Vindecarea prin eliberare

Slujirea practică

Peter J. Horrobin
Director al EHel Ministries Centru de formare şi slujire în vindecarea creştină

Cuprins

Prefaţă PARTEA A : TEMELIILE L U C R Ă R I I DE E L I B E R A R E

.

Pagina 13

19

1. Introducere O slujire echilibrată pentru vindecarea prin eliberare începuturile Ellcl Grange Temeliile scripturale de credinţă 2. Pregătirea lucrării Cum Şi-a împărtăşit Isus lucrarea ucenicilor Săi învăţăturile lui Isus Principii de bază 2.1. Cine şi ce suntem noi pentru Dumnezeu 2.2. Cum putem fi bolnavi 2.3. Nevoia de a ierta 2.4. Mărturisirea şi iertarea propriilor păcate 2.5. Iertarea de sine 2.6. „Iertarea" lui Dumnezeu 2.7. Acceptarea lui Dumnezeu aşa cum este El 2.8. Să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne accepte aşa cum suntem 2.9. Acceptarea de sine 2.10. Acceptarea celorlalţi 2.11. Domnia lui Isus Cristos Concluzie 7

21 23 24 26

31 33 35 36 36 38 40 -43 45 45 49 50 52 54 56

Simptome observabile ale unei posibile demonizări 3 1. înclinaţiile 3.2. Poftele ieşite din comun 3.3. Extreme ale comportamentului 3.4. Amărăciunea şi neiertarea 3.5. Obiceiurile comportamentale forţate 3.6. Personalitatea şi comportamentul înşelător 3.7. Depresia 3.8, Tulburările emoţionale 3.9, Fuga 3.10. Frica şi fobiile 3.11, Vinovăţia şi auto-condamnarea 3.12, Auzi rea de voci 3,13. Bolile ereditare 3.14. Credinţele eretice 3.15. Implicarea în religii false 3,16, Comportamentul iraţional 3.17. Lipsa unor relaţii mature 3.18. Legalismul şi robia spirituală 3.19. Coşmarurile 3.20. Implicarea în ocultism 3.21. Vorbirea necontrolată 3.22. Bolile care recidivează şi bolile prelungite 3.23. Egocentrismul 3,24. Aberaţiile sexuale 3.25, Tentativele de sinucidere 3.26. Simbtomele care nu se pot diagnostica medical 3.27. înclinaţiile spre violenţă 3.28, Nesociabilitatea şi comportamentul anti-social Concluzie : Câteva observaţii din practica medicală

57 58 59 60 61 62 63 63 65 65 67 67 68 68 69 70 71 72 73 74 74 75 77 78 78 79 80 81 82 «3

PARTEA B : PUNCTELE DE INTRARE A D E M O N I L O R 4. Cum intră demonii 4.1. Linia generaţională 4.2. Păcatul personal 4.3. Păcatul ocultismului 4.4. Unele practici medicale alternative 4.5. Păcatul religiozităţii 4.6. Legăturile sufleteşti nedumnezeieşti 4.7. Păcatul sexual 4.8. Rănile sufleteşti, abuzul şi respingerea 4.9. Traumele şi accidentele 4.10. Moartea (inclusiv pierderile de sarcină şi avorturile) 4.11. Blestemele (inclusiv legăminte lăuntrice declaraţiile şi rugăciunile greşite) 4.12. Obiectele şi clădirile blestemate 4.13. înclinaţiile 4.14. Frica şi fobiile 4.15. Oboseala şi extenuarea Concluzie Spre avertizare şi încurajare PARTEA C : PRACTICA SLUJIRII PENTRU ELIBERARE 5. Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare Introducere 5.1. Echipa de slujire 5.2. Cum se începe slujirea 5.3. Scopurile cui? 5.4. Observaţi orice simptome ale unei posibile demonizări

după care s-a întors în ţinutul natal.10. până când Dumnezeu a adus-o la viaţă.5. Oxford şi Manchester. ocultismul şi Biblia 3. în diferitele centre ale lucrării slujesc LI ANEXE 1. cu puternice tendinţe evanghelice. fiind acum o echipă full-time formată din 140 de membri. Timp de zece ani s-a rugat zilnic pentru această viziune. Calităţile unui consilier creştin 2. Dc la acea dată. După alcătuirea echipei de rugăciune. publicare şi vânzare. Slujirea pentru eliberare Exercitarea autorităţii Unele posibile manifestări demonice Căi de ieşire a demonilor îngrijirea după eliberare 8. Cum să ne rugăm 7. Investigaţi credinţele false şi implicarea în ocultism 5. Sfaturi pentru cei eliberaţi Zece condiţii pentru a păstra eliberarea Post-scriptum 220 224 224 227 228 228 . Căutaţi semnele respingerii 5. Investigaţi legăturile sufleteşti nedumnezeieşti 5. Infoimaţi-vă asupra accidentelor şi traumelor Recapitulare 6.5. A locuit o vreme în sud şi în Surrey. 2 9 3 295 309 . Glosar al practicilor oculte 4 . Magia. lucrarea lui Peter este caracterizată de dorinţa de a păşi în credinţă şi de a-L vedea pe Dumnezeu lucrând în vieţile oamenilor. mai apoi.6. Ellel Ministries s-a dezvoltat constant. Cunoaşterea Scripturii i-a fost. Verificaţi liniile generaţionale 5. în toată perioada carierei sale universitare şi de afaceri el a ştiut că se afla doar într-un timp dc pregătire a unei lucrări creştine care urma să-i schimbe viaţa. deşi îşi au sediul în Marea Britanic. de mare ajutor în lucrarea sa. Lancashirc şi a copilărit la Blackbum şi apoi în nordul Angliei. Glosar al altor religii Bibliografie 263 271 277 .9. şi după cc a petrecut câţiva ani în mediul universitar s-a îndreptat spre afaceri. ţinând neîntrerupt serii dc cursuri de pregătire şi slujire pentru vindecare. • " r • 241 244 250 251 253 " 257 261 Şi-a luat diploma la Oxford. De ce unii oameni nu sunt eliberaţi 9. Şi-a fondat propria societate de publicare ţi vânzare de carte şi după cincisprezece ani dc scriere. Părinţii i-au dat o temeinică educaţie creştină.8. Practici medicale alternative 5. în 1986 a fondat Centrul Creştin EIlcl Grange. lucrează şi în alte ţări. dar a trebuit să aştepte aproape treizeci dc ani înainte ca lucrarea vieţii iui să înceapă la EIlcl Grange! Dumnezeu i-a dat viziunea pentru slujirea în eliberare în timp ce încerca să ajute o persoană demonizată. Peter şi-a cunoscut această chemare încă din vremea adolescenţei. unde a studiat chimia. Exploraţi trecutul sexual 5. în noiembrie 1986 a fost cumpărat sediul Eilel Grange. Dc atunci.7. 230 231 Despre autor Pc'cr Horrobin este Director Internaţional al Centrelor Creştine Eilel Grange care. Peter s-a născut în 1943 la Bolton.

al cărei prim volum a fost iniţial compilat pentru Misiunea Engleză. Ea nu ar fi putut fi scrisă nici fără miile de oameni care au fost ajutaţi de Dumnezeu la Eilel Grange. într-o perioadă relativ scurtă. Aş vrea să le mulţumesc tuturor pentru aportul pe care l-au adus. Ia Glyndley Manor. s-a deschis un alt centru iar în 1993 un altul în Canada. Ei au răspuns multor invitaţii de a învăţa despre vindecare şi eliberare. în 1984. Nu bănuiam pe atunci că Dumnezeu ne va duce învăţăturile şi slujirea departe de nordul Angliei. la nord de Toronto. o proprietate în Surrey la care se poate ajunge uşor atât 1 de la aeroportul din Heathrow cât şi dc la cel din Gatwick. am trăit în mod direct dramatica emoţie a adevărului Evangheliei şi am devenit mai conştienţi de realitatea presiunilor şi a problemelor pe care Pavel le descria prietenilor săi din Corint (2 Corintcni 11:22-29). El este şi un entuziast pescar şi admirator al autoturismelor Alvis. Roadele slujirii au apărut cu greu. Acest centru va sluji păstorilor şi liderilor creştini din întreaga Europă de est. în sudul Angliei. Uneori Domnul a îngăduit ca membrii echipei să treacă prin dificultăţi în slujire dar în felul acesta. ea nu ar fi putut apare fără angajarea hotărâtă a tuturor celor care s-au implicat în lucrarea pe care Dumnezeu a iniţiat-o prin Eilel Ministrics. atât în Anglia cât şi în diferite ţări. în 1986. Lucrarea este o slujire în credinţă care depinde în totalitate dg.donaţiile şi veniturile obţinute în urma cursurilor de pregătire. echipa nu s-ar mai fi alcătuit niciodată. 12 Prefaţă La alcătuirea acestei cărţi au contribuit mai muie persoane. la Orangcville. Nu a fost deloc uşor. Scriptura a prins viaţă prin puterea Duhului Sfânt. Printr-o mână dc oameni. lângă Budapesta. De asemenea au fost demarate. Nimeni nu se aştepta ca el ibe rărea să fie o atât dc strategică parte a vindecării. nici unul dintre pionierii echipei nu-şi imagina ce avea să urmeze. lângă Toronto. în 1991. aducând vindecare şi eliberare.Slujirea practică Domnului peste 300 de consilieri asociaţi. acumulând experienţă şi văzând cum Dumnezeu Se implică în vieţile multor oameni. construcţie la Budapesta în Ungaria (pentru păstorii şi liderii creştini din Ungaria şi Europa de est) . Dumnezeu a ridicat o lucrare dc importanţă internaţională. unul în Canada. la iniţiativă locală. iar noi am experimentat atât bucuria cât şi durerea. astfel că acum avem un centru în sudul Angliei. Peter este unul dintre coautorii popularei cărţi Mission Praise. Ia Glyndley Manor (lângă Eastboume). la Orangeville. Alteori. precum şi un centru în curs de. Catalogul Complet al Autoturismelor Engleze pe care 1-a publicat în 1975 a fost multă vreme lucrarea de referinţă asupra istoriei şi datelor tehnice ale tuturor modelelor de maşini fabricate în Anglia până în 1974. când sediul Eilel Grange a fost achiziţionat într-un mod aţâţ de uimitor. sub ochii noştri. Conferinţele de învăţătură şi slujire în Rusia şi în Europa de est au cunoscut o continuă extindere iar acum este aproape realizat şi proiectul unui important centru dc învăţare şi slujire în Ungaria. Acest centru va deveni o şcoală internaţională de formare în slujirea pentiu eliberare. oameni ce s-au încredinţat echipei care le-a slujit prin puterea Iui Isus. lucrările EIlcl Polonia şi Eilel Estonia Sub conducerea lui Peter echipa de învăţare şi slujire s-a înmulţit considerabil. Deşi semnală de mine.Vindecarea prin eliberare . în 1995 a fost achiziţionată Pierrepont. Centrul Internaţional de Conferinţe de la Brighton este destinat unei audienţe mai numeroase şi a slujit şi la extinderea lucrării spre Europa de est şi chiar mai departe. Poate că dacă am fi ştiut.

relativa necunoaştere a slujirii pentru vindecare şi eliberare în Trupul lui Cristos. Eilel Ministries are o echipă „full-timc" formată din Liber de frică peste o sută patruzeci dc persoane şi peste trei sute de consilieri ea învinsă Liber de apăsare şi nelinişte asociaţi. sunt următoarele: Cursuri pentru localnici (cu o durată de 3 zile): Bătălia pentru suflet Vindecarea. fiind fundamentul oricăror abuzaţi Slujirea sub ungerea Duhului Sfânt învăţaturi. Biblia este Temeliile vindecării celor Slujirea celor abuzaţi sexual autoritatea inspirată divin în ce priveşte credinţa. După salutul Slujba de proroc de bun sosit. Aceste cursuri. învăţarea şi slujirea merg întotdeauna mână în mână. este Mântuitorul şi Sfânt Vindecătorul. trebuie spus că lucrarea este administrată de o societate de "caritate numită „Tlie Christian Trust". Vindecarea şi retragerea liderilor Ce este înşelarea Vindecare şi prorocie Mulţi oameni au nevoie. Dumnezeu Tatăl iubeşte întreaga Echiparea pentru slujire Trăirea în plinătatea Duhului omenire. predicam. iar apoi.Vindecarea prin eliberare . Exercitarea darului prorociei împlinirea emoţională Temeliile de credinţa: Rugăciunea dinamică Mijlocirea ţi lupta spirituală Dumnezeu este Trinitate. ţinute curent la Eilel Grange. Isus Cristos. Refacerea celor respinşi Liber bi Cristos Aspecte speciale ale lucrării de Cei în suferinţă sunt slujiţi de obicei la Healing Retreats unde Vindecarea şi sacramentele eliberare practica lui Isus dc „a primi bine mulţimile. Dumnezeu Duhul Sfânt Evanghelizare şi vindecare Slujirea pentru orfani locuieşte în creştini şi le împarte puterea dinamică prin Temeliile consilierii creştine Slujirea celor respinşi care ei pot continua lucrarea lui Cristos.Slujirea practica împrejurările aduse dc Dumnezeu pentru învăţare şi slujire. că ceva special se petrecea la Eilel Grange. învăţare. in biserica locală Vindecarea prin eliberare pentru de a face ucenici şi de a vindeca bolnavii de orice fel. mai întâi. etc. înainte de a primi slujirea. Deseori. atât In Anglia cât şi m afara ei. a h vorbi despre victime spirituală împârăfla lui Dumnezeu şi a vindeca pe cei care au nevoie de Vindecarea celor ce au fost Protecţia ale accidentelor şi traumelor vindecare " {Luca 9:11) este baza normală de slujire. au arătat. motivul pentru care ei se află încă în necaz este că nu au aplicat în vieţile lor principii fundamentale cum ar fi iertarea. Temeliile slujirii pentru eliberare Pregătirea pentru căsătorie Liber de înclinaţii Respingerea şi cum poate fi în prezent. Pentru cei care nu cunosc Eilel Ministrics. Dumnezeu Fiul. Domn şi împărat. Obiectivele şi profesiunea de credinţă a lucrării sunt următoarele: - Prefaţa împărăţiei lui Dumnezeu. Cursurile de pregătire se succed unul după altul. Slujirea pentru eliberare bărbaţi Vindecarea prin eliberare pentru slujire personală precum şi prin pregătirea altora pentru Exercitarea darurilor spirituale femei implicarea in această slujire. aşa cum a dat-o Isus Obiectivele: Formarea unei echipe de slujire Vindecarea prin eliberare împlinirea poruncii lui Cristos de a predica Evanghelia. să înţeleagă Sexul şi sexualitatea Vindecarea celor abuzaţi spiritual Umblând sub ungere care sunt temeliile 13 . Eliberarea locurilor Aceasta se realizează prin rugăciune. acceptarea. doctrina şi comportarea. In special in bisericile lor în slujirea pentru eliberare Vindecarea interioara şi locale.

o Şcoală Internaţională de evanghelizare vindecare şi eliberare este la dispoziţia celor ce doresc să curioasei Loale învăţăturile prezentate la cursurile de mai sus. prietenilor şi colegilor care m-au ajutat cu generozitate la pregătirea manuscrisului şi care mi-au dat atâtea sfaturi folositoare. England. multe dintre De asemenea. vindecare şi eliberate in puterea Duhului Sfânt. lipsa de promptitudine în a răspunde la într-un mediu spiritual tot mai ostil. Canada.Slujirea practică Conferinţe de învăţături Prefaţă Pentru obţinerea unor detalii suplimentare.Vindecarea prin eliberare . Din toamna lui 1996 aici vor începe cursuri di unul. lui Ed Pirie şi Lissei Smith pentru eforturile făcute la editarea şi pregătirea şi zidirea Trupului lui Cristos. în 1995 lucrarea s-a extins prin achiziţionarea proprietăţi Pieirepont din Surrey. RRflLOrangeville. prevenirea asupra pericolelor textului pentru publicare.. Onlario. Eilel Canada. în apropierea aeroporturilor din Hcathrow ş din Gatwick. Biserica în flăcări O provocatoare conferinţă de 4 zile ce are ca scop echipareaMulţumesc în mod special lui Jonathan C'ansdale. Primul volum s-a ocupat de bazele biblice ale acestei lucrări. Fără ajutorul lor această carte încă n-ar fi şi prezentarea armelor şi uneltelor de care este nevoie pentru publicată! a menţine puterea Bisericii. îmi cer scuze tuturor celor care au îndurat cu dragoste învăţaturi şi mai aprofundate despre cum să stai în credinţă întârzierile mele la masă. Lan casier. Ziua puterii Sale ele fiind incluse în textul cărţii. Prima lună esti dedicată în special învăţării temeliilor scriptuiale de slujire iar cei de-a doua aplicării acestor învăţături în slujirea practică. adâncească dedicarea pentru Cristos şi să răspundă chemării pe care Dumnezeu o face fiecărui creştin: să 17 . Această şcoali e^tc destinată în special celor ce vin din străinătate sau celor cc po sâ-şi pună deoparte nouă săptămâni pentru învăţare ş experimentare practică. Vindecare şi împlinire spirituală O conferinţă destinată ajutării bisericilor locale în implementarea lucrării de vindecare şi eliberare. Şcoala durează două luni. 1 Mulţumesc tuturor celor care au făcut sugestii utile. L9W 2Y8. Lupta este a Domnului O conferinţă de 4 zile despre cum să slujeşti pentru evanghelizare. 16 predice Evanghelia. Rugăciunea mea este ca fiecare persoană care citeşte aceaste cărţi sâ-şi. în care să declari că Isus scrisori şi „sihăstri-rea ' mea în perioadele critice ale scrierii acestei cărţi! este singura soluţie. Pierrepont este un centru internaţional de pregătire a Eilel Ministries. Le mulţumesc tuturor pentru sprijin O conferinţa ce urmează „Bisericii în flăcări" şi care dă şi încurajare. sau EIlcl Ministries. . Sunt profund recunoscător tuturor membrilor echipei. LA 2 OHN. EIlcl Grange. puteţi scrie la EIlcl Ministries. respectiv doi ani. să vindece bolnavii şi să scoată demonii Peter liorrobin Eilel Orange Mai 1995 Acest volum acoperă subiectul slujirii practice din slujirea dc vindecare prin eliberare.

iar în capitolul 3 se va face o prezentare a simptomelor care pot avea o rădăcină demonică. Biserica nu poate ignora aceste elemente vitale ale Evangheliei dacă vrea să aducă speranţă celor zdrobiţi.PARTEA A TEMELIILE LUCRĂRII DE ELIBERARE Un arhitect care vrea să proiecteze o construcţie durabilă. El il compară cu un om care şi-a zidit casa pe stâncă. vindecare celor disperaţi şi liberate în spirit şi gândire celor ţinuţi în captivitate de vrăjmaş. va proiecta o fundaţie solida. Isus ne arată. la sfârşitul predicii de pe munte. 15 . Prima parte a acestei cărţi se va ocupa de prezentarea modului în care trebuie pusă o temelie solidă lucrării de vindecare şi eliberare. Lucrarea lui Isus a inclus vindecarea şi eliberarea. cât de important! este punerea unei solide temelii de credinţă. Pe cel care-I ascultă cuvintele.

sufletul şi trupul oamenilor. Aceasta înseamnă că El a vindecat duhul. inacceptabilă cu privire la caracterul şi spiritualitatea Fiului lui Dumnezeu! Slujirea de'vindecare a lui Isus a fost perfect echilibrată. suflet şi trup. este a provocare adusă acelor minţi din secolul XX care neagă aspectul eliberării din lucrarea Sa. Satan caută să producă haos şi dezordine.Capitolul 1 Introducere O slujire echilibrată pentru vindecarea prin eliberare In lucrarea Sa. 21 . O concluzie. Vindecarea este restaurarea ordinii lui Dumnezeu în duh. că Isus S-a înşelat datorită limitelor cunoaşterii din epoca Sa. Prin cruce. O slujire care ignoră oricare dintre aceste aspecte. calificându-l ca o înşelare datorată ignoranţei din acele vremuri. a sufletului şi trupului şi înţelegerea scriplurală a demonicului şi a lucrării de eliberare. astfel. eliberându-i de puterile întunericului. Faptul că prima vindecare pe care Isus a făcut-o a fost prin scoaterea unui demon (Luca 4. evident. Isus S-a confruntat cu loale tipurile dc vindecare. este neechilibrată! în ultimii ani s-au scris multe cărţi despre vindecare dar cu toate că majoritatea tratează subiectul luptei spirituale.31-36). Se afirmă. doar puţine fac legătura între vindecarea duhului. El a slujit fiecărei persoane în funcţie de situaţia în care aceasta se afla. Isus a făcut posibilă continuarea slujirii Sale de vindecare (prin Biserică).

Acest mod de gândire raţionalist este nescriptural. la acele începuturi. Personal.Anglia creştină"). inclusiv dc eliberare. percepţia mea ar fi fost. cu totul alta. Privind în urma. ca şi mulţi alţii. pe vremea aceea. în .Vindecarea prin eliberare . Omul raţionalist din vest crede. desigur. în primul volum am prezentat în detaliu temeliile scripturale şi uncie exemple practice din lucrarea de eliberare ce arc ca model slujirea iui Isus. care a cedat ispitirii Iui Satan. dar nu ştiam că dacă păcatul a condus la demonizare aveam nevoie şi de curăţirea de consecinţele lui. ca şi în multe alte părţi ale lumii. Azi îmi dau scama că în toţi acei ani de rugăciune. începuturile Dumnezeu mi-a dat viziunea lucrării Eilel cu zece ani înainte de a cumpăra Eilel Grange. Nici educaţia şi nici experienţa din biserica mea nu m-au pregătit în vreun fel pentru această lucrare. ştiam că puteam fi iertat. pentru majoritatea populaţiei nu va fi deloc credibilă.au fost făcute prin eliberare). încă din adolescenţă. Dar. aşteptare. rareori m-am confruntat cu demonicul arunci când m-am rugat pentru oameni şi. mi-am dat seama că unele simptome 23 • . am fost influenţat de experienţa limitată a mediului creştin în care mă aflam. Dar nu este oare posibil ca ştiinţa 2? să dea explicaţii raţionale căilor prin care demonii au acţionat. Dc atunci am văzut de nenumărate ori acel gen de manifestări dar. de cele mai multe ori. acum îmi dau seama că din educaţia mea creştină lipsea o întreagă dimensiune a înţelegerii spirituale. spiritualul întrepătrunde atât de mult cult-ira încât orice expresie a credinţei creştine care nu are un răspuns la acest vital aspect al creştinismului. actualitatea şi nevoia dc a sluji pentru eliberare numai atunci cănd cu însumi am începui să mă rog pentru bolnavii care nu se vindecaseră prin rugăciunea obişnuită. în general. Şi cu. este greu dc presupus că există vreo formă de slujire creştină care poale ignora posibilitatea existenţei dimensiunii demonice în vindecare. că educaţia şi civilizaţia ne-au scăpat de demoni sau ne-au luminat cu •„adevărul" că demonii nu există şi deci nu mai este nevoie să-i luăm în considerare atunci când analizăm situaţii sau fenomene ce par a avea explicaţii logice şi ştiinţifice. producând unele boli? Lipsa de credinţă în supranatural afectează atât lumea raţionalistă cât şi pe cea religioasă. demonii dintr-o fată s-au manifestat ca o pisică sălbatică. ca şi pentru cei mai mulţi dintre creştinii din generaţia mea. bine consolidat in viaţa mea. atunci trebuie să ne întrebăm dacă în Biblie mai există ceva care să nu fie expus îndoielii şi necredinţoi. Din fericire. Dacă aş fi crescut în Malaiezia sau în Nigeria. Biblia ne arată că evenimentele din vieţile oamenilor sunt cauzate de intervenţia directă a lui Dumnezeu. deoarece Scriptura ne spune clar că trebuie să scoatem demonii. Şi dacă cineva se poate dispensa atât de uşor dc o atât de importantă parte a slujirii lui Isus (o treime din vindecările făcute de Isus .Slujirea practică Introducere Dc vreme ce bolile sunt consecinţe ale căderii omului. Ştiam ce este păcatul. fie datorită greşitei credinţe că demonii se găsesc doar în cine ştie ce locuri îndepărtate şi sălbatice (şi de aceea nu trebuia să ne facem probleme din cauza lor aici. ştiam că spiritismul şi toate celelalte forme de implicare în ocultism sunt periculoase. Şi nici n-am fost avertizat de multiplele căi prin care demonicul poate câştiga teren in viaţa mea. Căci acolo. fie datorită presupunerii că demonii nu-i pot afecta pe creştini şi de aceea slujirea dc eliberare este irelcvantă pentru Biserica modernă. Dar nimeni nu mi-a spus că dacă am practicat astfel de lucruri pot deveni demonizat. s. proiectare şi pregătire. Atât educaţia mea creştină cât şi bisericile în care am fost membru au pus accent pe necesitatea vitală a aplicării Scripturii. Ştiam totul despre mărturisirea păcatului.cele menţionate în Scriptură . problema eliberării a rămas o necunoscută teologică. şi în special sectoarele liberale şi evanghelice ale Bisericii. ca o premiză a trăirii unei vieţi în armonie cu învăţăturile biblice! Ar fi trebuit. în timpul unei eliberări.i mă aştept ca un aspect atât dc esenţial al Evangheliei să fie. am devenii: conştient de relevanţa. Este un lucru oarecum surprinzător. clădirea în care a început lucrarea.s-a terminat! In alte ocazii. Nimeni n-a dorit acest lucru. nu l-am recunoscut! îmi amintesc cum. experienţa m-a înspăimântat şi m-am simţit uşurat când totul . de aceea. dar nu ştiam că practicarea continuă a păcatului poate da acces demonicului in viaţa mea.

Timp de doi ani. Nu aveam nici o îndoială că demonii erau reali şi că noi. Dar în ciuda acestui ajutor. ca urmare a subminării întăritorilor demonice şi a revelării adevărului.Slujirea practică \ Introducere demonice mai puţin evidente pot avea totuşi. citind un Nou Testament Gideon. am telefonat ţinui alt membru al echipei de slujire. au fost primele lui cuvinte.creaturile" cu care S-a confruntat Isus.nimeni nu le are. strălucea lumina speranţei! Chiar . cursurile de pregătire pentru slujirea de eliberare s-au dendat deja. am aflat mai multe despre el şi nc-am dat seama că este înţelept să nu slujeşti imediat pentru vindecare. care se comportau exact ca şi . relaţiile dintre cei doi soţi continuau să se deterioreze şi John era într-o stare din ce în ce mai rea. vino repede aici!" demoni şi azi. el şi soţia lui trăiesc minunat. tfirându-se şi vomitând. şi în special cei care aveau de multtimp probleme. Nu aveam toate răspunsurile . harul lui Dumnezeu ne-a călăuzit pas cu pas şi ne-a arătat cc trebuie să facem pentru a-1 conduce spre eliberare. după atâţia ani. Când a ieşit în faţă. căsătoria Iui s-ar fi distrus iar el ar fi ajuns rău. Astăzi ştiu că fără eliberare probleme'? lui John n-ar fi primit nici un răspuns şi pentru el n-ar mai fi fost nici o speranţa. John a fost primul dintre cei pe care Dumnezeu i-a îndreptat spre lucrarea noastră dc eliberare. Lawrence nc-a spus cum s-a vândut Iui Satan pe când se afla în închisoare şi cum. înainte ca lucrarea de ta Eilel Grange să înceapă. Degetele i-au înţepenit. Probabil. erau prinşi într-o plasă demonică şi aveau nevoie de eliberare. creştinii. doar pe baza unor informaţii sumare. cu păstorul său. cu răspuns al demonilor la acţiunea iui Dumnezeu. Era clar.şi vicarii. Am decis însă să nu-i sluijm în faţa atâtor oameni şi i-am cerut să vină la noi spre sfârşitul săptămânii. în afara a ceea ce făcuse păstorul. Lawrence tremura tot Toată lumea privea spre ţâţa iui acoperită dc tatuaje şi spre trupul lui vânjos. n-am scos mai mult de doi demoni! Primele câteva săptămâni au schimbat însă totul! Ne-am dat seama că mulţi dintre oamenii care veneau la noi pentru a fi ajutaţi. numite probabil demoni. în ianuarie 1987. Dar pe măsuri ce prezentam lucrurile pe care Domnul ni le descoperise vedeam cum în ochii celor care au avut curajul de a-şi risca reputaţia venind la noi. Am cerut Domnului să ne arate toate puterile întunericului din viaţa acelui om. -I-am atins umărul şi imediat a fost aruncat la pământ. în timp ce demonii din John începeau să se manifeste violent. oameni care au fost vindecaţi prin eliberare. mai târziu. o cauza supranaturală. şi i-am strigat în telefon: „Ajutor. şi-a predat viaţa lui Isus. trupul i-a devenit aproape rigid şi a alunecat de pe scaun jos. dacă se găseau acolo! Dar practic. Oameni care nu crezuseră vreodată ca ar putea fi afectaţi 25 în cele din urmă John a' fost eliberat nu de unul ci de mai mulţi 24 . aveam puterea şi autoritatea de a-i scoate din oameni. La aceste cursuri au existat. „Mi-c tare frică". pe covor. în diferite forme. EIlcl Grange în noiembrie 1986. şi pe care le-a spus ucenicilor să le scoată din oameni. Domnul a îngăduit să începem primul nostru curs dc prezentare a lucrării de eliberare. când porţile lui Eilel Grange s-au deschis. Un tânăr a fost adus la noi de pastorul lui. primul. Deşi demonii din el erau puternici. anglicani plecau acasă cu convingerea că aveau de acum cheia cunoaşterii unor adevăruri prin care-i puteau ajuta pe cei din bisericile lor. • Când a venit. în trupul acelui tânăr s-a produs o puternica reacţie fizică. a cerut slujire Ia sfârşitul primului nostru serviciu dc vindecare de la Eilel Grange. Toate acestea nu puteau fi explicate decât prin acţiunea malefică a unor fiinţe supranaturale. mi-om dat seama că lucrarea de eliberare este o parte esenţială a vindecării şi am început să le împărtăşesc şi altora acest adevăr. Se părea că erau puţine lucruri de făcut. Apoi a venit cel care. transformând frumoasa noastră canapea într-un câmp de bătălie. Când scriu aceste rânduri. îmi aduc aminte că. La mai puţin de un an de la începerea lucrării. de 40 de ori.Vindecarea prin eliberare . John avea 0 problemă! Scoteam primul demon la Eilel Grange. acesta li constliase minunat pe John şi pe soţia sa. Alunei mi-om dat seama pentru prima oară că rugăciunea credinţei este o rugăciune „periculoasă"! Când Duhul Sfânt a coborât peste el. întrebându-se ce ne vom face cu acest atât de nepotrivit candidat la vindecarea creştină. întotdeauna. târziu în noapte.

unele importante temelii de credinţă. a fost izgonit din cer deoarece a vrut sâ-şi atragă gloria şi închinarea care i se datorau de drept numai lui . Toţi cei care cred în Isus. Aceste puteri ale întunericului nu au un trup fizic şi caută să ocupe trupurile bărbaţilor şi femeilor pentru a-şi continua răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu şi a creaţiei Sale. pe lângă o detaliată expunere a tuturor pasajelor biblice care sunt relevante pentru lucrarea dc eliberare. se nasc din nou din Duhul lui Dumnezeu şi sunt izbăviţi de singura răsplată pc care o dă Satan . nu S-ar fi limitat la a cere ucenicilor Săi să citească un manual! Temeliile scripturale de credinţă Primul volum al Vindecării prin. omul. O parte a oştirii angelice s-a alăturat lui Saian în răzvrătirea sa şi a fost şi ea alungată din cer. Satan şi-a continuat răzvrătirea. la început).moartea. veţi vedea că sunteţi mult mai bine pregătiţi pentru a aprecia şi a aplica conţinutul acestui al doilea volum şi a sluji pentru vindecare în Trupul lui Cristos. chiar dacă în zilele Sale cărţile ar fi fost la îndemâna oricui. Lucifer (aşa cum se numea el. Isus a văzut când Satan a fost aruncai pe pământ Pc pământ. vindecând bolnavii şi scoţând 27 2 6 . Dumnezeu a creat toate fiinţele supranaturale angelice. Deşi aceasta carte oferă multe dintre informaţiile necesare practicii de eliberare prezentate la cursurile noastre. 8. Fiu şi Duh Sfânt. omul a devenit vulnerabil fală de Satan şi fiinţele supranaturale pe care cl le arc în control. 7. au fost eliberaţi de puterile întunericului care lucrau adânc în vieţile lor. Eu cred că Isus. Isus. ţinându-1 pe acesta în robia lui Satan şi departe de restabilirea relaţiei. acea persoană este demon izată. adversarul.eliberare a avut ca scop stabilirea bazelor biblice ale lucrării de eliberare. suflet şi trup. Ştiind cât de puternică este tentaţia de a intra direct în slujirea pentru eliberare.duh. Primul volum a stabilit. unul dintre arhangheli. demoni sau duhuri rele. Dumnezeu. Dumnezeu a creat omul ca fiinţă spirituală. Dumnezeu a pregătit o calc de ieşire din situaţia în care se află omenirea trimiţându-L pe Fiul Său. 3. 5. 9. 11. 10.Slujiieajţracţică' Introducem personal de vreun demon. Dumnezeu este Trinitate: Tată. înainte de a continua să-l citiţi pe acesta. cu Dumnezeu.. Isus ne-a arătat cum este Dumnezeu (care este natura Lui) şi a murit pe cruce pentru păcatele lumii. i-a dat un suflet şi 1-a pus într-un trup pe durata vieţii lui pe pământ. predicând Vestea cea Bună. probabil. Aceste temelii sunt vitale pentru conţinutul de învăţătură din acest volum şi este bine să ie reamintim: 1. Atunci când un duh rău se află într-o persoană. vreau să vă încurajez să citiţi (dacă încă nu aţi făcut acest lucru) primul volum. pc pământ. ea nu are intenţia de a se substitui contactului direct cu prezentarea învăţaturilor şi a pârtăşiei cu ceilalţi creştini implicaţi în această lucrare. 6. Dc aceea omul este şi el o trinitate . 4. cunoscute ca îngeri căzuţi. primind în schimb darul fără plată al lui Dumnezeu. îndemnându-l pe om la nesupunere faţă de Dumnezeu.Vindecarea prin eliberare . 2. Izvorul cunoaşterii noastre esle Biblia şi este esenţial să înţelegem din Cuvântul lui Dumnezeu ce este lucrarea de eliberare şi care este sursa autorităţii pc care noi o avem asupra demonilor. Astfel cl a devenit Satan. • Făcând astfel. Astfel. viaţa veşnică. Isus Şi-a început lucrarea împlinind prorocia din Isaia 61:1. • Omul a păcătuit (s-a alăturat răzvrătirii) şi s-a înstrăinat de Creatorul său.

12. Aceste însărcinări nu au fost niciodată anulate şi de aceea Biserica de azi este şi ea însărcinată să predice Evanghelia. ca urmare. Mă rog ca aceasta carte să fie larg folosită pentru a aduce vindecare şi eliberare în Trupul lui Cristos. dacă o persoană refuză să creadă câ poate fi demonizală. în formare a fost însărcinată să predice Evanghelia. cuvântul „posedat" implicând stăpânirea. El le-a spus ucenicilor să facă aceleaşi lucruri. Astfel. dar este cert că anumite teritorii din viaţa lui pot fi ocupate sau subjugate de ei. 28 29 . Când cineva devine creştin. la fel cum a tăcut El. în Marea Trimitere. Cristos a dat creştinilor autoritate asupra puterilor întunericului pentru ca ei să poată elibera oamenii de demoni. Demonii ocupă teritorii în vieţile oamenilor datorită drepturilor care le-au fost date prin păcat. ei însă nu mai sunt proprietarii acelui om. arc loc o schimbare de proprietar. etc. de multe ori puterile întunericului au control asupra vieţilor oamenilor datorită nesocotirii acestor evidenţe. De exemplu. slujirea de eliberare este destinată numai creştinilor. 15.Vindecarea jţrin ellbarare . creştinii pot fi demonizaţi şi pot avea. 14. 18. O parte vitală a lucrării de eliberere este recunoaşterea şi îndepărtarea drepturilor pe care demonii le deţin. Biserica. El le-a spus ucenicilor să meargă şi să tacă alţi ucenici pe care apoi să-i boteze şi să-i înveţe să Iacă aceleaşi lucruri pe care El i-a învăţat pe ei. Scopul principal al acestui volum este de a-i învăţa pe cei care sunt implicaţi în slujirea de vindecare creştină cum să îndepărteze drepturile demonilor scoţându-i astfel din vieţile oamenilor (sau dintr-un loc). să vindece bolnavii şi să scoată demonii. înainte de a se întoarce în cer. Dar asta nu înseamnă că toţi demonii care se aflau în omul acela înainte de convertire vor pleca imediat ce convertirea se produce. să vindece bolnavii şi să scoată demonii. 17. atunci este puţin probabil că ea va fi vindecată prin eliberare deoarece prin necredinţă dă demonilor un drept de şedere. în general. De aceea. 13. nevoie de eliberare. fiind astfel protejaţi de pericolele rcinfestării. . abuz. Deşi toate aceste temelii de credinţă sunt adevăruri indiscutabile. vindecând bolnavii şi eliberându-i pe cei demonizaţi. 16. Un creştin născut din nou nu poate li posedat de demoni.Slujirea practica Introducere demonii din cei demoni/aţi. Noul creştin devine „posedat de Dumnezeu". să le facă. deoarece numai creştinii pot fi umpluţi cu Duhul Sfânt. astfel încât persoana (sau locul) să fie eliberată de consecinţele demonizării. în Faptele Apostolilor vedem cum Biserica primară a început să împlinească Marca Trimitere predicând Evanghelia. primii ucenici.

Se pare că metoda de învăţare a lui Isus (privind vindecarea şi eliberarea) era preponderent experimentală. în Luca 9:1-2 ni se spune că Isus a dat autoritate ucenicilor Săi.Capitolul 2 Pregătirea lucrării (învăţăturile de bază privind vindecarea şi eliberarea) Cum Şi-a împărtăşit Isus lucrarea ucenicilor Săi Nu încape îndoială că Isus a considerat eliberarea ca fiind o parte vitală a lucrării Sale şi a strategiei misiunii Sale mesianice. Acest fapt este cauza împotrivirii faţă de lucrarea de eliberare practicată în Biserică.spun nici cum le-a cerut Isus ucenicilor să vindece bolnavii şi nici cum să elibereze oamenii de demoni! Acesta a fost motivul pentru care în primul volum am insistat atât de mult asupra învăţămintelor pe care le putem trage din eliberările înregistrate în Evanghelii. Lucrarea de eliberare a demonstrat lumii autoritatea absolută pe care EI o are asupra lui Satan şi a puterilor întunericului. Ei au fost primii care au primit puterea şi autoritatea Sa de a vindeca bolnavii şi de a scoate demonii. Dar relatările Evangheliei nu ne . .

" nevoie de vindecare. Aceasta este o lecţie pe care..lius a chemat pe vestească cei doisprezece ucenici ai Sâi. le-a dat putere şi autoritate peste toţi demonii şi sâ vindece bolile. Dacă oamenii care vin să primească ajutor nu sunt primiţi cu dragoste. iubirea aproapelui. Apoi întoarceţi-vâ şi spuneţi-Mi «ce aţi făcut şi cu ce probleme v-aţi confruntat. desigur. ar fi trebuit.. Cineva poate va spune „Asta nu prea i-a ajutat pe ucenici să înveţe cum să scoată demonii".Ascultaţi cu atenţie ceea ce vă spun'1. o experienţă traumatică să descopere că punctele trei şi patru trebuiau să facă parte din pregătirea lor. Este semnificativ faptul că Isus a făcut cele mai importante vindecări atunci când dădea învăţături. iar apoi încercaţi voi înşivă să tăceţi aceste lucruri. prezentând unele pilde care ilustrau adevărurile fundamentale a ceea ce azi numim viaţa creştină. aşa cum sunt ele menţionate în Evanghelii? El învăţa în primul rând despre împărăţia lui Dumnezeu . Duhul Sfânt mi-a pus în inimă cea de-a doua parte a versetului 11 din Luca 9. Tratarea rădăcinilor problemei este un lucru esenţial. să găsim în Evanghelii şi instrucţiuni detaliate despre modul în care trebuie să vindecăm bolnavii şi să scoatem demonii.'Luca menţionează. cc pune mare preţ pe capacitatea de a învăţa formule şi a aplica tehnici. ca o condiţie esenţială a lucrării de eliberare la care EI mă chema.. trebuia ca persoana să cunoască adevărurile care o puteau ajuta să-şi pună în mod corect priorităţile în viaţă. probabil. Domnul m-a învăţat să o respect cu mult înainte de înfiinţarea Eilel Grange sau de a avea vreo experienţă mai importantă în vindecare sau eliberare. (repetând de câte ori este nevoie) • Dar nu uitaţi. Luca menţionează cu atenţie că Isus Ic-a cerut acest lucru:. în prezenţa Mea.Slujirea practica Pregătirea literarii a) b) c) d) c) l'iaclic. ineficientă. O bună primire. Apoi i-a trimis să împărăţia lui Dumnezeu şi să vindece pe cei bolnavi.. vindecare. mergând apoi să le faceţi singuri. le vorbea despre împărăţia lui Dumnezeu şi vindeca pe cei care aveau A a) b) Ascultaţi cu atenţie ceea ce vă spun şi priviţi la ceea ce fac. iar apoi.. Bolile şi suferinţele au de obicei. că înainte de a hrăni mulţimile „Isus le-a primit bine. atunci slujirea va fi dificilă şi. aşa că profitaţi de prezenţa Meu pentru a câştiga experienţă practică! Am văzut că acest sistem dc învăţare a fost deosebit dc eficient în pregătirea membrilor echipei noastre de slujire! Bl permite oamenilor. aproape sigur. ele. ucenicii au trebuit să înveţe nu atât nişte tehnici de. 32 Isus ştia că multe (dar nu toate) dintre problemele oamenilor erau o consecinţă a păcatului şi a relaţiilor greşite. respectând această ordine.. nu mai este mult şt Eu mă voi întoarce în cer. să-şi verifice chemarea şi să înveţe Ucenicii au fost învăţaţi timp de trei ani în felul acesta. ctc.I mikmrea prin eliberare . aceasta ar însemna: Ascultaţi cu atenţie ceea ce vă spun ţi priviţi la ceea ce fac. ciudat. iertare.despre dragoste. Pentru a rezolva probiemele-râdăcină. Şi dacă ci nu le aud şi nu le înţeleg. trecând apoi unele examene care sâ dovedească calificarea! învăţăturile iui Isus Deci.o rădăcină şi pentru ca vindecarea pc care EI o dădea sâ fie definitivă. ce vedem atunci când privim la învăţăturile lui Isus.. este puţin probabil că ei vor asculta învăţaturile de care au nevoie. Ce incredibilă însărcinare! Deoarece prima parte a metodei Sale de învăţare era . în rugăciune şi în vedenie.. Au văzut lucruri care nu se mai întâmplaseră niciodată în istoria omenirii! A fost pentru ei. oricât dc diferiţi ar fi ei. (Luca 9:1-2).. A fost pentru ei o experienţă uimitoare să-L vadă pe Isus la lucru. Dar nu este aşa! Aceste învăţături conţin informaţii vitale. învăţare. Este o lecţie greu de învăţat deoarece noi dorim aproape instinctiv să vedem imediat miracole! . eliberare cât nişte adevăruri de bază. dc exemplu. Dar. " (Luca 9:11). nu găsim nimic de felul acesla! Doar o poruncă: „ Duceţi-vă şi faceţi ce v-am spus!" lată un mod dc a proceda stânjenitor pentru o lume educată.

Am văzul că deşi trebuia să preluăm autoritate asupra puterilor întunericului şi să scoatem demonii. Dimineaţa. La unu şi jumătate dimineaţa s-a hotărât să se supună! A scris o listă (lista „urii". Dar acest adevăr trebuia învăţat în aşa fel încât oamenii să nu fie plictisiţi cu o teologie uscată sau împinşi să sc simtă respinşi sau osândiţi de un Dumnezeu căruia nu-i păsa de ci. a fost trezită dc o bătaie in uşă Era o minune. Peste ani.necaz veneau la ceea ce noi aveam să numim mai târziu Healing Retreats. apoi El îmi arăta consecinţele ce puteau apare. Nu este vorba de ceva descoperit dc Eilel Ministries. adevărul învăţăturilor lui Isus avea puterea de a elibera oamenii. . Medicii îi spuseseră că spatele ii era atât de bolnav încât în douăsprezece luni va fi probabil într-un scaun cu rotile şi nu va mai putea umbla vreodată! Dar Dumnezeu îşi onorase cuvântul. După un timp s-a ridicat. Ungerea lui Dumnezeu a fost atât de mare asupra ci încât n-a putut sta în picioare şi s-a prăbuşit pe covor! A simţit cum Dumnezeu lucra în coloana ci vertebrală. Dc treizeci de ani purta acea amărăciune şi nimeni nu trebuia sâ-i spună ei ce avea de lâcut! S-n dus acasă dar în noaptea aceea Domnul n-a lăsat-o să doarmă. deoarece sunt adevăruri menţionate in Biblie. El mi-a deschis ochii pentru a vedea şi a înţelege. Principii de bază La întâlniri de vindecare sau în biserici. parţial. Aş vrea să menţionez doar aspectele esenţiale ale relatărilor Evangheliei care. în timpul nopţii Dumnezeu făcuse o minune. Mereu li întrebam pe Domnul dacă L-am auzit bine sau nu atunci când îmi vorbea despre aceste lucruri. Nici unul dintre noi n-o va uita pe Pat care. căci seara îşi scosese protezele auditive Era complet surdă dc o ureche şi optzeci la sută surdă dc cealaltă. Era aceeaşi înţelegere pe care o dăduse şi ucenicilor. vindecând-o fără ca cineva sâ sc roage pentru ea. Fără ca. spunându-le cât dc credincios este Domnul. Am „învăţat" toate învăţăturile de bază ale Evangheliei pc care Domnul mi le descoperea ca necesare în situaţiile în care se aflau oameni. Cine şi ce suntem noi pentru Dumnezeu Spre uimirea mea. o consecinţă a amărăciunii carc-i controla viaţa. i-a iertat pe toţi şi a adormit. aşa cum am văzut noi. şi era foarte eficientă! în vedenie Domnul mi-a arătat apoi cum oameni în . în slujirea practică am văzut că mulţi creştini. Nu voi prezenta aici detalii despre iertare şi acceptare . Numai atunci când L-am crezut pc Dumnezeu pe cuvânt şi am acceptat că ştia ce face. Ei trebuiau să 'fie captivaţi de dragostea unui Dumnezeu care a pregătit totul pentru ei. Acesta este un caz clasic de vindecare în care esenţială a fost învăţătura privind iertarea. într-o scară de slujire pentru vindecare. sunt foarte eficiente in pregătirea oamenilor pentru slujirea de vindecare şi eliberare. A venit în fugă la noi pentru a ne spune ce s-a întâmplat. în ciuda răzvrătirii şi a păcatului care se afla în inimile lor. deseori am plâns în faţa celor pc care îi văzusem în vedenii. Dumnezeu făcuse un uimitor miracol. cum o numea ea) cu toţi cei pc care trebuia să-i ierte.. Înainte dc a pleca. Pregătirea lucrării Nici cu n-am fost unul dintre cei care să dorească răbdător primirea învăţăturilor de bază pentru slujirea dc eliberare. Pat nu ar fi fost vindecată. ne-a cerut să ne rugăm pentru spatele ei (adevăratul motiv pentru care venise la noi) şi am putut vedea cum Domnul S-a coborât în puterea Duhului Sfânt. Am văzut apoi cum oamenii începeau să fie vindecaţi şi eliberaţi atunci când primeau învă|ăturile şi când întăriturile din vieţile lor erau dărâmate. învăţăturile îşi atingeau scopul şi minunile dc vindecare începeau să se producă. Şi am văzul că acest fel de învăţare funcţiona. Am „văzut" oameni care veneau încărcaţi de probleme şi afectaţi de diferite boli. am prezentat deseori învăţăturile dc bază pentru pregătirea vindecării şi eliberării. I. a îndepărtat corsetul din material plastic pc care trebuia sâ-1 poarte pentru a-i imobiliza coloana şi a început să facă exerciţii de gimnastică. Apoi s-a rugat. înţeleg puţin 35 34 . Se pare că boala ei fizică a fost. Dar El nu-mi dădea alte soluţii. deşi unii dintre ci de mulţi ani membri ai unor biserici. s-a înfuriat pe mine deoarece i-am spus că trebuie să-i ierte pc cei care o răniseră.pentru traLarea acestor subiecte trebuie scrisă o carte.

spunem că ea este bolnavă mental. cancer la creier. dacă o fată a fost abuzată sexual de tatăl ci. Reciproc. se pot întâmpla două lucruri: fie ne mărturisim 36 suferinţa şi suntem vindecaţi de apăsare. ambele cu efecte devastatoare. c) în emoţii Emoţiile sunt sentimentele noastre. emoţiile şi voinţa şi putem fi bolnavi în oricare dintre ele. Rezultatul este lunga suferinţa emoţională sau demonizarea. trupul nostru nu poate lupta. dar ale căror minţi sunt grav bolnave. 37 dar carnea este neputincioasă" (Matei . b) în minte Mintea nu este creierul. suflet sau duh. Dc exemplu. Cum putem fi bolnavi Noi putem fi bolnavi în oricare sau în toate părţile constituente ale fiinţei noastre: trup. 2. în ciuda anilor petrecuţi în biserici. adică o boală fizică. luau parte săptămânal la studii biblice. Uneori rănile ies la suprafaţa numai după ani de zile când. spunem că suntem bolnavi. care îi poate aduce darul vindecărilor şi îi poate da autoritatea dc a ţine Ia distanţă demonii de care a fost eliberată. duhul trebuie să se nască din nou. e) In duh Cea mai importantă vindecare de care oamenii au nevoie este restabilirea relaţiei lor cu Dumnezeu. Atunci când funcţionarea minţii nu mai este sub controlul persoanei afectate.Slujirea practică Pregătirea lucrării sau chiar de loc felul in care Dumnezeu ne-a creat şi modul în care El doreşte ca noi să trăim în lumea creată de El. dar poţi fi in acelaşi timp sănătos mental. Pentru mulţi bolnavi a fost o revelaţie să afle că simptomele lor fizice pot avea o rădăcină emoţională şi că există o legătură între. de obicei. Putem fi bolnavi şi datorită prezenţei unui duh rău (demon) care operează în vreuna din zonele vieţii noastre. De aceea. nu au înţeles niciodată adevărurile de bază ale Evangheliei. suflet şi trup să devenină parte integrantă a învăţăturilor pc care le dăm la EIlcl Grange.41). duhul este mort (adică foarte bolnav!) pentru Dumnezeu datorită păcatului. reprimată. relaţiile conjugale falimentează datorită problemelor sexuale d) în voinţă . participau regulat la întâlniri de rugăciune sau erau chiar conducători de biserică! Uneori oamenii işi dau seama de consecinţele îndepărtării de Dumnezeu numai atunci când au probleme. Când o persoană se naşte din nou ea poate fi umplută cu Duhul Sfânt. Atunci când suntem răniţi în emoţiile noastre. fie ne-o reprimam. Atunci când înţeleg că există o legătură între viaţa spirituală şi ceea ce se întâmplă în trup. există şase zone principale in care omul poate fi bolnav. cruzimea cu care taţii lor s-au purtat cu ci în copilărie şi bolile dc care au început să sufere peste 40 de ani.Mulţi oameni sunt bolnavi pentru că nu au puterea de a lua decizii corecte. De aceea. Ei sunt victime ale afecţiunii descrise de versetul „duhul este plin de râvnă. Am fost impresionat de numărul celor care au venit la Eilel Grange pentru a fi ajutaţi şi care. dc exemplu. dintr-un anume motiv. fără nici o afecţiune a creierului. durerea este. Poţi avea. Voinţa lor este prea slabă (bolnavă) pentru a rezista presiunilor pe care oamenii Ic fac asupra lor sau pentru a învinge ispitirile fizice. provocându-ne o durere ce poate dura mult timp. 26. Dar datorită fricii de urmările dezvăluirii incestului. există mulţi oameni perfect sănătoşi fizic. vindecarea fiind imposibilă. de exemplu. a) în trup Boala fizică este cea mai evidentă şi uşor identificabilă formă de boală. ea va resimţi o puternică durere emoţională („De cc mi-a făcut tatăl meu aşa ceva?"). Sufletul are şi el trei părţi componente: mintea. Fără o relaţie personală cu Isus. Unii chiar lucrau în evanghelizări. Ea este o parte a sufletului. dc exemplu. Dc aceea a trebuit ca adevăruri de bază cum ar fi realitatea creării noastre ca duh. Atunci când vreun organ ne este afectat şi funcţionează incorect sau atunci când avem o infecţie împotriva căreia.Vindecarea prin eliberare .

Deseori am fost martori la extraordinare bătălii date cu demonii rezidenţi atunci când aceştia au făcut tot ce-au putut pentru a împiedica persoana să pronunţe iertarea celor care au abuzat-o. în slujirea pentru vindecare. Ea are consecinţe atât temporale cât şi veşnice. nu vor să 38 ierte şi poartă ranchiună celorlalţi oameni. aşa cum 1-a spus Isus. accese de diaree. Nevoia de a ierta în rugăciunea Tatăl nostru Isus arată foarte clar că iertarea păcatelor noastre este condiţionată de dorinţa noastră dc a ierta păcatele celorlalţi! El ne reaminteşte acest adevăr şi în Matei 6:15. orice ar putea împiedica aplicarea adevărurilor biblice. Pentru unii. nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre". deşi la început situaţia persoanei pare a se îmbunătăţi. De aceea. Am observai că atunci când explicăm aceste lucruri. adevărul demonstrat de Isus prin viaţa şi învăţăturile Sale. Când oamenii înţeleg mecanica modurilor de îmbolnăvire. spunând că dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor. îl pot determina să încerce să fugă de la locul dc slujire. Spre exemplu. Aplicarea adevărului conduce la o profundă uşurare datorită ruperii influenţei puterilor întunericului. în practica noastră dc slujire am văzut că atunci când oamenilor li sc spune adevărul în dragoste şi compasiune. ea va continua sâ poarte cauza-rădăcină a bolii. Iată nişte cuvinte dc avertizare pentru cei care. despre realitatea existenţei duhurilor rele şi a acţiunii lor în vieţile oamenilor. oamenii sunt mult mai deschişi să asculte ce le cerc Dumnezeu. eliberarea se poate produce. dacă nu-ţi dai seama dc acest lucru. în general ci acceptă şi înţeleg aceste adevăruri mult mai uşor decât teologii care sc îndoiesc de existenţa demonilor! Pentru mulţi dintre ei este o marc uşurare să afle că boala lor poate avea o altă cauză decât crezuseră ei. Odată ce cuvintele de iertare au fost pronunţate. puterea demonului care era in control datorită păcatului neiertării fiind ruptă. fiind conştienţi de importanţa a ceea ce li s-a spus. Asemenea interpretări sunt nebiblice şi celor ce afirmă că este greu să le spui oamenilor astfel de adevăruri dureroase aş vrea să Ic spun că este şi mai dăunător să nu le spui. dacă nu in toate. Atunci când se slujeşte celor ce suferă fizic dc multă vreme. ci pot ajunge să-i ierte pc ceilalţi şi să Ic accepte iertarea.Vindecarea prin eliberare . Deseori poţi vedea oameni care suferă in mai multe. Cele mai multe dintre vindecările şi eliberările pe care le-am văzut s-au produs în urma aplicării principiilor iertării. Demonii pot încerca să ia vocea. Dar acesta este avertismentul pe care Isus îl dă celor care nu vor să dea altora ceea ce ei înşişi au nevoie să primească dc la Dumnezeu. ci pot aprecia factorii hotărâtori care acţionează în vieţile lor. Am observat că atunci când le vorbesc oamenilor despre puterile întunericului. 3. îi pot încleşta maxilarele. îi pot provoca confuzie. Desigur. aproape întotdeauna va trebui confruntat demonicul din vieţile lor. sexual.Slujirea practică Pregătirea lucrării îşi dau scama dc nevoia de a-L cunoaşte cu adevărat pe Dumnezeu. îi pot ataca respiraţia. pentru ca cel care vrea să ierte să nu poată vorbi. de exemplu. Biserica cunoaşte de la început aceste adevăruri de bază. aceste şase zone ale vieţii lor. aflarea veştii că sunt iertaţi (uneori pentru prima oară în viaţă) poate deveni cea mai importantă vindecare pe care au experimentat-o vreodată. îl pot determina să încerce să se autostranguleze (sau să stranguleze pe unul dintre membrii echipei de slujire). în dragoste. dc fapt. înainte de a sluji pentru vindecare. vindecarea In duh este cea mai importantă dintre vindecările dc care omul arc nevoie. Unii teologi au încercat chiar să modifice învăţăturile Sale pentru a Ic face să 39 . o lungă suferinţă fizică poate cauza mari probleme emoţionale. Mulţi îşi imaginează că nu arc mare importanţă ceea ce crezi sau ceea ce faci deoarece Dumnezeu este atât dc iubitor încât oricum ne va ierta şi ne va lăsa să intrăm în împărăţia Cerului. • Aceste şase căi de îmbolnăvire nu sc exclud reciproc. f) Datorită prezenţei unui demon O persoană poate ii bolnavă şi datorită prezenţei unui demon. deşi vor să li se ierte păcatele. dar ea nu a avut de multe ori curajul sau convingerea de a spune oamenilor adevărul.

Uneori este necesar să se ierte până când orice durere dispare. şansa de a face o alegere liberă. Când Simon L-a întrebat pe Isus de câte ori trebuie sâ iertăm. cu ucenicii Săi. răspunsul Său: „. in învăţăturile Sale. Este cert că ei pot să o facă. Dacă nu o fac. dacă se doreşte vindecarea.de şaptezeci de ori câte şapte" ne spune că El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăfească de orice nedreptate ". Atunci când Domnul aduce vindecarea. la demonizare sau la ambele.Slujirea practică Pregătirea „Dacă ne mărturisim păcatele. mai întâi Uebuie rezolvată problema păcatului. Păcatul repetat generează un prim punct de intrare a demonilor. şi o fac! Din fericire. fără a osândi persoana pentru comiterea lor. ele sunt o consecinţă a păcatului personal şi a lumii căzute în care trăim. păcatul ascuns şi nemărturisit. 1 loan 1:9 este un verset important pentru cei care sunt conştienţi de păcatul lor: 40 dintre noi le place să creadă că păcatele noastre sunt o problemă personală şi că ele nu trebuie mărturisite decât lui Dumnezeu! Nu este uşor să spui altcuiva ce ai făcut Ruşinea şi stânjeneala sunt parcă mai puternice decât noi. De ce consideră Dumnezeu că mărturisirea păcatelor este atât de importantă? Eu cred că sunt câteva motive esenţiale: a) Fiecare dintre noi va fi binecuvântat să ştie că există cel putin o 41 . Uneori Dumnezeu îngăduie boala pentru a ne atrage atenţia şi pentru a ne vorbi direct Dumnezeu nu provoacă bolile. Celor mai mulţi rugaţi-vă unii pentru alţii ca sâ trebuie să iertăm de mai multe ori aceeaşi persoană pentru aceeaşi ofensă (atunci când ies la suprafaţă diferitele nivele de durere) precum şi pentru o serie de ofense diferite. Predica de pe Munte pare a fi o învăţătură pe care El a dat-o peste tot pe unde a umblat. după neiertarea celorlalţi. Dumnezeu a pregătit remediul pentru natura noastră căzută. iniţial. dând asupra învăţăturilor Sale lămuriri pc care mulţimile nu erau gata să Ic primească. cum ar fi cel în care Isus le explică înţelesul pildei semănătorului (Luca 8:11-15).. uneori chiar în perioada copilăriei. Dumnezeu ne poate transforma „prin înnoirea minţii" (Romani 12:2). Implicaţia este că uneori bolile pot fi o consecinţă directă a păcatului şi în aceste cazuri. probabil. Majoritatea păcatelor ascunse care lasă urme otrăvite în vieţile oamenilor îşi au rădăcinile în trecut. crezând în inimile lor că aceste păcate. Mărturisirea şi iertarea propriilor păcate Cel mai mare apărător al puterilor demonice şi al bolilor. Dar sunt situaţii în care consecinţele păcatului pot conduce la boală. Nu erau necesare noi învăţături atâta vreme cât oamenii nu înţelegeau şi nu aplicau în vieţile lor ceea ce El îi învăţase deja.. deseori de natură sexuală. Numai atunci când veşnicele adevăruri ale lui Isus şi învăţăturile Sale sunt aplicate în vieţile noastre. lacov ne prezintă imaginea unei persoane bolnave care trebuie să cheme bătrânii bisericii pentru a-i face ungerea cu ulei. Eu cred că Isus aborda teme mai profunde şi mai diversificate în particular.Vindecarea prin eliberare . este. sunt atât dc îngrozitoare încât nu vor fi iertaţi niciodată. lucrării răspundă întrebărilor raţiunii. deci loan se aştepta ca şi creştinii să păcătuiască. Acesta este un cuvânt adresat creştinilor. 4. în slujirea de consiliere noi am văzut de multe ori că aducerea ia lumină a păcatelor din trecut. precum şi la nevoia de a fi iertaţi de Dumnezeu. in harul Său. Această procedură nu va conduce niciodată oamenii spre vindecare sau eliberare. iertând. Personal. Isus a revenit mereu la tema iertării. Şi totuşi. Evangheliile menţionează unele dintre aceste preţioase momente. Mulţi oameni sunt apăsaţi de învinovăţire. cred că El nu a omis această temă din nici una dintre învăţăturile Sale. durerea se sedimentează adânc în sufletul lor. lacov 5:16 este un verset pe care mulţi îi acceptă mai greu decât pe cel din 1 loan 1:9: „Mărturisiţi-vă deci unii altora păcatele şt fiţi vindecaţi". este un act esenţial in pregătirea oamenilor pentru eliberare. Experienţa ne-a arătat că cei care au fost adânc răniţi emoţional au avut. durerea iese la suprafaţă. care deseori aduc cu ei boli şi infirmităţi. Dar înainte ca vindecarea să se producă trebuie ca păcatele să fie mărturisite.

Iertarea de sine Toţi am făcut greşeli. iar unele au fost atât de serioase încât. Unul dintre cele mai puternice antidoturi împotriva viitoarelor păcate este faptul că cineva ne cunoaşte deja slăbiciunile. în care iubirea bunurilor lumeşti era evident mai puternică decât iubirea de Dumnezeu. Deseori la rădăcina unei întărituri demonice se află un păcat. Autoînşeiarea nu mai este un mare pericol atunci când o altă persoană umplută cu Duhul Sfânt ne cunoaşte păcatele şi vrea să ne ajute în mod responsabil. ne-au lăsat înspăimântaţi. Această slujire introduce o a treia parte obiectivă. mărturisit. Cei prezenţi sunt întotdeauna uimiţi să vadă că mai mult de jumătate dintre ei s-au legat prin asemenea declaraţii. Păcatul trebuie expus. încetând să fie un adevărat răspuns al inimii la realitatea păcatului. 42 Bisericile care includ tradiţional mărturisirea în practica lor creştină pot uşor înţelege importanţa acestui mod de a trata păcatul. pentru a încerca liniştirea conştiinţei. Poate veni o vreme când presupusa noastră mărturisire să nu mai fie decât o practică religioasă care să poarte cu ca duhoarea morţii spirituale. iară o intenţie reală de a sc opri continuarea practicării acelui păcat. Apoi putem sluji ' pentru vindecare şi eliberare convinşi că slujirea va fi eficientă şi va rezista în timp. Ascultarea mărturisirii unui om este un privilegiu şi • o responsabilitate. atunci practica mărturisirii sc poate transforma într-o piedică în calea vindecării şi eliberării. fără intervenţia unei terţe părţi. a recunoaşte că practicarea acelui păcat a fost un act de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu şi a te pocăi (a te întoarce) dc acea comportare păcătoasă. care este capabilă să audă cc spune Domnul despre persoana bolnavă. lotuşi. eficientă. De exemplu..Vindecarea prin eliberare . inima Lui este întristată de comportarea noastră păcătoasă. cum ar fi cea a emoţiilor. Dar trebuie sâ fim atenţi. să nu aibă o atitudine caustică şi să fie smeriţi. ea trebuie să vină din inimă. A-ţi mărturisi păcatul lui Dumnezeu (sau unei alte persoane) nu înseamnă a-I spune lui Dumnezeu ce ai greşit. Deşi pare ciudat. Dumnezeu este omniscient (cunoaşte totul) şi El ştie deja că ai păcătuit! Cuvântul mărturisire" înseamnă ceva mai mult decât a-1 spune lui Dumnezeu ce greşeli ai făcut. de obicei. într-un. Pentru ca mărturisirea să fie adevărată. Isus le-a spus ucenicilor să meargă şi să vindece bolnavii iar nouă experienţa ne-a arătat că slujirea hotărâtă şi directă este.. fel sau altul. Dc ceic mai multe ori mărturisirea este doar ceva . Isus ne-a învăţat sâ ne iertăm fraţii de şaptezeci de ori câte şapte şi deşi aceasta implică şi că El ne va ierta in acelaşi fel. Păcatul trebuie asumat.Slujirea practică Pregătirea lucrării persoană care cunoaşte tot râul din viaţa noastră.. d) e) 0 Deşi Dumnezeu poate vindeca în mod suveran. înţelesul primar al verbului „a mărturisi" este de a fi de acord cu verdictul pe care Dumnezeu îl dă păcatului comis. să nu bârfească niciodată păcatele altora. deseori cer sâ ridice o mână cei care şi-au spus vreodată ceva de genul „Niciodată nu mă voi ierta pentru. iar eliberarea depinde dc ajutorul care ne este dat pentru a-1 învinge. La reuniunile creştine. şi totuşi ne iubeşte. Uneori este necesară şi vindecarea altor zone. b) c) •iii.spus" (şi nu făcut). renunţat la el şi luptat împotriva lui. căci dacă mărturisirea devine un mecanism. tânărul bogat a trebuii să sc confrunte cu păcatul din inima lui. totul depinde de felul în care înţelegem cuvântul mărturisire. 5. Este esenţial ca cei care ascultă mărturisirea să păstreze o deplină cofidenţiatitate. Slujirea pentru vindecare şi eliberare va fi întărită dc principiul scriptura! al unirii a doi sau trei în rugăciune (Matei 18:19).". Putem pune un blestem peste noi înşine dacă rămânem în robia 43 . Oamenii trebuie să recunoască greşeala făcută şi să decidă cum să îndrepte consecinţele răului făcut altora.

Sunt sigur că Isus a văzut. Şi totuşi. nu există nimic pentru care El trebuie să fie iertat. Dar Satan nu respectă pe nimeni şi va folosi orice orice uşă pe care o deschidem prin păcat pentru a-şi introduce demonii. Cuvintele rostite de acea mulţime religioasă împotriva Măriei Magdalcna atunci când ea 0 turnat pe capul lui Isus mirul preţios au fost. că şi Simon Petru era în acest pericol. acele blesteme ar fi putut produce în inima ei o nesfârşită viuovăţie. un blestem este ceva spus sau făcut împotriva noastră înşine sau împotriva altora şi care dă demonilor dreptul de a-şi exercita puterea. după înviere. Nu este dc aceea surprinzător să descoperi că deseori oamenii trebuie eliberaţi de un duh de blestem căruia i s-a dat acces printr-o astfel de atitudine. Satan se bucură atunci când continuăm să ne osândim pentru greşelile din trecut. oamenii rămân în robia acelui eveniment. am întâlnit mulţi oameni care-L blamează pe Dumnezeu pentru problemele pe care Ic-au avut şi îşi trăiesc vieţile fâcându-L răspunzător de ceea ce a fost o consecinţă fie a păcatului lor. înţelegerea blestemelor şi a modului în care ele operează este vitală pentru lucrarea dc eliberare.Vmthxaixa prin eliberare . şi dacă refuzăm să ne iertăm pc noi înşine. Isus. a unei declaraţii prin care cl să înţeleagă că nu are nici o şansă dc a-şi introduce demonii odată cu consecinţele atacurilor sale. prin ura din inima unei persoane faţă de o altă persoană. Dar blestemul poate fi şi autoaplicat. Acceptarea Iui Dumnezeu aşa cum este El Dumnezeu este Dumnezeu. pentru care nu vrem să ne iertăm. Soluţia este pocăinţa de a-L blama pe Dumnezeu pentru lucrurile dc care nu este El răspunzător. Primele capitole din Iov sunt relevante în acest sens. La Calvar au fost anulate efectele tuturor blestemelor pe care duşmanul le-ar putea pune asupra noastră. Acest lucru poate deveni un blestem peste vieţile lor. 7. mulţi oameni nu sunt mulţumiţi de natura lui Dumnezeu. în esenţă. Nimeni şi nimic nu va putea schimba caracterul Său. către Satan. dacă a fost corect mărturisit. El a fost şi va fi întotdeauna Acelaşi pentru Sine. Aceasta nu este decât o formă de idolatrie în care omul îşi făureşte un idol din lemn sau piatră. jăcandu-Se legătură cu astfel de blesteme autoimpusc. Dacă Isus nu l-ar fi încurajat în acele momente. putem da astfel vrăjmaşului posibilitatea de a ne ţine robi ai vinovăţiei a ceea ce am făcut. „ I e r t a r e a " Iui Dumnezeu Am pus în ghilimele cuvântul iertare deoarece este cu neputinţă ca Dumnezeu să păcătuiască şi. concepe un sistem dc credinţe pe care le asociază acelui idol iar apoi trăieşte cu teama dc a nu ofensa dumnezeul creat de mâna lui. blesteme. aşa cum S-a revelat în Fiul Său. a nu avea nici o 44 . înainte de răstignire. în urma unui dezastru sau a unei tragedii personale. Dumnezeu este blamat pentru lucruri care sunt o consecinţă a domniei lui Satan pe pământ. fie al altora. dc fapt. Blestemele pot fi puse şi datorită răutăţii altora. Din nefericire. Scriptura ne spune că atunci când a murit pe cruce „Cristai ne-a răscumpărat clin blestemul Legii. îndurerat şi nedumerit de întâmplările pc care le-a trăit. Dacă Isus n-ar fi lăudat imediat gestul ei. Deseori. de exemplu.Slujirea practicii Pregătirea lucrării unei experienţe din trecui. Ei îşi construiesc o imagine caricaturală a caracterului şi comportamentului lui Dumnezeu iar apoi se închină acestui dumnezeu pe care l-au creat în minţile lor. condamnându-i pc acuzatori. Şi mai adesea. Eliberările ce-i urmează pot aduce o adâncă vindecare în acele zone ale vieţii care par. iertarea celor vinovaţi (dacă ei există) şi pronunţarea. este foarte probabil că Simon Petru şi-ar fi sfârşit viaţa ca un bătrân pescar pe malurile mării Galileii. El s-ar fi pus singur sub blestemul neiertării pentru lepădarea (de trei ori) de Cristos. Efectiv. 45 blestem pentru noi" (Galateni 3:13). nesocotim ceea ce Isus a pregătit pentru noi. Iertarea de propriile noastre greşeli (făcute in trecut) este o experienţă eliberatoare care subminează rădăcinile puterilor demonice. Ele sunt un comentariu asupra cauzelor multor aşa-zisc dezastre „naturale". la prima vedere. Dumnezeu ne-a iertat. 6. Pot fi puse prin vrăjitorie sau. de aceea. îl înzestrează cu anumite caracteristici. atunci când alegem să nu ne iertăm pe noi înşine pentru ceva de care.

adulterul spiritual este Înlocuirea Adevăratului şi Viului Dumnezeu cu demonii. lată însemna un om incorect. este o jertfă insuficientă. Aşa cum a spus Isus pe cruce. asemenea unui bărbat care nu are încredere în soţia sa. EI Şi-a dat singurul Său Fiu. deseori acţiunile prin care ei încearcă să-şi ispăşească păcatele îi spun lui Dumnezeu Tatăl că actul de supremă dragoste prin care. în cele din urmă. îmi aduc aminte de femeia care ne-a strigat îngrozită . Preţul cerut de Dumnezeu pentru răscumpărarea neascultării omului a fost plătit la Calvar când Isus a murit pciiU-u noi. Mulţi dintre cei care nu venit la noi pentru a fi ajutaţi au manifestat frică şi teroare atunci oărid am început să le vorbim despre un Dumnezeu iubitor. Ea denaturase iubitorul caracter al lui Dumnezeu proiectând asupra Lui păcatele părinţilor ei naturali. „S-a sfârşit!" (loan 19:30). S-ar părea că toate acestea nu se poUivesc celor ce au nevoie dc vindecare prin eliberare. care te poate abuza sau chiar pedepsi Iară nici un motiv. Văzând atâţia oameni care. Când oamenii devin religioşi. Mesajul din Isaia 1 nu şi-a pierdut actualitatea! Problema este mult mai complexă decât pare. vor ti protejaţi de eventualitatea infidelităţii. închinătorii la acel idol devin demonizaţi cu un duh care sc află sub controlul duhului stăpâni tor al idolului. iertarea tatălui ei pământesc. aşa cum ne asigură Pa vel în Efeseni 6:13. eliberarea dc duhul de „frică de Dumnezeu" şi apoi vindecarea. care ne este Tată. Dacă inima spirituală a unei persoane nu este ancorată în dragostea pentru Dumnezeu atunci. Nu mai este nevoie de nici o jertfă sau îmbunare. Grecii şi romanii. întregul ciclu al închinării idolatre.. Dacă lucrurile mergeau prost. sunt permanent în pericol de a comite adulterul. motivaţi de dragoste şi nu dc frică. este bazat pe dominare şi distruge relaţia vie pe care Dumnezeu doreşte să o aibă cu copiii Săi.Slujirea practica Pregătirea lucrării Cc sc întâmplă în realitate? Un demon pune stăpânire asupra acelui idol. Dacă slujeşti lui Dumnezeu fie chiar şi parţial motivat de frică (şi nu de dragoste). în speţă unui fals dumnezeu. Astfel.Vindecarea prin eliberară .Nu~mi vorbiţi de Dumnezeu ca de un tată!". crud. ci unul din faţa căruia se retrăgea plină de frică. îşi ura tatăl. erau nişte oameni inteligenţi. ei presupuneau uă-şi ofensaseră zeii şi că aceştia trebuiau îmbunaţi printr-un sacrificiu sau un dar. alegându-L pc Dumnezeu printr-un act al propriei voinţe pentru ceea ce este El şi nu pentru că ne este frică să hotărâm altfel. Nu este vorba de a răspunde la întrebarea „Ce trebuie sâ fac pentru a-l jî pc plac lui ar putea spune sau face partenerul dacă necredincioşia i-ar fi expusă. la Calvar. îi tot fac promisiuni lui Dumnezeu. care o abuzase sexual. Ei nu s-ar fi lăsat înşelaţi într-o asemenea idolatrie dacă demonii din spatele idolilor n-ar fi lucrat pentru ei. Adulter spiritual înseamnă a-ţi da inima altcuiva.Este vorba de o întrebare de genul „ Pe cine iubeşti tu cu adevărat? " Un bărbat care rămâne credincios soţiei sale. va fi înclinată să hoinărească şi să se închine altor dumnezei. Deşi trebuie să avem o frică Sfântă dc Dumnezeul cel Viu. Dumnezeul căruia i se închina nu era unul căruia să-i poată răspunde cu dragoste. Pentru ei. Pocăinţa de păcatul de a şi-L fi imaginat pe Dumnezeu în felul acesta. Isus nc-a lăsat pilda fiului risipitor (Luca 15:11-32) nu atât 47 . doar că lichida să fie mult mai rău. care aveau atât de mulţi idoli.Dar un bărbat sau o femeie care iubesc cu adevărat şi sunt dedicaţi partenerului lor. am înţeles tot mai bine cât de mult urăşte El religia care nu este decât masca unei inimi păcătoase ce nu-şi găseşte odihna în Dumnezeul Cel Viu. în încercarea dc a-şi ispăşi singuri păcatele. atunci acea relaţie nu este sănătoasă. dacă frica este singura motivaţie în relaţia noastră cu El. ca formă de îmbunate. sau o soţie care rămâne credincioasă soţului ei numai din cauza că îi este frică de ce 46 ei. Am simţit repulsia d'n glasul Dumnezeu?" ci de a accepta ceea ce El a făcut deja. iată paşii care au trebuit făcuţi pentru restabilirea ei. Vechiul Testament ne spune că poporul lui Dumnezeu a comis adulter spiritual atunci când a urmat alţi dumnezei. şi credea că dacă Dumnezeu na un Tată atunci El trebuia să semene cu tatăl ei omenesc. îşi asumă caracteristicile pe care omul le-a impus asupra acestuia şi apoi îi recompensează sau pedepseşte pe închinători în funcţie de felul în care ei răspund cererilor demonice ale idolului. Dar nu este deloc aşa. care a devenit dumnezeul lor. când vine ziua cea rea nu vei putea sta în picioare.

Am încercat din nou să-i slujesc pentru eliberare. Sa-L lăsăm pe Dumnezeu să ne accepte aşa cum suntem Reciproca acceptării lui Dumnezeu aşa cum este El. Ei ajung sâ predice un fel de universalism (care este evident o erezie). am aflat că atunci când se angajase în New Age devenise vegetarian. Cu greu. răspunsul pe care Isus i L-a dat lui Toma când acesta L-a întrebat care este calea spre cer: „ Eu sunt calea şi adevărul şi viaţa. în duhul meu am ştiut că acelor demoni li sc dăduse drept de şedere datorită unor credinţe false. atât pentru el cât şi pentru mine. Eu cred că o asemenea formă de vegetarianism este o înşelăciune a vrăjmaşului ce poate duce oamenii in robie spirituală. Nu putem cocheta cu ereziile. | pronunţat cuvintele dc renunţare.Trebuie doar să ne recunoaştem şi să nc mărturisim păcatul. aşa cum suntem. iar duhul acestei mişcări oculte îşi bătea joc şi de el şi de mine. Duhul New Age s-a manifestat şi omul a fost eliberat imediat. Cei care sc joacă cu focul se pot arde. în cele din urmă. Abia apoi perspectiva lor se va putea schimba şi vor putea evalua dacă acele credinţe veneau dc la Dumnezeu sau de la vrăjmaş. dar fără succes. 8. este a-I permite să ne accepte aşa cum suntem.Vindecarea prin eliberare . complet străine de Scriptură. Omul acela tocmai renunţase la mişcarea New Age. Dar nu a fost aşa. Astfel ei cad într-o se ia cu mulţumiri'' (1 Timotci 4:4). Pavel spune despre mâncăruri că „orice 48 eliberarea nu mai venea. de exemplu. la Tine vin" exprimă perfect teologia Evangheliei. câl pentru a ne prezenta adevăratul caracter al Tatălui Său. Pentru răscumpărarea noastră Dumnezeu a dat ce a avut mai scump. dacă pentru a ne arăta curn trebuie să se întoarcă un păcătos la Dumnezeu. Toate ereziile şi falsele religii nu sunt altceva decât distorsionări ale caracterului lui Dumnezeu.nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine" (loan 14:6). L-am întrebat din nou „Vrei să renunţi la vegetarianism?" Disperat că înşelare demonică. există oameni care nu vor să accepte harul lui Dumnezeu. Indiferent dc situaţia şi starea noastră. Sângele lui Isus a fost vărsat penlni ca noi să fim liberi. spunând că nu crede că acesta ar putea avea vreo legătură cu eliberarea. A fost o lecţie. aceşti oameni vor rămâne prizonieri ai întăriturilor demonice. I-am cerut să renunţe la vegetarianism. tatăl şi-a îmbrăţişat fiul regăsit/Aceasta este o imagine foarte fidelă a'naturii lui Dumnezeu Tatăl şi dc multe ori vindecarea vine prin eliberatoarea înţelegere a adevăratului Său caracter şi prin acceptarea îmbrăţişării Sale. Ei s-au deprins să cumpere totul (pentru ci orice lucru gratuit este fără valoare) sau să-i impresioneze pe ceilalţi prin 49 . ea nu poate fi câştigată. Vechiul cântec „Aşa cum sunt. trebuie sâ venim la Dumnezeu prin Isus Cristos. Cu braţele deschise. Aceşti oameni ar trebui sâ vadă cum alţi oameni sunt eliberaţi dc duhurile de religiozitate care i-au făcut să creadă în aceste false căi spre Dumnezeu. Acceptarea adevărului cuprins în Cuvântul lui Dumnezeu. a ales să-L asculte pe Dumnezeu. Fără pocăinţa de aceste atitudini şi credinţe. Ei nu pot accepta. A refuzat. Mântuirea este un dar ce poate fi doar acceptat. Una dintre minunile crucii este că nimeni nu este exclus dc la primirea darului fără plată al harului lui Dumnezeu. la cer.Slujirea practicii • Pregătirea lucrării Jăptnră a lui Dumnezeu este bună şi nimic nu este de lepădat. Unii oameni îi atribuie lui Dumnezeu un caracter ce nu este fundamentat pe adevărurile creştine. Trebuie să vezi ca să crezi câtă ură pot exprima acei demoni atunci când sunt descoperiţi. Din nefericire. Sunt sigur că mulţimea care-L asculta pe Isus în ziua aceea se aştepta să-L audă rostind aspre cuvinte dc condamnare la adresa fiului caxe s-a întors acasă după acea vicioasă aventură. Nu putem face absolut nimic pentru a nc câştiga un loc în cer sau pentru a nc cumpăra mântuirea. inventând un Dumnezeu care Ie îngăduie să creadă că orice cale spirituală sinceră duce. aşteptând apoi ca Dumnezeu să ne binecuvinteze vieţile. odată ce mu auzit Evanghelia şi i-am răspuns. Unul dintre bărbaţii căruia i-am slujit a fost şocat şi mânios pe demonii care se manifestau în el dar nu voiau să plece. atribuindu-1 lui Dumnezeu nişte presupuse caracteristici. a caracterului şi a naturii Sale aşa cum este ea revelată în Scriptură şi în viaţa lui Isus este piatra de temelie a slujirii pentru vindecare şi eliberare. Discutând cu el.

spiritual (să nu uităm că noi suntem fiinţe spirituale. Este singura cale «urc conduce atât la eliberarea de orice demon al respingerii care a căpătat acces cât şi la deschiderea persoanei pentru a primi . Adulţii pot avea reactii adverse faţă de înălţimea. Nimeni nu poate fi îndeajuns de bun pentru El. cântat de obicei la Paşti. încep să se privească cu ochi critici şi. inteligenţi sau nu au abilităţile sportive pe care le au alţi copii. Când este vorba de mântuire. se autoanalizează. corpolenţa sau lipsa lordc frumuseţe. obţinută la cruce prin sângele vărsat de Isus. Autorcspingcrea poate deveni un blestem cu incalculabile 50 consecinţe. Oricât de bune ar fi aceste activităţi. nu sunt arătoşi. unii oameni pot alunge să-şi urască frumuseţea fizică sau formele corpului datorită neavenitelor atenţii din partea celorlalţi. îşi dau seama în cc mocirlă spirituală se află şi se grăbesc sS-şi îmbunătăţească imaginea în faţa lui Dumnezeu. dacă motivaţia lor este încercarea dc a-L impresiona pe Dumnezeu. acel n»pil poate ajunge să-şi respingă propria sexualitate. Ei se autoresping deoarece în adâncul fiinţei lor s-au lăsat înşelaţi în a crede că n-ar fi trebuit să se nască vreodată. hainele sau personalitatea lor. crezând că necazul lor se datorează înfăţişării pe care o au. Unii copii nu sunt doriţi de părinţii lor din chiar momentul concepţiei. Dc nenumărate ori am văzut oameni care se află încă în robia trecutului lor datorită vinovăţiei. rezultatul fiind apariţia auto-respingerii care I( instalează in viaţa lor. Această tentativă dc îmbunătăţire a propriei imagini poate merge de la a deveni membru într-un cor până ia a da învăţături la şcoala duminicală. Intrare-n cer acum Prin avem scump sângele Său. recunosc că sunt păcătoşi. Copilul simte această dezamăgire şi dacă părinţii nu vor sau nu sunt capabili să corecteze prin pocăinţă această atitudine. Aceasta este una dintre posibilele rădăcini ale homosexualităţii sau lesbianismului. fiind un important punct de intrare pentru demoni. Unii copii nu sunt dotaţi fizic. ctc. De obicei. în toate aceste cazuri rezultatul este demonizarea. încep să respingă nccle defecte ale trupului lor care le cauzează probleme. Acceptarea de sine Dumnezeu ne-a creat aşa cum suntem şi fiecare om este important pentru El. Rezultatul ei este durerea emoţională şi spirituală. ei ştiu că sunt o pacoste. Un alt cântec. Oricare ar fi sursa auto-respingerii şi indiferent dacă o cunoaştem sau nu. antipatia sau ura faţă de personalitatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o implică afirmaţia că El a făcut o greşeală creându~ne. Puterile demonice vor încerca întotdeauna să profite de cei care sunt vulnerabili la durerile emoţionale profunde. ruşinii. Ei aud Evanghelia. Rădăcina problemelor multora dintre cei care au o adâncă nevoie de vindecare şi eliberare este autorespingerca. fiind nevoie de eliberare. Ei simt că oamenii văd aceste diferenţe.Vindecarea prin eliberare . frumuseţea. aşa cum suntem! Acesta este un păcat. ca trebuie mărturisită ca păcat. sau invers. molestare sexuală sau chiar la viol. şi că trăim temporar într-un trup). Neacceptarea propriei noastre persoane. Duhurile lor simt respingerea încă din pântecele mamei lor. controlându-le. Rădăcina autorespingerii este respingerea suferită din partea nkora. Respingerea de sine este un act . întăriturile ei sunt cauza multor boli. autorespingerii.Slujirea practica Pregătirea lucrării sănătatea. atenţii ce pot conduce la o nesănătoasă adulajie. Ea face ca oamenii să devină foarte vulnerabili faţă de demonii care pot astfel intra în vieţile lor. este că o putere demonică lucrează în ci. 9. un singur lucru îl impresionează pe Dumnezeu Tatăl: haina neprihănirii. atunci ele nu au nici o valoare în ochii Lui. motivul pentru care oamenii (atunci când devin conştienţi de păcatul lor şi se ruşinează de ei) se simt obligaţi să facă orice pentru a se simţi buni înaintea lui Dumnezeu. Unii s-au născut băieţi atunci când părinţii şi-au dorit o fată. La cealaltă extremă. exprimă perfect acest aspect al Evangheliei: Nimic nu poate a plăti Păcatul meu şi-al tău. De când se nasc. cărora Dumnezeu le-a dat un suflet.

acceptarea şi ne-judecarea sunt. Datorită diverselor relaţii pc care le-au avut în trecut şi îndeosebi dacă au spus sau au făcut lucruri neplăcute unii la adresa altora. datorită atitudinii noastre păcătoase. facem jocul vrăjmaşului ajutându-1 să fie un acuzator al fraţilor. şi trupul pe coreeni le-am avut faţă de ele. încercarea de a scoate demonii fără a pune o solidă temelie pentru vindecare. Uneori cer oamenilor să pronunţe cu voce tare declaraţii dc felul: „Eu sunt o crea fie specială. aceste personalităţi demonice se întreţes atât dc mult cu adevărata personalitate a persoanei încât este nevoie de o foarte atentă consiliere şi discernământ spiritual pentru a separa persoana dc demonii care se află în ea. devenind. Atunci când oamenii sunt răniri de remarcile noastre caustice şi când noi nu încercăm să vindecăm rănile produse. respingând doar păcatul din comportarea ei. vi se va măsura.I imlecarea prin eliberare . Există oameni cărora le este greu să-şi schimbe o gândire şi un comportament care. ce se întâmplă în domeniul demonic atunci cănd noi. Acceptarea celorlalţi Există în noi o lege dumnezeiască. Celui Iert care le-a dat. poate duce la eşec. 53 . 10. veţi Jt judecaţi. lupta va fi foarte grea. spusă din inimă. Nu este uşor să accepţi oamenii aşa cum sunt. cu timpul. Temelia slujirii este acceptarea propriei persoane şi recunoaşterea adevărului că Dumnezeu a avut un plan cu noi atunci când nc-a creat. Isus nc-a spus să nu-i judecăm. Aceasta nu înseamnă a trece cu vederea o comportare inacceptabilă. „Dacă îi accepţi pe ceilalţi aşa cum sunt. toată viaţa. trebuie înţeleasă creapa noastră ca fiinţe spirituale pe care Dumnezeu le-a ales înainic de întemeierea lumii (Efeseni l :4) şi trebuie recunoscui că vrăjmaşul încearcă neîncetat să altereze lumea căzută în care ne aflăm. dacă vrem putem găsi întotdeauna 0 calc de ieşire din ispitire. noi devenim potenţiali agenţi ai lui Piton. Le accept ca pe un dar de la Dumnezeu şi mă pocăiesc de necondiţionat pe toţi cei care au gândit. spus sau Jacul lucruri care determinai să mă auto-resping. Apoi." fiinţă umană. în ciuda comportamentului lor! în versetul 2 Isus nc avertizează „căci cu ce judecata judecaţi. Deseori. subminând întăriturile demonice. Această cooperare cu vrăjmaşul permite ca un demon cu nişte' caracteristici şi sarcini funcţionale definite să vină şi să ne schimbe personalitatea! Prezenţa unui demon nu este o scuză pentru păcat! Noi avem o voinţă liberă cu cate putem alege şi. îmi dedic viaţa m-a creat şi mă bucur In bunătatea Lui. ei iţi devin tot mai respingători" O persoană respinsă este o persoană rănită. Cheia este starea voinţei noastre.. cunoscuţi ca persoane care nu fac alceva decât să critice. Pentru o completă restaurare este foarte important să învăţăm să acceptăm persoana care ne-a rănit. ci îţi devin tot mai suportabili. Mulţi vor trebui să se confrunte ou o falsă personalitate demonică care a primit acces în viaţa lor datorită atitudinii inimii lor. ie-au fost controlate de auto-respingerc. Pentru a reuşi.acţionând în acest fel. Aceste realităţi vor aduce eliberarea de întărilurile pe care duşmanul le poate deţine în multe din zonele vieţii unei persoane. Dacă îi respingi.şi cu ce măsură măsuraţi. ci a continua să acţionezi în dragoste faţă dc cei vinovaţi.Slujirea practică Pregătirea lucrării vindecarea interioară care trebuie să însoţească orice slujire de eliberare. pentru mulţi. O persoană rănită deseori se va comporta iraţional şi crud faţă dc cei care au respins-o si au rănit-o. dându-le o identitate şi un caracter total opuse planurilor şi scopurilor pc care Dumnezeu Ie are cu ei. Dumnezeu m-a creat pentru £7 însuşi şi îi mulţumesc pentru duhul. lege ce acţionează în fiecare 52 Deci. in loc să acceptăm oamenii aşa cum sunt. începem să-i criticăm şi să-i judecăm? în primul rând. involuntar devenim agenţi ai transferului demonic şi un duh rău câştigă acces in persoana pe care am criticat-o pe nedrept. indiferent de presiunile pe care Ic face un demon asupra noastră. să nu-i criticăm şi să nu-i condamnăm pe ceilalţi (Matei 7:1). lucruri dificile. Dar Iară o adevărată pocăinţă şi fără eliberare. " O astfel de rugăciune. toate m-au atitudinile negative pe care sufletul. poate aduce o schimbare a cursului vieţii.

uneori. partenerul-victimă nu mai suportă situaţia şi îl părăseşte pe celălalt. Oricine poate cânta „El e Domn". la care sc vor ralia tot mai mulţi. Experienpa ne-a arătat că cea mai Importantă vindecare de care oamenii au nevoie este vindecarea în jyji. Trăirea într-o continuă «lato de boală în această dimensiune are consecinţe in toate celelalte zone ulc fiinţei umane şi cu toate că vindecarea simptomelor este un lucru . Pentru unii dintre ci este şocant să vadă că.nu cumva vreo rădăcină de amărăciune să dea lăstari.important.Cine este Domn în viaţa mea?". Ar da orice pentru a.Vindecarea prineliberare . felul de trai nedumnezeiesc conducând la haos şi «In/iisiru în vieţile lor. Eşecul în a-i accepta pc ceilalţi aşa cum sunt ci are devastatoare consecinţe pc termen lung. El nu a fost arogant 1 ne-a spus în mod direct că Dumnezeu Tatăl are un plan de icslaurare a relaţiei cu copii Săi. cei care le slujesc se concentrează mai mult asupra relaţiei 54 lor eu Isus decât asupra simptomelor lor! Dar asta nu înseamnă că cei ce slujesc nu sunt interesaţi de starea lur . Cei care părăsesc relaţia zilnică cu Dumnezeu trebuie sâ-şi pună o lingură întrebare:. Dumnezeu nc-a dat fiecăruia voinţa liberă. Totuşi. Bârfa se răspândeşte cu iuţeala focului şi distruge comunităţile creştine. este puţin probabil ca ca să primească vindecare şi eliberare. nu mai există blocaje în calea revărsării Duhului Ifţlnl şi drumul spre eliberarea dc orice duh rău este deschis datorită Inilaurării domniei Sale.. intr-o zi. împlinirea spirituală este un pas esenţial spre o vindecare definitivă. Partenerii sunt numai rareori conştienţi de existenţa săgeţilor otrăvite care. prinlr-o relaţie personală cu Dumnezeu. fiind răzvrătire împotriva planurilor şi scopurilor lui Dumnezeu pentru omenire şi un atentat la preţiosul dar pc care El L-a dat fiecăruia dintre noi. rădăcina problemelor este că nu-L fac pe Isus Domn în toate domeniile. Este semnificativ pentru această situaţie pasajul din Evrei 12:15: „Vegheaţi ca. atât pentru făptaşi cât şi pentru victime. Dacă creştinii ştiu că Istm este Domn în toate. scăpa de simptomcle care le controlează vieţile. Dacă Isus este cu S d f l v a r a t Domn. în cele din urmă. una dintre primele întrebări pe care trebuie să le punem în consilierea şi rugăciunea pentru vindecare şi eliberare Mic: „ Vrei să-L faci pe Isus Domn în viaţa ta? ". atunci ei trebuie să-L invite să fie Domn al fiecărei părţi a fiinţei lor: .. şi nu peste mult timp acea comunitate va ajunge să fie controlată dc un duh dc criticism. Ei cred că km este Fiul lui Dumnezeu. cu care putem alege. le-au distrus căminul. acea căsnicie a fost timp de mai mulţi ani sistematic deteriorată de sute de priviri şi cuvinte „ucigaşe"'. curăpre şi război spiritual. minte. Criticile nejustificate sunt o subtilă formă de manipulare şi control: „Dacă faci ceea ce vreau cu. pentru aceşti oameni trăirea zilnică sub domnia lui Isus (Ifittos este o necunoscută. Pot trece ani până când.Slujirea practică Multe căsnicii se distrug pentru că untd dintre parteneri face tot timpul comentarii critice directe sau indirecte (prin priviri sau insinuări) ia adresa celuilalt partener.nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine" (loan 14:6). Ei doresc să fie vindecaţi. emoţii. Odată ce într-o biserică au început să se facă comentarii nejustificate. domnie ce subminează drepturile demonilor dc a fi prezenţi în vieţile oamenilor. Un astfel de control este de fapt vrăjitorie (1 Samuel 15:23). în familii. imediat va apare şi bârfa. Pentru a ieşi din astfel de situaţii este nevoie de pocăinţă. Când Isus ne-a spus:. mulţi creştini nu înţeleg semnificaţia acestei întrebări. dar important este să trăieşti fiecare cuvânt al acestui cântec pentru că laun trebuie să fie într-adevăr Domn în toate.trup. că S-a înălţat în llBVă. voinţa liberă. în rcalilc. Eu suni calea şi adevărul şi viaţa . Din păcate.. Pentru mulţi. Domnia lui Isus Cristos Foarte mulţi oameni au o disperată nevoie de ajutor. Duhul de criticism şi judecata este o boală contagioasă. a trimis Duhul Sfânt peste Biserică şi câ într-o zi va reveni ca Kogc al Regilor şi Domn al Domnilor. Dacă o persoană nu poate accepta anumih oameni. nu vei mai fi rănit de observaţiile melc". Do aceea.ci sunt extrem de interesaţi. să vă aducă tulburare şi mulţi să jie întinaţi de ea". Foarte mulţi oameni 55 . că a murit şi a înviat.. voinţă şi duh. 11. relaţiile cele mai afectate de acest gen de atitudini greşite sunt cele dintre părinţi şi copii..

astfel. vă rog să vă asiguraţi că nu aţi tras anumite concluzii despre o persoană ha/ându-vă numai pe datele conţinute aici. El nu este destinat pentru aşa ceva! Tot ceea ce doresc este să împărtăşesc din experienţa câştigată în ani de zile de cei dc la Eilel Ministries. Mulţi mă întreabă: „Cum pot fi umplut cu Duhul Sfânt?". • Capitolul 3 Simptome observabile ale unei posibile demonizări • Unul dintre pericolele scrierii acestui capitol este că cei ticinformaţi pot încerca să-l folosească pentru a „detecta" demonii din alte persoane. Concluzie Cei care au nevoie de vindecare şi eliberare trebuie să audă adevărurile fundamentale ale Evangheliei. Cei care doresc să lucreze în consiliere vor fi. este foarte probabil ca unii dintre oamenii care nu pot simţi prezenţa Duhului Sfânt să aibă nevoie de vindecare emoţională. Căci nu există altă o altă temelie de viaţă pentru care să merite să te osteneşti (1 Corinteni 3:11). în special în emoţii. Căci dacă Isus este cu adevărat Domn. de care vor avea nevoie să fie eliberaţi dacă doresc să cunoască adevărata putere a lui Dumnezeu. Dacă emoţiile au fost rănite. De asemenea. Itt încercarea de a aduce vindecare celor pentru care se vor vor ruga. Aceste adevăruri trebuie prezentate în aşa fel încât ci să înţeleagă semnificaţia a ceea ce li se spune. Pentru cei ce au nevoie de eliberare cea mai mare urgenţă este stabilirea domniei lui Isus Cristos în vieţile lor. prin aducerea vindecării prin eliberare în vieţile a sute de oameni. nu să depinzi exclusiv de ceea ce citeşti în vreo curte! în cele mai multe cazuri ne vom confrunta cu ceva ce depăşeşte demonicul. vin la Ei. Cine este Domn in viaţa ta? ".Vindecarea prin eliberare . 57 • 56 . dar dacă sunt zone din viaţa noastră în care El nu este Domn.Slujirea practică au nevoie de eliberare numai pentru că nu l-au dat lui Isus locul pe carc-L merita în vieţile lor. răspund tot cu o întrebare:. De obicei. Atunci când veţi folosi informaţiile din acest capitol. fără îndoială. prin Isus.. De aceea. în consilierea unei persoane este vital să asculţi atât ceea ce ea are de spus cât şi ceea 01 Domnul vrea să-ţi spună. atunci Duhul Sfănt se va bucura să ne umple. ajutaţi de expunerea acestor observaţii dc viaţă ( a căror acurateţe a fost demonstrată prin slujirea practică) atunci când NC vor confrunta cu puterile demonice. Atunci când ele sunt aplicate în vieţile oamenilor. inconştient ei se supun controlului duhurilor de religiozitate. ne putem aştepta să-L vedem pe Dumnezeu lucrând cu putere în cei care. dau oamenilor posibilitatea de a-şi exprima dorinţa de a-L face pe Isus Domn al vieţii lor. Este esenţial să recunoaştem atât efecle demonice cât şi nevoia de vindecare ce are rădăcini adânci. la fiecare serviciu de eliberare pe care îl conduc. în jurul lor s-au ridicat atâtea ziduri încât cei afectaţi nu mai pot simţi absolut nimic! Pentru mulţi oameni religioşi practica propriei lor religii devine mai importantă decât domnia lui Isus Cristos în vieţile lor. este foarte probabil că umplerea cu Duhul iui Dumnezeu nu v3 veni. Dumnezeu doreşte să foloseşti darul deosebirii duhurilor.

când ciclul chimic iniţiat în organism de o primă doză. Pentru o deplină vindecare trebuie ca aspectele înclinaţiei să fie atent cercetate: Similar. De obicei ele au o rădăcină emoţională ţi pentru vindecarea lor trebuie dărâmate întăriturile demonice care iin căpătat acces în viaţa persoanei. Pentru a fi liber de aceste înclinaţii trebuie să te pocăieşti de păcatul de a-ţi fi maltratat propriul trup exercitându-ţi voinţa de a fi vindecat.ambele putând fi. în acest capitol vom vedea unele simptome ce pol fi observate direct în consiliere şi care pot fi atribuite prezenţei unui demon. cauza-rădăcinâ este mult mai adâncă decât pare să arate înclinaţia.Slujirea practică I Simptome observabile ale unei pasibile demonizări Există o oarecare suprapunere între acest capitol şi cel următor. îşi provoacă vomitarea alimentelor înainte ca ele sâ fie absorbite de organism. mai ales când este vorba dc înclinaţii. ci pentru a-şi masca 59 . etc. Dacă o persoană este incapabilă să-şi schimbe comportamentul printr-un act al voinţei sale libere. Acest mod de a-ji trata organismul este o răzvrătire împotriva Duhului Sfânt. în cele mai multe cazuri. cea din urmă se manifestă prin faptul că bolnavul. dulciuri. pierde continuu din greutate. înclinaţiile Una dintre cele mai comune caracteristici ale activităţii demonice este comportamentul necontrolat. zahăr. Dc cele mai multe ori tflzvrâtirea care a dat acces demonilor este împotriva unei alte persoane. Ei nu mănâncă din lăcomie. dacă un adolescent are nevoie să fie vindecat de respingerea pe care a luferit-o din partea tatălui său. Cele două capitole tratează subiecte similare dar care sunt văzute din puncte de vedere diferite.Vindecarea prin eliberare .în cele (lin urmă împotriva trupului. este clar că ea nu sc poate auto-controla. Persoanele bolnave de bulimie par a mânca normal dar deseori după masă. de cele mai multe ori problema înclinaţiei nu va fi rezolvată. Comportamentul poate fi o formă dc 58 i compensare a problemelor care zac nerezolvate. ciocolată. şi deseori este o tentativă dc a pedepsi părinţii pentru maltratarea suferită (reală sau imaginară). Cele mai obişnuite tulburări dc nutriţie sunt niioiexia şi bulimia. ta rândul lor. deşi mănâncă normal. cum ar fi mama sau tatăl. Capitolul de faţă nu are pretenţia de a fi un dicţionar complet al tuturor simptomelor observabile care pot indica demonizarea. minţituri demonice care conduc la subalimentaţie sau «upi'ualimcntaţie Oamenii pot deveni supraponderali şi pentru că mănâncă pentru B No consola. pe ascuns. li Poftele ieşite din comun Pentru a duce o viaţă sănătoasă. este foarte important sâ avem un regim alimentar şi o poftă de mâncare echilibrate. Ordinea dc prezentare a paragrafelor nu are nici o legătură cu importanţa sau conţinutul lor. Ea este deliberat făcuta. De exemplu. 1. Dacă nu se tratează cu acea problemă (dintre el şi tatăl său). El este doar un ghid rezultat din observarea celor mai comune dintre ele. eliberat dc orice demon care a câştigat acces prin acea înclinaţie. dacă sc ignoră dimensiunea demonică din procesul dc vindecare. Aceste tulburări de nutriţie sunt o formă de răzvrătire . Această tulburare de nutri pe nu trebuie confundată cu lipsa poftei tio mâncare sau cu lăcomia . Răzvrătirea deschide uşa demonicului. în capitolul următor vom analiza diferitele căi prin care demonii pot intra. trebuie reluat iar şi iar. ducând apoi o viaţă disciplinată. Consideraţii similare se pot face şi cu privire la excesul de alte produse care nu conţin droguri: alcool. care apoi înlănţuie persoana în înclinaţii vicioase'. nu va fi suficient să i se slujească doar pentru vindecarea de respingere.' al cărui templu este trupul tău (1 Corintcni 6:19). Un exemplu tipic este dependenţa dc substanţele chimice (cum ar fi nicotină şi drogurile). Lipsa dc grijă liiţă de trupul pe care ni l~a dat Dumnezeu este răzvrătire împotriva Duhului Sff'nt. acel tânăr va rămâne în continuare vulnerabil fie la unele înclinaţii viitoare fie la alte forme de comportament anormal.

se poate hotăra fie să sc supraalimcntcze pentru a deveni prea grasă. O altă întăritură demonica care poate controla nutriţia îşi are rădăcinile în abuzul sexual al femeilor. Acesta este unul dintre cele mai serioase avertismente din Biblie Atunci când oamenii îşi dau seama de importanţa iertării şi când înţeleg semnificaţia cuvintelor lui Isus. în cele mai multe cazuri în aceste tipare există o dimensiune demonică. o fac pentru că Ii s-a dat acces fie printr-o relaţie greşită. 4. fiind. Am văzut. că atunci când pe linie generatională a existat păcatul vrăjitoriei (şi în special folosirea medicamentatiei şi remediilor de însănătoşire ocultă). în slujirea pentru eliberare deseon este imposibil sâ conducem persoana spre vindecare până când ea nu alege să-i ierte pe cei care . urâtă şi deci ncatrăgătoarc pentru un alt potenpai violator. Urând abuzul. aceşti oameni vor fi marginalizaţi şi excluşi de lapărtăşia cu ceilalţi membri. care nu sunt altceva decât reacţii alergice ia diferitele substanţe chimice. Amărăciunea fi neiertarea în învăţăturile Sale. El a spus că este mai mult decât important să iertăm şi că. Există multe tipare comportamentale cc tind să înstrăineze oamenii de prieteni şi vecini. 60 Dumnezeu doreşte ca oamenii să trăiască în bune relaţii. Şi nu este uşor să învingi durerea simţămiutclor rănite. şi în special atunci când o fată a fost abuzată sexual în perioada de pubertate când sexualitatea ci fizică începea să se dezvolte. Dar din clipa în care a fost luată decizia de a ierta. de aceea. alergia fiind cauzată de duhurile de infirmitate. cât şi nivele ce depăşesc limitele acceptabilului. Isus a subliniat mereu importanţa iertării. trebuie . fie să se subalimenteze pentru a deveni anorexică şi a opri astfel dezvoltarea formelor care îi accentuează feminitatea. Mulţi oameni se nasc cu boli alergice. atunci nici Tatăl Său din ceruri nu nc va ierta pentru ceea cc am făcut noi (Matei 6:15). în cadrul acestei enorme varietăţi de caractere umane există atât nivele dc comportament ce exprimă o difcrenpcre acceptabilă. ci chiar deosebit de periculoase. în subconştient Tulburările de alimcntatic. 3. de aceea nu este surprinzător că una dintre tacticile Iui este încercarea de aîmpinge oamenii spre extreme. Tratamentele medicale sc axează pc reacţiile chimice implicate în aceste procese. care îi vor respinge şi izola de societate. de cele mai multe ori ei fjbresc să-i ierte chiar şi pe cei care i-au abuzat îngrozitor deoarece îşi dau scama că deseori comportamentul celor ce i-au abuzat a fost I consecinţă a modului în care aceştia.să ne întrebăm dacă nu cumva ca sc află în robia uimi duh de nciertarc sau de amărăciune. 61 . Satan se opune fără încetare planurilor şi scopurilor lui Dumnezeu. dacă nu vrem să-i iertăm pc ceilalţi pentru ceea cc ne-au făcut. Când demonii cauzează parţial sau total aceste efecte. întrebarea care trebuie pusă este dacă nu cumva demonicul a căpătat drept de intrare datorită unui păcat pe linie generaţionalâ. astfel încât comportamentul lor să devină inacceptabil pentru ceilalţi. în bisericile locale. fie printr-un păcat gencraţional.Vindecarea prin eliberare . începe lupta cu emoţiile. dc fapt. foarte probabil că ele au fost moştenite de Ia unul din părinp. au fost trataţi. Astfel de decizii pot fi luate şi involuntar. de exemplu. poate apare un blestem demonic ce generează boala alergică. Când o persoană înţelege necesitatea iertării dar nu poate lua o decizie.ni rănit-o. la rândul lor. dar întrebarea care trebuie sâ primeze este:„Care este cauza acestei boli?". pot avea cauze diferite.Slujirea practica Simptome observabile ale unei posibile demonizări profunda durere emoţională interioară. dar nu există două persoane identice sau care sâ aibă exact aceleaşi talente sau preocupări. Ulterior ea va asocia trupul ei atractiv cu posibilitatea dc a fi din nou abuzată. E x t r e m e ale comportamentului Dumnezeu este un Dumnezeu al diversităţii! O simplă privire aruncată asupra creaţiei Sale nc confirmă diversitatea acesteia Pc pământ trăiesc miliarde de oameni. Corpul uman nu poate absorbi anumite substanţe chimice fără a produce nişte reactii care sunt uneori nu doar neplăcute.

Forţarea este o caracteristică a activităţii demonice. Se pare că unii oameni. Ea şi-a adus aminte dc administratorul internatului care a intrat în camera. Demonul care intrase în el în copilărie îl controlase toată viaţa. A fugit la baie şi a încercat să se spele pe mâini. oamenii aleg deliberat să se folosească de înşelare pentru a-şi atinge scopurile. înăbuşite dc trauma suferită în noaptea aceea. La alţii. somnolenţă sau incapacitate de concentrare. verificarea dacă uşile sunt închise sau dacă gazul este oprit.Slujirea practica Simptome observabile ale unei posibile demonizări 5. De atunci a început să se spele foarte des pc mâini.Vindecarea prin eliberare . Peste ani. printr-o totală lipsă dc motivare în a face ceva. 7. am văzut ochii unui copil înspăimântat dc deschiderea uşii camerei sale în miez de noapte. înşelarea poate fi atât de adâncă încât persoana Ifi nu-şi mai dea seama dacă spune adevărul sau nu. Vara ci sc simt bine. Atunci. lăsând-o cu mâinile pline dc spermă. sunt mai vulnerabili la depresie pentru că nu găsesc căi de descărcare a propriei lor creativităţi. procesul dc vindecare a putut începe numai atunci când el s-a confruntat cu ceea cc făcuse ca şi copil. au ieşit la suprafaţă. Atunci când îşi dau seama că pot fi independenţi dacă mint sau sunt duplicitari în comportament. lipsă de angajare. De cele mai multe ori oamenii sc simt blestemaţi de aceste obiceiuri de care nu pot scăpa. Când ne-am rugat şi am cerut Duhului Sfânt să expună rădăcina acelei probleme. 6. Nu-şi putea explica dc ce făcea acel lucru. femeia a părut a fi. dar iama sunt parcă lipsiţi de viaţă. avem de-a face cu demonii. şi nimeni nu ştia de ce. ei dau acces unui duh dc înşelare. Oamenii cad în ispită atunci când sunt înşelaţi. A văzut că mergea şi a continuat să mintă. sunt normale. pedcpsindu-1. toate aceste cazuri de depresie nu au o cauză evidentă fi singura soluţie. Când am privit-o. întreaga ci familie era afectată dc comportamentul ei. a dispariţiei oricărei speranţe. după care a plecat ameninţând-o sâ nu spună cuiva ceva. chiar dacă ea îşi arc o2 63 . Iar alţii sunt afectaţi dc anotimpuri sau dc starea vremii. cel care îi slujeşte trebuie să facă diferenţa între adevăr şi minciună. iertându-şi părinţii care. oricât dc mult s-ar fi spălat. de fapt. Oridecâte ori avem de-a face cu astfel de obiceiuri comportamentale. l-au împins la acel comportament. La patruzeci de ani dc la acel incident ca continua să-şi spele mâinile. Personalitatea şi comportamentul înşelător Una dintre principalele tactici ale lui Satan este înşelarea. a smuls-o din pat şi s-a masturbat pe mâinile ci. Amintirile. Dacă persoana care a procedat în felul acesta va căuta mai târziu ajutor. Am slujit unui bărbat care începuse să mintă încă de când era şcolar. altfel. Noi toţi avem o voinţă liberă şi capacitatea de a lua decizii corecte. parc a fi medicamentaţia temporară sau permanenta. chiar şi atunci când adevănil nu i-ar fi adus nici un neajuns. Aparent. Exemple tipice sunt spălarea mâinilor. şi aşa şi este! Cunosc o femeie care dorea să se elibereze dc obiceiul dc a sc spăla pe mâini de douăzeci dc ori pe zi. Dar cauza există întotdeauna. La unii oameni ea se manifestă sub ferma „întunecării" vieţii. împinsă de demonii care intraseră în ea în acele clipe de frică şi teroare. Depresia „Depresie" este un termen generic care acoperă o largă gamă de simptome comportamentale. Eliberarea a condus la vindecarea dc acel obicei şi a fost începutul deplinei vindecări de toate consecinţele acelui abuz. dintr-o dată. pentru a scăpa de necazuri. dar parcă nu putea scăpa dc mirosul acela. Oamenii care sunt prizonieri ai unor astfel dc obiceiuri doresc să scape dc ele. este puţin probabil ca omul acela sâ fie vindecat şi elibarat. foarte spenată. Obiceiurile comportamentale forţate Prin „obicei comportamental forţat" înţeleg repetarea forţată a unor acţiuni care. rareori persoana care face asfel de lucruri crede că face ceva acceptabil sau tolerabil. Dacă nu se întră in luptă cu duhul de înşelare. cum ar fi artiştii sau coi cu o sensibilitate deosebită.

fără sâ-şi dea seama. dacă biserica are obiceiul să aducă pâinea şi vinul la fiecare. Fuga Nu întotdeauna oamenii fug deliberat! La reuniunile creştine deseori am văzut oameni care. se ştie. Când oamenii suferă de depresie. de origine demonică. De exemplu. emopilc pol fi rănite sau scoase din echilibru. la cealaltă extremă pot fi complet insensibili la ceva dramatic. expuse şi tratate cu dragoste. până când nu mai puteau rezista şi parcă ceva exploda în lăuntrul lor. Dar. depresia fiind un blestem căruia i s-a dat drept de intrare prin practicarea acestei forme de idolatrie. Când emotiilc cuiva sunt rănite. a se ruga sau a se bucura de viaţă. Alunei se ridicau şi fugeau afară Dc obicei. Uneori i-am văzut cum se crispau pe scaune. care se simt vinovaţi dc lipsa dorinţei de a citi Biblia. de obicei. Este mult mai uşor sâ te rogi pentru vindecarea celor ce nu au fost afectaţi de aceste substanţe chimice. Deşi demonicul nu este. Există unii oameni care par a nu da niciodată răspunsuri emoponalc normale. De cele mai multe ori. Tratamentul presupune suplimentarea cantităţii de lumină pentru persoana suferindă in perioada lunilor de iarnă. Dumnezeu nc-a înzestrat cu emoţii. Ei nu sunt în stare nici să meargă în faţă pentru a lua Cina şi nici să stea la locul lor. 8. sfaturile bine inrenjonaje ale prietenilor nu fac decât să sporească suferinţa celor afectaţi dc depresie. a cărei producere este suprimată de către lumină. ei pot suspina după ceva ce este considerat ca josnic dc către majoritatea oamenilor sau. deseori emopilc sunt controlate de puternice forţe demonice ce au intrai prin durerea care a generat tulburarea cmoponali 9. în general persoana nu-şi dă seama de ceea ce se întâmplă şi dc cele mai multe ori ea este uşurată când află că nu a putut sta la reuniune datorită acţiunii unei puteri demonice. Soluţiile naive. omul acela devine foarte vulnerabil la demonizare şi. Nu trebuie însă omisă nici posibilitatea activităţii demonice în cauzarea excesului de melatonină din organism. acest gen de fugă este impus nu de voinţa persoanei ci de cea a demonilor din ca care înceracă să o controleze chiar şi atunci când ea se află sub o puternică ungere. Din nefericire. fără să le înţeleagă natura. astfel încât să ne putem exprima sentimentele şi să ne bucurăm dc viaţă. este controlat dc demonii care îl vor ţine în robia simptomclor. Tulburările emoţionale Toţi oamenii au simţăminte. este asociată excesului de melatonină. De cele mai multe ori cauza este în rănile emoponalc sau relaţiile deteriorate. De obicei. Nu trebuie să ne închipuim că depresia este.Slujirea practica Simptome observabile ale unei posibile demonizdrt rădăcina în păcatele generaţiilor anterioare sau în atitudinea altora faţă de ele. încercând să rămână pe loc cât mai mult timp posibil. Depresia trebuie înţeleasă. vindecarea şi eliberarea. datorită relaţiilor şi împrejurărilor vieţii. o întreagă reţea de diferite duhuri afectează mintea şi emoţiile celor demonizaţi. Există unele evidenţe clare ale legăturii dintre depresia sezonieră şi demonizarca venită pc linie generaţională iacei ai căror strămoşi au fost închinători la soare sau anotimpuri. dc genul „Nu te lăsa" sau „Spune-I Domnului în rugăciune" nu fac decât să agraveze depresia. şi nu în ultimul rând relaţia lor cu Dumnezeu. Unii confirmă existenţa acestor atacuri atunci când iau Cina Domnului. tratamentele medicale ale depresiei implică diferite tipuri de medicamentaţie care au ca efect atât controlul simptomclor cât şi îngreunarca slujirii persoanei care este controlată dc efectele medicamentelor. cauza primară a bolilor emoţionale.Vindecarea prin eliberare . Asemenea reacUi la 65 . întregul lor sistem relaţional este afectat. Depresia sezonieră. fie complet absenţi. întotdeauna. Uneori oamenii mărturisesc că s-au luptat ani de zile cu acele probleme. 64 Slujirea persoanelor depresive cere răbdare şi atentie în a discerne rădăcinile bobi care. vor face ca Dumnezeu să aducă pas cu pas. Ei sunt fie excesiv dc precipitaţi. Dar rareori vom întâlni o persoană care să sufere regulat de depresie şi care sâ nu fie şi afectată demonic. nu au putut rămâne acolo. alunei când ungerea Duhului Sfânt era deosebit dc puternică.

Dacă o persoană continuă sâ se simtă vinovată şi după ce păcatul a fost mărturisit şi iertat. discuta cu cineva dc care le era frică. în spatele acelui comportament sc află aproape întotdeauna o intăritură demonică. etc.urmarea unei relaţii rupte şi neconştientizate. ei se vor comporta ca 66 61 . şi Scriptura ne spune că dragostea alungă frica Numai în Numele lui Isus poate fi înfrântă şi alungată frica prin care Satan vrea să ne controleze viepilc. privind la televizor. 10. o indicaţie a unei anterioare implicări în vrăjitorie sau satanism. Satan va căuta să pervertească şi frica. pare a fi vorba doar de o modalitate de rezolvare a unor probleme de relapc. Dar odată ce partenerii au optat pentru o coexistent care vine împotriva relaţiilor conjugale dumnezeieşti. Satan nu doreşte sâ vadă creştinii experimentând iertarea data de lucrarea crucii. Satan se bucură să vadă relauli conjugale care sunt sub standardele lui Dumnezeu sau. Dar comportamentul evazionist dispare imediat ce se iveşte posibilitatea refacerii relaţiilor distruse. Şi nu este uşor să desparţi adevăratele sentimente dc cele contrafăcute demonic. foarte probabil că ea este victima unui duh care o ţine în legăturile unor sentimente de vinovăpe şi osândire. Am văzut oameni care. Pericolele pe care le întâmpinăm zi de zi în copilărie sunt atât de mari încât puţini dintre noi ar supravieţui dacă nu ar exista acea frică copilărească. spâlându-se excesiv. Odată absorbiţi de ceea ce-i preocupă ci devin aproape imuni Ia prezenţa altor oameni. pentru a alunga frica care le dictează obiceiurile şi comportamentul. Dacă creştinii se simt iertaţi. ci au ieşit din voia Iui Dumnezeu. lăsată dc Dumnezeu. el trebuie să lupte nu doar cu suferinţa sa şi a partenerului său ci şi cu demonii care fac totul pentru a ţine cuplul despărţit.Vindecarea prin eliberare . citind nuvele. Este uimitoare schimbarea care se produce în vieţile oamenilor atunci când frica cc i-a controlat (deseori toată viapj) este alungată şi ei devin liberi să fie ei înşişi. Ea ne păzeşte să facem lucruri care ne pot fi dăunătoare. dc obicei.intrare a demonilor. Dar aşa cum face cu fiecare dar al lui Dumnezeu. folosindu-le ca pe nişte porp de. fie a strămoşilor ci. La prima vedere. fie a persoanei în cauză. Pc lângă fuga de Ia reuniunile creştine. Când cineva este controlat de o frică. atunci când au fost eliberap de frică. Daca unul dintre parteneri vrea să iasă din acea situaţie. a problemelor conjugale. Isus este dragostea desăvârşită. Asemenea tipare comportamentale sunt descon. vinovăţia trebuie sâ dispară.Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demonizări Cina Domnului sunt. şi sunt sute de feluri de frici pe care Satau Ic foloseşte. în acest fel. • 11. tinându-ne în sclavia greşelilor. mânca mâncăruri pe care înainte le considerau groaznice. avea din nou relapi sexuale cu soţul sau sopa. iraponală. Cei în cauză sunt atât de absorbiţi dc activitatea lor evazionistă încât nevoia de a înfrunta durerea emoponală rămâne adânc îngropată in ci. Creştinii au imensă responsabilitate de a sluji oamenilor prin vindecătoarea dragoste a lui Isus. zbura cu avionul. etc. Satan nu are nici un interes ca oamenii să iasă din greutăţile prin care trec şi să fie vindecaţi. mai există şi o altă formă de evadare cc poate fi generată de o puternică aepune demonică. aşa că va face tot ce poate pentru a-i determina să stea departe de ceilalţi sau sâ sc retragă în ci înşişi atunci când sunt în compania altora. Exemplul clasic este cel al tratării. El va încerca sâ ne pnă robi ai traumelor ce urmează unor experienţe care ne-au înspăimântat. Vinovăţia şi auto-condamnarea Atunci când păcatul este mărturisit şi iertat. distruse. dacă este posibil. Frica şi fobiile Frica este un dar de la Dumnezeu. Oamenii pot „rugi"în ei înşişi având unhobby. Satan capătă drepturi în acea relape şi demonicul întăreşte ruptura conducând pe unul sau pc ambii parteneri la activităp comportamentale evazioniste. dintr-o dată au putut conduce din nou maşina. Este interesant de observat cum unii oameni au un anumit comportament în cadrul relaţiei conjugale şi un cu totul alt comportament faţă de ceilalţi oameni. Când partenerii aleg despărţirea.

. in slujire. ci la auzirea repetată a unor voci care vorbesc cu regularitate la nivel mental. Este o minune . Mulţi dintre cei care suferă de această . Deci Satan va face tot ce poate pentru a ţine oamenii în robia vinovăţiei păcatului. cauzând afecţiunea In generaţia prezentă. Credinţele eretice Satan nu se află doar în spatele religiilor false. înşelându-i prin sentimente contrafăcute demonic. ceea ce ne arată că atunci când o boală coboară pe linie generaţională este posibil ca cel care coboară să fie. Când aceste simptome prevalează. Satan orbeşte minţile necredincioşilor pentru ca ei să nu vadă lumina Evanghelici (2 Corinteni 4:4). ereziile.minunea biruinţei crucii asupra puterilor vrăjmaşului. Când oamenii mor. membrii familiei acestuia. afecţiunea este de natură spirituală.sâ răspândească false intcqirctări ale Evanghelici. mărturisind cu putere Evanghelia. şi eu pun această întrebare celor cărora le slujesc. probabil. de fapt. duhul care a indus simptomele în fiecare generaţie. Cei eliberaţi dc aceste voci experimentează o pace şi o linişte pe care nu le-au avut niciodată. Auzirea de voci Auzirea de voci este un fenomen mult mai răspândit decât se crede. Unii oameni aud mai multe voci. Uneori poate fi vorba de o puternică legătură sufletească cu o persoană care. pe linie gencraţională. arunci când persoanele au fost eliberate de duhurile dc boală care au venit de la strămoşi. probabil. Probabilitatea prezenţei accstoT duhuri trebuie serios luată în considerare oridecâte ori se observă existenţa unor boli ereditare. Plângeri 5:7). Am văzut vindecări complete în cazuri mergând de la rinită (o formă acută a sinuzitei) de care o femeie suferea de 25 dc ani până la blocarea rinichilor. cl lucrează şi înlăuntrul denominaţiilor creştine căutând . experienţa ultimilor ani arată limpede că duhurile de boală pot coborî pe linie generaţională. Bolile ereditare De obicei medicii îi întreabă pacienţii care suferă de boli grave dacă nu au avut în familie cazuri similare. Nu poţi discerne înşelarea decât dacă stai bine ancorat în adeVăr Dc multe . cauzând afecţiuni. am văzut cât de important este să nu le îndepărtezi de adevărurile fundamentale ale Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă persoana refuză să se ierte pentru ceea ce a făcut. îşi imprimă gândurile şi cuvintele în mintea persoanei care aude vocea. în cazul unora. demonii din ei nu mor! Ei sunt fiinţe spirituale care nu au o „casă" şi vor căuta să ocupe o fiinţă umană pentru a-şi exercita sarcinile funcţionale. ea deschide uşa demonilor care aduc cu ei un nesfârşit cortegiu de sentimente de vinovăţie şi auto-condamnarc. 12. Deşi există unii teologi şi unii medici care cred că este vorba de o teorie absurdă. se pare că aceste voci vorbesc fără încetare. Păcatul le dă drept dc intrare în copii şi în copiii copiilor aşa că cei mai afectap la moartea celui demonizat vor fi. Am văzut multe eliberări şi vindecări majore atunci când ne-am confruntat cu puterile demonice venite generaţional şi când cei în cauză şi-au iertat strămoşii pentru orice faptă care a putut da demonilor dreptul de a coborî pe linie generaţională. fiind orbi faţă dc adevăr. Ei caută. Scriptura ne spune că nelegiuirea părinţilor va fi pedepsită in 68 copii (Exod 20:5. Odată ce au acceptat credinţele nescripturale.Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demonizări nişte oameni iertaţi. Pentru a putea elibera victima. Dar şi în acest caz este vorba tot de o implicare demonică. în cele din urmă. cu sau fără ştiinţă. fire conducătoare care să-i ajute la diagnosticarea şi tratamentul pacientului. încurajând părerile divergente faţă de adevăr şi. oamenii devin vulnerabili la primirea unui duh utre-i va ţine în robia acelor false credinţe.boală" nu o mărturisesc de teama de a nu fi consideraţi nebuni. Deşi cu alt scop. 14. Nu mă refer la visele în care oamenii au experienţe trecătoare (auzirea vocii unor persoane care Ic vorbesc în somn). In cazul acesta va trebui abordată. fiecare voce în parte. trebuie aflat a cui este vocea pe care o aude cu regularitate şi trebuie ruptă legătura sufletească dintre cele două persoane. 13.Vindecarea prin eliberare .

îşi împietreşte inima faţă de Domnul.Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demoriizâri ori. Duhul de frică lucra pentru el. Dar el şi-a ieşit din fire şt a ameninţat-o cu tot felul de represalii în cazul repetării acelei greşeli. care în mod obişnuit se comportă normal. au dreptul de a-i înşela. Satan primeşte închinare de la o omenire înşelată printr-o pletoră de false religii. demonii din oameni au făcut comentarii sarcastice de genul: „Ştim că este adevărat. fie nu sunt preocupaţi de doctrina propriei lor credinţe. Ca dumnezeu al acestui veac el continuă să caute închinători dar. De aceea. prietenii şi vecinii credeau că este un soţ model ce are o şotie model şi o căsnicie creştină perfectă. Noi am văzut cât de actuale sunt cuvintele din Levitic care arată consecinţele ruperii legământului cu Dumnezeu: „.. Acest duh de frică era controlat de duhul de dominare din soţul ei. au fost implicaţi într-o astfel de înşelare demonică atunci ei s-au deschis demonizării şi au primit un demon care îi va ţine în robia înşelării pe care au îmbrăţişat-o. Am slujit unei femei al cărei soţ a avut o singură ieşire comportamentală de acest fel. partizanii celorlalte sisteme de credinţă fie cred că religia lor este cea adevărată. Duhul de frică pe care l-a primit o determina să facă tot ce dorea soţul ei.Hndecarea prin eliberare . dar vindecarea de consecinţele idolatriei moştenite de la o religie falsă nu poate veni decât prin eliberarea care urmează pocăinţei. Deşi bolile de inimă pot avea. * stingă ochii şi să piară via fa din voi" (Levitic 26:16). Omul acela. nu lăsa ca cineva să se apropie de el pentru a-1 ajuta. era un simulacru de căsătorie zidită pe frica rezultată dintr-o iraţională izbucnire a unui soţ care nu înţelegea ce este dragostea. fiecare cu propriul ei sistem de credinţe şi tradiţii. Mândria lui 1-a făcut să cadă din har şi din slavă. în spatele oricărei religii false se află o putere demonică ce-şi caută închinători. datorită unor credinţe false. 15. Orice soţ normal ar fi râs copios şi ş-ar fi consolat sofia. O persoană înşelată. Deşi Isus a arătat foarte clar că nu există decât o singură cale spre Tatăl ceresc şi că El este calea. Am văzut că atunci când o persoană. Un om poate fi convertit la creştinism prin predicarea şi învăţarea cuvântului lui Dumnezeu. adevărul şi viaţa (loan 14:6). prin cuvinte sau fapte. Revendicările pe care le-a făcut Isus Cristos sunt deasupra 70 16. autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu şi lucrarea Duhului Sfânt. de drept.vor face să vi se oricăror altora deoarece nici un alt întemeietor de religii n-a avut vreodată pretenţia de a fi Dumnezeu şi nici nu a putut demonstra. atunci când am rostit adevărul Scripturii. Membrii bisericii.. cu excepţia sataniştilor care sunt perfect conştienţi dc ceea ce fac. este foarte vulnerabilă la atacurile demonilor carc-i vor controla mintea şi capacitatea de înţelegere. trebuie să ne punem întrebarea: care este originea acestor boli? Eu cred că dacă creştinii vor asculta însărcinarea dată de Isus de a vindeca bolnavii şi a scoate demonii. La începutul căsniciei lor. în realitate. Implicarea în religii false Satan a fost aruncat din cer pentru că a vrut să fure închinarea care. ci înţeleg bine adevărul Cuvântului Iui Dumnezeu şi ştiu că atunci când oamenii nu cred acest adevăr. deşi suferea. dar el nu crede. ea a prăjit prea tare carnea pe care i-a servit-o la masă. astfel încât acesta nici nu mai trebuia să-şi manifeste adevăratul temperament. care dura de aproape douăzeci de ani.. Dumnezeu le va da mai multă lumină asupra acestui subiect.. cauze medicale. i se cuvenea numai lui Dumnezeu. Comportamentul iraţional Există întotdeauna un motiv pentru care o persoană. evident. Femeia a fost atât de traumatizată de acea experienţă încât din acel moment a început să trăiască sub stress.groaza. Sopa sa trebuia să sufere groaznicele consecinţe ale unei vieţi în care încerca mereu să-i satisfacă • 71 . în generaţiile următoare ei pot apare boli (fizice) de inimă. are periodic ieşiri comportamentale iraţionale şi de neacceptat pentru cei din jur. tuberculoza şi frigurile . adevărul acestor revendicări. mai ales dacă este vorba de doctrinele de bază privind adevărul. . Dacă oamenii. fie şi trecător. el ne dă dreptul să fim aici!" Demonii ştiu foarte bine cc este adevărat şi ce este greşit.

dar inimile lor erau departe de Dumnezeu. permanent. Poate fi vorba de . Deseori ci se comportă copilăreşte şi au tendinţa de a-i privi pe ceilalţi adulţi prin prisma experienţelor trăite în copilărie. deja. într-o altă lume. Ei împovărau oamenii cu detalii ale Legii. Şi de data aceasta. 17. comunitatea §6lon trebuie să se întrebe daci nu cumva există un păcat din UlSulul ci pentru care trebuie sâ sc pocăiascâ. Acelaşi duh care i-a călăuzit pe fariseii de odinioară îi călăuzeşte azi pe logalişi. este evident că I U I pol avea toţi dreptate! Satan adoră dezbinarea. Odată ce obiceiul s-a instalat.Vindecarea prin eliberare . Când liderii mai multor denominaţii complet diferite. Această slujire specială nu face obiectul acestei lucrări: Dar trebuie să menţionăm că oamenii care suferă dc acest sindrom experimentează nişte lucruri reale şi nu imaginare.. chiar dacă comportamentul acela rine 72 împotriva personalităţii şi darurilor pe care i le-a dat Dumnezeu. Astăzi.liderii religioşi din acea vreme. nu poţi cunoaşte vreodată adevărata lor personalitate! Ei îşi pot schimba chiar şi vocea în funcţie de împrejurări. Dacă un copil simte că este acceptat de părinţi numai dacă se comportă într-un anumit fel.'ind avem de-a face cu demonii trebuie să ne amintim că ei pot Opera la fel dc uşor într-un grup de oameni ca şi într-o singură persoană. Deşi.. neîndrăznind vreodată să-i iasă din voie. Nu vom aborda aici în detaliu slujirea celor ce suferă dc aşa numitul sindrom al . De obicei. cu ceilalţi oameni. Izbucnirile iraponale sunt. atunci cl va face tot ce poate pentru a sc comporta în acel fel. sau chiar în linia ancestrală.copilăriei remanente". Tipic pentru relaţiile imature este şi cazul persoanelor care par a trăi. din experienţa noastră.. ceea ce arată că în ciuda religiozităţii I ff acei oameni erau morp spiritual. este neînţclcpt să te lansezi în această slujire pentru eliberare fără a căuta să înţelegi bine cauză primară a „frângerii" personalităţii. Lipsa unor relaţii mature Pentru unii oameni este foarte dificil să menţină relaţii normale. de cele mai multe ori. Multe biserici locale sunt prizoniere ale tradiţiei. El I a numit morminte văruite. Oamenii aceştia rămân o enigmă. ajung să «lume cu egală convingere lucruri complet diferite. Dar ele pot avea şi o rădăcină deseori de mult timp înăbuşită.. şi dacă îi poate Bimuţi pc creştini unii împotriva altora cu ajutorul unui duh legalist. va reuşi să pnă Biserica departe de dinamica vieţii în Duhul Sfânt. Legalismul şi robia spirituală Unele dintre cele mai aspre cuvinte din Biblie sunt cele adresate de Isus fariseilor . atunci când anumite trăsături de personalitate sunt foarte accentuate. care nu este dacâl o altă formă de manifestare a robiei regalismului. prin care întotdeauna Dumnezeu face lucruri noi. La rădăcina problemei sc află de obicei un motiv care detennină persoana să înşele: fie încercarea dc a acoperi ceva fie dorinţa de a fi pe placul celorlalţi. pierzându-şi viziunea Blestemul tradiţiei face ca scânteia adevăratei vieţi Spirituale. vindecarea vine în urma tămăduirii de consccinţsle trecutului şi a eliberării efective.. să nu le transforme niciodată într-o flacără' ( . în caz contrar. Pavel a rezumat acest adevăr spunând că . Fariseismul nu a murit. poţi face mai mult rău decât bine persoanei care. în rănile şi durerile din trecut. Când într-o biserică locală apare o opoziţie. şi nu vrem să schimbăm nimic!" este una dintre pietrele în care mulp slujitori tineri s-au poticnit. el se numeşte legalism. cl se va manifesta frecvent şi în viaţa dc adult. suferă destul. deşi sinceri în felul lor. dc origine demonică. Un duh similar duhului fariseic este cel care plasează dictatura uimi denominaţii deasupra domniei lui Isus. ştim că demonicul este întotdeauna implicat in aceste cazuri. „Aţa procedăm noi. care cunoşteau perfect atât Legea cât şi modul în care să o ocolească.Slujirea practica Simptome observabile ale unei posibile demonizări capriciile.litera omoară. dur Duhul dă viaţa" (2 Corinteni 3:6). mature. 18. în spatele acelui comportament înşelător se află o puternică întări tură demonică. slujire care doreşte vindecarea „frângerii" personalităţii ce poate apare ca urmare a unor traume sau abuzuri suferite în copilărie.

fără sâ-şi dea scama de dimensiunea demonică în care sunt implicaţi. Distrugerea obiectelor asociate practicilor oculte este un important act dc pocăinţă. Fără eliberare. ei câştigă acces în generaţiile următoare. Uneori co^marelc sunt cauzate de demonii care au trecut de la părinţi la copii. prin păcatele părinţilor. în felul lor. Când visele şi coşmarete sunt generate demonic. indiferent dacă practicanţii cred că au de-a face cu o forţă neutră sau că se închină. un abuz sau uncie şocuri emotionale suferite în primii ani ai copilăriei. în spatele fiecărei practici oculte sc află o putere demonică. celelalte vin aproape de la sine (vezi glosarul practicilor oculte de la sfârşitul cărţii). invariabil. vor reînvia in vieţile acestor generaţii traseul pe care l-au parcurs până Ia ele. Când aceleaşi scene de coşmar se repetă cu regularitate ele sunt generate. controlat sau posedat în perioada implicării.Vindecarea prin tUberare . Scriptura ne avertizează că vin zile când şi cei aleşi pot fi înşelaţi.. dc demonii care în timpul somnului. să le păzească minţile de atacurile vrăjmaşului.fi nu ne duce tn ispita. Deşi. 21. Acest lucru se întâmplă atunci când oamenii sc implică în ocultism. că ei controlează şi folosesc puterile oculte. epuizând persoana. Unele coşmare se repetă. 19.. să-şi facă victima să sufere. cei care au avut cărţi dc magie au trebuit sâlc ardă (Fapte 19. în timpul slujirilor. Cel mai ascuns lucru din ocult este faptul că prin orice activitate ocultă i se aduce • închinare lui Satan. De multe ori oamenii sc trezesc dintr-un coşmar într-o stare de epuizare şi au nevoie de un timp oarecare pentru a adormi din nou. oricând au posibilitatea. înainte de culcare. deşi nu au nimic comun cu viaţa lor. de cele mai multe ori. trebuie pusă la îndoioală sinceritatea pocăinţei sale. ei folosesc limba celui demonizal. Vorbirea necontrolată lacov ne spune că limba este un foc care poate scăpa de sub control! Când demonii vorbesc. Pe vremea lui Pavcl. ci scapă-ne de Cel Râu" ( Matei 6:13). panică sau frustrare. Implicarea în ocultism Semnificaţia cuvântului „ocult" este „ascuns". viaţa creştină a celor altădată implicati în ocultism va fi mereu tulburată de trecutul lor. în asemenea ocazii activitatea demonică 75 74 . El nefiind pentru aceşti oameni decât o manifestare a unui demon pc care-! pot folosi pentru a-şi atinge scopurile. Suntem preveniţi că Satan poate veni ca înger dc lumină pentru a ne face sâ credem că avem de-a face cu Dumnezeu. Ei ÎI vor pune pe Isus (şi lucrarea Duhului Sfânt) într-o „rama" ocultă. în timpul orelor de somn nu putem controla ceea ce se petrece în minţile noastre şi de aceea este important pentru creştini să ceară Domnului. Demonii nu uită! Când. Odată ce s-a început practicarea unei prime forme de ocultism. vindecarea nu poate veni decât prin eliberarea de duhurile care le cauzează. de fapt ei sunt cei manipulaţi ile către demoni. persoana nu este conştientă de incidentul care a ocazionat demonizarea. descriu evenimente reale care aparţin unor alte timpuri. Coşmarul este un vis care produce teamă. demonii care au primit acces prin el nu-i vor uita şi vor încerca. Deşi ocultiştii cred. Dacă cel implicat în ocultism nu vrea saşi distrugă obiectele oculte. când auto-apărarca nu mai funcţionează. Pentru cei care au fost implicati în ocultism este de maximă importanţă sâ renunţe complet la orice putere demonică care i-a influenţat. Satan arc putere şi o foloseşte pentru a aduce oamenii snb controlul său.Slujlnea practica Simptome observabile ale unei posibile demomzuri lupta cu duhurile de moarte (blestemul regalismului) cărora li s-a dat drept de intrare prin legalismul precedenţilor lideri ai bisericii. Faptul că sc petrec fenomene spirituale nu înseamnă că ele vin neapărat de la Dumnezeu. Unii oameni sunt atât de atraşi de lucrurile oculte încât trec dc la o formă a ocultului Ia alta. Adevăratului Dumnezeu. Rugăciunea Tatăl Nostru este la fel de valabilă şi pentru aceste ore dc somu: „. Sursa coşmarelor poate fi o traumă. Urni copii relatează coşmare care. atacă subconştientul. Coşmarurile Omul doarme în subconştient. Somniferele nu ajută la nimic! 20.19).

fie pentru a atrage atenţia cuiva. Dar în acelaşi timp simţeam un nod în stomac. este un lucru bun şi trebuie acceptată. Dacă un demon vrea să influenţeze oamenii. O limbă care nu este controlată dc Duhul Sfânt poate scăpa de sub control. Imediat ce am făcut acest lucru. poale binecuvântaşi încuraja oamenii. Trebuie să fim mereu atenţi la vocea duşmanului care poate vorbi prin gura creştinilor pentru a submina lucrarea Duhului Sfânt. el nu o poate face decât prin vorbirea sau prin comportamentul persoanei în care se afli lacov ne spune că înţelepciunea acestei lumi este demonică (lacov 3:15) şi dacă ne amintim că. dar care nu doresc să se pocăiascâ şi aşteaptă vindecarea numai pentru a-şi putea continua stilul păcătos de viaţă.. Satan este dumnezeul acestei lumi. omul a sărit în picioare şi mi-a strigat „Niciodată să nu te mai rogi aşa pentru mine!" Demonul ieşise la de focul gheenei" (lacov 3:6). nu este de mirare că demonii pot controla limba. De aceea. dar nu este mai puţin adevărat că mulp creştini rămân prizonieri ai puterilor demonice care i-au controlat înainte dc a sc converti. Oridecâtc ori oamenii folosesc boala pentru pentru a-i manipula pc ceilalţi. poţi fi sigur că ceea cc spune este influenţat demonic şi. Mulp dintre dumneavoastră cunosc cel pupn o persoană a cărei limbă îi scapă. Deseori cauza acestei vulnerabilităp şi îmbolnăviri sistematice este un duh care. deseori am auzit afirmap'i care păreau a fi înţelepte. nu este surprinzător că ci nu sunt vindecaţi. deşi până atunci părea a fi binecuvântat de rugăciunile care sc făceau pentru el. în asemenea situaţii trebuie multă prudenţă pentru a evita un eventual conflict. fără să-1 avertizez asupra modului în care mă voi ruga. afirmaţia lui lacov este perfect plauzibilă La reuniunile creştine. un foc. Dar acest lucru este mult mai greu de sesizat atunci când demonii vorbesc printr-o persoană în cursul unei converasţii obişnuite. la intervale regulate. De obicei aceste duhuri de boală primesc drept de stăpânire datorită unor experienţe din trecut.Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demonizări este evidenta. Nu vreau 77 . ci se deschid unui control demonic ce nu poate fi înlăturat decât printr-o adâncă pocăinţă. Limba poate rosti minunatele adevăruri ale Cuvântului lui Dumnezeu. Folosirea bolii în acest mod reprezintă un pericol deoarece este o declaraţie care spune că boala.Vindecarea prin eliberare . care o lume dc nedreptăţi. Ce auzeam nu era altceva decât înţelepciunea acestei lumi care încerca să devieze popoprul lui Dumnezeu de la planurile pe care Acesta le avea cu el. Ei îşi aduc în vierile lor creştine felul nedumnezeiesc în care tratau oamenii pe vremea când erau în lume. şi în special la cele ale liderilor de biserici. de sub control. invită duhurile de boală. Ea este aceea dintre mădularele noastre întinează tot trupul şi aruncă în foc cursul vietii. spre deosebire de cei care îşi amintesc cu plăcere de frumoasele experienţe din trecut. o consecinţă directă a căderii. temporar. uneori. Odată în timp ce mă rugam pentru un bărbat care se îmbolnăvea regulat. fiind aprinsă 22. Rugăciunile obişnuite nu sunt o ameninţare pentru demoni. Prin ea pot face atât dc mult rău! Atunci când o persoană nu îngăduie Duhului Sfânt să-i ia limba în control.. De aceea. aceste cazuri sunt excepţionale printre credincioşi. am preluat autoritate asupra duhului de boală. Dar când mi-am exercitat autoritatea dată dc Dumnezeu. demonul s-a apărat determinând omul să ceară oprirea imediată a rugăciunii. Am văzut mulţi oameni care cer rugăciune doar pentru a scăpa de simptomelc bolii care îi deranjează. din când în când. 76 suprafaţă şi rugăciunea sc sfârşise! El nu fusese deranjat de rugăciunile celor care încercaseră să-i ajute victima. sau pentra alte raţiuni. ci îşi amintesc doar de „anul febrei glandulare" sau de „anul meningitei"! . rostit chiar de demoni. Experienpi ne-a arătat că acest fenomen este mult mai frecvent decât sc crede. Bolile care recidivează şi bolile prelungite Există unii oameni care sc înbolnăvesc din orice! Viaţa lor este un lung şir de îmbolnăviri şi. Satan este încântat alunei când oamenii pervertesc adevărul scriptural şi intră în „terenul" lui. dar este şi „. Desigur. când boala a fost acceptată şi folosită dc persoană fie pentru a-şi atinge anumite scopuri.

25.3). în aceste lanţuri demonice. Acceptarea intenţiilor Iui Dumnezeu înseamnă închinare în faţa Sa. fine acea familie în robie. Satan va fi prezent oriunde eeste vorba de o relaţie sexuală nedumnezeiască. Dar toţi bolnavii ar trebui sâ se auto-examineze şi să ceară Domnuiui să le arate dacă în trecutul lor nu există ceva de care vrăjmaşul a profitat. de care. Tentativele de sinucidere Luarţa propriei vieţi este cel mai grav păcat împotriva propriuliri trup şi o gravă răzvrătire împotriva Duhului Sfânt. de dragostea şi mila lui Dumnezeu. trebuie să ne întrebăm dacă în omul acela nu sc află la lucru o puternică întâritură demonică. Când îl lăudăm şi ne închinăm în faţa Creatorului. curăţaţi de Dumnezeu. sufleteşti stabilite prin activităţile sexuale nedumnezeieşti sunt importante puncte de intrare ardemonilor. 24. Este o mare biruinţă pentru Satan atunci dlnd el poate convinge o persoană să se sinucidă. De aceea. Satan foloseşte legăturile sufleteşti pentru a-i ţine pe oameni. Egocentrismul Există unii oameni pentru care singuntl subiect dc conversaţie este propria lor persoană! în vieţile lor domneşte auto-idolatria. nu sunt vindecaţi din acest motiv. dar nu pentru aibinecuvânta ci pentru a încerca să ia locul lui Dumnezeu. ne 1 deschidem pentru binecuvântarea Sa. Aroganţa lor şi importanţa pe care şi-o dau sunt atât de mari încât pare imposibil să le schimbi modul de gândire. Satan adoră închinarea care îi atrage pe participanţi în robia demonică ce-i urmează Expeiienţa practică arată clar că legăturile. Practica ne-a arătat că atunci când oaniienii ies din aceste zone de păcat din vieţile lor. Oridecâte ori consiliem pe cineva care a fost implicatiîntr-o activitate sexuală nedumnezeieiascâ trebuie să ne aşteptam ca acel păcat să fie însoţit de o putere demonică. Asta hu înseamnă însă că putem privi cu uşurinţă sinuciderile sau tentftjvele de sinucidere.Vindecare» prin eliberare . Personal nu am nici o îndoială că unii dintre c«i care şi-au luat viaţa vor fi uimiţi. El nu poate binecuvânta ceva ce este împotriva cuvântului şi legilor Sale.Slujirea practicii Simptome observabile ale urni posibile denioriizUri să spun că toţi cei care nu sunt vindecaţi.El se bucură. Dumnezeu este Judecătorul drept şi milcs în faţa căruia vom răspunde atât pentru lucrurile pe care le-am făcut altora cât şi pentru cele pe care ni le-arreifăcut nouă înşine. Orice formă de idolatrie este păcat şi auto-idolatria a fost păcatul pentru care Satan a fost alungat din cer. în aceste cazuri nu este neobişnuit sâ constaţi că şi strămoşii lor au avut acelaşi comportament şi că trebuie să tc confrunţi cu un duh familial care. în majoritatea cazurilor victima gilege sinuciderea deoarece ca a fost atât de abuzată sau trădată îtcât viitorul i se pare lipsit de orice speranţă. o formă de închinare! Dumnezeu a destinat actul sexual ca mijlocul prin care omenirea să pro-creeze. trebuie să ne aşteptam ca Dumnezeu să binecuvânteze actul sexual dumnezeiesc. Sexul fiind o închinare. 23. 79 . indiferent dacă partenerii îşi dau sau nu seama. Nu vreau să'spun că cei care şi-aia luat viaţa nu mai au nici o şansă de a fi iertaţi. atunci când vor sta înaintearOomnuiui. Acesîa este motivul pentru care în ritualurile sataniste şi în vrăjitoria există atât de multă fervoare sexuală. Dar este un altul care sc bucură să „binecuvânteze" ii asementta acte şi să stea pe tronul acelor relaţii. Aberaţiile sexuale Orice act sexual este. nu ne putem aştepta ca Dumnezeu să rămână pe tronul unei relaţii sexuale nedumnezeieşti. primindrinchinare şi punându-i pe cei implicaţi sub un blestem. atunci când întâlnim un om care este preocupat doar dc propria-i persoană şi care nu se interesează de ceilalţi decât pentru a deturna din nou conversaţia spre el însuşi. extraordinare vindecări şi eliberări pot avea loc. Reciproc. dc generaţii. Psalmistul spune că Dumnezeu locuieşte în mijlocul laudelor poporului Său (Psalmul 22. Din experienţă ştim că tentativele sau dorinţele de sinucidere au întotdeauna o dimensiune demonică. Nu este uşor să-i ajuţi pe aceşti oameni să sc vadă pe ci înşişi aşa cum îi văd ceilalţi. al cărui teruplu este trupul unui credincios. prizonieri pe viaţă.

Experienţa nc-a arătat că această demonizare se produce frecvent în cazul accidentelor şi se manifestă chiar şi peste ani dc la producerea lor. la întrebarea „Câţi dintre voi au avut vreodată gânduri de sinucidere?" păcat sexual. Violenţa fură voinţa liberă a victimei. afirmativ. întotdeauna. Traumele suferite prin accidente fac oamenii vulnerabili la demonizare. Aceste simţăminte întunecate sunt atât de puternice încât conduc aproape inevitabil la apariţia gândurilor de sinucidere. Tratamentul fizic nu are efect atunci când emoţiile sunt cele care trebuie vindecate. Ei suferă de o apăsare interioară. în toate cazurile in care apar gânduri dc sinucidere trebuie luată în considerare posibilitatea demonizării.de sinucidere sunt mult mai răspândite decât sc crede in general. în multe din aceste cazuri noi am văzut că asemenea simptome persistente pot fi cauzate demonic de un duh de boală care a venit fie pe linie gencraponală fie a intrat printr-un şoc. în aceste cazuri punctul dc intrare a demonilor este. Nu este neobişnuit să constaţi că o persoană care se comportă violent în repetate rânduri păstrează adânc îngropată. Simptomeie care nu se pot diagnostica medical De multe ori oamenii au dureri şi suferă dc boli care nu pot fi diagnosticate medical. Majoritatea oamenilor nu ştiu că multe dintre artele marţiale au o temelie ocultă şi că ele reprezintă un pericol spiritual. traumă sau cliiar 80 27. duh cc va continua să o conducă şi să o motiveze chiar dacă ea nu are motive pentru care să-şi dorească moartea O altă posibilă sursă de dorinţă a morpi poate fi o tentativă de avort a mamei. oameni care doresc să-şi ia viata deşi nu au trecut prin traume. 81 . in diferite ţări. O altă sursă de durere fizică este durerea emoţională. trauma sau suferinţa prin care a trecut persoana în cauză Există. ceea cc este împotriva ordinii create de Dumnezeu. persoana rămânând nevindecată chiar dacă este supusă unei intervcnpi chirurgicale.Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demonizări Şi dacă nu mai este nici o speranţă pentru ziua de mâine. invariabil. • aproximativ 1/2 din cei prezenţi au răspuns. mai rămâne doar un pas până la a spune „Mai bine as muri chiar azi!".Vindecarea prin eliberare . înclinaţiile spre violenţă Violenţa împotriva altei persoane este tot o formă de răzvrătire. De multe ori am constatat că violenţa manifestată într-o anumită zonă a comportamentului poate fi rezultatul activităţii demonilor cărora li s-a dat acces prin artele marpale. există unele simptome care parcă nu vor să plece. în aceste cazuri cauza poate fi un abuz ascuns adânc. care nu a fost niciodată conştientizat dar care a deschis uşa unor demoni ce pot influenţa puternic stilul de viaţă al persoanei. în urma căreia persoana (matură acum) trăieşte cu sentimentul că nu este dorită şi nu arc cc căuta în lumea aceasta. Demonii se pot transfera de la atacator direct la victimă datorită legăturii sufleteşti nedumnezeieşti create prin agresiune sau frică (care este o consecinţă firească a agresiunii). Am mai observat şi că atunci când o persoană care a fost adânc implicată în ocultism se converteşte şi doreşte să fie vindecată şi eliberată blestemele demonice pot cauza aparente simptome fizice care nu pot fi diagnosticate medical. Indiferent de tratamentul aplicat simptomeie persistă. 26. posibil ca persoana să fi primit un duh dc moarte pe linie gencraţionalâ sau de la cineva apropiat care a murit. dc mai mulţi ani. ceva care îi face sâ-şi dorească moartea. de asemenea. totuşi. o mânie ce este deseori Băociată cu abuzul sau cu pedepsirea fizică nemotivată. Deşi rănile fizice pot fi vindecate. Bisericile care admit desfăşurarea de cursuri de arte marţiale în clădirile lor (cum ar fi yoga sau alte activităţi cu temelie ocultă) se deschid pentru control demonic. abuzuri sau tragedii care să-i împingă la sinucidere. La reuniunile creştine la care am participat în ultima vreme. Este. Persoana care comite violenţi se deschide pentru demonizare iar trauma şi violenta atacului fac ca şi victima să rămână vulnerabilă la demonic. ei având deseori nevoie atât de vindecare fizică cât şi de eliberare. Trupul reflectă durerea care se află în suflet. Chiar şi în Trupul lui Cristos gândurile.

Personal. De cele mai multe ori demonii vor ataca sentimentele şi dorinţele victimei imediat ce în viaţa ei va apare o situaţie de criză. Când simptomele dispar.. se consideră că persoana a fost vindecată. în relaţia care a cauzat durerea şi suferinţa . simptomele pot fi îndepărtate sau cel puţin atenuate prin administrarea unei doze compensatorii. Dacă doza prescrisă este anulată. deoarece simptomele descrise au cauze bine-cunoscute. Trebuie să investigăm procesul din punct de vedere ştiinţific şi sâ ne întrebăm de ce organismul a ajuns atât de dereglat încât are. nu există nici o contradicţie între observarea ştiinţifică a ceea ce sc petrece cu o persoană şi găsirea rădăcinilor spirituale ale afecţiunii observate şi Cuantificate de oamenii de ştiinţă. dar este la fel de esenţial sâ explorezi şi motivele care au determinat persoana să aleagă singurătatea. Totuşi. Concluzie : Câteva observaţii din practica medicală Ştiu că mulţi dintre cei care au cunoştinţe medicale. cei care au cauzat „rănirea"' nu-şi dau seama de râul pe care l-au făcut acelui copil. pus în acest stadiu al bolii. fără să ştii că cl există. Este posibil şi ca vrăjmaşul să fi profitat de o experienţă traumatică suferită în copilărie. este nevoie de eliberare. Aceasta este o practică medicală lăudabilă şi milioane de.nevoie de medicamentaţie. care nu au nimic de-a face cu demonii! înţeleg dilema cu care se confruntă cei din lumea Ştiinţifică atunci când au de-a face cu un asemenea subiect. Această problematică ridică multe întrebări care nu-şi pot găsi fftBpuns în cercetarea ştiinţifică. Această din urmă situaţie este frecvent întâlnită în cazul fetelor care au rămas însărcinate înainte de căsătorie şi care au încercat să-şi ascundă sarcina. Respingerea atât de timpuriu declanşată va permite demonilor să se hrănească cu rănile emoţionale deja produse copilului. Şi dacă lupţi împotriva unui duşman ascuns. trebuie să fim preocupaţi nu doar de îndepărtarea simptomelor printr-o anumită medicamentaţie ci şi de refacerea organismului astfel încât persoana să nu mai depindă de medicamente. Eu însumi am trecut prin asemenea momente. Rădăcina problemei se află. în cazul deficienţei. Ncsociabiliratca si comportamentul anti-social Omul este o fiinţa sociala. citind acest capitol vor spune că nimic nu este adevărat.dc cele mai multe ori în perioada copilăriei. Cele mai importante probleme care se ridică sunt : efectele ilurcrilor şi rănilor emoţionale asupra fiinţei umane (despre care 83 82 . sau chiar înainte de naştere. Uneori. Şi dacă omul acela nu este vindecat. în lăuntrul lor dându-sc o adevărată bătălie. Dumnezeu doreşte ca oamenii sa sc relahonezc unii cu alţii şi să beneficieze dc pe urma aceastor relaţii. fie naturală fie artificială. Tratamentul medicamentos aplicat nu a făcut decât să îmbunătăţească temporar «tarea persoanei. Vmdeairea prin eliberare • Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demonizâri 28. de cele mai multe ori simptomele iniţiale vor reveni imediat. Se ştie că excesul sau absenţa respectivei substanţe pot cauza anumite simptome. ai puţine şanse de a-l birui! ' Pentru a aduce vindecarea de singurătate. deşi doresc să fie diferiţi de ceilalţi oameni. Dar atunci când vorbim despre vindecare. Ei nu a intenţionat ca oamenii să sc retragă în ei înşişi. Dc cele mai multe ori lucrul acesta se întâmplă deoarece o voinţă străină Ic afectează sau le controlează sentimentele. excesul sau absenţa unei anumite subsatnţe chimice în organism este un fenomen real şi măsurabil.oameni îi pot mulţumi lui Dumnezeu pentru medicamentele care le-au redat sănătatea sau i-au ţinut în viaţă. trăindu-şi zilele in izolare şi singurătate. Cei care procedează astfel nu sunt stăpâni pe propriile lor dorinţe şi. Duhul copilului va simţi respingerea care vine din partea duhului mamei sale şi el va veni pe lume ştiind că persoana căreia i-a fost încredinţat nu i-a dorit existenţa. sunt conştienţi că voinţa lor nu este destul de. în pântecele mamei. Spre exemplu. nu sunt de acord cu un astfel de diagnostic. puternică pentru a le controla simţămintele. demonizarca va deveni şi mai puternică. întotdeauna.

Medicii trebuie să-şi dea seama de pericolele prezentate de unele practici medicale alternative în spatele cărora se află diferite puteri spirituale. slujind penlm vindecarea bolnavilor. de obicei. este esenţial să îndepărtăm aceste drepturi ale demonilor. uneori de o viaţă întreagă. Numai eliberarea de puterile întunericului care au cauzat boala poate aduce o adevăraţii vindecare. 84 8 5 . a lui Avraam" . în general. Nu există nici o contradicţie între cei care slujesc pentru vindecarea prin eliberare şi medicii de profesie.|. sau poate a imiiit un membru al familiei ei care suferea dc aceeaşi boală. dar ni se spune că ea era o „fiica. tot mai asimilate de medicină. să-şi dea seama că medicii nu le sunt duşmani ci nişte oameni care împlinesc. cu nptsprezece ani în urmă ceva ce a dat demonilor drept de intrare.Slujirea practica vom. un ui-dincios devotat lui Dumnezeu şi nu doar apartenenţa la poporul Bleu. şi medicii trebuie să ştie că ele pot produce o aparentă „vindecare" fără ca persoana să fie de fapt vindecată. Trăim într-o lume tot mai mult dominată de practicile generic numite New Age. prin profesiunea lor. la fel cum a dat înţelepciune şi putere de înţelegere celor care au căutat să vindece bolnavii prin mijloace medicale. Multe dintre ele. decât prin întoarcerea Ia simptomeie originare. Isus a afirmat clar că acea femeie era legată de optsprezece ani. poate din naivitate. îşi ău originea în ocultism. încearcă să le vindece pot avea nişte cauze pe care ei nu le cunosc. Ceva trebuie să sc fi întâmplat. Este posibil ca la cei „vindecaţi" printr-o practică oculta a cărei temelie este de natură demonică simptomeie să treacă sub controlul unei şi mai puternice forţe demonice. este nevoie ca cei implicaţi în lucrarea de vindecare şi eliberare şi care. Nu ni se spune ce i s-a întâmplat. Pentru o eliberare eficientă şi durabilă. Reciproc.o afirmaţie care desemnează. Isus arată limpede că şi credincioşii pot fi demonizaţi f| «fl în viaţa acelei femei a fost o zi în care ea fost efectiv dmnonizată. intenţiile lui Dumnezeu."mclecarea prin eliberare . PARTEA B PUNCTELE DE INTRARE A DEMONILOR Cunoaşterea punctelor de intrare a demonilor este foarte importantă Dc multe ori de această cunoaştere depinde eliberarea. Un demon nu poate intra într-o persoană decât dacă are dreptul să o facă. Eliberarea de aceste puteri demonice nu esle posibilă. vorbi pe parcursul acestei cărţi) şi simptomeie fizice cauzate de demonii care au o sarcină funcţională specifică. luptând împotriva persoanei în care ele se află şi împotriva lucrării pe care Dumnezeu vrea să o facă în viaţa acelei persoane. a suferit un accident. Dumnezeu va da revelaţii celor care se roagă pentru bolnavi. Conceptul de punct de intrare a demonilor a fost introdus de Isus iitunci când El a definit starea femeii gârbovite de duhul de neputinţă (Luca 13:10-17). subminează sau critică practica medicală. ceea ce însemna că în urmă cu nouăsprezece ani ea era liberă. Echipa noastră a văzul lucruri extraordinare în dtversc zone ale slujirii şi noi credem că dacă Trupul lui Cristos caută să sc supună Marii Trimiteri. Deci. Trebuie însă ca medicii să înţeleagă că este posibil ca uncie boli pe care. pate ca a fost abuzată sexual.

„Nu este drept.. ei aud o explicaţie plauzibilă a unei probleme care i-a frământat atâta vreme şi deseori.. sc face lumină. irelevantă pentru. Linia generaţională Multe pasaje biblice poarta un mesaj „nepopuiar". liatarea obiecţiilor Haideţi să examinăm diversele motive pentru care oamenii consideră că această învăţătură este greşită. noi nu Lege ci sub har şi de de aceea era această creştină.pedepsesc nelegiuirea părinţilor in copii până la a treia şi la a patra generaţie. „De ce?". aud un Inesaj ce aduce cu el speranţa. Unul dintre ele este Exod 20:5. a) Această învăţătură este conţinută în Lege. imediat ce aud această învăţătură. Nu ne spune Ieremia că dinţii copiilor nu sc vor mai strepezi pentru că părinţii lor au mâncat aguridă?" (Ieremia 31:29). reacţiile şi întrebările nu vor întârzia să apară!. ". Când Ie spui oamenilor că demonizarea poate apare datorită păcatelor înaintaşilor lor. întreabă oamenii. partea a doua: „. credincioşii din trăim sub este învăţătură .. Dar pentru unii.Capitolul 4 Cum intră demonii 1. pentru prima dată. neplăcută sau iiulcvantă pentru zilele noastre. în sfârşit..

nici un argument pe care îl vor aduce în favoarea „zilelor dc har" nu le va schimba destinul veşnic! Dar cei care trăiesc zilele harului pot aduce la cruce consecinţele păcatelor strămoşilor lor. 89 . care au fost întărite în Noul Testament şi care rămân valabile şi azi (Matei 5:27. să suferim cu topi. Evident. putem spune că nu este drept nici că Isus a murit pe SlUco. Ezechiel 18:1-4) Evident. Ziarele englezeşti sunt pline de relatări ale suferinţelor îndurate de copii datorită păcatelor părinţilor lor. însă. deoarece prin rănile lui Isus noi putem fi vindecaţi. aici nu sc pot aplica conceptele lumeşti privind dreptatea! Drept sau nu. la fel cum lucrarea crucii trebuie aplicată personal în viaţa fiecărui credincios. Ezechiel arată foarte clar acest lucru. Dacă trăim în zilele dc har. nu înseamnă că top cei născuţi după venirea lui Isus sunt mântuiţi! Plata păcatului încă se dă! Dacă oamenii aleg să nu creadă în Isus. Nu putem ignora nici una din poruncile privitoare Ia morală şi comportament date prin Lege. Când un tată îşi abuzează fiica. Trebuie să facem însă diferenţa între ccrmonialelc Legii. Unde am ajunge dacă am începe să alegem din Lege doar instnicţiunilc care ni se par nouă a fi relevante pentru zilele pe care le trăim? Dacă respingem poruncile care. Ele sc referă In vinovăţia pentru păcatele părinţilor şi nu la efectele produse de ele.Slujirea practica Cum intră demonii Dar ea face parte. Din nefericire. le-a dat poporului Său pe vecie. h Cum rămâne cu prorociile lui Ezeckiel şi Ieremia? Nu spun ele că dinţii copiilor nu mânca aguride. din cele zece porunci pe care Dumnezeu. De aceea Isus a dat Bisericii însărcinarea ca pc lângâ predicarea Evanghelici. nu aceasta vor să spună cele două prorocii. de ce nu am respinge şi poruncile care promit binecuvântări pentru copiii născuţi pe linia familială a credincioşilor? Sau de cc n-am respinge şi alte porunci. Lucrurile nu vin de la sine. produc consecinţe negative în vieţile copiilor noştri. Dc aceea. noi încă trăim în dispensaţia de timp pentru care Legea este valabilă. şi lucrarea dc eliberare şi vindecare trebuie aplicată în vierile celor ce au fost prejudiciaţi dc păcatele strămoşilor lor. Poate cineva va spune că nu este drept ca datorită păcatului primilor oameni. Dar primii oameni au păcătuit şi rezultatul este suferinţa noastră a tuturor! Reciproc. Fapte 10:14-15) şi perceptclc morale ale Legii. El spune „Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său. Marcu 7:21-23). încălcate. adică se ei vor strepezi nu vor fi dacă părinţii afectaţi dc lor vor păcatele părinţilor lor? (Ieremia 3I. moartea Lui nu a fost dreaptă. ceea ce se va întâmpla după ce Cristos va veni a doua oară. Isus a afirmat clar că nici o iotă din Lege nu va trece până când ca nu se va împlini (Matei 5:18). şi lalăl nu va purta nelegiuirea Jiului m" (Ezechiel 18:20). b) Nu poate exista o demonizare generaţionalâ deoarece nu este drept ca oamenii sâ sufere din cauza păcatelor părinţilor lor.Vindecarea prin eliberare . Trăim într-o lume căzută şi Satan duce o luptă murdară încă din ziua căderii omului. prin care lui Satan i s-au dat drepturi asupra întregii creaţii a lui Dumnezeu. să vindece şi să elibereze. copiii pe 88 oare îi iubeşte atât de mult vor putea intra în libertatea pe care El a câştigat-o pentru ei. destinate doar ritualurilor evreieşti de închinare şi care au fost abolite de Noul Legământ (Marcu 7:19. El a ştiut că numai dacă Biserica va sluji în toate aceste trei aspecte ale mântuirii. oamenii suferă datorită păcatelor strămoşilor lor. cum ar fi: „Să nu comiţi adulter"? Dacă acceptăm una dintre aceste porunci. ilar El a suferit-o. prin Moise. Nu putem nega o realitate evidentă doar de dragul susţinerii unor argumente teologice.29. ca rămâne traumatizată datorită păcatului tatălui ei. Este nerealisl să afirmi că acel copil nu a suferit datorită păcatului părinţilor săi. totuşi. şi îi putem mulţumi lui Dumnezeu că ne-a iubit atât de mult încât a îngăduit ca Fiul Său să moară în locul nostru. pedepsit nevinovat. trebuie să le acceptăm pc toate şi sâ înfruntăm toate consecinţele ce decurg din ele. crezând că Dumnezeu ne-a dat aceste porunci spre binele nostru.

trebuie să privim la Isus. cum se întâmplă acest lucru? Nu este prea greu să înţelegem consecinţele pe care trebuie să le suporte un copil agresat fizic sau crescut de nişte părinţi alcoolici sau narcomani. Se ridică însă o întrebare fundamentală Odată ce am văzut că. acela va muri". în Ezechicl 18:4 ni sc spune clar acest lucru: „Sufletul care păcătuieşte.Nici unul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său. cel mai mic ţxină la cel mai mare d) Biblia spune „Căci dacă este cineva în Cristos. deoarece nu vor mai fi demoni! Când interpretăm prorociile trebuie să fim atenţi la plasarea corectă a timpului în care ele se vor împlini. prin demonii lui. zicând:. El se referă la viitoarea prosperitate a poporului lui Dumnezeu şi este clar că referirea este la vremea când Isus va domni pe pământ. foarte puţini oameni îl cunosc pe Domnul. Ezechicl nu ne spune însă cât de greu le este celor cc au suferit datorită păcatelor părinţilor lor să se supună lui Dumnezeu. Consecinţele acestui păcat nu sunt prea evidente. Dar în Exod 20:5 citim că păcatele părinţilor se pot transfera asupra copiilor datorită idolatriei . Lucrarea demonilor care coboară pe linie generaţională nu poate li indepătată din viaţa persoanei decât după cc aceasta a primit darul mântuirii şi i s-a slujit pentru vindecare şi eliberare. ale căror mame au fost prostituate. Trebuie să ţinem cont de ceea ce descoperim în camera de consiliere şi de persoana pc care o consiliem. Ezechiel nu vorbeşte despre o moarte fizică imediată. Ba dimpotrivă. pentru că atunci când un om devine creştin. Am putea enumera sute de cazuri. O atentă cercetare a capitolului 18 ne arată clar că judecata lui Dumnezeu va veni asupra celor ce comit păcatul şi nu asupra celor ce suferă datorită păcatului. cele vechi s-au dus" ( aceasta că atunci vreo Da consecinţă a • 2 Corinteni 5:17). Da. ci despre moartea veşnică. evident. vechea lui viaţă trupească nu este imediat înlocuită cu una complet schimbată. închinare la Satan. Restaurarea vieţii persoanei nu poate începc'decât atunci când ea devine o făptură nouă în Cristos. Tatăl va fi judecai pentru păcatul său.Slujirea practica' Cum intră demonii Astfel. în ultimă instanţă. copilul abuzat nu este vinovat şi nu va fi pedepsit de Dumnezeu pentru păcatul tatălui său.. Pasajul din Ieremia este foarte puţin diferit. dacă copilul său alege să trăiască drept înaintea oamenilor şi înaintea lui Dumnezeu. La o analiză superficială. Această prorocie nu se poate referi la vremea în care trăim. Trebuie să luăm în considerare demonicul.Vindecarea prin eliberare . consecinţă a păcatului şi urmare a judecăţii lui Dumnezeu.păcatul închinării la ceva sau cineva care nu este Adevăratul şi Viul Dumnezeu. păcatele părinţilor îi pot afecta pe copii. Nu putem observa nimic vindicativ sau maliţios la Isus. Deci. El este încă afectat dc consecinţele vechiului său mod de viaţă. strămoşilor? Nu înseamnă când devii creştin nu mai poţi fi afectat de păcatelor şi nu. într-adevăr. de la ". care se bucură să-i pedepsească nemotivat pe oamenii Dar stă oare aşa ceva în caracterul lui Dumnezeu? Dacă dorim să cunoaştem caracterul Iui Dumnezeu Tatăl. trebuie să existe alte căi prin care păcatele părinţilor îi afectează pe copii. poţi fi tentat să-pui aceste consecinţe pe seama acţiunii răzbunătoare a unui Dumnezeu maliţios. el nu va cădea sub judecată. Cunoaşte pe Domnul!" Ci toţi Mă vor cunoaşte. în zilele noastre. etc. Nu. In versetul 34 citim: . 9\ . pcntni că Dumnezeu ne şterge tot trecutul atunci când duhul 90 nostru se naşte din nou. El ne-a spus „CineM-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl" (Ioan 14:9). deoarece. Am văzut de nenumărate ori că oamenii suferă consecinţele păcatelor părinţilor care i-au abandonat în copilărie. este o creaţie nouă. Ezechicl spune că indiferent cât de rău a fost un părinte. Orice falsă închinare este. Atunci nu va mai fi posibilă nici o demonizarc generaţională. Ea este o referire clară la domnia lui Cristos din mileniu (Apocalipsa 20:1-6) când Satan şi demonii lui vor fi legaţi.. ai căror bunici au fost implicap: în vrăjitorie.

Deşi se făcuseră rugăciuni pentru vindecare.. Transferul demonic generaţional poate avea loc la concepţie. Dar obiectele. Ajungem astfel la două probleme-cheie: transferul demonic şi legăturile sufleteşti. Când o persoană se supune unui fals dumnezeu. Imediat. violenţa. a simţit că ceva se mişcă în stomacul ci. demonul nu va afecta doar persoana care a păcătuit. ci va căuta să se transfere şi la generaţiile unnătoare. fata bolnavă a simţit că ceva se întâmplă în rinichii ei. Dumnezeu locuieşte în mijlocul laudelor poporului Său (Psalmul 22:3) prin puterea Duhului Sfânt numai atunci când oamenii 1 se închină Lui. Peste câteva minute s-a aplecat până la pământ atingându-şi degetele de la picioare. La unul dintre serviciile noastre dc vindecare o tânără de 18 ani mi-a spus că suferea de o afecţiune virală a ambilor rinichi şi că doctorii îi acordaseră maximum 12 luni de viaţă. Duhul Sfânt mi-a spus să o întreb unde este mama ei. lucru pe care cu doar câteva momente înainte nu-1 putea face din cauza durerii. De aceea. Când u tăcut acest lucru. Satan este un imitator. Deşi este evident că aceeaşi boală poate afecta generaţii la rând. ci dorinla de a-1 perverti este greşită. însărcinată înainte dc căsătorie. După ce a recunoscut că părinţii ei au fost implicaţi în păcat sexual. Nu toate aceste forme dc închinare sunt manifest idolatre. în slujirea dc eliberare. Atunci am rupt blestemul care era peste ea datorită păcatului părinţilor. lira duhul care începea să se agile. Mai mult. Am preluat autoritate asupra duhului care intrase în ca la concepţie şi i-am pruncit să plece. In timp cc o priveam. Şase săptămâni măi târziu mi-a scris o scrisoare în care îmi spunea că a fost la 93 . împreună cu noi se afla o altă tânără de 18 ani. vedem că există şi o ilimcnsiunc spirituală care trebuie luată în considerare atunci când Slujim pentru eliberare Deseori ne vom întâlni cu demonii care au coborât pc linie gencraţională şi care sunt un adevărat blestem atât pentru generaţia prezentă cât şi pentru cele următoare. I-am cerut să-şi pună mâinile pc rinichii fetei şi să se roage pentru vindecare. La fel putem spune că nu sexul în sine. depravarea. Ele sunt de importanţă vitală în înţelegerea modului în care trebuie acţionat în slujirea de eliberare. Idolatria (şi majoritatea păcatelor sunt. la moartea părinţilor sau oricând între aceste două extreme. nu se observa nici o ameliorare a stării ci.Vindecarea prin eliberare -Slujirea practică Cum intra demonii Demonii stau în spatele tuturor falselor religii şi a tot ce este legat de obiectele. De fapt. care este un minunat dar de la Dumnezeu. o oferise spre adopţie. etc). Aşa cum spune Pavel. ca trece sub controlul duhului rău care sc află în spatele acelui fals dumnezeu şi care va intra în. Acest transfer se poate face atât generaţional cât şi către orice persoană care este legată sufleteşte dc persoana demonizată. de această boală? ". problematica transferului demonic pc linie generaţionalâ este de maximă importanţă. Asupra acestor subiecte vom reveni pupii mai târziu. în cele din urmă o formă de idolatrie) dă demonilor drept de intrare. i-am cerut sâ-şi ierte părinţii naturali pentru ceea ce au Iacul şi să-I mulţumească lui Dumnezeu pentru viaţa ci. Adevăratul Dumnezeu. persoana nu mai poate fi eliberată decât prin pocăinţă şi slujire pentru eliberare. care venise în acea seară pentru a câştiga experienţă în slujire. pe lângă consecinţele naturale ale păcatelor părinţilor (cum ar fi abuzul. ea nu-şi cunoştea adevăraţii părinţi. Şi odată ce demonul a intrat. formele de recreare şi chiar animalele favorite pot deveni obiecte de idolatrie prin devoriunea care Ii sc acordă. Deseori medicii pun întrebarea „A suferit total sau bunicul dvs. relapile sau activităţile idolatre. Mama ei. nu un creator. Mi-a răspuns că a fost adoptată. deşi se pare că cele mai frecvent întâlnite momente de transfer sunt conccppa şi moartea 92 Deci. nu banii în sine ci iubirea de bani este cea care cauzează probleme (1 Timotei 6:10). activităple (în special cele dc natură sexuală). Păcatul unei generapi crează front dc acţiune demonică lăsând copiii „descoperiri" în fapi consecinţelor acelui păcat. ridicându-se prin toracc şi l'acând-o sâ tuşească şi să scuipe în timp ce o părăsea.închinător1'. rareori medicii recunosc că în unele cazuri au de-a face cu consecinţele unei demonizări generaţionale şi nu doar gu o simplă afecţiune sau dereglare generică.

după cum arată perioada pentru care oamenii afectaţi dc acest păcat trebuiau să fie excluşi din adunarea lui Dumnezeu. vindecând bolnavii şi scoţând demonii. Este demn de notat faptul că Deuteronom 23:2 pare să indice că în cazul păcatului sexual consecinţele generaţionale sc pot întinde pe zece generaţii. dc s-a născut orb? " (Ioan 9:2). a aceloraşi simptome demonic induse în generaţiile trecute. Principiul acoperirii spirituale Intenţia lui Dumnezeu este ca toţi copiii să fie acoperiţi (protejaţi) spiritual de către părinţii lor şi să fie crescuh în Domnul. în curând ar fi avut o biserică demonizată care ar fi trăit în compromis. Nu este de mirare că Satan se opune atât de înverşunat şi caută să discrediteze slujirea de eliberere. Apoi tatăl meu. De exemplu. nu s-ar fi acceptat posibilitatea ca oamenii să sufere din cauza păcatelor părinhlor lor. Există şi azi biserici care menţin această practică Cei din vechime ştiau că dacă noii convertiţi nu erau eliberaţi atât de puterile demonice care le controlaseră vieţile păgâne cât şi de cele care coborâseră pe linie generaţională. Fiecare generaţie este liberă sâ spună: „Nu. Aceste simptome pot fi fizice. în discuţiile anterioare cu Isus. atunci Trupul lui Cristos va deveni o forţă care nu va putea fi oprită nici din afară şi nici din interior. uitând diagnosticele precedente. Am slujit multor oameni care erau afectaţi de demoni ce veneau pe o linie familială de sute dc ani . părinţii lui. când păcatul sexual al părinţiloi dâ acces puterilor demonice în copil. moarte spirituală şi rutină religioasă Personal. cine a păcătuit:omul nici părinţii acesta sau toate femeile au fost asmatice. Privind retrospectiv. Vindecarea nu s-ar fi produs fără slujirea de eliberare şi eliberarea nu s-ar fi produs dacă nu s-ar fi cunoscut punctul de intrare a demonilor.. sfârşind prin a trăi într-un păcat pe care îl urăşte. psihologice. vedem cât de înţeleaptă a fost decizia unor biserici din perioada primară de a insista ca noii convertiţi să treacă prin eliberare înainte de a fi botezaţi şi a deveni membri ai bisericii. lui. sunt cazuri în care într-o familie. spirituale. psihiatrice.. de când se ştie ea. în demonizarea generaţională deseori se poate observa repetarea. Şi dacă in vreuna dintre aceste trei sau patru generaţii sc produce un păcat dc aceeaşi natură. începe un nou ciclu de trei sau patru generaţii. în acest caz. Şi eu sunt la fel". în timp. în Evanghelii vedem că ucenicii întâlnesc un orb şi vin la Isus să-L întrebe: „învăţâtorule. eu cred că fiecare mişcare a Duhului lui Dumnezeu va fi. la generaţiile următoare. Acesta este un caz tipic dc demonizare generaţională. stinsă datorită presiunii demonice din interior. inducând în fiecare comportamentul adulterin.o experienţă foarte obişnuită pentru cei serios implicaţi în lucrarea de eliberare. Dar presiunea continuu exercitată de către demoni este atât de puternică încât voinţa victimei este în cele din urmă înfrântă şi ea cedează ispitirii. 95 . Aceasta înseamnă că părinţii trebuie să fie credincioşi şi să-şi crească copiii în aşa fel încât ei să-L cunoască pe Dumnezeu ca Tată.I ludeatreaj»in eliberare . De aceea. Dacă Biserica va predica Evanghelia. Boala acelei fete a fost duect cauzată dc duhul care avea sarcina de a pune un blestem peste generaţia următoare. emoţionale. Un bărbat mi-a spus: „Străbunicul meu a fost un bărbat adulter. demonizarca generaţională a fost doar dc la o generaţie la alta. în cazul acela Isus a răspuns „N-a păcătuit nici omul acesta. nu voi comite adulter". " dar întrebarea în sine n-ar fi avut sens dacă. în slujirea practică consecinţele generaţionale nu pot fi definite. Medicii care au rc-examinat-o i-au spus ca nu suferea dc nimic şi că putea duce o viaţă normală.Slujirea nraclicâ Cum intră demonii spital. Dacă liderii bisericilor nu vor accepta o activă şi neîntreruptă slujire de eliberare. la fel şi bunicul meu. cred că bisericile de azi ar fi mult mai puternice dacă această practică ar continua. Dar Biblia ne spune că ea poale afecta trei sau patru generalii. păcatul ancestral putând fi comis în oricare dintre generalii. etc. El nu făcea decât să descrie activitatea duhului de curvie care trecuse dintr-o generaţie într-alta.

Unui bărbat ale cărui patru generaţii precedente au comis adulter. Speranpi există. Dumnezeu îşi va pne promisiunile şi ne va ierta. Practicarea continuuă a păcatului. Prepil plătit prin jertfa lui Isus poate acoperi orice păcat. duhurile rele vor crea presiuni din interior pentru a determina persoana să păcătuiască. înainte eram ispitiţi din exterior. blestemate de comportamentul vicios care a fost declanşat de păcatul stră-străbunicului.Vindecarea prin eliberare . dar fără slujirea de eliberare generaţiile vor fi. atunci copiii devin vulnerabili în faţa acelei puteri demonice. Dacă îi mărturisim lui Dumnezeu păcatele noastre. iertându-şi strămoşii pentru a fi eliberat de duhul care a indus comportamentul adulterin dintr-o generaUc într-aita. Iar acolo unde demonii au intrat datorită păcatului. aşa cum Isus a fost ispitit în pustiu. prin păcat. Păcatul înseamnă atât răzvrătire împotriva Viului Dumnezeu cât şi închinare la Satan. câştigând astfel acces la copii prin găurile făcute în umbrela generaţionalâ! Reversul este exprimat în cele zece porunci: „ . când a respins atacurile lui Satan. El ne va curâp de orice necurăpe. 1:9 găsim aceste cuvinte adresate creştinilor: mărturisire. El îşi va ţine promisiunile. îi putem explica ce s-a întâmplat în lumea demonică şi că el sc poate întoarce de la păcat. Noi comitem păcatul pentru că am moştenit o natură păcătoasă. nu este greu de înţeles nici că atunci când ne închinăm lui Satan devenim vulnerabili la atacurile agenplor lui. procesul de curăbre trebuie sâ includă eliberarea De ce este păcatul un punct de intrare pentru demoni? Răspunsul este pe cât de simplu pe atât de profund. Odată ce am înţeles această latură a naturii păcatului.el îl ispiteşte pe om pentru a i se alătura în răzvrătire prin comiterea păcatului. iar noi le purtăm nelegiuirile" (Plângerile 5:7) iar în Levitic citim: lor. Este însă frecvent şi cazul în care un păcat aparent izolat şi nerepetat deschide uşi pentru demonizare. Păcatul personal Satan şi demonii lui fac tot cc pot pentru a încuraja păcatul! Dar asta nu înseamnă că de fiecare dată când comitem un păcat.Slujirea practică Cum intră demonii Acoperirea pe care părinţii trebuie să o asigure copiilor lor este ca un fel de umbrelă spirituali Indiferent cât de puternică este ploaia. duhurile rele. Dar dacă. atacurile care vin din 97 . care rămâne nemârturisit şi neiertat. . Odată intrate. „îţi in vor mărturisi fărădelegile care au lor şi arătat-o fărădelegile părinţilor necredincioşia pe faţă de Mine şi în împotrivirea cu care Mi s-au împotrivit" (Levitic 26:40). Satan şi-a continuat pe pământ răzvrătirea care a început-o în cer când a încercat să fure slava lui Dumnezeu. dacă stai sub umbrelă vei rămâne uscat. Satan nu respectă pe nimeni şi va profita de fiecare ocazie care i se oferă pentru a domina şi controla oamenii. Când un părinte comite deliberat un păcat. datorită păcatului. cel de sub umbrelă sc va uda în dreptul acelei găuri. Orice păcat deliberat înseamnă idolatrie deoarece prin acel păcat Satan este pus înaintea lui Dumnezeu. Ba mai mult. Mai exact. deschidem demonilor uşile. Dar dacă în umbrelă există o gaură. Acum.. Satan va face orice pentru a-i determina pe părinţi să păcătuiască. care îşi priveşte fiul şi se întreabă" „ Ce speranţă mai poate fi pentru el? ". va da însă inevitabil drept de intrare demonilor care vor controla persoana în acea zonă a vietii în care s-a produs păcatul. curăţire. câte un 96 demon intră în noi. Păcatele sunt aepuni care contravin voinţei. Păcatul este răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. el face o gaură în protecţia spirituală (găurind umbrela) şi cei de sub umbrelă devin vulnerabili în acea zonă.Mă îndur până la a mia generaţie de cei care Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele" 2. una după alta. Are loc o schimbare de pozipi. şi în special pe cei care doresc să trăiască pentru Isus! Exisă un remediu pentru păcat în 1 loan. iertare. De aceea autorul Plângerilor spune: „Părinţii noştri care au păcătuit nu mai sunt. dacă un părinte devine demonizat printr-un anumit păcat. Este important să ne amintim că o acoperire dumnezeiască asigură o protecţie sub care copiii pot creşte în Domnul. planurilor şi scopurilor lui Dumnezeu..

Acest lucru face parte din adevărata închinare. că în viaţa lor există o întăriturâ demonică. adâncindu-şi rădăcinile. Cu cât vom întârzia sâ venim la Dumnezeu. de Dumnezeu. întotdeauna. de fapt. Primii paşi în eliberarea celor care au fost demonizaţi prin păcat personal sunt. renunţăm la voia noastră în favoarea voii Lui. perspectiva lui Dumnezeu este mai importantă decât perspectiva noastră şi că suntem gata să. Inima este deznădăjduit de rea (Ieremia 17:9) şi cu propriul nostru discernământ nu vom reuşi niciodată să ne dăm seama cât adevăr şi câtă greşeală este în noi. demonii caută sâ-şi întărească poziţiile. Cu cât eşti mai adâncit într-un păcat. este una dintre cele mai eficiente metode de eliberare! Fără puterea 98 Drepturile demonilor sunt subminate dc mărturisirea completă a păcatului şi de pocăinţa adevărată. trebuie să-L adore în Duhului Sfânt suntem înfrânţi încă înainte de a începe lupta! Ori de câte ori rezistam presiunii exercitate de păcat. oricât am porunci demonilor să plece. Dacă aceste lucruri nu se întâmplă.Slujirea practică Cum intră demonii interior vor fi mult mai greu dc parat. Numai Dumnezeu ne cunoaşte pe deplin. Satan nu nc poate lua voinţa liberă. de exemplu!). să nu creadă că nu pot eliberaţi. cu atât sunt mai greu dc scos demonii care stau în spatele acelui păcat. demonii au acces la gândurile noastre şi vor căuta să ne înşele facându-ne să credem că gândurile lor sunt. Mărturisirea este recunoaşterea păcatului aşa cum este el şi acceptarea verdictului lui Dumnezeu atât în ceea ce priveşte păcatul în general cât şi păcatul în cauză. Probabil că acesta a şi fost motivul pentru care Isus. .Vindecarea prin eliberare . în acea problemă. prima noastră reacţie este de a ascunde păcatul (vezi Geneza 3.. şi cine îl adora pe El. dar aş dori ca cei care citesc aceste rânduri şi care simt. inspirată de Duhul Sfânt. Avem libertatea dc a spune „Nu" păcatului. şi că dorim să facem nişte lucruri pe care. atunci vom îndepărta drepturile pe care demonii doresc să lc câştige. cu atât va creşte puterea de influenţă a demonilor asupra procesului nostru de luare a deciziilor şi cu atât va li mai greu sâ spunem „Nu'\ Hotărârea de a spune „Nu". mărturisirea şi pocăinţa. Isus a spus femeii de la fântână: „Dumnezeu este Duh. înainte de a-1 vindeca pe omul paralizat din Luca 5. Dar cu cât păcătuim mai mult. Vechiul cântec „Nu ceda ispitei" are o strofă care transmite un adevăr dc maximă importanţă în lupta împotriva demonilor: „ Fiecare biruinţă te ajută o alta sâ câştigi" duh şi In adevăr" (Ioan 4:24). Vom discuta pe larg procesul de eliberare. Unii oameni s-au obişnuit atât de mult cu păcatul încât nu-şi mai dau scama nici că păcătuiesc şi nici că pot fi demonizaţi datorită păcatului! Ultimele două versete din psalmul 139 conţin o rugăciune a lui I >avid care trebuie să-i preocupe pe toţi cei care doresc să trăiască în ascultare de Domnul: strigătul-ccrinţă ca Dumnezeu să ne încerce şi să expună orice rău care se află în noi. Acum. După cc au intrat. dc fapt. ei nu vor pleca. ale noastre. Ori dc câte ori cedăm unei ispitiri demonii îşi întăresc poziţiile. Dar dacă după ce am păcătuit venim imediat la Tatăl cu adevărată pocăinţă. Eliberarea este întotdeauna posibilă. După ce am păcătuit. A mărturisi nu înseamnă doar a-1 spune lui Dumnezeu că am greşit prin repetarea unui anume păcat. Nu-L putem adora pe Dumnezeu în adevăr dacă îngăduim ca o înşelare păcătoasă sâ distrugă relaţia noastră cu El. cu atât rădăcinile demonice se vor adânci şi cu atât va fi mai dificilă eliberarea din ghiarelc vrăjmaşului. Nemărturisirea păcatului şi lipsa dc pocăinţă sunt cele mai mari piedici în calea succesului slujirii de eliberareCea mai bună metodă de apărare împotriva demonizării prin păcat personal este imediata mărturisire şi pocăinţa. A fi de acord cu Dumnezeu într-o anumită problemă înseamnă a recunoaşte că. chiar acum. mărturisind păcatul şi cerându-I iertare. de oameni sau de amândoi. ei vor să le facem. Pocăinţa este acţiunea pozitivă prin care ne întoarcem de la păcatul comis şi prin care alegem să nu mai facem acel păcat. indiferent cât de demonizaţi am lî. demonii îşi pierd din puterea de a ne controla. a tratat păcatul din viaţa acestuia.

. copiii lor pot suferi până în a treia sau a patra generaţie (Exod 20:5). cei ce ajung sâ participe. deseori constaţi că aceşti oameni au comis un păcat sexual în tinereţe. Deşi orice păcat trebuie tratat în acelaşi fel. fie şi ocazional. să nu folosească ghicirea. cei demonizaţi sunt condamnaţi pc viaţă şi. Cât dc întristat trebuie să fie Domnul când vede cum sfinţii lui Dumnezeu încă se luptă cu demonii care stau nerceunoscuţi. dc nenumărate ori. deşi sângele Lui a curs pentru ca vinovăţia şi puterea păcatului să fie înfrânte. unii aveau inimile zdrobite de oboseala neîncetatei lupte cu ispitirile. la căderea Ierusalimului din imul 598 Î. o deosebită atenţie. fără a fi recunoscuţi sau provocaţi. păcat tratat poate prin mărturisire şi pocăinţă („Totul este spălat de sângele Domnului'.Vindecarea prin eliberare • Slujirea practică Cum intră demonii Numai EI poale expune lot răul din noi (pentru a-1 înlătura). luda. Mulţi dintre cei pe care i-am consiliat erau demonizaţi pentru că consultaseră o singură dată un prezicător. Pentru uşurarea referinţelor. Practicile oculte se întind dc la vrăjitorie. până la cei care neagă existenţa demonilor dar care au fost înşelaţi şi au căzut într-o cursă demonică care ie controlează viaţa (de exemplu. Nici o altă Învăţătură nu dă demonilor o mai bună oportunitate de a-i călca pe sfinţi în picioare. fiind o descriere exactă a înşelării pe care. reintroduce unele practici oculte. Puţini dintre cei pe care i-am consiliat h-au avut vreun păcat sexual ascuns. deseori de natură religioasă. de cele mai multe ori de natură sexuală. Dacă nu li se va sluji pentru eliberare. Satan o desfăşoară în lume astfel încât oamenii să fie determinaţi să i sc închine. ci şi cu demonii din interior de a căror existenţă nu ştiau nimic. binecuvântând cc este bun. Actualizarea acestor păcate este uneori dureroasă şi cere multă smerenie şi onestitate. Domnul avertizează poporul Israel. Dc cele mai multe ori aceşti oameni nu-şi dădeau seama că nu luptau doar cu ispitirile din afară sau cu firea lor căzută. Nu poţi lupta împotriva unui duşman despre care nu ştii nici măcar că există! Cât trebuie să se bucure Satan când vede creştini care cred că ei nu pot fi demonizaţi. Practica ne-a arătat că Satan nu aşteaptă o a doua invitaţie pentru H lua în control viaţa unei persoane care se implică în ocultism. la sfârşitul cărţii se găseşte un sumar al practicilor oculte.C. în cele din urmă. am constatat că există unele zone dc acţiune demonică cărora trebuie să le acordăm 100 . prin Moise (Dcuteronom 18:9-14). mulţi dintre ei cu lucrări creştine temeinice. Cuvântul „ocult" înseamnă „ascuns". a căror sursă de putere nu este Dumnezeu. împăratul lui. deoarece aceste practici sunt o urâciune în ochii Lui. Această răzvrătire a condus. greu pot fi îndepărtate. Cât de uşuraţi sunt oamenii când îşi dau seama că prin eliberare pot scăpa dc gândurile şi ispitirile cu care s-au luptat ani de zile! După ce îţi istorisesc viaţa lor. în ultimii ani am slujit multor creştini maturi. Isus a poruncit Bisericii să scoată demonii. aşa cum ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. dc existenţa acestor pericole. în secret. Păcătui ocultismului „Ocultism" este un termen generic care desemnează practicile. subminează existenţa fizică a victimei. la cursurile de yoga). ai cărei practicanţi ştiu bine că acţiunile lor au ca suport puterea demonilor. printre care ghicirea. înainte dc a intra în Ţara Promisă. să nu cheme duhurile morţilor şi să nu facă nici un lucru asemănător. Prin închinarea la Satan omenirea se expune la demonizarc şi odată ce puterile oculte încep sâ lucreze în viaţa oamenilor. Multe boli fizice sunt o consecinţă a acţiunii demonilor care au intrat prin păcat în tinereţe şi care. magia. în 2 împăraţi 21:6 vedem că Mânase. dar dacă slujirea nu este radicală. consultarea medium-ilor şi a ghicitorilor. persoana va trebui să-şi trăiască tot restul vieţii sub presiune demonică. nerecunoscuţi. uneori fără a-şi da seama măcar că el există. o ţigancă care le ghicise 101 spun ei!). dar niciodată tratai prin curăţire şi eliberare. Biblia ne previne. în confidenţialitatea camerei de consiliere ci mi-au mărturisit problemele interioare cu care se confruntau. 3.

Ea nu ştia nici ce înseamnă Kabbala şi nici dacă cineva din familia ci fusese implicat în aşa ceva.. Dumnezeu descoperă lucrurile ascunse. care sunt de o 102 . fac orice pentru a-şi recâştiga sănătatea. demonii vor avea drept de rezidenţă şi oricât am striga la ei. ascultaseră „prorociile" unui astrolog. participaseră la o sesiune ouija etc. După ce toate tratamentele conventionale eşuează. într-un fel sau altul. ci numai atunci când li sc porunceşte. Un căci astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul. Satan ştie dacă ne-am pocăit cu adevărat sau nu. voinţa trebuie să fie conştient implicată în refuzarea oricărei viitoare implicări în ocultism). este consultarea unui medic. tulburat şi aruncat de vânt încoace şi încolo. şi nici nu ştiu că unele lucruri pe care le-au crezut nevinovate au fost. fără ca ei să ştie. Implicarea în ocultism este foarte periculoasă. Şi atunci caută practicile medicale alternative. Din această situape nu există decât o singură ieşire: puterea Numelui lui Isus. etc. pe care le-au omis. Iată paşii care trebuie făcuţi pentru a se ajunge la eliberare: a) Dorinpi de a recunoaşte că păcatul este idolatrie. a sufletului şi a trupului de rănile produse în urma activităţii demonice în viaţa persoanei. 4. nu vor pleca lacov ne spune clar: „. oculte. El ştie ce este în întuneric şi cu El locuieşte lumina. Recomand insistent tuturor celor care citesc această carte să se roage înainte de a citi această listă şi să-I ceară lui Dumnezeu să le arate orice implicare personală (ştiută sau neştiută) sau orice implicare pe linie generaţionalâ care. de fapt." Vindecarea duhului.cine se îndoieşte seamănă cu valul mării. mulţi încep sâ se întrebe dacă nu există şi alte soluţii. Jumătăple dc măsură nu sunt suficiente. căci „totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face" (Evrei 4:13) şi „El descoperă ce este adânc şi ascuns. ceea ce înseamnă în cele din urmă. duhurile intrate în ca pe linie familială datorită acestui păcat au început să se manifeste violent. aproape invariabil. După ce toate celelalte încercări au eşuat. ei vin să ceară rugăciune.. ultima soluţie! Dar primul lucru pe care ei îl fac. Imediat ce a făcut acest lucru. Pocăinpi din toată inima (regretul nu este suficient.Vindecarea prin eliberare. fie direct implicări în ocultism fie au fost duşi la un ocultist (uneori ca şi copii) de către părinţi.. ea fiind rădăcina multor probleme din viaţa oamenilor. în palmă. este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele " (Daniel 2:22. bunici. atunci când citea lista. Eliberarea de demonii care au intrat (sau au controlat din afară) datorită activităţii oculte. Dacă în inimile noastre mai rămâne îndoiala. mătuşi.28). trebuie să ne amintim că ei se află sub ordinele lui Satan şi că au de îndeplinit o sarcină!) Mulţi oameni nu cunosc pericolele implicării în ocultism.Slujirea practica Cum intră demonii este un om nehotărât şi nestatornic în toate căile sale " (lacov 1:6-8). Dar Duhul Sfânt i-a spus că trebuie să renunţe la păcatele comise de strămoşii ei implicaţi în Kabbala. Dumnezeu devine ultima speranţă şi rugăciunea. Am fost surprins să constat cât de mulţi dintre cei care au venit la noi pentru a fi ajutaţi au fost. nu putea pronunţa cuvântul Kabbala. Unele practici medicale alternative Când oamenii se îmbolnăvesc.. La sfârşitul acestui volum se găseşte o listă a celor mai comune activităţi oculte. Mărturisirea completă a oricărei implicări ştiute (în timpul slujirii este posibil ca Domnul să expună unele implicări uitate). închinare la Satan. i-ar putea afecta.. Am consiliat o femeie care. b) c) Pocăinţa înlătură toate drepturile lui Satan şi demonii lui vor trebui să plece atunci când li se porunceşte (ei nu vor pleca niciodată de bunăvoie. d) e) Acriunea dc eliberare trebuie să fie radicală şi definitivă.

să revină. O persoană care merge la un vindecător spiritualist poate fi complet vindecată de simptomeie unei boli. disperaţi. de atunci. Aceste simptome o pot conduce de repetate ori. După mărturisire şi pocăinţă. Cei care au folosit remediile oculte pentru vindecare par a-şi pierde încrederea în Dumnezeu şi doresc o completă independenţă de El. • Se pare că multe dintre practicile medicale alternative oferă o vindecare ce durează numai atâta vreme cât „pacientul" rămâne un necredincios. de regulă. dc exemplu. deşi acum nu mai sunt controlate demonic. Păcatul religiozităţii Un prieten mi-a spus odată: „Demonii creştini sunt cel mai greu de scoşi" Este adevărat! Există oare demoni creştini? Prietenul meu nu vroia să sugereze. realitatea demonizării lor! Atât Isaia. puncte prin care demonii intraseră. Dar cele mai multe sunt fie înşelătorii (în cel mai bun caz). subtil. Noi am slujit multor oameni care au fost eliberaţi de urmările implicării în aceste practici. Deseori sc întâmplă ca imediat după eliberare simptomeie. Este posibil ca cei implicaţi în practicile medicale alternative să fie demonizaţi în trup şi să aibă de aceea. dar curând după aceea va începe să prezinte cu totul alte simptome. Lista de la sfârşitul carpi menţionează câteva dintre practicile medicale alternative suspecte. Am separat aceste practici de activităple oculte generale pentru a atrage atenţia asupra pericolelor pe care ele le prezintă şi pentru a-i convinge de contrariu pe cei care cred că dacă au fost implicaţi în medicina alternativă n-au avut de-a face cu ocultismul. în mesajul pc care Domnul în transmite prin el liderilor din zilele sale. desigur. Prin indexarea acestor practici nu am dorit să critic vreo persoană Dar aş greşi dacă n-aş avertiza asupra potenţialelor pericole prezentate de demonii aflaţi în spatele lor. Deseori am văzut cum medicina demonică conduce oamenii într-un deşert spiritual. cât şi Isus. . lumina Duhului Sfânt va expune demonii iar eliberarea şi adevărata vindecare devin posibile. „Iniţiaţii** îşi vând scump „ştiinţa'' celor care. ci că există duhuri de religiozitate care afectează comportamentul ercştin. ei simţeau acute dureri în punctele în care au fost înţepaţi dc ace. Am mai constatat şi că persoanele care au adoptat tehnicile medicale alternative ca mod dc viaţă au ajuns foarte superstiţioşi. Practicanţii unora dintre aceste proceduri pseudomedicale nu cunosc puterile care se află în spatele tratamentelor pe care le oferă. prin cuvintele adresate fariseilor. Medicina alternativă este o afacere înfloritoare. Când el devine creştin. comportament tipic celor cu un trecut ocult. Aceşti demoni sunt foarte greu de identificat iar victimele lor nu admit. Dacă n-ar avea un anumit grad de eficienţă ele n-ar atrage atenţia şi interesul oamenilor. Unele dintre practicile sale simt sincere şi originale. nevoie de eliberare. Aceşti oameni nu mai sunt atraşi de Simplitatea Evangheliei. Sfătuim ca nimeni sâ nu se asocieze acestor practici. Slujirea trebuie continuată până când persoana este complet vindecată. el poate folosi puterile demonice aducând o anumită vindecare. se produce un schimb.Sluji/va practica Cum intră demonii mare diversiune. că demonii se pot converti. O simptomă înlăturată poate fi înlocuita de o şi mai puternică robie spirituală. când Duhul Sfânt expunea puterile întunericului. au fost extrem de critici cu cei care erau religioşi dar a căror inimă era departe de Dumnezeu. 5. spre sala de operaţie . omul acela are nevoie dc eliberarea de duhul de boală care a intrat în el prin medium-ui pe care l-a consultat şi care.Vindecarea prin eliberare . Pericolul apare atunci când practicanţii lor se apropie mai mult de ocultism decât de medicină. fie depind de puterile demonice. Dar ciudatele simptome care au început să se manifeste imediat după ce a consultat spiritualistul nu vor dispare. Este evident că unele dintre practicile de vindecare manipulate demonic dau rezultate. Scriptura ne spune că vrăjmaşul este un marc înşelător. Uneori. caută vindecarea. Dar noi am observat că de cele mai multe ori. Pentru a-şi îndeplini scopurile generale. Echipa noastră a slujit şi pentru eliberarea multor oameni care au fost demonizaţi prin acupunctura. căutând sâ înşele. îl chinuie fără încetare.

cine vă cere acestea din mâinile voastre. au inimile curate ţâţă dc Dumnezeu. Isaia a sintetizat foarte clar acest adevăr. se vor face albe ca zăpada. Am văzut însă şi oameni care. " zice Domnul. Dumnezeu aşteaptă răbdător ca noi să ne întoarcem spre El în duh şi-n adevăr. Pentru a realiza acest lucru. ca de Cum intra demonii Gomorei! Domnul! vitelor sătul arderile-de-tot berbecilor şi taurilor. " (Inia 1:10-20). Ceea cc îi cerca Domnul lui Isaia să spună era că religiozitatea fără armonie interioara cu Dumnezeu. Persoanele religioase. curţile? Nu mai Când veniţi să vă aduceţi tămâie! daruri Nu înfăţişaţi înaintea Mea. Fără ipocrizie. Mi-au ajuns o povară. la Mie legea Dumnezeului jertfelor ale nostru. Dumnezeu este o fiinţă spirituală şi dacă încercăm să ne relaţionăm cu El doar prin firea. indiferent cât ne-am strădui. Ceea cc-I spunem lui Dumnezeu trebuie să fie o expresie a adevăratelor noastre dorinţe şi nu ceea cc credem că i-ar face Lui plăcere să audă. Domnul promitea binecuvântare celor care erau gata să-L asculte. Mulţi dintre ei sunt cu adevărat născuţi din nou. această formă de exprimare religioasă nu va satisface standardele lui Dumnezeu. Poate că el respecta toate ritualurile şi toate actele de cult. mulţimea voastre" de căpetenii ah popor al zice Sodomei! la „Ce-Mi „Sunt bine aminte trebuie de hrănite. „Spălaţi-vă şi care binele. era mult mai râu! (Luca 18:9-14). astfel încât noi sâ nu ne putem relaţiona în duh cu Dumnezeu ci cu puterile întunericului pe care el. în ipocrizia lui. nu pol să văd nelegiuirea voastre cele noi şi Ic mai pot suferi. răzvrăti.Slujirea practica „Ascultaţi cuvântul Domnului. trupul sau sufletul nostru. se vor fiice ca lâna. Satan. era doar ipocrizie şi o asemenea povară pentru Dumnezeu încât Ei nu o mai suporta. le-aţi făcut/ căutaţi îmi ascund ochii dc la voi. nefolositoare. deşi îi mulţumea lui Dumnezeu că nu era ca şi celălalt.şi vă veţi veţi fi căci gura Domnului a vorbit. care o controlează prin asimilarea obiceiurilor comportamentale creştine! Nu vreau să spun că aceşti oameni demonizaţi religios nu pot fi creştini născuţi din nou. le controlează. căci M-am dezgustat de lunile nu vreau sabate şi adunări de sărbătoare. deseori el va trimite un duh de religiozitate a cănii sarcină este să simuleze o formă de viaţă creştină care este mai degrabă sufletească decât spirituală Dar Isus a spus femeii de la fântână că Dumnezeu trebuie adorat nu doar în duh. controlate de duhuri de religiozitate ce le împing la tot felul de practici religioase. picioare grăsimea nu-Mi place sângele să-Mi mâncare luni noi. relele pe să faceţi dreptate n-ascult: mâinile vă sunt pline de sânge!" curăţiţi-vă! Luaţi încetaţi dreptatea. EI a fost alungat din cer (dc către Mihail şi îngerii lui) pentru că a căutat să fure închinarea care Se cuvenea numai lui Dumnezeu. unită cu sărbătoarea! Sufletul Meu urăşte Când vă întindeţi mâinile. Aceste • cuvinte spuse femeii de la fântâna din Samaria exprimă esenţa relaţiei pc care Dumnezeu o doreşte cu copiii Săi. "De ca purpura. şi oricât de dinaintea râul! pe cel ochilor Mei învăţaii-vă faceţi asuprit. 107 . Nu este prea mare diferenţă între efectele produse de duhurile oculte care controlează spiritualitatea omului şi cele religioase. Dar la fel de mulţi cred că sunt născuţi din nou pentru că folosesc un anumit limbaj creştin şi fac anumite lucruri „creştineşti".Vindecarea prin eliberare . înghiţiţi de sabie. orfanului. Satan este o fiinţă foarte religioasă. au tot atâta nevoie de eliberare ca şi cei care se pocăiesc de practicarea îndelungată a ocultismului. Acest mesaj este valabil şi azi. dar dacă nu veţi voi . 106 Diavolul face tot ce poate pentru a ocupa această dimensiune spirituală. mânca cele mai bune roade ale ţării. sărbătorile călcaţi în mieilor şl ţapilor. Cu toate acestea. De aceea Isus 1-a lăudat pe vameşul care şi-a mărturisit sincer păcatul. voastre cum e cârmâzul. să ocrotiţi mai faceţi apăraţi pe văduvă!" vor fi păcatele veţi „Veniţi acum să ne judecăm. mult v-afi ruga. spre deosebire de fariseul care. ci şi în adevăr. dar inima lui nu era legată de Dumnezeu. voastre. dc vor fi roşii Dacă veţi voi şi veţi asculta. deşi puternic demonizaţi şi care se luptă cu problemele ce decurg din demoni zare. fără a avea o relaţie personală cu Isus.

să fie aleşi în poziţii de decizie în biserici. spre nenorocirea noastră. înşelarea este deplină a) Practicile religioase Orice practică religioasă care devine mai important. este o potenţială sursă de înşelare demonică. care prin ele reuşeşte. tradiţia bisericii. vitraliile.Vindecarea prin eliberare . decât Dumnezeu Însuşi şi relaţia cu El. pastorul precedent. Demonii pot fi liberali. conservatori. ci să aleagă unii cu „. Un pasaj revelator este alegerea lui Ştefan şi a celor şase bărbaţi ca slujitori în biserica primară. deoarece atunci când un demon a luat numele lui Isus. Este de maximă importanţă să avem oameni umpluţi cu Duhul Sfânt în poziţiile cheie din biserici. predica. Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt. reuniunea de la mijlocul săptămânii şi chiar Biblia! Biblioatria nu este decât o subtilă formă de idolatrie. orga. grupul muzical. Aceasta înseamnă că demonii sunt foarte bucuroşi dacă persoana cântă. stranele. nu avem nici o 108 şansă să deosebim realul dc ireal. Apoi. cărţile de rugăciune. Dacă acest dar nu funcţionează în biserici. şi o mulţime dc alte combinării! Numai când începi să explorezi această problematică îţi dai seama cât de necesar este darul deosebirii duhurilor în Trupul lui Cristos. denominaţionalismul a învins! Membrii acelei biserici locale sunt în pericolul de a fi ocupaţi de un duh dc religiozitate a cărui sarcină 109 . subtil. Practica religioasă poate deveni un idol iar persoana. amvonul.o mărturie bună.!. atunci el are o strategică coloană a cincea care va bloca orice adevărată revărsare a Duhului Sfânt. sacramentele.. în viaţa Bisericii există multe lucruri care pot deveni obiecte de idolatrie.. în slujirea celor demonizaţi prin implicarea în vreuna din practicile oculte grave. în reiigii false (sau chiar a descendenţilor celor ce au fost implicaţi în astfel dc practici) deseori poji întâlni demoni care au funcţia specifică de a-L imita pc Dumnezeu Tatăl. de dreapta. Azi. "fără ca persoana să-L cunoască cu adevărat pe Isus. cărţile de cântări. Vom fi vulnerabili şi vom alege în biserici. calmul demonilor lor) şi care odată ajunşi în poziţiile pe care şi Ic doresc vor face ca bisericile să dea înapoi. există o mulpme de afilieri demonice confesionale. Deşi acele slujbe nu erau de maximă importanţă spirituală biserica a hotărât sâ nu-i ia la întâmplare pe cei şapte.. tradiţii sau practici religioase. în oricare dintre poziţiile de conducere din biserica noastră. lată câteva exemple: corul. Dacă vom alege oameni care nu sunt umpluţi cu Duhul Sfânt. plini de Duh Sfânt şi de înţelepciune. dc stânga. dar care în realitate nu sunt corecţi. în poziţii cheie. obiceiurile. charismatici catolici.Slujirea practică Cum intră demonii De aceea au trebuie sa ne surprindă că duhurile dc religiozitate sunt printre cele mai eficiente din întreaga oştire a lui Satan. cântece care se referă la Domnia lui Isus. Una dintre cele mai eficiente modalităţi prin care Satan îşi foloseşte duhurile de religiozitate este manipularea alegerii liderilor-cheie în biserici. charismatici. victimă a idolatriei. să-i devieze pe oameni de la închinarea la Dumnezeu către o închinare ia un substitut al Lui. întemeietorii bisericii. mormintele din cimitir. noi nu mai ţinem seama de aceste precauţii. Liderii manipulaţi demonic vor obstrucţiona numirea în poziţii de conducere a oricărei persoane ce ar putea contribui la trezirea acelei biserici locale. charismatici evanghelici. oameni care impresionează prin personalitatea lor (lucru foarte periculos) sau prin calmul lor (în realitate. necharismatici. suntem în pericolul de a da viaţa spirituală a comunităţii pe mâna lui Satan! Acesta este motivul pentru care atât de multe biserici sunt muribunde şi se târăsc la un nivel spiritual atât dc scăzut încât cea mai bună speranţă pare a fi mediocritatea. de exemplu. b) Denominaţionalismul Atunci când denominaţia devine mai importantă decât relaţia pe care fiecare membru al ei trebuie să o aibe cu Domnul. Au fost oameni pe care a trebuit să-i eliberăm de duhurile de religiozitate asociate unui larg spectru dc obiecte. Dacă Satan poate face ca oameni aparent corecţi. " (Fapte 6:3). evanghelici. religiosul inspirat demonic de adevărul spiritual..

suflet sau duh. baptiste. numită astfel după ironica caracterizare făcută practicii şi credinţei din anii petrecuţi de John Ia Oxford. pe Aldcrsgate Street. înşela. seminţele dcnominaţionalismului au devenit treptat o întăntură din care ei n-au mai putut niciodată ieşi. mult bine. catolice. biserica Angliei n-a fost de acord cu înflăcărarea. El a fost botezat cu Duhul Sfânt câţiva ani mai târziu. practic. voi defini credinţele creştine eretice ca fiind acele aspecte ale credinţei care. această definiţie este demnă de luat în seamă dacă ţinem cont că ea este confirmată de creştini implicau în slujirea de eliberare în toate zonele geografice ale lumii. darurile Duhului Sfânt. fiind foarte religios dar ne-născut cu adevărat din Duhul lui Dumnezeu. la fel şi martorii lui lehovaşi mormonii. Am constatat că aceste duhuri pot fi şi cauza unor boli mentale sau fizice. care nu trebuie ignorate. Dacă nu cunoşti tacticile duşmanului. după cc a eşuat ca misionar în coloniile din America. Inclusiv ale unor biserici înnoite! Mulţi dintre cei eliberaţi de duhurile de religiozitate acuză. botezului şi universalismului. Mulţi dintre metodiştii timpurii au fost cu adevărat umpluţi cii Duhul Sfânt. Deşi metodiştii înflăcăraţi au făcut. în primul volum ne-am axat pe demonstrarea adevărului că şi creştinii pot avea demoni şi că slujirea de eliberare le este destinată. la o reuniune a fraţilor moraviem ce s-a ţinut la Londra. cu dragostea lui pentru Isus sau cu disciplina celor cc-1 înconjurau. fără nici o speranţă de a fi vindecaţi prin eliberare. HO c) Credinţele eretice Deseori. Dacă o anumită credinţă s-a dechis pentru demonizarc (a devenit un punct de intrare a demonilor). Iahbulon. Este vorba de experienţa câştigată în slujirea multor persoane şi de sintetizarea informaţiilor primite din diferite surse şi slujiri. Pentru scopurile acestei cărţi. Credinţa că un creştin nu poate fi demonizat este o înşelare inspirata demonic pentru a ţine oamenii în robia vrăjmaşului. unele foarte importante. de aceea. Deşi experimentală. ale tuturor denominaţiileor.Vindecarea prin eliberare . ale bisericilor frăţiei şi congregaţiei. Masoneria liberă este o religie falsă (masonii liberi se închină unui dumnezeu al cărui nume. Există însă şi alte credinţe false. Satan foloseşte orice mijloc pentru a ataca în trup. în timp ce demonii se manifestă şi pleacă acute dureri de cap. Exemplul clasic este metodismul timpuriu John Wesley a murit ca preot anglican. Este interesant dc observat că această denumire ironică provine din perioada în care el nu era încă botezat cu Duhul Slănt. Cum intra demonii este perpetuarea caracterului denominaţiei şi care se va opune ca membrii ci să trăiască o viaţă ce reflectă caracterul lui Isus. Trebuie să fim foarte atenţi la acest fel de înşelare deoarece Satan caută să producă confuzie în Trupul lui Cristos. deşi acceptă majoritatea crezurilor creştine. Se pare că a fost o lovitură dc maestru prin care vrăjmaşul a doborât această nouă grupare cc-şi are rădăcina denumirii mai degrabă în religiozitate decât in ungerea Duhului Sfânt. . include numele lui Baal şi cel al zeiţei egiptene a fertilităţii). dar curând după moartea lui John Wesley noua denominaţie n-a mai continuat practicile începutului. în paginile cc urmează vom analiza în detaliu credinţele privind Scriptura. şi incâ fac. linia de demarcaţie dintre credinţele eretice şi religiile false este insesizabilă. nu-i poţi para atacurile. Deşi el n-a dorit niciodată sâ părăsească biserica Angliei. Faptul că am dat acest exemplu al bisericii metodiste nu înseamnă că celelalte denominaţii sunt scoase din cauză Am slujit nu doar pentru eliberarea de demonii de metodism. după cum am constatat în slujire.Slujirea practic/i . nu acceptă ceea ce spune Scriptura despre religiile false. dau drept de intrare unor duhuri demonice de religiozitate de care oamenii trebuie ulterior eliberaţi. am eliberat oameni dc duhuri anglicane. Subliniez din nou că experienţele menţionate aici nu sunt ale vreunei persoane ce a lucrat într-un vacuum spiritual şi care s-ar fi putut. Dar este mult mai greu să clasifici organizaţiile creştine care. ci şi de cei ai multor alor denominapi. în Anglia. acea credinţă nu va mai permite revărsarea şi ungerea Duhului Sfânt iar originea şi natura crezurilor membrilor ei trebuie serios analizate. Atunci discipolii săi au instituit o structură denominaţională care s-a auto-intilulat metodism.

autoritatea sau provenienpx Scripturii este un important punct de intrare a demonilor. d) Atitudinile greşite faţă dc Scriptură Satan şi demonii lui urăsc Scriptura deoarece ştiu că ea este inspirată divin şi este cuvântul autorităţii lui Dumnezeu.Slujirea practică Cum intră demonii Desigur. Am întâlnit un demon care a încercat chiar să nc convingă că. sacramentele. Singura salvare este credinţa în Isus. Singura atitudine faţă de Scriptură care face ca frica dc Dumnezeu să intre în demoni este cea a unei depline credinţe în inspiraţia Biblici prin Duhul Sfânt. Reciproc. De aceea Satan va încerca uneori să folosească Scriptura (în aşa fel denaturată încât să-şi atingă scopurile) pentru a-i ispiti pe oameni.. De exemplu. Am văzut cum armate de demoni au fost alungate de oameni fără nici o pregătire teologică dar care au crezut pc deplin Cuvântul lui Dumnezeu. Acceptarea ca adevăr a unui punct de vedere neseriptural duce la demonizareacu un duh de înşelare ce intră în minte şi care îşi va continua acţiunea. pregătit Diavolului şi îngerilor lui" (Matei 25:41). întotdeauna. scris dc Duhul Sfânt prin oameni. în veacul acesta. creştinii vor fi cei care vor sta în faţa lui Satan şi nu Satan cel care va sta în faţa lui Isus! Argumentele (minciunile) demonilor pot înşela oamenii. despre care Pavcl spune că este sabia Duhului (Efescni 6:17). ordinarea. de obicei. Frica de Satan face. am văzut oameni cu o vastă pregătire teologică care au fost neputincioşi în faţa vrăjmaşului! Nu te pop implica în slujirea de vindecare şi eliberare dacă nu ai o atitudine corectă faţă de cuvântul lui Dumnezeu. într-o zi. căutând să ducă cu ele cât mai multe fiinţe omeneşti în pedeapsa veşnică. Am văzut dc nenumărate ori că demonii cunosc foarte bine Scriptura şi sunt foarte versaţi în a o falsifica. Nu este nici o îndoială câ demonii (fiinţe spirituale care cunosc cuvântul lui Dumnezeu şi adevărul despre Isus) ştiu că fiecare cuvânt din Scriptură este adevărat şi că cei care se încred în adevărul acestui cuvânt sunt o reală ameninţare pentru ei! Este interesant de observat că. fie liberale (care nu recunosc natura râului şi a existenţei lui Satan şi a demonilor lui). Împărăţia lui Satan este o împărăţie a fricii. etc. dar odată ce am înţeles principiile care stau la baza celor prezentate. chiar mai periculoase decât ispitirile evidente. prin Cristos). Ar trebui ca top cei care se îndoiesc de adevărul cuvântului iui Dumnezeu să vadă groaza întipărită pc feţele celor demonizaţi atunci când demonilor expuşi li se citeşte Apocalipsa 20 şi 21 sau cuvintele lui Isus despre „. care contravin învăţăturii dale dc Scriptură sunt. ii 113 . care au denaturat în aşa măsură cuvântul lui Dumnezeu încât i-au convins pe satanişti că biblia satanică este singura sursă de adevăr şi creştinii au modificat-o pentru a-şi atinge propriile scopuri. dar demonii înşişi cunosc realitatea cuvântului lui Dumnezeu. Necredinţa în adevărul. puncte de intrare a demonilor în aderenţii la aceste credinţe. ca puterile demonice sâ lucreze pentru el.focul cel veşnic. la fel cum L-a ispitit pe Isus în pustiu. credinţele privind cea de-a doua venire. generalizarea nu va fi prea greu de tăcut. Aceste ispitiri îmbrăcate în haine scripturale sunt.\-îndccaivai>rjri eliberare . frica de pedeapsă este factorul care menţine puterile demonice într-o ierarhie controlată de Satan. îndepărtând şi mai mult victima de adevăr şi adâncind-o şi mai mult în înşelare. in această dispensaţic. Cel mai elocvent exemplu sunt demonii dc satanism. îngerii căzuţi care au fost alungaţi din cer odată cu Satan au un singur destin: iazul de foc desens în Apocalips». exista multe alte credinţe care merită atenţie. Puterile demonice sunt îngrozite la gândul celei de-a doua veniri a lui Isus deoarece ştiu că ca prevesteşte începutul chinului lor veşnic. cerul şi iadul. El ştie că acest cuvânt este adevărul şi că fiecare credincios este conştient de acest lucru.. atitudinea de necredinţă deplină în Scriptură este asociată crezurilor creştine care sunt fie religioase (nu pun nici un accent pc nevoia unei relaţii personale cu Dumnezeu. creaţia. pentru creştini. Trebuie să fim foarte atenţi ca nu cumva credinţele şi practicile noastre să devină mai importante decât relaţia cu Isus sau cu autoritatea cuvântului lui Dumnezeu.

Vindecarea prin eliberare - Slujirea prac(ia)

Cum intra demonii

e) Negarea darurilor Duhului Sfânt Chiar şi printre creştinii care cred în completa inspiraţie a Scripturii se află unii care neagă actualitatea darurilor Duhului Sfânt. Ei spun, de exemplu, că Dumnezeu a îngăduit ca darurile Duhului Sfânt sâ dispară odată cu prima generaţie de creştini, care le-au folosit pentru a demonstra adevărul cu privire la Isus. De atunci, creştinii n-au nevoie decât de credinţă (nu de vedere) pentru a şti că astfel de lucruri s-au întâmplat odată A căuta, astăzi, darurile Duhului Sfânt, este lipsă de credinţă! Aceste poziţii teologice au dat naştere la o ciudată simbioză între tradiţionalismul evanghelic conservator şi liberalism - două curente creştine cc au puţine lucruri în comun. Foţi ti tentat să spui că dacă aceste două curente atât de divergente au ajuns la un punct de vedere comun, implicat este fie Dumnezeu, fie Diavolul! Această perspectivă fiind, de fapt, o negare a unei părţi a cuvântului lui Dumnezeu (inspirat de Duhul Sfânt) nu este prea greu să recunoşti autorul înşelării. Una dintre diferenţele majore între perspectiva evanghelicilor conservatori şi cea a liberalilor este că primii afirmă, uneori, că cei care folosesec danirile Duhului Sfânt (şi în special vorbirea în limbi) sunt fie demonizaţi, fie operează ocult. Liberalii, care nu cred în existenţa demonilor, nu aduc asemenea acuzaţii ci afirmă că este vorba doar de o amăgire.
în cartea sa „ Posesia demonica şi creştinii" , C. Frcd Dickason

face o excelentă analiză a acestui subiect (deşi dintr-o perspectivă conservatoare) dar, din nefericire, concluzionează astfel: „Darurile
spirituale şi vorbirea in pentru a arăta evreilor limbi au fost dale că Isus a bisericii primare numai lui Moise şi că luat locul

Evanghelia era adevărată" (pag. 189). Kurt Koch, în tratarea temei vindecării şi eliberării, face o greşeală asemănătoare. Pentru susţinerea punctului său dc vedere, Dickason afirmă că el a eliberat oameni de demonii de vorbire în limbi care au intrat în ei prin punerea mâinilor. Pc când slujea unei femei, spune el, demonul
a spus că intrase în ea pentru „ a-i da ce dorise şi pentru a o înşela ".

Eu cred că fraza în sine explică clar cc s-a întâmplat. Femeia aceea 114

căutase darul spiritual şi nu pe Cel care dă darurile! Această relatare arată încă odată cât de important este să-L ciutăm, înainte de toate, pe Cristos; altfel, pericolul înşelării este imens. în cazuri ca acesta, Satan întotdeauna va înşela imitând demonic adevărul. Existenţa unei astfel de înşelări nu po«te anula autenticitatea vorbirii în limbi; reciproca este şi ea adevărată. Satan încearcă să imite ceca ce este adevărat, altfel înşelarcaan-ar mai fi o ispitire, deoarece şi-ar pierde orice semnificaţie! Şi eu am eliberat oameni de vorbirea demonică în limbi, dar asta nu înseamnă că orice vorbire în limbi este demonică. într-un grup de oameni care vorbesc saiii cântă în duh, nu este prea greu să-ţi dai seama care limbi nu vin de la Dumnezeu. Deseori ele sunt grosolane sau stridente spiritual şi ai o mărturie interioară despre natura lor. Dumnezeu nela dat darul deosebirii lucrurilor care vin de la El de cele care nu vin (1 Corinteni 12:10). Acest dar n-ar mai fi fost necesar dacă rv-ar fi nevoie să facem diferenţa între fals şi adevărat. A declara că orice fel de vorbire în limbt este falsă înseamnă a nega realitatea unui preţios dar pe care Dumnezeu 1-a dat pentru a-Şi binecuvânta copiii. Deşi această perspectivă teologică este comodă şi pare lipsită de riscuri, ca nu are nuci un suport scriptura! sau experimental în istoria Bisericii. Argumente similare s-ar putea aduce şi în privinţa folosirii celorlalte daruri ale Duhului enumerate dc Plivel în.l Corinteni 12, Efeseni 4 sau Romani 12. Dar, de flecara dată, concluzia este aceeaşi. Neacceptarea dorinţei lui Dumnezeu de a-Şi binecuvânta copiii prin folosirea acestor daruri în slujire i şi în lupta spirituală, este un punct de intrare demonică care ţine bisericile locale în robia unei rutine religioase diametral opusă dinam cei libertăţi a vieţii în Duhul Sfânt. Dc aceea poţi vedea atâtea biserici care se zbat să scape din strânsoarea unor lanţuri ferecate cu acen enorm lacăt numit necredinţă De multe ori liderii, manipulaţi dc fncâ, închid ochii pentru a nu vedea nici lanţurile şi nici lacStul pe care l-ar putea deschide cu cheia credinţei, eliberând congaigaţia! 115

lindccarea_prin c/ibarare - Slujireapractică

Cui/i intră denumit

f) Universalismul Universalişiii cred că, în cele din urmă, toţi oamenii vor fi mântuiţi, indiferent dc ceea ce cred. Ei spun că Dumnezeu este un Dumnezeu iubitor şi El nu vrea ca vreunul din copiii Săi să sufere pedeapsa veşnică descrisă în Scriptură, in loc să accepte că Isus este Adevărul, ei fi inventează lui Dumnezeu un caracter pe care vor să-1 armonizeze cu propria lor gândire, atribuindu-I o toleranţă ce vine în contradicţie cu adevărul Scripturii. Dumnezeu este, într-adevăr, un Dumnezeu al dragostei. Dar El este şi un Dumnezeu drept şi slânt, al judecăţii şi al milei. Scriptura ne spune că voia Tatălui este ca nimeni să nu piară. Univcrsaliştii scot citatele biblice din context şi pun la îndoială adevărul învăţăturilor majorităţii cărţilor Scripturii care revelează atât inima Tatălui pentru omenire cât şi planul dc mântuire care a fost împlinit prin venirea lui Isus, astfel încât toţi cei care cred în El să nu piară ci sâ aibă viaţa veşnică, în spatele universalismului se află un duh conducător care se opune lucrării Duhului Sfânt şi învăţăturilor cuvântului lui Dumnezeu. Este un duh care paralizează înţelegerea adevărului despre Isus şi face presiuni asupra emoţiilor pentru a convinge că Dumnezeu nu poate fi un Dumnezeu al judecăţii. Demonii ştiu bine că-i aşteaptă judecata, iar învierea lui Isus nu a făcut decât sâ le confirme că ceea ce El a spus cu privire la judecată, se va împlini, Nu demult, un demon furios că era scos afară, ne-a strigat: „Dacă
toţi creştinii ar crede Riblict ca voi fi ca mine, noi n-am mai putea face nimic!".

pocâiască în numele predecesorilor săi şi să preia autoritate asupra puterilor demonice cărora li s-a dat drept de control asupra bisericii. Dacă nu va proceda astfel, omul acela se va lupta la nesfârşit cu nişte puteri demonice nevăzute care se vor agăţa de drepturile pe care le au asupra bisericii datorită păcatului liderilor anteriori. g) Religiile faise Am acordat un spaţiu atât de amplu explicării unora dintre căile prin care demonii pot opera în biserici pentru că această problematică este, în general, mult mai puţin înţeleasă decât acţiunea deschisă pe care puterile demonice o exercită din spatele religiilor care sunt evident eretice prin atitudinea lor faţă de persoana lui Isus (martorii lui Ichova, mormonii, etc), sau care sunt necreştine sau anti-creştine prin sistemul lor de credinţe (budismul, shikismul, islamismul, hinduismul, etc). Toate sunt înşelări. Multe dintre ele vechi de sute, uneori mii de ani. Ele au fost puse la punct de Satan ca mijloace prin care să-şi atragă, cu ajutorul demonilor de înşelare religioasa, închinarea. Formele de expresie religioasă par a fi la tel de numeroase ca şi rasele sau sistemele de cultură. Fiecare pretinde că este cea adevărată, ceea ce nu poate fi decât fals, deoarece adevărul proclamat de membrii unui grup intră în conflict cu cel susţinut de membrii altuia, sustinători la fel de fervenţi ai unui alt dumnezeu. Cei. care, din aceste religii false, se întorc la Cristos, trebuie nu doar să-şi proclame credinţa în Isus ci şi sâ renunţe la acele credinţe false şi la puterile aflate în spatele lor. Bisericile din culturile estice cunosc bine aceste lucruri şi multe dintre ele (cele din Extremul Orient, de exemplu) fac o practică normală din eliberarea noilor convertiţi. Bisericile din vest ar trebui să-şi dea seama că noii convertiţi vin şi ei dintr-o lume păgână sau fals religioasă, aşa cum se întâmplă pretutindeni. Singura diferenţă constă în natura puterilor demonice care au controlat vieţile oamenilor înainte de convertire; poate că ele nu aparţin unei binecunoscute religii false ci, de exemplu, ateismului, materialismului, agnosticismului, etc. Dacă vrem ca 117

Universalismul este o erezie şi o înşelare. Toţi cei care au crescut în biserici în care s-a predicat o evanghelie universalista trebuie să se pocăiască şi să se depărteze de asemenea credinţe, să-şi pună toată încrederea în Acel Isus care este prezentat în Biblie, să-I ceară iertare lui Dumnezeu şi să primească viaţa veşnică. Ei au nevoie de eliberarea de demonii care le-au întunecat nuntea pentru a nu vedea adevărul. Dacă un lider al unei biserici află că liderii dinaintea lui au fost universal işti (sau au acceptat o altă erezie), cl trebuie să se Uri

Cum intri) ttcinonii

bisericile sâ aibă mult mai puţine probleme, încetând sâ mai lupte, deseori fără a-şi da seama, cu puterile demonice rezidente cc zac ascunse în membrii lor, atunci trebuie ca noii convertiţi să fie eliberap imediat după convertire! La sfârşitul cârpi sc găseşte o listă a sistemelor de credinţă necreştine, precum şi detalii despre cele mai comune credinţe greşite care pot fi întâlnite în biserici. Cei care au fost implicaţi activ în practicarea vreuneia dintre aceste religii sunt, foarte probabil, depozitarii unui adevărat arsenal demonic. Ei vor trebui eliberaţi, probabil, de foarte multo demoni, trebuind să se pocăiascâ sistematic pentru a demola fiecare întaritură demonică. 6. Legăturile sufleteşti neduronezeieşti Acest paragraf trebuie înţeles împreună cu cel următor (sexul şi sexualitatea). Relaţiile sexuale care ies din planurile şi scopurile lui Dumnezeu aduc întotdeauna în viapi persoanei o legătură sufleteasca nedumnezeiască şi o fac vulnerabilă la demonic. O legătură sufletească este o relape în care suntem fie corect legaţi unii de alţii, fie înrobiţi. Folosesc cuvântul „legat" pentru a desemna o relaţie corectă sănătoasă iar cuvântul „robie" pentru a indica o relape nesănătoasă, care poartă cu ea atât anihilarea voinţei libere a victimei cât şi răzvrătirea împotriva relaţiilor pe care Dumnezeu le doreşte stabilite între fiinţele umane. în descrierea relaţiei dintre David şi Ionatan, Vechiul Testament ne spune că sufletele lor erau alipite în dragoste (1 Samuel 18:1). Era o relape sănătoasă dumnezeiască care, evident, i-a binecuvântat pe amândoi. Dimpotrivă între Saul şi David a existat o relape nedumnezeiască m care Saul a încercat să-1 domine, controleze şi în cele din urmă să-1 ucidă pe David. Aceste două extreme ale relapilor tipizează diferenţele dintre legătură şi robie, dintre legăturile sufleteşti dumnezeieşti şi cele nedumnezeieşti. Există însă multe legături sufleteşti ce sunt, în esenţă, dumnezeieşti, dar care pot avea în ele şi o dimensiuinc

nedumnezeiască. De exemplu, un tată arc o relaţie dumnezeiască cu fiica lui, dar dacă acel tată alege sâ-şi abuzeze sexual fiica, cl va introduce în relaţia cu ca o altă legătură sufletească - cea a unei robii diametral opuse relaţiei sănătoase. în general, legăturile sufleteşti dumnezeieşti conduc la relaţii sănătoase şi binecuvântare, pc când legăturile sufleteşti nedumnezeieşti conduc la boală şi. deseori, la demonizare. a) în viaţa de familie Nu ne putem alege părinţii sau familia în care ne naştem. Independent de voinpj noastră, primii oameni de Care suntem legaţi sufleteşte, datorită concepţiei şi naşterii, sunt membrii familiei noastre. Dacă între părinp există o relaţie dumnezeiască aceeaşi relaţie stabilindu-se şi între ei şi copiii lor pc care nu-i vor domina sau manipula, atunci aceşti copii vor creşte la adăpostul unor legături sufleteşti sigure şi eliberatoare. Ei vor învăpi de la părinţi cum să dezvolte relaţii sănătoase cu alţi copii şi pe măsură ce vor creşte, relaţiile cu părinţii lor sc vor maturiza şi schimba în aşa fel încât aceştia vor putea să-i elibereze de sub tutelă permipuidu-le să devină adulp cu drepturi depline. Legăturile sufleteşti stabilite cu părinţii Ie vor permite rclaţionarca cu Dumnezeu fără a suporta vreo presiune, liberi sâ-şi aleagă un partener de viaţă cu care să poată stabili, la rândul lor, o legătură sufletească dumnezeiască fără a fi ncvoip să suporte controlul claustrofobic al părinplor. Acest gen de control poate conduce atât la alegerea greşită a partenerului de viaţă cât şi la o eventuală distrugere a căsniciei. Glumele despre soacre au adânci rădăcini în realităţile vieţii! Legăturile sufleteşti nedumnezeieşti stabilite în perioada copilăriei pot conduce la nenumărate probleme De exemplu, copiii născuţi într-o familie în care părinpi sunt egoişti, materialist! şi îşi trăiesc viaţa în păcat, nu vor fi pregătiţi să sc rclaţioncze corect cu oamenii. Ei nu sc vor rclaţiona corect cu colegii de şcoală, 119

Faptul că omul şi-a folosit voinţa liberă pentru a păcătui. sau să-i ia libertatea dc alegere. Când comportamentul păcătos al unei generaţii sc reflectă în durerea şi presiunile experimentate dc următoarea generaţie. Robia conduce la răzvrătire. Una dintre extreme este retragerea într-o totală pasivitate exterioară (deşi interiorul este de obicei un cazan clocotind de durere. Mulţi profesori spun că au văzut aceste carenţe manifcsiându-se pe terenurile de sport ale şcolilor! Băieţii care lovesc fetele au învăţat acest lucru de la taţii (sau poate bunicii) care îşi domină soţiile. vindecare şi eliberare a lui Isus. Este un ciclu din care nu se poate ieşi decât prin puterea de mântuire. multe dintre ele avându-şi rădăcina în respingere. avem de-a face cu ceea ce se numeşte transfer de rădăcină a amărăciunii. crimă. sub autoritatea părinţilor. copiii (şi adulţii!) nu vor învăţa cum să-şi folosească voinţa liberă pentru a evita în viitor problemele! Scriptura spune că răzvrătirea este „ca şi păcatul ghicitori»!" (lSamuel 15:23). indiferent dacă abuzul este săvârşit de părinţii care doar îşi resping copii (din varii motive) sau dacă îi abuzează sexual. Intcn(ia lui Dumnezeu este ca voinţa liberă să se exercite în cadrul familial. Cheia înţelegerii dacă o legătură sufletească este sau nu dumnezeiască este înţelegerea scripturalâ a ceea cc înseamnă a beneficia de voinţa liberă pe care nc-a dat-o Dumnezeu. între ci şi copii. In aceste dureri demonicul poate avea un larg câmp de acţiune.Vindecarea prin eliberare . b) Abuzarea de voinţa liberă Orice relaţie abuzivă conduce la stabilirea unor legături sufleteşti nedumnezeieşti. Dorinţa Lui este ca prin credinţa în Isus Cristos noi să alegem reluarea unei relaţii cu El care a fost distrusă datorită păcanilui. Ncrcspcctarca acestor lucruri este contrară intenţiilor lui Dumnezeu şi este răzvrătire împotriva planurilor şi scopurilor Sale cu omenirea Dar atenţie! Disciplinarea dumnezeiască a celor faţă de care avem responsabilitări şi care sunt în grija noastră nu este dominare sau control! Fără disciplinare. El ne-a dat libertatea de a alege cu cine să ne relaţionăm şi cum să ne petrecem vieţile. Reacţia firească a unui copil ţinut de părinţii Iui în robia unei legături sufleteşti. evidenţa fiind inimile zdrobite ale atâtor părinţi ai adolescentilor. Noi suntem creaţi după chipul lui Dumnezeu (Geneza 1:26) şi asta înseamnă. acel copil suferă de respingere. de robie spirituală. etc. asemenea unui vulcan). Controlul exercitat de aceştia trebuie să devină tot mai relaxat. Relaţiile nedumnezeieşti dintre părinţi conduc inevitabil la legături sufleteşti nedumnezeieşti. -Trebuie să respectăm voinţa liberă a celorlalp şi să nu-i dominăm sau controlăm împotriva voinţei lor. pe măsură ce copilul se pregăteşte pentru adolescenţă. promiscuitate. un cadru de viaţă mai sigur fiindu-i pregătit prin relaţia directă cu Dumnezeu atunci când el îşi pune credinţa în Isus şi este întărit în duh. De aceea. Voinţa liberă este poate cel mai preţios dar pe care Dumnezeu L-a dat omenirii. gata să eiupă neaşteptat. Există nişte căi tipice pe care un copil Ic urmează atunci când vrea să se elibereze din lanţurile acestei robii. Odată ce reacţia la legăturile sufleteşti nedumnezeieşti parentale s-a produs prin răzvrătire. Există un mare număr dc puncte de intrare demonică create prin legăturile sufleteşti nedumnezeieşti din familie. este evadarea în adâncul lui. violenţă. Dumnezeu nu vrea să aibă relaţii cu nişte oameni forţaţi să se relaţionezc cu El. nu L-a determinat pe Dumnezeu să se depărteze dc creaţia Sa. care se poate manifesta prin droguri. printre altele. interiorizare sau prin ambele. dominarea şi controlul celorlalţi 120 . întorcând spatele Creatorului său. Plaja de obiceiuri comportamentale este practic nelimitată. cealaltă extremă este răzvrătirea din anii adolescenţei.Slujirea practică Cum intră demonii comportamentul lor reflectând carenţele dc comportament ale părinţilor. demonicul va avea acces şi va controla comportamentul persoanelor implicate. suflet şi trup. că noi trebuie să avem faţă de ceilalţi oameni aceeaşi atitudine pe care Dumnezeu o are faţă de noi.

Sunt tacticile şi metodele lui Satan. Sexul este. Indiferent de originea lor. Am constatat realitatea acestor lucruri atunci când. în special a celor răniţi emoţional. multe dintre necazurile lor s-ar sfârşi. deoarece reacţiile pot fi instantanee. iar durerea emoţională provocată dc dominarea şi controlul exercitat. Dar de cele mai multe ori am constatat că spontan sau nu. în primul rând. ei se confruntă cu 122 nişte demoni a căror prezenţă nu o recunosc şi care se bucură să irosească într-o slujire sterilă atât timpul consilierului cât şi al celui consiliat! Demonii nu pot fi „vindecaţi interior"! Dacă cei care practică vindecarea intenoară ar înţelege acest lucru. Alungarea acestor puteri nu va fi. extraordinară. Pe demoni nu-i interesează 123 . o activitate spirituală şi atunci când oamenii intră într-o relaţie sexuală păcătoasă nu trebuie să fie surprinşi că demonii vor profita de punctele dc intrare oferite dc păcat. este doar durere emoţională. Cei care nu urmăresc decât scoaterea demonilor Iară a ţine scama dc nevoia vindecării interioare. la o reuniune publici am cerut tuturor celor care simţeau în duhurile lor că au fost controlaţi şi dominaţi într-un mod nedumnezeiesc de părinpi lor. puterile demonice care se află în spatele lor se manifestă. Vindecarea produsă în asemenea ocazii este. emoţionale.Slujirea practica Cum intră demonii (deseori prin frică sau prin intervenţie demonică directă) sunt caracteristice practicilor vrăjitoriei. psihologice sau relaţionale pentru a putea aprecia ceea ce a lucrat Dumnezeu. Trebuie să citeşti scrisorile care urmează acestor slujiri şi care descriu vindecările fizice. pot trece prin aceleaşi necazuri! Ambele slujiri trebuie să meargă mână în mână într-un echilibru benefic. în cazul acesta. efectele pot fi la fel de devastatoare ca şi în cazul aepunii directe a vrăjitoriei. De obicei. Cei care caută vindecarea relaţiilor parentale doar prin folosirea vindecării interioare deseori se vor confrunta. sunt folosite cu regularitate dc către demoni ca puncte dc intrare. uneori timp de zeci de ani. Când dominarea şi manipularea sunt folosite pentru a controla oamenii de care suntem legaţi sufleteşte. imediat ce legătura sufletească a fost ruptă prin rostirea unei porunci. chiar dacă nu înţeleg şi nu cred în slujirea dc eliberare. Dumnezeu i-a folosit ca instrumente de creaţie şi El ne porunceşte să-i cinstim). nu fac lucrul acesta decât atunci când am o echipă de slujire suficient dc numeroasă. Aproape 40 la sută s-au ridicat. urmate de ruperea legăturilor sufleteşti. în clipa în care legăturile sufleteşti sunt rupte. fără a-şi da scama. cu puterile demonice care se află în spatele acestor relaţii.1 initeairea prin eliberare . după cum am constat în slujire. să se ridice în picioare. Le-am cerut să-şi ierte şi să-şi cinstească părinpi (indiferent cât de răi au fost. în slujirea persoanelor cu probleme complexe şi cu un trecut complicat am constatat cât de eficiente sunt pocăinpa şi iertarea asociate relaţiilor afectate. Apoi am rupt legăturile sufleteşti nedumnezeieşti dintre ei şi părinţii lor. 1) Alţi parteneri sexual decât soţul sau sopa Rareori întâlneşti cazul unei persoane care să nu fi cules demoni în urma unei relaţii sexuale imorale. sc exteriorizează. c) Relaţiile potenţial periculoase Voi prezenta în continuare principalele legături sufleteşti nedumnezeieşti care. Uneori demonicul este atât de subminat de această procedură încât eliberarea se produce spontan. Numai atunci când vezi cât de largă este extinderea demonizării controlate de legăturile sufleteşti nedumnezeieşti parentale pop să-p dai seama cât de vitală este slujirea de eliberare în aducerea oamenilor la normalitatc. toate legăturile sufleteşti nedumnezeieşti par a fi un canal de acţiune directă pe care demonii îl folosesc pentru a-şi crea puncte de intrare. cu adevărat. decât accidentală Din nefericire. De fapt. rostirea comenzilor de plecare are un puternic efect şi eliberarea are loc. luni sau chiar ani încercând sâ vindece ceea ce. cred ei. Prin aceasta nu vreau să spun că vindecarea interioară nu este necesară şi importantă. cei care slujesc pentru vindecarea interioară deseori se luptă săptămâni.

Nu vă temeţi.Slujirea practică Cum intră demonii dacă persoana care păcătuieşte este sau nu conştientă de ceea ce face. pericolele îmbolnăvirii fizice datorită unei vieti de promiscuitate par a fi nesemnificative faţă de pericolele spirituale care rezultă în urma unei vieri sexuale nedisciplinate. ci şi una spirituală. Un alt moment de intensă activitate demonică este cel în care o persoană îşi trădează partenerul conjugal şi comite adulter printr-o relaţie sexuală în afara căsătoriei. se produce un fel dc „împărţire" a duhului şi a sufletului acelei persoane cu toţi cei cu care ea arc relaţia. Rareori am slujit vreunei persoane care să nu fi avut relaţii sexuale cu mai mulţi parteneri. indiferent dacă ele au loc în cadrul căsătoriei sau în afara ei. îmi dau scama că mulţi dintre cei care vor citi rândurile de mai sus îşi vor da brusc seama de pericolul în care se află datorită felului lor de viaţă anterior şi se întreabă daci pentru ei. Disiparea spirituală şi demonizarca persoanelor implicate în păcat sexual ne ajută sâ înţelegem dc ce Satan pune atât de mult accent pe această ispitire. de obicei. mai este vreo scăpare. să readucă în fiinţa acestora fiecare parte din ei care a fost ataşată partenerilor lor sexuali. Dacă acest moment nu are loc în cadrul spiritual sigur al căsătoriei. deformarea Am constatai că mărturisirea păcatului. . Păcatul sexual face ca oamenii să devină foarte vulnerabili la demonizarc. ci a tuturor relaţiilor sexuale. Este un moment de maximă expunere la demonizare a celor doi parteneri. Deseori oamenii descriu acest lucru prin afumaţii de genul: „ Uneori mă întreb cine sunt şi unde mei aflu ". Milioane de oameni au fost şi sunt atraşi în capcana unei plăceri de câteva minute datorită întrebării pe care ispititorul continuă să o pună: „ Oare a spus Dumnezeu că aşa ceva este greşit?". deseori numărul acestora depăşind. Pentru acest maestre al înşelării. crucea nu poate fi ocolită. Am mai constatat şi că primul partener sexual este. pe parcursul anilor. Dc multe ori ei descriu astfel cele întâmplate: „Simt că mă refac. Unul dintre miracolele căsătoriei este şi faptul că soţul şi soţia sunt în permanenţă conştienţi spiritual că relaţia lor este corectă. Scriptura ne spune „Mărturisiţi-vă deci unii altora păcatele şi rugafi-vă unii pentru alţii pentru ca să fiu vindecaţi" (lacov 5:16). atunci când o persoană are relaţii sexuale cu mai mulţi parteneri. Satan nu poate crea. Când două persoane se unesc în actul sexual. cl nu face decât să deformeze. pentru prima dată mă simt un om împlinit". Dar în procesul dc restabilire.Vindecarea prin eliberare . în lumea spirituală este ca şi cum partenerul nevinovat a divorţat de cel vinovat datorită noii legături spirituale pe care acesta din urmă a adăugat-o la cea originară. reprezintă o mare biruinţă. naturii relafiei sexuale care a fost concepută dc Dumnezeu. devenind oamenii liberi pe care Dumnezeu Şi-i dorea. care merg dc la exaltare până la dezamăgire. Momentul pierderii virginităţii este o traumă spirituală însoţită de cele mai multe ori de emoţii extreme. apare şi frângerea spirituală şi sufletească care însoţeşte fiecare interaertune sexuală cu un nou partener. atât dc puternic în asemenea cazuri. Dar această tranzacţie spirituală nu este doar o consecinţă a relaţiei sexuale din cadrul căsătoriei. Deci. Am constatat dc asemenea că o importantă parte a slujirii este de a cere lui Dumnezeu. are loc nu doar o unire fizică (trupească). urmată dc slujirea prin rugăciune. Dar pe lângă factorul demonic. scăparea există! Am văzut nenumărate persoane eliberate dc trecutul lor. şi în special a păcatului sexual. el poate fi însoţit de puternice sentimente de vinovăţie şi frică. Pentru mulţi oameni. cifra zece. în acel moment legământul căsătoriei este rupt şi are loc un divorţ spiritual. ca o modalitate dc exprimare a creaţiei. în cazul celor care s-au pocăit cu adevărat de comportamentul sexual păcătos şi ale căror legături sufleteşti au fost rupte. Divorţul şi recăsătoria se produc simultan! 125 . cel mai semnificativ. conduce la extraordinare vindecări fizice. trăind într-o insuportabilă stare dc vinovăţie* Dumnezeu a destinai sexul ca un mijloc de procreare. unele într-un mod dramatic.

Imediat ce şi-a mărturisit păcatul şi dimensiunea nedumnezeiască a legăturii sufleteşti cu sopil ei a fost ruptă am poruncit puterilor întunericului să plece. Apoi. Dar după cele două crize din timpul rugăciunii. Dar dacă adulterul rămâne un păcat ascuns. 127 126 . ea s-a îmbolnăvit de epilepsie. Ne-a spus că deşi se afla sub cel mai puternic tratament împotriva epilepsiei. femeia s-a prăbuşit la pământ şi a început să manifeste toate simptomeie unei puternice crize dc epilepsie. ea s-a ridicat de jos şi ne-a spus că este complet vindecată. crizele se succedau una după alta. în timp ce demonii plecau. căsătoriei i sc dă şansa de a deveni chiar mai bună decât a fost înaintea comiterii adulterului. căsătoria va fi atât dc deteriorată spiritual încât va deveni un coşmar. indiferent dacă ele sunt sau nu descoperite vreodată. trebuie amintit aici că există şi împrejurări în care persoana care comite adulterul nu este. în acest fel. Nu spun aceste lucruri pentru a scuza păcatul adulterului. Am întrebat-o de unde ştie că este vindecată. este nevoie de mărturisire şi pocăinţă. uşor sc pot deschide nişte răni dureroase. de fapt. Pentru ca <unbii parteneri sâ fie complet vindecaţi emoţional. relaţia dintre parteneri va suferi în multe feluri. s-a ridicat imediat şi n-a simpt nici o durere! Peste trei ani ea ne-a trimis o scrisoare în care ne spunea cum. dar să ne amintim şi că El i-a spus acelei femei „Du-le şi să nu mai pâcâtuieşti!" (loan 8: l i). Se poate ca partea aparent nevinovată să fie. Dc atunci. în decurs de câteva săptămâni (sub supravegherea unui medic) renunpise la toate medicamentele. Deşi acest capitol nu sc doreşte un tratat asupra divorţului şi recâsătoriei. încât acesta („partea vinovată") divorţează spiritual de partenerul ei fiind. deoarece un divorţ a avut loc. în obscuritatea unei camere în care să nu pătrundă lumina.Vindecarea prin eliberare . Multe cupluri continuă să trăiască împreună deşi unul dintre parteneri a comis adulter. După fiecare criză avea nevoie de două-trei zile pentru a-şi reveni din durere. păcatul sexual a deschis uşa unor duhuri de boală care au cauzat epilepsia şi care. fără a avea intenţia de a se căsători. noi nu ştiam lucrul acesta. Isus a avut o atitudine de compasiune şi iertare faţă de femeia prinsă în adulter. Când i-am slujit pentru prima dată. sau ca şi cei care comit adulterul în afara căsătoriei. urmate de o deplină iertare. Dar ea a înţeles ceea ce-i cerca Dumnezeu. a avut o altă criză. ci pentru ca cei implicaţi în slujire să fie foarte prudenţi arunci când încearcă să-i ajute pe cei care au trecut prin asemenea probleme conjugale. Am slujit unei femei care ne-a mărturisit că şi-a început viapi sexuală cu sopil ei cu trei luni înainte de căsătorie (fără ca vreunul dintre ei să fi avut vreodată relaţii sexuale cu vreun alt partener). Sunt frecvente cazurile în care „partea nevinovată" îşi aserveşte atât dc mult partenerul. îndepărtat din căsnicie. La puţin timp după căsătorie. în ochii lui Dumnezeu. au făcut ca blestemul epilepsiei (care a fost pus peste ea prin păcat) să înceapă să sc manifeste. deşi el sau ea sunt cei care au comis păcatul. Dar calitatea acelei căsnicii nu mai este cea de dinaintea comiterii adulterului. Dacă adulterul nu este descoperit. deseori unul dintre ei nemaişliind cc sâ facă pentru a fi pe placul celuilalt. efectiv. iniţiatorul ruperii relaţiei. Peste zece minute. atunci când relaţia ei sexuală (care fusese nedumnezeiască) a fost consacrată înaintea lui Dumnezeu prin căsătorie. trebuie ca legământul iniţial sâ fie refăcut înaintea lui Dumnezeu şi a unor martori (o recăsători re). Dar când aceasta din urmă s-a terminat. Haideţi să nu procedăm nici noi altfel. Relaţii sexuale păcătoase pot avea loc chiar şi între cei care intenţionează să se căsătorească! Cei care anticipează căsătoria prin începerea unei relaţii sexuale ieşite de sub protecţia legământului ci sunt la fel dc vulnerabili la demonizare ca şi cei care comit ocazional adulterul. n-a mai avut nici o criză şi n-a mai luat nici un medicament! în cazul acestei femei. cea mai vinovată! în aceste situaţii. deseori prin respingere şi josnicie.Slujirea practica Cum inlrâ demonii 2) Relaţiile sexuale dinainte de căsătorie Durerea emoţională asociată adulterului este atât de mare încât puţine relaţii pot supravieţui acestei experienţe.

am început să rup legăturile cu acestea. In timp ce slujeam unui bărbat care stabilise o mulţime de legături sufleteşti cu diferite partenere sexuale. fără să-şi dea seama. consecinţele sunt determinate de natura fiecărui demon care se află în persoana cu care s-a comis păcatul sexual. care cauzează o maladie specifică. ruperea legăturilor sufleteşti şi eliberarea cate poate aduce vindecarea Relatarea de mai sus nu trebuie sâ ne facă să credem că toţi epilepticii au comis vreun păcat sexual şi nici că toţi cei care au comis vreun păcat sexual sc vor îmbolnăvi de epilepsie! Dar în cazul acelei femei. suflet şi trup. Multe căsătorii. prin relaţia sexuală cu ea. sunt departe de a fi ceea ce Dumnezeu Ie doreşte a fi . care să producă: * * * * O deplină încredere între parteneri Respect reciproc Apreciere şi încurajare a darurilor şi abilităţilor celuilalt O relaţie sexuală neinhibată. Uneori. Dar cert este că. cu cât ea se îndepărtează de ideal. care s-ar fi întrebat de unde le vine epilepsia Mulţi oameni suferă. consiliat nenumărate persoane care nu şi-au respectat partenerul de viaţă. dar cei asociaţi celei dc-a cincea. erau foarte importanţi. Am .I Judecarea prin eliberare . rod al armoniei în duh. Din nefericire. care îndeplineşte aceste condiţii dc relalionare este peste standardul mediu. Bătălia care a urmat a durat până când drepturile dc rezidenţă ale demonilor au fost complet subminate prin pocăinţă şi eliberarea a putut avea loc. Dar când am ajuns la cea de-a cincea. pocăinţa de orice păcat cunoscut. Majoritatea oamenilor nu cunosc adevărata dimensiune a dezastrelor care se produc şi cât de 129 . creştină sau nu. suflet şt trup Grijă faţă dc partener şi faţă dc copiii pe care Dumnezei i-a dat familiei Dorinţa comună ca în relaţiile lor să primeze voia lui Dumnezeu Lipsa de dominare sau manipulare a celuilalt partener! * * * Aşa cum am menţionat. în aceste cazuri nu există decât o singură soluţie: iertarea tuturor strămoşilor. un demon a răcnit din om: „Asta nu e a tal!". consecinţele demonizării produse datorită păcatelor părinţilor.o comnuniune plină de 128 Evident.Slujirea practica Cum intre) demonii Duhul de epilepsie nu s-ar mai fi manifestai dacă ca şi-ar fi continuat viaţa în promiscuitate sexuală cu alţi parteneri. Natura demonilor care invadează fiinţa umană datorită păcatului sexual poate varia de la duhurile de poftă (care au o acţiune directă) la cele de boală. deşi bine camuflate pentru cei din jur. probleme pot apare şi în relaţiile sexuale din cadrul căsătoriei. o căsătorie. bisericile dau prea puţine învăţături cu privire la modul în care partenerii trebuie să sc comporte pentru a evita manipularea sau dominarea. cu atât demonizarea devine mai probabilă datorită relaţiilor nedumnezeieşti care se stabilesc. manipulându-1 şi abuzând de el pentru ca apoi să se plângă că acesta l-a părăsit pentru altcineva! Manipularea şi dominarea partenerului dc viaţă conduc la o mulţime de necazuri şi ele nu pot fi numite decât păcat! Căsătoria nu dă vreunuia dintre parteneri dreptul de a se folosi de legământul căsătoriei pentru a face din celălalt tovarăş de viaţă o victimă a legăturilor sufleteşti nedumnezeieşti. păcatul sexual a cauzat epilepsia. Puterile întunericului din acel om nu erau prea preocupate de pierderea primilor patru demoni asociaţi primelor patru partenere. 3) Relaţiile sexuale din cadrul căsătoriei dragoste în duh. Acestei problematici nu i se dă suficientă atenţie. Acea parteneră era activ implicată în vrăjitorie şi. chiar dacă partenerii par a fi fericiţi împreună şi nici unul nu are vreo relaţie adulterii. chiar şi creştine. bărbatul acela a „cules" nişte puternice duhuri de vrăjitorie. în cazul acesta duhurile trec gencraţional la copii.

dar toate au ca rădăcină manipularea. chiar şi între soţi. lată care sunt tacticiie cel mai des folosite de parteneri unul împotriva altuia: La începutul căsătoriei. în special în problema sexuală. Dar am consiliat şi multe femei ale căror soţi. Există multe alte aii prin care relaţiile conjugale pot fi deformate nedumnezeieşte. Acest comportament masculin. Soţul sau soţia care deliberat îşi privează partenerul de relaţia sexuală abuzează de el. nu-i este permisă manipularea sexuală a celuilalt partener prin acte abuzive sau perverse. Acestea sunt doar două dintre exemplele care sc pot da. nici una dintre părţi nu înţelege exact ce se întâmpla. este un indiciu al problemelor interioare ce pot fi generate de respingerea şi frica suferite în copilărie La cealaltă extremă. dar fără acţiuni hotărâte. înainte de a trece la alte legături sufleteşti trebuie să spunem că 130 unui partener. Am constatat că sexul pervertit. De obicei soţul este cel care doreşte ca soţia să facă lucruri (cum ar fi sexul anal sau oral) pe care ea nu vrea să le facă. Legăturile sufleteşti nedumnezeieşti dintre sori se pot stabili în foarte multe feluri. Aceasta datorită pericolelor şi ispitirilor ce decurg dintr-o astfel dc abstinenţă. 4) Părinţii şi copiii Majoritatea părinţilor sc bucură de copiii lor. De obicei. fie într-o altă relaţie. pentru scurt timp.Vindecarea prin eliberare . Oriunde există ceva nedumnezeiesc. fie. soţul îşi controlează complet solia prin frică. dar bărbatul intuieşte că autoritatea îi este ştirbită iar femeia ştie că dacă nu manipulează această zonă a căsătoriei. dominarea şi controlul. Soţia este atât dc speriată dc accesele iui de furie încât toată viaţa va umbla pe vârfuri de teamă sâ nu trezească .. Pentru ca relaţiile dintre partenerii unei căsnicii sâ fie vindecate. căsătoria va degenera iar partenerii vor ajunge ca la bătrâneţe sâ guste din roadele amare ale unei căsnicii ratate. solul îşi dezvăluie temperamentul coleric. trebuie ca legăturile nedumnezeieşti sâ fie rupte şi demonii alungaţi. iar alte ori am văzut că soţia nu-l mai interesa deoarece el îşi găsise împlinirea sexuală altundeva. chiar şi în cadrul căsătoriei. Trebuie însă menţionat şi că actul sexual este o parte normală şi de drept necesară în viaţa conjugală Pavel arată clar (1 Corinteni 7:5) că nu există decât un singur motiv pentru care împreunarea sexuală poate ii. 1 2 1 trebuie sâ-L caute pe Domnul pentru a înţelege cc anume l-a determinat să se comporte astfel. Ia jumătatea viepi. Astfel. mai ales în cazul căsniciilor creştine.Sluji/va practica Cum intră demonii extinsă este demonizare a atunci când relaţiile conjugale capătă astfel de caracteristici nedumnezeieşti. deseori soţiile îşi înjosesc soţii. iar solul acela are nevoie de o adâncă pocăinţă dc ceea ce a făcut. cu timpul. Procesul este dureros. Am consiliat multe cupluri în care unul dintre parteneri a fost abuzat sexual de celălalt. astfel încât oamenii să fie eliberaţi de dimensiunea demonică implicată în relaţiile dintre ei. folosind sexul ca un mijloc de recompensă sau pedeapsă pentru a obţine de la soţ ceea ce doresc. Cel mai mare potenţial de durere şi bucurie se află în relaţiile cu cei care ne sunt cei mai apropiaţi. căsătoria primind sănătatea spirituală care face ca relaţiile să devină dumnezeieşti. Uneori am constatat că soţul era complet descurajat datorită atitudinii pe care soţia o avea faţă de propriul ei trup. Ei se acomodează 131 . în pornografie şi masturbatie. Am consiliat mulp bărbaţi care au fost determinări să se simtă nişte „bătrâni murdari" pentru că doriseră să facă dragoste cu soţiile lor. Acest aspect al căsătoriei este nedumnezeiesc şi demonic. rugăciunea. este un punct de intrare a demonilor şi că cei care au practicat perversiunile sexuale au nevoie de eliberare. în toate aceste cazuri legăturile sufleteşti nedumnezeieşti trebuiesc rupte. îşi va pierde puterea dc control. foarte des întâlnit. îşi pierduseră orice interes pentru relaţia sexuală cu ele. Acea soţie are nevoie de eliberarea dc duhurile de dominare şi frică care au ţinut-o în robie (prin ruperea acelor legături nedumnezeieşti).uriaşul aţipit". întreruptă. există şi potenţialul pentru demonizare.

în capitolele precedente. . Numai atunci când părinţii sunt de acord cu aceasta „pierdere" a copiilor lor. ca mamă. nefolositoare atunci când copiiivor creşte şi vor pleca . Când acreai bărbatul şi femeia. trebuie să fie tranşantă şi definitivă.cc ci sunt atât de legaţi de mamă încât nu vor putea stabili relaţii) corecte cu noul partener de viaţă Scriptura ne spund că secretul unei căsnicii fericite constă în despărţirea de părinţi. prin organele sexuale. Sexualitatea are implicaţii în numeroase zone ale vieţii. aşa cum se obişnuieşte) să „dea drumul" fetei lor iar ambii părinţi ai mirelui să-şi elibereze dc sub tutelă fiul. Acest act trebuie să aibă Cftţscop unirea celor doi parteneri într-o relaţie independentă dc oriclt alte relaţii cu ceilalţi oameni. Dtlicele mai multe ori aceşti copii nu vor avea o căsnicie fericită deoat . Pentru unele femo:. Dacă s-ar proceda.de acasă. să aibă un rol de jucat. . fiind o tctitativă dc lipsire dc libertate şi independenţă a copiilor. unora le este foarte greu să-şil intre în rolul de părinte. în cele din urmă. Oricum xm caracteriza acest lucru el este. necunoscut restului creaţiei Sale. Orice raport sexual care nu reflectă această divină interferenţă spirituală. ci şi să dea acesteia ceva special. 'umai omul.Vindecarea prin eliberate . cât de multe sunt pericolele asociate păcatului sexual şi relaţiilor sexuale care conduc la legături sufleteşti nedumnezeieşti. Rezultă că numai 133 7. în acest capitol vom analiza diferitele căi prin care vrăjmaşul denaturează sexualitatea. Biblia este foarte categorică în a uorunci despărţirea de părinţi! Asta nu înseamnă >. Din păcate. Numai oamenii au capacitatea de a se rclaţiona în spirit şi în emoţii. a siguranţeitei. Dumnezeu a acordat reproducerii un rol foarte important. ei nu se vor maturiza niciodată ca adulţi. păcat. măgarii sau vreo altă creatură. este creat după chipul lui Dumnezeu. Ruperea acestor legături demonice duce la o puternică durere emoţională şi la extraordinare eliberări. O parte din avantajele câştigate de duşman sc datorează eşecului Bisericii de a explica tinerelor generaţii. La rugăciunea pentru vindecare fizică trebuie ţinut cont că multe dintre bolile care au venit pe linie generaţională s-au transferat datorită relaţiilor prin care părinţii şi-au dominat şi manipulat copiii.Slujirea practica cu amuzanta (şi frustâtnta!) atmosferă dc familie. într-un mod pozitiv şi deschis. Bolile care rezistaseră tuturor formelor anterioare dc rugăciune sunt deseori instantaneu vindecate prin eliberare. Acest lucru se întâmplă mai ales in clizul mamelor. Dacă relaţia cu partenerul este nesigură sau dacă ferr ria ştie că după cc copiii se vor maturiza ea nu va avea nici o cari . nu şi câinii. creând o infinitate de puncte de intrare a demonilor pe care apoi le va folosi nestingherit. La serviciile de celebrare a căsătoriei trebuie ca ambii părinţi ai miresei (şi nu doar tatăl. Fără voinţăeliberâ şi independenţă. prezenţa copiilor aduce un sentiment de securitate.râ de urmat. fără teama că vor fi dominiţi de aceştia. practic. multe dintre durerile şi probleme soacrelor ar fi evitate! Păcatul sexual Am văzut deja. astfel. este în afara intentiilor lui Dumnezeu. îi „câştigă" pentru tot restul vieţii.ă părinpi nu trebuie să-şi mai viziteze copiii căsătoriţi. etica sexuală Biblia nu face din sexualitate un subiect tabu. înseamnă o a r că aceşti copii trebuie să fie liberi să se rclaţioneze cu părinţiii lor într-un mod matur şi responsabil. Prin reproducere El a dorit nu doar să împărtăşească cu omenirea puterea Sa dc creaţie. atunci soţia se va simţi ca o piesă de schimb lipsilă de viitor. atunci în mod sigur vor apare probleme. Este uimitoare puUrea demonică care se poate exercitata dinspre 132 părinţi spre copii pentru a-i ţine pe aceştia din urmă în robie.şi alipirea dc soţ sau soţie. Ei asigură tiăinicia familiei şi sunt purtători dc speranţă Dacă aceste ingredierde esenţiale pentru viaţa de familie nu sunt asigurate în primul râdd de către soţ. Dumnezeu nu doreşte ca întreaga noastră identitate să depindă dc copiii nost i. în trup. O femeie ajunsă îreaceastă situaţie va face tot cc poale pentru a prelungi dependenţa copiilor de ea cu mult peste vârsta maturităţii lor. Părăsirea casei părinteşti. unindu-se. încercând să cxtirţdă perioada în care ea. Totuşi. nu acelaşi lucru sc poate spune şi despre anumite sectoare ale Bisericii.

un adulter comis într-o anumită generaţie va face nu doar ca generaţiile următoare sâ fie mai deschise la relaţiile adultere. şi ambii parteneri doresc restaurarea relaţiei sexuale. va fi un bastion în care vrăjmaşul cu greu va putea cuceri vreo poziţie. incidentul a rămas adânc îngropat printre celelalte evenimente ale trecutului. victima este fără speranţă. Deseori. Făcând aceste comentarii asupra relaţiilor sexuale din cadrul căsătoriei. se poate reveni la normalitate. Dar Satan va lupta din răsputeri ca acest lucru să nu se întâmple (mai ales în familiile creştine). având deci cea mai bună percepţie a ceea cc este sexul! Teoria conform căreia creştinismul nu este compatibil cu o bună relaţie sexuală în cadrul căsătoriei este. ci şi ca un duh de curvic să-şi înceapă lucrarea în membrii acelei familii. Prin aceasta nu vreau să afinn că persoanele necăsătorite nu au sexualitate sau că ele nu pol avea probleme sexuale.Slujirea practica Cum intrA demonii credincioşii care 11 cunosc cu adevărat pe Dumnezeu au capacitatea de a se cunoaşte reciproc cu adevărat (spiritual ea şi fizic). Dc exemplu. dar în moduri diferite. Când se căsătoresc. El nu poate suporta bucuria experimentală dc cei doi parteneri şi sc teme de consecinţele unirii lor într-o dragoste care va duce la împlinirea planurilor lui Dumnezeu în vieţile lor. împingându-i la adulter. o respinge. fără ca victima să-şi dea seama de ceea ce se 135 . cauzând frustrare şi chiar disperare. evident. Dacă nu se recunoaşte rădăcina demonică. falsă. păcatele strămoşilor pot genera o putere demonică care afectează generaţiile următoare. printr-un act al propriei ei voinţe. ambii parteneri aduc cu ei un bagaj de durere şi de probleme personale. Dar în aceste condiţii. nu vreau decât sâ subliniez faptul că Dumnezeu doreşte ca sexul să se producă numai între partenerii căsătoriţi. nu şi intimitate. Dacă aceste dureri rămân nevindecate ele vor afecta. puţini sunt bărbaţii care doresc sâ 134 se căsătorească cu ca. Pentru a distruge acea căsnicie. 2) Abuzul sexual Indiferent de gravitatea sa. el va provoca cât mai mult râu în această zonă a relaţiei dintre cei doi parteneri. Perechea aceea. relaţiile sexuale dintre cei doi. Deseori duhurile care au intrat prin abuz sexual îşi încep activitatea imediat după ce persoana s-a căsătorit. o problemă spirituală este dc maximă importanţă ca oamenii să înţeleagă căile prin care Satan perverteşte sexualitatea pentru a distruge dimensiunea spirituală care dă un minunat potenţial sexului din cadrul căsătoriei creştine. înainte de orice. Să luăm cazul unei fete care a fost abuzată sexual o singură dată. Problemele pot fi depăşite numai dacă înţelegem modul în care duşmanul le creează. Dacă o căsnicie n-a fost încă irevocabil distrusă datorită nemârturisirii păcatului sexual sau ascunderii unui abuz sexual. mai ales într-o epocă îi climatul social încurajează sexul în afara căsătoriei. problemele lo»' unt mai mari decât cele ale celor căsătoriţi. Problemele create demonic prin păcat sexual îi afectează atât pc cei căsătoriţi cât şi pe cei necăsătoriţi. ea vrea să fie iubită şi protejată. Bărbaţilor cu care vine în contact le dă dc înţeles că doreşte doar prietenie. Camera de consiliere ne-a arătat că pentru mulp creştini relaţiile sexuale sunt departe de a fi ceea cc Dumnezeu doreşte ca ele să fie. Dar demonul care a intrat prin acel şoc emoţional va face tot ce poate pentru a ataca relaţia sexuală pe care acea fată o va stabili cu soţul ei creştin. Sexul fiind. abuzul sexual aduce cu el o demonizare prin care Satan va căuta să denatureze şi să prejudicieze relaţiile dumnezeieşti dintre parteneri. dorinpi de a se căsători vreodată. Totuşi. Duhul care a intrat într-o fată printr-un abuz sexual poate lucra în ea în aşa fel încât să-i distrugă datorită şocului suferit. în continuare vom prezenta cele mai importante căi prin care demonicul afectează sexualitatea omului: 1) Păcatul sexual generaţional Aşa cum am văzut. împlinită în fiecare aspect al relaţiei. într-un fel sau altul. Deşi traumatic la vremea lui. Astfel ajunge să trăiască durerea de a dori cu ardoare o relaţie pe care.Vindecarea prin eliberare . în copilărie.

ea nefiind pentru cl decât un substitut al mamei! Numeroase căsătorii. legătura sufletească de dominare dinspre mamă deseori conduce la demonizarca copilului. dă vrăjmaşului drept de intrare şi şedere. chiar dacă ea sc află la mii de kilometri distanţă. De fiecare dată când o persoană are o relaţie sexuală în afara căsătoriei. 4) Relaţiile sexuale dinainte de căsătorie şi căsătoriile de probă Orice relaţie sexuală cc are loc în afara cadrului protector al căsătoriei. că acestea se află în locul 136 soţiilor! In realitate. locul în care acest lucru devine evident.. orice consiliere nu va face decât să aducă o ameliorare temporară care va fi urmată de o şi mai adâncă durere şi disperare. sunt zidite pc această temelie! Este uşor de observat importanţa niperii legăturilor sufleteşti nedumnezeieşti dintre părinţi şi copii pentru ca aceştia din urmă sâ fie liberi de duhurile de control şi dominare care au coborât pc linie generaţională Fără eliberare. aceşti bărbaţi se confruntă cu duhurile dc dominare care vin dinspre soacrele lor şi care se opun libertăţii câştigate de soţii prin căsătorie. în special în cazul celor care suferă dc mult timp de probleme (medicale sau de altă natură) care persistă aparent fără motiv şi fără a avea un diagnostic clar. deci. Am folosit. care şi-a dominat fiul într-atât încât acesta nu mai este liber să sc rclaţioneze corect cu soţia lui. demonii primesc drept de intrare în ea prin legătura sufletească nedumnezeiască care se stabileşte. deseori. creând în victimă o presiune generată dc influenţa mate mă. Ceea ce susţin este că dacă problemele spirituale (demonice) nu sunt rezolvate. lucrurile nu s-au schimbat. Dacă femeia aceea nu este eliberată. Dc exemplu. neiertat. păcatul sexual este doar rareori mărturisit şi tratat prin pocăinţă înaintea lui Dumnezeu. cazul bărbaţilor care se confruntă cu duhurile ce vin dinspre mama soţiei. Căsătoria este o ieşire (de drept) de sub influenţa părintească. 3) Legăturile sufleteşti de dominare Legăturile sufleteşti dc dominare parentală conduc la adevărate dezastre în relaţia sexuală dintre partenerii căsătoriţi. cuplul va experimenta o relaţie sexuală inadecvată şi căsnicia poate fi. Duhul care a căpătat acces prin mamă poate imita caracterul şi dominarea acesteia. în cele din urmă. creştine sau necreştine. Duhul dc dominare maternă se va opune acestei încercări dc eliberare de sub tutela parentală.Vindecarea prin eliberare •• Slujirea practică Cum intra demonii întâmplă. dc obicei necreştini. pentru exemplificare. Au fost bărbaţi care mi-au spus că atunci când fac dragoste cu soţiile au senzaţia că soacrele lor sunt undeva pe aproape iar uneori. mergând de la pornografie până la adulter. atât relaţiile sexuale dintre partenerii căsătoriţi cât şi sexualitatea persoanelor celibatare vor fi serios prejudiciate datorită diferitelor forme de ispitire sexuală. este păcat. poate. Am constatat că în consiliere trebuie explorate (cu fineţe) toate relaţiile sexuale din trecutul persoanei. Metodele încercate au adus. demonizarca putând căpăta valenţe extreme. deşi au încercat să facă totul pentru a îmbunătăţi situaţia (inclusiv prin pornografic şi sex pervertit). Păcatul ncmărturisit şi. Din nefericire. prin practicile la care au apelat. Relaţiile sexuale care sc află în disfuncţionalitatc datorită unor cauze spirituale nu pot fi ameliorate prin metode care afectează doar zona firească. Nu vreau să afirm că sfaturile şi consilierea medicală nu pot aduce o oarecare îmbunătăţire a stării emoţionale sau fizice a celor doi parteneri. Deşi au consultat o mulţime dc consilieri în căsătorie. Dar şi femeile se pot confrunta cu duhurile care vin dinspre mama soţului. naturală a relaţiei (sufletul şi trupul). unui şi mai mare număr de demoni care le vor crea şi mai multe probleme. Dormitorul conjugal este. cu atât mai puternice devin legăturile demonice în participanţii la adulter. Duhurile de boală sau de ocultism vor profita de legăturile 137 . Cu cât aceste relaţii imorale sunt mai adânci. cărora nu le vor putea rezista. distrusă. o ameliorare temporară a unor aspecte ale sexualităţii lor dar în final ci nu au reuşit decât să dea acces. .

este un atât dc propice teren dc demonizare încât toţi cei care au fost victime ale abuzului homosexual sau au avut. în ochii lui Dumnezeu homosexualitatea şi lesbianismul sunt şi rămân păcate. Homosexualitatea arc o mulţime de cauze potenţiale. au nevoie dc eliberare. Ia o tot mai accenwată dorinţă dc a practica sexul pervertit. Dar nu trebuie să petreci prea mult timp în slujirea dc eliberare a celor implicaţi în păcat sexual pentru a-p da seama că ei sunt cei demodap! 5) Sexul oral şi anal Intenţia lui Dumnezeu este ca raportul sexual dintre bărbat şi femeie să se producă prin introducerea organului sexual masculin în cel feminin. din punct de vedere spiritual. nu poate atenua implicaţiile cuvântului lui Dumnezeu cu privire la acest subiect. Unii oameni consideră demodate standardele stabilite de Dumnezeu în Biblie cu privire relaţiile sexuale. cad toate standardele bazate pe adevărul biblic Implicarea în homosexualitate. ci sunt demonizap cu duhuri ce au caracteristici similare păcatului comis. Nu-i ajutăm cu nimic dacă scuzăm păcatul în care trăiesc. Am constatat că atunci când partenerii. fie şi din neştiinţă. Chiar şi medicii nccreştini declară că SIDA n-ar fi astăzi atât dc răspândită dacă n-ar fi existat relaţiile homosexuale dintre bărbaţi. Indiferent de părerile 138 .Slujirea practica Cum intră demonii sufleteşti nedumnezeieşti pentru a se transfera de la un partene sexual la altul. etc). Din acel moment. nici chiar in cazul persoanelor care. Nici un fel de interpretare. pol fi eliberaţi şi vindecaţi şi că noi.creştinilor libertini" (o aberaţie similară mişcării „creştinilor yoghini"!) manifestă o accentuată aversiune faţă dc autoritatea Scripturii in general. trebuie sâ adopţi un punct dc vedere Ia fel dc liberal şi în privinţa restului Scripturii. practică un astfel de sex pervertit. in duhurile lor ci ştiu că Dumnezeu nu acceptă păcatul homosexualităţii Iată care sunt. Romani 1:26-32. Perversiunile sexuale sunt puternic încurajate de demonii care ştiu că cei care le-au practicat o singură data vor fi nişte victime sigure ale atacurilor lor viitoare. Sexul oral şi anal nu are nici o justificare. oricât de modernă sau oricât dc adaptată la mediul social sau cultural contemporan. sc exclude. Consecinţele sunt multiple. Orgasmul este o puternică sursă de plăcere pentru ambii parteneri iar ejacularea este modalitatea prin care se produce fecundarea ovulelor şi se asigură reproducerea. din motive fizice. trebuie să-i ajutăm atunci când vin sâ nc ceară ajutor. Dar acum boala este atât dc extinsă încât a făcut victime şi printre mulţi dintre cei care n-au avut niciodată relaţii homosexuale Vedem cum nelegiuirea părinţilor este dramatic pedepsită in copiii celor care au fost infectaţi cu virusul HIV. Odată ce ai declarat că relaţiile homosexuale sunt acceptabile. boli deseori imposibil de diagnosticat medical. dar atunci când sc încearcă scuzarca păcatului homosexualităţii afinnând că persoana homosexuală nu-şi poate controla comportamentul. de fapt. indiferent sub cc formă. De la boli fizice ale organelor sau zonelor sexuale. care este mai puternic decât ca. Atât în victime cât şi în cei voluntar implicaţi în homosexualitate poate ti inclusă demonic o impotenţă care sc va manifesta în cadrul unei căsătorii ulterioare normale. Mulţi bărbaţi au fost abuzaţi homosexual in copilărie de către alţi bărbaţi. creştinii..Vindecarea prin eliberare . principalele cauze 139 6) Homosexualitatea şi lesbianismul Homosexualitatea este clar interzisă de Scriptură. • teologilor liberali. căsătorip sau nu. Ejacularea spermei într-un alt orificiu decât vaginul femeii este o pervertire a intenţiilor lui Dumnezeu. prin mărturisire şi pocăinţă. Eu cred că homosexualii. contacte homosexuale. posibilitatea determinăni spirituale a înclinaţiilor homosexuale. SIDA este una dintre bolile care s-au răspândit mai ales datorită imoralităţii homosexuale. Cc am observat este că suspnâtorii unor mişcări cum ar fi cea a . Atât Vechiul cât şi Noul Testament cuprind atenponări fără echivoc (Levitic 18:22. Aceste forme de pervertire a sexului sunt importante puncte de intrare a demonilor. le este imposibil să practice raporturi sexuale normale.

spre deosebire dc cel al idolatriei. Un bărbat care este atât dc dominat de mama sa încât îşi alege soţia în funcţie de preferinţele acesteia. inevitabil. Trăim într-o epocă în care (mai ales în vest) trupurile goale. a) Un duh de homosexualitate care a coborât pe linia comportamentul acestuia. înainte de orice. doresc sâ experimenteze orice lucru necunoscut lor. la maturitate. Creştinii trebuie să trăiască în această lume fără a se lăsa atraşi 141 numai datorită propriei lor sexualităţi. Această formă de folosire deliberată a pornografici este complet diferită. el nu poate fi eliberat şi va rămâne condamnat la o viaţă de chin sexual. începându-şi lucrarea. cea mai comună sursă de demonizare homosexuali Deseori. d) Abuzul homosexual este. Există oameni care. să trăiască conform aşteptărilor acestora privind sexualitatea sa Acest gen de respingere este un teren fertil pentru acţiunea demonică şi duhul dc homosexualitate va intra în copil. se propagă pe mai mult de trei sau patru generaţii. deseori va slărşi prin a-şi căuta împlinirea sexuală într-o relaţie homoscxualâ cu un alt bărbat. Atâta vreme cât homosexualul nu recunoaşte că homosexualitatea şi lesbianismul sunt păcate. Trebuie să ne amintim că sexul este. poate simţi o respingere generală şi se poate răzvrăti împotriva preferinţei părinţilor săi pentru băieţi. prin mărturisire şi pocăinţă. practicat fie cu bărbaţii fie cu femeile. Acest duh poate veni de la părinţi sau dc la nişte strămoşi mai îndepărtaţi. dc exemplu. c) Răzyrătirea împotriva părinţilor care îşi iubesc copilul homosexualitate sau lesbianism. sunt zilnic expuse privirilor. De exemplu. sexul anal între soţ şi soţie. in special dacă în unul dintre ei există deja un duh de homosexualitate care dictează 140 . acest demon poate intra prin abuzarea unui copil de către un alt copil. Deuteronom 23:2 nc vorbeşte dc zece generaţii! Păcatul generaţional poate fi. Se pare că blestemul păcatului sexual. de exemplu. femeile care în copilărie au fost controlate şi dominate de către taţii lor vor căuta.Vindecarea prin eliberare . o problemă spirituală şi că aşteptările părinţilor privind sexul copilului vor afecta. care induce pofta sexuală. Demonii vor folosi oricare dintre metodele mai sus prezentate pentru a intra în oameni şi a le denatura sexualitatea. f) Relaţiile homosexuale deliberat alese. c) Dominarea maternă sau paternă poate conduce la generaţională a mamei sau a tatălui. Copilul al cărui sex a fost respins de părinţii săi va încerca mai târziu. Reciproc. probabil în subconştient. Fiul unui cuplu implicat într-un astfel dc păcat va moşteni un duh care va induce în el comportamentul pervertit al sexului anal. Relaţiile homosexuale nu sunt decât una dintre multele deviaţii comportamentale lumeşti pe care demonii le sugerează libertinilor. de privirea involuntară a nudităţii pc stradă. b) Respingerea sexualităţii propriului copil este un mesaj spiritual prin care acestuia i se spune că sexul său este greşit. duhul acestuia. probabil. 7) Fanteziile şi pornografia Una dintre cele mai extinse surse dc demonizare este pornografia folosită in scopul obţinerii unei ilegitime plăceri sexuale. un băiat care este iubit în special de tatăl său pentru că el este de sex masculin. relaţiile dc lesbianism. în ziare şi reviste. Singura calc dc întoarcere este dorinţa dc tt-ţi pune viaţa la dispoziţia lui Dumnezeu. în special cele ale femeilor. deşi nu au avut vreodată relaţii homosexuale şi nici strămoşi care să fi fost homosexuali. Odată ce el a avut contact anal cu un bărbat va primi şi un duh de homosexualitate care va lucra împreună cu duhul de sex anal. orgasmul sau masturbaţia.Slujirea practică Cum intră demonii ale înclinaţiilor homosexuale.

chiar dacă viitoarea disciplină dc viaţă nu este tocmai uşoară. ajungând deseori la masturbaţie. această demonizare îşi are începuturile în copilărie. Mulţi oameni au ajuns să trăiască o viaţă de promiscuitate datorită demonizării prin privirea imaginilor pornografice. şi în special bărbaţii. sunt atât de atrase de pornografie încât nu se pot controla. atunci când copilul trece întâmplător prin faţa unui stand de reviste pornografice. este la limita acceptabilului deoarece nu implică nici o altă persoană. apare 142 vinovăpa ce aduce cu ea osândirea şi sentimentul încă unui eşec. peste voinţa noastră. La alţii. pervertit. chiar decent îmbrăcate. Folosirea lor reprezintă un marc pericol: demonizarea! Putem trăi o viaţă sfinptă numai dacă ea este deplin controlată dc Duhul Sfânt Dar Duhul Sfânt nu ne va impune. Trebuie să ne ferim de privirea deliberată a imaginilor pornografice. bărbaţi trecuţi dc prima tinereţe. Linia de demarcape a pericolului variază enorm dc la persoană la persoană. Dar multe persoane. o modalitate de viepiire în mijlocul acestor lucruri fără a comite păcatul care dă demonilor drept de intrare. conduce la păcatul poftei. Scriptura ne încurajează să trăim în lume. Deci trebuie să existe un drum de ieşire din jungla sexuală a lumii din vest. Prin satelit. evitarea contactului cu aceasta. printr-un act al propriei noastre voinţe. El este uimit de ceea ce vede pe coperple acestor reviste care prezintă actul sexual într-un mod. imagini de nuduri sau cupluri care fac dragoste. Victimele se justifică gândind că practică o formă de păcat sexual ascuns care. Căci Diavolul nu renunţă uşor Ia cei pe care i-a controlat prin pornografie. în situaţia aceasta se află mulţi creştini.Slujirea practica Cum intră demonii în capcana consecinţelor pornografiei. Cu trecerea anilor însă. uneori. în copilărie. De obicei. un mod de viaţă dumnezeiesc. Cheia acestei problematici o găsim în cuvintele pe care Isus le-a rostit în predica de pe munte atunci când S-a referit la privirile lascive pc care bărbaţii le aruncă femeilor. Este suficient pentru ca acel copil să fie demonizat! Alp copii pot fi victime ale pornografiei „secrete" trecute din mână în mână la şcoală. unii chiar lideri ce deţin poziţii cheie Mulţi dintre ei. Odată începută spirala demonică va dicta stilul de viaţi al persoanei. La unii bărbaţi privirea unei femei. Când totul se sfârşeşte. Ştiu că unele dintre lucrurile pe care le voi prezenta în acest capitol vor fi adevărate veşti bune pentru cei care se simt blestemaţi de starea în care se află.Vindecarea prin eliberare . de cele mai multe ori. Paginile 168-172 din primul volum al acestei lucrări au prezentat pc larg subiectul nudităpi. Duhurile de poftă care au intrat prin ochi provoacă acest ciclu al mizeriei şi îşi lasă victima apăsată de povara vinovăţiei. sc luptă singuri cu această problemă uneori de mai mult de douăzeci de ani. Ele cred că secretul lor este bine ascuns deoarece nimeni nu poate şti ce se petrece. imaginile pornografice pot intra în casele noastre din zeci de 143 . toate acestea par a fi o extraordinară aventură. poate declanşa un proces mental care. că nu vor fi mântuip după ce vor muri! Ce uşurare să afle că există speranţă există eliberare şi există un nou început. oricât s-ar opune tentapei. tot trupul tău va fi plin dc lumină" (Matei 6:22). recitirea lor fiind binevenită în contextul prezentării subiectului pornografiei.17:1-26). Trăim zile în care noi. creştinii. dar să nu-i aparţinem (loan 15:19. Dar întotdeauna punctul de contact sunt ochii. nevoia privirii unor materiale pornografice tot mai explicite va deveni din ce în ce mai puternică şi va conduce la poftă şi Ia păcat. dacă rămâne necontrolat. simt ele. trebuie să ne ferim de cel mai periculos dintre distribuitorii de pornografie: televiziunea. Isus a spus că acest lucru este echivalent cu adulterul în sine. în aceste cazuri de cele mai multe ori cauza este de natură demonică. pericolul poate începe atunci când văd descoperite anumite pârp ale corpului feminin. Ele vor accentua nevoia dc pocăinţă (şi eliberare) a celor care s-au încurcat în plasa demonică a pornografici. Unii dintre ei şi-au deschis inima în faţa membrilor echipei noastre dc slujire şi atunci am putut vedea că acest păcat îi făcea să creadă. înainte ca Duhul Sfânt sâ nc dea puterea de a lupta cu pornografia trebuie să decidem. Nu întâmplător Biblia ne spune că "Dacă ochiul tău este curat.

Pavcl a văzut în relaţiile sexuale conjugale un mijloc legitim. Este interesant dc observat că în acele vremuri. Sunt voci care spun că SIDA îşi are originea în relaţiile sexuale cu un animal. în cazul raporturilor voluntare.. ea însăşi. nu trebuie decât să privim la Cel care a fost jertfit pentru noi şi să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru iertarea pe care o avem prin moartea înlocuitoare a lui Isus. Am întâlnit cazuri de femei forţate să aibă contact sexual cu câini sau. atât omul cât şi animalul trebuiau ucişi pentru 144 comiterea acestui act nedumnezeiesc (Levitic 20:15-16). înfrângerii şi eşecului. există consilieri conjugali (unii chiar creştini) care. este un potenţial punct de intrare a demonilor. indiferent de argumentele pro. Pedeapsa acestui comportament sexual pervertit era moartea. 8) Raportul sexual cu un animal Scriptura este foarte explicită în interzicerea. şi a relaţiilor sexuale cu animalele. o relaţie sexuală conjugală ncarmonioasă poate fi. Ceea cc sc întâmpla în scerci determină puterea şi autoritatea spirituală a vieţii pc care Dumnezeu ne-a dat-o s-o trăim. nefiind conştienţi dc pericolul demonizării. Aşa cum rugăciunea în ascuns este izvorul unei extraordinare puteri. au mărturisit că au avut raporturi sexuale cu animale..Slujirea practica Cum intra demonii ţări. Pornografia. de pornografic. invariabil. înainte de venirea lui Isus şi stabilirea slujirii dc eliberare în Biserică. lată deci cât este dc necesar ca atât soţul cât şi soţia să acorde importanţa cuvenită relafiei lor sexuale. de obicei. in secret. în secret. Din nefericire. pornografia în ascuns este sursa slăbiciunii. un punct de intrare a duhurilor de poftă prin pornografic. Nimeni nu poate şli ce emisiuni umifirim noi la televizor. un răspuns la dezamăgirea suferită într-o relaţie sexuală conjugală din care nu pare a mai exista vreo cale legitimă de scăpare. în loc să plătim cu viaţa pentru păcatele noastre. Relatiile sexuale cu animalele conduc. pentru a realiza între ei unitatea pe care Dumnezeu o doreşte. în 1 Corinteni 7:9 el ne spune că oamenii trebuie . Se pare că numai această ac nune radicală putea împiedica blestcmarea demonică a generaţiilor următoare Este suficientă o clipă de contemplare spirituală a celor mai sus prezentate pentru a aprecia adevărata valoare a minimii venirii lui Isus pe pământ şi a jertfei Sale pe cruce. în unele ritualuri de perversiune sexuală... dacă nu sunt eliberaţi şi vindecaţi. dc cele mai multe ori a fost vorba de bărbaţi care au avut contact sexual cu tot felul de animale. pe lângă homosexualitate şi alte perversiuni sexuale. Chiar şi partenerii căsătoriţi pol (1 dependenţi. în intimitatea camerei de consiliere. ele vor fi cu mult depăşite de durerea pc termen lung care va urma. sunt condamnaţi să asiste la un asemenea declin al relaţiilor conjugale încât căsnicia lor nu va mai fi decât o problemă de toleranţă reciprocă. pe toi timpul nopţii. pentru că este mai bine să se căsătorească ciecăt să ardă". La Calvar a fost plătit preţul tuturor păcatelor noastre. dar noi am încetat să ne mai mirăm de extinderea păcatului sexual sau de mărturisirile pe care oamenii trebuie să le facă atunci când Dumnezeu îi provoacă la o schimbare a vieţii. Poate că aceste lucruri sună bizar.să se căsătorească. Astfel. Bărbaţii care ajung în asemenea situaţii. dc la pisici până la vaci. singura modalitate prin care se putea împiedica transmiterea demonilor pe linie generaţională în poporul lui Dumnezeu era uciderea celui care a comis perversiunea sexuală.Vindecarea prin eliberare . In aceste cazuri dependenţa este. îi sfătuiesc pc partenerii căsătoriţi să privească imagini pornografice pentru a se excita sexual! Oricât de mari ar fi câştigurile pe termen scurt ale acestei „terapii". Am slujit multor persoane care. lademonizare. urmată dc ritualul dc curăţire prevăzut în Lege (Numeri 19). lipsită de orice speranţă. de satisfacere a dorinţei sexuale. dumnezeiesc. cu şerpi care au fost introduşi în organele lor sexuale. Dar raporturile sexuale cu animalele sunt deseori impuse unei persoane împotriva voinţei ei. Dar ceea ce poftim în ascuns va lucra deschis în vieţile noastre. Ele reprezintă o extremă a comportamentului sexual prin care natura şi caracterul minunatului plan pe care Dumnezeu L-a intenţionat în relaţia bărbat-femeie sunt atât de pervertite încât 145 . Sub lege.

trebuie menţionate aici şi celelalte aspecte care concură la o deplină vindecare. ca slujitori. Deşi scoaterea demonilor este csenpală noi. acest comportament este generat de un duh care a venit pc linie gencraţională Mulţi băieţi au fost surprinşi când probau lenjeria intimă a mamei.un alt partener sexual. Aceste persoane iau medicamente şi se supun unor operapi chirurgicale pentru a-şi schimba aspectul exterior şi organele sexuale astfel încât sexualitatea lor să devină opusă celei cu care s-au născut.să nu creadă că vindecarea celor grav demonizaţi este doar o problemă de scoatere a câtorva demoni. Alteori. şi în acest fel. O persoană transsexuală este o persoană care nu numai că se îmbracă în hainele sexului opus dar şi doreşte să facă parte dintre persoanele de sex opus. sexualitatea. arc consecinţe cc trec de simpla demonizare. 9) Transvestismul şi trans-sexualitatea Un transvestil este acel bărbat care sc îmbracă în haine femeieşti pentru a-şi exprima. aceste rupturi 147 e) f) . Pentni a restaura o viaţă distrusă de ani de activitate demonică este nevoie dc o sluijre completă şi plină de dragoste. încât simţea nevoia să o poarte. întinsă pentni uscare. ci un demon. au deseori tendinţa de a se îmbrăca în hainele sexului opus. este contrară voinţei lui Dumnezeu. Trebuie ca o femeie să fie dc o tărie şi o spiritualitate ieşite din comun pentru a rezista traumei produse de o asemenea experienţă astfel încât demonii să nu poată profita de situaţia prin care ca a trecut. Rezumat Sexul greşit. Copiii al căror sex (hotărât de Dumnezeu) a fost respins de către părinţi. Abuzul sexual ca punct de intrare a demonilor va fi pe larg prezentat în unnătorul capitol. Ca şi în cazul homosexualilor. Vindecarea va veni numai atunci când toate rănile vor fi vindecate. voluntar sau nu. Ea trebuie să accepte adevărul că această practică condamnată de Scriptură (Deuteronom 22:5). Tulburările emoţionale şi întristarea (de scurtă sau lungă durată).Slujirea practică Cum intră demonii demonizarea este inevitabilă în cazul celor care au participat voluntar la ele şi aproape inevitabilă la cei care au fost victime ale unor astfel de orori. trebuie să slujim pentru vindecarea oamenilor şi nu doar pentru scoaterea demonilor (care nu este un scop în sine). Respingerea (foarte des întâlnită) care poate fi atât cauza primară a păcatului sexual cât şi consecinţa respingerii de către . în inima ei. cea mai mare problemă rămâne voinţa Dacă persoana care caută ajutor nu doreşte. Orice ruptură a unităţii dintre duh. drumul spre restabilire bece atât prin eliberare cât şi prin vindecarea emoţională Totuşi. suflet şi trup. Rădăcinile posibile ale unui asemenea comportament sunt asemănătoare celor ale homosexualităţii. c) d) Experimentarea unor sentimente de vinovăţie şi osândire. să renunţe la vechiul mod de viaţă atunci nici o consiliere nu-i va aduce eliberarea. Iată principalele zone asupra cărora trebuie să ne concentrăm: a) Rănirea relaţiei dintre persoana slujită şi Dumnezeu. 146 10) Abuzul sexual Orice formă de abuz sexual face ca oamenii să devină vulnerabili la demonizare. voluntar sau nu. pentru ca cititorul. Acel demon începea să-i controleze sexualitatea.Vindecarea prin eliberare . Această dorinţă îi controla viaţa. Acum ştim că nu dorinpj îl controla într-un asemenea grad. Am consiliat un bărbat care a mărturisit că era atât de fascinat de lenjeria intimă a femeilor. Deşi această carte nu are pretenţia de a acoperi toate aspectele lucrării de eliberare. de legături sufleteşti b) Stabilirea. • nedumnezeieşti cu alte persoane.

Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica

Cum intră demonii

conduc, în special în cazul celor traumatizap şi abuzaţi, la o separare a duhului şi a sufletului dc trup, ca o reaepe de protecţie la alte eventuale dureri Multe dintre experienţele extra-corporale sunt, deseori, indicii ale unor astfel de rupturi. 8. Rănile sufleteşti, abuzul şi respingerea Isus a făcut un comentariu devastator la adresa celor care sunt o pricină de cădere pentru copii. El a spus că unui astfel de om i-ar fi mai de folos dacă i s-ar atârna dc gât o piatră dc moară şi ar fi aruncat în adâncul mării (Matei 18:6). De ce a făcut Isus aceste remarci atât dc severe? Eu cred că, parpal, răspunsul constă în faptul că Isus cunoştea consecinţele demonice pe care trebuia să le suporte copilul rănit sufleteşte. încă nu am consiliat o persoană care să fi fost serios abuzată (sexual sau în alt mod) şi care sâ nu aibă nevoie şi de slujire pentru eliberare. Traumele provocate de abuz deschid larg uşile demonilor care vor profita de durerea victimei. Pe lângă groaznicele consecinţe emoponale şi fizice pe care le aduce, comportamentul abuziv pune copiii sub un control demonic de care, dacă nu vor fi vindecaţi prin eliberare, nu vor scăpa toată viaţa. în capitolul dedicat legăturilor sufleteşti am văzut că între oameni se pot stabili tot felul de relaţii nedumnezeieşti. O legătură sufletească este o legătură (bună sau rea) prin care oamenii se relaponează, cu sau fără voia lor. Atunci când oamenii sunt abuzaţi, între agresor şi victimă se stabileşte o legătură sufletească nedumnezeiască. Această legătură acţionează ca o conductă demonică prin care demonii se pot transfera de la o persoană la cealaltă. Acest lucru se întâmplă în special în cazul în care între agresor şi victimă a existat un contact emoponal sau sexual. în zilele noastre, abuzul sexual este atât de mediauzat încât avem tendinpi să credem că el este singurul abuz care poate afecta serios. Dar dacă vom încerca să privim oamenii din perspectiva lui Dumnezeu, vom căpăta o mult mai largă înţelegere a ceea ce înseamnă abuz şi respingere. Vom vedea că demonii pot intra încă din momentul concepţiei, cu mult înainte ca vreun abuz sexual să 148

fie posibil. Este important să înţelegem că o persoană este o persoană încă din momentul în care spermatozoidul se uneşte cu ovulul pentru a forma embrionul uman. Argumentele celor care susţin avortul, cum că viaţa ar începe la douăsprezece, paisprezece sau douăzeci şi opt de săptămâni de la concepţie sau de la naştere nu sunt decât speculaţii bazate pc convenienţe seculare ce nu au nici o legămră cu realităţile şi adevărurile spirituale. în momentul concepţiei, unirea materială a spermatozoidului cu ovulul determină sexul, caracteristicile, personalitatea şi trăsăturile viitoarei persoane; dar mai important decât potenţialul firesc (caractcrisiticile sufleteşti şi trupeşti) este faptul că duhul copilului este deja prezent. Duhul copilului, pc care Dumnezeu l-a.cunoscut ca fiinţă spirituală înainte de momentul unirii sexuale care a creat condiţiile creării acelei fiinţe umane, este sensibil la influenţa puterilor spirituale (atât bune cât şi rele) încă din primele secunde dc viaţă. Noi am eliberat oameni demonizaţi cu duhuri de respingere care au intrat în ei chiar în momentul actului sexual prin care au fost creaţi ca embrion uman. Este cazul tipic al celor concepuţi prin viol, când nici tatăl şi nici mama nu doresc ca raportul lor sexual să aducă vreun rod. Respingerea este una dintre cele mai periculoase şi puternice forme dc abuz. Dinamica acceptării şi respingerii este deosebit de puternică. Un copil iubit şi acceptat va creşte în siguranţa unor relaţii neabuzive şi trainice. Dar un copil care este victima respingeai va fi vulnerabil la o demonizare ce îi va produce multă durere .şi chin în viaţă. Duhul dc respingere care vine odată cu durerea şi traumele cauzate de cei care ar trebui să acorde dragoste şi sâ manifeste responsabilitate poate avea. uneori, rădăcini atât de adânci în viaţa victimei încât îţi trebuie un puternic discernământ şi o ungere specială a Duhului Sfânt pentru a deosebi acest duh de adevăratul caracter (dat de Dumnezeu) al persoanei. Cum este cu putinţă ca aceşti demoni, atât de puternici, să intre înir-o persoană prin răni sufleteşti, abuz şi respingere ? Răspunsul 149

Vindecnrea prin eliberare - Slujirea P'WUcfi_

Cum intrA demonii

parc a sc găsi în efectele pc care aceste comportamente le au asupra intcgntăfii spirituale a victimei. Structura trinitariană a omului ca duh, suflet şi trup este un puternic bastion dc apărare împotriva
vrăjmaşului ( "..Junia împletită in irei nu se rupe uşor" Eclcsiastul

4:12/ Dar atunci când. indiferent din ce motiv, în zidul de apărare al omului se produce o spărtură consecinţa aproape inevitabilă va fi demonizarca. Orice comportament care face ca victima să dorească ,,fuga'! de ea însăşi, csic potenţial periculos. Recent, un cunoscut psiholog mi-a spus că una dintre caracteristicile întâlnite la aproape toate femeile abuzate sexual pe care le-a consiliat este cea a experienţelor „exlra-corporale'. Fenomenul este descris ca o părăsire a propriului trup şi privirea acestuia de la o anumită distanţă (trup care se poate afla singur sau în compania unui prieten imaginar). Aceste femei spun că starea de despărţire de propriul trup le ajută să depăşească durerile vieţii. Acest comportament este începutul a ceea ce ocultiştii numesc proiecţie astrală. Proiecţia astrala este o tehnică ocultă (realizată demonic) prin care o persoană învaţă cum să-şi părăsească în mod deliberat impui. Rezultatul este, inevitabil, demonizarea. Copiii vrăjitorilor şi sataniştilor învaţă încă din primii ani ai vieţii tehnica proiecţiei astrale, ca o primă măsură prin care demonilor Ii se dă drept de acces şi control asupra copilului. Odată ce întregul duhsuflet-trup este rupt, demonizarea este uşoara. Atunci când, datorită unui comportament abuziv, un copil (sau un adult) învaţă să-şi învingă durerea sufletească fugind de el însuşi într-o lume fantasmagorică, el este deja demonizat. între partea trupească şi cea spiritual-sufletcască a fiinţei lui se deschide o uşă demonică care va permite instalatrea unei baze de control demonic. Respingerea, un duh ce poale veni din partea agresorului, un duh de fantezie demonică, frica şi confuzia, iată doar câteva dintre duhurile rele ce pot primi drept de şedere şi care, atunci când Domnul aduce prilejul unei slujiri a victimei, trebuie izgonite prin' eliberare. Prin natura lor, toate formele de abuz aduc cu ele respingerea. 150

Dar trebuie sâ avem grijă să nu confundăm disciplinarea dumnezeiască cu abuzul fizic. Sunt două lucruri complet diferite. O pedepsire fizică excesivă şi nedreaptă poate genera un ciclu al respingerii în victimă, dar la fel dc periculoasă poate fi şi nedisciplinarca unui copil care ştie că a întrecut măsura! Dacă un copil nu este disciplinat conform gravităţii faptei sale, duhul său va simţi că părinţilor nu le pasă de el, ceea ce poate conduce la apariţia rădăcinilor respingerii. Mişcarea modernistă care condamnă disciplinarea fizică a copiilor (în unele ţări este ilegală până şi disciplinarea fizică a propriilor copii!) este o înşelare demonică orchestrată de vrăjmaş pentru a induce în copii respingerea şi apoi dorinţa de independenţă prematură. Rezultatul este că, atunci când cresc, copiii nu mai sunt sensibili la sfaturile celor care îi pot conduce cu înţelepciune prin încercările şi ispitele vierii. La o anumită vârstă, copiii trebuie să devină independenţi dc părinţii lor. Dar dacă această independenţă este prematură datorită respingerii, atunci între copii şi părinţi sc va ridica un zid de care aceştia din urmă se vor lovi nu odată. în continuare vom da o listă (care nu este exhaustivă) a potenţialelor căi de demonizare prin rănire sufletească, abuz şi respingere. Deşi acoperă principalele tipuri de probleme întâlnite în realitate, lista trebuie tratată mai degrabă ca un ghid decât ca un instrument de control. a) La concepţie Deşi unirea sexuală dintre parteneri poate fi un act de iubire. Ia fel dc bine sc poate ca nici unul dintre aceştia sâ nu dorească concepţia. Dacă mama, în special, reacţionează negativ atunci când află că este însărcinată şi persistă în a respinge copilul pe carc-l poartă, alunei duhul copilului, simţind ce se petrece cu mama, va începe să se simtă respins. Această situaţie va crea un mediu spiritual propice acţiunii unui demon de respingere care va începe să controleze acea fiinţă umană în formare. Multe femei ajung într-o stare de şoc atunci când află că sunt însărcinate dar în patruzeci şi opt de ore se obişnuiesc cu această 151

Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica

Cum intră demonii

idee şi totul reintră în normal Dacă mama (şiStatăl, de preferat) îşi schimbă atitudinea inimii faţade copilul iniţialdnedorit atunci acesta nu va fi afectat de respingere, acceptarea rpărinţilor învingând pericolul demonizării cu un duh de respingere Din nefericire, avortul fuiă şansa dc a trăiia majorităpi copiilor respinşi. La fel ca majoritatea celor care sluj iese în nucrarea de eliberare, şi eu cred că toţi copiii avortaţi sunt trataţi dai Dumnezeu ca fiinţe care au murit înainte de a ajunge la o vârstă a rcsponsabilităpi şi vor ajunge la maturitate spirituală în cer. Cu siguranţă dinţii acestor copii nu se vor strepezi datorită păcatelor piţrinplor lor (Ieremia 31:29). Ei nu vor cădea sub judecată şi no vor suferi moartea veşnică datorită păcatelor părinţilor lor. • b) Lipsa unuia dintre părinţi şi sarcinii* nedorite Dorinţa lui Dumnezeu este ca toţi copiii să lie crescuţi în familii, hrăniţi cu dragostea mamei şi a tatălui. Multe femei concep copii în afara cadrului sigur al căsătoriei, fiind nevoile sâ parcurgă singure dificila perioadă a lâuziei. în aceste circumstanţe absenţa tatălui, care poate conduce la rănirea spirituală a coţlilului, poate fi mult atenuată dc dragostea mamei şi a celorlalp membri ai familiei. Dar copiii au la fel dc multă nevoie de taai ca şi de mame, iar mamele au nevoie dc soţi (care să le ajute :a creşterea copiilor) pentru a asigura copiilor protecţia spirituală.uemoţionaJă şi fizică atât de necesară în această sensibilă perioadă aivieţii lor. Copilul în dezvoltare va experimenta un sentiment de rcipingere a tatălui (pe care nu l-a cunoscut niciodată) urmarea fiind, deseori, demonizarea sa cu un duh de respingere. Consecinţele âitrării duhurilor de respingere (în această perioadă) sunt multiplei Una dintre cele mai comune probleme care vor apare mai târziu vin viaţa acelui copil este cea a deplasării spre o extremă a comportamentului sexual (promiscuitate heterosexuală sau homosexualitate). în aceste cazuri perioada de sarcină este daseori una de traume şi chiar de violenţă atât pentru mama cât şi pentru tatăl-copilului. Tatăl, care nu a dorit decât un contact sexuai cu mama, se simte 152

prizonier al unei relaţii pe care nu şi-a dorit-o Deşi încearcă să sc abpnă resentimentele şi mânia fierb în interiorul său până când apare criza ce pune capăt relaţiei cu mama copilului. Am eliberat oameni de duhurile care au intrat în ci în perioada de sarcină. Uneori, Duhul Sfânt a arătat cu exactitate persoanei (peste mulţi ani) ce s-a întâmplat în timp cc era în pântecele mamei sale. Verificând ulterior exactitatea detaliilor revelate (prin discuţii cu mama), ei au constatat că circumstanţele au fost, într-adevăr, cele pc care Dumnezeu lc-a descoperit in timpul slujirii. Când părinpi trec prin furtuni spirituale, copiii lor vor suferi consecinţele. Acest lucru este valabil şi pentru perioada sarcinii. Copilul nu poate evalua raţional situaţia creată situaţie cc face ca părinpi lui să treacă prin dificultăţi şi va presupune că el este sursa problemelor. Este adevărat, uneori prezenţa copilul este cauza problemelor dar indiferent de situaţie, ceea ce contează este că acel copil crede că el este cauza necazurilor şi, ca reacţie, sc simte respins şi începe să se auto-respingă. Astfel, respingerea este urmată de auto-respingerc şi copilul va creşte într-o permanentă frică de a nu fi respins. Sunt situaţii în care trei duhuri pot lucra împreună împotriva copilului: respingerea, auto-rcspingerca şi frica de respingere. O sarcină nedorită poate apare şi atunci când partenerii sunt căsătoriţi. Un copil poate apare într-un moment nepotrivit pentru cariera mamei şi atunci ca poate deveni stresatâ şi furioasă că trebuie să-şi întrerupă nişte afaceri care mergeau atât de bine. Se poate ca bugetul familiei să fie atât de subţire încât hrănirea încă unei guri să conducă la un dezastru financiar. Sau poate că mama este bine trecută de prima tinereţe şi ceilalp copii sunt deja adolescenţi. Motivele pentru care un copil poate fi respins încă din perioada de sarcină sunt diverse, dar indiferent de natura lor, demonii vor căuta să profite de păcatul părinplor de a respinge copilul pe care Dumnezeu l-a creat. Eşecul de a accepta oamenii aşa cum sunt face ca aceştia să devină vulnerabili la atacurile vrăjmaşului, în special 153

pentru a putea pretinde că actul său nu a rănit-o şi pentru a minimiza vinovatele consecinţe ale agresiunii sale. de natură spirituală şi nu există nici un contact sexual. agresorul îşi concentrează întreaga atenţie asupra trupului victimei. care nu răspund aşteptărilor părinţilor în ceea ce priveşte sexul lor şi care se simt respinşi datorită tratamentului preferenţial de care se bucură primul născut! La cealaltă extremă. Consecinţele pot fi devastatoare. fiecărui copii i se dă o anumită identitate sexuală şi omul nu poate face nimic pentru a schimba ceea cc Dumnezeu a creat. Dacă. duhul de homosexualitate sau lesbianism impregnându-i întreaga personalitate. odată intrate. cauzează devierea comportamentului sexual. Respingerea sexului copilului poate. Am slujit pentru eliberarea multor oameni de demonii care au intrat în ei în primele zile de viaţă. Unii părinţi îşi construiesc. nu vor fi probleme. în special pentru copiii următori. Există. ca o împlinire a aşteptărilor părinţilor. două pericole extreme. este cazul copilului care se simte acceptat numai datorită sexului său şi nu datorită persoanei sale. Este deci evident că singura reaepe care nu pune în pericol integritatea copilului este acceptarea sexului pe care Dumnezeu i l-a dat. în special dacă este vorba despre 154 sexualitatea lor. ştiind că sunt acceptaţi indiferent de sexul lor. în această situaţie. Primul este râsfâţarca copilului. copilul îndeplineşte aşteptările părinţilor. Unul dintre barbarii homosexuali pe care i-am consiliat mi-a spus că în primii cinci ani dc viaţă a fost îmbrăcat în haine roz. Este aproape ca şi cum agresorul ar încerca să ridice un zid între trupul şi personalitatea victimei. în primul rând. De aceea. dar nici nu vor trebui sâ îndure mai târziu extremele dc comportament ale părinpllor lor (fie adulaţie. Respingerea sexualitătii copilului este o rădăcină demonică cc poate deveni o cale de acces pentru duhurile dc homosexualitate şi lesbianism care. Astfel. Pentru a înţelege dc cc abuzul sexual este o formă de respingere.Vindecarea prin eliberare . Deşi ei nu pot exprima sentimentele dc respingere. fără a-l accepta sau respinge în funcţie de sex. la naştere. Nu este nici o îndoială că la naştere copiii sunt deja nişte fiinţe spirituale care simt lucrurile spirituale (pe care nu îc pot nici articula şi nici înţelege). duhul şi sufletul victimei sunt respinse. şi adesea aduce. care este atât de iubit încât nu este niciodată pedepsit.ne-născuţi ai căror drept (dat de Dumnezeu) de a avea părinţi a fost sfărâmat de durerea respingerii. Din acel moment copilul devine foarte vulnerabil la demonizare. fie disperare. în subconştientul său va începe trăirea orientării sexuale pc care unul sau ambii părinţi i-au dorit-o. copiii nu numai că vor parcurge în siguranţă perioada de sarcină. d) Abuzul sexual Abuzul sexual este o formă specifică de respingere. care să nu 155 . dacă sexul este „corect". că noi avem un duh şi un suflet. grave consecinţe sexuale şi emoţionale pe termen lung. pentru ca mama lui să poată trăi iluzia că are fata pe care şi-a dorit-o atât de mult Când un asemenea copil se maturizează. Dar relapilc sexuale sunt. în timpul sarcinii. La concepere. dacă este . Când o persoană este abuzată sexual. indiferent cum ar fi el. duce la respingerea copilului ca persoană.Slujirea practicii Cum intră demonii atunci când este vorba de copiii. trebuie să ne amintim că omenirea este mai mult decât o masă de trupuri. Acceptarea unui copil numai datorită sexului său. o anumită imagine a copilului pc care îl aşteaptă. c) Respingerea sexualităţii Respingerea sexualităţii unui copil poate avea grave consecinţe pe termen lung. imagine care să împlinească aşteptările lor. în adâncul lor copiii ştiu că există ceva negativ cu privire la persoana lor. Ea este una dintre cele mai comune cauze ale homosexualităfii atât la bărbaţi cât şi la femei. Ne-ar trebui un întreg volum pentru a explica consecinţele acestei atât de traumatice forme dc abuz. dar acest mod de a proceda aduce cu cl pericolul ca acel copil să fie iubit sau respins în funcţie de sexul său.greşit"). demoni cărora li s-a dat drept de intrare datorită atitudinii greşite pe care părinţii au avut-o faţă de sexul copilului abia născut.

Slujirea practica Cum intra demonii aducă consecinţe spirituale. Odată ce duhurile au intrat in victimă. Deci. în cele din urmă. întotdeauna. între agresor şi victimă sc stabileşte. sarcina lor este dc a încuraja în aceasta activitatea unui caracter pervertit similar caracterului lor. Ce este. Consecinţele sunt mult mai numeroase şi pot include una sau toate din unnătoarele: a) Confuzia dc identitate spirituală de sexualitate de identitate fizică emoponală b) Revenirea la experienţele abuzive suferite în copilărie la comportamentul emoponal avut în copilărie la comportamentul fizic avut în copilărie amintirilor negarea faptelor întâmplate trăirea într-o ireală lume a amintirilor relapi cu prieteni imaginari trăirea într-o permanentă frică de nişte duşmani imaginan 157 c) d) înăbuşirea Fantasme - . la rândul lui.Vindecarea prin eliberare . agresori. mulţi dintre cei abuzaţi ca şi copii trebuie să lupte cu dorinţa dc a abuza şi unii devin. cea mai comună fonnâde abuz sexual (se cunosc şi cazuri dc abuzare a unor băieţi dc către femei). • Consecinţele abuzului sexual Dc obicei. confuzie. înşelare. o frecventă formă de abuz este şi cea a agresării homosexuale a unui băiat dc către un bărbat. probabil. dar adesea se produce şi o demonizare specifică prin frică. El are sensul unei adânci şi intime cunoaşteri a unei alte persoane.contactul sexual dc orice grad cu un membru al propriei familii m) Abuz sexual conjugal . Deşi aceasta este. oamenii presupun că abuz sexual înseamnă violarea unei tinere de către un bărbat. cunoaştere pe care Dumnezeu a destinat-o bărbaţilor şi femeilor atunci când El a creat sexualitatea. agresorul nu va reuşi sâ-şi izoleze păcatul de persoana care se alia în trupul victimei sale. sufletul şi trupul. Este o cunoaştere care transcende toate cele trei dimensiuni ale omului . abuzul sexual? i) j) k) I) Viol anal Bestialitate Sex ritual Incest . întotdeauna. Agresorul poale urma un tipar comportamental ce poate include unul sau toate aspectele de mai jos: a) Abuz vizual b) Mângâieri neacceptate c) Atingerea zonelor sexuale d) Atingerea zonei anale e) Masturbare in faţa victimei 0 Sex oral impus g) Masturbare reciprocă h) Viol 156 Nu aş dori ca cineva care citeşte acest capitol izolat de temele deja abordate (abuzul sexual şi relaţiile sexuale) să creadă că cu susţin că demonizarea este singura consecinţă a comportamentului abuziv. durere sau alte traume emoponale. de fapt. ele nu vor sta degeaba. La rândul lor. Cuvântul ebraic care desemnează contactul sexual este acelaşi cu cel folosit pentru a descrie „cunoaşterea1' lui Dumnezeu. De obicei demonii vin direct de la agresor. Orice formă de abuz sexual are consecinţe spirituale şi lasă victima vulnerabilă la demonizare. oricât ar încerca. încă nu am consiliat vreun agresor sexual care sâ nu fi fost.duhul. abuzat în copilărie.când cererile şi practicile sexuale depăşesc relaţiile fizice normale pe care Dumnezeu lc-a destinat a fi între bărbat şi femeie. o legătură sufletească nedumnezeiască cc va crea un canal spiritual pnn care transferul demonic se va produce cu uşurinţă.

Din nefericire.mânie interioară împotriva lui Dumnezeu şi incapacitate de relaţionarc cu El. de obicei. chiar dacă vor manifesta o superficială reacţie de împotrivire. chiar şi în cei care sunt demni de încredere Respingerea şi teama de respingere . şi un duh din agresor.incapacitatea de a mai avea încredere în oameni. Deşi îi putem mulţumi lui Dumnezeu pentru organizaţiile laice care au apărut în ultimii ani pentru a-i ajuta pc cei abuzaţi. Deşi durerea fizică poate fi acută. urmare a unui abuz sexual suferit în copilărie. lucrurile se schimbă. 159 m) Incapacitatea de a răspunde Ia dragoste . vor accepta pedeapsa ca pc o disciplinare în dragoste. Copilul vede pedeapsa ca pe o formă dc respingere şi pericolul ca uşa demonică dintre trupul.Slujirea practica Cum intra demonii e) Frângerea încrederii . Copiii ştiu instinctiv dacă sunt pedepsiţi pc drept sau nu pentni greşelile făcute şi. atunci când slujim celor abuzaţi sexual. de fiecare dată când o persoană răspunde durerii (suferite în trecut) printr-un nou comportament nedumnezeiesc. devine la fel de mare ca şi în cazul abuzului sexual.care uneori nu devine evidentă decât după căsătorie. duhul şi sutletul său sâ fie deschisă. demonicul îşi adânceşte rădăcinile în viaţa victimei.unii dintre cei abuzaţi se aruncă într-o viaţă dc promiscuitate sexuală o) Dorinţa de a muri p) Boli fizice . împreună cu duhul de respingere. intre agresor şi victimă sc stabileşte o legătură sufletească nedumnezeiască fi. când relaţia sexuală cu partenerul se dezintegrează datorită unei aparente frigiditâu a celui abuzat sexual n) Promiscuitatea . în adâncul lor.Vindecarea prin eliberare . Nici o altă slujire nu arc autoritatea de a înfrunta puterile întunericului care au intrat în victimă prin abuz sexual. fiecare nouă relaţie sexuală ilicită a unui adolescent. în copil va intra. Dar atunci când un copil este violentat fizic.adesea manifestate prin maladii pc temien lung sau infirmităţi care devin un camuflaj al adevăratelor probleme Daune spirituale . q) 158 . ea nu poate fi comparată cu prejudiciile emoţionale şi spirituale pe termen lung.conduce la auto-respingcre Răzvrătirearefuzul de a se supune sau de a colabora mânia irajională f) g) h) i) j) k) 1) Mod ascuns dc viaţă Pierderea aparentă a mândriei personale Mascarea formelor anatomice ce individualizează sexualitatea prin extreme cum ar fi anorexia sau supra-alimcniaţia Vinovăţia Atitudinea înfricoşată Desigur. că avem de-a face cu un păienjeniş demonic ce a fost construit pe respingerea cauzată de intenţiile agresorului. lista nu este exhaustivi Dar consecinţele prezentate mai sus sunt suficiente pentru a ne indica. e) Abuzul fizic Violenţa fizică răneşte nu doar trupul victimei. ele nu pot face altceva decât să-i înveţe pe oameni cum să trăiască în consecinţele abuzului a căror victimă au fost. Numai slujirea creştină poate aduce acestor oameni o vindecare cc le poate da speranţa unui viitor liber de durerile trăite în trecut. Violenţa împotriva trupului unei persoane este un atac împotriva persoanei din acel trup. Dc exemplu. face ca o nouă putere demonică sâ sc adauge celor care deja îl controlează.

Este ca şi cum puterile demonice conducătoare ar trebui ciclic liniştite printr-un asemenea comportament. Mult mai greu dc evaluat. astfel încât victima va fi înfăşurată într-o plasă demonică a tandretii şi a pedepsei. un fiu sau o fiică un prieten. care lucrează împreună cu ci) vor deveni dintr-o dată blânzi. Nu vreau să afirm că părinţii trebuie să-şi lase copiii dc capul lor pentru că Dumnezeu lc-a dat acestora voinţă liberă. trebuie să facem câteva precizări. acoperirea spirituală pe care Dumnezeu doreşte să le-o ofere acestora. Copilul trebuie sâ înveţe că fericirea unei familii creştine este împlinită numai atunci când membrii ei sc supun de bunăvoie unii altora şi când părinţii menţin un echilibru. este negată. după ani dc slujire. Orice comportament care încearcă să fure voinţa liberă (dată dc Dumnezeu) a cuiva este un comportament abuziv care conduce la tot felul dc probleme. I) Abuzul emoţional şi psihologic Atât abuzurile sexuale cât şi cele fizice sunt uşor de recunoscut şi identificat. Satan ştie că dacă întăriturile iui demonice vor fi stabilite foarte de timpuriu in viaţa unui copil. dar poţi vedea şi lucrurile care deschid uşa ce permite demonizarea copiilor. iar victima va răspunde.Slujirea practicii Cum intră demonii Cei abuzaţi fizic deseori pretind ca văd nişle prieteni imaginari ( care. personalitate sau calităp 160 c) Disciplinare dumnezeiască care să permită copilului o dezvoltare sigură şi. Fără ştirea victimei. aceiaşi demoni (sau alţii. sunt însă abuzurile emoţionale şi psihologice la care mulţi părinţi sau tutori îşi supun copiii. un frate din bisencă etc. Acest obiectiv odată atins. un coleg. un asociat. acesata este o foarte comună formă dc manifestare a prezenţi demonilor. aproape involuntar. indiferent dacă victima este un copil sau un bătrân. Când slujeşti celor abuzap poţi vedea. punându-nc copiii în pericol. Iată câteva dintre cerinţele impuse unui părinte creştin. aşa cum reies din experienpi în slujire: a) b) Unitate între părinp în duh. Dominarea şi manipularea sunt păcate. care poate face din individ persoana pe care Dumnezeu o doreşte. Aceasta este o reţetă a dezastrului. cu atât îp dai seama cât de important este ca părinpi creştini să fie. să devină liber de puterile întunericului din el. pentru copiii lor. greşit cred ei. Toate aceste forme de comportament abuziv sunt o formă de respingere prin care voinţa liberă. astfel încât copilul să ştie că este preţios pentru oamenii cărora i-a fost încredinţat de Dumnezeu d) Acum. va trimite un demon deghizat în înger de lumină. Victimele încep să asculte sfaturile „îngerilor" fără a şti că aceşti „prieteni" demonici lucrează mână în mână cu demonii din agresor pentru a-şi întări baza de putere din ele. Satan este un înşelător care. abuzului intr-un mod prin care va deschide uşa demonilor. şi chiar dacă se va converti îi va fi foarte greu. Asemenea tactici nu trebuie să ne mire. atfel. Satan va exploata orice slăbiciune a părinţilor pentru a se infiltra în copii. înainte dc orice O dragoste jertfitoare şi necondiţionată. ştiu că orice eşec in vreunul dintre aceste aspecte va face ca duşmanul sâ profite. Agresorul deja are o problemă. Pentru a evita orice confuzie. va fi foarte dificil ca acel copil să vină la o credinţă personală în Cristos. ca şi creştin. dacă scopurile lui o cer. respinsă.Vindecarea prin eliberare . Aceste abuzuri sunt des iniâlnite şi în cazul adulţilor. adesea. un soţ sau o soţie. Pop vedea lucrurile care închid vrăjmaşului uşa şi nu lasă demonii să intre. demonii care deja au intrat o vor încuraja la un comportament care să inducă în ea violenpi agresorului. persoana fiind. sunt „îngeri"). Cu cât slujeşti mai multor oameni demonizap prin abuz. 161 . El nu respectă pe nimeni şi va încerca să ne demonizeze copiii încă din primii lor ani de viaţă. veghiind ca nici unul din membrii familiei să nu domine incorect pe vreun altul. care sunt lucrurile cu adevărat importante în educaţia unui copil. suflet şi relaţii trupeşti Acceptare a copilului indiferent dc sex.

dragoste şi sfaturi. demonizate. Multe din glumele cu soacre sunt bazate pc experiento reală a unor oameni cc n-au putut scăpa din aceste tiranice ghiare emoţionale şi psihologice care încercau să Ic controleze căsnicia (şi partenerei dc viaţă). tot ce simt este o 163 . din prima zi dc viaţă a copilului. Situaţiile generate de acest comportament aberant sunt. a încălca interesele sojiei şi (sau) ale copiilor. Puterea demonică înmagazinată în victimă printr-o asemenea dominare (şi control) este uneori de ncimaginat. întradevăr. ca urmare. dc aceea. nu este nici dominare şi nici manipulare. iar pe de alta cea de a părăsi casa părintească şi a ne mii cu noul partener dc viaţă. el este liber să sc întoarcă regulat la părinţi pentru a primi ajutor. nu-ţi cinsteşti cu adevărat părinţii (care trebuie ajutaţi să înţeleagă că nu trebuie să-şi manipuleze copiii)! Dacă această problemă nu este tratată cu fermitate. în slujire. împicdicându-l să fie persoana pe care Dumnezeu Şi-o doreşte. mulţi părinţi trăiesc tot mai intens ameninţătoarca criză provocată de perspectiva copiilor care nu mai au nevoie de ei. la prima vedere. Problemele apar atunci când identitatea pănnUlor este atât dc. pc cale să-i părăsească casa. a trebuit sâ rupem nenumărate legături sufleteşti dintre copii şi mame (sau taţi). când el este suficient dc matur pentru a-şi urma propriul drum în viaţă Desigur. controlul şi dominarea pentru a nu lăsa copilul să ajungă la o maturitate care sâ-i permită zborul din cuib. Dar asemenea decizii. poate duce chiar la divorţ. luând o îndreptăţită autoritate spirituală. poate apăsa greu conştiinţa victimelor. a tatălui sau a ambilor. transferată în copii încât pnmii nu au maturitatea neecară pentru a-şi trăi nonnai „viate dc după plecarea copiilor-'. să devină dependent de ea. După cum nimeni nu se îndoieşte dc faptul că cei implicaţi în vrăjitorie sunt demonizaţi. mama se va simţi atât de respinsă încât va face orice pentru ca acel copil. copiii primind. Unii oameni suferă un adevărat şoc când văd ce extraordinară putere i-a controlat. Conflictul poate deveni acut iar vinovăţia indusă de comportamentul unor mame care încearcă onec truc emoţional (de la un cont în bancă până la cascade de lacrimi) pentru a-şi atinge scopul. Dar violarea voinţei libere a unui individ. care au simţit tot timpul lanpirile carc-i Înfăşurau. Nici unul dintre aceste lucruri. Alţii. încercând să-1 fină veşnic sub dominarea mamei. prin atitudinea mamei faţă de tată o lecţie de comportament. Manipularea. alţii mai rar. Cel mai marc pericol îl reprezintă dominarea mamei. Pc măsura trecerii 162 anilor. Pc măsură ce copilul creşte. n-ar trebui nici ca cineva sâ fie surprins că cei care folosesc uneltele vrăjitoriei (chiar dacă nu sunt direct implicaţi în ceea cc generic numim vrăjitorie) sc folosesc (fără să-şi dea scama. Şi atunci folosesc şantajul emoţional. ca o fată în casă neplătilă şi ca un copil răsfăţat Odată ce copilul nu mai are nevoie de ea. Acest fel dc a proceda este corect deoarece lasă copilului libertatea dc a pleca şi a veni când este necesar. barierele de protecţie trebuiesc îndepărtate treptat. surprinzător sâ vezi că victimele manipulării. Una dintre cele mai comune probleme este cea a relaţiei dintre părinţi şi copii. dacă este dus la bun sfârşit în respect faţă de diferitele poziţii deţinute de diferiţii membri ai familiei. în special în cazul unei familii în care ea nu a lucrat niciodată şi a fost tratată dc către soţ. să fie în continuuă schimbare.Vindecarea prin eliberare . poale) dc demoni pentru a-şi atinge scopurile. poate genera în familia celui abuzat o criză care. dominării şi controlului sunt. Pc de o parte avem porenoa de a nc cinsti părinţii. dominarea şi controlul sunt unelte ale vrăjitoriei şi nu este. Şi nici nu vreau să spun că nu vor fi situaţii în care soţia nu va încerca să-şi influenţeze soţul în a lua unele decizii care să o favorizeze pe ca sau pe copii. într-o relaţie dumnezeiască. vor fi luate cu sprijinul soţiei. Dacă nu te împotriveşti dominării exercitate dc părinpl. expunându-şi victimele la demonizare.Slujirea gfggto) Cum intră demonii Nu vreau să afirm nici că nu există ocazii în care capul familiei trebuie să ia decizii majore cc par. Dumnezeu doreşte ca relaţia dintre ci. nu sunt de loc şocap. în loc dc un partener egal într-o relaţie de dragoste dinamică. până în jurul vârstei de 19 ani. penibile. Unii copii vor trebui să se întoarcă mai des spre părinţi. este răzvrătire împotriva Lui. dacă nu este repede rezolvată.

cele mai bune antidoturi împotriva atacurilor demonice. în continuare voi da doar o listă a celor mai comune fonne de dominare şi manipulare: a) Dominarea sopilui de către sope b) Dominarea sopei de către soţ c) Dominarea părinţilor de către copii d) Dominarea unui copil de către un frate sau o soră mai mică sau mai mare c) Dominarea unui copil dc către o mătuşă. Efectele fiind aproape identice cu cele deja prezentate. că propriul comportament a determinat. de obicei. s-ar putea să împiedice eliberarea. de înţeles atitudinea unei biserici care nu doreşte să lase impresia că tolerează sau încurajează divorţul. am constatat că în biserici există o mare doză de ipocrizie faţă de cei divorţaţi sau recăsătoriţi şi faţade problemele lor.Slujirea praclicâ Cum intră demonii imensa uşurare! Mulţi trec prin semnificative vindecări fizice datorită eliberării de duhurile de boală care au avut acces de transfer pe linie generaţională ca urmare a abuzului suferit în copilărie. Am primit multe scrisori prin care astfel de oameni ne-au cerut ajutor. De multe ori. ele nu-i pot înţelege şi sprijini pe cei care trec prin ruperile de căsătorie. ani de durere şi traume ce reprezintă puncte de intrare a demonilor. Uneori. abuzive. desigur. în mare măsură despărprea. Deseori. datorită respingerii pe care el însuşi o resimte. iar cei care le slujesc trebuie sâ o facă în dragoste şi acceptare necondiţionată . bisericile omit să le spună celor care au trecut prin durerea unui divorţ că este posibil ca unul dintre partenerii divorţaţi să nu fi păcătuit. dar ea nu trebuie să ducă la menţinerea celor divorţaţi într-o stare de acuzare care să nu le dea şansa de a se simp vreodată integrap în biserică 164 Fără a intra în detaliile etice ale divorţului şi recăsătoriei. Există multe alte relapi ce pot fi dominatoare. Divorţul poale fi provocat şi de acţiunea unor demoni care au 165 . Dar cei care slujesc trebuie sâ fie deosebit de sensibili în alegerea momentului în care fac acest lucru. aş vrea doar să menţionez suci că. dacă demonii pot sau nu să profite de durerea prin care trecem. Alteori. Este. Iar cel părăsit să nu-şi dea seama. Nu face cxceppc de la această regulă nici separarea partenerilor căsătoriţi sau divorţul. in mare măsură. Orice fel de separare presupune respingere. cei separaţi sau divorţaţi se simt ca nişte paria printre membrii bisericii. Trebuie să încercăm vindecarea acestor zone ale trecutului pentru a preveni eventuala repetare. Este chiar posibil ca partenerul care pleacă stabilind o relaţie cu o altă persoană. Dacă o fac prematur. Relaţia dintre parteneri ajunge într-un punct din care nu mai există întoarcere. într-o a doua căsnicie. Această atitudine este corectă. Cei în cauză trebuie sâ lupte împotriva amărăciunii. de aceea. în sluj nea celor divorţap trebuie să şfim că este posibil şi ca motivele divorţului sâ se afle într-un îndepărtat şi întunecat trecut. din experienţa rezultată din consilierea unui mare număr de persoane. a greşelilor care au dus la destrămarea celei dintâi. dar acest proces presupune. manipulatoare şi. un unchi sau bunic 0 Dominarea unui angajat de către alt angajat g) Dominarea unui lider al bisericii de către membrii congregaţiei sale h) Dominarea congregaţiei de către lider g) Separarea şi divorţul Felul în care răspundem circumstanţelor determină. să facă acest lucru pentru că se simte respins dc partenerul pe care l-a părăsit. respingerea suferită din partea unora dintre membrii congregaţiei este chiar mai dureroasă decât cea experimentată prin ruperea căsătoriei. Slujirea celor divorjap trebuie sâ includă şi ruperea legăturilor sufleteşti cu partenerul ânlenor. Consilierea celor care au trecut prin separare sau divorţ este o aepune anevoioasă dar necesară.Vindecarea prin eliberare . ceea ce face ca demonii să profite şi mai mult de situaţie. dinainte de căsătorie.

Dumnezeu ne-a promis că va fi cu noi în toate zilele (Matei 28:20). în această lume. Optimismul generat de sănătatea de care te bucuri azi poate fi înlocuit. O persoană matură învaţă sâ facă faţă realităţilor vieţii şi sâ accepte despărţirile. de obicei. al cărei dumnezeu este Satan (2 Corinteni 4:4). Dc multe ori. iar acest lucru dă drept de control demonilor. Dar această promisiune nu este necondiţionată. Cuvântul „cancer" aduce aduce atâta groază în inimi încât am întâlnit cazuri în care teama de această boală a deschis o uşă demonică prin care a intrat. multe dintre lucrurile care se petrec sunt o consecinţă a căderii şi nu este corect să-L acuzăm pe Dumnezeu atunci când aceste lucruri sunt negative. h) Moartea Se pare că moartea este un ultim mod de respingere. Satan nu are inimă şi el va alege chiar aceste momente pentru a câştiga teren spiritual şi pentni a-şi plasa „săgeţile" (demonii) în cei care trec prin suferinţă. un duh dc boală care a cauzat cancerul. în aceste cazuri. 166 Experienţa nc-a arătat că momentele de puternică traumatizare sau accidentele grave sunt şi momente de mare sensibilitate spirituală.Vindecarea prin eliberări' . Teama celor apropiaţi de a nu se îmbolnăvi şi ei de cancer dă drept de transfer bolii. de o teribilă frică dc moarte. întotdeauna este necesară ruperea legăturilor sufleteşti ncdumnczcicşt dintre ea şi persoana moartă. mai târziu. vom cădea pradă atacurilor vrăjmaşului. peste noapte. Traumele experimentate dc copii pot li puncte de intrare a demonilor dc care aceştia vor trebui.Slujirea practică Cum intră demonii intrat în perioada copilăriei. şi dacă nu suntem bine ancoraţi în dragostea lui Dumnezeu atunci când vine ziua cea rea (aşa cum Pavel ne asigură. Nu-i de mirare că Pavel nc încurajează să purtăm tot timpul armătura lui Dumnezeu. eliberarea de demonii care an controlat-o putând conduce şi la vindecare. Uşurarea pe care victima (demonizată datorită durerii şi traumelor separării) o experimentează este uneori dramatică. că se va întâmpla). în special dacă copilul a Cost martorul unor dispute între părinţi. într-adevăr. Iată care sunt cele mai comune dintre ele: a) Bolile grave Bolile care afectează pe neaşteptate o persoană sau un membru apropiat din familie sunt. până la sfârşitul veacului acestuia. o experienţă traumatică. puncte de intrare a demonilor. Am slujit multor oameni la care simptomele de cancer au apărut în urma morţii de aceeaşi boală a unui membru al familiei. Ea este legată de ascultarea poruncii pe care Isus a dat-o Bisericii .de a face ucenici şi a-i învăţa să păzească tot ce a poruncit El primilor ucenici (vezi paginile 266270 din primul volum). Vrăjmaşul nu respectă pe nimeni şi nu-i pasă de durerea prin care trece cineva. un părinte suferă mai mult decât copilul care i se îmbolnăveşte subit. Nici creştinii nu sunt scutiţi de crize şi probleme. în ziua aceea minunată vom sărbători instaurarea împărăţiei lui Dumnezeu. Unii oameni însă nu acceptă niciodată moartea unei persoane iubite. înainte de a sluji pentru eliberarea persoanei în viaţă. în Efeseni 6:13. Până atunci. în aceste momente suntem mai vulnerabili la supranatural decât în alte situaţii. Deseori un demon poate prelua caracterul unei persoane care a murit pentru a controla o persoană în viaţă. Acest lucru se întâmplă frecvent atunci când un membru apropiat al familiei moare de cancer. întotdeauna. împărăţia lui Satan va lua sfârşit numai atunci când Isus se va întoarce ca Domn al Domnilor. Traumele şi accidentele Traumele şi accidentele fac paitc din viaţa cotidiană. 9. Trăim într-o lume căzută. Consilierea multor persoane care au trecut prin traume ne-a arătat că acestea sunt. sâ tic eliberaţi. De cele mai multe ori simptomele apar în aceleaşi organe şi într-un mod similar celui în care au apărut la prima victimă . care va induce în victimă aceleaşi simptome.

frica dc moarte. cazul accidentelor repetate care. Cauza. Speranţa este un antidot împotriva fricii şi ea ne poate ajuta să evităm atacurile pe care vrăjmaşul vrea să le dea împotriva noastră prin trauma' şomajului. pentru ca scara să se întoarcă acasă răvăşip de vestea concedierii. c) Accidentele t Accidentele de maşină sunt incidente care pot deveni serioase puncte de intrare a demonilor. Aceste accidente pot fi cauzate dc 168 . perioada in care nu au încetat să chinuic victima Demonii intraţi pot face ca victimei să-i fie frică de maşini. Frica controlează vieţile multor oameni şi vrăjmaşul profită din plin dc oportunităţile cc i sc oferă.i 'indeairea prin eliberare . o manifestare a demonului în locurile în care a afectat în trecut fie victima.. deseori. la tiauma bolii se adaugă întrebări ca ajung unii dintre ei fiind că nu au nici o şansă de a face faţă situaţiei. lăsând persoana în incapacitate de a mai lupta cu viaţa şi convinsă că nimeni nu o mai acceptă. persoana ajungând acolo unde El doreşte ca ea să ajungă Sunt mulţi cei care. amărâciunc sau răzbunare. chiar moartea. abuzul şi respingerea) e) "Frica Frica care însoţeşte experienţele traumatice este. b) Şomajul Lipsa unui loc de muncă este întotdeauna o problemă. Am constatat uneori că atunci când duhul de blestem al accidentelor este provocat. Trauma generată de o asemenea experienţă poate deschide larg uşile pentru respingere.. concluzia la care către un duh care vine pe linie generaţionalâ. de călătorii. De exemplu. Uneori accidentul în sine poate fi indus demonic pentru a împlini un blestem. Duhul de respingere o va determina să-şi piardă speranţa în viitor şi încrederea în sine. de anumite porţiuni ale drumurdor sau dc anumiţi şoferi. Dacă sc procedează cu înţelepciune. demonii nu pot fi identificaţi şi scoşi decât mult timp după accident. efectele cauzate demonic sunt dc lungă durată. privind înapoi.Cine mă va îngriji ? Cum mă voi descurca?. criza poate fi astfel deturnată încât să devină o minunată oportunitate de întoarcere la Dumnezeu. în toate aceste cazuri. d) Abuzul (vezi secţiunea 7: rănirea sufletească. aparent. frica dc ceea ce se va întâmpla. Am consiliat mulţi oameni care în urma unor accidente de maşină au rămas cu răni ce nu sc mai vindecau. prin ură. fără griji. fie pe vreunul din strămoşii ci. victima resimte o durere subită in zonele în care n-a simţit niciodată durere. pot spune că şomajul a fost eventimentul major prin care Dumnezeu i-a atras la El. nu au nici o explicaţie. uneori am. Este. Sunt cazuri în care oamenii pleacă dimineaţa la servici. 169 . Oamenii sunt foarte vulnerabili spiritual atunci când trec prin momente traumatice. Adesea. Un astfel dc blestem poate fi pus asupra unei persoane sau asupra strămoşilor ei in mod deliberat prin vrăjitorie sau inconştient. dar vindecabile prin eliberare dacă victima vrea să-i ierte pe cei vinovaţi şi doreşte să-şi rezolve toate problemele spirituale din viaţa ci. un punct de intrare a demonilor. etc). invariabil. un accident de maşină poate oferi demonilor oportunitatea dc a profita de starea de şoc prin care trece victima. Satan se foloseşte de frica cc încolţeşte în inimile oamenilor pentru a-i controla şi manipula (frica de necunoscut. poate. aşa cum am descoperit.Slujirea practica Cum intră demonii La cei care sunt singuri. Este. dc obicei. Această teamă dc viitor va induce şi mai mult boala demonică şi va cauza. Siguranţa noastră constă nu în împlinirile pământeşti ci în tăria planurilor pe care Dumnezeu le are cu vicple noastre. mai ales când vestea pierderii locului de muncă vine pc neaşteptate. era un duh de frică sau un blestem.

să fie necurat timp de şapte zile ". Cu alte 171 . pentru a se transfera. templul ne este descris ca fiind necurat ritual. încă din timpul vieţii.o tranziţie de la limitele corporale. în necredincioşi. Pentru acea persoană a sosit vremea sfârşitului vieţii pe pământ şi a începutului odihnei în dragostea şi harul lui Isus. iar în versetul 14 această cerinţă este extinsă asupra tuturor celor care au fost prezenţi la moartea acelei persoane (în cortul sau în clădirea în care a avut loc decesul). întotdeauna. ei vor încerca să minimalizeze eficienţa lucrării şi a influenţei acestora în bisericile de care aparţin. de aceea demonii dintr-o persoană vor face tot ce pot pentru a o încuraja. O cercetare atentă a acestor pasaje ne arată că necurăţia rituală este întotdeauna asociată unor efecte spirituale ce fac ca persoana. dar cei care rămân în urma ei vor suporta anumite consecinţe.. în Vechiul Testament ne sunt prezentate în detaliu toate precauţiile necesare pentru protecţia celui ce a venit în contact cu trupul unui om care tocmai murise. De exemplu. care ne-au fost date de Dumnezeu prin concepţie în faza embrionară. Necurăţia rituală este întotdeauna asociată unor entităţi spirituale care pângăresc oamenii. locurile sau obiectele. în Numeri 19:11 ni se spune fără echivoc că cel care ". Moartea este atât un moment de tranziţie pentru persoană cât şi de rcorientare pentru demonii care au fost în ea Dar demonii nu pot trece dintr-o persoană într-alta dacă nu au anumite drepturi care să le permită să o facă. Moartea (inclusiv pierderile de sarcină şi avorturile) a) Momentul morţii Momentul morţii este un moment de tranziţie .. Cuvintele folosite pentru a descrie necurăţia par a indica. De obicei. care au ales să-I întoarcă spatele lui Dumnezeu şi să-şi slujească numai lor înşile. Se pare că.Vindecarea prin eliberare . demonii vor menţine. demonii folosesc frecvent atât aceste legături sufleteşti nedumnezeieşti cât şi slăbiciunile spirituale ale persoanei vii. de vreun trup omenesc mort. Biserica La moarte trupul devine inert şi credinciosul care a fost în el pleacă. o "necurăţie rituală". un duh de frică poate acţiona din interiorul victimei pentru a facilita intrarea altor demoni de la o persoană care tocmai a murit Ştiu că acest subiect este deosebit de sensibil şi de controversat. se va atinge de vreun mort. demonii nu se pot folosi de un trup mort. Mânuitorul ei. şi a Tatălui din ceruri. Ei caută să îndeplinească dorinţele stăpânului lor (Satan) ocupând trupurile fiinţelor omeneşti şi făcând tot ce pot pentru ca victimele lor să se îndepărteze de Domnul Isus Cristos şi sâ nu devină creştini. Ia veşnicia care stă în faţa noastră. nu este neobişnuit să descoperi că demonii lucrează mai puternic între credincioşi decât între necredincioşi! Ei au dc lucru mai mult cu primii. Ezechia a ajuns rege al Iudeii după o perioadă în care templul a fost folosit ca loc de închinare ocultă. preoţii fiind instruiţi să se curăţeascâ ritual şi apoi să curăţească ritual şi templul. după Legea Domnului (2 Cronici 29). sâ stabilească cât mai multe legături sufleteşti nedumnezeieşti astfel încât. Iar demonii vor face tot cc pot pentru a profita de ele. Din acel moment ea iese din limitele temporale ale pământului. Ca urmare. Momentul morţii este un moment de marc semnificaţie.Slujirea practica Cum intră demonii 10. dc obicei. între creştini. Ia moartea acesteia. Această parabolă ne spune că nimeni nu poate şti nici când va muri şi nici când Domnul va veni a doua oară. Datoria noastră este sâ fim gata pentru a întâmpina acel eveniment împreună cu Mireasa lui Cristos. ştiind că pot ridica acest nivel atunci când va apare pericolul schimbării 170 spiritualităţii victimei. Demonii nu au propriile lor trupuri. la moartea persoanei. Dc aceea. Isus a vorbit deseori despre „veacul care vine". Creştinii care cred în Isus ştiu din Scripturi că după moarte vine despărţirea oilor de capre iar apoi judecata. în evanghelia după Matei găsim câteva pilde care vin să ilustreze consecinţele eterne ale acţiunilor noastre pământeşti (vezi pilda fecioarelor înţelepte şi a celor nechibzuite din Matei 25:1-13). locul sau obiectul să devină necurate. un nivel scăzut de activitate. sâ se poată transfera cu uşurinţă.

transfera de la persoana care tocmai murise Sute de cazuri dc slujire nc-au arătat că ruperea legăturilor dintre o persoană vie şi una moartă. folosirea apei dc curăţire. Dacă ar fi fost aşa. Dc ce ? Unii comentatori au încercat să evite fondul problemei spunând că spălările rituale prevăzute în Lege (spălarea cu apa de curăpre) au fost mijlocul prin care Dumnezeu a vrut să-i protejeze pe cei care au venit în contact cu o persoană care a murit dc o boală contagioasă. sunt instantaneu eliberaţi de putcnle întunericului care nu pot rezista consecinţelor actului lor de supunere şi puterii de curăţire a apei în care s-a făcut botezul. sub ungerea Duhului Sfânt Este vorba aici de o împărtăşire dc putere spirituală asemănătoare împărtăşirii de putere ce arc Ioc când sc pun mâinile peste o persoană. este interesant de observat că prepararea apei dc curăţire presupunea sacrificarea unei vaci roşii fără cusur care nu fusese niciodată pusă în jug. este un foarte eficient mod dc luptă împotriva puterilor întunericului şi de îndepărtare a drepturilor pe care acestea le au. Odată cu Marea Trimitere (Matei 28:19-20). în Efeseni 5:26 Pavel nc vorbeşte despre sfinţirea Bisericii prin spălarea cu apă^ spunând că Dumnezeu a curăţat în acest fel Biserica. deseori cei botezaţi. Slujirea nc-a arătat că atunci când recunoaştem că în bolcz se ailâ puterea Numelui lui Isus de a mântui. neperturbate. Femeia a luai o înghiţitură dar a scuipat-o imediat şi demonul a strigat din ca "Datinii apă curată I". de aceea. aceste spălări reducând riscul infestării. Pentru a fi vindecaţi de otrava spirituală pc care vrăjmaşul o injectează şi pentru a fi eliberaţi. dar în timp ce mă întorceam Domnul mi-a vorbit foarte' clar spunându-mi să binecuvântez apa prin punerea mâinilor. Duhurile de boală care se transferă îşi continuă. sarcinile funcţionale Desigur. Ce am constatat noi în slujirea practică este că atunci când persoanei slujite i se oferă apă consacrată spre a ii băută.Slujirea practică Cum intră demonii cuvinte. urmată de eliberarea victimei dc toate duhurile necurate care s-au transferai de la persoana decedată. oamenii nu trebuie decât sâ privească în credinţă la Fiul Iui Dumnezeu care a fost înălţat pe crucea de la Calvar aşa cum evreii au privit în pustie la 172 şarpele de bronz care a fost înălţat pentru ca ei sâ (ic vindecaţi dc muşcătura şerpilor otrăvitori. fără nici o problemă Femeia ne-a spus că apa aceea avea un gust diferit de prima. Am adus un pahar de apă pentru care nu nc-am rugat. Singura interpretare plauzibilă a capitolului 19 din Numeri este că apa de curăpre. Totuşi. care a fost imediat eliberată. Moartea lui Isus pe cruce a reprezentat jertfa desăvârşită şi suficientă pentru Dumnezeu. Deseori am văzut că demonii au indus în victimă exact simptomeie care prevalau în persoana moartă.I judecarea grin ehherare . Am făcut acest lucru şi apoi am dus apa persoanei căreia îi slujeam. în Numeri 19 sc arată foarte clar că cei care au venit în contact cu un mort sunt în pericol de a fi necura|i ritual. al Fiului şi al Duhului Sfânt. A fost ca şi cum apa ar fi început să fiarbă în stomacul femeii. locuri sau obiecte. L-a băut pe tot. atunci când ies din apă. Prin "apă consacrata7 înţeleg apă pentru care s-a făcut rugăciune şi care este. Dar atunci când o membră a echipei noastre dc slujire şi-a pus mâinile pe stomacul femeii şi a consacrat apa băută. Pentru că nu a fost consacrată. Am descoperit acest lucru pentru prima dată atunci când una dintre persoanele pentru caro ne rugam ne-a cerul un pahar cu apă. nu este decât o procedură vechi-tcstamentalâ dc lupul împotriva duhurilor rele. Isus lc-a cerut ucenicilor să-i boteze pc credincioşi în Numele Tatălui. M-am dus în bucătărie pentru a-i aduce apa. aşa cum este ea descrisă în Lege. 173 . reacţia demonilor a fost instantanee. ce rost a mai avut ca apa de curăţire să fie amestecată cu cenuşa unei vaci roşii tinere ? Pentru o spălare igienică era suficientă apa curată dc izvor. vindeca şi elibera. demonii nu s-au opus ca victima să o bea. special preparată şi consacrată (vezi Numeri 19:111). ca permite accesul unor fiin|c şi puteri spirituale datorită a ceea ce s-a întâmplat acelor oameni. efectul asupra demonilor poate fi imediat şi dramatic. era înzestrată cu o putere spirituală care putea lupta împotriva puterilor întunericului cc s-ar fi pulul.

este brusc întcruplă de moartea unuia dintre ei. Orice duh care s-a afl într-o persoană cc tocmai a murit va căuta să-şi găsească cât m repede posibil o nouă locuinţă. pe o Isus putere poziţie dan ş de * Suferinţa Cum intră demonii Singura diferenţă este că jertfa (Isus) a fost deja adusă şi acun împărtăşirea Duhului aspecte au fost deja disculatc anterior dar pentru o mai bună înţelegere a acestui capitol. Sfânt. cinsprezece ani după moartea soţului ci. Uneori efectul morţii unei persoane care a suferit mult timp dc o boală incurabilă poate fi la fel de traumatic ca şi atunci când acea persoană ar fi murit subit într-un accident de maşină. uneori. in special dacă el nu beneficiază. Această procedură. pentru c care rămân în viaţă. Fără suferinţă nu poţi fi vindecat dc durerea suferită prin pierderea persoanei dragi. Ia rândul lor. * Singurătatea Este specifică cazurilor în care o căsnicie de zeci de ani. Dar după moartea acestuia. Duhul călăuzitor. sacrificarea creştinii se vacilor află 19 este valabil şi roşii. sunt adesea vindecate prin eliberare de boli sau simptome. şocul poate fi extrem de traumatic. un moment de pericol. Suferinţa aceea atât de prelungită era. Datorită Datorită posibilităţii demonizării moartea reprezintă. demoii care a intrat în persoana pentru care ne rugăm şi care a preluat caracteristicile persoanei decedate (pe care a însoţit-o. 175 . * Şocurile emoţionale Apar mai ales în cazul morţilor neaşteptate Trauma unei pierderi neaşteptate afectează profund oamenii. încă mai'suferea. au capacitatea de a-şi controla emoţiile şi de a-1 încuraja pe muribund. Acest lucru ne avertizează în odată cât de important este să nu avem nici o legătură sufleteas nedumneze iască şi să trăim o viaţă curată Explorarea morţilor survenite în familie trebuie să intre în ruti dc slujire. Persoanele afectate de aceste duhuri. pe lot parcursul vieţii ci). poate conduce la scurtarea slujirii cu multe ore. trebuie suspectată acţiunea unui duh de suferinţa. din clipa în care ştiu că persoana pe care o iubesc va muri. care cunoaşte foarte bine persoana decedată.Slujirea practica Practica ne-a arătat că principiul din Numeri azi. Cunosc cazul unei femei care. în această dificilă perioadă. Unii oameni. când evidenţiază transferul demonic de la o altă persoană. cauzată demonic şi femeia nu a putut fi vindecată decât prin eliberare.Vindecarea prin eliberare . care uneori vin pe linie generaţională de la cei morţi. Dacă după o perioadă de aproximativ trei luni dc la deces nu se observă o schimbare semnificativă a stării celui care a suferit pierderea. nu mai este nevoie prin de crucii. inoculând oamenilor o falsă imagine a vieţii dc după moarte şi fâcându-i să creadă minciuna spiritualismului. poate înşela prin informauile uimitor de exacte pe care Ic poate furniza. învingători. Am văzut lucruri uimitoare atunci când ne-am adresat şi am izgonit duhurile călăuzitoare ale unor persoane moarte. Acestea sunt duhurile pe care mediumii spiritualişti le cheamă atunci când sunt consultaţi de cineva care vrea să vorbească cu o persoană care a murit. Ic vom repeta pe scurt: credincioşi/or. susţinuţi de cineva. evident. b) Evenimentele corelate momentului morţii Există alte câteva aspecte ale morţii de care demonii pol profita şi care trebuie cunoscute atunci când slujim celor vii. dacă ei nu sunt. ei devenind vulnerabili emoţional la atacurile demonice. Singurătatea resimţită de supravieţuitor cslc atât dc intensă încât demonii pot profila dc starea emoţională a acestuia. Am constatat deseori existenţa „duhului călăuzitor" (cum l-am numit noi) al persoanei care a murit. cu parteneri devotaţi unul altuia. autoritate. de sprijinul şi încurajarea copiilor sau a unor rude apropiate. Aceste 174 Suferinţa este un proces necesar în urma morţii. mai ales în cazul celor ce au probleme de mult timp. Dar uneori demonii vor profita dc trauma emoţională şi vor face ca victima să nu-şi mai revină din starea de durere în care se află.

El este credincios şi drept ca Sâ ne ierte păcatele şi să ne curăţească dc orice nedreptate" (1 loan 1:9). aşa cum a fost în cazul lui Irod (Fapte 12:23). Cu cât umblăm mai aproape de Dumnezeu. pierderea proiecţiei Sale ca urmare a deciziilor pc care deliberat le luăm. de aceea. Referitor la blestemul lui Dumnezeu. prin răzvrătire. Acest lucru se întâmplă de obicei atunci când în victima există deja o adâncă rădăcină a respingerii. trebuie să înţelegem ce ne spune Scriptura despre blestemele pe care Dumnezeu le pune asupra celor care încalcă unele dintre legile Sale (vezi. Pavcl a trecut prin aceleaşi experienţe interioare ca şi toţi cei care-L caută din toată inima pe Isus. iar Pavel striga cu disperare că uneori. lăpl cc ne arată că puterea lui 176 Dumnezeu se extinde şi peste demonii Iui Satan şi câ El poate folosi chiar şi un duh rău pentru a-Şi împlini planurile. sub blestemul lui Dumnezeu. mai ales. Pavcl ne spune că Isus a devenit blestem pentru noi (Galatcni 3:13). Această tehnică a folosit-o şi atunci când a încercat să-L ispitească pe Isus. Dcutcronom 28:15-68). Mărturisirea. blestemul lui Dumnezeu a fost ridicat de peste omenire. executată de către îngeri. încă odată. Satan este un expert în citarea Scripturii. luptând uneori cu disperare împotriva unor ispite puternice. loan sc aştepta ca şi creştinii sâ păcătuiască şi cl afirma clar câ există un remediu pentru păcat.Slujirea practicii * Respingerea Cum intra demonii Pentru unii oameni (şi în special pentru copii). Uneori însă Dumnezeu judecă sumar păcatul. în loc sâ facă binele pc care-1 dorea. Esle.Vindecarea prin eliberare . cad într-o adâncă disperare şi osândire datorită păcatelor comise în trecut. Prin cnice. de cele mai multe ori. Deci blestemul lui Dumnezeu este. odată cu moartea persoanei de care aceasta a fost atât de dependentă un ultim şi puternic duh de respingere. Ei au în spate o viaţă petrecută în slujba Domnului dar cu cât se apropie dc sfârşitul vieţii. sunt devastatoare în special pentru cei care doresc să-L slujească pe Dumnezeu cu o inimă curată. făcea răul pe care-1 ura din inimă (Romani 7:14-25). rădăcină dc care demonii vor profita pentru a plasa în ca. cazul persoanelor în vârstă care s-au străduit toată viaţa să-L slujească pe Dumnezeu. pierderea unei persoane iubite echivalează cu a fi respins de acea persoană Este aproape ca şi cum ei ar simţi ca persoana aceea a murit deliberai pentru a-i lăsa singuri. Blestemele (inclusiv legămintele lăuntrice. eliberând pe credincioşi de sub blestemul Legii. Dar fiecare dintre noi a păcătuit şi într-un mod specific şi s-a pus. cu atât devin mai conştienţi de greşelile pe care le-au făcut. probabil. Ce biruinţă ar fi repurtat dacă Isus ar fi crezut 177 . scoase din contextul şi echilibrul Scripturii. ieşim de sub proteepa lui Dumnezeu şi ne plasăm sub acţiunea lui Satan. Din fericire. Când păcătuim. Vechiul Testament menţionează câ Domnul a îngăduit unui duh rău să-1 tulbure pe regele Saul (I Samuel 16:14). dar puterea spirituală din spatele acestor cuvinte poate face ca termenii blestemului să fie împliniţi a) Blestemele puse de Dumnezeu înainte de a analiza consecinţele blestemelor rostite de oameni. cu atât devenim mai sensibili faţă de păcat Cu cât este lumina mai puternică cu atât este mai uşor să vezi murdăria! Unii creştini. dc exemplu. Cuvintele în sine nu au autoritatea de a face rău cuiva. In aceste cazuri blestemul este modalitatea prin care Dumnezeu judecă neascultarea şi răzvrătirea. după cc citesc Evrei 6. Atunci când Dumnezeu judecă sumar. Procesul dc sfinţire poate fi lung şi dificil. 11. pocăinţa şi iertarea sunt cerinţele de bază pentru a fi eliberat de blestemul general pe care Dumnezeu I-a pus asupra omenirii datorită păcatului. Scriptura ne spune clar câ răzbunarea este a Domnului (Romani 12:9) şi că noi nu trebuie sâ judecăm. împlinirea „blestemului" este. declaraţiile şi rugăciunile greşite) Blestemele sunt cuvinte rostite împotriva unei alte persoane cu intenţia de a-i face rău. loan scrie unor creştini că „daca ne mărturisim pocalele. care a îngăduit săi se aducă închinarea cc i se cuvenea Iui Dumnezeu. Satan este „pârâşul fraţilor" şi el va trimite un duh rău care să-i acuze pc sfinţii lui Dumnezeu pentru orice greşeală şi să-i îndrepte spre versetele care.

Proverbul .. izvorâtă din incapacitatea de a crede în binecuvântarea mântuirii). Blestemele sunt uncie dintre mijloacele lui favorite de acţiune. Cum sare vrabia încoace şi încolo şi cum zboară rândunica. Satan este ua mincinos şi el nu ezită să citeze. Trebuie de aceea să fim mereu cu garda ridicată pentru a nu permite duşmanului să pună vreun blestem peste noi sau să-şi plaseze vreun demon. Dar atenţie! Care dintre noi este atât de sigur de umblarea sa cu Dumnezeu încât să fie absolut convins că nu dă vrăjmaşului nici un prilej de a pune vreun blestem asupra lui? Mândria este un duşman dc moarte. prin jertfa lui Isus ei au« fost răscumpăraţi de sub blestemul Legii şi au fost smulşi din ghiarele Diavolului. în 1 Corinteni 3 Pavel abordează problema creştinilor ce nu au zidit pe temelia care este Isus. care crează atâtea probleme celor ce nu înţeleg că au fost eliberaţi de sub blestemul Legii. avem dc-a face cu duhurile rele care au ca sarcini specifice îndeplinirea termenilor blestemelor puse de unii oameni peste alţi oameni. şi nu celor care nu au renunţat la luptă. decât unul care. Trebuie să fim foarte atenţi atunci când folosim Scriptura şi atunci când ascultăm citarea Scripturii de către alţi creştini (sau necreştini). dezaprecierc. Importante sunt nu atât cuvintele citate. dar chiar şi aşa. Pasajul din Evrei 6. ele nu ne vor afecta spiritual. învaţă din ele şi nu se dă bătut. aşa nu-şi atinge ţinta blestemul neîntemeiat". Nu este de mirare că avem nevoie dc darul deosebirii duhurilor pentru a putea face diferenţa între lucrurile care vin de la Dumnezeu şi cele care nu vin de la El (I Corinteni 12:10). îi dăm dreptul să ne demonizeze prin îndoială şi necredinţă.Cel ce nu face greşeli nu face nimic " este adevărat. Eu cred că în afară de frica de Dumnezeu există puţine motivaţii de a duce o viaţă sfântă superioare celei că atitudinile inimii şi comportamentul nostru pol deschide vrăjmaşului uşile Rugăciunea dc auto-examinarc din psalmul 129:23-24 este de maximă importanţă pentru o viaţă de disciplină creştină: „Cercetcază-mă. După ce ai slujit la sute de oameni care au fost victime ale unor blesteme. vinovăţie. Mai Trebuie să-i încurajăm pe cei care duc această luptă şi să le reamintim că. se adresează în mod specific celor care şi-au părăsit credinţa. dacă nu dăm vrăjmaşului nici un drept de ingerinţă în viaţa noastră. şi cunoaşte-mi inima! Vezi dacă aste vreo cale rea în mine şi du-mă pe calea cea veşnică. indiferent de minciunile pc care vreun duh necurat ar încerca să le şoptească în urechile lor. iar Scriptura ne avertizează că inima este nespus dc înşelătoare şi deznădăjduit de rea. Dacă capitulăm în faţa mustrărilor vrăjmaşului cu privire la trecutul nostru. dar ca prin foc" (1 Corinteni 3:13). de teama dc a nu greşi.Vindecarea prin eliberare • Slujirea practică Cum intră demonii ci lari le din Scriptură scoase din context. să inteqjrbteze sau să se folosească de Cuvântul lui Dumnezeu pentru a-şi atinge scopurile. " Neîntreruptele atacuri ale vrăjmaşului ne pol epuiza şi ne pot face vulnerabili la înşelări şi încercări. etc. în ciuda căderilor accidentale sau a problemelor ce se ivesc. El compară ceea ce facem în viaţa noastră de creştini cu zidirea unei clădiri şi spune că unele dintre aceste clădiri vor fi distruse în focul judecăţii lui Dumnezeu 178 explicit. cât duhul care stă în spatele acestor cuvinte. atunci indiferent cale blesteme va pune peste noi Satan. într-un trup robit unei firi căzute. Echipa noastră a eliberat oameni de multe duhuri care au profitat dc astfel dc situaţii .. deoarece în ele nu sc va găsi nimic demn dc păstrat. Este o mare diferenţă între cei care şi-au părăsit credinţa şi cei care duc lupta credinţei în mijlocul unei lumi căzute. omul acela va fi mântuit. Cei care sc tem dc blestemele puse de alţi oameni asupra lor trebuie sâ citească Proverbe 26:2:. îţi dai seama că viclenia şi hotărârea vrăjmaşului de a neutraliza puterea Trupului lui Cristos sunt atât de mari încât va face orice pentru a-şi atinge scopurile. Mai degrabă aş dori să am un angajat care deşi face greşeli. frică de Dumnezeu (nu frica sfântă de Dumnezeu ci o frică greşită. nu face nimic.duhuri care şi-au spus nume ca: disperare. mai ales atunci când foloseşte 179 . Dumnezeule. demonii lui sau oamenii răi. b) Blestemele puse de Satan Atunci când blestemele nu vin de la Dumnezeu.

Slujirea practică < Cum intră demonii zonele de vulnerabilitate şi caile dc blestem pe care noi nu Ic suspectam ca fiind periculoase. Pe vremea aceea habar n-avea că Vehemen|a cuvintelor rostite împotriva lui de către membrii congregapei sale a făcut din cl victima unui blestem încă din ziua în care a călcat pentru prima dată pragul noii sale biserici. Nu voi uita niciodată cazul pastorului a cărui stare de sănătate părea definitiv compromisă Omul acela suferise o epuizare fizică pc care nu o mai putea sunnonta. Cele mai frecvent folosite sunt aşchiile de unghii. el a început să reacţioneze împotriva unora dintre lucrurile spuse în biserică. în minţile celor doi au început să încolţească gânduri cc păreau de mult adormite şi după câpva ani de chin au renunţat nu doar la acea biserică ci şi la slujire. şuviţele dc păr sau sângele. Una dintre cele mai 180 puternice forme de blestem este rugăciunea greşită (rugăciunea prin care îi cerem lui Dumnezeu să facă lucruri motivate de dorinţe greşite). Deseori am văzut că blestemele rostite de creştini dau Diavolului o putere mai marc dacât cele rostite de necredincioşi. De aceea cei care pun blestemul vor încerca să obpnâ ceva ce ţine de victimă pentru a-1 folosi pe parcursul ritualului de blestem. Ei îşi doreau un păstor care să facă ceea cc vroiau ci. s-au opus cu îndârjire. Au început şocurile emoţionale iar el nu mai ştia ce să facă pentru a se proteja pe el şi pe şotia lui. ei nu aleg la întâmplare persoana asupra căreia pun blestemul. voluntar sau nu. Când am început slujirea. demonul dc blestem putând de acum să-şi înceapă acţiunea împotriva v ictimei. cum ar fi o haină sau o bijuterie. Cei mai mulţi dintre oamenii care pun blesteme asupra altor oameni nu-şi dau seama de răul pe carc-1 Tac. Satan îi blestemase şi acum aveau nevoie de ceva mai mult decât o perioadă de îngrijire afectivă. Dar membrii bisericii. blesteme în care. un obiect sau o haină furată pot fi folosite pentru a se încerca blestcmarea posesorului. După un timp. De exemplu. drepturi prin care pot submina direct viaţa Trupului Iui Cristos. Blestemele puse de oameni se împart în două categorii. Cercetători ai Bibliei cu o vastă experienţa în domeniu confirmă această realitate (pentru o mai bună înţelegere a acestui subiect recomand citirea cărţii iui Dcrck Prince Binecuvântare sau Blestem). şi nici nu a avut înţelepciunea de a pleca într-o biserică care dorea să asculte mesajul pe care Dumnezeu îi ceruse să-1 proclame. ca mijloc de blestemarc directă a victimei. ci trebuie să aibă un punct de contact cu victima Se pare că demonii care vor îndeplini termenii blestemului trebuie să cunoască victima sau sâ o poată măcar identifica. Foarte puţini par a înţelege câ atunci când vorbesc negativ despre cineva dau Diavolului posibilitatea dc a ataca şi demoniza persoana respectivă. este foarte semnificativ. în general. cuvinte cc vin împotriva planurilor şi scopurilor lui Dumnezeu cu acea persoana c) Blesteme puse deliberat de către oameni Felul în care operează cei ce pun blesteme în mod deliberat. Acelui obiect i se ataşează un blestem (un demon) iar apoi el este înapoiat proprietarului. Aveau nevoie de o puternică eliberare de toate duhurile de blestem care au fost puse asupra lor de către o parte a acelei congregaţii. în primul rând sunt blestemele deliberat aplicate dc către cei implicaţi în ocultism şi care ştiu bine cc fac.Vindecarea prin eliberare . Deseori ei sc vor folosi de un obiect (vezi capitolul următor). sunt blestemele puse nedclibcrat dar care fac parte din categoria cuv intelor rostite împotriva altei persoane. Aceste blesteme dau demonilor unele. demonii sunt folosiţi pentru a face rău victimei blestemului. pare a fi unul dintre cele mai ui . în al doilea rând. Scriptura nc spune că „viaţa este in sânge" şi folosirea sângelui în ritualul dc blestem. Pentru a avea eficienţă. dar au o puternica acoperire. care abia îl numiseră în funcţie. Sunt cuvinte grele. Foarte eficiente puncte de contact sunt părţile cc aparţin de trupul victimei. Era un credincios adevărat şi era hotărât să lase Duhului Sfânt libertatea de a lucra în acea biserică. atât ei cât şi noi am fost surprinşi dc întăriturile pe care vrăjmaşul le zidise în ei datorită suferinţelor prin care trecuseră. nu ceea ce vroia Dumnezeu.

Am constatat că aceste blesteme pot trece asupra copiilor. ei au nevoie dc ceva ce aparţine persoanei pc care o blestemă pentru a stabili o legătură spirituală cu viitoarea victimă. Am discutat cu unii dintre cei implicaţi odată în aceste forme dc ocultism. Alteori. O altă metodă dc a pune un blestem asupra victimei este folosirea fotografiei ci. întotdeauna când slujim celor care au fost activ implicaţi în religii false sau în practici oculte în care. Victima însăşi a dat demonului acel drept atunci când. în asemenea situaţii reuşita sluijrii depinde.I indecarea prin eliberări. caic a pus blestemul (sau care a plătit ocultistul care a blestemat) şi de cele mai multe ori semnele sau simptomele care indică prezenţa blestemului dispar. de primirea 182 unui cuvânt de cunoştinţă despre persoana pentru care te rogi. vudu-iştii pot folosi demonii pentru a induce simptomele durerii în acele zone din trupul victimei. este atacată demonic. trebuie să ne aşteptăm să avem de-a face cu o mare varietate de blesteme. când am suspectat existenţa unui blestem şi am provocat duhul de blestem care a cauzal problemele persoanei. Alteori. deseori. ca parte a ritualului. nu întotdeauna blestemul va prinde. fie să-i ţină în robia în care de bună voie au intrat atunci când au devenit membri ai acelui grup ocult. prin vudu sau printr-o altă practică ocultă. dc exemplu. inexplicabil. imediat după cc a fost ciberalâ de duhul asociat vreunui ritual (duh de blestem care a fost protectorul acelui ritual). Un alt aspect al blestemelor prin masonerie este că ele par a-i afecta într-un mod particular pe cei convertiţi la creştinism şi care 183 . Unele dintre aceste blesteme sunt blesteme de moarte şi nu este neobişnuit să vezi cum victima. prin înţeparea păpuşii sau a fotografiei în diferite locuri. cauza este blestemul ocult. Şi chiar dacă puntea este stabilită. opnndu-i-sc respiraţia sau încercând să se sinucidă. lot mai râu. diferă în funcţie de treapta ierarhică pe care masonii o urcă. masonice sau oculte (extrem de numeroase) au în ritualurile lor blesteme prin care încearcă fie să-şi împiedice membrii să părăsească organizaţia. Nc-am confruntat cu numeroase cazuri de acest fel. conform Exod 20:5 care ne spune că nelegiuirea părinţilor este pedepsită în copii până la a treia şi la a patra generaţie. în ţările în care vudu este o practică de vrăjitorie larg răspândită oamenilor le este foarte frică dc vudu-işti deoarece ci ştiu cc li s-a întâmplat celor care au căzut victime practicilor lor Vudu-iştii sunt deseori folosiţi în lumea afacerilor pentru a pune blesteme asupra concurenţilor comerciali întotdeauna când ocultiştii sunt folosiţi pentru a blestema victima. Concluzia pe care o putem trage este că blestemul nu poate fi pus decât dacă între cel care blestemă şi victimă se stabileşte o punte de legătură. cunoscută sau necunoscută. demonul a mărturisit cum a intrat în victimă. fotografia fiind folosită împreună cu o păpuşă vudu pentru a induce în victimă dureri fizice şi simptome dc boală De exemplu. satanice. Cu cât o persoană trăieşte o viaţă mai apropiată dc Domnul. Blestemele masoneriei libere. Aceasta este o practică obişnuită în vudu. în relaţiile cu ceilalţi oameni sau la servici. cu atât este mai puţin loc pentru blestemele vrăjmaşului! Uneori am văzut că atunci când în viaţa unei persoane apar ciudate simptome de boală din motive aparent inexplicabile.Slujirea practicii ( uni intril demonii puternice mijloace prin care oamenii pot ti controlaţi prin blesteme demonice. Am slujit unor fiice dc masoni care au manifestat simptomele blestemelor masonice conform cuvintelor dc blestem rostite de taţii lor atunci când au participat la ritualurile de inipere pentru avansarea în grad. oamenii încep să aibă dintr-o dată accidente stranii yi lucrurile încep să le meargă. Toate organizaţiile secrete. Eliberarea poate avea loc imediat ce victima a iertat persoana. au fost invocate blesteme asupra altor oameni.. astfel încât demonii să o poată identifica şi sâ facă ceea ce li sc cere. Fără această punte blestemul nu poate fi îndreptat spre victimă şi nu are efect. dc bună voie. a rostit termenii jurământului şi a acceptat condiţiile prin care a devenit membră a organizaţiei oculte sau a fost avansată în cadrul ierarhiei ei.. mi-au spus că au constatat că era mai greu să pui blesteme asupra creştinilor decât asupra celorlalţi oameni.

Slujirea celor afectaţi de masonerie ne-a arătat că de cele mai multe ori aceşti oameni sunt atacap demonic. Când demonilor din spatele acestor probleme li se porunceşte sâ plece. în special dacă el a devenit creştin. Cuvintele negative şi distructive rostite (sau chiar exprimate prin rugăciune!) de oameni apropiaţi nouă. demonicul poate acţiona. Oamenii reacţioneză de obicei. de care suntem legaţi sufleteşte. dacă sunt crezute şi acceptate. îşi atacă verbal soţia aducându-i nişte acuzapi nefondate. Dar ignoranţa noastră privind felul în care demonii pot profita de ceea ce spunem sau facem nu-i va împiedica să se folosească de cuvintele pc care le rostim pentru a face rău altor oameni. Durerea amintirii acelor cuvinte era uneori atât dc mare încât nu puteau ierta. aşa cum se întâmplă în cazul blestemelor puse voluntar. încătuşând victima în acele cuvinte. să existe o punte de legătură între cel care pune blestemul şi victimă. Masoneria liberă este un cult al „prosperităţii" în care fiecare mason trebuie să-şi ajute fraţii masoni. duhul a cărui sarcină funcţionala era să încurajeze prosperitatea îşi schimbă rolul. Dacă cuvintele pe care le spunem sunt crezute şi acceptate. duhul de slăbiciune va face tot ce poate pentru a-şi determina victima să se simtă nefolositoare. vrăjmaşul poate profita de cuvintele pe care le rostim într-un moment de mânie pentru a ataca prin ele gândurile şi emopile persoanei căreia nc adresăm. radical! Pe măsură ce oamenii sunt eliberaţi de demonii care le-au controlat astfel vieţile. devin un teren fertil pentru demonic. starea lor materială se schimbă deseori. Odată instalat. Prorocia lui Isaia (Isaia 53) descrie cu o remarcabilă acurateţe cum Cel care avea să vină va face posibilă eliberarea şi vindecarea noastră. mai ales la reuniunile de învăţături. fie la cea a strămoşilor lor. Jertfa lui Isus a făcut posibilă eliberarea de sub orice blestem deoarece El a luat asupra Sa consecinţele acestor blesteme şi prin rănile Lui putem fi vindecaţi.Slujirea practică Cum intră demonii au renunţat fie ia propria lor practică masonică. fără ca cei dintâi să aibă intenţia de a face un rău deliberat. Dacă ea va accepta acuzapile sopilui şi va începe să creadă minciunile spuse despre ea (de exemplu: „Nu eşti bună de nimic!"). De exemplu. Acest adevăr ne arată încă odată importanţa legăturilor sufleteşti. miracolul crucii devine tot mai strălucitor pentru ei. Ei acceptă fără rezerve atât binele cât şi răul. Deseon am văzut. chiar dacă îşi 185 . Atunci când cineva renunpi la masonerie. Copiii sunt deosebit de vulnerabili la criticile părinţilor deoarece ei cred instinctiv ceea ce li se spune de către părinţi sau alp adulţi care îi îngrijesc.Vindecarea prin eliberare . legăturile în care se aflau fiind rupte. rostite de către părinţi împotriva lor. Dar pentru ca acest lucru să se întâmple trebuie. Prosperitatea devine un blestem ai sărăciei ce aeponează împotriva intereselor financiare ale celui care iese dintre masoni. Atunci când blestemul de sărăcie este rupt. foarte probabil că acea femeie va fi adânc rănită emoţional. că mulţi dintre cei prezenp' erau afectaţi nu doar dc problemele prin care trecuseră în viaţă ci şi de efectele devastatoarei acţiuni a unui duh de faliment. Cuvintele lor au puterea de ane răni pentru că suntem ataşaţi dc acele persoane. cu indiferenţă la blestemele rostite împotriva lor de către o persoană pe care nu o cunosc. De cele mai multe ori lucrurile 184 care ne rănesc cu adevărat sunt rostite de către persoanele de care suntem legaţi sufleteşte. Deşi incidentul este neplăcut. fiind încurajaţi de cuvintele pozitive şi distruşi de cele negative. la întoarcerea de la lucru. începându-şi acţiunea împotriva iui Isus. Dar dacă un soţ. imprecaţiile rostite nu au puterea de a ne răni sau controla. d) Blestemele involuntare Blestemele involuntare sunt blestemele rostite de către unii oameni împotriva altor oameni. Am slujit unor oameni care ne-au mărturisit lucruri înfricoşătoare. nu este neobişnuit să vezi cum mulp dintre aceşti oameni trec prin eliberare. şoptindu-i minciuni până când femeia va fi atât de convinsă de neputinţa ei încât întreg universul său emoţional se va prăbuşi. la fel ca în cazul blestemelor puse deliberat. atunci vrăjmaşul se va putea folosi de legătura sufletească dintre ca şi sopil ei pentru a-şi plasa un duh de slăbiciune în acea femeie.

probabil. Iată care sunt cele mai obişnuite exemple dc blesteme involuntare cu care ne-am confruntat şi de care oamenii au trebuit să fie eliberaţi iar uneori chiar vindecaţi: Blesteme involuntar puse de către părinţi asupra copiilor Nu eşti bun de nimic. refuzăm influenţa acestor cuvinte asupra vieţilor noastre. Eşti exact ca şi maică-ta. vom avea nevoie de eliberare. eşti rău. 186 . Johnes este fostul păstor). Eu nu te-aş angaja De felul în care răspundem unor astfel de lucruri depinde accesul pe care vrăjmaşul îl poate avea în vieţile noastre. Nu te interesează decât sexul (cuvinte care se spun unu: bărbat zdrobit de lipsa de interes a sofiei sale pentru el). Vă înşelap dacă credeţi că mă puteţi schimba. ieşim cu toţii afara. fie le acceptăm şi le credem.Vindecarea prin eliberare . parcă sunt în camera de oaspeţi. Johnes a trebuit să se retragă (Dl. aşa cum vreau eu. Mai slăbeşte-mă cu creştinismul O maimuţă scrie la maşină mai repede decât. Acestea sunt. nu e omul care ne trebuie! Nu-ţi face iluzii! Aici nu vei schimba nimic! Dacă predici mai mult de zece minute. Te plătim ca să faci ce-ţi spunem noi. De ce nu eşti ca nevasta lui John? Dacă o ţii tot aşa. Nu te vei mărita niciodată. Aşa e familia ta. îmi plăcea când mă vizita celălalt păstor! Ce mult Să plece de aici. mă duci la faliment. sfâtuindu-ne să luăm scutul credinţei împotriva lor. Dar imediat ce am făcut acest lucru. Eşti vicios. Blesteme involuntar subalternului Nu faci nimic ca lumea. Blesteme involuntar puse de către o congregaţie asupra păstorului ei Păcat că Dl. Fie luăm scutul credinţei împotriva lor şi. Eşti la fel de bleg ca şi taică-tău. unele dintre săgeţile fierbinţi ale celui rău despre care Pavel scrie în Efeseni 6. de 7 ani.Slujirea practico Cum intra demonii dădeau seama că fără iertare nu puteau fi înfrânte puterile demonice din spatele cuvintelor rostite dc părinţii lor. puse de către un şef asupra Blesteme involuntar puse de către soţi asupra soţiilor Nu eşti în stare să găteşti ca maică-mea. Nu-ţi vor aduce decât necazuri. Copiii noştri nu văd nimic bun în tine. Blesteme involuntar puse de către soţii asupra soţilor Ce bine ar fi fost să mă fi măritat cu un bărbat adevărat. Conduc firma tău. Băieţii mari nu plâng ( însoţit de bătaie pentru că acel copil. Cine ie-ar lua de nevastă? Eşti urât. curând. tine. Te îmbraci ca un clovn. am dat vrăjmaşului dreptul de a ne călca în picioare şi. N-o să-ţi găseşti niciodată o slujbă. Nu te încrede în bărbaţi. nici ca măturător. Eşti patetică. Nu te vei schimba niciodată. a plâns dintr-un motiv întemeiat). Blesteme involuntar congregaţiei sale Sunteţi adormiţi cu toţii: puse de către păstor asupra Mai bine n-aş fi venit aici. aşa vei rămâne. eşti ca ci. Nu-i de mirare că nu-ţi găseşti de lucru. Nu vei face nimic în viaţa. Când le văd în pat. cu autoritatea pe care ne-o dă Dumnezeu.

de obicei. Cei care se acuză de producerea acelui neajuns ajung să se auto-condamne tot restul vieţii. orice s-ar întâmpla. bun de nimic. o pacoste. ţinta Copilul (şi. Ei nu-şi dau scama că luptă cu demonii şi că numai după eliberare poate începe lungul proces al restaurării gândirii şi comportamentului normal. o fetiţa care a fost grav abuzată sexual a făcut mai multe legăminte interioare. printr-o decizie interioară dc genul: „Nu voi mai plânge niciodată". deseori. el a sfârşit prin a cădea într-o adâncă depresie pe care o trata medicamentos dc ani dc zile. Legăminte lăuntrice cc sunt un răspuns direct Ia rănile emoponale provocate dc anumite persoane. ca răspuns la situaţia dată. poate reacţiona. Deşi ulterior încercase să învingă aceste legăminte lăuntrice. Iată unele dintre formele de legăminte lăuntrice cel mai des întâlnite. Dar preţul pe care l-a plătit pentni a-şi controla astfel exprimarea unor legitime emopi.I 'intleairca prin eliberare . grosolan. * Sunt urât. Mulţi oameni îşi dau ulterior seanţa de greşeala pc care au făcut-o rostind asemenea cuvinte. nu numai că ne limităm potenţialul nostru uman ci îl şi invităm pe vrăjmaş sâ ia în control acea zonă a vieţii noastre. aşa că nu voi lăsa pc nimeni să se Durerea dc a vedea că cei în care ai avut încredere ţi-au înşelat aşteptările te poate face să tragi concluzia că nimeni nu te poate iubi cu adevărat. hotărând sâ ne trăim o parte a vieţii într-un mod cc contravine planurilor şi scopurilor lui Dumnezeu. Nu voi mai vorbi niciodată cu. în aceste cazuri victima se îngraşă sau slăbeşte deliberat pentru a-şi ascunde sexualitatea Nimeni nu apropie de mă mine iubeşte. două dintre acestea fiind: „Niciodată nu voi mai dormi într-un pat'' (ea concluzionase că paturile sunt periculoase şi dc aceea nu trebuie să le mai folosească) şi „Niciodată nu mă voi mai încrede într-un bărbat" (deoarece a putut fi vindecată decât după cc a fost eliberată de duhurile care o controlau datorită auto-blestemului pus prin legăminte interioare. Nu sunt în siguranţă dacă sunt atrăgătoare Dacă voi arăta atrăgător.Slujirea practica Cum intră demonii e) Auto-blestemclc şi legâmintele lăuntrice Din nefericire. a fost enorm. De exemplu. Săgeţile îşi ating. etc Sunt legăminte interioare ce se fac ca urmare a acceptării a ceea ce au spus alţii. După ce a fost eliberată din robia în care sc afla a putut dormi din nou într-un pat şi. Deoarece emoţiile lui erau acum controlate demonic datorită blestemului auto-impus prin legământul interior. situaţie care ar fi putut fi evitată. a început să înţeleagă că nu top bărbaţii doresc să abuzeze de ea şi că poate spera la o relaţie normală cu un bărbat. s-ar putea să fiu abuzată din nou. Am slujit unui bărbat de 46 dc ani care a făcut acest legământ lăuntric şi de la 7 la 46 de ani el nu a mai plâns niciodată. dar nu mai pot ieşi din încătuşarea în care singuri au intrat.. Ea nu 188 189 . Nu mă voi ierta niciodată Este reaepa la o situaţie care a condus la aparipa unui neajuns. Efectele depresiei şi medicamentelor îi distruseseră viaţa. De exemplu. un băieţel de 7 ani care a fost bătut pentru că a plâns.. bărbaţii îţi pot face nişte lucruri groaznice). adultul) face un legământ lăuntric care este o formă de auto-blestem prin care victima decide sâ nu mai admită repetarea acelor situaţii. Vindecarea acestui om a fost posibilă numai atunci când şi-a iertat tatăl şi a renunţat la legământul interior pe care îl făcuse. copiii rareori ştiu cum să facă faţă crudelor cuvinte rostite împotriva lor. îi fusese cu neputinţă. Când facem un legământ lăuntric împotriva noastră înşine. după un timp. ceea ce conduce la claustrare emoţională şi retragere în tine însuţi.

. obiecte cărora să le dea o întrebuinţare păgână. a hotărât curăţirea acestuia. ca să cunoaşteţi care este nădejdea chemării Lui. Nu poţi avea încredere in părinţi Este reacţia de răspuns a copilului care a fost trădat de părinţi. ci şi sâ cureţe ritual fiecare obicei din templu pentru a-1 elibera de puterile oculte care l-au pângărit. lăsându-1 să aştepte cinci ore. Mai bine aş muri Cum intră demonii Când trec prin încercări deosebite unii oameni ajung să creadă că singura ieşire din situaţia în care se află este sinuciderea. lumineze care mântuirii voastre. prin atacurile verbale ale celor care. potrivit lucrării puterii tăriei Lui. Am slujit unui om căruia părinţi i-au spus să-i aştepte „cinci minute" şi care au plecat apoi să se distreze. Toţi taţii îşi chinuie copiii Este reacţia unui copil abuzat fizic de către un tată adoptiv. Demonii asociaţi legământului lăuntric împiedică relaţionarea acelui copil la cei care încearcă să-1 vindece dc rănile trecutului. Când îi intreb pe cei prezenţi la conferinţele creştine d x ă au simţit vreodată dorinţa de a se sinucide. credincioşii. din diferite motive. . odată ou proliferarea satanismului şi vrăjitoriei în lumea 191 . Lucrul acesta se întâmplă mult mai frecvent decât ne putem imagina. Ocultiştii caută să obţină obiecte de uz creştin. După ce templul din Ierusalim a căzut în folosinţă păgână ocultă. 2 Cronici 29 este un pasaj dc referinţă pentru înţelegerea acestui subiect..moştenirii Lui în sfinţi şi care este faţă de noi. regele Ezechia. Văzând stânjeneala părinţilor în a-i da un răspuns. nu este greu sâ observăm că duhurile rele pot fi ataşate şi obiectelor sau clădirilor. în ultimii ani. Sexul este ceva murdar Este reacţia unui copil care a pus părinţilor săi întrebări asupra realităţilor vieţii. care a succedat la tron. sau prin icgămintcle lăuntrice auto-impusc. Preoţii au trcbmt nu doar să sc curele ritual pe ei înşişi după acea perioadă de apostazie.Slujirea practica Vreau să mar. Evanghelia noastre. de exemplu. după ce aţi care auzit este cuvântul adevărului. De aceea există o prosperă piaţă neagră a obiectelor religioase furate şi. el trage concluzia că sexul trebuie să fie ceva murdar. aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt al făgăduinţei şi pentru moştenirii vă răscumpărarea stăpânirii dobândite (şi) să ochii inimii. dar adesea victima ajunge sub influenţă demonică prin mirarea în posesia unui obiect care a fost blestemai sau care s-a aflat într-un loc blestemat. Ei ştiu câ puterea demonică cc poate fi declanşată prin folosirea pervertită a acestor obiecte. Este reacţia copilului care sc teme de lumea adulţilor datorită răului pe care l-a suferit din partea acesteia. care au fost anterior consacrate lui Dumnezeu. de obicei mai mult de jumătate răspund afirmativ! Nu voi creşte niciodată se opun. Durerea produsă dc acel incident l-a marcat toată viaţa.şi voi. trebuie sâ fie încurajaţi dc adevărul cuvântului lui Dumnezeu: „. Uneori cei care se află sub influenţa obiectelor blestemate sunt victime ale implicării directe in ocultism. Cei prinşi în capcana blestemelor deliberat puse dc către ocultişti. atlel încât cei care sunt în contact cu aceste locuri sau obiecte pot fi influenţaţi de acţiunea demonilor ataşaţi acestora. nemărginita mărime a puterii Sale. o arvună a . Obiectele şi clădirile blestemate Odată ce am înţeles că blestemele se pun asupra unei persoane prin intermediul acţiunii unui duh necurat. " (Efeseni 1:13-14.. este mult mai mare decala oricărui alt obiect. 18-19). li 190 12. Problemele sexuale pe care le va avea mai târziu în căsătorie îşi vor avea rădăcina în controlul demonic al sexualităţii lui datorită acestui legământ interior. sunt bogăţiile slavei..Vindecarea prin eliberare ...

aveau neîncetate probleme. Deci. IntenUonat am folosit cuvântul exorcism. cu execepţia orelor dc cult. care semnifică eliberarea oamenilor de duhurile rele.care sta Dumnezeu era sfânt (fapt evident) ci că pământul pe care se afla Moise era. de obicei dezlănţuie o puternică reacţie de împotrivire. adesea prin sacrificii umane si animale aduse zeităţilor demonice adică. mă îndoiesc că terenul pe care aceste biserici au fost ridicate a fost exorcizat de demonii cărora ti s-au dat drepturi. şi va fi sfânt" (Exod 40:9). toate sunt sub puterea dumnezeului acestui veac (Satan). ci şi pământul pe care ele se află. in cele din urmă. multe dintre bisericile engleze care altădată puteau fi lăsate deschise publicului în permanenţă au trebuit să tic închise. Implicapa pe care o aduce acest important verset este câ toate obiectele care trebuiau folosite pentru cort erau ne-sfinte şi trebuiau. De aceea. Acel pământ era sfinţit de prezenţa Viului Dumnezeu care îi vorbea din mijlocul rugului aprins. Pentru a îndepărta drepturile pe care Satan le-ar fi avut asupra obiectelor folosite la închinarea în fapt Adevăratului şi Viului Dumnezeu.I imUcaiya prin eliberare . o enormă creştere a ratei furturilor de obiecte bisericeşti. lui Satan însuşi. Dar cel mai interesant lucru nu este faptul că pământul pc. în biserici. puterile ataşate locului pe care este construită clădirea. ncsiânt. Trăim într-o lume căzută în care. Aceste acte de consacrare îndepărtează pretenţiile pe care Satan (ca dumnezeu al acestui veac) le-ar putea avea asupra locului sau obiectelor în cauză Atunci când obiectele. Necesitatea de a avea azi. Demonii care sunt legaţi de acele locuri datorită sacrificiilor se opun încercării de a fi îndepărtaţi şi uneori am văzut cum au încercat sâ intre în cei care slujeau pentru . Cuvântul exorcism nu este folosit niciunde în Scriptură pentru a desemna eliberarea oamenilor de demoni. locurile şi clădirile au fost folosite pentru închinare ocultă. nu doar obiectele şi clădirile trebuie sfinţite prin consacrare. xâ ungi cu el cortul şi tot ce cuprinde el şi sâ-l sfinţeşti. prea important pentru a fi sumar analizat în această carte. prin contrast. Cei ce răspund de clădirile bisericilor trebuie nu doar să păzească bunurile materiale ale congregaţiei ci şi să aibă sensibilitatea spirituală dc a discerne. când lucrurile nu sunt în regulă. momentan. dc multă vreme. în special dacă acolo au avut loc sacrificii. pentru a-1 deosebi de cuvântul eliberare. Dumnezeu i-a spus lui Moise: „Sâ iei untdelemnul pentru ungere. Deşi clădirile ău fost consacrate lui Dumnezeu atunci când au fost construite. Urmând sfatul lui Augustin. Când sunt provocate. este 192 interesant de observat că în Exod 3:S lui Moise i se spune să-şi scoată încâlţăminea din picioare pentru că stătea pe un pământ sfânt. dar el are un înţeles specific ce pare a fi mai apropiat dc explicitarea eliberării dc demoni a obiectelor şi a locurilor. Ca urmare. prin păcatul comis le-a fost direct ataşată o putere demonică suplimentara şi ele vor trebui nu doar consacrate lui Dumnezeu ci şi exorcizate de toţi demonii care le-au fost ataşap prin păcatele celor care le-au folosit anterior. multe dintre vechile biserici engleze. înainte de conscarare. consacrate pentru a deveni sfinte. oameni care să poată discerne spiritual aceste lucruri vine sâ confirme încă odată cât dc important este să urmăm exemplul bisericii primare care numea în slujbe numai bărbaţi „plini de Duh Sfânt" (Fapte 6:3). în special a potirelor şi a argintăriei de cult.Sl0fâajWi&fţfl Cum intră demonii vestică. cu toate uneltele lui. toate materialele folosite la confecţionarea cortului întâlnirii şi toate obiectele din el erau afectate dc influcnpt vrăjmaşului. dacă nu cumva clădirea trebuie eliberată fie de acţiunea unor vizitatori („închinători") ai bisericii fie de ritualurile practicate iu apropiere pe timpul nopţii. Cum altfel ar putea ei discerne aceste lucruri (de natură spirituală) care nu vin de la Dumnezeu? Când i-a dat instrucţiunile de dedicare a cortului întâlnirii. Referitor la terenul pe care se construiesc bisericile. Ne-am rugat pentru eliberarea mai multor clădiri în care creştinii. stă la originea serviciilor de consacrare a clădirilor ce urmează a fi folosite pentru închinare la Dumnezeu. au fost construite pc vechile locuri dc închinare păgână din sate şi oraşe. de aceea. era nevoie dc un ritual de curăţire (exorcizare) de toată influenţa pe care Diavolul ar fi putut să o exercite asupra închinării oamenilor lui Dumnezeu în faţa Sa Acest pasaj biblic.

când vor vedea că voinţa persoanei scapă de sub controlul obiectelor blestemate. de exemplu. Datorită acestor motive. nu mai are puterea de dominare şi manipulare pe care o avea înainte. în acele vremuri. persoana care-1 va cumpăra poate fi afectată de un duh conducător de dezbinare. să se facă o atentă verificare a provenienţei acesteia ( moştenire. trebuie să spunem aici câ uneori ne-am străduit din răsputeri.Slujirea practica Cum intră demonii eliberarea locului. vor încerca uneori să împingă victima la violenţă fizică pentru a opri eliberarea! Bijuteriile blestemate sunt deseori moştenite şi de aceea întrebarea care trebuie pusă celor care acuză apari pa subită a unor stranii probleme în viaţa lor dc familie este : . vor aduce tot felul de argumente „raţionale" prin care să explice dc ce nu trebuie distruse obiectele şi în cele din urmă. Dar nu numai bijuteriile pot fi blestemate. învinovăţire şi exploatarea slăbiciunii altora. la rândul lor. o jucărie poate fi mai preţioasă decât aurul. erau extrem de scumpe. proprietar precedent. fără succes. Demonii vor striga dc frică. Trebuie sâ vezi o singură dată reacţia demonilor dintr-un om atunci când ii se spune că vor fi distruse obiectele prin care au pnmit putere. doreau din toată inima sâ fie liberi. toate bijuteriile de ocazie trebuie exorcizate şi rc-consacratc Domnului. Acele cărţi au fost arse. în unele din aceste cazuri ne-am confruntat cu existenta unor obiecte care le aparţineau şi care erau blestemate deţinând. în atmosfera spirituală din clădirea zidită pe acel loc s-a produs o remarcabilă schimbare. Dar trebuie să ştim că cei care dăruiesc astfel de jucării nu au întotdeauna scopuri nevinovate! De obicei. de aceea. inelele de logodnă cumpărate de ocazie pot aduce un blestem asupra căsătoriei dacă ele au fost folosite ocult dc către foştii proprietari. acest lucru se întâmplă datorită lipsei de înţelepciune a victimei. încurajează şi întăresc legăturile sufleteşti nedumnezeieşti dc dominare şi manipulare. care se va ataşa nefiresc de acele jucării şi va fi ţinut. în cazul acestor obiecte. Nu vreau să spun că toate jucăriile au un asemenea efect. Pentru siguranţă. o enormă putere demonică. care nu-şi dă 195 . Ain constatat că uneori oamenii păstrează obiecte dc cult masonic ce au aparţinui unor rude decedate şi am văzut că rezistenţa demonică la distrugerea acestor obiecte este la fel de mare ca şi în cazul în care ele sunt direct folosite în vrăjitorie. Aceste păpuşi vor acţiona ca un supraveghetor demonic asupra copilului. pentru aţi da seama cât de importantă este această parte a slujirii în cazul celor care fie au fost implicaţi în ocultism fie au fost blestemaţi prin posesia obiectelor oculte. astfel că cei care Ic primesc se vor simţi obligaţi sâ le acorde o deosebita atenţie. Dajurilc oferite de cei ce domină prin manipulare. Uneori. De exemplu. Nu pot încheia acest paragraf fără a aminti cazul celor ce sunt demonizaţi prin vizitarea unor anumite clădiri. etc). deşi apreciat pentru valoarea sa. Am constatat câ atunci când se procedează astfel. Dacă aceste inele au fost vândute de către foştii proprietari în urma ruperii logodnei sau datorită divorţului. De obicei aceste obiecte sunt bijuterii sau lucruri de valoare. obiectul primit în dar începe să fie privit într-un mod raţional şi. Satan ştie că valoarea lor este o garanţie că persoana se va gândi bine înainte de a se decide să le arunce! Am constatat că. Am văzut că şi copiii pot aduce în casă păpuşi care au fost folosite in vrăjitorie şi care au fost demonizatc prin blestem. singura procedură de urmat este cea urmată dc Pavel în Fapte 19:18-19 cu privire la cărţile oculte care. Am văzut dc asemenea că atunci când terenul a fost complet eliberat. nu sfătuiesc pc nimeni să cumpere bijuterii de ocazie (nu popi şti niciodată ce blestem poartă) şi 194 sfătuiesc ca înainte dc a intra în posesia unei bijuterii. în robia lor.A> moştenit vreun obiect care ar putea avea o origine ocultă ? ". să eliberăm unii oameni care. sâ se facă rugăciune şi să sc rupă orice legătură sufletească nedumnezeiască care s-ar fi putut stabili între proprietar şi cel care a dăruit obiectul respectiv.Vindecarea prin eliberare . Aceste obiecte sunt de cele mai multe ori fabricate manual şi înglobează un marc volum de ore dc manoperă. Pentru copii. trebuie distruse numai acele obiecte care au fost folosite direct în practicile oculte dar sfatul meu este ca atunci când se observă existenţa unui ataşament nefiresc faţă de un obiect primit în dar sau aflat în posesie. poate toată viaţa. Revenind la obiectele blestemate.

Trebuie să fim conştienţi dc existenţa acestor pericole. Alteori oamenii sunt demonizaţi datorită casei pe care o deţin (sau a uncia pe care doar au vizitat-o). în care comportamentul de grup încearcă să exercite o presiune asupra persoanelor cc aparţin acelui grup. Acest lucru se poate întâmpla şi atunci când în acea casă s-a produs cândva o tragedie orchestrată demonic. 13. înclinaţiile nu apar pentru câ persoana decide sâ le accepte. Ele sunt. înclinaţiile Există trei principale categorii de înclinaţii. dc fapt. A treia categorie de înclinaţii este cea generată de substanţe care conpn aditivi chimici (băuturile alcoolice. Am constatat că toate aceste trei înclinaţii comportamentale sunt controlate demonic şi de aceea victimei îi este foarte greu să renunţe Ia ele. nefiind influenţate nici de substanţele chimice administrate organismului în cantităţi rezonabile. Primele două pot fi denumite şi tipare comportamentale restrictive. în unele dintre aceste cazuri am constatat că a fost bine să luăm Cina Domnului în acea casă. ataşamentul lui faţă de acel toc a fost atât dc puternic încât demonii care la moarte i-au părăsit trupul au rămas legaţi de fosta sa proprietate şi au continuat să o „posede" în numele celui ce murise.Vindecarea prin eliberare . Acest lucru se va întâmpla mai ales atunci când noii veniri sunt creştini. vizitatorilor acestor temple li se cere să sc descalţe la intrare. Dacă gnipul în care te afli 196 . cu toate că nu a fost implicat în ocultism. Aproape toate înclinaţiile din cea de-a treia categorie aparţin acestui ultim tip. de cele mai multe ori. de exemplu. declarând tuturor puterilor întunericului că prin moartea şi învierea Domnului Isus Cristos creştinii nu sc tem de acţiunile lui Satan şi sunt liberi de influenţa demonilor lui în acel loc. există unele comportamente asociate cum ar fi frecventarea barurilor. căutarea prezenţei fumătorilor. Dacă fac acest lucru ci oferă. închinare zeului demonic care domneşte peste acel templu! Nu este de aceea surprinzător că mulţi dintre cei care (chiar şi creştini născuţi din nou) vizitează asemenea locuri „culeg" un duh care profită de astfel de aepuni. A doua categoric de înclinaţii este cea rezultată din asimilarea unor substanţe care nu sunt purtătoare dc înclinaţii aşa cum sunt drogurile (simptomeie dispar dacă încetează administrarea substanţei). ca parte a re-dedicării acelui loc. Cunoaştem cazuri în care fostul proprietar a murit în casă şi.Sliijin-a practica Cum intră demonii seama că se expune la demonizare prin vizitarea. victimei nu îi va fi uşor să scape de demonii din ea. în afara acestor înclinaţii caracterizate dc asimilarea directa a unor substanţe. a templelor altor religii sau a unor locuri în care demonicul a căpătat drepturi prin falsa închinare practicată acolo. înclinaţia nu este o caracteristică a vreunei substanţe chimice ci a unui anumit comportament (cum ar fi spălarea excesivă a mâinilor. Uneori. cum ar fi o moarte violenta sau o sinucidere. demoni ce au ca sarcină funcţională controlul acelei persoane prin intermediul inclinapilor comportamentale. drogurile sau ţigările) fapî de care victima devine dependentă ca urmare a simptomclor fizice experimentate atunci când aceste substanţe îi lipsesc. după ce le-au curăţat de orice putere demonică residentă în unna acţiunii foştilor proprietari. duhul conducător din persoana care a murit se manifestă în casa sub formă de fantomă. există înclinaţiile care nu sunt determinate de componenţii chimici din corpul uman. într-adevăr. în care demonii se vor opune noului venit. Aceste lucruri subliniază cât dc important este ca familiile creştine sâ-şi trateze propria casă ca pe un templu (în sens vechi testamental) şi sâ dedice Domnului atât terenul cât şi clădirea. dar fără care victima nu poate trăi. Alteori. etc. în primul rând. prin faptele săvârşite în acea casă. privirea fotografiilor pornografice. etc). simpla lor prezenţă fiind o ameninţare la adresa demonilor. fnclinapile comportamentale încurajează asimilarea substanţelor chimice şi vice-versa. o reacţie la ceva ce se petrece în viaţa acelei persoane sau un răspuns la o provocare ce încurajează comportamentul în cauză. foştii proprietari au dat demonicului drepturi asupra acesteia iar următorii proprietari vor intra într-un mediu spiritual deja viciat. De obicei. Uneori.

Sau. Reciproca acestei 198 .Vindecarea prin eliberare . Dacă nu ne dăm seama de acest adevăr. uşor. demonii carp controlează plămânii şi care hrănesc dorinţa dc nicotină fiind uşor de scos. fie că este vorba de un anumit comportament fie dc dependenţa de o substanţă chimică. mai întâi din curiozitate. el se va adânci tot mai mult în pornografie şi nu se va mai putea opri. de cele mai multe ori. Deşi demonii sunt prezenţi. de exemplu). Orice zonă de slăbiciune trebuie dublu protejată prin supunere şi auto-disciplină inspirată de Duhul Sfânt. fumatul va permite demonilor să intre din nou. '•: • Scurta lislă de mai sus arată clar că atunci când avem de-a face cu înclinaţii comportamentale implicarea demonicului poate atinge cote nebănuite la prima vedere. în aceste cazuri slujirea este relativ simplă şi eficientă. fund adesea însoţite de o tuse puternică şi de agitaţie! Dar ari care au fost eliberaţi de duhurile ataşate fumatului Irebuie sâ reziste atunci când dorinţa de a fuma revine. Frica şi fobiile Scriptura ne spune că „în dragoste nu este frică. Deseori oamenii. Dacă nu o lac. cu greu le vei abţine să nu fumezi şi tu. Multe dintre înclinaţiile comportamentale obsesive îşi au dc asemenea rădăcina în rănile emoţionale nevindecate. Dar nu trebuie încercată scoaterea vreunui asemenea demon înainte de a submina dreptul prin care vrăjmaşul este acolo. 14. aceste duhuri ies din plămâni prin res uraţic.Slujirea practica Cum intra demonii fumează. Dc obicei. un om care a trecut printr-o criză în căsnicie uşor poate ajunge să caute în supraalimentaţie alinarea pc care nu o mai găseşte în relaţia cu partenerul conjugal (mâncând ciocolată. In slujirea celor demonizaţi prin înclinaţii trebuie să identifici rădăcina nevoilor lor. Dacă membrii acelui grup se droghează. Un alt exemplu de intrare a demonilor prin înclinaţii comportamentale este cel al tânărului care. în special fumătorii. începe să privească imagini pornografice. vrăjmaşul va face tot ce poate pentru a controla demonic acea persoană prin stilul de viaţă în care ea trăieşte. şi tu vei încerca să o faci. doresc cu disperare sâ scape dc viciul care îi controlează. altfel pop petrece ore întregi încercând să scoţi demonii ataşaţi diferitelor înclinaţii fără a atinge adevărata problemă! Iată care sunt principalele zone de interes care trebuie examinate atunci când se caută rădăcinile înclinaţiilor comportamentale : • Respingerea Frica Singurătatea Problemele sexuale Relaţiile rupte Abuzurile suferite în trecui (în special abuzul sexual) Controlul şi dominarea ••'>*y. 'pocăinţă sau iertare. eliberarea şi vindecarea nu vor fi depline până când emoţiile nu vor fi vindecate. apoi din fascinaţie. orice slujire nu are decât puţine şanse dc reuşită. ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica" (l loan 4:18). Un om care a fost respins cu brutalitate şi care tânjeşte după acceptare uşor poate ajunge în compania unor drogaţi care-1 acceplâ necondiţionat printre ei. Omul acela este înclinat spre dorinţă şi este acum controlat demonic. deşi rareori lucrurile sc vor limita doar la atât! înclinaţiile comportamentale sunt aproape întotdeauna o reacţie prin care se încearcă rezolvarea unor probleme ce n-au fost rezolvate în mod corect. în cazul fumătorilor şi alcoolicilor începutul vicioasei lor pasiuni este. Uneori poate fi vorba dc o mărturisire. Un demon i-a umplut ochii cu poftă. Cu timpul. Odată ce o persoană a început să facă dintr-o înclinaţie un mod de viaţă.

etc. respingerea. nc va da puterea dc a ieşi biruitori. chemarea dragostei lui Isus pentru a înlocui acea frică şi confruntarea directă cu demonii prin slujirea de eliberare. Dar. frica de a nu greşi. şi nu sunt extenuaţi " (Isaia 40:31). Dacă acceptăm să trăim în robia fricii experimentate sporadic în vieple noastre. vrăjitoria. Dacă Dumnezeu ne-a promis aceste lucruri. Mulţi dintre noi şunt încurajaţi de aceste minunate versete biblice: înnoiesc puterea. dar Satan încurajează abuzul sexual. Unele dintre ele au fost prezentate în capitolele precedente: abuzul sexual. în timpul slujirii ne putem confrunta cu diverse alte situaţii. Copiii sunt deosebit de vulnerabili la frică şi rămân afectaţi dc experienţele pe care le-au trăit! Frica de întuneric. Dumnezeu ne-a dat nişte impuri care au nevoie dc somn şi odihnă. Această afrimaţie conţine mult adevăr. nu există nici un motiv de frică. întotdeauna este o cale de ieşire. vrăjmaşul ne va călca în picioare şi vom sfârşi prin a trăi în păcat şi demonizare. crezând că totul va fi în regulă Nu este aşa. toate fiind puncte de intrare a demonilor. în mod similar. cum este cu putinţă ca oboseala şi extenuarea să fie puncte dc intrare a demonilor? Unul dintre răspunsuri este ai mulţi dintre noi sunt obosiţi pentru că fac nişte lucmri pe care Dumnezeu nu nc-a cerut sâ le facem! Nu putem aştepta binecuvântările promisiunilor Iui Dumnezeu dacă nu umblăm în voia Lui. din câte înţeleg eu Scriptura. ajunşi ta epuizare. Deseori oamenii încearcă să folosească promisiunile lui Dumnezeu ca o acoperire pentru păcatul lor. frica de femei. Dar Satan întotdeauna va încerca să denatureze ceea cc vine de la Dumnezeu. căci nu putem trece prin crizele şi greutăţile vieţii dacă nu suntem protejaţi dc desăvârşita dragoste şi siguranţă pe care Isus le dă celor din familia Sa. Oboseala şi extenuarea Oridecăte ori ajungem Ia extenuare devenim vulnerabili atât la 200 Dumnezeu nc-a promis că El însuşi nc va întări şi ne va da puterea de a ieşi biruitori din încercări. atunci suntem vulnerabili la frică.Vindecarea prin eliberare . carte sunt consistent completate de mărturia personală a tui Graham. Pentru o mai bună înţelegere a subiectului fricii şi a modului în care poţi fi eliberat de ea. El ne-a promis că nc va susţine şi că. etc. Frica corect motivată este un dar dc la Dumnezeu şi prin ea putem fi protejaţi. dar care nu reprezintă voinţa lui Dumnezeu pentru noi. recomand cu căldură cartea Iui Graham Powell Eliberai de Frică (Fear Frec). Dumnezeu a creat fiica. Să avem grijă sâ nu cădem în păcatul prezumpţiei şi să devenim vulnerabili la atacurile duşmanului. dar Satan încearcă să ne controleze vieţile prin frică. accidentele. 15. deşi majoritatea cazurilor sc încadrează într-una dintre categoriile menţionate. aceste lucruri se vor întâmpla numai atunci când umblăm în voia Lui. vrăjmaşul va profita şi ne va trimite un duh de frică care ne va ţine în robia fricii chiar şi în situaţiile în care. evident. Faptul că facem tot felul de lucruri care ni sc par nouă a fi bune şi care ne ocupă tot timpul nu înseamnă neapărat Că acele lucmri sunt şi corecte. Calea de ieşire din această frică iraţională trece prin mărturisirea ci ca păcat. frica de a se trezi din somn. frica de a nu se mai trezi din somn. Lista punctelor dc intrare demonică prezentată aici nu este exhaustiva şi. frica de bărbaţi. indiferent de criza în care ne aflăm. Dacă ne umplem timpul cu activităţi şi programe care în esenţa lor pot fi bune. Practica nc-a arătat câ unul dintre cele mai eficiente mijloace de 20! . Nu orice frică este de natură demonică. Cel care se încred in Domnul îşi umblă ei zboară ca vulturii: aleargă şi nu obosesc. Este normal să ne fie frică sâ traversăm strada prin fapt unui autobuz sau să ne băgăm mâna în foc. Dumnezeu ne-a promis-o. nu trebuie să fim surprinşi dacă. Dumnezeu a creat sexul. frica de păianjeni.Slujirea practică _ Cum miră demonii afirmaţii pare să indice că dacă noi nu trăim experienţa dragostei perfecte a Iui Isus. învăţăturile despre frică din ispitiri cât şi la demonizare. Multe experienţe din viaţă pot face ca asupra noastră să vina frica. Concluzie Am văzut în acest capitol că vrăjmaşul se poate infiltra în vieţile noastre prin multe puncte de intrare demonică. Dc exemplu. Frica de asemenea lucruri ne păzeşte viaţa.

Vindecarea prin eliberare - Slujirea practicii

abordare a slujirii dc eliberare esie atacarea punctului dc intrare a demonilor .şi îndepărtarea drepturilor pe baza cărora ei se află în siguranţă in viaţa victimei. In felul acesta sc produce atât eliberarea cât şi îndepărtarea căilor de acces prin care. ulterior, alţi demoni ar încerca să intre. Apoi poate urma vindecarea şi realizarea scopului slujirii, acela ca poponil lui Dumnezeu să umble în ascultare, împlinind planurile pe care El le arc cu vieţile copiilor Săi şi bucurându-se dc binecuvântările pe care El doreşte să le dea. Spre avertizare şi încurajare Citind aceasta carte, axată pe activitatea demonică şi punctele de intrare a demonilor, trebuie să fim atenţi la a nu deveni obsedaţi dc teama că tot ce ne înconjoară este dc natură demonică! Să nu uităm câ Satan caută să ne scoată din echilibrul pc care Dumnezeu doreşte să-1 păstrăm şi in această slujire. Dacă am putea vedea toţi microbii dintr-un pahar cu apă, nu l-am mai bea niciodată. Dar facem acest lucru pentru că suntem protejaţi de sistemul nostm imunitar şi, parţial, dc regulile de igienă. La fel este şi cu demonicul. Credincioşii au o rezistenţă dată dc Dumnezeu şi au cuvântul lui Dumnezeu pe care, dacă-l respectă, pot rămâne liberi şi curaţi. Şi mai presus dc once, ei depind dc Isus şi de lucrarea pe care El a desăvârşit-o pe cruce şi care îi va proteja, le va acoperi greşelile şi, dacă inimile lor sunt îndreptate spre Ei, îi va preveni asupra oricăror potenţiale pericole. •
„Pentru ca în Numele lui Isus să se plece orice genunchi al spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Cristos este celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, Domn."

PARTEA C
PRACTICA SLUJIRII PENTRU ELIBERARE
.

(Fiiipeni 2:10-11)

Partea finală a acestei cărţi va explica într-un mod uşor dc înţeles şi dc pus in aplicare practica slujirii pentru vindecarea prin eliberare. Procedura de slujire arată cât dc important este ca temeliile dc credinţă să fie bine înţelese de către cei cărora li se slujeşte Slujirea pentru vindecare are mai multe părţi iar eliberarea este doar una dintre ele. Deseori vindecarea emoţională şi cea fizică merg mână în mână cu eliberarea. Aşa cum spune Pavel în l Corinteni 12.9, există daruri (la plural) de vindecare şi este important ca cei care slujesc pentru eliberare să menţină un echilibru corect între diferitele aspecte ale vindecării dc care o persoană poate avea nevoie.

202

203

Capitolul 5

Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare

Introducere Adesea oamenii recurg la slujire şi consiliere numai atunci când au epuizat toate celelalte mijloace şi sunt la capătul puterilor, după cc au făcut tot ce au crezut ci că i-ar putea ajuta, dc la sfatul unui vecin până la consultaţiile medicale. Mulţi încearcă practicile medicale alternative iar unii ajung să apeleze la tratamente şi remedii dc origini obscure sau chiar să consulte ocultişti cum ar fi vindecătorii spiritualişti sau terapeuţii New Agc. în bisericile locale sunt mulţi cei care, cu toate câ în biserică s-au făcut rugăciuni pentru vindecare {fără punerea mâinilor), au participat la rugăciuni în timpul serviciului de împărtăşire sau au fost puse mâinile peste ci la serviciile de vindecare, nu au fost totuşi vindecaţi. Expericnfâ nc-a arătat că cel mai obişnuit motiv pentru care atât dc puţini oameni sunt vindecaţi prin aceste rugăciuni este că cei care se roagă, sc roagă pentni simptome în loc să se roage pentru cauza care stă in spatele simptomelor. Cu alte cuvinte, ei sc roagă greşit! Este însă foarte adevărat că există şi mulţi oameni care doresc să se facă rugăciuni doar pentru simptomele lor. 205

Vindecarea prin eliberare - Slujirea practică

Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare

Ei nu doresc ca Dumnezeu sâ pună ordine în toate zonele vieţilor lor şi dc aceea nu osie surprinzător că, de obicei, vindecarea nu se produce prin rugăciunea care se face pentru ci. Ori de câte ori o persoană, indiferent din ce motiv, cerc rugăciune, acea persoană strigă după ajutor. In slujire trebuie să vii în întâmpinarea acelui strigăt, vorbind cu persoana şi căutând sâ afli ce se află în spatele bolii sau a circumstanţelor care au condus Ia cererea de rugăciune Dacă o biserică are o echipă de slujire, atunci acea echipă trebuie să se ocupe de fiecare persoană care cerc rugăciune astfel încât ea să poată fi complet eliberată. în bisericile care au o echipă de slujire pentru vindecare, slujirea celor care cer rugăciune pentru vindecare trebuie să fie un lucru normal, acceptat dc întreaga biserică. Există totuşi oameni cărora le este ruşine să-şi împărtăşească problemele şi nevoile, în special cu cei care se închină în fiecare săptămână! Trebuie să fim sensibili faţă dc aceşti oameni şi să-i încurajăm sâ sc deschidă înaintea lui Dumnezeu arunci când îşi împârătşesc problemele, asigurându-i că pot avea încredere în noi. La cealaltă extremă îi găsim pc cei care doresc să-ţi împărtăşească în fiecare săptămână o nouă nevoie! Deşi, evident, unii oameni au mai multe probleme decât alţii, uneori este nevoie ca ei să fie încurajap sâ umble în vindecarea pe care deja au primit-o de la Dumnezeu şi să crească în credinţă, înainte de a trece la o nouă treaptă de vindecare. Disciplina în credinfâ este o importantă dimensiune a procesului dc vindecare creştină. Isus nu a ezitat să-i spună tânărului bogat că pentru a înainta în credinţă bebuia să ia o decizie cu privire la averea sa, care era o piedică în cale relaţiei sale cu Dumnezeu (Luca 18:18-23). în discupa cu Nicodim, EI a evitat tcologizarea subiectului şi a verificat dacă acesta a înţeles că trebuie să-şi pună corect priorităţile în viaţă şi că trebuie să se nască din nou din Duhul lui Dumnezeu (loan-3). Isus nu a arătat niciodată un respect ipocrit faţă de poziţia socială a vreunui om. El a spus adevărul, indiferent dacă oamenilor le plăcea sau nu să-1 audă. Simon Petru, imediat după ce a avut acea 206

uimitoare revelaţie a identificării lui Isus cu Mesia, a rostit cuvinte inspirate de Satan. Isus nu a trecut cu vederea acele cuvinte, aşa cum am fi făcut noi poate, pentru a menaja poziţia de lider pc care Petru o avea între ucenici (Matei 16:13-23), ci a mustrat public vrăjmaşul care se folosea pe Petra pentru a spune minciuni. Uneori putem fi tentaţi să evităm spunerea adevărului de teama de a nu jigni sau de frică de persoana pentru care ne rugăm. In bisericile locale, în special, este greu sâ eviţi situaţiile stânjenitoare deoarece oamenii se tem câ dacă se va cunoaşte adevărul despre ei, reputaţia lor (pe plan local) va fi ştirbită. Din câte am văzut până acum, este foarte important sâ identificăm fiecare potenţială dimensiune demonică care contribuie la boala unei persoane, în special în cazul bolilor de durată. Dar este la fel de important să ne aducem aminte că cei cărora le slujim sunt oameni şi nu simple obiecte din care sâ scoţi demoni! Orice demon care este prezent într-o persoană este acolo pentru că a câştigat acces datorită unui drept specific care i-a fost dat pe parcursul vieţii acelei persoane sau pentru că a venit pc linie generaţionalâ, Dacă aceste drepturi nu sunt tratate corect, efectele slujirii de eliberare vor fi de scurtă durată şi starea persoanei poate ajunge mai. rea decât înainte de slujire! De aceea, pregătirea persoanei pentru a primi slujirea este o parte vitală a procesului de eliberare de puterile întunericului. Capitolul dc faţă se va ocupa de acest subiect. Când avem de-a face cu o simptomâ fizică specifică adesea putem fi tentaţi sâ slujim numai în direcţia acelei simptome şi să nu mai cercetăm lucrurile care pot fi direct corelate cu ea. în pregătirea slujirii unei persoane trebuie să ne asigurăm că ea doreşte să-şi pună viaţa în ordine cu Dumnezeu şi nu doar sâ scape dc o gripă! I. Echipa de slujire Pe parcursul anilor, echipele noastre au slujit mai multor mii dc persoane, Pe baza experienţei câştigate, doresc sâ subliniez importanţa slujirii în echipă. Nu slujiţi niciodată de unul singur! Dacă nu respectam aceste principii, care sunt atât scripturale cât şi 207

Urnişi. Dacă cei doi primesc. Cheia binecuvântării stă în relaţia pe care o ai cu Domnul. De ce este atât dc important să slujim în echipă? i) Pentru că Isus a poruncit ucenicilor să facă acest lucru Isus Şi-a trimis ucenicii să slujească pentru vindecare şilj eliberare doi câte doi (Luca 10. independent unul de altui. El va fi în mijlocul lor. este foarte important să nu fii singur. atunci când doi credincioşi caro luptă împreună devin infinit mai puternici decât doi care luptă separat unul de altul. El adoră sâ vadă cum oamenii sunt distruşi prin bârfă. Desigur. Dumnezeu pune o binecuvântare specială peste cei care sc unesc în rugăciune. emoţional sau verbal de către demonii din victima pentru a cărei eliberare slujesc. Numai atunci când ne găsim desfătarea în El. ne pot veni în ajutor. iii) Pentru că doi creştini uniţi în rugăciune îşi asigură atât protecţia reciprocă cât şi siguranţa celui pentru care se roagă Cei care se roagă pentru oamenii demonizaţi pot li uneori atacaţi fizic.. Când astfel de tuciuri se întâmplă. crezând că dacă ei cad dc acord să ceară vreun lucru pc care şi-1 doresc (indiferent dacă el este sau nu în voia lui Dumnezeu). la nevoie. Psalmistul spune „Domnul.Vindecarea prin eliberare -Slujirea (ţrnciicâ hmgătiren unei persoane pcnim a primi vindecarea prin eliberare de bun simţ. Nici noi nu trebuie să facem altfel. acelaşi lucru din partea Domnului. Prezenţa a doi consilieri este o eficientă măsură de prevenire a unor astfel dc eventualităţi. zvonuri. în Matei 18:20 Isus spune că ondecâte ori doi sau trei se adună în Numele Lui. pentru a vedea cât dc adevărat este acest principiu sc ii plural. scandaluri şi minciuni. dorinţele inimii noastre devin dorinţele inimii lui Dumnezeu. trebuie să evităm a-i pune în mâini nişte arme pe care le poate folosi împotriva noastră. să-fi fix desfătarea şi El îţi va da totce-fi doreşte inima" (Psalmul 37:4). în această situaţie se poate sluji individual deoarece înjur se află o mulţime de oameni care. nc vom pune în pericol atât pe noi înşine cal şi slujirea dc vindecare. Eu cred că acest verset nu poate fi pe deplin înţeles decât în contextul războiului spiritual. puterea spirituală care sc declanşează este mult mai mare decât arată simpla adăugare a rugăciunii unui om la rugăciunea altuia. • Cei doi care se învoiesc în rugăciune trebuie să-şi găsească desfătarea în Domnul şi trebuie să audă de la El care este voia şi care sunt planurile Lui. Unii oameni scot din context acest verset. 11). individual ci numai în echipe formate din cel puţin doi oameni. ei pot cădea dc acord cu ceea ce a spus Domnul şi pot merge împreună înaintea Lui încredinţaţi câ EI îşi va 208 . Dumnezeu este obligat să le dea acel lucru! Trebuie să înţelegem care este adevăratul înţeles al învoirii în rugăciune. părtăşic şi luptă spirituală pentru a înălţa Numele lui Isus şi a distruge lucrările vrăjmaşului. Dacă slujirea sc face individual. Noi am făcut o regulă din a nu sluji niciodată. Această afirmaţie nu neagă faptul câ Dumnezeu este cu noi atunci când ne rugăm individual. Unui dintre numele date lui Satan este cel de „pârâş al fraţilor". ii) Pentru că în rugăciunea unită există putere Isus Şi-a încurajat ucenicii sâ slujească doi câte doi: „ Vă mai spun iarăşi că. Când doi creştini de unesc în' consiliere şi rugăciune. dacă doi dintre voi se invoiesc pe pământ cu privire la un lucru oarecare. trebuie să înţelegem bine cc vrea Isus să spună aici. în afara acestor reuniuni. Dacă slujeşti de unul singur. le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri" împlini promisiunile. cine va putea spune cc s-a întâmplat cu adevărat în camera dc consiliere? A trebuit să ne rugăm pcntiii 205 (Matei 18:19). Trebuie să experimentezi puterea care se declanşează atunci când doi creştini sc unesc iu rugăciune pentru o persoană. Cei care slujesc trebuie să fie protejaţi nu doar în timpul slujirii. Fără îndoială câ El a făcut acest iucru atât pentru a-i încuraja cât şi pentru a-i proteja. nu va exista nici un martor la ceca cc s-a petrecut în camera dc consiliere. lucrurile se schimbă atunci când slujirea are loc în cadrul unei mari reuniuni publice. Ştiind că Diavolul va încerca să folosească aceste tactici împotriva celor care slujesc sub ungerea Duhului Sfânt.

cel consiliat va fi şi el ferit de orice potenţial pericol. b) Echipa de slujire trebuie să aibă întotdeauna în componenţă şi un membra de acelaşi sex cu persoana căreia i se slujeşte (este bine ca doi bărbaţi să slujească unui alt bărbat sau două femei unei alte femei. Păstorul acela a făcut greşeala de a sluji de unul singur. în climatul sexual al lumii în care trăim este bine să nu slujim singuri nici chiar unei persoane de acelaşi sex. noi adesea am început slujirea cu o echipă formată din două femei. Nimeni n-a fost. spre exemplu. Dacă ei ar ft luat elementara măsură de precauţie de a chema încă o persoană care să slujească împreună cu cl. slujirea de către un bărbat a unei femei abuzate sexual şi dc către o femeie a unui bărbat abuzat (cazul abuzului de către un membru al sexului opus) este o importantă parte a procesului de vindecare. . Sunt absolut convins dc nevinovăţia acelui păstor. care s-a folosit de confidenţialitatea camerei de consiliere pentiu a-şi da frâu liber dorinţelor sexuale. Principala raţiune a acestui mod dc slujire este că în unele cupluri unul dintre parteneri este atât dc supus celuilalt încât el pur şi simplu îşi anulează dorinţa de a evalua independent 211 A trebuit să slujim şi unor bărbaţi care au fost agresaţi homosexual de către cei care îi consiliau. Iarăşi. Nu este. dar niciodată doi bărbaţi nu trebuie sâ slujească unei femei sau două femei unui bărbat. demonii au avut libertatea de a o folosi încercând să distrugă lucrarea unui om al lui Dumnezeu. micuţi cate cred în Mine. a trebuit să nc rugăm şi pentru femei care au fost într-adevăr abuzate sexual de către consilierul lor creştin. Cea mai bună soluţie este ca în slujire să fie implicaţi câte un membra din fiecare sex). nimic nu s-ar li întâmplat. cred ci. surprinzător că Isus a spus „Dar pentru oricine va fi o pricind de cădere pentru unul dintre aceşti 18:6). de faţă. Procedând astfel.Vindecarea prin eliberare . a părăsit biserica şi a făcut un raport oficial prin care îl acuza de agresiune sexuală. ar fi mai de folos sd i se atârne de gât o piatra de moara şi să fie înecat în adâncul mării" (Matei orice acuzaţie (ulterioară) de homosexualitate sau lesbianism. iată sfaturile mele pentru cei care doresc sâ sc implice în lucrarea de consiliere sau in rugăciunea pentru vindecare şi eliberare: a) Nu slujiţi niciodată de unul singur. c) Dacă echipa dc slujire este formată dintr-un cuplu soţ-soţie arunci. i-a trădat. în special în cazurile dificile ( abuz grav sau implicare în ocultism). O femeie care a fost abuzată sexual de bărbaţi poate uneori cu greu accepta ideca de a fi consiliată de către un bărbat. Pastorul a prezentat acelei femei unele aspecte negative din viaţa ei şi a încurajat-o să pună ordine în acele lucruri. deoarece n-a dorit să-şi pună ordine în relaţia ei cu Dumnezeu. în general. acele lucruri nu s-ar fi întâmplat Răul produs de astfel de incidente este imens. dacă o a treia persoană ar fi fost de faţa. este bine să fie prezentă şi o a treia persoană. Atunci când oamenii sunt trădaţi de cei în care credeau că pot avea o încredere dumnezeiască. ulterior adăugând echipei şi uu bărbat (pentru a ajuta la vindecarea relaţiilor rupte dintre victimă şi bărbaţi). Femeia aceea a fost iritată de francheţea staturilor sale şi. Din păcate. Femeia n-a acceptat sfaturile sale. deseori ei vor fugi nu doar de slujirea creştină dar şi de un Dumnezeu care. cu toate câ unul dintre aspectele esenţiale ale slujirii este iertarea acelor bărbaţi pentru râu! pe care i l-au făcut. lată. Apoi a răspândit ace! zvon în biserică şi în scurt timp scandalul a izbucnit. punând o puternică armă de atac în mâinile vrăjmaşului. de aceea. pot apare şi situaţii în care cei consiliat să nu fie de acord cu această componenţă a echipei de slujire. Vom evita astfel 210 . cazul unui păstor care s-a rugat pentru o femeie din biserica sa. In concluzie. Ar II existat un martor independent care ar fi putut confirma tot ce s-a spus şi s-a făcut acolo. Deşi ideal este ca slujirea să se facă de o echipă compusă din consilieri de ambe sexe.Slujirea practică Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare slujitori ai bisericilor a căror reputaţie a fost pusă în joc datorita zvonurilor răspândite cu privire la persoana lor. in asemenea situaţii.

rugaţi-vă cu cei care slujesc. Nimic nu poate . această situaţie nu poate fi discutată în timpul slujirii. vom observa că: a) Puterea unită a doi creştini care slujesc împreună este mult mai mare decât cea a unuia care slujeşte singur.fi mai rău decât divergenţa de păreri a celor ce slujesc. Nu . împrospătat şi zidit. vom urma liniile călăuzitoare de mai sus. f) înainte de slujire. prezenţa unui al treilea membru în echipă ajutând la menţinerea echilibrului sau. b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) 1) m) u) o) Slujirea unită nc fereşte de eventuale acuzaţii. Prezenţa mai multor consilieri asigură protecţia lor fizică. Ei se pot încuraja reciproc in credinţă şi în aşteptare. la nevoie. Se evită ca cel consiliat să devină prea dependent de o singură persoană. Şi cu am trecut prin această experienţă. interpretări sau insinuări ulterioare. emoţional şi fizic. după slujire. este neobişnuit ca persoana consiliată. d) Trebuie acordată o deosebită atenţie bărbaţilor şi femeilor din echipele de slujire care nu sunt căsătoriţi între ci pentru a depista eventualele legături nedumnezeieşti care ar putea apare între consilieri. mi-am dat seama că îmi vorbeam mai mult mic însumi decât acelei persoane! Imediat după slujire. e) înainte de sluijre. Ei îşi pot aminti unii altora versete relevante din Scriptură. Prezenţa unei persoane de acelaşi sex cu persoana consiliată va ajuta la slujirea intimă a acelei persoane şi la punerea mâinilor în timpul slujirii. gata să facă faţă unnătoarclor slujiri. Cei care nu slujesc direct se pot mija pentru a primi cuvinte de cunoştinţă pe care Domnul le poate da înainte ca ei să slujească efectiv. Cel care nu slujeşte direct. întotdeauna puneţi-vă de acord asupra modului în care va decurge consilierea. Orice eventuală rănire produsă în timpul slujirii trebuie adusă înaintea Domnului pentru vindecare. Desigur. nigaţi-vă unii pentru alţii astfel încât fiecare să fie întărit. Combinaţia dc daruri spirituale şi de abilităţi a doi creştini dă o altă perspectivă în abordarea slujirii. Se asigură o continuitate în slujire în cazul îmbolnăvirii unui membra al echipei dc slujire sau a necesităţii urgente a plecării lui într-o altă lucrare 213 . dar câteva minute dc rugăciune după terminarea slujirii vor ajuta cnoim la restaurarea inimilor zdrobite ale celor care au consiliat. De aceea. fără să-şi dea scama. Ei pot face oricând o pauză pentru a discuta şi pentru a se ruga cu privire la diferitele aspecte ale slujirii. Satan va încerca să dezbine! g) Slujirea te poate epuiza spiritual. împărţirea slujirii între mai multe persoane face ca relaţiile ulterioare dintre cei care au slujit şi cel consiliat să rămână echilibrate. In timp ce unul slujeşte ceilalţi poc căuta versetele biblice care descriu situaţia în cauză. de diferiţi consilieri. la un moment dat. Prezenţa unei a doua persoane este o măsură dc precauţie în plus pentru ca slujirea să nu ia un curs greşit. cuplui sfârşind prin a acţiona mai degrabă ca o singură persoană decât ca două persoane independente: De aceea este posibil ca slujirea echipei formate din soţ-soţie să ia un curs greşit. Ei pol recunoaşte când vrăjmaşul atacă pe vreunul dintre ei şi se pot ruga pentru protecţia acelui consilier.Vindecarea prin eliberare . Slujirea poate fi condusă. am cerut sâmi se slujească pentru vindecare şi eliberare! Dacă. în timp cc mă rugam pentru situaţia familială a unei persoane.Slujirea practico FrepUirea unei persoajjej}_entni a primi vindecarea prin eliberare situaţia. Prezenţa ei va împiedica schimbarea sensului slujirii înainte ca cei care slujesc să cadă de acord cu necesitatea acestei schimbări. la corectarea orientării în slujire. să spună unele lucruri care pot răni pc unii dintre cei care-i slujesc. se va putea ruga pentru celălalt.

Este cu totul altceva dacă cei in cauză aleg ei înşişi să dezvăluie. Chestionarul consilierului Acest capitol a evidenţiat principalele zone de investigaţie care pot ajuta la descoperirea posibilelor cauze ale problemelor. Dacă nu vom face acest lucru. încă de la început. Scopurile cui? întotdeauna când o persoană cere rugăciune. Satan adoră sâ distrugă lucrarea dc vindecare creând breşe în confidenţialitate. El priveşte problema vindecării dintr-o eu totul altă 215 . alţi membri. 2.Vindecarea prin eliberare . Am observat că în slujire este foarte important să se facă. Dacă promiţi cuiva că vei păstra un secret. La această primă întâlnire celui consiliat i se pol da direcţii de rugăciune personală până Ia dala la care va avea loc slujirea propriu-zisă. cu ca însăşi şi cu cei care-i slujesc. prin mărturisire. 3. lucrurile pe care le-a păstrai secrete. Cum se începe slujirea Atunci când o persoană arc curajul dc a cere rugăciune pentru eliberare. este bine ca slujirea să fie precedată dc o întâlnire preliminară prin care cel consiliat să poată fi încurajat şi să i se arate dragoste şi înţelegere.Slujirea practicii Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare p) Dă echipei de slujire posibilitatea de a pregăti din mers. nenumăraţi oameni au venit la Ellei Orange pentru că ştiau că este loc în care puteau fi ajutaţi fără ca problemele lor sâ fie deconspiratc. aflaţi care este motivul pentm care ca cere ajutor. Veţi afla câ. memoria ne va juca feste în momentele esenţiale ale slujirii şi nu ne vom mai aminti pentru cc trebuia sâ ne rugăm. în siguranţa dală dc prezenţa unor consilieri experimentaţi. considerat dc mulţi ca fiind deosebit de folositor ( copii ale acestui chestionar se pot obţine la un preţ redus direct de la Ellei Ministries). Pentru a ajuta echipele dc slujire. Este foarte important să asigurăm persoana că tot ceea cc ne spune este slrict confidenţial şi că nu este nici un pericol ca informaţiile pc care ni le dă sâ devină publice. desigur. este important ca slujirea să fie imediat începută. Pe parcursul anilor. Unii dintre ei nu au căutat ajutor în bisericile lor locale pentru că unele detalii privind vieţile lor au ajuns subiect dc bârfit şi ei şi-au pierdui încrederea în comunitatea din care făceau parte. Ellcl Ministries a alcătuit un cuprinzător Chestionar al consilierului. Lucru deloc uşor pentm unii oameni (cel puţin la început)! Deseori oamenii îşi ţes un păienjeniş de „minciuni albe". jumătăţi de adevăr sau auto-înşelări prin care să-şi camufleze trecutul şi uneori trebuie timp pentru ca persoana să-şi dea scama că nu va fi respinsă dacă va spune adevărul despre ea însăşi şi nici 214 nu va fi dispreţuită dacă va dezvălui unele lucruri pe care dorea să Ic ţină ascunse. Mai rău chiar. Noi nu trebuie. încurajaţi persoana să fie onestă cu Dumnezeu. nu lăsa vreodată ca ceea ce ţi s-a încredinţat să devină un bun public. să notăm aspectele esenţiale. Dacă situaţia persoanei este complicata. evaluarea nevoilor şi a situaţiei în care se află persoana Acest lucru permite alegerea optimă a componenţei echipei dc slujire şi dă celui consiliat posibilitatea dc a răspunde întrebărilor ridicate în timpul întâlnirii preliminare. Deşi Dumnezeu doreşte. vindecarea unui om aflat în suferinţă. ca nu doreşte dc la Dumnezeu decât vindecarea dc simptomele bolii dc care suferă. înainte dc a începe orice slujire. într-un cabinet în care nu au acces decât membrii echipei de slujire. te poţi trezi rugându-tc pentru ceva ce n-are nici o legătură cu persoana consiliată ci poate cu cineva pentm care te-ai rugat cu o săptămână în urmă! Iarăşi.să facem niciodată acest lucru în locul lor! Este foarte important ca alunei când consiliera o persoană cu probleme deosebite. de cele mai multe ori. cereţi întotdeauna persoanei permisiunea de a lua note şi asiguraţi-o că acele note vor fi păstrate sub cheie. Chestionarul este destinat atât'pentru a expune potenţialele probleme demonice cât şi pentru a descoperi cauzcle-rădâcină ale multor boli.

pentru ca acele simptome să nu mai poală reveni şi acel om. este. să rămână lângă Dumnezeu.fost coborât la Isus prin acoperişul casei. un proces de descoperire a legăturilor pe care vrăjmaşul le-a stabilit în viaţa persoanei şi apoi de tratare a acelor legături. Cu cât o persoană înaintează în vârstă. Procesul dc eliberare este mult uşurat atunci când persoana înţelege şi acceptă termeni fundamentali cum ar fi acceptarea. cazul omului paralizat (Luca 5) care a. Mulie dintre ele vor fi descrise pc larg in cuprinsul acestui capitol. Consilierea ca pregătire pentru vindecare şi eliberare. Deseori oamenii se împotrivesc acestui scop. Nu este de aceea surprinzător să vezi cum oamenii sunt vindecaţi alunei când îşi pun vieţile în armonie cu legământul lui Dumnezeu. Dar atunci când Isus l-a privit. Veţi afla că deseori apariţia bolii a fost cauzată dc anumite circumstanţe din viaţa persoanei şi că uneori poate fi necesar sâ descurcaţi o adevărată încălecată dc evenimente din viaţa acelei persoane. Fără îndoială. deseori Dumnezeu răspunde instantaneu. cu atât creşie nevoia ca ea sâ-şi pună viata în ordine cu Dumnezeu. de exemplu. Starea spirituala a persoanei trebuie evaluată din perspectiva învăţăturilor fundamentale care au fost prezentate în capitolul 2. sute de oameni au devenit creştini la EIlcl Ministries. Urmarea poate li că cel consiliat va fi deziluzionat şi va respinge orice slujire ulloi ioarâ iar cei care. cum ar fi iertarea celor care i-au rănit. în esenţă. ţxmtru a-i conduce pc oameni la Cristos. Veţi constata câ unii dintre cei care vin să ceară ajutor nu-L cunosc cu adevărat pc Isus. Să luăm. cu atât mai puternică este ungerea Duhului Sfânt asupra ci în timpul slujirii şi cu aiât este mai mare binecuvântarea revărsată. Am constatat că atunci când ei fac necondiţionat acest lucru. ei au descoperii că în primul rând au nevoie de relaţia cu Isus. slujesc vor fi epuizaţi în încercarea de a scoate demonii înainte dc a se afla pe o poziţie din care sâ aibă autoritate 217 . Esle greu sâ Ic rogi pentru eliberarea celor care rămân împietriţi în inimile lor şi nu vor să ierte. Mulţi oameni nu trebuie să facă decât câteva lucruri practice. Când discutaţi cu persoana. Deşi au venit peniru vindecare. Scopul ultim al lui Dumnezeu este restaurarea ordinii Sale în viaţa persoanei. fiind necesar deci să-i conduceţi la El Înainte de a vă ruga pentru ei. etc. în consiliere trebuie sâ vedem care este relaţia oamenilor cu Dumnezeu şi să-i încurajăm să renunţe la scopurile lor primare. Este foarte probabil ca. Pc parcursul anilor. să există alte probleme pe care Dumnezeu vrea să le trateze. el sc va agăţa de drepturile pe care Ic arc iar lupta care va urma poate fi îndelungată şi îndârjita. astfel încât atunci când veţi începe rugăciunea şi slujirea să puteţi confrunta fiecare situaţie care a fost expusă în discuţiile anterioare. El a ştiut câ Tatăl Său dorea ca în primul rând să fie tratată problema păcatului din viaţa acelui om. Dacă nu există aceste temelii. odată vindecat.I imlecarea prin eliberare - Slujirea practică l'rvgătina unei persoane pentru a primi viruleuirea prin eliberare perspectiva. Dumnezeu 216 csie un Dumnezeu al ordinii. Acest scop este o paite vitală a procesului de vindecare. atunci când te adresezi unui demon care se manifestă. căutaţi sâ aflaţi care sunt cauzele şi circumstanţele care stau în spatele simptomclor prezentate. Cu siguranţă că acea paralizie îşi avea rădăcinile într-un păcat ncmâiturisit şi neiertat iar Isus era interesai să tralcze nu doar simptomeie paraliziei ci în primul rând păcatul în sine. Cel care îi poale vindeca. Levitic 26 (versetele 14-17) nc arată clar câ dezordinea este una dintre consecinţele iupcrii legământului cu Dumnezeu şi că ea poate conduce la boală. Cei care slujesc pentru vindecare trebuie sâ aibă dorinţa şi capacitatea de a fi cvanghelişti. fiind de importanţă vitală să-ţi dai scama daca cel pentru care te rogi arc în inima lui o neiertarc cc poate sta atât în calea binecuvântării lui Dumnezeu cât şi a ungerii Duhului Sfânt. iertarea. înaintea vindecării. Este un principiu pe care nu trebuie sâ-1 pierdem niciodală din vedere atunci când slujim pentru eliberare. domnia lui Isus. Omul acela dorea un lucni clar: sâ fie vindecai de paralizia de care suferea. Isus era şi mai preocupat de starea lui spirituală. deşi era preocupat de însănătoşirea acelui om. Cu cât o persoană se dechide mai mult către Dumnezeu. dar ei trebuie ajutaţi să înţeleagă nevoia de a-şi aduce vieţile sub domnia lui Isus şi dc a intra într-o relaţie corectă cu Dumnezeu.

Din clipa aceea Isus Şi-a început lucrarea Sa care. in Tine îmi găsesc desfătarea" (Luca 3:22). sever limitată la mtina expresiei religioase. După ce a fost botezat de Ioan Botezătorul în Iordan. El le-adat putere şi autoritate. vor fi şi ocazii în care sc pare că nu avem nici un răspuns la situapa dată. prin harul lui Dumnezeu. numai cei care. să vindece şi să elibereze (Luca 9). Cei care se roagă pentm vindecare şi eliberare trebuie să-şi modeleze slujirea după slujirea lui Isus. Ele sunt un doar un ghid pentm ceea ce trebuie urmărit atunci când vă rugaţi pentru eliberare. Uneori vom primi un cuvânt de cunoştinţă. iar la Rusalii această promisiune s-a împlinit. Experienţa ne-a arătat că doar o mică parte din cei care au avut nevoie de vindecare au venit la noi pe deplin pregătiţi pentm a primi vindecarea Am văzut că deseori vrăjmaşul avea deja întărituri. uneori din primii ani ai copilăriei. aşa cum a făcut şi Isus. evangheliile ne arată clar că atunci când se ruga pentm oameni Isus ştia ce se întâmpla in vieple lor. prin darul deosebirii duhurilor. Dar trebuie să ne aşteptăm ca Domnul să ne vorbească întotdeauna cu privire la cei care vin la El pentm a primi vindecare. a fost o slujire în puterea miraculoasă a darurilor Duhului Sfânt. întotdeauna trebuie să ne aşteptăm ca Domnul să ne descopere care sunt problemele celor ce vin la noi pentm a fi ajutaţi. 4. Observaţi orice simptome ale unei posibile denionizări în capitolul 3 au fost descrise unele dintre simptomele observabile ale demonizării. chiar şi în vierile celor mai dedicări credincioşi. îh asemenea situaţii. Poate fi nevoie de rugăciune de mijlocire (sau post) pentm a 219 b) . Ioan 2:55). el pare a nu mai veni. în 1 Corinteni 12 Pavel ne face o scurtă prezentare a darurilor Duhului Sfânt. El Ic cunoştea atât simptomele cât şi ceea ce gândeau şi ceea ce era în inimile lor (Luca 5:22. toţi cei care sunt umpluţi cu Duhul Sfânt pot sluji prin darurile Duhului. zilnic. unii oameni vor fi chiar şi aşa 218 vindecaţi dar aceştia sunt. există întotdeauna unul sau mai multe motive pentm care răspunsul întârzie: a) Voinţa persoanei este atât de slabă încât ea nu doreşte sau nu ştie cum să-şi pună viaţa în ordine cu voinţa şi adevărurile lui Dumnezeu.Vindecarea prin eliberare • Slujirea practica - Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare asupra lor. şi-au pregătit inimile pentm slujire. Restaurarea deplinei folosiri a darurilor Duhului în Trupul lui Cristos este un pas vital spre restaurarea slujirii pentm vindecare şi eliberare. învăţăturile care spun că darurile Duhului nu mai sunt actuale nu fac decât să închidă uşa binecuvântării pe care Dumnezeu vrea să o reverse peste copiii Săi. Am ajuns să înţeleg că. Când Şi-a trimis ucenicii să predice Evanghelia. au îndepărtat din vieţile lor toate obstacolele care stăteau în calea lucrării Duhului şi sunt gata să primească vindecarea. Nu iaccli greşeala de a incepe slujirea de eliberare înainte dc a submina drepturile demonilor prmtr-o completă curăţire spirituală a „casei". este esenţial să fii botezat cu Duhul Sfânt. Dumnezeu a dat creştinilor daruri care să-i facă eficienti în lucrarea Evangheliei. Dacă nu slujeşti prin darurile Duhului Sfânt. vom „simţi" imediat prezenţa demonilor iar alteori Dumnezeu va activa în noi acel minunat dar al credinţei prin care totul devine posibil. Deşi aşteptăm un cuvânt din partea Domnului. înainte de a Se înălţa la cer El a promis că va trimite Duhul Sfânt. Desigur. Deşi pare un ideal imposibil de atins. rugăciunea pentm vindecare va fi. Isus a fost umplut cu Duhul Sfânt şi mulţimile au auzit un glas din ceruri spunând „Tu eşti Fiul Meu prea iubit. Pentm ca slujirea de vindecare să fie eficientă. Desigur. ceea ce trebuie să însemne că ci au primit şi abilitatea de a discerne care erau problemele celor pentm care se rugau. întărituri prin care exercita putere şi control. Prin Duhul Sfânt. Oamenii trebuie ajutaţi să înţeleagă aceste lucruri şi să treacă la subminarea lucrării duşmanului în vieţile lor. Din ziua aceea. în general. Alteori.

Atunci când în inima persoanei domneşte egoismul. Principiul pe care Dumnezeu îl stabileşte 221 . Domnul Dumnezeul tău. o religie. La fel cum Dumnezeu a promis că va locui în mijlocul laudelor poporului Său (psalmul 22:3).de exemplu) în care Dumnezeu vrea să intrevină înainte de a da vindecarea fizica. atât în vieţile indivizilor cât şi în ale bisericilor. Complexitatea situaţiei poate impune prezenţa unor consilieri care au o experienţă specifică situaţiei date (de exemplu. Credinţele false şi ocultismul sunt două importante zone de investigare deoarece cei implicaţi în astfel de activităţi se deschid vrăjmaşului şi. Cunoaşterea aceslor întăritori este dc 0 importanţă strategică în slujirea pentru vindecare şi eliberare. ritualurile.Vindecarea prin eliberare . Slujind atâtor oameni. prin vizitarea unui templu păgân în timpul unei vacanţe. Slujirea pentru eliberare este adesea o luptă crâncenă împotriva lucrărilor vrăjmaşului. suni un Dumnezeu gelos" (Exod 20:3-5). câci locul pe care calci este un pâmânl sfânt". în esenţă. De aceea unele slujiri pot fi. voluntar sau involuntar. ccrându-l lui Dumnezeu să ne descopere întâriturilc pe care duşmanul le-a câştigat în viaţa acesteia. mai importante decât altele. statuetele. î-ţi scoţi pantofii din picioare la intrarea în acel locaş dc cult. idolii.câci Eu. deşi par a fi o închinare la Viul Dumnezeu. un set de credinţe false. prin falsele credinţe şi falsa închinare. Implicarea se poate face. se autoexpunc prin practicarea acestor păcate. 5. condamnând şi practicile religioase care. d) e) secrete. Din mijlocul rugului aprins (Exod 3:5). atât în viaţa persoanei cât şi pe linia sa generaţionalâ. cineva care are o bogată expenenUi în slujirea celor ce au fost implicaţi în religii false sau ocultism). o societate secretă (cum este masoneria liberă) sau orice altceva înaintea închinării la Adevăratul şi Viul Dumnezeu. Investigaţi credinţele false si implicarea în ocultism Satan se află în spatele tuturor falselor forme dc închinare. dc exemplu. în mod indirect noi îl înălţăm pe Satan. o altă persoană. Uneori lupta este deosebit dc grea pentru că Satan nu vrea să vadă că o întreagă biserică se deschide pentru lucrarea dc vindecare şi eliberare. Este foarte important să perseverezi şi să nu renunţi. un obiect. El se bucura atunci când creştinii acceptă credinţele eretice şi resping adevărurile fundamentale ale Evanghelici. etc) şi vor căuta să invadeze şi să ocupe persoana care. devin vulnerabili la puterile demonice care sc află în spatele acestora Scriptura conţine numeroase avertismente împotriva practicilor de închinare ocultă (vezi Dcuteronom 18:9-14). în timpul slujirii trebuie să-L ascultăm pe Domnul dar trebuie sâ ascultăm şi persoana căreia îi slujim. Dumnezeu i-a spus lui Moise fcoale-li [ncâlfâmintcle din picioare. acea persoană practică autoidolatria Cuvântul lui Dumnezeu spune clar: „Sâ nu ai alţi dumnezei afara de Mine . strategic. indiferent dacă ele sunt religii false cunoscute sau practici oculte 220 Oridccâte on punem propria noastră persoană. sunt ipocrite datorită păcatului care este ascuns în inimile închinătorilor (Isaia 1:10-20).Slujirea practica Pregfiiiiva unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare distruge strategia vrăjmaşului şi a declanşa ungerea Duhului Sfânt c) în viaţa persoanei pol exista zone (neiertarea.. am văzut că deseori germenii unei probleme se află în implicarea într-o formă sau alta de ocultism. în semn dc respect faţă de închinătorii acelui templu păgân. Cei care slujesc pot fi atât de obosiţi încât nu mai au receptivitatea spirituală necesară pentru a discerne ceea ce vrea să spună Dumnezeu. credinţă sau practică eretică. o lucrare prin care se expun planurile lui. Demonii se vor ataşa falselor forme de închinare (cum sunt jurămintele. atunci când. Satan va profita şi el de aceste păcate şi va locui în mijlocul „laudelor'' (închinării) celor cc îi dau prioritate în vieţile lor. Satan se opune lucrării de eliberare pentru că ca este.

Dar trebuie să fim atenţi ca nu cumva oamenii să fie împovăraţi cu sarcini (aşa cum făceau fariseii) pe care Dumnezeu nu ne cere să le purtăm! Practica ne-a arătat că în spatele fiecărei credinţe eretice se află o întăritură demonică şi că cei care cred aceste erezii sunt în pericol de a primi un duh de înşelare care va afecta şi celelalte zone ale vieţii lor creştine.I •'tndecarea prin eliberări. Scriptura Ic numeşte. Câteva întrebări bine direcţionale îţi pot descoperi lucruri 222 uimitoare despre rudele. sfinţenia este un atribut care aparţine numai Adevăratului Dumnezeu şi -nici unuia dintre falşii dumnezei care i-au înşelat pe oamenii de pretutindeni să se închine lor şi prin ci Iui Satan. care prin căderea omului şi domnia temporar a lui Satan a ajuns sâ tic necurat devine. decedate sau încă în viaţă. Deci. Desigur. în cadrai fiecărei denominaţii trebuie să fie ordine şi disciplină. Invariabil. dar atunci când o fac şi vin să ceară ajutor. îşi declină identitatea. Uneori oamenii nu-şi dau seama de aceste lucruri. Puterea demonică din spatele acestor credinţe este deosebit dc subtilă şi uneori este nevoie de un fin discernământ pentru aţi da seama despre ce este vorba. astfel. sfânt. generic. în membrii familiilor lor. Am văzut nenumăraţi oameni eliberaţi de demonii care au intrat în ei în acest fel şi care i-au blestemat cu tot felul de legături demonice şi boli. oamenii devin vulnerabili la controlul prin duhurile de religiozitate. dumnezeul căzut al acestui veac. Desigur.Slu/iiva practicii Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare aici este că pământul. Este bine ca înainte dc a sluji unei persoane să verificaţi dacă nu cumva ea a fost implicata în vreuna dintre aceste forme de ocultism. duhuri ataşate diferitelor denominaţii şi care. Atunci când denominaţia devine mai importantă decât dragostea şi supunerea faţă de Isus. Acum câţiva ani am slujit unui păstor care înainte de a deveni creştin a fost un sikh.. uneori. prin prezenţa lu Dumnezeu. Abia când a văzut mânia şi violenţa demonilor din el şi-a dat scama dc ce lucrarea sa era atât dc obstracţionaiâ. provocate. La sfârşitul acestui volum sc va da o scurtă listă a principalelor practici oculte şi a sistemelor de religii necreştine. el ştia că exista ceva ce-i frâna lucrarea. Puterea carc-l controla nu a putut fi scoasă din el decât după ce s-a lepădat de duhurile de înşelare care se aflau în spatele fostei sale religii. „duhuri înşelătoare" iar Pavel ne avertizează că oamenii vor fi înşelaţi de ele: „Dar Duhul spune lămurit că în timpurile din urmă duhuri unit se vor şi îndepărta unor de credinţă. ele erau legate fie de o utilizare ocultă (a bijuteriei în sine) fie de o implicare în ocultism a persoanei dc la care ele proveneau. în totală necunoştinţâ de puterea demonică disipată prin acele obiecte atât în casele lor cât şi. . în slujire m-am confruntat cu duhuri care ţineau oamenii în robie confesională. de obicei fără ca persoanele care le deţin să ştie despre ce este vorba. Implicarea în oricare dintre aceste activităţi este o sursă de control demonic. care au fost sau încă sunt implicate în practici oculte! Similar. Uneori. această descălţare rituală este un act prin care se recunoaşte sistemul dc credinţe care stă în spatele ei şi care dă. ei fac un gest prin care recunosc că pământul pe care stau a fost „sfinţit" de prezenţa „dumnezeului" căruia i sînchină in acel ioc. slujirea lui era eficientă. Deseori Domnul ne-a atras atenţia asupra bijuteriilor purtate de oameni. Dar obiectele oculte pot fi ţinute şi în casă. curs liber demonizării celor care o practică. am întâmpinat o extraordinară rezistenţă demonică atunci când am încercat să îndepărtăm acele bijuterii. lupta pentru eliberarea lor este deseori dramatică. în podurile caselor masonilor deseori poţi găsi obiecte de cult ale rudelor decedate . în multe privinţe. Deşi. datorită puterii dc blestem ataşate acelor obiecte. dându-şi demonilor" mintea (1 unor înşelătoare învăţături ale Timotei Aceste duhuri pol lega mintea şi capacitatea de înţelegere a victimei astfel încât ea să nu poată înţelege lucrarea Duhului Sfânt. fiecărei religii sau credinţe eretice pseudo-creşline îi sunt ataşate duhuri religioase specifice. Atunci când oamenii îşi scot încălţămintea din picioare într-uri loc de închinare.

Una dintre întrebările pe care medicii le pun pacienţilor atunci când investighează istoricul bolii este: „A suferit vreunul dintre părinţii sau bunicii D\>s. 7. Cei care slujesc nu trebuie sâ se jeneze să ceară toate informaţiile dc care au nevoie cu privire la aspectele păcatului sexual şi nici nu trebuie să-i acuze sau să-i condamne pe cei care mărturisesc aceste păcate. au adus în biserici standardele dc viaţă lumeşti. în loc să ducă modul creştin de viaţă în lume. Urmarea este că generaţia creştină în care trăim sc confruntă cu cea mai mare incidenţă a păcatului sexual pe care Biserica l-a experimentat de la Rusalii încoace. Am văzut uneori cum o boală indusă demonic ii sărit peste o generaţie.Vindecarea prin eliberare . acest mod de transfer nu este o regulă. Verificaţi liniile generaţionale în capitolele 3 şi 4 s-a explicat în detaliu de ce :yi cum puterile demonice pol coborî pe linie generafională. Oamenii se simt stânjeniţi săidiscute acest subiect şi se tem dc bârfele ce ar putea urma unor astfel dc discuţii. să fie una de încredere. Satan se poate folosi de legăturile sufleteşti stabilite între oameni prin păcat sexual pentru a-şi ţine victimele în robie toată viaţa lor sau până când legătura este ruptă prin mărturisire. cauzându-le boala de care aceasta a suferit. dragoste şi respect. Adesea distanţa în timp între moartea unei persoane şi începutul simptomelor aceleiaşi boli (sau a uneia similare) la an alt membru al familiei. Exploraţi trecutul sexual Viaţa sexuală este considerată. 224 Iar dacă ei mai sunt şi implicaţi în slujirea creştină sau în conducerea unor biserici. La fel cum trupul poate fi afectat de boli. Am văzut mulp oameii eliberaţi (şi vindecap) dc demonii care s-au transferat la moar ea unei rude. se tem că dezvăluirea unor secrete din această zonă a vieţii lor ar putea conduce la pierderea poziţiei şi a reputaţiei pe care o au. urăşte lumina. Din nefericire însă mulţi creştini. la moartea bunicilor denumii care au drepturi asupra familiei vor trece asupra oricui voii putea pentru a-şi menţine prezenţa în acea familie. Pentru unii oameni implicarea emoţională într-o relaţie 225 .. deseori a trebuit să explicăm în detaliu cum Satan poate folosi păcatul sexual pentru a-şi controla demonic victimele. de obicei.. Spre exemplu.. Pentru ca oamenii sâ înţeleagă ce sc întâmplă. Mândria şi frica pot ţine oamenii departe de eliberare şi vindecare. Trebuie xă cercetăm nu doar cauza bolilor fizice ci şi pe cea a comportamantului.Slujirea practica Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare 6. Isus ştia ce spune atunci când i-a răspuns lui Nicodim „. Este esential ca atmosfera. Legăturile sufleteşti stabilite în urma sexului greşit pot apare şi între parteneri care nu au avut niciodată un raport sexual. în care să se indice persoanele care au murit şi când şi de ce au miait ele. pocăinţă şi eliberarea dc puterile demonice care au profitat de acel păcat pentru a intra în ele. ca fiind un subiect ce nu trebuie discutat. este foarte scurtă.ca să nu i se vadă faptele aşa cum sunt" (loan 3:20).oricine face râul. astfel îr cât o generaţie poate fi demonizată ca urmare a păcatelor generaţilor anterioare. şi in special pe cei care par a avea probleme de multa vreme. atât de mult timp ascunse. Am constatat că uneori este utilă schiţarea! unui arbore generaţional al precedentelor două sau trei generaţii. de această boală? ".. comportarea unei persoane poate fi şi ea influenţată demonic datorită păcatelor strămoşilor. păcat pc care creştinii îl acuză ca aparţinând lumii necredincioase. Dar îţi trebuie un curaj extraordinar pentm a mărturisi un păcat comis după convertire. Şi chiar în calul transmiterii genetice a bolii trebuie să ne întrebăm care a fost cauza primară a declanşării bolii ce a fost transmisa generaţional. Este foarte important ca atunci când consiliem oameişii. în general oamenii sunt mai deschişi în a-şi mărturisi păcatele sexuale dacă acestea au fost comise înainte ca ei să devină creştini. Medic ina recunoaşte că în multe cazuri boala pare a se transmite de la o generaţie la alta Deşi în unele boli transmiterea maladiei se face pdicale genetică. Satan se bucură să vadă aceste lucruri deoarece cel mai puternic dintre mijloacele sale de control demonic asupra oamenilor (legăturile sufleteşti nedumnezeieşti) rămâne un subiect interzis. sâ* investigam cu atenţie dacă problemele nu sunt cauzate de un păcatigeneraţional. în care cei ce mărturisesc aceste secrete.

Când oamenii au curajul sâ aducă la lumină aceste lucruri ascunse. trebuie totuşi subliniat că tratarea rădăcinilor emoţionale ale respingerii şi luarea unor decizii corecte cu privire la relaţionarea cu ceilalţi oameni vor îndepărta multe din drepturile deţinute de aceşti demoni specifici. prefer ca înainte de a încerca sâ scot demonii dintr-o persoană respinsă şi rănită emoţional să petrec câteva ore pentru a-i aduce o adâncă vindecare 227 . în cadrul unei relaţii dumnezeieşti. Ceea ce.Vindecarea prin eliberare . frică de respingere şi autorespingere. Deseori aceşti trei demoni lucrează împreună în persoana respinsă. Isus a venit pentru a-i elibera pe cei încătuşaţi! Puternice lanţuri demonice îi ţin legaţi şi pc cei care au fost abuzaţi sexual. agresorul i-a legat prin traumă şi prin frică. Dumnezeu poate. cei mai semnificativi) iar apoi ne-am rugat pentru toţi ceilalţi ca grup. Când Dumnezeu face acest lucru. Aceşti demoni determină izolarea victimei dc cei apropiaţi (care o iubesc) împiedicând împlinirea scopurilor lui Dumnezeu cu acea persoană. Acest lucru l-a lâcut şi Isus atunci când l-a confruntat pe paralizam! din Luca 5 cu propriu! păcal. raportul sexual poate avea loc. a fost legat in locurile cereşti nu poate fi dezlegat decât prin mărturisire şi pocăinţă. desăvârşeşte căsătoria. Rănile emoţionale produse în trecut prin respingere sunt importante puncte dc intrare a vrăjmaşului. i-am cerut să încerce să-şi amintească ceva specific despre persoana în cauză astfel încât atunci când ne vom ruga cu acea listă în faţă să putem fi cât mai specifici asupra fiecărei relaţii. într-o necurată troică dc control demonic. am tratat numai cu aceia pe care victima şi-i amintea (dc obicei. Căutaţi semnele respingerii Recomand călduros tuturor celor care doresc să-i ajute pe cei răniţi emoţional citirea cărţii lui Steve Hcpden Ce este respingerea (Sovercign World). în cazul în care în păcatul sexual au fost implicaţi mai mulţi parteneri. poate acţiona ca o conductă demonică prin care Satan lucrează asupra oamenilor. Reciproc.Slujirea practică Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare „Mânunsiţi-vci deci unii altora păcatele şi rugaţi-vâ unii pentru ilicită poate li un punct de intrare a demonilor. Dacă nu şi-a putut aminti numele lor. pentru tot restul vieţii lor. Insă atunci când raportul sexual se produce. Astfel. uneori am cerut victimei să facă o listă cu prenumele tuturor celor pe care şi-i poale aminti. odată ce s-a rostit jurământul marital. Cei mai des întâlniţi demoni în această zonă de slujire sunt cei care răspund la numele de respingere. scriptura!. prin lucrarea crucii. Se parc că pe porţile deschise de aceşti demoni ai respingerii pot intra tot felul dc duhuri dc neputinţă şi de boală. vindecarea şi eliberarea din robie au extraordinare rezultate! Satan adoră să ţină oamenii înlănţuiţi în păcatele din trecut. Vindecarea nu va veni atâta vreme cât durerea rămâne nevindecată şi cei care au produs respingerea nu sunt iertaţi. cerându-1 lui Dumnezeu să rupă. astfel. Cu toate că ei nu au dorit raportul sexual. actul acela este perceput de Satan ca fund o adevărată „căsătorie". Experienţa ne-a arătat câtă dreptate avea lacov să spună 216 alţii ca să fiţi vindecaţi" (lacov 5:16). Această carte ne ajută să înţelegem cum este posibil ca puterile demonice să controleze atât de puternic vieţile celor care au fost respinşi. înainte de a se ruga pentru vindecarea bolii de care acesta suferea. Satan are dreptul de a lega cele două persoane printr-o „căsătorie fizică". înlătura toate consecinţele lor. atunci când două persoane necăsătorite au un raport sexual este ca şi cum ele ar fi căsătorite deoarece actul sexual care. legăturile sutleteşti care s-au stabilit. indiferent dacă raportul sexual a avut loc (cazul violului) sau nu. Dintotdeauna Biserica a recunoscut câ atunci când (indiferent din ce motive) raportul sexual dintre parteneri devine imposibil. căsătoria poate fi anulată (dacă partenerii doresc acest lucru) iar „soţul şi soţia" pot fi dezlegaţi dc jurământul pe care l-au făcut. Personal. Când partenerii au fost prea numeroşi pentru a putea fi reţinuţi. Deşi nu trebuie acordată o importanţă exagerală legăturilor pe care aceşti demoni ic pot genera. Această legătură. 8. a avut loc. In încercarea de a rămâne în viaţa victimei. demonii se vor agăţa legalist de orice drept pe care-l deţin acolo.

Uneori mamele şi soacrele înceracă sâ controleze şi sâ domine întreaga familie. Trebuie ca părinpi să aibă o autoritate dumnezeiască în familie.Vindecarea prin eliberare . dar asta nu înseamnă că trebuie să-şi oblige „copiii" să facă tot ceea ce doresc ei! 10. pe care Dumnezeu doreşte să-1 vindece. în Isaia 61:1 găsim profeţia despic una dintre lucrările dc vindecare pe care Isus avea să le facă : alinarea celor „ cu inima zdrobita".Slujirea practica f'jvyjilirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare interioară. Demonii se vor putea folosi de aceste relaţii ca de o punte de transfer. adesea apărând pericolul demonizarii prin frica asociată acelei experienţe traumatice. demonii care au intrat cu ocazia accidentului nu vor fi dislocaţi cu uşurinţă. uneori. Este. 9. Uneori nu am putut conduce persoana demonizată prin trauma spre eliberare până când ea nu i-a iertat pe cei care au cauzat. Am eliberai nenumăraţi oameni dc duhurile de frică asociate accidentelor de maşiuâ. Mi-a strigat „Nu pot face aşa ceva!M-ar omorî!". Oricare dintre ele poate fi relevant. 228 Mai puţin cunoscut însă este faptul că persoana care a suferit accidentul rămâne vulnerabilă şi spiritual. Aceste duhuri erau uneori atât de puternice încât împiedicau victima să ducă o viaţă normală O femeie care a suferit un accident de motocicletă (în care a murit o persoana apropiată) a trăit patruzeci de ani de frică înainte dc a fi eliberată de duhul care a intrat în ea în momentul dezastrului. Dacă e nevoie. nu trebuie să ceri aprobarea cuiva. de asemenea. îmi amintesc că odată am cerut unei femei să meargă acasă şi să-i spună mamei ei că o iubeşte. Deseori îi întreb pe cei cărora le slujesc dacă nu cumva simt o frică de tot ce înseamnă nou. accidentul iar alteori până când nu am rupt legaturile sufleteşti stabilite între cei implicaţi în traumă. chiar dacă trauma s-a produs cu mulţi ani în urmă. părinpi nu trebuie să lase ca dorinţele lor sâ controleze vieţile acestora. Informaţi-vă asupra accidentelor şi traumenlor Accidentele şi traumele neaşteptate pun întreg organismul uman într-o stare de şoc. efectul produs asupra persoanei poale fi atât de puternic încât aceasta suferă o adevărată „rupere" interioară a duhului şi a sufletului. Deşi trebuie să-şi sprijine şi să-şi iubească copiii. foarte probabil că ei sunt manipulaţi demonic. Uneori nu este nevoie de eliberare ci de rugăciune pentru pansarea (vindecarea) inimii. rămâne afectat de consecinţele accidentului. posibil ca anumite păcate (în care victima a fost implicată) să trebuiască mărturisite. produse poale cu mulţi ani în urmă Tmpul. Efectele psihologice ale acestor şocuri sunt bine cunoscute şi împotriva lor au fost elaborate metode de îngrijire medicală care. Satan se poate folosi şi de oamenii care domină şi controlează pentru a-i ţine pe alţii în robia unor legături sufleteşti nedumnezeieşti ce au fost stabilite prin alte mijloace decât cele sexuale. Investigaţi legăturile sufleteşti nedumnezeieşti Pe lângă legăturile sufleteşti stabilite prin sex. dar că asta nu înseamnă că trebuie să-i ceară permisiunea de a face orice lucra. frică ce-i detennină sâ-şi ceară permisiunea de a face unele lucruri pentru care. renunţat la ele şi iertate. Atunci când avem de-a face cu consecinţele unui accident sau traume nu putem ignora nici unul dintre principiile fundamentale ale slujirii de eliberare. Gând accidentul sau trauma au fost deosebit de grave. uneori zece sau douăzeci de ani după producerea acestuia. ei îi pot sfătui şi ajuta. Frica o determinase sânu tacă multe dintre lucrurile pe care dorea să le facă. se întind pc termen lung. acţiune ce va înlătura riscul unei şi mai profunde răniri printr-o prematură şi nereuşită încercare de a scoate direct demonii. evident. dar atuuci când copiii cresc este nevoie ca relaţiile dintre ei şi părinţi sâ devină mature. în aceste cazuri. Practica ne-a arătat că mulţi oameni nu pot fi pe deplin . Eliberarea a făcut ca viaţa ei de zi cu zi sâ devină mult mai activă. Consecinţa este câ persoana poate suferi la nesfârşit din cauza unor răni nevindecate. Dacă acea teamă există este foarte probabil că ea este generată dc o dominare nedumnezeiesc exercitată de către o altă persoană iar dacă oamenilor le este frică să ia decizii normale în ceea ce-i priveşte fără a cere pennisiunea cuiva.

Uneori a trebuii sâ discut cu persoana despre diversele zone din viaţa ci care aveau nevoie de vindecare şi abia apoi să-i slujesc (după cc am epuizat faza interviului) în fiecare dintre aceste zone. Ultimul capitol a descris importanţa pregătirii slujirii pentru eliberare. pe măsură cc simptomele pc termen lung sunt anihilate şi oamenii îşi pot împlini destinul la care Dumnezeu i-a chemat. Ea nu trebuie să aştepte pasiv ca altcineva să facă toată această lucrare. Să ne concentrăm acum atenţia asupra procesului dc eliberare propriu zis. Am ajuns la concluzia că Satan a încercat sâ ţină Biserica in necunoştinţâ de acest aspect al slujirii de eliberare. eliberarea poate fi incompletă şi dc scurtă durată. dar dacă privim în Evanghelii vom vedea că Isus a tratat fiecare persoană într-un mod diferit. Alteori a trebuit să slujesc în anumite zone înainte de a trece la investigarea altora. El L-a ascultat pe Tatăl şi a făcut numai ceea ce El I-a spus să facă (Ioan 8:28). Ordinea în care ele sc produc nu este. nu va fi eliberat de acel duh. Recapitulare Toate aceste aspecte ale slujirii sunt dc maximă importanţa pentru pregătirea eliberării. Un bărbat care vrea să fie eliberat de un duh de poftă pentru a renunţa la păcatul sexual. Pe cât posibil trebuie ca şi noi sâ urmăm modelul dc slujire al lui Isus.) inclecarea ţu-in eliberare . Nu este neobişnuit sâ descoperi că într-o persoană cu multe probleme pulcrca demonică este ataşată multora (uneori tuturor) dintre nevoile personale descrise mai sus. vor pleca. Este esenţial să fim sensibili la ceea cc face Dumnezeu în acea persoană şi să lăsăm ca Duhul Sfânt să-i slujească direct. Efectele acesui gen de rugăciune pol fi dramatice. Acum. ei vor trebui să se adreseze acestor zone. în timpul interviului. Trebuie căutată soluţia optimă Luciul cel mai important este să ascultăm ce arc de spus Dumnezeu cu privire la persoana căreia îi slujim. Deşi cel care slujeşte va vorbi demonilor şi le va porunci să plece. Biruinţa a fost obţinută abia după aceea.Slujirea practica eliberaţi de demonii care au venit prin traume decât atunci când Domnul aduce vindecare interioară în inimile lor. Este o mare binecuvântare sâ vezi cum cei care au trecut prin astfel de situaiii sunt vindecaţi şi eliberaţi în acelaşi timp. Este foarte important să nu uităm câ de multe ori vindecarea este un proces şi că întărilurile vrăjmaşului sunt erodate şi dărâmate pas cu pas prin rugăciune şi eliberare. să-şi exerseze voinţa renunţând la păcatul sexual şi abia apoi sâ caute eliberarea. semnificativă. Unii găsesc că este dificil să fii flexibil în slujirea personală. Demonii vor şti că omul acela vrea să-L unneze pc Dumnezeu şi atunci când li se va ponmci sâ plece. Demonii ştiu dacă voinţa persoanei cooperează sau nu cu Dumnezeu şi cu cei care slujesc. Mai întâi el trebuie să-L pună pc Dumnezeu pc primul loc în viaţa sa. înainte de a vindeca bărbatul paralizai coborât la El prin acoperiş. 230 Cum să ne rugăm La începutul acestei cărţi s-a explicat cum pot demonii influenţa şi intra înlr-o persoană. Am (acut o regulă generală din a-i înlreba pe cei pentru care mă rog dacă nu au suferit vreodată şocuri sau traume deosebite. este esenţial ca persoana consiliată să participe activ la ceea ce se întâmplă. de obicei. Fiecare om are o voinţă şi dacă ea nu este activ implicată. •. 231 . Nu există reguli ci doar linii călăuzitoare. consilierii au luat notiţe privind zonele în care prezenţa demonilor este probabilă. Isus a tratat eu păcatul din viaţa lui.

simţămintelor şi melc. în Ioc să fie sub domnia lui Isus. pot fi liber. mi-au dintre consecinţele consecinţele mamei activitate declaraţiile efectele mele copil sângelui activităţi care Isus pentru a Mă de pe important cunoştinţă). Ruperea legăturilor cu generaţiile anterioare Acest gen de rugăciune nu alunga duhurile care au venit pc linie gcmcraţionalâ dar au efectul dc a smulge rădăcinile acestor duhuri venite generaţional. Consilierii de la Eilel Ministries au fost învăţap să folosească rugăciuni asemănătoare celor ce vor fi prezentate mai jos. în timpul consilierii. Experienp» ne-a arătat că mulţi oameni nu sunt încă eliberap pentru că anumite zone din vieple lor. chiar şi pentru creştinii ce par a fi maturi spiritual. nu putem primi iertarea propriilor păcate (Matei 6:15). Desigur. mărturisesc că am păcătuit şi că am nevoie de 232 blestemele mi-au afectat in vreun fel viaţa. Amin. al bunurilor mele şi al tuturor relaţiilor mele. rugăciunile de mai jos pot fi şi un ghid util în construirea altor rugăciuni specifice diferitelor situapi întâlnite. au fost aduse la lumină Deşi rugăciunea se poate face şi în gând.Vindecarea prin eliberare . Amin. iţi mulţumesc că Ţi-ai vărsat sângele pentru ca tu să pot fi liber. Domn al emoţiilor. Rugăciune: îmi iert necondiţionat toţi lor. Domn al timpului meu. să specificau ereditare care Invitarea lui Isus ca Domn al fiecărei zone din viaţa persoanei Recomand ca această rugăciune să se facă pentru toţi cei care doresc să fie eliberap. construind apoi rugăciuni corespunzătoare situapci în care sc află fiecare persoană în parte. Rugăciune: Doamne Isuse. trupului şi Domn al voinţei şi meu. Domn al reacţiilor mele. în Numele lui Isus mă rup de consecinţele păcatelor chem acum puterea păcatelor oricăror ocultă care oricărora de.Slujirea practică Cum să nc rugăm Tine. de bolile strămoşilor linia de mei gene raţionale. al muncii mele. Mă rog în Numele lui Isus. • care pe crucea de la Calvar S-a făcut blestem pentru mine şi care a murit ca eu să Iertarea celor care ne-au făcut rău Iertarea este un pas esenţial spre eliberare. este nevoie ca cei care slujesc să sc roage pentru lucrurile care. Trebuie repnut însă că aceste rugăciuni nu sunt o liturghie de vindecare ce poate asigura eliberarea automată a cuiva! Dumnezeu se uită Ia inima omului şi dacă persoana rosteşte o rugăciune care nu vine din inimă eliberarea este pupn probabilă Există multe forme de a te ruga şi trebuie ca cei care slujesc să înfeleagă care sunt principiile fundamentale ale eliberării. al deciziilor Domn al al comportamentului duhului meu şi al relaţionalii mele cu 'Tine. sunt fie sub propriul lor control fie sub control demonic. Te chem acum sa fii Domn al fiecărei zone din viaţa mea: Domn al minţii şi al gândurilor mele. am constatat că rugăciunea cu voce tare este mai eficientă Ea întăreşte hotărârea consilierilor dc a învinge puterile demonice în Numele lui Isus şi le aminteşte anumite lucruri importante în slujire. Atâta vreme cât nu vrem să-i iertăm pe ceilalţi. La mijlocul acestei rugăciuni trebuie lăsat un interval în care persoana sâ rostească cu voce tare numele celor pc 233 . al casei mele. trăind în aşa fel încât să nu mai dea demonilor drepturi printr-un comportament păcătos şi dorind cu adevărat să fie eliberată de top demonii din ea Am constatat că după ce pregătirea slujirii s-a încheiat şi persoana este gala să fie slujită. al familiei mele. îţi mulţumesc că ai murit pe cruce pentru mine şi te primesc Trebuie ca persoana să-şi exercite voinţa alegând să-L facă pc Isus Domn al fiecărei zone din viaţa sa. In strămoşii pentru calitate lui de toate al lucrurile care lui mă Dumnezeu elibera liber sau de de a şi de orice şi le-au făcut şi care mi-au afectai viaţa. oculte aveţi păcatele declar tatălui (în acest moment esle afectat viaţa. • ca Mântuitor a! meu.

amărăciunea pc care le-au avut împotriva acelor persoane. chiar dacă el parc a fi justificat dc răul suferit din partea persoanelor în cauză. Amin. de mărturisire: că prin implicarea în următoarele Tău practici (rostiţi Recunosc orice In împotriva Ta şi împotriva cuvântului mărturisesc lui. (In acest moment trebuie celor care trebuie iertaţi). îţi mulţumesc că mă ierţi pentru lucrurile negative pe care Acum aleg să mă iert pe mine însumi pentru lucrurile le-am făcut. păstrat în de pocăinţă că de gândurile negative că împotriva rănit. Acest lucru este un păcat. Dumnezeu nu are pentm cc să fie iertat Dar unii oameni îl acuză pe Dumnezeu.' Rugăciune: Tată. Amin. Uneori ei se consideră răspunzători dc unele lucruri.Slujirea practicii Cum să ne rugăm care trebuie să-i Iert». încercând să oprească procesul iertării. "Iertarea" lui Dumnezeu Ghilimelele de mai sus vor să ne spună că. resentimentul. Demonii vor face orice pentru a împiedica persoana să facă acest important pas spre eliberare. mă pocăiesc de el şi renunţ la el. Amin. Importanţa iertării este atât de mare incâl va trebui poate sâ legaţi unii demoni care se vor manifesta. cum ar fi un accident de care nimeni uu este 234 că toate aceste practici sunt închinare pun pe Isus pe tronul vieţii activitate ocultă în care. In Numele lui Isus. Numele lui Isus. în Numele lui Isus. Amin. Iţi mulţumesc pentru dragostea Ta şi pentru promisiunea Amin. mărturisesc că Te-am învinovăţit de nişte lucruri de care Tu nu eşti vinovat Recunosc că acest lucru este un păcat şi te rog să mă ierfi. că am acest Doamne. trebuie sâ o tacă! Poate că va fi nevoie să ajutaţi persoana sâ persevereze atunci când va avea de pronunţat numele celor pe care trebuie sâ-i ierte. in Numele lui Isus. au nevoie să se pocăiască de mânia ascunsă. Iertarea de sine Adesea oamenii sc autoblamează pentm păcatele altora şi trăiesc într-o falsă vinovăţie şi în robie. înainte dc a ierta anumite persoane.Vii ut cm rea jirin eliberare . Ei trebuie sâ se pocăiască de păcatul dc a-L acuza pe Dumnezeu de lucrurile de care se face vinovat Satan. voie. rănit. rostite cu voce tare numele tuturor Eliberez pe fiecare dintre aceşti oameni tţi mulţumesc câ ai murit pentru ca eu sâ pot fi cei iertat. Rugăciune: in libertatea iertării mele.. cu sau fără la Satan şi acum aleg să-L. în Numele lui Isus. . mele. Rugăciune: Isus. deoarece El nu poate greşi. Unii oameni. I'rintr-un aci al voinţei mele aleg sâ-i iert pe toţi care m-au vinovat. Ta de a mă elibera.(menţionaţi lucru este un păcat. de care ştiu că Tu m-ai iertat de mult. care suportă acum consecinţele păcatului. am fost Recunosc mânie. ca şi cum El ar fi de vină câ lor li s-au întâmplat anumite lucruri. Ştiu că Tu urăşti ceea ce a făcut Satan în viaţa mea. resentiment şi amărăciune împotriva Mărturisirea oricărui păcat personal care ar fi putut da drept de intrare demonilor a) Păcatul ocultismului Rugăciune Tată. Rugăciune unei Tata. persoane: mărturisesc inima mea numele datorită faptului fiecărei persoane). oculte am păcătuit cu voce tare toate implicările de care vă aduceţi aminte).. în loc să-1 mustre pe Satan pnn ale cărui ispitiri omul a degenerat într-o rasă căzută. Deşi nu va fi uşor să pronunţe unele nume. Te rog să mă ierţi şi să mă cureţi. am fost Implicat. Te rog să mă ierfi pentru 235 .

să-mi dai discernământul de a recunoaşte 236 Cum să ne rugăm ispitirile atunci când vin şi să mă întăreşti pentru a le rezista. Aveţi răbdare ca persoana să-şi amintească toate aceste păcate. în Numele lui Jsus. Accept verdictul Tău cu privire la păcatul meu. c ) O r i c e alt păcat activ Păcatele active sunt acele păcate care par a pune mereu piedici în viaţa cuiva Ele diferă de la persoană la persoană funcţie de problemele pe care acestea le întâmpină pe parcursul vieţii. Declarare personală: Satan. să-mi vindeci rănite şi să mă ierţi. în Numele lui Isus. Te rog să-mi cureţi memoria. Amin. Dar am constatat că în lucrarea de eliberare este deosebit de util ca persoana consiliată să-i spună cu voce tare lui Satan şi tuturor puterilor întunericului că renunţă la influenţa lor. R e n u n ţ a r e a Ia lucrările lui Satan După mărturisirea şi pocăinţa de păcatele mai sus menţionate. în Numele lui Isus... mărturisesc că au fost momente in viaţa mea când am cedat atacurilor pe care vrăjataşul' le-a dat împotriva sexualităţii mele. Amin. Te rog să mă ierţi pentru continuua vulnerabilitate pe care am arătat-o faţă de păcatul. Te rog să mă ierţi pentru tot trecutul meu. Renunţ la toate plăcerile asociate acestor păcate. Recunosc vina de a alege să comit aceste păcate şi Te rog să mă eliberezi din lanţurile în care am fost ţinut de ele. (menţionaţi păcatul sau păcatele implicate). închid uşile vieţii mele la toate punctele de intrare demonică pe care le-ai câştigat prin păcatele mele din 237 . Rugăciunea de mărturisire este o recunoaştere a naturii păcatului şi o acceptare a responsabilităţii personale. Printr-un act al voinţei mele şi prin puterea pe care mi-o dă Isus Cristos din Nazaret. renunţarea la lucrările lui Satan în viaţa persoanei nu mai reprezintă o condiţie a iertării. îţi mulţumesc pentru sângele pe care Isus L-a vărsat pentru ca eu să pot fi curăţit. rugăciunea de mărturisire este doar o vorbă goală ce nu are nici un efect sau putere. N o i nu ne rugăm lui Satan (nu trebuie să-i cerem lui nimic). Este important ca atunci când oamenii şi-au mărturisit păcatul şi s-au pocăit de el. Amin. Pocăinţa însă este o expresie a voinţei prin care ne întoarcem de la păcat Mulţi oameni ştiu bine ce fac atunci când îşi mărturisesc păcatul şi pot face acest lucru chiar. să le amintim ce spune Scriptura: „Dacă ne mărturisim păcatele.. renunţ la tine şi la toate lucrările tale din viaţa mea. Pocăinţa de păcat Mărturisirea păcatului nu înseamnă pocăinţa de păcat. Rugăciune de mărturisire: Tată.Slujirea practică b) Păcatul sexual Rugăciune de mărturisire: Tată. Această renunţare este implicată în rugăciunea prin care Isus este proclamat Domn. Am păcătuit şi Te mg să mă ierţi pentru: (specificaţi cu voce tare toate păcatele sexuale pe care Dumnezeu vi le aminteşte). Te rog să mă cureţi de orice necurăţie. El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nedreptate" (1 loan 1:9).(Indecarea prin eliberare . Această acţiune este încă un pas spre subminarea legăturilor pe care demonii le au asupra persoanei. regulat dar dacă nu te întorci de la păcat. Tată. Rugăciune de pocăinţă: Aleg să mă întorc de la păcatul meu. Trebuie să reamintim oamenilor cuvântul lui Dumnezeu care ne spune „Mărturisiţi-vâ deci unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii ca să fiţi vindecaţi" (lacov 5:16). ci ne adresăm lui intr-un fel asemănător celui în care Isus S-a adresat puterilor întunericului care vorbeau prin Simon Petru atunci când au încercat să-L abată de la lucrarea ce trebuia să o facă în Ierusalim (Matei 16:23).

Dacă sunteţi gata să intraţi in slujirea de Sfânt eliberare. Amin. Fifi pregătip. cerând să fie umplut cu Duhul Sfânt. Trebuie ca aceste legături să fie rupte sistematic pe: parcursul slujirii. şi să aducă inapoi la tine orice parte prezenţa din Duhului Sfânt peste acesta. sc află demonii. puteţi numi Desigur. de obicei. Opriţi-vâ şi aşteptaţi Vorbesc acum in mod direct fiecănâ duh rău care a profitat deDoamne Isusc. care le-a înfrânt la Calvar. pentru eliberare lără a mai fi necesar sâ se roage toate. Aduceţi-vâ aminte că această lucrare este a Domnului şi câ noi avem privilegiul dc a colabora cu El în tot ceea ce face. arde.Slujirea practicii 'M CUM să nc rugăm eu răbdare să vedeţi cc va face Dumnezeu în viaţa persoanei.Vindecarea prin eliberare .. Nu mai ai nici un . rup orice care. Cil cu Duhul Sfânt Umplerea nu mai ai nici un drept să mă tulburi in lucrurile pe care le-am Ajunşi în această fază. In Numele lui Isus.'ristos Duhului Sfânt. de care m-am pncâit şi de care am font iertat şi curaţii cerem Domnului să trimită asupra persoanei o nouă ungere a prin sângele Domnului Isus (. uneori persoana va fi gata să primească slujirea vreunul dintre membrii familiei lui. o ungere care să „rupă jugul". In Numele lui Isus.duh. zonă în In Numele Tatălui. Ungerea cu ulei consacrat Rugăciune: este o extindere a acestei ungeri (coborâri) asupra trupului. spunând lucruri de genul „Aide. interviul va scoate la iveală majoritatea legăturilor sufleteşti nedumnezeieşti de care Satan a profitat pentru a-şi aduce demonii. ia-l de persoanelor implicate). (numiţi persoana pentru care vă rugaţi) sau vreunei alte persoane şi Jără a intra înFără îndoială. Uneori am constatat că este util ca cel căruia i se slujeşte să puteţi numi aici persoana In cauză).. Despart aceste legături in mod aicifi". iţi declar in Numele lui Isus. imediat Jără a răni sau a face vreun rău lui. demonii se simt ameninţaţi nu de uleiul în sine ci de aici persoana în cauză). oamenii primesc uşor Duhul s-a făcut referinţă. fiinţa ta care a fost legată demonic de o altă persoană (dacă dorip]. rostească o rugăciune de consacrare către Domnul. legături sufleteşti nedumnezeieşti ale duhului. Când îşi eliberare de demonii care au intrat prin legăturile sufleteşti la care pun vieţile în ordine cu Dumnezeu.in mâinile Tale. Te rog să mă umpli cu Duhul Sfânt pentru ca să drept de şedere în această persoană şi îţi poruncesc să pleci Jiu pe deplin al Tău. influenţă exercitată de vreo altă persoană (dacă doriţi. sufletului şi trupului în asemenea ocazii nu este neobişnuit să auzi demonii vorbind care au fost stabilite între tine şi (rostiţi cu voce tare numele prin gura persoanei. în astfel de ocazii am văzut câteodată cum Această rugăciunc-declarajie poate fi urmată de rugăciunea de persoana a fost pentru prima dată botezată cu Duhul Sfânt. Nu este nici o îndoială că demonii nu suportă uleiul supranatural şi li rog pe Dumnezeu să îndepărteze dc la tine orice consacrat. trecut. sau poate 239 Rugăciune de consacrare: . căci eliberarea sc poate produce după fiecare rupere a acestor legături! Această rugăciune de comandă trebuie tăcută direct (de către cel care slujeşte) celui slujit. Uneori obişnuiesc să binecuvântez puţin ulei pe care apoi ii folosesc pentru a unge persoana Acest act are întotdeauna efectul dc a binecuvânta persoana iar uneori am văzut că acest fel dc ungere a stârnit o puternică reacţie demonică Se pare câ atunci când Duhul Sfânt coboară asupra unei persoane. suflet şi trup această legătură sufletească nedumnezeiască. al Fiului şi al Duhului Sfânt. primul punct de acces este prin duhul acelei persoane. îmi încredinţez întreaga fiinţă . Amin. la fel cum nici nu le pasă de uleiul neconsacrat. continuaţi astfel: Ruperea legăturilor sufleteşti ueduiuiiczeieşti Dc obicei. deseori este util sâ nc oprim puţin şi sâ mârturisil.

Dumnezeu a lăsat omenirii voinţa liberă. de cele mai. La următoarea şedinţă se va putea trata o altă problemă din viaţa acelei persoane. este puţin probabil ca eliberarea să se producă dacă vom fragmenta slujirea în două şedinţe. Satan este stăpânitorul acestei lumi. orice demon care a profitat de aceste lucruri are dreptul de a rămâne în acea persoană. Dar dacă păcatul ocultismului este legat de o relaţie sexuală nedumnezeiască (de exemplu). multe ori nu mai esto nevoie decât să le adresezi puterilor întunericului şi să eliberezi oamenii dc demonii ale căror drepturi au fost subminate prin pocăinţă. dintre aceste rugăciuni. în Marea Trimitere. Consilierii trebuie să caute atât înţelepciunea care vine de sus cât şi bunul simţ! Discernământul este uneori nu atât un dar supranatural cât o aplicare practică a informaţiilor pe care deja le deţinem! Capitolul 7 Slujirea pentru eliberare Exercitarea autorităţii Cheia procesului dc eliberare este exercitarea autorităţii. Trebuie ca drepturile demonilor să fie îndepărtate. Dacă o persoană alege să-şi trăiasă viaţa în păcat. este o decizie riscantă. De aceea pocăinţa este o parte vitală a procesului de vindecare prin eliberare. Isus nu S-a alăturat niciodată răzvrătirii pc care noi o numim cădere şi. Satan este sub picioarele Sate Isus a dat ucenicilor Săi puterea şi autoritatea de a scoate demonii (în greacă ekballo însemnând a „arunca afară cu forţa"). Este important să ştim şi că nu toţi oamenii au nevoie de consiliere simultană a tuturor zonelor mai sus prezentate. El nu S-a supus niciodată lui Satan. în aceste cazuri slujirea trebuie să aibă continuitate. a convins oamenii de nevoia de a-şi pune anumite probleme în ordine cu Dumnezeu. primii creştini. Eliberarea fără consimţământul şi colaborarea persoanei este permisă numai în cazuri excepţionale (vezi Fapte 16:18). 241 240 . Demonii sunt fiinţe vii care se află în slujba stăpânului lor. folosind rugăciunea prezentată dc noi (sau una similară). într-o poziţie de autoritate dată de nemărginita putere a Celui Atotputernic. să le facă. orice încercare de a sări peste vreuna dintre fazele importante ale stadiului de pregătire a eliberării (atunci când persoana cere slujire individuală). căutând eliberarea persoanei în acea zonă. după ce Duhul Sfânt. de aceea.Slujirea practica chiar nici una. credincioşii lucrează în puterea aceleiaşi însărcinări pc care Isus a dat-o primilor Săi ucenici. prin învăţăturile prezentate. Isus a poruncit ucenicilor să-i înveţe pe noii credincioşi să facă aceleaşi lucruri pe care El i-a învăţat pe ei. La o primă consiliere se poate trata păcatul ocultismului.Vindecareajirin eliberare . Acest lucru se întâmplă mai ales la reuniunile publice. în aceste situaţii. Dar am constatat că. dar Isus Sc află mult deasupra lui (Efescni 1:18-23). Satan. Dc aceea. fără credinţă în Dumnezeu.

Pentm a înşela şi mai mult oamenii. demonii vor profita de ele pentru a sc opune eliberării. am constatat că în unele cazuri (asemănătoare celui în care Isus S-a confruntat cu demonizatul din Gadara) această conversaţie este necesara în procesul de vindecare prin eliberare. fapt cc inaică o boală generaponală cauzată demonic şi care a fost silită să se manifeste înainte de eliberarea propriu-zisă. Deşi nu recomand a se face din converasţia cu demonii o practică normală de slujire. în aceste cazuri persoana este în neştiinţa de ceea cc s-a petrecut pe linie ancestrală şi nu poate. este posibil ca ei să se manifeste în acea persoană fără a ieşi însă din ca. involuntar. procesul eliberării va fi 242 cunoscut. uneori. sunt sub noi şi a căror sursă dc putere (Satan) se află sub picioarele lui Isus. Experienţa ne-a arătat câ deşi vindecarea interioară poate avea loc fie înainte fie după eliberare.Vindecarea prin «liberare . Uneori am reamintit demonilor că ei se află sub autoritatea Demnului Isus Cristos şi le-am poruncit sâ spună adevărul pe care Isus Cristos însuşi ii confirmă ca adevăr. Este posibil. Emoţiile nevindecate şt înăbuşite sunt o hrană pentru demoni. ca persoana sâ simtă o puternică durere într-o anumită zonă a trupului. siarca persoanei poate ajunge.. Uneori demonii vor folosi acesată energie ascunsă pentru a mări puterea manifestărilor. cu cât o persoană se pocăieşte şi iartă mai mult. după eliberare.Slujirea practică în Maici 12:43-45 suntem avertizaţi că dacă vrăjmaşului nu i se închid uşile prin credinţa în Isus. şi mai mulţi demoni reocupând teritoriul din care au Ibsl izgoniţi.depozitate" în victimă. dacă ea nu se produce înainte de eliberare.. 243 . Acel demon a fost obligat să răspundă întrebării lui Isus şi să spună adevărul. Acesl lucru se întâmplă mai ales în cazul demonizării gencraţionale. că oamenii nu au nevoie decât de vindecare interioară. atunci procesul de eliberare va fi o simpla exercitare a autorităţii date de Dumnezeu asupra unor fiinţe spirituale care. *' (Matei 7:23). Dacă dorim o vindecare deplină ambele sunt necesare. Dar nu trebuie să uităm că singura raţiune pentru care putem vorbi demonilor este cea de a elibera persoana. fiind absolut necesar ca în timpul procesului de eliberare să se producă refularea durerii. de asemenea. depârtafi-vd de la Mine.. Dacă lucrarea de pregătire a slujirii a fost bine făcută şi persoana doreşte să-şi pună viaţa în ordine cu Dumnezeu. efectul fiind o explozie de violenţă detonată de această sursă dc energic emoţională. Iar unii dintre cei care slujesc pentni eliberare discreditează vindecarea interioară spunând câ ca nu este necesară. Satan va permite celor implicap în ocultism să scoată demoni prin exorcism ocult. chiar mai rea decât a fost înainte. Unii dintre cei care critică lucrarea de eliberare sugerează. De exemplu. Slujirea pentru eliberare mai dificil atât pentru persoana eliberată cât şi pentru cea care slujeşte pentru eliberare. felul în care ei se manifesta este un indiciu asupra naturii lor. Adesea. dar cărora El le va spune „Niciodată nu v-am Uneori eliberarea este însoţită de o multitudine dc manifestări fizice. dar care nu-L cunosc cu adevărat pe Dumnezeu. De exemplu. El dă unor demoni instrucţiunea de a ieşi la poruncile unor „creştini" ce cred că eliberează oamenii. în cazul vrăjitoriei generaponalc este posibil ca trupul persoanei sâ ia. când este clar câ ea arc nevoie de eliberare dar drepturile datorită cărora demonii sunt acolo nu sunt imediat evidente. Isus ne-a avertizat că vor fi unii care vor scoate demoni în Numele Său. la discernerea a ceea ce se întâmplă in interiorul persoanei. de aceea. Manifestările observate în timpul eliberării ne pot ajuta. Atunci când demonilor li se porunceşte să plece dintr-o persoană. Reacţiile Ia eliberare diferă enorm de la persoană la persoană Singura regulă pe care noi am aplicat-o este cea a pregătirii lucrării: cu cât această pregătire este mai pine făcută cu atât este mai uşoară eliberarea propriu-zisă.. ca şi autoritate.emoţionale şi a mâniei . naiv. Acest fel de a proceda face ca demonii să fie puşi în situaţia duhului care-1 controla pe dwnonizatul din Gadara. Pentru aţi exercita autoritatea trebuie să te afli pc o poziţie de autoritate. Manifestările demonilor pot varia de la caz la caz. în special atunci. pozipa specifică unui anumit ntual ocult. Dc aceea este vital ca cei care slujesc pentru eliberare să ştie cu adevărat cine sunt ei în Cristos. cu atât mai uşoara va fi eliberarea ci. dar trebuie să repnem că dacă ele lipsesc nu înseamnă că persoana nu poate fi eliberată. Dar dacă mânia şi rănile emoţionale vor rămâne ascunse şi nevindecate. „mărtunsi pâcatelc strămoşilor" săi pentru a submina drepturile demonilor.

Tremuratul Se poate manifesta fie prin tremuratul unei părţi a corpului. Duhurile sunt rele şi necurate. atât pentru a discerne ce sc întâmplă cu persoana. fie pentru a verifica dacă în persoana slujită încă mai există demoni. Palpitaţiile Această manifestare poate cauza panică în persoana demonizată. trebuie sâ liniştim persoana. demonii pot fi provocaţi de prezenţa Duhului Sfânt şi pot chiar controla trupul persoanei Iată de cc este foarte important să discernem cc se întâmplă. Greutate în respiraţie Atunci când demonii ies prin respiraţie. important să discernem ce se întâmplă cu adevărat. atunci când demonii ies. persoana poate simţi o durere fizică in gât. este posibil ca acele părţi 244 ale trupului în care demonii deţin întărituri să fie puternic scuturate. Noduri în gât Cele mai frecvente puncte de ieşire a demonilor sunt respiraţia şi gâtul. ceva deosebit are loc. deseori Domnul va vorbi direct celor slujiţi.Slujirea practica Cum intra demonii Nu trebuie acordată o atenţie exagerată manifestărilor ci mai degrabă trebuie grăbită slujirea. Este foarte important ca în timpul slujirii să ţinem ochii deschişi. atunci când eliberarea se produce persoana este conştientă că. Când această atingere se produce. Scuturatul Atunci când tremuratul se amplifică. cât şi. în general. Este fie o expresie a fricii naturale. Primele cinci sunt manifestări ce pot fi experimentate şi ca urmare a ungerii Duhului Sfânt şi este. orice manifestare devine posibilă Vom prezenta mai jos o listă a celor mai obişnuite manifestări. cazul duhurilor de infirmitate sau al duhurilor care sunt ataşate consecinţelor accidentelor şi traumelor suferite în trecut. Uneori. uneori. Este. fie o consecinţă a reacţiei demonilor care trebuie sâ plece. Agitaţie în stomac Uneori demonii care sunt localizaţi în stomac încep sâ se agite 245 . nu persoana Când demonii încep să iasă. cu atât este mai puţin probabil ca manifestările să fie violente. Interesant dc observat câ duhurile dc moarte sunt de obicei localizate în zona plămânilor. Durerea fizici Când un demon este silit să sc manifeste. care se poate simti pângărită şi stânjenită de prezenţa demonilor. Căderea la pământ Din relatările făcute în evanghelii cu privire la slujirea pentru vindecare a lui Isus vedem că oamenii erau aruncaţi la pământ numai atunci când El se confrunta cu demonii din acei oameni. în special. Acest fenomen contrastează cu căderea blândă la pământ a celor atinşi de prezenţa Domnului. deşi cu cât pregătirea slujirii este mai laborioasă. Când manifestările au însă loc. fie pentru ca eliberarea să fie deplină. Scuturăturile pot fi atât de puternice încât persoana este aruncată la pământ. în acest ultim caz trebuie să-L întrebăm pc Domnul dacă nu există ceva care blochează eliberarea. chiar dacă nu există manifestări vizibile. Manifestările mai jos prezentate sunt dintre cele mai obişnuite. de obicei se produce un ciclu de îngreunare a acesteia care poate uneori degenera în căscat sau tuse. ungerea Duhului Sfânt este cea care stârneşte demonii şi iniţiază procesul de eliberare. de aceea. Presiunea Sc poate resimţi asupra capului şi a umerilor. fie prin tcrmuratul întregului corp. el va cauza uneori durere în acea parte a trupului pe care a influenţat-o. pentru autoprotecţie! Unele posibile manifestări demonice Răcirea trupului Se produce în special atunci când se manifestă duhurile asociate morţii sau unor serioase practici malefice. arătându-le care sunt drepturile datorită cărora demonii mai sunt încă în ei). în special dacă ei ies prin vomă sau printr-un alt mod ce produce durere. Uneori. iar apoi să spunem persoanei ceea ce ne-a spus Domnul (în aceste cazuri.Vindecarea prin eliberare . pe plan spiritual.

demonul a împins pupila în sus pentru a face imposibilă privirea în ochii i victimei. complet diferită de limbile ce sunt un dar al Duhului Sfânt. Dureri subite de cap Simt simptome specifice duhurilor de control a minţii. Mişcări nefireşti In timp ce demonii pleacă. Starea de rău sau leşinul Starea de rău poate fi experimentată în diferite părţi ale trupului (în special la cap). pe măsură ce eliberarea se produce. demonii sunt în alertă şi pupilele sc pot dilata mult peste dilatarea normală (ce se produce ca răspuns la stimulii luminoşi naturali sau Ia întuneric). se pot manifesta în acest fel. • Divergenţa şi convergenţa globilor oculari în timpul eliberării este bine să privim persoana (şi demonii) în ochi. Aceste mişcări pot trăda. duhurilor de religiozitate. Acţiunile violente In slujire ne putem confrunta cu reacţii neaşteptate. duhurile sexuale pot face uneori ca persoana să aibă senzatii şi reacţii în zonele sexuale. 247 Dilatarea pupilelor Ochii sunt ferestrele trupului. astfel încât privirea simultană a ambilor ochi ai victimei să devină imposibili ?i. Privirea comportă autoritate. Poziţia fetală poate indica însă şi o veche durere înăbuşită. Demonii se manifestă. De aceea nu este surprinzător că demonii. Mişcări (sau senzaţii) sexuale Când se manifestă. cea mai obişnuită tactică fiind aceea de a face ca ochii să fie divergenţi sau convergenţi.Slujirea practica Cum intră demonii înainte ca eliberarea să se producă. de exemplu. plecarea unui demon dar dacă ele continuă fără încetare. 24« . Demonii vor face tot ce pot pentru a evita contactul prin ochi. în special atunci când slujiţi celor grav demonizaţi! Când simt că sc apropie eliberarea.-. care sunt supuşi „şarpelui celui vechi. Acest. aşa că trebuie să discernem ce se întâmplă Strigătele Strigătele indică. atunci când uncie întărituri demonice sunt provocate. Victima simte uneori un fel de presiune împrejurul capului. Este uşor să discerni rigiditatea unei limbi demonice. Limbile demonice » Nu toate limbile vin dc la Duhul Sfânt. uneori. ale falselor religii său idolatriei. Alteori persoana poate simţi că îi vine rău (deşi de cele mai multe ori nu este vorba decât dc o senzaţie). ca şi cum demonul ar încerca să-i comprime creierul. dând victimei senzaţia că ceva se învârte în stomacul ei. Este ca şi cum demonii sunt dintr-o dată treziţi dintr-un somn lung! Fiţi pregătiri. Simptomele pot fi similare celor prezentate mai sus. Când intră lumina lui Dumnezeu. Este posibil însă ca ea sâ şi vomite (sau să scuipe). poate fi vorba şi de emoţiile care au nevoie de vindecare. este uneori posibil ca braţele şi picioarele persoanei să se mişte necontrolat. Şuieratul poate indica şi prezenţa unor duhuri ce imită felinele. lucru se întâmplă mai ales atunci când persoana a fost implicată în vrăjitorie.Vindecarea prin eliberare . unii demoni pot determina persoana să o ia la fugi Oamenii trebuie încurajaţi şi ajutaţi să înţeleagă că trupurile lor le aparţin şi că nu trebuie să asculte de ceea ce le spun demonii. violente. felul în care demonii au intrat în acea persoană Alteori ele pot indica dispariţia unei anumite dureri.r«a ochilor «este cap Arunci când vedem doar albul ochilor persoanei. Şuieratul Şuieratul este o caracteristică a şerpilor. nefiind limitată doar la zona stomacului. spatele persoanei se poate arcui spre înapoi la fel ca acul unui scorpion. de cele mai multe ori. Diavolul". Contorsionarea trupului Când duhurile ies din coloana vertebrală.

Adresaţi-vă 249 persoană de obicei le spun să plece în „ locuri pustii şi. Mirosurile pătrunzătoare La plecare. Când acest sistem cade. îi putem exila din spaţiul care ne înconjoară (casă.I 'INDCCAREA PRIN E/IBERNRE . jaguarii. trebuie sâ nc exercitam rapid autoritatea pe care o avem în 248 Numele lui Isus Cristos şi să poruncim dcmonulor să plece fără a răni persoana sau pc oricine altcineva. Acei demoni. câinilor. dar nu avem autoritatea dc a scoate demonii din circulaţie! Ei au ales sâ sc pună sub autoritatea lui Satan şi vor rămâne sub această autoritate până când Satan însuşi (cu toţi demonii lui) va fi aruncat în iazul de foc. observăm câ demonul. Dacă. Tentativele de xgâriere Sunt evidcn|a prezenţei unor duhuri animaliere. să înceapă dintr-o dată să folosească un limbaj josnic. ele) Dind.SLUJIREA PRACTICĂ CUM INTRA DEMONII Huruitul din gât Se produce atunci când sc manifesta demonii localizaţi în sistemul digestiv. . nici noi nu trebuie s-o facem! îi putem exila din persoana care tocmai a fost eliberată. dc obicei. înjuratul Când anumiţi demoni sunt expuşi. ei vor trebui să plece.fără apă". Târâtul pe jos asemenea şarpelui Este o manifestare a duhului asociat şarpelui (mai puternică decât şuieratul). dar dacă am subminat toate drepturile demonilor. dc obicei. deşi sunteţi convinşi de prezenţa demonilor. altfel. nigaţi-vă specific. unii demoni vor încerca să rămână ascunşi. Demonii care s-au confruntat cu Isus ştiau că va veni o zi în care acest lucru se va întâmpla şi L-au întrebat pe Isus dacă îi va trimite acolo înainte de vremea hotărâtă! Şi dacă Isus a ales să nu-i trimită în adânc. unii demoni lasă in urma lor un miros foarte urât. chiar şi demonii ce păreau a fi extrem de puternici ajung sâ nu aibă mai multă putere decât orice demon obişnuit. Deoarece nu exista nici un precedent scripniral care să nc spună unde trebuie trimişi demonii atunci când sunt scoşi dintr-o locul unde Isus ne spune că ei pleacă atunci când sunt scoşi din oameni. Mugetele Imitarea mugetului unui taur furios evidenţiază. sistem ce trebuie distrus înainte ca întâriturile demonice să fie dislocate. la sfârşitul veacului. Acest luciu sc întâmplă în mod normal. trebuind ca el să fie eliberat dc legătura cu cel dc-al doilea. Un demon nu este mai puternic decât apărarea sau decât drepturile pc care le are. o indicaţie a implicării generaţionaie în religii false. Imediat ce Vreuna dintre manifestările mai sus menţionate se produce. în slujirea celor grav demonizaţi vom vedea uneori cum duhul conducător sc manifestă pentru a epuiza persoana şi pentru a încerca să oprească slujirea Acest lucru se' întâmplă numai atunci când cl are un sistem dc apărare bine organizat. nu înjură niciodată. deşi se manifestă. Pentru a nu fi scoşi. dc asemenea. un indiciu al prezenţei unor puternici demoni ai ocultismului. Noi nu avem autoritatea de a-i trimite în adânc. Dacă în timpul eliberării nu sc produc manifestări evidente. nu suportă gândul câ vor fi scoşi afară. biserică etc). de cele mai multe ori. spaţiu ce trebuie sâ fie curat spiritual. după un scurt interval. Mârâitul şi lătratul Sunt caracteristici animale specifice. desigur. Vom întâmpina rezistenţă. este posibil ca victima care. Manifestarea duhurilor animaliere este. Răcnetele Sunt de obicei specifice duhurilor asociate marilor feline (leii. vrăjitorie sau satanism. nu pleacă trebuie să-I cerem Domnului să ne garate dacă nu trebuie să facem ceva pentru ca demonul sâ fie dislocat. Ele pol veni pe linie familială în care au avut acces prin bestialitate sau prin idolatrizarea unor animale (sau a imaginilor lor). prezcnpi unei puternice răzvrătiri. Uneori sc întâmplă ca demonul care se manifestă să fie legat de un alt demon. numai atunci când avem dc-a face cu puternicele duhuri asociate ritualurilor oculte.

uneori pleoapele se zbat puternic în timpul eliberării ' de demonii care au intrat prin ochi.se află sub autoritatea voastră şi că stăpânul tor (Satirii este sub picioarele lui Isus. în Numele lui Isus. Deşi în interior se simt curaţi datorită eliberării. Vindecarea este un proces care implică toate aspectele slujirii personale. deşi atunci când îşi exercită autoritatea cei mai mulţi dintre noi ridică puţin glasul. tăierea respiraţiei. aşa că cereţi-i Domnului sâ trimită îngerii Săi pentru a sluji persoanelor pentru care vă rugaţi. etc. După slujire poate fi necesar ca. 250 251 . Domnul va aduce vindecare într-o anumită zonă iar apoi va lăsa să treacă un timp până când va începe să lucreze într-o altă zonă cc a fost slujită. vom învăţa sâ alternăm slujirea pentru eliberare cu rugăciunea pentru vindecare interioară. Prin ochi . Pc măsură ce câştigăm experienţă în slujire. Prin urechi Prin creştetul capului Prin mâini şi prin vârfurile degetelor Prin picioare şi prin degetele picioarelor Prin orificiile sexuale Prin orificiul anal vor moşteni mântuirea " (Evrei Îngrijirea după eliberare * Este foarte important ca după eliberare să rămânem un timp în apropierea persoanei-pentru a o încuraja şi a o linişti. în cazul demomzărilor grave. eliberarea se produce în etape. atât pentru a observa progresele înregistrate cât şi pentru a vedea dacă nu este cazul unei noi slujiri pentm continuarea vindecării. Când ne-am rugat Domnului să ne trimită îngerii în ajutor. nu lăsaţi persoana singură imediat după ce s-a terminat slujirea. Nu este nevoie să ridicări vocea sau să vă agitaţi. persoana va fi încurajată să sc grăbească spre victorie. înăbuşire. dar ferm. în general. amintiţi-le demonilor că ei. ei sunt la dispoziţia Domnului şi de aceea trebuie sâ-I cerem Lui să ni-i trimită în ajutor. Căi de ieşire a demonilor . uneori oamenii sc simt pângăriţi datorită experienţei prin caic au trecut. în general. sâ contactaţi persoana. nu peste mult timp. Este important să fim flexibili. Porunciţi-le apoi. Calm.Vindecarea prin eliberare .Slujirea practica Cum intră demonii direct zonei de păcat (sau problemei) prin care demonul a intrat şi cereţi-1 Domnului sâ expună orice blocaj cc ar putea împiedica eliberarea. Căile dc ieşire a demonilor indică uneori căile prin care ei au intrat. printr-una din următoarele căi: a) b) c) d) c) f) g) h) i) Fără nici o manifestare evidentă Prin gât şi prin gură (uneori prin nas). tuse. ei pleacă. Când demonii sunt scoşi. am auzit unii demoni strigând de frică! Noi nu avem autoritate asupra îngerilor. Pentru unii oameni sfatul dat in capitolul 9 poate fi de maximă importanţă în trăirea unei vieţi libere de acţiunea ulterioară a vreunui demon. CereU-I tui Dumnezeu să trimită Duhul Sfânt pentru a umple fiecare zonă ce a rămas goală prin plecarea duhurilor necurate. să plece. Amintiţi-vă de asemenea că îngerii sunt „duhuri slujitoare trimise sâ slujească pentru cei care 1:14). Nu uitaţi că în timpul slujirii puteţi oferi persoanei o ceaşcă de cafea sau dc ceai pentru a o încuraja şi întări (lucru valabil şi pentru cei care slujesc). Astfel. astfel încât să putem răspunde rapid ta ceea ce face Dumnezeu şi să ajutăm persoana să urmeze călăuzirea Duhului Sfânt. cu un căscat adânc. vomă. Eliberarea este unul dintre aspectele extraordinarei noastre mântuiri.

Capitolul 8

De ce unu oameni nu sunt eliberaţi ?

Acest volum a încercat să prezinte pe larg cum poate fi pregătita o persoană pentru a primi vindecarea prin eliberare. Această prezentare nu ar fi completă dacă nu am arăta şi motivele pentru care unii oameni nu sunt vindecaţi. Iată o listă a acestor motive, listă ce poate fi deosebit dc utilă celor cave slujesc pentru vindecarea prin eliberare:
>

1. Cel căruia i sc slujeşte nu-L cunoaşte cu adevărat pe Isus 2. 3. 4. 3'. 6. 7. 8. El nu crede că- Dumnezeu poate şi vrea sâ vindece şi să elibereze oamenii El nu crede că Isus vrea sâ-l vindece Viaţa sa este dezechilibrată, în dezordine sau în.haos spiritual A mârâciunca şi neiertarca Durere sau vinovăţie nerezclvată Consilierii se roagă greşit Cel căruia i sc slujeşte crede că un creştin nu poate avea demoni (sau se află sub o acoperire spirituală care susţine un 253

Vindecarea prin eliberare - SIujirva practica"

De ce unii oameni nu suni eliberaţi?

asemenea punci de vedere) 9. Persoana ascunde un pâcal nemărturisit nedumnezeieşti în viajn 10. Există încă legături sufleteşti persoanei

26. Amintiri ce trebuie deblocate 27. Pasivitate 28. Ungerea este blocată pentru că membrii echipei de slujire nu sunt corect relaţionap unii faţă de alţii 29. Planul Iui Dumnezeu 30. Persoana suferă de o boală incurabilă şi trebuie să se pregătească să-L întâlnească pe Domnul

11. Persoana este fie sub, fie foloseşte dominarea şi controlul nedumnezeiesc 12. în persoana slujită (sau în cei apropiaţi ei) există puteri oculte al căror control nu a fost încă îndepărtat 13. La locul dc slujire ungerea este slabă sau inexistentă (datorită necurăţiei locului.clădirii sau organizaţiilor ce şi-au desfăşura* anterior activitatea acolo) 14. Există un abuz sau o rană emoţională ascunsă care are nevoie de vindecare 15. Există blesteme de boală sau de moarte 16. Nu s-a confruntat păcatul şi/sau demonizarea generaţionalâ 17. Este nevoie de o adâncă vindecare interioară cauzată de traumă nemărturisită 18. Persoana refuză să recunoască problema cu care se confruntă 19. Persoana a făcut un legământ interior la care trebuie sâ renunţe 20. Persoana nu sc supune Ia ceva ce i-a fost cerut de Dumnezeu (din cauză că nu este de acord cu acel lucru) 21. Echipa de slujire trebuie să-L caute pe Domnul pentru o revelaţie specifică cu privire la un posibil control demonic ascuns asupra persoanei slujite 22. Persoana slujitănu doreşte cu adevărat să fie vindecată 23. Persoana slujită nu se afla sub o autoritate dumnezeiască 24. Lipsă de disciplină în biserica locală 25. Legal ism 254

255

Capitolul 9

Sfaturi pentru cei eliberaţi

Zece condiţii pentru a păstra eliberarea După o operaţie, orice pacient primeşte o listă cu lucrurile pc care poale sau nu poale să le facă. Similar, după slujirea de eliberare există lucruri pc care trebuie să Ic facem pentru a ne asigura că oamenii sc întăresc şi pot rezista atacurilor vrăjmaşului. Satan nu cedează cu uşurinţă şi chiar dacă a trebuit să se plece în faţa Numelui lui Isus. va încerca să recâştige terenul pe care l-a pierdut. Iată în continuam câteva sfaturi ce s-au dovedii utile celor care s-au hotărât Să umble în ascultare de Domnul. De fapt, ioţi creştinii trebuie să ţină cont dc ele: 1. Domnia lui Isus trebuie să" fie în centrul vieţii noastre Prioritatea numănil unu trebuie să tic siguranţa că Isus este Domn al fiecărei zone a vieţii noastre. Dacă exislâ lucruri pc care lc gândim, spunem sau facem şi pe care mi le putem împărtăşi cu Isus, alunei ne aflăm pc un teren minat în care Satan poate lucra. 2. Fii mereu plin de Duhul Sfanţ Deşi botezul cu Duhul Sfânt este o foarte importantă experienţă, nu trebuie sâ ne limităm Iaca. Avem nevoie sâ fim în permanenţă umpluţi cu Duhul Sfânt. 257

cerep celorlalp să se roage pentru voi. Avem în permanenta nevoie de El pentru a putea trăi ca slujitori ai Domnului [sus Cristos. Fii gata să faci faţă contra-atacurilor vrăjmaşului Dacă ai prejudiciat vrăjmaşul beneficiind dc slujirea pentru vindecare şi eliberare. Ei ne pot ajuta să ne vedem pe noi înşine aşa cum ne văd ceilalţi. dar El doreşte ca noi să învăţăm din ele pentru a nc întări şi a vedea cât este de mare harul Său. cu note explicative asupra textului. Recuperarea terenului pierdut este una dintre legile de bază ale unei lupte pe care Satan o cunoaşte bine! Atenpe Ia ispitiri.Slujirea practici^ Sfaturi pentru cei eliberau' Acest lucru ne este spus în Efeseni 5:18. 8. 4. Mângâietorul şi tăria noastră. Citeşte zilnic cuvântul lui Dumnezeu şi lasă-l să lucreze în tine Scriptura conpne tot ceea ce trebuie să ştim pentru a trăi o viaţă în voia Iui Dumnezeu. caută-lc în zona în care locuieşti (poate vei găsi grupuri fonnatc din membrii mai multor biserici) sau caută un gnip al unei alte biserici locale care doreşte să te primească la întâlnirile lor din cursul săptămânii. fii sigur că el va încerca să recupereze (cât mai curând) cât mai mult din terenul pierdut. 5. Dacă vă simpp vulnerabili. Dumnezeu nu-Şi schimbă caracterul. Dacă biserica ta nu are asemenea grupuri. Dar este important şi ca atunci când citim Biblia să-L lăsăm pc Dumnezeu sâ ne vorbească direct prin cuvântul Său. vom observa că în vieţile noastre se vor produce. 3. Dacă pc parcursul zilei ai avut momente de slăbiciune. Să evităm capcana gândirii care spune că trebuie să-L lăudăm pc Dumnezeu pentru tot ce se întâmplă deoarece ne putem pune în situaţia de a-L lăuda pe Dumnezeu pentru ceea ce ne-au făcut unii oameni influenţap de Satan. Duhul Sfânt este Sfătuitorul. Lasă-L pe Duhul Sfânt să-Şi lucreze roadele în viaţa ta împotriva smereniei nu este lege! Roadele Duhului sunt lucrarea Duhului lui Dumnezeu în vieţile noastre. Este bine sâ ne facem un program dc citire zilnică a Bibliei. cere-I iertare lui Dumnezeu şi punc-p armătura pentru a face faţă următorului atac. Laudă-L pe Dumnezeu în orice împrejurare Lauda este o parte esenţială a viepi creştine. în scurt timp. Stai în părtişie cu alţi creştini Când stai în pănăşie cu alp creştini vei fi mereu înconjurat de credincioşi gata sâ te slujească la nevoie. Umblă în iertare Trebuie să iertăm neîncetat! Trebuie să avem faţă de cei care ne jignesc atitudinea lui Cristos şi să nu lăsăm ca în inimile noastre să prindă rădăcini amărăciunea 9. arătându-ne zonele viepi în care am dat lui Safan unele drepturi. Dar nu trebuie să nc oprim a-L lăuda pc Dumnezeu pentru ceea ce este El. în special în zonele în care slujirea a tratat radical cu păcatul ataşat acelor zone.Vindecarea prin eliberare . 7. mărturiseşte-Ic imediat. 259 . de aceea nici noi nu trebuie să lăsăm ca circumstanţele să schimbe atitudinea noastră faţă de El. 6. Dacă îl lăsăm să nc hrănească şi să nc încurajeze. Dacă avem probleme într-o anumită zonă a viepi. schimbări pozitive. putem cere celor din grup să nc slujească pentru eliberare în acea zonă (acolo poate fi o întăritură demonică ce trebuie dărâmată sau poate fi nevoie de o şi mai adâncă vindecare ulterioară care să asigure o temelie solidă pentru progresul nostru spiritual). Dumnezeu nu nc osândeşte pentru momentele de slăbiciune. Grupurile mici de părtâşie sunt ideale pentru a creşte în credinţă. Nu trebuie să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru nişte lucniri care nu vin de la El şi pe care El nu ni Ic doreşte. Studiază ceca ce ne învaţă Pavel în Efeseni 6:10-18 şi adu-ţi aminte că Duhul Sfânt ne dă puterea de a rezista atacurilor vrăjmaşului. Atenpe insă şi Ia obiceiuri. Poartă mereu armătura Iui Dumnezeu Armătura are rolul de a nc apăra şi proteja.

Şi Isus le-a primit bine. mi-am dat seama că ele conţineau o dimensiune care îmi era complet străină. aşa că am început explorarea acestui subiect pentm a vedea dacă cl arc vreo relevanţă pentru Bise/ica secolului XX. n-a fost deloc uşor. dar uneori poate fi necesar (până când vom deveni mai tari) să ne disciplinăm suplimentar modul de viaţă şi să fim atenţi la cei care ne înconjoară şi la locurile pe care le frecventam. slujind la mii de oameni. Pelerinajul pe care Dumnezeu nc-a lăsat să-1 facem. au mers dupii El. dacă acest lucra se întâmpla. Atunci.Vindecarea prin eliberare . dar am ascultat chemarea lui Dumnezeu şi am dorit să împlinesc tot ceea cc El îmi cerca! Când am citit relatările biblice despre lucrarea de vindecare a lui Isus. Nu ştiam cc va urma. dar acum în întreaga lume sunt . Post-scriptum • „Mulţimile. după douăzeci de ani. îmi dau scama cât dc important a fost că nu am încercat să practic slujirea dc eliberare separat dc tot ceea cc Isus a spus şi a făcut. învăţându-i şi pe alţii cum să vindece bolnavii. Atenţie la cei care te înconjoară Comportamentul nostru poate fi puternic influenţat de cei care ne înconjoară. Dacă nu am fi avut "cheile" eliberării. A fost un răspuns la chemarea pe care Dumnezeu mi-a făcut-o în 1974. Dar nu puteam ignora aspectele eliberărilor descrise în Evanghelii. Slujirea de eliberare lipsea din „arsenalul" nostru. Aceasta nu înseamnă să ne izolăm de oameni. Mulţi dintre oamenii care au bătut la uşa noastră în acele vremuri de început. aflând. Trebuie să analizăm dacă aceşti oameni nu ne influenţează negativ şi. le vorbea despre împărăţia lui Dumnezeu şi vindeca pe cei care aveau nevoie de vindecare" (Luca 9:11) • Eu n-am intrat în slujirea pentru vindecare din proprie iniţiativă. trebuie să ne gândim bine dacă continuarea relaţiilor cu astfel de persoane este sau nu spre binele nostru. Privind înapoi acum. Ellei Ministries n-ar fi putut realiza aproape nimic din ceea ce a realizat. am ştiut că-mi voi petrece tot restul vieţii slujind în evanghelizarea şi vindecarea celor bolnavi.Slujirea practica 10. au plecat nevindecaţi. printr-un cuvânt clar din partea Domnului.

• Anexa 1 Calităţile unui consilier creştin Slujirea este un privilegiu care nu trebuie privit cu superficialitate. Fără o relaţie vie cu Domnul Isus Cristos. mântuire. vindecare şi eliberare. Dumnezeu ar aştepta să ajungem perfecţi. această listă a fost întocmită pentiu uzul consilierilor asociap ai EIlcl Ministries şi pentru echipele noastre dc slujire. 1. Pentru a împlini această nevoie. Chiar de la început lucrarea a fost susţinută de un dedicat grup de rugăciune. despre natura omului. împlinind astfel Marea Trimitere de a face ucenici ai Domnului Isus Cristos. 1). dedicată fără rezerve împlinirii viziunii pe care Dumnezeu ne-a dat-o Noi nu suntem o biserică. întâlniri la care îşi prezintă nevoile. ia fel ca şi Nicodim. Am* încercat să prezentăm o Evanghelie echilibrată în Care priorităţile incontestabile sunt evanghelizarea. majoritatea liderilor creştini. dar principiile pe care le conţine sunt valabile pentru lob cei ce doresc să slujească pentni vindecare. 262 . Dc obicei costul cursurilor este stabilit la jumătate din valoarea reală pentru ca acest cost sâ nu împiedice venirea celor care nu-şi pot permite asemenea cheltuieli. Romani 6:2) Cât timp nu eşti născut din nou. Pentru a deveni un adevărat slujitor (a cărui chemare este vindecarea "oilor" rănite şi zdrobite) este esenţial să Iii cinstit cu Dumnezeu şi sâ doreşti cu adevărat să-L laşi să te schimbe. nici unul dintre noi n-ar mai putea fi folosit de El! Evident. echipa Eilel Ministnes (care în 1995 număra 150 de membri) s-a dedicai învăţării şi pregătirii atât în centrele din Anglia cât şi în alte locuri din lume.'Iniţial.Vindecarea prin eliberare . în bisericile lor locale. nimeni nu poate fi un adevărat consilier creştin dacă nu este născut din nou (punctul nr. Nu avem înzestrări deosebite care să asigure continuitatea lucrării şi depindem de donaţiile şi veniturile rezultate din cursurile de pregătire. Fiecare centre are întâlniri regulate cu grupul de susţinere în rugăciune. pe care o vom prezenta în continuare. vindecarea şi eliberarea întreaga lucrare a Eilel Ministries este o lucrare a credinţei.chcile". ci o echipă de slujire a Bisericii. Lista căldărilor unui consilier creştin. au nevoie dc pregătire pentni a progresa în această slujire. pentru a nc folosi. nu se vrea un îndreptar spre perfecţiune ci mai degrabă spre obiectivele spre care trebuie sâ tindem pentru a fi cât mai eficienţi în lucrarea la care nc-a chemat Dumnezeu.Slujirea practicii creştini care au luat de la noi .. care lucrează în echiparea şi pregătirea acesteia pentru evanghelizare. Eliberarea şi vindecarea sunt două adevăruri scripturale ce au fost atât de neglijate încât majoritatea credincioşilor şi. El ne dă 263 2. Ne rugăm ca oriunde va fi citită această carte creştinii să primească viziunea stabilirii slujirii de vindecare şi eliberare. Dacă. Să fie umplut cu Duhul Sfânt (Efeseni 5:18) Duhul Sfânt este Mângâietorul şi Sfătuitorul nostru. Să fie născut din nou (loan 3:3. incontestabil. orice efort este inutil. eliberării şi le aplică eficient în bisericile lor locale. vindecare şi eliberare. acolo unde ne-a călăuzit Domnul să mergem. nu poţi înţelege lucruri spirituale cum sunt adevărul despre Dumnezeu.

Romani 12:4) Este de maximă importanţă să lucrăm de pe o poziţie de autoritate şi ordine ce vin de la Dumnezeu. să fie neutru din punct de vedere denominaţional (Romani 12:1) Ifoate denominaţiile au structuri particulare şi sisteme dc credinţe asociate acestor structuri. 12:1. Avem nevoie de puterea şi de încurajarea ce izvorăsc din închinarea comună. Să urineze exemplul lui Isus (Ioan 2:25) Isus întotdeauna a făcut ceea ce I-a spus Tatăl să facă. în rugăciune. roade. Este esenţial ca relaţia noastră cu Dumnezeu să nu se înconvoaie sub povara ajutorului dat altora. 12. putem vorbi altora despre iertare dacă noi înşine nu avem o inimă gata sâ ierte. probabil.22-25) în vieţile celor care-L cunosc cu adevărat pe Dumnezeu trebuie sâ se manifeste dragostea. Nu judecaţi şi nu osândiţi biserica sau denominaţia celor cărora le slujiţi! 4. oamenii care au fost adânc răniţi emoţional îţi pot spune lucruri care te pot răni. bucuria. dc învăţăturile şi de părtăşia din bisericile locale. Dacă încetăm a ne întâlni unii cu alţii. Galateni 5:25) Mulţi oameni sunt gata sâ-i înveţe pe alţii adevărul. slujire pentru eliberere. Noi trebuie să slujim nu denominaţiei în sine ci relaţiei cu Isus Cristos. prin atitudinea ta poţi bloca ungerea Duhului Sfânt. la nevoie. Darurile sunt de maximă importanţă în reuşita slujirii pentru vindecare Să arate roadele Duhului Sfânt în viaţa sa (Galateni 5. vom fi vulnerabili la atacurile vrăjmaşului şi. Să cunoască foarte bine Scriptura (I Timotei 4:6-7. dar este o mare diferenţă între adevărul cunoscut la nivel mental şi adevărul aplicat în propria-ţi viaţă. Ioan 21:15-19) Nimeni nu este perfect! De aceea. pacea Sa.0. curând ne vom răci faţă de Domnul şi ne vom rătăci în prczumpţîa că nu trebuie sâ fim răspunzători în faţa autorităţii lăsate de Dumnezeu (Biserica). . 15:32. nu pot sluji pentm elibererea altora. 2 Timotci 3:16) Biblia este îndreptarul vieţii creştine. Supunerea este un mecanism-cheie în declanşarea ungerii Duhului Sfânt. şi nu ca nişte 264 aventurieri izolaţi de comunitate. ceea ce face duhul ei şi ceea ce fac duhurile rele. Ea conţine lumina de care avem nevoie în slujire. Dacă nu citim şi nu studiem Biblia. Nu. Este mai important ceea ce spune Dumnezeu despre persoana slujită decât ceea cc credem noi despre ea! Să fie gata să primească.Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica puterea sâ slujim cu compasiunea neschimbătoarea dragoste a lui Isus.13:1. 7. Cei care nu sunt gata să pnmcască. 6. vom ceda atunci când vor veni încercările 11. 1 Corinteni 12) Lucrurile spirituale nu pot fi pe deplin înţelese fără darurile Duhului Sfânt. Tatălui şi cu Să lucreze cu darurile Duhului Sfânt (Romani 16:6. trebuie să fim întotdeauna gata să-L lăsăm pc Dumnezeu să intervină în vieţile noastre. întotdeauna la dispoziţia Domnului (Evrei 12:1-2) Dacă nu avem o inimă întreagă pentm această lucrare. 9.care-i vor ajuta pe oameni să capete incerderc în cei care le slujesc şi să poată primi tot ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru ei. Şă trăiască o viaţă de iertare (Matei 6:14-15) în slujire. La fel trebuie să procedăm şi noi atunci când slujim pentru eliberare. Să fie supus Duhului Sfânt (Romani 12:2. Să fie membru activ într-o biserică locală (Evrei 10:25. 1. 5. slujire pentru eliberare (Proverbe 3:11. Dacă nu eşti gata să-i ierţi. va trebui să ierţi dc nenumărate ori! Sub presiunea slujirii. 3. în slujire. în consiliere este esenţial sâ faci diferenţa între ceea ce face Dumnezeu în viaţa persoanei slujite. Să fie pe deplin dedicat. 13. pentm ci înşişi. la rândul său. nu vom putea folosi această preţioasă armă în lupta pentm a aduce vindecare şi eliberare oamenilor. Să fie un bărbat (o femeie) a rugăciunii (1 Tesaloniceni 5:17) Una dintre tentaţiile cărora trebuie sâ la facă faţă cei care slujesc este cea dc a a se ruga numai pentm alţii şi de a nu-L mai căuta pe Dumnezeu.

15. fără ca trupul să-i emane mirosuri neplăcute (1 Corinteni 14:40) Dacă persoana noastră este neplăcută celui (celei) căruia îi slujim. trebuie să devii evanghelist. şocante. 17. astfel încât El să se poată folosi de noi. botezul sau împărtăşirea. Am constatat că uneori toate sunt importante faze în slujirea pentru vindecarea prin eliberare. schimbându-şi relaţia cu Dumnezeu. Să fie curat. nu trebuie să lisăm ca mândria sâ pună stăpânire pe noi. î. Dacă nu înţelegerii bine ceea ce a lâcut Isus pentru noi pc cruce şi care sunt consecinţele mântuirii noastre. Trebuie sâ lîm sensibili la ceea cc nc poale cerc Dumnezeu să facem în această direcţie.i perioada dinaintea postului este nevoie să ne rugăm 22. Să citească literatura creştina ce are ca subiect slujirea pentru vindecare (Proverbe 8:1-10) Dumnezeu" îşi înzestrează şi îşi echipează copiii pentru lucrarea de vindecare. Pentru a-i putea ajuta pe alţii trebuie să avem grijă dc propriul nostru trup. Matei 18:18-32) Când echipele noastre pleacă în lucrare.Sliijire-i vracticu ANEXA I 14. 19. I Ioan 4:4. întreţimindu-1 cât mai bine ( 1 Corinteni 3:16) Trupul este templul Duhului Sfânt.Trebuic să fim bine informaţi. Să fie de o moralitate ireproşabilă (1 Timotei 3:1-7) Slujirea noastră va fi afectată de eventualele păcate pe care. 8:1-11) Relatările celor cărora le slujim sunt. vom descoperi că oamenii nu-L cunosc pe Isus. dc multe ori. atunci puterile întunericului îşi vor putea exercita autoritatea asupra noastră! Trebuie să ştim bine cine suntem noi în Cristos. Să fie bine informat asupra ocultismului (2 Corinteni 2:11) în zilele noastre apar multe cărţi creştine ce conţin informaţii de ultimă oră cu privire la ocultism. Efescni 1:19-20) Siguranţa noastră este în Cristos. prezentabil. este posibil ca el (ea) să refuze rugăciunea datorită respingerii pe care o resimte atunci când se apropie de noi. trebuie ca ele să fie recunoscătoare (celor care le găzduiesc) pentru tot ce li se pune înainte. Scriptura ne arată clar importanţa unor acte cum sunt ungerea cu ulei. Să fie uns pentru această lucrare (2 Timotei 1:6-7) Ungerea lui Dumnezeu este mai importantă decât numirile făcute dc oameni. în aceste situaţii. Să fie gata să mănânce orice şi să doarmă oriunde (Romani 14&15. Să fie gata să dea întâietate altora (Romani 12:10) Atunci când îi ajutăm pc oameni. Să ştie cum să conducă o persoană la Cristos (Filipeni 4:9. în slujirea pentru eliberare trebuie să ştim ce face Satan în această direcţie şi să înţelegem importanţa confruntării cu ocultismul. Noi trebuie să citim cele relatate de ei pentru a fi zidiţi de învăţăturile şi experienţele acestor oameni ai lui Dumnezeu. 18. SA . ^^^•Br O?: 266 20. Să fie bine informat asupra problemelor sexuale Mulţi dintre cei care cer să fie eliberări au probleme cu sexualitatea. Sa" fie sensibil In sacramente (lacov 5:14-16. 21. Cea mai importantă vindecare este cea a spiritului. astfel încât persoana să se poată naşte din nou. Scriptura ne cere sâ nc smerim! 23. I Corinteni II: 26-32) Există denominaţii care dau prea puţina atenţie sacramentelor. 25.ştie cine este el (ea) în Cristos (Romani 8:1. Ingratitudinea dă vrăjmaşului un punct de atac. 1 Corinteni 2:1-5) Deseori. Nu trebuie să ne arătăm surprinşi sau şocaţi atunci când ci ne vorbesc despre problemele lor scxuale. Fapte 13:2-3) Postul înviorează duhul şi ne face mai sensibili faţă de Dumnezeu. ca 267 . Trebuie sâ-L căutăm fără încetare pe Domnul pentru a primi o ungere proaspătă la fiecare nouă slujire.Vindecarea //rin eliberare . pentru a înţelege exact natura problemelor cu care ei se confrunţi 24. 26. Trebuie sâ avem grijă să nu-i inhibăm prin reacţiile pe care le avem atunci când auzim aceste relatări. 16. Să nu fie uşor impresionabil (Ioan 4:17-18. Să aibă grijă de propriul trup. în slujire. Să fie gata să postească (Matei 5:16-18. 27.

este puţin probabil că va fi eliberată şi vindecată. Dacă nu putem păstra confidenţialitatea.special cu cei care nu sc pot exprima rapid. 28. 29. Sft ştie păstra un secret Dacă deconspirăm ceea ce ni s-a spus în camera de consiliere.VINDECAREA PRIN ELIBERARE • SLUJIREA PRACTICA ANEXA I şi consilieri. Şi dacă ca va ţine ascunse lucrurile care trebuie aduse la lumină. Trebuie sâ fim flexibili şi să acceptăm ceea ce lâce Dumnezeu. 37. Să fie întotdeauna politicos Deşi pare un lucra subînţeles. 31. devin uneori mai mult decât nepoliticoşi! 40. 36. în slujire trebuie să urmăm exemplul Său. decisiv spre vindecare. Să fie gata să-I dea numai lui Dumnezeu tontă slava pentru ceea ce El face prin noi (Psalmul 96:1-8) Dumnezeu este Cel care vindecă. Acceptarea fără rezerve este. 39. în ciuda înfăţişării. Trebuie să fim atenţi ca interviul de consiliere să nu devină o platformă de lansare a propriilor noastre opinii. el sc va folosi de anumiţi oameni pentru a ne opri înaintarea. Răbdarea noastră trebuie să izvorască din dragoste. Să aibă răbdare şi să ştie sft asculte Dacă nu ştim să avem răbdare. orice încercare ulterioara de continuare a slujirii. renunţând la unele lucruri cc nu . nu trebuie sâ ne implicăm in slujirea pentru vindecare. vom distrage încrederea pc care persoana slujita o are în noi şi vom bloca. Mândria noastră poate pune în pericol eficienţa slujirii pentru eliberare. este puţin probabil câ ea va fi sinceră în discuţia cu acesta. probabil. Dar acest lucru trebuie făcut în dragoste. ele vor submina eficienţa slujirii noastre. 34. 33. Tot ceea ce se întâmplă în slujirea de vindecare creştină vine de la El. a situaţiei sau chiar a mirosului lor corporal. este uimitor cum creştinii. Să-i iubească (şi chiar să-i îmbrăţişeze) pe cei ce par a fi imposibil de iubit (Luca 5:13) Unu oameni au nevoie. 269 . poate mai mult decât de orice. Ic putem comite. Trebuie să fim atenţi însă ca aceste atingeri să nu rănească anumite persoane (cum sunt cele abuzate sexual) şi entuziasmul nostru să frâneze eliberarea. Să fie flexibil! Uneori nevoile celui slujit vin în contradicţie cu planurile noastre de slujire. Să nu-şi impună propriile păreri (Proverbe 3:5-7) In conversaţia cu persoana slujită trebuie ca opiniile noastre personale să fie întotdeauna subordonate adevărului Scripturii şi nevoilor celui căruia îi slujim. Să nu judece (Matei 7:1-6) Dacă persoana slujită simte că cel care-i slujeşte o judecă sau o dezaprobă. Să fie gata să facă faţă atacurilor fără amărăciune sau resentimente (1 Petru 3:8-9) Dacă punem la inimă criticilc care se fac la adresa noastră. Să nu evite atingerea fizică (Romani 16:16) In slujirea pentru eliberare o atingere plină dc afecţiune poate însemna mult. 30. sâ ştie că îi iubiţi. Să fie gata să spună adevărul în dragoste (Efeseni 4:15) Uneori persoana slujită trebuie confruntată cu adevărul despre ea însăşi.sunt prea importante. dc aceea nu trebuie sâ-I furăm slava. 38. sub presiunea slujirii. 35. pentru mulţi. Să fie un slujitor al celorlalţi (Isaia 52:13. Isus ne-a spus să-i binecuvântăm pe cei care ne blestemă (Matei 5:44). Expunerea publică a acestor păcate poate da vrăjmaşului posibilitatea de a submina valabilitatea a ceea ce facem şi dc a aduce dezonoare Numelui1* lui Dumnezeu.53:12. un pas . Când începem să cucerim din teritoriul vrăjmaşului. în. oamenii sc vor feri să ne ceară ajutor. Nu trebuie să lăsăm ca asemenea circumstanţe să sc interpună între noi şi Dumnezeu sau între noi şi ceilalţi oameni. Să nu lase ca propriile probleme sâ afecteze slujirea (2 Corinteni 12:9-10) In timpul consilierii este posibil ca unele dintre lucrurile expuse sâ ne aducă aminte de răni ale propriului nostru trecut. Filipeni 2:7) 268 Isus S-a smerit şi a venit pentru a sluji oamenilor. 32. Trebuie să fim atenţi sâ nu epuizăm timpul de consiliere deturnând discuţia spre problemele noastre personale.

Acest verset. Numai Dumnezeu a putut face ca losif să interpreteze visul faraonului. ocultismul şi Biblia VECHIUL TESTAMENT Geneza 41:8. . neputincioşi în faţa plăgii păduchilor trimişi de Domnul. parc a arăta că în special femeile erau implicate în magie şi în ocultism. Exod 8:8-19 Magii. recunosc puterea lui Dumnezeu. Levitic 19:26 Legea lui Dumnezeu interzice clar practicarea oricărei forme de magie. Exod 7:10-12 Iarăşi. transformat în şarpe. Exod 22:18 Femeile care practicau vrăjitoria trebuiau ucise. 41:24 Acest pasaj ne arată că puterea lui Dumnezeu este mult superioară puterii magilor egipteni. . • .Anexa 2 Magia. înghite toiagele magilor. Toiagul lui Aron. puterea lui Dumnezeu se dovedeşte a fi superioară.

2 împftraţi 21:2-6 Vedem aici că Mânase. Levitic 20:27 Legea cere ca cei care consultă duhurile morţilor să fie ucişi cu pietre. t Cronici 10:13 14 Saul a murit pentru că nu a fost credincios Domnului şi a căutat călăuzire la un medium. El este împotriva celor cc consultă mcclium-ii. prorocii. descântecele şi chemarea morţilor.C). nu-1 va putea salva de la dezastru. vrăjitorii şi medium-ii îi instigau Ia nesupunere. provocând astfel mânia lui Dumnezeu.C. 9 şi 10).C au fost că ei continuau să consulte medium-ii şi prezicătorii. 20:6 Dumnezeu interzice poporului Său consultarea celor ce cheamă duhurile morţilor deoarece acest lucru îi face pc oameni necuraţi. păgâne. lehu îi răspunde că nu poate fi pace atâta timp cât mama regelui. şi lehu (comandantul armatei sale). Izabcla. Isaia 47:11-15 în acest pasaj Isaia prezice căderea Babilonului. versetul acesta arătând că puterea lui Dumnezeu era deasupra prezicerilor astrologilor şi ghicitorilor.I INDECAREA PRIN ELIBERARE . astrolog. practica ghicirea şi magia. care a tăcut ca Ierusalimul să cadă. a reintrodus o seric de practici rele. el nu a putut abate mânia Demnului.SLUJIREA PRADICĂ ANEXA 2 Levitic 19:31. 2 împăraţi 23:24 Cu toate că regele Iosia al ludeei a făcut o scrie de reforme pentru întoarcerea la Dumnezeu. Deuteronom 18:9-14 Chiar înainte de a intra în Ţara Promisă. printre care şi îndepărtarea medium-ilor din Ierusalim şi ludea. 273 . El şi-a adus fiul ca ardere de tot. ascultând numai ceea ce Ic spune Dumnezeu. Israel va cădea! Isaia 8:19-20 Israeliţilor li se cerc sâ renunţe la obiceiul ocult de a consulta medium-ii şi prezicătorii. Isaia 57:3 Vrăjitoria este un păcat împotriva lui Dumnezeu. Poporul trebuia sâ-L întrebe pe Dumnezeu şi nu pc cei morţii Isaia 44:25 Oracolele păgâne se dovediseră mincinoase în prezicerile cu privire la Babilon. regele iui Iuda (687-642 î. ghicirea. prin Moise Domnul Ic spune israeliţilor să nu facă lucnmlc pc care le făceau popoarele ce locuiau acolo: jertfirea copiilor îh foc. etc. în capitolul 3:2-3 Isaia prezice câ datorită acestor practici care-L mâniau pe Dumnezeu şi pe care liderii naţiunii păreau a le ignora. Când regele îl întreabă dacă toate sunt bune. 2 împăraţi 17:17 O parte din motivele pentru care Israel a ajuns în robia asiriană în 721 î. cifirca în stele. Ieremia 27:9 Deşi Domnul le-a spus israeliţilor sâ se supună regelui Babilonului. consulta mediurn-ii şi prezicătorii. Ioram. practică vrăjiteria şi idolatria (vezi şi 2 împăraţi cap. vrăjitor. Isaia 2:6 Rugăciunea lui Isaia ne arată că Dumnezeu Şi-a părăsit poporul pentru că acesta a urmat superstiţiile Răsăritului şi ghicitoria filistenilor. scoţându-i din poporul Său. 2 Împăraţi 9:22 Ne este prezentată aici întâlnirea dintre regele Israelului. Această nesupunere faţă de Legea Iui Dumnezeu a condus la căderea Ierusalimului în 598 î. Dumnezeu urăşte aceste lucruri. arătând că nici un mag.

t7w/i-aimi prin eliberare . a dorit să le cumpere Ba chiar s-a şi botezat.de Duh Sfânt.1 0 Falsele prorocite erau acuzate pentm că foloseau descântece pentru a-i abate pe oameni de la căile Domnului şi P E N T M a-i controla O C U L T DANIEL 1 : 2 0 Daniel şi prietenii Iui aveau de zece ori mai multă înţelepciune decât toţi magii şi prezicătorii babilonieni. • Noii convertip la creştinism ard în public uneltele pe care le folosiseră înainte pentm vrăjitorie. pe oameni. Regele Nebucadneţar şi-a dat seama că Dumnezeu este Cel mai mare dintre dumnezei şi că El este Singuml care descoperă lucrurile ascunse. nici unul dintre magii. Acest lucru ne arată că puterile întunericului pot influenţa un credincios.1 8 în afară de Daniel. Galateni 5 : 2 0 Cei care practică vrăjitoria nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu. discerne răul din el şi îi cauzează o orbire temporara. Pavel. El a promis că-i va distruge pe descântători şi pe ghicitori. EZECHIEL 1 3 : 1 7 . văzând damrile Duhului Sfânt. căruia Dumnezeu i-a dat o revelaţie specială. FAPTE 1 9 : 1 9 Vedem aici că poporul Israel SE afla sub influenţa închinării păgâne ( S E lipise de idoli). în realitate. vrăjitorii sau astrologii babilonieni n-au putut explica visul regelui. Aceste practici erau un semn al lipsei de lideri spirituali.Slujirea practică Anexa 2 Ezechiel 1 3 : 6 . ca semn al deplinei renunţări la magie. Fapte 8 : 9 . Naum 3 : 4 Prin căderea cetăţii Ninive Domnul pedepseşte. printre altele. O M » 4 : 1 7 Tânăra sclavă a putut prezice viitoml pentm că avea în ea un duh dc ghicire. Viziunile lor erau false şi prezicerile lor erau minciuni. în acest verset ni se spune că prezicerile ghicitorilor sunt 274 275 .. FAPTE 1 6 : 1 6 .9 Domnul denunţă falşii proroci ai lui israel care pretindeau a vorbi în Numele Lui dar care. vorbeau de la ci.2 2 minciuni şi că cei care interpretează visele ii rătăcesc. vrăjitorul din Cipm care pretindea a fi proroc. încerca să oprească răspândirea cuvântului lui Dumnezeu. APOCALIPSA 2 1 : 8 . Z A H A R I A L 0 : 2 Cei care practică magia vor fi aruncaţi în iazul dc foc şi nu li se va îngădui să intre în cetate.2 4 Simon vrăjitorul. Maleahi 3 : 5 în Ziua Judecăţii Domnul va mărturisi împotriva celor care au practicat magia. 2 2 : 1 5 Mica 5 : 1 2 Când Domnul I-a izbăvit pe Israel din robia asiriană. DANIEL 2 Bar-Isus (Elima). FAPTE 1 3 : 6 . şi descântatul prin care ninivenii au manipulat ocult celelalte naţiuni. plin. Dumnezeu i-a scos din poporul Său şi a promis că ei nu se vor mai întoarce niciodată în israel.

Ankh Cruce ce are o buclă în partea de sus. O grupă se numeşte Yin iar cealaltă Yang. Forţa vieţii. Zeii egipteni sunt uneori reprezentaţi purtând un ankh. Amuletele Obiecte purtate cu scopul de a îndepărta duhurile rele sau blestemele. Una dintre cele mai cunoscute amulete este laba dc iepure. acupunctura caută redirccţionarca acestui flux prin presarea sau inserarea unor ace în anumite puncte ale corpului.. Acest simbol este foarte răspândit în cercurile oculte modeme.Anexa 3 Glosar al practicilor oculte - Acupunctura (acupresurn) Veche filozofic şi telurică medicală chineză care defineşte boala ca fiind un dezechilibru în scurgerea fluxului . Chi.energiei vieţii". deseori asociat cu fertilitatea. se scurge printre aceste linii. Apotropaion Descântec prin care sc înecareră îndepărtarea duhurilor rele sau a deochiului. vechi simbol egiptean al vieţii. pentru a sc obpne vindecarea Această tehnică presupune câ organismul uman are douăsprezece meridiane împărţite în două grupe de câte şase linii. 277 .

demonii şi duhurile rele sunt chemate pentru a face rău altor 278 persoane. Canalizarea Spiritism din familia New Age în care subiecţii se deschid supranaturalului (uneori în transă) şi devin canale de comunicare a unor mesaje ce sunt deseori destinate să înveţe sau să călăuzească pe cel căruia îi sunt adresate. pictarea sau vorbirea automatică. fiind oferit Diavolului. Sângele victimei este folosit ca substitut al vinului pentru împărtăşire. înainte de a se reîntoarce în trup. asemenea talismanelor. prezicerea viitorului prin citirea în stele (în special după modul de aranjare a planetelor în momentul naşterii). Lanţul scrisorilor Scrisoare cc promite noroc celui care o primeşte dacă acesta o copiază şi o trimite mai multor persoane. Ghicirea prin observarea zborului păsărilor. Semnele naşterii Cele douăsprezece semne astrologice. se crede că au puteri supranaturale. Pretinsă 279 . prin studierea excrementelor şi măruntaielor animalelor şi păsărilor. rugăciunea Tatăl Nostru este rostită invers şi în care se atluc sacrificii animale sau umane (deseori copii nebotezaţi). Desenele sau picturile astfel realizate pot fi de o remarcabilă asemănare cu lucrările originale ale unor cunoscuţi artişti. Artele negre Denumire generică a unor practici malefice asociate diverselor activităţi oculte. Liturghia neagră Parodie satanică a liturghiei romano-catolicc în care împărtăşirea este desacralizată. Astrologia Credinţa că astrcle cereşti îi influenţează pc oameni. Scrierea automatică Mesaje scrise de o persoană aflată în stare de transă. Semnarea cu sânge Pact încheiat (în scris) cu Satan şi semnat cu sânge. prin ceremonii rituale. folosite la ghicirea bazată pc data naşterii. Mâna persoanei este condusă de forţe spirituale pentru a scrie un mesaj care vine „dc dincolo''. Medium-ii cred că morţii îşi pot exprima talentele prin intermediul celor vii. cunoscute sub numele dc semnele Zodiacului. Augurii Folosirea semnelor şi a piezelor pentru a prezice viitorul. Clarviziunea Abilitatea extra-senzorială de a vedea imagini care trec de domeniul fizic şi care nu pot fi văzute cu ochii naturali.I indurarea prin eliberare . Practicanţii proiecţiei astrale sunt capabili sa parcurgi distanţe considerabile şi sâ relateze cu exactitate lucrurile pe care le-au văzut în alte locuri.Slujirea practici) Anexa 3 Apariţiile Spectre ale morţilor. Ea conţine un blestem de nenoroc în cazul în care persoana care o primeşte refuză să coopereze. Farmecele Incantaţii sau obiecte oculte care. fantome. sursa de informaţie este un „fost maestru". Uneori. Cartomanţia Folosirea cărţilor de joc pentru ghicire sau prezicerea viitorului. Fenomene similare sunt şi desenarea. reprezentând împărţirea bolţii cereşti. Proiecţia astrală Plecarea persoanei din trupul fizic şi acţionarea la un alt niverde conştientă. Magia neagră Magie practicată in scopuri malefice în care. în care sc promite slujirea răului în schimbul câştigării de putere. Vezi semnele Zodiacului. Clarauzirea Abilitatea extra-senzorială de a auzi sunete în domeniul spiritual sau sunete produse la o marc distanţă în timp sau spaţiu.

canibalism şi diverse puteri oculte. Membrii acestor frăţii se întâlnesc pentru a efectua ritualuri şi ceremonii. „Binecuvântările" astfel obţinute se transformă în blesteme imediat cc închinarea este întreruptă. PES este deseori folosită în ghicire. Nuiaua se mişcă atunci când este trecută pc deasupra sursei dc apă. prin care sc provoacă magic moartea victimei. Cristalele Unii adepţi New Agc cred că cristalele au puterea de a curăţa. tortură. vrăjitorie. de obicei formate din treisprezece membri (deşi pot fi şi cinci sau chiar cincizeci). slab albui-luminesccniă. Deja Vu Simţământul experimentării în trecut a unei situaţii sau a unui loc. Conj urarea Chemarea unui demon din domeniul supranatural.Vindecarea prin eliberare . Interpretarea viselor Procesul dc folosire a viselor în scopul ghicirii. situaţii sau evenimente trecute sau viitoare. chemarea demonilor. Jocul a cauzat multe sinucideri şi crime. Frăţiile Grupuri de vrăjitori sau satanişti. viol. 280 . vindeca şi restaura fluxul dc energie din organism. Practicanţii intră într-o stare asemănătoare transei şi prevestesc evenimente ce vor avea loc în viitor. .Slujirea practica Anexa 3 abilitate de a vedea evenimente consumate în trecut sau care se vor petrece în viitor. vudu. închisori şi dragoni Joc ocult în care jucătorii. deşi fizic este imposibil ca persoana să li fost vreodată în situaţia sau locul respectiv închinarea la demoni Practica împăcării cu demonii pentru a le câştiga protecţia. • Duhuri fără trupuri Credinţa că duhurile celor morţi nu-şi găsesc odihna. Terapia culorilor Metodă dc tratare a bolilor prin folosirea unor culori despre care se crede că au „vibrării corespondente" cu potenţial dc vindecare. Percepţia extra-senzorială (PES) Abilitatea de a percepe un eveniment sau o idee printr-un alt mijloc decât cele şase simţuri. Ectoplasrn Substanţă rece. care provine din trupul unui medium şi care se crede că indică prezenţa unui duh fără trup. în special în sabat. Moartea magică Practică ocultă. Fetişurile Obiecte neînsufleţite despre care sc crede că sunt locuite de un 281 Contemplarea sferei de cristal (cristalomanţia) Practica privirii fixe a unui obiect sferic din sticlă cu scopul prevestirii viitorului. Nuiaua de ghicire Folosirea unei nuiele din lemn sau metal pentru detectarea izvoarelor subterane de apă. metamorfozând şi iluminând sufletul. pentru a câştiga jocul. Frăţia este condusă fie de un mare preot fie dc o marc preoteasă. sc identifică cu caracterele celor implicaţi în crimă. Ghicirea Denumire generică a diferitelor tehnici oculte folosite pentru a obţine informaţii despre oameni. Farmecele Influenţă magică asupra unei persoane pentru a o manipula în scopun proprii. Seminarul de pregătire Erhard (Forum-ul) Curs dc pregătire religioasă a celor ce doresc sâ promoveze imaginea cultului New Age. strâns legală de vudu-ism şi dc alte grupuri oculte.

Hexegramn Două triunghiuri răsturnate (unul peste altul) care formează o stea cu şase colţuri. Pot fi şi persoane sau obiecte adulate. Umblarea prin foc Abilitatea de a trece prin foc sau peste cărbuni aprinşi fără. Călăuzirea imaginaţiei Exerciţii de vizualizare cc duc la o stare de relaxare sau transă. crimă. a fi rănit fizic. violenţă. bazate pe astrologie. Este un simbol folosit în vrăjitorie pentru a pune la lucru puterile demonice. Soluţiile medicamentoase folosite sunt deseori atât de diluate încât nu conţin. Se crede că fieml potcoavei apără dc vrăji. Guru Maestru. cariera. lipul de personalitate. etc. ale persoanei analizate. Muzica heavy metal şi rock Mesajul central al acestei forme de muzică este axat pe drog. este „boala este vindecată prin boală". Principiul tratamentului. Hipnotismul Practica aducerii unei persoane într-o stare asemănătoare transei pentru a-i testa subconştientul sau pentru a o face să-şi amintească anumite lucruri din trecut. Hamaşamentelc şi potcoavele cailor (Puse în faţa uşii sau dăruite pentru a aduce noroc) Amulete folosite pentru a apăra de duhurile rele. degradarea femeii şi serioase implicaţii în ocultism. Prezicerea Practica diferitelor metode de ghicire pentru a prezice evenimente viitoare. Hidromanţia Practica ghicirii în apă Idolii Imagini ale unor zeităţi care au devenit obiecte de închinare şi adorare. Discipolii învăţăturii FHU caută răspunsuri la problemele vieţii prin exercitarea tehnicilor oferite dc Masters. FHU (Temelia înţelegerii Umane) Instituţie fondată de Roy Masters. Poate include proiecţia astrală şi întâlnirea. . Analiza scrisului (grafologia) Fonnâ de ghicire prin care se crede câ se pot descoperi trăsăturile de caracter. Horoscoapele mai sunt folosite şi pentru a prezice perioadele favorabile unor evenimente importante. nimic din antidotul contra bolii. sex. Este folosit şi de unii medici care nu-şi dau seama dc natura puterilor spirituale pe care le folosesc. sfătuitor sau învăţător spiritual. un adept al hipnotismului şi controlului minţii. evoluţia emoţională. în supranatural. Homeopatia este mai mult un sistem de credinţe decât o practică medicală. Hepatoscopia Ghicirea prin examinarea ficatului. Horoscopul Hărţi ce prezic destinul. Homeopatia Tratament medical alternativ cc constă în administrarea unor mici doze de medicamente. a duhurilor călăuzitoare. vrăjitorie şi satanism.Hex Punerea unui descântec asupra unei persoane cu scopul de a-i aduce nenoroc. practic. stabilit de către Samuel Hahncmann. credibilitatea.

Ghicirea în lună Practica ghicirii prin folosirea lunii ca obiect de ghicire. tai chi chuan. Iridiologia Procedeu de diagnosticare a bolilor prin folosirea globilor oculari ca sfere de cristal. care a folosit extrem de puternic forţele hipnotice. jiu-jitsu. fraze sau sunete. Creat de Jose Silva Devenită una dintre principalele forme dc auto-terapic care îmbină tehnicile religioase orientale cu puterile oculte. Scopul religios al artelor marţiale este dc a armoniza yin şi yang şi dc a pune la lucru puterea chi. Mulţi dintre cei care practică artele marţiale nu sunt conştienţi de natura religioasă a acestor sporturi. aikido. Se crede că schimbările apărute în diferitele sectoare ale globilor oculari corespund diferitelor boli ce afectează organismul. pretinde el. Toate aceste arte marriale au ca bază spirituala taoismul şi budismul. Kabbala Tradiţie mistică iudaică barată pc interpretarea matematică a Scripturii. judo. chiar dacă nu ştiu ce înseamnă. Persoană care se deschide pentru a fi folosită ca şi canal dc comunicare cu lumea spirituală Mesmerism Denumire alternativă dată hipnotismului. Controlul mental (Silva) Ştiinţa minţii Citirea minţii 2 8 4 . dătătoare dc mari capacităţi fizice. Pescăruşul lui Jonathan Livingston Carte scrisă de Richard Bacii inspirată. Practică a ştiinţei metafizice prin care se încearcă terapia depresiei. Dă posibilitatea mediumizării minţii şi a controlului ei de către duhuri. Este un mijloc de contactare a lumii spirituale. kung-fu. Din Kabbala au derivat numeroase practici şi curente oculte Diferite forme de luptă cum ar fi karate. lucrurilor supranaturale. Practica explorării gândurilor unei persoane prin folosirea puterilor oculte. Incubus Violarea sexuală a unei femei dc către un duh rău. dc un duh rău şi care este bazată pe filozofia New Age. Artele marţiale M e d hun i Metafizica Studiu ştiinţific al Levitaţia Ridicarea oamenilor sau a obiectelor în aer prin folosirea puterilor supranaturale Brăţările şi lănţişoarele aducătoare de noroc (fermecate) Amulete purtate de oamenii care nu-şi dau seama natura spirituală a farmecelor Magia Dominarea sau manipularea oamenilor sau a împrejurărilor prin puteri oculte sau duhuri rele Mantra Cuvânt pc care cei cc practică meditaţia transcendentală (sau yoga) trebuie să-1 repete şi asupra căruia trebuie sâ mediteze. Această practică afirmă că Dumnezeu este un simplu concept şi că răul este o stare a minţii care poate fi schimbată.Vindecarea prin eliherare .Slujirea prtiaia) Incantaţia Formulă magică produsă prin repetarea unor cuvinte. Filozofic relaţională la supranatural. după numele lui Anton Mesrricr.

care spune că singura calc este Jsus). Numerelor le sunt asociate valori şi semnificaţii specifice. Valorile numerice ale numelor şi datelor de naştere sunt folosite pentru a se face preziceri. în vrăjitorie. Paiapsihologia Studiu pscudo-ştiinpfic al fenomenelor psihicului uman ce nu poale fi interpretat conform metodelor normale de cercetare ştiinţifică: telcpatia. dreptatea şi judecate fiind administrate oamenilor prin natura reîncarnării lor). Parakinezia (PK) Controlul obiectelor prin puterea minţii şi a voinţei. astfel încât. Adepţii New Age cred într-un cu absolut pe care ei îl numesc Cristos. Cele mai multe dintre credinţele New Age sunt adaptări modeme ale vechilor credinţe oculte. Mişcare spirituală amorfă. • Pendulul Mic obiect agăţat de o sfoară. clarviziunea. Ghicirea în palmă Examinarea liniilor din palmă sau de pe mâini pentru a prezice viitorul. vrăjitorie sau dmidism. vechile religii greceşti şi egip'cne. universalismul (toate religiile lumii nu sunt decât căi ce duc la acelaşi Dunuiezeu . ESP. focul şi apa iar cel de-al cincilea reprezintă duhul care controlează aceste elemente. Ocultismul este împărţit în trei mari grupe: spiritismul.dc unde şi conflictul dintre New Age şi creştinism. după Masa ouija Masă folosită pentru comunicarea cu duhurile. Se crede că mişcările involuntare ale pendulului au semnificaţii specifice. în religii estice ca: panteismul (Dumnezeu este in toate lucrurile şi toate lucrurile sunt Dumnezeu).SLUJIREA PRACLIA) ANEXA 3 Misticismul Credinţa ca deoarece Dumnezeu transcende cunoaşterii umane. reîncarnarea (urmată de recompense. contopirea cu realitatea ultimă nu poate fi obţinută decât prin golirea minţii de orice gând şi intuiţie. aerul. Cristos este în toţi oamenii şi toţi oamenii sunt potenţiali Cristoşi. pentru ei. Orientarea în sus indică în general. numere sau „da" şi „nu". ocultism. Deseori folosită de spiritişti în şedinţele lor. Piazelc Evenimente neobişnuite sau incontrolabile care. Orientarea in jos indică întunericul şi este asociată magici negre şi satanismului. producerea lor. fiecărei litere din alfabet fiindu-i dată o anumită valoare numerică. New Age este în antagonism atât cu iudaismul şi creştinismul cât şi cu umanismul secular. transformarea personală (prin experienţe mistice şi contact cu izvorul de energie divină). prezicerile şi magia. Mişcarea New Age Născută la începutul anilor şaptezeci. 236 . Ocultismul Credinţe şi practici secrete şi misterioase ce implică puterile supranaturale care se opun împărăţiei lui Dumnezeu. spiritualitatea umană şi este un simbol al vrăjitoriei. folosit la ghicire. in general. Sistemul de credinţe New Age îşi arc rădăcinile. Numerologia Ghicire bazată pe folosirea numerelor. Nccromanţia Comunicarea cu duhurile celor morţi sau practica ghicirii prin consultarea lor. Comunicarea se face cu ajutorul unui indicator care prin rotire indică litere. Neopaganismui Sistem de religii vestice asociate cu închinarea la natură. etc. sunt exploatate ca mijloace de ghicire. la zeiţa lunii.I INDECAREA PRIN ELIBERARE . patru colţuri reprezintă cele patra clemente csenpalc: pământul. Pentagrama Stea în cinci colţuri ce poate fi orientată fie cu trei colţuri în sus fie cu trei colţuri în jos. diagnoză (în special a sexului unui copil nenăscut) şi prezicere. este legată de începutul erei Aquarius. ceremoniile magice.

uneori. _ Vrăjitoria Puterea dc a schimba evenimentele şi de a influenţa oamenii sau circumstanţele în bine sau în rău prin controlul demonic obţinut prin magia neagră. duhurile morţilor. cred unii adepţi New Age. Vederea psihică Abilitatea de a vedea lucruri chiar şi cu ochii închişi sau. care cred şi i se închină lui Satan. Deşi mai puţin periculoasă.Sluj/rai practică Anexa 3 Frenologia Ghicirea prin examinarea formei craniului uman. Psihografia Scriere spirituală prin intermediul mâinii unui mediom. Vindecarea psihică Folosirea puterilor oculte pentru a aduce vindecare. vrăjitorii cred în Marca Zeiţă Mamă şi în consortul ei. când persoana este oarbă. Rapsodomanţin Căutarea prezicerilor în pasaje luate la întâmplare dintr-o carte (adesea dc poezii). în care oamenii se întâlnesc pentru a contacta. Precogniţia Precunoaştere a evenimentelor. echilibrează fluxul energetic din corp şi aduce iluminare spirituală! Reflexologia Veche practică chineză şi egipteană cc presupune masajul picioarelor pentru a restaura „fluxul energetic" din diferitele zone ale corpului. Fiziognomia Ghicirea caracterului prin observarea trasaturilor fetei. • Spiritismul (spiritualismul) Evocarea demonilor şi contactarea lumii spirituale pentru a comunica cu morţii (de obicei printr-un rnedium). Călătoria sufletului Ieşirea sufletului din trup pentru a privi de sus la acesta şi a se deplasa pe distanţe scurte. 289 . în general. Reîncarnarea Credinţa câ sufletul omului nu moare niciodată şi trece dintr-un trup într-aitul. Piramidologia Folosirea unei piramide al cărei vârf. într-un ciclu care nu se termină până când persoana nu atinge perfecţiunea şi nu mai arc nevoie de existenţa fizică. Psihometria Primirea dc informaţii psihice despre o persoană sau despre anumite evenimente din viaţa persoanei prin observarea unui obiect care aparţine acelei persoane Punk rock Muzică ce poartă mesajul răzvrătirii împotriva ordinii stabilite în societate (în special împotriva legii. Naşterea psihică Experienţă ocultă prin care persoana este convinsă că „toate simt una'". spre deosebire de satanişti. Satanism închinarea la Satan şi practica ritualurilor efectuate în supunere faţă de Satan. Şedinţele de spiritism Reuniuni. printr-un rnedium. este de aceeaşi natură cu proiecţia astrală Descântecele Incantaţie folosită pentru a chema puterile magice. Pan.1 tiulectirea prin cUherorcj. a religiei şi a tradiţiilor). Planşeta Masă pc care sunt scrise la întâmplare litere sau propoziţii căutate aleator de degetele persoanei.

între cei doi ochi naturali. Al treUea ochi Ochi al vederii spirituale care. mister sau imaginar. Translocaţia Mişcarea unei persoane dintr-un loc într-altul prin mijloace supranaturale. Fiecare carte are un mesaj pictural. Magia albă Magie care pretinde a avea scopuri pozitive. ce apar în mod supranatural pe trup. 290 • • Meditaţia tranşeedentală (TM) Sistem religios derivat din hinduism. ghicire şi dansuri ritmice. Abilitatea de a mişca sau de a controla obiecte folosind puterile spirituale. Stihomanţia O formă a rapsodomanpei. Yoga Unul dintre cele mai vechi cuvinte din religia Hindu. Cuvântul zodiac are sensul de „cerc cu animale". jertfe. 291 . Superstiţiile Credinţe iraţionale sau practici rezultate din teama de necunoscut.Slujirea practică Anexa 3 Duhul călăuzitor Duh dintr-un medium prin care se pot obţine informaţii „de dincolo". Mişcarea mesei Proces dc ghicire prin mişcarea supranaturală a unei mese de către duhuri. puterea şarpelui ce dormitează la baza coloanei vertebrale. Scopul urmărit. Zodiacul împărţirea bolţii cereşti în douăsprezece sectoare ce conţin semne. fie albe. Vudu-iştii se închină mai multor zeităţi. Puterile spirituale pe care le foloseşte sunt însă duhurile rele. folosind magia pentru vindecarea bolnavilor sau jKsntru vătămarea şi uciderea victimelor. Este o disciplină spirituală prin care se caută controlul trupului. Telechinezîa (TK) . mintea fiind în cel mai înalt grad de conştientizare. în tradiţia religioasă indiană este pierderea identităţii individuale şi contopirea cu identitatea universală. Vjidu Vudu este o formă de vrăjitorie religioasă care cuprinde ritualuri. este localizat în frunte. presupun practicanţii. păpuşilor sau a diferitelor ritualuri. unul dintre ele fiind un schelet care reprezintă moartea Citirea în frunza de ceai încercarea de a descifra mesajele lăsate pe fundul unei ceşti de reziduurile frunzelor de ceai. Astrologii cred că semnul sub care sc naşte o persoană determină caracterul acesteia. în care mantra (un sunet secret) este repetată în timpul meditaţiei. de ajutorare. Tarot Practica ocultă a folosirii unui set de 22 cărţi pentru ghicire. Ambele sunt greşite. fie negre. cu ajutorai poţiunilor. Puterea kundalini este aceeaşi ca şi în yoga Transa Stare mentală în care conştienta minţii este în repaos. a spiritului şi a psihicului. iar Biblia hu face nici o diferenţă între practicile oculte. incantaţiilor.I 'intlecarea prin eliberare . lăsând persoana deschisă controlului exercitat de un duh. Stigmata Urme asemănătoare rănilor lui Cristos crucificat. Talisman Obiect gravat despre care se crede că dcpne puteri magice şi prin care purtătorul este protejat şi prosperă. Yoga este calea caic trebuie urmată pentru a-L avea pe Dumnezeu în tine. atingând kundalini.

Iată câteva dintre practicile medicale alternative care sunt cunoscute ca având rădăcini spirituale sau principii din Ncvv Agc. depinde dc cele mai multe ori de ceea ce cred cei care le practică. ocultism sau din alte credinţe decât cea creştină. Dacă ele sunt sau nu periculoase.Anexa 4 Practici medicale alternative Practicile medicale alternative nu sunt neapărat şi periculoase spiritual. Acupunctura Aromaterapia Tratamentul Bacii Flovver Terapia culorilor Terapia cristalului Vindecarea prin credinţă Călăuzirea imaginaţiei Homeopatia Hipnoterapia fridiologia Kinesiologia Vindecarea magnetică Medicina New Age Terapia vieţilor anterioare Vindecarea psihică Chirurgia psihică Vindecarea piramidală Radicstezia Renaşterea Reflexologia Vindecarea spiritualista Terapia zonală .

El a intitulat noua sa disciplină antropologică „ştiinţa spirituală". Astăzi.N) şi pc vizitele extraterestrilor. discipol yoghin caic pretindea că a fost vizitat de „învăţătorul Isus" dc pc planeta Venus. Societatea Antroposofîcă Fondată de Rudolf Stcincr. Animismul face parte din majoritatea credinţelor religioase ale popoarelor primitive. Animismul Credinţa că lucrurile ncinsuflepte cum sunt plantele. creştinism şi misticism. Reîncarnarea este una dintre doctrinele sale de bază Steiner a avut o influenţă considerabilă asupra educaţiei laice şi a înfiinţat numeroase şcoli speciale în care filozofia sa era obiect de studiu. pietrele. copacii. societatea este un cult care pune accentul pe credinţa în Obiectele Zburătoare Neidentificatc (O. au un suflet sau un duh. Acest Isus i-a dat o nouă Biblie.Anexa 5 Glosar al altor religii Societatea Aethurius Fondată dc Gcorge King. 295 . cea a Erei Acvatice. ideile şi practicile orientale. care a părăsit Societatea Teosofică datorită puternicei ci orientări spre religiile. Teologia cc se află în spatele gândirii sale este un amestec de spiritism. Ceremoniile socictăpi sunt dominate de practicile New Age şi cele ale religiilor orientale. etc.Z.

Hare Crişna. Cristadelfianismul învăţătură care. urmată de Eureka (un comentariu asupra cărţii Apocalipsa). credea câ numai el era adevăratul profet al lui Dumnezeu şi că tot ce a fost înainte de el a fost corupt şi fals El credea că obiectivul final al omului era dc a progresa pentru a ajunge un dumnezeu. Budismul întemeiat dc Gautama Buddha în jurul anului 500 î. mântuirea fiind a descrisă ca o ultimă ieşire din ciclul renaşterilor. etc). cărţi în care el recunoaşte suprema autoritate a Bibliei. dar mimai în felul în care el o interpretează. el a părăsit credinţele acesteia pentm a promova sexul liber intre membrii sectei sale şi favorurile sexuale ca mijloc de evanghelizare.Slujirea praulcâ ANEXA 5 Armstrougismul (Biserica Universală a lui Dumnezeu) Fondată dc Hcrbert W. Confucius. în 245 Î. Copiii lui Dumnezeu Sectă fondată în 1968 de către Moscs David (fost David Bcrg). treptat. 2% Ştiinţa creştină Fondată de către Mury Baker (Eddy) Ia sfârşitul secolului XIX. dreapta vorbire. se consideră superioară ca 297 . posturilor sale dc radio (în SUA şi la Radio Luxembourg) şi televiziune (larg răspândite în SUA). • Bahai Credinţă ce a derivat din islamism în secolul XIX Ea spune că toate religiile conţin un anumit grad de adevăr şi că ele trebuie să sc unească într-o religie universală Acest universalism este diferit atât de creştinism cât şi de islamism. Prima carte scrisă de Thomas a fost Elpis Israel (o prezentare a împărăţiei Iui Dumnezeu). unitatea budismului a fost destrămată şi s-a fonnat puzderia dc secte ce alcătuiesc budismul contemporan. Duhul Sfânt este puterea nevăzută prin care Dumnezeu îşi susţine întreaga creaţie. SUA. organizaţia şi-a revizuit marc parte din gândirea teologică şi a renunţat la doctrina că intr-o zi oamenii vor deveni dumnezei. Budiştii cred că accasle căi conduc. Dumnezeu există în formă fizică şi El a creat omul pe care apoi l-a ridicat la rang de divinitate (pluralism). învăţătorii buhai proclamă că cei nouă mari învăţători religioşi ai lumii au fost toţi manifestări ale lui Dumnezeu (Moise. Dragostea susţinută de adepţii ci este însă diferită de dragostea susţinută de Isuş. a crimei. creştină. la fericirea Nirvanei. Mahomcd. Mulie dintre falsele sale credinţe erau.I IMU'carea prin eliberare . învăţăturile budiste au în centrul lor reîncarnarea. Buda. mântuirea se câştigă prin supunerea faţă de cele nouă căi: dreapta credinţă. Budismul este una dintre cele patm mari religii ale lumii (după creştinism. fondate pc credinţele iudeo-creştine tradiţionale. de aceea. totuşi. a suferit multe schimbări pc parcursul anilor. deşi declară câ este bazată pe Biblie. dreapta comportare. credinţele lor fiind mai mult ateiste decât teietc. Dumnezeu este mai mult un proces prin care omul tinde spre perfecţiune. dreptul efort. Dar în secolele care au urmat. Isus Cristos. Toţi credincioşii vor trăi veşnic pe pământ. Illinois. nu şi-a căpătat denumirea oficială decât în 1869. dreptul fel de viaţă. islamism şi hinduism). în cele din uimâ. dreapta memorie şi dreapta meditaţie. Budiştii nu recunosc existenţa unui Dumnezeu suprem.C cinci sute de călugări budişti s-au reunit pentru a consemna în scris învăţăturile adunate în trei secole de tradiţie budistă. Zoroastru. Deşi David Berg provenea dintr-o biserică. Aceşti nouă învăţători sunt reprezentaţi în templul Bahai din Wilmettc. După o adâncă meditaţie el a primit iluminarea care a devenit cunoscută sub numele de budism. este un amestec între credinţa falsei vindecări şi o doctrină care. Organizapa sa a atras numeroşi adepţi şi a câştigat foarte mulţi bani După moartea lui Armstrong. interzicerea furtului. Annslrong. această sectă a avut o largă influenţă datorită ziarului ci PLAIN TRUTH (DEPLINUL ADEVÂR. toţi necredincioşii vor fi anihilaţi. dreptele simţăminte. pentm omenire nu există nici iad şi nici rai. peste 8 milioane de exemplare distribuite gratuit lunar). inclusiv redenumirca ca „Familia Dragostei". Amtstrong nega Trinitatea. Isus este un astfel de om care şi-a câştigat dreptul la divinitate. deşi răspândită dc John Thomas prin ziaml „The Apostolic Advocate'' încă din 1834. Pentru ei. • Pentm budişti. Bab şi Baha Ullah).C. interzicerea păcatului trupesc. Viaţa budistă include lepădarea de sine şi un cod moral asemănător unora dintre învăţăturile creştine (cum ar fi spunerea adevărului.

mărinimia şi bunăvoinţa Te Inspiraţia şi puterea necesare în regulile virtuţii Li Respectul. Este o mişcare anti-triiiitariană care respinge atât cuvântul cât şi conceptul de „trinitate" ca fiind nebiblic.) Misiunea Luminii Divine A fost fondată în 1971 de către Guru Maharaj Ji. Dumnezeu este triunic pentru că este un Dumnezeu al vieţii. kabbalism. este de a deveni un dumnezeu. dar diferitele ceremonii pe care le practică nu aduc decât orbire şi întuneric. Masoneria este un amestec de hinduism. care se crede încarnarea divinităţii. adevărului şi dragostei. Boala. Scopul Bisericii. Omenirea este o moştenire divină şi calea spre divinitate este posesia adevăratei cunoştinţe şi descoperirea „bunătăţii dinlăuntru". cunoaştere care este datâde Guru şi privi care se ajunge la iluminare. Duhul Sfânt este Cunoaşterea care vine de la Maharaj Ji. toate aceste biserici au revocat recunoaşterea ordinarii lui Stevens datorită doctrinelor sale „aberante". oile sunt credincioşii avansaţi iar mieii sunt noii convertiţi. Doctrina m . Doctrina lui Confucius conţine instrucţiuni asupra relaţiilor dintre oameni şi asupra naturii umane. Ea este condusă de o frăţie masonicii bine organizată care exclude credinţa în Domnul Isus Cristos. Omul este incapabil să păcătuiască.Slujirea practică automate acesteia datorita naturii ei revelate. Biserica este organizată in grupe: liderii sunt păzitorii. Analele. Stevens a fost ordinat de către Full Gospel Temple şi ordinatea sa a fost recunoscută de către Forsquarc Church şi de Assemblies of God. grupate în şase compendii: Jen Regula reciprocităţii bunătăţii Chun-tzu Smerenia. Ei jură să accepte moartea în chinuri pentru a proteja secretele organizaţiei. ca şi al fiecărui individ.C de către filozoful chinez Confucius. Confucianismul Religie umanistă întemeiată în secolul al V-lca î. Biserica Cuvântului Viu (Calea) Fondată în 1954 de John Robert Stevens. Masoneria se vrea o căutare a iluminării divine. adepţii primind cunoştinţa direct de la Maharaj Ji. sinceritatea. învăţăturile sale sunt cuprinse în patru devenim dumnezei şt nu ne contopim cu El". Masoneria liberă Masoneria liberă este o largă organizaţie mondială care promovează glorificarea omului prin realizările sale. păcatul şi moartea sunt ireale. a fost întemeiată de Stewart Traill. El îşi îndeamnă adepţii să-şi descopere „cu-1 divin". Acest lucru se poate cărţi scrise de discipolii săi. Biblia cerând pocăinţa de păcat deoarece „toţi au păcătuit".I judecarea prin eliberare . singura calc spre cer fiind bunătatea prezentată in Ştiinţa Divină. face prin puterea Duhului Sfânt. „Nu are nici un sens să afirmi că Dumnezeu a devenit om atâta vreme cât noi nu despre om şi Cartea lui Mencius. ca apostol al lui Dumnezeu. învăţăturile sale sunt derivate din hinduism. politeţea şi modul de comportare Wen • Gesturile de bunăvoinţă a păcii prin muzică şi poezie Cheng-ming Acceptarea rolurilor (de cx: „Tatăl trebuie să fie tată" etc. Isus a fost un simplu om care acum este mort iar Cristos şi Duhul Sfânt există numai pentru a susţine Ştiinţa Divină. Biserica înţelegerii Bibliei Numită şi Veşnica Familie. învăţăturile masonice nu sc rclaţioncazâ şi nu sunt compatibile cu creştinismul biblic. Conceptul de bază al doctrinelor lui Stevens este aşa numitul transfer. Marea învăţătură. prin care persoana iese din propria ei identitate şi devine Cristos. Stevens declară că Biblia este un document dc autoritate dar că ea este demodata şi că Biserica arc nevoie dc noi revelaţii care pot veni prin el. Isus este Mântuitorul dar El nu este Dumnezeu. mântuirea înseamnă cunoaştere. vechi religii păgâne ale Egiptului şi mitologie greacă. atât în cadru! cât şi in afara masoneriei. Păcatul este o „verbozitate" şi o „ipocrizie" pe care Traill o atribuie gândirii generaţiilor trecute. Ei se întâlnesc în locurile cunoscute sub numele dc „casc comunale". Organizaţia este o societate secretă ai cărei membri sunt legali prin puternice legăminte. Ulterior. Rugăciunile în Numele lui Isus Cristos sunt intezise. De aceea. rosicrucianism.

anul morrii sale. câ puterea miracolelor lui isus venea din soare şi că Isus se va întoarce ca un soare nou şi spre soarele etern. părintele omenirii. una de zei locali sau ai satelor ce formează o adevărată armată de bhuts (duhuri). este o reincarnare a lui Cristos. Univeisul sc află într-o seric dc cicluri de creştere şi decădere (Kalpa). Vişnususţinătorul şi Siva-distrugălorul. • i i Islamismul Religie fondată de Mohamed (Muhamad) în mijlocul familiei sale la Meca. Hinduismul este mai mult o filozofie decât o credinţă şi se ocupă dc cercetarea mistică şi dc faptele mitologice ale zeilor. Biserica Internaţională a înţelepciunii Eterne Fondată dc Beth Hand (care a renunpit la originea ci de membră a bisericii Episcopale). fii şi fiice ale lui Dumnezeu. pomenile şi pelerinajul la Mecca. Dumnezeu nu poate fi o persoană şi de aceea nici Isus nu poate fi Dumnezeu întrupat Dumnezeu este creatorul şi izvorul tuturor lucrurilor. cele mai cunoscute fiind Upanişadeie. în sfârşit. Savoy mai pretinde şi că fiul său. Vedele. în îngerii Lui. societatea fiind organizată în caste de preoţi. legea Karmei determinând viitorul omului pe pământ până la atingerea Nirvanei (ieşirea din ciclul morţii şi al renaşterii). Hare Krişna a fost întemeiată dc Chaitanya Mahaprobha la începutul secolului al XVl-lea sub numele de Sankirtana. astrologie. Puranele şi Bhagavad Gita (cântarea Domnului). Allah este atotputernicul Dumnezeu iar Isus este unul dintre cei şase mari profeţi. rugăciunea. în cariile Sale. Agni şi Durga. care este triunic: Brahma-creatorul. Hinduismul are o mulţime de forme dar nu are un crez formal şi nici un fondator. 301 . postul. Toate sunt obligatorii.U. puterea recuperatoare a soarelui.C. Există un singur Dumnezeu. Relaţiile interumane sunt foarte rigide. de aceea toţi oamenii sunt fraţi şi surori. tehnici yoga şi învăţături mistice ale Kabbalei. cel mai mare şi ultimul fiind Mohamed Cele şase declaraţii de credinţă la care trebuie să subscrie fiecare musulman sunt: credinţa în Dumnezeu. mişcare a închinătorilor budişti Krişna (fiul reîncarnat al zeului Vişnu). Krişna. Comunitatea Internaţionali a lui Cristos (Jamilianti) Fondată în 1972 de Eugene Savoy. Adepţii Krişna cred că există un singur Dumnezeu. Isus ne arată drumul ISKCON (Hare Krişna) Societatea Internaţională pentru Conştienta Krişna (Hare Krişna) a fost fondată în 1965 în S. o alta. Islamismul presupune supunerea la voinţa lui Allah şi învăţăturile sale care sunt cuprinse în Sfântul Coran (Quran). mişcarea este un amestec de hinduism. spiritualism. Hinduismul arc o panoplie dc zei recunoscuţi pc plan naţional. Indra. Cei cinci stâlpi ai Islamului sunt: mărturisirea credinţei. pelerinajul la Mecca fiind cerut cel puţin odată în viaţă.Vindecarea prin eliberare . credinţa centrală este reîncarnarea. în Arabia Islamismul nu a devenit o putere religioasă decât după emigrarea lui Mohamed la Mcdina în anul 622 d. Parte din aceste fapte sunt şi cele şaisprezece cuvinie-mantra (numită Kirtanya) ce trebuie rostite dc mai multe ori într-o zi. budism. care a urmat atât învăţăturile secrete (ascunse) ale Iui Isus cât şi pc cele ale vechilor închinători la soare. ţărani şi servitori. nobili.Slujirea practică Anexa 5 Rit Scoţian conduc la obţinerea titlului de „Mare Maestru Inspector General de gradul 33". Ca şi în budism. an ce marchează începutul calcndaailui islamic şi este cunoscut sub numele de AH (anul Hcirei).A de către guru Swami Prabhupada şi a fost condusă de acesta până în 1977. Brahma. strălucitor. Jamil. în profeţii Lui. şi că Isus este fiul lui Krişna. . în ziua judecării şi în decretele Sale suverane. „mai strălucitor ca orice soare". cum ar fi Krişna. Mântuirea trebuie câştigată printr-o serie de fapte bune făcute în ciclurile de reîncarnare până când se ajunge la contopirea cu Krişna. Membrii comunităţii sunt învăţaţi că pot experimenta 300 Cele 10 grade din Ritul de York şi cele 30 din Vechiul şi Acceptatul Există trei stagii (sau grade) de mcmbralitatc în Loja Albastra. Scrierile hindu sunt volumionoasc. de zei regionali numiţi uneori devatas şi. Hinduismul Hinduism este un termen modem care descrie vechea religie indiană ce datează de 4000 de ani.

Nenumăraţi oameni sunt ţinuţi de materialism în robia unui mod dc viaţă fără Dumnezeu. Jamaica este iadul disperării 4. a propagat doctrina ispăşirii sângelui. sex şi meditatie. 302 dumnezeirea veşnică. cea mai mare parte a omenirii se închină la altarul succesului material şi face un idol din bunăstare. Mişcarea s-a desprins din Asscmblies of God şi a purtat inai multe denumiri: „Noua Cale". Martorii lui lehova cred că numai 144 000 dc oameni vor merge în cer şi că o mare mulţime dc credincioşi. Young. etc. este Rastafarianismul pretinde că Selassie este reîncarnarea lui Isus. Brigham Young. prin care „omul poate fi ucis crima. Al doilea preşedinte a! bisericii Mormone. respingând creştinismul ca fiind o religie a albilor. în cele din urmă. Rajnesismul Bhagwan Shree Rajneesh a devenit gura în 1966 şi a promovat sexul deschis şi distrugerea unitarii familiei. veşnica Sa existenţă şi învierea Sa fizică. Sistemul său de credinţe izvora din hinduism. este considerată de către biserica Mormonă ca fiind cuvântul Iui Dumnezeu. Martorii lui lehova cred că ei sunt singura biserică adevărată de pe pământ şi că toate celelalte biserici vor lupta împotriva lui Dumnezeu îh bătălia de la Armaghedon. dacă acesta a comis păcate cum ar fi „Cheia teologiei rastafariene Sclassie". căsătoria cu o persoană de culoare. care a avut 20 de neveste. „Numele lui Isus". Negrii se vor răzbuna pe albi 6. Duhul Sfânt nu este o persoană ci mai degrabă puterea nevăzută a lui Dumnezeu. - Rastafarianismul Lconard Howell a elaborat cele 6 principii care stau la baza gândirii rastafariene. „Numai Isus". El a stabilit că: 1. într-o limbă necunoscută. Rajneesh a murit în 1990 după ce a atras peste 200 000 de aderenţi. dragoste. Mesia care S-a întors.Apostolia" sau „Pcnticostalismul unit". apostazia. Printre credinţele mormone care diferă de cele creştine pot fi enumerate: botezul în locul celor morţi. a instituit practica poligamiei în biserica Mormonă. Mormonismul (Biserica lui Isus Cristos a sfinţilor din ultimele zile) Mormonismul a fost întemeiat dc Joseph Smith în 1830. Noua Cale Respinge tradiţionala doctrină creştină a trinităţii şi dc aceea botează oamenii numai în Numele lui Isus Cristos. Haile Sclassie este Dumnezeul ce! viu şi împăratul lumii 3. Haile . Această „carte". lui Isus Cristos a sfinţilor din ultimele zile Născută din lupta intestină pentru putere din cadrul bisericii 303 divinitatea suprema împăratului Etiopiei. Ei cred că arhanghelul Mihail a fost Isus Cristos în starea Sa pre-umană. în 1842 Joseph Smith a devenit mason şi a adoptat multe dintre ritualurile masonice ca rituri în templul mormon. era scrisă o carte. Satan şi cei necredincioşi vor fi anihilau. fideli lui lehova. Negrii sunt reîncarnarea vechilor israeliţi 2. V O T trăi veşnic pe pământ. . Materialismul Deşi nu este o religie. aSertaţia că Noul Ierusalim va fi construit pe continentul American şi necesitatea ca mormonii sâ se căsătorească într-un templu mormon pentru a moşteni 1 . Biserica Reorganizată s. după ce a avut o pretinsă vizită a îngerului Moroni care i-a arătat locul în care erau îngropate două table de aur pc care. afirmând că realitatea este un tot unitar. Mulţi dintre discipolii săi au aderat ulterior la mişcarea New Age. minciuna. Mormonii pretind că reprezintă restaurarea singurei biserici adevărate întemeiate dc Isus Cristos. Negrii sunt superiori albilor 5. Negrii se vor reîntoarce în Etiopia Fratele Joseph Owens spunea: a pentru a i se salva sufletul".Vindecarea prin eliberare . care a fost tradusă şi intitulată Cartea lui Mormon. Scopul rajnesismului este atingerea iluminării prin reîncarnare. Etiopia este cerul.Slujirea practică Anexa 5 Martorii lui lehova (Societatea Biblică a Turnului de Veghe) Martorii Iui lehova neagă divinitatea lui Isus.

biserica Scientologică este complet tributară imaginaţiei lui Hubbard. Spre deosebire de mormoni. Conform s. Tata! este Marele iniţiat in umanismul lui Saturn. Tronul divinităţii triunice este înconjurat de şapte spirite. Spiritualismul arc ca scop contactarea morţilor care se află „de partea cealaltă".C ca o reacţie. nu există nici păcat şi nici rău în univers iar 1 iadul nu oste decât un mit. contemplaţie şi diferite stadii de reîncarnare. oamenii sunt înşelaţi de duhurile rele. Spiritualismul Biserica Spiritualistă a fost fondată în 1908. fiul este Murele Marele iniţiat al musulman ". în realitate. 304 . Acest ultim concept. Scientologia Fondată în 1955 de L.. Este un amestec dc hinduism. îl pot cunoaşte prin suferinţă. fiind o combinaţie religioasă între teologia hindusă şi cea musulmană Domnului" şi a fost compilată de mai mulţi autori în şase limbi diferite şi în mai multe dialecte. Mulţi oameni (şi în spacial cei care au pierdut o persoană dragă) sunt înşelaţi de alăturarea cuvântului „creştin" la litlulalura acestei „biserici" şi participă la serviciile ei religioase. după asasinarea lui iosepli Smith şi a fratelui sau. face o netă diferenţă între sufism şi islamismul ortodox (în ceea ce priveşte relaţia dintre Allah şi om ca 305 Scrierea sacră a lui Nanak este Granth Sahib sau „Cartea India. Granth Sahib prezintă doctrina hindu a karmei şi a reincarnării precum şi cea a existenţei unui singur dumnezeu.cienlologiei. de care s-a separat spre sfârşitul secolului al VH-lea d. Sikhismul întemeiat dc Guru Nanak în secolul al XV-lca d.biblici" inspirate a lui Joseph Smith iar biserica din Utah versiunea King James. Fanta (al cărei autor nu este cunoscut) este principala sursă a filozofiei iosicnicianiste. alchimie şi ermetism (relaţia dintre sferele cereşti şi cele pământeşti). Sufismul propovăduieşte pocăinţa de păcate.. a combinat psihoanaiiza freudiană cu gândirea şi ideile estice din scrierile sale science fiction. iudaism.C în Punjab. biserica Reorganizau nu practică. ocultism. sufiştii căutând o mai adâncă cunoaştere şi comuniune spirituală cu Allah mai degrabă pnn meditaţie şi dansuri-piruetă (Dervişii învârtitori) decât prin stricta respectare a celor cinei îndatoriri de bază ale Islamului. cele două grupări mormone sunt identice. contopirea tu Allah prin anihilarea (Fana) în el. deşi conţine unele învăţături ce diferă dc cele ale Coranului.Slujirea practica Anexa 5 Mormone. dragostea dintre Dumnezeu şi oameni şi.. la formalismul şi legalismului învăţăturilor dc început ale Coranului. Scientologia acceptă credinţele reîncamaţioriale ale hinduismului. Brigham Young a preluat controlul grupării majoritare din Utah iar fidelii lui Joseph Smith Jr. ceea ce face ca mulţi sikh-i să cunoască puţine lucruri despre conţinutul acestei cărţi. s-au aşezat în Missouri. Sufîsmul Ordinul Sufi este o ramură a Islamului. în celelalte aspecte. Masnavi. învăţătura Sikîi spune câ „nu exista nici hindus nici în secolul XX s-au formal numeroase ordine rosiemeianiste dintre care cc! mai cunoscut este Vechiul Ordin Mistic a) Crucii Roz. Multe dintre practicile New Age (cum ar fi canalizarea) nu sunt decât spiritualism îmbrăcat într-o formă comercială care să-1 facă atractiv pentm consumul public.. El. Biserica Reorganizată foloseşte versiunea . Grupările nu sc recunosc reciproc. Cartea sacră a autişti lor. Seientologii cred câ există mai mulţi dumnezei. Ron Uubbard. Scientologia este în conflict deschis cu creştinismul. Fana. botezul în locul celor morţi şi nu crede în poligamie. Rosenkreutz la începutul secolului al XV-lca sub denumirea de „Frăţia Crucii Roz". se parc. Rosicrucianismul Fondat de C.. Ceremoniile de căsătorie nu sunt ritualuri secrete ca în biserica din Utah. Sat Nam. deşi mediumii există încă din vremea Vechiului Testament.Duhul Sfânt (lehova) este I unii". producând o religie care a atras pc mulţi dintre cei care caută vindecare mentală.. Teologia rosicrucianistâ se bazează pe ideea că cei care vor să cunoască universul. perfecţionarea religioasă. Bărbaţii sikh pot fi uşor recunoscuţi după turbanul pe care-1 poartă. iniţiat al Soarelui .. arc o mare influenţă în Islam. • Sufi înseamnă mistic. în final.IţţŞrlecargq prin eliberare .

Aceasta I-a determinat pe Maharishi să schimbe numele MT în Ştiinţa Inteligenţei Creative (SIC). schimbare ce i-a adus mii de adepţi.C. pozitiv-negativ. Doctrina lui Wienville spune că există un singur Dumnezeu Creator. care este mai presus dc Biblic sau de oricare alt crez. bine-rău. Tcosofia crede că latentul devine actual prin reîncarnare. învăţăturile acestei religii promovează liniştea. Asociaţia urmăreşte dezvoltarea caracterului şi hrănirca spiritului uman. Mooniştii cred că: Dumnezeu este Creatorul şi că El există în dualismul Yang-Yin. a lui Isus. Succesul iniţial al Căii s-a datorat unui puternic şi fervent 307 Doctrina tcosollcă declară că: Dumnezeu este un izvor divin impersonal. inactivitatea.Vindecarea prin eliberare . viaţă-moarte. Biserica Universalistă caută să promoveze armonia între toate religiile lumii. înlocuind discursul religios cu unul psihologic. Unitarismul respinge doctrina trinităţii. opozipa dintre masculin-feminin. naşterea din fecioară a lui Isus precum şi credinţa că El este Mesia şi Dumnezeu întrupat. top vom merge în paradis atâta vreme cât porţile împărăpei Cerurilor sunt deschise.C medicina naturistă a făcut parte din taoism. Conceptul central al Tao (calea sau cărarea) include ideea de Yang şi Yin. Lui i se atribuie cartea Tao-Te-Ching (Calea Puterii) care a fost Biserica Unificării (Moonismul) întemeiată de Yong Myung Moon (care mai târziu şi-a schimbat numele în Sun Myung Moon) în 1954 în Corea de Sud. Ca mulţi alţi lideri religioşi. Wierwille a pretins şi cl că secta pe care o conduce este singura Biserică adevărată şi că numai el are darul de a aduce în lume adevărul lui Dumnezeu. Moon a pretins că a primit o viziune dc la Isus Cristos prin care i s-a cerut să împlinească ceea ce a rămas „neîmplinit" de către El. în fiecare dintre noi. î. Dumnezeu există în formă latentă. Duhul Sfânt este o prezenţă sau o putere impersonală pe care Dumnezeu o dă credincioşilor. după ce a părăsit lucrarea din Ohio in care a fost ordinat de Bisericile Evanghelică şi Reformată. cum voia lui Dumnezeu este ca toţi oamenii să fie aduşi la El. aşa cum este El descris în Evanghelii. Principala autoritate este motivaţia. Tcosofia Sociatatc fondată de Helcna Blavatsky şi Hcnry Olcott în 1875 la New York. păcatul originar al lui Adam a adus moartea în rasa umană dar. care a devenit text sacru al Bisericii Unificării. MT a ajuns foarte populară în anii 60 dar aderenţii săi s-au împuţinat în anii 70. Isus a fost divin în acelaşi fel în care noi suntem divini pentru că suntem extensii ale lui Dumnezeu. Societatea a fost concepută pentru „a stabili un nucleu de frăţie universală intre oameni. Scopul unitarienilor este pacea. 306 . pasivitatea şi comuniunea cu natura încă din secolul al doilea î. Duhul Slant este un duh feminin care lucrează pe pământ. în 1957 Moon a publicat o carte intitulată Principiul Divin. libertarea şi dreptatea în lume. Asociaţia Unitarian-Universalistă Unitarienii cred într-un singur Dumnezeu dar pretind câ Ortodoxismul a părăsit imaginea reală umană. Meditaţia transcendentală (MT) MT provine din hinduism. tihna. Ea este panteistă şi susţine câ Dumnezeu este una cu universul şi s-a revelat prin Brahma. Taoismu! întemeiat de enigmaticul Lao-tzu la începutul secolului al Vl-lea popularizată prin scrierile lui Chuang-tzu. Vişnu şi Siva. MT a fost fondată dc Maharishi Maheş Yogi. întuneric-lumină. care a adaptat-o la mentalitatea americană a efectului imediat. Calea Internaţională întemeiată dc Victor Wierwillc. Fondată în 1961. misiunea lui Isus Cristos a fost întreruptă de crucificare dar că El se va naşte încă odată.Slujirea practică Anexa 5 una a separării dintre subiect şi obiect). a promova studiul comparat al religiilor şi filozofiei precum şi pentru o investigare sistematică a puterilor mistice şi a naturii omului". Isus a fost Fiul lui Dumnezeu dar nu Dumnezeu Fiul. noi suntem mântuiţi atunci când venim în contact cu adânca şi ascunsa cunoaştere din lăuntrul nostru. Datorită mesajului de pace şi dragoste pe care-1 aducea. etc şi invizibila energie a viepi Chi. existenţa Sa începând doar din momentul în care a fost conceput în pântecele Măriei.

Randall N. England 1993 Gibson. 1989 Anderson. England. Minneapolis. Roger & Andrea Clarke. 1992 Gordon Bob. Kingsway. New Wine Press. Dr. Excuse Mc. The New Age and You. pentru a ti răsplătită sau pedepsită. SettledAccounls: Learning How to Forgive and Release England. 1993 Stoughton. Calea Cuvântului. / Believe in Satan 's Downfall. England. Hodder & . Sovereign World. cu origini obscure. 1987 Gibson. Frank. Sovereign World. Neil T. Huiungton House. 1992 Gibson. USA. England. care trebuie să aleagă între bine şi rău. zoroastrismul spune că Ahura Mazciah este zeul suprem şi că. Principles of Revival. Sovereign World. Insiclc the New Age Nightmare.Vindecarea prin eliberare . Charles. Russell. mediataţia zen incluzând cântări din sutra şi texte ce sumarizează diferitele discursuri ale lui Buddha Zoroastrismul Veche religie întemeiată. Surprised by the Power of the Spirit. Overcoming Rejection. Michael. Roger The Occultand You. England. England. Kingsway. Legenda atribuie originile zen budismului unui învăţător budist itinerant pe nume Bodhiharma. Noel and. Evicting Demonic Inlruders. 1975 Chandler. Isus Cristos nu este Dumnezeu.V Handbook for the Spirii-Filied Life. 1995 Ellis. 1994 Day. 1992 Elis. 1993 Baer. Chicago. England. 1975 Hammond. Moody Press. învăţăturile zen budismului conţin sfaturile lui Buddha privind meditaţia ce conduce la golire şi la iluminarea finală. Phil. USA. dar zen budismul nu are nici o carte sacră şi nici literatură scrisă. England. în acest război este implicată întreaga omenire. cele mai cunoscute fund Noua biserică dinamica. Latâyette. Noel and Phil. Sovereign World. Cartea sacră a zoroastrismului este Avesta. 1989 Sovereign World. Monarch Publications. Walking in thc Light: Disccrning Gods Guiclan Bubeck. 1991 309 Green. Noel and Phil. England. Mane I.Attp/a Mainyu are loc un război cosmic. The Disciplc . Delivcr Our Children from the Evil One. 1992 Finney. Jack. de către Zoroaster în jurul anului 660 î. The Ach'ersary: The Christian Versus Demon Activity. Bethany House Publisihers. Word Publishing LttL England. Understanding the New Age. credinţă dualistă. Aşa îmi spune Biblia şi Sunt morţii vii acum? Zeu budismul Extensie a budismului.Slujirea practica program cvanghclislic care includea cursul de studiu Putere pentru o viatei clin belşug şi diverse cărţi dc învăţătură. Bibliografie in the New Age.C. USA. Kingsway. între acesta şi duhul iM\. învăţăturile au fost transmise oral. England. Dere. Joff.Yous Rejection Js Showing.

Christ. 1990 McCormick. 1977 Livesey. Kregel. Bctany House. Kingsway. Floyd. 1994) Illinois. Kregel. Charles H. 1994 Logan. This Present Darkness (Novei). Hancock. England. The Falher Heart of God. 1992 Nee. Watchman. 1987. England. WJ. Paganism and the Occult. The Subtle Power of Spiritual Abuxe. The New Age Cult. Millcr. Sovereign World. Australia. Nova Distribution. Roger. Satanism and the Occult. Har on the Saints. IVP. England. 1992 Salvalion Fcllowship. 1991 Kjos.Slujirea praetică Bibliografie Hainirioiid. The Christian & Freemasonry. Easlbourne. 1990 Koch. Wcstchesicr.Vindecarea prin eliberare . 1994) England 1988 Pfeifer. 1977 Nee. Kurt. Texas. England. Mimieapolis. Sydney. Floyd. 1994. 1992 Hurding. Kevin. England. 1989 Mather. USA. Rapids. Grand Rapids. Christian Fellowship Publishers Inc. Kevin. Toin. McK. Tom. Roger. Dictionary of Cults. Watchman. Christian . Wlicaton. Higliland Books. Crossway Books. Hoddcr & Stoughton. Sovereign World. Spiritsofthe City. Release of the Spirit. England. Right Relationships. Roy. Between Christ and Satan. Chilei Sexual Abitse. 1992 England. England. The Latent Power of the Soul. 1987 Hepden. Jessie and Evan Robcrts. Your Child and the New Age. George A & Lany A Nichols. C. Grand Hobson. 1970 Koch. Llstening to Others. Sanuiel. USA. Sccts. Kregel. Zondcrvan Pubhsliing House. I'igs in ihe Parlour: A Practicai Guide to Deliverance. CLC. Sovereign World. Russ. Frank and Ida Mac. Piercing the Darkness (Novei). USA. Harper Collins. Bcthany House Publishers. Tcxc. Roger. England. 1983 Marshall. 1986 Johnson. England. Sovereign World. Demonology. 1989 (UK edilion: Kingsway. Frank. New Wine Press. Peter. Crossway Books. 1988 Martin. England. USA. Press. 1985-1988 Huggert. 1993 Lea. 1992 McClung. 1970 Fcllowship Publishers Inc. Walter The Kmgdom of the Cults. Kingsway. Great Joy Publications. Healing from the Insidc Oul. Walter. USA. USA. Watchman. Frec Indeed! Sovereign World. Word (UK). Richmond. Kingsway. Dark Secrets of the New Age. USA 1993 Marshall. England. Frank. USA. The Childrcn's Bread Ministry. Kingsway. Defeating Dark Angels. Jeli. 1973 (Reprint) Pereţii. The Occult: Deliverance from Evil. England. Evil Spirits. Unforgiveness. Healing atAny price? Worid Publishing.S. Penn-Lewis. D. 1972 Parker. England. 1988 Marshall. Grand Rapids. 1994 310 Pcretti. Deliverance. Maxinc & Karen Burton Mains. Full Marrs. New Wine Krafl. Occult Bondage and Deliverance. Chrislian Deliverance Volumes 1. England Martin. Tom. Lany. 1992 Hammond. The Spiritual Man. Crossway Books. USA. Victor Books. USA.L. Understanding Alternative Medicine. Riclunond. Gcnnantown. USA. Grand Rapids. Curses. England. Kurt. 1992 Hurding. Frank. 311 . Hodder & Stoughton. Sovereign World. Illinois. 1962 Koch. England. England. Hodder & Stoughton. Belfast. The WeaponxofYour Warfare. Minncapolis. The Screwtape Letterx. Explalning Rejection. Moody. England. Berii. 1994 McClung. 1989 (UK edilion: Kingsway. David & Van Vondcren. New Winc Press. Trumpet of Gideon Ministries. Pasi and Prexent. Steve. England.2 and 3. 1988 Logan. England. Rootxand Shootx. USA . England. 1965 Nee. USA. USA. Power from on High. Religions & the Occult. Kurt. Joyce. Bible and Counsclling. Soul Ties. 1990 Lcwis.

Maxwell. Auk'land.Vindecarea prin eliberare . England. England. Mana. Sovereign World. ' USA. Oregoa USA. John. Tulsa USA. JVP. 1991 World. 1989 Sanford. 1989 Wilson. Whittakcr House. John & Paula. 1987 Prince. Tulsa USA. The lielievcr 's Guide to Spiritual Warfare. Dean. (Reprint. The Transfiguration of the Inner Mah. Sovereign World. Scripture Press Publications. David A. USA. Spiritual Warfare For Every Christian. Paula. Tulsa. But Deliver Us/rom Evil. Wheaton. 1991 Subritzky. Downers Grove. Cliarles. Christian Set YourselfFree. What Your Horoscope Doesn ? Tel! You. England. 1989 Rcisser. USA.Norman. Scripture tratat în acea carte şi că alţi autori n-ar mai avea nimic de discernământul în a „cerceta toate lucrurile şi a alege ce este Press Publications. Victor)' House Inc. John & Paula. Healing the Wuundcd Spirit. Demons Defeated. Pat The Devii s Web. 1991 Sanford. 1991 Includerea neapărat adăugat bun" (1 vreunei cărţi in această bibliografie nu presupune Inc. England. 1991 Whyle. FearFree. Oklahoma.' House. USA. Demons and Deliverance. USA. Healing Women's Emotions. Victor)' House Ventura. 1986 Wagner. Sovereign World. 1979 Sanfoid. Healing for Damaged Emotions. David A. Restoring The Christian Family. 1990 Smith. Graham. 1992 England. Bill. Ministering in the Gifts of the Holy Spirit. How to Cast Oul Demons and Break Curses. Why Some Chrislians Conunii Adultery. Sovereign World. Lafayette. Wheaton. Tom. The Power of a Parents Words. David A. When the Spirit Comes with Power. 1982 Sanford. 1985 Sanford. 1994 Powell. 1985 Sherman. New Age Medicine. Harvest House Publishers. A Diary ofSigns and Wonders. England. Regal Books. Tulsa.Slujirea practică Bibliografie Powell. Healing Victims of Sexual Abtise. 1993 Strohmer. HunUngton House Inc. YWAM Tesaloniceni 5:21) Pubtishing. Paul & Terri. Healing Grace. Bill. New Zealand. USA. 1987 Richards. Word England. Ed. Harrison Whilc. Sovereign World. Territorial Spirits. Peter (Editor). Victor.Age 312 313 . Tulsa USA. USA. 1992 Subritzky. 1993 Seamands. că autorul acelei cărţi a epuizat subiectul pe care l-a la acel subiect Încurajez cititorii să-şi folosească Oklahoma USA. Word (UK) Movement. Healing ofMemorics. 1991 Sanfoid. F Lagard. Victory House. 1992 Seamands. USA. Graham and Sbiricy. What You Need to Know About the Nev. Wheaton. H. Victor)' House Inc. Kingsway. John & Paula. DLT. Victory House. Scripture Press Publications. Rcceiving The Gifts of the Holy Spirit. John & Loren Rene>val of the Mind. USA. John & Paula. Victory House Inc. IVP. John. 1990 Pulling. England. Blessing or Curse: You Can Choose. House Inc. England. 1974 Roebert. -4 Silence to Be Broken. USA. Dovc Ministries. H. 1992 Seamands.A. Seattle. Sovereign Publishing. 1987 Woodworth-Etter. 1991 White. Paula. Stoughton. England. England. oiiginally published 1916) Wright. London. John Weldon. USA. Hodder & Subritzky. Tulsa USA. C. 1988 Sandford. Derek. Earl D. Bill.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful