Vindecarea prin eliberare

Slujirea practică

Peter J. Horrobin
Director al EHel Ministries Centru de formare şi slujire în vindecarea creştină

Cuprins

Prefaţă PARTEA A : TEMELIILE L U C R Ă R I I DE E L I B E R A R E

.

Pagina 13

19

1. Introducere O slujire echilibrată pentru vindecarea prin eliberare începuturile Ellcl Grange Temeliile scripturale de credinţă 2. Pregătirea lucrării Cum Şi-a împărtăşit Isus lucrarea ucenicilor Săi învăţăturile lui Isus Principii de bază 2.1. Cine şi ce suntem noi pentru Dumnezeu 2.2. Cum putem fi bolnavi 2.3. Nevoia de a ierta 2.4. Mărturisirea şi iertarea propriilor păcate 2.5. Iertarea de sine 2.6. „Iertarea" lui Dumnezeu 2.7. Acceptarea lui Dumnezeu aşa cum este El 2.8. Să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne accepte aşa cum suntem 2.9. Acceptarea de sine 2.10. Acceptarea celorlalţi 2.11. Domnia lui Isus Cristos Concluzie 7

21 23 24 26

31 33 35 36 36 38 40 -43 45 45 49 50 52 54 56

Simptome observabile ale unei posibile demonizări 3 1. înclinaţiile 3.2. Poftele ieşite din comun 3.3. Extreme ale comportamentului 3.4. Amărăciunea şi neiertarea 3.5. Obiceiurile comportamentale forţate 3.6. Personalitatea şi comportamentul înşelător 3.7. Depresia 3.8, Tulburările emoţionale 3.9, Fuga 3.10. Frica şi fobiile 3.11, Vinovăţia şi auto-condamnarea 3.12, Auzi rea de voci 3,13. Bolile ereditare 3.14. Credinţele eretice 3.15. Implicarea în religii false 3,16, Comportamentul iraţional 3.17. Lipsa unor relaţii mature 3.18. Legalismul şi robia spirituală 3.19. Coşmarurile 3.20. Implicarea în ocultism 3.21. Vorbirea necontrolată 3.22. Bolile care recidivează şi bolile prelungite 3.23. Egocentrismul 3,24. Aberaţiile sexuale 3.25, Tentativele de sinucidere 3.26. Simbtomele care nu se pot diagnostica medical 3.27. înclinaţiile spre violenţă 3.28, Nesociabilitatea şi comportamentul anti-social Concluzie : Câteva observaţii din practica medicală

57 58 59 60 61 62 63 63 65 65 67 67 68 68 69 70 71 72 73 74 74 75 77 78 78 79 80 81 82 «3

PARTEA B : PUNCTELE DE INTRARE A D E M O N I L O R 4. Cum intră demonii 4.1. Linia generaţională 4.2. Păcatul personal 4.3. Păcatul ocultismului 4.4. Unele practici medicale alternative 4.5. Păcatul religiozităţii 4.6. Legăturile sufleteşti nedumnezeieşti 4.7. Păcatul sexual 4.8. Rănile sufleteşti, abuzul şi respingerea 4.9. Traumele şi accidentele 4.10. Moartea (inclusiv pierderile de sarcină şi avorturile) 4.11. Blestemele (inclusiv legăminte lăuntrice declaraţiile şi rugăciunile greşite) 4.12. Obiectele şi clădirile blestemate 4.13. înclinaţiile 4.14. Frica şi fobiile 4.15. Oboseala şi extenuarea Concluzie Spre avertizare şi încurajare PARTEA C : PRACTICA SLUJIRII PENTRU ELIBERARE 5. Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare Introducere 5.1. Echipa de slujire 5.2. Cum se începe slujirea 5.3. Scopurile cui? 5.4. Observaţi orice simptome ale unei posibile demonizări

de mare ajutor în lucrarea sa. Verificaţi liniile generaţionale 5. în toată perioada carierei sale universitare şi de afaceri el a ştiut că se afla doar într-un timp dc pregătire a unei lucrări creştine care urma să-i schimbe viaţa. Exploraţi trecutul sexual 5. ocultismul şi Biblia 3. deşi îşi au sediul în Marea Britanic. dar a trebuit să aştepte aproape treizeci dc ani înainte ca lucrarea vieţii iui să înceapă la EIlcl Grange! Dumnezeu i-a dat viziunea pentru slujirea în eliberare în timp ce încerca să ajute o persoană demonizată. Investigaţi credinţele false şi implicarea în ocultism 5. Lancashirc şi a copilărit la Blackbum şi apoi în nordul Angliei. Părinţii i-au dat o temeinică educaţie creştină. Căutaţi semnele respingerii 5. Sfaturi pentru cei eliberaţi Zece condiţii pentru a păstra eliberarea Post-scriptum 220 224 224 227 228 228 . Dc la acea dată. De ce unii oameni nu sunt eliberaţi 9. Peter şi-a cunoscut această chemare încă din vremea adolescenţei.7. Timp de zece ani s-a rugat zilnic pentru această viziune. Calităţile unui consilier creştin 2.5. • " r • 241 244 250 251 253 " 257 261 Şi-a luat diploma la Oxford.6. Oxford şi Manchester. mai apoi.9. publicare şi vânzare. Cum să ne rugăm 7. Dc atunci. lucrarea lui Peter este caracterizată de dorinţa de a păşi în credinţă şi de a-L vedea pe Dumnezeu lucrând în vieţile oamenilor.10. Investigaţi legăturile sufleteşti nedumnezeieşti 5. Slujirea pentru eliberare Exercitarea autorităţii Unele posibile manifestări demonice Căi de ieşire a demonilor îngrijirea după eliberare 8. Magia. şi după cc a petrecut câţiva ani în mediul universitar s-a îndreptat spre afaceri. Glosar al altor religii Bibliografie 263 271 277 . în noiembrie 1986 a fost cumpărat sediul Eilel Grange. Practici medicale alternative 5. 2 9 3 295 309 . După alcătuirea echipei de rugăciune. Şi-a fondat propria societate de publicare ţi vânzare de carte şi după cincisprezece ani dc scriere. Infoimaţi-vă asupra accidentelor şi traumelor Recapitulare 6. A locuit o vreme în sud şi în Surrey. Ellel Ministries s-a dezvoltat constant. fiind acum o echipă full-time formată din 140 de membri. lucrează şi în alte ţări. Peter s-a născut în 1943 la Bolton. unde a studiat chimia. după care s-a întors în ţinutul natal. în diferitele centre ale lucrării slujesc LI ANEXE 1.8.5. Cunoaşterea Scripturii i-a fost. cu puternice tendinţe evanghelice. până când Dumnezeu a adus-o la viaţă. 230 231 Despre autor Pc'cr Horrobin este Director Internaţional al Centrelor Creştine Eilel Grange care. în 1986 a fondat Centrul Creştin EIlcl Grange. ţinând neîntrerupt serii dc cursuri de pregătire şi slujire pentru vindecare. Glosar al practicilor oculte 4 .

Vindecarea prin eliberare . Nu a fost deloc uşor. nici unul dintre pionierii echipei nu-şi imagina ce avea să urmeze. în 1991. Ia Glyndley Manor (lângă Eastboume). 12 Prefaţă La alcătuirea acestei cărţi au contribuit mai muie persoane. în sudul Angliei. al cărei prim volum a fost iniţial compilat pentru Misiunea Engleză. echipa nu s-ar mai fi alcătuit niciodată. Deşi semnală de mine. Nimeni nu se aştepta ca el ibe rărea să fie o atât dc strategică parte a vindecării. Alteori. Dumnezeu a ridicat o lucrare dc importanţă internaţională. în 1986. Roadele slujirii au apărut cu greu. sub ochii noştri. la iniţiativă locală. acumulând experienţă şi văzând cum Dumnezeu Se implică în vieţile multor oameni. lângă Toronto. la nord de Toronto. El este şi un entuziast pescar şi admirator al autoturismelor Alvis. Conferinţele de învăţătură şi slujire în Rusia şi în Europa de est au cunoscut o continuă extindere iar acum este aproape realizat şi proiectul unui important centru dc învăţare şi slujire în Ungaria. ea nu ar fi putut apare fără angajarea hotărâtă a tuturor celor care s-au implicat în lucrarea pe care Dumnezeu a iniţiat-o prin Eilel Ministrics. Ia Glyndley Manor. atât în Anglia cât şi în diferite ţări. în 1984. lângă Budapesta. o proprietate în Surrey la care se poate ajunge uşor atât 1 de la aeroportul din Heathrow cât şi dc la cel din Gatwick. Uneori Domnul a îngăduit ca membrii echipei să treacă prin dificultăţi în slujire dar în felul acesta. în 1995 a fost achiziţionată Pierrepont. unul în Canada. am trăit în mod direct dramatica emoţie a adevărului Evangheliei şi am devenit mai conştienţi de realitatea presiunilor şi a problemelor pe care Pavel le descria prietenilor săi din Corint (2 Corintcni 11:22-29). lucrările EIlcl Polonia şi Eilel Estonia Sub conducerea lui Peter echipa de învăţare şi slujire s-a înmulţit considerabil. precum şi un centru în curs de. Printr-o mână dc oameni. Lucrarea este o slujire în credinţă care depinde în totalitate dg.Slujirea practică Domnului peste 300 de consilieri asociaţi. Scriptura a prins viaţă prin puterea Duhului Sfânt. iar noi am experimentat atât bucuria cât şi durerea. Catalogul Complet al Autoturismelor Engleze pe care 1-a publicat în 1975 a fost multă vreme lucrarea de referinţă asupra istoriei şi datelor tehnice ale tuturor modelelor de maşini fabricate în Anglia până în 1974. Ea nu ar fi putut fi scrisă nici fără miile de oameni care au fost ajutaţi de Dumnezeu la Eilel Grange. oameni ce s-au încredinţat echipei care le-a slujit prin puterea Iui Isus. Acest centru va deveni o şcoală internaţională de formare în slujirea pentiu eliberare. Nu bănuiam pe atunci că Dumnezeu ne va duce învăţăturile şi slujirea departe de nordul Angliei. De asemenea au fost demarate. construcţie la Budapesta în Ungaria (pentru păstorii şi liderii creştini din Ungaria şi Europa de est) . Peter este unul dintre coautorii popularei cărţi Mission Praise. Poate că dacă am fi ştiut. într-o perioadă relativ scurtă. astfel că acum avem un centru în sudul Angliei. Ei au răspuns multor invitaţii de a învăţa despre vindecare şi eliberare. la Orangcville. s-a deschis un alt centru iar în 1993 un altul în Canada. Acest centru va sluji păstorilor şi liderilor creştini din întreaga Europă de est. Aş vrea să le mulţumesc tuturor pentru aportul pe care l-au adus. la Orangeville. Centrul Internaţional de Conferinţe de la Brighton este destinat unei audienţe mai numeroase şi a slujit şi la extinderea lucrării spre Europa de est şi chiar mai departe. aducând vindecare şi eliberare. când sediul Eilel Grange a fost achiziţionat într-un mod aţâţ de uimitor.donaţiile şi veniturile obţinute în urma cursurilor de pregătire.

Obiectivele şi profesiunea de credinţă a lucrării sunt următoarele: - Prefaţa împărăţiei lui Dumnezeu. relativa necunoaştere a slujirii pentru vindecare şi eliberare în Trupul lui Cristos. Temeliile slujirii pentru eliberare Pregătirea pentru căsătorie Liber de înclinaţii Respingerea şi cum poate fi în prezent. Cursurile de pregătire se succed unul după altul. trebuie spus că lucrarea este administrată de o societate de "caritate numită „Tlie Christian Trust". Domn şi împărat. etc. iar apoi. să înţeleagă Sexul şi sexualitatea Vindecarea celor abuzaţi spiritual Umblând sub ungere care sunt temeliile 13 . In special in bisericile lor în slujirea pentru eliberare Vindecarea interioara şi locale. Aceste cursuri. învăţarea şi slujirea merg întotdeauna mână în mână. învăţare. Deseori. aşa cum a dat-o Isus Obiectivele: Formarea unei echipe de slujire Vindecarea prin eliberare împlinirea poruncii lui Cristos de a predica Evanghelia. Eliberarea locurilor Aceasta se realizează prin rugăciune. Pentru cei care nu cunosc Eilel Ministrics. Slujirea pentru eliberare bărbaţi Vindecarea prin eliberare pentru slujire personală precum şi prin pregătirea altora pentru Exercitarea darurilor spirituale femei implicarea in această slujire.Slujirea practica împrejurările aduse dc Dumnezeu pentru învăţare şi slujire. Dumnezeu Duhul Sfânt Evanghelizare şi vindecare Slujirea pentru orfani locuieşte în creştini şi le împarte puterea dinamică prin Temeliile consilierii creştine Slujirea celor respinşi care ei pot continua lucrarea lui Cristos. Dumnezeu Fiul. înainte de a primi slujirea. fiind fundamentul oricăror abuzaţi Slujirea sub ungerea Duhului Sfânt învăţaturi. că ceva special se petrecea la Eilel Grange. Refacerea celor respinşi Liber bi Cristos Aspecte speciale ale lucrării de Cei în suferinţă sunt slujiţi de obicei la Healing Retreats unde Vindecarea şi sacramentele eliberare practica lui Isus dc „a primi bine mulţimile. sunt următoarele: Cursuri pentru localnici (cu o durată de 3 zile): Bătălia pentru suflet Vindecarea. doctrina şi comportarea. atât In Anglia cât şi m afara ei. acceptarea. predicam. a h vorbi despre victime spirituală împârăfla lui Dumnezeu şi a vindeca pe cei care au nevoie de Vindecarea celor ce au fost Protecţia ale accidentelor şi traumelor vindecare " {Luca 9:11) este baza normală de slujire. mai întâi. Vindecarea şi retragerea liderilor Ce este înşelarea Vindecare şi prorocie Mulţi oameni au nevoie. După salutul Slujba de proroc de bun sosit. ţinute curent la Eilel Grange. Dumnezeu Tatăl iubeşte întreaga Echiparea pentru slujire Trăirea în plinătatea Duhului omenire. motivul pentru care ei se află încă în necaz este că nu au aplicat în vieţile lor principii fundamentale cum ar fi iertarea. Exercitarea darului prorociei împlinirea emoţională Temeliile de credinţa: Rugăciunea dinamică Mijlocirea ţi lupta spirituală Dumnezeu este Trinitate. Eilel Ministries are o echipă „full-timc" formată din Liber de frică peste o sută patruzeci dc persoane şi peste trei sute de consilieri ea învinsă Liber de apăsare şi nelinişte asociaţi. au arătat. Biblia este Temeliile vindecării celor Slujirea celor abuzaţi sexual autoritatea inspirată divin în ce priveşte credinţa. este Mântuitorul şi Sfânt Vindecătorul.Vindecarea prin eliberare . Isus Cristos. in biserica locală Vindecarea prin eliberare pentru de a face ucenici şi de a vindeca bolnavii de orice fel.

lipsa de promptitudine în a răspunde la într-un mediu spiritual tot mai ostil.Vindecarea prin eliberare . în care să declari că Isus scrisori şi „sihăstri-rea ' mea în perioadele critice ale scrierii acestei cărţi! este singura soluţie. în 1995 lucrarea s-a extins prin achiziţionarea proprietăţi Pieirepont din Surrey. respectiv doi ani. Primul volum s-a ocupat de bazele biblice ale acestei lucrări. vindecare şi eliberate in puterea Duhului Sfânt. Lan casier. puteţi scrie la EIlcl Ministries. Eilel Canada. sau EIlcl Ministries. Onlario. prietenilor şi colegilor care m-au ajutat cu generozitate la pregătirea manuscrisului şi care mi-au dat atâtea sfaturi folositoare. Această şcoali e^tc destinată în special celor ce vin din străinătate sau celor cc po sâ-şi pună deoparte nouă săptămâni pentru învăţare ş experimentare practică. Din toamna lui 1996 aici vor începe cursuri di unul. prevenirea asupra pericolelor textului pentru publicare. în apropierea aeroporturilor din Hcathrow ş din Gatwick. o Şcoală Internaţională de evanghelizare vindecare şi eliberare este la dispoziţia celor ce doresc să curioasei Loale învăţăturile prezentate la cursurile de mai sus. Fără ajutorul lor această carte încă n-ar fi şi prezentarea armelor şi uneltelor de care este nevoie pentru publicată! a menţine puterea Bisericii. L9W 2Y8. Sunt profund recunoscător tuturor membrilor echipei. Vindecare şi împlinire spirituală O conferinţă destinată ajutării bisericilor locale în implementarea lucrării de vindecare şi eliberare. multe dintre De asemenea. Lupta este a Domnului O conferinţă de 4 zile despre cum să slujeşti pentru evanghelizare. Biserica în flăcări O provocatoare conferinţă de 4 zile ce are ca scop echipareaMulţumesc în mod special lui Jonathan C'ansdale.. adâncească dedicarea pentru Cristos şi să răspundă chemării pe care Dumnezeu o face fiecărui creştin: să 17 . England. Prima lună esti dedicată în special învăţării temeliilor scriptuiale de slujire iar cei de-a doua aplicării acestor învăţături în slujirea practică. Rugăciunea mea este ca fiecare persoană care citeşte aceaste cărţi sâ-şi. să vindece bolnavii şi să scoată demonii Peter liorrobin Eilel Orange Mai 1995 Acest volum acoperă subiectul slujirii practice din slujirea dc vindecare prin eliberare. lui Ed Pirie şi Lissei Smith pentru eforturile făcute la editarea şi pregătirea şi zidirea Trupului lui Cristos. Le mulţumesc tuturor pentru sprijin O conferinţa ce urmează „Bisericii în flăcări" şi care dă şi încurajare. Ziua puterii Sale ele fiind incluse în textul cărţii. Canada. îmi cer scuze tuturor celor care au îndurat cu dragoste învăţaturi şi mai aprofundate despre cum să stai în credinţă întârzierile mele la masă. 1 Mulţumesc tuturor celor care au făcut sugestii utile. EIlcl Grange. . Pierrepont este un centru internaţional de pregătire a Eilel Ministries. Şcoala durează două luni. RRflLOrangeville.Slujirea practică Conferinţe de învăţături Prefaţă Pentru obţinerea unor detalii suplimentare. 16 predice Evanghelia. LA 2 OHN.

cât de important! este punerea unei solide temelii de credinţă.PARTEA A TEMELIILE LUCRĂRII DE ELIBERARE Un arhitect care vrea să proiecteze o construcţie durabilă. Isus ne arată. Biserica nu poate ignora aceste elemente vitale ale Evangheliei dacă vrea să aducă speranţă celor zdrobiţi. El il compară cu un om care şi-a zidit casa pe stâncă. Pe cel care-I ascultă cuvintele. 15 . Lucrarea lui Isus a inclus vindecarea şi eliberarea. la sfârşitul predicii de pe munte. va proiecta o fundaţie solida. iar în capitolul 3 se va face o prezentare a simptomelor care pot avea o rădăcină demonică. vindecare celor disperaţi şi liberate în spirit şi gândire celor ţinuţi în captivitate de vrăjmaş. Prima parte a acestei cărţi se va ocupa de prezentarea modului în care trebuie pusă o temelie solidă lucrării de vindecare şi eliberare.

a sufletului şi trupului şi înţelegerea scriplurală a demonicului şi a lucrării de eliberare. doar puţine fac legătura între vindecarea duhului. 21 . Isus a făcut posibilă continuarea slujirii Sale de vindecare (prin Biserică). calificându-l ca o înşelare datorată ignoranţei din acele vremuri. evident. Faptul că prima vindecare pe care Isus a făcut-o a fost prin scoaterea unui demon (Luca 4. sufletul şi trupul oamenilor. este neechilibrată! în ultimii ani s-au scris multe cărţi despre vindecare dar cu toate că majoritatea tratează subiectul luptei spirituale. Satan caută să producă haos şi dezordine. inacceptabilă cu privire la caracterul şi spiritualitatea Fiului lui Dumnezeu! Slujirea de'vindecare a lui Isus a fost perfect echilibrată. suflet şi trup. Vindecarea este restaurarea ordinii lui Dumnezeu în duh. astfel. Aceasta înseamnă că El a vindecat duhul. Isus S-a confruntat cu loale tipurile dc vindecare.Capitolul 1 Introducere O slujire echilibrată pentru vindecarea prin eliberare In lucrarea Sa. este a provocare adusă acelor minţi din secolul XX care neagă aspectul eliberării din lucrarea Sa. eliberându-i de puterile întunericului. O slujire care ignoră oricare dintre aceste aspecte. Prin cruce. O concluzie. Se afirmă. că Isus S-a înşelat datorită limitelor cunoaşterii din epoca Sa. El a slujit fiecărei persoane în funcţie de situaţia în care aceasta se afla.31-36).

Din fericire. ştiam că puteam fi iertat. dar nu ştiam că dacă păcatul a condus la demonizare aveam nevoie şi de curăţirea de consecinţele lui. atunci trebuie să ne întrebăm dacă în Biblie mai există ceva care să nu fie expus îndoielii şi necredinţoi.Anglia creştină"). de cele mai multe ori. Personal.Vindecarea prin eliberare . încă din adolescenţă. desigur. nu l-am recunoscut! îmi amintesc cum. s. Dar nu este oare posibil ca ştiinţa 2? să dea explicaţii raţionale căilor prin care demonii au acţionat. rareori m-am confruntat cu demonicul arunci când m-am rugat pentru oameni şi. în . dar nu ştiam că practicarea continuă a păcatului poate da acces demonicului in viaţa mea. ştiam că spiritismul şi toate celelalte forme de implicare în ocultism sunt periculoase. bine consolidat in viaţa mea. spiritualul întrepătrunde atât de mult cult-ira încât orice expresie a credinţei creştine care nu are un răspuns la acest vital aspect al creştinismului. Ştiam ce este păcatul. la acele începuturi. problema eliberării a rămas o necunoscută teologică. şi în special sectoarele liberale şi evanghelice ale Bisericii.Slujirea practică Introducere Dc vreme ce bolile sunt consecinţe ale căderii omului.i mă aştept ca un aspect atât dc esenţial al Evangheliei să fie. Nici educaţia şi nici experienţa din biserica mea nu m-au pregătit în vreun fel pentru această lucrare. aşteptare. mi-am dat seama că unele simptome 23 • . deoarece Scriptura ne spune clar că trebuie să scoatem demonii. pentru majoritatea populaţiei nu va fi deloc credibilă. Omul raţionalist din vest crede. Dacă aş fi crescut în Malaiezia sau în Nigeria. Şi nici n-am fost avertizat de multiplele căi prin care demonicul poate câştiga teren in viaţa mea. ca şi mulţi alţii. Nimeni n-a dorit acest lucru. Acest mod de gândire raţionalist este nescriptural. de aceea. Dar nimeni nu mi-a spus că dacă am practicat astfel de lucruri pot deveni demonizat. percepţia mea ar fi fost. Ştiam totul despre mărturisirea păcatului. ca şi pentru cei mai mulţi dintre creştinii din generaţia mea. proiectare şi pregătire. Privind în urma. Căci acolo. acum îmi dau seama că din educaţia mea creştină lipsea o întreagă dimensiune a înţelegerii spirituale. ca şi în multe alte părţi ale lumii. clădirea în care a început lucrarea. Este un lucru oarecum surprinzător.s-a terminat! In alte ocazii. în timpul unei eliberări. este greu dc presupus că există vreo formă de slujire creştină care poale ignora posibilitatea existenţei dimensiunii demonice în vindecare. Şi cu. Atât educaţia mea creştină cât şi bisericile în care am fost membru au pus accent pe necesitatea vitală a aplicării Scripturii. fie datorită greşitei credinţe că demonii se găsesc doar în cine ştie ce locuri îndepărtate şi sălbatice (şi de aceea nu trebuia să ne facem probleme din cauza lor aici. fie datorită presupunerii că demonii nu-i pot afecta pe creştini şi de aceea slujirea dc eliberare este irelcvantă pentru Biserica modernă. Şi dacă cineva se poate dispensa atât de uşor dc o atât de importantă parte a slujirii lui Isus (o treime din vindecările făcute de Isus . Dc atunci am văzut de nenumărate ori acel gen de manifestări dar. Azi îmi dau scama că în toţi acei ani de rugăciune. am devenii: conştient de relevanţa. producând unele boli? Lipsa de credinţă în supranatural afectează atât lumea raţionalistă cât şi pe cea religioasă. experienţa m-a înspăimântat şi m-am simţit uşurat când totul . care a cedat ispitirii Iui Satan.cele menţionate în Scriptură . Biblia ne arată că evenimentele din vieţile oamenilor sunt cauzate de intervenţia directă a lui Dumnezeu. începuturile Dumnezeu mi-a dat viziunea lucrării Eilel cu zece ani înainte de a cumpăra Eilel Grange. ca o premiză a trăirii unei vieţi în armonie cu învăţăturile biblice! Ar fi trebuit. actualitatea şi nevoia dc a sluji pentru eliberare numai atunci cănd cu însumi am începui să mă rog pentru bolnavii care nu se vindecaseră prin rugăciunea obişnuită. inclusiv dc eliberare. în general. Dar. cu totul alta. demonii dintr-o fată s-au manifestat ca o pisică sălbatică.au fost făcute prin eliberare). că educaţia şi civilizaţia ne-au scăpat de demoni sau ne-au luminat cu •„adevărul" că demonii nu există şi deci nu mai este nevoie să-i luăm în considerare atunci când analizăm situaţii sau fenomene ce par a avea explicaţii logice şi ştiinţifice. în primul volum am prezentat în detaliu temeliile scripturale şi uncie exemple practice din lucrarea de eliberare ce arc ca model slujirea iui Isus. pe vremea aceea. am fost influenţat de experienţa limitată a mediului creştin în care mă aflam.

citind un Nou Testament Gideon. Se părea că erau puţine lucruri de făcut. a cerut slujire Ia sfârşitul primului nostru serviciu dc vindecare de la Eilel Grange. n-am scos mai mult de doi demoni! Primele câteva săptămâni au schimbat însă totul! Ne-am dat seama că mulţi dintre oamenii care veneau la noi pentru a fi ajutaţi. Nu aveam toate răspunsurile . o cauza supranaturală. îmi aduc aminte că. Probabil. cursurile de pregătire pentru slujirea de eliberare s-au dendat deja. ca urmare a subminării întăritorilor demonice şi a revelării adevărului. de 40 de ori. dacă se găseau acolo! Dar practic. Timp de doi ani. EIlcl Grange în noiembrie 1986. Când a ieşit în faţă.Vindecarea prin eliberare . după atâţia ani. Lawrence nc-a spus cum s-a vândut Iui Satan pe când se afla în închisoare şi cum. Oameni care nu crezuseră vreodată ca ar putea fi afectaţi 25 în cele din urmă John a' fost eliberat nu de unul ci de mai mulţi 24 . trupul i-a devenit aproape rigid şi a alunecat de pe scaun jos. relaţiile dintre cei doi soţi continuau să se deterioreze şi John era într-o stare din ce în ce mai rea. creştinii. Când scriu aceste rânduri. când porţile lui Eilel Grange s-au deschis. am aflat mai multe despre el şi nc-am dat seama că este înţelept să nu slujeşti imediat pentru vindecare. strălucea lumina speranţei! Chiar . mi-om dat seama că lucrarea de eliberare este o parte esenţială a vindecării şi am început să le împărtăşesc şi altora acest adevăr. -I-am atins umărul şi imediat a fost aruncat la pământ. şi pe care le-a spus ucenicilor să le scoată din oameni. întotdeauna. Dar pe măsuri ce prezentam lucrurile pe care Domnul ni le descoperise vedeam cum în ochii celor care au avut curajul de a-şi risca reputaţia venind la noi. am telefonat ţinui alt membru al echipei de slujire. Domnul a îngăduit să începem primul nostru curs dc prezentare a lucrării de eliberare. Era clar. Am decis însă să nu-i sluijm în faţa atâtor oameni şi i-am cerut să vină la noi spre sfârşitul săptămânii.nimeni nu le are. John a fost primul dintre cei pe care Dumnezeu i-a îndreptat spre lucrarea noastră dc eliberare. Am cerut Domnului să ne arate toate puterile întunericului din viaţa acelui om. în trupul acelui tânăr s-a produs o puternica reacţie fizică. harul lui Dumnezeu ne-a călăuzit pas cu pas şi ne-a arătat cc trebuie să facem pentru a-1 conduce spre eliberare. La aceste cursuri au existat. el şi soţia lui trăiesc minunat. Nu aveam nici o îndoială că demonii erau reali şi că noi. transformând frumoasa noastră canapea într-un câmp de bătălie. târziu în noapte. în diferite forme. Un tânăr a fost adus la noi de pastorul lui. tfirându-se şi vomitând. Lawrence tremura tot Toată lumea privea spre ţâţa iui acoperită dc tatuaje şi spre trupul lui vânjos. în afara a ceea ce făcuse păstorul. Dar în ciuda acestui ajutor. anglicani plecau acasă cu convingerea că aveau de acum cheia cunoaşterii unor adevăruri prin care-i puteau ajuta pe cei din bisericile lor. aveam puterea şi autoritatea de a-i scoate din oameni. Astăzi ştiu că fără eliberare probleme'? lui John n-ar fi primit nici un răspuns şi pentru el n-ar mai fi fost nici o speranţa. înainte ca lucrarea de ta Eilel Grange să înceapă. au fost primele lui cuvinte. vino repede aici!" demoni şi azi. oameni care au fost vindecaţi prin eliberare. care se comportau exact ca şi . căsătoria Iui s-ar fi distrus iar el ar fi ajuns rău. şi-a predat viaţa lui Isus. întrebându-se ce ne vom face cu acest atât de nepotrivit candidat la vindecarea creştină. „Mi-c tare frică". doar pe baza unor informaţii sumare. La mai puţin de un an de la începerea lucrării. Alunei mi-om dat seama pentru prima oară că rugăciunea credinţei este o rugăciune „periculoasă"! Când Duhul Sfânt a coborât peste el. acesta li constliase minunat pe John şi pe soţia sa. şi i-am strigat în telefon: „Ajutor. şi în special cei care aveau de multtimp probleme.creaturile" cu care S-a confruntat Isus. primul. Deşi demonii din el erau puternici. erau prinşi într-o plasă demonică şi aveau nevoie de eliberare. Toate acestea nu puteau fi explicate decât prin acţiunea malefică a unor fiinţe supranaturale. Degetele i-au înţepenit. John avea 0 problemă! Scoteam primul demon la Eilel Grange. Apoi a venit cel care. cu păstorul său. în ianuarie 1987. în timp ce demonii din John începeau să se manifeste violent. numite probabil demoni.şi vicarii. cu răspuns al demonilor la acţiunea iui Dumnezeu.Slujirea practică \ Introducere demonice mai puţin evidente pot avea totuşi. • Când a venit. mai târziu. pe covor.

3. cu Dumnezeu.duh. Dumnezeu a pregătit o calc de ieşire din situaţia în care se află omenirea trimiţându-L pe Fiul Său. omul a devenit vulnerabil fală de Satan şi fiinţele supranaturale pe care cl le arc în control.Slujiieajţracţică' Introducem personal de vreun demon. 7.Vindecarea prin eliberare . ea nu are intenţia de a se substitui contactului direct cu prezentarea învăţaturilor şi a pârtăşiei cu ceilalţi creştini implicaţi în această lucrare. Isus. Satan şi-a continuat răzvrătirea. cunoscute ca îngeri căzuţi. Aceste temelii sunt vitale pentru conţinutul de învăţătură din acest volum şi este bine să ie reamintim: 1. Fiu şi Duh Sfânt. • Omul a păcătuit (s-a alăturat răzvrătirii) şi s-a înstrăinat de Creatorul său. unele importante temelii de credinţă.moartea. Astfel cl a devenit Satan. probabil. • Făcând astfel. veţi vedea că sunteţi mult mai bine pregătiţi pentru a aprecia şi a aplica conţinutul acestui al doilea volum şi a sluji pentru vindecare în Trupul lui Cristos. Primul volum a stabilit. O parte a oştirii angelice s-a alăturat lui Saian în răzvrătirea sa şi a fost şi ea alungată din cer. suflet şi trup. unul dintre arhangheli. Dumnezeu este Trinitate: Tată. Deşi aceasta carte oferă multe dintre informaţiile necesare practicii de eliberare prezentate la cursurile noastre. Astfel. Eu cred că Isus. înainte de a continua să-l citiţi pe acesta. se nasc din nou din Duhul lui Dumnezeu şi sunt izbăviţi de singura răsplată pc care o dă Satan . 10. Ştiind cât de puternică este tentaţia de a intra direct în slujirea pentru eliberare. Lucifer (aşa cum se numea el. 2. vreau să vă încurajez să citiţi (dacă încă nu aţi făcut acest lucru) primul volum. la început). demoni sau duhuri rele. 11. omul. Dc aceea omul este şi el o trinitate . Isus a văzut când Satan a fost aruncai pe pământ Pc pământ. 9.. pc pământ. Dumnezeu a creat toate fiinţele supranaturale angelice. chiar dacă în zilele Sale cărţile ar fi fost la îndemâna oricui. viaţa veşnică. Dumnezeu a creat omul ca fiinţă spirituală. adversarul. Atunci când un duh rău se află într-o persoană. Aceste puteri ale întunericului nu au un trup fizic şi caută să ocupe trupurile bărbaţilor şi femeilor pentru a-şi continua răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu şi a creaţiei Sale. i-a dat un suflet şi 1-a pus într-un trup pe durata vieţii lui pe pământ. primind în schimb darul fără plată al lui Dumnezeu. ţinându-1 pe acesta în robia lui Satan şi departe de restabilirea relaţiei. 6. acea persoană este demon izată. Izvorul cunoaşterii noastre esle Biblia şi este esenţial să înţelegem din Cuvântul lui Dumnezeu ce este lucrarea de eliberare şi care este sursa autorităţii pc care noi o avem asupra demonilor. au fost eliberaţi de puterile întunericului care lucrau adânc în vieţile lor. Toţi cei care cred în Isus. Dumnezeu. 8. nu S-ar fi limitat la a cere ucenicilor Săi să citească un manual! Temeliile scripturale de credinţă Primul volum al Vindecării prin. 4. 5. vindecând bolnavii şi scoţând 27 2 6 . predicând Vestea cea Bună. Isus ne-a arătat cum este Dumnezeu (care este natura Lui) şi a murit pe cruce pentru păcatele lumii.eliberare a avut ca scop stabilirea bazelor biblice ale lucrării de eliberare. Isus Şi-a început lucrarea împlinind prorocia din Isaia 61:1. pe lângă o detaliată expunere a tuturor pasajelor biblice care sunt relevante pentru lucrarea dc eliberare. îndemnându-l pe om la nesupunere faţă de Dumnezeu. a fost izgonit din cer deoarece a vrut sâ-şi atragă gloria şi închinarea care i se datorau de drept numai lui .

Cristos a dat creştinilor autoritate asupra puterilor întunericului pentru ca ei să poată elibera oamenii de demoni. vindecând bolnavii şi eliberându-i pe cei demonizaţi. să vindece bolnavii şi să scoată demonii. dacă o persoană refuză să creadă câ poate fi demonizală. ca urmare. astfel încât persoana (sau locul) să fie eliberată de consecinţele demonizării. la fel cum a tăcut El. El le-a spus ucenicilor să meargă şi să tacă alţi ucenici pe care apoi să-i boteze şi să-i înveţe să Iacă aceleaşi lucruri pe care El i-a învăţat pe ei. 16. slujirea de eliberare este destinată numai creştinilor. Mă rog ca aceasta carte să fie larg folosită pentru a aduce vindecare şi eliberare în Trupul lui Cristos. 18. cuvântul „posedat" implicând stăpânirea. Demonii ocupă teritorii în vieţile oamenilor datorită drepturilor care le-au fost date prin păcat. în Faptele Apostolilor vedem cum Biserica primară a început să împlinească Marca Trimitere predicând Evanghelia. De aceea. Aceste însărcinări nu au fost niciodată anulate şi de aceea Biserica de azi este şi ea însărcinată să predice Evanghelia. 13. deoarece numai creştinii pot fi umpluţi cu Duhul Sfânt. El le-a spus ucenicilor să facă aceleaşi lucruri. să vindece bolnavii şi să scoată demonii. fiind astfel protejaţi de pericolele rcinfestării. înainte de a se întoarce în cer. în general. Dar asta nu înseamnă că toţi demonii care se aflau în omul acela înainte de convertire vor pleca imediat ce convertirea se produce. nevoie de eliberare. Scopul principal al acestui volum este de a-i învăţa pe cei care sunt implicaţi în slujirea de vindecare creştină cum să îndepărteze drepturile demonilor scoţându-i astfel din vieţile oamenilor (sau dintr-un loc). creştinii pot fi demonizaţi şi pot avea. Biserica. Deşi toate aceste temelii de credinţă sunt adevăruri indiscutabile. O parte vitală a lucrării de eliberere este recunoaşterea şi îndepărtarea drepturilor pe care demonii le deţin. 12. în formare a fost însărcinată să predice Evanghelia. Astfel.Vindecarea jţrin ellbarare . ei însă nu mai sunt proprietarii acelui om. Când cineva devine creştin. .Slujirea practica Introducere demonii din cei demoni/aţi. Noul creştin devine „posedat de Dumnezeu". De exemplu. atunci este puţin probabil că ea va fi vindecată prin eliberare deoarece prin necredinţă dă demonilor un drept de şedere. în Marea Trimitere. arc loc o schimbare de proprietar. 15. să le facă. de multe ori puterile întunericului au control asupra vieţilor oamenilor datorită nesocotirii acestor evidenţe. 14. abuz. Un creştin născut din nou nu poate li posedat de demoni. primii ucenici. 17. 28 29 . dar este cert că anumite teritorii din viaţa lui pot fi ocupate sau subjugate de ei. etc.

Ei au fost primii care au primit puterea şi autoritatea Sa de a vindeca bolnavii şi de a scoate demonii. .Capitolul 2 Pregătirea lucrării (învăţăturile de bază privind vindecarea şi eliberarea) Cum Şi-a împărtăşit Isus lucrarea ucenicilor Săi Nu încape îndoială că Isus a considerat eliberarea ca fiind o parte vitală a lucrării Sale şi a strategiei misiunii Sale mesianice. Acest fapt este cauza împotrivirii faţă de lucrarea de eliberare practicată în Biserică.spun nici cum le-a cerut Isus ucenicilor să vindece bolnavii şi nici cum să elibereze oamenii de demoni! Acesta a fost motivul pentru care în primul volum am insistat atât de mult asupra învăţămintelor pe care le putem trage din eliberările înregistrate în Evanghelii. în Luca 9:1-2 ni se spune că Isus a dat autoritate ucenicilor Săi. Se pare că metoda de învăţare a lui Isus (privind vindecarea şi eliberarea) era preponderent experimentală. Lucrarea de eliberare a demonstrat lumii autoritatea absolută pe care EI o are asupra lui Satan şi a puterilor întunericului. Dar relatările Evangheliei nu ne .

. învăţare. Domnul m-a învăţat să o respect cu mult înainte de înfiinţarea Eilel Grange sau de a avea vreo experienţă mai importantă în vindecare sau eliberare. o experienţă traumatică să descopere că punctele trei şi patru trebuiau să facă parte din pregătirea lor. respectând această ordine.Slujirea practica Pregătirea literarii a) b) c) d) c) l'iaclic.lius a chemat pe vestească cei doisprezece ucenici ai Sâi. mergând apoi să le faceţi singuri. în rugăciune şi în vedenie. ce vedem atunci când privim la învăţăturile lui Isus. Şi dacă ci nu le aud şi nu le înţeleg. Ce incredibilă însărcinare! Deoarece prima parte a metodei Sale de învăţare era . ele. ctc. le vorbea despre împărăţia lui Dumnezeu şi vindeca pe cei care aveau A a) b) Ascultaţi cu atenţie ceea ce vă spun şi priviţi la ceea ce fac. iubirea aproapelui. le-a dat putere şi autoritate peste toţi demonii şi sâ vindece bolile. 32 Isus ştia că multe (dar nu toate) dintre problemele oamenilor erau o consecinţă a păcatului şi a relaţiilor greşite. (repetând de câte ori este nevoie) • Dar nu uitaţi.o rădăcină şi pentru ca vindecarea pc care EI o dădea sâ fie definitivă.. nu mai este mult şt Eu mă voi întoarce în cer. dc exemplu. ineficientă. Cineva poate va spune „Asta nu prea i-a ajutat pe ucenici să înveţe cum să scoată demonii".I mikmrea prin eliberare .. Este o lecţie greu de învăţat deoarece noi dorim aproape instinctiv să vedem imediat miracole! . în prezenţa Mea. atunci slujirea va fi dificilă şi. ciudat. iar apoi. A fost pentru ei o experienţă uimitoare să-L vadă pe Isus la lucru. ca o condiţie esenţială a lucrării de eliberare la care EI mă chema. prezentând unele pilde care ilustrau adevărurile fundamentale a ceea ce azi numim viaţa creştină. Luca menţionează cu atenţie că Isus Ic-a cerut acest lucru:. O bună primire. nu găsim nimic de felul acesla! Doar o poruncă: „ Duceţi-vă şi faceţi ce v-am spus!" lată un mod dc a proceda stânjenitor pentru o lume educată.. " (Luca 9:11).despre dragoste. să găsim în Evanghelii şi instrucţiuni detaliate despre modul în care trebuie să vindecăm bolnavii şi să scoatem demonii. desigur. trecând apoi unele examene care sâ dovedească calificarea! învăţăturile iui Isus Deci. eliberare cât nişte adevăruri de bază. aceasta ar însemna: Ascultaţi cu atenţie ceea ce vă spun ţi priviţi la ceea ce fac. Bolile şi suferinţele au de obicei. cc pune mare preţ pe capacitatea de a învăţa formule şi a aplica tehnici. să-şi verifice chemarea şi să înveţe Ucenicii au fost învăţaţi timp de trei ani în felul acesta. trebuia ca persoana să cunoască adevărurile care o puteau ajuta să-şi pună în mod corect priorităţile în viaţă. iertare. Apoi i-a trimis să împărăţia lui Dumnezeu şi să vindece pe cei bolnavi. Tratarea rădăcinilor problemei este un lucru esenţial.'Luca menţionează. iar apoi încercaţi voi înşivă să tăceţi aceste lucruri. ar fi trebuit. este puţin probabil că ei vor asculta învăţaturile de care au nevoie.. oricât dc diferiţi ar fi ei." nevoie de vindecare. vindecare. Este semnificativ faptul că Isus a făcut cele mai importante vindecări atunci când dădea învăţături. probabil... Dacă oamenii care vin să primească ajutor nu sunt primiţi cu dragoste. Au văzut lucruri care nu se mai întâmplaseră niciodată în istoria omenirii! A fost pentru ei. ucenicii au trebuit să înveţe nu atât nişte tehnici de. Dar nu este aşa! Aceste învăţături conţin informaţii vitale. Pentru a rezolva probiemele-râdăcină. Dar. (Luca 9:1-2).. aşa că profitaţi de prezenţa Meu pentru a câştiga experienţă practică! Am văzut că acest sistem dc învăţare a fost deosebit dc eficient în pregătirea membrilor echipei noastre de slujire! Bl permite oamenilor. aproape sigur. că înainte de a hrăni mulţimile „Isus le-a primit bine. Duhul Sfânt mi-a pus în inimă cea de-a doua parte a versetului 11 din Luca 9. Aceasta este o lecţie pe care.. aşa cum sunt ele menţionate în Evanghelii? El învăţa în primul rând despre împărăţia lui Dumnezeu . Apoi întoarceţi-vâ şi spuneţi-Mi «ce aţi făcut şi cu ce probleme v-aţi confruntat.Ascultaţi cu atenţie ceea ce vă spun'1.

Am „învăţat" toate învăţăturile de bază ale Evangheliei pc care Domnul mi le descoperea ca necesare în situaţiile în care se aflau oameni. Apoi s-a rugat. apoi El îmi arăta consecinţele ce puteau apare. am prezentat deseori învăţăturile dc bază pentru pregătirea vindecării şi eliberării. Principii de bază La întâlniri de vindecare sau în biserici. cum o numea ea) cu toţi cei pc care trebuia să-i ierte. Nici unul dintre noi n-o va uita pe Pat care. deşi unii dintre ci de mulţi ani membri ai unor biserici. în ciuda răzvrătirii şi a păcatului care se afla în inimile lor. Am văzut apoi cum oamenii începeau să fie vindecaţi şi eliberaţi atunci când primeau învă|ăturile şi când întăriturile din vieţile lor erau dărâmate. Înainte dc a pleca. Fără ca. Dar El nu-mi dădea alte soluţii. Ei trebuiau să 'fie captivaţi de dragostea unui Dumnezeu care a pregătit totul pentru ei. Nu este vorba de ceva descoperit dc Eilel Ministries. adevărul învăţăturilor lui Isus avea puterea de a elibera oamenii. Acesta este un caz clasic de vindecare în care esenţială a fost învăţătura privind iertarea. . ne-a cerut să ne rugăm pentru spatele ei (adevăratul motiv pentru care venise la noi) şi am putut vedea cum Domnul S-a coborât în puterea Duhului Sfânt. a îndepărtat corsetul din material plastic pc care trebuia sâ-1 poarte pentru a-i imobiliza coloana şi a început să facă exerciţii de gimnastică. Nu voi prezenta aici detalii despre iertare şi acceptare . căci seara îşi scosese protezele auditive Era complet surdă dc o ureche şi optzeci la sută surdă dc cealaltă. într-o scară de slujire pentru vindecare. vindecând-o fără ca cineva sâ sc roage pentru ea. şi era foarte eficientă! în vedenie Domnul mi-a arătat apoi cum oameni în . sunt foarte eficiente in pregătirea oamenilor pentru slujirea de vindecare şi eliberare. parţial. i-a iertat pe toţi şi a adormit.necaz veneau la ceea ce noi aveam să numim mai târziu Healing Retreats. învăţăturile îşi atingeau scopul şi minunile dc vindecare începeau să se producă. spunându-le cât dc credincios este Domnul. Peste ani.. în slujirea practică am văzut că mulţi creştini. Pregătirea lucrării Nici cu n-am fost unul dintre cei care să dorească răbdător primirea învăţăturilor de bază pentru slujirea dc eliberare. s-a înfuriat pe mine deoarece i-am spus că trebuie să-i ierte pc cei care o răniseră. A venit în fugă la noi pentru a ne spune ce s-a întâmplat. aşa cum am văzut noi. a fost trezită dc o bătaie in uşă Era o minune. Pat nu ar fi fost vindecată. deoarece sunt adevăruri menţionate in Biblie. Mereu li întrebam pe Domnul dacă L-am auzit bine sau nu atunci când îmi vorbea despre aceste lucruri.pentru traLarea acestor subiecte trebuie scrisă o carte. în timpul nopţii Dumnezeu făcuse o minune. După un timp s-a ridicat. Am „văzut" oameni care veneau încărcaţi de probleme şi afectaţi de diferite boli. Dumnezeu făcuse un uimitor miracol. Numai atunci când L-am crezut pc Dumnezeu pe cuvânt şi am acceptat că ştia ce face. La unu şi jumătate dimineaţa s-a hotărât să se supună! A scris o listă (lista „urii". Aş vrea să menţionez doar aspectele esenţiale ale relatărilor Evangheliei care. Dar acest adevăr trebuia învăţat în aşa fel încât oamenii să nu fie plictisiţi cu o teologie uscată sau împinşi să sc simtă respinşi sau osândiţi de un Dumnezeu căruia nu-i păsa de ci. I. Dc treizeci de ani purta acea amărăciune şi nimeni nu trebuia sâ-i spună ei ce avea de lâcut! S-n dus acasă dar în noaptea aceea Domnul n-a lăsat-o să doarmă. Se pare că boala ei fizică a fost. Am văzul că deşi trebuia să preluăm autoritate asupra puterilor întunericului şi să scoatem demonii. înţeleg puţin 35 34 . Dimineaţa. deseori am plâns în faţa celor pc care îi văzusem în vedenii. o consecinţă a amărăciunii carc-i controla viaţa. Ungerea lui Dumnezeu a fost atât de mare asupra ci încât n-a putut sta în picioare şi s-a prăbuşit pe covor! A simţit cum Dumnezeu lucra în coloana ci vertebrală. Medicii îi spuseseră că spatele ii era atât de bolnav încât în douăsprezece luni va fi probabil într-un scaun cu rotile şi nu va mai putea umbla vreodată! Dar Dumnezeu îşi onorase cuvântul. El mi-a deschis ochii pentru a vedea şi a înţelege. Cine şi ce suntem noi pentru Dumnezeu Spre uimirea mea. Era aceeaşi înţelegere pe care o dăduse şi ucenicilor. Şi am văzul că acest fel de învăţare funcţiona.

luau parte săptămânal la studii biblice. Atunci când înţeleg că există o legătură între viaţa spirituală şi ceea ce se întâmplă în trup. duhul trebuie să se nască din nou. Sufletul are şi el trei părţi componente: mintea. Dc aceea a trebuit ca adevăruri de bază cum ar fi realitatea creării noastre ca duh. a) în trup Boala fizică este cea mai evidentă şi uşor identificabilă formă de boală. Atunci când suntem răniţi în emoţiile noastre. 26. b) în minte Mintea nu este creierul. Uneori rănile ies la suprafaţa numai după ani de zile când.Vindecarea prin eliberare . Fără o relaţie personală cu Isus. adică o boală fizică. De aceea. Reciproc. cancer la creier. Poţi avea. fie ne-o reprimam. ambele cu efecte devastatoare. dintr-un anume motiv.Mulţi oameni sunt bolnavi pentru că nu au puterea de a lua decizii corecte. Atunci când funcţionarea minţii nu mai este sub controlul persoanei afectate.41). Ei sunt victime ale afecţiunii descrise de versetul „duhul este plin de râvnă. Pentru mulţi bolnavi a fost o revelaţie să afle că simptomele lor fizice pot avea o rădăcină emoţională şi că există o legătură între. Unii chiar lucrau în evanghelizări. 37 dar carnea este neputincioasă" (Matei . nu au înţeles niciodată adevărurile de bază ale Evangheliei. Când o persoană se naşte din nou ea poate fi umplută cu Duhul Sfânt. există şase zone principale in care omul poate fi bolnav. dar ale căror minţi sunt grav bolnave. există mulţi oameni perfect sănătoşi fizic. relaţiile conjugale falimentează datorită problemelor sexuale d) în voinţă . dc exemplu. suflet sau duh. 2. trupul nostru nu poate lupta. Putem fi bolnavi şi datorită prezenţei unui duh rău (demon) care operează în vreuna din zonele vieţii noastre. de exemplu. provocându-ne o durere ce poate dura mult timp.Slujirea practică Pregătirea lucrării sau chiar de loc felul in care Dumnezeu ne-a creat şi modul în care El doreşte ca noi să trăim în lumea creată de El. Rezultatul este lunga suferinţa emoţională sau demonizarea. dc exemplu. suflet şi trup să devenină parte integrantă a învăţăturilor pc care le dăm la EIlcl Grange. care îi poate aduce darul vindecărilor şi îi poate da autoritatea dc a ţine Ia distanţă demonii de care a fost eliberată. fără nici o afecţiune a creierului. cruzimea cu care taţii lor s-au purtat cu ci în copilărie şi bolile dc care au început să sufere peste 40 de ani. Cum putem fi bolnavi Noi putem fi bolnavi în oricare sau în toate părţile constituente ale fiinţei noastre: trup. Dc exemplu. Dar datorită fricii de urmările dezvăluirii incestului. spunem că ea este bolnavă mental. Ea este o parte a sufletului. dar poţi fi in acelaşi timp sănătos mental. Atunci când vreun organ ne este afectat şi funcţionează incorect sau atunci când avem o infecţie împotriva căreia. dacă o fată a fost abuzată sexual de tatăl ci. emoţiile şi voinţa şi putem fi bolnavi în oricare dintre ele. reprimată. se pot întâmpla două lucruri: fie ne mărturisim 36 suferinţa şi suntem vindecaţi de apăsare. Voinţa lor este prea slabă (bolnavă) pentru a rezista presiunilor pe care oamenii Ic fac asupra lor sau pentru a învinge ispitirile fizice. e) In duh Cea mai importantă vindecare de care oamenii au nevoie este restabilirea relaţiei lor cu Dumnezeu. c) în emoţii Emoţiile sunt sentimentele noastre. spunem că suntem bolnavi. De aceea. în ciuda anilor petrecuţi în biserici. participau regulat la întâlniri de rugăciune sau erau chiar conducători de biserică! Uneori oamenii işi dau seama de consecinţele îndepărtării de Dumnezeu numai atunci când au probleme. Am fost impresionat de numărul celor care au venit la Eilel Grange pentru a fi ajutaţi şi care. de obicei. vindecarea fiind imposibilă. ea va resimţi o puternică durere emoţională („De cc mi-a făcut tatăl meu aşa ceva?"). durerea este. duhul este mort (adică foarte bolnav!) pentru Dumnezeu datorită păcatului.

orice ar putea împiedica aplicarea adevărurilor biblice.Vindecarea prin eliberare . Desigur. deşi vor să li se ierte păcatele. Cele mai multe dintre vindecările şi eliberările pe care le-am văzut s-au produs în urma aplicării principiilor iertării. Dar acesta este avertismentul pe care Isus îl dă celor care nu vor să dea altora ceea ce ei înşişi au nevoie să primească dc la Dumnezeu. Demonii pot încerca să ia vocea. adevărul demonstrat de Isus prin viaţa şi învăţăturile Sale. pentru ca cel care vrea să ierte să nu poată vorbi. Deseori am fost martori la extraordinare bătălii date cu demonii rezidenţi atunci când aceştia au făcut tot ce-au putut pentru a împiedica persoana să pronunţe iertarea celor care au abuzat-o. dacă nu-ţi dai seama dc acest lucru. aflarea veştii că sunt iertaţi (uneori pentru prima oară în viaţă) poate deveni cea mai importantă vindecare pe care au experimentat-o vreodată. f) Datorită prezenţei unui demon O persoană poate ii bolnavă şi datorită prezenţei unui demon. Odată ce cuvintele de iertare au fost pronunţate. în dragoste. îl pot determina să încerce să se autostranguleze (sau să stranguleze pe unul dintre membrii echipei de slujire). eliberarea se poate produce. o lungă suferinţă fizică poate cauza mari probleme emoţionale. dar ea nu a avut de multe ori curajul sau convingerea de a spune oamenilor adevărul. în practica noastră dc slujire am văzut că atunci când oamenilor li sc spune adevărul în dragoste şi compasiune. Mulţi îşi imaginează că nu arc mare importanţă ceea ce crezi sau ceea ce faci deoarece Dumnezeu este atât dc iubitor încât oricum ne va ierta şi ne va lăsa să intrăm în împărăţia Cerului. fiind conştienţi de importanţa a ceea ce li s-a spus. puterea demonului care era in control datorită păcatului neiertării fiind ruptă. • Aceste şase căi de îmbolnăvire nu sc exclud reciproc. oamenii sunt mult mai deschişi să asculte ce le cerc Dumnezeu. îi pot provoca confuzie. îi pot încleşta maxilarele. în general ci acceptă şi înţeleg aceste adevăruri mult mai uşor decât teologii care sc îndoiesc de existenţa demonilor! Pentru mulţi dintre ei este o marc uşurare să afle că boala lor poate avea o altă cauză decât crezuseră ei. aşa cum 1-a spus Isus. De aceea. Iată nişte cuvinte dc avertizare pentru cei care. înainte de a sluji pentru vindecare. de exemplu. Atunci când se slujeşte celor ce suferă fizic dc multă vreme. vindecarea In duh este cea mai importantă dintre vindecările dc care omul arc nevoie. Când oamenii înţeleg mecanica modurilor de îmbolnăvire. nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre". dc fapt. Am observai că atunci când explicăm aceste lucruri. accese de diaree. Nevoia de a ierta în rugăciunea Tatăl nostru Isus arată foarte clar că iertarea păcatelor noastre este condiţionată de dorinţa noastră dc a ierta păcatele celorlalţi! El ne reaminteşte acest adevăr şi în Matei 6:15. în slujirea pentru vindecare. dacă nu in toate. Am observat că atunci când le vorbesc oamenilor despre puterile întunericului. sexual. ci pot aprecia factorii hotărâtori care acţionează în vieţile lor. Asemenea interpretări sunt nebiblice şi celor ce afirmă că este greu să le spui oamenilor astfel de adevăruri dureroase aş vrea să Ic spun că este şi mai dăunător să nu le spui. ci pot ajunge să-i ierte pc ceilalţi şi să Ic accepte iertarea. îi pot ataca respiraţia. Aplicarea adevărului conduce la o profundă uşurare datorită ruperii influenţei puterilor întunericului. Biserica cunoaşte de la început aceste adevăruri de bază.Slujirea practică Pregătirea lucrării îşi dau scama dc nevoia de a-L cunoaşte cu adevărat pe Dumnezeu. Unii teologi au încercat chiar să modifice învăţăturile Sale pentru a Ic face să 39 . deşi la început situaţia persoanei pare a se îmbunătăţi. îl pot determina să încerce să fugă de la locul dc slujire. Deseori poţi vedea oameni care suferă in mai multe. Pentru unii. Spre exemplu. aproape întotdeauna va trebui confruntat demonicul din vieţile lor. ea va continua sâ poarte cauza-rădăcină a bolii. 3. aceste şase zone ale vieţii lor. spunând că dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor. Ea are consecinţe atât temporale cât şi veşnice. nu vor să 38 ierte şi poartă ranchiună celorlalţi oameni. despre realitatea existenţei duhurilor rele şi a acţiunii lor în vieţile oamenilor.

dând asupra învăţăturilor Sale lămuriri pc care mulţimile nu erau gata să Ic primească. Este cert că ei pot să o facă. lacov 5:16 este un verset pe care mulţi îi acceptă mai greu decât pe cel din 1 loan 1:9: „Mărturisiţi-vă deci unii altora păcatele şt fiţi vindecaţi". Şi totuşi. durerea iese la suprafaţă. Experienţa ne-a arătat că cei care au fost adânc răniţi emoţional au avut. in învăţăturile Sale. Personal. Dar sunt situaţii în care consecinţele păcatului pot conduce la boală.Vindecarea prin eliberare . Implicaţia este că uneori bolile pot fi o consecinţă directă a păcatului şi în aceste cazuri. Când Simon L-a întrebat pe Isus de câte ori trebuie sâ iertăm. Uneori Dumnezeu îngăduie boala pentru a ne atrage atenţia şi pentru a ne vorbi direct Dumnezeu nu provoacă bolile. deseori de natură sexuală. Nu erau necesare noi învăţături atâta vreme cât oamenii nu înţelegeau şi nu aplicau în vieţile lor ceea ce El îi învăţase deja. mai întâi Uebuie rezolvată problema păcatului. în slujirea de consiliere noi am văzut de multe ori că aducerea ia lumină a păcatelor din trecut. uneori chiar în perioada copilăriei. De ce consideră Dumnezeu că mărturisirea păcatelor este atât de importantă? Eu cred că sunt câteva motive esenţiale: a) Fiecare dintre noi va fi binecuvântat să ştie că există cel putin o 41 .. este un act esenţial in pregătirea oamenilor pentru eliberare. care deseori aduc cu ei boli şi infirmităţi.Slujirea practică Pregătirea „Dacă ne mărturisim păcatele. păcatul ascuns şi nemărturisit. deci loan se aştepta ca şi creştinii să păcătuiască. Dar înainte ca vindecarea să se producă trebuie ca păcatele să fie mărturisite. după neiertarea celorlalţi. iniţial. iertând. ele sunt o consecinţă a păcatului personal şi a lumii căzute în care trăim. Evangheliile menţionează unele dintre aceste preţioase momente. Dumnezeu ne poate transforma „prin înnoirea minţii" (Romani 12:2). Majoritatea păcatelor ascunse care lasă urme otrăvite în vieţile oamenilor îşi au rădăcinile în trecut. Dacă nu o fac. crezând în inimile lor că aceste păcate. Dumnezeu a pregătit remediul pentru natura noastră căzută. cred că El nu a omis această temă din nici una dintre învăţăturile Sale. Eu cred că Isus aborda teme mai profunde şi mai diversificate în particular. probabil. Atunci când Domnul aduce vindecarea. Mărturisirea şi iertarea propriilor păcate Cel mai mare apărător al puterilor demonice şi al bolilor. Uneori este necesar să se ierte până când orice durere dispare. precum şi la nevoia de a fi iertaţi de Dumnezeu. cum ar fi cel în care Isus le explică înţelesul pildei semănătorului (Luca 8:11-15). şi o fac! Din fericire. Mulţi oameni sunt apăsaţi de învinovăţire. Această procedură nu va conduce niciodată oamenii spre vindecare sau eliberare. răspunsul Său: „. lacov ne prezintă imaginea unei persoane bolnave care trebuie să cheme bătrânii bisericii pentru a-i face ungerea cu ulei. durerea se sedimentează adânc în sufletul lor. cu ucenicii Săi. Acesta este un cuvânt adresat creştinilor. sunt atât dc îngrozitoare încât nu vor fi iertaţi niciodată.. la demonizare sau la ambele. lucrării răspundă întrebărilor raţiunii. Predica de pe Munte pare a fi o învăţătură pe care El a dat-o peste tot pe unde a umblat.de şaptezeci de ori câte şapte" ne spune că El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăfească de orice nedreptate ". in harul Său. 4. 1 loan 1:9 este un verset important pentru cei care sunt conştienţi de păcatul lor: 40 dintre noi le place să creadă că păcatele noastre sunt o problemă personală şi că ele nu trebuie mărturisite decât lui Dumnezeu! Nu este uşor să spui altcuiva ce ai făcut Ruşinea şi stânjeneala sunt parcă mai puternice decât noi. dacă se doreşte vindecarea. Isus a revenit mereu la tema iertării. fără a osândi persoana pentru comiterea lor. Păcatul repetat generează un prim punct de intrare a demonilor. este. Celor mai mulţi rugaţi-vă unii pentru alţii ca sâ trebuie să iertăm de mai multe ori aceeaşi persoană pentru aceeaşi ofensă (atunci când ies la suprafaţă diferitele nivele de durere) precum şi pentru o serie de ofense diferite. Numai atunci când veşnicele adevăruri ale lui Isus şi învăţăturile Sale sunt aplicate în vieţile noastre. şansa de a face o alegere liberă.

încetând să fie un adevărat răspuns al inimii la realitatea păcatului. Dc ceic mai multe ori mărturisirea este doar ceva . eficientă. La reuniunile creştine. Uneori este necesară şi vindecarea altor zone. Pentru ca mărturisirea să fie adevărată. Dumnezeu este omniscient (cunoaşte totul) şi El ştie deja că ai păcătuit! Cuvântul mărturisire" înseamnă ceva mai mult decât a-1 spune lui Dumnezeu ce greşeli ai făcut. Este esenţial ca cei care ascultă mărturisirea să păstreze o deplină cofidenţiatitate. iară o intenţie reală de a sc opri continuarea practicării acelui păcat. inima Lui este întristată de comportarea noastră păcătoasă. a recunoaşte că practicarea acelui păcat a fost un act de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu şi a te pocăi (a te întoarce) dc acea comportare păcătoasă.spus" (şi nu făcut). Putem pune un blestem peste noi înşine dacă rămânem în robia 43 . să nu aibă o atitudine caustică şi să fie smeriţi. renunţat la el şi luptat împotriva lui. Cei prezenţi sunt întotdeauna uimiţi să vadă că mai mult de jumătate dintre ei s-au legat prin asemenea declaraţii. Deşi pare ciudat. fel sau altul. fără intervenţia unei terţe părţi. 5. Păcatul trebuie expus. Dar trebuie sâ fim atenţi.. într-un. atunci practica mărturisirii sc poate transforma într-o piedică în calea vindecării şi eliberării.. 42 Bisericile care includ tradiţional mărturisirea în practica lor creştină pot uşor înţelege importanţa acestui mod de a trata păcatul. Isus le-a spus ucenicilor să meargă şi să vindece bolnavii iar nouă experienţa ne-a arătat că slujirea hotărâtă şi directă este. Apoi putem sluji ' pentru vindecare şi eliberare convinşi că slujirea va fi eficientă şi va rezista în timp. Isus ne-a învăţat sâ ne iertăm fraţii de şaptezeci de ori câte şapte şi deşi aceasta implică şi că El ne va ierta in acelaşi fel. în care iubirea bunurilor lumeşti era evident mai puternică decât iubirea de Dumnezeu.Slujirea practică Pregătirea lucrării persoană care cunoaşte tot râul din viaţa noastră. pentru a încerca liniştirea conştiinţei. Ascultarea mărturisirii unui om este un privilegiu şi • o responsabilitate. Unul dintre cele mai puternice antidoturi împotriva viitoarelor păcate este faptul că cineva ne cunoaşte deja slăbiciunile. b) c) •iii. care este capabilă să audă cc spune Domnul despre persoana bolnavă. totul depinde de felul în care înţelegem cuvântul mărturisire. căci dacă mărturisirea devine un mecanism. ne-au lăsat înspăimântaţi.". iar eliberarea depinde dc ajutorul care ne este dat pentru a-1 învinge. Oamenii trebuie să recunoască greşeala făcută şi să decidă cum să îndrepte consecinţele răului făcut altora. înţelesul primar al verbului „a mărturisi" este de a fi de acord cu verdictul pe care Dumnezeu îl dă păcatului comis. mărturisit. Slujirea pentru vindecare şi eliberare va fi întărită dc principiul scriptura! al unirii a doi sau trei în rugăciune (Matei 18:19). Poate veni o vreme când presupusa noastră mărturisire să nu mai fie decât o practică religioasă care să poarte cu ca duhoarea morţii spirituale. lotuşi. Autoînşeiarea nu mai este un mare pericol atunci când o altă persoană umplută cu Duhul Sfânt ne cunoaşte păcatele şi vrea să ne ajute în mod responsabil. Păcatul trebuie asumat. de obicei. cum ar fi cea a emoţiilor. tânărul bogat a trebuii să sc confrunte cu păcatul din inima lui.. d) e) 0 Deşi Dumnezeu poate vindeca în mod suveran. Această slujire introduce o a treia parte obiectivă. ea trebuie să vină din inimă. A-ţi mărturisi păcatul lui Dumnezeu (sau unei alte persoane) nu înseamnă a-I spune lui Dumnezeu ce ai greşit. Deseori la rădăcina unei întărituri demonice se află un păcat. şi totuşi ne iubeşte.Vindecarea prin eliberare . iar unele au fost atât de serioase încât. De exemplu. Iertarea de sine Toţi am făcut greşeli. deseori cer sâ ridice o mână cei care şi-au spus vreodată ceva de genul „Niciodată nu mă voi ierta pentru. să nu bârfească niciodată păcatele altora.

a unei declaraţii prin care cl să înţeleagă că nu are nici o şansă dc a-şi introduce demonii odată cu consecinţele atacurilor sale. Dacă Isus nu l-ar fi încurajat în acele momente. Nimeni şi nimic nu va putea schimba caracterul Său. mulţi oameni nu sunt mulţumiţi de natura lui Dumnezeu. Acceptarea Iui Dumnezeu aşa cum este El Dumnezeu este Dumnezeu. Dar blestemul poate fi şi autoaplicat. Acest lucru poate deveni un blestem peste vieţile lor. la prima vedere. condamnându-i pc acuzatori. Soluţia este pocăinţa de a-L blama pe Dumnezeu pentru lucrurile dc care nu este El răspunzător. Ele sunt un comentariu asupra cauzelor multor aşa-zisc dezastre „naturale". de aceea. de exemplu. că şi Simon Petru era în acest pericol. nu există nimic pentru care El trebuie să fie iertat. Blestemele pot fi puse şi datorită răutăţii altora. El s-ar fi pus singur sub blestemul neiertării pentru lepădarea (de trei ori) de Cristos. Deseori. atunci când alegem să nu ne iertăm pe noi înşine pentru ceva de care. către Satan. îl înzestrează cu anumite caracteristici. Dacă Isus n-ar fi lăudat imediat gestul ei.Vmthxaixa prin eliberare . Şi totuşi. dacă a fost corect mărturisit. Isus. El a fost şi va fi întotdeauna Acelaşi pentru Sine. „ I e r t a r e a " Iui Dumnezeu Am pus în ghilimele cuvântul iertare deoarece este cu neputinţă ca Dumnezeu să păcătuiască şi. Dumnezeu este blamat pentru lucruri care sunt o consecinţă a domniei lui Satan pe pământ. un blestem este ceva spus sau făcut împotriva noastră înşine sau împotriva altora şi care dă demonilor dreptul de a-şi exercita puterea. Din nefericire. La Calvar au fost anulate efectele tuturor blestemelor pe care duşmanul le-ar putea pune asupra noastră. este foarte probabil că Simon Petru şi-ar fi sfârşit viaţa ca un bătrân pescar pe malurile mării Galileii. aşa cum S-a revelat în Fiul Său. Cuvintele rostite de acea mulţime religioasă împotriva Măriei Magdalcna atunci când ea 0 turnat pe capul lui Isus mirul preţios au fost.Slujirea practicii Pregătirea lucrării unei experienţe din trecui. 45 blestem pentru noi" (Galateni 3:13). blesteme. 6. prin ura din inima unei persoane faţă de o altă persoană. concepe un sistem dc credinţe pe care le asociază acelui idol iar apoi trăieşte cu teama dc a nu ofensa dumnezeul creat de mâna lui. fie al altora. jăcandu-Se legătură cu astfel de blesteme autoimpusc. nesocotim ceea ce Isus a pregătit pentru noi. am întâlnit mulţi oameni care-L blamează pe Dumnezeu pentru problemele pe care Ic-au avut şi îşi trăiesc vieţile fâcându-L răspunzător de ceea ce a fost o consecinţă fie a păcatului lor. Eliberările ce-i urmează pot aduce o adâncă vindecare în acele zone ale vieţii care par. a nu avea nici o 44 . Nu este dc aceea surprinzător să descoperi că deseori oamenii trebuie eliberaţi de un duh de blestem căruia i s-a dat acces printr-o astfel de atitudine. în esenţă. Sunt sigur că Isus a văzut. Iertarea de propriile noastre greşeli (făcute in trecut) este o experienţă eliberatoare care subminează rădăcinile puterilor demonice. şi dacă refuzăm să ne iertăm pc noi înşine. Primele capitole din Iov sunt relevante în acest sens. Dar Satan nu respectă pe nimeni şi va folosi orice orice uşă pe care o deschidem prin păcat pentru a-şi introduce demonii. Efectiv. dc fapt. oamenii rămân în robia acelui eveniment. 7. Scriptura ne spune că atunci când a murit pe cruce „Cristai ne-a răscumpărat clin blestemul Legii. îndurerat şi nedumerit de întâmplările pc care le-a trăit. înainte de răstignire. Aceasta nu este decât o formă de idolatrie în care omul îşi făureşte un idol din lemn sau piatră. iertarea celor vinovaţi (dacă ei există) şi pronunţarea. pentru care nu vrem să ne iertăm. Ei îşi construiesc o imagine caricaturală a caracterului şi comportamentului lui Dumnezeu iar apoi se închină acestui dumnezeu pe care l-au creat în minţile lor. Dumnezeu ne-a iertat. acele blesteme ar fi putut produce în inima ei o nesfârşită viuovăţie. înţelegerea blestemelor şi a modului în care ele operează este vitală pentru lucrarea dc eliberare. Şi mai adesea. în urma unui dezastru sau a unei tragedii personale. Pot fi puse prin vrăjitorie sau. putem da astfel vrăjmaşului posibilitatea de a ne ţine robi ai vinovăţiei a ceea ce am făcut. Satan se bucură atunci când continuăm să ne osândim pentru greşelile din trecut. după înviere.

întregul ciclu al închinării idolatre. Dumnezeul căruia i se închina nu era unul căruia să-i poată răspunde cu dragoste. în cele din urmă. vor ti protejaţi de eventualitatea infidelităţii. atunci acea relaţie nu este sănătoasă.Este vorba de o întrebare de genul „ Pe cine iubeşti tu cu adevărat? " Un bărbat care rămâne credincios soţiei sale. Văzând atâţia oameni care. Adulter spiritual înseamnă a-ţi da inima altcuiva. Isus nc-a lăsat pilda fiului risipitor (Luca 15:11-32) nu atât 47 . Deşi trebuie să avem o frică Sfântă dc Dumnezeul cel Viu. Ei nu s-ar fi lăsat înşelaţi într-o asemenea idolatrie dacă demonii din spatele idolilor n-ar fi lucrat pentru ei. ca formă de îmbunate. Dacă lucrurile mergeau prost. Când oamenii devin religioşi. aşa cum ne asigură Pa vel în Efeseni 6:13. va fi înclinată să hoinărească şi să se închine altor dumnezei. închinătorii la acel idol devin demonizaţi cu un duh care sc află sub controlul duhului stăpâni tor al idolului.Dar un bărbat sau o femeie care iubesc cu adevărat şi sunt dedicaţi partenerului lor. în încercarea dc a-şi ispăşi singuri păcatele. ci unul din faţa căruia se retrăgea plină de frică. îşi asumă caracteristicile pe care omul le-a impus asupra acestuia şi apoi îi recompensează sau pedepseşte pe închinători în funcţie de felul în care ei răspund cererilor demonice ale idolului. Ea denaturase iubitorul caracter al lui Dumnezeu proiectând asupra Lui păcatele părinţilor ei naturali. în speţă unui fals dumnezeu. Dar nu este deloc aşa. dacă frica este singura motivaţie în relaţia noastră cu El. Astfel. „S-a sfârşit!" (loan 19:30). deseori acţiunile prin care ei încearcă să-şi ispăşească păcatele îi spun lui Dumnezeu Tatăl că actul de supremă dragoste prin care. Nu este vorba de a răspunde la întrebarea „Ce trebuie sâ fac pentru a-l jî pc plac lui ar putea spune sau face partenerul dacă necredincioşia i-ar fi expusă. iertarea tatălui ei pământesc. când vine ziua cea rea nu vei putea sta în picioare. care o abuzase sexual.Vindecarea prin eliberară . sunt permanent în pericol de a comite adulterul. iată paşii care au trebuit făcuţi pentru restabilirea ei. şi credea că dacă Dumnezeu na un Tată atunci El trebuia să semene cu tatăl ei omenesc.. am înţeles tot mai bine cât de mult urăşte El religia care nu este decât masca unei inimi păcătoase ce nu-şi găseşte odihna în Dumnezeul Cel Viu. alegându-L pc Dumnezeu printr-un act al propriei voinţe pentru ceea ce este El şi nu pentru că ne este frică să hotărâm altfel. Nu mai este nevoie de nici o jertfă sau îmbunare. Pocăinţa de păcatul de a şi-L fi imaginat pe Dumnezeu în felul acesta. care ne este Tată. Mesajul din Isaia 1 nu şi-a pierdut actualitatea! Problema este mult mai complexă decât pare. Aşa cum a spus Isus pe cruce. îmi aduc aminte de femeia care ne-a strigat îngrozită . Grecii şi romanii. îşi ura tatăl. care a devenit dumnezeul lor. este o jertfă insuficientă. Dacă slujeşti lui Dumnezeu fie chiar şi parţial motivat de frică (şi nu de dragoste). erau nişte oameni inteligenţi. motivaţi de dragoste şi nu dc frică. asemenea unui bărbat care nu are încredere în soţia sa.Nu~mi vorbiţi de Dumnezeu ca de un tată!". EI Şi-a dat singurul Său Fiu. eliberarea dc duhul de „frică de Dumnezeu" şi apoi vindecarea. Pentru ei. Mulţi dintre cei care nu venit la noi pentru a fi ajutaţi au manifestat frică şi teroare atunci oărid am început să le vorbim despre un Dumnezeu iubitor. S-ar părea că toate acestea nu se poUivesc celor ce au nevoie dc vindecare prin eliberare. sau o soţie care rămâne credincioasă soţului ei numai din cauza că îi este frică de ce 46 ei. la Calvar.Slujirea practica Pregătirea lucrării Cc sc întâmplă în realitate? Un demon pune stăpânire asupra acelui idol. Vechiul Testament ne spune că poporul lui Dumnezeu a comis adulter spiritual atunci când a urmat alţi dumnezei. este bazat pe dominare şi distruge relaţia vie pe care Dumnezeu doreşte să o aibă cu copiii Săi. lată însemna un om incorect. Dacă inima spirituală a unei persoane nu este ancorată în dragostea pentru Dumnezeu atunci. doar că lichida să fie mult mai rău. Am simţit repulsia d'n glasul Dumnezeu?" ci de a accepta ceea ce El a făcut deja. care aveau atât de mulţi idoli. îi tot fac promisiuni lui Dumnezeu. Preţul cerut de Dumnezeu pentru răscumpărarea neascultării omului a fost plătit la Calvar când Isus a murit pciiU-u noi. crud. ei presupuneau uă-şi ofensaseră zeii şi că aceştia trebuiau îmbunaţi printr-un sacrificiu sau un dar. adulterul spiritual este Înlocuirea Adevăratului şi Viului Dumnezeu cu demonii. care te poate abuza sau chiar pedepsi Iară nici un motiv.

Abia apoi perspectiva lor se va putea schimba şi vor putea evalua dacă acele credinţe veneau dc la Dumnezeu sau de la vrăjmaş. odată ce mu auzit Evanghelia şi i-am răspuns. Duhul New Age s-a manifestat şi omul a fost eliberat imediat. am aflat că atunci când se angajase în New Age devenise vegetarian. Discutând cu el. Trebuie să vezi ca să crezi câtă ură pot exprima acei demoni atunci când sunt descoperiţi. A refuzat. în cele din urmă. atribuindu-1 lui Dumnezeu nişte presupuse caracteristici.nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine" (loan 14:6). dar fără succes. Omul acela tocmai renunţase la mişcarea New Age. aşteptând apoi ca Dumnezeu să ne binecuvinteze vieţile. este a-I permite să ne accepte aşa cum suntem. Dar nu a fost aşa. Unul dintre bărbaţii căruia i-am slujit a fost şocat şi mânios pe demonii care se manifestau în el dar nu voiau să plece. Acceptarea adevărului cuprins în Cuvântul lui Dumnezeu. Ei nu pot accepta. Pavel spune despre mâncăruri că „orice 48 eliberarea nu mai venea. Ei s-au deprins să cumpere totul (pentru ci orice lucru gratuit este fără valoare) sau să-i impresioneze pe ceilalţi prin 49 . A fost o lecţie. Ei ajung sâ predice un fel de universalism (care este evident o erezie). inventând un Dumnezeu care Ie îngăduie să creadă că orice cale spirituală sinceră duce. în duhul meu am ştiut că acelor demoni li sc dăduse drept de şedere datorită unor credinţe false. Indiferent dc situaţia şi starea noastră. Vechiul cântec „Aşa cum sunt. 8. spunând că nu crede că acesta ar putea avea vreo legătură cu eliberarea. L-am întrebat din nou „Vrei să renunţi la vegetarianism?" Disperat că înşelare demonică. există oameni care nu vor să accepte harul lui Dumnezeu. la cer. ea nu poate fi câştigată. Nu putem face absolut nimic pentru a nc câştiga un loc în cer sau pentru a nc cumpăra mântuirea. Cu braţele deschise. Toate ereziile şi falsele religii nu sunt altceva decât distorsionări ale caracterului lui Dumnezeu. atât pentru el cât şi pentru mine. aceşti oameni vor rămâne prizonieri ai întăriturilor demonice. Una dintre minunile crucii este că nimeni nu este exclus dc la primirea darului fără plată al harului lui Dumnezeu. Fără pocăinţa de aceste atitudini şi credinţe. Sângele lui Isus a fost vărsat penlni ca noi să fim liberi.Slujirea practicii • Pregătirea lucrării Jăptnră a lui Dumnezeu este bună şi nimic nu este de lepădat. iar duhul acestei mişcări oculte îşi bătea joc şi de el şi de mine. Astfel ei cad într-o se ia cu mulţumiri'' (1 Timotci 4:4). Din nefericire. complet străine de Scriptură. trebuie sâ venim la Dumnezeu prin Isus Cristos. Sa-L lăsăm pe Dumnezeu să ne accepte aşa cum suntem Reciproca acceptării lui Dumnezeu aşa cum este El. la Tine vin" exprimă perfect teologia Evangheliei. | pronunţat cuvintele dc renunţare. Pentru răscumpărarea noastră Dumnezeu a dat ce a avut mai scump. de exemplu. Mântuirea este un dar ce poate fi doar acceptat. Unii oameni îi atribuie lui Dumnezeu un caracter ce nu este fundamentat pe adevărurile creştine. Am încercat din nou să-i slujesc pentru eliberare. a caracterului şi a naturii Sale aşa cum este ea revelată în Scriptură şi în viaţa lui Isus este piatra de temelie a slujirii pentru vindecare şi eliberare. Cei care sc joacă cu focul se pot arde.Vindecarea prin eliberare . Sunt sigur că mulţimea care-L asculta pe Isus în ziua aceea se aştepta să-L audă rostind aspre cuvinte dc condamnare la adresa fiului caxe s-a întors acasă după acea vicioasă aventură. tatăl şi-a îmbrăţişat fiul regăsit/Aceasta este o imagine foarte fidelă a'naturii lui Dumnezeu Tatăl şi dc multe ori vindecarea vine prin eliberatoarea înţelegere a adevăratului Său caracter şi prin acceptarea îmbrăţişării Sale. Nu putem cocheta cu ereziile. răspunsul pe care Isus i L-a dat lui Toma când acesta L-a întrebat care este calea spre cer: „ Eu sunt calea şi adevărul şi viaţa. I-am cerut să renunţe la vegetarianism. Cu greu. câl pentru a ne prezenta adevăratul caracter al Tatălui Său. a ales să-L asculte pe Dumnezeu. Eu cred că o asemenea formă de vegetarianism este o înşelăciune a vrăjmaşului ce poate duce oamenii in robie spirituală. dacă pentru a ne arăta curn trebuie să se întoarcă un păcătos la Dumnezeu. aşa cum suntem.Trebuie doar să ne recunoaştem şi să nc mărturisim păcatul. Aceşti oameni ar trebui sâ vadă cum alţi oameni sunt eliberaţi dc duhurile de religiozitate care i-au făcut să creadă în aceste false căi spre Dumnezeu.

Rezultatul ei este durerea emoţională şi spirituală. Respingerea de sine este un act . Unii copii nu sunt doriţi de părinţii lor din chiar momentul concepţiei. nu sunt arătoşi. Când este vorba de mântuire. inteligenţi sau nu au abilităţile sportive pe care le au alţi copii. Oricât de bune ar fi aceste activităţi. acel n»pil poate ajunge să-şi respingă propria sexualitate. Ea face ca oamenii să devină foarte vulnerabili faţă de demonii care pot astfel intra în vieţile lor. Această tentativă dc îmbunătăţire a propriei imagini poate merge de la a deveni membru într-un cor până ia a da învăţături la şcoala duminicală. Neacceptarea propriei noastre persoane. se autoanalizează. cărora Dumnezeu le-a dat un suflet. crezând că necazul lor se datorează înfăţişării pe care o au. recunosc că sunt păcătoşi. Rădăcina autorespingerii este respingerea suferită din partea nkora. îşi dau seama în cc mocirlă spirituală se află şi se grăbesc sS-şi îmbunătăţească imaginea în faţa lui Dumnezeu. controlându-le.Vindecarea prin eliberare . obţinută la cruce prin sângele vărsat de Isus. Unii s-au născut băieţi atunci când părinţii şi-au dorit o fată. unii oameni pot alunge să-şi urască frumuseţea fizică sau formele corpului datorită neavenitelor atenţii din partea celorlalţi. Unii copii nu sunt dotaţi fizic. frumuseţea. aşa cum suntem! Acesta este un păcat. molestare sexuală sau chiar la viol. atunci ele nu au nici o valoare în ochii Lui. Copilul simte această dezamăgire şi dacă părinţii nu vor sau nu sunt capabili să corecteze prin pocăinţă această atitudine. hainele sau personalitatea lor. în toate aceste cazuri rezultatul este demonizarea. 9. fiind nevoie de eliberare. ruşinii. ctc. dacă motivaţia lor este încercarea dc a-L impresiona pe Dumnezeu. Oricare ar fi sursa auto-respingerii şi indiferent dacă o cunoaştem sau nu. Puterile demonice vor încerca întotdeauna să profite de cei care sunt vulnerabili la durerile emoţionale profunde. încep să se privească cu ochi critici şi.spiritual (să nu uităm că noi suntem fiinţe spirituale. autorespingerii. Autorcspingcrea poate deveni un blestem cu incalculabile 50 consecinţe. Ei simt că oamenii văd aceste diferenţe. atenţii ce pot conduce la o nesănătoasă adulajie. Dc nenumărate ori am văzut oameni care se află încă în robia trecutului lor datorită vinovăţiei. este că o putere demonică lucrează în ci. rezultatul fiind apariţia auto-respingerii care I( instalează in viaţa lor. corpolenţa sau lipsa lordc frumuseţe. Nimeni nu poate fi îndeajuns de bun pentru El. Ei aud Evanghelia. ca trebuie mărturisită ca păcat. sau invers. Adulţii pot avea reactii adverse faţă de înălţimea. Duhurile lor simt respingerea încă din pântecele mamei lor. şi că trăim temporar într-un trup). cântat de obicei la Paşti. exprimă perfect acest aspect al Evangheliei: Nimic nu poate a plăti Păcatul meu şi-al tău. un singur lucru îl impresionează pe Dumnezeu Tatăl: haina neprihănirii. fiind un important punct de intrare pentru demoni. De când se nasc. Intrare-n cer acum Prin avem scump sângele Său. ei ştiu că sunt o pacoste. motivul pentru care oamenii (atunci când devin conştienţi de păcatul lor şi se ruşinează de ei) se simt obligaţi să facă orice pentru a se simţi buni înaintea lui Dumnezeu. întăriturile ei sunt cauza multor boli.Slujirea practica Pregătirea lucrării sănătatea. Acceptarea de sine Dumnezeu ne-a creat aşa cum suntem şi fiecare om este important pentru El. Aceasta este una dintre posibilele rădăcini ale homosexualităţii sau lesbianismului. Este singura cale «urc conduce atât la eliberarea de orice demon al respingerii care a căpătat acces cât şi la deschiderea persoanei pentru a primi . antipatia sau ura faţă de personalitatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o implică afirmaţia că El a făcut o greşeală creându~ne. Un alt cântec. Ei se autoresping deoarece în adâncul fiinţei lor s-au lăsat înşelaţi în a crede că n-ar fi trebuit să se nască vreodată. încep să respingă nccle defecte ale trupului lor care le cauzează probleme. Rădăcina problemelor multora dintre cei care au o adâncă nevoie de vindecare şi eliberare este autorespingerca. De obicei. La cealaltă extremă.

Le accept ca pe un dar de la Dumnezeu şi mă pocăiesc de necondiţionat pe toţi cei care au gândit. " O astfel de rugăciune. poate aduce o schimbare a cursului vieţii. Dar Iară o adevărată pocăinţă şi fără eliberare. lege ce acţionează în fiecare 52 Deci. Aceste realităţi vor aduce eliberarea de întărilurile pe care duşmanul le poate deţine în multe din zonele vieţii unei persoane. Dacă îi respingi. Temelia slujirii este acceptarea propriei persoane şi recunoaşterea adevărului că Dumnezeu a avut un plan cu noi atunci când nc-a creat. ce se întâmplă în domeniul demonic atunci cănd noi. in loc să acceptăm oamenii aşa cum sunt. veţi Jt judecaţi. ie-au fost controlate de auto-respingerc. spus sau Jacul lucruri care determinai să mă auto-resping. Acceptarea celorlalţi Există în noi o lege dumnezeiască.I imlecarea prin eliberare . îmi dedic viaţa m-a creat şi mă bucur In bunătatea Lui. cunoscuţi ca persoane care nu fac alceva decât să critice.şi cu ce măsură măsuraţi. Isus nc-a spus să nu-i judecăm. începem să-i criticăm şi să-i judecăm? în primul rând. datorită atitudinii noastre păcătoase. şi trupul pe coreeni le-am avut faţă de ele. dându-le o identitate şi un caracter total opuse planurilor şi scopurilor pc care Dumnezeu Ie are cu ei. în ciuda comportamentului lor! în versetul 2 Isus nc avertizează „căci cu ce judecata judecaţi." fiinţă umană. ei iţi devin tot mai respingători" O persoană respinsă este o persoană rănită. Dumnezeu m-a creat pentru £7 însuşi şi îi mulţumesc pentru duhul. trebuie înţeleasă creapa noastră ca fiinţe spirituale pe care Dumnezeu le-a ales înainic de întemeierea lumii (Efeseni l :4) şi trebuie recunoscui că vrăjmaşul încearcă neîncetat să altereze lumea căzută în care ne aflăm. subminând întăriturile demonice. facem jocul vrăjmaşului ajutându-1 să fie un acuzator al fraţilor. 53 . ci a continua să acţionezi în dragoste faţă dc cei vinovaţi. Aceasta nu înseamnă a trece cu vederea o comportare inacceptabilă. dacă vrem putem găsi întotdeauna 0 calc de ieşire din ispitire. Nu este uşor să accepţi oamenii aşa cum sunt. Uneori cer oamenilor să pronunţe cu voce tare declaraţii dc felul: „Eu sunt o crea fie specială. Celui Iert care le-a dat. cu timpul. respingând doar păcatul din comportarea ei. încercarea de a scoate demonii fără a pune o solidă temelie pentru vindecare. Există oameni cărora le este greu să-şi schimbe o gândire şi un comportament care. Apoi. Atunci când oamenii sunt răniri de remarcile noastre caustice şi când noi nu încercăm să vindecăm rănile produse.Slujirea practică Pregătirea lucrării vindecarea interioară care trebuie să însoţească orice slujire de eliberare. Pentru a reuşi. Această cooperare cu vrăjmaşul permite ca un demon cu nişte' caracteristici şi sarcini funcţionale definite să vină şi să ne schimbe personalitatea! Prezenţa unui demon nu este o scuză pentru păcat! Noi avem o voinţă liberă cu cate putem alege şi. lucruri dificile. pentru mulţi. acceptarea şi ne-judecarea sunt. toată viaţa. indiferent de presiunile pe care Ic face un demon asupra noastră.acţionând în acest fel. poate duce la eşec. involuntar devenim agenţi ai transferului demonic şi un duh rău câştigă acces in persoana pe care am criticat-o pe nedrept. spusă din inimă. Mulţi vor trebui să se confrunte ou o falsă personalitate demonică care a primit acces în viaţa lor datorită atitudinii inimii lor. devenind. O persoană rănită deseori se va comporta iraţional şi crud faţă dc cei care au respins-o si au rănit-o. 10. „Dacă îi accepţi pe ceilalţi aşa cum sunt. toate m-au atitudinile negative pe care sufletul. Datorită diverselor relaţii pc care le-au avut în trecut şi îndeosebi dacă au spus sau au făcut lucruri neplăcute unii la adresa altora. Cheia este starea voinţei noastre. Deseori. să nu-i criticăm şi să nu-i condamnăm pe ceilalţi (Matei 7:1). aceste personalităţi demonice se întreţes atât dc mult cu adevărata personalitate a persoanei încât este nevoie de o foarte atentă consiliere şi discernământ spiritual pentru a separa persoana dc demonii care se află în ea.. lupta va fi foarte grea. noi devenim potenţiali agenţi ai lui Piton. vi se va măsura. ci îţi devin tot mai suportabili. Pentru o completă restaurare este foarte important să învăţăm să acceptăm persoana care ne-a rănit.

Eşecul în a-i accepta pc ceilalţi aşa cum sunt ci are devastatoare consecinţe pc termen lung. voinţă şi duh.trup. Este semnificativ pentru această situaţie pasajul din Evrei 12:15: „Vegheaţi ca.Cine este Domn în viaţa mea?". Ei doresc să fie vindecaţi. rădăcina problemelor este că nu-L fac pe Isus Domn în toate domeniile. Ei cred că km este Fiul lui Dumnezeu. prinlr-o relaţie personală cu Dumnezeu. în cele din urmă.nu cumva vreo rădăcină de amărăciune să dea lăstari. emoţii. Pentru a ieşi din astfel de situaţii este nevoie de pocăinţă. să vă aducă tulburare şi mulţi să jie întinaţi de ea".. Bârfa se răspândeşte cu iuţeala focului şi distruge comunităţile creştine. imediat va apare şi bârfa. Dacă Isus este cu S d f l v a r a t Domn..Vindecarea prineliberare . Dacă creştinii ştiu că Istm este Domn în toate. dar important este să trăieşti fiecare cuvânt al acestui cântec pentru că laun trebuie să fie într-adevăr Domn în toate. în familii. Criticile nejustificate sunt o subtilă formă de manipulare şi control: „Dacă faci ceea ce vreau cu. voinţa liberă. fiind răzvrătire împotriva planurilor şi scopurilor lui Dumnezeu pentru omenire şi un atentat la preţiosul dar pc care El L-a dat fiecăruia dintre noi. domnie ce subminează drepturile demonilor dc a fi prezenţi în vieţile oamenilor. uneori. la care sc vor ralia tot mai mulţi. Când Isus ne-a spus:. atât pentru făptaşi cât şi pentru victime. Cei care părăsesc relaţia zilnică cu Dumnezeu trebuie sâ-şi pună o lingură întrebare:. că S-a înălţat în llBVă. în rcalilc. mulţi creştini nu înţeleg semnificaţia acestei întrebări. Duhul de criticism şi judecata este o boală contagioasă. Domnia lui Isus Cristos Foarte mulţi oameni au o disperată nevoie de ajutor. că a murit şi a înviat.ci sunt extrem de interesaţi. acea căsnicie a fost timp de mai mulţi ani sistematic deteriorată de sute de priviri şi cuvinte „ucigaşe"'. intr-o zi.Slujirea practică Multe căsnicii se distrug pentru că untd dintre parteneri face tot timpul comentarii critice directe sau indirecte (prin priviri sau insinuări) ia adresa celuilalt partener. Trăirea într-o continuă «lato de boală în această dimensiune are consecinţe in toate celelalte zone ulc fiinţei umane şi cu toate că vindecarea simptomelor este un lucru . minte. Pentru unii dintre ci este şocant să vadă că. Experienpa ne-a arătat că cea mai Importantă vindecare de care oamenii au nevoie este vindecarea în jyji. felul de trai nedumnezeiesc conducând la haos şi «In/iisiru în vieţile lor. cu care putem alege.. Ar da orice pentru a.. împlinirea spirituală este un pas esenţial spre o vindecare definitivă. pentru aceşti oameni trăirea zilnică sub domnia lui Isus (Ifittos este o necunoscută. Pot trece ani până când. le-au distrus căminul. Eu suni calea şi adevărul şi viaţa . scăpa de simptomcle care le controlează vieţile. atunci ei trebuie să-L invite să fie Domn al fiecărei părţi a fiinţei lor: .nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine" (loan 14:6). Oricine poate cânta „El e Domn". şi nu peste mult timp acea comunitate va ajunge să fie controlată dc un duh dc criticism. Do aceea. a trimis Duhul Sfânt peste Biserică şi câ într-o zi va reveni ca Kogc al Regilor şi Domn al Domnilor. Foarte mulţi oameni 55 . Dumnezeu nc-a dat fiecăruia voinţa liberă. nu vei mai fi rănit de observaţiile melc". Totuşi. Din păcate. Un astfel de control este de fapt vrăjitorie (1 Samuel 15:23). una dintre primele întrebări pe care trebuie să le punem în consilierea şi rugăciunea pentru vindecare şi eliberare Mic: „ Vrei să-L faci pe Isus Domn în viaţa ta? ". 11. partenerul-victimă nu mai suportă situaţia şi îl părăseşte pe celălalt. cei care le slujesc se concentrează mai mult asupra relaţiei 54 lor eu Isus decât asupra simptomelor lor! Dar asta nu înseamnă că cei ce slujesc nu sunt interesaţi de starea lur . nu mai există blocaje în calea revărsării Duhului Ifţlnl şi drumul spre eliberarea dc orice duh rău este deschis datorită Inilaurării domniei Sale. El nu a fost arogant 1 ne-a spus în mod direct că Dumnezeu Tatăl are un plan de icslaurare a relaţiei cu copii Săi. este puţin probabil ca ca să primească vindecare şi eliberare. Partenerii sunt numai rareori conştienţi de existenţa săgeţilor otrăvite care.important. Pentru mulţi. curăpre şi război spiritual. Odată ce într-o biserică au început să se facă comentarii nejustificate. Dacă o persoană nu poate accepta anumih oameni.. relaţiile cele mai afectate de acest gen de atitudini greşite sunt cele dintre părinţi şi copii.

Dumnezeu doreşte să foloseşti darul deosebirii duhurilor. Aceste adevăruri trebuie prezentate în aşa fel încât ci să înţeleagă semnificaţia a ceea ce li se spune. Este esenţial să recunoaştem atât efecle demonice cât şi nevoia de vindecare ce are rădăcini adânci. atunci Duhul Sfănt se va bucura să ne umple. inconştient ei se supun controlului duhurilor de religiozitate. este foarte probabil că umplerea cu Duhul iui Dumnezeu nu v3 veni. de care vor avea nevoie să fie eliberaţi dacă doresc să cunoască adevărata putere a lui Dumnezeu. prin Isus. ne putem aştepta să-L vedem pe Dumnezeu lucrând cu putere în cei care. Itt încercarea de a aduce vindecare celor pentru care se vor vor ruga. fără îndoială. Căci nu există altă o altă temelie de viaţă pentru care să merite să te osteneşti (1 Corinteni 3:11). Mulţi mă întreabă: „Cum pot fi umplut cu Duhul Sfânt?". Atunci când ele sunt aplicate în vieţile oamenilor. De obicei. Atunci când veţi folosi informaţiile din acest capitol. nu să depinzi exclusiv de ceea ce citeşti în vreo curte! în cele mai multe cazuri ne vom confrunta cu ceva ce depăşeşte demonicul. astfel. De aceea. este foarte probabil ca unii dintre oamenii care nu pot simţi prezenţa Duhului Sfânt să aibă nevoie de vindecare emoţională. la fiecare serviciu de eliberare pe care îl conduc. prin aducerea vindecării prin eliberare în vieţile a sute de oameni. răspund tot cu o întrebare:. Dacă emoţiile au fost rănite. dau oamenilor posibilitatea de a-şi exprima dorinţa de a-L face pe Isus Domn al vieţii lor. Concluzie Cei care au nevoie de vindecare şi eliberare trebuie să audă adevărurile fundamentale ale Evangheliei. Cei care doresc să lucreze în consiliere vor fi. ajutaţi de expunerea acestor observaţii dc viaţă ( a căror acurateţe a fost demonstrată prin slujirea practică) atunci când NC vor confrunta cu puterile demonice. 57 • 56 . Căci dacă Isus este cu adevărat Domn. vă rog să vă asiguraţi că nu aţi tras anumite concluzii despre o persoană ha/ându-vă numai pe datele conţinute aici.Vindecarea prin eliberare . în jurul lor s-au ridicat atâtea ziduri încât cei afectaţi nu mai pot simţi absolut nimic! Pentru mulţi oameni religioşi practica propriei lor religii devine mai importantă decât domnia lui Isus Cristos în vieţile lor. El nu este destinat pentru aşa ceva! Tot ceea ce doresc este să împărtăşesc din experienţa câştigată în ani de zile de cei dc la Eilel Ministries. dar dacă sunt zone din viaţa noastră în care El nu este Domn. De asemenea. în special în emoţii.Slujirea practică au nevoie de eliberare numai pentru că nu l-au dat lui Isus locul pe carc-L merita în vieţile lor. Cine este Domn in viaţa ta? ". • Capitolul 3 Simptome observabile ale unei posibile demonizări • Unul dintre pericolele scrierii acestui capitol este că cei ticinformaţi pot încerca să-l folosească pentru a „detecta" demonii din alte persoane. Pentru cei ce au nevoie de eliberare cea mai mare urgenţă este stabilirea domniei lui Isus Cristos în vieţile lor. în consilierea unei persoane este vital să asculţi atât ceea ce ea are de spus cât şi ceea 01 Domnul vrea să-ţi spună. vin la Ei..

dulciuri. Capitolul de faţă nu are pretenţia de a fi un dicţionar complet al tuturor simptomelor observabile care pot indica demonizarea. Dacă o persoană este incapabilă să-şi schimbe comportamentul printr-un act al voinţei sale libere. minţituri demonice care conduc la subalimentaţie sau «upi'ualimcntaţie Oamenii pot deveni supraponderali şi pentru că mănâncă pentru B No consola. Răzvrătirea deschide uşa demonicului. Ei nu mănâncă din lăcomie. când ciclul chimic iniţiat în organism de o primă doză. acel tânăr va rămâne în continuare vulnerabil fie la unele înclinaţii viitoare fie la alte forme de comportament anormal.Slujirea practică I Simptome observabile ale unei pasibile demonizări Există o oarecare suprapunere între acest capitol şi cel următor. înclinaţiile Una dintre cele mai comune caracteristici ale activităţii demonice este comportamentul necontrolat. ta rândul lor. pe ascuns. cea din urmă se manifestă prin faptul că bolnavul. mai ales când este vorba dc înclinaţii. în capitolul următor vom analiza diferitele căi prin care demonii pot intra. Cele două capitole tratează subiecte similare dar care sunt văzute din puncte de vedere diferite. ciocolată. de cele mai multe ori problema înclinaţiei nu va fi rezolvată. dacă un adolescent are nevoie să fie vindecat de respingerea pe care a luferit-o din partea tatălui său. Aceste tulburări de nutriţie sunt o formă de răzvrătire . Acest mod de a-ji trata organismul este o răzvrătire împotriva Duhului Sfânt. Pentru a fi liber de aceste înclinaţii trebuie să te pocăieşti de păcatul de a-ţi fi maltratat propriul trup exercitându-ţi voinţa de a fi vindecat. în acest capitol vom vedea unele simptome ce pol fi observate direct în consiliere şi care pot fi atribuite prezenţei unui demon. Consideraţii similare se pot face şi cu privire la excesul de alte produse care nu conţin droguri: alcool. şi deseori este o tentativă dc a pedepsi părinţii pentru maltratarea suferită (reală sau imaginară).în cele (lin urmă împotriva trupului. zahăr.' al cărui templu este trupul tău (1 Corintcni 6:19). Dacă nu se tratează cu acea problemă (dintre el şi tatăl său). care apoi înlănţuie persoana în înclinaţii vicioase'. este clar că ea nu sc poate auto-controla. cum ar fi mama sau tatăl. Dc cele mai multe ori tflzvrâtirea care a dat acces demonilor este împotriva unei alte persoane. Persoanele bolnave de bulimie par a mânca normal dar deseori după masă. îşi provoacă vomitarea alimentelor înainte ca ele sâ fie absorbite de organism. cauza-rădăcinâ este mult mai adâncă decât pare să arate înclinaţia. ducând apoi o viaţă disciplinată. 1. nu va fi suficient să i se slujească doar pentru vindecarea de respingere. în cele mai multe cazuri. dacă sc ignoră dimensiunea demonică din procesul dc vindecare. li Poftele ieşite din comun Pentru a duce o viaţă sănătoasă. Ordinea dc prezentare a paragrafelor nu are nici o legătură cu importanţa sau conţinutul lor. Lipsa dc grijă liiţă de trupul pe care ni l~a dat Dumnezeu este răzvrătire împotriva Duhului Sff'nt. deşi mănâncă normal. Comportamentul poate fi o formă dc 58 i compensare a problemelor care zac nerezolvate.Vindecarea prin eliberare . trebuie reluat iar şi iar. De exemplu. Ea este deliberat făcuta. El este doar un ghid rezultat din observarea celor mai comune dintre ele. Un exemplu tipic este dependenţa dc substanţele chimice (cum ar fi nicotină şi drogurile).ambele putând fi. De obicei ele au o rădăcină emoţională ţi pentru vindecarea lor trebuie dărâmate întăriturile demonice care iin căpătat acces în viaţa persoanei. pierde continuu din greutate. Pentru o deplină vindecare trebuie ca aspectele înclinaţiei să fie atent cercetate: Similar. etc. eliberat dc orice demon care a câştigat acces prin acea înclinaţie. Această tulburare de nutri pe nu trebuie confundată cu lipsa poftei tio mâncare sau cu lăcomia . Cele mai obişnuite tulburări dc nutriţie sunt niioiexia şi bulimia. este foarte important sâ avem un regim alimentar şi o poftă de mâncare echilibrate. ci pentru a-şi masca 59 .

de exemplu. şi în special atunci când o fată a fost abuzată sexual în perioada de pubertate când sexualitatea ci fizică începea să se dezvolte. cât şi nivele ce depăşesc limitele acceptabilului. Dar din clipa în care a fost luată decizia de a ierta. Când demonii cauzează parţial sau total aceste efecte. Urând abuzul. 3. urâtă şi deci ncatrăgătoarc pentru un alt potenpai violator. fiind. în slujirea pentru eliberare deseon este imposibil sâ conducem persoana spre vindecare până când ea nu alege să-i ierte pe cei care . Amărăciunea fi neiertarea în învăţăturile Sale. Ulterior ea va asocia trupul ei atractiv cu posibilitatea dc a fi din nou abuzată. ci chiar deosebit de periculoase. alergia fiind cauzată de duhurile de infirmitate. O altă întăritură demonica care poate controla nutriţia îşi are rădăcinile în abuzul sexual al femeilor. fie printr-un păcat gencraţional. dc fapt. că atunci când pe linie generatională a existat păcatul vrăjitoriei (şi în special folosirea medicamentatiei şi remediilor de însănătoşire ocultă). se poate hotăra fie să sc supraalimcntcze pentru a deveni prea grasă. în subconştient Tulburările de alimcntatic. au fost trataţi. dar întrebarea care trebuie sâ primeze este:„Care este cauza acestei boli?".Slujirea practica Simptome observabile ale unei posibile demonizări profunda durere emoţională interioară. Satan se opune fără încetare planurilor şi scopurilor lui Dumnezeu. pot avea cauze diferite. atunci nici Tatăl Său din ceruri nu nc va ierta pentru ceea cc am făcut noi (Matei 6:15). Mulţi oameni se nasc cu boli alergice. începe lupta cu emoţiile. fie să se subalimenteze pentru a deveni anorexică şi a opri astfel dezvoltarea formelor care îi accentuează feminitatea.să ne întrebăm dacă nu cumva ca sc află în robia uimi duh de nciertarc sau de amărăciune. E x t r e m e ale comportamentului Dumnezeu este un Dumnezeu al diversităţii! O simplă privire aruncată asupra creaţiei Sale nc confirmă diversitatea acesteia Pc pământ trăiesc miliarde de oameni. 60 Dumnezeu doreşte ca oamenii să trăiască în bune relaţii. care nu sunt altceva decât reacţii alergice ia diferitele substanţe chimice. o fac pentru că Ii s-a dat acces fie printr-o relaţie greşită. în cele mai multe cazuri în aceste tipare există o dimensiune demonică. dacă nu vrem să-i iertăm pc ceilalţi pentru ceea cc ne-au făcut.ni rănit-o. aceşti oameni vor fi marginalizaţi şi excluşi de lapărtăşia cu ceilalţi membri. Am văzut. Astfel de decizii pot fi luate şi involuntar. 61 . în cadrul acestei enorme varietăţi de caractere umane există atât nivele dc comportament ce exprimă o difcrenpcre acceptabilă. astfel încât comportamentul lor să devină inacceptabil pentru ceilalţi. Există multe tipare comportamentale cc tind să înstrăineze oamenii de prieteni şi vecini. dar nu există două persoane identice sau care sâ aibă exact aceleaşi talente sau preocupări. trebuie . Când o persoană înţelege necesitatea iertării dar nu poate lua o decizie. 4. El a spus că este mai mult decât important să iertăm şi că. care îi vor respinge şi izola de societate. de cele mai multe ori ei fjbresc să-i ierte chiar şi pe cei care i-au abuzat îngrozitor deoarece îşi dau scama că deseori comportamentul celor ce i-au abuzat a fost I consecinţă a modului în care aceştia. foarte probabil că ele au fost moştenite de Ia unul din părinp. la rândul lor. Isus a subliniat mereu importanţa iertării.Vindecarea prin eliberare . Acesta este unul dintre cele mai serioase avertismente din Biblie Atunci când oamenii îşi dau seama de importanţa iertării şi când înţeleg semnificaţia cuvintelor lui Isus. de aceea nu este surprinzător că una dintre tacticile Iui este încercarea de aîmpinge oamenii spre extreme. Corpul uman nu poate absorbi anumite substanţe chimice fără a produce nişte reactii care sunt uneori nu doar neplăcute. de aceea. poate apare un blestem demonic ce generează boala alergică. întrebarea care trebuie pusă este dacă nu cumva demonicul a căpătat drept de intrare datorită unui păcat pe linie generaţionalâ. Şi nu este uşor să învingi durerea simţămiutclor rănite. Tratamentele medicale sc axează pc reacţiile chimice implicate în aceste procese. în bisericile locale.

somnolenţă sau incapacitate de concentrare. lipsă de angajare. a dispariţiei oricărei speranţe. La unii oameni ea se manifestă sub ferma „întunecării" vieţii. cum ar fi artiştii sau coi cu o sensibilitate deosebită. Forţarea este o caracteristică a activităţii demonice. chiar şi atunci când adevănil nu i-ar fi adus nici un neajuns. cel care îi slujeşte trebuie să facă diferenţa între adevăr şi minciună. înşelarea poate fi atât de adâncă încât persoana Ifi nu-şi mai dea seama dacă spune adevărul sau nu. Eliberarea a condus la vindecarea dc acel obicei şi a fost începutul deplinei vindecări de toate consecinţele acelui abuz. ei dau acces unui duh dc înşelare. La patruzeci de ani dc la acel incident ca continua să-şi spele mâinile. întreaga ci familie era afectată dc comportamentul ei. Exemple tipice sunt spălarea mâinilor. Aparent. oricât dc mult s-ar fi spălat. Ea şi-a adus aminte dc administratorul internatului care a intrat în camera. pedcpsindu-1. împinsă de demonii care intraseră în ea în acele clipe de frică şi teroare. oamenii aleg deliberat să se folosească de înşelare pentru a-şi atinge scopurile. Oamenii cad în ispită atunci când sunt înşelaţi. sunt normale. foarte spenată. lăsând-o cu mâinile pline dc spermă. Când ne-am rugat şi am cerut Duhului Sfânt să expună rădăcina acelei probleme. avem de-a face cu demonii. Demonul care intrase în el în copilărie îl controlase toată viaţa.Vindecarea prin eliberare . femeia a părut a fi. au ieşit la suprafaţă. iertându-şi părinţii care. Dacă persoana care a procedat în felul acesta va căuta mai târziu ajutor. Am slujit unui bărbat care începuse să mintă încă de când era şcolar. Amintirile. de fapt. De atunci a început să se spele foarte des pc mâini. altfel. sunt mai vulnerabili la depresie pentru că nu găsesc căi de descărcare a propriei lor creativităţi. pentru a scăpa de necazuri. Peste ani. Dacă nu se întră in luptă cu duhul de înşelare. De cele mai multe ori oamenii sc simt blestemaţi de aceste obiceiuri de care nu pot scăpa. A fugit la baie şi a încercat să se spele pe mâini. Vara ci sc simt bine. este puţin probabil ca omul acela sâ fie vindecat şi elibarat. a smuls-o din pat şi s-a masturbat pe mâinile ci. procesul dc vindecare a putut începe numai atunci când el s-a confruntat cu ceea cc făcuse ca şi copil. A văzut că mergea şi a continuat să mintă. şi nimeni nu ştia de ce. parc a fi medicamentaţia temporară sau permanenta.Slujirea practica Simptome observabile ale unei posibile demonizări 5. Depresia „Depresie" este un termen generic care acoperă o largă gamă de simptome comportamentale. printr-o totală lipsă dc motivare în a face ceva. Oamenii care sunt prizonieri ai unor astfel dc obiceiuri doresc să scape dc ele. dintr-o dată. l-au împins la acel comportament. Atunci când îşi dau seama că pot fi independenţi dacă mint sau sunt duplicitari în comportament. am văzut ochii unui copil înspăimântat dc deschiderea uşii camerei sale în miez de noapte. Când am privit-o. Nu-şi putea explica dc ce făcea acel lucru. chiar dacă ea îşi arc o2 63 . dar iama sunt parcă lipsiţi de viaţă. după care a plecat ameninţând-o sâ nu spună cuiva ceva. Atunci. dar parcă nu putea scăpa dc mirosul acela. Dar cauza există întotdeauna. La alţii. Obiceiurile comportamentale forţate Prin „obicei comportamental forţat" înţeleg repetarea forţată a unor acţiuni care. înăbuşite dc trauma suferită în noaptea aceea. 6. Noi toţi avem o voinţă liberă şi capacitatea de a lua decizii corecte. Se pare că unii oameni. Iar alţii sunt afectaţi dc anotimpuri sau dc starea vremii. toate aceste cazuri de depresie nu au o cauză evidentă fi singura soluţie. Personalitatea şi comportamentul înşelător Una dintre principalele tactici ale lui Satan este înşelarea. verificarea dacă uşile sunt închise sau dacă gazul este oprit. şi aşa şi este! Cunosc o femeie care dorea să se elibereze dc obiceiul dc a sc spăla pe mâini de douăzeci dc ori pe zi. rareori persoana care face asfel de lucruri crede că face ceva acceptabil sau tolerabil. Oridecâte ori avem de-a face cu astfel de obiceiuri comportamentale. 7.

Dumnezeu nc-a înzestrat cu emoţii. Depresia trebuie înţeleasă. De obicei. Depresia sezonieră. până când nu mai puteau rezista şi parcă ceva exploda în lăuntrul lor. Ei sunt fie excesiv dc precipitaţi. la cealaltă extremă pot fi complet insensibili la ceva dramatic. Ei nu sunt în stare nici să meargă în faţă pentru a lua Cina şi nici să stea la locul lor. vindecarea şi eliberarea. în general persoana nu-şi dă seama de ceea ce se întâmplă şi dc cele mai multe ori ea este uşurată când află că nu a putut sta la reuniune datorită acţiunii unei puteri demonice. Alunei se ridicau şi fugeau afară Dc obicei. Soluţiile naive. este controlat dc demonii care îl vor ţine în robia simptomclor. şi nu în ultimul rând relaţia lor cu Dumnezeu. 8. De exemplu. Când emotiilc cuiva sunt rănite. dacă biserica are obiceiul să aducă pâinea şi vinul la fiecare. Tratamentul presupune suplimentarea cantităţii de lumină pentru persoana suferindă in perioada lunilor de iarnă. emopilc pol fi rănite sau scoase din echilibru. Dar. de origine demonică. Când oamenii suferă de depresie. datorită relaţiilor şi împrejurărilor vieţii. întotdeauna. care se simt vinovaţi dc lipsa dorinţei de a citi Biblia. o întreagă reţea de diferite duhuri afectează mintea şi emoţiile celor demonizaţi. a cărei producere este suprimată de către lumină. Nu trebuie însă omisă nici posibilitatea activităţii demonice în cauzarea excesului de melatonină din organism. acest gen de fugă este impus nu de voinţa persoanei ci de cea a demonilor din ca care înceracă să o controleze chiar şi atunci când ea se află sub o puternică ungere. De cele mai multe ori cauza este în rănile emoponalc sau relaţiile deteriorate. Asemenea reacUi la 65 . sfaturile bine inrenjonaje ale prietenilor nu fac decât să sporească suferinţa celor afectaţi dc depresie. dc genul „Nu te lăsa" sau „Spune-I Domnului în rugăciune" nu fac decât să agraveze depresia.Slujirea practica Simptome observabile ale unei posibile demonizdrt rădăcina în păcatele generaţiilor anterioare sau în atitudinea altora faţă de ele. încercând să rămână pe loc cât mai mult timp posibil. întregul lor sistem relaţional este afectat.Vindecarea prin eliberare . fără sâ-şi dea seama. Uneori oamenii mărturisesc că s-au luptat ani de zile cu acele probleme. Există unii oameni care par a nu da niciodată răspunsuri emoponalc normale. Nu trebuie să ne închipuim că depresia este. cauza primară a bolilor emoţionale. tratamentele medicale ale depresiei implică diferite tipuri de medicamentaţie care au ca efect atât controlul simptomclor cât şi îngreunarca slujirii persoanei care este controlată dc efectele medicamentelor. Uneori i-am văzut cum se crispau pe scaune. depresia fiind un blestem căruia i s-a dat drept de intrare prin practicarea acestei forme de idolatrie. Tulburările emoţionale Toţi oamenii au simţăminte. Deşi demonicul nu este. omul acela devine foarte vulnerabil la demonizare şi. Dar rareori vom întâlni o persoană care să sufere regulat de depresie şi care sâ nu fie şi afectată demonic. astfel încât să ne putem exprima sentimentele şi să ne bucurăm dc viaţă. expuse şi tratate cu dragoste. fie complet absenţi. 64 Slujirea persoanelor depresive cere răbdare şi atentie în a discerne rădăcinile bobi care. De cele mai multe ori. deseori emopilc sunt controlate de puternice forţe demonice ce au intrai prin durerea care a generat tulburarea cmoponali 9. ei pot suspina după ceva ce este considerat ca josnic dc către majoritatea oamenilor sau. se ştie. Unii confirmă existenţa acestor atacuri atunci când iau Cina Domnului. nu au putut rămâne acolo. Există unele evidenţe clare ale legăturii dintre depresia sezonieră şi demonizarca venită pc linie generaţională iacei ai căror strămoşi au fost închinători la soare sau anotimpuri. fără să le înţeleagă natura. alunei când ungerea Duhului Sfânt era deosebit dc puternică. Din nefericire. de obicei. este asociată excesului de melatonină. Fuga Nu întotdeauna oamenii fug deliberat! La reuniunile creştine deseori am văzut oameni care. a se ruga sau a se bucura de viaţă. vor face ca Dumnezeu să aducă pas cu pas. Este mult mai uşor sâ te rogi pentru vindecarea celor ce nu au fost afectaţi de aceste substanţe chimice.

Am văzut oameni care. dintr-o dată au putut conduce din nou maşina. Exemplul clasic este cel al tratării. Oamenii pot „rugi"în ei înşişi având unhobby. Dar comportamentul evazionist dispare imediat ce se iveşte posibilitatea refacerii relaţiilor distruse.intrare a demonilor. mai există şi o altă formă de evadare cc poate fi generată de o puternică aepune demonică. citind nuvele. etc. Satan nu doreşte sâ vadă creştinii experimentând iertarea data de lucrarea crucii. 10. pare a fi vorba doar de o modalitate de rezolvare a unor probleme de relapc. aşa că va face tot ce poate pentru a-i determina să stea departe de ceilalţi sau sâ sc retragă în ci înşişi atunci când sunt în compania altora. fie a persoanei în cauză. el trebuie să lupte nu doar cu suferinţa sa şi a partenerului său ci şi cu demonii care fac totul pentru a ţine cuplul despărţit. atunci când au fost eliberap de frică. tinându-ne în sclavia greşelilor. Isus este dragostea desăvârşită. Satan nu are nici un interes ca oamenii să iasă din greutăţile prin care trec şi să fie vindecaţi. Vinovăţia şi auto-condamnarea Atunci când păcatul este mărturisit şi iertat. Satan se bucură să vadă relauli conjugale care sunt sub standardele lui Dumnezeu sau. avea din nou relapi sexuale cu soţul sau sopa. Odată absorbiţi de ceea ce-i preocupă ci devin aproape imuni Ia prezenţa altor oameni. La prima vedere. distruse. vinovăţia trebuie sâ dispară. dc obicei. Când cineva este controlat de o frică. Dar odată ce partenerii au optat pentru o coexistent care vine împotriva relaţiilor conjugale dumnezeieşti. Creştinii au imensă responsabilitate de a sluji oamenilor prin vindecătoarea dragoste a lui Isus. în acest fel. o indicaţie a unei anterioare implicări în vrăjitorie sau satanism. fie a strămoşilor ci. lăsată dc Dumnezeu. Este interesant de observat cum unii oameni au un anumit comportament în cadrul relaţiei conjugale şi un cu totul alt comportament faţă de ceilalţi oameni. spâlându-se excesiv. ei se vor comporta ca 66 61 . Asemenea tipare comportamentale sunt descon. Daca unul dintre parteneri vrea să iasă din acea situaţie. Este uimitoare schimbarea care se produce în vieţile oamenilor atunci când frica cc i-a controlat (deseori toată viapj) este alungată şi ei devin liberi să fie ei înşişi. Satan capătă drepturi în acea relape şi demonicul întăreşte ruptura conducând pe unul sau pc ambii parteneri la activităp comportamentale evazioniste. • 11. Dar aşa cum face cu fiecare dar al lui Dumnezeu. Pericolele pe care le întâmpinăm zi de zi în copilărie sunt atât de mari încât puţini dintre noi ar supravieţui dacă nu ar exista acea frică copilărească. Când partenerii aleg despărţirea. pentru a alunga frica care le dictează obiceiurile şi comportamentul. Frica şi fobiile Frica este un dar de la Dumnezeu. şi sunt sute de feluri de frici pe care Satau Ic foloseşte. a problemelor conjugale.Vindecarea prin eliberare . foarte probabil că ea este victima unui duh care o ţine în legăturile unor sentimente de vinovăpe şi osândire. Ea ne păzeşte să facem lucruri care ne pot fi dăunătoare. El va încerca sâ ne pnă robi ai traumelor ce urmează unor experienţe care ne-au înspăimântat. Cei în cauză sunt atât de absorbiţi dc activitatea lor evazionistă încât nevoia de a înfrunta durerea emoponală rămâne adânc îngropată in ci. discuta cu cineva dc care le era frică. mânca mâncăruri pe care înainte le considerau groaznice. privind la televizor. Satan va căuta să pervertească şi frica. şi Scriptura ne spune că dragostea alungă frica Numai în Numele lui Isus poate fi înfrântă şi alungată frica prin care Satan vrea să ne controleze viepilc. Dacă o persoană continuă sâ se simtă vinovată şi după ce păcatul a fost mărturisit şi iertat. Dacă creştinii se simt iertaţi. iraponală. Pc lângă fuga de Ia reuniunile creştine.Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demonizări Cina Domnului sunt. în spatele acelui comportament sc află aproape întotdeauna o intăritură demonică. folosindu-le ca pe nişte porp de. dacă este posibil. zbura cu avionul. Şi nu este uşor să desparţi adevăratele sentimente dc cele contrafăcute demonic. ci au ieşit din voia Iui Dumnezeu.urmarea unei relaţii rupte şi neconştientizate. etc.

Am văzut vindecări complete în cazuri mergând de la rinită (o formă acută a sinuzitei) de care o femeie suferea de 25 dc ani până la blocarea rinichilor. cauzând afecţiunea In generaţia prezentă. Este o minune . şi eu pun această întrebare celor cărora le slujesc. Bolile ereditare De obicei medicii îi întreabă pacienţii care suferă de boli grave dacă nu au avut în familie cazuri similare. Probabilitatea prezenţei accstoT duhuri trebuie serios luată în considerare oridecâte ori se observă existenţa unor boli ereditare. In cazul acesta va trebui abordată. Satan orbeşte minţile necredincioşilor pentru ca ei să nu vadă lumina Evanghelici (2 Corinteni 4:4). Mulţi dintre cei care suferă de această . în cazul unora. in slujire. îşi imprimă gândurile şi cuvintele în mintea persoanei care aude vocea. 12. Ei caută. ereziile. ci la auzirea repetată a unor voci care vorbesc cu regularitate la nivel mental. Dacă persoana refuză să se ierte pentru ceea ce a făcut. am văzut cât de important este să nu le îndepărtezi de adevărurile fundamentale ale Cuvântului lui Dumnezeu. cu sau fără ştiinţă. membrii familiei acestuia. 13.minunea biruinţei crucii asupra puterilor vrăjmaşului. probabil. Credinţele eretice Satan nu se află doar în spatele religiilor false. probabil. ceea ce ne arată că atunci când o boală coboară pe linie generaţională este posibil ca cel care coboară să fie. ea deschide uşa demonilor care aduc cu ei un nesfârşit cortegiu de sentimente de vinovăţie şi auto-condamnarc. Am văzut multe eliberări şi vindecări majore atunci când ne-am confruntat cu puterile demonice venite generaţional şi când cei în cauză şi-au iertat strămoşii pentru orice faptă care a putut da demonilor dreptul de a coborî pe linie generaţională. arunci când persoanele au fost eliberate de duhurile dc boală care au venit de la strămoşi. încurajând părerile divergente faţă de adevăr şi. afecţiunea este de natură spirituală. se pare că aceste voci vorbesc fără încetare. fiind orbi faţă dc adevăr. Deşi cu alt scop. Pentru a putea elibera victima. Auzirea de voci Auzirea de voci este un fenomen mult mai răspândit decât se crede.Vindecarea prin eliberare .. mărturisind cu putere Evanghelia.Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demonizări nişte oameni iertaţi. cl lucrează şi înlăuntrul denominaţiilor creştine căutând . Plângeri 5:7). fire conducătoare care să-i ajute la diagnosticarea şi tratamentul pacientului. Uneori poate fi vorba de o puternică legătură sufletească cu o persoană care.boală" nu o mărturisesc de teama de a nu fi consideraţi nebuni. Odată ce au acceptat credinţele nescripturale. în cele din urmă. Scriptura ne spune că nelegiuirea părinţilor va fi pedepsită in 68 copii (Exod 20:5. de fapt. Deşi există unii teologi şi unii medici care cred că este vorba de o teorie absurdă. 14. experienţa ultimilor ani arată limpede că duhurile de boală pot coborî pe linie generaţională. demonii din ei nu mor! Ei sunt fiinţe spirituale care nu au o „casă" şi vor căuta să ocupe o fiinţă umană pentru a-şi exercita sarcinile funcţionale. Când aceste simptome prevalează. Păcatul le dă drept dc intrare în copii şi în copiii copiilor aşa că cei mai afectap la moartea celui demonizat vor fi. Unii oameni aud mai multe voci. Când oamenii mor. Deci Satan va face tot ce poate pentru a ţine oamenii în robia vinovăţiei păcatului. Nu poţi discerne înşelarea decât dacă stai bine ancorat în adeVăr Dc multe .sâ răspândească false intcqirctări ale Evanghelici. Nu mă refer la visele în care oamenii au experienţe trecătoare (auzirea vocii unor persoane care Ic vorbesc în somn). duhul care a indus simptomele în fiecare generaţie. Dar şi în acest caz este vorba tot de o implicare demonică. Cei eliberaţi dc aceste voci experimentează o pace şi o linişte pe care nu le-au avut niciodată. pe linie gencraţională. fiecare voce în parte. oamenii devin vulnerabili la primirea unui duh utre-i va ţine în robia acelor false credinţe. trebuie aflat a cui este vocea pe care o aude cu regularitate şi trebuie ruptă legătura sufletească dintre cele două persoane. cauzând afecţiuni. înşelându-i prin sentimente contrafăcute demonic.

de drept. are periodic ieşiri comportamentale iraţionale şi de neacceptat pentru cei din jur. este foarte vulnerabilă la atacurile demonilor carc-i vor controla mintea şi capacitatea de înţelegere. adevărul şi viaţa (loan 14:6). Dar el şi-a ieşit din fire şt a ameninţat-o cu tot felul de represalii în cazul repetării acelei greşeli. Orice soţ normal ar fi râs copios şi ş-ar fi consolat sofia. trebuie să ne punem întrebarea: care este originea acestor boli? Eu cred că dacă creştinii vor asculta însărcinarea dată de Isus de a vindeca bolnavii şi a scoate demonii. Un om poate fi convertit la creştinism prin predicarea şi învăţarea cuvântului lui Dumnezeu. Mândria lui 1-a făcut să cadă din har şi din slavă. ea a prăjit prea tare carnea pe care i-a servit-o la masă. Comportamentul iraţional Există întotdeauna un motiv pentru care o persoană. De aceea. Satan primeşte închinare de la o omenire înşelată printr-o pletoră de false religii. Membrii bisericii. dar vindecarea de consecinţele idolatriei moştenite de la o religie falsă nu poate veni decât prin eliberarea care urmează pocăinţei. prin cuvinte sau fapte. în generaţiile următoare ei pot apare boli (fizice) de inimă.. La începutul căsniciei lor. el ne dă dreptul să fim aici!" Demonii ştiu foarte bine cc este adevărat şi ce este greşit. care în mod obişnuit se comportă normal. mai ales dacă este vorba de doctrinele de bază privind adevărul. i se cuvenea numai lui Dumnezeu. autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu şi lucrarea Duhului Sfânt. 15. cauze medicale. deşi suferea. adevărul acestor revendicări. . au dreptul de a-i înşela. ci înţeleg bine adevărul Cuvântului Iui Dumnezeu şi ştiu că atunci când oamenii nu cred acest adevăr. fie şi trecător. tuberculoza şi frigurile .. fie nu sunt preocupaţi de doctrina propriei lor credinţe. Am văzut că atunci când o persoană. au fost implicaţi într-o astfel de înşelare demonică atunci ei s-au deschis demonizării şi au primit un demon care îi va ţine în robia înşelării pe care au îmbrăţişat-o. evident.Hndecarea prin eliberare . Noi am văzut cât de actuale sunt cuvintele din Levitic care arată consecinţele ruperii legământului cu Dumnezeu: „. prietenii şi vecinii credeau că este un soţ model ce are o şotie model şi o căsnicie creştină perfectă. fiecare cu propriul ei sistem de credinţe şi tradiţii. Duhul de frică pe care l-a primit o determina să facă tot ce dorea soţul ei.. Acest duh de frică era controlat de duhul de dominare din soţul ei. în spatele oricărei religii false se află o putere demonică ce-şi caută închinători. datorită unor credinţe false.. Deşi bolile de inimă pot avea. Femeia a fost atât de traumatizată de acea experienţă încât din acel moment a început să trăiască sub stress. Am slujit unei femei al cărei soţ a avut o singură ieşire comportamentală de acest fel. Deşi Isus a arătat foarte clar că nu există decât o singură cale spre Tatăl ceresc şi că El este calea.vor face să vi se oricăror altora deoarece nici un alt întemeietor de religii n-a avut vreodată pretenţia de a fi Dumnezeu şi nici nu a putut demonstra. în realitate. astfel încât acesta nici nu mai trebuia să-şi manifeste adevăratul temperament. Omul acela. era un simulacru de căsătorie zidită pe frica rezultată dintr-o iraţională izbucnire a unui soţ care nu înţelegea ce este dragostea.Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demoriizâri ori. atunci când am rostit adevărul Scripturii. nu lăsa ca cineva să se apropie de el pentru a-1 ajuta. Revendicările pe care le-a făcut Isus Cristos sunt deasupra 70 16. * stingă ochii şi să piară via fa din voi" (Levitic 26:16). partizanii celorlalte sisteme de credinţă fie cred că religia lor este cea adevărată. O persoană înşelată. Dumnezeu le va da mai multă lumină asupra acestui subiect. îşi împietreşte inima faţă de Domnul. care dura de aproape douăzeci de ani. Sopa sa trebuia să sufere groaznicele consecinţe ale unei vieţi în care încerca mereu să-i satisfacă • 71 . Dacă oamenii. dar el nu crede. demonii din oameni au făcut comentarii sarcastice de genul: „Ştim că este adevărat. Ca dumnezeu al acestui veac el continuă să caute închinători dar. cu excepţia sataniştilor care sunt perfect conştienţi dc ceea ce fac. Duhul de frică lucra pentru el. Implicarea în religii false Satan a fost aruncat din cer pentru că a vrut să fure închinarea care.groaza.

Slujirea practica Simptome observabile ale unei posibile demonizări capriciile. cu ceilalţi oameni. Nu vom aborda aici în detaliu slujirea celor ce suferă dc aşa numitul sindrom al . Odată ce obiceiul s-a instalat. sau chiar în linia ancestrală. El I a numit morminte văruite. ştim că demonicul este întotdeauna implicat in aceste cazuri. slujire care doreşte vindecarea „frângerii" personalităţii ce poate apare ca urmare a unor traume sau abuzuri suferite în copilărie. dar inimile lor erau departe de Dumnezeu.. De obicei. Pavel a rezumat acest adevăr spunând că . dur Duhul dă viaţa" (2 Corinteni 3:6). atunci când anumite trăsături de personalitate sunt foarte accentuate.. Ei împovărau oamenii cu detalii ale Legii. permanent. şi nu vrem să schimbăm nimic!" este una dintre pietrele în care mulp slujitori tineri s-au poticnit. atunci cl va face tot ce poate pentru a sc comporta în acel fel. Când liderii mai multor denominaţii complet diferite. şi dacă îi poate Bimuţi pc creştini unii împotriva altora cu ajutorul unui duh legalist.'ind avem de-a face cu demonii trebuie să ne amintim că ei pot Opera la fel dc uşor într-un grup de oameni ca şi într-o singură persoană. chiar dacă comportamentul acela rine 72 împotriva personalităţii şi darurilor pe care i le-a dat Dumnezeu. poţi face mai mult rău decât bine persoanei care. suferă destul.. în spatele acelui comportament înşelător se află o puternică întări tură demonică. Legalismul şi robia spirituală Unele dintre cele mai aspre cuvinte din Biblie sunt cele adresate de Isus fariseilor . dc origine demonică. nu poţi cunoaşte vreodată adevărata lor personalitate! Ei îşi pot schimba chiar şi vocea în funcţie de împrejurări. el se numeşte legalism. în caz contrar. mature. Dacă un copil simte că este acceptat de părinţi numai dacă se comportă într-un anumit fel. este neînţclcpt să te lansezi în această slujire pentru eliberare fără a căuta să înţelegi bine cauză primară a „frângerii" personalităţii.liderii religioşi din acea vreme.. neîndrăznind vreodată să-i iasă din voie. Astăzi. de cele mai multe ori. să nu le transforme niciodată într-o flacără' ( . în rănile şi durerile din trecut.copilăriei remanente". Tipic pentru relaţiile imature este şi cazul persoanelor care par a trăi. Lipsa unor relaţii mature Pentru unii oameni este foarte dificil să menţină relaţii normale.. pierzându-şi viziunea Blestemul tradiţiei face ca scânteia adevăratei vieţi Spirituale. într-o altă lume. este evident că I U I pol avea toţi dreptate! Satan adoră dezbinarea. Deşi. Fariseismul nu a murit. ceea ce arată că în ciuda religiozităţii I ff acei oameni erau morp spiritual. Oamenii aceştia rămân o enigmă. Acelaşi duh care i-a călăuzit pe fariseii de odinioară îi călăuzeşte azi pe logalişi. Deseori ci se comportă copilăreşte şi au tendinţa de a-i privi pe ceilalţi adulţi prin prisma experienţelor trăite în copilărie.litera omoară. ajung să «lume cu egală convingere lucruri complet diferite. „Aţa procedăm noi. deja.Vindecarea prin eliberare . La rădăcina problemei sc află de obicei un motiv care detennină persoana să înşele: fie încercarea dc a acoperi ceva fie dorinţa de a fi pe placul celorlalţi. Şi de data aceasta. deşi sinceri în felul lor. Când într-o biserică locală apare o opoziţie. care cunoşteau perfect atât Legea cât şi modul în care să o ocolească. va reuşi să pnă Biserica departe de dinamica vieţii în Duhul Sfânt. Poate fi vorba de . 18. vindecarea vine în urma tămăduirii de consccinţsle trecutului şi a eliberării efective. care nu este dacâl o altă formă de manifestare a robiei regalismului. Izbucnirile iraponale sunt. 17. din experienţa noastră. Dar ele pot avea şi o rădăcină deseori de mult timp înăbuşită. Multe biserici locale sunt prizoniere ale tradiţiei. cl se va manifesta frecvent şi în viaţa dc adult. prin care întotdeauna Dumnezeu face lucruri noi. Un duh similar duhului fariseic este cel care plasează dictatura uimi denominaţii deasupra domniei lui Isus. comunitatea §6lon trebuie să se întrebe daci nu cumva există un păcat din UlSulul ci pentru care trebuie sâ sc pocăiascâ. Această slujire specială nu face obiectul acestei lucrări: Dar trebuie să menţionăm că oamenii care suferă dc acest sindrom experimentează nişte lucruri reale şi nu imaginare.

panică sau frustrare. atacă subconştientul. 19. Unii oameni sunt atât de atraşi de lucrurile oculte încât trec dc la o formă a ocultului Ia alta. vor reînvia in vieţile acestor generaţii traseul pe care l-au parcurs până Ia ele. în felul lor. De multe ori oamenii sc trezesc dintr-un coşmar într-o stare de epuizare şi au nevoie de un timp oarecare pentru a adormi din nou. vindecarea nu poate veni decât prin eliberarea de duhurile care le cauzează. controlat sau posedat în perioada implicării. ei câştigă acces în generaţiile următoare. Demonii nu uită! Când. Suntem preveniţi că Satan poate veni ca înger dc lumină pentru a ne face sâ credem că avem de-a face cu Dumnezeu. 21. Uneori co^marelc sunt cauzate de demonii care au trecut de la părinţi la copii. Unele coşmare se repetă. în timpul orelor de somn nu putem controla ceea ce se petrece în minţile noastre şi de aceea este important pentru creştini să ceară Domnului. să-şi facă victima să sufere. Pentru cei care au fost implicati în ocultism este de maximă importanţă sâ renunţe complet la orice putere demonică care i-a influenţat. Dacă cel implicat în ocultism nu vrea saşi distrugă obiectele oculte. de fapt ei sunt cei manipulaţi ile către demoni. Pe vremea lui Pavcl. Faptul că sc petrec fenomene spirituale nu înseamnă că ele vin neapărat de la Dumnezeu. Sursa coşmarelor poate fi o traumă. Somniferele nu ajută la nimic! 20. trebuie pusă la îndoioală sinceritatea pocăinţei sale. când auto-apărarca nu mai funcţionează. că ei controlează şi folosesc puterile oculte. persoana nu este conştientă de incidentul care a ocazionat demonizarea. El nefiind pentru aceşti oameni decât o manifestare a unui demon pc care-! pot folosi pentru a-şi atinge scopurile.. dc demonii care în timpul somnului. invariabil. Cel mai ascuns lucru din ocult este faptul că prin orice activitate ocultă i se aduce • închinare lui Satan. celelalte vin aproape de la sine (vezi glosarul practicilor oculte de la sfârşitul cărţii). Adevăratului Dumnezeu. demonii care au primit acces prin el nu-i vor uita şi vor încerca. înainte de culcare. cei care au avut cărţi dc magie au trebuit sâlc ardă (Fapte 19. viaţa creştină a celor altădată implicati în ocultism va fi mereu tulburată de trecutul lor. Coşmarurile Omul doarme în subconştient.Vindecarea prin tUberare . Acest lucru se întâmplă atunci când oamenii sc implică în ocultism. în asemenea ocazii activitatea demonică 75 74 . ei folosesc limba celui demonizal. Implicarea în ocultism Semnificaţia cuvântului „ocult" este „ascuns". prin păcatele părinţilor. Satan arc putere şi o foloseşte pentru a aduce oamenii snb controlul său. Deşi. oricând au posibilitatea. Odată ce s-a început practicarea unei prime forme de ocultism. în spatele fiecărei practici oculte sc află o putere demonică. fără sâ-şi dea scama de dimensiunea demonică în care sunt implicaţi. Vorbirea necontrolată lacov ne spune că limba este un foc care poate scăpa de sub control! Când demonii vorbesc. un abuz sau uncie şocuri emotionale suferite în primii ani ai copilăriei. Ei ÎI vor pune pe Isus (şi lucrarea Duhului Sfânt) într-o „rama" ocultă. Deşi ocultiştii cred.fi nu ne duce tn ispita. Când visele şi coşmarete sunt generate demonic. indiferent dacă practicanţii cred că au de-a face cu o forţă neutră sau că se închină. Fără eliberare. Coşmarul este un vis care produce teamă. ci scapă-ne de Cel Râu" ( Matei 6:13). Când aceleaşi scene de coşmar se repetă cu regularitate ele sunt generate. de cele mai multe ori. Rugăciunea Tatăl Nostru este la fel de valabilă şi pentru aceste ore dc somu: „. să le păzească minţile de atacurile vrăjmaşului. deşi nu au nimic comun cu viaţa lor.. Scriptura ne avertizează că vin zile când şi cei aleşi pot fi înşelaţi. în timpul slujirilor. descriu evenimente reale care aparţin unor alte timpuri.19). Urni copii relatează coşmare care. Distrugerea obiectelor asociate practicilor oculte este un important act dc pocăinţă. epuizând persoana.Slujlnea practica Simptome observabile ale unei posibile demomzuri lupta cu duhurile de moarte (blestemul regalismului) cărora li s-a dat drept de intrare prin legalismul precedenţilor lideri ai bisericii.

nu este de mirare că demonii pot controla limba. şi în special la cele ale liderilor de biserici. Oridecâtc ori oamenii folosesc boala pentru pentru a-i manipula pc ceilalţi. Folosirea bolii în acest mod reprezintă un pericol deoarece este o declaraţie care spune că boala. poţi fi sigur că ceea cc spune este influenţat demonic şi. Ea este aceea dintre mădularele noastre întinează tot trupul şi aruncă în foc cursul vietii. Desigur. ci se deschid unui control demonic ce nu poate fi înlăturat decât printr-o adâncă pocăinţă. la intervale regulate. Experienpi ne-a arătat că acest fenomen este mult mai frecvent decât sc crede. fie pentru a atrage atenţia cuiva. Am văzut mulţi oameni care cer rugăciune doar pentru a scăpa de simptomelc bolii care îi deranjează. spre deosebire de cei care îşi amintesc cu plăcere de frumoasele experienţe din trecut. Rugăciunile obişnuite nu sunt o ameninţare pentru demoni. Satan este dumnezeul acestei lumi. Nu vreau 77 . deşi până atunci părea a fi binecuvântat de rugăciunile care sc făceau pentru el. temporar. De aceea. dar nu este mai puţin adevărat că mulp creştini rămân prizonieri ai puterilor demonice care i-au controlat înainte dc a sc converti. Ei îşi aduc în vierile lor creştine felul nedumnezeiesc în care tratau oamenii pe vremea când erau în lume. afirmaţia lui lacov este perfect plauzibilă La reuniunile creştine. Prin ea pot face atât dc mult rău! Atunci când o persoană nu îngăduie Duhului Sfânt să-i ia limba în control. Dar în acelaşi timp simţeam un nod în stomac. poale binecuvântaşi încuraja oamenii. în asemenea situaţii trebuie multă prudenţă pentru a evita un eventual conflict. Ce auzeam nu era altceva decât înţelepciunea acestei lumi care încerca să devieze popoprul lui Dumnezeu de la planurile pe care Acesta le avea cu el. Trebuie să fim mereu atenţi la vocea duşmanului care poate vorbi prin gura creştinilor pentru a submina lucrarea Duhului Sfânt. uneori. este un lucru bun şi trebuie acceptată. sau pentra alte raţiuni.Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demonizări este evidenta. de sub control. am preluat autoritate asupra duhului de boală. Limba poate rosti minunatele adevăruri ale Cuvântului lui Dumnezeu. fiind aprinsă 22. el nu o poate face decât prin vorbirea sau prin comportamentul persoanei în care se afli lacov ne spune că înţelepciunea acestei lumi este demonică (lacov 3:15) şi dacă ne amintim că. omul a sărit în picioare şi mi-a strigat „Niciodată să nu te mai rogi aşa pentru mine!" Demonul ieşise la de focul gheenei" (lacov 3:6). 76 suprafaţă şi rugăciunea sc sfârşise! El nu fusese deranjat de rugăciunile celor care încercaseră să-i ajute victima. Satan este încântat alunei când oamenii pervertesc adevărul scriptural şi intră în „terenul" lui. O limbă care nu este controlată dc Duhul Sfânt poate scăpa de sub control. dar care nu doresc să se pocăiascâ şi aşteaptă vindecarea numai pentru a-şi putea continua stilul păcătos de viaţă. aceste cazuri sunt excepţionale printre credincioşi. De obicei aceste duhuri de boală primesc drept de stăpânire datorită unor experienţe din trecut. fără să-1 avertizez asupra modului în care mă voi ruga. De aceea. invită duhurile de boală. Dacă un demon vrea să influenţeze oamenii. ci îşi amintesc doar de „anul febrei glandulare" sau de „anul meningitei"! . demonul s-a apărat determinând omul să ceară oprirea imediată a rugăciunii. un foc. deseori am auzit afirmap'i care păreau a fi înţelepte. din când în când. Bolile care recidivează şi bolile prelungite Există unii oameni care sc înbolnăvesc din orice! Viaţa lor este un lung şir de îmbolnăviri şi. rostit chiar de demoni.Vindecarea prin eliberare . Dar când mi-am exercitat autoritatea dată dc Dumnezeu. dar este şi „. când boala a fost acceptată şi folosită dc persoană fie pentru a-şi atinge anumite scopuri. Dar acest lucru este mult mai greu de sesizat atunci când demonii vorbesc printr-o persoană în cursul unei converasţii obişnuite. Odată în timp ce mă rugam pentru un bărbat care se îmbolnăvea regulat. Mulp dintre dumneavoastră cunosc cel pupn o persoană a cărei limbă îi scapă. o consecinţă directă a căderii. Imediat ce am făcut acest lucru. nu este surprinzător că ci nu sunt vindecaţi.. Deseori cauza acestei vulnerabilităp şi îmbolnăviri sistematice este un duh care.. care o lume dc nedreptăţi.

de care. 25. trebuie să ne aşteptam ca Dumnezeu să binecuvânteze actul sexual dumnezeiesc. Oridecâte ori consiliem pe cineva care a fost implicatiîntr-o activitate sexuală nedumnezeieiascâ trebuie să ne aşteptam ca acel păcat să fie însoţit de o putere demonică. Când îl lăudăm şi ne închinăm în faţa Creatorului. sufleteşti stabilite prin activităţile sexuale nedumnezeieşti sunt importante puncte de intrare ardemonilor. ne 1 deschidem pentru binecuvântarea Sa. 24.3). atunci când întâlnim un om care este preocupat doar dc propria-i persoană şi care nu se interesează de ceilalţi decât pentru a deturna din nou conversaţia spre el însuşi. Acesîa este motivul pentru care în ritualurile sataniste şi în vrăjitoria există atât de multă fervoare sexuală.Slujirea practicii Simptome observabile ale urni posibile denioriizUri să spun că toţi cei care nu sunt vindecaţi. Dar toţi bolnavii ar trebui sâ se auto-examineze şi să ceară Domnuiui să le arate dacă în trecutul lor nu există ceva de care vrăjmaşul a profitat. Acceptarea intenţiilor Iui Dumnezeu înseamnă închinare în faţa Sa. în aceste lanţuri demonice. de dragostea şi mila lui Dumnezeu. Psalmistul spune că Dumnezeu locuieşte în mijlocul laudelor poporului Său (Psalmul 22. indiferent dacă partenerii îşi dau sau nu seama. Aroganţa lor şi importanţa pe care şi-o dau sunt atât de mari încât pare imposibil să le schimbi modul de gândire. 79 . Orice formă de idolatrie este păcat şi auto-idolatria a fost păcatul pentru care Satan a fost alungat din cer. Dar este un altul care sc bucură să „binecuvânteze" ii asementta acte şi să stea pe tronul acelor relaţii. dc generaţii. Din experienţă ştim că tentativele sau dorinţele de sinucidere au întotdeauna o dimensiune demonică. Aberaţiile sexuale Orice act sexual este. Asta hu înseamnă însă că putem privi cu uşurinţă sinuciderile sau tentftjvele de sinucidere. în majoritatea cazurilor victima gilege sinuciderea deoarece ca a fost atât de abuzată sau trădată îtcât viitorul i se pare lipsit de orice speranţă. primindrinchinare şi punându-i pe cei implicaţi sub un blestem. curăţaţi de Dumnezeu. dar nu pentru aibinecuvânta ci pentru a încerca să ia locul lui Dumnezeu. Practica ne-a arătat că atunci când oaniienii ies din aceste zone de păcat din vieţile lor. fine acea familie în robie. atunci când vor sta înaintearOomnuiui. Satan adoră închinarea care îi atrage pe participanţi în robia demonică ce-i urmează Expeiienţa practică arată clar că legăturile. Sexul fiind o închinare. în aceste cazuri nu este neobişnuit sâ constaţi că şi strămoşii lor au avut acelaşi comportament şi că trebuie să tc confrunţi cu un duh familial care. El nu poate binecuvânta ceva ce este împotriva cuvântului şi legilor Sale. nu ne putem aştepta ca Dumnezeu să rămână pe tronul unei relaţii sexuale nedumnezeieşti. Satan foloseşte legăturile sufleteşti pentru a-i ţine pe oameni. Nu este uşor să-i ajuţi pe aceşti oameni să sc vadă pe ci înşişi aşa cum îi văd ceilalţi.Vindecare» prin eliberare . Dumnezeu este Judecătorul drept şi milcs în faţa căruia vom răspunde atât pentru lucrurile pe care le-am făcut altora cât şi pentru cele pe care ni le-arreifăcut nouă înşine. Satan va fi prezent oriunde eeste vorba de o relaţie sexuală nedumnezeiască. De aceea. Reciproc. al cărui teruplu este trupul unui credincios. Tentativele de sinucidere Luarţa propriei vieţi este cel mai grav păcat împotriva propriuliri trup şi o gravă răzvrătire împotriva Duhului Sfânt. 23. Egocentrismul Există unii oameni pentru care singuntl subiect dc conversaţie este propria lor persoană! în vieţile lor domneşte auto-idolatria. o formă de închinare! Dumnezeu a destinat actul sexual ca mijlocul prin care omenirea să pro-creeze. Este o mare biruinţă pentru Satan atunci dlnd el poate convinge o persoană să se sinucidă.El se bucură. trebuie să ne întrebăm dacă în omul acela nu sc află la lucru o puternică întâritură demonică. prizonieri pe viaţă. nu sunt vindecaţi din acest motiv. extraordinare vindecări şi eliberări pot avea loc. Nu vreau să'spun că cei care şi-aia luat viaţa nu mai au nici o şansă de a fi iertaţi. Personal nu am nici o îndoială că unii dintre c«i care şi-au luat viaţa vor fi uimiţi.

Traumele suferite prin accidente fac oamenii vulnerabili la demonizare. 81 . care nu a fost niciodată conştientizat dar care a deschis uşa unor demoni ce pot influenţa puternic stilul de viaţă al persoanei. Bisericile care admit desfăşurarea de cursuri de arte marţiale în clădirile lor (cum ar fi yoga sau alte activităţi cu temelie ocultă) se deschid pentru control demonic. la întrebarea „Câţi dintre voi au avut vreodată gânduri de sinucidere?" păcat sexual. O altă sursă de durere fizică este durerea emoţională. Persoana care comite violenţi se deschide pentru demonizare iar trauma şi violenta atacului fac ca şi victima să rămână vulnerabilă la demonic. Trupul reflectă durerea care se află în suflet. Deşi rănile fizice pot fi vindecate. Indiferent de tratamentul aplicat simptomeie persistă. 26. în toate cazurile in care apar gânduri dc sinucidere trebuie luată în considerare posibilitatea demonizării. dc mai mulţi ani. ceea cc este împotriva ordinii create de Dumnezeu. în aceste cazuri cauza poate fi un abuz ascuns adânc. o mânie ce este deseori Băociată cu abuzul sau cu pedepsirea fizică nemotivată. • aproximativ 1/2 din cei prezenţi au răspuns. duh cc va continua să o conducă şi să o motiveze chiar dacă ea nu are motive pentru care să-şi dorească moartea O altă posibilă sursă de dorinţă a morpi poate fi o tentativă de avort a mamei.Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demonizări Şi dacă nu mai este nici o speranţă pentru ziua de mâine. Aceste simţăminte întunecate sunt atât de puternice încât conduc aproape inevitabil la apariţia gândurilor de sinucidere. Simptomeie care nu se pot diagnostica medical De multe ori oamenii au dureri şi suferă dc boli care nu pot fi diagnosticate medical. în urma căreia persoana (matură acum) trăieşte cu sentimentul că nu este dorită şi nu arc cc căuta în lumea aceasta. trauma sau suferinţa prin care a trecut persoana în cauză Există. Nu este neobişnuit să constaţi că o persoană care se comportă violent în repetate rânduri păstrează adânc îngropată. Ei suferă de o apăsare interioară. înclinaţiile spre violenţă Violenţa împotriva altei persoane este tot o formă de răzvrătire. Tratamentul fizic nu are efect atunci când emoţiile sunt cele care trebuie vindecate. Chiar şi în Trupul lui Cristos gândurile. întotdeauna. există unele simptome care parcă nu vor să plece. invariabil. Demonii se pot transfera de la atacator direct la victimă datorită legăturii sufleteşti nedumnezeieşti create prin agresiune sau frică (care este o consecinţă firească a agresiunii). Violenţa fură voinţa liberă a victimei. abuzuri sau tragedii care să-i împingă la sinucidere. De multe ori am constatat că violenţa manifestată într-o anumită zonă a comportamentului poate fi rezultatul activităţii demonilor cărora li s-a dat acces prin artele marpale. Experienţa nc-a arătat că această demonizare se produce frecvent în cazul accidentelor şi se manifestă chiar şi peste ani dc la producerea lor. ceva care îi face sâ-şi dorească moartea. oameni care doresc să-şi ia viata deşi nu au trecut prin traume. Majoritatea oamenilor nu ştiu că multe dintre artele marţiale au o temelie ocultă şi că ele reprezintă un pericol spiritual. La reuniunile creştine la care am participat în ultima vreme.Vindecarea prin eliberare . de asemenea. ei având deseori nevoie atât de vindecare fizică cât şi de eliberare. Am mai observat şi că atunci când o persoană care a fost adânc implicată în ocultism se converteşte şi doreşte să fie vindecată şi eliberată blestemele demonice pot cauza aparente simptome fizice care nu pot fi diagnosticate medical. persoana rămânând nevindecată chiar dacă este supusă unei intervcnpi chirurgicale. in diferite ţări. posibil ca persoana să fi primit un duh dc moarte pe linie gencraţionalâ sau de la cineva apropiat care a murit. Este. mai rămâne doar un pas până la a spune „Mai bine as muri chiar azi!". traumă sau cliiar 80 27. în aceste cazuri punctul dc intrare a demonilor este. afirmativ.de sinucidere sunt mult mai răspândite decât sc crede in general. totuşi. în multe din aceste cazuri noi am văzut că asemenea simptome persistente pot fi cauzate demonic de un duh de boală care a venit fie pe linie gencraponală fie a intrat printr-un şoc.

în relaţia care a cauzat durerea şi suferinţa . Această problematică ridică multe întrebări care nu-şi pot găsi fftBpuns în cercetarea ştiinţifică. se consideră că persoana a fost vindecată. Trebuie să investigăm procesul din punct de vedere ştiinţific şi sâ ne întrebăm de ce organismul a ajuns atât de dereglat încât are. simptomele pot fi îndepărtate sau cel puţin atenuate prin administrarea unei doze compensatorii. Ncsociabiliratca si comportamentul anti-social Omul este o fiinţa sociala. dar este la fel de esenţial sâ explorezi şi motivele care au determinat persoana să aleagă singurătatea.oameni îi pot mulţumi lui Dumnezeu pentru medicamentele care le-au redat sănătatea sau i-au ţinut în viaţă. Se ştie că excesul sau absenţa respectivei substanţe pot cauza anumite simptome. trebuie să fim preocupaţi nu doar de îndepărtarea simptomelor printr-o anumită medicamentaţie ci şi de refacerea organismului astfel încât persoana să nu mai depindă de medicamente. Concluzie : Câteva observaţii din practica medicală Ştiu că mulţi dintre cei care au cunoştinţe medicale. Spre exemplu.. în pântecele mamei. Cei care procedează astfel nu sunt stăpâni pe propriile lor dorinţe şi. Respingerea atât de timpuriu declanşată va permite demonilor să se hrănească cu rănile emoţionale deja produse copilului. Duhul copilului va simţi respingerea care vine din partea duhului mamei sale şi el va veni pe lume ştiind că persoana căreia i-a fost încredinţat nu i-a dorit existenţa. de cele mai multe ori simptomele iniţiale vor reveni imediat. puternică pentru a le controla simţămintele. Aceasta este o practică medicală lăudabilă şi milioane de. deoarece simptomele descrise au cauze bine-cunoscute. cei care au cauzat „rănirea"' nu-şi dau seama de râul pe care l-au făcut acelui copil.nevoie de medicamentaţie. Vmdeairea prin eliberare • Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demonizâri 28. Şi dacă lupţi împotriva unui duşman ascuns. Cele mai importante probleme care se ridică sunt : efectele ilurcrilor şi rănilor emoţionale asupra fiinţei umane (despre care 83 82 . excesul sau absenţa unei anumite subsatnţe chimice în organism este un fenomen real şi măsurabil. fără să ştii că cl există. ai puţine şanse de a-l birui! ' Pentru a aduce vindecarea de singurătate. sau chiar înainte de naştere. Dar atunci când vorbim despre vindecare. în cazul deficienţei. trăindu-şi zilele in izolare şi singurătate. Personal. nu sunt de acord cu un astfel de diagnostic. Uneori.dc cele mai multe ori în perioada copilăriei. Eu însumi am trecut prin asemenea momente. în lăuntrul lor dându-sc o adevărată bătălie. Rădăcina problemei se află. deşi doresc să fie diferiţi de ceilalţi oameni. demonizarca va deveni şi mai puternică. De cele mai multe ori demonii vor ataca sentimentele şi dorinţele victimei imediat ce în viaţa ei va apare o situaţie de criză. citind acest capitol vor spune că nimic nu este adevărat. Când simptomele dispar. pus în acest stadiu al bolii. Dc cele mai multe ori lucrul acesta se întâmplă deoarece o voinţă străină Ic afectează sau le controlează sentimentele. care nu au nimic de-a face cu demonii! înţeleg dilema cu care se confruntă cei din lumea Ştiinţifică atunci când au de-a face cu un asemenea subiect. Totuşi. Dumnezeu doreşte ca oamenii sa sc relahonezc unii cu alţii şi să beneficieze dc pe urma aceastor relaţii. Este posibil şi ca vrăjmaşul să fi profitat de o experienţă traumatică suferită în copilărie. întotdeauna. Această din urmă situaţie este frecvent întâlnită în cazul fetelor care au rămas însărcinate înainte de căsătorie şi care au încercat să-şi ascundă sarcina. Dacă doza prescrisă este anulată. Ei nu a intenţionat ca oamenii să sc retragă în ei înşişi. nu există nici o contradicţie între observarea ştiinţifică a ceea ce sc petrece cu o persoană şi găsirea rădăcinilor spirituale ale afecţiunii observate şi Cuantificate de oamenii de ştiinţă. sunt conştienţi că voinţa lor nu este destul de. Şi dacă omul acela nu este vindecat. este nevoie de eliberare. Tratamentul medicamentos aplicat nu a făcut decât să îmbunătăţească temporar «tarea persoanei. fie naturală fie artificială.

Nu există nici o contradicţie între cei care slujesc pentru vindecarea prin eliberare şi medicii de profesie. Conceptul de punct de intrare a demonilor a fost introdus de Isus iitunci când El a definit starea femeii gârbovite de duhul de neputinţă (Luca 13:10-17). uneori de o viaţă întreagă. încearcă să le vindece pot avea nişte cauze pe care ei nu le cunosc. îşi ău originea în ocultism. pate ca a fost abuzată sexual. Dumnezeu va da revelaţii celor care se roagă pentru bolnavi. Numai eliberarea de puterile întunericului care au cauzat boala poate aduce o adevăraţii vindecare. Eliberarea de aceste puteri demonice nu esle posibilă. prin profesiunea lor. este nevoie ca cei implicaţi în lucrarea de vindecare şi eliberare şi care. PARTEA B PUNCTELE DE INTRARE A DEMONILOR Cunoaşterea punctelor de intrare a demonilor este foarte importantă Dc multe ori de această cunoaştere depinde eliberarea. este esenţial să îndepărtăm aceste drepturi ale demonilor. poate din naivitate. Este posibil ca la cei „vindecaţi" printr-o practică oculta a cărei temelie este de natură demonică simptomeie să treacă sub controlul unei şi mai puternice forţe demonice. 84 8 5 .|. vorbi pe parcursul acestei cărţi) şi simptomeie fizice cauzate de demonii care au o sarcină funcţională specifică. Isus a afirmat clar că acea femeie era legată de optsprezece ani. ceea ce însemna că în urmă cu nouăsprezece ani ea era liberă. Trăim într-o lume tot mai mult dominată de practicile generic numite New Age. cu nptsprezece ani în urmă ceva ce a dat demonilor drept de intrare. Trebuie însă ca medicii să înţeleagă că este posibil ca uncie boli pe care.o afirmaţie care desemnează."mclecarea prin eliberare . Ceva trebuie să sc fi întâmplat. Echipa noastră a văzul lucruri extraordinare în dtversc zone ale slujirii şi noi credem că dacă Trupul lui Cristos caută să sc supună Marii Trimiteri. la fel cum a dat înţelepciune şi putere de înţelegere celor care au căutat să vindece bolnavii prin mijloace medicale. slujind penlm vindecarea bolnavilor. tot mai asimilate de medicină. intenţiile lui Dumnezeu. Nu ni se spune ce i s-a întâmplat. un ui-dincios devotat lui Dumnezeu şi nu doar apartenenţa la poporul Bleu. a lui Avraam" . Multe dintre ele. Isus arată limpede că şi credincioşii pot fi demonizaţi f| «fl în viaţa acelei femei a fost o zi în care ea fost efectiv dmnonizată. Reciproc. şi medicii trebuie să ştie că ele pot produce o aparentă „vindecare" fără ca persoana să fie de fapt vindecată. Pentru o eliberare eficientă şi durabilă. sau poate a imiiit un membru al familiei ei care suferea dc aceeaşi boală. subminează sau critică practica medicală. Medicii trebuie să-şi dea seama de pericolele prezentate de unele practici medicale alternative în spatele cărora se află diferite puteri spirituale. Deci. de obicei. a suferit un accident. în general. Un demon nu poate intra într-o persoană decât dacă are dreptul să o facă. luptând împotriva persoanei în care ele se află şi împotriva lucrării pe care Dumnezeu vrea să o facă în viaţa acelei persoane. să-şi dea seama că medicii nu le sunt duşmani ci nişte oameni care împlinesc. dar ni se spune că ea era o „fiica.Slujirea practica vom. decât prin întoarcerea Ia simptomeie originare.

Dar pentru unii. pentru prima dată. imediat ce aud această învăţătură. ei aud o explicaţie plauzibilă a unei probleme care i-a frământat atâta vreme şi deseori. a) Această învăţătură este conţinută în Lege.. aud un Inesaj ce aduce cu el speranţa. irelevantă pentru. neplăcută sau iiulcvantă pentru zilele noastre. Când Ie spui oamenilor că demonizarea poate apare datorită păcatelor înaintaşilor lor. Unul dintre ele este Exod 20:5. noi nu Lege ci sub har şi de de aceea era această creştină. liatarea obiecţiilor Haideţi să examinăm diversele motive pentru care oamenii consideră că această învăţătură este greşită. Nu ne spune Ieremia că dinţii copiilor nu sc vor mai strepezi pentru că părinţii lor au mâncat aguridă?" (Ieremia 31:29). în sfârşit.Capitolul 4 Cum intră demonii 1. reacţiile şi întrebările nu vor întârzia să apară!. sc face lumină.pedepsesc nelegiuirea părinţilor in copii până la a treia şi la a patra generaţie. ".. întreabă oamenii. „Nu este drept. „De ce?". credincioşii din trăim sub este învăţătură .. Linia generaţională Multe pasaje biblice poarta un mesaj „nepopuiar". partea a doua: „..

care au fost întărite în Noul Testament şi care rămân valabile şi azi (Matei 5:27. produc consecinţe negative în vieţile copiilor noştri. Ele sc referă In vinovăţia pentru păcatele părinţilor şi nu la efectele produse de ele. adică se ei vor strepezi nu vor fi dacă părinţii afectaţi dc lor vor păcatele părinţilor lor? (Ieremia 3I. 89 . Ziarele englezeşti sunt pline de relatări ale suferinţelor îndurate de copii datorită păcatelor părinţilor lor. noi încă trăim în dispensaţia de timp pentru care Legea este valabilă. Dc aceea. Trăim într-o lume căzută şi Satan duce o luptă murdară încă din ziua căderii omului. la fel cum lucrarea crucii trebuie aplicată personal în viaţa fiecărui credincios. Ezechiel 18:1-4) Evident. crezând că Dumnezeu ne-a dat aceste porunci spre binele nostru. Dar primii oameni au păcătuit şi rezultatul este suferinţa noastră a tuturor! Reciproc. Dacă trăim în zilele dc har. h Cum rămâne cu prorociile lui Ezeckiel şi Ieremia? Nu spun ele că dinţii copiilor nu mânca aguride. ca rămâne traumatizată datorită păcatului tatălui ei. Trebuie să facem însă diferenţa între ccrmonialelc Legii. Când un tată îşi abuzează fiica. moartea Lui nu a fost dreaptă. Nu putem nega o realitate evidentă doar de dragul susţinerii unor argumente teologice. să suferim cu topi. Unde am ajunge dacă am începe să alegem din Lege doar instnicţiunilc care ni se par nouă a fi relevante pentru zilele pe care le trăim? Dacă respingem poruncile care. Poate cineva va spune că nu este drept ca datorită păcatului primilor oameni. şi îi putem mulţumi lui Dumnezeu că ne-a iubit atât de mult încât a îngăduit ca Fiul Său să moară în locul nostru. El a ştiut că numai dacă Biserica va sluji în toate aceste trei aspecte ale mântuirii. trebuie să le acceptăm pc toate şi sâ înfruntăm toate consecinţele ce decurg din ele. cum ar fi: „Să nu comiţi adulter"? Dacă acceptăm una dintre aceste porunci. Lucrurile nu vin de la sine. încălcate. aici nu sc pot aplica conceptele lumeşti privind dreptatea! Drept sau nu. Fapte 10:14-15) şi perceptclc morale ale Legii. însă. Este nerealisl să afirmi că acel copil nu a suferit datorită păcatului părinţilor săi. De aceea Isus a dat Bisericii însărcinarea ca pc lângâ predicarea Evanghelici. ceea ce se va întâmpla după ce Cristos va veni a doua oară. şi lalăl nu va purta nelegiuirea Jiului m" (Ezechiel 18:20). prin care lui Satan i s-au dat drepturi asupra întregii creaţii a lui Dumnezeu. le-a dat poporului Său pe vecie. Evident. din cele zece porunci pe care Dumnezeu. totuşi. Din nefericire. El spune „Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său. Ezechiel arată foarte clar acest lucru. destinate doar ritualurilor evreieşti de închinare şi care au fost abolite de Noul Legământ (Marcu 7:19. de ce nu am respinge şi poruncile care promit binecuvântări pentru copiii născuţi pe linia familială a credincioşilor? Sau de cc n-am respinge şi alte porunci. Marcu 7:21-23). oamenii suferă datorită păcatelor strămoşilor lor. Isus a afirmat clar că nici o iotă din Lege nu va trece până când ca nu se va împlini (Matei 5:18).Vindecarea prin eliberare . Nu putem ignora nici una din poruncile privitoare Ia morală şi comportament date prin Lege. nu înseamnă că top cei născuţi după venirea lui Isus sunt mântuiţi! Plata păcatului încă se dă! Dacă oamenii aleg să nu creadă în Isus. b) Nu poate exista o demonizare generaţionalâ deoarece nu este drept ca oamenii sâ sufere din cauza păcatelor părinţilor lor.29. nu aceasta vor să spună cele două prorocii. pedepsit nevinovat. copiii pe 88 oare îi iubeşte atât de mult vor putea intra în libertatea pe care El a câştigat-o pentru ei. să vindece şi să elibereze. şi lucrarea dc eliberare şi vindecare trebuie aplicată în vierile celor ce au fost prejudiciaţi dc păcatele strămoşilor lor. prin Moise. nici un argument pe care îl vor aduce în favoarea „zilelor dc har" nu le va schimba destinul veşnic! Dar cei care trăiesc zilele harului pot aduce la cruce consecinţele păcatelor strămoşilor lor. ilar El a suferit-o. putem spune că nu este drept nici că Isus a murit pe SlUco. deoarece prin rănile lui Isus noi putem fi vindecaţi.Slujirea practica Cum intră demonii Dar ea face parte.

etc. care se bucură să-i pedepsească nemotivat pe oamenii Dar stă oare aşa ceva în caracterul lui Dumnezeu? Dacă dorim să cunoaştem caracterul Iui Dumnezeu Tatăl. pcntni că Dumnezeu ne şterge tot trecutul atunci când duhul 90 nostru se naşte din nou. Consecinţele acestui păcat nu sunt prea evidente. cel mai mic ţxină la cel mai mare d) Biblia spune „Căci dacă este cineva în Cristos. foarte puţini oameni îl cunosc pe Domnul. deoarece. Am văzut de nenumărate ori că oamenii suferă consecinţele păcatelor părinţilor care i-au abandonat în copilărie. este o creaţie nouă. Lucrarea demonilor care coboară pe linie generaţională nu poate li indepătată din viaţa persoanei decât după cc aceasta a primit darul mântuirii şi i s-a slujit pentru vindecare şi eliberare. deoarece nu vor mai fi demoni! Când interpretăm prorociile trebuie să fim atenţi la plasarea corectă a timpului în care ele se vor împlini. în ultimă instanţă. dacă copilul său alege să trăiască drept înaintea oamenilor şi înaintea lui Dumnezeu. O atentă cercetare a capitolului 18 ne arată clar că judecata lui Dumnezeu va veni asupra celor ce comit păcatul şi nu asupra celor ce suferă datorită păcatului. închinare la Satan. 9\ . de la ". vechea lui viaţă trupească nu este imediat înlocuită cu una complet schimbată. El ne-a spus „CineM-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl" (Ioan 14:9). zicând:. Ezechicl nu ne spune însă cât de greu le este celor cc au suferit datorită păcatelor părinţilor lor să se supună lui Dumnezeu. el nu va cădea sub judecată. El este încă afectat dc consecinţele vechiului său mod de viaţă. Nu putem observa nimic vindicativ sau maliţios la Isus. copilul abuzat nu este vinovat şi nu va fi pedepsit de Dumnezeu pentru păcatul tatălui său. trebuie să privim la Isus. Orice falsă închinare este. Ea este o referire clară la domnia lui Cristos din mileniu (Apocalipsa 20:1-6) când Satan şi demonii lui vor fi legaţi. Trebuie să ţinem cont de ceea ce descoperim în camera de consiliere şi de persoana pc care o consiliem. într-adevăr. consecinţă a păcatului şi urmare a judecăţii lui Dumnezeu. Dar în Exod 20:5 citim că păcatele părinţilor se pot transfera asupra copiilor datorită idolatriei . Ezechicl spune că indiferent cât de rău a fost un părinte. Această prorocie nu se poate referi la vremea în care trăim.Nici unul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său.. In versetul 34 citim: . Tatăl va fi judecai pentru păcatul său. strămoşilor? Nu înseamnă când devii creştin nu mai poţi fi afectat de păcatelor şi nu. Da. cele vechi s-au dus" ( aceasta că atunci vreo Da consecinţă a • 2 Corinteni 5:17). Se ridică însă o întrebare fundamentală Odată ce am văzut că. Atunci nu va mai fi posibilă nici o demonizarc generaţională. prin demonii lui. Ezechiel nu vorbeşte despre o moarte fizică imediată.păcatul închinării la ceva sau cineva care nu este Adevăratul şi Viul Dumnezeu. în Ezechicl 18:4 ni sc spune clar acest lucru: „Sufletul care păcătuieşte. ale căror mame au fost prostituate. acela va muri". păcatele părinţilor îi pot afecta pe copii. Trebuie să luăm în considerare demonicul. La o analiză superficială. El se referă la viitoarea prosperitate a poporului lui Dumnezeu şi este clar că referirea este la vremea când Isus va domni pe pământ. ci despre moartea veşnică. Ba dimpotrivă.Slujirea practica' Cum intră demonii Astfel. Cunoaşte pe Domnul!" Ci toţi Mă vor cunoaşte. Deci. trebuie să existe alte căi prin care păcatele părinţilor îi afectează pe copii. evident. Pasajul din Ieremia este foarte puţin diferit. Am putea enumera sute de cazuri. cum se întâmplă acest lucru? Nu este prea greu să înţelegem consecinţele pe care trebuie să le suporte un copil agresat fizic sau crescut de nişte părinţi alcoolici sau narcomani.Vindecarea prin eliberare . Nu. în zilele noastre. pentru că atunci când un om devine creştin. Restaurarea vieţii persoanei nu poate începc'decât atunci când ea devine o făptură nouă în Cristos. ai căror bunici au fost implicap: în vrăjitorie. poţi fi tentat să-pui aceste consecinţe pe seama acţiunii răzbunătoare a unui Dumnezeu maliţios..

Ajungem astfel la două probleme-cheie: transferul demonic şi legăturile sufleteşti. persoana nu mai poate fi eliberată decât prin pocăinţă şi slujire pentru eliberare. însărcinată înainte dc căsătorie. vedem că există şi o ilimcnsiunc spirituală care trebuie luată în considerare atunci când Slujim pentru eliberare Deseori ne vom întâlni cu demonii care au coborât pc linie gencraţională şi care sunt un adevărat blestem atât pentru generaţia prezentă cât şi pentru cele următoare. demonul nu va afecta doar persoana care a păcătuit. în slujirea dc eliberare. ca trece sub controlul duhului rău care sc află în spatele acelui fals dumnezeu şi care va intra în. Imediat. nu se observa nici o ameliorare a stării ci. o oferise spre adopţie. Dar obiectele. care este un minunat dar de la Dumnezeu. Atunci am rupt blestemul care era peste ea datorită păcatului părinţilor. Nu toate aceste forme dc închinare sunt manifest idolatre. De fapt. nu banii în sine ci iubirea de bani este cea care cauzează probleme (1 Timotei 6:10). deşi se pare că cele mai frecvent întâlnite momente de transfer sunt conccppa şi moartea 92 Deci. I-am cerut să-şi pună mâinile pc rinichii fetei şi să se roage pentru vindecare. Transferul demonic generaţional poate avea loc la concepţie. Când o persoană se supune unui fals dumnezeu. în cele din urmă o formă de idolatrie) dă demonilor drept de intrare. lira duhul care începea să se agile.Vindecarea prin eliberare -Slujirea practică Cum intra demonii Demonii stau în spatele tuturor falselor religii şi a tot ce este legat de obiectele. Duhul Sfânt mi-a spus să o întreb unde este mama ei. împreună cu noi se afla o altă tânără de 18 ani. Şi odată ce demonul a intrat. Mi-a răspuns că a fost adoptată. Adevăratul Dumnezeu. Acest transfer se poate face atât generaţional cât şi către orice persoană care este legată sufleteşte dc persoana demonizată. depravarea. Deseori medicii pun întrebarea „A suferit total sau bunicul dvs. Dumnezeu locuieşte în mijlocul laudelor poporului Său (Psalmul 22:3) prin puterea Duhului Sfânt numai atunci când oamenii 1 se închină Lui. După ce a recunoscut că părinţii ei au fost implicaţi în păcat sexual. Mai mult.închinător1'. Când u tăcut acest lucru. a simţit că ceva se mişcă în stomacul ci. Păcatul unei generapi crează front dc acţiune demonică lăsând copiii „descoperiri" în fapi consecinţelor acelui păcat. De aceea. Şase săptămâni măi târziu mi-a scris o scrisoare în care îmi spunea că a fost la 93 . problematica transferului demonic pc linie generaţionalâ este de maximă importanţă. Am preluat autoritate asupra duhului care intrase în ca la concepţie şi i-am pruncit să plece. care venise în acea seară pentru a câştiga experienţă în slujire. relapile sau activităţile idolatre. Deşi se făcuseră rugăciuni pentru vindecare. activităple (în special cele dc natură sexuală). lucru pe care cu doar câteva momente înainte nu-1 putea face din cauza durerii. ea nu-şi cunoştea adevăraţii părinţi. violenţa. Asupra acestor subiecte vom reveni pupii mai târziu. Deşi este evident că aceeaşi boală poate afecta generaţii la rând.. ci dorinla de a-1 perverti este greşită. Peste câteva minute s-a aplecat până la pământ atingându-şi degetele de la picioare. fata bolnavă a simţit că ceva se întâmplă în rinichii ei. i-am cerut sâ-şi ierte părinţii naturali pentru ceea ce au Iacul şi să-I mulţumească lui Dumnezeu pentru viaţa ci. Mama ei. la moartea părinţilor sau oricând între aceste două extreme. Aşa cum spune Pavel. In timp cc o priveam. ci va căuta să se transfere şi la generaţiile unnătoare. Ele sunt de importanţă vitală în înţelegerea modului în care trebuie acţionat în slujirea de eliberare. etc). rareori medicii recunosc că în unele cazuri au de-a face cu consecinţele unei demonizări generaţionale şi nu doar gu o simplă afecţiune sau dereglare generică. Satan este un imitator. pe lângă consecinţele naturale ale păcatelor părinţilor (cum ar fi abuzul. nu un creator. La fel putem spune că nu sexul în sine. formele de recreare şi chiar animalele favorite pot deveni obiecte de idolatrie prin devoriunea care Ii sc acordă. La unul dintre serviciile noastre dc vindecare o tânără de 18 ani mi-a spus că suferea de o afecţiune virală a ambilor rinichi şi că doctorii îi acordaseră maximum 12 luni de viaţă. Idolatria (şi majoritatea păcatelor sunt. de această boală? ". ridicându-se prin toracc şi l'acând-o sâ tuşească şi să scuipe în timp ce o părăsea.

Privind retrospectiv. vedem cât de înţeleaptă a fost decizia unor biserici din perioada primară de a insista ca noii convertiţi să treacă prin eliberare înainte de a fi botezaţi şi a deveni membri ai bisericii. Şi eu sunt la fel". Dacă Biserica va predica Evanghelia. Şi dacă in vreuna dintre aceste trei sau patru generaţii sc produce un păcat dc aceeaşi natură. De aceea. eu cred că fiecare mişcare a Duhului lui Dumnezeu va fi. vindecând bolnavii şi scoţând demonii. în curând ar fi avut o biserică demonizată care ar fi trăit în compromis. Dacă liderii bisericilor nu vor accepta o activă şi neîntreruptă slujire de eliberare. El nu făcea decât să descrie activitatea duhului de curvie care trecuse dintr-o generaţie într-alta. psihiatrice. stinsă datorită presiunii demonice din interior. în timp. în acest caz. părinţii lui.o experienţă foarte obişnuită pentru cei serios implicaţi în lucrarea de eliberare. în discuţiile anterioare cu Isus. lui. uitând diagnosticele precedente.Slujirea nraclicâ Cum intră demonii spital. Fiecare generaţie este liberă sâ spună: „Nu. sunt cazuri în care într-o familie. dc s-a născut orb? " (Ioan 9:2). păcatul ancestral putând fi comis în oricare dintre generalii. Dar presiunea continuu exercitată de către demoni este atât de puternică încât voinţa victimei este în cele din urmă înfrântă şi ea cedează ispitirii. sfârşind prin a trăi într-un păcat pe care îl urăşte. demonizarca generaţională a fost doar dc la o generaţie la alta. " dar întrebarea în sine n-ar fi avut sens dacă. după cum arată perioada pentru care oamenii afectaţi dc acest păcat trebuiau să fie excluşi din adunarea lui Dumnezeu. la generaţiile următoare. inducând în fiecare comportamentul adulterin. în slujirea practică consecinţele generaţionale nu pot fi definite. nu voi comite adulter". Boala acelei fete a fost duect cauzată dc duhul care avea sarcina de a pune un blestem peste generaţia următoare. Aceasta înseamnă că părinţii trebuie să fie credincioşi şi să-şi crească copiii în aşa fel încât ei să-L cunoască pe Dumnezeu ca Tată. Apoi tatăl meu. începe un nou ciclu de trei sau patru generaţii. Aceste simptome pot fi fizice. Medicii care au rc-examinat-o i-au spus ca nu suferea dc nimic şi că putea duce o viaţă normală.I ludeatreaj»in eliberare . psihologice. a aceloraşi simptome demonic induse în generaţiile trecute. cine a păcătuit:omul nici părinţii acesta sau toate femeile au fost asmatice. cred că bisericile de azi ar fi mult mai puternice dacă această practică ar continua. etc.. în Evanghelii vedem că ucenicii întâlnesc un orb şi vin la Isus să-L întrebe: „învăţâtorule. nu s-ar fi acceptat posibilitatea ca oamenii să sufere din cauza păcatelor părinhlor lor. de când se ştie ea. Un bărbat mi-a spus: „Străbunicul meu a fost un bărbat adulter. Există şi azi biserici care menţin această practică Cei din vechime ştiau că dacă noii convertiţi nu erau eliberaţi atât de puterile demonice care le controlaseră vieţile păgâne cât şi de cele care coborâseră pe linie generaţională. Nu este de mirare că Satan se opune atât de înverşunat şi caută să discrediteze slujirea de eliberere. spirituale. în demonizarea generaţională deseori se poate observa repetarea. Am slujit multor oameni care erau afectaţi de demoni ce veneau pe o linie familială de sute dc ani . Este demn de notat faptul că Deuteronom 23:2 pare să indice că în cazul păcatului sexual consecinţele generaţionale sc pot întinde pe zece generaţii. atunci Trupul lui Cristos va deveni o forţă care nu va putea fi oprită nici din afară şi nici din interior.. De exemplu. moarte spirituală şi rutină religioasă Personal. Vindecarea nu s-ar fi produs fără slujirea de eliberare şi eliberarea nu s-ar fi produs dacă nu s-ar fi cunoscut punctul de intrare a demonilor. când păcatul sexual al părinţiloi dâ acces puterilor demonice în copil. Acesta este un caz tipic dc demonizare generaţională. emoţionale. 95 . la fel şi bunicul meu. Principiul acoperirii spirituale Intenţia lui Dumnezeu este ca toţi copiii să fie acoperiţi (protejaţi) spiritual de către părinţii lor şi să fie crescuh în Domnul. în cazul acela Isus a răspuns „N-a păcătuit nici omul acesta. Dar Biblia ne spune că ea poale afecta trei sau patru generalii.

Practicarea continuuă a păcatului. Păcatul este răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. îi putem explica ce s-a întâmplat în lumea demonică şi că el sc poate întoarce de la păcat. va da însă inevitabil drept de intrare demonilor care vor controla persoana în acea zonă a vietii în care s-a produs păcatul. De aceea autorul Plângerilor spune: „Părinţii noştri care au păcătuit nu mai sunt. procesul de curăbre trebuie sâ includă eliberarea De ce este păcatul un punct de intrare pentru demoni? Răspunsul este pe cât de simplu pe atât de profund. Satan nu respectă pe nimeni şi va profita de fiecare ocazie care i se oferă pentru a domina şi controla oamenii. Dar dacă. duhurile rele.. câte un 96 demon intră în noi.Slujirea practică Cum intră demonii Acoperirea pe care părinţii trebuie să o asigure copiilor lor este ca un fel de umbrelă spirituali Indiferent cât de puternică este ploaia. Noi comitem păcatul pentru că am moştenit o natură păcătoasă. Satan şi-a continuat pe pământ răzvrătirea care a început-o în cer când a încercat să fure slava lui Dumnezeu. dar fără slujirea de eliberare generaţiile vor fi. care îşi priveşte fiul şi se întreabă" „ Ce speranţă mai poate fi pentru el? ". Păcatele sunt aepuni care contravin voinţei. planurilor şi scopurilor lui Dumnezeu. Speranpi există. Ba mai mult. Are loc o schimbare de pozipi. curăţire.el îl ispiteşte pe om pentru a i se alătura în răzvrătire prin comiterea păcatului.Mă îndur până la a mia generaţie de cei care Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele" 2. El îşi va ţine promisiunile. iertându-şi strămoşii pentru a fi eliberat de duhul care a indus comportamentul adulterin dintr-o generaUc într-aita. . dacă stai sub umbrelă vei rămâne uscat. Dacă îi mărturisim lui Dumnezeu păcatele noastre. una după alta. dacă un părinte devine demonizat printr-un anumit păcat. Iar acolo unde demonii au intrat datorită păcatului. nu este greu de înţeles nici că atunci când ne închinăm lui Satan devenim vulnerabili la atacurile agenplor lui. Orice păcat deliberat înseamnă idolatrie deoarece prin acel păcat Satan este pus înaintea lui Dumnezeu. „îţi in vor mărturisi fărădelegile care au lor şi arătat-o fărădelegile părinţilor necredincioşia pe faţă de Mine şi în împotrivirea cu care Mi s-au împotrivit" (Levitic 26:40). cel de sub umbrelă sc va uda în dreptul acelei găuri. iar noi le purtăm nelegiuirile" (Plângerile 5:7) iar în Levitic citim: lor. Dar dacă în umbrelă există o gaură. câştigând astfel acces la copii prin găurile făcute în umbrela generaţionalâ! Reversul este exprimat în cele zece porunci: „ . aşa cum Isus a fost ispitit în pustiu. duhurile rele vor crea presiuni din interior pentru a determina persoana să păcătuiască. prin păcat. el face o gaură în protecţia spirituală (găurind umbrela) şi cei de sub umbrelă devin vulnerabili în acea zonă. Păcatul personal Satan şi demonii lui fac tot cc pot pentru a încuraja păcatul! Dar asta nu înseamnă că de fiecare dată când comitem un păcat. Păcatul înseamnă atât răzvrătire împotriva Viului Dumnezeu cât şi închinare la Satan. 1:9 găsim aceste cuvinte adresate creştinilor: mărturisire. Când un părinte comite deliberat un păcat. Prepil plătit prin jertfa lui Isus poate acoperi orice păcat. înainte eram ispitiţi din exterior. Satan va face orice pentru a-i determina pe părinţi să păcătuiască. El ne va curâp de orice necurăpe. Este important să ne amintim că o acoperire dumnezeiască asigură o protecţie sub care copiii pot creşte în Domnul. atacurile care vin din 97 . şi în special pe cei care doresc să trăiască pentru Isus! Exisă un remediu pentru păcat în 1 loan. atunci copiii devin vulnerabili în faţa acelei puteri demonice. Unui bărbat ale cărui patru generaţii precedente au comis adulter. când a respins atacurile lui Satan. iertare. Mai exact. blestemate de comportamentul vicios care a fost declanşat de păcatul stră-străbunicului. care rămâne nemârturisit şi neiertat. datorită păcatului. deschidem demonilor uşile.Vindecarea prin eliberare .. Acum. Odată intrate. Odată ce am înţeles această latură a naturii păcatului. Este însă frecvent şi cazul în care un păcat aparent izolat şi nerepetat deschide uşi pentru demonizare. Dumnezeu îşi va pne promisiunile şi ne va ierta.

A mărturisi nu înseamnă doar a-1 spune lui Dumnezeu că am greşit prin repetarea unui anume păcat. Nemărturisirea păcatului şi lipsa dc pocăinţă sunt cele mai mari piedici în calea succesului slujirii de eliberareCea mai bună metodă de apărare împotriva demonizării prin păcat personal este imediata mărturisire şi pocăinţa. perspectiva lui Dumnezeu este mai importantă decât perspectiva noastră şi că suntem gata să. şi cine îl adora pe El. Cu cât eşti mai adâncit într-un păcat. atunci vom îndepărta drepturile pe care demonii doresc să lc câştige. mărturisind păcatul şi cerându-I iertare.. ei nu vor pleca. dc fapt. După cc au intrat. este una dintre cele mai eficiente metode de eliberare! Fără puterea 98 Drepturile demonilor sunt subminate dc mărturisirea completă a păcatului şi de pocăinţa adevărată. Nu-L putem adora pe Dumnezeu în adevăr dacă îngăduim ca o înşelare păcătoasă sâ distrugă relaţia noastră cu El. prima noastră reacţie este de a ascunde păcatul (vezi Geneza 3. Dar dacă după ce am păcătuit venim imediat la Tatăl cu adevărată pocăinţă. Unii oameni s-au obişnuit atât de mult cu păcatul încât nu-şi mai dau scama nici că păcătuiesc şi nici că pot fi demonizaţi datorită păcatului! Ultimele două versete din psalmul 139 conţin o rugăciune a lui I >avid care trebuie să-i preocupe pe toţi cei care doresc să trăiască în ascultare de Domnul: strigătul-ccrinţă ca Dumnezeu să ne încerce şi să expună orice rău care se află în noi. Pocăinţa este acţiunea pozitivă prin care ne întoarcem de la păcatul comis şi prin care alegem să nu mai facem acel păcat. demonii îşi pierd din puterea de a ne controla. După ce am păcătuit. şi că dorim să facem nişte lucruri pe care. mărturisirea şi pocăinţa. cu atât rădăcinile demonice se vor adânci şi cu atât va fi mai dificilă eliberarea din ghiarelc vrăjmaşului. Acum. Satan nu nc poate lua voinţa liberă. cu atât sunt mai greu dc scos demonii care stau în spatele acelui păcat. a tratat păcatul din viaţa acestuia. întotdeauna. Ori dc câte ori cedăm unei ispitiri demonii îşi întăresc poziţiile. Dar cu cât păcătuim mai mult. de oameni sau de amândoi. adâncindu-şi rădăcinile.Slujirea practică Cum intră demonii interior vor fi mult mai greu dc parat. Acest lucru face parte din adevărata închinare. să nu creadă că nu pot eliberaţi. Inima este deznădăjduit de rea (Ieremia 17:9) şi cu propriul nostru discernământ nu vom reuşi niciodată să ne dăm seama cât adevăr şi câtă greşeală este în noi. chiar acum. în acea problemă. renunţăm la voia noastră în favoarea voii Lui. de fapt. oricât am porunci demonilor să plece. trebuie să-L adore în Duhului Sfânt suntem înfrânţi încă înainte de a începe lupta! Ori de câte ori rezistam presiunii exercitate de păcat. . demonii caută sâ-şi întărească poziţiile. Mărturisirea este recunoaşterea păcatului aşa cum este el şi acceptarea verdictului lui Dumnezeu atât în ceea ce priveşte păcatul în general cât şi păcatul în cauză. că în viaţa lor există o întăriturâ demonică. cu atât va creşte puterea de influenţă a demonilor asupra procesului nostru de luare a deciziilor şi cu atât va li mai greu sâ spunem „Nu'\ Hotărârea de a spune „Nu". Eliberarea este întotdeauna posibilă. ale noastre. dar aş dori ca cei care citesc aceste rânduri şi care simt. demonii au acces la gândurile noastre şi vor căuta să ne înşele facându-ne să credem că gândurile lor sunt. Cu cât vom întârzia sâ venim la Dumnezeu. înainte de a-1 vindeca pe omul paralizat din Luca 5. inspirată de Duhul Sfânt. Vechiul cântec „Nu ceda ispitei" are o strofă care transmite un adevăr dc maximă importanţă în lupta împotriva demonilor: „ Fiecare biruinţă te ajută o alta sâ câştigi" duh şi In adevăr" (Ioan 4:24). Avem libertatea dc a spune „Nu" păcatului. Numai Dumnezeu ne cunoaşte pe deplin. A fi de acord cu Dumnezeu într-o anumită problemă înseamnă a recunoaşte că. Isus a spus femeii de la fântână: „Dumnezeu este Duh. indiferent cât de demonizaţi am lî. Primii paşi în eliberarea celor care au fost demonizaţi prin păcat personal sunt.Vindecarea prin eliberare . ei vor să le facem. de Dumnezeu. Dacă aceste lucruri nu se întâmplă. Vom discuta pe larg procesul de eliberare. de exemplu!). Probabil că acesta a şi fost motivul pentru care Isus.

magia. păcat tratat poate prin mărturisire şi pocăinţă („Totul este spălat de sângele Domnului'. în ultimii ani am slujit multor creştini maturi. Cât dc întristat trebuie să fie Domnul când vede cum sfinţii lui Dumnezeu încă se luptă cu demonii care stau nerceunoscuţi. binecuvântând cc este bun. Nu poţi lupta împotriva unui duşman despre care nu ştii nici măcar că există! Cât trebuie să se bucure Satan când vede creştini care cred că ei nu pot fi demonizaţi. în secret. Această răzvrătire a condus. printre care ghicirea. fiind o descriere exactă a înşelării pe care. Deşi orice păcat trebuie tratat în acelaşi fel. aşa cum ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. am constatat că există unele zone dc acţiune demonică cărora trebuie să le acordăm 100 . consultarea medium-ilor şi a ghicitorilor.Vindecarea prin eliberare • Slujirea practică Cum intră demonii Numai EI poale expune lot răul din noi (pentru a-1 înlătura). Cuvântul „ocult" înseamnă „ascuns". Dc cele mai multe ori aceşti oameni nu-şi dădeau seama că nu luptau doar cu ispitirile din afară sau cu firea lor căzută. deoarece aceste practici sunt o urâciune în ochii Lui. dar dacă slujirea nu este radicală. 3. în confidenţialitatea camerei de consiliere ci mi-au mărturisit problemele interioare cu care se confruntau. de cele mai multe ori de natură sexuală. subminează existenţa fizică a victimei. la cursurile de yoga). unii aveau inimile zdrobite de oboseala neîncetatei lupte cu ispitirile. împăratul lui. nerecunoscuţi. Practica ne-a arătat că Satan nu aşteaptă o a doua invitaţie pentru H lua în control viaţa unei persoane care se implică în ocultism. în cele din urmă. până la cei care neagă existenţa demonilor dar care au fost înşelaţi şi au căzut într-o cursă demonică care ie controlează viaţa (de exemplu. Domnul avertizează poporul Israel. cei demonizaţi sunt condamnaţi pc viaţă şi. dc existenţa acestor pericole. Pentru uşurarea referinţelor. înainte dc a intra în Ţara Promisă. o ţigancă care le ghicise 101 spun ei!). uneori fără a-şi da seama măcar că el există. deseori constaţi că aceşti oameni au comis un păcat sexual în tinereţe. Dacă nu li se va sluji pentru eliberare. Nici o altă Învăţătură nu dă demonilor o mai bună oportunitate de a-i călca pe sfinţi în picioare. Practicile oculte se întind dc la vrăjitorie. persoana va trebui să-şi trăiască tot restul vieţii sub presiune demonică. Satan o desfăşoară în lume astfel încât oamenii să fie determinaţi să i sc închine. să nu folosească ghicirea. să nu cheme duhurile morţilor şi să nu facă nici un lucru asemănător.C. copiii lor pot suferi până în a treia sau a patra generaţie (Exod 20:5). la căderea Ierusalimului din imul 598 Î. dar niciodată tratai prin curăţire şi eliberare. a căror sursă de putere nu este Dumnezeu. cei ce ajung sâ participe. ai cărei practicanţi ştiu bine că acţiunile lor au ca suport puterea demonilor. greu pot fi îndepărtate. Păcătui ocultismului „Ocultism" este un termen generic care desemnează practicile. Prin închinarea la Satan omenirea se expune la demonizarc şi odată ce puterile oculte încep sâ lucreze în viaţa oamenilor. Actualizarea acestor păcate este uneori dureroasă şi cere multă smerenie şi onestitate. fără a fi recunoscuţi sau provocaţi. în 2 împăraţi 21:6 vedem că Mânase.. mulţi dintre ei cu lucrări creştine temeinice. Isus a poruncit Bisericii să scoată demonii. deşi sângele Lui a curs pentru ca vinovăţia şi puterea păcatului să fie înfrânte. deseori de natură religioasă. Biblia ne previne. prin Moise (Dcuteronom 18:9-14). dc nenumărate ori. o deosebită atenţie. ci şi cu demonii din interior de a căror existenţă nu ştiau nimic. reintroduce unele practici oculte. Mulţi dintre cei pe care i-am consiliat erau demonizaţi pentru că consultaseră o singură dată un prezicător. la sfârşitul cărţii se găseşte un sumar al practicilor oculte. Multe boli fizice sunt o consecinţă a acţiunii demonilor care au intrat prin păcat în tinereţe şi care. Puţini dintre cei pe care i-am consiliat h-au avut vreun păcat sexual ascuns. Cât de uşuraţi sunt oamenii când îşi dau seama că prin eliberare pot scăpa dc gândurile şi ispitirile cu care s-au luptat ani de zile! După ce îţi istorisesc viaţa lor. fie şi ocazional. luda.

căci „totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face" (Evrei 4:13) şi „El descoperă ce este adânc şi ascuns. ci numai atunci când li sc porunceşte. 4. i-ar putea afecta. Din această situape nu există decât o singură ieşire: puterea Numelui lui Isus.. nu putea pronunţa cuvântul Kabbala. aproape invariabil. Unele practici medicale alternative Când oamenii se îmbolnăvesc. fără ca ei să ştie. mătuşi. şi nici nu ştiu că unele lucruri pe care le-au crezut nevinovate au fost. închinare la Satan. de fapt. fac orice pentru a-şi recâştiga sănătatea.Vindecarea prin eliberare.Slujirea practica Cum intră demonii este un om nehotărât şi nestatornic în toate căile sale " (lacov 1:6-8). etc. oculte. Imediat ce a făcut acest lucru. bunici. fie direct implicări în ocultism fie au fost duşi la un ocultist (uneori ca şi copii) de către părinţi. tulburat şi aruncat de vânt încoace şi încolo. în palmă. El ştie ce este în întuneric şi cu El locuieşte lumina. Dumnezeu devine ultima speranţă şi rugăciunea. ascultaseră „prorociile" unui astrolog. Am fost surprins să constat cât de mulţi dintre cei care au venit la noi pentru a fi ajutaţi au fost. Dar Duhul Sfânt i-a spus că trebuie să renunţe la păcatele comise de strămoşii ei implicaţi în Kabbala. Pocăinpi din toată inima (regretul nu este suficient. este consultarea unui medic. Dacă în inimile noastre mai rămâne îndoiala. este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele " (Daniel 2:22. demonii vor avea drept de rezidenţă şi oricât am striga la ei. a sufletului şi a trupului de rănile produse în urma activităţii demonice în viaţa persoanei. duhurile intrate în ca pe linie familială datorită acestui păcat au început să se manifeste violent. La sfârşitul acestui volum se găseşte o listă a celor mai comune activităţi oculte.. După ce toate celelalte încercări au eşuat. Şi atunci caută practicile medicale alternative. atunci când citea lista. Dumnezeu descoperă lucrurile ascunse.. d) e) Acriunea dc eliberare trebuie să fie radicală şi definitivă. Iată paşii care trebuie făcuţi pentru a se ajunge la eliberare: a) Dorinpi de a recunoaşte că păcatul este idolatrie. Ea nu ştia nici ce înseamnă Kabbala şi nici dacă cineva din familia ci fusese implicat în aşa ceva. Mărturisirea completă a oricărei implicări ştiute (în timpul slujirii este posibil ca Domnul să expună unele implicări uitate). După ce toate tratamentele conventionale eşuează. Eliberarea de demonii care au intrat (sau au controlat din afară) datorită activităţii oculte. Jumătăple dc măsură nu sunt suficiente. mulţi încep sâ se întrebe dacă nu există şi alte soluţii. Satan ştie dacă ne-am pocăit cu adevărat sau nu. Am consiliat o femeie care.28). ultima soluţie! Dar primul lucru pe care ei îl fac. Un căci astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul." Vindecarea duhului.cine se îndoieşte seamănă cu valul mării. nu vor pleca lacov ne spune clar: „. care sunt de o 102 . participaseră la o sesiune ouija etc. Implicarea în ocultism este foarte periculoasă. voinţa trebuie să fie conştient implicată în refuzarea oricărei viitoare implicări în ocultism).. ei vin să ceară rugăciune. pe care le-au omis. ea fiind rădăcina multor probleme din viaţa oamenilor. într-un fel sau altul. Recomand insistent tuturor celor care citesc această carte să se roage înainte de a citi această listă şi să-I ceară lui Dumnezeu să le arate orice implicare personală (ştiută sau neştiută) sau orice implicare pe linie generaţionalâ care. ceea ce înseamnă în cele din urmă. b) c) Pocăinţa înlătură toate drepturile lui Satan şi demonii lui vor trebui să plece atunci când li se porunceşte (ei nu vor pleca niciodată de bunăvoie.. trebuie să ne amintim că ei se află sub ordinele lui Satan şi că au de îndeplinit o sarcină!) Mulţi oameni nu cunosc pericolele implicării în ocultism.

realitatea demonizării lor! Atât Isaia. Este evident că unele dintre practicile de vindecare manipulate demonic dau rezultate. După mărturisire şi pocăinţă. dc exemplu. desigur. disperaţi. • Se pare că multe dintre practicile medicale alternative oferă o vindecare ce durează numai atâta vreme cât „pacientul" rămâne un necredincios. deşi acum nu mai sunt controlate demonic. Practicanţii unora dintre aceste proceduri pseudomedicale nu cunosc puterile care se află în spatele tratamentelor pe care le oferă. Păcatul religiozităţii Un prieten mi-a spus odată: „Demonii creştini sunt cel mai greu de scoşi" Este adevărat! Există oare demoni creştini? Prietenul meu nu vroia să sugereze. Aceşti demoni sunt foarte greu de identificat iar victimele lor nu admit. Pericolul apare atunci când practicanţii lor se apropie mai mult de ocultism decât de medicină. Pentru a-şi îndeplini scopurile generale. să revină. Noi am slujit multor oameni care au fost eliberaţi de urmările implicării în aceste practici. nevoie de eliberare. Când el devine creştin. Cei care au folosit remediile oculte pentru vindecare par a-şi pierde încrederea în Dumnezeu şi doresc o completă independenţă de El. dar curând după aceea va începe să prezinte cu totul alte simptome. căutând sâ înşele. Dar ciudatele simptome care au început să se manifeste imediat după ce a consultat spiritualistul nu vor dispare. Aceşti oameni nu mai sunt atraşi de Simplitatea Evangheliei. Lista de la sfârşitul carpi menţionează câteva dintre practicile medicale alternative suspecte. Dacă n-ar avea un anumit grad de eficienţă ele n-ar atrage atenţia şi interesul oamenilor. lumina Duhului Sfânt va expune demonii iar eliberarea şi adevărata vindecare devin posibile. 5. Sfătuim ca nimeni sâ nu se asocieze acestor practici. caută vindecarea. ei simţeau acute dureri în punctele în care au fost înţepaţi dc ace. Aceste simptome o pot conduce de repetate ori. comportament tipic celor cu un trecut ocult.Vindecarea prin eliberare . îl chinuie fără încetare. Este posibil ca cei implicaţi în practicile medicale alternative să fie demonizaţi în trup şi să aibă de aceea. Deseori sc întâmplă ca imediat după eliberare simptomeie. Medicina alternativă este o afacere înfloritoare. . Dar noi am observat că de cele mai multe ori. de regulă. Scriptura ne spune că vrăjmaşul este un marc înşelător. cât şi Isus. de atunci. în mesajul pc care Domnul în transmite prin el liderilor din zilele sale. Deseori am văzut cum medicina demonică conduce oamenii într-un deşert spiritual. Unele dintre practicile sale simt sincere şi originale. se produce un schimb. spre sala de operaţie . că demonii se pot converti. când Duhul Sfânt expunea puterile întunericului. subtil. ci că există duhuri de religiozitate care afectează comportamentul ercştin. „Iniţiaţii** îşi vând scump „ştiinţa'' celor care. Echipa noastră a slujit şi pentru eliberarea multor oameni care au fost demonizaţi prin acupunctura. puncte prin care demonii intraseră. el poate folosi puterile demonice aducând o anumită vindecare. O persoană care merge la un vindecător spiritualist poate fi complet vindecată de simptomeie unei boli. fie depind de puterile demonice. Slujirea trebuie continuată până când persoana este complet vindecată. omul acela are nevoie dc eliberarea de duhul de boală care a intrat în el prin medium-ui pe care l-a consultat şi care. prin cuvintele adresate fariseilor. Dar cele mai multe sunt fie înşelătorii (în cel mai bun caz). Am mai constatat şi că persoanele care au adoptat tehnicile medicale alternative ca mod dc viaţă au ajuns foarte superstiţioşi. Uneori. O simptomă înlăturată poate fi înlocuita de o şi mai puternică robie spirituală. Prin indexarea acestor practici nu am dorit să critic vreo persoană Dar aş greşi dacă n-aş avertiza asupra potenţialelor pericole prezentate de demonii aflaţi în spatele lor. Am separat aceste practici de activităple oculte generale pentru a atrage atenţia asupra pericolelor pe care ele le prezintă şi pentru a-i convinge de contrariu pe cei care cred că dacă au fost implicaţi în medicina alternativă n-au avut de-a face cu ocultismul.Sluji/va practica Cum intră demonii mare diversiune. au fost extrem de critici cu cei care erau religioşi dar a căror inimă era departe de Dumnezeu.

De aceea Isus 1-a lăudat pe vameşul care şi-a mărturisit sincer păcatul. şi oricât de dinaintea râul! pe cel ochilor Mei învăţaii-vă faceţi asuprit. relele pe să faceţi dreptate n-ascult: mâinile vă sunt pline de sânge!" curăţiţi-vă! Luaţi încetaţi dreptatea. în ipocrizia lui. voastre. nu pol să văd nelegiuirea voastre cele noi şi Ic mai pot suferi. această formă de exprimare religioasă nu va satisface standardele lui Dumnezeu. deşi îi mulţumea lui Dumnezeu că nu era ca şi celălalt. Pentru a realiza acest lucru. indiferent cât ne-am strădui. Satan este o fiinţă foarte religioasă. controlate de duhuri de religiozitate ce le împing la tot felul de practici religioase. " (Inia 1:10-20). cine vă cere acestea din mâinile voastre. fără a avea o relaţie personală cu Isus. Dumnezeu este o fiinţă spirituală şi dacă încercăm să ne relaţionăm cu El doar prin firea. ci şi în adevăr. ca de Cum intra demonii Gomorei! Domnul! vitelor sătul arderile-de-tot berbecilor şi taurilor. astfel încât noi sâ nu ne putem relaţiona în duh cu Dumnezeu ci cu puterile întunericului pe care el. dar dacă nu veţi voi . Dar la fel de mulţi cred că sunt născuţi din nou pentru că folosesc un anumit limbaj creştin şi fac anumite lucruri „creştineşti". era mult mai râu! (Luca 18:9-14). sărbătorile călcaţi în mieilor şl ţapilor.şi vă veţi veţi fi căci gura Domnului a vorbit. era doar ipocrizie şi o asemenea povară pentru Dumnezeu încât Ei nu o mai suporta. mult v-afi ruga. înghiţiţi de sabie. Domnul promitea binecuvântare celor care erau gata să-L asculte. Mi-au ajuns o povară. Ceea cc îi cerca Domnul lui Isaia să spună era că religiozitatea fără armonie interioara cu Dumnezeu.Vindecarea prin eliberare . care o controlează prin asimilarea obiceiurilor comportamentale creştine! Nu vreau să spun că aceşti oameni demonizaţi religios nu pot fi creştini născuţi din nou. Poate că el respecta toate ritualurile şi toate actele de cult. Nu este prea mare diferenţă între efectele produse de duhurile oculte care controlează spiritualitatea omului şi cele religioase. Ceea cc-I spunem lui Dumnezeu trebuie să fie o expresie a adevăratelor noastre dorinţe şi nu ceea cc credem că i-ar face Lui plăcere să audă. picioare grăsimea nu-Mi place sângele să-Mi mâncare luni noi. le-aţi făcut/ căutaţi îmi ascund ochii dc la voi. Satan.Slujirea practica „Ascultaţi cuvântul Domnului. unită cu sărbătoarea! Sufletul Meu urăşte Când vă întindeţi mâinile. răzvrăti. dar inima lui nu era legată de Dumnezeu. au inimile curate ţâţă dc Dumnezeu. se vor fiice ca lâna. au tot atâta nevoie de eliberare ca şi cei care se pocăiesc de practicarea îndelungată a ocultismului. Dumnezeu aşteaptă răbdător ca noi să ne întoarcem spre El în duh şi-n adevăr. Acest mesaj este valabil şi azi. „Spălaţi-vă şi care binele. Am văzut însă şi oameni care. Cu toate acestea. EI a fost alungat din cer (dc către Mihail şi îngerii lui) pentru că a căutat să fure închinarea care Se cuvenea numai lui Dumnezeu. deşi puternic demonizaţi şi care se luptă cu problemele ce decurg din demoni zare. Fără ipocrizie. Mulţi dintre ei sunt cu adevărat născuţi din nou. le controlează. Aceste • cuvinte spuse femeii de la fântâna din Samaria exprimă esenţa relaţiei pc care Dumnezeu o doreşte cu copiii Săi. să ocrotiţi mai faceţi apăraţi pe văduvă!" vor fi păcatele veţi „Veniţi acum să ne judecăm. la Mie legea Dumnezeului jertfelor ale nostru. mulţimea voastre" de căpetenii ah popor al zice Sodomei! la „Ce-Mi „Sunt bine aminte trebuie de hrănite. Persoanele religioase. spre deosebire de fariseul care. curţile? Nu mai Când veniţi să vă aduceţi tămâie! daruri Nu înfăţişaţi înaintea Mea. mânca cele mai bune roade ale ţării. nefolositoare. căci M-am dezgustat de lunile nu vreau sabate şi adunări de sărbătoare. 106 Diavolul face tot ce poate pentru a ocupa această dimensiune spirituală. Isaia a sintetizat foarte clar acest adevăr. dc vor fi roşii Dacă veţi voi şi veţi asculta. 107 . se vor face albe ca zăpada. " zice Domnul. trupul sau sufletul nostru. "De ca purpura. orfanului. deseori el va trimite un duh de religiozitate a cănii sarcină este să simuleze o formă de viaţă creştină care este mai degrabă sufletească decât spirituală Dar Isus a spus femeii de la fântână că Dumnezeu trebuie adorat nu doar în duh. voastre cum e cârmâzul.

reuniunea de la mijlocul săptămânii şi chiar Biblia! Biblioatria nu este decât o subtilă formă de idolatrie. Aceasta înseamnă că demonii sunt foarte bucuroşi dacă persoana cântă. să fie aleşi în poziţii de decizie în biserici. să-i devieze pe oameni de la închinarea la Dumnezeu către o închinare ia un substitut al Lui. lată câteva exemple: corul. evanghelici... Au fost oameni pe care a trebuit să-i eliberăm de duhurile de religiozitate asociate unui larg spectru dc obiecte. Azi. de exemplu.. Dacă acest dar nu funcţionează în biserici. Practica religioasă poate deveni un idol iar persoana. pastorul precedent. Este de maximă importanţă să avem oameni umpluţi cu Duhul Sfânt în poziţiile cheie din biserici. suntem în pericolul de a da viaţa spirituală a comunităţii pe mâna lui Satan! Acesta este motivul pentru care atât de multe biserici sunt muribunde şi se târăsc la un nivel spiritual atât dc scăzut încât cea mai bună speranţă pare a fi mediocritatea.. tradiţia bisericii.o mărturie bună. predica. nu avem nici o 108 şansă să deosebim realul dc ireal. charismatici evanghelici. mormintele din cimitir. în reiigii false (sau chiar a descendenţilor celor ce au fost implicaţi în astfel dc practici) deseori poji întâlni demoni care au funcţia specifică de a-L imita pc Dumnezeu Tatăl. Deşi acele slujbe nu erau de maximă importanţă spirituală biserica a hotărât sâ nu-i ia la întâmplare pe cei şapte. Apoi. cărţile de cântări. Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt. charismatici. "fără ca persoana să-L cunoască cu adevărat pe Isus. Una dintre cele mai eficiente modalităţi prin care Satan îşi foloseşte duhurile de religiozitate este manipularea alegerii liderilor-cheie în biserici.Slujirea practică Cum intră demonii De aceea au trebuie sa ne surprindă că duhurile dc religiozitate sunt printre cele mai eficiente din întreaga oştire a lui Satan. în slujirea celor demonizaţi prin implicarea în vreuna din practicile oculte grave. ci să aleagă unii cu „. există o mulpme de afilieri demonice confesionale. deoarece atunci când un demon a luat numele lui Isus. în viaţa Bisericii există multe lucruri care pot deveni obiecte de idolatrie. amvonul. subtil. b) Denominaţionalismul Atunci când denominaţia devine mai importantă decât relaţia pe care fiecare membru al ei trebuie să o aibe cu Domnul. spre nenorocirea noastră. necharismatici. întemeietorii bisericii. denominaţionalismul a învins! Membrii acelei biserici locale sunt în pericolul de a fi ocupaţi de un duh dc religiozitate a cărui sarcină 109 . grupul muzical. Liderii manipulaţi demonic vor obstrucţiona numirea în poziţii de conducere a oricărei persoane ce ar putea contribui la trezirea acelei biserici locale. şi o mulţime dc alte combinării! Numai când începi să explorezi această problematică îţi dai seama cât de necesar este darul deosebirii duhurilor în Trupul lui Cristos. tradiţii sau practici religioase. Vom fi vulnerabili şi vom alege în biserici. stranele. decât Dumnezeu Însuşi şi relaţia cu El. orga. religiosul inspirat demonic de adevărul spiritual. Demonii pot fi liberali. Un pasaj revelator este alegerea lui Ştefan şi a celor şase bărbaţi ca slujitori în biserica primară. Dacă Satan poate face ca oameni aparent corecţi.!. care prin ele reuşeşte. dar care în realitate nu sunt corecţi. dc stânga. sacramentele. calmul demonilor lor) şi care odată ajunşi în poziţiile pe care şi Ic doresc vor face ca bisericile să dea înapoi. obiceiurile. cărţile de rugăciune. în poziţii cheie. plini de Duh Sfânt şi de înţelepciune. înşelarea este deplină a) Practicile religioase Orice practică religioasă care devine mai important. cântece care se referă la Domnia lui Isus. în oricare dintre poziţiile de conducere din biserica noastră. " (Fapte 6:3). Dacă vom alege oameni care nu sunt umpluţi cu Duhul Sfânt. noi nu mai ţinem seama de aceste precauţii. este o potenţială sursă de înşelare demonică. de dreapta. victimă a idolatriei.Vindecarea prin eliberare . charismatici catolici. atunci el are o strategică coloană a cincea care va bloca orice adevărată revărsare a Duhului Sfânt. vitraliile. conservatori. oameni care impresionează prin personalitatea lor (lucru foarte periculos) sau prin calmul lor (în realitate.

Este interesant dc observat că această denumire ironică provine din perioada în care el nu era încă botezat cu Duhul Slănt. Subliniez din nou că experienţele menţionate aici nu sunt ale vreunei persoane ce a lucrat într-un vacuum spiritual şi care s-ar fi putut. ale bisericilor frăţiei şi congregaţiei. Dacă nu cunoşti tacticile duşmanului. Deşi metodiştii înflăcăraţi au făcut. botezului şi universalismului. Credinţa că un creştin nu poate fi demonizat este o înşelare inspirata demonic pentru a ţine oamenii în robia vrăjmaşului. am eliberat oameni dc duhuri anglicane. această definiţie este demnă de luat în seamă dacă ţinem cont că ea este confirmată de creştini implicau în slujirea de eliberare în toate zonele geografice ale lumii. Există însă şi alte credinţe false. suflet sau duh. practic. la fel şi martorii lui lehovaşi mormonii. Faptul că am dat acest exemplu al bisericii metodiste nu înseamnă că celelalte denominaţii sunt scoase din cauză Am slujit nu doar pentru eliberarea de demonii de metodism. în primul volum ne-am axat pe demonstrarea adevărului că şi creştinii pot avea demoni şi că slujirea de eliberare le este destinată. Satan foloseşte orice mijloc pentru a ataca în trup.Slujirea practic/i . la o reuniune a fraţilor moraviem ce s-a ţinut la Londra. Trebuie să fim foarte atenţi la acest fel de înşelare deoarece Satan caută să producă confuzie în Trupul lui Cristos. mult bine. nu acceptă ceea ce spune Scriptura despre religiile false. în Anglia. în timp ce demonii se manifestă şi pleacă acute dureri de cap. darurile Duhului Sfânt. biserica Angliei n-a fost de acord cu înflăcărarea. ale tuturor denominaţiileor. ci şi de cei ai multor alor denominapi. baptiste. Exemplul clasic este metodismul timpuriu John Wesley a murit ca preot anglican. catolice. cu dragostea lui pentru Isus sau cu disciplina celor cc-1 înconjurau. . fiind foarte religios dar ne-născut cu adevărat din Duhul lui Dumnezeu. pe Aldcrsgate Street. Dar este mult mai greu să clasifici organizaţiile creştine care. Inclusiv ale unor biserici înnoite! Mulţi dintre cei eliberaţi de duhurile de religiozitate acuză. înşela. fără nici o speranţă de a fi vindecaţi prin eliberare.Vindecarea prin eliberare . linia de demarcaţie dintre credinţele eretice şi religiile false este insesizabilă. dau drept de intrare unor duhuri demonice de religiozitate de care oamenii trebuie ulterior eliberaţi. Dacă o anumită credinţă s-a dechis pentru demonizarc (a devenit un punct de intrare a demonilor). voi defini credinţele creştine eretice ca fiind acele aspecte ale credinţei care. El a fost botezat cu Duhul Sfânt câţiva ani mai târziu. şi incâ fac. Deşi el n-a dorit niciodată sâ părăsească biserica Angliei. după cc a eşuat ca misionar în coloniile din America. Este vorba de experienţa câştigată în slujirea multor persoane şi de sintetizarea informaţiilor primite din diferite surse şi slujiri. Masoneria liberă este o religie falsă (masonii liberi se închină unui dumnezeu al cărui nume. unele foarte importante. Cum intra demonii este perpetuarea caracterului denominaţiei şi care se va opune ca membrii ci să trăiască o viaţă ce reflectă caracterul lui Isus. Iahbulon. nu-i poţi para atacurile. Se pare că a fost o lovitură dc maestru prin care vrăjmaşul a doborât această nouă grupare cc-şi are rădăcina denumirii mai degrabă în religiozitate decât in ungerea Duhului Sfânt. include numele lui Baal şi cel al zeiţei egiptene a fertilităţii). care nu trebuie ignorate. seminţele dcnominaţionalismului au devenit treptat o întăntură din care ei n-au mai putut niciodată ieşi. Am constatat că aceste duhuri pot fi şi cauza unor boli mentale sau fizice. dar curând după moartea lui John Wesley noua denominaţie n-a mai continuat practicile începutului. Deşi experimentală. deşi acceptă majoritatea crezurilor creştine. numită astfel după ironica caracterizare făcută practicii şi credinţei din anii petrecuţi de John Ia Oxford. după cum am constatat în slujire. HO c) Credinţele eretice Deseori. de aceea. Mulţi dintre metodiştii timpurii au fost cu adevărat umpluţi cii Duhul Sfânt. în paginile cc urmează vom analiza în detaliu credinţele privind Scriptura. Pentru scopurile acestei cărţi. Atunci discipolii săi au instituit o structură denominaţională care s-a auto-intilulat metodism. acea credinţă nu va mai permite revărsarea şi ungerea Duhului Sfânt iar originea şi natura crezurilor membrilor ei trebuie serios analizate.

generalizarea nu va fi prea greu de tăcut. autoritatea sau provenienpx Scripturii este un important punct de intrare a demonilor. Am văzut cum armate de demoni au fost alungate de oameni fără nici o pregătire teologică dar care au crezut pc deplin Cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut dc nenumărate ori că demonii cunosc foarte bine Scriptura şi sunt foarte versaţi în a o falsifica.focul cel veşnic. ordinarea. Trebuie să fim foarte atenţi ca nu cumva credinţele şi practicile noastre să devină mai importante decât relaţia cu Isus sau cu autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Am întâlnit un demon care a încercat chiar să nc convingă că.Slujirea practică Cum intră demonii Desigur.\-îndccaivai>rjri eliberare . despre care Pavcl spune că este sabia Duhului (Efescni 6:17). Aceste ispitiri îmbrăcate în haine scripturale sunt. El ştie că acest cuvânt este adevărul şi că fiecare credincios este conştient de acest lucru. sacramentele. chiar mai periculoase decât ispitirile evidente. Nu este nici o îndoială câ demonii (fiinţe spirituale care cunosc cuvântul lui Dumnezeu şi adevărul despre Isus) ştiu că fiecare cuvânt din Scriptură este adevărat şi că cei care se încred în adevărul acestui cuvânt sunt o reală ameninţare pentru ei! Este interesant de observat că. ii 113 . etc. în veacul acesta. in această dispensaţic. ca puterile demonice sâ lucreze pentru el. puncte de intrare a demonilor în aderenţii la aceste credinţe. creştinii vor fi cei care vor sta în faţa lui Satan şi nu Satan cel care va sta în faţa lui Isus! Argumentele (minciunile) demonilor pot înşela oamenii. pentru creştini. Ar trebui ca top cei care se îndoiesc de adevărul cuvântului iui Dumnezeu să vadă groaza întipărită pc feţele celor demonizaţi atunci când demonilor expuşi li se citeşte Apocalipsa 20 şi 21 sau cuvintele lui Isus despre „. fie liberale (care nu recunosc natura râului şi a existenţei lui Satan şi a demonilor lui). Frica de Satan face. pregătit Diavolului şi îngerilor lui" (Matei 25:41). care au denaturat în aşa măsură cuvântul lui Dumnezeu încât i-au convins pe satanişti că biblia satanică este singura sursă de adevăr şi creştinii au modificat-o pentru a-şi atinge propriile scopuri. d) Atitudinile greşite faţă dc Scriptură Satan şi demonii lui urăsc Scriptura deoarece ştiu că ea este inspirată divin şi este cuvântul autorităţii lui Dumnezeu. Singura atitudine faţă de Scriptură care face ca frica dc Dumnezeu să intre în demoni este cea a unei depline credinţe în inspiraţia Biblici prin Duhul Sfânt. Singura salvare este credinţa în Isus. care contravin învăţăturii dale dc Scriptură sunt. Acceptarea ca adevăr a unui punct de vedere neseriptural duce la demonizareacu un duh de înşelare ce intră în minte şi care îşi va continua acţiunea. Reciproc. Împărăţia lui Satan este o împărăţie a fricii. îngerii căzuţi care au fost alungaţi din cer odată cu Satan au un singur destin: iazul de foc desens în Apocalips». căutând să ducă cu ele cât mai multe fiinţe omeneşti în pedeapsa veşnică. Necredinţa în adevărul. credinţele privind cea de-a doua venire. dar odată ce am înţeles principiile care stau la baza celor prezentate. exista multe alte credinţe care merită atenţie. scris dc Duhul Sfânt prin oameni.. dar demonii înşişi cunosc realitatea cuvântului lui Dumnezeu. îndepărtând şi mai mult victima de adevăr şi adâncind-o şi mai mult în înşelare. Puterile demonice sunt îngrozite la gândul celei de-a doua veniri a lui Isus deoarece ştiu că ca prevesteşte începutul chinului lor veşnic. am văzut oameni cu o vastă pregătire teologică care au fost neputincioşi în faţa vrăjmaşului! Nu te pop implica în slujirea de vindecare şi eliberare dacă nu ai o atitudine corectă faţă de cuvântul lui Dumnezeu. întotdeauna. la fel cum L-a ispitit pe Isus în pustiu. atitudinea de necredinţă deplină în Scriptură este asociată crezurilor creştine care sunt fie religioase (nu pun nici un accent pc nevoia unei relaţii personale cu Dumnezeu. frica de pedeapsă este factorul care menţine puterile demonice într-o ierarhie controlată de Satan. prin Cristos). creaţia. Cel mai elocvent exemplu sunt demonii dc satanism. de obicei. De exemplu. într-o zi. De aceea Satan va încerca uneori să folosească Scriptura (în aşa fel denaturată încât să-şi atingă scopurile) pentru a-i ispiti pe oameni.. cerul şi iadul.

Vindecarea prin eliberare - Slujirea prac(ia)

Cum intra demonii

e) Negarea darurilor Duhului Sfânt Chiar şi printre creştinii care cred în completa inspiraţie a Scripturii se află unii care neagă actualitatea darurilor Duhului Sfânt. Ei spun, de exemplu, că Dumnezeu a îngăduit ca darurile Duhului Sfânt sâ dispară odată cu prima generaţie de creştini, care le-au folosit pentru a demonstra adevărul cu privire la Isus. De atunci, creştinii n-au nevoie decât de credinţă (nu de vedere) pentru a şti că astfel de lucruri s-au întâmplat odată A căuta, astăzi, darurile Duhului Sfânt, este lipsă de credinţă! Aceste poziţii teologice au dat naştere la o ciudată simbioză între tradiţionalismul evanghelic conservator şi liberalism - două curente creştine cc au puţine lucruri în comun. Foţi ti tentat să spui că dacă aceste două curente atât de divergente au ajuns la un punct de vedere comun, implicat este fie Dumnezeu, fie Diavolul! Această perspectivă fiind, de fapt, o negare a unei părţi a cuvântului lui Dumnezeu (inspirat de Duhul Sfânt) nu este prea greu să recunoşti autorul înşelării. Una dintre diferenţele majore între perspectiva evanghelicilor conservatori şi cea a liberalilor este că primii afirmă, uneori, că cei care folosesec danirile Duhului Sfânt (şi în special vorbirea în limbi) sunt fie demonizaţi, fie operează ocult. Liberalii, care nu cred în existenţa demonilor, nu aduc asemenea acuzaţii ci afirmă că este vorba doar de o amăgire.
în cartea sa „ Posesia demonica şi creştinii" , C. Frcd Dickason

face o excelentă analiză a acestui subiect (deşi dintr-o perspectivă conservatoare) dar, din nefericire, concluzionează astfel: „Darurile
spirituale şi vorbirea in pentru a arăta evreilor limbi au fost dale că Isus a bisericii primare numai lui Moise şi că luat locul

Evanghelia era adevărată" (pag. 189). Kurt Koch, în tratarea temei vindecării şi eliberării, face o greşeală asemănătoare. Pentru susţinerea punctului său dc vedere, Dickason afirmă că el a eliberat oameni de demonii de vorbire în limbi care au intrat în ei prin punerea mâinilor. Pc când slujea unei femei, spune el, demonul
a spus că intrase în ea pentru „ a-i da ce dorise şi pentru a o înşela ".

Eu cred că fraza în sine explică clar cc s-a întâmplat. Femeia aceea 114

căutase darul spiritual şi nu pe Cel care dă darurile! Această relatare arată încă odată cât de important este să-L ciutăm, înainte de toate, pe Cristos; altfel, pericolul înşelării este imens. în cazuri ca acesta, Satan întotdeauna va înşela imitând demonic adevărul. Existenţa unei astfel de înşelări nu po«te anula autenticitatea vorbirii în limbi; reciproca este şi ea adevărată. Satan încearcă să imite ceca ce este adevărat, altfel înşelarcaan-ar mai fi o ispitire, deoarece şi-ar pierde orice semnificaţie! Şi eu am eliberat oameni de vorbirea demonică în limbi, dar asta nu înseamnă că orice vorbire în limbi este demonică. într-un grup de oameni care vorbesc saiii cântă în duh, nu este prea greu să-ţi dai seama care limbi nu vin de la Dumnezeu. Deseori ele sunt grosolane sau stridente spiritual şi ai o mărturie interioară despre natura lor. Dumnezeu nela dat darul deosebirii lucrurilor care vin de la El de cele care nu vin (1 Corinteni 12:10). Acest dar n-ar mai fi fost necesar dacă rv-ar fi nevoie să facem diferenţa între fals şi adevărat. A declara că orice fel de vorbire în limbt este falsă înseamnă a nega realitatea unui preţios dar pe care Dumnezeu 1-a dat pentru a-Şi binecuvânta copiii. Deşi această perspectivă teologică este comodă şi pare lipsită de riscuri, ca nu are nuci un suport scriptura! sau experimental în istoria Bisericii. Argumente similare s-ar putea aduce şi în privinţa folosirii celorlalte daruri ale Duhului enumerate dc Plivel în.l Corinteni 12, Efeseni 4 sau Romani 12. Dar, de flecara dată, concluzia este aceeaşi. Neacceptarea dorinţei lui Dumnezeu de a-Şi binecuvânta copiii prin folosirea acestor daruri în slujire i şi în lupta spirituală, este un punct de intrare demonică care ţine bisericile locale în robia unei rutine religioase diametral opusă dinam cei libertăţi a vieţii în Duhul Sfânt. Dc aceea poţi vedea atâtea biserici care se zbat să scape din strânsoarea unor lanţuri ferecate cu acen enorm lacăt numit necredinţă De multe ori liderii, manipulaţi dc fncâ, închid ochii pentru a nu vedea nici lanţurile şi nici lacStul pe care l-ar putea deschide cu cheia credinţei, eliberând congaigaţia! 115

lindccarea_prin c/ibarare - Slujireapractică

Cui/i intră denumit

f) Universalismul Universalişiii cred că, în cele din urmă, toţi oamenii vor fi mântuiţi, indiferent dc ceea ce cred. Ei spun că Dumnezeu este un Dumnezeu iubitor şi El nu vrea ca vreunul din copiii Săi să sufere pedeapsa veşnică descrisă în Scriptură, in loc să accepte că Isus este Adevărul, ei fi inventează lui Dumnezeu un caracter pe care vor să-1 armonizeze cu propria lor gândire, atribuindu-I o toleranţă ce vine în contradicţie cu adevărul Scripturii. Dumnezeu este, într-adevăr, un Dumnezeu al dragostei. Dar El este şi un Dumnezeu drept şi slânt, al judecăţii şi al milei. Scriptura ne spune că voia Tatălui este ca nimeni să nu piară. Univcrsaliştii scot citatele biblice din context şi pun la îndoială adevărul învăţăturilor majorităţii cărţilor Scripturii care revelează atât inima Tatălui pentru omenire cât şi planul dc mântuire care a fost împlinit prin venirea lui Isus, astfel încât toţi cei care cred în El să nu piară ci sâ aibă viaţa veşnică, în spatele universalismului se află un duh conducător care se opune lucrării Duhului Sfânt şi învăţăturilor cuvântului lui Dumnezeu. Este un duh care paralizează înţelegerea adevărului despre Isus şi face presiuni asupra emoţiilor pentru a convinge că Dumnezeu nu poate fi un Dumnezeu al judecăţii. Demonii ştiu bine că-i aşteaptă judecata, iar învierea lui Isus nu a făcut decât sâ le confirme că ceea ce El a spus cu privire la judecată, se va împlini, Nu demult, un demon furios că era scos afară, ne-a strigat: „Dacă
toţi creştinii ar crede Riblict ca voi fi ca mine, noi n-am mai putea face nimic!".

pocâiască în numele predecesorilor săi şi să preia autoritate asupra puterilor demonice cărora li s-a dat drept de control asupra bisericii. Dacă nu va proceda astfel, omul acela se va lupta la nesfârşit cu nişte puteri demonice nevăzute care se vor agăţa de drepturile pe care le au asupra bisericii datorită păcatului liderilor anteriori. g) Religiile faise Am acordat un spaţiu atât de amplu explicării unora dintre căile prin care demonii pot opera în biserici pentru că această problematică este, în general, mult mai puţin înţeleasă decât acţiunea deschisă pe care puterile demonice o exercită din spatele religiilor care sunt evident eretice prin atitudinea lor faţă de persoana lui Isus (martorii lui Ichova, mormonii, etc), sau care sunt necreştine sau anti-creştine prin sistemul lor de credinţe (budismul, shikismul, islamismul, hinduismul, etc). Toate sunt înşelări. Multe dintre ele vechi de sute, uneori mii de ani. Ele au fost puse la punct de Satan ca mijloace prin care să-şi atragă, cu ajutorul demonilor de înşelare religioasa, închinarea. Formele de expresie religioasă par a fi la tel de numeroase ca şi rasele sau sistemele de cultură. Fiecare pretinde că este cea adevărată, ceea ce nu poate fi decât fals, deoarece adevărul proclamat de membrii unui grup intră în conflict cu cel susţinut de membrii altuia, sustinători la fel de fervenţi ai unui alt dumnezeu. Cei. care, din aceste religii false, se întorc la Cristos, trebuie nu doar să-şi proclame credinţa în Isus ci şi sâ renunţe la acele credinţe false şi la puterile aflate în spatele lor. Bisericile din culturile estice cunosc bine aceste lucruri şi multe dintre ele (cele din Extremul Orient, de exemplu) fac o practică normală din eliberarea noilor convertiţi. Bisericile din vest ar trebui să-şi dea seama că noii convertiţi vin şi ei dintr-o lume păgână sau fals religioasă, aşa cum se întâmplă pretutindeni. Singura diferenţă constă în natura puterilor demonice care au controlat vieţile oamenilor înainte de convertire; poate că ele nu aparţin unei binecunoscute religii false ci, de exemplu, ateismului, materialismului, agnosticismului, etc. Dacă vrem ca 117

Universalismul este o erezie şi o înşelare. Toţi cei care au crescut în biserici în care s-a predicat o evanghelie universalista trebuie să se pocăiască şi să se depărteze de asemenea credinţe, să-şi pună toată încrederea în Acel Isus care este prezentat în Biblie, să-I ceară iertare lui Dumnezeu şi să primească viaţa veşnică. Ei au nevoie de eliberarea de demonii care le-au întunecat nuntea pentru a nu vedea adevărul. Dacă un lider al unei biserici află că liderii dinaintea lui au fost universal işti (sau au acceptat o altă erezie), cl trebuie să se Uri

Cum intri) ttcinonii

bisericile sâ aibă mult mai puţine probleme, încetând sâ mai lupte, deseori fără a-şi da seama, cu puterile demonice rezidente cc zac ascunse în membrii lor, atunci trebuie ca noii convertiţi să fie eliberap imediat după convertire! La sfârşitul cârpi sc găseşte o listă a sistemelor de credinţă necreştine, precum şi detalii despre cele mai comune credinţe greşite care pot fi întâlnite în biserici. Cei care au fost implicaţi activ în practicarea vreuneia dintre aceste religii sunt, foarte probabil, depozitarii unui adevărat arsenal demonic. Ei vor trebui eliberaţi, probabil, de foarte multo demoni, trebuind să se pocăiascâ sistematic pentru a demola fiecare întaritură demonică. 6. Legăturile sufleteşti neduronezeieşti Acest paragraf trebuie înţeles împreună cu cel următor (sexul şi sexualitatea). Relaţiile sexuale care ies din planurile şi scopurile lui Dumnezeu aduc întotdeauna în viapi persoanei o legătură sufleteasca nedumnezeiască şi o fac vulnerabilă la demonic. O legătură sufletească este o relape în care suntem fie corect legaţi unii de alţii, fie înrobiţi. Folosesc cuvântul „legat" pentru a desemna o relaţie corectă sănătoasă iar cuvântul „robie" pentru a indica o relape nesănătoasă, care poartă cu ea atât anihilarea voinţei libere a victimei cât şi răzvrătirea împotriva relaţiilor pe care Dumnezeu le doreşte stabilite între fiinţele umane. în descrierea relaţiei dintre David şi Ionatan, Vechiul Testament ne spune că sufletele lor erau alipite în dragoste (1 Samuel 18:1). Era o relape sănătoasă dumnezeiască care, evident, i-a binecuvântat pe amândoi. Dimpotrivă între Saul şi David a existat o relape nedumnezeiască m care Saul a încercat să-1 domine, controleze şi în cele din urmă să-1 ucidă pe David. Aceste două extreme ale relapilor tipizează diferenţele dintre legătură şi robie, dintre legăturile sufleteşti dumnezeieşti şi cele nedumnezeieşti. Există însă multe legături sufleteşti ce sunt, în esenţă, dumnezeieşti, dar care pot avea în ele şi o dimensiuinc

nedumnezeiască. De exemplu, un tată arc o relaţie dumnezeiască cu fiica lui, dar dacă acel tată alege sâ-şi abuzeze sexual fiica, cl va introduce în relaţia cu ca o altă legătură sufletească - cea a unei robii diametral opuse relaţiei sănătoase. în general, legăturile sufleteşti dumnezeieşti conduc la relaţii sănătoase şi binecuvântare, pc când legăturile sufleteşti nedumnezeieşti conduc la boală şi. deseori, la demonizare. a) în viaţa de familie Nu ne putem alege părinţii sau familia în care ne naştem. Independent de voinpj noastră, primii oameni de Care suntem legaţi sufleteşte, datorită concepţiei şi naşterii, sunt membrii familiei noastre. Dacă între părinp există o relaţie dumnezeiască aceeaşi relaţie stabilindu-se şi între ei şi copiii lor pc care nu-i vor domina sau manipula, atunci aceşti copii vor creşte la adăpostul unor legături sufleteşti sigure şi eliberatoare. Ei vor învăpi de la părinţi cum să dezvolte relaţii sănătoase cu alţi copii şi pe măsură ce vor creşte, relaţiile cu părinţii lor sc vor maturiza şi schimba în aşa fel încât aceştia vor putea să-i elibereze de sub tutelă permipuidu-le să devină adulp cu drepturi depline. Legăturile sufleteşti stabilite cu părinţii Ie vor permite rclaţionarca cu Dumnezeu fără a suporta vreo presiune, liberi sâ-şi aleagă un partener de viaţă cu care să poată stabili, la rândul lor, o legătură sufletească dumnezeiască fără a fi ncvoip să suporte controlul claustrofobic al părinplor. Acest gen de control poate conduce atât la alegerea greşită a partenerului de viaţă cât şi la o eventuală distrugere a căsniciei. Glumele despre soacre au adânci rădăcini în realităţile vieţii! Legăturile sufleteşti nedumnezeieşti stabilite în perioada copilăriei pot conduce la nenumărate probleme De exemplu, copiii născuţi într-o familie în care părinpi sunt egoişti, materialist! şi îşi trăiesc viaţa în păcat, nu vor fi pregătiţi să sc rclaţioncze corect cu oamenii. Ei nu sc vor rclaţiona corect cu colegii de şcoală, 119

Reacţia firească a unui copil ţinut de părinţii Iui în robia unei legături sufleteşti. Dumnezeu nu vrea să aibă relaţii cu nişte oameni forţaţi să se relaţionezc cu El. copiii (şi adulţii!) nu vor învăţa cum să-şi folosească voinţa liberă pentru a evita în viitor problemele! Scriptura spune că răzvrătirea este „ca şi păcatul ghicitori»!" (lSamuel 15:23). etc. vindecare şi eliberare a lui Isus. -Trebuie să respectăm voinţa liberă a celorlalp şi să nu-i dominăm sau controlăm împotriva voinţei lor. demonicul va avea acces şi va controla comportamentul persoanelor implicate. Cheia înţelegerii dacă o legătură sufletească este sau nu dumnezeiască este înţelegerea scripturalâ a ceea cc înseamnă a beneficia de voinţa liberă pe care nc-a dat-o Dumnezeu. de robie spirituală. Odată ce reacţia la legăturile sufleteşti nedumnezeieşti parentale s-a produs prin răzvrătire. evidenţa fiind inimile zdrobite ale atâtor părinţi ai adolescentilor.Vindecarea prin eliberare . Când comportamentul păcătos al unei generaţii sc reflectă în durerea şi presiunile experimentate dc următoarea generaţie. sub autoritatea părinţilor. In aceste dureri demonicul poate avea un larg câmp de acţiune. Este un ciclu din care nu se poate ieşi decât prin puterea de mântuire. Noi suntem creaţi după chipul lui Dumnezeu (Geneza 1:26) şi asta înseamnă. între ci şi copii. că noi trebuie să avem faţă de ceilalţi oameni aceeaşi atitudine pe care Dumnezeu o are faţă de noi. Voinţa liberă este poate cel mai preţios dar pe care Dumnezeu L-a dat omenirii. Intcn(ia lui Dumnezeu este ca voinţa liberă să se exercite în cadrul familial. Controlul exercitat de aceştia trebuie să devină tot mai relaxat. interiorizare sau prin ambele. promiscuitate. De aceea. Există nişte căi tipice pe care un copil Ic urmează atunci când vrea să se elibereze din lanţurile acestei robii.Slujirea practică Cum intră demonii comportamentul lor reflectând carenţele dc comportament ale părinţilor. multe dintre ele avându-şi rădăcina în respingere. Faptul că omul şi-a folosit voinţa liberă pentru a păcătui. dominarea şi controlul celorlalţi 120 . suflet şi trup. Există un mare număr dc puncte de intrare demonică create prin legăturile sufleteşti nedumnezeieşti din familie. cealaltă extremă este răzvrătirea din anii adolescenţei. Dorinţa Lui este ca prin credinţa în Isus Cristos noi să alegem reluarea unei relaţii cu El care a fost distrusă datorită păcanilui. sau să-i ia libertatea dc alegere. întorcând spatele Creatorului său. care se poate manifesta prin droguri. indiferent dacă abuzul este săvârşit de părinţii care doar îşi resping copii (din varii motive) sau dacă îi abuzează sexual. b) Abuzarea de voinţa liberă Orice relaţie abuzivă conduce la stabilirea unor legături sufleteşti nedumnezeieşti. Mulţi profesori spun că au văzut aceste carenţe manifcsiându-se pe terenurile de sport ale şcolilor! Băieţii care lovesc fetele au învăţat acest lucru de la taţii (sau poate bunicii) care îşi domină soţiile. Robia conduce la răzvrătire. Ncrcspcctarca acestor lucruri este contrară intenţiilor lui Dumnezeu şi este răzvrătire împotriva planurilor şi scopurilor Sale cu omenirea Dar atenţie! Disciplinarea dumnezeiască a celor faţă de care avem responsabilitări şi care sunt în grija noastră nu este dominare sau control! Fără disciplinare. acel copil suferă de respingere. avem de-a face cu ceea ce se numeşte transfer de rădăcină a amărăciunii. printre altele. Una dintre extreme este retragerea într-o totală pasivitate exterioară (deşi interiorul este de obicei un cazan clocotind de durere. asemenea unui vulcan). un cadru de viaţă mai sigur fiindu-i pregătit prin relaţia directă cu Dumnezeu atunci când el îşi pune credinţa în Isus şi este întărit în duh. gata să eiupă neaşteptat. nu L-a determinat pe Dumnezeu să se depărteze dc creaţia Sa. este evadarea în adâncul lui. crimă. pe măsură ce copilul se pregăteşte pentru adolescenţă. violenţă. El ne-a dat libertatea de a alege cu cine să ne relaţionăm şi cum să ne petrecem vieţile. Relaţiile nedumnezeieşti dintre părinţi conduc inevitabil la legături sufleteşti nedumnezeieşti. Plaja de obiceiuri comportamentale este practic nelimitată.

emoţionale. sunt folosite cu regularitate dc către demoni ca puncte dc intrare. urmate de ruperea legăturilor sufleteşti. luni sau chiar ani încercând sâ vindece ceea ce. 1) Alţi parteneri sexual decât soţul sau sopa Rareori întâlneşti cazul unei persoane care să nu fi cules demoni în urma unei relaţii sexuale imorale. cu puterile demonice care se află în spatele acestor relaţii. c) Relaţiile potenţial periculoase Voi prezenta în continuare principalele legături sufleteşti nedumnezeieşti care. Le-am cerut să-şi ierte şi să-şi cinstească părinpi (indiferent cât de răi au fost. în primul rând. Pe demoni nu-i interesează 123 . Sexul este. Indiferent de originea lor. în clipa în care legăturile sufleteşti sunt rupte. iar durerea emoţională provocată dc dominarea şi controlul exercitat. cu adevărat. toate legăturile sufleteşti nedumnezeieşti par a fi un canal de acţiune directă pe care demonii îl folosesc pentru a-şi crea puncte de intrare. De obicei. rostirea comenzilor de plecare are un puternic efect şi eliberarea are loc. Trebuie să citeşti scrisorile care urmează acestor slujiri şi care descriu vindecările fizice. după cum am constat în slujire. Numai atunci când vezi cât de largă este extinderea demonizării controlate de legăturile sufleteşti nedumnezeieşti parentale pop să-p dai seama cât de vitală este slujirea de eliberare în aducerea oamenilor la normalitatc. multe dintre necazurile lor s-ar sfârşi.Slujirea practica Cum intră demonii (deseori prin frică sau prin intervenţie demonică directă) sunt caracteristice practicilor vrăjitoriei. extraordinară. la o reuniune publici am cerut tuturor celor care simţeau în duhurile lor că au fost controlaţi şi dominaţi într-un mod nedumnezeiesc de părinpi lor. Sunt tacticile şi metodele lui Satan. în special a celor răniţi emoţional. Prin aceasta nu vreau să spun că vindecarea interioară nu este necesară şi importantă. puterile demonice care se află în spatele lor se manifestă. nu fac lucrul acesta decât atunci când am o echipă de slujire suficient dc numeroasă. pot trece prin aceleaşi necazuri! Ambele slujiri trebuie să meargă mână în mână într-un echilibru benefic. sc exteriorizează. uneori timp de zeci de ani. deoarece reacţiile pot fi instantanee. să se ridice în picioare. Vindecarea produsă în asemenea ocazii este. Aproape 40 la sută s-au ridicat. Alungarea acestor puteri nu va fi. De fapt. cred ei. Uneori demonicul este atât de subminat de această procedură încât eliberarea se produce spontan. imediat ce legătura sufletească a fost ruptă prin rostirea unei porunci. Dumnezeu i-a folosit ca instrumente de creaţie şi El ne porunceşte să-i cinstim). chiar dacă nu înţeleg şi nu cred în slujirea dc eliberare. fără a-şi da scama. Cei care caută vindecarea relaţiilor parentale doar prin folosirea vindecării interioare deseori se vor confrunta. Am constatat realitatea acestor lucruri atunci când.1 initeairea prin eliberare . efectele pot fi la fel de devastatoare ca şi în cazul aepunii directe a vrăjitoriei. psihologice sau relaţionale pentru a putea aprecia ceea ce a lucrat Dumnezeu. cei care slujesc pentru vindecarea interioară deseori se luptă săptămâni. decât accidentală Din nefericire. în cazul acesta. Apoi am rupt legăturile sufleteşti nedumnezeieşti dintre ei şi părinţii lor. o activitate spirituală şi atunci când oamenii intră într-o relaţie sexuală păcătoasă nu trebuie să fie surprinşi că demonii vor profita de punctele dc intrare oferite dc păcat. în slujirea persoanelor cu probleme complexe şi cu un trecut complicat am constatat cât de eficiente sunt pocăinpa şi iertarea asociate relaţiilor afectate. Cei care nu urmăresc decât scoaterea demonilor Iară a ţine scama dc nevoia vindecării interioare. ei se confruntă cu 122 nişte demoni a căror prezenţă nu o recunosc şi care se bucură să irosească într-o slujire sterilă atât timpul consilierului cât şi al celui consiliat! Demonii nu pot fi „vindecaţi interior"! Dacă cei care practică vindecarea intenoară ar înţelege acest lucru. Dar de cele mai multe ori am constatat că spontan sau nu. Când dominarea şi manipularea sunt folosite pentru a controla oamenii de care suntem legaţi sufleteşte. este doar durere emoţională.

Milioane de oameni au fost şi sunt atraşi în capcana unei plăceri de câteva minute datorită întrebării pe care ispititorul continuă să o pună: „ Oare a spus Dumnezeu că aşa ceva este greşit?". reprezintă o mare biruinţă. Pentru mulţi oameni. în acel moment legământul căsătoriei este rupt şi are loc un divorţ spiritual. Este un moment de maximă expunere la demonizare a celor doi parteneri. Când două persoane se unesc în actul sexual. Deci. el poate fi însoţit de puternice sentimente de vinovăţie şi frică. atât dc puternic în asemenea cazuri.Slujirea practică Cum intră demonii dacă persoana care păcătuieşte este sau nu conştientă de ceea ce face. pericolele îmbolnăvirii fizice datorită unei vieti de promiscuitate par a fi nesemnificative faţă de pericolele spirituale care rezultă în urma unei vieri sexuale nedisciplinate. şi în special a păcatului sexual. Satan nu poate crea. Păcatul sexual face ca oamenii să devină foarte vulnerabili la demonizarc. Un alt moment de intensă activitate demonică este cel în care o persoană îşi trădează partenerul conjugal şi comite adulter printr-o relaţie sexuală în afara căsătoriei. mai este vreo scăpare. devenind oamenii liberi pe care Dumnezeu Şi-i dorea. indiferent dacă ele au loc în cadrul căsătoriei sau în afara ei. să readucă în fiinţa acestora fiecare parte din ei care a fost ataşată partenerilor lor sexuali. Am constatat dc asemenea că o importantă parte a slujirii este de a cere lui Dumnezeu. .Vindecarea prin eliberare . atunci când o persoană are relaţii sexuale cu mai mulţi parteneri. de obicei. naturii relafiei sexuale care a fost concepută dc Dumnezeu. Pentru acest maestre al înşelării. are loc nu doar o unire fizică (trupească). Dar în procesul dc restabilire. trăind într-o insuportabilă stare dc vinovăţie* Dumnezeu a destinai sexul ca un mijloc de procreare. în lumea spirituală este ca şi cum partenerul nevinovat a divorţat de cel vinovat datorită noii legături spirituale pe care acesta din urmă a adăugat-o la cea originară. Dar pe lângă factorul demonic. Unul dintre miracolele căsătoriei este şi faptul că soţul şi soţia sunt în permanenţă conştienţi spiritual că relaţia lor este corectă. Scriptura ne spune „Mărturisiţi-vă deci unii altora păcatele şi rugafi-vă unii pentru alţii pentru ca să fiu vindecaţi" (lacov 5:16). pe parcursul anilor. Disiparea spirituală şi demonizarca persoanelor implicate în păcat sexual ne ajută sâ înţelegem dc ce Satan pune atât de mult accent pe această ispitire. Momentul pierderii virginităţii este o traumă spirituală însoţită de cele mai multe ori de emoţii extreme. crucea nu poate fi ocolită. cel mai semnificativ. conduce la extraordinare vindecări fizice. Dacă acest moment nu are loc în cadrul spiritual sigur al căsătoriei. scăparea există! Am văzut nenumărate persoane eliberate dc trecutul lor. ci şi una spirituală. se produce un fel dc „împărţire" a duhului şi a sufletului acelei persoane cu toţi cei cu care ea arc relaţia. care merg dc la exaltare până la dezamăgire. Deseori oamenii descriu acest lucru prin afumaţii de genul: „ Uneori mă întreb cine sunt şi unde mei aflu ". Rareori am slujit vreunei persoane care să nu fi avut relaţii sexuale cu mai mulţi parteneri. în cazul celor care s-au pocăit cu adevărat de comportamentul sexual păcătos şi ale căror legături sufleteşti au fost rupte. cifra zece. Am mai constatat şi că primul partener sexual este. unele într-un mod dramatic. Dc multe ori ei descriu astfel cele întâmplate: „Simt că mă refac. îmi dau scama că mulţi dintre cei care vor citi rândurile de mai sus îşi vor da brusc seama de pericolul în care se află datorită felului lor de viaţă anterior şi se întreabă daci pentru ei. Dar această tranzacţie spirituală nu este doar o consecinţă a relaţiei sexuale din cadrul căsătoriei. ci a tuturor relaţiilor sexuale. Nu vă temeţi. pentru prima dată mă simt un om împlinit". urmată dc slujirea prin rugăciune. cl nu face decât să deformeze. apare şi frângerea spirituală şi sufletească care însoţeşte fiecare interaertune sexuală cu un nou partener. deformarea Am constatai că mărturisirea păcatului. ca o modalitate dc exprimare a creaţiei. Divorţul şi recăsătoria se produc simultan! 125 . deseori numărul acestora depăşind.

noi nu ştiam lucrul acesta. Dc atunci. Dacă adulterul nu este descoperit. ea s-a îmbolnăvit de epilepsie. uşor sc pot deschide nişte răni dureroase. deşi el sau ea sunt cei care au comis păcatul. Multe cupluri continuă să trăiască împreună deşi unul dintre parteneri a comis adulter. Haideţi să nu procedăm nici noi altfel. păcatul sexual a deschis uşa unor duhuri de boală care au cauzat epilepsia şi care. Deşi acest capitol nu sc doreşte un tratat asupra divorţului şi recâsătoriei. indiferent dacă ele sunt sau nu descoperite vreodată. sau ca şi cei care comit adulterul în afara căsătoriei. Dar după cele două crize din timpul rugăciunii. în obscuritatea unei camere în care să nu pătrundă lumina. trebuie amintit aici că există şi împrejurări în care persoana care comite adulterul nu este. fără a avea intenţia de a se căsători. Se poate ca partea aparent nevinovată să fie. atunci când relaţia ei sexuală (care fusese nedumnezeiască) a fost consacrată înaintea lui Dumnezeu prin căsătorie. de fapt. Relaţii sexuale păcătoase pot avea loc chiar şi între cei care intenţionează să se căsătorească! Cei care anticipează căsătoria prin începerea unei relaţii sexuale ieşite de sub protecţia legământului ci sunt la fel dc vulnerabili la demonizare ca şi cei care comit ocazional adulterul. este nevoie de mărturisire şi pocăinţă. dar să ne amintim şi că El i-a spus acelei femei „Du-le şi să nu mai pâcâtuieşti!" (loan 8: l i). Dar dacă adulterul rămâne un păcat ascuns. căsătoria va fi atât dc deteriorată spiritual încât va deveni un coşmar. deoarece un divorţ a avut loc. Isus a avut o atitudine de compasiune şi iertare faţă de femeia prinsă în adulter. femeia s-a prăbuşit la pământ şi a început să manifeste toate simptomeie unei puternice crize dc epilepsie. în decurs de câteva săptămâni (sub supravegherea unui medic) renunpise la toate medicamentele. 127 126 . în acest fel. Am slujit unei femei care ne-a mărturisit că şi-a început viapi sexuală cu sopil ei cu trei luni înainte de căsătorie (fără ca vreunul dintre ei să fi avut vreodată relaţii sexuale cu vreun alt partener). Imediat ce şi-a mărturisit păcatul şi dimensiunea nedumnezeiască a legăturii sufleteşti cu sopil ei a fost ruptă am poruncit puterilor întunericului să plece. au făcut ca blestemul epilepsiei (care a fost pus peste ea prin păcat) să înceapă să sc manifeste. Ne-a spus că deşi se afla sub cel mai puternic tratament împotriva epilepsiei. ci pentru ca cei implicaţi în slujire să fie foarte prudenţi arunci când încearcă să-i ajute pe cei care au trecut prin asemenea probleme conjugale. La puţin timp după căsătorie. în timp ce demonii plecau. urmate de o deplină iertare. Sunt frecvente cazurile în care „partea nevinovată" îşi aserveşte atât dc mult partenerul. iniţiatorul ruperii relaţiei. încât acesta („partea vinovată") divorţează spiritual de partenerul ei fiind. Dar când aceasta din urmă s-a terminat. Când i-am slujit pentru prima dată.Vindecarea prin eliberare . Dar calitatea acelei căsnicii nu mai este cea de dinaintea comiterii adulterului. cea mai vinovată! în aceste situaţii. deseori prin respingere şi josnicie. Apoi. Nu spun aceste lucruri pentru a scuza păcatul adulterului. Peste zece minute. căsătoriei i sc dă şansa de a deveni chiar mai bună decât a fost înaintea comiterii adulterului. trebuie ca legământul iniţial sâ fie refăcut înaintea lui Dumnezeu şi a unor martori (o recăsători re). Pentru ca <unbii parteneri sâ fie complet vindecaţi emoţional. ea s-a ridicat de jos şi ne-a spus că este complet vindecată. crizele se succedau una după alta. s-a ridicat imediat şi n-a simpt nici o durere! Peste trei ani ea ne-a trimis o scrisoare în care ne spunea cum.Slujirea practica Cum inlrâ demonii 2) Relaţiile sexuale dinainte de căsătorie Durerea emoţională asociată adulterului este atât de mare încât puţine relaţii pot supravieţui acestei experienţe. relaţia dintre parteneri va suferi în multe feluri. deseori unul dintre ei nemaişliind cc sâ facă pentru a fi pe placul celuilalt. n-a mai avut nici o criză şi n-a mai luat nici un medicament! în cazul acestei femei. a avut o altă criză. După fiecare criză avea nevoie de două-trei zile pentru a-şi reveni din durere. Dar ea a înţeles ceea ce-i cerca Dumnezeu. în ochii lui Dumnezeu. Am întrebat-o de unde ştie că este vindecată. efectiv. îndepărtat din căsnicie.

Dar cert este că. prin relaţia sexuală cu ea. Puterile întunericului din acel om nu erau prea preocupate de pierderea primilor patru demoni asociaţi primelor patru partenere.I Judecarea prin eliberare . Natura demonilor care invadează fiinţa umană datorită păcatului sexual poate varia de la duhurile de poftă (care au o acţiune directă) la cele de boală.Slujirea practica Cum intre) demonii Duhul de epilepsie nu s-ar mai fi manifestai dacă ca şi-ar fi continuat viaţa în promiscuitate sexuală cu alţi parteneri. am început să rup legăturile cu acestea. chiar şi creştine. Dar când am ajuns la cea de-a cincea. suflet şt trup Grijă faţă dc partener şi faţă dc copiii pe care Dumnezei i-a dat familiei Dorinţa comună ca în relaţiile lor să primeze voia lui Dumnezeu Lipsa de dominare sau manipulare a celuilalt partener! * * * Aşa cum am menţionat. sunt departe de a fi ceea ce Dumnezeu Ie doreşte a fi . fără să-şi dea seama. în cazul acesta duhurile trec gencraţional la copii. cu cât ea se îndepărtează de ideal. Din nefericire. păcatul sexual a cauzat epilepsia. In timp ce slujeam unui bărbat care stabilise o mulţime de legături sufleteşti cu diferite partenere sexuale. care să producă: * * * * O deplină încredere între parteneri Respect reciproc Apreciere şi încurajare a darurilor şi abilităţilor celuilalt O relaţie sexuală neinhibată.o comnuniune plină de 128 Evident. suflet şi trup. consecinţele sunt determinate de natura fiecărui demon care se află în persoana cu care s-a comis păcatul sexual. Acea parteneră era activ implicată în vrăjitorie şi. consiliat nenumărate persoane care nu şi-au respectat partenerul de viaţă. rod al armoniei în duh. Multe căsătorii. ruperea legăturilor sufleteşti şi eliberarea cate poate aduce vindecarea Relatarea de mai sus nu trebuie sâ ne facă să credem că toţi epilepticii au comis vreun păcat sexual şi nici că toţi cei care au comis vreun păcat sexual sc vor îmbolnăvi de epilepsie! Dar în cazul acelei femei. probleme pot apare şi în relaţiile sexuale din cadrul căsătoriei. un demon a răcnit din om: „Asta nu e a tal!". consecinţele demonizării produse datorită păcatelor părinţilor. erau foarte importanţi. care cauzează o maladie specifică. care îndeplineşte aceste condiţii dc relalionare este peste standardul mediu. chiar dacă partenerii par a fi fericiţi împreună şi nici unul nu are vreo relaţie adulterii. Uneori. care s-ar fi întrebat de unde le vine epilepsia Mulţi oameni suferă. bisericile dau prea puţine învăţături cu privire la modul în care partenerii trebuie să sc comporte pentru a evita manipularea sau dominarea. pocăinţa de orice păcat cunoscut. Bătălia care a urmat a durat până când drepturile dc rezidenţă ale demonilor au fost complet subminate prin pocăinţă şi eliberarea a putut avea loc. manipulându-1 şi abuzând de el pentru ca apoi să se plângă că acesta l-a părăsit pentru altcineva! Manipularea şi dominarea partenerului dc viaţă conduc la o mulţime de necazuri şi ele nu pot fi numite decât păcat! Căsătoria nu dă vreunuia dintre parteneri dreptul de a se folosi de legământul căsătoriei pentru a face din celălalt tovarăş de viaţă o victimă a legăturilor sufleteşti nedumnezeieşti. cu atât demonizarea devine mai probabilă datorită relaţiilor nedumnezeieşti care se stabilesc. o căsătorie. dar cei asociaţi celei dc-a cincea. bărbatul acela a „cules" nişte puternice duhuri de vrăjitorie. 3) Relaţiile sexuale din cadrul căsătoriei dragoste în duh. în aceste cazuri nu există decât o singură soluţie: iertarea tuturor strămoşilor. Majoritatea oamenilor nu cunosc adevărata dimensiune a dezastrelor care se produc şi cât de 129 . Am . Acestei problematici nu i se dă suficientă atenţie. creştină sau nu. deşi bine camuflate pentru cei din jur.

rugăciunea. întreruptă. mai ales în cazul căsniciilor creştine. solul îşi dezvăluie temperamentul coleric. Acea soţie are nevoie de eliberarea dc duhurile de dominare şi frică care au ţinut-o în robie (prin ruperea acelor legături nedumnezeieşti). îşi pierduseră orice interes pentru relaţia sexuală cu ele.uriaşul aţipit".Vindecarea prin eliberare . Procesul este dureros. folosind sexul ca un mijloc de recompensă sau pedeapsă pentru a obţine de la soţ ceea ce doresc. Soţia este atât dc speriată dc accesele iui de furie încât toată viaţa va umbla pe vârfuri de teamă sâ nu trezească . Trebuie însă menţionat şi că actul sexual este o parte normală şi de drept necesară în viaţa conjugală Pavel arată clar (1 Corinteni 7:5) că nu există decât un singur motiv pentru care împreunarea sexuală poate ii. Am consiliat mulp bărbaţi care au fost determinări să se simtă nişte „bătrâni murdari" pentru că doriseră să facă dragoste cu soţiile lor. dar fără acţiuni hotărâte. Ia jumătatea viepi. Legăturile sufleteşti nedumnezeieşti dintre sori se pot stabili în foarte multe feluri. De obicei soţul este cel care doreşte ca soţia să facă lucruri (cum ar fi sexul anal sau oral) pe care ea nu vrea să le facă. De obicei. fie într-o altă relaţie. Soţul sau soţia care deliberat îşi privează partenerul de relaţia sexuală abuzează de el. nici una dintre părţi nu înţelege exact ce se întâmpla. 1 2 1 trebuie sâ-L caute pe Domnul pentru a înţelege cc anume l-a determinat să se comporte astfel. Acest aspect al căsătoriei este nedumnezeiesc şi demonic. este un punct de intrare a demonilor şi că cei care au practicat perversiunile sexuale au nevoie de eliberare. Dar am consiliat şi multe femei ale căror soţi. Acestea sunt doar două dintre exemplele care sc pot da. Cel mai mare potenţial de durere şi bucurie se află în relaţiile cu cei care ne sunt cei mai apropiaţi. căsătoria va degenera iar partenerii vor ajunge ca la bătrâneţe sâ guste din roadele amare ale unei căsnicii ratate. trebuie ca legăturile nedumnezeieşti sâ fie rupte şi demonii alungaţi. există şi potenţialul pentru demonizare. Oriunde există ceva nedumnezeiesc. Aceasta datorită pericolelor şi ispitirilor ce decurg dintr-o astfel dc abstinenţă. Ei se acomodează 131 . Pentru ca relaţiile dintre partenerii unei căsnicii sâ fie vindecate. Există multe alte aii prin care relaţiile conjugale pot fi deformate nedumnezeieşte. Am constatat că sexul pervertit. în special în problema sexuală. Astfel. dar bărbatul intuieşte că autoritatea îi este ştirbită iar femeia ştie că dacă nu manipulează această zonă a căsătoriei. înainte de a trece la alte legături sufleteşti trebuie să spunem că 130 unui partener. Uneori am constatat că soţul era complet descurajat datorită atitudinii pe care soţia o avea faţă de propriul ei trup. astfel încât oamenii să fie eliberaţi de dimensiunea demonică implicată în relaţiile dintre ei. Acest comportament masculin. iar solul acela are nevoie de o adâncă pocăinţă dc ceea ce a făcut. căsătoria primind sănătatea spirituală care face ca relaţiile să devină dumnezeieşti.Sluji/va practica Cum intră demonii extinsă este demonizare a atunci când relaţiile conjugale capătă astfel de caracteristici nedumnezeieşti. chiar şi între soţi. în pornografie şi masturbatie. iar alte ori am văzut că soţia nu-l mai interesa deoarece el îşi găsise împlinirea sexuală altundeva. Am consiliat multe cupluri în care unul dintre parteneri a fost abuzat sexual de celălalt. dar toate au ca rădăcină manipularea. în toate aceste cazuri legăturile sufleteşti nedumnezeieşti trebuiesc rupte. pentru scurt timp. fie. foarte des întâlnit. este un indiciu al problemelor interioare ce pot fi generate de respingerea şi frica suferite în copilărie La cealaltă extremă. îşi va pierde puterea dc control. lată care sunt tacticiie cel mai des folosite de parteneri unul împotriva altuia: La începutul căsătoriei. deseori soţiile îşi înjosesc soţii. nu-i este permisă manipularea sexuală a celuilalt partener prin acte abuzive sau perverse. cu timpul. 4) Părinţii şi copiii Majoritatea părinţilor sc bucură de copiii lor. dominarea şi controlul.. soţul îşi controlează complet solia prin frică. chiar şi în cadrul căsătoriei.

prin organele sexuale. La serviciile de celebrare a căsătoriei trebuie ca ambii părinţi ai miresei (şi nu doar tatăl. Totuşi. nu şi câinii. Prin reproducere El a dorit nu doar să împărtăşească cu omenirea puterea Sa dc creaţie. Din păcate. în capitolele precedente.şi alipirea dc soţ sau soţie. Când acreai bărbatul şi femeia. creând o infinitate de puncte de intrare a demonilor pe care apoi le va folosi nestingherit. Ruperea acestor legături demonice duce la o puternică durere emoţională şi la extraordinare eliberări. practic. Dtlicele mai multe ori aceşti copii nu vor avea o căsnicie fericită deoat . Acest act trebuie să aibă Cftţscop unirea celor doi parteneri într-o relaţie independentă dc oriclt alte relaţii cu ceilalţi oameni. atunci în mod sigur vor apare probleme.Vindecarea prin eliberate .Slujirea practica cu amuzanta (şi frustâtnta!) atmosferă dc familie. în cele din urmă. fiind o tctitativă dc lipsire dc libertate şi independenţă a copiilor. Părăsirea casei părinteşti. ei nu se vor maturiza niciodată ca adulţi. necunoscut restului creaţiei Sale. în acest capitol vom analiza diferitele căi prin care vrăjmaşul denaturează sexualitatea. fără teama că vor fi dominiţi de aceştia. Rezultă că numai 133 7. a siguranţeitei. ci şi să dea acesteia ceva special. în trup. aşa cum se obişnuieşte) să „dea drumul" fetei lor iar ambii părinţi ai mirelui să-şi elibereze dc sub tutelă fiul.ă părinpi nu trebuie să-şi mai viziteze copiii căsătoriţi. măgarii sau vreo altă creatură. atunci soţia se va simţi ca o piesă de schimb lipsilă de viitor. cât de multe sunt pericolele asociate păcatului sexual şi relaţiilor sexuale care conduc la legături sufleteşti nedumnezeieşti. să aibă un rol de jucat.de acasă.râ de urmat. Este uimitoare puUrea demonică care se poate exercitata dinspre 132 părinţi spre copii pentru a-i ţine pe aceştia din urmă în robie. Fără voinţăeliberâ şi independenţă. Numai atunci când părinţii sunt de acord cu aceasta „pierdere" a copiilor lor. Bolile care rezistaseră tuturor formelor anterioare dc rugăciune sunt deseori instantaneu vindecate prin eliberare. într-un mod pozitiv şi deschis. La rugăciunea pentru vindecare fizică trebuie ţinut cont că multe dintre bolile care au venit pe linie generaţională s-au transferat datorită relaţiilor prin care părinţii şi-au dominat şi manipulat copiii. este în afara intentiilor lui Dumnezeu. Acest lucru se întâmplă mai ales in clizul mamelor. îi „câştigă" pentru tot restul vieţii. păcat. trebuie să fie tranşantă şi definitivă. nefolositoare atunci când copiiivor creşte şi vor pleca . Dumnezeu nu doreşte ca întreaga noastră identitate să depindă dc copiii nost i. prezenţa copiilor aduce un sentiment de securitate. Orice raport sexual care nu reflectă această divină interferenţă spirituală. unora le este foarte greu să-şil intre în rolul de părinte. Ei asigură tiăinicia familiei şi sunt purtători dc speranţă Dacă aceste ingredierde esenţiale pentru viaţa de familie nu sunt asigurate în primul râdd de către soţ. este creat după chipul lui Dumnezeu. Oricum xm caracteriza acest lucru el este. multe dintre durerile şi probleme soacrelor ar fi evitate! Păcatul sexual Am văzut deja. nu acelaşi lucru sc poate spune şi despre anumite sectoare ale Bisericii. Biblia este foarte categorică în a uorunci despărţirea de părinţi! Asta nu înseamnă >. Sexualitatea are implicaţii în numeroase zone ale vieţii. ca mamă. Pentru unele femo:. încercând să cxtirţdă perioada în care ea. unindu-se. Dacă relaţia cu partenerul este nesigură sau dacă ferr ria ştie că după cc copiii se vor maturiza ea nu va avea nici o cari . .cc ci sunt atât de legaţi de mamă încât nu vor putea stabili relaţii) corecte cu noul partener de viaţă Scriptura ne spund că secretul unei căsnicii fericite constă în despărţirea de părinţi. Dumnezeu a acordat reproducerii un rol foarte important. etica sexuală Biblia nu face din sexualitate un subiect tabu. O parte din avantajele câştigate de duşman sc datorează eşecului Bisericii de a explica tinerelor generaţii. înseamnă o a r că aceşti copii trebuie să fie liberi să se rclaţioneze cu părinţiii lor într-un mod matur şi responsabil. 'umai omul. astfel. O femeie ajunsă îreaceastă situaţie va face tot cc poale pentru a prelungi dependenţa copiilor de ea cu mult peste vârsta maturităţii lor. . Dacă s-ar proceda. Numai oamenii au capacitatea de a se rclaţiona în spirit şi în emoţii.

înainte de orice. în copilărie. nu şi intimitate. Deşi traumatic la vremea lui. el va provoca cât mai mult râu în această zonă a relaţiei dintre cei doi parteneri. într-un fel sau altul. Problemele create demonic prin păcat sexual îi afectează atât pc cei căsătoriţi cât şi pe cei necăsătoriţi. Totuşi. Dc exemplu. ea vrea să fie iubită şi protejată. Dar demonul care a intrat prin acel şoc emoţional va face tot ce poate pentru a ataca relaţia sexuală pe care acea fată o va stabili cu soţul ei creştin. se poate reveni la normalitate. incidentul a rămas adânc îngropat printre celelalte evenimente ale trecutului. Pentru a distruge acea căsnicie. Dacă aceste dureri rămân nevindecate ele vor afecta. cauzând frustrare şi chiar disperare. Astfel ajunge să trăiască durerea de a dori cu ardoare o relaţie pe care.Slujirea practica Cum intrA demonii credincioşii care 11 cunosc cu adevărat pe Dumnezeu au capacitatea de a se cunoaşte reciproc cu adevărat (spiritual ea şi fizic). Dar în aceste condiţii. având deci cea mai bună percepţie a ceea cc este sexul! Teoria conform căreia creştinismul nu este compatibil cu o bună relaţie sexuală în cadrul căsătoriei este. Să luăm cazul unei fete care a fost abuzată sexual o singură dată. Sexul fiind. şi ambii parteneri doresc restaurarea relaţiei sexuale. abuzul sexual aduce cu el o demonizare prin care Satan va căuta să denatureze şi să prejudicieze relaţiile dumnezeieşti dintre parteneri. Dacă o căsnicie n-a fost încă irevocabil distrusă datorită nemârturisirii păcatului sexual sau ascunderii unui abuz sexual. mai ales într-o epocă îi climatul social încurajează sexul în afara căsătoriei. Perechea aceea. o problemă spirituală este dc maximă importanţă ca oamenii să înţeleagă căile prin care Satan perverteşte sexualitatea pentru a distruge dimensiunea spirituală care dă un minunat potenţial sexului din cadrul căsătoriei creştine. Făcând aceste comentarii asupra relaţiilor sexuale din cadrul căsătoriei.Vindecarea prin eliberare . fără ca victima să-şi dea seama de ceea ce se 135 . Problemele pot fi depăşite numai dacă înţelegem modul în care duşmanul le creează. Bărbaţilor cu care vine în contact le dă dc înţeles că doreşte doar prietenie. relaţiile sexuale dintre cei doi. El nu poate suporta bucuria experimentală dc cei doi parteneri şi sc teme de consecinţele unirii lor într-o dragoste care va duce la împlinirea planurilor lui Dumnezeu în vieţile lor. evident. Dar Satan va lupta din răsputeri ca acest lucru să nu se întâmple (mai ales în familiile creştine). problemele lo»' unt mai mari decât cele ale celor căsătoriţi. Când se căsătoresc. 2) Abuzul sexual Indiferent de gravitatea sa. Camera de consiliere ne-a arătat că pentru mulp creştini relaţiile sexuale sunt departe de a fi ceea cc Dumnezeu doreşte ca ele să fie. nu vreau decât sâ subliniez faptul că Dumnezeu doreşte ca sexul să se producă numai între partenerii căsătoriţi. Deseori. Deseori duhurile care au intrat prin abuz sexual îşi încep activitatea imediat după ce persoana s-a căsătorit. împingându-i la adulter. ci şi ca un duh de curvic să-şi înceapă lucrarea în membrii acelei familii. falsă. printr-un act al propriei ei voinţe. păcatele strămoşilor pot genera o putere demonică care afectează generaţiile următoare. Dacă nu se recunoaşte rădăcina demonică. va fi un bastion în care vrăjmaşul cu greu va putea cuceri vreo poziţie. o respinge. dar în moduri diferite. dorinpi de a se căsători vreodată. un adulter comis într-o anumită generaţie va face nu doar ca generaţiile următoare sâ fie mai deschise la relaţiile adultere. victima este fără speranţă. în continuare vom prezenta cele mai importante căi prin care demonicul afectează sexualitatea omului: 1) Păcatul sexual generaţional Aşa cum am văzut. Prin aceasta nu vreau să afinn că persoanele necăsătorite nu au sexualitate sau că ele nu pol avea probleme sexuale. ambii parteneri aduc cu ei un bagaj de durere şi de probleme personale. Duhul care a intrat într-o fată printr-un abuz sexual poate lucra în ea în aşa fel încât să-i distrugă datorită şocului suferit. puţini sunt bărbaţii care doresc sâ 134 se căsătorească cu ca. împlinită în fiecare aspect al relaţiei.

demonii primesc drept de intrare în ea prin legătura sufletească nedumnezeiască care se stabileşte. legătura sufletească de dominare dinspre mamă deseori conduce la demonizarca copilului. Au fost bărbaţi care mi-au spus că atunci când fac dragoste cu soţiile au senzaţia că soacrele lor sunt undeva pe aproape iar uneori. că acestea se află în locul 136 soţiilor! In realitate. locul în care acest lucru devine evident. mergând de la pornografie până la adulter. în cele din urmă. dă vrăjmaşului drept de intrare şi şedere. Păcatul ncmărturisit şi. Relaţiile sexuale care sc află în disfuncţionalitatc datorită unor cauze spirituale nu pot fi ameliorate prin metode care afectează doar zona firească. Din nefericire. Duhurile de boală sau de ocultism vor profita de legăturile 137 . cărora nu le vor putea rezista. atât relaţiile sexuale dintre partenerii căsătoriţi cât şi sexualitatea persoanelor celibatare vor fi serios prejudiciate datorită diferitelor forme de ispitire sexuală. Metodele încercate au adus. 4) Relaţiile sexuale dinainte de căsătorie şi căsătoriile de probă Orice relaţie sexuală cc are loc în afara cadrului protector al căsătoriei. Nu vreau să afirm că sfaturile şi consilierea medicală nu pot aduce o oarecare îmbunătăţire a stării emoţionale sau fizice a celor doi parteneri. aceşti bărbaţi se confruntă cu duhurile dc dominare care vin dinspre soacrele lor şi care se opun libertăţii câştigate de soţii prin căsătorie. poate. care şi-a dominat fiul într-atât încât acesta nu mai este liber să sc rclaţioneze corect cu soţia lui. Dacă femeia aceea nu este eliberată. Am folosit. ea nefiind pentru cl decât un substitut al mamei! Numeroase căsătorii.Vindecarea prin eliberare •• Slujirea practică Cum intra demonii întâmplă. De fiecare dată când o persoană are o relaţie sexuală în afara căsătoriei. deci. Dar şi femeile se pot confrunta cu duhurile care vin dinspre mama soţului. păcatul sexual este doar rareori mărturisit şi tratat prin pocăinţă înaintea lui Dumnezeu. cuplul va experimenta o relaţie sexuală inadecvată şi căsnicia poate fi. distrusă. orice consiliere nu va face decât să aducă o ameliorare temporară care va fi urmată de o şi mai adâncă durere şi disperare.. unui şi mai mare număr de demoni care le vor crea şi mai multe probleme. lucrurile nu s-au schimbat. naturală a relaţiei (sufletul şi trupul). Dormitorul conjugal este. prin practicile la care au apelat. cu atât mai puternice devin legăturile demonice în participanţii la adulter. Duhul dc dominare maternă se va opune acestei încercări dc eliberare de sub tutela parentală. . este păcat. dc obicei necreştini. pentru exemplificare. Dc exemplu. o ameliorare temporară a unor aspecte ale sexualităţii lor dar în final ci nu au reuşit decât să dea acces. creştine sau necreştine. deşi au încercat să facă totul pentru a îmbunătăţi situaţia (inclusiv prin pornografic şi sex pervertit). Am constatat că în consiliere trebuie explorate (cu fineţe) toate relaţiile sexuale din trecutul persoanei. Căsătoria este o ieşire (de drept) de sub influenţa părintească. sunt zidite pc această temelie! Este uşor de observat importanţa niperii legăturilor sufleteşti nedumnezeieşti dintre părinţi şi copii pentru ca aceştia din urmă sâ fie liberi de duhurile de control şi dominare care au coborât pc linie generaţională Fără eliberare. Deşi au consultat o mulţime dc consilieri în căsătorie. 3) Legăturile sufleteşti de dominare Legăturile sufleteşti dc dominare parentală conduc la adevărate dezastre în relaţia sexuală dintre partenerii căsătoriţi. chiar dacă ea sc află la mii de kilometri distanţă. în special în cazul celor care suferă dc mult timp de probleme (medicale sau de altă natură) care persistă aparent fără motiv şi fără a avea un diagnostic clar. demonizarca putând căpăta valenţe extreme. cazul bărbaţilor care se confruntă cu duhurile ce vin dinspre mama soţiei. creând în victimă o presiune generată dc influenţa mate mă. Ceea ce susţin este că dacă problemele spirituale (demonice) nu sunt rezolvate. neiertat. Cu cât aceste relaţii imorale sunt mai adânci. Duhul care a căpătat acces prin mamă poate imita caracterul şi dominarea acesteia. deseori.

pol fi eliberaţi şi vindecaţi şi că noi. trebuie sâ adopţi un punct dc vedere Ia fel dc liberal şi în privinţa restului Scripturii. nici chiar in cazul persoanelor care. De la boli fizice ale organelor sau zonelor sexuale. trebuie să-i ajutăm atunci când vin sâ nc ceară ajutor. indiferent sub cc formă. au nevoie dc eliberare. dar atunci când sc încearcă scuzarca păcatului homosexualităţii afinnând că persoana homosexuală nu-şi poate controla comportamentul. oricât de modernă sau oricât dc adaptată la mediul social sau cultural contemporan. Chiar şi medicii nccreştini declară că SIDA n-ar fi astăzi atât dc răspândită dacă n-ar fi existat relaţiile homosexuale dintre bărbaţi. Mulţi bărbaţi au fost abuzaţi homosexual in copilărie de către alţi bărbaţi. din motive fizice. boli deseori imposibil de diagnosticat medical. etc). Unii oameni consideră demodate standardele stabilite de Dumnezeu în Biblie cu privire relaţiile sexuale. Nici un fel de interpretare. care este mai puternic decât ca. este un atât dc propice teren dc demonizare încât toţi cei care au fost victime ale abuzului homosexual sau au avut. Odată ce ai declarat că relaţiile homosexuale sunt acceptabile. nu poate atenua implicaţiile cuvântului lui Dumnezeu cu privire la acest subiect. Dar nu trebuie să petreci prea mult timp în slujirea dc eliberare a celor implicaţi în păcat sexual pentru a-p da seama că ei sunt cei demodap! 5) Sexul oral şi anal Intenţia lui Dumnezeu este ca raportul sexual dintre bărbat şi femeie să se producă prin introducerea organului sexual masculin în cel feminin. Orgasmul este o puternică sursă de plăcere pentru ambii parteneri iar ejacularea este modalitatea prin care se produce fecundarea ovulelor şi se asigură reproducerea. cad toate standardele bazate pe adevărul biblic Implicarea în homosexualitate. Romani 1:26-32.Vindecarea prin eliberare . posibilitatea determinăni spirituale a înclinaţiilor homosexuale. • teologilor liberali. Am constatat că atunci când partenerii. Atât Vechiul cât şi Noul Testament cuprind atenponări fără echivoc (Levitic 18:22. Dar acum boala este atât dc extinsă încât a făcut victime şi printre mulţi dintre cei care n-au avut niciodată relaţii homosexuale Vedem cum nelegiuirea părinţilor este dramatic pedepsită in copiii celor care au fost infectaţi cu virusul HIV.creştinilor libertini" (o aberaţie similară mişcării „creştinilor yoghini"!) manifestă o accentuată aversiune faţă dc autoritatea Scripturii in general. prin mărturisire şi pocăinţă.. sc exclude. Indiferent de părerile 138 . Cc am observat este că suspnâtorii unor mişcări cum ar fi cea a . căsătorip sau nu. Eu cred că homosexualii. Ejacularea spermei într-un alt orificiu decât vaginul femeii este o pervertire a intenţiilor lui Dumnezeu. Din acel moment. Atât în victime cât şi în cei voluntar implicaţi în homosexualitate poate ti inclusă demonic o impotenţă care sc va manifesta în cadrul unei căsătorii ulterioare normale. Nu-i ajutăm cu nimic dacă scuzăm păcatul în care trăiesc. Aceste forme de pervertire a sexului sunt importante puncte de intrare a demonilor.Slujirea practica Cum intră demonii sufleteşti nedumnezeieşti pentru a se transfera de la un partene sexual la altul. in duhurile lor ci ştiu că Dumnezeu nu acceptă păcatul homosexualităţii Iată care sunt. le este imposibil să practice raporturi sexuale normale. Homosexualitatea arc o mulţime de cauze potenţiale. din punct de vedere spiritual. în ochii lui Dumnezeu homosexualitatea şi lesbianismul sunt şi rămân păcate. de fapt. principalele cauze 139 6) Homosexualitatea şi lesbianismul Homosexualitatea este clar interzisă de Scriptură. fie şi din neştiinţă. contacte homosexuale. Ia o tot mai accenwată dorinţă dc a practica sexul pervertit. Consecinţele sunt multiple. Sexul oral şi anal nu are nici o justificare. SIDA este una dintre bolile care s-au răspândit mai ales datorită imoralităţii homosexuale. creştinii. practică un astfel de sex pervertit. ci sunt demonizap cu duhuri ce au caracteristici similare păcatului comis. Perversiunile sexuale sunt puternic încurajate de demonii care ştiu că cei care le-au practicat o singură data vor fi nişte victime sigure ale atacurilor lor viitoare.

Atâta vreme cât homosexualul nu recunoaşte că homosexualitatea şi lesbianismul sunt păcate. Un bărbat care este atât dc dominat de mama sa încât îşi alege soţia în funcţie de preferinţele acesteia. duhul acestuia. deşi nu au avut vreodată relaţii homosexuale şi nici strămoşi care să fi fost homosexuali. de exemplu. să trăiască conform aşteptărilor acestora privind sexualitatea sa Acest gen de respingere este un teren fertil pentru acţiunea demonică şi duhul dc homosexualitate va intra în copil. poate simţi o respingere generală şi se poate răzvrăti împotriva preferinţei părinţilor săi pentru băieţi. Fiul unui cuplu implicat într-un astfel dc păcat va moşteni un duh care va induce în el comportamentul pervertit al sexului anal. f) Relaţiile homosexuale deliberat alese. prin mărturisire şi pocăinţă. dc exemplu. practicat fie cu bărbaţii fie cu femeile. orgasmul sau masturbaţia. 7) Fanteziile şi pornografia Una dintre cele mai extinse surse dc demonizare este pornografia folosită in scopul obţinerii unei ilegitime plăceri sexuale. în special cele ale femeilor. începându-şi lucrarea. probabil în subconştient. Acest duh poate veni de la părinţi sau dc la nişte strămoşi mai îndepărtaţi. Există oameni care. el nu poate fi eliberat şi va rămâne condamnat la o viaţă de chin sexual. sunt zilnic expuse privirilor. in special dacă în unul dintre ei există deja un duh de homosexualitate care dictează 140 . deseori va slărşi prin a-şi căuta împlinirea sexuală într-o relaţie homoscxualâ cu un alt bărbat. De exemplu. c) Răzyrătirea împotriva părinţilor care îşi iubesc copilul homosexualitate sau lesbianism.Vindecarea prin eliberare . Trebuie să ne amintim că sexul este. o problemă spirituală şi că aşteptările părinţilor privind sexul copilului vor afecta. Reciproc. doresc sâ experimenteze orice lucru necunoscut lor. spre deosebire dc cel al idolatriei. Această formă de folosire deliberată a pornografici este complet diferită. Copilul al cărui sex a fost respins de părinţii săi va încerca mai târziu. sexul anal între soţ şi soţie. Deuteronom 23:2 nc vorbeşte dc zece generaţii! Păcatul generaţional poate fi. Creştinii trebuie să trăiască în această lume fără a se lăsa atraşi 141 numai datorită propriei lor sexualităţi. a) Un duh de homosexualitate care a coborât pe linia comportamentul acestuia. care induce pofta sexuală. femeile care în copilărie au fost controlate şi dominate de către taţii lor vor căuta. Trăim într-o epocă în care (mai ales în vest) trupurile goale. acest demon poate intra prin abuzarea unui copil de către un alt copil. probabil. la maturitate. c) Dominarea maternă sau paternă poate conduce la generaţională a mamei sau a tatălui. un băiat care este iubit în special de tatăl său pentru că el este de sex masculin. b) Respingerea sexualităţii propriului copil este un mesaj spiritual prin care acestuia i se spune că sexul său este greşit. Demonii vor folosi oricare dintre metodele mai sus prezentate pentru a intra în oameni şi a le denatura sexualitatea. Singura calc dc întoarcere este dorinţa dc tt-ţi pune viaţa la dispoziţia lui Dumnezeu. relaţiile dc lesbianism.Slujirea practică Cum intră demonii ale înclinaţiilor homosexuale. Relaţiile homosexuale nu sunt decât una dintre multele deviaţii comportamentale lumeşti pe care demonii le sugerează libertinilor. cea mai comună sursă de demonizare homosexuali Deseori. d) Abuzul homosexual este. Odată ce el a avut contact anal cu un bărbat va primi şi un duh de homosexualitate care va lucra împreună cu duhul de sex anal. de privirea involuntară a nudităţii pc stradă. înainte de orice. Se pare că blestemul păcatului sexual. se propagă pe mai mult de trei sau patru generaţii. în ziare şi reviste. inevitabil.

Duhurile de poftă care au intrat prin ochi provoacă acest ciclu al mizeriei şi îşi lasă victima apăsată de povara vinovăţiei. oricât s-ar opune tentapei. De obicei. recitirea lor fiind binevenită în contextul prezentării subiectului pornografiei. în copilărie. Nu întâmplător Biblia ne spune că "Dacă ochiul tău este curat. peste voinţa noastră. că nu vor fi mântuip după ce vor muri! Ce uşurare să afle că există speranţă există eliberare şi există un nou început.17:1-26). chiar decent îmbrăcate. Mulţi oameni au ajuns să trăiască o viaţă de promiscuitate datorită demonizării prin privirea imaginilor pornografice. ajungând deseori la masturbaţie. pervertit. bărbaţi trecuţi dc prima tinereţe. poate declanşa un proces mental care. chiar dacă viitoarea disciplină dc viaţă nu este tocmai uşoară. unii chiar lideri ce deţin poziţii cheie Mulţi dintre ei. Folosirea lor reprezintă un marc pericol: demonizarea! Putem trăi o viaţă sfinptă numai dacă ea este deplin controlată dc Duhul Sfânt Dar Duhul Sfânt nu ne va impune. atunci când copilul trece întâmplător prin faţa unui stand de reviste pornografice. dacă rămâne necontrolat. Dar multe persoane. Unii dintre ei şi-au deschis inima în faţa membrilor echipei noastre dc slujire şi atunci am putut vedea că acest păcat îi făcea să creadă.Slujirea practica Cum intră demonii în capcana consecinţelor pornografiei. Prin satelit. imaginile pornografice pot intra în casele noastre din zeci de 143 . o modalitate de viepiire în mijlocul acestor lucruri fără a comite păcatul care dă demonilor drept de intrare. înainte ca Duhul Sfânt sâ nc dea puterea de a lupta cu pornografia trebuie să decidem. sc luptă singuri cu această problemă uneori de mai mult de douăzeci de ani. conduce la păcatul poftei. Deci trebuie să existe un drum de ieşire din jungla sexuală a lumii din vest. Linia de demarcape a pericolului variază enorm dc la persoană la persoană. Cu trecerea anilor însă. Ele cred că secretul lor este bine ascuns deoarece nimeni nu poate şti ce se petrece. Scriptura ne încurajează să trăim în lume. evitarea contactului cu aceasta. Ştiu că unele dintre lucrurile pe care le voi prezenta în acest capitol vor fi adevărate veşti bune pentru cei care se simt blestemaţi de starea în care se află. uneori. apare 142 vinovăpa ce aduce cu ea osândirea şi sentimentul încă unui eşec. sunt atât de atrase de pornografie încât nu se pot controla. Paginile 168-172 din primul volum al acestei lucrări au prezentat pc larg subiectul nudităpi. El este uimit de ceea ce vede pe coperple acestor reviste care prezintă actul sexual într-un mod. şi în special bărbaţii. nevoia privirii unor materiale pornografice tot mai explicite va deveni din ce în ce mai puternică şi va conduce la poftă şi Ia păcat. Odată începută spirala demonică va dicta stilul de viaţi al persoanei. în situaţia aceasta se află mulţi creştini. imagini de nuduri sau cupluri care fac dragoste. toate acestea par a fi o extraordinară aventură. printr-un act al propriei noastre voinţe.Vindecarea prin eliberare . în aceste cazuri de cele mai multe ori cauza este de natură demonică. La unii bărbaţi privirea unei femei. La alţii. creştinii. trebuie să ne ferim de cel mai periculos dintre distribuitorii de pornografie: televiziunea. Dar întotdeauna punctul de contact sunt ochii. un mod de viaţă dumnezeiesc. Trăim zile în care noi. dar să nu-i aparţinem (loan 15:19. Ele vor accentua nevoia dc pocăinţă (şi eliberare) a celor care s-au încurcat în plasa demonică a pornografici. pericolul poate începe atunci când văd descoperite anumite pârp ale corpului feminin. această demonizare îşi are începuturile în copilărie. de cele mai multe ori. este la limita acceptabilului deoarece nu implică nici o altă persoană. simt ele. Isus a spus că acest lucru este echivalent cu adulterul în sine. Victimele se justifică gândind că practică o formă de păcat sexual ascuns care. Căci Diavolul nu renunţă uşor Ia cei pe care i-a controlat prin pornografie. Când totul se sfârşeşte. tot trupul tău va fi plin dc lumină" (Matei 6:22). Trebuie să ne ferim de privirea deliberată a imaginilor pornografice. Este suficient pentru ca acel copil să fie demonizat! Alp copii pot fi victime ale pornografiei „secrete" trecute din mână în mână la şcoală. Cheia acestei problematici o găsim în cuvintele pe care Isus le-a rostit în predica de pe munte atunci când S-a referit la privirile lascive pc care bărbaţii le aruncă femeilor.

să se căsătorească. Dar raporturile sexuale cu animalele sunt deseori impuse unei persoane împotriva voinţei ei. Bărbaţii care ajung în asemenea situaţii. înainte de venirea lui Isus şi stabilirea slujirii dc eliberare în Biserică. Pornografia. dacă nu sunt eliberaţi şi vindecaţi. pe lângă homosexualitate şi alte perversiuni sexuale. Ceea cc sc întâmpla în scerci determină puterea şi autoritatea spirituală a vieţii pc care Dumnezeu ne-a dat-o s-o trăim. singura modalitate prin care se putea împiedica transmiterea demonilor pe linie generaţională în poporul lui Dumnezeu era uciderea celui care a comis perversiunea sexuală. Sunt voci care spun că SIDA îşi are originea în relaţiile sexuale cu un animal. o relaţie sexuală conjugală ncarmonioasă poate fi. Dar ceea ce poftim în ascuns va lucra deschis în vieţile noastre. de pornografic. pentru a realiza între ei unitatea pe care Dumnezeu o doreşte.. ea însăşi. invariabil. Chiar şi partenerii căsătoriţi pol (1 dependenţi. Poate că aceste lucruri sună bizar. în 1 Corinteni 7:9 el ne spune că oamenii trebuie . dar noi am încetat să ne mai mirăm de extinderea păcatului sexual sau de mărturisirile pe care oamenii trebuie să le facă atunci când Dumnezeu îi provoacă la o schimbare a vieţii. dc la pisici până la vaci. dumnezeiesc. au mărturisit că au avut raporturi sexuale cu animale. de obicei. Este interesant dc observat că în acele vremuri. cu şerpi care au fost introduşi în organele lor sexuale. dc cele mai multe ori a fost vorba de bărbaţi care au avut contact sexual cu tot felul de animale. indiferent de argumentele pro. in secret. lată deci cât este dc necesar ca atât soţul cât şi soţia să acorde importanţa cuvenită relafiei lor sexuale. în unele ritualuri de perversiune sexuală. pentru că este mai bine să se căsătorească ciecăt să ardă". îi sfătuiesc pc partenerii căsătoriţi să privească imagini pornografice pentru a se excita sexual! Oricât de mari ar fi câştigurile pe termen scurt ale acestei „terapii".. este un potenţial punct de intrare a demonilor. Astfel. un punct de intrare a duhurilor de poftă prin pornografic. sunt condamnaţi să asiste la un asemenea declin al relaţiilor conjugale încât căsnicia lor nu va mai fi decât o problemă de toleranţă reciprocă. Relatiile sexuale cu animalele conduc. în loc să plătim cu viaţa pentru păcatele noastre. în secret. Aşa cum rugăciunea în ascuns este izvorul unei extraordinare puteri. Din nefericire. In aceste cazuri dependenţa este. Ele reprezintă o extremă a comportamentului sexual prin care natura şi caracterul minunatului plan pe care Dumnezeu L-a intenţionat în relaţia bărbat-femeie sunt atât de pervertite încât 145 . un răspuns la dezamăgirea suferită într-o relaţie sexuală conjugală din care nu pare a mai exista vreo cale legitimă de scăpare. în cazul raporturilor voluntare. atât omul cât şi animalul trebuiau ucişi pentru 144 comiterea acestui act nedumnezeiesc (Levitic 20:15-16). în intimitatea camerei de consiliere. pe toi timpul nopţii. şi a relaţiilor sexuale cu animalele. La Calvar a fost plătit preţul tuturor păcatelor noastre. nefiind conştienţi dc pericolul demonizării. de satisfacere a dorinţei sexuale. Am slujit multor persoane care. lademonizare. urmată dc ritualul dc curăţire prevăzut în Lege (Numeri 19). nu trebuie decât să privim la Cel care a fost jertfit pentru noi şi să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru iertarea pe care o avem prin moartea înlocuitoare a lui Isus. Sub lege.Slujirea practica Cum intra demonii ţări. pornografia în ascuns este sursa slăbiciunii.Vindecarea prin eliberare . există consilieri conjugali (unii chiar creştini) care. Nimeni nu poate şli ce emisiuni umifirim noi la televizor. lipsită de orice speranţă. ele vor fi cu mult depăşite de durerea pc termen lung care va urma... Pedeapsa acestui comportament sexual pervertit era moartea. înfrângerii şi eşecului. Am întâlnit cazuri de femei forţate să aibă contact sexual cu câini sau. Pavcl a văzut în relaţiile sexuale conjugale un mijloc legitim. 8) Raportul sexual cu un animal Scriptura este foarte explicită în interzicerea. Se pare că numai această ac nune radicală putea împiedica blestcmarea demonică a generaţiilor următoare Este suficientă o clipă de contemplare spirituală a celor mai sus prezentate pentru a aprecia adevărata valoare a minimii venirii lui Isus pe pământ şi a jertfei Sale pe cruce.

să renunţe la vechiul mod de viaţă atunci nici o consiliere nu-i va aduce eliberarea. trebuie să slujim pentru vindecarea oamenilor şi nu doar pentru scoaterea demonilor (care nu este un scop în sine). Tulburările emoţionale şi întristarea (de scurtă sau lungă durată). ca slujitori. Vindecarea va veni numai atunci când toate rănile vor fi vindecate. Pentni a restaura o viaţă distrusă de ani de activitate demonică este nevoie dc o sluijre completă şi plină de dragoste. în inima ei. încât simţea nevoia să o poarte. ci un demon. suflet şi trup. Acel demon începea să-i controleze sexualitatea. au deseori tendinţa de a se îmbrăca în hainele sexului opus.Vindecarea prin eliberare . sexualitatea. 9) Transvestismul şi trans-sexualitatea Un transvestil este acel bărbat care sc îmbracă în haine femeieşti pentru a-şi exprima. voluntar sau nu. Aceste persoane iau medicamente şi se supun unor operapi chirurgicale pentru a-şi schimba aspectul exterior şi organele sexuale astfel încât sexualitatea lor să devină opusă celei cu care s-au născut. pentru ca cititorul. Trebuie ca o femeie să fie dc o tărie şi o spiritualitate ieşite din comun pentru a rezista traumei produse de o asemenea experienţă astfel încât demonii să nu poată profita de situaţia prin care ca a trecut. 146 10) Abuzul sexual Orice formă de abuz sexual face ca oamenii să devină vulnerabili la demonizare. Rădăcinile posibile ale unui asemenea comportament sunt asemănătoare celor ale homosexualităţii. Copiii al căror sex (hotărât de Dumnezeu) a fost respins de către părinţi. Deşi scoaterea demonilor este csenpală noi. cea mai mare problemă rămâne voinţa Dacă persoana care caută ajutor nu doreşte. este contrară voinţei lui Dumnezeu. Această dorinţă îi controla viaţa. Alteori. Abuzul sexual ca punct de intrare a demonilor va fi pe larg prezentat în unnătorul capitol. Ea trebuie să accepte adevărul că această practică condamnată de Scriptură (Deuteronom 22:5). arc consecinţe cc trec de simpla demonizare. Acum ştim că nu dorinpj îl controla într-un asemenea grad. Ca şi în cazul homosexualilor. Deşi această carte nu are pretenţia de a acoperi toate aspectele lucrării de eliberare. şi în acest fel.Slujirea practică Cum intră demonii demonizarea este inevitabilă în cazul celor care au participat voluntar la ele şi aproape inevitabilă la cei care au fost victime ale unor astfel de orori. Iată principalele zone asupra cărora trebuie să ne concentrăm: a) Rănirea relaţiei dintre persoana slujită şi Dumnezeu. aceste rupturi 147 e) f) . întinsă pentni uscare. drumul spre restabilire bece atât prin eliberare cât şi prin vindecarea emoţională Totuşi. c) d) Experimentarea unor sentimente de vinovăţie şi osândire. • nedumnezeieşti cu alte persoane. Respingerea (foarte des întâlnită) care poate fi atât cauza primară a păcatului sexual cât şi consecinţa respingerii de către . O persoană transsexuală este o persoană care nu numai că se îmbracă în hainele sexului opus dar şi doreşte să facă parte dintre persoanele de sex opus. de legături sufleteşti b) Stabilirea. trebuie menţionate aici şi celelalte aspecte care concură la o deplină vindecare. Am consiliat un bărbat care a mărturisit că era atât de fascinat de lenjeria intimă a femeilor. voluntar sau nu. Rezumat Sexul greşit.să nu creadă că vindecarea celor grav demonizaţi este doar o problemă de scoatere a câtorva demoni. acest comportament este generat de un duh care a venit pc linie gencraţională Mulţi băieţi au fost surprinşi când probau lenjeria intimă a mamei. Orice ruptură a unităţii dintre duh.un alt partener sexual.

Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica

Cum intră demonii

conduc, în special în cazul celor traumatizap şi abuzaţi, la o separare a duhului şi a sufletului dc trup, ca o reaepe de protecţie la alte eventuale dureri Multe dintre experienţele extra-corporale sunt, deseori, indicii ale unor astfel de rupturi. 8. Rănile sufleteşti, abuzul şi respingerea Isus a făcut un comentariu devastator la adresa celor care sunt o pricină de cădere pentru copii. El a spus că unui astfel de om i-ar fi mai de folos dacă i s-ar atârna dc gât o piatră dc moară şi ar fi aruncat în adâncul mării (Matei 18:6). De ce a făcut Isus aceste remarci atât dc severe? Eu cred că, parpal, răspunsul constă în faptul că Isus cunoştea consecinţele demonice pe care trebuia să le suporte copilul rănit sufleteşte. încă nu am consiliat o persoană care să fi fost serios abuzată (sexual sau în alt mod) şi care sâ nu aibă nevoie şi de slujire pentru eliberare. Traumele provocate de abuz deschid larg uşile demonilor care vor profita de durerea victimei. Pe lângă groaznicele consecinţe emoponale şi fizice pe care le aduce, comportamentul abuziv pune copiii sub un control demonic de care, dacă nu vor fi vindecaţi prin eliberare, nu vor scăpa toată viaţa. în capitolul dedicat legăturilor sufleteşti am văzut că între oameni se pot stabili tot felul de relaţii nedumnezeieşti. O legătură sufletească este o legătură (bună sau rea) prin care oamenii se relaponează, cu sau fără voia lor. Atunci când oamenii sunt abuzaţi, între agresor şi victimă se stabileşte o legătură sufletească nedumnezeiască. Această legătură acţionează ca o conductă demonică prin care demonii se pot transfera de la o persoană la cealaltă. Acest lucru se întâmplă în special în cazul în care între agresor şi victimă a existat un contact emoponal sau sexual. în zilele noastre, abuzul sexual este atât de mediauzat încât avem tendinpi să credem că el este singurul abuz care poate afecta serios. Dar dacă vom încerca să privim oamenii din perspectiva lui Dumnezeu, vom căpăta o mult mai largă înţelegere a ceea ce înseamnă abuz şi respingere. Vom vedea că demonii pot intra încă din momentul concepţiei, cu mult înainte ca vreun abuz sexual să 148

fie posibil. Este important să înţelegem că o persoană este o persoană încă din momentul în care spermatozoidul se uneşte cu ovulul pentru a forma embrionul uman. Argumentele celor care susţin avortul, cum că viaţa ar începe la douăsprezece, paisprezece sau douăzeci şi opt de săptămâni de la concepţie sau de la naştere nu sunt decât speculaţii bazate pc convenienţe seculare ce nu au nici o legămră cu realităţile şi adevărurile spirituale. în momentul concepţiei, unirea materială a spermatozoidului cu ovulul determină sexul, caracteristicile, personalitatea şi trăsăturile viitoarei persoane; dar mai important decât potenţialul firesc (caractcrisiticile sufleteşti şi trupeşti) este faptul că duhul copilului este deja prezent. Duhul copilului, pc care Dumnezeu l-a.cunoscut ca fiinţă spirituală înainte de momentul unirii sexuale care a creat condiţiile creării acelei fiinţe umane, este sensibil la influenţa puterilor spirituale (atât bune cât şi rele) încă din primele secunde dc viaţă. Noi am eliberat oameni demonizaţi cu duhuri de respingere care au intrat în ei chiar în momentul actului sexual prin care au fost creaţi ca embrion uman. Este cazul tipic al celor concepuţi prin viol, când nici tatăl şi nici mama nu doresc ca raportul lor sexual să aducă vreun rod. Respingerea este una dintre cele mai periculoase şi puternice forme dc abuz. Dinamica acceptării şi respingerii este deosebit de puternică. Un copil iubit şi acceptat va creşte în siguranţa unor relaţii neabuzive şi trainice. Dar un copil care este victima respingeai va fi vulnerabil la o demonizare ce îi va produce multă durere .şi chin în viaţă. Duhul dc respingere care vine odată cu durerea şi traumele cauzate de cei care ar trebui să acorde dragoste şi sâ manifeste responsabilitate poate avea. uneori, rădăcini atât de adânci în viaţa victimei încât îţi trebuie un puternic discernământ şi o ungere specială a Duhului Sfânt pentru a deosebi acest duh de adevăratul caracter (dat de Dumnezeu) al persoanei. Cum este cu putinţă ca aceşti demoni, atât de puternici, să intre înir-o persoană prin răni sufleteşti, abuz şi respingere ? Răspunsul 149

Vindecnrea prin eliberare - Slujirea P'WUcfi_

Cum intrA demonii

parc a sc găsi în efectele pc care aceste comportamente le au asupra intcgntăfii spirituale a victimei. Structura trinitariană a omului ca duh, suflet şi trup este un puternic bastion dc apărare împotriva
vrăjmaşului ( "..Junia împletită in irei nu se rupe uşor" Eclcsiastul

4:12/ Dar atunci când. indiferent din ce motiv, în zidul de apărare al omului se produce o spărtură consecinţa aproape inevitabilă va fi demonizarca. Orice comportament care face ca victima să dorească ,,fuga'! de ea însăşi, csic potenţial periculos. Recent, un cunoscut psiholog mi-a spus că una dintre caracteristicile întâlnite la aproape toate femeile abuzate sexual pe care le-a consiliat este cea a experienţelor „exlra-corporale'. Fenomenul este descris ca o părăsire a propriului trup şi privirea acestuia de la o anumită distanţă (trup care se poate afla singur sau în compania unui prieten imaginar). Aceste femei spun că starea de despărţire de propriul trup le ajută să depăşească durerile vieţii. Acest comportament este începutul a ceea ce ocultiştii numesc proiecţie astrală. Proiecţia astrala este o tehnică ocultă (realizată demonic) prin care o persoană învaţă cum să-şi părăsească în mod deliberat impui. Rezultatul este, inevitabil, demonizarea. Copiii vrăjitorilor şi sataniştilor învaţă încă din primii ani ai vieţii tehnica proiecţiei astrale, ca o primă măsură prin care demonilor Ii se dă drept de acces şi control asupra copilului. Odată ce întregul duhsuflet-trup este rupt, demonizarea este uşoara. Atunci când, datorită unui comportament abuziv, un copil (sau un adult) învaţă să-şi învingă durerea sufletească fugind de el însuşi într-o lume fantasmagorică, el este deja demonizat. între partea trupească şi cea spiritual-sufletcască a fiinţei lui se deschide o uşă demonică care va permite instalatrea unei baze de control demonic. Respingerea, un duh ce poale veni din partea agresorului, un duh de fantezie demonică, frica şi confuzia, iată doar câteva dintre duhurile rele ce pot primi drept de şedere şi care, atunci când Domnul aduce prilejul unei slujiri a victimei, trebuie izgonite prin' eliberare. Prin natura lor, toate formele de abuz aduc cu ele respingerea. 150

Dar trebuie sâ avem grijă să nu confundăm disciplinarea dumnezeiască cu abuzul fizic. Sunt două lucruri complet diferite. O pedepsire fizică excesivă şi nedreaptă poate genera un ciclu al respingerii în victimă, dar la fel dc periculoasă poate fi şi nedisciplinarca unui copil care ştie că a întrecut măsura! Dacă un copil nu este disciplinat conform gravităţii faptei sale, duhul său va simţi că părinţilor nu le pasă de el, ceea ce poate conduce la apariţia rădăcinilor respingerii. Mişcarea modernistă care condamnă disciplinarea fizică a copiilor (în unele ţări este ilegală până şi disciplinarea fizică a propriilor copii!) este o înşelare demonică orchestrată de vrăjmaş pentru a induce în copii respingerea şi apoi dorinţa de independenţă prematură. Rezultatul este că, atunci când cresc, copiii nu mai sunt sensibili la sfaturile celor care îi pot conduce cu înţelepciune prin încercările şi ispitele vierii. La o anumită vârstă, copiii trebuie să devină independenţi dc părinţii lor. Dar dacă această independenţă este prematură datorită respingerii, atunci între copii şi părinţi sc va ridica un zid de care aceştia din urmă se vor lovi nu odată. în continuare vom da o listă (care nu este exhaustivă) a potenţialelor căi de demonizare prin rănire sufletească, abuz şi respingere. Deşi acoperă principalele tipuri de probleme întâlnite în realitate, lista trebuie tratată mai degrabă ca un ghid decât ca un instrument de control. a) La concepţie Deşi unirea sexuală dintre parteneri poate fi un act de iubire. Ia fel dc bine sc poate ca nici unul dintre aceştia sâ nu dorească concepţia. Dacă mama, în special, reacţionează negativ atunci când află că este însărcinată şi persistă în a respinge copilul pe carc-l poartă, alunei duhul copilului, simţind ce se petrece cu mama, va începe să se simtă respins. Această situaţie va crea un mediu spiritual propice acţiunii unui demon de respingere care va începe să controleze acea fiinţă umană în formare. Multe femei ajung într-o stare de şoc atunci când află că sunt însărcinate dar în patruzeci şi opt de ore se obişnuiesc cu această 151

Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica

Cum intră demonii

idee şi totul reintră în normal Dacă mama (şiStatăl, de preferat) îşi schimbă atitudinea inimii faţade copilul iniţialdnedorit atunci acesta nu va fi afectat de respingere, acceptarea rpărinţilor învingând pericolul demonizării cu un duh de respingere Din nefericire, avortul fuiă şansa dc a trăiia majorităpi copiilor respinşi. La fel ca majoritatea celor care sluj iese în nucrarea de eliberare, şi eu cred că toţi copiii avortaţi sunt trataţi dai Dumnezeu ca fiinţe care au murit înainte de a ajunge la o vârstă a rcsponsabilităpi şi vor ajunge la maturitate spirituală în cer. Cu siguranţă dinţii acestor copii nu se vor strepezi datorită păcatelor piţrinplor lor (Ieremia 31:29). Ei nu vor cădea sub judecată şi no vor suferi moartea veşnică datorită păcatelor părinţilor lor. • b) Lipsa unuia dintre părinţi şi sarcinii* nedorite Dorinţa lui Dumnezeu este ca toţi copiii să lie crescuţi în familii, hrăniţi cu dragostea mamei şi a tatălui. Multe femei concep copii în afara cadrului sigur al căsătoriei, fiind nevoile sâ parcurgă singure dificila perioadă a lâuziei. în aceste circumstanţe absenţa tatălui, care poate conduce la rănirea spirituală a coţlilului, poate fi mult atenuată dc dragostea mamei şi a celorlalp membri ai familiei. Dar copiii au la fel dc multă nevoie de taai ca şi de mame, iar mamele au nevoie dc soţi (care să le ajute :a creşterea copiilor) pentru a asigura copiilor protecţia spirituală.uemoţionaJă şi fizică atât de necesară în această sensibilă perioadă aivieţii lor. Copilul în dezvoltare va experimenta un sentiment de rcipingere a tatălui (pe care nu l-a cunoscut niciodată) urmarea fiind, deseori, demonizarea sa cu un duh de respingere. Consecinţele âitrării duhurilor de respingere (în această perioadă) sunt multiplei Una dintre cele mai comune probleme care vor apare mai târziu vin viaţa acelui copil este cea a deplasării spre o extremă a comportamentului sexual (promiscuitate heterosexuală sau homosexualitate). în aceste cazuri perioada de sarcină este daseori una de traume şi chiar de violenţă atât pentru mama cât şi pentru tatăl-copilului. Tatăl, care nu a dorit decât un contact sexuai cu mama, se simte 152

prizonier al unei relaţii pe care nu şi-a dorit-o Deşi încearcă să sc abpnă resentimentele şi mânia fierb în interiorul său până când apare criza ce pune capăt relaţiei cu mama copilului. Am eliberat oameni de duhurile care au intrat în ci în perioada de sarcină. Uneori, Duhul Sfânt a arătat cu exactitate persoanei (peste mulţi ani) ce s-a întâmplat în timp cc era în pântecele mamei sale. Verificând ulterior exactitatea detaliilor revelate (prin discuţii cu mama), ei au constatat că circumstanţele au fost, într-adevăr, cele pc care Dumnezeu lc-a descoperit in timpul slujirii. Când părinpi trec prin furtuni spirituale, copiii lor vor suferi consecinţele. Acest lucru este valabil şi pentru perioada sarcinii. Copilul nu poate evalua raţional situaţia creată situaţie cc face ca părinpi lui să treacă prin dificultăţi şi va presupune că el este sursa problemelor. Este adevărat, uneori prezenţa copilul este cauza problemelor dar indiferent de situaţie, ceea ce contează este că acel copil crede că el este cauza necazurilor şi, ca reacţie, sc simte respins şi începe să se auto-respingă. Astfel, respingerea este urmată de auto-respingerc şi copilul va creşte într-o permanentă frică de a nu fi respins. Sunt situaţii în care trei duhuri pot lucra împreună împotriva copilului: respingerea, auto-rcspingerca şi frica de respingere. O sarcină nedorită poate apare şi atunci când partenerii sunt căsătoriţi. Un copil poate apare într-un moment nepotrivit pentru cariera mamei şi atunci ca poate deveni stresatâ şi furioasă că trebuie să-şi întrerupă nişte afaceri care mergeau atât de bine. Se poate ca bugetul familiei să fie atât de subţire încât hrănirea încă unei guri să conducă la un dezastru financiar. Sau poate că mama este bine trecută de prima tinereţe şi ceilalp copii sunt deja adolescenţi. Motivele pentru care un copil poate fi respins încă din perioada de sarcină sunt diverse, dar indiferent de natura lor, demonii vor căuta să profite de păcatul părinplor de a respinge copilul pe care Dumnezeu l-a creat. Eşecul de a accepta oamenii aşa cum sunt face ca aceştia să devină vulnerabili la atacurile vrăjmaşului, în special 153

duhul şi sufletul victimei sunt respinse. dar acest mod de a proceda aduce cu cl pericolul ca acel copil să fie iubit sau respins în funcţie de sexul său. dar nici nu vor trebui sâ îndure mai târziu extremele dc comportament ale părinpllor lor (fie adulaţie. cauzează devierea comportamentului sexual. în această situaţie. Ea este una dintre cele mai comune cauze ale homosexualităfii atât la bărbaţi cât şi la femei. La concepere. Este deci evident că singura reaepe care nu pune în pericol integritatea copilului este acceptarea sexului pe care Dumnezeu i l-a dat. Din acel moment copilul devine foarte vulnerabil la demonizare. indiferent cum ar fi el. odată intrate. pentru a putea pretinde că actul său nu a rănit-o şi pentru a minimiza vinovatele consecinţe ale agresiunii sale. Pentru a înţelege dc cc abuzul sexual este o formă de respingere. fiecărui copii i se dă o anumită identitate sexuală şi omul nu poate face nimic pentru a schimba ceea cc Dumnezeu a creat. Astfel. duhul de homosexualitate sau lesbianism impregnându-i întreaga personalitate. ca o împlinire a aşteptărilor părinţilor. Nu este nici o îndoială că la naştere copiii sunt deja nişte fiinţe spirituale care simt lucrurile spirituale (pe care nu îc pot nici articula şi nici înţelege). Este aproape ca şi cum agresorul ar încerca să ridice un zid între trupul şi personalitatea victimei. agresorul îşi concentrează întreaga atenţie asupra trupului victimei. c) Respingerea sexualităţii Respingerea sexualităţii unui copil poate avea grave consecinţe pe termen lung. în timpul sarcinii. în primul rând. care să nu 155 . d) Abuzul sexual Abuzul sexual este o formă specifică de respingere. fără a-l accepta sau respinge în funcţie de sex. Deşi ei nu pot exprima sentimentele dc respingere. copiii nu numai că vor parcurge în siguranţă perioada de sarcină.ne-născuţi ai căror drept (dat de Dumnezeu) de a avea părinţi a fost sfărâmat de durerea respingerii. Există. o anumită imagine a copilului pc care îl aşteaptă. care este atât de iubit încât nu este niciodată pedepsit.Slujirea practicii Cum intră demonii atunci când este vorba de copiii. este cazul copilului care se simte acceptat numai datorită sexului său şi nu datorită persoanei sale. Unul dintre barbarii homosexuali pe care i-am consiliat mi-a spus că în primii cinci ani dc viaţă a fost îmbrăcat în haine roz. copilul îndeplineşte aşteptările părinţilor. Respingerea sexualitătii copilului este o rădăcină demonică cc poate deveni o cale de acces pentru duhurile dc homosexualitate şi lesbianism care. Primul este râsfâţarca copilului. imagine care să împlinească aşteptările lor. trebuie să ne amintim că omenirea este mai mult decât o masă de trupuri. grave consecinţe sexuale şi emoţionale pe termen lung. în special pentru copiii următori. în special dacă este vorba despre 154 sexualitatea lor.greşit"). în adâncul lor copiii ştiu că există ceva negativ cu privire la persoana lor. Consecinţele pot fi devastatoare. Când o persoană este abuzată sexual. Am slujit pentru eliberarea multor oameni de demonii care au intrat în ei în primele zile de viaţă. De aceea. Acceptarea unui copil numai datorită sexului său. dacă este . două pericole extreme. demoni cărora li s-a dat drept de intrare datorită atitudinii greşite pe care părinţii au avut-o faţă de sexul copilului abia născut. Dar relapilc sexuale sunt. nu vor fi probleme. la naştere. care nu răspund aşteptărilor părinţilor în ceea ce priveşte sexul lor şi care se simt respinşi datorită tratamentului preferenţial de care se bucură primul născut! La cealaltă extremă. dacă sexul este „corect". duce la respingerea copilului ca persoană. în subconştientul său va începe trăirea orientării sexuale pc care unul sau ambii părinţi i-au dorit-o. că noi avem un duh şi un suflet. Unii părinţi îşi construiesc. ştiind că sunt acceptaţi indiferent de sexul lor. de natură spirituală şi nu există nici un contact sexual. Respingerea sexului copilului poate. Dacă. fie disperare. Ne-ar trebui un întreg volum pentru a explica consecinţele acestei atât de traumatice forme dc abuz.Vindecarea prin eliberare . pentru ca mama lui să poată trăi iluzia că are fata pe care şi-a dorit-o atât de mult Când un asemenea copil se maturizează. şi adesea aduce.

de fapt. Ce este. Cuvântul ebraic care desemnează contactul sexual este acelaşi cu cel folosit pentru a descrie „cunoaşterea1' lui Dumnezeu. întotdeauna. cunoaştere pe care Dumnezeu a destinat-o bărbaţilor şi femeilor atunci când El a creat sexualitatea. o frecventă formă de abuz este şi cea a agresării homosexuale a unui băiat dc către un bărbat. înşelare. sufletul şi trupul.când cererile şi practicile sexuale depăşesc relaţiile fizice normale pe care Dumnezeu lc-a destinat a fi între bărbat şi femeie. abuzul sexual? i) j) k) I) Viol anal Bestialitate Sex ritual Incest . agresorul nu va reuşi sâ-şi izoleze păcatul de persoana care se alia în trupul victimei sale. Consecinţele sunt mult mai numeroase şi pot include una sau toate din unnătoarele: a) Confuzia dc identitate spirituală de sexualitate de identitate fizică emoponală b) Revenirea la experienţele abuzive suferite în copilărie la comportamentul emoponal avut în copilărie la comportamentul fizic avut în copilărie amintirilor negarea faptelor întâmplate trăirea într-o ireală lume a amintirilor relapi cu prieteni imaginari trăirea într-o permanentă frică de nişte duşmani imaginan 157 c) d) înăbuşirea Fantasme - . Este o cunoaştere care transcende toate cele trei dimensiuni ale omului . abuzat în copilărie. agresori. Agresorul poale urma un tipar comportamental ce poate include unul sau toate aspectele de mai jos: a) Abuz vizual b) Mângâieri neacceptate c) Atingerea zonelor sexuale d) Atingerea zonei anale e) Masturbare in faţa victimei 0 Sex oral impus g) Masturbare reciprocă h) Viol 156 Nu aş dori ca cineva care citeşte acest capitol izolat de temele deja abordate (abuzul sexual şi relaţiile sexuale) să creadă că cu susţin că demonizarea este singura consecinţă a comportamentului abuziv. dar adesea se produce şi o demonizare specifică prin frică. Deci. durere sau alte traume emoponale. la rândul lui. probabil. • Consecinţele abuzului sexual Dc obicei. Odată ce duhurile au intrat in victimă. o legătură sufletească nedumnezeiască cc va crea un canal spiritual pnn care transferul demonic se va produce cu uşurinţă. mulţi dintre cei abuzaţi ca şi copii trebuie să lupte cu dorinţa dc a abuza şi unii devin. ele nu vor sta degeaba. sarcina lor este dc a încuraja în aceasta activitatea unui caracter pervertit similar caracterului lor. cea mai comună fonnâde abuz sexual (se cunosc şi cazuri dc abuzare a unor băieţi dc către femei). oamenii presupun că abuz sexual înseamnă violarea unei tinere de către un bărbat.duhul.contactul sexual dc orice grad cu un membru al propriei familii m) Abuz sexual conjugal . în cele din urmă. La rândul lor. oricât ar încerca.Slujirea practica Cum intra demonii aducă consecinţe spirituale. între agresor şi victimă sc stabileşte. De obicei demonii vin direct de la agresor. Deşi aceasta este. El are sensul unei adânci şi intime cunoaşteri a unei alte persoane.Vindecarea prin eliberare . încă nu am consiliat vreun agresor sexual care sâ nu fi fost. confuzie. Orice formă de abuz sexual are consecinţe spirituale şi lasă victima vulnerabilă la demonizare. întotdeauna.

mânie interioară împotriva lui Dumnezeu şi incapacitate de relaţionarc cu El. urmare a unui abuz sexual suferit în copilărie. ele nu pot face altceva decât să-i înveţe pe oameni cum să trăiască în consecinţele abuzului a căror victimă au fost. împreună cu duhul de respingere. duhul şi sutletul său sâ fie deschisă. lucrurile se schimbă. că avem de-a face cu un păienjeniş demonic ce a fost construit pe respingerea cauzată de intenţiile agresorului. vor accepta pedeapsa ca pc o disciplinare în dragoste. Copiii ştiu instinctiv dacă sunt pedepsiţi pc drept sau nu pentni greşelile făcute şi. Copilul vede pedeapsa ca pe o formă dc respingere şi pericolul ca uşa demonică dintre trupul. devine la fel de mare ca şi în cazul abuzului sexual.unii dintre cei abuzaţi se aruncă într-o viaţă dc promiscuitate sexuală o) Dorinţa de a muri p) Boli fizice . atunci când slujim celor abuzaţi sexual. Deşi îi putem mulţumi lui Dumnezeu pentru organizaţiile laice care au apărut în ultimii ani pentru a-i ajuta pc cei abuzaţi.care uneori nu devine evidentă decât după căsătorie. e) Abuzul fizic Violenţa fizică răneşte nu doar trupul victimei.Vindecarea prin eliberare . fiecare nouă relaţie sexuală ilicită a unui adolescent.conduce la auto-respingcre Răzvrătirearefuzul de a se supune sau de a colabora mânia irajională f) g) h) i) j) k) 1) Mod ascuns dc viaţă Pierderea aparentă a mândriei personale Mascarea formelor anatomice ce individualizează sexualitatea prin extreme cum ar fi anorexia sau supra-alimcniaţia Vinovăţia Atitudinea înfricoşată Desigur. intre agresor şi victimă sc stabileşte o legătură sufletească nedumnezeiască fi. Din nefericire. Dc exemplu. Deşi durerea fizică poate fi acută. în adâncul lor. Dar atunci când un copil este violentat fizic. chiar dacă vor manifesta o superficială reacţie de împotrivire. de fiecare dată când o persoană răspunde durerii (suferite în trecut) printr-un nou comportament nedumnezeiesc. Numai slujirea creştină poate aduce acestor oameni o vindecare cc le poate da speranţa unui viitor liber de durerile trăite în trecut. ea nu poate fi comparată cu prejudiciile emoţionale şi spirituale pe termen lung. chiar şi în cei care sunt demni de încredere Respingerea şi teama de respingere . Violenţa împotriva trupului unei persoane este un atac împotriva persoanei din acel trup.incapacitatea de a mai avea încredere în oameni. q) 158 . Nici o altă slujire nu arc autoritatea de a înfrunta puterile întunericului care au intrat în victimă prin abuz sexual. şi un duh din agresor. în copil va intra. când relaţia sexuală cu partenerul se dezintegrează datorită unei aparente frigiditâu a celui abuzat sexual n) Promiscuitatea .adesea manifestate prin maladii pc temien lung sau infirmităţi care devin un camuflaj al adevăratelor probleme Daune spirituale .Slujirea practica Cum intra demonii e) Frângerea încrederii . demonicul îşi adânceşte rădăcinile în viaţa victimei. face ca o nouă putere demonică sâ sc adauge celor care deja îl controlează. 159 m) Incapacitatea de a răspunde Ia dragoste . lista nu este exhaustivi Dar consecinţele prezentate mai sus sunt suficiente pentru a ne indica. de obicei.

Slujirea practicii Cum intră demonii Cei abuzaţi fizic deseori pretind ca văd nişle prieteni imaginari ( care. astfel încât copilul să ştie că este preţios pentru oamenii cărora i-a fost încredinţat de Dumnezeu d) Acum. Dominarea şi manipularea sunt păcate. este negată. un frate din bisencă etc. Nu vreau să afirm că părinţii trebuie să-şi lase copiii dc capul lor pentru că Dumnezeu lc-a dat acestora voinţă liberă. suflet şi relaţii trupeşti Acceptare a copilului indiferent dc sex. trebuie să facem câteva precizări. Cu cât slujeşti mai multor oameni demonizap prin abuz.Vindecarea prin eliberare . Mult mai greu dc evaluat. care sunt lucrurile cu adevărat importante în educaţia unui copil. Agresorul deja are o problemă. indiferent dacă victima este un copil sau un bătrân. Satan ştie că dacă întăriturile iui demonice vor fi stabilite foarte de timpuriu in viaţa unui copil. dar poţi vedea şi lucrurile care deschid uşa ce permite demonizarea copiilor. Asemenea tactici nu trebuie să ne mire. abuzului intr-un mod prin care va deschide uşa demonilor. sunt „îngeri"). punându-nc copiii în pericol. Pop vedea lucrurile care închid vrăjmaşului uşa şi nu lasă demonii să intre. personalitate sau calităp 160 c) Disciplinare dumnezeiască care să permită copilului o dezvoltare sigură şi. ştiu că orice eşec in vreunul dintre aceste aspecte va face ca duşmanul sâ profite. aceiaşi demoni (sau alţii. acesata este o foarte comună formă dc manifestare a prezenţi demonilor. sunt însă abuzurile emoţionale şi psihologice la care mulţi părinţi sau tutori îşi supun copiii. un asociat. un coleg. Aceste abuzuri sunt des iniâlnite şi în cazul adulţilor. aşa cum reies din experienpi în slujire: a) b) Unitate între părinp în duh. I) Abuzul emoţional şi psihologic Atât abuzurile sexuale cât şi cele fizice sunt uşor de recunoscut şi identificat. Fără ştirea victimei. Pentru a evita orice confuzie. Când slujeşti celor abuzap poţi vedea. Toate aceste forme de comportament abuziv sunt o formă de respingere prin care voinţa liberă. demonii care deja au intrat o vor încuraja la un comportament care să inducă în ea violenpi agresorului. care lucrează împreună cu ci) vor deveni dintr-o dată blânzi. acoperirea spirituală pe care Dumnezeu doreşte să le-o ofere acestora. El nu respectă pe nimeni şi va încerca să ne demonizeze copiii încă din primii lor ani de viaţă. veghiind ca nici unul din membrii familiei să nu domine incorect pe vreun altul. atfel. Satan va exploata orice slăbiciune a părinţilor pentru a se infiltra în copii. Victimele încep să asculte sfaturile „îngerilor" fără a şti că aceşti „prieteni" demonici lucrează mână în mână cu demonii din agresor pentru a-şi întări baza de putere din ele. Satan este un înşelător care. dacă scopurile lui o cer. un soţ sau o soţie. 161 . adesea. aproape involuntar. Aceasta este o reţetă a dezastrului. înainte dc orice O dragoste jertfitoare şi necondiţionată. iar victima va răspunde. pentru copiii lor. care poate face din individ persoana pe care Dumnezeu o doreşte. astfel încât victima va fi înfăşurată într-o plasă demonică a tandretii şi a pedepsei. Este ca şi cum puterile demonice conducătoare ar trebui ciclic liniştite printr-un asemenea comportament. un fiu sau o fiică un prieten. să devină liber de puterile întunericului din el. va trimite un demon deghizat în înger de lumină. persoana fiind. respinsă. după ani dc slujire. ca şi creştin. greşit cred ei. cu atât îp dai seama cât de important este ca părinpi creştini să fie. şi chiar dacă se va converti îi va fi foarte greu. Copilul trebuie sâ înveţe că fericirea unei familii creştine este împlinită numai atunci când membrii ei sc supun de bunăvoie unii altora şi când părinţii menţin un echilibru. va fi foarte dificil ca acel copil să vină la o credinţă personală în Cristos. Orice comportament care încearcă să fure voinţa liberă (dată dc Dumnezeu) a cuiva este un comportament abuziv care conduce la tot felul dc probleme. Iată câteva dintre cerinţele impuse unui părinte creştin. Acest obiectiv odată atins.

pc cale să-i părăsească casa. surprinzător sâ vezi că victimele manipulării. a trebuit sâ rupem nenumărate legături sufleteşti dintre copii şi mame (sau taţi). Şi nici nu vreau să spun că nu vor fi situaţii în care soţia nu va încerca să-şi influenţeze soţul în a lua unele decizii care să o favorizeze pe ca sau pe copii. Dacă nu te împotriveşti dominării exercitate dc părinpl. dragoste şi sfaturi. Nici unul dintre aceste lucruri. până în jurul vârstei de 19 ani. nu-ţi cinsteşti cu adevărat părinţii (care trebuie ajutaţi să înţeleagă că nu trebuie să-şi manipuleze copiii)! Dacă această problemă nu este tratată cu fermitate.Vindecarea prin eliberare . ca urmare. el este liber să sc întoarcă regulat la părinţi pentru a primi ajutor. încercând să-1 fină veşnic sub dominarea mamei. tot ce simt este o 163 . când el este suficient dc matur pentru a-şi urma propriul drum în viaţă Desigur. într-o relaţie dumnezeiască. a încălca interesele sojiei şi (sau) ale copiilor. Puterea demonică înmagazinată în victimă printr-o asemenea dominare (şi control) este uneori de ncimaginat. Pc măsură ce copilul creşte. Pc măsura trecerii 162 anilor. dc aceea. este răzvrătire împotriva Lui. în loc dc un partener egal într-o relaţie de dragoste dinamică. barierele de protecţie trebuiesc îndepărtate treptat. controlul şi dominarea pentru a nu lăsa copilul să ajungă la o maturitate care sâ-i permită zborul din cuib. demonizate. Multe din glumele cu soacre sunt bazate pc experiento reală a unor oameni cc n-au putut scăpa din aceste tiranice ghiare emoţionale şi psihologice care încercau să Ic controleze căsnicia (şi partenerei dc viaţă). Şi atunci folosesc şantajul emoţional. ca o fată în casă neplătilă şi ca un copil răsfăţat Odată ce copilul nu mai are nevoie de ea.Slujirea gfggto) Cum intră demonii Nu vreau să afirm nici că nu există ocazii în care capul familiei trebuie să ia decizii majore cc par. să fie în continuuă schimbare. După cum nimeni nu se îndoieşte dc faptul că cei implicaţi în vrăjitorie sunt demonizaţi. Problemele apar atunci când identitatea pănnUlor este atât dc. copiii primind. expunându-şi victimele la demonizare. Dumnezeu doreşte ca relaţia dintre ci. în slujire. care au simţit tot timpul lanpirile carc-i Înfăşurau. să devină dependent de ea. Pc de o parte avem porenoa de a nc cinsti părinţii. mulţi părinţi trăiesc tot mai intens ameninţătoarca criză provocată de perspectiva copiilor care nu mai au nevoie de ei. prin atitudinea mamei faţă de tată o lecţie de comportament. Alţii. Conflictul poate deveni acut iar vinovăţia indusă de comportamentul unor mame care încearcă onec truc emoţional (de la un cont în bancă până la cascade de lacrimi) pentru a-şi atinge scopul. la prima vedere. Situaţiile generate de acest comportament aberant sunt. împicdicându-l să fie persoana pe care Dumnezeu Şi-o doreşte. Dar violarea voinţei libere a unui individ. transferată în copii încât pnmii nu au maturitatea neecară pentru a-şi trăi nonnai „viate dc după plecarea copiilor-'. Manipularea. dacă este dus la bun sfârşit în respect faţă de diferitele poziţii deţinute de diferiţii membri ai familiei. Unii copii vor trebui să se întoarcă mai des spre părinţi. alţii mai rar. n-ar trebui nici ca cineva sâ fie surprins că cei care folosesc uneltele vrăjitoriei (chiar dacă nu sunt direct implicaţi în ceea cc generic numim vrăjitorie) sc folosesc (fără să-şi dea scama. Unii oameni suferă un adevărat şoc când văd ce extraordinară putere i-a controlat. dominarea şi controlul sunt unelte ale vrăjitoriei şi nu este. dominării şi controlului sunt. Dar asemenea decizii. poate apăsa greu conştiinţa victimelor. penibile. poate duce chiar la divorţ. din prima zi dc viaţă a copilului. Una dintre cele mai comune probleme este cea a relaţiei dintre părinţi şi copii. nu sunt de loc şocap. în special în cazul unei familii în care ea nu a lucrat niciodată şi a fost tratată dc către soţ. poale) dc demoni pentru a-şi atinge scopurile. Acest fel dc a proceda este corect deoarece lasă copilului libertatea dc a pleca şi a veni când este necesar. mama se va simţi atât de respinsă încât va face orice pentru ca acel copil. nu este nici dominare şi nici manipulare. luând o îndreptăţită autoritate spirituală. întradevăr. a tatălui sau a ambilor. iar pe de alta cea de a părăsi casa părintească şi a ne mii cu noul partener dc viaţă. poate genera în familia celui abuzat o criză care. Cel mai marc pericol îl reprezintă dominarea mamei. dacă nu este repede rezolvată. vor fi luate cu sprijinul soţiei.

Există multe alte relapi ce pot fi dominatoare. s-ar putea să împiedice eliberarea. Trebuie să încercăm vindecarea acestor zone ale trecutului pentru a preveni eventuala repetare. dar ea nu trebuie să ducă la menţinerea celor divorţaţi într-o stare de acuzare care să nu le dea şansa de a se simp vreodată integrap în biserică 164 Fără a intra în detaliile etice ale divorţului şi recăsătoriei. manipulatoare şi. dar acest proces presupune. ele nu-i pot înţelege şi sprijini pe cei care trec prin ruperile de căsătorie. Alteori. în mare măsură despărprea. in mare măsură.Vindecarea prin eliberare . abuzive. Relaţia dintre parteneri ajunge într-un punct din care nu mai există întoarcere. Dar cei care slujesc trebuie sâ fie deosebit de sensibili în alegerea momentului în care fac acest lucru. că propriul comportament a determinat. ceea ce face ca demonii să profite şi mai mult de situaţie. desigur.Slujirea praclicâ Cum intră demonii imensa uşurare! Mulţi trec prin semnificative vindecări fizice datorită eliberării de duhurile de boală care au avut acces de transfer pe linie generaţională ca urmare a abuzului suferit în copilărie. din experienţa rezultată din consilierea unui mare număr de persoane. Orice fel de separare presupune respingere. dinainte de căsătorie. să facă acest lucru pentru că se simte respins dc partenerul pe care l-a părăsit. Este. de înţeles atitudinea unei biserici care nu doreşte să lase impresia că tolerează sau încurajează divorţul. bisericile omit să le spună celor care au trecut prin durerea unui divorţ că este posibil ca unul dintre partenerii divorţaţi să nu fi păcătuit. datorită respingerii pe care el însuşi o resimte.cele mai bune antidoturi împotriva atacurilor demonice. ani de durere şi traume ce reprezintă puncte de intrare a demonilor. dacă demonii pot sau nu să profite de durerea prin care trecem. Dacă o fac prematur. aş vrea doar să menţionez suci că. Este chiar posibil ca partenerul care pleacă stabilind o relaţie cu o altă persoană. Uneori. în sluj nea celor divorţap trebuie să şfim că este posibil şi ca motivele divorţului sâ se afle într-un îndepărtat şi întunecat trecut. am constatat că în biserici există o mare doză de ipocrizie faţă de cei divorţaţi sau recăsătoriţi şi faţade problemele lor. a greşelilor care au dus la destrămarea celei dintâi. într-o a doua căsnicie. Deseori. cei separaţi sau divorţaţi se simt ca nişte paria printre membrii bisericii. un unchi sau bunic 0 Dominarea unui angajat de către alt angajat g) Dominarea unui lider al bisericii de către membrii congregaţiei sale h) Dominarea congregaţiei de către lider g) Separarea şi divorţul Felul în care răspundem circumstanţelor determină. Această atitudine este corectă. Efectele fiind aproape identice cu cele deja prezentate. Cei în cauză trebuie sâ lupte împotriva amărăciunii. Consilierea celor care au trecut prin separare sau divorţ este o aepune anevoioasă dar necesară. iar cei care le slujesc trebuie sâ o facă în dragoste şi acceptare necondiţionată . respingerea suferită din partea unora dintre membrii congregaţiei este chiar mai dureroasă decât cea experimentată prin ruperea căsătoriei. de obicei. Nu face cxceppc de la această regulă nici separarea partenerilor căsătoriţi sau divorţul. de aceea. Divorţul poale fi provocat şi de acţiunea unor demoni care au 165 . Iar cel părăsit să nu-şi dea seama. în continuare voi da doar o listă a celor mai comune fonne de dominare şi manipulare: a) Dominarea sopilui de către sope b) Dominarea sopei de către soţ c) Dominarea părinţilor de către copii d) Dominarea unui copil de către un frate sau o soră mai mică sau mai mare c) Dominarea unui copil dc către o mătuşă. Slujirea celor divorjap trebuie sâ includă şi ruperea legăturilor sufleteşti cu partenerul ânlenor. Am primit multe scrisori prin care astfel de oameni ne-au cerut ajutor. De multe ori.

O persoană matură învaţă sâ facă faţă realităţilor vieţii şi sâ accepte despărţirile. multe dintre lucrurile care se petrec sunt o consecinţă a căderii şi nu este corect să-L acuzăm pe Dumnezeu atunci când aceste lucruri sunt negative.Slujirea practică Cum intră demonii intrat în perioada copilăriei. care va induce în victimă aceleaşi simptome. Consilierea multor persoane care au trecut prin traume ne-a arătat că acestea sunt. în Efeseni 6:13. mai târziu. De cele mai multe ori simptomele apar în aceleaşi organe şi într-un mod similar celui în care au apărut la prima victimă . Dar această promisiune nu este necondiţionată. Trăim într-o lume căzută. vom cădea pradă atacurilor vrăjmaşului. sâ tic eliberaţi. până la sfârşitul veacului acestuia. eliberarea de demonii care an controlat-o putând conduce şi la vindecare. Vrăjmaşul nu respectă pe nimeni şi nu-i pasă de durerea prin care trece cineva. 166 Experienţa nc-a arătat că momentele de puternică traumatizare sau accidentele grave sunt şi momente de mare sensibilitate spirituală. Până atunci. Nu-i de mirare că Pavel nc încurajează să purtăm tot timpul armătura lui Dumnezeu. Cuvântul „cancer" aduce aduce atâta groază în inimi încât am întâlnit cazuri în care teama de această boală a deschis o uşă demonică prin care a intrat. h) Moartea Se pare că moartea este un ultim mod de respingere. Deseori un demon poate prelua caracterul unei persoane care a murit pentru a controla o persoană în viaţă. întotdeauna. în aceste momente suntem mai vulnerabili la supranatural decât în alte situaţii. Optimismul generat de sănătatea de care te bucuri azi poate fi înlocuit. Unii oameni însă nu acceptă niciodată moartea unei persoane iubite. Teama celor apropiaţi de a nu se îmbolnăvi şi ei de cancer dă drept de transfer bolii. de o teribilă frică dc moarte. în ziua aceea minunată vom sărbători instaurarea împărăţiei lui Dumnezeu. de obicei. puncte de intrare a demonilor. Traumele experimentate dc copii pot li puncte de intrare a demonilor dc care aceştia vor trebui. al cărei dumnezeu este Satan (2 Corinteni 4:4). 9. un părinte suferă mai mult decât copilul care i se îmbolnăveşte subit.Vindecarea prin eliberări' . într-adevăr. în aceste cazuri. Dc multe ori. Ea este legată de ascultarea poruncii pe care Isus a dat-o Bisericii . iar acest lucru dă drept de control demonilor. în această lume. întotdeauna este necesară ruperea legăturilor sufleteşti ncdumnczcicşt dintre ea şi persoana moartă. şi dacă nu suntem bine ancoraţi în dragostea lui Dumnezeu atunci când vine ziua cea rea (aşa cum Pavel ne asigură. în special dacă copilul a Cost martorul unor dispute între părinţi.de a face ucenici şi a-i învăţa să păzească tot ce a poruncit El primilor ucenici (vezi paginile 266270 din primul volum). o experienţă traumatică. un duh dc boală care a cauzat cancerul. Dumnezeu ne-a promis că va fi cu noi în toate zilele (Matei 28:20). Iată care sunt cele mai comune dintre ele: a) Bolile grave Bolile care afectează pe neaşteptate o persoană sau un membru apropiat din familie sunt. Satan nu are inimă şi el va alege chiar aceste momente pentru a câştiga teren spiritual şi pentni a-şi plasa „săgeţile" (demonii) în cei care trec prin suferinţă. Acest lucru se întâmplă frecvent atunci când un membru apropiat al familiei moare de cancer. Traumele şi accidentele Traumele şi accidentele fac paitc din viaţa cotidiană. Uşurarea pe care victima (demonizată datorită durerii şi traumelor separării) o experimentează este uneori dramatică. Nici creştinii nu sunt scutiţi de crize şi probleme. peste noapte. Am slujit multor oameni la care simptomele de cancer au apărut în urma morţii de aceeaşi boală a unui membru al familiei. că se va întâmpla). împărăţia lui Satan va lua sfârşit numai atunci când Isus se va întoarce ca Domn al Domnilor. înainte de a sluji pentru eliberarea persoanei în viaţă.

în toate aceste cazuri. Este. frica dc ceea ce se va întâmpla. prin ură. b) Şomajul Lipsa unui loc de muncă este întotdeauna o problemă. mai ales când vestea pierderii locului de muncă vine pc neaşteptate. Sunt cazuri în care oamenii pleacă dimineaţa la servici. amărâciunc sau răzbunare. Speranţa este un antidot împotriva fricii şi ea ne poate ajuta să evităm atacurile pe care vrăjmaşul vrea să le dea împotriva noastră prin trauma' şomajului. Dacă sc procedează cu înţelepciune. de anumite porţiuni ale drumurdor sau dc anumiţi şoferi. aparent.Cine mă va îngriji ? Cum mă voi descurca?. 169 . de călătorii. poate. Am constatat uneori că atunci când duhul de blestem al accidentelor este provocat. Adesea. frica dc moarte. Un astfel dc blestem poate fi pus asupra unei persoane sau asupra strămoşilor ei in mod deliberat prin vrăjitorie sau inconştient. chiar moartea.Slujirea practica Cum intră demonii La cei care sunt singuri. Am consiliat mulţi oameni care în urma unor accidente de maşină au rămas cu răni ce nu sc mai vindecau. pot spune că şomajul a fost eventimentul major prin care Dumnezeu i-a atras la El. dc obicei. Satan se foloseşte de frica cc încolţeşte în inimile oamenilor pentru a-i controla şi manipula (frica de necunoscut. fără griji. demonii nu pot fi identificaţi şi scoşi decât mult timp după accident. perioada in care nu au încetat să chinuic victima Demonii intraţi pot face ca victimei să-i fie frică de maşini. fie pe vreunul din strămoşii ci. concluzia la care către un duh care vine pe linie generaţionalâ. lăsând persoana în incapacitate de a mai lupta cu viaţa şi convinsă că nimeni nu o mai acceptă. Este. dar vindecabile prin eliberare dacă victima vrea să-i ierte pe cei vinovaţi şi doreşte să-şi rezolve toate problemele spirituale din viaţa ci. uneori am. Aceste accidente pot fi cauzate dc 168 . Uneori accidentul în sine poate fi indus demonic pentru a împlini un blestem.. pentru ca scara să se întoarcă acasă răvăşip de vestea concedierii. efectele cauzate demonic sunt dc lungă durată. un punct de intrare a demonilor. un accident de maşină poate oferi demonilor oportunitatea dc a profita de starea de şoc prin care trece victima. la tiauma bolii se adaugă întrebări ca ajung unii dintre ei fiind că nu au nici o şansă de a face faţă situaţiei. persoana ajungând acolo unde El doreşte ca ea să ajungă Sunt mulţi cei care. Siguranţa noastră constă nu în împlinirile pământeşti ci în tăria planurilor pe care Dumnezeu le are cu vicple noastre. Această teamă dc viitor va induce şi mai mult boala demonică şi va cauza. cazul accidentelor repetate care. privind înapoi.i 'indeairea prin eliberare . etc). nu au nici o explicaţie. c) Accidentele t Accidentele de maşină sunt incidente care pot deveni serioase puncte de intrare a demonilor. Trauma generată de o asemenea experienţă poate deschide larg uşile pentru respingere. aşa cum am descoperit. d) Abuzul (vezi secţiunea 7: rănirea sufletească. victima resimte o durere subită in zonele în care n-a simţit niciodată durere. criza poate fi astfel deturnată încât să devină o minunată oportunitate de întoarcere la Dumnezeu. Duhul de respingere o va determina să-şi piardă speranţa în viitor şi încrederea în sine. Cauza. De exemplu. era un duh de frică sau un blestem.. deseori. Frica controlează vieţile multor oameni şi vrăjmaşul profită din plin dc oportunităţile cc i sc oferă. o manifestare a demonului în locurile în care a afectat în trecut fie victima. Oamenii sunt foarte vulnerabili spiritual atunci când trec prin momente traumatice. abuzul şi respingerea) e) "Frica Frica care însoţeşte experienţele traumatice este. invariabil.

o tranziţie de la limitele corporale. Necurăţia rituală este întotdeauna asociată unor entităţi spirituale care pângăresc oamenii. Cuvintele folosite pentru a descrie necurăţia par a indica. Ca urmare. locurile sau obiectele. De exemplu. de aceea demonii dintr-o persoană vor face tot ce pot pentru a o încuraja. Mânuitorul ei. între creştini. Ia moartea acesteia. iar în versetul 14 această cerinţă este extinsă asupra tuturor celor care au fost prezenţi la moartea acelei persoane (în cortul sau în clădirea în care a avut loc decesul). întotdeauna. şi a Tatălui din ceruri. Moartea (inclusiv pierderile de sarcină şi avorturile) a) Momentul morţii Momentul morţii este un moment de tranziţie . Momentul morţii este un moment de marc semnificaţie. Iar demonii vor face tot cc pot pentru a profita de ele. se va atinge de vreun mort. în Vechiul Testament ne sunt prezentate în detaliu toate precauţiile necesare pentru protecţia celui ce a venit în contact cu trupul unui om care tocmai murise. locul sau obiectul să devină necurate.Slujirea practica Cum intră demonii 10. încă din timpul vieţii. Această parabolă ne spune că nimeni nu poate şti nici când va muri şi nici când Domnul va veni a doua oară. la moartea persoanei. demonii nu se pot folosi de un trup mort. sâ se poată transfera cu uşurinţă. Creştinii care cred în Isus ştiu din Scripturi că după moarte vine despărţirea oilor de capre iar apoi judecata. Biserica La moarte trupul devine inert şi credinciosul care a fost în el pleacă.. dc obicei. templul ne este descris ca fiind necurat ritual. Ei caută să îndeplinească dorinţele stăpânului lor (Satan) ocupând trupurile fiinţelor omeneşti şi făcând tot ce pot pentru ca victimele lor să se îndepărteze de Domnul Isus Cristos şi sâ nu devină creştini. care au ales să-I întoarcă spatele lui Dumnezeu şi să-şi slujească numai lor înşile. Se pare că. un nivel scăzut de activitate. să fie necurat timp de şapte zile ". preoţii fiind instruiţi să se curăţeascâ ritual şi apoi să curăţească ritual şi templul. în necredincioşi. o "necurăţie rituală". în evanghelia după Matei găsim câteva pilde care vin să ilustreze consecinţele eterne ale acţiunilor noastre pământeşti (vezi pilda fecioarelor înţelepte şi a celor nechibzuite din Matei 25:1-13). Dc aceea. Moartea este atât un moment de tranziţie pentru persoană cât şi de rcorientare pentru demonii care au fost în ea Dar demonii nu pot trece dintr-o persoană într-alta dacă nu au anumite drepturi care să le permită să o facă. nu este neobişnuit să descoperi că demonii lucrează mai puternic între credincioşi decât între necredincioşi! Ei au dc lucru mai mult cu primii. după Legea Domnului (2 Cronici 29). în Numeri 19:11 ni se spune fără echivoc că cel care ". Demonii nu au propriile lor trupuri. O cercetare atentă a acestor pasaje ne arată că necurăţia rituală este întotdeauna asociată unor efecte spirituale ce fac ca persoana. de vreun trup omenesc mort. Din acel moment ea iese din limitele temporale ale pământului. ştiind că pot ridica acest nivel atunci când va apare pericolul schimbării 170 spiritualităţii victimei.. Datoria noastră este sâ fim gata pentru a întâmpina acel eveniment împreună cu Mireasa lui Cristos. sâ stabilească cât mai multe legături sufleteşti nedumnezeieşti astfel încât. ei vor încerca să minimalizeze eficienţa lucrării şi a influenţei acestora în bisericile de care aparţin. un duh de frică poate acţiona din interiorul victimei pentru a facilita intrarea altor demoni de la o persoană care tocmai a murit Ştiu că acest subiect este deosebit de sensibil şi de controversat. dar cei care rămân în urma ei vor suporta anumite consecinţe. De obicei. care ne-au fost date de Dumnezeu prin concepţie în faza embrionară. demonii folosesc frecvent atât aceste legături sufleteşti nedumnezeieşti cât şi slăbiciunile spirituale ale persoanei vii. Pentru acea persoană a sosit vremea sfârşitului vieţii pe pământ şi a începutului odihnei în dragostea şi harul lui Isus. Ezechia a ajuns rege al Iudeii după o perioadă în care templul a fost folosit ca loc de închinare ocultă. pentru a se transfera.Vindecarea prin eliberare . Cu alte 171 . demonii vor menţine. Ia veşnicia care stă în faţa noastră. Isus a vorbit deseori despre „veacul care vine".

sarcinile funcţionale Desigur. nu este decât o procedură vechi-tcstamentalâ dc lupul împotriva duhurilor rele. aceste spălări reducând riscul infestării. Odată cu Marea Trimitere (Matei 28:19-20). Dacă ar fi fost aşa. Slujirea nc-a arătat că atunci când recunoaştem că în bolcz se ailâ puterea Numelui lui Isus de a mântui. ca permite accesul unor fiin|c şi puteri spirituale datorită a ceea ce s-a întâmplat acelor oameni. neperturbate. sub ungerea Duhului Sfânt Este vorba aici de o împărtăşire dc putere spirituală asemănătoare împărtăşirii de putere ce arc Ioc când sc pun mâinile peste o persoană.Slujirea practică Cum intră demonii cuvinte. Pentru că nu a fost consacrată. aşa cum este ea descrisă în Lege. M-am dus în bucătărie pentru a-i aduce apa.I judecarea grin ehherare . Singura interpretare plauzibilă a capitolului 19 din Numeri este că apa de curăpre. fără nici o problemă Femeia ne-a spus că apa aceea avea un gust diferit de prima. Dar atunci când o membră a echipei noastre dc slujire şi-a pus mâinile pe stomacul femeii şi a consacrat apa băută. reacţia demonilor a fost instantanee. Ce am constatat noi în slujirea practică este că atunci când persoanei slujite i se oferă apă consacrată spre a ii băută. Duhurile de boală care se transferă îşi continuă. Isus lc-a cerut ucenicilor să-i boteze pc credincioşi în Numele Tatălui. sunt instantaneu eliberaţi de putcnle întunericului care nu pot rezista consecinţelor actului lor de supunere şi puterii de curăţire a apei în care s-a făcut botezul. atunci când ies din apă. care a fost imediat eliberată. efectul asupra demonilor poate fi imediat şi dramatic. special preparată şi consacrată (vezi Numeri 19:111). Am făcut acest lucru şi apoi am dus apa persoanei căreia îi slujeam. locuri sau obiecte. Femeia a luai o înghiţitură dar a scuipat-o imediat şi demonul a strigat din ca "Datinii apă curată I". în Numeri 19 sc arată foarte clar că cei care au venit în contact cu un mort sunt în pericol de a fi necura|i ritual. transfera de la persoana care tocmai murise Sute de cazuri dc slujire nc-au arătat că ruperea legăturilor dintre o persoană vie şi una moartă. 173 . Pentru a fi vindecaţi de otrava spirituală pc care vrăjmaşul o injectează şi pentru a fi eliberaţi. este un foarte eficient mod dc luptă împotriva puterilor întunericului şi de îndepărtare a drepturilor pe care acestea le au. folosirea apei dc curăţire. vindeca şi elibera. Deseori am văzut că demonii au indus în victimă exact simptomeie care prevalau în persoana moartă. Totuşi. era înzestrată cu o putere spirituală care putea lupta împotriva puterilor întunericului cc s-ar fi pulul. al Fiului şi al Duhului Sfânt. Prin "apă consacrata7 înţeleg apă pentru care s-a făcut rugăciune şi care este. în Efeseni 5:26 Pavel nc vorbeşte despre sfinţirea Bisericii prin spălarea cu apă^ spunând că Dumnezeu a curăţat în acest fel Biserica. Dc ce ? Unii comentatori au încercat să evite fondul problemei spunând că spălările rituale prevăzute în Lege (spălarea cu apa de curăpre) au fost mijlocul prin care Dumnezeu a vrut să-i protejeze pe cei care au venit în contact cu o persoană care a murit dc o boală contagioasă. urmată de eliberarea victimei dc toate duhurile necurate care s-au transferai de la persoana decedată. oamenii nu trebuie decât sâ privească în credinţă la Fiul Iui Dumnezeu care a fost înălţat pe crucea de la Calvar aşa cum evreii au privit în pustie la 172 şarpele de bronz care a fost înălţat pentru ca ei sâ (ic vindecaţi dc muşcătura şerpilor otrăvitori. ce rost a mai avut ca apa de curăţire să fie amestecată cu cenuşa unei vaci roşii tinere ? Pentru o spălare igienică era suficientă apa curată dc izvor. Am adus un pahar de apă pentru care nu nc-am rugat. A fost ca şi cum apa ar fi început să fiarbă în stomacul femeii. este interesant de observat că prepararea apei dc curăţire presupunea sacrificarea unei vaci roşii fără cusur care nu fusese niciodată pusă în jug. Moartea lui Isus pe cruce a reprezentat jertfa desăvârşită şi suficientă pentru Dumnezeu. dar în timp ce mă întorceam Domnul mi-a vorbit foarte' clar spunându-mi să binecuvântez apa prin punerea mâinilor. L-a băut pe tot. Am descoperit acest lucru pentru prima dată atunci când una dintre persoanele pentru caro ne rugam ne-a cerul un pahar cu apă. de aceea. demonii nu s-au opus ca victima să o bea. deseori cei botezaţi.

au capacitatea de a-şi controla emoţiile şi de a-1 încuraja pe muribund. cu parteneri devotaţi unul altuia. sacrificarea creştinii se vacilor află 19 este valabil şi roşii. poate conduce la scurtarea slujirii cu multe ore. în această dificilă perioadă. Uneori efectul morţii unei persoane care a suferit mult timp dc o boală incurabilă poate fi la fel de traumatic ca şi atunci când acea persoană ar fi murit subit într-un accident de maşină. * Şocurile emoţionale Apar mai ales în cazul morţilor neaşteptate Trauma unei pierderi neaşteptate afectează profund oamenii. Datorită Datorită posibilităţii demonizării moartea reprezintă. Ic vom repeta pe scurt: credincioşi/or. inoculând oamenilor o falsă imagine a vieţii dc după moarte şi fâcându-i să creadă minciuna spiritualismului. Suferinţa aceea atât de prelungită era. mai ales în cazul celor ce au probleme de mult timp. sunt adesea vindecate prin eliberare de boli sau simptome. Aceste 174 Suferinţa este un proces necesar în urma morţii. Acestea sunt duhurile pe care mediumii spiritualişti le cheamă atunci când sunt consultaţi de cineva care vrea să vorbească cu o persoană care a murit. susţinuţi de cineva. ei devenind vulnerabili emoţional la atacurile demonice. evident. Cunosc cazul unei femei care. dacă ei nu sunt.Slujirea practica Practica ne-a arătat că principiul din Numeri azi. poate înşela prin informauile uimitor de exacte pe care Ic poate furniza. Unii oameni. Acest lucru ne avertizează în odată cât de important este să nu avem nici o legătură sufleteas nedumneze iască şi să trăim o viaţă curată Explorarea morţilor survenite în familie trebuie să intre în ruti dc slujire. pe lot parcursul vieţii ci). Am constatat deseori existenţa „duhului călăuzitor" (cum l-am numit noi) al persoanei care a murit. b) Evenimentele corelate momentului morţii Există alte câteva aspecte ale morţii de care demonii pol profita şi care trebuie cunoscute atunci când slujim celor vii. încă mai'suferea. demoii care a intrat în persoana pentru care ne rugăm şi care a preluat caracteristicile persoanei decedate (pe care a însoţit-o. Ia rândul lor. de sprijinul şi încurajarea copiilor sau a unor rude apropiate. un moment de pericol. cinsprezece ani după moartea soţului ci. in special dacă el nu beneficiază. care uneori vin pe linie generaţională de la cei morţi. când evidenţiază transferul demonic de la o altă persoană.Vindecarea prin eliberare . Dar după moartea acestuia. uneori. Sfânt. Persoanele afectate de aceste duhuri. Am văzut lucruri uimitoare atunci când ne-am adresat şi am izgonit duhurile călăuzitoare ale unor persoane moarte. Orice duh care s-a afl într-o persoană cc tocmai a murit va căuta să-şi găsească cât m repede posibil o nouă locuinţă. trebuie suspectată acţiunea unui duh de suferinţa. nu mai este nevoie prin de crucii. autoritate. * Singurătatea Este specifică cazurilor în care o căsnicie de zeci de ani. Această procedură. 175 . Dar uneori demonii vor profita dc trauma emoţională şi vor face ca victima să nu-şi mai revină din starea de durere în care se află. pe o Isus putere poziţie dan ş de * Suferinţa Cum intră demonii Singura diferenţă este că jertfa (Isus) a fost deja adusă şi acun împărtăşirea Duhului aspecte au fost deja disculatc anterior dar pentru o mai bună înţelegere a acestui capitol. Singurătatea resimţită de supravieţuitor cslc atât dc intensă încât demonii pot profila dc starea emoţională a acestuia. din clipa în care ştiu că persoana pe care o iubesc va muri. cauzată demonic şi femeia nu a putut fi vindecată decât prin eliberare. Fără suferinţă nu poţi fi vindecat dc durerea suferită prin pierderea persoanei dragi. care cunoaşte foarte bine persoana decedată. pentru c care rămân în viaţă. Dacă după o perioadă de aproximativ trei luni dc la deces nu se observă o schimbare semnificativă a stării celui care a suferit pierderea. este brusc întcruplă de moartea unuia dintre ei. şocul poate fi extrem de traumatic. Duhul călăuzitor. învingători.

sub blestemul lui Dumnezeu. Pavcl a trecut prin aceleaşi experienţe interioare ca şi toţi cei care-L caută din toată inima pe Isus.Slujirea practicii * Respingerea Cum intra demonii Pentru unii oameni (şi în special pentru copii). prin răzvrătire. iar Pavel striga cu disperare că uneori. 11. de cele mai multe ori. Blestemele (inclusiv legămintele lăuntrice. probabil.Vindecarea prin eliberare . blestemul lui Dumnezeu a fost ridicat de peste omenire. Satan este „pârâşul fraţilor" şi el va trimite un duh rău care să-i acuze pc sfinţii lui Dumnezeu pentru orice greşeală şi să-i îndrepte spre versetele care. cad într-o adâncă disperare şi osândire datorită păcatelor comise în trecut. Acest lucru se întâmplă de obicei atunci când în victima există deja o adâncă rădăcină a respingerii. loan scrie unor creştini că „daca ne mărturisim pocalele. mai ales. Procesul dc sfinţire poate fi lung şi dificil. Atunci când Dumnezeu judecă sumar. Dcutcronom 28:15-68). Pavcl ne spune că Isus a devenit blestem pentru noi (Galatcni 3:13). scoase din contextul şi echilibrul Scripturii. Ce biruinţă ar fi repurtat dacă Isus ar fi crezut 177 . Uneori însă Dumnezeu judecă sumar păcatul. cazul persoanelor în vârstă care s-au străduit toată viaţa să-L slujească pe Dumnezeu. după cc citesc Evrei 6. pierderea proiecţiei Sale ca urmare a deciziilor pc care deliberat le luăm. Din fericire. eliberând pe credincioşi de sub blestemul Legii. Vechiul Testament menţionează câ Domnul a îngăduit unui duh rău să-1 tulbure pe regele Saul (I Samuel 16:14). Prin cnice. rădăcină dc care demonii vor profita pentru a plasa în ca. Cuvintele în sine nu au autoritatea de a face rău cuiva. declaraţiile şi rugăciunile greşite) Blestemele sunt cuvinte rostite împotriva unei alte persoane cu intenţia de a-i face rău. loan sc aştepta ca şi creştinii sâ păcătuiască şi cl afirma clar câ există un remediu pentru păcat. aşa cum a fost în cazul lui Irod (Fapte 12:23). Cu cât umblăm mai aproape de Dumnezeu. împlinirea „blestemului" este. cu atât devenim mai sensibili faţă de păcat Cu cât este lumina mai puternică cu atât este mai uşor să vezi murdăria! Unii creştini. Ei au în spate o viaţă petrecută în slujba Domnului dar cu cât se apropie dc sfârşitul vieţii. încă odată. în loc sâ facă binele pc care-1 dorea. odată cu moartea persoanei de care aceasta a fost atât de dependentă un ultim şi puternic duh de respingere. Deci blestemul lui Dumnezeu este. Referitor la blestemul lui Dumnezeu. pierderea unei persoane iubite echivalează cu a fi respins de acea persoană Este aproape ca şi cum ei ar simţi ca persoana aceea a murit deliberai pentru a-i lăsa singuri. de aceea. lăpl cc ne arată că puterea lui 176 Dumnezeu se extinde şi peste demonii Iui Satan şi câ El poate folosi chiar şi un duh rău pentru a-Şi împlini planurile. El este credincios şi drept ca Sâ ne ierte păcatele şi să ne curăţească dc orice nedreptate" (1 loan 1:9). executată de către îngeri. In aceste cazuri blestemul este modalitatea prin care Dumnezeu judecă neascultarea şi răzvrătirea. Dar fiecare dintre noi a păcătuit şi într-un mod specific şi s-a pus. Esle. ieşim de sub proteepa lui Dumnezeu şi ne plasăm sub acţiunea lui Satan. Când păcătuim. cu atât devin mai conştienţi de greşelile pe care le-au făcut. luptând uneori cu disperare împotriva unor ispite puternice. Satan este un expert în citarea Scripturii. Scriptura ne spune clar câ răzbunarea este a Domnului (Romani 12:9) şi că noi nu trebuie sâ judecăm. făcea răul pe care-1 ura din inimă (Romani 7:14-25). dar puterea spirituală din spatele acestor cuvinte poate face ca termenii blestemului să fie împliniţi a) Blestemele puse de Dumnezeu înainte de a analiza consecinţele blestemelor rostite de oameni. trebuie să înţelegem ce ne spune Scriptura despre blestemele pe care Dumnezeu le pune asupra celor care încalcă unele dintre legile Sale (vezi. dc exemplu. pocăinţa şi iertarea sunt cerinţele de bază pentru a fi eliberat de blestemul general pe care Dumnezeu I-a pus asupra omenirii datorită păcatului. sunt devastatoare în special pentru cei care doresc să-L slujească pe Dumnezeu cu o inimă curată. Această tehnică a folosit-o şi atunci când a încercat să-L ispitească pe Isus. care a îngăduit săi se aducă închinarea cc i se cuvenea Iui Dumnezeu. Mărturisirea.

.. atunci indiferent cale blesteme va pune peste noi Satan.duhuri care şi-au spus nume ca: disperare. dar chiar şi aşa. învaţă din ele şi nu se dă bătut. în 1 Corinteni 3 Pavel abordează problema creştinilor ce nu au zidit pe temelia care este Isus. Dacă capitulăm în faţa mustrărilor vrăjmaşului cu privire la trecutul nostru. După ce ai slujit la sute de oameni care au fost victime ale unor blesteme. Mai degrabă aş dori să am un angajat care deşi face greşeli. cât duhul care stă în spatele acestor cuvinte. Dar atenţie! Care dintre noi este atât de sigur de umblarea sa cu Dumnezeu încât să fie absolut convins că nu dă vrăjmaşului nici un prilej de a pune vreun blestem asupra lui? Mândria este un duşman dc moarte. Satan este ua mincinos şi el nu ezită să citeze. şi nu celor care nu au renunţat la luptă. Importante sunt nu atât cuvintele citate. vinovăţie. prin jertfa lui Isus ei au« fost răscumpăraţi de sub blestemul Legii şi au fost smulşi din ghiarele Diavolului. Cei care sc tem dc blestemele puse de alţi oameni asupra lor trebuie sâ citească Proverbe 26:2:.Cel ce nu face greşeli nu face nimic " este adevărat. se adresează în mod specific celor care şi-au părăsit credinţa. ele nu ne vor afecta spiritual. Trebuie de aceea să fim mereu cu garda ridicată pentru a nu permite duşmanului să pună vreun blestem peste noi sau să-şi plaseze vreun demon. Dumnezeule. dar ca prin foc" (1 Corinteni 3:13). b) Blestemele puse de Satan Atunci când blestemele nu vin de la Dumnezeu. în ciuda căderilor accidentale sau a problemelor ce se ivesc. de teama dc a nu greşi. deoarece în ele nu sc va găsi nimic demn dc păstrat. care crează atâtea probleme celor ce nu înţeleg că au fost eliberaţi de sub blestemul Legii. şi cunoaşte-mi inima! Vezi dacă aste vreo cale rea în mine şi du-mă pe calea cea veşnică. Echipa noastră a eliberat oameni de multe duhuri care au profitat dc astfel dc situaţii . avem dc-a face cu duhurile rele care au ca sarcini specifice îndeplinirea termenilor blestemelor puse de unii oameni peste alţi oameni. Eu cred că în afară de frica de Dumnezeu există puţine motivaţii de a duce o viaţă sfântă superioare celei că atitudinile inimii şi comportamentul nostru pol deschide vrăjmaşului uşile Rugăciunea dc auto-examinarc din psalmul 129:23-24 este de maximă importanţă pentru o viaţă de disciplină creştină: „Cercetcază-mă. Proverbul . Mai Trebuie să-i încurajăm pe cei care duc această luptă şi să le reamintim că. demonii lui sau oamenii răi. dacă nu dăm vrăjmaşului nici un drept de ingerinţă în viaţa noastră. nu face nimic. Cum sare vrabia încoace şi încolo şi cum zboară rândunica. " Neîntreruptele atacuri ale vrăjmaşului ne pol epuiza şi ne pot face vulnerabili la înşelări şi încercări. Nu este de mirare că avem nevoie dc darul deosebirii duhurilor pentru a putea face diferenţa între lucrurile care vin de la Dumnezeu şi cele care nu vin de la El (I Corinteni 12:10). într-un trup robit unei firi căzute.Vindecarea prin eliberare • Slujirea practică Cum intră demonii ci lari le din Scriptură scoase din context. indiferent de minciunile pc care vreun duh necurat ar încerca să le şoptească în urechile lor. Pasajul din Evrei 6. iar Scriptura ne avertizează că inima este nespus dc înşelătoare şi deznădăjduit de rea. dezaprecierc. decât unul care. izvorâtă din incapacitatea de a crede în binecuvântarea mântuirii). Trebuie să fim foarte atenţi atunci când folosim Scriptura şi atunci când ascultăm citarea Scripturii de către alţi creştini (sau necreştini). mai ales atunci când foloseşte 179 . Este o mare diferenţă între cei care şi-au părăsit credinţa şi cei care duc lupta credinţei în mijlocul unei lumi căzute. să inteqjrbteze sau să se folosească de Cuvântul lui Dumnezeu pentru a-şi atinge scopurile. Blestemele sunt uncie dintre mijloacele lui favorite de acţiune. omul acela va fi mântuit. aşa nu-şi atinge ţinta blestemul neîntemeiat". etc. îţi dai seama că viclenia şi hotărârea vrăjmaşului de a neutraliza puterea Trupului lui Cristos sunt atât de mari încât va face orice pentru a-şi atinge scopurile. El compară ceea ce facem în viaţa noastră de creştini cu zidirea unei clădiri şi spune că unele dintre aceste clădiri vor fi distruse în focul judecăţii lui Dumnezeu 178 explicit. frică de Dumnezeu (nu frica sfântă de Dumnezeu ci o frică greşită. îi dăm dreptul să ne demonizeze prin îndoială şi necredinţă.

Dar membrii bisericii. sunt blestemele puse nedclibcrat dar care fac parte din categoria cuv intelor rostite împotriva altei persoane. Blestemele puse de oameni se împart în două categorii. Una dintre cele mai 180 puternice forme de blestem este rugăciunea greşită (rugăciunea prin care îi cerem lui Dumnezeu să facă lucruri motivate de dorinţe greşite). Au început şocurile emoţionale iar el nu mai ştia ce să facă pentru a se proteja pe el şi pe şotia lui. pare a fi unul dintre cele mai ui . dar au o puternica acoperire. nu ceea ce vroia Dumnezeu. s-au opus cu îndârjire. Aceste blesteme dau demonilor unele. Pentru a avea eficienţă. atât ei cât şi noi am fost surprinşi dc întăriturile pe care vrăjmaşul le zidise în ei datorită suferinţelor prin care trecuseră. De aceea cei care pun blestemul vor încerca să obpnâ ceva ce ţine de victimă pentru a-1 folosi pe parcursul ritualului de blestem.Vindecarea prin eliberare . voluntar sau nu. în minţile celor doi au început să încolţească gânduri cc păreau de mult adormite şi după câpva ani de chin au renunţat nu doar la acea biserică ci şi la slujire. Cercetători ai Bibliei cu o vastă experienţa în domeniu confirmă această realitate (pentru o mai bună înţelegere a acestui subiect recomand citirea cărţii iui Dcrck Prince Binecuvântare sau Blestem). Când am început slujirea. Cei mai mulţi dintre oamenii care pun blesteme asupra altor oameni nu-şi dau seama de răul pe carc-1 Tac. Nu voi uita niciodată cazul pastorului a cărui stare de sănătate părea definitiv compromisă Omul acela suferise o epuizare fizică pc care nu o mai putea sunnonta. un obiect sau o haină furată pot fi folosite pentru a se încerca blestcmarea posesorului. După un timp. demonul dc blestem putând de acum să-şi înceapă acţiunea împotriva v ictimei. în general. Sunt cuvinte grele. demonii sunt folosiţi pentru a face rău victimei blestemului. Foarte eficiente puncte de contact sunt părţile cc aparţin de trupul victimei. Era un credincios adevărat şi era hotărât să lase Duhului Sfânt libertatea de a lucra în acea biserică. şuviţele dc păr sau sângele. care abia îl numiseră în funcţie. Satan îi blestemase şi acum aveau nevoie de ceva mai mult decât o perioadă de îngrijire afectivă.Slujirea practică < Cum intră demonii zonele de vulnerabilitate şi caile dc blestem pe care noi nu Ic suspectam ca fiind periculoase. Cele mai frecvent folosite sunt aşchiile de unghii. Acelui obiect i se ataşează un blestem (un demon) iar apoi el este înapoiat proprietarului. Deseori am văzut că blestemele rostite de creştini dau Diavolului o putere mai marc dacât cele rostite de necredincioşi. ci trebuie să aibă un punct de contact cu victima Se pare că demonii care vor îndeplini termenii blestemului trebuie să cunoască victima sau sâ o poată măcar identifica. în al doilea rând. ei nu aleg la întâmplare persoana asupra căreia pun blestemul. este foarte semnificativ. Foarte puţini par a înţelege câ atunci când vorbesc negativ despre cineva dau Diavolului posibilitatea dc a ataca şi demoniza persoana respectivă. Ei îşi doreau un păstor care să facă ceea cc vroiau ci. ca mijloc de blestemarc directă a victimei. şi nici nu a avut înţelepciunea de a pleca într-o biserică care dorea să asculte mesajul pe care Dumnezeu îi ceruse să-1 proclame. blesteme în care. el a început să reacţioneze împotriva unora dintre lucrurile spuse în biserică. De exemplu. Pe vremea aceea habar n-avea că Vehemen|a cuvintelor rostite împotriva lui de către membrii congregapei sale a făcut din cl victima unui blestem încă din ziua în care a călcat pentru prima dată pragul noii sale biserici. în primul rând sunt blestemele deliberat aplicate dc către cei implicaţi în ocultism şi care ştiu bine cc fac. Scriptura nc spune că „viaţa este in sânge" şi folosirea sângelui în ritualul dc blestem. Aveau nevoie de o puternică eliberare de toate duhurile de blestem care au fost puse asupra lor de către o parte a acelei congregaţii. drepturi prin care pot submina direct viaţa Trupului Iui Cristos. Deseori ei sc vor folosi de un obiect (vezi capitolul următor). cuvinte cc vin împotriva planurilor şi scopurilor lui Dumnezeu cu acea persoana c) Blesteme puse deliberat de către oameni Felul în care operează cei ce pun blesteme în mod deliberat. cum ar fi o haină sau o bijuterie.

a rostit termenii jurământului şi a acceptat condiţiile prin care a devenit membră a organizaţiei oculte sau a fost avansată în cadrul ierarhiei ei.I indecarea prin eliberări. masonice sau oculte (extrem de numeroase) au în ritualurile lor blesteme prin care încearcă fie să-şi împiedice membrii să părăsească organizaţia. au fost invocate blesteme asupra altor oameni. vudu-iştii pot folosi demonii pentru a induce simptomele durerii în acele zone din trupul victimei. Un alt aspect al blestemelor prin masonerie este că ele par a-i afecta într-un mod particular pe cei convertiţi la creştinism şi care 183 ..Slujirea practicii ( uni intril demonii puternice mijloace prin care oamenii pot ti controlaţi prin blesteme demonice. lot mai râu. Am slujit unor fiice dc masoni care au manifestat simptomele blestemelor masonice conform cuvintelor dc blestem rostite de taţii lor atunci când au participat la ritualurile de inipere pentru avansarea în grad. întotdeauna când slujim celor care au fost activ implicaţi în religii false sau în practici oculte în care. Toate organizaţiile secrete. deseori. Şi chiar dacă puntea este stabilită. demonul a mărturisit cum a intrat în victimă. Concluzia pe care o putem trage este că blestemul nu poate fi pus decât dacă între cel care blestemă şi victimă se stabileşte o punte de legătură. opnndu-i-sc respiraţia sau încercând să se sinucidă. în ţările în care vudu este o practică de vrăjitorie larg răspândită oamenilor le este foarte frică dc vudu-işti deoarece ci ştiu cc li s-a întâmplat celor care au căzut victime practicilor lor Vudu-iştii sunt deseori folosiţi în lumea afacerilor pentru a pune blesteme asupra concurenţilor comerciali întotdeauna când ocultiştii sunt folosiţi pentru a blestema victima. Cu cât o persoană trăieşte o viaţă mai apropiată dc Domnul. diferă în funcţie de treapta ierarhică pe care masonii o urcă. cunoscută sau necunoscută. dc exemplu. satanice. Am discutat cu unii dintre cei implicaţi odată în aceste forme dc ocultism. Victima însăşi a dat demonului acel drept atunci când. Am constatat că aceste blesteme pot trece asupra copiilor. imediat după cc a fost ciberalâ de duhul asociat vreunui ritual (duh de blestem care a fost protectorul acelui ritual). astfel încât demonii să o poată identifica şi sâ facă ceea ce li sc cere. ei au nevoie dc ceva ce aparţine persoanei pc care o blestemă pentru a stabili o legătură spirituală cu viitoarea victimă. când am suspectat existenţa unui blestem şi am provocat duhul de blestem care a cauzal problemele persoanei. Fără această punte blestemul nu poate fi îndreptat spre victimă şi nu are efect.. ca parte a ritualului. în relaţiile cu ceilalţi oameni sau la servici. caic a pus blestemul (sau care a plătit ocultistul care a blestemat) şi de cele mai multe ori semnele sau simptomele care indică prezenţa blestemului dispar. în asemenea situaţii reuşita sluijrii depinde. cu atât este mai puţin loc pentru blestemele vrăjmaşului! Uneori am văzut că atunci când în viaţa unei persoane apar ciudate simptome de boală din motive aparent inexplicabile. mi-au spus că au constatat că era mai greu să pui blesteme asupra creştinilor decât asupra celorlalţi oameni. Blestemele masoneriei libere. conform Exod 20:5 care ne spune că nelegiuirea părinţilor este pedepsită în copii până la a treia şi la a patra generaţie. oamenii încep să aibă dintr-o dată accidente stranii yi lucrurile încep să le meargă. Eliberarea poate avea loc imediat ce victima a iertat persoana. O altă metodă dc a pune un blestem asupra victimei este folosirea fotografiei ci. prin vudu sau printr-o altă practică ocultă. cauza este blestemul ocult. prin înţeparea păpuşii sau a fotografiei în diferite locuri. dc bună voie. Alteori. fie să-i ţină în robia în care de bună voie au intrat atunci când au devenit membri ai acelui grup ocult. Unele dintre aceste blesteme sunt blesteme de moarte şi nu este neobişnuit să vezi cum victima. de primirea 182 unui cuvânt de cunoştinţă despre persoana pentru care te rogi. Nc-am confruntat cu numeroase cazuri de acest fel. este atacată demonic. Alteori. nu întotdeauna blestemul va prinde. fotografia fiind folosită împreună cu o păpuşă vudu pentru a induce în victimă dureri fizice şi simptome dc boală De exemplu. inexplicabil. Aceasta este o practică obişnuită în vudu. trebuie să ne aşteptăm să avem de-a face cu o mare varietate de blesteme.

Oamenii reacţioneză de obicei. că mulţi dintre cei prezenp' erau afectaţi nu doar dc problemele prin care trecuseră în viaţă ci şi de efectele devastatoarei acţiuni a unui duh de faliment. Dar ignoranţa noastră privind felul în care demonii pot profita de ceea ce spunem sau facem nu-i va împiedica să se folosească de cuvintele pc care le rostim pentru a face rău altor oameni. Cuvintele negative şi distructive rostite (sau chiar exprimate prin rugăciune!) de oameni apropiaţi nouă. îşi atacă verbal soţia aducându-i nişte acuzapi nefondate. Odată instalat. Prosperitatea devine un blestem ai sărăciei ce aeponează împotriva intereselor financiare ale celui care iese dintre masoni. să existe o punte de legătură între cel care pune blestemul şi victimă. Când demonilor din spatele acestor probleme li se porunceşte sâ plece. Acest adevăr ne arată încă odată importanţa legăturilor sufleteşti. Dacă cuvintele pe care le spunem sunt crezute şi acceptate. fie la cea a strămoşilor lor. d) Blestemele involuntare Blestemele involuntare sunt blestemele rostite de către unii oameni împotriva altor oameni.Vindecarea prin eliberare . duhul a cărui sarcină funcţionala era să încurajeze prosperitatea îşi schimbă rolul. Cuvintele lor au puterea de ane răni pentru că suntem ataşaţi dc acele persoane. Dacă ea va accepta acuzapile sopilui şi va începe să creadă minciunile spuse despre ea (de exemplu: „Nu eşti bună de nimic!"). Durerea amintirii acelor cuvinte era uneori atât dc mare încât nu puteau ierta. dacă sunt crezute şi acceptate. imprecaţiile rostite nu au puterea de a ne răni sau controla. în special dacă el a devenit creştin. demonicul poate acţiona. Ei acceptă fără rezerve atât binele cât şi răul. la fel ca în cazul blestemelor puse deliberat. Dar pentru ca acest lucru să se întâmple trebuie. nu este neobişnuit să vezi cum mulp dintre aceşti oameni trec prin eliberare. aşa cum se întâmplă în cazul blestemelor puse voluntar. chiar dacă îşi 185 . Atunci când blestemul de sărăcie este rupt. foarte probabil că acea femeie va fi adânc rănită emoţional. miracolul crucii devine tot mai strălucitor pentru ei. încătuşând victima în acele cuvinte. mai ales la reuniunile de învăţături.Slujirea practică Cum intră demonii au renunţat fie ia propria lor practică masonică. Deseon am văzut. fără ca cei dintâi să aibă intenţia de a face un rău deliberat. de care suntem legaţi sufleteşte. devin un teren fertil pentru demonic. vrăjmaşul poate profita de cuvintele pe care le rostim într-un moment de mânie pentru a ataca prin ele gândurile şi emopile persoanei căreia nc adresăm. Prorocia lui Isaia (Isaia 53) descrie cu o remarcabilă acurateţe cum Cel care avea să vină va face posibilă eliberarea şi vindecarea noastră. Atunci când cineva renunpi la masonerie. Copiii sunt deosebit de vulnerabili la criticile părinţilor deoarece ei cred instinctiv ceea ce li se spune de către părinţi sau alp adulţi care îi îngrijesc. De exemplu. De cele mai multe ori lucrurile 184 care ne rănesc cu adevărat sunt rostite de către persoanele de care suntem legaţi sufleteşte. radical! Pe măsură ce oamenii sunt eliberaţi de demonii care le-au controlat astfel vieţile. începându-şi acţiunea împotriva iui Isus. la întoarcerea de la lucru. Slujirea celor afectaţi de masonerie ne-a arătat că de cele mai multe ori aceşti oameni sunt atacap demonic. Dar dacă un soţ. Jertfa lui Isus a făcut posibilă eliberarea de sub orice blestem deoarece El a luat asupra Sa consecinţele acestor blesteme şi prin rănile Lui putem fi vindecaţi. fiind încurajaţi de cuvintele pozitive şi distruşi de cele negative. rostite de către părinţi împotriva lor. Masoneria liberă este un cult al „prosperităţii" în care fiecare mason trebuie să-şi ajute fraţii masoni. Am slujit unor oameni care ne-au mărturisit lucruri înfricoşătoare. starea lor materială se schimbă deseori. Deşi incidentul este neplăcut. atunci vrăjmaşul se va putea folosi de legătura sufletească dintre ca şi sopil ei pentru a-şi plasa un duh de slăbiciune în acea femeie. cu indiferenţă la blestemele rostite împotriva lor de către o persoană pe care nu o cunosc. legăturile în care se aflau fiind rupte. duhul de slăbiciune va face tot ce poate pentru a-şi determina victima să se simtă nefolositoare. şoptindu-i minciuni până când femeia va fi atât de convinsă de neputinţa ei încât întreg universul său emoţional se va prăbuşi.

a plâns dintr-un motiv întemeiat). Eşti patetică. Blesteme involuntar puse de către o congregaţie asupra păstorului ei Păcat că Dl. Nu te interesează decât sexul (cuvinte care se spun unu: bărbat zdrobit de lipsa de interes a sofiei sale pentru el). Conduc firma tău. Acestea sunt. aşa vei rămâne. N-o să-ţi găseşti niciodată o slujbă. aşa cum vreau eu.Slujirea practico Cum intra demonii dădeau seama că fără iertare nu puteau fi înfrânte puterile demonice din spatele cuvintelor rostite dc părinţii lor. Nu vei face nimic în viaţa. refuzăm influenţa acestor cuvinte asupra vieţilor noastre. de 7 ani. ieşim cu toţii afara. Mai slăbeşte-mă cu creştinismul O maimuţă scrie la maşină mai repede decât. Johnes a trebuit să se retragă (Dl. nu e omul care ne trebuie! Nu-ţi face iluzii! Aici nu vei schimba nimic! Dacă predici mai mult de zece minute. Copiii noştri nu văd nimic bun în tine. am dat vrăjmaşului dreptul de a ne călca în picioare şi. Aşa e familia ta. sfâtuindu-ne să luăm scutul credinţei împotriva lor. Vă înşelap dacă credeţi că mă puteţi schimba. Nu-i de mirare că nu-ţi găseşti de lucru. tine. Blesteme involuntar puse de către soţii asupra soţilor Ce bine ar fi fost să mă fi măritat cu un bărbat adevărat. cu autoritatea pe care ne-o dă Dumnezeu. vom avea nevoie de eliberare. Eşti la fel de bleg ca şi taică-tău. probabil. Iată care sunt cele mai obişnuite exemple dc blesteme involuntare cu care ne-am confruntat şi de care oamenii au trebuit să fie eliberaţi iar uneori chiar vindecaţi: Blesteme involuntar puse de către părinţi asupra copiilor Nu eşti bun de nimic. fie le acceptăm şi le credem. curând. Nu-ţi vor aduce decât necazuri. Eşti vicios. Dar imediat ce am făcut acest lucru. Eu nu te-aş angaja De felul în care răspundem unor astfel de lucruri depinde accesul pe care vrăjmaşul îl poate avea în vieţile noastre. De ce nu eşti ca nevasta lui John? Dacă o ţii tot aşa. Te plătim ca să faci ce-ţi spunem noi. Eşti exact ca şi maică-ta. Johnes este fostul păstor). eşti rău. Băieţii mari nu plâng ( însoţit de bătaie pentru că acel copil. Nu te vei mărita niciodată. Te îmbraci ca un clovn. puse de către un şef asupra Blesteme involuntar puse de către soţi asupra soţiilor Nu eşti în stare să găteşti ca maică-mea. parcă sunt în camera de oaspeţi. mă duci la faliment. Când le văd în pat. îmi plăcea când mă vizita celălalt păstor! Ce mult Să plece de aici. 186 . Cine ie-ar lua de nevastă? Eşti urât. Nu te vei schimba niciodată. Nu te încrede în bărbaţi. Blesteme involuntar congregaţiei sale Sunteţi adormiţi cu toţii: puse de către păstor asupra Mai bine n-aş fi venit aici. Fie luăm scutul credinţei împotriva lor şi. eşti ca ci. nici ca măturător.Vindecarea prin eliberare . unele dintre săgeţile fierbinţi ale celui rău despre care Pavel scrie în Efeseni 6. Blesteme involuntar subalternului Nu faci nimic ca lumea.

Nu mă voi ierta niciodată Este reaepa la o situaţie care a condus la aparipa unui neajuns. s-ar putea să fiu abuzată din nou. după un timp. Legăminte lăuntrice cc sunt un răspuns direct Ia rănile emoponale provocate dc anumite persoane. bărbaţii îţi pot face nişte lucruri groaznice). situaţie care ar fi putut fi evitată. Când facem un legământ lăuntric împotriva noastră înşine. ceea ce conduce la claustrare emoţională şi retragere în tine însuţi. Efectele depresiei şi medicamentelor îi distruseseră viaţa. îi fusese cu neputinţă. dar nu mai pot ieşi din încătuşarea în care singuri au intrat. Deoarece emoţiile lui erau acum controlate demonic datorită blestemului auto-impus prin legământul interior. două dintre acestea fiind: „Niciodată nu voi mai dormi într-un pat'' (ea concluzionase că paturile sunt periculoase şi dc aceea nu trebuie să le mai folosească) şi „Niciodată nu mă voi mai încrede într-un bărbat" (deoarece a putut fi vindecată decât după cc a fost eliberată de duhurile care o controlau datorită auto-blestemului pus prin legăminte interioare. deseori. După ce a fost eliberată din robia în care sc afla a putut dormi din nou într-un pat şi. Nu voi mai vorbi niciodată cu. un băieţel de 7 ani care a fost bătut pentru că a plâns. Săgeţile îşi ating. o pacoste. Am slujit unui bărbat de 46 dc ani care a făcut acest legământ lăuntric şi de la 7 la 46 de ani el nu a mai plâns niciodată. orice s-ar întâmpla. a fost enorm. de obicei. Dar preţul pe care l-a plătit pentni a-şi controla astfel exprimarea unor legitime emopi.. hotărând sâ ne trăim o parte a vieţii într-un mod cc contravine planurilor şi scopurilor lui Dumnezeu. Cei care se acuză de producerea acelui neajuns ajung să se auto-condamne tot restul vieţii. adultul) face un legământ lăuntric care este o formă de auto-blestem prin care victima decide sâ nu mai admită repetarea acelor situaţii. poate reacţiona. Ei nu-şi dau scama că luptă cu demonii şi că numai după eliberare poate începe lungul proces al restaurării gândirii şi comportamentului normal. Deşi ulterior încercase să învingă aceste legăminte lăuntrice.Slujirea practica Cum intră demonii e) Auto-blestemclc şi legâmintele lăuntrice Din nefericire. copiii rareori ştiu cum să facă faţă crudelor cuvinte rostite împotriva lor. bun de nimic. aşa că nu voi lăsa pc nimeni să se Durerea dc a vedea că cei în care ai avut încredere ţi-au înşelat aşteptările te poate face să tragi concluzia că nimeni nu te poate iubi cu adevărat. ca răspuns la situaţia dată. De exemplu. el a sfârşit prin a cădea într-o adâncă depresie pe care o trata medicamentos dc ani dc zile.I 'intleairca prin eliberare . grosolan. etc Sunt legăminte interioare ce se fac ca urmare a acceptării a ceea ce au spus alţii. * Sunt urât. o fetiţa care a fost grav abuzată sexual a făcut mai multe legăminte interioare. De exemplu.. Vindecarea acestui om a fost posibilă numai atunci când şi-a iertat tatăl şi a renunţat la legământul interior pe care îl făcuse. Mulţi oameni îşi dau ulterior seanţa de greşeala pc care au făcut-o rostind asemenea cuvinte. a început să înţeleagă că nu top bărbaţii doresc să abuzeze de ea şi că poate spera la o relaţie normală cu un bărbat. în aceste cazuri victima se îngraşă sau slăbeşte deliberat pentru a-şi ascunde sexualitatea Nimeni nu apropie de mă mine iubeşte. Ea nu 188 189 . Nu sunt în siguranţă dacă sunt atrăgătoare Dacă voi arăta atrăgător. Iată unele dintre formele de legăminte lăuntrice cel mai des întâlnite. printr-o decizie interioară dc genul: „Nu voi mai plânge niciodată". ţinta Copilul (şi. nu numai că ne limităm potenţialul nostru uman ci îl şi invităm pe vrăjmaş sâ ia în control acea zonă a vieţii noastre.

sau prin icgămintcle lăuntrice auto-impusc. Problemele sexuale pe care le va avea mai târziu în căsătorie îşi vor avea rădăcina în controlul demonic al sexualităţii lui datorită acestui legământ interior. care au fost anterior consacrate lui Dumnezeu. după ce aţi care auzit este cuvântul adevărului. Nu poţi avea încredere in părinţi Este reacţia de răspuns a copilului care a fost trădat de părinţi. atlel încât cei care sunt în contact cu aceste locuri sau obiecte pot fi influenţaţi de acţiunea demonilor ataşaţi acestora.. nu este greu sâ observăm că duhurile rele pot fi ataşate şi obiectelor sau clădirilor. Durerea produsă dc acel incident l-a marcat toată viaţa. Cei prinşi în capcana blestemelor deliberat puse dc către ocultişti. obiecte cărora să le dea o întrebuinţare păgână. " (Efeseni 1:13-14. .. de obicei mai mult de jumătate răspund afirmativ! Nu voi creşte niciodată se opun. potrivit lucrării puterii tăriei Lui. ca să cunoaşteţi care este nădejdea chemării Lui. prin atacurile verbale ale celor care. Toţi taţii îşi chinuie copiii Este reacţia unui copil abuzat fizic de către un tată adoptiv. De aceea există o prosperă piaţă neagră a obiectelor religioase furate şi.şi voi. Este reacţia copilului care sc teme de lumea adulţilor datorită răului pe care l-a suferit din partea acesteia. odată ou proliferarea satanismului şi vrăjitoriei în lumea 191 . este mult mai mare decala oricărui alt obiect. de exemplu. lumineze care mântuirii voastre. sunt bogăţiile slavei. în ultimii ani. După ce templul din Ierusalim a căzut în folosinţă păgână ocultă. aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt al făgăduinţei şi pentru moştenirii vă răscumpărarea stăpânirii dobândite (şi) să ochii inimii. a hotărât curăţirea acestuia. trebuie sâ fie încurajaţi dc adevărul cuvântului lui Dumnezeu: „. el trage concluzia că sexul trebuie să fie ceva murdar. Ocultiştii caută să obţină obiecte de uz creştin.Vindecarea prin eliberare . Mai bine aş muri Cum intră demonii Când trec prin încercări deosebite unii oameni ajung să creadă că singura ieşire din situaţia în care se află este sinuciderea. Sexul este ceva murdar Este reacţia unui copil care a pus părinţilor săi întrebări asupra realităţilor vieţii.. Lucrul acesta se întâmplă mult mai frecvent decât ne putem imagina. Obiectele şi clădirile blestemate Odată ce am înţeles că blestemele se pun asupra unei persoane prin intermediul acţiunii unui duh necurat. ci şi sâ cureţe ritual fiecare obicei din templu pentru a-1 elibera de puterile oculte care l-au pângărit. Când îi intreb pe cei prezenţi la conferinţele creştine d x ă au simţit vreodată dorinţa de a se sinucide.Slujirea practica Vreau să mar. Ei ştiu câ puterea demonică cc poate fi declanşată prin folosirea pervertită a acestor obiecte. din diferite motive. Am slujit unui om căruia părinţi i-au spus să-i aştepte „cinci minute" şi care au plecat apoi să se distreze. care a succedat la tron. credincioşii. nemărginita mărime a puterii Sale. o arvună a . lăsându-1 să aştepte cinci ore. li 190 12.. regele Ezechia. 2 Cronici 29 este un pasaj dc referinţă pentru înţelegerea acestui subiect. Văzând stânjeneala părinţilor în a-i da un răspuns. Uneori cei care se află sub influenţa obiectelor blestemate sunt victime ale implicării directe in ocultism. dar adesea victima ajunge sub influenţă demonică prin mirarea în posesia unui obiect care a fost blestemai sau care s-a aflat într-un loc blestemat. 18-19).moştenirii Lui în sfinţi şi care este faţă de noi. Demonii asociaţi legământului lăuntric împiedică relaţionarea acelui copil la cei care încearcă să-1 vindece dc rănile trecutului... Evanghelia noastre. Preoţii au trcbmt nu doar să sc curele ritual pe ei înşişi după acea perioadă de apostazie.

multe dintre vechile biserici engleze. lui Satan însuşi.Sl0fâajWi&fţfl Cum intră demonii vestică. Aceste acte de consacrare îndepărtează pretenţiile pe care Satan (ca dumnezeu al acestui veac) le-ar putea avea asupra locului sau obiectelor în cauză Atunci când obiectele. prin păcatul comis le-a fost direct ataşată o putere demonică suplimentara şi ele vor trebui nu doar consacrate lui Dumnezeu ci şi exorcizate de toţi demonii care le-au fost ataşap prin păcatele celor care le-au folosit anterior. Referitor la terenul pe care se construiesc bisericile. locurile şi clădirile au fost folosite pentru închinare ocultă. aveau neîncetate probleme. puterile ataşate locului pe care este construită clădirea. Trăim într-o lume căzută în care. Deşi clădirile ău fost consacrate lui Dumnezeu atunci când au fost construite. mă îndoiesc că terenul pe care aceste biserici au fost ridicate a fost exorcizat de demonii cărora ti s-au dat drepturi. era nevoie dc un ritual de curăţire (exorcizare) de toată influenţa pe care Diavolul ar fi putut să o exercite asupra închinării oamenilor lui Dumnezeu în faţa Sa Acest pasaj biblic. toate sunt sub puterea dumnezeului acestui veac (Satan). şi va fi sfânt" (Exod 40:9). dar el are un înţeles specific ce pare a fi mai apropiat dc explicitarea eliberării dc demoni a obiectelor şi a locurilor. in cele din urmă. consacrate pentru a deveni sfinte. nu doar obiectele şi clădirile trebuie sfinţite prin consacrare. prea important pentru a fi sumar analizat în această carte. Necesitatea de a avea azi. cu toate uneltele lui. momentan. prin contrast. dacă nu cumva clădirea trebuie eliberată fie de acţiunea unor vizitatori („închinători") ai bisericii fie de ritualurile practicate iu apropiere pe timpul nopţii. Pentru a îndepărta drepturile pe care Satan le-ar fi avut asupra obiectelor folosite la închinarea în fapt Adevăratului şi Viului Dumnezeu. Deci. dc multă vreme. Ca urmare. adesea prin sacrificii umane si animale aduse zeităţilor demonice adică. Cei ce răspund de clădirile bisericilor trebuie nu doar să păzească bunurile materiale ale congregaţiei ci şi să aibă sensibilitatea spirituală dc a discerne. oameni care să poată discerne spiritual aceste lucruri vine sâ confirme încă odată cât dc important este să urmăm exemplul bisericii primare care numea în slujbe numai bărbaţi „plini de Duh Sfânt" (Fapte 6:3). stă la originea serviciilor de consacrare a clădirilor ce urmează a fi folosite pentru închinare la Dumnezeu. în biserici. Când sunt provocate. ci şi pământul pe care ele se află. de aceea. Cuvântul exorcism nu este folosit niciunde în Scriptură pentru a desemna eliberarea oamenilor de demoni. de obicei dezlănţuie o puternică reacţie de împotrivire. este 192 interesant de observat că în Exod 3:S lui Moise i se spune să-şi scoată încâlţăminea din picioare pentru că stătea pe un pământ sfânt. xâ ungi cu el cortul şi tot ce cuprinde el şi sâ-l sfinţeşti. pentru a-1 deosebi de cuvântul eliberare. Dar cel mai interesant lucru nu este faptul că pământul pc. Cum altfel ar putea ei discerne aceste lucruri (de natură spirituală) care nu vin de la Dumnezeu? Când i-a dat instrucţiunile de dedicare a cortului întâlnirii. Urmând sfatul lui Augustin.I imUcaiya prin eliberare . când lucrurile nu sunt în regulă. Demonii care sunt legaţi de acele locuri datorită sacrificiilor se opun încercării de a fi îndepărtaţi şi uneori am văzut cum au încercat sâ intre în cei care slujeau pentru . în special a potirelor şi a argintăriei de cult. Dumnezeu i-a spus lui Moise: „Sâ iei untdelemnul pentru ungere. De aceea. care semnifică eliberarea oamenilor de duhurile rele. înainte de conscarare. cu execepţia orelor dc cult. Acel pământ era sfinţit de prezenţa Viului Dumnezeu care îi vorbea din mijlocul rugului aprins. Implicapa pe care o aduce acest important verset este câ toate obiectele care trebuiau folosite pentru cort erau ne-sfinte şi trebuiau. au fost construite pc vechile locuri dc închinare păgână din sate şi oraşe. în special dacă acolo au avut loc sacrificii.care sta Dumnezeu era sfânt (fapt evident) ci că pământul pe care se afla Moise era. ncsiânt. IntenUonat am folosit cuvântul exorcism. toate materialele folosite la confecţionarea cortului întâlnirii şi toate obiectele din el erau afectate dc influcnpt vrăjmaşului. Ne-am rugat pentru eliberarea mai multor clădiri în care creştinii. o enormă creştere a ratei furturilor de obiecte bisericeşti. multe dintre bisericile engleze care altădată puteau fi lăsate deschise publicului în permanenţă au trebuit să tic închise.

vor încerca uneori să împingă victima la violenţă fizică pentru a opri eliberarea! Bijuteriile blestemate sunt deseori moştenite şi de aceea întrebarea care trebuie pusă celor care acuză apari pa subită a unor stranii probleme în viaţa lor dc familie este : .A> moştenit vreun obiect care ar putea avea o origine ocultă ? ". persoana care-1 va cumpăra poate fi afectată de un duh conducător de dezbinare. Nu vreau să spun că toate jucăriile au un asemenea efect. trebuie să spunem aici câ uneori ne-am străduit din răsputeri. Ain constatat că uneori oamenii păstrează obiecte dc cult masonic ce au aparţinui unor rude decedate şi am văzut că rezistenţa demonică la distrugerea acestor obiecte este la fel de mare ca şi în cazul în care ele sunt direct folosite în vrăjitorie. Am constatat câ atunci când se procedează astfel. la rândul lor. Dacă aceste inele au fost vândute de către foştii proprietari în urma ruperii logodnei sau datorită divorţului. deşi apreciat pentru valoarea sa. în acele vremuri. poate toată viaţa. vor aduce tot felul de argumente „raţionale" prin care să explice dc ce nu trebuie distruse obiectele şi în cele din urmă. Aceste păpuşi vor acţiona ca un supraveghetor demonic asupra copilului. erau extrem de scumpe. Pentru siguranţă. o enormă putere demonică. Satan ştie că valoarea lor este o garanţie că persoana se va gândi bine înainte de a se decide să le arunce! Am constatat că. care se va ataşa nefiresc de acele jucării şi va fi ţinut. Dajurilc oferite de cei ce domină prin manipulare. în cazul acestor obiecte. pentru aţi da seama cât de importantă este această parte a slujirii în cazul celor care fie au fost implicaţi în ocultism fie au fost blestemaţi prin posesia obiectelor oculte. De obicei aceste obiecte sunt bijuterii sau lucruri de valoare. acest lucru se întâmplă datorită lipsei de înţelepciune a victimei. să se facă o atentă verificare a provenienţei acesteia ( moştenire. o jucărie poate fi mai preţioasă decât aurul. inelele de logodnă cumpărate de ocazie pot aduce un blestem asupra căsătoriei dacă ele au fost folosite ocult dc către foştii proprietari. astfel că cei care Ic primesc se vor simţi obligaţi sâ le acorde o deosebita atenţie. de exemplu. care nu-şi dă 195 . Trebuie sâ vezi o singură dată reacţia demonilor dintr-un om atunci când ii se spune că vor fi distruse obiectele prin care au pnmit putere. nu mai are puterea de dominare şi manipulare pe care o avea înainte. sâ se facă rugăciune şi să sc rupă orice legătură sufletească nedumnezeiască care s-ar fi putut stabili între proprietar şi cel care a dăruit obiectul respectiv. proprietar precedent. în robia lor. fără succes. de aceea. obiectul primit în dar începe să fie privit într-un mod raţional şi. când vor vedea că voinţa persoanei scapă de sub controlul obiectelor blestemate. Am văzut dc asemenea că atunci când terenul a fost complet eliberat. Nu pot încheia acest paragraf fără a aminti cazul celor ce sunt demonizaţi prin vizitarea unor anumite clădiri. doreau din toată inima sâ fie liberi. Pentru copii. Dar nu numai bijuteriile pot fi blestemate. încurajează şi întăresc legăturile sufleteşti nedumnezeieşti dc dominare şi manipulare.Vindecarea prin eliberare . De exemplu. Demonii vor striga dc frică. trebuie distruse numai acele obiecte care au fost folosite direct în practicile oculte dar sfatul meu este ca atunci când se observă existenţa unui ataşament nefiresc faţă de un obiect primit în dar sau aflat în posesie. în unele din aceste cazuri ne-am confruntat cu existenta unor obiecte care le aparţineau şi care erau blestemate deţinând. toate bijuteriile de ocazie trebuie exorcizate şi rc-consacratc Domnului. Uneori. Aceste obiecte sunt de cele mai multe ori fabricate manual şi înglobează un marc volum de ore dc manoperă. învinovăţire şi exploatarea slăbiciunii altora. în atmosfera spirituală din clădirea zidită pe acel loc s-a produs o remarcabilă schimbare. Acele cărţi au fost arse. să eliberăm unii oameni care. Datorită acestor motive. etc).Slujirea practica Cum intră demonii eliberarea locului. Revenind la obiectele blestemate. singura procedură de urmat este cea urmată dc Pavel în Fapte 19:18-19 cu privire la cărţile oculte care. nu sfătuiesc pc nimeni să cumpere bijuterii de ocazie (nu popi şti niciodată ce blestem poartă) şi 194 sfătuiesc ca înainte dc a intra în posesia unei bijuterii. Am văzut că şi copiii pot aduce în casă păpuşi care au fost folosite in vrăjitorie şi care au fost demonizatc prin blestem. Dar trebuie să ştim că cei care dăruiesc astfel de jucării nu au întotdeauna scopuri nevinovate! De obicei.

cum ar fi o moarte violenta sau o sinucidere. în care demonii se vor opune noului venit. fnclinapile comportamentale încurajează asimilarea substanţelor chimice şi vice-versa. Acest lucru se poate întâmpla şi atunci când în acea casă s-a produs cândva o tragedie orchestrată demonic. foştii proprietari au dat demonicului drepturi asupra acesteia iar următorii proprietari vor intra într-un mediu spiritual deja viciat. etc. simpla lor prezenţă fiind o ameninţare la adresa demonilor. Aceste lucruri subliniază cât dc important este ca familiile creştine sâ-şi trateze propria casă ca pe un templu (în sens vechi testamental) şi sâ dedice Domnului atât terenul cât şi clădirea. închinare zeului demonic care domneşte peste acel templu! Nu este de aceea surprinzător că mulţi dintre cei care (chiar şi creştini născuţi din nou) vizitează asemenea locuri „culeg" un duh care profită de astfel de aepuni. dc fapt. Ele sunt. căutarea prezenţei fumătorilor. drogurile sau ţigările) fapî de care victima devine dependentă ca urmare a simptomclor fizice experimentate atunci când aceste substanţe îi lipsesc. în unele dintre aceste cazuri am constatat că a fost bine să luăm Cina Domnului în acea casă. De obicei.Vindecarea prin eliberare . dar fără care victima nu poate trăi. 13. Uneori. Alteori. ca parte a re-dedicării acelui loc. vizitatorilor acestor temple li se cere să sc descalţe la intrare. Am constatat că toate aceste trei înclinaţii comportamentale sunt controlate demonic şi de aceea victimei îi este foarte greu să renunţe Ia ele. Cunoaştem cazuri în care fostul proprietar a murit în casă şi. a templelor altor religii sau a unor locuri în care demonicul a căpătat drepturi prin falsa închinare practicată acolo. victimei nu îi va fi uşor să scape de demonii din ea. cu toate că nu a fost implicat în ocultism. prin faptele săvârşite în acea casă. nefiind influenţate nici de substanţele chimice administrate organismului în cantităţi rezonabile. în care comportamentul de grup încearcă să exercite o presiune asupra persoanelor cc aparţin acelui grup. de exemplu. Uneori.Sliijin-a practica Cum intră demonii seama că se expune la demonizare prin vizitarea. Alteori oamenii sunt demonizaţi datorită casei pe care o deţin (sau a uncia pe care doar au vizitat-o). Dacă gnipul în care te afli 196 . de cele mai multe ori. înclinaţiile nu apar pentru câ persoana decide sâ le accepte. A doua categoric de înclinaţii este cea rezultată din asimilarea unor substanţe care nu sunt purtătoare dc înclinaţii aşa cum sunt drogurile (simptomeie dispar dacă încetează administrarea substanţei). după ce le-au curăţat de orice putere demonică residentă în unna acţiunii foştilor proprietari. există unele comportamente asociate cum ar fi frecventarea barurilor. Aproape toate înclinaţiile din cea de-a treia categorie aparţin acestui ultim tip. în primul rând. Trebuie să fim conştienţi dc existenţa acestor pericole. etc). declarând tuturor puterilor întunericului că prin moartea şi învierea Domnului Isus Cristos creştinii nu sc tem de acţiunile lui Satan şi sunt liberi de influenţa demonilor lui în acel loc. există înclinaţiile care nu sunt determinate de componenţii chimici din corpul uman. o reacţie la ceva ce se petrece în viaţa acelei persoane sau un răspuns la o provocare ce încurajează comportamentul în cauză. privirea fotografiilor pornografice. Acest lucru se va întâmpla mai ales atunci când noii veniri sunt creştini. ataşamentul lui faţă de acel toc a fost atât dc puternic încât demonii care la moarte i-au părăsit trupul au rămas legaţi de fosta sa proprietate şi au continuat să o „posede" în numele celui ce murise. demoni ce au ca sarcină funcţională controlul acelei persoane prin intermediul inclinapilor comportamentale. Primele două pot fi denumite şi tipare comportamentale restrictive. Dacă fac acest lucru ci oferă. înclinaţiile Există trei principale categorii de înclinaţii. într-adevăr. duhul conducător din persoana care a murit se manifestă în casa sub formă de fantomă. înclinaţia nu este o caracteristică a vreunei substanţe chimice ci a unui anumit comportament (cum ar fi spălarea excesivă a mâinilor. în afara acestor înclinaţii caracterizate dc asimilarea directa a unor substanţe. A treia categorie de înclinaţii este cea generată de substanţe care conpn aditivi chimici (băuturile alcoolice.

orice slujire nu are decât puţine şanse dc reuşită. cu greu le vei abţine să nu fumezi şi tu. Dc obicei.Vindecarea prin eliberare . Dacă nu o lac. Deşi demonii sunt prezenţi. Sau. şi tu vei încerca să o faci. Dar nu trebuie încercată scoaterea vreunui asemenea demon înainte de a submina dreptul prin care vrăjmaşul este acolo. fumatul va permite demonilor să intre din nou. în cazul fumătorilor şi alcoolicilor începutul vicioasei lor pasiuni este. uşor. Un demon i-a umplut ochii cu poftă. Dacă nu ne dăm seama de acest adevăr. Orice zonă de slăbiciune trebuie dublu protejată prin supunere şi auto-disciplină inspirată de Duhul Sfânt. demonii carp controlează plămânii şi care hrănesc dorinţa dc nicotină fiind uşor de scos. '•: • Scurta lislă de mai sus arată clar că atunci când avem de-a face cu înclinaţii comportamentale implicarea demonicului poate atinge cote nebănuite la prima vedere. vrăjmaşul va face tot ce poate pentru a controla demonic acea persoană prin stilul de viaţă în care ea trăieşte. ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica" (l loan 4:18). un om care a trecut printr-o criză în căsnicie uşor poate ajunge să caute în supraalimentaţie alinarea pc care nu o mai găseşte în relaţia cu partenerul conjugal (mâncând ciocolată.Slujirea practica Cum intra demonii fumează. începe să privească imagini pornografice. Cu timpul. fund adesea însoţite de o tuse puternică şi de agitaţie! Dar ari care au fost eliberaţi de duhurile ataşate fumatului Irebuie sâ reziste atunci când dorinţa de a fuma revine. altfel pop petrece ore întregi încercând să scoţi demonii ataşaţi diferitelor înclinaţii fără a atinge adevărata problemă! Iată care sunt principalele zone de interes care trebuie examinate atunci când se caută rădăcinile înclinaţiilor comportamentale : • Respingerea Frica Singurătatea Problemele sexuale Relaţiile rupte Abuzurile suferite în trecui (în special abuzul sexual) Controlul şi dominarea ••'>*y. Dacă membrii acelui grup se droghează. apoi din fascinaţie. eliberarea şi vindecarea nu vor fi depline până când emoţiile nu vor fi vindecate. aceste duhuri ies din plămâni prin res uraţic. 14. în aceste cazuri slujirea este relativ simplă şi eficientă. In slujirea celor demonizaţi prin înclinaţii trebuie să identifici rădăcina nevoilor lor. Deseori oamenii. 'pocăinţă sau iertare. fie că este vorba de un anumit comportament fie dc dependenţa de o substanţă chimică. Reciproca acestei 198 . Odată ce o persoană a început să facă dintr-o înclinaţie un mod de viaţă. în special fumătorii. de exemplu). el se va adânci tot mai mult în pornografie şi nu se va mai putea opri. Frica şi fobiile Scriptura ne spune că „în dragoste nu este frică. Multe dintre înclinaţiile comportamentale obsesive îşi au dc asemenea rădăcina în rănile emoţionale nevindecate. de cele mai multe ori. mai întâi din curiozitate. doresc cu disperare sâ scape dc viciul care îi controlează. Un om care a fost respins cu brutalitate şi care tânjeşte după acceptare uşor poate ajunge în compania unor drogaţi care-1 acceplâ necondiţionat printre ei. deşi rareori lucrurile sc vor limita doar la atât! înclinaţiile comportamentale sunt aproape întotdeauna o reacţie prin care se încearcă rezolvarea unor probleme ce n-au fost rezolvate în mod corect. Omul acela este înclinat spre dorinţă şi este acum controlat demonic. Un alt exemplu de intrare a demonilor prin înclinaţii comportamentale este cel al tânărului care. Uneori poate fi vorba dc o mărturisire.

aceste lucruri se vor întâmpla numai atunci când umblăm în voia Lui. toate fiind puncte de intrare a demonilor. crezând că totul va fi în regulă Nu este aşa. Dar. Concluzie Am văzut în acest capitol că vrăjmaşul se poate infiltra în vieţile noastre prin multe puncte de intrare demonică. recomand cu căldură cartea Iui Graham Powell Eliberai de Frică (Fear Frec). nu există nici un motiv de frică. Dacă acceptăm să trăim în robia fricii experimentate sporadic în vieple noastre. Practica nc-a arătat câ unul dintre cele mai eficiente mijloace de 20! . ajunşi ta epuizare. Multe experienţe din viaţă pot face ca asupra noastră să vina frica. învăţăturile despre frică din ispitiri cât şi la demonizare. frica de a nu greşi. Cel care se încred in Domnul îşi umblă ei zboară ca vulturii: aleargă şi nu obosesc. etc. frica de a nu se mai trezi din somn. etc. accidentele. Să avem grijă sâ nu cădem în păcatul prezumpţiei şi să devenim vulnerabili la atacurile duşmanului. Mulţi dintre noi şunt încurajaţi de aceste minunate versete biblice: înnoiesc puterea. frica de a se trezi din somn. Frica de asemenea lucruri ne păzeşte viaţa. Dc exemplu. vrăjitoria. carte sunt consistent completate de mărturia personală a tui Graham. chemarea dragostei lui Isus pentru a înlocui acea frică şi confruntarea directă cu demonii prin slujirea de eliberare. din câte înţeleg eu Scriptura. în timpul slujirii ne putem confrunta cu diverse alte situaţii. Oboseala şi extenuarea Oridecăte ori ajungem Ia extenuare devenim vulnerabili atât la 200 Dumnezeu nc-a promis că El însuşi nc va întări şi ne va da puterea de a ieşi biruitori din încercări.Vindecarea prin eliberare . vrăjmaşul ne va călca în picioare şi vom sfârşi prin a trăi în păcat şi demonizare. dar care nu reprezintă voinţa lui Dumnezeu pentru noi. Frica corect motivată este un dar dc la Dumnezeu şi prin ea putem fi protejaţi.Slujirea practică _ Cum miră demonii afirmaţii pare să indice că dacă noi nu trăim experienţa dragostei perfecte a Iui Isus. El ne-a promis că nc va susţine şi că. dar Satan încearcă să ne controleze vieţile prin frică. frica de păianjeni. Unele dintre ele au fost prezentate în capitolele precedente: abuzul sexual. Dumnezeu a creat sexul. Faptul că facem tot felul de lucruri care ni sc par nouă a fi bune şi care ne ocupă tot timpul nu înseamnă neapărat Că acele lucmri sunt şi corecte. Dumnezeu ne-a dat nişte impuri care au nevoie dc somn şi odihnă. deşi majoritatea cazurilor sc încadrează într-una dintre categoriile menţionate. Dumnezeu a creat fiica. nu trebuie să fim surprinşi dacă. în mod similar. respingerea. Dacă Dumnezeu ne-a promis aceste lucruri. Dumnezeu ne-a promis-o. Dar Satan întotdeauna va încerca să denatureze ceea cc vine de la Dumnezeu. întotdeauna este o cale de ieşire. 15. Lista punctelor dc intrare demonică prezentată aici nu este exhaustiva şi. frica de bărbaţi. cum este cu putinţă ca oboseala şi extenuarea să fie puncte dc intrare a demonilor? Unul dintre răspunsuri este ai mulţi dintre noi sunt obosiţi pentru că fac nişte lucmri pe care Dumnezeu nu nc-a cerut sâ le facem! Nu putem aştepta binecuvântările promisiunilor Iui Dumnezeu dacă nu umblăm în voia Lui. Această afrimaţie conţine mult adevăr. Copiii sunt deosebit de vulnerabili la frică şi rămân afectaţi dc experienţele pe care le-au trăit! Frica de întuneric. Pentru o mai bună înţelegere a subiectului fricii şi a modului în care poţi fi eliberat de ea. indiferent de criza în care ne aflăm. dar Satan încurajează abuzul sexual. Deseori oamenii încearcă să folosească promisiunile lui Dumnezeu ca o acoperire pentru păcatul lor. evident. nc va da puterea dc a ieşi biruitori. frica de femei. Este normal să ne fie frică sâ traversăm strada prin fapt unui autobuz sau să ne băgăm mâna în foc. atunci suntem vulnerabili la frică. Nu orice frică este de natură demonică. Dacă ne umplem timpul cu activităţi şi programe care în esenţa lor pot fi bune. vrăjmaşul va profita şi ne va trimite un duh de frică care ne va ţine în robia fricii chiar şi în situaţiile în care. căci nu putem trece prin crizele şi greutăţile vieţii dacă nu suntem protejaţi dc desăvârşita dragoste şi siguranţă pe care Isus le dă celor din familia Sa. Calea de ieşire din această frică iraţională trece prin mărturisirea ci ca păcat. şi nu sunt extenuaţi " (Isaia 40:31).

Vindecarea prin eliberare - Slujirea practicii

abordare a slujirii dc eliberare esie atacarea punctului dc intrare a demonilor .şi îndepărtarea drepturilor pe baza cărora ei se află în siguranţă in viaţa victimei. In felul acesta sc produce atât eliberarea cât şi îndepărtarea căilor de acces prin care. ulterior, alţi demoni ar încerca să intre. Apoi poate urma vindecarea şi realizarea scopului slujirii, acela ca poponil lui Dumnezeu să umble în ascultare, împlinind planurile pe care El le arc cu vieţile copiilor Săi şi bucurându-se dc binecuvântările pe care El doreşte să le dea. Spre avertizare şi încurajare Citind aceasta carte, axată pe activitatea demonică şi punctele de intrare a demonilor, trebuie să fim atenţi la a nu deveni obsedaţi dc teama că tot ce ne înconjoară este dc natură demonică! Să nu uităm câ Satan caută să ne scoată din echilibrul pc care Dumnezeu doreşte să-1 păstrăm şi in această slujire. Dacă am putea vedea toţi microbii dintr-un pahar cu apă, nu l-am mai bea niciodată. Dar facem acest lucru pentru că suntem protejaţi de sistemul nostm imunitar şi, parţial, dc regulile de igienă. La fel este şi cu demonicul. Credincioşii au o rezistenţă dată dc Dumnezeu şi au cuvântul lui Dumnezeu pe care, dacă-l respectă, pot rămâne liberi şi curaţi. Şi mai presus dc once, ei depind dc Isus şi de lucrarea pe care El a desăvârşit-o pe cruce şi care îi va proteja, le va acoperi greşelile şi, dacă inimile lor sunt îndreptate spre Ei, îi va preveni asupra oricăror potenţiale pericole. •
„Pentru ca în Numele lui Isus să se plece orice genunchi al spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Cristos este celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, Domn."

PARTEA C
PRACTICA SLUJIRII PENTRU ELIBERARE
.

(Fiiipeni 2:10-11)

Partea finală a acestei cărţi va explica într-un mod uşor dc înţeles şi dc pus in aplicare practica slujirii pentru vindecarea prin eliberare. Procedura de slujire arată cât dc important este ca temeliile dc credinţă să fie bine înţelese de către cei cărora li se slujeşte Slujirea pentru vindecare are mai multe părţi iar eliberarea este doar una dintre ele. Deseori vindecarea emoţională şi cea fizică merg mână în mână cu eliberarea. Aşa cum spune Pavel în l Corinteni 12.9, există daruri (la plural) de vindecare şi este important ca cei care slujesc pentru eliberare să menţină un echilibru corect între diferitele aspecte ale vindecării dc care o persoană poate avea nevoie.

202

203

Capitolul 5

Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare

Introducere Adesea oamenii recurg la slujire şi consiliere numai atunci când au epuizat toate celelalte mijloace şi sunt la capătul puterilor, după cc au făcut tot ce au crezut ci că i-ar putea ajuta, dc la sfatul unui vecin până la consultaţiile medicale. Mulţi încearcă practicile medicale alternative iar unii ajung să apeleze la tratamente şi remedii dc origini obscure sau chiar să consulte ocultişti cum ar fi vindecătorii spiritualişti sau terapeuţii New Agc. în bisericile locale sunt mulţi cei care, cu toate câ în biserică s-au făcut rugăciuni pentru vindecare {fără punerea mâinilor), au participat la rugăciuni în timpul serviciului de împărtăşire sau au fost puse mâinile peste ci la serviciile de vindecare, nu au fost totuşi vindecaţi. Expericnfâ nc-a arătat că cel mai obişnuit motiv pentru care atât dc puţini oameni sunt vindecaţi prin aceste rugăciuni este că cei care se roagă, sc roagă pentni simptome în loc să se roage pentru cauza care stă in spatele simptomelor. Cu alte cuvinte, ei sc roagă greşit! Este însă foarte adevărat că există şi mulţi oameni care doresc să se facă rugăciuni doar pentru simptomele lor. 205

Vindecarea prin eliberare - Slujirea practică

Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare

Ei nu doresc ca Dumnezeu sâ pună ordine în toate zonele vieţilor lor şi dc aceea nu osie surprinzător că, de obicei, vindecarea nu se produce prin rugăciunea care se face pentru ci. Ori de câte ori o persoană, indiferent din ce motiv, cerc rugăciune, acea persoană strigă după ajutor. In slujire trebuie să vii în întâmpinarea acelui strigăt, vorbind cu persoana şi căutând sâ afli ce se află în spatele bolii sau a circumstanţelor care au condus Ia cererea de rugăciune Dacă o biserică are o echipă de slujire, atunci acea echipă trebuie să se ocupe de fiecare persoană care cerc rugăciune astfel încât ea să poată fi complet eliberată. în bisericile care au o echipă de slujire pentru vindecare, slujirea celor care cer rugăciune pentru vindecare trebuie să fie un lucru normal, acceptat dc întreaga biserică. Există totuşi oameni cărora le este ruşine să-şi împărtăşească problemele şi nevoile, în special cu cei care se închină în fiecare săptămână! Trebuie să fim sensibili faţă dc aceşti oameni şi să-i încurajăm sâ sc deschidă înaintea lui Dumnezeu arunci când îşi împârătşesc problemele, asigurându-i că pot avea încredere în noi. La cealaltă extremă îi găsim pc cei care doresc să-ţi împărtăşească în fiecare săptămână o nouă nevoie! Deşi, evident, unii oameni au mai multe probleme decât alţii, uneori este nevoie ca ei să fie încurajap sâ umble în vindecarea pe care deja au primit-o de la Dumnezeu şi să crească în credinţă, înainte de a trece la o nouă treaptă de vindecare. Disciplina în credinfâ este o importantă dimensiune a procesului dc vindecare creştină. Isus nu a ezitat să-i spună tânărului bogat că pentru a înainta în credinţă bebuia să ia o decizie cu privire la averea sa, care era o piedică în cale relaţiei sale cu Dumnezeu (Luca 18:18-23). în discupa cu Nicodim, EI a evitat tcologizarea subiectului şi a verificat dacă acesta a înţeles că trebuie să-şi pună corect priorităţile în viaţă şi că trebuie să se nască din nou din Duhul lui Dumnezeu (loan-3). Isus nu a arătat niciodată un respect ipocrit faţă de poziţia socială a vreunui om. El a spus adevărul, indiferent dacă oamenilor le plăcea sau nu să-1 audă. Simon Petru, imediat după ce a avut acea 206

uimitoare revelaţie a identificării lui Isus cu Mesia, a rostit cuvinte inspirate de Satan. Isus nu a trecut cu vederea acele cuvinte, aşa cum am fi făcut noi poate, pentru a menaja poziţia de lider pc care Petru o avea între ucenici (Matei 16:13-23), ci a mustrat public vrăjmaşul care se folosea pe Petra pentru a spune minciuni. Uneori putem fi tentaţi să evităm spunerea adevărului de teama de a nu jigni sau de frică de persoana pentru care ne rugăm. In bisericile locale, în special, este greu sâ eviţi situaţiile stânjenitoare deoarece oamenii se tem câ dacă se va cunoaşte adevărul despre ei, reputaţia lor (pe plan local) va fi ştirbită. Din câte am văzut până acum, este foarte important sâ identificăm fiecare potenţială dimensiune demonică care contribuie la boala unei persoane, în special în cazul bolilor de durată. Dar este la fel de important să ne aducem aminte că cei cărora le slujim sunt oameni şi nu simple obiecte din care sâ scoţi demoni! Orice demon care este prezent într-o persoană este acolo pentru că a câştigat acces datorită unui drept specific care i-a fost dat pe parcursul vieţii acelei persoane sau pentru că a venit pc linie generaţionalâ, Dacă aceste drepturi nu sunt tratate corect, efectele slujirii de eliberare vor fi de scurtă durată şi starea persoanei poate ajunge mai. rea decât înainte de slujire! De aceea, pregătirea persoanei pentru a primi slujirea este o parte vitală a procesului de eliberare de puterile întunericului. Capitolul dc faţă se va ocupa de acest subiect. Când avem de-a face cu o simptomâ fizică specifică adesea putem fi tentaţi sâ slujim numai în direcţia acelei simptome şi să nu mai cercetăm lucrurile care pot fi direct corelate cu ea. în pregătirea slujirii unei persoane trebuie să ne asigurăm că ea doreşte să-şi pună viaţa în ordine cu Dumnezeu şi nu doar sâ scape dc o gripă! I. Echipa de slujire Pe parcursul anilor, echipele noastre au slujit mai multor mii dc persoane, Pe baza experienţei câştigate, doresc sâ subliniez importanţa slujirii în echipă. Nu slujiţi niciodată de unul singur! Dacă nu respectam aceste principii, care sunt atât scripturale cât şi 207

Dumnezeu pune o binecuvântare specială peste cei care sc unesc în rugăciune. lucrurile se schimbă atunci când slujirea are loc în cadrul unei mari reuniuni publice. Trebuie să experimentezi puterea care se declanşează atunci când doi creştini sc unesc iu rugăciune pentru o persoană. Prezenţa a doi consilieri este o eficientă măsură de prevenire a unor astfel dc eventualităţi. Această afirmaţie nu neagă faptul câ Dumnezeu este cu noi atunci când ne rugăm individual. Dacă cei doi primesc. emoţional sau verbal de către demonii din victima pentru a cărei eliberare slujesc. în afara acestor reuniuni. Nici noi nu trebuie să facem altfel. cine va putea spune cc s-a întâmplat cu adevărat în camera dc consiliere? A trebuit să ne rugăm pcntiii 205 (Matei 18:19). Unii oameni scot din context acest verset. le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri" împlini promisiunile. Psalmistul spune „Domnul. El adoră sâ vadă cum oamenii sunt distruşi prin bârfă. Dumnezeu este obligat să le dea acel lucru! Trebuie să înţelegem care este adevăratul înţeles al învoirii în rugăciune. în Matei 18:20 Isus spune că ondecâte ori doi sau trei se adună în Numele Lui. individual ci numai în echipe formate din cel puţin doi oameni. Când astfel de tuciuri se întâmplă. trebuie să înţelegem bine cc vrea Isus să spună aici. scandaluri şi minciuni. Fără îndoială câ El a făcut acest iucru atât pentru a-i încuraja cât şi pentru a-i proteja. El va fi în mijlocul lor. trebuie să evităm a-i pune în mâini nişte arme pe care le poate folosi împotriva noastră. Dacă slujeşti de unul singur. iii) Pentru că doi creştini uniţi în rugăciune îşi asigură atât protecţia reciprocă cât şi siguranţa celui pentru care se roagă Cei care se roagă pentru oamenii demonizaţi pot li uneori atacaţi fizic.. Cei care slujesc trebuie să fie protejaţi nu doar în timpul slujirii. De ce este atât dc important să slujim în echipă? i) Pentru că Isus a poruncit ucenicilor să facă acest lucru Isus Şi-a trimis ucenicii să slujească pentru vindecare şilj eliberare doi câte doi (Luca 10.Vindecarea prin eliberare -Slujirea (ţrnciicâ hmgătiren unei persoane pcnim a primi vindecarea prin eliberare de bun simţ. atunci când doi credincioşi caro luptă împreună devin infinit mai puternici decât doi care luptă separat unul de altul. acelaşi lucru din partea Domnului. dacă doi dintre voi se invoiesc pe pământ cu privire la un lucru oarecare. ne pot veni în ajutor. Eu cred că acest verset nu poate fi pe deplin înţeles decât în contextul războiului spiritual. • Cei doi care se învoiesc în rugăciune trebuie să-şi găsească desfătarea în Domnul şi trebuie să audă de la El care este voia şi care sunt planurile Lui. este foarte important să nu fii singur. crezând că dacă ei cad dc acord să ceară vreun lucru pc care şi-1 doresc (indiferent dacă el este sau nu în voia lui Dumnezeu). Ştiind că Diavolul va încerca să folosească aceste tactici împotriva celor care slujesc sub ungerea Duhului Sfânt. la nevoie. Când doi creştini de unesc în' consiliere şi rugăciune. Cheia binecuvântării stă în relaţia pe care o ai cu Domnul. dorinţele inimii noastre devin dorinţele inimii lui Dumnezeu. independent unul de altui. Urnişi. ei pot cădea dc acord cu ceea ce a spus Domnul şi pot merge împreună înaintea Lui încredinţaţi câ EI îşi va 208 . pentru a vedea cât dc adevărat este acest principiu sc ii plural. Dacă slujirea sc face individual. Desigur. nu va exista nici un martor la ceca cc s-a petrecut în camera dc consiliere. Numai atunci când ne găsim desfătarea în El. nc vom pune în pericol atât pe noi înşine cal şi slujirea dc vindecare. ii) Pentru că în rugăciunea unită există putere Isus Şi-a încurajat ucenicii sâ slujească doi câte doi: „ Vă mai spun iarăşi că. 11). să-fi fix desfătarea şi El îţi va da totce-fi doreşte inima" (Psalmul 37:4). puterea spirituală care sc declanşează este mult mai mare decât arată simpla adăugare a rugăciunii unui om la rugăciunea altuia. în această situaţie se poate sluji individual deoarece înjur se află o mulţime de oameni care. Noi am făcut o regulă din a nu sluji niciodată. zvonuri. Unui dintre numele date lui Satan este cel de „pârâş al fraţilor". părtăşic şi luptă spirituală pentru a înălţa Numele lui Isus şi a distruge lucrările vrăjmaşului.

Vom evita astfel 210 . Sunt absolut convins dc nevinovăţia acelui păstor. dar niciodată doi bărbaţi nu trebuie sâ slujească unei femei sau două femei unui bărbat. Procedând astfel. spre exemplu. Nimeni n-a fost. b) Echipa de slujire trebuie să aibă întotdeauna în componenţă şi un membra de acelaşi sex cu persoana căreia i se slujeşte (este bine ca doi bărbaţi să slujească unui alt bărbat sau două femei unei alte femei. de aceea. Ar II existat un martor independent care ar fi putut confirma tot ce s-a spus şi s-a făcut acolo. surprinzător că Isus a spus „Dar pentru oricine va fi o pricind de cădere pentru unul dintre aceşti 18:6). In concluzie. nimic nu s-ar li întâmplat. Dacă ei ar ft luat elementara măsură de precauţie de a chema încă o persoană care să slujească împreună cu cl.Slujirea practică Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare slujitori ai bisericilor a căror reputaţie a fost pusă în joc datorita zvonurilor răspândite cu privire la persoana lor. Apoi a răspândit ace! zvon în biserică şi în scurt timp scandalul a izbucnit. care s-a folosit de confidenţialitatea camerei de consiliere pentiu a-şi da frâu liber dorinţelor sexuale. în special în cazurile dificile ( abuz grav sau implicare în ocultism). Nu este. Pastorul a prezentat acelei femei unele aspecte negative din viaţa ei şi a încurajat-o să pună ordine în acele lucruri. deseori ei vor fugi nu doar de slujirea creştină dar şi de un Dumnezeu care. punând o puternică armă de atac în mâinile vrăjmaşului. Păstorul acela a făcut greşeala de a sluji de unul singur. demonii au avut libertatea de a o folosi încercând să distrugă lucrarea unui om al lui Dumnezeu. ulterior adăugând echipei şi uu bărbat (pentru a ajuta la vindecarea relaţiilor rupte dintre victimă şi bărbaţi). iată sfaturile mele pentru cei care doresc sâ sc implice în lucrarea de consiliere sau in rugăciunea pentru vindecare şi eliberare: a) Nu slujiţi niciodată de unul singur. cel consiliat va fi şi el ferit de orice potenţial pericol. ar fi mai de folos sd i se atârne de gât o piatra de moara şi să fie înecat în adâncul mării" (Matei orice acuzaţie (ulterioară) de homosexualitate sau lesbianism. Din păcate. deoarece n-a dorit să-şi pună ordine în relaţia ei cu Dumnezeu. in asemenea situaţii. . este bine să fie prezentă şi o a treia persoană. Femeia aceea a fost iritată de francheţea staturilor sale şi. O femeie care a fost abuzată sexual de bărbaţi poate uneori cu greu accepta ideca de a fi consiliată de către un bărbat. c) Dacă echipa dc slujire este formată dintr-un cuplu soţ-soţie arunci. Cea mai bună soluţie este ca în slujire să fie implicaţi câte un membra din fiecare sex). lată. Deşi ideal este ca slujirea să se facă de o echipă compusă din consilieri de ambe sexe. Iarăşi. a trebuit să nc rugăm şi pentru femei care au fost într-adevăr abuzate sexual de către consilierul lor creştin. acele lucruri nu s-ar fi întâmplat Răul produs de astfel de incidente este imens. în general. de faţă. Femeia n-a acceptat sfaturile sale. slujirea de către un bărbat a unei femei abuzate sexual şi dc către o femeie a unui bărbat abuzat (cazul abuzului de către un membru al sexului opus) este o importantă parte a procesului de vindecare. cu toate câ unul dintre aspectele esenţiale ale slujirii este iertarea acelor bărbaţi pentru râu! pe care i l-au făcut. noi adesea am început slujirea cu o echipă formată din două femei. micuţi cate cred în Mine. cred ci. dacă o a treia persoană ar fi fost de faţa. în climatul sexual al lumii în care trăim este bine să nu slujim singuri nici chiar unei persoane de acelaşi sex. Principala raţiune a acestui mod dc slujire este că în unele cupluri unul dintre parteneri este atât dc supus celuilalt încât el pur şi simplu îşi anulează dorinţa de a evalua independent 211 A trebuit să slujim şi unor bărbaţi care au fost agresaţi homosexual de către cei care îi consiliau. pot apare şi situaţii în care cei consiliat să nu fie de acord cu această componenţă a echipei de slujire. cazul unui păstor care s-a rugat pentru o femeie din biserica sa. Atunci când oamenii sunt trădaţi de cei în care credeau că pot avea o încredere dumnezeiască.Vindecarea prin eliberare . a părăsit biserica şi a făcut un raport oficial prin care îl acuza de agresiune sexuală. i-a trădat.

De aceea. In timp ce unul slujeşte ceilalţi poc căuta versetele biblice care descriu situaţia în cauză. Ei pol recunoaşte când vrăjmaşul atacă pe vreunul dintre ei şi se pot ruga pentru protecţia acelui consilier. Se asigură o continuitate în slujire în cazul îmbolnăvirii unui membra al echipei dc slujire sau a necesităţii urgente a plecării lui într-o altă lucrare 213 . după slujire. Ei îşi pot aminti unii altora versete relevante din Scriptură. se va putea ruga pentru celălalt.fi mai rău decât divergenţa de păreri a celor ce slujesc. Prezenţa mai multor consilieri asigură protecţia lor fizică. Şi cu am trecut prin această experienţă. b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) 1) m) u) o) Slujirea unită nc fereşte de eventuale acuzaţii. Cel care nu slujeşte direct. Ei se pot încuraja reciproc in credinţă şi în aşteptare. Satan va încerca să dezbine! g) Slujirea te poate epuiza spiritual. interpretări sau insinuări ulterioare. în timp cc mă rugam pentru situaţia familială a unei persoane. Prezenţa ei va împiedica schimbarea sensului slujirii înainte ca cei care slujesc să cadă de acord cu necesitatea acestei schimbări. Cei care nu slujesc direct se pot mija pentru a primi cuvinte de cunoştinţă pe care Domnul le poate da înainte ca ei să slujească efectiv. vom urma liniile călăuzitoare de mai sus. la nevoie. am cerut sâmi se slujească pentru vindecare şi eliberare! Dacă. această situaţie nu poate fi discutată în timpul slujirii. rugaţi-vă cu cei care slujesc. împărţirea slujirii între mai multe persoane face ca relaţiile ulterioare dintre cei care au slujit şi cel consiliat să rămână echilibrate. Ei pot face oricând o pauză pentru a discuta şi pentru a se ruga cu privire la diferitele aspecte ale slujirii. e) înainte de sluijre. nigaţi-vă unii pentru alţii astfel încât fiecare să fie întărit. Prezenţa unei persoane de acelaşi sex cu persoana consiliată va ajuta la slujirea intimă a acelei persoane şi la punerea mâinilor în timpul slujirii. Nu . să spună unele lucruri care pot răni pc unii dintre cei care-i slujesc. este neobişnuit ca persoana consiliată. la un moment dat. întotdeauna puneţi-vă de acord asupra modului în care va decurge consilierea. Orice eventuală rănire produsă în timpul slujirii trebuie adusă înaintea Domnului pentru vindecare.Slujirea practico FrepUirea unei persoajjej}_entni a primi vindecarea prin eliberare situaţia. de diferiţi consilieri. cuplui sfârşind prin a acţiona mai degrabă ca o singură persoană decât ca două persoane independente: De aceea este posibil ca slujirea echipei formate din soţ-soţie să ia un curs greşit.Vindecarea prin eliberare . dar câteva minute dc rugăciune după terminarea slujirii vor ajuta cnoim la restaurarea inimilor zdrobite ale celor care au consiliat. d) Trebuie acordată o deosebită atenţie bărbaţilor şi femeilor din echipele de slujire care nu sunt căsătoriţi între ci pentru a depista eventualele legături nedumnezeieşti care ar putea apare între consilieri. Desigur. Nimic nu poate . emoţional şi fizic. Slujirea poate fi condusă. gata să facă faţă unnătoarclor slujiri. f) înainte de slujire. la corectarea orientării în slujire. împrospătat şi zidit. fără să-şi dea scama. mi-am dat seama că îmi vorbeam mai mult mic însumi decât acelei persoane! Imediat după slujire. Se evită ca cel consiliat să devină prea dependent de o singură persoană. Combinaţia dc daruri spirituale şi de abilităţi a doi creştini dă o altă perspectivă în abordarea slujirii. Prezenţa unei a doua persoane este o măsură dc precauţie în plus pentru ca slujirea să nu ia un curs greşit. prezenţa unui al treilea membru în echipă ajutând la menţinerea echilibrului sau. vom observa că: a) Puterea unită a doi creştini care slujesc împreună este mult mai mare decât cea a unuia care slujeşte singur.

Deşi Dumnezeu doreşte. Noi nu trebuie. Chestionarul este destinat atât'pentru a expune potenţialele probleme demonice cât şi pentru a descoperi cauzcle-rădâcină ale multor boli. încurajaţi persoana să fie onestă cu Dumnezeu. Mai rău chiar. Pentru a ajuta echipele dc slujire. cu ca însăşi şi cu cei care-i slujesc. desigur. La această primă întâlnire celui consiliat i se pol da direcţii de rugăciune personală până Ia dala la care va avea loc slujirea propriu-zisă. memoria ne va juca feste în momentele esenţiale ale slujirii şi nu ne vom mai aminti pentru cc trebuia sâ ne rugăm. Este foarte important să asigurăm persoana că tot ceea cc ne spune este slrict confidenţial şi că nu este nici un pericol ca informaţiile pc care ni le dă sâ devină publice. te poţi trezi rugându-tc pentru ceva ce n-are nici o legătură cu persoana consiliată ci poate cu cineva pentm care te-ai rugat cu o săptămână în urmă! Iarăşi. Lucru deloc uşor pentm unii oameni (cel puţin la început)! Deseori oamenii îşi ţes un păienjeniş de „minciuni albe".să facem niciodată acest lucru în locul lor! Este foarte important ca alunei când consiliera o persoană cu probleme deosebite. înainte dc a începe orice slujire. să notăm aspectele esenţiale. jumătăţi de adevăr sau auto-înşelări prin care să-şi camufleze trecutul şi uneori trebuie timp pentru ca persoana să-şi dea scama că nu va fi respinsă dacă va spune adevărul despre ea însăşi şi nici 214 nu va fi dispreţuită dacă va dezvălui unele lucruri pe care dorea să Ic ţină ascunse. nenumăraţi oameni au venit la Ellei Orange pentru că ştiau că este loc în care puteau fi ajutaţi fără ca problemele lor sâ fie deconspiratc. Veţi afla câ. evaluarea nevoilor şi a situaţiei în care se află persoana Acest lucru permite alegerea optimă a componenţei echipei dc slujire şi dă celui consiliat posibilitatea dc a răspunde întrebărilor ridicate în timpul întâlnirii preliminare. Dacă promiţi cuiva că vei păstra un secret.Vindecarea prin eliberare . lucrurile pe care le-a păstrai secrete. nu lăsa vreodată ca ceea ce ţi s-a încredinţat să devină un bun public. prin mărturisire. ca nu doreşte dc la Dumnezeu decât vindecarea dc simptomele bolii dc care suferă. 2. Cum se începe slujirea Atunci când o persoană arc curajul dc a cere rugăciune pentru eliberare. încă de la început.Slujirea practicii Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare p) Dă echipei de slujire posibilitatea de a pregăti din mers. este important ca slujirea să fie imediat începută. Este cu totul altceva dacă cei in cauză aleg ei înşişi să dezvăluie. 3. Chestionarul consilierului Acest capitol a evidenţiat principalele zone de investigaţie care pot ajuta la descoperirea posibilelor cauze ale problemelor. vindecarea unui om aflat în suferinţă. Scopurile cui? întotdeauna când o persoană cere rugăciune. cereţi întotdeauna persoanei permisiunea de a lua note şi asiguraţi-o că acele note vor fi păstrate sub cheie. aflaţi care este motivul pentm care ca cere ajutor. Unii dintre ei nu au căutat ajutor în bisericile lor locale pentru că unele detalii privind vieţile lor au ajuns subiect dc bârfit şi ei şi-au pierdui încrederea în comunitatea din care făceau parte. Dacă nu vom face acest lucru. Am observat că în slujire este foarte important să se facă. în siguranţa dală dc prezenţa unor consilieri experimentaţi. Dacă situaţia persoanei este complicata. Pe parcursul anilor. alţi membri. este bine ca slujirea să fie precedată dc o întâlnire preliminară prin care cel consiliat să poată fi încurajat şi să i se arate dragoste şi înţelegere. El priveşte problema vindecării dintr-o eu totul altă 215 . de cele mai multe ori. considerat dc mulţi ca fiind deosebit de folositor ( copii ale acestui chestionar se pot obţine la un preţ redus direct de la Ellei Ministries). într-un cabinet în care nu au acces decât membrii echipei de slujire. Satan adoră sâ distrugă lucrarea dc vindecare creând breşe în confidenţialitate. Ellcl Ministries a alcătuit un cuprinzător Chestionar al consilierului.

înaintea vindecării. Omul acela dorea un lucni clar: sâ fie vindecai de paralizia de care suferea. Este un principiu pe care nu trebuie sâ-1 pierdem niciodală din vedere atunci când slujim pentru eliberare. iertarea. el sc va agăţa de drepturile pe care Ic arc iar lupta care va urma poate fi îndelungată şi îndârjita. deşi era preocupat de însănătoşirea acelui om. odată vindecat. Mulţi oameni nu trebuie să facă decât câteva lucruri practice. dar ei trebuie ajutaţi să înţeleagă nevoia de a-şi aduce vieţile sub domnia lui Isus şi dc a intra într-o relaţie corectă cu Dumnezeu. deseori Dumnezeu răspunde instantaneu. cum ar fi iertarea celor care i-au rănit. Fără îndoială. Cel care îi poale vindeca. cu atât creşie nevoia ca ea sâ-şi pună viata în ordine cu Dumnezeu. Mulie dintre ele vor fi descrise pc larg in cuprinsul acestui capitol. Cu cât o persoană se dechide mai mult către Dumnezeu. Este foarte probabil ca. un proces de descoperire a legăturilor pe care vrăjmaşul le-a stabilit în viaţa persoanei şi apoi de tratare a acelor legături. Dacă nu există aceste temelii. pentru ca acele simptome să nu mai poală reveni şi acel om. Deseori oamenii se împotrivesc acestui scop. să există alte probleme pe care Dumnezeu vrea să le trateze. Levitic 26 (versetele 14-17) nc arată clar câ dezordinea este una dintre consecinţele iupcrii legământului cu Dumnezeu şi că ea poate conduce la boală. Acest scop este o paite vitală a procesului de vindecare. în esenţă. slujesc vor fi epuizaţi în încercarea de a scoate demonii înainte dc a se afla pe o poziţie din care sâ aibă autoritate 217 . Nu este de aceea surprinzător să vezi cum oamenii sunt vindecaţi alunei când îşi pun vieţile în armonie cu legământul lui Dumnezeu. astfel încât atunci când veţi începe rugăciunea şi slujirea să puteţi confrunta fiecare situaţie care a fost expusă în discuţiile anterioare. să rămână lângă Dumnezeu. cazul omului paralizat (Luca 5) care a. cu atât mai puternică este ungerea Duhului Sfânt asupra ci în timpul slujirii şi cu aiât este mai mare binecuvântarea revărsată. căutaţi sâ aflaţi care sunt cauzele şi circumstanţele care stau în spatele simptomclor prezentate. Cei care slujesc pentru vindecare trebuie sâ aibă dorinţa şi capacitatea de a fi cvanghelişti. ţxmtru a-i conduce pc oameni la Cristos. domnia lui Isus.I imlecarea prin eliberare - Slujirea practică l'rvgătina unei persoane pentru a primi viruleuirea prin eliberare perspectiva. de exemplu. Să luăm. fiind de importanţă vitală să-ţi dai scama daca cel pentru care te rogi arc în inima lui o neiertarc cc poate sta atât în calea binecuvântării lui Dumnezeu cât şi a ungerii Duhului Sfânt. atunci când te adresezi unui demon care se manifestă. Procesul dc eliberare este mult uşurat atunci când persoana înţelege şi acceptă termeni fundamentali cum ar fi acceptarea. Veţi afla că deseori apariţia bolii a fost cauzată dc anumite circumstanţe din viaţa persoanei şi că uneori poate fi necesar sâ descurcaţi o adevărată încălecată dc evenimente din viaţa acelei persoane. este. El a ştiut câ Tatăl Său dorea ca în primul rând să fie tratată problema păcatului din viaţa acelui om. Deşi au venit peniru vindecare. Când discutaţi cu persoana. Pc parcursul anilor. Starea spirituala a persoanei trebuie evaluată din perspectiva învăţăturilor fundamentale care au fost prezentate în capitolul 2. fiind necesar deci să-i conduceţi la El Înainte de a vă ruga pentru ei. în consiliere trebuie sâ vedem care este relaţia oamenilor cu Dumnezeu şi să-i încurajăm să renunţe la scopurile lor primare. Esle greu sâ Ic rogi pentru eliberarea celor care rămân împietriţi în inimile lor şi nu vor să ierte. Cu cât o persoană înaintează în vârstă. Veţi constata câ unii dintre cei care vin să ceară ajutor nu-L cunosc cu adevărat pc Isus. Isus era şi mai preocupat de starea lui spirituală. Cu siguranţă că acea paralizie îşi avea rădăcinile într-un păcat ncmâiturisit şi neiertat iar Isus era interesai să tralcze nu doar simptomeie paraliziei ci în primul rând păcatul în sine. etc. Am constatat că atunci când ei fac necondiţionat acest lucru. Dumnezeu 216 csie un Dumnezeu al ordinii. Dar atunci când Isus l-a privit. Scopul ultim al lui Dumnezeu este restaurarea ordinii Sale în viaţa persoanei.fost coborât la Isus prin acoperişul casei. Urmarea poate li că cel consiliat va fi deziluzionat şi va respinge orice slujire ulloi ioarâ iar cei care. sute de oameni au devenit creştini la EIlcl Ministries. Consilierea ca pregătire pentru vindecare şi eliberare. ei au descoperii că în primul rând au nevoie de relaţia cu Isus.

prin darul deosebirii duhurilor. 4. Din ziua aceea. numai cei care.Vindecarea prin eliberare • Slujirea practica - Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare asupra lor. Isus a fost umplut cu Duhul Sfânt şi mulţimile au auzit un glas din ceruri spunând „Tu eşti Fiul Meu prea iubit. Prin Duhul Sfânt. Dumnezeu a dat creştinilor daruri care să-i facă eficienti în lucrarea Evangheliei. unii oameni vor fi chiar şi aşa 218 vindecaţi dar aceştia sunt. aşa cum a făcut şi Isus. este esenţial să fii botezat cu Duhul Sfânt. in Tine îmi găsesc desfătarea" (Luca 3:22). Dacă nu slujeşti prin darurile Duhului Sfânt. toţi cei care sunt umpluţi cu Duhul Sfânt pot sluji prin darurile Duhului. El le-adat putere şi autoritate. iar la Rusalii această promisiune s-a împlinit. şi-au pregătit inimile pentm slujire. zilnic. Dar trebuie să ne aşteptăm ca Domnul să ne vorbească întotdeauna cu privire la cei care vin la El pentm a primi vindecare. Oamenii trebuie ajutaţi să înţeleagă aceste lucruri şi să treacă la subminarea lucrării duşmanului în vieţile lor. vor fi şi ocazii în care sc pare că nu avem nici un răspuns la situapa dată. prin harul lui Dumnezeu. Nu iaccli greşeala de a incepe slujirea de eliberare înainte dc a submina drepturile demonilor prmtr-o completă curăţire spirituală a „casei". înainte de a Se înălţa la cer El a promis că va trimite Duhul Sfânt. Cei care se roagă pentm vindecare şi eliberare trebuie să-şi modeleze slujirea după slujirea lui Isus. După ce a fost botezat de Ioan Botezătorul în Iordan. Restaurarea deplinei folosiri a darurilor Duhului în Trupul lui Cristos este un pas vital spre restaurarea slujirii pentm vindecare şi eliberare. chiar şi în vierile celor mai dedicări credincioşi. Uneori vom primi un cuvânt de cunoştinţă. rugăciunea pentm vindecare va fi. Alteori. au îndepărtat din vieţile lor toate obstacolele care stăteau în calea lucrării Duhului şi sunt gata să primească vindecarea. să vindece şi să elibereze (Luca 9). Ioan 2:55). Deşi aşteptăm un cuvânt din partea Domnului. în general. vom „simţi" imediat prezenţa demonilor iar alteori Dumnezeu va activa în noi acel minunat dar al credinţei prin care totul devine posibil. Din clipa aceea Isus Şi-a început lucrarea Sa care. în 1 Corinteni 12 Pavel ne face o scurtă prezentare a darurilor Duhului Sfânt. Ele sunt un doar un ghid pentm ceea ce trebuie urmărit atunci când vă rugaţi pentru eliberare. îh asemenea situaţii. Când Şi-a trimis ucenicii să predice Evanghelia. există întotdeauna unul sau mai multe motive pentm care răspunsul întârzie: a) Voinţa persoanei este atât de slabă încât ea nu doreşte sau nu ştie cum să-şi pună viaţa în ordine cu voinţa şi adevărurile lui Dumnezeu. Am ajuns să înţeleg că. întărituri prin care exercita putere şi control. întotdeauna trebuie să ne aşteptăm ca Domnul să ne descopere care sunt problemele celor ce vin la noi pentm a fi ajutaţi. uneori din primii ani ai copilăriei. Deşi pare un ideal imposibil de atins. Observaţi orice simptome ale unei posibile denionizări în capitolul 3 au fost descrise unele dintre simptomele observabile ale demonizării. ceea ce trebuie să însemne că ci au primit şi abilitatea de a discerne care erau problemele celor pentm care se rugau. sever limitată la mtina expresiei religioase. Experienţa ne-a arătat că doar o mică parte din cei care au avut nevoie de vindecare au venit la noi pe deplin pregătiţi pentm a primi vindecarea Am văzut că deseori vrăjmaşul avea deja întărituri. învăţăturile care spun că darurile Duhului nu mai sunt actuale nu fac decât să închidă uşa binecuvântării pe care Dumnezeu vrea să o reverse peste copiii Săi. el pare a nu mai veni. El Ic cunoştea atât simptomele cât şi ceea ce gândeau şi ceea ce era în inimile lor (Luca 5:22. Poate fi nevoie de rugăciune de mijlocire (sau post) pentm a 219 b) . Pentm ca slujirea de vindecare să fie eficientă. a fost o slujire în puterea miraculoasă a darurilor Duhului Sfânt. Desigur. evangheliile ne arată clar că atunci când se ruga pentm oameni Isus ştia ce se întâmpla in vieple lor. Desigur.

cineva care are o bogată expenenUi în slujirea celor ce au fost implicaţi în religii false sau ocultism). statuetele. o altă persoană. El se bucura atunci când creştinii acceptă credinţele eretice şi resping adevărurile fundamentale ale Evanghelici. în esenţă. Uneori lupta este deosebit dc grea pentru că Satan nu vrea să vadă că o întreagă biserică se deschide pentru lucrarea dc vindecare şi eliberare. în timpul slujirii trebuie să-L ascultăm pe Domnul dar trebuie sâ ascultăm şi persoana căreia îi slujim. un set de credinţe false. Satan va profita şi el de aceste păcate şi va locui în mijlocul „laudelor'' (închinării) celor cc îi dau prioritate în vieţile lor. în mod indirect noi îl înălţăm pe Satan. Principiul pe care Dumnezeu îl stabileşte 221 . o religie. Domnul Dumnezeul tău. Complexitatea situaţiei poate impune prezenţa unor consilieri care au o experienţă specifică situaţiei date (de exemplu. Din mijlocul rugului aprins (Exod 3:5). prin falsele credinţe şi falsa închinare. credinţă sau practică eretică. deşi par a fi o închinare la Viul Dumnezeu. Slujind atâtor oameni. se autoexpunc prin practicarea acestor păcate. Investigaţi credinţele false si implicarea în ocultism Satan se află în spatele tuturor falselor forme dc închinare. ritualurile. acea persoană practică autoidolatria Cuvântul lui Dumnezeu spune clar: „Sâ nu ai alţi dumnezei afara de Mine . am văzut că deseori germenii unei probleme se află în implicarea într-o formă sau alta de ocultism. Cunoaşterea aceslor întăritori este dc 0 importanţă strategică în slujirea pentru vindecare şi eliberare. De aceea unele slujiri pot fi. Este foarte important să perseverezi şi să nu renunţi. d) e) secrete. etc) şi vor căuta să invadeze şi să ocupe persoana care. î-ţi scoţi pantofii din picioare la intrarea în acel locaş dc cult. Satan se opune lucrării de eliberare pentru că ca este. în semn dc respect faţă de închinătorii acelui templu păgân. devin vulnerabili la puterile demonice care sc află în spatele acestora Scriptura conţine numeroase avertismente împotriva practicilor de închinare ocultă (vezi Dcuteronom 18:9-14).Vindecarea prin eliberare .de exemplu) în care Dumnezeu vrea să intrevină înainte de a da vindecarea fizica.Slujirea practica Pregfiiiiva unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare distruge strategia vrăjmaşului şi a declanşa ungerea Duhului Sfânt c) în viaţa persoanei pol exista zone (neiertarea. un obiect. o lucrare prin care se expun planurile lui. atât în viaţa persoanei cât şi pe linia sa generaţionalâ. prin vizitarea unui templu păgân în timpul unei vacanţe. câci locul pe care calci este un pâmânl sfânt". indiferent dacă ele sunt religii false cunoscute sau practici oculte 220 Oridccâte on punem propria noastră persoană. 5. condamnând şi practicile religioase care. strategic. o societate secretă (cum este masoneria liberă) sau orice altceva înaintea închinării la Adevăratul şi Viul Dumnezeu. ccrându-l lui Dumnezeu să ne descopere întâriturilc pe care duşmanul le-a câştigat în viaţa acesteia. suni un Dumnezeu gelos" (Exod 20:3-5). voluntar sau involuntar. Demonii se vor ataşa falselor forme de închinare (cum sunt jurămintele. Dumnezeu i-a spus lui Moise fcoale-li [ncâlfâmintcle din picioare. Implicarea se poate face. Slujirea pentru eliberare este adesea o luptă crâncenă împotriva lucrărilor vrăjmaşului. Atunci când în inima persoanei domneşte egoismul. Credinţele false şi ocultismul sunt două importante zone de investigare deoarece cei implicaţi în astfel de activităţi se deschid vrăjmaşului şi. La fel cum Dumnezeu a promis că va locui în mijlocul laudelor poporului Său (psalmul 22:3). atât în vieţile indivizilor cât şi în ale bisericilor. idolii.câci Eu. Cei care slujesc pot fi atât de obosiţi încât nu mai au receptivitatea spirituală necesară pentru a discerne ceea ce vrea să spună Dumnezeu. mai importante decât altele.. atunci când. dc exemplu. sunt ipocrite datorită păcatului care este ascuns în inimile închinătorilor (Isaia 1:10-20).

care au fost sau încă sunt implicate în practici oculte! Similar. dându-şi demonilor" mintea (1 unor înşelătoare învăţături ale Timotei Aceste duhuri pol lega mintea şi capacitatea de înţelegere a victimei astfel încât ea să nu poată înţelege lucrarea Duhului Sfânt. provocate. fiecărei religii sau credinţe eretice pseudo-creşline îi sunt ataşate duhuri religioase specifice. Deşi. Desigur. în multe privinţe. oamenii devin vulnerabili la controlul prin duhurile de religiozitate.. în podurile caselor masonilor deseori poţi găsi obiecte de cult ale rudelor decedate . Scriptura Ic numeşte. Deci. generic. ei fac un gest prin care recunosc că pământul pe care stau a fost „sfinţit" de prezenţa „dumnezeului" căruia i sînchină in acel ioc. Desigur. care prin căderea omului şi domnia temporar a lui Satan a ajuns sâ tic necurat devine. prin prezenţa lu Dumnezeu. Uneori oamenii nu-şi dau seama de aceste lucruri. decedate sau încă în viaţă. Uneori. „duhuri înşelătoare" iar Pavel ne avertizează că oamenii vor fi înşelaţi de ele: „Dar Duhul spune lămurit că în timpurile din urmă duhuri unit se vor şi îndepărta unor de credinţă. curs liber demonizării celor care o practică. Dar trebuie să fim atenţi ca nu cumva oamenii să fie împovăraţi cu sarcini (aşa cum făceau fariseii) pe care Dumnezeu nu ne cere să le purtăm! Practica ne-a arătat că în spatele fiecărei credinţe eretice se află o întăritură demonică şi că cei care cred aceste erezii sunt în pericol de a primi un duh de înşelare care va afecta şi celelalte zone ale vieţii lor creştine. Atunci când denominaţia devine mai importantă decât dragostea şi supunerea faţă de Isus. Atunci când oamenii îşi scot încălţămintea din picioare într-uri loc de închinare. îşi declină identitatea. Am văzut nenumăraţi oameni eliberaţi de demonii care au intrat în ei în acest fel şi care i-au blestemat cu tot felul de legături demonice şi boli. sfânt. în membrii familiilor lor. lupta pentru eliberarea lor este deseori dramatică. Este bine ca înainte dc a sluji unei persoane să verificaţi dacă nu cumva ea a fost implicata în vreuna dintre aceste forme de ocultism. Câteva întrebări bine direcţionale îţi pot descoperi lucruri 222 uimitoare despre rudele. în slujire m-am confruntat cu duhuri care ţineau oamenii în robie confesională. sfinţenia este un atribut care aparţine numai Adevăratului Dumnezeu şi -nici unuia dintre falşii dumnezei care i-au înşelat pe oamenii de pretutindeni să se închine lor şi prin ci Iui Satan. el ştia că exista ceva ce-i frâna lucrarea. astfel.I •'tndecarea prin eliberări. datorită puterii dc blestem ataşate acelor obiecte. Acum câţiva ani am slujit unui păstor care înainte de a deveni creştin a fost un sikh. uneori. dar atunci când o fac şi vin să ceară ajutor. ele erau legate fie de o utilizare ocultă (a bijuteriei în sine) fie de o implicare în ocultism a persoanei dc la care ele proveneau. în totală necunoştinţâ de puterea demonică disipată prin acele obiecte atât în casele lor cât şi. dumnezeul căzut al acestui veac. Implicarea în oricare dintre aceste activităţi este o sursă de control demonic. Dar obiectele oculte pot fi ţinute şi în casă. în cadrai fiecărei denominaţii trebuie să fie ordine şi disciplină. slujirea lui era eficientă. Invariabil. La sfârşitul acestui volum sc va da o scurtă listă a principalelor practici oculte şi a sistemelor de religii necreştine. Puterea demonică din spatele acestor credinţe este deosebit dc subtilă şi uneori este nevoie de un fin discernământ pentru aţi da seama despre ce este vorba. . Deseori Domnul ne-a atras atenţia asupra bijuteriilor purtate de oameni. Abia când a văzut mânia şi violenţa demonilor din el şi-a dat scama dc ce lucrarea sa era atât dc obstracţionaiâ. această descălţare rituală este un act prin care se recunoaşte sistemul dc credinţe care stă în spatele ei şi care dă.Slu/iiva practicii Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare aici este că pământul. duhuri ataşate diferitelor denominaţii şi care. am întâmpinat o extraordinară rezistenţă demonică atunci când am încercat să îndepărtăm acele bijuterii. de obicei fără ca persoanele care le deţin să ştie despre ce este vorba. Puterea carc-l controla nu a putut fi scoasă din el decât după ce s-a lepădat de duhurile de înşelare care se aflau în spatele fostei sale religii.

dragoste şi respect. comportarea unei persoane poate fi şi ea influenţată demonic datorită păcatelor strămoşilor. Verificaţi liniile generaţionale în capitolele 3 şi 4 s-a explicat în detaliu de ce :yi cum puterile demonice pol coborî pe linie generafională. deseori a trebuit să explicăm în detaliu cum Satan poate folosi păcatul sexual pentru a-şi controla demonic victimele. 7. Spre exemplu. este foarte scurtă. Trebuie xă cercetăm nu doar cauza bolilor fizice ci şi pe cea a comportamantului. astfel îr cât o generaţie poate fi demonizată ca urmare a păcatelor generaţilor anterioare. în general oamenii sunt mai deschişi în a-şi mărturisi păcatele sexuale dacă acestea au fost comise înainte ca ei să devină creştini. Una dintre întrebările pe care medicii le pun pacienţilor atunci când investighează istoricul bolii este: „A suferit vreunul dintre părinţii sau bunicii D\>s. acest mod de transfer nu este o regulă. cauzându-le boala de care aceasta a suferit. Mândria şi frica pot ţine oamenii departe de eliberare şi vindecare. au adus în biserici standardele dc viaţă lumeşti.Slujirea practica Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare 6. Urmarea este că generaţia creştină în care trăim sc confruntă cu cea mai mare incidenţă a păcatului sexual pe care Biserica l-a experimentat de la Rusalii încoace. sâ* investigam cu atenţie dacă problemele nu sunt cauzate de un păcatigeneraţional. pocăinţă şi eliberarea dc puterile demonice care au profitat de acel păcat pentru a intra în ele. Adesea distanţa în timp între moartea unei persoane şi începutul simptomelor aceleiaşi boli (sau a uneia similare) la an alt membru al familiei.. Din nefericire însă mulţi creştini... atât de mult timp ascunse. la moartea bunicilor denumii care au drepturi asupra familiei vor trece asupra oricui voii putea pentru a-şi menţine prezenţa în acea familie. Dar îţi trebuie un curaj extraordinar pentm a mărturisi un păcat comis după convertire.ca să nu i se vadă faptele aşa cum sunt" (loan 3:20). Şi chiar în calul transmiterii genetice a bolii trebuie să ne întrebăm care a fost cauza primară a declanşării bolii ce a fost transmisa generaţional. în loc să ducă modul creştin de viaţă în lume. ca fiind un subiect ce nu trebuie discutat. Cei care slujesc nu trebuie sâ se jeneze să ceară toate informaţiile dc care au nevoie cu privire la aspectele păcatului sexual şi nici nu trebuie să-i acuze sau să-i condamne pe cei care mărturisesc aceste păcate. Am constatat că uneori este utilă schiţarea! unui arbore generaţional al precedentelor două sau trei generaţii. Am văzut mulp oameii eliberaţi (şi vindecap) dc demonii care s-au transferat la moar ea unei rude. Pentru unii oameni implicarea emoţională într-o relaţie 225 . Exploraţi trecutul sexual Viaţa sexuală este considerată. Medic ina recunoaşte că în multe cazuri boala pare a se transmite de la o generaţie la alta Deşi în unele boli transmiterea maladiei se face pdicale genetică. şi in special pe cei care par a avea probleme de multa vreme. Oamenii se simt stânjeniţi săidiscute acest subiect şi se tem dc bârfele ce ar putea urma unor astfel dc discuţii. în care cei ce mărturisesc aceste secrete. Este esential ca atmosfera. Am văzut uneori cum o boală indusă demonic ii sărit peste o generaţie. Isus ştia ce spune atunci când i-a răspuns lui Nicodim „..Vindecarea prin eliberare . Legăturile sufleteşti stabilite în urma sexului greşit pot apare şi între parteneri care nu au avut niciodată un raport sexual. să fie una de încredere. Satan se poate folosi de legăturile sufleteşti stabilite între oameni prin păcat sexual pentru a-şi ţine victimele în robie toată viaţa lor sau până când legătura este ruptă prin mărturisire. păcat pc care creştinii îl acuză ca aparţinând lumii necredincioase. urăşte lumina. se tem că dezvăluirea unor secrete din această zonă a vieţii lor ar putea conduce la pierderea poziţiei şi a reputaţiei pe care o au. Satan se bucură să vadă aceste lucruri deoarece cel mai puternic dintre mijloacele sale de control demonic asupra oamenilor (legăturile sufleteşti nedumnezeieşti) rămâne un subiect interzis. de obicei. La fel cum trupul poate fi afectat de boli. în care să se indice persoanele care au murit şi când şi de ce au miait ele. de această boală? ". Pentru ca oamenii sâ înţeleagă ce sc întâmplă. Este foarte important ca atunci când consiliem oameişii. 224 Iar dacă ei mai sunt şi implicaţi în slujirea creştină sau în conducerea unor biserici.oricine face râul.

Vindecarea nu va veni atâta vreme cât durerea rămâne nevindecată şi cei care au produs respingerea nu sunt iertaţi. Când oamenii au curajul sâ aducă la lumină aceste lucruri ascunse. frică de respingere şi autorespingere. poate acţiona ca o conductă demonică prin care Satan lucrează asupra oamenilor. Dacă nu şi-a putut aminti numele lor. cei mai semnificativi) iar apoi ne-am rugat pentru toţi ceilalţi ca grup. am tratat numai cu aceia pe care victima şi-i amintea (dc obicei. Rănile emoţionale produse în trecut prin respingere sunt importante puncte dc intrare a vrăjmaşului. Se parc că pe porţile deschise de aceşti demoni ai respingerii pot intra tot felul dc duhuri dc neputinţă şi de boală. într-o necurată troică dc control demonic. Când partenerii au fost prea numeroşi pentru a putea fi reţinuţi. 8. cerându-1 lui Dumnezeu să rupă. demonii se vor agăţa legalist de orice drept pe care-l deţin acolo. vindecarea şi eliberarea din robie au extraordinare rezultate! Satan adoră să ţină oamenii înlănţuiţi în păcatele din trecut. înainte de a se ruga pentru vindecarea bolii de care acesta suferea. indiferent dacă raportul sexual a avut loc (cazul violului) sau nu. legăturile sutleteşti care s-au stabilit. Astfel.Slujirea practică Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare „Mânunsiţi-vci deci unii altora păcatele şi rugaţi-vâ unii pentru ilicită poate li un punct de intrare a demonilor. atunci când două persoane necăsătorite au un raport sexual este ca şi cum ele ar fi căsătorite deoarece actul sexual care. Dintotdeauna Biserica a recunoscut câ atunci când (indiferent din ce motive) raportul sexual dintre parteneri devine imposibil. Ceea ce. în cadrul unei relaţii dumnezeieşti. raportul sexual poate avea loc. actul acela este perceput de Satan ca fund o adevărată „căsătorie". Dumnezeu poate. Căutaţi semnele respingerii Recomand călduros tuturor celor care doresc să-i ajute pe cei răniţi emoţional citirea cărţii lui Steve Hcpden Ce este respingerea (Sovercign World). căsătoria poate fi anulată (dacă partenerii doresc acest lucru) iar „soţul şi soţia" pot fi dezlegaţi dc jurământul pe care l-au făcut. Această carte ne ajută să înţelegem cum este posibil ca puterile demonice să controleze atât de puternic vieţile celor care au fost respinşi. In încercarea de a rămâne în viaţa victimei. agresorul i-a legat prin traumă şi prin frică. i-am cerut să încerce să-şi amintească ceva specific despre persoana în cauză astfel încât atunci când ne vom ruga cu acea listă în faţă să putem fi cât mai specifici asupra fiecărei relaţii. Aceşti demoni determină izolarea victimei dc cei apropiaţi (care o iubesc) împiedicând împlinirea scopurilor lui Dumnezeu cu acea persoană. Acest lucru l-a lâcut şi Isus atunci când l-a confruntat pe paralizam! din Luca 5 cu propriu! păcal. Satan are dreptul de a lega cele două persoane printr-o „căsătorie fizică". Cei mai des întâlniţi demoni în această zonă de slujire sunt cei care răspund la numele de respingere. trebuie totuşi subliniat că tratarea rădăcinilor emoţionale ale respingerii şi luarea unor decizii corecte cu privire la relaţionarea cu ceilalţi oameni vor îndepărta multe din drepturile deţinute de aceşti demoni specifici. odată ce s-a rostit jurământul marital. Deşi nu trebuie acordată o importanţă exagerală legăturilor pe care aceşti demoni ic pot genera. astfel. Cu toate că ei nu au dorit raportul sexual. în cazul în care în păcatul sexual au fost implicaţi mai mulţi parteneri.Vindecarea prin eliberare . Această legătură. prefer ca înainte de a încerca sâ scot demonii dintr-o persoană respinsă şi rănită emoţional să petrec câteva ore pentru a-i aduce o adâncă vindecare 227 . înlătura toate consecinţele lor. pentru tot restul vieţii lor. Insă atunci când raportul sexual se produce. uneori am cerut victimei să facă o listă cu prenumele tuturor celor pe care şi-i poale aminti. Experienţa ne-a arătat câtă dreptate avea lacov să spună 216 alţii ca să fiţi vindecaţi" (lacov 5:16). Deseori aceşti trei demoni lucrează împreună în persoana respinsă. Isus a venit pentru a-i elibera pe cei încătuşaţi! Puternice lanţuri demonice îi ţin legaţi şi pc cei care au fost abuzaţi sexual. Când Dumnezeu face acest lucru. a avut loc. Personal. scriptura!. a fost legat in locurile cereşti nu poate fi dezlegat decât prin mărturisire şi pocăinţă. desăvârşeşte căsătoria. prin lucrarea crucii. Reciproc.

efectul produs asupra persoanei poale fi atât de puternic încât aceasta suferă o adevărată „rupere" interioară a duhului şi a sufletului. Deşi trebuie să-şi sprijine şi să-şi iubească copiii. Practica ne-a arătat că mulţi oameni nu pot fi pe deplin . Atunci când avem de-a face cu consecinţele unui accident sau traume nu putem ignora nici unul dintre principiile fundamentale ale slujirii de eliberare. Trebuie ca părinpi să aibă o autoritate dumnezeiască în familie. evident. frică ce-i detennină sâ-şi ceară permisiunea de a face unele lucruri pentru care. posibil ca anumite păcate (în care victima a fost implicată) să trebuiască mărturisite. de asemenea. dar asta nu înseamnă că trebuie să-şi oblige „copiii" să facă tot ceea ce doresc ei! 10. Demonii se vor putea folosi de aceste relaţii ca de o punte de transfer. Eliberarea a făcut ca viaţa ei de zi cu zi sâ devină mult mai activă. în Isaia 61:1 găsim profeţia despic una dintre lucrările dc vindecare pe care Isus avea să le facă : alinarea celor „ cu inima zdrobita". acţiune ce va înlătura riscul unei şi mai profunde răniri printr-o prematură şi nereuşită încercare de a scoate direct demonii. adesea apărând pericolul demonizarii prin frica asociată acelei experienţe traumatice. renunţat la ele şi iertate. Oricare dintre ele poate fi relevant. Deseori îi întreb pe cei cărora le slujesc dacă nu cumva simt o frică de tot ce înseamnă nou. 9. ei îi pot sfătui şi ajuta. 228 Mai puţin cunoscut însă este faptul că persoana care a suferit accidentul rămâne vulnerabilă şi spiritual. Este. foarte probabil că ei sunt manipulaţi demonic.Slujirea practica f'jvyjilirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare interioară. rămâne afectat de consecinţele accidentului. îmi amintesc că odată am cerut unei femei să meargă acasă şi să-i spună mamei ei că o iubeşte. Investigaţi legăturile sufleteşti nedumnezeieşti Pe lângă legăturile sufleteşti stabilite prin sex. uneori. Dacă acea teamă există este foarte probabil că ea este generată dc o dominare nedumnezeiesc exercitată de către o altă persoană iar dacă oamenilor le este frică să ia decizii normale în ceea ce-i priveşte fără a cere pennisiunea cuiva. Aceste duhuri erau uneori atât de puternice încât împiedicau victima să ducă o viaţă normală O femeie care a suferit un accident de motocicletă (în care a murit o persoana apropiată) a trăit patruzeci de ani de frică înainte dc a fi eliberată de duhul care a intrat în ea în momentul dezastrului. produse poale cu mulţi ani în urmă Tmpul. Efectele psihologice ale acestor şocuri sunt bine cunoscute şi împotriva lor au fost elaborate metode de îngrijire medicală care. Uneori nu am putut conduce persoana demonizată prin trauma spre eliberare până când ea nu i-a iertat pe cei care au cauzat. în aceste cazuri. accidentul iar alteori până când nu am rupt legaturile sufleteşti stabilite între cei implicaţi în traumă. Am eliberai nenumăraţi oameni dc duhurile de frică asociate accidentelor de maşiuâ.Vindecarea prin eliberare . Uneori mamele şi soacrele înceracă sâ controleze şi sâ domine întreaga familie. Gând accidentul sau trauma au fost deosebit de grave. părinpi nu trebuie să lase ca dorinţele lor sâ controleze vieţile acestora. dar că asta nu înseamnă că trebuie să-i ceară permisiunea de a face orice lucra. nu trebuie să ceri aprobarea cuiva. se întind pc termen lung. Informaţi-vă asupra accidentelor şi traumenlor Accidentele şi traumele neaşteptate pun întreg organismul uman într-o stare de şoc. chiar dacă trauma s-a produs cu mulţi ani în urmă. demonii care au intrat cu ocazia accidentului nu vor fi dislocaţi cu uşurinţă. Uneori nu este nevoie de eliberare ci de rugăciune pentru pansarea (vindecarea) inimii. dar atuuci când copiii cresc este nevoie ca relaţiile dintre ei şi părinţi sâ devină mature. Frica o determinase sânu tacă multe dintre lucrurile pe care dorea să le facă. uneori zece sau douăzeci de ani după producerea acestuia. Satan se poate folosi şi de oamenii care domină şi controlează pentru a-i ţine pe alţii în robia unor legături sufleteşti nedumnezeieşti ce au fost stabilite prin alte mijloace decât cele sexuale. pe care Dumnezeu doreşte să-1 vindece. Dacă e nevoie. Mi-a strigat „Nu pot face aşa ceva!M-ar omorî!". Consecinţa este câ persoana poate suferi la nesfârşit din cauza unor răni nevindecate.

Nu există reguli ci doar linii călăuzitoare. dar dacă privim în Evanghelii vom vedea că Isus a tratat fiecare persoană într-un mod diferit. Biruinţa a fost obţinută abia după aceea. înainte de a vindeca bărbatul paralizai coborât la El prin acoperiş. Fiecare om are o voinţă şi dacă ea nu este activ implicată. Mai întâi el trebuie să-L pună pc Dumnezeu pc primul loc în viaţa sa. Uneori a trebuii sâ discut cu persoana despre diversele zone din viaţa ci care aveau nevoie de vindecare şi abia apoi să-i slujesc (după cc am epuizat faza interviului) în fiecare dintre aceste zone. pe măsură cc simptomele pc termen lung sunt anihilate şi oamenii îşi pot împlini destinul la care Dumnezeu i-a chemat. Nu este neobişnuit sâ descoperi că într-o persoană cu multe probleme pulcrca demonică este ataşată multora (uneori tuturor) dintre nevoile personale descrise mai sus. Alteori a trebuit să slujesc în anumite zone înainte de a trece la investigarea altora. de obicei. semnificativă. 230 Cum să ne rugăm La începutul acestei cărţi s-a explicat cum pot demonii influenţa şi intra înlr-o persoană. consilierii au luat notiţe privind zonele în care prezenţa demonilor este probabilă. Este o mare binecuvântare sâ vezi cum cei care au trecut prin astfel de situaiii sunt vindecaţi şi eliberaţi în acelaşi timp. El L-a ascultat pe Tatăl şi a făcut numai ceea ce El I-a spus să facă (Ioan 8:28). 231 . Am ajuns la concluzia că Satan a încercat sâ ţină Biserica in necunoştinţâ de acest aspect al slujirii de eliberare. Ordinea în care ele sc produc nu este. Demonii vor şti că omul acela vrea să-L unneze pc Dumnezeu şi atunci când li se va ponmci sâ plece. Să ne concentrăm acum atenţia asupra procesului dc eliberare propriu zis. nu va fi eliberat de acel duh. Ultimul capitol a descris importanţa pregătirii slujirii pentru eliberare. Trebuie căutată soluţia optimă Luciul cel mai important este să ascultăm ce arc de spus Dumnezeu cu privire la persoana căreia îi slujim. Efectele acesui gen de rugăciune pol fi dramatice. eliberarea poate fi incompletă şi dc scurtă durată. Isus a tratat eu păcatul din viaţa lui. în timpul interviului. ei vor trebui să se adreseze acestor zone. Este foarte important să nu uităm câ de multe ori vindecarea este un proces şi că întărilurile vrăjmaşului sunt erodate şi dărâmate pas cu pas prin rugăciune şi eliberare.Slujirea practica eliberaţi de demonii care au venit prin traume decât atunci când Domnul aduce vindecare interioară în inimile lor. Unii găsesc că este dificil să fii flexibil în slujirea personală. Demonii ştiu dacă voinţa persoanei cooperează sau nu cu Dumnezeu şi cu cei care slujesc. Este esenţial să fim sensibili la ceea cc face Dumnezeu în acea persoană şi să lăsăm ca Duhul Sfânt să-i slujească direct. Un bărbat care vrea să fie eliberat de un duh de poftă pentru a renunţa la păcatul sexual. Deşi cel care slujeşte va vorbi demonilor şi le va porunci să plece. Ea nu trebuie să aştepte pasiv ca altcineva să facă toată această lucrare. Pe cât posibil trebuie ca şi noi sâ urmăm modelul dc slujire al lui Isus. să-şi exerseze voinţa renunţând la păcatul sexual şi abia apoi sâ caute eliberarea.) inclecarea ţu-in eliberare . Recapitulare Toate aceste aspecte ale slujirii sunt dc maximă importanţa pentru pregătirea eliberării. Am (acut o regulă generală din a-i înlreba pe cei pentru care mă rog dacă nu au suferit vreodată şocuri sau traume deosebite. vor pleca. Acum. •. este esenţial ca persoana consiliată să participe activ la ceea ce se întâmplă.

am constatat că rugăciunea cu voce tare este mai eficientă Ea întăreşte hotărârea consilierilor dc a învinge puterile demonice în Numele lui Isus şi le aminteşte anumite lucruri importante în slujire. este nevoie ca cei care slujesc să sc roage pentru lucrurile care. trăind în aşa fel încât să nu mai dea demonilor drepturi printr-un comportament păcătos şi dorind cu adevărat să fie eliberată de top demonii din ea Am constatat că după ce pregătirea slujirii s-a încheiat şi persoana este gala să fie slujită. al deciziilor Domn al al comportamentului duhului meu şi al relaţionalii mele cu 'Tine. iţi mulţumesc că Ţi-ai vărsat sângele pentru ca tu să pot fi liber. oculte aveţi păcatele declar tatălui (în acest moment esle afectat viaţa. în Ioc să fie sub domnia lui Isus. In strămoşii pentru calitate lui de toate al lucrurile care lui mă Dumnezeu elibera liber sau de de a şi de orice şi le-au făcut şi care mi-au afectai viaţa. Experienp» ne-a arătat că mulţi oameni nu sunt încă eliberap pentru că anumite zone din vieple lor. • ca Mântuitor a! meu. al bunurilor mele şi al tuturor relaţiilor mele. Domn al timpului meu. Ruperea legăturilor cu generaţiile anterioare Acest gen de rugăciune nu alunga duhurile care au venit pc linie gcmcraţionalâ dar au efectul dc a smulge rădăcinile acestor duhuri venite generaţional. mi-au dintre consecinţele consecinţele mamei activitate declaraţiile efectele mele copil sângelui activităţi care Isus pentru a Mă de pe important cunoştinţă). • care pe crucea de la Calvar S-a făcut blestem pentru mine şi care a murit ca eu să Iertarea celor care ne-au făcut rău Iertarea este un pas esenţial spre eliberare. mărturisesc că am păcătuit şi că am nevoie de 232 blestemele mi-au afectat in vreun fel viaţa. sunt fie sub propriul lor control fie sub control demonic. al muncii mele. Atâta vreme cât nu vrem să-i iertăm pe ceilalţi. Domn al emoţiilor. Te chem acum sa fii Domn al fiecărei zone din viaţa mea: Domn al minţii şi al gândurilor mele. să specificau ereditare care Invitarea lui Isus ca Domn al fiecărei zone din viaţa persoanei Recomand ca această rugăciune să se facă pentru toţi cei care doresc să fie eliberap. au fost aduse la lumină Deşi rugăciunea se poate face şi în gând. simţămintelor şi melc. pot fi liber. Rugăciune: îmi iert necondiţionat toţi lor. Consilierii de la Eilel Ministries au fost învăţap să folosească rugăciuni asemănătoare celor ce vor fi prezentate mai jos. Rugăciune: Doamne Isuse. în Numele lui Isus mă rup de consecinţele păcatelor chem acum puterea păcatelor oricăror ocultă care oricărora de. rugăciunile de mai jos pot fi şi un ghid util în construirea altor rugăciuni specifice diferitelor situapi întâlnite.Slujirea practică Cum să nc rugăm Tine. în timpul consilierii. de bolile strămoşilor linia de mei gene raţionale. trupului şi Domn al voinţei şi meu. Amin. La mijlocul acestei rugăciuni trebuie lăsat un interval în care persoana sâ rostească cu voce tare numele celor pc 233 . nu putem primi iertarea propriilor păcate (Matei 6:15). al familiei mele. Trebuie repnut însă că aceste rugăciuni nu sunt o liturghie de vindecare ce poate asigura eliberarea automată a cuiva! Dumnezeu se uită Ia inima omului şi dacă persoana rosteşte o rugăciune care nu vine din inimă eliberarea este pupn probabilă Există multe forme de a te ruga şi trebuie ca cei care slujesc să înfeleagă care sunt principiile fundamentale ale eliberării. al casei mele. Domn al reacţiilor mele.Vindecarea prin eliberare . construind apoi rugăciuni corespunzătoare situapci în care sc află fiecare persoană în parte. Mă rog în Numele lui Isus. îţi mulţumesc că ai murit pe cruce pentru mine şi te primesc Trebuie ca persoana să-şi exercite voinţa alegând să-L facă pc Isus Domn al fiecărei zone din viaţa sa. Amin. Desigur. chiar şi pentru creştinii ce par a fi maturi spiritual.

Demonii vor face orice pentru a împiedica persoana să facă acest important pas spre eliberare. Te rog să mă ierfi pentru 235 . am fost Recunosc mânie. Rugăciune: in libertatea iertării mele. rănit. Amin. că am acest Doamne. Deşi nu va fi uşor să pronunţe unele nume. cu sau fără la Satan şi acum aleg să-L. Ta de a mă elibera. Amin. chiar dacă el parc a fi justificat dc răul suferit din partea persoanelor în cauză. Numele lui Isus. I'rintr-un aci al voinţei mele aleg sâ-i iert pe toţi care m-au vinovat. Rugăciune: Isus.Slujirea practicii Cum să ne rugăm care trebuie să-i Iert». ca şi cum El ar fi de vină câ lor li s-au întâmplat anumite lucruri. de mărturisire: că prin implicarea în următoarele Tău practici (rostiţi Recunosc orice In împotriva Ta şi împotriva cuvântului mărturisesc lui. Dumnezeu nu are pentm cc să fie iertat Dar unii oameni îl acuză pe Dumnezeu. voie. am fost Implicat. Rugăciune unei Tata. In Numele lui Isus. .Vii ut cm rea jirin eliberare . îţi mulţumesc că mă ierţi pentru lucrurile negative pe care Acum aleg să mă iert pe mine însumi pentru lucrurile le-am făcut. au nevoie să se pocăiască de mânia ascunsă. în Numele lui Isus. păstrat în de pocăinţă că de gândurile negative că împotriva rănit.' Rugăciune: Tată. amărăciunea pc care le-au avut împotriva acelor persoane. resentiment şi amărăciune împotriva Mărturisirea oricărui păcat personal care ar fi putut da drept de intrare demonilor a) Păcatul ocultismului Rugăciune Tată.. mele. care suportă acum consecinţele păcatului. Importanţa iertării este atât de mare incâl va trebui poate sâ legaţi unii demoni care se vor manifesta. mărturisesc că Te-am învinovăţit de nişte lucruri de care Tu nu eşti vinovat Recunosc că acest lucru este un păcat şi te rog să mă ierfi. in Numele lui Isus.. rostite cu voce tare numele tuturor Eliberez pe fiecare dintre aceşti oameni tţi mulţumesc câ ai murit pentru ca eu sâ pot fi cei iertat. deoarece El nu poate greşi. Ştiu că Tu urăşti ceea ce a făcut Satan în viaţa mea. (In acest moment trebuie celor care trebuie iertaţi). Unii oameni. persoane: mărturisesc inima mea numele datorită faptului fiecărei persoane). mă pocăiesc de el şi renunţ la el. oculte am păcătuit cu voce tare toate implicările de care vă aduceţi aminte). în Numele lui Isus. în loc să-1 mustre pe Satan pnn ale cărui ispitiri omul a degenerat într-o rasă căzută. Iertarea de sine Adesea oamenii sc autoblamează pentm păcatele altora şi trăiesc într-o falsă vinovăţie şi în robie. Te rog să mă ierţi şi să mă cureţi. Uneori ei se consideră răspunzători dc unele lucruri. de care ştiu că Tu m-ai iertat de mult. Ei trebuie sâ se pocăiască de păcatul dc a-L acuza pe Dumnezeu de lucrurile de care se face vinovat Satan. resentimentul. Acest lucru este un păcat.(menţionaţi lucru este un păcat. Iţi mulţumesc pentru dragostea Ta şi pentru promisiunea Amin. "Iertarea" lui Dumnezeu Ghilimelele de mai sus vor să ne spună că. Amin. înainte dc a ierta anumite persoane. încercând să oprească procesul iertării. trebuie sâ o tacă! Poate că va fi nevoie să ajutaţi persoana sâ persevereze atunci când va avea de pronunţat numele celor pe care trebuie sâ-i ierte. cum ar fi un accident de care nimeni uu este 234 că toate aceste practici sunt închinare pun pe Isus pe tronul vieţii activitate ocultă în care. Amin.

Tată. c ) O r i c e alt păcat activ Păcatele active sunt acele păcate care par a pune mereu piedici în viaţa cuiva Ele diferă de la persoană la persoană funcţie de problemele pe care acestea le întâmpină pe parcursul vieţii. Această renunţare este implicată în rugăciunea prin care Isus este proclamat Domn. Printr-un act al voinţei mele şi prin puterea pe care mi-o dă Isus Cristos din Nazaret. Rugăciune de pocăinţă: Aleg să mă întorc de la păcatul meu. Trebuie să reamintim oamenilor cuvântul lui Dumnezeu care ne spune „Mărturisiţi-vâ deci unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii ca să fiţi vindecaţi" (lacov 5:16). îţi mulţumesc pentru sângele pe care Isus L-a vărsat pentru ca eu să pot fi curăţit. Pocăinţa de păcat Mărturisirea păcatului nu înseamnă pocăinţa de păcat.Slujirea practică b) Păcatul sexual Rugăciune de mărturisire: Tată. închid uşile vieţii mele la toate punctele de intrare demonică pe care le-ai câştigat prin păcatele mele din 237 . Aveţi răbdare ca persoana să-şi amintească toate aceste păcate. mărturisesc că au fost momente in viaţa mea când am cedat atacurilor pe care vrăjataşul' le-a dat împotriva sexualităţii mele. R e n u n ţ a r e a Ia lucrările lui Satan După mărturisirea şi pocăinţa de păcatele mai sus menţionate. Dar am constatat că în lucrarea de eliberare este deosebit de util ca persoana consiliată să-i spună cu voce tare lui Satan şi tuturor puterilor întunericului că renunţă la influenţa lor. Rugăciune de mărturisire: Tată. rugăciunea de mărturisire este doar o vorbă goală ce nu are nici un efect sau putere. în Numele lui Isus. Te rog să mă ierţi pentru tot trecutul meu. Declarare personală: Satan. renunţ la tine şi la toate lucrările tale din viaţa mea. Te rog să mă cureţi de orice necurăţie. în Numele lui Jsus. renunţarea la lucrările lui Satan în viaţa persoanei nu mai reprezintă o condiţie a iertării. Amin.. Accept verdictul Tău cu privire la păcatul meu. Te rog să-mi cureţi memoria. (menţionaţi păcatul sau păcatele implicate). să-mi dai discernământul de a recunoaşte 236 Cum să ne rugăm ispitirile atunci când vin şi să mă întăreşti pentru a le rezista. să le amintim ce spune Scriptura: „Dacă ne mărturisim păcatele. în Numele lui Isus. El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nedreptate" (1 loan 1:9). Este important ca atunci când oamenii şi-au mărturisit păcatul şi s-au pocăit de el. ci ne adresăm lui intr-un fel asemănător celui în care Isus S-a adresat puterilor întunericului care vorbeau prin Simon Petru atunci când au încercat să-L abată de la lucrarea ce trebuia să o facă în Ierusalim (Matei 16:23).(Indecarea prin eliberare .. Această acţiune este încă un pas spre subminarea legăturilor pe care demonii le au asupra persoanei.. Rugăciunea de mărturisire este o recunoaştere a naturii păcatului şi o acceptare a responsabilităţii personale. să-mi vindeci rănite şi să mă ierţi. Renunţ la toate plăcerile asociate acestor păcate. N o i nu ne rugăm lui Satan (nu trebuie să-i cerem lui nimic). regulat dar dacă nu te întorci de la păcat. Te rog să mă ierţi pentru continuua vulnerabilitate pe care am arătat-o faţă de păcatul. Pocăinţa însă este o expresie a voinţei prin care ne întoarcem de la păcat Mulţi oameni ştiu bine ce fac atunci când îşi mărturisesc păcatul şi pot face acest lucru chiar. Am păcătuit şi Te mg să mă ierţi pentru: (specificaţi cu voce tare toate păcatele sexuale pe care Dumnezeu vi le aminteşte). Amin. Amin. Recunosc vina de a alege să comit aceste păcate şi Te rog să mă eliberezi din lanţurile în care am fost ţinut de ele.

pentru eliberare lără a mai fi necesar sâ se roage toate.Slujirea practicii 'M CUM să nc rugăm eu răbdare să vedeţi cc va face Dumnezeu în viaţa persoanei.in mâinile Tale. primul punct de acces este prin duhul acelei persoane. In Numele lui Isus. şi să aducă inapoi la tine orice parte prezenţa din Duhului Sfânt peste acesta. zonă în In Numele Tatălui.. rup orice care. Uneori obişnuiesc să binecuvântez puţin ulei pe care apoi ii folosesc pentru a unge persoana Acest act are întotdeauna efectul dc a binecuvânta persoana iar uneori am văzut că acest fel dc ungere a stârnit o puternică reacţie demonică Se pare câ atunci când Duhul Sfânt coboară asupra unei persoane. sau poate 239 Rugăciune de consacrare: . Fifi pregătip. interviul va scoate la iveală majoritatea legăturilor sufleteşti nedumnezeieşti de care Satan a profitat pentru a-şi aduce demonii. ia-l de persoanelor implicate). în astfel de ocazii am văzut câteodată cum Această rugăciunc-declarajie poate fi urmată de rugăciunea de persoana a fost pentru prima dată botezată cu Duhul Sfânt. In Numele lui Isus. Opriţi-vâ şi aşteptaţi Vorbesc acum in mod direct fiecănâ duh rău care a profitat deDoamne Isusc. la fel cum nici nu le pasă de uleiul neconsacrat.duh.. Amin. de care m-am pncâit şi de care am font iertat şi curaţii cerem Domnului să trimită asupra persoanei o nouă ungere a prin sângele Domnului Isus (. cerând să fie umplut cu Duhul Sfânt. Te rog să mă umpli cu Duhul Sfânt pentru ca să drept de şedere în această persoană şi îţi poruncesc să pleci Jiu pe deplin al Tău. Nu mai ai nici un . uneori persoana va fi gata să primească slujirea vreunul dintre membrii familiei lui. demonii se simt ameninţaţi nu de uleiul în sine ci de aici persoana în cauză). iţi declar in Numele lui Isus. oamenii primesc uşor Duhul s-a făcut referinţă. legături sufleteşti nedumnezeieşti ale duhului. trecut. Ungerea cu ulei consacrat Rugăciune: este o extindere a acestei ungeri (coborâri) asupra trupului. continuaţi astfel: Ruperea legăturilor sufleteşti ueduiuiiczeieşti Dc obicei. influenţă exercitată de vreo altă persoană (dacă doriţi. fiinţa ta care a fost legată demonic de o altă persoană (dacă dorip]. sc află demonii. Despart aceste legături in mod aicifi". Dacă sunteţi gata să intraţi in slujirea de Sfânt eliberare. (numiţi persoana pentru care vă rugaţi) sau vreunei alte persoane şi Jără a intra înFără îndoială. al Fiului şi al Duhului Sfânt.Vindecarea prin eliberare . Aduceţi-vâ aminte că această lucrare este a Domnului şi câ noi avem privilegiul dc a colabora cu El în tot ceea ce face. imediat Jără a răni sau a face vreun rău lui. o ungere care să „rupă jugul". căci eliberarea sc poate produce după fiecare rupere a acestor legături! Această rugăciune de comandă trebuie tăcută direct (de către cel care slujeşte) celui slujit. puteţi numi Desigur.'ristos Duhului Sfânt. deseori este util sâ nc oprim puţin şi sâ mârturisil. Cil cu Duhul Sfânt Umplerea nu mai ai nici un drept să mă tulburi in lucrurile pe care le-am Ajunşi în această fază. rostească o rugăciune de consacrare către Domnul. care le-a înfrânt la Calvar. Uneori am constatat că este util ca cel căruia i se slujeşte să puteţi numi aici persoana In cauză). îmi încredinţez întreaga fiinţă . Trebuie ca aceste legături să fie rupte sistematic pe: parcursul slujirii. spunând lucruri de genul „Aide. de obicei. Amin. suflet şi trup această legătură sufletească nedumnezeiască. Când îşi eliberare de demonii care au intrat prin legăturile sufleteşti la care pun vieţile în ordine cu Dumnezeu. sufletului şi trupului în asemenea ocazii nu este neobişnuit să auzi demonii vorbind care au fost stabilite între tine şi (rostiţi cu voce tare numele prin gura persoanei. arde. Nu este nici o îndoială că demonii nu suportă uleiul supranatural şi li rog pe Dumnezeu să îndepărteze dc la tine orice consacrat.

după ce Duhul Sfânt. De aceea pocăinţa este o parte vitală a procesului de vindecare prin eliberare. orice demon care a profitat de aceste lucruri are dreptul de a rămâne în acea persoană. Satan este stăpânitorul acestei lumi. Isus nu S-a alăturat niciodată răzvrătirii pc care noi o numim cădere şi. într-o poziţie de autoritate dată de nemărginita putere a Celui Atotputernic. Satan. căutând eliberarea persoanei în acea zonă. Eliberarea fără consimţământul şi colaborarea persoanei este permisă numai în cazuri excepţionale (vezi Fapte 16:18). Trebuie ca drepturile demonilor să fie îndepărtate. Acest lucru se întâmplă mai ales la reuniunile publice. orice încercare de a sări peste vreuna dintre fazele importante ale stadiului de pregătire a eliberării (atunci când persoana cere slujire individuală). 241 240 .Vindecareajirin eliberare . în aceste cazuri slujirea trebuie să aibă continuitate. de cele mai. La următoarea şedinţă se va putea trata o altă problemă din viaţa acelei persoane. La o primă consiliere se poate trata păcatul ocultismului. în aceste situaţii. Este important să ştim şi că nu toţi oamenii au nevoie de consiliere simultană a tuturor zonelor mai sus prezentate. credincioşii lucrează în puterea aceleiaşi însărcinări pc care Isus a dat-o primilor Săi ucenici. dintre aceste rugăciuni. în Marea Trimitere. Satan este sub picioarele Sate Isus a dat ucenicilor Săi puterea şi autoritatea de a scoate demonii (în greacă ekballo însemnând a „arunca afară cu forţa"). să le facă. Dar dacă păcatul ocultismului este legat de o relaţie sexuală nedumnezeiască (de exemplu). Consilierii trebuie să caute atât înţelepciunea care vine de sus cât şi bunul simţ! Discernământul este uneori nu atât un dar supranatural cât o aplicare practică a informaţiilor pe care deja le deţinem! Capitolul 7 Slujirea pentru eliberare Exercitarea autorităţii Cheia procesului dc eliberare este exercitarea autorităţii. multe ori nu mai esto nevoie decât să le adresezi puterilor întunericului şi să eliberezi oamenii dc demonii ale căror drepturi au fost subminate prin pocăinţă. a convins oamenii de nevoia de a-şi pune anumite probleme în ordine cu Dumnezeu. dar Isus Sc află mult deasupra lui (Efescni 1:18-23). Isus a poruncit ucenicilor să-i înveţe pe noii credincioşi să facă aceleaşi lucruri pe care El i-a învăţat pe ei. Dc aceea. primii creştini. este o decizie riscantă. de aceea. folosind rugăciunea prezentată dc noi (sau una similară). Dacă o persoană alege să-şi trăiasă viaţa în păcat. El nu S-a supus niciodată lui Satan. este puţin probabil ca eliberarea să se producă dacă vom fragmenta slujirea în două şedinţe. Demonii sunt fiinţe vii care se află în slujba stăpânului lor. fără credinţă în Dumnezeu. Dumnezeu a lăsat omenirii voinţa liberă.Slujirea practica chiar nici una. Dar am constatat că. prin învăţăturile prezentate.

Dc aceea este vital ca cei care slujesc pentru eliberare să ştie cu adevărat cine sunt ei în Cristos. ca persoana sâ simtă o puternică durere într-o anumită zonă a trupului. fiind absolut necesar ca în timpul procesului de eliberare să se producă refularea durerii. sunt sub noi şi a căror sursă dc putere (Satan) se află sub picioarele lui Isus. Este posibil.Vindecarea prin «liberare . depârtafi-vd de la Mine. Dar nu trebuie să uităm că singura raţiune pentru care putem vorbi demonilor este cea de a elibera persoana. am constatat că în unele cazuri (asemănătoare celui în care Isus S-a confruntat cu demonizatul din Gadara) această conversaţie este necesara în procesul de vindecare prin eliberare. şi mai mulţi demoni reocupând teritoriul din care au Ibsl izgoniţi. involuntar. Dar dacă mânia şi rănile emoţionale vor rămâne ascunse şi nevindecate. Experienţa ne-a arătat câ deşi vindecarea interioară poate avea loc fie înainte fie după eliberare. Dacă lucrarea de pregătire a slujirii a fost bine făcută şi persoana doreşte să-şi pună viaţa în ordine cu Dumnezeu. cu cât o persoană se pocăieşte şi iartă mai mult. Unii dintre cei care critică lucrarea de eliberare sugerează. 243 . Pentm a înşela şi mai mult oamenii. naiv. în aceste cazuri persoana este în neştiinţa de ceea cc s-a petrecut pe linie ancestrală şi nu poate. fapt cc inaică o boală generaponală cauzată demonic şi care a fost silită să se manifeste înainte de eliberarea propriu-zisă. uneori. în special atunci. Reacţiile Ia eliberare diferă enorm de la persoană la persoană Singura regulă pe care noi am aplicat-o este cea a pregătirii lucrării: cu cât această pregătire este mai pine făcută cu atât este mai uşoară eliberarea propriu-zisă. De exemplu. De exemplu. de aceea. de asemenea. demonii vor profita de ele pentru a sc opune eliberării. când este clar câ ea arc nevoie de eliberare dar drepturile datorită cărora demonii sunt acolo nu sunt imediat evidente. că oamenii nu au nevoie decât de vindecare interioară. siarca persoanei poate ajunge. felul în care ei se manifesta este un indiciu asupra naturii lor. El dă unor demoni instrucţiunea de a ieşi la poruncile unor „creştini" ce cred că eliberează oamenii.depozitate" în victimă. Acest fel de a proceda face ca demonii să fie puşi în situaţia duhului care-1 controla pe dwnonizatul din Gadara. dar care nu-L cunosc cu adevărat pe Dumnezeu. Isus ne-a avertizat că vor fi unii care vor scoate demoni în Numele Său. Acel demon a fost obligat să răspundă întrebării lui Isus şi să spună adevărul. Acesl lucru se întâmplă mai ales în cazul demonizării gencraţionale. în cazul vrăjitoriei generaponalc este posibil ca trupul persoanei sâ ia.Slujirea practică în Maici 12:43-45 suntem avertizaţi că dacă vrăjmaşului nu i se închid uşile prin credinţa în Isus. *' (Matei 7:23). Manifestările demonilor pot varia de la caz la caz. la discernerea a ceea ce se întâmplă in interiorul persoanei.. Pentru aţi exercita autoritatea trebuie să te afli pc o poziţie de autoritate. procesul eliberării va fi 242 cunoscut.. este posibil ca ei să se manifeste în acea persoană fără a ieşi însă din ca. Emoţiile nevindecate şt înăbuşite sunt o hrană pentru demoni.. Adesea. Satan va permite celor implicap în ocultism să scoată demoni prin exorcism ocult. după eliberare.. chiar mai rea decât a fost înainte. Atunci când demonilor li se porunceşte să plece dintr-o persoană. Dacă dorim o vindecare deplină ambele sunt necesare. dacă ea nu se produce înainte de eliberare. dar trebuie să repnem că dacă ele lipsesc nu înseamnă că persoana nu poate fi eliberată. Deşi nu recomand a se face din converasţia cu demonii o practică normală de slujire. cu atât mai uşoara va fi eliberarea ci. ca şi autoritate. atunci procesul de eliberare va fi o simpla exercitare a autorităţii date de Dumnezeu asupra unor fiinţe spirituale care. Iar unii dintre cei care slujesc pentni eliberare discreditează vindecarea interioară spunând câ ca nu este necesară. pozipa specifică unui anumit ntual ocult. „mărtunsi pâcatelc strămoşilor" săi pentru a submina drepturile demonilor. dar cărora El le va spune „Niciodată nu v-am Uneori eliberarea este însoţită de o multitudine dc manifestări fizice. Uneori am reamintit demonilor că ei se află sub autoritatea Demnului Isus Cristos şi le-am poruncit sâ spună adevărul pe care Isus Cristos însuşi ii confirmă ca adevăr. Manifestările observate în timpul eliberării ne pot ajuta. Uneori demonii vor folosi acesată energie ascunsă pentru a mări puterea manifestărilor. efectul fiind o explozie de violenţă detonată de această sursă dc energic emoţională. Slujirea pentru eliberare mai dificil atât pentru persoana eliberată cât şi pentru cea care slujeşte pentru eliberare.emoţionale şi a mâniei .

Uneori. Căderea la pământ Din relatările făcute în evanghelii cu privire la slujirea pentru vindecare a lui Isus vedem că oamenii erau aruncaţi la pământ numai atunci când El se confrunta cu demonii din acei oameni. Duhurile sunt rele şi necurate. cât şi. el va cauza uneori durere în acea parte a trupului pe care a influenţat-o. arătându-le care sunt drepturile datorită cărora demonii mai sunt încă în ei). chiar dacă nu există manifestări vizibile. important să discernem ce se întâmplă cu adevărat. atunci când demonii ies. Interesant dc observat câ duhurile dc moarte sunt de obicei localizate în zona plămânilor. trebuie sâ liniştim persoana. cu atât este mai puţin probabil ca manifestările să fie violente. atunci când eliberarea se produce persoana este conştientă că. Este. pe plan spiritual. este posibil ca acele părţi 244 ale trupului în care demonii deţin întărituri să fie puternic scuturate. de aceea. orice manifestare devine posibilă Vom prezenta mai jos o listă a celor mai obişnuite manifestări. pentru autoprotecţie! Unele posibile manifestări demonice Răcirea trupului Se produce în special atunci când se manifestă duhurile asociate morţii sau unor serioase practici malefice. Greutate în respiraţie Atunci când demonii ies prin respiraţie. demonii pot fi provocaţi de prezenţa Duhului Sfânt şi pot chiar controla trupul persoanei Iată de cc este foarte important să discernem cc se întâmplă. uneori. deşi cu cât pregătirea slujirii este mai laborioasă. Presiunea Sc poate resimţi asupra capului şi a umerilor. Tremuratul Se poate manifesta fie prin tremuratul unei părţi a corpului. în special. fie prin tcrmuratul întregului corp. Palpitaţiile Această manifestare poate cauza panică în persoana demonizată. Scuturatul Atunci când tremuratul se amplifică. fie pentru a verifica dacă în persoana slujită încă mai există demoni. cazul duhurilor de infirmitate sau al duhurilor care sunt ataşate consecinţelor accidentelor şi traumelor suferite în trecut. Scuturăturile pot fi atât de puternice încât persoana este aruncată la pământ. atât pentru a discerne ce sc întâmplă cu persoana. în special dacă ei ies prin vomă sau printr-un alt mod ce produce durere. Când această atingere se produce. iar apoi să spunem persoanei ceea ce ne-a spus Domnul (în aceste cazuri. în general. care se poate simti pângărită şi stânjenită de prezenţa demonilor. deseori Domnul va vorbi direct celor slujiţi. fie o consecinţă a reacţiei demonilor care trebuie sâ plece. persoana poate simţi o durere fizică in gât. ceva deosebit are loc. fie pentru ca eliberarea să fie deplină. Este foarte important ca în timpul slujirii să ţinem ochii deschişi.Slujirea practica Cum intra demonii Nu trebuie acordată o atenţie exagerată manifestărilor ci mai degrabă trebuie grăbită slujirea. de obicei se produce un ciclu de îngreunare a acesteia care poate uneori degenera în căscat sau tuse. Acest fenomen contrastează cu căderea blândă la pământ a celor atinşi de prezenţa Domnului. nu persoana Când demonii încep să iasă. Primele cinci sunt manifestări ce pot fi experimentate şi ca urmare a ungerii Duhului Sfânt şi este. Când manifestările au însă loc. Durerea fizici Când un demon este silit să sc manifeste. ungerea Duhului Sfânt este cea care stârneşte demonii şi iniţiază procesul de eliberare. Este fie o expresie a fricii naturale. în acest ultim caz trebuie să-L întrebăm pc Domnul dacă nu există ceva care blochează eliberarea.Vindecarea prin eliberare . Uneori. Noduri în gât Cele mai frecvente puncte de ieşire a demonilor sunt respiraţia şi gâtul. Manifestările mai jos prezentate sunt dintre cele mai obişnuite. Agitaţie în stomac Uneori demonii care sunt localizaţi în stomac încep sâ se agite 245 .

Acţiunile violente In slujire ne putem confrunta cu reacţii neaşteptate. violente. felul în care demonii au intrat în acea persoană Alteori ele pot indica dispariţia unei anumite dureri. Limbile demonice » Nu toate limbile vin dc la Duhul Sfânt. care sunt supuşi „şarpelui celui vechi. de exemplu. Diavolul". atunci când uncie întărituri demonice sunt provocate. 247 Dilatarea pupilelor Ochii sunt ferestrele trupului. uneori. Este uşor să discerni rigiditatea unei limbi demonice.Vindecarea prin eliberare . Demonii vor face tot ce pot pentru a evita contactul prin ochi. duhurile sexuale pot face uneori ca persoana să aibă senzatii şi reacţii în zonele sexuale. Când intră lumina lui Dumnezeu.-. ca şi cum demonul ar încerca să-i comprime creierul. De aceea nu este surprinzător că demonii. Dureri subite de cap Simt simptome specifice duhurilor de control a minţii. Contorsionarea trupului Când duhurile ies din coloana vertebrală. Demonii se manifestă. Şuieratul Şuieratul este o caracteristică a şerpilor. astfel încât privirea simultană a ambilor ochi ai victimei să devină imposibili ?i. Acest.Slujirea practica Cum intră demonii înainte ca eliberarea să se producă. duhurilor de religiozitate. pe măsură ce eliberarea se produce. Mişcări (sau senzaţii) sexuale Când se manifestă.r«a ochilor «este cap Arunci când vedem doar albul ochilor persoanei. nefiind limitată doar la zona stomacului. în special atunci când slujiţi celor grav demonizaţi! Când simt că sc apropie eliberarea. Aceste mişcări pot trăda. aşa că trebuie să discernem ce se întâmplă Strigătele Strigătele indică. ale falselor religii său idolatriei. se pot manifesta în acest fel. lucru se întâmplă mai ales atunci când persoana a fost implicată în vrăjitorie. Simptomele pot fi similare celor prezentate mai sus. Privirea comportă autoritate. cea mai obişnuită tactică fiind aceea de a face ca ochii să fie divergenţi sau convergenţi. de cele mai multe ori. demonii sunt în alertă şi pupilele sc pot dilata mult peste dilatarea normală (ce se produce ca răspuns la stimulii luminoşi naturali sau Ia întuneric). Şuieratul poate indica şi prezenţa unor duhuri ce imită felinele. Victima simte uneori un fel de presiune împrejurul capului. Starea de rău sau leşinul Starea de rău poate fi experimentată în diferite părţi ale trupului (în special la cap). Alteori persoana poate simţi că îi vine rău (deşi de cele mai multe ori nu este vorba decât dc o senzaţie). demonul a împins pupila în sus pentru a face imposibilă privirea în ochii i victimei. • Divergenţa şi convergenţa globilor oculari în timpul eliberării este bine să privim persoana (şi demonii) în ochi. plecarea unui demon dar dacă ele continuă fără încetare. dând victimei senzaţia că ceva se învârte în stomacul ei. Mişcări nefireşti In timp ce demonii pleacă. 24« . poate fi vorba şi de emoţiile care au nevoie de vindecare. complet diferită de limbile ce sunt un dar al Duhului Sfânt. unii demoni pot determina persoana să o ia la fugi Oamenii trebuie încurajaţi şi ajutaţi să înţeleagă că trupurile lor le aparţin şi că nu trebuie să asculte de ceea ce le spun demonii. Poziţia fetală poate indica însă şi o veche durere înăbuşită. este uneori posibil ca braţele şi picioarele persoanei să se mişte necontrolat. Este posibil însă ca ea sâ şi vomite (sau să scuipe). spatele persoanei se poate arcui spre înapoi la fel ca acul unui scorpion. Este ca şi cum demonii sunt dintr-o dată treziţi dintr-un somn lung! Fiţi pregătiri.

de cele mai multe ori. dar dacă am subminat toate drepturile demonilor. la sfârşitul veacului. altfel. unii demoni vor încerca să rămână ascunşi. trebuie sâ nc exercitam rapid autoritatea pe care o avem în 248 Numele lui Isus Cristos şi să poruncim dcmonulor să plece fără a răni persoana sau pc oricine altcineva. Adresaţi-vă 249 persoană de obicei le spun să plece în „ locuri pustii şi. Manifestarea duhurilor animaliere este. jaguarii. nigaţi-vă specific. Deoarece nu exista nici un precedent scripniral care să nc spună unde trebuie trimişi demonii atunci când sunt scoşi dintr-o locul unde Isus ne spune că ei pleacă atunci când sunt scoşi din oameni. nu suportă gândul câ vor fi scoşi afară. observăm câ demonul. biserică etc). Un demon nu este mai puternic decât apărarea sau decât drepturile pc care le are. Când acest sistem cade. dc obicei. Demonii care s-au confruntat cu Isus ştiau că va veni o zi în care acest lucru se va întâmpla şi L-au întrebat pe Isus dacă îi va trimite acolo înainte de vremea hotărâtă! Şi dacă Isus a ales să nu-i trimită în adânc. deşi se manifestă. trebuind ca el să fie eliberat dc legătura cu cel dc-al doilea. dc asemenea. Noi nu avem autoritatea de a-i trimite în adânc. Pentru a nu fi scoşi. Dacă în timpul eliberării nu sc produc manifestări evidente. Târâtul pe jos asemenea şarpelui Este o manifestare a duhului asociat şarpelui (mai puternică decât şuieratul). Dacă. dc obicei. nici noi nu trebuie s-o facem! îi putem exila din persoana care tocmai a fost eliberată. numai atunci când avem dc-a face cu puternicele duhuri asociate ritualurilor oculte. Răcnetele Sunt de obicei specifice duhurilor asociate marilor feline (leii. este posibil ca victima care.fără apă". îi putem exila din spaţiul care ne înconjoară (casă. Acest luciu sc întâmplă în mod normal.I 'INDCCAREA PRIN E/IBERNRE . să înceapă dintr-o dată să folosească un limbaj josnic. desigur. Acei demoni. Tentativele de xgâriere Sunt evidcn|a prezenţei unor duhuri animaliere. Uneori sc întâmplă ca demonul care se manifestă să fie legat de un alt demon. nu înjură niciodată. sistem ce trebuie distrus înainte ca întâriturile demonice să fie dislocate. Mârâitul şi lătratul Sunt caracteristici animale specifice. ele) Dind. Imediat ce Vreuna dintre manifestările mai sus menţionate se produce. Mirosurile pătrunzătoare La plecare. câinilor. Ele pol veni pe linie familială în care au avut acces prin bestialitate sau prin idolatrizarea unor animale (sau a imaginilor lor). spaţiu ce trebuie sâ fie curat spiritual. ei vor trebui să plece.SLUJIREA PRACTICĂ CUM INTRA DEMONII Huruitul din gât Se produce atunci când sc manifesta demonii localizaţi în sistemul digestiv. înjuratul Când anumiţi demoni sunt expuşi. în slujirea celor grav demonizaţi vom vedea uneori cum duhul conducător sc manifestă pentru a epuiza persoana şi pentru a încerca să oprească slujirea Acest lucru se' întâmplă numai atunci când cl are un sistem dc apărare bine organizat. după un scurt interval. vrăjitorie sau satanism. unii demoni lasă in urma lor un miros foarte urât. un indiciu al prezenţei unor puternici demoni ai ocultismului. nu pleacă trebuie să-I cerem Domnului să ne garate dacă nu trebuie să facem ceva pentru ca demonul sâ fie dislocat. chiar şi demonii ce păreau a fi extrem de puternici ajung sâ nu aibă mai multă putere decât orice demon obişnuit. Vom întâmpina rezistenţă. Mugetele Imitarea mugetului unui taur furios evidenţiază. deşi sunteţi convinşi de prezenţa demonilor. dar nu avem autoritatea dc a scoate demonii din circulaţie! Ei au ales sâ sc pună sub autoritatea lui Satan şi vor rămâne sub această autoritate până când Satan însuşi (cu toţi demonii lui) va fi aruncat în iazul de foc. o indicaţie a implicării generaţionaie în religii false. . prezcnpi unei puternice răzvrătiri.

dar ferm. în general. tuse. astfel încât să putem răspunde rapid ta ceea ce face Dumnezeu şi să ajutăm persoana să urmeze călăuzirea Duhului Sfânt. Nu este nevoie să ridicări vocea sau să vă agitaţi. Eliberarea este unul dintre aspectele extraordinarei noastre mântuiri. deşi atunci când îşi exercită autoritatea cei mai mulţi dintre noi ridică puţin glasul. printr-una din următoarele căi: a) b) c) d) c) f) g) h) i) Fără nici o manifestare evidentă Prin gât şi prin gură (uneori prin nas). persoana va fi încurajată să sc grăbească spre victorie.uneori pleoapele se zbat puternic în timpul eliberării ' de demonii care au intrat prin ochi. sâ contactaţi persoana. Pentru unii oameni sfatul dat in capitolul 9 poate fi de maximă importanţă în trăirea unei vieţi libere de acţiunea ulterioară a vreunui demon. cu un căscat adânc. înăbuşire. în cazul demomzărilor grave. aşa că cereţi-i Domnului sâ trimită îngerii Săi pentru a sluji persoanelor pentru care vă rugaţi. Prin ochi . în Numele lui Isus. nu peste mult timp. etc. ei sunt la dispoziţia Domnului şi de aceea trebuie sâ-I cerem Lui să ni-i trimită în ajutor. am auzit unii demoni strigând de frică! Noi nu avem autoritate asupra îngerilor.se află sub autoritatea voastră şi că stăpânul tor (Satirii este sub picioarele lui Isus. Porunciţi-le apoi. Deşi în interior se simt curaţi datorită eliberării. să plece. După slujire poate fi necesar ca. Vindecarea este un proces care implică toate aspectele slujirii personale. uneori oamenii sc simt pângăriţi datorită experienţei prin caic au trecut. CereU-I tui Dumnezeu să trimită Duhul Sfânt pentru a umple fiecare zonă ce a rămas goală prin plecarea duhurilor necurate. Calm. Când ne-am rugat Domnului să ne trimită îngerii în ajutor. nu lăsaţi persoana singură imediat după ce s-a terminat slujirea. tăierea respiraţiei. amintiţi-le demonilor că ei. Căile dc ieşire a demonilor indică uneori căile prin care ei au intrat. în general. Când demonii sunt scoşi.Vindecarea prin eliberare . 250 251 . atât pentru a observa progresele înregistrate cât şi pentru a vedea dacă nu este cazul unei noi slujiri pentm continuarea vindecării. Este important să fim flexibili. Nu uitaţi că în timpul slujirii puteţi oferi persoanei o ceaşcă de cafea sau dc ceai pentru a o încuraja şi întări (lucru valabil şi pentru cei care slujesc). Astfel. Amintiţi-vă de asemenea că îngerii sunt „duhuri slujitoare trimise sâ slujească pentru cei care 1:14). vomă. Prin urechi Prin creştetul capului Prin mâini şi prin vârfurile degetelor Prin picioare şi prin degetele picioarelor Prin orificiile sexuale Prin orificiul anal vor moşteni mântuirea " (Evrei Îngrijirea după eliberare * Este foarte important ca după eliberare să rămânem un timp în apropierea persoanei-pentru a o încuraja şi a o linişti. ei pleacă.Slujirea practica Cum intră demonii direct zonei de păcat (sau problemei) prin care demonul a intrat şi cereţi-1 Domnului sâ expună orice blocaj cc ar putea împiedica eliberarea. eliberarea se produce în etape. Căi de ieşire a demonilor . vom învăţa sâ alternăm slujirea pentru eliberare cu rugăciunea pentru vindecare interioară. Pc măsură ce câştigăm experienţă în slujire. Domnul va aduce vindecare într-o anumită zonă iar apoi va lăsa să treacă un timp până când va începe să lucreze într-o altă zonă cc a fost slujită.

Capitolul 8

De ce unu oameni nu sunt eliberaţi ?

Acest volum a încercat să prezinte pe larg cum poate fi pregătita o persoană pentru a primi vindecarea prin eliberare. Această prezentare nu ar fi completă dacă nu am arăta şi motivele pentru care unii oameni nu sunt vindecaţi. Iată o listă a acestor motive, listă ce poate fi deosebit dc utilă celor cave slujesc pentru vindecarea prin eliberare:
>

1. Cel căruia i sc slujeşte nu-L cunoaşte cu adevărat pe Isus 2. 3. 4. 3'. 6. 7. 8. El nu crede că- Dumnezeu poate şi vrea sâ vindece şi să elibereze oamenii El nu crede că Isus vrea sâ-l vindece Viaţa sa este dezechilibrată, în dezordine sau în.haos spiritual A mârâciunca şi neiertarca Durere sau vinovăţie nerezclvată Consilierii se roagă greşit Cel căruia i sc slujeşte crede că un creştin nu poate avea demoni (sau se află sub o acoperire spirituală care susţine un 253

Vindecarea prin eliberare - SIujirva practica"

De ce unii oameni nu suni eliberaţi?

asemenea punci de vedere) 9. Persoana ascunde un pâcal nemărturisit nedumnezeieşti în viajn 10. Există încă legături sufleteşti persoanei

26. Amintiri ce trebuie deblocate 27. Pasivitate 28. Ungerea este blocată pentru că membrii echipei de slujire nu sunt corect relaţionap unii faţă de alţii 29. Planul Iui Dumnezeu 30. Persoana suferă de o boală incurabilă şi trebuie să se pregătească să-L întâlnească pe Domnul

11. Persoana este fie sub, fie foloseşte dominarea şi controlul nedumnezeiesc 12. în persoana slujită (sau în cei apropiaţi ei) există puteri oculte al căror control nu a fost încă îndepărtat 13. La locul dc slujire ungerea este slabă sau inexistentă (datorită necurăţiei locului.clădirii sau organizaţiilor ce şi-au desfăşura* anterior activitatea acolo) 14. Există un abuz sau o rană emoţională ascunsă care are nevoie de vindecare 15. Există blesteme de boală sau de moarte 16. Nu s-a confruntat păcatul şi/sau demonizarea generaţionalâ 17. Este nevoie de o adâncă vindecare interioară cauzată de traumă nemărturisită 18. Persoana refuză să recunoască problema cu care se confruntă 19. Persoana a făcut un legământ interior la care trebuie sâ renunţe 20. Persoana nu sc supune Ia ceva ce i-a fost cerut de Dumnezeu (din cauză că nu este de acord cu acel lucru) 21. Echipa de slujire trebuie să-L caute pe Domnul pentru o revelaţie specifică cu privire la un posibil control demonic ascuns asupra persoanei slujite 22. Persoana slujitănu doreşte cu adevărat să fie vindecată 23. Persoana slujită nu se afla sub o autoritate dumnezeiască 24. Lipsă de disciplină în biserica locală 25. Legal ism 254

255

Capitolul 9

Sfaturi pentru cei eliberaţi

Zece condiţii pentru a păstra eliberarea După o operaţie, orice pacient primeşte o listă cu lucrurile pc care poale sau nu poale să le facă. Similar, după slujirea de eliberare există lucruri pc care trebuie să Ic facem pentru a ne asigura că oamenii sc întăresc şi pot rezista atacurilor vrăjmaşului. Satan nu cedează cu uşurinţă şi chiar dacă a trebuit să se plece în faţa Numelui lui Isus. va încerca să recâştige terenul pe care l-a pierdut. Iată în continuam câteva sfaturi ce s-au dovedii utile celor care s-au hotărât Să umble în ascultare de Domnul. De fapt, ioţi creştinii trebuie să ţină cont dc ele: 1. Domnia lui Isus trebuie să" fie în centrul vieţii noastre Prioritatea numănil unu trebuie să tic siguranţa că Isus este Domn al fiecărei zone a vieţii noastre. Dacă exislâ lucruri pc care lc gândim, spunem sau facem şi pe care mi le putem împărtăşi cu Isus, alunei ne aflăm pc un teren minat în care Satan poate lucra. 2. Fii mereu plin de Duhul Sfanţ Deşi botezul cu Duhul Sfânt este o foarte importantă experienţă, nu trebuie sâ ne limităm Iaca. Avem nevoie sâ fim în permanenţă umpluţi cu Duhul Sfânt. 257

Dar este important şi ca atunci când citim Biblia să-L lăsăm pc Dumnezeu sâ ne vorbească direct prin cuvântul Său. în special în zonele în care slujirea a tratat radical cu păcatul ataşat acelor zone. în scurt timp.Vindecarea prin eliberare . Dacă avem probleme într-o anumită zonă a viepi. vom observa că în vieţile noastre se vor produce. Dacă îl lăsăm să nc hrănească şi să nc încurajeze. 7. Recuperarea terenului pierdut este una dintre legile de bază ale unei lupte pe care Satan o cunoaşte bine! Atenpe Ia ispitiri. Lasă-L pe Duhul Sfânt să-Şi lucreze roadele în viaţa ta împotriva smereniei nu este lege! Roadele Duhului sunt lucrarea Duhului lui Dumnezeu în vieţile noastre. 6. Ei ne pot ajuta să ne vedem pe noi înşine aşa cum ne văd ceilalţi. Fii gata să faci faţă contra-atacurilor vrăjmaşului Dacă ai prejudiciat vrăjmaşul beneficiind dc slujirea pentru vindecare şi eliberare. Duhul Sfânt este Sfătuitorul. Atenpe insă şi Ia obiceiuri. Citeşte zilnic cuvântul lui Dumnezeu şi lasă-l să lucreze în tine Scriptura conpne tot ceea ce trebuie să ştim pentru a trăi o viaţă în voia Iui Dumnezeu. Laudă-L pe Dumnezeu în orice împrejurare Lauda este o parte esenţială a viepi creştine. de aceea nici noi nu trebuie să lăsăm ca circumstanţele să schimbe atitudinea noastră faţă de El. Dacă pc parcursul zilei ai avut momente de slăbiciune. Dar nu trebuie să nc oprim a-L lăuda pc Dumnezeu pentru ceea ce este El. 5. Dumnezeu nu-Şi schimbă caracterul. 4. Dacă vă simpp vulnerabili. Dumnezeu nu nc osândeşte pentru momentele de slăbiciune. Să evităm capcana gândirii care spune că trebuie să-L lăudăm pc Dumnezeu pentru tot ce se întâmplă deoarece ne putem pune în situaţia de a-L lăuda pe Dumnezeu pentru ceea ce ne-au făcut unii oameni influenţap de Satan. Studiază ceca ce ne învaţă Pavel în Efeseni 6:10-18 şi adu-ţi aminte că Duhul Sfânt ne dă puterea de a rezista atacurilor vrăjmaşului.Slujirea practici^ Sfaturi pentru cei eliberau' Acest lucru ne este spus în Efeseni 5:18. 8. cu note explicative asupra textului. mărturiseşte-Ic imediat. putem cere celor din grup să nc slujească pentru eliberare în acea zonă (acolo poate fi o întăritură demonică ce trebuie dărâmată sau poate fi nevoie de o şi mai adâncă vindecare ulterioară care să asigure o temelie solidă pentru progresul nostru spiritual). cere-I iertare lui Dumnezeu şi punc-p armătura pentru a face faţă următorului atac. 3. Avem în permanenta nevoie de El pentru a putea trăi ca slujitori ai Domnului [sus Cristos. schimbări pozitive. Umblă în iertare Trebuie să iertăm neîncetat! Trebuie să avem faţă de cei care ne jignesc atitudinea lui Cristos şi să nu lăsăm ca în inimile noastre să prindă rădăcini amărăciunea 9. fii sigur că el va încerca să recupereze (cât mai curând) cât mai mult din terenul pierdut. arătându-ne zonele viepi în care am dat lui Safan unele drepturi. 259 . Mângâietorul şi tăria noastră. Poartă mereu armătura Iui Dumnezeu Armătura are rolul de a nc apăra şi proteja. Grupurile mici de părtâşie sunt ideale pentru a creşte în credinţă. Stai în părtişie cu alţi creştini Când stai în pănăşie cu alp creştini vei fi mereu înconjurat de credincioşi gata sâ te slujească la nevoie. dar El doreşte ca noi să învăţăm din ele pentru a nc întări şi a vedea cât este de mare harul Său. Nu trebuie să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru nişte lucniri care nu vin de la El şi pe care El nu ni Ic doreşte. Dacă biserica ta nu are asemenea grupuri. Este bine sâ ne facem un program dc citire zilnică a Bibliei. cerep celorlalp să se roage pentru voi. caută-lc în zona în care locuieşti (poate vei găsi grupuri fonnatc din membrii mai multor biserici) sau caută un gnip al unei alte biserici locale care doreşte să te primească la întâlnirile lor din cursul săptămânii.

Pelerinajul pe care Dumnezeu nc-a lăsat să-1 facem. Dacă nu am fi avut "cheile" eliberării. învăţându-i şi pe alţii cum să vindece bolnavii.Slujirea practica 10. aşa că am început explorarea acestui subiect pentm a vedea dacă cl arc vreo relevanţă pentru Bise/ica secolului XX. Atunci. am ştiut că-mi voi petrece tot restul vieţii slujind în evanghelizarea şi vindecarea celor bolnavi. aflând. Slujirea de eliberare lipsea din „arsenalul" nostru. dar acum în întreaga lume sunt . Dar nu puteam ignora aspectele eliberărilor descrise în Evanghelii. printr-un cuvânt clar din partea Domnului. Privind înapoi acum. Aceasta nu înseamnă să ne izolăm de oameni. Post-scriptum • „Mulţimile. îmi dau scama cât dc important a fost că nu am încercat să practic slujirea dc eliberare separat dc tot ceea cc Isus a spus şi a făcut. Trebuie să analizăm dacă aceşti oameni nu ne influenţează negativ şi. le vorbea despre împărăţia lui Dumnezeu şi vindeca pe cei care aveau nevoie de vindecare" (Luca 9:11) • Eu n-am intrat în slujirea pentru vindecare din proprie iniţiativă. au plecat nevindecaţi. dar am ascultat chemarea lui Dumnezeu şi am dorit să împlinesc tot ceea cc El îmi cerca! Când am citit relatările biblice despre lucrarea de vindecare a lui Isus. Ellei Ministries n-ar fi putut realiza aproape nimic din ceea ce a realizat. au mers dupii El. Mulţi dintre oamenii care au bătut la uşa noastră în acele vremuri de început. Şi Isus le-a primit bine. Atenţie la cei care te înconjoară Comportamentul nostru poate fi puternic influenţat de cei care ne înconjoară. dar uneori poate fi necesar (până când vom deveni mai tari) să ne disciplinăm suplimentar modul de viaţă şi să fim atenţi la cei care ne înconjoară şi la locurile pe care le frecventam. după douăzeci de ani. Nu ştiam cc va urma. slujind la mii de oameni. A fost un răspuns la chemarea pe care Dumnezeu mi-a făcut-o în 1974. trebuie să ne gândim bine dacă continuarea relaţiilor cu astfel de persoane este sau nu spre binele nostru. n-a fost deloc uşor.Vindecarea prin eliberare . mi-am dat seama că ele conţineau o dimensiune care îmi era complet străină. dacă acest lucra se întâmpla.

Lista căldărilor unui consilier creştin. mântuire. care lucrează în echiparea şi pregătirea acesteia pentru evanghelizare. despre natura omului. nimeni nu poate fi un adevărat consilier creştin dacă nu este născut din nou (punctul nr.. majoritatea liderilor creştini. El ne dă 263 2. 1). Pentru a deveni un adevărat slujitor (a cărui chemare este vindecarea "oilor" rănite şi zdrobite) este esenţial să Iii cinstit cu Dumnezeu şi sâ doreşti cu adevărat să-L laşi să te schimbe. incontestabil. nu se vrea un îndreptar spre perfecţiune ci mai degrabă spre obiectivele spre care trebuie sâ tindem pentru a fi cât mai eficienţi în lucrarea la care nc-a chemat Dumnezeu. Romani 6:2) Cât timp nu eşti născut din nou. Să fie umplut cu Duhul Sfânt (Efeseni 5:18) Duhul Sfânt este Mângâietorul şi Sfătuitorul nostru. au nevoie dc pregătire pentni a progresa în această slujire. vindecare şi eliberare.Slujirea practicii creştini care au luat de la noi . vindecare şi eliberare. 1. eliberării şi le aplică eficient în bisericile lor locale.'Iniţial. Am* încercat să prezentăm o Evanghelie echilibrată în Care priorităţile incontestabile sunt evanghelizarea. acolo unde ne-a călăuzit Domnul să mergem. întâlniri la care îşi prezintă nevoile. Fiecare centre are întâlniri regulate cu grupul de susţinere în rugăciune. Ne rugăm ca oriunde va fi citită această carte creştinii să primească viziunea stabilirii slujirii de vindecare şi eliberare. Să fie născut din nou (loan 3:3. Dc obicei costul cursurilor este stabilit la jumătate din valoarea reală pentru ca acest cost sâ nu împiedice venirea celor care nu-şi pot permite asemenea cheltuieli. pentru a nc folosi. dedicată fără rezerve împlinirii viziunii pe care Dumnezeu ne-a dat-o Noi nu suntem o biserică. vindecarea şi eliberarea întreaga lucrare a Eilel Ministries este o lucrare a credinţei. nici unul dintre noi n-ar mai putea fi folosit de El! Evident. ci o echipă de slujire a Bisericii. dar principiile pe care le conţine sunt valabile pentru lob cei ce doresc să slujească pentni vindecare. Dumnezeu ar aştepta să ajungem perfecţi. nu poţi înţelege lucruri spirituale cum sunt adevărul despre Dumnezeu. împlinind astfel Marea Trimitere de a face ucenici ai Domnului Isus Cristos. ia fel ca şi Nicodim. • Anexa 1 Calităţile unui consilier creştin Slujirea este un privilegiu care nu trebuie privit cu superficialitate. Chiar de la început lucrarea a fost susţinută de un dedicat grup de rugăciune.chcile". echipa Eilel Ministnes (care în 1995 număra 150 de membri) s-a dedicai învăţării şi pregătirii atât în centrele din Anglia cât şi în alte locuri din lume. 262 . Pentru a împlini această nevoie. Eliberarea şi vindecarea sunt două adevăruri scripturale ce au fost atât de neglijate încât majoritatea credincioşilor şi. pe care o vom prezenta în continuare. această listă a fost întocmită pentiu uzul consilierilor asociap ai EIlcl Ministries şi pentru echipele noastre dc slujire. Nu avem înzestrări deosebite care să asigure continuitatea lucrării şi depindem de donaţiile şi veniturile rezultate din cursurile de pregătire. în bisericile lor locale. Dacă.Vindecarea prin eliberare . orice efort este inutil. Fără o relaţie vie cu Domnul Isus Cristos.

Nu judecaţi şi nu osândiţi biserica sau denominaţia celor cărora le slujiţi! 4. Şă trăiască o viaţă de iertare (Matei 6:14-15) în slujire. 9. dar este o mare diferenţă între adevărul cunoscut la nivel mental şi adevărul aplicat în propria-ţi viaţă. Romani 12:4) Este de maximă importanţă să lucrăm de pe o poziţie de autoritate şi ordine ce vin de la Dumnezeu. în rugăciune. Tatălui şi cu Să lucreze cu darurile Duhului Sfânt (Romani 16:6. Să fie pe deplin dedicat.22-25) în vieţile celor care-L cunosc cu adevărat pe Dumnezeu trebuie sâ se manifeste dragostea. . Cei care nu sunt gata să pnmcască. 1. nu pot sluji pentm elibererea altora.0. în slujire. Avem nevoie de puterea şi de încurajarea ce izvorăsc din închinarea comună. slujire pentru eliberare (Proverbe 3:11. în consiliere este esenţial sâ faci diferenţa între ceea ce face Dumnezeu în viaţa persoanei slujite. Să fie supus Duhului Sfânt (Romani 12:2. 3. 12:1. Ioan 21:15-19) Nimeni nu este perfect! De aceea.care-i vor ajuta pe oameni să capete incerderc în cei care le slujesc şi să poată primi tot ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru ei. Să cunoască foarte bine Scriptura (I Timotei 4:6-7. 6. Supunerea este un mecanism-cheie în declanşarea ungerii Duhului Sfânt. Dacă încetăm a ne întâlni unii cu alţii. Să fie un bărbat (o femeie) a rugăciunii (1 Tesaloniceni 5:17) Una dintre tentaţiile cărora trebuie sâ la facă faţă cei care slujesc este cea dc a a se ruga numai pentm alţii şi de a nu-L mai căuta pe Dumnezeu. pacea Sa. întotdeauna la dispoziţia Domnului (Evrei 12:1-2) Dacă nu avem o inimă întreagă pentm această lucrare. Nu. Să fie membru activ într-o biserică locală (Evrei 10:25. roade. va trebui să ierţi dc nenumărate ori! Sub presiunea slujirii. vom ceda atunci când vor veni încercările 11. pentm ci înşişi. 1 Corinteni 12) Lucrurile spirituale nu pot fi pe deplin înţelese fără darurile Duhului Sfânt. dc învăţăturile şi de părtăşia din bisericile locale. 13. Ea conţine lumina de care avem nevoie în slujire. Să urineze exemplul lui Isus (Ioan 2:25) Isus întotdeauna a făcut ceea ce I-a spus Tatăl să facă. Este esenţial ca relaţia noastră cu Dumnezeu să nu se înconvoaie sub povara ajutorului dat altora. ceea ce face duhul ei şi ceea ce fac duhurile rele. la rândul său. curând ne vom răci faţă de Domnul şi ne vom rătăci în prczumpţîa că nu trebuie sâ fim răspunzători în faţa autorităţii lăsate de Dumnezeu (Biserica). Este mai important ceea ce spune Dumnezeu despre persoana slujită decât ceea cc credem noi despre ea! Să fie gata să primească. 5. trebuie să fim întotdeauna gata să-L lăsăm pc Dumnezeu să intervină în vieţile noastre. Noi trebuie să slujim nu denominaţiei în sine ci relaţiei cu Isus Cristos. slujire pentru eliberere. la nevoie. bucuria. prin atitudinea ta poţi bloca ungerea Duhului Sfânt. 2 Timotci 3:16) Biblia este îndreptarul vieţii creştine. 7. 15:32. putem vorbi altora despre iertare dacă noi înşine nu avem o inimă gata sâ ierte. şi nu ca nişte 264 aventurieri izolaţi de comunitate. Dacă nu citim şi nu studiem Biblia. să fie neutru din punct de vedere denominaţional (Romani 12:1) Ifoate denominaţiile au structuri particulare şi sisteme dc credinţe asociate acestor structuri. oamenii care au fost adânc răniţi emoţional îţi pot spune lucruri care te pot răni. probabil. vom fi vulnerabili la atacurile vrăjmaşului şi. nu vom putea folosi această preţioasă armă în lupta pentm a aduce vindecare şi eliberare oamenilor.13:1. 12. Galateni 5:25) Mulţi oameni sunt gata sâ-i înveţe pe alţii adevărul. Darurile sunt de maximă importanţă în reuşita slujirii pentru vindecare Să arate roadele Duhului Sfânt în viaţa sa (Galateni 5. La fel trebuie să procedăm şi noi atunci când slujim pentru eliberare.Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica puterea sâ slujim cu compasiunea neschimbătoarea dragoste a lui Isus. Dacă nu eşti gata să-i ierţi.

ştie cine este el (ea) în Cristos (Romani 8:1. I Corinteni II: 26-32) Există denominaţii care dau prea puţina atenţie sacramentelor. trebuie ca ele să fie recunoscătoare (celor care le găzduiesc) pentru tot ce li se pune înainte. SA . şocante. Să fie curat. 27. astfel încât persoana să se poată naşte din nou. trebuie să devii evanghelist.Vindecarea //rin eliberare . 8:1-11) Relatările celor cărora le slujim sunt. dc multe ori. 16. nu trebuie să lisăm ca mândria sâ pună stăpânire pe noi. atunci puterile întunericului îşi vor putea exercita autoritatea asupra noastră! Trebuie să ştim bine cine suntem noi în Cristos. 21. în slujire.i perioada dinaintea postului este nevoie să ne rugăm 22. pentru a înţelege exact natura problemelor cu care ei se confrunţi 24. Noi trebuie să citim cele relatate de ei pentru a fi zidiţi de învăţăturile şi experienţele acestor oameni ai lui Dumnezeu. Sa" fie sensibil In sacramente (lacov 5:14-16. 18. vom descoperi că oamenii nu-L cunosc pe Isus. Cea mai importantă vindecare este cea a spiritului. 26. Să fie bine informat asupra problemelor sexuale Mulţi dintre cei care cer să fie eliberări au probleme cu sexualitatea. întreţimindu-1 cât mai bine ( 1 Corinteni 3:16) Trupul este templul Duhului Sfânt. Trebuie sâ lîm sensibili la ceea cc nc poale cerc Dumnezeu să facem în această direcţie.Sliijire-i vracticu ANEXA I 14. Să citească literatura creştina ce are ca subiect slujirea pentru vindecare (Proverbe 8:1-10) Dumnezeu" îşi înzestrează şi îşi echipează copiii pentru lucrarea de vindecare. schimbându-şi relaţia cu Dumnezeu. Am constatat că uneori toate sunt importante faze în slujirea pentru vindecarea prin eliberare. 1 Corinteni 2:1-5) Deseori. Să nu fie uşor impresionabil (Ioan 4:17-18. fără ca trupul să-i emane mirosuri neplăcute (1 Corinteni 14:40) Dacă persoana noastră este neplăcută celui (celei) căruia îi slujim. Efescni 1:19-20) Siguranţa noastră este în Cristos. î. Să fie de o moralitate ireproşabilă (1 Timotei 3:1-7) Slujirea noastră va fi afectată de eventualele păcate pe care. Să fie gata să mănânce orice şi să doarmă oriunde (Romani 14&15. Dacă nu înţelegerii bine ceea ce a lâcut Isus pentru noi pc cruce şi care sunt consecinţele mântuirii noastre. 15. Scriptura ne arată clar importanţa unor acte cum sunt ungerea cu ulei. Pentru a-i putea ajuta pe alţii trebuie să avem grijă dc propriul nostru trup. ca 267 . Ingratitudinea dă vrăjmaşului un punct de atac. Să aibă grijă de propriul trup. Trebuie sâ-L căutăm fără încetare pe Domnul pentru a primi o ungere proaspătă la fiecare nouă slujire. Să fie gata să dea întâietate altora (Romani 12:10) Atunci când îi ajutăm pc oameni. Nu trebuie să ne arătăm surprinşi sau şocaţi atunci când ci ne vorbesc despre problemele lor scxuale. Trebuie sâ avem grijă să nu-i inhibăm prin reacţiile pe care le avem atunci când auzim aceste relatări. prezentabil. 17. 19. botezul sau împărtăşirea. Să fie uns pentru această lucrare (2 Timotei 1:6-7) Ungerea lui Dumnezeu este mai importantă decât numirile făcute dc oameni. în aceste situaţii. în slujirea pentru eliberare trebuie să ştim ce face Satan în această direcţie şi să înţelegem importanţa confruntării cu ocultismul.Trebuic să fim bine informaţi. Scriptura ne cere sâ nc smerim! 23. Să ştie cum să conducă o persoană la Cristos (Filipeni 4:9. Matei 18:18-32) Când echipele noastre pleacă în lucrare. Să fie gata să postească (Matei 5:16-18. 25. Să fie bine informat asupra ocultismului (2 Corinteni 2:11) în zilele noastre apar multe cărţi creştine ce conţin informaţii de ultimă oră cu privire la ocultism. este posibil ca el (ea) să refuze rugăciunea datorită respingerii pe care o resimte atunci când se apropie de noi. Fapte 13:2-3) Postul înviorează duhul şi ne face mai sensibili faţă de Dumnezeu. ^^^•Br O?: 266 20. astfel încât El să se poată folosi de noi. I Ioan 4:4.

în slujire trebuie să urmăm exemplul Său. Isus ne-a spus să-i binecuvântăm pe cei care ne blestemă (Matei 5:44). Trebuie să fim atenţi sâ nu epuizăm timpul de consiliere deturnând discuţia spre problemele noastre personale. Să aibă răbdare şi să ştie sft asculte Dacă nu ştim să avem răbdare. a situaţiei sau chiar a mirosului lor corporal. sub presiunea slujirii. Răbdarea noastră trebuie să izvorască din dragoste. sâ ştie că îi iubiţi. poate mai mult decât de orice. ele vor submina eficienţa slujirii noastre. Dar acest lucru trebuie făcut în dragoste. el sc va folosi de anumiţi oameni pentru a ne opri înaintarea. renunţând la unele lucruri cc nu . 269 . Când începem să cucerim din teritoriul vrăjmaşului. Să nu-şi impună propriile păreri (Proverbe 3:5-7) In conversaţia cu persoana slujită trebuie ca opiniile noastre personale să fie întotdeauna subordonate adevărului Scripturii şi nevoilor celui căruia îi slujim. Mândria noastră poate pune în pericol eficienţa slujirii pentru eliberare. orice încercare ulterioara de continuare a slujirii.VINDECAREA PRIN ELIBERARE • SLUJIREA PRACTICA ANEXA I şi consilieri. probabil. Expunerea publică a acestor păcate poate da vrăjmaşului posibilitatea de a submina valabilitatea a ceea ce facem şi dc a aduce dezonoare Numelui1* lui Dumnezeu. Să-i iubească (şi chiar să-i îmbrăţişeze) pe cei ce par a fi imposibil de iubit (Luca 5:13) Unu oameni au nevoie. Tot ceea ce se întâmplă în slujirea de vindecare creştină vine de la El. pentru mulţi. Şi dacă ca va ţine ascunse lucrurile care trebuie aduse la lumină. 34. Trebuie să fim atenţi ca interviul de consiliere să nu devină o platformă de lansare a propriilor noastre opinii. Să nu judece (Matei 7:1-6) Dacă persoana slujită simte că cel care-i slujeşte o judecă sau o dezaprobă. este puţin probabil că va fi eliberată şi vindecată. 33. Trebuie sâ fim flexibili şi să acceptăm ceea ce lâce Dumnezeu. 37. este puţin probabil câ ea va fi sinceră în discuţia cu acesta. 36. 39. un pas . oamenii sc vor feri să ne ceară ajutor. Să nu evite atingerea fizică (Romani 16:16) In slujirea pentru eliberare o atingere plină dc afecţiune poate însemna mult. este uimitor cum creştinii. Trebuie să fim atenţi însă ca aceste atingeri să nu rănească anumite persoane (cum sunt cele abuzate sexual) şi entuziasmul nostru să frâneze eliberarea. 31. 28. Să fie întotdeauna politicos Deşi pare un lucra subînţeles. în ciuda înfăţişării. Să fie gata să spună adevărul în dragoste (Efeseni 4:15) Uneori persoana slujită trebuie confruntată cu adevărul despre ea însăşi. Să nu lase ca propriile probleme sâ afecteze slujirea (2 Corinteni 12:9-10) In timpul consilierii este posibil ca unele dintre lucrurile expuse sâ ne aducă aminte de răni ale propriului nostru trecut. Nu trebuie să lăsăm ca asemenea circumstanţe să sc interpună între noi şi Dumnezeu sau între noi şi ceilalţi oameni. Să fie gata să facă faţă atacurilor fără amărăciune sau resentimente (1 Petru 3:8-9) Dacă punem la inimă criticilc care se fac la adresa noastră.53:12. 32. Filipeni 2:7) 268 Isus S-a smerit şi a venit pentru a sluji oamenilor. în. devin uneori mai mult decât nepoliticoşi! 40. Să fie un slujitor al celorlalţi (Isaia 52:13. dc aceea nu trebuie sâ-I furăm slava. 35. Ic putem comite. 30. Acceptarea fără rezerve este. decisiv spre vindecare. Să fie flexibil! Uneori nevoile celui slujit vin în contradicţie cu planurile noastre de slujire. Dacă nu putem păstra confidenţialitatea. 29.special cu cei care nu sc pot exprima rapid. Să fie gata să-I dea numai lui Dumnezeu tontă slava pentru ceea ce El face prin noi (Psalmul 96:1-8) Dumnezeu este Cel care vindecă.sunt prea importante. 38. nu trebuie sâ ne implicăm in slujirea pentru vindecare. Sft ştie păstra un secret Dacă deconspirăm ceea ce ni s-a spus în camera de consiliere. vom distrage încrederea pc care persoana slujita o are în noi şi vom bloca.

Levitic 19:26 Legea lui Dumnezeu interzice clar practicarea oricărei forme de magie. recunosc puterea lui Dumnezeu. Exod 8:8-19 Magii. înghite toiagele magilor. neputincioşi în faţa plăgii păduchilor trimişi de Domnul. . . Exod 7:10-12 Iarăşi. 41:24 Acest pasaj ne arată că puterea lui Dumnezeu este mult superioară puterii magilor egipteni. parc a arăta că în special femeile erau implicate în magie şi în ocultism. • .Anexa 2 Magia. Toiagul lui Aron. Exod 22:18 Femeile care practicau vrăjitoria trebuiau ucise. Acest verset. Numai Dumnezeu a putut face ca losif să interpreteze visul faraonului. ocultismul şi Biblia VECHIUL TESTAMENT Geneza 41:8. transformat în şarpe. puterea lui Dumnezeu se dovedeşte a fi superioară.

regele iui Iuda (687-642 î. t Cronici 10:13 14 Saul a murit pentru că nu a fost credincios Domnului şi a căutat călăuzire la un medium. astrolog. şi lehu (comandantul armatei sale). Isaia 47:11-15 în acest pasaj Isaia prezice căderea Babilonului. vrăjitor. lehu îi răspunde că nu poate fi pace atâta timp cât mama regelui. Isaia 2:6 Rugăciunea lui Isaia ne arată că Dumnezeu Şi-a părăsit poporul pentru că acesta a urmat superstiţiile Răsăritului şi ghicitoria filistenilor.C. printre care şi îndepărtarea medium-ilor din Ierusalim şi ludea. 2 împftraţi 21:2-6 Vedem aici că Mânase. vrăjitorii şi medium-ii îi instigau Ia nesupunere. versetul acesta arătând că puterea lui Dumnezeu era deasupra prezicerilor astrologilor şi ghicitorilor. arătând că nici un mag. provocând astfel mânia lui Dumnezeu. scoţându-i din poporul Său. Ioram. Poporul trebuia sâ-L întrebe pe Dumnezeu şi nu pc cei morţii Isaia 44:25 Oracolele păgâne se dovediseră mincinoase în prezicerile cu privire la Babilon.C). prorocii. Ieremia 27:9 Deşi Domnul le-a spus israeliţilor sâ se supună regelui Babilonului. 20:6 Dumnezeu interzice poporului Său consultarea celor ce cheamă duhurile morţilor deoarece acest lucru îi face pc oameni necuraţi. practica ghicirea şi magia. 2 împăraţi 17:17 O parte din motivele pentru care Israel a ajuns în robia asiriană în 721 î. practică vrăjiteria şi idolatria (vezi şi 2 împăraţi cap. Isaia 57:3 Vrăjitoria este un păcat împotriva lui Dumnezeu. 2 împăraţi 23:24 Cu toate că regele Iosia al ludeei a făcut o scrie de reforme pentru întoarcerea la Dumnezeu. Când regele îl întreabă dacă toate sunt bune. Dumnezeu urăşte aceste lucruri. el nu a putut abate mânia Demnului. etc. în capitolul 3:2-3 Isaia prezice câ datorită acestor practici care-L mâniau pe Dumnezeu şi pe care liderii naţiunii păreau a le ignora. păgâne. a reintrodus o seric de practici rele. consulta mediurn-ii şi prezicătorii. ascultând numai ceea ce Ic spune Dumnezeu. 9 şi 10). El este împotriva celor cc consultă mcclium-ii. El şi-a adus fiul ca ardere de tot. Deuteronom 18:9-14 Chiar înainte de a intra în Ţara Promisă.SLUJIREA PRADICĂ ANEXA 2 Levitic 19:31. prin Moise Domnul Ic spune israeliţilor să nu facă lucnmlc pc care le făceau popoarele ce locuiau acolo: jertfirea copiilor îh foc. ghicirea. Această nesupunere faţă de Legea Iui Dumnezeu a condus la căderea Ierusalimului în 598 î. 273 . Izabcla. descântecele şi chemarea morţilor.C au fost că ei continuau să consulte medium-ii şi prezicătorii. nu-1 va putea salva de la dezastru. cifirca în stele. 2 Împăraţi 9:22 Ne este prezentată aici întâlnirea dintre regele Israelului. Israel va cădea! Isaia 8:19-20 Israeliţilor li se cerc sâ renunţe la obiceiul ocult de a consulta medium-ii şi prezicătorii.I INDECAREA PRIN ELIBERARE . care a tăcut ca Ierusalimul să cadă. Levitic 20:27 Legea cere ca cei care consultă duhurile morţilor să fie ucişi cu pietre.

de Duh Sfânt. DANIEL 2 Bar-Isus (Elima). pe oameni. încerca să oprească răspândirea cuvântului lui Dumnezeu.1 0 Falsele prorocite erau acuzate pentm că foloseau descântece pentru a-i abate pe oameni de la căile Domnului şi P E N T M a-i controla O C U L T DANIEL 1 : 2 0 Daniel şi prietenii Iui aveau de zece ori mai multă înţelepciune decât toţi magii şi prezicătorii babilonieni. a dorit să le cumpere Ba chiar s-a şi botezat. văzând damrile Duhului Sfânt.t7w/i-aimi prin eliberare .1 8 în afară de Daniel. El a promis că-i va distruge pe descântători şi pe ghicitori. APOCALIPSA 2 1 : 8 . printre altele. FAPTE 1 3 : 6 . • Noii convertip la creştinism ard în public uneltele pe care le folosiseră înainte pentm vrăjitorie. şi descântatul prin care ninivenii au manipulat ocult celelalte naţiuni.. Pavel. Regele Nebucadneţar şi-a dat seama că Dumnezeu este Cel mai mare dintre dumnezei şi că El este Singuml care descoperă lucrurile ascunse.9 Domnul denunţă falşii proroci ai lui israel care pretindeau a vorbi în Numele Lui dar care. Galateni 5 : 2 0 Cei care practică vrăjitoria nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu.2 2 minciuni şi că cei care interpretează visele ii rătăcesc. nici unul dintre magii. O M » 4 : 1 7 Tânăra sclavă a putut prezice viitoml pentm că avea în ea un duh dc ghicire. plin. ca semn al deplinei renunţări la magie. în acest verset ni se spune că prezicerile ghicitorilor sunt 274 275 . Naum 3 : 4 Prin căderea cetăţii Ninive Domnul pedepseşte. Acest lucru ne arată că puterile întunericului pot influenţa un credincios. FAPTE 1 6 : 1 6 . Z A H A R I A L 0 : 2 Cei care practică magia vor fi aruncaţi în iazul dc foc şi nu li se va îngădui să intre în cetate. vrăjitorii sau astrologii babilonieni n-au putut explica visul regelui. Maleahi 3 : 5 în Ziua Judecăţii Domnul va mărturisi împotriva celor care au practicat magia. Dumnezeu i-a scos din poporul Său şi a promis că ei nu se vor mai întoarce niciodată în israel. căruia Dumnezeu i-a dat o revelaţie specială.Slujirea practică Anexa 2 Ezechiel 1 3 : 6 . Viziunile lor erau false şi prezicerile lor erau minciuni. vrăjitorul din Cipm care pretindea a fi proroc. vorbeau de la ci. în realitate. Aceste practici erau un semn al lipsei de lideri spirituali.2 4 Simon vrăjitorul. EZECHIEL 1 3 : 1 7 . 2 2 : 1 5 Mica 5 : 1 2 Când Domnul I-a izbăvit pe Israel din robia asiriană. discerne răul din el şi îi cauzează o orbire temporara. Fapte 8 : 9 . FAPTE 1 9 : 1 9 Vedem aici că poporul Israel SE afla sub influenţa închinării păgâne ( S E lipise de idoli).

se scurge printre aceste linii. O grupă se numeşte Yin iar cealaltă Yang. pentru a sc obpne vindecarea Această tehnică presupune câ organismul uman are douăsprezece meridiane împărţite în două grupe de câte şase linii. Amuletele Obiecte purtate cu scopul de a îndepărta duhurile rele sau blestemele.. Una dintre cele mai cunoscute amulete este laba dc iepure.energiei vieţii". Chi. vechi simbol egiptean al vieţii. Apotropaion Descântec prin care sc înecareră îndepărtarea duhurilor rele sau a deochiului. Acest simbol este foarte răspândit în cercurile oculte modeme.Anexa 3 Glosar al practicilor oculte - Acupunctura (acupresurn) Veche filozofic şi telurică medicală chineză care defineşte boala ca fiind un dezechilibru în scurgerea fluxului . Forţa vieţii. 277 . Zeii egipteni sunt uneori reprezentaţi purtând un ankh. Ankh Cruce ce are o buclă în partea de sus. deseori asociat cu fertilitatea. acupunctura caută redirccţionarca acestui flux prin presarea sau inserarea unor ace în anumite puncte ale corpului.

Magia neagră Magie practicată in scopuri malefice în care. demonii şi duhurile rele sunt chemate pentru a face rău altor 278 persoane. Sângele victimei este folosit ca substitut al vinului pentru împărtăşire. prezicerea viitorului prin citirea în stele (în special după modul de aranjare a planetelor în momentul naşterii). Clarauzirea Abilitatea extra-senzorială de a auzi sunete în domeniul spiritual sau sunete produse la o marc distanţă în timp sau spaţiu. Pretinsă 279 . Mâna persoanei este condusă de forţe spirituale pentru a scrie un mesaj care vine „dc dincolo''. Scrierea automatică Mesaje scrise de o persoană aflată în stare de transă. Vezi semnele Zodiacului. Desenele sau picturile astfel realizate pot fi de o remarcabilă asemănare cu lucrările originale ale unor cunoscuţi artişti. Canalizarea Spiritism din familia New Age în care subiecţii se deschid supranaturalului (uneori în transă) şi devin canale de comunicare a unor mesaje ce sunt deseori destinate să înveţe sau să călăuzească pe cel căruia îi sunt adresate. Augurii Folosirea semnelor şi a piezelor pentru a prezice viitorul. cunoscute sub numele dc semnele Zodiacului. fantome. fiind oferit Diavolului. asemenea talismanelor. Farmecele Incantaţii sau obiecte oculte care. Proiecţia astrală Plecarea persoanei din trupul fizic şi acţionarea la un alt niverde conştientă. sursa de informaţie este un „fost maestru". Artele negre Denumire generică a unor practici malefice asociate diverselor activităţi oculte. Fenomene similare sunt şi desenarea. prin studierea excrementelor şi măruntaielor animalelor şi păsărilor. se crede că au puteri supranaturale. reprezentând împărţirea bolţii cereşti.Slujirea practici) Anexa 3 Apariţiile Spectre ale morţilor. Ea conţine un blestem de nenoroc în cazul în care persoana care o primeşte refuză să coopereze. Ghicirea prin observarea zborului păsărilor.I indurarea prin eliberare . Lanţul scrisorilor Scrisoare cc promite noroc celui care o primeşte dacă acesta o copiază şi o trimite mai multor persoane. Uneori. în care sc promite slujirea răului în schimbul câştigării de putere. Astrologia Credinţa că astrcle cereşti îi influenţează pc oameni. prin ceremonii rituale. Semnarea cu sânge Pact încheiat (în scris) cu Satan şi semnat cu sânge. rugăciunea Tatăl Nostru este rostită invers şi în care se atluc sacrificii animale sau umane (deseori copii nebotezaţi). Cartomanţia Folosirea cărţilor de joc pentru ghicire sau prezicerea viitorului. Medium-ii cred că morţii îşi pot exprima talentele prin intermediul celor vii. Liturghia neagră Parodie satanică a liturghiei romano-catolicc în care împărtăşirea este desacralizată. folosite la ghicirea bazată pc data naşterii. pictarea sau vorbirea automatică. înainte de a se reîntoarce în trup. Semnele naşterii Cele douăsprezece semne astrologice. Clarviziunea Abilitatea extra-senzorială de a vedea imagini care trec de domeniul fizic şi care nu pot fi văzute cu ochii naturali. Practicanţii proiecţiei astrale sunt capabili sa parcurgi distanţe considerabile şi sâ relateze cu exactitate lucrurile pe care le-au văzut în alte locuri.

metamorfozând şi iluminând sufletul. prin care sc provoacă magic moartea victimei. Ectoplasrn Substanţă rece. Fetişurile Obiecte neînsufleţite despre care sc crede că sunt locuite de un 281 Contemplarea sferei de cristal (cristalomanţia) Practica privirii fixe a unui obiect sferic din sticlă cu scopul prevestirii viitorului. strâns legală de vudu-ism şi dc alte grupuri oculte. Frăţia este condusă fie de un mare preot fie dc o marc preoteasă. chemarea demonilor. situaţii sau evenimente trecute sau viitoare. tortură. Percepţia extra-senzorială (PES) Abilitatea de a percepe un eveniment sau o idee printr-un alt mijloc decât cele şase simţuri. Nuiaua se mişcă atunci când este trecută pc deasupra sursei dc apă. Ghicirea Denumire generică a diferitelor tehnici oculte folosite pentru a obţine informaţii despre oameni. închisori şi dragoni Joc ocult în care jucătorii. Farmecele Influenţă magică asupra unei persoane pentru a o manipula în scopun proprii. Cristalele Unii adepţi New Agc cred că cristalele au puterea de a curăţa. pentru a câştiga jocul. sc identifică cu caracterele celor implicaţi în crimă. care provine din trupul unui medium şi care se crede că indică prezenţa unui duh fără trup. în special în sabat. Conj urarea Chemarea unui demon din domeniul supranatural. • Duhuri fără trupuri Credinţa că duhurile celor morţi nu-şi găsesc odihna. vrăjitorie. slab albui-luminesccniă. deşi fizic este imposibil ca persoana să li fost vreodată în situaţia sau locul respectiv închinarea la demoni Practica împăcării cu demonii pentru a le câştiga protecţia.Slujirea practica Anexa 3 abilitate de a vedea evenimente consumate în trecut sau care se vor petrece în viitor. vindeca şi restaura fluxul dc energie din organism. Jocul a cauzat multe sinucideri şi crime. Deja Vu Simţământul experimentării în trecut a unei situaţii sau a unui loc. Interpretarea viselor Procesul dc folosire a viselor în scopul ghicirii. Seminarul de pregătire Erhard (Forum-ul) Curs dc pregătire religioasă a celor ce doresc sâ promoveze imaginea cultului New Age. de obicei formate din treisprezece membri (deşi pot fi şi cinci sau chiar cincizeci). Moartea magică Practică ocultă. viol. vudu. Terapia culorilor Metodă dc tratare a bolilor prin folosirea unor culori despre care se crede că au „vibrării corespondente" cu potenţial dc vindecare.Vindecarea prin eliberare . „Binecuvântările" astfel obţinute se transformă în blesteme imediat cc închinarea este întreruptă. . PES este deseori folosită în ghicire. Frăţiile Grupuri de vrăjitori sau satanişti. 280 . Membrii acestor frăţii se întâlnesc pentru a efectua ritualuri şi ceremonii. canibalism şi diverse puteri oculte. Nuiaua de ghicire Folosirea unei nuiele din lemn sau metal pentru detectarea izvoarelor subterane de apă. Practicanţii intră într-o stare asemănătoare transei şi prevestesc evenimente ce vor avea loc în viitor.

Prezicerea Practica diferitelor metode de ghicire pentru a prezice evenimente viitoare. Este folosit şi de unii medici care nu-şi dau seama dc natura puterilor spirituale pe care le folosesc. degradarea femeii şi serioase implicaţii în ocultism. Discipolii învăţăturii FHU caută răspunsuri la problemele vieţii prin exercitarea tehnicilor oferite dc Masters. Poate include proiecţia astrală şi întâlnirea. a fi rănit fizic. bazate pe astrologie. Hepatoscopia Ghicirea prin examinarea ficatului. Umblarea prin foc Abilitatea de a trece prin foc sau peste cărbuni aprinşi fără. în supranatural.Hex Punerea unui descântec asupra unei persoane cu scopul de a-i aduce nenoroc. nimic din antidotul contra bolii. etc. Principiul tratamentului. Horoscoapele mai sunt folosite şi pentru a prezice perioadele favorabile unor evenimente importante. Se crede că fieml potcoavei apără dc vrăji. ale persoanei analizate. a duhurilor călăuzitoare. stabilit de către Samuel Hahncmann. Hexegramn Două triunghiuri răsturnate (unul peste altul) care formează o stea cu şase colţuri. Guru Maestru. un adept al hipnotismului şi controlului minţii. Hidromanţia Practica ghicirii în apă Idolii Imagini ale unor zeităţi care au devenit obiecte de închinare şi adorare. Muzica heavy metal şi rock Mesajul central al acestei forme de muzică este axat pe drog. . cariera. Horoscopul Hărţi ce prezic destinul. Homeopatia Tratament medical alternativ cc constă în administrarea unor mici doze de medicamente. Este un simbol folosit în vrăjitorie pentru a pune la lucru puterile demonice. Călăuzirea imaginaţiei Exerciţii de vizualizare cc duc la o stare de relaxare sau transă. Hamaşamentelc şi potcoavele cailor (Puse în faţa uşii sau dăruite pentru a aduce noroc) Amulete folosite pentru a apăra de duhurile rele. Hipnotismul Practica aducerii unei persoane într-o stare asemănătoare transei pentru a-i testa subconştientul sau pentru a o face să-şi amintească anumite lucruri din trecut. practic. FHU (Temelia înţelegerii Umane) Instituţie fondată de Roy Masters. vrăjitorie şi satanism. credibilitatea. Homeopatia este mai mult un sistem de credinţe decât o practică medicală. lipul de personalitate. este „boala este vindecată prin boală". Soluţiile medicamentoase folosite sunt deseori atât de diluate încât nu conţin. Analiza scrisului (grafologia) Fonnâ de ghicire prin care se crede câ se pot descoperi trăsăturile de caracter. crimă. sex. Pot fi şi persoane sau obiecte adulate. evoluţia emoţională. violenţă. sfătuitor sau învăţător spiritual.

Controlul mental (Silva) Ştiinţa minţii Citirea minţii 2 8 4 . Toate aceste arte marriale au ca bază spirituala taoismul şi budismul. Ghicirea în lună Practica ghicirii prin folosirea lunii ca obiect de ghicire. după numele lui Anton Mesrricr.Slujirea prtiaia) Incantaţia Formulă magică produsă prin repetarea unor cuvinte. pretinde el. Filozofic relaţională la supranatural. Din Kabbala au derivat numeroase practici şi curente oculte Diferite forme de luptă cum ar fi karate. Kabbala Tradiţie mistică iudaică barată pc interpretarea matematică a Scripturii. care a folosit extrem de puternic forţele hipnotice. fraze sau sunete. Se crede că schimbările apărute în diferitele sectoare ale globilor oculari corespund diferitelor boli ce afectează organismul. Dă posibilitatea mediumizării minţii şi a controlului ei de către duhuri. dătătoare dc mari capacităţi fizice. chiar dacă nu ştiu ce înseamnă. tai chi chuan. Practica explorării gândurilor unei persoane prin folosirea puterilor oculte. Este un mijloc de contactare a lumii spirituale.Vindecarea prin eliherare . Iridiologia Procedeu de diagnosticare a bolilor prin folosirea globilor oculari ca sfere de cristal. Practică a ştiinţei metafizice prin care se încearcă terapia depresiei. Scopul religios al artelor marţiale este dc a armoniza yin şi yang şi dc a pune la lucru puterea chi. dc un duh rău şi care este bazată pe filozofia New Age. Persoană care se deschide pentru a fi folosită ca şi canal dc comunicare cu lumea spirituală Mesmerism Denumire alternativă dată hipnotismului. kung-fu. Mulţi dintre cei care practică artele marţiale nu sunt conştienţi de natura religioasă a acestor sporturi. Pescăruşul lui Jonathan Livingston Carte scrisă de Richard Bacii inspirată. Artele marţiale M e d hun i Metafizica Studiu ştiinţific al Levitaţia Ridicarea oamenilor sau a obiectelor în aer prin folosirea puterilor supranaturale Brăţările şi lănţişoarele aducătoare de noroc (fermecate) Amulete purtate de oamenii care nu-şi dau seama natura spirituală a farmecelor Magia Dominarea sau manipularea oamenilor sau a împrejurărilor prin puteri oculte sau duhuri rele Mantra Cuvânt pc care cei cc practică meditaţia transcendentală (sau yoga) trebuie să-1 repete şi asupra căruia trebuie sâ mediteze. jiu-jitsu. aikido. Această practică afirmă că Dumnezeu este un simplu concept şi că răul este o stare a minţii care poate fi schimbată. Incubus Violarea sexuală a unei femei dc către un duh rău. judo. Creat de Jose Silva Devenită una dintre principalele forme dc auto-terapic care îmbină tehnicile religioase orientale cu puterile oculte. lucrurilor supranaturale.

focul şi apa iar cel de-al cincilea reprezintă duhul care controlează aceste elemente. Paiapsihologia Studiu pscudo-ştiinpfic al fenomenelor psihicului uman ce nu poale fi interpretat conform metodelor normale de cercetare ştiinţifică: telcpatia. reîncarnarea (urmată de recompense. Cele mai multe dintre credinţele New Age sunt adaptări modeme ale vechilor credinţe oculte. Ghicirea în palmă Examinarea liniilor din palmă sau de pe mâini pentru a prezice viitorul. Cristos este în toţi oamenii şi toţi oamenii sunt potenţiali Cristoşi. care spune că singura calc este Jsus). transformarea personală (prin experienţe mistice şi contact cu izvorul de energie divină). vrăjitorie sau dmidism. aerul.I INDECAREA PRIN ELIBERARE . etc. Sistemul de credinţe New Age îşi arc rădăcinile. contopirea cu realitatea ultimă nu poate fi obţinută decât prin golirea minţii de orice gând şi intuiţie. Mişcarea New Age Născută la începutul anilor şaptezeci. New Age este în antagonism atât cu iudaismul şi creştinismul cât şi cu umanismul secular. numere sau „da" şi „nu". dreptatea şi judecate fiind administrate oamenilor prin natura reîncarnării lor). Comunicarea se face cu ajutorul unui indicator care prin rotire indică litere.SLUJIREA PRACLIA) ANEXA 3 Misticismul Credinţa ca deoarece Dumnezeu transcende cunoaşterii umane. Orientarea în sus indică în general. fiecărei litere din alfabet fiindu-i dată o anumită valoare numerică. 236 . ocultism. clarviziunea. la zeiţa lunii. vechile religii greceşti şi egip'cne. după Masa ouija Masă folosită pentru comunicarea cu duhurile. ceremoniile magice. este legată de începutul erei Aquarius. spiritualitatea umană şi este un simbol al vrăjitoriei. Ocultismul Credinţe şi practici secrete şi misterioase ce implică puterile supranaturale care se opun împărăţiei lui Dumnezeu. Deseori folosită de spiritişti în şedinţele lor. Mişcare spirituală amorfă. în religii estice ca: panteismul (Dumnezeu este in toate lucrurile şi toate lucrurile sunt Dumnezeu). in general. Parakinezia (PK) Controlul obiectelor prin puterea minţii şi a voinţei. Neopaganismui Sistem de religii vestice asociate cu închinarea la natură. • Pendulul Mic obiect agăţat de o sfoară. ESP. Ocultismul este împărţit în trei mari grupe: spiritismul. folosit la ghicire. Valorile numerice ale numelor şi datelor de naştere sunt folosite pentru a se face preziceri. prezicerile şi magia. Numerologia Ghicire bazată pe folosirea numerelor. Se crede că mişcările involuntare ale pendulului au semnificaţii specifice. Pentagrama Stea în cinci colţuri ce poate fi orientată fie cu trei colţuri în sus fie cu trei colţuri în jos. Piazelc Evenimente neobişnuite sau incontrolabile care. Orientarea in jos indică întunericul şi este asociată magici negre şi satanismului.dc unde şi conflictul dintre New Age şi creştinism. universalismul (toate religiile lumii nu sunt decât căi ce duc la acelaşi Dunuiezeu . diagnoză (în special a sexului unui copil nenăscut) şi prezicere. în vrăjitorie. producerea lor. patru colţuri reprezintă cele patra clemente csenpalc: pământul. pentru ei. astfel încât. sunt exploatate ca mijloace de ghicire. Adepţii New Age cred într-un cu absolut pe care ei îl numesc Cristos. Nccromanţia Comunicarea cu duhurile celor morţi sau practica ghicirii prin consultarea lor. Numerelor le sunt asociate valori şi semnificaţii specifice.

Deşi mai puţin periculoasă. Precogniţia Precunoaştere a evenimentelor. a religiei şi a tradiţiilor). Rapsodomanţin Căutarea prezicerilor în pasaje luate la întâmplare dintr-o carte (adesea dc poezii).Sluj/rai practică Anexa 3 Frenologia Ghicirea prin examinarea formei craniului uman. Reîncarnarea Credinţa câ sufletul omului nu moare niciodată şi trece dintr-un trup într-aitul. • Spiritismul (spiritualismul) Evocarea demonilor şi contactarea lumii spirituale pentru a comunica cu morţii (de obicei printr-un rnedium). _ Vrăjitoria Puterea dc a schimba evenimentele şi de a influenţa oamenii sau circumstanţele în bine sau în rău prin controlul demonic obţinut prin magia neagră. Psihografia Scriere spirituală prin intermediul mâinii unui mediom. Fiziognomia Ghicirea caracterului prin observarea trasaturilor fetei. duhurile morţilor. Piramidologia Folosirea unei piramide al cărei vârf. este de aceeaşi natură cu proiecţia astrală Descântecele Incantaţie folosită pentru a chema puterile magice. Pan. Călătoria sufletului Ieşirea sufletului din trup pentru a privi de sus la acesta şi a se deplasa pe distanţe scurte. care cred şi i se închină lui Satan.1 tiulectirea prin cUherorcj. Vederea psihică Abilitatea de a vedea lucruri chiar şi cu ochii închişi sau. în care oamenii se întâlnesc pentru a contacta. 289 . Naşterea psihică Experienţă ocultă prin care persoana este convinsă că „toate simt una'". în general. vrăjitorii cred în Marca Zeiţă Mamă şi în consortul ei. Psihometria Primirea dc informaţii psihice despre o persoană sau despre anumite evenimente din viaţa persoanei prin observarea unui obiect care aparţine acelei persoane Punk rock Muzică ce poartă mesajul răzvrătirii împotriva ordinii stabilite în societate (în special împotriva legii. într-un ciclu care nu se termină până când persoana nu atinge perfecţiunea şi nu mai arc nevoie de existenţa fizică. uneori. Satanism închinarea la Satan şi practica ritualurilor efectuate în supunere faţă de Satan. Vindecarea psihică Folosirea puterilor oculte pentru a aduce vindecare. echilibrează fluxul energetic din corp şi aduce iluminare spirituală! Reflexologia Veche practică chineză şi egipteană cc presupune masajul picioarelor pentru a restaura „fluxul energetic" din diferitele zone ale corpului. când persoana este oarbă. cred unii adepţi New Age. Planşeta Masă pc care sunt scrise la întâmplare litere sau propoziţii căutate aleator de degetele persoanei. spre deosebire de satanişti. printr-un rnedium. Şedinţele de spiritism Reuniuni.

Vjidu Vudu este o formă de vrăjitorie religioasă care cuprinde ritualuri. Fiecare carte are un mesaj pictural. lăsând persoana deschisă controlului exercitat de un duh. Talisman Obiect gravat despre care se crede că dcpne puteri magice şi prin care purtătorul este protejat şi prosperă. Puterea kundalini este aceeaşi ca şi în yoga Transa Stare mentală în care conştienta minţii este în repaos. cu ajutorai poţiunilor. Mişcarea mesei Proces dc ghicire prin mişcarea supranaturală a unei mese de către duhuri. este localizat în frunte. Cuvântul zodiac are sensul de „cerc cu animale". Translocaţia Mişcarea unei persoane dintr-un loc într-altul prin mijloace supranaturale. iar Biblia hu face nici o diferenţă între practicile oculte. incantaţiilor. mister sau imaginar. puterea şarpelui ce dormitează la baza coloanei vertebrale. Magia albă Magie care pretinde a avea scopuri pozitive. a spiritului şi a psihicului. 291 . între cei doi ochi naturali. unul dintre ele fiind un schelet care reprezintă moartea Citirea în frunza de ceai încercarea de a descifra mesajele lăsate pe fundul unei ceşti de reziduurile frunzelor de ceai.I 'intlecarea prin eliberare . Stigmata Urme asemănătoare rănilor lui Cristos crucificat. jertfe. 290 • • Meditaţia tranşeedentală (TM) Sistem religios derivat din hinduism. Ambele sunt greşite. Scopul urmărit. Abilitatea de a mişca sau de a controla obiecte folosind puterile spirituale. ghicire şi dansuri ritmice. Yoga Unul dintre cele mai vechi cuvinte din religia Hindu. fie negre. Zodiacul împărţirea bolţii cereşti în douăsprezece sectoare ce conţin semne. Stihomanţia O formă a rapsodomanpei. fie albe. Al treUea ochi Ochi al vederii spirituale care. Astrologii cred că semnul sub care sc naşte o persoană determină caracterul acesteia. atingând kundalini. Vudu-iştii se închină mai multor zeităţi. mintea fiind în cel mai înalt grad de conştientizare. Tarot Practica ocultă a folosirii unui set de 22 cărţi pentru ghicire. ce apar în mod supranatural pe trup.Slujirea practică Anexa 3 Duhul călăuzitor Duh dintr-un medium prin care se pot obţine informaţii „de dincolo". în care mantra (un sunet secret) este repetată în timpul meditaţiei. Yoga este calea caic trebuie urmată pentru a-L avea pe Dumnezeu în tine. Superstiţiile Credinţe iraţionale sau practici rezultate din teama de necunoscut. Este o disciplină spirituală prin care se caută controlul trupului. folosind magia pentru vindecarea bolnavilor sau jKsntru vătămarea şi uciderea victimelor. presupun practicanţii. păpuşilor sau a diferitelor ritualuri. Telechinezîa (TK) . în tradiţia religioasă indiană este pierderea identităţii individuale şi contopirea cu identitatea universală. de ajutorare. Puterile spirituale pe care le foloseşte sunt însă duhurile rele.

Dacă ele sunt sau nu periculoase. Iată câteva dintre practicile medicale alternative care sunt cunoscute ca având rădăcini spirituale sau principii din Ncvv Agc.Anexa 4 Practici medicale alternative Practicile medicale alternative nu sunt neapărat şi periculoase spiritual. depinde dc cele mai multe ori de ceea ce cred cei care le practică. Acupunctura Aromaterapia Tratamentul Bacii Flovver Terapia culorilor Terapia cristalului Vindecarea prin credinţă Călăuzirea imaginaţiei Homeopatia Hipnoterapia fridiologia Kinesiologia Vindecarea magnetică Medicina New Age Terapia vieţilor anterioare Vindecarea psihică Chirurgia psihică Vindecarea piramidală Radicstezia Renaşterea Reflexologia Vindecarea spiritualista Terapia zonală . ocultism sau din alte credinţe decât cea creştină.

ideile şi practicile orientale. etc. Reîncarnarea este una dintre doctrinele sale de bază Steiner a avut o influenţă considerabilă asupra educaţiei laice şi a înfiinţat numeroase şcoli speciale în care filozofia sa era obiect de studiu. Societatea Antroposofîcă Fondată de Rudolf Stcincr. societatea este un cult care pune accentul pe credinţa în Obiectele Zburătoare Neidentificatc (O. Teologia cc se află în spatele gândirii sale este un amestec de spiritism. cea a Erei Acvatice. care a părăsit Societatea Teosofică datorită puternicei ci orientări spre religiile.Z. au un suflet sau un duh. pietrele. creştinism şi misticism. Acest Isus i-a dat o nouă Biblie.N) şi pc vizitele extraterestrilor. Astăzi. Ceremoniile socictăpi sunt dominate de practicile New Age şi cele ale religiilor orientale. copacii. El a intitulat noua sa disciplină antropologică „ştiinţa spirituală". Animismul Credinţa că lucrurile ncinsuflepte cum sunt plantele. discipol yoghin caic pretindea că a fost vizitat de „învăţătorul Isus" dc pc planeta Venus.Anexa 5 Glosar al altor religii Societatea Aethurius Fondată dc Gcorge King. Animismul face parte din majoritatea credinţelor religioase ale popoarelor primitive. 295 .

Budiştii nu recunosc existenţa unui Dumnezeu suprem. dreptele simţăminte. Aceşti nouă învăţători sunt reprezentaţi în templul Bahai din Wilmettc.I IMU'carea prin eliberare . posturilor sale dc radio (în SUA şi la Radio Luxembourg) şi televiziune (larg răspândite în SUA). Dragostea susţinută de adepţii ci este însă diferită de dragostea susţinută de Isuş. Cristadelfianismul învăţătură care. Mulie dintre falsele sale credinţe erau. Buda.C cinci sute de călugări budişti s-au reunit pentru a consemna în scris învăţăturile adunate în trei secole de tradiţie budistă. SUA. Duhul Sfânt este puterea nevăzută prin care Dumnezeu îşi susţine întreaga creaţie. Viaţa budistă include lepădarea de sine şi un cod moral asemănător unora dintre învăţăturile creştine (cum ar fi spunerea adevărului. credea câ numai el era adevăratul profet al lui Dumnezeu şi că tot ce a fost înainte de el a fost corupt şi fals El credea că obiectivul final al omului era dc a progresa pentru a ajunge un dumnezeu. creştină. Hare Crişna. deşi răspândită dc John Thomas prin ziaml „The Apostolic Advocate'' încă din 1834. cărţi în care el recunoaşte suprema autoritate a Bibliei.Slujirea praulcâ ANEXA 5 Armstrougismul (Biserica Universală a lui Dumnezeu) Fondată dc Hcrbert W. treptat. se consideră superioară ca 297 . învăţătorii buhai proclamă că cei nouă mari învăţători religioşi ai lumii au fost toţi manifestări ale lui Dumnezeu (Moise. Dumnezeu este mai mult un proces prin care omul tinde spre perfecţiune. credinţele lor fiind mai mult ateiste decât teietc. Toţi credincioşii vor trăi veşnic pe pământ. organizaţia şi-a revizuit marc parte din gândirea teologică şi a renunţat la doctrina că intr-o zi oamenii vor deveni dumnezei. totuşi. Dumnezeu există în formă fizică şi El a creat omul pe care apoi l-a ridicat la rang de divinitate (pluralism). Pentru ei. deşi declară câ este bazată pe Biblie. Budismul este una dintre cele patm mari religii ale lumii (după creştinism. Isus Cristos. învăţăturile budiste au în centrul lor reîncarnarea. Annslrong. Confucius. dreapta vorbire. de aceea. etc). la fericirea Nirvanei. Dar în secolele care au urmat. a suferit multe schimbări pc parcursul anilor. După o adâncă meditaţie el a primit iluminarea care a devenit cunoscută sub numele de budism. unitatea budismului a fost destrămată şi s-a fonnat puzderia dc secte ce alcătuiesc budismul contemporan. islamism şi hinduism). mântuirea fiind a descrisă ca o ultimă ieşire din ciclul renaşterilor. Budiştii cred că accasle căi conduc. pentm omenire nu există nici iad şi nici rai. interzicerea furtului. a crimei. nu şi-a căpătat denumirea oficială decât în 1869. dreptul fel de viaţă. în 245 Î. Deşi David Berg provenea dintr-o biserică. Amtstrong nega Trinitatea. dreapta memorie şi dreapta meditaţie. dreptul efort. Prima carte scrisă de Thomas a fost Elpis Israel (o prezentare a împărăţiei Iui Dumnezeu). este un amestec între credinţa falsei vindecări şi o doctrină care. Copiii lui Dumnezeu Sectă fondată în 1968 de către Moscs David (fost David Bcrg). 2% Ştiinţa creştină Fondată de către Mury Baker (Eddy) Ia sfârşitul secolului XIX.C. interzicerea păcatului trupesc. Illinois. el a părăsit credinţele acesteia pentm a promova sexul liber intre membrii sectei sale şi favorurile sexuale ca mijloc de evanghelizare. fondate pc credinţele iudeo-creştine tradiţionale. Zoroastru. Organizapa sa a atras numeroşi adepţi şi a câştigat foarte mulţi bani După moartea lui Armstrong. în cele din uimâ. Mahomcd. • Bahai Credinţă ce a derivat din islamism în secolul XIX Ea spune că toate religiile conţin un anumit grad de adevăr şi că ele trebuie să sc unească într-o religie universală Acest universalism este diferit atât de creştinism cât şi de islamism. Isus este un astfel de om care şi-a câştigat dreptul la divinitate. Budismul întemeiat dc Gautama Buddha în jurul anului 500 î. mântuirea se câştigă prin supunerea faţă de cele nouă căi: dreapta credinţă. Bab şi Baha Ullah). toţi necredincioşii vor fi anihilaţi. dreapta comportare. urmată de Eureka (un comentariu asupra cărţii Apocalipsa). • Pentm budişti. peste 8 milioane de exemplare distribuite gratuit lunar). inclusiv redenumirca ca „Familia Dragostei". dar mimai în felul în care el o interpretează. această sectă a avut o largă influenţă datorită ziarului ci PLAIN TRUTH (DEPLINUL ADEVÂR.

Biserica este organizată in grupe: liderii sunt păzitorii. face prin puterea Duhului Sfânt. Organizaţia este o societate secretă ai cărei membri sunt legali prin puternice legăminte. Isus este Mântuitorul dar El nu este Dumnezeu. Ei jură să accepte moartea în chinuri pentru a proteja secretele organizaţiei. Ulterior. Conceptul de bază al doctrinelor lui Stevens este aşa numitul transfer. El îşi îndeamnă adepţii să-şi descopere „cu-1 divin". păcatul şi moartea sunt ireale. dar diferitele ceremonii pe care le practică nu aduc decât orbire şi întuneric. Masoneria este un amestec de hinduism. oile sunt credincioşii avansaţi iar mieii sunt noii convertiţi. Omul este incapabil să păcătuiască. Păcatul este o „verbozitate" şi o „ipocrizie" pe care Traill o atribuie gândirii generaţiilor trecute.Slujirea practică automate acesteia datorita naturii ei revelate. Stevens declară că Biblia este un document dc autoritate dar că ea este demodata şi că Biserica arc nevoie dc noi revelaţii care pot veni prin el. Scopul Bisericii. Masoneria liberă Masoneria liberă este o largă organizaţie mondială care promovează glorificarea omului prin realizările sale. Masoneria se vrea o căutare a iluminării divine. mărinimia şi bunăvoinţa Te Inspiraţia şi puterea necesare în regulile virtuţii Li Respectul. ca şi al fiecărui individ. Duhul Sfânt este Cunoaşterea care vine de la Maharaj Ji. mântuirea înseamnă cunoaştere. vechi religii păgâne ale Egiptului şi mitologie greacă. De aceea. kabbalism. Marea învăţătură. Biblia cerând pocăinţa de păcat deoarece „toţi au păcătuit". singura calc spre cer fiind bunătatea prezentată in Ştiinţa Divină. politeţea şi modul de comportare Wen • Gesturile de bunăvoinţă a păcii prin muzică şi poezie Cheng-ming Acceptarea rolurilor (de cx: „Tatăl trebuie să fie tată" etc. Biserica Cuvântului Viu (Calea) Fondată în 1954 de John Robert Stevens. Ei se întâlnesc în locurile cunoscute sub numele dc „casc comunale". „Nu are nici un sens să afirmi că Dumnezeu a devenit om atâta vreme cât noi nu despre om şi Cartea lui Mencius. care se crede încarnarea divinităţii. Isus a fost un simplu om care acum este mort iar Cristos şi Duhul Sfânt există numai pentru a susţine Ştiinţa Divină. Doctrina lui Confucius conţine instrucţiuni asupra relaţiilor dintre oameni şi asupra naturii umane. prin care persoana iese din propria ei identitate şi devine Cristos.) Misiunea Luminii Divine A fost fondată în 1971 de către Guru Maharaj Ji. atât în cadru! cât şi in afara masoneriei. Dumnezeu este triunic pentru că este un Dumnezeu al vieţii. ca apostol al lui Dumnezeu. cunoaştere care este datâde Guru şi privi care se ajunge la iluminare. învăţăturile sale sunt cuprinse în patru devenim dumnezei şt nu ne contopim cu El". adevărului şi dragostei. Ea este condusă de o frăţie masonicii bine organizată care exclude credinţa în Domnul Isus Cristos. rosicrucianism.C de către filozoful chinez Confucius. sinceritatea. a fost întemeiată de Stewart Traill. Confucianismul Religie umanistă întemeiată în secolul al V-lca î. Boala. Stevens a fost ordinat de către Full Gospel Temple şi ordinatea sa a fost recunoscută de către Forsquarc Church şi de Assemblies of God. adepţii primind cunoştinţa direct de la Maharaj Ji. este de a deveni un dumnezeu. Omenirea este o moştenire divină şi calea spre divinitate este posesia adevăratei cunoştinţe şi descoperirea „bunătăţii dinlăuntru". Doctrina m . învăţăturile sale sunt derivate din hinduism. Analele. învăţăturile masonice nu sc rclaţioncazâ şi nu sunt compatibile cu creştinismul biblic. toate aceste biserici au revocat recunoaşterea ordinarii lui Stevens datorită doctrinelor sale „aberante".I judecarea prin eliberare . Biserica înţelegerii Bibliei Numită şi Veşnica Familie. Rugăciunile în Numele lui Isus Cristos sunt intezise. Este o mişcare anti-triiiitariană care respinge atât cuvântul cât şi conceptul de „trinitate" ca fiind nebiblic. grupate în şase compendii: Jen Regula reciprocităţii bunătăţii Chun-tzu Smerenia. Acest lucru se poate cărţi scrise de discipolii săi.

în ziua judecării şi în decretele Sale suverane. câ puterea miracolelor lui isus venea din soare şi că Isus se va întoarce ca un soare nou şi spre soarele etern. nobili. Scrierile hindu sunt volumionoasc. mişcarea este un amestec de hinduism.Vindecarea prin eliberare . Dumnezeu nu poate fi o persoană şi de aceea nici Isus nu poate fi Dumnezeu întrupat Dumnezeu este creatorul şi izvorul tuturor lucrurilor. Puranele şi Bhagavad Gita (cântarea Domnului). strălucitor. . în sfârşit. de aceea toţi oamenii sunt fraţi şi surori. Comunitatea Internaţionali a lui Cristos (Jamilianti) Fondată în 1972 de Eugene Savoy. tehnici yoga şi învăţături mistice ale Kabbalei. şi că Isus este fiul lui Krişna. an ce marchează începutul calcndaailui islamic şi este cunoscut sub numele de AH (anul Hcirei). în cariile Sale. pomenile şi pelerinajul la Mecca. Toate sunt obligatorii. Vişnususţinătorul şi Siva-distrugălorul. spiritualism. Savoy mai pretinde şi că fiul său.A de către guru Swami Prabhupada şi a fost condusă de acesta până în 1977. Ca şi în budism. Krişna.C. care este triunic: Brahma-creatorul. Cei cinci stâlpi ai Islamului sunt: mărturisirea credinţei. Relaţiile interumane sunt foarte rigide. budism.Slujirea practică Anexa 5 Rit Scoţian conduc la obţinerea titlului de „Mare Maestru Inspector General de gradul 33". Vedele. Hare Krişna a fost întemeiată dc Chaitanya Mahaprobha la începutul secolului al XVl-lea sub numele de Sankirtana. „mai strălucitor ca orice soare". Biserica Internaţională a înţelepciunii Eterne Fondată dc Beth Hand (care a renunpit la originea ci de membră a bisericii Episcopale). mişcare a închinătorilor budişti Krişna (fiul reîncarnat al zeului Vişnu). puterea recuperatoare a soarelui. Parte din aceste fapte sunt şi cele şaisprezece cuvinie-mantra (numită Kirtanya) ce trebuie rostite dc mai multe ori într-o zi. Agni şi Durga. legea Karmei determinând viitorul omului pe pământ până la atingerea Nirvanei (ieşirea din ciclul morţii şi al renaşterii). Hinduismul arc o panoplie dc zei recunoscuţi pc plan naţional. Univeisul sc află într-o seric dc cicluri de creştere şi decădere (Kalpa). rugăciunea. • i i Islamismul Religie fondată de Mohamed (Muhamad) în mijlocul familiei sale la Meca. în profeţii Lui. o alta. Membrii comunităţii sunt învăţaţi că pot experimenta 300 Cele 10 grade din Ritul de York şi cele 30 din Vechiul şi Acceptatul Există trei stagii (sau grade) de mcmbralitatc în Loja Albastra. postul. în Arabia Islamismul nu a devenit o putere religioasă decât după emigrarea lui Mohamed la Mcdina în anul 622 d. credinţa centrală este reîncarnarea. părintele omenirii. Allah este atotputernicul Dumnezeu iar Isus este unul dintre cei şase mari profeţi. ţărani şi servitori. anul morrii sale. de zei regionali numiţi uneori devatas şi. fii şi fiice ale lui Dumnezeu. cum ar fi Krişna. 301 . Mântuirea trebuie câştigată printr-o serie de fapte bune făcute în ciclurile de reîncarnare până când se ajunge la contopirea cu Krişna.U. Hinduismul are o mulţime de forme dar nu are un crez formal şi nici un fondator. cel mai mare şi ultimul fiind Mohamed Cele şase declaraţii de credinţă la care trebuie să subscrie fiecare musulman sunt: credinţa în Dumnezeu. Hinduismul este mai mult o filozofie decât o credinţă şi se ocupă dc cercetarea mistică şi dc faptele mitologice ale zeilor. este o reincarnare a lui Cristos. Isus ne arată drumul ISKCON (Hare Krişna) Societatea Internaţională pentru Conştienta Krişna (Hare Krişna) a fost fondată în 1965 în S. Adepţii Krişna cred că există un singur Dumnezeu. societatea fiind organizată în caste de preoţi. în îngerii Lui. Jamil. care a urmat atât învăţăturile secrete (ascunse) ale Iui Isus cât şi pc cele ale vechilor închinători la soare. Indra. astrologie. Brahma. Hinduismul Hinduism este un termen modem care descrie vechea religie indiană ce datează de 4000 de ani. Există un singur Dumnezeu. una de zei locali sau ai satelor ce formează o adevărată armată de bhuts (duhuri). pelerinajul la Mecca fiind cerut cel puţin odată în viaţă. Islamismul presupune supunerea la voinţa lui Allah şi învăţăturile sale care sunt cuprinse în Sfântul Coran (Quran). cele mai cunoscute fiind Upanişadeie.

Mulţi dintre discipolii săi au aderat ulterior la mişcarea New Age. a instituit practica poligamiei în biserica Mormonă. Al doilea preşedinte a! bisericii Mormone. prin care „omul poate fi ucis crima. Ei cred că arhanghelul Mihail a fost Isus Cristos în starea Sa pre-umană. Rajnesismul Bhagwan Shree Rajneesh a devenit gura în 1966 şi a promovat sexul deschis şi distrugerea unitarii familiei. V O T trăi veşnic pe pământ. dragoste. Printre credinţele mormone care diferă de cele creştine pot fi enumerate: botezul în locul celor morţi. după ce a avut o pretinsă vizită a îngerului Moroni care i-a arătat locul în care erau îngropate două table de aur pc care. era scrisă o carte. minciuna. Young. apostazia. respingând creştinismul ca fiind o religie a albilor. Satan şi cei necredincioşi vor fi anihilau. căsătoria cu o persoană de culoare. Negrii sunt reîncarnarea vechilor israeliţi 2. cea mai mare parte a omenirii se închină la altarul succesului material şi face un idol din bunăstare. Martorii lui lehova cred că ei sunt singura biserică adevărată de pe pământ şi că toate celelalte biserici vor lupta împotriva lui Dumnezeu îh bătălia de la Armaghedon. Mesia care S-a întors. lui Isus Cristos a sfinţilor din ultimele zile Născută din lupta intestină pentru putere din cadrul bisericii 303 divinitatea suprema împăratului Etiopiei. veşnica Sa existenţă şi învierea Sa fizică. în 1842 Joseph Smith a devenit mason şi a adoptat multe dintre ritualurile masonice ca rituri în templul mormon. Sistemul său de credinţe izvora din hinduism.Vindecarea prin eliberare . Etiopia este cerul. care a avut 20 de neveste. „Numele lui Isus". El a stabilit că: 1. este considerată de către biserica Mormonă ca fiind cuvântul Iui Dumnezeu. Rajneesh a murit în 1990 după ce a atras peste 200 000 de aderenţi. Mormonii pretind că reprezintă restaurarea singurei biserici adevărate întemeiate dc Isus Cristos. a propagat doctrina ispăşirii sângelui. Haile .Apostolia" sau „Pcnticostalismul unit". fideli lui lehova. Martorii lui lehova cred că numai 144 000 dc oameni vor merge în cer şi că o mare mulţime dc credincioşi. Noua Cale Respinge tradiţionala doctrină creştină a trinităţii şi dc aceea botează oamenii numai în Numele lui Isus Cristos. Brigham Young. etc. Jamaica este iadul disperării 4. în cele din urmă. Negrii se vor reîntoarce în Etiopia Fratele Joseph Owens spunea: a pentru a i se salva sufletul". Materialismul Deşi nu este o religie. dacă acesta a comis păcate cum ar fi „Cheia teologiei rastafariene Sclassie". afirmând că realitatea este un tot unitar. Mormonismul (Biserica lui Isus Cristos a sfinţilor din ultimele zile) Mormonismul a fost întemeiat dc Joseph Smith în 1830. Mişcarea s-a desprins din Asscmblies of God şi a purtat inai multe denumiri: „Noua Cale". „Numai Isus". într-o limbă necunoscută. Negrii se vor răzbuna pe albi 6. Scopul rajnesismului este atingerea iluminării prin reîncarnare.Slujirea practică Anexa 5 Martorii lui lehova (Societatea Biblică a Turnului de Veghe) Martorii Iui lehova neagă divinitatea lui Isus. Biserica Reorganizată s. Negrii sunt superiori albilor 5. sex şi meditatie. - Rastafarianismul Lconard Howell a elaborat cele 6 principii care stau la baza gândirii rastafariene. Această „carte". Haile Sclassie este Dumnezeul ce! viu şi împăratul lumii 3. este Rastafarianismul pretinde că Selassie este reîncarnarea lui Isus. Duhul Sfânt nu este o persoană ci mai degrabă puterea nevăzută a lui Dumnezeu. Nenumăraţi oameni sunt ţinuţi de materialism în robia unui mod dc viaţă fără Dumnezeu. care a fost tradusă şi intitulată Cartea lui Mormon. aSertaţia că Noul Ierusalim va fi construit pe continentul American şi necesitatea ca mormonii sâ se căsătorească într-un templu mormon pentru a moşteni 1 . . 302 dumnezeirea veşnică.

. Acest ultim concept. după asasinarea lui iosepli Smith şi a fratelui sau. biserica Scientologică este complet tributară imaginaţiei lui Hubbard. oamenii sunt înşelaţi de duhurile rele. Fanta (al cărei autor nu este cunoscut) este principala sursă a filozofiei iosicnicianiste. Sufîsmul Ordinul Sufi este o ramură a Islamului.. a combinat psihoanaiiza freudiană cu gândirea şi ideile estice din scrierile sale science fiction. contopirea tu Allah prin anihilarea (Fana) în el. biserica Reorganizau nu practică. Biserica Reorganizată foloseşte versiunea . ceea ce face ca mulţi sikh-i să cunoască puţine lucruri despre conţinutul acestei cărţi.. Ron Uubbard. Sufismul propovăduieşte pocăinţa de păcate.C ca o reacţie. Fana. Scientologia acceptă credinţele reîncamaţioriale ale hinduismului. Grupările nu sc recunosc reciproc. se parc. Tata! este Marele iniţiat in umanismul lui Saturn. Sikhismul întemeiat dc Guru Nanak în secolul al XV-lca d. Ceremoniile de căsătorie nu sunt ritualuri secrete ca în biserica din Utah.cienlologiei. la formalismul şi legalismului învăţăturilor dc început ale Coranului. perfecţionarea religioasă. Conform s. Cartea sacră a autişti lor. învăţătura Sikîi spune câ „nu exista nici hindus nici în secolul XX s-au formal numeroase ordine rosiemeianiste dintre care cc! mai cunoscut este Vechiul Ordin Mistic a) Crucii Roz.. deşi mediumii există încă din vremea Vechiului Testament. Masnavi. alchimie şi ermetism (relaţia dintre sferele cereşti şi cele pământeşti). în realitate. în final. botezul în locul celor morţi şi nu crede în poligamie. s-au aşezat în Missouri. cele două grupări mormone sunt identice. Spiritualismul Biserica Spiritualistă a fost fondată în 1908. Rosicrucianismul Fondat de C. deşi conţine unele învăţături ce diferă dc cele ale Coranului. Scientologia Fondată în 1955 de L.biblici" inspirate a lui Joseph Smith iar biserica din Utah versiunea King James. dragostea dintre Dumnezeu şi oameni şi. Teologia rosicrucianistâ se bazează pe ideea că cei care vor să cunoască universul. Bărbaţii sikh pot fi uşor recunoscuţi după turbanul pe care-1 poartă. Brigham Young a preluat controlul grupării majoritare din Utah iar fidelii lui Joseph Smith Jr.. Tronul divinităţii triunice este înconjurat de şapte spirite. Rosenkreutz la începutul secolului al XV-lca sub denumirea de „Frăţia Crucii Roz". fiind o combinaţie religioasă între teologia hindusă şi cea musulmană Domnului" şi a fost compilată de mai mulţi autori în şase limbi diferite şi în mai multe dialecte. • Sufi înseamnă mistic. Spre deosebire de mormoni. Spiritualismul arc ca scop contactarea morţilor care se află „de partea cealaltă". arc o mare influenţă în Islam. contemplaţie şi diferite stadii de reîncarnare. Granth Sahib prezintă doctrina hindu a karmei şi a reincarnării precum şi cea a existenţei unui singur dumnezeu.. Este un amestec dc hinduism.. Sat Nam. Seientologii cred câ există mai mulţi dumnezei. Scientologia este în conflict deschis cu creştinismul. nu există nici păcat şi nici rău în univers iar 1 iadul nu oste decât un mit.Duhul Sfânt (lehova) este I unii". ocultism. sufiştii căutând o mai adâncă cunoaştere şi comuniune spirituală cu Allah mai degrabă pnn meditaţie şi dansuri-piruetă (Dervişii învârtitori) decât prin stricta respectare a celor cinei îndatoriri de bază ale Islamului.Slujirea practica Anexa 5 Mormone. fiul este Murele Marele iniţiat al musulman ". face o netă diferenţă între sufism şi islamismul ortodox (în ceea ce priveşte relaţia dintre Allah şi om ca 305 Scrierea sacră a lui Nanak este Granth Sahib sau „Cartea India.IţţŞrlecargq prin eliberare . îl pot cunoaşte prin suferinţă.C în Punjab. Multe dintre practicile New Age (cum ar fi canalizarea) nu sunt decât spiritualism îmbrăcat într-o formă comercială care să-1 facă atractiv pentm consumul public. de care s-a separat spre sfârşitul secolului al VH-lea d. în celelalte aspecte. iniţiat al Soarelui . El. iudaism. Mulţi oameni (şi în spacial cei care au pierdut o persoană dragă) sunt înşelaţi de alăturarea cuvântului „creştin" la litlulalura acestei „biserici" şi participă la serviciile ei religioase. 304 . producând o religie care a atras pc mulţi dintre cei care caută vindecare mentală.

viaţă-moarte. Taoismu! întemeiat de enigmaticul Lao-tzu la începutul secolului al Vl-lea popularizată prin scrierile lui Chuang-tzu. Conceptul central al Tao (calea sau cărarea) include ideea de Yang şi Yin. Tcosofia Sociatatc fondată de Helcna Blavatsky şi Hcnry Olcott în 1875 la New York. MT a ajuns foarte populară în anii 60 dar aderenţii săi s-au împuţinat în anii 70. Ea este panteistă şi susţine câ Dumnezeu este una cu universul şi s-a revelat prin Brahma. aşa cum este El descris în Evanghelii. top vom merge în paradis atâta vreme cât porţile împărăpei Cerurilor sunt deschise.C medicina naturistă a făcut parte din taoism. inactivitatea. cum voia lui Dumnezeu este ca toţi oamenii să fie aduşi la El. Calea Internaţională întemeiată dc Victor Wierwillc. Datorită mesajului de pace şi dragoste pe care-1 aducea. care este mai presus dc Biblic sau de oricare alt crez. Aceasta I-a determinat pe Maharishi să schimbe numele MT în Ştiinţa Inteligenţei Creative (SIC). î. Moon a pretins că a primit o viziune dc la Isus Cristos prin care i s-a cerut să împlinească ceea ce a rămas „neîmplinit" de către El. Asociaţia Unitarian-Universalistă Unitarienii cred într-un singur Dumnezeu dar pretind câ Ortodoxismul a părăsit imaginea reală umană. Tcosofia crede că latentul devine actual prin reîncarnare. Mooniştii cred că: Dumnezeu este Creatorul şi că El există în dualismul Yang-Yin.Slujirea practică Anexa 5 una a separării dintre subiect şi obiect). păcatul originar al lui Adam a adus moartea în rasa umană dar. pozitiv-negativ. învăţăturile acestei religii promovează liniştea. care a devenit text sacru al Bisericii Unificării. Fondată în 1961. existenţa Sa începând doar din momentul în care a fost conceput în pântecele Măriei. bine-rău. Duhul Slant este un duh feminin care lucrează pe pământ. tihna. Doctrina lui Wienville spune că există un singur Dumnezeu Creator. întuneric-lumină. Principala autoritate este motivaţia. Isus a fost Fiul lui Dumnezeu dar nu Dumnezeu Fiul. Duhul Sfânt este o prezenţă sau o putere impersonală pe care Dumnezeu o dă credincioşilor. opozipa dintre masculin-feminin. Societatea a fost concepută pentru „a stabili un nucleu de frăţie universală intre oameni. etc şi invizibila energie a viepi Chi.C. pasivitatea şi comuniunea cu natura încă din secolul al doilea î. schimbare ce i-a adus mii de adepţi. Wierwille a pretins şi cl că secta pe care o conduce este singura Biserică adevărată şi că numai el are darul de a aduce în lume adevărul lui Dumnezeu. Vişnu şi Siva. care a adaptat-o la mentalitatea americană a efectului imediat. a lui Isus. Biserica Universalistă caută să promoveze armonia între toate religiile lumii. Ca mulţi alţi lideri religioşi. MT a fost fondată dc Maharishi Maheş Yogi. misiunea lui Isus Cristos a fost întreruptă de crucificare dar că El se va naşte încă odată. Asociaţia urmăreşte dezvoltarea caracterului şi hrănirca spiritului uman. înlocuind discursul religios cu unul psihologic. Meditaţia transcendentală (MT) MT provine din hinduism. noi suntem mântuiţi atunci când venim în contact cu adânca şi ascunsa cunoaştere din lăuntrul nostru. în fiecare dintre noi. Lui i se atribuie cartea Tao-Te-Ching (Calea Puterii) care a fost Biserica Unificării (Moonismul) întemeiată de Yong Myung Moon (care mai târziu şi-a schimbat numele în Sun Myung Moon) în 1954 în Corea de Sud. Unitarismul respinge doctrina trinităţii. Isus a fost divin în acelaşi fel în care noi suntem divini pentru că suntem extensii ale lui Dumnezeu. 306 . a promova studiul comparat al religiilor şi filozofiei precum şi pentru o investigare sistematică a puterilor mistice şi a naturii omului". Dumnezeu există în formă latentă. după ce a părăsit lucrarea din Ohio in care a fost ordinat de Bisericile Evanghelică şi Reformată. libertarea şi dreptatea în lume.Vindecarea prin eliberare . Succesul iniţial al Căii s-a datorat unui puternic şi fervent 307 Doctrina tcosollcă declară că: Dumnezeu este un izvor divin impersonal. în 1957 Moon a publicat o carte intitulată Principiul Divin. naşterea din fecioară a lui Isus precum şi credinţa că El este Mesia şi Dumnezeu întrupat. Scopul unitarienilor este pacea.

Delivcr Our Children from the Evil One. Noel and Phil. Insiclc the New Age Nightmare. Walking in thc Light: Disccrning Gods Guiclan Bubeck. Russell. England. England. / Believe in Satan 's Downfall. care trebuie să aleagă între bine şi rău. cu origini obscure. Isus Cristos nu este Dumnezeu. 1992 Gordon Bob. 1995 Ellis. England. 1993 Baer. de către Zoroaster în jurul anului 660 î. Jack. 1987 Gibson. 1989 Sovereign World. învăţăturile au fost transmise oral. 1975 Chandler. Chicago. England. Kingsway. England. 1989 Anderson. Excuse Mc. Minneapolis. Noel and. Principles of Revival. cele mai cunoscute fund Noua biserică dinamica. England. Dere. Joff. Roger The Occultand You. Noel and Phil. Word Publishing LttL England. New Wine Press. Huiungton House. Bibliografie in the New Age. Monarch Publications. Calea Cuvântului. Sovereign World. în acest război este implicată întreaga omenire. Randall N. Moody Press. The Disciplc .Yous Rejection Js Showing. credinţă dualistă. zoroastrismul spune că Ahura Mazciah este zeul suprem şi că. 1992 Elis.C. învăţăturile zen budismului conţin sfaturile lui Buddha privind meditaţia ce conduce la golire şi la iluminarea finală. England 1993 Gibson. între acesta şi duhul iM\. Legenda atribuie originile zen budismului unui învăţător budist itinerant pe nume Bodhiharma. Phil. SettledAccounls: Learning How to Forgive and Release England. Kingsway. England. Surprised by the Power of the Spirit. USA. Overcoming Rejection. pentru a ti răsplătită sau pedepsită.Slujirea practica program cvanghclislic care includea cursul de studiu Putere pentru o viatei clin belşug şi diverse cărţi dc învăţătură. The Ach'ersary: The Christian Versus Demon Activity. 1994 Day. England. USA. 1993 Stoughton. Sovereign World. England. Mane I. Bethany House Publisihers. The New Age and You. Sovereign World.V Handbook for the Spirii-Filied Life. dar zen budismul nu are nici o carte sacră şi nici literatură scrisă. Charles. 1992 Gibson. Dr. mediataţia zen incluzând cântări din sutra şi texte ce sumarizează diferitele discursuri ale lui Buddha Zoroastrismul Veche religie întemeiată. Michael. Kingsway. Evicting Demonic Inlruders.Attp/a Mainyu are loc un război cosmic.Vindecarea prin eliberare . USA. 1992 Finney. Understanding the New Age. 1991 309 Green. Cartea sacră a zoroastrismului este Avesta. Neil T. Latâyette. Aşa îmi spune Biblia şi Sunt morţii vii acum? Zeu budismul Extensie a budismului. Roger & Andrea Clarke. Sovereign World. 1975 Hammond. Frank. Hodder & .

Roger. Hoddcr & Stoughton.Slujirea praetică Bibliografie Hainirioiid. USA. Rapids. Floyd. Wcstchesicr. Llstening to Others. USA. Dictionary of Cults. Religions & the Occult. Frank. Roger. England. England. Minncapolis. Healing atAny price? Worid Publishing. 1994 310 Pcretti. Grand Hobson. 1972 Parker. England. 1994) England 1988 Pfeifer. 1990 McCormick. USA. The Christian & Freemasonry. Chrislian Deliverance Volumes 1. The WeaponxofYour Warfare. Watchman. Berii. Unforgiveness. Maxinc & Karen Burton Mains. The Subtle Power of Spiritual Abuxe. 1987. England Martin. Easlbourne. I'igs in ihe Parlour: A Practicai Guide to Deliverance. Watchman. USA. Kingsway. D. USA 1993 Marshall. USA. Dark Secrets of the New Age. Russ. Kurt. Sanuiel. Tcxc. Great Joy Publications. This Present Darkness (Novei). Kingsway. England. Kregel. England. New Wine Press. Zondcrvan Pubhsliing House. CLC. The New Age Cult. Kevin. 1988 Logan. Frank. Sovereign World. Roger. Healing from the Insidc Oul. USA. Hodder & Stoughton. Millcr. 1983 Marshall. Roy. England. Kurt. Jeli.S. England. The Spiritual Man.Vindecarea prin eliberare . Lany. 1992 Hammond. England. 1989 (UK edilion: Kingsway. 1992 Hurding. 1993 Lea. 1990 Koch. Penn-Lewis. 1992 Hurding. Sovereign World. 1988 Marshall. 1977 Livesey.L.2 and 3. Paganism and the Occult. 1991 Kjos. England. Higliland Books. Riclunond. 1962 Koch. New Winc Press. USA . England. 1973 (Reprint) Pereţii. Steve. Kevin. Defeating Dark Angels. Christian Fellowship Publishers Inc. The Latent Power of the Soul. Pasi and Prexent. Right Relationships. USA. Power from on High. Sovereign World. 1977 Nee. 1986 Johnson. Between Christ and Satan. Frank. Kingsway. Australia. Harper Collins. USA. Peter. England. Bible and Counsclling. Nova Distribution. Tom. Sovereign World. Har on the Saints. England. Charles H. Christ. 1990 Lcwis. George A & Lany A Nichols. Piercing the Darkness (Novei). 1992 Nee. 1987 Hepden. Walter. England. WJ. USA. Word (UK). 1970 Koch. Bcthany House Publishers. Bctany House. Watchman. England. Walter The Kmgdom of the Cults. Spiritsofthe City. Explalning Rejection. 1985-1988 Huggert. Mimieapolis. Floyd. Occult Bondage and Deliverance. Deliverance. 1992 England. Hancock. England. Crossway Books. Satanism and the Occult. The Occult: Deliverance from Evil. McK. Kingsway. England. USA. England. Illinois. New Wine Krafl. 1970 Fcllowship Publishers Inc. England. Belfast. David & Van Vondcren. 1994 Logan. Full Marrs. Gcnnantown. Release of the Spirit. 1989 Mather. Chilei Sexual Abitse. Demonology. Grand Rapids. 1992 McClung. Moody. The Childrcn's Bread Ministry. Crossway Books. 1988 Martin. Wlicaton. Richmond. Toin. The Falher Heart of God. Texas. USA. 1994. Hodder & Stoughton. USA. Grand Rapids. Rootxand Shootx. 311 . England. Soul Ties. Trumpet of Gideon Ministries. Jessie and Evan Robcrts. Curses. Frank and Ida Mac. Tom. 1992 Salvalion Fcllowship. IVP. Sccts. Understanding Alternative Medicine. 1994) Illinois. Crossway Books. Sydney. Your Child and the New Age. 1965 Nee. Sovereign World. Kregel. England. Joyce. Press. C. Frec Indeed! Sovereign World. Victor Books. Christian . The Screwtape Letterx. Grand Rapids. Evil Spirits. 1989 (UK edilion: Kingsway. Kregel. Kurt. 1994 McClung.

House Inc. Scripture tratat în acea carte şi că alţi autori n-ar mai avea nimic de discernământul în a „cerceta toate lucrurile şi a alege ce este Press Publications. What You Need to Know About the Nev. England. 1989 Wilson.Slujirea practică Bibliografie Powell. The Power of a Parents Words. Bill. John & Paula. London. Sovereign World. Tom.Age 312 313 . How to Cast Oul Demons and Break Curses. Tulsa. Scripture Press Publications. Pat The Devii s Web. Tulsa. Graham. USA. John Weldon. USA. John & Paula. Victor)' House Inc. Christian Set YourselfFree. Ministering in the Gifts of the Holy Spirit. USA. 1987 Prince. Paula. F Lagard. DLT. 1985 Sherman.Vindecarea prin eliberare .Norman. Stoughton. Maxwell. Peter (Editor). USA. FearFree. 1994 Powell. Dean. că autorul acelei cărţi a epuizat subiectul pe care l-a la acel subiect Încurajez cititorii să-şi folosească Oklahoma USA. Paul & Terri. C. 1985 Sanford. oiiginally published 1916) Wright. England. The lielievcr 's Guide to Spiritual Warfare. 1991 World. Derek. Harrison Whilc. YWAM Tesaloniceni 5:21) Pubtishing. Blessing or Curse: You Can Choose. 1992 Seamands. 1987 Richards. 1992 Seamands. Oregoa USA. 1993 Seamands. The Transfiguration of the Inner Mah. Wheaton. Healing the Wuundcd Spirit. Hodder & Subritzky. Lafayette. 1990 Smith. 1992 Subritzky. Scripture Press Publications. Sovereign Publishing. Tulsa USA. USA. 1991 Whyle. Spiritual Warfare For Every Christian. 1991 Subritzky. 1990 Pulling. Rcceiving The Gifts of the Holy Spirit. Harvest House Publishers. Victor. IVP. What Your Horoscope Doesn ? Tel! You. Healing Victims of Sexual Abtise. Demons and Deliverance. But Deliver Us/rom Evil. Sovereign World. England. 1987 Woodworth-Etter. 1991 White. Regal Books. Tulsa USA. 1986 Wagner. Victory House. JVP. David A. HunUngton House Inc. A Diary ofSigns and Wonders. Territorial Spirits. USA. 1989 Sanford. 1991 Includerea neapărat adăugat bun" (1 vreunei cărţi in această bibliografie nu presupune Inc. 1989 Rcisser. John & Paula. Word England. Healing Women's Emotions. Wheaton. USA. Earl D. Restoring The Christian Family. Mana. Oklahoma. Downers Grove. -4 Silence to Be Broken. David A. Tulsa USA. Sovereign World. Dovc Ministries. England. Cliarles. England. USA. New Zealand. Graham and Sbiricy. Whittakcr House. England. Wheaton. England. Ed. Healing ofMemorics. H. (Reprint. 1993 Strohmer. John & Paula. Bill. When the Spirit Comes with Power. 1982 Sanford. Healing for Damaged Emotions. Paula. England. John. Victory House Inc. Seattle. Kingsway. New Age Medicine. Victory House. John & Loren Rene>val of the Mind. Healing Grace. Demons Defeated. Sovereign World. Word (UK) Movement. John. Victor)' House Ventura. Bill. 1988 Sandford. 1991 Sanfoid. Tulsa USA. 1991 Sanford. H. Sovereign World. USA. England. ' USA. USA.A. 1979 Sanfoid.' House. Why Some Chrislians Conunii Adultery. David A. Auk'land. Victor)' House Inc. 1974 Roebert. 1992 England.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful