirii prin toat! istoria, va fi cndva departe n viitor (dup! cum a fost f!cut! clar n toat! bro"ura aceasta). Dup! ce for fi nvia#i, aceia c!rora li s-a ar!tat calea lui Dumnezeu dar care nc! refuz! s! se poc!iasc! vor face fa#! focului

gehennei, un infern ce consum! totul, care i va distruge complet pe ei "i amintirea lor, f!r! nici o speran#! ntr-o alt! nviere (Matei 10:28). Cartea Apocalipsa nume"te infernul acesta lacul de foc (Apocalipsa 19:20; 20:10, 14-15). n timpul dezv!luit n Biblie, aceasta urmeaz! 1,000 de ani a domniei lui Hristos pe p!mnt (Apocalipsa 20:1-6) "i o nviere la via#a fizic! a tuturor acelora care nu L-au cunoscut niciodat! pe Dumnezeu "i calea Lui (versurile 5, 11-13). Acei nvia#i la acel timp vor avea ocazia s! nve#e c!ile lui Dumnezeu, s! se poc!iasc! "i s! primeasc! darul Lui al vie#ii ve"nice. Unii, totu"i, vor refuza darul acela. Biblia nregistreaz! epitaful lor tragic: Oricine n-a fost g!sit scris n Cartea Vie#ii, a fost aruncat n iazul de foc (versul 15). Acei care de bun!voie au ales s! resping! calea lui Dumnezeu nu le va fi permis s! continue s! tr!iasc! n mizeria pe care alegerea lor le va aduce. Ei vor muri, nu vor suferi pentru totdeauna. Ei vor fi consuma#i n focul acesta, l!snd nimic dect cenu"! (Maleahi 4:1-3). O examinare a tuturor cuvintelor traduse ca iad arat! c! punctul de vedere tradi#ional al unui loc de tortur! ce arde ve"nic "i unde cei r!i sunt pedepsi#i pentru eternitate nu poate fi g!sit n Biblie.

What Happens After Death -- Ce se ntmpl! dup! moarte.doc

- 23 -

Sunt via$a %i moartea arbitrare? n capitolele anterioare am descoperit c! Dumnezeu are un scop extraordinar pentru existen#a noastr! temporar!, fizic!: ne prepar! pentru via#a etern!, spiritual! pe care El vrea s! ne-o dea. Acei care n aceast! epoc! cred n Isus Hristos "i demonstreaz! dedicarea lor prin felul n care tr!iesc vor primi darul vie#ii ve"nice prin nvierea care are loc cnd se ntoarce El pe p!mnt. n exemplul pe care l-am prezentat, Isus a afirmat (n Luca 13:3-5) c! via#a "i moartea sunt f!r! scop dac! nu ne poc!im "i nu c!ut!m mp!r!#ia lui Dumnezeu. Dar ce se ntmpl! cu to#i cei care au tr!it, s-au str!duit dar au murit f!r! s! aib! ocazia s! fac! o alegere "i vre-o dedica#ie? Au fost vie#ile "i mor#ile lor la ntmplare, f!r! nici un scop? Nu exist! nici o speran#! sau promisiune pentru ei? Nu li se va da o ocazie egal! de a primi darul vie#ii ve"nice? Scripturile con#in multe asigur!ri c! Dumnezeu este serios n leg!tur! cu promisiunile Lui. Petru zice c! Dorin#a lui Dumnezeu este ca fiecare s! se poc!iasc! eventual: Domnul nu ntrzie n mplinirea f!g!duin#ei Lui, cum cred unii; ci are o ndelung! r!bdare pentru voi, "i dore"te ca nici unul s! nu piar!, ci to#i s! vin! la poc!in#! (2 Petru 3:9). Acest vers ne reasigur! c! Dumnezeu va izbuti. De asemenea sugereaz! c! unii se gndeau c! Dumnezeu este indiferent "i inconsecvent. Nu to$i sunt chema$i acum la mntuire.. Uneori discipolii lui Isus au fost confuzi "i frustra#i din cauza metodelor Lui de nv!#are. Ei L-au ntrebat dece vorbe"te altor oameni n parabole n loc de a fi mai direct. El l-a r!spuns dece: Pentruc! vou! v-a fost dat s! cunoa"te#i tainele mp!r!#iei cerurilor, iar lor nu le-a fost dat (Matei 13:11) Atunci Isus a citat o profe#ie n Isaia care prezicea c! lumea va avea min#ile nchise, neputincio"i fa#! de nv!#!turile Lui sau s! n#eleag! cine era El. Atunci El a explicat: Dar ferice de ochii vo"tri c! v!d; "i de urechile voastre c! aud! (versul 16). Putem vedea o diferen#! ntre discipoli, care n acest moment cel pu#in aveau pu#in! credin#! "i n#elegere, "i restul lumii care nu avea nici una. Lumea din vremea lui Isus a ncercat adesea s! stabileasc! exact cine era El. Era numai un rabin? Ce a proorocit Isaia "i cu Ioan Botez!torul? Era El un mincinos, un Mntuitor fals? Era El adev!ratul Mesia? La un moment dat Isus i-a ntrebat pe discipoli cine credeau ei c! era? Dar voi, le-a zis El, cine zice#i c! sunt? Simon Petru, drept r!spuns, I-a zis: Tu e"ti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu! Isus a luat din nou cuvntul, "i i-a zis: Ferice de tine, Simon, fiul lui Iona; fiindc! nu carnea "i sngele #i-a descoperit lucrul acesta, ci Tat!l Meu care este n ceruri (Matei 16:15-17). Dumnezeu trebuie s! acorde Isus i-a nv!#at pe discipoli c! Dumnezeu trebuie s! acorde n#elegerea spiritual!. Nimeni nu poate veni la Isus dac! nu l atrage Dumnezeu Tat!l (Ioan 6:44). Dumnezeu a lucrat la nceput cu na#iunea Israelului, stabilind o rela#ie cu Israeli#ii prin Vechiul Testament. Dar ca na#iune ei au violat continuu leg!mntul "i n final l-au respins pe nsu"i Hristos. Pentru c! propriul S!u popor l-a respins, promisiunile Noului Testament, pe care Isus venise s! le stabileasc!, au fost acum extinse la popoarele tuturor na#iunilor. Pavel a avut aceasta n minte cnd s-a adresat att evreilor religio"i (o frac#iune din poporul lui Israel) ct "i gentililor n scrisoarea sa c!tre biserica din Roma. n Romani 11:8 Pavel
What Happens After Death -- Ce se ntmpl! dup! moarte.doc

- 24 -

l-a parafrazat pe Isaia 20:10: Dumnezeu le-a dat [Israelului] un duh de adormire, ochi ca s! nu vad!, "i urechi ca s! n-aud!, pn! n ziua de ast!zi. Pavel explica cum chiar majoritatea poporului lui Israel r!mne oarb! spiritual (Romani 11:7). n Efeseni 4:17-18 Pavel arat! c! gentilii iau parte egal! la aceast! orbire aproape universal!. Pavel a citat un alt precedent din Vechiul Testament (Romani 11:2-4). Credinciosul profet Elija a crezut c! el a fost singurul om n via#! care nu fusese sedus s! se nchine zeului fals Baal. Dar Dumnezeu i-a dezv!luit lui Elija c! El a p!strat de asemenea pe al#ii care I-au r!mas credincio"i Lui. Pavel a tras o nv!#!tur! important! din acest exemplu: Tot a"a, "i n vremea de fa#!, este o r!m!"i#! datorit! unei alegeri prin har (versul 5). O r!m!"i#! este numai o urm!, un vestigiu r!mas. $i alegerea pe care o men#ioneaz! Pavel se refer! numai la o foarte mic! parte din omenire. Clar, c! Dumnezeu a dezv!luit c! El va chema numai pu#ini la mntuire n aceast! epoc!. Observ! cum explic! Isus aceasta: Intra#i pe poarta cea strmt!. C!ci larg! este poarta, lat! este calea care duce la pierzare, "i mul#i sunt cei ce intr! pe ea. Dar strmt! este poarta, ngust! este calea care duce la via#!, "i pu"ini sunt cei ce o afl! (Matei 7:13-14). Dumnezeu nu abordeaz! acest subiect ca s! exclud! cea mai mare parte din omenire dela promisiunea Lui. De fapt, a ales metoda aceasta ca s! extind! promisiunea Lui la to#i. Fiindc! Dumnezeu a nchis pe to#i oamenii n neascultare, ca s! aib! ndurare de to#i (Romani 11:32). Pavel a recunoscut c! metoda aceasta poate p!rea ilogic! la prima privire, dar n n#elepciunea Sa Dumnezeu a "tiut exact ceea ce f!cea. Locul nostru nu este de a-L sf!tui pe Dumnezeu de cum ar trebui El s!-$i mplineasc! planul: O, adncul bog!#iei, n#elepciunii "i "tiin#ei lui Dumnezeu! Ct de nep!trunse sunt judec!#ile Lui, "i ct de nen#elese sunt c!ile Lui! $i n adev!r, cine a cunoscut gndul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui? Cine I-a dat ceva nti, ca s! aib! de primit napoi? Din El, prin El, "i pentru El sunt toate lucrurile. A Lui s! fie slava n veci! (Romani 11:36-36). O Judecat! care are s! vin! Pentruc! Dumnezeu a creat via#a, El are autoritatea de o lua sau a o restaura. El are puterea de a oferi ocazia pentru mntuire ntr-o epoc! ce are s! vin!. Consider! din nou scriptura citat! aproape de sfr"itul capitolului precedent: $i am v!zut ni"te scaune de domnie; "i celor ce au "ezut pe ele, li s-a dat judecata. $i am v!zut sufletele celor ce li se t!iase capul din pricina m!rturiei lui Isus "i din pricina Cuvntului lui Dumnezeu, "i ale celor ce nu se nchinaser! fiarei "i icoanei ei, "i nu primiser! semnul ei pe frunte "i pe mn!. Ei au nviat, "i au mp!r!#it cu Hristos o mie de ani. Ceilal"i mor"i n-au nviat pn! nu s-au sfr"it cei o mie de ani. Aceasta este ntia nviere (Apocalipsa 20:4-5). Ioan a scris aici despre aceea"i nviere la care s-a referit Pavel n 1 Corinteni 15 "i 1 Tesaloniceni 4, chemnd-o prima nviere. Pentru c! este chemat! prima "i nu numai nvierea trebuie s! urmeze cel pu#in nc! o alt! nviere. El a declarat de asemenea c! ceilal#i mor#i vor tr!i din nou dup! 1,000 de ani. S! consider!m ce vor face cei din prima nviere n timpul acelei perioade de 1,000 de ani (n mod obi"nui numit Millennium, cuvntul latin pentru o mie de ani).

What Happens After Death -- Ce se ntmpl! dup! moarte.doc

- 25 -

Vor fi cei r!i tortura$i pentru ve%nicie?


Dac! se nchin! cineva fiarei "i icoanei ei, "i prime"te semnul ei pe frunte sau pe mn!, va bea "i el din vinul mniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat n paharul mniei Lui; "i va fi chinuit n foc "i n pucioas!, naintea sfin#ilor ngeri "i naintea Mielului. $i fumul chinului lor se suie n sus n vecii vecilor. $i nici ziua, nici noaptea nau odihn! cei ce se nchin! fiarei "i icoanei ei, "i oricine prime"te semnul numelui ei! (Apocalipsa 14:9-11). La prima vedere aceasta pare s! confirme ideea tradi#ional! a unui foc infernal, sulfuros, clocotitor care chinuie"te f!r! mil! "i ve"nic suflete nemuritoare neputincioase. Dar, dac! nu ne #inem deja de acea imagine mintal! a iadului, putem vedea c! acest pasagiu descrie circumstan#e foarte diferite. Mai nti, observ! c! fumul chinului lor se suie n sus n vecii vecilor; nu spune c! chinurile lor sunt ve"nice. Numai fum este ceea ce r!mne din corpurile arse ale celor ce s-au nchinat fiarei "i icoanei ei (versul 9), sistemul politic "i falsa religie pe care Isus le va distruge "i nlocui la ntoarcerea Sa. Alte pasaje clarific! cum cei r!i vor fi distru#i "i vor deveni cenu#! sub picioarele celor drep#i: C!ci iat!, vine ziua, care va arde ca un cuptor! To#i cei trufa"i "i to#i cei r!i, vor fi ca miri"tea; ziua care vine i va arde, zice Domnul o"tirilor, "i nu le va l!sa nici Restaurarea fizic! urmeaz! rentoarcerea lui Isus Daniel 7 d! o concep#ie profetic! a istoriei omenirii. Daniel a descris pe scurt o serie de mari imperii (Babilon, Persia, Grecia "i Roma), care aveau s! domine Orientul Mijlociu din timpul lui Daniel nainte. Aceste puteri sunt reprezentate de un leu, un urs, un leopard "i o fiar! nespus de grozav de nsp!imnt!toare "i de puternic!. n sfr"it, Hristos se va rentoarce "i va instala mp!r!#ia ve"nic! a lui Dumnezeu, care nu va mai fi niciodat! distrus!.. M-am uitat n timpul vedeniilor mele de noapte, "i iat! c! pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului; a naintat spre Cel mb!trnit de zile "i a fost adus naintea Lui. I S-a dat st!pnire, slav! #i putere mp!r!teasc!, pentru ca s!-i slujeasc! toate popoarele, neamurile, "i oamenii de toate limbile. St!pnirea Lui este o st!pnire vecinic!, "i nu va trece nicidecum, "i mp!r!#ia Lui nu va fi nimicit! niciodat! (Daniel 7:13-14).
What Happens After Death -- Ce se ntmpl! dup! moarte.doc

r!d!cin! nici ramur!. Dar pentru voi, cari v! teme#i de Numele Meu, va r!s!ri Soarele neprih!nirii, "i t!m!duirea va fi sub aripile Lui; ve#i ie"i, "i ve#i s!ri ca vi#eii din grajd. $i ve#i c!lca n picioare pe cei r!i, c!ci ei vor fi ca cenu#a sub talpa picioarelor voastre, n ziua pe care o preg!tesc Eu, zice Domnul o"tirilor (Maleahi 4:1-3). Referin#a din Apocalipsa 14:11 la acei care sunt r!i "i nici ziua, nici noaptea nau odihn! vorbe"te de cei care continu! s! se nchine fiarei "i icoanei ei. Odat! ce sunt arunca#i n acest foc infernal, ei vor arde "i nu vor mai fi n via#! pentru a fi chinui#i. Observ! comentariul lui David c! r!ii nu vor fi chinui#i pentru totdeauna, dar vor dispare ca fumul: Dar cei r!i pier, "i vr!jma"ii Domnului sunt ca frumuse#ea p!"unii: pier. Vor pieri ca fumul (Psalmul 37:20). Cei r!i ne poc!i#i, care cu "tiin#! refuz! s! accepte sacrificiul lui Isus Hristos "i refuz! s! I se supun!, s!-L asculte "i s! I se nchine lui Dumnezeu Tat!l, vor fi distru"i prin foc. Fumul chinului lor se va n!l#a pentru vecie, nsemnnd c! nimic nu-l va putea opri sau preveni. Cuvntul grec tradus vecie nu nseamn! ntotdeauna eternitate sau infinit. Se poate referi la ceva ce nu poate fi oprit, dar va continua atta timp ct vor permite condi#iile.

- 26 -

Profe#ia continu!: Aceste patru fiare mari, sunt patru mp!ra#i, cari se vor ridica pe p!mnt. Dar sfin#ii Celui Prea nalt vor primi mp!r!#ia "i vor st!pni mp!r!#ia n veci, din vecinicie n vecinicie (versurile 17-18). Hristos aduce restaurarea Isus Hristos se va ntoarce pe p!mnt cu putere "i autoritate. El va stabili mp!r!#ia lui Dumnezeu. Sfin#ii Celui Prea naltoamenii nvia#i la rentoarcerea Sa vor domni cu Hristos peste tot p!mntul. Ajutat de cei nvia#i la via#a ve"nic! la ntoarcerea Sa, Hristos va umple p!mntul cu cunoa"terea lui Dumnezeu ca fundul m!rii de apele cari-l acop!r (Isaia 11:9). Apostolii au propov!duit c! Isus se va ntoarce "i va restabili na#iunea Israelului. La acea vreme El va oferi "i darul mntuirii "i via#a ve"nic! ntregii omeniri. A spus apostolul Iacov: $i cu faptul acesta se potrivesc cuvintele proorocilor, dup! cum este scris: ,Dup! aceea, M! voi ntoarce, "i voi ridica din nou cortul lui David din pr!bu"irea lui, i voi zidi d!rm!turile, "i-l voi n!l#a din nou: pentru ca r!m!"i#a de oameni s! caute pe Domnul, ca "i toate Neamurile peste cari este chemat Numele Meu (Faptele Apostolilor15:15-17). Iacov citeaz! aici din proorocul Amos, care descrie atunci condi#iile care vor exista dup! ce Isus restabile"te na#iunea (cortul lui David). Urm!torul pasaj include versurile citate de Iacov n Faptele Apostolilor 15. Contextul original se refer! la restaurarea lumii dup! rentoarcerea lui Isus: n vremea aceea voi ridica din c!derea lui cortul lui David, i voi drege sp!rturile, i voi ridica d!rm!turile, "i-l voi zidi iar!" cum era odinioar!, ca s! st!pneasc! r!m!"i#a Edomului "i toate neamurile peste cari a fost chemat Numele Meu, zice Domnul, care va mplini aceste lucruri. Iat!, vin zile, zice Domnul, cnd plugarul va ajunge pe secer!tor, "i cel ce calc! strugurii pe cel ce mpr!"tie s!mn#a, cnd mustul va picura din mun#i "i va curge de pe toate dealurile. Voi aduce napoi pe prin"ii de r!zboi ai poporului Meu Israel; ei vor zidi iar!" cet!#ile pustiite "i le vor locui, vor s!di vii "i le vor bea vinul, vor face gr!dini "i le vor mnca roadele. i voi s!di n #ara lor, "i nu vor mai fi smul"i din #ara pe care le-am dat-o, zice Domnul, Dumnezeul t!u! (Amos 9:11-15). n limbaj poetic Amos descrie prosperitatea "i pacea de care se vor bucura na#iunile dup! ntoarcerea lui Isus. Restaurarea spiritual! urmeaz! ntoarcerii lui Isus Ct sunt de atr!g!toare "i satisf!c!toare binecuvnt!rile fizice, Dumnezeu promoveaz! un scop cu mult mai mare. Tot ce este fizic este temporar, inclusiv prosperitatea fizic! a Mileniului "i chiar "i via#a omeneasc!. Dumnezeu are de oferit cu mult mai mult dect o via#! fizic! confortabil!. Profetul Ieremia vorbe"te nu numai de o restaurare fizic! (Ieremia 31:1-4), dar de restaurarea spiritual! pe care Isus Hristos o va realiza la ntoarcerea Sa: Iat!, vin zile, zice Domnul, cnd voi face cu casa lui Israel "i cu casa lui Iuda un leg!mnt nou. Nu ca leg!mntul, pe care l-am ncheiat cu p!rin#ii lor, n ziua cnd i-am apucat de mn!, s!-i scot din #ara Egiptului, leg!mnt, pe care l-au c!lcat, m!car c! aveam drepturi de so# asupra lor, zice Domnul. Ci iat! leg!mntul, pe care-l voi face cu casa lui Israel, dup! zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea nl!untrul lor, o voi scrie n inima lor; "i Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu (versurile 31-33). Aminte"te-#i de cuvintele lui Iacov n Faptele Apostolilor 15. Vorbind de na#iunea fizic! a Israelului, el zice c! Dumnezeu promite c! M! voi ntoarce, "i voi ridica din nou cortul lui David din pr!bu"irea lui, i voi zidi d!rm!turile, "i-l voi n!l#a din nou: pentru ca r!m!#i"a de oameni s! caute pe Domnul, ca "i toate Neamurile peste cari este chemat Numele Meu (versurile 16-17).
What Happens After Death -- Ce se ntmpl! dup! moarte.doc

- 27 -

Aceast! restaurare fizic! "i spiritual! se va r!spndi din Israel "i Iuda n restul lumii. Dumnezeu pl!nuie"te s! foloseasc! neamurile acelea ca s!-$i extind! promisiunea la ntreaga omenire (Galateni 3:26-29). Restaurarea spiritual! este cel mai important lucru pe care Isus Hristos l va realiza n acest moment, oferind darul mntuirii tuturora. Politica lumii nu va mai z!p!ci lumea, pentru c! Isus Hristos va crmui peste toate na#iunile (Apocalipsa 11:15; Daniel 7). Confuzia religioas! nu se va mai g!si pe p!mnt pentru c! n acea vreme Dumnezeu va deschide min#ile tuturor oamenilor "i i va atrage la Isus Hristos (Ezechiel 36:26-27; Isaia 11:9, Ioel 2:27-28). Aici este locul unde prima nviere joac! o parte esen#ial! n planul lui Dumnezeu. Acei nvia#i imediat la rentoarcerea lui Hristos vor domni mpreun! cu El pe p!mnt, ajutnd nv!#area adev!rului lui Dumnezeu omenirii (Apocalipsa 5:10; 20:6).

Sunt cei r!i pedepsi$i la un iad de ardere etern!?


este mai bine pentru tine s! intri n mp!r!#ia lui Dumnezeu numai cu un ochi, dect s! ai doi ochi "i s! fii aruncat n focul gheenei, unde viermele lor nu moare "i focul nu se stinge (Marcu 9:47-48). A avertizat Isus aici despre o pedeaps! etern! n focul iadului? Cuvintele n fraza focul gheenei, deasupra, sunt traduse din cuvntul grec gehenna. Isus S-a referit aici la valea Hinomului, imediat n afara Ierusalemului. n vremea Lui aceast! regiune a fost o groap! de gunoi n care ardeau focuri continuu, alimentate de gunoi "i de cadavrele animalelor "i criminalilor. Isus a folosit acest loc dezolant "i mizerabil ca un simbol al sor#ii p!c!to"ilor nepoc!i#i. Observ! c! Isus spune c! viermele nu moare "i nu c! oamenii pedepsi#i la focul gheenei no mor. Pedeapsa este ve"nic!, nsemnnd c! este permanent! "i complect!. Dar aceasta nu nseamn! c! incorigibilii sunt p!stra#i n via#! "i tortura#i de un Dumnezeu r!zbun!tor. R!m!"i#ele arse ale cadavrelor n gehenna original!, valea Hinomului, se descompuneau "i erau infestate cu viermi. Focul nu era stins ardea atta timp ct era gunoi s!-l #in! arznd "i viermii (viermii din Marcu 9:48) nu erau distru"i. Mu"tele zburau peste gunoiul putrezind #inndu-l infestat continuu cu mago#i. Astfel, n loc de a muri, creaturile acelea se transformau n "i mai multe mu"te ntr-un ciclu continuu. Cadavrele animalelor "i oamenilor aruncate n gheena, totu"i, fie c! putrezeau fie c! ardeau "i, desigur, erau eventual distruse complet. La fel, p!c!to"ii nepoc!i#i nu vor fi tortura#i pentru totdeauna, ei vor fi distru"i complet "i etern n lacul de foc la care se refer! Apocalipsa 20:14.

Acei care nu L-au cunoscut niciodat! cu adev!rat pe Dumnezeu Pn! acum am v!zut c! mntuirea este oferit! unora dintre oameni chiar "i nainte de rentoarcerea lui Isus. Am v!zut de asemenea c! dup! ce Isus se rentoarce El va oferi mntuirea omenirii n general. Dar ce se ntmpl! cu cei care au murit "i nu au fost niciodat! chema#i la mntuire? Acest grup reprezint! majoritatea oamenilor care au tr!it vre-odat!. Care este soarta lor etern!? Ioan a spus c! acei nenvia#i la vremea rentoarcerii lui Isus (ceilal#i mor#i) nu vor tr!i din nou pn! la sfr"itul Mileniului: Ceilal#i mor#i n-au nviat pn! nu s-au sfr"it cei o mie de ani (Apocalipsa 20:5). Cteva versuri mai trziu vine o descriere mai mare a scenei acestei nvieri: Apoi am v!zut un scaun de domnie mare "i alb, "i pe Cel ce "edea pe el. P!mntul "i cerul au fugit dinaintea Lui, "i nu s-a mai g!sit loc pentru ele. $i am v!zut pe mor#i, mari "i mici, stnd n What Happens After Death -- Ce se ntmpl! dup! moarte.doc - 28 -

picioare naintea scaunului de domnie. Ni"te c!r#i au fost deschise. $i a fost deschis! o alt! carte, care este cartea vie#ii. $i mor#ii au fost judeca"i dup! faptele lor, dup! cele ce erau scrise n c!r#ile acelea. Marea a dat napoi pe mor#ii cari erau n ea; Moartea "i Locuin#a [mormntul] mor#ilor au dat napoi pe mor#ii cari erau n ele. Fiecare a fost judecat dup! faptele lui (Apocalipsa 20:1113). Isus a vorbit despre un timp viitor de judecat! cnd to#i vor n#elege nv!#!turile Lui. El a descris o vreme n timpul c!reia lumea din toate genera#iile va tr!i "i vor fi judeca#i to#i n acela#i timp: Atunci Isus a nceput s! mustre cet!#ile n cari fuseser! f!cute cele mai multe din minunile Lui, pentruc! nu se poc!iser!. Vai de tine, Horazine! a zis El. Vai de tine, Betsaido! C!ci, dac! ar fi fost f!cute n Tir "i Sidon minunile cari au fost f!cute n voi, de mult s-ar fi poc!it, cu sac "i cenu"!. De aceea v! spun c!, n ziua judec!"ii, va fi mai u"or pentru Tir "i Sidon dect pentru voi. $i tu, Capernaume, vei fi n!l#at oare pn! la cer? Vei fi pogort pn! la Locuin#a mor#ilor; c!ci dac! ar fi fost f!cute n Sodoma minunile, cari au fost f!cute n tine, ea ar fi r!mas n picioare pn! n ziua de ast!zi. De aceea, v! spun, c! n ziua judec!#ii, va fi mai u"or pentru #inutul Sodomei dect pentru tine (Matei 11:20-24). n exemple asem!n!toare, Isus se refer! la poporul mort de mult al Ninevei, la regina din sud din vremea lui Solomon, "i chiar la anticele Sodoma "i Gomora, suma r!ut!#ii (Matei 10:1415; 12:41-42). El nu tolereaz! perversiunea "i p!c!tuirea, dar El nu $i-a terminat lucrul n vie#ile lor. Lumea acelor genera#ii au tr!it "i au murit f!r! s! aib! ocazia s! afle de Dumnezeu "i planul Lui de a oferi darul vie#ii ve"nice prin Isus Hristos. Isus a descris un timp n care lumea din epocile trecute va tr!i n acela"i timp. mpreun! vor ajunge s! n#eleag! adev!rul despre cine a fost Hristos "i scopul vie#ii. Acei din genera#ii diferite vor descoperi c! a fost extraordinar c! lumea din timpul lui Isus L-a respins. Profe$ia nvierii Dela profetul Ezekiel afl!m c! acei care au parte din aceast! nviere sunt readu"i din nou la via#a fizic!. n capitolul 37 Ezekiel vede o viziune privitor la acest eveniment viitor uimitor o nviere ntr-o vale plin! de oase vechi (versurile 1-7). El a privit cum oasele uscate au ap!rut c! se readun! n schelete, care s-au acoperit atunci cu carne "i au devenit o mare mul#ime de oameni care a nviat (versurile 8-10). Contextul ne dezv!luie c! aceast! lume va fi nviat! la o via#! fizic!, muritoare. Corpurile lor sunt din carne, acoperit! de piele. Ei trebuie s! respire ca s! tr!iasc!. Dumnezeu i va scoate din mormintele lor ca s! pun! Duhul Sfnt n ei (versurile 12-14). La sfr"itul Mileniului (prima perioad! de 1,000 de ani a domniei eterne a lui Isus), to#i cei de care nu s-a dat nc! socoteal! n etapele anterioare ale planului lui Dumnezeu vor sta naintea Lui. Pentru prima dat! n vie#ile lor vor n#elege corect Cuvntul lui Dumnezeu, nv!#!turile Bibliei. Dumnezeu le va oferi ocazia de a primi via#a ve"nic! ($i a fost deschis! o alt! carte, care este Cartea Vie#ii, (Apocalipsa 20:12); uit!-te de asemenea la Filipeni 4:3). Ei, ca orice genera#ie anterioar!, vor fi judeca#i dup! faptele lor. Baza judec!$ii Ce nseamn! a fi judecat? Vor fi oamenii r!spl!ti#i sau condamna#i imediat n momentul nvierii lor, bazat pe ceea ce f!cuser! n via#! nainte de nviere? Judecata este mai mult dect o hot!rre final! s! r!spl!teasc! sau s! condamne. Judecata este un proces care are loc n timp "i care n final culmineaz! cu o hot!rre final!. Principiul judec!#ii este ilustrat n alte scripturi. Cnd Isus se rentoarce va r!spl!ti pe fiecare conform cu faptele sale (Matei 16:27), fructele pozitive care rezult! din acumularea atitudinii "i caracterului dezvoltat n timp. Lumea genera#iilor anterioare care au primit deja
What Happens After Death -- Ce se ntmpl! dup! moarte.doc

- 29 -

darul vie#ii ve"nice vor fi fost judecate dup! faptele lor. Multe scripturi descriu rezultatul pe care l caut! Dumnezeu n vie#ile lor (Romani 12; Coloseni 3-4; Efeseni 4-6; Iacov 2:20-24; Apocalipsa 22:14). Dumnezeu este preocupat de inimile noastre, de gndurile "i motiv!rile noastre cele mai intime. El se uit! la inim!, v!znd cum suntem noi n realitate (1 Samuel 16:7). Dumnezeu se a"teapt! ca noi s!-L imit!m pe Isus Hristos n tot ce gndim "i facem (Filipeni 2-5; 1 Petru 2:21). Cineva care este ca Hristos este cu adev!rat. Ac#iunile exterioare ale lui sau ale ei comportare "i fapte reflect! inima, persoana interioar!. Noi to#i vom fi judeca#i pentru ac#iunile noastre obi"nuite, pentru c! acestea arat! ce am devenit (2 Corinteni 5:10). Modul n care tr!im cum i trat!m pe al#ii "i cum r!spundem legilor lui Dumnezeu vor reflecta ceea ce credem, dac! suntem n armonie cu c!ile lui Dumnezeu sau nu.

Sunt unii tortura$i pentru totdeauna n Lacul de Foc?


$i diavolul, care-i n"ela, a fost aruncat n iazul de foc "i de pucioas!, unde este fiara "i proorocul mincinos. $i vor fi munci#i zi "i noapte n vecii vecilor (Apocalipsa 20:10). Zice versul acesta c! fiara "i profetul mincinos vor fi tortura#i pentru ve"nicie? Fiara "i profetul mincinos sunt fiin#e omene"ti. nc! n via#! vor fi arunca#i n lacul de foc. $i fiara a fost prins!. $i mpreun! cu ea, a fost prins proorocul mincinos, care f!cuse naintea ei semnele, cu cari am!gise pe cei ce primiser! semnul Judecat! bazat! pe hot!rri %i ac$iuni Dumnezeu va da suficient timp celor nvia#i dup! 1,000 de ani s! dovedeasc! prin ac#iunile "i hot!rrile lor c! ei cred ntr-adev!r c! Isus Hristos este Mntuitorul lor "i doresc s! se supun! modului Lui de via#!, renun#nd la voin#a lor proprie. Isus a zis c! persoana care va primi darul vie#ii ve"nice care va intra n mp!r!#ia cerurilor trebuie s! fie una care face voia Tat!lui Meu care este n ceruri (Matei 7:21). Cei care fac parte din aceasta a doua nviere vor avea min#ile lor deschise adev!rului planului lui Dumnezeu. Ei vor avea ocazia s! hot!rasc! dac! vor face voia Tat!lui sau nu. Dup! ce li se deschiseser! ochii lor spirituali "i li s-a dezv!luit adev!rul acesta, ei vor fi judeca#i conform cu faptele lor, r!spunsul lor la aceast! n#elegere nou!. Lor li se va da aceea"i r!spundere ca aceea extins! altora n alte stagii ale planului lui Dumnezeu. Ei vor avea ocazia s! dezvolte credin#a n Isus Hristos "i s! demonstreze credin#a "i dedica#ia lor prin modul de via#!. Fiind judecat conform faptelor nu nseamn! c! cineva c#tig! darul mntuirii. nseamn! simplu c! o persoan! demonstreaz! prin via#a ei c! crede n Isus Hristos "i c! este voitoare s! fac! voia Tat!lui (Matei 7:21). O persoan! tr!ind aceast! consacrare va demonstra natural n via#a sa rezultatele pozitive ale acelei alegeri "i a modului nou de via#! (Galateni 5:22-23; Iacov 2:14-26). Planul lui Dumnezeu ntocmai cum a promis este un plan perfect "i complet. Urmnd planul Lui, El va oferi mntuirea n final tuturor acelora care au tr!it vre-odat! (Efeseni 1:9-10). fiarei, "i se nchinaser! icoanei ei. Amndoi ace"tia au fost arunca#i de vii n iazul de foc, care arde cu pucioas! (Apocalipsa 19:20). Vedem din Apocalipsa 14:10-11 "i Marcu 9:47-48 c! orice fiin#! omeneasc! ce va fi aruncat! n lacul de foc va fi distrus!. Ea va pieri. Pedeapsa ei va fi ve"nic!. Dar ea nu va fi torturat! pentru ve"nicie. Satana, fiin#! spiritual!, este acel care va fi torturat pentru totdeauna. ngerii cei r!i demonii vor fi inclu"i cu Satana n aceast! tortur! (Matei 25:41).

What Happens After Death -- Ce se ntmpl! dup! moarte.doc

- 30 -

Ce este judecata? Dup! cum am v!zut mai nainte, Isus S-a adresat faptului c! exist! mai mult de o singur! nviere cnd a zis c! vine ceasul cnd to#i cei din morminte vor auzi glasul Lui, "i vor ie"i afar! din ele. Cei ce au f!cut binele, vor nvia pentru via#!; iar cei ce au f!cut r!ul, vor nvia pentru judecat! (Ioan 5:28-29). Semnifica#ia mai obi"nuit! a cuvntului krisis, tradus condamnare uneori, este judecat!, cum este tradus n versul acesta. Cuvntul se refer! la un proces de evaluare n loc de un act de pedepsire. Krisis nseamn! procesul de investigare, actul de a distinge "i separa o judecat!, o exprimare de judecat! asupra unei persoane sau obiect (W.E. Vine, Dic#ionarul Expozitor complet al lui Vine al Cuvintelor Vechiului "i Noului Testament [Vines Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words], 1985, p. 119). Krisis trebuie s! fie deosebit de krima, care se refer! la pronun#area sentin#ei, a unui verdict, o condamnare, o decizie rezultnd dintr-o investigare (ibid.). A"a cum am v!zut mai devreme, acei care au fost chema#i n via#a aceasta "i r!spund prin a asculta "i a crede c! Dumnezeu le va da via#a ve"nic!, pentru ei nu va fi necesar s! treac! prin aceast! perioad! de judecat! (versul 24). Ei sunt judeca#i acum (1 Petru 4:17), "i nu mai trziu. Aceast! judecat! este un proces, cu acei chema#i de Dumnezeu r!spunznd cu credin#! adev!rului S!u "i aducnd fruct n timp (Ioan 15:2-8; Galateni 5:22-23) sau ntorcndu-se dela aceast! chemare (2 Petru 2:20-22). Eventual to#i ceilal#i vor fi judeca#i, c!ci Dumnezeu va aduce orice fapt! la judecat!, "i judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie r!u (Ecleziastul 12:14). Aceast! judecat! va avea loc n timp, n nvierea judec!#ii de care a vorbit Hristos.

Laz!r %i omul bogat: Dovad! a raiului %i iadului?


Isus a spus o parabol!: Era un om bogat, care se mbr!ca n porfir! "i in sub#ire; "i n fiecare zi ducea o via#! plin! de veselie "i str!lucire. La u"a lui, z!cea un s!rac, numit Laz!r, plin de bube. $i dorea mult s! se sature cu f!rmiturile, cari c!deau de la masa bogatului; pn! "i cinii veneau "i-i lingeau bubele. Cu vremea s!racul a murit; "i a fost dus de ngeri n snul lui Avraam. A murit "i bogatul, "i l-au ngropat. Pe cnd era el n Locuin#a mor#ilor, n chinuri, "i-a ridicat ochii n sus, a v!zut de departe pe Avraam, "i pe Laz!r n snul lui, "i a strigat: P!rinte Avrame, fie-#i mil! de mine, "i trimete pe Laz!r s!-"i moaie vrful degetului n ap!, "i s!-mi r!coreasc! limba; c!ci grozav sunt chinuit n v!paia aceasta. ,Fiule, i-a r!spuns Avraam, adu-#i aminte c!, n via#a ta, tu #i-ai luat lucrurile bune, "i Laz!r "i-a luat pe cele rele; acum aici, el este mngiat, iar tu e"ti chinuit. Pe lng! toate acestea, ntre noi "i ntre voi este o pr!pastie mare, a"a ca cei ce ar avea s! treac! de aici la voi, sau de acolo la noi, s! nu poat!. Bogatul a zis: Rogu-te dar, p!rinte Avrame, s! trime#i pe Laz!r n casa tat!lui meu; c!ci am cinci fra#i, "i s! le adevereasc! aceste lucruri, ca s! nu vin! "i ei n acest loc de chin. Avraam a r!spuns: Au pe Moise "i pe prooroci; s! asculte de ei. ,Nu, p!rinte Avrame, a zis el; ci dac! se va duce la ei cineva din mor#i, se vor poc!i. $i Avram i-a r!spuns: Dac! nu ascult! pe Moise "i pe prooroci, nu vor crede nici chiar dac! ar nvia cineva din mor#i (Luca 16:19-31). Cnd ne uit!m la relatarea acesta n lumina altor scripturi "i contextul ei istoric, devine aparent c! aceasta este o alegorie, o poveste veche familiar! pe care a folosit-o Isus ca s! indice o lec#ie spiritual! acelora What Happens After Death -- Ce se ntmpl! dup! moarte.doc - 31 -

care cuno"teau legea dar nu o #ineau. Nu a fost niciodat! inten#ionat! s! fie n#eleas! literal. Comentariul Bibliei al lui Victor, Noul Testament [The Victor Bible Commentary, New Testament], discutnd pasajul acesta, explic! cum Isus a folosit gndirea contemporan! evreiasc! despre via#a de apoi ca s! indice o lec#ie spiritual!: Nu numai c! s-a crezut c! Hades s! fie mp!r#it n dou! compartimente, dar credin#a popular! era c! se puteau #ine conversa#ii ntre persoane din Gan Eden (locuin#a celor drep#i) "i Gehinnom (locuin#a celor p!c!to"i). Scrierile evreie"ti de asemenea o descriu pe prima ca o #ar! nverzit! cu ap! proasp!t! #"nind din numeroase izvoare, n timp ce Gehinnom nu este dect o #ar! secetoas!, dar apele rului care o separ! de Gan Eden se retrag de cte ori cei r!i dispera#i de nseta#i ngenuncheaz! "i ncearc! s! bea. n povestea lui Hristos Dumnezeu a fost singura surs! de ajutor a cer"etorului, pentru c! omul bogat nu avea s! fac! nimic pentru el!...Este important de v!zut n parabola aceasta a lui Isus o continuare a conflictului Lui cu Fariseii asupra bog!#iilor. Hristos a zis: Nu pute#i sluji lui Dumnezeu "i Mamona [Banii] (Luca 16:13). Cnd Fariseii au rs n b!taie de joc, Isus le-a r!spuns: ce este n!l#at ntre oameni, este o urciune naintea lui Dumnezeu (Luca 16:15). Nu este nici o ndoial! c! Fariseii au r!mas neconvin"i$i astfel, Isus le-a spus o poveste inten#ionat! s! le sublinieze importan#a a ceea ce abia le spusese. n timpul vie#ii acestea omul bogat ar fi fost cu siguran#! ar!tat n programul de televiziune din 1980, Stilurile de via#! ale celor boga#i "i faimo"i [Life styles of the Rich and Famous]. Aparatele de filmat ar fi fost ndreptate spre conacul lui de marmur!, cu por#i din fier forjat decorativ"i banchetele fabuloase pe care el le d!dea pentru prietenii s!i importan#i. $i cum echipamentul de televiziune era luat n casa omului bogat, un operator s-ar fi putut mpiedica de cer"etorul
What Happens After Death -- Ce se ntmpl! dup! moarte.doc

muribund, s!rac "i abandonat chiar n afara casei omului bogatDesigur c! el era mai prejos de a fi observat de proprietari, care nu a dat niciodat! vreo aten#ie omului nfometat de afar!, de"i tot ceea ce dorea Laz!r era o f!rmitur! depe mesele supranc!rcate Dar atunci, a spus Isus, amndoi oamenii au murit. $i deodat! situa#iile lor sau inversat! Laz!r este lng! Avram, o fraz! care l descrie culcat n locul de onoare la un banchet care simbolizeaz! fericirea ve"nic!. Dar omul bogat se g!se"te la locul de tortur!, separat de locul fericirii prin o pr!pastie mare (Luca 16:26). De"i el cer"e"te numai un strop de ap!, Avram "i mi"c! cu triste#e capul. Nici o u"urare nu este posibil! nici dreapt!! Omul bogat "i-a primit lucrurile lui bune, "i le-a folosit cu egoism numai pentru elIndiferen#a acestui om bogat pentru Lazarus a ar!tat ct i-a fost inima de departe de Dumnezeu "i ct de departe i-a r!t!cit calea lui de calea lui Dumnezeu. Au fost bog!#iile lui "i el le-a folosit numai pentru beneficiul lui Astfel primul punct al lui Isus este: Voi Fariseilor nu pute#i s!-L iubi#i "i pe Dumnezeu "i Banii. Dragostea de bani este detestabil! lui Dumnezeu, pentru c! voi ve#i fi du"i s! face#i alegeri n via#! care sunt urte de El Dar Isus nu se opre"te aici. El l descrie pe omul bogat ca apelnd la Avram s!-l trimit! pe Laz!r s!-i previn! pe fra#ii lui, care tr!iesc la fel de egoist cum a tr!it el. Din nou Avram refuz!. Ei i au pe Moise "i pe Prooroci (Luca 16:31), adic! Scripturile. Dac! ei nu bag! n seam! Scripturile ei nu vor r!spunde cuiva care ar veni dintre mor#i n esen#!, Isus face atunci o acuza#ie uimitoare: insensibilitatea "i reaua voin#! a Fariseilor "i a profesorilor Legii fa#! de cuvintele lui Isus reflect! o insensibilitate "i o rea voin#! pentru nsu"i Cuvntul lui Dumnezeu, pe care ace"ti oameni pretind c!-L onoreaz! Acest ntreg capitol ne cheam! s! ne d!m seama c! dac! lu!m aceast! realitate n serios, va afecta modul n care privim "i - 32 -

folosim banii "i felul n care r!spunde celor s!raci "i asupri#i (Lawrence Richards,

QuickVerse software, 1992-1998).

Executarea [Programarea] la timp a acestei judec!$i Cnd are loc aceast! nviere pentru judecat!? Apocalipsa 21:11-13 descrie un timp dup! ce s-au sfr"it cei o mie de ani (versurile 5, 7). Satana este ndep!rtat dela a mai influen#a omenirea (versul 10), atunci mor#ii vor fi adu"i napoi la via#a fizic! "i judeca"i (versurile 12-13). Cuvntul grec tradus aici ca judecat este krino, nsemnnd s! separe, s! selec#ioneze, s! aleag! (Vine, p. 336). Mor#ii, cei mici "i cei mari, care stau n fa#a Creatorului lor sunt acei care au murit f!r! ca s! fi cunoscut vre-odat! pe adev!ratul Dumnezeu "i scopul Lui pentru ei. C!r#ile (biblia n greac!, dela care avem Biblia) sunt Scripturile, sursa de cuno"tin#! care conduce la via#a ve"nic!. To#i oamenii c!rora li s-a dat via#! fizic! n aceast! nviere ridica#i din morminte (Hades) "i din mare (versul 13), vor avea ocazia ca n sfr"it s! n#eleag! planul lui Dumnezeu pentru ei. Aceast! nviere nu este o a doua "ans! pentru mntuire; pentru ei este prima ocazie pentru a cunoa"te pe Dumnezeu cu adev!rat. Aceia din aceast! nviere sunt judeca#i dup! faptele lor, dup! cele ce erau scrise n c!r#ile acelea (versul 12). Aceast! judecat! va avea loc n timp pe m!sur! ce ei au ocazia de a auzi, n#elege "i cre"te n calea de via#! a lui Dumnezeu, avndu-"i numele nscris n cartea vie#ii (versul 15). Sunt dou! principii importante aici. Primul, dup! cum abia am v!zut, to#i vor avea o ocazie impar#ial! "i egal! de a se poc!i "i a fi ierta#i astfel ca "i ei s! poat! primi via#a ve"nic!. A doua, vedem c! unii, -- prin alegerea lor nu vor primi acest dar minunat al vie#ii ve"nice. Descriind soarta lor, Ioan a scris: $i Moartea "i Locuin#a mor#ilor au fost aruncate n iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost g!sit scris n cartea vie"ii, a fost aruncat n iazul de foc (versurile 14-15). Cine sunt aceia ne g!si#i n Cartea Vie#ii? Aminte"te-#i c! pn! acum Dumnezeu a dat ocazia fiec!ruia s! primeasc! "i s! accepte darul vie#ii ve"nice, reprezentat n versurile acestea de Cartea Vie#ii. Cei al c!ror nume nu este nscris n ea vor fi ale"i ei n"i"i s! fie exclu#i prin ac#iunile "i deciziile lor proprii. Dumnezeu nu va for#a via#a ve"nic! asupra nim!nui. Dac! o persoan! informat! alege s! nu se poc!iasc! "i s! fie inclus! n planul lui Dumnezeu pentru via#a ve"nic!, acea persoan! va fi judecat! dup! faptele ei "i va fi distrus!. Acesta este un act de mil!; o asemenea persoan! ar aduce numai nefericire perpetu! ei sau lui. Sunt cei nepoc!i$i tortura$i ve%nic? Am v!zut deja c! omul este muritor. Moartea trebuie s! fie comparat! cu un somn adnc, o stare de incon"tien#!. Un motiv pentru care Dumnezeu ne-a dat o via#! fizic! temporar! a fost c! dac! noi alegem s! nu accept!m termenii, condi#iile "i cerin#ele vie#ii ve"nice, vie#ile noastre pot fi aduse la un sfr"it cu mil! dar permanent. Mult! lume crede ntr-un foc infernal literal, permanent sau o condi#ie de tortur! spiritual! n care oamenii r!i sunt tortura#i pentru ve"nicie. Dar nv!#!tura simpl! a Bibliei nu sugereaz! nimic asem!n!tor. Dumnezeul nostru este un Tat! iubitor "i cu mil! care nu vrea s! condamne pe nimeni acelei sor#i. ntr-un vers familiar Pavel ne spune, Fiindc! plata p!catului este moartea: dar darul f!r! plat! al lui Dumnezeu este via#a vecinic! n Isus Hristos, Domnul nostru (Romani 6:23). Via#a ve"nic! este un dar pe care Dumnezeu l acord! celor care vor fi n familia Sa pentru totdeauna. Moartea de la care nu este nici o speran#! pentru nviere este rezervat! pentru cei care resping oferta lui Dumnezeu a vie#ii ve"nice n mp!r!#ia lui Dumnezeu. Ei nu vor exista pentru totdeauna n tortur!. Cei care aleg s! nu primeasc! acel dar a vor nceta de a exista.
What Happens After Death -- Ce se ntmpl! dup! moarte.doc

- 33 -

Cei nepoc!i$i vor fi pedepsi$i Am aflat mai devreme c! din cauz! c! via#a este fizic! to#i vor muri (Ecleziastul 3:2; Evrei 9:27). Moartea este parte din cursul natural al vie#ii. Acei care au mplinit scopul vie#ii fizice vor fi nvia#i pentru a primi via#a ve"nic!. Acei care nu au fost chema#i niciodat! vor fi adu"i la via#! fizic! de o nviere "i vor fi judeca#i, dndu-li-se ocazia pentru via#a ve"nic!. Acei care refuz! sacrificiul lui Isus Hristos, "i via#a ve"nic! ce vine prin sacrificiul Lui, vor fi arunca#i n lacul de foc (Apocalipsa 20:15). Isus a spus c! unii vor c!dea n categoria aceasta. El i-a avertizat pe Farisei n Matei 23:33: $erpi, pui de n!prci! Cum ve#i sc!pa de pedeapsa gheenei? Mai trziu Isus a zis c! celor drep#i li se va da via#a ve"nic!, dar celor r!i vor primi pedeapsa ve"nic! (Matei 25:41-46). Observ! c! Isus nu a spus c! ei vor fi condamna#i s! fie tortura#i pentru ve"nicie. El a zis c! pedeapsa va fi ve"nic!; adic!, moartea ve"nic!, necuno"tin#! complect! din care nu este nviere (Apocalipsa 20:14). Unii ar putea conchide c! o asemenea soart! este crud!. Dar Dumnezeu, la urma urmei, este Creatorul vie#ii. El are autoritatea "i puterea s! elimine via#a pentru to#i acei care aleg s! refuze scopul pentru care El i-a creat. Prin toate epocile au fost unii c!rora li s-a dat ocazia unei vie#i ve"nice prin Isus Hristos. Marea majoritate nu a fost chemat! n timpul vie#ii lor pentru a n#elege planul lui Dumnezeu. Cum a explicat Isus n parabola cu sem!n!torul (Matei 13:3-23), al#ii poate c! au fost chema#i, dar pentru o mul#ime de motive, din care cel mai mic este puterea de n"elare "i influen#a Satanei "i a demonilor lui ei nu au r!spuns cu totul la chemarea lui Dumnezeu. Ei vor fi evalua#i la vremea judec!#ii de un Dumnezeu milostiv. Scripturile arat! cople"itor c! scopul "i dorin#a cea mare a lui Dumnezeu este s! dea via#a ve"nic! copiilor Lui "i s!-i fereasc! de a gre"i (Iuda 21-24; Romani 8:31-32; 2 Timotei 4:18; Luca 12:32). Tuturora li se va da ocazia de a crede n Isus Hristos, s! accepte via#a ve"nic! prin El "i s!-"i dovedeasc! devotamentul lor pentru Dumnezeu prin faptele lor, prin ac#iunile n vie#ile lor. Numai acelora care, cunoscnd, inten#ionat "i voitori, vor sfida pe Dumnezeu "i vor respinge sacrificiul lui Isus Hristos li se va refuza via#a ve"nic! (Evrei 6:4-6; 10:28-31; Apocalipsa 21:8). Chiar "i moartea final! a incorigibililor n lacul de foc (Maleahi 4:1-3) este un act de justi#ie "i milostenie din partea lui Dumnezeu. A permite celor corup#i s! continue s! tr!iasc! ntro stare de nepoc!ire, r!zvr!tire ve"nic!, le-ar putea cauza lor "i altora numai triste#e "i suferin#!. Deci Dumnezeu nu le va acorda via#a ve"nic!, dar nici nu-i va tortura pentru eternitate. Ambele, sufletul (via#a, mintea, con"tiin#a) "i corpul vor fi distruse complet (Matei 10:28). Rezumat Dup! ce Isus se rentoarce, El va extinde procesul de oferire a mntuirii ntregii omeniri. Fiecare care va tr!i n cei 1,000 de ani imediat dup! ntoarcerea Sa va avea ocazia darului vie#ii ve"nice la ndemn! prin Hristos. La sfr"itul Mileniului va veni o nviere fizic! a tuturor celora care nu au primit chemarea pentru mntuire n timpul vie#ii lor. Atunci ei, de asemenea, vor avea ocazia de a primi darul vie#ii ve"nice "i vor fi judeca#i dup! faptele lor drepte. Totu"i, Dumnezeu cu mil! i va distruge pe cei ce vor alege s!-L sfideze, n cuno"tin#! de cauz!, refuznd s! accepte sacrificiul lui Isus Hristos "i s! urmeze calea de via#! a lui Dumnezeu.

What Happens After Death -- Ce se ntmpl! dup! moarte.doc

- 34 -

Capitolul 5

Pa%i n tratarea durerii Dumnezeu, n marea Lui dragoste pentru noi, ne-a dezv!luit r!spunsurile la unele din cele mai
nsemnate ntreb!ri cu care suntem confrunta#i noi: Ce este via#a? Ce este moartea? Ce se ntmpl! dup! moarte? Putem afla mult! alinare n cuno"tin#a c! Dumnezeu are un plan pentru ntreaga omenire "i c! moartea este numai o separare temporar!. Vom fi reuni#i cu cei dragi prin nvierea pe care Dumnezeu ne-a promis-o. n final, aceast! n#elegere ne poate ajuta s! facem fa#! pierderii cauzate de moarte. Totu"i noi nu putem nega sau mic"ora sentimentul de pierdere creat de moarte. Noi vom fi totu"i ntrista#i "i ndurera#i. Cum putem noi s! trat!m boceala? $i cum i putem ncuraja pe al#ii care sunt "i ei ndurera#i? Boceala este o experien#! personal! "i traumatic!. n mnuirea suferin#ei, po#i g!si ajutor n n#elegerea procesului de suferin#!. Autorii care au studiat subiectul au identificat cteva stadii ale jeluirii, inclusiv negarea, mnia, tocmeala, depresiunea "i acceptarea. (Spre exemplu, vezi modelul Dr. Elisabeta Kubler-Ross, n Despre moarte #i muribunzi [On Death and Dying], 1969. Vom examina pe scurt fiecare stagiu ca s! te ajut!m s! n#elegi durerea "i s! fii preparat s! ai de a face cu moartea. Dar #ine n minte c! o persoan! care este n boceal! nu poate trece prin aceste stadii n ordine secven#ial!. Nu exist! nici un program fix pentru ca cineva s! treac! prin aceast! perioad! de doliu. Cineva poate sim#i doar cteva din stadiile descrise aici "i nu altele. Altcineva poate sim#i cteva stadii simultan. Pentru c! cineva a trecut printr-un stadiu nu nseamn! c! el sau ea nu se poate rentoarce la el. Experien#a fiec!rei persoane va fi diferit!. Stadiile jeluirii: negarea Cnd cineva sufer! negarea, r!spunsurile lui fizice pot s! includ! transpira#ie, sl!biciune, grea#! sau palpita#ii ale inimii, ntocmai ca orice victim! a unui "oc. Mintea "i emo#iile devin cople"itoare. Simplu, unii nu pot s! aib! de a face cu realitatea mor#ii. Unii se retrag din lumea din jurul lor. Al#ii pot sim#i ca "i cum au avut un co"mar "i se vor de"tepta n curnd din el. Poate c! acesta este felul lui Dumnezeu n care ne protejeaz!. n timpul acesta ncepem s! sort!m faptele "i s! n#elegem visurile n ritmul "i confortul nostru propriu. La acest stadiu al procesului de doliu sunt cteva principii importante ce vor trebui s! fie luate n considerare. n primul rnd, ajut! s! vorbe"ti despre gndurile "i sentimentele tale. Acei care sunt n doliu pot fi ndurera#i profund de pierderea lor. Ei au nevoie de ocazia de a se vindeca. Ei i ajut! pe cei din jurul lor, dac! vor s! fie ajuta#i, prin ai l!sa pe cei care vor s!-i ajute s! cunoasc! prin ce fel de experien#! trec ei. $i tu po#i ajuta ncurajndu-i s! vorbeasc! direct despre durerea lor, s! vorbeasc! despre mprejur!rile legate de moartea celor dragi. ncurajeaz!-i s! mp!rt!"easc! leg!tura de care s-au bucurat cu cei dragi, ce a f!cut persoana aceea att de diferit!, dece i-au iubit pe el sau pe ea. Pentru a face fa#! durerii lor, ei trebuie s! se simt! liberi s! vorbeasc! din inim!, s!-"i mpart! sim#!mintele privitor la pierderea suferit! "i singur!tatea pe care trebuie s! o ndure.
What Happens After Death -- Ce se ntmpl! dup! moarte.doc

- 35 -

n momentele acestea sprijinul prietenilor "i al unei familii iubitoare este f!r! pre# pentru cei n nevoie. Prietenul adev!rat iube"te oricnd (Proverbe 17:17), "i este un prieten care #ine mai mult la tine dect un frate (Proverbe 18:24). Va veni ziua cnd vor fi "i ei ferici#i s! fac! acela"i lucru pentru tine. Indiferent ct le este durerea de profund!, las!-i s! "tie c! nu sunt singuri, c! "i al#ii au suferit la fel "i i vor ajuta s! mpart! sarcina, dac! li se d! ocazia. n momentele acestea cine este n doliu adesea pierde din vedere c! are nevoie s! aib! grij! fizic! de el nsu"i. Avnd grij! de s!n!tatea "i bun!starea lor adesea este ultimul lucru n mintea lor. Ajut! s! le amintim c! ei sunt importan#i, c! vie#ile lor sunt valoroase. n timpul momentelor de durere este u"or s! devin! epuiza#i emo#ional "i fizic. Acei care au suferit o pierdere au nevoie s! fie aten#i cu dieta lor, s! evite mncarea fast-food "i s! m!nnce mnc!ruri bine echilibrate "i nutritive. Exerci#iul, este obligatoriu, este bun pentru a elibera acumularea de stres "i a desc!rca mnia "i frustrarea . Ajut! apetitul "i promoveaz! somn mai bun. Exerci#iul poate fi un simplu mers pe jos 20 de minute de mai multe ori pe s!pt!mn!. Odihna este un alt fel de a avea grij! de corp. Durerea este epuizant!. Mergnd f!r! odihn! se m!re"te dificultatea. Stadiile durerii: mnia Odat! ce nega#ia ncepe s! se uzeze, tendin#a noastr! natural! este s! d!m vina pe cineva oricine pentru pierderea "i durerea noastr!. Aceast! mnie nu este necesar s! fie ra#ional!. Putem fi sup!ra#i pe decedat pentru ceea ce ne face s! suferim pierderea. Putem fi mnia#i pentru momentul mor#ii. Cnd suntem n doliu, mnia poate fi ndreptat! c!tre figuri de autoritate doctorul, membrii spitalului, membrii de familie "i chiar Dumnezeu. Noi ne putem minuna dece Dumnezeu nu a intervenit n situa#ie ca s! previn! moartea. Aceast! mnie poate conduce la sentimente de vinov!#ie. Mnia este un sentiment puternic. Poate conduce la comportare negativ! sau poate fi folosit! pentru beneficiul nostru. Adu-#i aminte ce a zis Dumnezeu: Mnia#i-v! "i nu p!c!tui#i Efeseni 4:26). Putem lua energia generat! de mnia noastr! "i s! o canaliz!m ntr-o ac#iune pozitiv!. Spre exemplu putem face treburile din jurul casei pe care le-am tot amnat. Apucndune de o ocupa#ie nou!, sau poate continundu-ne educa#ia, nrolndu-ne n cursurile serale, ne poate ajuta s! ne canaliz!m emo#iile ntr-un mod pozitiv. Un mod deosebit de a ne expune mnia este de a fi de folos altora. Ajutndu-i pe al#ii va ajuta povara lor "i va u"ura nc!rc!tura noastr! emo#ional! n timpul doliului. Stadiile durerii: tocmitul n etapa tocmitului unii vor s! se joace de-a trgul cu Dumnezeu. Ei "i imagineaz! c! dac! ei promit s! fac! asta sau ailalt!, Dumnezeu va rentoarce lucrurile a"a cum au fost. n acest moment, cei ndurera#i adesea ncep n#elegerea mor#ii celui drag. Aceasta este o parte normal! a procesului de vindecare. Ei ncep s!-"i dea seama c! nu exist! tocmeal! cu moartea. Numai prin acceptarea faptelor realitatea mor#ii poate fi ntoars! n ac#iune pozitiv! "i de speran#!. n n#elegerea durerii, acei care au suferit o pierdere s! nu ignoreze sursa de informa#ii care are r!spunsurile tocmai la ntreb!rile pe care ei le pun privitor la moarte: Cuvntul lui Dumnezeu, Biblia. Cum este accentuat prin toat! aceast! bro"ur!, Dumnezeu are un plan. Tu "i to#i cei dragi #ie sunt foarte mult o parte din acest plan. Dumnezeu nu vrea ca nimeni s! fie cople"it de mhnire sau s! fie f!r! speran#!. Cu toate aceste gnduri n minte, aminte"te-#i c! apostolul Petru a zis s! ne supunem lui Dumnezeu, arunca#i asupra Lui toate ngrijor!rile voastre, c!ci El nsu"i ngrije"te de voi (1 Petru 5:7).
What Happens After Death -- Ce se ntmpl! dup! moarte.doc

- 36 -

Cum putem noi s!-i ajut!m pe cei ce sunt n doliu


Sunt moduri practice n care noi putem ajuta pe prietenii "i pe cei dragi care sunt n durere. Aici sunt cteva: Ascult! cu aten$ie. O povar! grea zace pe inimile celor care sunt n doliu. Ei au nevoie s! "tie c! pot fi ndurera#i f!r! a fi critica#i sau judeca#i de nimeni, n special de cineva cu care ei "i mpart gndurile cele mai profunde. Noi nu trebuie s! fim preocupa#i de ce vom spune sau c! trebuie s! spunem ceva foarte profund. Nu aceasta este ce au nevoie cei ce sunt n durere. Arat! compasiune. Ne ar!t!m compasiunea pentru al#ii recunoscndu-le suferin#a "i dorind s!-i sc!p!m de ea. Putem fi oameni comp!timitori ajutndu-i cu sarcinile lor. Cum "tim ce s! facem? Putem s! ntreb!m. Am putea prepara casa pentru ca s! primeasc! mul#imea vizitatorilor care urmeaz! s! soseasc!. Am putea organiza colectarea mnc!rii pe care o vor aduce al#ii. Am putea ntreba dac! putem avea grij! de copii pentru familie dndu-le pu#in timp pentru ei n"i"i. Putem ajuta n feluri practice de zi cu zi. Stai pe aproape dup! nmormntare. Dup! nmormntare noi nu ar trebui s! uit!m imediat de cei n suferin#!. Ei vor avea nevoie de o mare m!sur! de suport n orele "i zilele imediat dup! moartea celui iubit, dar va fi cineva pe aproape c! asculte "i s! fie comp!timitor o s!pt!mn! mai trziu, sau o lun!, sau cteva luni mai trziu? n momentele acestea, cnd ne ntoarcem la rutina noastr!, acei n doliu "i amintesc c! iubitul lor numai este parte din acea rutin!.

Acestea sunt momentele cnd cei care sunt n durere au nevoie cel mai mult de suportul nostru.

What Happens After Death -- Ce se ntmpl! dup! moarte.doc

- 37 -

Stadiile durerii: depresiunea nervoas! Realitatea se a"terne eventual. Noi suntem confrunta#i cu nevoia de a continua cu via#a f!r! cel (cea) pe care l-am iubit. Este u"or s! ncepem s! ne chinuim cu gnduri de ce ar fi fost sau s-ar fi putut s! fie. Pentru mul#i, acesta s-ar putea s! fie cel mai dificil stadiu prin care trebuie s! treac!. Semnele de depresiune includ o senza#ie de melancolie, lipsa de preocupare pentru lumea de dinafar! "i o pierdere a interesului n mncat "i dormit. Sentimente de vinov!#ie, de neputin#!, de disperare "i lipsa de valoare sunt obi"nuite. n timpul acestui stadiu trebuie s! ne reamintim aspectele pozitive ale vie#ii pe care am mp!r#it-o cu cel iubit. Amintirile sunt de aur. Noi ducem cu noi pentru totdeauna momentele petrecute "i pl!cute cu cel pe care l-am pierdut. Acestea sunt o comoar! pe care nimeni nu ne-o poate lua "i sunt parte din mo"tenirea pe care ne-a l!sat-o cel drag. Noi nu trebuie s! umbl!m niciodat! singuri n durerea noastr!. Dumnezeu este cu noi ntotdeauna, chiar "i n momentele de jale. El nsu"i a zis: Nicidecum n-am s! te las, cu nici un chip nu te voi p!r!si. A"a c! putem zice plini de ncredere: Domnul este ajutorul meu, nu m! voi teme (Evrei 13:5-6). n momente ca acestea trebuie s! ne amintim s! #inem deschise liniile de comunica#ie cu Dumnezeu. El ne poate ajuta s! avem de a face cu durerea. Cere-i Lui curaj "i t!rie. S! ne apropiem dar cu deplin! ncredere de scaunul harului, ca s! c!p!t!m ndurare "i s! g!sim har, pentru ca s! fim ajuta#i la vreme de nevoie (Evrei 4:16). El este Dumnezeul a toat! mngierea, Cel ce ne mngie pe noi n tot necazul nostru (2 Corinteni 1:3-4 Biblia Ortodox! Romn!). Stadiile durerii: acceptarea Pn! la urm!, cum avem de a face cu durerea noastr!, ajungem s! n#elegem "i s! accept!m c! suntem la nceputul unui capitol nou n via#a noastr!. Ajungem s! cunoa"tem o nou! normalitate. Trebuie s! ne adapt!m noilor realit!#i pentru c! suntem ntr-o situa#ie nou!. Din cauza ncerc!rilor prin care trecem, devenim mai tari, mai profunzi "i mai buni pentru c! am dat piept "i am biruit aceast! mare dificultate. Balan#a emo#ional! se rentoarce pu#in cte pu#in, ca vindecarea unei r!ni fizice. Timpul necesar procesului de vindecare poate fi diferit pentru fiecare persoan!. Unii mai simt emo#ii ca vinov!#ie, depresie nervoas! sau mnie. Acesta nu este n mod necesar negativ. nseamn! numai c! acel drag le-a afectat vie#ile ntr-un mod foarte puternic "i nc! le lipse"te. Sentimentele lor sunt de a"teptat; este normal. Nimeni nu poate nlocui vre-odat! pe cel drag pe care l-am pierdut. Dar noi putem ajunge la punctul n care suntem gata s! mergem nainte "i s! ne ntlnim cu lucruri noi. Moise a fost un om iubit de na#iunea Israelului, dar a venit un moment cnd Dumnezeu la l!sat s! moar!. Na#iunea a trebuit s! mearg! nainte chiar dac! Israeli#ii l-au bocit pe preaiubitul lor conduc!tor. Dup! moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise: Robul Meu Moise a murit: acum, scoal!-te, treci Iordanul acesta, tu "i tot poporul acesta, "i intra#i n #ara pe care o dau copiilor lui Israel (Iosua 1:1-2).

What Happens After Death -- Ce se ntmpl! dup! moarte.doc

- 38 -

Via#a a mers nainte pentru Israel f!r! unul dintre conduc!torii lui cei mai mari. Nimeni nu va putea s! stea mpotriva ta, ct vei tr!i. Eu voi fi cu tine, cum am fost cu Moise; nu te voi l!sa, nici nu te voi p!r!si. nt!re#te-te #i mb!rb!teaz!-te (Iosua 1:5-6). Dumnezeu ne face nou! ast!zi aceea"i promisiune. Noi trebuie numai s! privim spre El cu ncredere. Dac! ne apropiem de El, a"a cum El a fost aproape de Moise "i Iosua, El va fi "i cu noi. El este acolo ca s! ne ajute s! intr!m ntr-o faz! nou! a vie#ii noastre cu noi provoc!ri. Dumnezeu ne va da acela"i curaj "i suport pe care l-a dat credincio"ilor Lui Moise "i Iosua. &i aceasta, de asemenea, va trece Timpul este un mare vindec!tor. Aceasta este adev!rat n special n cazul pierderii cuiva drag. ntr-o cuvntare naintea Societ!#ii Agricole a Statului Wisconsin n 1859, Abraham Lincoln a comentat: Se spune c! un monarh din est a cerut n#elep#ilor s!i s! invente o fraz! care s! fie totdeauna la vedere "i care s! fie adev!rat! "i potrivit! tuturor timpurilor "i situa#iilor. Ei au prezentat cuvintele, $i aceasta, de asemenea, va trece. Ct de multe exprim!. Ct de dojenitoare n momentele de mndrie. Ct de consolatoare n adncurile necazului. Ct de searb!d! apare via#a dup! moartea celui drag, noi trebuie s! ne reamintim c! "i aceasta, de asemenea, va trece. Bucuria vie#ii poate s! se rentoarc!. Cu ajutorul lui Dumnezeu, cu n#elegerea scopului Lui mare pentru via#!, cu speran#a de viitor, noi putem g!si t!ria de a birui durerea. Solomon a scris Toate "i au vremea lor, "i fiecare lucru de supt ceruri "i are ceasul lui. moartea "i are vremea ei; t!m!duirea "i are vremea eiplnsul "i are vremea lui, "i rsul "i are vremea lui; bocitul "i are vremea lui, "i jucatul "i are vremea lui (Ecleziastul 3:1-4). Vindecarea emo#ional! va avea loc. Timpul s! cnt!m, timpul s! rdem "i timpul s! dans!m se for rentoarce.

What Happens After Death -- Ce se ntmpl! dup! moarte.doc

- 39 -

Capitolul 6

Via$a ve%nic! cucere%te moartea Moartea a fost ntotdeauna du"mana omenirii.


Aduce singur!tatea, triste#ea "i dezorientarea. Dar nu trebuie s! fie un mister nici total devastant!. Chiar dac! este inevitabil!, moartea nu este sfr"itul. De"i uneori moarte pare s! fie injust! "i arbitrar!, nu contracareaz! planul lui Dumnezeu pentru via#a ve"nic!. Printr-o nviere Dumnezeu ne va reuni cu familia "i prietenii no"tri "i extinde promisiunea Sa tuturor acelora care au tr!it vre-odat!. Eventual, va veni un timp cnd moartea ns!"i va fi eliminat!. Scriind despre nvierea care va avea loc la rentoarcerea lui Hristos, Pavel parafrazeaz! din cartea lui Osea: C!ci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, s! se mbrace n neputrezire, "i trupul acesta muritor s! se mbrace n nemurire. Cnd trupul acesta supus putrezirii, se va mbr!ca n neputrezire, "i trupul acesta muritor se va mbr!ca n nemurire, atunci se va mplini cuvntul care este scris: Moartea a fost nghi#it! de biruin#!. Unde #i este biruin#a, moarte? Unde #i este boldul, moarte? (1 Corinteni 15:53-55). Moartea va fi nghi#it! "i biruit! n victoria vie#ii ve"nice. Adoptnd acest punct de vedere al viitorului ne poate da speran#! "i optimism ntr-un moment de mare pierdere. Nu voim, fra#ilor, s! fi#i n necuno"tin#! despre cei ce au adormit, ca s! nu v! ntrista#i ca ceilal#i, cari n-au n!dejde (1 Tesaloniceni 4:13). Care este r!splata noastr! ve%nic!? Unii sunt dezgusta#i de gndul vie#ii ve"nice. Unii cred c! via#a aceasta este destul de dureroas! "i dificil!, deci dece ar vroi cineva s! tr!iasc! pentru totdeauna? Al#ii gndesc c! eternitatea sun! vag "i neinteresant, c! dac! nseamn! c! vor trebui s! renun#e la pl!cere n via#a aceasta nu merit! efortul. Ei mai de grab! ar experimenta toate timpurile bune pe care le pot acum "i se vor ngriji de eternitate cndva n viitor. Interesant, c! n toat! discu#ia noastr! despre eternitate "i n toate scripturile pe care le-am citit din Biblie nu se face nici o men#iune de a merge ntr-un anumit loc sau despre o condi#ie numit! rai? Am citit c! Dumnezeu vrea s! ne dea via#a ve"nic!, etern!, nemuritoare. Suntem asigura#i c! este mai pre#ioas! dect orice comoar! fizic! (Coloseni 1:26-27; 2:2-3). Dar ce anume vom face noi pentru ve"nicie? Dac! primirea vie#ii ve"nice cere efort "i sacrificii n via#a aceasta, va merita? S! ne reamintim de limitele observa#iei "i experien#ei omene"ti. Dumnezeu este att de sus deasupra noastr! c! este dificil pentru noi s! n#elegem calea Lui de via#! (Isaia 55:9). Ce prepar! Dumnezeu s! ne dea nou! este dincolo de cele mai extraordinare fantezii "i imagina#ii. Iar a Celui ce, prin puterea care lucreaz! n noi, poate s! fac! nespus mai mult dect cerem sau gndim noi, a Lui s! fie slava n Biseric! "i n Hristos Isus, din neam n neam, n vecii vecilor! (Efeseni 3:20-21).
What Happens After Death -- Ce se ntmpl! dup! moarte.doc

- 40 -

Dumnezeu ne prepar! viitorul nostru Dumnezeu este Creatorul. El pl!nuie"te, creeaz!, ndepline"te. El a desenat universul "i a conceput planul S!u "i r!splata noastr! nc! nainte de a ncepe s! o creeze, (Matei 25:34). El pl!nuie"te "i prepar! pentru noi o via#! infinit mai interesant! "i mai satisf!c!toare, n familia Lui (Ioan 14:1-3). Noi abia putem s! ncepem s! imagin!m via#a de necrezut, satisf!c!toare "i ve"nic pl!cut! pe care El vrea s! ne-o dea o via#! ve"nic! f!r! limit!rile "i dezam!girile, sl!biciunile "i suferin#ele omene"ti. Durerea, dezam!girea "i moarea nu vor mai exista. Iona a scris despre un cer nou "i un p!mnt nou (Apocalipsa 21:1) : El va "terge orice lacrim! din ochii lor. $i moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tnguire, nici "ip!t, nici durere, pentruc! lucrurile dinti au trecut (versul 4). Din Apocalipsa 20 "i 21 afl!m c! acei ce primesc via#a ve"nic! vor fi parte dintr-o familie, copiii lui Dumnezeu, cu rela#ii de comunitate n Ierusalemul Nou. Principiile de rela#ii pe care ni le propov!duie"te Dumnezeu acum vor fi aplicabile atunci cum sunt ele ast!zi. De aceea Dumnezeu vrea ca noi s! nv!#!m "i s! aplic!m c!ile Lui n vie#ile noastre acum. Ceea ce vom putea lua cu noi pentru eternitate este dragostea "i grija unul pentru altul. ntreaga speran#! "i semnifica#ie a unei vie#i ve"nice cu Dumnezeu "i Isus Hristos sunt cu adev!rat dincolo de ceea ce putem noi s! cuprindem sau s! exprim!m: Prea iubi#ilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. $i ce vom fi, nu s-a ar!tat nc!. Dar "tim c! atunci cnd Se va ar!ta El, vom fi ca El; pentruc! l vom vedea a"a cum este (1 Ioan 3:2). Ioan declar! c! Dumnezeu nu a dezv!luit tot ce are n minte pentru noi. Noi am v!zut profe#ii care ne iau n viitor aproape 1000 de ani dincolo de ntoarcerea promis! a lui Isus. Dup! cum a scris Pavel, noi vedem concep#iile "i promisiunile spirituale ntr-un fel de contur vag, ca "i cum ne-am uita printr-o sticl! aburit! (1 Corinteni 13:12). Dar odat!, dup! cum spune Pavel n acela" vers, vom vedea clar. Noi contempl!m o alegere Merit! s! c!ut!m mp!r!#ia lui Dumnezeu n loc de pl!cerile p!c!toase sau priorit!#ile acestei lumi? Mul#i nu sunt siguri. Dar noi suntem asigura#i c! promisiunea lui Dumnezeu a vie#ii ve"nice merit! cu prisosin#! efortul, lupta "i dezam!girile vie#ii "i mor#ii: De aceea, noi nu c!dem de oboseal!. Ci chiar dac! omul nostru de afar! se trece, totu"i omul nostru din l!untru se nnoie"te din zi n zi. C!ci ntrist!rile noastre u"oare de o clip! lucreaz! pentru noi tot mai mult o greutate vecinic! de slav!. Pentruc! noi nu ne uit!m la lucrurile cari se v!d, ci la cele ce nu se v!d; c!ci lucrurile cari se v!d, sunt trec!toare, pe cnd cele ce nu se v!d, sunt vecinice (2 Corinteni 4:16-18). Via#a ve"nic! este, la urma urmei, o chestiune de credin#! (Ioan 3:16). Credin#a nu este numai un sim#!mnt cald, vag c! Isus a f!cut totul pentru noi. Credin#a este o stare a min#ii care este exprimat! de ce fel de persoan! alegi s! fii, de ac#iunile care exprim! ce crezi (Iacov 2:2024). Cnd totul este zis "i f!cut, trebuie s! avem ncredere c! via#a ve"nic! merit! orice s-ar cere s! ndur!m pentru a o primi (Romani 8:18; Filipeni 3:12-14).

What Happens After Death -- Ce se ntmpl! dup! moarte.doc

- 41 -

Cum afecteaz! moartea via$a ta? nv!#nd mai mult despre via#!, moarte "i ce se ntmpl! dup! moarte, nu trebuie s! aib! nici un impact asupra felului cum tr!im. Informa#ia aceasta trebuie s! ne fac! s! ne oprim "i s! medit!m ce folos avem noi dela pre#iosul dar al vie#ii "i dac! l folosim ca s! ne prepar!m pentru via#a ve"nic! pe care ne-o ofer! Dumnezeu. Psalmul 90 a fost compus de Moise. n el Moise contrasteaz! puterea lui Dumnezeu cu fragilitatea omului. El scrie despre concep#ia Lui Dumnezeu asupra timpului, momentul relativ care reprezint! via#a noastr! "i pedeapsa care uneori este necesar! ca s! corecteze c!ile omului. n versurile 10-12 el scrie: Anii vie#ii noastre se ridic! la "aptezeci de ani, iar, pentru cei mai tari, la optzeci de ani; "i lucrul cu care se mndre"te omul n timpul lor nu este dect trud! "i durere, c!ci trece iute, "i noi zbur!m. Dar cine ia seama la t!ria mniei Tale, "i la urgia Ta, a"a cum se cuvine s! se team! de Tine? nva#!-ne s! ne num!r!m bine zilele, ca s! c!p!t!m o inim! n"eleapt!! Din nefericire, cei mai mul#i oameni apar c! observ! c! via#a este scurt! numai dup! ce cea mai mare parte din ea s-a scurs. Noi trebuie s! nv!#!m s! num!r!m zilele noastre, p!strnd n minte c! timpul nostru va trece "i trebuie s! avem grij! s!-l folosim ct mai bine. Solomon ne-a spus s! ne amintim de Creatorul nostru n zilele tinere#ii (Ecleziastul 12:1). Ce vei face tu? Petru a scris de apogeul planului lui Dumnezeu. El a prezis despre timpul n care tot fizicul va fi ars "i nlocuit de un nou cer "i un nou p!mnt. El a pus atunci o ntrebare provocatoare retoric!: Cum ne schimb! vie"ile acea infrorma"ie? Ziua Domnului ns! va veni ca un ho#. n ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cere"ti se vor topi de mare c!ldur!, "i p!mntul, cu tot ce este pe el, va arde. Deci, fiindc! toate aceste lucruri au s! se strice, ce fel de oameni ar trebui s! fi"i voi, printr-o purtare sfnt! "i evlavioas!? (2 Petru 3:10-11). n#elegnd semnifica#ia vie#ii, a mor#ii "i ce urmeaz! acestei vie#i fizice ne poate da confort "i speran#! n fa#a mor#ii. Ar trebui s! aib! un impact mare asupra felului de oameni care suntem, motivndu-ne s! fim aten#i cum tr!im "i s! facem alegeri n#elepte. $tiind c! via#a aceasta urmeaz! s! ne prepare pentru o via#! etern! mult mai bun!, ar trebui s! ne ajute s! ne ntoarcem la Dumnezeu pentru ca El s!-"i poat! mplini scopul Lui n noi.

What Happens After Death -- Ce se ntmpl! dup! moarte.doc

- 42 -

ADRESELE PO&TALE DIN NTREAGA LUME


AMERICA DE NORD, DE SUD & I CENTRAL" Statele Unite: United Church of God P.O. Box 541027 Cincinnati, Ohio 45254-1027 Telefon: (513) 576-9796 Fax (513) 576-9795 Web site: www.gnmagazine.org E-mail: info@ucg.org Canada: United Church of God-Canada Box 144, Station D Etobicoke, ON M9A 4X1 Canada Telefon: (905) 876-9966, (800) 338-7779 Fax: (905) 876-0569 Web site address: www.ucg.ca , E-mail: info@ucg.org Caraibe: Bahamas: United Church of God P.O. Box N8873, Nassau, Bahamas Telefon: (242) 324-3169 Fax: (242) 364-5566 Martinique: Eglise de Dieu Unie-France 127 rue Amelot, 75011 Paris, France Zonele vorbind spaniola: Iglesia de Dios Unida, P.O. Box 541027 Cincinnati, OH 45254-1027, U.S.A. Telefon: (513) 576-9796 Fax (513) 576-9795 E-mail: info@ucg.org EUROPA Insulele Britanice: United Church of God P.O. Box 705 Watford, Herts, WD 19 6FZ, England Telefon: 020-8386-8467 Fax: 020-8386-1999 Web site: www.goodnews.org.uk Fran$a: Eglise de Dieu Unie-France 127 rue Amelot, 75011 Paris, France Germania: Vereinte Kirche Gottes/Gute Nachrichten Postfach 30 15 09, D-53195 Bonn, Germany Telefon: 0228-9454636 Fax: 0228-9454637 E-mail: info@gutenachrichten.org Italia: La buona notizia, Chiesa de Dio Unita Casella Postale 187, 24121 Bergamo, Italy Telefon/Fax: (+39) 035-452353 E-mail: info@labuonanotizia.org Olanda: United Church of God Holland P.O. Box 93, 2800 AB Gouda, The Netherlands Scandinavia: Guds Enade Kyrka P.O. Box 3535, 111 74, Stockholm, Suedia E-mail: sverige@ucg.org AFRICA Africa de Est (Kenya, Tanzania, Uganda): United Church of God, Kenya, P.O. Box 75261, Nairobi 00200 Kenya. Email: kenya@ucg.org Ghana: P.O. Box 3805 Kumasi, Ghana Mauritius: P.O. Box 53, Quatre Bornes, Mauritius E-mail: mauritius@ucg.org Africa de Sud ("i Namibia, Botswana, Lesotho, numai Swaziland): United Church of God, Southern Africa, P.O. Box 2209, Beacon Bay, East London 5205, South Africa, Telefon/Fax: 043-748-1694 Malawi: United Church of God. P.O. Box 32257, Chichiri, Blantyre 3, Malawi. E-mail: malawi@ucg.org Nigeria: United Church of God, P.O. Box 2265, Shomolu, Lagos, Nigeria. Telefon: 01-8113644 E-mail: nigeria@ucg.org Zambia: United Church of God P.O. Box 23076, Kitwe, Zambia Telefon: (02) 226076, E-mail: zambia@ucg.org Zimbabwe: United Church of God, Zimbabwe P.O. Box 928, Causeway, Harare, Zimbabwe. Telefon Celular: 011-71-6273 E-mail: zimbabwe@ucg.org REGIUNEA PACIFICULUI Australia: United Church of God-Australia GPO Box 535, Brisbane, Qld. 4001, Australia Telefon: 0755-202-111 Free call: 1-800-356-202 Fax: 0755-202-122 Web site: www.ucg.org.au E-mail: info@ucg.org.au Fiji: United Church of God, P.O. Box 11081, Laucala Beach Estate, Suva, Fiji Noua Zeeland!: United Church of God P.O. Box 22, Auckland, 1015, New Zealand Telefon: Toll Free 0508-463-763 Filipinele: United Church of God P.O. Box 81840 DCCPO, 8000 Davao City, Philippines Telefon/Fax: (+63) 82 241 4444 Celular/text: (+63)-918-904 4444 Web site address: www.ucg.org.ph Tonga: United Church of God - Tonga P.O. Box 2617, NukuAlofa, Tonga TOATE ZONELE NEMEN#IONATE &I NA#IUNIELE

United Church of God P.O. Box 541027, Cincinnati, OH 45254 - 1027 Telefon: (513) 576-9796 Fax: (5 13) 576-9795 Web site: www.ucg.org E-mail: info@ucg.org

What Happens After Death -- Ce se ntmpl! dup! moarte.doc

- 43 -

Dac! dore%ti s! %tii mai mult


Cine suntem: Aceast! literatur! este publicat! de Biserica Unit! a lui Dumnezeu, o Asocia#ie Interna#ional!, care are preo#i "i congrega#ii prin toat! lumea. Noi ne tras!m originea la Biserica pe care a nfiin#at-o Isus la nceputul secolului I, A.D. Noi urm!m acelea"i nv!#!turi, doctrine "i practice stabilite atunci. Comisiunea noastr! este s! proclam!m ntregii lumi ca un martor evanghelia sosirii mp!r!#iei lui Dumnezeu "i s! nv!#!m toate na#iunile s! observe ceea ce a poruncit Isus Hristos (Matei 24:14; 28:19-20). Gratis: Isus Hristos a zis: F!r! plat! a#i primit, f!r! plat! s! da#i (Matei 10:8). Biserica Unit! a lui Dumnezeu ofer! aceasta precum "i alte publica#ii gratis. Noi te invit!m s! ceri abonamentul t!u gratis la revista The Good News (Ve"tile Bune) "i s! te nscrii la cursul de 12 lec#ii (Curs de studiu al Bibliei) de asemenea gratis "i f!r! nici o obliga#ie. Noi suntem recunosc!tori membrilor bisericii, pentru dona#iile "i zeciuelile lor, "i a altor sus#in!tori care contribuie voluntar s! suporte aceast! munc!. Noi nu solicit!m publicul general pentru dona#ii. ns! contribu#ii care s! ne ajute s! mp!rt!"im cu al#ii acest mesaj de speran#! sunt bine venite. Toate fondurile sunt revizuite anual de o companie independent! de contabilitate Consilieri personali la dispozi$ie: Isus a poruncit urma"ilor S!i s! hr!neasc! oile Sale (Ioan 21:15-17). Ca s! ajute s! satisfac! aceast! porunc!, Biserica Unit! a lui Dumnezeu are congrega#ii prin ntreaga lume. n aceste congrega#ii credincio"ii se adun! s! fie instrui#i din Evanghelie "i s! "i #in! tov!r!"ie. Biserica Unit! a lui Dumnezeu este dedicat! n#elegerii "i practicii cre"tinismului Noului Testament. Noi dorim s! mp!rt!"im modul de via#! a lui Dumnezeu cu aceia care n mod sincer caut! s! se nchine "i s! urmeze pe Mntuitorul nostru Isus Hristos. Preo#ii no"tri sunt dispozi#ie pentru sfaturi, s! r!spund! la ntreb!ri "i s! explice Biblia . Dac! dore"ti s! iei leg!tura cu un preot sau s! vizitezi una dintre congrega#ii, te rug!m s! ne scrii la una dinte adresele cele mai apropiate sau s! iei leg!tura prin telefon. Pentru informa#ii suplimentare: Po#i folosi computerul t!u ca s! intri la loca#ia World Wide Web pe Internet. Adresa www.gnmagazine.org #i d! acces la informa#ii generale, numere trecute de The Good News (Ve"tile Bune), bro"uri "i multe altele.
Pentru desc!rcarea bro"urilor direct de pe Internet folose"te adresa urm!toare: www.ucg.org/litlibray/easteuropean/index.htm

What Happens After Death -- Ce se ntmpl! dup! moarte.doc

- 44 -