Sunteți pe pagina 1din 35

SENSUL

VIEŢII
Rudolf Steiner
Sensul vieţii

Două prelegeri ale lui Rudolf Steiner traduse în limba franceză cu


permisiunea doamnei Marie Steiner, dintr-o stenografie nerecomandată de autor.
Toate drepturile rezervate.

Din curajul luptătorilor


Din sangle bătăilor
Din suferinţele separării,
Se va ridica recolta spirituală
Dacă sufltele, conştiente de ţel
Îşi înt6orc privirea spre spirit.
Rudolf Spirit

2
Sensul vieţii
PRIMA CONFERINŢĂ

"Care este sensul vieţii ? Aceasta este întrebarea pe care aș dori să o discut în
timpul acestor două conferințe. Fre , acest lucru, insistența cu care se pune această
întrebare, demonstrează că sunt acei preoccu pent la cele mai înalte spirite.
Înainte de a răspunde, avem nevoie să stabilim baza pe care se vor construi
cunoștințele că, deși doar esquis vede aici, o vom rezolva.

Fie că considerăm lumea exterioară accesibilă simțurilor noastre, fie că ne


întoarcem, negăm lumii noastre interioare, am citi read-across la aceeași enigmă
angoasă snnlc cl <| ili pare insolubilă.

Toate ființele naturii se nasc și MEU- K-III. În fiecare an, primăvara,


pământul, fertilizat de forțele soarelui și de verset, a eclozat plante verzi și înflorite
și ale căror fructe se coaceau. Când vine toamna, vedem acestea pe harta voia
voastră Unii dintre aceștia au existat, într-adevăr, de mulți ani, alți copaci, de
exemplu. Dar, cu toate că ne - au supraviețuit, știm că pot scăpa nu RONT vor
dispărea și vor cădea în fața a natura mare, domnia celor neînsuflețiți. Ignorăm
Rons nu că nașterea și moartea guvernează marile fenomene ale creației.
Continentele în sine, pe care se dezvoltă diferitele astăzi, civilizațiile voastre Vons,
în vremurile anterioare. Au apărut în decursul timpului și nu ne putem îndoi că se
vor prăbuși într-o zi.
Astfel, când privim peste turn, găsim aceste două mari fenomene ale nașterii
și ale morții, în legume, precum în regatul mineral și regatul animal. În orice mo
ment apare ceva sau dispare " - din jurul nostru. Care este semnificația tuturor
acestor nașteri și decese?
Să ne îndreptăm către ființa umană și CONSI Deronează propria noastră
existență în ultimii ani: găsim din nou nașterea și moartea. Ne gândim la
tinerețea noastră; aici a plecat, doar îi rămâne amintirea. Cu angoasă, ne
întrebăm ce a rezultat din acțiunile pe care le-am efectuat. Desigur, cheia este că
am progresat puțin în Accom redus; că ne-au făcut mai înțelepți. De obicei, numai
după efectuarea unui act înțelegem cum ar fi trebuit să acționăm și ce am fi putut
face mai bine. Dar este prea târziu, nu ne putem întoarce. Pentru a încorpora cu
adevărat în viața noastră toate defectele pe care le-am comis. Acum se spune
minciuni prin păcatele noastre, greșelile noastre, ne - am dobândi noastre cele
mai prețioase experi ences.
Prin urmare , apare o întrebare pentru noi, și se pare că nici nu sunt
percepțiile simțurilor sau datele de la noastre Intelli gența pe care le vom
răspunde. În prezent, poziția umană NAINTE lume ca lumea se trezește în el o
3
Sensul vieţii
întrebare agonizantă, nimerite: O ? Ce esl sensul vieții " Și un al doilea cpieslion,
nu mai puțin deranjant: "De ce participă lev (ființele umane la această viață, într-
un mod care le este deosebit?"
Există o tradiție ebraică străveche foarte interesantă. Aceasă tradiţie
dovedește că, în acele vremuri îndepărtate, oamenii erau conştienţi că aceste două
mari întrebări din nu erau adresate numai omului, ci și celorlalte ființe. Iată
aşadar această legendă foarte instructivă:
Elohimii urmau să se pună pe treabă pentru a-l crea pe om după chipul lor,
când cei ce se numeau îngerii slujitori ai Elohimilor, cu alte cuvinte, anumite
spirite dintr-un ordin inferior lor, l-au întrebat pe Iahve sau Iehova următoarea
întrebare: „De ce trebuie să fie creați oamenii după chipul și asemănarea lui
Dumnezeu?” - Atunci, ne spune legenda, Jahve a adunat plantele și animalele care
existau înainte omul, care nu apăruse încă în forma sa terestră, şi a adunat de
asemenea, îngerii servitori, adică pe cei care i se supunea în mod direct. El le-a
arătat plantele și animalele și le-a cerut să le numească. Dar îngerii nu le
cunoşteau numele şi nu ştiau cum să-i numească. Atunci a fost creat omul, așa
cum era înainte de păcatul original. Şi Iahve a adunat din nou îngerii, animalele și
plantele. Și, în prezenţa îngerilor, i-a spus omului să numească animalele ccare
defilau în faţa lui. Și iată, omul știa cum să spună numele fiecăreia dintre ele și al
tuturor plantelor. În cele din urmă, Iehova l-a întrebat pe om: „Care este numele
tău? Iar omul i-a răspuns: „Numele meu va fi Adam”. (Cuvântul Adam este legat
de „Adama” și înseamnă: făcut din ţărână.) „Și cum ar trebui să fiu eu numit?” a
întrebat Iehova. Omul a răspuns: „Trebuie să fii numit Adonai, ești stăpânul
tuturor ființelor create pe pământ. Îngerii au presimțit atunci de ce omul a trebuit
să aparră pe pământ.
Tradițiile religioase exprimă adesea cele mai importante puzzle-uri ale vieții
în forme foarte simple. Dificultatea rămâne totuși pentru noi, pentru că trebuie să
știm cum să pătrundem în această simplitate pentru a ajunge la semnificația
ascunsă. Deci, cunoașterea și știința profundă sunt dezvăluite în aceste legende.
Ne-a fost suficient, pentru moment, să-l evocăm pe acesta. Ambele confidențe vor
pune întrebările pe care le ridică.
Sunteți conștienți de faptul că există o religie din Est, în care problema
semnificației și a valorii vieții a luat o formă grandioasă. Știți cu toții povestea lui
Buddha care a fugit de la palatul în care s-a născut și a descoperi realitățile vieții ,
care a rămas să- l ascunse în timpul Incar națiunii. Profund supărat, el rostește
această frază: „Viața este suferință,“ - care rupe în jos, știi, în qua fi următoarele
propuneri: „A se naște este de a suferi; a fi bolnav înseamnă a suferi; a îmbătrâni
înseamnă a suferi; a muri este suferință "- la care trebuie să adăugăm și alte trei:

4
Sensul vieţii
„Fiind unit cu cei noi nu -mi place este suf frir; a fi despărțiți de cei pe care îi
iubim înseamnă a suferi; nu atinge scopul pentru care urmează să sufere. "De
asemenea , știți că la această religie, sensul vieții este exprimat în aceste cuvinte:
„Moartea și suferința face sens atunci când sunt învinși, când mor merg ei înșiși.“
De fapt, toate religiile și toate filosofiile sunt încercări de a RepON dre la
problema sensului vieții. Nu o vom discuta aici în forma sa abstractă și filosofică.
Vom încerca mai degrabă să evidențieze unele dintre manifestate țiile vieții, prin
utilizarea know getică oculte. Vom încerca să includem un dre și să vedem dacă
ocultismul, pătrunzând mai adânc în lucruri, oferim elemente utile pentru
soluționarea problemelor serioase palid care ne ocupă. Să luăm întrebarea la un
moment pe care l-am atins deja și să luăm în considerare nașterea și moartea în
regnul plantelor. În fiecare an, primăvara, vedem plantele ieșite din pământ, le
vedem germinând și înflorind și trăim bucurie, pentru că simțim că întreaga
noastră existență este legată de cea a lumii vegetale, fără de care nu am putea
subzista. . Toamna, pe de altă parte, această natură, la care ființa noastră participă
la un anumit punct, cade din nou în moarte.
Am putea fi tentați să comparăm viața plantelor cu propria noastră viață.
Dacă am fi mulțumit cu o observație superficială, ar fi ușor, într - adevăr, pentru a
compara ECLO de primăvară sion mai devreme, de exemplu; iar toamna, timpul
când plantele se ofilesc, seara, când adormim. Dar ar fi un punct destul de
superficial de vedere și nu ia în considerare faptele pe care le proaspete, simplu și
lent chiar cunoștințele cele mai Elemente de tary ocultismului.
Ceea ce se întâmplă, de fapt, în noi, mo ment când vom adormi? Știm că
corpul nostru astral și ego-ul nostru abandonează NENT în timp ce corpul nostru
fizic și corpul nostru eteric să trăiască, până când trezirea noastră, într-o lume
spirituală, în care aceștia trag noi forțe. Acum, nu numai corpul nostru astral și
ego-ul nostru, ci și corpul nostru fizic și corpul nostru eteric se repară, într-un fel,
în timpul nopții, în timp ce se odihnesc, separați de celelalte principii ale ființei
noastre.
Când clarvăzătorul observă din ego-ul său, corpul astral, corpul eteric și
corpul fizic, el a recunoscut daunele opor sionnés în ele în timpul zilei și vede că
oboseala este expresia. Pe scurt, întreaga noastră viață conștientă a zilei, atunci
când este luată în considerare în raport cu conștiința umană în general și relația
sa cu corpul fizic și eteric, este un fel de proces de tructiv al acestor corpuri, care
are ca rezultat obosit. În timpul nopții, tot ceea ce a fost distrus în noi este
restaurat.
Să observăm ce se întâmplă în corpurile noastre fizice și eterice pe măsură ce
corpul nostru astral și sinele nostru le părăsesc. Vedem că îmi lasă în urmă un
câmp devastat. Dar de îndată ce separarea IION a fost efectuată, corpul

5
Sensul vieţii
abandonat a început să se recupereze. Foi'ces pro presar intra în joc și se pare că
totul fleu Risse, toate muguri, ca și în cazul în care un Veggie întreg TION PI
avansurile de noapte, mai mult de somn este prelungit, iar vegetația crește și deve
Loppe. Apoi, când vine dimineața și corpul astral și ego-ul revin în corpurile fizice
și eterice, are loc fenomenul invers și este ca și cum toate plantele se ofilesc și se
ofilesc.
Cu alte cuvinte, pentru ego-ul și corpul astral pe care ritualul mondial de
spinnaker al sânilor observat , corpul fizic și corpul eteric este seara când adorm,
teatrul este un fenomen similar la cea a primăverii în inima naturii. Astfel, dacă ne
aprofundăm comparația, adică, în adevăr, atunci când adorăm mons, unde
trimitem să dormim noaptea, vom procesa vremea, așa cum am percepe analogia
dintre căderea și trezirea, în momentul în care corpul nostru astral și cu mine ne
întâlnim în vițel cu principii inferioare ale ființei noastre. Această comparație este
în concordanță cu realitatea, și nu prima, care rămâne superficială. Pentru noi,
primăvara este som meil și cad la trezire.
Vino, acum, că descoperă occul Tiste informat de autentic clarviziunii spi
rituale, observate în cazul în care cursul anual al naturii. Rezultatele investigației
sale ne demonstrează cât de mult trebuie să ne ferim de analogiile pur aparente și
să căutăm sensul mai profund al lucrurilor. Descoper clarvăzătoare, într - adevăr,
în cazul în care , în afară de corpul fizic și corpul eteric, omul are încă un corp
astral și un Eu, pământ, de asemenea, are un Spiri principiu Tual. Este, de
asemenea, un corp, un corp vast. A lua în considerare acest lucru este atât de fals
pentru pământ, cât și pentru om. Vom avea o idee exactă despre aceasta doar dacă
o considerăm corpul entităților spirituale, la fel cum corpul omului este organul
unui spirit. Acolo, Cepen ing o diferență: La om, corpurile fizic și eteric sunt
guvernate de o ființă, de un principiu unul psiho-spiritual. Dimpotrivă, o
multitudine de spirite animă, la prima vedere, corpul pământului. Ceea ce este
unitatea în om este multiplicitate pentru pământ. Aceasta este o diferență
esențială, în plus, asemănarea este completă.
Privirii clarvăzătorului i se pare că primăvara, când plantele germinează și
eclozează, Spiritele pământului o părăsesc. Ei nu se îndepărtează de ea, oricât de
complementar este , omului spiritual Spiritele pământului se mișcă. Când vara
începe la nord, migrează spre Hemis sud atmosferă liberă . Este totuși adevărat că
ocultistul, care trăiește într-o regiune détermi născută din țară, este mai departe
în primăvară , vede creșterea în vastul univers și nu doar să se miște la emisfera
fie. Pentru el, sentimentul este la fel ca atunci când vede corpul astral și eu
părăsesc corpul fizic și corpul Ethe omul care adoarme America. ( 1 ).

6
Sensul vieţii
Iarna, pe de altă parte, când pământul este acoperit de zăpadă și gheață,
aceste forțe sunt unite cu el. I se returnează în toamnă . Iar pământul prezintă
într-adevăr un fel de conștiință de sine asemănătoare omului.
În timpul verii, principiul său spiritual ignoră ceea ce se întâmplă în
universul din jurul său; dar, iarna, Duhul pământului o știe, la fel cum omul care
privește vede și știe ce se întâmplă în jurul său. Deci analogia este perfectă, dar
este exact opusul a ceea ce un punct de vedere superficial ar fi tentat să
stabilească.
Fără îndoială, dacă luăm în considerare (1) A se vedea Rudolf Steiner: 첣 „re
Festivaluri Cardinal". Ed. Științei spirituale.
În ceea ce privește toate laturile problemei, nu putem spune pur și simplu că
până când începe înflorirea primăverii, Spiritele Pământului părăsesc planeta.
Într-adevăr, alte spirite, mai puternice, intră în activitate de îndată ce vegetația
începe să prindă viață. Se pare că apar din adâncurile ascunse ale pământului.
Acesta este motivul pentru care mytho Logies vechi distins vârful zei și zei de mai
jos. Prin zei de sus, ei însemnau doar cei care se îndepărtează primăvara și se
întorc toamna. La foarte, mai puternic, cel mai vechi, au fost plasate de greci
printre zei „c Chtoni-“. Ei sunt cei care se ridică vara, când înflorește natura și
care se cufundă înapoi în pământ când vine iarna și când Spiritele pământului în
mod corespunzător așa-numitele se unesc cu el ca și cu corpul lor.
Acestea sunt faptele. Dar aș vrea să vă simt pre , să vă atrag atenția asupra
unui gând (jue dau naștere studiului naturii și a investigării oculte, care este de o
imensă ridicare pentru viața umană. Toate cele de mai sus arată nu este adevărat,
că omul este cu adevărat o imagine bună a marii entități terestre în sine.
Recunoaștem corespondența goală unde omul adoarme. Acum este esențial să
cunoaștem această corespondență, atunci când vrem să stabilim relațiile pe care
plantele dinte Posse cu corpul uman și au semnificație pentru el. Acesta este,
trebuie spus, un fapt real de observație: omul care adoarme oferă privirii
clarvăzătorului informat imaginea unei germinări reale, a unei corpul fizic și
corpul său eteric devin teatru. Și văzătorul recunoaște că omul este, de fapt, un
copac sau mai bine zis o grădină în care cresc plantele. Prin studierea
fenomenului ocult, el realizează cores cores între focarului, Dep interior
nouissement Imaginați - vă consecințele pe care aceste cunoștințe vor avea în
viitor, atunci când știința Spiri Tual care, în zilele noastre, este prea banut de vânt
privit ca o simplă absurditate, vor fi aplicate la viață și a făcut rodnică.
Să presupunem, de exemplu, un om bolnav. Până când adoarme și începe
desfășurarea vegetală a forțelor fizice și a corpului eteric, clarvăzătorul care
observă vede ce specii îți planifică lipsa. Când, pe orice punct al pământului,
7
Sensul vieţii
observăm absența completă a unei specii de plante, știm că trebuie să dăm vina pe
natura solului. La fel este și cu omul adormit. În cazul în care contra tate el în
absența unor specii de Veggie povești, putem remedia acest lucru prin căutarea în
plante natura îi lipsesc și în el dând suc ca formă dietetice sau medicament, după
caz. Iată cum, prin natura intimă a forțelor lor pot fi eta -stabilirea raportul real al
remediul la boala.
Acesta este un exemplu al influenței pe care Antroposofia, Știința spirituală,
o va avea asupra vieții în viitor. Dar această mișcare este încă doar la început. Prin
Compa acest motiv, v - am dat ca un fel de „gândire de natură“, care afectează
unele rap interioare umane porturile din jurul lui, pe care el însuși aparține și cu
care întreaga lui ființă este în relație.
Să ne uităm acum la a face spiritual Maine, mai întâi ca să atrag atenția
asupra unui punct im foarte poartă:
Când Antroposofia intenționează să stu- Dier evoluția omenirii cu știința
spirituală, și pentru a descifra sensul existenței, ea are, a priori, nu prédilec TION
pentru mărturisire sau pentru un filoso fice … phy. Considerăm esențial să ne
întoarcem la vechile etape, la dezvoltarea pe care a urmat-o omenirea și la etapele
prin care a trecut, după ce catastrofa atlanteană a devastat pământul. Prima mare
civilizație care a urmat acestei catastrofe a fost cea a Indiei antice. Am vorbit aici
despre această civilizație, și am arătat că a fost atât de mare încât chiar Vedele,
sau tradițiile parve scrise goale pentru noi, sunt într - un ecou slab. Înțelepciunea
străveche care a înflorit în acest moment poate fi, de fapt, găsită doar în cronica
akashică ( 1 ). Omenirea nu a cunoscut niciodată de la SIPRI înălțimea Tual a
atins atunci.
În epoca ulterioară a căzut o sarcină foarte diferită. Știm că a existat o
descendență de la prima civilizație care a continuat până la vremea noastră. Dar
nici nu suntem conștienți de faptul că trebuie urmată de o renaștere și că Știința
spirituală are ca misiune să o pregătească. În a șaptea și ultima post-civilizație
(I) Sau Chronique de l 묨 kasha, expresie care este utilizată pentru a
desemna cnHcmble a urmelor care lasă în lumea spirituală III evenimentele care
sunt trăite sau reflectate în știința. - NDLE
Totuși, va avea loc ca un fel de renovare a culturii hinduse antice și sfinte.
Astfel, nu acordăm nicio preferință unei concepții religioase anume; vom aplica la
toate Mê măsură mă se străduiesc să com ia caracterul și suntem în căutarea în ea,
nucleul adevărului care le conțin. Ceea ce contează pentru noi este tocmai să
înțelegem caracterul esențial și particular al fiecăruia dintre ei. Considerate din
acest punct de vedere, ele mărturisesc două tendințe fundamentale foarte

8
Sensul vieţii
distincte. Unele religii și philoso phies au, într - adevăr, un caracter mai clar
orientale, altele, în schimb, sunt mult mai pătrunse de cultura occidentală. Sunt
sayoni care aprofundează această diferență, aceasta ne va oferi câteva date care
pot arunca lumina asupra sensului vieții.
Anticii aveau o cunoaștere pe care cu greu o redobândim astăzi, este aceea a
„revenirii la existență”. Pentru mentalitatea de Est, repet, acest design este
spontan, orice Natu Relle; crește cumva creatorii de profoni ai vieții însăși și este
ușor de constatat modul în care încă domină astăzi viața de astăzi a Luați în
considerare, de exemplu, sentimentul oriental față de Bodliisatvas și Buddha.
Tinde să nu acorde importanță specia pentru ca atât de particular să fie acoperit
cu un anumit nume și să facă puterea conducătoare a evoluției umane. Pentru el,
este infinit MENT mai important să continue Indivizi dualitate prin vieți
succesive.
Potrivit orientali, ar exista un număr de Bodhisatvas, Entitățile mari sunt
umane prezență, O ființă care a trecut prin multe în tonuri de piele și a devenit
Bodhisatva com - mi ce sa întâmplat cu Gautama, fiul regelui Sudhodhana, se
ridică în continuare pentru a deveni Buddha. Astfel, desemnarea lui Buddha nu
aparține unei singure ființe, Gautama. Aceasta se aplică tuturor celor care, după
ce a trecut prin multe incarnari au devenit Bodhisatva în primul rând, apoi ajunge
la demnitatea superioară, care este specificat ment cel al lui Buddha. Numele lui
Buddha este un termen generic care se referă la o digni umană laterală ce a trecut
prin multe încarnări. În acest sens, brahmanismul este pe deplin în concordanță
cu budismul. Toată importanța este dată de aceste două religii principiului
individual care se manifestă prin diferite personalități, dar! interesul este
secundar. Într - adevăr, budistul spunând: a Bodhisatva este de cuțitelor să se
ridice la cea mai înaltă demnitate la care să aspire om, el attein DRA când a trecut
prin multe încarnări, și această demnitate supremă este cea a lui Buddha; - sau că
Brahma spune: „Bodhisatva sunt, într-adevăr, ființe cu o evoluție înaltă, care vor
crește în continuare pentru a deveni Buddha; dar sunt descendenți din avataruri
sau din individualități spirituale superioare ”; Rezultatul este același. Con
sideration de principiu spiritual impregnează Ega LEMENT ambele modele
orientale.
Să ne întoarcem acum spre Occident și să căutăm ceea ce îi conferă
caracterul său de măreție și putere. În anti această concepție ebraică, aparem
traficul cu mai multă profunzime. Această religie s-a concentrat, de fapt, pe
considerarea elementului personal.
Fie că vorbim despre Platon, Socrate, Michel-Artge, Carol cel Mare sau
despre orice alt om, este întotdeauna personalitatea lor pe care o avem în vedere,
9
Sensul vieţii
le raportăm viața, o viață circumscrisă și determinată, căutăm ceea ce ei au adus
omenirii. În Occident, nu ne atașăm de fluxul vieții care se transmite de la o
personalitate la alta. Căci misiunea culturii occidentale a fost tocmai aceea de a
concentra toată atenția umană, pentru o anumită perioadă de timp, asupra valorii
unei existențe. Când vorbim de Buddha în Orient, știm că acest termen înseamnă
o demnitate comună pentru mai multe pe personalități. Prin contra, când Pronon
CONS numele lui Platon, de exemplu, vom aplica la o singură personalitate. Așa
trebuia educat Occidentul. Era necesar ca principiul personal să fie subliniat și
apreciat mai presus de toate.
Yenons-in pentru timpul nostru prezent și repare ne ce atitudine ar trebui să
luăm înainte de această serie de evenimente? Deși este adevărat că cultura a
Occidentului a fost, stilou ing o omenire timp de ridicare cu privire timp
agentului, acum, pentru a adăuga la persoana principiul Nel principiu individual,
„individualitate”. Dar această individualitate pe care trebuie să o cucerim trebuie
să fie sporită și consolidată prin implicarea principiului personal.
Să luăm un caz special. Să ne întoarcem la concepția ebraică despre lume,
care a precedat-o pe cea a Occidentului și să considerăm o ființă ca profetul Ilie.
Cereți mai întâi să - l caracterizeze în aspectul său pe sonnel. Cu greu s-ar putea
visa, în Occident, să o analizăm într-o altă lumină. Lăsând deoparte detaliile și
concentrându-ne doar asupra caracterului general, constatăm că Ilie a jucat un rol
important în evoluția lumii. El a fost precursorul impulsului lui Hristos.
De pe vremea lui Moise, venirea lui Dumnezeu în om fusese vestită
poporului. „Eu, Dumnezeul care a fost, cine este și cine va fi! În Eu trebuie să fie
înțeles Dumnezeu, dar ebraicul încă concepe eu în sufletul oamenilor. Elie merge
mai departe. Nu spune încă clar că „eu” trăiește în individualitatea umană
distinctă, unde reprezintă cel mai înalt principiu divin; căci oamenii lui nu-l
puteau înțelege. Cu toate acestea, putem spune că evoluția a sărit în acel moment.
Sub influența lui Moise, ne-am dat seama că „eu” reprezenta principiul superior al
ființei, dar am văzut-o doar manifestându-se în sufletul oamenilor. Pe de altă
parte, Ilie face deja apel la sufletul individual. Oricum s-a simțit încetarea născută
a unui nou puls și un al doilea precursor s-a manifestat în persoana lui Ioan
Botezătorul. Și-a exprimat misiunea cu o voce profundă care primește marele
adevăr ocult. Pre men istorice fuseseră înzestrate cu o formă străveche de
clarviziune care le permitea să perceapă lumea spirituală și acțiunea divină. Dar,
de-a lungul timpului, omenirea a luat din ce în ce mai mult contact cu materia și
privirea ei închisă lumii spirituale. La asta se referă Ioan Botezătorul atunci când
spune: „Schimbați-vă atitudinea interioară. Te întorci mai mult către cucerirea
lumii fizice, dar fii atent, pentru că vine un puls nou velle (El înseamnă impulsul

10
Sensul vieţii
lui Hristos.) De aceea îți spun că trebuie să cauți lumea spiritual adânc în voi
înșivă, atunci când spiritul bolt este cu conducerea lui Hristos. „Asta - i com
MENT Jean-Baptiste a devenit precursorul lui Hristos.
Acum , ia în considerare o altă persoană remarcabilă țită, Pare ciudată
pentru oricine o urmărește. Comparați picturile sale altor pictori, egal MENT de
rasă latină, pe care l -au urmat, ca de Titian , de exemplu. Diferența dintre
lucrările lor este atât de mare încât este izbitoare chiar și prin reproduceri.
Baphael exprimă ideile creștine în pictura sa. Se va adresa umanității europene, ca
și Vestul. Lucrările sale sunt accesibile tuturor și vor deveni din ce în ce mai mult.
Succesorii lui Baphael, pe de altă parte, nu se adresează consideră că rasa latină,
până la punctul în care spun senzațiile care au avut loc în religie, se reflectă în
lucrările lor.
Care sunt cele mai bune imagini ale Ra Phaël? Aceia care par să anunțe
forțele conținute în creștinism, cei care îl reprezintă pe pruncul Iisus cu Madonna,
care dau naștere în noi sentimentului relației care îl unește pe Hristos cu Fecioara.
Astfel, cu toate acestea, subiecții el alege pref Rence. Nu avem nici o răstignire a
lui Rafael; pe de altă parte, el ne-a dat Schimbarea la Față. Ori de câte ori îi este
posibil să exprime înflorirea, înflorirea, manifestarea, pictează cu bucurie și își
creează cele mai mari și mai frumoase lucrări.
De fapt, se poate spune de la fluența exercitat lucrările sale. În prezent, este
imposibil, contemplând o pictură ca Madonna Sixtină, să nu simtă că , în această
capodoperă exprimă un Mys TERY de existență. Și totuși, chiar și pe vremea lui
Goethe, acestei Madonna nu i s-a acordat încă o mare valoare. Când Goethe a
vizitat Galeria Dresda, The conser vateurs zis : „Avem egală MENT o lucrare a lui
Rafael, dar este irelevant. Factura este proastă. Aspectul copilului, întregul corp
are ceva vulgar; iar Fecioara este cu greu mai bună. Arată ca munca unui școlar.
În ceea ce privește capetele prezentate în partea de jos a tabloului, nu putem
spune dacă sunt capete de îngeri sau copii! Această judecată grosolană a
împiedicat-o la început pe Goethe să aprecieze această lucrare la adevărata sa
valoare. Opinia devenită generală astăzi nu s-a dezvoltat decât mai târziu. Mai
bine înțelese, operele lui Raphael fu rent au reprodus și au cucerit lumea. Este
suficient să ne amintim care este unghiul de teren pentru reproducerea și
diseminarea iableaux Raphael. Cu toate acestea, ele nu vor fi apreciate cu adevărat
decât în ziua în care sunt privite dintr-un punct de vedere ocult.
Astfel, Rafael ne apare în buzele sale oeu , în timp ce vestitorul unui creștin
me va deveni internațional. Semitismul protestan rațional a contemplat-o pe
Fecioară ca o figură exclusiv catolică; dar astăzi această figură a pătruns prin tot,
iar oamenii se ridică treptat la o creștere interconfesională mai înaltă și la un
11
Sensul vieţii
design mai ocult. Dacă, așa cum avem dreptul să sperăm, această tendință este
accentuată, aceasta va susține Antroposofia.
Este remarcabil faptul că cele trei persoane nalités pe care le-am examinat
toate au acționat ca precursori ai creștinismului.
Considerați-le din punct de vedere ocult. Ce găsim? Oricât de imposibil ar
părea, găsim că unul și același suflet a trăit în Ilie, Ioan Botezătorul și Bafel. Cum
putem expli quer pictorul Baphaël a devenit purtătorul de individualitate care
animat Ioan Botezătorul? Putem reprezenta ter sufletul remarcabil al
precursorului este forțele impregnate care au animat-o pe Baphaël? Investigația
ocultă care a implicat aici caută să nu emită teorii, ea evită comparațiile
superficiale pentru a auzi minciuni, ci doar să raporteze faptele adevărate și arată
locul lor în viață.
Învățăm biografiile Ba Phaël? Cel mai bun fi rezumată în ceea ce c cuvinte
Baphaël sa născut în Vinerea Mare în anul 1483 . Nu fără motiv s-a născut în
Vinerea Mare. Deja prin acel anunț, Ja, un loc special pe care l-a ocupat în Hristia
și dezvăluie legăturile profunde și mijloacele ficative care se atașează misterelor
creștine. De remarcat deci că s-a născut în Vinerea Mare. Tatăl său se numea
Giovanni Santi. Baphael avea unsprezece ani când a murit. Își ucenicise fiul la
vârsta de opt ani cu un pictor mediocru. Personalitatea lui Giovanni Santi, căruia
îl observă mai atent, face o impresie ciudată; și im această presiune poate crește
numai atunci când a găsit în „Cronica Akasha“ , personalitatea sa și
departamentul de evenimente înconjurat chiria. Vedem atunci că sufletul care a
trăit în el a fost mult superior celui arătat de viața lui și nu ne mai miră că atunci
când a murit 011 ar fi putut spune: „Un om plin de lumină, de dreptatea și
credința desăvârșită tocmai au murit. „Ca„ occultiste ”putem AMPLIFICA marea
că pictorul care a trăit în Giovanni Santi a fost mult superior operei sale. Calitățile
externe, organele fizice conexe , nu au fost suficient dezvoltate la acest artist.
Calitățile sufletului său nu puteau găsi expresie deplină; dar acest suflet era cu
adevărat cel al unui mare pictor.
Raphaël avea unsprezece ani când tatăl său a murit. Evenimentele ulterioare
au demonstrat că , dacă omul își pierde trupul său la mo ment de deces, inspirații,
ieșire de impulsuri SION a afișat în timpul vieții sale, conti nue nu în ultimul rând
să acționeze asupra mediului la care link - urile atașate Destul de puternic.
Va veni ceasul în care vom ști cum să facem Știința spirituală fructuoasă
pentru viață. Deja cei pentru care a încetat să mai fie o teorie pură, să devină un
lucru viu, realizează. Permiteți-mi să deviez înainte de a relua problema lui Rafael.
Exemplele pe care le dau în cadrul acestor conferințe nu sunt teoriile inventate, ci
împrumutate întotdeauna din viață. Să presupunem că trebuie să crești copii. Le
12
Sensul vieţii
urmăriți siunile disponibile și descoperiți la fiecare element individual. Numai
educatorii pot face următoarea experiență. Ei pentru RONT văd dacă copilul își
pierde devreme una dintre rudele sale, astfel încât doar tatăl său sau mama l-au
părăsit, vor apărea în el anumite tendințe care nu au apărut de data aceasta.
Educatorul nu le poate explica singur, este totuși obligat să le țină seama. În acest
moment, ar face bine să-și amintească antroposofia și să facă următorul
raționament: „Putem considera pentru nebunie că toate conțin lucrări
antroposopliice ... Dar mă abțin să rai să fac a priori, și în loc să încerce să le
testeze învățăturile. "
În cazul de față, el nu va întârzia să își spună: „Pot distinge la acest copil
anumite forțe pe care le-am găsit deja în el și alte forțe care mi se par noi și care îl
influențează pe cele dintâi. Să presupunem că tatăl copilului a trecut pragul
morții; s-ar putea ca una sau alta dintre facultățile sale să se manifeste acum la
copilul său cu o anumită acutitate. A ști să recunoaștem acest fapt și să luăm în
considerare întrebarea în această lumină înseamnă să aplicăm logic vieții
cunoștințele Antiliroposofiei. Viața capătă atunci un sens pe care nu îl cunoșteam
până atunci. Înțelegem că ființa care a trecut pragul morții rămâne unită de
forțele sale interioare cu cei de care a fost legat în timpul vieții sale.
Dacă am ști observăm un mod mai precis, ne - ar merge mai des considerare
schimbările majore care apar la copii , după moartea lor pa chiriile. Aceste lucruri
sunt prea mult neglijate astăzi, dar va veni o zi când vor fi văzute.
Înapoi la Raphael. Giovanni Santi a murit când fiul său avea unsprezece ani.
Pen ing viața lui, el nu a cunoscut, este adevărat, attein dre vopsea un grad ridicat
de perfecțiune, dar a păstrat după moartea sa fantezia creatoare puternic și au
pătruns în sufletul lui Rafael. Nu diminuăm acest lucru spunând că tatăl său a
continuat să trăiască în el și și-a înviorat sufletul. Personalitatea lui Raphaël nu ni
se pare mai puțin măreață sau mai puțin completă.
Când se ia în considerare cei doi factori care intervin în personalitatea
acestui artist, pe de o parte, cel al învierii în sufletul său al forțelor care l-au
animat pe Ioan Botezătorul, pe de altă parte, acțiunea în el a energiilor care au
fost latent la tatăl său, putem explica aspectul unui astfel de om. Fără îndoială
aceste zile, 011 ar putea Enco re public spun aceste lucruri Extraordi Ners, dar
este probabil că voința de cincizeci de ani de la EVOLU AREA progreseaza rapid si
idei re gnent astăzi fac pași mari spre declinul lor.
Când începem să aprofundăm aceste probleme, este clar că datoria
antroposofiei este de a considera întregul așa cum apare din viață într-o nouă
lumină. M - am referit deja la principiile încă Incon goale <| 11 în curând intervin
în muls ment de boli. În mod similar, 011 va avea în unele fapte ale vieții, aparent
13
Sensul vieţii
Țara Minunilor , efectele actelor ritualului mondial și ale ființelor care au trecut
deja pragul morții.
În timp ce vă vorbesc despre problemele vieții, permiteți-mi să ating alte
două întrebări, a căror înțelegere ne luminează în mod special asupra
semnificației acesteia.
Primul se referă la soarta buzelor lui oeu ale lui Rafael.
Reproducerile pe care le avem despre ele nu ne arată desigur aceste lucrări.
Și, în fapt, atunci când ne con templons Madonna situate la " Dresda, sau tabelele
care sunt la Roma, nu am în fața ochilor lor , lucrarea reală a lui Raphael,
deoarece aceste tabele au deteriorare redimensionate până la a nu mai fi ceea ce
erau inițial. Gândiți-vă la Cina cea de Taină de Leonardo da Vinci și nu veți mai
avea iluzii despre soarta vreunei opere de artă. Veți ajunge la convingerea tristă că
toate lucrările oamenilor mari sunt sortite dispariției. Ce sens, vă veți întreba
atunci, ar trebui să acordăm creației și distrugerii lor? Căci, în realitate, este
Demeu re orice a creat o personalitate.
A doua problema pe care doresc să vă atrag atenția este aceasta: În cazul în
care anexea- thi'oposophie poate și ar trebui să servească noi astăzi! Instrumentul
hui tianisme (Deja ți - am arătat ceea ce înțelegem prin creştinismul), și să vadă în
el un impuls ale cărui efecte vădit teront în viitor, nu avem nevoie de unele
concepte fundamentale care ne permit să înțelegem cum este acest impuls? Cu
siguranță avem nevoie de ea, 11 este remarcabil este că SOM meu obligat să
recunoască astăzi neces sity pentru creștinism să evolueze; și pentru aceasta este
necesară antroposofia.
Acum, a existat o personalitate care a afirmat adevărurile științei spirituale
sub formă de propoziții scurte. Dacă îi studiem febra oeu , vom fi surprinși să
găsim multe dintre datele importante ale ocultismului. Vorbesc despre inspiratul
poet Novalis. El a descris viitorul creștinismului în lucrările sale, bazându-se pe
adevărurile oculte din creștinismul însuși. Acum, ce ne învață antroposofia? Ea ne
spune că avem de-a face aici cu aceeași individualitate care s-a manifestat în
Rafael, în Ioan Botezătorul, în Elie. Găsim în Novalis această prognoză a viitorului
creștinismului care a caracterizat personalitățile precedente. Acesta este un fapt
ocult care nu ar putea duce la nicio logică rezonabilă
Să adunăm împreună diferitele imagini pe care le-am evocat succesiv. Mai
întâi a făcut tragedia că toate lucrările create de mari personalități sunt
condamnate să se nască Rafael, prin opera sa, face ca creștinismul său
interconfesional să pătrundă în suflet. Cu toate acestea, o mențiune prospectivă

14
Sensul vieţii
spune că creația sa este sortită morții, lucrările sale cad în praf. Dar apare Novalis,
reia sarcina, continuă munca începută, se întoarce la muncă.
Și acum certitudinea dispariției operei nu ni se mai pare atât de tragică. Așa
cum personalitatea este distrusă în plicurile ei și distruge producția ei , dar miezul
ființei supraviețuiește și continuă lucrarea începută. Acest lucru ne aduce înapoi
la in dividualité. Deci, fiind puternic atașat de concepția occidentală a
personalității, sensul individului ne-a devenit clar. Așadar, să recunoaștem cât de
important a fost pentru Est să își concentreze toată atenția asupra factorului
individual, pe Bodhisatva, de exemplu, care au trecut prin multe încarnări; și că
Occidentul se aplică pentru a elibera universitate personalul tor
Presupun că mulți dintre voi vă vor spune: Ce putem face altceva decât să
credem, când ni se spune un fapt ca cel referitor la personalitățile lui Ilie, Ioan
Botezătorul, Rafael, Novalis ? Aceasta este obiecția multor bărbați. Dar chiar este
adevărat că ei pot CROI re - știință atunci când statele lor, pentru examenul de
PLE, analiza spectrală oferă un astfel de metal sau nebuloasei Orion Acest spectru
descuraja minat. Unii bărbați au putut să o observe, dar ceilalți, dar majoritatea,
nu pot decât să creadă.
Cu toate acestea, punctul cheie în con identifică FAnthroposophie în niciun
caz celui care există. Important este să ne dăm seama că, dacă antroposofia este
doar la începutul dezvoltării sale astăzi, ea va conduce treptat sufletele să
descopere singuri fapte de genul pe care tocmai le-am raportat. În acest punct de
vedere, FAn throposophie ajunge rapid la evoluția umană pro Gresser .
Ți-am dat astăzi o bucată de viață ocultă percepută Amintiți-vă doar cele trei
puncte esențiale pe care le-am îmbătrânit Envisa : Am văzut că, dacă recunoaștem
relația vieții cu spiritul pământului, putem da arta de a vindeca un nou impuls și o
nouă direcție. Am observat, în al doilea rând, că ar fi o greșeală să credem că la
Rafael acționează doar propria personalitate și că trebuie să știm să distingem în
el anumite forțe emanate de la tatăl său; numai așa se poate înțelege. Va fi clar
când vom ști ELE vierme copiii noștri dacă suntem conștienți de forțele care
acționează asupra lor.
În zilele noastre, este general acceptat faptul că suntem înconjurați de o serie
de forțe care ne afectează continuu ființa: aerul, temperatura, atmosfera și alte
condiții karmice, pe fondul cărora trăim și care, cu toate acestea, , nici nu a venit
nu vânt Aceștia sunt factori care se iau în considerare acum. Dar Antroposofia îi
învață pe bărbați că sunt înconjurați în mod continuu de ritualul spinnaker ,
trebuie să le studieze și să le țină seama în multe cazuri, în special în sănătate și
boli, educație și 'existenţă.

15
Sensul vieţii
Vă dau un exemplu: Iată o persoană căreia i-a fost jefuit un prieten. Ea își dă
seama că anumite emoții sau CERTAI nespecificate în altă parte idei care au
aparținut acelui prieten vin acum în ea. Am vorbit mai sus despre efectul pe care îl
pot avea morții asupra copiilor. Această influență poate fi exercitată la orice vârstă
și fără a fi deloc necesar să fim conștienți de modul în care acționăm asupra
forțelor din lumea supra-sensibilă. Starea noastră sufletească, modul nostru de a
acționa și chiar uneori starea noastră de sănătate sunt modificate. Și domeniul în
care a exercitat relația dintre uman vi NAINTE fizic și lumea spirituală este mult
mai mare decât ne - am păduchii VONS indicate aici.
Aș dori să vă ofer un exemplu simplu despre ceea ce pot fi aceste rapoarte.
Nu am inventat acest exemplu, a fost observat frecvent. O persoană își dă seama,
la un moment dat al existenței sale, că în el se nasc simpatii și antipatii, de care nu
a fost conștient până astăzi. De asemenea, îi vede pe unii lui, care i se păruseră
întotdeauna grele, să-l succede cu ușurință. Nici ea, nici cei care, în turneu, nu pot
explica acest fenomen și niciun eveniment din viața lui nu justifică. Fără îndoială,
trebuie să fim pregătiți să observăm acest gen de lucruri. Una dintre ele este apoi
lovit de către persoana care depune mărturie dintr -o dată unele cunoștințe, unele
Capa orașe care nu aveau cu totul suc de atunci. În cazul în care , învățăturile
usturoi din oc culticul, este nevoie înainte de investigația TION, și noi întrebarea
această persoană, poate a face un fel de declarații ca: „Este mi se întâmplă un
lucru ciudat: de ceva timp am visat vreodată de cineva care n - ren teren. Nu am
avut niciodată grijă de ea și cu toate acestea intervine constant în visele mele.
„Dacă continuăm să CĂUTĂM aceste sarcini și se descoperă că persoana a fost de
fapt primul care a vorbit vreodată despre ea care a avut grijă de ea , a murit și abia
de la moartea sa la în lumea spirituală s-a apropiat de prima. Când este găsită
suficient de aproape, ea este copacul meu ca o figură de vis; dar a fost mai mult
decât un vis aici. Iar cel viu se simte condus de anumite impulsuri pe care nu le
cunoștea înainte și care emană din morți. Așadar, să nu ne mulțumim spunând:
Acesta este doar un vis! Să încercăm mai degrabă să înțelegem semnificația
acestui vis. Pentru că s-ar putea ca visul să apară doar și să fie de fapt mult mai
aproape de realitate decât conștiința exterioară. Ce contează cu adevărat dacă
Edison face o descoperire în vis sau într-o stare de veghe? Im purtarea este
descoperirea lui este reală și uti - l! La fel, ceea ce contează nu este dacă o
experiență a avut loc într-o stare de conștiință, într-un vis sau într-o stare de
veghe, ci pentru a stabili dacă este reală sau nu.
Adunând concluziile noastre: Când se bazează pe cunoștințele oculte,
porturile de viață rap apar într-o lumină cu totul nouă. În ciuda tuturor „bunului
simț”, materialiștii sunt, din acest punct de vedere, copii foarte curioși! Iată o
dovadă între o mie. Am citit astăzi în trenul care ma adus aici, o broșură fiziolog
16
Sensul vieţii
care spune ceva de genul: „Noi nu putem de am o atenție deosebită a sufletului,
aplicarea sa voluntară un obiect specific; pentru că toată activitatea sa depinde de
lucrările de ment a glandelor creierului. Și com - mi sunt gândurile care stabilesc
făcut prieteni ei totul depinde de modul în care DIF anuități celulele creierului.
Noi nu putem de l de un efort al sufletului, se poate doar scump scump dacă
anumite relații au sau nu au fost stabilite în creier. „Apoi urmează întreaga teorie
a celulelor creierului și app cationul.
Dar ce se întâmplă cu logica în toate acestea? Atunci când cineva este
obișnuit cu observarea exactă a faptelor și se iau în considerare soluțiile pe care
acești mari copii le oferă probleme ale sensului vieții, nu putem PREVENI scump
să facem următoarea comparație. Suppo suna că o persoană care vine afirmă că
vreodată voința umană este Inter a distribuit trenurile pe fața Europei și ar fi
absurd să ne prefacem. Este suficient, ar spune această persoană, să ia în
considerare părțile componente și funcțiile ționarea tuturor locomotivelor să
înțeleagă progresul lor și de a stabili tou dvs. traseu acestea sunt susceptibile de a
lua. Acum, deoarece pe toate canalele există încrucișări, toate locomotivele cu
vânt mic se angajează în cele din urmă pe toate canalele! Dacă lucrurile ar merge
cu adevărat, ar rezulta o învârtire dezordonată a tuturor trenurilor de pe șinele de
fier ale Rees Europe.
Nu putem explica în continuare viața gândurilor, care stă celulele céré
brałeś, prin constituirea acestora.
Este de la sine înțeles că, dacă oamenii de știință, de genul pe care vi-l
vorbesc, ședinți, au fost Ressemblent- Do ei nu sunt cei care dețin convain cuș ca
niciodată un om nu a intervenit în gestionarea căilor ferate europene, și totul
depinde de Combus TIBIL și proiectarea de mașini?
Aceasta este acum poziția Hom pentru mine Pe de o parte, i se pare foarte
obscur. Dar pentru a fi următorul, fapte oculte necesare pentru el. Adunați toate
datele care au fost expuse astăzi și, pe această bază, ne punem această întrebare:
„Care este sensul vieții, al vieții, în special al vieții și al existenței umane ? "
A crede că întrebarea sensului vieții ar putea fi formulată în aceste cuvinte
simple: „Care este sensul vieții” și ar putea fi rezolvată printr-o scurtă afirmație:
„Acesta sau acela este sensul vieții”, acesta ar fi com a pus o greșeală gravă. Noi nu
attein și Drait - ar fi niciodată născut în mintea imaginea tot ceea ce este în spatele
ei mare, maiestuos, puternic.
Fără îndoială, am putea răspunde cu o formulă abstractă. Tot ce va trebui să
vă spun astăzi vă va face să vă simțiți cât de nesatisfăcătoare ar fi. Pe de a - ar
spune, de exemplu, că sensul de minciuni de viață în faptul că entitățile spirituale,

17
Sensul vieţii
considerate de noi ca divin, omul duce în mod progresiv să coopereze în evo
lution. Imperfect în dezvoltarea sa timpurie , incapabil la început să participe
atunci când construia universul, el avea să dobândească încetul cu încetul puterea.
Acesta este un răspuns abstract; pe scurt, ne învață foarte puțin. Pentru
parve ne erau să simți soluția unei enigmă grave, trebuie , mai degrabă eforturi
pentru a săpa unele dintre misterele vieții. Și pentru asta, ne vom baza pe
cunoștințele acumulate ieri și vom încerca pur și simplu să ne intensificăm
viziunea și mai mult.
Când contemplăm lumea care ne înconjoară, nu putem fi mulțumiți să
vedem lucrurile care se nasc și murind în ea. Ieri deja am fost surprinși de puzzle-
uri care ne-au asaltat atunci când încercăm să includem un dre semnificația
tuturor acestor nașteri și tu și moartea. Și cu cât ne împingem mai mult analiza ,
Fenomenul acestei nașteri, într-adevăr, el însuși, unele particularități al căror
caracter tragic care nu poate să nu ne lovească atâta timp cât satisfacem un punct
de vedere superficial cu privire la aceste probleme. Înarmați cu cunoștințele pe
care ni le-a oferit observarea lumii fizice, să aruncăm o privire asupra întinderii
mării sau asupra oricărui alt mediu în care viața se dezvoltă. Din nenumărații
germeni 1 > I <s se nasc acolo, dar doar un nume mic dintre ei ajunge la
maturitate. Zentant tez tine cantitatea de semințe din diferite specii de pești , care
sunt depozitate în fiecare an , la fundul mării, care nu va deveni fiinte complet,
dar dezamăgitoare raîtront dimpotrivă, aproape imediat. Doar câțiva vor realiza o
dezvoltare deplină.
Ieri am văzut că orice se naște este destinat să dispară. Dar acum, un nou
fapt ne este impus: oportunitățile de domnie nelimitate, fără număr, nu de a țese
mici realizări. Astfel, phe conduce de la naștere conține deja în sine o enigmă,
deoarece ceea ce pare să se străduiască spre existență nu vine nici măcar născut
complet.
Când inoculăm un câmp de grâu sau secară, de exemplu, vom vedea HMCS
ger mare o cantitate de porumb. Știm că boabele cha cun pe care le conțin ar
putea dona naștere la cină Dar câți vor realiza cu adevărat acest obiectiv? Luați în
considerare numele bobului BER se confruntă cu o altă vrajă și nu își dau seama
destinul lor natural ar fi fost să dea naștere la rândul său , la o ureche! Este la fel
în toate domeniile naturii. Prin urmare, se pare că, pentru a fi realizată în forma
sa actuală, viața se precipită în ceea ce ni se pare abisul semințelor inutile și
incalculabile ale vieții.
Să ne amintim faptul că tot ceea ce trăiește în jurul nostru se ridică pe un
teren face cele mai bogate posibilități, dar nu realizate, în sensul obișnuit al

18
Sensul vieţii
cuvântului. Și să vedem aici unul dintre puzzle-urile oferite de lumea din jurul
nostru.
Să analizăm acum o altă latură a întrebării, una pe care doar aprofundarea
adevărurilor oculte ne permite să o descoperim și care este totuși reală. De ce
calea urmată de investigația ocultă este uneori considerată periculoasă? Pentru că
îl introduce pe om într-o lume pe care îi este radical imposibil să accepte așa cum i
se prezintă.
Să presupunem că o persoană pleacă pe calea ocultă, folosind anumite
mijloace pe care le cunoașteți și pe care le-am indicat eu în cartea Inițiere. După
ce a atins un anumit grad de dezvoltare ocultă, această persoană vede trezită în
sufletul său că am numit 1 „imaginație”. Știi la ce ne referim prin asta; toate
imaginile, viziunile care îmi oferă „să mă fredoneze pe calea ocultă. Aceste
imagini, aceste viziuni îi deschid o lume cu totul nouă. Când vom continua de
fapt , și cu mare se Rieux acest mod ocult, uneori, într - adevăr, un moment în
care lumea fizică este întunecată și unde vom vedea apar în locul ei o lume ima în
mișcare de locuri, d impresii fluctuante, sunete, mirosuri, arome, lumini. Toate
aceste impresii intră în câmpul vi Suel ocultă, și văzând experimentat ceea ce ar
putea fi numit viziunea imaginativ. Imaginile care îl înconjoară din toate părțile
formează lumea în care trăiește sufletul său.
Totuși, ar fi o greșeală foarte gravă să ne încredem în realitatea absolută a
acestei lumi. Și de aici începe pericolul. Tărâmul viu al imaginilor este fără fund
pentru cei care nu știu cum să se ridice deasupra imaginației la „inspirație”.
Numai unul care ne-a spus ce imagine să ne transforme în ce mod să ne căutăm
cunoștințele noastre oculte este adevărul. Ne învață că majoritatea imaginilor din
jurul nostru trebuie distruse. Abia atunci, din masa acestor imagini, iese unul care
ni se revelează ca expresie a adevărului.
Deci, calea ocultă ne conduce într - o lume de posibilități nespuse vi SION.
Dar trebuie să ne continuăm dezvoltarea până când vom deveni capabili alege
dintre aceste viziuni singurele imagini care exprimă o realitate spirituală. Nu
există altă securitate posibilă pentru noi.
Dacă este adevărat, vă spun, că se dezvoltă MENT ocultă ne duce într - o
lume de viziuni ale bogăției infinite, com MENT facem distincția între adevărat și
fals? Dă-ne o regulă! Nici un cult nu vă oferă. Nu puteți răspunde: Dacă doriți să
știți discer cina între viziunile tale, continua deve lopment. Veți învăța apoi să vă
atașați numai de viziunile care vă susțin privirea, deoarece acestea sunt pentru voi
cele adevărate; celelalte, acelea pe care privirea ta le estompează, sunt doar un
miraj.

19
Sensul vieţii
Dar pericolul este că multor oameni le place până în mijlocul lumii
imaginilor în care sunt înconjurați, încetează să crească, renon la sută pentru a
crește în continuare, sunt fascinați de aceste viziuni. Să te abandonezi la această
fericire, la această desfrânare a viziunilor, înseamnă a-ți interzice orice progres
către adevăr în lumea spirituală. Dimpotrivă, trebuie să folosim toate mijloacele
de care dispunem pentru a ne continua activitatea. Deci, în cadrul posibilităților,
sume nesfârșite realitate spirituală adevărată.
Comparați cele două fapte pe care tocmai le-am caracterizat: Pe de o parte,
am văzut lumea exterioară generând germeni incalculabili ai vieții, dintre care
doar un număr mic este permis să atingă obiectivul. Pe de altă parte, am
descoperit lumea interioară unde ne conduce calea cunoașterii. O lume
nemăsurată de viziuni ne oferă aici și avem tendința de a ne compara cu germenii
mei de pe pământ. Restricționat este numărul viziunilor alese, precum și numărul
de germeni care ajung la maturitate. Acum, există o corespondență foarte reală
între aceste două ordine de fapte; sunt înrudite între ele.
Continuând această idee și să ne întrebăm dacă avem motive să fie trist și să
découra GER la viata ca frunzele eclozează un număr mic de germeni care le
conține, că frunzele doar jumătate nenascut spre lumea exterioară? Ar trebui să-l
regretăm? Avem dreptul să pretindem că lumea se află în strânsoarea unei lupte
inexorabile între ființe, lupta pentru existență și că doar numărul mic scapă de ea,
ca din întâmplare? Revenind la exemplul am ales betonul, cel al unui câmp de
grâu și ne reparăm urechi legate la rândul lor? Lumea nu ar fi posibilă, deoarece
ființele care Nour coacă aceste boabe de grâu sau secară sunt deprinse de această
hrană. Oamenii nu au putut ajunge la nivelul actual al acestora dez voltare prin
distrugerea altor germeni, inclusiv cele mentionate, care nu au atins scopul lor,
care, într -un fel, a cedat neant, sau ceea ce apare astfel, în raport cu sfera normală
a lor evo lution.
Cu toate acestea, nu există niciun motiv pentru care să ne întristăm, dacă nu
ignorăm complet în lume; căci, dacă pentru noi este important să rămână, ființele
- și lumea este compusă doar din ființe - trebuie să se poată hrăni singuri. Pentru
aceasta, este necesar ca alte ființe să se sacrifice. De aceea, doar un număr mic de
germeni ai vieții își ating scopul. Ceilalți urmează căi diferite. Ei trebuie să facă
acest lucru pentru ca lumea să stea în picioare și pentru că lumea nu poate fi
ordonată cu înțelepciune decât în acest fel.
Suntem îndatorați lumii care ne înconjoară în sacrificiul unor entitățile
cărora legăturile care renunță atinge scopul lor. Ce cale urmează aceste entități?
Le găsim în alte ființe, în ființe care sunt superioare lor și a căror existență a
necesitat sacrificarea lor. Remarcăm aici , vălul care acoperă sensul enigmatic, în
20
Sensul vieţii
APPA riența vieții - această viață care conduce anumite persoane la pragul de
existență, să se grăbească imediat în neant. Trebuie să recunoaștem că acest feno
derivațiile mărturisește despre înțelepciunea care guvernează EXIS Tence și
împrumută sensul său. Gândiți-vă cu atenție la acest lucru și murim din plonare
pentru a ne simți mai frustrat în apariția inutilă a atâtea vieți.
Să revenim la latura spirituală a întrebării; și ceea ce am numit Lumea
infinită a viziunilor. Trebuie să ne explicăm ce înseamnă această lume. Nu este
suficient, într-adevăr, să declare că imaginile din Brent sunt false și cele care
rămân sunt adevărate. Nu în acest sens această lume este falsă. A pretinde că ar fi
la fel de inexact ca să refuzi o realitate proprie germenilor vieții care, în lumea
fizică, nu ajung la o dezvoltare normală. Doar, așa cum am văzut, o mică porțiune
din viața spirituală nemăsurată poate intra în limitele orizontului nostru. De ce
asta ?
Acesta este „de ce” care ne va pune pe cale. Să presupunem că abandonăm
negarea multitudinii de imagini care se revarsă în sufletele noastre. Să
presupunem că odată ce lumea spirituală a încuietorilor deschise, curgerea noilor
viziuni va fi neîntreruptă, du-te și pleacă, se ridică ca valurile, în tremêlent; am
deveni prada imaginilor și impresiilor despre noi NEET în lumea spirituală. Să
observăm o persoană care se predă astfel lumii viziunilor sale. Un lucru ne lovește
la ea. Renunțând orice subse de dezvoltare râs, ea doar viziuni și este alături de
ceea ce numește experiențele spirtoase Tual. Într-adevăr, ea trece prin aceste
experiențe spirituale, pentru ea sunt realități ...
Dar aici este o a doua persoană nu a ajuns la o dezvoltare superioară la cea a
primului, ne comunică , la rândul viziunile sale cu privire la același subiect. Toate
acestea sunt diferite de prima, astfel încât suntem pe același subiect în prezența a
două opinii.
Am putea observa fapte și mai grave. Am putea observa că oamenii care
refuză să meargă dincolo de lumea viziunilor, ei înșiși, în momente diferite,
exprimă opinii diferite asupra aceluiași subiect. Uneori pretind un lucru, alteori
altul. În general, acești vizionari au, din păcate, amintiri proaste; uită ce au spus;
deci nu sunt conștienți de contradicțiile lor.
Numărul de viziuni posibile este nelimitat. Starea actuală a omului meu pe
pământ ne - ar judeca valoarea DIF dife imagini care intră câmpul nostru vizual
pe care la care am comparat cu nesfârșite sunete. Chiar și așa, nu am obține
niciun rezultat apreciabil. Prin urmare, să stabilim în principiu că, dacă lumea
viziunilor trebuie, desigur, să fie considerată o revelație a spiritului, ea nu are
însă, a priori, nicio valoare. Oricare ar fi numărul viziunilor noastre, ele sunt
manifestări ale spiritului, cu siguranță, dar nu sunt, a priori, adevăruri.
21
Sensul vieţii
Pentru a judeca acest lucru, ar fi necesar să începem prin a compara
diferitele viziuni ale fiecărui văzător între ele și apoi cele ale unui număr mare de
văzători între ele. Dar acest lucru nu este posibil. Și este mai bine pentru a obține
un control mai bun prin continuarea sa dez voltare la 1 „inspirație“.
Iată experiența pe care o avem atunci: De îndată ce oamenii se ridică la
nivelul inspirației, declarațiile lor devin identice; nu mai există discrepanțe între
ele, datele celor care au ajuns la acest lucru același grad de dezvoltare sunt Concor
pendent.
Luați în considerare cealaltă parte a întrebării: într-un fel, se pare că și phe
nomena curăță lumea exterioară pe care tocmai am studiat-o. Am recunoscut că
distrugerea multor germeni vii este necesară pentru întreținerea lumii. Ce să se
gândească la viziuni și inspirații care creează lumea Spiri Tual? Amintiți-vă că
imaginile penny ne iau subminează posedă o realitate spirituală; ele sunt mai mult
decât simple reprezentări, în sensul obișnuit al cuvântului. Un fapt foarte
important vă va clarifica acest lucru. Voi expli quer relația care există între
viziunile pe care le - am putut discerne și lumea, așa cum am explicat relația
dintre GER mea viață și făcut alții. Acestea din urmă servesc drept hrană pentru
primele. Ce viziuni alese ale celor care ar putea deveni NEET pentru realitățile
umane?
Nu credeți că lumea spirituală se naște brusc în noi, când devenim
clarvăzători, când nu există la alți oameni. Nu acesta este modul de a gândi la
clarvăzător; nu trebuie să credem că în el se exprimă o realitate spirituală care ar
lipsi în sufletul obișnuit. Dimpotrivă; cu doi bărbați, unul este clarvăzător și a fi
nu este, trebuie să spuneți: ceea ce percepe clarvăzătorul a văzut, într-adevăr, în
unul și în celălalt om; aceleași impulsuri de spiri Tual insufletite ambele. La fel
cum existența unui trandafir, de exemplu, nu este condiționată de viziunea pe
care o avem despre el, realitatea care trăiește în sufletul oamenilor nu depinde de
percepția pe care o au ei despre el. Clarvăzătorul se distinge de ceilalți doar prin
faptul că vede ceea ce alții nu văd. Prin urmare, putem afirma că ceea ce percepe
clarvăzătorul există în sufletele tuturor locuitorilor pământului. Să înțelegem pe
deplin acest adevăr. Şi acum trecem la un domeniu, în APPA ence departe de ea,
dar în realitate, vom reveni pe o altă cale pe care ne pasă.
Luați în considerare regnul animal. În jurul nostru, el îmbracă cele mai
diverse forme, cele ale leului, ale ursului, ale lupului, ale oilor, ale rechinului, ale
balenei etc. Nu confundați conceptele conform cărora omul a făcut aceste boli cu
ceea ce sunt cu adevărat. Îmi este suficient să vă reamintesc ceea ce
Anthroposophia înseamnă prin sufletul grupului. Toți leii au un suflet comun,
sufletul grupului de leu; toți lupii au un grup de suflete, cel al lupului. Fără
22
Sensul vieţii
îndoială, există filozofi cu tendință abstractă, care susțin că legătura care unește
animalele din aceeași specie între ei este doar un concept și că esența lupului, de
exemplu, nu are în lumea realității obiective. Greșesc. Cei care neagă sufletul-grup
toată realitatea obiectivă în lumea spirituală, reflectă sim ple faptul următorul: Nu
există în natură cer Tain animale numim noi lupi. Să presupunem că elementul de
caracter psihic a acționat acest animal este că proprietățile rezultate ale
materialului care îl compune. Știm că se schimbă continuu. Animalul este în mod
constant echivalează cu Matie re new și respinge vechiul. Ca rezultat, compoziția
materialului său este supusă unor variații. Dar - și acesta este un lucru foarte
important - trebuie să existe în ceea ce lupul care lucru care contează asimilat
transformă substanța lup. Să presupunem că folosind toată ingeniozitatea sa,
știința a descoperit timpul exact pe care îl are lupul renou Veler toată materia care
compune. Suppo sunete, în plus, că cuprinde un stilou lup ing durata acestui timp,
și să fie hrăniți exclusiv miel. El nu ar vrea atât de absorbită acea substanță de
miel în timpul necesar pentru a mă reînnoi organizat . În cazul în care lupul au
fost reale ște compuse numai din materia fizică care este format corpul său, el ar
trebui, la sfârșitul perioadei stabilite, devenind miel! Dar nimeni nu susține că,
mâncând miel chiar și pentru o perioadă foarte lungă de timp, lupul s-ar putea
transforma el însuși într-un miel. Ideile le formăm despre diverse specii de
animale corespund realității, dar ele sunt suprasensi ble , comparativ cu animalele
din lumea fizică.
Acest lucru este valabil pentru toate ANI relele. Grupul sufletesc este de fapt
principiul tuturor speciilor de animale. Prin ea un astfel de animal este un lup,
altul o oaie, un leu sau un tigru. Acum, omul concepe grupul sufletesc sub forma
unei idei. Dar ideile sale generale despre lumea animată sunt foarte greșite. Acest
lucru se datorează faptului că, în stadiul său actual de dezvoltare, pe nètre lucruri
mici în profunzime și își concentrează doar superficialitatea. Dacă ar ști să le
pătrundă mai mult, ideea de lup nu ar rămâne pentru el un simplu concept
abstract, ar evoca în el o stare sufletească corespunzătoare. Și în timp ce concepe
ideea de lup, el ar simți în același timp, na turii acestui animal, lăcomia
sângeroasă; la fel cum ar simți răbdarea mielului când s-ar gândi la felul său.
De ce nu face acest experiment astăzi? Dacă omul nu își dă seama de
Journée, această experiență este că, după aceea, dacă s-ar exercita influențe
născute luciférien, zeii i-au interzis să adauge „• viață” la „cunoaștere”. Nu pot
atinge aici doar în mod simbolic, deoarece acest antrenament ne descurcă prea
departe în acest eveniment, dar știți deja. Omul nu trebuia să guste „copacul
vieții”. Acesta este motivul pentru care el posedă doar cunoașterea ființelor și a
lucrurilor, dar este incapabil să experimenteze viața ascunsă sub conceptele sale.
Posi posi nu l -au vizitat când Pene fi ocult în împărăția vieții. El nu a făcut atunci
23
Sensul vieţii
numai conceptul abs proiect, dar el trăiește în ceea ce s - ar putea Appe ler
„lăcomie lup însetat de sânge“ , de exemplu, sau „răbdarea Mielului.“
Trebuie să înțelegeți cum diferă aceste două moduri de cunoaștere. Când
sufletul nostru pătrunde astfel ideile cu însăși substanța sa, totul începe să se
zbată în noi. Cu toate acestea, trebuie să fie Inmultirea ocultist am anterior, acesta
ajunge să se dezvolte MENT conceptelor de viață“. Acestea sunt ani MENT și apoi
o imagine a lumii întregului animal trăiește acum în el. Viața este mai ușoară
pentru omul care nu vede clar , veți spune. Dar nu ți-am arătat deja că din acest
punct de vedere clarvăzătorul nu se distinge de un alt om? Lumea trăiește în el
trăiește minciuni egale în celălalt; numai primul perceput și celălalt nu. Lumea pe
care o trăim de lons trăiește de fapt în întregime în sufletul fiecăruia dintre noi,
dar omul obișnuit nu percepe. Influența acestei lumi inte de râs nu exercită mai
puțin pe ea, ea se ridică de la subsolul sufletului ei, ea face îngrijorat, ea aruncă
îndoieli, Atti re într - o direcție sau de altă parte, ea a descuraja mea instinctele și
pasiunile sale. Faptul că o astfel de influență nu trece pragul conștienței se
manifestă prin slăbiciune, nu înseamnă sa non-EXIS Tence. Acest aranjament
special al naturii sale leagă omul de lume, evocă în el anumite sentimente care iau
NEET posesia sufletului său, se luptă, dăruiește NENT relațiilor sale cu ființele
naturii și cu alți oameni de un caracter 'gravitate excepțională.
Dacă nu ar fi așa, regnul animal așa că știm că ar fi ajuns, dintr-un anumit
punct de vedere, la sfârșitul evoluției sale pe pământ. Orice alt progres ar fi
imposibil pentru el. Sufletele grupate de animale din jurul nostru nu au putut să-
și urmeze dezvoltarea în acțiunile întrupate care vin de pe pământ. Poziția lor ar fi
bizară. Aceste grupuri de animale suflete - excu sez comparație, dar va face sa com
luați gândul meu - ar fi în situa TION unei împărății Amazoanelor, a cărui intrare
va fi pentru totdeauna interzis oamenilor. Acest regat ar fi condamnat să moară în
forma sa umană. Fără îndoială, minciuni spirituale , el nu ar muri, deoarece
sufletele amazoanelor ar intra într-o altă zonă. Cu toate acestea, statul Amazon ar
dispărea. Acesta este modul în care „ar stinge starea grupurilor de suflete animale
dacă nimic nu ar exista în afara ei. Într-adevăr, aceste grupuri sufletești trebuie
fertilizate pentru a traversa cursul evoluției terestre și pentru a câștiga următoarea
încarnare a pământului, cea a viitorului Jupiter (1).
Pentru a ajunge la acest stadiu jupiterian, este necesar ca acestea să fie
fertilizate de elementul pe care vi l-am descris. Acest fecund
(1) A se vedea: Rudolf Steiner : La Science occulte.
Dation va duce la dispariția formelor de animale terestre în viitor, dar va
permite sufletelor grupului să reapară pe Jupiter, unde vor primi o formă

24
Sensul vieţii
potrivită existenței lor superioare și vor putea atinge gradul următor al evoluției
lor.
Care este atunci lucrarea care se realizează prin om, în timp ce el evocă în
mintea sa formele grupurilor sufletești? Se creează semințele de fertilizare de
astfel de suflete Grou pes, le permite să -și continue lor EVOLU TION. Astfel,
regnul animal arată deja că sub influența percepției ÎN AFARA mai sus, omul își
dezvoltă el însuși anumite impulsuri care fertilizează semințele grupului suflet-
animal. Aceste im impulsuri apar prin operarea provoca în afara influenței. Nu
este cazul cu viziunile clarvăzătorului. Ele nu se datorează percepției externe, nici
măcar pentru a fi ridicate la viziunea aleasă. Ea are rațiunea sa de a fi în Spiri
mondială Tual, și trăiește în sufletul omului.
Nu vă gândiți, mai ales, la faptul că câteva boabe de grâu cresc până la
ureche, în timp ce restul este Consum mé, acest fapt este irelevant pentru lumea
spirituală. În timp ce bobul de grâu este consumat, elementul spiritual care este
atașat de acesta este transmis ființei umane. Limpede indicator care arată
nenumărate semințe de pește în mare, distinge cei care sunt de a ajunge la
dezvoltarea deplină a celor care privesc distruse fizic versa. În timp ce primele
emit din interiorul acelei mici flamuri , acestea din urmă dau naștere și apoi efecte
de iluminare cient Partea lor spirituală este cu atât mai important ca acestea sunt
destinație nasc mai puțin se dezvolta fizic. Același lucru se aplică boabelor de grâu
sau de secară livrate pentru consum. În timp ce partea lor materială este zdrobită
și măcinată, o forță spirituală iese din aceste boabe și umple atmosfera.
Clarvăzătorul care a ob servi o persoana care consuma i „iz, de exemplu, vede ce
echivalate de cravată boabe de material, formele spirituale pe care le - au unit,
trage și tren com mine curente. Acest fenomen este departe de a fi simplu în ochii
ocultistului, mai ales atunci când alimentele absorbite nu sunt vegetale. Dar astăzi
nu vreau să mă opresc asupra acestui subiect.
Acesta este modul în care activitățile spirituale se combină între ele. Tot ceea
ce pare a fi anihilat, în realitate, își abandonează elementul spiritual în mijloc.
Acest element spiritual este efectiv unit cu viziunile care prind viață în
sufletul clarvăzătorului și formează lumea sa interioară. Viziile respinse de
inspirație consti ucid un principiu fertilizant pentru a fi un ritual spiritual din
semințe de viață care nu și-au atins scopul, le permite să-și continue evoluția.
Prin activitatea pe care o dezvoltă, ființa noastră interioară se află, așadar,
într-o relație constantă cu lumea exterioară și cooperează cu ea. Lumea exterioară
este sortit! A fost distrus, el va înceta să crească, dacă ar fi să- l aducă participarea
noastră Spiri Tual. Lumea din jurul nostru are, de asemenea, principiul său
spiritual, dar este incompletă și reprezintă, ca să spunem așa, o semi-
25
Sensul vieţii
spiritualitate. Nu poate omorî perpede doar cu condiția de a fi fertilizat de propria
noastră viață spirituală. Ideea lucrurilor care trăiesc în mintea noastră este
departe de a fi o simplă reproducere abstractă a acestor lucruri. Este, în schimb, o
parte Integran tine. Acest lucru se unește cu realitatea lor externă și le permite să-
și continue evoluția. La fel ca și magnetism sau electricitate curenți de pol pozitiv
și negativ al celor trebuie să se alăture pentru un efect de a fi produs, și forțele
care sunt dez oping în noi, în lumea imaginată TION, trebuie să se unească cu cele
emise de entitățile naturii care, în aparență, sunt anihilate. Puzzle - uri uimitoare,
dar care externa de închiriat , treptat , și vom arăta com ment de lucru în
exteriorul tărâmuri și râs!
Să aruncăm o privire asupra lumii din jurul nostru și în același timp să
evocăm viziunile alese care trăiesc în sufletul nostru. Acestea sunt singurele
valabile pentru noi, ele sunt folosite pentru dezvoltarea noastră interioară.
Ceilalți, pe de altă parte, cei care se ridică în câmpul nelimitat al vieții noastre
vizionare și care trebuie să dispară, nu cad în neant, ci în lumea exterioară pe care
o fertilizează. Viziunile pe care le-am selectat pentru a ne servi propria evoluție ,
altele ne părăsesc și își unesc forțele în lumea care ne înconjoară în viața care nu
și-a atins scopul.
Așa cum ființa vie se hrănește cu ființe care nu și-au dat seama în viață, tot
așa mintea noastră trebuie să se hrănească cu ceea ce nu dă lumii exterioare
pentru a o fertiliza. Prin urmare, acest fenomen își are și rațiunea de a fi. Toate
acestea / la fiecare ins atât de mult, se naște în lumea spirituală, ar muri, dacă nu
am renunța la majoritatea viziunilor noastre, pentru a păstra doar cele pe care
inspirația noastră ni le indică.
Să trecem acum la al doilea pericol al vieții imaginative. Ce vrea omul să
accept drept adevărate toate aceste viziuni , oricare ar fi afluxul și diversitatea lor,
omul care refuză să-i choi pe Sir tfui viziunile au doar o valoare pentru el și îl
resping pe cel mai mare număr? Ce face ? Duhovnicește, el acționează ca un om,
în loc de a petrece ALIMEN cel mai mare număr de boabe de grâu recoltat
punerea, În scurt timp, pământul nu va mai fi suficient pentru a transporta grâul,
dar, pe de altă parte, ființele ar pieri acolo din lipsă de hrană. Omul care nu vrea
renon cer într-una din viziunile sale și acceptă ca valabile toate, este același. Și așa
cum întregul pământ va fi în curând invadat de grâu, tot așa sufletul care nu alege
dintre viziunile sale este copleșit de ele.
Așa trebuie să ne direcționăm viziunile și cum lumea vizionară trebuie să se
unească cu lumea exterioară, pentru a permite progresul evoluției. Observați pre
simte omul însuși. Să pre sence unui animal. Având în vedere grupul sufletesc, el
pronunță cuvântul: „lup”. Cu alte cuvinte, el își formează în minte conceptul de
26
Sensul vieţii
lup și, în momentul în care pronunță acest cuvânt, apare o imagine în el. Oricine
nu este clar știu văzând Dar viața substanțială a imaginii care se naște spiritual în
el se unește cu sufletul grupului și îl face roditor. Dacă omul nu l-ar denumi,
regnul animal ca atare ar dispărea. La fel se întâmplă și cu regatul vegetal.
Dar acest rol nu aparține animalelor sau îngerilor. Acestea au alte sarcini.
Un om singur aparține misiunii de a naște în sălbăticie, el contemplă gerul
polenizatorilor mei Deci, acesta este omul care ține zaruri deține orice posibilitate
de progres.
Și acum, înapoi la punctul de mână pe care l-am ales ieri. Îngerii slujitori l-
au întrebat pe Javeh sau pe Iehova de ce voia să creeze omul. Pentru că nu puteau
înțelege motivul. Așadar Iehova a strâns animalele și plantele împreună și le-a
cerut îngerilor să le numească pentru el. Dar îngerii nu au putut să facă acest
lucru. Am spus că alte sarcini le sunt rezervate. Dar omul știa numele animalelor
și plantelor. Javeh a demonstrat astfel îngerilor că are nevoie de om, deoarece fără
el creația ar pieri. Datorită lui, con dimpotrivă, tot ceea ce a ajuns la o stare de
stagnare, tot ce avea nevoie de un nou impuls vel Vee. Acesta este motivul pentru
care omul trebuia adăugat la creație. În sine, s-au născut germeni fertilizatori
spirituali care se află în „Numele”.
Prin urmare, nu degeaba este pus în viață în creație. Imaginați-vă omul
dispărut, regatele intermediare ar trebui să renunțe la continuarea dezvoltării lor.
Destinul lor ar fi cel al unei lumi vegetale care ar rămâne nefertilizată. Aceasta
este intro uman reducerea , care a fost construit podul dintre lumea trecut lumea
cealaltă. Acesta este omul căruia i s-a încredințat un „nume” pe care îl propune el
însuși cu toată creația.
La întrebarea despre sensul vieții, nu am dat doar un răspuns abstract, deși
este conceput ținând cont de ceea ce am spus. Omul a devenit fiinte colaborator
Spiri Tual. Însăși natura lui l-a dispus să facă acest lucru. Existența sa este
necesară, deoarece fără ea creația ar înceta să mai fie. Oricine este conștient de
participarea la aceasta simte că cooperează în lucrarea divină.
De acum înainte, el cunoaște și rațiunea de a fi a lumii sale interioare; așa
cum știe la ceea ce există în afara lui, lumea stelelor, norii, regatele naturii și viața
spirituală pe care o relatează. Pentru mulți ing recunoaște că aceste două lumi
sunt complementare și că evoluția este posibilă numai prin interacțiunea lor. În
afară de noi în spațiu, se extinde universul incomensurabil al cablului . În noi
trăiește lumea sufletului nostru. Noi nu știm că numărul să fie radiaza viață
interioară în afara noastră, și ea se alătură tot ce vieți în mea în! Nu vedem că noi
înșine suntem teatrul acestei uniri. În noi este, ca să spunem așa, unul dintre poli,
iar celălalt pol este în lumea exterioară; din unirea lor se naște evoluția lumii.
27
Sensul vieţii
Rațiunea de a fi a omului constă în partea pe care o ia în această lucrare.
Starea noastră normală de conștiință ne lasă suficiente ignoranțe ale acestor
lucruri. Dar , așa cum se extinde cunoștințele noastre, devenim mai conștienți de
a fi, în cazul în care această comparație este mi -a permis, locul unde pozitiv și
polul negativ al schimbului mondial punctele forte lor op pozat și să se unească ,
astfel încât să permite evoluţie. Lumea ocultă ne învață că reprezentăm punctul de
echilibru al acestor forțe. Suntem de părere că lumea spiri Tual, se concentreaza
divine și ne unește cu lumea exterioară, aceste două lumi FECON ing și unul pe
altul.
Știind că suntem și anume teatru în cazul în care af frontent aceste forțe și că
participanților Pons jocul lor este în măsură să Recon născut nostru rol adevărat
în viață și de a înțelege sensul deplin al existenței noastre. Astfel , putem face, și
asta e Nete trating mai mult și mai profund în știința spirituală achiziționăm
deplină cunoștință de aceste lucruri. Cu toate acestea, pe această conștiință se
bazează singura magie reală. Deși este interzis să conștientizăm această forță
spirituală obișnuită pentru a cunoaște pe omul care se află și care se poate uni cu
cei din lumea exterioară, este permisă conștiința „magică” să le perceapă. Că cel
care și-a dezvoltat în mod voluntar elementul necesar pentru lumea exterioară. De
aceea această conștientizare necesită o anumită maturitate. Trebuie, de fapt, că
schimburile comerciale dintre cele două lumi nu se fac din ordin, deoarece
imediat ce ne ridicăm la o stare de conștiință cunoscută périeur, viața noastră
interioară devine o realitate pentru noi. Se pare că Illu seara , atâta timp cât noi
Demeu Rons în stare de conștiență obișnuită.
Destinul nostru este de a participa la spirtos divină țită. De ce trebuie să o
facem într-un anumit fel? Viața noastră are sens dacă suntem un fel de forțe
opuse compensatoare appa mera ? Nu ar putea fi compensate fără participarea
noastră? Un raționament foarte simplu ne va lumina asupra acestui punct. Ad a
pus că avem de -a face cu o masă de energie, o parte din care se află în noi, iar
celălalt fără. Rolul nostru con sists nu le -a pus în prezență. În primul rând le
ținem separate. Dar depinde de noi că se unesc. Să știm cum să medităm la acest
gând, în el sunt evocate cele mai profunde mistere. Zeii noi din Frent the world în
masca unei dualități din afara noastră este obiectivul realității , în noi viața
sufletului. Noi con născut unul și altul, închidem gâtul Rant, ne conectam cei doi
poli. Acest phe conduce se întâmplă în noi, el joacă pe scena teatrului alla Scala fie
a conștiinței noastre.
Acum, acesta este locul în care aplicăm libertatea. În timpul acestei acțiuni
devenim entități independente.

28
Sensul vieţii
Construcția universului nu ar trebui să rămână pentru noi un simplu
spectacol; noi trebuie, în schimb, ia în considerare com - mi o lucrare la care
suntem invi părți să participe. Este adevărat că gândul că ne adresam aici este
lumea greu de înțeles, chiar și în forma philoso phic. În această formă am încercat
să-l prezint, în urmă cu mulți ani, într-o mică carte: Adevăr și știință. Am încercat
în această carte pentru a demonstra perfecțiunea simțurilor este prima și trezește
viața interioară după el, dar că comuniunea lor este necesar ca lor coo -operation
este esențială. Aceasta a fost Expres siunea ideii filosofice pe care am de exemplu ,
ai pus aici. La acea vreme, nu am încercat să core pentru a descoperi misterele
ascunse pe care le conține. Dar lumea nu o înțelege, nici măcar în forma sa
filosofică.
Să înțelegem că viața noastră are sens și care este acel sens. Să devenim
actori în drama lumii. Lumea este împărțită în două tabere opuse și suntem
așezați între ei pentru a le aduce uniunea. Nu vă imaginați că această lucrare are
limite înguste. Am cunoscut un scriitor care, într - unul din articolele sale, a
declarat că schimbarea lumii necesare omul ar trebui să rămână tou zile în același
punct și în același igno rânced. Nu ar fi corect, potrivit acestui autor, pe care
rațiunea umană reușește să pătrundă puzzle - uri chiar și cele mai de calculator
Ners de viață. Pentru că, odată rezolvat, omul nu ar mai avea nimic de făcut! Prin
urmare, îndoielile trebuie să rămână întotdeauna și totul trebuie să rămână
imperfect. Cel care vorbește nici măcar nu suspectează că ziua con nostru normal
de curent știința ajunge sa lim ta, ea însăși a progresat. O facultate nou velle atât
de manifestă încât va impune o nouă sarcină și, prin urmare, un nou echilibru de
forțe. Pentru cât timp? Până într - o zi omul va de veni să reînvie conștiința lui con
divină cunoaștere.
Acum, că începem să sugerăm să modelăm într-adevăr măreția nelimitată a
puzzle-ului, ne putem ridica pentru a-i oferi un răspuns, știind că trăim semințele
fertilizante ale unei lumi spirituale nu poate progresa fără noi. Acum, după ce am
lărgit bazele înțelegerii noastre, putem aborda problema sensului vieții și putem
spune: A fost odată conștiința divină. Era în nemăsurarea ei. Și acesta a fost
începutul existenței. Acest con divin cunoștințe Cum s-au deosebit aceste imagini
de conștiința divină în sine? Prin faptul că erau multiple, în timp ce conștiința
divină este una. În plus, ei erau goi, în timp ce conștiința divină este de o plinătate
infinită; astfel încât imaginile erau multiple, dar erau goale, la fel ca ego-ul uman
în fața bogatului ego divin al unei lumi întregi. Dar acest sine a devenit teatrul în
care comorile divine se unesc constant, împărțit în două tabere opuse. Și , în timp
ce în gol conștiința și echilibrul Constam țional forțe, încă mai umple Davan în
sine Tage Mait conținutul conștiinței divine. Iar evoluția progresează. Conștiința

29
Sensul vieţii
Indivizi duală este îmbogățită de ceea ce a fost conținut inițial în conștiința divină
și pro gresie este realizată prin individualități în care echilibrul este stabilit.
Are conștiința divină acest lucru pentru evoluția sa? Cei care nu au nucleul
au înțeles cu adevărat sensul vieții, se vor confrunta cu această problemă. Nu,
conștiința divină nu are nevoie de asta! Are totul în sine. Dar este generoasă.
Acesta ac cablu de la un număr nelimitat de ființe totul în ea însăși. Pentru a dotar
der aceste bogății, cu toate acestea, ei au reușit să se recreeze con divină
cunoștințe. Apare apoi mai mult ceea ce odată a fost unul la originea evoluției
lumii și ceea ce revine la unitate prin îndumnezeire.
Într - adevăr, evoluția omului tou zile și-a asumat caracterul eu doar mor
scrie. A avut-o în zilele lui Saturn, ca și în zilele Soarelui și Lunii. Astăzi, v-am
arătat în ce direcție continuă să o dezvolte pe Pământ. În timpul lui Saturn, același
proces a născut primul proiect al corpului fizic și a exercitat în același timp o
acțiune fructuoasă în afara omului. În epoca solară, corpul eteric a fost conturat la
rândul său. Și acest proces continuă astfel, mereu la fel, dar devenind din ce în ce
mai spiritual. În lumea exterioară, este din ce în ce mai puțin de fertilizat. În
viitor, ca omul deve loppera mai mult, puterea fertilizat este exercitată mai mult
despre viața în apele interioare re și mai puțin în afara. Iar omul va ajunge să
posede în sine ceea ce, la origine, exista în afara lui. Lumea exterioară va deveni
lumea interioară a omului. Internalizarea este cealaltă parte a evoluției.
Unirea divinului cu lumea exterioară, Interio riser it, sunt cele două
obiective pentru următoarea evoluție umană. Bărbații devien nu sunt din ce în ce
mai asemănători cu cei divini și din ce în ce mai interioare. În faza a viitorului
Vulcan în cele din urmă toată natura va fe Condee. Tot ceea ce astăzi este încă
exterior va deveni interior. Divinizată TION este internalizare. Acesta este scopul
și acesta este sensul vieții.
Pentru a înțelege aceste lucruri, nu se îngrămădesc în mintea lui, conceptele
abs caracteristici. Trebuie să intrați în realitatea sa Concre vă ideea expusă mai
sus. Este nevoie de atât de mult să-l absoarbă și să simtă toate cularités de partid ,
pronunțând numele unui rău ani sau plantează-l în sine trezește o forță capabilă
să unească principiul în nume animalul sau sămânța de plantă și au der astfel
continuă să evolueze în lumea spirituală. Proiectele noastre cu privire la simplu de
a trebui să se dezvolte și pe fectionner.
Ce a făcut darwinismul în această privință? El a vorbit despre lupta pentru
existență, dar nu a luat în considerare evoluția ființelor care par să se simtă
înfrânte și distruse. Numai cei care attei gnent le poarta a fost interesat. Dar
ceilalți, cei care dispar de pe un Spiri tuality care dovedește câștigătorul luptei

30
Sensul vieţii
fizice este nu numai de a se dezvolta. Tou viața pe care ați Acesta este faptul
important.
Nimic, nici măcar ce este cucerit, nu mi - mi ce este absorbit, este anihilat;
totul este fertilizat spiritual, totul renaște în spirit. Cât de multe lucruri au
dispărut în timpul Revo lution pământului și a omului, fără ca aceasta ar putea
interveni. Luați în considerare toată evoluția care a precedat creștinismul. Am
văzut în ce constă. Omul meu, din lumea spirituală, a coborât în lumea fizică.
Unele facultăți el a plecat anterior, dispărând ca organisme care trăiesc attei nu
obstrucționeze Trunchiul EVOLU umane TION, se încadrează în abis! Dar , în
timp ce continuă evoluția externă a vieții și a culturii umane, și toate aceste lucruri
sunt anihilate în ap Ency. impulsul lui Hristos se dezvoltă în lumea spirituală. Așa
cum germenul fertilizator al lumii care o înconjoară este clocit în sufletul uman,
impulsul lui Hristos se dezvoltă și ea este cea care va reînvia tot ceea ce pare să fi
cedat în cursul evoluției umane.
Misterul Golgotei a avut loc. Forța care vine de sus pentru a fertiliza tot ceea
ce părea a fi anihilat. O transformare AC COMPLIT în lucrurile aparent Mor
dumneavoastră detașat de divinului, căzut în ABI mine. Impulsul lui Hristos
izvorăște și FECON a! De la misterul Golgotei, asistăm, în cadrul evoluției umane,
la o renaștere, la o reluare a marșului înainte; se datorează puterii FECON dante
puls Hristos.
Astfel , vom vedea întâmplă suc în acest eveniment suprem al EVOLU
umane TION, pe care am găsit peste tot principiu. În timp semințele noastre de
cultură Bloom , care au fost distruse în timpul antic constr egiptean lisation , dar,
în adevăr, gât vaient în evoluția terestră. IM Unitatea Hristos le fertilizat și ne -
am așezat tonuri acum o renaștere a culturii caldeean-egipteană. Cultura care o va
urma pe a noastră chiar va învia cultura anului CIENNE Persia când, la rândul
său, a fost fertilizată de impulsul lui Hristos. În perioada a șaptea în cele din urmă
reapărea sub o formă nouă, cea mai veche cultura hin dăruit - creșterea spirituală
supremă, de sfinții Rishi, să fie fecundat de puterea lui Hristos.
Astfel, în DC EVOLU umane TION, , de asemenea , guish două principii
opuse, cel al ființei interioare și exterioare a ființei, princi ples că am ajuns să
cunoaștem în omul interior și în afara, principiul sufletului și principiul fizic,
fertilizat mu tuellement. Hristos Acțiunea este exercitată de toți. În timp ce
dezvoltarea civilizațiilor de pe pământ continuă, pe de o parte, misterul Golgotlia,
pe de altă parte, introduce în această dezvoltare impulsul lui Hristos care emană
din lumile spirituale.
Acesta este sensul vieții lui Hristos: țara trebuie să participe taine cosmice,
com mine omul individual trebuie să participe la misterele divine. Polaritatea care
31
Sensul vieţii
guvernează evoluția omului, este , prin urmare , aceleași minciuni cu cea a
Pământului.
Acești doi poli opuși, au dez OpEd Pământului și principiul superior care a
unit cu ea în momentul misterului Golgota. Hristos și Pământul sunt legate între
ele. Pentru a se uni într-o zi, mai întâi au trebuit să se dezvolte separat, ca doi poli.
În general, pentru ca ceva să se întâmple, trebuie să înceapă prin diferențierea
polarităților sale; Uniunea lor MEETI aduce mai târziu progresul în viață. Acesta
este sensul vieții.
Când luăm în considerare acest lucru, o URCE titude născut în noi, este
aceea de a fi parte dintr - o lume care nu ar fi fără noi.
Un mistic profund, Angelus Silesius, a rostit odată un cuvânt ciudat; pre
MIER În primul rând, poate părea enigmatic: „Știu, a spus el, fără mine nici un
dumnezeu nu poate trăi; dacă m-aș găsi anihilat, el ar trebui să renunțe la spirit ”.
CHRE ortodox dorința se poate ridica împotriva unei astfel de cuvânt; totuși
adevăratul fapt istoric ar trebui să-i facă să gândească. Angelus Sile sius, chiar
înainte de a se converti la catolicism , așa că, a spus el, să stea pe o ploaie destul
de creștină, era deja un om foarte evlavios. Cu toate acestea, el a rostit acest
cuvânt. Cine o știe, nu poate admite că este semnul unei impietăți. Tot ceea ce
există, așa cum am văzut, este guvernat de un principiu al poziției op , polaritate.
Dar orice întâlnire opusă polilor ar fi imposibilă dacă îl vom imagina pe omul
dispărut; căci omul este în centrul tuturor lucrurilor și el este indispensabil pentru
toate.
Când omul gândește, lumea gândește în el. Este doar locul în care gândurile
se reunesc. Același lucru este valabil și pentru sentimentul și voința sa.
Și aici suntem capabili să înțelegem cuvintele omului care, îndreptat spre
spațiu, strigă: „Divinul mă umple, divinul este principiul care trebuie să se
unească în mine cu germenul pământului. În mine este sensul vieții! Zeii și-au
stabilit anumite obiective. Au ales locul unde aceste obiective vor fi atinse. Sufletul
uman este acel loc. Prin urmare, atâta timp cât se coboară suficient de adânc ment
în sine și caută SOLU TION enigme ale lumii, nu numai în spații infinite, dar în
interiorul ea însăși, ea găsește acolo locul în care zeii nu își îndeplinesc munca.
Omul participă la această lucrare. În drama intitulată „The Ed dovada sufletului,“
Am vrut să arate com MENT zei acționează în Hom mine, modul în care sufletul
uman are sens al lumii și face trăi in sinea lui. Pentru că sensul lumii prinde viață
la om. Ceea ce este el? Am încercat să-l exprim în următoarele cuvinte, cuvinte pe
care sufletul și le spune:
În gândul tău trăiește gândurile cosmice.

32
Sensul vieţii
Forțele cosmice se dezvoltă în sentimentul tău [microfoane.
În voința ta ființe de lucru cosmi c.
Pierde-te în gânduri cosmice.
Testați-vă prin forțe cosmice.
Creați-vă ființe de voință. În lumile îndepărtate nu te opri într-un joc de
gânduri de vis;
Luați-vă leagănul în spațiul spiritual infinit și vă cufundați în creatorii de
profoni ai propriului suflet.
Cunoscându-vă în voi înșivă, iu va descifra desenele zeilor. (1).
Când vrem să exprimăm un adevăr și nu doar o părere, aveți două zile în
care să atrageți mistere oculte. Acest fapt este extrem de important. Asta ceea ce
nu ar trebui să compare termenii le ployees în lucrările oculte, fie în proză sau
versuri, cu cei care poarta alte lucrări. Nu se poate scrie o lucrare cu adevărat
ocultă, inspirată de adevărurile cosmice și de misterele
(1)Această dramă a nu a fost încă publicată în limba franceză.
lumea, care părăsind gândurile cosmice exprimate prin sufletul său, că prin
sănătatea de pe malul mării se aprinde prin sentimente cosmice, nu prin propriile
sale sentimente, care pentru sănătatea de pe malul țării se creează „ființele
voinței” .
Unul dintre rolurile pe care trebuie să le îndeplinească MOTION ment
antropozofică este că am AP luate pentru a distinge între armoniile de mistere
cosmice și lucrări Inventeaza fantezie sau capriciu de oameni. Ca evoluție
progresează ra , sufletul va învăța să înlocuiască invenții personale prin inflorirea
unui element care se va forma, ca să spunem așa, în ea, unul dintre poli, la care va
corespunde în universul A pol spiritual. Lucrările care vor fi create în acest mod se
va transforma în Nais eficiență pentru fertilizarea microbi care vor uni cu forțele
spirituale. Ei vor avea motivul lor de a fi în procesul lumii. Sensul responsabilității
noastre prin portul rap la lucrările pe care le creăm se transformă complet în mine
De aceea trebuie să vină din adâncul sufletului lumii.
Cum vom atinge acest obiectiv? deman Derez tu. Prin răbdare. Noi trebuie
să - l omoare pro progresiv în toate noi înșine mândrie pe sonnel. Pentru că acest
lucru ne conduce inevitabil să creăm numai lucrări personale, în loc să lăsăm
divinul să ne vorbească. Com MENT pe vom? Să ucidem tot ceea ce nu vine de la
noi și, mai presus de orice, orice preocupare pentru mândrie. În timp ce ne
născem în noi adevărata polaritate, atunci vor înflori în sufletul nostru vee ritables

33
Sensul vieţii
fertilizând germenii. Nerăbdarea este cel mai rău consilier. Ea este cea care strică
lumea.
Când se ajunge la starea descrisă recent, se recunoaște că sensul vieții este
atins prin fertilizarea ex TER AL din interior. Dar recunoaștem clai cu siguranță
că atunci când ființa interioară nu îndeplinește condițiile cerute, el semănă în
lumea falsului germeni fertilizatori. Acest lucru duce la creații avortate. Cultura
noastră modernă este bogată în astfel de avorturi.
Iată un exemplu: în toate țările lumii astăzi multe lucrări sunt scrise în proză
și în versuri. Acum, un celebru autor din secolul al XVIII-lea a strigat deja: „O
singură țară produce astăzi de cinci ori mai multe cărți decât ar necesita o treime
din pământ!” Ce ar spune el astăzi! Aceste producții în jurul civilizației noastre
sunt actuale de entități spirituale care nu sunt viabile. Nu s-ar naște dacă bărbații
ar fi mai răbdători. Acest pacient, atunci când se dezvoltă, va deveni și un fel de
diviziune în sufletul uman, va împiedica să se grăbească către producții care sunt
doar emanații ale mândriei și egoismului. Nu luați ceea ce vă spun pentru o lecție
morală, vedeți în ea doar expresia unui fapt. Căci este un fapt faptul că mândria
nu generează decât în sufletele noastre semințele lucrărilor spirituale avortate.
Push, apoi , treptat , rândul său, acest lucru va fi sarcina unui viitor mult mai tain.
Este antroposofia ac complir. Însuși sensul vieții cere, de fapt, ca concepția
antroposofică a lumii să fie într-un fel încorporată în ea, astfel încât prin ea să fie
dezvăluită rațiunea de a fi a tot ceea ce și viața exterioară să fie plină de sens.
Occultismul vrea să-l învețe pe om că este legat de sensul vieții și că, în orice
adevăr, își poate spune:
În gândul tău trăiește gândurile cosmice.
Forțele cosmice se dezvoltă în sentimentul tău.
În voința ta ființe de lucru cosmi c.
Pierde-te în gânduri cosmice.
Testați-vă prin forțe cosmice.
Creați-vă ființe de voință.
În lumile îndepărtate nu te opri într-un joc de gânduri de vis;
Luați-vă leagăn în infinitul ritualurilor spațiale și plonjați în adâncurile
propriului suflet.
Cunoscându-vă în voi înșivă, veți descifra desenele zeilor.
Acesta este sensul vieții. Așa este necesar să îl înțelegem. Asta am vrut să vă
spun în aceste două conferințe. Pătrundeți-vă bine cu aceste lucruri, îmbibați-vă

34
Sensul vieţii
mintea cu ele, atunci ființele care au atins deja divinitatea le vor face roditoare în
sufletele voastre.
Alocați că aceste considerații au avut anevoioasă, faptul că soarta a voit ca
am epuiza în două scurt audiocon astfel un subiect important ca sensul vieții.
Multe dintre puncte au fost atinse, este al tău să te apuci, acesta este încă un fel de
polaritate: se dă un anumit impuls, trebuie dezvoltat în meditație. Toată
activitatea noastră comună va dobândi astfel un sens, o plinătate astfel încât să se
stabilească ca un schimb între sufletele noastre. Aceasta este esența iubirii
adevărate; este aici Enco re un echilibru de polaritate: gândurile de suflete reach
antroposofia ca și în cazul în care se trezesc celălalt pol și se stabilește o echipam
liber între ele. Atunci se naște un fel de „muzică a sferelor”. Lucrând cu
monieusement în lumea spirituală și dacă intrăm într-adevăr în viața fizică
losofică, vom fi uniți.
Aș dori întâlnirea noastră de azi! Astăzi este în acest sens. Este o expresie a
spiritului iubirii care trebuie să domnească printre noi antroposofi. Iar dragostea
care ne aprinde sufletele ne va ajuta să ne schimbăm bunurile spirituale. Datorită
lui, nu numai că mint ne vom îmbogăți și mai mult, dar ne vom simți mai mult și
mai Coura de vârstă pentru a realiza eforturi spirituale. Atunci Antroposofia va
deveni propagatorul acestei iubiri care atinge adâncurile sufletului uman și care,
astfel, nu se va stinge.
Atunci când membrii societății antropologic sophical, vom avea noi separat 1
st în spațiu, dragostea noastră va rămâne și influența ei se va prelungi ori când
karma ne aduce pe cei care ne sunt împrăștiate în întreaga lume fizic. Și vom
rămâne uniți. Faptul că suntem încercați împreună cu facultățile noastre spirituale
de cea mai bună calitate până la înălțimile divine, vom încuraja mai mult decât
orice în lume să rămânem uniți în ei în sufletele noastre.

35

S-ar putea să vă placă și