Vindecarea prin eliberare

Slujirea practică

Peter J. Horrobin
Director al EHel Ministries Centru de formare şi slujire în vindecarea creştină

Cuprins

Prefaţă PARTEA A : TEMELIILE L U C R Ă R I I DE E L I B E R A R E

.

Pagina 13

19

1. Introducere O slujire echilibrată pentru vindecarea prin eliberare începuturile Ellcl Grange Temeliile scripturale de credinţă 2. Pregătirea lucrării Cum Şi-a împărtăşit Isus lucrarea ucenicilor Săi învăţăturile lui Isus Principii de bază 2.1. Cine şi ce suntem noi pentru Dumnezeu 2.2. Cum putem fi bolnavi 2.3. Nevoia de a ierta 2.4. Mărturisirea şi iertarea propriilor păcate 2.5. Iertarea de sine 2.6. „Iertarea" lui Dumnezeu 2.7. Acceptarea lui Dumnezeu aşa cum este El 2.8. Să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne accepte aşa cum suntem 2.9. Acceptarea de sine 2.10. Acceptarea celorlalţi 2.11. Domnia lui Isus Cristos Concluzie 7

21 23 24 26

31 33 35 36 36 38 40 -43 45 45 49 50 52 54 56

Simptome observabile ale unei posibile demonizări 3 1. înclinaţiile 3.2. Poftele ieşite din comun 3.3. Extreme ale comportamentului 3.4. Amărăciunea şi neiertarea 3.5. Obiceiurile comportamentale forţate 3.6. Personalitatea şi comportamentul înşelător 3.7. Depresia 3.8, Tulburările emoţionale 3.9, Fuga 3.10. Frica şi fobiile 3.11, Vinovăţia şi auto-condamnarea 3.12, Auzi rea de voci 3,13. Bolile ereditare 3.14. Credinţele eretice 3.15. Implicarea în religii false 3,16, Comportamentul iraţional 3.17. Lipsa unor relaţii mature 3.18. Legalismul şi robia spirituală 3.19. Coşmarurile 3.20. Implicarea în ocultism 3.21. Vorbirea necontrolată 3.22. Bolile care recidivează şi bolile prelungite 3.23. Egocentrismul 3,24. Aberaţiile sexuale 3.25, Tentativele de sinucidere 3.26. Simbtomele care nu se pot diagnostica medical 3.27. înclinaţiile spre violenţă 3.28, Nesociabilitatea şi comportamentul anti-social Concluzie : Câteva observaţii din practica medicală

57 58 59 60 61 62 63 63 65 65 67 67 68 68 69 70 71 72 73 74 74 75 77 78 78 79 80 81 82 «3

PARTEA B : PUNCTELE DE INTRARE A D E M O N I L O R 4. Cum intră demonii 4.1. Linia generaţională 4.2. Păcatul personal 4.3. Păcatul ocultismului 4.4. Unele practici medicale alternative 4.5. Păcatul religiozităţii 4.6. Legăturile sufleteşti nedumnezeieşti 4.7. Păcatul sexual 4.8. Rănile sufleteşti, abuzul şi respingerea 4.9. Traumele şi accidentele 4.10. Moartea (inclusiv pierderile de sarcină şi avorturile) 4.11. Blestemele (inclusiv legăminte lăuntrice declaraţiile şi rugăciunile greşite) 4.12. Obiectele şi clădirile blestemate 4.13. înclinaţiile 4.14. Frica şi fobiile 4.15. Oboseala şi extenuarea Concluzie Spre avertizare şi încurajare PARTEA C : PRACTICA SLUJIRII PENTRU ELIBERARE 5. Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare Introducere 5.1. Echipa de slujire 5.2. Cum se începe slujirea 5.3. Scopurile cui? 5.4. Observaţi orice simptome ale unei posibile demonizări

cu puternice tendinţe evanghelice. A locuit o vreme în sud şi în Surrey. lucrează şi în alte ţări. Investigaţi legăturile sufleteşti nedumnezeieşti 5. ocultismul şi Biblia 3. Cum să ne rugăm 7. deşi îşi au sediul în Marea Britanic. Peter s-a născut în 1943 la Bolton. • " r • 241 244 250 251 253 " 257 261 Şi-a luat diploma la Oxford. de mare ajutor în lucrarea sa.6. Magia. 2 9 3 295 309 . publicare şi vânzare. în noiembrie 1986 a fost cumpărat sediul Eilel Grange. Peter şi-a cunoscut această chemare încă din vremea adolescenţei. Infoimaţi-vă asupra accidentelor şi traumelor Recapitulare 6. ţinând neîntrerupt serii dc cursuri de pregătire şi slujire pentru vindecare. Slujirea pentru eliberare Exercitarea autorităţii Unele posibile manifestări demonice Căi de ieşire a demonilor îngrijirea după eliberare 8.7. Timp de zece ani s-a rugat zilnic pentru această viziune. Părinţii i-au dat o temeinică educaţie creştină. După alcătuirea echipei de rugăciune.5. Practici medicale alternative 5. dar a trebuit să aştepte aproape treizeci dc ani înainte ca lucrarea vieţii iui să înceapă la EIlcl Grange! Dumnezeu i-a dat viziunea pentru slujirea în eliberare în timp ce încerca să ajute o persoană demonizată. Ellel Ministries s-a dezvoltat constant. în 1986 a fondat Centrul Creştin EIlcl Grange. Glosar al altor religii Bibliografie 263 271 277 . Şi-a fondat propria societate de publicare ţi vânzare de carte şi după cincisprezece ani dc scriere. 230 231 Despre autor Pc'cr Horrobin este Director Internaţional al Centrelor Creştine Eilel Grange care. Cunoaşterea Scripturii i-a fost.10.5. după care s-a întors în ţinutul natal. Exploraţi trecutul sexual 5. Verificaţi liniile generaţionale 5. fiind acum o echipă full-time formată din 140 de membri. în diferitele centre ale lucrării slujesc LI ANEXE 1. lucrarea lui Peter este caracterizată de dorinţa de a păşi în credinţă şi de a-L vedea pe Dumnezeu lucrând în vieţile oamenilor. şi după cc a petrecut câţiva ani în mediul universitar s-a îndreptat spre afaceri. unde a studiat chimia. în toată perioada carierei sale universitare şi de afaceri el a ştiut că se afla doar într-un timp dc pregătire a unei lucrări creştine care urma să-i schimbe viaţa. Calităţile unui consilier creştin 2. până când Dumnezeu a adus-o la viaţă. mai apoi. Dc la acea dată. Lancashirc şi a copilărit la Blackbum şi apoi în nordul Angliei. Glosar al practicilor oculte 4 . De ce unii oameni nu sunt eliberaţi 9. Investigaţi credinţele false şi implicarea în ocultism 5. Oxford şi Manchester. Căutaţi semnele respingerii 5. Dc atunci.9.8. Sfaturi pentru cei eliberaţi Zece condiţii pentru a păstra eliberarea Post-scriptum 220 224 224 227 228 228 .

s-a deschis un alt centru iar în 1993 un altul în Canada. acumulând experienţă şi văzând cum Dumnezeu Se implică în vieţile multor oameni. De asemenea au fost demarate. Roadele slujirii au apărut cu greu. Peter este unul dintre coautorii popularei cărţi Mission Praise. în 1984. la iniţiativă locală. Centrul Internaţional de Conferinţe de la Brighton este destinat unei audienţe mai numeroase şi a slujit şi la extinderea lucrării spre Europa de est şi chiar mai departe. Lucrarea este o slujire în credinţă care depinde în totalitate dg. Catalogul Complet al Autoturismelor Engleze pe care 1-a publicat în 1975 a fost multă vreme lucrarea de referinţă asupra istoriei şi datelor tehnice ale tuturor modelelor de maşini fabricate în Anglia până în 1974. nici unul dintre pionierii echipei nu-şi imagina ce avea să urmeze. lângă Budapesta. în 1995 a fost achiziţionată Pierrepont. o proprietate în Surrey la care se poate ajunge uşor atât 1 de la aeroportul din Heathrow cât şi dc la cel din Gatwick. Ea nu ar fi putut fi scrisă nici fără miile de oameni care au fost ajutaţi de Dumnezeu la Eilel Grange. la Orangcville. 12 Prefaţă La alcătuirea acestei cărţi au contribuit mai muie persoane. atât în Anglia cât şi în diferite ţări. echipa nu s-ar mai fi alcătuit niciodată. Ia Glyndley Manor. Ia Glyndley Manor (lângă Eastboume). Deşi semnală de mine. Ei au răspuns multor invitaţii de a învăţa despre vindecare şi eliberare. într-o perioadă relativ scurtă. Acest centru va sluji păstorilor şi liderilor creştini din întreaga Europă de est. al cărei prim volum a fost iniţial compilat pentru Misiunea Engleză.Vindecarea prin eliberare . astfel că acum avem un centru în sudul Angliei. oameni ce s-au încredinţat echipei care le-a slujit prin puterea Iui Isus. în 1991. am trăit în mod direct dramatica emoţie a adevărului Evangheliei şi am devenit mai conştienţi de realitatea presiunilor şi a problemelor pe care Pavel le descria prietenilor săi din Corint (2 Corintcni 11:22-29). Printr-o mână dc oameni. lucrările EIlcl Polonia şi Eilel Estonia Sub conducerea lui Peter echipa de învăţare şi slujire s-a înmulţit considerabil. în sudul Angliei. precum şi un centru în curs de. când sediul Eilel Grange a fost achiziţionat într-un mod aţâţ de uimitor. iar noi am experimentat atât bucuria cât şi durerea. construcţie la Budapesta în Ungaria (pentru păstorii şi liderii creştini din Ungaria şi Europa de est) . la Orangeville. Nu a fost deloc uşor. Poate că dacă am fi ştiut. Alteori. Acest centru va deveni o şcoală internaţională de formare în slujirea pentiu eliberare. lângă Toronto. Scriptura a prins viaţă prin puterea Duhului Sfânt. Aş vrea să le mulţumesc tuturor pentru aportul pe care l-au adus. la nord de Toronto. în 1986.Slujirea practică Domnului peste 300 de consilieri asociaţi. Nu bănuiam pe atunci că Dumnezeu ne va duce învăţăturile şi slujirea departe de nordul Angliei. Conferinţele de învăţătură şi slujire în Rusia şi în Europa de est au cunoscut o continuă extindere iar acum este aproape realizat şi proiectul unui important centru dc învăţare şi slujire în Ungaria. sub ochii noştri.donaţiile şi veniturile obţinute în urma cursurilor de pregătire. Nimeni nu se aştepta ca el ibe rărea să fie o atât dc strategică parte a vindecării. ea nu ar fi putut apare fără angajarea hotărâtă a tuturor celor care s-au implicat în lucrarea pe care Dumnezeu a iniţiat-o prin Eilel Ministrics. Dumnezeu a ridicat o lucrare dc importanţă internaţională. Uneori Domnul a îngăduit ca membrii echipei să treacă prin dificultăţi în slujire dar în felul acesta. El este şi un entuziast pescar şi admirator al autoturismelor Alvis. unul în Canada. aducând vindecare şi eliberare.

Deseori. învăţarea şi slujirea merg întotdeauna mână în mână. Dumnezeu Tatăl iubeşte întreaga Echiparea pentru slujire Trăirea în plinătatea Duhului omenire. învăţare. Pentru cei care nu cunosc Eilel Ministrics. Dumnezeu Fiul. că ceva special se petrecea la Eilel Grange. motivul pentru care ei se află încă în necaz este că nu au aplicat în vieţile lor principii fundamentale cum ar fi iertarea. doctrina şi comportarea. iar apoi. Temeliile slujirii pentru eliberare Pregătirea pentru căsătorie Liber de înclinaţii Respingerea şi cum poate fi în prezent. să înţeleagă Sexul şi sexualitatea Vindecarea celor abuzaţi spiritual Umblând sub ungere care sunt temeliile 13 . In special in bisericile lor în slujirea pentru eliberare Vindecarea interioara şi locale. fiind fundamentul oricăror abuzaţi Slujirea sub ungerea Duhului Sfânt învăţaturi. Cursurile de pregătire se succed unul după altul. Dumnezeu Duhul Sfânt Evanghelizare şi vindecare Slujirea pentru orfani locuieşte în creştini şi le împarte puterea dinamică prin Temeliile consilierii creştine Slujirea celor respinşi care ei pot continua lucrarea lui Cristos. ţinute curent la Eilel Grange. Vindecarea şi retragerea liderilor Ce este înşelarea Vindecare şi prorocie Mulţi oameni au nevoie. Eliberarea locurilor Aceasta se realizează prin rugăciune. Exercitarea darului prorociei împlinirea emoţională Temeliile de credinţa: Rugăciunea dinamică Mijlocirea ţi lupta spirituală Dumnezeu este Trinitate. După salutul Slujba de proroc de bun sosit. Slujirea pentru eliberare bărbaţi Vindecarea prin eliberare pentru slujire personală precum şi prin pregătirea altora pentru Exercitarea darurilor spirituale femei implicarea in această slujire. etc. sunt următoarele: Cursuri pentru localnici (cu o durată de 3 zile): Bătălia pentru suflet Vindecarea. Biblia este Temeliile vindecării celor Slujirea celor abuzaţi sexual autoritatea inspirată divin în ce priveşte credinţa. in biserica locală Vindecarea prin eliberare pentru de a face ucenici şi de a vindeca bolnavii de orice fel. înainte de a primi slujirea. Aceste cursuri. aşa cum a dat-o Isus Obiectivele: Formarea unei echipe de slujire Vindecarea prin eliberare împlinirea poruncii lui Cristos de a predica Evanghelia. atât In Anglia cât şi m afara ei. acceptarea. Eilel Ministries are o echipă „full-timc" formată din Liber de frică peste o sută patruzeci dc persoane şi peste trei sute de consilieri ea învinsă Liber de apăsare şi nelinişte asociaţi. mai întâi. Refacerea celor respinşi Liber bi Cristos Aspecte speciale ale lucrării de Cei în suferinţă sunt slujiţi de obicei la Healing Retreats unde Vindecarea şi sacramentele eliberare practica lui Isus dc „a primi bine mulţimile. Isus Cristos. relativa necunoaştere a slujirii pentru vindecare şi eliberare în Trupul lui Cristos. trebuie spus că lucrarea este administrată de o societate de "caritate numită „Tlie Christian Trust". a h vorbi despre victime spirituală împârăfla lui Dumnezeu şi a vindeca pe cei care au nevoie de Vindecarea celor ce au fost Protecţia ale accidentelor şi traumelor vindecare " {Luca 9:11) este baza normală de slujire.Vindecarea prin eliberare .Slujirea practica împrejurările aduse dc Dumnezeu pentru învăţare şi slujire. Obiectivele şi profesiunea de credinţă a lucrării sunt următoarele: - Prefaţa împărăţiei lui Dumnezeu. este Mântuitorul şi Sfânt Vindecătorul. au arătat. predicam. Domn şi împărat.

Sunt profund recunoscător tuturor membrilor echipei. Prima lună esti dedicată în special învăţării temeliilor scriptuiale de slujire iar cei de-a doua aplicării acestor învăţături în slujirea practică. lipsa de promptitudine în a răspunde la într-un mediu spiritual tot mai ostil. RRflLOrangeville. Ziua puterii Sale ele fiind incluse în textul cărţii. Rugăciunea mea este ca fiecare persoană care citeşte aceaste cărţi sâ-şi. England. îmi cer scuze tuturor celor care au îndurat cu dragoste învăţaturi şi mai aprofundate despre cum să stai în credinţă întârzierile mele la masă. puteţi scrie la EIlcl Ministries. adâncească dedicarea pentru Cristos şi să răspundă chemării pe care Dumnezeu o face fiecărui creştin: să 17 . Le mulţumesc tuturor pentru sprijin O conferinţa ce urmează „Bisericii în flăcări" şi care dă şi încurajare. să vindece bolnavii şi să scoată demonii Peter liorrobin Eilel Orange Mai 1995 Acest volum acoperă subiectul slujirii practice din slujirea dc vindecare prin eliberare. Din toamna lui 1996 aici vor începe cursuri di unul. sau EIlcl Ministries. Fără ajutorul lor această carte încă n-ar fi şi prezentarea armelor şi uneltelor de care este nevoie pentru publicată! a menţine puterea Bisericii. 16 predice Evanghelia.Slujirea practică Conferinţe de învăţături Prefaţă Pentru obţinerea unor detalii suplimentare. în 1995 lucrarea s-a extins prin achiziţionarea proprietăţi Pieirepont din Surrey. în care să declari că Isus scrisori şi „sihăstri-rea ' mea în perioadele critice ale scrierii acestei cărţi! este singura soluţie.. Biserica în flăcări O provocatoare conferinţă de 4 zile ce are ca scop echipareaMulţumesc în mod special lui Jonathan C'ansdale. Această şcoali e^tc destinată în special celor ce vin din străinătate sau celor cc po sâ-şi pună deoparte nouă săptămâni pentru învăţare ş experimentare practică. Onlario. prevenirea asupra pericolelor textului pentru publicare. Primul volum s-a ocupat de bazele biblice ale acestei lucrări. L9W 2Y8. multe dintre De asemenea. vindecare şi eliberate in puterea Duhului Sfânt. respectiv doi ani. Şcoala durează două luni. Lupta este a Domnului O conferinţă de 4 zile despre cum să slujeşti pentru evanghelizare. Vindecare şi împlinire spirituală O conferinţă destinată ajutării bisericilor locale în implementarea lucrării de vindecare şi eliberare. prietenilor şi colegilor care m-au ajutat cu generozitate la pregătirea manuscrisului şi care mi-au dat atâtea sfaturi folositoare. Lan casier. Eilel Canada. Canada. 1 Mulţumesc tuturor celor care au făcut sugestii utile. . Pierrepont este un centru internaţional de pregătire a Eilel Ministries.Vindecarea prin eliberare . EIlcl Grange. o Şcoală Internaţională de evanghelizare vindecare şi eliberare este la dispoziţia celor ce doresc să curioasei Loale învăţăturile prezentate la cursurile de mai sus. în apropierea aeroporturilor din Hcathrow ş din Gatwick. lui Ed Pirie şi Lissei Smith pentru eforturile făcute la editarea şi pregătirea şi zidirea Trupului lui Cristos. LA 2 OHN.

15 . iar în capitolul 3 se va face o prezentare a simptomelor care pot avea o rădăcină demonică. vindecare celor disperaţi şi liberate în spirit şi gândire celor ţinuţi în captivitate de vrăjmaş. El il compară cu un om care şi-a zidit casa pe stâncă.PARTEA A TEMELIILE LUCRĂRII DE ELIBERARE Un arhitect care vrea să proiecteze o construcţie durabilă. va proiecta o fundaţie solida. la sfârşitul predicii de pe munte. Biserica nu poate ignora aceste elemente vitale ale Evangheliei dacă vrea să aducă speranţă celor zdrobiţi. Isus ne arată. Prima parte a acestei cărţi se va ocupa de prezentarea modului în care trebuie pusă o temelie solidă lucrării de vindecare şi eliberare. Pe cel care-I ascultă cuvintele. Lucrarea lui Isus a inclus vindecarea şi eliberarea. cât de important! este punerea unei solide temelii de credinţă.

a sufletului şi trupului şi înţelegerea scriplurală a demonicului şi a lucrării de eliberare. 21 . Prin cruce. inacceptabilă cu privire la caracterul şi spiritualitatea Fiului lui Dumnezeu! Slujirea de'vindecare a lui Isus a fost perfect echilibrată. este a provocare adusă acelor minţi din secolul XX care neagă aspectul eliberării din lucrarea Sa. este neechilibrată! în ultimii ani s-au scris multe cărţi despre vindecare dar cu toate că majoritatea tratează subiectul luptei spirituale. eliberându-i de puterile întunericului. O concluzie.31-36). Isus a făcut posibilă continuarea slujirii Sale de vindecare (prin Biserică). Vindecarea este restaurarea ordinii lui Dumnezeu în duh. Isus S-a confruntat cu loale tipurile dc vindecare. O slujire care ignoră oricare dintre aceste aspecte. El a slujit fiecărei persoane în funcţie de situaţia în care aceasta se afla. Faptul că prima vindecare pe care Isus a făcut-o a fost prin scoaterea unui demon (Luca 4. evident. Aceasta înseamnă că El a vindecat duhul. Satan caută să producă haos şi dezordine. Se afirmă. suflet şi trup.Capitolul 1 Introducere O slujire echilibrată pentru vindecarea prin eliberare In lucrarea Sa. sufletul şi trupul oamenilor. calificându-l ca o înşelare datorată ignoranţei din acele vremuri. doar puţine fac legătura între vindecarea duhului. că Isus S-a înşelat datorită limitelor cunoaşterii din epoca Sa. astfel.

ca şi în multe alte părţi ale lumii. Nimeni n-a dorit acest lucru. atunci trebuie să ne întrebăm dacă în Biblie mai există ceva care să nu fie expus îndoielii şi necredinţoi.au fost făcute prin eliberare).cele menţionate în Scriptură . acum îmi dau seama că din educaţia mea creştină lipsea o întreagă dimensiune a înţelegerii spirituale. Ştiam ce este păcatul.Vindecarea prin eliberare . în . Nici educaţia şi nici experienţa din biserica mea nu m-au pregătit în vreun fel pentru această lucrare. în primul volum am prezentat în detaliu temeliile scripturale şi uncie exemple practice din lucrarea de eliberare ce arc ca model slujirea iui Isus. Azi îmi dau scama că în toţi acei ani de rugăciune. s. Este un lucru oarecum surprinzător. Personal. am devenii: conştient de relevanţa. Dar. producând unele boli? Lipsa de credinţă în supranatural afectează atât lumea raţionalistă cât şi pe cea religioasă. începuturile Dumnezeu mi-a dat viziunea lucrării Eilel cu zece ani înainte de a cumpăra Eilel Grange. Dc atunci am văzut de nenumărate ori acel gen de manifestări dar. percepţia mea ar fi fost. Acest mod de gândire raţionalist este nescriptural. rareori m-am confruntat cu demonicul arunci când m-am rugat pentru oameni şi. nu l-am recunoscut! îmi amintesc cum. deoarece Scriptura ne spune clar că trebuie să scoatem demonii. la acele începuturi. ştiam că puteam fi iertat. inclusiv dc eliberare. Şi dacă cineva se poate dispensa atât de uşor dc o atât de importantă parte a slujirii lui Isus (o treime din vindecările făcute de Isus . aşteptare. proiectare şi pregătire. clădirea în care a început lucrarea. ştiam că spiritismul şi toate celelalte forme de implicare în ocultism sunt periculoase. că educaţia şi civilizaţia ne-au scăpat de demoni sau ne-au luminat cu •„adevărul" că demonii nu există şi deci nu mai este nevoie să-i luăm în considerare atunci când analizăm situaţii sau fenomene ce par a avea explicaţii logice şi ştiinţifice. Dar nimeni nu mi-a spus că dacă am practicat astfel de lucruri pot deveni demonizat. fie datorită greşitei credinţe că demonii se găsesc doar în cine ştie ce locuri îndepărtate şi sălbatice (şi de aceea nu trebuia să ne facem probleme din cauza lor aici. Dacă aş fi crescut în Malaiezia sau în Nigeria. dar nu ştiam că practicarea continuă a păcatului poate da acces demonicului in viaţa mea.s-a terminat! In alte ocazii. Şi nici n-am fost avertizat de multiplele căi prin care demonicul poate câştiga teren in viaţa mea. fie datorită presupunerii că demonii nu-i pot afecta pe creştini şi de aceea slujirea dc eliberare este irelcvantă pentru Biserica modernă. încă din adolescenţă. în timpul unei eliberări. care a cedat ispitirii Iui Satan.i mă aştept ca un aspect atât dc esenţial al Evangheliei să fie. ca o premiză a trăirii unei vieţi în armonie cu învăţăturile biblice! Ar fi trebuit. Biblia ne arată că evenimentele din vieţile oamenilor sunt cauzate de intervenţia directă a lui Dumnezeu. Ştiam totul despre mărturisirea păcatului. actualitatea şi nevoia dc a sluji pentru eliberare numai atunci cănd cu însumi am începui să mă rog pentru bolnavii care nu se vindecaseră prin rugăciunea obişnuită. ca şi pentru cei mai mulţi dintre creştinii din generaţia mea.Slujirea practică Introducere Dc vreme ce bolile sunt consecinţe ale căderii omului. problema eliberării a rămas o necunoscută teologică. dar nu ştiam că dacă păcatul a condus la demonizare aveam nevoie şi de curăţirea de consecinţele lui. de aceea. Căci acolo. demonii dintr-o fată s-au manifestat ca o pisică sălbatică. pe vremea aceea. Din fericire. experienţa m-a înspăimântat şi m-am simţit uşurat când totul . ca şi mulţi alţii. şi în special sectoarele liberale şi evanghelice ale Bisericii.Anglia creştină"). spiritualul întrepătrunde atât de mult cult-ira încât orice expresie a credinţei creştine care nu are un răspuns la acest vital aspect al creştinismului. desigur. bine consolidat in viaţa mea. Şi cu. Dar nu este oare posibil ca ştiinţa 2? să dea explicaţii raţionale căilor prin care demonii au acţionat. pentru majoritatea populaţiei nu va fi deloc credibilă. cu totul alta. este greu dc presupus că există vreo formă de slujire creştină care poale ignora posibilitatea existenţei dimensiunii demonice în vindecare. de cele mai multe ori. Privind în urma. am fost influenţat de experienţa limitată a mediului creştin în care mă aflam. Atât educaţia mea creştină cât şi bisericile în care am fost membru au pus accent pe necesitatea vitală a aplicării Scripturii. mi-am dat seama că unele simptome 23 • . Omul raţionalist din vest crede. în general.

ca urmare a subminării întăritorilor demonice şi a revelării adevărului. Am cerut Domnului să ne arate toate puterile întunericului din viaţa acelui om. Lawrence tremura tot Toată lumea privea spre ţâţa iui acoperită dc tatuaje şi spre trupul lui vânjos. târziu în noapte. aveam puterea şi autoritatea de a-i scoate din oameni. Apoi a venit cel care. oameni care au fost vindecaţi prin eliberare. doar pe baza unor informaţii sumare. EIlcl Grange în noiembrie 1986. întotdeauna. el şi soţia lui trăiesc minunat. Domnul a îngăduit să începem primul nostru curs dc prezentare a lucrării de eliberare. acesta li constliase minunat pe John şi pe soţia sa. Deşi demonii din el erau puternici. şi pe care le-a spus ucenicilor să le scoată din oameni. Lawrence nc-a spus cum s-a vândut Iui Satan pe când se afla în închisoare şi cum. au fost primele lui cuvinte. cu păstorul său. erau prinşi într-o plasă demonică şi aveau nevoie de eliberare. mai târziu. citind un Nou Testament Gideon. a cerut slujire Ia sfârşitul primului nostru serviciu dc vindecare de la Eilel Grange. pe covor.nimeni nu le are. în diferite forme. vino repede aici!" demoni şi azi. anglicani plecau acasă cu convingerea că aveau de acum cheia cunoaşterii unor adevăruri prin care-i puteau ajuta pe cei din bisericile lor. de 40 de ori. şi în special cei care aveau de multtimp probleme. Degetele i-au înţepenit. cu răspuns al demonilor la acţiunea iui Dumnezeu. • Când a venit.Slujirea practică \ Introducere demonice mai puţin evidente pot avea totuşi. în ianuarie 1987. înainte ca lucrarea de ta Eilel Grange să înceapă. transformând frumoasa noastră canapea într-un câmp de bătălie. dacă se găseau acolo! Dar practic. Dar pe măsuri ce prezentam lucrurile pe care Domnul ni le descoperise vedeam cum în ochii celor care au avut curajul de a-şi risca reputaţia venind la noi. trupul i-a devenit aproape rigid şi a alunecat de pe scaun jos. La mai puţin de un an de la începerea lucrării. mi-om dat seama că lucrarea de eliberare este o parte esenţială a vindecării şi am început să le împărtăşesc şi altora acest adevăr. n-am scos mai mult de doi demoni! Primele câteva săptămâni au schimbat însă totul! Ne-am dat seama că mulţi dintre oamenii care veneau la noi pentru a fi ajutaţi. care se comportau exact ca şi . în timp ce demonii din John începeau să se manifeste violent. John a fost primul dintre cei pe care Dumnezeu i-a îndreptat spre lucrarea noastră dc eliberare. o cauza supranaturală. în afara a ceea ce făcuse păstorul. La aceste cursuri au existat.Vindecarea prin eliberare . Am decis însă să nu-i sluijm în faţa atâtor oameni şi i-am cerut să vină la noi spre sfârşitul săptămânii. harul lui Dumnezeu ne-a călăuzit pas cu pas şi ne-a arătat cc trebuie să facem pentru a-1 conduce spre eliberare. -I-am atins umărul şi imediat a fost aruncat la pământ. creştinii. am telefonat ţinui alt membru al echipei de slujire. Timp de doi ani. când porţile lui Eilel Grange s-au deschis. şi i-am strigat în telefon: „Ajutor. Nu aveam nici o îndoială că demonii erau reali şi că noi. John avea 0 problemă! Scoteam primul demon la Eilel Grange. relaţiile dintre cei doi soţi continuau să se deterioreze şi John era într-o stare din ce în ce mai rea. strălucea lumina speranţei! Chiar . Dar în ciuda acestui ajutor. „Mi-c tare frică". am aflat mai multe despre el şi nc-am dat seama că este înţelept să nu slujeşti imediat pentru vindecare. căsătoria Iui s-ar fi distrus iar el ar fi ajuns rău. Când scriu aceste rânduri. Un tânăr a fost adus la noi de pastorul lui. în trupul acelui tânăr s-a produs o puternica reacţie fizică. Toate acestea nu puteau fi explicate decât prin acţiunea malefică a unor fiinţe supranaturale. Nu aveam toate răspunsurile . Când a ieşit în faţă. Oameni care nu crezuseră vreodată ca ar putea fi afectaţi 25 în cele din urmă John a' fost eliberat nu de unul ci de mai mulţi 24 . Astăzi ştiu că fără eliberare probleme'? lui John n-ar fi primit nici un răspuns şi pentru el n-ar mai fi fost nici o speranţa. Se părea că erau puţine lucruri de făcut. tfirându-se şi vomitând. numite probabil demoni. după atâţia ani.şi vicarii. şi-a predat viaţa lui Isus. cursurile de pregătire pentru slujirea de eliberare s-au dendat deja. îmi aduc aminte că. întrebându-se ce ne vom face cu acest atât de nepotrivit candidat la vindecarea creştină. Era clar. primul. Alunei mi-om dat seama pentru prima oară că rugăciunea credinţei este o rugăciune „periculoasă"! Când Duhul Sfânt a coborât peste el. Probabil.creaturile" cu care S-a confruntat Isus.

Dc aceea omul este şi el o trinitate . O parte a oştirii angelice s-a alăturat lui Saian în răzvrătirea sa şi a fost şi ea alungată din cer. Dumnezeu a pregătit o calc de ieşire din situaţia în care se află omenirea trimiţându-L pe Fiul Său.. 3. omul a devenit vulnerabil fală de Satan şi fiinţele supranaturale pe care cl le arc în control. Ştiind cât de puternică este tentaţia de a intra direct în slujirea pentru eliberare. 10. Satan şi-a continuat răzvrătirea.moartea. vreau să vă încurajez să citiţi (dacă încă nu aţi făcut acest lucru) primul volum. Isus. predicând Vestea cea Bună. probabil. se nasc din nou din Duhul lui Dumnezeu şi sunt izbăviţi de singura răsplată pc care o dă Satan .duh. cu Dumnezeu. 9. Dumnezeu este Trinitate: Tată. primind în schimb darul fără plată al lui Dumnezeu. Primul volum a stabilit. Izvorul cunoaşterii noastre esle Biblia şi este esenţial să înţelegem din Cuvântul lui Dumnezeu ce este lucrarea de eliberare şi care este sursa autorităţii pc care noi o avem asupra demonilor. i-a dat un suflet şi 1-a pus într-un trup pe durata vieţii lui pe pământ. veţi vedea că sunteţi mult mai bine pregătiţi pentru a aprecia şi a aplica conţinutul acestui al doilea volum şi a sluji pentru vindecare în Trupul lui Cristos.Slujiieajţracţică' Introducem personal de vreun demon. Atunci când un duh rău se află într-o persoană. Isus a văzut când Satan a fost aruncai pe pământ Pc pământ. unele importante temelii de credinţă. vindecând bolnavii şi scoţând 27 2 6 . îndemnându-l pe om la nesupunere faţă de Dumnezeu. cunoscute ca îngeri căzuţi. au fost eliberaţi de puterile întunericului care lucrau adânc în vieţile lor. pc pământ. nu S-ar fi limitat la a cere ucenicilor Săi să citească un manual! Temeliile scripturale de credinţă Primul volum al Vindecării prin. chiar dacă în zilele Sale cărţile ar fi fost la îndemâna oricui. demoni sau duhuri rele. Dumnezeu a creat omul ca fiinţă spirituală. Aceste puteri ale întunericului nu au un trup fizic şi caută să ocupe trupurile bărbaţilor şi femeilor pentru a-şi continua răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu şi a creaţiei Sale. acea persoană este demon izată. 2. 4. Astfel.eliberare a avut ca scop stabilirea bazelor biblice ale lucrării de eliberare. viaţa veşnică. Aceste temelii sunt vitale pentru conţinutul de învăţătură din acest volum şi este bine să ie reamintim: 1. Fiu şi Duh Sfânt. Astfel cl a devenit Satan. a fost izgonit din cer deoarece a vrut sâ-şi atragă gloria şi închinarea care i se datorau de drept numai lui . suflet şi trup. ţinându-1 pe acesta în robia lui Satan şi departe de restabilirea relaţiei. Isus ne-a arătat cum este Dumnezeu (care este natura Lui) şi a murit pe cruce pentru păcatele lumii. 6. Lucifer (aşa cum se numea el. • Omul a păcătuit (s-a alăturat răzvrătirii) şi s-a înstrăinat de Creatorul său. Toţi cei care cred în Isus. Dumnezeu a creat toate fiinţele supranaturale angelice. unul dintre arhangheli. • Făcând astfel.Vindecarea prin eliberare . ea nu are intenţia de a se substitui contactului direct cu prezentarea învăţaturilor şi a pârtăşiei cu ceilalţi creştini implicaţi în această lucrare. omul. Eu cred că Isus. 5. la început). 11. Dumnezeu. Isus Şi-a început lucrarea împlinind prorocia din Isaia 61:1. 7. înainte de a continua să-l citiţi pe acesta. Deşi aceasta carte oferă multe dintre informaţiile necesare practicii de eliberare prezentate la cursurile noastre. adversarul. pe lângă o detaliată expunere a tuturor pasajelor biblice care sunt relevante pentru lucrarea dc eliberare. 8.

dacă o persoană refuză să creadă câ poate fi demonizală. 16. ca urmare. nevoie de eliberare. Demonii ocupă teritorii în vieţile oamenilor datorită drepturilor care le-au fost date prin păcat. primii ucenici. ei însă nu mai sunt proprietarii acelui om. astfel încât persoana (sau locul) să fie eliberată de consecinţele demonizării. Dar asta nu înseamnă că toţi demonii care se aflau în omul acela înainte de convertire vor pleca imediat ce convertirea se produce. . arc loc o schimbare de proprietar. Un creştin născut din nou nu poate li posedat de demoni. El le-a spus ucenicilor să facă aceleaşi lucruri. Noul creştin devine „posedat de Dumnezeu". Deşi toate aceste temelii de credinţă sunt adevăruri indiscutabile. cuvântul „posedat" implicând stăpânirea. Cristos a dat creştinilor autoritate asupra puterilor întunericului pentru ca ei să poată elibera oamenii de demoni. Astfel. etc. O parte vitală a lucrării de eliberere este recunoaşterea şi îndepărtarea drepturilor pe care demonii le deţin. De aceea. vindecând bolnavii şi eliberându-i pe cei demonizaţi. creştinii pot fi demonizaţi şi pot avea. abuz. 13. 28 29 . Biserica. să vindece bolnavii şi să scoată demonii. slujirea de eliberare este destinată numai creştinilor. în general. Aceste însărcinări nu au fost niciodată anulate şi de aceea Biserica de azi este şi ea însărcinată să predice Evanghelia. 12. 18. atunci este puţin probabil că ea va fi vindecată prin eliberare deoarece prin necredinţă dă demonilor un drept de şedere. deoarece numai creştinii pot fi umpluţi cu Duhul Sfânt. să le facă. Când cineva devine creştin. dar este cert că anumite teritorii din viaţa lui pot fi ocupate sau subjugate de ei.Slujirea practica Introducere demonii din cei demoni/aţi. în Marea Trimitere. 17. De exemplu. de multe ori puterile întunericului au control asupra vieţilor oamenilor datorită nesocotirii acestor evidenţe.Vindecarea jţrin ellbarare . înainte de a se întoarce în cer. la fel cum a tăcut El. 15. Scopul principal al acestui volum este de a-i învăţa pe cei care sunt implicaţi în slujirea de vindecare creştină cum să îndepărteze drepturile demonilor scoţându-i astfel din vieţile oamenilor (sau dintr-un loc). în Faptele Apostolilor vedem cum Biserica primară a început să împlinească Marca Trimitere predicând Evanghelia. să vindece bolnavii şi să scoată demonii. în formare a fost însărcinată să predice Evanghelia. El le-a spus ucenicilor să meargă şi să tacă alţi ucenici pe care apoi să-i boteze şi să-i înveţe să Iacă aceleaşi lucruri pe care El i-a învăţat pe ei. 14. Mă rog ca aceasta carte să fie larg folosită pentru a aduce vindecare şi eliberare în Trupul lui Cristos. fiind astfel protejaţi de pericolele rcinfestării.

în Luca 9:1-2 ni se spune că Isus a dat autoritate ucenicilor Săi. .spun nici cum le-a cerut Isus ucenicilor să vindece bolnavii şi nici cum să elibereze oamenii de demoni! Acesta a fost motivul pentru care în primul volum am insistat atât de mult asupra învăţămintelor pe care le putem trage din eliberările înregistrate în Evanghelii.Capitolul 2 Pregătirea lucrării (învăţăturile de bază privind vindecarea şi eliberarea) Cum Şi-a împărtăşit Isus lucrarea ucenicilor Săi Nu încape îndoială că Isus a considerat eliberarea ca fiind o parte vitală a lucrării Sale şi a strategiei misiunii Sale mesianice. Lucrarea de eliberare a demonstrat lumii autoritatea absolută pe care EI o are asupra lui Satan şi a puterilor întunericului. Dar relatările Evangheliei nu ne . Acest fapt este cauza împotrivirii faţă de lucrarea de eliberare practicată în Biserică. Se pare că metoda de învăţare a lui Isus (privind vindecarea şi eliberarea) era preponderent experimentală. Ei au fost primii care au primit puterea şi autoritatea Sa de a vindeca bolnavii şi de a scoate demonii.

probabil.. aproape sigur. le vorbea despre împărăţia lui Dumnezeu şi vindeca pe cei care aveau A a) b) Ascultaţi cu atenţie ceea ce vă spun şi priviţi la ceea ce fac. Cineva poate va spune „Asta nu prea i-a ajutat pe ucenici să înveţe cum să scoată demonii". iubirea aproapelui. Ce incredibilă însărcinare! Deoarece prima parte a metodei Sale de învăţare era .. Este o lecţie greu de învăţat deoarece noi dorim aproape instinctiv să vedem imediat miracole! . mergând apoi să le faceţi singuri. " (Luca 9:11). Şi dacă ci nu le aud şi nu le înţeleg.. ineficientă. aşa cum sunt ele menţionate în Evanghelii? El învăţa în primul rând despre împărăţia lui Dumnezeu .'Luca menţionează. (Luca 9:1-2). o experienţă traumatică să descopere că punctele trei şi patru trebuiau să facă parte din pregătirea lor. iar apoi încercaţi voi înşivă să tăceţi aceste lucruri.. Au văzut lucruri care nu se mai întâmplaseră niciodată în istoria omenirii! A fost pentru ei. Duhul Sfânt mi-a pus în inimă cea de-a doua parte a versetului 11 din Luca 9. trecând apoi unele examene care sâ dovedească calificarea! învăţăturile iui Isus Deci. prezentând unele pilde care ilustrau adevărurile fundamentale a ceea ce azi numim viaţa creştină. eliberare cât nişte adevăruri de bază. aşa că profitaţi de prezenţa Meu pentru a câştiga experienţă practică! Am văzut că acest sistem dc învăţare a fost deosebit dc eficient în pregătirea membrilor echipei noastre de slujire! Bl permite oamenilor. trebuia ca persoana să cunoască adevărurile care o puteau ajuta să-şi pună în mod corect priorităţile în viaţă. cc pune mare preţ pe capacitatea de a învăţa formule şi a aplica tehnici. aceasta ar însemna: Ascultaţi cu atenţie ceea ce vă spun ţi priviţi la ceea ce fac. nu găsim nimic de felul acesla! Doar o poruncă: „ Duceţi-vă şi faceţi ce v-am spus!" lată un mod dc a proceda stânjenitor pentru o lume educată.. Aceasta este o lecţie pe care. Dar nu este aşa! Aceste învăţături conţin informaţii vitale. învăţare. A fost pentru ei o experienţă uimitoare să-L vadă pe Isus la lucru.Ascultaţi cu atenţie ceea ce vă spun'1. ciudat. desigur. vindecare. este puţin probabil că ei vor asculta învăţaturile de care au nevoie.. că înainte de a hrăni mulţimile „Isus le-a primit bine.I mikmrea prin eliberare . Bolile şi suferinţele au de obicei..lius a chemat pe vestească cei doisprezece ucenici ai Sâi. ar fi trebuit." nevoie de vindecare. Apoi întoarceţi-vâ şi spuneţi-Mi «ce aţi făcut şi cu ce probleme v-aţi confruntat.despre dragoste. oricât dc diferiţi ar fi ei. Domnul m-a învăţat să o respect cu mult înainte de înfiinţarea Eilel Grange sau de a avea vreo experienţă mai importantă în vindecare sau eliberare. Luca menţionează cu atenţie că Isus Ic-a cerut acest lucru:. să găsim în Evanghelii şi instrucţiuni detaliate despre modul în care trebuie să vindecăm bolnavii şi să scoatem demonii. iertare. (repetând de câte ori este nevoie) • Dar nu uitaţi. Apoi i-a trimis să împărăţia lui Dumnezeu şi să vindece pe cei bolnavi. ele. Dar.Slujirea practica Pregătirea literarii a) b) c) d) c) l'iaclic. în rugăciune şi în vedenie. respectând această ordine. O bună primire.. în prezenţa Mea. ce vedem atunci când privim la învăţăturile lui Isus. Dacă oamenii care vin să primească ajutor nu sunt primiţi cu dragoste. ctc. 32 Isus ştia că multe (dar nu toate) dintre problemele oamenilor erau o consecinţă a păcatului şi a relaţiilor greşite.. ca o condiţie esenţială a lucrării de eliberare la care EI mă chema. să-şi verifice chemarea şi să înveţe Ucenicii au fost învăţaţi timp de trei ani în felul acesta. iar apoi. ucenicii au trebuit să înveţe nu atât nişte tehnici de.o rădăcină şi pentru ca vindecarea pc care EI o dădea sâ fie definitivă. Este semnificativ faptul că Isus a făcut cele mai importante vindecări atunci când dădea învăţături. dc exemplu. atunci slujirea va fi dificilă şi. nu mai este mult şt Eu mă voi întoarce în cer. le-a dat putere şi autoritate peste toţi demonii şi sâ vindece bolile. Tratarea rădăcinilor problemei este un lucru esenţial. Pentru a rezolva probiemele-râdăcină.

. Nu voi prezenta aici detalii despre iertare şi acceptare . Aş vrea să menţionez doar aspectele esenţiale ale relatărilor Evangheliei care. I. A venit în fugă la noi pentru a ne spune ce s-a întâmplat. în timpul nopţii Dumnezeu făcuse o minune. o consecinţă a amărăciunii carc-i controla viaţa. Principii de bază La întâlniri de vindecare sau în biserici. vindecând-o fără ca cineva sâ sc roage pentru ea. deseori am plâns în faţa celor pc care îi văzusem în vedenii. în ciuda răzvrătirii şi a păcatului care se afla în inimile lor.pentru traLarea acestor subiecte trebuie scrisă o carte. căci seara îşi scosese protezele auditive Era complet surdă dc o ureche şi optzeci la sută surdă dc cealaltă. El mi-a deschis ochii pentru a vedea şi a înţelege. Numai atunci când L-am crezut pc Dumnezeu pe cuvânt şi am acceptat că ştia ce face.necaz veneau la ceea ce noi aveam să numim mai târziu Healing Retreats. Şi am văzul că acest fel de învăţare funcţiona. înţeleg puţin 35 34 . am prezentat deseori învăţăturile dc bază pentru pregătirea vindecării şi eliberării. Am văzut apoi cum oamenii începeau să fie vindecaţi şi eliberaţi atunci când primeau învă|ăturile şi când întăriturile din vieţile lor erau dărâmate. parţial. Cine şi ce suntem noi pentru Dumnezeu Spre uimirea mea. Am văzul că deşi trebuia să preluăm autoritate asupra puterilor întunericului şi să scoatem demonii. Apoi s-a rugat. cum o numea ea) cu toţi cei pc care trebuia să-i ierte. apoi El îmi arăta consecinţele ce puteau apare. Ungerea lui Dumnezeu a fost atât de mare asupra ci încât n-a putut sta în picioare şi s-a prăbuşit pe covor! A simţit cum Dumnezeu lucra în coloana ci vertebrală. Am „învăţat" toate învăţăturile de bază ale Evangheliei pc care Domnul mi le descoperea ca necesare în situaţiile în care se aflau oameni. Mereu li întrebam pe Domnul dacă L-am auzit bine sau nu atunci când îmi vorbea despre aceste lucruri. adevărul învăţăturilor lui Isus avea puterea de a elibera oamenii. a fost trezită dc o bătaie in uşă Era o minune. La unu şi jumătate dimineaţa s-a hotărât să se supună! A scris o listă (lista „urii". Am „văzut" oameni care veneau încărcaţi de probleme şi afectaţi de diferite boli. s-a înfuriat pe mine deoarece i-am spus că trebuie să-i ierte pc cei care o răniseră. Pat nu ar fi fost vindecată. i-a iertat pe toţi şi a adormit. Dimineaţa. Dar acest adevăr trebuia învăţat în aşa fel încât oamenii să nu fie plictisiţi cu o teologie uscată sau împinşi să sc simtă respinşi sau osândiţi de un Dumnezeu căruia nu-i păsa de ci. Acesta este un caz clasic de vindecare în care esenţială a fost învăţătura privind iertarea. deşi unii dintre ci de mulţi ani membri ai unor biserici. Peste ani. Dar El nu-mi dădea alte soluţii. Nu este vorba de ceva descoperit dc Eilel Ministries. aşa cum am văzut noi. Dumnezeu făcuse un uimitor miracol. ne-a cerut să ne rugăm pentru spatele ei (adevăratul motiv pentru care venise la noi) şi am putut vedea cum Domnul S-a coborât în puterea Duhului Sfânt. Ei trebuiau să 'fie captivaţi de dragostea unui Dumnezeu care a pregătit totul pentru ei. deoarece sunt adevăruri menţionate in Biblie. Era aceeaşi înţelegere pe care o dăduse şi ucenicilor. sunt foarte eficiente in pregătirea oamenilor pentru slujirea de vindecare şi eliberare. . Fără ca. în slujirea practică am văzut că mulţi creştini. Medicii îi spuseseră că spatele ii era atât de bolnav încât în douăsprezece luni va fi probabil într-un scaun cu rotile şi nu va mai putea umbla vreodată! Dar Dumnezeu îşi onorase cuvântul. Dc treizeci de ani purta acea amărăciune şi nimeni nu trebuia sâ-i spună ei ce avea de lâcut! S-n dus acasă dar în noaptea aceea Domnul n-a lăsat-o să doarmă. Înainte dc a pleca. învăţăturile îşi atingeau scopul şi minunile dc vindecare începeau să se producă. a îndepărtat corsetul din material plastic pc care trebuia sâ-1 poarte pentru a-i imobiliza coloana şi a început să facă exerciţii de gimnastică. Pregătirea lucrării Nici cu n-am fost unul dintre cei care să dorească răbdător primirea învăţăturilor de bază pentru slujirea dc eliberare. spunându-le cât dc credincios este Domnul. Nici unul dintre noi n-o va uita pe Pat care. într-o scară de slujire pentru vindecare. Se pare că boala ei fizică a fost. şi era foarte eficientă! în vedenie Domnul mi-a arătat apoi cum oameni în . După un timp s-a ridicat.

Reciproc. trupul nostru nu poate lupta. Poţi avea. De aceea. suflet şi trup să devenină parte integrantă a învăţăturilor pc care le dăm la EIlcl Grange. Ei sunt victime ale afecţiunii descrise de versetul „duhul este plin de râvnă. dar poţi fi in acelaşi timp sănătos mental. 37 dar carnea este neputincioasă" (Matei . durerea este. Sufletul are şi el trei părţi componente: mintea. Atunci când funcţionarea minţii nu mai este sub controlul persoanei afectate. fără nici o afecţiune a creierului. cruzimea cu care taţii lor s-au purtat cu ci în copilărie şi bolile dc care au început să sufere peste 40 de ani. vindecarea fiind imposibilă. duhul este mort (adică foarte bolnav!) pentru Dumnezeu datorită păcatului. Atunci când suntem răniţi în emoţiile noastre. nu au înţeles niciodată adevărurile de bază ale Evangheliei.Mulţi oameni sunt bolnavi pentru că nu au puterea de a lua decizii corecte. spunem că suntem bolnavi. Pentru mulţi bolnavi a fost o revelaţie să afle că simptomele lor fizice pot avea o rădăcină emoţională şi că există o legătură între. reprimată. Atunci când vreun organ ne este afectat şi funcţionează incorect sau atunci când avem o infecţie împotriva căreia. dc exemplu. se pot întâmpla două lucruri: fie ne mărturisim 36 suferinţa şi suntem vindecaţi de apăsare. duhul trebuie să se nască din nou. de exemplu. e) In duh Cea mai importantă vindecare de care oamenii au nevoie este restabilirea relaţiei lor cu Dumnezeu. adică o boală fizică. Unii chiar lucrau în evanghelizări. dintr-un anume motiv. există şase zone principale in care omul poate fi bolnav. Am fost impresionat de numărul celor care au venit la Eilel Grange pentru a fi ajutaţi şi care. există mulţi oameni perfect sănătoşi fizic. Fără o relaţie personală cu Isus. relaţiile conjugale falimentează datorită problemelor sexuale d) în voinţă . a) în trup Boala fizică este cea mai evidentă şi uşor identificabilă formă de boală.Slujirea practică Pregătirea lucrării sau chiar de loc felul in care Dumnezeu ne-a creat şi modul în care El doreşte ca noi să trăim în lumea creată de El. fie ne-o reprimam. Voinţa lor este prea slabă (bolnavă) pentru a rezista presiunilor pe care oamenii Ic fac asupra lor sau pentru a învinge ispitirile fizice. Ea este o parte a sufletului. Cum putem fi bolnavi Noi putem fi bolnavi în oricare sau în toate părţile constituente ale fiinţei noastre: trup. dacă o fată a fost abuzată sexual de tatăl ci. 26. Dc aceea a trebuit ca adevăruri de bază cum ar fi realitatea creării noastre ca duh. care îi poate aduce darul vindecărilor şi îi poate da autoritatea dc a ţine Ia distanţă demonii de care a fost eliberată. Dc exemplu. suflet sau duh.Vindecarea prin eliberare . Când o persoană se naşte din nou ea poate fi umplută cu Duhul Sfânt. ea va resimţi o puternică durere emoţională („De cc mi-a făcut tatăl meu aşa ceva?"). b) în minte Mintea nu este creierul. emoţiile şi voinţa şi putem fi bolnavi în oricare dintre ele. Uneori rănile ies la suprafaţa numai după ani de zile când. Putem fi bolnavi şi datorită prezenţei unui duh rău (demon) care operează în vreuna din zonele vieţii noastre. provocându-ne o durere ce poate dura mult timp. în ciuda anilor petrecuţi în biserici. dar ale căror minţi sunt grav bolnave. De aceea. Rezultatul este lunga suferinţa emoţională sau demonizarea.41). spunem că ea este bolnavă mental. Dar datorită fricii de urmările dezvăluirii incestului. luau parte săptămânal la studii biblice. participau regulat la întâlniri de rugăciune sau erau chiar conducători de biserică! Uneori oamenii işi dau seama de consecinţele îndepărtării de Dumnezeu numai atunci când au probleme. cancer la creier. dc exemplu. c) în emoţii Emoţiile sunt sentimentele noastre. ambele cu efecte devastatoare. 2. Atunci când înţeleg că există o legătură între viaţa spirituală şi ceea ce se întâmplă în trup. de obicei.

dar ea nu a avut de multe ori curajul sau convingerea de a spune oamenilor adevărul. Demonii pot încerca să ia vocea. îl pot determina să încerce să fugă de la locul dc slujire. Desigur. accese de diaree. Cele mai multe dintre vindecările şi eliberările pe care le-am văzut s-au produs în urma aplicării principiilor iertării. Am observai că atunci când explicăm aceste lucruri. De aceea. fiind conştienţi de importanţa a ceea ce li s-a spus. Asemenea interpretări sunt nebiblice şi celor ce afirmă că este greu să le spui oamenilor astfel de adevăruri dureroase aş vrea să Ic spun că este şi mai dăunător să nu le spui. spunând că dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor. îi pot ataca respiraţia. • Aceste şase căi de îmbolnăvire nu sc exclud reciproc. în dragoste. deşi la început situaţia persoanei pare a se îmbunătăţi. înainte de a sluji pentru vindecare. Iată nişte cuvinte dc avertizare pentru cei care. îl pot determina să încerce să se autostranguleze (sau să stranguleze pe unul dintre membrii echipei de slujire). de exemplu.Slujirea practică Pregătirea lucrării îşi dau scama dc nevoia de a-L cunoaşte cu adevărat pe Dumnezeu. Când oamenii înţeleg mecanica modurilor de îmbolnăvire. oamenii sunt mult mai deschişi să asculte ce le cerc Dumnezeu. vindecarea In duh este cea mai importantă dintre vindecările dc care omul arc nevoie. Mulţi îşi imaginează că nu arc mare importanţă ceea ce crezi sau ceea ce faci deoarece Dumnezeu este atât dc iubitor încât oricum ne va ierta şi ne va lăsa să intrăm în împărăţia Cerului. ea va continua sâ poarte cauza-rădăcină a bolii. nu vor să 38 ierte şi poartă ranchiună celorlalţi oameni. deşi vor să li se ierte păcatele.Vindecarea prin eliberare . Am observat că atunci când le vorbesc oamenilor despre puterile întunericului. eliberarea se poate produce. f) Datorită prezenţei unui demon O persoană poate ii bolnavă şi datorită prezenţei unui demon. îi pot provoca confuzie. în practica noastră dc slujire am văzut că atunci când oamenilor li sc spune adevărul în dragoste şi compasiune. Atunci când se slujeşte celor ce suferă fizic dc multă vreme. pentru ca cel care vrea să ierte să nu poată vorbi. orice ar putea împiedica aplicarea adevărurilor biblice. Odată ce cuvintele de iertare au fost pronunţate. dc fapt. nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre". ci pot aprecia factorii hotărâtori care acţionează în vieţile lor. Deseori am fost martori la extraordinare bătălii date cu demonii rezidenţi atunci când aceştia au făcut tot ce-au putut pentru a împiedica persoana să pronunţe iertarea celor care au abuzat-o. aflarea veştii că sunt iertaţi (uneori pentru prima oară în viaţă) poate deveni cea mai importantă vindecare pe care au experimentat-o vreodată. aproape întotdeauna va trebui confruntat demonicul din vieţile lor. Spre exemplu. ci pot ajunge să-i ierte pc ceilalţi şi să Ic accepte iertarea. dacă nu in toate. o lungă suferinţă fizică poate cauza mari probleme emoţionale. în slujirea pentru vindecare. Aplicarea adevărului conduce la o profundă uşurare datorită ruperii influenţei puterilor întunericului. sexual. Ea are consecinţe atât temporale cât şi veşnice. Nevoia de a ierta în rugăciunea Tatăl nostru Isus arată foarte clar că iertarea păcatelor noastre este condiţionată de dorinţa noastră dc a ierta păcatele celorlalţi! El ne reaminteşte acest adevăr şi în Matei 6:15. puterea demonului care era in control datorită păcatului neiertării fiind ruptă. Deseori poţi vedea oameni care suferă in mai multe. despre realitatea existenţei duhurilor rele şi a acţiunii lor în vieţile oamenilor. îi pot încleşta maxilarele. în general ci acceptă şi înţeleg aceste adevăruri mult mai uşor decât teologii care sc îndoiesc de existenţa demonilor! Pentru mulţi dintre ei este o marc uşurare să afle că boala lor poate avea o altă cauză decât crezuseră ei. aşa cum 1-a spus Isus. Biserica cunoaşte de la început aceste adevăruri de bază. aceste şase zone ale vieţii lor. 3. adevărul demonstrat de Isus prin viaţa şi învăţăturile Sale. Pentru unii. Dar acesta este avertismentul pe care Isus îl dă celor care nu vor să dea altora ceea ce ei înşişi au nevoie să primească dc la Dumnezeu. dacă nu-ţi dai seama dc acest lucru. Unii teologi au încercat chiar să modifice învăţăturile Sale pentru a Ic face să 39 .

Numai atunci când veşnicele adevăruri ale lui Isus şi învăţăturile Sale sunt aplicate în vieţile noastre. in învăţăturile Sale. lacov ne prezintă imaginea unei persoane bolnave care trebuie să cheme bătrânii bisericii pentru a-i face ungerea cu ulei. De ce consideră Dumnezeu că mărturisirea păcatelor este atât de importantă? Eu cred că sunt câteva motive esenţiale: a) Fiecare dintre noi va fi binecuvântat să ştie că există cel putin o 41 . Celor mai mulţi rugaţi-vă unii pentru alţii ca sâ trebuie să iertăm de mai multe ori aceeaşi persoană pentru aceeaşi ofensă (atunci când ies la suprafaţă diferitele nivele de durere) precum şi pentru o serie de ofense diferite. Uneori este necesar să se ierte până când orice durere dispare. cu ucenicii Săi. păcatul ascuns şi nemărturisit. Mărturisirea şi iertarea propriilor păcate Cel mai mare apărător al puterilor demonice şi al bolilor. Uneori Dumnezeu îngăduie boala pentru a ne atrage atenţia şi pentru a ne vorbi direct Dumnezeu nu provoacă bolile. Este cert că ei pot să o facă.Slujirea practică Pregătirea „Dacă ne mărturisim păcatele. Dacă nu o fac.de şaptezeci de ori câte şapte" ne spune că El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăfească de orice nedreptate ". şansa de a face o alegere liberă. Majoritatea păcatelor ascunse care lasă urme otrăvite în vieţile oamenilor îşi au rădăcinile în trecut. Evangheliile menţionează unele dintre aceste preţioase momente. Păcatul repetat generează un prim punct de intrare a demonilor. durerea iese la suprafaţă. Implicaţia este că uneori bolile pot fi o consecinţă directă a păcatului şi în aceste cazuri. Dumnezeu ne poate transforma „prin înnoirea minţii" (Romani 12:2). deci loan se aştepta ca şi creştinii să păcătuiască. Atunci când Domnul aduce vindecarea. în slujirea de consiliere noi am văzut de multe ori că aducerea ia lumină a păcatelor din trecut. sunt atât dc îngrozitoare încât nu vor fi iertaţi niciodată. 1 loan 1:9 este un verset important pentru cei care sunt conştienţi de păcatul lor: 40 dintre noi le place să creadă că păcatele noastre sunt o problemă personală şi că ele nu trebuie mărturisite decât lui Dumnezeu! Nu este uşor să spui altcuiva ce ai făcut Ruşinea şi stânjeneala sunt parcă mai puternice decât noi. care deseori aduc cu ei boli şi infirmităţi. mai întâi Uebuie rezolvată problema păcatului. lacov 5:16 este un verset pe care mulţi îi acceptă mai greu decât pe cel din 1 loan 1:9: „Mărturisiţi-vă deci unii altora păcatele şt fiţi vindecaţi". crezând în inimile lor că aceste păcate. este un act esenţial in pregătirea oamenilor pentru eliberare. este. şi o fac! Din fericire. iertând. cum ar fi cel în care Isus le explică înţelesul pildei semănătorului (Luca 8:11-15). durerea se sedimentează adânc în sufletul lor. Experienţa ne-a arătat că cei care au fost adânc răniţi emoţional au avut. Dar înainte ca vindecarea să se producă trebuie ca păcatele să fie mărturisite. Predica de pe Munte pare a fi o învăţătură pe care El a dat-o peste tot pe unde a umblat. Nu erau necesare noi învăţături atâta vreme cât oamenii nu înţelegeau şi nu aplicau în vieţile lor ceea ce El îi învăţase deja. precum şi la nevoia de a fi iertaţi de Dumnezeu. dacă se doreşte vindecarea. Eu cred că Isus aborda teme mai profunde şi mai diversificate în particular. răspunsul Său: „. uneori chiar în perioada copilăriei. Personal. cred că El nu a omis această temă din nici una dintre învăţăturile Sale. Dumnezeu a pregătit remediul pentru natura noastră căzută. Când Simon L-a întrebat pe Isus de câte ori trebuie sâ iertăm. probabil.. Acesta este un cuvânt adresat creştinilor. 4. deseori de natură sexuală. Mulţi oameni sunt apăsaţi de învinovăţire. fără a osândi persoana pentru comiterea lor. la demonizare sau la ambele. in harul Său. Această procedură nu va conduce niciodată oamenii spre vindecare sau eliberare. Şi totuşi.Vindecarea prin eliberare . Isus a revenit mereu la tema iertării. dând asupra învăţăturilor Sale lămuriri pc care mulţimile nu erau gata să Ic primească. după neiertarea celorlalţi. iniţial. Dar sunt situaţii în care consecinţele păcatului pot conduce la boală.. lucrării răspundă întrebărilor raţiunii. ele sunt o consecinţă a păcatului personal şi a lumii căzute în care trăim.

tânărul bogat a trebuii să sc confrunte cu păcatul din inima lui. înţelesul primar al verbului „a mărturisi" este de a fi de acord cu verdictul pe care Dumnezeu îl dă păcatului comis. lotuşi. totul depinde de felul în care înţelegem cuvântul mărturisire. de obicei. Dumnezeu este omniscient (cunoaşte totul) şi El ştie deja că ai păcătuit! Cuvântul mărturisire" înseamnă ceva mai mult decât a-1 spune lui Dumnezeu ce greşeli ai făcut. şi totuşi ne iubeşte. Apoi putem sluji ' pentru vindecare şi eliberare convinşi că slujirea va fi eficientă şi va rezista în timp. Iertarea de sine Toţi am făcut greşeli. a recunoaşte că practicarea acelui păcat a fost un act de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu şi a te pocăi (a te întoarce) dc acea comportare păcătoasă. Această slujire introduce o a treia parte obiectivă. Pentru ca mărturisirea să fie adevărată. Păcatul trebuie asumat. Poate veni o vreme când presupusa noastră mărturisire să nu mai fie decât o practică religioasă care să poarte cu ca duhoarea morţii spirituale. Oamenii trebuie să recunoască greşeala făcută şi să decidă cum să îndrepte consecinţele răului făcut altora. să nu bârfească niciodată păcatele altora. căci dacă mărturisirea devine un mecanism. fel sau altul. Uneori este necesară şi vindecarea altor zone.Slujirea practică Pregătirea lucrării persoană care cunoaşte tot râul din viaţa noastră. iară o intenţie reală de a sc opri continuarea practicării acelui păcat. să nu aibă o atitudine caustică şi să fie smeriţi. Isus le-a spus ucenicilor să meargă şi să vindece bolnavii iar nouă experienţa ne-a arătat că slujirea hotărâtă şi directă este...". Păcatul trebuie expus. renunţat la el şi luptat împotriva lui. Deseori la rădăcina unei întărituri demonice se află un păcat. Putem pune un blestem peste noi înşine dacă rămânem în robia 43 . Este esenţial ca cei care ascultă mărturisirea să păstreze o deplină cofidenţiatitate. cum ar fi cea a emoţiilor. b) c) •iii. Autoînşeiarea nu mai este un mare pericol atunci când o altă persoană umplută cu Duhul Sfânt ne cunoaşte păcatele şi vrea să ne ajute în mod responsabil. ea trebuie să vină din inimă. Ascultarea mărturisirii unui om este un privilegiu şi • o responsabilitate. deseori cer sâ ridice o mână cei care şi-au spus vreodată ceva de genul „Niciodată nu mă voi ierta pentru. iar unele au fost atât de serioase încât. iar eliberarea depinde dc ajutorul care ne este dat pentru a-1 învinge. Unul dintre cele mai puternice antidoturi împotriva viitoarelor păcate este faptul că cineva ne cunoaşte deja slăbiciunile.Vindecarea prin eliberare . 42 Bisericile care includ tradiţional mărturisirea în practica lor creştină pot uşor înţelege importanţa acestui mod de a trata păcatul. Deşi pare ciudat. fără intervenţia unei terţe părţi. A-ţi mărturisi păcatul lui Dumnezeu (sau unei alte persoane) nu înseamnă a-I spune lui Dumnezeu ce ai greşit. încetând să fie un adevărat răspuns al inimii la realitatea păcatului.. Isus ne-a învăţat sâ ne iertăm fraţii de şaptezeci de ori câte şapte şi deşi aceasta implică şi că El ne va ierta in acelaşi fel. Slujirea pentru vindecare şi eliberare va fi întărită dc principiul scriptura! al unirii a doi sau trei în rugăciune (Matei 18:19). inima Lui este întristată de comportarea noastră păcătoasă. atunci practica mărturisirii sc poate transforma într-o piedică în calea vindecării şi eliberării. care este capabilă să audă cc spune Domnul despre persoana bolnavă. d) e) 0 Deşi Dumnezeu poate vindeca în mod suveran. Cei prezenţi sunt întotdeauna uimiţi să vadă că mai mult de jumătate dintre ei s-au legat prin asemenea declaraţii. La reuniunile creştine. mărturisit. eficientă. De exemplu. într-un. în care iubirea bunurilor lumeşti era evident mai puternică decât iubirea de Dumnezeu. Dar trebuie sâ fim atenţi.spus" (şi nu făcut). ne-au lăsat înspăimântaţi. Dc ceic mai multe ori mărturisirea este doar ceva . pentru a încerca liniştirea conştiinţei. 5.

Aceasta nu este decât o formă de idolatrie în care omul îşi făureşte un idol din lemn sau piatră. îndurerat şi nedumerit de întâmplările pc care le-a trăit. Dumnezeu este blamat pentru lucruri care sunt o consecinţă a domniei lui Satan pe pământ. dacă a fost corect mărturisit. un blestem este ceva spus sau făcut împotriva noastră înşine sau împotriva altora şi care dă demonilor dreptul de a-şi exercita puterea.Vmthxaixa prin eliberare . El s-ar fi pus singur sub blestemul neiertării pentru lepădarea (de trei ori) de Cristos. dc fapt. Dar blestemul poate fi şi autoaplicat. Ei îşi construiesc o imagine caricaturală a caracterului şi comportamentului lui Dumnezeu iar apoi se închină acestui dumnezeu pe care l-au creat în minţile lor. Pot fi puse prin vrăjitorie sau. Dumnezeu ne-a iertat. Eliberările ce-i urmează pot aduce o adâncă vindecare în acele zone ale vieţii care par.Slujirea practicii Pregătirea lucrării unei experienţe din trecui. în urma unui dezastru sau a unei tragedii personale. 7. Dacă Isus n-ar fi lăudat imediat gestul ei. a nu avea nici o 44 . atunci când alegem să nu ne iertăm pe noi înşine pentru ceva de care. este foarte probabil că Simon Petru şi-ar fi sfârşit viaţa ca un bătrân pescar pe malurile mării Galileii. îl înzestrează cu anumite caracteristici. a unei declaraţii prin care cl să înţeleagă că nu are nici o şansă dc a-şi introduce demonii odată cu consecinţele atacurilor sale. condamnându-i pc acuzatori. Efectiv. pentru care nu vrem să ne iertăm. concepe un sistem dc credinţe pe care le asociază acelui idol iar apoi trăieşte cu teama dc a nu ofensa dumnezeul creat de mâna lui. Din nefericire. Deseori. 45 blestem pentru noi" (Galateni 3:13). blesteme. Dar Satan nu respectă pe nimeni şi va folosi orice orice uşă pe care o deschidem prin păcat pentru a-şi introduce demonii. Acceptarea Iui Dumnezeu aşa cum este El Dumnezeu este Dumnezeu. Cuvintele rostite de acea mulţime religioasă împotriva Măriei Magdalcna atunci când ea 0 turnat pe capul lui Isus mirul preţios au fost. La Calvar au fost anulate efectele tuturor blestemelor pe care duşmanul le-ar putea pune asupra noastră. 6. de aceea. că şi Simon Petru era în acest pericol. acele blesteme ar fi putut produce în inima ei o nesfârşită viuovăţie. Isus. jăcandu-Se legătură cu astfel de blesteme autoimpusc. iertarea celor vinovaţi (dacă ei există) şi pronunţarea. mulţi oameni nu sunt mulţumiţi de natura lui Dumnezeu. Sunt sigur că Isus a văzut. Ele sunt un comentariu asupra cauzelor multor aşa-zisc dezastre „naturale". Acest lucru poate deveni un blestem peste vieţile lor. Nu este dc aceea surprinzător să descoperi că deseori oamenii trebuie eliberaţi de un duh de blestem căruia i s-a dat acces printr-o astfel de atitudine. fie al altora. Primele capitole din Iov sunt relevante în acest sens. Iertarea de propriile noastre greşeli (făcute in trecut) este o experienţă eliberatoare care subminează rădăcinile puterilor demonice. în esenţă. aşa cum S-a revelat în Fiul Său. putem da astfel vrăjmaşului posibilitatea de a ne ţine robi ai vinovăţiei a ceea ce am făcut. Nimeni şi nimic nu va putea schimba caracterul Său. prin ura din inima unei persoane faţă de o altă persoană. El a fost şi va fi întotdeauna Acelaşi pentru Sine. şi dacă refuzăm să ne iertăm pc noi înşine. către Satan. Scriptura ne spune că atunci când a murit pe cruce „Cristai ne-a răscumpărat clin blestemul Legii. am întâlnit mulţi oameni care-L blamează pe Dumnezeu pentru problemele pe care Ic-au avut şi îşi trăiesc vieţile fâcându-L răspunzător de ceea ce a fost o consecinţă fie a păcatului lor. înţelegerea blestemelor şi a modului în care ele operează este vitală pentru lucrarea dc eliberare. oamenii rămân în robia acelui eveniment. nesocotim ceea ce Isus a pregătit pentru noi. Şi mai adesea. Soluţia este pocăinţa de a-L blama pe Dumnezeu pentru lucrurile dc care nu este El răspunzător. „ I e r t a r e a " Iui Dumnezeu Am pus în ghilimele cuvântul iertare deoarece este cu neputinţă ca Dumnezeu să păcătuiască şi. de exemplu. după înviere. Dacă Isus nu l-ar fi încurajat în acele momente. înainte de răstignire. Blestemele pot fi puse şi datorită răutăţii altora. Şi totuşi. nu există nimic pentru care El trebuie să fie iertat. la prima vedere. Satan se bucură atunci când continuăm să ne osândim pentru greşelile din trecut.

crud. care te poate abuza sau chiar pedepsi Iară nici un motiv. care a devenit dumnezeul lor. ci unul din faţa căruia se retrăgea plină de frică. îmi aduc aminte de femeia care ne-a strigat îngrozită . când vine ziua cea rea nu vei putea sta în picioare. îşi ura tatăl. Văzând atâţia oameni care. lată însemna un om incorect. va fi înclinată să hoinărească şi să se închine altor dumnezei. Mulţi dintre cei care nu venit la noi pentru a fi ajutaţi au manifestat frică şi teroare atunci oărid am început să le vorbim despre un Dumnezeu iubitor. care ne este Tată. vor ti protejaţi de eventualitatea infidelităţii. este o jertfă insuficientă.Nu~mi vorbiţi de Dumnezeu ca de un tată!". Deşi trebuie să avem o frică Sfântă dc Dumnezeul cel Viu. ca formă de îmbunate. Când oamenii devin religioşi. Pentru ei. Preţul cerut de Dumnezeu pentru răscumpărarea neascultării omului a fost plătit la Calvar când Isus a murit pciiU-u noi. atunci acea relaţie nu este sănătoasă. Pocăinţa de păcatul de a şi-L fi imaginat pe Dumnezeu în felul acesta. am înţeles tot mai bine cât de mult urăşte El religia care nu este decât masca unei inimi păcătoase ce nu-şi găseşte odihna în Dumnezeul Cel Viu. în încercarea dc a-şi ispăşi singuri păcatele. îi tot fac promisiuni lui Dumnezeu. aşa cum ne asigură Pa vel în Efeseni 6:13. sunt permanent în pericol de a comite adulterul. motivaţi de dragoste şi nu dc frică. EI Şi-a dat singurul Său Fiu. eliberarea dc duhul de „frică de Dumnezeu" şi apoi vindecarea. Adulter spiritual înseamnă a-ţi da inima altcuiva. doar că lichida să fie mult mai rău. Dacă inima spirituală a unei persoane nu este ancorată în dragostea pentru Dumnezeu atunci. sau o soţie care rămâne credincioasă soţului ei numai din cauza că îi este frică de ce 46 ei. Isus nc-a lăsat pilda fiului risipitor (Luca 15:11-32) nu atât 47 .Vindecarea prin eliberară . Vechiul Testament ne spune că poporul lui Dumnezeu a comis adulter spiritual atunci când a urmat alţi dumnezei. Nu mai este nevoie de nici o jertfă sau îmbunare. Mesajul din Isaia 1 nu şi-a pierdut actualitatea! Problema este mult mai complexă decât pare. Dacă lucrurile mergeau prost. deseori acţiunile prin care ei încearcă să-şi ispăşească păcatele îi spun lui Dumnezeu Tatăl că actul de supremă dragoste prin care. în speţă unui fals dumnezeu. Dacă slujeşti lui Dumnezeu fie chiar şi parţial motivat de frică (şi nu de dragoste). este bazat pe dominare şi distruge relaţia vie pe care Dumnezeu doreşte să o aibă cu copiii Săi. Dumnezeul căruia i se închina nu era unul căruia să-i poată răspunde cu dragoste. Am simţit repulsia d'n glasul Dumnezeu?" ci de a accepta ceea ce El a făcut deja. întregul ciclu al închinării idolatre.Este vorba de o întrebare de genul „ Pe cine iubeşti tu cu adevărat? " Un bărbat care rămâne credincios soţiei sale. îşi asumă caracteristicile pe care omul le-a impus asupra acestuia şi apoi îi recompensează sau pedepseşte pe închinători în funcţie de felul în care ei răspund cererilor demonice ale idolului. închinătorii la acel idol devin demonizaţi cu un duh care sc află sub controlul duhului stăpâni tor al idolului. Astfel. ei presupuneau uă-şi ofensaseră zeii şi că aceştia trebuiau îmbunaţi printr-un sacrificiu sau un dar.Slujirea practica Pregătirea lucrării Cc sc întâmplă în realitate? Un demon pune stăpânire asupra acelui idol. Nu este vorba de a răspunde la întrebarea „Ce trebuie sâ fac pentru a-l jî pc plac lui ar putea spune sau face partenerul dacă necredincioşia i-ar fi expusă. iată paşii care au trebuit făcuţi pentru restabilirea ei. asemenea unui bărbat care nu are încredere în soţia sa.. Aşa cum a spus Isus pe cruce. „S-a sfârşit!" (loan 19:30). dacă frica este singura motivaţie în relaţia noastră cu El. Ei nu s-ar fi lăsat înşelaţi într-o asemenea idolatrie dacă demonii din spatele idolilor n-ar fi lucrat pentru ei. alegându-L pc Dumnezeu printr-un act al propriei voinţe pentru ceea ce este El şi nu pentru că ne este frică să hotărâm altfel. Grecii şi romanii. Dar nu este deloc aşa. care aveau atât de mulţi idoli. în cele din urmă. şi credea că dacă Dumnezeu na un Tată atunci El trebuia să semene cu tatăl ei omenesc.Dar un bărbat sau o femeie care iubesc cu adevărat şi sunt dedicaţi partenerului lor. care o abuzase sexual. Ea denaturase iubitorul caracter al lui Dumnezeu proiectând asupra Lui păcatele părinţilor ei naturali. S-ar părea că toate acestea nu se poUivesc celor ce au nevoie dc vindecare prin eliberare. erau nişte oameni inteligenţi. la Calvar. iertarea tatălui ei pământesc. adulterul spiritual este Înlocuirea Adevăratului şi Viului Dumnezeu cu demonii.

răspunsul pe care Isus i L-a dat lui Toma când acesta L-a întrebat care este calea spre cer: „ Eu sunt calea şi adevărul şi viaţa. aşa cum suntem.nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine" (loan 14:6). la Tine vin" exprimă perfect teologia Evangheliei. Pavel spune despre mâncăruri că „orice 48 eliberarea nu mai venea. I-am cerut să renunţe la vegetarianism. aşteptând apoi ca Dumnezeu să ne binecuvinteze vieţile. Indiferent dc situaţia şi starea noastră. L-am întrebat din nou „Vrei să renunţi la vegetarianism?" Disperat că înşelare demonică. este a-I permite să ne accepte aşa cum suntem. câl pentru a ne prezenta adevăratul caracter al Tatălui Său. Sângele lui Isus a fost vărsat penlni ca noi să fim liberi. Mântuirea este un dar ce poate fi doar acceptat. de exemplu. a ales să-L asculte pe Dumnezeu. Nu putem cocheta cu ereziile. Eu cred că o asemenea formă de vegetarianism este o înşelăciune a vrăjmaşului ce poate duce oamenii in robie spirituală. Una dintre minunile crucii este că nimeni nu este exclus dc la primirea darului fără plată al harului lui Dumnezeu. atât pentru el cât şi pentru mine. aceşti oameni vor rămâne prizonieri ai întăriturilor demonice. Ei ajung sâ predice un fel de universalism (care este evident o erezie). 8. ea nu poate fi câştigată. dacă pentru a ne arăta curn trebuie să se întoarcă un păcătos la Dumnezeu. Sunt sigur că mulţimea care-L asculta pe Isus în ziua aceea se aştepta să-L audă rostind aspre cuvinte dc condamnare la adresa fiului caxe s-a întors acasă după acea vicioasă aventură. Fără pocăinţa de aceste atitudini şi credinţe. Sa-L lăsăm pe Dumnezeu să ne accepte aşa cum suntem Reciproca acceptării lui Dumnezeu aşa cum este El.Slujirea practicii • Pregătirea lucrării Jăptnră a lui Dumnezeu este bună şi nimic nu este de lepădat. | pronunţat cuvintele dc renunţare. Ei nu pot accepta. Vechiul cântec „Aşa cum sunt. Omul acela tocmai renunţase la mişcarea New Age. A refuzat. odată ce mu auzit Evanghelia şi i-am răspuns. în cele din urmă. Abia apoi perspectiva lor se va putea schimba şi vor putea evalua dacă acele credinţe veneau dc la Dumnezeu sau de la vrăjmaş. la cer. a caracterului şi a naturii Sale aşa cum este ea revelată în Scriptură şi în viaţa lui Isus este piatra de temelie a slujirii pentru vindecare şi eliberare. Acceptarea adevărului cuprins în Cuvântul lui Dumnezeu. Cu braţele deschise. Nu putem face absolut nimic pentru a nc câştiga un loc în cer sau pentru a nc cumpăra mântuirea. există oameni care nu vor să accepte harul lui Dumnezeu. Ei s-au deprins să cumpere totul (pentru ci orice lucru gratuit este fără valoare) sau să-i impresioneze pe ceilalţi prin 49 . dar fără succes. complet străine de Scriptură.Trebuie doar să ne recunoaştem şi să nc mărturisim păcatul. Toate ereziile şi falsele religii nu sunt altceva decât distorsionări ale caracterului lui Dumnezeu. Duhul New Age s-a manifestat şi omul a fost eliberat imediat. inventând un Dumnezeu care Ie îngăduie să creadă că orice cale spirituală sinceră duce. Discutând cu el. Unul dintre bărbaţii căruia i-am slujit a fost şocat şi mânios pe demonii care se manifestau în el dar nu voiau să plece. A fost o lecţie. spunând că nu crede că acesta ar putea avea vreo legătură cu eliberarea. atribuindu-1 lui Dumnezeu nişte presupuse caracteristici. Dar nu a fost aşa. Trebuie să vezi ca să crezi câtă ură pot exprima acei demoni atunci când sunt descoperiţi. Cu greu. Unii oameni îi atribuie lui Dumnezeu un caracter ce nu este fundamentat pe adevărurile creştine. am aflat că atunci când se angajase în New Age devenise vegetarian. Aceşti oameni ar trebui sâ vadă cum alţi oameni sunt eliberaţi dc duhurile de religiozitate care i-au făcut să creadă în aceste false căi spre Dumnezeu.Vindecarea prin eliberare . Astfel ei cad într-o se ia cu mulţumiri'' (1 Timotci 4:4). iar duhul acestei mişcări oculte îşi bătea joc şi de el şi de mine. Am încercat din nou să-i slujesc pentru eliberare. Pentru răscumpărarea noastră Dumnezeu a dat ce a avut mai scump. tatăl şi-a îmbrăţişat fiul regăsit/Aceasta este o imagine foarte fidelă a'naturii lui Dumnezeu Tatăl şi dc multe ori vindecarea vine prin eliberatoarea înţelegere a adevăratului Său caracter şi prin acceptarea îmbrăţişării Sale. Din nefericire. în duhul meu am ştiut că acelor demoni li sc dăduse drept de şedere datorită unor credinţe false. trebuie sâ venim la Dumnezeu prin Isus Cristos. Cei care sc joacă cu focul se pot arde.

De obicei. ctc. Ei simt că oamenii văd aceste diferenţe.Vindecarea prin eliberare . Aceasta este una dintre posibilele rădăcini ale homosexualităţii sau lesbianismului. cântat de obicei la Paşti. ei ştiu că sunt o pacoste. inteligenţi sau nu au abilităţile sportive pe care le au alţi copii. Unii s-au născut băieţi atunci când părinţii şi-au dorit o fată. acel n»pil poate ajunge să-şi respingă propria sexualitate. Puterile demonice vor încerca întotdeauna să profite de cei care sunt vulnerabili la durerile emoţionale profunde. nu sunt arătoşi. Intrare-n cer acum Prin avem scump sângele Său. obţinută la cruce prin sângele vărsat de Isus. Ei se autoresping deoarece în adâncul fiinţei lor s-au lăsat înşelaţi în a crede că n-ar fi trebuit să se nască vreodată.spiritual (să nu uităm că noi suntem fiinţe spirituale. sau invers. crezând că necazul lor se datorează înfăţişării pe care o au. unii oameni pot alunge să-şi urască frumuseţea fizică sau formele corpului datorită neavenitelor atenţii din partea celorlalţi. Neacceptarea propriei noastre persoane. antipatia sau ura faţă de personalitatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o implică afirmaţia că El a făcut o greşeală creându~ne. fiind nevoie de eliberare. hainele sau personalitatea lor. întăriturile ei sunt cauza multor boli. Respingerea de sine este un act . îşi dau seama în cc mocirlă spirituală se află şi se grăbesc sS-şi îmbunătăţească imaginea în faţa lui Dumnezeu. motivul pentru care oamenii (atunci când devin conştienţi de păcatul lor şi se ruşinează de ei) se simt obligaţi să facă orice pentru a se simţi buni înaintea lui Dumnezeu. Un alt cântec. Adulţii pot avea reactii adverse faţă de înălţimea. controlându-le. Rezultatul ei este durerea emoţională şi spirituală. molestare sexuală sau chiar la viol. corpolenţa sau lipsa lordc frumuseţe. atunci ele nu au nici o valoare în ochii Lui. De când se nasc. dacă motivaţia lor este încercarea dc a-L impresiona pe Dumnezeu. atenţii ce pot conduce la o nesănătoasă adulajie. Unii copii nu sunt dotaţi fizic.Slujirea practica Pregătirea lucrării sănătatea. Autorcspingcrea poate deveni un blestem cu incalculabile 50 consecinţe. ruşinii. şi că trăim temporar într-un trup). un singur lucru îl impresionează pe Dumnezeu Tatăl: haina neprihănirii. Nimeni nu poate fi îndeajuns de bun pentru El. Când este vorba de mântuire. recunosc că sunt păcătoşi. Unii copii nu sunt doriţi de părinţii lor din chiar momentul concepţiei. Duhurile lor simt respingerea încă din pântecele mamei lor. 9. încep să respingă nccle defecte ale trupului lor care le cauzează probleme. Ei aud Evanghelia. ca trebuie mărturisită ca păcat. Acceptarea de sine Dumnezeu ne-a creat aşa cum suntem şi fiecare om este important pentru El. Este singura cale «urc conduce atât la eliberarea de orice demon al respingerii care a căpătat acces cât şi la deschiderea persoanei pentru a primi . Copilul simte această dezamăgire şi dacă părinţii nu vor sau nu sunt capabili să corecteze prin pocăinţă această atitudine. autorespingerii. este că o putere demonică lucrează în ci. Rădăcina autorespingerii este respingerea suferită din partea nkora. La cealaltă extremă. Această tentativă dc îmbunătăţire a propriei imagini poate merge de la a deveni membru într-un cor până ia a da învăţături la şcoala duminicală. se autoanalizează. Oricare ar fi sursa auto-respingerii şi indiferent dacă o cunoaştem sau nu. frumuseţea. Dc nenumărate ori am văzut oameni care se află încă în robia trecutului lor datorită vinovăţiei. Ea face ca oamenii să devină foarte vulnerabili faţă de demonii care pot astfel intra în vieţile lor. Oricât de bune ar fi aceste activităţi. încep să se privească cu ochi critici şi. aşa cum suntem! Acesta este un păcat. în toate aceste cazuri rezultatul este demonizarea. rezultatul fiind apariţia auto-respingerii care I( instalează in viaţa lor. Rădăcina problemelor multora dintre cei care au o adâncă nevoie de vindecare şi eliberare este autorespingerca. cărora Dumnezeu le-a dat un suflet. fiind un important punct de intrare pentru demoni. exprimă perfect acest aspect al Evangheliei: Nimic nu poate a plăti Păcatul meu şi-al tău.

Există oameni cărora le este greu să-şi schimbe o gândire şi un comportament care. „Dacă îi accepţi pe ceilalţi aşa cum sunt. Pentru o completă restaurare este foarte important să învăţăm să acceptăm persoana care ne-a rănit. şi trupul pe coreeni le-am avut faţă de ele. Dacă îi respingi. în ciuda comportamentului lor! în versetul 2 Isus nc avertizează „căci cu ce judecata judecaţi. ie-au fost controlate de auto-respingerc. spusă din inimă. Aceasta nu înseamnă a trece cu vederea o comportare inacceptabilă. involuntar devenim agenţi ai transferului demonic şi un duh rău câştigă acces in persoana pe care am criticat-o pe nedrept. aceste personalităţi demonice se întreţes atât dc mult cu adevărata personalitate a persoanei încât este nevoie de o foarte atentă consiliere şi discernământ spiritual pentru a separa persoana dc demonii care se află în ea. acceptarea şi ne-judecarea sunt. Celui Iert care le-a dat. lege ce acţionează în fiecare 52 Deci. Această cooperare cu vrăjmaşul permite ca un demon cu nişte' caracteristici şi sarcini funcţionale definite să vină şi să ne schimbe personalitatea! Prezenţa unui demon nu este o scuză pentru păcat! Noi avem o voinţă liberă cu cate putem alege şi. vi se va măsura. cu timpul. Dar Iară o adevărată pocăinţă şi fără eliberare. Aceste realităţi vor aduce eliberarea de întărilurile pe care duşmanul le poate deţine în multe din zonele vieţii unei persoane. pentru mulţi. cunoscuţi ca persoane care nu fac alceva decât să critice. Datorită diverselor relaţii pc care le-au avut în trecut şi îndeosebi dacă au spus sau au făcut lucruri neplăcute unii la adresa altora. ce se întâmplă în domeniul demonic atunci cănd noi. Le accept ca pe un dar de la Dumnezeu şi mă pocăiesc de necondiţionat pe toţi cei care au gândit. indiferent de presiunile pe care Ic face un demon asupra noastră. Deseori. O persoană rănită deseori se va comporta iraţional şi crud faţă dc cei care au respins-o si au rănit-o.Slujirea practică Pregătirea lucrării vindecarea interioară care trebuie să însoţească orice slujire de eliberare. Uneori cer oamenilor să pronunţe cu voce tare declaraţii dc felul: „Eu sunt o crea fie specială. veţi Jt judecaţi. Apoi. Nu este uşor să accepţi oamenii aşa cum sunt. noi devenim potenţiali agenţi ai lui Piton. spus sau Jacul lucruri care determinai să mă auto-resping. datorită atitudinii noastre păcătoase. in loc să acceptăm oamenii aşa cum sunt. trebuie înţeleasă creapa noastră ca fiinţe spirituale pe care Dumnezeu le-a ales înainic de întemeierea lumii (Efeseni l :4) şi trebuie recunoscui că vrăjmaşul încearcă neîncetat să altereze lumea căzută în care ne aflăm. respingând doar păcatul din comportarea ei. dându-le o identitate şi un caracter total opuse planurilor şi scopurilor pc care Dumnezeu Ie are cu ei. Cheia este starea voinţei noastre. " O astfel de rugăciune. poate aduce o schimbare a cursului vieţii. toate m-au atitudinile negative pe care sufletul. ci îţi devin tot mai suportabili. ei iţi devin tot mai respingători" O persoană respinsă este o persoană rănită. 53 ." fiinţă umană. îmi dedic viaţa m-a creat şi mă bucur In bunătatea Lui. subminând întăriturile demonice.I imlecarea prin eliberare .şi cu ce măsură măsuraţi. 10. Temelia slujirii este acceptarea propriei persoane şi recunoaşterea adevărului că Dumnezeu a avut un plan cu noi atunci când nc-a creat. Pentru a reuşi. să nu-i criticăm şi să nu-i condamnăm pe ceilalţi (Matei 7:1). lupta va fi foarte grea. poate duce la eşec. Atunci când oamenii sunt răniri de remarcile noastre caustice şi când noi nu încercăm să vindecăm rănile produse. Dumnezeu m-a creat pentru £7 însuşi şi îi mulţumesc pentru duhul. începem să-i criticăm şi să-i judecăm? în primul rând. Mulţi vor trebui să se confrunte ou o falsă personalitate demonică care a primit acces în viaţa lor datorită atitudinii inimii lor. încercarea de a scoate demonii fără a pune o solidă temelie pentru vindecare. Acceptarea celorlalţi Există în noi o lege dumnezeiască.acţionând în acest fel. toată viaţa. Isus nc-a spus să nu-i judecăm. dacă vrem putem găsi întotdeauna 0 calc de ieşire din ispitire.. ci a continua să acţionezi în dragoste faţă dc cei vinovaţi. facem jocul vrăjmaşului ajutându-1 să fie un acuzator al fraţilor. lucruri dificile. devenind.

Pentru mulţi. Totuşi.. dar important este să trăieşti fiecare cuvânt al acestui cântec pentru că laun trebuie să fie într-adevăr Domn în toate. Un astfel de control este de fapt vrăjitorie (1 Samuel 15:23). Este semnificativ pentru această situaţie pasajul din Evrei 12:15: „Vegheaţi ca. Dacă o persoană nu poate accepta anumih oameni. partenerul-victimă nu mai suportă situaţia şi îl părăseşte pe celălalt.important. voinţă şi duh.. voinţa liberă. le-au distrus căminul. 11. mulţi creştini nu înţeleg semnificaţia acestei întrebări. acea căsnicie a fost timp de mai mulţi ani sistematic deteriorată de sute de priviri şi cuvinte „ucigaşe"'. Duhul de criticism şi judecata este o boală contagioasă. Ei cred că km este Fiul lui Dumnezeu.. Domnia lui Isus Cristos Foarte mulţi oameni au o disperată nevoie de ajutor. atât pentru făptaşi cât şi pentru victime. că a murit şi a înviat. felul de trai nedumnezeiesc conducând la haos şi «In/iisiru în vieţile lor. Din păcate. Trăirea într-o continuă «lato de boală în această dimensiune are consecinţe in toate celelalte zone ulc fiinţei umane şi cu toate că vindecarea simptomelor este un lucru . imediat va apare şi bârfa. fiind răzvrătire împotriva planurilor şi scopurilor lui Dumnezeu pentru omenire şi un atentat la preţiosul dar pc care El L-a dat fiecăruia dintre noi. în cele din urmă. emoţii. domnie ce subminează drepturile demonilor dc a fi prezenţi în vieţile oamenilor. a trimis Duhul Sfânt peste Biserică şi câ într-o zi va reveni ca Kogc al Regilor şi Domn al Domnilor. Eşecul în a-i accepta pc ceilalţi aşa cum sunt ci are devastatoare consecinţe pc termen lung. Dumnezeu nc-a dat fiecăruia voinţa liberă. El nu a fost arogant 1 ne-a spus în mod direct că Dumnezeu Tatăl are un plan de icslaurare a relaţiei cu copii Săi. Pot trece ani până când. Criticile nejustificate sunt o subtilă formă de manipulare şi control: „Dacă faci ceea ce vreau cu.nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine" (loan 14:6). Ei doresc să fie vindecaţi. şi nu peste mult timp acea comunitate va ajunge să fie controlată dc un duh dc criticism. Cei care părăsesc relaţia zilnică cu Dumnezeu trebuie sâ-şi pună o lingură întrebare:. relaţiile cele mai afectate de acest gen de atitudini greşite sunt cele dintre părinţi şi copii. că S-a înălţat în llBVă. este puţin probabil ca ca să primească vindecare şi eliberare. Do aceea. Ar da orice pentru a. să vă aducă tulburare şi mulţi să jie întinaţi de ea". atunci ei trebuie să-L invite să fie Domn al fiecărei părţi a fiinţei lor: . Pentru a ieşi din astfel de situaţii este nevoie de pocăinţă. intr-o zi. Foarte mulţi oameni 55 .Cine este Domn în viaţa mea?". împlinirea spirituală este un pas esenţial spre o vindecare definitivă. Odată ce într-o biserică au început să se facă comentarii nejustificate. Pentru unii dintre ci este şocant să vadă că. pentru aceşti oameni trăirea zilnică sub domnia lui Isus (Ifittos este o necunoscută.ci sunt extrem de interesaţi. rădăcina problemelor este că nu-L fac pe Isus Domn în toate domeniile.. Experienpa ne-a arătat că cea mai Importantă vindecare de care oamenii au nevoie este vindecarea în jyji.Slujirea practică Multe căsnicii se distrug pentru că untd dintre parteneri face tot timpul comentarii critice directe sau indirecte (prin priviri sau insinuări) ia adresa celuilalt partener. Eu suni calea şi adevărul şi viaţa . Partenerii sunt numai rareori conştienţi de existenţa săgeţilor otrăvite care. prinlr-o relaţie personală cu Dumnezeu. uneori.. la care sc vor ralia tot mai mulţi. cu care putem alege. în familii. una dintre primele întrebări pe care trebuie să le punem în consilierea şi rugăciunea pentru vindecare şi eliberare Mic: „ Vrei să-L faci pe Isus Domn în viaţa ta? ". Dacă Isus este cu S d f l v a r a t Domn. nu vei mai fi rănit de observaţiile melc".nu cumva vreo rădăcină de amărăciune să dea lăstari. Bârfa se răspândeşte cu iuţeala focului şi distruge comunităţile creştine. scăpa de simptomcle care le controlează vieţile. Dacă creştinii ştiu că Istm este Domn în toate.Vindecarea prineliberare . nu mai există blocaje în calea revărsării Duhului Ifţlnl şi drumul spre eliberarea dc orice duh rău este deschis datorită Inilaurării domniei Sale.trup. Oricine poate cânta „El e Domn". curăpre şi război spiritual. cei care le slujesc se concentrează mai mult asupra relaţiei 54 lor eu Isus decât asupra simptomelor lor! Dar asta nu înseamnă că cei ce slujesc nu sunt interesaţi de starea lur . minte. în rcalilc. Când Isus ne-a spus:.

57 • 56 . Dacă emoţiile au fost rănite. De asemenea. vin la Ei. De aceea. de care vor avea nevoie să fie eliberaţi dacă doresc să cunoască adevărata putere a lui Dumnezeu. De obicei. fără îndoială. ne putem aştepta să-L vedem pe Dumnezeu lucrând cu putere în cei care. dau oamenilor posibilitatea de a-şi exprima dorinţa de a-L face pe Isus Domn al vieţii lor. în jurul lor s-au ridicat atâtea ziduri încât cei afectaţi nu mai pot simţi absolut nimic! Pentru mulţi oameni religioşi practica propriei lor religii devine mai importantă decât domnia lui Isus Cristos în vieţile lor. • Capitolul 3 Simptome observabile ale unei posibile demonizări • Unul dintre pericolele scrierii acestui capitol este că cei ticinformaţi pot încerca să-l folosească pentru a „detecta" demonii din alte persoane. în consilierea unei persoane este vital să asculţi atât ceea ce ea are de spus cât şi ceea 01 Domnul vrea să-ţi spună. dar dacă sunt zone din viaţa noastră în care El nu este Domn. este foarte probabil ca unii dintre oamenii care nu pot simţi prezenţa Duhului Sfânt să aibă nevoie de vindecare emoţională. ajutaţi de expunerea acestor observaţii dc viaţă ( a căror acurateţe a fost demonstrată prin slujirea practică) atunci când NC vor confrunta cu puterile demonice. Dumnezeu doreşte să foloseşti darul deosebirii duhurilor.Slujirea practică au nevoie de eliberare numai pentru că nu l-au dat lui Isus locul pe carc-L merita în vieţile lor. Mulţi mă întreabă: „Cum pot fi umplut cu Duhul Sfânt?". nu să depinzi exclusiv de ceea ce citeşti în vreo curte! în cele mai multe cazuri ne vom confrunta cu ceva ce depăşeşte demonicul. Aceste adevăruri trebuie prezentate în aşa fel încât ci să înţeleagă semnificaţia a ceea ce li se spune. este foarte probabil că umplerea cu Duhul iui Dumnezeu nu v3 veni. în special în emoţii. la fiecare serviciu de eliberare pe care îl conduc. Concluzie Cei care au nevoie de vindecare şi eliberare trebuie să audă adevărurile fundamentale ale Evangheliei. Atunci când veţi folosi informaţiile din acest capitol. Atunci când ele sunt aplicate în vieţile oamenilor. Căci nu există altă o altă temelie de viaţă pentru care să merite să te osteneşti (1 Corinteni 3:11). Este esenţial să recunoaştem atât efecle demonice cât şi nevoia de vindecare ce are rădăcini adânci. Pentru cei ce au nevoie de eliberare cea mai mare urgenţă este stabilirea domniei lui Isus Cristos în vieţile lor.Vindecarea prin eliberare .. astfel. Cine este Domn in viaţa ta? ". Căci dacă Isus este cu adevărat Domn. prin Isus. Itt încercarea de a aduce vindecare celor pentru care se vor vor ruga. prin aducerea vindecării prin eliberare în vieţile a sute de oameni. Cei care doresc să lucreze în consiliere vor fi. răspund tot cu o întrebare:. inconştient ei se supun controlului duhurilor de religiozitate. atunci Duhul Sfănt se va bucura să ne umple. vă rog să vă asiguraţi că nu aţi tras anumite concluzii despre o persoană ha/ându-vă numai pe datele conţinute aici. El nu este destinat pentru aşa ceva! Tot ceea ce doresc este să împărtăşesc din experienţa câştigată în ani de zile de cei dc la Eilel Ministries.

Cele două capitole tratează subiecte similare dar care sunt văzute din puncte de vedere diferite. nu va fi suficient să i se slujească doar pentru vindecarea de respingere.Slujirea practică I Simptome observabile ale unei pasibile demonizări Există o oarecare suprapunere între acest capitol şi cel următor. Consideraţii similare se pot face şi cu privire la excesul de alte produse care nu conţin droguri: alcool. acel tânăr va rămâne în continuare vulnerabil fie la unele înclinaţii viitoare fie la alte forme de comportament anormal. este clar că ea nu sc poate auto-controla. Cele mai obişnuite tulburări dc nutriţie sunt niioiexia şi bulimia. îşi provoacă vomitarea alimentelor înainte ca ele sâ fie absorbite de organism. Comportamentul poate fi o formă dc 58 i compensare a problemelor care zac nerezolvate. de cele mai multe ori problema înclinaţiei nu va fi rezolvată. Ordinea dc prezentare a paragrafelor nu are nici o legătură cu importanţa sau conţinutul lor. 1. Ei nu mănâncă din lăcomie. etc. dacă sc ignoră dimensiunea demonică din procesul dc vindecare. Dacă nu se tratează cu acea problemă (dintre el şi tatăl său). minţituri demonice care conduc la subalimentaţie sau «upi'ualimcntaţie Oamenii pot deveni supraponderali şi pentru că mănâncă pentru B No consola. trebuie reluat iar şi iar. ciocolată. El este doar un ghid rezultat din observarea celor mai comune dintre ele. Răzvrătirea deschide uşa demonicului. Persoanele bolnave de bulimie par a mânca normal dar deseori după masă. cauza-rădăcinâ este mult mai adâncă decât pare să arate înclinaţia. este foarte important sâ avem un regim alimentar şi o poftă de mâncare echilibrate. Dacă o persoană este incapabilă să-şi schimbe comportamentul printr-un act al voinţei sale libere. dulciuri. înclinaţiile Una dintre cele mai comune caracteristici ale activităţii demonice este comportamentul necontrolat. eliberat dc orice demon care a câştigat acces prin acea înclinaţie. care apoi înlănţuie persoana în înclinaţii vicioase'. mai ales când este vorba dc înclinaţii. cum ar fi mama sau tatăl. dacă un adolescent are nevoie să fie vindecat de respingerea pe care a luferit-o din partea tatălui său. Capitolul de faţă nu are pretenţia de a fi un dicţionar complet al tuturor simptomelor observabile care pot indica demonizarea. pe ascuns. Dc cele mai multe ori tflzvrâtirea care a dat acces demonilor este împotriva unei alte persoane. li Poftele ieşite din comun Pentru a duce o viaţă sănătoasă. ducând apoi o viaţă disciplinată. Ea este deliberat făcuta. ci pentru a-şi masca 59 . Pentru a fi liber de aceste înclinaţii trebuie să te pocăieşti de păcatul de a-ţi fi maltratat propriul trup exercitându-ţi voinţa de a fi vindecat. Aceste tulburări de nutriţie sunt o formă de răzvrătire . când ciclul chimic iniţiat în organism de o primă doză. Această tulburare de nutri pe nu trebuie confundată cu lipsa poftei tio mâncare sau cu lăcomia . în capitolul următor vom analiza diferitele căi prin care demonii pot intra. cea din urmă se manifestă prin faptul că bolnavul. pierde continuu din greutate.în cele (lin urmă împotriva trupului. Lipsa dc grijă liiţă de trupul pe care ni l~a dat Dumnezeu este răzvrătire împotriva Duhului Sff'nt. zahăr. De exemplu. Acest mod de a-ji trata organismul este o răzvrătire împotriva Duhului Sfânt. în cele mai multe cazuri. Pentru o deplină vindecare trebuie ca aspectele înclinaţiei să fie atent cercetate: Similar.ambele putând fi.' al cărui templu este trupul tău (1 Corintcni 6:19). Un exemplu tipic este dependenţa dc substanţele chimice (cum ar fi nicotină şi drogurile). şi deseori este o tentativă dc a pedepsi părinţii pentru maltratarea suferită (reală sau imaginară). deşi mănâncă normal. De obicei ele au o rădăcină emoţională ţi pentru vindecarea lor trebuie dărâmate întăriturile demonice care iin căpătat acces în viaţa persoanei.Vindecarea prin eliberare . în acest capitol vom vedea unele simptome ce pol fi observate direct în consiliere şi care pot fi atribuite prezenţei unui demon. ta rândul lor.

O altă întăritură demonica care poate controla nutriţia îşi are rădăcinile în abuzul sexual al femeilor. dar nu există două persoane identice sau care sâ aibă exact aceleaşi talente sau preocupări. poate apare un blestem demonic ce generează boala alergică. dar întrebarea care trebuie sâ primeze este:„Care este cauza acestei boli?". 3. Şi nu este uşor să învingi durerea simţămiutclor rănite. care nu sunt altceva decât reacţii alergice ia diferitele substanţe chimice. în subconştient Tulburările de alimcntatic. foarte probabil că ele au fost moştenite de Ia unul din părinp. Când demonii cauzează parţial sau total aceste efecte. Isus a subliniat mereu importanţa iertării. Dar din clipa în care a fost luată decizia de a ierta. Când o persoană înţelege necesitatea iertării dar nu poate lua o decizie.Slujirea practica Simptome observabile ale unei posibile demonizări profunda durere emoţională interioară. urâtă şi deci ncatrăgătoarc pentru un alt potenpai violator. astfel încât comportamentul lor să devină inacceptabil pentru ceilalţi. ci chiar deosebit de periculoase. atunci nici Tatăl Său din ceruri nu nc va ierta pentru ceea cc am făcut noi (Matei 6:15). întrebarea care trebuie pusă este dacă nu cumva demonicul a căpătat drept de intrare datorită unui păcat pe linie generaţionalâ. în cadrul acestei enorme varietăţi de caractere umane există atât nivele dc comportament ce exprimă o difcrenpcre acceptabilă. El a spus că este mai mult decât important să iertăm şi că. trebuie .să ne întrebăm dacă nu cumva ca sc află în robia uimi duh de nciertarc sau de amărăciune. fiind. că atunci când pe linie generatională a existat păcatul vrăjitoriei (şi în special folosirea medicamentatiei şi remediilor de însănătoşire ocultă). de aceea. fie să se subalimenteze pentru a deveni anorexică şi a opri astfel dezvoltarea formelor care îi accentuează feminitatea. Am văzut. Tratamentele medicale sc axează pc reacţiile chimice implicate în aceste procese. fie printr-un păcat gencraţional. o fac pentru că Ii s-a dat acces fie printr-o relaţie greşită. alergia fiind cauzată de duhurile de infirmitate. Satan se opune fără încetare planurilor şi scopurilor lui Dumnezeu. Ulterior ea va asocia trupul ei atractiv cu posibilitatea dc a fi din nou abuzată. de aceea nu este surprinzător că una dintre tacticile Iui este încercarea de aîmpinge oamenii spre extreme. Amărăciunea fi neiertarea în învăţăturile Sale. în cele mai multe cazuri în aceste tipare există o dimensiune demonică. Astfel de decizii pot fi luate şi involuntar. la rândul lor. Urând abuzul. 60 Dumnezeu doreşte ca oamenii să trăiască în bune relaţii. dc fapt. Corpul uman nu poate absorbi anumite substanţe chimice fără a produce nişte reactii care sunt uneori nu doar neplăcute. se poate hotăra fie să sc supraalimcntcze pentru a deveni prea grasă. pot avea cauze diferite. de cele mai multe ori ei fjbresc să-i ierte chiar şi pe cei care i-au abuzat îngrozitor deoarece îşi dau scama că deseori comportamentul celor ce i-au abuzat a fost I consecinţă a modului în care aceştia. care îi vor respinge şi izola de societate.ni rănit-o. începe lupta cu emoţiile. 4. Acesta este unul dintre cele mai serioase avertismente din Biblie Atunci când oamenii îşi dau seama de importanţa iertării şi când înţeleg semnificaţia cuvintelor lui Isus. dacă nu vrem să-i iertăm pc ceilalţi pentru ceea cc ne-au făcut. Mulţi oameni se nasc cu boli alergice.Vindecarea prin eliberare . de exemplu. cât şi nivele ce depăşesc limitele acceptabilului. E x t r e m e ale comportamentului Dumnezeu este un Dumnezeu al diversităţii! O simplă privire aruncată asupra creaţiei Sale nc confirmă diversitatea acesteia Pc pământ trăiesc miliarde de oameni. şi în special atunci când o fată a fost abuzată sexual în perioada de pubertate când sexualitatea ci fizică începea să se dezvolte. în bisericile locale. aceşti oameni vor fi marginalizaţi şi excluşi de lapărtăşia cu ceilalţi membri. 61 . în slujirea pentru eliberare deseon este imposibil sâ conducem persoana spre vindecare până când ea nu alege să-i ierte pe cei care . Există multe tipare comportamentale cc tind să înstrăineze oamenii de prieteni şi vecini. au fost trataţi.

Dacă nu se întră in luptă cu duhul de înşelare. Când am privit-o. rareori persoana care face asfel de lucruri crede că face ceva acceptabil sau tolerabil. de fapt. La unii oameni ea se manifestă sub ferma „întunecării" vieţii. Ea şi-a adus aminte dc administratorul internatului care a intrat în camera. Demonul care intrase în el în copilărie îl controlase toată viaţa. dintr-o dată. lăsând-o cu mâinile pline dc spermă. Oridecâte ori avem de-a face cu astfel de obiceiuri comportamentale. Dar cauza există întotdeauna. avem de-a face cu demonii. sunt mai vulnerabili la depresie pentru că nu găsesc căi de descărcare a propriei lor creativităţi. înşelarea poate fi atât de adâncă încât persoana Ifi nu-şi mai dea seama dacă spune adevărul sau nu. dar iama sunt parcă lipsiţi de viaţă.Vindecarea prin eliberare . Atunci. şi nimeni nu ştia de ce. procesul dc vindecare a putut începe numai atunci când el s-a confruntat cu ceea cc făcuse ca şi copil. lipsă de angajare. printr-o totală lipsă dc motivare în a face ceva. am văzut ochii unui copil înspăimântat dc deschiderea uşii camerei sale în miez de noapte.Slujirea practica Simptome observabile ale unei posibile demonizări 5. pentru a scăpa de necazuri. Când ne-am rugat şi am cerut Duhului Sfânt să expună rădăcina acelei probleme. femeia a părut a fi. ei dau acces unui duh dc înşelare. şi aşa şi este! Cunosc o femeie care dorea să se elibereze dc obiceiul dc a sc spăla pe mâini de douăzeci dc ori pe zi. cum ar fi artiştii sau coi cu o sensibilitate deosebită. Iar alţii sunt afectaţi dc anotimpuri sau dc starea vremii. oamenii aleg deliberat să se folosească de înşelare pentru a-şi atinge scopurile. sunt normale. verificarea dacă uşile sunt închise sau dacă gazul este oprit. Vara ci sc simt bine. parc a fi medicamentaţia temporară sau permanenta. 7. A fugit la baie şi a încercat să se spele pe mâini. a smuls-o din pat şi s-a masturbat pe mâinile ci. 6. au ieşit la suprafaţă. dar parcă nu putea scăpa dc mirosul acela. A văzut că mergea şi a continuat să mintă. Exemple tipice sunt spălarea mâinilor. oricât dc mult s-ar fi spălat. împinsă de demonii care intraseră în ea în acele clipe de frică şi teroare. foarte spenată. a dispariţiei oricărei speranţe. este puţin probabil ca omul acela sâ fie vindecat şi elibarat. Forţarea este o caracteristică a activităţii demonice. Oamenii care sunt prizonieri ai unor astfel dc obiceiuri doresc să scape dc ele. Personalitatea şi comportamentul înşelător Una dintre principalele tactici ale lui Satan este înşelarea. chiar şi atunci când adevănil nu i-ar fi adus nici un neajuns. Eliberarea a condus la vindecarea dc acel obicei şi a fost începutul deplinei vindecări de toate consecinţele acelui abuz. chiar dacă ea îşi arc o2 63 . La alţii. pedcpsindu-1. întreaga ci familie era afectată dc comportamentul ei. somnolenţă sau incapacitate de concentrare. Se pare că unii oameni. Peste ani. Noi toţi avem o voinţă liberă şi capacitatea de a lua decizii corecte. Am slujit unui bărbat care începuse să mintă încă de când era şcolar. Atunci când îşi dau seama că pot fi independenţi dacă mint sau sunt duplicitari în comportament. Dacă persoana care a procedat în felul acesta va căuta mai târziu ajutor. De atunci a început să se spele foarte des pc mâini. toate aceste cazuri de depresie nu au o cauză evidentă fi singura soluţie. altfel. Obiceiurile comportamentale forţate Prin „obicei comportamental forţat" înţeleg repetarea forţată a unor acţiuni care. Nu-şi putea explica dc ce făcea acel lucru. iertându-şi părinţii care. De cele mai multe ori oamenii sc simt blestemaţi de aceste obiceiuri de care nu pot scăpa. Oamenii cad în ispită atunci când sunt înşelaţi. Aparent. La patruzeci de ani dc la acel incident ca continua să-şi spele mâinile. Amintirile. l-au împins la acel comportament. înăbuşite dc trauma suferită în noaptea aceea. după care a plecat ameninţând-o sâ nu spună cuiva ceva. Depresia „Depresie" este un termen generic care acoperă o largă gamă de simptome comportamentale. cel care îi slujeşte trebuie să facă diferenţa între adevăr şi minciună.

dc genul „Nu te lăsa" sau „Spune-I Domnului în rugăciune" nu fac decât să agraveze depresia. Există unele evidenţe clare ale legăturii dintre depresia sezonieră şi demonizarca venită pc linie generaţională iacei ai căror strămoşi au fost închinători la soare sau anotimpuri. Dumnezeu nc-a înzestrat cu emoţii. Depresia trebuie înţeleasă.Slujirea practica Simptome observabile ale unei posibile demonizdrt rădăcina în păcatele generaţiilor anterioare sau în atitudinea altora faţă de ele. şi nu în ultimul rând relaţia lor cu Dumnezeu. Tulburările emoţionale Toţi oamenii au simţăminte. expuse şi tratate cu dragoste. Când oamenii suferă de depresie. a cărei producere este suprimată de către lumină. fie complet absenţi. se ştie. Nu trebuie însă omisă nici posibilitatea activităţii demonice în cauzarea excesului de melatonină din organism. de obicei. nu au putut rămâne acolo. Ei sunt fie excesiv dc precipitaţi. este controlat dc demonii care îl vor ţine în robia simptomclor. astfel încât să ne putem exprima sentimentele şi să ne bucurăm dc viaţă. Când emotiilc cuiva sunt rănite. Uneori i-am văzut cum se crispau pe scaune. De obicei. vor face ca Dumnezeu să aducă pas cu pas. Dar rareori vom întâlni o persoană care să sufere regulat de depresie şi care sâ nu fie şi afectată demonic. Deşi demonicul nu este. care se simt vinovaţi dc lipsa dorinţei de a citi Biblia. depresia fiind un blestem căruia i s-a dat drept de intrare prin practicarea acestei forme de idolatrie. De cele mai multe ori cauza este în rănile emoponalc sau relaţiile deteriorate. întregul lor sistem relaţional este afectat. Uneori oamenii mărturisesc că s-au luptat ani de zile cu acele probleme. în general persoana nu-şi dă seama de ceea ce se întâmplă şi dc cele mai multe ori ea este uşurată când află că nu a putut sta la reuniune datorită acţiunii unei puteri demonice. o întreagă reţea de diferite duhuri afectează mintea şi emoţiile celor demonizaţi. Depresia sezonieră. datorită relaţiilor şi împrejurărilor vieţii. Dar. Unii confirmă existenţa acestor atacuri atunci când iau Cina Domnului. emopilc pol fi rănite sau scoase din echilibru. vindecarea şi eliberarea. De exemplu. Asemenea reacUi la 65 . încercând să rămână pe loc cât mai mult timp posibil. Nu trebuie să ne închipuim că depresia este. sfaturile bine inrenjonaje ale prietenilor nu fac decât să sporească suferinţa celor afectaţi dc depresie. întotdeauna. fără să le înţeleagă natura.Vindecarea prin eliberare . 8. Există unii oameni care par a nu da niciodată răspunsuri emoponalc normale. Din nefericire. Fuga Nu întotdeauna oamenii fug deliberat! La reuniunile creştine deseori am văzut oameni care. cauza primară a bolilor emoţionale. Soluţiile naive. De cele mai multe ori. alunei când ungerea Duhului Sfânt era deosebit dc puternică. deseori emopilc sunt controlate de puternice forţe demonice ce au intrai prin durerea care a generat tulburarea cmoponali 9. este asociată excesului de melatonină. Tratamentul presupune suplimentarea cantităţii de lumină pentru persoana suferindă in perioada lunilor de iarnă. până când nu mai puteau rezista şi parcă ceva exploda în lăuntrul lor. omul acela devine foarte vulnerabil la demonizare şi. tratamentele medicale ale depresiei implică diferite tipuri de medicamentaţie care au ca efect atât controlul simptomclor cât şi îngreunarca slujirii persoanei care este controlată dc efectele medicamentelor. la cealaltă extremă pot fi complet insensibili la ceva dramatic. Alunei se ridicau şi fugeau afară Dc obicei. a se ruga sau a se bucura de viaţă. acest gen de fugă este impus nu de voinţa persoanei ci de cea a demonilor din ca care înceracă să o controleze chiar şi atunci când ea se află sub o puternică ungere. fără sâ-şi dea seama. Este mult mai uşor sâ te rogi pentru vindecarea celor ce nu au fost afectaţi de aceste substanţe chimice. de origine demonică. Ei nu sunt în stare nici să meargă în faţă pentru a lua Cina şi nici să stea la locul lor. 64 Slujirea persoanelor depresive cere răbdare şi atentie în a discerne rădăcinile bobi care. ei pot suspina după ceva ce este considerat ca josnic dc către majoritatea oamenilor sau. dacă biserica are obiceiul să aducă pâinea şi vinul la fiecare.

Satan nu doreşte sâ vadă creştinii experimentând iertarea data de lucrarea crucii. Satan capătă drepturi în acea relape şi demonicul întăreşte ruptura conducând pe unul sau pc ambii parteneri la activităp comportamentale evazioniste. • 11. distruse.Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demonizări Cina Domnului sunt. Am văzut oameni care. Isus este dragostea desăvârşită. dacă este posibil. dc obicei. mai există şi o altă formă de evadare cc poate fi generată de o puternică aepune demonică.intrare a demonilor. El va încerca sâ ne pnă robi ai traumelor ce urmează unor experienţe care ne-au înspăimântat. Şi nu este uşor să desparţi adevăratele sentimente dc cele contrafăcute demonic.urmarea unei relaţii rupte şi neconştientizate. iraponală. La prima vedere. 10. pare a fi vorba doar de o modalitate de rezolvare a unor probleme de relapc. aşa că va face tot ce poate pentru a-i determina să stea departe de ceilalţi sau sâ sc retragă în ci înşişi atunci când sunt în compania altora. Dar aşa cum face cu fiecare dar al lui Dumnezeu. Exemplul clasic este cel al tratării. Satan nu are nici un interes ca oamenii să iasă din greutăţile prin care trec şi să fie vindecaţi. citind nuvele. mânca mâncăruri pe care înainte le considerau groaznice. spâlându-se excesiv. Creştinii au imensă responsabilitate de a sluji oamenilor prin vindecătoarea dragoste a lui Isus. şi sunt sute de feluri de frici pe care Satau Ic foloseşte. ei se vor comporta ca 66 61 . Daca unul dintre parteneri vrea să iasă din acea situaţie. Frica şi fobiile Frica este un dar de la Dumnezeu. etc. el trebuie să lupte nu doar cu suferinţa sa şi a partenerului său ci şi cu demonii care fac totul pentru a ţine cuplul despărţit. Satan va căuta să pervertească şi frica. avea din nou relapi sexuale cu soţul sau sopa. fie a persoanei în cauză. în spatele acelui comportament sc află aproape întotdeauna o intăritură demonică. Asemenea tipare comportamentale sunt descon. Dacă o persoană continuă sâ se simtă vinovată şi după ce păcatul a fost mărturisit şi iertat. Satan se bucură să vadă relauli conjugale care sunt sub standardele lui Dumnezeu sau. privind la televizor. vinovăţia trebuie sâ dispară. o indicaţie a unei anterioare implicări în vrăjitorie sau satanism. tinându-ne în sclavia greşelilor. a problemelor conjugale. Este interesant de observat cum unii oameni au un anumit comportament în cadrul relaţiei conjugale şi un cu totul alt comportament faţă de ceilalţi oameni. Când cineva este controlat de o frică. Cei în cauză sunt atât de absorbiţi dc activitatea lor evazionistă încât nevoia de a înfrunta durerea emoponală rămâne adânc îngropată in ci. discuta cu cineva dc care le era frică. ci au ieşit din voia Iui Dumnezeu. Pc lângă fuga de Ia reuniunile creştine. pentru a alunga frica care le dictează obiceiurile şi comportamentul. dintr-o dată au putut conduce din nou maşina. Este uimitoare schimbarea care se produce în vieţile oamenilor atunci când frica cc i-a controlat (deseori toată viapj) este alungată şi ei devin liberi să fie ei înşişi. Pericolele pe care le întâmpinăm zi de zi în copilărie sunt atât de mari încât puţini dintre noi ar supravieţui dacă nu ar exista acea frică copilărească. atunci când au fost eliberap de frică. Dacă creştinii se simt iertaţi. Când partenerii aleg despărţirea. şi Scriptura ne spune că dragostea alungă frica Numai în Numele lui Isus poate fi înfrântă şi alungată frica prin care Satan vrea să ne controleze viepilc. zbura cu avionul. foarte probabil că ea este victima unui duh care o ţine în legăturile unor sentimente de vinovăpe şi osândire. Dar comportamentul evazionist dispare imediat ce se iveşte posibilitatea refacerii relaţiilor distruse. lăsată dc Dumnezeu. în acest fel. Odată absorbiţi de ceea ce-i preocupă ci devin aproape imuni Ia prezenţa altor oameni. Dar odată ce partenerii au optat pentru o coexistent care vine împotriva relaţiilor conjugale dumnezeieşti. Oamenii pot „rugi"în ei înşişi având unhobby. Vinovăţia şi auto-condamnarea Atunci când păcatul este mărturisit şi iertat. fie a strămoşilor ci. Ea ne păzeşte să facem lucruri care ne pot fi dăunătoare. etc. folosindu-le ca pe nişte porp de.Vindecarea prin eliberare .

Dacă persoana refuză să se ierte pentru ceea ce a făcut. Deci Satan va face tot ce poate pentru a ţine oamenii în robia vinovăţiei păcatului. oamenii devin vulnerabili la primirea unui duh utre-i va ţine în robia acelor false credinţe. cauzând afecţiunea In generaţia prezentă.boală" nu o mărturisesc de teama de a nu fi consideraţi nebuni. In cazul acesta va trebui abordată. Mulţi dintre cei care suferă de această . în cazul unora. Auzirea de voci Auzirea de voci este un fenomen mult mai răspândit decât se crede. Este o minune . Deşi cu alt scop. Satan orbeşte minţile necredincioşilor pentru ca ei să nu vadă lumina Evanghelici (2 Corinteni 4:4). fiind orbi faţă dc adevăr. probabil. 14. probabil.Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demonizări nişte oameni iertaţi. Dar şi în acest caz este vorba tot de o implicare demonică. in slujire. membrii familiei acestuia. Uneori poate fi vorba de o puternică legătură sufletească cu o persoană care. cl lucrează şi înlăuntrul denominaţiilor creştine căutând . pe linie gencraţională. Am văzut multe eliberări şi vindecări majore atunci când ne-am confruntat cu puterile demonice venite generaţional şi când cei în cauză şi-au iertat strămoşii pentru orice faptă care a putut da demonilor dreptul de a coborî pe linie generaţională. Bolile ereditare De obicei medicii îi întreabă pacienţii care suferă de boli grave dacă nu au avut în familie cazuri similare. fiecare voce în parte. 13. Ei caută. Nu poţi discerne înşelarea decât dacă stai bine ancorat în adeVăr Dc multe . îşi imprimă gândurile şi cuvintele în mintea persoanei care aude vocea. ea deschide uşa demonilor care aduc cu ei un nesfârşit cortegiu de sentimente de vinovăţie şi auto-condamnarc. experienţa ultimilor ani arată limpede că duhurile de boală pot coborî pe linie generaţională. Când aceste simptome prevalează. şi eu pun această întrebare celor cărora le slujesc. înşelându-i prin sentimente contrafăcute demonic. Plângeri 5:7). 12. Unii oameni aud mai multe voci. Când oamenii mor. se pare că aceste voci vorbesc fără încetare.Vindecarea prin eliberare . ereziile. Pentru a putea elibera victima. arunci când persoanele au fost eliberate de duhurile dc boală care au venit de la strămoşi. demonii din ei nu mor! Ei sunt fiinţe spirituale care nu au o „casă" şi vor căuta să ocupe o fiinţă umană pentru a-şi exercita sarcinile funcţionale. încurajând părerile divergente faţă de adevăr şi. Deşi există unii teologi şi unii medici care cred că este vorba de o teorie absurdă. Nu mă refer la visele în care oamenii au experienţe trecătoare (auzirea vocii unor persoane care Ic vorbesc în somn). duhul care a indus simptomele în fiecare generaţie. Cei eliberaţi dc aceste voci experimentează o pace şi o linişte pe care nu le-au avut niciodată.minunea biruinţei crucii asupra puterilor vrăjmaşului. cauzând afecţiuni. ci la auzirea repetată a unor voci care vorbesc cu regularitate la nivel mental. de fapt. afecţiunea este de natură spirituală. Am văzut vindecări complete în cazuri mergând de la rinită (o formă acută a sinuzitei) de care o femeie suferea de 25 dc ani până la blocarea rinichilor. Scriptura ne spune că nelegiuirea părinţilor va fi pedepsită in 68 copii (Exod 20:5.sâ răspândească false intcqirctări ale Evanghelici. trebuie aflat a cui este vocea pe care o aude cu regularitate şi trebuie ruptă legătura sufletească dintre cele două persoane. fire conducătoare care să-i ajute la diagnosticarea şi tratamentul pacientului. Credinţele eretice Satan nu se află doar în spatele religiilor false. Probabilitatea prezenţei accstoT duhuri trebuie serios luată în considerare oridecâte ori se observă existenţa unor boli ereditare. Odată ce au acceptat credinţele nescripturale. am văzut cât de important este să nu le îndepărtezi de adevărurile fundamentale ale Cuvântului lui Dumnezeu.. în cele din urmă. Păcatul le dă drept dc intrare în copii şi în copiii copiilor aşa că cei mai afectap la moartea celui demonizat vor fi. cu sau fără ştiinţă. ceea ce ne arată că atunci când o boală coboară pe linie generaţională este posibil ca cel care coboară să fie. mărturisind cu putere Evanghelia.

au fost implicaţi într-o astfel de înşelare demonică atunci ei s-au deschis demonizării şi au primit un demon care îi va ţine în robia înşelării pe care au îmbrăţişat-o. Implicarea în religii false Satan a fost aruncat din cer pentru că a vrut să fure închinarea care. Omul acela. era un simulacru de căsătorie zidită pe frica rezultată dintr-o iraţională izbucnire a unui soţ care nu înţelegea ce este dragostea. Dar el şi-a ieşit din fire şt a ameninţat-o cu tot felul de represalii în cazul repetării acelei greşeli. Dacă oamenii.. prietenii şi vecinii credeau că este un soţ model ce are o şotie model şi o căsnicie creştină perfectă. Acest duh de frică era controlat de duhul de dominare din soţul ei. fie şi trecător. dar el nu crede. i se cuvenea numai lui Dumnezeu. Membrii bisericii. adevărul acestor revendicări. Dumnezeu le va da mai multă lumină asupra acestui subiect. are periodic ieşiri comportamentale iraţionale şi de neacceptat pentru cei din jur. de drept. atunci când am rostit adevărul Scripturii. îşi împietreşte inima faţă de Domnul. evident. Am văzut că atunci când o persoană. în generaţiile următoare ei pot apare boli (fizice) de inimă. deşi suferea. Deşi bolile de inimă pot avea. Ca dumnezeu al acestui veac el continuă să caute închinători dar. ci înţeleg bine adevărul Cuvântului Iui Dumnezeu şi ştiu că atunci când oamenii nu cred acest adevăr. La începutul căsniciei lor. O persoană înşelată.vor face să vi se oricăror altora deoarece nici un alt întemeietor de religii n-a avut vreodată pretenţia de a fi Dumnezeu şi nici nu a putut demonstra. în realitate. Mândria lui 1-a făcut să cadă din har şi din slavă. astfel încât acesta nici nu mai trebuia să-şi manifeste adevăratul temperament.. ea a prăjit prea tare carnea pe care i-a servit-o la masă. Revendicările pe care le-a făcut Isus Cristos sunt deasupra 70 16. fie nu sunt preocupaţi de doctrina propriei lor credinţe. mai ales dacă este vorba de doctrinele de bază privind adevărul. tuberculoza şi frigurile . Deşi Isus a arătat foarte clar că nu există decât o singură cale spre Tatăl ceresc şi că El este calea. .. Noi am văzut cât de actuale sunt cuvintele din Levitic care arată consecinţele ruperii legământului cu Dumnezeu: „.. adevărul şi viaţa (loan 14:6). 15. Duhul de frică pe care l-a primit o determina să facă tot ce dorea soţul ei. care dura de aproape douăzeci de ani. Comportamentul iraţional Există întotdeauna un motiv pentru care o persoană. Femeia a fost atât de traumatizată de acea experienţă încât din acel moment a început să trăiască sub stress. dar vindecarea de consecinţele idolatriei moştenite de la o religie falsă nu poate veni decât prin eliberarea care urmează pocăinţei. trebuie să ne punem întrebarea: care este originea acestor boli? Eu cred că dacă creştinii vor asculta însărcinarea dată de Isus de a vindeca bolnavii şi a scoate demonii. Satan primeşte închinare de la o omenire înşelată printr-o pletoră de false religii. partizanii celorlalte sisteme de credinţă fie cred că religia lor este cea adevărată. datorită unor credinţe false. în spatele oricărei religii false se află o putere demonică ce-şi caută închinători. Duhul de frică lucra pentru el. care în mod obişnuit se comportă normal. este foarte vulnerabilă la atacurile demonilor carc-i vor controla mintea şi capacitatea de înţelegere. Am slujit unei femei al cărei soţ a avut o singură ieşire comportamentală de acest fel. Un om poate fi convertit la creştinism prin predicarea şi învăţarea cuvântului lui Dumnezeu. prin cuvinte sau fapte. fiecare cu propriul ei sistem de credinţe şi tradiţii. el ne dă dreptul să fim aici!" Demonii ştiu foarte bine cc este adevărat şi ce este greşit. * stingă ochii şi să piară via fa din voi" (Levitic 26:16). cauze medicale. cu excepţia sataniştilor care sunt perfect conştienţi dc ceea ce fac. nu lăsa ca cineva să se apropie de el pentru a-1 ajuta. Sopa sa trebuia să sufere groaznicele consecinţe ale unei vieţi în care încerca mereu să-i satisfacă • 71 . autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu şi lucrarea Duhului Sfânt. demonii din oameni au făcut comentarii sarcastice de genul: „Ştim că este adevărat.Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demoriizâri ori.groaza. au dreptul de a-i înşela.Hndecarea prin eliberare . Orice soţ normal ar fi râs copios şi ş-ar fi consolat sofia. De aceea.

să nu le transforme niciodată într-o flacără' ( . Nu vom aborda aici în detaliu slujirea celor ce suferă dc aşa numitul sindrom al . De obicei.'ind avem de-a face cu demonii trebuie să ne amintim că ei pot Opera la fel dc uşor într-un grup de oameni ca şi într-o singură persoană. cu ceilalţi oameni. nu poţi cunoaşte vreodată adevărata lor personalitate! Ei îşi pot schimba chiar şi vocea în funcţie de împrejurări. Pavel a rezumat acest adevăr spunând că . Tipic pentru relaţiile imature este şi cazul persoanelor care par a trăi. Şi de data aceasta. Deşi. pierzându-şi viziunea Blestemul tradiţiei face ca scânteia adevăratei vieţi Spirituale. Legalismul şi robia spirituală Unele dintre cele mai aspre cuvinte din Biblie sunt cele adresate de Isus fariseilor . în spatele acelui comportament înşelător se află o puternică întări tură demonică. Oamenii aceştia rămân o enigmă. care cunoşteau perfect atât Legea cât şi modul în care să o ocolească. deja. ştim că demonicul este întotdeauna implicat in aceste cazuri. într-o altă lume. el se numeşte legalism. Când într-o biserică locală apare o opoziţie. neîndrăznind vreodată să-i iasă din voie. Un duh similar duhului fariseic este cel care plasează dictatura uimi denominaţii deasupra domniei lui Isus. sau chiar în linia ancestrală.. şi dacă îi poate Bimuţi pc creştini unii împotriva altora cu ajutorul unui duh legalist. dc origine demonică..copilăriei remanente". ajung să «lume cu egală convingere lucruri complet diferite. mature. poţi face mai mult rău decât bine persoanei care. Ei împovărau oamenii cu detalii ale Legii. Dacă un copil simte că este acceptat de părinţi numai dacă se comportă într-un anumit fel. Fariseismul nu a murit. Deseori ci se comportă copilăreşte şi au tendinţa de a-i privi pe ceilalţi adulţi prin prisma experienţelor trăite în copilărie. atunci când anumite trăsături de personalitate sunt foarte accentuate. este neînţclcpt să te lansezi în această slujire pentru eliberare fără a căuta să înţelegi bine cauză primară a „frângerii" personalităţii. chiar dacă comportamentul acela rine 72 împotriva personalităţii şi darurilor pe care i le-a dat Dumnezeu. Dar ele pot avea şi o rădăcină deseori de mult timp înăbuşită.Slujirea practica Simptome observabile ale unei posibile demonizări capriciile. „Aţa procedăm noi. prin care întotdeauna Dumnezeu face lucruri noi. Odată ce obiceiul s-a instalat. Această slujire specială nu face obiectul acestei lucrări: Dar trebuie să menţionăm că oamenii care suferă dc acest sindrom experimentează nişte lucruri reale şi nu imaginare. de cele mai multe ori. ceea ce arată că în ciuda religiozităţii I ff acei oameni erau morp spiritual... Când liderii mai multor denominaţii complet diferite. Multe biserici locale sunt prizoniere ale tradiţiei. comunitatea §6lon trebuie să se întrebe daci nu cumva există un păcat din UlSulul ci pentru care trebuie sâ sc pocăiascâ.litera omoară. care nu este dacâl o altă formă de manifestare a robiei regalismului. Poate fi vorba de . slujire care doreşte vindecarea „frângerii" personalităţii ce poate apare ca urmare a unor traume sau abuzuri suferite în copilărie. în rănile şi durerile din trecut. suferă destul. din experienţa noastră. dur Duhul dă viaţa" (2 Corinteni 3:6).Vindecarea prin eliberare . Lipsa unor relaţii mature Pentru unii oameni este foarte dificil să menţină relaţii normale. Astăzi. El I a numit morminte văruite. atunci cl va face tot ce poate pentru a sc comporta în acel fel.. Acelaşi duh care i-a călăuzit pe fariseii de odinioară îi călăuzeşte azi pe logalişi. 18. La rădăcina problemei sc află de obicei un motiv care detennină persoana să înşele: fie încercarea dc a acoperi ceva fie dorinţa de a fi pe placul celorlalţi. va reuşi să pnă Biserica departe de dinamica vieţii în Duhul Sfânt. 17. dar inimile lor erau departe de Dumnezeu. vindecarea vine în urma tămăduirii de consccinţsle trecutului şi a eliberării efective.liderii religioşi din acea vreme. Izbucnirile iraponale sunt. este evident că I U I pol avea toţi dreptate! Satan adoră dezbinarea. în caz contrar. deşi sinceri în felul lor. şi nu vrem să schimbăm nimic!" este una dintre pietrele în care mulp slujitori tineri s-au poticnit. permanent. cl se va manifesta frecvent şi în viaţa dc adult.

înainte de culcare. Dacă cel implicat în ocultism nu vrea saşi distrugă obiectele oculte. deşi nu au nimic comun cu viaţa lor. 21. Implicarea în ocultism Semnificaţia cuvântului „ocult" este „ascuns". controlat sau posedat în perioada implicării. Cel mai ascuns lucru din ocult este faptul că prin orice activitate ocultă i se aduce • închinare lui Satan. prin păcatele părinţilor. să-şi facă victima să sufere. că ei controlează şi folosesc puterile oculte. Când aceleaşi scene de coşmar se repetă cu regularitate ele sunt generate. când auto-apărarca nu mai funcţionează. Deşi. Satan arc putere şi o foloseşte pentru a aduce oamenii snb controlul său. Când visele şi coşmarete sunt generate demonic. Fără eliberare. în timpul slujirilor. fără sâ-şi dea scama de dimensiunea demonică în care sunt implicaţi. Sursa coşmarelor poate fi o traumă. dc demonii care în timpul somnului.Vindecarea prin tUberare . Coşmarurile Omul doarme în subconştient. în asemenea ocazii activitatea demonică 75 74 . Adevăratului Dumnezeu. Uneori co^marelc sunt cauzate de demonii care au trecut de la părinţi la copii. descriu evenimente reale care aparţin unor alte timpuri. de fapt ei sunt cei manipulaţi ile către demoni. cei care au avut cărţi dc magie au trebuit sâlc ardă (Fapte 19. de cele mai multe ori. panică sau frustrare.. epuizând persoana. Unele coşmare se repetă. Unii oameni sunt atât de atraşi de lucrurile oculte încât trec dc la o formă a ocultului Ia alta. 19. ei câştigă acces în generaţiile următoare. Acest lucru se întâmplă atunci când oamenii sc implică în ocultism. Pe vremea lui Pavcl. viaţa creştină a celor altădată implicati în ocultism va fi mereu tulburată de trecutul lor. invariabil. să le păzească minţile de atacurile vrăjmaşului. El nefiind pentru aceşti oameni decât o manifestare a unui demon pc care-! pot folosi pentru a-şi atinge scopurile. trebuie pusă la îndoioală sinceritatea pocăinţei sale. De multe ori oamenii sc trezesc dintr-un coşmar într-o stare de epuizare şi au nevoie de un timp oarecare pentru a adormi din nou.. vor reînvia in vieţile acestor generaţii traseul pe care l-au parcurs până Ia ele.fi nu ne duce tn ispita. Vorbirea necontrolată lacov ne spune că limba este un foc care poate scăpa de sub control! Când demonii vorbesc. în felul lor. Scriptura ne avertizează că vin zile când şi cei aleşi pot fi înşelaţi. oricând au posibilitatea. vindecarea nu poate veni decât prin eliberarea de duhurile care le cauzează. Suntem preveniţi că Satan poate veni ca înger dc lumină pentru a ne face sâ credem că avem de-a face cu Dumnezeu. indiferent dacă practicanţii cred că au de-a face cu o forţă neutră sau că se închină. Ei ÎI vor pune pe Isus (şi lucrarea Duhului Sfânt) într-o „rama" ocultă. în spatele fiecărei practici oculte sc află o putere demonică. Deşi ocultiştii cred. persoana nu este conştientă de incidentul care a ocazionat demonizarea. Odată ce s-a început practicarea unei prime forme de ocultism. ei folosesc limba celui demonizal. în timpul orelor de somn nu putem controla ceea ce se petrece în minţile noastre şi de aceea este important pentru creştini să ceară Domnului. Rugăciunea Tatăl Nostru este la fel de valabilă şi pentru aceste ore dc somu: „. Distrugerea obiectelor asociate practicilor oculte este un important act dc pocăinţă. Faptul că sc petrec fenomene spirituale nu înseamnă că ele vin neapărat de la Dumnezeu. demonii care au primit acces prin el nu-i vor uita şi vor încerca. atacă subconştientul. Coşmarul este un vis care produce teamă. Somniferele nu ajută la nimic! 20. Demonii nu uită! Când. un abuz sau uncie şocuri emotionale suferite în primii ani ai copilăriei. Urni copii relatează coşmare care. ci scapă-ne de Cel Râu" ( Matei 6:13).Slujlnea practica Simptome observabile ale unei posibile demomzuri lupta cu duhurile de moarte (blestemul regalismului) cărora li s-a dat drept de intrare prin legalismul precedenţilor lideri ai bisericii. celelalte vin aproape de la sine (vezi glosarul practicilor oculte de la sfârşitul cărţii).19). Pentru cei care au fost implicati în ocultism este de maximă importanţă sâ renunţe complet la orice putere demonică care i-a influenţat.

Rugăciunile obişnuite nu sunt o ameninţare pentru demoni. Bolile care recidivează şi bolile prelungite Există unii oameni care sc înbolnăvesc din orice! Viaţa lor este un lung şir de îmbolnăviri şi.. Dacă un demon vrea să influenţeze oamenii. De obicei aceste duhuri de boală primesc drept de stăpânire datorită unor experienţe din trecut. când boala a fost acceptată şi folosită dc persoană fie pentru a-şi atinge anumite scopuri. Odată în timp ce mă rugam pentru un bărbat care se îmbolnăvea regulat. deşi până atunci părea a fi binecuvântat de rugăciunile care sc făceau pentru el. fiind aprinsă 22. rostit chiar de demoni. Am văzut mulţi oameni care cer rugăciune doar pentru a scăpa de simptomelc bolii care îi deranjează. Mulp dintre dumneavoastră cunosc cel pupn o persoană a cărei limbă îi scapă. am preluat autoritate asupra duhului de boală. în asemenea situaţii trebuie multă prudenţă pentru a evita un eventual conflict. Ea este aceea dintre mădularele noastre întinează tot trupul şi aruncă în foc cursul vietii. nu este surprinzător că ci nu sunt vindecaţi.Vindecarea prin eliberare . temporar. sau pentra alte raţiuni. Folosirea bolii în acest mod reprezintă un pericol deoarece este o declaraţie care spune că boala. de sub control. De aceea. Ei îşi aduc în vierile lor creştine felul nedumnezeiesc în care tratau oamenii pe vremea când erau în lume. Imediat ce am făcut acest lucru. Deseori cauza acestei vulnerabilităp şi îmbolnăviri sistematice este un duh care. deseori am auzit afirmap'i care păreau a fi înţelepte. dar nu este mai puţin adevărat că mulp creştini rămân prizonieri ai puterilor demonice care i-au controlat înainte dc a sc converti. uneori. dar care nu doresc să se pocăiascâ şi aşteaptă vindecarea numai pentru a-şi putea continua stilul păcătos de viaţă. o consecinţă directă a căderii. spre deosebire de cei care îşi amintesc cu plăcere de frumoasele experienţe din trecut. Nu vreau 77 . afirmaţia lui lacov este perfect plauzibilă La reuniunile creştine. Ce auzeam nu era altceva decât înţelepciunea acestei lumi care încerca să devieze popoprul lui Dumnezeu de la planurile pe care Acesta le avea cu el. el nu o poate face decât prin vorbirea sau prin comportamentul persoanei în care se afli lacov ne spune că înţelepciunea acestei lumi este demonică (lacov 3:15) şi dacă ne amintim că. un foc. Dar acest lucru este mult mai greu de sesizat atunci când demonii vorbesc printr-o persoană în cursul unei converasţii obişnuite. fie pentru a atrage atenţia cuiva.. este un lucru bun şi trebuie acceptată. ci îşi amintesc doar de „anul febrei glandulare" sau de „anul meningitei"! . Prin ea pot face atât dc mult rău! Atunci când o persoană nu îngăduie Duhului Sfânt să-i ia limba în control. De aceea. din când în când. ci se deschid unui control demonic ce nu poate fi înlăturat decât printr-o adâncă pocăinţă. demonul s-a apărat determinând omul să ceară oprirea imediată a rugăciunii. care o lume dc nedreptăţi. fără să-1 avertizez asupra modului în care mă voi ruga. Satan este încântat alunei când oamenii pervertesc adevărul scriptural şi intră în „terenul" lui. O limbă care nu este controlată dc Duhul Sfânt poate scăpa de sub control. Trebuie să fim mereu atenţi la vocea duşmanului care poate vorbi prin gura creştinilor pentru a submina lucrarea Duhului Sfânt. Desigur. omul a sărit în picioare şi mi-a strigat „Niciodată să nu te mai rogi aşa pentru mine!" Demonul ieşise la de focul gheenei" (lacov 3:6). poţi fi sigur că ceea cc spune este influenţat demonic şi. şi în special la cele ale liderilor de biserici. Dar când mi-am exercitat autoritatea dată dc Dumnezeu. dar este şi „. 76 suprafaţă şi rugăciunea sc sfârşise! El nu fusese deranjat de rugăciunile celor care încercaseră să-i ajute victima. poale binecuvântaşi încuraja oamenii. la intervale regulate. Experienpi ne-a arătat că acest fenomen este mult mai frecvent decât sc crede. Satan este dumnezeul acestei lumi. nu este de mirare că demonii pot controla limba. aceste cazuri sunt excepţionale printre credincioşi. invită duhurile de boală. Oridecâtc ori oamenii folosesc boala pentru pentru a-i manipula pc ceilalţi. Dar în acelaşi timp simţeam un nod în stomac. Limba poate rosti minunatele adevăruri ale Cuvântului lui Dumnezeu.Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demonizări este evidenta.

curăţaţi de Dumnezeu.3). Dumnezeu este Judecătorul drept şi milcs în faţa căruia vom răspunde atât pentru lucrurile pe care le-am făcut altora cât şi pentru cele pe care ni le-arreifăcut nouă înşine. Dar este un altul care sc bucură să „binecuvânteze" ii asementta acte şi să stea pe tronul acelor relaţii. primindrinchinare şi punându-i pe cei implicaţi sub un blestem. Orice formă de idolatrie este păcat şi auto-idolatria a fost păcatul pentru care Satan a fost alungat din cer. 23. Aroganţa lor şi importanţa pe care şi-o dau sunt atât de mari încât pare imposibil să le schimbi modul de gândire. Practica ne-a arătat că atunci când oaniienii ies din aceste zone de păcat din vieţile lor. nu sunt vindecaţi din acest motiv. Aberaţiile sexuale Orice act sexual este. Egocentrismul Există unii oameni pentru care singuntl subiect dc conversaţie este propria lor persoană! în vieţile lor domneşte auto-idolatria. atunci când vor sta înaintearOomnuiui. dar nu pentru aibinecuvânta ci pentru a încerca să ia locul lui Dumnezeu. Reciproc. sufleteşti stabilite prin activităţile sexuale nedumnezeieşti sunt importante puncte de intrare ardemonilor. Satan foloseşte legăturile sufleteşti pentru a-i ţine pe oameni. al cărui teruplu este trupul unui credincios. indiferent dacă partenerii îşi dau sau nu seama. de care. Acceptarea intenţiilor Iui Dumnezeu înseamnă închinare în faţa Sa. trebuie să ne întrebăm dacă în omul acela nu sc află la lucru o puternică întâritură demonică. Dar toţi bolnavii ar trebui sâ se auto-examineze şi să ceară Domnuiui să le arate dacă în trecutul lor nu există ceva de care vrăjmaşul a profitat. 25. Personal nu am nici o îndoială că unii dintre c«i care şi-au luat viaţa vor fi uimiţi.Slujirea practicii Simptome observabile ale urni posibile denioriizUri să spun că toţi cei care nu sunt vindecaţi. nu ne putem aştepta ca Dumnezeu să rămână pe tronul unei relaţii sexuale nedumnezeieşti. 24. ne 1 deschidem pentru binecuvântarea Sa. El nu poate binecuvânta ceva ce este împotriva cuvântului şi legilor Sale. trebuie să ne aşteptam ca Dumnezeu să binecuvânteze actul sexual dumnezeiesc. Asta hu înseamnă însă că putem privi cu uşurinţă sinuciderile sau tentftjvele de sinucidere. extraordinare vindecări şi eliberări pot avea loc. de dragostea şi mila lui Dumnezeu. atunci când întâlnim un om care este preocupat doar dc propria-i persoană şi care nu se interesează de ceilalţi decât pentru a deturna din nou conversaţia spre el însuşi. Nu vreau să'spun că cei care şi-aia luat viaţa nu mai au nici o şansă de a fi iertaţi. Satan adoră închinarea care îi atrage pe participanţi în robia demonică ce-i urmează Expeiienţa practică arată clar că legăturile. o formă de închinare! Dumnezeu a destinat actul sexual ca mijlocul prin care omenirea să pro-creeze. Este o mare biruinţă pentru Satan atunci dlnd el poate convinge o persoană să se sinucidă. Sexul fiind o închinare.El se bucură. 79 . Oridecâte ori consiliem pe cineva care a fost implicatiîntr-o activitate sexuală nedumnezeieiascâ trebuie să ne aşteptam ca acel păcat să fie însoţit de o putere demonică. Când îl lăudăm şi ne închinăm în faţa Creatorului. Acesîa este motivul pentru care în ritualurile sataniste şi în vrăjitoria există atât de multă fervoare sexuală. Nu este uşor să-i ajuţi pe aceşti oameni să sc vadă pe ci înşişi aşa cum îi văd ceilalţi.Vindecare» prin eliberare . Tentativele de sinucidere Luarţa propriei vieţi este cel mai grav păcat împotriva propriuliri trup şi o gravă răzvrătire împotriva Duhului Sfânt. în aceste cazuri nu este neobişnuit sâ constaţi că şi strămoşii lor au avut acelaşi comportament şi că trebuie să tc confrunţi cu un duh familial care. Psalmistul spune că Dumnezeu locuieşte în mijlocul laudelor poporului Său (Psalmul 22. Din experienţă ştim că tentativele sau dorinţele de sinucidere au întotdeauna o dimensiune demonică. De aceea. fine acea familie în robie. în majoritatea cazurilor victima gilege sinuciderea deoarece ca a fost atât de abuzată sau trădată îtcât viitorul i se pare lipsit de orice speranţă. prizonieri pe viaţă. dc generaţii. în aceste lanţuri demonice. Satan va fi prezent oriunde eeste vorba de o relaţie sexuală nedumnezeiască.

o mânie ce este deseori Băociată cu abuzul sau cu pedepsirea fizică nemotivată. care nu a fost niciodată conştientizat dar care a deschis uşa unor demoni ce pot influenţa puternic stilul de viaţă al persoanei. 26. întotdeauna. invariabil. Este. Deşi rănile fizice pot fi vindecate. Trupul reflectă durerea care se află în suflet.Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demonizări Şi dacă nu mai este nici o speranţă pentru ziua de mâine. totuşi. abuzuri sau tragedii care să-i împingă la sinucidere. Violenţa fură voinţa liberă a victimei. Traumele suferite prin accidente fac oamenii vulnerabili la demonizare. ceva care îi face sâ-şi dorească moartea. afirmativ. traumă sau cliiar 80 27. de asemenea. trauma sau suferinţa prin care a trecut persoana în cauză Există. Persoana care comite violenţi se deschide pentru demonizare iar trauma şi violenta atacului fac ca şi victima să rămână vulnerabilă la demonic. posibil ca persoana să fi primit un duh dc moarte pe linie gencraţionalâ sau de la cineva apropiat care a murit. Chiar şi în Trupul lui Cristos gândurile. Indiferent de tratamentul aplicat simptomeie persistă. dc mai mulţi ani. Majoritatea oamenilor nu ştiu că multe dintre artele marţiale au o temelie ocultă şi că ele reprezintă un pericol spiritual. 81 . în multe din aceste cazuri noi am văzut că asemenea simptome persistente pot fi cauzate demonic de un duh de boală care a venit fie pe linie gencraponală fie a intrat printr-un şoc. ei având deseori nevoie atât de vindecare fizică cât şi de eliberare. O altă sursă de durere fizică este durerea emoţională. De multe ori am constatat că violenţa manifestată într-o anumită zonă a comportamentului poate fi rezultatul activităţii demonilor cărora li s-a dat acces prin artele marpale. • aproximativ 1/2 din cei prezenţi au răspuns.Vindecarea prin eliberare . Am mai observat şi că atunci când o persoană care a fost adânc implicată în ocultism se converteşte şi doreşte să fie vindecată şi eliberată blestemele demonice pot cauza aparente simptome fizice care nu pot fi diagnosticate medical. în urma căreia persoana (matură acum) trăieşte cu sentimentul că nu este dorită şi nu arc cc căuta în lumea aceasta. Experienţa nc-a arătat că această demonizare se produce frecvent în cazul accidentelor şi se manifestă chiar şi peste ani dc la producerea lor. mai rămâne doar un pas până la a spune „Mai bine as muri chiar azi!". ceea cc este împotriva ordinii create de Dumnezeu. oameni care doresc să-şi ia viata deşi nu au trecut prin traume. Aceste simţăminte întunecate sunt atât de puternice încât conduc aproape inevitabil la apariţia gândurilor de sinucidere. în toate cazurile in care apar gânduri dc sinucidere trebuie luată în considerare posibilitatea demonizării. în aceste cazuri punctul dc intrare a demonilor este. Tratamentul fizic nu are efect atunci când emoţiile sunt cele care trebuie vindecate. Bisericile care admit desfăşurarea de cursuri de arte marţiale în clădirile lor (cum ar fi yoga sau alte activităţi cu temelie ocultă) se deschid pentru control demonic.de sinucidere sunt mult mai răspândite decât sc crede in general. înclinaţiile spre violenţă Violenţa împotriva altei persoane este tot o formă de răzvrătire. Demonii se pot transfera de la atacator direct la victimă datorită legăturii sufleteşti nedumnezeieşti create prin agresiune sau frică (care este o consecinţă firească a agresiunii). există unele simptome care parcă nu vor să plece. în aceste cazuri cauza poate fi un abuz ascuns adânc. Ei suferă de o apăsare interioară. persoana rămânând nevindecată chiar dacă este supusă unei intervcnpi chirurgicale. duh cc va continua să o conducă şi să o motiveze chiar dacă ea nu are motive pentru care să-şi dorească moartea O altă posibilă sursă de dorinţă a morpi poate fi o tentativă de avort a mamei. Nu este neobişnuit să constaţi că o persoană care se comportă violent în repetate rânduri păstrează adânc îngropată. in diferite ţări. Simptomeie care nu se pot diagnostica medical De multe ori oamenii au dureri şi suferă dc boli care nu pot fi diagnosticate medical. La reuniunile creştine la care am participat în ultima vreme. la întrebarea „Câţi dintre voi au avut vreodată gânduri de sinucidere?" păcat sexual.

Uneori. Cele mai importante probleme care se ridică sunt : efectele ilurcrilor şi rănilor emoţionale asupra fiinţei umane (despre care 83 82 .nevoie de medicamentaţie.dc cele mai multe ori în perioada copilăriei. Tratamentul medicamentos aplicat nu a făcut decât să îmbunătăţească temporar «tarea persoanei. Dacă doza prescrisă este anulată. în cazul deficienţei. este nevoie de eliberare. Trebuie să investigăm procesul din punct de vedere ştiinţific şi sâ ne întrebăm de ce organismul a ajuns atât de dereglat încât are. fie naturală fie artificială. Dc cele mai multe ori lucrul acesta se întâmplă deoarece o voinţă străină Ic afectează sau le controlează sentimentele. Totuşi. Eu însumi am trecut prin asemenea momente. Concluzie : Câteva observaţii din practica medicală Ştiu că mulţi dintre cei care au cunoştinţe medicale. Este posibil şi ca vrăjmaşul să fi profitat de o experienţă traumatică suferită în copilărie. De cele mai multe ori demonii vor ataca sentimentele şi dorinţele victimei imediat ce în viaţa ei va apare o situaţie de criză. dar este la fel de esenţial sâ explorezi şi motivele care au determinat persoana să aleagă singurătatea. Când simptomele dispar. Personal. excesul sau absenţa unei anumite subsatnţe chimice în organism este un fenomen real şi măsurabil. pus în acest stadiu al bolii. Ei nu a intenţionat ca oamenii să sc retragă în ei înşişi. sunt conştienţi că voinţa lor nu este destul de. cei care au cauzat „rănirea"' nu-şi dau seama de râul pe care l-au făcut acelui copil. în pântecele mamei. Spre exemplu. sau chiar înainte de naştere. deşi doresc să fie diferiţi de ceilalţi oameni. se consideră că persoana a fost vindecată. deoarece simptomele descrise au cauze bine-cunoscute. care nu au nimic de-a face cu demonii! înţeleg dilema cu care se confruntă cei din lumea Ştiinţifică atunci când au de-a face cu un asemenea subiect. demonizarca va deveni şi mai puternică. citind acest capitol vor spune că nimic nu este adevărat. Dumnezeu doreşte ca oamenii sa sc relahonezc unii cu alţii şi să beneficieze dc pe urma aceastor relaţii. Aceasta este o practică medicală lăudabilă şi milioane de. Vmdeairea prin eliberare • Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demonizâri 28. Această problematică ridică multe întrebări care nu-şi pot găsi fftBpuns în cercetarea ştiinţifică. fără să ştii că cl există. Şi dacă omul acela nu este vindecat. de cele mai multe ori simptomele iniţiale vor reveni imediat. Ncsociabiliratca si comportamentul anti-social Omul este o fiinţa sociala. Cei care procedează astfel nu sunt stăpâni pe propriile lor dorinţe şi. Respingerea atât de timpuriu declanşată va permite demonilor să se hrănească cu rănile emoţionale deja produse copilului. Se ştie că excesul sau absenţa respectivei substanţe pot cauza anumite simptome.. trebuie să fim preocupaţi nu doar de îndepărtarea simptomelor printr-o anumită medicamentaţie ci şi de refacerea organismului astfel încât persoana să nu mai depindă de medicamente. simptomele pot fi îndepărtate sau cel puţin atenuate prin administrarea unei doze compensatorii.oameni îi pot mulţumi lui Dumnezeu pentru medicamentele care le-au redat sănătatea sau i-au ţinut în viaţă. Această din urmă situaţie este frecvent întâlnită în cazul fetelor care au rămas însărcinate înainte de căsătorie şi care au încercat să-şi ascundă sarcina. trăindu-şi zilele in izolare şi singurătate. întotdeauna. în relaţia care a cauzat durerea şi suferinţa . Dar atunci când vorbim despre vindecare. în lăuntrul lor dându-sc o adevărată bătălie. puternică pentru a le controla simţămintele. Şi dacă lupţi împotriva unui duşman ascuns. Rădăcina problemei se află. nu sunt de acord cu un astfel de diagnostic. Duhul copilului va simţi respingerea care vine din partea duhului mamei sale şi el va veni pe lume ştiind că persoana căreia i-a fost încredinţat nu i-a dorit existenţa. ai puţine şanse de a-l birui! ' Pentru a aduce vindecarea de singurătate. nu există nici o contradicţie între observarea ştiinţifică a ceea ce sc petrece cu o persoană şi găsirea rădăcinilor spirituale ale afecţiunii observate şi Cuantificate de oamenii de ştiinţă.

este esenţial să îndepărtăm aceste drepturi ale demonilor. prin profesiunea lor. Reciproc. cu nptsprezece ani în urmă ceva ce a dat demonilor drept de intrare. Trăim într-o lume tot mai mult dominată de practicile generic numite New Age. Nu ni se spune ce i s-a întâmplat. uneori de o viaţă întreagă. dar ni se spune că ea era o „fiica. Un demon nu poate intra într-o persoană decât dacă are dreptul să o facă. Pentru o eliberare eficientă şi durabilă. 84 8 5 . îşi ău originea în ocultism. Deci. şi medicii trebuie să ştie că ele pot produce o aparentă „vindecare" fără ca persoana să fie de fapt vindecată. luptând împotriva persoanei în care ele se află şi împotriva lucrării pe care Dumnezeu vrea să o facă în viaţa acelei persoane. a lui Avraam" . un ui-dincios devotat lui Dumnezeu şi nu doar apartenenţa la poporul Bleu. Multe dintre ele. Nu există nici o contradicţie între cei care slujesc pentru vindecarea prin eliberare şi medicii de profesie. PARTEA B PUNCTELE DE INTRARE A DEMONILOR Cunoaşterea punctelor de intrare a demonilor este foarte importantă Dc multe ori de această cunoaştere depinde eliberarea. să-şi dea seama că medicii nu le sunt duşmani ci nişte oameni care împlinesc."mclecarea prin eliberare . Dumnezeu va da revelaţii celor care se roagă pentru bolnavi. Isus arată limpede că şi credincioşii pot fi demonizaţi f| «fl în viaţa acelei femei a fost o zi în care ea fost efectiv dmnonizată. în general. Isus a afirmat clar că acea femeie era legată de optsprezece ani. vorbi pe parcursul acestei cărţi) şi simptomeie fizice cauzate de demonii care au o sarcină funcţională specifică. slujind penlm vindecarea bolnavilor. Trebuie însă ca medicii să înţeleagă că este posibil ca uncie boli pe care. Numai eliberarea de puterile întunericului care au cauzat boala poate aduce o adevăraţii vindecare. tot mai asimilate de medicină. Conceptul de punct de intrare a demonilor a fost introdus de Isus iitunci când El a definit starea femeii gârbovite de duhul de neputinţă (Luca 13:10-17). Este posibil ca la cei „vindecaţi" printr-o practică oculta a cărei temelie este de natură demonică simptomeie să treacă sub controlul unei şi mai puternice forţe demonice. Ceva trebuie să sc fi întâmplat. la fel cum a dat înţelepciune şi putere de înţelegere celor care au căutat să vindece bolnavii prin mijloace medicale. Medicii trebuie să-şi dea seama de pericolele prezentate de unele practici medicale alternative în spatele cărora se află diferite puteri spirituale.|. subminează sau critică practica medicală. Eliberarea de aceste puteri demonice nu esle posibilă. încearcă să le vindece pot avea nişte cauze pe care ei nu le cunosc. pate ca a fost abuzată sexual. a suferit un accident.o afirmaţie care desemnează. Echipa noastră a văzul lucruri extraordinare în dtversc zone ale slujirii şi noi credem că dacă Trupul lui Cristos caută să sc supună Marii Trimiteri. este nevoie ca cei implicaţi în lucrarea de vindecare şi eliberare şi care. sau poate a imiiit un membru al familiei ei care suferea dc aceeaşi boală. poate din naivitate. intenţiile lui Dumnezeu. de obicei.Slujirea practica vom. ceea ce însemna că în urmă cu nouăsprezece ani ea era liberă. decât prin întoarcerea Ia simptomeie originare.

. „Nu este drept.pedepsesc nelegiuirea părinţilor in copii până la a treia şi la a patra generaţie. în sfârşit. pentru prima dată. credincioşii din trăim sub este învăţătură . partea a doua: „. Nu ne spune Ieremia că dinţii copiilor nu sc vor mai strepezi pentru că părinţii lor au mâncat aguridă?" (Ieremia 31:29).. aud un Inesaj ce aduce cu el speranţa. Dar pentru unii... Unul dintre ele este Exod 20:5. Linia generaţională Multe pasaje biblice poarta un mesaj „nepopuiar". neplăcută sau iiulcvantă pentru zilele noastre. ". întreabă oamenii. reacţiile şi întrebările nu vor întârzia să apară!. sc face lumină. „De ce?". liatarea obiecţiilor Haideţi să examinăm diversele motive pentru care oamenii consideră că această învăţătură este greşită. Când Ie spui oamenilor că demonizarea poate apare datorită păcatelor înaintaşilor lor. ei aud o explicaţie plauzibilă a unei probleme care i-a frământat atâta vreme şi deseori. noi nu Lege ci sub har şi de de aceea era această creştină. irelevantă pentru. a) Această învăţătură este conţinută în Lege.Capitolul 4 Cum intră demonii 1. imediat ce aud această învăţătură.

nu înseamnă că top cei născuţi după venirea lui Isus sunt mântuiţi! Plata păcatului încă se dă! Dacă oamenii aleg să nu creadă în Isus. cum ar fi: „Să nu comiţi adulter"? Dacă acceptăm una dintre aceste porunci. Dc aceea. putem spune că nu este drept nici că Isus a murit pe SlUco. 89 . Ziarele englezeşti sunt pline de relatări ale suferinţelor îndurate de copii datorită păcatelor părinţilor lor. Ele sc referă In vinovăţia pentru păcatele părinţilor şi nu la efectele produse de ele. şi îi putem mulţumi lui Dumnezeu că ne-a iubit atât de mult încât a îngăduit ca Fiul Său să moară în locul nostru. Este nerealisl să afirmi că acel copil nu a suferit datorită păcatului părinţilor săi. Trebuie să facem însă diferenţa între ccrmonialelc Legii. produc consecinţe negative în vieţile copiilor noştri. Marcu 7:21-23). nici un argument pe care îl vor aduce în favoarea „zilelor dc har" nu le va schimba destinul veşnic! Dar cei care trăiesc zilele harului pot aduce la cruce consecinţele păcatelor strămoşilor lor. să vindece şi să elibereze. Ezechiel 18:1-4) Evident.Vindecarea prin eliberare . h Cum rămâne cu prorociile lui Ezeckiel şi Ieremia? Nu spun ele că dinţii copiilor nu mânca aguride. Dar primii oameni au păcătuit şi rezultatul este suferinţa noastră a tuturor! Reciproc. Nu putem ignora nici una din poruncile privitoare Ia morală şi comportament date prin Lege. aici nu sc pot aplica conceptele lumeşti privind dreptatea! Drept sau nu. adică se ei vor strepezi nu vor fi dacă părinţii afectaţi dc lor vor păcatele părinţilor lor? (Ieremia 3I. încălcate. El a ştiut că numai dacă Biserica va sluji în toate aceste trei aspecte ale mântuirii. pedepsit nevinovat. însă. Poate cineva va spune că nu este drept ca datorită păcatului primilor oameni. Fapte 10:14-15) şi perceptclc morale ale Legii. oamenii suferă datorită păcatelor strămoşilor lor. să suferim cu topi. nu aceasta vor să spună cele două prorocii. de ce nu am respinge şi poruncile care promit binecuvântări pentru copiii născuţi pe linia familială a credincioşilor? Sau de cc n-am respinge şi alte porunci. destinate doar ritualurilor evreieşti de închinare şi care au fost abolite de Noul Legământ (Marcu 7:19.29. Ezechiel arată foarte clar acest lucru. El spune „Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său. care au fost întărite în Noul Testament şi care rămân valabile şi azi (Matei 5:27. le-a dat poporului Său pe vecie. Când un tată îşi abuzează fiica. ilar El a suferit-o. totuşi. Evident. Lucrurile nu vin de la sine. Trăim într-o lume căzută şi Satan duce o luptă murdară încă din ziua căderii omului. Din nefericire. b) Nu poate exista o demonizare generaţionalâ deoarece nu este drept ca oamenii sâ sufere din cauza păcatelor părinţilor lor. deoarece prin rănile lui Isus noi putem fi vindecaţi. copiii pe 88 oare îi iubeşte atât de mult vor putea intra în libertatea pe care El a câştigat-o pentru ei. Isus a afirmat clar că nici o iotă din Lege nu va trece până când ca nu se va împlini (Matei 5:18). crezând că Dumnezeu ne-a dat aceste porunci spre binele nostru. noi încă trăim în dispensaţia de timp pentru care Legea este valabilă. De aceea Isus a dat Bisericii însărcinarea ca pc lângâ predicarea Evanghelici. trebuie să le acceptăm pc toate şi sâ înfruntăm toate consecinţele ce decurg din ele. Dacă trăim în zilele dc har. prin Moise. Unde am ajunge dacă am începe să alegem din Lege doar instnicţiunilc care ni se par nouă a fi relevante pentru zilele pe care le trăim? Dacă respingem poruncile care. şi lalăl nu va purta nelegiuirea Jiului m" (Ezechiel 18:20). ca rămâne traumatizată datorită păcatului tatălui ei. moartea Lui nu a fost dreaptă. şi lucrarea dc eliberare şi vindecare trebuie aplicată în vierile celor ce au fost prejudiciaţi dc păcatele strămoşilor lor. Nu putem nega o realitate evidentă doar de dragul susţinerii unor argumente teologice. ceea ce se va întâmpla după ce Cristos va veni a doua oară.Slujirea practica Cum intră demonii Dar ea face parte. prin care lui Satan i s-au dat drepturi asupra întregii creaţii a lui Dumnezeu. din cele zece porunci pe care Dumnezeu. la fel cum lucrarea crucii trebuie aplicată personal în viaţa fiecărui credincios.

Deci. Orice falsă închinare este. în ultimă instanţă. Pasajul din Ieremia este foarte puţin diferit.Nici unul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său. Consecinţele acestui păcat nu sunt prea evidente. copilul abuzat nu este vinovat şi nu va fi pedepsit de Dumnezeu pentru păcatul tatălui său. dacă copilul său alege să trăiască drept înaintea oamenilor şi înaintea lui Dumnezeu. pcntni că Dumnezeu ne şterge tot trecutul atunci când duhul 90 nostru se naşte din nou. La o analiză superficială. Am văzut de nenumărate ori că oamenii suferă consecinţele păcatelor părinţilor care i-au abandonat în copilărie. închinare la Satan. Nu putem observa nimic vindicativ sau maliţios la Isus. de la ". El ne-a spus „CineM-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl" (Ioan 14:9). El se referă la viitoarea prosperitate a poporului lui Dumnezeu şi este clar că referirea este la vremea când Isus va domni pe pământ. Dar în Exod 20:5 citim că păcatele părinţilor se pot transfera asupra copiilor datorită idolatriei . foarte puţini oameni îl cunosc pe Domnul. în Ezechicl 18:4 ni sc spune clar acest lucru: „Sufletul care păcătuieşte. în zilele noastre. consecinţă a păcatului şi urmare a judecăţii lui Dumnezeu. într-adevăr. ale căror mame au fost prostituate.Vindecarea prin eliberare . In versetul 34 citim: . este o creaţie nouă. strămoşilor? Nu înseamnă când devii creştin nu mai poţi fi afectat de păcatelor şi nu. Lucrarea demonilor care coboară pe linie generaţională nu poate li indepătată din viaţa persoanei decât după cc aceasta a primit darul mântuirii şi i s-a slujit pentru vindecare şi eliberare. cel mai mic ţxină la cel mai mare d) Biblia spune „Căci dacă este cineva în Cristos.Slujirea practica' Cum intră demonii Astfel. ai căror bunici au fost implicap: în vrăjitorie. etc. ci despre moartea veşnică. care se bucură să-i pedepsească nemotivat pe oamenii Dar stă oare aşa ceva în caracterul lui Dumnezeu? Dacă dorim să cunoaştem caracterul Iui Dumnezeu Tatăl. trebuie să privim la Isus. pentru că atunci când un om devine creştin. Nu. Ezechiel nu vorbeşte despre o moarte fizică imediată. Ba dimpotrivă. Cunoaşte pe Domnul!" Ci toţi Mă vor cunoaşte. poţi fi tentat să-pui aceste consecinţe pe seama acţiunii răzbunătoare a unui Dumnezeu maliţios. Da.. O atentă cercetare a capitolului 18 ne arată clar că judecata lui Dumnezeu va veni asupra celor ce comit păcatul şi nu asupra celor ce suferă datorită păcatului. Tatăl va fi judecai pentru păcatul său.. zicând:. Restaurarea vieţii persoanei nu poate începc'decât atunci când ea devine o făptură nouă în Cristos. el nu va cădea sub judecată. deoarece. acela va muri". Ea este o referire clară la domnia lui Cristos din mileniu (Apocalipsa 20:1-6) când Satan şi demonii lui vor fi legaţi. Am putea enumera sute de cazuri. vechea lui viaţă trupească nu este imediat înlocuită cu una complet schimbată. El este încă afectat dc consecinţele vechiului său mod de viaţă.păcatul închinării la ceva sau cineva care nu este Adevăratul şi Viul Dumnezeu. Ezechicl nu ne spune însă cât de greu le este celor cc au suferit datorită păcatelor părinţilor lor să se supună lui Dumnezeu. cele vechi s-au dus" ( aceasta că atunci vreo Da consecinţă a • 2 Corinteni 5:17). Ezechicl spune că indiferent cât de rău a fost un părinte. evident. cum se întâmplă acest lucru? Nu este prea greu să înţelegem consecinţele pe care trebuie să le suporte un copil agresat fizic sau crescut de nişte părinţi alcoolici sau narcomani. păcatele părinţilor îi pot afecta pe copii. prin demonii lui. 9\ . Atunci nu va mai fi posibilă nici o demonizarc generaţională. trebuie să existe alte căi prin care păcatele părinţilor îi afectează pe copii. Trebuie să ţinem cont de ceea ce descoperim în camera de consiliere şi de persoana pc care o consiliem. Trebuie să luăm în considerare demonicul. deoarece nu vor mai fi demoni! Când interpretăm prorociile trebuie să fim atenţi la plasarea corectă a timpului în care ele se vor împlini. Se ridică însă o întrebare fundamentală Odată ce am văzut că. Această prorocie nu se poate referi la vremea în care trăim.

ci va căuta să se transfere şi la generaţiile unnătoare. lucru pe care cu doar câteva momente înainte nu-1 putea face din cauza durerii. Asupra acestor subiecte vom reveni pupii mai târziu. ridicându-se prin toracc şi l'acând-o sâ tuşească şi să scuipe în timp ce o părăsea. La fel putem spune că nu sexul în sine. împreună cu noi se afla o altă tânără de 18 ani. nu se observa nici o ameliorare a stării ci. care venise în acea seară pentru a câştiga experienţă în slujire. Adevăratul Dumnezeu. demonul nu va afecta doar persoana care a păcătuit. activităple (în special cele dc natură sexuală). Mama ei. Peste câteva minute s-a aplecat până la pământ atingându-şi degetele de la picioare. Dar obiectele. persoana nu mai poate fi eliberată decât prin pocăinţă şi slujire pentru eliberare. Satan este un imitator. Dumnezeu locuieşte în mijlocul laudelor poporului Său (Psalmul 22:3) prin puterea Duhului Sfânt numai atunci când oamenii 1 se închină Lui. în slujirea dc eliberare. Şase săptămâni măi târziu mi-a scris o scrisoare în care îmi spunea că a fost la 93 . Aşa cum spune Pavel. Când u tăcut acest lucru. De aceea. nu banii în sine ci iubirea de bani este cea care cauzează probleme (1 Timotei 6:10). Idolatria (şi majoritatea păcatelor sunt. Păcatul unei generapi crează front dc acţiune demonică lăsând copiii „descoperiri" în fapi consecinţelor acelui păcat. de această boală? ". formele de recreare şi chiar animalele favorite pot deveni obiecte de idolatrie prin devoriunea care Ii sc acordă. depravarea. vedem că există şi o ilimcnsiunc spirituală care trebuie luată în considerare atunci când Slujim pentru eliberare Deseori ne vom întâlni cu demonii care au coborât pc linie gencraţională şi care sunt un adevărat blestem atât pentru generaţia prezentă cât şi pentru cele următoare. o oferise spre adopţie.închinător1'. ea nu-şi cunoştea adevăraţii părinţi. Nu toate aceste forme dc închinare sunt manifest idolatre. a simţit că ceva se mişcă în stomacul ci. i-am cerut sâ-şi ierte părinţii naturali pentru ceea ce au Iacul şi să-I mulţumească lui Dumnezeu pentru viaţa ci.Vindecarea prin eliberare -Slujirea practică Cum intra demonii Demonii stau în spatele tuturor falselor religii şi a tot ce este legat de obiectele. După ce a recunoscut că părinţii ei au fost implicaţi în păcat sexual. care este un minunat dar de la Dumnezeu. Ele sunt de importanţă vitală în înţelegerea modului în care trebuie acţionat în slujirea de eliberare. Mi-a răspuns că a fost adoptată. rareori medicii recunosc că în unele cazuri au de-a face cu consecinţele unei demonizări generaţionale şi nu doar gu o simplă afecţiune sau dereglare generică. ca trece sub controlul duhului rău care sc află în spatele acelui fals dumnezeu şi care va intra în. Deseori medicii pun întrebarea „A suferit total sau bunicul dvs. La unul dintre serviciile noastre dc vindecare o tânără de 18 ani mi-a spus că suferea de o afecţiune virală a ambilor rinichi şi că doctorii îi acordaseră maximum 12 luni de viaţă. Duhul Sfânt mi-a spus să o întreb unde este mama ei. etc). la moartea părinţilor sau oricând între aceste două extreme. însărcinată înainte dc căsătorie. în cele din urmă o formă de idolatrie) dă demonilor drept de intrare.. In timp cc o priveam. Deşi este evident că aceeaşi boală poate afecta generaţii la rând. Imediat. lira duhul care începea să se agile. Ajungem astfel la două probleme-cheie: transferul demonic şi legăturile sufleteşti. fata bolnavă a simţit că ceva se întâmplă în rinichii ei. violenţa. Şi odată ce demonul a intrat. problematica transferului demonic pc linie generaţionalâ este de maximă importanţă. Transferul demonic generaţional poate avea loc la concepţie. pe lângă consecinţele naturale ale păcatelor părinţilor (cum ar fi abuzul. nu un creator. ci dorinla de a-1 perverti este greşită. Când o persoană se supune unui fals dumnezeu. Mai mult. De fapt. I-am cerut să-şi pună mâinile pc rinichii fetei şi să se roage pentru vindecare. Acest transfer se poate face atât generaţional cât şi către orice persoană care este legată sufleteşte dc persoana demonizată. Deşi se făcuseră rugăciuni pentru vindecare. relapile sau activităţile idolatre. Atunci am rupt blestemul care era peste ea datorită păcatului părinţilor. deşi se pare că cele mai frecvent întâlnite momente de transfer sunt conccppa şi moartea 92 Deci. Am preluat autoritate asupra duhului care intrase în ca la concepţie şi i-am pruncit să plece.

Dacă Biserica va predica Evanghelia. în Evanghelii vedem că ucenicii întâlnesc un orb şi vin la Isus să-L întrebe: „învăţâtorule. sfârşind prin a trăi într-un păcat pe care îl urăşte. nu voi comite adulter". Şi dacă in vreuna dintre aceste trei sau patru generaţii sc produce un păcat dc aceeaşi natură. dc s-a născut orb? " (Ioan 9:2). atunci Trupul lui Cristos va deveni o forţă care nu va putea fi oprită nici din afară şi nici din interior. uitând diagnosticele precedente. Apoi tatăl meu. după cum arată perioada pentru care oamenii afectaţi dc acest păcat trebuiau să fie excluşi din adunarea lui Dumnezeu. Aceste simptome pot fi fizice. începe un nou ciclu de trei sau patru generaţii. Medicii care au rc-examinat-o i-au spus ca nu suferea dc nimic şi că putea duce o viaţă normală. părinţii lui.. " dar întrebarea în sine n-ar fi avut sens dacă. de când se ştie ea. Nu este de mirare că Satan se opune atât de înverşunat şi caută să discrediteze slujirea de eliberere. în slujirea practică consecinţele generaţionale nu pot fi definite. când păcatul sexual al părinţiloi dâ acces puterilor demonice în copil.I ludeatreaj»in eliberare . spirituale. Un bărbat mi-a spus: „Străbunicul meu a fost un bărbat adulter. în curând ar fi avut o biserică demonizată care ar fi trăit în compromis. în demonizarea generaţională deseori se poate observa repetarea. Fiecare generaţie este liberă sâ spună: „Nu. Privind retrospectiv. Dar Biblia ne spune că ea poale afecta trei sau patru generalii. etc. cred că bisericile de azi ar fi mult mai puternice dacă această practică ar continua. Am slujit multor oameni care erau afectaţi de demoni ce veneau pe o linie familială de sute dc ani . emoţionale. cine a păcătuit:omul nici părinţii acesta sau toate femeile au fost asmatice. în acest caz. moarte spirituală şi rutină religioasă Personal. Dar presiunea continuu exercitată de către demoni este atât de puternică încât voinţa victimei este în cele din urmă înfrântă şi ea cedează ispitirii. Este demn de notat faptul că Deuteronom 23:2 pare să indice că în cazul păcatului sexual consecinţele generaţionale sc pot întinde pe zece generaţii. stinsă datorită presiunii demonice din interior. 95 .. în discuţiile anterioare cu Isus. De aceea. sunt cazuri în care într-o familie. la generaţiile următoare. a aceloraşi simptome demonic induse în generaţiile trecute. psihologice. păcatul ancestral putând fi comis în oricare dintre generalii. Există şi azi biserici care menţin această practică Cei din vechime ştiau că dacă noii convertiţi nu erau eliberaţi atât de puterile demonice care le controlaseră vieţile păgâne cât şi de cele care coborâseră pe linie generaţională. lui.Slujirea nraclicâ Cum intră demonii spital. inducând în fiecare comportamentul adulterin. Vindecarea nu s-ar fi produs fără slujirea de eliberare şi eliberarea nu s-ar fi produs dacă nu s-ar fi cunoscut punctul de intrare a demonilor. El nu făcea decât să descrie activitatea duhului de curvie care trecuse dintr-o generaţie într-alta.o experienţă foarte obişnuită pentru cei serios implicaţi în lucrarea de eliberare. Şi eu sunt la fel". vindecând bolnavii şi scoţând demonii. De exemplu. Dacă liderii bisericilor nu vor accepta o activă şi neîntreruptă slujire de eliberare. psihiatrice. Aceasta înseamnă că părinţii trebuie să fie credincioşi şi să-şi crească copiii în aşa fel încât ei să-L cunoască pe Dumnezeu ca Tată. în cazul acela Isus a răspuns „N-a păcătuit nici omul acesta. Boala acelei fete a fost duect cauzată dc duhul care avea sarcina de a pune un blestem peste generaţia următoare. în timp. eu cred că fiecare mişcare a Duhului lui Dumnezeu va fi. vedem cât de înţeleaptă a fost decizia unor biserici din perioada primară de a insista ca noii convertiţi să treacă prin eliberare înainte de a fi botezaţi şi a deveni membri ai bisericii. la fel şi bunicul meu. nu s-ar fi acceptat posibilitatea ca oamenii să sufere din cauza păcatelor părinhlor lor. Principiul acoperirii spirituale Intenţia lui Dumnezeu este ca toţi copiii să fie acoperiţi (protejaţi) spiritual de către părinţii lor şi să fie crescuh în Domnul. demonizarca generaţională a fost doar dc la o generaţie la alta. Acesta este un caz tipic dc demonizare generaţională.

dacă un părinte devine demonizat printr-un anumit păcat. Unui bărbat ale cărui patru generaţii precedente au comis adulter. care îşi priveşte fiul şi se întreabă" „ Ce speranţă mai poate fi pentru el? ". Dar dacă în umbrelă există o gaură. „îţi in vor mărturisi fărădelegile care au lor şi arătat-o fărădelegile părinţilor necredincioşia pe faţă de Mine şi în împotrivirea cu care Mi s-au împotrivit" (Levitic 26:40). prin păcat.. şi în special pe cei care doresc să trăiască pentru Isus! Exisă un remediu pentru păcat în 1 loan. Noi comitem păcatul pentru că am moştenit o natură păcătoasă.Slujirea practică Cum intră demonii Acoperirea pe care părinţii trebuie să o asigure copiilor lor este ca un fel de umbrelă spirituali Indiferent cât de puternică este ploaia. iar noi le purtăm nelegiuirile" (Plângerile 5:7) iar în Levitic citim: lor. deschidem demonilor uşile. Dar dacă. . nu este greu de înţeles nici că atunci când ne închinăm lui Satan devenim vulnerabili la atacurile agenplor lui. Odată intrate. atacurile care vin din 97 . cel de sub umbrelă sc va uda în dreptul acelei găuri. Păcatul personal Satan şi demonii lui fac tot cc pot pentru a încuraja păcatul! Dar asta nu înseamnă că de fiecare dată când comitem un păcat. De aceea autorul Plângerilor spune: „Părinţii noştri care au păcătuit nu mai sunt. blestemate de comportamentul vicios care a fost declanşat de păcatul stră-străbunicului. curăţire. Satan nu respectă pe nimeni şi va profita de fiecare ocazie care i se oferă pentru a domina şi controla oamenii. una după alta. planurilor şi scopurilor lui Dumnezeu. Odată ce am înţeles această latură a naturii păcatului. dar fără slujirea de eliberare generaţiile vor fi.Vindecarea prin eliberare . El ne va curâp de orice necurăpe. va da însă inevitabil drept de intrare demonilor care vor controla persoana în acea zonă a vietii în care s-a produs păcatul.el îl ispiteşte pe om pentru a i se alătura în răzvrătire prin comiterea păcatului. Are loc o schimbare de pozipi. câştigând astfel acces la copii prin găurile făcute în umbrela generaţionalâ! Reversul este exprimat în cele zece porunci: „ . Dacă îi mărturisim lui Dumnezeu păcatele noastre. Este însă frecvent şi cazul în care un păcat aparent izolat şi nerepetat deschide uşi pentru demonizare. Păcatul este răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. dacă stai sub umbrelă vei rămâne uscat.. Practicarea continuuă a păcatului. câte un 96 demon intră în noi. Orice păcat deliberat înseamnă idolatrie deoarece prin acel păcat Satan este pus înaintea lui Dumnezeu. atunci copiii devin vulnerabili în faţa acelei puteri demonice. datorită păcatului. Mai exact. Păcatul înseamnă atât răzvrătire împotriva Viului Dumnezeu cât şi închinare la Satan. duhurile rele vor crea presiuni din interior pentru a determina persoana să păcătuiască. 1:9 găsim aceste cuvinte adresate creştinilor: mărturisire. iertare. care rămâne nemârturisit şi neiertat. Păcatele sunt aepuni care contravin voinţei. aşa cum Isus a fost ispitit în pustiu. Ba mai mult. iertându-şi strămoşii pentru a fi eliberat de duhul care a indus comportamentul adulterin dintr-o generaUc într-aita. Este important să ne amintim că o acoperire dumnezeiască asigură o protecţie sub care copiii pot creşte în Domnul. procesul de curăbre trebuie sâ includă eliberarea De ce este păcatul un punct de intrare pentru demoni? Răspunsul este pe cât de simplu pe atât de profund. Speranpi există. duhurile rele. când a respins atacurile lui Satan. îi putem explica ce s-a întâmplat în lumea demonică şi că el sc poate întoarce de la păcat. Satan va face orice pentru a-i determina pe părinţi să păcătuiască. Prepil plătit prin jertfa lui Isus poate acoperi orice păcat. înainte eram ispitiţi din exterior. Acum.Mă îndur până la a mia generaţie de cei care Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele" 2. el face o gaură în protecţia spirituală (găurind umbrela) şi cei de sub umbrelă devin vulnerabili în acea zonă. Iar acolo unde demonii au intrat datorită păcatului. El îşi va ţine promisiunile. Dumnezeu îşi va pne promisiunile şi ne va ierta. Satan şi-a continuat pe pământ răzvrătirea care a început-o în cer când a încercat să fure slava lui Dumnezeu. Când un părinte comite deliberat un păcat.

Mărturisirea este recunoaşterea păcatului aşa cum este el şi acceptarea verdictului lui Dumnezeu atât în ceea ce priveşte păcatul în general cât şi păcatul în cauză. Dacă aceste lucruri nu se întâmplă. dc fapt. în acea problemă. Primii paşi în eliberarea celor care au fost demonizaţi prin păcat personal sunt. După cc au intrat. . Ori dc câte ori cedăm unei ispitiri demonii îşi întăresc poziţiile. Vechiul cântec „Nu ceda ispitei" are o strofă care transmite un adevăr dc maximă importanţă în lupta împotriva demonilor: „ Fiecare biruinţă te ajută o alta sâ câştigi" duh şi In adevăr" (Ioan 4:24).Slujirea practică Cum intră demonii interior vor fi mult mai greu dc parat. perspectiva lui Dumnezeu este mai importantă decât perspectiva noastră şi că suntem gata să.. cu atât sunt mai greu dc scos demonii care stau în spatele acelui păcat. Eliberarea este întotdeauna posibilă. ei vor să le facem. cu atât rădăcinile demonice se vor adânci şi cu atât va fi mai dificilă eliberarea din ghiarelc vrăjmaşului. prima noastră reacţie este de a ascunde păcatul (vezi Geneza 3. că în viaţa lor există o întăriturâ demonică. După ce am păcătuit. dar aş dori ca cei care citesc aceste rânduri şi care simt. Pocăinţa este acţiunea pozitivă prin care ne întoarcem de la păcatul comis şi prin care alegem să nu mai facem acel păcat. Acum. Satan nu nc poate lua voinţa liberă. cu atât va creşte puterea de influenţă a demonilor asupra procesului nostru de luare a deciziilor şi cu atât va li mai greu sâ spunem „Nu'\ Hotărârea de a spune „Nu". A mărturisi nu înseamnă doar a-1 spune lui Dumnezeu că am greşit prin repetarea unui anume păcat. de Dumnezeu. Nu-L putem adora pe Dumnezeu în adevăr dacă îngăduim ca o înşelare păcătoasă sâ distrugă relaţia noastră cu El. Vom discuta pe larg procesul de eliberare. inspirată de Duhul Sfânt. Cu cât eşti mai adâncit într-un păcat. Isus a spus femeii de la fântână: „Dumnezeu este Duh. renunţăm la voia noastră în favoarea voii Lui. Acest lucru face parte din adevărata închinare. să nu creadă că nu pot eliberaţi. este una dintre cele mai eficiente metode de eliberare! Fără puterea 98 Drepturile demonilor sunt subminate dc mărturisirea completă a păcatului şi de pocăinţa adevărată. Inima este deznădăjduit de rea (Ieremia 17:9) şi cu propriul nostru discernământ nu vom reuşi niciodată să ne dăm seama cât adevăr şi câtă greşeală este în noi. atunci vom îndepărta drepturile pe care demonii doresc să lc câştige. ei nu vor pleca. Numai Dumnezeu ne cunoaşte pe deplin. mărturisirea şi pocăinţa. A fi de acord cu Dumnezeu într-o anumită problemă înseamnă a recunoaşte că. ale noastre. demonii au acces la gândurile noastre şi vor căuta să ne înşele facându-ne să credem că gândurile lor sunt. Probabil că acesta a şi fost motivul pentru care Isus. Dar cu cât păcătuim mai mult. Dar dacă după ce am păcătuit venim imediat la Tatăl cu adevărată pocăinţă. indiferent cât de demonizaţi am lî. demonii caută sâ-şi întărească poziţiile. chiar acum. de fapt. Nemărturisirea păcatului şi lipsa dc pocăinţă sunt cele mai mari piedici în calea succesului slujirii de eliberareCea mai bună metodă de apărare împotriva demonizării prin păcat personal este imediata mărturisire şi pocăinţa. adâncindu-şi rădăcinile. şi cine îl adora pe El. Cu cât vom întârzia sâ venim la Dumnezeu. înainte de a-1 vindeca pe omul paralizat din Luca 5. şi că dorim să facem nişte lucruri pe care. demonii îşi pierd din puterea de a ne controla. a tratat păcatul din viaţa acestuia. Avem libertatea dc a spune „Nu" păcatului. întotdeauna. mărturisind păcatul şi cerându-I iertare. trebuie să-L adore în Duhului Sfânt suntem înfrânţi încă înainte de a începe lupta! Ori de câte ori rezistam presiunii exercitate de păcat. Unii oameni s-au obişnuit atât de mult cu păcatul încât nu-şi mai dau scama nici că păcătuiesc şi nici că pot fi demonizaţi datorită păcatului! Ultimele două versete din psalmul 139 conţin o rugăciune a lui I >avid care trebuie să-i preocupe pe toţi cei care doresc să trăiască în ascultare de Domnul: strigătul-ccrinţă ca Dumnezeu să ne încerce şi să expună orice rău care se află în noi. de oameni sau de amândoi. oricât am porunci demonilor să plece. de exemplu!).Vindecarea prin eliberare .

Pentru uşurarea referinţelor. unii aveau inimile zdrobite de oboseala neîncetatei lupte cu ispitirile. de cele mai multe ori de natură sexuală. Prin închinarea la Satan omenirea se expune la demonizarc şi odată ce puterile oculte încep sâ lucreze în viaţa oamenilor. în confidenţialitatea camerei de consiliere ci mi-au mărturisit problemele interioare cu care se confruntau. cei demonizaţi sunt condamnaţi pc viaţă şi. reintroduce unele practici oculte. Satan o desfăşoară în lume astfel încât oamenii să fie determinaţi să i sc închine. deşi sângele Lui a curs pentru ca vinovăţia şi puterea păcatului să fie înfrânte. Actualizarea acestor păcate este uneori dureroasă şi cere multă smerenie şi onestitate. nerecunoscuţi. o ţigancă care le ghicise 101 spun ei!). Deşi orice păcat trebuie tratat în acelaşi fel. am constatat că există unele zone dc acţiune demonică cărora trebuie să le acordăm 100 . Cât de uşuraţi sunt oamenii când îşi dau seama că prin eliberare pot scăpa dc gândurile şi ispitirile cu care s-au luptat ani de zile! După ce îţi istorisesc viaţa lor. Practicile oculte se întind dc la vrăjitorie. luda. la căderea Ierusalimului din imul 598 Î. printre care ghicirea. Puţini dintre cei pe care i-am consiliat h-au avut vreun păcat sexual ascuns. Dacă nu li se va sluji pentru eliberare. greu pot fi îndepărtate.C. până la cei care neagă existenţa demonilor dar care au fost înşelaţi şi au căzut într-o cursă demonică care ie controlează viaţa (de exemplu. dar dacă slujirea nu este radicală. în ultimii ani am slujit multor creştini maturi. deoarece aceste practici sunt o urâciune în ochii Lui. mulţi dintre ei cu lucrări creştine temeinice. la cursurile de yoga). ci şi cu demonii din interior de a căror existenţă nu ştiau nimic. a căror sursă de putere nu este Dumnezeu. subminează existenţa fizică a victimei. deseori constaţi că aceşti oameni au comis un păcat sexual în tinereţe. să nu folosească ghicirea. persoana va trebui să-şi trăiască tot restul vieţii sub presiune demonică. fără a fi recunoscuţi sau provocaţi. Dc cele mai multe ori aceşti oameni nu-şi dădeau seama că nu luptau doar cu ispitirile din afară sau cu firea lor căzută. binecuvântând cc este bun. prin Moise (Dcuteronom 18:9-14). Cuvântul „ocult" înseamnă „ascuns". Multe boli fizice sunt o consecinţă a acţiunii demonilor care au intrat prin păcat în tinereţe şi care. deseori de natură religioasă. ai cărei practicanţi ştiu bine că acţiunile lor au ca suport puterea demonilor. Cât dc întristat trebuie să fie Domnul când vede cum sfinţii lui Dumnezeu încă se luptă cu demonii care stau nerceunoscuţi. la sfârşitul cărţii se găseşte un sumar al practicilor oculte. Nu poţi lupta împotriva unui duşman despre care nu ştii nici măcar că există! Cât trebuie să se bucure Satan când vede creştini care cred că ei nu pot fi demonizaţi. 3. Domnul avertizează poporul Israel. uneori fără a-şi da seama măcar că el există. fie şi ocazional. păcat tratat poate prin mărturisire şi pocăinţă („Totul este spălat de sângele Domnului'. împăratul lui. Mulţi dintre cei pe care i-am consiliat erau demonizaţi pentru că consultaseră o singură dată un prezicător. o deosebită atenţie. Practica ne-a arătat că Satan nu aşteaptă o a doua invitaţie pentru H lua în control viaţa unei persoane care se implică în ocultism. aşa cum ne spune Cuvântul lui Dumnezeu.Vindecarea prin eliberare • Slujirea practică Cum intră demonii Numai EI poale expune lot răul din noi (pentru a-1 înlătura). cei ce ajung sâ participe. să nu cheme duhurile morţilor şi să nu facă nici un lucru asemănător. fiind o descriere exactă a înşelării pe care. în cele din urmă. Păcătui ocultismului „Ocultism" este un termen generic care desemnează practicile. Această răzvrătire a condus. dc existenţa acestor pericole. dc nenumărate ori. consultarea medium-ilor şi a ghicitorilor. Biblia ne previne. copiii lor pot suferi până în a treia sau a patra generaţie (Exod 20:5). Isus a poruncit Bisericii să scoată demonii. magia. în 2 împăraţi 21:6 vedem că Mânase. dar niciodată tratai prin curăţire şi eliberare. înainte dc a intra în Ţara Promisă. Nici o altă Învăţătură nu dă demonilor o mai bună oportunitate de a-i călca pe sfinţi în picioare. în secret..

ea fiind rădăcina multor probleme din viaţa oamenilor. fără ca ei să ştie. aproape invariabil. şi nici nu ştiu că unele lucruri pe care le-au crezut nevinovate au fost. oculte. de fapt. închinare la Satan.Vindecarea prin eliberare. Satan ştie dacă ne-am pocăit cu adevărat sau nu. Dar Duhul Sfânt i-a spus că trebuie să renunţe la păcatele comise de strămoşii ei implicaţi în Kabbala. ultima soluţie! Dar primul lucru pe care ei îl fac. în palmă. Implicarea în ocultism este foarte periculoasă. Din această situape nu există decât o singură ieşire: puterea Numelui lui Isus. Recomand insistent tuturor celor care citesc această carte să se roage înainte de a citi această listă şi să-I ceară lui Dumnezeu să le arate orice implicare personală (ştiută sau neştiută) sau orice implicare pe linie generaţionalâ care. este consultarea unui medic. Am fost surprins să constat cât de mulţi dintre cei care au venit la noi pentru a fi ajutaţi au fost. trebuie să ne amintim că ei se află sub ordinele lui Satan şi că au de îndeplinit o sarcină!) Mulţi oameni nu cunosc pericolele implicării în ocultism. Şi atunci caută practicile medicale alternative. Iată paşii care trebuie făcuţi pentru a se ajunge la eliberare: a) Dorinpi de a recunoaşte că păcatul este idolatrie. duhurile intrate în ca pe linie familială datorită acestui păcat au început să se manifeste violent.. bunici. Imediat ce a făcut acest lucru. ci numai atunci când li sc porunceşte. fac orice pentru a-şi recâştiga sănătatea. Dumnezeu descoperă lucrurile ascunse. fie direct implicări în ocultism fie au fost duşi la un ocultist (uneori ca şi copii) de către părinţi. i-ar putea afecta. etc. Eliberarea de demonii care au intrat (sau au controlat din afară) datorită activităţii oculte. este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele " (Daniel 2:22. a sufletului şi a trupului de rănile produse în urma activităţii demonice în viaţa persoanei. tulburat şi aruncat de vânt încoace şi încolo. ceea ce înseamnă în cele din urmă. 4. Pocăinpi din toată inima (regretul nu este suficient.. b) c) Pocăinţa înlătură toate drepturile lui Satan şi demonii lui vor trebui să plece atunci când li se porunceşte (ei nu vor pleca niciodată de bunăvoie." Vindecarea duhului. participaseră la o sesiune ouija etc. atunci când citea lista. El ştie ce este în întuneric şi cu El locuieşte lumina.cine se îndoieşte seamănă cu valul mării. Jumătăple dc măsură nu sunt suficiente. într-un fel sau altul. demonii vor avea drept de rezidenţă şi oricât am striga la ei. Un căci astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul. mătuşi. ascultaseră „prorociile" unui astrolog. Dacă în inimile noastre mai rămâne îndoiala. Am consiliat o femeie care.28). Dumnezeu devine ultima speranţă şi rugăciunea. După ce toate tratamentele conventionale eşuează. Ea nu ştia nici ce înseamnă Kabbala şi nici dacă cineva din familia ci fusese implicat în aşa ceva.Slujirea practica Cum intră demonii este un om nehotărât şi nestatornic în toate căile sale " (lacov 1:6-8). După ce toate celelalte încercări au eşuat. Mărturisirea completă a oricărei implicări ştiute (în timpul slujirii este posibil ca Domnul să expună unele implicări uitate). La sfârşitul acestui volum se găseşte o listă a celor mai comune activităţi oculte.. ei vin să ceară rugăciune. care sunt de o 102 . nu vor pleca lacov ne spune clar: „.. d) e) Acriunea dc eliberare trebuie să fie radicală şi definitivă. voinţa trebuie să fie conştient implicată în refuzarea oricărei viitoare implicări în ocultism). nu putea pronunţa cuvântul Kabbala.. mulţi încep sâ se întrebe dacă nu există şi alte soluţii. căci „totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face" (Evrei 4:13) şi „El descoperă ce este adânc şi ascuns. Unele practici medicale alternative Când oamenii se îmbolnăvesc. pe care le-au omis.

ci că există duhuri de religiozitate care afectează comportamentul ercştin. comportament tipic celor cu un trecut ocult. cât şi Isus. Sfătuim ca nimeni sâ nu se asocieze acestor practici. Este posibil ca cei implicaţi în practicile medicale alternative să fie demonizaţi în trup şi să aibă de aceea. O simptomă înlăturată poate fi înlocuita de o şi mai puternică robie spirituală. Prin indexarea acestor practici nu am dorit să critic vreo persoană Dar aş greşi dacă n-aş avertiza asupra potenţialelor pericole prezentate de demonii aflaţi în spatele lor. puncte prin care demonii intraseră. ei simţeau acute dureri în punctele în care au fost înţepaţi dc ace. „Iniţiaţii** îşi vând scump „ştiinţa'' celor care. deşi acum nu mai sunt controlate demonic. caută vindecarea. 5. .Vindecarea prin eliberare . că demonii se pot converti. subtil. Când el devine creştin. să revină. îl chinuie fără încetare. căutând sâ înşele. Am mai constatat şi că persoanele care au adoptat tehnicile medicale alternative ca mod dc viaţă au ajuns foarte superstiţioşi. După mărturisire şi pocăinţă. Uneori. se produce un schimb. Aceşti demoni sunt foarte greu de identificat iar victimele lor nu admit. Pentru a-şi îndeplini scopurile generale. Dar noi am observat că de cele mai multe ori. disperaţi. Scriptura ne spune că vrăjmaşul este un marc înşelător. lumina Duhului Sfânt va expune demonii iar eliberarea şi adevărata vindecare devin posibile. Slujirea trebuie continuată până când persoana este complet vindecată. de atunci. Aceşti oameni nu mai sunt atraşi de Simplitatea Evangheliei. O persoană care merge la un vindecător spiritualist poate fi complet vindecată de simptomeie unei boli. desigur. Lista de la sfârşitul carpi menţionează câteva dintre practicile medicale alternative suspecte. Dar cele mai multe sunt fie înşelătorii (în cel mai bun caz). nevoie de eliberare. Noi am slujit multor oameni care au fost eliberaţi de urmările implicării în aceste practici. în mesajul pc care Domnul în transmite prin el liderilor din zilele sale.Sluji/va practica Cum intră demonii mare diversiune. Dacă n-ar avea un anumit grad de eficienţă ele n-ar atrage atenţia şi interesul oamenilor. Unele dintre practicile sale simt sincere şi originale. Echipa noastră a slujit şi pentru eliberarea multor oameni care au fost demonizaţi prin acupunctura. Medicina alternativă este o afacere înfloritoare. Păcatul religiozităţii Un prieten mi-a spus odată: „Demonii creştini sunt cel mai greu de scoşi" Este adevărat! Există oare demoni creştini? Prietenul meu nu vroia să sugereze. Dar ciudatele simptome care au început să se manifeste imediat după ce a consultat spiritualistul nu vor dispare. omul acela are nevoie dc eliberarea de duhul de boală care a intrat în el prin medium-ui pe care l-a consultat şi care. Practicanţii unora dintre aceste proceduri pseudomedicale nu cunosc puterile care se află în spatele tratamentelor pe care le oferă. fie depind de puterile demonice. dc exemplu. dar curând după aceea va începe să prezinte cu totul alte simptome. Deseori am văzut cum medicina demonică conduce oamenii într-un deşert spiritual. Deseori sc întâmplă ca imediat după eliberare simptomeie. de regulă. • Se pare că multe dintre practicile medicale alternative oferă o vindecare ce durează numai atâta vreme cât „pacientul" rămâne un necredincios. prin cuvintele adresate fariseilor. realitatea demonizării lor! Atât Isaia. au fost extrem de critici cu cei care erau religioşi dar a căror inimă era departe de Dumnezeu. Pericolul apare atunci când practicanţii lor se apropie mai mult de ocultism decât de medicină. când Duhul Sfânt expunea puterile întunericului. Este evident că unele dintre practicile de vindecare manipulate demonic dau rezultate. el poate folosi puterile demonice aducând o anumită vindecare. spre sala de operaţie . Cei care au folosit remediile oculte pentru vindecare par a-şi pierde încrederea în Dumnezeu şi doresc o completă independenţă de El. Aceste simptome o pot conduce de repetate ori. Am separat aceste practici de activităple oculte generale pentru a atrage atenţia asupra pericolelor pe care ele le prezintă şi pentru a-i convinge de contrariu pe cei care cred că dacă au fost implicaţi în medicina alternativă n-au avut de-a face cu ocultismul.

se vor face albe ca zăpada. controlate de duhuri de religiozitate ce le împing la tot felul de practici religioase. indiferent cât ne-am strădui. Poate că el respecta toate ritualurile şi toate actele de cult. mult v-afi ruga. deşi puternic demonizaţi şi care se luptă cu problemele ce decurg din demoni zare. Dumnezeu este o fiinţă spirituală şi dacă încercăm să ne relaţionăm cu El doar prin firea. ca de Cum intra demonii Gomorei! Domnul! vitelor sătul arderile-de-tot berbecilor şi taurilor. deseori el va trimite un duh de religiozitate a cănii sarcină este să simuleze o formă de viaţă creştină care este mai degrabă sufletească decât spirituală Dar Isus a spus femeii de la fântână că Dumnezeu trebuie adorat nu doar în duh. "De ca purpura. Satan. Isaia a sintetizat foarte clar acest adevăr. orfanului. Nu este prea mare diferenţă între efectele produse de duhurile oculte care controlează spiritualitatea omului şi cele religioase. cine vă cere acestea din mâinile voastre. au tot atâta nevoie de eliberare ca şi cei care se pocăiesc de practicarea îndelungată a ocultismului. astfel încât noi sâ nu ne putem relaţiona în duh cu Dumnezeu ci cu puterile întunericului pe care el. Dar la fel de mulţi cred că sunt născuţi din nou pentru că folosesc un anumit limbaj creştin şi fac anumite lucruri „creştineşti". mânca cele mai bune roade ale ţării. Mi-au ajuns o povară. voastre cum e cârmâzul. voastre.Vindecarea prin eliberare . spre deosebire de fariseul care. dar inima lui nu era legată de Dumnezeu. " (Inia 1:10-20). le controlează. Mulţi dintre ei sunt cu adevărat născuţi din nou. deşi îi mulţumea lui Dumnezeu că nu era ca şi celălalt. Satan este o fiinţă foarte religioasă. trupul sau sufletul nostru. picioare grăsimea nu-Mi place sângele să-Mi mâncare luni noi. care o controlează prin asimilarea obiceiurilor comportamentale creştine! Nu vreau să spun că aceşti oameni demonizaţi religios nu pot fi creştini născuţi din nou. nefolositoare. 107 . dc vor fi roşii Dacă veţi voi şi veţi asculta. Ceea cc-I spunem lui Dumnezeu trebuie să fie o expresie a adevăratelor noastre dorinţe şi nu ceea cc credem că i-ar face Lui plăcere să audă. relele pe să faceţi dreptate n-ascult: mâinile vă sunt pline de sânge!" curăţiţi-vă! Luaţi încetaţi dreptatea. nu pol să văd nelegiuirea voastre cele noi şi Ic mai pot suferi. era doar ipocrizie şi o asemenea povară pentru Dumnezeu încât Ei nu o mai suporta. răzvrăti. 106 Diavolul face tot ce poate pentru a ocupa această dimensiune spirituală.Slujirea practica „Ascultaţi cuvântul Domnului. „Spălaţi-vă şi care binele. era mult mai râu! (Luca 18:9-14). Am văzut însă şi oameni care. EI a fost alungat din cer (dc către Mihail şi îngerii lui) pentru că a căutat să fure închinarea care Se cuvenea numai lui Dumnezeu. au inimile curate ţâţă dc Dumnezeu. Dumnezeu aşteaptă răbdător ca noi să ne întoarcem spre El în duh şi-n adevăr. le-aţi făcut/ căutaţi îmi ascund ochii dc la voi. Ceea cc îi cerca Domnul lui Isaia să spună era că religiozitatea fără armonie interioara cu Dumnezeu. Fără ipocrizie. Cu toate acestea. curţile? Nu mai Când veniţi să vă aduceţi tămâie! daruri Nu înfăţişaţi înaintea Mea. De aceea Isus 1-a lăudat pe vameşul care şi-a mărturisit sincer păcatul. Acest mesaj este valabil şi azi. sărbătorile călcaţi în mieilor şl ţapilor. ci şi în adevăr.şi vă veţi veţi fi căci gura Domnului a vorbit. fără a avea o relaţie personală cu Isus. această formă de exprimare religioasă nu va satisface standardele lui Dumnezeu. Pentru a realiza acest lucru. mulţimea voastre" de căpetenii ah popor al zice Sodomei! la „Ce-Mi „Sunt bine aminte trebuie de hrănite. unită cu sărbătoarea! Sufletul Meu urăşte Când vă întindeţi mâinile. dar dacă nu veţi voi . căci M-am dezgustat de lunile nu vreau sabate şi adunări de sărbătoare. Aceste • cuvinte spuse femeii de la fântâna din Samaria exprimă esenţa relaţiei pc care Dumnezeu o doreşte cu copiii Săi. la Mie legea Dumnezeului jertfelor ale nostru. " zice Domnul. Persoanele religioase. şi oricât de dinaintea râul! pe cel ochilor Mei învăţaii-vă faceţi asuprit. înghiţiţi de sabie. se vor fiice ca lâna. Domnul promitea binecuvântare celor care erau gata să-L asculte. să ocrotiţi mai faceţi apăraţi pe văduvă!" vor fi păcatele veţi „Veniţi acum să ne judecăm. în ipocrizia lui.

sacramentele. charismatici.Vindecarea prin eliberare . b) Denominaţionalismul Atunci când denominaţia devine mai importantă decât relaţia pe care fiecare membru al ei trebuie să o aibe cu Domnul. Apoi. Practica religioasă poate deveni un idol iar persoana. atunci el are o strategică coloană a cincea care va bloca orice adevărată revărsare a Duhului Sfânt. în reiigii false (sau chiar a descendenţilor celor ce au fost implicaţi în astfel dc practici) deseori poji întâlni demoni care au funcţia specifică de a-L imita pc Dumnezeu Tatăl. înşelarea este deplină a) Practicile religioase Orice practică religioasă care devine mai important. Liderii manipulaţi demonic vor obstrucţiona numirea în poziţii de conducere a oricărei persoane ce ar putea contribui la trezirea acelei biserici locale. obiceiurile. Au fost oameni pe care a trebuit să-i eliberăm de duhurile de religiozitate asociate unui larg spectru dc obiecte. deoarece atunci când un demon a luat numele lui Isus. denominaţionalismul a învins! Membrii acelei biserici locale sunt în pericolul de a fi ocupaţi de un duh dc religiozitate a cărui sarcină 109 . Vom fi vulnerabili şi vom alege în biserici. victimă a idolatriei. calmul demonilor lor) şi care odată ajunşi în poziţiile pe care şi Ic doresc vor face ca bisericile să dea înapoi. lată câteva exemple: corul. religiosul inspirat demonic de adevărul spiritual. stranele. evanghelici. noi nu mai ţinem seama de aceste precauţii. Dacă vom alege oameni care nu sunt umpluţi cu Duhul Sfânt. de dreapta. " (Fapte 6:3). Una dintre cele mai eficiente modalităţi prin care Satan îşi foloseşte duhurile de religiozitate este manipularea alegerii liderilor-cheie în biserici. mormintele din cimitir. să fie aleşi în poziţii de decizie în biserici. ci să aleagă unii cu „. în viaţa Bisericii există multe lucruri care pot deveni obiecte de idolatrie. grupul muzical. tradiţii sau practici religioase. Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt. charismatici evanghelici. şi o mulţime dc alte combinării! Numai când începi să explorezi această problematică îţi dai seama cât de necesar este darul deosebirii duhurilor în Trupul lui Cristos. care prin ele reuşeşte. să-i devieze pe oameni de la închinarea la Dumnezeu către o închinare ia un substitut al Lui. suntem în pericolul de a da viaţa spirituală a comunităţii pe mâna lui Satan! Acesta este motivul pentru care atât de multe biserici sunt muribunde şi se târăsc la un nivel spiritual atât dc scăzut încât cea mai bună speranţă pare a fi mediocritatea. întemeietorii bisericii. de exemplu. necharismatici. dc stânga. pastorul precedent. oameni care impresionează prin personalitatea lor (lucru foarte periculos) sau prin calmul lor (în realitate. este o potenţială sursă de înşelare demonică.. plini de Duh Sfânt şi de înţelepciune. Un pasaj revelator este alegerea lui Ştefan şi a celor şase bărbaţi ca slujitori în biserica primară. Dacă acest dar nu funcţionează în biserici. decât Dumnezeu Însuşi şi relaţia cu El. cărţile de cântări.!. nu avem nici o 108 şansă să deosebim realul dc ireal. predica.Slujirea practică Cum intră demonii De aceea au trebuie sa ne surprindă că duhurile dc religiozitate sunt printre cele mai eficiente din întreaga oştire a lui Satan. "fără ca persoana să-L cunoască cu adevărat pe Isus. reuniunea de la mijlocul săptămânii şi chiar Biblia! Biblioatria nu este decât o subtilă formă de idolatrie. subtil. conservatori. Demonii pot fi liberali.. tradiţia bisericii. orga. spre nenorocirea noastră. Deşi acele slujbe nu erau de maximă importanţă spirituală biserica a hotărât sâ nu-i ia la întâmplare pe cei şapte.o mărturie bună. există o mulpme de afilieri demonice confesionale. Aceasta înseamnă că demonii sunt foarte bucuroşi dacă persoana cântă. în oricare dintre poziţiile de conducere din biserica noastră. amvonul. Este de maximă importanţă să avem oameni umpluţi cu Duhul Sfânt în poziţiile cheie din biserici. în slujirea celor demonizaţi prin implicarea în vreuna din practicile oculte grave. Azi.. cântece care se referă la Domnia lui Isus. vitraliile. dar care în realitate nu sunt corecţi.. Dacă Satan poate face ca oameni aparent corecţi. cărţile de rugăciune. în poziţii cheie. charismatici catolici.

după cum am constatat în slujire. fără nici o speranţă de a fi vindecaţi prin eliberare. în paginile cc urmează vom analiza în detaliu credinţele privind Scriptura. şi incâ fac. . ale bisericilor frăţiei şi congregaţiei. care nu trebuie ignorate. Deşi metodiştii înflăcăraţi au făcut. Este vorba de experienţa câştigată în slujirea multor persoane şi de sintetizarea informaţiilor primite din diferite surse şi slujiri. Inclusiv ale unor biserici înnoite! Mulţi dintre cei eliberaţi de duhurile de religiozitate acuză. mult bine. Este interesant dc observat că această denumire ironică provine din perioada în care el nu era încă botezat cu Duhul Slănt. Deşi el n-a dorit niciodată sâ părăsească biserica Angliei. Dacă nu cunoşti tacticile duşmanului. Masoneria liberă este o religie falsă (masonii liberi se închină unui dumnezeu al cărui nume. nu acceptă ceea ce spune Scriptura despre religiile false. Pentru scopurile acestei cărţi. Trebuie să fim foarte atenţi la acest fel de înşelare deoarece Satan caută să producă confuzie în Trupul lui Cristos. voi defini credinţele creştine eretice ca fiind acele aspecte ale credinţei care. Se pare că a fost o lovitură dc maestru prin care vrăjmaşul a doborât această nouă grupare cc-şi are rădăcina denumirii mai degrabă în religiozitate decât in ungerea Duhului Sfânt.Vindecarea prin eliberare . include numele lui Baal şi cel al zeiţei egiptene a fertilităţii). Iahbulon. baptiste. numită astfel după ironica caracterizare făcută practicii şi credinţei din anii petrecuţi de John Ia Oxford. unele foarte importante. Cum intra demonii este perpetuarea caracterului denominaţiei şi care se va opune ca membrii ci să trăiască o viaţă ce reflectă caracterul lui Isus. cu dragostea lui pentru Isus sau cu disciplina celor cc-1 înconjurau.Slujirea practic/i . nu-i poţi para atacurile. Exemplul clasic este metodismul timpuriu John Wesley a murit ca preot anglican. Satan foloseşte orice mijloc pentru a ataca în trup. în timp ce demonii se manifestă şi pleacă acute dureri de cap. în primul volum ne-am axat pe demonstrarea adevărului că şi creştinii pot avea demoni şi că slujirea de eliberare le este destinată. Dar este mult mai greu să clasifici organizaţiile creştine care. Atunci discipolii săi au instituit o structură denominaţională care s-a auto-intilulat metodism. biserica Angliei n-a fost de acord cu înflăcărarea. El a fost botezat cu Duhul Sfânt câţiva ani mai târziu. am eliberat oameni dc duhuri anglicane. în Anglia. Subliniez din nou că experienţele menţionate aici nu sunt ale vreunei persoane ce a lucrat într-un vacuum spiritual şi care s-ar fi putut. ale tuturor denominaţiileor. HO c) Credinţele eretice Deseori. această definiţie este demnă de luat în seamă dacă ţinem cont că ea este confirmată de creştini implicau în slujirea de eliberare în toate zonele geografice ale lumii. la o reuniune a fraţilor moraviem ce s-a ţinut la Londra. Credinţa că un creştin nu poate fi demonizat este o înşelare inspirata demonic pentru a ţine oamenii în robia vrăjmaşului. Am constatat că aceste duhuri pot fi şi cauza unor boli mentale sau fizice. Faptul că am dat acest exemplu al bisericii metodiste nu înseamnă că celelalte denominaţii sunt scoase din cauză Am slujit nu doar pentru eliberarea de demonii de metodism. Deşi experimentală. ci şi de cei ai multor alor denominapi. linia de demarcaţie dintre credinţele eretice şi religiile false este insesizabilă. seminţele dcnominaţionalismului au devenit treptat o întăntură din care ei n-au mai putut niciodată ieşi. fiind foarte religios dar ne-născut cu adevărat din Duhul lui Dumnezeu. la fel şi martorii lui lehovaşi mormonii. Mulţi dintre metodiştii timpurii au fost cu adevărat umpluţi cii Duhul Sfânt. pe Aldcrsgate Street. Dacă o anumită credinţă s-a dechis pentru demonizarc (a devenit un punct de intrare a demonilor). deşi acceptă majoritatea crezurilor creştine. practic. dau drept de intrare unor duhuri demonice de religiozitate de care oamenii trebuie ulterior eliberaţi. acea credinţă nu va mai permite revărsarea şi ungerea Duhului Sfânt iar originea şi natura crezurilor membrilor ei trebuie serios analizate. înşela. de aceea. darurile Duhului Sfânt. după cc a eşuat ca misionar în coloniile din America. Există însă şi alte credinţe false. dar curând după moartea lui John Wesley noua denominaţie n-a mai continuat practicile începutului. botezului şi universalismului. suflet sau duh. catolice.

îndepărtând şi mai mult victima de adevăr şi adâncind-o şi mai mult în înşelare. fie liberale (care nu recunosc natura râului şi a existenţei lui Satan şi a demonilor lui). dar odată ce am înţeles principiile care stau la baza celor prezentate. în veacul acesta. creaţia. de obicei. sacramentele. Aceste ispitiri îmbrăcate în haine scripturale sunt. Necredinţa în adevărul. ordinarea. Împărăţia lui Satan este o împărăţie a fricii. chiar mai periculoase decât ispitirile evidente. care contravin învăţăturii dale dc Scriptură sunt. Puterile demonice sunt îngrozite la gândul celei de-a doua veniri a lui Isus deoarece ştiu că ca prevesteşte începutul chinului lor veşnic. autoritatea sau provenienpx Scripturii este un important punct de intrare a demonilor.\-îndccaivai>rjri eliberare . in această dispensaţic. d) Atitudinile greşite faţă dc Scriptură Satan şi demonii lui urăsc Scriptura deoarece ştiu că ea este inspirată divin şi este cuvântul autorităţii lui Dumnezeu. generalizarea nu va fi prea greu de tăcut. Am văzut dc nenumărate ori că demonii cunosc foarte bine Scriptura şi sunt foarte versaţi în a o falsifica. credinţele privind cea de-a doua venire. prin Cristos). puncte de intrare a demonilor în aderenţii la aceste credinţe. la fel cum L-a ispitit pe Isus în pustiu. am văzut oameni cu o vastă pregătire teologică care au fost neputincioşi în faţa vrăjmaşului! Nu te pop implica în slujirea de vindecare şi eliberare dacă nu ai o atitudine corectă faţă de cuvântul lui Dumnezeu. frica de pedeapsă este factorul care menţine puterile demonice într-o ierarhie controlată de Satan. Frica de Satan face. Cel mai elocvent exemplu sunt demonii dc satanism.focul cel veşnic. căutând să ducă cu ele cât mai multe fiinţe omeneşti în pedeapsa veşnică. El ştie că acest cuvânt este adevărul şi că fiecare credincios este conştient de acest lucru. despre care Pavcl spune că este sabia Duhului (Efescni 6:17).Slujirea practică Cum intră demonii Desigur. scris dc Duhul Sfânt prin oameni. De exemplu. Am întâlnit un demon care a încercat chiar să nc convingă că. într-o zi. Acceptarea ca adevăr a unui punct de vedere neseriptural duce la demonizareacu un duh de înşelare ce intră în minte şi care îşi va continua acţiunea. atitudinea de necredinţă deplină în Scriptură este asociată crezurilor creştine care sunt fie religioase (nu pun nici un accent pc nevoia unei relaţii personale cu Dumnezeu. Singura atitudine faţă de Scriptură care face ca frica dc Dumnezeu să intre în demoni este cea a unei depline credinţe în inspiraţia Biblici prin Duhul Sfânt. dar demonii înşişi cunosc realitatea cuvântului lui Dumnezeu. Am văzut cum armate de demoni au fost alungate de oameni fără nici o pregătire teologică dar care au crezut pc deplin Cuvântul lui Dumnezeu. Nu este nici o îndoială câ demonii (fiinţe spirituale care cunosc cuvântul lui Dumnezeu şi adevărul despre Isus) ştiu că fiecare cuvânt din Scriptură este adevărat şi că cei care se încred în adevărul acestui cuvânt sunt o reală ameninţare pentru ei! Este interesant de observat că. ca puterile demonice sâ lucreze pentru el.. Ar trebui ca top cei care se îndoiesc de adevărul cuvântului iui Dumnezeu să vadă groaza întipărită pc feţele celor demonizaţi atunci când demonilor expuşi li se citeşte Apocalipsa 20 şi 21 sau cuvintele lui Isus despre „. ii 113 . Singura salvare este credinţa în Isus. Trebuie să fim foarte atenţi ca nu cumva credinţele şi practicile noastre să devină mai importante decât relaţia cu Isus sau cu autoritatea cuvântului lui Dumnezeu.. cerul şi iadul. creştinii vor fi cei care vor sta în faţa lui Satan şi nu Satan cel care va sta în faţa lui Isus! Argumentele (minciunile) demonilor pot înşela oamenii. De aceea Satan va încerca uneori să folosească Scriptura (în aşa fel denaturată încât să-şi atingă scopurile) pentru a-i ispiti pe oameni. întotdeauna. Reciproc. îngerii căzuţi care au fost alungaţi din cer odată cu Satan au un singur destin: iazul de foc desens în Apocalips». pentru creştini. etc. exista multe alte credinţe care merită atenţie. pregătit Diavolului şi îngerilor lui" (Matei 25:41). care au denaturat în aşa măsură cuvântul lui Dumnezeu încât i-au convins pe satanişti că biblia satanică este singura sursă de adevăr şi creştinii au modificat-o pentru a-şi atinge propriile scopuri.

Vindecarea prin eliberare - Slujirea prac(ia)

Cum intra demonii

e) Negarea darurilor Duhului Sfânt Chiar şi printre creştinii care cred în completa inspiraţie a Scripturii se află unii care neagă actualitatea darurilor Duhului Sfânt. Ei spun, de exemplu, că Dumnezeu a îngăduit ca darurile Duhului Sfânt sâ dispară odată cu prima generaţie de creştini, care le-au folosit pentru a demonstra adevărul cu privire la Isus. De atunci, creştinii n-au nevoie decât de credinţă (nu de vedere) pentru a şti că astfel de lucruri s-au întâmplat odată A căuta, astăzi, darurile Duhului Sfânt, este lipsă de credinţă! Aceste poziţii teologice au dat naştere la o ciudată simbioză între tradiţionalismul evanghelic conservator şi liberalism - două curente creştine cc au puţine lucruri în comun. Foţi ti tentat să spui că dacă aceste două curente atât de divergente au ajuns la un punct de vedere comun, implicat este fie Dumnezeu, fie Diavolul! Această perspectivă fiind, de fapt, o negare a unei părţi a cuvântului lui Dumnezeu (inspirat de Duhul Sfânt) nu este prea greu să recunoşti autorul înşelării. Una dintre diferenţele majore între perspectiva evanghelicilor conservatori şi cea a liberalilor este că primii afirmă, uneori, că cei care folosesec danirile Duhului Sfânt (şi în special vorbirea în limbi) sunt fie demonizaţi, fie operează ocult. Liberalii, care nu cred în existenţa demonilor, nu aduc asemenea acuzaţii ci afirmă că este vorba doar de o amăgire.
în cartea sa „ Posesia demonica şi creştinii" , C. Frcd Dickason

face o excelentă analiză a acestui subiect (deşi dintr-o perspectivă conservatoare) dar, din nefericire, concluzionează astfel: „Darurile
spirituale şi vorbirea in pentru a arăta evreilor limbi au fost dale că Isus a bisericii primare numai lui Moise şi că luat locul

Evanghelia era adevărată" (pag. 189). Kurt Koch, în tratarea temei vindecării şi eliberării, face o greşeală asemănătoare. Pentru susţinerea punctului său dc vedere, Dickason afirmă că el a eliberat oameni de demonii de vorbire în limbi care au intrat în ei prin punerea mâinilor. Pc când slujea unei femei, spune el, demonul
a spus că intrase în ea pentru „ a-i da ce dorise şi pentru a o înşela ".

Eu cred că fraza în sine explică clar cc s-a întâmplat. Femeia aceea 114

căutase darul spiritual şi nu pe Cel care dă darurile! Această relatare arată încă odată cât de important este să-L ciutăm, înainte de toate, pe Cristos; altfel, pericolul înşelării este imens. în cazuri ca acesta, Satan întotdeauna va înşela imitând demonic adevărul. Existenţa unei astfel de înşelări nu po«te anula autenticitatea vorbirii în limbi; reciproca este şi ea adevărată. Satan încearcă să imite ceca ce este adevărat, altfel înşelarcaan-ar mai fi o ispitire, deoarece şi-ar pierde orice semnificaţie! Şi eu am eliberat oameni de vorbirea demonică în limbi, dar asta nu înseamnă că orice vorbire în limbi este demonică. într-un grup de oameni care vorbesc saiii cântă în duh, nu este prea greu să-ţi dai seama care limbi nu vin de la Dumnezeu. Deseori ele sunt grosolane sau stridente spiritual şi ai o mărturie interioară despre natura lor. Dumnezeu nela dat darul deosebirii lucrurilor care vin de la El de cele care nu vin (1 Corinteni 12:10). Acest dar n-ar mai fi fost necesar dacă rv-ar fi nevoie să facem diferenţa între fals şi adevărat. A declara că orice fel de vorbire în limbt este falsă înseamnă a nega realitatea unui preţios dar pe care Dumnezeu 1-a dat pentru a-Şi binecuvânta copiii. Deşi această perspectivă teologică este comodă şi pare lipsită de riscuri, ca nu are nuci un suport scriptura! sau experimental în istoria Bisericii. Argumente similare s-ar putea aduce şi în privinţa folosirii celorlalte daruri ale Duhului enumerate dc Plivel în.l Corinteni 12, Efeseni 4 sau Romani 12. Dar, de flecara dată, concluzia este aceeaşi. Neacceptarea dorinţei lui Dumnezeu de a-Şi binecuvânta copiii prin folosirea acestor daruri în slujire i şi în lupta spirituală, este un punct de intrare demonică care ţine bisericile locale în robia unei rutine religioase diametral opusă dinam cei libertăţi a vieţii în Duhul Sfânt. Dc aceea poţi vedea atâtea biserici care se zbat să scape din strânsoarea unor lanţuri ferecate cu acen enorm lacăt numit necredinţă De multe ori liderii, manipulaţi dc fncâ, închid ochii pentru a nu vedea nici lanţurile şi nici lacStul pe care l-ar putea deschide cu cheia credinţei, eliberând congaigaţia! 115

lindccarea_prin c/ibarare - Slujireapractică

Cui/i intră denumit

f) Universalismul Universalişiii cred că, în cele din urmă, toţi oamenii vor fi mântuiţi, indiferent dc ceea ce cred. Ei spun că Dumnezeu este un Dumnezeu iubitor şi El nu vrea ca vreunul din copiii Săi să sufere pedeapsa veşnică descrisă în Scriptură, in loc să accepte că Isus este Adevărul, ei fi inventează lui Dumnezeu un caracter pe care vor să-1 armonizeze cu propria lor gândire, atribuindu-I o toleranţă ce vine în contradicţie cu adevărul Scripturii. Dumnezeu este, într-adevăr, un Dumnezeu al dragostei. Dar El este şi un Dumnezeu drept şi slânt, al judecăţii şi al milei. Scriptura ne spune că voia Tatălui este ca nimeni să nu piară. Univcrsaliştii scot citatele biblice din context şi pun la îndoială adevărul învăţăturilor majorităţii cărţilor Scripturii care revelează atât inima Tatălui pentru omenire cât şi planul dc mântuire care a fost împlinit prin venirea lui Isus, astfel încât toţi cei care cred în El să nu piară ci sâ aibă viaţa veşnică, în spatele universalismului se află un duh conducător care se opune lucrării Duhului Sfânt şi învăţăturilor cuvântului lui Dumnezeu. Este un duh care paralizează înţelegerea adevărului despre Isus şi face presiuni asupra emoţiilor pentru a convinge că Dumnezeu nu poate fi un Dumnezeu al judecăţii. Demonii ştiu bine că-i aşteaptă judecata, iar învierea lui Isus nu a făcut decât sâ le confirme că ceea ce El a spus cu privire la judecată, se va împlini, Nu demult, un demon furios că era scos afară, ne-a strigat: „Dacă
toţi creştinii ar crede Riblict ca voi fi ca mine, noi n-am mai putea face nimic!".

pocâiască în numele predecesorilor săi şi să preia autoritate asupra puterilor demonice cărora li s-a dat drept de control asupra bisericii. Dacă nu va proceda astfel, omul acela se va lupta la nesfârşit cu nişte puteri demonice nevăzute care se vor agăţa de drepturile pe care le au asupra bisericii datorită păcatului liderilor anteriori. g) Religiile faise Am acordat un spaţiu atât de amplu explicării unora dintre căile prin care demonii pot opera în biserici pentru că această problematică este, în general, mult mai puţin înţeleasă decât acţiunea deschisă pe care puterile demonice o exercită din spatele religiilor care sunt evident eretice prin atitudinea lor faţă de persoana lui Isus (martorii lui Ichova, mormonii, etc), sau care sunt necreştine sau anti-creştine prin sistemul lor de credinţe (budismul, shikismul, islamismul, hinduismul, etc). Toate sunt înşelări. Multe dintre ele vechi de sute, uneori mii de ani. Ele au fost puse la punct de Satan ca mijloace prin care să-şi atragă, cu ajutorul demonilor de înşelare religioasa, închinarea. Formele de expresie religioasă par a fi la tel de numeroase ca şi rasele sau sistemele de cultură. Fiecare pretinde că este cea adevărată, ceea ce nu poate fi decât fals, deoarece adevărul proclamat de membrii unui grup intră în conflict cu cel susţinut de membrii altuia, sustinători la fel de fervenţi ai unui alt dumnezeu. Cei. care, din aceste religii false, se întorc la Cristos, trebuie nu doar să-şi proclame credinţa în Isus ci şi sâ renunţe la acele credinţe false şi la puterile aflate în spatele lor. Bisericile din culturile estice cunosc bine aceste lucruri şi multe dintre ele (cele din Extremul Orient, de exemplu) fac o practică normală din eliberarea noilor convertiţi. Bisericile din vest ar trebui să-şi dea seama că noii convertiţi vin şi ei dintr-o lume păgână sau fals religioasă, aşa cum se întâmplă pretutindeni. Singura diferenţă constă în natura puterilor demonice care au controlat vieţile oamenilor înainte de convertire; poate că ele nu aparţin unei binecunoscute religii false ci, de exemplu, ateismului, materialismului, agnosticismului, etc. Dacă vrem ca 117

Universalismul este o erezie şi o înşelare. Toţi cei care au crescut în biserici în care s-a predicat o evanghelie universalista trebuie să se pocăiască şi să se depărteze de asemenea credinţe, să-şi pună toată încrederea în Acel Isus care este prezentat în Biblie, să-I ceară iertare lui Dumnezeu şi să primească viaţa veşnică. Ei au nevoie de eliberarea de demonii care le-au întunecat nuntea pentru a nu vedea adevărul. Dacă un lider al unei biserici află că liderii dinaintea lui au fost universal işti (sau au acceptat o altă erezie), cl trebuie să se Uri

Cum intri) ttcinonii

bisericile sâ aibă mult mai puţine probleme, încetând sâ mai lupte, deseori fără a-şi da seama, cu puterile demonice rezidente cc zac ascunse în membrii lor, atunci trebuie ca noii convertiţi să fie eliberap imediat după convertire! La sfârşitul cârpi sc găseşte o listă a sistemelor de credinţă necreştine, precum şi detalii despre cele mai comune credinţe greşite care pot fi întâlnite în biserici. Cei care au fost implicaţi activ în practicarea vreuneia dintre aceste religii sunt, foarte probabil, depozitarii unui adevărat arsenal demonic. Ei vor trebui eliberaţi, probabil, de foarte multo demoni, trebuind să se pocăiascâ sistematic pentru a demola fiecare întaritură demonică. 6. Legăturile sufleteşti neduronezeieşti Acest paragraf trebuie înţeles împreună cu cel următor (sexul şi sexualitatea). Relaţiile sexuale care ies din planurile şi scopurile lui Dumnezeu aduc întotdeauna în viapi persoanei o legătură sufleteasca nedumnezeiască şi o fac vulnerabilă la demonic. O legătură sufletească este o relape în care suntem fie corect legaţi unii de alţii, fie înrobiţi. Folosesc cuvântul „legat" pentru a desemna o relaţie corectă sănătoasă iar cuvântul „robie" pentru a indica o relape nesănătoasă, care poartă cu ea atât anihilarea voinţei libere a victimei cât şi răzvrătirea împotriva relaţiilor pe care Dumnezeu le doreşte stabilite între fiinţele umane. în descrierea relaţiei dintre David şi Ionatan, Vechiul Testament ne spune că sufletele lor erau alipite în dragoste (1 Samuel 18:1). Era o relape sănătoasă dumnezeiască care, evident, i-a binecuvântat pe amândoi. Dimpotrivă între Saul şi David a existat o relape nedumnezeiască m care Saul a încercat să-1 domine, controleze şi în cele din urmă să-1 ucidă pe David. Aceste două extreme ale relapilor tipizează diferenţele dintre legătură şi robie, dintre legăturile sufleteşti dumnezeieşti şi cele nedumnezeieşti. Există însă multe legături sufleteşti ce sunt, în esenţă, dumnezeieşti, dar care pot avea în ele şi o dimensiuinc

nedumnezeiască. De exemplu, un tată arc o relaţie dumnezeiască cu fiica lui, dar dacă acel tată alege sâ-şi abuzeze sexual fiica, cl va introduce în relaţia cu ca o altă legătură sufletească - cea a unei robii diametral opuse relaţiei sănătoase. în general, legăturile sufleteşti dumnezeieşti conduc la relaţii sănătoase şi binecuvântare, pc când legăturile sufleteşti nedumnezeieşti conduc la boală şi. deseori, la demonizare. a) în viaţa de familie Nu ne putem alege părinţii sau familia în care ne naştem. Independent de voinpj noastră, primii oameni de Care suntem legaţi sufleteşte, datorită concepţiei şi naşterii, sunt membrii familiei noastre. Dacă între părinp există o relaţie dumnezeiască aceeaşi relaţie stabilindu-se şi între ei şi copiii lor pc care nu-i vor domina sau manipula, atunci aceşti copii vor creşte la adăpostul unor legături sufleteşti sigure şi eliberatoare. Ei vor învăpi de la părinţi cum să dezvolte relaţii sănătoase cu alţi copii şi pe măsură ce vor creşte, relaţiile cu părinţii lor sc vor maturiza şi schimba în aşa fel încât aceştia vor putea să-i elibereze de sub tutelă permipuidu-le să devină adulp cu drepturi depline. Legăturile sufleteşti stabilite cu părinţii Ie vor permite rclaţionarca cu Dumnezeu fără a suporta vreo presiune, liberi sâ-şi aleagă un partener de viaţă cu care să poată stabili, la rândul lor, o legătură sufletească dumnezeiască fără a fi ncvoip să suporte controlul claustrofobic al părinplor. Acest gen de control poate conduce atât la alegerea greşită a partenerului de viaţă cât şi la o eventuală distrugere a căsniciei. Glumele despre soacre au adânci rădăcini în realităţile vieţii! Legăturile sufleteşti nedumnezeieşti stabilite în perioada copilăriei pot conduce la nenumărate probleme De exemplu, copiii născuţi într-o familie în care părinpi sunt egoişti, materialist! şi îşi trăiesc viaţa în păcat, nu vor fi pregătiţi să sc rclaţioncze corect cu oamenii. Ei nu sc vor rclaţiona corect cu colegii de şcoală, 119

cealaltă extremă este răzvrătirea din anii adolescenţei. evidenţa fiind inimile zdrobite ale atâtor părinţi ai adolescentilor. un cadru de viaţă mai sigur fiindu-i pregătit prin relaţia directă cu Dumnezeu atunci când el îşi pune credinţa în Isus şi este întărit în duh. sau să-i ia libertatea dc alegere. demonicul va avea acces şi va controla comportamentul persoanelor implicate. promiscuitate. că noi trebuie să avem faţă de ceilalţi oameni aceeaşi atitudine pe care Dumnezeu o are faţă de noi. de robie spirituală. Odată ce reacţia la legăturile sufleteşti nedumnezeieşti parentale s-a produs prin răzvrătire. este evadarea în adâncul lui. El ne-a dat libertatea de a alege cu cine să ne relaţionăm şi cum să ne petrecem vieţile. Mulţi profesori spun că au văzut aceste carenţe manifcsiându-se pe terenurile de sport ale şcolilor! Băieţii care lovesc fetele au învăţat acest lucru de la taţii (sau poate bunicii) care îşi domină soţiile.Vindecarea prin eliberare . Relaţiile nedumnezeieşti dintre părinţi conduc inevitabil la legături sufleteşti nedumnezeieşti. etc. nu L-a determinat pe Dumnezeu să se depărteze dc creaţia Sa. In aceste dureri demonicul poate avea un larg câmp de acţiune. sub autoritatea părinţilor. Dorinţa Lui este ca prin credinţa în Isus Cristos noi să alegem reluarea unei relaţii cu El care a fost distrusă datorită păcanilui. -Trebuie să respectăm voinţa liberă a celorlalp şi să nu-i dominăm sau controlăm împotriva voinţei lor. acel copil suferă de respingere. multe dintre ele avându-şi rădăcina în respingere. Ncrcspcctarca acestor lucruri este contrară intenţiilor lui Dumnezeu şi este răzvrătire împotriva planurilor şi scopurilor Sale cu omenirea Dar atenţie! Disciplinarea dumnezeiască a celor faţă de care avem responsabilitări şi care sunt în grija noastră nu este dominare sau control! Fără disciplinare. Există nişte căi tipice pe care un copil Ic urmează atunci când vrea să se elibereze din lanţurile acestei robii. printre altele. suflet şi trup. copiii (şi adulţii!) nu vor învăţa cum să-şi folosească voinţa liberă pentru a evita în viitor problemele! Scriptura spune că răzvrătirea este „ca şi păcatul ghicitori»!" (lSamuel 15:23). indiferent dacă abuzul este săvârşit de părinţii care doar îşi resping copii (din varii motive) sau dacă îi abuzează sexual. Voinţa liberă este poate cel mai preţios dar pe care Dumnezeu L-a dat omenirii. Cheia înţelegerii dacă o legătură sufletească este sau nu dumnezeiască este înţelegerea scripturalâ a ceea cc înseamnă a beneficia de voinţa liberă pe care nc-a dat-o Dumnezeu. Controlul exercitat de aceştia trebuie să devină tot mai relaxat. dominarea şi controlul celorlalţi 120 . vindecare şi eliberare a lui Isus. Când comportamentul păcătos al unei generaţii sc reflectă în durerea şi presiunile experimentate dc următoarea generaţie. b) Abuzarea de voinţa liberă Orice relaţie abuzivă conduce la stabilirea unor legături sufleteşti nedumnezeieşti. Una dintre extreme este retragerea într-o totală pasivitate exterioară (deşi interiorul este de obicei un cazan clocotind de durere. Faptul că omul şi-a folosit voinţa liberă pentru a păcătui. Reacţia firească a unui copil ţinut de părinţii Iui în robia unei legături sufleteşti. asemenea unui vulcan). Există un mare număr dc puncte de intrare demonică create prin legăturile sufleteşti nedumnezeieşti din familie. întorcând spatele Creatorului său. interiorizare sau prin ambele. Intcn(ia lui Dumnezeu este ca voinţa liberă să se exercite în cadrul familial. Dumnezeu nu vrea să aibă relaţii cu nişte oameni forţaţi să se relaţionezc cu El. pe măsură ce copilul se pregăteşte pentru adolescenţă. avem de-a face cu ceea ce se numeşte transfer de rădăcină a amărăciunii. gata să eiupă neaşteptat. Robia conduce la răzvrătire. crimă.Slujirea practică Cum intră demonii comportamentul lor reflectând carenţele dc comportament ale părinţilor. Noi suntem creaţi după chipul lui Dumnezeu (Geneza 1:26) şi asta înseamnă. care se poate manifesta prin droguri. violenţă. Este un ciclu din care nu se poate ieşi decât prin puterea de mântuire. Plaja de obiceiuri comportamentale este practic nelimitată. între ci şi copii. De aceea.

chiar dacă nu înţeleg şi nu cred în slujirea dc eliberare. Le-am cerut să-şi ierte şi să-şi cinstească părinpi (indiferent cât de răi au fost. Dumnezeu i-a folosit ca instrumente de creaţie şi El ne porunceşte să-i cinstim). după cum am constat în slujire. Indiferent de originea lor. emoţionale. cred ei. în clipa în care legăturile sufleteşti sunt rupte. în slujirea persoanelor cu probleme complexe şi cu un trecut complicat am constatat cât de eficiente sunt pocăinpa şi iertarea asociate relaţiilor afectate. decât accidentală Din nefericire. cu adevărat. sc exteriorizează. Cei care caută vindecarea relaţiilor parentale doar prin folosirea vindecării interioare deseori se vor confrunta. rostirea comenzilor de plecare are un puternic efect şi eliberarea are loc. Am constatat realitatea acestor lucruri atunci când. Pe demoni nu-i interesează 123 . urmate de ruperea legăturilor sufleteşti. toate legăturile sufleteşti nedumnezeieşti par a fi un canal de acţiune directă pe care demonii îl folosesc pentru a-şi crea puncte de intrare. puterile demonice care se află în spatele lor se manifestă. fără a-şi da scama. pot trece prin aceleaşi necazuri! Ambele slujiri trebuie să meargă mână în mână într-un echilibru benefic. luni sau chiar ani încercând sâ vindece ceea ce. sunt folosite cu regularitate dc către demoni ca puncte dc intrare. c) Relaţiile potenţial periculoase Voi prezenta în continuare principalele legături sufleteşti nedumnezeieşti care. cei care slujesc pentru vindecarea interioară deseori se luptă săptămâni. la o reuniune publici am cerut tuturor celor care simţeau în duhurile lor că au fost controlaţi şi dominaţi într-un mod nedumnezeiesc de părinpi lor. Sunt tacticile şi metodele lui Satan. Alungarea acestor puteri nu va fi. psihologice sau relaţionale pentru a putea aprecia ceea ce a lucrat Dumnezeu. nu fac lucrul acesta decât atunci când am o echipă de slujire suficient dc numeroasă. Dar de cele mai multe ori am constatat că spontan sau nu. Aproape 40 la sută s-au ridicat. iar durerea emoţională provocată dc dominarea şi controlul exercitat. uneori timp de zeci de ani. este doar durere emoţională. în cazul acesta. Trebuie să citeşti scrisorile care urmează acestor slujiri şi care descriu vindecările fizice. Apoi am rupt legăturile sufleteşti nedumnezeieşti dintre ei şi părinţii lor. să se ridice în picioare. deoarece reacţiile pot fi instantanee. De obicei. ei se confruntă cu 122 nişte demoni a căror prezenţă nu o recunosc şi care se bucură să irosească într-o slujire sterilă atât timpul consilierului cât şi al celui consiliat! Demonii nu pot fi „vindecaţi interior"! Dacă cei care practică vindecarea intenoară ar înţelege acest lucru.1 initeairea prin eliberare . Sexul este. Prin aceasta nu vreau să spun că vindecarea interioară nu este necesară şi importantă. Vindecarea produsă în asemenea ocazii este. multe dintre necazurile lor s-ar sfârşi. efectele pot fi la fel de devastatoare ca şi în cazul aepunii directe a vrăjitoriei.Slujirea practica Cum intră demonii (deseori prin frică sau prin intervenţie demonică directă) sunt caracteristice practicilor vrăjitoriei. o activitate spirituală şi atunci când oamenii intră într-o relaţie sexuală păcătoasă nu trebuie să fie surprinşi că demonii vor profita de punctele dc intrare oferite dc păcat. Numai atunci când vezi cât de largă este extinderea demonizării controlate de legăturile sufleteşti nedumnezeieşti parentale pop să-p dai seama cât de vitală este slujirea de eliberare în aducerea oamenilor la normalitatc. extraordinară. Când dominarea şi manipularea sunt folosite pentru a controla oamenii de care suntem legaţi sufleteşte. cu puterile demonice care se află în spatele acestor relaţii. Cei care nu urmăresc decât scoaterea demonilor Iară a ţine scama dc nevoia vindecării interioare. în primul rând. în special a celor răniţi emoţional. 1) Alţi parteneri sexual decât soţul sau sopa Rareori întâlneşti cazul unei persoane care să nu fi cules demoni în urma unei relaţii sexuale imorale. De fapt. imediat ce legătura sufletească a fost ruptă prin rostirea unei porunci. Uneori demonicul este atât de subminat de această procedură încât eliberarea se produce spontan.

cl nu face decât să deformeze. pentru prima dată mă simt un om împlinit". deseori numărul acestora depăşind. Pentru acest maestre al înşelării. să readucă în fiinţa acestora fiecare parte din ei care a fost ataşată partenerilor lor sexuali. pericolele îmbolnăvirii fizice datorită unei vieti de promiscuitate par a fi nesemnificative faţă de pericolele spirituale care rezultă în urma unei vieri sexuale nedisciplinate. Pentru mulţi oameni. Nu vă temeţi. el poate fi însoţit de puternice sentimente de vinovăţie şi frică. unele într-un mod dramatic. Dacă acest moment nu are loc în cadrul spiritual sigur al căsătoriei. apare şi frângerea spirituală şi sufletească care însoţeşte fiecare interaertune sexuală cu un nou partener. cel mai semnificativ. Dar în procesul dc restabilire. ca o modalitate dc exprimare a creaţiei. scăparea există! Am văzut nenumărate persoane eliberate dc trecutul lor. de obicei. trăind într-o insuportabilă stare dc vinovăţie* Dumnezeu a destinai sexul ca un mijloc de procreare. în cazul celor care s-au pocăit cu adevărat de comportamentul sexual păcătos şi ale căror legături sufleteşti au fost rupte. naturii relafiei sexuale care a fost concepută dc Dumnezeu. Când două persoane se unesc în actul sexual.Vindecarea prin eliberare . urmată dc slujirea prin rugăciune. Dar această tranzacţie spirituală nu este doar o consecinţă a relaţiei sexuale din cadrul căsătoriei. are loc nu doar o unire fizică (trupească). ci şi una spirituală. Disiparea spirituală şi demonizarca persoanelor implicate în păcat sexual ne ajută sâ înţelegem dc ce Satan pune atât de mult accent pe această ispitire. Am constatat dc asemenea că o importantă parte a slujirii este de a cere lui Dumnezeu. reprezintă o mare biruinţă. Păcatul sexual face ca oamenii să devină foarte vulnerabili la demonizarc. Satan nu poate crea. în acel moment legământul căsătoriei este rupt şi are loc un divorţ spiritual.Slujirea practică Cum intră demonii dacă persoana care păcătuieşte este sau nu conştientă de ceea ce face. Este un moment de maximă expunere la demonizare a celor doi parteneri. crucea nu poate fi ocolită. conduce la extraordinare vindecări fizice. care merg dc la exaltare până la dezamăgire. Divorţul şi recăsătoria se produc simultan! 125 . Deseori oamenii descriu acest lucru prin afumaţii de genul: „ Uneori mă întreb cine sunt şi unde mei aflu ". devenind oamenii liberi pe care Dumnezeu Şi-i dorea. atât dc puternic în asemenea cazuri. mai este vreo scăpare. se produce un fel dc „împărţire" a duhului şi a sufletului acelei persoane cu toţi cei cu care ea arc relaţia. şi în special a păcatului sexual. Dc multe ori ei descriu astfel cele întâmplate: „Simt că mă refac. îmi dau scama că mulţi dintre cei care vor citi rândurile de mai sus îşi vor da brusc seama de pericolul în care se află datorită felului lor de viaţă anterior şi se întreabă daci pentru ei. pe parcursul anilor. ci a tuturor relaţiilor sexuale. Unul dintre miracolele căsătoriei este şi faptul că soţul şi soţia sunt în permanenţă conştienţi spiritual că relaţia lor este corectă. Rareori am slujit vreunei persoane care să nu fi avut relaţii sexuale cu mai mulţi parteneri. Scriptura ne spune „Mărturisiţi-vă deci unii altora păcatele şi rugafi-vă unii pentru alţii pentru ca să fiu vindecaţi" (lacov 5:16). în lumea spirituală este ca şi cum partenerul nevinovat a divorţat de cel vinovat datorită noii legături spirituale pe care acesta din urmă a adăugat-o la cea originară. Deci. Milioane de oameni au fost şi sunt atraşi în capcana unei plăceri de câteva minute datorită întrebării pe care ispititorul continuă să o pună: „ Oare a spus Dumnezeu că aşa ceva este greşit?". Un alt moment de intensă activitate demonică este cel în care o persoană îşi trădează partenerul conjugal şi comite adulter printr-o relaţie sexuală în afara căsătoriei. atunci când o persoană are relaţii sexuale cu mai mulţi parteneri. Am mai constatat şi că primul partener sexual este. indiferent dacă ele au loc în cadrul căsătoriei sau în afara ei. . cifra zece. deformarea Am constatai că mărturisirea păcatului. Dar pe lângă factorul demonic. Momentul pierderii virginităţii este o traumă spirituală însoţită de cele mai multe ori de emoţii extreme.

Dc atunci. ea s-a îmbolnăvit de epilepsie. Când i-am slujit pentru prima dată. deseori prin respingere şi josnicie. îndepărtat din căsnicie. crizele se succedau una după alta. Isus a avut o atitudine de compasiune şi iertare faţă de femeia prinsă în adulter. în obscuritatea unei camere în care să nu pătrundă lumina. a avut o altă criză. La puţin timp după căsătorie. deoarece un divorţ a avut loc. iniţiatorul ruperii relaţiei. Sunt frecvente cazurile în care „partea nevinovată" îşi aserveşte atât dc mult partenerul. ci pentru ca cei implicaţi în slujire să fie foarte prudenţi arunci când încearcă să-i ajute pe cei care au trecut prin asemenea probleme conjugale. Dar ea a înţeles ceea ce-i cerca Dumnezeu. deşi el sau ea sunt cei care au comis păcatul. sau ca şi cei care comit adulterul în afara căsătoriei. în acest fel. urmate de o deplină iertare. Apoi. cea mai vinovată! în aceste situaţii. Am întrebat-o de unde ştie că este vindecată. deseori unul dintre ei nemaişliind cc sâ facă pentru a fi pe placul celuilalt. Relaţii sexuale păcătoase pot avea loc chiar şi între cei care intenţionează să se căsătorească! Cei care anticipează căsătoria prin începerea unei relaţii sexuale ieşite de sub protecţia legământului ci sunt la fel dc vulnerabili la demonizare ca şi cei care comit ocazional adulterul. Peste zece minute. este nevoie de mărturisire şi pocăinţă. femeia s-a prăbuşit la pământ şi a început să manifeste toate simptomeie unei puternice crize dc epilepsie. Dar când aceasta din urmă s-a terminat. noi nu ştiam lucrul acesta. Ne-a spus că deşi se afla sub cel mai puternic tratament împotriva epilepsiei.Slujirea practica Cum inlrâ demonii 2) Relaţiile sexuale dinainte de căsătorie Durerea emoţională asociată adulterului este atât de mare încât puţine relaţii pot supravieţui acestei experienţe. După fiecare criză avea nevoie de două-trei zile pentru a-şi reveni din durere. încât acesta („partea vinovată") divorţează spiritual de partenerul ei fiind. Am slujit unei femei care ne-a mărturisit că şi-a început viapi sexuală cu sopil ei cu trei luni înainte de căsătorie (fără ca vreunul dintre ei să fi avut vreodată relaţii sexuale cu vreun alt partener). căsătoriei i sc dă şansa de a deveni chiar mai bună decât a fost înaintea comiterii adulterului. ea s-a ridicat de jos şi ne-a spus că este complet vindecată. s-a ridicat imediat şi n-a simpt nici o durere! Peste trei ani ea ne-a trimis o scrisoare în care ne spunea cum. n-a mai avut nici o criză şi n-a mai luat nici un medicament! în cazul acestei femei. relaţia dintre parteneri va suferi în multe feluri. Se poate ca partea aparent nevinovată să fie. păcatul sexual a deschis uşa unor duhuri de boală care au cauzat epilepsia şi care. Multe cupluri continuă să trăiască împreună deşi unul dintre parteneri a comis adulter. fără a avea intenţia de a se căsători. în timp ce demonii plecau. trebuie ca legământul iniţial sâ fie refăcut înaintea lui Dumnezeu şi a unor martori (o recăsători re). atunci când relaţia ei sexuală (care fusese nedumnezeiască) a fost consacrată înaintea lui Dumnezeu prin căsătorie. Haideţi să nu procedăm nici noi altfel. Dar după cele două crize din timpul rugăciunii. Dar calitatea acelei căsnicii nu mai este cea de dinaintea comiterii adulterului. trebuie amintit aici că există şi împrejurări în care persoana care comite adulterul nu este. în ochii lui Dumnezeu. efectiv. dar să ne amintim şi că El i-a spus acelei femei „Du-le şi să nu mai pâcâtuieşti!" (loan 8: l i). Imediat ce şi-a mărturisit păcatul şi dimensiunea nedumnezeiască a legăturii sufleteşti cu sopil ei a fost ruptă am poruncit puterilor întunericului să plece. Pentru ca <unbii parteneri sâ fie complet vindecaţi emoţional. de fapt. au făcut ca blestemul epilepsiei (care a fost pus peste ea prin păcat) să înceapă să sc manifeste. Nu spun aceste lucruri pentru a scuza păcatul adulterului. Deşi acest capitol nu sc doreşte un tratat asupra divorţului şi recâsătoriei. uşor sc pot deschide nişte răni dureroase. Dar dacă adulterul rămâne un păcat ascuns. căsătoria va fi atât dc deteriorată spiritual încât va deveni un coşmar. Dacă adulterul nu este descoperit. indiferent dacă ele sunt sau nu descoperite vreodată. 127 126 . în decurs de câteva săptămâni (sub supravegherea unui medic) renunpise la toate medicamentele.Vindecarea prin eliberare .

probleme pot apare şi în relaţiile sexuale din cadrul căsătoriei.o comnuniune plină de 128 Evident. consiliat nenumărate persoane care nu şi-au respectat partenerul de viaţă. care s-ar fi întrebat de unde le vine epilepsia Mulţi oameni suferă. consecinţele sunt determinate de natura fiecărui demon care se află în persoana cu care s-a comis păcatul sexual. manipulându-1 şi abuzând de el pentru ca apoi să se plângă că acesta l-a părăsit pentru altcineva! Manipularea şi dominarea partenerului dc viaţă conduc la o mulţime de necazuri şi ele nu pot fi numite decât păcat! Căsătoria nu dă vreunuia dintre parteneri dreptul de a se folosi de legământul căsătoriei pentru a face din celălalt tovarăş de viaţă o victimă a legăturilor sufleteşti nedumnezeieşti. creştină sau nu. rod al armoniei în duh. Puterile întunericului din acel om nu erau prea preocupate de pierderea primilor patru demoni asociaţi primelor patru partenere. Majoritatea oamenilor nu cunosc adevărata dimensiune a dezastrelor care se produc şi cât de 129 . care îndeplineşte aceste condiţii dc relalionare este peste standardul mediu. cu cât ea se îndepărtează de ideal. consecinţele demonizării produse datorită păcatelor părinţilor. In timp ce slujeam unui bărbat care stabilise o mulţime de legături sufleteşti cu diferite partenere sexuale. sunt departe de a fi ceea ce Dumnezeu Ie doreşte a fi . deşi bine camuflate pentru cei din jur. un demon a răcnit din om: „Asta nu e a tal!". erau foarte importanţi. suflet şt trup Grijă faţă dc partener şi faţă dc copiii pe care Dumnezei i-a dat familiei Dorinţa comună ca în relaţiile lor să primeze voia lui Dumnezeu Lipsa de dominare sau manipulare a celuilalt partener! * * * Aşa cum am menţionat. chiar şi creştine. Multe căsătorii. pocăinţa de orice păcat cunoscut. dar cei asociaţi celei dc-a cincea. cu atât demonizarea devine mai probabilă datorită relaţiilor nedumnezeieşti care se stabilesc. prin relaţia sexuală cu ea. Natura demonilor care invadează fiinţa umană datorită păcatului sexual poate varia de la duhurile de poftă (care au o acţiune directă) la cele de boală. Am . care să producă: * * * * O deplină încredere între parteneri Respect reciproc Apreciere şi încurajare a darurilor şi abilităţilor celuilalt O relaţie sexuală neinhibată. 3) Relaţiile sexuale din cadrul căsătoriei dragoste în duh. Dar cert este că. bisericile dau prea puţine învăţături cu privire la modul în care partenerii trebuie să sc comporte pentru a evita manipularea sau dominarea. chiar dacă partenerii par a fi fericiţi împreună şi nici unul nu are vreo relaţie adulterii. Dar când am ajuns la cea de-a cincea. fără să-şi dea seama. care cauzează o maladie specifică. în cazul acesta duhurile trec gencraţional la copii. în aceste cazuri nu există decât o singură soluţie: iertarea tuturor strămoşilor. am început să rup legăturile cu acestea. suflet şi trup. păcatul sexual a cauzat epilepsia. Uneori. Din nefericire. bărbatul acela a „cules" nişte puternice duhuri de vrăjitorie.Slujirea practica Cum intre) demonii Duhul de epilepsie nu s-ar mai fi manifestai dacă ca şi-ar fi continuat viaţa în promiscuitate sexuală cu alţi parteneri. Bătălia care a urmat a durat până când drepturile dc rezidenţă ale demonilor au fost complet subminate prin pocăinţă şi eliberarea a putut avea loc. Acestei problematici nu i se dă suficientă atenţie. o căsătorie. Acea parteneră era activ implicată în vrăjitorie şi. ruperea legăturilor sufleteşti şi eliberarea cate poate aduce vindecarea Relatarea de mai sus nu trebuie sâ ne facă să credem că toţi epilepticii au comis vreun păcat sexual şi nici că toţi cei care au comis vreun păcat sexual sc vor îmbolnăvi de epilepsie! Dar în cazul acelei femei.I Judecarea prin eliberare .

iar alte ori am văzut că soţia nu-l mai interesa deoarece el îşi găsise împlinirea sexuală altundeva.. Acest comportament masculin. Pentru ca relaţiile dintre partenerii unei căsnicii sâ fie vindecate. căsătoria primind sănătatea spirituală care face ca relaţiile să devină dumnezeieşti. dar bărbatul intuieşte că autoritatea îi este ştirbită iar femeia ştie că dacă nu manipulează această zonă a căsătoriei. solul îşi dezvăluie temperamentul coleric. înainte de a trece la alte legături sufleteşti trebuie să spunem că 130 unui partener. Acestea sunt doar două dintre exemplele care sc pot da. este un indiciu al problemelor interioare ce pot fi generate de respingerea şi frica suferite în copilărie La cealaltă extremă. mai ales în cazul căsniciilor creştine. în pornografie şi masturbatie. Ia jumătatea viepi. Soţia este atât dc speriată dc accesele iui de furie încât toată viaţa va umbla pe vârfuri de teamă sâ nu trezească . Cel mai mare potenţial de durere şi bucurie se află în relaţiile cu cei care ne sunt cei mai apropiaţi. 4) Părinţii şi copiii Majoritatea părinţilor sc bucură de copiii lor. Ei se acomodează 131 . lată care sunt tacticiie cel mai des folosite de parteneri unul împotriva altuia: La începutul căsătoriei.uriaşul aţipit". căsătoria va degenera iar partenerii vor ajunge ca la bătrâneţe sâ guste din roadele amare ale unei căsnicii ratate. Trebuie însă menţionat şi că actul sexual este o parte normală şi de drept necesară în viaţa conjugală Pavel arată clar (1 Corinteni 7:5) că nu există decât un singur motiv pentru care împreunarea sexuală poate ii. trebuie ca legăturile nedumnezeieşti sâ fie rupte şi demonii alungaţi. fie. îşi va pierde puterea dc control. Oriunde există ceva nedumnezeiesc. Dar am consiliat şi multe femei ale căror soţi. Uneori am constatat că soţul era complet descurajat datorită atitudinii pe care soţia o avea faţă de propriul ei trup. folosind sexul ca un mijloc de recompensă sau pedeapsă pentru a obţine de la soţ ceea ce doresc. Legăturile sufleteşti nedumnezeieşti dintre sori se pot stabili în foarte multe feluri. fie într-o altă relaţie. Acest aspect al căsătoriei este nedumnezeiesc şi demonic. iar solul acela are nevoie de o adâncă pocăinţă dc ceea ce a făcut. Aceasta datorită pericolelor şi ispitirilor ce decurg dintr-o astfel dc abstinenţă. chiar şi între soţi. dar toate au ca rădăcină manipularea. astfel încât oamenii să fie eliberaţi de dimensiunea demonică implicată în relaţiile dintre ei. chiar şi în cadrul căsătoriei. rugăciunea. deseori soţiile îşi înjosesc soţii. pentru scurt timp. există şi potenţialul pentru demonizare. dominarea şi controlul. Am constatat că sexul pervertit. în special în problema sexuală. Există multe alte aii prin care relaţiile conjugale pot fi deformate nedumnezeieşte. în toate aceste cazuri legăturile sufleteşti nedumnezeieşti trebuiesc rupte. Am consiliat mulp bărbaţi care au fost determinări să se simtă nişte „bătrâni murdari" pentru că doriseră să facă dragoste cu soţiile lor. întreruptă. Acea soţie are nevoie de eliberarea dc duhurile de dominare şi frică care au ţinut-o în robie (prin ruperea acelor legături nedumnezeieşti). Astfel. De obicei.Vindecarea prin eliberare . Am consiliat multe cupluri în care unul dintre parteneri a fost abuzat sexual de celălalt. De obicei soţul este cel care doreşte ca soţia să facă lucruri (cum ar fi sexul anal sau oral) pe care ea nu vrea să le facă. foarte des întâlnit. nu-i este permisă manipularea sexuală a celuilalt partener prin acte abuzive sau perverse. cu timpul. este un punct de intrare a demonilor şi că cei care au practicat perversiunile sexuale au nevoie de eliberare. 1 2 1 trebuie sâ-L caute pe Domnul pentru a înţelege cc anume l-a determinat să se comporte astfel. Procesul este dureros. Soţul sau soţia care deliberat îşi privează partenerul de relaţia sexuală abuzează de el. nici una dintre părţi nu înţelege exact ce se întâmpla. dar fără acţiuni hotărâte.Sluji/va practica Cum intră demonii extinsă este demonizare a atunci când relaţiile conjugale capătă astfel de caracteristici nedumnezeieşti. soţul îşi controlează complet solia prin frică. îşi pierduseră orice interes pentru relaţia sexuală cu ele.

Bolile care rezistaseră tuturor formelor anterioare dc rugăciune sunt deseori instantaneu vindecate prin eliberare. ca mamă. în capitolele precedente. trebuie să fie tranşantă şi definitivă. Este uimitoare puUrea demonică care se poate exercitata dinspre 132 părinţi spre copii pentru a-i ţine pe aceştia din urmă în robie.Vindecarea prin eliberate . aşa cum se obişnuieşte) să „dea drumul" fetei lor iar ambii părinţi ai mirelui să-şi elibereze dc sub tutelă fiul.ă părinpi nu trebuie să-şi mai viziteze copiii căsătoriţi. Dtlicele mai multe ori aceşti copii nu vor avea o căsnicie fericită deoat . într-un mod pozitiv şi deschis.Slujirea practica cu amuzanta (şi frustâtnta!) atmosferă dc familie. Biblia este foarte categorică în a uorunci despărţirea de părinţi! Asta nu înseamnă >. unora le este foarte greu să-şil intre în rolul de părinte.cc ci sunt atât de legaţi de mamă încât nu vor putea stabili relaţii) corecte cu noul partener de viaţă Scriptura ne spund că secretul unei căsnicii fericite constă în despărţirea de părinţi. încercând să cxtirţdă perioada în care ea. în trup. Dacă relaţia cu partenerul este nesigură sau dacă ferr ria ştie că după cc copiii se vor maturiza ea nu va avea nici o cari . prin organele sexuale. Totuşi. Oricum xm caracteriza acest lucru el este. unindu-se. etica sexuală Biblia nu face din sexualitate un subiect tabu. Rezultă că numai 133 7. La serviciile de celebrare a căsătoriei trebuie ca ambii părinţi ai miresei (şi nu doar tatăl. este creat după chipul lui Dumnezeu. prezenţa copiilor aduce un sentiment de securitate. Din păcate. înseamnă o a r că aceşti copii trebuie să fie liberi să se rclaţioneze cu părinţiii lor într-un mod matur şi responsabil. Acest act trebuie să aibă Cftţscop unirea celor doi parteneri într-o relaţie independentă dc oriclt alte relaţii cu ceilalţi oameni. măgarii sau vreo altă creatură.şi alipirea dc soţ sau soţie. La rugăciunea pentru vindecare fizică trebuie ţinut cont că multe dintre bolile care au venit pe linie generaţională s-au transferat datorită relaţiilor prin care părinţii şi-au dominat şi manipulat copiii. Numai oamenii au capacitatea de a se rclaţiona în spirit şi în emoţii. Sexualitatea are implicaţii în numeroase zone ale vieţii. Părăsirea casei părinteşti. fără teama că vor fi dominiţi de aceştia. O parte din avantajele câştigate de duşman sc datorează eşecului Bisericii de a explica tinerelor generaţii. Prin reproducere El a dorit nu doar să împărtăşească cu omenirea puterea Sa dc creaţie. Orice raport sexual care nu reflectă această divină interferenţă spirituală. astfel. O femeie ajunsă îreaceastă situaţie va face tot cc poale pentru a prelungi dependenţa copiilor de ea cu mult peste vârsta maturităţii lor.râ de urmat. cât de multe sunt pericolele asociate păcatului sexual şi relaţiilor sexuale care conduc la legături sufleteşti nedumnezeieşti. Dacă s-ar proceda.de acasă. Fără voinţăeliberâ şi independenţă. nu şi câinii. multe dintre durerile şi probleme soacrelor ar fi evitate! Păcatul sexual Am văzut deja. să aibă un rol de jucat. în cele din urmă. creând o infinitate de puncte de intrare a demonilor pe care apoi le va folosi nestingherit. . Dumnezeu a acordat reproducerii un rol foarte important. ci şi să dea acesteia ceva special. Dumnezeu nu doreşte ca întreaga noastră identitate să depindă dc copiii nost i. îi „câştigă" pentru tot restul vieţii. Când acreai bărbatul şi femeia. nu acelaşi lucru sc poate spune şi despre anumite sectoare ale Bisericii. 'umai omul. fiind o tctitativă dc lipsire dc libertate şi independenţă a copiilor. este în afara intentiilor lui Dumnezeu. Acest lucru se întâmplă mai ales in clizul mamelor. Ei asigură tiăinicia familiei şi sunt purtători dc speranţă Dacă aceste ingredierde esenţiale pentru viaţa de familie nu sunt asigurate în primul râdd de către soţ. a siguranţeitei. nefolositoare atunci când copiiivor creşte şi vor pleca . Ruperea acestor legături demonice duce la o puternică durere emoţională şi la extraordinare eliberări. păcat. . necunoscut restului creaţiei Sale. în acest capitol vom analiza diferitele căi prin care vrăjmaşul denaturează sexualitatea. Numai atunci când părinţii sunt de acord cu aceasta „pierdere" a copiilor lor. practic. ei nu se vor maturiza niciodată ca adulţi. atunci în mod sigur vor apare probleme. Pentru unele femo:. atunci soţia se va simţi ca o piesă de schimb lipsilă de viitor.

abuzul sexual aduce cu el o demonizare prin care Satan va căuta să denatureze şi să prejudicieze relaţiile dumnezeieşti dintre parteneri. Să luăm cazul unei fete care a fost abuzată sexual o singură dată. Dc exemplu. într-un fel sau altul. puţini sunt bărbaţii care doresc sâ 134 se căsătorească cu ca. nu şi intimitate. dar în moduri diferite. Dacă o căsnicie n-a fost încă irevocabil distrusă datorită nemârturisirii păcatului sexual sau ascunderii unui abuz sexual. nu vreau decât sâ subliniez faptul că Dumnezeu doreşte ca sexul să se producă numai între partenerii căsătoriţi. Prin aceasta nu vreau să afinn că persoanele necăsătorite nu au sexualitate sau că ele nu pol avea probleme sexuale. Sexul fiind. incidentul a rămas adânc îngropat printre celelalte evenimente ale trecutului.Slujirea practica Cum intrA demonii credincioşii care 11 cunosc cu adevărat pe Dumnezeu au capacitatea de a se cunoaşte reciproc cu adevărat (spiritual ea şi fizic). se poate reveni la normalitate. Duhul care a intrat într-o fată printr-un abuz sexual poate lucra în ea în aşa fel încât să-i distrugă datorită şocului suferit. având deci cea mai bună percepţie a ceea cc este sexul! Teoria conform căreia creştinismul nu este compatibil cu o bună relaţie sexuală în cadrul căsătoriei este. Dacă nu se recunoaşte rădăcina demonică. înainte de orice. împingându-i la adulter. problemele lo»' unt mai mari decât cele ale celor căsătoriţi. fără ca victima să-şi dea seama de ceea ce se 135 . împlinită în fiecare aspect al relaţiei. Totuşi. Deşi traumatic la vremea lui. cauzând frustrare şi chiar disperare. un adulter comis într-o anumită generaţie va face nu doar ca generaţiile următoare sâ fie mai deschise la relaţiile adultere. el va provoca cât mai mult râu în această zonă a relaţiei dintre cei doi parteneri. şi ambii parteneri doresc restaurarea relaţiei sexuale. Dacă aceste dureri rămân nevindecate ele vor afecta. printr-un act al propriei ei voinţe. Deseori duhurile care au intrat prin abuz sexual îşi încep activitatea imediat după ce persoana s-a căsătorit. Bărbaţilor cu care vine în contact le dă dc înţeles că doreşte doar prietenie. 2) Abuzul sexual Indiferent de gravitatea sa. falsă. evident. Problemele create demonic prin păcat sexual îi afectează atât pc cei căsătoriţi cât şi pe cei necăsătoriţi. Deseori. păcatele strămoşilor pot genera o putere demonică care afectează generaţiile următoare. Făcând aceste comentarii asupra relaţiilor sexuale din cadrul căsătoriei. în copilărie. dorinpi de a se căsători vreodată. relaţiile sexuale dintre cei doi. ea vrea să fie iubită şi protejată. o respinge. Dar demonul care a intrat prin acel şoc emoţional va face tot ce poate pentru a ataca relaţia sexuală pe care acea fată o va stabili cu soţul ei creştin. Pentru a distruge acea căsnicie. Astfel ajunge să trăiască durerea de a dori cu ardoare o relaţie pe care. Problemele pot fi depăşite numai dacă înţelegem modul în care duşmanul le creează. mai ales într-o epocă îi climatul social încurajează sexul în afara căsătoriei. Dar Satan va lupta din răsputeri ca acest lucru să nu se întâmple (mai ales în familiile creştine). va fi un bastion în care vrăjmaşul cu greu va putea cuceri vreo poziţie.Vindecarea prin eliberare . Perechea aceea. victima este fără speranţă. o problemă spirituală este dc maximă importanţă ca oamenii să înţeleagă căile prin care Satan perverteşte sexualitatea pentru a distruge dimensiunea spirituală care dă un minunat potenţial sexului din cadrul căsătoriei creştine. El nu poate suporta bucuria experimentală dc cei doi parteneri şi sc teme de consecinţele unirii lor într-o dragoste care va duce la împlinirea planurilor lui Dumnezeu în vieţile lor. ci şi ca un duh de curvic să-şi înceapă lucrarea în membrii acelei familii. în continuare vom prezenta cele mai importante căi prin care demonicul afectează sexualitatea omului: 1) Păcatul sexual generaţional Aşa cum am văzut. ambii parteneri aduc cu ei un bagaj de durere şi de probleme personale. Când se căsătoresc. Dar în aceste condiţii. Camera de consiliere ne-a arătat că pentru mulp creştini relaţiile sexuale sunt departe de a fi ceea cc Dumnezeu doreşte ca ele să fie.

cărora nu le vor putea rezista. De fiecare dată când o persoană are o relaţie sexuală în afara căsătoriei. deseori. Căsătoria este o ieşire (de drept) de sub influenţa părintească. este păcat. Metodele încercate au adus. Dormitorul conjugal este. demonii primesc drept de intrare în ea prin legătura sufletească nedumnezeiască care se stabileşte. Cu cât aceste relaţii imorale sunt mai adânci. cuplul va experimenta o relaţie sexuală inadecvată şi căsnicia poate fi. o ameliorare temporară a unor aspecte ale sexualităţii lor dar în final ci nu au reuşit decât să dea acces. ea nefiind pentru cl decât un substitut al mamei! Numeroase căsătorii. Dacă femeia aceea nu este eliberată. Am constatat că în consiliere trebuie explorate (cu fineţe) toate relaţiile sexuale din trecutul persoanei. creştine sau necreştine. . 3) Legăturile sufleteşti de dominare Legăturile sufleteşti dc dominare parentală conduc la adevărate dezastre în relaţia sexuală dintre partenerii căsătoriţi. Ceea ce susţin este că dacă problemele spirituale (demonice) nu sunt rezolvate. sunt zidite pc această temelie! Este uşor de observat importanţa niperii legăturilor sufleteşti nedumnezeieşti dintre părinţi şi copii pentru ca aceştia din urmă sâ fie liberi de duhurile de control şi dominare care au coborât pc linie generaţională Fără eliberare. unui şi mai mare număr de demoni care le vor crea şi mai multe probleme. Păcatul ncmărturisit şi. că acestea se află în locul 136 soţiilor! In realitate. lucrurile nu s-au schimbat. Duhul dc dominare maternă se va opune acestei încercări dc eliberare de sub tutela parentală. orice consiliere nu va face decât să aducă o ameliorare temporară care va fi urmată de o şi mai adâncă durere şi disperare. pentru exemplificare. demonizarca putând căpăta valenţe extreme. dc obicei necreştini. poate. naturală a relaţiei (sufletul şi trupul). 4) Relaţiile sexuale dinainte de căsătorie şi căsătoriile de probă Orice relaţie sexuală cc are loc în afara cadrului protector al căsătoriei. deci. mergând de la pornografie până la adulter. Au fost bărbaţi care mi-au spus că atunci când fac dragoste cu soţiile au senzaţia că soacrele lor sunt undeva pe aproape iar uneori. cazul bărbaţilor care se confruntă cu duhurile ce vin dinspre mama soţiei. Nu vreau să afirm că sfaturile şi consilierea medicală nu pot aduce o oarecare îmbunătăţire a stării emoţionale sau fizice a celor doi parteneri. aceşti bărbaţi se confruntă cu duhurile dc dominare care vin dinspre soacrele lor şi care se opun libertăţii câştigate de soţii prin căsătorie. în special în cazul celor care suferă dc mult timp de probleme (medicale sau de altă natură) care persistă aparent fără motiv şi fără a avea un diagnostic clar. deşi au încercat să facă totul pentru a îmbunătăţi situaţia (inclusiv prin pornografic şi sex pervertit). Am folosit. locul în care acest lucru devine evident. atât relaţiile sexuale dintre partenerii căsătoriţi cât şi sexualitatea persoanelor celibatare vor fi serios prejudiciate datorită diferitelor forme de ispitire sexuală. Duhul care a căpătat acces prin mamă poate imita caracterul şi dominarea acesteia. Dar şi femeile se pot confrunta cu duhurile care vin dinspre mama soţului. Deşi au consultat o mulţime dc consilieri în căsătorie. cu atât mai puternice devin legăturile demonice în participanţii la adulter. care şi-a dominat fiul într-atât încât acesta nu mai este liber să sc rclaţioneze corect cu soţia lui. în cele din urmă. Relaţiile sexuale care sc află în disfuncţionalitatc datorită unor cauze spirituale nu pot fi ameliorate prin metode care afectează doar zona firească. chiar dacă ea sc află la mii de kilometri distanţă.Vindecarea prin eliberare •• Slujirea practică Cum intra demonii întâmplă. păcatul sexual este doar rareori mărturisit şi tratat prin pocăinţă înaintea lui Dumnezeu. distrusă.. dă vrăjmaşului drept de intrare şi şedere. neiertat. Duhurile de boală sau de ocultism vor profita de legăturile 137 . Dc exemplu. legătura sufletească de dominare dinspre mamă deseori conduce la demonizarca copilului. Din nefericire. creând în victimă o presiune generată dc influenţa mate mă. prin practicile la care au apelat.

fie şi din neştiinţă. trebuie să-i ajutăm atunci când vin sâ nc ceară ajutor.creştinilor libertini" (o aberaţie similară mişcării „creştinilor yoghini"!) manifestă o accentuată aversiune faţă dc autoritatea Scripturii in general. in duhurile lor ci ştiu că Dumnezeu nu acceptă păcatul homosexualităţii Iată care sunt. principalele cauze 139 6) Homosexualitatea şi lesbianismul Homosexualitatea este clar interzisă de Scriptură. Chiar şi medicii nccreştini declară că SIDA n-ar fi astăzi atât dc răspândită dacă n-ar fi existat relaţiile homosexuale dintre bărbaţi.. dar atunci când sc încearcă scuzarca păcatului homosexualităţii afinnând că persoana homosexuală nu-şi poate controla comportamentul. Homosexualitatea arc o mulţime de cauze potenţiale. boli deseori imposibil de diagnosticat medical. Eu cred că homosexualii. indiferent sub cc formă. Aceste forme de pervertire a sexului sunt importante puncte de intrare a demonilor. cad toate standardele bazate pe adevărul biblic Implicarea în homosexualitate. prin mărturisire şi pocăinţă. Ia o tot mai accenwată dorinţă dc a practica sexul pervertit. Perversiunile sexuale sunt puternic încurajate de demonii care ştiu că cei care le-au practicat o singură data vor fi nişte victime sigure ale atacurilor lor viitoare. Orgasmul este o puternică sursă de plăcere pentru ambii parteneri iar ejacularea este modalitatea prin care se produce fecundarea ovulelor şi se asigură reproducerea. au nevoie dc eliberare. Mulţi bărbaţi au fost abuzaţi homosexual in copilărie de către alţi bărbaţi. pol fi eliberaţi şi vindecaţi şi că noi. Nu-i ajutăm cu nimic dacă scuzăm păcatul în care trăiesc. • teologilor liberali. Nici un fel de interpretare. trebuie sâ adopţi un punct dc vedere Ia fel dc liberal şi în privinţa restului Scripturii. Sexul oral şi anal nu are nici o justificare. Din acel moment. este un atât dc propice teren dc demonizare încât toţi cei care au fost victime ale abuzului homosexual sau au avut. De la boli fizice ale organelor sau zonelor sexuale. din punct de vedere spiritual. ci sunt demonizap cu duhuri ce au caracteristici similare păcatului comis.Vindecarea prin eliberare . le este imposibil să practice raporturi sexuale normale. oricât de modernă sau oricât dc adaptată la mediul social sau cultural contemporan. sc exclude. Am constatat că atunci când partenerii. din motive fizice. etc). contacte homosexuale. posibilitatea determinăni spirituale a înclinaţiilor homosexuale. nici chiar in cazul persoanelor care. SIDA este una dintre bolile care s-au răspândit mai ales datorită imoralităţii homosexuale. Indiferent de părerile 138 . Odată ce ai declarat că relaţiile homosexuale sunt acceptabile. căsătorip sau nu. care este mai puternic decât ca. Ejacularea spermei într-un alt orificiu decât vaginul femeii este o pervertire a intenţiilor lui Dumnezeu. Romani 1:26-32. Unii oameni consideră demodate standardele stabilite de Dumnezeu în Biblie cu privire relaţiile sexuale. Dar acum boala este atât dc extinsă încât a făcut victime şi printre mulţi dintre cei care n-au avut niciodată relaţii homosexuale Vedem cum nelegiuirea părinţilor este dramatic pedepsită in copiii celor care au fost infectaţi cu virusul HIV. de fapt. Atât Vechiul cât şi Noul Testament cuprind atenponări fără echivoc (Levitic 18:22. nu poate atenua implicaţiile cuvântului lui Dumnezeu cu privire la acest subiect. creştinii. Dar nu trebuie să petreci prea mult timp în slujirea dc eliberare a celor implicaţi în păcat sexual pentru a-p da seama că ei sunt cei demodap! 5) Sexul oral şi anal Intenţia lui Dumnezeu este ca raportul sexual dintre bărbat şi femeie să se producă prin introducerea organului sexual masculin în cel feminin. practică un astfel de sex pervertit. în ochii lui Dumnezeu homosexualitatea şi lesbianismul sunt şi rămân păcate. Atât în victime cât şi în cei voluntar implicaţi în homosexualitate poate ti inclusă demonic o impotenţă care sc va manifesta în cadrul unei căsătorii ulterioare normale.Slujirea practica Cum intră demonii sufleteşti nedumnezeieşti pentru a se transfera de la un partene sexual la altul. Cc am observat este că suspnâtorii unor mişcări cum ar fi cea a . Consecinţele sunt multiple.

Copilul al cărui sex a fost respins de părinţii săi va încerca mai târziu. b) Respingerea sexualităţii propriului copil este un mesaj spiritual prin care acestuia i se spune că sexul său este greşit. c) Dominarea maternă sau paternă poate conduce la generaţională a mamei sau a tatălui. înainte de orice. De exemplu. inevitabil. începându-şi lucrarea. se propagă pe mai mult de trei sau patru generaţii. relaţiile dc lesbianism. Se pare că blestemul păcatului sexual. la maturitate. spre deosebire dc cel al idolatriei. să trăiască conform aşteptărilor acestora privind sexualitatea sa Acest gen de respingere este un teren fertil pentru acţiunea demonică şi duhul dc homosexualitate va intra în copil. duhul acestuia. 7) Fanteziile şi pornografia Una dintre cele mai extinse surse dc demonizare este pornografia folosită in scopul obţinerii unei ilegitime plăceri sexuale. prin mărturisire şi pocăinţă. Fiul unui cuplu implicat într-un astfel dc păcat va moşteni un duh care va induce în el comportamentul pervertit al sexului anal. Această formă de folosire deliberată a pornografici este complet diferită. de exemplu. cea mai comună sursă de demonizare homosexuali Deseori. dc exemplu. Trebuie să ne amintim că sexul este. Odată ce el a avut contact anal cu un bărbat va primi şi un duh de homosexualitate care va lucra împreună cu duhul de sex anal. el nu poate fi eliberat şi va rămâne condamnat la o viaţă de chin sexual. Relaţiile homosexuale nu sunt decât una dintre multele deviaţii comportamentale lumeşti pe care demonii le sugerează libertinilor. Deuteronom 23:2 nc vorbeşte dc zece generaţii! Păcatul generaţional poate fi. Singura calc dc întoarcere este dorinţa dc tt-ţi pune viaţa la dispoziţia lui Dumnezeu. acest demon poate intra prin abuzarea unui copil de către un alt copil. care induce pofta sexuală. poate simţi o respingere generală şi se poate răzvrăti împotriva preferinţei părinţilor săi pentru băieţi. Creştinii trebuie să trăiască în această lume fără a se lăsa atraşi 141 numai datorită propriei lor sexualităţi. Acest duh poate veni de la părinţi sau dc la nişte strămoşi mai îndepărtaţi. probabil. a) Un duh de homosexualitate care a coborât pe linia comportamentul acestuia. Reciproc. sunt zilnic expuse privirilor. de privirea involuntară a nudităţii pc stradă. în ziare şi reviste. Trăim într-o epocă în care (mai ales în vest) trupurile goale. in special dacă în unul dintre ei există deja un duh de homosexualitate care dictează 140 . Există oameni care. doresc sâ experimenteze orice lucru necunoscut lor.Vindecarea prin eliberare . în special cele ale femeilor. sexul anal între soţ şi soţie. Atâta vreme cât homosexualul nu recunoaşte că homosexualitatea şi lesbianismul sunt păcate.Slujirea practică Cum intră demonii ale înclinaţiilor homosexuale. probabil în subconştient. practicat fie cu bărbaţii fie cu femeile. un băiat care este iubit în special de tatăl său pentru că el este de sex masculin. Un bărbat care este atât dc dominat de mama sa încât îşi alege soţia în funcţie de preferinţele acesteia. o problemă spirituală şi că aşteptările părinţilor privind sexul copilului vor afecta. deşi nu au avut vreodată relaţii homosexuale şi nici strămoşi care să fi fost homosexuali. femeile care în copilărie au fost controlate şi dominate de către taţii lor vor căuta. f) Relaţiile homosexuale deliberat alese. orgasmul sau masturbaţia. d) Abuzul homosexual este. c) Răzyrătirea împotriva părinţilor care îşi iubesc copilul homosexualitate sau lesbianism. deseori va slărşi prin a-şi căuta împlinirea sexuală într-o relaţie homoscxualâ cu un alt bărbat. Demonii vor folosi oricare dintre metodele mai sus prezentate pentru a intra în oameni şi a le denatura sexualitatea.

Cheia acestei problematici o găsim în cuvintele pe care Isus le-a rostit în predica de pe munte atunci când S-a referit la privirile lascive pc care bărbaţii le aruncă femeilor. înainte ca Duhul Sfânt sâ nc dea puterea de a lupta cu pornografia trebuie să decidem. recitirea lor fiind binevenită în contextul prezentării subiectului pornografiei. unii chiar lideri ce deţin poziţii cheie Mulţi dintre ei.Slujirea practica Cum intră demonii în capcana consecinţelor pornografiei. imaginile pornografice pot intra în casele noastre din zeci de 143 . Linia de demarcape a pericolului variază enorm dc la persoană la persoană.17:1-26). La alţii. Dar multe persoane. în situaţia aceasta se află mulţi creştini. şi în special bărbaţii. bărbaţi trecuţi dc prima tinereţe. Victimele se justifică gândind că practică o formă de păcat sexual ascuns care. o modalitate de viepiire în mijlocul acestor lucruri fără a comite păcatul care dă demonilor drept de intrare. Folosirea lor reprezintă un marc pericol: demonizarea! Putem trăi o viaţă sfinptă numai dacă ea este deplin controlată dc Duhul Sfânt Dar Duhul Sfânt nu ne va impune. imagini de nuduri sau cupluri care fac dragoste. trebuie să ne ferim de cel mai periculos dintre distribuitorii de pornografie: televiziunea. Când totul se sfârşeşte. El este uimit de ceea ce vede pe coperple acestor reviste care prezintă actul sexual într-un mod. dacă rămâne necontrolat. De obicei. chiar dacă viitoarea disciplină dc viaţă nu este tocmai uşoară. sunt atât de atrase de pornografie încât nu se pot controla. Unii dintre ei şi-au deschis inima în faţa membrilor echipei noastre dc slujire şi atunci am putut vedea că acest păcat îi făcea să creadă. conduce la păcatul poftei. dar să nu-i aparţinem (loan 15:19. în copilărie. nevoia privirii unor materiale pornografice tot mai explicite va deveni din ce în ce mai puternică şi va conduce la poftă şi Ia păcat. Prin satelit. toate acestea par a fi o extraordinară aventură.Vindecarea prin eliberare . pericolul poate începe atunci când văd descoperite anumite pârp ale corpului feminin. Scriptura ne încurajează să trăim în lume. Căci Diavolul nu renunţă uşor Ia cei pe care i-a controlat prin pornografie. simt ele. Cu trecerea anilor însă. Odată începută spirala demonică va dicta stilul de viaţi al persoanei. Ştiu că unele dintre lucrurile pe care le voi prezenta în acest capitol vor fi adevărate veşti bune pentru cei care se simt blestemaţi de starea în care se află. este la limita acceptabilului deoarece nu implică nici o altă persoană. de cele mai multe ori. pervertit. atunci când copilul trece întâmplător prin faţa unui stand de reviste pornografice. Mulţi oameni au ajuns să trăiască o viaţă de promiscuitate datorită demonizării prin privirea imaginilor pornografice. Trebuie să ne ferim de privirea deliberată a imaginilor pornografice. Ele cred că secretul lor este bine ascuns deoarece nimeni nu poate şti ce se petrece. apare 142 vinovăpa ce aduce cu ea osândirea şi sentimentul încă unui eşec. Duhurile de poftă care au intrat prin ochi provoacă acest ciclu al mizeriei şi îşi lasă victima apăsată de povara vinovăţiei. oricât s-ar opune tentapei. evitarea contactului cu aceasta. La unii bărbaţi privirea unei femei. printr-un act al propriei noastre voinţe. creştinii. sc luptă singuri cu această problemă uneori de mai mult de douăzeci de ani. Trăim zile în care noi. Ele vor accentua nevoia dc pocăinţă (şi eliberare) a celor care s-au încurcat în plasa demonică a pornografici. uneori. Deci trebuie să existe un drum de ieşire din jungla sexuală a lumii din vest. Este suficient pentru ca acel copil să fie demonizat! Alp copii pot fi victime ale pornografiei „secrete" trecute din mână în mână la şcoală. Isus a spus că acest lucru este echivalent cu adulterul în sine. chiar decent îmbrăcate. această demonizare îşi are începuturile în copilărie. tot trupul tău va fi plin dc lumină" (Matei 6:22). Paginile 168-172 din primul volum al acestei lucrări au prezentat pc larg subiectul nudităpi. Dar întotdeauna punctul de contact sunt ochii. poate declanşa un proces mental care. peste voinţa noastră. ajungând deseori la masturbaţie. un mod de viaţă dumnezeiesc. în aceste cazuri de cele mai multe ori cauza este de natură demonică. că nu vor fi mântuip după ce vor muri! Ce uşurare să afle că există speranţă există eliberare şi există un nou început. Nu întâmplător Biblia ne spune că "Dacă ochiul tău este curat.

Dar ceea ce poftim în ascuns va lucra deschis în vieţile noastre. Pavcl a văzut în relaţiile sexuale conjugale un mijloc legitim. pornografia în ascuns este sursa slăbiciunii. este un potenţial punct de intrare a demonilor. Pornografia. de obicei. Nimeni nu poate şli ce emisiuni umifirim noi la televizor. ea însăşi. un punct de intrare a duhurilor de poftă prin pornografic.Vindecarea prin eliberare . au mărturisit că au avut raporturi sexuale cu animale. dc cele mai multe ori a fost vorba de bărbaţi care au avut contact sexual cu tot felul de animale. un răspuns la dezamăgirea suferită într-o relaţie sexuală conjugală din care nu pare a mai exista vreo cale legitimă de scăpare. lată deci cât este dc necesar ca atât soţul cât şi soţia să acorde importanţa cuvenită relafiei lor sexuale. Este interesant dc observat că în acele vremuri. în 1 Corinteni 7:9 el ne spune că oamenii trebuie . Se pare că numai această ac nune radicală putea împiedica blestcmarea demonică a generaţiilor următoare Este suficientă o clipă de contemplare spirituală a celor mai sus prezentate pentru a aprecia adevărata valoare a minimii venirii lui Isus pe pământ şi a jertfei Sale pe cruce. lademonizare. Sub lege.. înfrângerii şi eşecului. lipsită de orice speranţă. pentru a realiza între ei unitatea pe care Dumnezeu o doreşte. nefiind conştienţi dc pericolul demonizării. înainte de venirea lui Isus şi stabilirea slujirii dc eliberare în Biserică. Ceea cc sc întâmpla în scerci determină puterea şi autoritatea spirituală a vieţii pc care Dumnezeu ne-a dat-o s-o trăim. dacă nu sunt eliberaţi şi vindecaţi. indiferent de argumentele pro. La Calvar a fost plătit preţul tuturor păcatelor noastre. în unele ritualuri de perversiune sexuală. în secret. ele vor fi cu mult depăşite de durerea pc termen lung care va urma. nu trebuie decât să privim la Cel care a fost jertfit pentru noi şi să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru iertarea pe care o avem prin moartea înlocuitoare a lui Isus. Chiar şi partenerii căsătoriţi pol (1 dependenţi. dumnezeiesc. Pedeapsa acestui comportament sexual pervertit era moartea. Astfel. Dar raporturile sexuale cu animalele sunt deseori impuse unei persoane împotriva voinţei ei. pe lângă homosexualitate şi alte perversiuni sexuale. atât omul cât şi animalul trebuiau ucişi pentru 144 comiterea acestui act nedumnezeiesc (Levitic 20:15-16).să se căsătorească.. singura modalitate prin care se putea împiedica transmiterea demonilor pe linie generaţională în poporul lui Dumnezeu era uciderea celui care a comis perversiunea sexuală. Poate că aceste lucruri sună bizar. urmată dc ritualul dc curăţire prevăzut în Lege (Numeri 19). sunt condamnaţi să asiste la un asemenea declin al relaţiilor conjugale încât căsnicia lor nu va mai fi decât o problemă de toleranţă reciprocă. in secret..Slujirea practica Cum intra demonii ţări. dar noi am încetat să ne mai mirăm de extinderea păcatului sexual sau de mărturisirile pe care oamenii trebuie să le facă atunci când Dumnezeu îi provoacă la o schimbare a vieţii. pe toi timpul nopţii. In aceste cazuri dependenţa este. în loc să plătim cu viaţa pentru păcatele noastre. pentru că este mai bine să se căsătorească ciecăt să ardă". există consilieri conjugali (unii chiar creştini) care. în intimitatea camerei de consiliere. Relatiile sexuale cu animalele conduc. cu şerpi care au fost introduşi în organele lor sexuale. dc la pisici până la vaci. Ele reprezintă o extremă a comportamentului sexual prin care natura şi caracterul minunatului plan pe care Dumnezeu L-a intenţionat în relaţia bărbat-femeie sunt atât de pervertite încât 145 . Sunt voci care spun că SIDA îşi are originea în relaţiile sexuale cu un animal. şi a relaţiilor sexuale cu animalele. de satisfacere a dorinţei sexuale. Din nefericire. invariabil. în cazul raporturilor voluntare. îi sfătuiesc pc partenerii căsătoriţi să privească imagini pornografice pentru a se excita sexual! Oricât de mari ar fi câştigurile pe termen scurt ale acestei „terapii".. 8) Raportul sexual cu un animal Scriptura este foarte explicită în interzicerea. de pornografic. o relaţie sexuală conjugală ncarmonioasă poate fi. Am slujit multor persoane care. Aşa cum rugăciunea în ascuns este izvorul unei extraordinare puteri. Am întâlnit cazuri de femei forţate să aibă contact sexual cu câini sau. Bărbaţii care ajung în asemenea situaţii.

Am consiliat un bărbat care a mărturisit că era atât de fascinat de lenjeria intimă a femeilor. 146 10) Abuzul sexual Orice formă de abuz sexual face ca oamenii să devină vulnerabili la demonizare. ci un demon. voluntar sau nu. Vindecarea va veni numai atunci când toate rănile vor fi vindecate. să renunţe la vechiul mod de viaţă atunci nici o consiliere nu-i va aduce eliberarea. cea mai mare problemă rămâne voinţa Dacă persoana care caută ajutor nu doreşte. O persoană transsexuală este o persoană care nu numai că se îmbracă în hainele sexului opus dar şi doreşte să facă parte dintre persoanele de sex opus. Ea trebuie să accepte adevărul că această practică condamnată de Scriptură (Deuteronom 22:5). de legături sufleteşti b) Stabilirea.un alt partener sexual.să nu creadă că vindecarea celor grav demonizaţi este doar o problemă de scoatere a câtorva demoni. Abuzul sexual ca punct de intrare a demonilor va fi pe larg prezentat în unnătorul capitol. Rezumat Sexul greşit. întinsă pentni uscare.Vindecarea prin eliberare . suflet şi trup. arc consecinţe cc trec de simpla demonizare. sexualitatea. Copiii al căror sex (hotărât de Dumnezeu) a fost respins de către părinţi. trebuie să slujim pentru vindecarea oamenilor şi nu doar pentru scoaterea demonilor (care nu este un scop în sine). Orice ruptură a unităţii dintre duh. Tulburările emoţionale şi întristarea (de scurtă sau lungă durată). Aceste persoane iau medicamente şi se supun unor operapi chirurgicale pentru a-şi schimba aspectul exterior şi organele sexuale astfel încât sexualitatea lor să devină opusă celei cu care s-au născut. pentru ca cititorul. Alteori. voluntar sau nu. Pentni a restaura o viaţă distrusă de ani de activitate demonică este nevoie dc o sluijre completă şi plină de dragoste. aceste rupturi 147 e) f) . c) d) Experimentarea unor sentimente de vinovăţie şi osândire. acest comportament este generat de un duh care a venit pc linie gencraţională Mulţi băieţi au fost surprinşi când probau lenjeria intimă a mamei. în inima ei. Trebuie ca o femeie să fie dc o tărie şi o spiritualitate ieşite din comun pentru a rezista traumei produse de o asemenea experienţă astfel încât demonii să nu poată profita de situaţia prin care ca a trecut. Deşi scoaterea demonilor este csenpală noi.Slujirea practică Cum intră demonii demonizarea este inevitabilă în cazul celor care au participat voluntar la ele şi aproape inevitabilă la cei care au fost victime ale unor astfel de orori. 9) Transvestismul şi trans-sexualitatea Un transvestil este acel bărbat care sc îmbracă în haine femeieşti pentru a-şi exprima. Ca şi în cazul homosexualilor. Rădăcinile posibile ale unui asemenea comportament sunt asemănătoare celor ale homosexualităţii. şi în acest fel. trebuie menţionate aici şi celelalte aspecte care concură la o deplină vindecare. Acel demon începea să-i controleze sexualitatea. Respingerea (foarte des întâlnită) care poate fi atât cauza primară a păcatului sexual cât şi consecinţa respingerii de către . au deseori tendinţa de a se îmbrăca în hainele sexului opus. ca slujitori. drumul spre restabilire bece atât prin eliberare cât şi prin vindecarea emoţională Totuşi. este contrară voinţei lui Dumnezeu. Această dorinţă îi controla viaţa. Acum ştim că nu dorinpj îl controla într-un asemenea grad. • nedumnezeieşti cu alte persoane. Deşi această carte nu are pretenţia de a acoperi toate aspectele lucrării de eliberare. Iată principalele zone asupra cărora trebuie să ne concentrăm: a) Rănirea relaţiei dintre persoana slujită şi Dumnezeu. încât simţea nevoia să o poarte.

Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica

Cum intră demonii

conduc, în special în cazul celor traumatizap şi abuzaţi, la o separare a duhului şi a sufletului dc trup, ca o reaepe de protecţie la alte eventuale dureri Multe dintre experienţele extra-corporale sunt, deseori, indicii ale unor astfel de rupturi. 8. Rănile sufleteşti, abuzul şi respingerea Isus a făcut un comentariu devastator la adresa celor care sunt o pricină de cădere pentru copii. El a spus că unui astfel de om i-ar fi mai de folos dacă i s-ar atârna dc gât o piatră dc moară şi ar fi aruncat în adâncul mării (Matei 18:6). De ce a făcut Isus aceste remarci atât dc severe? Eu cred că, parpal, răspunsul constă în faptul că Isus cunoştea consecinţele demonice pe care trebuia să le suporte copilul rănit sufleteşte. încă nu am consiliat o persoană care să fi fost serios abuzată (sexual sau în alt mod) şi care sâ nu aibă nevoie şi de slujire pentru eliberare. Traumele provocate de abuz deschid larg uşile demonilor care vor profita de durerea victimei. Pe lângă groaznicele consecinţe emoponale şi fizice pe care le aduce, comportamentul abuziv pune copiii sub un control demonic de care, dacă nu vor fi vindecaţi prin eliberare, nu vor scăpa toată viaţa. în capitolul dedicat legăturilor sufleteşti am văzut că între oameni se pot stabili tot felul de relaţii nedumnezeieşti. O legătură sufletească este o legătură (bună sau rea) prin care oamenii se relaponează, cu sau fără voia lor. Atunci când oamenii sunt abuzaţi, între agresor şi victimă se stabileşte o legătură sufletească nedumnezeiască. Această legătură acţionează ca o conductă demonică prin care demonii se pot transfera de la o persoană la cealaltă. Acest lucru se întâmplă în special în cazul în care între agresor şi victimă a existat un contact emoponal sau sexual. în zilele noastre, abuzul sexual este atât de mediauzat încât avem tendinpi să credem că el este singurul abuz care poate afecta serios. Dar dacă vom încerca să privim oamenii din perspectiva lui Dumnezeu, vom căpăta o mult mai largă înţelegere a ceea ce înseamnă abuz şi respingere. Vom vedea că demonii pot intra încă din momentul concepţiei, cu mult înainte ca vreun abuz sexual să 148

fie posibil. Este important să înţelegem că o persoană este o persoană încă din momentul în care spermatozoidul se uneşte cu ovulul pentru a forma embrionul uman. Argumentele celor care susţin avortul, cum că viaţa ar începe la douăsprezece, paisprezece sau douăzeci şi opt de săptămâni de la concepţie sau de la naştere nu sunt decât speculaţii bazate pc convenienţe seculare ce nu au nici o legămră cu realităţile şi adevărurile spirituale. în momentul concepţiei, unirea materială a spermatozoidului cu ovulul determină sexul, caracteristicile, personalitatea şi trăsăturile viitoarei persoane; dar mai important decât potenţialul firesc (caractcrisiticile sufleteşti şi trupeşti) este faptul că duhul copilului este deja prezent. Duhul copilului, pc care Dumnezeu l-a.cunoscut ca fiinţă spirituală înainte de momentul unirii sexuale care a creat condiţiile creării acelei fiinţe umane, este sensibil la influenţa puterilor spirituale (atât bune cât şi rele) încă din primele secunde dc viaţă. Noi am eliberat oameni demonizaţi cu duhuri de respingere care au intrat în ei chiar în momentul actului sexual prin care au fost creaţi ca embrion uman. Este cazul tipic al celor concepuţi prin viol, când nici tatăl şi nici mama nu doresc ca raportul lor sexual să aducă vreun rod. Respingerea este una dintre cele mai periculoase şi puternice forme dc abuz. Dinamica acceptării şi respingerii este deosebit de puternică. Un copil iubit şi acceptat va creşte în siguranţa unor relaţii neabuzive şi trainice. Dar un copil care este victima respingeai va fi vulnerabil la o demonizare ce îi va produce multă durere .şi chin în viaţă. Duhul dc respingere care vine odată cu durerea şi traumele cauzate de cei care ar trebui să acorde dragoste şi sâ manifeste responsabilitate poate avea. uneori, rădăcini atât de adânci în viaţa victimei încât îţi trebuie un puternic discernământ şi o ungere specială a Duhului Sfânt pentru a deosebi acest duh de adevăratul caracter (dat de Dumnezeu) al persoanei. Cum este cu putinţă ca aceşti demoni, atât de puternici, să intre înir-o persoană prin răni sufleteşti, abuz şi respingere ? Răspunsul 149

Vindecnrea prin eliberare - Slujirea P'WUcfi_

Cum intrA demonii

parc a sc găsi în efectele pc care aceste comportamente le au asupra intcgntăfii spirituale a victimei. Structura trinitariană a omului ca duh, suflet şi trup este un puternic bastion dc apărare împotriva
vrăjmaşului ( "..Junia împletită in irei nu se rupe uşor" Eclcsiastul

4:12/ Dar atunci când. indiferent din ce motiv, în zidul de apărare al omului se produce o spărtură consecinţa aproape inevitabilă va fi demonizarca. Orice comportament care face ca victima să dorească ,,fuga'! de ea însăşi, csic potenţial periculos. Recent, un cunoscut psiholog mi-a spus că una dintre caracteristicile întâlnite la aproape toate femeile abuzate sexual pe care le-a consiliat este cea a experienţelor „exlra-corporale'. Fenomenul este descris ca o părăsire a propriului trup şi privirea acestuia de la o anumită distanţă (trup care se poate afla singur sau în compania unui prieten imaginar). Aceste femei spun că starea de despărţire de propriul trup le ajută să depăşească durerile vieţii. Acest comportament este începutul a ceea ce ocultiştii numesc proiecţie astrală. Proiecţia astrala este o tehnică ocultă (realizată demonic) prin care o persoană învaţă cum să-şi părăsească în mod deliberat impui. Rezultatul este, inevitabil, demonizarea. Copiii vrăjitorilor şi sataniştilor învaţă încă din primii ani ai vieţii tehnica proiecţiei astrale, ca o primă măsură prin care demonilor Ii se dă drept de acces şi control asupra copilului. Odată ce întregul duhsuflet-trup este rupt, demonizarea este uşoara. Atunci când, datorită unui comportament abuziv, un copil (sau un adult) învaţă să-şi învingă durerea sufletească fugind de el însuşi într-o lume fantasmagorică, el este deja demonizat. între partea trupească şi cea spiritual-sufletcască a fiinţei lui se deschide o uşă demonică care va permite instalatrea unei baze de control demonic. Respingerea, un duh ce poale veni din partea agresorului, un duh de fantezie demonică, frica şi confuzia, iată doar câteva dintre duhurile rele ce pot primi drept de şedere şi care, atunci când Domnul aduce prilejul unei slujiri a victimei, trebuie izgonite prin' eliberare. Prin natura lor, toate formele de abuz aduc cu ele respingerea. 150

Dar trebuie sâ avem grijă să nu confundăm disciplinarea dumnezeiască cu abuzul fizic. Sunt două lucruri complet diferite. O pedepsire fizică excesivă şi nedreaptă poate genera un ciclu al respingerii în victimă, dar la fel dc periculoasă poate fi şi nedisciplinarca unui copil care ştie că a întrecut măsura! Dacă un copil nu este disciplinat conform gravităţii faptei sale, duhul său va simţi că părinţilor nu le pasă de el, ceea ce poate conduce la apariţia rădăcinilor respingerii. Mişcarea modernistă care condamnă disciplinarea fizică a copiilor (în unele ţări este ilegală până şi disciplinarea fizică a propriilor copii!) este o înşelare demonică orchestrată de vrăjmaş pentru a induce în copii respingerea şi apoi dorinţa de independenţă prematură. Rezultatul este că, atunci când cresc, copiii nu mai sunt sensibili la sfaturile celor care îi pot conduce cu înţelepciune prin încercările şi ispitele vierii. La o anumită vârstă, copiii trebuie să devină independenţi dc părinţii lor. Dar dacă această independenţă este prematură datorită respingerii, atunci între copii şi părinţi sc va ridica un zid de care aceştia din urmă se vor lovi nu odată. în continuare vom da o listă (care nu este exhaustivă) a potenţialelor căi de demonizare prin rănire sufletească, abuz şi respingere. Deşi acoperă principalele tipuri de probleme întâlnite în realitate, lista trebuie tratată mai degrabă ca un ghid decât ca un instrument de control. a) La concepţie Deşi unirea sexuală dintre parteneri poate fi un act de iubire. Ia fel dc bine sc poate ca nici unul dintre aceştia sâ nu dorească concepţia. Dacă mama, în special, reacţionează negativ atunci când află că este însărcinată şi persistă în a respinge copilul pe carc-l poartă, alunei duhul copilului, simţind ce se petrece cu mama, va începe să se simtă respins. Această situaţie va crea un mediu spiritual propice acţiunii unui demon de respingere care va începe să controleze acea fiinţă umană în formare. Multe femei ajung într-o stare de şoc atunci când află că sunt însărcinate dar în patruzeci şi opt de ore se obişnuiesc cu această 151

Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica

Cum intră demonii

idee şi totul reintră în normal Dacă mama (şiStatăl, de preferat) îşi schimbă atitudinea inimii faţade copilul iniţialdnedorit atunci acesta nu va fi afectat de respingere, acceptarea rpărinţilor învingând pericolul demonizării cu un duh de respingere Din nefericire, avortul fuiă şansa dc a trăiia majorităpi copiilor respinşi. La fel ca majoritatea celor care sluj iese în nucrarea de eliberare, şi eu cred că toţi copiii avortaţi sunt trataţi dai Dumnezeu ca fiinţe care au murit înainte de a ajunge la o vârstă a rcsponsabilităpi şi vor ajunge la maturitate spirituală în cer. Cu siguranţă dinţii acestor copii nu se vor strepezi datorită păcatelor piţrinplor lor (Ieremia 31:29). Ei nu vor cădea sub judecată şi no vor suferi moartea veşnică datorită păcatelor părinţilor lor. • b) Lipsa unuia dintre părinţi şi sarcinii* nedorite Dorinţa lui Dumnezeu este ca toţi copiii să lie crescuţi în familii, hrăniţi cu dragostea mamei şi a tatălui. Multe femei concep copii în afara cadrului sigur al căsătoriei, fiind nevoile sâ parcurgă singure dificila perioadă a lâuziei. în aceste circumstanţe absenţa tatălui, care poate conduce la rănirea spirituală a coţlilului, poate fi mult atenuată dc dragostea mamei şi a celorlalp membri ai familiei. Dar copiii au la fel dc multă nevoie de taai ca şi de mame, iar mamele au nevoie dc soţi (care să le ajute :a creşterea copiilor) pentru a asigura copiilor protecţia spirituală.uemoţionaJă şi fizică atât de necesară în această sensibilă perioadă aivieţii lor. Copilul în dezvoltare va experimenta un sentiment de rcipingere a tatălui (pe care nu l-a cunoscut niciodată) urmarea fiind, deseori, demonizarea sa cu un duh de respingere. Consecinţele âitrării duhurilor de respingere (în această perioadă) sunt multiplei Una dintre cele mai comune probleme care vor apare mai târziu vin viaţa acelui copil este cea a deplasării spre o extremă a comportamentului sexual (promiscuitate heterosexuală sau homosexualitate). în aceste cazuri perioada de sarcină este daseori una de traume şi chiar de violenţă atât pentru mama cât şi pentru tatăl-copilului. Tatăl, care nu a dorit decât un contact sexuai cu mama, se simte 152

prizonier al unei relaţii pe care nu şi-a dorit-o Deşi încearcă să sc abpnă resentimentele şi mânia fierb în interiorul său până când apare criza ce pune capăt relaţiei cu mama copilului. Am eliberat oameni de duhurile care au intrat în ci în perioada de sarcină. Uneori, Duhul Sfânt a arătat cu exactitate persoanei (peste mulţi ani) ce s-a întâmplat în timp cc era în pântecele mamei sale. Verificând ulterior exactitatea detaliilor revelate (prin discuţii cu mama), ei au constatat că circumstanţele au fost, într-adevăr, cele pc care Dumnezeu lc-a descoperit in timpul slujirii. Când părinpi trec prin furtuni spirituale, copiii lor vor suferi consecinţele. Acest lucru este valabil şi pentru perioada sarcinii. Copilul nu poate evalua raţional situaţia creată situaţie cc face ca părinpi lui să treacă prin dificultăţi şi va presupune că el este sursa problemelor. Este adevărat, uneori prezenţa copilul este cauza problemelor dar indiferent de situaţie, ceea ce contează este că acel copil crede că el este cauza necazurilor şi, ca reacţie, sc simte respins şi începe să se auto-respingă. Astfel, respingerea este urmată de auto-respingerc şi copilul va creşte într-o permanentă frică de a nu fi respins. Sunt situaţii în care trei duhuri pot lucra împreună împotriva copilului: respingerea, auto-rcspingerca şi frica de respingere. O sarcină nedorită poate apare şi atunci când partenerii sunt căsătoriţi. Un copil poate apare într-un moment nepotrivit pentru cariera mamei şi atunci ca poate deveni stresatâ şi furioasă că trebuie să-şi întrerupă nişte afaceri care mergeau atât de bine. Se poate ca bugetul familiei să fie atât de subţire încât hrănirea încă unei guri să conducă la un dezastru financiar. Sau poate că mama este bine trecută de prima tinereţe şi ceilalp copii sunt deja adolescenţi. Motivele pentru care un copil poate fi respins încă din perioada de sarcină sunt diverse, dar indiferent de natura lor, demonii vor căuta să profite de păcatul părinplor de a respinge copilul pe care Dumnezeu l-a creat. Eşecul de a accepta oamenii aşa cum sunt face ca aceştia să devină vulnerabili la atacurile vrăjmaşului, în special 153

Respingerea sexului copilului poate.Slujirea practicii Cum intră demonii atunci când este vorba de copiii. Consecinţele pot fi devastatoare. pentru ca mama lui să poată trăi iluzia că are fata pe care şi-a dorit-o atât de mult Când un asemenea copil se maturizează. duce la respingerea copilului ca persoană. la naştere. Dar relapilc sexuale sunt. imagine care să împlinească aşteptările lor. De aceea. Este aproape ca şi cum agresorul ar încerca să ridice un zid între trupul şi personalitatea victimei. La concepere.ne-născuţi ai căror drept (dat de Dumnezeu) de a avea părinţi a fost sfărâmat de durerea respingerii. pentru a putea pretinde că actul său nu a rănit-o şi pentru a minimiza vinovatele consecinţe ale agresiunii sale. în special dacă este vorba despre 154 sexualitatea lor. Unul dintre barbarii homosexuali pe care i-am consiliat mi-a spus că în primii cinci ani dc viaţă a fost îmbrăcat în haine roz. c) Respingerea sexualităţii Respingerea sexualităţii unui copil poate avea grave consecinţe pe termen lung. de natură spirituală şi nu există nici un contact sexual. Astfel. care este atât de iubit încât nu este niciodată pedepsit. trebuie să ne amintim că omenirea este mai mult decât o masă de trupuri. odată intrate. două pericole extreme. că noi avem un duh şi un suflet. este cazul copilului care se simte acceptat numai datorită sexului său şi nu datorită persoanei sale. în primul rând. Primul este râsfâţarca copilului. Nu este nici o îndoială că la naştere copiii sunt deja nişte fiinţe spirituale care simt lucrurile spirituale (pe care nu îc pot nici articula şi nici înţelege). dacă este . copilul îndeplineşte aşteptările părinţilor. ştiind că sunt acceptaţi indiferent de sexul lor. d) Abuzul sexual Abuzul sexual este o formă specifică de respingere. ca o împlinire a aşteptărilor părinţilor. agresorul îşi concentrează întreaga atenţie asupra trupului victimei. fiecărui copii i se dă o anumită identitate sexuală şi omul nu poate face nimic pentru a schimba ceea cc Dumnezeu a creat. Dacă. în subconştientul său va începe trăirea orientării sexuale pc care unul sau ambii părinţi i-au dorit-o. grave consecinţe sexuale şi emoţionale pe termen lung. Respingerea sexualitătii copilului este o rădăcină demonică cc poate deveni o cale de acces pentru duhurile dc homosexualitate şi lesbianism care. Ne-ar trebui un întreg volum pentru a explica consecinţele acestei atât de traumatice forme dc abuz. Deşi ei nu pot exprima sentimentele dc respingere. Există. duhul şi sufletul victimei sunt respinse. care să nu 155 . Pentru a înţelege dc cc abuzul sexual este o formă de respingere. fie disperare. în această situaţie. copiii nu numai că vor parcurge în siguranţă perioada de sarcină. Acceptarea unui copil numai datorită sexului său. Este deci evident că singura reaepe care nu pune în pericol integritatea copilului este acceptarea sexului pe care Dumnezeu i l-a dat. Când o persoană este abuzată sexual. indiferent cum ar fi el. care nu răspund aşteptărilor părinţilor în ceea ce priveşte sexul lor şi care se simt respinşi datorită tratamentului preferenţial de care se bucură primul născut! La cealaltă extremă. Din acel moment copilul devine foarte vulnerabil la demonizare. în special pentru copiii următori. fără a-l accepta sau respinge în funcţie de sex.Vindecarea prin eliberare . şi adesea aduce. dar nici nu vor trebui sâ îndure mai târziu extremele dc comportament ale părinpllor lor (fie adulaţie. demoni cărora li s-a dat drept de intrare datorită atitudinii greşite pe care părinţii au avut-o faţă de sexul copilului abia născut. duhul de homosexualitate sau lesbianism impregnându-i întreaga personalitate. o anumită imagine a copilului pc care îl aşteaptă. cauzează devierea comportamentului sexual. Unii părinţi îşi construiesc. Ea este una dintre cele mai comune cauze ale homosexualităfii atât la bărbaţi cât şi la femei. dacă sexul este „corect".greşit"). în timpul sarcinii. în adâncul lor copiii ştiu că există ceva negativ cu privire la persoana lor. dar acest mod de a proceda aduce cu cl pericolul ca acel copil să fie iubit sau respins în funcţie de sexul său. nu vor fi probleme. Am slujit pentru eliberarea multor oameni de demonii care au intrat în ei în primele zile de viaţă.

dar adesea se produce şi o demonizare specifică prin frică.când cererile şi practicile sexuale depăşesc relaţiile fizice normale pe care Dumnezeu lc-a destinat a fi între bărbat şi femeie.Vindecarea prin eliberare . oricât ar încerca. La rândul lor. cea mai comună fonnâde abuz sexual (se cunosc şi cazuri dc abuzare a unor băieţi dc către femei). întotdeauna. Este o cunoaştere care transcende toate cele trei dimensiuni ale omului . durere sau alte traume emoponale. agresori. Orice formă de abuz sexual are consecinţe spirituale şi lasă victima vulnerabilă la demonizare. de fapt. Deci. Agresorul poale urma un tipar comportamental ce poate include unul sau toate aspectele de mai jos: a) Abuz vizual b) Mângâieri neacceptate c) Atingerea zonelor sexuale d) Atingerea zonei anale e) Masturbare in faţa victimei 0 Sex oral impus g) Masturbare reciprocă h) Viol 156 Nu aş dori ca cineva care citeşte acest capitol izolat de temele deja abordate (abuzul sexual şi relaţiile sexuale) să creadă că cu susţin că demonizarea este singura consecinţă a comportamentului abuziv. între agresor şi victimă sc stabileşte. El are sensul unei adânci şi intime cunoaşteri a unei alte persoane. abuzul sexual? i) j) k) I) Viol anal Bestialitate Sex ritual Incest . o frecventă formă de abuz este şi cea a agresării homosexuale a unui băiat dc către un bărbat. Odată ce duhurile au intrat in victimă. Consecinţele sunt mult mai numeroase şi pot include una sau toate din unnătoarele: a) Confuzia dc identitate spirituală de sexualitate de identitate fizică emoponală b) Revenirea la experienţele abuzive suferite în copilărie la comportamentul emoponal avut în copilărie la comportamentul fizic avut în copilărie amintirilor negarea faptelor întâmplate trăirea într-o ireală lume a amintirilor relapi cu prieteni imaginari trăirea într-o permanentă frică de nişte duşmani imaginan 157 c) d) înăbuşirea Fantasme - . agresorul nu va reuşi sâ-şi izoleze păcatul de persoana care se alia în trupul victimei sale. probabil. cunoaştere pe care Dumnezeu a destinat-o bărbaţilor şi femeilor atunci când El a creat sexualitatea. ele nu vor sta degeaba. întotdeauna. oamenii presupun că abuz sexual înseamnă violarea unei tinere de către un bărbat. • Consecinţele abuzului sexual Dc obicei. încă nu am consiliat vreun agresor sexual care sâ nu fi fost. Cuvântul ebraic care desemnează contactul sexual este acelaşi cu cel folosit pentru a descrie „cunoaşterea1' lui Dumnezeu. confuzie. o legătură sufletească nedumnezeiască cc va crea un canal spiritual pnn care transferul demonic se va produce cu uşurinţă. sarcina lor este dc a încuraja în aceasta activitatea unui caracter pervertit similar caracterului lor. la rândul lui. sufletul şi trupul. Deşi aceasta este. în cele din urmă.contactul sexual dc orice grad cu un membru al propriei familii m) Abuz sexual conjugal . abuzat în copilărie.Slujirea practica Cum intra demonii aducă consecinţe spirituale. De obicei demonii vin direct de la agresor. înşelare.duhul. mulţi dintre cei abuzaţi ca şi copii trebuie să lupte cu dorinţa dc a abuza şi unii devin. Ce este.

Din nefericire.unii dintre cei abuzaţi se aruncă într-o viaţă dc promiscuitate sexuală o) Dorinţa de a muri p) Boli fizice . ea nu poate fi comparată cu prejudiciile emoţionale şi spirituale pe termen lung. duhul şi sutletul său sâ fie deschisă. Violenţa împotriva trupului unei persoane este un atac împotriva persoanei din acel trup. demonicul îşi adânceşte rădăcinile în viaţa victimei. când relaţia sexuală cu partenerul se dezintegrează datorită unei aparente frigiditâu a celui abuzat sexual n) Promiscuitatea . e) Abuzul fizic Violenţa fizică răneşte nu doar trupul victimei. chiar dacă vor manifesta o superficială reacţie de împotrivire. că avem de-a face cu un păienjeniş demonic ce a fost construit pe respingerea cauzată de intenţiile agresorului. de obicei. chiar şi în cei care sunt demni de încredere Respingerea şi teama de respingere . q) 158 . face ca o nouă putere demonică sâ sc adauge celor care deja îl controlează. vor accepta pedeapsa ca pc o disciplinare în dragoste. Copiii ştiu instinctiv dacă sunt pedepsiţi pc drept sau nu pentni greşelile făcute şi.Slujirea practica Cum intra demonii e) Frângerea încrederii . devine la fel de mare ca şi în cazul abuzului sexual. lucrurile se schimbă.incapacitatea de a mai avea încredere în oameni. de fiecare dată când o persoană răspunde durerii (suferite în trecut) printr-un nou comportament nedumnezeiesc. Numai slujirea creştină poate aduce acestor oameni o vindecare cc le poate da speranţa unui viitor liber de durerile trăite în trecut.Vindecarea prin eliberare . urmare a unui abuz sexual suferit în copilărie. Dar atunci când un copil este violentat fizic. Deşi îi putem mulţumi lui Dumnezeu pentru organizaţiile laice care au apărut în ultimii ani pentru a-i ajuta pc cei abuzaţi. atunci când slujim celor abuzaţi sexual. fiecare nouă relaţie sexuală ilicită a unui adolescent. intre agresor şi victimă sc stabileşte o legătură sufletească nedumnezeiască fi.adesea manifestate prin maladii pc temien lung sau infirmităţi care devin un camuflaj al adevăratelor probleme Daune spirituale .mânie interioară împotriva lui Dumnezeu şi incapacitate de relaţionarc cu El. lista nu este exhaustivi Dar consecinţele prezentate mai sus sunt suficiente pentru a ne indica. în adâncul lor. şi un duh din agresor. Deşi durerea fizică poate fi acută. Nici o altă slujire nu arc autoritatea de a înfrunta puterile întunericului care au intrat în victimă prin abuz sexual. în copil va intra. ele nu pot face altceva decât să-i înveţe pe oameni cum să trăiască în consecinţele abuzului a căror victimă au fost.conduce la auto-respingcre Răzvrătirearefuzul de a se supune sau de a colabora mânia irajională f) g) h) i) j) k) 1) Mod ascuns dc viaţă Pierderea aparentă a mândriei personale Mascarea formelor anatomice ce individualizează sexualitatea prin extreme cum ar fi anorexia sau supra-alimcniaţia Vinovăţia Atitudinea înfricoşată Desigur. împreună cu duhul de respingere. 159 m) Incapacitatea de a răspunde Ia dragoste .care uneori nu devine evidentă decât după căsătorie. Copilul vede pedeapsa ca pe o formă dc respingere şi pericolul ca uşa demonică dintre trupul. Dc exemplu.

respinsă. Satan va exploata orice slăbiciune a părinţilor pentru a se infiltra în copii. I) Abuzul emoţional şi psihologic Atât abuzurile sexuale cât şi cele fizice sunt uşor de recunoscut şi identificat. acoperirea spirituală pe care Dumnezeu doreşte să le-o ofere acestora. sunt însă abuzurile emoţionale şi psihologice la care mulţi părinţi sau tutori îşi supun copiii. Când slujeşti celor abuzap poţi vedea. care lucrează împreună cu ci) vor deveni dintr-o dată blânzi. Este ca şi cum puterile demonice conducătoare ar trebui ciclic liniştite printr-un asemenea comportament. Agresorul deja are o problemă. suflet şi relaţii trupeşti Acceptare a copilului indiferent dc sex. Satan este un înşelător care. greşit cred ei. veghiind ca nici unul din membrii familiei să nu domine incorect pe vreun altul. trebuie să facem câteva precizări. dacă scopurile lui o cer. Nu vreau să afirm că părinţii trebuie să-şi lase copiii dc capul lor pentru că Dumnezeu lc-a dat acestora voinţă liberă. ştiu că orice eşec in vreunul dintre aceste aspecte va face ca duşmanul sâ profite. Cu cât slujeşti mai multor oameni demonizap prin abuz. atfel.Slujirea practicii Cum intră demonii Cei abuzaţi fizic deseori pretind ca văd nişle prieteni imaginari ( care. punându-nc copiii în pericol. persoana fiind. Fără ştirea victimei.Vindecarea prin eliberare . un soţ sau o soţie. Victimele încep să asculte sfaturile „îngerilor" fără a şti că aceşti „prieteni" demonici lucrează mână în mână cu demonii din agresor pentru a-şi întări baza de putere din ele. indiferent dacă victima este un copil sau un bătrân. demonii care deja au intrat o vor încuraja la un comportament care să inducă în ea violenpi agresorului. El nu respectă pe nimeni şi va încerca să ne demonizeze copiii încă din primii lor ani de viaţă. Satan ştie că dacă întăriturile iui demonice vor fi stabilite foarte de timpuriu in viaţa unui copil. ca şi creştin. cu atât îp dai seama cât de important este ca părinpi creştini să fie. care poate face din individ persoana pe care Dumnezeu o doreşte. abuzului intr-un mod prin care va deschide uşa demonilor. Iată câteva dintre cerinţele impuse unui părinte creştin. Toate aceste forme de comportament abuziv sunt o formă de respingere prin care voinţa liberă. Copilul trebuie sâ înveţe că fericirea unei familii creştine este împlinită numai atunci când membrii ei sc supun de bunăvoie unii altora şi când părinţii menţin un echilibru. adesea. un coleg. Acest obiectiv odată atins. şi chiar dacă se va converti îi va fi foarte greu. aceiaşi demoni (sau alţii. Asemenea tactici nu trebuie să ne mire. Orice comportament care încearcă să fure voinţa liberă (dată dc Dumnezeu) a cuiva este un comportament abuziv care conduce la tot felul dc probleme. aşa cum reies din experienpi în slujire: a) b) Unitate între părinp în duh. personalitate sau calităp 160 c) Disciplinare dumnezeiască care să permită copilului o dezvoltare sigură şi. dar poţi vedea şi lucrurile care deschid uşa ce permite demonizarea copiilor. care sunt lucrurile cu adevărat importante în educaţia unui copil. înainte dc orice O dragoste jertfitoare şi necondiţionată. Pop vedea lucrurile care închid vrăjmaşului uşa şi nu lasă demonii să intre. pentru copiii lor. aproape involuntar. iar victima va răspunde. un asociat. Aceste abuzuri sunt des iniâlnite şi în cazul adulţilor. va trimite un demon deghizat în înger de lumină. Aceasta este o reţetă a dezastrului. sunt „îngeri"). este negată. astfel încât copilul să ştie că este preţios pentru oamenii cărora i-a fost încredinţat de Dumnezeu d) Acum. Pentru a evita orice confuzie. astfel încât victima va fi înfăşurată într-o plasă demonică a tandretii şi a pedepsei. Mult mai greu dc evaluat. acesata este o foarte comună formă dc manifestare a prezenţi demonilor. Dominarea şi manipularea sunt păcate. 161 . după ani dc slujire. un fiu sau o fiică un prieten. să devină liber de puterile întunericului din el. va fi foarte dificil ca acel copil să vină la o credinţă personală în Cristos. un frate din bisencă etc.

Pc măsura trecerii 162 anilor. Dacă nu te împotriveşti dominării exercitate dc părinpl. este răzvrătire împotriva Lui. dragoste şi sfaturi. poale) dc demoni pentru a-şi atinge scopurile. dacă este dus la bun sfârşit în respect faţă de diferitele poziţii deţinute de diferiţii membri ai familiei. din prima zi dc viaţă a copilului. barierele de protecţie trebuiesc îndepărtate treptat. care au simţit tot timpul lanpirile carc-i Înfăşurau. să fie în continuuă schimbare. întradevăr. Manipularea. nu este nici dominare şi nici manipulare. Şi nici nu vreau să spun că nu vor fi situaţii în care soţia nu va încerca să-şi influenţeze soţul în a lua unele decizii care să o favorizeze pe ca sau pe copii. mulţi părinţi trăiesc tot mai intens ameninţătoarca criză provocată de perspectiva copiilor care nu mai au nevoie de ei. dominarea şi controlul sunt unelte ale vrăjitoriei şi nu este. Pc măsură ce copilul creşte. surprinzător sâ vezi că victimele manipulării. a tatălui sau a ambilor. în slujire. transferată în copii încât pnmii nu au maturitatea neecară pentru a-şi trăi nonnai „viate dc după plecarea copiilor-'. prin atitudinea mamei faţă de tată o lecţie de comportament. până în jurul vârstei de 19 ani. la prima vedere. încercând să-1 fină veşnic sub dominarea mamei. în loc dc un partener egal într-o relaţie de dragoste dinamică. ca urmare. dc aceea. Situaţiile generate de acest comportament aberant sunt. Una dintre cele mai comune probleme este cea a relaţiei dintre părinţi şi copii. Alţii. dominării şi controlului sunt. copiii primind. poate genera în familia celui abuzat o criză care. penibile. luând o îndreptăţită autoritate spirituală.Slujirea gfggto) Cum intră demonii Nu vreau să afirm nici că nu există ocazii în care capul familiei trebuie să ia decizii majore cc par. într-o relaţie dumnezeiască. a încălca interesele sojiei şi (sau) ale copiilor. nu-ţi cinsteşti cu adevărat părinţii (care trebuie ajutaţi să înţeleagă că nu trebuie să-şi manipuleze copiii)! Dacă această problemă nu este tratată cu fermitate. iar pe de alta cea de a părăsi casa părintească şi a ne mii cu noul partener dc viaţă. Dar violarea voinţei libere a unui individ. ca o fată în casă neplătilă şi ca un copil răsfăţat Odată ce copilul nu mai are nevoie de ea. Problemele apar atunci când identitatea pănnUlor este atât dc. Unii copii vor trebui să se întoarcă mai des spre părinţi. Conflictul poate deveni acut iar vinovăţia indusă de comportamentul unor mame care încearcă onec truc emoţional (de la un cont în bancă până la cascade de lacrimi) pentru a-şi atinge scopul. Acest fel dc a proceda este corect deoarece lasă copilului libertatea dc a pleca şi a veni când este necesar.Vindecarea prin eliberare . expunându-şi victimele la demonizare. Pc de o parte avem porenoa de a nc cinsti părinţii. demonizate. a trebuit sâ rupem nenumărate legături sufleteşti dintre copii şi mame (sau taţi). vor fi luate cu sprijinul soţiei. el este liber să sc întoarcă regulat la părinţi pentru a primi ajutor. Unii oameni suferă un adevărat şoc când văd ce extraordinară putere i-a controlat. Puterea demonică înmagazinată în victimă printr-o asemenea dominare (şi control) este uneori de ncimaginat. poate apăsa greu conştiinţa victimelor. alţii mai rar. când el este suficient dc matur pentru a-şi urma propriul drum în viaţă Desigur. Şi atunci folosesc şantajul emoţional. Multe din glumele cu soacre sunt bazate pc experiento reală a unor oameni cc n-au putut scăpa din aceste tiranice ghiare emoţionale şi psihologice care încercau să Ic controleze căsnicia (şi partenerei dc viaţă). n-ar trebui nici ca cineva sâ fie surprins că cei care folosesc uneltele vrăjitoriei (chiar dacă nu sunt direct implicaţi în ceea cc generic numim vrăjitorie) sc folosesc (fără să-şi dea scama. în special în cazul unei familii în care ea nu a lucrat niciodată şi a fost tratată dc către soţ. controlul şi dominarea pentru a nu lăsa copilul să ajungă la o maturitate care sâ-i permită zborul din cuib. nu sunt de loc şocap. După cum nimeni nu se îndoieşte dc faptul că cei implicaţi în vrăjitorie sunt demonizaţi. să devină dependent de ea. pc cale să-i părăsească casa. Dar asemenea decizii. Cel mai marc pericol îl reprezintă dominarea mamei. tot ce simt este o 163 . Dumnezeu doreşte ca relaţia dintre ci. dacă nu este repede rezolvată. poate duce chiar la divorţ. împicdicându-l să fie persoana pe care Dumnezeu Şi-o doreşte. mama se va simţi atât de respinsă încât va face orice pentru ca acel copil. Nici unul dintre aceste lucruri.

datorită respingerii pe care el însuşi o resimte. de înţeles atitudinea unei biserici care nu doreşte să lase impresia că tolerează sau încurajează divorţul. Consilierea celor care au trecut prin separare sau divorţ este o aepune anevoioasă dar necesară. Relaţia dintre parteneri ajunge într-un punct din care nu mai există întoarcere. ele nu-i pot înţelege şi sprijini pe cei care trec prin ruperile de căsătorie. manipulatoare şi. iar cei care le slujesc trebuie sâ o facă în dragoste şi acceptare necondiţionată . Dacă o fac prematur. bisericile omit să le spună celor care au trecut prin durerea unui divorţ că este posibil ca unul dintre partenerii divorţaţi să nu fi păcătuit. Alteori. că propriul comportament a determinat. aş vrea doar să menţionez suci că. Cei în cauză trebuie sâ lupte împotriva amărăciunii. de obicei. Slujirea celor divorjap trebuie sâ includă şi ruperea legăturilor sufleteşti cu partenerul ânlenor. Este chiar posibil ca partenerul care pleacă stabilind o relaţie cu o altă persoană. un unchi sau bunic 0 Dominarea unui angajat de către alt angajat g) Dominarea unui lider al bisericii de către membrii congregaţiei sale h) Dominarea congregaţiei de către lider g) Separarea şi divorţul Felul în care răspundem circumstanţelor determină. în mare măsură despărprea. de aceea. cei separaţi sau divorţaţi se simt ca nişte paria printre membrii bisericii.Vindecarea prin eliberare . Deseori. dar ea nu trebuie să ducă la menţinerea celor divorţaţi într-o stare de acuzare care să nu le dea şansa de a se simp vreodată integrap în biserică 164 Fără a intra în detaliile etice ale divorţului şi recăsătoriei. Orice fel de separare presupune respingere. ceea ce face ca demonii să profite şi mai mult de situaţie. Iar cel părăsit să nu-şi dea seama.Slujirea praclicâ Cum intră demonii imensa uşurare! Mulţi trec prin semnificative vindecări fizice datorită eliberării de duhurile de boală care au avut acces de transfer pe linie generaţională ca urmare a abuzului suferit în copilărie. Este. Există multe alte relapi ce pot fi dominatoare. Dar cei care slujesc trebuie sâ fie deosebit de sensibili în alegerea momentului în care fac acest lucru. în continuare voi da doar o listă a celor mai comune fonne de dominare şi manipulare: a) Dominarea sopilui de către sope b) Dominarea sopei de către soţ c) Dominarea părinţilor de către copii d) Dominarea unui copil de către un frate sau o soră mai mică sau mai mare c) Dominarea unui copil dc către o mătuşă. s-ar putea să împiedice eliberarea. să facă acest lucru pentru că se simte respins dc partenerul pe care l-a părăsit. in mare măsură. dinainte de căsătorie. abuzive. Această atitudine este corectă. Divorţul poale fi provocat şi de acţiunea unor demoni care au 165 .cele mai bune antidoturi împotriva atacurilor demonice. De multe ori. din experienţa rezultată din consilierea unui mare număr de persoane. Efectele fiind aproape identice cu cele deja prezentate. Uneori. respingerea suferită din partea unora dintre membrii congregaţiei este chiar mai dureroasă decât cea experimentată prin ruperea căsătoriei. Trebuie să încercăm vindecarea acestor zone ale trecutului pentru a preveni eventuala repetare. am constatat că în biserici există o mare doză de ipocrizie faţă de cei divorţaţi sau recăsătoriţi şi faţade problemele lor. în sluj nea celor divorţap trebuie să şfim că este posibil şi ca motivele divorţului sâ se afle într-un îndepărtat şi întunecat trecut. Am primit multe scrisori prin care astfel de oameni ne-au cerut ajutor. într-o a doua căsnicie. dacă demonii pot sau nu să profite de durerea prin care trecem. Nu face cxceppc de la această regulă nici separarea partenerilor căsătoriţi sau divorţul. ani de durere şi traume ce reprezintă puncte de intrare a demonilor. a greşelilor care au dus la destrămarea celei dintâi. dar acest proces presupune. desigur.

Teama celor apropiaţi de a nu se îmbolnăvi şi ei de cancer dă drept de transfer bolii.de a face ucenici şi a-i învăţa să păzească tot ce a poruncit El primilor ucenici (vezi paginile 266270 din primul volum). Deseori un demon poate prelua caracterul unei persoane care a murit pentru a controla o persoană în viaţă. h) Moartea Se pare că moartea este un ultim mod de respingere. Satan nu are inimă şi el va alege chiar aceste momente pentru a câştiga teren spiritual şi pentni a-şi plasa „săgeţile" (demonii) în cei care trec prin suferinţă. Traumele experimentate dc copii pot li puncte de intrare a demonilor dc care aceştia vor trebui. întotdeauna. mai târziu. Până atunci. Optimismul generat de sănătatea de care te bucuri azi poate fi înlocuit. un părinte suferă mai mult decât copilul care i se îmbolnăveşte subit. Am slujit multor oameni la care simptomele de cancer au apărut în urma morţii de aceeaşi boală a unui membru al familiei. în această lume. în aceste cazuri. Consilierea multor persoane care au trecut prin traume ne-a arătat că acestea sunt. Dc multe ori. multe dintre lucrurile care se petrec sunt o consecinţă a căderii şi nu este corect să-L acuzăm pe Dumnezeu atunci când aceste lucruri sunt negative. Acest lucru se întâmplă frecvent atunci când un membru apropiat al familiei moare de cancer. vom cădea pradă atacurilor vrăjmaşului. Traumele şi accidentele Traumele şi accidentele fac paitc din viaţa cotidiană. o experienţă traumatică. O persoană matură învaţă sâ facă faţă realităţilor vieţii şi sâ accepte despărţirile. peste noapte. De cele mai multe ori simptomele apar în aceleaşi organe şi într-un mod similar celui în care au apărut la prima victimă . până la sfârşitul veacului acestuia.Slujirea practică Cum intră demonii intrat în perioada copilăriei. Trăim într-o lume căzută. Uşurarea pe care victima (demonizată datorită durerii şi traumelor separării) o experimentează este uneori dramatică. că se va întâmpla). Unii oameni însă nu acceptă niciodată moartea unei persoane iubite.Vindecarea prin eliberări' . al cărei dumnezeu este Satan (2 Corinteni 4:4). înainte de a sluji pentru eliberarea persoanei în viaţă. Ea este legată de ascultarea poruncii pe care Isus a dat-o Bisericii . şi dacă nu suntem bine ancoraţi în dragostea lui Dumnezeu atunci când vine ziua cea rea (aşa cum Pavel ne asigură. Dumnezeu ne-a promis că va fi cu noi în toate zilele (Matei 28:20). Cuvântul „cancer" aduce aduce atâta groază în inimi încât am întâlnit cazuri în care teama de această boală a deschis o uşă demonică prin care a intrat. Nu-i de mirare că Pavel nc încurajează să purtăm tot timpul armătura lui Dumnezeu. Vrăjmaşul nu respectă pe nimeni şi nu-i pasă de durerea prin care trece cineva. Nici creştinii nu sunt scutiţi de crize şi probleme. în aceste momente suntem mai vulnerabili la supranatural decât în alte situaţii. 9. împărăţia lui Satan va lua sfârşit numai atunci când Isus se va întoarce ca Domn al Domnilor. Dar această promisiune nu este necondiţionată. de o teribilă frică dc moarte. iar acest lucru dă drept de control demonilor. care va induce în victimă aceleaşi simptome. Iată care sunt cele mai comune dintre ele: a) Bolile grave Bolile care afectează pe neaşteptate o persoană sau un membru apropiat din familie sunt. într-adevăr. sâ tic eliberaţi. în ziua aceea minunată vom sărbători instaurarea împărăţiei lui Dumnezeu. întotdeauna este necesară ruperea legăturilor sufleteşti ncdumnczcicşt dintre ea şi persoana moartă. în special dacă copilul a Cost martorul unor dispute între părinţi. în Efeseni 6:13. un duh dc boală care a cauzat cancerul. eliberarea de demonii care an controlat-o putând conduce şi la vindecare. 166 Experienţa nc-a arătat că momentele de puternică traumatizare sau accidentele grave sunt şi momente de mare sensibilitate spirituală. puncte de intrare a demonilor. de obicei.

Aceste accidente pot fi cauzate dc 168 . b) Şomajul Lipsa unui loc de muncă este întotdeauna o problemă. Adesea. amărâciunc sau răzbunare. De exemplu. pentru ca scara să se întoarcă acasă răvăşip de vestea concedierii. dc obicei.Cine mă va îngriji ? Cum mă voi descurca?. abuzul şi respingerea) e) "Frica Frica care însoţeşte experienţele traumatice este.. chiar moartea. perioada in care nu au încetat să chinuic victima Demonii intraţi pot face ca victimei să-i fie frică de maşini. Această teamă dc viitor va induce şi mai mult boala demonică şi va cauza. Cauza. Am constatat uneori că atunci când duhul de blestem al accidentelor este provocat. prin ură. Este. Oamenii sunt foarte vulnerabili spiritual atunci când trec prin momente traumatice. fără griji. în toate aceste cazuri. aşa cum am descoperit. un accident de maşină poate oferi demonilor oportunitatea dc a profita de starea de şoc prin care trece victima. Trauma generată de o asemenea experienţă poate deschide larg uşile pentru respingere. victima resimte o durere subită in zonele în care n-a simţit niciodată durere. efectele cauzate demonic sunt dc lungă durată. 169 . fie pe vreunul din strămoşii ci. c) Accidentele t Accidentele de maşină sunt incidente care pot deveni serioase puncte de intrare a demonilor. Siguranţa noastră constă nu în împlinirile pământeşti ci în tăria planurilor pe care Dumnezeu le are cu vicple noastre. lăsând persoana în incapacitate de a mai lupta cu viaţa şi convinsă că nimeni nu o mai acceptă. deseori. cazul accidentelor repetate care.i 'indeairea prin eliberare .. privind înapoi. o manifestare a demonului în locurile în care a afectat în trecut fie victima. un punct de intrare a demonilor. de anumite porţiuni ale drumurdor sau dc anumiţi şoferi. Frica controlează vieţile multor oameni şi vrăjmaşul profită din plin dc oportunităţile cc i sc oferă. Duhul de respingere o va determina să-şi piardă speranţa în viitor şi încrederea în sine. frica dc moarte. invariabil. la tiauma bolii se adaugă întrebări ca ajung unii dintre ei fiind că nu au nici o şansă de a face faţă situaţiei. dar vindecabile prin eliberare dacă victima vrea să-i ierte pe cei vinovaţi şi doreşte să-şi rezolve toate problemele spirituale din viaţa ci. Satan se foloseşte de frica cc încolţeşte în inimile oamenilor pentru a-i controla şi manipula (frica de necunoscut. era un duh de frică sau un blestem. frica dc ceea ce se va întâmpla. Speranţa este un antidot împotriva fricii şi ea ne poate ajuta să evităm atacurile pe care vrăjmaşul vrea să le dea împotriva noastră prin trauma' şomajului. poate. concluzia la care către un duh care vine pe linie generaţionalâ. aparent. nu au nici o explicaţie. demonii nu pot fi identificaţi şi scoşi decât mult timp după accident. mai ales când vestea pierderii locului de muncă vine pc neaşteptate.Slujirea practica Cum intră demonii La cei care sunt singuri. Am consiliat mulţi oameni care în urma unor accidente de maşină au rămas cu răni ce nu sc mai vindecau. Uneori accidentul în sine poate fi indus demonic pentru a împlini un blestem. Sunt cazuri în care oamenii pleacă dimineaţa la servici. Dacă sc procedează cu înţelepciune. criza poate fi astfel deturnată încât să devină o minunată oportunitate de întoarcere la Dumnezeu. etc). persoana ajungând acolo unde El doreşte ca ea să ajungă Sunt mulţi cei care. Un astfel dc blestem poate fi pus asupra unei persoane sau asupra strămoşilor ei in mod deliberat prin vrăjitorie sau inconştient. pot spune că şomajul a fost eventimentul major prin care Dumnezeu i-a atras la El. de călătorii. uneori am. Este. d) Abuzul (vezi secţiunea 7: rănirea sufletească.

Cuvintele folosite pentru a descrie necurăţia par a indica. o "necurăţie rituală". după Legea Domnului (2 Cronici 29). Creştinii care cred în Isus ştiu din Scripturi că după moarte vine despărţirea oilor de capre iar apoi judecata. la moartea persoanei. pentru a se transfera. templul ne este descris ca fiind necurat ritual. Ia moartea acesteia. întotdeauna. Necurăţia rituală este întotdeauna asociată unor entităţi spirituale care pângăresc oamenii. un nivel scăzut de activitate. sâ se poată transfera cu uşurinţă. demonii nu se pot folosi de un trup mort. Isus a vorbit deseori despre „veacul care vine". demonii folosesc frecvent atât aceste legături sufleteşti nedumnezeieşti cât şi slăbiciunile spirituale ale persoanei vii. Moartea (inclusiv pierderile de sarcină şi avorturile) a) Momentul morţii Momentul morţii este un moment de tranziţie . Se pare că. locurile sau obiectele. de vreun trup omenesc mort. Ezechia a ajuns rege al Iudeii după o perioadă în care templul a fost folosit ca loc de închinare ocultă. Din acel moment ea iese din limitele temporale ale pământului. în evanghelia după Matei găsim câteva pilde care vin să ilustreze consecinţele eterne ale acţiunilor noastre pământeşti (vezi pilda fecioarelor înţelepte şi a celor nechibzuite din Matei 25:1-13). ştiind că pot ridica acest nivel atunci când va apare pericolul schimbării 170 spiritualităţii victimei. Mânuitorul ei. O cercetare atentă a acestor pasaje ne arată că necurăţia rituală este întotdeauna asociată unor efecte spirituale ce fac ca persoana. încă din timpul vieţii. Această parabolă ne spune că nimeni nu poate şti nici când va muri şi nici când Domnul va veni a doua oară. Ei caută să îndeplinească dorinţele stăpânului lor (Satan) ocupând trupurile fiinţelor omeneşti şi făcând tot ce pot pentru ca victimele lor să se îndepărteze de Domnul Isus Cristos şi sâ nu devină creştini. de aceea demonii dintr-o persoană vor face tot ce pot pentru a o încuraja.o tranziţie de la limitele corporale. Ca urmare. Dc aceea. Biserica La moarte trupul devine inert şi credinciosul care a fost în el pleacă. Momentul morţii este un moment de marc semnificaţie. De obicei. iar în versetul 14 această cerinţă este extinsă asupra tuturor celor care au fost prezenţi la moartea acelei persoane (în cortul sau în clădirea în care a avut loc decesul). şi a Tatălui din ceruri. locul sau obiectul să devină necurate. în necredincioşi. Datoria noastră este sâ fim gata pentru a întâmpina acel eveniment împreună cu Mireasa lui Cristos. nu este neobişnuit să descoperi că demonii lucrează mai puternic între credincioşi decât între necredincioşi! Ei au dc lucru mai mult cu primii. care au ales să-I întoarcă spatele lui Dumnezeu şi să-şi slujească numai lor înşile. un duh de frică poate acţiona din interiorul victimei pentru a facilita intrarea altor demoni de la o persoană care tocmai a murit Ştiu că acest subiect este deosebit de sensibil şi de controversat. Ia veşnicia care stă în faţa noastră.. dc obicei. care ne-au fost date de Dumnezeu prin concepţie în faza embrionară. ei vor încerca să minimalizeze eficienţa lucrării şi a influenţei acestora în bisericile de care aparţin. în Vechiul Testament ne sunt prezentate în detaliu toate precauţiile necesare pentru protecţia celui ce a venit în contact cu trupul unui om care tocmai murise. Moartea este atât un moment de tranziţie pentru persoană cât şi de rcorientare pentru demonii care au fost în ea Dar demonii nu pot trece dintr-o persoană într-alta dacă nu au anumite drepturi care să le permită să o facă.Vindecarea prin eliberare . Demonii nu au propriile lor trupuri. Pentru acea persoană a sosit vremea sfârşitului vieţii pe pământ şi a începutului odihnei în dragostea şi harul lui Isus. se va atinge de vreun mort. De exemplu. dar cei care rămân în urma ei vor suporta anumite consecinţe. Cu alte 171 . sâ stabilească cât mai multe legături sufleteşti nedumnezeieşti astfel încât. demonii vor menţine.Slujirea practica Cum intră demonii 10.. Iar demonii vor face tot cc pot pentru a profita de ele. preoţii fiind instruiţi să se curăţeascâ ritual şi apoi să curăţească ritual şi templul. să fie necurat timp de şapte zile ". în Numeri 19:11 ni se spune fără echivoc că cel care ". între creştini.

Am descoperit acest lucru pentru prima dată atunci când una dintre persoanele pentru caro ne rugam ne-a cerul un pahar cu apă. nu este decât o procedură vechi-tcstamentalâ dc lupul împotriva duhurilor rele. Slujirea nc-a arătat că atunci când recunoaştem că în bolcz se ailâ puterea Numelui lui Isus de a mântui.I judecarea grin ehherare . Deseori am văzut că demonii au indus în victimă exact simptomeie care prevalau în persoana moartă. Singura interpretare plauzibilă a capitolului 19 din Numeri este că apa de curăpre. sunt instantaneu eliberaţi de putcnle întunericului care nu pot rezista consecinţelor actului lor de supunere şi puterii de curăţire a apei în care s-a făcut botezul. deseori cei botezaţi. Prin "apă consacrata7 înţeleg apă pentru care s-a făcut rugăciune şi care este. Am făcut acest lucru şi apoi am dus apa persoanei căreia îi slujeam. era înzestrată cu o putere spirituală care putea lupta împotriva puterilor întunericului cc s-ar fi pulul. Pentru că nu a fost consacrată. locuri sau obiecte.Slujirea practică Cum intră demonii cuvinte. Odată cu Marea Trimitere (Matei 28:19-20). Ce am constatat noi în slujirea practică este că atunci când persoanei slujite i se oferă apă consacrată spre a ii băută. Moartea lui Isus pe cruce a reprezentat jertfa desăvârşită şi suficientă pentru Dumnezeu. Femeia a luai o înghiţitură dar a scuipat-o imediat şi demonul a strigat din ca "Datinii apă curată I". transfera de la persoana care tocmai murise Sute de cazuri dc slujire nc-au arătat că ruperea legăturilor dintre o persoană vie şi una moartă. M-am dus în bucătărie pentru a-i aduce apa. oamenii nu trebuie decât sâ privească în credinţă la Fiul Iui Dumnezeu care a fost înălţat pe crucea de la Calvar aşa cum evreii au privit în pustie la 172 şarpele de bronz care a fost înălţat pentru ca ei sâ (ic vindecaţi dc muşcătura şerpilor otrăvitori. în Numeri 19 sc arată foarte clar că cei care au venit în contact cu un mort sunt în pericol de a fi necura|i ritual. 173 . Duhurile de boală care se transferă îşi continuă. Isus lc-a cerut ucenicilor să-i boteze pc credincioşi în Numele Tatălui. fără nici o problemă Femeia ne-a spus că apa aceea avea un gust diferit de prima. Pentru a fi vindecaţi de otrava spirituală pc care vrăjmaşul o injectează şi pentru a fi eliberaţi. reacţia demonilor a fost instantanee. urmată de eliberarea victimei dc toate duhurile necurate care s-au transferai de la persoana decedată. aşa cum este ea descrisă în Lege. sub ungerea Duhului Sfânt Este vorba aici de o împărtăşire dc putere spirituală asemănătoare împărtăşirii de putere ce arc Ioc când sc pun mâinile peste o persoană. Dacă ar fi fost aşa. Dc ce ? Unii comentatori au încercat să evite fondul problemei spunând că spălările rituale prevăzute în Lege (spălarea cu apa de curăpre) au fost mijlocul prin care Dumnezeu a vrut să-i protejeze pe cei care au venit în contact cu o persoană care a murit dc o boală contagioasă. ce rost a mai avut ca apa de curăţire să fie amestecată cu cenuşa unei vaci roşii tinere ? Pentru o spălare igienică era suficientă apa curată dc izvor. folosirea apei dc curăţire. L-a băut pe tot. în Efeseni 5:26 Pavel nc vorbeşte despre sfinţirea Bisericii prin spălarea cu apă^ spunând că Dumnezeu a curăţat în acest fel Biserica. atunci când ies din apă. de aceea. care a fost imediat eliberată. este un foarte eficient mod dc luptă împotriva puterilor întunericului şi de îndepărtare a drepturilor pe care acestea le au. Totuşi. Dar atunci când o membră a echipei noastre dc slujire şi-a pus mâinile pe stomacul femeii şi a consacrat apa băută. ca permite accesul unor fiin|c şi puteri spirituale datorită a ceea ce s-a întâmplat acelor oameni. este interesant de observat că prepararea apei dc curăţire presupunea sacrificarea unei vaci roşii fără cusur care nu fusese niciodată pusă în jug. aceste spălări reducând riscul infestării. special preparată şi consacrată (vezi Numeri 19:111). A fost ca şi cum apa ar fi început să fiarbă în stomacul femeii. sarcinile funcţionale Desigur. vindeca şi elibera. demonii nu s-au opus ca victima să o bea. al Fiului şi al Duhului Sfânt. Am adus un pahar de apă pentru care nu nc-am rugat. dar în timp ce mă întorceam Domnul mi-a vorbit foarte' clar spunându-mi să binecuvântez apa prin punerea mâinilor. neperturbate. efectul asupra demonilor poate fi imediat şi dramatic.

când evidenţiază transferul demonic de la o altă persoană.Vindecarea prin eliberare . Sfânt. nu mai este nevoie prin de crucii. în această dificilă perioadă. încă mai'suferea. Ic vom repeta pe scurt: credincioşi/or. cu parteneri devotaţi unul altuia. învingători. şocul poate fi extrem de traumatic. Duhul călăuzitor. Cunosc cazul unei femei care. de sprijinul şi încurajarea copiilor sau a unor rude apropiate. care cunoaşte foarte bine persoana decedată. pe o Isus putere poziţie dan ş de * Suferinţa Cum intră demonii Singura diferenţă este că jertfa (Isus) a fost deja adusă şi acun împărtăşirea Duhului aspecte au fost deja disculatc anterior dar pentru o mai bună înţelegere a acestui capitol. Orice duh care s-a afl într-o persoană cc tocmai a murit va căuta să-şi găsească cât m repede posibil o nouă locuinţă. Aceste 174 Suferinţa este un proces necesar în urma morţii. pe lot parcursul vieţii ci). dacă ei nu sunt. Dacă după o perioadă de aproximativ trei luni dc la deces nu se observă o schimbare semnificativă a stării celui care a suferit pierderea. uneori. demoii care a intrat în persoana pentru care ne rugăm şi care a preluat caracteristicile persoanei decedate (pe care a însoţit-o. in special dacă el nu beneficiază. mai ales în cazul celor ce au probleme de mult timp. Dar după moartea acestuia. trebuie suspectată acţiunea unui duh de suferinţa. un moment de pericol. Dar uneori demonii vor profita dc trauma emoţională şi vor face ca victima să nu-şi mai revină din starea de durere în care se află. 175 . cauzată demonic şi femeia nu a putut fi vindecată decât prin eliberare. Am constatat deseori existenţa „duhului călăuzitor" (cum l-am numit noi) al persoanei care a murit. poate înşela prin informauile uimitor de exacte pe care Ic poate furniza. Fără suferinţă nu poţi fi vindecat dc durerea suferită prin pierderea persoanei dragi. Datorită Datorită posibilităţii demonizării moartea reprezintă. evident. cinsprezece ani după moartea soţului ci. pentru c care rămân în viaţă. b) Evenimentele corelate momentului morţii Există alte câteva aspecte ale morţii de care demonii pol profita şi care trebuie cunoscute atunci când slujim celor vii. Suferinţa aceea atât de prelungită era. susţinuţi de cineva. Unii oameni. Singurătatea resimţită de supravieţuitor cslc atât dc intensă încât demonii pot profila dc starea emoţională a acestuia. * Singurătatea Este specifică cazurilor în care o căsnicie de zeci de ani. * Şocurile emoţionale Apar mai ales în cazul morţilor neaşteptate Trauma unei pierderi neaşteptate afectează profund oamenii. Ia rândul lor. poate conduce la scurtarea slujirii cu multe ore. care uneori vin pe linie generaţională de la cei morţi. este brusc întcruplă de moartea unuia dintre ei. Uneori efectul morţii unei persoane care a suferit mult timp dc o boală incurabilă poate fi la fel de traumatic ca şi atunci când acea persoană ar fi murit subit într-un accident de maşină. sacrificarea creştinii se vacilor află 19 este valabil şi roşii. Acest lucru ne avertizează în odată cât de important este să nu avem nici o legătură sufleteas nedumneze iască şi să trăim o viaţă curată Explorarea morţilor survenite în familie trebuie să intre în ruti dc slujire. ei devenind vulnerabili emoţional la atacurile demonice. Am văzut lucruri uimitoare atunci când ne-am adresat şi am izgonit duhurile călăuzitoare ale unor persoane moarte. Această procedură. autoritate. din clipa în care ştiu că persoana pe care o iubesc va muri. sunt adesea vindecate prin eliberare de boli sau simptome. Acestea sunt duhurile pe care mediumii spiritualişti le cheamă atunci când sunt consultaţi de cineva care vrea să vorbească cu o persoană care a murit.Slujirea practica Practica ne-a arătat că principiul din Numeri azi. Persoanele afectate de aceste duhuri. au capacitatea de a-şi controla emoţiile şi de a-1 încuraja pe muribund. inoculând oamenilor o falsă imagine a vieţii dc după moarte şi fâcându-i să creadă minciuna spiritualismului.

Procesul dc sfinţire poate fi lung şi dificil. iar Pavel striga cu disperare că uneori. Vechiul Testament menţionează câ Domnul a îngăduit unui duh rău să-1 tulbure pe regele Saul (I Samuel 16:14). dar puterea spirituală din spatele acestor cuvinte poate face ca termenii blestemului să fie împliniţi a) Blestemele puse de Dumnezeu înainte de a analiza consecinţele blestemelor rostite de oameni. Cuvintele în sine nu au autoritatea de a face rău cuiva. pierderea proiecţiei Sale ca urmare a deciziilor pc care deliberat le luăm. cu atât devin mai conştienţi de greşelile pe care le-au făcut. Acest lucru se întâmplă de obicei atunci când în victima există deja o adâncă rădăcină a respingerii. luptând uneori cu disperare împotriva unor ispite puternice. Ce biruinţă ar fi repurtat dacă Isus ar fi crezut 177 .Slujirea practicii * Respingerea Cum intra demonii Pentru unii oameni (şi în special pentru copii). Pavcl ne spune că Isus a devenit blestem pentru noi (Galatcni 3:13). Deci blestemul lui Dumnezeu este. Referitor la blestemul lui Dumnezeu. aşa cum a fost în cazul lui Irod (Fapte 12:23). Scriptura ne spune clar câ răzbunarea este a Domnului (Romani 12:9) şi că noi nu trebuie sâ judecăm. Mărturisirea. eliberând pe credincioşi de sub blestemul Legii. loan scrie unor creştini că „daca ne mărturisim pocalele. Esle. 11. In aceste cazuri blestemul este modalitatea prin care Dumnezeu judecă neascultarea şi răzvrătirea. Uneori însă Dumnezeu judecă sumar păcatul. cad într-o adâncă disperare şi osândire datorită păcatelor comise în trecut. de cele mai multe ori. sub blestemul lui Dumnezeu.Vindecarea prin eliberare . cazul persoanelor în vârstă care s-au străduit toată viaţa să-L slujească pe Dumnezeu. în loc sâ facă binele pc care-1 dorea. sunt devastatoare în special pentru cei care doresc să-L slujească pe Dumnezeu cu o inimă curată. lăpl cc ne arată că puterea lui 176 Dumnezeu se extinde şi peste demonii Iui Satan şi câ El poate folosi chiar şi un duh rău pentru a-Şi împlini planurile. executată de către îngeri. încă odată. odată cu moartea persoanei de care aceasta a fost atât de dependentă un ultim şi puternic duh de respingere. probabil. Din fericire. ieşim de sub proteepa lui Dumnezeu şi ne plasăm sub acţiunea lui Satan. Ei au în spate o viaţă petrecută în slujba Domnului dar cu cât se apropie dc sfârşitul vieţii. scoase din contextul şi echilibrul Scripturii. trebuie să înţelegem ce ne spune Scriptura despre blestemele pe care Dumnezeu le pune asupra celor care încalcă unele dintre legile Sale (vezi. pierderea unei persoane iubite echivalează cu a fi respins de acea persoană Este aproape ca şi cum ei ar simţi ca persoana aceea a murit deliberai pentru a-i lăsa singuri. dc exemplu. cu atât devenim mai sensibili faţă de păcat Cu cât este lumina mai puternică cu atât este mai uşor să vezi murdăria! Unii creştini. blestemul lui Dumnezeu a fost ridicat de peste omenire. Blestemele (inclusiv legămintele lăuntrice. Pavcl a trecut prin aceleaşi experienţe interioare ca şi toţi cei care-L caută din toată inima pe Isus. mai ales. după cc citesc Evrei 6. Satan este un expert în citarea Scripturii. Prin cnice. declaraţiile şi rugăciunile greşite) Blestemele sunt cuvinte rostite împotriva unei alte persoane cu intenţia de a-i face rău. care a îngăduit săi se aducă închinarea cc i se cuvenea Iui Dumnezeu. Satan este „pârâşul fraţilor" şi el va trimite un duh rău care să-i acuze pc sfinţii lui Dumnezeu pentru orice greşeală şi să-i îndrepte spre versetele care. Această tehnică a folosit-o şi atunci când a încercat să-L ispitească pe Isus. împlinirea „blestemului" este. Când păcătuim. Dcutcronom 28:15-68). făcea răul pe care-1 ura din inimă (Romani 7:14-25). El este credincios şi drept ca Sâ ne ierte păcatele şi să ne curăţească dc orice nedreptate" (1 loan 1:9). de aceea. Atunci când Dumnezeu judecă sumar. Dar fiecare dintre noi a păcătuit şi într-un mod specific şi s-a pus. loan sc aştepta ca şi creştinii sâ păcătuiască şi cl afirma clar câ există un remediu pentru păcat. Cu cât umblăm mai aproape de Dumnezeu. prin răzvrătire. rădăcină dc care demonii vor profita pentru a plasa în ca. pocăinţa şi iertarea sunt cerinţele de bază pentru a fi eliberat de blestemul general pe care Dumnezeu I-a pus asupra omenirii datorită păcatului.

atunci indiferent cale blesteme va pune peste noi Satan. deoarece în ele nu sc va găsi nimic demn dc păstrat. să inteqjrbteze sau să se folosească de Cuvântul lui Dumnezeu pentru a-şi atinge scopurile. Dumnezeule. frică de Dumnezeu (nu frica sfântă de Dumnezeu ci o frică greşită. b) Blestemele puse de Satan Atunci când blestemele nu vin de la Dumnezeu.Vindecarea prin eliberare • Slujirea practică Cum intră demonii ci lari le din Scriptură scoase din context. dar chiar şi aşa. se adresează în mod specific celor care şi-au părăsit credinţa. Proverbul . Dacă capitulăm în faţa mustrărilor vrăjmaşului cu privire la trecutul nostru. învaţă din ele şi nu se dă bătut. prin jertfa lui Isus ei au« fost răscumpăraţi de sub blestemul Legii şi au fost smulşi din ghiarele Diavolului. " Neîntreruptele atacuri ale vrăjmaşului ne pol epuiza şi ne pot face vulnerabili la înşelări şi încercări. şi cunoaşte-mi inima! Vezi dacă aste vreo cale rea în mine şi du-mă pe calea cea veşnică. Cum sare vrabia încoace şi încolo şi cum zboară rândunica. de teama dc a nu greşi.duhuri care şi-au spus nume ca: disperare. Trebuie de aceea să fim mereu cu garda ridicată pentru a nu permite duşmanului să pună vreun blestem peste noi sau să-şi plaseze vreun demon. Satan este ua mincinos şi el nu ezită să citeze. omul acela va fi mântuit. dar ca prin foc" (1 Corinteni 3:13). îi dăm dreptul să ne demonizeze prin îndoială şi necredinţă. mai ales atunci când foloseşte 179 . ele nu ne vor afecta spiritual. decât unul care. aşa nu-şi atinge ţinta blestemul neîntemeiat". izvorâtă din incapacitatea de a crede în binecuvântarea mântuirii). Blestemele sunt uncie dintre mijloacele lui favorite de acţiune... într-un trup robit unei firi căzute. dezaprecierc. nu face nimic. Mai degrabă aş dori să am un angajat care deşi face greşeli. Nu este de mirare că avem nevoie dc darul deosebirii duhurilor pentru a putea face diferenţa între lucrurile care vin de la Dumnezeu şi cele care nu vin de la El (I Corinteni 12:10). şi nu celor care nu au renunţat la luptă.Cel ce nu face greşeli nu face nimic " este adevărat. iar Scriptura ne avertizează că inima este nespus dc înşelătoare şi deznădăjduit de rea. Dar atenţie! Care dintre noi este atât de sigur de umblarea sa cu Dumnezeu încât să fie absolut convins că nu dă vrăjmaşului nici un prilej de a pune vreun blestem asupra lui? Mândria este un duşman dc moarte. vinovăţie. Eu cred că în afară de frica de Dumnezeu există puţine motivaţii de a duce o viaţă sfântă superioare celei că atitudinile inimii şi comportamentul nostru pol deschide vrăjmaşului uşile Rugăciunea dc auto-examinarc din psalmul 129:23-24 este de maximă importanţă pentru o viaţă de disciplină creştină: „Cercetcază-mă. îţi dai seama că viclenia şi hotărârea vrăjmaşului de a neutraliza puterea Trupului lui Cristos sunt atât de mari încât va face orice pentru a-şi atinge scopurile. demonii lui sau oamenii răi. avem dc-a face cu duhurile rele care au ca sarcini specifice îndeplinirea termenilor blestemelor puse de unii oameni peste alţi oameni. Pasajul din Evrei 6. Este o mare diferenţă între cei care şi-au părăsit credinţa şi cei care duc lupta credinţei în mijlocul unei lumi căzute. Trebuie să fim foarte atenţi atunci când folosim Scriptura şi atunci când ascultăm citarea Scripturii de către alţi creştini (sau necreştini). dacă nu dăm vrăjmaşului nici un drept de ingerinţă în viaţa noastră. care crează atâtea probleme celor ce nu înţeleg că au fost eliberaţi de sub blestemul Legii. Cei care sc tem dc blestemele puse de alţi oameni asupra lor trebuie sâ citească Proverbe 26:2:. în ciuda căderilor accidentale sau a problemelor ce se ivesc. Importante sunt nu atât cuvintele citate. El compară ceea ce facem în viaţa noastră de creştini cu zidirea unei clădiri şi spune că unele dintre aceste clădiri vor fi distruse în focul judecăţii lui Dumnezeu 178 explicit. Mai Trebuie să-i încurajăm pe cei care duc această luptă şi să le reamintim că. Echipa noastră a eliberat oameni de multe duhuri care au profitat dc astfel dc situaţii . în 1 Corinteni 3 Pavel abordează problema creştinilor ce nu au zidit pe temelia care este Isus. etc. După ce ai slujit la sute de oameni care au fost victime ale unor blesteme. indiferent de minciunile pc care vreun duh necurat ar încerca să le şoptească în urechile lor. cât duhul care stă în spatele acestor cuvinte.

pare a fi unul dintre cele mai ui . cum ar fi o haină sau o bijuterie. şuviţele dc păr sau sângele. sunt blestemele puse nedclibcrat dar care fac parte din categoria cuv intelor rostite împotriva altei persoane.Vindecarea prin eliberare . ci trebuie să aibă un punct de contact cu victima Se pare că demonii care vor îndeplini termenii blestemului trebuie să cunoască victima sau sâ o poată măcar identifica. blesteme în care. atât ei cât şi noi am fost surprinşi dc întăriturile pe care vrăjmaşul le zidise în ei datorită suferinţelor prin care trecuseră. Cei mai mulţi dintre oamenii care pun blesteme asupra altor oameni nu-şi dau seama de răul pe carc-1 Tac. s-au opus cu îndârjire. Satan îi blestemase şi acum aveau nevoie de ceva mai mult decât o perioadă de îngrijire afectivă. drepturi prin care pot submina direct viaţa Trupului Iui Cristos. în al doilea rând. Era un credincios adevărat şi era hotărât să lase Duhului Sfânt libertatea de a lucra în acea biserică. Blestemele puse de oameni se împart în două categorii. Când am început slujirea. demonul dc blestem putând de acum să-şi înceapă acţiunea împotriva v ictimei. Acelui obiect i se ataşează un blestem (un demon) iar apoi el este înapoiat proprietarului. cuvinte cc vin împotriva planurilor şi scopurilor lui Dumnezeu cu acea persoana c) Blesteme puse deliberat de către oameni Felul în care operează cei ce pun blesteme în mod deliberat. Dar membrii bisericii. Pe vremea aceea habar n-avea că Vehemen|a cuvintelor rostite împotriva lui de către membrii congregapei sale a făcut din cl victima unui blestem încă din ziua în care a călcat pentru prima dată pragul noii sale biserici. este foarte semnificativ. Cele mai frecvent folosite sunt aşchiile de unghii. Foarte puţini par a înţelege câ atunci când vorbesc negativ despre cineva dau Diavolului posibilitatea dc a ataca şi demoniza persoana respectivă. nu ceea ce vroia Dumnezeu.Slujirea practică < Cum intră demonii zonele de vulnerabilitate şi caile dc blestem pe care noi nu Ic suspectam ca fiind periculoase. Scriptura nc spune că „viaţa este in sânge" şi folosirea sângelui în ritualul dc blestem. De aceea cei care pun blestemul vor încerca să obpnâ ceva ce ţine de victimă pentru a-1 folosi pe parcursul ritualului de blestem. voluntar sau nu. Cercetători ai Bibliei cu o vastă experienţa în domeniu confirmă această realitate (pentru o mai bună înţelegere a acestui subiect recomand citirea cărţii iui Dcrck Prince Binecuvântare sau Blestem). demonii sunt folosiţi pentru a face rău victimei blestemului. Aceste blesteme dau demonilor unele. Aveau nevoie de o puternică eliberare de toate duhurile de blestem care au fost puse asupra lor de către o parte a acelei congregaţii. De exemplu. în minţile celor doi au început să încolţească gânduri cc păreau de mult adormite şi după câpva ani de chin au renunţat nu doar la acea biserică ci şi la slujire. el a început să reacţioneze împotriva unora dintre lucrurile spuse în biserică. Ei îşi doreau un păstor care să facă ceea cc vroiau ci. în primul rând sunt blestemele deliberat aplicate dc către cei implicaţi în ocultism şi care ştiu bine cc fac. şi nici nu a avut înţelepciunea de a pleca într-o biserică care dorea să asculte mesajul pe care Dumnezeu îi ceruse să-1 proclame. care abia îl numiseră în funcţie. un obiect sau o haină furată pot fi folosite pentru a se încerca blestcmarea posesorului. dar au o puternica acoperire. în general. Pentru a avea eficienţă. ca mijloc de blestemarc directă a victimei. Una dintre cele mai 180 puternice forme de blestem este rugăciunea greşită (rugăciunea prin care îi cerem lui Dumnezeu să facă lucruri motivate de dorinţe greşite). Deseori ei sc vor folosi de un obiect (vezi capitolul următor). După un timp. Foarte eficiente puncte de contact sunt părţile cc aparţin de trupul victimei. Sunt cuvinte grele. Au început şocurile emoţionale iar el nu mai ştia ce să facă pentru a se proteja pe el şi pe şotia lui. Nu voi uita niciodată cazul pastorului a cărui stare de sănătate părea definitiv compromisă Omul acela suferise o epuizare fizică pc care nu o mai putea sunnonta. Deseori am văzut că blestemele rostite de creştini dau Diavolului o putere mai marc dacât cele rostite de necredincioşi. ei nu aleg la întâmplare persoana asupra căreia pun blestemul.

Blestemele masoneriei libere. caic a pus blestemul (sau care a plătit ocultistul care a blestemat) şi de cele mai multe ori semnele sau simptomele care indică prezenţa blestemului dispar.I indecarea prin eliberări. a rostit termenii jurământului şi a acceptat condiţiile prin care a devenit membră a organizaţiei oculte sau a fost avansată în cadrul ierarhiei ei. dc bună voie. de primirea 182 unui cuvânt de cunoştinţă despre persoana pentru care te rogi. Victima însăşi a dat demonului acel drept atunci când. fie să-i ţină în robia în care de bună voie au intrat atunci când au devenit membri ai acelui grup ocult. când am suspectat existenţa unui blestem şi am provocat duhul de blestem care a cauzal problemele persoanei. Am discutat cu unii dintre cei implicaţi odată în aceste forme dc ocultism. diferă în funcţie de treapta ierarhică pe care masonii o urcă. trebuie să ne aşteptăm să avem de-a face cu o mare varietate de blesteme. opnndu-i-sc respiraţia sau încercând să se sinucidă. în relaţiile cu ceilalţi oameni sau la servici. Unele dintre aceste blesteme sunt blesteme de moarte şi nu este neobişnuit să vezi cum victima. au fost invocate blesteme asupra altor oameni. imediat după cc a fost ciberalâ de duhul asociat vreunui ritual (duh de blestem care a fost protectorul acelui ritual). masonice sau oculte (extrem de numeroase) au în ritualurile lor blesteme prin care încearcă fie să-şi împiedice membrii să părăsească organizaţia.. cu atât este mai puţin loc pentru blestemele vrăjmaşului! Uneori am văzut că atunci când în viaţa unei persoane apar ciudate simptome de boală din motive aparent inexplicabile. nu întotdeauna blestemul va prinde. Cu cât o persoană trăieşte o viaţă mai apropiată dc Domnul. Fără această punte blestemul nu poate fi îndreptat spre victimă şi nu are efect. Alteori. ca parte a ritualului. fotografia fiind folosită împreună cu o păpuşă vudu pentru a induce în victimă dureri fizice şi simptome dc boală De exemplu. Aceasta este o practică obişnuită în vudu. Şi chiar dacă puntea este stabilită. O altă metodă dc a pune un blestem asupra victimei este folosirea fotografiei ci. întotdeauna când slujim celor care au fost activ implicaţi în religii false sau în practici oculte în care. prin vudu sau printr-o altă practică ocultă. Nc-am confruntat cu numeroase cazuri de acest fel. lot mai râu. prin înţeparea păpuşii sau a fotografiei în diferite locuri. inexplicabil.. Un alt aspect al blestemelor prin masonerie este că ele par a-i afecta într-un mod particular pe cei convertiţi la creştinism şi care 183 . ei au nevoie dc ceva ce aparţine persoanei pc care o blestemă pentru a stabili o legătură spirituală cu viitoarea victimă. demonul a mărturisit cum a intrat în victimă. Alteori. conform Exod 20:5 care ne spune că nelegiuirea părinţilor este pedepsită în copii până la a treia şi la a patra generaţie. Toate organizaţiile secrete. vudu-iştii pot folosi demonii pentru a induce simptomele durerii în acele zone din trupul victimei. dc exemplu. Eliberarea poate avea loc imediat ce victima a iertat persoana. Am constatat că aceste blesteme pot trece asupra copiilor.Slujirea practicii ( uni intril demonii puternice mijloace prin care oamenii pot ti controlaţi prin blesteme demonice. satanice. mi-au spus că au constatat că era mai greu să pui blesteme asupra creştinilor decât asupra celorlalţi oameni. în ţările în care vudu este o practică de vrăjitorie larg răspândită oamenilor le este foarte frică dc vudu-işti deoarece ci ştiu cc li s-a întâmplat celor care au căzut victime practicilor lor Vudu-iştii sunt deseori folosiţi în lumea afacerilor pentru a pune blesteme asupra concurenţilor comerciali întotdeauna când ocultiştii sunt folosiţi pentru a blestema victima. Concluzia pe care o putem trage este că blestemul nu poate fi pus decât dacă între cel care blestemă şi victimă se stabileşte o punte de legătură. Am slujit unor fiice dc masoni care au manifestat simptomele blestemelor masonice conform cuvintelor dc blestem rostite de taţii lor atunci când au participat la ritualurile de inipere pentru avansarea în grad. astfel încât demonii să o poată identifica şi sâ facă ceea ce li sc cere. cunoscută sau necunoscută. în asemenea situaţii reuşita sluijrii depinde. este atacată demonic. deseori. oamenii încep să aibă dintr-o dată accidente stranii yi lucrurile încep să le meargă. cauza este blestemul ocult.

imprecaţiile rostite nu au puterea de a ne răni sau controla. Prosperitatea devine un blestem ai sărăciei ce aeponează împotriva intereselor financiare ale celui care iese dintre masoni. Durerea amintirii acelor cuvinte era uneori atât dc mare încât nu puteau ierta. Prorocia lui Isaia (Isaia 53) descrie cu o remarcabilă acurateţe cum Cel care avea să vină va face posibilă eliberarea şi vindecarea noastră. De exemplu. Dar ignoranţa noastră privind felul în care demonii pot profita de ceea ce spunem sau facem nu-i va împiedica să se folosească de cuvintele pc care le rostim pentru a face rău altor oameni. Atunci când blestemul de sărăcie este rupt. chiar dacă îşi 185 . Dacă ea va accepta acuzapile sopilui şi va începe să creadă minciunile spuse despre ea (de exemplu: „Nu eşti bună de nimic!"). fie la cea a strămoşilor lor. Odată instalat. cu indiferenţă la blestemele rostite împotriva lor de către o persoană pe care nu o cunosc. Jertfa lui Isus a făcut posibilă eliberarea de sub orice blestem deoarece El a luat asupra Sa consecinţele acestor blesteme şi prin rănile Lui putem fi vindecaţi. Când demonilor din spatele acestor probleme li se porunceşte sâ plece. la întoarcerea de la lucru. Acest adevăr ne arată încă odată importanţa legăturilor sufleteşti. şoptindu-i minciuni până când femeia va fi atât de convinsă de neputinţa ei încât întreg universul său emoţional se va prăbuşi. De cele mai multe ori lucrurile 184 care ne rănesc cu adevărat sunt rostite de către persoanele de care suntem legaţi sufleteşte. Atunci când cineva renunpi la masonerie.Vindecarea prin eliberare . radical! Pe măsură ce oamenii sunt eliberaţi de demonii care le-au controlat astfel vieţile. Cuvintele negative şi distructive rostite (sau chiar exprimate prin rugăciune!) de oameni apropiaţi nouă. că mulţi dintre cei prezenp' erau afectaţi nu doar dc problemele prin care trecuseră în viaţă ci şi de efectele devastatoarei acţiuni a unui duh de faliment. Am slujit unor oameni care ne-au mărturisit lucruri înfricoşătoare. atunci vrăjmaşul se va putea folosi de legătura sufletească dintre ca şi sopil ei pentru a-şi plasa un duh de slăbiciune în acea femeie. Slujirea celor afectaţi de masonerie ne-a arătat că de cele mai multe ori aceşti oameni sunt atacap demonic. Dar pentru ca acest lucru să se întâmple trebuie. îşi atacă verbal soţia aducându-i nişte acuzapi nefondate. devin un teren fertil pentru demonic. Cuvintele lor au puterea de ane răni pentru că suntem ataşaţi dc acele persoane. Oamenii reacţioneză de obicei. mai ales la reuniunile de învăţături.Slujirea practică Cum intră demonii au renunţat fie ia propria lor practică masonică. demonicul poate acţiona. nu este neobişnuit să vezi cum mulp dintre aceşti oameni trec prin eliberare. începându-şi acţiunea împotriva iui Isus. fiind încurajaţi de cuvintele pozitive şi distruşi de cele negative. legăturile în care se aflau fiind rupte. Dacă cuvintele pe care le spunem sunt crezute şi acceptate. încătuşând victima în acele cuvinte. la fel ca în cazul blestemelor puse deliberat. Deseon am văzut. foarte probabil că acea femeie va fi adânc rănită emoţional. Deşi incidentul este neplăcut. în special dacă el a devenit creştin. duhul a cărui sarcină funcţionala era să încurajeze prosperitatea îşi schimbă rolul. duhul de slăbiciune va face tot ce poate pentru a-şi determina victima să se simtă nefolositoare. d) Blestemele involuntare Blestemele involuntare sunt blestemele rostite de către unii oameni împotriva altor oameni. Ei acceptă fără rezerve atât binele cât şi răul. vrăjmaşul poate profita de cuvintele pe care le rostim într-un moment de mânie pentru a ataca prin ele gândurile şi emopile persoanei căreia nc adresăm. dacă sunt crezute şi acceptate. fără ca cei dintâi să aibă intenţia de a face un rău deliberat. rostite de către părinţi împotriva lor. aşa cum se întâmplă în cazul blestemelor puse voluntar. de care suntem legaţi sufleteşte. Masoneria liberă este un cult al „prosperităţii" în care fiecare mason trebuie să-şi ajute fraţii masoni. starea lor materială se schimbă deseori. Dar dacă un soţ. Copiii sunt deosebit de vulnerabili la criticile părinţilor deoarece ei cred instinctiv ceea ce li se spune de către părinţi sau alp adulţi care îi îngrijesc. să existe o punte de legătură între cel care pune blestemul şi victimă. miracolul crucii devine tot mai strălucitor pentru ei.

Acestea sunt. N-o să-ţi găseşti niciodată o slujbă. Johnes a trebuit să se retragă (Dl. Fie luăm scutul credinţei împotriva lor şi. probabil. eşti rău. nici ca măturător.Vindecarea prin eliberare . Nu te încrede în bărbaţi. Te îmbraci ca un clovn. eşti ca ci. Nu vei face nimic în viaţa. tine. aşa cum vreau eu. vom avea nevoie de eliberare. Iată care sunt cele mai obişnuite exemple dc blesteme involuntare cu care ne-am confruntat şi de care oamenii au trebuit să fie eliberaţi iar uneori chiar vindecaţi: Blesteme involuntar puse de către părinţi asupra copiilor Nu eşti bun de nimic. Dar imediat ce am făcut acest lucru. Nu te vei schimba niciodată. Eşti exact ca şi maică-ta. Nu te vei mărita niciodată. unele dintre săgeţile fierbinţi ale celui rău despre care Pavel scrie în Efeseni 6. Băieţii mari nu plâng ( însoţit de bătaie pentru că acel copil.Slujirea practico Cum intra demonii dădeau seama că fără iertare nu puteau fi înfrânte puterile demonice din spatele cuvintelor rostite dc părinţii lor. de 7 ani. Blesteme involuntar congregaţiei sale Sunteţi adormiţi cu toţii: puse de către păstor asupra Mai bine n-aş fi venit aici. Eşti patetică. nu e omul care ne trebuie! Nu-ţi face iluzii! Aici nu vei schimba nimic! Dacă predici mai mult de zece minute. Când le văd în pat. a plâns dintr-un motiv întemeiat). De ce nu eşti ca nevasta lui John? Dacă o ţii tot aşa. cu autoritatea pe care ne-o dă Dumnezeu. mă duci la faliment. puse de către un şef asupra Blesteme involuntar puse de către soţi asupra soţiilor Nu eşti în stare să găteşti ca maică-mea. Blesteme involuntar puse de către soţii asupra soţilor Ce bine ar fi fost să mă fi măritat cu un bărbat adevărat. Vă înşelap dacă credeţi că mă puteţi schimba. Te plătim ca să faci ce-ţi spunem noi. Eşti la fel de bleg ca şi taică-tău. Conduc firma tău. Copiii noştri nu văd nimic bun în tine. ieşim cu toţii afara. Cine ie-ar lua de nevastă? Eşti urât. Nu-ţi vor aduce decât necazuri. Blesteme involuntar puse de către o congregaţie asupra păstorului ei Păcat că Dl. îmi plăcea când mă vizita celălalt păstor! Ce mult Să plece de aici. Nu te interesează decât sexul (cuvinte care se spun unu: bărbat zdrobit de lipsa de interes a sofiei sale pentru el). refuzăm influenţa acestor cuvinte asupra vieţilor noastre. am dat vrăjmaşului dreptul de a ne călca în picioare şi. Blesteme involuntar subalternului Nu faci nimic ca lumea. parcă sunt în camera de oaspeţi. Eu nu te-aş angaja De felul în care răspundem unor astfel de lucruri depinde accesul pe care vrăjmaşul îl poate avea în vieţile noastre. Johnes este fostul păstor). aşa vei rămâne. Aşa e familia ta. curând. Nu-i de mirare că nu-ţi găseşti de lucru. Mai slăbeşte-mă cu creştinismul O maimuţă scrie la maşină mai repede decât. Eşti vicios. 186 . sfâtuindu-ne să luăm scutul credinţei împotriva lor. fie le acceptăm şi le credem.

situaţie care ar fi putut fi evitată. deseori. Vindecarea acestui om a fost posibilă numai atunci când şi-a iertat tatăl şi a renunţat la legământul interior pe care îl făcuse. Ea nu 188 189 . printr-o decizie interioară dc genul: „Nu voi mai plânge niciodată". aşa că nu voi lăsa pc nimeni să se Durerea dc a vedea că cei în care ai avut încredere ţi-au înşelat aşteptările te poate face să tragi concluzia că nimeni nu te poate iubi cu adevărat. s-ar putea să fiu abuzată din nou. De exemplu. în aceste cazuri victima se îngraşă sau slăbeşte deliberat pentru a-şi ascunde sexualitatea Nimeni nu apropie de mă mine iubeşte.I 'intleairca prin eliberare . Deoarece emoţiile lui erau acum controlate demonic datorită blestemului auto-impus prin legământul interior. ca răspuns la situaţia dată. Nu voi mai vorbi niciodată cu. Când facem un legământ lăuntric împotriva noastră înşine. de obicei. grosolan. bărbaţii îţi pot face nişte lucruri groaznice). Am slujit unui bărbat de 46 dc ani care a făcut acest legământ lăuntric şi de la 7 la 46 de ani el nu a mai plâns niciodată. Dar preţul pe care l-a plătit pentni a-şi controla astfel exprimarea unor legitime emopi. etc Sunt legăminte interioare ce se fac ca urmare a acceptării a ceea ce au spus alţii.. Cei care se acuză de producerea acelui neajuns ajung să se auto-condamne tot restul vieţii. două dintre acestea fiind: „Niciodată nu voi mai dormi într-un pat'' (ea concluzionase că paturile sunt periculoase şi dc aceea nu trebuie să le mai folosească) şi „Niciodată nu mă voi mai încrede într-un bărbat" (deoarece a putut fi vindecată decât după cc a fost eliberată de duhurile care o controlau datorită auto-blestemului pus prin legăminte interioare. După ce a fost eliberată din robia în care sc afla a putut dormi din nou într-un pat şi. adultul) face un legământ lăuntric care este o formă de auto-blestem prin care victima decide sâ nu mai admită repetarea acelor situaţii. un băieţel de 7 ani care a fost bătut pentru că a plâns. îi fusese cu neputinţă. Nu mă voi ierta niciodată Este reaepa la o situaţie care a condus la aparipa unui neajuns. Mulţi oameni îşi dau ulterior seanţa de greşeala pc care au făcut-o rostind asemenea cuvinte. după un timp. o fetiţa care a fost grav abuzată sexual a făcut mai multe legăminte interioare.. ţinta Copilul (şi. Deşi ulterior încercase să învingă aceste legăminte lăuntrice. orice s-ar întâmpla. dar nu mai pot ieşi din încătuşarea în care singuri au intrat. * Sunt urât. a fost enorm. De exemplu. hotărând sâ ne trăim o parte a vieţii într-un mod cc contravine planurilor şi scopurilor lui Dumnezeu. Legăminte lăuntrice cc sunt un răspuns direct Ia rănile emoponale provocate dc anumite persoane. poate reacţiona. Iată unele dintre formele de legăminte lăuntrice cel mai des întâlnite. Săgeţile îşi ating. nu numai că ne limităm potenţialul nostru uman ci îl şi invităm pe vrăjmaş sâ ia în control acea zonă a vieţii noastre. Efectele depresiei şi medicamentelor îi distruseseră viaţa. a început să înţeleagă că nu top bărbaţii doresc să abuzeze de ea şi că poate spera la o relaţie normală cu un bărbat. copiii rareori ştiu cum să facă faţă crudelor cuvinte rostite împotriva lor.Slujirea practica Cum intră demonii e) Auto-blestemclc şi legâmintele lăuntrice Din nefericire. Nu sunt în siguranţă dacă sunt atrăgătoare Dacă voi arăta atrăgător. bun de nimic. Ei nu-şi dau scama că luptă cu demonii şi că numai după eliberare poate începe lungul proces al restaurării gândirii şi comportamentului normal. ceea ce conduce la claustrare emoţională şi retragere în tine însuţi. o pacoste. el a sfârşit prin a cădea într-o adâncă depresie pe care o trata medicamentos dc ani dc zile.

sau prin icgămintcle lăuntrice auto-impusc. ca să cunoaşteţi care este nădejdea chemării Lui.şi voi. regele Ezechia. trebuie sâ fie încurajaţi dc adevărul cuvântului lui Dumnezeu: „.Vindecarea prin eliberare . de obicei mai mult de jumătate răspund afirmativ! Nu voi creşte niciodată se opun. După ce templul din Ierusalim a căzut în folosinţă păgână ocultă.. Am slujit unui om căruia părinţi i-au spus să-i aştepte „cinci minute" şi care au plecat apoi să se distreze.. prin atacurile verbale ale celor care.Slujirea practica Vreau să mar.. lumineze care mântuirii voastre. Evanghelia noastre.. Văzând stânjeneala părinţilor în a-i da un răspuns. sunt bogăţiile slavei. Demonii asociaţi legământului lăuntric împiedică relaţionarea acelui copil la cei care încearcă să-1 vindece dc rănile trecutului. Preoţii au trcbmt nu doar să sc curele ritual pe ei înşişi după acea perioadă de apostazie. Cei prinşi în capcana blestemelor deliberat puse dc către ocultişti. 18-19). de exemplu. Ei ştiu câ puterea demonică cc poate fi declanşată prin folosirea pervertită a acestor obiecte. atlel încât cei care sunt în contact cu aceste locuri sau obiecte pot fi influenţaţi de acţiunea demonilor ataşaţi acestora. lăsându-1 să aştepte cinci ore. Uneori cei care se află sub influenţa obiectelor blestemate sunt victime ale implicării directe in ocultism.. după ce aţi care auzit este cuvântul adevărului.moştenirii Lui în sfinţi şi care este faţă de noi. ci şi sâ cureţe ritual fiecare obicei din templu pentru a-1 elibera de puterile oculte care l-au pângărit. nu este greu sâ observăm că duhurile rele pot fi ataşate şi obiectelor sau clădirilor. odată ou proliferarea satanismului şi vrăjitoriei în lumea 191 . " (Efeseni 1:13-14. aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt al făgăduinţei şi pentru moştenirii vă răscumpărarea stăpânirii dobândite (şi) să ochii inimii. în ultimii ani. a hotărât curăţirea acestuia. el trage concluzia că sexul trebuie să fie ceva murdar. dar adesea victima ajunge sub influenţă demonică prin mirarea în posesia unui obiect care a fost blestemai sau care s-a aflat într-un loc blestemat. Sexul este ceva murdar Este reacţia unui copil care a pus părinţilor săi întrebări asupra realităţilor vieţii. din diferite motive. potrivit lucrării puterii tăriei Lui. Este reacţia copilului care sc teme de lumea adulţilor datorită răului pe care l-a suferit din partea acesteia. care au fost anterior consacrate lui Dumnezeu. nemărginita mărime a puterii Sale. Ocultiştii caută să obţină obiecte de uz creştin. De aceea există o prosperă piaţă neagră a obiectelor religioase furate şi. Mai bine aş muri Cum intră demonii Când trec prin încercări deosebite unii oameni ajung să creadă că singura ieşire din situaţia în care se află este sinuciderea. Toţi taţii îşi chinuie copiii Este reacţia unui copil abuzat fizic de către un tată adoptiv. credincioşii. Când îi intreb pe cei prezenţi la conferinţele creştine d x ă au simţit vreodată dorinţa de a se sinucide.. Lucrul acesta se întâmplă mult mai frecvent decât ne putem imagina. li 190 12. 2 Cronici 29 este un pasaj dc referinţă pentru înţelegerea acestui subiect. Obiectele şi clădirile blestemate Odată ce am înţeles că blestemele se pun asupra unei persoane prin intermediul acţiunii unui duh necurat. este mult mai mare decala oricărui alt obiect. care a succedat la tron. Durerea produsă dc acel incident l-a marcat toată viaţa. Problemele sexuale pe care le va avea mai târziu în căsătorie îşi vor avea rădăcina în controlul demonic al sexualităţii lui datorită acestui legământ interior. Nu poţi avea încredere in părinţi Este reacţia de răspuns a copilului care a fost trădat de părinţi. obiecte cărora să le dea o întrebuinţare păgână. o arvună a . .

I imUcaiya prin eliberare . adesea prin sacrificii umane si animale aduse zeităţilor demonice adică. in cele din urmă. dc multă vreme. cu toate uneltele lui. Dar cel mai interesant lucru nu este faptul că pământul pc. xâ ungi cu el cortul şi tot ce cuprinde el şi sâ-l sfinţeşti. puterile ataşate locului pe care este construită clădirea. Cuvântul exorcism nu este folosit niciunde în Scriptură pentru a desemna eliberarea oamenilor de demoni. Pentru a îndepărta drepturile pe care Satan le-ar fi avut asupra obiectelor folosite la închinarea în fapt Adevăratului şi Viului Dumnezeu. toate sunt sub puterea dumnezeului acestui veac (Satan). de obicei dezlănţuie o puternică reacţie de împotrivire. au fost construite pc vechile locuri dc închinare păgână din sate şi oraşe. care semnifică eliberarea oamenilor de duhurile rele. Implicapa pe care o aduce acest important verset este câ toate obiectele care trebuiau folosite pentru cort erau ne-sfinte şi trebuiau. Trăim într-o lume căzută în care. dacă nu cumva clădirea trebuie eliberată fie de acţiunea unor vizitatori („închinători") ai bisericii fie de ritualurile practicate iu apropiere pe timpul nopţii. de aceea. consacrate pentru a deveni sfinte. Referitor la terenul pe care se construiesc bisericile. multe dintre vechile biserici engleze. ci şi pământul pe care ele se află. Necesitatea de a avea azi. dar el are un înţeles specific ce pare a fi mai apropiat dc explicitarea eliberării dc demoni a obiectelor şi a locurilor. oameni care să poată discerne spiritual aceste lucruri vine sâ confirme încă odată cât dc important este să urmăm exemplul bisericii primare care numea în slujbe numai bărbaţi „plini de Duh Sfânt" (Fapte 6:3). cu execepţia orelor dc cult. pentru a-1 deosebi de cuvântul eliberare. Ca urmare. în biserici. Aceste acte de consacrare îndepărtează pretenţiile pe care Satan (ca dumnezeu al acestui veac) le-ar putea avea asupra locului sau obiectelor în cauză Atunci când obiectele. o enormă creştere a ratei furturilor de obiecte bisericeşti. locurile şi clădirile au fost folosite pentru închinare ocultă. prin păcatul comis le-a fost direct ataşată o putere demonică suplimentara şi ele vor trebui nu doar consacrate lui Dumnezeu ci şi exorcizate de toţi demonii care le-au fost ataşap prin păcatele celor care le-au folosit anterior. prin contrast. când lucrurile nu sunt în regulă. Dumnezeu i-a spus lui Moise: „Sâ iei untdelemnul pentru ungere. Cei ce răspund de clădirile bisericilor trebuie nu doar să păzească bunurile materiale ale congregaţiei ci şi să aibă sensibilitatea spirituală dc a discerne. mă îndoiesc că terenul pe care aceste biserici au fost ridicate a fost exorcizat de demonii cărora ti s-au dat drepturi. Deci. Urmând sfatul lui Augustin. toate materialele folosite la confecţionarea cortului întâlnirii şi toate obiectele din el erau afectate dc influcnpt vrăjmaşului. înainte de conscarare. şi va fi sfânt" (Exod 40:9). Ne-am rugat pentru eliberarea mai multor clădiri în care creştinii. Când sunt provocate. momentan. în special a potirelor şi a argintăriei de cult. în special dacă acolo au avut loc sacrificii. lui Satan însuşi.care sta Dumnezeu era sfânt (fapt evident) ci că pământul pe care se afla Moise era. De aceea. Demonii care sunt legaţi de acele locuri datorită sacrificiilor se opun încercării de a fi îndepărtaţi şi uneori am văzut cum au încercat sâ intre în cei care slujeau pentru . era nevoie dc un ritual de curăţire (exorcizare) de toată influenţa pe care Diavolul ar fi putut să o exercite asupra închinării oamenilor lui Dumnezeu în faţa Sa Acest pasaj biblic.Sl0fâajWi&fţfl Cum intră demonii vestică. stă la originea serviciilor de consacrare a clădirilor ce urmează a fi folosite pentru închinare la Dumnezeu. aveau neîncetate probleme. prea important pentru a fi sumar analizat în această carte. multe dintre bisericile engleze care altădată puteau fi lăsate deschise publicului în permanenţă au trebuit să tic închise. Acel pământ era sfinţit de prezenţa Viului Dumnezeu care îi vorbea din mijlocul rugului aprins. nu doar obiectele şi clădirile trebuie sfinţite prin consacrare. ncsiânt. este 192 interesant de observat că în Exod 3:S lui Moise i se spune să-şi scoată încâlţăminea din picioare pentru că stătea pe un pământ sfânt. Deşi clădirile ău fost consacrate lui Dumnezeu atunci când au fost construite. IntenUonat am folosit cuvântul exorcism. Cum altfel ar putea ei discerne aceste lucruri (de natură spirituală) care nu vin de la Dumnezeu? Când i-a dat instrucţiunile de dedicare a cortului întâlnirii.

Aceste păpuşi vor acţiona ca un supraveghetor demonic asupra copilului. Uneori. Satan ştie că valoarea lor este o garanţie că persoana se va gândi bine înainte de a se decide să le arunce! Am constatat că. persoana care-1 va cumpăra poate fi afectată de un duh conducător de dezbinare. Am văzut că şi copiii pot aduce în casă păpuşi care au fost folosite in vrăjitorie şi care au fost demonizatc prin blestem. inelele de logodnă cumpărate de ocazie pot aduce un blestem asupra căsătoriei dacă ele au fost folosite ocult dc către foştii proprietari. doreau din toată inima sâ fie liberi. nu sfătuiesc pc nimeni să cumpere bijuterii de ocazie (nu popi şti niciodată ce blestem poartă) şi 194 sfătuiesc ca înainte dc a intra în posesia unei bijuterii. Pentru siguranţă. Am constatat câ atunci când se procedează astfel. în robia lor. de exemplu. în cazul acestor obiecte. Nu pot încheia acest paragraf fără a aminti cazul celor ce sunt demonizaţi prin vizitarea unor anumite clădiri. Trebuie sâ vezi o singură dată reacţia demonilor dintr-un om atunci când ii se spune că vor fi distruse obiectele prin care au pnmit putere. Pentru copii. care nu-şi dă 195 . să se facă o atentă verificare a provenienţei acesteia ( moştenire. acest lucru se întâmplă datorită lipsei de înţelepciune a victimei. o enormă putere demonică. când vor vedea că voinţa persoanei scapă de sub controlul obiectelor blestemate. singura procedură de urmat este cea urmată dc Pavel în Fapte 19:18-19 cu privire la cărţile oculte care. obiectul primit în dar începe să fie privit într-un mod raţional şi. toate bijuteriile de ocazie trebuie exorcizate şi rc-consacratc Domnului. învinovăţire şi exploatarea slăbiciunii altora. Ain constatat că uneori oamenii păstrează obiecte dc cult masonic ce au aparţinui unor rude decedate şi am văzut că rezistenţa demonică la distrugerea acestor obiecte este la fel de mare ca şi în cazul în care ele sunt direct folosite în vrăjitorie. De exemplu. proprietar precedent. care se va ataşa nefiresc de acele jucării şi va fi ţinut. o jucărie poate fi mai preţioasă decât aurul. la rândul lor. Nu vreau să spun că toate jucăriile au un asemenea efect. Dar nu numai bijuteriile pot fi blestemate.A> moştenit vreun obiect care ar putea avea o origine ocultă ? ". etc). deşi apreciat pentru valoarea sa. Acele cărţi au fost arse. Aceste obiecte sunt de cele mai multe ori fabricate manual şi înglobează un marc volum de ore dc manoperă. să eliberăm unii oameni care. în unele din aceste cazuri ne-am confruntat cu existenta unor obiecte care le aparţineau şi care erau blestemate deţinând. Dajurilc oferite de cei ce domină prin manipulare. De obicei aceste obiecte sunt bijuterii sau lucruri de valoare. trebuie să spunem aici câ uneori ne-am străduit din răsputeri.Vindecarea prin eliberare . Datorită acestor motive. Dar trebuie să ştim că cei care dăruiesc astfel de jucării nu au întotdeauna scopuri nevinovate! De obicei. sâ se facă rugăciune şi să sc rupă orice legătură sufletească nedumnezeiască care s-ar fi putut stabili între proprietar şi cel care a dăruit obiectul respectiv. Am văzut dc asemenea că atunci când terenul a fost complet eliberat. trebuie distruse numai acele obiecte care au fost folosite direct în practicile oculte dar sfatul meu este ca atunci când se observă existenţa unui ataşament nefiresc faţă de un obiect primit în dar sau aflat în posesie. nu mai are puterea de dominare şi manipulare pe care o avea înainte. vor aduce tot felul de argumente „raţionale" prin care să explice dc ce nu trebuie distruse obiectele şi în cele din urmă. erau extrem de scumpe. poate toată viaţa.Slujirea practica Cum intră demonii eliberarea locului. încurajează şi întăresc legăturile sufleteşti nedumnezeieşti dc dominare şi manipulare. Demonii vor striga dc frică. de aceea. Dacă aceste inele au fost vândute de către foştii proprietari în urma ruperii logodnei sau datorită divorţului. în acele vremuri. astfel că cei care Ic primesc se vor simţi obligaţi sâ le acorde o deosebita atenţie. vor încerca uneori să împingă victima la violenţă fizică pentru a opri eliberarea! Bijuteriile blestemate sunt deseori moştenite şi de aceea întrebarea care trebuie pusă celor care acuză apari pa subită a unor stranii probleme în viaţa lor dc familie este : . în atmosfera spirituală din clădirea zidită pe acel loc s-a produs o remarcabilă schimbare. fără succes. Revenind la obiectele blestemate. pentru aţi da seama cât de importantă este această parte a slujirii în cazul celor care fie au fost implicaţi în ocultism fie au fost blestemaţi prin posesia obiectelor oculte.

închinare zeului demonic care domneşte peste acel templu! Nu este de aceea surprinzător că mulţi dintre cei care (chiar şi creştini născuţi din nou) vizitează asemenea locuri „culeg" un duh care profită de astfel de aepuni. privirea fotografiilor pornografice. duhul conducător din persoana care a murit se manifestă în casa sub formă de fantomă. A doua categoric de înclinaţii este cea rezultată din asimilarea unor substanţe care nu sunt purtătoare dc înclinaţii aşa cum sunt drogurile (simptomeie dispar dacă încetează administrarea substanţei). De obicei. foştii proprietari au dat demonicului drepturi asupra acesteia iar următorii proprietari vor intra într-un mediu spiritual deja viciat. Dacă gnipul în care te afli 196 . 13. în care comportamentul de grup încearcă să exercite o presiune asupra persoanelor cc aparţin acelui grup. Alteori. drogurile sau ţigările) fapî de care victima devine dependentă ca urmare a simptomclor fizice experimentate atunci când aceste substanţe îi lipsesc. cu toate că nu a fost implicat în ocultism. Acest lucru se va întâmpla mai ales atunci când noii veniri sunt creştini. Acest lucru se poate întâmpla şi atunci când în acea casă s-a produs cândva o tragedie orchestrată demonic. în care demonii se vor opune noului venit. dc fapt. demoni ce au ca sarcină funcţională controlul acelei persoane prin intermediul inclinapilor comportamentale. o reacţie la ceva ce se petrece în viaţa acelei persoane sau un răspuns la o provocare ce încurajează comportamentul în cauză.Sliijin-a practica Cum intră demonii seama că se expune la demonizare prin vizitarea. Aceste lucruri subliniază cât dc important este ca familiile creştine sâ-şi trateze propria casă ca pe un templu (în sens vechi testamental) şi sâ dedice Domnului atât terenul cât şi clădirea. Ele sunt. etc. a templelor altor religii sau a unor locuri în care demonicul a căpătat drepturi prin falsa închinare practicată acolo. există înclinaţiile care nu sunt determinate de componenţii chimici din corpul uman. A treia categorie de înclinaţii este cea generată de substanţe care conpn aditivi chimici (băuturile alcoolice. fnclinapile comportamentale încurajează asimilarea substanţelor chimice şi vice-versa. nefiind influenţate nici de substanţele chimice administrate organismului în cantităţi rezonabile. există unele comportamente asociate cum ar fi frecventarea barurilor. declarând tuturor puterilor întunericului că prin moartea şi învierea Domnului Isus Cristos creştinii nu sc tem de acţiunile lui Satan şi sunt liberi de influenţa demonilor lui în acel loc. simpla lor prezenţă fiind o ameninţare la adresa demonilor. ataşamentul lui faţă de acel toc a fost atât dc puternic încât demonii care la moarte i-au părăsit trupul au rămas legaţi de fosta sa proprietate şi au continuat să o „posede" în numele celui ce murise. într-adevăr. victimei nu îi va fi uşor să scape de demonii din ea. etc). de exemplu. Dacă fac acest lucru ci oferă. Uneori. înclinaţia nu este o caracteristică a vreunei substanţe chimice ci a unui anumit comportament (cum ar fi spălarea excesivă a mâinilor. vizitatorilor acestor temple li se cere să sc descalţe la intrare. căutarea prezenţei fumătorilor. cum ar fi o moarte violenta sau o sinucidere. Alteori oamenii sunt demonizaţi datorită casei pe care o deţin (sau a uncia pe care doar au vizitat-o). dar fără care victima nu poate trăi. în unele dintre aceste cazuri am constatat că a fost bine să luăm Cina Domnului în acea casă. după ce le-au curăţat de orice putere demonică residentă în unna acţiunii foştilor proprietari. de cele mai multe ori. înclinaţiile nu apar pentru câ persoana decide sâ le accepte. prin faptele săvârşite în acea casă. ca parte a re-dedicării acelui loc. Trebuie să fim conştienţi dc existenţa acestor pericole. Primele două pot fi denumite şi tipare comportamentale restrictive. Uneori. în afara acestor înclinaţii caracterizate dc asimilarea directa a unor substanţe. Am constatat că toate aceste trei înclinaţii comportamentale sunt controlate demonic şi de aceea victimei îi este foarte greu să renunţe Ia ele. înclinaţiile Există trei principale categorii de înclinaţii. Cunoaştem cazuri în care fostul proprietar a murit în casă şi.Vindecarea prin eliberare . în primul rând. Aproape toate înclinaţiile din cea de-a treia categorie aparţin acestui ultim tip.

eliberarea şi vindecarea nu vor fi depline până când emoţiile nu vor fi vindecate. fie că este vorba de un anumit comportament fie dc dependenţa de o substanţă chimică. Dc obicei. aceste duhuri ies din plămâni prin res uraţic. Un om care a fost respins cu brutalitate şi care tânjeşte după acceptare uşor poate ajunge în compania unor drogaţi care-1 acceplâ necondiţionat printre ei. el se va adânci tot mai mult în pornografie şi nu se va mai putea opri. Un demon i-a umplut ochii cu poftă. orice slujire nu are decât puţine şanse dc reuşită. Frica şi fobiile Scriptura ne spune că „în dragoste nu este frică. Un alt exemplu de intrare a demonilor prin înclinaţii comportamentale este cel al tânărului care. Multe dintre înclinaţiile comportamentale obsesive îşi au dc asemenea rădăcina în rănile emoţionale nevindecate. Omul acela este înclinat spre dorinţă şi este acum controlat demonic. altfel pop petrece ore întregi încercând să scoţi demonii ataşaţi diferitelor înclinaţii fără a atinge adevărata problemă! Iată care sunt principalele zone de interes care trebuie examinate atunci când se caută rădăcinile înclinaţiilor comportamentale : • Respingerea Frica Singurătatea Problemele sexuale Relaţiile rupte Abuzurile suferite în trecui (în special abuzul sexual) Controlul şi dominarea ••'>*y. ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica" (l loan 4:18). Sau. Dacă nu o lac. Deseori oamenii.Slujirea practica Cum intra demonii fumează. 'pocăinţă sau iertare. în cazul fumătorilor şi alcoolicilor începutul vicioasei lor pasiuni este. vrăjmaşul va face tot ce poate pentru a controla demonic acea persoană prin stilul de viaţă în care ea trăieşte. apoi din fascinaţie. Cu timpul. Odată ce o persoană a început să facă dintr-o înclinaţie un mod de viaţă. cu greu le vei abţine să nu fumezi şi tu. doresc cu disperare sâ scape dc viciul care îi controlează.Vindecarea prin eliberare . în aceste cazuri slujirea este relativ simplă şi eficientă. Dar nu trebuie încercată scoaterea vreunui asemenea demon înainte de a submina dreptul prin care vrăjmaşul este acolo. un om care a trecut printr-o criză în căsnicie uşor poate ajunge să caute în supraalimentaţie alinarea pc care nu o mai găseşte în relaţia cu partenerul conjugal (mâncând ciocolată. In slujirea celor demonizaţi prin înclinaţii trebuie să identifici rădăcina nevoilor lor. Reciproca acestei 198 . în special fumătorii. '•: • Scurta lislă de mai sus arată clar că atunci când avem de-a face cu înclinaţii comportamentale implicarea demonicului poate atinge cote nebănuite la prima vedere. Uneori poate fi vorba dc o mărturisire. şi tu vei încerca să o faci. începe să privească imagini pornografice. fund adesea însoţite de o tuse puternică şi de agitaţie! Dar ari care au fost eliberaţi de duhurile ataşate fumatului Irebuie sâ reziste atunci când dorinţa de a fuma revine. mai întâi din curiozitate. de exemplu). Deşi demonii sunt prezenţi. fumatul va permite demonilor să intre din nou. Dacă nu ne dăm seama de acest adevăr. deşi rareori lucrurile sc vor limita doar la atât! înclinaţiile comportamentale sunt aproape întotdeauna o reacţie prin care se încearcă rezolvarea unor probleme ce n-au fost rezolvate în mod corect. uşor. 14. Dacă membrii acelui grup se droghează. Orice zonă de slăbiciune trebuie dublu protejată prin supunere şi auto-disciplină inspirată de Duhul Sfânt. demonii carp controlează plămânii şi care hrănesc dorinţa dc nicotină fiind uşor de scos. de cele mai multe ori.

aceste lucruri se vor întâmpla numai atunci când umblăm în voia Lui. Dar Satan întotdeauna va încerca să denatureze ceea cc vine de la Dumnezeu. Această afrimaţie conţine mult adevăr. Dacă ne umplem timpul cu activităţi şi programe care în esenţa lor pot fi bune. Faptul că facem tot felul de lucruri care ni sc par nouă a fi bune şi care ne ocupă tot timpul nu înseamnă neapărat Că acele lucmri sunt şi corecte. respingerea. evident. Calea de ieşire din această frică iraţională trece prin mărturisirea ci ca păcat. etc. Este normal să ne fie frică sâ traversăm strada prin fapt unui autobuz sau să ne băgăm mâna în foc. Practica nc-a arătat câ unul dintre cele mai eficiente mijloace de 20! . Frica de asemenea lucruri ne păzeşte viaţa. indiferent de criza în care ne aflăm.Vindecarea prin eliberare . frica de păianjeni. Multe experienţe din viaţă pot face ca asupra noastră să vina frica. nu există nici un motiv de frică. vrăjmaşul ne va călca în picioare şi vom sfârşi prin a trăi în păcat şi demonizare. ajunşi ta epuizare. nu trebuie să fim surprinşi dacă. frica de femei. El ne-a promis că nc va susţine şi că. Oboseala şi extenuarea Oridecăte ori ajungem Ia extenuare devenim vulnerabili atât la 200 Dumnezeu nc-a promis că El însuşi nc va întări şi ne va da puterea de a ieşi biruitori din încercări. vrăjmaşul va profita şi ne va trimite un duh de frică care ne va ţine în robia fricii chiar şi în situaţiile în care. Lista punctelor dc intrare demonică prezentată aici nu este exhaustiva şi. Dumnezeu a creat fiica. accidentele. Pentru o mai bună înţelegere a subiectului fricii şi a modului în care poţi fi eliberat de ea. Dumnezeu ne-a dat nişte impuri care au nevoie dc somn şi odihnă. nc va da puterea dc a ieşi biruitori. Dacă acceptăm să trăim în robia fricii experimentate sporadic în vieple noastre. vrăjitoria. Unele dintre ele au fost prezentate în capitolele precedente: abuzul sexual. învăţăturile despre frică din ispitiri cât şi la demonizare. frica de bărbaţi. frica de a nu se mai trezi din somn. recomand cu căldură cartea Iui Graham Powell Eliberai de Frică (Fear Frec). Dumnezeu ne-a promis-o. Frica corect motivată este un dar dc la Dumnezeu şi prin ea putem fi protejaţi.Slujirea practică _ Cum miră demonii afirmaţii pare să indice că dacă noi nu trăim experienţa dragostei perfecte a Iui Isus. din câte înţeleg eu Scriptura. crezând că totul va fi în regulă Nu este aşa. Deseori oamenii încearcă să folosească promisiunile lui Dumnezeu ca o acoperire pentru păcatul lor. deşi majoritatea cazurilor sc încadrează într-una dintre categoriile menţionate. frica de a nu greşi. Dumnezeu a creat sexul. carte sunt consistent completate de mărturia personală a tui Graham. şi nu sunt extenuaţi " (Isaia 40:31). Dc exemplu. atunci suntem vulnerabili la frică. Mulţi dintre noi şunt încurajaţi de aceste minunate versete biblice: înnoiesc puterea. chemarea dragostei lui Isus pentru a înlocui acea frică şi confruntarea directă cu demonii prin slujirea de eliberare. Cel care se încred in Domnul îşi umblă ei zboară ca vulturii: aleargă şi nu obosesc. frica de a se trezi din somn. Concluzie Am văzut în acest capitol că vrăjmaşul se poate infiltra în vieţile noastre prin multe puncte de intrare demonică. căci nu putem trece prin crizele şi greutăţile vieţii dacă nu suntem protejaţi dc desăvârşita dragoste şi siguranţă pe care Isus le dă celor din familia Sa. Nu orice frică este de natură demonică. dar care nu reprezintă voinţa lui Dumnezeu pentru noi. Dacă Dumnezeu ne-a promis aceste lucruri. 15. dar Satan încearcă să ne controleze vieţile prin frică. cum este cu putinţă ca oboseala şi extenuarea să fie puncte dc intrare a demonilor? Unul dintre răspunsuri este ai mulţi dintre noi sunt obosiţi pentru că fac nişte lucmri pe care Dumnezeu nu nc-a cerut sâ le facem! Nu putem aştepta binecuvântările promisiunilor Iui Dumnezeu dacă nu umblăm în voia Lui. dar Satan încurajează abuzul sexual. în mod similar. Să avem grijă sâ nu cădem în păcatul prezumpţiei şi să devenim vulnerabili la atacurile duşmanului. Copiii sunt deosebit de vulnerabili la frică şi rămân afectaţi dc experienţele pe care le-au trăit! Frica de întuneric. Dar. etc. întotdeauna este o cale de ieşire. toate fiind puncte de intrare a demonilor. în timpul slujirii ne putem confrunta cu diverse alte situaţii.

Vindecarea prin eliberare - Slujirea practicii

abordare a slujirii dc eliberare esie atacarea punctului dc intrare a demonilor .şi îndepărtarea drepturilor pe baza cărora ei se află în siguranţă in viaţa victimei. In felul acesta sc produce atât eliberarea cât şi îndepărtarea căilor de acces prin care. ulterior, alţi demoni ar încerca să intre. Apoi poate urma vindecarea şi realizarea scopului slujirii, acela ca poponil lui Dumnezeu să umble în ascultare, împlinind planurile pe care El le arc cu vieţile copiilor Săi şi bucurându-se dc binecuvântările pe care El doreşte să le dea. Spre avertizare şi încurajare Citind aceasta carte, axată pe activitatea demonică şi punctele de intrare a demonilor, trebuie să fim atenţi la a nu deveni obsedaţi dc teama că tot ce ne înconjoară este dc natură demonică! Să nu uităm câ Satan caută să ne scoată din echilibrul pc care Dumnezeu doreşte să-1 păstrăm şi in această slujire. Dacă am putea vedea toţi microbii dintr-un pahar cu apă, nu l-am mai bea niciodată. Dar facem acest lucru pentru că suntem protejaţi de sistemul nostm imunitar şi, parţial, dc regulile de igienă. La fel este şi cu demonicul. Credincioşii au o rezistenţă dată dc Dumnezeu şi au cuvântul lui Dumnezeu pe care, dacă-l respectă, pot rămâne liberi şi curaţi. Şi mai presus dc once, ei depind dc Isus şi de lucrarea pe care El a desăvârşit-o pe cruce şi care îi va proteja, le va acoperi greşelile şi, dacă inimile lor sunt îndreptate spre Ei, îi va preveni asupra oricăror potenţiale pericole. •
„Pentru ca în Numele lui Isus să se plece orice genunchi al spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Cristos este celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, Domn."

PARTEA C
PRACTICA SLUJIRII PENTRU ELIBERARE
.

(Fiiipeni 2:10-11)

Partea finală a acestei cărţi va explica într-un mod uşor dc înţeles şi dc pus in aplicare practica slujirii pentru vindecarea prin eliberare. Procedura de slujire arată cât dc important este ca temeliile dc credinţă să fie bine înţelese de către cei cărora li se slujeşte Slujirea pentru vindecare are mai multe părţi iar eliberarea este doar una dintre ele. Deseori vindecarea emoţională şi cea fizică merg mână în mână cu eliberarea. Aşa cum spune Pavel în l Corinteni 12.9, există daruri (la plural) de vindecare şi este important ca cei care slujesc pentru eliberare să menţină un echilibru corect între diferitele aspecte ale vindecării dc care o persoană poate avea nevoie.

202

203

Capitolul 5

Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare

Introducere Adesea oamenii recurg la slujire şi consiliere numai atunci când au epuizat toate celelalte mijloace şi sunt la capătul puterilor, după cc au făcut tot ce au crezut ci că i-ar putea ajuta, dc la sfatul unui vecin până la consultaţiile medicale. Mulţi încearcă practicile medicale alternative iar unii ajung să apeleze la tratamente şi remedii dc origini obscure sau chiar să consulte ocultişti cum ar fi vindecătorii spiritualişti sau terapeuţii New Agc. în bisericile locale sunt mulţi cei care, cu toate câ în biserică s-au făcut rugăciuni pentru vindecare {fără punerea mâinilor), au participat la rugăciuni în timpul serviciului de împărtăşire sau au fost puse mâinile peste ci la serviciile de vindecare, nu au fost totuşi vindecaţi. Expericnfâ nc-a arătat că cel mai obişnuit motiv pentru care atât dc puţini oameni sunt vindecaţi prin aceste rugăciuni este că cei care se roagă, sc roagă pentni simptome în loc să se roage pentru cauza care stă in spatele simptomelor. Cu alte cuvinte, ei sc roagă greşit! Este însă foarte adevărat că există şi mulţi oameni care doresc să se facă rugăciuni doar pentru simptomele lor. 205

Vindecarea prin eliberare - Slujirea practică

Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare

Ei nu doresc ca Dumnezeu sâ pună ordine în toate zonele vieţilor lor şi dc aceea nu osie surprinzător că, de obicei, vindecarea nu se produce prin rugăciunea care se face pentru ci. Ori de câte ori o persoană, indiferent din ce motiv, cerc rugăciune, acea persoană strigă după ajutor. In slujire trebuie să vii în întâmpinarea acelui strigăt, vorbind cu persoana şi căutând sâ afli ce se află în spatele bolii sau a circumstanţelor care au condus Ia cererea de rugăciune Dacă o biserică are o echipă de slujire, atunci acea echipă trebuie să se ocupe de fiecare persoană care cerc rugăciune astfel încât ea să poată fi complet eliberată. în bisericile care au o echipă de slujire pentru vindecare, slujirea celor care cer rugăciune pentru vindecare trebuie să fie un lucru normal, acceptat dc întreaga biserică. Există totuşi oameni cărora le este ruşine să-şi împărtăşească problemele şi nevoile, în special cu cei care se închină în fiecare săptămână! Trebuie să fim sensibili faţă dc aceşti oameni şi să-i încurajăm sâ sc deschidă înaintea lui Dumnezeu arunci când îşi împârătşesc problemele, asigurându-i că pot avea încredere în noi. La cealaltă extremă îi găsim pc cei care doresc să-ţi împărtăşească în fiecare săptămână o nouă nevoie! Deşi, evident, unii oameni au mai multe probleme decât alţii, uneori este nevoie ca ei să fie încurajap sâ umble în vindecarea pe care deja au primit-o de la Dumnezeu şi să crească în credinţă, înainte de a trece la o nouă treaptă de vindecare. Disciplina în credinfâ este o importantă dimensiune a procesului dc vindecare creştină. Isus nu a ezitat să-i spună tânărului bogat că pentru a înainta în credinţă bebuia să ia o decizie cu privire la averea sa, care era o piedică în cale relaţiei sale cu Dumnezeu (Luca 18:18-23). în discupa cu Nicodim, EI a evitat tcologizarea subiectului şi a verificat dacă acesta a înţeles că trebuie să-şi pună corect priorităţile în viaţă şi că trebuie să se nască din nou din Duhul lui Dumnezeu (loan-3). Isus nu a arătat niciodată un respect ipocrit faţă de poziţia socială a vreunui om. El a spus adevărul, indiferent dacă oamenilor le plăcea sau nu să-1 audă. Simon Petru, imediat după ce a avut acea 206

uimitoare revelaţie a identificării lui Isus cu Mesia, a rostit cuvinte inspirate de Satan. Isus nu a trecut cu vederea acele cuvinte, aşa cum am fi făcut noi poate, pentru a menaja poziţia de lider pc care Petru o avea între ucenici (Matei 16:13-23), ci a mustrat public vrăjmaşul care se folosea pe Petra pentru a spune minciuni. Uneori putem fi tentaţi să evităm spunerea adevărului de teama de a nu jigni sau de frică de persoana pentru care ne rugăm. In bisericile locale, în special, este greu sâ eviţi situaţiile stânjenitoare deoarece oamenii se tem câ dacă se va cunoaşte adevărul despre ei, reputaţia lor (pe plan local) va fi ştirbită. Din câte am văzut până acum, este foarte important sâ identificăm fiecare potenţială dimensiune demonică care contribuie la boala unei persoane, în special în cazul bolilor de durată. Dar este la fel de important să ne aducem aminte că cei cărora le slujim sunt oameni şi nu simple obiecte din care sâ scoţi demoni! Orice demon care este prezent într-o persoană este acolo pentru că a câştigat acces datorită unui drept specific care i-a fost dat pe parcursul vieţii acelei persoane sau pentru că a venit pc linie generaţionalâ, Dacă aceste drepturi nu sunt tratate corect, efectele slujirii de eliberare vor fi de scurtă durată şi starea persoanei poate ajunge mai. rea decât înainte de slujire! De aceea, pregătirea persoanei pentru a primi slujirea este o parte vitală a procesului de eliberare de puterile întunericului. Capitolul dc faţă se va ocupa de acest subiect. Când avem de-a face cu o simptomâ fizică specifică adesea putem fi tentaţi sâ slujim numai în direcţia acelei simptome şi să nu mai cercetăm lucrurile care pot fi direct corelate cu ea. în pregătirea slujirii unei persoane trebuie să ne asigurăm că ea doreşte să-şi pună viaţa în ordine cu Dumnezeu şi nu doar sâ scape dc o gripă! I. Echipa de slujire Pe parcursul anilor, echipele noastre au slujit mai multor mii dc persoane, Pe baza experienţei câştigate, doresc sâ subliniez importanţa slujirii în echipă. Nu slujiţi niciodată de unul singur! Dacă nu respectam aceste principii, care sunt atât scripturale cât şi 207

individual ci numai în echipe formate din cel puţin doi oameni. nc vom pune în pericol atât pe noi înşine cal şi slujirea dc vindecare. Această afirmaţie nu neagă faptul câ Dumnezeu este cu noi atunci când ne rugăm individual. Când doi creştini de unesc în' consiliere şi rugăciune. Dacă slujeşti de unul singur. zvonuri. scandaluri şi minciuni. Eu cred că acest verset nu poate fi pe deplin înţeles decât în contextul războiului spiritual. lucrurile se schimbă atunci când slujirea are loc în cadrul unei mari reuniuni publice. cine va putea spune cc s-a întâmplat cu adevărat în camera dc consiliere? A trebuit să ne rugăm pcntiii 205 (Matei 18:19).. Desigur. El va fi în mijlocul lor. dacă doi dintre voi se invoiesc pe pământ cu privire la un lucru oarecare. Fără îndoială câ El a făcut acest iucru atât pentru a-i încuraja cât şi pentru a-i proteja. părtăşic şi luptă spirituală pentru a înălţa Numele lui Isus şi a distruge lucrările vrăjmaşului. Unui dintre numele date lui Satan este cel de „pârâş al fraţilor". Unii oameni scot din context acest verset. crezând că dacă ei cad dc acord să ceară vreun lucru pc care şi-1 doresc (indiferent dacă el este sau nu în voia lui Dumnezeu). dorinţele inimii noastre devin dorinţele inimii lui Dumnezeu. Dumnezeu este obligat să le dea acel lucru! Trebuie să înţelegem care este adevăratul înţeles al învoirii în rugăciune. Ştiind că Diavolul va încerca să folosească aceste tactici împotriva celor care slujesc sub ungerea Duhului Sfânt. De ce este atât dc important să slujim în echipă? i) Pentru că Isus a poruncit ucenicilor să facă acest lucru Isus Şi-a trimis ucenicii să slujească pentru vindecare şilj eliberare doi câte doi (Luca 10. trebuie să evităm a-i pune în mâini nişte arme pe care le poate folosi împotriva noastră. Dacă slujirea sc face individual. El adoră sâ vadă cum oamenii sunt distruşi prin bârfă. le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri" împlini promisiunile. Dacă cei doi primesc. emoţional sau verbal de către demonii din victima pentru a cărei eliberare slujesc. puterea spirituală care sc declanşează este mult mai mare decât arată simpla adăugare a rugăciunii unui om la rugăciunea altuia. Dumnezeu pune o binecuvântare specială peste cei care sc unesc în rugăciune. • Cei doi care se învoiesc în rugăciune trebuie să-şi găsească desfătarea în Domnul şi trebuie să audă de la El care este voia şi care sunt planurile Lui. Urnişi. pentru a vedea cât dc adevărat este acest principiu sc ii plural. Trebuie să experimentezi puterea care se declanşează atunci când doi creştini sc unesc iu rugăciune pentru o persoană. la nevoie. în Matei 18:20 Isus spune că ondecâte ori doi sau trei se adună în Numele Lui. Cheia binecuvântării stă în relaţia pe care o ai cu Domnul. Psalmistul spune „Domnul. Cei care slujesc trebuie să fie protejaţi nu doar în timpul slujirii. este foarte important să nu fii singur. iii) Pentru că doi creştini uniţi în rugăciune îşi asigură atât protecţia reciprocă cât şi siguranţa celui pentru care se roagă Cei care se roagă pentru oamenii demonizaţi pot li uneori atacaţi fizic. ii) Pentru că în rugăciunea unită există putere Isus Şi-a încurajat ucenicii sâ slujească doi câte doi: „ Vă mai spun iarăşi că. Prezenţa a doi consilieri este o eficientă măsură de prevenire a unor astfel dc eventualităţi. trebuie să înţelegem bine cc vrea Isus să spună aici. independent unul de altui. acelaşi lucru din partea Domnului. ne pot veni în ajutor. 11). Numai atunci când ne găsim desfătarea în El.Vindecarea prin eliberare -Slujirea (ţrnciicâ hmgătiren unei persoane pcnim a primi vindecarea prin eliberare de bun simţ. atunci când doi credincioşi caro luptă împreună devin infinit mai puternici decât doi care luptă separat unul de altul. în afara acestor reuniuni. Nici noi nu trebuie să facem altfel. să-fi fix desfătarea şi El îţi va da totce-fi doreşte inima" (Psalmul 37:4). în această situaţie se poate sluji individual deoarece înjur se află o mulţime de oameni care. Când astfel de tuciuri se întâmplă. nu va exista nici un martor la ceca cc s-a petrecut în camera dc consiliere. Noi am făcut o regulă din a nu sluji niciodată. ei pot cădea dc acord cu ceea ce a spus Domnul şi pot merge împreună înaintea Lui încredinţaţi câ EI îşi va 208 .

în general. în climatul sexual al lumii în care trăim este bine să nu slujim singuri nici chiar unei persoane de acelaşi sex. deoarece n-a dorit să-şi pună ordine în relaţia ei cu Dumnezeu. demonii au avut libertatea de a o folosi încercând să distrugă lucrarea unui om al lui Dumnezeu. cel consiliat va fi şi el ferit de orice potenţial pericol. ar fi mai de folos sd i se atârne de gât o piatra de moara şi să fie înecat în adâncul mării" (Matei orice acuzaţie (ulterioară) de homosexualitate sau lesbianism. Procedând astfel. nimic nu s-ar li întâmplat. . a trebuit să nc rugăm şi pentru femei care au fost într-adevăr abuzate sexual de către consilierul lor creştin. Apoi a răspândit ace! zvon în biserică şi în scurt timp scandalul a izbucnit. Ar II existat un martor independent care ar fi putut confirma tot ce s-a spus şi s-a făcut acolo. Din păcate. Pastorul a prezentat acelei femei unele aspecte negative din viaţa ei şi a încurajat-o să pună ordine în acele lucruri. Femeia aceea a fost iritată de francheţea staturilor sale şi. cazul unui păstor care s-a rugat pentru o femeie din biserica sa. Deşi ideal este ca slujirea să se facă de o echipă compusă din consilieri de ambe sexe. surprinzător că Isus a spus „Dar pentru oricine va fi o pricind de cădere pentru unul dintre aceşti 18:6). Sunt absolut convins dc nevinovăţia acelui păstor. lată. Nu este. In concluzie.Vindecarea prin eliberare . slujirea de către un bărbat a unei femei abuzate sexual şi dc către o femeie a unui bărbat abuzat (cazul abuzului de către un membru al sexului opus) este o importantă parte a procesului de vindecare. ulterior adăugând echipei şi uu bărbat (pentru a ajuta la vindecarea relaţiilor rupte dintre victimă şi bărbaţi). dacă o a treia persoană ar fi fost de faţa. Atunci când oamenii sunt trădaţi de cei în care credeau că pot avea o încredere dumnezeiască. O femeie care a fost abuzată sexual de bărbaţi poate uneori cu greu accepta ideca de a fi consiliată de către un bărbat. Femeia n-a acceptat sfaturile sale. dar niciodată doi bărbaţi nu trebuie sâ slujească unei femei sau două femei unui bărbat. b) Echipa de slujire trebuie să aibă întotdeauna în componenţă şi un membra de acelaşi sex cu persoana căreia i se slujeşte (este bine ca doi bărbaţi să slujească unui alt bărbat sau două femei unei alte femei.Slujirea practică Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare slujitori ai bisericilor a căror reputaţie a fost pusă în joc datorita zvonurilor răspândite cu privire la persoana lor. în special în cazurile dificile ( abuz grav sau implicare în ocultism). Principala raţiune a acestui mod dc slujire este că în unele cupluri unul dintre parteneri este atât dc supus celuilalt încât el pur şi simplu îşi anulează dorinţa de a evalua independent 211 A trebuit să slujim şi unor bărbaţi care au fost agresaţi homosexual de către cei care îi consiliau. Păstorul acela a făcut greşeala de a sluji de unul singur. acele lucruri nu s-ar fi întâmplat Răul produs de astfel de incidente este imens. Cea mai bună soluţie este ca în slujire să fie implicaţi câte un membra din fiecare sex). de faţă. i-a trădat. noi adesea am început slujirea cu o echipă formată din două femei. Iarăşi. pot apare şi situaţii în care cei consiliat să nu fie de acord cu această componenţă a echipei de slujire. a părăsit biserica şi a făcut un raport oficial prin care îl acuza de agresiune sexuală. cu toate câ unul dintre aspectele esenţiale ale slujirii este iertarea acelor bărbaţi pentru râu! pe care i l-au făcut. Nimeni n-a fost. Vom evita astfel 210 . spre exemplu. in asemenea situaţii. care s-a folosit de confidenţialitatea camerei de consiliere pentiu a-şi da frâu liber dorinţelor sexuale. de aceea. deseori ei vor fugi nu doar de slujirea creştină dar şi de un Dumnezeu care. este bine să fie prezentă şi o a treia persoană. iată sfaturile mele pentru cei care doresc sâ sc implice în lucrarea de consiliere sau in rugăciunea pentru vindecare şi eliberare: a) Nu slujiţi niciodată de unul singur. punând o puternică armă de atac în mâinile vrăjmaşului. cred ci. c) Dacă echipa dc slujire este formată dintr-un cuplu soţ-soţie arunci. micuţi cate cred în Mine. Dacă ei ar ft luat elementara măsură de precauţie de a chema încă o persoană care să slujească împreună cu cl.

Prezenţa unei a doua persoane este o măsură dc precauţie în plus pentru ca slujirea să nu ia un curs greşit. în timp cc mă rugam pentru situaţia familială a unei persoane. f) înainte de slujire.Slujirea practico FrepUirea unei persoajjej}_entni a primi vindecarea prin eliberare situaţia. rugaţi-vă cu cei care slujesc. la un moment dat. Slujirea poate fi condusă. fără să-şi dea scama. mi-am dat seama că îmi vorbeam mai mult mic însumi decât acelei persoane! Imediat după slujire. Ei pot face oricând o pauză pentru a discuta şi pentru a se ruga cu privire la diferitele aspecte ale slujirii. Cel care nu slujeşte direct. nigaţi-vă unii pentru alţii astfel încât fiecare să fie întărit.Vindecarea prin eliberare . această situaţie nu poate fi discutată în timpul slujirii. se va putea ruga pentru celălalt. Nu . Prezenţa unei persoane de acelaşi sex cu persoana consiliată va ajuta la slujirea intimă a acelei persoane şi la punerea mâinilor în timpul slujirii. vom observa că: a) Puterea unită a doi creştini care slujesc împreună este mult mai mare decât cea a unuia care slujeşte singur. vom urma liniile călăuzitoare de mai sus. întotdeauna puneţi-vă de acord asupra modului în care va decurge consilierea. Se asigură o continuitate în slujire în cazul îmbolnăvirii unui membra al echipei dc slujire sau a necesităţii urgente a plecării lui într-o altă lucrare 213 . dar câteva minute dc rugăciune după terminarea slujirii vor ajuta cnoim la restaurarea inimilor zdrobite ale celor care au consiliat. după slujire. Nimic nu poate . Desigur. emoţional şi fizic. am cerut sâmi se slujească pentru vindecare şi eliberare! Dacă. Prezenţa mai multor consilieri asigură protecţia lor fizică. să spună unele lucruri care pot răni pc unii dintre cei care-i slujesc. Ei pol recunoaşte când vrăjmaşul atacă pe vreunul dintre ei şi se pot ruga pentru protecţia acelui consilier. de diferiţi consilieri. In timp ce unul slujeşte ceilalţi poc căuta versetele biblice care descriu situaţia în cauză. gata să facă faţă unnătoarclor slujiri. Orice eventuală rănire produsă în timpul slujirii trebuie adusă înaintea Domnului pentru vindecare. Prezenţa ei va împiedica schimbarea sensului slujirii înainte ca cei care slujesc să cadă de acord cu necesitatea acestei schimbări. împărţirea slujirii între mai multe persoane face ca relaţiile ulterioare dintre cei care au slujit şi cel consiliat să rămână echilibrate. interpretări sau insinuări ulterioare. Cei care nu slujesc direct se pot mija pentru a primi cuvinte de cunoştinţă pe care Domnul le poate da înainte ca ei să slujească efectiv.fi mai rău decât divergenţa de păreri a celor ce slujesc. De aceea. prezenţa unui al treilea membru în echipă ajutând la menţinerea echilibrului sau. Şi cu am trecut prin această experienţă. Satan va încerca să dezbine! g) Slujirea te poate epuiza spiritual. la nevoie. împrospătat şi zidit. b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) 1) m) u) o) Slujirea unită nc fereşte de eventuale acuzaţii. d) Trebuie acordată o deosebită atenţie bărbaţilor şi femeilor din echipele de slujire care nu sunt căsătoriţi între ci pentru a depista eventualele legături nedumnezeieşti care ar putea apare între consilieri. e) înainte de sluijre. este neobişnuit ca persoana consiliată. cuplui sfârşind prin a acţiona mai degrabă ca o singură persoană decât ca două persoane independente: De aceea este posibil ca slujirea echipei formate din soţ-soţie să ia un curs greşit. Ei se pot încuraja reciproc in credinţă şi în aşteptare. Combinaţia dc daruri spirituale şi de abilităţi a doi creştini dă o altă perspectivă în abordarea slujirii. Ei îşi pot aminti unii altora versete relevante din Scriptură. la corectarea orientării în slujire. Se evită ca cel consiliat să devină prea dependent de o singură persoană.

te poţi trezi rugându-tc pentru ceva ce n-are nici o legătură cu persoana consiliată ci poate cu cineva pentm care te-ai rugat cu o săptămână în urmă! Iarăşi. Pentru a ajuta echipele dc slujire. jumătăţi de adevăr sau auto-înşelări prin care să-şi camufleze trecutul şi uneori trebuie timp pentru ca persoana să-şi dea scama că nu va fi respinsă dacă va spune adevărul despre ea însăşi şi nici 214 nu va fi dispreţuită dacă va dezvălui unele lucruri pe care dorea să Ic ţină ascunse. nenumăraţi oameni au venit la Ellei Orange pentru că ştiau că este loc în care puteau fi ajutaţi fără ca problemele lor sâ fie deconspiratc. este important ca slujirea să fie imediat începută. evaluarea nevoilor şi a situaţiei în care se află persoana Acest lucru permite alegerea optimă a componenţei echipei dc slujire şi dă celui consiliat posibilitatea dc a răspunde întrebărilor ridicate în timpul întâlnirii preliminare. Chestionarul este destinat atât'pentru a expune potenţialele probleme demonice cât şi pentru a descoperi cauzcle-rădâcină ale multor boli. este bine ca slujirea să fie precedată dc o întâlnire preliminară prin care cel consiliat să poată fi încurajat şi să i se arate dragoste şi înţelegere. vindecarea unui om aflat în suferinţă.să facem niciodată acest lucru în locul lor! Este foarte important ca alunei când consiliera o persoană cu probleme deosebite. nu lăsa vreodată ca ceea ce ţi s-a încredinţat să devină un bun public. desigur. Am observat că în slujire este foarte important să se facă. Dacă promiţi cuiva că vei păstra un secret. încă de la început. Unii dintre ei nu au căutat ajutor în bisericile lor locale pentru că unele detalii privind vieţile lor au ajuns subiect dc bârfit şi ei şi-au pierdui încrederea în comunitatea din care făceau parte. înainte dc a începe orice slujire. Este cu totul altceva dacă cei in cauză aleg ei înşişi să dezvăluie. Satan adoră sâ distrugă lucrarea dc vindecare creând breşe în confidenţialitate. Mai rău chiar. într-un cabinet în care nu au acces decât membrii echipei de slujire. aflaţi care este motivul pentm care ca cere ajutor. să notăm aspectele esenţiale. în siguranţa dală dc prezenţa unor consilieri experimentaţi. de cele mai multe ori. lucrurile pe care le-a păstrai secrete. încurajaţi persoana să fie onestă cu Dumnezeu. 3.Slujirea practicii Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare p) Dă echipei de slujire posibilitatea de a pregăti din mers. ca nu doreşte dc la Dumnezeu decât vindecarea dc simptomele bolii dc care suferă. Cum se începe slujirea Atunci când o persoană arc curajul dc a cere rugăciune pentru eliberare. Pe parcursul anilor. Ellcl Ministries a alcătuit un cuprinzător Chestionar al consilierului. cereţi întotdeauna persoanei permisiunea de a lua note şi asiguraţi-o că acele note vor fi păstrate sub cheie. prin mărturisire. El priveşte problema vindecării dintr-o eu totul altă 215 . Chestionarul consilierului Acest capitol a evidenţiat principalele zone de investigaţie care pot ajuta la descoperirea posibilelor cauze ale problemelor. Noi nu trebuie. Dacă situaţia persoanei este complicata. 2. considerat dc mulţi ca fiind deosebit de folositor ( copii ale acestui chestionar se pot obţine la un preţ redus direct de la Ellei Ministries). Dacă nu vom face acest lucru. Veţi afla câ. memoria ne va juca feste în momentele esenţiale ale slujirii şi nu ne vom mai aminti pentru cc trebuia sâ ne rugăm. cu ca însăşi şi cu cei care-i slujesc. Deşi Dumnezeu doreşte. Lucru deloc uşor pentm unii oameni (cel puţin la început)! Deseori oamenii îşi ţes un păienjeniş de „minciuni albe". La această primă întâlnire celui consiliat i se pol da direcţii de rugăciune personală până Ia dala la care va avea loc slujirea propriu-zisă. Scopurile cui? întotdeauna când o persoană cere rugăciune. Este foarte important să asigurăm persoana că tot ceea cc ne spune este slrict confidenţial şi că nu este nici un pericol ca informaţiile pc care ni le dă sâ devină publice.Vindecarea prin eliberare . alţi membri.

în consiliere trebuie sâ vedem care este relaţia oamenilor cu Dumnezeu şi să-i încurajăm să renunţe la scopurile lor primare. Am constatat că atunci când ei fac necondiţionat acest lucru. Cu cât o persoană se dechide mai mult către Dumnezeu. căutaţi sâ aflaţi care sunt cauzele şi circumstanţele care stau în spatele simptomclor prezentate. Este un principiu pe care nu trebuie sâ-1 pierdem niciodală din vedere atunci când slujim pentru eliberare. un proces de descoperire a legăturilor pe care vrăjmaşul le-a stabilit în viaţa persoanei şi apoi de tratare a acelor legături. dar ei trebuie ajutaţi să înţeleagă nevoia de a-şi aduce vieţile sub domnia lui Isus şi dc a intra într-o relaţie corectă cu Dumnezeu. Nu este de aceea surprinzător să vezi cum oamenii sunt vindecaţi alunei când îşi pun vieţile în armonie cu legământul lui Dumnezeu. Să luăm. slujesc vor fi epuizaţi în încercarea de a scoate demonii înainte dc a se afla pe o poziţie din care sâ aibă autoritate 217 . cazul omului paralizat (Luca 5) care a. Cel care îi poale vindeca. fiind de importanţă vitală să-ţi dai scama daca cel pentru care te rogi arc în inima lui o neiertarc cc poate sta atât în calea binecuvântării lui Dumnezeu cât şi a ungerii Duhului Sfânt. Mulie dintre ele vor fi descrise pc larg in cuprinsul acestui capitol. deseori Dumnezeu răspunde instantaneu. Starea spirituala a persoanei trebuie evaluată din perspectiva învăţăturilor fundamentale care au fost prezentate în capitolul 2. înaintea vindecării. etc. Deseori oamenii se împotrivesc acestui scop. astfel încât atunci când veţi începe rugăciunea şi slujirea să puteţi confrunta fiecare situaţie care a fost expusă în discuţiile anterioare. de exemplu. Când discutaţi cu persoana. sute de oameni au devenit creştini la EIlcl Ministries.fost coborât la Isus prin acoperişul casei. Omul acela dorea un lucni clar: sâ fie vindecai de paralizia de care suferea. Esle greu sâ Ic rogi pentru eliberarea celor care rămân împietriţi în inimile lor şi nu vor să ierte. Consilierea ca pregătire pentru vindecare şi eliberare. să există alte probleme pe care Dumnezeu vrea să le trateze. Scopul ultim al lui Dumnezeu este restaurarea ordinii Sale în viaţa persoanei. ei au descoperii că în primul rând au nevoie de relaţia cu Isus. pentru ca acele simptome să nu mai poală reveni şi acel om. Procesul dc eliberare este mult uşurat atunci când persoana înţelege şi acceptă termeni fundamentali cum ar fi acceptarea. cu atât mai puternică este ungerea Duhului Sfânt asupra ci în timpul slujirii şi cu aiât este mai mare binecuvântarea revărsată. Veţi afla că deseori apariţia bolii a fost cauzată dc anumite circumstanţe din viaţa persoanei şi că uneori poate fi necesar sâ descurcaţi o adevărată încălecată dc evenimente din viaţa acelei persoane. Fără îndoială. Urmarea poate li că cel consiliat va fi deziluzionat şi va respinge orice slujire ulloi ioarâ iar cei care. să rămână lângă Dumnezeu. atunci când te adresezi unui demon care se manifestă. odată vindecat. Dacă nu există aceste temelii. în esenţă. cum ar fi iertarea celor care i-au rănit. Veţi constata câ unii dintre cei care vin să ceară ajutor nu-L cunosc cu adevărat pc Isus.I imlecarea prin eliberare - Slujirea practică l'rvgătina unei persoane pentru a primi viruleuirea prin eliberare perspectiva. Dumnezeu 216 csie un Dumnezeu al ordinii. Isus era şi mai preocupat de starea lui spirituală. deşi era preocupat de însănătoşirea acelui om. Acest scop este o paite vitală a procesului de vindecare. Este foarte probabil ca. domnia lui Isus. El a ştiut câ Tatăl Său dorea ca în primul rând să fie tratată problema păcatului din viaţa acelui om. Dar atunci când Isus l-a privit. Pc parcursul anilor. Cu cât o persoană înaintează în vârstă. Deşi au venit peniru vindecare. Levitic 26 (versetele 14-17) nc arată clar câ dezordinea este una dintre consecinţele iupcrii legământului cu Dumnezeu şi că ea poate conduce la boală. Cei care slujesc pentru vindecare trebuie sâ aibă dorinţa şi capacitatea de a fi cvanghelişti. fiind necesar deci să-i conduceţi la El Înainte de a vă ruga pentru ei. cu atât creşie nevoia ca ea sâ-şi pună viata în ordine cu Dumnezeu. Cu siguranţă că acea paralizie îşi avea rădăcinile într-un păcat ncmâiturisit şi neiertat iar Isus era interesai să tralcze nu doar simptomeie paraliziei ci în primul rând păcatul în sine. Mulţi oameni nu trebuie să facă decât câteva lucruri practice. el sc va agăţa de drepturile pe care Ic arc iar lupta care va urma poate fi îndelungată şi îndârjita. este. ţxmtru a-i conduce pc oameni la Cristos. iertarea.

Dar trebuie să ne aşteptăm ca Domnul să ne vorbească întotdeauna cu privire la cei care vin la El pentm a primi vindecare. în 1 Corinteni 12 Pavel ne face o scurtă prezentare a darurilor Duhului Sfânt. Oamenii trebuie ajutaţi să înţeleagă aceste lucruri şi să treacă la subminarea lucrării duşmanului în vieţile lor. înainte de a Se înălţa la cer El a promis că va trimite Duhul Sfânt. Deşi aşteptăm un cuvânt din partea Domnului. Am ajuns să înţeleg că. îh asemenea situaţii. toţi cei care sunt umpluţi cu Duhul Sfânt pot sluji prin darurile Duhului. Observaţi orice simptome ale unei posibile denionizări în capitolul 3 au fost descrise unele dintre simptomele observabile ale demonizării. Cei care se roagă pentm vindecare şi eliberare trebuie să-şi modeleze slujirea după slujirea lui Isus. numai cei care.Vindecarea prin eliberare • Slujirea practica - Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare asupra lor. Dacă nu slujeşti prin darurile Duhului Sfânt. Desigur. Ele sunt un doar un ghid pentm ceea ce trebuie urmărit atunci când vă rugaţi pentru eliberare. După ce a fost botezat de Ioan Botezătorul în Iordan. Deşi pare un ideal imposibil de atins. există întotdeauna unul sau mai multe motive pentm care răspunsul întârzie: a) Voinţa persoanei este atât de slabă încât ea nu doreşte sau nu ştie cum să-şi pună viaţa în ordine cu voinţa şi adevărurile lui Dumnezeu. 4. rugăciunea pentm vindecare va fi. prin harul lui Dumnezeu. Din ziua aceea. să vindece şi să elibereze (Luca 9). Desigur. aşa cum a făcut şi Isus. Poate fi nevoie de rugăciune de mijlocire (sau post) pentm a 219 b) . învăţăturile care spun că darurile Duhului nu mai sunt actuale nu fac decât să închidă uşa binecuvântării pe care Dumnezeu vrea să o reverse peste copiii Săi. evangheliile ne arată clar că atunci când se ruga pentm oameni Isus ştia ce se întâmpla in vieple lor. sever limitată la mtina expresiei religioase. Pentm ca slujirea de vindecare să fie eficientă. uneori din primii ani ai copilăriei. au îndepărtat din vieţile lor toate obstacolele care stăteau în calea lucrării Duhului şi sunt gata să primească vindecarea. Dumnezeu a dat creştinilor daruri care să-i facă eficienti în lucrarea Evangheliei. unii oameni vor fi chiar şi aşa 218 vindecaţi dar aceştia sunt. Din clipa aceea Isus Şi-a început lucrarea Sa care. El le-adat putere şi autoritate. Prin Duhul Sfânt. întotdeauna trebuie să ne aşteptăm ca Domnul să ne descopere care sunt problemele celor ce vin la noi pentm a fi ajutaţi. iar la Rusalii această promisiune s-a împlinit. el pare a nu mai veni. Uneori vom primi un cuvânt de cunoştinţă. Alteori. a fost o slujire în puterea miraculoasă a darurilor Duhului Sfânt. Restaurarea deplinei folosiri a darurilor Duhului în Trupul lui Cristos este un pas vital spre restaurarea slujirii pentm vindecare şi eliberare. in Tine îmi găsesc desfătarea" (Luca 3:22). Ioan 2:55). zilnic. Isus a fost umplut cu Duhul Sfânt şi mulţimile au auzit un glas din ceruri spunând „Tu eşti Fiul Meu prea iubit. Când Şi-a trimis ucenicii să predice Evanghelia. vom „simţi" imediat prezenţa demonilor iar alteori Dumnezeu va activa în noi acel minunat dar al credinţei prin care totul devine posibil. chiar şi în vierile celor mai dedicări credincioşi. ceea ce trebuie să însemne că ci au primit şi abilitatea de a discerne care erau problemele celor pentm care se rugau. şi-au pregătit inimile pentm slujire. prin darul deosebirii duhurilor. întărituri prin care exercita putere şi control. în general. este esenţial să fii botezat cu Duhul Sfânt. El Ic cunoştea atât simptomele cât şi ceea ce gândeau şi ceea ce era în inimile lor (Luca 5:22. Experienţa ne-a arătat că doar o mică parte din cei care au avut nevoie de vindecare au venit la noi pe deplin pregătiţi pentm a primi vindecarea Am văzut că deseori vrăjmaşul avea deja întărituri. vor fi şi ocazii în care sc pare că nu avem nici un răspuns la situapa dată. Nu iaccli greşeala de a incepe slujirea de eliberare înainte dc a submina drepturile demonilor prmtr-o completă curăţire spirituală a „casei".

prin vizitarea unui templu păgân în timpul unei vacanţe. condamnând şi practicile religioase care. î-ţi scoţi pantofii din picioare la intrarea în acel locaş dc cult.de exemplu) în care Dumnezeu vrea să intrevină înainte de a da vindecarea fizica. Satan va profita şi el de aceste păcate şi va locui în mijlocul „laudelor'' (închinării) celor cc îi dau prioritate în vieţile lor.Slujirea practica Pregfiiiiva unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare distruge strategia vrăjmaşului şi a declanşa ungerea Duhului Sfânt c) în viaţa persoanei pol exista zone (neiertarea. atât în viaţa persoanei cât şi pe linia sa generaţionalâ. Dumnezeu i-a spus lui Moise fcoale-li [ncâlfâmintcle din picioare. Slujind atâtor oameni. Demonii se vor ataşa falselor forme de închinare (cum sunt jurămintele. atât în vieţile indivizilor cât şi în ale bisericilor. o altă persoană.câci Eu. d) e) secrete. Uneori lupta este deosebit dc grea pentru că Satan nu vrea să vadă că o întreagă biserică se deschide pentru lucrarea dc vindecare şi eliberare. strategic. De aceea unele slujiri pot fi. Cunoaşterea aceslor întăritori este dc 0 importanţă strategică în slujirea pentru vindecare şi eliberare. Slujirea pentru eliberare este adesea o luptă crâncenă împotriva lucrărilor vrăjmaşului. Domnul Dumnezeul tău. Principiul pe care Dumnezeu îl stabileşte 221 . Complexitatea situaţiei poate impune prezenţa unor consilieri care au o experienţă specifică situaţiei date (de exemplu. acea persoană practică autoidolatria Cuvântul lui Dumnezeu spune clar: „Sâ nu ai alţi dumnezei afara de Mine . prin falsele credinţe şi falsa închinare. 5. voluntar sau involuntar. indiferent dacă ele sunt religii false cunoscute sau practici oculte 220 Oridccâte on punem propria noastră persoană. cineva care are o bogată expenenUi în slujirea celor ce au fost implicaţi în religii false sau ocultism). La fel cum Dumnezeu a promis că va locui în mijlocul laudelor poporului Său (psalmul 22:3). o lucrare prin care se expun planurile lui. în mod indirect noi îl înălţăm pe Satan. etc) şi vor căuta să invadeze şi să ocupe persoana care. Atunci când în inima persoanei domneşte egoismul. Credinţele false şi ocultismul sunt două importante zone de investigare deoarece cei implicaţi în astfel de activităţi se deschid vrăjmaşului şi.. în semn dc respect faţă de închinătorii acelui templu păgân. Satan se opune lucrării de eliberare pentru că ca este. Din mijlocul rugului aprins (Exod 3:5). deşi par a fi o închinare la Viul Dumnezeu. mai importante decât altele. El se bucura atunci când creştinii acceptă credinţele eretice şi resping adevărurile fundamentale ale Evanghelici. Implicarea se poate face. statuetele. un set de credinţe false. credinţă sau practică eretică. ccrându-l lui Dumnezeu să ne descopere întâriturilc pe care duşmanul le-a câştigat în viaţa acesteia. suni un Dumnezeu gelos" (Exod 20:3-5). în esenţă.Vindecarea prin eliberare . Este foarte important să perseverezi şi să nu renunţi. Investigaţi credinţele false si implicarea în ocultism Satan se află în spatele tuturor falselor forme dc închinare. sunt ipocrite datorită păcatului care este ascuns în inimile închinătorilor (Isaia 1:10-20). dc exemplu. idolii. un obiect. atunci când. o religie. în timpul slujirii trebuie să-L ascultăm pe Domnul dar trebuie sâ ascultăm şi persoana căreia îi slujim. se autoexpunc prin practicarea acestor păcate. Cei care slujesc pot fi atât de obosiţi încât nu mai au receptivitatea spirituală necesară pentru a discerne ceea ce vrea să spună Dumnezeu. câci locul pe care calci este un pâmânl sfânt". am văzut că deseori germenii unei probleme se află în implicarea într-o formă sau alta de ocultism. ritualurile. devin vulnerabili la puterile demonice care sc află în spatele acestora Scriptura conţine numeroase avertismente împotriva practicilor de închinare ocultă (vezi Dcuteronom 18:9-14). o societate secretă (cum este masoneria liberă) sau orice altceva înaintea închinării la Adevăratul şi Viul Dumnezeu.

Deşi. Puterea demonică din spatele acestor credinţe este deosebit dc subtilă şi uneori este nevoie de un fin discernământ pentru aţi da seama despre ce este vorba. datorită puterii dc blestem ataşate acelor obiecte. Abia când a văzut mânia şi violenţa demonilor din el şi-a dat scama dc ce lucrarea sa era atât dc obstracţionaiâ. Uneori. ei fac un gest prin care recunosc că pământul pe care stau a fost „sfinţit" de prezenţa „dumnezeului" căruia i sînchină in acel ioc. Invariabil. Deseori Domnul ne-a atras atenţia asupra bijuteriilor purtate de oameni. de obicei fără ca persoanele care le deţin să ştie despre ce este vorba. Desigur. astfel. Este bine ca înainte dc a sluji unei persoane să verificaţi dacă nu cumva ea a fost implicata în vreuna dintre aceste forme de ocultism. această descălţare rituală este un act prin care se recunoaşte sistemul dc credinţe care stă în spatele ei şi care dă. Acum câţiva ani am slujit unui păstor care înainte de a deveni creştin a fost un sikh. „duhuri înşelătoare" iar Pavel ne avertizează că oamenii vor fi înşelaţi de ele: „Dar Duhul spune lămurit că în timpurile din urmă duhuri unit se vor şi îndepărta unor de credinţă. dumnezeul căzut al acestui veac. în totală necunoştinţâ de puterea demonică disipată prin acele obiecte atât în casele lor cât şi. Implicarea în oricare dintre aceste activităţi este o sursă de control demonic. Puterea carc-l controla nu a putut fi scoasă din el decât după ce s-a lepădat de duhurile de înşelare care se aflau în spatele fostei sale religii. duhuri ataşate diferitelor denominaţii şi care. Atunci când denominaţia devine mai importantă decât dragostea şi supunerea faţă de Isus. am întâmpinat o extraordinară rezistenţă demonică atunci când am încercat să îndepărtăm acele bijuterii. Dar obiectele oculte pot fi ţinute şi în casă. La sfârşitul acestui volum sc va da o scurtă listă a principalelor practici oculte şi a sistemelor de religii necreştine. oamenii devin vulnerabili la controlul prin duhurile de religiozitate. lupta pentru eliberarea lor este deseori dramatică. ele erau legate fie de o utilizare ocultă (a bijuteriei în sine) fie de o implicare în ocultism a persoanei dc la care ele proveneau. Uneori oamenii nu-şi dau seama de aceste lucruri. sfinţenia este un atribut care aparţine numai Adevăratului Dumnezeu şi -nici unuia dintre falşii dumnezei care i-au înşelat pe oamenii de pretutindeni să se închine lor şi prin ci Iui Satan. Deci. în podurile caselor masonilor deseori poţi găsi obiecte de cult ale rudelor decedate . care prin căderea omului şi domnia temporar a lui Satan a ajuns sâ tic necurat devine. slujirea lui era eficientă. generic. fiecărei religii sau credinţe eretice pseudo-creşline îi sunt ataşate duhuri religioase specifice. provocate. Am văzut nenumăraţi oameni eliberaţi de demonii care au intrat în ei în acest fel şi care i-au blestemat cu tot felul de legături demonice şi boli. care au fost sau încă sunt implicate în practici oculte! Similar. Câteva întrebări bine direcţionale îţi pot descoperi lucruri 222 uimitoare despre rudele. el ştia că exista ceva ce-i frâna lucrarea. îşi declină identitatea. Dar trebuie să fim atenţi ca nu cumva oamenii să fie împovăraţi cu sarcini (aşa cum făceau fariseii) pe care Dumnezeu nu ne cere să le purtăm! Practica ne-a arătat că în spatele fiecărei credinţe eretice se află o întăritură demonică şi că cei care cred aceste erezii sunt în pericol de a primi un duh de înşelare care va afecta şi celelalte zone ale vieţii lor creştine. dându-şi demonilor" mintea (1 unor înşelătoare învăţături ale Timotei Aceste duhuri pol lega mintea şi capacitatea de înţelegere a victimei astfel încât ea să nu poată înţelege lucrarea Duhului Sfânt. uneori. în multe privinţe. sfânt. decedate sau încă în viaţă. prin prezenţa lu Dumnezeu. Scriptura Ic numeşte. dar atunci când o fac şi vin să ceară ajutor.Slu/iiva practicii Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare aici este că pământul. în slujire m-am confruntat cu duhuri care ţineau oamenii în robie confesională. .I •'tndecarea prin eliberări. curs liber demonizării celor care o practică. Desigur.. Atunci când oamenii îşi scot încălţămintea din picioare într-uri loc de închinare. în cadrai fiecărei denominaţii trebuie să fie ordine şi disciplină. în membrii familiilor lor.

sâ* investigam cu atenţie dacă problemele nu sunt cauzate de un păcatigeneraţional. şi in special pe cei care par a avea probleme de multa vreme. Trebuie xă cercetăm nu doar cauza bolilor fizice ci şi pe cea a comportamantului.oricine face râul... urăşte lumina. Spre exemplu. Exploraţi trecutul sexual Viaţa sexuală este considerată. Este esential ca atmosfera. Şi chiar în calul transmiterii genetice a bolii trebuie să ne întrebăm care a fost cauza primară a declanşării bolii ce a fost transmisa generaţional.ca să nu i se vadă faptele aşa cum sunt" (loan 3:20). pocăinţă şi eliberarea dc puterile demonice care au profitat de acel păcat pentru a intra în ele. ca fiind un subiect ce nu trebuie discutat. au adus în biserici standardele dc viaţă lumeşti. Una dintre întrebările pe care medicii le pun pacienţilor atunci când investighează istoricul bolii este: „A suferit vreunul dintre părinţii sau bunicii D\>s. Am văzut mulp oameii eliberaţi (şi vindecap) dc demonii care s-au transferat la moar ea unei rude. Verificaţi liniile generaţionale în capitolele 3 şi 4 s-a explicat în detaliu de ce :yi cum puterile demonice pol coborî pe linie generafională. La fel cum trupul poate fi afectat de boli. cauzându-le boala de care aceasta a suferit. Oamenii se simt stânjeniţi săidiscute acest subiect şi se tem dc bârfele ce ar putea urma unor astfel dc discuţii. se tem că dezvăluirea unor secrete din această zonă a vieţii lor ar putea conduce la pierderea poziţiei şi a reputaţiei pe care o au. comportarea unei persoane poate fi şi ea influenţată demonic datorită păcatelor strămoşilor. 7. 224 Iar dacă ei mai sunt şi implicaţi în slujirea creştină sau în conducerea unor biserici. Cei care slujesc nu trebuie sâ se jeneze să ceară toate informaţiile dc care au nevoie cu privire la aspectele păcatului sexual şi nici nu trebuie să-i acuze sau să-i condamne pe cei care mărturisesc aceste păcate. de obicei. Am văzut uneori cum o boală indusă demonic ii sărit peste o generaţie. în loc să ducă modul creştin de viaţă în lume. în care cei ce mărturisesc aceste secrete. Pentru unii oameni implicarea emoţională într-o relaţie 225 . Urmarea este că generaţia creştină în care trăim sc confruntă cu cea mai mare incidenţă a păcatului sexual pe care Biserica l-a experimentat de la Rusalii încoace. deseori a trebuit să explicăm în detaliu cum Satan poate folosi păcatul sexual pentru a-şi controla demonic victimele. acest mod de transfer nu este o regulă. atât de mult timp ascunse.. dragoste şi respect. astfel îr cât o generaţie poate fi demonizată ca urmare a păcatelor generaţilor anterioare. este foarte scurtă. Medic ina recunoaşte că în multe cazuri boala pare a se transmite de la o generaţie la alta Deşi în unele boli transmiterea maladiei se face pdicale genetică.Slujirea practica Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare 6.. Adesea distanţa în timp între moartea unei persoane şi începutul simptomelor aceleiaşi boli (sau a uneia similare) la an alt membru al familiei. la moartea bunicilor denumii care au drepturi asupra familiei vor trece asupra oricui voii putea pentru a-şi menţine prezenţa în acea familie. de această boală? ". Satan se poate folosi de legăturile sufleteşti stabilite între oameni prin păcat sexual pentru a-şi ţine victimele în robie toată viaţa lor sau până când legătura este ruptă prin mărturisire. în general oamenii sunt mai deschişi în a-şi mărturisi păcatele sexuale dacă acestea au fost comise înainte ca ei să devină creştini. Pentru ca oamenii sâ înţeleagă ce sc întâmplă. Isus ştia ce spune atunci când i-a răspuns lui Nicodim „.Vindecarea prin eliberare . păcat pc care creştinii îl acuză ca aparţinând lumii necredincioase. Dar îţi trebuie un curaj extraordinar pentm a mărturisi un păcat comis după convertire. Mândria şi frica pot ţine oamenii departe de eliberare şi vindecare. Satan se bucură să vadă aceste lucruri deoarece cel mai puternic dintre mijloacele sale de control demonic asupra oamenilor (legăturile sufleteşti nedumnezeieşti) rămâne un subiect interzis. Legăturile sufleteşti stabilite în urma sexului greşit pot apare şi între parteneri care nu au avut niciodată un raport sexual. în care să se indice persoanele care au murit şi când şi de ce au miait ele. Am constatat că uneori este utilă schiţarea! unui arbore generaţional al precedentelor două sau trei generaţii. Din nefericire însă mulţi creştini. Este foarte important ca atunci când consiliem oameişii. să fie una de încredere.

cerându-1 lui Dumnezeu să rupă. indiferent dacă raportul sexual a avut loc (cazul violului) sau nu. poate acţiona ca o conductă demonică prin care Satan lucrează asupra oamenilor. cei mai semnificativi) iar apoi ne-am rugat pentru toţi ceilalţi ca grup. Insă atunci când raportul sexual se produce. Reciproc. Deseori aceşti trei demoni lucrează împreună în persoana respinsă. Dacă nu şi-a putut aminti numele lor. Ceea ce. Vindecarea nu va veni atâta vreme cât durerea rămâne nevindecată şi cei care au produs respingerea nu sunt iertaţi. 8. într-o necurată troică dc control demonic. a avut loc. Experienţa ne-a arătat câtă dreptate avea lacov să spună 216 alţii ca să fiţi vindecaţi" (lacov 5:16). trebuie totuşi subliniat că tratarea rădăcinilor emoţionale ale respingerii şi luarea unor decizii corecte cu privire la relaţionarea cu ceilalţi oameni vor îndepărta multe din drepturile deţinute de aceşti demoni specifici. In încercarea de a rămâne în viaţa victimei. prin lucrarea crucii. prefer ca înainte de a încerca sâ scot demonii dintr-o persoană respinsă şi rănită emoţional să petrec câteva ore pentru a-i aduce o adâncă vindecare 227 . Personal. în cadrul unei relaţii dumnezeieşti. Dintotdeauna Biserica a recunoscut câ atunci când (indiferent din ce motive) raportul sexual dintre parteneri devine imposibil. legăturile sutleteşti care s-au stabilit. Această carte ne ajută să înţelegem cum este posibil ca puterile demonice să controleze atât de puternic vieţile celor care au fost respinşi. Când oamenii au curajul sâ aducă la lumină aceste lucruri ascunse. Cei mai des întâlniţi demoni în această zonă de slujire sunt cei care răspund la numele de respingere. Satan are dreptul de a lega cele două persoane printr-o „căsătorie fizică". Cu toate că ei nu au dorit raportul sexual. înlătura toate consecinţele lor. pentru tot restul vieţii lor. Căutaţi semnele respingerii Recomand călduros tuturor celor care doresc să-i ajute pe cei răniţi emoţional citirea cărţii lui Steve Hcpden Ce este respingerea (Sovercign World). Se parc că pe porţile deschise de aceşti demoni ai respingerii pot intra tot felul dc duhuri dc neputinţă şi de boală. Isus a venit pentru a-i elibera pe cei încătuşaţi! Puternice lanţuri demonice îi ţin legaţi şi pc cei care au fost abuzaţi sexual. a fost legat in locurile cereşti nu poate fi dezlegat decât prin mărturisire şi pocăinţă. frică de respingere şi autorespingere. atunci când două persoane necăsătorite au un raport sexual este ca şi cum ele ar fi căsătorite deoarece actul sexual care. Deşi nu trebuie acordată o importanţă exagerală legăturilor pe care aceşti demoni ic pot genera. Rănile emoţionale produse în trecut prin respingere sunt importante puncte dc intrare a vrăjmaşului. Dumnezeu poate. Acest lucru l-a lâcut şi Isus atunci când l-a confruntat pe paralizam! din Luca 5 cu propriu! păcal. actul acela este perceput de Satan ca fund o adevărată „căsătorie". desăvârşeşte căsătoria. demonii se vor agăţa legalist de orice drept pe care-l deţin acolo. Când Dumnezeu face acest lucru. vindecarea şi eliberarea din robie au extraordinare rezultate! Satan adoră să ţină oamenii înlănţuiţi în păcatele din trecut. odată ce s-a rostit jurământul marital.Vindecarea prin eliberare . agresorul i-a legat prin traumă şi prin frică. Când partenerii au fost prea numeroşi pentru a putea fi reţinuţi. Astfel. scriptura!. Această legătură.Slujirea practică Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare „Mânunsiţi-vci deci unii altora păcatele şi rugaţi-vâ unii pentru ilicită poate li un punct de intrare a demonilor. căsătoria poate fi anulată (dacă partenerii doresc acest lucru) iar „soţul şi soţia" pot fi dezlegaţi dc jurământul pe care l-au făcut. uneori am cerut victimei să facă o listă cu prenumele tuturor celor pe care şi-i poale aminti. Aceşti demoni determină izolarea victimei dc cei apropiaţi (care o iubesc) împiedicând împlinirea scopurilor lui Dumnezeu cu acea persoană. în cazul în care în păcatul sexual au fost implicaţi mai mulţi parteneri. i-am cerut să încerce să-şi amintească ceva specific despre persoana în cauză astfel încât atunci când ne vom ruga cu acea listă în faţă să putem fi cât mai specifici asupra fiecărei relaţii. înainte de a se ruga pentru vindecarea bolii de care acesta suferea. am tratat numai cu aceia pe care victima şi-i amintea (dc obicei. raportul sexual poate avea loc. astfel.

Informaţi-vă asupra accidentelor şi traumenlor Accidentele şi traumele neaşteptate pun întreg organismul uman într-o stare de şoc. îmi amintesc că odată am cerut unei femei să meargă acasă şi să-i spună mamei ei că o iubeşte. frică ce-i detennină sâ-şi ceară permisiunea de a face unele lucruri pentru care. Oricare dintre ele poate fi relevant. uneori zece sau douăzeci de ani după producerea acestuia. dar asta nu înseamnă că trebuie să-şi oblige „copiii" să facă tot ceea ce doresc ei! 10. în Isaia 61:1 găsim profeţia despic una dintre lucrările dc vindecare pe care Isus avea să le facă : alinarea celor „ cu inima zdrobita". pe care Dumnezeu doreşte să-1 vindece. Practica ne-a arătat că mulţi oameni nu pot fi pe deplin . Mi-a strigat „Nu pot face aşa ceva!M-ar omorî!". produse poale cu mulţi ani în urmă Tmpul. uneori. Demonii se vor putea folosi de aceste relaţii ca de o punte de transfer. Investigaţi legăturile sufleteşti nedumnezeieşti Pe lângă legăturile sufleteşti stabilite prin sex. 228 Mai puţin cunoscut însă este faptul că persoana care a suferit accidentul rămâne vulnerabilă şi spiritual. în aceste cazuri. adesea apărând pericolul demonizarii prin frica asociată acelei experienţe traumatice. Consecinţa este câ persoana poate suferi la nesfârşit din cauza unor răni nevindecate. Uneori nu este nevoie de eliberare ci de rugăciune pentru pansarea (vindecarea) inimii. Dacă acea teamă există este foarte probabil că ea este generată dc o dominare nedumnezeiesc exercitată de către o altă persoană iar dacă oamenilor le este frică să ia decizii normale în ceea ce-i priveşte fără a cere pennisiunea cuiva. rămâne afectat de consecinţele accidentului. Am eliberai nenumăraţi oameni dc duhurile de frică asociate accidentelor de maşiuâ. Eliberarea a făcut ca viaţa ei de zi cu zi sâ devină mult mai activă. foarte probabil că ei sunt manipulaţi demonic. părinpi nu trebuie să lase ca dorinţele lor sâ controleze vieţile acestora. accidentul iar alteori până când nu am rupt legaturile sufleteşti stabilite între cei implicaţi în traumă. Trebuie ca părinpi să aibă o autoritate dumnezeiască în familie. nu trebuie să ceri aprobarea cuiva. Deseori îi întreb pe cei cărora le slujesc dacă nu cumva simt o frică de tot ce înseamnă nou. Uneori mamele şi soacrele înceracă sâ controleze şi sâ domine întreaga familie. Frica o determinase sânu tacă multe dintre lucrurile pe care dorea să le facă. evident. Uneori nu am putut conduce persoana demonizată prin trauma spre eliberare până când ea nu i-a iertat pe cei care au cauzat. de asemenea. posibil ca anumite păcate (în care victima a fost implicată) să trebuiască mărturisite. Deşi trebuie să-şi sprijine şi să-şi iubească copiii. Este. renunţat la ele şi iertate. dar că asta nu înseamnă că trebuie să-i ceară permisiunea de a face orice lucra. Atunci când avem de-a face cu consecinţele unui accident sau traume nu putem ignora nici unul dintre principiile fundamentale ale slujirii de eliberare. acţiune ce va înlătura riscul unei şi mai profunde răniri printr-o prematură şi nereuşită încercare de a scoate direct demonii. Aceste duhuri erau uneori atât de puternice încât împiedicau victima să ducă o viaţă normală O femeie care a suferit un accident de motocicletă (în care a murit o persoana apropiată) a trăit patruzeci de ani de frică înainte dc a fi eliberată de duhul care a intrat în ea în momentul dezastrului. Satan se poate folosi şi de oamenii care domină şi controlează pentru a-i ţine pe alţii în robia unor legături sufleteşti nedumnezeieşti ce au fost stabilite prin alte mijloace decât cele sexuale. se întind pc termen lung. demonii care au intrat cu ocazia accidentului nu vor fi dislocaţi cu uşurinţă. Gând accidentul sau trauma au fost deosebit de grave. ei îi pot sfătui şi ajuta. Dacă e nevoie. dar atuuci când copiii cresc este nevoie ca relaţiile dintre ei şi părinţi sâ devină mature.Slujirea practica f'jvyjilirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare interioară. efectul produs asupra persoanei poale fi atât de puternic încât aceasta suferă o adevărată „rupere" interioară a duhului şi a sufletului. 9. chiar dacă trauma s-a produs cu mulţi ani în urmă. Efectele psihologice ale acestor şocuri sunt bine cunoscute şi împotriva lor au fost elaborate metode de îngrijire medicală care.Vindecarea prin eliberare .

Recapitulare Toate aceste aspecte ale slujirii sunt dc maximă importanţa pentru pregătirea eliberării. vor pleca. nu va fi eliberat de acel duh.Slujirea practica eliberaţi de demonii care au venit prin traume decât atunci când Domnul aduce vindecare interioară în inimile lor. în timpul interviului. Trebuie căutată soluţia optimă Luciul cel mai important este să ascultăm ce arc de spus Dumnezeu cu privire la persoana căreia îi slujim. 231 . Deşi cel care slujeşte va vorbi demonilor şi le va porunci să plece. Unii găsesc că este dificil să fii flexibil în slujirea personală. Uneori a trebuii sâ discut cu persoana despre diversele zone din viaţa ci care aveau nevoie de vindecare şi abia apoi să-i slujesc (după cc am epuizat faza interviului) în fiecare dintre aceste zone. Fiecare om are o voinţă şi dacă ea nu este activ implicată. Mai întâi el trebuie să-L pună pc Dumnezeu pc primul loc în viaţa sa. Am ajuns la concluzia că Satan a încercat sâ ţină Biserica in necunoştinţâ de acest aspect al slujirii de eliberare. Isus a tratat eu păcatul din viaţa lui. dar dacă privim în Evanghelii vom vedea că Isus a tratat fiecare persoană într-un mod diferit. El L-a ascultat pe Tatăl şi a făcut numai ceea ce El I-a spus să facă (Ioan 8:28). Acum. Efectele acesui gen de rugăciune pol fi dramatice. Biruinţa a fost obţinută abia după aceea. Să ne concentrăm acum atenţia asupra procesului dc eliberare propriu zis. Este o mare binecuvântare sâ vezi cum cei care au trecut prin astfel de situaiii sunt vindecaţi şi eliberaţi în acelaşi timp. să-şi exerseze voinţa renunţând la păcatul sexual şi abia apoi sâ caute eliberarea. Ordinea în care ele sc produc nu este. Alteori a trebuit să slujesc în anumite zone înainte de a trece la investigarea altora. Demonii ştiu dacă voinţa persoanei cooperează sau nu cu Dumnezeu şi cu cei care slujesc. Este foarte important să nu uităm câ de multe ori vindecarea este un proces şi că întărilurile vrăjmaşului sunt erodate şi dărâmate pas cu pas prin rugăciune şi eliberare. de obicei. Demonii vor şti că omul acela vrea să-L unneze pc Dumnezeu şi atunci când li se va ponmci sâ plece. Nu există reguli ci doar linii călăuzitoare. Pe cât posibil trebuie ca şi noi sâ urmăm modelul dc slujire al lui Isus. eliberarea poate fi incompletă şi dc scurtă durată. Este esenţial să fim sensibili la ceea cc face Dumnezeu în acea persoană şi să lăsăm ca Duhul Sfânt să-i slujească direct. •. Un bărbat care vrea să fie eliberat de un duh de poftă pentru a renunţa la păcatul sexual. 230 Cum să ne rugăm La începutul acestei cărţi s-a explicat cum pot demonii influenţa şi intra înlr-o persoană. Am (acut o regulă generală din a-i înlreba pe cei pentru care mă rog dacă nu au suferit vreodată şocuri sau traume deosebite. consilierii au luat notiţe privind zonele în care prezenţa demonilor este probabilă.) inclecarea ţu-in eliberare . Ultimul capitol a descris importanţa pregătirii slujirii pentru eliberare. este esenţial ca persoana consiliată să participe activ la ceea ce se întâmplă. ei vor trebui să se adreseze acestor zone. înainte de a vindeca bărbatul paralizai coborât la El prin acoperiş. pe măsură cc simptomele pc termen lung sunt anihilate şi oamenii îşi pot împlini destinul la care Dumnezeu i-a chemat. Ea nu trebuie să aştepte pasiv ca altcineva să facă toată această lucrare. Nu este neobişnuit sâ descoperi că într-o persoană cu multe probleme pulcrca demonică este ataşată multora (uneori tuturor) dintre nevoile personale descrise mai sus. semnificativă.

chiar şi pentru creştinii ce par a fi maturi spiritual. în Numele lui Isus mă rup de consecinţele păcatelor chem acum puterea păcatelor oricăror ocultă care oricărora de. construind apoi rugăciuni corespunzătoare situapci în care sc află fiecare persoană în parte. • care pe crucea de la Calvar S-a făcut blestem pentru mine şi care a murit ca eu să Iertarea celor care ne-au făcut rău Iertarea este un pas esenţial spre eliberare. de bolile strămoşilor linia de mei gene raţionale. au fost aduse la lumină Deşi rugăciunea se poate face şi în gând. trăind în aşa fel încât să nu mai dea demonilor drepturi printr-un comportament păcătos şi dorind cu adevărat să fie eliberată de top demonii din ea Am constatat că după ce pregătirea slujirii s-a încheiat şi persoana este gala să fie slujită.Vindecarea prin eliberare . Consilierii de la Eilel Ministries au fost învăţap să folosească rugăciuni asemănătoare celor ce vor fi prezentate mai jos. Amin. Trebuie repnut însă că aceste rugăciuni nu sunt o liturghie de vindecare ce poate asigura eliberarea automată a cuiva! Dumnezeu se uită Ia inima omului şi dacă persoana rosteşte o rugăciune care nu vine din inimă eliberarea este pupn probabilă Există multe forme de a te ruga şi trebuie ca cei care slujesc să înfeleagă care sunt principiile fundamentale ale eliberării. La mijlocul acestei rugăciuni trebuie lăsat un interval în care persoana sâ rostească cu voce tare numele celor pc 233 . iţi mulţumesc că Ţi-ai vărsat sângele pentru ca tu să pot fi liber. trupului şi Domn al voinţei şi meu. este nevoie ca cei care slujesc să sc roage pentru lucrurile care. simţămintelor şi melc. al deciziilor Domn al al comportamentului duhului meu şi al relaţionalii mele cu 'Tine. al muncii mele. sunt fie sub propriul lor control fie sub control demonic. Te chem acum sa fii Domn al fiecărei zone din viaţa mea: Domn al minţii şi al gândurilor mele. Domn al timpului meu. îţi mulţumesc că ai murit pe cruce pentru mine şi te primesc Trebuie ca persoana să-şi exercite voinţa alegând să-L facă pc Isus Domn al fiecărei zone din viaţa sa. Atâta vreme cât nu vrem să-i iertăm pe ceilalţi. • ca Mântuitor a! meu. mi-au dintre consecinţele consecinţele mamei activitate declaraţiile efectele mele copil sângelui activităţi care Isus pentru a Mă de pe important cunoştinţă). rugăciunile de mai jos pot fi şi un ghid util în construirea altor rugăciuni specifice diferitelor situapi întâlnite. să specificau ereditare care Invitarea lui Isus ca Domn al fiecărei zone din viaţa persoanei Recomand ca această rugăciune să se facă pentru toţi cei care doresc să fie eliberap. Domn al reacţiilor mele. oculte aveţi păcatele declar tatălui (în acest moment esle afectat viaţa. mărturisesc că am păcătuit şi că am nevoie de 232 blestemele mi-au afectat in vreun fel viaţa. Rugăciune: Doamne Isuse.Slujirea practică Cum să nc rugăm Tine. Amin. Desigur. Mă rog în Numele lui Isus. Domn al emoţiilor. Experienp» ne-a arătat că mulţi oameni nu sunt încă eliberap pentru că anumite zone din vieple lor. Rugăciune: îmi iert necondiţionat toţi lor. pot fi liber. Ruperea legăturilor cu generaţiile anterioare Acest gen de rugăciune nu alunga duhurile care au venit pc linie gcmcraţionalâ dar au efectul dc a smulge rădăcinile acestor duhuri venite generaţional. al casei mele. al bunurilor mele şi al tuturor relaţiilor mele. In strămoşii pentru calitate lui de toate al lucrurile care lui mă Dumnezeu elibera liber sau de de a şi de orice şi le-au făcut şi care mi-au afectai viaţa. nu putem primi iertarea propriilor păcate (Matei 6:15). în timpul consilierii. în Ioc să fie sub domnia lui Isus. al familiei mele. am constatat că rugăciunea cu voce tare este mai eficientă Ea întăreşte hotărârea consilierilor dc a învinge puterile demonice în Numele lui Isus şi le aminteşte anumite lucruri importante în slujire.

amărăciunea pc care le-au avut împotriva acelor persoane. . înainte dc a ierta anumite persoane. cum ar fi un accident de care nimeni uu este 234 că toate aceste practici sunt închinare pun pe Isus pe tronul vieţii activitate ocultă în care.' Rugăciune: Tată. mă pocăiesc de el şi renunţ la el. Iertarea de sine Adesea oamenii sc autoblamează pentm păcatele altora şi trăiesc într-o falsă vinovăţie şi în robie. Amin. Unii oameni. Amin. "Iertarea" lui Dumnezeu Ghilimelele de mai sus vor să ne spună că. Te rog să mă ierţi şi să mă cureţi. Rugăciune unei Tata. Rugăciune: Isus. Acest lucru este un păcat. resentimentul. care suportă acum consecinţele păcatului. îţi mulţumesc că mă ierţi pentru lucrurile negative pe care Acum aleg să mă iert pe mine însumi pentru lucrurile le-am făcut. că am acest Doamne. Amin. în Numele lui Isus. (In acest moment trebuie celor care trebuie iertaţi). chiar dacă el parc a fi justificat dc răul suferit din partea persoanelor în cauză. Deşi nu va fi uşor să pronunţe unele nume. voie. au nevoie să se pocăiască de mânia ascunsă. în loc să-1 mustre pe Satan pnn ale cărui ispitiri omul a degenerat într-o rasă căzută. rostite cu voce tare numele tuturor Eliberez pe fiecare dintre aceşti oameni tţi mulţumesc câ ai murit pentru ca eu sâ pot fi cei iertat. ca şi cum El ar fi de vină câ lor li s-au întâmplat anumite lucruri. rănit.. in Numele lui Isus. Uneori ei se consideră răspunzători dc unele lucruri. Demonii vor face orice pentru a împiedica persoana să facă acest important pas spre eliberare. mele.. de care ştiu că Tu m-ai iertat de mult. Dumnezeu nu are pentm cc să fie iertat Dar unii oameni îl acuză pe Dumnezeu.(menţionaţi lucru este un păcat. oculte am păcătuit cu voce tare toate implicările de care vă aduceţi aminte). Amin. păstrat în de pocăinţă că de gândurile negative că împotriva rănit. Ei trebuie sâ se pocăiască de păcatul dc a-L acuza pe Dumnezeu de lucrurile de care se face vinovat Satan. Ştiu că Tu urăşti ceea ce a făcut Satan în viaţa mea. mărturisesc că Te-am învinovăţit de nişte lucruri de care Tu nu eşti vinovat Recunosc că acest lucru este un păcat şi te rog să mă ierfi. trebuie sâ o tacă! Poate că va fi nevoie să ajutaţi persoana sâ persevereze atunci când va avea de pronunţat numele celor pe care trebuie sâ-i ierte. am fost Recunosc mânie. Rugăciune: in libertatea iertării mele. Te rog să mă ierfi pentru 235 . persoane: mărturisesc inima mea numele datorită faptului fiecărei persoane). încercând să oprească procesul iertării.Vii ut cm rea jirin eliberare . Numele lui Isus. deoarece El nu poate greşi. resentiment şi amărăciune împotriva Mărturisirea oricărui păcat personal care ar fi putut da drept de intrare demonilor a) Păcatul ocultismului Rugăciune Tată. am fost Implicat. Ta de a mă elibera. Importanţa iertării este atât de mare incâl va trebui poate sâ legaţi unii demoni care se vor manifesta. în Numele lui Isus.Slujirea practicii Cum să ne rugăm care trebuie să-i Iert». cu sau fără la Satan şi acum aleg să-L. In Numele lui Isus. I'rintr-un aci al voinţei mele aleg sâ-i iert pe toţi care m-au vinovat. de mărturisire: că prin implicarea în următoarele Tău practici (rostiţi Recunosc orice In împotriva Ta şi împotriva cuvântului mărturisesc lui. Iţi mulţumesc pentru dragostea Ta şi pentru promisiunea Amin.

Tată. renunţ la tine şi la toate lucrările tale din viaţa mea. Accept verdictul Tău cu privire la păcatul meu. Amin. ci ne adresăm lui intr-un fel asemănător celui în care Isus S-a adresat puterilor întunericului care vorbeau prin Simon Petru atunci când au încercat să-L abată de la lucrarea ce trebuia să o facă în Ierusalim (Matei 16:23).. N o i nu ne rugăm lui Satan (nu trebuie să-i cerem lui nimic).. Pocăinţa de păcat Mărturisirea păcatului nu înseamnă pocăinţa de păcat. Această acţiune este încă un pas spre subminarea legăturilor pe care demonii le au asupra persoanei. Am păcătuit şi Te mg să mă ierţi pentru: (specificaţi cu voce tare toate păcatele sexuale pe care Dumnezeu vi le aminteşte). El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nedreptate" (1 loan 1:9). mărturisesc că au fost momente in viaţa mea când am cedat atacurilor pe care vrăjataşul' le-a dat împotriva sexualităţii mele. în Numele lui Isus. să le amintim ce spune Scriptura: „Dacă ne mărturisim păcatele. Declarare personală: Satan. Amin. Dar am constatat că în lucrarea de eliberare este deosebit de util ca persoana consiliată să-i spună cu voce tare lui Satan şi tuturor puterilor întunericului că renunţă la influenţa lor. Rugăciunea de mărturisire este o recunoaştere a naturii păcatului şi o acceptare a responsabilităţii personale. Aveţi răbdare ca persoana să-şi amintească toate aceste păcate..(Indecarea prin eliberare . Această renunţare este implicată în rugăciunea prin care Isus este proclamat Domn. Este important ca atunci când oamenii şi-au mărturisit păcatul şi s-au pocăit de el. în Numele lui Isus. Te rog să mă ierţi pentru tot trecutul meu. Pocăinţa însă este o expresie a voinţei prin care ne întoarcem de la păcat Mulţi oameni ştiu bine ce fac atunci când îşi mărturisesc păcatul şi pot face acest lucru chiar. Recunosc vina de a alege să comit aceste păcate şi Te rog să mă eliberezi din lanţurile în care am fost ţinut de ele. închid uşile vieţii mele la toate punctele de intrare demonică pe care le-ai câştigat prin păcatele mele din 237 . să-mi dai discernământul de a recunoaşte 236 Cum să ne rugăm ispitirile atunci când vin şi să mă întăreşti pentru a le rezista. rugăciunea de mărturisire este doar o vorbă goală ce nu are nici un efect sau putere. Te rog să mă ierţi pentru continuua vulnerabilitate pe care am arătat-o faţă de păcatul. regulat dar dacă nu te întorci de la păcat. Rugăciune de pocăinţă: Aleg să mă întorc de la păcatul meu. Renunţ la toate plăcerile asociate acestor păcate. (menţionaţi păcatul sau păcatele implicate). Te rog să-mi cureţi memoria. să-mi vindeci rănite şi să mă ierţi. Trebuie să reamintim oamenilor cuvântul lui Dumnezeu care ne spune „Mărturisiţi-vâ deci unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii ca să fiţi vindecaţi" (lacov 5:16). Te rog să mă cureţi de orice necurăţie.Slujirea practică b) Păcatul sexual Rugăciune de mărturisire: Tată. Rugăciune de mărturisire: Tată. îţi mulţumesc pentru sângele pe care Isus L-a vărsat pentru ca eu să pot fi curăţit. renunţarea la lucrările lui Satan în viaţa persoanei nu mai reprezintă o condiţie a iertării. R e n u n ţ a r e a Ia lucrările lui Satan După mărturisirea şi pocăinţa de păcatele mai sus menţionate. Amin. c ) O r i c e alt păcat activ Păcatele active sunt acele păcate care par a pune mereu piedici în viaţa cuiva Ele diferă de la persoană la persoană funcţie de problemele pe care acestea le întâmpină pe parcursul vieţii. în Numele lui Jsus. Printr-un act al voinţei mele şi prin puterea pe care mi-o dă Isus Cristos din Nazaret.

şi să aducă inapoi la tine orice parte prezenţa din Duhului Sfânt peste acesta. primul punct de acces este prin duhul acelei persoane. Amin. rostească o rugăciune de consacrare către Domnul. zonă în In Numele Tatălui. Fifi pregătip.in mâinile Tale.Vindecarea prin eliberare . sau poate 239 Rugăciune de consacrare: . Te rog să mă umpli cu Duhul Sfânt pentru ca să drept de şedere în această persoană şi îţi poruncesc să pleci Jiu pe deplin al Tău. în astfel de ocazii am văzut câteodată cum Această rugăciunc-declarajie poate fi urmată de rugăciunea de persoana a fost pentru prima dată botezată cu Duhul Sfânt. oamenii primesc uşor Duhul s-a făcut referinţă. fiinţa ta care a fost legată demonic de o altă persoană (dacă dorip]. al Fiului şi al Duhului Sfânt. de obicei. suflet şi trup această legătură sufletească nedumnezeiască.. Dacă sunteţi gata să intraţi in slujirea de Sfânt eliberare. care le-a înfrânt la Calvar. o ungere care să „rupă jugul". In Numele lui Isus. continuaţi astfel: Ruperea legăturilor sufleteşti ueduiuiiczeieşti Dc obicei. imediat Jără a răni sau a face vreun rău lui. demonii se simt ameninţaţi nu de uleiul în sine ci de aici persoana în cauză). Despart aceste legături in mod aicifi". Nu mai ai nici un . uneori persoana va fi gata să primească slujirea vreunul dintre membrii familiei lui. (numiţi persoana pentru care vă rugaţi) sau vreunei alte persoane şi Jără a intra înFără îndoială. legături sufleteşti nedumnezeieşti ale duhului. influenţă exercitată de vreo altă persoană (dacă doriţi. spunând lucruri de genul „Aide. Când îşi eliberare de demonii care au intrat prin legăturile sufleteşti la care pun vieţile în ordine cu Dumnezeu. pentru eliberare lără a mai fi necesar sâ se roage toate.duh. ia-l de persoanelor implicate). Ungerea cu ulei consacrat Rugăciune: este o extindere a acestei ungeri (coborâri) asupra trupului. Trebuie ca aceste legături să fie rupte sistematic pe: parcursul slujirii. la fel cum nici nu le pasă de uleiul neconsacrat. trecut. Opriţi-vâ şi aşteptaţi Vorbesc acum in mod direct fiecănâ duh rău care a profitat deDoamne Isusc. Cil cu Duhul Sfânt Umplerea nu mai ai nici un drept să mă tulburi in lucrurile pe care le-am Ajunşi în această fază. arde. puteţi numi Desigur.'ristos Duhului Sfânt. Amin. sufletului şi trupului în asemenea ocazii nu este neobişnuit să auzi demonii vorbind care au fost stabilite între tine şi (rostiţi cu voce tare numele prin gura persoanei. iţi declar in Numele lui Isus. interviul va scoate la iveală majoritatea legăturilor sufleteşti nedumnezeieşti de care Satan a profitat pentru a-şi aduce demonii. de care m-am pncâit şi de care am font iertat şi curaţii cerem Domnului să trimită asupra persoanei o nouă ungere a prin sângele Domnului Isus (. Uneori am constatat că este util ca cel căruia i se slujeşte să puteţi numi aici persoana In cauză). căci eliberarea sc poate produce după fiecare rupere a acestor legături! Această rugăciune de comandă trebuie tăcută direct (de către cel care slujeşte) celui slujit. sc află demonii.Slujirea practicii 'M CUM să nc rugăm eu răbdare să vedeţi cc va face Dumnezeu în viaţa persoanei. cerând să fie umplut cu Duhul Sfânt. îmi încredinţez întreaga fiinţă . In Numele lui Isus. Aduceţi-vâ aminte că această lucrare este a Domnului şi câ noi avem privilegiul dc a colabora cu El în tot ceea ce face. rup orice care.. deseori este util sâ nc oprim puţin şi sâ mârturisil. Nu este nici o îndoială că demonii nu suportă uleiul supranatural şi li rog pe Dumnezeu să îndepărteze dc la tine orice consacrat. Uneori obişnuiesc să binecuvântez puţin ulei pe care apoi ii folosesc pentru a unge persoana Acest act are întotdeauna efectul dc a binecuvânta persoana iar uneori am văzut că acest fel dc ungere a stârnit o puternică reacţie demonică Se pare câ atunci când Duhul Sfânt coboară asupra unei persoane.

Demonii sunt fiinţe vii care se află în slujba stăpânului lor. Dar am constatat că. primii creştini. în Marea Trimitere. La o primă consiliere se poate trata păcatul ocultismului. după ce Duhul Sfânt. Satan. Isus a poruncit ucenicilor să-i înveţe pe noii credincioşi să facă aceleaşi lucruri pe care El i-a învăţat pe ei. Dumnezeu a lăsat omenirii voinţa liberă. de aceea. folosind rugăciunea prezentată dc noi (sau una similară). La următoarea şedinţă se va putea trata o altă problemă din viaţa acelei persoane. Eliberarea fără consimţământul şi colaborarea persoanei este permisă numai în cazuri excepţionale (vezi Fapte 16:18). Este important să ştim şi că nu toţi oamenii au nevoie de consiliere simultană a tuturor zonelor mai sus prezentate. orice demon care a profitat de aceste lucruri are dreptul de a rămâne în acea persoană. Consilierii trebuie să caute atât înţelepciunea care vine de sus cât şi bunul simţ! Discernământul este uneori nu atât un dar supranatural cât o aplicare practică a informaţiilor pe care deja le deţinem! Capitolul 7 Slujirea pentru eliberare Exercitarea autorităţii Cheia procesului dc eliberare este exercitarea autorităţii. Trebuie ca drepturile demonilor să fie îndepărtate. în aceste situaţii. multe ori nu mai esto nevoie decât să le adresezi puterilor întunericului şi să eliberezi oamenii dc demonii ale căror drepturi au fost subminate prin pocăinţă. să le facă. Satan este sub picioarele Sate Isus a dat ucenicilor Săi puterea şi autoritatea de a scoate demonii (în greacă ekballo însemnând a „arunca afară cu forţa"). Satan este stăpânitorul acestei lumi. fără credinţă în Dumnezeu. de cele mai. El nu S-a supus niciodată lui Satan. a convins oamenii de nevoia de a-şi pune anumite probleme în ordine cu Dumnezeu. credincioşii lucrează în puterea aceleiaşi însărcinări pc care Isus a dat-o primilor Săi ucenici. De aceea pocăinţa este o parte vitală a procesului de vindecare prin eliberare. este o decizie riscantă. în aceste cazuri slujirea trebuie să aibă continuitate.Vindecareajirin eliberare . prin învăţăturile prezentate. Isus nu S-a alăturat niciodată răzvrătirii pc care noi o numim cădere şi.Slujirea practica chiar nici una. este puţin probabil ca eliberarea să se producă dacă vom fragmenta slujirea în două şedinţe. Dar dacă păcatul ocultismului este legat de o relaţie sexuală nedumnezeiască (de exemplu). dar Isus Sc află mult deasupra lui (Efescni 1:18-23). dintre aceste rugăciuni. orice încercare de a sări peste vreuna dintre fazele importante ale stadiului de pregătire a eliberării (atunci când persoana cere slujire individuală). căutând eliberarea persoanei în acea zonă. într-o poziţie de autoritate dată de nemărginita putere a Celui Atotputernic. Acest lucru se întâmplă mai ales la reuniunile publice. Dc aceea. 241 240 . Dacă o persoană alege să-şi trăiasă viaţa în păcat.

De exemplu.depozitate" în victimă. Manifestările demonilor pot varia de la caz la caz. Unii dintre cei care critică lucrarea de eliberare sugerează. la discernerea a ceea ce se întâmplă in interiorul persoanei. depârtafi-vd de la Mine.. Dacă dorim o vindecare deplină ambele sunt necesare. în special atunci.emoţionale şi a mâniei . după eliberare. Dacă lucrarea de pregătire a slujirii a fost bine făcută şi persoana doreşte să-şi pună viaţa în ordine cu Dumnezeu. Reacţiile Ia eliberare diferă enorm de la persoană la persoană Singura regulă pe care noi am aplicat-o este cea a pregătirii lucrării: cu cât această pregătire este mai pine făcută cu atât este mai uşoară eliberarea propriu-zisă. dar cărora El le va spune „Niciodată nu v-am Uneori eliberarea este însoţită de o multitudine dc manifestări fizice. Isus ne-a avertizat că vor fi unii care vor scoate demoni în Numele Său. Uneori demonii vor folosi acesată energie ascunsă pentru a mări puterea manifestărilor. ca şi autoritate. de aceea. Slujirea pentru eliberare mai dificil atât pentru persoana eliberată cât şi pentru cea care slujeşte pentru eliberare. fiind absolut necesar ca în timpul procesului de eliberare să se producă refularea durerii. am constatat că în unele cazuri (asemănătoare celui în care Isus S-a confruntat cu demonizatul din Gadara) această conversaţie este necesara în procesul de vindecare prin eliberare.. Dar dacă mânia şi rănile emoţionale vor rămâne ascunse şi nevindecate. dar care nu-L cunosc cu adevărat pe Dumnezeu. pozipa specifică unui anumit ntual ocult. Atunci când demonilor li se porunceşte să plece dintr-o persoană. involuntar. că oamenii nu au nevoie decât de vindecare interioară. Manifestările observate în timpul eliberării ne pot ajuta. în cazul vrăjitoriei generaponalc este posibil ca trupul persoanei sâ ia.. Emoţiile nevindecate şt înăbuşite sunt o hrană pentru demoni. Este posibil. dar trebuie să repnem că dacă ele lipsesc nu înseamnă că persoana nu poate fi eliberată. efectul fiind o explozie de violenţă detonată de această sursă dc energic emoţională. când este clar câ ea arc nevoie de eliberare dar drepturile datorită cărora demonii sunt acolo nu sunt imediat evidente. Uneori am reamintit demonilor că ei se află sub autoritatea Demnului Isus Cristos şi le-am poruncit sâ spună adevărul pe care Isus Cristos însuşi ii confirmă ca adevăr. ca persoana sâ simtă o puternică durere într-o anumită zonă a trupului. Acel demon a fost obligat să răspundă întrebării lui Isus şi să spună adevărul. Acest fel de a proceda face ca demonii să fie puşi în situaţia duhului care-1 controla pe dwnonizatul din Gadara. Deşi nu recomand a se face din converasţia cu demonii o practică normală de slujire. felul în care ei se manifesta este un indiciu asupra naturii lor. Iar unii dintre cei care slujesc pentni eliberare discreditează vindecarea interioară spunând câ ca nu este necesară. sunt sub noi şi a căror sursă dc putere (Satan) se află sub picioarele lui Isus. uneori.Vindecarea prin «liberare . 243 . procesul eliberării va fi 242 cunoscut. chiar mai rea decât a fost înainte. în aceste cazuri persoana este în neştiinţa de ceea cc s-a petrecut pe linie ancestrală şi nu poate.. siarca persoanei poate ajunge. Pentm a înşela şi mai mult oamenii. şi mai mulţi demoni reocupând teritoriul din care au Ibsl izgoniţi. fapt cc inaică o boală generaponală cauzată demonic şi care a fost silită să se manifeste înainte de eliberarea propriu-zisă. Dc aceea este vital ca cei care slujesc pentru eliberare să ştie cu adevărat cine sunt ei în Cristos. naiv. atunci procesul de eliberare va fi o simpla exercitare a autorităţii date de Dumnezeu asupra unor fiinţe spirituale care. cu atât mai uşoara va fi eliberarea ci.Slujirea practică în Maici 12:43-45 suntem avertizaţi că dacă vrăjmaşului nu i se închid uşile prin credinţa în Isus. De exemplu. de asemenea. Adesea. cu cât o persoană se pocăieşte şi iartă mai mult. Pentru aţi exercita autoritatea trebuie să te afli pc o poziţie de autoritate. demonii vor profita de ele pentru a sc opune eliberării. este posibil ca ei să se manifeste în acea persoană fără a ieşi însă din ca. Acesl lucru se întâmplă mai ales în cazul demonizării gencraţionale. „mărtunsi pâcatelc strămoşilor" săi pentru a submina drepturile demonilor. Experienţa ne-a arătat câ deşi vindecarea interioară poate avea loc fie înainte fie după eliberare. El dă unor demoni instrucţiunea de a ieşi la poruncile unor „creştini" ce cred că eliberează oamenii. Satan va permite celor implicap în ocultism să scoată demoni prin exorcism ocult. *' (Matei 7:23). dacă ea nu se produce înainte de eliberare. Dar nu trebuie să uităm că singura raţiune pentru care putem vorbi demonilor este cea de a elibera persoana.

demonii pot fi provocaţi de prezenţa Duhului Sfânt şi pot chiar controla trupul persoanei Iată de cc este foarte important să discernem cc se întâmplă. chiar dacă nu există manifestări vizibile. cazul duhurilor de infirmitate sau al duhurilor care sunt ataşate consecinţelor accidentelor şi traumelor suferite în trecut. orice manifestare devine posibilă Vom prezenta mai jos o listă a celor mai obişnuite manifestări. Este. atunci când eliberarea se produce persoana este conştientă că. Uneori. este posibil ca acele părţi 244 ale trupului în care demonii deţin întărituri să fie puternic scuturate. deseori Domnul va vorbi direct celor slujiţi. ceva deosebit are loc. Când această atingere se produce. Este fie o expresie a fricii naturale. deşi cu cât pregătirea slujirii este mai laborioasă. Manifestările mai jos prezentate sunt dintre cele mai obişnuite. Agitaţie în stomac Uneori demonii care sunt localizaţi în stomac încep sâ se agite 245 . arătându-le care sunt drepturile datorită cărora demonii mai sunt încă în ei). în special dacă ei ies prin vomă sau printr-un alt mod ce produce durere. trebuie sâ liniştim persoana. Când manifestările au însă loc. Căderea la pământ Din relatările făcute în evanghelii cu privire la slujirea pentru vindecare a lui Isus vedem că oamenii erau aruncaţi la pământ numai atunci când El se confrunta cu demonii din acei oameni. fie pentru a verifica dacă în persoana slujită încă mai există demoni. de aceea. cât şi. iar apoi să spunem persoanei ceea ce ne-a spus Domnul (în aceste cazuri. Durerea fizici Când un demon este silit să sc manifeste. fie pentru ca eliberarea să fie deplină. Scuturăturile pot fi atât de puternice încât persoana este aruncată la pământ. care se poate simti pângărită şi stânjenită de prezenţa demonilor. persoana poate simţi o durere fizică in gât. Noduri în gât Cele mai frecvente puncte de ieşire a demonilor sunt respiraţia şi gâtul. Greutate în respiraţie Atunci când demonii ies prin respiraţie. Presiunea Sc poate resimţi asupra capului şi a umerilor. Primele cinci sunt manifestări ce pot fi experimentate şi ca urmare a ungerii Duhului Sfânt şi este. Interesant dc observat câ duhurile dc moarte sunt de obicei localizate în zona plămânilor. Scuturatul Atunci când tremuratul se amplifică. Este foarte important ca în timpul slujirii să ţinem ochii deschişi. fie o consecinţă a reacţiei demonilor care trebuie sâ plece. Palpitaţiile Această manifestare poate cauza panică în persoana demonizată. în general. în special. important să discernem ce se întâmplă cu adevărat. ungerea Duhului Sfânt este cea care stârneşte demonii şi iniţiază procesul de eliberare. nu persoana Când demonii încep să iasă. Tremuratul Se poate manifesta fie prin tremuratul unei părţi a corpului. Uneori. în acest ultim caz trebuie să-L întrebăm pc Domnul dacă nu există ceva care blochează eliberarea. uneori. fie prin tcrmuratul întregului corp. de obicei se produce un ciclu de îngreunare a acesteia care poate uneori degenera în căscat sau tuse.Vindecarea prin eliberare . pentru autoprotecţie! Unele posibile manifestări demonice Răcirea trupului Se produce în special atunci când se manifestă duhurile asociate morţii sau unor serioase practici malefice. atunci când demonii ies. Duhurile sunt rele şi necurate. el va cauza uneori durere în acea parte a trupului pe care a influenţat-o. Acest fenomen contrastează cu căderea blândă la pământ a celor atinşi de prezenţa Domnului. pe plan spiritual.Slujirea practica Cum intra demonii Nu trebuie acordată o atenţie exagerată manifestărilor ci mai degrabă trebuie grăbită slujirea. cu atât este mai puţin probabil ca manifestările să fie violente. atât pentru a discerne ce sc întâmplă cu persoana.

Acest. • Divergenţa şi convergenţa globilor oculari în timpul eliberării este bine să privim persoana (şi demonii) în ochi. Este posibil însă ca ea sâ şi vomite (sau să scuipe). uneori. dând victimei senzaţia că ceva se învârte în stomacul ei. pe măsură ce eliberarea se produce. Diavolul". de cele mai multe ori. Şuieratul poate indica şi prezenţa unor duhuri ce imită felinele. poate fi vorba şi de emoţiile care au nevoie de vindecare. se pot manifesta în acest fel. 247 Dilatarea pupilelor Ochii sunt ferestrele trupului. în special atunci când slujiţi celor grav demonizaţi! Când simt că sc apropie eliberarea. astfel încât privirea simultană a ambilor ochi ai victimei să devină imposibili ?i. Mişcări (sau senzaţii) sexuale Când se manifestă. violente. duhurile sexuale pot face uneori ca persoana să aibă senzatii şi reacţii în zonele sexuale. Demonii vor face tot ce pot pentru a evita contactul prin ochi. plecarea unui demon dar dacă ele continuă fără încetare. spatele persoanei se poate arcui spre înapoi la fel ca acul unui scorpion. Privirea comportă autoritate. 24« . nefiind limitată doar la zona stomacului. duhurilor de religiozitate. Dureri subite de cap Simt simptome specifice duhurilor de control a minţii. aşa că trebuie să discernem ce se întâmplă Strigătele Strigătele indică. cea mai obişnuită tactică fiind aceea de a face ca ochii să fie divergenţi sau convergenţi. unii demoni pot determina persoana să o ia la fugi Oamenii trebuie încurajaţi şi ajutaţi să înţeleagă că trupurile lor le aparţin şi că nu trebuie să asculte de ceea ce le spun demonii. Victima simte uneori un fel de presiune împrejurul capului. complet diferită de limbile ce sunt un dar al Duhului Sfânt. ale falselor religii său idolatriei. ca şi cum demonul ar încerca să-i comprime creierul.r«a ochilor «este cap Arunci când vedem doar albul ochilor persoanei. atunci când uncie întărituri demonice sunt provocate. de exemplu. Demonii se manifestă. Limbile demonice » Nu toate limbile vin dc la Duhul Sfânt. Şuieratul Şuieratul este o caracteristică a şerpilor. Simptomele pot fi similare celor prezentate mai sus. Poziţia fetală poate indica însă şi o veche durere înăbuşită. Aceste mişcări pot trăda. Contorsionarea trupului Când duhurile ies din coloana vertebrală. demonii sunt în alertă şi pupilele sc pot dilata mult peste dilatarea normală (ce se produce ca răspuns la stimulii luminoşi naturali sau Ia întuneric). felul în care demonii au intrat în acea persoană Alteori ele pot indica dispariţia unei anumite dureri.-. lucru se întâmplă mai ales atunci când persoana a fost implicată în vrăjitorie. demonul a împins pupila în sus pentru a face imposibilă privirea în ochii i victimei.Slujirea practica Cum intră demonii înainte ca eliberarea să se producă. Alteori persoana poate simţi că îi vine rău (deşi de cele mai multe ori nu este vorba decât dc o senzaţie). este uneori posibil ca braţele şi picioarele persoanei să se mişte necontrolat. Mişcări nefireşti In timp ce demonii pleacă. De aceea nu este surprinzător că demonii. Este uşor să discerni rigiditatea unei limbi demonice. Când intră lumina lui Dumnezeu. Acţiunile violente In slujire ne putem confrunta cu reacţii neaşteptate. Starea de rău sau leşinul Starea de rău poate fi experimentată în diferite părţi ale trupului (în special la cap). Este ca şi cum demonii sunt dintr-o dată treziţi dintr-un somn lung! Fiţi pregătiri.Vindecarea prin eliberare . care sunt supuşi „şarpelui celui vechi.

dc obicei.fără apă". Imediat ce Vreuna dintre manifestările mai sus menţionate se produce. Demonii care s-au confruntat cu Isus ştiau că va veni o zi în care acest lucru se va întâmpla şi L-au întrebat pe Isus dacă îi va trimite acolo înainte de vremea hotărâtă! Şi dacă Isus a ales să nu-i trimită în adânc. după un scurt interval. deşi sunteţi convinşi de prezenţa demonilor. nici noi nu trebuie s-o facem! îi putem exila din persoana care tocmai a fost eliberată. trebuind ca el să fie eliberat dc legătura cu cel dc-al doilea. dc asemenea. Acest luciu sc întâmplă în mod normal. Când acest sistem cade. câinilor. vrăjitorie sau satanism. . în slujirea celor grav demonizaţi vom vedea uneori cum duhul conducător sc manifestă pentru a epuiza persoana şi pentru a încerca să oprească slujirea Acest lucru se' întâmplă numai atunci când cl are un sistem dc apărare bine organizat. să înceapă dintr-o dată să folosească un limbaj josnic. Un demon nu este mai puternic decât apărarea sau decât drepturile pc care le are. Adresaţi-vă 249 persoană de obicei le spun să plece în „ locuri pustii şi. numai atunci când avem dc-a face cu puternicele duhuri asociate ritualurilor oculte. jaguarii. dar dacă am subminat toate drepturile demonilor. Târâtul pe jos asemenea şarpelui Este o manifestare a duhului asociat şarpelui (mai puternică decât şuieratul). nu suportă gândul câ vor fi scoşi afară. Tentativele de xgâriere Sunt evidcn|a prezenţei unor duhuri animaliere. înjuratul Când anumiţi demoni sunt expuşi. prezcnpi unei puternice răzvrătiri. o indicaţie a implicării generaţionaie în religii false. Uneori sc întâmplă ca demonul care se manifestă să fie legat de un alt demon. Mirosurile pătrunzătoare La plecare. trebuie sâ nc exercitam rapid autoritatea pe care o avem în 248 Numele lui Isus Cristos şi să poruncim dcmonulor să plece fără a răni persoana sau pc oricine altcineva. Dacă. nu pleacă trebuie să-I cerem Domnului să ne garate dacă nu trebuie să facem ceva pentru ca demonul sâ fie dislocat. nigaţi-vă specific. Dacă în timpul eliberării nu sc produc manifestări evidente. Manifestarea duhurilor animaliere este. desigur. Pentru a nu fi scoşi. Ele pol veni pe linie familială în care au avut acces prin bestialitate sau prin idolatrizarea unor animale (sau a imaginilor lor). deşi se manifestă. nu înjură niciodată. Răcnetele Sunt de obicei specifice duhurilor asociate marilor feline (leii. Deoarece nu exista nici un precedent scripniral care să nc spună unde trebuie trimişi demonii atunci când sunt scoşi dintr-o locul unde Isus ne spune că ei pleacă atunci când sunt scoşi din oameni. este posibil ca victima care. unii demoni vor încerca să rămână ascunşi. la sfârşitul veacului. observăm câ demonul. biserică etc). Noi nu avem autoritatea de a-i trimite în adânc. îi putem exila din spaţiul care ne înconjoară (casă. Acei demoni. Vom întâmpina rezistenţă. altfel. chiar şi demonii ce păreau a fi extrem de puternici ajung sâ nu aibă mai multă putere decât orice demon obişnuit. ei vor trebui să plece. un indiciu al prezenţei unor puternici demoni ai ocultismului.SLUJIREA PRACTICĂ CUM INTRA DEMONII Huruitul din gât Se produce atunci când sc manifesta demonii localizaţi în sistemul digestiv. Mugetele Imitarea mugetului unui taur furios evidenţiază. ele) Dind. dar nu avem autoritatea dc a scoate demonii din circulaţie! Ei au ales sâ sc pună sub autoritatea lui Satan şi vor rămâne sub această autoritate până când Satan însuşi (cu toţi demonii lui) va fi aruncat în iazul de foc. unii demoni lasă in urma lor un miros foarte urât. de cele mai multe ori. Mârâitul şi lătratul Sunt caracteristici animale specifice.I 'INDCCAREA PRIN E/IBERNRE . sistem ce trebuie distrus înainte ca întâriturile demonice să fie dislocate. dc obicei. spaţiu ce trebuie sâ fie curat spiritual.

Eliberarea este unul dintre aspectele extraordinarei noastre mântuiri. 250 251 . Prin ochi . deşi atunci când îşi exercită autoritatea cei mai mulţi dintre noi ridică puţin glasul. în general. nu peste mult timp. tuse.Slujirea practica Cum intră demonii direct zonei de păcat (sau problemei) prin care demonul a intrat şi cereţi-1 Domnului sâ expună orice blocaj cc ar putea împiedica eliberarea. eliberarea se produce în etape. Porunciţi-le apoi. înăbuşire. vomă. etc. în general. Nu uitaţi că în timpul slujirii puteţi oferi persoanei o ceaşcă de cafea sau dc ceai pentru a o încuraja şi întări (lucru valabil şi pentru cei care slujesc). Când ne-am rugat Domnului să ne trimită îngerii în ajutor. cu un căscat adânc. ei sunt la dispoziţia Domnului şi de aceea trebuie sâ-I cerem Lui să ni-i trimită în ajutor. să plece. După slujire poate fi necesar ca. uneori oamenii sc simt pângăriţi datorită experienţei prin caic au trecut. Când demonii sunt scoşi. Căile dc ieşire a demonilor indică uneori căile prin care ei au intrat. sâ contactaţi persoana. în cazul demomzărilor grave.se află sub autoritatea voastră şi că stăpânul tor (Satirii este sub picioarele lui Isus. Este important să fim flexibili. Domnul va aduce vindecare într-o anumită zonă iar apoi va lăsa să treacă un timp până când va începe să lucreze într-o altă zonă cc a fost slujită. Pc măsură ce câştigăm experienţă în slujire. nu lăsaţi persoana singură imediat după ce s-a terminat slujirea. Nu este nevoie să ridicări vocea sau să vă agitaţi. am auzit unii demoni strigând de frică! Noi nu avem autoritate asupra îngerilor. Pentru unii oameni sfatul dat in capitolul 9 poate fi de maximă importanţă în trăirea unei vieţi libere de acţiunea ulterioară a vreunui demon. dar ferm.uneori pleoapele se zbat puternic în timpul eliberării ' de demonii care au intrat prin ochi. Amintiţi-vă de asemenea că îngerii sunt „duhuri slujitoare trimise sâ slujească pentru cei care 1:14). Astfel. ei pleacă.Vindecarea prin eliberare . Calm. atât pentru a observa progresele înregistrate cât şi pentru a vedea dacă nu este cazul unei noi slujiri pentm continuarea vindecării. tăierea respiraţiei. Deşi în interior se simt curaţi datorită eliberării. în Numele lui Isus. persoana va fi încurajată să sc grăbească spre victorie. Căi de ieşire a demonilor . printr-una din următoarele căi: a) b) c) d) c) f) g) h) i) Fără nici o manifestare evidentă Prin gât şi prin gură (uneori prin nas). Prin urechi Prin creştetul capului Prin mâini şi prin vârfurile degetelor Prin picioare şi prin degetele picioarelor Prin orificiile sexuale Prin orificiul anal vor moşteni mântuirea " (Evrei Îngrijirea după eliberare * Este foarte important ca după eliberare să rămânem un timp în apropierea persoanei-pentru a o încuraja şi a o linişti. CereU-I tui Dumnezeu să trimită Duhul Sfânt pentru a umple fiecare zonă ce a rămas goală prin plecarea duhurilor necurate. amintiţi-le demonilor că ei. Vindecarea este un proces care implică toate aspectele slujirii personale. aşa că cereţi-i Domnului sâ trimită îngerii Săi pentru a sluji persoanelor pentru care vă rugaţi. astfel încât să putem răspunde rapid ta ceea ce face Dumnezeu şi să ajutăm persoana să urmeze călăuzirea Duhului Sfânt. vom învăţa sâ alternăm slujirea pentru eliberare cu rugăciunea pentru vindecare interioară.

Capitolul 8

De ce unu oameni nu sunt eliberaţi ?

Acest volum a încercat să prezinte pe larg cum poate fi pregătita o persoană pentru a primi vindecarea prin eliberare. Această prezentare nu ar fi completă dacă nu am arăta şi motivele pentru care unii oameni nu sunt vindecaţi. Iată o listă a acestor motive, listă ce poate fi deosebit dc utilă celor cave slujesc pentru vindecarea prin eliberare:
>

1. Cel căruia i sc slujeşte nu-L cunoaşte cu adevărat pe Isus 2. 3. 4. 3'. 6. 7. 8. El nu crede că- Dumnezeu poate şi vrea sâ vindece şi să elibereze oamenii El nu crede că Isus vrea sâ-l vindece Viaţa sa este dezechilibrată, în dezordine sau în.haos spiritual A mârâciunca şi neiertarca Durere sau vinovăţie nerezclvată Consilierii se roagă greşit Cel căruia i sc slujeşte crede că un creştin nu poate avea demoni (sau se află sub o acoperire spirituală care susţine un 253

Vindecarea prin eliberare - SIujirva practica"

De ce unii oameni nu suni eliberaţi?

asemenea punci de vedere) 9. Persoana ascunde un pâcal nemărturisit nedumnezeieşti în viajn 10. Există încă legături sufleteşti persoanei

26. Amintiri ce trebuie deblocate 27. Pasivitate 28. Ungerea este blocată pentru că membrii echipei de slujire nu sunt corect relaţionap unii faţă de alţii 29. Planul Iui Dumnezeu 30. Persoana suferă de o boală incurabilă şi trebuie să se pregătească să-L întâlnească pe Domnul

11. Persoana este fie sub, fie foloseşte dominarea şi controlul nedumnezeiesc 12. în persoana slujită (sau în cei apropiaţi ei) există puteri oculte al căror control nu a fost încă îndepărtat 13. La locul dc slujire ungerea este slabă sau inexistentă (datorită necurăţiei locului.clădirii sau organizaţiilor ce şi-au desfăşura* anterior activitatea acolo) 14. Există un abuz sau o rană emoţională ascunsă care are nevoie de vindecare 15. Există blesteme de boală sau de moarte 16. Nu s-a confruntat păcatul şi/sau demonizarea generaţionalâ 17. Este nevoie de o adâncă vindecare interioară cauzată de traumă nemărturisită 18. Persoana refuză să recunoască problema cu care se confruntă 19. Persoana a făcut un legământ interior la care trebuie sâ renunţe 20. Persoana nu sc supune Ia ceva ce i-a fost cerut de Dumnezeu (din cauză că nu este de acord cu acel lucru) 21. Echipa de slujire trebuie să-L caute pe Domnul pentru o revelaţie specifică cu privire la un posibil control demonic ascuns asupra persoanei slujite 22. Persoana slujitănu doreşte cu adevărat să fie vindecată 23. Persoana slujită nu se afla sub o autoritate dumnezeiască 24. Lipsă de disciplină în biserica locală 25. Legal ism 254

255

Capitolul 9

Sfaturi pentru cei eliberaţi

Zece condiţii pentru a păstra eliberarea După o operaţie, orice pacient primeşte o listă cu lucrurile pc care poale sau nu poale să le facă. Similar, după slujirea de eliberare există lucruri pc care trebuie să Ic facem pentru a ne asigura că oamenii sc întăresc şi pot rezista atacurilor vrăjmaşului. Satan nu cedează cu uşurinţă şi chiar dacă a trebuit să se plece în faţa Numelui lui Isus. va încerca să recâştige terenul pe care l-a pierdut. Iată în continuam câteva sfaturi ce s-au dovedii utile celor care s-au hotărât Să umble în ascultare de Domnul. De fapt, ioţi creştinii trebuie să ţină cont dc ele: 1. Domnia lui Isus trebuie să" fie în centrul vieţii noastre Prioritatea numănil unu trebuie să tic siguranţa că Isus este Domn al fiecărei zone a vieţii noastre. Dacă exislâ lucruri pc care lc gândim, spunem sau facem şi pe care mi le putem împărtăşi cu Isus, alunei ne aflăm pc un teren minat în care Satan poate lucra. 2. Fii mereu plin de Duhul Sfanţ Deşi botezul cu Duhul Sfânt este o foarte importantă experienţă, nu trebuie sâ ne limităm Iaca. Avem nevoie sâ fim în permanenţă umpluţi cu Duhul Sfânt. 257

Umblă în iertare Trebuie să iertăm neîncetat! Trebuie să avem faţă de cei care ne jignesc atitudinea lui Cristos şi să nu lăsăm ca în inimile noastre să prindă rădăcini amărăciunea 9. Dacă biserica ta nu are asemenea grupuri. Studiază ceca ce ne învaţă Pavel în Efeseni 6:10-18 şi adu-ţi aminte că Duhul Sfânt ne dă puterea de a rezista atacurilor vrăjmaşului.Vindecarea prin eliberare . Dumnezeu nu-Şi schimbă caracterul. Dar nu trebuie să nc oprim a-L lăuda pc Dumnezeu pentru ceea ce este El. în special în zonele în care slujirea a tratat radical cu păcatul ataşat acelor zone. cere-I iertare lui Dumnezeu şi punc-p armătura pentru a face faţă următorului atac. 7. 8. Dacă îl lăsăm să nc hrănească şi să nc încurajeze. Duhul Sfânt este Sfătuitorul. schimbări pozitive. Dacă avem probleme într-o anumită zonă a viepi. Ei ne pot ajuta să ne vedem pe noi înşine aşa cum ne văd ceilalţi. Laudă-L pe Dumnezeu în orice împrejurare Lauda este o parte esenţială a viepi creştine. Avem în permanenta nevoie de El pentru a putea trăi ca slujitori ai Domnului [sus Cristos. putem cere celor din grup să nc slujească pentru eliberare în acea zonă (acolo poate fi o întăritură demonică ce trebuie dărâmată sau poate fi nevoie de o şi mai adâncă vindecare ulterioară care să asigure o temelie solidă pentru progresul nostru spiritual). 5. Este bine sâ ne facem un program dc citire zilnică a Bibliei. 4. Fii gata să faci faţă contra-atacurilor vrăjmaşului Dacă ai prejudiciat vrăjmaşul beneficiind dc slujirea pentru vindecare şi eliberare. Dar este important şi ca atunci când citim Biblia să-L lăsăm pc Dumnezeu sâ ne vorbească direct prin cuvântul Său. cerep celorlalp să se roage pentru voi. Lasă-L pe Duhul Sfânt să-Şi lucreze roadele în viaţa ta împotriva smereniei nu este lege! Roadele Duhului sunt lucrarea Duhului lui Dumnezeu în vieţile noastre. 6. Mângâietorul şi tăria noastră. Dacă vă simpp vulnerabili. vom observa că în vieţile noastre se vor produce. fii sigur că el va încerca să recupereze (cât mai curând) cât mai mult din terenul pierdut. caută-lc în zona în care locuieşti (poate vei găsi grupuri fonnatc din membrii mai multor biserici) sau caută un gnip al unei alte biserici locale care doreşte să te primească la întâlnirile lor din cursul săptămânii. Poartă mereu armătura Iui Dumnezeu Armătura are rolul de a nc apăra şi proteja. Recuperarea terenului pierdut este una dintre legile de bază ale unei lupte pe care Satan o cunoaşte bine! Atenpe Ia ispitiri. de aceea nici noi nu trebuie să lăsăm ca circumstanţele să schimbe atitudinea noastră faţă de El. 3. mărturiseşte-Ic imediat. Stai în părtişie cu alţi creştini Când stai în pănăşie cu alp creştini vei fi mereu înconjurat de credincioşi gata sâ te slujească la nevoie. Dacă pc parcursul zilei ai avut momente de slăbiciune. cu note explicative asupra textului.Slujirea practici^ Sfaturi pentru cei eliberau' Acest lucru ne este spus în Efeseni 5:18. Atenpe insă şi Ia obiceiuri. în scurt timp. 259 . Citeşte zilnic cuvântul lui Dumnezeu şi lasă-l să lucreze în tine Scriptura conpne tot ceea ce trebuie să ştim pentru a trăi o viaţă în voia Iui Dumnezeu. Nu trebuie să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru nişte lucniri care nu vin de la El şi pe care El nu ni Ic doreşte. Dumnezeu nu nc osândeşte pentru momentele de slăbiciune. Să evităm capcana gândirii care spune că trebuie să-L lăudăm pc Dumnezeu pentru tot ce se întâmplă deoarece ne putem pune în situaţia de a-L lăuda pe Dumnezeu pentru ceea ce ne-au făcut unii oameni influenţap de Satan. arătându-ne zonele viepi în care am dat lui Safan unele drepturi. dar El doreşte ca noi să învăţăm din ele pentru a nc întări şi a vedea cât este de mare harul Său. Grupurile mici de părtâşie sunt ideale pentru a creşte în credinţă.

au mers dupii El. Aceasta nu înseamnă să ne izolăm de oameni. Ellei Ministries n-ar fi putut realiza aproape nimic din ceea ce a realizat. Atunci. mi-am dat seama că ele conţineau o dimensiune care îmi era complet străină. Dacă nu am fi avut "cheile" eliberării. A fost un răspuns la chemarea pe care Dumnezeu mi-a făcut-o în 1974. Dar nu puteam ignora aspectele eliberărilor descrise în Evanghelii.Vindecarea prin eliberare . am ştiut că-mi voi petrece tot restul vieţii slujind în evanghelizarea şi vindecarea celor bolnavi. Atenţie la cei care te înconjoară Comportamentul nostru poate fi puternic influenţat de cei care ne înconjoară. trebuie să ne gândim bine dacă continuarea relaţiilor cu astfel de persoane este sau nu spre binele nostru. le vorbea despre împărăţia lui Dumnezeu şi vindeca pe cei care aveau nevoie de vindecare" (Luca 9:11) • Eu n-am intrat în slujirea pentru vindecare din proprie iniţiativă. Mulţi dintre oamenii care au bătut la uşa noastră în acele vremuri de început. Nu ştiam cc va urma. dar uneori poate fi necesar (până când vom deveni mai tari) să ne disciplinăm suplimentar modul de viaţă şi să fim atenţi la cei care ne înconjoară şi la locurile pe care le frecventam. printr-un cuvânt clar din partea Domnului. aşa că am început explorarea acestui subiect pentm a vedea dacă cl arc vreo relevanţă pentru Bise/ica secolului XX. învăţându-i şi pe alţii cum să vindece bolnavii. dar am ascultat chemarea lui Dumnezeu şi am dorit să împlinesc tot ceea cc El îmi cerca! Când am citit relatările biblice despre lucrarea de vindecare a lui Isus. Trebuie să analizăm dacă aceşti oameni nu ne influenţează negativ şi. aflând. dar acum în întreaga lume sunt . Şi Isus le-a primit bine. Pelerinajul pe care Dumnezeu nc-a lăsat să-1 facem. Privind înapoi acum. dacă acest lucra se întâmpla. n-a fost deloc uşor.Slujirea practica 10. au plecat nevindecaţi. îmi dau scama cât dc important a fost că nu am încercat să practic slujirea dc eliberare separat dc tot ceea cc Isus a spus şi a făcut. Post-scriptum • „Mulţimile. Slujirea de eliberare lipsea din „arsenalul" nostru. slujind la mii de oameni. după douăzeci de ani.

Eliberarea şi vindecarea sunt două adevăruri scripturale ce au fost atât de neglijate încât majoritatea credincioşilor şi. în bisericile lor locale. Să fie umplut cu Duhul Sfânt (Efeseni 5:18) Duhul Sfânt este Mângâietorul şi Sfătuitorul nostru. Pentru a deveni un adevărat slujitor (a cărui chemare este vindecarea "oilor" rănite şi zdrobite) este esenţial să Iii cinstit cu Dumnezeu şi sâ doreşti cu adevărat să-L laşi să te schimbe. vindecare şi eliberare. Romani 6:2) Cât timp nu eşti născut din nou. orice efort este inutil. dar principiile pe care le conţine sunt valabile pentru lob cei ce doresc să slujească pentni vindecare. Dc obicei costul cursurilor este stabilit la jumătate din valoarea reală pentru ca acest cost sâ nu împiedice venirea celor care nu-şi pot permite asemenea cheltuieli. eliberării şi le aplică eficient în bisericile lor locale. ia fel ca şi Nicodim. mântuire. acolo unde ne-a călăuzit Domnul să mergem. • Anexa 1 Calităţile unui consilier creştin Slujirea este un privilegiu care nu trebuie privit cu superficialitate. Dacă. vindecare şi eliberare. El ne dă 263 2. Fără o relaţie vie cu Domnul Isus Cristos. despre natura omului. Fiecare centre are întâlniri regulate cu grupul de susţinere în rugăciune. care lucrează în echiparea şi pregătirea acesteia pentru evanghelizare. Să fie născut din nou (loan 3:3.Slujirea practicii creştini care au luat de la noi . nimeni nu poate fi un adevărat consilier creştin dacă nu este născut din nou (punctul nr. Nu avem înzestrări deosebite care să asigure continuitatea lucrării şi depindem de donaţiile şi veniturile rezultate din cursurile de pregătire.'Iniţial. ci o echipă de slujire a Bisericii.. au nevoie dc pregătire pentni a progresa în această slujire. nu poţi înţelege lucruri spirituale cum sunt adevărul despre Dumnezeu. 1). 1. incontestabil. această listă a fost întocmită pentiu uzul consilierilor asociap ai EIlcl Ministries şi pentru echipele noastre dc slujire. nici unul dintre noi n-ar mai putea fi folosit de El! Evident. Ne rugăm ca oriunde va fi citită această carte creştinii să primească viziunea stabilirii slujirii de vindecare şi eliberare. întâlniri la care îşi prezintă nevoile. echipa Eilel Ministnes (care în 1995 număra 150 de membri) s-a dedicai învăţării şi pregătirii atât în centrele din Anglia cât şi în alte locuri din lume. Pentru a împlini această nevoie. pe care o vom prezenta în continuare. vindecarea şi eliberarea întreaga lucrare a Eilel Ministries este o lucrare a credinţei. 262 . majoritatea liderilor creştini. nu se vrea un îndreptar spre perfecţiune ci mai degrabă spre obiectivele spre care trebuie sâ tindem pentru a fi cât mai eficienţi în lucrarea la care nc-a chemat Dumnezeu. dedicată fără rezerve împlinirii viziunii pe care Dumnezeu ne-a dat-o Noi nu suntem o biserică. Am* încercat să prezentăm o Evanghelie echilibrată în Care priorităţile incontestabile sunt evanghelizarea. Lista căldărilor unui consilier creştin. pentru a nc folosi.chcile". Chiar de la început lucrarea a fost susţinută de un dedicat grup de rugăciune.Vindecarea prin eliberare . Dumnezeu ar aştepta să ajungem perfecţi. împlinind astfel Marea Trimitere de a face ucenici ai Domnului Isus Cristos.

şi nu ca nişte 264 aventurieri izolaţi de comunitate. Să urineze exemplul lui Isus (Ioan 2:25) Isus întotdeauna a făcut ceea ce I-a spus Tatăl să facă. Să fie pe deplin dedicat. roade. nu pot sluji pentm elibererea altora.Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica puterea sâ slujim cu compasiunea neschimbătoarea dragoste a lui Isus. 1. putem vorbi altora despre iertare dacă noi înşine nu avem o inimă gata sâ ierte. în rugăciune. să fie neutru din punct de vedere denominaţional (Romani 12:1) Ifoate denominaţiile au structuri particulare şi sisteme dc credinţe asociate acestor structuri. nu vom putea folosi această preţioasă armă în lupta pentm a aduce vindecare şi eliberare oamenilor. 13. 2 Timotci 3:16) Biblia este îndreptarul vieţii creştine. Este esenţial ca relaţia noastră cu Dumnezeu să nu se înconvoaie sub povara ajutorului dat altora. dar este o mare diferenţă între adevărul cunoscut la nivel mental şi adevărul aplicat în propria-ţi viaţă. vom fi vulnerabili la atacurile vrăjmaşului şi. pentm ci înşişi. probabil. Şă trăiască o viaţă de iertare (Matei 6:14-15) în slujire. Romani 12:4) Este de maximă importanţă să lucrăm de pe o poziţie de autoritate şi ordine ce vin de la Dumnezeu. Tatălui şi cu Să lucreze cu darurile Duhului Sfânt (Romani 16:6. Avem nevoie de puterea şi de încurajarea ce izvorăsc din închinarea comună. slujire pentru eliberere. Darurile sunt de maximă importanţă în reuşita slujirii pentru vindecare Să arate roadele Duhului Sfânt în viaţa sa (Galateni 5. Să fie un bărbat (o femeie) a rugăciunii (1 Tesaloniceni 5:17) Una dintre tentaţiile cărora trebuie sâ la facă faţă cei care slujesc este cea dc a a se ruga numai pentm alţii şi de a nu-L mai căuta pe Dumnezeu. prin atitudinea ta poţi bloca ungerea Duhului Sfânt. va trebui să ierţi dc nenumărate ori! Sub presiunea slujirii. Dacă nu eşti gata să-i ierţi. la rândul său. în slujire. 1 Corinteni 12) Lucrurile spirituale nu pot fi pe deplin înţelese fără darurile Duhului Sfânt. Să cunoască foarte bine Scriptura (I Timotei 4:6-7. 5. 6. Nu. 9. Este mai important ceea ce spune Dumnezeu despre persoana slujită decât ceea cc credem noi despre ea! Să fie gata să primească. Supunerea este un mecanism-cheie în declanşarea ungerii Duhului Sfânt. curând ne vom răci faţă de Domnul şi ne vom rătăci în prczumpţîa că nu trebuie sâ fim răspunzători în faţa autorităţii lăsate de Dumnezeu (Biserica). dc învăţăturile şi de părtăşia din bisericile locale. Să fie membru activ într-o biserică locală (Evrei 10:25. Dacă încetăm a ne întâlni unii cu alţii. slujire pentru eliberare (Proverbe 3:11. în consiliere este esenţial sâ faci diferenţa între ceea ce face Dumnezeu în viaţa persoanei slujite. 12. pacea Sa. bucuria.13:1.0. Cei care nu sunt gata să pnmcască. La fel trebuie să procedăm şi noi atunci când slujim pentru eliberare.22-25) în vieţile celor care-L cunosc cu adevărat pe Dumnezeu trebuie sâ se manifeste dragostea. 3. Noi trebuie să slujim nu denominaţiei în sine ci relaţiei cu Isus Cristos. Galateni 5:25) Mulţi oameni sunt gata sâ-i înveţe pe alţii adevărul. Ea conţine lumina de care avem nevoie în slujire. . ceea ce face duhul ei şi ceea ce fac duhurile rele. vom ceda atunci când vor veni încercările 11. Dacă nu citim şi nu studiem Biblia. oamenii care au fost adânc răniţi emoţional îţi pot spune lucruri care te pot răni. la nevoie. 15:32.care-i vor ajuta pe oameni să capete incerderc în cei care le slujesc şi să poată primi tot ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru ei. 7. trebuie să fim întotdeauna gata să-L lăsăm pc Dumnezeu să intervină în vieţile noastre. Ioan 21:15-19) Nimeni nu este perfect! De aceea. întotdeauna la dispoziţia Domnului (Evrei 12:1-2) Dacă nu avem o inimă întreagă pentm această lucrare. 12:1. Nu judecaţi şi nu osândiţi biserica sau denominaţia celor cărora le slujiţi! 4. Să fie supus Duhului Sfânt (Romani 12:2.

Să nu fie uşor impresionabil (Ioan 4:17-18. 18. Să fie bine informat asupra problemelor sexuale Mulţi dintre cei care cer să fie eliberări au probleme cu sexualitatea. Dacă nu înţelegerii bine ceea ce a lâcut Isus pentru noi pc cruce şi care sunt consecinţele mântuirii noastre. atunci puterile întunericului îşi vor putea exercita autoritatea asupra noastră! Trebuie să ştim bine cine suntem noi în Cristos. Matei 18:18-32) Când echipele noastre pleacă în lucrare. este posibil ca el (ea) să refuze rugăciunea datorită respingerii pe care o resimte atunci când se apropie de noi. 8:1-11) Relatările celor cărora le slujim sunt. fără ca trupul să-i emane mirosuri neplăcute (1 Corinteni 14:40) Dacă persoana noastră este neplăcută celui (celei) căruia îi slujim. Sa" fie sensibil In sacramente (lacov 5:14-16. Trebuie sâ lîm sensibili la ceea cc nc poale cerc Dumnezeu să facem în această direcţie. pentru a înţelege exact natura problemelor cu care ei se confrunţi 24. întreţimindu-1 cât mai bine ( 1 Corinteni 3:16) Trupul este templul Duhului Sfânt. astfel încât persoana să se poată naşte din nou.i perioada dinaintea postului este nevoie să ne rugăm 22. 15. Scriptura ne arată clar importanţa unor acte cum sunt ungerea cu ulei. Am constatat că uneori toate sunt importante faze în slujirea pentru vindecarea prin eliberare. Să citească literatura creştina ce are ca subiect slujirea pentru vindecare (Proverbe 8:1-10) Dumnezeu" îşi înzestrează şi îşi echipează copiii pentru lucrarea de vindecare. 1 Corinteni 2:1-5) Deseori. prezentabil. botezul sau împărtăşirea. Noi trebuie să citim cele relatate de ei pentru a fi zidiţi de învăţăturile şi experienţele acestor oameni ai lui Dumnezeu. 17. Efescni 1:19-20) Siguranţa noastră este în Cristos.Vindecarea //rin eliberare . Să ştie cum să conducă o persoană la Cristos (Filipeni 4:9. Să fie gata să dea întâietate altora (Romani 12:10) Atunci când îi ajutăm pc oameni. Să fie uns pentru această lucrare (2 Timotei 1:6-7) Ungerea lui Dumnezeu este mai importantă decât numirile făcute dc oameni. î. şocante.Sliijire-i vracticu ANEXA I 14. 19. Cea mai importantă vindecare este cea a spiritului. Să fie curat. trebuie ca ele să fie recunoscătoare (celor care le găzduiesc) pentru tot ce li se pune înainte. SA . Trebuie sâ avem grijă să nu-i inhibăm prin reacţiile pe care le avem atunci când auzim aceste relatări. Să fie bine informat asupra ocultismului (2 Corinteni 2:11) în zilele noastre apar multe cărţi creştine ce conţin informaţii de ultimă oră cu privire la ocultism. I Ioan 4:4. Să fie de o moralitate ireproşabilă (1 Timotei 3:1-7) Slujirea noastră va fi afectată de eventualele păcate pe care. Trebuie sâ-L căutăm fără încetare pe Domnul pentru a primi o ungere proaspătă la fiecare nouă slujire. nu trebuie să lisăm ca mândria sâ pună stăpânire pe noi. 27. trebuie să devii evanghelist. Să fie gata să mănânce orice şi să doarmă oriunde (Romani 14&15. ^^^•Br O?: 266 20. Pentru a-i putea ajuta pe alţii trebuie să avem grijă dc propriul nostru trup. 26.ştie cine este el (ea) în Cristos (Romani 8:1. dc multe ori. în slujire. Nu trebuie să ne arătăm surprinşi sau şocaţi atunci când ci ne vorbesc despre problemele lor scxuale. 16. vom descoperi că oamenii nu-L cunosc pe Isus. în slujirea pentru eliberare trebuie să ştim ce face Satan în această direcţie şi să înţelegem importanţa confruntării cu ocultismul. I Corinteni II: 26-32) Există denominaţii care dau prea puţina atenţie sacramentelor. ca 267 . 21. Să fie gata să postească (Matei 5:16-18. 25. schimbându-şi relaţia cu Dumnezeu.Trebuic să fim bine informaţi. Ingratitudinea dă vrăjmaşului un punct de atac. în aceste situaţii. Să aibă grijă de propriul trup. Scriptura ne cere sâ nc smerim! 23. astfel încât El să se poată folosi de noi. Fapte 13:2-3) Postul înviorează duhul şi ne face mai sensibili faţă de Dumnezeu.

Să-i iubească (şi chiar să-i îmbrăţişeze) pe cei ce par a fi imposibil de iubit (Luca 5:13) Unu oameni au nevoie. 33. în ciuda înfăţişării. poate mai mult decât de orice. Filipeni 2:7) 268 Isus S-a smerit şi a venit pentru a sluji oamenilor. pentru mulţi. Să aibă răbdare şi să ştie sft asculte Dacă nu ştim să avem răbdare.VINDECAREA PRIN ELIBERARE • SLUJIREA PRACTICA ANEXA I şi consilieri. Să fie gata să-I dea numai lui Dumnezeu tontă slava pentru ceea ce El face prin noi (Psalmul 96:1-8) Dumnezeu este Cel care vindecă. Să nu judece (Matei 7:1-6) Dacă persoana slujită simte că cel care-i slujeşte o judecă sau o dezaprobă. Tot ceea ce se întâmplă în slujirea de vindecare creştină vine de la El. Să fie gata să spună adevărul în dragoste (Efeseni 4:15) Uneori persoana slujită trebuie confruntată cu adevărul despre ea însăşi. Când începem să cucerim din teritoriul vrăjmaşului. sub presiunea slujirii. Să fie flexibil! Uneori nevoile celui slujit vin în contradicţie cu planurile noastre de slujire. 32. Trebuie să fim atenţi însă ca aceste atingeri să nu rănească anumite persoane (cum sunt cele abuzate sexual) şi entuziasmul nostru să frâneze eliberarea. Expunerea publică a acestor păcate poate da vrăjmaşului posibilitatea de a submina valabilitatea a ceea ce facem şi dc a aduce dezonoare Numelui1* lui Dumnezeu.53:12. 38. este uimitor cum creştinii. Trebuie să fim atenţi ca interviul de consiliere să nu devină o platformă de lansare a propriilor noastre opinii. este puţin probabil că va fi eliberată şi vindecată. Isus ne-a spus să-i binecuvântăm pe cei care ne blestemă (Matei 5:44). 37. Dar acest lucru trebuie făcut în dragoste. 269 . 35. Să nu lase ca propriile probleme sâ afecteze slujirea (2 Corinteni 12:9-10) In timpul consilierii este posibil ca unele dintre lucrurile expuse sâ ne aducă aminte de răni ale propriului nostru trecut. Să fie gata să facă faţă atacurilor fără amărăciune sau resentimente (1 Petru 3:8-9) Dacă punem la inimă criticilc care se fac la adresa noastră. Dacă nu putem păstra confidenţialitatea. 29. un pas . Sft ştie păstra un secret Dacă deconspirăm ceea ce ni s-a spus în camera de consiliere. Trebuie sâ fim flexibili şi să acceptăm ceea ce lâce Dumnezeu. Mândria noastră poate pune în pericol eficienţa slujirii pentru eliberare. Să fie întotdeauna politicos Deşi pare un lucra subînţeles. 30. Ic putem comite. nu trebuie sâ ne implicăm in slujirea pentru vindecare. 28. Să nu-şi impună propriile păreri (Proverbe 3:5-7) In conversaţia cu persoana slujită trebuie ca opiniile noastre personale să fie întotdeauna subordonate adevărului Scripturii şi nevoilor celui căruia îi slujim. în slujire trebuie să urmăm exemplul Său.special cu cei care nu sc pot exprima rapid. dc aceea nu trebuie sâ-I furăm slava. Acceptarea fără rezerve este. el sc va folosi de anumiţi oameni pentru a ne opri înaintarea. în. 36. a situaţiei sau chiar a mirosului lor corporal. 34. vom distrage încrederea pc care persoana slujita o are în noi şi vom bloca. Şi dacă ca va ţine ascunse lucrurile care trebuie aduse la lumină. Răbdarea noastră trebuie să izvorască din dragoste. Să fie un slujitor al celorlalţi (Isaia 52:13. renunţând la unele lucruri cc nu . 39. Să nu evite atingerea fizică (Romani 16:16) In slujirea pentru eliberare o atingere plină dc afecţiune poate însemna mult. probabil. sâ ştie că îi iubiţi. devin uneori mai mult decât nepoliticoşi! 40. Nu trebuie să lăsăm ca asemenea circumstanţe să sc interpună între noi şi Dumnezeu sau între noi şi ceilalţi oameni.sunt prea importante. este puţin probabil câ ea va fi sinceră în discuţia cu acesta. Trebuie să fim atenţi sâ nu epuizăm timpul de consiliere deturnând discuţia spre problemele noastre personale. oamenii sc vor feri să ne ceară ajutor. 31. ele vor submina eficienţa slujirii noastre. orice încercare ulterioara de continuare a slujirii. decisiv spre vindecare.

Exod 8:8-19 Magii. puterea lui Dumnezeu se dovedeşte a fi superioară. transformat în şarpe. înghite toiagele magilor. Exod 7:10-12 Iarăşi. ocultismul şi Biblia VECHIUL TESTAMENT Geneza 41:8. recunosc puterea lui Dumnezeu. Acest verset. Levitic 19:26 Legea lui Dumnezeu interzice clar practicarea oricărei forme de magie. 41:24 Acest pasaj ne arată că puterea lui Dumnezeu este mult superioară puterii magilor egipteni. . Toiagul lui Aron. • . neputincioşi în faţa plăgii păduchilor trimişi de Domnul. Numai Dumnezeu a putut face ca losif să interpreteze visul faraonului. .Anexa 2 Magia. Exod 22:18 Femeile care practicau vrăjitoria trebuiau ucise. parc a arăta că în special femeile erau implicate în magie şi în ocultism.

ghicirea. Dumnezeu urăşte aceste lucruri. prorocii. El este împotriva celor cc consultă mcclium-ii. etc. practica ghicirea şi magia. t Cronici 10:13 14 Saul a murit pentru că nu a fost credincios Domnului şi a căutat călăuzire la un medium. prin Moise Domnul Ic spune israeliţilor să nu facă lucnmlc pc care le făceau popoarele ce locuiau acolo: jertfirea copiilor îh foc. Ieremia 27:9 Deşi Domnul le-a spus israeliţilor sâ se supună regelui Babilonului. vrăjitorii şi medium-ii îi instigau Ia nesupunere. 2 împăraţi 17:17 O parte din motivele pentru care Israel a ajuns în robia asiriană în 721 î. descântecele şi chemarea morţilor. păgâne. 9 şi 10).C au fost că ei continuau să consulte medium-ii şi prezicătorii. în capitolul 3:2-3 Isaia prezice câ datorită acestor practici care-L mâniau pe Dumnezeu şi pe care liderii naţiunii păreau a le ignora. ascultând numai ceea ce Ic spune Dumnezeu. el nu a putut abate mânia Demnului. Isaia 57:3 Vrăjitoria este un păcat împotriva lui Dumnezeu. Această nesupunere faţă de Legea Iui Dumnezeu a condus la căderea Ierusalimului în 598 î. El şi-a adus fiul ca ardere de tot. scoţându-i din poporul Său. Ioram. astrolog.SLUJIREA PRADICĂ ANEXA 2 Levitic 19:31. practică vrăjiteria şi idolatria (vezi şi 2 împăraţi cap. Deuteronom 18:9-14 Chiar înainte de a intra în Ţara Promisă. şi lehu (comandantul armatei sale). versetul acesta arătând că puterea lui Dumnezeu era deasupra prezicerilor astrologilor şi ghicitorilor. printre care şi îndepărtarea medium-ilor din Ierusalim şi ludea.C. provocând astfel mânia lui Dumnezeu. 273 . Isaia 47:11-15 în acest pasaj Isaia prezice căderea Babilonului. a reintrodus o seric de practici rele. nu-1 va putea salva de la dezastru.C). care a tăcut ca Ierusalimul să cadă. Poporul trebuia sâ-L întrebe pe Dumnezeu şi nu pc cei morţii Isaia 44:25 Oracolele păgâne se dovediseră mincinoase în prezicerile cu privire la Babilon. lehu îi răspunde că nu poate fi pace atâta timp cât mama regelui. 2 Împăraţi 9:22 Ne este prezentată aici întâlnirea dintre regele Israelului.I INDECAREA PRIN ELIBERARE . Isaia 2:6 Rugăciunea lui Isaia ne arată că Dumnezeu Şi-a părăsit poporul pentru că acesta a urmat superstiţiile Răsăritului şi ghicitoria filistenilor. Israel va cădea! Isaia 8:19-20 Israeliţilor li se cerc sâ renunţe la obiceiul ocult de a consulta medium-ii şi prezicătorii. Levitic 20:27 Legea cere ca cei care consultă duhurile morţilor să fie ucişi cu pietre. cifirca în stele. arătând că nici un mag. vrăjitor. regele iui Iuda (687-642 î. 2 împăraţi 23:24 Cu toate că regele Iosia al ludeei a făcut o scrie de reforme pentru întoarcerea la Dumnezeu. Izabcla. 2 împftraţi 21:2-6 Vedem aici că Mânase. consulta mediurn-ii şi prezicătorii. 20:6 Dumnezeu interzice poporului Său consultarea celor ce cheamă duhurile morţilor deoarece acest lucru îi face pc oameni necuraţi. Când regele îl întreabă dacă toate sunt bune.

1 8 în afară de Daniel. Naum 3 : 4 Prin căderea cetăţii Ninive Domnul pedepseşte. discerne răul din el şi îi cauzează o orbire temporara. El a promis că-i va distruge pe descântători şi pe ghicitori.9 Domnul denunţă falşii proroci ai lui israel care pretindeau a vorbi în Numele Lui dar care. Maleahi 3 : 5 în Ziua Judecăţii Domnul va mărturisi împotriva celor care au practicat magia. şi descântatul prin care ninivenii au manipulat ocult celelalte naţiuni. văzând damrile Duhului Sfânt. nici unul dintre magii. pe oameni. Aceste practici erau un semn al lipsei de lideri spirituali.de Duh Sfânt. printre altele. vrăjitorii sau astrologii babilonieni n-au putut explica visul regelui. căruia Dumnezeu i-a dat o revelaţie specială. ca semn al deplinei renunţări la magie. 2 2 : 1 5 Mica 5 : 1 2 Când Domnul I-a izbăvit pe Israel din robia asiriană. Viziunile lor erau false şi prezicerile lor erau minciuni. FAPTE 1 6 : 1 6 . Pavel. APOCALIPSA 2 1 : 8 . vorbeau de la ci. Galateni 5 : 2 0 Cei care practică vrăjitoria nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu. în acest verset ni se spune că prezicerile ghicitorilor sunt 274 275 . • Noii convertip la creştinism ard în public uneltele pe care le folosiseră înainte pentm vrăjitorie.2 4 Simon vrăjitorul. O M » 4 : 1 7 Tânăra sclavă a putut prezice viitoml pentm că avea în ea un duh dc ghicire. vrăjitorul din Cipm care pretindea a fi proroc. Acest lucru ne arată că puterile întunericului pot influenţa un credincios. Dumnezeu i-a scos din poporul Său şi a promis că ei nu se vor mai întoarce niciodată în israel. FAPTE 1 3 : 6 . plin. în realitate.t7w/i-aimi prin eliberare . Fapte 8 : 9 . DANIEL 2 Bar-Isus (Elima).Slujirea practică Anexa 2 Ezechiel 1 3 : 6 .. EZECHIEL 1 3 : 1 7 .2 2 minciuni şi că cei care interpretează visele ii rătăcesc. încerca să oprească răspândirea cuvântului lui Dumnezeu. FAPTE 1 9 : 1 9 Vedem aici că poporul Israel SE afla sub influenţa închinării păgâne ( S E lipise de idoli). Regele Nebucadneţar şi-a dat seama că Dumnezeu este Cel mai mare dintre dumnezei şi că El este Singuml care descoperă lucrurile ascunse. Z A H A R I A L 0 : 2 Cei care practică magia vor fi aruncaţi în iazul dc foc şi nu li se va îngădui să intre în cetate.1 0 Falsele prorocite erau acuzate pentm că foloseau descântece pentru a-i abate pe oameni de la căile Domnului şi P E N T M a-i controla O C U L T DANIEL 1 : 2 0 Daniel şi prietenii Iui aveau de zece ori mai multă înţelepciune decât toţi magii şi prezicătorii babilonieni. a dorit să le cumpere Ba chiar s-a şi botezat.

Una dintre cele mai cunoscute amulete este laba dc iepure. Zeii egipteni sunt uneori reprezentaţi purtând un ankh. Forţa vieţii.Anexa 3 Glosar al practicilor oculte - Acupunctura (acupresurn) Veche filozofic şi telurică medicală chineză care defineşte boala ca fiind un dezechilibru în scurgerea fluxului . Acest simbol este foarte răspândit în cercurile oculte modeme. Apotropaion Descântec prin care sc înecareră îndepărtarea duhurilor rele sau a deochiului. pentru a sc obpne vindecarea Această tehnică presupune câ organismul uman are douăsprezece meridiane împărţite în două grupe de câte şase linii. deseori asociat cu fertilitatea. Chi. O grupă se numeşte Yin iar cealaltă Yang.. se scurge printre aceste linii. 277 . acupunctura caută redirccţionarca acestui flux prin presarea sau inserarea unor ace în anumite puncte ale corpului. vechi simbol egiptean al vieţii. Ankh Cruce ce are o buclă în partea de sus. Amuletele Obiecte purtate cu scopul de a îndepărta duhurile rele sau blestemele.energiei vieţii".

Astrologia Credinţa că astrcle cereşti îi influenţează pc oameni. Practicanţii proiecţiei astrale sunt capabili sa parcurgi distanţe considerabile şi sâ relateze cu exactitate lucrurile pe care le-au văzut în alte locuri. prezicerea viitorului prin citirea în stele (în special după modul de aranjare a planetelor în momentul naşterii). Semnele naşterii Cele douăsprezece semne astrologice. Farmecele Incantaţii sau obiecte oculte care. Artele negre Denumire generică a unor practici malefice asociate diverselor activităţi oculte. înainte de a se reîntoarce în trup. prin studierea excrementelor şi măruntaielor animalelor şi păsărilor. reprezentând împărţirea bolţii cereşti.Slujirea practici) Anexa 3 Apariţiile Spectre ale morţilor. pictarea sau vorbirea automatică. fiind oferit Diavolului. Magia neagră Magie practicată in scopuri malefice în care. Medium-ii cred că morţii îşi pot exprima talentele prin intermediul celor vii. Desenele sau picturile astfel realizate pot fi de o remarcabilă asemănare cu lucrările originale ale unor cunoscuţi artişti. Augurii Folosirea semnelor şi a piezelor pentru a prezice viitorul. Ghicirea prin observarea zborului păsărilor. Scrierea automatică Mesaje scrise de o persoană aflată în stare de transă. folosite la ghicirea bazată pc data naşterii. Ea conţine un blestem de nenoroc în cazul în care persoana care o primeşte refuză să coopereze. Clarviziunea Abilitatea extra-senzorială de a vedea imagini care trec de domeniul fizic şi care nu pot fi văzute cu ochii naturali. Clarauzirea Abilitatea extra-senzorială de a auzi sunete în domeniul spiritual sau sunete produse la o marc distanţă în timp sau spaţiu. Mâna persoanei este condusă de forţe spirituale pentru a scrie un mesaj care vine „dc dincolo''. prin ceremonii rituale. Proiecţia astrală Plecarea persoanei din trupul fizic şi acţionarea la un alt niverde conştientă. Uneori. asemenea talismanelor. Cartomanţia Folosirea cărţilor de joc pentru ghicire sau prezicerea viitorului. demonii şi duhurile rele sunt chemate pentru a face rău altor 278 persoane. se crede că au puteri supranaturale. Lanţul scrisorilor Scrisoare cc promite noroc celui care o primeşte dacă acesta o copiază şi o trimite mai multor persoane. cunoscute sub numele dc semnele Zodiacului. Canalizarea Spiritism din familia New Age în care subiecţii se deschid supranaturalului (uneori în transă) şi devin canale de comunicare a unor mesaje ce sunt deseori destinate să înveţe sau să călăuzească pe cel căruia îi sunt adresate. fantome. sursa de informaţie este un „fost maestru". Pretinsă 279 . în care sc promite slujirea răului în schimbul câştigării de putere. Semnarea cu sânge Pact încheiat (în scris) cu Satan şi semnat cu sânge.I indurarea prin eliberare . Fenomene similare sunt şi desenarea. Sângele victimei este folosit ca substitut al vinului pentru împărtăşire. Vezi semnele Zodiacului. rugăciunea Tatăl Nostru este rostită invers şi în care se atluc sacrificii animale sau umane (deseori copii nebotezaţi). Liturghia neagră Parodie satanică a liturghiei romano-catolicc în care împărtăşirea este desacralizată.

280 . Ghicirea Denumire generică a diferitelor tehnici oculte folosite pentru a obţine informaţii despre oameni. de obicei formate din treisprezece membri (deşi pot fi şi cinci sau chiar cincizeci). Interpretarea viselor Procesul dc folosire a viselor în scopul ghicirii. închisori şi dragoni Joc ocult în care jucătorii. Farmecele Influenţă magică asupra unei persoane pentru a o manipula în scopun proprii. Conj urarea Chemarea unui demon din domeniul supranatural. metamorfozând şi iluminând sufletul. . Practicanţii intră într-o stare asemănătoare transei şi prevestesc evenimente ce vor avea loc în viitor. Deja Vu Simţământul experimentării în trecut a unei situaţii sau a unui loc. prin care sc provoacă magic moartea victimei. vudu. „Binecuvântările" astfel obţinute se transformă în blesteme imediat cc închinarea este întreruptă. tortură. Nuiaua se mişcă atunci când este trecută pc deasupra sursei dc apă.Slujirea practica Anexa 3 abilitate de a vedea evenimente consumate în trecut sau care se vor petrece în viitor. strâns legală de vudu-ism şi dc alte grupuri oculte. Frăţia este condusă fie de un mare preot fie dc o marc preoteasă. Seminarul de pregătire Erhard (Forum-ul) Curs dc pregătire religioasă a celor ce doresc sâ promoveze imaginea cultului New Age. Percepţia extra-senzorială (PES) Abilitatea de a percepe un eveniment sau o idee printr-un alt mijloc decât cele şase simţuri. care provine din trupul unui medium şi care se crede că indică prezenţa unui duh fără trup. canibalism şi diverse puteri oculte. deşi fizic este imposibil ca persoana să li fost vreodată în situaţia sau locul respectiv închinarea la demoni Practica împăcării cu demonii pentru a le câştiga protecţia. Terapia culorilor Metodă dc tratare a bolilor prin folosirea unor culori despre care se crede că au „vibrării corespondente" cu potenţial dc vindecare. PES este deseori folosită în ghicire. viol. vrăjitorie. Moartea magică Practică ocultă.Vindecarea prin eliberare . situaţii sau evenimente trecute sau viitoare. Fetişurile Obiecte neînsufleţite despre care sc crede că sunt locuite de un 281 Contemplarea sferei de cristal (cristalomanţia) Practica privirii fixe a unui obiect sferic din sticlă cu scopul prevestirii viitorului. vindeca şi restaura fluxul dc energie din organism. Frăţiile Grupuri de vrăjitori sau satanişti. slab albui-luminesccniă. Cristalele Unii adepţi New Agc cred că cristalele au puterea de a curăţa. Membrii acestor frăţii se întâlnesc pentru a efectua ritualuri şi ceremonii. • Duhuri fără trupuri Credinţa că duhurile celor morţi nu-şi găsesc odihna. Ectoplasrn Substanţă rece. pentru a câştiga jocul. în special în sabat. Jocul a cauzat multe sinucideri şi crime. chemarea demonilor. Nuiaua de ghicire Folosirea unei nuiele din lemn sau metal pentru detectarea izvoarelor subterane de apă. sc identifică cu caracterele celor implicaţi în crimă.

FHU (Temelia înţelegerii Umane) Instituţie fondată de Roy Masters. nimic din antidotul contra bolii. Se crede că fieml potcoavei apără dc vrăji. vrăjitorie şi satanism. Hepatoscopia Ghicirea prin examinarea ficatului. degradarea femeii şi serioase implicaţii în ocultism. credibilitatea. Homeopatia Tratament medical alternativ cc constă în administrarea unor mici doze de medicamente. Este un simbol folosit în vrăjitorie pentru a pune la lucru puterile demonice. violenţă. practic. cariera. etc. Homeopatia este mai mult un sistem de credinţe decât o practică medicală. . Hamaşamentelc şi potcoavele cailor (Puse în faţa uşii sau dăruite pentru a aduce noroc) Amulete folosite pentru a apăra de duhurile rele. Analiza scrisului (grafologia) Fonnâ de ghicire prin care se crede câ se pot descoperi trăsăturile de caracter. Horoscopul Hărţi ce prezic destinul. Pot fi şi persoane sau obiecte adulate. a fi rănit fizic. Discipolii învăţăturii FHU caută răspunsuri la problemele vieţii prin exercitarea tehnicilor oferite dc Masters. lipul de personalitate. crimă. Principiul tratamentului. Hipnotismul Practica aducerii unei persoane într-o stare asemănătoare transei pentru a-i testa subconştientul sau pentru a o face să-şi amintească anumite lucruri din trecut. în supranatural. bazate pe astrologie.Hex Punerea unui descântec asupra unei persoane cu scopul de a-i aduce nenoroc. Călăuzirea imaginaţiei Exerciţii de vizualizare cc duc la o stare de relaxare sau transă. evoluţia emoţională. Hexegramn Două triunghiuri răsturnate (unul peste altul) care formează o stea cu şase colţuri. Este folosit şi de unii medici care nu-şi dau seama dc natura puterilor spirituale pe care le folosesc. este „boala este vindecată prin boală". Soluţiile medicamentoase folosite sunt deseori atât de diluate încât nu conţin. a duhurilor călăuzitoare. Hidromanţia Practica ghicirii în apă Idolii Imagini ale unor zeităţi care au devenit obiecte de închinare şi adorare. un adept al hipnotismului şi controlului minţii. sfătuitor sau învăţător spiritual. Umblarea prin foc Abilitatea de a trece prin foc sau peste cărbuni aprinşi fără. stabilit de către Samuel Hahncmann. Poate include proiecţia astrală şi întâlnirea. Muzica heavy metal şi rock Mesajul central al acestei forme de muzică este axat pe drog. Prezicerea Practica diferitelor metode de ghicire pentru a prezice evenimente viitoare. sex. ale persoanei analizate. Horoscoapele mai sunt folosite şi pentru a prezice perioadele favorabile unor evenimente importante. Guru Maestru.

judo. Toate aceste arte marriale au ca bază spirituala taoismul şi budismul. Practică a ştiinţei metafizice prin care se încearcă terapia depresiei. kung-fu. dătătoare dc mari capacităţi fizice. care a folosit extrem de puternic forţele hipnotice. aikido. Este un mijloc de contactare a lumii spirituale. Persoană care se deschide pentru a fi folosită ca şi canal dc comunicare cu lumea spirituală Mesmerism Denumire alternativă dată hipnotismului. Iridiologia Procedeu de diagnosticare a bolilor prin folosirea globilor oculari ca sfere de cristal. jiu-jitsu. Ghicirea în lună Practica ghicirii prin folosirea lunii ca obiect de ghicire.Slujirea prtiaia) Incantaţia Formulă magică produsă prin repetarea unor cuvinte. lucrurilor supranaturale. Se crede că schimbările apărute în diferitele sectoare ale globilor oculari corespund diferitelor boli ce afectează organismul. dc un duh rău şi care este bazată pe filozofia New Age. Creat de Jose Silva Devenită una dintre principalele forme dc auto-terapic care îmbină tehnicile religioase orientale cu puterile oculte. Această practică afirmă că Dumnezeu este un simplu concept şi că răul este o stare a minţii care poate fi schimbată. Scopul religios al artelor marţiale este dc a armoniza yin şi yang şi dc a pune la lucru puterea chi. pretinde el. Filozofic relaţională la supranatural. Din Kabbala au derivat numeroase practici şi curente oculte Diferite forme de luptă cum ar fi karate. după numele lui Anton Mesrricr. tai chi chuan. Pescăruşul lui Jonathan Livingston Carte scrisă de Richard Bacii inspirată. fraze sau sunete.Vindecarea prin eliherare . Kabbala Tradiţie mistică iudaică barată pc interpretarea matematică a Scripturii. Mulţi dintre cei care practică artele marţiale nu sunt conştienţi de natura religioasă a acestor sporturi. chiar dacă nu ştiu ce înseamnă. Dă posibilitatea mediumizării minţii şi a controlului ei de către duhuri. Practica explorării gândurilor unei persoane prin folosirea puterilor oculte. Artele marţiale M e d hun i Metafizica Studiu ştiinţific al Levitaţia Ridicarea oamenilor sau a obiectelor în aer prin folosirea puterilor supranaturale Brăţările şi lănţişoarele aducătoare de noroc (fermecate) Amulete purtate de oamenii care nu-şi dau seama natura spirituală a farmecelor Magia Dominarea sau manipularea oamenilor sau a împrejurărilor prin puteri oculte sau duhuri rele Mantra Cuvânt pc care cei cc practică meditaţia transcendentală (sau yoga) trebuie să-1 repete şi asupra căruia trebuie sâ mediteze. Incubus Violarea sexuală a unei femei dc către un duh rău. Controlul mental (Silva) Ştiinţa minţii Citirea minţii 2 8 4 .

Pentagrama Stea în cinci colţuri ce poate fi orientată fie cu trei colţuri în sus fie cu trei colţuri în jos. Ocultismul Credinţe şi practici secrete şi misterioase ce implică puterile supranaturale care se opun împărăţiei lui Dumnezeu. contopirea cu realitatea ultimă nu poate fi obţinută decât prin golirea minţii de orice gând şi intuiţie. Parakinezia (PK) Controlul obiectelor prin puterea minţii şi a voinţei. Mişcare spirituală amorfă. Numerologia Ghicire bazată pe folosirea numerelor. folosit la ghicire. Adepţii New Age cred într-un cu absolut pe care ei îl numesc Cristos. Nccromanţia Comunicarea cu duhurile celor morţi sau practica ghicirii prin consultarea lor. etc. după Masa ouija Masă folosită pentru comunicarea cu duhurile. Piazelc Evenimente neobişnuite sau incontrolabile care. Ocultismul este împărţit în trei mari grupe: spiritismul. la zeiţa lunii. Neopaganismui Sistem de religii vestice asociate cu închinarea la natură. transformarea personală (prin experienţe mistice şi contact cu izvorul de energie divină). dreptatea şi judecate fiind administrate oamenilor prin natura reîncarnării lor).dc unde şi conflictul dintre New Age şi creştinism. 236 . Paiapsihologia Studiu pscudo-ştiinpfic al fenomenelor psihicului uman ce nu poale fi interpretat conform metodelor normale de cercetare ştiinţifică: telcpatia. în religii estice ca: panteismul (Dumnezeu este in toate lucrurile şi toate lucrurile sunt Dumnezeu). producerea lor. reîncarnarea (urmată de recompense. Sistemul de credinţe New Age îşi arc rădăcinile. Orientarea în sus indică în general. Ghicirea în palmă Examinarea liniilor din palmă sau de pe mâini pentru a prezice viitorul. Mişcarea New Age Născută la începutul anilor şaptezeci. Orientarea in jos indică întunericul şi este asociată magici negre şi satanismului. diagnoză (în special a sexului unui copil nenăscut) şi prezicere. vrăjitorie sau dmidism. focul şi apa iar cel de-al cincilea reprezintă duhul care controlează aceste elemente. spiritualitatea umană şi este un simbol al vrăjitoriei.SLUJIREA PRACLIA) ANEXA 3 Misticismul Credinţa ca deoarece Dumnezeu transcende cunoaşterii umane. este legată de începutul erei Aquarius. pentru ei. astfel încât. fiecărei litere din alfabet fiindu-i dată o anumită valoare numerică. Numerelor le sunt asociate valori şi semnificaţii specifice. Cristos este în toţi oamenii şi toţi oamenii sunt potenţiali Cristoşi. sunt exploatate ca mijloace de ghicire. clarviziunea. care spune că singura calc este Jsus). ESP. aerul. patru colţuri reprezintă cele patra clemente csenpalc: pământul. Valorile numerice ale numelor şi datelor de naştere sunt folosite pentru a se face preziceri. vechile religii greceşti şi egip'cne. New Age este în antagonism atât cu iudaismul şi creştinismul cât şi cu umanismul secular. • Pendulul Mic obiect agăţat de o sfoară. universalismul (toate religiile lumii nu sunt decât căi ce duc la acelaşi Dunuiezeu . ceremoniile magice. în vrăjitorie. Se crede că mişcările involuntare ale pendulului au semnificaţii specifice. ocultism. Cele mai multe dintre credinţele New Age sunt adaptări modeme ale vechilor credinţe oculte. in general. prezicerile şi magia. Comunicarea se face cu ajutorul unui indicator care prin rotire indică litere.I INDECAREA PRIN ELIBERARE . numere sau „da" şi „nu". Deseori folosită de spiritişti în şedinţele lor.

Rapsodomanţin Căutarea prezicerilor în pasaje luate la întâmplare dintr-o carte (adesea dc poezii). Şedinţele de spiritism Reuniuni. vrăjitorii cred în Marca Zeiţă Mamă şi în consortul ei. Deşi mai puţin periculoasă. Satanism închinarea la Satan şi practica ritualurilor efectuate în supunere faţă de Satan. Pan. 289 .Sluj/rai practică Anexa 3 Frenologia Ghicirea prin examinarea formei craniului uman. Psihografia Scriere spirituală prin intermediul mâinii unui mediom. Călătoria sufletului Ieşirea sufletului din trup pentru a privi de sus la acesta şi a se deplasa pe distanţe scurte. într-un ciclu care nu se termină până când persoana nu atinge perfecţiunea şi nu mai arc nevoie de existenţa fizică. a religiei şi a tradiţiilor). Vederea psihică Abilitatea de a vedea lucruri chiar şi cu ochii închişi sau. când persoana este oarbă. Naşterea psihică Experienţă ocultă prin care persoana este convinsă că „toate simt una'". în care oamenii se întâlnesc pentru a contacta. _ Vrăjitoria Puterea dc a schimba evenimentele şi de a influenţa oamenii sau circumstanţele în bine sau în rău prin controlul demonic obţinut prin magia neagră. Piramidologia Folosirea unei piramide al cărei vârf. printr-un rnedium. Planşeta Masă pc care sunt scrise la întâmplare litere sau propoziţii căutate aleator de degetele persoanei. duhurile morţilor. Vindecarea psihică Folosirea puterilor oculte pentru a aduce vindecare. • Spiritismul (spiritualismul) Evocarea demonilor şi contactarea lumii spirituale pentru a comunica cu morţii (de obicei printr-un rnedium). în general. Reîncarnarea Credinţa câ sufletul omului nu moare niciodată şi trece dintr-un trup într-aitul. uneori. care cred şi i se închină lui Satan. cred unii adepţi New Age. Precogniţia Precunoaştere a evenimentelor. Fiziognomia Ghicirea caracterului prin observarea trasaturilor fetei.1 tiulectirea prin cUherorcj. Psihometria Primirea dc informaţii psihice despre o persoană sau despre anumite evenimente din viaţa persoanei prin observarea unui obiect care aparţine acelei persoane Punk rock Muzică ce poartă mesajul răzvrătirii împotriva ordinii stabilite în societate (în special împotriva legii. echilibrează fluxul energetic din corp şi aduce iluminare spirituală! Reflexologia Veche practică chineză şi egipteană cc presupune masajul picioarelor pentru a restaura „fluxul energetic" din diferitele zone ale corpului. spre deosebire de satanişti. este de aceeaşi natură cu proiecţia astrală Descântecele Incantaţie folosită pentru a chema puterile magice.

Vjidu Vudu este o formă de vrăjitorie religioasă care cuprinde ritualuri. Al treUea ochi Ochi al vederii spirituale care. de ajutorare. Cuvântul zodiac are sensul de „cerc cu animale". în care mantra (un sunet secret) este repetată în timpul meditaţiei. în tradiţia religioasă indiană este pierderea identităţii individuale şi contopirea cu identitatea universală. folosind magia pentru vindecarea bolnavilor sau jKsntru vătămarea şi uciderea victimelor. ghicire şi dansuri ritmice. 291 . atingând kundalini. mister sau imaginar. Talisman Obiect gravat despre care se crede că dcpne puteri magice şi prin care purtătorul este protejat şi prosperă.Slujirea practică Anexa 3 Duhul călăuzitor Duh dintr-un medium prin care se pot obţine informaţii „de dincolo". între cei doi ochi naturali. Mişcarea mesei Proces dc ghicire prin mişcarea supranaturală a unei mese de către duhuri. iar Biblia hu face nici o diferenţă între practicile oculte. Puterea kundalini este aceeaşi ca şi în yoga Transa Stare mentală în care conştienta minţii este în repaos. unul dintre ele fiind un schelet care reprezintă moartea Citirea în frunza de ceai încercarea de a descifra mesajele lăsate pe fundul unei ceşti de reziduurile frunzelor de ceai. ce apar în mod supranatural pe trup. a spiritului şi a psihicului. Superstiţiile Credinţe iraţionale sau practici rezultate din teama de necunoscut. este localizat în frunte. fie negre. fie albe. Magia albă Magie care pretinde a avea scopuri pozitive. Stigmata Urme asemănătoare rănilor lui Cristos crucificat. Yoga Unul dintre cele mai vechi cuvinte din religia Hindu. Este o disciplină spirituală prin care se caută controlul trupului. Ambele sunt greşite. Astrologii cred că semnul sub care sc naşte o persoană determină caracterul acesteia. incantaţiilor. cu ajutorai poţiunilor.I 'intlecarea prin eliberare . mintea fiind în cel mai înalt grad de conştientizare. Abilitatea de a mişca sau de a controla obiecte folosind puterile spirituale. Telechinezîa (TK) . Puterile spirituale pe care le foloseşte sunt însă duhurile rele. Tarot Practica ocultă a folosirii unui set de 22 cărţi pentru ghicire. Stihomanţia O formă a rapsodomanpei. Yoga este calea caic trebuie urmată pentru a-L avea pe Dumnezeu în tine. lăsând persoana deschisă controlului exercitat de un duh. Vudu-iştii se închină mai multor zeităţi. jertfe. presupun practicanţii. Translocaţia Mişcarea unei persoane dintr-un loc într-altul prin mijloace supranaturale. Zodiacul împărţirea bolţii cereşti în douăsprezece sectoare ce conţin semne. 290 • • Meditaţia tranşeedentală (TM) Sistem religios derivat din hinduism. puterea şarpelui ce dormitează la baza coloanei vertebrale. păpuşilor sau a diferitelor ritualuri. Fiecare carte are un mesaj pictural. Scopul urmărit.

Acupunctura Aromaterapia Tratamentul Bacii Flovver Terapia culorilor Terapia cristalului Vindecarea prin credinţă Călăuzirea imaginaţiei Homeopatia Hipnoterapia fridiologia Kinesiologia Vindecarea magnetică Medicina New Age Terapia vieţilor anterioare Vindecarea psihică Chirurgia psihică Vindecarea piramidală Radicstezia Renaşterea Reflexologia Vindecarea spiritualista Terapia zonală . ocultism sau din alte credinţe decât cea creştină. Iată câteva dintre practicile medicale alternative care sunt cunoscute ca având rădăcini spirituale sau principii din Ncvv Agc. depinde dc cele mai multe ori de ceea ce cred cei care le practică.Anexa 4 Practici medicale alternative Practicile medicale alternative nu sunt neapărat şi periculoase spiritual. Dacă ele sunt sau nu periculoase.

societatea este un cult care pune accentul pe credinţa în Obiectele Zburătoare Neidentificatc (O. etc. Acest Isus i-a dat o nouă Biblie. ideile şi practicile orientale. Reîncarnarea este una dintre doctrinele sale de bază Steiner a avut o influenţă considerabilă asupra educaţiei laice şi a înfiinţat numeroase şcoli speciale în care filozofia sa era obiect de studiu. Ceremoniile socictăpi sunt dominate de practicile New Age şi cele ale religiilor orientale.Anexa 5 Glosar al altor religii Societatea Aethurius Fondată dc Gcorge King. cea a Erei Acvatice. au un suflet sau un duh. El a intitulat noua sa disciplină antropologică „ştiinţa spirituală".Z. pietrele. Astăzi. copacii. care a părăsit Societatea Teosofică datorită puternicei ci orientări spre religiile. Teologia cc se află în spatele gândirii sale este un amestec de spiritism. Animismul face parte din majoritatea credinţelor religioase ale popoarelor primitive. 295 . Societatea Antroposofîcă Fondată de Rudolf Stcincr. discipol yoghin caic pretindea că a fost vizitat de „învăţătorul Isus" dc pc planeta Venus. creştinism şi misticism. Animismul Credinţa că lucrurile ncinsuflepte cum sunt plantele.N) şi pc vizitele extraterestrilor.

fondate pc credinţele iudeo-creştine tradiţionale. Confucius. islamism şi hinduism). deşi răspândită dc John Thomas prin ziaml „The Apostolic Advocate'' încă din 1834. Illinois. credinţele lor fiind mai mult ateiste decât teietc. dar mimai în felul în care el o interpretează. credea câ numai el era adevăratul profet al lui Dumnezeu şi că tot ce a fost înainte de el a fost corupt şi fals El credea că obiectivul final al omului era dc a progresa pentru a ajunge un dumnezeu. în 245 Î. • Bahai Credinţă ce a derivat din islamism în secolul XIX Ea spune că toate religiile conţin un anumit grad de adevăr şi că ele trebuie să sc unească într-o religie universală Acest universalism este diferit atât de creştinism cât şi de islamism. urmată de Eureka (un comentariu asupra cărţii Apocalipsa). organizaţia şi-a revizuit marc parte din gândirea teologică şi a renunţat la doctrina că intr-o zi oamenii vor deveni dumnezei. Bab şi Baha Ullah). dreapta vorbire. a suferit multe schimbări pc parcursul anilor. Buda. interzicerea păcatului trupesc. dreptele simţăminte. etc). unitatea budismului a fost destrămată şi s-a fonnat puzderia dc secte ce alcătuiesc budismul contemporan. de aceea. Isus Cristos.C. toţi necredincioşii vor fi anihilaţi. creştină. dreapta comportare. SUA.I IMU'carea prin eliberare . Copiii lui Dumnezeu Sectă fondată în 1968 de către Moscs David (fost David Bcrg). Amtstrong nega Trinitatea. Prima carte scrisă de Thomas a fost Elpis Israel (o prezentare a împărăţiei Iui Dumnezeu). Mulie dintre falsele sale credinţe erau. 2% Ştiinţa creştină Fondată de către Mury Baker (Eddy) Ia sfârşitul secolului XIX. Duhul Sfânt este puterea nevăzută prin care Dumnezeu îşi susţine întreaga creaţie. Hare Crişna. treptat. nu şi-a căpătat denumirea oficială decât în 1869. Pentru ei. se consideră superioară ca 297 . Budiştii nu recunosc existenţa unui Dumnezeu suprem. Mahomcd. • Pentm budişti. mântuirea fiind a descrisă ca o ultimă ieşire din ciclul renaşterilor. această sectă a avut o largă influenţă datorită ziarului ci PLAIN TRUTH (DEPLINUL ADEVÂR. Zoroastru. învăţăturile budiste au în centrul lor reîncarnarea.Slujirea praulcâ ANEXA 5 Armstrougismul (Biserica Universală a lui Dumnezeu) Fondată dc Hcrbert W. Isus este un astfel de om care şi-a câştigat dreptul la divinitate. Dar în secolele care au urmat. la fericirea Nirvanei. interzicerea furtului. După o adâncă meditaţie el a primit iluminarea care a devenit cunoscută sub numele de budism. dreptul efort. Budismul este una dintre cele patm mari religii ale lumii (după creştinism. Organizapa sa a atras numeroşi adepţi şi a câştigat foarte mulţi bani După moartea lui Armstrong. mântuirea se câştigă prin supunerea faţă de cele nouă căi: dreapta credinţă. dreptul fel de viaţă.C cinci sute de călugări budişti s-au reunit pentru a consemna în scris învăţăturile adunate în trei secole de tradiţie budistă. Dumnezeu este mai mult un proces prin care omul tinde spre perfecţiune. cărţi în care el recunoaşte suprema autoritate a Bibliei. este un amestec între credinţa falsei vindecări şi o doctrină care. Deşi David Berg provenea dintr-o biserică. deşi declară câ este bazată pe Biblie. Aceşti nouă învăţători sunt reprezentaţi în templul Bahai din Wilmettc. el a părăsit credinţele acesteia pentm a promova sexul liber intre membrii sectei sale şi favorurile sexuale ca mijloc de evanghelizare. Viaţa budistă include lepădarea de sine şi un cod moral asemănător unora dintre învăţăturile creştine (cum ar fi spunerea adevărului. totuşi. posturilor sale dc radio (în SUA şi la Radio Luxembourg) şi televiziune (larg răspândite în SUA). Budismul întemeiat dc Gautama Buddha în jurul anului 500 î. pentm omenire nu există nici iad şi nici rai. dreapta memorie şi dreapta meditaţie. inclusiv redenumirca ca „Familia Dragostei". Cristadelfianismul învăţătură care. Dumnezeu există în formă fizică şi El a creat omul pe care apoi l-a ridicat la rang de divinitate (pluralism). Annslrong. peste 8 milioane de exemplare distribuite gratuit lunar). a crimei. în cele din uimâ. Toţi credincioşii vor trăi veşnic pe pământ. Dragostea susţinută de adepţii ci este însă diferită de dragostea susţinută de Isuş. Budiştii cred că accasle căi conduc. învăţătorii buhai proclamă că cei nouă mari învăţători religioşi ai lumii au fost toţi manifestări ale lui Dumnezeu (Moise.

grupate în şase compendii: Jen Regula reciprocităţii bunătăţii Chun-tzu Smerenia.) Misiunea Luminii Divine A fost fondată în 1971 de către Guru Maharaj Ji. sinceritatea. adevărului şi dragostei.C de către filozoful chinez Confucius. Scopul Bisericii. prin care persoana iese din propria ei identitate şi devine Cristos. Isus este Mântuitorul dar El nu este Dumnezeu. Stevens a fost ordinat de către Full Gospel Temple şi ordinatea sa a fost recunoscută de către Forsquarc Church şi de Assemblies of God. Marea învăţătură. Acest lucru se poate cărţi scrise de discipolii săi. învăţăturile sale sunt derivate din hinduism. atât în cadru! cât şi in afara masoneriei. Masoneria se vrea o căutare a iluminării divine. Confucianismul Religie umanistă întemeiată în secolul al V-lca î. Doctrina lui Confucius conţine instrucţiuni asupra relaţiilor dintre oameni şi asupra naturii umane. vechi religii păgâne ale Egiptului şi mitologie greacă. Conceptul de bază al doctrinelor lui Stevens este aşa numitul transfer. Doctrina m . Duhul Sfânt este Cunoaşterea care vine de la Maharaj Ji. Masoneria liberă Masoneria liberă este o largă organizaţie mondială care promovează glorificarea omului prin realizările sale. De aceea. Ei se întâlnesc în locurile cunoscute sub numele dc „casc comunale". Este o mişcare anti-triiiitariană care respinge atât cuvântul cât şi conceptul de „trinitate" ca fiind nebiblic. învăţăturile sale sunt cuprinse în patru devenim dumnezei şt nu ne contopim cu El". ca şi al fiecărui individ. Organizaţia este o societate secretă ai cărei membri sunt legali prin puternice legăminte. care se crede încarnarea divinităţii. toate aceste biserici au revocat recunoaşterea ordinarii lui Stevens datorită doctrinelor sale „aberante". Omul este incapabil să păcătuiască. Biserica este organizată in grupe: liderii sunt păzitorii. „Nu are nici un sens să afirmi că Dumnezeu a devenit om atâta vreme cât noi nu despre om şi Cartea lui Mencius. Isus a fost un simplu om care acum este mort iar Cristos şi Duhul Sfânt există numai pentru a susţine Ştiinţa Divină. rosicrucianism. Ulterior. Ea este condusă de o frăţie masonicii bine organizată care exclude credinţa în Domnul Isus Cristos. politeţea şi modul de comportare Wen • Gesturile de bunăvoinţă a păcii prin muzică şi poezie Cheng-ming Acceptarea rolurilor (de cx: „Tatăl trebuie să fie tată" etc. kabbalism. Biserica înţelegerii Bibliei Numită şi Veşnica Familie. singura calc spre cer fiind bunătatea prezentată in Ştiinţa Divină.I judecarea prin eliberare . mărinimia şi bunăvoinţa Te Inspiraţia şi puterea necesare în regulile virtuţii Li Respectul. a fost întemeiată de Stewart Traill. Boala. mântuirea înseamnă cunoaştere. Rugăciunile în Numele lui Isus Cristos sunt intezise. dar diferitele ceremonii pe care le practică nu aduc decât orbire şi întuneric.Slujirea practică automate acesteia datorita naturii ei revelate. adepţii primind cunoştinţa direct de la Maharaj Ji. face prin puterea Duhului Sfânt. este de a deveni un dumnezeu. Stevens declară că Biblia este un document dc autoritate dar că ea este demodata şi că Biserica arc nevoie dc noi revelaţii care pot veni prin el. ca apostol al lui Dumnezeu. oile sunt credincioşii avansaţi iar mieii sunt noii convertiţi. învăţăturile masonice nu sc rclaţioncazâ şi nu sunt compatibile cu creştinismul biblic. Dumnezeu este triunic pentru că este un Dumnezeu al vieţii. păcatul şi moartea sunt ireale. Păcatul este o „verbozitate" şi o „ipocrizie" pe care Traill o atribuie gândirii generaţiilor trecute. Ei jură să accepte moartea în chinuri pentru a proteja secretele organizaţiei. El îşi îndeamnă adepţii să-şi descopere „cu-1 divin". Analele. Biserica Cuvântului Viu (Calea) Fondată în 1954 de John Robert Stevens. cunoaştere care este datâde Guru şi privi care se ajunge la iluminare. Omenirea este o moştenire divină şi calea spre divinitate este posesia adevăratei cunoştinţe şi descoperirea „bunătăţii dinlăuntru". Masoneria este un amestec de hinduism. Biblia cerând pocăinţa de păcat deoarece „toţi au păcătuit".

nobili.Slujirea practică Anexa 5 Rit Scoţian conduc la obţinerea titlului de „Mare Maestru Inspector General de gradul 33". în îngerii Lui. Allah este atotputernicul Dumnezeu iar Isus este unul dintre cei şase mari profeţi. legea Karmei determinând viitorul omului pe pământ până la atingerea Nirvanei (ieşirea din ciclul morţii şi al renaşterii). în sfârşit. de aceea toţi oamenii sunt fraţi şi surori. . de zei regionali numiţi uneori devatas şi. Vedele. care este triunic: Brahma-creatorul. puterea recuperatoare a soarelui. câ puterea miracolelor lui isus venea din soare şi că Isus se va întoarce ca un soare nou şi spre soarele etern. astrologie.Vindecarea prin eliberare .A de către guru Swami Prabhupada şi a fost condusă de acesta până în 1977. Toate sunt obligatorii. cum ar fi Krişna. pelerinajul la Mecca fiind cerut cel puţin odată în viaţă. o alta. părintele omenirii. Scrierile hindu sunt volumionoasc. Există un singur Dumnezeu. fii şi fiice ale lui Dumnezeu. una de zei locali sau ai satelor ce formează o adevărată armată de bhuts (duhuri). în cariile Sale. Brahma. Hinduismul este mai mult o filozofie decât o credinţă şi se ocupă dc cercetarea mistică şi dc faptele mitologice ale zeilor. Biserica Internaţională a înţelepciunii Eterne Fondată dc Beth Hand (care a renunpit la originea ci de membră a bisericii Episcopale). Univeisul sc află într-o seric dc cicluri de creştere şi decădere (Kalpa).C. Islamismul presupune supunerea la voinţa lui Allah şi învăţăturile sale care sunt cuprinse în Sfântul Coran (Quran). cel mai mare şi ultimul fiind Mohamed Cele şase declaraţii de credinţă la care trebuie să subscrie fiecare musulman sunt: credinţa în Dumnezeu. Jamil. strălucitor. este o reincarnare a lui Cristos. Savoy mai pretinde şi că fiul său. societatea fiind organizată în caste de preoţi. Relaţiile interumane sunt foarte rigide. 301 . Hinduismul arc o panoplie dc zei recunoscuţi pc plan naţional. în profeţii Lui. postul. • i i Islamismul Religie fondată de Mohamed (Muhamad) în mijlocul familiei sale la Meca. în Arabia Islamismul nu a devenit o putere religioasă decât după emigrarea lui Mohamed la Mcdina în anul 622 d.U. Dumnezeu nu poate fi o persoană şi de aceea nici Isus nu poate fi Dumnezeu întrupat Dumnezeu este creatorul şi izvorul tuturor lucrurilor. spiritualism. Ca şi în budism. mişcarea este un amestec de hinduism. ţărani şi servitori. Indra. în ziua judecării şi în decretele Sale suverane. Cei cinci stâlpi ai Islamului sunt: mărturisirea credinţei. Vişnususţinătorul şi Siva-distrugălorul. Comunitatea Internaţionali a lui Cristos (Jamilianti) Fondată în 1972 de Eugene Savoy. pomenile şi pelerinajul la Mecca. şi că Isus este fiul lui Krişna. Agni şi Durga. credinţa centrală este reîncarnarea. tehnici yoga şi învăţături mistice ale Kabbalei. „mai strălucitor ca orice soare". Puranele şi Bhagavad Gita (cântarea Domnului). Adepţii Krişna cred că există un singur Dumnezeu. care a urmat atât învăţăturile secrete (ascunse) ale Iui Isus cât şi pc cele ale vechilor închinători la soare. mişcare a închinătorilor budişti Krişna (fiul reîncarnat al zeului Vişnu). Hinduismul are o mulţime de forme dar nu are un crez formal şi nici un fondator. budism. Krişna. Mântuirea trebuie câştigată printr-o serie de fapte bune făcute în ciclurile de reîncarnare până când se ajunge la contopirea cu Krişna. Parte din aceste fapte sunt şi cele şaisprezece cuvinie-mantra (numită Kirtanya) ce trebuie rostite dc mai multe ori într-o zi. rugăciunea. Hinduismul Hinduism este un termen modem care descrie vechea religie indiană ce datează de 4000 de ani. anul morrii sale. cele mai cunoscute fiind Upanişadeie. an ce marchează începutul calcndaailui islamic şi este cunoscut sub numele de AH (anul Hcirei). Membrii comunităţii sunt învăţaţi că pot experimenta 300 Cele 10 grade din Ritul de York şi cele 30 din Vechiul şi Acceptatul Există trei stagii (sau grade) de mcmbralitatc în Loja Albastra. Isus ne arată drumul ISKCON (Hare Krişna) Societatea Internaţională pentru Conştienta Krişna (Hare Krişna) a fost fondată în 1965 în S. Hare Krişna a fost întemeiată dc Chaitanya Mahaprobha la începutul secolului al XVl-lea sub numele de Sankirtana.

Jamaica este iadul disperării 4. Al doilea preşedinte a! bisericii Mormone. Această „carte". căsătoria cu o persoană de culoare. minciuna. Brigham Young. Mulţi dintre discipolii săi au aderat ulterior la mişcarea New Age. Scopul rajnesismului este atingerea iluminării prin reîncarnare. dragoste. Martorii lui lehova cred că numai 144 000 dc oameni vor merge în cer şi că o mare mulţime dc credincioşi. era scrisă o carte. respingând creştinismul ca fiind o religie a albilor. Noua Cale Respinge tradiţionala doctrină creştină a trinităţii şi dc aceea botează oamenii numai în Numele lui Isus Cristos. El a stabilit că: 1. afirmând că realitatea este un tot unitar. V O T trăi veşnic pe pământ. Sistemul său de credinţe izvora din hinduism. Haile . Negrii se vor reîntoarce în Etiopia Fratele Joseph Owens spunea: a pentru a i se salva sufletul". Printre credinţele mormone care diferă de cele creştine pot fi enumerate: botezul în locul celor morţi. dacă acesta a comis păcate cum ar fi „Cheia teologiei rastafariene Sclassie". Etiopia este cerul. Negrii se vor răzbuna pe albi 6. veşnica Sa existenţă şi învierea Sa fizică. Negrii sunt superiori albilor 5. a instituit practica poligamiei în biserica Mormonă. în cele din urmă. . care a fost tradusă şi intitulată Cartea lui Mormon. cea mai mare parte a omenirii se închină la altarul succesului material şi face un idol din bunăstare. apostazia. Duhul Sfânt nu este o persoană ci mai degrabă puterea nevăzută a lui Dumnezeu. Mesia care S-a întors. fideli lui lehova. Mormonismul (Biserica lui Isus Cristos a sfinţilor din ultimele zile) Mormonismul a fost întemeiat dc Joseph Smith în 1830. Ei cred că arhanghelul Mihail a fost Isus Cristos în starea Sa pre-umană. este considerată de către biserica Mormonă ca fiind cuvântul Iui Dumnezeu. 302 dumnezeirea veşnică. a propagat doctrina ispăşirii sângelui. etc. după ce a avut o pretinsă vizită a îngerului Moroni care i-a arătat locul în care erau îngropate două table de aur pc care. Mişcarea s-a desprins din Asscmblies of God şi a purtat inai multe denumiri: „Noua Cale".Apostolia" sau „Pcnticostalismul unit". prin care „omul poate fi ucis crima.Slujirea practică Anexa 5 Martorii lui lehova (Societatea Biblică a Turnului de Veghe) Martorii Iui lehova neagă divinitatea lui Isus. Materialismul Deşi nu este o religie. Rajnesismul Bhagwan Shree Rajneesh a devenit gura în 1966 şi a promovat sexul deschis şi distrugerea unitarii familiei. Satan şi cei necredincioşi vor fi anihilau. este Rastafarianismul pretinde că Selassie este reîncarnarea lui Isus. Mormonii pretind că reprezintă restaurarea singurei biserici adevărate întemeiate dc Isus Cristos. Haile Sclassie este Dumnezeul ce! viu şi împăratul lumii 3. Martorii lui lehova cred că ei sunt singura biserică adevărată de pe pământ şi că toate celelalte biserici vor lupta împotriva lui Dumnezeu îh bătălia de la Armaghedon. în 1842 Joseph Smith a devenit mason şi a adoptat multe dintre ritualurile masonice ca rituri în templul mormon. Young. aSertaţia că Noul Ierusalim va fi construit pe continentul American şi necesitatea ca mormonii sâ se căsătorească într-un templu mormon pentru a moşteni 1 . „Numai Isus". Nenumăraţi oameni sunt ţinuţi de materialism în robia unui mod dc viaţă fără Dumnezeu.Vindecarea prin eliberare . care a avut 20 de neveste. - Rastafarianismul Lconard Howell a elaborat cele 6 principii care stau la baza gândirii rastafariene. „Numele lui Isus". Negrii sunt reîncarnarea vechilor israeliţi 2. Rajneesh a murit în 1990 după ce a atras peste 200 000 de aderenţi. într-o limbă necunoscută. sex şi meditatie. lui Isus Cristos a sfinţilor din ultimele zile Născută din lupta intestină pentru putere din cadrul bisericii 303 divinitatea suprema împăratului Etiopiei. Biserica Reorganizată s.

de care s-a separat spre sfârşitul secolului al VH-lea d. Tronul divinităţii triunice este înconjurat de şapte spirite. Multe dintre practicile New Age (cum ar fi canalizarea) nu sunt decât spiritualism îmbrăcat într-o formă comercială care să-1 facă atractiv pentm consumul public. după asasinarea lui iosepli Smith şi a fratelui sau.. Scientologia Fondată în 1955 de L. 304 . iudaism.. la formalismul şi legalismului învăţăturilor dc început ale Coranului.. Seientologii cred câ există mai mulţi dumnezei. dragostea dintre Dumnezeu şi oameni şi. Spiritualismul Biserica Spiritualistă a fost fondată în 1908. ceea ce face ca mulţi sikh-i să cunoască puţine lucruri despre conţinutul acestei cărţi. Scientologia este în conflict deschis cu creştinismul. Biserica Reorganizată foloseşte versiunea . contemplaţie şi diferite stadii de reîncarnare. deşi conţine unele învăţături ce diferă dc cele ale Coranului. arc o mare influenţă în Islam. Sat Nam. Acest ultim concept. iniţiat al Soarelui . Sikhismul întemeiat dc Guru Nanak în secolul al XV-lca d.Duhul Sfânt (lehova) este I unii".. Spiritualismul arc ca scop contactarea morţilor care se află „de partea cealaltă".. Spre deosebire de mormoni. Granth Sahib prezintă doctrina hindu a karmei şi a reincarnării precum şi cea a existenţei unui singur dumnezeu. învăţătura Sikîi spune câ „nu exista nici hindus nici în secolul XX s-au formal numeroase ordine rosiemeianiste dintre care cc! mai cunoscut este Vechiul Ordin Mistic a) Crucii Roz.C în Punjab. Sufismul propovăduieşte pocăinţa de păcate. perfecţionarea religioasă. Este un amestec dc hinduism. se parc. Mulţi oameni (şi în spacial cei care au pierdut o persoană dragă) sunt înşelaţi de alăturarea cuvântului „creştin" la litlulalura acestei „biserici" şi participă la serviciile ei religioase.Slujirea practica Anexa 5 Mormone. Tata! este Marele iniţiat in umanismul lui Saturn.biblici" inspirate a lui Joseph Smith iar biserica din Utah versiunea King James. Bărbaţii sikh pot fi uşor recunoscuţi după turbanul pe care-1 poartă. Cartea sacră a autişti lor. contopirea tu Allah prin anihilarea (Fana) în el. nu există nici păcat şi nici rău în univers iar 1 iadul nu oste decât un mit. Brigham Young a preluat controlul grupării majoritare din Utah iar fidelii lui Joseph Smith Jr.IţţŞrlecargq prin eliberare . în realitate. Fanta (al cărei autor nu este cunoscut) este principala sursă a filozofiei iosicnicianiste.cienlologiei. producând o religie care a atras pc mulţi dintre cei care caută vindecare mentală.. ocultism. Ron Uubbard. El. fiul este Murele Marele iniţiat al musulman ". • Sufi înseamnă mistic. Rosenkreutz la începutul secolului al XV-lca sub denumirea de „Frăţia Crucii Roz". a combinat psihoanaiiza freudiană cu gândirea şi ideile estice din scrierile sale science fiction. oamenii sunt înşelaţi de duhurile rele. botezul în locul celor morţi şi nu crede în poligamie. fiind o combinaţie religioasă între teologia hindusă şi cea musulmană Domnului" şi a fost compilată de mai mulţi autori în şase limbi diferite şi în mai multe dialecte. Sufîsmul Ordinul Sufi este o ramură a Islamului. Ceremoniile de căsătorie nu sunt ritualuri secrete ca în biserica din Utah. cele două grupări mormone sunt identice. biserica Scientologică este complet tributară imaginaţiei lui Hubbard. Scientologia acceptă credinţele reîncamaţioriale ale hinduismului. sufiştii căutând o mai adâncă cunoaştere şi comuniune spirituală cu Allah mai degrabă pnn meditaţie şi dansuri-piruetă (Dervişii învârtitori) decât prin stricta respectare a celor cinei îndatoriri de bază ale Islamului. s-au aşezat în Missouri. îl pot cunoaşte prin suferinţă. în final.. în celelalte aspecte. alchimie şi ermetism (relaţia dintre sferele cereşti şi cele pământeşti). biserica Reorganizau nu practică.C ca o reacţie. Fana. Conform s. Teologia rosicrucianistâ se bazează pe ideea că cei care vor să cunoască universul. Grupările nu sc recunosc reciproc. Rosicrucianismul Fondat de C. Masnavi. face o netă diferenţă între sufism şi islamismul ortodox (în ceea ce priveşte relaţia dintre Allah şi om ca 305 Scrierea sacră a lui Nanak este Granth Sahib sau „Cartea India. deşi mediumii există încă din vremea Vechiului Testament.

tihna. învăţăturile acestei religii promovează liniştea. Vişnu şi Siva. Unitarismul respinge doctrina trinităţii. Meditaţia transcendentală (MT) MT provine din hinduism. Conceptul central al Tao (calea sau cărarea) include ideea de Yang şi Yin. Scopul unitarienilor este pacea. Lui i se atribuie cartea Tao-Te-Ching (Calea Puterii) care a fost Biserica Unificării (Moonismul) întemeiată de Yong Myung Moon (care mai târziu şi-a schimbat numele în Sun Myung Moon) în 1954 în Corea de Sud. misiunea lui Isus Cristos a fost întreruptă de crucificare dar că El se va naşte încă odată. bine-rău. Isus a fost Fiul lui Dumnezeu dar nu Dumnezeu Fiul. care a adaptat-o la mentalitatea americană a efectului imediat. cum voia lui Dumnezeu este ca toţi oamenii să fie aduşi la El. Duhul Sfânt este o prezenţă sau o putere impersonală pe care Dumnezeu o dă credincioşilor.C. Aceasta I-a determinat pe Maharishi să schimbe numele MT în Ştiinţa Inteligenţei Creative (SIC).Slujirea practică Anexa 5 una a separării dintre subiect şi obiect). care a devenit text sacru al Bisericii Unificării. Biserica Universalistă caută să promoveze armonia între toate religiile lumii. în fiecare dintre noi. Calea Internaţională întemeiată dc Victor Wierwillc. a promova studiul comparat al religiilor şi filozofiei precum şi pentru o investigare sistematică a puterilor mistice şi a naturii omului". a lui Isus. Societatea a fost concepută pentru „a stabili un nucleu de frăţie universală intre oameni. existenţa Sa începând doar din momentul în care a fost conceput în pântecele Măriei. înlocuind discursul religios cu unul psihologic. Principala autoritate este motivaţia. care este mai presus dc Biblic sau de oricare alt crez. î. naşterea din fecioară a lui Isus precum şi credinţa că El este Mesia şi Dumnezeu întrupat. aşa cum este El descris în Evanghelii. Tcosofia crede că latentul devine actual prin reîncarnare. în 1957 Moon a publicat o carte intitulată Principiul Divin. schimbare ce i-a adus mii de adepţi. MT a fost fondată dc Maharishi Maheş Yogi. Mooniştii cred că: Dumnezeu este Creatorul şi că El există în dualismul Yang-Yin. Duhul Slant este un duh feminin care lucrează pe pământ. Moon a pretins că a primit o viziune dc la Isus Cristos prin care i s-a cerut să împlinească ceea ce a rămas „neîmplinit" de către El. pasivitatea şi comuniunea cu natura încă din secolul al doilea î. top vom merge în paradis atâta vreme cât porţile împărăpei Cerurilor sunt deschise. inactivitatea. pozitiv-negativ. după ce a părăsit lucrarea din Ohio in care a fost ordinat de Bisericile Evanghelică şi Reformată. viaţă-moarte. Dumnezeu există în formă latentă. păcatul originar al lui Adam a adus moartea în rasa umană dar. întuneric-lumină. noi suntem mântuiţi atunci când venim în contact cu adânca şi ascunsa cunoaştere din lăuntrul nostru. Asociaţia urmăreşte dezvoltarea caracterului şi hrănirca spiritului uman. MT a ajuns foarte populară în anii 60 dar aderenţii săi s-au împuţinat în anii 70. Wierwille a pretins şi cl că secta pe care o conduce este singura Biserică adevărată şi că numai el are darul de a aduce în lume adevărul lui Dumnezeu. Taoismu! întemeiat de enigmaticul Lao-tzu la începutul secolului al Vl-lea popularizată prin scrierile lui Chuang-tzu. Fondată în 1961. Ea este panteistă şi susţine câ Dumnezeu este una cu universul şi s-a revelat prin Brahma. etc şi invizibila energie a viepi Chi.C medicina naturistă a făcut parte din taoism. opozipa dintre masculin-feminin.Vindecarea prin eliberare . libertarea şi dreptatea în lume. Doctrina lui Wienville spune că există un singur Dumnezeu Creator. Tcosofia Sociatatc fondată de Helcna Blavatsky şi Hcnry Olcott în 1875 la New York. 306 . Succesul iniţial al Căii s-a datorat unui puternic şi fervent 307 Doctrina tcosollcă declară că: Dumnezeu este un izvor divin impersonal. Ca mulţi alţi lideri religioşi. Isus a fost divin în acelaşi fel în care noi suntem divini pentru că suntem extensii ale lui Dumnezeu. Datorită mesajului de pace şi dragoste pe care-1 aducea. Asociaţia Unitarian-Universalistă Unitarienii cred într-un singur Dumnezeu dar pretind câ Ortodoxismul a părăsit imaginea reală umană.

1975 Hammond. Sovereign World. Frank. England. 1995 Ellis. 1992 Finney. England. între acesta şi duhul iM\. 1987 Gibson. Jack. 1991 309 Green. Excuse Mc. Bibliografie in the New Age. Dr. Sovereign World. Chicago. USA. England. Word Publishing LttL England. Principles of Revival. Noel and Phil. Kingsway.Yous Rejection Js Showing. Mane I. în acest război este implicată întreaga omenire. Evicting Demonic Inlruders. mediataţia zen incluzând cântări din sutra şi texte ce sumarizează diferitele discursuri ale lui Buddha Zoroastrismul Veche religie întemeiată. cu origini obscure. 1992 Gibson. Calea Cuvântului. Surprised by the Power of the Spirit. 1994 Day. Phil. Understanding the New Age.Slujirea practica program cvanghclislic care includea cursul de studiu Putere pentru o viatei clin belşug şi diverse cărţi dc învăţătură. 1993 Stoughton. Overcoming Rejection. 1993 Baer. England. The New Age and You. Russell. care trebuie să aleagă între bine şi rău. credinţă dualistă. The Ach'ersary: The Christian Versus Demon Activity. Charles. Roger The Occultand You. / Believe in Satan 's Downfall. dar zen budismul nu are nici o carte sacră şi nici literatură scrisă. 1989 Anderson. USA. Latâyette. Insiclc the New Age Nightmare. Hodder & .Vindecarea prin eliberare . Noel and. Neil T. Minneapolis.C. Noel and Phil. 1992 Elis. de către Zoroaster în jurul anului 660 î. Bethany House Publisihers. New Wine Press. Isus Cristos nu este Dumnezeu. Dere. Michael. England. 1992 Gordon Bob. 1975 Chandler. Sovereign World.Attp/a Mainyu are loc un război cosmic. Delivcr Our Children from the Evil One. învăţăturile zen budismului conţin sfaturile lui Buddha privind meditaţia ce conduce la golire şi la iluminarea finală. England. Monarch Publications. England 1993 Gibson. Huiungton House.V Handbook for the Spirii-Filied Life. Legenda atribuie originile zen budismului unui învăţător budist itinerant pe nume Bodhiharma. cele mai cunoscute fund Noua biserică dinamica. 1989 Sovereign World. zoroastrismul spune că Ahura Mazciah este zeul suprem şi că. SettledAccounls: Learning How to Forgive and Release England. pentru a ti răsplătită sau pedepsită. USA. Sovereign World. Aşa îmi spune Biblia şi Sunt morţii vii acum? Zeu budismul Extensie a budismului. Randall N. Walking in thc Light: Disccrning Gods Guiclan Bubeck. Moody Press. Joff. Kingsway. England. England. The Disciplc . England. Cartea sacră a zoroastrismului este Avesta. Roger & Andrea Clarke. învăţăturile au fost transmise oral. Kingsway.

Healing from the Insidc Oul. Word (UK). Hancock. Watchman. The WeaponxofYour Warfare. Between Christ and Satan. Roy. USA. The Screwtape Letterx. Har on the Saints. 1989 Mather. Zondcrvan Pubhsliing House. The Spiritual Man. Jeli. Explalning Rejection. 1987. Kingsway. Australia. USA. Deliverance. England. Spiritsofthe City. The Childrcn's Bread Ministry. Paganism and the Occult. 1986 Johnson. Penn-Lewis. Full Marrs.2 and 3. Texas. 1988 Logan. Religions & the Occult. Crossway Books. Kevin. England. Minncapolis. Power from on High. Frank. Llstening to Others. Maxinc & Karen Burton Mains. Peter. England. Illinois. Frec Indeed! Sovereign World. 1985-1988 Huggert. 1994 Logan. Watchman. Demonology. Russ. England. England Martin. The Latent Power of the Soul. 1988 Marshall. The Falher Heart of God. USA. The Occult: Deliverance from Evil. 1994. Moody. Higliland Books. Toin.Vindecarea prin eliberare . USA. Steve. Victor Books. 1994) England 1988 Pfeifer. Rootxand Shootx. This Present Darkness (Novei). CLC. Grand Rapids. Kurt. England. Sovereign World. Crossway Books. England. Soul Ties. Lany. England. Roger.S. Chilei Sexual Abitse. USA. Harper Collins. 1977 Livesey. Wcstchesicr. 1991 Kjos. England. Piercing the Darkness (Novei). USA. Roger. Healing atAny price? Worid Publishing. Gcnnantown. Dictionary of Cults. 1972 Parker. Frank. George A & Lany A Nichols. USA . England. USA. 1987 Hepden. Christian . Kurt. The Subtle Power of Spiritual Abuxe. Sanuiel. England. The New Age Cult. C. 1992 Hurding. 1989 (UK edilion: Kingsway. England. USA. Grand Rapids. 1977 Nee. 1989 (UK edilion: Kingsway. USA.Slujirea praetică Bibliografie Hainirioiid. Evil Spirits. Walter The Kmgdom of the Cults. 1993 Lea. Wlicaton. Satanism and the Occult. Kingsway. 1994 McClung. Grand Hobson. Nova Distribution. Sovereign World. 1983 Marshall. Unforgiveness. 1992 Hurding. England. Occult Bondage and Deliverance.L. USA. Tcxc. Belfast. Sovereign World. WJ. Mimieapolis. 311 . 1990 Lcwis. USA 1993 Marshall. Hodder & Stoughton. England. Rapids. England. Charles H. Riclunond. 1992 Salvalion Fcllowship. D. Tom. IVP. Your Child and the New Age. Trumpet of Gideon Ministries. Grand Rapids. Kingsway. Pasi and Prexent. 1962 Koch. 1992 Hammond. Frank. I'igs in ihe Parlour: A Practicai Guide to Deliverance. New Winc Press. 1994 310 Pcretti. Bctany House. New Wine Krafl. Hoddcr & Stoughton. Christian Fellowship Publishers Inc. Easlbourne. 1970 Koch. Press. Floyd. England. Bible and Counsclling. Hodder & Stoughton. Millcr. USA. Berii. Great Joy Publications. 1992 McClung. England. Tom. Defeating Dark Angels. Roger. Understanding Alternative Medicine. Kurt. 1990 Koch. 1992 England. 1992 Nee. Frank and Ida Mac. New Wine Press. Joyce. Kingsway. Sovereign World. USA. Release of the Spirit. England. Sovereign World. Kregel. Chrislian Deliverance Volumes 1. Watchman. 1965 Nee. Kevin. Sydney. David & Van Vondcren. Right Relationships. Sccts. Jessie and Evan Robcrts. England. Dark Secrets of the New Age. 1988 Martin. Curses. Walter. 1970 Fcllowship Publishers Inc. 1973 (Reprint) Pereţii. 1990 McCormick. The Christian & Freemasonry. Kregel. England. Bcthany House Publishers. Christ. Kregel. 1994) Illinois. England. McK. Crossway Books. Richmond. Floyd.

USA. 1979 Sanfoid. John. Word (UK) Movement. C. Victory House. Sovereign World. 1986 Wagner. 1991 World. YWAM Tesaloniceni 5:21) Pubtishing. Healing Grace. John & Paula. Dean. 1992 Subritzky. Downers Grove. England. H. England. USA. The Transfiguration of the Inner Mah. John & Loren Rene>val of the Mind. Lafayette. Ministering in the Gifts of the Holy Spirit. Tulsa. 1989 Sanford. 1987 Richards. Demons and Deliverance. oiiginally published 1916) Wright. Auk'land. 1991 Includerea neapărat adăugat bun" (1 vreunei cărţi in această bibliografie nu presupune Inc. ' USA. 1988 Sandford. 1992 England. Sovereign World. David A. Scripture Press Publications. 1991 Sanford. Victory House Inc. England.Norman.Age 312 313 . Harrison Whilc. What Your Horoscope Doesn ? Tel! You. Victor)' House Inc. Bill. Scripture Press Publications. Wheaton. Cliarles. Wheaton. Demons Defeated. 1991 White. How to Cast Oul Demons and Break Curses. Healing the Wuundcd Spirit. USA. USA. IVP. USA. F Lagard. Healing Women's Emotions.' House. Rcceiving The Gifts of the Holy Spirit. Whittakcr House. David A. USA. că autorul acelei cărţi a epuizat subiectul pe care l-a la acel subiect Încurajez cititorii să-şi folosească Oklahoma USA. Tulsa USA. Victor. Word England. The Power of a Parents Words. Paul & Terri. What You Need to Know About the Nev. 1994 Powell. Paula. 1985 Sanford. H. Mana. USA. But Deliver Us/rom Evil. Harvest House Publishers. USA. USA. -4 Silence to Be Broken. Sovereign World. Ed. 1990 Pulling. A Diary ofSigns and Wonders. 1993 Strohmer. John Weldon. 1982 Sanford. 1992 Seamands. Oregoa USA. Sovereign World. 1985 Sherman. 1989 Wilson. When the Spirit Comes with Power. Bill. 1991 Subritzky. Victor)' House Ventura. England. USA. New Zealand. Christian Set YourselfFree. Healing for Damaged Emotions. Tulsa USA. Tulsa USA. Dovc Ministries. England. Graham. New Age Medicine. Wheaton. Seattle. Blessing or Curse: You Can Choose. England. Bill. JVP. 1991 Sanfoid. FearFree. 1974 Roebert. Victor)' House Inc. (Reprint. DLT. 1993 Seamands. Tulsa USA. Territorial Spirits. Healing ofMemorics. England. Spiritual Warfare For Every Christian. John & Paula. Pat The Devii s Web. HunUngton House Inc. England. Oklahoma. Derek. 1990 Smith. Maxwell. Restoring The Christian Family. 1991 Whyle. Earl D. Regal Books. Hodder & Subritzky. Tom. London.Vindecarea prin eliberare . The lielievcr 's Guide to Spiritual Warfare. House Inc. Tulsa. Sovereign World. England. Healing Victims of Sexual Abtise. John & Paula.A.Slujirea practică Bibliografie Powell. Peter (Editor). 1987 Woodworth-Etter. Why Some Chrislians Conunii Adultery. Sovereign Publishing. 1987 Prince. Kingsway. Stoughton. 1992 Seamands. John & Paula. David A. Scripture tratat în acea carte şi că alţi autori n-ar mai avea nimic de discernământul în a „cerceta toate lucrurile şi a alege ce este Press Publications. John. Paula. 1989 Rcisser. Victory House. Graham and Sbiricy.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful