Vindecarea prin eliberare

Slujirea practică

Peter J. Horrobin
Director al EHel Ministries Centru de formare şi slujire în vindecarea creştină

Cuprins

Prefaţă PARTEA A : TEMELIILE L U C R Ă R I I DE E L I B E R A R E

.

Pagina 13

19

1. Introducere O slujire echilibrată pentru vindecarea prin eliberare începuturile Ellcl Grange Temeliile scripturale de credinţă 2. Pregătirea lucrării Cum Şi-a împărtăşit Isus lucrarea ucenicilor Săi învăţăturile lui Isus Principii de bază 2.1. Cine şi ce suntem noi pentru Dumnezeu 2.2. Cum putem fi bolnavi 2.3. Nevoia de a ierta 2.4. Mărturisirea şi iertarea propriilor păcate 2.5. Iertarea de sine 2.6. „Iertarea" lui Dumnezeu 2.7. Acceptarea lui Dumnezeu aşa cum este El 2.8. Să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne accepte aşa cum suntem 2.9. Acceptarea de sine 2.10. Acceptarea celorlalţi 2.11. Domnia lui Isus Cristos Concluzie 7

21 23 24 26

31 33 35 36 36 38 40 -43 45 45 49 50 52 54 56

Simptome observabile ale unei posibile demonizări 3 1. înclinaţiile 3.2. Poftele ieşite din comun 3.3. Extreme ale comportamentului 3.4. Amărăciunea şi neiertarea 3.5. Obiceiurile comportamentale forţate 3.6. Personalitatea şi comportamentul înşelător 3.7. Depresia 3.8, Tulburările emoţionale 3.9, Fuga 3.10. Frica şi fobiile 3.11, Vinovăţia şi auto-condamnarea 3.12, Auzi rea de voci 3,13. Bolile ereditare 3.14. Credinţele eretice 3.15. Implicarea în religii false 3,16, Comportamentul iraţional 3.17. Lipsa unor relaţii mature 3.18. Legalismul şi robia spirituală 3.19. Coşmarurile 3.20. Implicarea în ocultism 3.21. Vorbirea necontrolată 3.22. Bolile care recidivează şi bolile prelungite 3.23. Egocentrismul 3,24. Aberaţiile sexuale 3.25, Tentativele de sinucidere 3.26. Simbtomele care nu se pot diagnostica medical 3.27. înclinaţiile spre violenţă 3.28, Nesociabilitatea şi comportamentul anti-social Concluzie : Câteva observaţii din practica medicală

57 58 59 60 61 62 63 63 65 65 67 67 68 68 69 70 71 72 73 74 74 75 77 78 78 79 80 81 82 «3

PARTEA B : PUNCTELE DE INTRARE A D E M O N I L O R 4. Cum intră demonii 4.1. Linia generaţională 4.2. Păcatul personal 4.3. Păcatul ocultismului 4.4. Unele practici medicale alternative 4.5. Păcatul religiozităţii 4.6. Legăturile sufleteşti nedumnezeieşti 4.7. Păcatul sexual 4.8. Rănile sufleteşti, abuzul şi respingerea 4.9. Traumele şi accidentele 4.10. Moartea (inclusiv pierderile de sarcină şi avorturile) 4.11. Blestemele (inclusiv legăminte lăuntrice declaraţiile şi rugăciunile greşite) 4.12. Obiectele şi clădirile blestemate 4.13. înclinaţiile 4.14. Frica şi fobiile 4.15. Oboseala şi extenuarea Concluzie Spre avertizare şi încurajare PARTEA C : PRACTICA SLUJIRII PENTRU ELIBERARE 5. Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare Introducere 5.1. Echipa de slujire 5.2. Cum se începe slujirea 5.3. Scopurile cui? 5.4. Observaţi orice simptome ale unei posibile demonizări

Practici medicale alternative 5. Cum să ne rugăm 7. Sfaturi pentru cei eliberaţi Zece condiţii pentru a păstra eliberarea Post-scriptum 220 224 224 227 228 228 . Glosar al altor religii Bibliografie 263 271 277 . Peter s-a născut în 1943 la Bolton. După alcătuirea echipei de rugăciune.6. în 1986 a fondat Centrul Creştin EIlcl Grange. Investigaţi legăturile sufleteşti nedumnezeieşti 5. Oxford şi Manchester. Căutaţi semnele respingerii 5. cu puternice tendinţe evanghelice. unde a studiat chimia. fiind acum o echipă full-time formată din 140 de membri.10. până când Dumnezeu a adus-o la viaţă.9. şi după cc a petrecut câţiva ani în mediul universitar s-a îndreptat spre afaceri. mai apoi. Ellel Ministries s-a dezvoltat constant.8. 230 231 Despre autor Pc'cr Horrobin este Director Internaţional al Centrelor Creştine Eilel Grange care. A locuit o vreme în sud şi în Surrey. Părinţii i-au dat o temeinică educaţie creştină. Slujirea pentru eliberare Exercitarea autorităţii Unele posibile manifestări demonice Căi de ieşire a demonilor îngrijirea după eliberare 8. Dc atunci. Cunoaşterea Scripturii i-a fost. în diferitele centre ale lucrării slujesc LI ANEXE 1. Infoimaţi-vă asupra accidentelor şi traumelor Recapitulare 6. Calităţile unui consilier creştin 2.7.5. lucrarea lui Peter este caracterizată de dorinţa de a păşi în credinţă şi de a-L vedea pe Dumnezeu lucrând în vieţile oamenilor. ocultismul şi Biblia 3. De ce unii oameni nu sunt eliberaţi 9. în noiembrie 1986 a fost cumpărat sediul Eilel Grange. Peter şi-a cunoscut această chemare încă din vremea adolescenţei. în toată perioada carierei sale universitare şi de afaceri el a ştiut că se afla doar într-un timp dc pregătire a unei lucrări creştine care urma să-i schimbe viaţa. Timp de zece ani s-a rugat zilnic pentru această viziune. de mare ajutor în lucrarea sa. Şi-a fondat propria societate de publicare ţi vânzare de carte şi după cincisprezece ani dc scriere. Dc la acea dată. deşi îşi au sediul în Marea Britanic. Lancashirc şi a copilărit la Blackbum şi apoi în nordul Angliei. 2 9 3 295 309 . lucrează şi în alte ţări. Verificaţi liniile generaţionale 5. ţinând neîntrerupt serii dc cursuri de pregătire şi slujire pentru vindecare. după care s-a întors în ţinutul natal. publicare şi vânzare. • " r • 241 244 250 251 253 " 257 261 Şi-a luat diploma la Oxford. Glosar al practicilor oculte 4 . Exploraţi trecutul sexual 5. Magia.5. dar a trebuit să aştepte aproape treizeci dc ani înainte ca lucrarea vieţii iui să înceapă la EIlcl Grange! Dumnezeu i-a dat viziunea pentru slujirea în eliberare în timp ce încerca să ajute o persoană demonizată. Investigaţi credinţele false şi implicarea în ocultism 5.

donaţiile şi veniturile obţinute în urma cursurilor de pregătire. Dumnezeu a ridicat o lucrare dc importanţă internaţională. Ei au răspuns multor invitaţii de a învăţa despre vindecare şi eliberare. oameni ce s-au încredinţat echipei care le-a slujit prin puterea Iui Isus. Nimeni nu se aştepta ca el ibe rărea să fie o atât dc strategică parte a vindecării. iar noi am experimentat atât bucuria cât şi durerea.Vindecarea prin eliberare . Ia Glyndley Manor (lângă Eastboume). sub ochii noştri. nici unul dintre pionierii echipei nu-şi imagina ce avea să urmeze. De asemenea au fost demarate. în 1995 a fost achiziţionată Pierrepont. Lucrarea este o slujire în credinţă care depinde în totalitate dg. Conferinţele de învăţătură şi slujire în Rusia şi în Europa de est au cunoscut o continuă extindere iar acum este aproape realizat şi proiectul unui important centru dc învăţare şi slujire în Ungaria. atât în Anglia cât şi în diferite ţări. o proprietate în Surrey la care se poate ajunge uşor atât 1 de la aeroportul din Heathrow cât şi dc la cel din Gatwick. acumulând experienţă şi văzând cum Dumnezeu Se implică în vieţile multor oameni.Slujirea practică Domnului peste 300 de consilieri asociaţi. Uneori Domnul a îngăduit ca membrii echipei să treacă prin dificultăţi în slujire dar în felul acesta. Alteori. echipa nu s-ar mai fi alcătuit niciodată. Roadele slujirii au apărut cu greu. astfel că acum avem un centru în sudul Angliei. Scriptura a prins viaţă prin puterea Duhului Sfânt. Nu a fost deloc uşor. Deşi semnală de mine. lângă Budapesta. Acest centru va deveni o şcoală internaţională de formare în slujirea pentiu eliberare. la Orangeville. unul în Canada. construcţie la Budapesta în Ungaria (pentru păstorii şi liderii creştini din Ungaria şi Europa de est) . am trăit în mod direct dramatica emoţie a adevărului Evangheliei şi am devenit mai conştienţi de realitatea presiunilor şi a problemelor pe care Pavel le descria prietenilor săi din Corint (2 Corintcni 11:22-29). Centrul Internaţional de Conferinţe de la Brighton este destinat unei audienţe mai numeroase şi a slujit şi la extinderea lucrării spre Europa de est şi chiar mai departe. Peter este unul dintre coautorii popularei cărţi Mission Praise. precum şi un centru în curs de. în 1991. Poate că dacă am fi ştiut. când sediul Eilel Grange a fost achiziţionat într-un mod aţâţ de uimitor. Printr-o mână dc oameni. lucrările EIlcl Polonia şi Eilel Estonia Sub conducerea lui Peter echipa de învăţare şi slujire s-a înmulţit considerabil. în 1984. 12 Prefaţă La alcătuirea acestei cărţi au contribuit mai muie persoane. Aş vrea să le mulţumesc tuturor pentru aportul pe care l-au adus. lângă Toronto. la Orangcville. Ea nu ar fi putut fi scrisă nici fără miile de oameni care au fost ajutaţi de Dumnezeu la Eilel Grange. Ia Glyndley Manor. s-a deschis un alt centru iar în 1993 un altul în Canada. ea nu ar fi putut apare fără angajarea hotărâtă a tuturor celor care s-au implicat în lucrarea pe care Dumnezeu a iniţiat-o prin Eilel Ministrics. într-o perioadă relativ scurtă. Acest centru va sluji păstorilor şi liderilor creştini din întreaga Europă de est. la iniţiativă locală. al cărei prim volum a fost iniţial compilat pentru Misiunea Engleză. Nu bănuiam pe atunci că Dumnezeu ne va duce învăţăturile şi slujirea departe de nordul Angliei. aducând vindecare şi eliberare. Catalogul Complet al Autoturismelor Engleze pe care 1-a publicat în 1975 a fost multă vreme lucrarea de referinţă asupra istoriei şi datelor tehnice ale tuturor modelelor de maşini fabricate în Anglia până în 1974. în 1986. în sudul Angliei. El este şi un entuziast pescar şi admirator al autoturismelor Alvis. la nord de Toronto.

predicam. trebuie spus că lucrarea este administrată de o societate de "caritate numită „Tlie Christian Trust". Eilel Ministries are o echipă „full-timc" formată din Liber de frică peste o sută patruzeci dc persoane şi peste trei sute de consilieri ea învinsă Liber de apăsare şi nelinişte asociaţi. să înţeleagă Sexul şi sexualitatea Vindecarea celor abuzaţi spiritual Umblând sub ungere care sunt temeliile 13 . motivul pentru care ei se află încă în necaz este că nu au aplicat în vieţile lor principii fundamentale cum ar fi iertarea. înainte de a primi slujirea. învăţarea şi slujirea merg întotdeauna mână în mână. Vindecarea şi retragerea liderilor Ce este înşelarea Vindecare şi prorocie Mulţi oameni au nevoie. Temeliile slujirii pentru eliberare Pregătirea pentru căsătorie Liber de înclinaţii Respingerea şi cum poate fi în prezent. Slujirea pentru eliberare bărbaţi Vindecarea prin eliberare pentru slujire personală precum şi prin pregătirea altora pentru Exercitarea darurilor spirituale femei implicarea in această slujire. este Mântuitorul şi Sfânt Vindecătorul.Vindecarea prin eliberare . sunt următoarele: Cursuri pentru localnici (cu o durată de 3 zile): Bătălia pentru suflet Vindecarea. a h vorbi despre victime spirituală împârăfla lui Dumnezeu şi a vindeca pe cei care au nevoie de Vindecarea celor ce au fost Protecţia ale accidentelor şi traumelor vindecare " {Luca 9:11) este baza normală de slujire. In special in bisericile lor în slujirea pentru eliberare Vindecarea interioara şi locale. Aceste cursuri. că ceva special se petrecea la Eilel Grange. au arătat. Pentru cei care nu cunosc Eilel Ministrics. Refacerea celor respinşi Liber bi Cristos Aspecte speciale ale lucrării de Cei în suferinţă sunt slujiţi de obicei la Healing Retreats unde Vindecarea şi sacramentele eliberare practica lui Isus dc „a primi bine mulţimile. fiind fundamentul oricăror abuzaţi Slujirea sub ungerea Duhului Sfânt învăţaturi. relativa necunoaştere a slujirii pentru vindecare şi eliberare în Trupul lui Cristos. acceptarea. învăţare. Cursurile de pregătire se succed unul după altul. Exercitarea darului prorociei împlinirea emoţională Temeliile de credinţa: Rugăciunea dinamică Mijlocirea ţi lupta spirituală Dumnezeu este Trinitate. Dumnezeu Tatăl iubeşte întreaga Echiparea pentru slujire Trăirea în plinătatea Duhului omenire. Obiectivele şi profesiunea de credinţă a lucrării sunt următoarele: - Prefaţa împărăţiei lui Dumnezeu. etc. Domn şi împărat. ţinute curent la Eilel Grange.Slujirea practica împrejurările aduse dc Dumnezeu pentru învăţare şi slujire. aşa cum a dat-o Isus Obiectivele: Formarea unei echipe de slujire Vindecarea prin eliberare împlinirea poruncii lui Cristos de a predica Evanghelia. Eliberarea locurilor Aceasta se realizează prin rugăciune. doctrina şi comportarea. Biblia este Temeliile vindecării celor Slujirea celor abuzaţi sexual autoritatea inspirată divin în ce priveşte credinţa. Dumnezeu Fiul. Dumnezeu Duhul Sfânt Evanghelizare şi vindecare Slujirea pentru orfani locuieşte în creştini şi le împarte puterea dinamică prin Temeliile consilierii creştine Slujirea celor respinşi care ei pot continua lucrarea lui Cristos. iar apoi. Isus Cristos. Deseori. mai întâi. atât In Anglia cât şi m afara ei. in biserica locală Vindecarea prin eliberare pentru de a face ucenici şi de a vindeca bolnavii de orice fel. După salutul Slujba de proroc de bun sosit.

EIlcl Grange. Vindecare şi împlinire spirituală O conferinţă destinată ajutării bisericilor locale în implementarea lucrării de vindecare şi eliberare. o Şcoală Internaţională de evanghelizare vindecare şi eliberare este la dispoziţia celor ce doresc să curioasei Loale învăţăturile prezentate la cursurile de mai sus. RRflLOrangeville. Această şcoali e^tc destinată în special celor ce vin din străinătate sau celor cc po sâ-şi pună deoparte nouă săptămâni pentru învăţare ş experimentare practică. în apropierea aeroporturilor din Hcathrow ş din Gatwick. Lupta este a Domnului O conferinţă de 4 zile despre cum să slujeşti pentru evanghelizare. puteţi scrie la EIlcl Ministries. Le mulţumesc tuturor pentru sprijin O conferinţa ce urmează „Bisericii în flăcări" şi care dă şi încurajare. prevenirea asupra pericolelor textului pentru publicare. Lan casier. prietenilor şi colegilor care m-au ajutat cu generozitate la pregătirea manuscrisului şi care mi-au dat atâtea sfaturi folositoare. Sunt profund recunoscător tuturor membrilor echipei. Din toamna lui 1996 aici vor începe cursuri di unul. vindecare şi eliberate in puterea Duhului Sfânt. LA 2 OHN. Primul volum s-a ocupat de bazele biblice ale acestei lucrări. Prima lună esti dedicată în special învăţării temeliilor scriptuiale de slujire iar cei de-a doua aplicării acestor învăţături în slujirea practică. Onlario. Eilel Canada. lui Ed Pirie şi Lissei Smith pentru eforturile făcute la editarea şi pregătirea şi zidirea Trupului lui Cristos.Slujirea practică Conferinţe de învăţături Prefaţă Pentru obţinerea unor detalii suplimentare. respectiv doi ani. . L9W 2Y8. sau EIlcl Ministries. lipsa de promptitudine în a răspunde la într-un mediu spiritual tot mai ostil. 16 predice Evanghelia. Pierrepont este un centru internaţional de pregătire a Eilel Ministries. în care să declari că Isus scrisori şi „sihăstri-rea ' mea în perioadele critice ale scrierii acestei cărţi! este singura soluţie. să vindece bolnavii şi să scoată demonii Peter liorrobin Eilel Orange Mai 1995 Acest volum acoperă subiectul slujirii practice din slujirea dc vindecare prin eliberare. îmi cer scuze tuturor celor care au îndurat cu dragoste învăţaturi şi mai aprofundate despre cum să stai în credinţă întârzierile mele la masă. England. 1 Mulţumesc tuturor celor care au făcut sugestii utile. multe dintre De asemenea. adâncească dedicarea pentru Cristos şi să răspundă chemării pe care Dumnezeu o face fiecărui creştin: să 17 . Biserica în flăcări O provocatoare conferinţă de 4 zile ce are ca scop echipareaMulţumesc în mod special lui Jonathan C'ansdale. Rugăciunea mea este ca fiecare persoană care citeşte aceaste cărţi sâ-şi. Canada. Ziua puterii Sale ele fiind incluse în textul cărţii. în 1995 lucrarea s-a extins prin achiziţionarea proprietăţi Pieirepont din Surrey. Şcoala durează două luni.Vindecarea prin eliberare .. Fără ajutorul lor această carte încă n-ar fi şi prezentarea armelor şi uneltelor de care este nevoie pentru publicată! a menţine puterea Bisericii.

El il compară cu un om care şi-a zidit casa pe stâncă. vindecare celor disperaţi şi liberate în spirit şi gândire celor ţinuţi în captivitate de vrăjmaş. cât de important! este punerea unei solide temelii de credinţă. Biserica nu poate ignora aceste elemente vitale ale Evangheliei dacă vrea să aducă speranţă celor zdrobiţi. Isus ne arată. la sfârşitul predicii de pe munte. va proiecta o fundaţie solida. Pe cel care-I ascultă cuvintele.PARTEA A TEMELIILE LUCRĂRII DE ELIBERARE Un arhitect care vrea să proiecteze o construcţie durabilă. 15 . Prima parte a acestei cărţi se va ocupa de prezentarea modului în care trebuie pusă o temelie solidă lucrării de vindecare şi eliberare. Lucrarea lui Isus a inclus vindecarea şi eliberarea. iar în capitolul 3 se va face o prezentare a simptomelor care pot avea o rădăcină demonică.

O concluzie. a sufletului şi trupului şi înţelegerea scriplurală a demonicului şi a lucrării de eliberare.31-36). Vindecarea este restaurarea ordinii lui Dumnezeu în duh. că Isus S-a înşelat datorită limitelor cunoaşterii din epoca Sa. Prin cruce. astfel. O slujire care ignoră oricare dintre aceste aspecte. doar puţine fac legătura între vindecarea duhului.Capitolul 1 Introducere O slujire echilibrată pentru vindecarea prin eliberare In lucrarea Sa. 21 . inacceptabilă cu privire la caracterul şi spiritualitatea Fiului lui Dumnezeu! Slujirea de'vindecare a lui Isus a fost perfect echilibrată. evident. Faptul că prima vindecare pe care Isus a făcut-o a fost prin scoaterea unui demon (Luca 4. Satan caută să producă haos şi dezordine. este a provocare adusă acelor minţi din secolul XX care neagă aspectul eliberării din lucrarea Sa. suflet şi trup. sufletul şi trupul oamenilor. Isus a făcut posibilă continuarea slujirii Sale de vindecare (prin Biserică). Aceasta înseamnă că El a vindecat duhul. este neechilibrată! în ultimii ani s-au scris multe cărţi despre vindecare dar cu toate că majoritatea tratează subiectul luptei spirituale. eliberându-i de puterile întunericului. Isus S-a confruntat cu loale tipurile dc vindecare. calificându-l ca o înşelare datorată ignoranţei din acele vremuri. El a slujit fiecărei persoane în funcţie de situaţia în care aceasta se afla. Se afirmă.

desigur. Dar nimeni nu mi-a spus că dacă am practicat astfel de lucruri pot deveni demonizat. actualitatea şi nevoia dc a sluji pentru eliberare numai atunci cănd cu însumi am începui să mă rog pentru bolnavii care nu se vindecaseră prin rugăciunea obişnuită. încă din adolescenţă. în timpul unei eliberări. în primul volum am prezentat în detaliu temeliile scripturale şi uncie exemple practice din lucrarea de eliberare ce arc ca model slujirea iui Isus. demonii dintr-o fată s-au manifestat ca o pisică sălbatică. Azi îmi dau scama că în toţi acei ani de rugăciune. ştiam că puteam fi iertat. Căci acolo. ca şi mulţi alţii. bine consolidat in viaţa mea. Personal. atunci trebuie să ne întrebăm dacă în Biblie mai există ceva care să nu fie expus îndoielii şi necredinţoi.cele menţionate în Scriptură . clădirea în care a început lucrarea. pe vremea aceea. Dc atunci am văzut de nenumărate ori acel gen de manifestări dar. fie datorită greşitei credinţe că demonii se găsesc doar în cine ştie ce locuri îndepărtate şi sălbatice (şi de aceea nu trebuia să ne facem probleme din cauza lor aici. pentru majoritatea populaţiei nu va fi deloc credibilă. Omul raţionalist din vest crede. dar nu ştiam că practicarea continuă a păcatului poate da acces demonicului in viaţa mea. cu totul alta. de aceea. începuturile Dumnezeu mi-a dat viziunea lucrării Eilel cu zece ani înainte de a cumpăra Eilel Grange.s-a terminat! In alte ocazii. Privind în urma. problema eliberării a rămas o necunoscută teologică.Slujirea practică Introducere Dc vreme ce bolile sunt consecinţe ale căderii omului. Biblia ne arată că evenimentele din vieţile oamenilor sunt cauzate de intervenţia directă a lui Dumnezeu. ca şi în multe alte părţi ale lumii. Şi cu.Anglia creştină"). Este un lucru oarecum surprinzător. Şi nici n-am fost avertizat de multiplele căi prin care demonicul poate câştiga teren in viaţa mea. dar nu ştiam că dacă păcatul a condus la demonizare aveam nevoie şi de curăţirea de consecinţele lui.au fost făcute prin eliberare). deoarece Scriptura ne spune clar că trebuie să scoatem demonii. Acest mod de gândire raţionalist este nescriptural. Nici educaţia şi nici experienţa din biserica mea nu m-au pregătit în vreun fel pentru această lucrare. Dacă aş fi crescut în Malaiezia sau în Nigeria. în general. percepţia mea ar fi fost. Dar. Dar nu este oare posibil ca ştiinţa 2? să dea explicaţii raţionale căilor prin care demonii au acţionat. ştiam că spiritismul şi toate celelalte forme de implicare în ocultism sunt periculoase. mi-am dat seama că unele simptome 23 • . ca şi pentru cei mai mulţi dintre creştinii din generaţia mea.Vindecarea prin eliberare . este greu dc presupus că există vreo formă de slujire creştină care poale ignora posibilitatea existenţei dimensiunii demonice în vindecare. în . nu l-am recunoscut! îmi amintesc cum. care a cedat ispitirii Iui Satan. Atât educaţia mea creştină cât şi bisericile în care am fost membru au pus accent pe necesitatea vitală a aplicării Scripturii. producând unele boli? Lipsa de credinţă în supranatural afectează atât lumea raţionalistă cât şi pe cea religioasă. inclusiv dc eliberare. la acele începuturi. Nimeni n-a dorit acest lucru. acum îmi dau seama că din educaţia mea creştină lipsea o întreagă dimensiune a înţelegerii spirituale. ca o premiză a trăirii unei vieţi în armonie cu învăţăturile biblice! Ar fi trebuit. Ştiam totul despre mărturisirea păcatului. de cele mai multe ori. proiectare şi pregătire. rareori m-am confruntat cu demonicul arunci când m-am rugat pentru oameni şi. Din fericire. am devenii: conştient de relevanţa. Ştiam ce este păcatul. aşteptare. am fost influenţat de experienţa limitată a mediului creştin în care mă aflam. şi în special sectoarele liberale şi evanghelice ale Bisericii. Şi dacă cineva se poate dispensa atât de uşor dc o atât de importantă parte a slujirii lui Isus (o treime din vindecările făcute de Isus . fie datorită presupunerii că demonii nu-i pot afecta pe creştini şi de aceea slujirea dc eliberare este irelcvantă pentru Biserica modernă. experienţa m-a înspăimântat şi m-am simţit uşurat când totul . s. că educaţia şi civilizaţia ne-au scăpat de demoni sau ne-au luminat cu •„adevărul" că demonii nu există şi deci nu mai este nevoie să-i luăm în considerare atunci când analizăm situaţii sau fenomene ce par a avea explicaţii logice şi ştiinţifice.i mă aştept ca un aspect atât dc esenţial al Evangheliei să fie. spiritualul întrepătrunde atât de mult cult-ira încât orice expresie a credinţei creştine care nu are un răspuns la acest vital aspect al creştinismului.

înainte ca lucrarea de ta Eilel Grange să înceapă. Toate acestea nu puteau fi explicate decât prin acţiunea malefică a unor fiinţe supranaturale. am aflat mai multe despre el şi nc-am dat seama că este înţelept să nu slujeşti imediat pentru vindecare. harul lui Dumnezeu ne-a călăuzit pas cu pas şi ne-a arătat cc trebuie să facem pentru a-1 conduce spre eliberare. strălucea lumina speranţei! Chiar . cu păstorul său. mai târziu. Apoi a venit cel care. şi i-am strigat în telefon: „Ajutor. Lawrence tremura tot Toată lumea privea spre ţâţa iui acoperită dc tatuaje şi spre trupul lui vânjos. numite probabil demoni. târziu în noapte. Am cerut Domnului să ne arate toate puterile întunericului din viaţa acelui om. acesta li constliase minunat pe John şi pe soţia sa.Slujirea practică \ Introducere demonice mai puţin evidente pot avea totuşi. citind un Nou Testament Gideon. Când scriu aceste rânduri. Deşi demonii din el erau puternici. transformând frumoasa noastră canapea într-un câmp de bătălie.nimeni nu le are. La mai puţin de un an de la începerea lucrării. trupul i-a devenit aproape rigid şi a alunecat de pe scaun jos. am telefonat ţinui alt membru al echipei de slujire. oameni care au fost vindecaţi prin eliberare. Astăzi ştiu că fără eliberare probleme'? lui John n-ar fi primit nici un răspuns şi pentru el n-ar mai fi fost nici o speranţa. Nu aveam nici o îndoială că demonii erau reali şi că noi. o cauza supranaturală. anglicani plecau acasă cu convingerea că aveau de acum cheia cunoaşterii unor adevăruri prin care-i puteau ajuta pe cei din bisericile lor. Oameni care nu crezuseră vreodată ca ar putea fi afectaţi 25 în cele din urmă John a' fost eliberat nu de unul ci de mai mulţi 24 . îmi aduc aminte că. Era clar. erau prinşi într-o plasă demonică şi aveau nevoie de eliberare. • Când a venit. cu răspuns al demonilor la acţiunea iui Dumnezeu. Domnul a îngăduit să începem primul nostru curs dc prezentare a lucrării de eliberare. şi pe care le-a spus ucenicilor să le scoată din oameni.Vindecarea prin eliberare . de 40 de ori. Dar pe măsuri ce prezentam lucrurile pe care Domnul ni le descoperise vedeam cum în ochii celor care au avut curajul de a-şi risca reputaţia venind la noi. când porţile lui Eilel Grange s-au deschis. Degetele i-au înţepenit. John a fost primul dintre cei pe care Dumnezeu i-a îndreptat spre lucrarea noastră dc eliberare. „Mi-c tare frică". Un tânăr a fost adus la noi de pastorul lui. Se părea că erau puţine lucruri de făcut. -I-am atins umărul şi imediat a fost aruncat la pământ. întrebându-se ce ne vom face cu acest atât de nepotrivit candidat la vindecarea creştină. după atâţia ani. şi-a predat viaţa lui Isus. în diferite forme. dacă se găseau acolo! Dar practic. La aceste cursuri au existat. în ianuarie 1987. doar pe baza unor informaţii sumare. creştinii. au fost primele lui cuvinte. n-am scos mai mult de doi demoni! Primele câteva săptămâni au schimbat însă totul! Ne-am dat seama că mulţi dintre oamenii care veneau la noi pentru a fi ajutaţi. Am decis însă să nu-i sluijm în faţa atâtor oameni şi i-am cerut să vină la noi spre sfârşitul săptămânii. în afara a ceea ce făcuse păstorul. mi-om dat seama că lucrarea de eliberare este o parte esenţială a vindecării şi am început să le împărtăşesc şi altora acest adevăr. ca urmare a subminării întăritorilor demonice şi a revelării adevărului. relaţiile dintre cei doi soţi continuau să se deterioreze şi John era într-o stare din ce în ce mai rea. Probabil. a cerut slujire Ia sfârşitul primului nostru serviciu dc vindecare de la Eilel Grange. John avea 0 problemă! Scoteam primul demon la Eilel Grange. Dar în ciuda acestui ajutor. Alunei mi-om dat seama pentru prima oară că rugăciunea credinţei este o rugăciune „periculoasă"! Când Duhul Sfânt a coborât peste el. EIlcl Grange în noiembrie 1986. el şi soţia lui trăiesc minunat. în trupul acelui tânăr s-a produs o puternica reacţie fizică. aveam puterea şi autoritatea de a-i scoate din oameni.creaturile" cu care S-a confruntat Isus. Lawrence nc-a spus cum s-a vândut Iui Satan pe când se afla în închisoare şi cum. pe covor. şi în special cei care aveau de multtimp probleme. în timp ce demonii din John începeau să se manifeste violent. primul. întotdeauna. Timp de doi ani. vino repede aici!" demoni şi azi. cursurile de pregătire pentru slujirea de eliberare s-au dendat deja. căsătoria Iui s-ar fi distrus iar el ar fi ajuns rău. care se comportau exact ca şi . Când a ieşit în faţă. tfirându-se şi vomitând.şi vicarii. Nu aveam toate răspunsurile .

9. Dumnezeu a pregătit o calc de ieşire din situaţia în care se află omenirea trimiţându-L pe Fiul Său. demoni sau duhuri rele. O parte a oştirii angelice s-a alăturat lui Saian în răzvrătirea sa şi a fost şi ea alungată din cer.moartea. ţinându-1 pe acesta în robia lui Satan şi departe de restabilirea relaţiei. Aceste temelii sunt vitale pentru conţinutul de învăţătură din acest volum şi este bine să ie reamintim: 1.Vindecarea prin eliberare . • Omul a păcătuit (s-a alăturat răzvrătirii) şi s-a înstrăinat de Creatorul său.eliberare a avut ca scop stabilirea bazelor biblice ale lucrării de eliberare. Atunci când un duh rău se află într-o persoană. viaţa veşnică. Astfel. primind în schimb darul fără plată al lui Dumnezeu. vindecând bolnavii şi scoţând 27 2 6 . suflet şi trup. acea persoană este demon izată. Isus ne-a arătat cum este Dumnezeu (care este natura Lui) şi a murit pe cruce pentru păcatele lumii. Toţi cei care cred în Isus. Astfel cl a devenit Satan. Deşi aceasta carte oferă multe dintre informaţiile necesare practicii de eliberare prezentate la cursurile noastre. Lucifer (aşa cum se numea el. 7. Eu cred că Isus. ea nu are intenţia de a se substitui contactului direct cu prezentarea învăţaturilor şi a pârtăşiei cu ceilalţi creştini implicaţi în această lucrare. 11. vreau să vă încurajez să citiţi (dacă încă nu aţi făcut acest lucru) primul volum. au fost eliberaţi de puterile întunericului care lucrau adânc în vieţile lor. Aceste puteri ale întunericului nu au un trup fizic şi caută să ocupe trupurile bărbaţilor şi femeilor pentru a-şi continua răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu şi a creaţiei Sale. adversarul. i-a dat un suflet şi 1-a pus într-un trup pe durata vieţii lui pe pământ. la început).Slujiieajţracţică' Introducem personal de vreun demon. pc pământ. probabil. Dumnezeu a creat omul ca fiinţă spirituală. pe lângă o detaliată expunere a tuturor pasajelor biblice care sunt relevante pentru lucrarea dc eliberare. cu Dumnezeu. • Făcând astfel. Isus a văzut când Satan a fost aruncai pe pământ Pc pământ. 3. nu S-ar fi limitat la a cere ucenicilor Săi să citească un manual! Temeliile scripturale de credinţă Primul volum al Vindecării prin. 10. omul. Primul volum a stabilit. a fost izgonit din cer deoarece a vrut sâ-şi atragă gloria şi închinarea care i se datorau de drept numai lui .duh. 4. 5. Ştiind cât de puternică este tentaţia de a intra direct în slujirea pentru eliberare. îndemnându-l pe om la nesupunere faţă de Dumnezeu. Dumnezeu a creat toate fiinţele supranaturale angelice. Isus Şi-a început lucrarea împlinind prorocia din Isaia 61:1. se nasc din nou din Duhul lui Dumnezeu şi sunt izbăviţi de singura răsplată pc care o dă Satan . Dumnezeu. unele importante temelii de credinţă. 6. Dumnezeu este Trinitate: Tată. chiar dacă în zilele Sale cărţile ar fi fost la îndemâna oricui. veţi vedea că sunteţi mult mai bine pregătiţi pentru a aprecia şi a aplica conţinutul acestui al doilea volum şi a sluji pentru vindecare în Trupul lui Cristos. înainte de a continua să-l citiţi pe acesta. 2.. Isus. Izvorul cunoaşterii noastre esle Biblia şi este esenţial să înţelegem din Cuvântul lui Dumnezeu ce este lucrarea de eliberare şi care este sursa autorităţii pc care noi o avem asupra demonilor. cunoscute ca îngeri căzuţi. unul dintre arhangheli. Fiu şi Duh Sfânt. Satan şi-a continuat răzvrătirea. predicând Vestea cea Bună. Dc aceea omul este şi el o trinitate . 8. omul a devenit vulnerabil fală de Satan şi fiinţele supranaturale pe care cl le arc în control.

cuvântul „posedat" implicând stăpânirea. O parte vitală a lucrării de eliberere este recunoaşterea şi îndepărtarea drepturilor pe care demonii le deţin.Vindecarea jţrin ellbarare . în Faptele Apostolilor vedem cum Biserica primară a început să împlinească Marca Trimitere predicând Evanghelia. Mă rog ca aceasta carte să fie larg folosită pentru a aduce vindecare şi eliberare în Trupul lui Cristos. 28 29 . să vindece bolnavii şi să scoată demonii. El le-a spus ucenicilor să facă aceleaşi lucruri. Astfel. deoarece numai creştinii pot fi umpluţi cu Duhul Sfânt. Biserica. dacă o persoană refuză să creadă câ poate fi demonizală. creştinii pot fi demonizaţi şi pot avea. etc. abuz. 18. Demonii ocupă teritorii în vieţile oamenilor datorită drepturilor care le-au fost date prin păcat. 14. Scopul principal al acestui volum este de a-i învăţa pe cei care sunt implicaţi în slujirea de vindecare creştină cum să îndepărteze drepturile demonilor scoţându-i astfel din vieţile oamenilor (sau dintr-un loc). 17.Slujirea practica Introducere demonii din cei demoni/aţi. de multe ori puterile întunericului au control asupra vieţilor oamenilor datorită nesocotirii acestor evidenţe. în general. Când cineva devine creştin. vindecând bolnavii şi eliberându-i pe cei demonizaţi. . slujirea de eliberare este destinată numai creştinilor. arc loc o schimbare de proprietar. la fel cum a tăcut El. 15. El le-a spus ucenicilor să meargă şi să tacă alţi ucenici pe care apoi să-i boteze şi să-i înveţe să Iacă aceleaşi lucruri pe care El i-a învăţat pe ei. 16. Deşi toate aceste temelii de credinţă sunt adevăruri indiscutabile. De aceea. De exemplu. Noul creştin devine „posedat de Dumnezeu". înainte de a se întoarce în cer. să le facă. astfel încât persoana (sau locul) să fie eliberată de consecinţele demonizării. să vindece bolnavii şi să scoată demonii. ca urmare. fiind astfel protejaţi de pericolele rcinfestării. nevoie de eliberare. Dar asta nu înseamnă că toţi demonii care se aflau în omul acela înainte de convertire vor pleca imediat ce convertirea se produce. în Marea Trimitere. Cristos a dat creştinilor autoritate asupra puterilor întunericului pentru ca ei să poată elibera oamenii de demoni. în formare a fost însărcinată să predice Evanghelia. 13. primii ucenici. dar este cert că anumite teritorii din viaţa lui pot fi ocupate sau subjugate de ei. Aceste însărcinări nu au fost niciodată anulate şi de aceea Biserica de azi este şi ea însărcinată să predice Evanghelia. atunci este puţin probabil că ea va fi vindecată prin eliberare deoarece prin necredinţă dă demonilor un drept de şedere. ei însă nu mai sunt proprietarii acelui om. Un creştin născut din nou nu poate li posedat de demoni. 12.

Dar relatările Evangheliei nu ne . Acest fapt este cauza împotrivirii faţă de lucrarea de eliberare practicată în Biserică. Ei au fost primii care au primit puterea şi autoritatea Sa de a vindeca bolnavii şi de a scoate demonii.spun nici cum le-a cerut Isus ucenicilor să vindece bolnavii şi nici cum să elibereze oamenii de demoni! Acesta a fost motivul pentru care în primul volum am insistat atât de mult asupra învăţămintelor pe care le putem trage din eliberările înregistrate în Evanghelii. în Luca 9:1-2 ni se spune că Isus a dat autoritate ucenicilor Săi. Lucrarea de eliberare a demonstrat lumii autoritatea absolută pe care EI o are asupra lui Satan şi a puterilor întunericului. Se pare că metoda de învăţare a lui Isus (privind vindecarea şi eliberarea) era preponderent experimentală.Capitolul 2 Pregătirea lucrării (învăţăturile de bază privind vindecarea şi eliberarea) Cum Şi-a împărtăşit Isus lucrarea ucenicilor Săi Nu încape îndoială că Isus a considerat eliberarea ca fiind o parte vitală a lucrării Sale şi a strategiei misiunii Sale mesianice. .

în prezenţa Mea. Au văzut lucruri care nu se mai întâmplaseră niciodată în istoria omenirii! A fost pentru ei. probabil.despre dragoste. iertare. " (Luca 9:11). A fost pentru ei o experienţă uimitoare să-L vadă pe Isus la lucru. nu mai este mult şt Eu mă voi întoarce în cer.. Duhul Sfânt mi-a pus în inimă cea de-a doua parte a versetului 11 din Luca 9. ucenicii au trebuit să înveţe nu atât nişte tehnici de. cc pune mare preţ pe capacitatea de a învăţa formule şi a aplica tehnici. Este semnificativ faptul că Isus a făcut cele mai importante vindecări atunci când dădea învăţături. învăţare.." nevoie de vindecare. Şi dacă ci nu le aud şi nu le înţeleg.. Dar. să-şi verifice chemarea şi să înveţe Ucenicii au fost învăţaţi timp de trei ani în felul acesta. trecând apoi unele examene care sâ dovedească calificarea! învăţăturile iui Isus Deci. Pentru a rezolva probiemele-râdăcină.'Luca menţionează.lius a chemat pe vestească cei doisprezece ucenici ai Sâi. ar fi trebuit.. (Luca 9:1-2). O bună primire.o rădăcină şi pentru ca vindecarea pc care EI o dădea sâ fie definitivă. este puţin probabil că ei vor asculta învăţaturile de care au nevoie.. Domnul m-a învăţat să o respect cu mult înainte de înfiinţarea Eilel Grange sau de a avea vreo experienţă mai importantă în vindecare sau eliberare. 32 Isus ştia că multe (dar nu toate) dintre problemele oamenilor erau o consecinţă a păcatului şi a relaţiilor greşite. mergând apoi să le faceţi singuri. Aceasta este o lecţie pe care. Dacă oamenii care vin să primească ajutor nu sunt primiţi cu dragoste.Ascultaţi cu atenţie ceea ce vă spun'1. ctc... vindecare. aşa cum sunt ele menţionate în Evanghelii? El învăţa în primul rând despre împărăţia lui Dumnezeu . (repetând de câte ori este nevoie) • Dar nu uitaţi. că înainte de a hrăni mulţimile „Isus le-a primit bine. aproape sigur.Slujirea practica Pregătirea literarii a) b) c) d) c) l'iaclic. Apoi întoarceţi-vâ şi spuneţi-Mi «ce aţi făcut şi cu ce probleme v-aţi confruntat. trebuia ca persoana să cunoască adevărurile care o puteau ajuta să-şi pună în mod corect priorităţile în viaţă. desigur. iar apoi. Este o lecţie greu de învăţat deoarece noi dorim aproape instinctiv să vedem imediat miracole! . Dar nu este aşa! Aceste învăţături conţin informaţii vitale. Bolile şi suferinţele au de obicei. ele. dc exemplu. le vorbea despre împărăţia lui Dumnezeu şi vindeca pe cei care aveau A a) b) Ascultaţi cu atenţie ceea ce vă spun şi priviţi la ceea ce fac. în rugăciune şi în vedenie. prezentând unele pilde care ilustrau adevărurile fundamentale a ceea ce azi numim viaţa creştină. Ce incredibilă însărcinare! Deoarece prima parte a metodei Sale de învăţare era .I mikmrea prin eliberare . ciudat. Cineva poate va spune „Asta nu prea i-a ajutat pe ucenici să înveţe cum să scoată demonii". Luca menţionează cu atenţie că Isus Ic-a cerut acest lucru:. Tratarea rădăcinilor problemei este un lucru esenţial. o experienţă traumatică să descopere că punctele trei şi patru trebuiau să facă parte din pregătirea lor. ce vedem atunci când privim la învăţăturile lui Isus.. iubirea aproapelui. atunci slujirea va fi dificilă şi. să găsim în Evanghelii şi instrucţiuni detaliate despre modul în care trebuie să vindecăm bolnavii şi să scoatem demonii. Apoi i-a trimis să împărăţia lui Dumnezeu şi să vindece pe cei bolnavi. ca o condiţie esenţială a lucrării de eliberare la care EI mă chema. nu găsim nimic de felul acesla! Doar o poruncă: „ Duceţi-vă şi faceţi ce v-am spus!" lată un mod dc a proceda stânjenitor pentru o lume educată. aceasta ar însemna: Ascultaţi cu atenţie ceea ce vă spun ţi priviţi la ceea ce fac.. aşa că profitaţi de prezenţa Meu pentru a câştiga experienţă practică! Am văzut că acest sistem dc învăţare a fost deosebit dc eficient în pregătirea membrilor echipei noastre de slujire! Bl permite oamenilor. le-a dat putere şi autoritate peste toţi demonii şi sâ vindece bolile. respectând această ordine. ineficientă. eliberare cât nişte adevăruri de bază. oricât dc diferiţi ar fi ei. iar apoi încercaţi voi înşivă să tăceţi aceste lucruri.

Cine şi ce suntem noi pentru Dumnezeu Spre uimirea mea. şi era foarte eficientă! în vedenie Domnul mi-a arătat apoi cum oameni în . în slujirea practică am văzut că mulţi creştini. în ciuda răzvrătirii şi a păcatului care se afla în inimile lor. Pregătirea lucrării Nici cu n-am fost unul dintre cei care să dorească răbdător primirea învăţăturilor de bază pentru slujirea dc eliberare. cum o numea ea) cu toţi cei pc care trebuia să-i ierte. Dumnezeu făcuse un uimitor miracol.necaz veneau la ceea ce noi aveam să numim mai târziu Healing Retreats. Şi am văzul că acest fel de învăţare funcţiona. Numai atunci când L-am crezut pc Dumnezeu pe cuvânt şi am acceptat că ştia ce face. Aş vrea să menţionez doar aspectele esenţiale ale relatărilor Evangheliei care. Dc treizeci de ani purta acea amărăciune şi nimeni nu trebuia sâ-i spună ei ce avea de lâcut! S-n dus acasă dar în noaptea aceea Domnul n-a lăsat-o să doarmă. Am „văzut" oameni care veneau încărcaţi de probleme şi afectaţi de diferite boli. Nu voi prezenta aici detalii despre iertare şi acceptare . Peste ani. . Principii de bază La întâlniri de vindecare sau în biserici. deseori am plâns în faţa celor pc care îi văzusem în vedenii.. Ungerea lui Dumnezeu a fost atât de mare asupra ci încât n-a putut sta în picioare şi s-a prăbuşit pe covor! A simţit cum Dumnezeu lucra în coloana ci vertebrală. La unu şi jumătate dimineaţa s-a hotărât să se supună! A scris o listă (lista „urii". aşa cum am văzut noi. Dar El nu-mi dădea alte soluţii. deşi unii dintre ci de mulţi ani membri ai unor biserici. a fost trezită dc o bătaie in uşă Era o minune. în timpul nopţii Dumnezeu făcuse o minune. Acesta este un caz clasic de vindecare în care esenţială a fost învăţătura privind iertarea. Dar acest adevăr trebuia învăţat în aşa fel încât oamenii să nu fie plictisiţi cu o teologie uscată sau împinşi să sc simtă respinşi sau osândiţi de un Dumnezeu căruia nu-i păsa de ci. vindecând-o fără ca cineva sâ sc roage pentru ea. Mereu li întrebam pe Domnul dacă L-am auzit bine sau nu atunci când îmi vorbea despre aceste lucruri. Era aceeaşi înţelegere pe care o dăduse şi ucenicilor. Medicii îi spuseseră că spatele ii era atât de bolnav încât în douăsprezece luni va fi probabil într-un scaun cu rotile şi nu va mai putea umbla vreodată! Dar Dumnezeu îşi onorase cuvântul. într-o scară de slujire pentru vindecare. După un timp s-a ridicat. Se pare că boala ei fizică a fost. deoarece sunt adevăruri menţionate in Biblie. Am „învăţat" toate învăţăturile de bază ale Evangheliei pc care Domnul mi le descoperea ca necesare în situaţiile în care se aflau oameni. Nu este vorba de ceva descoperit dc Eilel Ministries. apoi El îmi arăta consecinţele ce puteau apare. am prezentat deseori învăţăturile dc bază pentru pregătirea vindecării şi eliberării. învăţăturile îşi atingeau scopul şi minunile dc vindecare începeau să se producă. Înainte dc a pleca. a îndepărtat corsetul din material plastic pc care trebuia sâ-1 poarte pentru a-i imobiliza coloana şi a început să facă exerciţii de gimnastică. căci seara îşi scosese protezele auditive Era complet surdă dc o ureche şi optzeci la sută surdă dc cealaltă. ne-a cerut să ne rugăm pentru spatele ei (adevăratul motiv pentru care venise la noi) şi am putut vedea cum Domnul S-a coborât în puterea Duhului Sfânt. Am văzut apoi cum oamenii începeau să fie vindecaţi şi eliberaţi atunci când primeau învă|ăturile şi când întăriturile din vieţile lor erau dărâmate.pentru traLarea acestor subiecte trebuie scrisă o carte. Dimineaţa. spunându-le cât dc credincios este Domnul. o consecinţă a amărăciunii carc-i controla viaţa. s-a înfuriat pe mine deoarece i-am spus că trebuie să-i ierte pc cei care o răniseră. El mi-a deschis ochii pentru a vedea şi a înţelege. Nici unul dintre noi n-o va uita pe Pat care. sunt foarte eficiente in pregătirea oamenilor pentru slujirea de vindecare şi eliberare. Pat nu ar fi fost vindecată. adevărul învăţăturilor lui Isus avea puterea de a elibera oamenii. A venit în fugă la noi pentru a ne spune ce s-a întâmplat. i-a iertat pe toţi şi a adormit. I. Ei trebuiau să 'fie captivaţi de dragostea unui Dumnezeu care a pregătit totul pentru ei. înţeleg puţin 35 34 . Am văzul că deşi trebuia să preluăm autoritate asupra puterilor întunericului şi să scoatem demonii. parţial. Apoi s-a rugat. Fără ca.

41). dar ale căror minţi sunt grav bolnave. Am fost impresionat de numărul celor care au venit la Eilel Grange pentru a fi ajutaţi şi care. participau regulat la întâlniri de rugăciune sau erau chiar conducători de biserică! Uneori oamenii işi dau seama de consecinţele îndepărtării de Dumnezeu numai atunci când au probleme. Atunci când vreun organ ne este afectat şi funcţionează incorect sau atunci când avem o infecţie împotriva căreia. de obicei. există mulţi oameni perfect sănătoşi fizic. Uneori rănile ies la suprafaţa numai după ani de zile când. Poţi avea. suflet sau duh. Unii chiar lucrau în evanghelizări. provocându-ne o durere ce poate dura mult timp. duhul este mort (adică foarte bolnav!) pentru Dumnezeu datorită păcatului. în ciuda anilor petrecuţi în biserici. b) în minte Mintea nu este creierul. Rezultatul este lunga suferinţa emoţională sau demonizarea. Ei sunt victime ale afecţiunii descrise de versetul „duhul este plin de râvnă. există şase zone principale in care omul poate fi bolnav. ea va resimţi o puternică durere emoţională („De cc mi-a făcut tatăl meu aşa ceva?"). Atunci când suntem răniţi în emoţiile noastre. duhul trebuie să se nască din nou. reprimată. Dar datorită fricii de urmările dezvăluirii incestului. nu au înţeles niciodată adevărurile de bază ale Evangheliei. se pot întâmpla două lucruri: fie ne mărturisim 36 suferinţa şi suntem vindecaţi de apăsare. cancer la creier. Atunci când înţeleg că există o legătură între viaţa spirituală şi ceea ce se întâmplă în trup. ambele cu efecte devastatoare.Vindecarea prin eliberare . a) în trup Boala fizică este cea mai evidentă şi uşor identificabilă formă de boală. 37 dar carnea este neputincioasă" (Matei . e) In duh Cea mai importantă vindecare de care oamenii au nevoie este restabilirea relaţiei lor cu Dumnezeu. Sufletul are şi el trei părţi componente: mintea. care îi poate aduce darul vindecărilor şi îi poate da autoritatea dc a ţine Ia distanţă demonii de care a fost eliberată. Voinţa lor este prea slabă (bolnavă) pentru a rezista presiunilor pe care oamenii Ic fac asupra lor sau pentru a învinge ispitirile fizice. Reciproc. de exemplu. Dc exemplu. fără nici o afecţiune a creierului. 26. luau parte săptămânal la studii biblice. Atunci când funcţionarea minţii nu mai este sub controlul persoanei afectate. Pentru mulţi bolnavi a fost o revelaţie să afle că simptomele lor fizice pot avea o rădăcină emoţională şi că există o legătură între. dc exemplu.Slujirea practică Pregătirea lucrării sau chiar de loc felul in care Dumnezeu ne-a creat şi modul în care El doreşte ca noi să trăim în lumea creată de El. Cum putem fi bolnavi Noi putem fi bolnavi în oricare sau în toate părţile constituente ale fiinţei noastre: trup. De aceea. durerea este. suflet şi trup să devenină parte integrantă a învăţăturilor pc care le dăm la EIlcl Grange. trupul nostru nu poate lupta. De aceea. cruzimea cu care taţii lor s-au purtat cu ci în copilărie şi bolile dc care au început să sufere peste 40 de ani. spunem că suntem bolnavi. spunem că ea este bolnavă mental. Fără o relaţie personală cu Isus. 2. fie ne-o reprimam. dintr-un anume motiv. Putem fi bolnavi şi datorită prezenţei unui duh rău (demon) care operează în vreuna din zonele vieţii noastre. relaţiile conjugale falimentează datorită problemelor sexuale d) în voinţă . vindecarea fiind imposibilă. dc exemplu. dacă o fată a fost abuzată sexual de tatăl ci.Mulţi oameni sunt bolnavi pentru că nu au puterea de a lua decizii corecte. Când o persoană se naşte din nou ea poate fi umplută cu Duhul Sfânt. Ea este o parte a sufletului. Dc aceea a trebuit ca adevăruri de bază cum ar fi realitatea creării noastre ca duh. dar poţi fi in acelaşi timp sănătos mental. c) în emoţii Emoţiile sunt sentimentele noastre. emoţiile şi voinţa şi putem fi bolnavi în oricare dintre ele. adică o boală fizică.

îi pot ataca respiraţia. dacă nu-ţi dai seama dc acest lucru. Desigur. Cele mai multe dintre vindecările şi eliberările pe care le-am văzut s-au produs în urma aplicării principiilor iertării. orice ar putea împiedica aplicarea adevărurilor biblice. Pentru unii. dc fapt. îl pot determina să încerce să se autostranguleze (sau să stranguleze pe unul dintre membrii echipei de slujire). accese de diaree. spunând că dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor. Atunci când se slujeşte celor ce suferă fizic dc multă vreme. îi pot provoca confuzie. vindecarea In duh este cea mai importantă dintre vindecările dc care omul arc nevoie. o lungă suferinţă fizică poate cauza mari probleme emoţionale. Dar acesta este avertismentul pe care Isus îl dă celor care nu vor să dea altora ceea ce ei înşişi au nevoie să primească dc la Dumnezeu. ea va continua sâ poarte cauza-rădăcină a bolii. Ea are consecinţe atât temporale cât şi veşnice. Odată ce cuvintele de iertare au fost pronunţate. Când oamenii înţeleg mecanica modurilor de îmbolnăvire. sexual. despre realitatea existenţei duhurilor rele şi a acţiunii lor în vieţile oamenilor. oamenii sunt mult mai deschişi să asculte ce le cerc Dumnezeu. dacă nu in toate. Mulţi îşi imaginează că nu arc mare importanţă ceea ce crezi sau ceea ce faci deoarece Dumnezeu este atât dc iubitor încât oricum ne va ierta şi ne va lăsa să intrăm în împărăţia Cerului. nu vor să 38 ierte şi poartă ranchiună celorlalţi oameni. nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre". deşi la început situaţia persoanei pare a se îmbunătăţi. înainte de a sluji pentru vindecare. Biserica cunoaşte de la început aceste adevăruri de bază. puterea demonului care era in control datorită păcatului neiertării fiind ruptă. dar ea nu a avut de multe ori curajul sau convingerea de a spune oamenilor adevărul. eliberarea se poate produce. deşi vor să li se ierte păcatele. în dragoste. 3.Slujirea practică Pregătirea lucrării îşi dau scama dc nevoia de a-L cunoaşte cu adevărat pe Dumnezeu. aflarea veştii că sunt iertaţi (uneori pentru prima oară în viaţă) poate deveni cea mai importantă vindecare pe care au experimentat-o vreodată. • Aceste şase căi de îmbolnăvire nu sc exclud reciproc. aşa cum 1-a spus Isus. în general ci acceptă şi înţeleg aceste adevăruri mult mai uşor decât teologii care sc îndoiesc de existenţa demonilor! Pentru mulţi dintre ei este o marc uşurare să afle că boala lor poate avea o altă cauză decât crezuseră ei. Unii teologi au încercat chiar să modifice învăţăturile Sale pentru a Ic face să 39 . De aceea. adevărul demonstrat de Isus prin viaţa şi învăţăturile Sale. ci pot aprecia factorii hotărâtori care acţionează în vieţile lor. Nevoia de a ierta în rugăciunea Tatăl nostru Isus arată foarte clar că iertarea păcatelor noastre este condiţionată de dorinţa noastră dc a ierta păcatele celorlalţi! El ne reaminteşte acest adevăr şi în Matei 6:15. Demonii pot încerca să ia vocea. pentru ca cel care vrea să ierte să nu poată vorbi. Am observat că atunci când le vorbesc oamenilor despre puterile întunericului. Spre exemplu. îi pot încleşta maxilarele. în practica noastră dc slujire am văzut că atunci când oamenilor li sc spune adevărul în dragoste şi compasiune. Asemenea interpretări sunt nebiblice şi celor ce afirmă că este greu să le spui oamenilor astfel de adevăruri dureroase aş vrea să Ic spun că este şi mai dăunător să nu le spui. Aplicarea adevărului conduce la o profundă uşurare datorită ruperii influenţei puterilor întunericului. îl pot determina să încerce să fugă de la locul dc slujire. f) Datorită prezenţei unui demon O persoană poate ii bolnavă şi datorită prezenţei unui demon. Am observai că atunci când explicăm aceste lucruri. ci pot ajunge să-i ierte pc ceilalţi şi să Ic accepte iertarea. în slujirea pentru vindecare. de exemplu. fiind conştienţi de importanţa a ceea ce li s-a spus.Vindecarea prin eliberare . Deseori poţi vedea oameni care suferă in mai multe. aproape întotdeauna va trebui confruntat demonicul din vieţile lor. Iată nişte cuvinte dc avertizare pentru cei care. aceste şase zone ale vieţii lor. Deseori am fost martori la extraordinare bătălii date cu demonii rezidenţi atunci când aceştia au făcut tot ce-au putut pentru a împiedica persoana să pronunţe iertarea celor care au abuzat-o.

iertând. 1 loan 1:9 este un verset important pentru cei care sunt conştienţi de păcatul lor: 40 dintre noi le place să creadă că păcatele noastre sunt o problemă personală şi că ele nu trebuie mărturisite decât lui Dumnezeu! Nu este uşor să spui altcuiva ce ai făcut Ruşinea şi stânjeneala sunt parcă mai puternice decât noi. Uneori este necesar să se ierte până când orice durere dispare. uneori chiar în perioada copilăriei. mai întâi Uebuie rezolvată problema păcatului. ele sunt o consecinţă a păcatului personal şi a lumii căzute în care trăim. cum ar fi cel în care Isus le explică înţelesul pildei semănătorului (Luca 8:11-15). Această procedură nu va conduce niciodată oamenii spre vindecare sau eliberare. Eu cred că Isus aborda teme mai profunde şi mai diversificate în particular. lacov ne prezintă imaginea unei persoane bolnave care trebuie să cheme bătrânii bisericii pentru a-i face ungerea cu ulei. la demonizare sau la ambele. Isus a revenit mereu la tema iertării. Şi totuşi. Evangheliile menţionează unele dintre aceste preţioase momente. Când Simon L-a întrebat pe Isus de câte ori trebuie sâ iertăm. este. lacov 5:16 este un verset pe care mulţi îi acceptă mai greu decât pe cel din 1 loan 1:9: „Mărturisiţi-vă deci unii altora păcatele şt fiţi vindecaţi". Mărturisirea şi iertarea propriilor păcate Cel mai mare apărător al puterilor demonice şi al bolilor. Mulţi oameni sunt apăsaţi de învinovăţire. dând asupra învăţăturilor Sale lămuriri pc care mulţimile nu erau gata să Ic primească. răspunsul Său: „. Nu erau necesare noi învăţături atâta vreme cât oamenii nu înţelegeau şi nu aplicau în vieţile lor ceea ce El îi învăţase deja. Experienţa ne-a arătat că cei care au fost adânc răniţi emoţional au avut. Numai atunci când veşnicele adevăruri ale lui Isus şi învăţăturile Sale sunt aplicate în vieţile noastre. probabil. sunt atât dc îngrozitoare încât nu vor fi iertaţi niciodată. deseori de natură sexuală. in învăţăturile Sale. iniţial.Slujirea practică Pregătirea „Dacă ne mărturisim păcatele. durerea se sedimentează adânc în sufletul lor. în slujirea de consiliere noi am văzut de multe ori că aducerea ia lumină a păcatelor din trecut. cred că El nu a omis această temă din nici una dintre învăţăturile Sale. Acesta este un cuvânt adresat creştinilor. Dar înainte ca vindecarea să se producă trebuie ca păcatele să fie mărturisite. in harul Său. păcatul ascuns şi nemărturisit. deci loan se aştepta ca şi creştinii să păcătuiască.de şaptezeci de ori câte şapte" ne spune că El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăfească de orice nedreptate ". care deseori aduc cu ei boli şi infirmităţi. cu ucenicii Săi. lucrării răspundă întrebărilor raţiunii. Implicaţia este că uneori bolile pot fi o consecinţă directă a păcatului şi în aceste cazuri. este un act esenţial in pregătirea oamenilor pentru eliberare.. durerea iese la suprafaţă. şi o fac! Din fericire. De ce consideră Dumnezeu că mărturisirea păcatelor este atât de importantă? Eu cred că sunt câteva motive esenţiale: a) Fiecare dintre noi va fi binecuvântat să ştie că există cel putin o 41 . şansa de a face o alegere liberă. Predica de pe Munte pare a fi o învăţătură pe care El a dat-o peste tot pe unde a umblat. Majoritatea păcatelor ascunse care lasă urme otrăvite în vieţile oamenilor îşi au rădăcinile în trecut. precum şi la nevoia de a fi iertaţi de Dumnezeu. Dumnezeu ne poate transforma „prin înnoirea minţii" (Romani 12:2). Personal.Vindecarea prin eliberare . Dar sunt situaţii în care consecinţele păcatului pot conduce la boală. Dacă nu o fac. Atunci când Domnul aduce vindecarea. după neiertarea celorlalţi. Păcatul repetat generează un prim punct de intrare a demonilor. crezând în inimile lor că aceste păcate. Dumnezeu a pregătit remediul pentru natura noastră căzută. 4. Uneori Dumnezeu îngăduie boala pentru a ne atrage atenţia şi pentru a ne vorbi direct Dumnezeu nu provoacă bolile. Este cert că ei pot să o facă. Celor mai mulţi rugaţi-vă unii pentru alţii ca sâ trebuie să iertăm de mai multe ori aceeaşi persoană pentru aceeaşi ofensă (atunci când ies la suprafaţă diferitele nivele de durere) precum şi pentru o serie de ofense diferite. dacă se doreşte vindecarea. fără a osândi persoana pentru comiterea lor..

Apoi putem sluji ' pentru vindecare şi eliberare convinşi că slujirea va fi eficientă şi va rezista în timp.". de obicei. renunţat la el şi luptat împotriva lui. fel sau altul. Unul dintre cele mai puternice antidoturi împotriva viitoarelor păcate este faptul că cineva ne cunoaşte deja slăbiciunile. 5. Slujirea pentru vindecare şi eliberare va fi întărită dc principiul scriptura! al unirii a doi sau trei în rugăciune (Matei 18:19). Această slujire introduce o a treia parte obiectivă. în care iubirea bunurilor lumeşti era evident mai puternică decât iubirea de Dumnezeu. Uneori este necesară şi vindecarea altor zone. inima Lui este întristată de comportarea noastră păcătoasă. să nu bârfească niciodată păcatele altora. înţelesul primar al verbului „a mărturisi" este de a fi de acord cu verdictul pe care Dumnezeu îl dă păcatului comis. iar unele au fost atât de serioase încât.spus" (şi nu făcut). Păcatul trebuie expus. d) e) 0 Deşi Dumnezeu poate vindeca în mod suveran. să nu aibă o atitudine caustică şi să fie smeriţi. lotuşi. iar eliberarea depinde dc ajutorul care ne este dat pentru a-1 învinge.. totul depinde de felul în care înţelegem cuvântul mărturisire. Autoînşeiarea nu mai este un mare pericol atunci când o altă persoană umplută cu Duhul Sfânt ne cunoaşte păcatele şi vrea să ne ajute în mod responsabil. Isus le-a spus ucenicilor să meargă şi să vindece bolnavii iar nouă experienţa ne-a arătat că slujirea hotărâtă şi directă este. ne-au lăsat înspăimântaţi. Ascultarea mărturisirii unui om este un privilegiu şi • o responsabilitate. Poate veni o vreme când presupusa noastră mărturisire să nu mai fie decât o practică religioasă care să poarte cu ca duhoarea morţii spirituale. Isus ne-a învăţat sâ ne iertăm fraţii de şaptezeci de ori câte şapte şi deşi aceasta implică şi că El ne va ierta in acelaşi fel. La reuniunile creştine. Pentru ca mărturisirea să fie adevărată. încetând să fie un adevărat răspuns al inimii la realitatea păcatului.Slujirea practică Pregătirea lucrării persoană care cunoaşte tot râul din viaţa noastră. şi totuşi ne iubeşte. Dc ceic mai multe ori mărturisirea este doar ceva . De exemplu. Dar trebuie sâ fim atenţi. Deşi pare ciudat. a recunoaşte că practicarea acelui păcat a fost un act de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu şi a te pocăi (a te întoarce) dc acea comportare păcătoasă. cum ar fi cea a emoţiilor. Cei prezenţi sunt întotdeauna uimiţi să vadă că mai mult de jumătate dintre ei s-au legat prin asemenea declaraţii. care este capabilă să audă cc spune Domnul despre persoana bolnavă. tânărul bogat a trebuii să sc confrunte cu păcatul din inima lui. b) c) •iii. Dumnezeu este omniscient (cunoaşte totul) şi El ştie deja că ai păcătuit! Cuvântul mărturisire" înseamnă ceva mai mult decât a-1 spune lui Dumnezeu ce greşeli ai făcut. fără intervenţia unei terţe părţi. Este esenţial ca cei care ascultă mărturisirea să păstreze o deplină cofidenţiatitate. Iertarea de sine Toţi am făcut greşeli.Vindecarea prin eliberare . deseori cer sâ ridice o mână cei care şi-au spus vreodată ceva de genul „Niciodată nu mă voi ierta pentru. Oamenii trebuie să recunoască greşeala făcută şi să decidă cum să îndrepte consecinţele răului făcut altora. Păcatul trebuie asumat. într-un. ea trebuie să vină din inimă. atunci practica mărturisirii sc poate transforma într-o piedică în calea vindecării şi eliberării. pentru a încerca liniştirea conştiinţei. eficientă.. Deseori la rădăcina unei întărituri demonice se află un păcat. Putem pune un blestem peste noi înşine dacă rămânem în robia 43 . iară o intenţie reală de a sc opri continuarea practicării acelui păcat. mărturisit. căci dacă mărturisirea devine un mecanism. A-ţi mărturisi păcatul lui Dumnezeu (sau unei alte persoane) nu înseamnă a-I spune lui Dumnezeu ce ai greşit.. 42 Bisericile care includ tradiţional mărturisirea în practica lor creştină pot uşor înţelege importanţa acestui mod de a trata păcatul.

Iertarea de propriile noastre greşeli (făcute in trecut) este o experienţă eliberatoare care subminează rădăcinile puterilor demonice. 45 blestem pentru noi" (Galateni 3:13). pentru care nu vrem să ne iertăm. dc fapt. Nu este dc aceea surprinzător să descoperi că deseori oamenii trebuie eliberaţi de un duh de blestem căruia i s-a dat acces printr-o astfel de atitudine. Efectiv. Sunt sigur că Isus a văzut. Pot fi puse prin vrăjitorie sau. concepe un sistem dc credinţe pe care le asociază acelui idol iar apoi trăieşte cu teama dc a nu ofensa dumnezeul creat de mâna lui. Dacă Isus nu l-ar fi încurajat în acele momente. aşa cum S-a revelat în Fiul Său. putem da astfel vrăjmaşului posibilitatea de a ne ţine robi ai vinovăţiei a ceea ce am făcut. mulţi oameni nu sunt mulţumiţi de natura lui Dumnezeu. şi dacă refuzăm să ne iertăm pc noi înşine. La Calvar au fost anulate efectele tuturor blestemelor pe care duşmanul le-ar putea pune asupra noastră. Blestemele pot fi puse şi datorită răutăţii altora. Isus. Soluţia este pocăinţa de a-L blama pe Dumnezeu pentru lucrurile dc care nu este El răspunzător. oamenii rămân în robia acelui eveniment. Cuvintele rostite de acea mulţime religioasă împotriva Măriei Magdalcna atunci când ea 0 turnat pe capul lui Isus mirul preţios au fost. Aceasta nu este decât o formă de idolatrie în care omul îşi făureşte un idol din lemn sau piatră. acele blesteme ar fi putut produce în inima ei o nesfârşită viuovăţie. „ I e r t a r e a " Iui Dumnezeu Am pus în ghilimele cuvântul iertare deoarece este cu neputinţă ca Dumnezeu să păcătuiască şi. după înviere.Vmthxaixa prin eliberare . jăcandu-Se legătură cu astfel de blesteme autoimpusc. fie al altora. 6. El a fost şi va fi întotdeauna Acelaşi pentru Sine. Acceptarea Iui Dumnezeu aşa cum este El Dumnezeu este Dumnezeu. a nu avea nici o 44 . Ei îşi construiesc o imagine caricaturală a caracterului şi comportamentului lui Dumnezeu iar apoi se închină acestui dumnezeu pe care l-au creat în minţile lor. nu există nimic pentru care El trebuie să fie iertat. blesteme. de exemplu. înainte de răstignire. Eliberările ce-i urmează pot aduce o adâncă vindecare în acele zone ale vieţii care par. condamnându-i pc acuzatori. Acest lucru poate deveni un blestem peste vieţile lor. Scriptura ne spune că atunci când a murit pe cruce „Cristai ne-a răscumpărat clin blestemul Legii. un blestem este ceva spus sau făcut împotriva noastră înşine sau împotriva altora şi care dă demonilor dreptul de a-şi exercita puterea. îl înzestrează cu anumite caracteristici. de aceea. în esenţă. Satan se bucură atunci când continuăm să ne osândim pentru greşelile din trecut. dacă a fost corect mărturisit. Dumnezeu este blamat pentru lucruri care sunt o consecinţă a domniei lui Satan pe pământ. El s-ar fi pus singur sub blestemul neiertării pentru lepădarea (de trei ori) de Cristos. Ele sunt un comentariu asupra cauzelor multor aşa-zisc dezastre „naturale". către Satan. la prima vedere. 7. Nimeni şi nimic nu va putea schimba caracterul Său. Şi mai adesea. Dumnezeu ne-a iertat. Dar Satan nu respectă pe nimeni şi va folosi orice orice uşă pe care o deschidem prin păcat pentru a-şi introduce demonii. a unei declaraţii prin care cl să înţeleagă că nu are nici o şansă dc a-şi introduce demonii odată cu consecinţele atacurilor sale. am întâlnit mulţi oameni care-L blamează pe Dumnezeu pentru problemele pe care Ic-au avut şi îşi trăiesc vieţile fâcându-L răspunzător de ceea ce a fost o consecinţă fie a păcatului lor. în urma unui dezastru sau a unei tragedii personale. prin ura din inima unei persoane faţă de o altă persoană. iertarea celor vinovaţi (dacă ei există) şi pronunţarea. nesocotim ceea ce Isus a pregătit pentru noi. Dacă Isus n-ar fi lăudat imediat gestul ei. înţelegerea blestemelor şi a modului în care ele operează este vitală pentru lucrarea dc eliberare. îndurerat şi nedumerit de întâmplările pc care le-a trăit. Primele capitole din Iov sunt relevante în acest sens. Dar blestemul poate fi şi autoaplicat. Din nefericire. că şi Simon Petru era în acest pericol.Slujirea practicii Pregătirea lucrării unei experienţe din trecui. atunci când alegem să nu ne iertăm pe noi înşine pentru ceva de care. Deseori. este foarte probabil că Simon Petru şi-ar fi sfârşit viaţa ca un bătrân pescar pe malurile mării Galileii. Şi totuşi.

Nu mai este nevoie de nici o jertfă sau îmbunare. erau nişte oameni inteligenţi. Deşi trebuie să avem o frică Sfântă dc Dumnezeul cel Viu. Mesajul din Isaia 1 nu şi-a pierdut actualitatea! Problema este mult mai complexă decât pare. iată paşii care au trebuit făcuţi pentru restabilirea ei. atunci acea relaţie nu este sănătoasă. „S-a sfârşit!" (loan 19:30). şi credea că dacă Dumnezeu na un Tată atunci El trebuia să semene cu tatăl ei omenesc. asemenea unui bărbat care nu are încredere în soţia sa. Am simţit repulsia d'n glasul Dumnezeu?" ci de a accepta ceea ce El a făcut deja. sau o soţie care rămâne credincioasă soţului ei numai din cauza că îi este frică de ce 46 ei. iertarea tatălui ei pământesc. EI Şi-a dat singurul Său Fiu. îşi asumă caracteristicile pe care omul le-a impus asupra acestuia şi apoi îi recompensează sau pedepseşte pe închinători în funcţie de felul în care ei răspund cererilor demonice ale idolului. în speţă unui fals dumnezeu. motivaţi de dragoste şi nu dc frică. care a devenit dumnezeul lor.Slujirea practica Pregătirea lucrării Cc sc întâmplă în realitate? Un demon pune stăpânire asupra acelui idol. Dacă slujeşti lui Dumnezeu fie chiar şi parţial motivat de frică (şi nu de dragoste). S-ar părea că toate acestea nu se poUivesc celor ce au nevoie dc vindecare prin eliberare. îşi ura tatăl. Dacă inima spirituală a unei persoane nu este ancorată în dragostea pentru Dumnezeu atunci. care o abuzase sexual. Văzând atâţia oameni care. aşa cum ne asigură Pa vel în Efeseni 6:13.Nu~mi vorbiţi de Dumnezeu ca de un tată!"..Dar un bărbat sau o femeie care iubesc cu adevărat şi sunt dedicaţi partenerului lor. Ea denaturase iubitorul caracter al lui Dumnezeu proiectând asupra Lui păcatele părinţilor ei naturali. eliberarea dc duhul de „frică de Dumnezeu" şi apoi vindecarea. Aşa cum a spus Isus pe cruce. sunt permanent în pericol de a comite adulterul. când vine ziua cea rea nu vei putea sta în picioare. Dumnezeul căruia i se închina nu era unul căruia să-i poată răspunde cu dragoste. Pocăinţa de păcatul de a şi-L fi imaginat pe Dumnezeu în felul acesta. vor ti protejaţi de eventualitatea infidelităţii.Vindecarea prin eliberară . care te poate abuza sau chiar pedepsi Iară nici un motiv. Dacă lucrurile mergeau prost. Isus nc-a lăsat pilda fiului risipitor (Luca 15:11-32) nu atât 47 . Când oamenii devin religioşi. Ei nu s-ar fi lăsat înşelaţi într-o asemenea idolatrie dacă demonii din spatele idolilor n-ar fi lucrat pentru ei. în încercarea dc a-şi ispăşi singuri păcatele. Vechiul Testament ne spune că poporul lui Dumnezeu a comis adulter spiritual atunci când a urmat alţi dumnezei. lată însemna un om incorect. este o jertfă insuficientă. la Calvar. ca formă de îmbunate. în cele din urmă. care ne este Tată.Este vorba de o întrebare de genul „ Pe cine iubeşti tu cu adevărat? " Un bărbat care rămâne credincios soţiei sale. crud. Nu este vorba de a răspunde la întrebarea „Ce trebuie sâ fac pentru a-l jî pc plac lui ar putea spune sau face partenerul dacă necredincioşia i-ar fi expusă. ci unul din faţa căruia se retrăgea plină de frică. Dar nu este deloc aşa. Adulter spiritual înseamnă a-ţi da inima altcuiva. îi tot fac promisiuni lui Dumnezeu. închinătorii la acel idol devin demonizaţi cu un duh care sc află sub controlul duhului stăpâni tor al idolului. doar că lichida să fie mult mai rău. îmi aduc aminte de femeia care ne-a strigat îngrozită . adulterul spiritual este Înlocuirea Adevăratului şi Viului Dumnezeu cu demonii. întregul ciclu al închinării idolatre. Mulţi dintre cei care nu venit la noi pentru a fi ajutaţi au manifestat frică şi teroare atunci oărid am început să le vorbim despre un Dumnezeu iubitor. este bazat pe dominare şi distruge relaţia vie pe care Dumnezeu doreşte să o aibă cu copiii Săi. Pentru ei. Grecii şi romanii. care aveau atât de mulţi idoli. ei presupuneau uă-şi ofensaseră zeii şi că aceştia trebuiau îmbunaţi printr-un sacrificiu sau un dar. dacă frica este singura motivaţie în relaţia noastră cu El. Astfel. Preţul cerut de Dumnezeu pentru răscumpărarea neascultării omului a fost plătit la Calvar când Isus a murit pciiU-u noi. deseori acţiunile prin care ei încearcă să-şi ispăşească păcatele îi spun lui Dumnezeu Tatăl că actul de supremă dragoste prin care. am înţeles tot mai bine cât de mult urăşte El religia care nu este decât masca unei inimi păcătoase ce nu-şi găseşte odihna în Dumnezeul Cel Viu. va fi înclinată să hoinărească şi să se închine altor dumnezei. alegându-L pc Dumnezeu printr-un act al propriei voinţe pentru ceea ce este El şi nu pentru că ne este frică să hotărâm altfel.

nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine" (loan 14:6). Omul acela tocmai renunţase la mişcarea New Age. Nu putem face absolut nimic pentru a nc câştiga un loc în cer sau pentru a nc cumpăra mântuirea. L-am întrebat din nou „Vrei să renunţi la vegetarianism?" Disperat că înşelare demonică. inventând un Dumnezeu care Ie îngăduie să creadă că orice cale spirituală sinceră duce. Sa-L lăsăm pe Dumnezeu să ne accepte aşa cum suntem Reciproca acceptării lui Dumnezeu aşa cum este El. Una dintre minunile crucii este că nimeni nu este exclus dc la primirea darului fără plată al harului lui Dumnezeu. Duhul New Age s-a manifestat şi omul a fost eliberat imediat. am aflat că atunci când se angajase în New Age devenise vegetarian. în duhul meu am ştiut că acelor demoni li sc dăduse drept de şedere datorită unor credinţe false. Din nefericire. complet străine de Scriptură. a ales să-L asculte pe Dumnezeu. Ei nu pot accepta. Toate ereziile şi falsele religii nu sunt altceva decât distorsionări ale caracterului lui Dumnezeu. Cei care sc joacă cu focul se pot arde. A fost o lecţie. aceşti oameni vor rămâne prizonieri ai întăriturilor demonice. Discutând cu el. Indiferent dc situaţia şi starea noastră. Pentru răscumpărarea noastră Dumnezeu a dat ce a avut mai scump. Fără pocăinţa de aceste atitudini şi credinţe. Mântuirea este un dar ce poate fi doar acceptat. Sunt sigur că mulţimea care-L asculta pe Isus în ziua aceea se aştepta să-L audă rostind aspre cuvinte dc condamnare la adresa fiului caxe s-a întors acasă după acea vicioasă aventură. Pavel spune despre mâncăruri că „orice 48 eliberarea nu mai venea. la cer. de exemplu.Slujirea practicii • Pregătirea lucrării Jăptnră a lui Dumnezeu este bună şi nimic nu este de lepădat. aşteptând apoi ca Dumnezeu să ne binecuvinteze vieţile. Sângele lui Isus a fost vărsat penlni ca noi să fim liberi. la Tine vin" exprimă perfect teologia Evangheliei. dar fără succes. atribuindu-1 lui Dumnezeu nişte presupuse caracteristici. este a-I permite să ne accepte aşa cum suntem. Cu braţele deschise. Dar nu a fost aşa. a caracterului şi a naturii Sale aşa cum este ea revelată în Scriptură şi în viaţa lui Isus este piatra de temelie a slujirii pentru vindecare şi eliberare. tatăl şi-a îmbrăţişat fiul regăsit/Aceasta este o imagine foarte fidelă a'naturii lui Dumnezeu Tatăl şi dc multe ori vindecarea vine prin eliberatoarea înţelegere a adevăratului Său caracter şi prin acceptarea îmbrăţişării Sale. odată ce mu auzit Evanghelia şi i-am răspuns. Acceptarea adevărului cuprins în Cuvântul lui Dumnezeu. Eu cred că o asemenea formă de vegetarianism este o înşelăciune a vrăjmaşului ce poate duce oamenii in robie spirituală. în cele din urmă. ea nu poate fi câştigată. atât pentru el cât şi pentru mine. Trebuie să vezi ca să crezi câtă ură pot exprima acei demoni atunci când sunt descoperiţi. Ei ajung sâ predice un fel de universalism (care este evident o erezie). câl pentru a ne prezenta adevăratul caracter al Tatălui Său. Astfel ei cad într-o se ia cu mulţumiri'' (1 Timotci 4:4). Vechiul cântec „Aşa cum sunt. Abia apoi perspectiva lor se va putea schimba şi vor putea evalua dacă acele credinţe veneau dc la Dumnezeu sau de la vrăjmaş. A refuzat. există oameni care nu vor să accepte harul lui Dumnezeu.Vindecarea prin eliberare . Ei s-au deprins să cumpere totul (pentru ci orice lucru gratuit este fără valoare) sau să-i impresioneze pe ceilalţi prin 49 . | pronunţat cuvintele dc renunţare. Unii oameni îi atribuie lui Dumnezeu un caracter ce nu este fundamentat pe adevărurile creştine. I-am cerut să renunţe la vegetarianism. Unul dintre bărbaţii căruia i-am slujit a fost şocat şi mânios pe demonii care se manifestau în el dar nu voiau să plece. aşa cum suntem. răspunsul pe care Isus i L-a dat lui Toma când acesta L-a întrebat care este calea spre cer: „ Eu sunt calea şi adevărul şi viaţa. Cu greu. dacă pentru a ne arăta curn trebuie să se întoarcă un păcătos la Dumnezeu. Aceşti oameni ar trebui sâ vadă cum alţi oameni sunt eliberaţi dc duhurile de religiozitate care i-au făcut să creadă în aceste false căi spre Dumnezeu. Nu putem cocheta cu ereziile. Am încercat din nou să-i slujesc pentru eliberare. 8.Trebuie doar să ne recunoaştem şi să nc mărturisim păcatul. iar duhul acestei mişcări oculte îşi bătea joc şi de el şi de mine. trebuie sâ venim la Dumnezeu prin Isus Cristos. spunând că nu crede că acesta ar putea avea vreo legătură cu eliberarea.

ruşinii. ei ştiu că sunt o pacoste. acel n»pil poate ajunge să-şi respingă propria sexualitate. fiind un important punct de intrare pentru demoni. Ei aud Evanghelia. unii oameni pot alunge să-şi urască frumuseţea fizică sau formele corpului datorită neavenitelor atenţii din partea celorlalţi. Aceasta este una dintre posibilele rădăcini ale homosexualităţii sau lesbianismului. obţinută la cruce prin sângele vărsat de Isus. rezultatul fiind apariţia auto-respingerii care I( instalează in viaţa lor. Rădăcina problemelor multora dintre cei care au o adâncă nevoie de vindecare şi eliberare este autorespingerca. controlându-le.Slujirea practica Pregătirea lucrării sănătatea. Este singura cale «urc conduce atât la eliberarea de orice demon al respingerii care a căpătat acces cât şi la deschiderea persoanei pentru a primi . Adulţii pot avea reactii adverse faţă de înălţimea. nu sunt arătoşi. atunci ele nu au nici o valoare în ochii Lui. antipatia sau ura faţă de personalitatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o implică afirmaţia că El a făcut o greşeală creându~ne. Nimeni nu poate fi îndeajuns de bun pentru El. Unii copii nu sunt dotaţi fizic. atenţii ce pot conduce la o nesănătoasă adulajie. este că o putere demonică lucrează în ci. întăriturile ei sunt cauza multor boli.Vindecarea prin eliberare . Copilul simte această dezamăgire şi dacă părinţii nu vor sau nu sunt capabili să corecteze prin pocăinţă această atitudine. hainele sau personalitatea lor. Rezultatul ei este durerea emoţională şi spirituală. inteligenţi sau nu au abilităţile sportive pe care le au alţi copii. recunosc că sunt păcătoşi. Oricât de bune ar fi aceste activităţi. aşa cum suntem! Acesta este un păcat. Când este vorba de mântuire. sau invers. La cealaltă extremă. motivul pentru care oamenii (atunci când devin conştienţi de păcatul lor şi se ruşinează de ei) se simt obligaţi să facă orice pentru a se simţi buni înaintea lui Dumnezeu. cărora Dumnezeu le-a dat un suflet. Intrare-n cer acum Prin avem scump sângele Său. frumuseţea. De obicei. dacă motivaţia lor este încercarea dc a-L impresiona pe Dumnezeu. corpolenţa sau lipsa lordc frumuseţe. Dc nenumărate ori am văzut oameni care se află încă în robia trecutului lor datorită vinovăţiei. crezând că necazul lor se datorează înfăţişării pe care o au. molestare sexuală sau chiar la viol. Autorcspingcrea poate deveni un blestem cu incalculabile 50 consecinţe. Ei se autoresping deoarece în adâncul fiinţei lor s-au lăsat înşelaţi în a crede că n-ar fi trebuit să se nască vreodată. Duhurile lor simt respingerea încă din pântecele mamei lor. fiind nevoie de eliberare. încep să se privească cu ochi critici şi. Ea face ca oamenii să devină foarte vulnerabili faţă de demonii care pot astfel intra în vieţile lor. Respingerea de sine este un act . în toate aceste cazuri rezultatul este demonizarea. îşi dau seama în cc mocirlă spirituală se află şi se grăbesc sS-şi îmbunătăţească imaginea în faţa lui Dumnezeu. un singur lucru îl impresionează pe Dumnezeu Tatăl: haina neprihănirii. Ei simt că oamenii văd aceste diferenţe. Un alt cântec. ctc. Rădăcina autorespingerii este respingerea suferită din partea nkora. Unii copii nu sunt doriţi de părinţii lor din chiar momentul concepţiei. autorespingerii. exprimă perfect acest aspect al Evangheliei: Nimic nu poate a plăti Păcatul meu şi-al tău.spiritual (să nu uităm că noi suntem fiinţe spirituale. Acceptarea de sine Dumnezeu ne-a creat aşa cum suntem şi fiecare om este important pentru El. Oricare ar fi sursa auto-respingerii şi indiferent dacă o cunoaştem sau nu. 9. cântat de obicei la Paşti. încep să respingă nccle defecte ale trupului lor care le cauzează probleme. Neacceptarea propriei noastre persoane. Această tentativă dc îmbunătăţire a propriei imagini poate merge de la a deveni membru într-un cor până ia a da învăţături la şcoala duminicală. şi că trăim temporar într-un trup). De când se nasc. Puterile demonice vor încerca întotdeauna să profite de cei care sunt vulnerabili la durerile emoţionale profunde. se autoanalizează. Unii s-au născut băieţi atunci când părinţii şi-au dorit o fată. ca trebuie mărturisită ca păcat.

involuntar devenim agenţi ai transferului demonic şi un duh rău câştigă acces in persoana pe care am criticat-o pe nedrept. noi devenim potenţiali agenţi ai lui Piton. poate aduce o schimbare a cursului vieţii. datorită atitudinii noastre păcătoase. Această cooperare cu vrăjmaşul permite ca un demon cu nişte' caracteristici şi sarcini funcţionale definite să vină şi să ne schimbe personalitatea! Prezenţa unui demon nu este o scuză pentru păcat! Noi avem o voinţă liberă cu cate putem alege şi. toate m-au atitudinile negative pe care sufletul. ci îţi devin tot mai suportabili. Nu este uşor să accepţi oamenii aşa cum sunt. aceste personalităţi demonice se întreţes atât dc mult cu adevărata personalitate a persoanei încât este nevoie de o foarte atentă consiliere şi discernământ spiritual pentru a separa persoana dc demonii care se află în ea. indiferent de presiunile pe care Ic face un demon asupra noastră. ci a continua să acţionezi în dragoste faţă dc cei vinovaţi. O persoană rănită deseori se va comporta iraţional şi crud faţă dc cei care au respins-o si au rănit-o. poate duce la eşec. acceptarea şi ne-judecarea sunt. Acceptarea celorlalţi Există în noi o lege dumnezeiască. subminând întăriturile demonice. lege ce acţionează în fiecare 52 Deci. in loc să acceptăm oamenii aşa cum sunt.. lupta va fi foarte grea.I imlecarea prin eliberare . Celui Iert care le-a dat. 53 . Deseori. Apoi. Aceste realităţi vor aduce eliberarea de întărilurile pe care duşmanul le poate deţine în multe din zonele vieţii unei persoane. în ciuda comportamentului lor! în versetul 2 Isus nc avertizează „căci cu ce judecata judecaţi. Datorită diverselor relaţii pc care le-au avut în trecut şi îndeosebi dacă au spus sau au făcut lucruri neplăcute unii la adresa altora." fiinţă umană. dându-le o identitate şi un caracter total opuse planurilor şi scopurilor pc care Dumnezeu Ie are cu ei. Mulţi vor trebui să se confrunte ou o falsă personalitate demonică care a primit acces în viaţa lor datorită atitudinii inimii lor. ei iţi devin tot mai respingători" O persoană respinsă este o persoană rănită. Dacă îi respingi. dacă vrem putem găsi întotdeauna 0 calc de ieşire din ispitire.Slujirea practică Pregătirea lucrării vindecarea interioară care trebuie să însoţească orice slujire de eliberare. Atunci când oamenii sunt răniri de remarcile noastre caustice şi când noi nu încercăm să vindecăm rănile produse. " O astfel de rugăciune. Isus nc-a spus să nu-i judecăm. trebuie înţeleasă creapa noastră ca fiinţe spirituale pe care Dumnezeu le-a ales înainic de întemeierea lumii (Efeseni l :4) şi trebuie recunoscui că vrăjmaşul încearcă neîncetat să altereze lumea căzută în care ne aflăm. să nu-i criticăm şi să nu-i condamnăm pe ceilalţi (Matei 7:1). ie-au fost controlate de auto-respingerc. Aceasta nu înseamnă a trece cu vederea o comportare inacceptabilă. începem să-i criticăm şi să-i judecăm? în primul rând. spusă din inimă. cu timpul. Dar Iară o adevărată pocăinţă şi fără eliberare. spus sau Jacul lucruri care determinai să mă auto-resping. Uneori cer oamenilor să pronunţe cu voce tare declaraţii dc felul: „Eu sunt o crea fie specială. Temelia slujirii este acceptarea propriei persoane şi recunoaşterea adevărului că Dumnezeu a avut un plan cu noi atunci când nc-a creat. devenind. veţi Jt judecaţi. lucruri dificile. pentru mulţi. Pentru o completă restaurare este foarte important să învăţăm să acceptăm persoana care ne-a rănit. Dumnezeu m-a creat pentru £7 însuşi şi îi mulţumesc pentru duhul. îmi dedic viaţa m-a creat şi mă bucur In bunătatea Lui.acţionând în acest fel. respingând doar păcatul din comportarea ei. Pentru a reuşi. vi se va măsura. Cheia este starea voinţei noastre. ce se întâmplă în domeniul demonic atunci cănd noi. Există oameni cărora le este greu să-şi schimbe o gândire şi un comportament care.şi cu ce măsură măsuraţi. încercarea de a scoate demonii fără a pune o solidă temelie pentru vindecare. cunoscuţi ca persoane care nu fac alceva decât să critice. Le accept ca pe un dar de la Dumnezeu şi mă pocăiesc de necondiţionat pe toţi cei care au gândit. facem jocul vrăjmaşului ajutându-1 să fie un acuzator al fraţilor. toată viaţa. 10. „Dacă îi accepţi pe ceilalţi aşa cum sunt. şi trupul pe coreeni le-am avut faţă de ele.

că S-a înălţat în llBVă. nu vei mai fi rănit de observaţiile melc". imediat va apare şi bârfa. Este semnificativ pentru această situaţie pasajul din Evrei 12:15: „Vegheaţi ca.ci sunt extrem de interesaţi. curăpre şi război spiritual. Totuşi. Pentru mulţi. Pentru unii dintre ci este şocant să vadă că. Dacă o persoană nu poate accepta anumih oameni. minte. cu care putem alege. cei care le slujesc se concentrează mai mult asupra relaţiei 54 lor eu Isus decât asupra simptomelor lor! Dar asta nu înseamnă că cei ce slujesc nu sunt interesaţi de starea lur ... partenerul-victimă nu mai suportă situaţia şi îl părăseşte pe celălalt.Cine este Domn în viaţa mea?". să vă aducă tulburare şi mulţi să jie întinaţi de ea". Partenerii sunt numai rareori conştienţi de existenţa săgeţilor otrăvite care.Vindecarea prineliberare . Eşecul în a-i accepta pc ceilalţi aşa cum sunt ci are devastatoare consecinţe pc termen lung.. dar important este să trăieşti fiecare cuvânt al acestui cântec pentru că laun trebuie să fie într-adevăr Domn în toate. Pentru a ieşi din astfel de situaţii este nevoie de pocăinţă. felul de trai nedumnezeiesc conducând la haos şi «In/iisiru în vieţile lor.nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine" (loan 14:6).. Dacă Isus este cu S d f l v a r a t Domn. Ei doresc să fie vindecaţi. la care sc vor ralia tot mai mulţi. în rcalilc. în familii. domnie ce subminează drepturile demonilor dc a fi prezenţi în vieţile oamenilor. voinţă şi duh. mulţi creştini nu înţeleg semnificaţia acestei întrebări. şi nu peste mult timp acea comunitate va ajunge să fie controlată dc un duh dc criticism. Trăirea într-o continuă «lato de boală în această dimensiune are consecinţe in toate celelalte zone ulc fiinţei umane şi cu toate că vindecarea simptomelor este un lucru . nu mai există blocaje în calea revărsării Duhului Ifţlnl şi drumul spre eliberarea dc orice duh rău este deschis datorită Inilaurării domniei Sale. Dumnezeu nc-a dat fiecăruia voinţa liberă. voinţa liberă. uneori. Domnia lui Isus Cristos Foarte mulţi oameni au o disperată nevoie de ajutor.. intr-o zi. relaţiile cele mai afectate de acest gen de atitudini greşite sunt cele dintre părinţi şi copii. Pot trece ani până când. Criticile nejustificate sunt o subtilă formă de manipulare şi control: „Dacă faci ceea ce vreau cu. Când Isus ne-a spus:. Ar da orice pentru a. 11. atunci ei trebuie să-L invite să fie Domn al fiecărei părţi a fiinţei lor: . rădăcina problemelor este că nu-L fac pe Isus Domn în toate domeniile. împlinirea spirituală este un pas esenţial spre o vindecare definitivă.Slujirea practică Multe căsnicii se distrug pentru că untd dintre parteneri face tot timpul comentarii critice directe sau indirecte (prin priviri sau insinuări) ia adresa celuilalt partener. Bârfa se răspândeşte cu iuţeala focului şi distruge comunităţile creştine. Dacă creştinii ştiu că Istm este Domn în toate. Ei cred că km este Fiul lui Dumnezeu. pentru aceşti oameni trăirea zilnică sub domnia lui Isus (Ifittos este o necunoscută. că a murit şi a înviat. prinlr-o relaţie personală cu Dumnezeu. emoţii. Un astfel de control este de fapt vrăjitorie (1 Samuel 15:23). Duhul de criticism şi judecata este o boală contagioasă. Oricine poate cânta „El e Domn". le-au distrus căminul. fiind răzvrătire împotriva planurilor şi scopurilor lui Dumnezeu pentru omenire şi un atentat la preţiosul dar pc care El L-a dat fiecăruia dintre noi. Experienpa ne-a arătat că cea mai Importantă vindecare de care oamenii au nevoie este vindecarea în jyji. acea căsnicie a fost timp de mai mulţi ani sistematic deteriorată de sute de priviri şi cuvinte „ucigaşe"'. una dintre primele întrebări pe care trebuie să le punem în consilierea şi rugăciunea pentru vindecare şi eliberare Mic: „ Vrei să-L faci pe Isus Domn în viaţa ta? ".trup. Do aceea. este puţin probabil ca ca să primească vindecare şi eliberare. a trimis Duhul Sfânt peste Biserică şi câ într-o zi va reveni ca Kogc al Regilor şi Domn al Domnilor. Foarte mulţi oameni 55 . Odată ce într-o biserică au început să se facă comentarii nejustificate. Eu suni calea şi adevărul şi viaţa .nu cumva vreo rădăcină de amărăciune să dea lăstari.important. în cele din urmă. Din păcate. Cei care părăsesc relaţia zilnică cu Dumnezeu trebuie sâ-şi pună o lingură întrebare:. scăpa de simptomcle care le controlează vieţile. atât pentru făptaşi cât şi pentru victime. El nu a fost arogant 1 ne-a spus în mod direct că Dumnezeu Tatăl are un plan de icslaurare a relaţiei cu copii Săi.

de care vor avea nevoie să fie eliberaţi dacă doresc să cunoască adevărata putere a lui Dumnezeu. dau oamenilor posibilitatea de a-şi exprima dorinţa de a-L face pe Isus Domn al vieţii lor.Vindecarea prin eliberare . vin la Ei. la fiecare serviciu de eliberare pe care îl conduc. ne putem aştepta să-L vedem pe Dumnezeu lucrând cu putere în cei care. atunci Duhul Sfănt se va bucura să ne umple. în consilierea unei persoane este vital să asculţi atât ceea ce ea are de spus cât şi ceea 01 Domnul vrea să-ţi spună. De obicei. este foarte probabil că umplerea cu Duhul iui Dumnezeu nu v3 veni. Pentru cei ce au nevoie de eliberare cea mai mare urgenţă este stabilirea domniei lui Isus Cristos în vieţile lor. Mulţi mă întreabă: „Cum pot fi umplut cu Duhul Sfânt?". Căci dacă Isus este cu adevărat Domn. Atunci când veţi folosi informaţiile din acest capitol. Este esenţial să recunoaştem atât efecle demonice cât şi nevoia de vindecare ce are rădăcini adânci. este foarte probabil ca unii dintre oamenii care nu pot simţi prezenţa Duhului Sfânt să aibă nevoie de vindecare emoţională. Itt încercarea de a aduce vindecare celor pentru care se vor vor ruga. dar dacă sunt zone din viaţa noastră în care El nu este Domn. în special în emoţii. în jurul lor s-au ridicat atâtea ziduri încât cei afectaţi nu mai pot simţi absolut nimic! Pentru mulţi oameni religioşi practica propriei lor religii devine mai importantă decât domnia lui Isus Cristos în vieţile lor. De asemenea. răspund tot cu o întrebare:. nu să depinzi exclusiv de ceea ce citeşti în vreo curte! în cele mai multe cazuri ne vom confrunta cu ceva ce depăşeşte demonicul. Cei care doresc să lucreze în consiliere vor fi. • Capitolul 3 Simptome observabile ale unei posibile demonizări • Unul dintre pericolele scrierii acestui capitol este că cei ticinformaţi pot încerca să-l folosească pentru a „detecta" demonii din alte persoane. 57 • 56 . Căci nu există altă o altă temelie de viaţă pentru care să merite să te osteneşti (1 Corinteni 3:11). De aceea. prin aducerea vindecării prin eliberare în vieţile a sute de oameni. ajutaţi de expunerea acestor observaţii dc viaţă ( a căror acurateţe a fost demonstrată prin slujirea practică) atunci când NC vor confrunta cu puterile demonice. Aceste adevăruri trebuie prezentate în aşa fel încât ci să înţeleagă semnificaţia a ceea ce li se spune.. prin Isus. Atunci când ele sunt aplicate în vieţile oamenilor. fără îndoială. Dacă emoţiile au fost rănite. Concluzie Cei care au nevoie de vindecare şi eliberare trebuie să audă adevărurile fundamentale ale Evangheliei. vă rog să vă asiguraţi că nu aţi tras anumite concluzii despre o persoană ha/ându-vă numai pe datele conţinute aici. Dumnezeu doreşte să foloseşti darul deosebirii duhurilor.Slujirea practică au nevoie de eliberare numai pentru că nu l-au dat lui Isus locul pe carc-L merita în vieţile lor. El nu este destinat pentru aşa ceva! Tot ceea ce doresc este să împărtăşesc din experienţa câştigată în ani de zile de cei dc la Eilel Ministries. astfel. inconştient ei se supun controlului duhurilor de religiozitate. Cine este Domn in viaţa ta? ".

Pentru o deplină vindecare trebuie ca aspectele înclinaţiei să fie atent cercetate: Similar. Ea este deliberat făcuta. zahăr. minţituri demonice care conduc la subalimentaţie sau «upi'ualimcntaţie Oamenii pot deveni supraponderali şi pentru că mănâncă pentru B No consola. înclinaţiile Una dintre cele mai comune caracteristici ale activităţii demonice este comportamentul necontrolat. Răzvrătirea deschide uşa demonicului. ciocolată. eliberat dc orice demon care a câştigat acces prin acea înclinaţie. ducând apoi o viaţă disciplinată. De exemplu. cea din urmă se manifestă prin faptul că bolnavul. îşi provoacă vomitarea alimentelor înainte ca ele sâ fie absorbite de organism. etc. li Poftele ieşite din comun Pentru a duce o viaţă sănătoasă.ambele putând fi. este foarte important sâ avem un regim alimentar şi o poftă de mâncare echilibrate. pierde continuu din greutate. Cele două capitole tratează subiecte similare dar care sunt văzute din puncte de vedere diferite. Aceste tulburări de nutriţie sunt o formă de răzvrătire . mai ales când este vorba dc înclinaţii. Pentru a fi liber de aceste înclinaţii trebuie să te pocăieşti de păcatul de a-ţi fi maltratat propriul trup exercitându-ţi voinţa de a fi vindecat.Slujirea practică I Simptome observabile ale unei pasibile demonizări Există o oarecare suprapunere între acest capitol şi cel următor. Un exemplu tipic este dependenţa dc substanţele chimice (cum ar fi nicotină şi drogurile). cauza-rădăcinâ este mult mai adâncă decât pare să arate înclinaţia. ta rândul lor. când ciclul chimic iniţiat în organism de o primă doză. este clar că ea nu sc poate auto-controla. care apoi înlănţuie persoana în înclinaţii vicioase'. Dacă o persoană este incapabilă să-şi schimbe comportamentul printr-un act al voinţei sale libere. Dc cele mai multe ori tflzvrâtirea care a dat acces demonilor este împotriva unei alte persoane. Consideraţii similare se pot face şi cu privire la excesul de alte produse care nu conţin droguri: alcool.Vindecarea prin eliberare . Persoanele bolnave de bulimie par a mânca normal dar deseori după masă.' al cărui templu este trupul tău (1 Corintcni 6:19). Capitolul de faţă nu are pretenţia de a fi un dicţionar complet al tuturor simptomelor observabile care pot indica demonizarea. nu va fi suficient să i se slujească doar pentru vindecarea de respingere.în cele (lin urmă împotriva trupului. Ei nu mănâncă din lăcomie. deşi mănâncă normal. El este doar un ghid rezultat din observarea celor mai comune dintre ele. dacă un adolescent are nevoie să fie vindecat de respingerea pe care a luferit-o din partea tatălui său. dulciuri. De obicei ele au o rădăcină emoţională ţi pentru vindecarea lor trebuie dărâmate întăriturile demonice care iin căpătat acces în viaţa persoanei. cum ar fi mama sau tatăl. şi deseori este o tentativă dc a pedepsi părinţii pentru maltratarea suferită (reală sau imaginară). în capitolul următor vom analiza diferitele căi prin care demonii pot intra. în cele mai multe cazuri. Această tulburare de nutri pe nu trebuie confundată cu lipsa poftei tio mâncare sau cu lăcomia . de cele mai multe ori problema înclinaţiei nu va fi rezolvată. ci pentru a-şi masca 59 . în acest capitol vom vedea unele simptome ce pol fi observate direct în consiliere şi care pot fi atribuite prezenţei unui demon. Dacă nu se tratează cu acea problemă (dintre el şi tatăl său). Ordinea dc prezentare a paragrafelor nu are nici o legătură cu importanţa sau conţinutul lor. trebuie reluat iar şi iar. acel tânăr va rămâne în continuare vulnerabil fie la unele înclinaţii viitoare fie la alte forme de comportament anormal. Comportamentul poate fi o formă dc 58 i compensare a problemelor care zac nerezolvate. dacă sc ignoră dimensiunea demonică din procesul dc vindecare. 1. Acest mod de a-ji trata organismul este o răzvrătire împotriva Duhului Sfânt. Cele mai obişnuite tulburări dc nutriţie sunt niioiexia şi bulimia. Lipsa dc grijă liiţă de trupul pe care ni l~a dat Dumnezeu este răzvrătire împotriva Duhului Sff'nt. pe ascuns.

întrebarea care trebuie pusă este dacă nu cumva demonicul a căpătat drept de intrare datorită unui păcat pe linie generaţionalâ. Când o persoană înţelege necesitatea iertării dar nu poate lua o decizie. Acesta este unul dintre cele mai serioase avertismente din Biblie Atunci când oamenii îşi dau seama de importanţa iertării şi când înţeleg semnificaţia cuvintelor lui Isus. foarte probabil că ele au fost moştenite de Ia unul din părinp. în bisericile locale. Mulţi oameni se nasc cu boli alergice. 60 Dumnezeu doreşte ca oamenii să trăiască în bune relaţii. ci chiar deosebit de periculoase. Satan se opune fără încetare planurilor şi scopurilor lui Dumnezeu. se poate hotăra fie să sc supraalimcntcze pentru a deveni prea grasă. Am văzut. o fac pentru că Ii s-a dat acces fie printr-o relaţie greşită. fiind. fie să se subalimenteze pentru a deveni anorexică şi a opri astfel dezvoltarea formelor care îi accentuează feminitatea. dar întrebarea care trebuie sâ primeze este:„Care este cauza acestei boli?". Astfel de decizii pot fi luate şi involuntar. 4. 61 .Slujirea practica Simptome observabile ale unei posibile demonizări profunda durere emoţională interioară. Există multe tipare comportamentale cc tind să înstrăineze oamenii de prieteni şi vecini. Tratamentele medicale sc axează pc reacţiile chimice implicate în aceste procese. Isus a subliniat mereu importanţa iertării. trebuie . El a spus că este mai mult decât important să iertăm şi că. în slujirea pentru eliberare deseon este imposibil sâ conducem persoana spre vindecare până când ea nu alege să-i ierte pe cei care .să ne întrebăm dacă nu cumva ca sc află în robia uimi duh de nciertarc sau de amărăciune. fie printr-un păcat gencraţional. poate apare un blestem demonic ce generează boala alergică. Ulterior ea va asocia trupul ei atractiv cu posibilitatea dc a fi din nou abuzată. au fost trataţi. cât şi nivele ce depăşesc limitele acceptabilului. de cele mai multe ori ei fjbresc să-i ierte chiar şi pe cei care i-au abuzat îngrozitor deoarece îşi dau scama că deseori comportamentul celor ce i-au abuzat a fost I consecinţă a modului în care aceştia. în cadrul acestei enorme varietăţi de caractere umane există atât nivele dc comportament ce exprimă o difcrenpcre acceptabilă. O altă întăritură demonica care poate controla nutriţia îşi are rădăcinile în abuzul sexual al femeilor. în cele mai multe cazuri în aceste tipare există o dimensiune demonică. care nu sunt altceva decât reacţii alergice ia diferitele substanţe chimice. 3. pot avea cauze diferite. dc fapt. alergia fiind cauzată de duhurile de infirmitate. astfel încât comportamentul lor să devină inacceptabil pentru ceilalţi. Urând abuzul. Când demonii cauzează parţial sau total aceste efecte. dar nu există două persoane identice sau care sâ aibă exact aceleaşi talente sau preocupări. şi în special atunci când o fată a fost abuzată sexual în perioada de pubertate când sexualitatea ci fizică începea să se dezvolte.Vindecarea prin eliberare . aceşti oameni vor fi marginalizaţi şi excluşi de lapărtăşia cu ceilalţi membri. dacă nu vrem să-i iertăm pc ceilalţi pentru ceea cc ne-au făcut. la rândul lor. Amărăciunea fi neiertarea în învăţăturile Sale.ni rănit-o. Corpul uman nu poate absorbi anumite substanţe chimice fără a produce nişte reactii care sunt uneori nu doar neplăcute. urâtă şi deci ncatrăgătoarc pentru un alt potenpai violator. că atunci când pe linie generatională a existat păcatul vrăjitoriei (şi în special folosirea medicamentatiei şi remediilor de însănătoşire ocultă). atunci nici Tatăl Său din ceruri nu nc va ierta pentru ceea cc am făcut noi (Matei 6:15). de aceea nu este surprinzător că una dintre tacticile Iui este încercarea de aîmpinge oamenii spre extreme. care îi vor respinge şi izola de societate. în subconştient Tulburările de alimcntatic. Şi nu este uşor să învingi durerea simţămiutclor rănite. E x t r e m e ale comportamentului Dumnezeu este un Dumnezeu al diversităţii! O simplă privire aruncată asupra creaţiei Sale nc confirmă diversitatea acesteia Pc pământ trăiesc miliarde de oameni. începe lupta cu emoţiile. Dar din clipa în care a fost luată decizia de a ierta. de aceea. de exemplu.

dar iama sunt parcă lipsiţi de viaţă. altfel. pentru a scăpa de necazuri. Se pare că unii oameni. a smuls-o din pat şi s-a masturbat pe mâinile ci. printr-o totală lipsă dc motivare în a face ceva. Dacă persoana care a procedat în felul acesta va căuta mai târziu ajutor. Amintirile. Dar cauza există întotdeauna. Aparent. rareori persoana care face asfel de lucruri crede că face ceva acceptabil sau tolerabil. l-au împins la acel comportament. Atunci când îşi dau seama că pot fi independenţi dacă mint sau sunt duplicitari în comportament. Când am privit-o. procesul dc vindecare a putut începe numai atunci când el s-a confruntat cu ceea cc făcuse ca şi copil. cel care îi slujeşte trebuie să facă diferenţa între adevăr şi minciună. după care a plecat ameninţând-o sâ nu spună cuiva ceva. La unii oameni ea se manifestă sub ferma „întunecării" vieţii. Atunci. dar parcă nu putea scăpa dc mirosul acela. Forţarea este o caracteristică a activităţii demonice. Demonul care intrase în el în copilărie îl controlase toată viaţa. ei dau acces unui duh dc înşelare. Depresia „Depresie" este un termen generic care acoperă o largă gamă de simptome comportamentale. Eliberarea a condus la vindecarea dc acel obicei şi a fost începutul deplinei vindecări de toate consecinţele acelui abuz. cum ar fi artiştii sau coi cu o sensibilitate deosebită. toate aceste cazuri de depresie nu au o cauză evidentă fi singura soluţie. La patruzeci de ani dc la acel incident ca continua să-şi spele mâinile. femeia a părut a fi. Vara ci sc simt bine. Oamenii cad în ispită atunci când sunt înşelaţi. şi aşa şi este! Cunosc o femeie care dorea să se elibereze dc obiceiul dc a sc spăla pe mâini de douăzeci dc ori pe zi. sunt normale. Exemple tipice sunt spălarea mâinilor. La alţii. chiar şi atunci când adevănil nu i-ar fi adus nici un neajuns. pedcpsindu-1.Slujirea practica Simptome observabile ale unei posibile demonizări 5.Vindecarea prin eliberare . împinsă de demonii care intraseră în ea în acele clipe de frică şi teroare. lăsând-o cu mâinile pline dc spermă. a dispariţiei oricărei speranţe. înşelarea poate fi atât de adâncă încât persoana Ifi nu-şi mai dea seama dacă spune adevărul sau nu. iertându-şi părinţii care. Am slujit unui bărbat care începuse să mintă încă de când era şcolar. şi nimeni nu ştia de ce. De cele mai multe ori oamenii sc simt blestemaţi de aceste obiceiuri de care nu pot scăpa. Dacă nu se întră in luptă cu duhul de înşelare. A fugit la baie şi a încercat să se spele pe mâini. Când ne-am rugat şi am cerut Duhului Sfânt să expună rădăcina acelei probleme. au ieşit la suprafaţă. Iar alţii sunt afectaţi dc anotimpuri sau dc starea vremii. înăbuşite dc trauma suferită în noaptea aceea. Oridecâte ori avem de-a face cu astfel de obiceiuri comportamentale. oamenii aleg deliberat să se folosească de înşelare pentru a-şi atinge scopurile. A văzut că mergea şi a continuat să mintă. Obiceiurile comportamentale forţate Prin „obicei comportamental forţat" înţeleg repetarea forţată a unor acţiuni care. Nu-şi putea explica dc ce făcea acel lucru. este puţin probabil ca omul acela sâ fie vindecat şi elibarat. Oamenii care sunt prizonieri ai unor astfel dc obiceiuri doresc să scape dc ele. Ea şi-a adus aminte dc administratorul internatului care a intrat în camera. întreaga ci familie era afectată dc comportamentul ei. verificarea dacă uşile sunt închise sau dacă gazul este oprit. Noi toţi avem o voinţă liberă şi capacitatea de a lua decizii corecte. Personalitatea şi comportamentul înşelător Una dintre principalele tactici ale lui Satan este înşelarea. Peste ani. foarte spenată. 7. De atunci a început să se spele foarte des pc mâini. oricât dc mult s-ar fi spălat. sunt mai vulnerabili la depresie pentru că nu găsesc căi de descărcare a propriei lor creativităţi. avem de-a face cu demonii. somnolenţă sau incapacitate de concentrare. 6. de fapt. parc a fi medicamentaţia temporară sau permanenta. am văzut ochii unui copil înspăimântat dc deschiderea uşii camerei sale în miez de noapte. lipsă de angajare. chiar dacă ea îşi arc o2 63 . dintr-o dată.

Depresia trebuie înţeleasă. Din nefericire. la cealaltă extremă pot fi complet insensibili la ceva dramatic. Când emotiilc cuiva sunt rănite. Nu trebuie însă omisă nici posibilitatea activităţii demonice în cauzarea excesului de melatonină din organism. De obicei. fără să le înţeleagă natura. Uneori oamenii mărturisesc că s-au luptat ani de zile cu acele probleme. de origine demonică.Vindecarea prin eliberare . Când oamenii suferă de depresie. Dar. De cele mai multe ori. nu au putut rămâne acolo. omul acela devine foarte vulnerabil la demonizare şi. se ştie. ei pot suspina după ceva ce este considerat ca josnic dc către majoritatea oamenilor sau. Tulburările emoţionale Toţi oamenii au simţăminte. Nu trebuie să ne închipuim că depresia este. Există unele evidenţe clare ale legăturii dintre depresia sezonieră şi demonizarca venită pc linie generaţională iacei ai căror strămoşi au fost închinători la soare sau anotimpuri. tratamentele medicale ale depresiei implică diferite tipuri de medicamentaţie care au ca efect atât controlul simptomclor cât şi îngreunarca slujirii persoanei care este controlată dc efectele medicamentelor. cauza primară a bolilor emoţionale. de obicei. este controlat dc demonii care îl vor ţine în robia simptomclor. Există unii oameni care par a nu da niciodată răspunsuri emoponalc normale. Dar rareori vom întâlni o persoană care să sufere regulat de depresie şi care sâ nu fie şi afectată demonic. întregul lor sistem relaţional este afectat. a cărei producere este suprimată de către lumină. vor face ca Dumnezeu să aducă pas cu pas. Unii confirmă existenţa acestor atacuri atunci când iau Cina Domnului. care se simt vinovaţi dc lipsa dorinţei de a citi Biblia. dacă biserica are obiceiul să aducă pâinea şi vinul la fiecare. fără sâ-şi dea seama. 8. De cele mai multe ori cauza este în rănile emoponalc sau relaţiile deteriorate. acest gen de fugă este impus nu de voinţa persoanei ci de cea a demonilor din ca care înceracă să o controleze chiar şi atunci când ea se află sub o puternică ungere. Ei nu sunt în stare nici să meargă în faţă pentru a lua Cina şi nici să stea la locul lor.Slujirea practica Simptome observabile ale unei posibile demonizdrt rădăcina în păcatele generaţiilor anterioare sau în atitudinea altora faţă de ele. Ei sunt fie excesiv dc precipitaţi. 64 Slujirea persoanelor depresive cere răbdare şi atentie în a discerne rădăcinile bobi care. emopilc pol fi rănite sau scoase din echilibru. încercând să rămână pe loc cât mai mult timp posibil. întotdeauna. dc genul „Nu te lăsa" sau „Spune-I Domnului în rugăciune" nu fac decât să agraveze depresia. datorită relaţiilor şi împrejurărilor vieţii. Este mult mai uşor sâ te rogi pentru vindecarea celor ce nu au fost afectaţi de aceste substanţe chimice. expuse şi tratate cu dragoste. şi nu în ultimul rând relaţia lor cu Dumnezeu. De exemplu. în general persoana nu-şi dă seama de ceea ce se întâmplă şi dc cele mai multe ori ea este uşurată când află că nu a putut sta la reuniune datorită acţiunii unei puteri demonice. sfaturile bine inrenjonaje ale prietenilor nu fac decât să sporească suferinţa celor afectaţi dc depresie. vindecarea şi eliberarea. Depresia sezonieră. Tratamentul presupune suplimentarea cantităţii de lumină pentru persoana suferindă in perioada lunilor de iarnă. Fuga Nu întotdeauna oamenii fug deliberat! La reuniunile creştine deseori am văzut oameni care. Uneori i-am văzut cum se crispau pe scaune. o întreagă reţea de diferite duhuri afectează mintea şi emoţiile celor demonizaţi. astfel încât să ne putem exprima sentimentele şi să ne bucurăm dc viaţă. alunei când ungerea Duhului Sfânt era deosebit dc puternică. a se ruga sau a se bucura de viaţă. depresia fiind un blestem căruia i s-a dat drept de intrare prin practicarea acestei forme de idolatrie. până când nu mai puteau rezista şi parcă ceva exploda în lăuntrul lor. fie complet absenţi. Dumnezeu nc-a înzestrat cu emoţii. Alunei se ridicau şi fugeau afară Dc obicei. Deşi demonicul nu este. Asemenea reacUi la 65 . este asociată excesului de melatonină. deseori emopilc sunt controlate de puternice forţe demonice ce au intrai prin durerea care a generat tulburarea cmoponali 9. Soluţiile naive.

discuta cu cineva dc care le era frică. dacă este posibil. Vinovăţia şi auto-condamnarea Atunci când păcatul este mărturisit şi iertat. etc.Vindecarea prin eliberare . distruse. spâlându-se excesiv. • 11. Exemplul clasic este cel al tratării. fie a persoanei în cauză. în acest fel. Satan nu doreşte sâ vadă creştinii experimentând iertarea data de lucrarea crucii. Pc lângă fuga de Ia reuniunile creştine. Ea ne păzeşte să facem lucruri care ne pot fi dăunătoare. el trebuie să lupte nu doar cu suferinţa sa şi a partenerului său ci şi cu demonii care fac totul pentru a ţine cuplul despărţit. Şi nu este uşor să desparţi adevăratele sentimente dc cele contrafăcute demonic. El va încerca sâ ne pnă robi ai traumelor ce urmează unor experienţe care ne-au înspăimântat. La prima vedere. iraponală. Am văzut oameni care. Dacă o persoană continuă sâ se simtă vinovată şi după ce păcatul a fost mărturisit şi iertat. Dar comportamentul evazionist dispare imediat ce se iveşte posibilitatea refacerii relaţiilor distruse. vinovăţia trebuie sâ dispară. ei se vor comporta ca 66 61 . folosindu-le ca pe nişte porp de. Satan capătă drepturi în acea relape şi demonicul întăreşte ruptura conducând pe unul sau pc ambii parteneri la activităp comportamentale evazioniste. şi Scriptura ne spune că dragostea alungă frica Numai în Numele lui Isus poate fi înfrântă şi alungată frica prin care Satan vrea să ne controleze viepilc. avea din nou relapi sexuale cu soţul sau sopa. etc. pentru a alunga frica care le dictează obiceiurile şi comportamentul. Este interesant de observat cum unii oameni au un anumit comportament în cadrul relaţiei conjugale şi un cu totul alt comportament faţă de ceilalţi oameni. citind nuvele. Cei în cauză sunt atât de absorbiţi dc activitatea lor evazionistă încât nevoia de a înfrunta durerea emoponală rămâne adânc îngropată in ci. a problemelor conjugale. Isus este dragostea desăvârşită. aşa că va face tot ce poate pentru a-i determina să stea departe de ceilalţi sau sâ sc retragă în ci înşişi atunci când sunt în compania altora. 10. Dar odată ce partenerii au optat pentru o coexistent care vine împotriva relaţiilor conjugale dumnezeieşti. Este uimitoare schimbarea care se produce în vieţile oamenilor atunci când frica cc i-a controlat (deseori toată viapj) este alungată şi ei devin liberi să fie ei înşişi. lăsată dc Dumnezeu. fie a strămoşilor ci. ci au ieşit din voia Iui Dumnezeu. Când partenerii aleg despărţirea. mânca mâncăruri pe care înainte le considerau groaznice. Dar aşa cum face cu fiecare dar al lui Dumnezeu. tinându-ne în sclavia greşelilor. mai există şi o altă formă de evadare cc poate fi generată de o puternică aepune demonică. Satan va căuta să pervertească şi frica. dintr-o dată au putut conduce din nou maşina. pare a fi vorba doar de o modalitate de rezolvare a unor probleme de relapc. şi sunt sute de feluri de frici pe care Satau Ic foloseşte. privind la televizor. Daca unul dintre parteneri vrea să iasă din acea situaţie. în spatele acelui comportament sc află aproape întotdeauna o intăritură demonică. Frica şi fobiile Frica este un dar de la Dumnezeu. Creştinii au imensă responsabilitate de a sluji oamenilor prin vindecătoarea dragoste a lui Isus. zbura cu avionul. Satan nu are nici un interes ca oamenii să iasă din greutăţile prin care trec şi să fie vindecaţi. Satan se bucură să vadă relauli conjugale care sunt sub standardele lui Dumnezeu sau. Când cineva este controlat de o frică. Dacă creştinii se simt iertaţi. Asemenea tipare comportamentale sunt descon. atunci când au fost eliberap de frică. Pericolele pe care le întâmpinăm zi de zi în copilărie sunt atât de mari încât puţini dintre noi ar supravieţui dacă nu ar exista acea frică copilărească.Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demonizări Cina Domnului sunt. Oamenii pot „rugi"în ei înşişi având unhobby. foarte probabil că ea este victima unui duh care o ţine în legăturile unor sentimente de vinovăpe şi osândire. Odată absorbiţi de ceea ce-i preocupă ci devin aproape imuni Ia prezenţa altor oameni. o indicaţie a unei anterioare implicări în vrăjitorie sau satanism. dc obicei.intrare a demonilor.urmarea unei relaţii rupte şi neconştientizate.

12. Dacă persoana refuză să se ierte pentru ceea ce a făcut. Păcatul le dă drept dc intrare în copii şi în copiii copiilor aşa că cei mai afectap la moartea celui demonizat vor fi. Scriptura ne spune că nelegiuirea părinţilor va fi pedepsită in 68 copii (Exod 20:5. Pentru a putea elibera victima. şi eu pun această întrebare celor cărora le slujesc. încurajând părerile divergente faţă de adevăr şi. se pare că aceste voci vorbesc fără încetare.. Nu poţi discerne înşelarea decât dacă stai bine ancorat în adeVăr Dc multe . fire conducătoare care să-i ajute la diagnosticarea şi tratamentul pacientului. îşi imprimă gândurile şi cuvintele în mintea persoanei care aude vocea. Plângeri 5:7). cu sau fără ştiinţă. cl lucrează şi înlăuntrul denominaţiilor creştine căutând . Este o minune . cauzând afecţiuni. cauzând afecţiunea In generaţia prezentă. ceea ce ne arată că atunci când o boală coboară pe linie generaţională este posibil ca cel care coboară să fie. membrii familiei acestuia. Credinţele eretice Satan nu se află doar în spatele religiilor false. Unii oameni aud mai multe voci. trebuie aflat a cui este vocea pe care o aude cu regularitate şi trebuie ruptă legătura sufletească dintre cele două persoane. Auzirea de voci Auzirea de voci este un fenomen mult mai răspândit decât se crede. experienţa ultimilor ani arată limpede că duhurile de boală pot coborî pe linie generaţională. 13. Deşi cu alt scop.Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demonizări nişte oameni iertaţi. oamenii devin vulnerabili la primirea unui duh utre-i va ţine în robia acelor false credinţe. Probabilitatea prezenţei accstoT duhuri trebuie serios luată în considerare oridecâte ori se observă existenţa unor boli ereditare. Deşi există unii teologi şi unii medici care cred că este vorba de o teorie absurdă. Odată ce au acceptat credinţele nescripturale. demonii din ei nu mor! Ei sunt fiinţe spirituale care nu au o „casă" şi vor căuta să ocupe o fiinţă umană pentru a-şi exercita sarcinile funcţionale. Când aceste simptome prevalează. în cele din urmă. Satan orbeşte minţile necredincioşilor pentru ca ei să nu vadă lumina Evanghelici (2 Corinteni 4:4).boală" nu o mărturisesc de teama de a nu fi consideraţi nebuni. arunci când persoanele au fost eliberate de duhurile dc boală care au venit de la strămoşi. fiind orbi faţă dc adevăr. probabil. duhul care a indus simptomele în fiecare generaţie. Când oamenii mor. pe linie gencraţională. ea deschide uşa demonilor care aduc cu ei un nesfârşit cortegiu de sentimente de vinovăţie şi auto-condamnarc. înşelându-i prin sentimente contrafăcute demonic. Am văzut multe eliberări şi vindecări majore atunci când ne-am confruntat cu puterile demonice venite generaţional şi când cei în cauză şi-au iertat strămoşii pentru orice faptă care a putut da demonilor dreptul de a coborî pe linie generaţională. în cazul unora. Dar şi în acest caz este vorba tot de o implicare demonică. probabil. de fapt. in slujire.Vindecarea prin eliberare . Uneori poate fi vorba de o puternică legătură sufletească cu o persoană care. Nu mă refer la visele în care oamenii au experienţe trecătoare (auzirea vocii unor persoane care Ic vorbesc în somn). ereziile. afecţiunea este de natură spirituală.sâ răspândească false intcqirctări ale Evanghelici. Cei eliberaţi dc aceste voci experimentează o pace şi o linişte pe care nu le-au avut niciodată.minunea biruinţei crucii asupra puterilor vrăjmaşului. am văzut cât de important este să nu le îndepărtezi de adevărurile fundamentale ale Cuvântului lui Dumnezeu. mărturisind cu putere Evanghelia. Am văzut vindecări complete în cazuri mergând de la rinită (o formă acută a sinuzitei) de care o femeie suferea de 25 dc ani până la blocarea rinichilor. fiecare voce în parte. Ei caută. In cazul acesta va trebui abordată. Bolile ereditare De obicei medicii îi întreabă pacienţii care suferă de boli grave dacă nu au avut în familie cazuri similare. Deci Satan va face tot ce poate pentru a ţine oamenii în robia vinovăţiei păcatului. ci la auzirea repetată a unor voci care vorbesc cu regularitate la nivel mental. Mulţi dintre cei care suferă de această . 14.

deşi suferea. . evident. Orice soţ normal ar fi râs copios şi ş-ar fi consolat sofia. * stingă ochii şi să piară via fa din voi" (Levitic 26:16). La începutul căsniciei lor. Am văzut că atunci când o persoană. în spatele oricărei religii false se află o putere demonică ce-şi caută închinători. care în mod obişnuit se comportă normal. cu excepţia sataniştilor care sunt perfect conştienţi dc ceea ce fac.. era un simulacru de căsătorie zidită pe frica rezultată dintr-o iraţională izbucnire a unui soţ care nu înţelegea ce este dragostea. datorită unor credinţe false. prin cuvinte sau fapte. au fost implicaţi într-o astfel de înşelare demonică atunci ei s-au deschis demonizării şi au primit un demon care îi va ţine în robia înşelării pe care au îmbrăţişat-o. cauze medicale. Revendicările pe care le-a făcut Isus Cristos sunt deasupra 70 16. Am slujit unei femei al cărei soţ a avut o singură ieşire comportamentală de acest fel. Dumnezeu le va da mai multă lumină asupra acestui subiect. de drept.Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demoriizâri ori. Duhul de frică pe care l-a primit o determina să facă tot ce dorea soţul ei. Dar el şi-a ieşit din fire şt a ameninţat-o cu tot felul de represalii în cazul repetării acelei greşeli. astfel încât acesta nici nu mai trebuia să-şi manifeste adevăratul temperament. au dreptul de a-i înşela. trebuie să ne punem întrebarea: care este originea acestor boli? Eu cred că dacă creştinii vor asculta însărcinarea dată de Isus de a vindeca bolnavii şi a scoate demonii. Implicarea în religii false Satan a fost aruncat din cer pentru că a vrut să fure închinarea care. Deşi bolile de inimă pot avea. este foarte vulnerabilă la atacurile demonilor carc-i vor controla mintea şi capacitatea de înţelegere. Deşi Isus a arătat foarte clar că nu există decât o singură cale spre Tatăl ceresc şi că El este calea. Omul acela. partizanii celorlalte sisteme de credinţă fie cred că religia lor este cea adevărată. el ne dă dreptul să fim aici!" Demonii ştiu foarte bine cc este adevărat şi ce este greşit. Femeia a fost atât de traumatizată de acea experienţă încât din acel moment a început să trăiască sub stress. adevărul acestor revendicări. demonii din oameni au făcut comentarii sarcastice de genul: „Ştim că este adevărat. îşi împietreşte inima faţă de Domnul. Duhul de frică lucra pentru el. atunci când am rostit adevărul Scripturii. Ca dumnezeu al acestui veac el continuă să caute închinători dar. fie nu sunt preocupaţi de doctrina propriei lor credinţe. ea a prăjit prea tare carnea pe care i-a servit-o la masă. nu lăsa ca cineva să se apropie de el pentru a-1 ajuta. tuberculoza şi frigurile . Acest duh de frică era controlat de duhul de dominare din soţul ei.. în realitate. dar el nu crede. Sopa sa trebuia să sufere groaznicele consecinţe ale unei vieţi în care încerca mereu să-i satisfacă • 71 . adevărul şi viaţa (loan 14:6). fie şi trecător. fiecare cu propriul ei sistem de credinţe şi tradiţii.. Satan primeşte închinare de la o omenire înşelată printr-o pletoră de false religii. Comportamentul iraţional Există întotdeauna un motiv pentru care o persoană. O persoană înşelată.groaza. Un om poate fi convertit la creştinism prin predicarea şi învăţarea cuvântului lui Dumnezeu. care dura de aproape douăzeci de ani. prietenii şi vecinii credeau că este un soţ model ce are o şotie model şi o căsnicie creştină perfectă. Noi am văzut cât de actuale sunt cuvintele din Levitic care arată consecinţele ruperii legământului cu Dumnezeu: „. mai ales dacă este vorba de doctrinele de bază privind adevărul. Mândria lui 1-a făcut să cadă din har şi din slavă. are periodic ieşiri comportamentale iraţionale şi de neacceptat pentru cei din jur. ci înţeleg bine adevărul Cuvântului Iui Dumnezeu şi ştiu că atunci când oamenii nu cred acest adevăr.. Dacă oamenii.Hndecarea prin eliberare . De aceea. în generaţiile următoare ei pot apare boli (fizice) de inimă. 15.vor face să vi se oricăror altora deoarece nici un alt întemeietor de religii n-a avut vreodată pretenţia de a fi Dumnezeu şi nici nu a putut demonstra. Membrii bisericii. autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu şi lucrarea Duhului Sfânt. dar vindecarea de consecinţele idolatriei moştenite de la o religie falsă nu poate veni decât prin eliberarea care urmează pocăinţei. i se cuvenea numai lui Dumnezeu.

să nu le transforme niciodată într-o flacără' ( .. Pavel a rezumat acest adevăr spunând că . La rădăcina problemei sc află de obicei un motiv care detennină persoana să înşele: fie încercarea dc a acoperi ceva fie dorinţa de a fi pe placul celorlalţi. Astăzi. în caz contrar. Dar ele pot avea şi o rădăcină deseori de mult timp înăbuşită. el se numeşte legalism. într-o altă lume. cu ceilalţi oameni. ajung să «lume cu egală convingere lucruri complet diferite. ceea ce arată că în ciuda religiozităţii I ff acei oameni erau morp spiritual. care nu este dacâl o altă formă de manifestare a robiei regalismului. în spatele acelui comportament înşelător se află o puternică întări tură demonică.. vindecarea vine în urma tămăduirii de consccinţsle trecutului şi a eliberării efective. este neînţclcpt să te lansezi în această slujire pentru eliberare fără a căuta să înţelegi bine cauză primară a „frângerii" personalităţii. şi dacă îi poate Bimuţi pc creştini unii împotriva altora cu ajutorul unui duh legalist. este evident că I U I pol avea toţi dreptate! Satan adoră dezbinarea. Fariseismul nu a murit. dar inimile lor erau departe de Dumnezeu. comunitatea §6lon trebuie să se întrebe daci nu cumva există un păcat din UlSulul ci pentru care trebuie sâ sc pocăiascâ. Când liderii mai multor denominaţii complet diferite. atunci când anumite trăsături de personalitate sunt foarte accentuate. Izbucnirile iraponale sunt. Şi de data aceasta. „Aţa procedăm noi. 17. Acelaşi duh care i-a călăuzit pe fariseii de odinioară îi călăuzeşte azi pe logalişi. care cunoşteau perfect atât Legea cât şi modul în care să o ocolească. sau chiar în linia ancestrală. va reuşi să pnă Biserica departe de dinamica vieţii în Duhul Sfânt. şi nu vrem să schimbăm nimic!" este una dintre pietrele în care mulp slujitori tineri s-au poticnit. neîndrăznind vreodată să-i iasă din voie. Odată ce obiceiul s-a instalat. nu poţi cunoaşte vreodată adevărata lor personalitate! Ei îşi pot schimba chiar şi vocea în funcţie de împrejurări. Poate fi vorba de .Slujirea practica Simptome observabile ale unei posibile demonizări capriciile. atunci cl va face tot ce poate pentru a sc comporta în acel fel. în rănile şi durerile din trecut. 18. Ei împovărau oamenii cu detalii ale Legii. dur Duhul dă viaţa" (2 Corinteni 3:6). pierzându-şi viziunea Blestemul tradiţiei face ca scânteia adevăratei vieţi Spirituale. de cele mai multe ori. Când într-o biserică locală apare o opoziţie. Lipsa unor relaţii mature Pentru unii oameni este foarte dificil să menţină relaţii normale. deja.Vindecarea prin eliberare . prin care întotdeauna Dumnezeu face lucruri noi. cl se va manifesta frecvent şi în viaţa dc adult.litera omoară. poţi face mai mult rău decât bine persoanei care. ştim că demonicul este întotdeauna implicat in aceste cazuri. mature. dc origine demonică.liderii religioşi din acea vreme. Un duh similar duhului fariseic este cel care plasează dictatura uimi denominaţii deasupra domniei lui Isus.. Oamenii aceştia rămân o enigmă. chiar dacă comportamentul acela rine 72 împotriva personalităţii şi darurilor pe care i le-a dat Dumnezeu. Această slujire specială nu face obiectul acestei lucrări: Dar trebuie să menţionăm că oamenii care suferă dc acest sindrom experimentează nişte lucruri reale şi nu imaginare. Deseori ci se comportă copilăreşte şi au tendinţa de a-i privi pe ceilalţi adulţi prin prisma experienţelor trăite în copilărie. suferă destul.. El I a numit morminte văruite. Tipic pentru relaţiile imature este şi cazul persoanelor care par a trăi. deşi sinceri în felul lor. Dacă un copil simte că este acceptat de părinţi numai dacă se comportă într-un anumit fel.'ind avem de-a face cu demonii trebuie să ne amintim că ei pot Opera la fel dc uşor într-un grup de oameni ca şi într-o singură persoană. Multe biserici locale sunt prizoniere ale tradiţiei. permanent. Legalismul şi robia spirituală Unele dintre cele mai aspre cuvinte din Biblie sunt cele adresate de Isus fariseilor . De obicei.copilăriei remanente". slujire care doreşte vindecarea „frângerii" personalităţii ce poate apare ca urmare a unor traume sau abuzuri suferite în copilărie.. din experienţa noastră. Deşi. Nu vom aborda aici în detaliu slujirea celor ce suferă dc aşa numitul sindrom al .

Când aceleaşi scene de coşmar se repetă cu regularitate ele sunt generate. Adevăratului Dumnezeu. de cele mai multe ori. Faptul că sc petrec fenomene spirituale nu înseamnă că ele vin neapărat de la Dumnezeu. Scriptura ne avertizează că vin zile când şi cei aleşi pot fi înşelaţi. De multe ori oamenii sc trezesc dintr-un coşmar într-o stare de epuizare şi au nevoie de un timp oarecare pentru a adormi din nou. Ei ÎI vor pune pe Isus (şi lucrarea Duhului Sfânt) într-o „rama" ocultă. că ei controlează şi folosesc puterile oculte. Sursa coşmarelor poate fi o traumă. Vorbirea necontrolată lacov ne spune că limba este un foc care poate scăpa de sub control! Când demonii vorbesc. trebuie pusă la îndoioală sinceritatea pocăinţei sale. Rugăciunea Tatăl Nostru este la fel de valabilă şi pentru aceste ore dc somu: „. Somniferele nu ajută la nimic! 20.Vindecarea prin tUberare . dc demonii care în timpul somnului. Uneori co^marelc sunt cauzate de demonii care au trecut de la părinţi la copii. ei folosesc limba celui demonizal.19). atacă subconştientul.fi nu ne duce tn ispita. epuizând persoana. Coşmarul este un vis care produce teamă. 19. în spatele fiecărei practici oculte sc află o putere demonică. El nefiind pentru aceşti oameni decât o manifestare a unui demon pc care-! pot folosi pentru a-şi atinge scopurile. Dacă cel implicat în ocultism nu vrea saşi distrugă obiectele oculte. să-şi facă victima să sufere. să le păzească minţile de atacurile vrăjmaşului. înainte de culcare. ei câştigă acces în generaţiile următoare. Satan arc putere şi o foloseşte pentru a aduce oamenii snb controlul său. Suntem preveniţi că Satan poate veni ca înger dc lumină pentru a ne face sâ credem că avem de-a face cu Dumnezeu. vindecarea nu poate veni decât prin eliberarea de duhurile care le cauzează. când auto-apărarca nu mai funcţionează. deşi nu au nimic comun cu viaţa lor. Urni copii relatează coşmare care. demonii care au primit acces prin el nu-i vor uita şi vor încerca. viaţa creştină a celor altădată implicati în ocultism va fi mereu tulburată de trecutul lor. prin păcatele părinţilor. ci scapă-ne de Cel Râu" ( Matei 6:13). Distrugerea obiectelor asociate practicilor oculte este un important act dc pocăinţă.. Odată ce s-a început practicarea unei prime forme de ocultism. Cel mai ascuns lucru din ocult este faptul că prin orice activitate ocultă i se aduce • închinare lui Satan. Deşi ocultiştii cred. Când visele şi coşmarete sunt generate demonic. în felul lor. fără sâ-şi dea scama de dimensiunea demonică în care sunt implicaţi. Deşi. în timpul slujirilor. Pentru cei care au fost implicati în ocultism este de maximă importanţă sâ renunţe complet la orice putere demonică care i-a influenţat. Demonii nu uită! Când. în asemenea ocazii activitatea demonică 75 74 . un abuz sau uncie şocuri emotionale suferite în primii ani ai copilăriei. Pe vremea lui Pavcl. controlat sau posedat în perioada implicării. persoana nu este conştientă de incidentul care a ocazionat demonizarea. de fapt ei sunt cei manipulaţi ile către demoni. oricând au posibilitatea. Coşmarurile Omul doarme în subconştient. 21. indiferent dacă practicanţii cred că au de-a face cu o forţă neutră sau că se închină. invariabil. Fără eliberare. Unele coşmare se repetă.. celelalte vin aproape de la sine (vezi glosarul practicilor oculte de la sfârşitul cărţii). cei care au avut cărţi dc magie au trebuit sâlc ardă (Fapte 19. descriu evenimente reale care aparţin unor alte timpuri.Slujlnea practica Simptome observabile ale unei posibile demomzuri lupta cu duhurile de moarte (blestemul regalismului) cărora li s-a dat drept de intrare prin legalismul precedenţilor lideri ai bisericii. în timpul orelor de somn nu putem controla ceea ce se petrece în minţile noastre şi de aceea este important pentru creştini să ceară Domnului. Implicarea în ocultism Semnificaţia cuvântului „ocult" este „ascuns". Unii oameni sunt atât de atraşi de lucrurile oculte încât trec dc la o formă a ocultului Ia alta. vor reînvia in vieţile acestor generaţii traseul pe care l-au parcurs până Ia ele. panică sau frustrare. Acest lucru se întâmplă atunci când oamenii sc implică în ocultism.

Bolile care recidivează şi bolile prelungite Există unii oameni care sc înbolnăvesc din orice! Viaţa lor este un lung şir de îmbolnăviri şi. demonul s-a apărat determinând omul să ceară oprirea imediată a rugăciunii. deşi până atunci părea a fi binecuvântat de rugăciunile care sc făceau pentru el. nu este de mirare că demonii pot controla limba. dar care nu doresc să se pocăiascâ şi aşteaptă vindecarea numai pentru a-şi putea continua stilul păcătos de viaţă. fără să-1 avertizez asupra modului în care mă voi ruga. spre deosebire de cei care îşi amintesc cu plăcere de frumoasele experienţe din trecut. fiind aprinsă 22. De aceea. Satan este dumnezeul acestei lumi. Dar în acelaşi timp simţeam un nod în stomac. Imediat ce am făcut acest lucru. O limbă care nu este controlată dc Duhul Sfânt poate scăpa de sub control. ci îşi amintesc doar de „anul febrei glandulare" sau de „anul meningitei"! . Desigur. Ce auzeam nu era altceva decât înţelepciunea acestei lumi care încerca să devieze popoprul lui Dumnezeu de la planurile pe care Acesta le avea cu el. invită duhurile de boală. când boala a fost acceptată şi folosită dc persoană fie pentru a-şi atinge anumite scopuri. dar nu este mai puţin adevărat că mulp creştini rămân prizonieri ai puterilor demonice care i-au controlat înainte dc a sc converti. care o lume dc nedreptăţi.Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demonizări este evidenta. 76 suprafaţă şi rugăciunea sc sfârşise! El nu fusese deranjat de rugăciunile celor care încercaseră să-i ajute victima.. Trebuie să fim mereu atenţi la vocea duşmanului care poate vorbi prin gura creştinilor pentru a submina lucrarea Duhului Sfânt. el nu o poate face decât prin vorbirea sau prin comportamentul persoanei în care se afli lacov ne spune că înţelepciunea acestei lumi este demonică (lacov 3:15) şi dacă ne amintim că. Odată în timp ce mă rugam pentru un bărbat care se îmbolnăvea regulat. De aceea. Dacă un demon vrea să influenţeze oamenii. Folosirea bolii în acest mod reprezintă un pericol deoarece este o declaraţie care spune că boala. la intervale regulate. Prin ea pot face atât dc mult rău! Atunci când o persoană nu îngăduie Duhului Sfânt să-i ia limba în control. nu este surprinzător că ci nu sunt vindecaţi. în asemenea situaţii trebuie multă prudenţă pentru a evita un eventual conflict. Am văzut mulţi oameni care cer rugăciune doar pentru a scăpa de simptomelc bolii care îi deranjează. temporar. Limba poate rosti minunatele adevăruri ale Cuvântului lui Dumnezeu. Mulp dintre dumneavoastră cunosc cel pupn o persoană a cărei limbă îi scapă. Nu vreau 77 . poale binecuvântaşi încuraja oamenii. Dar acest lucru este mult mai greu de sesizat atunci când demonii vorbesc printr-o persoană în cursul unei converasţii obişnuite. Dar când mi-am exercitat autoritatea dată dc Dumnezeu. o consecinţă directă a căderii. ci se deschid unui control demonic ce nu poate fi înlăturat decât printr-o adâncă pocăinţă. un foc. poţi fi sigur că ceea cc spune este influenţat demonic şi. sau pentra alte raţiuni.. aceste cazuri sunt excepţionale printre credincioşi. De obicei aceste duhuri de boală primesc drept de stăpânire datorită unor experienţe din trecut. şi în special la cele ale liderilor de biserici. din când în când. omul a sărit în picioare şi mi-a strigat „Niciodată să nu te mai rogi aşa pentru mine!" Demonul ieşise la de focul gheenei" (lacov 3:6). Oridecâtc ori oamenii folosesc boala pentru pentru a-i manipula pc ceilalţi. dar este şi „.Vindecarea prin eliberare . Ea este aceea dintre mădularele noastre întinează tot trupul şi aruncă în foc cursul vietii. rostit chiar de demoni. deseori am auzit afirmap'i care păreau a fi înţelepte. de sub control. Experienpi ne-a arătat că acest fenomen este mult mai frecvent decât sc crede. fie pentru a atrage atenţia cuiva. uneori. am preluat autoritate asupra duhului de boală. este un lucru bun şi trebuie acceptată. Deseori cauza acestei vulnerabilităp şi îmbolnăviri sistematice este un duh care. Ei îşi aduc în vierile lor creştine felul nedumnezeiesc în care tratau oamenii pe vremea când erau în lume. Rugăciunile obişnuite nu sunt o ameninţare pentru demoni. Satan este încântat alunei când oamenii pervertesc adevărul scriptural şi intră în „terenul" lui. afirmaţia lui lacov este perfect plauzibilă La reuniunile creştine.

trebuie să ne aşteptam ca Dumnezeu să binecuvânteze actul sexual dumnezeiesc.Slujirea practicii Simptome observabile ale urni posibile denioriizUri să spun că toţi cei care nu sunt vindecaţi. Satan va fi prezent oriunde eeste vorba de o relaţie sexuală nedumnezeiască. Oridecâte ori consiliem pe cineva care a fost implicatiîntr-o activitate sexuală nedumnezeieiascâ trebuie să ne aşteptam ca acel păcat să fie însoţit de o putere demonică. Aberaţiile sexuale Orice act sexual este. prizonieri pe viaţă. Este o mare biruinţă pentru Satan atunci dlnd el poate convinge o persoană să se sinucidă. fine acea familie în robie. Acceptarea intenţiilor Iui Dumnezeu înseamnă închinare în faţa Sa. primindrinchinare şi punându-i pe cei implicaţi sub un blestem. nu sunt vindecaţi din acest motiv. Reciproc. indiferent dacă partenerii îşi dau sau nu seama. atunci când întâlnim un om care este preocupat doar dc propria-i persoană şi care nu se interesează de ceilalţi decât pentru a deturna din nou conversaţia spre el însuşi. sufleteşti stabilite prin activităţile sexuale nedumnezeieşti sunt importante puncte de intrare ardemonilor. nu ne putem aştepta ca Dumnezeu să rămână pe tronul unei relaţii sexuale nedumnezeieşti. Orice formă de idolatrie este păcat şi auto-idolatria a fost păcatul pentru care Satan a fost alungat din cer. Sexul fiind o închinare. De aceea. 24. Acesîa este motivul pentru care în ritualurile sataniste şi în vrăjitoria există atât de multă fervoare sexuală. Satan adoră închinarea care îi atrage pe participanţi în robia demonică ce-i urmează Expeiienţa practică arată clar că legăturile. Dar toţi bolnavii ar trebui sâ se auto-examineze şi să ceară Domnuiui să le arate dacă în trecutul lor nu există ceva de care vrăjmaşul a profitat. 25. trebuie să ne întrebăm dacă în omul acela nu sc află la lucru o puternică întâritură demonică. ne 1 deschidem pentru binecuvântarea Sa. Nu vreau să'spun că cei care şi-aia luat viaţa nu mai au nici o şansă de a fi iertaţi. Asta hu înseamnă însă că putem privi cu uşurinţă sinuciderile sau tentftjvele de sinucidere. Psalmistul spune că Dumnezeu locuieşte în mijlocul laudelor poporului Său (Psalmul 22. atunci când vor sta înaintearOomnuiui. în aceste lanţuri demonice. Când îl lăudăm şi ne închinăm în faţa Creatorului. de dragostea şi mila lui Dumnezeu. Dar este un altul care sc bucură să „binecuvânteze" ii asementta acte şi să stea pe tronul acelor relaţii. al cărui teruplu este trupul unui credincios. Satan foloseşte legăturile sufleteşti pentru a-i ţine pe oameni. în aceste cazuri nu este neobişnuit sâ constaţi că şi strămoşii lor au avut acelaşi comportament şi că trebuie să tc confrunţi cu un duh familial care. Personal nu am nici o îndoială că unii dintre c«i care şi-au luat viaţa vor fi uimiţi. extraordinare vindecări şi eliberări pot avea loc. 79 . de care. Nu este uşor să-i ajuţi pe aceşti oameni să sc vadă pe ci înşişi aşa cum îi văd ceilalţi. Tentativele de sinucidere Luarţa propriei vieţi este cel mai grav păcat împotriva propriuliri trup şi o gravă răzvrătire împotriva Duhului Sfânt. 23. dar nu pentru aibinecuvânta ci pentru a încerca să ia locul lui Dumnezeu. dc generaţii.Vindecare» prin eliberare . Practica ne-a arătat că atunci când oaniienii ies din aceste zone de păcat din vieţile lor. Dumnezeu este Judecătorul drept şi milcs în faţa căruia vom răspunde atât pentru lucrurile pe care le-am făcut altora cât şi pentru cele pe care ni le-arreifăcut nouă înşine. Aroganţa lor şi importanţa pe care şi-o dau sunt atât de mari încât pare imposibil să le schimbi modul de gândire. Din experienţă ştim că tentativele sau dorinţele de sinucidere au întotdeauna o dimensiune demonică. El nu poate binecuvânta ceva ce este împotriva cuvântului şi legilor Sale.3). Egocentrismul Există unii oameni pentru care singuntl subiect dc conversaţie este propria lor persoană! în vieţile lor domneşte auto-idolatria. în majoritatea cazurilor victima gilege sinuciderea deoarece ca a fost atât de abuzată sau trădată îtcât viitorul i se pare lipsit de orice speranţă.El se bucură. curăţaţi de Dumnezeu. o formă de închinare! Dumnezeu a destinat actul sexual ca mijlocul prin care omenirea să pro-creeze.

în aceste cazuri punctul dc intrare a demonilor este. Violenţa fură voinţa liberă a victimei. De multe ori am constatat că violenţa manifestată într-o anumită zonă a comportamentului poate fi rezultatul activităţii demonilor cărora li s-a dat acces prin artele marpale. Chiar şi în Trupul lui Cristos gândurile. în urma căreia persoana (matură acum) trăieşte cu sentimentul că nu este dorită şi nu arc cc căuta în lumea aceasta. ceea cc este împotriva ordinii create de Dumnezeu. La reuniunile creştine la care am participat în ultima vreme. la întrebarea „Câţi dintre voi au avut vreodată gânduri de sinucidere?" păcat sexual. ceva care îi face sâ-şi dorească moartea. O altă sursă de durere fizică este durerea emoţională. 26. Deşi rănile fizice pot fi vindecate. Persoana care comite violenţi se deschide pentru demonizare iar trauma şi violenta atacului fac ca şi victima să rămână vulnerabilă la demonic. persoana rămânând nevindecată chiar dacă este supusă unei intervcnpi chirurgicale. 81 . Bisericile care admit desfăşurarea de cursuri de arte marţiale în clădirile lor (cum ar fi yoga sau alte activităţi cu temelie ocultă) se deschid pentru control demonic. Simptomeie care nu se pot diagnostica medical De multe ori oamenii au dureri şi suferă dc boli care nu pot fi diagnosticate medical. în toate cazurile in care apar gânduri dc sinucidere trebuie luată în considerare posibilitatea demonizării. Ei suferă de o apăsare interioară.Vindecarea prin eliberare . înclinaţiile spre violenţă Violenţa împotriva altei persoane este tot o formă de răzvrătire. în aceste cazuri cauza poate fi un abuz ascuns adânc. întotdeauna. posibil ca persoana să fi primit un duh dc moarte pe linie gencraţionalâ sau de la cineva apropiat care a murit.Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demonizări Şi dacă nu mai este nici o speranţă pentru ziua de mâine. totuşi. de asemenea. Nu este neobişnuit să constaţi că o persoană care se comportă violent în repetate rânduri păstrează adânc îngropată. Indiferent de tratamentul aplicat simptomeie persistă. Am mai observat şi că atunci când o persoană care a fost adânc implicată în ocultism se converteşte şi doreşte să fie vindecată şi eliberată blestemele demonice pot cauza aparente simptome fizice care nu pot fi diagnosticate medical. Traumele suferite prin accidente fac oamenii vulnerabili la demonizare. Majoritatea oamenilor nu ştiu că multe dintre artele marţiale au o temelie ocultă şi că ele reprezintă un pericol spiritual. Demonii se pot transfera de la atacator direct la victimă datorită legăturii sufleteşti nedumnezeieşti create prin agresiune sau frică (care este o consecinţă firească a agresiunii). afirmativ. dc mai mulţi ani. trauma sau suferinţa prin care a trecut persoana în cauză Există. abuzuri sau tragedii care să-i împingă la sinucidere.de sinucidere sunt mult mai răspândite decât sc crede in general. Este. invariabil. Experienţa nc-a arătat că această demonizare se produce frecvent în cazul accidentelor şi se manifestă chiar şi peste ani dc la producerea lor. Tratamentul fizic nu are efect atunci când emoţiile sunt cele care trebuie vindecate. care nu a fost niciodată conştientizat dar care a deschis uşa unor demoni ce pot influenţa puternic stilul de viaţă al persoanei. oameni care doresc să-şi ia viata deşi nu au trecut prin traume. • aproximativ 1/2 din cei prezenţi au răspuns. există unele simptome care parcă nu vor să plece. Aceste simţăminte întunecate sunt atât de puternice încât conduc aproape inevitabil la apariţia gândurilor de sinucidere. mai rămâne doar un pas până la a spune „Mai bine as muri chiar azi!". o mânie ce este deseori Băociată cu abuzul sau cu pedepsirea fizică nemotivată. în multe din aceste cazuri noi am văzut că asemenea simptome persistente pot fi cauzate demonic de un duh de boală care a venit fie pe linie gencraponală fie a intrat printr-un şoc. ei având deseori nevoie atât de vindecare fizică cât şi de eliberare. duh cc va continua să o conducă şi să o motiveze chiar dacă ea nu are motive pentru care să-şi dorească moartea O altă posibilă sursă de dorinţă a morpi poate fi o tentativă de avort a mamei. in diferite ţări. Trupul reflectă durerea care se află în suflet. traumă sau cliiar 80 27.

Este posibil şi ca vrăjmaşul să fi profitat de o experienţă traumatică suferită în copilărie. sunt conştienţi că voinţa lor nu este destul de. trebuie să fim preocupaţi nu doar de îndepărtarea simptomelor printr-o anumită medicamentaţie ci şi de refacerea organismului astfel încât persoana să nu mai depindă de medicamente. Cei care procedează astfel nu sunt stăpâni pe propriile lor dorinţe şi.dc cele mai multe ori în perioada copilăriei. Concluzie : Câteva observaţii din practica medicală Ştiu că mulţi dintre cei care au cunoştinţe medicale. Cele mai importante probleme care se ridică sunt : efectele ilurcrilor şi rănilor emoţionale asupra fiinţei umane (despre care 83 82 . sau chiar înainte de naştere. Ncsociabiliratca si comportamentul anti-social Omul este o fiinţa sociala. Şi dacă lupţi împotriva unui duşman ascuns. Uneori. De cele mai multe ori demonii vor ataca sentimentele şi dorinţele victimei imediat ce în viaţa ei va apare o situaţie de criză. Spre exemplu.nevoie de medicamentaţie. în lăuntrul lor dându-sc o adevărată bătălie. care nu au nimic de-a face cu demonii! înţeleg dilema cu care se confruntă cei din lumea Ştiinţifică atunci când au de-a face cu un asemenea subiect. Se ştie că excesul sau absenţa respectivei substanţe pot cauza anumite simptome. Dumnezeu doreşte ca oamenii sa sc relahonezc unii cu alţii şi să beneficieze dc pe urma aceastor relaţii. Dc cele mai multe ori lucrul acesta se întâmplă deoarece o voinţă străină Ic afectează sau le controlează sentimentele. dar este la fel de esenţial sâ explorezi şi motivele care au determinat persoana să aleagă singurătatea. Ei nu a intenţionat ca oamenii să sc retragă în ei înşişi. Eu însumi am trecut prin asemenea momente.oameni îi pot mulţumi lui Dumnezeu pentru medicamentele care le-au redat sănătatea sau i-au ţinut în viaţă. trăindu-şi zilele in izolare şi singurătate. Personal. simptomele pot fi îndepărtate sau cel puţin atenuate prin administrarea unei doze compensatorii. citind acest capitol vor spune că nimic nu este adevărat. Când simptomele dispar. pus în acest stadiu al bolii. Această problematică ridică multe întrebări care nu-şi pot găsi fftBpuns în cercetarea ştiinţifică. Aceasta este o practică medicală lăudabilă şi milioane de. Trebuie să investigăm procesul din punct de vedere ştiinţific şi sâ ne întrebăm de ce organismul a ajuns atât de dereglat încât are. de cele mai multe ori simptomele iniţiale vor reveni imediat.. Această din urmă situaţie este frecvent întâlnită în cazul fetelor care au rămas însărcinate înainte de căsătorie şi care au încercat să-şi ascundă sarcina. Rădăcina problemei se află. fără să ştii că cl există. în relaţia care a cauzat durerea şi suferinţa . deşi doresc să fie diferiţi de ceilalţi oameni. Respingerea atât de timpuriu declanşată va permite demonilor să se hrănească cu rănile emoţionale deja produse copilului. nu sunt de acord cu un astfel de diagnostic. fie naturală fie artificială. puternică pentru a le controla simţămintele. întotdeauna. Tratamentul medicamentos aplicat nu a făcut decât să îmbunătăţească temporar «tarea persoanei. Duhul copilului va simţi respingerea care vine din partea duhului mamei sale şi el va veni pe lume ştiind că persoana căreia i-a fost încredinţat nu i-a dorit existenţa. în pântecele mamei. Dar atunci când vorbim despre vindecare. se consideră că persoana a fost vindecată. deoarece simptomele descrise au cauze bine-cunoscute. demonizarca va deveni şi mai puternică. Dacă doza prescrisă este anulată. în cazul deficienţei. Şi dacă omul acela nu este vindecat. cei care au cauzat „rănirea"' nu-şi dau seama de râul pe care l-au făcut acelui copil. excesul sau absenţa unei anumite subsatnţe chimice în organism este un fenomen real şi măsurabil. ai puţine şanse de a-l birui! ' Pentru a aduce vindecarea de singurătate. este nevoie de eliberare. Vmdeairea prin eliberare • Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demonizâri 28. Totuşi. nu există nici o contradicţie între observarea ştiinţifică a ceea ce sc petrece cu o persoană şi găsirea rădăcinilor spirituale ale afecţiunii observate şi Cuantificate de oamenii de ştiinţă.

Ceva trebuie să sc fi întâmplat. Isus arată limpede că şi credincioşii pot fi demonizaţi f| «fl în viaţa acelei femei a fost o zi în care ea fost efectiv dmnonizată. la fel cum a dat înţelepciune şi putere de înţelegere celor care au căutat să vindece bolnavii prin mijloace medicale. Trăim într-o lume tot mai mult dominată de practicile generic numite New Age. sau poate a imiiit un membru al familiei ei care suferea dc aceeaşi boală. prin profesiunea lor. Numai eliberarea de puterile întunericului care au cauzat boala poate aduce o adevăraţii vindecare. a suferit un accident. luptând împotriva persoanei în care ele se află şi împotriva lucrării pe care Dumnezeu vrea să o facă în viaţa acelei persoane. tot mai asimilate de medicină.|. PARTEA B PUNCTELE DE INTRARE A DEMONILOR Cunoaşterea punctelor de intrare a demonilor este foarte importantă Dc multe ori de această cunoaştere depinde eliberarea. Conceptul de punct de intrare a demonilor a fost introdus de Isus iitunci când El a definit starea femeii gârbovite de duhul de neputinţă (Luca 13:10-17). vorbi pe parcursul acestei cărţi) şi simptomeie fizice cauzate de demonii care au o sarcină funcţională specifică. Eliberarea de aceste puteri demonice nu esle posibilă. în general. Multe dintre ele. şi medicii trebuie să ştie că ele pot produce o aparentă „vindecare" fără ca persoana să fie de fapt vindecată. încearcă să le vindece pot avea nişte cauze pe care ei nu le cunosc. intenţiile lui Dumnezeu. ceea ce însemna că în urmă cu nouăsprezece ani ea era liberă. Dumnezeu va da revelaţii celor care se roagă pentru bolnavi. dar ni se spune că ea era o „fiica. îşi ău originea în ocultism. pate ca a fost abuzată sexual. subminează sau critică practica medicală. Deci. slujind penlm vindecarea bolnavilor. Pentru o eliberare eficientă şi durabilă. Medicii trebuie să-şi dea seama de pericolele prezentate de unele practici medicale alternative în spatele cărora se află diferite puteri spirituale. un ui-dincios devotat lui Dumnezeu şi nu doar apartenenţa la poporul Bleu. să-şi dea seama că medicii nu le sunt duşmani ci nişte oameni care împlinesc.o afirmaţie care desemnează. Trebuie însă ca medicii să înţeleagă că este posibil ca uncie boli pe care. uneori de o viaţă întreagă. 84 8 5 . Un demon nu poate intra într-o persoană decât dacă are dreptul să o facă. de obicei. Isus a afirmat clar că acea femeie era legată de optsprezece ani. este esenţial să îndepărtăm aceste drepturi ale demonilor. Este posibil ca la cei „vindecaţi" printr-o practică oculta a cărei temelie este de natură demonică simptomeie să treacă sub controlul unei şi mai puternice forţe demonice. Echipa noastră a văzul lucruri extraordinare în dtversc zone ale slujirii şi noi credem că dacă Trupul lui Cristos caută să sc supună Marii Trimiteri."mclecarea prin eliberare . decât prin întoarcerea Ia simptomeie originare. Nu există nici o contradicţie între cei care slujesc pentru vindecarea prin eliberare şi medicii de profesie. Reciproc.Slujirea practica vom. a lui Avraam" . cu nptsprezece ani în urmă ceva ce a dat demonilor drept de intrare. este nevoie ca cei implicaţi în lucrarea de vindecare şi eliberare şi care. poate din naivitate. Nu ni se spune ce i s-a întâmplat.

.Capitolul 4 Cum intră demonii 1. credincioşii din trăim sub este învăţătură ... aud un Inesaj ce aduce cu el speranţa. a) Această învăţătură este conţinută în Lege. „De ce?". noi nu Lege ci sub har şi de de aceea era această creştină.. „Nu este drept. întreabă oamenii. Când Ie spui oamenilor că demonizarea poate apare datorită păcatelor înaintaşilor lor. irelevantă pentru. Linia generaţională Multe pasaje biblice poarta un mesaj „nepopuiar". imediat ce aud această învăţătură. Dar pentru unii. ". ei aud o explicaţie plauzibilă a unei probleme care i-a frământat atâta vreme şi deseori. neplăcută sau iiulcvantă pentru zilele noastre. reacţiile şi întrebările nu vor întârzia să apară!. liatarea obiecţiilor Haideţi să examinăm diversele motive pentru care oamenii consideră că această învăţătură este greşită. sc face lumină. partea a doua: „. în sfârşit. pentru prima dată.pedepsesc nelegiuirea părinţilor in copii până la a treia şi la a patra generaţie. Unul dintre ele este Exod 20:5. Nu ne spune Ieremia că dinţii copiilor nu sc vor mai strepezi pentru că părinţii lor au mâncat aguridă?" (Ieremia 31:29).

ceea ce se va întâmpla după ce Cristos va veni a doua oară. la fel cum lucrarea crucii trebuie aplicată personal în viaţa fiecărui credincios. 89 . Ezechiel 18:1-4) Evident. ca rămâne traumatizată datorită păcatului tatălui ei. Fapte 10:14-15) şi perceptclc morale ale Legii. Poate cineva va spune că nu este drept ca datorită păcatului primilor oameni. Evident. Unde am ajunge dacă am începe să alegem din Lege doar instnicţiunilc care ni se par nouă a fi relevante pentru zilele pe care le trăim? Dacă respingem poruncile care. h Cum rămâne cu prorociile lui Ezeckiel şi Ieremia? Nu spun ele că dinţii copiilor nu mânca aguride. încălcate. cum ar fi: „Să nu comiţi adulter"? Dacă acceptăm una dintre aceste porunci. Când un tată îşi abuzează fiica. să suferim cu topi. oamenii suferă datorită păcatelor strămoşilor lor. şi lucrarea dc eliberare şi vindecare trebuie aplicată în vierile celor ce au fost prejudiciaţi dc păcatele strămoşilor lor. Trebuie să facem însă diferenţa între ccrmonialelc Legii. Nu putem ignora nici una din poruncile privitoare Ia morală şi comportament date prin Lege. însă. care au fost întărite în Noul Testament şi care rămân valabile şi azi (Matei 5:27. totuşi. prin care lui Satan i s-au dat drepturi asupra întregii creaţii a lui Dumnezeu. Trăim într-o lume căzută şi Satan duce o luptă murdară încă din ziua căderii omului. aici nu sc pot aplica conceptele lumeşti privind dreptatea! Drept sau nu. prin Moise. Marcu 7:21-23). Nu putem nega o realitate evidentă doar de dragul susţinerii unor argumente teologice. şi lalăl nu va purta nelegiuirea Jiului m" (Ezechiel 18:20). b) Nu poate exista o demonizare generaţionalâ deoarece nu este drept ca oamenii sâ sufere din cauza păcatelor părinţilor lor. să vindece şi să elibereze. Dacă trăim în zilele dc har. nu aceasta vor să spună cele două prorocii. noi încă trăim în dispensaţia de timp pentru care Legea este valabilă. putem spune că nu este drept nici că Isus a murit pe SlUco. El a ştiut că numai dacă Biserica va sluji în toate aceste trei aspecte ale mântuirii. trebuie să le acceptăm pc toate şi sâ înfruntăm toate consecinţele ce decurg din ele. Isus a afirmat clar că nici o iotă din Lege nu va trece până când ca nu se va împlini (Matei 5:18). nu înseamnă că top cei născuţi după venirea lui Isus sunt mântuiţi! Plata păcatului încă se dă! Dacă oamenii aleg să nu creadă în Isus. Ele sc referă In vinovăţia pentru păcatele părinţilor şi nu la efectele produse de ele. le-a dat poporului Său pe vecie. şi îi putem mulţumi lui Dumnezeu că ne-a iubit atât de mult încât a îngăduit ca Fiul Său să moară în locul nostru. De aceea Isus a dat Bisericii însărcinarea ca pc lângâ predicarea Evanghelici. adică se ei vor strepezi nu vor fi dacă părinţii afectaţi dc lor vor păcatele părinţilor lor? (Ieremia 3I. nici un argument pe care îl vor aduce în favoarea „zilelor dc har" nu le va schimba destinul veşnic! Dar cei care trăiesc zilele harului pot aduce la cruce consecinţele păcatelor strămoşilor lor. moartea Lui nu a fost dreaptă. Este nerealisl să afirmi că acel copil nu a suferit datorită păcatului părinţilor săi. Dar primii oameni au păcătuit şi rezultatul este suferinţa noastră a tuturor! Reciproc. destinate doar ritualurilor evreieşti de închinare şi care au fost abolite de Noul Legământ (Marcu 7:19. din cele zece porunci pe care Dumnezeu. ilar El a suferit-o. Dc aceea. El spune „Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său. deoarece prin rănile lui Isus noi putem fi vindecaţi. pedepsit nevinovat. crezând că Dumnezeu ne-a dat aceste porunci spre binele nostru. Lucrurile nu vin de la sine.Vindecarea prin eliberare . Din nefericire. Ezechiel arată foarte clar acest lucru. de ce nu am respinge şi poruncile care promit binecuvântări pentru copiii născuţi pe linia familială a credincioşilor? Sau de cc n-am respinge şi alte porunci.Slujirea practica Cum intră demonii Dar ea face parte.29. produc consecinţe negative în vieţile copiilor noştri. copiii pe 88 oare îi iubeşte atât de mult vor putea intra în libertatea pe care El a câştigat-o pentru ei. Ziarele englezeşti sunt pline de relatări ale suferinţelor îndurate de copii datorită păcatelor părinţilor lor.

foarte puţini oameni îl cunosc pe Domnul. într-adevăr. etc. Atunci nu va mai fi posibilă nici o demonizarc generaţională. Orice falsă închinare este. prin demonii lui. care se bucură să-i pedepsească nemotivat pe oamenii Dar stă oare aşa ceva în caracterul lui Dumnezeu? Dacă dorim să cunoaştem caracterul Iui Dumnezeu Tatăl. La o analiză superficială. Ezechicl spune că indiferent cât de rău a fost un părinte.. Trebuie să luăm în considerare demonicul.păcatul închinării la ceva sau cineva care nu este Adevăratul şi Viul Dumnezeu. strămoşilor? Nu înseamnă când devii creştin nu mai poţi fi afectat de păcatelor şi nu. 9\ . copilul abuzat nu este vinovat şi nu va fi pedepsit de Dumnezeu pentru păcatul tatălui său. Da. cum se întâmplă acest lucru? Nu este prea greu să înţelegem consecinţele pe care trebuie să le suporte un copil agresat fizic sau crescut de nişte părinţi alcoolici sau narcomani. este o creaţie nouă. Nu putem observa nimic vindicativ sau maliţios la Isus. acela va muri". Consecinţele acestui păcat nu sunt prea evidente. Ea este o referire clară la domnia lui Cristos din mileniu (Apocalipsa 20:1-6) când Satan şi demonii lui vor fi legaţi. Deci. Am putea enumera sute de cazuri.Nici unul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său. zicând:.Vindecarea prin eliberare . Restaurarea vieţii persoanei nu poate începc'decât atunci când ea devine o făptură nouă în Cristos. Pasajul din Ieremia este foarte puţin diferit. ai căror bunici au fost implicap: în vrăjitorie. poţi fi tentat să-pui aceste consecinţe pe seama acţiunii răzbunătoare a unui Dumnezeu maliţios. ci despre moartea veşnică. trebuie să privim la Isus. Nu. Ba dimpotrivă. O atentă cercetare a capitolului 18 ne arată clar că judecata lui Dumnezeu va veni asupra celor ce comit păcatul şi nu asupra celor ce suferă datorită păcatului. închinare la Satan. Lucrarea demonilor care coboară pe linie generaţională nu poate li indepătată din viaţa persoanei decât după cc aceasta a primit darul mântuirii şi i s-a slujit pentru vindecare şi eliberare. consecinţă a păcatului şi urmare a judecăţii lui Dumnezeu. El se referă la viitoarea prosperitate a poporului lui Dumnezeu şi este clar că referirea este la vremea când Isus va domni pe pământ. Ezechicl nu ne spune însă cât de greu le este celor cc au suferit datorită păcatelor părinţilor lor să se supună lui Dumnezeu. Se ridică însă o întrebare fundamentală Odată ce am văzut că. Tatăl va fi judecai pentru păcatul său. de la ". pcntni că Dumnezeu ne şterge tot trecutul atunci când duhul 90 nostru se naşte din nou. In versetul 34 citim: . Ezechiel nu vorbeşte despre o moarte fizică imediată. El ne-a spus „CineM-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl" (Ioan 14:9). cel mai mic ţxină la cel mai mare d) Biblia spune „Căci dacă este cineva în Cristos. deoarece. Dar în Exod 20:5 citim că păcatele părinţilor se pot transfera asupra copiilor datorită idolatriei . El este încă afectat dc consecinţele vechiului său mod de viaţă. Trebuie să ţinem cont de ceea ce descoperim în camera de consiliere şi de persoana pc care o consiliem. Am văzut de nenumărate ori că oamenii suferă consecinţele păcatelor părinţilor care i-au abandonat în copilărie. în ultimă instanţă. el nu va cădea sub judecată. evident. Cunoaşte pe Domnul!" Ci toţi Mă vor cunoaşte. păcatele părinţilor îi pot afecta pe copii. pentru că atunci când un om devine creştin. vechea lui viaţă trupească nu este imediat înlocuită cu una complet schimbată.Slujirea practica' Cum intră demonii Astfel. deoarece nu vor mai fi demoni! Când interpretăm prorociile trebuie să fim atenţi la plasarea corectă a timpului în care ele se vor împlini. trebuie să existe alte căi prin care păcatele părinţilor îi afectează pe copii. în zilele noastre. dacă copilul său alege să trăiască drept înaintea oamenilor şi înaintea lui Dumnezeu.. ale căror mame au fost prostituate. Această prorocie nu se poate referi la vremea în care trăim. în Ezechicl 18:4 ni sc spune clar acest lucru: „Sufletul care păcătuieşte. cele vechi s-au dus" ( aceasta că atunci vreo Da consecinţă a • 2 Corinteni 5:17).

depravarea. relapile sau activităţile idolatre. De aceea. deşi se pare că cele mai frecvent întâlnite momente de transfer sunt conccppa şi moartea 92 Deci. rareori medicii recunosc că în unele cazuri au de-a face cu consecinţele unei demonizări generaţionale şi nu doar gu o simplă afecţiune sau dereglare generică. Adevăratul Dumnezeu. Şi odată ce demonul a intrat. lucru pe care cu doar câteva momente înainte nu-1 putea face din cauza durerii. Ele sunt de importanţă vitală în înţelegerea modului în care trebuie acţionat în slujirea de eliberare. Când u tăcut acest lucru. Aşa cum spune Pavel. Idolatria (şi majoritatea păcatelor sunt. ca trece sub controlul duhului rău care sc află în spatele acelui fals dumnezeu şi care va intra în. Duhul Sfânt mi-a spus să o întreb unde este mama ei. Ajungem astfel la două probleme-cheie: transferul demonic şi legăturile sufleteşti. ci va căuta să se transfere şi la generaţiile unnătoare. persoana nu mai poate fi eliberată decât prin pocăinţă şi slujire pentru eliberare. etc). Păcatul unei generapi crează front dc acţiune demonică lăsând copiii „descoperiri" în fapi consecinţelor acelui păcat. Acest transfer se poate face atât generaţional cât şi către orice persoană care este legată sufleteşte dc persoana demonizată. Deseori medicii pun întrebarea „A suferit total sau bunicul dvs. vedem că există şi o ilimcnsiunc spirituală care trebuie luată în considerare atunci când Slujim pentru eliberare Deseori ne vom întâlni cu demonii care au coborât pc linie gencraţională şi care sunt un adevărat blestem atât pentru generaţia prezentă cât şi pentru cele următoare. la moartea părinţilor sau oricând între aceste două extreme. nu banii în sine ci iubirea de bani este cea care cauzează probleme (1 Timotei 6:10). Peste câteva minute s-a aplecat până la pământ atingându-şi degetele de la picioare. Transferul demonic generaţional poate avea loc la concepţie. I-am cerut să-şi pună mâinile pc rinichii fetei şi să se roage pentru vindecare. La unul dintre serviciile noastre dc vindecare o tânără de 18 ani mi-a spus că suferea de o afecţiune virală a ambilor rinichi şi că doctorii îi acordaseră maximum 12 luni de viaţă. Imediat. Am preluat autoritate asupra duhului care intrase în ca la concepţie şi i-am pruncit să plece. în slujirea dc eliberare.închinător1'. nu un creator. însărcinată înainte dc căsătorie. ridicându-se prin toracc şi l'acând-o sâ tuşească şi să scuipe în timp ce o părăsea. Deşi se făcuseră rugăciuni pentru vindecare. La fel putem spune că nu sexul în sine. lira duhul care începea să se agile. fata bolnavă a simţit că ceva se întâmplă în rinichii ei. i-am cerut sâ-şi ierte părinţii naturali pentru ceea ce au Iacul şi să-I mulţumească lui Dumnezeu pentru viaţa ci. de această boală? ". Atunci am rupt blestemul care era peste ea datorită păcatului părinţilor. o oferise spre adopţie. care venise în acea seară pentru a câştiga experienţă în slujire. împreună cu noi se afla o altă tânără de 18 ani. ci dorinla de a-1 perverti este greşită. Mi-a răspuns că a fost adoptată. Dar obiectele. De fapt. Satan este un imitator. problematica transferului demonic pc linie generaţionalâ este de maximă importanţă..Vindecarea prin eliberare -Slujirea practică Cum intra demonii Demonii stau în spatele tuturor falselor religii şi a tot ce este legat de obiectele. în cele din urmă o formă de idolatrie) dă demonilor drept de intrare. nu se observa nici o ameliorare a stării ci. Asupra acestor subiecte vom reveni pupii mai târziu. a simţit că ceva se mişcă în stomacul ci. Şase săptămâni măi târziu mi-a scris o scrisoare în care îmi spunea că a fost la 93 . Deşi este evident că aceeaşi boală poate afecta generaţii la rând. Nu toate aceste forme dc închinare sunt manifest idolatre. pe lângă consecinţele naturale ale păcatelor părinţilor (cum ar fi abuzul. După ce a recunoscut că părinţii ei au fost implicaţi în păcat sexual. formele de recreare şi chiar animalele favorite pot deveni obiecte de idolatrie prin devoriunea care Ii sc acordă. ea nu-şi cunoştea adevăraţii părinţi. demonul nu va afecta doar persoana care a păcătuit. violenţa. Dumnezeu locuieşte în mijlocul laudelor poporului Său (Psalmul 22:3) prin puterea Duhului Sfânt numai atunci când oamenii 1 se închină Lui. Când o persoană se supune unui fals dumnezeu. Mai mult. Mama ei. In timp cc o priveam. care este un minunat dar de la Dumnezeu. activităple (în special cele dc natură sexuală).

etc. părinţii lui. a aceloraşi simptome demonic induse în generaţiile trecute. De exemplu. Un bărbat mi-a spus: „Străbunicul meu a fost un bărbat adulter. spirituale. Fiecare generaţie este liberă sâ spună: „Nu. Aceasta înseamnă că părinţii trebuie să fie credincioşi şi să-şi crească copiii în aşa fel încât ei să-L cunoască pe Dumnezeu ca Tată. atunci Trupul lui Cristos va deveni o forţă care nu va putea fi oprită nici din afară şi nici din interior. " dar întrebarea în sine n-ar fi avut sens dacă. inducând în fiecare comportamentul adulterin. sunt cazuri în care într-o familie. începe un nou ciclu de trei sau patru generaţii.Slujirea nraclicâ Cum intră demonii spital. după cum arată perioada pentru care oamenii afectaţi dc acest păcat trebuiau să fie excluşi din adunarea lui Dumnezeu. păcatul ancestral putând fi comis în oricare dintre generalii. dc s-a născut orb? " (Ioan 9:2).. Şi dacă in vreuna dintre aceste trei sau patru generaţii sc produce un păcat dc aceeaşi natură. Boala acelei fete a fost duect cauzată dc duhul care avea sarcina de a pune un blestem peste generaţia următoare. Acesta este un caz tipic dc demonizare generaţională. De aceea. Dacă Biserica va predica Evanghelia. eu cred că fiecare mişcare a Duhului lui Dumnezeu va fi. psihiatrice. Există şi azi biserici care menţin această practică Cei din vechime ştiau că dacă noii convertiţi nu erau eliberaţi atât de puterile demonice care le controlaseră vieţile păgâne cât şi de cele care coborâseră pe linie generaţională. în timp. stinsă datorită presiunii demonice din interior. Nu este de mirare că Satan se opune atât de înverşunat şi caută să discrediteze slujirea de eliberere. psihologice. Dacă liderii bisericilor nu vor accepta o activă şi neîntreruptă slujire de eliberare. cred că bisericile de azi ar fi mult mai puternice dacă această practică ar continua. în demonizarea generaţională deseori se poate observa repetarea. Şi eu sunt la fel". demonizarca generaţională a fost doar dc la o generaţie la alta. emoţionale. vedem cât de înţeleaptă a fost decizia unor biserici din perioada primară de a insista ca noii convertiţi să treacă prin eliberare înainte de a fi botezaţi şi a deveni membri ai bisericii. în discuţiile anterioare cu Isus. în curând ar fi avut o biserică demonizată care ar fi trăit în compromis. Dar Biblia ne spune că ea poale afecta trei sau patru generalii. nu voi comite adulter". 95 . Am slujit multor oameni care erau afectaţi de demoni ce veneau pe o linie familială de sute dc ani . la fel şi bunicul meu. nu s-ar fi acceptat posibilitatea ca oamenii să sufere din cauza păcatelor părinhlor lor. uitând diagnosticele precedente.o experienţă foarte obişnuită pentru cei serios implicaţi în lucrarea de eliberare. în acest caz. cine a păcătuit:omul nici părinţii acesta sau toate femeile au fost asmatice. în cazul acela Isus a răspuns „N-a păcătuit nici omul acesta. când păcatul sexual al părinţiloi dâ acces puterilor demonice în copil. de când se ştie ea. lui. vindecând bolnavii şi scoţând demonii. Este demn de notat faptul că Deuteronom 23:2 pare să indice că în cazul păcatului sexual consecinţele generaţionale sc pot întinde pe zece generaţii. sfârşind prin a trăi într-un păcat pe care îl urăşte. moarte spirituală şi rutină religioasă Personal. Apoi tatăl meu. Dar presiunea continuu exercitată de către demoni este atât de puternică încât voinţa victimei este în cele din urmă înfrântă şi ea cedează ispitirii. la generaţiile următoare. Medicii care au rc-examinat-o i-au spus ca nu suferea dc nimic şi că putea duce o viaţă normală. Vindecarea nu s-ar fi produs fără slujirea de eliberare şi eliberarea nu s-ar fi produs dacă nu s-ar fi cunoscut punctul de intrare a demonilor. Privind retrospectiv.I ludeatreaj»in eliberare . în slujirea practică consecinţele generaţionale nu pot fi definite. în Evanghelii vedem că ucenicii întâlnesc un orb şi vin la Isus să-L întrebe: „învăţâtorule. El nu făcea decât să descrie activitatea duhului de curvie care trecuse dintr-o generaţie într-alta.. Aceste simptome pot fi fizice. Principiul acoperirii spirituale Intenţia lui Dumnezeu este ca toţi copiii să fie acoperiţi (protejaţi) spiritual de către părinţii lor şi să fie crescuh în Domnul.

iertare. Ba mai mult.Mă îndur până la a mia generaţie de cei care Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele" 2. Satan va face orice pentru a-i determina pe părinţi să păcătuiască. Iar acolo unde demonii au intrat datorită păcatului. duhurile rele. Este însă frecvent şi cazul în care un păcat aparent izolat şi nerepetat deschide uşi pentru demonizare. Păcatul personal Satan şi demonii lui fac tot cc pot pentru a încuraja păcatul! Dar asta nu înseamnă că de fiecare dată când comitem un păcat. Dar dacă. Dar dacă în umbrelă există o gaură. 1:9 găsim aceste cuvinte adresate creştinilor: mărturisire. Speranpi există. Dacă îi mărturisim lui Dumnezeu păcatele noastre. Odată intrate. care îşi priveşte fiul şi se întreabă" „ Ce speranţă mai poate fi pentru el? ". dacă un părinte devine demonizat printr-un anumit păcat. Odată ce am înţeles această latură a naturii păcatului. atacurile care vin din 97 . câştigând astfel acces la copii prin găurile făcute în umbrela generaţionalâ! Reversul este exprimat în cele zece porunci: „ . Păcatul este răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. cel de sub umbrelă sc va uda în dreptul acelei găuri. îi putem explica ce s-a întâmplat în lumea demonică şi că el sc poate întoarce de la păcat. una după alta. va da însă inevitabil drept de intrare demonilor care vor controla persoana în acea zonă a vietii în care s-a produs păcatul. Satan nu respectă pe nimeni şi va profita de fiecare ocazie care i se oferă pentru a domina şi controla oamenii. prin păcat. Păcatele sunt aepuni care contravin voinţei. Orice păcat deliberat înseamnă idolatrie deoarece prin acel păcat Satan este pus înaintea lui Dumnezeu.Slujirea practică Cum intră demonii Acoperirea pe care părinţii trebuie să o asigure copiilor lor este ca un fel de umbrelă spirituali Indiferent cât de puternică este ploaia. care rămâne nemârturisit şi neiertat. şi în special pe cei care doresc să trăiască pentru Isus! Exisă un remediu pentru păcat în 1 loan. dar fără slujirea de eliberare generaţiile vor fi. blestemate de comportamentul vicios care a fost declanşat de păcatul stră-străbunicului. Practicarea continuuă a păcatului. atunci copiii devin vulnerabili în faţa acelei puteri demonice. Satan şi-a continuat pe pământ răzvrătirea care a început-o în cer când a încercat să fure slava lui Dumnezeu. Păcatul înseamnă atât răzvrătire împotriva Viului Dumnezeu cât şi închinare la Satan. aşa cum Isus a fost ispitit în pustiu. iertându-şi strămoşii pentru a fi eliberat de duhul care a indus comportamentul adulterin dintr-o generaUc într-aita. El ne va curâp de orice necurăpe.. duhurile rele vor crea presiuni din interior pentru a determina persoana să păcătuiască.Vindecarea prin eliberare . Mai exact. deschidem demonilor uşile. . nu este greu de înţeles nici că atunci când ne închinăm lui Satan devenim vulnerabili la atacurile agenplor lui. iar noi le purtăm nelegiuirile" (Plângerile 5:7) iar în Levitic citim: lor.el îl ispiteşte pe om pentru a i se alătura în răzvrătire prin comiterea păcatului. Când un părinte comite deliberat un păcat. curăţire. Este important să ne amintim că o acoperire dumnezeiască asigură o protecţie sub care copiii pot creşte în Domnul. Noi comitem păcatul pentru că am moştenit o natură păcătoasă. De aceea autorul Plângerilor spune: „Părinţii noştri care au păcătuit nu mai sunt. dacă stai sub umbrelă vei rămâne uscat. El îşi va ţine promisiunile.. el face o gaură în protecţia spirituală (găurind umbrela) şi cei de sub umbrelă devin vulnerabili în acea zonă. Dumnezeu îşi va pne promisiunile şi ne va ierta. înainte eram ispitiţi din exterior. câte un 96 demon intră în noi. Are loc o schimbare de pozipi. Acum. procesul de curăbre trebuie sâ includă eliberarea De ce este păcatul un punct de intrare pentru demoni? Răspunsul este pe cât de simplu pe atât de profund. planurilor şi scopurilor lui Dumnezeu. Unui bărbat ale cărui patru generaţii precedente au comis adulter. „îţi in vor mărturisi fărădelegile care au lor şi arătat-o fărădelegile părinţilor necredincioşia pe faţă de Mine şi în împotrivirea cu care Mi s-au împotrivit" (Levitic 26:40). datorită păcatului. Prepil plătit prin jertfa lui Isus poate acoperi orice păcat. când a respins atacurile lui Satan.

După cc au intrat. întotdeauna. Satan nu nc poate lua voinţa liberă. Dar dacă după ce am păcătuit venim imediat la Tatăl cu adevărată pocăinţă. Primii paşi în eliberarea celor care au fost demonizaţi prin păcat personal sunt. Nu-L putem adora pe Dumnezeu în adevăr dacă îngăduim ca o înşelare păcătoasă sâ distrugă relaţia noastră cu El. demonii îşi pierd din puterea de a ne controla. Nemărturisirea păcatului şi lipsa dc pocăinţă sunt cele mai mari piedici în calea succesului slujirii de eliberareCea mai bună metodă de apărare împotriva demonizării prin păcat personal este imediata mărturisire şi pocăinţa. indiferent cât de demonizaţi am lî. în acea problemă. Avem libertatea dc a spune „Nu" păcatului. trebuie să-L adore în Duhului Sfânt suntem înfrânţi încă înainte de a începe lupta! Ori de câte ori rezistam presiunii exercitate de păcat. demonii caută sâ-şi întărească poziţiile. că în viaţa lor există o întăriturâ demonică. Vom discuta pe larg procesul de eliberare. de Dumnezeu. chiar acum. prima noastră reacţie este de a ascunde păcatul (vezi Geneza 3. A fi de acord cu Dumnezeu într-o anumită problemă înseamnă a recunoaşte că. Unii oameni s-au obişnuit atât de mult cu păcatul încât nu-şi mai dau scama nici că păcătuiesc şi nici că pot fi demonizaţi datorită păcatului! Ultimele două versete din psalmul 139 conţin o rugăciune a lui I >avid care trebuie să-i preocupe pe toţi cei care doresc să trăiască în ascultare de Domnul: strigătul-ccrinţă ca Dumnezeu să ne încerce şi să expună orice rău care se află în noi. Dar cu cât păcătuim mai mult. După ce am păcătuit. Cu cât eşti mai adâncit într-un păcat. inspirată de Duhul Sfânt. atunci vom îndepărta drepturile pe care demonii doresc să lc câştige. adâncindu-şi rădăcinile. de exemplu!). Numai Dumnezeu ne cunoaşte pe deplin. Ori dc câte ori cedăm unei ispitiri demonii îşi întăresc poziţiile. Acum. . înainte de a-1 vindeca pe omul paralizat din Luca 5.. Mărturisirea este recunoaşterea păcatului aşa cum este el şi acceptarea verdictului lui Dumnezeu atât în ceea ce priveşte păcatul în general cât şi păcatul în cauză.Vindecarea prin eliberare . de fapt. Probabil că acesta a şi fost motivul pentru care Isus. renunţăm la voia noastră în favoarea voii Lui. mărturisind păcatul şi cerându-I iertare. este una dintre cele mai eficiente metode de eliberare! Fără puterea 98 Drepturile demonilor sunt subminate dc mărturisirea completă a păcatului şi de pocăinţa adevărată. Vechiul cântec „Nu ceda ispitei" are o strofă care transmite un adevăr dc maximă importanţă în lupta împotriva demonilor: „ Fiecare biruinţă te ajută o alta sâ câştigi" duh şi In adevăr" (Ioan 4:24). dc fapt. de oameni sau de amândoi. să nu creadă că nu pot eliberaţi. demonii au acces la gândurile noastre şi vor căuta să ne înşele facându-ne să credem că gândurile lor sunt. a tratat păcatul din viaţa acestuia. ale noastre. Cu cât vom întârzia sâ venim la Dumnezeu. Inima este deznădăjduit de rea (Ieremia 17:9) şi cu propriul nostru discernământ nu vom reuşi niciodată să ne dăm seama cât adevăr şi câtă greşeală este în noi. Eliberarea este întotdeauna posibilă. şi cine îl adora pe El. mărturisirea şi pocăinţa. Pocăinţa este acţiunea pozitivă prin care ne întoarcem de la păcatul comis şi prin care alegem să nu mai facem acel păcat. Acest lucru face parte din adevărata închinare. perspectiva lui Dumnezeu este mai importantă decât perspectiva noastră şi că suntem gata să. şi că dorim să facem nişte lucruri pe care.Slujirea practică Cum intră demonii interior vor fi mult mai greu dc parat. oricât am porunci demonilor să plece. dar aş dori ca cei care citesc aceste rânduri şi care simt. ei vor să le facem. cu atât va creşte puterea de influenţă a demonilor asupra procesului nostru de luare a deciziilor şi cu atât va li mai greu sâ spunem „Nu'\ Hotărârea de a spune „Nu". cu atât sunt mai greu dc scos demonii care stau în spatele acelui păcat. ei nu vor pleca. cu atât rădăcinile demonice se vor adânci şi cu atât va fi mai dificilă eliberarea din ghiarelc vrăjmaşului. Isus a spus femeii de la fântână: „Dumnezeu este Duh. Dacă aceste lucruri nu se întâmplă. A mărturisi nu înseamnă doar a-1 spune lui Dumnezeu că am greşit prin repetarea unui anume păcat.

o ţigancă care le ghicise 101 spun ei!). dc nenumărate ori. greu pot fi îndepărtate. fiind o descriere exactă a înşelării pe care. copiii lor pot suferi până în a treia sau a patra generaţie (Exod 20:5). Cât dc întristat trebuie să fie Domnul când vede cum sfinţii lui Dumnezeu încă se luptă cu demonii care stau nerceunoscuţi. până la cei care neagă existenţa demonilor dar care au fost înşelaţi şi au căzut într-o cursă demonică care ie controlează viaţa (de exemplu. dc existenţa acestor pericole. deseori de natură religioasă. să nu cheme duhurile morţilor şi să nu facă nici un lucru asemănător. în ultimii ani am slujit multor creştini maturi. Prin închinarea la Satan omenirea se expune la demonizarc şi odată ce puterile oculte încep sâ lucreze în viaţa oamenilor. consultarea medium-ilor şi a ghicitorilor. de cele mai multe ori de natură sexuală. printre care ghicirea. Satan o desfăşoară în lume astfel încât oamenii să fie determinaţi să i sc închine. subminează existenţa fizică a victimei. păcat tratat poate prin mărturisire şi pocăinţă („Totul este spălat de sângele Domnului'. reintroduce unele practici oculte. Practica ne-a arătat că Satan nu aşteaptă o a doua invitaţie pentru H lua în control viaţa unei persoane care se implică în ocultism. înainte dc a intra în Ţara Promisă. aşa cum ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul „ocult" înseamnă „ascuns". 3. am constatat că există unele zone dc acţiune demonică cărora trebuie să le acordăm 100 . mulţi dintre ei cu lucrări creştine temeinice. la sfârşitul cărţii se găseşte un sumar al practicilor oculte.. în confidenţialitatea camerei de consiliere ci mi-au mărturisit problemele interioare cu care se confruntau. Pentru uşurarea referinţelor. Puţini dintre cei pe care i-am consiliat h-au avut vreun păcat sexual ascuns. cei ce ajung sâ participe. Păcătui ocultismului „Ocultism" este un termen generic care desemnează practicile. în cele din urmă. să nu folosească ghicirea. prin Moise (Dcuteronom 18:9-14). cei demonizaţi sunt condamnaţi pc viaţă şi.Vindecarea prin eliberare • Slujirea practică Cum intră demonii Numai EI poale expune lot răul din noi (pentru a-1 înlătura). a căror sursă de putere nu este Dumnezeu. Multe boli fizice sunt o consecinţă a acţiunii demonilor care au intrat prin păcat în tinereţe şi care. uneori fără a-şi da seama măcar că el există. Isus a poruncit Bisericii să scoată demonii. dar dacă slujirea nu este radicală. Practicile oculte se întind dc la vrăjitorie. deşi sângele Lui a curs pentru ca vinovăţia şi puterea păcatului să fie înfrânte. persoana va trebui să-şi trăiască tot restul vieţii sub presiune demonică. Deşi orice păcat trebuie tratat în acelaşi fel. Dc cele mai multe ori aceşti oameni nu-şi dădeau seama că nu luptau doar cu ispitirile din afară sau cu firea lor căzută. ci şi cu demonii din interior de a căror existenţă nu ştiau nimic. fie şi ocazional. fără a fi recunoscuţi sau provocaţi. împăratul lui. dar niciodată tratai prin curăţire şi eliberare. magia. ai cărei practicanţi ştiu bine că acţiunile lor au ca suport puterea demonilor. Domnul avertizează poporul Israel. luda. binecuvântând cc este bun. Nici o altă Învăţătură nu dă demonilor o mai bună oportunitate de a-i călca pe sfinţi în picioare. o deosebită atenţie. la cursurile de yoga). nerecunoscuţi. la căderea Ierusalimului din imul 598 Î. unii aveau inimile zdrobite de oboseala neîncetatei lupte cu ispitirile. deseori constaţi că aceşti oameni au comis un păcat sexual în tinereţe.C. în 2 împăraţi 21:6 vedem că Mânase. Biblia ne previne. Nu poţi lupta împotriva unui duşman despre care nu ştii nici măcar că există! Cât trebuie să se bucure Satan când vede creştini care cred că ei nu pot fi demonizaţi. în secret. deoarece aceste practici sunt o urâciune în ochii Lui. Cât de uşuraţi sunt oamenii când îşi dau seama că prin eliberare pot scăpa dc gândurile şi ispitirile cu care s-au luptat ani de zile! După ce îţi istorisesc viaţa lor. Mulţi dintre cei pe care i-am consiliat erau demonizaţi pentru că consultaseră o singură dată un prezicător. Dacă nu li se va sluji pentru eliberare. Această răzvrătire a condus. Actualizarea acestor păcate este uneori dureroasă şi cere multă smerenie şi onestitate.

oculte. mătuşi. El ştie ce este în întuneric şi cu El locuieşte lumina.. fac orice pentru a-şi recâştiga sănătatea. şi nici nu ştiu că unele lucruri pe care le-au crezut nevinovate au fost. Imediat ce a făcut acest lucru. Pocăinpi din toată inima (regretul nu este suficient. etc. tulburat şi aruncat de vânt încoace şi încolo. Un căci astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul. Dumnezeu devine ultima speranţă şi rugăciunea. Jumătăple dc măsură nu sunt suficiente. fără ca ei să ştie. este consultarea unui medic.Vindecarea prin eliberare. pe care le-au omis. ascultaseră „prorociile" unui astrolog. duhurile intrate în ca pe linie familială datorită acestui păcat au început să se manifeste violent.. demonii vor avea drept de rezidenţă şi oricât am striga la ei. într-un fel sau altul. Iată paşii care trebuie făcuţi pentru a se ajunge la eliberare: a) Dorinpi de a recunoaşte că păcatul este idolatrie. Mărturisirea completă a oricărei implicări ştiute (în timpul slujirii este posibil ca Domnul să expună unele implicări uitate). Am consiliat o femeie care. căci „totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face" (Evrei 4:13) şi „El descoperă ce este adânc şi ascuns. a sufletului şi a trupului de rănile produse în urma activităţii demonice în viaţa persoanei. nu putea pronunţa cuvântul Kabbala. ea fiind rădăcina multor probleme din viaţa oamenilor. aproape invariabil. care sunt de o 102 . închinare la Satan..cine se îndoieşte seamănă cu valul mării. mulţi încep sâ se întrebe dacă nu există şi alte soluţii. Implicarea în ocultism este foarte periculoasă. i-ar putea afecta. Satan ştie dacă ne-am pocăit cu adevărat sau nu. d) e) Acriunea dc eliberare trebuie să fie radicală şi definitivă. Dumnezeu descoperă lucrurile ascunse.Slujirea practica Cum intră demonii este un om nehotărât şi nestatornic în toate căile sale " (lacov 1:6-8). Dar Duhul Sfânt i-a spus că trebuie să renunţe la păcatele comise de strămoşii ei implicaţi în Kabbala. După ce toate tratamentele conventionale eşuează. ei vin să ceară rugăciune. atunci când citea lista. de fapt. Dacă în inimile noastre mai rămâne îndoiala..28). ultima soluţie! Dar primul lucru pe care ei îl fac. voinţa trebuie să fie conştient implicată în refuzarea oricărei viitoare implicări în ocultism). b) c) Pocăinţa înlătură toate drepturile lui Satan şi demonii lui vor trebui să plece atunci când li se porunceşte (ei nu vor pleca niciodată de bunăvoie. în palmă. bunici. trebuie să ne amintim că ei se află sub ordinele lui Satan şi că au de îndeplinit o sarcină!) Mulţi oameni nu cunosc pericolele implicării în ocultism. Recomand insistent tuturor celor care citesc această carte să se roage înainte de a citi această listă şi să-I ceară lui Dumnezeu să le arate orice implicare personală (ştiută sau neştiută) sau orice implicare pe linie generaţionalâ care. La sfârşitul acestui volum se găseşte o listă a celor mai comune activităţi oculte. ceea ce înseamnă în cele din urmă. este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele " (Daniel 2:22. participaseră la o sesiune ouija etc. Din această situape nu există decât o singură ieşire: puterea Numelui lui Isus. ci numai atunci când li sc porunceşte.. fie direct implicări în ocultism fie au fost duşi la un ocultist (uneori ca şi copii) de către părinţi. 4." Vindecarea duhului. Ea nu ştia nici ce înseamnă Kabbala şi nici dacă cineva din familia ci fusese implicat în aşa ceva. Eliberarea de demonii care au intrat (sau au controlat din afară) datorită activităţii oculte. nu vor pleca lacov ne spune clar: „. Unele practici medicale alternative Când oamenii se îmbolnăvesc. După ce toate celelalte încercări au eşuat. Şi atunci caută practicile medicale alternative. Am fost surprins să constat cât de mulţi dintre cei care au venit la noi pentru a fi ajutaţi au fost.

Deseori am văzut cum medicina demonică conduce oamenii într-un deşert spiritual. Practicanţii unora dintre aceste proceduri pseudomedicale nu cunosc puterile care se află în spatele tratamentelor pe care le oferă. subtil. realitatea demonizării lor! Atât Isaia. disperaţi. Deseori sc întâmplă ca imediat după eliberare simptomeie. O persoană care merge la un vindecător spiritualist poate fi complet vindecată de simptomeie unei boli. ei simţeau acute dureri în punctele în care au fost înţepaţi dc ace. căutând sâ înşele. Echipa noastră a slujit şi pentru eliberarea multor oameni care au fost demonizaţi prin acupunctura. . Cei care au folosit remediile oculte pentru vindecare par a-şi pierde încrederea în Dumnezeu şi doresc o completă independenţă de El. îl chinuie fără încetare. caută vindecarea. Pentru a-şi îndeplini scopurile generale. să revină. • Se pare că multe dintre practicile medicale alternative oferă o vindecare ce durează numai atâta vreme cât „pacientul" rămâne un necredincios.Sluji/va practica Cum intră demonii mare diversiune. Dacă n-ar avea un anumit grad de eficienţă ele n-ar atrage atenţia şi interesul oamenilor. Când el devine creştin. După mărturisire şi pocăinţă. Este evident că unele dintre practicile de vindecare manipulate demonic dau rezultate. în mesajul pc care Domnul în transmite prin el liderilor din zilele sale. Aceşti oameni nu mai sunt atraşi de Simplitatea Evangheliei. nevoie de eliberare. Lista de la sfârşitul carpi menţionează câteva dintre practicile medicale alternative suspecte. comportament tipic celor cu un trecut ocult. Aceste simptome o pot conduce de repetate ori. Aceşti demoni sunt foarte greu de identificat iar victimele lor nu admit. cât şi Isus.Vindecarea prin eliberare . „Iniţiaţii** îşi vând scump „ştiinţa'' celor care. omul acela are nevoie dc eliberarea de duhul de boală care a intrat în el prin medium-ui pe care l-a consultat şi care. când Duhul Sfânt expunea puterile întunericului. lumina Duhului Sfânt va expune demonii iar eliberarea şi adevărata vindecare devin posibile. au fost extrem de critici cu cei care erau religioşi dar a căror inimă era departe de Dumnezeu. Unele dintre practicile sale simt sincere şi originale. dar curând după aceea va începe să prezinte cu totul alte simptome. Am separat aceste practici de activităple oculte generale pentru a atrage atenţia asupra pericolelor pe care ele le prezintă şi pentru a-i convinge de contrariu pe cei care cred că dacă au fost implicaţi în medicina alternativă n-au avut de-a face cu ocultismul. ci că există duhuri de religiozitate care afectează comportamentul ercştin. Dar ciudatele simptome care au început să se manifeste imediat după ce a consultat spiritualistul nu vor dispare. se produce un schimb. de regulă. deşi acum nu mai sunt controlate demonic. Păcatul religiozităţii Un prieten mi-a spus odată: „Demonii creştini sunt cel mai greu de scoşi" Este adevărat! Există oare demoni creştini? Prietenul meu nu vroia să sugereze. Pericolul apare atunci când practicanţii lor se apropie mai mult de ocultism decât de medicină. Sfătuim ca nimeni sâ nu se asocieze acestor practici. Dar cele mai multe sunt fie înşelătorii (în cel mai bun caz). prin cuvintele adresate fariseilor. Noi am slujit multor oameni care au fost eliberaţi de urmările implicării în aceste practici. Este posibil ca cei implicaţi în practicile medicale alternative să fie demonizaţi în trup şi să aibă de aceea. desigur. Uneori. el poate folosi puterile demonice aducând o anumită vindecare. că demonii se pot converti. Am mai constatat şi că persoanele care au adoptat tehnicile medicale alternative ca mod dc viaţă au ajuns foarte superstiţioşi. Prin indexarea acestor practici nu am dorit să critic vreo persoană Dar aş greşi dacă n-aş avertiza asupra potenţialelor pericole prezentate de demonii aflaţi în spatele lor. O simptomă înlăturată poate fi înlocuita de o şi mai puternică robie spirituală. de atunci. 5. spre sala de operaţie . Scriptura ne spune că vrăjmaşul este un marc înşelător. dc exemplu. Medicina alternativă este o afacere înfloritoare. Dar noi am observat că de cele mai multe ori. Slujirea trebuie continuată până când persoana este complet vindecată. puncte prin care demonii intraseră. fie depind de puterile demonice.

indiferent cât ne-am strădui. la Mie legea Dumnezeului jertfelor ale nostru. picioare grăsimea nu-Mi place sângele să-Mi mâncare luni noi. EI a fost alungat din cer (dc către Mihail şi îngerii lui) pentru că a căutat să fure închinarea care Se cuvenea numai lui Dumnezeu. ca de Cum intra demonii Gomorei! Domnul! vitelor sătul arderile-de-tot berbecilor şi taurilor. era mult mai râu! (Luca 18:9-14). orfanului. " (Inia 1:10-20). Nu este prea mare diferenţă între efectele produse de duhurile oculte care controlează spiritualitatea omului şi cele religioase. răzvrăti.şi vă veţi veţi fi căci gura Domnului a vorbit. Ceea cc-I spunem lui Dumnezeu trebuie să fie o expresie a adevăratelor noastre dorinţe şi nu ceea cc credem că i-ar face Lui plăcere să audă.Vindecarea prin eliberare . Fără ipocrizie. deşi puternic demonizaţi şi care se luptă cu problemele ce decurg din demoni zare. era doar ipocrizie şi o asemenea povară pentru Dumnezeu încât Ei nu o mai suporta. au tot atâta nevoie de eliberare ca şi cei care se pocăiesc de practicarea îndelungată a ocultismului. relele pe să faceţi dreptate n-ascult: mâinile vă sunt pline de sânge!" curăţiţi-vă! Luaţi încetaţi dreptatea. deşi îi mulţumea lui Dumnezeu că nu era ca şi celălalt. căci M-am dezgustat de lunile nu vreau sabate şi adunări de sărbătoare. curţile? Nu mai Când veniţi să vă aduceţi tămâie! daruri Nu înfăţişaţi înaintea Mea. astfel încât noi sâ nu ne putem relaţiona în duh cu Dumnezeu ci cu puterile întunericului pe care el. mulţimea voastre" de căpetenii ah popor al zice Sodomei! la „Ce-Mi „Sunt bine aminte trebuie de hrănite. care o controlează prin asimilarea obiceiurilor comportamentale creştine! Nu vreau să spun că aceşti oameni demonizaţi religios nu pot fi creştini născuţi din nou. deseori el va trimite un duh de religiozitate a cănii sarcină este să simuleze o formă de viaţă creştină care este mai degrabă sufletească decât spirituală Dar Isus a spus femeii de la fântână că Dumnezeu trebuie adorat nu doar în duh. Poate că el respecta toate ritualurile şi toate actele de cult. le controlează. se vor face albe ca zăpada. în ipocrizia lui. De aceea Isus 1-a lăudat pe vameşul care şi-a mărturisit sincer păcatul. dar dacă nu veţi voi . 106 Diavolul face tot ce poate pentru a ocupa această dimensiune spirituală.Slujirea practica „Ascultaţi cuvântul Domnului. controlate de duhuri de religiozitate ce le împing la tot felul de practici religioase. nu pol să văd nelegiuirea voastre cele noi şi Ic mai pot suferi. 107 . unită cu sărbătoarea! Sufletul Meu urăşte Când vă întindeţi mâinile. Cu toate acestea. să ocrotiţi mai faceţi apăraţi pe văduvă!" vor fi păcatele veţi „Veniţi acum să ne judecăm. Ceea cc îi cerca Domnul lui Isaia să spună era că religiozitatea fără armonie interioara cu Dumnezeu. această formă de exprimare religioasă nu va satisface standardele lui Dumnezeu. trupul sau sufletul nostru. le-aţi făcut/ căutaţi îmi ascund ochii dc la voi. Dumnezeu aşteaptă răbdător ca noi să ne întoarcem spre El în duh şi-n adevăr. "De ca purpura. Mi-au ajuns o povară. Domnul promitea binecuvântare celor care erau gata să-L asculte. mult v-afi ruga. şi oricât de dinaintea râul! pe cel ochilor Mei învăţaii-vă faceţi asuprit. Satan este o fiinţă foarte religioasă. au inimile curate ţâţă dc Dumnezeu. spre deosebire de fariseul care. înghiţiţi de sabie. Isaia a sintetizat foarte clar acest adevăr. sărbătorile călcaţi în mieilor şl ţapilor. nefolositoare. Am văzut însă şi oameni care. cine vă cere acestea din mâinile voastre. " zice Domnul. mânca cele mai bune roade ale ţării. Acest mesaj este valabil şi azi. Pentru a realiza acest lucru. Aceste • cuvinte spuse femeii de la fântâna din Samaria exprimă esenţa relaţiei pc care Dumnezeu o doreşte cu copiii Săi. „Spălaţi-vă şi care binele. Mulţi dintre ei sunt cu adevărat născuţi din nou. Dar la fel de mulţi cred că sunt născuţi din nou pentru că folosesc un anumit limbaj creştin şi fac anumite lucruri „creştineşti". voastre cum e cârmâzul. dc vor fi roşii Dacă veţi voi şi veţi asculta. Dumnezeu este o fiinţă spirituală şi dacă încercăm să ne relaţionăm cu El doar prin firea. ci şi în adevăr. dar inima lui nu era legată de Dumnezeu. fără a avea o relaţie personală cu Isus. se vor fiice ca lâna. Satan. voastre. Persoanele religioase.

victimă a idolatriei. cărţile de cântări.o mărturie bună. să fie aleşi în poziţii de decizie în biserici. charismatici. sacramentele.!.Vindecarea prin eliberare . Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt. Azi. tradiţia bisericii. " (Fapte 6:3). de exemplu. există o mulpme de afilieri demonice confesionale. mormintele din cimitir. nu avem nici o 108 şansă să deosebim realul dc ireal.. b) Denominaţionalismul Atunci când denominaţia devine mai importantă decât relaţia pe care fiecare membru al ei trebuie să o aibe cu Domnul. dc stânga. atunci el are o strategică coloană a cincea care va bloca orice adevărată revărsare a Duhului Sfânt. în reiigii false (sau chiar a descendenţilor celor ce au fost implicaţi în astfel dc practici) deseori poji întâlni demoni care au funcţia specifică de a-L imita pc Dumnezeu Tatăl. Au fost oameni pe care a trebuit să-i eliberăm de duhurile de religiozitate asociate unui larg spectru dc obiecte. evanghelici. care prin ele reuşeşte.Slujirea practică Cum intră demonii De aceea au trebuie sa ne surprindă că duhurile dc religiozitate sunt printre cele mai eficiente din întreaga oştire a lui Satan. oameni care impresionează prin personalitatea lor (lucru foarte periculos) sau prin calmul lor (în realitate. necharismatici. Una dintre cele mai eficiente modalităţi prin care Satan îşi foloseşte duhurile de religiozitate este manipularea alegerii liderilor-cheie în biserici. obiceiurile. Practica religioasă poate deveni un idol iar persoana. vitraliile. în oricare dintre poziţiile de conducere din biserica noastră. orga. noi nu mai ţinem seama de aceste precauţii. cântece care se referă la Domnia lui Isus. Apoi. deoarece atunci când un demon a luat numele lui Isus. reuniunea de la mijlocul săptămânii şi chiar Biblia! Biblioatria nu este decât o subtilă formă de idolatrie.. Un pasaj revelator este alegerea lui Ştefan şi a celor şase bărbaţi ca slujitori în biserica primară. "fără ca persoana să-L cunoască cu adevărat pe Isus. este o potenţială sursă de înşelare demonică. Demonii pot fi liberali. suntem în pericolul de a da viaţa spirituală a comunităţii pe mâna lui Satan! Acesta este motivul pentru care atât de multe biserici sunt muribunde şi se târăsc la un nivel spiritual atât dc scăzut încât cea mai bună speranţă pare a fi mediocritatea. charismatici catolici. în poziţii cheie. ci să aleagă unii cu „. grupul muzical. în viaţa Bisericii există multe lucruri care pot deveni obiecte de idolatrie. în slujirea celor demonizaţi prin implicarea în vreuna din practicile oculte grave. spre nenorocirea noastră. Dacă acest dar nu funcţionează în biserici. lată câteva exemple: corul. calmul demonilor lor) şi care odată ajunşi în poziţiile pe care şi Ic doresc vor face ca bisericile să dea înapoi. denominaţionalismul a învins! Membrii acelei biserici locale sunt în pericolul de a fi ocupaţi de un duh dc religiozitate a cărui sarcină 109 . decât Dumnezeu Însuşi şi relaţia cu El. Dacă vom alege oameni care nu sunt umpluţi cu Duhul Sfânt. Vom fi vulnerabili şi vom alege în biserici. Liderii manipulaţi demonic vor obstrucţiona numirea în poziţii de conducere a oricărei persoane ce ar putea contribui la trezirea acelei biserici locale. plini de Duh Sfânt şi de înţelepciune. şi o mulţime dc alte combinării! Numai când începi să explorezi această problematică îţi dai seama cât de necesar este darul deosebirii duhurilor în Trupul lui Cristos. să-i devieze pe oameni de la închinarea la Dumnezeu către o închinare ia un substitut al Lui. de dreapta. întemeietorii bisericii. predica. Este de maximă importanţă să avem oameni umpluţi cu Duhul Sfânt în poziţiile cheie din biserici. Aceasta înseamnă că demonii sunt foarte bucuroşi dacă persoana cântă. pastorul precedent. subtil.. stranele.. cărţile de rugăciune. charismatici evanghelici. înşelarea este deplină a) Practicile religioase Orice practică religioasă care devine mai important. religiosul inspirat demonic de adevărul spiritual. conservatori. Dacă Satan poate face ca oameni aparent corecţi. amvonul. dar care în realitate nu sunt corecţi. tradiţii sau practici religioase. Deşi acele slujbe nu erau de maximă importanţă spirituală biserica a hotărât sâ nu-i ia la întâmplare pe cei şapte.

Dar este mult mai greu să clasifici organizaţiile creştine care. am eliberat oameni dc duhuri anglicane. la fel şi martorii lui lehovaşi mormonii. Cum intra demonii este perpetuarea caracterului denominaţiei şi care se va opune ca membrii ci să trăiască o viaţă ce reflectă caracterul lui Isus. Trebuie să fim foarte atenţi la acest fel de înşelare deoarece Satan caută să producă confuzie în Trupul lui Cristos. suflet sau duh. ale bisericilor frăţiei şi congregaţiei. voi defini credinţele creştine eretice ca fiind acele aspecte ale credinţei care. de aceea. după cum am constatat în slujire. Deşi experimentală.Slujirea practic/i . Am constatat că aceste duhuri pot fi şi cauza unor boli mentale sau fizice. Deşi metodiştii înflăcăraţi au făcut. şi incâ fac. Dacă nu cunoşti tacticile duşmanului. unele foarte importante. Există însă şi alte credinţe false. numită astfel după ironica caracterizare făcută practicii şi credinţei din anii petrecuţi de John Ia Oxford. . include numele lui Baal şi cel al zeiţei egiptene a fertilităţii). Pentru scopurile acestei cărţi. fiind foarte religios dar ne-născut cu adevărat din Duhul lui Dumnezeu. această definiţie este demnă de luat în seamă dacă ţinem cont că ea este confirmată de creştini implicau în slujirea de eliberare în toate zonele geografice ale lumii. fără nici o speranţă de a fi vindecaţi prin eliberare. după cc a eşuat ca misionar în coloniile din America. biserica Angliei n-a fost de acord cu înflăcărarea. înşela. Inclusiv ale unor biserici înnoite! Mulţi dintre cei eliberaţi de duhurile de religiozitate acuză. ci şi de cei ai multor alor denominapi. Iahbulon. Dacă o anumită credinţă s-a dechis pentru demonizarc (a devenit un punct de intrare a demonilor).Vindecarea prin eliberare . Faptul că am dat acest exemplu al bisericii metodiste nu înseamnă că celelalte denominaţii sunt scoase din cauză Am slujit nu doar pentru eliberarea de demonii de metodism. deşi acceptă majoritatea crezurilor creştine. baptiste. cu dragostea lui pentru Isus sau cu disciplina celor cc-1 înconjurau. dau drept de intrare unor duhuri demonice de religiozitate de care oamenii trebuie ulterior eliberaţi. nu acceptă ceea ce spune Scriptura despre religiile false. Masoneria liberă este o religie falsă (masonii liberi se închină unui dumnezeu al cărui nume. Atunci discipolii săi au instituit o structură denominaţională care s-a auto-intilulat metodism. Credinţa că un creştin nu poate fi demonizat este o înşelare inspirata demonic pentru a ţine oamenii în robia vrăjmaşului. HO c) Credinţele eretice Deseori. Exemplul clasic este metodismul timpuriu John Wesley a murit ca preot anglican. El a fost botezat cu Duhul Sfânt câţiva ani mai târziu. Este interesant dc observat că această denumire ironică provine din perioada în care el nu era încă botezat cu Duhul Slănt. Satan foloseşte orice mijloc pentru a ataca în trup. practic. la o reuniune a fraţilor moraviem ce s-a ţinut la Londra. mult bine. în Anglia. catolice. seminţele dcnominaţionalismului au devenit treptat o întăntură din care ei n-au mai putut niciodată ieşi. botezului şi universalismului. care nu trebuie ignorate. ale tuturor denominaţiileor. dar curând după moartea lui John Wesley noua denominaţie n-a mai continuat practicile începutului. în primul volum ne-am axat pe demonstrarea adevărului că şi creştinii pot avea demoni şi că slujirea de eliberare le este destinată. Deşi el n-a dorit niciodată sâ părăsească biserica Angliei. Este vorba de experienţa câştigată în slujirea multor persoane şi de sintetizarea informaţiilor primite din diferite surse şi slujiri. Mulţi dintre metodiştii timpurii au fost cu adevărat umpluţi cii Duhul Sfânt. nu-i poţi para atacurile. în paginile cc urmează vom analiza în detaliu credinţele privind Scriptura. darurile Duhului Sfânt. în timp ce demonii se manifestă şi pleacă acute dureri de cap. Subliniez din nou că experienţele menţionate aici nu sunt ale vreunei persoane ce a lucrat într-un vacuum spiritual şi care s-ar fi putut. pe Aldcrsgate Street. linia de demarcaţie dintre credinţele eretice şi religiile false este insesizabilă. Se pare că a fost o lovitură dc maestru prin care vrăjmaşul a doborât această nouă grupare cc-şi are rădăcina denumirii mai degrabă în religiozitate decât in ungerea Duhului Sfânt. acea credinţă nu va mai permite revărsarea şi ungerea Duhului Sfânt iar originea şi natura crezurilor membrilor ei trebuie serios analizate.

am văzut oameni cu o vastă pregătire teologică care au fost neputincioşi în faţa vrăjmaşului! Nu te pop implica în slujirea de vindecare şi eliberare dacă nu ai o atitudine corectă faţă de cuvântul lui Dumnezeu. puncte de intrare a demonilor în aderenţii la aceste credinţe. de obicei. Puterile demonice sunt îngrozite la gândul celei de-a doua veniri a lui Isus deoarece ştiu că ca prevesteşte începutul chinului lor veşnic. ca puterile demonice sâ lucreze pentru el. De aceea Satan va încerca uneori să folosească Scriptura (în aşa fel denaturată încât să-şi atingă scopurile) pentru a-i ispiti pe oameni. atitudinea de necredinţă deplină în Scriptură este asociată crezurilor creştine care sunt fie religioase (nu pun nici un accent pc nevoia unei relaţii personale cu Dumnezeu.focul cel veşnic. chiar mai periculoase decât ispitirile evidente. generalizarea nu va fi prea greu de tăcut. in această dispensaţic. Frica de Satan face.\-îndccaivai>rjri eliberare . Împărăţia lui Satan este o împărăţie a fricii. întotdeauna. la fel cum L-a ispitit pe Isus în pustiu. îngerii căzuţi care au fost alungaţi din cer odată cu Satan au un singur destin: iazul de foc desens în Apocalips». care contravin învăţăturii dale dc Scriptură sunt. El ştie că acest cuvânt este adevărul şi că fiecare credincios este conştient de acest lucru. frica de pedeapsă este factorul care menţine puterile demonice într-o ierarhie controlată de Satan. Ar trebui ca top cei care se îndoiesc de adevărul cuvântului iui Dumnezeu să vadă groaza întipărită pc feţele celor demonizaţi atunci când demonilor expuşi li se citeşte Apocalipsa 20 şi 21 sau cuvintele lui Isus despre „. credinţele privind cea de-a doua venire. prin Cristos). într-o zi. care au denaturat în aşa măsură cuvântul lui Dumnezeu încât i-au convins pe satanişti că biblia satanică este singura sursă de adevăr şi creştinii au modificat-o pentru a-şi atinge propriile scopuri. cerul şi iadul. despre care Pavcl spune că este sabia Duhului (Efescni 6:17). scris dc Duhul Sfânt prin oameni. Singura salvare este credinţa în Isus. dar demonii înşişi cunosc realitatea cuvântului lui Dumnezeu. fie liberale (care nu recunosc natura râului şi a existenţei lui Satan şi a demonilor lui). De exemplu.. pregătit Diavolului şi îngerilor lui" (Matei 25:41). ordinarea. Am văzut dc nenumărate ori că demonii cunosc foarte bine Scriptura şi sunt foarte versaţi în a o falsifica. creaţia. Singura atitudine faţă de Scriptură care face ca frica dc Dumnezeu să intre în demoni este cea a unei depline credinţe în inspiraţia Biblici prin Duhul Sfânt. d) Atitudinile greşite faţă dc Scriptură Satan şi demonii lui urăsc Scriptura deoarece ştiu că ea este inspirată divin şi este cuvântul autorităţii lui Dumnezeu. Acceptarea ca adevăr a unui punct de vedere neseriptural duce la demonizareacu un duh de înşelare ce intră în minte şi care îşi va continua acţiunea. creştinii vor fi cei care vor sta în faţa lui Satan şi nu Satan cel care va sta în faţa lui Isus! Argumentele (minciunile) demonilor pot înşela oamenii. etc. Nu este nici o îndoială câ demonii (fiinţe spirituale care cunosc cuvântul lui Dumnezeu şi adevărul despre Isus) ştiu că fiecare cuvânt din Scriptură este adevărat şi că cei care se încred în adevărul acestui cuvânt sunt o reală ameninţare pentru ei! Este interesant de observat că. în veacul acesta. pentru creştini. Aceste ispitiri îmbrăcate în haine scripturale sunt. căutând să ducă cu ele cât mai multe fiinţe omeneşti în pedeapsa veşnică. ii 113 . îndepărtând şi mai mult victima de adevăr şi adâncind-o şi mai mult în înşelare. Trebuie să fim foarte atenţi ca nu cumva credinţele şi practicile noastre să devină mai importante decât relaţia cu Isus sau cu autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Cel mai elocvent exemplu sunt demonii dc satanism. dar odată ce am înţeles principiile care stau la baza celor prezentate.Slujirea practică Cum intră demonii Desigur. Reciproc.. Am văzut cum armate de demoni au fost alungate de oameni fără nici o pregătire teologică dar care au crezut pc deplin Cuvântul lui Dumnezeu. autoritatea sau provenienpx Scripturii este un important punct de intrare a demonilor. Am întâlnit un demon care a încercat chiar să nc convingă că. Necredinţa în adevărul. exista multe alte credinţe care merită atenţie. sacramentele.

Vindecarea prin eliberare - Slujirea prac(ia)

Cum intra demonii

e) Negarea darurilor Duhului Sfânt Chiar şi printre creştinii care cred în completa inspiraţie a Scripturii se află unii care neagă actualitatea darurilor Duhului Sfânt. Ei spun, de exemplu, că Dumnezeu a îngăduit ca darurile Duhului Sfânt sâ dispară odată cu prima generaţie de creştini, care le-au folosit pentru a demonstra adevărul cu privire la Isus. De atunci, creştinii n-au nevoie decât de credinţă (nu de vedere) pentru a şti că astfel de lucruri s-au întâmplat odată A căuta, astăzi, darurile Duhului Sfânt, este lipsă de credinţă! Aceste poziţii teologice au dat naştere la o ciudată simbioză între tradiţionalismul evanghelic conservator şi liberalism - două curente creştine cc au puţine lucruri în comun. Foţi ti tentat să spui că dacă aceste două curente atât de divergente au ajuns la un punct de vedere comun, implicat este fie Dumnezeu, fie Diavolul! Această perspectivă fiind, de fapt, o negare a unei părţi a cuvântului lui Dumnezeu (inspirat de Duhul Sfânt) nu este prea greu să recunoşti autorul înşelării. Una dintre diferenţele majore între perspectiva evanghelicilor conservatori şi cea a liberalilor este că primii afirmă, uneori, că cei care folosesec danirile Duhului Sfânt (şi în special vorbirea în limbi) sunt fie demonizaţi, fie operează ocult. Liberalii, care nu cred în existenţa demonilor, nu aduc asemenea acuzaţii ci afirmă că este vorba doar de o amăgire.
în cartea sa „ Posesia demonica şi creştinii" , C. Frcd Dickason

face o excelentă analiză a acestui subiect (deşi dintr-o perspectivă conservatoare) dar, din nefericire, concluzionează astfel: „Darurile
spirituale şi vorbirea in pentru a arăta evreilor limbi au fost dale că Isus a bisericii primare numai lui Moise şi că luat locul

Evanghelia era adevărată" (pag. 189). Kurt Koch, în tratarea temei vindecării şi eliberării, face o greşeală asemănătoare. Pentru susţinerea punctului său dc vedere, Dickason afirmă că el a eliberat oameni de demonii de vorbire în limbi care au intrat în ei prin punerea mâinilor. Pc când slujea unei femei, spune el, demonul
a spus că intrase în ea pentru „ a-i da ce dorise şi pentru a o înşela ".

Eu cred că fraza în sine explică clar cc s-a întâmplat. Femeia aceea 114

căutase darul spiritual şi nu pe Cel care dă darurile! Această relatare arată încă odată cât de important este să-L ciutăm, înainte de toate, pe Cristos; altfel, pericolul înşelării este imens. în cazuri ca acesta, Satan întotdeauna va înşela imitând demonic adevărul. Existenţa unei astfel de înşelări nu po«te anula autenticitatea vorbirii în limbi; reciproca este şi ea adevărată. Satan încearcă să imite ceca ce este adevărat, altfel înşelarcaan-ar mai fi o ispitire, deoarece şi-ar pierde orice semnificaţie! Şi eu am eliberat oameni de vorbirea demonică în limbi, dar asta nu înseamnă că orice vorbire în limbi este demonică. într-un grup de oameni care vorbesc saiii cântă în duh, nu este prea greu să-ţi dai seama care limbi nu vin de la Dumnezeu. Deseori ele sunt grosolane sau stridente spiritual şi ai o mărturie interioară despre natura lor. Dumnezeu nela dat darul deosebirii lucrurilor care vin de la El de cele care nu vin (1 Corinteni 12:10). Acest dar n-ar mai fi fost necesar dacă rv-ar fi nevoie să facem diferenţa între fals şi adevărat. A declara că orice fel de vorbire în limbt este falsă înseamnă a nega realitatea unui preţios dar pe care Dumnezeu 1-a dat pentru a-Şi binecuvânta copiii. Deşi această perspectivă teologică este comodă şi pare lipsită de riscuri, ca nu are nuci un suport scriptura! sau experimental în istoria Bisericii. Argumente similare s-ar putea aduce şi în privinţa folosirii celorlalte daruri ale Duhului enumerate dc Plivel în.l Corinteni 12, Efeseni 4 sau Romani 12. Dar, de flecara dată, concluzia este aceeaşi. Neacceptarea dorinţei lui Dumnezeu de a-Şi binecuvânta copiii prin folosirea acestor daruri în slujire i şi în lupta spirituală, este un punct de intrare demonică care ţine bisericile locale în robia unei rutine religioase diametral opusă dinam cei libertăţi a vieţii în Duhul Sfânt. Dc aceea poţi vedea atâtea biserici care se zbat să scape din strânsoarea unor lanţuri ferecate cu acen enorm lacăt numit necredinţă De multe ori liderii, manipulaţi dc fncâ, închid ochii pentru a nu vedea nici lanţurile şi nici lacStul pe care l-ar putea deschide cu cheia credinţei, eliberând congaigaţia! 115

lindccarea_prin c/ibarare - Slujireapractică

Cui/i intră denumit

f) Universalismul Universalişiii cred că, în cele din urmă, toţi oamenii vor fi mântuiţi, indiferent dc ceea ce cred. Ei spun că Dumnezeu este un Dumnezeu iubitor şi El nu vrea ca vreunul din copiii Săi să sufere pedeapsa veşnică descrisă în Scriptură, in loc să accepte că Isus este Adevărul, ei fi inventează lui Dumnezeu un caracter pe care vor să-1 armonizeze cu propria lor gândire, atribuindu-I o toleranţă ce vine în contradicţie cu adevărul Scripturii. Dumnezeu este, într-adevăr, un Dumnezeu al dragostei. Dar El este şi un Dumnezeu drept şi slânt, al judecăţii şi al milei. Scriptura ne spune că voia Tatălui este ca nimeni să nu piară. Univcrsaliştii scot citatele biblice din context şi pun la îndoială adevărul învăţăturilor majorităţii cărţilor Scripturii care revelează atât inima Tatălui pentru omenire cât şi planul dc mântuire care a fost împlinit prin venirea lui Isus, astfel încât toţi cei care cred în El să nu piară ci sâ aibă viaţa veşnică, în spatele universalismului se află un duh conducător care se opune lucrării Duhului Sfânt şi învăţăturilor cuvântului lui Dumnezeu. Este un duh care paralizează înţelegerea adevărului despre Isus şi face presiuni asupra emoţiilor pentru a convinge că Dumnezeu nu poate fi un Dumnezeu al judecăţii. Demonii ştiu bine că-i aşteaptă judecata, iar învierea lui Isus nu a făcut decât sâ le confirme că ceea ce El a spus cu privire la judecată, se va împlini, Nu demult, un demon furios că era scos afară, ne-a strigat: „Dacă
toţi creştinii ar crede Riblict ca voi fi ca mine, noi n-am mai putea face nimic!".

pocâiască în numele predecesorilor săi şi să preia autoritate asupra puterilor demonice cărora li s-a dat drept de control asupra bisericii. Dacă nu va proceda astfel, omul acela se va lupta la nesfârşit cu nişte puteri demonice nevăzute care se vor agăţa de drepturile pe care le au asupra bisericii datorită păcatului liderilor anteriori. g) Religiile faise Am acordat un spaţiu atât de amplu explicării unora dintre căile prin care demonii pot opera în biserici pentru că această problematică este, în general, mult mai puţin înţeleasă decât acţiunea deschisă pe care puterile demonice o exercită din spatele religiilor care sunt evident eretice prin atitudinea lor faţă de persoana lui Isus (martorii lui Ichova, mormonii, etc), sau care sunt necreştine sau anti-creştine prin sistemul lor de credinţe (budismul, shikismul, islamismul, hinduismul, etc). Toate sunt înşelări. Multe dintre ele vechi de sute, uneori mii de ani. Ele au fost puse la punct de Satan ca mijloace prin care să-şi atragă, cu ajutorul demonilor de înşelare religioasa, închinarea. Formele de expresie religioasă par a fi la tel de numeroase ca şi rasele sau sistemele de cultură. Fiecare pretinde că este cea adevărată, ceea ce nu poate fi decât fals, deoarece adevărul proclamat de membrii unui grup intră în conflict cu cel susţinut de membrii altuia, sustinători la fel de fervenţi ai unui alt dumnezeu. Cei. care, din aceste religii false, se întorc la Cristos, trebuie nu doar să-şi proclame credinţa în Isus ci şi sâ renunţe la acele credinţe false şi la puterile aflate în spatele lor. Bisericile din culturile estice cunosc bine aceste lucruri şi multe dintre ele (cele din Extremul Orient, de exemplu) fac o practică normală din eliberarea noilor convertiţi. Bisericile din vest ar trebui să-şi dea seama că noii convertiţi vin şi ei dintr-o lume păgână sau fals religioasă, aşa cum se întâmplă pretutindeni. Singura diferenţă constă în natura puterilor demonice care au controlat vieţile oamenilor înainte de convertire; poate că ele nu aparţin unei binecunoscute religii false ci, de exemplu, ateismului, materialismului, agnosticismului, etc. Dacă vrem ca 117

Universalismul este o erezie şi o înşelare. Toţi cei care au crescut în biserici în care s-a predicat o evanghelie universalista trebuie să se pocăiască şi să se depărteze de asemenea credinţe, să-şi pună toată încrederea în Acel Isus care este prezentat în Biblie, să-I ceară iertare lui Dumnezeu şi să primească viaţa veşnică. Ei au nevoie de eliberarea de demonii care le-au întunecat nuntea pentru a nu vedea adevărul. Dacă un lider al unei biserici află că liderii dinaintea lui au fost universal işti (sau au acceptat o altă erezie), cl trebuie să se Uri

Cum intri) ttcinonii

bisericile sâ aibă mult mai puţine probleme, încetând sâ mai lupte, deseori fără a-şi da seama, cu puterile demonice rezidente cc zac ascunse în membrii lor, atunci trebuie ca noii convertiţi să fie eliberap imediat după convertire! La sfârşitul cârpi sc găseşte o listă a sistemelor de credinţă necreştine, precum şi detalii despre cele mai comune credinţe greşite care pot fi întâlnite în biserici. Cei care au fost implicaţi activ în practicarea vreuneia dintre aceste religii sunt, foarte probabil, depozitarii unui adevărat arsenal demonic. Ei vor trebui eliberaţi, probabil, de foarte multo demoni, trebuind să se pocăiascâ sistematic pentru a demola fiecare întaritură demonică. 6. Legăturile sufleteşti neduronezeieşti Acest paragraf trebuie înţeles împreună cu cel următor (sexul şi sexualitatea). Relaţiile sexuale care ies din planurile şi scopurile lui Dumnezeu aduc întotdeauna în viapi persoanei o legătură sufleteasca nedumnezeiască şi o fac vulnerabilă la demonic. O legătură sufletească este o relape în care suntem fie corect legaţi unii de alţii, fie înrobiţi. Folosesc cuvântul „legat" pentru a desemna o relaţie corectă sănătoasă iar cuvântul „robie" pentru a indica o relape nesănătoasă, care poartă cu ea atât anihilarea voinţei libere a victimei cât şi răzvrătirea împotriva relaţiilor pe care Dumnezeu le doreşte stabilite între fiinţele umane. în descrierea relaţiei dintre David şi Ionatan, Vechiul Testament ne spune că sufletele lor erau alipite în dragoste (1 Samuel 18:1). Era o relape sănătoasă dumnezeiască care, evident, i-a binecuvântat pe amândoi. Dimpotrivă între Saul şi David a existat o relape nedumnezeiască m care Saul a încercat să-1 domine, controleze şi în cele din urmă să-1 ucidă pe David. Aceste două extreme ale relapilor tipizează diferenţele dintre legătură şi robie, dintre legăturile sufleteşti dumnezeieşti şi cele nedumnezeieşti. Există însă multe legături sufleteşti ce sunt, în esenţă, dumnezeieşti, dar care pot avea în ele şi o dimensiuinc

nedumnezeiască. De exemplu, un tată arc o relaţie dumnezeiască cu fiica lui, dar dacă acel tată alege sâ-şi abuzeze sexual fiica, cl va introduce în relaţia cu ca o altă legătură sufletească - cea a unei robii diametral opuse relaţiei sănătoase. în general, legăturile sufleteşti dumnezeieşti conduc la relaţii sănătoase şi binecuvântare, pc când legăturile sufleteşti nedumnezeieşti conduc la boală şi. deseori, la demonizare. a) în viaţa de familie Nu ne putem alege părinţii sau familia în care ne naştem. Independent de voinpj noastră, primii oameni de Care suntem legaţi sufleteşte, datorită concepţiei şi naşterii, sunt membrii familiei noastre. Dacă între părinp există o relaţie dumnezeiască aceeaşi relaţie stabilindu-se şi între ei şi copiii lor pc care nu-i vor domina sau manipula, atunci aceşti copii vor creşte la adăpostul unor legături sufleteşti sigure şi eliberatoare. Ei vor învăpi de la părinţi cum să dezvolte relaţii sănătoase cu alţi copii şi pe măsură ce vor creşte, relaţiile cu părinţii lor sc vor maturiza şi schimba în aşa fel încât aceştia vor putea să-i elibereze de sub tutelă permipuidu-le să devină adulp cu drepturi depline. Legăturile sufleteşti stabilite cu părinţii Ie vor permite rclaţionarca cu Dumnezeu fără a suporta vreo presiune, liberi sâ-şi aleagă un partener de viaţă cu care să poată stabili, la rândul lor, o legătură sufletească dumnezeiască fără a fi ncvoip să suporte controlul claustrofobic al părinplor. Acest gen de control poate conduce atât la alegerea greşită a partenerului de viaţă cât şi la o eventuală distrugere a căsniciei. Glumele despre soacre au adânci rădăcini în realităţile vieţii! Legăturile sufleteşti nedumnezeieşti stabilite în perioada copilăriei pot conduce la nenumărate probleme De exemplu, copiii născuţi într-o familie în care părinpi sunt egoişti, materialist! şi îşi trăiesc viaţa în păcat, nu vor fi pregătiţi să sc rclaţioncze corect cu oamenii. Ei nu sc vor rclaţiona corect cu colegii de şcoală, 119

In aceste dureri demonicul poate avea un larg câmp de acţiune. El ne-a dat libertatea de a alege cu cine să ne relaţionăm şi cum să ne petrecem vieţile. Odată ce reacţia la legăturile sufleteşti nedumnezeieşti parentale s-a produs prin răzvrătire. Există un mare număr dc puncte de intrare demonică create prin legăturile sufleteşti nedumnezeieşti din familie. suflet şi trup. sub autoritatea părinţilor. Reacţia firească a unui copil ţinut de părinţii Iui în robia unei legături sufleteşti. multe dintre ele avându-şi rădăcina în respingere. că noi trebuie să avem faţă de ceilalţi oameni aceeaşi atitudine pe care Dumnezeu o are faţă de noi. De aceea. dominarea şi controlul celorlalţi 120 . Cheia înţelegerii dacă o legătură sufletească este sau nu dumnezeiască este înţelegerea scripturalâ a ceea cc înseamnă a beneficia de voinţa liberă pe care nc-a dat-o Dumnezeu. evidenţa fiind inimile zdrobite ale atâtor părinţi ai adolescentilor. Voinţa liberă este poate cel mai preţios dar pe care Dumnezeu L-a dat omenirii. Plaja de obiceiuri comportamentale este practic nelimitată. vindecare şi eliberare a lui Isus. acel copil suferă de respingere. b) Abuzarea de voinţa liberă Orice relaţie abuzivă conduce la stabilirea unor legături sufleteşti nedumnezeieşti. între ci şi copii. un cadru de viaţă mai sigur fiindu-i pregătit prin relaţia directă cu Dumnezeu atunci când el îşi pune credinţa în Isus şi este întărit în duh. nu L-a determinat pe Dumnezeu să se depărteze dc creaţia Sa.Vindecarea prin eliberare . Mulţi profesori spun că au văzut aceste carenţe manifcsiându-se pe terenurile de sport ale şcolilor! Băieţii care lovesc fetele au învăţat acest lucru de la taţii (sau poate bunicii) care îşi domină soţiile. este evadarea în adâncul lui. indiferent dacă abuzul este săvârşit de părinţii care doar îşi resping copii (din varii motive) sau dacă îi abuzează sexual.Slujirea practică Cum intră demonii comportamentul lor reflectând carenţele dc comportament ale părinţilor. Ncrcspcctarca acestor lucruri este contrară intenţiilor lui Dumnezeu şi este răzvrătire împotriva planurilor şi scopurilor Sale cu omenirea Dar atenţie! Disciplinarea dumnezeiască a celor faţă de care avem responsabilitări şi care sunt în grija noastră nu este dominare sau control! Fără disciplinare. Faptul că omul şi-a folosit voinţa liberă pentru a păcătui. crimă. care se poate manifesta prin droguri. sau să-i ia libertatea dc alegere. violenţă. Dumnezeu nu vrea să aibă relaţii cu nişte oameni forţaţi să se relaţionezc cu El. Dorinţa Lui este ca prin credinţa în Isus Cristos noi să alegem reluarea unei relaţii cu El care a fost distrusă datorită păcanilui. întorcând spatele Creatorului său. copiii (şi adulţii!) nu vor învăţa cum să-şi folosească voinţa liberă pentru a evita în viitor problemele! Scriptura spune că răzvrătirea este „ca şi păcatul ghicitori»!" (lSamuel 15:23). demonicul va avea acces şi va controla comportamentul persoanelor implicate. Noi suntem creaţi după chipul lui Dumnezeu (Geneza 1:26) şi asta înseamnă. etc. de robie spirituală. Una dintre extreme este retragerea într-o totală pasivitate exterioară (deşi interiorul este de obicei un cazan clocotind de durere. Când comportamentul păcătos al unei generaţii sc reflectă în durerea şi presiunile experimentate dc următoarea generaţie. avem de-a face cu ceea ce se numeşte transfer de rădăcină a amărăciunii. Controlul exercitat de aceştia trebuie să devină tot mai relaxat. Este un ciclu din care nu se poate ieşi decât prin puterea de mântuire. cealaltă extremă este răzvrătirea din anii adolescenţei. Intcn(ia lui Dumnezeu este ca voinţa liberă să se exercite în cadrul familial. pe măsură ce copilul se pregăteşte pentru adolescenţă. Relaţiile nedumnezeieşti dintre părinţi conduc inevitabil la legături sufleteşti nedumnezeieşti. -Trebuie să respectăm voinţa liberă a celorlalp şi să nu-i dominăm sau controlăm împotriva voinţei lor. Robia conduce la răzvrătire. interiorizare sau prin ambele. promiscuitate. printre altele. gata să eiupă neaşteptat. Există nişte căi tipice pe care un copil Ic urmează atunci când vrea să se elibereze din lanţurile acestei robii. asemenea unui vulcan).

decât accidentală Din nefericire. efectele pot fi la fel de devastatoare ca şi în cazul aepunii directe a vrăjitoriei. pot trece prin aceleaşi necazuri! Ambele slujiri trebuie să meargă mână în mână într-un echilibru benefic. Cei care nu urmăresc decât scoaterea demonilor Iară a ţine scama dc nevoia vindecării interioare. emoţionale. puterile demonice care se află în spatele lor se manifestă. Vindecarea produsă în asemenea ocazii este. Numai atunci când vezi cât de largă este extinderea demonizării controlate de legăturile sufleteşti nedumnezeieşti parentale pop să-p dai seama cât de vitală este slujirea de eliberare în aducerea oamenilor la normalitatc. Dumnezeu i-a folosit ca instrumente de creaţie şi El ne porunceşte să-i cinstim). multe dintre necazurile lor s-ar sfârşi. o activitate spirituală şi atunci când oamenii intră într-o relaţie sexuală păcătoasă nu trebuie să fie surprinşi că demonii vor profita de punctele dc intrare oferite dc păcat. Când dominarea şi manipularea sunt folosite pentru a controla oamenii de care suntem legaţi sufleteşte. luni sau chiar ani încercând sâ vindece ceea ce. deoarece reacţiile pot fi instantanee. Sexul este. sc exteriorizează. cu adevărat. Alungarea acestor puteri nu va fi. extraordinară. în special a celor răniţi emoţional. Uneori demonicul este atât de subminat de această procedură încât eliberarea se produce spontan. psihologice sau relaţionale pentru a putea aprecia ceea ce a lucrat Dumnezeu. cred ei. c) Relaţiile potenţial periculoase Voi prezenta în continuare principalele legături sufleteşti nedumnezeieşti care. De obicei. Trebuie să citeşti scrisorile care urmează acestor slujiri şi care descriu vindecările fizice. nu fac lucrul acesta decât atunci când am o echipă de slujire suficient dc numeroasă. cu puterile demonice care se află în spatele acestor relaţii. chiar dacă nu înţeleg şi nu cred în slujirea dc eliberare. Prin aceasta nu vreau să spun că vindecarea interioară nu este necesară şi importantă. rostirea comenzilor de plecare are un puternic efect şi eliberarea are loc. sunt folosite cu regularitate dc către demoni ca puncte dc intrare.1 initeairea prin eliberare . Cei care caută vindecarea relaţiilor parentale doar prin folosirea vindecării interioare deseori se vor confrunta. în primul rând. Aproape 40 la sută s-au ridicat. este doar durere emoţională. Am constatat realitatea acestor lucruri atunci când. cei care slujesc pentru vindecarea interioară deseori se luptă săptămâni. Sunt tacticile şi metodele lui Satan. urmate de ruperea legăturilor sufleteşti. Indiferent de originea lor. toate legăturile sufleteşti nedumnezeieşti par a fi un canal de acţiune directă pe care demonii îl folosesc pentru a-şi crea puncte de intrare. iar durerea emoţională provocată dc dominarea şi controlul exercitat. De fapt. fără a-şi da scama. în cazul acesta. Pe demoni nu-i interesează 123 . la o reuniune publici am cerut tuturor celor care simţeau în duhurile lor că au fost controlaţi şi dominaţi într-un mod nedumnezeiesc de părinpi lor. în clipa în care legăturile sufleteşti sunt rupte. Dar de cele mai multe ori am constatat că spontan sau nu.Slujirea practica Cum intră demonii (deseori prin frică sau prin intervenţie demonică directă) sunt caracteristice practicilor vrăjitoriei. în slujirea persoanelor cu probleme complexe şi cu un trecut complicat am constatat cât de eficiente sunt pocăinpa şi iertarea asociate relaţiilor afectate. 1) Alţi parteneri sexual decât soţul sau sopa Rareori întâlneşti cazul unei persoane care să nu fi cules demoni în urma unei relaţii sexuale imorale. ei se confruntă cu 122 nişte demoni a căror prezenţă nu o recunosc şi care se bucură să irosească într-o slujire sterilă atât timpul consilierului cât şi al celui consiliat! Demonii nu pot fi „vindecaţi interior"! Dacă cei care practică vindecarea intenoară ar înţelege acest lucru. imediat ce legătura sufletească a fost ruptă prin rostirea unei porunci. Le-am cerut să-şi ierte şi să-şi cinstească părinpi (indiferent cât de răi au fost. uneori timp de zeci de ani. după cum am constat în slujire. Apoi am rupt legăturile sufleteşti nedumnezeieşti dintre ei şi părinţii lor. să se ridice în picioare.

Dacă acest moment nu are loc în cadrul spiritual sigur al căsătoriei. care merg dc la exaltare până la dezamăgire. şi în special a păcatului sexual. reprezintă o mare biruinţă. Satan nu poate crea. pericolele îmbolnăvirii fizice datorită unei vieti de promiscuitate par a fi nesemnificative faţă de pericolele spirituale care rezultă în urma unei vieri sexuale nedisciplinate. Deci. Disiparea spirituală şi demonizarca persoanelor implicate în păcat sexual ne ajută sâ înţelegem dc ce Satan pune atât de mult accent pe această ispitire. atunci când o persoană are relaţii sexuale cu mai mulţi parteneri. trăind într-o insuportabilă stare dc vinovăţie* Dumnezeu a destinai sexul ca un mijloc de procreare. Divorţul şi recăsătoria se produc simultan! 125 . urmată dc slujirea prin rugăciune. scăparea există! Am văzut nenumărate persoane eliberate dc trecutul lor. Dar această tranzacţie spirituală nu este doar o consecinţă a relaţiei sexuale din cadrul căsătoriei. Am constatat dc asemenea că o importantă parte a slujirii este de a cere lui Dumnezeu. în cazul celor care s-au pocăit cu adevărat de comportamentul sexual păcătos şi ale căror legături sufleteşti au fost rupte. indiferent dacă ele au loc în cadrul căsătoriei sau în afara ei. ci a tuturor relaţiilor sexuale. ca o modalitate dc exprimare a creaţiei. atât dc puternic în asemenea cazuri. deseori numărul acestora depăşind. Dc multe ori ei descriu astfel cele întâmplate: „Simt că mă refac. Milioane de oameni au fost şi sunt atraşi în capcana unei plăceri de câteva minute datorită întrebării pe care ispititorul continuă să o pună: „ Oare a spus Dumnezeu că aşa ceva este greşit?". el poate fi însoţit de puternice sentimente de vinovăţie şi frică. Unul dintre miracolele căsătoriei este şi faptul că soţul şi soţia sunt în permanenţă conştienţi spiritual că relaţia lor este corectă.Vindecarea prin eliberare . ci şi una spirituală. cl nu face decât să deformeze. naturii relafiei sexuale care a fost concepută dc Dumnezeu. Pentru acest maestre al înşelării. Deseori oamenii descriu acest lucru prin afumaţii de genul: „ Uneori mă întreb cine sunt şi unde mei aflu ".Slujirea practică Cum intră demonii dacă persoana care păcătuieşte este sau nu conştientă de ceea ce face. în acel moment legământul căsătoriei este rupt şi are loc un divorţ spiritual. pe parcursul anilor. apare şi frângerea spirituală şi sufletească care însoţeşte fiecare interaertune sexuală cu un nou partener. Pentru mulţi oameni. deformarea Am constatai că mărturisirea păcatului. Dar în procesul dc restabilire. se produce un fel dc „împărţire" a duhului şi a sufletului acelei persoane cu toţi cei cu care ea arc relaţia. mai este vreo scăpare. Momentul pierderii virginităţii este o traumă spirituală însoţită de cele mai multe ori de emoţii extreme. Un alt moment de intensă activitate demonică este cel în care o persoană îşi trădează partenerul conjugal şi comite adulter printr-o relaţie sexuală în afara căsătoriei. devenind oamenii liberi pe care Dumnezeu Şi-i dorea. Dar pe lângă factorul demonic. . unele într-un mod dramatic. în lumea spirituală este ca şi cum partenerul nevinovat a divorţat de cel vinovat datorită noii legături spirituale pe care acesta din urmă a adăugat-o la cea originară. îmi dau scama că mulţi dintre cei care vor citi rândurile de mai sus îşi vor da brusc seama de pericolul în care se află datorită felului lor de viaţă anterior şi se întreabă daci pentru ei. are loc nu doar o unire fizică (trupească). de obicei. Păcatul sexual face ca oamenii să devină foarte vulnerabili la demonizarc. Nu vă temeţi. cifra zece. Când două persoane se unesc în actul sexual. Rareori am slujit vreunei persoane care să nu fi avut relaţii sexuale cu mai mulţi parteneri. cel mai semnificativ. să readucă în fiinţa acestora fiecare parte din ei care a fost ataşată partenerilor lor sexuali. Am mai constatat şi că primul partener sexual este. Scriptura ne spune „Mărturisiţi-vă deci unii altora păcatele şi rugafi-vă unii pentru alţii pentru ca să fiu vindecaţi" (lacov 5:16). Este un moment de maximă expunere la demonizare a celor doi parteneri. conduce la extraordinare vindecări fizice. pentru prima dată mă simt un om împlinit". crucea nu poate fi ocolită.

Ne-a spus că deşi se afla sub cel mai puternic tratament împotriva epilepsiei. în timp ce demonii plecau. noi nu ştiam lucrul acesta. iniţiatorul ruperii relaţiei. Isus a avut o atitudine de compasiune şi iertare faţă de femeia prinsă în adulter. Dc atunci. trebuie amintit aici că există şi împrejurări în care persoana care comite adulterul nu este. căsătoria va fi atât dc deteriorată spiritual încât va deveni un coşmar. Se poate ca partea aparent nevinovată să fie. deseori prin respingere şi josnicie. Relaţii sexuale păcătoase pot avea loc chiar şi între cei care intenţionează să se căsătorească! Cei care anticipează căsătoria prin începerea unei relaţii sexuale ieşite de sub protecţia legământului ci sunt la fel dc vulnerabili la demonizare ca şi cei care comit ocazional adulterul. fără a avea intenţia de a se căsători. Dar ea a înţeles ceea ce-i cerca Dumnezeu. Haideţi să nu procedăm nici noi altfel. Am slujit unei femei care ne-a mărturisit că şi-a început viapi sexuală cu sopil ei cu trei luni înainte de căsătorie (fără ca vreunul dintre ei să fi avut vreodată relaţii sexuale cu vreun alt partener). Am întrebat-o de unde ştie că este vindecată. deseori unul dintre ei nemaişliind cc sâ facă pentru a fi pe placul celuilalt. Dar calitatea acelei căsnicii nu mai este cea de dinaintea comiterii adulterului. Apoi. deoarece un divorţ a avut loc. sau ca şi cei care comit adulterul în afara căsătoriei. Nu spun aceste lucruri pentru a scuza păcatul adulterului. de fapt. îndepărtat din căsnicie. în obscuritatea unei camere în care să nu pătrundă lumina. în ochii lui Dumnezeu. în acest fel. 127 126 . Sunt frecvente cazurile în care „partea nevinovată" îşi aserveşte atât dc mult partenerul. trebuie ca legământul iniţial sâ fie refăcut înaintea lui Dumnezeu şi a unor martori (o recăsători re). femeia s-a prăbuşit la pământ şi a început să manifeste toate simptomeie unei puternice crize dc epilepsie. Multe cupluri continuă să trăiască împreună deşi unul dintre parteneri a comis adulter. Imediat ce şi-a mărturisit păcatul şi dimensiunea nedumnezeiască a legăturii sufleteşti cu sopil ei a fost ruptă am poruncit puterilor întunericului să plece. căsătoriei i sc dă şansa de a deveni chiar mai bună decât a fost înaintea comiterii adulterului. au făcut ca blestemul epilepsiei (care a fost pus peste ea prin păcat) să înceapă să sc manifeste. efectiv.Slujirea practica Cum inlrâ demonii 2) Relaţiile sexuale dinainte de căsătorie Durerea emoţională asociată adulterului este atât de mare încât puţine relaţii pot supravieţui acestei experienţe. Pentru ca <unbii parteneri sâ fie complet vindecaţi emoţional. Peste zece minute. ci pentru ca cei implicaţi în slujire să fie foarte prudenţi arunci când încearcă să-i ajute pe cei care au trecut prin asemenea probleme conjugale. Dar când aceasta din urmă s-a terminat. uşor sc pot deschide nişte răni dureroase. ea s-a îmbolnăvit de epilepsie. Deşi acest capitol nu sc doreşte un tratat asupra divorţului şi recâsătoriei. crizele se succedau una după alta. Dacă adulterul nu este descoperit. este nevoie de mărturisire şi pocăinţă. La puţin timp după căsătorie. păcatul sexual a deschis uşa unor duhuri de boală care au cauzat epilepsia şi care. Dar după cele două crize din timpul rugăciunii. deşi el sau ea sunt cei care au comis păcatul. atunci când relaţia ei sexuală (care fusese nedumnezeiască) a fost consacrată înaintea lui Dumnezeu prin căsătorie. urmate de o deplină iertare. ea s-a ridicat de jos şi ne-a spus că este complet vindecată.Vindecarea prin eliberare . Când i-am slujit pentru prima dată. în decurs de câteva săptămâni (sub supravegherea unui medic) renunpise la toate medicamentele. relaţia dintre parteneri va suferi în multe feluri. dar să ne amintim şi că El i-a spus acelei femei „Du-le şi să nu mai pâcâtuieşti!" (loan 8: l i). a avut o altă criză. După fiecare criză avea nevoie de două-trei zile pentru a-şi reveni din durere. n-a mai avut nici o criză şi n-a mai luat nici un medicament! în cazul acestei femei. încât acesta („partea vinovată") divorţează spiritual de partenerul ei fiind. indiferent dacă ele sunt sau nu descoperite vreodată. cea mai vinovată! în aceste situaţii. s-a ridicat imediat şi n-a simpt nici o durere! Peste trei ani ea ne-a trimis o scrisoare în care ne spunea cum. Dar dacă adulterul rămâne un păcat ascuns.

Dar când am ajuns la cea de-a cincea. creştină sau nu. în aceste cazuri nu există decât o singură soluţie: iertarea tuturor strămoşilor. care cauzează o maladie specifică. prin relaţia sexuală cu ea. am început să rup legăturile cu acestea. în cazul acesta duhurile trec gencraţional la copii. fără să-şi dea seama. o căsătorie. Bătălia care a urmat a durat până când drepturile dc rezidenţă ale demonilor au fost complet subminate prin pocăinţă şi eliberarea a putut avea loc. cu atât demonizarea devine mai probabilă datorită relaţiilor nedumnezeieşti care se stabilesc. un demon a răcnit din om: „Asta nu e a tal!". manipulându-1 şi abuzând de el pentru ca apoi să se plângă că acesta l-a părăsit pentru altcineva! Manipularea şi dominarea partenerului dc viaţă conduc la o mulţime de necazuri şi ele nu pot fi numite decât păcat! Căsătoria nu dă vreunuia dintre parteneri dreptul de a se folosi de legământul căsătoriei pentru a face din celălalt tovarăş de viaţă o victimă a legăturilor sufleteşti nedumnezeieşti. rod al armoniei în duh. chiar dacă partenerii par a fi fericiţi împreună şi nici unul nu are vreo relaţie adulterii. care îndeplineşte aceste condiţii dc relalionare este peste standardul mediu. care s-ar fi întrebat de unde le vine epilepsia Mulţi oameni suferă. Majoritatea oamenilor nu cunosc adevărata dimensiune a dezastrelor care se produc şi cât de 129 . Puterile întunericului din acel om nu erau prea preocupate de pierderea primilor patru demoni asociaţi primelor patru partenere. consiliat nenumărate persoane care nu şi-au respectat partenerul de viaţă. consecinţele demonizării produse datorită păcatelor părinţilor. bisericile dau prea puţine învăţături cu privire la modul în care partenerii trebuie să sc comporte pentru a evita manipularea sau dominarea. 3) Relaţiile sexuale din cadrul căsătoriei dragoste în duh. ruperea legăturilor sufleteşti şi eliberarea cate poate aduce vindecarea Relatarea de mai sus nu trebuie sâ ne facă să credem că toţi epilepticii au comis vreun păcat sexual şi nici că toţi cei care au comis vreun păcat sexual sc vor îmbolnăvi de epilepsie! Dar în cazul acelei femei. Din nefericire. Acea parteneră era activ implicată în vrăjitorie şi. suflet şt trup Grijă faţă dc partener şi faţă dc copiii pe care Dumnezei i-a dat familiei Dorinţa comună ca în relaţiile lor să primeze voia lui Dumnezeu Lipsa de dominare sau manipulare a celuilalt partener! * * * Aşa cum am menţionat.o comnuniune plină de 128 Evident. erau foarte importanţi.I Judecarea prin eliberare . Uneori. care să producă: * * * * O deplină încredere între parteneri Respect reciproc Apreciere şi încurajare a darurilor şi abilităţilor celuilalt O relaţie sexuală neinhibată. probleme pot apare şi în relaţiile sexuale din cadrul căsătoriei. sunt departe de a fi ceea ce Dumnezeu Ie doreşte a fi . dar cei asociaţi celei dc-a cincea.Slujirea practica Cum intre) demonii Duhul de epilepsie nu s-ar mai fi manifestai dacă ca şi-ar fi continuat viaţa în promiscuitate sexuală cu alţi parteneri. păcatul sexual a cauzat epilepsia. deşi bine camuflate pentru cei din jur. suflet şi trup. In timp ce slujeam unui bărbat care stabilise o mulţime de legături sufleteşti cu diferite partenere sexuale. Dar cert este că. Acestei problematici nu i se dă suficientă atenţie. chiar şi creştine. Natura demonilor care invadează fiinţa umană datorită păcatului sexual poate varia de la duhurile de poftă (care au o acţiune directă) la cele de boală. consecinţele sunt determinate de natura fiecărui demon care se află în persoana cu care s-a comis păcatul sexual. Multe căsătorii. cu cât ea se îndepărtează de ideal. bărbatul acela a „cules" nişte puternice duhuri de vrăjitorie. pocăinţa de orice păcat cunoscut. Am .

nici una dintre părţi nu înţelege exact ce se întâmpla. mai ales în cazul căsniciilor creştine. lată care sunt tacticiie cel mai des folosite de parteneri unul împotriva altuia: La începutul căsătoriei. Ei se acomodează 131 . dar fără acţiuni hotărâte. în pornografie şi masturbatie. Am consiliat mulp bărbaţi care au fost determinări să se simtă nişte „bătrâni murdari" pentru că doriseră să facă dragoste cu soţiile lor. cu timpul. De obicei. Dar am consiliat şi multe femei ale căror soţi. Trebuie însă menţionat şi că actul sexual este o parte normală şi de drept necesară în viaţa conjugală Pavel arată clar (1 Corinteni 7:5) că nu există decât un singur motiv pentru care împreunarea sexuală poate ii. solul îşi dezvăluie temperamentul coleric. De obicei soţul este cel care doreşte ca soţia să facă lucruri (cum ar fi sexul anal sau oral) pe care ea nu vrea să le facă. fie. Am constatat că sexul pervertit. folosind sexul ca un mijloc de recompensă sau pedeapsă pentru a obţine de la soţ ceea ce doresc. Astfel. Uneori am constatat că soţul era complet descurajat datorită atitudinii pe care soţia o avea faţă de propriul ei trup. Ia jumătatea viepi. soţul îşi controlează complet solia prin frică. dominarea şi controlul. îşi va pierde puterea dc control. fie într-o altă relaţie. căsătoria primind sănătatea spirituală care face ca relaţiile să devină dumnezeieşti. Pentru ca relaţiile dintre partenerii unei căsnicii sâ fie vindecate. 4) Părinţii şi copiii Majoritatea părinţilor sc bucură de copiii lor. Legăturile sufleteşti nedumnezeieşti dintre sori se pot stabili în foarte multe feluri.uriaşul aţipit". chiar şi în cadrul căsătoriei. deseori soţiile îşi înjosesc soţii. îşi pierduseră orice interes pentru relaţia sexuală cu ele. Cel mai mare potenţial de durere şi bucurie se află în relaţiile cu cei care ne sunt cei mai apropiaţi. Soţul sau soţia care deliberat îşi privează partenerul de relaţia sexuală abuzează de el. întreruptă. Acest aspect al căsătoriei este nedumnezeiesc şi demonic. Acea soţie are nevoie de eliberarea dc duhurile de dominare şi frică care au ţinut-o în robie (prin ruperea acelor legături nedumnezeieşti). Există multe alte aii prin care relaţiile conjugale pot fi deformate nedumnezeieşte. dar bărbatul intuieşte că autoritatea îi este ştirbită iar femeia ştie că dacă nu manipulează această zonă a căsătoriei. iar solul acela are nevoie de o adâncă pocăinţă dc ceea ce a făcut. Acestea sunt doar două dintre exemplele care sc pot da. astfel încât oamenii să fie eliberaţi de dimensiunea demonică implicată în relaţiile dintre ei. Acest comportament masculin. chiar şi între soţi. dar toate au ca rădăcină manipularea. este un indiciu al problemelor interioare ce pot fi generate de respingerea şi frica suferite în copilărie La cealaltă extremă.Vindecarea prin eliberare . există şi potenţialul pentru demonizare. rugăciunea. nu-i este permisă manipularea sexuală a celuilalt partener prin acte abuzive sau perverse. Aceasta datorită pericolelor şi ispitirilor ce decurg dintr-o astfel dc abstinenţă. trebuie ca legăturile nedumnezeieşti sâ fie rupte şi demonii alungaţi. pentru scurt timp. Am consiliat multe cupluri în care unul dintre parteneri a fost abuzat sexual de celălalt. în toate aceste cazuri legăturile sufleteşti nedumnezeieşti trebuiesc rupte. Oriunde există ceva nedumnezeiesc. în special în problema sexuală. Soţia este atât dc speriată dc accesele iui de furie încât toată viaţa va umbla pe vârfuri de teamă sâ nu trezească . este un punct de intrare a demonilor şi că cei care au practicat perversiunile sexuale au nevoie de eliberare.Sluji/va practica Cum intră demonii extinsă este demonizare a atunci când relaţiile conjugale capătă astfel de caracteristici nedumnezeieşti.. înainte de a trece la alte legături sufleteşti trebuie să spunem că 130 unui partener. Procesul este dureros. căsătoria va degenera iar partenerii vor ajunge ca la bătrâneţe sâ guste din roadele amare ale unei căsnicii ratate. iar alte ori am văzut că soţia nu-l mai interesa deoarece el îşi găsise împlinirea sexuală altundeva. 1 2 1 trebuie sâ-L caute pe Domnul pentru a înţelege cc anume l-a determinat să se comporte astfel. foarte des întâlnit.

ci şi să dea acesteia ceva special. ei nu se vor maturiza niciodată ca adulţi. Prin reproducere El a dorit nu doar să împărtăşească cu omenirea puterea Sa dc creaţie. într-un mod pozitiv şi deschis. unindu-se. Rezultă că numai 133 7. Acest act trebuie să aibă Cftţscop unirea celor doi parteneri într-o relaţie independentă dc oriclt alte relaţii cu ceilalţi oameni. Orice raport sexual care nu reflectă această divină interferenţă spirituală.şi alipirea dc soţ sau soţie. atunci soţia se va simţi ca o piesă de schimb lipsilă de viitor. este creat după chipul lui Dumnezeu.Slujirea practica cu amuzanta (şi frustâtnta!) atmosferă dc familie. fără teama că vor fi dominiţi de aceştia. atunci în mod sigur vor apare probleme. nefolositoare atunci când copiiivor creşte şi vor pleca . încercând să cxtirţdă perioada în care ea.de acasă. Biblia este foarte categorică în a uorunci despărţirea de părinţi! Asta nu înseamnă >. . a siguranţeitei. Dacă relaţia cu partenerul este nesigură sau dacă ferr ria ştie că după cc copiii se vor maturiza ea nu va avea nici o cari . cât de multe sunt pericolele asociate păcatului sexual şi relaţiilor sexuale care conduc la legături sufleteşti nedumnezeieşti. trebuie să fie tranşantă şi definitivă. Este uimitoare puUrea demonică care se poate exercitata dinspre 132 părinţi spre copii pentru a-i ţine pe aceştia din urmă în robie. Dumnezeu a acordat reproducerii un rol foarte important. Ruperea acestor legături demonice duce la o puternică durere emoţională şi la extraordinare eliberări. Dumnezeu nu doreşte ca întreaga noastră identitate să depindă dc copiii nost i. păcat. fiind o tctitativă dc lipsire dc libertate şi independenţă a copiilor.râ de urmat. multe dintre durerile şi probleme soacrelor ar fi evitate! Păcatul sexual Am văzut deja. Dacă s-ar proceda. înseamnă o a r că aceşti copii trebuie să fie liberi să se rclaţioneze cu părinţiii lor într-un mod matur şi responsabil. în capitolele precedente. Acest lucru se întâmplă mai ales in clizul mamelor. 'umai omul.cc ci sunt atât de legaţi de mamă încât nu vor putea stabili relaţii) corecte cu noul partener de viaţă Scriptura ne spund că secretul unei căsnicii fericite constă în despărţirea de părinţi. îi „câştigă" pentru tot restul vieţii. măgarii sau vreo altă creatură. O parte din avantajele câştigate de duşman sc datorează eşecului Bisericii de a explica tinerelor generaţii. aşa cum se obişnuieşte) să „dea drumul" fetei lor iar ambii părinţi ai mirelui să-şi elibereze dc sub tutelă fiul. în trup. Numai oamenii au capacitatea de a se rclaţiona în spirit şi în emoţii. prezenţa copiilor aduce un sentiment de securitate. ca mamă. Oricum xm caracteriza acest lucru el este.ă părinpi nu trebuie să-şi mai viziteze copiii căsătoriţi. practic. astfel. O femeie ajunsă îreaceastă situaţie va face tot cc poale pentru a prelungi dependenţa copiilor de ea cu mult peste vârsta maturităţii lor. este în afara intentiilor lui Dumnezeu. nu şi câinii. în cele din urmă. Fără voinţăeliberâ şi independenţă. necunoscut restului creaţiei Sale. prin organele sexuale. La rugăciunea pentru vindecare fizică trebuie ţinut cont că multe dintre bolile care au venit pe linie generaţională s-au transferat datorită relaţiilor prin care părinţii şi-au dominat şi manipulat copiii. Pentru unele femo:. Sexualitatea are implicaţii în numeroase zone ale vieţii. Totuşi. Părăsirea casei părinteşti. nu acelaşi lucru sc poate spune şi despre anumite sectoare ale Bisericii. etica sexuală Biblia nu face din sexualitate un subiect tabu. în acest capitol vom analiza diferitele căi prin care vrăjmaşul denaturează sexualitatea. . Dtlicele mai multe ori aceşti copii nu vor avea o căsnicie fericită deoat .Vindecarea prin eliberate . creând o infinitate de puncte de intrare a demonilor pe care apoi le va folosi nestingherit. unora le este foarte greu să-şil intre în rolul de părinte. Bolile care rezistaseră tuturor formelor anterioare dc rugăciune sunt deseori instantaneu vindecate prin eliberare. Numai atunci când părinţii sunt de acord cu aceasta „pierdere" a copiilor lor. să aibă un rol de jucat. Din păcate. Când acreai bărbatul şi femeia. La serviciile de celebrare a căsătoriei trebuie ca ambii părinţi ai miresei (şi nu doar tatăl. Ei asigură tiăinicia familiei şi sunt purtători dc speranţă Dacă aceste ingredierde esenţiale pentru viaţa de familie nu sunt asigurate în primul râdd de către soţ.

Deşi traumatic la vremea lui. ea vrea să fie iubită şi protejată. Duhul care a intrat într-o fată printr-un abuz sexual poate lucra în ea în aşa fel încât să-i distrugă datorită şocului suferit. evident. Când se căsătoresc. mai ales într-o epocă îi climatul social încurajează sexul în afara căsătoriei. Făcând aceste comentarii asupra relaţiilor sexuale din cadrul căsătoriei. fără ca victima să-şi dea seama de ceea ce se 135 . ci şi ca un duh de curvic să-şi înceapă lucrarea în membrii acelei familii. Dacă aceste dureri rămân nevindecate ele vor afecta. Dc exemplu. Deseori. în copilărie. Sexul fiind. Pentru a distruge acea căsnicie. incidentul a rămas adânc îngropat printre celelalte evenimente ale trecutului. dar în moduri diferite. va fi un bastion în care vrăjmaşul cu greu va putea cuceri vreo poziţie. Problemele create demonic prin păcat sexual îi afectează atât pc cei căsătoriţi cât şi pe cei necăsătoriţi. o problemă spirituală este dc maximă importanţă ca oamenii să înţeleagă căile prin care Satan perverteşte sexualitatea pentru a distruge dimensiunea spirituală care dă un minunat potenţial sexului din cadrul căsătoriei creştine. se poate reveni la normalitate. victima este fără speranţă. ambii parteneri aduc cu ei un bagaj de durere şi de probleme personale. împingându-i la adulter. puţini sunt bărbaţii care doresc sâ 134 se căsătorească cu ca. şi ambii parteneri doresc restaurarea relaţiei sexuale. printr-un act al propriei ei voinţe.Vindecarea prin eliberare . Să luăm cazul unei fete care a fost abuzată sexual o singură dată. înainte de orice. problemele lo»' unt mai mari decât cele ale celor căsătoriţi. o respinge. 2) Abuzul sexual Indiferent de gravitatea sa. Dar demonul care a intrat prin acel şoc emoţional va face tot ce poate pentru a ataca relaţia sexuală pe care acea fată o va stabili cu soţul ei creştin. Dar Satan va lupta din răsputeri ca acest lucru să nu se întâmple (mai ales în familiile creştine). El nu poate suporta bucuria experimentală dc cei doi parteneri şi sc teme de consecinţele unirii lor într-o dragoste care va duce la împlinirea planurilor lui Dumnezeu în vieţile lor. Bărbaţilor cu care vine în contact le dă dc înţeles că doreşte doar prietenie. abuzul sexual aduce cu el o demonizare prin care Satan va căuta să denatureze şi să prejudicieze relaţiile dumnezeieşti dintre parteneri. Dar în aceste condiţii. nu şi intimitate.Slujirea practica Cum intrA demonii credincioşii care 11 cunosc cu adevărat pe Dumnezeu au capacitatea de a se cunoaşte reciproc cu adevărat (spiritual ea şi fizic). nu vreau decât sâ subliniez faptul că Dumnezeu doreşte ca sexul să se producă numai între partenerii căsătoriţi. Dacă o căsnicie n-a fost încă irevocabil distrusă datorită nemârturisirii păcatului sexual sau ascunderii unui abuz sexual. cauzând frustrare şi chiar disperare. Camera de consiliere ne-a arătat că pentru mulp creştini relaţiile sexuale sunt departe de a fi ceea cc Dumnezeu doreşte ca ele să fie. el va provoca cât mai mult râu în această zonă a relaţiei dintre cei doi parteneri. având deci cea mai bună percepţie a ceea cc este sexul! Teoria conform căreia creştinismul nu este compatibil cu o bună relaţie sexuală în cadrul căsătoriei este. falsă. relaţiile sexuale dintre cei doi. împlinită în fiecare aspect al relaţiei. dorinpi de a se căsători vreodată. Perechea aceea. Deseori duhurile care au intrat prin abuz sexual îşi încep activitatea imediat după ce persoana s-a căsătorit. într-un fel sau altul. un adulter comis într-o anumită generaţie va face nu doar ca generaţiile următoare sâ fie mai deschise la relaţiile adultere. în continuare vom prezenta cele mai importante căi prin care demonicul afectează sexualitatea omului: 1) Păcatul sexual generaţional Aşa cum am văzut. Prin aceasta nu vreau să afinn că persoanele necăsătorite nu au sexualitate sau că ele nu pol avea probleme sexuale. Totuşi. Astfel ajunge să trăiască durerea de a dori cu ardoare o relaţie pe care. Dacă nu se recunoaşte rădăcina demonică. Problemele pot fi depăşite numai dacă înţelegem modul în care duşmanul le creează. păcatele strămoşilor pot genera o putere demonică care afectează generaţiile următoare.

Au fost bărbaţi care mi-au spus că atunci când fac dragoste cu soţiile au senzaţia că soacrele lor sunt undeva pe aproape iar uneori. Deşi au consultat o mulţime dc consilieri în căsătorie. locul în care acest lucru devine evident. Duhul care a căpătat acces prin mamă poate imita caracterul şi dominarea acesteia. dc obicei necreştini. cazul bărbaţilor care se confruntă cu duhurile ce vin dinspre mama soţiei. Duhurile de boală sau de ocultism vor profita de legăturile 137 . Dar şi femeile se pot confrunta cu duhurile care vin dinspre mama soţului. poate. Cu cât aceste relaţii imorale sunt mai adânci. deşi au încercat să facă totul pentru a îmbunătăţi situaţia (inclusiv prin pornografic şi sex pervertit). cărora nu le vor putea rezista. Ceea ce susţin este că dacă problemele spirituale (demonice) nu sunt rezolvate. cuplul va experimenta o relaţie sexuală inadecvată şi căsnicia poate fi. Dacă femeia aceea nu este eliberată. o ameliorare temporară a unor aspecte ale sexualităţii lor dar în final ci nu au reuşit decât să dea acces. orice consiliere nu va face decât să aducă o ameliorare temporară care va fi urmată de o şi mai adâncă durere şi disperare. unui şi mai mare număr de demoni care le vor crea şi mai multe probleme. este păcat. Din nefericire. ea nefiind pentru cl decât un substitut al mamei! Numeroase căsătorii. Nu vreau să afirm că sfaturile şi consilierea medicală nu pot aduce o oarecare îmbunătăţire a stării emoţionale sau fizice a celor doi parteneri. demonizarca putând căpăta valenţe extreme. Dormitorul conjugal este. creând în victimă o presiune generată dc influenţa mate mă. atât relaţiile sexuale dintre partenerii căsătoriţi cât şi sexualitatea persoanelor celibatare vor fi serios prejudiciate datorită diferitelor forme de ispitire sexuală. sunt zidite pc această temelie! Este uşor de observat importanţa niperii legăturilor sufleteşti nedumnezeieşti dintre părinţi şi copii pentru ca aceştia din urmă sâ fie liberi de duhurile de control şi dominare care au coborât pc linie generaţională Fără eliberare.Vindecarea prin eliberare •• Slujirea practică Cum intra demonii întâmplă. aceşti bărbaţi se confruntă cu duhurile dc dominare care vin dinspre soacrele lor şi care se opun libertăţii câştigate de soţii prin căsătorie. dă vrăjmaşului drept de intrare şi şedere. neiertat. legătura sufletească de dominare dinspre mamă deseori conduce la demonizarca copilului. Păcatul ncmărturisit şi. Căsătoria este o ieşire (de drept) de sub influenţa părintească. lucrurile nu s-au schimbat. deci. . 4) Relaţiile sexuale dinainte de căsătorie şi căsătoriile de probă Orice relaţie sexuală cc are loc în afara cadrului protector al căsătoriei. Duhul dc dominare maternă se va opune acestei încercări dc eliberare de sub tutela parentală. Dc exemplu. 3) Legăturile sufleteşti de dominare Legăturile sufleteşti dc dominare parentală conduc la adevărate dezastre în relaţia sexuală dintre partenerii căsătoriţi. care şi-a dominat fiul într-atât încât acesta nu mai este liber să sc rclaţioneze corect cu soţia lui. Am constatat că în consiliere trebuie explorate (cu fineţe) toate relaţiile sexuale din trecutul persoanei. pentru exemplificare. Am folosit. deseori. creştine sau necreştine. distrusă. naturală a relaţiei (sufletul şi trupul). demonii primesc drept de intrare în ea prin legătura sufletească nedumnezeiască care se stabileşte. Metodele încercate au adus. păcatul sexual este doar rareori mărturisit şi tratat prin pocăinţă înaintea lui Dumnezeu. în cele din urmă. chiar dacă ea sc află la mii de kilometri distanţă. că acestea se află în locul 136 soţiilor! In realitate.. în special în cazul celor care suferă dc mult timp de probleme (medicale sau de altă natură) care persistă aparent fără motiv şi fără a avea un diagnostic clar. De fiecare dată când o persoană are o relaţie sexuală în afara căsătoriei. Relaţiile sexuale care sc află în disfuncţionalitatc datorită unor cauze spirituale nu pot fi ameliorate prin metode care afectează doar zona firească. mergând de la pornografie până la adulter. cu atât mai puternice devin legăturile demonice în participanţii la adulter. prin practicile la care au apelat.

posibilitatea determinăni spirituale a înclinaţiilor homosexuale. practică un astfel de sex pervertit. Romani 1:26-32. creştinii. Nici un fel de interpretare. din motive fizice.Vindecarea prin eliberare . căsătorip sau nu. Ejacularea spermei într-un alt orificiu decât vaginul femeii este o pervertire a intenţiilor lui Dumnezeu. Ia o tot mai accenwată dorinţă dc a practica sexul pervertit. Dar nu trebuie să petreci prea mult timp în slujirea dc eliberare a celor implicaţi în păcat sexual pentru a-p da seama că ei sunt cei demodap! 5) Sexul oral şi anal Intenţia lui Dumnezeu este ca raportul sexual dintre bărbat şi femeie să se producă prin introducerea organului sexual masculin în cel feminin. Aceste forme de pervertire a sexului sunt importante puncte de intrare a demonilor. le este imposibil să practice raporturi sexuale normale. care este mai puternic decât ca. Perversiunile sexuale sunt puternic încurajate de demonii care ştiu că cei care le-au practicat o singură data vor fi nişte victime sigure ale atacurilor lor viitoare. Am constatat că atunci când partenerii. • teologilor liberali. Cc am observat este că suspnâtorii unor mişcări cum ar fi cea a . dar atunci când sc încearcă scuzarca păcatului homosexualităţii afinnând că persoana homosexuală nu-şi poate controla comportamentul. in duhurile lor ci ştiu că Dumnezeu nu acceptă păcatul homosexualităţii Iată care sunt. fie şi din neştiinţă. Homosexualitatea arc o mulţime de cauze potenţiale. ci sunt demonizap cu duhuri ce au caracteristici similare păcatului comis. oricât de modernă sau oricât dc adaptată la mediul social sau cultural contemporan. indiferent sub cc formă..creştinilor libertini" (o aberaţie similară mişcării „creştinilor yoghini"!) manifestă o accentuată aversiune faţă dc autoritatea Scripturii in general. trebuie sâ adopţi un punct dc vedere Ia fel dc liberal şi în privinţa restului Scripturii. Atât în victime cât şi în cei voluntar implicaţi în homosexualitate poate ti inclusă demonic o impotenţă care sc va manifesta în cadrul unei căsătorii ulterioare normale. în ochii lui Dumnezeu homosexualitatea şi lesbianismul sunt şi rămân păcate. Din acel moment.Slujirea practica Cum intră demonii sufleteşti nedumnezeieşti pentru a se transfera de la un partene sexual la altul. Consecinţele sunt multiple. cad toate standardele bazate pe adevărul biblic Implicarea în homosexualitate. boli deseori imposibil de diagnosticat medical. de fapt. este un atât dc propice teren dc demonizare încât toţi cei care au fost victime ale abuzului homosexual sau au avut. nu poate atenua implicaţiile cuvântului lui Dumnezeu cu privire la acest subiect. SIDA este una dintre bolile care s-au răspândit mai ales datorită imoralităţii homosexuale. Chiar şi medicii nccreştini declară că SIDA n-ar fi astăzi atât dc răspândită dacă n-ar fi existat relaţiile homosexuale dintre bărbaţi. Sexul oral şi anal nu are nici o justificare. prin mărturisire şi pocăinţă. Eu cred că homosexualii. au nevoie dc eliberare. nici chiar in cazul persoanelor care. Nu-i ajutăm cu nimic dacă scuzăm păcatul în care trăiesc. din punct de vedere spiritual. Indiferent de părerile 138 . Dar acum boala este atât dc extinsă încât a făcut victime şi printre mulţi dintre cei care n-au avut niciodată relaţii homosexuale Vedem cum nelegiuirea părinţilor este dramatic pedepsită in copiii celor care au fost infectaţi cu virusul HIV. Orgasmul este o puternică sursă de plăcere pentru ambii parteneri iar ejacularea este modalitatea prin care se produce fecundarea ovulelor şi se asigură reproducerea. pol fi eliberaţi şi vindecaţi şi că noi. Atât Vechiul cât şi Noul Testament cuprind atenponări fără echivoc (Levitic 18:22. De la boli fizice ale organelor sau zonelor sexuale. sc exclude. principalele cauze 139 6) Homosexualitatea şi lesbianismul Homosexualitatea este clar interzisă de Scriptură. etc). contacte homosexuale. trebuie să-i ajutăm atunci când vin sâ nc ceară ajutor. Unii oameni consideră demodate standardele stabilite de Dumnezeu în Biblie cu privire relaţiile sexuale. Mulţi bărbaţi au fost abuzaţi homosexual in copilărie de către alţi bărbaţi. Odată ce ai declarat că relaţiile homosexuale sunt acceptabile.

la maturitate. relaţiile dc lesbianism. Acest duh poate veni de la părinţi sau dc la nişte strămoşi mai îndepărtaţi. un băiat care este iubit în special de tatăl său pentru că el este de sex masculin. a) Un duh de homosexualitate care a coborât pe linia comportamentul acestuia. să trăiască conform aşteptărilor acestora privind sexualitatea sa Acest gen de respingere este un teren fertil pentru acţiunea demonică şi duhul dc homosexualitate va intra în copil. f) Relaţiile homosexuale deliberat alese. Copilul al cărui sex a fost respins de părinţii săi va încerca mai târziu. se propagă pe mai mult de trei sau patru generaţii. cea mai comună sursă de demonizare homosexuali Deseori. de exemplu. orgasmul sau masturbaţia. Atâta vreme cât homosexualul nu recunoaşte că homosexualitatea şi lesbianismul sunt păcate. dc exemplu.Vindecarea prin eliberare . b) Respingerea sexualităţii propriului copil este un mesaj spiritual prin care acestuia i se spune că sexul său este greşit. De exemplu. probabil. el nu poate fi eliberat şi va rămâne condamnat la o viaţă de chin sexual. prin mărturisire şi pocăinţă. în ziare şi reviste. Relaţiile homosexuale nu sunt decât una dintre multele deviaţii comportamentale lumeşti pe care demonii le sugerează libertinilor. deşi nu au avut vreodată relaţii homosexuale şi nici strămoşi care să fi fost homosexuali. deseori va slărşi prin a-şi căuta împlinirea sexuală într-o relaţie homoscxualâ cu un alt bărbat. Demonii vor folosi oricare dintre metodele mai sus prezentate pentru a intra în oameni şi a le denatura sexualitatea. sunt zilnic expuse privirilor. care induce pofta sexuală. 7) Fanteziile şi pornografia Una dintre cele mai extinse surse dc demonizare este pornografia folosită in scopul obţinerii unei ilegitime plăceri sexuale. o problemă spirituală şi că aşteptările părinţilor privind sexul copilului vor afecta. inevitabil. Această formă de folosire deliberată a pornografici este complet diferită. înainte de orice. Trăim într-o epocă în care (mai ales în vest) trupurile goale. în special cele ale femeilor. c) Răzyrătirea împotriva părinţilor care îşi iubesc copilul homosexualitate sau lesbianism. începându-şi lucrarea. Trebuie să ne amintim că sexul este. poate simţi o respingere generală şi se poate răzvrăti împotriva preferinţei părinţilor săi pentru băieţi. probabil în subconştient. de privirea involuntară a nudităţii pc stradă. d) Abuzul homosexual este. Singura calc dc întoarcere este dorinţa dc tt-ţi pune viaţa la dispoziţia lui Dumnezeu. Deuteronom 23:2 nc vorbeşte dc zece generaţii! Păcatul generaţional poate fi. acest demon poate intra prin abuzarea unui copil de către un alt copil. Un bărbat care este atât dc dominat de mama sa încât îşi alege soţia în funcţie de preferinţele acesteia. Odată ce el a avut contact anal cu un bărbat va primi şi un duh de homosexualitate care va lucra împreună cu duhul de sex anal. spre deosebire dc cel al idolatriei. c) Dominarea maternă sau paternă poate conduce la generaţională a mamei sau a tatălui. Se pare că blestemul păcatului sexual. practicat fie cu bărbaţii fie cu femeile. duhul acestuia. in special dacă în unul dintre ei există deja un duh de homosexualitate care dictează 140 . Creştinii trebuie să trăiască în această lume fără a se lăsa atraşi 141 numai datorită propriei lor sexualităţi. Există oameni care. femeile care în copilărie au fost controlate şi dominate de către taţii lor vor căuta. sexul anal între soţ şi soţie. Reciproc.Slujirea practică Cum intră demonii ale înclinaţiilor homosexuale. Fiul unui cuplu implicat într-un astfel dc păcat va moşteni un duh care va induce în el comportamentul pervertit al sexului anal. doresc sâ experimenteze orice lucru necunoscut lor.

tot trupul tău va fi plin dc lumină" (Matei 6:22). o modalitate de viepiire în mijlocul acestor lucruri fără a comite păcatul care dă demonilor drept de intrare. poate declanşa un proces mental care. simt ele. printr-un act al propriei noastre voinţe. Victimele se justifică gândind că practică o formă de păcat sexual ascuns care. Linia de demarcape a pericolului variază enorm dc la persoană la persoană. Când totul se sfârşeşte. apare 142 vinovăpa ce aduce cu ea osândirea şi sentimentul încă unui eşec. pericolul poate începe atunci când văd descoperite anumite pârp ale corpului feminin. oricât s-ar opune tentapei. pervertit. bărbaţi trecuţi dc prima tinereţe. Trăim zile în care noi. Trebuie să ne ferim de privirea deliberată a imaginilor pornografice. această demonizare îşi are începuturile în copilărie. ajungând deseori la masturbaţie. Folosirea lor reprezintă un marc pericol: demonizarea! Putem trăi o viaţă sfinptă numai dacă ea este deplin controlată dc Duhul Sfânt Dar Duhul Sfânt nu ne va impune. peste voinţa noastră. un mod de viaţă dumnezeiesc. în situaţia aceasta se află mulţi creştini. că nu vor fi mântuip după ce vor muri! Ce uşurare să afle că există speranţă există eliberare şi există un nou început. recitirea lor fiind binevenită în contextul prezentării subiectului pornografiei. evitarea contactului cu aceasta.Slujirea practica Cum intră demonii în capcana consecinţelor pornografiei. De obicei. Nu întâmplător Biblia ne spune că "Dacă ochiul tău este curat. Căci Diavolul nu renunţă uşor Ia cei pe care i-a controlat prin pornografie. Odată începută spirala demonică va dicta stilul de viaţi al persoanei. chiar decent îmbrăcate. Unii dintre ei şi-au deschis inima în faţa membrilor echipei noastre dc slujire şi atunci am putut vedea că acest păcat îi făcea să creadă. Cheia acestei problematici o găsim în cuvintele pe care Isus le-a rostit în predica de pe munte atunci când S-a referit la privirile lascive pc care bărbaţii le aruncă femeilor. Ele cred că secretul lor este bine ascuns deoarece nimeni nu poate şti ce se petrece. toate acestea par a fi o extraordinară aventură.Vindecarea prin eliberare . în aceste cazuri de cele mai multe ori cauza este de natură demonică. El este uimit de ceea ce vede pe coperple acestor reviste care prezintă actul sexual într-un mod. este la limita acceptabilului deoarece nu implică nici o altă persoană. dar să nu-i aparţinem (loan 15:19. imagini de nuduri sau cupluri care fac dragoste.17:1-26). Duhurile de poftă care au intrat prin ochi provoacă acest ciclu al mizeriei şi îşi lasă victima apăsată de povara vinovăţiei. sunt atât de atrase de pornografie încât nu se pot controla. atunci când copilul trece întâmplător prin faţa unui stand de reviste pornografice. chiar dacă viitoarea disciplină dc viaţă nu este tocmai uşoară. Ele vor accentua nevoia dc pocăinţă (şi eliberare) a celor care s-au încurcat în plasa demonică a pornografici. Cu trecerea anilor însă. de cele mai multe ori. Mulţi oameni au ajuns să trăiască o viaţă de promiscuitate datorită demonizării prin privirea imaginilor pornografice. Deci trebuie să existe un drum de ieşire din jungla sexuală a lumii din vest. Scriptura ne încurajează să trăim în lume. şi în special bărbaţii. înainte ca Duhul Sfânt sâ nc dea puterea de a lupta cu pornografia trebuie să decidem. în copilărie. La alţii. creştinii. nevoia privirii unor materiale pornografice tot mai explicite va deveni din ce în ce mai puternică şi va conduce la poftă şi Ia păcat. sc luptă singuri cu această problemă uneori de mai mult de douăzeci de ani. uneori. unii chiar lideri ce deţin poziţii cheie Mulţi dintre ei. conduce la păcatul poftei. Paginile 168-172 din primul volum al acestei lucrări au prezentat pc larg subiectul nudităpi. Prin satelit. La unii bărbaţi privirea unei femei. Dar întotdeauna punctul de contact sunt ochii. imaginile pornografice pot intra în casele noastre din zeci de 143 . dacă rămâne necontrolat. Dar multe persoane. trebuie să ne ferim de cel mai periculos dintre distribuitorii de pornografie: televiziunea. Isus a spus că acest lucru este echivalent cu adulterul în sine. Este suficient pentru ca acel copil să fie demonizat! Alp copii pot fi victime ale pornografiei „secrete" trecute din mână în mână la şcoală. Ştiu că unele dintre lucrurile pe care le voi prezenta în acest capitol vor fi adevărate veşti bune pentru cei care se simt blestemaţi de starea în care se află.

.Vindecarea prin eliberare . un punct de intrare a duhurilor de poftă prin pornografic.. există consilieri conjugali (unii chiar creştini) care. Dar raporturile sexuale cu animalele sunt deseori impuse unei persoane împotriva voinţei ei. Sub lege. lată deci cât este dc necesar ca atât soţul cât şi soţia să acorde importanţa cuvenită relafiei lor sexuale. au mărturisit că au avut raporturi sexuale cu animale. de pornografic. Dar ceea ce poftim în ascuns va lucra deschis în vieţile noastre.. dc cele mai multe ori a fost vorba de bărbaţi care au avut contact sexual cu tot felul de animale. ele vor fi cu mult depăşite de durerea pc termen lung care va urma. Pavcl a văzut în relaţiile sexuale conjugale un mijloc legitim. în intimitatea camerei de consiliere. indiferent de argumentele pro. nu trebuie decât să privim la Cel care a fost jertfit pentru noi şi să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru iertarea pe care o avem prin moartea înlocuitoare a lui Isus. Nimeni nu poate şli ce emisiuni umifirim noi la televizor. Bărbaţii care ajung în asemenea situaţii. în loc să plătim cu viaţa pentru păcatele noastre. Pedeapsa acestui comportament sexual pervertit era moartea. dar noi am încetat să ne mai mirăm de extinderea păcatului sexual sau de mărturisirile pe care oamenii trebuie să le facă atunci când Dumnezeu îi provoacă la o schimbare a vieţii. în unele ritualuri de perversiune sexuală. 8) Raportul sexual cu un animal Scriptura este foarte explicită în interzicerea. Chiar şi partenerii căsătoriţi pol (1 dependenţi. cu şerpi care au fost introduşi în organele lor sexuale. un răspuns la dezamăgirea suferită într-o relaţie sexuală conjugală din care nu pare a mai exista vreo cale legitimă de scăpare. lademonizare. pentru că este mai bine să se căsătorească ciecăt să ardă". Sunt voci care spun că SIDA îşi are originea în relaţiile sexuale cu un animal. dacă nu sunt eliberaţi şi vindecaţi. Ele reprezintă o extremă a comportamentului sexual prin care natura şi caracterul minunatului plan pe care Dumnezeu L-a intenţionat în relaţia bărbat-femeie sunt atât de pervertite încât 145 . Am întâlnit cazuri de femei forţate să aibă contact sexual cu câini sau. în secret.. pe toi timpul nopţii. dumnezeiesc. Ceea cc sc întâmpla în scerci determină puterea şi autoritatea spirituală a vieţii pc care Dumnezeu ne-a dat-o s-o trăim. de obicei. pornografia în ascuns este sursa slăbiciunii.Slujirea practica Cum intra demonii ţări. pentru a realiza între ei unitatea pe care Dumnezeu o doreşte. In aceste cazuri dependenţa este. şi a relaţiilor sexuale cu animalele. Se pare că numai această ac nune radicală putea împiedica blestcmarea demonică a generaţiilor următoare Este suficientă o clipă de contemplare spirituală a celor mai sus prezentate pentru a aprecia adevărata valoare a minimii venirii lui Isus pe pământ şi a jertfei Sale pe cruce. înfrângerii şi eşecului. dc la pisici până la vaci. îi sfătuiesc pc partenerii căsătoriţi să privească imagini pornografice pentru a se excita sexual! Oricât de mari ar fi câştigurile pe termen scurt ale acestei „terapii". Din nefericire. este un potenţial punct de intrare a demonilor. Aşa cum rugăciunea în ascuns este izvorul unei extraordinare puteri.să se căsătorească. singura modalitate prin care se putea împiedica transmiterea demonilor pe linie generaţională în poporul lui Dumnezeu era uciderea celui care a comis perversiunea sexuală. Astfel. în cazul raporturilor voluntare. înainte de venirea lui Isus şi stabilirea slujirii dc eliberare în Biserică. de satisfacere a dorinţei sexuale. nefiind conştienţi dc pericolul demonizării. Este interesant dc observat că în acele vremuri. Relatiile sexuale cu animalele conduc. atât omul cât şi animalul trebuiau ucişi pentru 144 comiterea acestui act nedumnezeiesc (Levitic 20:15-16). Am slujit multor persoane care. invariabil. în 1 Corinteni 7:9 el ne spune că oamenii trebuie . pe lângă homosexualitate şi alte perversiuni sexuale. ea însăşi. in secret. Poate că aceste lucruri sună bizar. lipsită de orice speranţă. urmată dc ritualul dc curăţire prevăzut în Lege (Numeri 19). Pornografia. o relaţie sexuală conjugală ncarmonioasă poate fi. sunt condamnaţi să asiste la un asemenea declin al relaţiilor conjugale încât căsnicia lor nu va mai fi decât o problemă de toleranţă reciprocă. La Calvar a fost plătit preţul tuturor păcatelor noastre.

de legături sufleteşti b) Stabilirea. Pentni a restaura o viaţă distrusă de ani de activitate demonică este nevoie dc o sluijre completă şi plină de dragoste.Vindecarea prin eliberare . sexualitatea. c) d) Experimentarea unor sentimente de vinovăţie şi osândire. Orice ruptură a unităţii dintre duh.să nu creadă că vindecarea celor grav demonizaţi este doar o problemă de scoatere a câtorva demoni. Ea trebuie să accepte adevărul că această practică condamnată de Scriptură (Deuteronom 22:5). şi în acest fel. au deseori tendinţa de a se îmbrăca în hainele sexului opus. Acum ştim că nu dorinpj îl controla într-un asemenea grad. încât simţea nevoia să o poarte. Iată principalele zone asupra cărora trebuie să ne concentrăm: a) Rănirea relaţiei dintre persoana slujită şi Dumnezeu. 146 10) Abuzul sexual Orice formă de abuz sexual face ca oamenii să devină vulnerabili la demonizare. acest comportament este generat de un duh care a venit pc linie gencraţională Mulţi băieţi au fost surprinşi când probau lenjeria intimă a mamei. arc consecinţe cc trec de simpla demonizare. Alteori.Slujirea practică Cum intră demonii demonizarea este inevitabilă în cazul celor care au participat voluntar la ele şi aproape inevitabilă la cei care au fost victime ale unor astfel de orori. 9) Transvestismul şi trans-sexualitatea Un transvestil este acel bărbat care sc îmbracă în haine femeieşti pentru a-şi exprima. să renunţe la vechiul mod de viaţă atunci nici o consiliere nu-i va aduce eliberarea. drumul spre restabilire bece atât prin eliberare cât şi prin vindecarea emoţională Totuşi. Respingerea (foarte des întâlnită) care poate fi atât cauza primară a păcatului sexual cât şi consecinţa respingerii de către . O persoană transsexuală este o persoană care nu numai că se îmbracă în hainele sexului opus dar şi doreşte să facă parte dintre persoanele de sex opus. în inima ei. aceste rupturi 147 e) f) . Rădăcinile posibile ale unui asemenea comportament sunt asemănătoare celor ale homosexualităţii. trebuie menţionate aici şi celelalte aspecte care concură la o deplină vindecare. Aceste persoane iau medicamente şi se supun unor operapi chirurgicale pentru a-şi schimba aspectul exterior şi organele sexuale astfel încât sexualitatea lor să devină opusă celei cu care s-au născut.un alt partener sexual. Trebuie ca o femeie să fie dc o tărie şi o spiritualitate ieşite din comun pentru a rezista traumei produse de o asemenea experienţă astfel încât demonii să nu poată profita de situaţia prin care ca a trecut. Copiii al căror sex (hotărât de Dumnezeu) a fost respins de către părinţi. ci un demon. este contrară voinţei lui Dumnezeu. • nedumnezeieşti cu alte persoane. Deşi această carte nu are pretenţia de a acoperi toate aspectele lucrării de eliberare. Această dorinţă îi controla viaţa. Vindecarea va veni numai atunci când toate rănile vor fi vindecate. voluntar sau nu. Acel demon începea să-i controleze sexualitatea. Ca şi în cazul homosexualilor. Am consiliat un bărbat care a mărturisit că era atât de fascinat de lenjeria intimă a femeilor. Deşi scoaterea demonilor este csenpală noi. trebuie să slujim pentru vindecarea oamenilor şi nu doar pentru scoaterea demonilor (care nu este un scop în sine). voluntar sau nu. întinsă pentni uscare. ca slujitori. Rezumat Sexul greşit. Tulburările emoţionale şi întristarea (de scurtă sau lungă durată). Abuzul sexual ca punct de intrare a demonilor va fi pe larg prezentat în unnătorul capitol. cea mai mare problemă rămâne voinţa Dacă persoana care caută ajutor nu doreşte. suflet şi trup. pentru ca cititorul.

Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica

Cum intră demonii

conduc, în special în cazul celor traumatizap şi abuzaţi, la o separare a duhului şi a sufletului dc trup, ca o reaepe de protecţie la alte eventuale dureri Multe dintre experienţele extra-corporale sunt, deseori, indicii ale unor astfel de rupturi. 8. Rănile sufleteşti, abuzul şi respingerea Isus a făcut un comentariu devastator la adresa celor care sunt o pricină de cădere pentru copii. El a spus că unui astfel de om i-ar fi mai de folos dacă i s-ar atârna dc gât o piatră dc moară şi ar fi aruncat în adâncul mării (Matei 18:6). De ce a făcut Isus aceste remarci atât dc severe? Eu cred că, parpal, răspunsul constă în faptul că Isus cunoştea consecinţele demonice pe care trebuia să le suporte copilul rănit sufleteşte. încă nu am consiliat o persoană care să fi fost serios abuzată (sexual sau în alt mod) şi care sâ nu aibă nevoie şi de slujire pentru eliberare. Traumele provocate de abuz deschid larg uşile demonilor care vor profita de durerea victimei. Pe lângă groaznicele consecinţe emoponale şi fizice pe care le aduce, comportamentul abuziv pune copiii sub un control demonic de care, dacă nu vor fi vindecaţi prin eliberare, nu vor scăpa toată viaţa. în capitolul dedicat legăturilor sufleteşti am văzut că între oameni se pot stabili tot felul de relaţii nedumnezeieşti. O legătură sufletească este o legătură (bună sau rea) prin care oamenii se relaponează, cu sau fără voia lor. Atunci când oamenii sunt abuzaţi, între agresor şi victimă se stabileşte o legătură sufletească nedumnezeiască. Această legătură acţionează ca o conductă demonică prin care demonii se pot transfera de la o persoană la cealaltă. Acest lucru se întâmplă în special în cazul în care între agresor şi victimă a existat un contact emoponal sau sexual. în zilele noastre, abuzul sexual este atât de mediauzat încât avem tendinpi să credem că el este singurul abuz care poate afecta serios. Dar dacă vom încerca să privim oamenii din perspectiva lui Dumnezeu, vom căpăta o mult mai largă înţelegere a ceea ce înseamnă abuz şi respingere. Vom vedea că demonii pot intra încă din momentul concepţiei, cu mult înainte ca vreun abuz sexual să 148

fie posibil. Este important să înţelegem că o persoană este o persoană încă din momentul în care spermatozoidul se uneşte cu ovulul pentru a forma embrionul uman. Argumentele celor care susţin avortul, cum că viaţa ar începe la douăsprezece, paisprezece sau douăzeci şi opt de săptămâni de la concepţie sau de la naştere nu sunt decât speculaţii bazate pc convenienţe seculare ce nu au nici o legămră cu realităţile şi adevărurile spirituale. în momentul concepţiei, unirea materială a spermatozoidului cu ovulul determină sexul, caracteristicile, personalitatea şi trăsăturile viitoarei persoane; dar mai important decât potenţialul firesc (caractcrisiticile sufleteşti şi trupeşti) este faptul că duhul copilului este deja prezent. Duhul copilului, pc care Dumnezeu l-a.cunoscut ca fiinţă spirituală înainte de momentul unirii sexuale care a creat condiţiile creării acelei fiinţe umane, este sensibil la influenţa puterilor spirituale (atât bune cât şi rele) încă din primele secunde dc viaţă. Noi am eliberat oameni demonizaţi cu duhuri de respingere care au intrat în ei chiar în momentul actului sexual prin care au fost creaţi ca embrion uman. Este cazul tipic al celor concepuţi prin viol, când nici tatăl şi nici mama nu doresc ca raportul lor sexual să aducă vreun rod. Respingerea este una dintre cele mai periculoase şi puternice forme dc abuz. Dinamica acceptării şi respingerii este deosebit de puternică. Un copil iubit şi acceptat va creşte în siguranţa unor relaţii neabuzive şi trainice. Dar un copil care este victima respingeai va fi vulnerabil la o demonizare ce îi va produce multă durere .şi chin în viaţă. Duhul dc respingere care vine odată cu durerea şi traumele cauzate de cei care ar trebui să acorde dragoste şi sâ manifeste responsabilitate poate avea. uneori, rădăcini atât de adânci în viaţa victimei încât îţi trebuie un puternic discernământ şi o ungere specială a Duhului Sfânt pentru a deosebi acest duh de adevăratul caracter (dat de Dumnezeu) al persoanei. Cum este cu putinţă ca aceşti demoni, atât de puternici, să intre înir-o persoană prin răni sufleteşti, abuz şi respingere ? Răspunsul 149

Vindecnrea prin eliberare - Slujirea P'WUcfi_

Cum intrA demonii

parc a sc găsi în efectele pc care aceste comportamente le au asupra intcgntăfii spirituale a victimei. Structura trinitariană a omului ca duh, suflet şi trup este un puternic bastion dc apărare împotriva
vrăjmaşului ( "..Junia împletită in irei nu se rupe uşor" Eclcsiastul

4:12/ Dar atunci când. indiferent din ce motiv, în zidul de apărare al omului se produce o spărtură consecinţa aproape inevitabilă va fi demonizarca. Orice comportament care face ca victima să dorească ,,fuga'! de ea însăşi, csic potenţial periculos. Recent, un cunoscut psiholog mi-a spus că una dintre caracteristicile întâlnite la aproape toate femeile abuzate sexual pe care le-a consiliat este cea a experienţelor „exlra-corporale'. Fenomenul este descris ca o părăsire a propriului trup şi privirea acestuia de la o anumită distanţă (trup care se poate afla singur sau în compania unui prieten imaginar). Aceste femei spun că starea de despărţire de propriul trup le ajută să depăşească durerile vieţii. Acest comportament este începutul a ceea ce ocultiştii numesc proiecţie astrală. Proiecţia astrala este o tehnică ocultă (realizată demonic) prin care o persoană învaţă cum să-şi părăsească în mod deliberat impui. Rezultatul este, inevitabil, demonizarea. Copiii vrăjitorilor şi sataniştilor învaţă încă din primii ani ai vieţii tehnica proiecţiei astrale, ca o primă măsură prin care demonilor Ii se dă drept de acces şi control asupra copilului. Odată ce întregul duhsuflet-trup este rupt, demonizarea este uşoara. Atunci când, datorită unui comportament abuziv, un copil (sau un adult) învaţă să-şi învingă durerea sufletească fugind de el însuşi într-o lume fantasmagorică, el este deja demonizat. între partea trupească şi cea spiritual-sufletcască a fiinţei lui se deschide o uşă demonică care va permite instalatrea unei baze de control demonic. Respingerea, un duh ce poale veni din partea agresorului, un duh de fantezie demonică, frica şi confuzia, iată doar câteva dintre duhurile rele ce pot primi drept de şedere şi care, atunci când Domnul aduce prilejul unei slujiri a victimei, trebuie izgonite prin' eliberare. Prin natura lor, toate formele de abuz aduc cu ele respingerea. 150

Dar trebuie sâ avem grijă să nu confundăm disciplinarea dumnezeiască cu abuzul fizic. Sunt două lucruri complet diferite. O pedepsire fizică excesivă şi nedreaptă poate genera un ciclu al respingerii în victimă, dar la fel dc periculoasă poate fi şi nedisciplinarca unui copil care ştie că a întrecut măsura! Dacă un copil nu este disciplinat conform gravităţii faptei sale, duhul său va simţi că părinţilor nu le pasă de el, ceea ce poate conduce la apariţia rădăcinilor respingerii. Mişcarea modernistă care condamnă disciplinarea fizică a copiilor (în unele ţări este ilegală până şi disciplinarea fizică a propriilor copii!) este o înşelare demonică orchestrată de vrăjmaş pentru a induce în copii respingerea şi apoi dorinţa de independenţă prematură. Rezultatul este că, atunci când cresc, copiii nu mai sunt sensibili la sfaturile celor care îi pot conduce cu înţelepciune prin încercările şi ispitele vierii. La o anumită vârstă, copiii trebuie să devină independenţi dc părinţii lor. Dar dacă această independenţă este prematură datorită respingerii, atunci între copii şi părinţi sc va ridica un zid de care aceştia din urmă se vor lovi nu odată. în continuare vom da o listă (care nu este exhaustivă) a potenţialelor căi de demonizare prin rănire sufletească, abuz şi respingere. Deşi acoperă principalele tipuri de probleme întâlnite în realitate, lista trebuie tratată mai degrabă ca un ghid decât ca un instrument de control. a) La concepţie Deşi unirea sexuală dintre parteneri poate fi un act de iubire. Ia fel dc bine sc poate ca nici unul dintre aceştia sâ nu dorească concepţia. Dacă mama, în special, reacţionează negativ atunci când află că este însărcinată şi persistă în a respinge copilul pe carc-l poartă, alunei duhul copilului, simţind ce se petrece cu mama, va începe să se simtă respins. Această situaţie va crea un mediu spiritual propice acţiunii unui demon de respingere care va începe să controleze acea fiinţă umană în formare. Multe femei ajung într-o stare de şoc atunci când află că sunt însărcinate dar în patruzeci şi opt de ore se obişnuiesc cu această 151

Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica

Cum intră demonii

idee şi totul reintră în normal Dacă mama (şiStatăl, de preferat) îşi schimbă atitudinea inimii faţade copilul iniţialdnedorit atunci acesta nu va fi afectat de respingere, acceptarea rpărinţilor învingând pericolul demonizării cu un duh de respingere Din nefericire, avortul fuiă şansa dc a trăiia majorităpi copiilor respinşi. La fel ca majoritatea celor care sluj iese în nucrarea de eliberare, şi eu cred că toţi copiii avortaţi sunt trataţi dai Dumnezeu ca fiinţe care au murit înainte de a ajunge la o vârstă a rcsponsabilităpi şi vor ajunge la maturitate spirituală în cer. Cu siguranţă dinţii acestor copii nu se vor strepezi datorită păcatelor piţrinplor lor (Ieremia 31:29). Ei nu vor cădea sub judecată şi no vor suferi moartea veşnică datorită păcatelor părinţilor lor. • b) Lipsa unuia dintre părinţi şi sarcinii* nedorite Dorinţa lui Dumnezeu este ca toţi copiii să lie crescuţi în familii, hrăniţi cu dragostea mamei şi a tatălui. Multe femei concep copii în afara cadrului sigur al căsătoriei, fiind nevoile sâ parcurgă singure dificila perioadă a lâuziei. în aceste circumstanţe absenţa tatălui, care poate conduce la rănirea spirituală a coţlilului, poate fi mult atenuată dc dragostea mamei şi a celorlalp membri ai familiei. Dar copiii au la fel dc multă nevoie de taai ca şi de mame, iar mamele au nevoie dc soţi (care să le ajute :a creşterea copiilor) pentru a asigura copiilor protecţia spirituală.uemoţionaJă şi fizică atât de necesară în această sensibilă perioadă aivieţii lor. Copilul în dezvoltare va experimenta un sentiment de rcipingere a tatălui (pe care nu l-a cunoscut niciodată) urmarea fiind, deseori, demonizarea sa cu un duh de respingere. Consecinţele âitrării duhurilor de respingere (în această perioadă) sunt multiplei Una dintre cele mai comune probleme care vor apare mai târziu vin viaţa acelui copil este cea a deplasării spre o extremă a comportamentului sexual (promiscuitate heterosexuală sau homosexualitate). în aceste cazuri perioada de sarcină este daseori una de traume şi chiar de violenţă atât pentru mama cât şi pentru tatăl-copilului. Tatăl, care nu a dorit decât un contact sexuai cu mama, se simte 152

prizonier al unei relaţii pe care nu şi-a dorit-o Deşi încearcă să sc abpnă resentimentele şi mânia fierb în interiorul său până când apare criza ce pune capăt relaţiei cu mama copilului. Am eliberat oameni de duhurile care au intrat în ci în perioada de sarcină. Uneori, Duhul Sfânt a arătat cu exactitate persoanei (peste mulţi ani) ce s-a întâmplat în timp cc era în pântecele mamei sale. Verificând ulterior exactitatea detaliilor revelate (prin discuţii cu mama), ei au constatat că circumstanţele au fost, într-adevăr, cele pc care Dumnezeu lc-a descoperit in timpul slujirii. Când părinpi trec prin furtuni spirituale, copiii lor vor suferi consecinţele. Acest lucru este valabil şi pentru perioada sarcinii. Copilul nu poate evalua raţional situaţia creată situaţie cc face ca părinpi lui să treacă prin dificultăţi şi va presupune că el este sursa problemelor. Este adevărat, uneori prezenţa copilul este cauza problemelor dar indiferent de situaţie, ceea ce contează este că acel copil crede că el este cauza necazurilor şi, ca reacţie, sc simte respins şi începe să se auto-respingă. Astfel, respingerea este urmată de auto-respingerc şi copilul va creşte într-o permanentă frică de a nu fi respins. Sunt situaţii în care trei duhuri pot lucra împreună împotriva copilului: respingerea, auto-rcspingerca şi frica de respingere. O sarcină nedorită poate apare şi atunci când partenerii sunt căsătoriţi. Un copil poate apare într-un moment nepotrivit pentru cariera mamei şi atunci ca poate deveni stresatâ şi furioasă că trebuie să-şi întrerupă nişte afaceri care mergeau atât de bine. Se poate ca bugetul familiei să fie atât de subţire încât hrănirea încă unei guri să conducă la un dezastru financiar. Sau poate că mama este bine trecută de prima tinereţe şi ceilalp copii sunt deja adolescenţi. Motivele pentru care un copil poate fi respins încă din perioada de sarcină sunt diverse, dar indiferent de natura lor, demonii vor căuta să profite de păcatul părinplor de a respinge copilul pe care Dumnezeu l-a creat. Eşecul de a accepta oamenii aşa cum sunt face ca aceştia să devină vulnerabili la atacurile vrăjmaşului, în special 153

două pericole extreme. Când o persoană este abuzată sexual. Unul dintre barbarii homosexuali pe care i-am consiliat mi-a spus că în primii cinci ani dc viaţă a fost îmbrăcat în haine roz. în special dacă este vorba despre 154 sexualitatea lor. d) Abuzul sexual Abuzul sexual este o formă specifică de respingere. în primul rând. c) Respingerea sexualităţii Respingerea sexualităţii unui copil poate avea grave consecinţe pe termen lung. Consecinţele pot fi devastatoare. Astfel. dacă este . duhul şi sufletul victimei sunt respinse. Există. Acceptarea unui copil numai datorită sexului său. Din acel moment copilul devine foarte vulnerabil la demonizare. agresorul îşi concentrează întreaga atenţie asupra trupului victimei. la naştere. care să nu 155 . pentru a putea pretinde că actul său nu a rănit-o şi pentru a minimiza vinovatele consecinţe ale agresiunii sale. Am slujit pentru eliberarea multor oameni de demonii care au intrat în ei în primele zile de viaţă. fiecărui copii i se dă o anumită identitate sexuală şi omul nu poate face nimic pentru a schimba ceea cc Dumnezeu a creat. în această situaţie. Este aproape ca şi cum agresorul ar încerca să ridice un zid între trupul şi personalitatea victimei. copilul îndeplineşte aşteptările părinţilor. Dar relapilc sexuale sunt. ştiind că sunt acceptaţi indiferent de sexul lor. fără a-l accepta sau respinge în funcţie de sex. cauzează devierea comportamentului sexual. Ea este una dintre cele mai comune cauze ale homosexualităfii atât la bărbaţi cât şi la femei. Nu este nici o îndoială că la naştere copiii sunt deja nişte fiinţe spirituale care simt lucrurile spirituale (pe care nu îc pot nici articula şi nici înţelege). în timpul sarcinii. în subconştientul său va începe trăirea orientării sexuale pc care unul sau ambii părinţi i-au dorit-o. este cazul copilului care se simte acceptat numai datorită sexului său şi nu datorită persoanei sale. Dacă. odată intrate. Este deci evident că singura reaepe care nu pune în pericol integritatea copilului este acceptarea sexului pe care Dumnezeu i l-a dat. în special pentru copiii următori.greşit"). demoni cărora li s-a dat drept de intrare datorită atitudinii greşite pe care părinţii au avut-o faţă de sexul copilului abia născut. care nu răspund aşteptărilor părinţilor în ceea ce priveşte sexul lor şi care se simt respinşi datorită tratamentului preferenţial de care se bucură primul născut! La cealaltă extremă. Ne-ar trebui un întreg volum pentru a explica consecinţele acestei atât de traumatice forme dc abuz. dar acest mod de a proceda aduce cu cl pericolul ca acel copil să fie iubit sau respins în funcţie de sexul său. de natură spirituală şi nu există nici un contact sexual. De aceea. dacă sexul este „corect". trebuie să ne amintim că omenirea este mai mult decât o masă de trupuri. Respingerea sexualitătii copilului este o rădăcină demonică cc poate deveni o cale de acces pentru duhurile dc homosexualitate şi lesbianism care.ne-născuţi ai căror drept (dat de Dumnezeu) de a avea părinţi a fost sfărâmat de durerea respingerii. Unii părinţi îşi construiesc. că noi avem un duh şi un suflet. duhul de homosexualitate sau lesbianism impregnându-i întreaga personalitate. dar nici nu vor trebui sâ îndure mai târziu extremele dc comportament ale părinpllor lor (fie adulaţie. fie disperare. indiferent cum ar fi el. Respingerea sexului copilului poate. Primul este râsfâţarca copilului.Vindecarea prin eliberare . grave consecinţe sexuale şi emoţionale pe termen lung. imagine care să împlinească aşteptările lor. în adâncul lor copiii ştiu că există ceva negativ cu privire la persoana lor. nu vor fi probleme. şi adesea aduce. La concepere. care este atât de iubit încât nu este niciodată pedepsit. copiii nu numai că vor parcurge în siguranţă perioada de sarcină. Pentru a înţelege dc cc abuzul sexual este o formă de respingere. Deşi ei nu pot exprima sentimentele dc respingere.Slujirea practicii Cum intră demonii atunci când este vorba de copiii. duce la respingerea copilului ca persoană. pentru ca mama lui să poată trăi iluzia că are fata pe care şi-a dorit-o atât de mult Când un asemenea copil se maturizează. ca o împlinire a aşteptărilor părinţilor. o anumită imagine a copilului pc care îl aşteaptă.

când cererile şi practicile sexuale depăşesc relaţiile fizice normale pe care Dumnezeu lc-a destinat a fi între bărbat şi femeie. De obicei demonii vin direct de la agresor. cea mai comună fonnâde abuz sexual (se cunosc şi cazuri dc abuzare a unor băieţi dc către femei). înşelare. încă nu am consiliat vreun agresor sexual care sâ nu fi fost. între agresor şi victimă sc stabileşte. Deci. La rândul lor. întotdeauna. ele nu vor sta degeaba. o legătură sufletească nedumnezeiască cc va crea un canal spiritual pnn care transferul demonic se va produce cu uşurinţă. oamenii presupun că abuz sexual înseamnă violarea unei tinere de către un bărbat. sufletul şi trupul. dar adesea se produce şi o demonizare specifică prin frică. Consecinţele sunt mult mai numeroase şi pot include una sau toate din unnătoarele: a) Confuzia dc identitate spirituală de sexualitate de identitate fizică emoponală b) Revenirea la experienţele abuzive suferite în copilărie la comportamentul emoponal avut în copilărie la comportamentul fizic avut în copilărie amintirilor negarea faptelor întâmplate trăirea într-o ireală lume a amintirilor relapi cu prieteni imaginari trăirea într-o permanentă frică de nişte duşmani imaginan 157 c) d) înăbuşirea Fantasme - . în cele din urmă. Agresorul poale urma un tipar comportamental ce poate include unul sau toate aspectele de mai jos: a) Abuz vizual b) Mângâieri neacceptate c) Atingerea zonelor sexuale d) Atingerea zonei anale e) Masturbare in faţa victimei 0 Sex oral impus g) Masturbare reciprocă h) Viol 156 Nu aş dori ca cineva care citeşte acest capitol izolat de temele deja abordate (abuzul sexual şi relaţiile sexuale) să creadă că cu susţin că demonizarea este singura consecinţă a comportamentului abuziv. Orice formă de abuz sexual are consecinţe spirituale şi lasă victima vulnerabilă la demonizare. cunoaştere pe care Dumnezeu a destinat-o bărbaţilor şi femeilor atunci când El a creat sexualitatea.duhul. abuzul sexual? i) j) k) I) Viol anal Bestialitate Sex ritual Incest . o frecventă formă de abuz este şi cea a agresării homosexuale a unui băiat dc către un bărbat. Ce este.contactul sexual dc orice grad cu un membru al propriei familii m) Abuz sexual conjugal . agresorul nu va reuşi sâ-şi izoleze păcatul de persoana care se alia în trupul victimei sale. Cuvântul ebraic care desemnează contactul sexual este acelaşi cu cel folosit pentru a descrie „cunoaşterea1' lui Dumnezeu. confuzie.Slujirea practica Cum intra demonii aducă consecinţe spirituale. de fapt.Vindecarea prin eliberare . la rândul lui. Odată ce duhurile au intrat in victimă. • Consecinţele abuzului sexual Dc obicei. întotdeauna. abuzat în copilărie. durere sau alte traume emoponale. sarcina lor este dc a încuraja în aceasta activitatea unui caracter pervertit similar caracterului lor. probabil. Deşi aceasta este. mulţi dintre cei abuzaţi ca şi copii trebuie să lupte cu dorinţa dc a abuza şi unii devin. El are sensul unei adânci şi intime cunoaşteri a unei alte persoane. agresori. oricât ar încerca. Este o cunoaştere care transcende toate cele trei dimensiuni ale omului .

Copiii ştiu instinctiv dacă sunt pedepsiţi pc drept sau nu pentni greşelile făcute şi. fiecare nouă relaţie sexuală ilicită a unui adolescent. lista nu este exhaustivi Dar consecinţele prezentate mai sus sunt suficiente pentru a ne indica. atunci când slujim celor abuzaţi sexual.unii dintre cei abuzaţi se aruncă într-o viaţă dc promiscuitate sexuală o) Dorinţa de a muri p) Boli fizice . q) 158 . şi un duh din agresor.conduce la auto-respingcre Răzvrătirearefuzul de a se supune sau de a colabora mânia irajională f) g) h) i) j) k) 1) Mod ascuns dc viaţă Pierderea aparentă a mândriei personale Mascarea formelor anatomice ce individualizează sexualitatea prin extreme cum ar fi anorexia sau supra-alimcniaţia Vinovăţia Atitudinea înfricoşată Desigur. ele nu pot face altceva decât să-i înveţe pe oameni cum să trăiască în consecinţele abuzului a căror victimă au fost. lucrurile se schimbă. Din nefericire. vor accepta pedeapsa ca pc o disciplinare în dragoste. Dc exemplu. în copil va intra. intre agresor şi victimă sc stabileşte o legătură sufletească nedumnezeiască fi. de fiecare dată când o persoană răspunde durerii (suferite în trecut) printr-un nou comportament nedumnezeiesc. demonicul îşi adânceşte rădăcinile în viaţa victimei. e) Abuzul fizic Violenţa fizică răneşte nu doar trupul victimei. chiar dacă vor manifesta o superficială reacţie de împotrivire. Numai slujirea creştină poate aduce acestor oameni o vindecare cc le poate da speranţa unui viitor liber de durerile trăite în trecut. Nici o altă slujire nu arc autoritatea de a înfrunta puterile întunericului care au intrat în victimă prin abuz sexual. Dar atunci când un copil este violentat fizic. devine la fel de mare ca şi în cazul abuzului sexual. în adâncul lor. duhul şi sutletul său sâ fie deschisă. Deşi durerea fizică poate fi acută.adesea manifestate prin maladii pc temien lung sau infirmităţi care devin un camuflaj al adevăratelor probleme Daune spirituale .Vindecarea prin eliberare .incapacitatea de a mai avea încredere în oameni. urmare a unui abuz sexual suferit în copilărie. împreună cu duhul de respingere. Deşi îi putem mulţumi lui Dumnezeu pentru organizaţiile laice care au apărut în ultimii ani pentru a-i ajuta pc cei abuzaţi.mânie interioară împotriva lui Dumnezeu şi incapacitate de relaţionarc cu El. Violenţa împotriva trupului unei persoane este un atac împotriva persoanei din acel trup. ea nu poate fi comparată cu prejudiciile emoţionale şi spirituale pe termen lung.care uneori nu devine evidentă decât după căsătorie. Copilul vede pedeapsa ca pe o formă dc respingere şi pericolul ca uşa demonică dintre trupul. că avem de-a face cu un păienjeniş demonic ce a fost construit pe respingerea cauzată de intenţiile agresorului. 159 m) Incapacitatea de a răspunde Ia dragoste . face ca o nouă putere demonică sâ sc adauge celor care deja îl controlează.Slujirea practica Cum intra demonii e) Frângerea încrederii . chiar şi în cei care sunt demni de încredere Respingerea şi teama de respingere . de obicei. când relaţia sexuală cu partenerul se dezintegrează datorită unei aparente frigiditâu a celui abuzat sexual n) Promiscuitatea .

Vindecarea prin eliberare . sunt însă abuzurile emoţionale şi psihologice la care mulţi părinţi sau tutori îşi supun copiii. şi chiar dacă se va converti îi va fi foarte greu. 161 . dar poţi vedea şi lucrurile care deschid uşa ce permite demonizarea copiilor. trebuie să facem câteva precizări. iar victima va răspunde. aproape involuntar. ştiu că orice eşec in vreunul dintre aceste aspecte va face ca duşmanul sâ profite. Dominarea şi manipularea sunt păcate. un asociat. personalitate sau calităp 160 c) Disciplinare dumnezeiască care să permită copilului o dezvoltare sigură şi. înainte dc orice O dragoste jertfitoare şi necondiţionată. veghiind ca nici unul din membrii familiei să nu domine incorect pe vreun altul. abuzului intr-un mod prin care va deschide uşa demonilor. Satan este un înşelător care. Asemenea tactici nu trebuie să ne mire. să devină liber de puterile întunericului din el. pentru copiii lor. care lucrează împreună cu ci) vor deveni dintr-o dată blânzi.Slujirea practicii Cum intră demonii Cei abuzaţi fizic deseori pretind ca văd nişle prieteni imaginari ( care. punându-nc copiii în pericol. este negată. Pop vedea lucrurile care închid vrăjmaşului uşa şi nu lasă demonii să intre. acesata este o foarte comună formă dc manifestare a prezenţi demonilor. care sunt lucrurile cu adevărat importante în educaţia unui copil. Acest obiectiv odată atins. care poate face din individ persoana pe care Dumnezeu o doreşte. astfel încât victima va fi înfăşurată într-o plasă demonică a tandretii şi a pedepsei. aşa cum reies din experienpi în slujire: a) b) Unitate între părinp în duh. respinsă. Satan ştie că dacă întăriturile iui demonice vor fi stabilite foarte de timpuriu in viaţa unui copil. Toate aceste forme de comportament abuziv sunt o formă de respingere prin care voinţa liberă. adesea. va trimite un demon deghizat în înger de lumină. ca şi creştin. suflet şi relaţii trupeşti Acceptare a copilului indiferent dc sex. Aceasta este o reţetă a dezastrului. atfel. persoana fiind. un soţ sau o soţie. greşit cred ei. I) Abuzul emoţional şi psihologic Atât abuzurile sexuale cât şi cele fizice sunt uşor de recunoscut şi identificat. demonii care deja au intrat o vor încuraja la un comportament care să inducă în ea violenpi agresorului. aceiaşi demoni (sau alţii. Satan va exploata orice slăbiciune a părinţilor pentru a se infiltra în copii. un coleg. sunt „îngeri"). Mult mai greu dc evaluat. indiferent dacă victima este un copil sau un bătrân. după ani dc slujire. Iată câteva dintre cerinţele impuse unui părinte creştin. Când slujeşti celor abuzap poţi vedea. Copilul trebuie sâ înveţe că fericirea unei familii creştine este împlinită numai atunci când membrii ei sc supun de bunăvoie unii altora şi când părinţii menţin un echilibru. Fără ştirea victimei. dacă scopurile lui o cer. Orice comportament care încearcă să fure voinţa liberă (dată dc Dumnezeu) a cuiva este un comportament abuziv care conduce la tot felul dc probleme. Victimele încep să asculte sfaturile „îngerilor" fără a şti că aceşti „prieteni" demonici lucrează mână în mână cu demonii din agresor pentru a-şi întări baza de putere din ele. Nu vreau să afirm că părinţii trebuie să-şi lase copiii dc capul lor pentru că Dumnezeu lc-a dat acestora voinţă liberă. Aceste abuzuri sunt des iniâlnite şi în cazul adulţilor. Este ca şi cum puterile demonice conducătoare ar trebui ciclic liniştite printr-un asemenea comportament. El nu respectă pe nimeni şi va încerca să ne demonizeze copiii încă din primii lor ani de viaţă. un fiu sau o fiică un prieten. Pentru a evita orice confuzie. astfel încât copilul să ştie că este preţios pentru oamenii cărora i-a fost încredinţat de Dumnezeu d) Acum. un frate din bisencă etc. va fi foarte dificil ca acel copil să vină la o credinţă personală în Cristos. acoperirea spirituală pe care Dumnezeu doreşte să le-o ofere acestora. cu atât îp dai seama cât de important este ca părinpi creştini să fie. Cu cât slujeşti mai multor oameni demonizap prin abuz. Agresorul deja are o problemă.

Problemele apar atunci când identitatea pănnUlor este atât dc. copiii primind. întradevăr.Slujirea gfggto) Cum intră demonii Nu vreau să afirm nici că nu există ocazii în care capul familiei trebuie să ia decizii majore cc par. poale) dc demoni pentru a-şi atinge scopurile. dc aceea. n-ar trebui nici ca cineva sâ fie surprins că cei care folosesc uneltele vrăjitoriei (chiar dacă nu sunt direct implicaţi în ceea cc generic numim vrăjitorie) sc folosesc (fără să-şi dea scama. iar pe de alta cea de a părăsi casa părintească şi a ne mii cu noul partener dc viaţă. surprinzător sâ vezi că victimele manipulării. poate duce chiar la divorţ. Alţii. poate apăsa greu conştiinţa victimelor. nu este nici dominare şi nici manipulare. nu-ţi cinsteşti cu adevărat părinţii (care trebuie ajutaţi să înţeleagă că nu trebuie să-şi manipuleze copiii)! Dacă această problemă nu este tratată cu fermitate. din prima zi dc viaţă a copilului. dominării şi controlului sunt. Nici unul dintre aceste lucruri. în special în cazul unei familii în care ea nu a lucrat niciodată şi a fost tratată dc către soţ. Dar violarea voinţei libere a unui individ. dominarea şi controlul sunt unelte ale vrăjitoriei şi nu este. încercând să-1 fină veşnic sub dominarea mamei. Manipularea. este răzvrătire împotriva Lui. luând o îndreptăţită autoritate spirituală. poate genera în familia celui abuzat o criză care. dacă nu este repede rezolvată. Una dintre cele mai comune probleme este cea a relaţiei dintre părinţi şi copii. Dacă nu te împotriveşti dominării exercitate dc părinpl. dragoste şi sfaturi. când el este suficient dc matur pentru a-şi urma propriul drum în viaţă Desigur. penibile. să fie în continuuă schimbare. pc cale să-i părăsească casa. După cum nimeni nu se îndoieşte dc faptul că cei implicaţi în vrăjitorie sunt demonizaţi. Pc măsura trecerii 162 anilor. Dumnezeu doreşte ca relaţia dintre ci. care au simţit tot timpul lanpirile carc-i Înfăşurau. Conflictul poate deveni acut iar vinovăţia indusă de comportamentul unor mame care încearcă onec truc emoţional (de la un cont în bancă până la cascade de lacrimi) pentru a-şi atinge scopul. să devină dependent de ea. nu sunt de loc şocap. el este liber să sc întoarcă regulat la părinţi pentru a primi ajutor. prin atitudinea mamei faţă de tată o lecţie de comportament. Acest fel dc a proceda este corect deoarece lasă copilului libertatea dc a pleca şi a veni când este necesar. mama se va simţi atât de respinsă încât va face orice pentru ca acel copil. a încălca interesele sojiei şi (sau) ale copiilor. Pc măsură ce copilul creşte. tot ce simt este o 163 . Unii copii vor trebui să se întoarcă mai des spre părinţi. alţii mai rar. dacă este dus la bun sfârşit în respect faţă de diferitele poziţii deţinute de diferiţii membri ai familiei. demonizate. controlul şi dominarea pentru a nu lăsa copilul să ajungă la o maturitate care sâ-i permită zborul din cuib. Puterea demonică înmagazinată în victimă printr-o asemenea dominare (şi control) este uneori de ncimaginat. Multe din glumele cu soacre sunt bazate pc experiento reală a unor oameni cc n-au putut scăpa din aceste tiranice ghiare emoţionale şi psihologice care încercau să Ic controleze căsnicia (şi partenerei dc viaţă). Pc de o parte avem porenoa de a nc cinsti părinţii. transferată în copii încât pnmii nu au maturitatea neecară pentru a-şi trăi nonnai „viate dc după plecarea copiilor-'. Unii oameni suferă un adevărat şoc când văd ce extraordinară putere i-a controlat. în slujire. într-o relaţie dumnezeiască. până în jurul vârstei de 19 ani. expunându-şi victimele la demonizare. a trebuit sâ rupem nenumărate legături sufleteşti dintre copii şi mame (sau taţi). mulţi părinţi trăiesc tot mai intens ameninţătoarca criză provocată de perspectiva copiilor care nu mai au nevoie de ei. împicdicându-l să fie persoana pe care Dumnezeu Şi-o doreşte. în loc dc un partener egal într-o relaţie de dragoste dinamică. ca urmare. Dar asemenea decizii. barierele de protecţie trebuiesc îndepărtate treptat.Vindecarea prin eliberare . a tatălui sau a ambilor. la prima vedere. Şi atunci folosesc şantajul emoţional. ca o fată în casă neplătilă şi ca un copil răsfăţat Odată ce copilul nu mai are nevoie de ea. Şi nici nu vreau să spun că nu vor fi situaţii în care soţia nu va încerca să-şi influenţeze soţul în a lua unele decizii care să o favorizeze pe ca sau pe copii. Situaţiile generate de acest comportament aberant sunt. vor fi luate cu sprijinul soţiei. Cel mai marc pericol îl reprezintă dominarea mamei.

a greşelilor care au dus la destrămarea celei dintâi. de aceea. Deseori. Este chiar posibil ca partenerul care pleacă stabilind o relaţie cu o altă persoană. bisericile omit să le spună celor care au trecut prin durerea unui divorţ că este posibil ca unul dintre partenerii divorţaţi să nu fi păcătuit. în continuare voi da doar o listă a celor mai comune fonne de dominare şi manipulare: a) Dominarea sopilui de către sope b) Dominarea sopei de către soţ c) Dominarea părinţilor de către copii d) Dominarea unui copil de către un frate sau o soră mai mică sau mai mare c) Dominarea unui copil dc către o mătuşă. Dacă o fac prematur. De multe ori. Această atitudine este corectă. Iar cel părăsit să nu-şi dea seama. Efectele fiind aproape identice cu cele deja prezentate. Este. de obicei. din experienţa rezultată din consilierea unui mare număr de persoane. iar cei care le slujesc trebuie sâ o facă în dragoste şi acceptare necondiţionată . manipulatoare şi. respingerea suferită din partea unora dintre membrii congregaţiei este chiar mai dureroasă decât cea experimentată prin ruperea căsătoriei. un unchi sau bunic 0 Dominarea unui angajat de către alt angajat g) Dominarea unui lider al bisericii de către membrii congregaţiei sale h) Dominarea congregaţiei de către lider g) Separarea şi divorţul Felul în care răspundem circumstanţelor determină. Orice fel de separare presupune respingere. aş vrea doar să menţionez suci că. datorită respingerii pe care el însuşi o resimte. dar acest proces presupune. Slujirea celor divorjap trebuie sâ includă şi ruperea legăturilor sufleteşti cu partenerul ânlenor. Alteori. dar ea nu trebuie să ducă la menţinerea celor divorţaţi într-o stare de acuzare care să nu le dea şansa de a se simp vreodată integrap în biserică 164 Fără a intra în detaliile etice ale divorţului şi recăsătoriei. Relaţia dintre parteneri ajunge într-un punct din care nu mai există întoarcere. Am primit multe scrisori prin care astfel de oameni ne-au cerut ajutor.Slujirea praclicâ Cum intră demonii imensa uşurare! Mulţi trec prin semnificative vindecări fizice datorită eliberării de duhurile de boală care au avut acces de transfer pe linie generaţională ca urmare a abuzului suferit în copilărie. Uneori.Vindecarea prin eliberare . că propriul comportament a determinat. Consilierea celor care au trecut prin separare sau divorţ este o aepune anevoioasă dar necesară. dinainte de căsătorie. s-ar putea să împiedice eliberarea. să facă acest lucru pentru că se simte respins dc partenerul pe care l-a părăsit. ani de durere şi traume ce reprezintă puncte de intrare a demonilor. Cei în cauză trebuie sâ lupte împotriva amărăciunii. Există multe alte relapi ce pot fi dominatoare. Nu face cxceppc de la această regulă nici separarea partenerilor căsătoriţi sau divorţul. Divorţul poale fi provocat şi de acţiunea unor demoni care au 165 . abuzive. de înţeles atitudinea unei biserici care nu doreşte să lase impresia că tolerează sau încurajează divorţul. în mare măsură despărprea. ceea ce face ca demonii să profite şi mai mult de situaţie. in mare măsură. cei separaţi sau divorţaţi se simt ca nişte paria printre membrii bisericii. într-o a doua căsnicie. desigur. Dar cei care slujesc trebuie sâ fie deosebit de sensibili în alegerea momentului în care fac acest lucru. am constatat că în biserici există o mare doză de ipocrizie faţă de cei divorţaţi sau recăsătoriţi şi faţade problemele lor. dacă demonii pot sau nu să profite de durerea prin care trecem. Trebuie să încercăm vindecarea acestor zone ale trecutului pentru a preveni eventuala repetare.cele mai bune antidoturi împotriva atacurilor demonice. în sluj nea celor divorţap trebuie să şfim că este posibil şi ca motivele divorţului sâ se afle într-un îndepărtat şi întunecat trecut. ele nu-i pot înţelege şi sprijini pe cei care trec prin ruperile de căsătorie.

un duh dc boală care a cauzat cancerul.de a face ucenici şi a-i învăţa să păzească tot ce a poruncit El primilor ucenici (vezi paginile 266270 din primul volum). peste noapte. Ea este legată de ascultarea poruncii pe care Isus a dat-o Bisericii . Nu-i de mirare că Pavel nc încurajează să purtăm tot timpul armătura lui Dumnezeu. sâ tic eliberaţi. care va induce în victimă aceleaşi simptome. în special dacă copilul a Cost martorul unor dispute între părinţi. în ziua aceea minunată vom sărbători instaurarea împărăţiei lui Dumnezeu. Traumele şi accidentele Traumele şi accidentele fac paitc din viaţa cotidiană. de o teribilă frică dc moarte. al cărei dumnezeu este Satan (2 Corinteni 4:4). că se va întâmpla). înainte de a sluji pentru eliberarea persoanei în viaţă. o experienţă traumatică. Consilierea multor persoane care au trecut prin traume ne-a arătat că acestea sunt. Vrăjmaşul nu respectă pe nimeni şi nu-i pasă de durerea prin care trece cineva. în Efeseni 6:13. Dar această promisiune nu este necondiţionată. Nici creştinii nu sunt scutiţi de crize şi probleme.Vindecarea prin eliberări' .Slujirea practică Cum intră demonii intrat în perioada copilăriei. Iată care sunt cele mai comune dintre ele: a) Bolile grave Bolile care afectează pe neaşteptate o persoană sau un membru apropiat din familie sunt. şi dacă nu suntem bine ancoraţi în dragostea lui Dumnezeu atunci când vine ziua cea rea (aşa cum Pavel ne asigură. puncte de intrare a demonilor. Până atunci. Deseori un demon poate prelua caracterul unei persoane care a murit pentru a controla o persoană în viaţă. De cele mai multe ori simptomele apar în aceleaşi organe şi într-un mod similar celui în care au apărut la prima victimă . 9. în aceste momente suntem mai vulnerabili la supranatural decât în alte situaţii. întotdeauna este necesară ruperea legăturilor sufleteşti ncdumnczcicşt dintre ea şi persoana moartă. eliberarea de demonii care an controlat-o putând conduce şi la vindecare. întotdeauna. în aceste cazuri. Uşurarea pe care victima (demonizată datorită durerii şi traumelor separării) o experimentează este uneori dramatică. Unii oameni însă nu acceptă niciodată moartea unei persoane iubite. Cuvântul „cancer" aduce aduce atâta groază în inimi încât am întâlnit cazuri în care teama de această boală a deschis o uşă demonică prin care a intrat. 166 Experienţa nc-a arătat că momentele de puternică traumatizare sau accidentele grave sunt şi momente de mare sensibilitate spirituală. în această lume. vom cădea pradă atacurilor vrăjmaşului. iar acest lucru dă drept de control demonilor. Optimismul generat de sănătatea de care te bucuri azi poate fi înlocuit. Traumele experimentate dc copii pot li puncte de intrare a demonilor dc care aceştia vor trebui. până la sfârşitul veacului acestuia. O persoană matură învaţă sâ facă faţă realităţilor vieţii şi sâ accepte despărţirile. Dumnezeu ne-a promis că va fi cu noi în toate zilele (Matei 28:20). h) Moartea Se pare că moartea este un ultim mod de respingere. împărăţia lui Satan va lua sfârşit numai atunci când Isus se va întoarce ca Domn al Domnilor. un părinte suferă mai mult decât copilul care i se îmbolnăveşte subit. Trăim într-o lume căzută. Am slujit multor oameni la care simptomele de cancer au apărut în urma morţii de aceeaşi boală a unui membru al familiei. Acest lucru se întâmplă frecvent atunci când un membru apropiat al familiei moare de cancer. Teama celor apropiaţi de a nu se îmbolnăvi şi ei de cancer dă drept de transfer bolii. multe dintre lucrurile care se petrec sunt o consecinţă a căderii şi nu este corect să-L acuzăm pe Dumnezeu atunci când aceste lucruri sunt negative. Dc multe ori. Satan nu are inimă şi el va alege chiar aceste momente pentru a câştiga teren spiritual şi pentni a-şi plasa „săgeţile" (demonii) în cei care trec prin suferinţă. mai târziu. de obicei. într-adevăr.

pot spune că şomajul a fost eventimentul major prin care Dumnezeu i-a atras la El. o manifestare a demonului în locurile în care a afectat în trecut fie victima. lăsând persoana în incapacitate de a mai lupta cu viaţa şi convinsă că nimeni nu o mai acceptă. Frica controlează vieţile multor oameni şi vrăjmaşul profită din plin dc oportunităţile cc i sc oferă. de anumite porţiuni ale drumurdor sau dc anumiţi şoferi. la tiauma bolii se adaugă întrebări ca ajung unii dintre ei fiind că nu au nici o şansă de a face faţă situaţiei. Adesea.. deseori. amărâciunc sau răzbunare. Este. frica dc moarte. în toate aceste cazuri. 169 . pentru ca scara să se întoarcă acasă răvăşip de vestea concedierii. Am constatat uneori că atunci când duhul de blestem al accidentelor este provocat. prin ură. cazul accidentelor repetate care. dc obicei.i 'indeairea prin eliberare . Speranţa este un antidot împotriva fricii şi ea ne poate ajuta să evităm atacurile pe care vrăjmaşul vrea să le dea împotriva noastră prin trauma' şomajului. un accident de maşină poate oferi demonilor oportunitatea dc a profita de starea de şoc prin care trece victima. d) Abuzul (vezi secţiunea 7: rănirea sufletească. b) Şomajul Lipsa unui loc de muncă este întotdeauna o problemă. aparent. Aceste accidente pot fi cauzate dc 168 . Uneori accidentul în sine poate fi indus demonic pentru a împlini un blestem. Duhul de respingere o va determina să-şi piardă speranţa în viitor şi încrederea în sine. etc). de călătorii. frica dc ceea ce se va întâmpla. demonii nu pot fi identificaţi şi scoşi decât mult timp după accident. chiar moartea.. mai ales când vestea pierderii locului de muncă vine pc neaşteptate. Dacă sc procedează cu înţelepciune. aşa cum am descoperit. Oamenii sunt foarte vulnerabili spiritual atunci când trec prin momente traumatice. Satan se foloseşte de frica cc încolţeşte în inimile oamenilor pentru a-i controla şi manipula (frica de necunoscut. Siguranţa noastră constă nu în împlinirile pământeşti ci în tăria planurilor pe care Dumnezeu le are cu vicple noastre. abuzul şi respingerea) e) "Frica Frica care însoţeşte experienţele traumatice este. nu au nici o explicaţie. fără griji.Cine mă va îngriji ? Cum mă voi descurca?. Am consiliat mulţi oameni care în urma unor accidente de maşină au rămas cu răni ce nu sc mai vindecau. un punct de intrare a demonilor. privind înapoi. concluzia la care către un duh care vine pe linie generaţionalâ. era un duh de frică sau un blestem. fie pe vreunul din strămoşii ci. Cauza. dar vindecabile prin eliberare dacă victima vrea să-i ierte pe cei vinovaţi şi doreşte să-şi rezolve toate problemele spirituale din viaţa ci. Această teamă dc viitor va induce şi mai mult boala demonică şi va cauza. invariabil. efectele cauzate demonic sunt dc lungă durată. victima resimte o durere subită in zonele în care n-a simţit niciodată durere. persoana ajungând acolo unde El doreşte ca ea să ajungă Sunt mulţi cei care. De exemplu. Este. perioada in care nu au încetat să chinuic victima Demonii intraţi pot face ca victimei să-i fie frică de maşini.Slujirea practica Cum intră demonii La cei care sunt singuri. poate. uneori am. c) Accidentele t Accidentele de maşină sunt incidente care pot deveni serioase puncte de intrare a demonilor. Trauma generată de o asemenea experienţă poate deschide larg uşile pentru respingere. criza poate fi astfel deturnată încât să devină o minunată oportunitate de întoarcere la Dumnezeu. Un astfel dc blestem poate fi pus asupra unei persoane sau asupra strămoşilor ei in mod deliberat prin vrăjitorie sau inconştient. Sunt cazuri în care oamenii pleacă dimineaţa la servici.

demonii folosesc frecvent atât aceste legături sufleteşti nedumnezeieşti cât şi slăbiciunile spirituale ale persoanei vii. Necurăţia rituală este întotdeauna asociată unor entităţi spirituale care pângăresc oamenii. Mânuitorul ei. Biserica La moarte trupul devine inert şi credinciosul care a fost în el pleacă. o "necurăţie rituală". Pentru acea persoană a sosit vremea sfârşitului vieţii pe pământ şi a începutului odihnei în dragostea şi harul lui Isus. în Vechiul Testament ne sunt prezentate în detaliu toate precauţiile necesare pentru protecţia celui ce a venit în contact cu trupul unui om care tocmai murise. Creştinii care cred în Isus ştiu din Scripturi că după moarte vine despărţirea oilor de capre iar apoi judecata. Datoria noastră este sâ fim gata pentru a întâmpina acel eveniment împreună cu Mireasa lui Cristos. iar în versetul 14 această cerinţă este extinsă asupra tuturor celor care au fost prezenţi la moartea acelei persoane (în cortul sau în clădirea în care a avut loc decesul). nu este neobişnuit să descoperi că demonii lucrează mai puternic între credincioşi decât între necredincioşi! Ei au dc lucru mai mult cu primii. Momentul morţii este un moment de marc semnificaţie.. O cercetare atentă a acestor pasaje ne arată că necurăţia rituală este întotdeauna asociată unor efecte spirituale ce fac ca persoana. se va atinge de vreun mort. Dc aceea. Isus a vorbit deseori despre „veacul care vine".o tranziţie de la limitele corporale. locurile sau obiectele. întotdeauna. în necredincioşi. şi a Tatălui din ceruri. sâ se poată transfera cu uşurinţă. de aceea demonii dintr-o persoană vor face tot ce pot pentru a o încuraja. Ei caută să îndeplinească dorinţele stăpânului lor (Satan) ocupând trupurile fiinţelor omeneşti şi făcând tot ce pot pentru ca victimele lor să se îndepărteze de Domnul Isus Cristos şi sâ nu devină creştini. templul ne este descris ca fiind necurat ritual. Ia moartea acesteia. care au ales să-I întoarcă spatele lui Dumnezeu şi să-şi slujească numai lor înşile. locul sau obiectul să devină necurate. dc obicei. între creştini. demonii nu se pot folosi de un trup mort. în evanghelia după Matei găsim câteva pilde care vin să ilustreze consecinţele eterne ale acţiunilor noastre pământeşti (vezi pilda fecioarelor înţelepte şi a celor nechibzuite din Matei 25:1-13). Din acel moment ea iese din limitele temporale ale pământului.. la moartea persoanei. Moartea (inclusiv pierderile de sarcină şi avorturile) a) Momentul morţii Momentul morţii este un moment de tranziţie . demonii vor menţine. Ca urmare. care ne-au fost date de Dumnezeu prin concepţie în faza embrionară. pentru a se transfera. Demonii nu au propriile lor trupuri. Cuvintele folosite pentru a descrie necurăţia par a indica. să fie necurat timp de şapte zile ". un duh de frică poate acţiona din interiorul victimei pentru a facilita intrarea altor demoni de la o persoană care tocmai a murit Ştiu că acest subiect este deosebit de sensibil şi de controversat.Vindecarea prin eliberare . Se pare că. Moartea este atât un moment de tranziţie pentru persoană cât şi de rcorientare pentru demonii care au fost în ea Dar demonii nu pot trece dintr-o persoană într-alta dacă nu au anumite drepturi care să le permită să o facă. un nivel scăzut de activitate. Iar demonii vor face tot cc pot pentru a profita de ele. Ia veşnicia care stă în faţa noastră. în Numeri 19:11 ni se spune fără echivoc că cel care ". De exemplu.Slujirea practica Cum intră demonii 10. preoţii fiind instruiţi să se curăţeascâ ritual şi apoi să curăţească ritual şi templul. ştiind că pot ridica acest nivel atunci când va apare pericolul schimbării 170 spiritualităţii victimei. sâ stabilească cât mai multe legături sufleteşti nedumnezeieşti astfel încât. Cu alte 171 . după Legea Domnului (2 Cronici 29). dar cei care rămân în urma ei vor suporta anumite consecinţe. De obicei. încă din timpul vieţii. ei vor încerca să minimalizeze eficienţa lucrării şi a influenţei acestora în bisericile de care aparţin. Această parabolă ne spune că nimeni nu poate şti nici când va muri şi nici când Domnul va veni a doua oară. de vreun trup omenesc mort. Ezechia a ajuns rege al Iudeii după o perioadă în care templul a fost folosit ca loc de închinare ocultă.

Slujirea practică Cum intră demonii cuvinte. sarcinile funcţionale Desigur. Am făcut acest lucru şi apoi am dus apa persoanei căreia îi slujeam. deseori cei botezaţi. demonii nu s-au opus ca victima să o bea. Deseori am văzut că demonii au indus în victimă exact simptomeie care prevalau în persoana moartă.I judecarea grin ehherare . este un foarte eficient mod dc luptă împotriva puterilor întunericului şi de îndepărtare a drepturilor pe care acestea le au. Femeia a luai o înghiţitură dar a scuipat-o imediat şi demonul a strigat din ca "Datinii apă curată I". folosirea apei dc curăţire. Am descoperit acest lucru pentru prima dată atunci când una dintre persoanele pentru caro ne rugam ne-a cerul un pahar cu apă. de aceea. al Fiului şi al Duhului Sfânt. Dar atunci când o membră a echipei noastre dc slujire şi-a pus mâinile pe stomacul femeii şi a consacrat apa băută. ca permite accesul unor fiin|c şi puteri spirituale datorită a ceea ce s-a întâmplat acelor oameni. care a fost imediat eliberată. aceste spălări reducând riscul infestării. L-a băut pe tot. Singura interpretare plauzibilă a capitolului 19 din Numeri este că apa de curăpre. oamenii nu trebuie decât sâ privească în credinţă la Fiul Iui Dumnezeu care a fost înălţat pe crucea de la Calvar aşa cum evreii au privit în pustie la 172 şarpele de bronz care a fost înălţat pentru ca ei sâ (ic vindecaţi dc muşcătura şerpilor otrăvitori. M-am dus în bucătărie pentru a-i aduce apa. 173 . Prin "apă consacrata7 înţeleg apă pentru care s-a făcut rugăciune şi care este. reacţia demonilor a fost instantanee. Duhurile de boală care se transferă îşi continuă. neperturbate. ce rost a mai avut ca apa de curăţire să fie amestecată cu cenuşa unei vaci roşii tinere ? Pentru o spălare igienică era suficientă apa curată dc izvor. Slujirea nc-a arătat că atunci când recunoaştem că în bolcz se ailâ puterea Numelui lui Isus de a mântui. A fost ca şi cum apa ar fi început să fiarbă în stomacul femeii. atunci când ies din apă. urmată de eliberarea victimei dc toate duhurile necurate care s-au transferai de la persoana decedată. vindeca şi elibera. Ce am constatat noi în slujirea practică este că atunci când persoanei slujite i se oferă apă consacrată spre a ii băută. fără nici o problemă Femeia ne-a spus că apa aceea avea un gust diferit de prima. în Numeri 19 sc arată foarte clar că cei care au venit în contact cu un mort sunt în pericol de a fi necura|i ritual. efectul asupra demonilor poate fi imediat şi dramatic. sunt instantaneu eliberaţi de putcnle întunericului care nu pot rezista consecinţelor actului lor de supunere şi puterii de curăţire a apei în care s-a făcut botezul. transfera de la persoana care tocmai murise Sute de cazuri dc slujire nc-au arătat că ruperea legăturilor dintre o persoană vie şi una moartă. Totuşi. este interesant de observat că prepararea apei dc curăţire presupunea sacrificarea unei vaci roşii fără cusur care nu fusese niciodată pusă în jug. Isus lc-a cerut ucenicilor să-i boteze pc credincioşi în Numele Tatălui. Pentru a fi vindecaţi de otrava spirituală pc care vrăjmaşul o injectează şi pentru a fi eliberaţi. în Efeseni 5:26 Pavel nc vorbeşte despre sfinţirea Bisericii prin spălarea cu apă^ spunând că Dumnezeu a curăţat în acest fel Biserica. Pentru că nu a fost consacrată. era înzestrată cu o putere spirituală care putea lupta împotriva puterilor întunericului cc s-ar fi pulul. nu este decât o procedură vechi-tcstamentalâ dc lupul împotriva duhurilor rele. locuri sau obiecte. dar în timp ce mă întorceam Domnul mi-a vorbit foarte' clar spunându-mi să binecuvântez apa prin punerea mâinilor. Odată cu Marea Trimitere (Matei 28:19-20). aşa cum este ea descrisă în Lege. Moartea lui Isus pe cruce a reprezentat jertfa desăvârşită şi suficientă pentru Dumnezeu. Dacă ar fi fost aşa. Am adus un pahar de apă pentru care nu nc-am rugat. special preparată şi consacrată (vezi Numeri 19:111). sub ungerea Duhului Sfânt Este vorba aici de o împărtăşire dc putere spirituală asemănătoare împărtăşirii de putere ce arc Ioc când sc pun mâinile peste o persoană. Dc ce ? Unii comentatori au încercat să evite fondul problemei spunând că spălările rituale prevăzute în Lege (spălarea cu apa de curăpre) au fost mijlocul prin care Dumnezeu a vrut să-i protejeze pe cei care au venit în contact cu o persoană care a murit dc o boală contagioasă.

pe o Isus putere poziţie dan ş de * Suferinţa Cum intră demonii Singura diferenţă este că jertfa (Isus) a fost deja adusă şi acun împărtăşirea Duhului aspecte au fost deja disculatc anterior dar pentru o mai bună înţelegere a acestui capitol. încă mai'suferea. evident. 175 . care cunoaşte foarte bine persoana decedată. cinsprezece ani după moartea soţului ci. dacă ei nu sunt. Duhul călăuzitor. sacrificarea creştinii se vacilor află 19 este valabil şi roşii. sunt adesea vindecate prin eliberare de boli sau simptome. când evidenţiază transferul demonic de la o altă persoană. Dar după moartea acestuia. uneori. care uneori vin pe linie generaţională de la cei morţi. in special dacă el nu beneficiază. Am constatat deseori existenţa „duhului călăuzitor" (cum l-am numit noi) al persoanei care a murit. b) Evenimentele corelate momentului morţii Există alte câteva aspecte ale morţii de care demonii pol profita şi care trebuie cunoscute atunci când slujim celor vii. pentru c care rămân în viaţă. Cunosc cazul unei femei care. şocul poate fi extrem de traumatic. un moment de pericol. Aceste 174 Suferinţa este un proces necesar în urma morţii. * Şocurile emoţionale Apar mai ales în cazul morţilor neaşteptate Trauma unei pierderi neaşteptate afectează profund oamenii. în această dificilă perioadă. nu mai este nevoie prin de crucii. Acest lucru ne avertizează în odată cât de important este să nu avem nici o legătură sufleteas nedumneze iască şi să trăim o viaţă curată Explorarea morţilor survenite în familie trebuie să intre în ruti dc slujire. inoculând oamenilor o falsă imagine a vieţii dc după moarte şi fâcându-i să creadă minciuna spiritualismului. Singurătatea resimţită de supravieţuitor cslc atât dc intensă încât demonii pot profila dc starea emoţională a acestuia. au capacitatea de a-şi controla emoţiile şi de a-1 încuraja pe muribund.Slujirea practica Practica ne-a arătat că principiul din Numeri azi. Sfânt. Unii oameni. cauzată demonic şi femeia nu a putut fi vindecată decât prin eliberare. demoii care a intrat în persoana pentru care ne rugăm şi care a preluat caracteristicile persoanei decedate (pe care a însoţit-o. mai ales în cazul celor ce au probleme de mult timp. susţinuţi de cineva.Vindecarea prin eliberare . Suferinţa aceea atât de prelungită era. Datorită Datorită posibilităţii demonizării moartea reprezintă. autoritate. Această procedură. Persoanele afectate de aceste duhuri. cu parteneri devotaţi unul altuia. Am văzut lucruri uimitoare atunci când ne-am adresat şi am izgonit duhurile călăuzitoare ale unor persoane moarte. din clipa în care ştiu că persoana pe care o iubesc va muri. Fără suferinţă nu poţi fi vindecat dc durerea suferită prin pierderea persoanei dragi. Dar uneori demonii vor profita dc trauma emoţională şi vor face ca victima să nu-şi mai revină din starea de durere în care se află. Dacă după o perioadă de aproximativ trei luni dc la deces nu se observă o schimbare semnificativă a stării celui care a suferit pierderea. este brusc întcruplă de moartea unuia dintre ei. Orice duh care s-a afl într-o persoană cc tocmai a murit va căuta să-şi găsească cât m repede posibil o nouă locuinţă. Ia rândul lor. Uneori efectul morţii unei persoane care a suferit mult timp dc o boală incurabilă poate fi la fel de traumatic ca şi atunci când acea persoană ar fi murit subit într-un accident de maşină. * Singurătatea Este specifică cazurilor în care o căsnicie de zeci de ani. de sprijinul şi încurajarea copiilor sau a unor rude apropiate. pe lot parcursul vieţii ci). învingători. ei devenind vulnerabili emoţional la atacurile demonice. poate înşela prin informauile uimitor de exacte pe care Ic poate furniza. poate conduce la scurtarea slujirii cu multe ore. trebuie suspectată acţiunea unui duh de suferinţa. Ic vom repeta pe scurt: credincioşi/or. Acestea sunt duhurile pe care mediumii spiritualişti le cheamă atunci când sunt consultaţi de cineva care vrea să vorbească cu o persoană care a murit.

aşa cum a fost în cazul lui Irod (Fapte 12:23). rădăcină dc care demonii vor profita pentru a plasa în ca. probabil. odată cu moartea persoanei de care aceasta a fost atât de dependentă un ultim şi puternic duh de respingere. dar puterea spirituală din spatele acestor cuvinte poate face ca termenii blestemului să fie împliniţi a) Blestemele puse de Dumnezeu înainte de a analiza consecinţele blestemelor rostite de oameni. prin răzvrătire. El este credincios şi drept ca Sâ ne ierte păcatele şi să ne curăţească dc orice nedreptate" (1 loan 1:9). sub blestemul lui Dumnezeu. Vechiul Testament menţionează câ Domnul a îngăduit unui duh rău să-1 tulbure pe regele Saul (I Samuel 16:14). Esle. Dcutcronom 28:15-68). Cu cât umblăm mai aproape de Dumnezeu. în loc sâ facă binele pc care-1 dorea. Satan este un expert în citarea Scripturii. dc exemplu. Referitor la blestemul lui Dumnezeu. de aceea. pocăinţa şi iertarea sunt cerinţele de bază pentru a fi eliberat de blestemul general pe care Dumnezeu I-a pus asupra omenirii datorită păcatului. încă odată. Satan este „pârâşul fraţilor" şi el va trimite un duh rău care să-i acuze pc sfinţii lui Dumnezeu pentru orice greşeală şi să-i îndrepte spre versetele care. Dar fiecare dintre noi a păcătuit şi într-un mod specific şi s-a pus. lăpl cc ne arată că puterea lui 176 Dumnezeu se extinde şi peste demonii Iui Satan şi câ El poate folosi chiar şi un duh rău pentru a-Şi împlini planurile.Slujirea practicii * Respingerea Cum intra demonii Pentru unii oameni (şi în special pentru copii). loan scrie unor creştini că „daca ne mărturisim pocalele. ieşim de sub proteepa lui Dumnezeu şi ne plasăm sub acţiunea lui Satan. cu atât devin mai conştienţi de greşelile pe care le-au făcut. eliberând pe credincioşi de sub blestemul Legii. de cele mai multe ori. Ei au în spate o viaţă petrecută în slujba Domnului dar cu cât se apropie dc sfârşitul vieţii. care a îngăduit săi se aducă închinarea cc i se cuvenea Iui Dumnezeu. Ce biruinţă ar fi repurtat dacă Isus ar fi crezut 177 . Pavcl a trecut prin aceleaşi experienţe interioare ca şi toţi cei care-L caută din toată inima pe Isus. Mărturisirea. scoase din contextul şi echilibrul Scripturii. cu atât devenim mai sensibili faţă de păcat Cu cât este lumina mai puternică cu atât este mai uşor să vezi murdăria! Unii creştini. executată de către îngeri. luptând uneori cu disperare împotriva unor ispite puternice. după cc citesc Evrei 6. Uneori însă Dumnezeu judecă sumar păcatul. Din fericire. sunt devastatoare în special pentru cei care doresc să-L slujească pe Dumnezeu cu o inimă curată. pierderea proiecţiei Sale ca urmare a deciziilor pc care deliberat le luăm. Deci blestemul lui Dumnezeu este. Procesul dc sfinţire poate fi lung şi dificil. împlinirea „blestemului" este. trebuie să înţelegem ce ne spune Scriptura despre blestemele pe care Dumnezeu le pune asupra celor care încalcă unele dintre legile Sale (vezi. declaraţiile şi rugăciunile greşite) Blestemele sunt cuvinte rostite împotriva unei alte persoane cu intenţia de a-i face rău. Când păcătuim. Blestemele (inclusiv legămintele lăuntrice. cad într-o adâncă disperare şi osândire datorită păcatelor comise în trecut. Această tehnică a folosit-o şi atunci când a încercat să-L ispitească pe Isus. pierderea unei persoane iubite echivalează cu a fi respins de acea persoană Este aproape ca şi cum ei ar simţi ca persoana aceea a murit deliberai pentru a-i lăsa singuri.Vindecarea prin eliberare . loan sc aştepta ca şi creştinii sâ păcătuiască şi cl afirma clar câ există un remediu pentru păcat. Prin cnice. cazul persoanelor în vârstă care s-au străduit toată viaţa să-L slujească pe Dumnezeu. 11. Scriptura ne spune clar câ răzbunarea este a Domnului (Romani 12:9) şi că noi nu trebuie sâ judecăm. Atunci când Dumnezeu judecă sumar. blestemul lui Dumnezeu a fost ridicat de peste omenire. Acest lucru se întâmplă de obicei atunci când în victima există deja o adâncă rădăcină a respingerii. iar Pavel striga cu disperare că uneori. Pavcl ne spune că Isus a devenit blestem pentru noi (Galatcni 3:13). mai ales. In aceste cazuri blestemul este modalitatea prin care Dumnezeu judecă neascultarea şi răzvrătirea. Cuvintele în sine nu au autoritatea de a face rău cuiva. făcea răul pe care-1 ura din inimă (Romani 7:14-25).

Cei care sc tem dc blestemele puse de alţi oameni asupra lor trebuie sâ citească Proverbe 26:2:. într-un trup robit unei firi căzute. Proverbul . nu face nimic. învaţă din ele şi nu se dă bătut. Cum sare vrabia încoace şi încolo şi cum zboară rândunica.. în 1 Corinteni 3 Pavel abordează problema creştinilor ce nu au zidit pe temelia care este Isus. demonii lui sau oamenii răi. omul acela va fi mântuit. avem dc-a face cu duhurile rele care au ca sarcini specifice îndeplinirea termenilor blestemelor puse de unii oameni peste alţi oameni.Vindecarea prin eliberare • Slujirea practică Cum intră demonii ci lari le din Scriptură scoase din context.. Dacă capitulăm în faţa mustrărilor vrăjmaşului cu privire la trecutul nostru. iar Scriptura ne avertizează că inima este nespus dc înşelătoare şi deznădăjduit de rea.duhuri care şi-au spus nume ca: disperare. ele nu ne vor afecta spiritual. Este o mare diferenţă între cei care şi-au părăsit credinţa şi cei care duc lupta credinţei în mijlocul unei lumi căzute. Dar atenţie! Care dintre noi este atât de sigur de umblarea sa cu Dumnezeu încât să fie absolut convins că nu dă vrăjmaşului nici un prilej de a pune vreun blestem asupra lui? Mândria este un duşman dc moarte. prin jertfa lui Isus ei au« fost răscumpăraţi de sub blestemul Legii şi au fost smulşi din ghiarele Diavolului. etc. Pasajul din Evrei 6. Eu cred că în afară de frica de Dumnezeu există puţine motivaţii de a duce o viaţă sfântă superioare celei că atitudinile inimii şi comportamentul nostru pol deschide vrăjmaşului uşile Rugăciunea dc auto-examinarc din psalmul 129:23-24 este de maximă importanţă pentru o viaţă de disciplină creştină: „Cercetcază-mă. Trebuie de aceea să fim mereu cu garda ridicată pentru a nu permite duşmanului să pună vreun blestem peste noi sau să-şi plaseze vreun demon. Dumnezeule. decât unul care. vinovăţie. După ce ai slujit la sute de oameni care au fost victime ale unor blesteme. se adresează în mod specific celor care şi-au părăsit credinţa. Echipa noastră a eliberat oameni de multe duhuri care au profitat dc astfel dc situaţii . dar chiar şi aşa. b) Blestemele puse de Satan Atunci când blestemele nu vin de la Dumnezeu. să inteqjrbteze sau să se folosească de Cuvântul lui Dumnezeu pentru a-şi atinge scopurile.Cel ce nu face greşeli nu face nimic " este adevărat. El compară ceea ce facem în viaţa noastră de creştini cu zidirea unei clădiri şi spune că unele dintre aceste clădiri vor fi distruse în focul judecăţii lui Dumnezeu 178 explicit. Nu este de mirare că avem nevoie dc darul deosebirii duhurilor pentru a putea face diferenţa între lucrurile care vin de la Dumnezeu şi cele care nu vin de la El (I Corinteni 12:10). frică de Dumnezeu (nu frica sfântă de Dumnezeu ci o frică greşită. îi dăm dreptul să ne demonizeze prin îndoială şi necredinţă. Importante sunt nu atât cuvintele citate. dacă nu dăm vrăjmaşului nici un drept de ingerinţă în viaţa noastră. aşa nu-şi atinge ţinta blestemul neîntemeiat". de teama dc a nu greşi. " Neîntreruptele atacuri ale vrăjmaşului ne pol epuiza şi ne pot face vulnerabili la înşelări şi încercări. şi nu celor care nu au renunţat la luptă. şi cunoaşte-mi inima! Vezi dacă aste vreo cale rea în mine şi du-mă pe calea cea veşnică. care crează atâtea probleme celor ce nu înţeleg că au fost eliberaţi de sub blestemul Legii. atunci indiferent cale blesteme va pune peste noi Satan. indiferent de minciunile pc care vreun duh necurat ar încerca să le şoptească în urechile lor. deoarece în ele nu sc va găsi nimic demn dc păstrat. Mai degrabă aş dori să am un angajat care deşi face greşeli. Satan este ua mincinos şi el nu ezită să citeze. dezaprecierc. în ciuda căderilor accidentale sau a problemelor ce se ivesc. Blestemele sunt uncie dintre mijloacele lui favorite de acţiune. dar ca prin foc" (1 Corinteni 3:13). cât duhul care stă în spatele acestor cuvinte. îţi dai seama că viclenia şi hotărârea vrăjmaşului de a neutraliza puterea Trupului lui Cristos sunt atât de mari încât va face orice pentru a-şi atinge scopurile. mai ales atunci când foloseşte 179 . Mai Trebuie să-i încurajăm pe cei care duc această luptă şi să le reamintim că. izvorâtă din incapacitatea de a crede în binecuvântarea mântuirii). Trebuie să fim foarte atenţi atunci când folosim Scriptura şi atunci când ascultăm citarea Scripturii de către alţi creştini (sau necreştini).

el a început să reacţioneze împotriva unora dintre lucrurile spuse în biserică. Scriptura nc spune că „viaţa este in sânge" şi folosirea sângelui în ritualul dc blestem. Acelui obiect i se ataşează un blestem (un demon) iar apoi el este înapoiat proprietarului. un obiect sau o haină furată pot fi folosite pentru a se încerca blestcmarea posesorului. Deseori ei sc vor folosi de un obiect (vezi capitolul următor). Cele mai frecvent folosite sunt aşchiile de unghii. Când am început slujirea. demonul dc blestem putând de acum să-şi înceapă acţiunea împotriva v ictimei. Era un credincios adevărat şi era hotărât să lase Duhului Sfânt libertatea de a lucra în acea biserică. şi nici nu a avut înţelepciunea de a pleca într-o biserică care dorea să asculte mesajul pe care Dumnezeu îi ceruse să-1 proclame. După un timp. sunt blestemele puse nedclibcrat dar care fac parte din categoria cuv intelor rostite împotriva altei persoane. blesteme în care. care abia îl numiseră în funcţie. Pe vremea aceea habar n-avea că Vehemen|a cuvintelor rostite împotriva lui de către membrii congregapei sale a făcut din cl victima unui blestem încă din ziua în care a călcat pentru prima dată pragul noii sale biserici.Vindecarea prin eliberare . Cei mai mulţi dintre oamenii care pun blesteme asupra altor oameni nu-şi dau seama de răul pe carc-1 Tac. Ei îşi doreau un păstor care să facă ceea cc vroiau ci. Au început şocurile emoţionale iar el nu mai ştia ce să facă pentru a se proteja pe el şi pe şotia lui. Pentru a avea eficienţă. Blestemele puse de oameni se împart în două categorii. Una dintre cele mai 180 puternice forme de blestem este rugăciunea greşită (rugăciunea prin care îi cerem lui Dumnezeu să facă lucruri motivate de dorinţe greşite). Deseori am văzut că blestemele rostite de creştini dau Diavolului o putere mai marc dacât cele rostite de necredincioşi.Slujirea practică < Cum intră demonii zonele de vulnerabilitate şi caile dc blestem pe care noi nu Ic suspectam ca fiind periculoase. ei nu aleg la întâmplare persoana asupra căreia pun blestemul. De aceea cei care pun blestemul vor încerca să obpnâ ceva ce ţine de victimă pentru a-1 folosi pe parcursul ritualului de blestem. voluntar sau nu. Foarte eficiente puncte de contact sunt părţile cc aparţin de trupul victimei. Sunt cuvinte grele. demonii sunt folosiţi pentru a face rău victimei blestemului. pare a fi unul dintre cele mai ui . în minţile celor doi au început să încolţească gânduri cc păreau de mult adormite şi după câpva ani de chin au renunţat nu doar la acea biserică ci şi la slujire. ca mijloc de blestemarc directă a victimei. Cercetători ai Bibliei cu o vastă experienţa în domeniu confirmă această realitate (pentru o mai bună înţelegere a acestui subiect recomand citirea cărţii iui Dcrck Prince Binecuvântare sau Blestem). în primul rând sunt blestemele deliberat aplicate dc către cei implicaţi în ocultism şi care ştiu bine cc fac. drepturi prin care pot submina direct viaţa Trupului Iui Cristos. este foarte semnificativ. în general. în al doilea rând. cuvinte cc vin împotriva planurilor şi scopurilor lui Dumnezeu cu acea persoana c) Blesteme puse deliberat de către oameni Felul în care operează cei ce pun blesteme în mod deliberat. nu ceea ce vroia Dumnezeu. s-au opus cu îndârjire. Aceste blesteme dau demonilor unele. cum ar fi o haină sau o bijuterie. Foarte puţini par a înţelege câ atunci când vorbesc negativ despre cineva dau Diavolului posibilitatea dc a ataca şi demoniza persoana respectivă. De exemplu. Dar membrii bisericii. atât ei cât şi noi am fost surprinşi dc întăriturile pe care vrăjmaşul le zidise în ei datorită suferinţelor prin care trecuseră. Aveau nevoie de o puternică eliberare de toate duhurile de blestem care au fost puse asupra lor de către o parte a acelei congregaţii. Satan îi blestemase şi acum aveau nevoie de ceva mai mult decât o perioadă de îngrijire afectivă. şuviţele dc păr sau sângele. ci trebuie să aibă un punct de contact cu victima Se pare că demonii care vor îndeplini termenii blestemului trebuie să cunoască victima sau sâ o poată măcar identifica. dar au o puternica acoperire. Nu voi uita niciodată cazul pastorului a cărui stare de sănătate părea definitiv compromisă Omul acela suferise o epuizare fizică pc care nu o mai putea sunnonta.

Alteori. Unele dintre aceste blesteme sunt blesteme de moarte şi nu este neobişnuit să vezi cum victima. vudu-iştii pot folosi demonii pentru a induce simptomele durerii în acele zone din trupul victimei. întotdeauna când slujim celor care au fost activ implicaţi în religii false sau în practici oculte în care. Cu cât o persoană trăieşte o viaţă mai apropiată dc Domnul. Eliberarea poate avea loc imediat ce victima a iertat persoana. Victima însăşi a dat demonului acel drept atunci când. a rostit termenii jurământului şi a acceptat condiţiile prin care a devenit membră a organizaţiei oculte sau a fost avansată în cadrul ierarhiei ei. Blestemele masoneriei libere. Fără această punte blestemul nu poate fi îndreptat spre victimă şi nu are efect.. Un alt aspect al blestemelor prin masonerie este că ele par a-i afecta într-un mod particular pe cei convertiţi la creştinism şi care 183 . fie să-i ţină în robia în care de bună voie au intrat atunci când au devenit membri ai acelui grup ocult. Nc-am confruntat cu numeroase cazuri de acest fel. Am constatat că aceste blesteme pot trece asupra copiilor.I indecarea prin eliberări. cauza este blestemul ocult. Aceasta este o practică obişnuită în vudu. demonul a mărturisit cum a intrat în victimă. ei au nevoie dc ceva ce aparţine persoanei pc care o blestemă pentru a stabili o legătură spirituală cu viitoarea victimă. nu întotdeauna blestemul va prinde. au fost invocate blesteme asupra altor oameni. O altă metodă dc a pune un blestem asupra victimei este folosirea fotografiei ci. Concluzia pe care o putem trage este că blestemul nu poate fi pus decât dacă între cel care blestemă şi victimă se stabileşte o punte de legătură. satanice. caic a pus blestemul (sau care a plătit ocultistul care a blestemat) şi de cele mai multe ori semnele sau simptomele care indică prezenţa blestemului dispar. mi-au spus că au constatat că era mai greu să pui blesteme asupra creştinilor decât asupra celorlalţi oameni. diferă în funcţie de treapta ierarhică pe care masonii o urcă. când am suspectat existenţa unui blestem şi am provocat duhul de blestem care a cauzal problemele persoanei. lot mai râu. opnndu-i-sc respiraţia sau încercând să se sinucidă. în ţările în care vudu este o practică de vrăjitorie larg răspândită oamenilor le este foarte frică dc vudu-işti deoarece ci ştiu cc li s-a întâmplat celor care au căzut victime practicilor lor Vudu-iştii sunt deseori folosiţi în lumea afacerilor pentru a pune blesteme asupra concurenţilor comerciali întotdeauna când ocultiştii sunt folosiţi pentru a blestema victima. cu atât este mai puţin loc pentru blestemele vrăjmaşului! Uneori am văzut că atunci când în viaţa unei persoane apar ciudate simptome de boală din motive aparent inexplicabile. astfel încât demonii să o poată identifica şi sâ facă ceea ce li sc cere. conform Exod 20:5 care ne spune că nelegiuirea părinţilor este pedepsită în copii până la a treia şi la a patra generaţie. trebuie să ne aşteptăm să avem de-a face cu o mare varietate de blesteme. este atacată demonic.Slujirea practicii ( uni intril demonii puternice mijloace prin care oamenii pot ti controlaţi prin blesteme demonice. ca parte a ritualului. în relaţiile cu ceilalţi oameni sau la servici. inexplicabil. masonice sau oculte (extrem de numeroase) au în ritualurile lor blesteme prin care încearcă fie să-şi împiedice membrii să părăsească organizaţia.. deseori. Am slujit unor fiice dc masoni care au manifestat simptomele blestemelor masonice conform cuvintelor dc blestem rostite de taţii lor atunci când au participat la ritualurile de inipere pentru avansarea în grad. cunoscută sau necunoscută. în asemenea situaţii reuşita sluijrii depinde. prin vudu sau printr-o altă practică ocultă. imediat după cc a fost ciberalâ de duhul asociat vreunui ritual (duh de blestem care a fost protectorul acelui ritual). fotografia fiind folosită împreună cu o păpuşă vudu pentru a induce în victimă dureri fizice şi simptome dc boală De exemplu. Şi chiar dacă puntea este stabilită. Am discutat cu unii dintre cei implicaţi odată în aceste forme dc ocultism. dc bună voie. Alteori. dc exemplu. prin înţeparea păpuşii sau a fotografiei în diferite locuri. oamenii încep să aibă dintr-o dată accidente stranii yi lucrurile încep să le meargă. Toate organizaţiile secrete. de primirea 182 unui cuvânt de cunoştinţă despre persoana pentru care te rogi.

De exemplu.Slujirea practică Cum intră demonii au renunţat fie ia propria lor practică masonică. fie la cea a strămoşilor lor. Prosperitatea devine un blestem ai sărăciei ce aeponează împotriva intereselor financiare ale celui care iese dintre masoni. Prorocia lui Isaia (Isaia 53) descrie cu o remarcabilă acurateţe cum Cel care avea să vină va face posibilă eliberarea şi vindecarea noastră. începându-şi acţiunea împotriva iui Isus. fiind încurajaţi de cuvintele pozitive şi distruşi de cele negative. Oamenii reacţioneză de obicei. demonicul poate acţiona. Acest adevăr ne arată încă odată importanţa legăturilor sufleteşti. să existe o punte de legătură între cel care pune blestemul şi victimă. chiar dacă îşi 185 . legăturile în care se aflau fiind rupte.Vindecarea prin eliberare . Copiii sunt deosebit de vulnerabili la criticile părinţilor deoarece ei cred instinctiv ceea ce li se spune de către părinţi sau alp adulţi care îi îngrijesc. devin un teren fertil pentru demonic. nu este neobişnuit să vezi cum mulp dintre aceşti oameni trec prin eliberare. Cuvintele lor au puterea de ane răni pentru că suntem ataşaţi dc acele persoane. duhul a cărui sarcină funcţionala era să încurajeze prosperitatea îşi schimbă rolul. Atunci când cineva renunpi la masonerie. Am slujit unor oameni care ne-au mărturisit lucruri înfricoşătoare. Odată instalat. de care suntem legaţi sufleteşte. Masoneria liberă este un cult al „prosperităţii" în care fiecare mason trebuie să-şi ajute fraţii masoni. duhul de slăbiciune va face tot ce poate pentru a-şi determina victima să se simtă nefolositoare. fără ca cei dintâi să aibă intenţia de a face un rău deliberat. dacă sunt crezute şi acceptate. Durerea amintirii acelor cuvinte era uneori atât dc mare încât nu puteau ierta. mai ales la reuniunile de învăţături. că mulţi dintre cei prezenp' erau afectaţi nu doar dc problemele prin care trecuseră în viaţă ci şi de efectele devastatoarei acţiuni a unui duh de faliment. d) Blestemele involuntare Blestemele involuntare sunt blestemele rostite de către unii oameni împotriva altor oameni. Cuvintele negative şi distructive rostite (sau chiar exprimate prin rugăciune!) de oameni apropiaţi nouă. Dacă ea va accepta acuzapile sopilui şi va începe să creadă minciunile spuse despre ea (de exemplu: „Nu eşti bună de nimic!"). vrăjmaşul poate profita de cuvintele pe care le rostim într-un moment de mânie pentru a ataca prin ele gândurile şi emopile persoanei căreia nc adresăm. De cele mai multe ori lucrurile 184 care ne rănesc cu adevărat sunt rostite de către persoanele de care suntem legaţi sufleteşte. în special dacă el a devenit creştin. şoptindu-i minciuni până când femeia va fi atât de convinsă de neputinţa ei încât întreg universul său emoţional se va prăbuşi. atunci vrăjmaşul se va putea folosi de legătura sufletească dintre ca şi sopil ei pentru a-şi plasa un duh de slăbiciune în acea femeie. Jertfa lui Isus a făcut posibilă eliberarea de sub orice blestem deoarece El a luat asupra Sa consecinţele acestor blesteme şi prin rănile Lui putem fi vindecaţi. Dacă cuvintele pe care le spunem sunt crezute şi acceptate. Dar dacă un soţ. radical! Pe măsură ce oamenii sunt eliberaţi de demonii care le-au controlat astfel vieţile. Deşi incidentul este neplăcut. Dar ignoranţa noastră privind felul în care demonii pot profita de ceea ce spunem sau facem nu-i va împiedica să se folosească de cuvintele pc care le rostim pentru a face rău altor oameni. cu indiferenţă la blestemele rostite împotriva lor de către o persoană pe care nu o cunosc. Dar pentru ca acest lucru să se întâmple trebuie. Ei acceptă fără rezerve atât binele cât şi răul. la întoarcerea de la lucru. imprecaţiile rostite nu au puterea de a ne răni sau controla. Deseon am văzut. miracolul crucii devine tot mai strălucitor pentru ei. Atunci când blestemul de sărăcie este rupt. aşa cum se întâmplă în cazul blestemelor puse voluntar. starea lor materială se schimbă deseori. Slujirea celor afectaţi de masonerie ne-a arătat că de cele mai multe ori aceşti oameni sunt atacap demonic. îşi atacă verbal soţia aducându-i nişte acuzapi nefondate. rostite de către părinţi împotriva lor. la fel ca în cazul blestemelor puse deliberat. încătuşând victima în acele cuvinte. foarte probabil că acea femeie va fi adânc rănită emoţional. Când demonilor din spatele acestor probleme li se porunceşte sâ plece.

Fie luăm scutul credinţei împotriva lor şi. eşti ca ci. Te îmbraci ca un clovn. Nu te vei mărita niciodată. Iată care sunt cele mai obişnuite exemple dc blesteme involuntare cu care ne-am confruntat şi de care oamenii au trebuit să fie eliberaţi iar uneori chiar vindecaţi: Blesteme involuntar puse de către părinţi asupra copiilor Nu eşti bun de nimic. Blesteme involuntar puse de către soţii asupra soţilor Ce bine ar fi fost să mă fi măritat cu un bărbat adevărat. Eşti exact ca şi maică-ta. ieşim cu toţii afara. Când le văd în pat. curând. Nu te încrede în bărbaţi. Blesteme involuntar puse de către o congregaţie asupra păstorului ei Păcat că Dl. Eşti la fel de bleg ca şi taică-tău. Conduc firma tău. puse de către un şef asupra Blesteme involuntar puse de către soţi asupra soţiilor Nu eşti în stare să găteşti ca maică-mea.Slujirea practico Cum intra demonii dădeau seama că fără iertare nu puteau fi înfrânte puterile demonice din spatele cuvintelor rostite dc părinţii lor. vom avea nevoie de eliberare. Eşti patetică. sfâtuindu-ne să luăm scutul credinţei împotriva lor. nici ca măturător. Nu vei face nimic în viaţa. Mai slăbeşte-mă cu creştinismul O maimuţă scrie la maşină mai repede decât. aşa vei rămâne. Nu te vei schimba niciodată. Blesteme involuntar congregaţiei sale Sunteţi adormiţi cu toţii: puse de către păstor asupra Mai bine n-aş fi venit aici. Aşa e familia ta. tine. Cine ie-ar lua de nevastă? Eşti urât. probabil. Acestea sunt. Johnes a trebuit să se retragă (Dl. Nu-ţi vor aduce decât necazuri. îmi plăcea când mă vizita celălalt păstor! Ce mult Să plece de aici. Băieţii mari nu plâng ( însoţit de bătaie pentru că acel copil. Blesteme involuntar subalternului Nu faci nimic ca lumea. de 7 ani. Copiii noştri nu văd nimic bun în tine. parcă sunt în camera de oaspeţi. Vă înşelap dacă credeţi că mă puteţi schimba. fie le acceptăm şi le credem. Johnes este fostul păstor). am dat vrăjmaşului dreptul de a ne călca în picioare şi. 186 . aşa cum vreau eu. cu autoritatea pe care ne-o dă Dumnezeu. a plâns dintr-un motiv întemeiat). De ce nu eşti ca nevasta lui John? Dacă o ţii tot aşa. Eşti vicios. N-o să-ţi găseşti niciodată o slujbă. mă duci la faliment. Dar imediat ce am făcut acest lucru. refuzăm influenţa acestor cuvinte asupra vieţilor noastre. unele dintre săgeţile fierbinţi ale celui rău despre care Pavel scrie în Efeseni 6. Nu te interesează decât sexul (cuvinte care se spun unu: bărbat zdrobit de lipsa de interes a sofiei sale pentru el).Vindecarea prin eliberare . Nu-i de mirare că nu-ţi găseşti de lucru. Te plătim ca să faci ce-ţi spunem noi. eşti rău. nu e omul care ne trebuie! Nu-ţi face iluzii! Aici nu vei schimba nimic! Dacă predici mai mult de zece minute. Eu nu te-aş angaja De felul în care răspundem unor astfel de lucruri depinde accesul pe care vrăjmaşul îl poate avea în vieţile noastre.

orice s-ar întâmpla. situaţie care ar fi putut fi evitată. Nu mă voi ierta niciodată Este reaepa la o situaţie care a condus la aparipa unui neajuns. o pacoste. Ea nu 188 189 . printr-o decizie interioară dc genul: „Nu voi mai plânge niciodată". s-ar putea să fiu abuzată din nou. Cei care se acuză de producerea acelui neajuns ajung să se auto-condamne tot restul vieţii. ţinta Copilul (şi. Iată unele dintre formele de legăminte lăuntrice cel mai des întâlnite. Deşi ulterior încercase să învingă aceste legăminte lăuntrice. Legăminte lăuntrice cc sunt un răspuns direct Ia rănile emoponale provocate dc anumite persoane. ca răspuns la situaţia dată. Mulţi oameni îşi dau ulterior seanţa de greşeala pc care au făcut-o rostind asemenea cuvinte. de obicei. după un timp. hotărând sâ ne trăim o parte a vieţii într-un mod cc contravine planurilor şi scopurilor lui Dumnezeu. două dintre acestea fiind: „Niciodată nu voi mai dormi într-un pat'' (ea concluzionase că paturile sunt periculoase şi dc aceea nu trebuie să le mai folosească) şi „Niciodată nu mă voi mai încrede într-un bărbat" (deoarece a putut fi vindecată decât după cc a fost eliberată de duhurile care o controlau datorită auto-blestemului pus prin legăminte interioare. copiii rareori ştiu cum să facă faţă crudelor cuvinte rostite împotriva lor. o fetiţa care a fost grav abuzată sexual a făcut mai multe legăminte interioare. * Sunt urât. După ce a fost eliberată din robia în care sc afla a putut dormi din nou într-un pat şi. dar nu mai pot ieşi din încătuşarea în care singuri au intrat. el a sfârşit prin a cădea într-o adâncă depresie pe care o trata medicamentos dc ani dc zile. Vindecarea acestui om a fost posibilă numai atunci când şi-a iertat tatăl şi a renunţat la legământul interior pe care îl făcuse. etc Sunt legăminte interioare ce se fac ca urmare a acceptării a ceea ce au spus alţii. Săgeţile îşi ating. Când facem un legământ lăuntric împotriva noastră înşine. Ei nu-şi dau scama că luptă cu demonii şi că numai după eliberare poate începe lungul proces al restaurării gândirii şi comportamentului normal. De exemplu. Dar preţul pe care l-a plătit pentni a-şi controla astfel exprimarea unor legitime emopi. un băieţel de 7 ani care a fost bătut pentru că a plâns. în aceste cazuri victima se îngraşă sau slăbeşte deliberat pentru a-şi ascunde sexualitatea Nimeni nu apropie de mă mine iubeşte. Deoarece emoţiile lui erau acum controlate demonic datorită blestemului auto-impus prin legământul interior. deseori. a început să înţeleagă că nu top bărbaţii doresc să abuzeze de ea şi că poate spera la o relaţie normală cu un bărbat. a fost enorm. bun de nimic.I 'intleairca prin eliberare . grosolan. Nu voi mai vorbi niciodată cu. poate reacţiona. nu numai că ne limităm potenţialul nostru uman ci îl şi invităm pe vrăjmaş sâ ia în control acea zonă a vieţii noastre.. Am slujit unui bărbat de 46 dc ani care a făcut acest legământ lăuntric şi de la 7 la 46 de ani el nu a mai plâns niciodată. Nu sunt în siguranţă dacă sunt atrăgătoare Dacă voi arăta atrăgător. Efectele depresiei şi medicamentelor îi distruseseră viaţa. îi fusese cu neputinţă. aşa că nu voi lăsa pc nimeni să se Durerea dc a vedea că cei în care ai avut încredere ţi-au înşelat aşteptările te poate face să tragi concluzia că nimeni nu te poate iubi cu adevărat. adultul) face un legământ lăuntric care este o formă de auto-blestem prin care victima decide sâ nu mai admită repetarea acelor situaţii..Slujirea practica Cum intră demonii e) Auto-blestemclc şi legâmintele lăuntrice Din nefericire. De exemplu. ceea ce conduce la claustrare emoţională şi retragere în tine însuţi. bărbaţii îţi pot face nişte lucruri groaznice).

Demonii asociaţi legământului lăuntric împiedică relaţionarea acelui copil la cei care încearcă să-1 vindece dc rănile trecutului. ci şi sâ cureţe ritual fiecare obicei din templu pentru a-1 elibera de puterile oculte care l-au pângărit. Este reacţia copilului care sc teme de lumea adulţilor datorită răului pe care l-a suferit din partea acesteia. 18-19).şi voi. Sexul este ceva murdar Este reacţia unui copil care a pus părinţilor săi întrebări asupra realităţilor vieţii. după ce aţi care auzit este cuvântul adevărului. Durerea produsă dc acel incident l-a marcat toată viaţa. Nu poţi avea încredere in părinţi Este reacţia de răspuns a copilului care a fost trădat de părinţi. Uneori cei care se află sub influenţa obiectelor blestemate sunt victime ale implicării directe in ocultism. dar adesea victima ajunge sub influenţă demonică prin mirarea în posesia unui obiect care a fost blestemai sau care s-a aflat într-un loc blestemat. Văzând stânjeneala părinţilor în a-i da un răspuns. Lucrul acesta se întâmplă mult mai frecvent decât ne putem imagina. atlel încât cei care sunt în contact cu aceste locuri sau obiecte pot fi influenţaţi de acţiunea demonilor ataşaţi acestora. potrivit lucrării puterii tăriei Lui. Obiectele şi clădirile blestemate Odată ce am înţeles că blestemele se pun asupra unei persoane prin intermediul acţiunii unui duh necurat. Cei prinşi în capcana blestemelor deliberat puse dc către ocultişti. de obicei mai mult de jumătate răspund afirmativ! Nu voi creşte niciodată se opun. el trage concluzia că sexul trebuie să fie ceva murdar.. este mult mai mare decala oricărui alt obiect. 2 Cronici 29 este un pasaj dc referinţă pentru înţelegerea acestui subiect. Am slujit unui om căruia părinţi i-au spus să-i aştepte „cinci minute" şi care au plecat apoi să se distreze. li 190 12. care a succedat la tron. lumineze care mântuirii voastre. o arvună a . din diferite motive. în ultimii ani.. odată ou proliferarea satanismului şi vrăjitoriei în lumea 191 . După ce templul din Ierusalim a căzut în folosinţă păgână ocultă.. Evanghelia noastre. credincioşii.. lăsându-1 să aştepte cinci ore. . nemărginita mărime a puterii Sale. nu este greu sâ observăm că duhurile rele pot fi ataşate şi obiectelor sau clădirilor. trebuie sâ fie încurajaţi dc adevărul cuvântului lui Dumnezeu: „. ca să cunoaşteţi care este nădejdea chemării Lui. Ocultiştii caută să obţină obiecte de uz creştin.Vindecarea prin eliberare . obiecte cărora să le dea o întrebuinţare păgână. regele Ezechia.. Ei ştiu câ puterea demonică cc poate fi declanşată prin folosirea pervertită a acestor obiecte. Mai bine aş muri Cum intră demonii Când trec prin încercări deosebite unii oameni ajung să creadă că singura ieşire din situaţia în care se află este sinuciderea. Toţi taţii îşi chinuie copiii Este reacţia unui copil abuzat fizic de către un tată adoptiv. a hotărât curăţirea acestuia. care au fost anterior consacrate lui Dumnezeu. Preoţii au trcbmt nu doar să sc curele ritual pe ei înşişi după acea perioadă de apostazie.moştenirii Lui în sfinţi şi care este faţă de noi. De aceea există o prosperă piaţă neagră a obiectelor religioase furate şi. aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt al făgăduinţei şi pentru moştenirii vă răscumpărarea stăpânirii dobândite (şi) să ochii inimii.. " (Efeseni 1:13-14.Slujirea practica Vreau să mar. prin atacurile verbale ale celor care. Problemele sexuale pe care le va avea mai târziu în căsătorie îşi vor avea rădăcina în controlul demonic al sexualităţii lui datorită acestui legământ interior. de exemplu. sau prin icgămintcle lăuntrice auto-impusc. Când îi intreb pe cei prezenţi la conferinţele creştine d x ă au simţit vreodată dorinţa de a se sinucide. sunt bogăţiile slavei.

ncsiânt. şi va fi sfânt" (Exod 40:9). consacrate pentru a deveni sfinte. nu doar obiectele şi clădirile trebuie sfinţite prin consacrare. IntenUonat am folosit cuvântul exorcism. prin păcatul comis le-a fost direct ataşată o putere demonică suplimentara şi ele vor trebui nu doar consacrate lui Dumnezeu ci şi exorcizate de toţi demonii care le-au fost ataşap prin păcatele celor care le-au folosit anterior. este 192 interesant de observat că în Exod 3:S lui Moise i se spune să-şi scoată încâlţăminea din picioare pentru că stătea pe un pământ sfânt. dc multă vreme. Aceste acte de consacrare îndepărtează pretenţiile pe care Satan (ca dumnezeu al acestui veac) le-ar putea avea asupra locului sau obiectelor în cauză Atunci când obiectele. De aceea. cu execepţia orelor dc cult. de obicei dezlănţuie o puternică reacţie de împotrivire. Când sunt provocate. toate sunt sub puterea dumnezeului acestui veac (Satan). Acel pământ era sfinţit de prezenţa Viului Dumnezeu care îi vorbea din mijlocul rugului aprins. prea important pentru a fi sumar analizat în această carte. era nevoie dc un ritual de curăţire (exorcizare) de toată influenţa pe care Diavolul ar fi putut să o exercite asupra închinării oamenilor lui Dumnezeu în faţa Sa Acest pasaj biblic. în special dacă acolo au avut loc sacrificii. multe dintre vechile biserici engleze. dacă nu cumva clădirea trebuie eliberată fie de acţiunea unor vizitatori („închinători") ai bisericii fie de ritualurile practicate iu apropiere pe timpul nopţii. momentan. prin contrast. Demonii care sunt legaţi de acele locuri datorită sacrificiilor se opun încercării de a fi îndepărtaţi şi uneori am văzut cum au încercat sâ intre în cei care slujeau pentru . stă la originea serviciilor de consacrare a clădirilor ce urmează a fi folosite pentru închinare la Dumnezeu. Cum altfel ar putea ei discerne aceste lucruri (de natură spirituală) care nu vin de la Dumnezeu? Când i-a dat instrucţiunile de dedicare a cortului întâlnirii. toate materialele folosite la confecţionarea cortului întâlnirii şi toate obiectele din el erau afectate dc influcnpt vrăjmaşului. multe dintre bisericile engleze care altădată puteau fi lăsate deschise publicului în permanenţă au trebuit să tic închise. in cele din urmă. când lucrurile nu sunt în regulă.I imUcaiya prin eliberare . în biserici. pentru a-1 deosebi de cuvântul eliberare. Deci. mă îndoiesc că terenul pe care aceste biserici au fost ridicate a fost exorcizat de demonii cărora ti s-au dat drepturi. locurile şi clădirile au fost folosite pentru închinare ocultă. în special a potirelor şi a argintăriei de cult. Necesitatea de a avea azi.care sta Dumnezeu era sfânt (fapt evident) ci că pământul pe care se afla Moise era. Trăim într-o lume căzută în care. Pentru a îndepărta drepturile pe care Satan le-ar fi avut asupra obiectelor folosite la închinarea în fapt Adevăratului şi Viului Dumnezeu. ci şi pământul pe care ele se află. Ne-am rugat pentru eliberarea mai multor clădiri în care creştinii. au fost construite pc vechile locuri dc închinare păgână din sate şi oraşe. Referitor la terenul pe care se construiesc bisericile. oameni care să poată discerne spiritual aceste lucruri vine sâ confirme încă odată cât dc important este să urmăm exemplul bisericii primare care numea în slujbe numai bărbaţi „plini de Duh Sfânt" (Fapte 6:3).Sl0fâajWi&fţfl Cum intră demonii vestică. dar el are un înţeles specific ce pare a fi mai apropiat dc explicitarea eliberării dc demoni a obiectelor şi a locurilor. Cei ce răspund de clădirile bisericilor trebuie nu doar să păzească bunurile materiale ale congregaţiei ci şi să aibă sensibilitatea spirituală dc a discerne. Cuvântul exorcism nu este folosit niciunde în Scriptură pentru a desemna eliberarea oamenilor de demoni. care semnifică eliberarea oamenilor de duhurile rele. o enormă creştere a ratei furturilor de obiecte bisericeşti. Dumnezeu i-a spus lui Moise: „Sâ iei untdelemnul pentru ungere. xâ ungi cu el cortul şi tot ce cuprinde el şi sâ-l sfinţeşti. adesea prin sacrificii umane si animale aduse zeităţilor demonice adică. Deşi clădirile ău fost consacrate lui Dumnezeu atunci când au fost construite. puterile ataşate locului pe care este construită clădirea. Implicapa pe care o aduce acest important verset este câ toate obiectele care trebuiau folosite pentru cort erau ne-sfinte şi trebuiau. aveau neîncetate probleme. înainte de conscarare. lui Satan însuşi. Ca urmare. de aceea. Urmând sfatul lui Augustin. Dar cel mai interesant lucru nu este faptul că pământul pc. cu toate uneltele lui.

Satan ştie că valoarea lor este o garanţie că persoana se va gândi bine înainte de a se decide să le arunce! Am constatat că. de exemplu. De obicei aceste obiecte sunt bijuterii sau lucruri de valoare. obiectul primit în dar începe să fie privit într-un mod raţional şi. nu sfătuiesc pc nimeni să cumpere bijuterii de ocazie (nu popi şti niciodată ce blestem poartă) şi 194 sfătuiesc ca înainte dc a intra în posesia unei bijuterii. astfel că cei care Ic primesc se vor simţi obligaţi sâ le acorde o deosebita atenţie. Dacă aceste inele au fost vândute de către foştii proprietari în urma ruperii logodnei sau datorită divorţului.A> moştenit vreun obiect care ar putea avea o origine ocultă ? ". să eliberăm unii oameni care. proprietar precedent. Trebuie sâ vezi o singură dată reacţia demonilor dintr-un om atunci când ii se spune că vor fi distruse obiectele prin care au pnmit putere.Slujirea practica Cum intră demonii eliberarea locului. nu mai are puterea de dominare şi manipulare pe care o avea înainte. singura procedură de urmat este cea urmată dc Pavel în Fapte 19:18-19 cu privire la cărţile oculte care. care se va ataşa nefiresc de acele jucării şi va fi ţinut. Dar trebuie să ştim că cei care dăruiesc astfel de jucării nu au întotdeauna scopuri nevinovate! De obicei. în cazul acestor obiecte. vor aduce tot felul de argumente „raţionale" prin care să explice dc ce nu trebuie distruse obiectele şi în cele din urmă. la rândul lor. persoana care-1 va cumpăra poate fi afectată de un duh conducător de dezbinare. pentru aţi da seama cât de importantă este această parte a slujirii în cazul celor care fie au fost implicaţi în ocultism fie au fost blestemaţi prin posesia obiectelor oculte. Ain constatat că uneori oamenii păstrează obiecte dc cult masonic ce au aparţinui unor rude decedate şi am văzut că rezistenţa demonică la distrugerea acestor obiecte este la fel de mare ca şi în cazul în care ele sunt direct folosite în vrăjitorie. Pentru siguranţă. De exemplu. Am văzut dc asemenea că atunci când terenul a fost complet eliberat. Dajurilc oferite de cei ce domină prin manipulare. încurajează şi întăresc legăturile sufleteşti nedumnezeieşti dc dominare şi manipulare. care nu-şi dă 195 . sâ se facă rugăciune şi să sc rupă orice legătură sufletească nedumnezeiască care s-ar fi putut stabili între proprietar şi cel care a dăruit obiectul respectiv. poate toată viaţa. Acele cărţi au fost arse. erau extrem de scumpe. Nu vreau să spun că toate jucăriile au un asemenea efect. Dar nu numai bijuteriile pot fi blestemate. doreau din toată inima sâ fie liberi. inelele de logodnă cumpărate de ocazie pot aduce un blestem asupra căsătoriei dacă ele au fost folosite ocult dc către foştii proprietari. în acele vremuri. acest lucru se întâmplă datorită lipsei de înţelepciune a victimei. Nu pot încheia acest paragraf fără a aminti cazul celor ce sunt demonizaţi prin vizitarea unor anumite clădiri. trebuie distruse numai acele obiecte care au fost folosite direct în practicile oculte dar sfatul meu este ca atunci când se observă existenţa unui ataşament nefiresc faţă de un obiect primit în dar sau aflat în posesie. o jucărie poate fi mai preţioasă decât aurul. toate bijuteriile de ocazie trebuie exorcizate şi rc-consacratc Domnului. deşi apreciat pentru valoarea sa. Pentru copii. în atmosfera spirituală din clădirea zidită pe acel loc s-a produs o remarcabilă schimbare. Datorită acestor motive. de aceea. Am constatat câ atunci când se procedează astfel. Uneori. Aceste păpuşi vor acţiona ca un supraveghetor demonic asupra copilului. când vor vedea că voinţa persoanei scapă de sub controlul obiectelor blestemate. fără succes. să se facă o atentă verificare a provenienţei acesteia ( moştenire. Demonii vor striga dc frică. în unele din aceste cazuri ne-am confruntat cu existenta unor obiecte care le aparţineau şi care erau blestemate deţinând. Aceste obiecte sunt de cele mai multe ori fabricate manual şi înglobează un marc volum de ore dc manoperă. trebuie să spunem aici câ uneori ne-am străduit din răsputeri. vor încerca uneori să împingă victima la violenţă fizică pentru a opri eliberarea! Bijuteriile blestemate sunt deseori moştenite şi de aceea întrebarea care trebuie pusă celor care acuză apari pa subită a unor stranii probleme în viaţa lor dc familie este : . învinovăţire şi exploatarea slăbiciunii altora. în robia lor. etc). Am văzut că şi copiii pot aduce în casă păpuşi care au fost folosite in vrăjitorie şi care au fost demonizatc prin blestem. Revenind la obiectele blestemate.Vindecarea prin eliberare . o enormă putere demonică.

într-adevăr. Cunoaştem cazuri în care fostul proprietar a murit în casă şi. în primul rând. foştii proprietari au dat demonicului drepturi asupra acesteia iar următorii proprietari vor intra într-un mediu spiritual deja viciat. duhul conducător din persoana care a murit se manifestă în casa sub formă de fantomă. ca parte a re-dedicării acelui loc. căutarea prezenţei fumătorilor. cu toate că nu a fost implicat în ocultism. Aceste lucruri subliniază cât dc important este ca familiile creştine sâ-şi trateze propria casă ca pe un templu (în sens vechi testamental) şi sâ dedice Domnului atât terenul cât şi clădirea. dar fără care victima nu poate trăi. De obicei. Dacă fac acest lucru ci oferă. Trebuie să fim conştienţi dc existenţa acestor pericole. înclinaţiile nu apar pentru câ persoana decide sâ le accepte. în afara acestor înclinaţii caracterizate dc asimilarea directa a unor substanţe. după ce le-au curăţat de orice putere demonică residentă în unna acţiunii foştilor proprietari. de cele mai multe ori. înclinaţia nu este o caracteristică a vreunei substanţe chimice ci a unui anumit comportament (cum ar fi spălarea excesivă a mâinilor. simpla lor prezenţă fiind o ameninţare la adresa demonilor. a templelor altor religii sau a unor locuri în care demonicul a căpătat drepturi prin falsa închinare practicată acolo. închinare zeului demonic care domneşte peste acel templu! Nu este de aceea surprinzător că mulţi dintre cei care (chiar şi creştini născuţi din nou) vizitează asemenea locuri „culeg" un duh care profită de astfel de aepuni. în care comportamentul de grup încearcă să exercite o presiune asupra persoanelor cc aparţin acelui grup. Primele două pot fi denumite şi tipare comportamentale restrictive. Acest lucru se poate întâmpla şi atunci când în acea casă s-a produs cândva o tragedie orchestrată demonic. în care demonii se vor opune noului venit. demoni ce au ca sarcină funcţională controlul acelei persoane prin intermediul inclinapilor comportamentale. Am constatat că toate aceste trei înclinaţii comportamentale sunt controlate demonic şi de aceea victimei îi este foarte greu să renunţe Ia ele.Vindecarea prin eliberare . vizitatorilor acestor temple li se cere să sc descalţe la intrare. dc fapt. drogurile sau ţigările) fapî de care victima devine dependentă ca urmare a simptomclor fizice experimentate atunci când aceste substanţe îi lipsesc. nefiind influenţate nici de substanţele chimice administrate organismului în cantităţi rezonabile. Uneori. etc). declarând tuturor puterilor întunericului că prin moartea şi învierea Domnului Isus Cristos creştinii nu sc tem de acţiunile lui Satan şi sunt liberi de influenţa demonilor lui în acel loc. Alteori oamenii sunt demonizaţi datorită casei pe care o deţin (sau a uncia pe care doar au vizitat-o). Uneori. fnclinapile comportamentale încurajează asimilarea substanţelor chimice şi vice-versa. cum ar fi o moarte violenta sau o sinucidere. există unele comportamente asociate cum ar fi frecventarea barurilor. 13. prin faptele săvârşite în acea casă. A treia categorie de înclinaţii este cea generată de substanţe care conpn aditivi chimici (băuturile alcoolice. privirea fotografiilor pornografice. de exemplu. o reacţie la ceva ce se petrece în viaţa acelei persoane sau un răspuns la o provocare ce încurajează comportamentul în cauză. înclinaţiile Există trei principale categorii de înclinaţii. Dacă gnipul în care te afli 196 . A doua categoric de înclinaţii este cea rezultată din asimilarea unor substanţe care nu sunt purtătoare dc înclinaţii aşa cum sunt drogurile (simptomeie dispar dacă încetează administrarea substanţei). victimei nu îi va fi uşor să scape de demonii din ea. există înclinaţiile care nu sunt determinate de componenţii chimici din corpul uman. în unele dintre aceste cazuri am constatat că a fost bine să luăm Cina Domnului în acea casă. ataşamentul lui faţă de acel toc a fost atât dc puternic încât demonii care la moarte i-au părăsit trupul au rămas legaţi de fosta sa proprietate şi au continuat să o „posede" în numele celui ce murise.Sliijin-a practica Cum intră demonii seama că se expune la demonizare prin vizitarea. etc. Alteori. Ele sunt. Aproape toate înclinaţiile din cea de-a treia categorie aparţin acestui ultim tip. Acest lucru se va întâmpla mai ales atunci când noii veniri sunt creştini.

14. demonii carp controlează plămânii şi care hrănesc dorinţa dc nicotină fiind uşor de scos. 'pocăinţă sau iertare. uşor. Un om care a fost respins cu brutalitate şi care tânjeşte după acceptare uşor poate ajunge în compania unor drogaţi care-1 acceplâ necondiţionat printre ei. doresc cu disperare sâ scape dc viciul care îi controlează. începe să privească imagini pornografice. fumatul va permite demonilor să intre din nou. Cu timpul. Dacă nu o lac. Multe dintre înclinaţiile comportamentale obsesive îşi au dc asemenea rădăcina în rănile emoţionale nevindecate. ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica" (l loan 4:18). în cazul fumătorilor şi alcoolicilor începutul vicioasei lor pasiuni este. Deşi demonii sunt prezenţi. '•: • Scurta lislă de mai sus arată clar că atunci când avem de-a face cu înclinaţii comportamentale implicarea demonicului poate atinge cote nebănuite la prima vedere. cu greu le vei abţine să nu fumezi şi tu. Omul acela este înclinat spre dorinţă şi este acum controlat demonic. Frica şi fobiile Scriptura ne spune că „în dragoste nu este frică. un om care a trecut printr-o criză în căsnicie uşor poate ajunge să caute în supraalimentaţie alinarea pc care nu o mai găseşte în relaţia cu partenerul conjugal (mâncând ciocolată. Sau. orice slujire nu are decât puţine şanse dc reuşită. mai întâi din curiozitate. deşi rareori lucrurile sc vor limita doar la atât! înclinaţiile comportamentale sunt aproape întotdeauna o reacţie prin care se încearcă rezolvarea unor probleme ce n-au fost rezolvate în mod corect. vrăjmaşul va face tot ce poate pentru a controla demonic acea persoană prin stilul de viaţă în care ea trăieşte.Slujirea practica Cum intra demonii fumează. Dacă membrii acelui grup se droghează. şi tu vei încerca să o faci. In slujirea celor demonizaţi prin înclinaţii trebuie să identifici rădăcina nevoilor lor. Deseori oamenii. apoi din fascinaţie. Dc obicei. Uneori poate fi vorba dc o mărturisire. el se va adânci tot mai mult în pornografie şi nu se va mai putea opri. Reciproca acestei 198 . eliberarea şi vindecarea nu vor fi depline până când emoţiile nu vor fi vindecate. aceste duhuri ies din plămâni prin res uraţic. fie că este vorba de un anumit comportament fie dc dependenţa de o substanţă chimică. în aceste cazuri slujirea este relativ simplă şi eficientă. în special fumătorii. altfel pop petrece ore întregi încercând să scoţi demonii ataşaţi diferitelor înclinaţii fără a atinge adevărata problemă! Iată care sunt principalele zone de interes care trebuie examinate atunci când se caută rădăcinile înclinaţiilor comportamentale : • Respingerea Frica Singurătatea Problemele sexuale Relaţiile rupte Abuzurile suferite în trecui (în special abuzul sexual) Controlul şi dominarea ••'>*y. de exemplu). Un demon i-a umplut ochii cu poftă. Dar nu trebuie încercată scoaterea vreunui asemenea demon înainte de a submina dreptul prin care vrăjmaşul este acolo. de cele mai multe ori. Dacă nu ne dăm seama de acest adevăr. Odată ce o persoană a început să facă dintr-o înclinaţie un mod de viaţă. Orice zonă de slăbiciune trebuie dublu protejată prin supunere şi auto-disciplină inspirată de Duhul Sfânt. Un alt exemplu de intrare a demonilor prin înclinaţii comportamentale este cel al tânărului care. fund adesea însoţite de o tuse puternică şi de agitaţie! Dar ari care au fost eliberaţi de duhurile ataşate fumatului Irebuie sâ reziste atunci când dorinţa de a fuma revine.Vindecarea prin eliberare .

Faptul că facem tot felul de lucruri care ni sc par nouă a fi bune şi care ne ocupă tot timpul nu înseamnă neapărat Că acele lucmri sunt şi corecte. etc. din câte înţeleg eu Scriptura. Pentru o mai bună înţelegere a subiectului fricii şi a modului în care poţi fi eliberat de ea. Multe experienţe din viaţă pot face ca asupra noastră să vina frica. Dc exemplu. Dumnezeu ne-a promis-o. Nu orice frică este de natură demonică. Concluzie Am văzut în acest capitol că vrăjmaşul se poate infiltra în vieţile noastre prin multe puncte de intrare demonică. frica de bărbaţi. frica de a nu se mai trezi din somn. accidentele. Practica nc-a arătat câ unul dintre cele mai eficiente mijloace de 20! . dar care nu reprezintă voinţa lui Dumnezeu pentru noi. cum este cu putinţă ca oboseala şi extenuarea să fie puncte dc intrare a demonilor? Unul dintre răspunsuri este ai mulţi dintre noi sunt obosiţi pentru că fac nişte lucmri pe care Dumnezeu nu nc-a cerut sâ le facem! Nu putem aştepta binecuvântările promisiunilor Iui Dumnezeu dacă nu umblăm în voia Lui. frica de femei. Copiii sunt deosebit de vulnerabili la frică şi rămân afectaţi dc experienţele pe care le-au trăit! Frica de întuneric. Este normal să ne fie frică sâ traversăm strada prin fapt unui autobuz sau să ne băgăm mâna în foc. Dacă acceptăm să trăim în robia fricii experimentate sporadic în vieple noastre. carte sunt consistent completate de mărturia personală a tui Graham.Vindecarea prin eliberare . nu trebuie să fim surprinşi dacă. căci nu putem trece prin crizele şi greutăţile vieţii dacă nu suntem protejaţi dc desăvârşita dragoste şi siguranţă pe care Isus le dă celor din familia Sa. vrăjitoria. învăţăturile despre frică din ispitiri cât şi la demonizare. Dumnezeu ne-a dat nişte impuri care au nevoie dc somn şi odihnă. toate fiind puncte de intrare a demonilor. recomand cu căldură cartea Iui Graham Powell Eliberai de Frică (Fear Frec). Mulţi dintre noi şunt încurajaţi de aceste minunate versete biblice: înnoiesc puterea. în timpul slujirii ne putem confrunta cu diverse alte situaţii. Oboseala şi extenuarea Oridecăte ori ajungem Ia extenuare devenim vulnerabili atât la 200 Dumnezeu nc-a promis că El însuşi nc va întări şi ne va da puterea de a ieşi biruitori din încercări.Slujirea practică _ Cum miră demonii afirmaţii pare să indice că dacă noi nu trăim experienţa dragostei perfecte a Iui Isus. Dar Satan întotdeauna va încerca să denatureze ceea cc vine de la Dumnezeu. El ne-a promis că nc va susţine şi că. Lista punctelor dc intrare demonică prezentată aici nu este exhaustiva şi. respingerea. dar Satan încearcă să ne controleze vieţile prin frică. atunci suntem vulnerabili la frică. dar Satan încurajează abuzul sexual. vrăjmaşul va profita şi ne va trimite un duh de frică care ne va ţine în robia fricii chiar şi în situaţiile în care. deşi majoritatea cazurilor sc încadrează într-una dintre categoriile menţionate. frica de a nu greşi. Dacă Dumnezeu ne-a promis aceste lucruri. 15. Calea de ieşire din această frică iraţională trece prin mărturisirea ci ca păcat. în mod similar. nu există nici un motiv de frică. evident. Dumnezeu a creat fiica. Frica de asemenea lucruri ne păzeşte viaţa. vrăjmaşul ne va călca în picioare şi vom sfârşi prin a trăi în păcat şi demonizare. Dumnezeu a creat sexul. întotdeauna este o cale de ieşire. ajunşi ta epuizare. chemarea dragostei lui Isus pentru a înlocui acea frică şi confruntarea directă cu demonii prin slujirea de eliberare. Dacă ne umplem timpul cu activităţi şi programe care în esenţa lor pot fi bune. Această afrimaţie conţine mult adevăr. frica de păianjeni. Unele dintre ele au fost prezentate în capitolele precedente: abuzul sexual. nc va da puterea dc a ieşi biruitori. Frica corect motivată este un dar dc la Dumnezeu şi prin ea putem fi protejaţi. indiferent de criza în care ne aflăm. Deseori oamenii încearcă să folosească promisiunile lui Dumnezeu ca o acoperire pentru păcatul lor. şi nu sunt extenuaţi " (Isaia 40:31). frica de a se trezi din somn. etc. crezând că totul va fi în regulă Nu este aşa. Cel care se încred in Domnul îşi umblă ei zboară ca vulturii: aleargă şi nu obosesc. aceste lucruri se vor întâmpla numai atunci când umblăm în voia Lui. Să avem grijă sâ nu cădem în păcatul prezumpţiei şi să devenim vulnerabili la atacurile duşmanului. Dar.

Vindecarea prin eliberare - Slujirea practicii

abordare a slujirii dc eliberare esie atacarea punctului dc intrare a demonilor .şi îndepărtarea drepturilor pe baza cărora ei se află în siguranţă in viaţa victimei. In felul acesta sc produce atât eliberarea cât şi îndepărtarea căilor de acces prin care. ulterior, alţi demoni ar încerca să intre. Apoi poate urma vindecarea şi realizarea scopului slujirii, acela ca poponil lui Dumnezeu să umble în ascultare, împlinind planurile pe care El le arc cu vieţile copiilor Săi şi bucurându-se dc binecuvântările pe care El doreşte să le dea. Spre avertizare şi încurajare Citind aceasta carte, axată pe activitatea demonică şi punctele de intrare a demonilor, trebuie să fim atenţi la a nu deveni obsedaţi dc teama că tot ce ne înconjoară este dc natură demonică! Să nu uităm câ Satan caută să ne scoată din echilibrul pc care Dumnezeu doreşte să-1 păstrăm şi in această slujire. Dacă am putea vedea toţi microbii dintr-un pahar cu apă, nu l-am mai bea niciodată. Dar facem acest lucru pentru că suntem protejaţi de sistemul nostm imunitar şi, parţial, dc regulile de igienă. La fel este şi cu demonicul. Credincioşii au o rezistenţă dată dc Dumnezeu şi au cuvântul lui Dumnezeu pe care, dacă-l respectă, pot rămâne liberi şi curaţi. Şi mai presus dc once, ei depind dc Isus şi de lucrarea pe care El a desăvârşit-o pe cruce şi care îi va proteja, le va acoperi greşelile şi, dacă inimile lor sunt îndreptate spre Ei, îi va preveni asupra oricăror potenţiale pericole. •
„Pentru ca în Numele lui Isus să se plece orice genunchi al spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Cristos este celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, Domn."

PARTEA C
PRACTICA SLUJIRII PENTRU ELIBERARE
.

(Fiiipeni 2:10-11)

Partea finală a acestei cărţi va explica într-un mod uşor dc înţeles şi dc pus in aplicare practica slujirii pentru vindecarea prin eliberare. Procedura de slujire arată cât dc important este ca temeliile dc credinţă să fie bine înţelese de către cei cărora li se slujeşte Slujirea pentru vindecare are mai multe părţi iar eliberarea este doar una dintre ele. Deseori vindecarea emoţională şi cea fizică merg mână în mână cu eliberarea. Aşa cum spune Pavel în l Corinteni 12.9, există daruri (la plural) de vindecare şi este important ca cei care slujesc pentru eliberare să menţină un echilibru corect între diferitele aspecte ale vindecării dc care o persoană poate avea nevoie.

202

203

Capitolul 5

Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare

Introducere Adesea oamenii recurg la slujire şi consiliere numai atunci când au epuizat toate celelalte mijloace şi sunt la capătul puterilor, după cc au făcut tot ce au crezut ci că i-ar putea ajuta, dc la sfatul unui vecin până la consultaţiile medicale. Mulţi încearcă practicile medicale alternative iar unii ajung să apeleze la tratamente şi remedii dc origini obscure sau chiar să consulte ocultişti cum ar fi vindecătorii spiritualişti sau terapeuţii New Agc. în bisericile locale sunt mulţi cei care, cu toate câ în biserică s-au făcut rugăciuni pentru vindecare {fără punerea mâinilor), au participat la rugăciuni în timpul serviciului de împărtăşire sau au fost puse mâinile peste ci la serviciile de vindecare, nu au fost totuşi vindecaţi. Expericnfâ nc-a arătat că cel mai obişnuit motiv pentru care atât dc puţini oameni sunt vindecaţi prin aceste rugăciuni este că cei care se roagă, sc roagă pentni simptome în loc să se roage pentru cauza care stă in spatele simptomelor. Cu alte cuvinte, ei sc roagă greşit! Este însă foarte adevărat că există şi mulţi oameni care doresc să se facă rugăciuni doar pentru simptomele lor. 205

Vindecarea prin eliberare - Slujirea practică

Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare

Ei nu doresc ca Dumnezeu sâ pună ordine în toate zonele vieţilor lor şi dc aceea nu osie surprinzător că, de obicei, vindecarea nu se produce prin rugăciunea care se face pentru ci. Ori de câte ori o persoană, indiferent din ce motiv, cerc rugăciune, acea persoană strigă după ajutor. In slujire trebuie să vii în întâmpinarea acelui strigăt, vorbind cu persoana şi căutând sâ afli ce se află în spatele bolii sau a circumstanţelor care au condus Ia cererea de rugăciune Dacă o biserică are o echipă de slujire, atunci acea echipă trebuie să se ocupe de fiecare persoană care cerc rugăciune astfel încât ea să poată fi complet eliberată. în bisericile care au o echipă de slujire pentru vindecare, slujirea celor care cer rugăciune pentru vindecare trebuie să fie un lucru normal, acceptat dc întreaga biserică. Există totuşi oameni cărora le este ruşine să-şi împărtăşească problemele şi nevoile, în special cu cei care se închină în fiecare săptămână! Trebuie să fim sensibili faţă dc aceşti oameni şi să-i încurajăm sâ sc deschidă înaintea lui Dumnezeu arunci când îşi împârătşesc problemele, asigurându-i că pot avea încredere în noi. La cealaltă extremă îi găsim pc cei care doresc să-ţi împărtăşească în fiecare săptămână o nouă nevoie! Deşi, evident, unii oameni au mai multe probleme decât alţii, uneori este nevoie ca ei să fie încurajap sâ umble în vindecarea pe care deja au primit-o de la Dumnezeu şi să crească în credinţă, înainte de a trece la o nouă treaptă de vindecare. Disciplina în credinfâ este o importantă dimensiune a procesului dc vindecare creştină. Isus nu a ezitat să-i spună tânărului bogat că pentru a înainta în credinţă bebuia să ia o decizie cu privire la averea sa, care era o piedică în cale relaţiei sale cu Dumnezeu (Luca 18:18-23). în discupa cu Nicodim, EI a evitat tcologizarea subiectului şi a verificat dacă acesta a înţeles că trebuie să-şi pună corect priorităţile în viaţă şi că trebuie să se nască din nou din Duhul lui Dumnezeu (loan-3). Isus nu a arătat niciodată un respect ipocrit faţă de poziţia socială a vreunui om. El a spus adevărul, indiferent dacă oamenilor le plăcea sau nu să-1 audă. Simon Petru, imediat după ce a avut acea 206

uimitoare revelaţie a identificării lui Isus cu Mesia, a rostit cuvinte inspirate de Satan. Isus nu a trecut cu vederea acele cuvinte, aşa cum am fi făcut noi poate, pentru a menaja poziţia de lider pc care Petru o avea între ucenici (Matei 16:13-23), ci a mustrat public vrăjmaşul care se folosea pe Petra pentru a spune minciuni. Uneori putem fi tentaţi să evităm spunerea adevărului de teama de a nu jigni sau de frică de persoana pentru care ne rugăm. In bisericile locale, în special, este greu sâ eviţi situaţiile stânjenitoare deoarece oamenii se tem câ dacă se va cunoaşte adevărul despre ei, reputaţia lor (pe plan local) va fi ştirbită. Din câte am văzut până acum, este foarte important sâ identificăm fiecare potenţială dimensiune demonică care contribuie la boala unei persoane, în special în cazul bolilor de durată. Dar este la fel de important să ne aducem aminte că cei cărora le slujim sunt oameni şi nu simple obiecte din care sâ scoţi demoni! Orice demon care este prezent într-o persoană este acolo pentru că a câştigat acces datorită unui drept specific care i-a fost dat pe parcursul vieţii acelei persoane sau pentru că a venit pc linie generaţionalâ, Dacă aceste drepturi nu sunt tratate corect, efectele slujirii de eliberare vor fi de scurtă durată şi starea persoanei poate ajunge mai. rea decât înainte de slujire! De aceea, pregătirea persoanei pentru a primi slujirea este o parte vitală a procesului de eliberare de puterile întunericului. Capitolul dc faţă se va ocupa de acest subiect. Când avem de-a face cu o simptomâ fizică specifică adesea putem fi tentaţi sâ slujim numai în direcţia acelei simptome şi să nu mai cercetăm lucrurile care pot fi direct corelate cu ea. în pregătirea slujirii unei persoane trebuie să ne asigurăm că ea doreşte să-şi pună viaţa în ordine cu Dumnezeu şi nu doar sâ scape dc o gripă! I. Echipa de slujire Pe parcursul anilor, echipele noastre au slujit mai multor mii dc persoane, Pe baza experienţei câştigate, doresc sâ subliniez importanţa slujirii în echipă. Nu slujiţi niciodată de unul singur! Dacă nu respectam aceste principii, care sunt atât scripturale cât şi 207

Cheia binecuvântării stă în relaţia pe care o ai cu Domnul. Psalmistul spune „Domnul. Fără îndoială câ El a făcut acest iucru atât pentru a-i încuraja cât şi pentru a-i proteja. emoţional sau verbal de către demonii din victima pentru a cărei eliberare slujesc.. Noi am făcut o regulă din a nu sluji niciodată. ei pot cădea dc acord cu ceea ce a spus Domnul şi pot merge împreună înaintea Lui încredinţaţi câ EI îşi va 208 . nu va exista nici un martor la ceca cc s-a petrecut în camera dc consiliere. Urnişi. crezând că dacă ei cad dc acord să ceară vreun lucru pc care şi-1 doresc (indiferent dacă el este sau nu în voia lui Dumnezeu). în afara acestor reuniuni. este foarte important să nu fii singur. Unii oameni scot din context acest verset. Când astfel de tuciuri se întâmplă. individual ci numai în echipe formate din cel puţin doi oameni. • Cei doi care se învoiesc în rugăciune trebuie să-şi găsească desfătarea în Domnul şi trebuie să audă de la El care este voia şi care sunt planurile Lui. pentru a vedea cât dc adevărat este acest principiu sc ii plural. Prezenţa a doi consilieri este o eficientă măsură de prevenire a unor astfel dc eventualităţi. Numai atunci când ne găsim desfătarea în El. De ce este atât dc important să slujim în echipă? i) Pentru că Isus a poruncit ucenicilor să facă acest lucru Isus Şi-a trimis ucenicii să slujească pentru vindecare şilj eliberare doi câte doi (Luca 10. dacă doi dintre voi se invoiesc pe pământ cu privire la un lucru oarecare. Dumnezeu pune o binecuvântare specială peste cei care sc unesc în rugăciune. zvonuri. părtăşic şi luptă spirituală pentru a înălţa Numele lui Isus şi a distruge lucrările vrăjmaşului. Unui dintre numele date lui Satan este cel de „pârâş al fraţilor".Vindecarea prin eliberare -Slujirea (ţrnciicâ hmgătiren unei persoane pcnim a primi vindecarea prin eliberare de bun simţ. puterea spirituală care sc declanşează este mult mai mare decât arată simpla adăugare a rugăciunii unui om la rugăciunea altuia. trebuie să evităm a-i pune în mâini nişte arme pe care le poate folosi împotriva noastră. Dacă slujirea sc face individual. El adoră sâ vadă cum oamenii sunt distruşi prin bârfă. dorinţele inimii noastre devin dorinţele inimii lui Dumnezeu. nc vom pune în pericol atât pe noi înşine cal şi slujirea dc vindecare. Trebuie să experimentezi puterea care se declanşează atunci când doi creştini sc unesc iu rugăciune pentru o persoană. independent unul de altui. în această situaţie se poate sluji individual deoarece înjur se află o mulţime de oameni care. atunci când doi credincioşi caro luptă împreună devin infinit mai puternici decât doi care luptă separat unul de altul. ii) Pentru că în rugăciunea unită există putere Isus Şi-a încurajat ucenicii sâ slujească doi câte doi: „ Vă mai spun iarăşi că. lucrurile se schimbă atunci când slujirea are loc în cadrul unei mari reuniuni publice. Dacă slujeşti de unul singur. iii) Pentru că doi creştini uniţi în rugăciune îşi asigură atât protecţia reciprocă cât şi siguranţa celui pentru care se roagă Cei care se roagă pentru oamenii demonizaţi pot li uneori atacaţi fizic. le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri" împlini promisiunile. Această afirmaţie nu neagă faptul câ Dumnezeu este cu noi atunci când ne rugăm individual. la nevoie. Dacă cei doi primesc. să-fi fix desfătarea şi El îţi va da totce-fi doreşte inima" (Psalmul 37:4). Eu cred că acest verset nu poate fi pe deplin înţeles decât în contextul războiului spiritual. El va fi în mijlocul lor. Dumnezeu este obligat să le dea acel lucru! Trebuie să înţelegem care este adevăratul înţeles al învoirii în rugăciune. Desigur. Ştiind că Diavolul va încerca să folosească aceste tactici împotriva celor care slujesc sub ungerea Duhului Sfânt. Când doi creştini de unesc în' consiliere şi rugăciune. ne pot veni în ajutor. cine va putea spune cc s-a întâmplat cu adevărat în camera dc consiliere? A trebuit să ne rugăm pcntiii 205 (Matei 18:19). 11). Cei care slujesc trebuie să fie protejaţi nu doar în timpul slujirii. scandaluri şi minciuni. acelaşi lucru din partea Domnului. Nici noi nu trebuie să facem altfel. în Matei 18:20 Isus spune că ondecâte ori doi sau trei se adună în Numele Lui. trebuie să înţelegem bine cc vrea Isus să spună aici.

cu toate câ unul dintre aspectele esenţiale ale slujirii este iertarea acelor bărbaţi pentru râu! pe care i l-au făcut. Apoi a răspândit ace! zvon în biserică şi în scurt timp scandalul a izbucnit. a trebuit să nc rugăm şi pentru femei care au fost într-adevăr abuzate sexual de către consilierul lor creştin. slujirea de către un bărbat a unei femei abuzate sexual şi dc către o femeie a unui bărbat abuzat (cazul abuzului de către un membru al sexului opus) este o importantă parte a procesului de vindecare. in asemenea situaţii. micuţi cate cred în Mine. Nimeni n-a fost. i-a trădat. Atunci când oamenii sunt trădaţi de cei în care credeau că pot avea o încredere dumnezeiască. care s-a folosit de confidenţialitatea camerei de consiliere pentiu a-şi da frâu liber dorinţelor sexuale. Pastorul a prezentat acelei femei unele aspecte negative din viaţa ei şi a încurajat-o să pună ordine în acele lucruri. de faţă. Femeia n-a acceptat sfaturile sale. lată. în general. Vom evita astfel 210 . . cel consiliat va fi şi el ferit de orice potenţial pericol.Slujirea practică Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare slujitori ai bisericilor a căror reputaţie a fost pusă în joc datorita zvonurilor răspândite cu privire la persoana lor. deoarece n-a dorit să-şi pună ordine în relaţia ei cu Dumnezeu. surprinzător că Isus a spus „Dar pentru oricine va fi o pricind de cădere pentru unul dintre aceşti 18:6). Sunt absolut convins dc nevinovăţia acelui păstor. ulterior adăugând echipei şi uu bărbat (pentru a ajuta la vindecarea relaţiilor rupte dintre victimă şi bărbaţi). cazul unui păstor care s-a rugat pentru o femeie din biserica sa. pot apare şi situaţii în care cei consiliat să nu fie de acord cu această componenţă a echipei de slujire. nimic nu s-ar li întâmplat. demonii au avut libertatea de a o folosi încercând să distrugă lucrarea unui om al lui Dumnezeu. c) Dacă echipa dc slujire este formată dintr-un cuplu soţ-soţie arunci. O femeie care a fost abuzată sexual de bărbaţi poate uneori cu greu accepta ideca de a fi consiliată de către un bărbat. dacă o a treia persoană ar fi fost de faţa. deseori ei vor fugi nu doar de slujirea creştină dar şi de un Dumnezeu care. iată sfaturile mele pentru cei care doresc sâ sc implice în lucrarea de consiliere sau in rugăciunea pentru vindecare şi eliberare: a) Nu slujiţi niciodată de unul singur. In concluzie. Din păcate. noi adesea am început slujirea cu o echipă formată din două femei. în climatul sexual al lumii în care trăim este bine să nu slujim singuri nici chiar unei persoane de acelaşi sex. Femeia aceea a fost iritată de francheţea staturilor sale şi. Păstorul acela a făcut greşeala de a sluji de unul singur. Procedând astfel. Principala raţiune a acestui mod dc slujire este că în unele cupluri unul dintre parteneri este atât dc supus celuilalt încât el pur şi simplu îşi anulează dorinţa de a evalua independent 211 A trebuit să slujim şi unor bărbaţi care au fost agresaţi homosexual de către cei care îi consiliau. în special în cazurile dificile ( abuz grav sau implicare în ocultism). este bine să fie prezentă şi o a treia persoană.Vindecarea prin eliberare . de aceea. b) Echipa de slujire trebuie să aibă întotdeauna în componenţă şi un membra de acelaşi sex cu persoana căreia i se slujeşte (este bine ca doi bărbaţi să slujească unui alt bărbat sau două femei unei alte femei. spre exemplu. Nu este. acele lucruri nu s-ar fi întâmplat Răul produs de astfel de incidente este imens. Dacă ei ar ft luat elementara măsură de precauţie de a chema încă o persoană care să slujească împreună cu cl. Iarăşi. Deşi ideal este ca slujirea să se facă de o echipă compusă din consilieri de ambe sexe. cred ci. Cea mai bună soluţie este ca în slujire să fie implicaţi câte un membra din fiecare sex). Ar II existat un martor independent care ar fi putut confirma tot ce s-a spus şi s-a făcut acolo. a părăsit biserica şi a făcut un raport oficial prin care îl acuza de agresiune sexuală. punând o puternică armă de atac în mâinile vrăjmaşului. dar niciodată doi bărbaţi nu trebuie sâ slujească unei femei sau două femei unui bărbat. ar fi mai de folos sd i se atârne de gât o piatra de moara şi să fie înecat în adâncul mării" (Matei orice acuzaţie (ulterioară) de homosexualitate sau lesbianism.

Vindecarea prin eliberare . interpretări sau insinuări ulterioare. Ei îşi pot aminti unii altora versete relevante din Scriptură. la nevoie. după slujire. de diferiţi consilieri. Prezenţa mai multor consilieri asigură protecţia lor fizică. cuplui sfârşind prin a acţiona mai degrabă ca o singură persoană decât ca două persoane independente: De aceea este posibil ca slujirea echipei formate din soţ-soţie să ia un curs greşit. vom observa că: a) Puterea unită a doi creştini care slujesc împreună este mult mai mare decât cea a unuia care slujeşte singur. emoţional şi fizic. rugaţi-vă cu cei care slujesc. Orice eventuală rănire produsă în timpul slujirii trebuie adusă înaintea Domnului pentru vindecare. mi-am dat seama că îmi vorbeam mai mult mic însumi decât acelei persoane! Imediat după slujire.fi mai rău decât divergenţa de păreri a celor ce slujesc. dar câteva minute dc rugăciune după terminarea slujirii vor ajuta cnoim la restaurarea inimilor zdrobite ale celor care au consiliat. Se asigură o continuitate în slujire în cazul îmbolnăvirii unui membra al echipei dc slujire sau a necesităţii urgente a plecării lui într-o altă lucrare 213 . Nimic nu poate . este neobişnuit ca persoana consiliată. această situaţie nu poate fi discutată în timpul slujirii. Ei pol recunoaşte când vrăjmaşul atacă pe vreunul dintre ei şi se pot ruga pentru protecţia acelui consilier. nigaţi-vă unii pentru alţii astfel încât fiecare să fie întărit.Slujirea practico FrepUirea unei persoajjej}_entni a primi vindecarea prin eliberare situaţia. De aceea. se va putea ruga pentru celălalt. Satan va încerca să dezbine! g) Slujirea te poate epuiza spiritual. Ei pot face oricând o pauză pentru a discuta şi pentru a se ruga cu privire la diferitele aspecte ale slujirii. am cerut sâmi se slujească pentru vindecare şi eliberare! Dacă. Prezenţa unei a doua persoane este o măsură dc precauţie în plus pentru ca slujirea să nu ia un curs greşit. întotdeauna puneţi-vă de acord asupra modului în care va decurge consilierea. gata să facă faţă unnătoarclor slujiri. împărţirea slujirii între mai multe persoane face ca relaţiile ulterioare dintre cei care au slujit şi cel consiliat să rămână echilibrate. e) înainte de sluijre. b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) 1) m) u) o) Slujirea unită nc fereşte de eventuale acuzaţii. Cei care nu slujesc direct se pot mija pentru a primi cuvinte de cunoştinţă pe care Domnul le poate da înainte ca ei să slujească efectiv. Desigur. la un moment dat. împrospătat şi zidit. Ei se pot încuraja reciproc in credinţă şi în aşteptare. să spună unele lucruri care pot răni pc unii dintre cei care-i slujesc. f) înainte de slujire. In timp ce unul slujeşte ceilalţi poc căuta versetele biblice care descriu situaţia în cauză. în timp cc mă rugam pentru situaţia familială a unei persoane. vom urma liniile călăuzitoare de mai sus. Combinaţia dc daruri spirituale şi de abilităţi a doi creştini dă o altă perspectivă în abordarea slujirii. la corectarea orientării în slujire. Slujirea poate fi condusă. d) Trebuie acordată o deosebită atenţie bărbaţilor şi femeilor din echipele de slujire care nu sunt căsătoriţi între ci pentru a depista eventualele legături nedumnezeieşti care ar putea apare între consilieri. Şi cu am trecut prin această experienţă. Nu . Prezenţa ei va împiedica schimbarea sensului slujirii înainte ca cei care slujesc să cadă de acord cu necesitatea acestei schimbări. prezenţa unui al treilea membru în echipă ajutând la menţinerea echilibrului sau. Se evită ca cel consiliat să devină prea dependent de o singură persoană. Cel care nu slujeşte direct. Prezenţa unei persoane de acelaşi sex cu persoana consiliată va ajuta la slujirea intimă a acelei persoane şi la punerea mâinilor în timpul slujirii. fără să-şi dea scama.

Satan adoră sâ distrugă lucrarea dc vindecare creând breşe în confidenţialitate. este bine ca slujirea să fie precedată dc o întâlnire preliminară prin care cel consiliat să poată fi încurajat şi să i se arate dragoste şi înţelegere. ca nu doreşte dc la Dumnezeu decât vindecarea dc simptomele bolii dc care suferă. Am observat că în slujire este foarte important să se facă. încă de la început. considerat dc mulţi ca fiind deosebit de folositor ( copii ale acestui chestionar se pot obţine la un preţ redus direct de la Ellei Ministries). Dacă situaţia persoanei este complicata. Scopurile cui? întotdeauna când o persoană cere rugăciune. aflaţi care este motivul pentm care ca cere ajutor. Pe parcursul anilor. 2. înainte dc a începe orice slujire. cereţi întotdeauna persoanei permisiunea de a lua note şi asiguraţi-o că acele note vor fi păstrate sub cheie. să notăm aspectele esenţiale.să facem niciodată acest lucru în locul lor! Este foarte important ca alunei când consiliera o persoană cu probleme deosebite. în siguranţa dală dc prezenţa unor consilieri experimentaţi. într-un cabinet în care nu au acces decât membrii echipei de slujire. Noi nu trebuie. evaluarea nevoilor şi a situaţiei în care se află persoana Acest lucru permite alegerea optimă a componenţei echipei dc slujire şi dă celui consiliat posibilitatea dc a răspunde întrebărilor ridicate în timpul întâlnirii preliminare. Unii dintre ei nu au căutat ajutor în bisericile lor locale pentru că unele detalii privind vieţile lor au ajuns subiect dc bârfit şi ei şi-au pierdui încrederea în comunitatea din care făceau parte. este important ca slujirea să fie imediat începută. vindecarea unui om aflat în suferinţă. Veţi afla câ. Dacă nu vom face acest lucru. alţi membri. Chestionarul este destinat atât'pentru a expune potenţialele probleme demonice cât şi pentru a descoperi cauzcle-rădâcină ale multor boli. Chestionarul consilierului Acest capitol a evidenţiat principalele zone de investigaţie care pot ajuta la descoperirea posibilelor cauze ale problemelor. cu ca însăşi şi cu cei care-i slujesc. lucrurile pe care le-a păstrai secrete. Pentru a ajuta echipele dc slujire. Lucru deloc uşor pentm unii oameni (cel puţin la început)! Deseori oamenii îşi ţes un păienjeniş de „minciuni albe". 3. memoria ne va juca feste în momentele esenţiale ale slujirii şi nu ne vom mai aminti pentru cc trebuia sâ ne rugăm. nenumăraţi oameni au venit la Ellei Orange pentru că ştiau că este loc în care puteau fi ajutaţi fără ca problemele lor sâ fie deconspiratc. Este foarte important să asigurăm persoana că tot ceea cc ne spune este slrict confidenţial şi că nu este nici un pericol ca informaţiile pc care ni le dă sâ devină publice. jumătăţi de adevăr sau auto-înşelări prin care să-şi camufleze trecutul şi uneori trebuie timp pentru ca persoana să-şi dea scama că nu va fi respinsă dacă va spune adevărul despre ea însăşi şi nici 214 nu va fi dispreţuită dacă va dezvălui unele lucruri pe care dorea să Ic ţină ascunse. Ellcl Ministries a alcătuit un cuprinzător Chestionar al consilierului. Este cu totul altceva dacă cei in cauză aleg ei înşişi să dezvăluie. Cum se începe slujirea Atunci când o persoană arc curajul dc a cere rugăciune pentru eliberare. Mai rău chiar. de cele mai multe ori.Slujirea practicii Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare p) Dă echipei de slujire posibilitatea de a pregăti din mers. El priveşte problema vindecării dintr-o eu totul altă 215 . Dacă promiţi cuiva că vei păstra un secret. prin mărturisire. încurajaţi persoana să fie onestă cu Dumnezeu. nu lăsa vreodată ca ceea ce ţi s-a încredinţat să devină un bun public. desigur.Vindecarea prin eliberare . te poţi trezi rugându-tc pentru ceva ce n-are nici o legătură cu persoana consiliată ci poate cu cineva pentm care te-ai rugat cu o săptămână în urmă! Iarăşi. La această primă întâlnire celui consiliat i se pol da direcţii de rugăciune personală până Ia dala la care va avea loc slujirea propriu-zisă. Deşi Dumnezeu doreşte.

cu atât creşie nevoia ca ea sâ-şi pună viata în ordine cu Dumnezeu. Omul acela dorea un lucni clar: sâ fie vindecai de paralizia de care suferea.I imlecarea prin eliberare - Slujirea practică l'rvgătina unei persoane pentru a primi viruleuirea prin eliberare perspectiva. fiind necesar deci să-i conduceţi la El Înainte de a vă ruga pentru ei. cazul omului paralizat (Luca 5) care a. Levitic 26 (versetele 14-17) nc arată clar câ dezordinea este una dintre consecinţele iupcrii legământului cu Dumnezeu şi că ea poate conduce la boală. este. slujesc vor fi epuizaţi în încercarea de a scoate demonii înainte dc a se afla pe o poziţie din care sâ aibă autoritate 217 . Consilierea ca pregătire pentru vindecare şi eliberare. Când discutaţi cu persoana. Pc parcursul anilor. cum ar fi iertarea celor care i-au rănit. Urmarea poate li că cel consiliat va fi deziluzionat şi va respinge orice slujire ulloi ioarâ iar cei care. Veţi constata câ unii dintre cei care vin să ceară ajutor nu-L cunosc cu adevărat pc Isus. Mulţi oameni nu trebuie să facă decât câteva lucruri practice. Dacă nu există aceste temelii.fost coborât la Isus prin acoperişul casei. Este un principiu pe care nu trebuie sâ-1 pierdem niciodală din vedere atunci când slujim pentru eliberare. căutaţi sâ aflaţi care sunt cauzele şi circumstanţele care stau în spatele simptomclor prezentate. cu atât mai puternică este ungerea Duhului Sfânt asupra ci în timpul slujirii şi cu aiât este mai mare binecuvântarea revărsată. iertarea. fiind de importanţă vitală să-ţi dai scama daca cel pentru care te rogi arc în inima lui o neiertarc cc poate sta atât în calea binecuvântării lui Dumnezeu cât şi a ungerii Duhului Sfânt. Isus era şi mai preocupat de starea lui spirituală. Cei care slujesc pentru vindecare trebuie sâ aibă dorinţa şi capacitatea de a fi cvanghelişti. sute de oameni au devenit creştini la EIlcl Ministries. Este foarte probabil ca. ei au descoperii că în primul rând au nevoie de relaţia cu Isus. El a ştiut câ Tatăl Său dorea ca în primul rând să fie tratată problema păcatului din viaţa acelui om. în esenţă. astfel încât atunci când veţi începe rugăciunea şi slujirea să puteţi confrunta fiecare situaţie care a fost expusă în discuţiile anterioare. Acest scop este o paite vitală a procesului de vindecare. Procesul dc eliberare este mult uşurat atunci când persoana înţelege şi acceptă termeni fundamentali cum ar fi acceptarea. Cel care îi poale vindeca. pentru ca acele simptome să nu mai poală reveni şi acel om. Veţi afla că deseori apariţia bolii a fost cauzată dc anumite circumstanţe din viaţa persoanei şi că uneori poate fi necesar sâ descurcaţi o adevărată încălecată dc evenimente din viaţa acelei persoane. să rămână lângă Dumnezeu. Fără îndoială. Deşi au venit peniru vindecare. Dumnezeu 216 csie un Dumnezeu al ordinii. Nu este de aceea surprinzător să vezi cum oamenii sunt vindecaţi alunei când îşi pun vieţile în armonie cu legământul lui Dumnezeu. înaintea vindecării. deşi era preocupat de însănătoşirea acelui om. Starea spirituala a persoanei trebuie evaluată din perspectiva învăţăturilor fundamentale care au fost prezentate în capitolul 2. ţxmtru a-i conduce pc oameni la Cristos. Deseori oamenii se împotrivesc acestui scop. un proces de descoperire a legăturilor pe care vrăjmaşul le-a stabilit în viaţa persoanei şi apoi de tratare a acelor legături. Dar atunci când Isus l-a privit. deseori Dumnezeu răspunde instantaneu. domnia lui Isus. el sc va agăţa de drepturile pe care Ic arc iar lupta care va urma poate fi îndelungată şi îndârjita. Mulie dintre ele vor fi descrise pc larg in cuprinsul acestui capitol. odată vindecat. Să luăm. Am constatat că atunci când ei fac necondiţionat acest lucru. Scopul ultim al lui Dumnezeu este restaurarea ordinii Sale în viaţa persoanei. Cu cât o persoană se dechide mai mult către Dumnezeu. etc. Cu siguranţă că acea paralizie îşi avea rădăcinile într-un păcat ncmâiturisit şi neiertat iar Isus era interesai să tralcze nu doar simptomeie paraliziei ci în primul rând păcatul în sine. să există alte probleme pe care Dumnezeu vrea să le trateze. Esle greu sâ Ic rogi pentru eliberarea celor care rămân împietriţi în inimile lor şi nu vor să ierte. de exemplu. dar ei trebuie ajutaţi să înţeleagă nevoia de a-şi aduce vieţile sub domnia lui Isus şi dc a intra într-o relaţie corectă cu Dumnezeu. Cu cât o persoană înaintează în vârstă. în consiliere trebuie sâ vedem care este relaţia oamenilor cu Dumnezeu şi să-i încurajăm să renunţe la scopurile lor primare. atunci când te adresezi unui demon care se manifestă.

numai cei care. învăţăturile care spun că darurile Duhului nu mai sunt actuale nu fac decât să închidă uşa binecuvântării pe care Dumnezeu vrea să o reverse peste copiii Săi. Dacă nu slujeşti prin darurile Duhului Sfânt. Desigur. ceea ce trebuie să însemne că ci au primit şi abilitatea de a discerne care erau problemele celor pentm care se rugau. toţi cei care sunt umpluţi cu Duhul Sfânt pot sluji prin darurile Duhului. Pentm ca slujirea de vindecare să fie eficientă.Vindecarea prin eliberare • Slujirea practica - Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare asupra lor. îh asemenea situaţii. întotdeauna trebuie să ne aşteptăm ca Domnul să ne descopere care sunt problemele celor ce vin la noi pentm a fi ajutaţi. Deşi pare un ideal imposibil de atins. Prin Duhul Sfânt. El Ic cunoştea atât simptomele cât şi ceea ce gândeau şi ceea ce era în inimile lor (Luca 5:22. au îndepărtat din vieţile lor toate obstacolele care stăteau în calea lucrării Duhului şi sunt gata să primească vindecarea. El le-adat putere şi autoritate. prin darul deosebirii duhurilor. Desigur. chiar şi în vierile celor mai dedicări credincioşi. vom „simţi" imediat prezenţa demonilor iar alteori Dumnezeu va activa în noi acel minunat dar al credinţei prin care totul devine posibil. Când Şi-a trimis ucenicii să predice Evanghelia. Cei care se roagă pentm vindecare şi eliberare trebuie să-şi modeleze slujirea după slujirea lui Isus. uneori din primii ani ai copilăriei. Ele sunt un doar un ghid pentm ceea ce trebuie urmărit atunci când vă rugaţi pentru eliberare. in Tine îmi găsesc desfătarea" (Luca 3:22). Dumnezeu a dat creştinilor daruri care să-i facă eficienti în lucrarea Evangheliei. Poate fi nevoie de rugăciune de mijlocire (sau post) pentm a 219 b) . Alteori. există întotdeauna unul sau mai multe motive pentm care răspunsul întârzie: a) Voinţa persoanei este atât de slabă încât ea nu doreşte sau nu ştie cum să-şi pună viaţa în ordine cu voinţa şi adevărurile lui Dumnezeu. Am ajuns să înţeleg că. Observaţi orice simptome ale unei posibile denionizări în capitolul 3 au fost descrise unele dintre simptomele observabile ale demonizării. Oamenii trebuie ajutaţi să înţeleagă aceste lucruri şi să treacă la subminarea lucrării duşmanului în vieţile lor. Experienţa ne-a arătat că doar o mică parte din cei care au avut nevoie de vindecare au venit la noi pe deplin pregătiţi pentm a primi vindecarea Am văzut că deseori vrăjmaşul avea deja întărituri. este esenţial să fii botezat cu Duhul Sfânt. el pare a nu mai veni. întărituri prin care exercita putere şi control. Isus a fost umplut cu Duhul Sfânt şi mulţimile au auzit un glas din ceruri spunând „Tu eşti Fiul Meu prea iubit. Restaurarea deplinei folosiri a darurilor Duhului în Trupul lui Cristos este un pas vital spre restaurarea slujirii pentm vindecare şi eliberare. 4. şi-au pregătit inimile pentm slujire. unii oameni vor fi chiar şi aşa 218 vindecaţi dar aceştia sunt. să vindece şi să elibereze (Luca 9). Deşi aşteptăm un cuvânt din partea Domnului. Nu iaccli greşeala de a incepe slujirea de eliberare înainte dc a submina drepturile demonilor prmtr-o completă curăţire spirituală a „casei". prin harul lui Dumnezeu. iar la Rusalii această promisiune s-a împlinit. evangheliile ne arată clar că atunci când se ruga pentm oameni Isus ştia ce se întâmpla in vieple lor. vor fi şi ocazii în care sc pare că nu avem nici un răspuns la situapa dată. în general. zilnic. Din ziua aceea. în 1 Corinteni 12 Pavel ne face o scurtă prezentare a darurilor Duhului Sfânt. aşa cum a făcut şi Isus. Dar trebuie să ne aşteptăm ca Domnul să ne vorbească întotdeauna cu privire la cei care vin la El pentm a primi vindecare. a fost o slujire în puterea miraculoasă a darurilor Duhului Sfânt. Din clipa aceea Isus Şi-a început lucrarea Sa care. sever limitată la mtina expresiei religioase. rugăciunea pentm vindecare va fi. După ce a fost botezat de Ioan Botezătorul în Iordan. înainte de a Se înălţa la cer El a promis că va trimite Duhul Sfânt. Uneori vom primi un cuvânt de cunoştinţă. Ioan 2:55).

mai importante decât altele.Vindecarea prin eliberare . un obiect. Demonii se vor ataşa falselor forme de închinare (cum sunt jurămintele. Slujind atâtor oameni. Cunoaşterea aceslor întăritori este dc 0 importanţă strategică în slujirea pentru vindecare şi eliberare. o altă persoană. Atunci când în inima persoanei domneşte egoismul. deşi par a fi o închinare la Viul Dumnezeu. ritualurile. Implicarea se poate face. cineva care are o bogată expenenUi în slujirea celor ce au fost implicaţi în religii false sau ocultism). un set de credinţe false. î-ţi scoţi pantofii din picioare la intrarea în acel locaş dc cult. Dumnezeu i-a spus lui Moise fcoale-li [ncâlfâmintcle din picioare.câci Eu. acea persoană practică autoidolatria Cuvântul lui Dumnezeu spune clar: „Sâ nu ai alţi dumnezei afara de Mine . atât în viaţa persoanei cât şi pe linia sa generaţionalâ. Uneori lupta este deosebit dc grea pentru că Satan nu vrea să vadă că o întreagă biserică se deschide pentru lucrarea dc vindecare şi eliberare. etc) şi vor căuta să invadeze şi să ocupe persoana care. Principiul pe care Dumnezeu îl stabileşte 221 . 5. Complexitatea situaţiei poate impune prezenţa unor consilieri care au o experienţă specifică situaţiei date (de exemplu. d) e) secrete.de exemplu) în care Dumnezeu vrea să intrevină înainte de a da vindecarea fizica. o religie.Slujirea practica Pregfiiiiva unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare distruge strategia vrăjmaşului şi a declanşa ungerea Duhului Sfânt c) în viaţa persoanei pol exista zone (neiertarea. Satan se opune lucrării de eliberare pentru că ca este. idolii. devin vulnerabili la puterile demonice care sc află în spatele acestora Scriptura conţine numeroase avertismente împotriva practicilor de închinare ocultă (vezi Dcuteronom 18:9-14). Credinţele false şi ocultismul sunt două importante zone de investigare deoarece cei implicaţi în astfel de activităţi se deschid vrăjmaşului şi. indiferent dacă ele sunt religii false cunoscute sau practici oculte 220 Oridccâte on punem propria noastră persoană. prin falsele credinţe şi falsa închinare. o lucrare prin care se expun planurile lui.. Din mijlocul rugului aprins (Exod 3:5). Este foarte important să perseverezi şi să nu renunţi. în mod indirect noi îl înălţăm pe Satan. dc exemplu. Satan va profita şi el de aceste păcate şi va locui în mijlocul „laudelor'' (închinării) celor cc îi dau prioritate în vieţile lor. în semn dc respect faţă de închinătorii acelui templu păgân. sunt ipocrite datorită păcatului care este ascuns în inimile închinătorilor (Isaia 1:10-20). în timpul slujirii trebuie să-L ascultăm pe Domnul dar trebuie sâ ascultăm şi persoana căreia îi slujim. ccrându-l lui Dumnezeu să ne descopere întâriturilc pe care duşmanul le-a câştigat în viaţa acesteia. condamnând şi practicile religioase care. strategic. atât în vieţile indivizilor cât şi în ale bisericilor. suni un Dumnezeu gelos" (Exod 20:3-5). De aceea unele slujiri pot fi. se autoexpunc prin practicarea acestor păcate. statuetele. voluntar sau involuntar. am văzut că deseori germenii unei probleme se află în implicarea într-o formă sau alta de ocultism. o societate secretă (cum este masoneria liberă) sau orice altceva înaintea închinării la Adevăratul şi Viul Dumnezeu. Cei care slujesc pot fi atât de obosiţi încât nu mai au receptivitatea spirituală necesară pentru a discerne ceea ce vrea să spună Dumnezeu. credinţă sau practică eretică. în esenţă. La fel cum Dumnezeu a promis că va locui în mijlocul laudelor poporului Său (psalmul 22:3). atunci când. Domnul Dumnezeul tău. câci locul pe care calci este un pâmânl sfânt". El se bucura atunci când creştinii acceptă credinţele eretice şi resping adevărurile fundamentale ale Evanghelici. Investigaţi credinţele false si implicarea în ocultism Satan se află în spatele tuturor falselor forme dc închinare. Slujirea pentru eliberare este adesea o luptă crâncenă împotriva lucrărilor vrăjmaşului. prin vizitarea unui templu păgân în timpul unei vacanţe.

Scriptura Ic numeşte. „duhuri înşelătoare" iar Pavel ne avertizează că oamenii vor fi înşelaţi de ele: „Dar Duhul spune lămurit că în timpurile din urmă duhuri unit se vor şi îndepărta unor de credinţă. sfinţenia este un atribut care aparţine numai Adevăratului Dumnezeu şi -nici unuia dintre falşii dumnezei care i-au înşelat pe oamenii de pretutindeni să se închine lor şi prin ci Iui Satan. ei fac un gest prin care recunosc că pământul pe care stau a fost „sfinţit" de prezenţa „dumnezeului" căruia i sînchină in acel ioc. Deseori Domnul ne-a atras atenţia asupra bijuteriilor purtate de oameni. de obicei fără ca persoanele care le deţin să ştie despre ce este vorba. fiecărei religii sau credinţe eretice pseudo-creşline îi sunt ataşate duhuri religioase specifice. dându-şi demonilor" mintea (1 unor înşelătoare învăţături ale Timotei Aceste duhuri pol lega mintea şi capacitatea de înţelegere a victimei astfel încât ea să nu poată înţelege lucrarea Duhului Sfânt. în multe privinţe.I •'tndecarea prin eliberări. Atunci când oamenii îşi scot încălţămintea din picioare într-uri loc de închinare. slujirea lui era eficientă. Desigur. Invariabil. decedate sau încă în viaţă. îşi declină identitatea. Uneori oamenii nu-şi dau seama de aceste lucruri. dumnezeul căzut al acestui veac. La sfârşitul acestui volum sc va da o scurtă listă a principalelor practici oculte şi a sistemelor de religii necreştine. ele erau legate fie de o utilizare ocultă (a bijuteriei în sine) fie de o implicare în ocultism a persoanei dc la care ele proveneau. în cadrai fiecărei denominaţii trebuie să fie ordine şi disciplină. lupta pentru eliberarea lor este deseori dramatică. datorită puterii dc blestem ataşate acelor obiecte. generic. Dar obiectele oculte pot fi ţinute şi în casă. curs liber demonizării celor care o practică. provocate. Abia când a văzut mânia şi violenţa demonilor din el şi-a dat scama dc ce lucrarea sa era atât dc obstracţionaiâ. . sfânt. Acum câţiva ani am slujit unui păstor care înainte de a deveni creştin a fost un sikh. Uneori. Implicarea în oricare dintre aceste activităţi este o sursă de control demonic. Puterea carc-l controla nu a putut fi scoasă din el decât după ce s-a lepădat de duhurile de înşelare care se aflau în spatele fostei sale religii. duhuri ataşate diferitelor denominaţii şi care. în podurile caselor masonilor deseori poţi găsi obiecte de cult ale rudelor decedate . uneori. Deşi. oamenii devin vulnerabili la controlul prin duhurile de religiozitate. Am văzut nenumăraţi oameni eliberaţi de demonii care au intrat în ei în acest fel şi care i-au blestemat cu tot felul de legături demonice şi boli. dar atunci când o fac şi vin să ceară ajutor. Desigur.Slu/iiva practicii Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare aici este că pământul. care au fost sau încă sunt implicate în practici oculte! Similar.. astfel. care prin căderea omului şi domnia temporar a lui Satan a ajuns sâ tic necurat devine. am întâmpinat o extraordinară rezistenţă demonică atunci când am încercat să îndepărtăm acele bijuterii. în slujire m-am confruntat cu duhuri care ţineau oamenii în robie confesională. în membrii familiilor lor. în totală necunoştinţâ de puterea demonică disipată prin acele obiecte atât în casele lor cât şi. prin prezenţa lu Dumnezeu. această descălţare rituală este un act prin care se recunoaşte sistemul dc credinţe care stă în spatele ei şi care dă. Câteva întrebări bine direcţionale îţi pot descoperi lucruri 222 uimitoare despre rudele. Puterea demonică din spatele acestor credinţe este deosebit dc subtilă şi uneori este nevoie de un fin discernământ pentru aţi da seama despre ce este vorba. Dar trebuie să fim atenţi ca nu cumva oamenii să fie împovăraţi cu sarcini (aşa cum făceau fariseii) pe care Dumnezeu nu ne cere să le purtăm! Practica ne-a arătat că în spatele fiecărei credinţe eretice se află o întăritură demonică şi că cei care cred aceste erezii sunt în pericol de a primi un duh de înşelare care va afecta şi celelalte zone ale vieţii lor creştine. Deci. Atunci când denominaţia devine mai importantă decât dragostea şi supunerea faţă de Isus. el ştia că exista ceva ce-i frâna lucrarea. Este bine ca înainte dc a sluji unei persoane să verificaţi dacă nu cumva ea a fost implicata în vreuna dintre aceste forme de ocultism.

Satan se bucură să vadă aceste lucruri deoarece cel mai puternic dintre mijloacele sale de control demonic asupra oamenilor (legăturile sufleteşti nedumnezeieşti) rămâne un subiect interzis.. La fel cum trupul poate fi afectat de boli. acest mod de transfer nu este o regulă. Şi chiar în calul transmiterii genetice a bolii trebuie să ne întrebăm care a fost cauza primară a declanşării bolii ce a fost transmisa generaţional.Vindecarea prin eliberare .. deseori a trebuit să explicăm în detaliu cum Satan poate folosi păcatul sexual pentru a-şi controla demonic victimele. Isus ştia ce spune atunci când i-a răspuns lui Nicodim „. atât de mult timp ascunse. Medic ina recunoaşte că în multe cazuri boala pare a se transmite de la o generaţie la alta Deşi în unele boli transmiterea maladiei se face pdicale genetică. Pentru unii oameni implicarea emoţională într-o relaţie 225 . Am văzut uneori cum o boală indusă demonic ii sărit peste o generaţie.ca să nu i se vadă faptele aşa cum sunt" (loan 3:20). de această boală? ". Am constatat că uneori este utilă schiţarea! unui arbore generaţional al precedentelor două sau trei generaţii. Urmarea este că generaţia creştină în care trăim sc confruntă cu cea mai mare incidenţă a păcatului sexual pe care Biserica l-a experimentat de la Rusalii încoace. 224 Iar dacă ei mai sunt şi implicaţi în slujirea creştină sau în conducerea unor biserici. de obicei.oricine face râul. Oamenii se simt stânjeniţi săidiscute acest subiect şi se tem dc bârfele ce ar putea urma unor astfel dc discuţii. Trebuie xă cercetăm nu doar cauza bolilor fizice ci şi pe cea a comportamantului.. astfel îr cât o generaţie poate fi demonizată ca urmare a păcatelor generaţilor anterioare. comportarea unei persoane poate fi şi ea influenţată demonic datorită păcatelor strămoşilor. pocăinţă şi eliberarea dc puterile demonice care au profitat de acel păcat pentru a intra în ele. în loc să ducă modul creştin de viaţă în lume. este foarte scurtă. Este foarte important ca atunci când consiliem oameişii. cauzându-le boala de care aceasta a suferit. Din nefericire însă mulţi creştini. ca fiind un subiect ce nu trebuie discutat. Satan se poate folosi de legăturile sufleteşti stabilite între oameni prin păcat sexual pentru a-şi ţine victimele în robie toată viaţa lor sau până când legătura este ruptă prin mărturisire. Este esential ca atmosfera. la moartea bunicilor denumii care au drepturi asupra familiei vor trece asupra oricui voii putea pentru a-şi menţine prezenţa în acea familie. Cei care slujesc nu trebuie sâ se jeneze să ceară toate informaţiile dc care au nevoie cu privire la aspectele păcatului sexual şi nici nu trebuie să-i acuze sau să-i condamne pe cei care mărturisesc aceste păcate. şi in special pe cei care par a avea probleme de multa vreme. Am văzut mulp oameii eliberaţi (şi vindecap) dc demonii care s-au transferat la moar ea unei rude. păcat pc care creştinii îl acuză ca aparţinând lumii necredincioase. dragoste şi respect. Spre exemplu. urăşte lumina. Una dintre întrebările pe care medicii le pun pacienţilor atunci când investighează istoricul bolii este: „A suferit vreunul dintre părinţii sau bunicii D\>s. în care cei ce mărturisesc aceste secrete.. Exploraţi trecutul sexual Viaţa sexuală este considerată. în care să se indice persoanele care au murit şi când şi de ce au miait ele. Adesea distanţa în timp între moartea unei persoane şi începutul simptomelor aceleiaşi boli (sau a uneia similare) la an alt membru al familiei. Dar îţi trebuie un curaj extraordinar pentm a mărturisi un păcat comis după convertire. în general oamenii sunt mai deschişi în a-şi mărturisi păcatele sexuale dacă acestea au fost comise înainte ca ei să devină creştini. Legăturile sufleteşti stabilite în urma sexului greşit pot apare şi între parteneri care nu au avut niciodată un raport sexual. Mândria şi frica pot ţine oamenii departe de eliberare şi vindecare. se tem că dezvăluirea unor secrete din această zonă a vieţii lor ar putea conduce la pierderea poziţiei şi a reputaţiei pe care o au. sâ* investigam cu atenţie dacă problemele nu sunt cauzate de un păcatigeneraţional. să fie una de încredere. Pentru ca oamenii sâ înţeleagă ce sc întâmplă. 7. au adus în biserici standardele dc viaţă lumeşti. Verificaţi liniile generaţionale în capitolele 3 şi 4 s-a explicat în detaliu de ce :yi cum puterile demonice pol coborî pe linie generafională.Slujirea practica Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare 6.

Vindecarea nu va veni atâta vreme cât durerea rămâne nevindecată şi cei care au produs respingerea nu sunt iertaţi. în cazul în care în păcatul sexual au fost implicaţi mai mulţi parteneri. în cadrul unei relaţii dumnezeieşti. într-o necurată troică dc control demonic. Ceea ce. înainte de a se ruga pentru vindecarea bolii de care acesta suferea. Când partenerii au fost prea numeroşi pentru a putea fi reţinuţi. Aceşti demoni determină izolarea victimei dc cei apropiaţi (care o iubesc) împiedicând împlinirea scopurilor lui Dumnezeu cu acea persoană. cei mai semnificativi) iar apoi ne-am rugat pentru toţi ceilalţi ca grup. prefer ca înainte de a încerca sâ scot demonii dintr-o persoană respinsă şi rănită emoţional să petrec câteva ore pentru a-i aduce o adâncă vindecare 227 . Când Dumnezeu face acest lucru. Personal. indiferent dacă raportul sexual a avut loc (cazul violului) sau nu. uneori am cerut victimei să facă o listă cu prenumele tuturor celor pe care şi-i poale aminti. Deseori aceşti trei demoni lucrează împreună în persoana respinsă. Dintotdeauna Biserica a recunoscut câ atunci când (indiferent din ce motive) raportul sexual dintre parteneri devine imposibil. pentru tot restul vieţii lor. odată ce s-a rostit jurământul marital. Această carte ne ajută să înţelegem cum este posibil ca puterile demonice să controleze atât de puternic vieţile celor care au fost respinşi. Experienţa ne-a arătat câtă dreptate avea lacov să spună 216 alţii ca să fiţi vindecaţi" (lacov 5:16). Acest lucru l-a lâcut şi Isus atunci când l-a confruntat pe paralizam! din Luca 5 cu propriu! păcal. cerându-1 lui Dumnezeu să rupă. atunci când două persoane necăsătorite au un raport sexual este ca şi cum ele ar fi căsătorite deoarece actul sexual care. Cu toate că ei nu au dorit raportul sexual. căsătoria poate fi anulată (dacă partenerii doresc acest lucru) iar „soţul şi soţia" pot fi dezlegaţi dc jurământul pe care l-au făcut. Isus a venit pentru a-i elibera pe cei încătuşaţi! Puternice lanţuri demonice îi ţin legaţi şi pc cei care au fost abuzaţi sexual. agresorul i-a legat prin traumă şi prin frică. scriptura!. vindecarea şi eliberarea din robie au extraordinare rezultate! Satan adoră să ţină oamenii înlănţuiţi în păcatele din trecut. Astfel. Dacă nu şi-a putut aminti numele lor. înlătura toate consecinţele lor. desăvârşeşte căsătoria. Se parc că pe porţile deschise de aceşti demoni ai respingerii pot intra tot felul dc duhuri dc neputinţă şi de boală. In încercarea de a rămâne în viaţa victimei. Deşi nu trebuie acordată o importanţă exagerală legăturilor pe care aceşti demoni ic pot genera. Când oamenii au curajul sâ aducă la lumină aceste lucruri ascunse. Această legătură. Cei mai des întâlniţi demoni în această zonă de slujire sunt cei care răspund la numele de respingere. Insă atunci când raportul sexual se produce.Vindecarea prin eliberare . raportul sexual poate avea loc. poate acţiona ca o conductă demonică prin care Satan lucrează asupra oamenilor. a fost legat in locurile cereşti nu poate fi dezlegat decât prin mărturisire şi pocăinţă. a avut loc. Căutaţi semnele respingerii Recomand călduros tuturor celor care doresc să-i ajute pe cei răniţi emoţional citirea cărţii lui Steve Hcpden Ce este respingerea (Sovercign World). Rănile emoţionale produse în trecut prin respingere sunt importante puncte dc intrare a vrăjmaşului. Dumnezeu poate. astfel. 8. legăturile sutleteşti care s-au stabilit.Slujirea practică Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare „Mânunsiţi-vci deci unii altora păcatele şi rugaţi-vâ unii pentru ilicită poate li un punct de intrare a demonilor. i-am cerut să încerce să-şi amintească ceva specific despre persoana în cauză astfel încât atunci când ne vom ruga cu acea listă în faţă să putem fi cât mai specifici asupra fiecărei relaţii. actul acela este perceput de Satan ca fund o adevărată „căsătorie". prin lucrarea crucii. am tratat numai cu aceia pe care victima şi-i amintea (dc obicei. Satan are dreptul de a lega cele două persoane printr-o „căsătorie fizică". trebuie totuşi subliniat că tratarea rădăcinilor emoţionale ale respingerii şi luarea unor decizii corecte cu privire la relaţionarea cu ceilalţi oameni vor îndepărta multe din drepturile deţinute de aceşti demoni specifici. Reciproc. frică de respingere şi autorespingere. demonii se vor agăţa legalist de orice drept pe care-l deţin acolo.

efectul produs asupra persoanei poale fi atât de puternic încât aceasta suferă o adevărată „rupere" interioară a duhului şi a sufletului. pe care Dumnezeu doreşte să-1 vindece. Trebuie ca părinpi să aibă o autoritate dumnezeiască în familie. Uneori mamele şi soacrele înceracă sâ controleze şi sâ domine întreaga familie. Eliberarea a făcut ca viaţa ei de zi cu zi sâ devină mult mai activă. Practica ne-a arătat că mulţi oameni nu pot fi pe deplin . Efectele psihologice ale acestor şocuri sunt bine cunoscute şi împotriva lor au fost elaborate metode de îngrijire medicală care. Aceste duhuri erau uneori atât de puternice încât împiedicau victima să ducă o viaţă normală O femeie care a suferit un accident de motocicletă (în care a murit o persoana apropiată) a trăit patruzeci de ani de frică înainte dc a fi eliberată de duhul care a intrat în ea în momentul dezastrului. rămâne afectat de consecinţele accidentului. în Isaia 61:1 găsim profeţia despic una dintre lucrările dc vindecare pe care Isus avea să le facă : alinarea celor „ cu inima zdrobita". Uneori nu am putut conduce persoana demonizată prin trauma spre eliberare până când ea nu i-a iertat pe cei care au cauzat. accidentul iar alteori până când nu am rupt legaturile sufleteşti stabilite între cei implicaţi în traumă. 228 Mai puţin cunoscut însă este faptul că persoana care a suferit accidentul rămâne vulnerabilă şi spiritual. Am eliberai nenumăraţi oameni dc duhurile de frică asociate accidentelor de maşiuâ. dar atuuci când copiii cresc este nevoie ca relaţiile dintre ei şi părinţi sâ devină mature. Oricare dintre ele poate fi relevant. Consecinţa este câ persoana poate suferi la nesfârşit din cauza unor răni nevindecate. produse poale cu mulţi ani în urmă Tmpul. de asemenea. Mi-a strigat „Nu pot face aşa ceva!M-ar omorî!". chiar dacă trauma s-a produs cu mulţi ani în urmă. Uneori nu este nevoie de eliberare ci de rugăciune pentru pansarea (vindecarea) inimii. Deseori îi întreb pe cei cărora le slujesc dacă nu cumva simt o frică de tot ce înseamnă nou. Gând accidentul sau trauma au fost deosebit de grave. adesea apărând pericolul demonizarii prin frica asociată acelei experienţe traumatice. Deşi trebuie să-şi sprijine şi să-şi iubească copiii. frică ce-i detennină sâ-şi ceară permisiunea de a face unele lucruri pentru care. dar asta nu înseamnă că trebuie să-şi oblige „copiii" să facă tot ceea ce doresc ei! 10. demonii care au intrat cu ocazia accidentului nu vor fi dislocaţi cu uşurinţă. Satan se poate folosi şi de oamenii care domină şi controlează pentru a-i ţine pe alţii în robia unor legături sufleteşti nedumnezeieşti ce au fost stabilite prin alte mijloace decât cele sexuale. îmi amintesc că odată am cerut unei femei să meargă acasă şi să-i spună mamei ei că o iubeşte. în aceste cazuri. 9. se întind pc termen lung. Atunci când avem de-a face cu consecinţele unui accident sau traume nu putem ignora nici unul dintre principiile fundamentale ale slujirii de eliberare. părinpi nu trebuie să lase ca dorinţele lor sâ controleze vieţile acestora. Este. posibil ca anumite păcate (în care victima a fost implicată) să trebuiască mărturisite.Slujirea practica f'jvyjilirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare interioară.Vindecarea prin eliberare . renunţat la ele şi iertate. uneori. dar că asta nu înseamnă că trebuie să-i ceară permisiunea de a face orice lucra. acţiune ce va înlătura riscul unei şi mai profunde răniri printr-o prematură şi nereuşită încercare de a scoate direct demonii. evident. nu trebuie să ceri aprobarea cuiva. uneori zece sau douăzeci de ani după producerea acestuia. Dacă e nevoie. Dacă acea teamă există este foarte probabil că ea este generată dc o dominare nedumnezeiesc exercitată de către o altă persoană iar dacă oamenilor le este frică să ia decizii normale în ceea ce-i priveşte fără a cere pennisiunea cuiva. foarte probabil că ei sunt manipulaţi demonic. Informaţi-vă asupra accidentelor şi traumenlor Accidentele şi traumele neaşteptate pun întreg organismul uman într-o stare de şoc. Demonii se vor putea folosi de aceste relaţii ca de o punte de transfer. Investigaţi legăturile sufleteşti nedumnezeieşti Pe lângă legăturile sufleteşti stabilite prin sex. ei îi pot sfătui şi ajuta. Frica o determinase sânu tacă multe dintre lucrurile pe care dorea să le facă.

Pe cât posibil trebuie ca şi noi sâ urmăm modelul dc slujire al lui Isus. Să ne concentrăm acum atenţia asupra procesului dc eliberare propriu zis. vor pleca.Slujirea practica eliberaţi de demonii care au venit prin traume decât atunci când Domnul aduce vindecare interioară în inimile lor. să-şi exerseze voinţa renunţând la păcatul sexual şi abia apoi sâ caute eliberarea. Am (acut o regulă generală din a-i înlreba pe cei pentru care mă rog dacă nu au suferit vreodată şocuri sau traume deosebite. înainte de a vindeca bărbatul paralizai coborât la El prin acoperiş. Uneori a trebuii sâ discut cu persoana despre diversele zone din viaţa ci care aveau nevoie de vindecare şi abia apoi să-i slujesc (după cc am epuizat faza interviului) în fiecare dintre aceste zone. Este o mare binecuvântare sâ vezi cum cei care au trecut prin astfel de situaiii sunt vindecaţi şi eliberaţi în acelaşi timp. consilierii au luat notiţe privind zonele în care prezenţa demonilor este probabilă. Un bărbat care vrea să fie eliberat de un duh de poftă pentru a renunţa la păcatul sexual. •. Isus a tratat eu păcatul din viaţa lui. Acum. semnificativă. Alteori a trebuit să slujesc în anumite zone înainte de a trece la investigarea altora. El L-a ascultat pe Tatăl şi a făcut numai ceea ce El I-a spus să facă (Ioan 8:28). Unii găsesc că este dificil să fii flexibil în slujirea personală. de obicei. în timpul interviului. Mai întâi el trebuie să-L pună pc Dumnezeu pc primul loc în viaţa sa. ei vor trebui să se adreseze acestor zone. Este esenţial să fim sensibili la ceea cc face Dumnezeu în acea persoană şi să lăsăm ca Duhul Sfânt să-i slujească direct. Este foarte important să nu uităm câ de multe ori vindecarea este un proces şi că întărilurile vrăjmaşului sunt erodate şi dărâmate pas cu pas prin rugăciune şi eliberare. 231 . este esenţial ca persoana consiliată să participe activ la ceea ce se întâmplă. Deşi cel care slujeşte va vorbi demonilor şi le va porunci să plece. Efectele acesui gen de rugăciune pol fi dramatice. Nu este neobişnuit sâ descoperi că într-o persoană cu multe probleme pulcrca demonică este ataşată multora (uneori tuturor) dintre nevoile personale descrise mai sus. dar dacă privim în Evanghelii vom vedea că Isus a tratat fiecare persoană într-un mod diferit. Fiecare om are o voinţă şi dacă ea nu este activ implicată. eliberarea poate fi incompletă şi dc scurtă durată. Ultimul capitol a descris importanţa pregătirii slujirii pentru eliberare. 230 Cum să ne rugăm La începutul acestei cărţi s-a explicat cum pot demonii influenţa şi intra înlr-o persoană. Recapitulare Toate aceste aspecte ale slujirii sunt dc maximă importanţa pentru pregătirea eliberării. pe măsură cc simptomele pc termen lung sunt anihilate şi oamenii îşi pot împlini destinul la care Dumnezeu i-a chemat. Ordinea în care ele sc produc nu este.) inclecarea ţu-in eliberare . Nu există reguli ci doar linii călăuzitoare. Demonii vor şti că omul acela vrea să-L unneze pc Dumnezeu şi atunci când li se va ponmci sâ plece. Biruinţa a fost obţinută abia după aceea. Trebuie căutată soluţia optimă Luciul cel mai important este să ascultăm ce arc de spus Dumnezeu cu privire la persoana căreia îi slujim. Am ajuns la concluzia că Satan a încercat sâ ţină Biserica in necunoştinţâ de acest aspect al slujirii de eliberare. Ea nu trebuie să aştepte pasiv ca altcineva să facă toată această lucrare. nu va fi eliberat de acel duh. Demonii ştiu dacă voinţa persoanei cooperează sau nu cu Dumnezeu şi cu cei care slujesc.

am constatat că rugăciunea cu voce tare este mai eficientă Ea întăreşte hotărârea consilierilor dc a învinge puterile demonice în Numele lui Isus şi le aminteşte anumite lucruri importante în slujire. chiar şi pentru creştinii ce par a fi maturi spiritual. mărturisesc că am păcătuit şi că am nevoie de 232 blestemele mi-au afectat in vreun fel viaţa. Trebuie repnut însă că aceste rugăciuni nu sunt o liturghie de vindecare ce poate asigura eliberarea automată a cuiva! Dumnezeu se uită Ia inima omului şi dacă persoana rosteşte o rugăciune care nu vine din inimă eliberarea este pupn probabilă Există multe forme de a te ruga şi trebuie ca cei care slujesc să înfeleagă care sunt principiile fundamentale ale eliberării.Vindecarea prin eliberare . al bunurilor mele şi al tuturor relaţiilor mele. • ca Mântuitor a! meu. In strămoşii pentru calitate lui de toate al lucrurile care lui mă Dumnezeu elibera liber sau de de a şi de orice şi le-au făcut şi care mi-au afectai viaţa. au fost aduse la lumină Deşi rugăciunea se poate face şi în gând. al deciziilor Domn al al comportamentului duhului meu şi al relaţionalii mele cu 'Tine. trupului şi Domn al voinţei şi meu. al casei mele. La mijlocul acestei rugăciuni trebuie lăsat un interval în care persoana sâ rostească cu voce tare numele celor pc 233 . al familiei mele. pot fi liber. este nevoie ca cei care slujesc să sc roage pentru lucrurile care. trăind în aşa fel încât să nu mai dea demonilor drepturi printr-un comportament păcătos şi dorind cu adevărat să fie eliberată de top demonii din ea Am constatat că după ce pregătirea slujirii s-a încheiat şi persoana este gala să fie slujită. îţi mulţumesc că ai murit pe cruce pentru mine şi te primesc Trebuie ca persoana să-şi exercite voinţa alegând să-L facă pc Isus Domn al fiecărei zone din viaţa sa. Atâta vreme cât nu vrem să-i iertăm pe ceilalţi. Amin. Amin. Te chem acum sa fii Domn al fiecărei zone din viaţa mea: Domn al minţii şi al gândurilor mele.Slujirea practică Cum să nc rugăm Tine. Domn al timpului meu. iţi mulţumesc că Ţi-ai vărsat sângele pentru ca tu să pot fi liber. al muncii mele. sunt fie sub propriul lor control fie sub control demonic. rugăciunile de mai jos pot fi şi un ghid util în construirea altor rugăciuni specifice diferitelor situapi întâlnite. mi-au dintre consecinţele consecinţele mamei activitate declaraţiile efectele mele copil sângelui activităţi care Isus pentru a Mă de pe important cunoştinţă). Rugăciune: îmi iert necondiţionat toţi lor. în Ioc să fie sub domnia lui Isus. să specificau ereditare care Invitarea lui Isus ca Domn al fiecărei zone din viaţa persoanei Recomand ca această rugăciune să se facă pentru toţi cei care doresc să fie eliberap. Domn al reacţiilor mele. simţămintelor şi melc. Domn al emoţiilor. de bolile strămoşilor linia de mei gene raţionale. Experienp» ne-a arătat că mulţi oameni nu sunt încă eliberap pentru că anumite zone din vieple lor. Consilierii de la Eilel Ministries au fost învăţap să folosească rugăciuni asemănătoare celor ce vor fi prezentate mai jos. în timpul consilierii. Ruperea legăturilor cu generaţiile anterioare Acest gen de rugăciune nu alunga duhurile care au venit pc linie gcmcraţionalâ dar au efectul dc a smulge rădăcinile acestor duhuri venite generaţional. construind apoi rugăciuni corespunzătoare situapci în care sc află fiecare persoană în parte. Rugăciune: Doamne Isuse. în Numele lui Isus mă rup de consecinţele păcatelor chem acum puterea păcatelor oricăror ocultă care oricărora de. nu putem primi iertarea propriilor păcate (Matei 6:15). • care pe crucea de la Calvar S-a făcut blestem pentru mine şi care a murit ca eu să Iertarea celor care ne-au făcut rău Iertarea este un pas esenţial spre eliberare. Desigur. oculte aveţi păcatele declar tatălui (în acest moment esle afectat viaţa. Mă rog în Numele lui Isus.

de mărturisire: că prin implicarea în următoarele Tău practici (rostiţi Recunosc orice In împotriva Ta şi împotriva cuvântului mărturisesc lui. Ei trebuie sâ se pocăiască de păcatul dc a-L acuza pe Dumnezeu de lucrurile de care se face vinovat Satan. am fost Recunosc mânie. că am acest Doamne.(menţionaţi lucru este un păcat. persoane: mărturisesc inima mea numele datorită faptului fiecărei persoane). mele. Uneori ei se consideră răspunzători dc unele lucruri. în loc să-1 mustre pe Satan pnn ale cărui ispitiri omul a degenerat într-o rasă căzută.' Rugăciune: Tată. "Iertarea" lui Dumnezeu Ghilimelele de mai sus vor să ne spună că. cu sau fără la Satan şi acum aleg să-L. chiar dacă el parc a fi justificat dc răul suferit din partea persoanelor în cauză. . mărturisesc că Te-am învinovăţit de nişte lucruri de care Tu nu eşti vinovat Recunosc că acest lucru este un păcat şi te rog să mă ierfi. în Numele lui Isus. resentiment şi amărăciune împotriva Mărturisirea oricărui păcat personal care ar fi putut da drept de intrare demonilor a) Păcatul ocultismului Rugăciune Tată.Vii ut cm rea jirin eliberare . mă pocăiesc de el şi renunţ la el.. Acest lucru este un păcat. Iţi mulţumesc pentru dragostea Ta şi pentru promisiunea Amin. Te rog să mă ierţi şi să mă cureţi. in Numele lui Isus. încercând să oprească procesul iertării. (In acest moment trebuie celor care trebuie iertaţi). Amin. Amin. rănit. Rugăciune: Isus. trebuie sâ o tacă! Poate că va fi nevoie să ajutaţi persoana sâ persevereze atunci când va avea de pronunţat numele celor pe care trebuie sâ-i ierte. Rugăciune unei Tata. Demonii vor face orice pentru a împiedica persoana să facă acest important pas spre eliberare. Importanţa iertării este atât de mare incâl va trebui poate sâ legaţi unii demoni care se vor manifesta. în Numele lui Isus. ca şi cum El ar fi de vină câ lor li s-au întâmplat anumite lucruri. Amin.. Ta de a mă elibera. Dumnezeu nu are pentm cc să fie iertat Dar unii oameni îl acuză pe Dumnezeu. In Numele lui Isus. voie. de care ştiu că Tu m-ai iertat de mult. Te rog să mă ierfi pentru 235 . deoarece El nu poate greşi. resentimentul. Rugăciune: in libertatea iertării mele. înainte dc a ierta anumite persoane. Numele lui Isus. care suportă acum consecinţele păcatului. îţi mulţumesc că mă ierţi pentru lucrurile negative pe care Acum aleg să mă iert pe mine însumi pentru lucrurile le-am făcut. Amin. Ştiu că Tu urăşti ceea ce a făcut Satan în viaţa mea. Deşi nu va fi uşor să pronunţe unele nume. Iertarea de sine Adesea oamenii sc autoblamează pentm păcatele altora şi trăiesc într-o falsă vinovăţie şi în robie. cum ar fi un accident de care nimeni uu este 234 că toate aceste practici sunt închinare pun pe Isus pe tronul vieţii activitate ocultă în care. oculte am păcătuit cu voce tare toate implicările de care vă aduceţi aminte). Unii oameni. rostite cu voce tare numele tuturor Eliberez pe fiecare dintre aceşti oameni tţi mulţumesc câ ai murit pentru ca eu sâ pot fi cei iertat. au nevoie să se pocăiască de mânia ascunsă. amărăciunea pc care le-au avut împotriva acelor persoane.Slujirea practicii Cum să ne rugăm care trebuie să-i Iert». I'rintr-un aci al voinţei mele aleg sâ-i iert pe toţi care m-au vinovat. păstrat în de pocăinţă că de gândurile negative că împotriva rănit. am fost Implicat.

c ) O r i c e alt păcat activ Păcatele active sunt acele păcate care par a pune mereu piedici în viaţa cuiva Ele diferă de la persoană la persoană funcţie de problemele pe care acestea le întâmpină pe parcursul vieţii.. renunţarea la lucrările lui Satan în viaţa persoanei nu mai reprezintă o condiţie a iertării. (menţionaţi păcatul sau păcatele implicate). Este important ca atunci când oamenii şi-au mărturisit păcatul şi s-au pocăit de el. Aveţi răbdare ca persoana să-şi amintească toate aceste păcate. Pocăinţa însă este o expresie a voinţei prin care ne întoarcem de la păcat Mulţi oameni ştiu bine ce fac atunci când îşi mărturisesc păcatul şi pot face acest lucru chiar. N o i nu ne rugăm lui Satan (nu trebuie să-i cerem lui nimic). să-mi dai discernământul de a recunoaşte 236 Cum să ne rugăm ispitirile atunci când vin şi să mă întăreşti pentru a le rezista. Te rog să mă ierţi pentru tot trecutul meu. Te rog să mă cureţi de orice necurăţie. în Numele lui Isus. Te rog să mă ierţi pentru continuua vulnerabilitate pe care am arătat-o faţă de păcatul. în Numele lui Isus. Amin. regulat dar dacă nu te întorci de la păcat. în Numele lui Jsus. renunţ la tine şi la toate lucrările tale din viaţa mea. Pocăinţa de păcat Mărturisirea păcatului nu înseamnă pocăinţa de păcat. Renunţ la toate plăcerile asociate acestor păcate. Această acţiune este încă un pas spre subminarea legăturilor pe care demonii le au asupra persoanei. Această renunţare este implicată în rugăciunea prin care Isus este proclamat Domn. Tată. mărturisesc că au fost momente in viaţa mea când am cedat atacurilor pe care vrăjataşul' le-a dat împotriva sexualităţii mele. îţi mulţumesc pentru sângele pe care Isus L-a vărsat pentru ca eu să pot fi curăţit. Rugăciune de mărturisire: Tată. să-mi vindeci rănite şi să mă ierţi. închid uşile vieţii mele la toate punctele de intrare demonică pe care le-ai câştigat prin păcatele mele din 237 . Rugăciune de pocăinţă: Aleg să mă întorc de la păcatul meu.. Recunosc vina de a alege să comit aceste păcate şi Te rog să mă eliberezi din lanţurile în care am fost ţinut de ele. să le amintim ce spune Scriptura: „Dacă ne mărturisim păcatele.. Accept verdictul Tău cu privire la păcatul meu. Te rog să-mi cureţi memoria. R e n u n ţ a r e a Ia lucrările lui Satan După mărturisirea şi pocăinţa de păcatele mai sus menţionate. Rugăciunea de mărturisire este o recunoaştere a naturii păcatului şi o acceptare a responsabilităţii personale. Dar am constatat că în lucrarea de eliberare este deosebit de util ca persoana consiliată să-i spună cu voce tare lui Satan şi tuturor puterilor întunericului că renunţă la influenţa lor. Declarare personală: Satan. Amin. Amin. Printr-un act al voinţei mele şi prin puterea pe care mi-o dă Isus Cristos din Nazaret. El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nedreptate" (1 loan 1:9). rugăciunea de mărturisire este doar o vorbă goală ce nu are nici un efect sau putere. ci ne adresăm lui intr-un fel asemănător celui în care Isus S-a adresat puterilor întunericului care vorbeau prin Simon Petru atunci când au încercat să-L abată de la lucrarea ce trebuia să o facă în Ierusalim (Matei 16:23). Trebuie să reamintim oamenilor cuvântul lui Dumnezeu care ne spune „Mărturisiţi-vâ deci unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii ca să fiţi vindecaţi" (lacov 5:16). Am păcătuit şi Te mg să mă ierţi pentru: (specificaţi cu voce tare toate păcatele sexuale pe care Dumnezeu vi le aminteşte).Slujirea practică b) Păcatul sexual Rugăciune de mărturisire: Tată.(Indecarea prin eliberare .

pentru eliberare lără a mai fi necesar sâ se roage toate.'ristos Duhului Sfânt. rup orice care. Opriţi-vâ şi aşteptaţi Vorbesc acum in mod direct fiecănâ duh rău care a profitat deDoamne Isusc. care le-a înfrânt la Calvar. o ungere care să „rupă jugul". uneori persoana va fi gata să primească slujirea vreunul dintre membrii familiei lui. la fel cum nici nu le pasă de uleiul neconsacrat. Trebuie ca aceste legături să fie rupte sistematic pe: parcursul slujirii. Dacă sunteţi gata să intraţi in slujirea de Sfânt eliberare. Amin. oamenii primesc uşor Duhul s-a făcut referinţă. Amin.in mâinile Tale. demonii se simt ameninţaţi nu de uleiul în sine ci de aici persoana în cauză). puteţi numi Desigur. influenţă exercitată de vreo altă persoană (dacă doriţi. Când îşi eliberare de demonii care au intrat prin legăturile sufleteşti la care pun vieţile în ordine cu Dumnezeu.duh. căci eliberarea sc poate produce după fiecare rupere a acestor legături! Această rugăciune de comandă trebuie tăcută direct (de către cel care slujeşte) celui slujit. şi să aducă inapoi la tine orice parte prezenţa din Duhului Sfânt peste acesta. cerând să fie umplut cu Duhul Sfânt. al Fiului şi al Duhului Sfânt. continuaţi astfel: Ruperea legăturilor sufleteşti ueduiuiiczeieşti Dc obicei. de obicei. sufletului şi trupului în asemenea ocazii nu este neobişnuit să auzi demonii vorbind care au fost stabilite între tine şi (rostiţi cu voce tare numele prin gura persoanei.Slujirea practicii 'M CUM să nc rugăm eu răbdare să vedeţi cc va face Dumnezeu în viaţa persoanei.. (numiţi persoana pentru care vă rugaţi) sau vreunei alte persoane şi Jără a intra înFără îndoială. Ungerea cu ulei consacrat Rugăciune: este o extindere a acestei ungeri (coborâri) asupra trupului. îmi încredinţez întreaga fiinţă . Uneori obişnuiesc să binecuvântez puţin ulei pe care apoi ii folosesc pentru a unge persoana Acest act are întotdeauna efectul dc a binecuvânta persoana iar uneori am văzut că acest fel dc ungere a stârnit o puternică reacţie demonică Se pare câ atunci când Duhul Sfânt coboară asupra unei persoane. Nu este nici o îndoială că demonii nu suportă uleiul supranatural şi li rog pe Dumnezeu să îndepărteze dc la tine orice consacrat. sau poate 239 Rugăciune de consacrare: . interviul va scoate la iveală majoritatea legăturilor sufleteşti nedumnezeieşti de care Satan a profitat pentru a-şi aduce demonii. deseori este util sâ nc oprim puţin şi sâ mârturisil. de care m-am pncâit şi de care am font iertat şi curaţii cerem Domnului să trimită asupra persoanei o nouă ungere a prin sângele Domnului Isus (. Nu mai ai nici un .. imediat Jără a răni sau a face vreun rău lui. iţi declar in Numele lui Isus. trecut. legături sufleteşti nedumnezeieşti ale duhului. Despart aceste legături in mod aicifi". Aduceţi-vâ aminte că această lucrare este a Domnului şi câ noi avem privilegiul dc a colabora cu El în tot ceea ce face. arde. rostească o rugăciune de consacrare către Domnul. zonă în In Numele Tatălui.Vindecarea prin eliberare . ia-l de persoanelor implicate). Fifi pregătip. Te rog să mă umpli cu Duhul Sfânt pentru ca să drept de şedere în această persoană şi îţi poruncesc să pleci Jiu pe deplin al Tău. Uneori am constatat că este util ca cel căruia i se slujeşte să puteţi numi aici persoana In cauză). primul punct de acces este prin duhul acelei persoane. spunând lucruri de genul „Aide. Cil cu Duhul Sfânt Umplerea nu mai ai nici un drept să mă tulburi in lucrurile pe care le-am Ajunşi în această fază. In Numele lui Isus. In Numele lui Isus. sc află demonii. fiinţa ta care a fost legată demonic de o altă persoană (dacă dorip]. suflet şi trup această legătură sufletească nedumnezeiască. în astfel de ocazii am văzut câteodată cum Această rugăciunc-declarajie poate fi urmată de rugăciunea de persoana a fost pentru prima dată botezată cu Duhul Sfânt.

La o primă consiliere se poate trata păcatul ocultismului. într-o poziţie de autoritate dată de nemărginita putere a Celui Atotputernic.Vindecareajirin eliberare . în aceste situaţii. folosind rugăciunea prezentată dc noi (sau una similară). multe ori nu mai esto nevoie decât să le adresezi puterilor întunericului şi să eliberezi oamenii dc demonii ale căror drepturi au fost subminate prin pocăinţă. este o decizie riscantă. Satan. Satan este stăpânitorul acestei lumi. în aceste cazuri slujirea trebuie să aibă continuitate. primii creştini. De aceea pocăinţa este o parte vitală a procesului de vindecare prin eliberare. Acest lucru se întâmplă mai ales la reuniunile publice. după ce Duhul Sfânt. Trebuie ca drepturile demonilor să fie îndepărtate. Isus nu S-a alăturat niciodată răzvrătirii pc care noi o numim cădere şi. Eliberarea fără consimţământul şi colaborarea persoanei este permisă numai în cazuri excepţionale (vezi Fapte 16:18).Slujirea practica chiar nici una. 241 240 . Dacă o persoană alege să-şi trăiasă viaţa în păcat. El nu S-a supus niciodată lui Satan. orice încercare de a sări peste vreuna dintre fazele importante ale stadiului de pregătire a eliberării (atunci când persoana cere slujire individuală). Dumnezeu a lăsat omenirii voinţa liberă. este puţin probabil ca eliberarea să se producă dacă vom fragmenta slujirea în două şedinţe. La următoarea şedinţă se va putea trata o altă problemă din viaţa acelei persoane. de cele mai. să le facă. Dar dacă păcatul ocultismului este legat de o relaţie sexuală nedumnezeiască (de exemplu). Consilierii trebuie să caute atât înţelepciunea care vine de sus cât şi bunul simţ! Discernământul este uneori nu atât un dar supranatural cât o aplicare practică a informaţiilor pe care deja le deţinem! Capitolul 7 Slujirea pentru eliberare Exercitarea autorităţii Cheia procesului dc eliberare este exercitarea autorităţii. în Marea Trimitere. Dar am constatat că. căutând eliberarea persoanei în acea zonă. dar Isus Sc află mult deasupra lui (Efescni 1:18-23). credincioşii lucrează în puterea aceleiaşi însărcinări pc care Isus a dat-o primilor Săi ucenici. Este important să ştim şi că nu toţi oamenii au nevoie de consiliere simultană a tuturor zonelor mai sus prezentate. dintre aceste rugăciuni. fără credinţă în Dumnezeu. Isus a poruncit ucenicilor să-i înveţe pe noii credincioşi să facă aceleaşi lucruri pe care El i-a învăţat pe ei. de aceea. Demonii sunt fiinţe vii care se află în slujba stăpânului lor. orice demon care a profitat de aceste lucruri are dreptul de a rămâne în acea persoană. Satan este sub picioarele Sate Isus a dat ucenicilor Săi puterea şi autoritatea de a scoate demonii (în greacă ekballo însemnând a „arunca afară cu forţa"). a convins oamenii de nevoia de a-şi pune anumite probleme în ordine cu Dumnezeu. prin învăţăturile prezentate. Dc aceea.

De exemplu. Acel demon a fost obligat să răspundă întrebării lui Isus şi să spună adevărul.Slujirea practică în Maici 12:43-45 suntem avertizaţi că dacă vrăjmaşului nu i se închid uşile prin credinţa în Isus. uneori. Acesl lucru se întâmplă mai ales în cazul demonizării gencraţionale. Adesea. Dar dacă mânia şi rănile emoţionale vor rămâne ascunse şi nevindecate. chiar mai rea decât a fost înainte. sunt sub noi şi a căror sursă dc putere (Satan) se află sub picioarele lui Isus. Manifestările observate în timpul eliberării ne pot ajuta. Deşi nu recomand a se face din converasţia cu demonii o practică normală de slujire. că oamenii nu au nevoie decât de vindecare interioară. atunci procesul de eliberare va fi o simpla exercitare a autorităţii date de Dumnezeu asupra unor fiinţe spirituale care. de aceea. este posibil ca ei să se manifeste în acea persoană fără a ieşi însă din ca. Isus ne-a avertizat că vor fi unii care vor scoate demoni în Numele Său. siarca persoanei poate ajunge.. ca persoana sâ simtă o puternică durere într-o anumită zonă a trupului. Manifestările demonilor pot varia de la caz la caz.depozitate" în victimă. naiv. Unii dintre cei care critică lucrarea de eliberare sugerează. ca şi autoritate. Uneori demonii vor folosi acesată energie ascunsă pentru a mări puterea manifestărilor. Satan va permite celor implicap în ocultism să scoată demoni prin exorcism ocult. Emoţiile nevindecate şt înăbuşite sunt o hrană pentru demoni. demonii vor profita de ele pentru a sc opune eliberării. involuntar. Atunci când demonilor li se porunceşte să plece dintr-o persoană. la discernerea a ceea ce se întâmplă in interiorul persoanei. am constatat că în unele cazuri (asemănătoare celui în care Isus S-a confruntat cu demonizatul din Gadara) această conversaţie este necesara în procesul de vindecare prin eliberare. după eliberare. Slujirea pentru eliberare mai dificil atât pentru persoana eliberată cât şi pentru cea care slujeşte pentru eliberare. *' (Matei 7:23). în cazul vrăjitoriei generaponalc este posibil ca trupul persoanei sâ ia. Dc aceea este vital ca cei care slujesc pentru eliberare să ştie cu adevărat cine sunt ei în Cristos. Acest fel de a proceda face ca demonii să fie puşi în situaţia duhului care-1 controla pe dwnonizatul din Gadara. fiind absolut necesar ca în timpul procesului de eliberare să se producă refularea durerii. Iar unii dintre cei care slujesc pentni eliberare discreditează vindecarea interioară spunând câ ca nu este necesară. depârtafi-vd de la Mine. dar cărora El le va spune „Niciodată nu v-am Uneori eliberarea este însoţită de o multitudine dc manifestări fizice. Pentm a înşela şi mai mult oamenii. de asemenea. şi mai mulţi demoni reocupând teritoriul din care au Ibsl izgoniţi. în special atunci. „mărtunsi pâcatelc strămoşilor" săi pentru a submina drepturile demonilor.Vindecarea prin «liberare . cu atât mai uşoara va fi eliberarea ci. felul în care ei se manifesta este un indiciu asupra naturii lor. 243 .. fapt cc inaică o boală generaponală cauzată demonic şi care a fost silită să se manifeste înainte de eliberarea propriu-zisă. când este clar câ ea arc nevoie de eliberare dar drepturile datorită cărora demonii sunt acolo nu sunt imediat evidente. în aceste cazuri persoana este în neştiinţa de ceea cc s-a petrecut pe linie ancestrală şi nu poate. dar trebuie să repnem că dacă ele lipsesc nu înseamnă că persoana nu poate fi eliberată. Dar nu trebuie să uităm că singura raţiune pentru care putem vorbi demonilor este cea de a elibera persoana. Pentru aţi exercita autoritatea trebuie să te afli pc o poziţie de autoritate.. procesul eliberării va fi 242 cunoscut. Dacă lucrarea de pregătire a slujirii a fost bine făcută şi persoana doreşte să-şi pună viaţa în ordine cu Dumnezeu.emoţionale şi a mâniei . dacă ea nu se produce înainte de eliberare. Experienţa ne-a arătat câ deşi vindecarea interioară poate avea loc fie înainte fie după eliberare. efectul fiind o explozie de violenţă detonată de această sursă dc energic emoţională. Uneori am reamintit demonilor că ei se află sub autoritatea Demnului Isus Cristos şi le-am poruncit sâ spună adevărul pe care Isus Cristos însuşi ii confirmă ca adevăr. dar care nu-L cunosc cu adevărat pe Dumnezeu. pozipa specifică unui anumit ntual ocult. Este posibil. El dă unor demoni instrucţiunea de a ieşi la poruncile unor „creştini" ce cred că eliberează oamenii.. De exemplu. Reacţiile Ia eliberare diferă enorm de la persoană la persoană Singura regulă pe care noi am aplicat-o este cea a pregătirii lucrării: cu cât această pregătire este mai pine făcută cu atât este mai uşoară eliberarea propriu-zisă. cu cât o persoană se pocăieşte şi iartă mai mult. Dacă dorim o vindecare deplină ambele sunt necesare.

Tremuratul Se poate manifesta fie prin tremuratul unei părţi a corpului. Interesant dc observat câ duhurile dc moarte sunt de obicei localizate în zona plămânilor. cu atât este mai puţin probabil ca manifestările să fie violente. fie o consecinţă a reacţiei demonilor care trebuie sâ plece. Greutate în respiraţie Atunci când demonii ies prin respiraţie. nu persoana Când demonii încep să iasă.Slujirea practica Cum intra demonii Nu trebuie acordată o atenţie exagerată manifestărilor ci mai degrabă trebuie grăbită slujirea. Primele cinci sunt manifestări ce pot fi experimentate şi ca urmare a ungerii Duhului Sfânt şi este. Manifestările mai jos prezentate sunt dintre cele mai obişnuite. ungerea Duhului Sfânt este cea care stârneşte demonii şi iniţiază procesul de eliberare. trebuie sâ liniştim persoana. Acest fenomen contrastează cu căderea blândă la pământ a celor atinşi de prezenţa Domnului. în special dacă ei ies prin vomă sau printr-un alt mod ce produce durere. demonii pot fi provocaţi de prezenţa Duhului Sfânt şi pot chiar controla trupul persoanei Iată de cc este foarte important să discernem cc se întâmplă. cât şi. pe plan spiritual. fie pentru ca eliberarea să fie deplină. Când această atingere se produce. uneori. deşi cu cât pregătirea slujirii este mai laborioasă. Agitaţie în stomac Uneori demonii care sunt localizaţi în stomac încep sâ se agite 245 . important să discernem ce se întâmplă cu adevărat. orice manifestare devine posibilă Vom prezenta mai jos o listă a celor mai obişnuite manifestări. în special. atunci când eliberarea se produce persoana este conştientă că. Când manifestările au însă loc.Vindecarea prin eliberare . Scuturatul Atunci când tremuratul se amplifică. pentru autoprotecţie! Unele posibile manifestări demonice Răcirea trupului Se produce în special atunci când se manifestă duhurile asociate morţii sau unor serioase practici malefice. persoana poate simţi o durere fizică in gât. ceva deosebit are loc. în general. cazul duhurilor de infirmitate sau al duhurilor care sunt ataşate consecinţelor accidentelor şi traumelor suferite în trecut. în acest ultim caz trebuie să-L întrebăm pc Domnul dacă nu există ceva care blochează eliberarea. Presiunea Sc poate resimţi asupra capului şi a umerilor. arătându-le care sunt drepturile datorită cărora demonii mai sunt încă în ei). Uneori. atunci când demonii ies. care se poate simti pângărită şi stânjenită de prezenţa demonilor. Căderea la pământ Din relatările făcute în evanghelii cu privire la slujirea pentru vindecare a lui Isus vedem că oamenii erau aruncaţi la pământ numai atunci când El se confrunta cu demonii din acei oameni. atât pentru a discerne ce sc întâmplă cu persoana. fie pentru a verifica dacă în persoana slujită încă mai există demoni. deseori Domnul va vorbi direct celor slujiţi. Uneori. Este. Scuturăturile pot fi atât de puternice încât persoana este aruncată la pământ. de obicei se produce un ciclu de îngreunare a acesteia care poate uneori degenera în căscat sau tuse. este posibil ca acele părţi 244 ale trupului în care demonii deţin întărituri să fie puternic scuturate. chiar dacă nu există manifestări vizibile. Este fie o expresie a fricii naturale. Duhurile sunt rele şi necurate. fie prin tcrmuratul întregului corp. Noduri în gât Cele mai frecvente puncte de ieşire a demonilor sunt respiraţia şi gâtul. de aceea. Este foarte important ca în timpul slujirii să ţinem ochii deschişi. Durerea fizici Când un demon este silit să sc manifeste. el va cauza uneori durere în acea parte a trupului pe care a influenţat-o. Palpitaţiile Această manifestare poate cauza panică în persoana demonizată. iar apoi să spunem persoanei ceea ce ne-a spus Domnul (în aceste cazuri.

Şuieratul Şuieratul este o caracteristică a şerpilor. Contorsionarea trupului Când duhurile ies din coloana vertebrală. în special atunci când slujiţi celor grav demonizaţi! Când simt că sc apropie eliberarea. aşa că trebuie să discernem ce se întâmplă Strigătele Strigătele indică. duhurile sexuale pot face uneori ca persoana să aibă senzatii şi reacţii în zonele sexuale. Victima simte uneori un fel de presiune împrejurul capului. Dureri subite de cap Simt simptome specifice duhurilor de control a minţii. care sunt supuşi „şarpelui celui vechi.r«a ochilor «este cap Arunci când vedem doar albul ochilor persoanei. Demonii vor face tot ce pot pentru a evita contactul prin ochi. cea mai obişnuită tactică fiind aceea de a face ca ochii să fie divergenţi sau convergenţi. Starea de rău sau leşinul Starea de rău poate fi experimentată în diferite părţi ale trupului (în special la cap).-. Poziţia fetală poate indica însă şi o veche durere înăbuşită. Este uşor să discerni rigiditatea unei limbi demonice. Mişcări (sau senzaţii) sexuale Când se manifestă. pe măsură ce eliberarea se produce. ale falselor religii său idolatriei. lucru se întâmplă mai ales atunci când persoana a fost implicată în vrăjitorie. Este posibil însă ca ea sâ şi vomite (sau să scuipe). Acţiunile violente In slujire ne putem confrunta cu reacţii neaşteptate. de exemplu. nefiind limitată doar la zona stomacului. demonii sunt în alertă şi pupilele sc pot dilata mult peste dilatarea normală (ce se produce ca răspuns la stimulii luminoşi naturali sau Ia întuneric). este uneori posibil ca braţele şi picioarele persoanei să se mişte necontrolat. Diavolul". de cele mai multe ori. astfel încât privirea simultană a ambilor ochi ai victimei să devină imposibili ?i. se pot manifesta în acest fel. • Divergenţa şi convergenţa globilor oculari în timpul eliberării este bine să privim persoana (şi demonii) în ochi. Alteori persoana poate simţi că îi vine rău (deşi de cele mai multe ori nu este vorba decât dc o senzaţie). Mişcări nefireşti In timp ce demonii pleacă. Şuieratul poate indica şi prezenţa unor duhuri ce imită felinele. plecarea unui demon dar dacă ele continuă fără încetare. dând victimei senzaţia că ceva se învârte în stomacul ei. Este ca şi cum demonii sunt dintr-o dată treziţi dintr-un somn lung! Fiţi pregătiri. 24« . Acest. Când intră lumina lui Dumnezeu. ca şi cum demonul ar încerca să-i comprime creierul. violente. spatele persoanei se poate arcui spre înapoi la fel ca acul unui scorpion. complet diferită de limbile ce sunt un dar al Duhului Sfânt. Limbile demonice » Nu toate limbile vin dc la Duhul Sfânt. atunci când uncie întărituri demonice sunt provocate. Aceste mişcări pot trăda.Vindecarea prin eliberare . Demonii se manifestă. Privirea comportă autoritate. duhurilor de religiozitate. De aceea nu este surprinzător că demonii. 247 Dilatarea pupilelor Ochii sunt ferestrele trupului. demonul a împins pupila în sus pentru a face imposibilă privirea în ochii i victimei. unii demoni pot determina persoana să o ia la fugi Oamenii trebuie încurajaţi şi ajutaţi să înţeleagă că trupurile lor le aparţin şi că nu trebuie să asculte de ceea ce le spun demonii.Slujirea practica Cum intră demonii înainte ca eliberarea să se producă. Simptomele pot fi similare celor prezentate mai sus. uneori. felul în care demonii au intrat în acea persoană Alteori ele pot indica dispariţia unei anumite dureri. poate fi vorba şi de emoţiile care au nevoie de vindecare.

deşi sunteţi convinşi de prezenţa demonilor. Manifestarea duhurilor animaliere este. Vom întâmpina rezistenţă. Noi nu avem autoritatea de a-i trimite în adânc. Târâtul pe jos asemenea şarpelui Este o manifestare a duhului asociat şarpelui (mai puternică decât şuieratul). vrăjitorie sau satanism. în slujirea celor grav demonizaţi vom vedea uneori cum duhul conducător sc manifestă pentru a epuiza persoana şi pentru a încerca să oprească slujirea Acest lucru se' întâmplă numai atunci când cl are un sistem dc apărare bine organizat.SLUJIREA PRACTICĂ CUM INTRA DEMONII Huruitul din gât Se produce atunci când sc manifesta demonii localizaţi în sistemul digestiv. Dacă în timpul eliberării nu sc produc manifestări evidente. Mârâitul şi lătratul Sunt caracteristici animale specifice. spaţiu ce trebuie sâ fie curat spiritual. după un scurt interval. îi putem exila din spaţiul care ne înconjoară (casă. un indiciu al prezenţei unor puternici demoni ai ocultismului. nu suportă gândul câ vor fi scoşi afară. dc obicei. Imediat ce Vreuna dintre manifestările mai sus menţionate se produce. Când acest sistem cade. Adresaţi-vă 249 persoană de obicei le spun să plece în „ locuri pustii şi. Uneori sc întâmplă ca demonul care se manifestă să fie legat de un alt demon. câinilor. înjuratul Când anumiţi demoni sunt expuşi. o indicaţie a implicării generaţionaie în religii false. Tentativele de xgâriere Sunt evidcn|a prezenţei unor duhuri animaliere. dc obicei. . Acei demoni. nu înjură niciodată. jaguarii. dar nu avem autoritatea dc a scoate demonii din circulaţie! Ei au ales sâ sc pună sub autoritatea lui Satan şi vor rămâne sub această autoritate până când Satan însuşi (cu toţi demonii lui) va fi aruncat în iazul de foc. Pentru a nu fi scoşi. nici noi nu trebuie s-o facem! îi putem exila din persoana care tocmai a fost eliberată. Dacă. Deoarece nu exista nici un precedent scripniral care să nc spună unde trebuie trimişi demonii atunci când sunt scoşi dintr-o locul unde Isus ne spune că ei pleacă atunci când sunt scoşi din oameni. altfel. Mugetele Imitarea mugetului unui taur furios evidenţiază. dar dacă am subminat toate drepturile demonilor. Ele pol veni pe linie familială în care au avut acces prin bestialitate sau prin idolatrizarea unor animale (sau a imaginilor lor). ele) Dind. sistem ce trebuie distrus înainte ca întâriturile demonice să fie dislocate. biserică etc). nu pleacă trebuie să-I cerem Domnului să ne garate dacă nu trebuie să facem ceva pentru ca demonul sâ fie dislocat. observăm câ demonul. la sfârşitul veacului. este posibil ca victima care. trebuie sâ nc exercitam rapid autoritatea pe care o avem în 248 Numele lui Isus Cristos şi să poruncim dcmonulor să plece fără a răni persoana sau pc oricine altcineva.fără apă". unii demoni lasă in urma lor un miros foarte urât. deşi se manifestă. Un demon nu este mai puternic decât apărarea sau decât drepturile pc care le are. dc asemenea. chiar şi demonii ce păreau a fi extrem de puternici ajung sâ nu aibă mai multă putere decât orice demon obişnuit. trebuind ca el să fie eliberat dc legătura cu cel dc-al doilea. numai atunci când avem dc-a face cu puternicele duhuri asociate ritualurilor oculte. Acest luciu sc întâmplă în mod normal. Răcnetele Sunt de obicei specifice duhurilor asociate marilor feline (leii. Demonii care s-au confruntat cu Isus ştiau că va veni o zi în care acest lucru se va întâmpla şi L-au întrebat pe Isus dacă îi va trimite acolo înainte de vremea hotărâtă! Şi dacă Isus a ales să nu-i trimită în adânc.I 'INDCCAREA PRIN E/IBERNRE . să înceapă dintr-o dată să folosească un limbaj josnic. unii demoni vor încerca să rămână ascunşi. desigur. de cele mai multe ori. prezcnpi unei puternice răzvrătiri. Mirosurile pătrunzătoare La plecare. nigaţi-vă specific. ei vor trebui să plece.

Eliberarea este unul dintre aspectele extraordinarei noastre mântuiri. Prin ochi . să plece. în Numele lui Isus. CereU-I tui Dumnezeu să trimită Duhul Sfânt pentru a umple fiecare zonă ce a rămas goală prin plecarea duhurilor necurate. Nu uitaţi că în timpul slujirii puteţi oferi persoanei o ceaşcă de cafea sau dc ceai pentru a o încuraja şi întări (lucru valabil şi pentru cei care slujesc). înăbuşire. în cazul demomzărilor grave. Căile dc ieşire a demonilor indică uneori căile prin care ei au intrat. După slujire poate fi necesar ca. Deşi în interior se simt curaţi datorită eliberării. aşa că cereţi-i Domnului sâ trimită îngerii Săi pentru a sluji persoanelor pentru care vă rugaţi.uneori pleoapele se zbat puternic în timpul eliberării ' de demonii care au intrat prin ochi. Când demonii sunt scoşi. Vindecarea este un proces care implică toate aspectele slujirii personale. eliberarea se produce în etape. Nu este nevoie să ridicări vocea sau să vă agitaţi. în general. vom învăţa sâ alternăm slujirea pentru eliberare cu rugăciunea pentru vindecare interioară.se află sub autoritatea voastră şi că stăpânul tor (Satirii este sub picioarele lui Isus.Slujirea practica Cum intră demonii direct zonei de păcat (sau problemei) prin care demonul a intrat şi cereţi-1 Domnului sâ expună orice blocaj cc ar putea împiedica eliberarea. cu un căscat adânc. persoana va fi încurajată să sc grăbească spre victorie. Astfel. Calm. atât pentru a observa progresele înregistrate cât şi pentru a vedea dacă nu este cazul unei noi slujiri pentm continuarea vindecării. printr-una din următoarele căi: a) b) c) d) c) f) g) h) i) Fără nici o manifestare evidentă Prin gât şi prin gură (uneori prin nas). etc. Amintiţi-vă de asemenea că îngerii sunt „duhuri slujitoare trimise sâ slujească pentru cei care 1:14). 250 251 . ei sunt la dispoziţia Domnului şi de aceea trebuie sâ-I cerem Lui să ni-i trimită în ajutor. tuse. Când ne-am rugat Domnului să ne trimită îngerii în ajutor. deşi atunci când îşi exercită autoritatea cei mai mulţi dintre noi ridică puţin glasul. sâ contactaţi persoana. în general. Domnul va aduce vindecare într-o anumită zonă iar apoi va lăsa să treacă un timp până când va începe să lucreze într-o altă zonă cc a fost slujită. tăierea respiraţiei. vomă. nu lăsaţi persoana singură imediat după ce s-a terminat slujirea.Vindecarea prin eliberare . Pc măsură ce câştigăm experienţă în slujire. Porunciţi-le apoi. am auzit unii demoni strigând de frică! Noi nu avem autoritate asupra îngerilor. ei pleacă. Pentru unii oameni sfatul dat in capitolul 9 poate fi de maximă importanţă în trăirea unei vieţi libere de acţiunea ulterioară a vreunui demon. nu peste mult timp. astfel încât să putem răspunde rapid ta ceea ce face Dumnezeu şi să ajutăm persoana să urmeze călăuzirea Duhului Sfânt. Prin urechi Prin creştetul capului Prin mâini şi prin vârfurile degetelor Prin picioare şi prin degetele picioarelor Prin orificiile sexuale Prin orificiul anal vor moşteni mântuirea " (Evrei Îngrijirea după eliberare * Este foarte important ca după eliberare să rămânem un timp în apropierea persoanei-pentru a o încuraja şi a o linişti. Este important să fim flexibili. Căi de ieşire a demonilor . dar ferm. amintiţi-le demonilor că ei. uneori oamenii sc simt pângăriţi datorită experienţei prin caic au trecut.

Capitolul 8

De ce unu oameni nu sunt eliberaţi ?

Acest volum a încercat să prezinte pe larg cum poate fi pregătita o persoană pentru a primi vindecarea prin eliberare. Această prezentare nu ar fi completă dacă nu am arăta şi motivele pentru care unii oameni nu sunt vindecaţi. Iată o listă a acestor motive, listă ce poate fi deosebit dc utilă celor cave slujesc pentru vindecarea prin eliberare:
>

1. Cel căruia i sc slujeşte nu-L cunoaşte cu adevărat pe Isus 2. 3. 4. 3'. 6. 7. 8. El nu crede că- Dumnezeu poate şi vrea sâ vindece şi să elibereze oamenii El nu crede că Isus vrea sâ-l vindece Viaţa sa este dezechilibrată, în dezordine sau în.haos spiritual A mârâciunca şi neiertarca Durere sau vinovăţie nerezclvată Consilierii se roagă greşit Cel căruia i sc slujeşte crede că un creştin nu poate avea demoni (sau se află sub o acoperire spirituală care susţine un 253

Vindecarea prin eliberare - SIujirva practica"

De ce unii oameni nu suni eliberaţi?

asemenea punci de vedere) 9. Persoana ascunde un pâcal nemărturisit nedumnezeieşti în viajn 10. Există încă legături sufleteşti persoanei

26. Amintiri ce trebuie deblocate 27. Pasivitate 28. Ungerea este blocată pentru că membrii echipei de slujire nu sunt corect relaţionap unii faţă de alţii 29. Planul Iui Dumnezeu 30. Persoana suferă de o boală incurabilă şi trebuie să se pregătească să-L întâlnească pe Domnul

11. Persoana este fie sub, fie foloseşte dominarea şi controlul nedumnezeiesc 12. în persoana slujită (sau în cei apropiaţi ei) există puteri oculte al căror control nu a fost încă îndepărtat 13. La locul dc slujire ungerea este slabă sau inexistentă (datorită necurăţiei locului.clădirii sau organizaţiilor ce şi-au desfăşura* anterior activitatea acolo) 14. Există un abuz sau o rană emoţională ascunsă care are nevoie de vindecare 15. Există blesteme de boală sau de moarte 16. Nu s-a confruntat păcatul şi/sau demonizarea generaţionalâ 17. Este nevoie de o adâncă vindecare interioară cauzată de traumă nemărturisită 18. Persoana refuză să recunoască problema cu care se confruntă 19. Persoana a făcut un legământ interior la care trebuie sâ renunţe 20. Persoana nu sc supune Ia ceva ce i-a fost cerut de Dumnezeu (din cauză că nu este de acord cu acel lucru) 21. Echipa de slujire trebuie să-L caute pe Domnul pentru o revelaţie specifică cu privire la un posibil control demonic ascuns asupra persoanei slujite 22. Persoana slujitănu doreşte cu adevărat să fie vindecată 23. Persoana slujită nu se afla sub o autoritate dumnezeiască 24. Lipsă de disciplină în biserica locală 25. Legal ism 254

255

Capitolul 9

Sfaturi pentru cei eliberaţi

Zece condiţii pentru a păstra eliberarea După o operaţie, orice pacient primeşte o listă cu lucrurile pc care poale sau nu poale să le facă. Similar, după slujirea de eliberare există lucruri pc care trebuie să Ic facem pentru a ne asigura că oamenii sc întăresc şi pot rezista atacurilor vrăjmaşului. Satan nu cedează cu uşurinţă şi chiar dacă a trebuit să se plece în faţa Numelui lui Isus. va încerca să recâştige terenul pe care l-a pierdut. Iată în continuam câteva sfaturi ce s-au dovedii utile celor care s-au hotărât Să umble în ascultare de Domnul. De fapt, ioţi creştinii trebuie să ţină cont dc ele: 1. Domnia lui Isus trebuie să" fie în centrul vieţii noastre Prioritatea numănil unu trebuie să tic siguranţa că Isus este Domn al fiecărei zone a vieţii noastre. Dacă exislâ lucruri pc care lc gândim, spunem sau facem şi pe care mi le putem împărtăşi cu Isus, alunei ne aflăm pc un teren minat în care Satan poate lucra. 2. Fii mereu plin de Duhul Sfanţ Deşi botezul cu Duhul Sfânt este o foarte importantă experienţă, nu trebuie sâ ne limităm Iaca. Avem nevoie sâ fim în permanenţă umpluţi cu Duhul Sfânt. 257

Laudă-L pe Dumnezeu în orice împrejurare Lauda este o parte esenţială a viepi creştine. Poartă mereu armătura Iui Dumnezeu Armătura are rolul de a nc apăra şi proteja. cerep celorlalp să se roage pentru voi. Fii gata să faci faţă contra-atacurilor vrăjmaşului Dacă ai prejudiciat vrăjmaşul beneficiind dc slujirea pentru vindecare şi eliberare. Dumnezeu nu nc osândeşte pentru momentele de slăbiciune. în special în zonele în care slujirea a tratat radical cu păcatul ataşat acelor zone. Studiază ceca ce ne învaţă Pavel în Efeseni 6:10-18 şi adu-ţi aminte că Duhul Sfânt ne dă puterea de a rezista atacurilor vrăjmaşului. 5. 7. 3. Dacă îl lăsăm să nc hrănească şi să nc încurajeze.Vindecarea prin eliberare . Grupurile mici de părtâşie sunt ideale pentru a creşte în credinţă. 6. Recuperarea terenului pierdut este una dintre legile de bază ale unei lupte pe care Satan o cunoaşte bine! Atenpe Ia ispitiri. fii sigur că el va încerca să recupereze (cât mai curând) cât mai mult din terenul pierdut. Dar nu trebuie să nc oprim a-L lăuda pc Dumnezeu pentru ceea ce este El. Nu trebuie să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru nişte lucniri care nu vin de la El şi pe care El nu ni Ic doreşte. în scurt timp. Dar este important şi ca atunci când citim Biblia să-L lăsăm pc Dumnezeu sâ ne vorbească direct prin cuvântul Său. caută-lc în zona în care locuieşti (poate vei găsi grupuri fonnatc din membrii mai multor biserici) sau caută un gnip al unei alte biserici locale care doreşte să te primească la întâlnirile lor din cursul săptămânii. Ei ne pot ajuta să ne vedem pe noi înşine aşa cum ne văd ceilalţi. Mângâietorul şi tăria noastră.Slujirea practici^ Sfaturi pentru cei eliberau' Acest lucru ne este spus în Efeseni 5:18. Să evităm capcana gândirii care spune că trebuie să-L lăudăm pc Dumnezeu pentru tot ce se întâmplă deoarece ne putem pune în situaţia de a-L lăuda pe Dumnezeu pentru ceea ce ne-au făcut unii oameni influenţap de Satan. Citeşte zilnic cuvântul lui Dumnezeu şi lasă-l să lucreze în tine Scriptura conpne tot ceea ce trebuie să ştim pentru a trăi o viaţă în voia Iui Dumnezeu. de aceea nici noi nu trebuie să lăsăm ca circumstanţele să schimbe atitudinea noastră faţă de El. Dumnezeu nu-Şi schimbă caracterul. 259 . Atenpe insă şi Ia obiceiuri. 8. Este bine sâ ne facem un program dc citire zilnică a Bibliei. Duhul Sfânt este Sfătuitorul. 4. arătându-ne zonele viepi în care am dat lui Safan unele drepturi. Dacă biserica ta nu are asemenea grupuri. dar El doreşte ca noi să învăţăm din ele pentru a nc întări şi a vedea cât este de mare harul Său. Avem în permanenta nevoie de El pentru a putea trăi ca slujitori ai Domnului [sus Cristos. Stai în părtişie cu alţi creştini Când stai în pănăşie cu alp creştini vei fi mereu înconjurat de credincioşi gata sâ te slujească la nevoie. Dacă vă simpp vulnerabili. vom observa că în vieţile noastre se vor produce. mărturiseşte-Ic imediat. cu note explicative asupra textului. putem cere celor din grup să nc slujească pentru eliberare în acea zonă (acolo poate fi o întăritură demonică ce trebuie dărâmată sau poate fi nevoie de o şi mai adâncă vindecare ulterioară care să asigure o temelie solidă pentru progresul nostru spiritual). Dacă pc parcursul zilei ai avut momente de slăbiciune. cere-I iertare lui Dumnezeu şi punc-p armătura pentru a face faţă următorului atac. Dacă avem probleme într-o anumită zonă a viepi. Umblă în iertare Trebuie să iertăm neîncetat! Trebuie să avem faţă de cei care ne jignesc atitudinea lui Cristos şi să nu lăsăm ca în inimile noastre să prindă rădăcini amărăciunea 9. Lasă-L pe Duhul Sfânt să-Şi lucreze roadele în viaţa ta împotriva smereniei nu este lege! Roadele Duhului sunt lucrarea Duhului lui Dumnezeu în vieţile noastre. schimbări pozitive.

Pelerinajul pe care Dumnezeu nc-a lăsat să-1 facem. Post-scriptum • „Mulţimile. Mulţi dintre oamenii care au bătut la uşa noastră în acele vremuri de început. mi-am dat seama că ele conţineau o dimensiune care îmi era complet străină. Atunci. dacă acest lucra se întâmpla. le vorbea despre împărăţia lui Dumnezeu şi vindeca pe cei care aveau nevoie de vindecare" (Luca 9:11) • Eu n-am intrat în slujirea pentru vindecare din proprie iniţiativă. au mers dupii El. Şi Isus le-a primit bine. Aceasta nu înseamnă să ne izolăm de oameni. n-a fost deloc uşor. Nu ştiam cc va urma. învăţându-i şi pe alţii cum să vindece bolnavii.Vindecarea prin eliberare . A fost un răspuns la chemarea pe care Dumnezeu mi-a făcut-o în 1974. printr-un cuvânt clar din partea Domnului. Privind înapoi acum. Slujirea de eliberare lipsea din „arsenalul" nostru. dar am ascultat chemarea lui Dumnezeu şi am dorit să împlinesc tot ceea cc El îmi cerca! Când am citit relatările biblice despre lucrarea de vindecare a lui Isus. trebuie să ne gândim bine dacă continuarea relaţiilor cu astfel de persoane este sau nu spre binele nostru. am ştiut că-mi voi petrece tot restul vieţii slujind în evanghelizarea şi vindecarea celor bolnavi. aşa că am început explorarea acestui subiect pentm a vedea dacă cl arc vreo relevanţă pentru Bise/ica secolului XX. după douăzeci de ani. Dacă nu am fi avut "cheile" eliberării.Slujirea practica 10. Atenţie la cei care te înconjoară Comportamentul nostru poate fi puternic influenţat de cei care ne înconjoară. dar uneori poate fi necesar (până când vom deveni mai tari) să ne disciplinăm suplimentar modul de viaţă şi să fim atenţi la cei care ne înconjoară şi la locurile pe care le frecventam. Ellei Ministries n-ar fi putut realiza aproape nimic din ceea ce a realizat. aflând. îmi dau scama cât dc important a fost că nu am încercat să practic slujirea dc eliberare separat dc tot ceea cc Isus a spus şi a făcut. Dar nu puteam ignora aspectele eliberărilor descrise în Evanghelii. Trebuie să analizăm dacă aceşti oameni nu ne influenţează negativ şi. dar acum în întreaga lume sunt . au plecat nevindecaţi. slujind la mii de oameni.

pe care o vom prezenta în continuare. Pentru a deveni un adevărat slujitor (a cărui chemare este vindecarea "oilor" rănite şi zdrobite) este esenţial să Iii cinstit cu Dumnezeu şi sâ doreşti cu adevărat să-L laşi să te schimbe.Vindecarea prin eliberare .'Iniţial. Dumnezeu ar aştepta să ajungem perfecţi. eliberării şi le aplică eficient în bisericile lor locale. întâlniri la care îşi prezintă nevoile. 1. 1). • Anexa 1 Calităţile unui consilier creştin Slujirea este un privilegiu care nu trebuie privit cu superficialitate. dar principiile pe care le conţine sunt valabile pentru lob cei ce doresc să slujească pentni vindecare. mântuire. nu poţi înţelege lucruri spirituale cum sunt adevărul despre Dumnezeu. nici unul dintre noi n-ar mai putea fi folosit de El! Evident. nimeni nu poate fi un adevărat consilier creştin dacă nu este născut din nou (punctul nr. Nu avem înzestrări deosebite care să asigure continuitatea lucrării şi depindem de donaţiile şi veniturile rezultate din cursurile de pregătire. Fără o relaţie vie cu Domnul Isus Cristos. 262 . Să fie născut din nou (loan 3:3.chcile". Lista căldărilor unui consilier creştin.Slujirea practicii creştini care au luat de la noi . Fiecare centre are întâlniri regulate cu grupul de susţinere în rugăciune. Am* încercat să prezentăm o Evanghelie echilibrată în Care priorităţile incontestabile sunt evanghelizarea. această listă a fost întocmită pentiu uzul consilierilor asociap ai EIlcl Ministries şi pentru echipele noastre dc slujire. în bisericile lor locale. împlinind astfel Marea Trimitere de a face ucenici ai Domnului Isus Cristos. acolo unde ne-a călăuzit Domnul să mergem. despre natura omului. Să fie umplut cu Duhul Sfânt (Efeseni 5:18) Duhul Sfânt este Mângâietorul şi Sfătuitorul nostru. Romani 6:2) Cât timp nu eşti născut din nou. Dc obicei costul cursurilor este stabilit la jumătate din valoarea reală pentru ca acest cost sâ nu împiedice venirea celor care nu-şi pot permite asemenea cheltuieli. echipa Eilel Ministnes (care în 1995 număra 150 de membri) s-a dedicai învăţării şi pregătirii atât în centrele din Anglia cât şi în alte locuri din lume. El ne dă 263 2. ci o echipă de slujire a Bisericii. vindecarea şi eliberarea întreaga lucrare a Eilel Ministries este o lucrare a credinţei. incontestabil. orice efort este inutil. Ne rugăm ca oriunde va fi citită această carte creştinii să primească viziunea stabilirii slujirii de vindecare şi eliberare. pentru a nc folosi. majoritatea liderilor creştini. vindecare şi eliberare. Eliberarea şi vindecarea sunt două adevăruri scripturale ce au fost atât de neglijate încât majoritatea credincioşilor şi. vindecare şi eliberare. Chiar de la început lucrarea a fost susţinută de un dedicat grup de rugăciune. dedicată fără rezerve împlinirii viziunii pe care Dumnezeu ne-a dat-o Noi nu suntem o biserică.. au nevoie dc pregătire pentni a progresa în această slujire. ia fel ca şi Nicodim. nu se vrea un îndreptar spre perfecţiune ci mai degrabă spre obiectivele spre care trebuie sâ tindem pentru a fi cât mai eficienţi în lucrarea la care nc-a chemat Dumnezeu. care lucrează în echiparea şi pregătirea acesteia pentru evanghelizare. Pentru a împlini această nevoie. Dacă.

Supunerea este un mecanism-cheie în declanşarea ungerii Duhului Sfânt. dc învăţăturile şi de părtăşia din bisericile locale. Noi trebuie să slujim nu denominaţiei în sine ci relaţiei cu Isus Cristos. ceea ce face duhul ei şi ceea ce fac duhurile rele. probabil. 1. să fie neutru din punct de vedere denominaţional (Romani 12:1) Ifoate denominaţiile au structuri particulare şi sisteme dc credinţe asociate acestor structuri. în consiliere este esenţial sâ faci diferenţa între ceea ce face Dumnezeu în viaţa persoanei slujite. 7. Dacă încetăm a ne întâlni unii cu alţii. Să fie pe deplin dedicat. în slujire. Este esenţial ca relaţia noastră cu Dumnezeu să nu se înconvoaie sub povara ajutorului dat altora. în rugăciune. 12:1. Galateni 5:25) Mulţi oameni sunt gata sâ-i înveţe pe alţii adevărul. 13. Să fie supus Duhului Sfânt (Romani 12:2. vom fi vulnerabili la atacurile vrăjmaşului şi. va trebui să ierţi dc nenumărate ori! Sub presiunea slujirii. întotdeauna la dispoziţia Domnului (Evrei 12:1-2) Dacă nu avem o inimă întreagă pentm această lucrare. slujire pentru eliberare (Proverbe 3:11.22-25) în vieţile celor care-L cunosc cu adevărat pe Dumnezeu trebuie sâ se manifeste dragostea. 6. vom ceda atunci când vor veni încercările 11. Să fie membru activ într-o biserică locală (Evrei 10:25. La fel trebuie să procedăm şi noi atunci când slujim pentru eliberare. Nu judecaţi şi nu osândiţi biserica sau denominaţia celor cărora le slujiţi! 4.13:1. pentm ci înşişi. 3. . la rândul său. Nu. 12. oamenii care au fost adânc răniţi emoţional îţi pot spune lucruri care te pot răni. bucuria. Dacă nu citim şi nu studiem Biblia. Să urineze exemplul lui Isus (Ioan 2:25) Isus întotdeauna a făcut ceea ce I-a spus Tatăl să facă. Tatălui şi cu Să lucreze cu darurile Duhului Sfânt (Romani 16:6. nu vom putea folosi această preţioasă armă în lupta pentm a aduce vindecare şi eliberare oamenilor. 5. curând ne vom răci faţă de Domnul şi ne vom rătăci în prczumpţîa că nu trebuie sâ fim răspunzători în faţa autorităţii lăsate de Dumnezeu (Biserica). Dacă nu eşti gata să-i ierţi. dar este o mare diferenţă între adevărul cunoscut la nivel mental şi adevărul aplicat în propria-ţi viaţă. prin atitudinea ta poţi bloca ungerea Duhului Sfânt. Să fie un bărbat (o femeie) a rugăciunii (1 Tesaloniceni 5:17) Una dintre tentaţiile cărora trebuie sâ la facă faţă cei care slujesc este cea dc a a se ruga numai pentm alţii şi de a nu-L mai căuta pe Dumnezeu. 9. nu pot sluji pentm elibererea altora. Ioan 21:15-19) Nimeni nu este perfect! De aceea. pacea Sa.Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica puterea sâ slujim cu compasiunea neschimbătoarea dragoste a lui Isus. la nevoie. Şă trăiască o viaţă de iertare (Matei 6:14-15) în slujire.care-i vor ajuta pe oameni să capete incerderc în cei care le slujesc şi să poată primi tot ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru ei. trebuie să fim întotdeauna gata să-L lăsăm pc Dumnezeu să intervină în vieţile noastre. 2 Timotci 3:16) Biblia este îndreptarul vieţii creştine. Romani 12:4) Este de maximă importanţă să lucrăm de pe o poziţie de autoritate şi ordine ce vin de la Dumnezeu. şi nu ca nişte 264 aventurieri izolaţi de comunitate. 15:32. Avem nevoie de puterea şi de încurajarea ce izvorăsc din închinarea comună. 1 Corinteni 12) Lucrurile spirituale nu pot fi pe deplin înţelese fără darurile Duhului Sfânt.0. slujire pentru eliberere. roade. Darurile sunt de maximă importanţă în reuşita slujirii pentru vindecare Să arate roadele Duhului Sfânt în viaţa sa (Galateni 5. putem vorbi altora despre iertare dacă noi înşine nu avem o inimă gata sâ ierte. Să cunoască foarte bine Scriptura (I Timotei 4:6-7. Ea conţine lumina de care avem nevoie în slujire. Cei care nu sunt gata să pnmcască. Este mai important ceea ce spune Dumnezeu despre persoana slujită decât ceea cc credem noi despre ea! Să fie gata să primească.

astfel încât persoana să se poată naşte din nou. trebuie ca ele să fie recunoscătoare (celor care le găzduiesc) pentru tot ce li se pune înainte. 19. dc multe ori. Să fie gata să mănânce orice şi să doarmă oriunde (Romani 14&15. botezul sau împărtăşirea. Să fie bine informat asupra problemelor sexuale Mulţi dintre cei care cer să fie eliberări au probleme cu sexualitatea. I Corinteni II: 26-32) Există denominaţii care dau prea puţina atenţie sacramentelor. Efescni 1:19-20) Siguranţa noastră este în Cristos. Să fie gata să dea întâietate altora (Romani 12:10) Atunci când îi ajutăm pc oameni. SA . astfel încât El să se poată folosi de noi. în aceste situaţii. 1 Corinteni 2:1-5) Deseori. Să fie curat. Să nu fie uşor impresionabil (Ioan 4:17-18. Ingratitudinea dă vrăjmaşului un punct de atac. fără ca trupul să-i emane mirosuri neplăcute (1 Corinteni 14:40) Dacă persoana noastră este neplăcută celui (celei) căruia îi slujim. Să ştie cum să conducă o persoană la Cristos (Filipeni 4:9. 8:1-11) Relatările celor cărora le slujim sunt. vom descoperi că oamenii nu-L cunosc pe Isus. 15. Nu trebuie să ne arătăm surprinşi sau şocaţi atunci când ci ne vorbesc despre problemele lor scxuale. Să fie de o moralitate ireproşabilă (1 Timotei 3:1-7) Slujirea noastră va fi afectată de eventualele păcate pe care. 27. Trebuie sâ-L căutăm fără încetare pe Domnul pentru a primi o ungere proaspătă la fiecare nouă slujire. Să fie bine informat asupra ocultismului (2 Corinteni 2:11) în zilele noastre apar multe cărţi creştine ce conţin informaţii de ultimă oră cu privire la ocultism. în slujirea pentru eliberare trebuie să ştim ce face Satan în această direcţie şi să înţelegem importanţa confruntării cu ocultismul. 21. Matei 18:18-32) Când echipele noastre pleacă în lucrare. întreţimindu-1 cât mai bine ( 1 Corinteni 3:16) Trupul este templul Duhului Sfânt. atunci puterile întunericului îşi vor putea exercita autoritatea asupra noastră! Trebuie să ştim bine cine suntem noi în Cristos. Fapte 13:2-3) Postul înviorează duhul şi ne face mai sensibili faţă de Dumnezeu. ca 267 . în slujire. Trebuie sâ avem grijă să nu-i inhibăm prin reacţiile pe care le avem atunci când auzim aceste relatări. Noi trebuie să citim cele relatate de ei pentru a fi zidiţi de învăţăturile şi experienţele acestor oameni ai lui Dumnezeu. 17.Sliijire-i vracticu ANEXA I 14. pentru a înţelege exact natura problemelor cu care ei se confrunţi 24. este posibil ca el (ea) să refuze rugăciunea datorită respingerii pe care o resimte atunci când se apropie de noi. Scriptura ne cere sâ nc smerim! 23. Scriptura ne arată clar importanţa unor acte cum sunt ungerea cu ulei. 25. Să fie gata să postească (Matei 5:16-18. î. trebuie să devii evanghelist. şocante.Trebuic să fim bine informaţi. Dacă nu înţelegerii bine ceea ce a lâcut Isus pentru noi pc cruce şi care sunt consecinţele mântuirii noastre. schimbându-şi relaţia cu Dumnezeu. ^^^•Br O?: 266 20. 26.ştie cine este el (ea) în Cristos (Romani 8:1. Cea mai importantă vindecare este cea a spiritului. Pentru a-i putea ajuta pe alţii trebuie să avem grijă dc propriul nostru trup. Să fie uns pentru această lucrare (2 Timotei 1:6-7) Ungerea lui Dumnezeu este mai importantă decât numirile făcute dc oameni. Să aibă grijă de propriul trup. Sa" fie sensibil In sacramente (lacov 5:14-16. Să citească literatura creştina ce are ca subiect slujirea pentru vindecare (Proverbe 8:1-10) Dumnezeu" îşi înzestrează şi îşi echipează copiii pentru lucrarea de vindecare. Trebuie sâ lîm sensibili la ceea cc nc poale cerc Dumnezeu să facem în această direcţie. Am constatat că uneori toate sunt importante faze în slujirea pentru vindecarea prin eliberare. prezentabil. 18. nu trebuie să lisăm ca mândria sâ pună stăpânire pe noi. I Ioan 4:4.Vindecarea //rin eliberare .i perioada dinaintea postului este nevoie să ne rugăm 22. 16.

Dacă nu putem păstra confidenţialitatea. Să nu judece (Matei 7:1-6) Dacă persoana slujită simte că cel care-i slujeşte o judecă sau o dezaprobă. 30. 39. Sft ştie păstra un secret Dacă deconspirăm ceea ce ni s-a spus în camera de consiliere. 36. Expunerea publică a acestor păcate poate da vrăjmaşului posibilitatea de a submina valabilitatea a ceea ce facem şi dc a aduce dezonoare Numelui1* lui Dumnezeu. nu trebuie sâ ne implicăm in slujirea pentru vindecare. 37. Să fie gata să-I dea numai lui Dumnezeu tontă slava pentru ceea ce El face prin noi (Psalmul 96:1-8) Dumnezeu este Cel care vindecă. probabil. Să-i iubească (şi chiar să-i îmbrăţişeze) pe cei ce par a fi imposibil de iubit (Luca 5:13) Unu oameni au nevoie. pentru mulţi. 38. el sc va folosi de anumiţi oameni pentru a ne opri înaintarea. Dar acest lucru trebuie făcut în dragoste. în ciuda înfăţişării. Mândria noastră poate pune în pericol eficienţa slujirii pentru eliberare. Trebuie să fim atenţi ca interviul de consiliere să nu devină o platformă de lansare a propriilor noastre opinii. este puţin probabil că va fi eliberată şi vindecată. este uimitor cum creştinii. un pas . Să fie gata să spună adevărul în dragoste (Efeseni 4:15) Uneori persoana slujită trebuie confruntată cu adevărul despre ea însăşi. dc aceea nu trebuie sâ-I furăm slava. Să nu evite atingerea fizică (Romani 16:16) In slujirea pentru eliberare o atingere plină dc afecţiune poate însemna mult. poate mai mult decât de orice.VINDECAREA PRIN ELIBERARE • SLUJIREA PRACTICA ANEXA I şi consilieri. 29. Filipeni 2:7) 268 Isus S-a smerit şi a venit pentru a sluji oamenilor. a situaţiei sau chiar a mirosului lor corporal. sub presiunea slujirii. Trebuie să fim atenţi sâ nu epuizăm timpul de consiliere deturnând discuţia spre problemele noastre personale. Să fie gata să facă faţă atacurilor fără amărăciune sau resentimente (1 Petru 3:8-9) Dacă punem la inimă criticilc care se fac la adresa noastră. în. sâ ştie că îi iubiţi. orice încercare ulterioara de continuare a slujirii. Tot ceea ce se întâmplă în slujirea de vindecare creştină vine de la El. renunţând la unele lucruri cc nu . Să fie flexibil! Uneori nevoile celui slujit vin în contradicţie cu planurile noastre de slujire.sunt prea importante.53:12. Acceptarea fără rezerve este. Să nu lase ca propriile probleme sâ afecteze slujirea (2 Corinteni 12:9-10) In timpul consilierii este posibil ca unele dintre lucrurile expuse sâ ne aducă aminte de răni ale propriului nostru trecut. este puţin probabil câ ea va fi sinceră în discuţia cu acesta. Trebuie sâ fim flexibili şi să acceptăm ceea ce lâce Dumnezeu. devin uneori mai mult decât nepoliticoşi! 40. 34. ele vor submina eficienţa slujirii noastre. Să fie întotdeauna politicos Deşi pare un lucra subînţeles.special cu cei care nu sc pot exprima rapid. Răbdarea noastră trebuie să izvorască din dragoste. 33. Isus ne-a spus să-i binecuvântăm pe cei care ne blestemă (Matei 5:44). 31. Nu trebuie să lăsăm ca asemenea circumstanţe să sc interpună între noi şi Dumnezeu sau între noi şi ceilalţi oameni. 269 . Să fie un slujitor al celorlalţi (Isaia 52:13. Şi dacă ca va ţine ascunse lucrurile care trebuie aduse la lumină. Să aibă răbdare şi să ştie sft asculte Dacă nu ştim să avem răbdare. Când începem să cucerim din teritoriul vrăjmaşului. 32. 35. vom distrage încrederea pc care persoana slujita o are în noi şi vom bloca. 28. oamenii sc vor feri să ne ceară ajutor. Ic putem comite. Să nu-şi impună propriile păreri (Proverbe 3:5-7) In conversaţia cu persoana slujită trebuie ca opiniile noastre personale să fie întotdeauna subordonate adevărului Scripturii şi nevoilor celui căruia îi slujim. Trebuie să fim atenţi însă ca aceste atingeri să nu rănească anumite persoane (cum sunt cele abuzate sexual) şi entuziasmul nostru să frâneze eliberarea. decisiv spre vindecare. în slujire trebuie să urmăm exemplul Său.

recunosc puterea lui Dumnezeu. înghite toiagele magilor. Exod 22:18 Femeile care practicau vrăjitoria trebuiau ucise. Exod 7:10-12 Iarăşi. Exod 8:8-19 Magii. Acest verset. • . puterea lui Dumnezeu se dovedeşte a fi superioară. neputincioşi în faţa plăgii păduchilor trimişi de Domnul. Toiagul lui Aron. 41:24 Acest pasaj ne arată că puterea lui Dumnezeu este mult superioară puterii magilor egipteni. ocultismul şi Biblia VECHIUL TESTAMENT Geneza 41:8. Numai Dumnezeu a putut face ca losif să interpreteze visul faraonului. . parc a arăta că în special femeile erau implicate în magie şi în ocultism.Anexa 2 Magia. . Levitic 19:26 Legea lui Dumnezeu interzice clar practicarea oricărei forme de magie. transformat în şarpe.

lehu îi răspunde că nu poate fi pace atâta timp cât mama regelui. Isaia 57:3 Vrăjitoria este un păcat împotriva lui Dumnezeu. Când regele îl întreabă dacă toate sunt bune. Deuteronom 18:9-14 Chiar înainte de a intra în Ţara Promisă. Isaia 2:6 Rugăciunea lui Isaia ne arată că Dumnezeu Şi-a părăsit poporul pentru că acesta a urmat superstiţiile Răsăritului şi ghicitoria filistenilor. arătând că nici un mag. ascultând numai ceea ce Ic spune Dumnezeu. el nu a putut abate mânia Demnului. 9 şi 10). vrăjitor. vrăjitorii şi medium-ii îi instigau Ia nesupunere. El şi-a adus fiul ca ardere de tot.C au fost că ei continuau să consulte medium-ii şi prezicătorii. Izabcla. prorocii. consulta mediurn-ii şi prezicătorii.SLUJIREA PRADICĂ ANEXA 2 Levitic 19:31. nu-1 va putea salva de la dezastru. astrolog. scoţându-i din poporul Său. cifirca în stele. etc. în capitolul 3:2-3 Isaia prezice câ datorită acestor practici care-L mâniau pe Dumnezeu şi pe care liderii naţiunii păreau a le ignora. prin Moise Domnul Ic spune israeliţilor să nu facă lucnmlc pc care le făceau popoarele ce locuiau acolo: jertfirea copiilor îh foc. ghicirea. Israel va cădea! Isaia 8:19-20 Israeliţilor li se cerc sâ renunţe la obiceiul ocult de a consulta medium-ii şi prezicătorii. printre care şi îndepărtarea medium-ilor din Ierusalim şi ludea. practică vrăjiteria şi idolatria (vezi şi 2 împăraţi cap. versetul acesta arătând că puterea lui Dumnezeu era deasupra prezicerilor astrologilor şi ghicitorilor. Levitic 20:27 Legea cere ca cei care consultă duhurile morţilor să fie ucişi cu pietre.C. provocând astfel mânia lui Dumnezeu. păgâne. care a tăcut ca Ierusalimul să cadă. 2 împăraţi 23:24 Cu toate că regele Iosia al ludeei a făcut o scrie de reforme pentru întoarcerea la Dumnezeu. Ieremia 27:9 Deşi Domnul le-a spus israeliţilor sâ se supună regelui Babilonului. regele iui Iuda (687-642 î. practica ghicirea şi magia. şi lehu (comandantul armatei sale). 20:6 Dumnezeu interzice poporului Său consultarea celor ce cheamă duhurile morţilor deoarece acest lucru îi face pc oameni necuraţi. Ioram. 273 . Această nesupunere faţă de Legea Iui Dumnezeu a condus la căderea Ierusalimului în 598 î. 2 împăraţi 17:17 O parte din motivele pentru care Israel a ajuns în robia asiriană în 721 î. Dumnezeu urăşte aceste lucruri. a reintrodus o seric de practici rele. El este împotriva celor cc consultă mcclium-ii. Isaia 47:11-15 în acest pasaj Isaia prezice căderea Babilonului. descântecele şi chemarea morţilor. t Cronici 10:13 14 Saul a murit pentru că nu a fost credincios Domnului şi a căutat călăuzire la un medium.C).I INDECAREA PRIN ELIBERARE . Poporul trebuia sâ-L întrebe pe Dumnezeu şi nu pc cei morţii Isaia 44:25 Oracolele păgâne se dovediseră mincinoase în prezicerile cu privire la Babilon. 2 Împăraţi 9:22 Ne este prezentată aici întâlnirea dintre regele Israelului. 2 împftraţi 21:2-6 Vedem aici că Mânase.

FAPTE 1 3 : 6 . Galateni 5 : 2 0 Cei care practică vrăjitoria nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu. încerca să oprească răspândirea cuvântului lui Dumnezeu. Acest lucru ne arată că puterile întunericului pot influenţa un credincios. a dorit să le cumpere Ba chiar s-a şi botezat.t7w/i-aimi prin eliberare . Aceste practici erau un semn al lipsei de lideri spirituali.1 0 Falsele prorocite erau acuzate pentm că foloseau descântece pentru a-i abate pe oameni de la căile Domnului şi P E N T M a-i controla O C U L T DANIEL 1 : 2 0 Daniel şi prietenii Iui aveau de zece ori mai multă înţelepciune decât toţi magii şi prezicătorii babilonieni. văzând damrile Duhului Sfânt. Fapte 8 : 9 . FAPTE 1 6 : 1 6 . vorbeau de la ci.Slujirea practică Anexa 2 Ezechiel 1 3 : 6 . O M » 4 : 1 7 Tânăra sclavă a putut prezice viitoml pentm că avea în ea un duh dc ghicire. vrăjitorul din Cipm care pretindea a fi proroc. • Noii convertip la creştinism ard în public uneltele pe care le folosiseră înainte pentm vrăjitorie. 2 2 : 1 5 Mica 5 : 1 2 Când Domnul I-a izbăvit pe Israel din robia asiriană. ca semn al deplinei renunţări la magie. în acest verset ni se spune că prezicerile ghicitorilor sunt 274 275 . şi descântatul prin care ninivenii au manipulat ocult celelalte naţiuni. discerne răul din el şi îi cauzează o orbire temporara. APOCALIPSA 2 1 : 8 . DANIEL 2 Bar-Isus (Elima).de Duh Sfânt. căruia Dumnezeu i-a dat o revelaţie specială. FAPTE 1 9 : 1 9 Vedem aici că poporul Israel SE afla sub influenţa închinării păgâne ( S E lipise de idoli).2 4 Simon vrăjitorul. plin..1 8 în afară de Daniel. nici unul dintre magii. Viziunile lor erau false şi prezicerile lor erau minciuni. în realitate. Dumnezeu i-a scos din poporul Său şi a promis că ei nu se vor mai întoarce niciodată în israel. printre altele. pe oameni. Naum 3 : 4 Prin căderea cetăţii Ninive Domnul pedepseşte. El a promis că-i va distruge pe descântători şi pe ghicitori.2 2 minciuni şi că cei care interpretează visele ii rătăcesc. vrăjitorii sau astrologii babilonieni n-au putut explica visul regelui. Maleahi 3 : 5 în Ziua Judecăţii Domnul va mărturisi împotriva celor care au practicat magia. Regele Nebucadneţar şi-a dat seama că Dumnezeu este Cel mai mare dintre dumnezei şi că El este Singuml care descoperă lucrurile ascunse. EZECHIEL 1 3 : 1 7 . Z A H A R I A L 0 : 2 Cei care practică magia vor fi aruncaţi în iazul dc foc şi nu li se va îngădui să intre în cetate.9 Domnul denunţă falşii proroci ai lui israel care pretindeau a vorbi în Numele Lui dar care. Pavel.

Anexa 3 Glosar al practicilor oculte - Acupunctura (acupresurn) Veche filozofic şi telurică medicală chineză care defineşte boala ca fiind un dezechilibru în scurgerea fluxului . Acest simbol este foarte răspândit în cercurile oculte modeme. deseori asociat cu fertilitatea. Chi. acupunctura caută redirccţionarca acestui flux prin presarea sau inserarea unor ace în anumite puncte ale corpului.. O grupă se numeşte Yin iar cealaltă Yang. Amuletele Obiecte purtate cu scopul de a îndepărta duhurile rele sau blestemele. Una dintre cele mai cunoscute amulete este laba dc iepure. Zeii egipteni sunt uneori reprezentaţi purtând un ankh. se scurge printre aceste linii. Ankh Cruce ce are o buclă în partea de sus. Forţa vieţii. pentru a sc obpne vindecarea Această tehnică presupune câ organismul uman are douăsprezece meridiane împărţite în două grupe de câte şase linii. Apotropaion Descântec prin care sc înecareră îndepărtarea duhurilor rele sau a deochiului.energiei vieţii". vechi simbol egiptean al vieţii. 277 .

Ea conţine un blestem de nenoroc în cazul în care persoana care o primeşte refuză să coopereze. Semnele naşterii Cele douăsprezece semne astrologice. Scrierea automatică Mesaje scrise de o persoană aflată în stare de transă. sursa de informaţie este un „fost maestru". Practicanţii proiecţiei astrale sunt capabili sa parcurgi distanţe considerabile şi sâ relateze cu exactitate lucrurile pe care le-au văzut în alte locuri. demonii şi duhurile rele sunt chemate pentru a face rău altor 278 persoane. Liturghia neagră Parodie satanică a liturghiei romano-catolicc în care împărtăşirea este desacralizată. prin studierea excrementelor şi măruntaielor animalelor şi păsărilor. fantome. Semnarea cu sânge Pact încheiat (în scris) cu Satan şi semnat cu sânge. Augurii Folosirea semnelor şi a piezelor pentru a prezice viitorul. se crede că au puteri supranaturale. Magia neagră Magie practicată in scopuri malefice în care. prin ceremonii rituale.I indurarea prin eliberare . rugăciunea Tatăl Nostru este rostită invers şi în care se atluc sacrificii animale sau umane (deseori copii nebotezaţi). folosite la ghicirea bazată pc data naşterii. Fenomene similare sunt şi desenarea. Clarauzirea Abilitatea extra-senzorială de a auzi sunete în domeniul spiritual sau sunete produse la o marc distanţă în timp sau spaţiu. Clarviziunea Abilitatea extra-senzorială de a vedea imagini care trec de domeniul fizic şi care nu pot fi văzute cu ochii naturali. Canalizarea Spiritism din familia New Age în care subiecţii se deschid supranaturalului (uneori în transă) şi devin canale de comunicare a unor mesaje ce sunt deseori destinate să înveţe sau să călăuzească pe cel căruia îi sunt adresate. cunoscute sub numele dc semnele Zodiacului. prezicerea viitorului prin citirea în stele (în special după modul de aranjare a planetelor în momentul naşterii). reprezentând împărţirea bolţii cereşti. pictarea sau vorbirea automatică. în care sc promite slujirea răului în schimbul câştigării de putere. Astrologia Credinţa că astrcle cereşti îi influenţează pc oameni. Proiecţia astrală Plecarea persoanei din trupul fizic şi acţionarea la un alt niverde conştientă. Medium-ii cred că morţii îşi pot exprima talentele prin intermediul celor vii. Pretinsă 279 . Uneori. Desenele sau picturile astfel realizate pot fi de o remarcabilă asemănare cu lucrările originale ale unor cunoscuţi artişti. Artele negre Denumire generică a unor practici malefice asociate diverselor activităţi oculte. Mâna persoanei este condusă de forţe spirituale pentru a scrie un mesaj care vine „dc dincolo''. asemenea talismanelor.Slujirea practici) Anexa 3 Apariţiile Spectre ale morţilor. Vezi semnele Zodiacului. Sângele victimei este folosit ca substitut al vinului pentru împărtăşire. Lanţul scrisorilor Scrisoare cc promite noroc celui care o primeşte dacă acesta o copiază şi o trimite mai multor persoane. fiind oferit Diavolului. Farmecele Incantaţii sau obiecte oculte care. Ghicirea prin observarea zborului păsărilor. înainte de a se reîntoarce în trup. Cartomanţia Folosirea cărţilor de joc pentru ghicire sau prezicerea viitorului.

prin care sc provoacă magic moartea victimei. de obicei formate din treisprezece membri (deşi pot fi şi cinci sau chiar cincizeci). Nuiaua se mişcă atunci când este trecută pc deasupra sursei dc apă. Ghicirea Denumire generică a diferitelor tehnici oculte folosite pentru a obţine informaţii despre oameni. Fetişurile Obiecte neînsufleţite despre care sc crede că sunt locuite de un 281 Contemplarea sferei de cristal (cristalomanţia) Practica privirii fixe a unui obiect sferic din sticlă cu scopul prevestirii viitorului. slab albui-luminesccniă. Frăţiile Grupuri de vrăjitori sau satanişti. Cristalele Unii adepţi New Agc cred că cristalele au puterea de a curăţa. . Ectoplasrn Substanţă rece. „Binecuvântările" astfel obţinute se transformă în blesteme imediat cc închinarea este întreruptă. deşi fizic este imposibil ca persoana să li fost vreodată în situaţia sau locul respectiv închinarea la demoni Practica împăcării cu demonii pentru a le câştiga protecţia. strâns legală de vudu-ism şi dc alte grupuri oculte. vudu. Jocul a cauzat multe sinucideri şi crime. Farmecele Influenţă magică asupra unei persoane pentru a o manipula în scopun proprii. • Duhuri fără trupuri Credinţa că duhurile celor morţi nu-şi găsesc odihna. care provine din trupul unui medium şi care se crede că indică prezenţa unui duh fără trup. vrăjitorie. Deja Vu Simţământul experimentării în trecut a unei situaţii sau a unui loc.Slujirea practica Anexa 3 abilitate de a vedea evenimente consumate în trecut sau care se vor petrece în viitor. în special în sabat. chemarea demonilor. închisori şi dragoni Joc ocult în care jucătorii. Moartea magică Practică ocultă. vindeca şi restaura fluxul dc energie din organism. viol. 280 . metamorfozând şi iluminând sufletul. canibalism şi diverse puteri oculte. Conj urarea Chemarea unui demon din domeniul supranatural. Seminarul de pregătire Erhard (Forum-ul) Curs dc pregătire religioasă a celor ce doresc sâ promoveze imaginea cultului New Age. tortură. Practicanţii intră într-o stare asemănătoare transei şi prevestesc evenimente ce vor avea loc în viitor. Percepţia extra-senzorială (PES) Abilitatea de a percepe un eveniment sau o idee printr-un alt mijloc decât cele şase simţuri. pentru a câştiga jocul.Vindecarea prin eliberare . Terapia culorilor Metodă dc tratare a bolilor prin folosirea unor culori despre care se crede că au „vibrării corespondente" cu potenţial dc vindecare. PES este deseori folosită în ghicire. Frăţia este condusă fie de un mare preot fie dc o marc preoteasă. Membrii acestor frăţii se întâlnesc pentru a efectua ritualuri şi ceremonii. Interpretarea viselor Procesul dc folosire a viselor în scopul ghicirii. Nuiaua de ghicire Folosirea unei nuiele din lemn sau metal pentru detectarea izvoarelor subterane de apă. situaţii sau evenimente trecute sau viitoare. sc identifică cu caracterele celor implicaţi în crimă.

practic. Prezicerea Practica diferitelor metode de ghicire pentru a prezice evenimente viitoare. Umblarea prin foc Abilitatea de a trece prin foc sau peste cărbuni aprinşi fără. Muzica heavy metal şi rock Mesajul central al acestei forme de muzică este axat pe drog. Hipnotismul Practica aducerii unei persoane într-o stare asemănătoare transei pentru a-i testa subconştientul sau pentru a o face să-şi amintească anumite lucruri din trecut. Guru Maestru. Hepatoscopia Ghicirea prin examinarea ficatului. ale persoanei analizate. Discipolii învăţăturii FHU caută răspunsuri la problemele vieţii prin exercitarea tehnicilor oferite dc Masters. sfătuitor sau învăţător spiritual. în supranatural. bazate pe astrologie. Se crede că fieml potcoavei apără dc vrăji. Poate include proiecţia astrală şi întâlnirea. a fi rănit fizic. cariera. Călăuzirea imaginaţiei Exerciţii de vizualizare cc duc la o stare de relaxare sau transă. Hidromanţia Practica ghicirii în apă Idolii Imagini ale unor zeităţi care au devenit obiecte de închinare şi adorare. un adept al hipnotismului şi controlului minţii. sex. crimă. Pot fi şi persoane sau obiecte adulate. a duhurilor călăuzitoare. Este folosit şi de unii medici care nu-şi dau seama dc natura puterilor spirituale pe care le folosesc. evoluţia emoţională. Analiza scrisului (grafologia) Fonnâ de ghicire prin care se crede câ se pot descoperi trăsăturile de caracter. stabilit de către Samuel Hahncmann. violenţă. credibilitatea. . Hamaşamentelc şi potcoavele cailor (Puse în faţa uşii sau dăruite pentru a aduce noroc) Amulete folosite pentru a apăra de duhurile rele. vrăjitorie şi satanism. etc. Este un simbol folosit în vrăjitorie pentru a pune la lucru puterile demonice. nimic din antidotul contra bolii.Hex Punerea unui descântec asupra unei persoane cu scopul de a-i aduce nenoroc. Homeopatia este mai mult un sistem de credinţe decât o practică medicală. Horoscopul Hărţi ce prezic destinul. Hexegramn Două triunghiuri răsturnate (unul peste altul) care formează o stea cu şase colţuri. Principiul tratamentului. FHU (Temelia înţelegerii Umane) Instituţie fondată de Roy Masters. este „boala este vindecată prin boală". degradarea femeii şi serioase implicaţii în ocultism. Horoscoapele mai sunt folosite şi pentru a prezice perioadele favorabile unor evenimente importante. lipul de personalitate. Soluţiile medicamentoase folosite sunt deseori atât de diluate încât nu conţin. Homeopatia Tratament medical alternativ cc constă în administrarea unor mici doze de medicamente.

pretinde el. fraze sau sunete. kung-fu. dc un duh rău şi care este bazată pe filozofia New Age. Incubus Violarea sexuală a unei femei dc către un duh rău. Din Kabbala au derivat numeroase practici şi curente oculte Diferite forme de luptă cum ar fi karate. Controlul mental (Silva) Ştiinţa minţii Citirea minţii 2 8 4 . aikido. Filozofic relaţională la supranatural. Este un mijloc de contactare a lumii spirituale. tai chi chuan. după numele lui Anton Mesrricr. Scopul religios al artelor marţiale este dc a armoniza yin şi yang şi dc a pune la lucru puterea chi. Pescăruşul lui Jonathan Livingston Carte scrisă de Richard Bacii inspirată. Iridiologia Procedeu de diagnosticare a bolilor prin folosirea globilor oculari ca sfere de cristal. Practica explorării gândurilor unei persoane prin folosirea puterilor oculte. Creat de Jose Silva Devenită una dintre principalele forme dc auto-terapic care îmbină tehnicile religioase orientale cu puterile oculte. Ghicirea în lună Practica ghicirii prin folosirea lunii ca obiect de ghicire. Dă posibilitatea mediumizării minţii şi a controlului ei de către duhuri. Mulţi dintre cei care practică artele marţiale nu sunt conştienţi de natura religioasă a acestor sporturi. lucrurilor supranaturale. Practică a ştiinţei metafizice prin care se încearcă terapia depresiei.Vindecarea prin eliherare . chiar dacă nu ştiu ce înseamnă. Se crede că schimbările apărute în diferitele sectoare ale globilor oculari corespund diferitelor boli ce afectează organismul. Persoană care se deschide pentru a fi folosită ca şi canal dc comunicare cu lumea spirituală Mesmerism Denumire alternativă dată hipnotismului. Kabbala Tradiţie mistică iudaică barată pc interpretarea matematică a Scripturii.Slujirea prtiaia) Incantaţia Formulă magică produsă prin repetarea unor cuvinte. Artele marţiale M e d hun i Metafizica Studiu ştiinţific al Levitaţia Ridicarea oamenilor sau a obiectelor în aer prin folosirea puterilor supranaturale Brăţările şi lănţişoarele aducătoare de noroc (fermecate) Amulete purtate de oamenii care nu-şi dau seama natura spirituală a farmecelor Magia Dominarea sau manipularea oamenilor sau a împrejurărilor prin puteri oculte sau duhuri rele Mantra Cuvânt pc care cei cc practică meditaţia transcendentală (sau yoga) trebuie să-1 repete şi asupra căruia trebuie sâ mediteze. Această practică afirmă că Dumnezeu este un simplu concept şi că răul este o stare a minţii care poate fi schimbată. dătătoare dc mari capacităţi fizice. Toate aceste arte marriale au ca bază spirituala taoismul şi budismul. judo. jiu-jitsu. care a folosit extrem de puternic forţele hipnotice.

Orientarea in jos indică întunericul şi este asociată magici negre şi satanismului. care spune că singura calc este Jsus). Orientarea în sus indică în general. pentru ei. universalismul (toate religiile lumii nu sunt decât căi ce duc la acelaşi Dunuiezeu . astfel încât. este legată de începutul erei Aquarius. Mişcare spirituală amorfă. fiecărei litere din alfabet fiindu-i dată o anumită valoare numerică. ceremoniile magice. sunt exploatate ca mijloace de ghicire. la zeiţa lunii.dc unde şi conflictul dintre New Age şi creştinism.SLUJIREA PRACLIA) ANEXA 3 Misticismul Credinţa ca deoarece Dumnezeu transcende cunoaşterii umane. Adepţii New Age cred într-un cu absolut pe care ei îl numesc Cristos. ESP. vechile religii greceşti şi egip'cne. contopirea cu realitatea ultimă nu poate fi obţinută decât prin golirea minţii de orice gând şi intuiţie. Deseori folosită de spiritişti în şedinţele lor. Paiapsihologia Studiu pscudo-ştiinpfic al fenomenelor psihicului uman ce nu poale fi interpretat conform metodelor normale de cercetare ştiinţifică: telcpatia. în vrăjitorie. aerul. diagnoză (în special a sexului unui copil nenăscut) şi prezicere. transformarea personală (prin experienţe mistice şi contact cu izvorul de energie divină). focul şi apa iar cel de-al cincilea reprezintă duhul care controlează aceste elemente. Pentagrama Stea în cinci colţuri ce poate fi orientată fie cu trei colţuri în sus fie cu trei colţuri în jos. Neopaganismui Sistem de religii vestice asociate cu închinarea la natură. Se crede că mişcările involuntare ale pendulului au semnificaţii specifice. New Age este în antagonism atât cu iudaismul şi creştinismul cât şi cu umanismul secular. etc. dreptatea şi judecate fiind administrate oamenilor prin natura reîncarnării lor). Nccromanţia Comunicarea cu duhurile celor morţi sau practica ghicirii prin consultarea lor. Numerologia Ghicire bazată pe folosirea numerelor. în religii estice ca: panteismul (Dumnezeu este in toate lucrurile şi toate lucrurile sunt Dumnezeu). după Masa ouija Masă folosită pentru comunicarea cu duhurile. Numerelor le sunt asociate valori şi semnificaţii specifice. producerea lor. Mişcarea New Age Născută la începutul anilor şaptezeci. Sistemul de credinţe New Age îşi arc rădăcinile. spiritualitatea umană şi este un simbol al vrăjitoriei. in general. ocultism. Cele mai multe dintre credinţele New Age sunt adaptări modeme ale vechilor credinţe oculte. reîncarnarea (urmată de recompense. Ocultismul este împărţit în trei mari grupe: spiritismul. Comunicarea se face cu ajutorul unui indicator care prin rotire indică litere. patru colţuri reprezintă cele patra clemente csenpalc: pământul. Cristos este în toţi oamenii şi toţi oamenii sunt potenţiali Cristoşi. folosit la ghicire. Ocultismul Credinţe şi practici secrete şi misterioase ce implică puterile supranaturale care se opun împărăţiei lui Dumnezeu. 236 . vrăjitorie sau dmidism. clarviziunea. • Pendulul Mic obiect agăţat de o sfoară. numere sau „da" şi „nu". Parakinezia (PK) Controlul obiectelor prin puterea minţii şi a voinţei. prezicerile şi magia. Valorile numerice ale numelor şi datelor de naştere sunt folosite pentru a se face preziceri. Piazelc Evenimente neobişnuite sau incontrolabile care.I INDECAREA PRIN ELIBERARE . Ghicirea în palmă Examinarea liniilor din palmă sau de pe mâini pentru a prezice viitorul.

a religiei şi a tradiţiilor). echilibrează fluxul energetic din corp şi aduce iluminare spirituală! Reflexologia Veche practică chineză şi egipteană cc presupune masajul picioarelor pentru a restaura „fluxul energetic" din diferitele zone ale corpului.1 tiulectirea prin cUherorcj. Precogniţia Precunoaştere a evenimentelor. Planşeta Masă pc care sunt scrise la întâmplare litere sau propoziţii căutate aleator de degetele persoanei. uneori. Vederea psihică Abilitatea de a vedea lucruri chiar şi cu ochii închişi sau. 289 . • Spiritismul (spiritualismul) Evocarea demonilor şi contactarea lumii spirituale pentru a comunica cu morţii (de obicei printr-un rnedium). Satanism închinarea la Satan şi practica ritualurilor efectuate în supunere faţă de Satan. în care oamenii se întâlnesc pentru a contacta. cred unii adepţi New Age. _ Vrăjitoria Puterea dc a schimba evenimentele şi de a influenţa oamenii sau circumstanţele în bine sau în rău prin controlul demonic obţinut prin magia neagră. Rapsodomanţin Căutarea prezicerilor în pasaje luate la întâmplare dintr-o carte (adesea dc poezii).Sluj/rai practică Anexa 3 Frenologia Ghicirea prin examinarea formei craniului uman. Reîncarnarea Credinţa câ sufletul omului nu moare niciodată şi trece dintr-un trup într-aitul. Piramidologia Folosirea unei piramide al cărei vârf. este de aceeaşi natură cu proiecţia astrală Descântecele Incantaţie folosită pentru a chema puterile magice. Fiziognomia Ghicirea caracterului prin observarea trasaturilor fetei. Pan. Naşterea psihică Experienţă ocultă prin care persoana este convinsă că „toate simt una'". printr-un rnedium. când persoana este oarbă. Şedinţele de spiritism Reuniuni. Psihometria Primirea dc informaţii psihice despre o persoană sau despre anumite evenimente din viaţa persoanei prin observarea unui obiect care aparţine acelei persoane Punk rock Muzică ce poartă mesajul răzvrătirii împotriva ordinii stabilite în societate (în special împotriva legii. într-un ciclu care nu se termină până când persoana nu atinge perfecţiunea şi nu mai arc nevoie de existenţa fizică. care cred şi i se închină lui Satan. Călătoria sufletului Ieşirea sufletului din trup pentru a privi de sus la acesta şi a se deplasa pe distanţe scurte. Psihografia Scriere spirituală prin intermediul mâinii unui mediom. spre deosebire de satanişti. Vindecarea psihică Folosirea puterilor oculte pentru a aduce vindecare. Deşi mai puţin periculoasă. vrăjitorii cred în Marca Zeiţă Mamă şi în consortul ei. în general. duhurile morţilor.

Tarot Practica ocultă a folosirii unui set de 22 cărţi pentru ghicire. 291 . a spiritului şi a psihicului. Puterile spirituale pe care le foloseşte sunt însă duhurile rele. mister sau imaginar. unul dintre ele fiind un schelet care reprezintă moartea Citirea în frunza de ceai încercarea de a descifra mesajele lăsate pe fundul unei ceşti de reziduurile frunzelor de ceai. Superstiţiile Credinţe iraţionale sau practici rezultate din teama de necunoscut. Magia albă Magie care pretinde a avea scopuri pozitive.I 'intlecarea prin eliberare . între cei doi ochi naturali. Zodiacul împărţirea bolţii cereşti în douăsprezece sectoare ce conţin semne. este localizat în frunte. Vudu-iştii se închină mai multor zeităţi.Slujirea practică Anexa 3 Duhul călăuzitor Duh dintr-un medium prin care se pot obţine informaţii „de dincolo". în care mantra (un sunet secret) este repetată în timpul meditaţiei. Telechinezîa (TK) . ghicire şi dansuri ritmice. fie negre. incantaţiilor. folosind magia pentru vindecarea bolnavilor sau jKsntru vătămarea şi uciderea victimelor. fie albe. Stigmata Urme asemănătoare rănilor lui Cristos crucificat. iar Biblia hu face nici o diferenţă între practicile oculte. Translocaţia Mişcarea unei persoane dintr-un loc într-altul prin mijloace supranaturale. Yoga Unul dintre cele mai vechi cuvinte din religia Hindu. puterea şarpelui ce dormitează la baza coloanei vertebrale. Talisman Obiect gravat despre care se crede că dcpne puteri magice şi prin care purtătorul este protejat şi prosperă. ce apar în mod supranatural pe trup. 290 • • Meditaţia tranşeedentală (TM) Sistem religios derivat din hinduism. Yoga este calea caic trebuie urmată pentru a-L avea pe Dumnezeu în tine. de ajutorare. mintea fiind în cel mai înalt grad de conştientizare. Abilitatea de a mişca sau de a controla obiecte folosind puterile spirituale. Al treUea ochi Ochi al vederii spirituale care. Cuvântul zodiac are sensul de „cerc cu animale". în tradiţia religioasă indiană este pierderea identităţii individuale şi contopirea cu identitatea universală. jertfe. lăsând persoana deschisă controlului exercitat de un duh. presupun practicanţii. Vjidu Vudu este o formă de vrăjitorie religioasă care cuprinde ritualuri. Fiecare carte are un mesaj pictural. cu ajutorai poţiunilor. Astrologii cred că semnul sub care sc naşte o persoană determină caracterul acesteia. Este o disciplină spirituală prin care se caută controlul trupului. Mişcarea mesei Proces dc ghicire prin mişcarea supranaturală a unei mese de către duhuri. păpuşilor sau a diferitelor ritualuri. Stihomanţia O formă a rapsodomanpei. Scopul urmărit. Ambele sunt greşite. atingând kundalini. Puterea kundalini este aceeaşi ca şi în yoga Transa Stare mentală în care conştienta minţii este în repaos.

Acupunctura Aromaterapia Tratamentul Bacii Flovver Terapia culorilor Terapia cristalului Vindecarea prin credinţă Călăuzirea imaginaţiei Homeopatia Hipnoterapia fridiologia Kinesiologia Vindecarea magnetică Medicina New Age Terapia vieţilor anterioare Vindecarea psihică Chirurgia psihică Vindecarea piramidală Radicstezia Renaşterea Reflexologia Vindecarea spiritualista Terapia zonală .Anexa 4 Practici medicale alternative Practicile medicale alternative nu sunt neapărat şi periculoase spiritual. ocultism sau din alte credinţe decât cea creştină. Dacă ele sunt sau nu periculoase. Iată câteva dintre practicile medicale alternative care sunt cunoscute ca având rădăcini spirituale sau principii din Ncvv Agc. depinde dc cele mai multe ori de ceea ce cred cei care le practică.

Acest Isus i-a dat o nouă Biblie.N) şi pc vizitele extraterestrilor. creştinism şi misticism. Animismul Credinţa că lucrurile ncinsuflepte cum sunt plantele. copacii. Reîncarnarea este una dintre doctrinele sale de bază Steiner a avut o influenţă considerabilă asupra educaţiei laice şi a înfiinţat numeroase şcoli speciale în care filozofia sa era obiect de studiu. ideile şi practicile orientale. au un suflet sau un duh. societatea este un cult care pune accentul pe credinţa în Obiectele Zburătoare Neidentificatc (O. Teologia cc se află în spatele gândirii sale este un amestec de spiritism. El a intitulat noua sa disciplină antropologică „ştiinţa spirituală". cea a Erei Acvatice. care a părăsit Societatea Teosofică datorită puternicei ci orientări spre religiile. pietrele. discipol yoghin caic pretindea că a fost vizitat de „învăţătorul Isus" dc pc planeta Venus.Anexa 5 Glosar al altor religii Societatea Aethurius Fondată dc Gcorge King. Ceremoniile socictăpi sunt dominate de practicile New Age şi cele ale religiilor orientale. Astăzi. Animismul face parte din majoritatea credinţelor religioase ale popoarelor primitive.Z. Societatea Antroposofîcă Fondată de Rudolf Stcincr. 295 . etc.

mântuirea fiind a descrisă ca o ultimă ieşire din ciclul renaşterilor. toţi necredincioşii vor fi anihilaţi. organizaţia şi-a revizuit marc parte din gândirea teologică şi a renunţat la doctrina că intr-o zi oamenii vor deveni dumnezei. După o adâncă meditaţie el a primit iluminarea care a devenit cunoscută sub numele de budism. dreptul efort. în 245 Î. Budismul întemeiat dc Gautama Buddha în jurul anului 500 î. inclusiv redenumirca ca „Familia Dragostei". Budiştii nu recunosc existenţa unui Dumnezeu suprem. Dumnezeu este mai mult un proces prin care omul tinde spre perfecţiune. unitatea budismului a fost destrămată şi s-a fonnat puzderia dc secte ce alcătuiesc budismul contemporan. peste 8 milioane de exemplare distribuite gratuit lunar). se consideră superioară ca 297 . a suferit multe schimbări pc parcursul anilor.C cinci sute de călugări budişti s-au reunit pentru a consemna în scris învăţăturile adunate în trei secole de tradiţie budistă.I IMU'carea prin eliberare . Amtstrong nega Trinitatea. etc). această sectă a avut o largă influenţă datorită ziarului ci PLAIN TRUTH (DEPLINUL ADEVÂR. Organizapa sa a atras numeroşi adepţi şi a câştigat foarte mulţi bani După moartea lui Armstrong. credinţele lor fiind mai mult ateiste decât teietc.Slujirea praulcâ ANEXA 5 Armstrougismul (Biserica Universală a lui Dumnezeu) Fondată dc Hcrbert W. Dumnezeu există în formă fizică şi El a creat omul pe care apoi l-a ridicat la rang de divinitate (pluralism). dreapta memorie şi dreapta meditaţie.C. 2% Ştiinţa creştină Fondată de către Mury Baker (Eddy) Ia sfârşitul secolului XIX. Viaţa budistă include lepădarea de sine şi un cod moral asemănător unora dintre învăţăturile creştine (cum ar fi spunerea adevărului. deşi declară câ este bazată pe Biblie. Dar în secolele care au urmat. Deşi David Berg provenea dintr-o biserică. interzicerea furtului. Dragostea susţinută de adepţii ci este însă diferită de dragostea susţinută de Isuş. învăţătorii buhai proclamă că cei nouă mari învăţători religioşi ai lumii au fost toţi manifestări ale lui Dumnezeu (Moise. pentm omenire nu există nici iad şi nici rai. Isus Cristos. Bab şi Baha Ullah). învăţăturile budiste au în centrul lor reîncarnarea. posturilor sale dc radio (în SUA şi la Radio Luxembourg) şi televiziune (larg răspândite în SUA). dreptul fel de viaţă. deşi răspândită dc John Thomas prin ziaml „The Apostolic Advocate'' încă din 1834. Budiştii cred că accasle căi conduc. dreapta comportare. nu şi-a căpătat denumirea oficială decât în 1869. urmată de Eureka (un comentariu asupra cărţii Apocalipsa). SUA. fondate pc credinţele iudeo-creştine tradiţionale. Duhul Sfânt este puterea nevăzută prin care Dumnezeu îşi susţine întreaga creaţie. • Pentm budişti. dar mimai în felul în care el o interpretează. Budismul este una dintre cele patm mari religii ale lumii (după creştinism. Cristadelfianismul învăţătură care. islamism şi hinduism). Isus este un astfel de om care şi-a câştigat dreptul la divinitate. în cele din uimâ. Hare Crişna. totuşi. interzicerea păcatului trupesc. credea câ numai el era adevăratul profet al lui Dumnezeu şi că tot ce a fost înainte de el a fost corupt şi fals El credea că obiectivul final al omului era dc a progresa pentru a ajunge un dumnezeu. Mulie dintre falsele sale credinţe erau. treptat. Copiii lui Dumnezeu Sectă fondată în 1968 de către Moscs David (fost David Bcrg). dreapta vorbire. Prima carte scrisă de Thomas a fost Elpis Israel (o prezentare a împărăţiei Iui Dumnezeu). Illinois. el a părăsit credinţele acesteia pentm a promova sexul liber intre membrii sectei sale şi favorurile sexuale ca mijloc de evanghelizare. Annslrong. mântuirea se câştigă prin supunerea faţă de cele nouă căi: dreapta credinţă. Pentru ei. a crimei. creştină. • Bahai Credinţă ce a derivat din islamism în secolul XIX Ea spune că toate religiile conţin un anumit grad de adevăr şi că ele trebuie să sc unească într-o religie universală Acest universalism este diferit atât de creştinism cât şi de islamism. cărţi în care el recunoaşte suprema autoritate a Bibliei. Buda. Toţi credincioşii vor trăi veşnic pe pământ. este un amestec între credinţa falsei vindecări şi o doctrină care. la fericirea Nirvanei. Mahomcd. Zoroastru. Confucius. Aceşti nouă învăţători sunt reprezentaţi în templul Bahai din Wilmettc. de aceea. dreptele simţăminte.

Scopul Bisericii. mântuirea înseamnă cunoaştere. care se crede încarnarea divinităţii. Dumnezeu este triunic pentru că este un Dumnezeu al vieţii. Analele. Stevens declară că Biblia este un document dc autoritate dar că ea este demodata şi că Biserica arc nevoie dc noi revelaţii care pot veni prin el. Omul este incapabil să păcătuiască. singura calc spre cer fiind bunătatea prezentată in Ştiinţa Divină. toate aceste biserici au revocat recunoaşterea ordinarii lui Stevens datorită doctrinelor sale „aberante". Duhul Sfânt este Cunoaşterea care vine de la Maharaj Ji. mărinimia şi bunăvoinţa Te Inspiraţia şi puterea necesare în regulile virtuţii Li Respectul. Păcatul este o „verbozitate" şi o „ipocrizie" pe care Traill o atribuie gândirii generaţiilor trecute. Masoneria este un amestec de hinduism. rosicrucianism. Stevens a fost ordinat de către Full Gospel Temple şi ordinatea sa a fost recunoscută de către Forsquarc Church şi de Assemblies of God. Marea învăţătură. vechi religii păgâne ale Egiptului şi mitologie greacă. oile sunt credincioşii avansaţi iar mieii sunt noii convertiţi. Ulterior. face prin puterea Duhului Sfânt. Doctrina m . Masoneria liberă Masoneria liberă este o largă organizaţie mondială care promovează glorificarea omului prin realizările sale. Conceptul de bază al doctrinelor lui Stevens este aşa numitul transfer. Boala. Rugăciunile în Numele lui Isus Cristos sunt intezise. a fost întemeiată de Stewart Traill. politeţea şi modul de comportare Wen • Gesturile de bunăvoinţă a păcii prin muzică şi poezie Cheng-ming Acceptarea rolurilor (de cx: „Tatăl trebuie să fie tată" etc. sinceritatea. dar diferitele ceremonii pe care le practică nu aduc decât orbire şi întuneric. atât în cadru! cât şi in afara masoneriei. adevărului şi dragostei.C de către filozoful chinez Confucius. Omenirea este o moştenire divină şi calea spre divinitate este posesia adevăratei cunoştinţe şi descoperirea „bunătăţii dinlăuntru". Biserica este organizată in grupe: liderii sunt păzitorii. Biserica Cuvântului Viu (Calea) Fondată în 1954 de John Robert Stevens. Acest lucru se poate cărţi scrise de discipolii săi. învăţăturile sale sunt derivate din hinduism. ca apostol al lui Dumnezeu. Ei jură să accepte moartea în chinuri pentru a proteja secretele organizaţiei. De aceea. kabbalism. învăţăturile sale sunt cuprinse în patru devenim dumnezei şt nu ne contopim cu El". învăţăturile masonice nu sc rclaţioncazâ şi nu sunt compatibile cu creştinismul biblic. cunoaştere care este datâde Guru şi privi care se ajunge la iluminare.Slujirea practică automate acesteia datorita naturii ei revelate.I judecarea prin eliberare . El îşi îndeamnă adepţii să-şi descopere „cu-1 divin".) Misiunea Luminii Divine A fost fondată în 1971 de către Guru Maharaj Ji. păcatul şi moartea sunt ireale. Biblia cerând pocăinţa de păcat deoarece „toţi au păcătuit". Organizaţia este o societate secretă ai cărei membri sunt legali prin puternice legăminte. Masoneria se vrea o căutare a iluminării divine. Ea este condusă de o frăţie masonicii bine organizată care exclude credinţa în Domnul Isus Cristos. Isus este Mântuitorul dar El nu este Dumnezeu. Biserica înţelegerii Bibliei Numită şi Veşnica Familie. Confucianismul Religie umanistă întemeiată în secolul al V-lca î. ca şi al fiecărui individ. Este o mişcare anti-triiiitariană care respinge atât cuvântul cât şi conceptul de „trinitate" ca fiind nebiblic. Ei se întâlnesc în locurile cunoscute sub numele dc „casc comunale". adepţii primind cunoştinţa direct de la Maharaj Ji. prin care persoana iese din propria ei identitate şi devine Cristos. „Nu are nici un sens să afirmi că Dumnezeu a devenit om atâta vreme cât noi nu despre om şi Cartea lui Mencius. grupate în şase compendii: Jen Regula reciprocităţii bunătăţii Chun-tzu Smerenia. Doctrina lui Confucius conţine instrucţiuni asupra relaţiilor dintre oameni şi asupra naturii umane. Isus a fost un simplu om care acum este mort iar Cristos şi Duhul Sfânt există numai pentru a susţine Ştiinţa Divină. este de a deveni un dumnezeu.

Vişnususţinătorul şi Siva-distrugălorul. an ce marchează începutul calcndaailui islamic şi este cunoscut sub numele de AH (anul Hcirei). nobili.Slujirea practică Anexa 5 Rit Scoţian conduc la obţinerea titlului de „Mare Maestru Inspector General de gradul 33". Scrierile hindu sunt volumionoasc. astrologie. anul morrii sale. este o reincarnare a lui Cristos. Hare Krişna a fost întemeiată dc Chaitanya Mahaprobha la începutul secolului al XVl-lea sub numele de Sankirtana. o alta. Membrii comunităţii sunt învăţaţi că pot experimenta 300 Cele 10 grade din Ritul de York şi cele 30 din Vechiul şi Acceptatul Există trei stagii (sau grade) de mcmbralitatc în Loja Albastra. cel mai mare şi ultimul fiind Mohamed Cele şase declaraţii de credinţă la care trebuie să subscrie fiecare musulman sunt: credinţa în Dumnezeu. Există un singur Dumnezeu. în cariile Sale. Univeisul sc află într-o seric dc cicluri de creştere şi decădere (Kalpa). Agni şi Durga. în sfârşit. Parte din aceste fapte sunt şi cele şaisprezece cuvinie-mantra (numită Kirtanya) ce trebuie rostite dc mai multe ori într-o zi. părintele omenirii. Dumnezeu nu poate fi o persoană şi de aceea nici Isus nu poate fi Dumnezeu întrupat Dumnezeu este creatorul şi izvorul tuturor lucrurilor.Vindecarea prin eliberare . Mântuirea trebuie câştigată printr-o serie de fapte bune făcute în ciclurile de reîncarnare până când se ajunge la contopirea cu Krişna. pomenile şi pelerinajul la Mecca. Ca şi în budism. societatea fiind organizată în caste de preoţi. Hinduismul arc o panoplie dc zei recunoscuţi pc plan naţional. tehnici yoga şi învăţături mistice ale Kabbalei. Comunitatea Internaţionali a lui Cristos (Jamilianti) Fondată în 1972 de Eugene Savoy. Savoy mai pretinde şi că fiul său. 301 . • i i Islamismul Religie fondată de Mohamed (Muhamad) în mijlocul familiei sale la Meca. de zei regionali numiţi uneori devatas şi. Adepţii Krişna cred că există un singur Dumnezeu. în Arabia Islamismul nu a devenit o putere religioasă decât după emigrarea lui Mohamed la Mcdina în anul 622 d. care este triunic: Brahma-creatorul. de aceea toţi oamenii sunt fraţi şi surori.U. Relaţiile interumane sunt foarte rigide. pelerinajul la Mecca fiind cerut cel puţin odată în viaţă. Toate sunt obligatorii. Krişna. rugăciunea. mişcarea este un amestec de hinduism. credinţa centrală este reîncarnarea. budism. „mai strălucitor ca orice soare". una de zei locali sau ai satelor ce formează o adevărată armată de bhuts (duhuri). legea Karmei determinând viitorul omului pe pământ până la atingerea Nirvanei (ieşirea din ciclul morţii şi al renaşterii). în îngerii Lui. Cei cinci stâlpi ai Islamului sunt: mărturisirea credinţei. mişcare a închinătorilor budişti Krişna (fiul reîncarnat al zeului Vişnu). în profeţii Lui. Biserica Internaţională a înţelepciunii Eterne Fondată dc Beth Hand (care a renunpit la originea ci de membră a bisericii Episcopale). câ puterea miracolelor lui isus venea din soare şi că Isus se va întoarce ca un soare nou şi spre soarele etern. în ziua judecării şi în decretele Sale suverane. Hinduismul este mai mult o filozofie decât o credinţă şi se ocupă dc cercetarea mistică şi dc faptele mitologice ale zeilor. Hinduismul Hinduism este un termen modem care descrie vechea religie indiană ce datează de 4000 de ani.A de către guru Swami Prabhupada şi a fost condusă de acesta până în 1977. puterea recuperatoare a soarelui. spiritualism. Jamil. Vedele. care a urmat atât învăţăturile secrete (ascunse) ale Iui Isus cât şi pc cele ale vechilor închinători la soare. Isus ne arată drumul ISKCON (Hare Krişna) Societatea Internaţională pentru Conştienta Krişna (Hare Krişna) a fost fondată în 1965 în S. cele mai cunoscute fiind Upanişadeie. Islamismul presupune supunerea la voinţa lui Allah şi învăţăturile sale care sunt cuprinse în Sfântul Coran (Quran). strălucitor. Hinduismul are o mulţime de forme dar nu are un crez formal şi nici un fondator. postul. fii şi fiice ale lui Dumnezeu. Indra.C. cum ar fi Krişna. Brahma. Puranele şi Bhagavad Gita (cântarea Domnului). ţărani şi servitori. . şi că Isus este fiul lui Krişna. Allah este atotputernicul Dumnezeu iar Isus este unul dintre cei şase mari profeţi.

- Rastafarianismul Lconard Howell a elaborat cele 6 principii care stau la baza gândirii rastafariene. Materialismul Deşi nu este o religie. Young. în 1842 Joseph Smith a devenit mason şi a adoptat multe dintre ritualurile masonice ca rituri în templul mormon. Martorii lui lehova cred că numai 144 000 dc oameni vor merge în cer şi că o mare mulţime dc credincioşi. este considerată de către biserica Mormonă ca fiind cuvântul Iui Dumnezeu. cea mai mare parte a omenirii se închină la altarul succesului material şi face un idol din bunăstare. Satan şi cei necredincioşi vor fi anihilau. Al doilea preşedinte a! bisericii Mormone. dacă acesta a comis păcate cum ar fi „Cheia teologiei rastafariene Sclassie". „Numele lui Isus". Negrii se vor răzbuna pe albi 6. prin care „omul poate fi ucis crima. Nenumăraţi oameni sunt ţinuţi de materialism în robia unui mod dc viaţă fără Dumnezeu. Mişcarea s-a desprins din Asscmblies of God şi a purtat inai multe denumiri: „Noua Cale". „Numai Isus". 302 dumnezeirea veşnică. Această „carte". Haile Sclassie este Dumnezeul ce! viu şi împăratul lumii 3. etc. Printre credinţele mormone care diferă de cele creştine pot fi enumerate: botezul în locul celor morţi. era scrisă o carte. căsătoria cu o persoană de culoare. a propagat doctrina ispăşirii sângelui. Brigham Young. Mormonismul (Biserica lui Isus Cristos a sfinţilor din ultimele zile) Mormonismul a fost întemeiat dc Joseph Smith în 1830. este Rastafarianismul pretinde că Selassie este reîncarnarea lui Isus. Rajnesismul Bhagwan Shree Rajneesh a devenit gura în 1966 şi a promovat sexul deschis şi distrugerea unitarii familiei. Mulţi dintre discipolii săi au aderat ulterior la mişcarea New Age. Noua Cale Respinge tradiţionala doctrină creştină a trinităţii şi dc aceea botează oamenii numai în Numele lui Isus Cristos. care a avut 20 de neveste. Mesia care S-a întors. Etiopia este cerul. fideli lui lehova. V O T trăi veşnic pe pământ. Rajneesh a murit în 1990 după ce a atras peste 200 000 de aderenţi. Martorii lui lehova cred că ei sunt singura biserică adevărată de pe pământ şi că toate celelalte biserici vor lupta împotriva lui Dumnezeu îh bătălia de la Armaghedon. Biserica Reorganizată s. El a stabilit că: 1. lui Isus Cristos a sfinţilor din ultimele zile Născută din lupta intestină pentru putere din cadrul bisericii 303 divinitatea suprema împăratului Etiopiei. Negrii se vor reîntoarce în Etiopia Fratele Joseph Owens spunea: a pentru a i se salva sufletul". Mormonii pretind că reprezintă restaurarea singurei biserici adevărate întemeiate dc Isus Cristos. Haile . după ce a avut o pretinsă vizită a îngerului Moroni care i-a arătat locul în care erau îngropate două table de aur pc care. aSertaţia că Noul Ierusalim va fi construit pe continentul American şi necesitatea ca mormonii sâ se căsătorească într-un templu mormon pentru a moşteni 1 . apostazia. respingând creştinismul ca fiind o religie a albilor.Slujirea practică Anexa 5 Martorii lui lehova (Societatea Biblică a Turnului de Veghe) Martorii Iui lehova neagă divinitatea lui Isus. minciuna.Apostolia" sau „Pcnticostalismul unit".Vindecarea prin eliberare . sex şi meditatie. Duhul Sfânt nu este o persoană ci mai degrabă puterea nevăzută a lui Dumnezeu. Negrii sunt reîncarnarea vechilor israeliţi 2. Sistemul său de credinţe izvora din hinduism. veşnica Sa existenţă şi învierea Sa fizică. . Jamaica este iadul disperării 4. a instituit practica poligamiei în biserica Mormonă. afirmând că realitatea este un tot unitar. Negrii sunt superiori albilor 5. care a fost tradusă şi intitulată Cartea lui Mormon. într-o limbă necunoscută. Ei cred că arhanghelul Mihail a fost Isus Cristos în starea Sa pre-umană. Scopul rajnesismului este atingerea iluminării prin reîncarnare. dragoste. în cele din urmă.

îl pot cunoaşte prin suferinţă. Masnavi. 304 . Bărbaţii sikh pot fi uşor recunoscuţi după turbanul pe care-1 poartă. a combinat psihoanaiiza freudiană cu gândirea şi ideile estice din scrierile sale science fiction. Spre deosebire de mormoni. Teologia rosicrucianistâ se bazează pe ideea că cei care vor să cunoască universul. biserica Reorganizau nu practică. iniţiat al Soarelui . cele două grupări mormone sunt identice. alchimie şi ermetism (relaţia dintre sferele cereşti şi cele pământeşti). Rosicrucianismul Fondat de C. după asasinarea lui iosepli Smith şi a fratelui sau.. Mulţi oameni (şi în spacial cei care au pierdut o persoană dragă) sunt înşelaţi de alăturarea cuvântului „creştin" la litlulalura acestei „biserici" şi participă la serviciile ei religioase. în realitate.. Spiritualismul arc ca scop contactarea morţilor care se află „de partea cealaltă".. El. botezul în locul celor morţi şi nu crede în poligamie. Sufismul propovăduieşte pocăinţa de păcate. se parc. Granth Sahib prezintă doctrina hindu a karmei şi a reincarnării precum şi cea a existenţei unui singur dumnezeu. învăţătura Sikîi spune câ „nu exista nici hindus nici în secolul XX s-au formal numeroase ordine rosiemeianiste dintre care cc! mai cunoscut este Vechiul Ordin Mistic a) Crucii Roz. Acest ultim concept.biblici" inspirate a lui Joseph Smith iar biserica din Utah versiunea King James. ceea ce face ca mulţi sikh-i să cunoască puţine lucruri despre conţinutul acestei cărţi.. Sat Nam. Cartea sacră a autişti lor.C în Punjab. în celelalte aspecte. fiind o combinaţie religioasă între teologia hindusă şi cea musulmană Domnului" şi a fost compilată de mai mulţi autori în şase limbi diferite şi în mai multe dialecte. face o netă diferenţă între sufism şi islamismul ortodox (în ceea ce priveşte relaţia dintre Allah şi om ca 305 Scrierea sacră a lui Nanak este Granth Sahib sau „Cartea India.. nu există nici păcat şi nici rău în univers iar 1 iadul nu oste decât un mit. contopirea tu Allah prin anihilarea (Fana) în el.C ca o reacţie. biserica Scientologică este complet tributară imaginaţiei lui Hubbard. dragostea dintre Dumnezeu şi oameni şi. Scientologia Fondată în 1955 de L. Tata! este Marele iniţiat in umanismul lui Saturn. Tronul divinităţii triunice este înconjurat de şapte spirite. s-au aşezat în Missouri. Scientologia este în conflict deschis cu creştinismul. perfecţionarea religioasă. Scientologia acceptă credinţele reîncamaţioriale ale hinduismului. sufiştii căutând o mai adâncă cunoaştere şi comuniune spirituală cu Allah mai degrabă pnn meditaţie şi dansuri-piruetă (Dervişii învârtitori) decât prin stricta respectare a celor cinei îndatoriri de bază ale Islamului. Seientologii cred câ există mai mulţi dumnezei. Sikhismul întemeiat dc Guru Nanak în secolul al XV-lca d.Slujirea practica Anexa 5 Mormone.. Este un amestec dc hinduism. ocultism. iudaism. Conform s. deşi mediumii există încă din vremea Vechiului Testament. arc o mare influenţă în Islam. producând o religie care a atras pc mulţi dintre cei care caută vindecare mentală. Sufîsmul Ordinul Sufi este o ramură a Islamului. deşi conţine unele învăţături ce diferă dc cele ale Coranului. Spiritualismul Biserica Spiritualistă a fost fondată în 1908. Grupările nu sc recunosc reciproc. Fana.. Rosenkreutz la începutul secolului al XV-lca sub denumirea de „Frăţia Crucii Roz". Biserica Reorganizată foloseşte versiunea . la formalismul şi legalismului învăţăturilor dc început ale Coranului. Fanta (al cărei autor nu este cunoscut) este principala sursă a filozofiei iosicnicianiste. oamenii sunt înşelaţi de duhurile rele.cienlologiei. Ceremoniile de căsătorie nu sunt ritualuri secrete ca în biserica din Utah. de care s-a separat spre sfârşitul secolului al VH-lea d. Ron Uubbard.IţţŞrlecargq prin eliberare .Duhul Sfânt (lehova) este I unii". în final. Brigham Young a preluat controlul grupării majoritare din Utah iar fidelii lui Joseph Smith Jr. fiul este Murele Marele iniţiat al musulman ". Multe dintre practicile New Age (cum ar fi canalizarea) nu sunt decât spiritualism îmbrăcat într-o formă comercială care să-1 facă atractiv pentm consumul public. contemplaţie şi diferite stadii de reîncarnare. • Sufi înseamnă mistic.

Vindecarea prin eliberare . inactivitatea. Taoismu! întemeiat de enigmaticul Lao-tzu la începutul secolului al Vl-lea popularizată prin scrierile lui Chuang-tzu. pasivitatea şi comuniunea cu natura încă din secolul al doilea î. Tcosofia Sociatatc fondată de Helcna Blavatsky şi Hcnry Olcott în 1875 la New York. viaţă-moarte. Mooniştii cred că: Dumnezeu este Creatorul şi că El există în dualismul Yang-Yin. naşterea din fecioară a lui Isus precum şi credinţa că El este Mesia şi Dumnezeu întrupat. Doctrina lui Wienville spune că există un singur Dumnezeu Creator. Biserica Universalistă caută să promoveze armonia între toate religiile lumii. în fiecare dintre noi. întuneric-lumină. bine-rău. Dumnezeu există în formă latentă. păcatul originar al lui Adam a adus moartea în rasa umană dar. Aceasta I-a determinat pe Maharishi să schimbe numele MT în Ştiinţa Inteligenţei Creative (SIC). opozipa dintre masculin-feminin. care a devenit text sacru al Bisericii Unificării. după ce a părăsit lucrarea din Ohio in care a fost ordinat de Bisericile Evanghelică şi Reformată. a promova studiul comparat al religiilor şi filozofiei precum şi pentru o investigare sistematică a puterilor mistice şi a naturii omului". Vişnu şi Siva. Conceptul central al Tao (calea sau cărarea) include ideea de Yang şi Yin. Wierwille a pretins şi cl că secta pe care o conduce este singura Biserică adevărată şi că numai el are darul de a aduce în lume adevărul lui Dumnezeu. pozitiv-negativ. Isus a fost divin în acelaşi fel în care noi suntem divini pentru că suntem extensii ale lui Dumnezeu. înlocuind discursul religios cu unul psihologic. Scopul unitarienilor este pacea. Societatea a fost concepută pentru „a stabili un nucleu de frăţie universală intre oameni. etc şi invizibila energie a viepi Chi. Ea este panteistă şi susţine câ Dumnezeu este una cu universul şi s-a revelat prin Brahma. misiunea lui Isus Cristos a fost întreruptă de crucificare dar că El se va naşte încă odată. MT a fost fondată dc Maharishi Maheş Yogi. Asociaţia Unitarian-Universalistă Unitarienii cred într-un singur Dumnezeu dar pretind câ Ortodoxismul a părăsit imaginea reală umană. î. Fondată în 1961. învăţăturile acestei religii promovează liniştea. existenţa Sa începând doar din momentul în care a fost conceput în pântecele Măriei. schimbare ce i-a adus mii de adepţi. Duhul Sfânt este o prezenţă sau o putere impersonală pe care Dumnezeu o dă credincioşilor. Ca mulţi alţi lideri religioşi. Asociaţia urmăreşte dezvoltarea caracterului şi hrănirca spiritului uman. Succesul iniţial al Căii s-a datorat unui puternic şi fervent 307 Doctrina tcosollcă declară că: Dumnezeu este un izvor divin impersonal. libertarea şi dreptatea în lume. Duhul Slant este un duh feminin care lucrează pe pământ.C. care a adaptat-o la mentalitatea americană a efectului imediat. Meditaţia transcendentală (MT) MT provine din hinduism.C medicina naturistă a făcut parte din taoism. care este mai presus dc Biblic sau de oricare alt crez. Principala autoritate este motivaţia. 306 . Calea Internaţională întemeiată dc Victor Wierwillc.Slujirea practică Anexa 5 una a separării dintre subiect şi obiect). top vom merge în paradis atâta vreme cât porţile împărăpei Cerurilor sunt deschise. MT a ajuns foarte populară în anii 60 dar aderenţii săi s-au împuţinat în anii 70. a lui Isus. Unitarismul respinge doctrina trinităţii. Lui i se atribuie cartea Tao-Te-Ching (Calea Puterii) care a fost Biserica Unificării (Moonismul) întemeiată de Yong Myung Moon (care mai târziu şi-a schimbat numele în Sun Myung Moon) în 1954 în Corea de Sud. tihna. în 1957 Moon a publicat o carte intitulată Principiul Divin. aşa cum este El descris în Evanghelii. Tcosofia crede că latentul devine actual prin reîncarnare. cum voia lui Dumnezeu este ca toţi oamenii să fie aduşi la El. Isus a fost Fiul lui Dumnezeu dar nu Dumnezeu Fiul. Moon a pretins că a primit o viziune dc la Isus Cristos prin care i s-a cerut să împlinească ceea ce a rămas „neîmplinit" de către El. noi suntem mântuiţi atunci când venim în contact cu adânca şi ascunsa cunoaştere din lăuntrul nostru. Datorită mesajului de pace şi dragoste pe care-1 aducea.

1992 Elis. Monarch Publications. 1987 Gibson. The New Age and You. 1989 Anderson. 1992 Gordon Bob. cu origini obscure. de către Zoroaster în jurul anului 660 î. Phil. în acest război este implicată întreaga omenire. Delivcr Our Children from the Evil One. cele mai cunoscute fund Noua biserică dinamica. Evicting Demonic Inlruders. Understanding the New Age. Word Publishing LttL England. SettledAccounls: Learning How to Forgive and Release England. Dere. Walking in thc Light: Disccrning Gods Guiclan Bubeck. Mane I. England. Noel and. England. Bibliografie in the New Age. Sovereign World. pentru a ti răsplătită sau pedepsită. învăţăturile zen budismului conţin sfaturile lui Buddha privind meditaţia ce conduce la golire şi la iluminarea finală. 1995 Ellis. Surprised by the Power of the Spirit. 1992 Finney. Excuse Mc. Noel and Phil. 1993 Stoughton. Insiclc the New Age Nightmare. Sovereign World. dar zen budismul nu are nici o carte sacră şi nici literatură scrisă. Charles.Attp/a Mainyu are loc un război cosmic. Joff. credinţă dualistă. Bethany House Publisihers. England. Aşa îmi spune Biblia şi Sunt morţii vii acum? Zeu budismul Extensie a budismului. Minneapolis. care trebuie să aleagă între bine şi rău.V Handbook for the Spirii-Filied Life. England 1993 Gibson. Huiungton House. mediataţia zen incluzând cântări din sutra şi texte ce sumarizează diferitele discursuri ale lui Buddha Zoroastrismul Veche religie întemeiată. Jack. Isus Cristos nu este Dumnezeu.Slujirea practica program cvanghclislic care includea cursul de studiu Putere pentru o viatei clin belşug şi diverse cărţi dc învăţătură.Yous Rejection Js Showing. Latâyette. Kingsway. Chicago. / Believe in Satan 's Downfall. Cartea sacră a zoroastrismului este Avesta. Legenda atribuie originile zen budismului unui învăţător budist itinerant pe nume Bodhiharma. Kingsway. Principles of Revival. Noel and Phil. 1989 Sovereign World. 1992 Gibson. Frank. Calea Cuvântului. England.Vindecarea prin eliberare . Dr. 1975 Hammond. England. 1994 Day. 1975 Chandler. 1991 309 Green. The Ach'ersary: The Christian Versus Demon Activity. Sovereign World. între acesta şi duhul iM\. England. 1993 Baer. Overcoming Rejection.C. Sovereign World. Neil T. England. Roger The Occultand You. England. England. The Disciplc . Roger & Andrea Clarke. USA. învăţăturile au fost transmise oral. Russell. Randall N. Hodder & . Kingsway. zoroastrismul spune că Ahura Mazciah este zeul suprem şi că. USA. Michael. Moody Press. New Wine Press. USA.

Dark Secrets of the New Age. Mimieapolis. Sanuiel. Minncapolis. D. Roy. Unforgiveness. The Christian & Freemasonry. Kingsway. USA. 1986 Johnson. The New Age Cult. The WeaponxofYour Warfare. Higliland Books. Belfast. The Occult: Deliverance from Evil. Walter. USA . The Subtle Power of Spiritual Abuxe. Chrislian Deliverance Volumes 1. Rootxand Shootx. Floyd. Peter. Piercing the Darkness (Novei). England Martin. 1989 Mather. Frank. 1970 Koch. 1992 McClung. Kurt. Right Relationships. 1990 Koch. Texas. Crossway Books. 1992 England. Russ. Toin. Floyd. Llstening to Others. Wcstchesicr. Satanism and the Occult. USA. The Latent Power of the Soul. England. 1973 (Reprint) Pereţii. Roger. 1977 Livesey. 311 . Tcxc. England. 1989 (UK edilion: Kingsway. England. Victor Books. 1994) England 1988 Pfeifer. Sovereign World. Gcnnantown. England. 1990 McCormick. Richmond. Lany. WJ. Release of the Spirit. Soul Ties. New Wine Press. Sovereign World. USA. The Falher Heart of God. Kingsway. 1988 Logan. The Spiritual Man. Frank and Ida Mac. England. George A & Lany A Nichols. New Wine Krafl. Frec Indeed! Sovereign World. USA 1993 Marshall. 1992 Hurding. England. Hodder & Stoughton. Watchman. IVP. England. Riclunond. Kurt. England. 1988 Martin. England. Maxinc & Karen Burton Mains. Power from on High. Tom. Joyce. Illinois. 1994 McClung. Grand Hobson. Kingsway. Bcthany House Publishers. The Screwtape Letterx. 1993 Lea. Tom. Paganism and the Occult. Frank. Berii. Sccts. Grand Rapids. Sovereign World. USA. Australia. Crossway Books. Watchman. England. Frank. 1987 Hepden. I'igs in ihe Parlour: A Practicai Guide to Deliverance. Christian Fellowship Publishers Inc. 1970 Fcllowship Publishers Inc. Nova Distribution. McK. Curses. England. Great Joy Publications. 1989 (UK edilion: Kingsway. 1977 Nee. Sovereign World. USA. 1992 Nee. Watchman. Full Marrs. Sovereign World. Pasi and Prexent. Chilei Sexual Abitse. Charles H. Roger. Religions & the Occult. Harper Collins. Trumpet of Gideon Ministries. 1994) Illinois. Healing from the Insidc Oul. Har on the Saints. 1992 Hurding. England. England. 1994. Understanding Alternative Medicine. Press. Jeli. C. Word (UK). Bible and Counsclling. Easlbourne.S. CLC. Steve. Roger. Moody. Zondcrvan Pubhsliing House. Jessie and Evan Robcrts. Kevin. Evil Spirits. England. 1985-1988 Huggert. 1987. 1983 Marshall. 1962 Koch. Deliverance. New Winc Press. Between Christ and Satan. England. 1991 Kjos. USA. Rapids.L. Christ. USA. Kregel. Sydney. Kevin. Spiritsofthe City. The Childrcn's Bread Ministry. Your Child and the New Age. 1994 310 Pcretti. Explalning Rejection. Grand Rapids. Kregel. Dictionary of Cults. Occult Bondage and Deliverance.2 and 3. Demonology. David & Van Vondcren.Slujirea praetică Bibliografie Hainirioiid. 1990 Lcwis. England. Defeating Dark Angels. Bctany House. Hancock. Wlicaton. Healing atAny price? Worid Publishing. Kingsway. USA.Vindecarea prin eliberare . USA. England. Hodder & Stoughton. 1988 Marshall. Grand Rapids. 1992 Salvalion Fcllowship. 1972 Parker. Walter The Kmgdom of the Cults. USA. 1994 Logan. 1992 Hammond. Hoddcr & Stoughton. USA. Millcr. Christian . Kurt. Crossway Books. England. 1965 Nee. England. England. Penn-Lewis. This Present Darkness (Novei). USA. Kregel.

Downers Grove. Christian Set YourselfFree. Tulsa USA. 1990 Pulling. Graham. C. YWAM Tesaloniceni 5:21) Pubtishing. Dean. Tulsa USA. DLT. Maxwell. Paula. Victor)' House Inc. Paul & Terri. Scripture Press Publications. ' USA. 1990 Smith. John. What You Need to Know About the Nev. Peter (Editor).A. 1991 Sanfoid. A Diary ofSigns and Wonders. Territorial Spirits. Ministering in the Gifts of the Holy Spirit. 1991 Includerea neapărat adăugat bun" (1 vreunei cărţi in această bibliografie nu presupune Inc.' House. England. New Zealand. 1987 Prince. Word England.Vindecarea prin eliberare . Earl D. Tulsa USA. John & Paula. USA. 1991 Whyle. Oklahoma. Dovc Ministries. Regal Books.Slujirea practică Bibliografie Powell. Mana. John & Paula. Whittakcr House. Sovereign World. Scripture Press Publications. 1992 Seamands. HunUngton House Inc. Graham and Sbiricy. Oregoa USA. What Your Horoscope Doesn ? Tel! You. John & Paula. David A. Bill. Auk'land. England. 1989 Sanford. 1987 Richards. Bill. The Power of a Parents Words. How to Cast Oul Demons and Break Curses. USA. The Transfiguration of the Inner Mah. Wheaton. England. H. England. că autorul acelei cărţi a epuizat subiectul pe care l-a la acel subiect Încurajez cititorii să-şi folosească Oklahoma USA. Sovereign World. IVP.Age 312 313 . USA. 1992 England. Wheaton. Healing the Wuundcd Spirit. Tulsa. Demons and Deliverance. London. David A. 1991 Sanford. 1992 Seamands. David A. USA. 1989 Rcisser. Tulsa USA. F Lagard. Wheaton. Word (UK) Movement. 1992 Subritzky. Scripture tratat în acea carte şi că alţi autori n-ar mai avea nimic de discernământul în a „cerceta toate lucrurile şi a alege ce este Press Publications. England. The lielievcr 's Guide to Spiritual Warfare. John & Paula. USA. Tom. Spiritual Warfare For Every Christian. When the Spirit Comes with Power. John & Loren Rene>val of the Mind. 1985 Sanford. New Age Medicine. oiiginally published 1916) Wright. Bill. 1988 Sandford. Healing Women's Emotions. Victory House. Sovereign Publishing. USA. -4 Silence to Be Broken. 1986 Wagner. England. Paula. Rcceiving The Gifts of the Holy Spirit. 1987 Woodworth-Etter. Healing Grace. USA. Victor. Harvest House Publishers. Victory House Inc. 1982 Sanford. Healing ofMemorics. Sovereign World. Ed. 1993 Strohmer. Demons Defeated. Derek. House Inc. (Reprint. Healing for Damaged Emotions. Victory House. Victor)' House Ventura. John Weldon. Sovereign World. Hodder & Subritzky. Healing Victims of Sexual Abtise.Norman. England. 1979 Sanfoid. Victor)' House Inc. 1985 Sherman. 1991 Subritzky. Lafayette. Harrison Whilc. Stoughton. FearFree. 1989 Wilson. 1993 Seamands. Sovereign World. Tulsa. USA. 1991 White. Seattle. But Deliver Us/rom Evil. 1994 Powell. Cliarles. USA. John. JVP. England. Restoring The Christian Family. England. Blessing or Curse: You Can Choose. H. Pat The Devii s Web. Why Some Chrislians Conunii Adultery. 1974 Roebert. 1991 World. Kingsway. USA.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful