P. 1
Vindecarea Prin Eliberare Vol 2

Vindecarea Prin Eliberare Vol 2

|Views: 42|Likes:
Vindecarea Prin Eliberare Vol 2
Vindecarea Prin Eliberare Vol 2

More info:

Published by: Destinatia Mea E Cerul on Dec 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2014

pdf

text

original

Vindecarea prin eliberare

Slujirea practică

Peter J. Horrobin
Director al EHel Ministries Centru de formare şi slujire în vindecarea creştină

Cuprins

Prefaţă PARTEA A : TEMELIILE L U C R Ă R I I DE E L I B E R A R E

.

Pagina 13

19

1. Introducere O slujire echilibrată pentru vindecarea prin eliberare începuturile Ellcl Grange Temeliile scripturale de credinţă 2. Pregătirea lucrării Cum Şi-a împărtăşit Isus lucrarea ucenicilor Săi învăţăturile lui Isus Principii de bază 2.1. Cine şi ce suntem noi pentru Dumnezeu 2.2. Cum putem fi bolnavi 2.3. Nevoia de a ierta 2.4. Mărturisirea şi iertarea propriilor păcate 2.5. Iertarea de sine 2.6. „Iertarea" lui Dumnezeu 2.7. Acceptarea lui Dumnezeu aşa cum este El 2.8. Să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne accepte aşa cum suntem 2.9. Acceptarea de sine 2.10. Acceptarea celorlalţi 2.11. Domnia lui Isus Cristos Concluzie 7

21 23 24 26

31 33 35 36 36 38 40 -43 45 45 49 50 52 54 56

Simptome observabile ale unei posibile demonizări 3 1. înclinaţiile 3.2. Poftele ieşite din comun 3.3. Extreme ale comportamentului 3.4. Amărăciunea şi neiertarea 3.5. Obiceiurile comportamentale forţate 3.6. Personalitatea şi comportamentul înşelător 3.7. Depresia 3.8, Tulburările emoţionale 3.9, Fuga 3.10. Frica şi fobiile 3.11, Vinovăţia şi auto-condamnarea 3.12, Auzi rea de voci 3,13. Bolile ereditare 3.14. Credinţele eretice 3.15. Implicarea în religii false 3,16, Comportamentul iraţional 3.17. Lipsa unor relaţii mature 3.18. Legalismul şi robia spirituală 3.19. Coşmarurile 3.20. Implicarea în ocultism 3.21. Vorbirea necontrolată 3.22. Bolile care recidivează şi bolile prelungite 3.23. Egocentrismul 3,24. Aberaţiile sexuale 3.25, Tentativele de sinucidere 3.26. Simbtomele care nu se pot diagnostica medical 3.27. înclinaţiile spre violenţă 3.28, Nesociabilitatea şi comportamentul anti-social Concluzie : Câteva observaţii din practica medicală

57 58 59 60 61 62 63 63 65 65 67 67 68 68 69 70 71 72 73 74 74 75 77 78 78 79 80 81 82 «3

PARTEA B : PUNCTELE DE INTRARE A D E M O N I L O R 4. Cum intră demonii 4.1. Linia generaţională 4.2. Păcatul personal 4.3. Păcatul ocultismului 4.4. Unele practici medicale alternative 4.5. Păcatul religiozităţii 4.6. Legăturile sufleteşti nedumnezeieşti 4.7. Păcatul sexual 4.8. Rănile sufleteşti, abuzul şi respingerea 4.9. Traumele şi accidentele 4.10. Moartea (inclusiv pierderile de sarcină şi avorturile) 4.11. Blestemele (inclusiv legăminte lăuntrice declaraţiile şi rugăciunile greşite) 4.12. Obiectele şi clădirile blestemate 4.13. înclinaţiile 4.14. Frica şi fobiile 4.15. Oboseala şi extenuarea Concluzie Spre avertizare şi încurajare PARTEA C : PRACTICA SLUJIRII PENTRU ELIBERARE 5. Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare Introducere 5.1. Echipa de slujire 5.2. Cum se începe slujirea 5.3. Scopurile cui? 5.4. Observaţi orice simptome ale unei posibile demonizări

5. în diferitele centre ale lucrării slujesc LI ANEXE 1. deşi îşi au sediul în Marea Britanic. în 1986 a fondat Centrul Creştin EIlcl Grange. fiind acum o echipă full-time formată din 140 de membri. până când Dumnezeu a adus-o la viaţă.8.6. Investigaţi credinţele false şi implicarea în ocultism 5. publicare şi vânzare.5.9. Verificaţi liniile generaţionale 5. Sfaturi pentru cei eliberaţi Zece condiţii pentru a păstra eliberarea Post-scriptum 220 224 224 227 228 228 . unde a studiat chimia. după care s-a întors în ţinutul natal. Oxford şi Manchester. Exploraţi trecutul sexual 5. Ellel Ministries s-a dezvoltat constant. 2 9 3 295 309 .10. cu puternice tendinţe evanghelice. Slujirea pentru eliberare Exercitarea autorităţii Unele posibile manifestări demonice Căi de ieşire a demonilor îngrijirea după eliberare 8. Cum să ne rugăm 7. Infoimaţi-vă asupra accidentelor şi traumelor Recapitulare 6. A locuit o vreme în sud şi în Surrey. ţinând neîntrerupt serii dc cursuri de pregătire şi slujire pentru vindecare. Părinţii i-au dat o temeinică educaţie creştină. mai apoi. De ce unii oameni nu sunt eliberaţi 9. Dc atunci. de mare ajutor în lucrarea sa. 230 231 Despre autor Pc'cr Horrobin este Director Internaţional al Centrelor Creştine Eilel Grange care. Investigaţi legăturile sufleteşti nedumnezeieşti 5. Calităţile unui consilier creştin 2. şi după cc a petrecut câţiva ani în mediul universitar s-a îndreptat spre afaceri. dar a trebuit să aştepte aproape treizeci dc ani înainte ca lucrarea vieţii iui să înceapă la EIlcl Grange! Dumnezeu i-a dat viziunea pentru slujirea în eliberare în timp ce încerca să ajute o persoană demonizată. lucrarea lui Peter este caracterizată de dorinţa de a păşi în credinţă şi de a-L vedea pe Dumnezeu lucrând în vieţile oamenilor. Practici medicale alternative 5.7. ocultismul şi Biblia 3. în noiembrie 1986 a fost cumpărat sediul Eilel Grange. lucrează şi în alte ţări. în toată perioada carierei sale universitare şi de afaceri el a ştiut că se afla doar într-un timp dc pregătire a unei lucrări creştine care urma să-i schimbe viaţa. Lancashirc şi a copilărit la Blackbum şi apoi în nordul Angliei. După alcătuirea echipei de rugăciune. Cunoaşterea Scripturii i-a fost. • " r • 241 244 250 251 253 " 257 261 Şi-a luat diploma la Oxford. Glosar al altor religii Bibliografie 263 271 277 . Căutaţi semnele respingerii 5. Peter şi-a cunoscut această chemare încă din vremea adolescenţei. Timp de zece ani s-a rugat zilnic pentru această viziune. Şi-a fondat propria societate de publicare ţi vânzare de carte şi după cincisprezece ani dc scriere. Dc la acea dată. Glosar al practicilor oculte 4 . Peter s-a născut în 1943 la Bolton. Magia.

la Orangcville. acumulând experienţă şi văzând cum Dumnezeu Se implică în vieţile multor oameni. în 1995 a fost achiziţionată Pierrepont. oameni ce s-au încredinţat echipei care le-a slujit prin puterea Iui Isus. astfel că acum avem un centru în sudul Angliei. Ia Glyndley Manor (lângă Eastboume). la Orangeville. Printr-o mână dc oameni. lângă Toronto. Acest centru va deveni o şcoală internaţională de formare în slujirea pentiu eliberare. De asemenea au fost demarate. Acest centru va sluji păstorilor şi liderilor creştini din întreaga Europă de est. în 1986. precum şi un centru în curs de. Roadele slujirii au apărut cu greu. nici unul dintre pionierii echipei nu-şi imagina ce avea să urmeze.donaţiile şi veniturile obţinute în urma cursurilor de pregătire. Ea nu ar fi putut fi scrisă nici fără miile de oameni care au fost ajutaţi de Dumnezeu la Eilel Grange. în 1991. Nu a fost deloc uşor. Scriptura a prins viaţă prin puterea Duhului Sfânt. Dumnezeu a ridicat o lucrare dc importanţă internaţională. la nord de Toronto. construcţie la Budapesta în Ungaria (pentru păstorii şi liderii creştini din Ungaria şi Europa de est) . în 1984. al cărei prim volum a fost iniţial compilat pentru Misiunea Engleză. am trăit în mod direct dramatica emoţie a adevărului Evangheliei şi am devenit mai conştienţi de realitatea presiunilor şi a problemelor pe care Pavel le descria prietenilor săi din Corint (2 Corintcni 11:22-29). când sediul Eilel Grange a fost achiziţionat într-un mod aţâţ de uimitor. 12 Prefaţă La alcătuirea acestei cărţi au contribuit mai muie persoane. Nimeni nu se aştepta ca el ibe rărea să fie o atât dc strategică parte a vindecării. Alteori. sub ochii noştri. unul în Canada. iar noi am experimentat atât bucuria cât şi durerea. Peter este unul dintre coautorii popularei cărţi Mission Praise. Catalogul Complet al Autoturismelor Engleze pe care 1-a publicat în 1975 a fost multă vreme lucrarea de referinţă asupra istoriei şi datelor tehnice ale tuturor modelelor de maşini fabricate în Anglia până în 1974. Poate că dacă am fi ştiut. Ia Glyndley Manor. aducând vindecare şi eliberare. Lucrarea este o slujire în credinţă care depinde în totalitate dg. Aş vrea să le mulţumesc tuturor pentru aportul pe care l-au adus. Nu bănuiam pe atunci că Dumnezeu ne va duce învăţăturile şi slujirea departe de nordul Angliei. Ei au răspuns multor invitaţii de a învăţa despre vindecare şi eliberare. ea nu ar fi putut apare fără angajarea hotărâtă a tuturor celor care s-au implicat în lucrarea pe care Dumnezeu a iniţiat-o prin Eilel Ministrics. o proprietate în Surrey la care se poate ajunge uşor atât 1 de la aeroportul din Heathrow cât şi dc la cel din Gatwick. Conferinţele de învăţătură şi slujire în Rusia şi în Europa de est au cunoscut o continuă extindere iar acum este aproape realizat şi proiectul unui important centru dc învăţare şi slujire în Ungaria. Centrul Internaţional de Conferinţe de la Brighton este destinat unei audienţe mai numeroase şi a slujit şi la extinderea lucrării spre Europa de est şi chiar mai departe. El este şi un entuziast pescar şi admirator al autoturismelor Alvis. s-a deschis un alt centru iar în 1993 un altul în Canada. într-o perioadă relativ scurtă. la iniţiativă locală.Vindecarea prin eliberare . Deşi semnală de mine. în sudul Angliei. lucrările EIlcl Polonia şi Eilel Estonia Sub conducerea lui Peter echipa de învăţare şi slujire s-a înmulţit considerabil. lângă Budapesta. Uneori Domnul a îngăduit ca membrii echipei să treacă prin dificultăţi în slujire dar în felul acesta.Slujirea practică Domnului peste 300 de consilieri asociaţi. atât în Anglia cât şi în diferite ţări. echipa nu s-ar mai fi alcătuit niciodată.

a h vorbi despre victime spirituală împârăfla lui Dumnezeu şi a vindeca pe cei care au nevoie de Vindecarea celor ce au fost Protecţia ale accidentelor şi traumelor vindecare " {Luca 9:11) este baza normală de slujire. Domn şi împărat. mai întâi. Dumnezeu Duhul Sfânt Evanghelizare şi vindecare Slujirea pentru orfani locuieşte în creştini şi le împarte puterea dinamică prin Temeliile consilierii creştine Slujirea celor respinşi care ei pot continua lucrarea lui Cristos. învăţarea şi slujirea merg întotdeauna mână în mână. Eilel Ministries are o echipă „full-timc" formată din Liber de frică peste o sută patruzeci dc persoane şi peste trei sute de consilieri ea învinsă Liber de apăsare şi nelinişte asociaţi. etc. motivul pentru care ei se află încă în necaz este că nu au aplicat în vieţile lor principii fundamentale cum ar fi iertarea. Deseori.Vindecarea prin eliberare . Refacerea celor respinşi Liber bi Cristos Aspecte speciale ale lucrării de Cei în suferinţă sunt slujiţi de obicei la Healing Retreats unde Vindecarea şi sacramentele eliberare practica lui Isus dc „a primi bine mulţimile. fiind fundamentul oricăror abuzaţi Slujirea sub ungerea Duhului Sfânt învăţaturi. In special in bisericile lor în slujirea pentru eliberare Vindecarea interioara şi locale. in biserica locală Vindecarea prin eliberare pentru de a face ucenici şi de a vindeca bolnavii de orice fel. relativa necunoaştere a slujirii pentru vindecare şi eliberare în Trupul lui Cristos. atât In Anglia cât şi m afara ei. Temeliile slujirii pentru eliberare Pregătirea pentru căsătorie Liber de înclinaţii Respingerea şi cum poate fi în prezent. Eliberarea locurilor Aceasta se realizează prin rugăciune. au arătat. Vindecarea şi retragerea liderilor Ce este înşelarea Vindecare şi prorocie Mulţi oameni au nevoie. Dumnezeu Fiul. Cursurile de pregătire se succed unul după altul. Obiectivele şi profesiunea de credinţă a lucrării sunt următoarele: - Prefaţa împărăţiei lui Dumnezeu. trebuie spus că lucrarea este administrată de o societate de "caritate numită „Tlie Christian Trust". învăţare. Exercitarea darului prorociei împlinirea emoţională Temeliile de credinţa: Rugăciunea dinamică Mijlocirea ţi lupta spirituală Dumnezeu este Trinitate. acceptarea. doctrina şi comportarea. Dumnezeu Tatăl iubeşte întreaga Echiparea pentru slujire Trăirea în plinătatea Duhului omenire. sunt următoarele: Cursuri pentru localnici (cu o durată de 3 zile): Bătălia pentru suflet Vindecarea. înainte de a primi slujirea. că ceva special se petrecea la Eilel Grange. este Mântuitorul şi Sfânt Vindecătorul. iar apoi. Biblia este Temeliile vindecării celor Slujirea celor abuzaţi sexual autoritatea inspirată divin în ce priveşte credinţa. să înţeleagă Sexul şi sexualitatea Vindecarea celor abuzaţi spiritual Umblând sub ungere care sunt temeliile 13 . Aceste cursuri. predicam. Isus Cristos. Pentru cei care nu cunosc Eilel Ministrics. ţinute curent la Eilel Grange. Slujirea pentru eliberare bărbaţi Vindecarea prin eliberare pentru slujire personală precum şi prin pregătirea altora pentru Exercitarea darurilor spirituale femei implicarea in această slujire. aşa cum a dat-o Isus Obiectivele: Formarea unei echipe de slujire Vindecarea prin eliberare împlinirea poruncii lui Cristos de a predica Evanghelia. După salutul Slujba de proroc de bun sosit.Slujirea practica împrejurările aduse dc Dumnezeu pentru învăţare şi slujire.

o Şcoală Internaţională de evanghelizare vindecare şi eliberare este la dispoziţia celor ce doresc să curioasei Loale învăţăturile prezentate la cursurile de mai sus. EIlcl Grange. Primul volum s-a ocupat de bazele biblice ale acestei lucrări. Le mulţumesc tuturor pentru sprijin O conferinţa ce urmează „Bisericii în flăcări" şi care dă şi încurajare. L9W 2Y8. Şcoala durează două luni. adâncească dedicarea pentru Cristos şi să răspundă chemării pe care Dumnezeu o face fiecărui creştin: să 17 . multe dintre De asemenea. Fără ajutorul lor această carte încă n-ar fi şi prezentarea armelor şi uneltelor de care este nevoie pentru publicată! a menţine puterea Bisericii. prevenirea asupra pericolelor textului pentru publicare. lui Ed Pirie şi Lissei Smith pentru eforturile făcute la editarea şi pregătirea şi zidirea Trupului lui Cristos.Slujirea practică Conferinţe de învăţături Prefaţă Pentru obţinerea unor detalii suplimentare. să vindece bolnavii şi să scoată demonii Peter liorrobin Eilel Orange Mai 1995 Acest volum acoperă subiectul slujirii practice din slujirea dc vindecare prin eliberare. Ziua puterii Sale ele fiind incluse în textul cărţii. în care să declari că Isus scrisori şi „sihăstri-rea ' mea în perioadele critice ale scrierii acestei cărţi! este singura soluţie. Lan casier. Eilel Canada. . îmi cer scuze tuturor celor care au îndurat cu dragoste învăţaturi şi mai aprofundate despre cum să stai în credinţă întârzierile mele la masă. Biserica în flăcări O provocatoare conferinţă de 4 zile ce are ca scop echipareaMulţumesc în mod special lui Jonathan C'ansdale. prietenilor şi colegilor care m-au ajutat cu generozitate la pregătirea manuscrisului şi care mi-au dat atâtea sfaturi folositoare. lipsa de promptitudine în a răspunde la într-un mediu spiritual tot mai ostil.. Din toamna lui 1996 aici vor începe cursuri di unul. respectiv doi ani. England. Pierrepont este un centru internaţional de pregătire a Eilel Ministries. Canada. 1 Mulţumesc tuturor celor care au făcut sugestii utile. Prima lună esti dedicată în special învăţării temeliilor scriptuiale de slujire iar cei de-a doua aplicării acestor învăţături în slujirea practică. Această şcoali e^tc destinată în special celor ce vin din străinătate sau celor cc po sâ-şi pună deoparte nouă săptămâni pentru învăţare ş experimentare practică. 16 predice Evanghelia.Vindecarea prin eliberare . Vindecare şi împlinire spirituală O conferinţă destinată ajutării bisericilor locale în implementarea lucrării de vindecare şi eliberare. puteţi scrie la EIlcl Ministries. în apropierea aeroporturilor din Hcathrow ş din Gatwick. în 1995 lucrarea s-a extins prin achiziţionarea proprietăţi Pieirepont din Surrey. Onlario. vindecare şi eliberate in puterea Duhului Sfânt. RRflLOrangeville. sau EIlcl Ministries. Sunt profund recunoscător tuturor membrilor echipei. Rugăciunea mea este ca fiecare persoană care citeşte aceaste cărţi sâ-şi. LA 2 OHN. Lupta este a Domnului O conferinţă de 4 zile despre cum să slujeşti pentru evanghelizare.

cât de important! este punerea unei solide temelii de credinţă. Biserica nu poate ignora aceste elemente vitale ale Evangheliei dacă vrea să aducă speranţă celor zdrobiţi.PARTEA A TEMELIILE LUCRĂRII DE ELIBERARE Un arhitect care vrea să proiecteze o construcţie durabilă. iar în capitolul 3 se va face o prezentare a simptomelor care pot avea o rădăcină demonică. 15 . Prima parte a acestei cărţi se va ocupa de prezentarea modului în care trebuie pusă o temelie solidă lucrării de vindecare şi eliberare. Lucrarea lui Isus a inclus vindecarea şi eliberarea. vindecare celor disperaţi şi liberate în spirit şi gândire celor ţinuţi în captivitate de vrăjmaş. la sfârşitul predicii de pe munte. va proiecta o fundaţie solida. Pe cel care-I ascultă cuvintele. Isus ne arată. El il compară cu un om care şi-a zidit casa pe stâncă.

sufletul şi trupul oamenilor. Satan caută să producă haos şi dezordine. astfel. a sufletului şi trupului şi înţelegerea scriplurală a demonicului şi a lucrării de eliberare. Isus S-a confruntat cu loale tipurile dc vindecare. doar puţine fac legătura între vindecarea duhului. inacceptabilă cu privire la caracterul şi spiritualitatea Fiului lui Dumnezeu! Slujirea de'vindecare a lui Isus a fost perfect echilibrată. El a slujit fiecărei persoane în funcţie de situaţia în care aceasta se afla. Isus a făcut posibilă continuarea slujirii Sale de vindecare (prin Biserică). 21 .Capitolul 1 Introducere O slujire echilibrată pentru vindecarea prin eliberare In lucrarea Sa. eliberându-i de puterile întunericului. Aceasta înseamnă că El a vindecat duhul. O slujire care ignoră oricare dintre aceste aspecte. este a provocare adusă acelor minţi din secolul XX care neagă aspectul eliberării din lucrarea Sa. Faptul că prima vindecare pe care Isus a făcut-o a fost prin scoaterea unui demon (Luca 4. Vindecarea este restaurarea ordinii lui Dumnezeu în duh. O concluzie. că Isus S-a înşelat datorită limitelor cunoaşterii din epoca Sa. Se afirmă. este neechilibrată! în ultimii ani s-au scris multe cărţi despre vindecare dar cu toate că majoritatea tratează subiectul luptei spirituale. evident. calificându-l ca o înşelare datorată ignoranţei din acele vremuri. Prin cruce. suflet şi trup.31-36).

cele menţionate în Scriptură . Nimeni n-a dorit acest lucru. Şi nici n-am fost avertizat de multiplele căi prin care demonicul poate câştiga teren in viaţa mea. spiritualul întrepătrunde atât de mult cult-ira încât orice expresie a credinţei creştine care nu are un răspuns la acest vital aspect al creştinismului. cu totul alta. clădirea în care a început lucrarea. Ştiam totul despre mărturisirea păcatului. mi-am dat seama că unele simptome 23 • . aşteptare. Omul raţionalist din vest crede. am fost influenţat de experienţa limitată a mediului creştin în care mă aflam. experienţa m-a înspăimântat şi m-am simţit uşurat când totul . percepţia mea ar fi fost. dar nu ştiam că dacă păcatul a condus la demonizare aveam nevoie şi de curăţirea de consecinţele lui.Anglia creştină"). că educaţia şi civilizaţia ne-au scăpat de demoni sau ne-au luminat cu •„adevărul" că demonii nu există şi deci nu mai este nevoie să-i luăm în considerare atunci când analizăm situaţii sau fenomene ce par a avea explicaţii logice şi ştiinţifice.i mă aştept ca un aspect atât dc esenţial al Evangheliei să fie. Este un lucru oarecum surprinzător. în timpul unei eliberări. pe vremea aceea. ştiam că spiritismul şi toate celelalte forme de implicare în ocultism sunt periculoase. ca şi mulţi alţii. Nici educaţia şi nici experienţa din biserica mea nu m-au pregătit în vreun fel pentru această lucrare. Ştiam ce este păcatul. Din fericire. nu l-am recunoscut! îmi amintesc cum. Căci acolo. am devenii: conştient de relevanţa. Acest mod de gândire raţionalist este nescriptural. la acele începuturi. încă din adolescenţă. Personal. Dar nu este oare posibil ca ştiinţa 2? să dea explicaţii raţionale căilor prin care demonii au acţionat. începuturile Dumnezeu mi-a dat viziunea lucrării Eilel cu zece ani înainte de a cumpăra Eilel Grange. Dar. deoarece Scriptura ne spune clar că trebuie să scoatem demonii. ca şi în multe alte părţi ale lumii. desigur. Dar nimeni nu mi-a spus că dacă am practicat astfel de lucruri pot deveni demonizat. acum îmi dau seama că din educaţia mea creştină lipsea o întreagă dimensiune a înţelegerii spirituale. bine consolidat in viaţa mea. în . Biblia ne arată că evenimentele din vieţile oamenilor sunt cauzate de intervenţia directă a lui Dumnezeu. Şi dacă cineva se poate dispensa atât de uşor dc o atât de importantă parte a slujirii lui Isus (o treime din vindecările făcute de Isus . actualitatea şi nevoia dc a sluji pentru eliberare numai atunci cănd cu însumi am începui să mă rog pentru bolnavii care nu se vindecaseră prin rugăciunea obişnuită. în primul volum am prezentat în detaliu temeliile scripturale şi uncie exemple practice din lucrarea de eliberare ce arc ca model slujirea iui Isus. inclusiv dc eliberare. proiectare şi pregătire. Privind în urma. demonii dintr-o fată s-au manifestat ca o pisică sălbatică. ştiam că puteam fi iertat.s-a terminat! In alte ocazii. de aceea. dar nu ştiam că practicarea continuă a păcatului poate da acces demonicului in viaţa mea. Dc atunci am văzut de nenumărate ori acel gen de manifestări dar. problema eliberării a rămas o necunoscută teologică. pentru majoritatea populaţiei nu va fi deloc credibilă. în general. şi în special sectoarele liberale şi evanghelice ale Bisericii. ca şi pentru cei mai mulţi dintre creştinii din generaţia mea. Atât educaţia mea creştină cât şi bisericile în care am fost membru au pus accent pe necesitatea vitală a aplicării Scripturii. Dacă aş fi crescut în Malaiezia sau în Nigeria. producând unele boli? Lipsa de credinţă în supranatural afectează atât lumea raţionalistă cât şi pe cea religioasă.au fost făcute prin eliberare). de cele mai multe ori. care a cedat ispitirii Iui Satan. Azi îmi dau scama că în toţi acei ani de rugăciune. fie datorită presupunerii că demonii nu-i pot afecta pe creştini şi de aceea slujirea dc eliberare este irelcvantă pentru Biserica modernă.Vindecarea prin eliberare .Slujirea practică Introducere Dc vreme ce bolile sunt consecinţe ale căderii omului. ca o premiză a trăirii unei vieţi în armonie cu învăţăturile biblice! Ar fi trebuit. atunci trebuie să ne întrebăm dacă în Biblie mai există ceva care să nu fie expus îndoielii şi necredinţoi. Şi cu. fie datorită greşitei credinţe că demonii se găsesc doar în cine ştie ce locuri îndepărtate şi sălbatice (şi de aceea nu trebuia să ne facem probleme din cauza lor aici. este greu dc presupus că există vreo formă de slujire creştină care poale ignora posibilitatea existenţei dimensiunii demonice în vindecare. s. rareori m-am confruntat cu demonicul arunci când m-am rugat pentru oameni şi.

Nu aveam nici o îndoială că demonii erau reali şi că noi. în diferite forme. Am cerut Domnului să ne arate toate puterile întunericului din viaţa acelui om. şi i-am strigat în telefon: „Ajutor. a cerut slujire Ia sfârşitul primului nostru serviciu dc vindecare de la Eilel Grange. vino repede aici!" demoni şi azi. în ianuarie 1987. n-am scos mai mult de doi demoni! Primele câteva săptămâni au schimbat însă totul! Ne-am dat seama că mulţi dintre oamenii care veneau la noi pentru a fi ajutaţi. -I-am atins umărul şi imediat a fost aruncat la pământ. Toate acestea nu puteau fi explicate decât prin acţiunea malefică a unor fiinţe supranaturale. Oameni care nu crezuseră vreodată ca ar putea fi afectaţi 25 în cele din urmă John a' fost eliberat nu de unul ci de mai mulţi 24 . mai târziu. cu răspuns al demonilor la acţiunea iui Dumnezeu.şi vicarii. târziu în noapte. • Când a venit. Alunei mi-om dat seama pentru prima oară că rugăciunea credinţei este o rugăciune „periculoasă"! Când Duhul Sfânt a coborât peste el. o cauza supranaturală. cursurile de pregătire pentru slujirea de eliberare s-au dendat deja. anglicani plecau acasă cu convingerea că aveau de acum cheia cunoaşterii unor adevăruri prin care-i puteau ajuta pe cei din bisericile lor. Nu aveam toate răspunsurile . am telefonat ţinui alt membru al echipei de slujire. Astăzi ştiu că fără eliberare probleme'? lui John n-ar fi primit nici un răspuns şi pentru el n-ar mai fi fost nici o speranţa. şi în special cei care aveau de multtimp probleme. au fost primele lui cuvinte. John avea 0 problemă! Scoteam primul demon la Eilel Grange. Degetele i-au înţepenit. Apoi a venit cel care. de 40 de ori. care se comportau exact ca şi . transformând frumoasa noastră canapea într-un câmp de bătălie. acesta li constliase minunat pe John şi pe soţia sa. când porţile lui Eilel Grange s-au deschis.Slujirea practică \ Introducere demonice mai puţin evidente pot avea totuşi. Probabil.Vindecarea prin eliberare . numite probabil demoni. am aflat mai multe despre el şi nc-am dat seama că este înţelept să nu slujeşti imediat pentru vindecare. Domnul a îngăduit să începem primul nostru curs dc prezentare a lucrării de eliberare. şi-a predat viaţa lui Isus. tfirându-se şi vomitând. trupul i-a devenit aproape rigid şi a alunecat de pe scaun jos. EIlcl Grange în noiembrie 1986. înainte ca lucrarea de ta Eilel Grange să înceapă. John a fost primul dintre cei pe care Dumnezeu i-a îndreptat spre lucrarea noastră dc eliberare. Lawrence nc-a spus cum s-a vândut Iui Satan pe când se afla în închisoare şi cum. creştinii. erau prinşi într-o plasă demonică şi aveau nevoie de eliberare. Dar în ciuda acestui ajutor. pe covor. Un tânăr a fost adus la noi de pastorul lui. în timp ce demonii din John începeau să se manifeste violent. aveam puterea şi autoritatea de a-i scoate din oameni. citind un Nou Testament Gideon. îmi aduc aminte că. relaţiile dintre cei doi soţi continuau să se deterioreze şi John era într-o stare din ce în ce mai rea.creaturile" cu care S-a confruntat Isus. întotdeauna. Când scriu aceste rânduri. în afara a ceea ce făcuse păstorul. oameni care au fost vindecaţi prin eliberare. Când a ieşit în faţă. „Mi-c tare frică". Deşi demonii din el erau puternici. Timp de doi ani. Lawrence tremura tot Toată lumea privea spre ţâţa iui acoperită dc tatuaje şi spre trupul lui vânjos. primul. în trupul acelui tânăr s-a produs o puternica reacţie fizică. cu păstorul său. Am decis însă să nu-i sluijm în faţa atâtor oameni şi i-am cerut să vină la noi spre sfârşitul săptămânii. doar pe baza unor informaţii sumare. mi-om dat seama că lucrarea de eliberare este o parte esenţială a vindecării şi am început să le împărtăşesc şi altora acest adevăr.nimeni nu le are. Se părea că erau puţine lucruri de făcut. harul lui Dumnezeu ne-a călăuzit pas cu pas şi ne-a arătat cc trebuie să facem pentru a-1 conduce spre eliberare. întrebându-se ce ne vom face cu acest atât de nepotrivit candidat la vindecarea creştină. strălucea lumina speranţei! Chiar . Era clar. el şi soţia lui trăiesc minunat. La aceste cursuri au existat. dacă se găseau acolo! Dar practic. La mai puţin de un an de la începerea lucrării. ca urmare a subminării întăritorilor demonice şi a revelării adevărului. căsătoria Iui s-ar fi distrus iar el ar fi ajuns rău. şi pe care le-a spus ucenicilor să le scoată din oameni. Dar pe măsuri ce prezentam lucrurile pe care Domnul ni le descoperise vedeam cum în ochii celor care au avut curajul de a-şi risca reputaţia venind la noi. după atâţia ani.

Atunci când un duh rău se află într-o persoană. 2. pe lângă o detaliată expunere a tuturor pasajelor biblice care sunt relevante pentru lucrarea dc eliberare. Astfel cl a devenit Satan. nu S-ar fi limitat la a cere ucenicilor Săi să citească un manual! Temeliile scripturale de credinţă Primul volum al Vindecării prin. unele importante temelii de credinţă. demoni sau duhuri rele. omul a devenit vulnerabil fală de Satan şi fiinţele supranaturale pe care cl le arc în control. primind în schimb darul fără plată al lui Dumnezeu. Lucifer (aşa cum se numea el. ţinându-1 pe acesta în robia lui Satan şi departe de restabilirea relaţiei. 3. omul. Eu cred că Isus. Isus. chiar dacă în zilele Sale cărţile ar fi fost la îndemâna oricui. 5. Deşi aceasta carte oferă multe dintre informaţiile necesare practicii de eliberare prezentate la cursurile noastre. îndemnându-l pe om la nesupunere faţă de Dumnezeu. înainte de a continua să-l citiţi pe acesta. veţi vedea că sunteţi mult mai bine pregătiţi pentru a aprecia şi a aplica conţinutul acestui al doilea volum şi a sluji pentru vindecare în Trupul lui Cristos. suflet şi trup. acea persoană este demon izată. Dumnezeu a pregătit o calc de ieşire din situaţia în care se află omenirea trimiţându-L pe Fiul Său.eliberare a avut ca scop stabilirea bazelor biblice ale lucrării de eliberare. Isus Şi-a început lucrarea împlinind prorocia din Isaia 61:1.duh.Vindecarea prin eliberare . 4. Aceste puteri ale întunericului nu au un trup fizic şi caută să ocupe trupurile bărbaţilor şi femeilor pentru a-şi continua răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu şi a creaţiei Sale.Slujiieajţracţică' Introducem personal de vreun demon. cunoscute ca îngeri căzuţi. predicând Vestea cea Bună. Ştiind cât de puternică este tentaţia de a intra direct în slujirea pentru eliberare.moartea. Satan şi-a continuat răzvrătirea. pc pământ. O parte a oştirii angelice s-a alăturat lui Saian în răzvrătirea sa şi a fost şi ea alungată din cer. Izvorul cunoaşterii noastre esle Biblia şi este esenţial să înţelegem din Cuvântul lui Dumnezeu ce este lucrarea de eliberare şi care este sursa autorităţii pc care noi o avem asupra demonilor. probabil. 8. Dc aceea omul este şi el o trinitate . vreau să vă încurajez să citiţi (dacă încă nu aţi făcut acest lucru) primul volum. Dumnezeu este Trinitate: Tată. Dumnezeu a creat omul ca fiinţă spirituală. i-a dat un suflet şi 1-a pus într-un trup pe durata vieţii lui pe pământ. Toţi cei care cred în Isus. la început). Isus a văzut când Satan a fost aruncai pe pământ Pc pământ. Fiu şi Duh Sfânt. Isus ne-a arătat cum este Dumnezeu (care este natura Lui) şi a murit pe cruce pentru păcatele lumii. Astfel. Dumnezeu. 7. adversarul. 9. Primul volum a stabilit. Dumnezeu a creat toate fiinţele supranaturale angelice. au fost eliberaţi de puterile întunericului care lucrau adânc în vieţile lor. a fost izgonit din cer deoarece a vrut sâ-şi atragă gloria şi închinarea care i se datorau de drept numai lui . cu Dumnezeu. 10. vindecând bolnavii şi scoţând 27 2 6 . • Făcând astfel. 11. Aceste temelii sunt vitale pentru conţinutul de învăţătură din acest volum şi este bine să ie reamintim: 1. viaţa veşnică. • Omul a păcătuit (s-a alăturat răzvrătirii) şi s-a înstrăinat de Creatorul său. se nasc din nou din Duhul lui Dumnezeu şi sunt izbăviţi de singura răsplată pc care o dă Satan . 6. ea nu are intenţia de a se substitui contactului direct cu prezentarea învăţaturilor şi a pârtăşiei cu ceilalţi creştini implicaţi în această lucrare. unul dintre arhangheli..

12. înainte de a se întoarce în cer. slujirea de eliberare este destinată numai creştinilor. 16. în Marea Trimitere. El le-a spus ucenicilor să facă aceleaşi lucruri. în formare a fost însărcinată să predice Evanghelia. nevoie de eliberare. O parte vitală a lucrării de eliberere este recunoaşterea şi îndepărtarea drepturilor pe care demonii le deţin. Când cineva devine creştin. dar este cert că anumite teritorii din viaţa lui pot fi ocupate sau subjugate de ei.Slujirea practica Introducere demonii din cei demoni/aţi. etc. astfel încât persoana (sau locul) să fie eliberată de consecinţele demonizării. dacă o persoană refuză să creadă câ poate fi demonizală. 28 29 . . la fel cum a tăcut El. vindecând bolnavii şi eliberându-i pe cei demonizaţi. Biserica. Scopul principal al acestui volum este de a-i învăţa pe cei care sunt implicaţi în slujirea de vindecare creştină cum să îndepărteze drepturile demonilor scoţându-i astfel din vieţile oamenilor (sau dintr-un loc). Cristos a dat creştinilor autoritate asupra puterilor întunericului pentru ca ei să poată elibera oamenii de demoni. Aceste însărcinări nu au fost niciodată anulate şi de aceea Biserica de azi este şi ea însărcinată să predice Evanghelia. cuvântul „posedat" implicând stăpânirea. creştinii pot fi demonizaţi şi pot avea. ei însă nu mai sunt proprietarii acelui om. fiind astfel protejaţi de pericolele rcinfestării. 17. de multe ori puterile întunericului au control asupra vieţilor oamenilor datorită nesocotirii acestor evidenţe. 14. Deşi toate aceste temelii de credinţă sunt adevăruri indiscutabile. Un creştin născut din nou nu poate li posedat de demoni. 15. deoarece numai creştinii pot fi umpluţi cu Duhul Sfânt.Vindecarea jţrin ellbarare . 18. 13. atunci este puţin probabil că ea va fi vindecată prin eliberare deoarece prin necredinţă dă demonilor un drept de şedere. Demonii ocupă teritorii în vieţile oamenilor datorită drepturilor care le-au fost date prin păcat. să vindece bolnavii şi să scoată demonii. Astfel. De exemplu. De aceea. Noul creştin devine „posedat de Dumnezeu". abuz. ca urmare. arc loc o schimbare de proprietar. în general. El le-a spus ucenicilor să meargă şi să tacă alţi ucenici pe care apoi să-i boteze şi să-i înveţe să Iacă aceleaşi lucruri pe care El i-a învăţat pe ei. să vindece bolnavii şi să scoată demonii. Dar asta nu înseamnă că toţi demonii care se aflau în omul acela înainte de convertire vor pleca imediat ce convertirea se produce. primii ucenici. Mă rog ca aceasta carte să fie larg folosită pentru a aduce vindecare şi eliberare în Trupul lui Cristos. să le facă. în Faptele Apostolilor vedem cum Biserica primară a început să împlinească Marca Trimitere predicând Evanghelia.

Se pare că metoda de învăţare a lui Isus (privind vindecarea şi eliberarea) era preponderent experimentală. Dar relatările Evangheliei nu ne . . Ei au fost primii care au primit puterea şi autoritatea Sa de a vindeca bolnavii şi de a scoate demonii. în Luca 9:1-2 ni se spune că Isus a dat autoritate ucenicilor Săi.spun nici cum le-a cerut Isus ucenicilor să vindece bolnavii şi nici cum să elibereze oamenii de demoni! Acesta a fost motivul pentru care în primul volum am insistat atât de mult asupra învăţămintelor pe care le putem trage din eliberările înregistrate în Evanghelii.Capitolul 2 Pregătirea lucrării (învăţăturile de bază privind vindecarea şi eliberarea) Cum Şi-a împărtăşit Isus lucrarea ucenicilor Săi Nu încape îndoială că Isus a considerat eliberarea ca fiind o parte vitală a lucrării Sale şi a strategiei misiunii Sale mesianice. Lucrarea de eliberare a demonstrat lumii autoritatea absolută pe care EI o are asupra lui Satan şi a puterilor întunericului. Acest fapt este cauza împotrivirii faţă de lucrarea de eliberare practicată în Biserică.

. Au văzut lucruri care nu se mai întâmplaseră niciodată în istoria omenirii! A fost pentru ei. (repetând de câte ori este nevoie) • Dar nu uitaţi... Apoi i-a trimis să împărăţia lui Dumnezeu şi să vindece pe cei bolnavi.. Apoi întoarceţi-vâ şi spuneţi-Mi «ce aţi făcut şi cu ce probleme v-aţi confruntat. mergând apoi să le faceţi singuri. că înainte de a hrăni mulţimile „Isus le-a primit bine. Şi dacă ci nu le aud şi nu le înţeleg. atunci slujirea va fi dificilă şi. în rugăciune şi în vedenie. le-a dat putere şi autoritate peste toţi demonii şi sâ vindece bolile.. iar apoi încercaţi voi înşivă să tăceţi aceste lucruri. nu mai este mult şt Eu mă voi întoarce în cer. Bolile şi suferinţele au de obicei. vindecare. să găsim în Evanghelii şi instrucţiuni detaliate despre modul în care trebuie să vindecăm bolnavii şi să scoatem demonii.. să-şi verifice chemarea şi să înveţe Ucenicii au fost învăţaţi timp de trei ani în felul acesta... aşa că profitaţi de prezenţa Meu pentru a câştiga experienţă practică! Am văzut că acest sistem dc învăţare a fost deosebit dc eficient în pregătirea membrilor echipei noastre de slujire! Bl permite oamenilor. " (Luca 9:11).lius a chemat pe vestească cei doisprezece ucenici ai Sâi. ca o condiţie esenţială a lucrării de eliberare la care EI mă chema. trebuia ca persoana să cunoască adevărurile care o puteau ajuta să-şi pună în mod corect priorităţile în viaţă." nevoie de vindecare. Dar. o experienţă traumatică să descopere că punctele trei şi patru trebuiau să facă parte din pregătirea lor. ciudat.'Luca menţionează. Pentru a rezolva probiemele-râdăcină. iar apoi. ctc. învăţare. O bună primire.Slujirea practica Pregătirea literarii a) b) c) d) c) l'iaclic. respectând această ordine. 32 Isus ştia că multe (dar nu toate) dintre problemele oamenilor erau o consecinţă a păcatului şi a relaţiilor greşite. ce vedem atunci când privim la învăţăturile lui Isus. Luca menţionează cu atenţie că Isus Ic-a cerut acest lucru:. Ce incredibilă însărcinare! Deoarece prima parte a metodei Sale de învăţare era . ucenicii au trebuit să înveţe nu atât nişte tehnici de. în prezenţa Mea. dc exemplu. Domnul m-a învăţat să o respect cu mult înainte de înfiinţarea Eilel Grange sau de a avea vreo experienţă mai importantă în vindecare sau eliberare. aproape sigur. aşa cum sunt ele menţionate în Evanghelii? El învăţa în primul rând despre împărăţia lui Dumnezeu . eliberare cât nişte adevăruri de bază. ar fi trebuit. Tratarea rădăcinilor problemei este un lucru esenţial. iubirea aproapelui..I mikmrea prin eliberare . Aceasta este o lecţie pe care. Duhul Sfânt mi-a pus în inimă cea de-a doua parte a versetului 11 din Luca 9.despre dragoste. cc pune mare preţ pe capacitatea de a învăţa formule şi a aplica tehnici. oricât dc diferiţi ar fi ei. le vorbea despre împărăţia lui Dumnezeu şi vindeca pe cei care aveau A a) b) Ascultaţi cu atenţie ceea ce vă spun şi priviţi la ceea ce fac. (Luca 9:1-2). prezentând unele pilde care ilustrau adevărurile fundamentale a ceea ce azi numim viaţa creştină. trecând apoi unele examene care sâ dovedească calificarea! învăţăturile iui Isus Deci. nu găsim nimic de felul acesla! Doar o poruncă: „ Duceţi-vă şi faceţi ce v-am spus!" lată un mod dc a proceda stânjenitor pentru o lume educată. Dar nu este aşa! Aceste învăţături conţin informaţii vitale. ele. iertare. Dacă oamenii care vin să primească ajutor nu sunt primiţi cu dragoste. probabil. desigur.o rădăcină şi pentru ca vindecarea pc care EI o dădea sâ fie definitivă. Este o lecţie greu de învăţat deoarece noi dorim aproape instinctiv să vedem imediat miracole! . A fost pentru ei o experienţă uimitoare să-L vadă pe Isus la lucru. aceasta ar însemna: Ascultaţi cu atenţie ceea ce vă spun ţi priviţi la ceea ce fac.Ascultaţi cu atenţie ceea ce vă spun'1. este puţin probabil că ei vor asculta învăţaturile de care au nevoie. Este semnificativ faptul că Isus a făcut cele mai importante vindecări atunci când dădea învăţături. Cineva poate va spune „Asta nu prea i-a ajutat pe ucenici să înveţe cum să scoată demonii". ineficientă.

Am „văzut" oameni care veneau încărcaţi de probleme şi afectaţi de diferite boli. şi era foarte eficientă! în vedenie Domnul mi-a arătat apoi cum oameni în . . am prezentat deseori învăţăturile dc bază pentru pregătirea vindecării şi eliberării. spunându-le cât dc credincios este Domnul. După un timp s-a ridicat. în ciuda răzvrătirii şi a păcatului care se afla în inimile lor. Aş vrea să menţionez doar aspectele esenţiale ale relatărilor Evangheliei care. Pregătirea lucrării Nici cu n-am fost unul dintre cei care să dorească răbdător primirea învăţăturilor de bază pentru slujirea dc eliberare. Peste ani. a îndepărtat corsetul din material plastic pc care trebuia sâ-1 poarte pentru a-i imobiliza coloana şi a început să facă exerciţii de gimnastică.necaz veneau la ceea ce noi aveam să numim mai târziu Healing Retreats. Am văzul că deşi trebuia să preluăm autoritate asupra puterilor întunericului şi să scoatem demonii. Medicii îi spuseseră că spatele ii era atât de bolnav încât în douăsprezece luni va fi probabil într-un scaun cu rotile şi nu va mai putea umbla vreodată! Dar Dumnezeu îşi onorase cuvântul. Fără ca. Dar El nu-mi dădea alte soluţii. Am văzut apoi cum oamenii începeau să fie vindecaţi şi eliberaţi atunci când primeau învă|ăturile şi când întăriturile din vieţile lor erau dărâmate. Ei trebuiau să 'fie captivaţi de dragostea unui Dumnezeu care a pregătit totul pentru ei. în timpul nopţii Dumnezeu făcuse o minune. într-o scară de slujire pentru vindecare. Am „învăţat" toate învăţăturile de bază ale Evangheliei pc care Domnul mi le descoperea ca necesare în situaţiile în care se aflau oameni. Se pare că boala ei fizică a fost. El mi-a deschis ochii pentru a vedea şi a înţelege.pentru traLarea acestor subiecte trebuie scrisă o carte. căci seara îşi scosese protezele auditive Era complet surdă dc o ureche şi optzeci la sută surdă dc cealaltă. ne-a cerut să ne rugăm pentru spatele ei (adevăratul motiv pentru care venise la noi) şi am putut vedea cum Domnul S-a coborât în puterea Duhului Sfânt. sunt foarte eficiente in pregătirea oamenilor pentru slujirea de vindecare şi eliberare. adevărul învăţăturilor lui Isus avea puterea de a elibera oamenii. Ungerea lui Dumnezeu a fost atât de mare asupra ci încât n-a putut sta în picioare şi s-a prăbuşit pe covor! A simţit cum Dumnezeu lucra în coloana ci vertebrală. parţial. deseori am plâns în faţa celor pc care îi văzusem în vedenii. Era aceeaşi înţelegere pe care o dăduse şi ucenicilor. aşa cum am văzut noi. a fost trezită dc o bătaie in uşă Era o minune. Principii de bază La întâlniri de vindecare sau în biserici. Nu voi prezenta aici detalii despre iertare şi acceptare . Apoi s-a rugat. I. Dc treizeci de ani purta acea amărăciune şi nimeni nu trebuia sâ-i spună ei ce avea de lâcut! S-n dus acasă dar în noaptea aceea Domnul n-a lăsat-o să doarmă. înţeleg puţin 35 34 . apoi El îmi arăta consecinţele ce puteau apare. vindecând-o fără ca cineva sâ sc roage pentru ea. s-a înfuriat pe mine deoarece i-am spus că trebuie să-i ierte pc cei care o răniseră. Dimineaţa. deoarece sunt adevăruri menţionate in Biblie. Numai atunci când L-am crezut pc Dumnezeu pe cuvânt şi am acceptat că ştia ce face. Nici unul dintre noi n-o va uita pe Pat care. i-a iertat pe toţi şi a adormit. în slujirea practică am văzut că mulţi creştini. Dar acest adevăr trebuia învăţat în aşa fel încât oamenii să nu fie plictisiţi cu o teologie uscată sau împinşi să sc simtă respinşi sau osândiţi de un Dumnezeu căruia nu-i păsa de ci. Nu este vorba de ceva descoperit dc Eilel Ministries. învăţăturile îşi atingeau scopul şi minunile dc vindecare începeau să se producă. Pat nu ar fi fost vindecată. Cine şi ce suntem noi pentru Dumnezeu Spre uimirea mea. Înainte dc a pleca. A venit în fugă la noi pentru a ne spune ce s-a întâmplat. Şi am văzul că acest fel de învăţare funcţiona. deşi unii dintre ci de mulţi ani membri ai unor biserici. o consecinţă a amărăciunii carc-i controla viaţa. Dumnezeu făcuse un uimitor miracol. cum o numea ea) cu toţi cei pc care trebuia să-i ierte.. Acesta este un caz clasic de vindecare în care esenţială a fost învăţătura privind iertarea. Mereu li întrebam pe Domnul dacă L-am auzit bine sau nu atunci când îmi vorbea despre aceste lucruri. La unu şi jumătate dimineaţa s-a hotărât să se supună! A scris o listă (lista „urii".

provocându-ne o durere ce poate dura mult timp. Atunci când suntem răniţi în emoţiile noastre. dc exemplu. suflet şi trup să devenină parte integrantă a învăţăturilor pc care le dăm la EIlcl Grange. de exemplu. Reciproc.41). e) In duh Cea mai importantă vindecare de care oamenii au nevoie este restabilirea relaţiei lor cu Dumnezeu. Ei sunt victime ale afecţiunii descrise de versetul „duhul este plin de râvnă. luau parte săptămânal la studii biblice. b) în minte Mintea nu este creierul. Rezultatul este lunga suferinţa emoţională sau demonizarea. De aceea. 26. duhul este mort (adică foarte bolnav!) pentru Dumnezeu datorită păcatului. participau regulat la întâlniri de rugăciune sau erau chiar conducători de biserică! Uneori oamenii işi dau seama de consecinţele îndepărtării de Dumnezeu numai atunci când au probleme. de obicei. 2. fie ne-o reprimam. Putem fi bolnavi şi datorită prezenţei unui duh rău (demon) care operează în vreuna din zonele vieţii noastre. c) în emoţii Emoţiile sunt sentimentele noastre. dc exemplu. Dc aceea a trebuit ca adevăruri de bază cum ar fi realitatea creării noastre ca duh. Fără o relaţie personală cu Isus. durerea este. există mulţi oameni perfect sănătoşi fizic. Atunci când înţeleg că există o legătură între viaţa spirituală şi ceea ce se întâmplă în trup. se pot întâmpla două lucruri: fie ne mărturisim 36 suferinţa şi suntem vindecaţi de apăsare. Atunci când vreun organ ne este afectat şi funcţionează incorect sau atunci când avem o infecţie împotriva căreia. spunem că suntem bolnavi. ambele cu efecte devastatoare. Ea este o parte a sufletului.Slujirea practică Pregătirea lucrării sau chiar de loc felul in care Dumnezeu ne-a creat şi modul în care El doreşte ca noi să trăim în lumea creată de El. există şase zone principale in care omul poate fi bolnav. spunem că ea este bolnavă mental. Sufletul are şi el trei părţi componente: mintea. duhul trebuie să se nască din nou. Uneori rănile ies la suprafaţa numai după ani de zile când. Cum putem fi bolnavi Noi putem fi bolnavi în oricare sau în toate părţile constituente ale fiinţei noastre: trup. Voinţa lor este prea slabă (bolnavă) pentru a rezista presiunilor pe care oamenii Ic fac asupra lor sau pentru a învinge ispitirile fizice. a) în trup Boala fizică este cea mai evidentă şi uşor identificabilă formă de boală. dar ale căror minţi sunt grav bolnave. De aceea. Am fost impresionat de numărul celor care au venit la Eilel Grange pentru a fi ajutaţi şi care. adică o boală fizică. Unii chiar lucrau în evanghelizări. cancer la creier. Atunci când funcţionarea minţii nu mai este sub controlul persoanei afectate. dacă o fată a fost abuzată sexual de tatăl ci. fără nici o afecţiune a creierului. ea va resimţi o puternică durere emoţională („De cc mi-a făcut tatăl meu aşa ceva?"). Poţi avea. suflet sau duh. în ciuda anilor petrecuţi în biserici. Dar datorită fricii de urmările dezvăluirii incestului. emoţiile şi voinţa şi putem fi bolnavi în oricare dintre ele.Mulţi oameni sunt bolnavi pentru că nu au puterea de a lua decizii corecte.Vindecarea prin eliberare . Pentru mulţi bolnavi a fost o revelaţie să afle că simptomele lor fizice pot avea o rădăcină emoţională şi că există o legătură între. Când o persoană se naşte din nou ea poate fi umplută cu Duhul Sfânt. care îi poate aduce darul vindecărilor şi îi poate da autoritatea dc a ţine Ia distanţă demonii de care a fost eliberată. dar poţi fi in acelaşi timp sănătos mental. cruzimea cu care taţii lor s-au purtat cu ci în copilărie şi bolile dc care au început să sufere peste 40 de ani. dintr-un anume motiv. reprimată. 37 dar carnea este neputincioasă" (Matei . vindecarea fiind imposibilă. Dc exemplu. relaţiile conjugale falimentează datorită problemelor sexuale d) în voinţă . trupul nostru nu poate lupta. nu au înţeles niciodată adevărurile de bază ale Evangheliei.

îi pot încleşta maxilarele. oamenii sunt mult mai deschişi să asculte ce le cerc Dumnezeu. 3. spunând că dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor. • Aceste şase căi de îmbolnăvire nu sc exclud reciproc. Nevoia de a ierta în rugăciunea Tatăl nostru Isus arată foarte clar că iertarea păcatelor noastre este condiţionată de dorinţa noastră dc a ierta păcatele celorlalţi! El ne reaminteşte acest adevăr şi în Matei 6:15. Biserica cunoaşte de la început aceste adevăruri de bază. Deseori am fost martori la extraordinare bătălii date cu demonii rezidenţi atunci când aceştia au făcut tot ce-au putut pentru a împiedica persoana să pronunţe iertarea celor care au abuzat-o. Odată ce cuvintele de iertare au fost pronunţate. De aceea. pentru ca cel care vrea să ierte să nu poată vorbi.Vindecarea prin eliberare . nu vor să 38 ierte şi poartă ranchiună celorlalţi oameni. de exemplu. Pentru unii. sexual. aflarea veştii că sunt iertaţi (uneori pentru prima oară în viaţă) poate deveni cea mai importantă vindecare pe care au experimentat-o vreodată. Unii teologi au încercat chiar să modifice învăţăturile Sale pentru a Ic face să 39 . Desigur. eliberarea se poate produce. dar ea nu a avut de multe ori curajul sau convingerea de a spune oamenilor adevărul. aşa cum 1-a spus Isus. deşi vor să li se ierte păcatele. adevărul demonstrat de Isus prin viaţa şi învăţăturile Sale. îl pot determina să încerce să fugă de la locul dc slujire. îl pot determina să încerce să se autostranguleze (sau să stranguleze pe unul dintre membrii echipei de slujire). Aplicarea adevărului conduce la o profundă uşurare datorită ruperii influenţei puterilor întunericului. ci pot ajunge să-i ierte pc ceilalţi şi să Ic accepte iertarea. Am observat că atunci când le vorbesc oamenilor despre puterile întunericului. dacă nu in toate. Ea are consecinţe atât temporale cât şi veşnice. Asemenea interpretări sunt nebiblice şi celor ce afirmă că este greu să le spui oamenilor astfel de adevăruri dureroase aş vrea să Ic spun că este şi mai dăunător să nu le spui. înainte de a sluji pentru vindecare. Am observai că atunci când explicăm aceste lucruri. aceste şase zone ale vieţii lor. Mulţi îşi imaginează că nu arc mare importanţă ceea ce crezi sau ceea ce faci deoarece Dumnezeu este atât dc iubitor încât oricum ne va ierta şi ne va lăsa să intrăm în împărăţia Cerului. aproape întotdeauna va trebui confruntat demonicul din vieţile lor.Slujirea practică Pregătirea lucrării îşi dau scama dc nevoia de a-L cunoaşte cu adevărat pe Dumnezeu. Atunci când se slujeşte celor ce suferă fizic dc multă vreme. îi pot ataca respiraţia. dacă nu-ţi dai seama dc acest lucru. o lungă suferinţă fizică poate cauza mari probleme emoţionale. Când oamenii înţeleg mecanica modurilor de îmbolnăvire. nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre". vindecarea In duh este cea mai importantă dintre vindecările dc care omul arc nevoie. ci pot aprecia factorii hotărâtori care acţionează în vieţile lor. orice ar putea împiedica aplicarea adevărurilor biblice. dc fapt. despre realitatea existenţei duhurilor rele şi a acţiunii lor în vieţile oamenilor. în slujirea pentru vindecare. îi pot provoca confuzie. în dragoste. Iată nişte cuvinte dc avertizare pentru cei care. puterea demonului care era in control datorită păcatului neiertării fiind ruptă. accese de diaree. ea va continua sâ poarte cauza-rădăcină a bolii. Cele mai multe dintre vindecările şi eliberările pe care le-am văzut s-au produs în urma aplicării principiilor iertării. f) Datorită prezenţei unui demon O persoană poate ii bolnavă şi datorită prezenţei unui demon. deşi la început situaţia persoanei pare a se îmbunătăţi. Deseori poţi vedea oameni care suferă in mai multe. în general ci acceptă şi înţeleg aceste adevăruri mult mai uşor decât teologii care sc îndoiesc de existenţa demonilor! Pentru mulţi dintre ei este o marc uşurare să afle că boala lor poate avea o altă cauză decât crezuseră ei. Dar acesta este avertismentul pe care Isus îl dă celor care nu vor să dea altora ceea ce ei înşişi au nevoie să primească dc la Dumnezeu. fiind conştienţi de importanţa a ceea ce li s-a spus. în practica noastră dc slujire am văzut că atunci când oamenilor li sc spune adevărul în dragoste şi compasiune. Spre exemplu. Demonii pot încerca să ia vocea.

iertând. după neiertarea celorlalţi. Păcatul repetat generează un prim punct de intrare a demonilor. Evangheliile menţionează unele dintre aceste preţioase momente. în slujirea de consiliere noi am văzut de multe ori că aducerea ia lumină a păcatelor din trecut. mai întâi Uebuie rezolvată problema păcatului. Personal. păcatul ascuns şi nemărturisit. Acesta este un cuvânt adresat creştinilor. care deseori aduc cu ei boli şi infirmităţi. Dumnezeu a pregătit remediul pentru natura noastră căzută.Slujirea practică Pregătirea „Dacă ne mărturisim păcatele. Uneori este necesar să se ierte până când orice durere dispare. este. dând asupra învăţăturilor Sale lămuriri pc care mulţimile nu erau gata să Ic primească. 4. in învăţăturile Sale. Numai atunci când veşnicele adevăruri ale lui Isus şi învăţăturile Sale sunt aplicate în vieţile noastre. probabil.de şaptezeci de ori câte şapte" ne spune că El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăfească de orice nedreptate ". cu ucenicii Săi. şansa de a face o alegere liberă. Când Simon L-a întrebat pe Isus de câte ori trebuie sâ iertăm. Dar înainte ca vindecarea să se producă trebuie ca păcatele să fie mărturisite. fără a osândi persoana pentru comiterea lor. deseori de natură sexuală. Uneori Dumnezeu îngăduie boala pentru a ne atrage atenţia şi pentru a ne vorbi direct Dumnezeu nu provoacă bolile. durerea se sedimentează adânc în sufletul lor. sunt atât dc îngrozitoare încât nu vor fi iertaţi niciodată.Vindecarea prin eliberare .. Această procedură nu va conduce niciodată oamenii spre vindecare sau eliberare. Dumnezeu ne poate transforma „prin înnoirea minţii" (Romani 12:2). Mulţi oameni sunt apăsaţi de învinovăţire.. Celor mai mulţi rugaţi-vă unii pentru alţii ca sâ trebuie să iertăm de mai multe ori aceeaşi persoană pentru aceeaşi ofensă (atunci când ies la suprafaţă diferitele nivele de durere) precum şi pentru o serie de ofense diferite. Mărturisirea şi iertarea propriilor păcate Cel mai mare apărător al puterilor demonice şi al bolilor. durerea iese la suprafaţă. Isus a revenit mereu la tema iertării. cum ar fi cel în care Isus le explică înţelesul pildei semănătorului (Luca 8:11-15). in harul Său. uneori chiar în perioada copilăriei. Este cert că ei pot să o facă. şi o fac! Din fericire. Nu erau necesare noi învăţături atâta vreme cât oamenii nu înţelegeau şi nu aplicau în vieţile lor ceea ce El îi învăţase deja. crezând în inimile lor că aceste păcate. la demonizare sau la ambele. Şi totuşi. Eu cred că Isus aborda teme mai profunde şi mai diversificate în particular. ele sunt o consecinţă a păcatului personal şi a lumii căzute în care trăim. deci loan se aştepta ca şi creştinii să păcătuiască. lacov 5:16 este un verset pe care mulţi îi acceptă mai greu decât pe cel din 1 loan 1:9: „Mărturisiţi-vă deci unii altora păcatele şt fiţi vindecaţi". Atunci când Domnul aduce vindecarea. 1 loan 1:9 este un verset important pentru cei care sunt conştienţi de păcatul lor: 40 dintre noi le place să creadă că păcatele noastre sunt o problemă personală şi că ele nu trebuie mărturisite decât lui Dumnezeu! Nu este uşor să spui altcuiva ce ai făcut Ruşinea şi stânjeneala sunt parcă mai puternice decât noi. dacă se doreşte vindecarea. cred că El nu a omis această temă din nici una dintre învăţăturile Sale. Dacă nu o fac. Majoritatea păcatelor ascunse care lasă urme otrăvite în vieţile oamenilor îşi au rădăcinile în trecut. lacov ne prezintă imaginea unei persoane bolnave care trebuie să cheme bătrânii bisericii pentru a-i face ungerea cu ulei. precum şi la nevoia de a fi iertaţi de Dumnezeu. Implicaţia este că uneori bolile pot fi o consecinţă directă a păcatului şi în aceste cazuri. Predica de pe Munte pare a fi o învăţătură pe care El a dat-o peste tot pe unde a umblat. Dar sunt situaţii în care consecinţele păcatului pot conduce la boală. De ce consideră Dumnezeu că mărturisirea păcatelor este atât de importantă? Eu cred că sunt câteva motive esenţiale: a) Fiecare dintre noi va fi binecuvântat să ştie că există cel putin o 41 . răspunsul Său: „. Experienţa ne-a arătat că cei care au fost adânc răniţi emoţional au avut. iniţial. este un act esenţial in pregătirea oamenilor pentru eliberare. lucrării răspundă întrebărilor raţiunii.

iar unele au fost atât de serioase încât. inima Lui este întristată de comportarea noastră păcătoasă. Dumnezeu este omniscient (cunoaşte totul) şi El ştie deja că ai păcătuit! Cuvântul mărturisire" înseamnă ceva mai mult decât a-1 spune lui Dumnezeu ce greşeli ai făcut. Dc ceic mai multe ori mărturisirea este doar ceva .". deseori cer sâ ridice o mână cei care şi-au spus vreodată ceva de genul „Niciodată nu mă voi ierta pentru. iar eliberarea depinde dc ajutorul care ne este dat pentru a-1 învinge. lotuşi. Poate veni o vreme când presupusa noastră mărturisire să nu mai fie decât o practică religioasă care să poarte cu ca duhoarea morţii spirituale. Apoi putem sluji ' pentru vindecare şi eliberare convinşi că slujirea va fi eficientă şi va rezista în timp. 42 Bisericile care includ tradiţional mărturisirea în practica lor creştină pot uşor înţelege importanţa acestui mod de a trata păcatul. eficientă. încetând să fie un adevărat răspuns al inimii la realitatea păcatului. să nu bârfească niciodată păcatele altora. mărturisit. care este capabilă să audă cc spune Domnul despre persoana bolnavă. Isus le-a spus ucenicilor să meargă şi să vindece bolnavii iar nouă experienţa ne-a arătat că slujirea hotărâtă şi directă este. Cei prezenţi sunt întotdeauna uimiţi să vadă că mai mult de jumătate dintre ei s-au legat prin asemenea declaraţii. căci dacă mărturisirea devine un mecanism. Pentru ca mărturisirea să fie adevărată. Această slujire introduce o a treia parte obiectivă. în care iubirea bunurilor lumeşti era evident mai puternică decât iubirea de Dumnezeu. Deseori la rădăcina unei întărituri demonice se află un păcat. fel sau altul. ea trebuie să vină din inimă. Autoînşeiarea nu mai este un mare pericol atunci când o altă persoană umplută cu Duhul Sfânt ne cunoaşte păcatele şi vrea să ne ajute în mod responsabil.Slujirea practică Pregătirea lucrării persoană care cunoaşte tot râul din viaţa noastră. d) e) 0 Deşi Dumnezeu poate vindeca în mod suveran. tânărul bogat a trebuii să sc confrunte cu păcatul din inima lui. Păcatul trebuie expus. b) c) •iii. Oamenii trebuie să recunoască greşeala făcută şi să decidă cum să îndrepte consecinţele răului făcut altora. La reuniunile creştine. ne-au lăsat înspăimântaţi. Păcatul trebuie asumat.spus" (şi nu făcut). Ascultarea mărturisirii unui om este un privilegiu şi • o responsabilitate. a recunoaşte că practicarea acelui păcat a fost un act de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu şi a te pocăi (a te întoarce) dc acea comportare păcătoasă. înţelesul primar al verbului „a mărturisi" este de a fi de acord cu verdictul pe care Dumnezeu îl dă păcatului comis. Iertarea de sine Toţi am făcut greşeli. cum ar fi cea a emoţiilor. renunţat la el şi luptat împotriva lui.Vindecarea prin eliberare . De exemplu. să nu aibă o atitudine caustică şi să fie smeriţi. fără intervenţia unei terţe părţi. A-ţi mărturisi păcatul lui Dumnezeu (sau unei alte persoane) nu înseamnă a-I spune lui Dumnezeu ce ai greşit. totul depinde de felul în care înţelegem cuvântul mărturisire. Unul dintre cele mai puternice antidoturi împotriva viitoarelor păcate este faptul că cineva ne cunoaşte deja slăbiciunile.. Dar trebuie sâ fim atenţi. într-un. Putem pune un blestem peste noi înşine dacă rămânem în robia 43 .. şi totuşi ne iubeşte. atunci practica mărturisirii sc poate transforma într-o piedică în calea vindecării şi eliberării. Isus ne-a învăţat sâ ne iertăm fraţii de şaptezeci de ori câte şapte şi deşi aceasta implică şi că El ne va ierta in acelaşi fel. iară o intenţie reală de a sc opri continuarea practicării acelui păcat. Deşi pare ciudat. pentru a încerca liniştirea conştiinţei. Este esenţial ca cei care ascultă mărturisirea să păstreze o deplină cofidenţiatitate.. 5. Slujirea pentru vindecare şi eliberare va fi întărită dc principiul scriptura! al unirii a doi sau trei în rugăciune (Matei 18:19). Uneori este necesară şi vindecarea altor zone. de obicei.

Dacă Isus nu l-ar fi încurajat în acele momente. Iertarea de propriile noastre greşeli (făcute in trecut) este o experienţă eliberatoare care subminează rădăcinile puterilor demonice. El s-ar fi pus singur sub blestemul neiertării pentru lepădarea (de trei ori) de Cristos. în urma unui dezastru sau a unei tragedii personale. în esenţă. „ I e r t a r e a " Iui Dumnezeu Am pus în ghilimele cuvântul iertare deoarece este cu neputinţă ca Dumnezeu să păcătuiască şi. Din nefericire. atunci când alegem să nu ne iertăm pe noi înşine pentru ceva de care. Dumnezeu ne-a iertat. Deseori. fie al altora. nu există nimic pentru care El trebuie să fie iertat. că şi Simon Petru era în acest pericol. Ele sunt un comentariu asupra cauzelor multor aşa-zisc dezastre „naturale". îndurerat şi nedumerit de întâmplările pc care le-a trăit. Şi mai adesea. jăcandu-Se legătură cu astfel de blesteme autoimpusc. Dacă Isus n-ar fi lăudat imediat gestul ei. am întâlnit mulţi oameni care-L blamează pe Dumnezeu pentru problemele pe care Ic-au avut şi îşi trăiesc vieţile fâcându-L răspunzător de ceea ce a fost o consecinţă fie a păcatului lor. concepe un sistem dc credinţe pe care le asociază acelui idol iar apoi trăieşte cu teama dc a nu ofensa dumnezeul creat de mâna lui. mulţi oameni nu sunt mulţumiţi de natura lui Dumnezeu.Vmthxaixa prin eliberare . Eliberările ce-i urmează pot aduce o adâncă vindecare în acele zone ale vieţii care par. după înviere. aşa cum S-a revelat în Fiul Său. un blestem este ceva spus sau făcut împotriva noastră înşine sau împotriva altora şi care dă demonilor dreptul de a-şi exercita puterea. oamenii rămân în robia acelui eveniment. Aceasta nu este decât o formă de idolatrie în care omul îşi făureşte un idol din lemn sau piatră. Efectiv. Dar blestemul poate fi şi autoaplicat. înainte de răstignire. Acest lucru poate deveni un blestem peste vieţile lor. La Calvar au fost anulate efectele tuturor blestemelor pe care duşmanul le-ar putea pune asupra noastră. Cuvintele rostite de acea mulţime religioasă împotriva Măriei Magdalcna atunci când ea 0 turnat pe capul lui Isus mirul preţios au fost. Blestemele pot fi puse şi datorită răutăţii altora. Nimeni şi nimic nu va putea schimba caracterul Său. către Satan. şi dacă refuzăm să ne iertăm pc noi înşine. El a fost şi va fi întotdeauna Acelaşi pentru Sine. este foarte probabil că Simon Petru şi-ar fi sfârşit viaţa ca un bătrân pescar pe malurile mării Galileii. Isus. acele blesteme ar fi putut produce în inima ei o nesfârşită viuovăţie. la prima vedere. condamnându-i pc acuzatori. a nu avea nici o 44 . Scriptura ne spune că atunci când a murit pe cruce „Cristai ne-a răscumpărat clin blestemul Legii. dc fapt. de aceea. 7. Satan se bucură atunci când continuăm să ne osândim pentru greşelile din trecut. Şi totuşi. iertarea celor vinovaţi (dacă ei există) şi pronunţarea. Sunt sigur că Isus a văzut. Primele capitole din Iov sunt relevante în acest sens. 6. 45 blestem pentru noi" (Galateni 3:13). Soluţia este pocăinţa de a-L blama pe Dumnezeu pentru lucrurile dc care nu este El răspunzător. prin ura din inima unei persoane faţă de o altă persoană. de exemplu. blesteme. Nu este dc aceea surprinzător să descoperi că deseori oamenii trebuie eliberaţi de un duh de blestem căruia i s-a dat acces printr-o astfel de atitudine. Dumnezeu este blamat pentru lucruri care sunt o consecinţă a domniei lui Satan pe pământ. Dar Satan nu respectă pe nimeni şi va folosi orice orice uşă pe care o deschidem prin păcat pentru a-şi introduce demonii. pentru care nu vrem să ne iertăm. înţelegerea blestemelor şi a modului în care ele operează este vitală pentru lucrarea dc eliberare. dacă a fost corect mărturisit. putem da astfel vrăjmaşului posibilitatea de a ne ţine robi ai vinovăţiei a ceea ce am făcut. Acceptarea Iui Dumnezeu aşa cum este El Dumnezeu este Dumnezeu.Slujirea practicii Pregătirea lucrării unei experienţe din trecui. a unei declaraţii prin care cl să înţeleagă că nu are nici o şansă dc a-şi introduce demonii odată cu consecinţele atacurilor sale. Pot fi puse prin vrăjitorie sau. nesocotim ceea ce Isus a pregătit pentru noi. Ei îşi construiesc o imagine caricaturală a caracterului şi comportamentului lui Dumnezeu iar apoi se închină acestui dumnezeu pe care l-au creat în minţile lor. îl înzestrează cu anumite caracteristici.

când vine ziua cea rea nu vei putea sta în picioare.Slujirea practica Pregătirea lucrării Cc sc întâmplă în realitate? Un demon pune stăpânire asupra acelui idol. Isus nc-a lăsat pilda fiului risipitor (Luca 15:11-32) nu atât 47 . Nu este vorba de a răspunde la întrebarea „Ce trebuie sâ fac pentru a-l jî pc plac lui ar putea spune sau face partenerul dacă necredincioşia i-ar fi expusă. care o abuzase sexual. Mesajul din Isaia 1 nu şi-a pierdut actualitatea! Problema este mult mai complexă decât pare.Dar un bărbat sau o femeie care iubesc cu adevărat şi sunt dedicaţi partenerului lor. Văzând atâţia oameni care. care ne este Tată. Dar nu este deloc aşa. îi tot fac promisiuni lui Dumnezeu. Grecii şi romanii. iată paşii care au trebuit făcuţi pentru restabilirea ei. va fi înclinată să hoinărească şi să se închine altor dumnezei. alegându-L pc Dumnezeu printr-un act al propriei voinţe pentru ceea ce este El şi nu pentru că ne este frică să hotărâm altfel. este o jertfă insuficientă. Ea denaturase iubitorul caracter al lui Dumnezeu proiectând asupra Lui păcatele părinţilor ei naturali. este bazat pe dominare şi distruge relaţia vie pe care Dumnezeu doreşte să o aibă cu copiii Săi. doar că lichida să fie mult mai rău. Astfel. EI Şi-a dat singurul Său Fiu. Nu mai este nevoie de nici o jertfă sau îmbunare. în cele din urmă. dacă frica este singura motivaţie în relaţia noastră cu El. în speţă unui fals dumnezeu. adulterul spiritual este Înlocuirea Adevăratului şi Viului Dumnezeu cu demonii. „S-a sfârşit!" (loan 19:30). Dacă slujeşti lui Dumnezeu fie chiar şi parţial motivat de frică (şi nu de dragoste). S-ar părea că toate acestea nu se poUivesc celor ce au nevoie dc vindecare prin eliberare. motivaţi de dragoste şi nu dc frică. vor ti protejaţi de eventualitatea infidelităţii. îşi asumă caracteristicile pe care omul le-a impus asupra acestuia şi apoi îi recompensează sau pedepseşte pe închinători în funcţie de felul în care ei răspund cererilor demonice ale idolului. Am simţit repulsia d'n glasul Dumnezeu?" ci de a accepta ceea ce El a făcut deja. eliberarea dc duhul de „frică de Dumnezeu" şi apoi vindecarea. erau nişte oameni inteligenţi. ca formă de îmbunate. sau o soţie care rămâne credincioasă soţului ei numai din cauza că îi este frică de ce 46 ei. Ei nu s-ar fi lăsat înşelaţi într-o asemenea idolatrie dacă demonii din spatele idolilor n-ar fi lucrat pentru ei. Preţul cerut de Dumnezeu pentru răscumpărarea neascultării omului a fost plătit la Calvar când Isus a murit pciiU-u noi. şi credea că dacă Dumnezeu na un Tată atunci El trebuia să semene cu tatăl ei omenesc. care a devenit dumnezeul lor. atunci acea relaţie nu este sănătoasă. Mulţi dintre cei care nu venit la noi pentru a fi ajutaţi au manifestat frică şi teroare atunci oărid am început să le vorbim despre un Dumnezeu iubitor. Dacă inima spirituală a unei persoane nu este ancorată în dragostea pentru Dumnezeu atunci. Pentru ei. îşi ura tatăl. Dacă lucrurile mergeau prost. în încercarea dc a-şi ispăşi singuri păcatele. Dumnezeul căruia i se închina nu era unul căruia să-i poată răspunde cu dragoste.Vindecarea prin eliberară . aşa cum ne asigură Pa vel în Efeseni 6:13. Adulter spiritual înseamnă a-ţi da inima altcuiva. deseori acţiunile prin care ei încearcă să-şi ispăşească păcatele îi spun lui Dumnezeu Tatăl că actul de supremă dragoste prin care. Deşi trebuie să avem o frică Sfântă dc Dumnezeul cel Viu. asemenea unui bărbat care nu are încredere în soţia sa.Este vorba de o întrebare de genul „ Pe cine iubeşti tu cu adevărat? " Un bărbat care rămâne credincios soţiei sale. ci unul din faţa căruia se retrăgea plină de frică. care aveau atât de mulţi idoli. închinătorii la acel idol devin demonizaţi cu un duh care sc află sub controlul duhului stăpâni tor al idolului. întregul ciclu al închinării idolatre. sunt permanent în pericol de a comite adulterul. Pocăinţa de păcatul de a şi-L fi imaginat pe Dumnezeu în felul acesta. am înţeles tot mai bine cât de mult urăşte El religia care nu este decât masca unei inimi păcătoase ce nu-şi găseşte odihna în Dumnezeul Cel Viu. care te poate abuza sau chiar pedepsi Iară nici un motiv. îmi aduc aminte de femeia care ne-a strigat îngrozită . la Calvar. ei presupuneau uă-şi ofensaseră zeii şi că aceştia trebuiau îmbunaţi printr-un sacrificiu sau un dar. Aşa cum a spus Isus pe cruce. iertarea tatălui ei pământesc. lată însemna un om incorect. crud. Vechiul Testament ne spune că poporul lui Dumnezeu a comis adulter spiritual atunci când a urmat alţi dumnezei..Nu~mi vorbiţi de Dumnezeu ca de un tată!". Când oamenii devin religioşi.

aceşti oameni vor rămâne prizonieri ai întăriturilor demonice. Pavel spune despre mâncăruri că „orice 48 eliberarea nu mai venea. Dar nu a fost aşa. Aceşti oameni ar trebui sâ vadă cum alţi oameni sunt eliberaţi dc duhurile de religiozitate care i-au făcut să creadă în aceste false căi spre Dumnezeu. a ales să-L asculte pe Dumnezeu. Pentru răscumpărarea noastră Dumnezeu a dat ce a avut mai scump. Discutând cu el. Nu putem face absolut nimic pentru a nc câştiga un loc în cer sau pentru a nc cumpăra mântuirea. tatăl şi-a îmbrăţişat fiul regăsit/Aceasta este o imagine foarte fidelă a'naturii lui Dumnezeu Tatăl şi dc multe ori vindecarea vine prin eliberatoarea înţelegere a adevăratului Său caracter şi prin acceptarea îmbrăţişării Sale. iar duhul acestei mişcări oculte îşi bătea joc şi de el şi de mine. Indiferent dc situaţia şi starea noastră. este a-I permite să ne accepte aşa cum suntem. Sunt sigur că mulţimea care-L asculta pe Isus în ziua aceea se aştepta să-L audă rostind aspre cuvinte dc condamnare la adresa fiului caxe s-a întors acasă după acea vicioasă aventură. atribuindu-1 lui Dumnezeu nişte presupuse caracteristici. Cei care sc joacă cu focul se pot arde. Sa-L lăsăm pe Dumnezeu să ne accepte aşa cum suntem Reciproca acceptării lui Dumnezeu aşa cum este El. Abia apoi perspectiva lor se va putea schimba şi vor putea evalua dacă acele credinţe veneau dc la Dumnezeu sau de la vrăjmaş. A refuzat. în duhul meu am ştiut că acelor demoni li sc dăduse drept de şedere datorită unor credinţe false. am aflat că atunci când se angajase în New Age devenise vegetarian. aşa cum suntem. Ei s-au deprins să cumpere totul (pentru ci orice lucru gratuit este fără valoare) sau să-i impresioneze pe ceilalţi prin 49 . în cele din urmă. Unii oameni îi atribuie lui Dumnezeu un caracter ce nu este fundamentat pe adevărurile creştine. de exemplu. | pronunţat cuvintele dc renunţare. Ei nu pot accepta. există oameni care nu vor să accepte harul lui Dumnezeu. Am încercat din nou să-i slujesc pentru eliberare. Ei ajung sâ predice un fel de universalism (care este evident o erezie). Trebuie să vezi ca să crezi câtă ură pot exprima acei demoni atunci când sunt descoperiţi.Vindecarea prin eliberare . răspunsul pe care Isus i L-a dat lui Toma când acesta L-a întrebat care este calea spre cer: „ Eu sunt calea şi adevărul şi viaţa. dar fără succes. Sângele lui Isus a fost vărsat penlni ca noi să fim liberi. Din nefericire. spunând că nu crede că acesta ar putea avea vreo legătură cu eliberarea. Una dintre minunile crucii este că nimeni nu este exclus dc la primirea darului fără plată al harului lui Dumnezeu. complet străine de Scriptură. Cu greu. Duhul New Age s-a manifestat şi omul a fost eliberat imediat. A fost o lecţie. Vechiul cântec „Aşa cum sunt.nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine" (loan 14:6). a caracterului şi a naturii Sale aşa cum este ea revelată în Scriptură şi în viaţa lui Isus este piatra de temelie a slujirii pentru vindecare şi eliberare. dacă pentru a ne arăta curn trebuie să se întoarcă un păcătos la Dumnezeu. Omul acela tocmai renunţase la mişcarea New Age. aşteptând apoi ca Dumnezeu să ne binecuvinteze vieţile. odată ce mu auzit Evanghelia şi i-am răspuns. ea nu poate fi câştigată. Fără pocăinţa de aceste atitudini şi credinţe. Unul dintre bărbaţii căruia i-am slujit a fost şocat şi mânios pe demonii care se manifestau în el dar nu voiau să plece. inventând un Dumnezeu care Ie îngăduie să creadă că orice cale spirituală sinceră duce.Slujirea practicii • Pregătirea lucrării Jăptnră a lui Dumnezeu este bună şi nimic nu este de lepădat. Mântuirea este un dar ce poate fi doar acceptat. Toate ereziile şi falsele religii nu sunt altceva decât distorsionări ale caracterului lui Dumnezeu.Trebuie doar să ne recunoaştem şi să nc mărturisim păcatul. trebuie sâ venim la Dumnezeu prin Isus Cristos. la cer. la Tine vin" exprimă perfect teologia Evangheliei. Acceptarea adevărului cuprins în Cuvântul lui Dumnezeu. I-am cerut să renunţe la vegetarianism. Nu putem cocheta cu ereziile. câl pentru a ne prezenta adevăratul caracter al Tatălui Său. Astfel ei cad într-o se ia cu mulţumiri'' (1 Timotci 4:4). atât pentru el cât şi pentru mine. L-am întrebat din nou „Vrei să renunţi la vegetarianism?" Disperat că înşelare demonică. Eu cred că o asemenea formă de vegetarianism este o înşelăciune a vrăjmaşului ce poate duce oamenii in robie spirituală. Cu braţele deschise. 8.

Vindecarea prin eliberare . Unii copii nu sunt dotaţi fizic. fiind un important punct de intrare pentru demoni. unii oameni pot alunge să-şi urască frumuseţea fizică sau formele corpului datorită neavenitelor atenţii din partea celorlalţi. Unii copii nu sunt doriţi de părinţii lor din chiar momentul concepţiei. Rezultatul ei este durerea emoţională şi spirituală. un singur lucru îl impresionează pe Dumnezeu Tatăl: haina neprihănirii. atenţii ce pot conduce la o nesănătoasă adulajie. corpolenţa sau lipsa lordc frumuseţe. De când se nasc. acel n»pil poate ajunge să-şi respingă propria sexualitate. şi că trăim temporar într-un trup). obţinută la cruce prin sângele vărsat de Isus. exprimă perfect acest aspect al Evangheliei: Nimic nu poate a plăti Păcatul meu şi-al tău. Unii s-au născut băieţi atunci când părinţii şi-au dorit o fată. Aceasta este una dintre posibilele rădăcini ale homosexualităţii sau lesbianismului. Ea face ca oamenii să devină foarte vulnerabili faţă de demonii care pot astfel intra în vieţile lor. aşa cum suntem! Acesta este un păcat. 9. recunosc că sunt păcătoşi. Duhurile lor simt respingerea încă din pântecele mamei lor. crezând că necazul lor se datorează înfăţişării pe care o au. ca trebuie mărturisită ca păcat. Adulţii pot avea reactii adverse faţă de înălţimea. controlându-le. autorespingerii. inteligenţi sau nu au abilităţile sportive pe care le au alţi copii. frumuseţea. Când este vorba de mântuire. îşi dau seama în cc mocirlă spirituală se află şi se grăbesc sS-şi îmbunătăţească imaginea în faţa lui Dumnezeu. Rădăcina problemelor multora dintre cei care au o adâncă nevoie de vindecare şi eliberare este autorespingerca. se autoanalizează. dacă motivaţia lor este încercarea dc a-L impresiona pe Dumnezeu. Neacceptarea propriei noastre persoane. este că o putere demonică lucrează în ci. molestare sexuală sau chiar la viol. Rădăcina autorespingerii este respingerea suferită din partea nkora. Ei se autoresping deoarece în adâncul fiinţei lor s-au lăsat înşelaţi în a crede că n-ar fi trebuit să se nască vreodată.Slujirea practica Pregătirea lucrării sănătatea. ctc. hainele sau personalitatea lor. atunci ele nu au nici o valoare în ochii Lui. Oricât de bune ar fi aceste activităţi. întăriturile ei sunt cauza multor boli. De obicei. fiind nevoie de eliberare. Un alt cântec. Este singura cale «urc conduce atât la eliberarea de orice demon al respingerii care a căpătat acces cât şi la deschiderea persoanei pentru a primi . Această tentativă dc îmbunătăţire a propriei imagini poate merge de la a deveni membru într-un cor până ia a da învăţături la şcoala duminicală. ei ştiu că sunt o pacoste. cărora Dumnezeu le-a dat un suflet. sau invers. rezultatul fiind apariţia auto-respingerii care I( instalează in viaţa lor. ruşinii. Respingerea de sine este un act . nu sunt arătoşi. în toate aceste cazuri rezultatul este demonizarea. Nimeni nu poate fi îndeajuns de bun pentru El. Autorcspingcrea poate deveni un blestem cu incalculabile 50 consecinţe. La cealaltă extremă. încep să respingă nccle defecte ale trupului lor care le cauzează probleme. Dc nenumărate ori am văzut oameni care se află încă în robia trecutului lor datorită vinovăţiei. antipatia sau ura faţă de personalitatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o implică afirmaţia că El a făcut o greşeală creându~ne. cântat de obicei la Paşti. Puterile demonice vor încerca întotdeauna să profite de cei care sunt vulnerabili la durerile emoţionale profunde. încep să se privească cu ochi critici şi. Oricare ar fi sursa auto-respingerii şi indiferent dacă o cunoaştem sau nu. Intrare-n cer acum Prin avem scump sângele Său. Ei simt că oamenii văd aceste diferenţe. Ei aud Evanghelia.spiritual (să nu uităm că noi suntem fiinţe spirituale. Acceptarea de sine Dumnezeu ne-a creat aşa cum suntem şi fiecare om este important pentru El. motivul pentru care oamenii (atunci când devin conştienţi de păcatul lor şi se ruşinează de ei) se simt obligaţi să facă orice pentru a se simţi buni înaintea lui Dumnezeu. Copilul simte această dezamăgire şi dacă părinţii nu vor sau nu sunt capabili să corecteze prin pocăinţă această atitudine.

îmi dedic viaţa m-a creat şi mă bucur In bunătatea Lui.. Dumnezeu m-a creat pentru £7 însuşi şi îi mulţumesc pentru duhul. încercarea de a scoate demonii fără a pune o solidă temelie pentru vindecare. pentru mulţi. toate m-au atitudinile negative pe care sufletul. începem să-i criticăm şi să-i judecăm? în primul rând. Atunci când oamenii sunt răniri de remarcile noastre caustice şi când noi nu încercăm să vindecăm rănile produse.I imlecarea prin eliberare . ei iţi devin tot mai respingători" O persoană respinsă este o persoană rănită. Pentru o completă restaurare este foarte important să învăţăm să acceptăm persoana care ne-a rănit. Acceptarea celorlalţi Există în noi o lege dumnezeiască. Aceasta nu înseamnă a trece cu vederea o comportare inacceptabilă. datorită atitudinii noastre păcătoase. Datorită diverselor relaţii pc care le-au avut în trecut şi îndeosebi dacă au spus sau au făcut lucruri neplăcute unii la adresa altora. Dacă îi respingi. ie-au fost controlate de auto-respingerc. poate aduce o schimbare a cursului vieţii. dându-le o identitate şi un caracter total opuse planurilor şi scopurilor pc care Dumnezeu Ie are cu ei. Cheia este starea voinţei noastre. 10. Mulţi vor trebui să se confrunte ou o falsă personalitate demonică care a primit acces în viaţa lor datorită atitudinii inimii lor. ci a continua să acţionezi în dragoste faţă dc cei vinovaţi. indiferent de presiunile pe care Ic face un demon asupra noastră. să nu-i criticăm şi să nu-i condamnăm pe ceilalţi (Matei 7:1).şi cu ce măsură măsuraţi. toată viaţa. ci îţi devin tot mai suportabili. 53 . Le accept ca pe un dar de la Dumnezeu şi mă pocăiesc de necondiţionat pe toţi cei care au gândit. devenind. involuntar devenim agenţi ai transferului demonic şi un duh rău câştigă acces in persoana pe care am criticat-o pe nedrept. lupta va fi foarte grea. respingând doar păcatul din comportarea ei. lege ce acţionează în fiecare 52 Deci. spusă din inimă. Uneori cer oamenilor să pronunţe cu voce tare declaraţii dc felul: „Eu sunt o crea fie specială. Apoi. dacă vrem putem găsi întotdeauna 0 calc de ieşire din ispitire. cunoscuţi ca persoane care nu fac alceva decât să critice. subminând întăriturile demonice. Nu este uşor să accepţi oamenii aşa cum sunt. Dar Iară o adevărată pocăinţă şi fără eliberare. Deseori. cu timpul. aceste personalităţi demonice se întreţes atât dc mult cu adevărata personalitate a persoanei încât este nevoie de o foarte atentă consiliere şi discernământ spiritual pentru a separa persoana dc demonii care se află în ea. noi devenim potenţiali agenţi ai lui Piton.Slujirea practică Pregătirea lucrării vindecarea interioară care trebuie să însoţească orice slujire de eliberare. „Dacă îi accepţi pe ceilalţi aşa cum sunt. veţi Jt judecaţi. Temelia slujirii este acceptarea propriei persoane şi recunoaşterea adevărului că Dumnezeu a avut un plan cu noi atunci când nc-a creat. Această cooperare cu vrăjmaşul permite ca un demon cu nişte' caracteristici şi sarcini funcţionale definite să vină şi să ne schimbe personalitatea! Prezenţa unui demon nu este o scuză pentru păcat! Noi avem o voinţă liberă cu cate putem alege şi. vi se va măsura. O persoană rănită deseori se va comporta iraţional şi crud faţă dc cei care au respins-o si au rănit-o. trebuie înţeleasă creapa noastră ca fiinţe spirituale pe care Dumnezeu le-a ales înainic de întemeierea lumii (Efeseni l :4) şi trebuie recunoscui că vrăjmaşul încearcă neîncetat să altereze lumea căzută în care ne aflăm. in loc să acceptăm oamenii aşa cum sunt. în ciuda comportamentului lor! în versetul 2 Isus nc avertizează „căci cu ce judecata judecaţi. Isus nc-a spus să nu-i judecăm. ce se întâmplă în domeniul demonic atunci cănd noi. facem jocul vrăjmaşului ajutându-1 să fie un acuzator al fraţilor. Aceste realităţi vor aduce eliberarea de întărilurile pe care duşmanul le poate deţine în multe din zonele vieţii unei persoane." fiinţă umană. lucruri dificile. şi trupul pe coreeni le-am avut faţă de ele. Pentru a reuşi. Există oameni cărora le este greu să-şi schimbe o gândire şi un comportament care. spus sau Jacul lucruri care determinai să mă auto-resping. acceptarea şi ne-judecarea sunt. Celui Iert care le-a dat.acţionând în acest fel. poate duce la eşec. " O astfel de rugăciune.

a trimis Duhul Sfânt peste Biserică şi câ într-o zi va reveni ca Kogc al Regilor şi Domn al Domnilor. Când Isus ne-a spus:. El nu a fost arogant 1 ne-a spus în mod direct că Dumnezeu Tatăl are un plan de icslaurare a relaţiei cu copii Săi. Experienpa ne-a arătat că cea mai Importantă vindecare de care oamenii au nevoie este vindecarea în jyji. minte. Ar da orice pentru a. în familii. acea căsnicie a fost timp de mai mulţi ani sistematic deteriorată de sute de priviri şi cuvinte „ucigaşe"'.nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine" (loan 14:6).. imediat va apare şi bârfa.Slujirea practică Multe căsnicii se distrug pentru că untd dintre parteneri face tot timpul comentarii critice directe sau indirecte (prin priviri sau insinuări) ia adresa celuilalt partener. intr-o zi. Oricine poate cânta „El e Domn". că S-a înălţat în llBVă. prinlr-o relaţie personală cu Dumnezeu. nu vei mai fi rănit de observaţiile melc".Cine este Domn în viaţa mea?".ci sunt extrem de interesaţi. partenerul-victimă nu mai suportă situaţia şi îl părăseşte pe celălalt. atunci ei trebuie să-L invite să fie Domn al fiecărei părţi a fiinţei lor: .Vindecarea prineliberare .important. Criticile nejustificate sunt o subtilă formă de manipulare şi control: „Dacă faci ceea ce vreau cu. Ei doresc să fie vindecaţi. Pot trece ani până când. Eu suni calea şi adevărul şi viaţa . să vă aducă tulburare şi mulţi să jie întinaţi de ea".nu cumva vreo rădăcină de amărăciune să dea lăstari. Cei care părăsesc relaţia zilnică cu Dumnezeu trebuie sâ-şi pună o lingură întrebare:. pentru aceşti oameni trăirea zilnică sub domnia lui Isus (Ifittos este o necunoscută. le-au distrus căminul. Totuşi.. 11. nu mai există blocaje în calea revărsării Duhului Ifţlnl şi drumul spre eliberarea dc orice duh rău este deschis datorită Inilaurării domniei Sale. domnie ce subminează drepturile demonilor dc a fi prezenţi în vieţile oamenilor. Pentru mulţi. felul de trai nedumnezeiesc conducând la haos şi «In/iisiru în vieţile lor. rădăcina problemelor este că nu-L fac pe Isus Domn în toate domeniile. Do aceea. este puţin probabil ca ca să primească vindecare şi eliberare. Trăirea într-o continuă «lato de boală în această dimensiune are consecinţe in toate celelalte zone ulc fiinţei umane şi cu toate că vindecarea simptomelor este un lucru .. Un astfel de control este de fapt vrăjitorie (1 Samuel 15:23). relaţiile cele mai afectate de acest gen de atitudini greşite sunt cele dintre părinţi şi copii.. Din păcate. Este semnificativ pentru această situaţie pasajul din Evrei 12:15: „Vegheaţi ca. Bârfa se răspândeşte cu iuţeala focului şi distruge comunităţile creştine. cei care le slujesc se concentrează mai mult asupra relaţiei 54 lor eu Isus decât asupra simptomelor lor! Dar asta nu înseamnă că cei ce slujesc nu sunt interesaţi de starea lur . atât pentru făptaşi cât şi pentru victime. Duhul de criticism şi judecata este o boală contagioasă.. că a murit şi a înviat. dar important este să trăieşti fiecare cuvânt al acestui cântec pentru că laun trebuie să fie într-adevăr Domn în toate. Eşecul în a-i accepta pc ceilalţi aşa cum sunt ci are devastatoare consecinţe pc termen lung. voinţa liberă. curăpre şi război spiritual. Dacă Isus este cu S d f l v a r a t Domn. Odată ce într-o biserică au început să se facă comentarii nejustificate. voinţă şi duh. Ei cred că km este Fiul lui Dumnezeu. uneori. Foarte mulţi oameni 55 . împlinirea spirituală este un pas esenţial spre o vindecare definitivă. emoţii. mulţi creştini nu înţeleg semnificaţia acestei întrebări. Domnia lui Isus Cristos Foarte mulţi oameni au o disperată nevoie de ajutor. şi nu peste mult timp acea comunitate va ajunge să fie controlată dc un duh dc criticism. Pentru a ieşi din astfel de situaţii este nevoie de pocăinţă.trup. Dacă creştinii ştiu că Istm este Domn în toate. Dumnezeu nc-a dat fiecăruia voinţa liberă. scăpa de simptomcle care le controlează vieţile. Pentru unii dintre ci este şocant să vadă că. la care sc vor ralia tot mai mulţi. în cele din urmă. în rcalilc. fiind răzvrătire împotriva planurilor şi scopurilor lui Dumnezeu pentru omenire şi un atentat la preţiosul dar pc care El L-a dat fiecăruia dintre noi. una dintre primele întrebări pe care trebuie să le punem în consilierea şi rugăciunea pentru vindecare şi eliberare Mic: „ Vrei să-L faci pe Isus Domn în viaţa ta? ". cu care putem alege. Partenerii sunt numai rareori conştienţi de existenţa săgeţilor otrăvite care. Dacă o persoană nu poate accepta anumih oameni.

Căci dacă Isus este cu adevărat Domn. Cei care doresc să lucreze în consiliere vor fi. De aceea. ne putem aştepta să-L vedem pe Dumnezeu lucrând cu putere în cei care. răspund tot cu o întrebare:. Mulţi mă întreabă: „Cum pot fi umplut cu Duhul Sfânt?". Aceste adevăruri trebuie prezentate în aşa fel încât ci să înţeleagă semnificaţia a ceea ce li se spune.Slujirea practică au nevoie de eliberare numai pentru că nu l-au dat lui Isus locul pe carc-L merita în vieţile lor. fără îndoială. Pentru cei ce au nevoie de eliberare cea mai mare urgenţă este stabilirea domniei lui Isus Cristos în vieţile lor. De obicei. Dacă emoţiile au fost rănite.Vindecarea prin eliberare . vă rog să vă asiguraţi că nu aţi tras anumite concluzii despre o persoană ha/ându-vă numai pe datele conţinute aici. este foarte probabil că umplerea cu Duhul iui Dumnezeu nu v3 veni. la fiecare serviciu de eliberare pe care îl conduc. ajutaţi de expunerea acestor observaţii dc viaţă ( a căror acurateţe a fost demonstrată prin slujirea practică) atunci când NC vor confrunta cu puterile demonice. De asemenea. prin Isus. în consilierea unei persoane este vital să asculţi atât ceea ce ea are de spus cât şi ceea 01 Domnul vrea să-ţi spună. în special în emoţii. dau oamenilor posibilitatea de a-şi exprima dorinţa de a-L face pe Isus Domn al vieţii lor. prin aducerea vindecării prin eliberare în vieţile a sute de oameni. Cine este Domn in viaţa ta? ". este foarte probabil ca unii dintre oamenii care nu pot simţi prezenţa Duhului Sfânt să aibă nevoie de vindecare emoţională. în jurul lor s-au ridicat atâtea ziduri încât cei afectaţi nu mai pot simţi absolut nimic! Pentru mulţi oameni religioşi practica propriei lor religii devine mai importantă decât domnia lui Isus Cristos în vieţile lor. Este esenţial să recunoaştem atât efecle demonice cât şi nevoia de vindecare ce are rădăcini adânci. dar dacă sunt zone din viaţa noastră în care El nu este Domn. de care vor avea nevoie să fie eliberaţi dacă doresc să cunoască adevărata putere a lui Dumnezeu. Căci nu există altă o altă temelie de viaţă pentru care să merite să te osteneşti (1 Corinteni 3:11). Atunci când ele sunt aplicate în vieţile oamenilor. nu să depinzi exclusiv de ceea ce citeşti în vreo curte! în cele mai multe cazuri ne vom confrunta cu ceva ce depăşeşte demonicul. • Capitolul 3 Simptome observabile ale unei posibile demonizări • Unul dintre pericolele scrierii acestui capitol este că cei ticinformaţi pot încerca să-l folosească pentru a „detecta" demonii din alte persoane. El nu este destinat pentru aşa ceva! Tot ceea ce doresc este să împărtăşesc din experienţa câştigată în ani de zile de cei dc la Eilel Ministries. Concluzie Cei care au nevoie de vindecare şi eliberare trebuie să audă adevărurile fundamentale ale Evangheliei.. Dumnezeu doreşte să foloseşti darul deosebirii duhurilor. vin la Ei. Itt încercarea de a aduce vindecare celor pentru care se vor vor ruga. Atunci când veţi folosi informaţiile din acest capitol. inconştient ei se supun controlului duhurilor de religiozitate. 57 • 56 . atunci Duhul Sfănt se va bucura să ne umple. astfel.

1. când ciclul chimic iniţiat în organism de o primă doză. eliberat dc orice demon care a câştigat acces prin acea înclinaţie. îşi provoacă vomitarea alimentelor înainte ca ele sâ fie absorbite de organism. Capitolul de faţă nu are pretenţia de a fi un dicţionar complet al tuturor simptomelor observabile care pot indica demonizarea. De obicei ele au o rădăcină emoţională ţi pentru vindecarea lor trebuie dărâmate întăriturile demonice care iin căpătat acces în viaţa persoanei. Dacă nu se tratează cu acea problemă (dintre el şi tatăl său). trebuie reluat iar şi iar. Cele mai obişnuite tulburări dc nutriţie sunt niioiexia şi bulimia. li Poftele ieşite din comun Pentru a duce o viaţă sănătoasă. care apoi înlănţuie persoana în înclinaţii vicioase'. şi deseori este o tentativă dc a pedepsi părinţii pentru maltratarea suferită (reală sau imaginară). Dacă o persoană este incapabilă să-şi schimbe comportamentul printr-un act al voinţei sale libere. etc. nu va fi suficient să i se slujească doar pentru vindecarea de respingere. Comportamentul poate fi o formă dc 58 i compensare a problemelor care zac nerezolvate.' al cărui templu este trupul tău (1 Corintcni 6:19). dulciuri. Pentru o deplină vindecare trebuie ca aspectele înclinaţiei să fie atent cercetate: Similar. Ordinea dc prezentare a paragrafelor nu are nici o legătură cu importanţa sau conţinutul lor. dacă un adolescent are nevoie să fie vindecat de respingerea pe care a luferit-o din partea tatălui său. Ei nu mănâncă din lăcomie. deşi mănâncă normal. minţituri demonice care conduc la subalimentaţie sau «upi'ualimcntaţie Oamenii pot deveni supraponderali şi pentru că mănâncă pentru B No consola. Persoanele bolnave de bulimie par a mânca normal dar deseori după masă. cea din urmă se manifestă prin faptul că bolnavul. Ea este deliberat făcuta. ta rândul lor.în cele (lin urmă împotriva trupului. Răzvrătirea deschide uşa demonicului. El este doar un ghid rezultat din observarea celor mai comune dintre ele. Această tulburare de nutri pe nu trebuie confundată cu lipsa poftei tio mâncare sau cu lăcomia . de cele mai multe ori problema înclinaţiei nu va fi rezolvată. este clar că ea nu sc poate auto-controla.Slujirea practică I Simptome observabile ale unei pasibile demonizări Există o oarecare suprapunere între acest capitol şi cel următor. în capitolul următor vom analiza diferitele căi prin care demonii pot intra. este foarte important sâ avem un regim alimentar şi o poftă de mâncare echilibrate. De exemplu. Pentru a fi liber de aceste înclinaţii trebuie să te pocăieşti de păcatul de a-ţi fi maltratat propriul trup exercitându-ţi voinţa de a fi vindecat. ciocolată. înclinaţiile Una dintre cele mai comune caracteristici ale activităţii demonice este comportamentul necontrolat. în cele mai multe cazuri. pe ascuns. cum ar fi mama sau tatăl. Consideraţii similare se pot face şi cu privire la excesul de alte produse care nu conţin droguri: alcool. în acest capitol vom vedea unele simptome ce pol fi observate direct în consiliere şi care pot fi atribuite prezenţei unui demon. mai ales când este vorba dc înclinaţii. Cele două capitole tratează subiecte similare dar care sunt văzute din puncte de vedere diferite. dacă sc ignoră dimensiunea demonică din procesul dc vindecare. pierde continuu din greutate. Acest mod de a-ji trata organismul este o răzvrătire împotriva Duhului Sfânt. Lipsa dc grijă liiţă de trupul pe care ni l~a dat Dumnezeu este răzvrătire împotriva Duhului Sff'nt. Aceste tulburări de nutriţie sunt o formă de răzvrătire . zahăr. cauza-rădăcinâ este mult mai adâncă decât pare să arate înclinaţia. acel tânăr va rămâne în continuare vulnerabil fie la unele înclinaţii viitoare fie la alte forme de comportament anormal.ambele putând fi. Un exemplu tipic este dependenţa dc substanţele chimice (cum ar fi nicotină şi drogurile). ducând apoi o viaţă disciplinată.Vindecarea prin eliberare . ci pentru a-şi masca 59 . Dc cele mai multe ori tflzvrâtirea care a dat acces demonilor este împotriva unei alte persoane.

se poate hotăra fie să sc supraalimcntcze pentru a deveni prea grasă. atunci nici Tatăl Său din ceruri nu nc va ierta pentru ceea cc am făcut noi (Matei 6:15). dacă nu vrem să-i iertăm pc ceilalţi pentru ceea cc ne-au făcut. foarte probabil că ele au fost moştenite de Ia unul din părinp. o fac pentru că Ii s-a dat acces fie printr-o relaţie greşită. pot avea cauze diferite. Satan se opune fără încetare planurilor şi scopurilor lui Dumnezeu. în slujirea pentru eliberare deseon este imposibil sâ conducem persoana spre vindecare până când ea nu alege să-i ierte pe cei care . fie să se subalimenteze pentru a deveni anorexică şi a opri astfel dezvoltarea formelor care îi accentuează feminitatea. de exemplu. 61 . urâtă şi deci ncatrăgătoarc pentru un alt potenpai violator. şi în special atunci când o fată a fost abuzată sexual în perioada de pubertate când sexualitatea ci fizică începea să se dezvolte. Mulţi oameni se nasc cu boli alergice. cât şi nivele ce depăşesc limitele acceptabilului. poate apare un blestem demonic ce generează boala alergică. fiind. Ulterior ea va asocia trupul ei atractiv cu posibilitatea dc a fi din nou abuzată. de cele mai multe ori ei fjbresc să-i ierte chiar şi pe cei care i-au abuzat îngrozitor deoarece îşi dau scama că deseori comportamentul celor ce i-au abuzat a fost I consecinţă a modului în care aceştia.Slujirea practica Simptome observabile ale unei posibile demonizări profunda durere emoţională interioară. Am văzut. Şi nu este uşor să învingi durerea simţămiutclor rănite. aceşti oameni vor fi marginalizaţi şi excluşi de lapărtăşia cu ceilalţi membri. întrebarea care trebuie pusă este dacă nu cumva demonicul a căpătat drept de intrare datorită unui păcat pe linie generaţionalâ. Astfel de decizii pot fi luate şi involuntar.Vindecarea prin eliberare . astfel încât comportamentul lor să devină inacceptabil pentru ceilalţi. 3. O altă întăritură demonica care poate controla nutriţia îşi are rădăcinile în abuzul sexual al femeilor. Dar din clipa în care a fost luată decizia de a ierta. în bisericile locale. în cadrul acestei enorme varietăţi de caractere umane există atât nivele dc comportament ce exprimă o difcrenpcre acceptabilă. fie printr-un păcat gencraţional. de aceea. dc fapt. în cele mai multe cazuri în aceste tipare există o dimensiune demonică. Acesta este unul dintre cele mai serioase avertismente din Biblie Atunci când oamenii îşi dau seama de importanţa iertării şi când înţeleg semnificaţia cuvintelor lui Isus. E x t r e m e ale comportamentului Dumnezeu este un Dumnezeu al diversităţii! O simplă privire aruncată asupra creaţiei Sale nc confirmă diversitatea acesteia Pc pământ trăiesc miliarde de oameni. Tratamentele medicale sc axează pc reacţiile chimice implicate în aceste procese. alergia fiind cauzată de duhurile de infirmitate. Există multe tipare comportamentale cc tind să înstrăineze oamenii de prieteni şi vecini. de aceea nu este surprinzător că una dintre tacticile Iui este încercarea de aîmpinge oamenii spre extreme. care nu sunt altceva decât reacţii alergice ia diferitele substanţe chimice. la rândul lor. trebuie . Corpul uman nu poate absorbi anumite substanţe chimice fără a produce nişte reactii care sunt uneori nu doar neplăcute. au fost trataţi. în subconştient Tulburările de alimcntatic. începe lupta cu emoţiile. Când o persoană înţelege necesitatea iertării dar nu poate lua o decizie.ni rănit-o. Urând abuzul.să ne întrebăm dacă nu cumva ca sc află în robia uimi duh de nciertarc sau de amărăciune. El a spus că este mai mult decât important să iertăm şi că. 4. dar întrebarea care trebuie sâ primeze este:„Care este cauza acestei boli?". Isus a subliniat mereu importanţa iertării. Amărăciunea fi neiertarea în învăţăturile Sale. că atunci când pe linie generatională a existat păcatul vrăjitoriei (şi în special folosirea medicamentatiei şi remediilor de însănătoşire ocultă). Când demonii cauzează parţial sau total aceste efecte. dar nu există două persoane identice sau care sâ aibă exact aceleaşi talente sau preocupări. care îi vor respinge şi izola de societate. 60 Dumnezeu doreşte ca oamenii să trăiască în bune relaţii. ci chiar deosebit de periculoase.

chiar şi atunci când adevănil nu i-ar fi adus nici un neajuns. La patruzeci de ani dc la acel incident ca continua să-şi spele mâinile. Personalitatea şi comportamentul înşelător Una dintre principalele tactici ale lui Satan este înşelarea. La unii oameni ea se manifestă sub ferma „întunecării" vieţii. şi aşa şi este! Cunosc o femeie care dorea să se elibereze dc obiceiul dc a sc spăla pe mâini de douăzeci dc ori pe zi. Iar alţii sunt afectaţi dc anotimpuri sau dc starea vremii. A fugit la baie şi a încercat să se spele pe mâini. oricât dc mult s-ar fi spălat. De atunci a început să se spele foarte des pc mâini. l-au împins la acel comportament. Oamenii care sunt prizonieri ai unor astfel dc obiceiuri doresc să scape dc ele. Oridecâte ori avem de-a face cu astfel de obiceiuri comportamentale. De cele mai multe ori oamenii sc simt blestemaţi de aceste obiceiuri de care nu pot scăpa. Peste ani. Atunci. lăsând-o cu mâinile pline dc spermă. Nu-şi putea explica dc ce făcea acel lucru. Când am privit-o. dintr-o dată. Demonul care intrase în el în copilărie îl controlase toată viaţa. cel care îi slujeşte trebuie să facă diferenţa între adevăr şi minciună. Dacă nu se întră in luptă cu duhul de înşelare. A văzut că mergea şi a continuat să mintă. Ea şi-a adus aminte dc administratorul internatului care a intrat în camera. pedcpsindu-1. Depresia „Depresie" este un termen generic care acoperă o largă gamă de simptome comportamentale. toate aceste cazuri de depresie nu au o cauză evidentă fi singura soluţie. oamenii aleg deliberat să se folosească de înşelare pentru a-şi atinge scopurile. femeia a părut a fi. verificarea dacă uşile sunt închise sau dacă gazul este oprit. ei dau acces unui duh dc înşelare. Eliberarea a condus la vindecarea dc acel obicei şi a fost începutul deplinei vindecări de toate consecinţele acelui abuz. pentru a scăpa de necazuri. Noi toţi avem o voinţă liberă şi capacitatea de a lua decizii corecte. 7. Atunci când îşi dau seama că pot fi independenţi dacă mint sau sunt duplicitari în comportament. 6. parc a fi medicamentaţia temporară sau permanenta. după care a plecat ameninţând-o sâ nu spună cuiva ceva. Dar cauza există întotdeauna. Se pare că unii oameni. a smuls-o din pat şi s-a masturbat pe mâinile ci.Vindecarea prin eliberare . iertându-şi părinţii care. La alţii. Vara ci sc simt bine. avem de-a face cu demonii. Oamenii cad în ispită atunci când sunt înşelaţi. Am slujit unui bărbat care începuse să mintă încă de când era şcolar. procesul dc vindecare a putut începe numai atunci când el s-a confruntat cu ceea cc făcuse ca şi copil. dar iama sunt parcă lipsiţi de viaţă. au ieşit la suprafaţă. întreaga ci familie era afectată dc comportamentul ei. înăbuşite dc trauma suferită în noaptea aceea. foarte spenată. de fapt. cum ar fi artiştii sau coi cu o sensibilitate deosebită. somnolenţă sau incapacitate de concentrare.Slujirea practica Simptome observabile ale unei posibile demonizări 5. înşelarea poate fi atât de adâncă încât persoana Ifi nu-şi mai dea seama dacă spune adevărul sau nu. rareori persoana care face asfel de lucruri crede că face ceva acceptabil sau tolerabil. am văzut ochii unui copil înspăimântat dc deschiderea uşii camerei sale în miez de noapte. Aparent. altfel. Forţarea este o caracteristică a activităţii demonice. sunt mai vulnerabili la depresie pentru că nu găsesc căi de descărcare a propriei lor creativităţi. sunt normale. şi nimeni nu ştia de ce. a dispariţiei oricărei speranţe. împinsă de demonii care intraseră în ea în acele clipe de frică şi teroare. chiar dacă ea îşi arc o2 63 . este puţin probabil ca omul acela sâ fie vindecat şi elibarat. lipsă de angajare. Dacă persoana care a procedat în felul acesta va căuta mai târziu ajutor. Obiceiurile comportamentale forţate Prin „obicei comportamental forţat" înţeleg repetarea forţată a unor acţiuni care. Amintirile. printr-o totală lipsă dc motivare în a face ceva. Când ne-am rugat şi am cerut Duhului Sfânt să expună rădăcina acelei probleme. Exemple tipice sunt spălarea mâinilor. dar parcă nu putea scăpa dc mirosul acela.

până când nu mai puteau rezista şi parcă ceva exploda în lăuntrul lor. emopilc pol fi rănite sau scoase din echilibru. este controlat dc demonii care îl vor ţine în robia simptomclor. la cealaltă extremă pot fi complet insensibili la ceva dramatic. Când oamenii suferă de depresie. fără sâ-şi dea seama. dacă biserica are obiceiul să aducă pâinea şi vinul la fiecare. sfaturile bine inrenjonaje ale prietenilor nu fac decât să sporească suferinţa celor afectaţi dc depresie. 8. Alunei se ridicau şi fugeau afară Dc obicei. De exemplu. întotdeauna. expuse şi tratate cu dragoste. Tulburările emoţionale Toţi oamenii au simţăminte. Tratamentul presupune suplimentarea cantităţii de lumină pentru persoana suferindă in perioada lunilor de iarnă. Este mult mai uşor sâ te rogi pentru vindecarea celor ce nu au fost afectaţi de aceste substanţe chimice. Există unii oameni care par a nu da niciodată răspunsuri emoponalc normale. Dar rareori vom întâlni o persoană care să sufere regulat de depresie şi care sâ nu fie şi afectată demonic. Depresia sezonieră. Fuga Nu întotdeauna oamenii fug deliberat! La reuniunile creştine deseori am văzut oameni care. 64 Slujirea persoanelor depresive cere răbdare şi atentie în a discerne rădăcinile bobi care. Soluţiile naive. astfel încât să ne putem exprima sentimentele şi să ne bucurăm dc viaţă. încercând să rămână pe loc cât mai mult timp posibil. cauza primară a bolilor emoţionale. alunei când ungerea Duhului Sfânt era deosebit dc puternică. Unii confirmă existenţa acestor atacuri atunci când iau Cina Domnului.Vindecarea prin eliberare . acest gen de fugă este impus nu de voinţa persoanei ci de cea a demonilor din ca care înceracă să o controleze chiar şi atunci când ea se află sub o puternică ungere. tratamentele medicale ale depresiei implică diferite tipuri de medicamentaţie care au ca efect atât controlul simptomclor cât şi îngreunarca slujirii persoanei care este controlată dc efectele medicamentelor. Asemenea reacUi la 65 . Dar. în general persoana nu-şi dă seama de ceea ce se întâmplă şi dc cele mai multe ori ea este uşurată când află că nu a putut sta la reuniune datorită acţiunii unei puteri demonice. a cărei producere este suprimată de către lumină. Nu trebuie însă omisă nici posibilitatea activităţii demonice în cauzarea excesului de melatonină din organism. ei pot suspina după ceva ce este considerat ca josnic dc către majoritatea oamenilor sau. fie complet absenţi. Ei nu sunt în stare nici să meargă în faţă pentru a lua Cina şi nici să stea la locul lor. deseori emopilc sunt controlate de puternice forţe demonice ce au intrai prin durerea care a generat tulburarea cmoponali 9. Din nefericire. omul acela devine foarte vulnerabil la demonizare şi. nu au putut rămâne acolo. Uneori oamenii mărturisesc că s-au luptat ani de zile cu acele probleme. De obicei. depresia fiind un blestem căruia i s-a dat drept de intrare prin practicarea acestei forme de idolatrie. a se ruga sau a se bucura de viaţă. Depresia trebuie înţeleasă. fără să le înţeleagă natura. Dumnezeu nc-a înzestrat cu emoţii. De cele mai multe ori. de obicei. de origine demonică. dc genul „Nu te lăsa" sau „Spune-I Domnului în rugăciune" nu fac decât să agraveze depresia. Când emotiilc cuiva sunt rănite. Ei sunt fie excesiv dc precipitaţi. vindecarea şi eliberarea. este asociată excesului de melatonină. Nu trebuie să ne închipuim că depresia este. se ştie. şi nu în ultimul rând relaţia lor cu Dumnezeu. vor face ca Dumnezeu să aducă pas cu pas. o întreagă reţea de diferite duhuri afectează mintea şi emoţiile celor demonizaţi. Uneori i-am văzut cum se crispau pe scaune. Există unele evidenţe clare ale legăturii dintre depresia sezonieră şi demonizarca venită pc linie generaţională iacei ai căror strămoşi au fost închinători la soare sau anotimpuri. întregul lor sistem relaţional este afectat. De cele mai multe ori cauza este în rănile emoponalc sau relaţiile deteriorate. care se simt vinovaţi dc lipsa dorinţei de a citi Biblia.Slujirea practica Simptome observabile ale unei posibile demonizdrt rădăcina în păcatele generaţiilor anterioare sau în atitudinea altora faţă de ele. datorită relaţiilor şi împrejurărilor vieţii. Deşi demonicul nu este.

Satan nu doreşte sâ vadă creştinii experimentând iertarea data de lucrarea crucii. în acest fel. Satan va căuta să pervertească şi frica. 10. a problemelor conjugale. o indicaţie a unei anterioare implicări în vrăjitorie sau satanism. Satan capătă drepturi în acea relape şi demonicul întăreşte ruptura conducând pe unul sau pc ambii parteneri la activităp comportamentale evazioniste. în spatele acelui comportament sc află aproape întotdeauna o intăritură demonică. Creştinii au imensă responsabilitate de a sluji oamenilor prin vindecătoarea dragoste a lui Isus. Am văzut oameni care.Vindecarea prin eliberare . avea din nou relapi sexuale cu soţul sau sopa. Asemenea tipare comportamentale sunt descon. ei se vor comporta ca 66 61 . lăsată dc Dumnezeu. Satan se bucură să vadă relauli conjugale care sunt sub standardele lui Dumnezeu sau. Este uimitoare schimbarea care se produce în vieţile oamenilor atunci când frica cc i-a controlat (deseori toată viapj) este alungată şi ei devin liberi să fie ei înşişi. Daca unul dintre parteneri vrea să iasă din acea situaţie. folosindu-le ca pe nişte porp de. Cei în cauză sunt atât de absorbiţi dc activitatea lor evazionistă încât nevoia de a înfrunta durerea emoponală rămâne adânc îngropată in ci. dintr-o dată au putut conduce din nou maşina. El va încerca sâ ne pnă robi ai traumelor ce urmează unor experienţe care ne-au înspăimântat. Dar aşa cum face cu fiecare dar al lui Dumnezeu. foarte probabil că ea este victima unui duh care o ţine în legăturile unor sentimente de vinovăpe şi osândire. Vinovăţia şi auto-condamnarea Atunci când păcatul este mărturisit şi iertat. spâlându-se excesiv. atunci când au fost eliberap de frică. mânca mâncăruri pe care înainte le considerau groaznice. aşa că va face tot ce poate pentru a-i determina să stea departe de ceilalţi sau sâ sc retragă în ci înşişi atunci când sunt în compania altora. Pericolele pe care le întâmpinăm zi de zi în copilărie sunt atât de mari încât puţini dintre noi ar supravieţui dacă nu ar exista acea frică copilărească. Frica şi fobiile Frica este un dar de la Dumnezeu. Pc lângă fuga de Ia reuniunile creştine. tinându-ne în sclavia greşelilor. privind la televizor. distruse. fie a persoanei în cauză. mai există şi o altă formă de evadare cc poate fi generată de o puternică aepune demonică.Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demonizări Cina Domnului sunt. el trebuie să lupte nu doar cu suferinţa sa şi a partenerului său ci şi cu demonii care fac totul pentru a ţine cuplul despărţit. pare a fi vorba doar de o modalitate de rezolvare a unor probleme de relapc. Dar odată ce partenerii au optat pentru o coexistent care vine împotriva relaţiilor conjugale dumnezeieşti. Şi nu este uşor să desparţi adevăratele sentimente dc cele contrafăcute demonic. • 11. ci au ieşit din voia Iui Dumnezeu. Dacă o persoană continuă sâ se simtă vinovată şi după ce păcatul a fost mărturisit şi iertat. Oamenii pot „rugi"în ei înşişi având unhobby. Când partenerii aleg despărţirea. vinovăţia trebuie sâ dispară. Este interesant de observat cum unii oameni au un anumit comportament în cadrul relaţiei conjugale şi un cu totul alt comportament faţă de ceilalţi oameni. Dar comportamentul evazionist dispare imediat ce se iveşte posibilitatea refacerii relaţiilor distruse. Ea ne păzeşte să facem lucruri care ne pot fi dăunătoare. Exemplul clasic este cel al tratării.intrare a demonilor. etc. discuta cu cineva dc care le era frică. Satan nu are nici un interes ca oamenii să iasă din greutăţile prin care trec şi să fie vindecaţi. Când cineva este controlat de o frică. şi Scriptura ne spune că dragostea alungă frica Numai în Numele lui Isus poate fi înfrântă şi alungată frica prin care Satan vrea să ne controleze viepilc. etc. şi sunt sute de feluri de frici pe care Satau Ic foloseşte. zbura cu avionul. Dacă creştinii se simt iertaţi. La prima vedere. dc obicei. Odată absorbiţi de ceea ce-i preocupă ci devin aproape imuni Ia prezenţa altor oameni. citind nuvele. Isus este dragostea desăvârşită. pentru a alunga frica care le dictează obiceiurile şi comportamentul. fie a strămoşilor ci. dacă este posibil.urmarea unei relaţii rupte şi neconştientizate. iraponală.

oamenii devin vulnerabili la primirea unui duh utre-i va ţine în robia acelor false credinţe. în cele din urmă. de fapt. fire conducătoare care să-i ajute la diagnosticarea şi tratamentul pacientului. 13.boală" nu o mărturisesc de teama de a nu fi consideraţi nebuni. Pentru a putea elibera victima.minunea biruinţei crucii asupra puterilor vrăjmaşului. fiind orbi faţă dc adevăr. îşi imprimă gândurile şi cuvintele în mintea persoanei care aude vocea. mărturisind cu putere Evanghelia. am văzut cât de important este să nu le îndepărtezi de adevărurile fundamentale ale Cuvântului lui Dumnezeu. arunci când persoanele au fost eliberate de duhurile dc boală care au venit de la strămoşi. Este o minune . Scriptura ne spune că nelegiuirea părinţilor va fi pedepsită in 68 copii (Exod 20:5. Dar şi în acest caz este vorba tot de o implicare demonică. ceea ce ne arată că atunci când o boală coboară pe linie generaţională este posibil ca cel care coboară să fie. Mulţi dintre cei care suferă de această .. 12. Satan orbeşte minţile necredincioşilor pentru ca ei să nu vadă lumina Evanghelici (2 Corinteni 4:4). trebuie aflat a cui este vocea pe care o aude cu regularitate şi trebuie ruptă legătura sufletească dintre cele două persoane. cauzând afecţiunea In generaţia prezentă. Când aceste simptome prevalează. Credinţele eretice Satan nu se află doar în spatele religiilor false. încurajând părerile divergente faţă de adevăr şi. afecţiunea este de natură spirituală. Cei eliberaţi dc aceste voci experimentează o pace şi o linişte pe care nu le-au avut niciodată. experienţa ultimilor ani arată limpede că duhurile de boală pot coborî pe linie generaţională. ereziile. Nu poţi discerne înşelarea decât dacă stai bine ancorat în adeVăr Dc multe . cauzând afecţiuni. Plângeri 5:7). probabil. în cazul unora. Am văzut multe eliberări şi vindecări majore atunci când ne-am confruntat cu puterile demonice venite generaţional şi când cei în cauză şi-au iertat strămoşii pentru orice faptă care a putut da demonilor dreptul de a coborî pe linie generaţională. pe linie gencraţională. 14. Uneori poate fi vorba de o puternică legătură sufletească cu o persoană care. in slujire. cl lucrează şi înlăuntrul denominaţiilor creştine căutând . Probabilitatea prezenţei accstoT duhuri trebuie serios luată în considerare oridecâte ori se observă existenţa unor boli ereditare.sâ răspândească false intcqirctări ale Evanghelici. demonii din ei nu mor! Ei sunt fiinţe spirituale care nu au o „casă" şi vor căuta să ocupe o fiinţă umană pentru a-şi exercita sarcinile funcţionale. Bolile ereditare De obicei medicii îi întreabă pacienţii care suferă de boli grave dacă nu au avut în familie cazuri similare. duhul care a indus simptomele în fiecare generaţie. Ei caută. se pare că aceste voci vorbesc fără încetare.Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demonizări nişte oameni iertaţi. Păcatul le dă drept dc intrare în copii şi în copiii copiilor aşa că cei mai afectap la moartea celui demonizat vor fi. ea deschide uşa demonilor care aduc cu ei un nesfârşit cortegiu de sentimente de vinovăţie şi auto-condamnarc. Deşi cu alt scop. Deci Satan va face tot ce poate pentru a ţine oamenii în robia vinovăţiei păcatului. Auzirea de voci Auzirea de voci este un fenomen mult mai răspândit decât se crede. înşelându-i prin sentimente contrafăcute demonic. Nu mă refer la visele în care oamenii au experienţe trecătoare (auzirea vocii unor persoane care Ic vorbesc în somn). fiecare voce în parte. Dacă persoana refuză să se ierte pentru ceea ce a făcut. In cazul acesta va trebui abordată. şi eu pun această întrebare celor cărora le slujesc. ci la auzirea repetată a unor voci care vorbesc cu regularitate la nivel mental.Vindecarea prin eliberare . Am văzut vindecări complete în cazuri mergând de la rinită (o formă acută a sinuzitei) de care o femeie suferea de 25 dc ani până la blocarea rinichilor. cu sau fără ştiinţă. Odată ce au acceptat credinţele nescripturale. Deşi există unii teologi şi unii medici care cred că este vorba de o teorie absurdă. Când oamenii mor. membrii familiei acestuia. probabil. Unii oameni aud mai multe voci.

fie nu sunt preocupaţi de doctrina propriei lor credinţe. Deşi Isus a arătat foarte clar că nu există decât o singură cale spre Tatăl ceresc şi că El este calea. Orice soţ normal ar fi râs copios şi ş-ar fi consolat sofia. Duhul de frică pe care l-a primit o determina să facă tot ce dorea soţul ei. Am slujit unei femei al cărei soţ a avut o singură ieşire comportamentală de acest fel. Sopa sa trebuia să sufere groaznicele consecinţe ale unei vieţi în care încerca mereu să-i satisfacă • 71 . dar el nu crede. Comportamentul iraţional Există întotdeauna un motiv pentru care o persoană. îşi împietreşte inima faţă de Domnul. au fost implicaţi într-o astfel de înşelare demonică atunci ei s-au deschis demonizării şi au primit un demon care îi va ţine în robia înşelării pe care au îmbrăţişat-o. Dumnezeu le va da mai multă lumină asupra acestui subiect. fie şi trecător. Duhul de frică lucra pentru el. De aceea. au dreptul de a-i înşela. mai ales dacă este vorba de doctrinele de bază privind adevărul.. autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu şi lucrarea Duhului Sfânt. Membrii bisericii.. în spatele oricărei religii false se află o putere demonică ce-şi caută închinători. O persoană înşelată. Omul acela. ci înţeleg bine adevărul Cuvântului Iui Dumnezeu şi ştiu că atunci când oamenii nu cred acest adevăr.Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demoriizâri ori. cu excepţia sataniştilor care sunt perfect conştienţi dc ceea ce fac. atunci când am rostit adevărul Scripturii. Am văzut că atunci când o persoană. adevărul şi viaţa (loan 14:6). evident. dar vindecarea de consecinţele idolatriei moştenite de la o religie falsă nu poate veni decât prin eliberarea care urmează pocăinţei. partizanii celorlalte sisteme de credinţă fie cred că religia lor este cea adevărată. adevărul acestor revendicări. prin cuvinte sau fapte. Dacă oamenii.Hndecarea prin eliberare . care în mod obişnuit se comportă normal. . demonii din oameni au făcut comentarii sarcastice de genul: „Ştim că este adevărat.vor face să vi se oricăror altora deoarece nici un alt întemeietor de religii n-a avut vreodată pretenţia de a fi Dumnezeu şi nici nu a putut demonstra. în realitate.. La începutul căsniciei lor. Femeia a fost atât de traumatizată de acea experienţă încât din acel moment a început să trăiască sub stress. în generaţiile următoare ei pot apare boli (fizice) de inimă. nu lăsa ca cineva să se apropie de el pentru a-1 ajuta. prietenii şi vecinii credeau că este un soţ model ce are o şotie model şi o căsnicie creştină perfectă. este foarte vulnerabilă la atacurile demonilor carc-i vor controla mintea şi capacitatea de înţelegere. datorită unor credinţe false. ea a prăjit prea tare carnea pe care i-a servit-o la masă. Satan primeşte închinare de la o omenire înşelată printr-o pletoră de false religii. trebuie să ne punem întrebarea: care este originea acestor boli? Eu cred că dacă creştinii vor asculta însărcinarea dată de Isus de a vindeca bolnavii şi a scoate demonii. Implicarea în religii false Satan a fost aruncat din cer pentru că a vrut să fure închinarea care. de drept. fiecare cu propriul ei sistem de credinţe şi tradiţii. Un om poate fi convertit la creştinism prin predicarea şi învăţarea cuvântului lui Dumnezeu. Noi am văzut cât de actuale sunt cuvintele din Levitic care arată consecinţele ruperii legământului cu Dumnezeu: „. 15. Mândria lui 1-a făcut să cadă din har şi din slavă. are periodic ieşiri comportamentale iraţionale şi de neacceptat pentru cei din jur. Acest duh de frică era controlat de duhul de dominare din soţul ei. * stingă ochii şi să piară via fa din voi" (Levitic 26:16). Deşi bolile de inimă pot avea. deşi suferea. tuberculoza şi frigurile . Ca dumnezeu al acestui veac el continuă să caute închinători dar. i se cuvenea numai lui Dumnezeu. cauze medicale. Revendicările pe care le-a făcut Isus Cristos sunt deasupra 70 16.groaza. el ne dă dreptul să fim aici!" Demonii ştiu foarte bine cc este adevărat şi ce este greşit.. Dar el şi-a ieşit din fire şt a ameninţat-o cu tot felul de represalii în cazul repetării acelei greşeli. era un simulacru de căsătorie zidită pe frica rezultată dintr-o iraţională izbucnire a unui soţ care nu înţelegea ce este dragostea. care dura de aproape douăzeci de ani. astfel încât acesta nici nu mai trebuia să-şi manifeste adevăratul temperament.

chiar dacă comportamentul acela rine 72 împotriva personalităţii şi darurilor pe care i le-a dat Dumnezeu. Astăzi.Slujirea practica Simptome observabile ale unei posibile demonizări capriciile. Şi de data aceasta. şi nu vrem să schimbăm nimic!" este una dintre pietrele în care mulp slujitori tineri s-au poticnit.. într-o altă lume. el se numeşte legalism. poţi face mai mult rău decât bine persoanei care. să nu le transforme niciodată într-o flacără' ( . mature. neîndrăznind vreodată să-i iasă din voie. în rănile şi durerile din trecut. deşi sinceri în felul lor. Oamenii aceştia rămân o enigmă. Deseori ci se comportă copilăreşte şi au tendinţa de a-i privi pe ceilalţi adulţi prin prisma experienţelor trăite în copilărie. Nu vom aborda aici în detaliu slujirea celor ce suferă dc aşa numitul sindrom al . ştim că demonicul este întotdeauna implicat in aceste cazuri. dur Duhul dă viaţa" (2 Corinteni 3:6). care cunoşteau perfect atât Legea cât şi modul în care să o ocolească. Dar ele pot avea şi o rădăcină deseori de mult timp înăbuşită. permanent. suferă destul. atunci cl va face tot ce poate pentru a sc comporta în acel fel. Multe biserici locale sunt prizoniere ale tradiţiei. prin care întotdeauna Dumnezeu face lucruri noi. La rădăcina problemei sc află de obicei un motiv care detennină persoana să înşele: fie încercarea dc a acoperi ceva fie dorinţa de a fi pe placul celorlalţi. sau chiar în linia ancestrală. ceea ce arată că în ciuda religiozităţii I ff acei oameni erau morp spiritual. Pavel a rezumat acest adevăr spunând că . „Aţa procedăm noi. atunci când anumite trăsături de personalitate sunt foarte accentuate. Acelaşi duh care i-a călăuzit pe fariseii de odinioară îi călăuzeşte azi pe logalişi. slujire care doreşte vindecarea „frângerii" personalităţii ce poate apare ca urmare a unor traume sau abuzuri suferite în copilărie. Această slujire specială nu face obiectul acestei lucrări: Dar trebuie să menţionăm că oamenii care suferă dc acest sindrom experimentează nişte lucruri reale şi nu imaginare. Un duh similar duhului fariseic este cel care plasează dictatura uimi denominaţii deasupra domniei lui Isus. El I a numit morminte văruite. în spatele acelui comportament înşelător se află o puternică întări tură demonică. vindecarea vine în urma tămăduirii de consccinţsle trecutului şi a eliberării efective. Legalismul şi robia spirituală Unele dintre cele mai aspre cuvinte din Biblie sunt cele adresate de Isus fariseilor . Izbucnirile iraponale sunt. este neînţclcpt să te lansezi în această slujire pentru eliberare fără a căuta să înţelegi bine cauză primară a „frângerii" personalităţii... Când liderii mai multor denominaţii complet diferite. Dacă un copil simte că este acceptat de părinţi numai dacă se comportă într-un anumit fel. cl se va manifesta frecvent şi în viaţa dc adult. ajung să «lume cu egală convingere lucruri complet diferite. 18.litera omoară. 17. de cele mai multe ori.Vindecarea prin eliberare . Fariseismul nu a murit. în caz contrar. pierzându-şi viziunea Blestemul tradiţiei face ca scânteia adevăratei vieţi Spirituale. Deşi. care nu este dacâl o altă formă de manifestare a robiei regalismului. este evident că I U I pol avea toţi dreptate! Satan adoră dezbinarea.liderii religioşi din acea vreme. Odată ce obiceiul s-a instalat. nu poţi cunoaşte vreodată adevărata lor personalitate! Ei îşi pot schimba chiar şi vocea în funcţie de împrejurări. din experienţa noastră. deja. cu ceilalţi oameni. va reuşi să pnă Biserica departe de dinamica vieţii în Duhul Sfânt. dc origine demonică.'ind avem de-a face cu demonii trebuie să ne amintim că ei pot Opera la fel dc uşor într-un grup de oameni ca şi într-o singură persoană. De obicei. şi dacă îi poate Bimuţi pc creştini unii împotriva altora cu ajutorul unui duh legalist. Ei împovărau oamenii cu detalii ale Legii. Când într-o biserică locală apare o opoziţie. dar inimile lor erau departe de Dumnezeu. Tipic pentru relaţiile imature este şi cazul persoanelor care par a trăi. comunitatea §6lon trebuie să se întrebe daci nu cumva există un păcat din UlSulul ci pentru care trebuie sâ sc pocăiascâ.. Lipsa unor relaţii mature Pentru unii oameni este foarte dificil să menţină relaţii normale.copilăriei remanente".. Poate fi vorba de .

viaţa creştină a celor altădată implicati în ocultism va fi mereu tulburată de trecutul lor. Unele coşmare se repetă. controlat sau posedat în perioada implicării. vindecarea nu poate veni decât prin eliberarea de duhurile care le cauzează. Implicarea în ocultism Semnificaţia cuvântului „ocult" este „ascuns". Uneori co^marelc sunt cauzate de demonii care au trecut de la părinţi la copii. deşi nu au nimic comun cu viaţa lor. epuizând persoana. în spatele fiecărei practici oculte sc află o putere demonică. Satan arc putere şi o foloseşte pentru a aduce oamenii snb controlul său.. Acest lucru se întâmplă atunci când oamenii sc implică în ocultism. trebuie pusă la îndoioală sinceritatea pocăinţei sale. Rugăciunea Tatăl Nostru este la fel de valabilă şi pentru aceste ore dc somu: „. Fără eliberare. ei folosesc limba celui demonizal. de cele mai multe ori. Ei ÎI vor pune pe Isus (şi lucrarea Duhului Sfânt) într-o „rama" ocultă. Scriptura ne avertizează că vin zile când şi cei aleşi pot fi înşelaţi. prin păcatele părinţilor. De multe ori oamenii sc trezesc dintr-un coşmar într-o stare de epuizare şi au nevoie de un timp oarecare pentru a adormi din nou.Vindecarea prin tUberare . Faptul că sc petrec fenomene spirituale nu înseamnă că ele vin neapărat de la Dumnezeu. persoana nu este conştientă de incidentul care a ocazionat demonizarea. să-şi facă victima să sufere. Demonii nu uită! Când. 19. ei câştigă acces în generaţiile următoare. Deşi. descriu evenimente reale care aparţin unor alte timpuri. în asemenea ocazii activitatea demonică 75 74 . Suntem preveniţi că Satan poate veni ca înger dc lumină pentru a ne face sâ credem că avem de-a face cu Dumnezeu. oricând au posibilitatea. atacă subconştientul. cei care au avut cărţi dc magie au trebuit sâlc ardă (Fapte 19. în timpul slujirilor.Slujlnea practica Simptome observabile ale unei posibile demomzuri lupta cu duhurile de moarte (blestemul regalismului) cărora li s-a dat drept de intrare prin legalismul precedenţilor lideri ai bisericii.. Deşi ocultiştii cred. că ei controlează şi folosesc puterile oculte. Somniferele nu ajută la nimic! 20. Coşmarul este un vis care produce teamă. vor reînvia in vieţile acestor generaţii traseul pe care l-au parcurs până Ia ele. când auto-apărarca nu mai funcţionează. 21.19). să le păzească minţile de atacurile vrăjmaşului. Pentru cei care au fost implicati în ocultism este de maximă importanţă sâ renunţe complet la orice putere demonică care i-a influenţat. Dacă cel implicat în ocultism nu vrea saşi distrugă obiectele oculte. Sursa coşmarelor poate fi o traumă. Când aceleaşi scene de coşmar se repetă cu regularitate ele sunt generate. Când visele şi coşmarete sunt generate demonic. un abuz sau uncie şocuri emotionale suferite în primii ani ai copilăriei. dc demonii care în timpul somnului. Distrugerea obiectelor asociate practicilor oculte este un important act dc pocăinţă. invariabil. panică sau frustrare. Pe vremea lui Pavcl. El nefiind pentru aceşti oameni decât o manifestare a unui demon pc care-! pot folosi pentru a-şi atinge scopurile. demonii care au primit acces prin el nu-i vor uita şi vor încerca. ci scapă-ne de Cel Râu" ( Matei 6:13). Odată ce s-a început practicarea unei prime forme de ocultism. Unii oameni sunt atât de atraşi de lucrurile oculte încât trec dc la o formă a ocultului Ia alta.fi nu ne duce tn ispita. Urni copii relatează coşmare care. Cel mai ascuns lucru din ocult este faptul că prin orice activitate ocultă i se aduce • închinare lui Satan. celelalte vin aproape de la sine (vezi glosarul practicilor oculte de la sfârşitul cărţii). de fapt ei sunt cei manipulaţi ile către demoni. în timpul orelor de somn nu putem controla ceea ce se petrece în minţile noastre şi de aceea este important pentru creştini să ceară Domnului. Vorbirea necontrolată lacov ne spune că limba este un foc care poate scăpa de sub control! Când demonii vorbesc. în felul lor. Adevăratului Dumnezeu. înainte de culcare. Coşmarurile Omul doarme în subconştient. indiferent dacă practicanţii cred că au de-a face cu o forţă neutră sau că se închină. fără sâ-şi dea scama de dimensiunea demonică în care sunt implicaţi.

omul a sărit în picioare şi mi-a strigat „Niciodată să nu te mai rogi aşa pentru mine!" Demonul ieşise la de focul gheenei" (lacov 3:6). demonul s-a apărat determinând omul să ceară oprirea imediată a rugăciunii. Oridecâtc ori oamenii folosesc boala pentru pentru a-i manipula pc ceilalţi. spre deosebire de cei care îşi amintesc cu plăcere de frumoasele experienţe din trecut. poale binecuvântaşi încuraja oamenii. o consecinţă directă a căderii. Nu vreau 77 . Rugăciunile obişnuite nu sunt o ameninţare pentru demoni. fie pentru a atrage atenţia cuiva. dar care nu doresc să se pocăiascâ şi aşteaptă vindecarea numai pentru a-şi putea continua stilul păcătos de viaţă. ci îşi amintesc doar de „anul febrei glandulare" sau de „anul meningitei"! . nu este de mirare că demonii pot controla limba. la intervale regulate. O limbă care nu este controlată dc Duhul Sfânt poate scăpa de sub control. el nu o poate face decât prin vorbirea sau prin comportamentul persoanei în care se afli lacov ne spune că înţelepciunea acestei lumi este demonică (lacov 3:15) şi dacă ne amintim că. Mulp dintre dumneavoastră cunosc cel pupn o persoană a cărei limbă îi scapă. sau pentra alte raţiuni. Trebuie să fim mereu atenţi la vocea duşmanului care poate vorbi prin gura creştinilor pentru a submina lucrarea Duhului Sfânt.Vindecarea prin eliberare . Ei îşi aduc în vierile lor creştine felul nedumnezeiesc în care tratau oamenii pe vremea când erau în lume. Dar când mi-am exercitat autoritatea dată dc Dumnezeu. Dar acest lucru este mult mai greu de sesizat atunci când demonii vorbesc printr-o persoană în cursul unei converasţii obişnuite. De obicei aceste duhuri de boală primesc drept de stăpânire datorită unor experienţe din trecut. Ce auzeam nu era altceva decât înţelepciunea acestei lumi care încerca să devieze popoprul lui Dumnezeu de la planurile pe care Acesta le avea cu el. Dar în acelaşi timp simţeam un nod în stomac. este un lucru bun şi trebuie acceptată. Desigur. Am văzut mulţi oameni care cer rugăciune doar pentru a scăpa de simptomelc bolii care îi deranjează. Folosirea bolii în acest mod reprezintă un pericol deoarece este o declaraţie care spune că boala. dar nu este mai puţin adevărat că mulp creştini rămân prizonieri ai puterilor demonice care i-au controlat înainte dc a sc converti. De aceea. Ea este aceea dintre mădularele noastre întinează tot trupul şi aruncă în foc cursul vietii. din când în când. poţi fi sigur că ceea cc spune este influenţat demonic şi. Deseori cauza acestei vulnerabilităp şi îmbolnăviri sistematice este un duh care. nu este surprinzător că ci nu sunt vindecaţi. Prin ea pot face atât dc mult rău! Atunci când o persoană nu îngăduie Duhului Sfânt să-i ia limba în control. în asemenea situaţii trebuie multă prudenţă pentru a evita un eventual conflict. Satan este încântat alunei când oamenii pervertesc adevărul scriptural şi intră în „terenul" lui. Dacă un demon vrea să influenţeze oamenii. deşi până atunci părea a fi binecuvântat de rugăciunile care sc făceau pentru el. aceste cazuri sunt excepţionale printre credincioşi. ci se deschid unui control demonic ce nu poate fi înlăturat decât printr-o adâncă pocăinţă. afirmaţia lui lacov este perfect plauzibilă La reuniunile creştine. Bolile care recidivează şi bolile prelungite Există unii oameni care sc înbolnăvesc din orice! Viaţa lor este un lung şir de îmbolnăviri şi. un foc.Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demonizări este evidenta. de sub control. rostit chiar de demoni. fiind aprinsă 22. 76 suprafaţă şi rugăciunea sc sfârşise! El nu fusese deranjat de rugăciunile celor care încercaseră să-i ajute victima. Imediat ce am făcut acest lucru. am preluat autoritate asupra duhului de boală. Experienpi ne-a arătat că acest fenomen este mult mai frecvent decât sc crede. temporar. deseori am auzit afirmap'i care păreau a fi înţelepte.. Satan este dumnezeul acestei lumi. şi în special la cele ale liderilor de biserici. Odată în timp ce mă rugam pentru un bărbat care se îmbolnăvea regulat. fără să-1 avertizez asupra modului în care mă voi ruga. Limba poate rosti minunatele adevăruri ale Cuvântului lui Dumnezeu. dar este şi „. De aceea. când boala a fost acceptată şi folosită dc persoană fie pentru a-şi atinge anumite scopuri.. care o lume dc nedreptăţi. invită duhurile de boală. uneori.

trebuie să ne aşteptam ca Dumnezeu să binecuvânteze actul sexual dumnezeiesc. Asta hu înseamnă însă că putem privi cu uşurinţă sinuciderile sau tentftjvele de sinucidere. Când îl lăudăm şi ne închinăm în faţa Creatorului. Satan adoră închinarea care îi atrage pe participanţi în robia demonică ce-i urmează Expeiienţa practică arată clar că legăturile. ne 1 deschidem pentru binecuvântarea Sa.3). prizonieri pe viaţă. de care. Satan foloseşte legăturile sufleteşti pentru a-i ţine pe oameni. indiferent dacă partenerii îşi dau sau nu seama. Sexul fiind o închinare. o formă de închinare! Dumnezeu a destinat actul sexual ca mijlocul prin care omenirea să pro-creeze. Personal nu am nici o îndoială că unii dintre c«i care şi-au luat viaţa vor fi uimiţi. Nu vreau să'spun că cei care şi-aia luat viaţa nu mai au nici o şansă de a fi iertaţi. sufleteşti stabilite prin activităţile sexuale nedumnezeieşti sunt importante puncte de intrare ardemonilor. Psalmistul spune că Dumnezeu locuieşte în mijlocul laudelor poporului Său (Psalmul 22. Din experienţă ştim că tentativele sau dorinţele de sinucidere au întotdeauna o dimensiune demonică. în majoritatea cazurilor victima gilege sinuciderea deoarece ca a fost atât de abuzată sau trădată îtcât viitorul i se pare lipsit de orice speranţă. atunci când întâlnim un om care este preocupat doar dc propria-i persoană şi care nu se interesează de ceilalţi decât pentru a deturna din nou conversaţia spre el însuşi. Practica ne-a arătat că atunci când oaniienii ies din aceste zone de păcat din vieţile lor. Tentativele de sinucidere Luarţa propriei vieţi este cel mai grav păcat împotriva propriuliri trup şi o gravă răzvrătire împotriva Duhului Sfânt. Oridecâte ori consiliem pe cineva care a fost implicatiîntr-o activitate sexuală nedumnezeieiascâ trebuie să ne aşteptam ca acel păcat să fie însoţit de o putere demonică. El nu poate binecuvânta ceva ce este împotriva cuvântului şi legilor Sale. Nu este uşor să-i ajuţi pe aceşti oameni să sc vadă pe ci înşişi aşa cum îi văd ceilalţi.El se bucură. Acceptarea intenţiilor Iui Dumnezeu înseamnă închinare în faţa Sa. Acesîa este motivul pentru care în ritualurile sataniste şi în vrăjitoria există atât de multă fervoare sexuală. Orice formă de idolatrie este păcat şi auto-idolatria a fost păcatul pentru care Satan a fost alungat din cer. Aroganţa lor şi importanţa pe care şi-o dau sunt atât de mari încât pare imposibil să le schimbi modul de gândire. nu ne putem aştepta ca Dumnezeu să rămână pe tronul unei relaţii sexuale nedumnezeieşti. De aceea.Vindecare» prin eliberare . în aceste lanţuri demonice. 23. Dar este un altul care sc bucură să „binecuvânteze" ii asementta acte şi să stea pe tronul acelor relaţii.Slujirea practicii Simptome observabile ale urni posibile denioriizUri să spun că toţi cei care nu sunt vindecaţi. trebuie să ne întrebăm dacă în omul acela nu sc află la lucru o puternică întâritură demonică. Dumnezeu este Judecătorul drept şi milcs în faţa căruia vom răspunde atât pentru lucrurile pe care le-am făcut altora cât şi pentru cele pe care ni le-arreifăcut nouă înşine. 25. Reciproc. dar nu pentru aibinecuvânta ci pentru a încerca să ia locul lui Dumnezeu. Aberaţiile sexuale Orice act sexual este. în aceste cazuri nu este neobişnuit sâ constaţi că şi strămoşii lor au avut acelaşi comportament şi că trebuie să tc confrunţi cu un duh familial care. Egocentrismul Există unii oameni pentru care singuntl subiect dc conversaţie este propria lor persoană! în vieţile lor domneşte auto-idolatria. fine acea familie în robie. Dar toţi bolnavii ar trebui sâ se auto-examineze şi să ceară Domnuiui să le arate dacă în trecutul lor nu există ceva de care vrăjmaşul a profitat. primindrinchinare şi punându-i pe cei implicaţi sub un blestem. nu sunt vindecaţi din acest motiv. atunci când vor sta înaintearOomnuiui. Satan va fi prezent oriunde eeste vorba de o relaţie sexuală nedumnezeiască. Este o mare biruinţă pentru Satan atunci dlnd el poate convinge o persoană să se sinucidă. de dragostea şi mila lui Dumnezeu. al cărui teruplu este trupul unui credincios. 79 . dc generaţii. extraordinare vindecări şi eliberări pot avea loc. 24. curăţaţi de Dumnezeu.

O altă sursă de durere fizică este durerea emoţională. Simptomeie care nu se pot diagnostica medical De multe ori oamenii au dureri şi suferă dc boli care nu pot fi diagnosticate medical. Trupul reflectă durerea care se află în suflet. Indiferent de tratamentul aplicat simptomeie persistă.de sinucidere sunt mult mai răspândite decât sc crede in general. trauma sau suferinţa prin care a trecut persoana în cauză Există. Ei suferă de o apăsare interioară. întotdeauna.Vindecarea prin eliberare . La reuniunile creştine la care am participat în ultima vreme. Demonii se pot transfera de la atacator direct la victimă datorită legăturii sufleteşti nedumnezeieşti create prin agresiune sau frică (care este o consecinţă firească a agresiunii). în toate cazurile in care apar gânduri dc sinucidere trebuie luată în considerare posibilitatea demonizării. Persoana care comite violenţi se deschide pentru demonizare iar trauma şi violenta atacului fac ca şi victima să rămână vulnerabilă la demonic. mai rămâne doar un pas până la a spune „Mai bine as muri chiar azi!". o mânie ce este deseori Băociată cu abuzul sau cu pedepsirea fizică nemotivată. duh cc va continua să o conducă şi să o motiveze chiar dacă ea nu are motive pentru care să-şi dorească moartea O altă posibilă sursă de dorinţă a morpi poate fi o tentativă de avort a mamei. dc mai mulţi ani. ceva care îi face sâ-şi dorească moartea. Este. Traumele suferite prin accidente fac oamenii vulnerabili la demonizare. Aceste simţăminte întunecate sunt atât de puternice încât conduc aproape inevitabil la apariţia gândurilor de sinucidere. Violenţa fură voinţa liberă a victimei. ceea cc este împotriva ordinii create de Dumnezeu. care nu a fost niciodată conştientizat dar care a deschis uşa unor demoni ce pot influenţa puternic stilul de viaţă al persoanei.Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demonizări Şi dacă nu mai este nici o speranţă pentru ziua de mâine. în multe din aceste cazuri noi am văzut că asemenea simptome persistente pot fi cauzate demonic de un duh de boală care a venit fie pe linie gencraponală fie a intrat printr-un şoc. totuşi. Nu este neobişnuit să constaţi că o persoană care se comportă violent în repetate rânduri păstrează adânc îngropată. Chiar şi în Trupul lui Cristos gândurile. traumă sau cliiar 80 27. abuzuri sau tragedii care să-i împingă la sinucidere. afirmativ. la întrebarea „Câţi dintre voi au avut vreodată gânduri de sinucidere?" păcat sexual. Deşi rănile fizice pot fi vindecate. există unele simptome care parcă nu vor să plece. în aceste cazuri cauza poate fi un abuz ascuns adânc. Majoritatea oamenilor nu ştiu că multe dintre artele marţiale au o temelie ocultă şi că ele reprezintă un pericol spiritual. De multe ori am constatat că violenţa manifestată într-o anumită zonă a comportamentului poate fi rezultatul activităţii demonilor cărora li s-a dat acces prin artele marpale. Am mai observat şi că atunci când o persoană care a fost adânc implicată în ocultism se converteşte şi doreşte să fie vindecată şi eliberată blestemele demonice pot cauza aparente simptome fizice care nu pot fi diagnosticate medical. Experienţa nc-a arătat că această demonizare se produce frecvent în cazul accidentelor şi se manifestă chiar şi peste ani dc la producerea lor. in diferite ţări. 81 . Tratamentul fizic nu are efect atunci când emoţiile sunt cele care trebuie vindecate. persoana rămânând nevindecată chiar dacă este supusă unei intervcnpi chirurgicale. ei având deseori nevoie atât de vindecare fizică cât şi de eliberare. Bisericile care admit desfăşurarea de cursuri de arte marţiale în clădirile lor (cum ar fi yoga sau alte activităţi cu temelie ocultă) se deschid pentru control demonic. 26. • aproximativ 1/2 din cei prezenţi au răspuns. în urma căreia persoana (matură acum) trăieşte cu sentimentul că nu este dorită şi nu arc cc căuta în lumea aceasta. de asemenea. în aceste cazuri punctul dc intrare a demonilor este. posibil ca persoana să fi primit un duh dc moarte pe linie gencraţionalâ sau de la cineva apropiat care a murit. înclinaţiile spre violenţă Violenţa împotriva altei persoane este tot o formă de răzvrătire. oameni care doresc să-şi ia viata deşi nu au trecut prin traume. invariabil.

Şi dacă omul acela nu este vindecat. Rădăcina problemei se află. Cele mai importante probleme care se ridică sunt : efectele ilurcrilor şi rănilor emoţionale asupra fiinţei umane (despre care 83 82 . trăindu-şi zilele in izolare şi singurătate. Şi dacă lupţi împotriva unui duşman ascuns. simptomele pot fi îndepărtate sau cel puţin atenuate prin administrarea unei doze compensatorii. fie naturală fie artificială. nu există nici o contradicţie între observarea ştiinţifică a ceea ce sc petrece cu o persoană şi găsirea rădăcinilor spirituale ale afecţiunii observate şi Cuantificate de oamenii de ştiinţă. Dumnezeu doreşte ca oamenii sa sc relahonezc unii cu alţii şi să beneficieze dc pe urma aceastor relaţii. în relaţia care a cauzat durerea şi suferinţa . citind acest capitol vor spune că nimic nu este adevărat. Trebuie să investigăm procesul din punct de vedere ştiinţific şi sâ ne întrebăm de ce organismul a ajuns atât de dereglat încât are. Dar atunci când vorbim despre vindecare. Spre exemplu. deşi doresc să fie diferiţi de ceilalţi oameni. Dc cele mai multe ori lucrul acesta se întâmplă deoarece o voinţă străină Ic afectează sau le controlează sentimentele. Uneori. Această din urmă situaţie este frecvent întâlnită în cazul fetelor care au rămas însărcinate înainte de căsătorie şi care au încercat să-şi ascundă sarcina. demonizarca va deveni şi mai puternică. De cele mai multe ori demonii vor ataca sentimentele şi dorinţele victimei imediat ce în viaţa ei va apare o situaţie de criză. deoarece simptomele descrise au cauze bine-cunoscute. în pântecele mamei. în cazul deficienţei. Ei nu a intenţionat ca oamenii să sc retragă în ei înşişi. trebuie să fim preocupaţi nu doar de îndepărtarea simptomelor printr-o anumită medicamentaţie ci şi de refacerea organismului astfel încât persoana să nu mai depindă de medicamente. Este posibil şi ca vrăjmaşul să fi profitat de o experienţă traumatică suferită în copilărie. Vmdeairea prin eliberare • Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demonizâri 28. Dacă doza prescrisă este anulată. Tratamentul medicamentos aplicat nu a făcut decât să îmbunătăţească temporar «tarea persoanei. ai puţine şanse de a-l birui! ' Pentru a aduce vindecarea de singurătate. Când simptomele dispar. excesul sau absenţa unei anumite subsatnţe chimice în organism este un fenomen real şi măsurabil.nevoie de medicamentaţie. Respingerea atât de timpuriu declanşată va permite demonilor să se hrănească cu rănile emoţionale deja produse copilului. sunt conştienţi că voinţa lor nu este destul de. Ncsociabiliratca si comportamentul anti-social Omul este o fiinţa sociala. Se ştie că excesul sau absenţa respectivei substanţe pot cauza anumite simptome.dc cele mai multe ori în perioada copilăriei. puternică pentru a le controla simţămintele. în lăuntrul lor dându-sc o adevărată bătălie. Această problematică ridică multe întrebări care nu-şi pot găsi fftBpuns în cercetarea ştiinţifică. pus în acest stadiu al bolii. se consideră că persoana a fost vindecată. sau chiar înainte de naştere. Concluzie : Câteva observaţii din practica medicală Ştiu că mulţi dintre cei care au cunoştinţe medicale. cei care au cauzat „rănirea"' nu-şi dau seama de râul pe care l-au făcut acelui copil. fără să ştii că cl există. de cele mai multe ori simptomele iniţiale vor reveni imediat. întotdeauna. Personal.. este nevoie de eliberare. Eu însumi am trecut prin asemenea momente. nu sunt de acord cu un astfel de diagnostic.oameni îi pot mulţumi lui Dumnezeu pentru medicamentele care le-au redat sănătatea sau i-au ţinut în viaţă. Cei care procedează astfel nu sunt stăpâni pe propriile lor dorinţe şi. care nu au nimic de-a face cu demonii! înţeleg dilema cu care se confruntă cei din lumea Ştiinţifică atunci când au de-a face cu un asemenea subiect. Totuşi. Duhul copilului va simţi respingerea care vine din partea duhului mamei sale şi el va veni pe lume ştiind că persoana căreia i-a fost încredinţat nu i-a dorit existenţa. Aceasta este o practică medicală lăudabilă şi milioane de. dar este la fel de esenţial sâ explorezi şi motivele care au determinat persoana să aleagă singurătatea.

încearcă să le vindece pot avea nişte cauze pe care ei nu le cunosc. 84 8 5 . Isus arată limpede că şi credincioşii pot fi demonizaţi f| «fl în viaţa acelei femei a fost o zi în care ea fost efectiv dmnonizată. să-şi dea seama că medicii nu le sunt duşmani ci nişte oameni care împlinesc. Medicii trebuie să-şi dea seama de pericolele prezentate de unele practici medicale alternative în spatele cărora se află diferite puteri spirituale. este esenţial să îndepărtăm aceste drepturi ale demonilor.Slujirea practica vom. sau poate a imiiit un membru al familiei ei care suferea dc aceeaşi boală. Isus a afirmat clar că acea femeie era legată de optsprezece ani. dar ni se spune că ea era o „fiica. Deci. tot mai asimilate de medicină. intenţiile lui Dumnezeu. a lui Avraam" . Numai eliberarea de puterile întunericului care au cauzat boala poate aduce o adevăraţii vindecare. Multe dintre ele.|. Echipa noastră a văzul lucruri extraordinare în dtversc zone ale slujirii şi noi credem că dacă Trupul lui Cristos caută să sc supună Marii Trimiteri. subminează sau critică practica medicală. îşi ău originea în ocultism. Pentru o eliberare eficientă şi durabilă. poate din naivitate. vorbi pe parcursul acestei cărţi) şi simptomeie fizice cauzate de demonii care au o sarcină funcţională specifică. ceea ce însemna că în urmă cu nouăsprezece ani ea era liberă. de obicei.o afirmaţie care desemnează. a suferit un accident. cu nptsprezece ani în urmă ceva ce a dat demonilor drept de intrare. este nevoie ca cei implicaţi în lucrarea de vindecare şi eliberare şi care. un ui-dincios devotat lui Dumnezeu şi nu doar apartenenţa la poporul Bleu. uneori de o viaţă întreagă."mclecarea prin eliberare . Trăim într-o lume tot mai mult dominată de practicile generic numite New Age. la fel cum a dat înţelepciune şi putere de înţelegere celor care au căutat să vindece bolnavii prin mijloace medicale. Conceptul de punct de intrare a demonilor a fost introdus de Isus iitunci când El a definit starea femeii gârbovite de duhul de neputinţă (Luca 13:10-17). PARTEA B PUNCTELE DE INTRARE A DEMONILOR Cunoaşterea punctelor de intrare a demonilor este foarte importantă Dc multe ori de această cunoaştere depinde eliberarea. în general. Nu există nici o contradicţie între cei care slujesc pentru vindecarea prin eliberare şi medicii de profesie. Este posibil ca la cei „vindecaţi" printr-o practică oculta a cărei temelie este de natură demonică simptomeie să treacă sub controlul unei şi mai puternice forţe demonice. luptând împotriva persoanei în care ele se află şi împotriva lucrării pe care Dumnezeu vrea să o facă în viaţa acelei persoane. pate ca a fost abuzată sexual. Ceva trebuie să sc fi întâmplat. decât prin întoarcerea Ia simptomeie originare. Un demon nu poate intra într-o persoană decât dacă are dreptul să o facă. Trebuie însă ca medicii să înţeleagă că este posibil ca uncie boli pe care. Dumnezeu va da revelaţii celor care se roagă pentru bolnavi. prin profesiunea lor. Eliberarea de aceste puteri demonice nu esle posibilă. Nu ni se spune ce i s-a întâmplat. slujind penlm vindecarea bolnavilor. şi medicii trebuie să ştie că ele pot produce o aparentă „vindecare" fără ca persoana să fie de fapt vindecată. Reciproc.

credincioşii din trăim sub este învăţătură . partea a doua: „. neplăcută sau iiulcvantă pentru zilele noastre. irelevantă pentru.. imediat ce aud această învăţătură. Linia generaţională Multe pasaje biblice poarta un mesaj „nepopuiar". Nu ne spune Ieremia că dinţii copiilor nu sc vor mai strepezi pentru că părinţii lor au mâncat aguridă?" (Ieremia 31:29).. Dar pentru unii. Unul dintre ele este Exod 20:5.. liatarea obiecţiilor Haideţi să examinăm diversele motive pentru care oamenii consideră că această învăţătură este greşită. pentru prima dată.pedepsesc nelegiuirea părinţilor in copii până la a treia şi la a patra generaţie. ".Capitolul 4 Cum intră demonii 1. „De ce?".. ei aud o explicaţie plauzibilă a unei probleme care i-a frământat atâta vreme şi deseori. întreabă oamenii. sc face lumină. reacţiile şi întrebările nu vor întârzia să apară!. aud un Inesaj ce aduce cu el speranţa. „Nu este drept. în sfârşit. noi nu Lege ci sub har şi de de aceea era această creştină. a) Această învăţătură este conţinută în Lege. Când Ie spui oamenilor că demonizarea poate apare datorită păcatelor înaintaşilor lor.

trebuie să le acceptăm pc toate şi sâ înfruntăm toate consecinţele ce decurg din ele. însă. 89 . Isus a afirmat clar că nici o iotă din Lege nu va trece până când ca nu se va împlini (Matei 5:18). să suferim cu topi. nu aceasta vor să spună cele două prorocii. pedepsit nevinovat.Slujirea practica Cum intră demonii Dar ea face parte. destinate doar ritualurilor evreieşti de închinare şi care au fost abolite de Noul Legământ (Marcu 7:19.29. şi îi putem mulţumi lui Dumnezeu că ne-a iubit atât de mult încât a îngăduit ca Fiul Său să moară în locul nostru. la fel cum lucrarea crucii trebuie aplicată personal în viaţa fiecărui credincios. Este nerealisl să afirmi că acel copil nu a suferit datorită păcatului părinţilor săi. Din nefericire. nici un argument pe care îl vor aduce în favoarea „zilelor dc har" nu le va schimba destinul veşnic! Dar cei care trăiesc zilele harului pot aduce la cruce consecinţele păcatelor strămoşilor lor. şi lucrarea dc eliberare şi vindecare trebuie aplicată în vierile celor ce au fost prejudiciaţi dc păcatele strămoşilor lor. De aceea Isus a dat Bisericii însărcinarea ca pc lângâ predicarea Evanghelici. ceea ce se va întâmpla după ce Cristos va veni a doua oară. deoarece prin rănile lui Isus noi putem fi vindecaţi. Poate cineva va spune că nu este drept ca datorită păcatului primilor oameni. Când un tată îşi abuzează fiica. oamenii suferă datorită păcatelor strămoşilor lor. nu înseamnă că top cei născuţi după venirea lui Isus sunt mântuiţi! Plata păcatului încă se dă! Dacă oamenii aleg să nu creadă în Isus. b) Nu poate exista o demonizare generaţionalâ deoarece nu este drept ca oamenii sâ sufere din cauza păcatelor părinţilor lor. Evident. Ezechiel 18:1-4) Evident. Nu putem nega o realitate evidentă doar de dragul susţinerii unor argumente teologice. aici nu sc pot aplica conceptele lumeşti privind dreptatea! Drept sau nu. Lucrurile nu vin de la sine. h Cum rămâne cu prorociile lui Ezeckiel şi Ieremia? Nu spun ele că dinţii copiilor nu mânca aguride. Dar primii oameni au păcătuit şi rezultatul este suferinţa noastră a tuturor! Reciproc. Ziarele englezeşti sunt pline de relatări ale suferinţelor îndurate de copii datorită păcatelor părinţilor lor. de ce nu am respinge şi poruncile care promit binecuvântări pentru copiii născuţi pe linia familială a credincioşilor? Sau de cc n-am respinge şi alte porunci. să vindece şi să elibereze. cum ar fi: „Să nu comiţi adulter"? Dacă acceptăm una dintre aceste porunci. le-a dat poporului Său pe vecie. care au fost întărite în Noul Testament şi care rămân valabile şi azi (Matei 5:27. adică se ei vor strepezi nu vor fi dacă părinţii afectaţi dc lor vor păcatele părinţilor lor? (Ieremia 3I. Nu putem ignora nici una din poruncile privitoare Ia morală şi comportament date prin Lege. produc consecinţe negative în vieţile copiilor noştri. El a ştiut că numai dacă Biserica va sluji în toate aceste trei aspecte ale mântuirii. putem spune că nu este drept nici că Isus a murit pe SlUco. crezând că Dumnezeu ne-a dat aceste porunci spre binele nostru. ilar El a suferit-o. Trăim într-o lume căzută şi Satan duce o luptă murdară încă din ziua căderii omului. prin Moise. Ele sc referă In vinovăţia pentru păcatele părinţilor şi nu la efectele produse de ele. Marcu 7:21-23). Ezechiel arată foarte clar acest lucru. El spune „Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său. Dacă trăim în zilele dc har. ca rămâne traumatizată datorită păcatului tatălui ei. Unde am ajunge dacă am începe să alegem din Lege doar instnicţiunilc care ni se par nouă a fi relevante pentru zilele pe care le trăim? Dacă respingem poruncile care. încălcate. noi încă trăim în dispensaţia de timp pentru care Legea este valabilă.Vindecarea prin eliberare . prin care lui Satan i s-au dat drepturi asupra întregii creaţii a lui Dumnezeu. copiii pe 88 oare îi iubeşte atât de mult vor putea intra în libertatea pe care El a câştigat-o pentru ei. Fapte 10:14-15) şi perceptclc morale ale Legii. din cele zece porunci pe care Dumnezeu. totuşi. Trebuie să facem însă diferenţa între ccrmonialelc Legii. şi lalăl nu va purta nelegiuirea Jiului m" (Ezechiel 18:20). moartea Lui nu a fost dreaptă. Dc aceea.

deoarece nu vor mai fi demoni! Când interpretăm prorociile trebuie să fim atenţi la plasarea corectă a timpului în care ele se vor împlini. de la ".. Această prorocie nu se poate referi la vremea în care trăim. Dar în Exod 20:5 citim că păcatele părinţilor se pot transfera asupra copiilor datorită idolatriei . ai căror bunici au fost implicap: în vrăjitorie. Ezechiel nu vorbeşte despre o moarte fizică imediată. copilul abuzat nu este vinovat şi nu va fi pedepsit de Dumnezeu pentru păcatul tatălui său. trebuie să existe alte căi prin care păcatele părinţilor îi afectează pe copii.Nici unul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său. Am văzut de nenumărate ori că oamenii suferă consecinţele păcatelor părinţilor care i-au abandonat în copilărie. pcntni că Dumnezeu ne şterge tot trecutul atunci când duhul 90 nostru se naşte din nou. Trebuie să luăm în considerare demonicul. vechea lui viaţă trupească nu este imediat înlocuită cu una complet schimbată. care se bucură să-i pedepsească nemotivat pe oamenii Dar stă oare aşa ceva în caracterul lui Dumnezeu? Dacă dorim să cunoaştem caracterul Iui Dumnezeu Tatăl. consecinţă a păcatului şi urmare a judecăţii lui Dumnezeu. Pasajul din Ieremia este foarte puţin diferit. cel mai mic ţxină la cel mai mare d) Biblia spune „Căci dacă este cineva în Cristos. trebuie să privim la Isus. cele vechi s-au dus" ( aceasta că atunci vreo Da consecinţă a • 2 Corinteni 5:17). Am putea enumera sute de cazuri.păcatul închinării la ceva sau cineva care nu este Adevăratul şi Viul Dumnezeu. foarte puţini oameni îl cunosc pe Domnul. cum se întâmplă acest lucru? Nu este prea greu să înţelegem consecinţele pe care trebuie să le suporte un copil agresat fizic sau crescut de nişte părinţi alcoolici sau narcomani. Tatăl va fi judecai pentru păcatul său. Nu putem observa nimic vindicativ sau maliţios la Isus. zicând:. în zilele noastre. Ezechicl nu ne spune însă cât de greu le este celor cc au suferit datorită păcatelor părinţilor lor să se supună lui Dumnezeu. El ne-a spus „CineM-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl" (Ioan 14:9). într-adevăr. Orice falsă închinare este. strămoşilor? Nu înseamnă când devii creştin nu mai poţi fi afectat de păcatelor şi nu. In versetul 34 citim: . Cunoaşte pe Domnul!" Ci toţi Mă vor cunoaşte..Vindecarea prin eliberare . Trebuie să ţinem cont de ceea ce descoperim în camera de consiliere şi de persoana pc care o consiliem. în Ezechicl 18:4 ni sc spune clar acest lucru: „Sufletul care păcătuieşte. dacă copilul său alege să trăiască drept înaintea oamenilor şi înaintea lui Dumnezeu. evident. prin demonii lui. Nu. pentru că atunci când un om devine creştin. acela va muri". Se ridică însă o întrebare fundamentală Odată ce am văzut că. O atentă cercetare a capitolului 18 ne arată clar că judecata lui Dumnezeu va veni asupra celor ce comit păcatul şi nu asupra celor ce suferă datorită păcatului. etc. Atunci nu va mai fi posibilă nici o demonizarc generaţională. Lucrarea demonilor care coboară pe linie generaţională nu poate li indepătată din viaţa persoanei decât după cc aceasta a primit darul mântuirii şi i s-a slujit pentru vindecare şi eliberare. ci despre moartea veşnică. în ultimă instanţă. Consecinţele acestui păcat nu sunt prea evidente. închinare la Satan. El este încă afectat dc consecinţele vechiului său mod de viaţă. ale căror mame au fost prostituate. El se referă la viitoarea prosperitate a poporului lui Dumnezeu şi este clar că referirea este la vremea când Isus va domni pe pământ. Ba dimpotrivă. La o analiză superficială. poţi fi tentat să-pui aceste consecinţe pe seama acţiunii răzbunătoare a unui Dumnezeu maliţios. 9\ .Slujirea practica' Cum intră demonii Astfel. este o creaţie nouă. Ea este o referire clară la domnia lui Cristos din mileniu (Apocalipsa 20:1-6) când Satan şi demonii lui vor fi legaţi. Deci. păcatele părinţilor îi pot afecta pe copii. deoarece. Da. Ezechicl spune că indiferent cât de rău a fost un părinte. Restaurarea vieţii persoanei nu poate începc'decât atunci când ea devine o făptură nouă în Cristos. el nu va cădea sub judecată.

lira duhul care începea să se agile. Şi odată ce demonul a intrat.închinător1'. ci dorinla de a-1 perverti este greşită. a simţit că ceva se mişcă în stomacul ci. Dumnezeu locuieşte în mijlocul laudelor poporului Său (Psalmul 22:3) prin puterea Duhului Sfânt numai atunci când oamenii 1 se închină Lui. Păcatul unei generapi crează front dc acţiune demonică lăsând copiii „descoperiri" în fapi consecinţelor acelui păcat. Când u tăcut acest lucru.. persoana nu mai poate fi eliberată decât prin pocăinţă şi slujire pentru eliberare. După ce a recunoscut că părinţii ei au fost implicaţi în păcat sexual. însărcinată înainte dc căsătorie. i-am cerut sâ-şi ierte părinţii naturali pentru ceea ce au Iacul şi să-I mulţumească lui Dumnezeu pentru viaţa ci. ea nu-şi cunoştea adevăraţii părinţi. Adevăratul Dumnezeu. Transferul demonic generaţional poate avea loc la concepţie. La fel putem spune că nu sexul în sine. care este un minunat dar de la Dumnezeu. relapile sau activităţile idolatre. Şase săptămâni măi târziu mi-a scris o scrisoare în care îmi spunea că a fost la 93 . violenţa. Am preluat autoritate asupra duhului care intrase în ca la concepţie şi i-am pruncit să plece. Ajungem astfel la două probleme-cheie: transferul demonic şi legăturile sufleteşti. Deşi se făcuseră rugăciuni pentru vindecare. formele de recreare şi chiar animalele favorite pot deveni obiecte de idolatrie prin devoriunea care Ii sc acordă. Deşi este evident că aceeaşi boală poate afecta generaţii la rând. nu se observa nici o ameliorare a stării ci. De fapt. Aşa cum spune Pavel. Asupra acestor subiecte vom reveni pupii mai târziu. o oferise spre adopţie. Satan este un imitator. Mai mult. activităple (în special cele dc natură sexuală). Peste câteva minute s-a aplecat până la pământ atingându-şi degetele de la picioare. Mama ei. La unul dintre serviciile noastre dc vindecare o tânără de 18 ani mi-a spus că suferea de o afecţiune virală a ambilor rinichi şi că doctorii îi acordaseră maximum 12 luni de viaţă. Imediat. Când o persoană se supune unui fals dumnezeu. In timp cc o priveam. etc). depravarea. problematica transferului demonic pc linie generaţionalâ este de maximă importanţă. lucru pe care cu doar câteva momente înainte nu-1 putea face din cauza durerii. Ele sunt de importanţă vitală în înţelegerea modului în care trebuie acţionat în slujirea de eliberare. pe lângă consecinţele naturale ale păcatelor părinţilor (cum ar fi abuzul. Dar obiectele. împreună cu noi se afla o altă tânără de 18 ani. Nu toate aceste forme dc închinare sunt manifest idolatre. rareori medicii recunosc că în unele cazuri au de-a face cu consecinţele unei demonizări generaţionale şi nu doar gu o simplă afecţiune sau dereglare generică. De aceea. în slujirea dc eliberare. ca trece sub controlul duhului rău care sc află în spatele acelui fals dumnezeu şi care va intra în. ci va căuta să se transfere şi la generaţiile unnătoare. Atunci am rupt blestemul care era peste ea datorită păcatului părinţilor. la moartea părinţilor sau oricând între aceste două extreme. Acest transfer se poate face atât generaţional cât şi către orice persoană care este legată sufleteşte dc persoana demonizată.Vindecarea prin eliberare -Slujirea practică Cum intra demonii Demonii stau în spatele tuturor falselor religii şi a tot ce este legat de obiectele. demonul nu va afecta doar persoana care a păcătuit. nu banii în sine ci iubirea de bani este cea care cauzează probleme (1 Timotei 6:10). Deseori medicii pun întrebarea „A suferit total sau bunicul dvs. fata bolnavă a simţit că ceva se întâmplă în rinichii ei. de această boală? ". Duhul Sfânt mi-a spus să o întreb unde este mama ei. Idolatria (şi majoritatea păcatelor sunt. nu un creator. deşi se pare că cele mai frecvent întâlnite momente de transfer sunt conccppa şi moartea 92 Deci. Mi-a răspuns că a fost adoptată. care venise în acea seară pentru a câştiga experienţă în slujire. I-am cerut să-şi pună mâinile pc rinichii fetei şi să se roage pentru vindecare. în cele din urmă o formă de idolatrie) dă demonilor drept de intrare. vedem că există şi o ilimcnsiunc spirituală care trebuie luată în considerare atunci când Slujim pentru eliberare Deseori ne vom întâlni cu demonii care au coborât pc linie gencraţională şi care sunt un adevărat blestem atât pentru generaţia prezentă cât şi pentru cele următoare. ridicându-se prin toracc şi l'acând-o sâ tuşească şi să scuipe în timp ce o părăsea.

Apoi tatăl meu. vindecând bolnavii şi scoţând demonii. a aceloraşi simptome demonic induse în generaţiile trecute. emoţionale. în cazul acela Isus a răspuns „N-a păcătuit nici omul acesta. Şi eu sunt la fel". inducând în fiecare comportamentul adulterin. în Evanghelii vedem că ucenicii întâlnesc un orb şi vin la Isus să-L întrebe: „învăţâtorule. 95 . la generaţiile următoare. Vindecarea nu s-ar fi produs fără slujirea de eliberare şi eliberarea nu s-ar fi produs dacă nu s-ar fi cunoscut punctul de intrare a demonilor. în curând ar fi avut o biserică demonizată care ar fi trăit în compromis.o experienţă foarte obişnuită pentru cei serios implicaţi în lucrarea de eliberare. nu s-ar fi acceptat posibilitatea ca oamenii să sufere din cauza păcatelor părinhlor lor. uitând diagnosticele precedente. în slujirea practică consecinţele generaţionale nu pot fi definite. psihologice. începe un nou ciclu de trei sau patru generaţii. Există şi azi biserici care menţin această practică Cei din vechime ştiau că dacă noii convertiţi nu erau eliberaţi atât de puterile demonice care le controlaseră vieţile păgâne cât şi de cele care coborâseră pe linie generaţională. stinsă datorită presiunii demonice din interior. în demonizarea generaţională deseori se poate observa repetarea. la fel şi bunicul meu. moarte spirituală şi rutină religioasă Personal. Principiul acoperirii spirituale Intenţia lui Dumnezeu este ca toţi copiii să fie acoperiţi (protejaţi) spiritual de către părinţii lor şi să fie crescuh în Domnul. când păcatul sexual al părinţiloi dâ acces puterilor demonice în copil. cred că bisericile de azi ar fi mult mai puternice dacă această practică ar continua. de când se ştie ea. după cum arată perioada pentru care oamenii afectaţi dc acest păcat trebuiau să fie excluşi din adunarea lui Dumnezeu. lui. Dar Biblia ne spune că ea poale afecta trei sau patru generalii. Acesta este un caz tipic dc demonizare generaţională. " dar întrebarea în sine n-ar fi avut sens dacă. De aceea. părinţii lui. cine a păcătuit:omul nici părinţii acesta sau toate femeile au fost asmatice. Aceasta înseamnă că părinţii trebuie să fie credincioşi şi să-şi crească copiii în aşa fel încât ei să-L cunoască pe Dumnezeu ca Tată. eu cred că fiecare mişcare a Duhului lui Dumnezeu va fi. demonizarca generaţională a fost doar dc la o generaţie la alta. etc.. Medicii care au rc-examinat-o i-au spus ca nu suferea dc nimic şi că putea duce o viaţă normală. Dacă Biserica va predica Evanghelia. sunt cazuri în care într-o familie. în discuţiile anterioare cu Isus.Slujirea nraclicâ Cum intră demonii spital. Este demn de notat faptul că Deuteronom 23:2 pare să indice că în cazul păcatului sexual consecinţele generaţionale sc pot întinde pe zece generaţii. păcatul ancestral putând fi comis în oricare dintre generalii. Fiecare generaţie este liberă sâ spună: „Nu. în acest caz.. vedem cât de înţeleaptă a fost decizia unor biserici din perioada primară de a insista ca noii convertiţi să treacă prin eliberare înainte de a fi botezaţi şi a deveni membri ai bisericii.I ludeatreaj»in eliberare . Dar presiunea continuu exercitată de către demoni este atât de puternică încât voinţa victimei este în cele din urmă înfrântă şi ea cedează ispitirii. atunci Trupul lui Cristos va deveni o forţă care nu va putea fi oprită nici din afară şi nici din interior. Nu este de mirare că Satan se opune atât de înverşunat şi caută să discrediteze slujirea de eliberere. spirituale. dc s-a născut orb? " (Ioan 9:2). sfârşind prin a trăi într-un păcat pe care îl urăşte. Boala acelei fete a fost duect cauzată dc duhul care avea sarcina de a pune un blestem peste generaţia următoare. Aceste simptome pot fi fizice. De exemplu. El nu făcea decât să descrie activitatea duhului de curvie care trecuse dintr-o generaţie într-alta. Privind retrospectiv. Am slujit multor oameni care erau afectaţi de demoni ce veneau pe o linie familială de sute dc ani . psihiatrice. Un bărbat mi-a spus: „Străbunicul meu a fost un bărbat adulter. Dacă liderii bisericilor nu vor accepta o activă şi neîntreruptă slujire de eliberare. în timp. Şi dacă in vreuna dintre aceste trei sau patru generaţii sc produce un păcat dc aceeaşi natură. nu voi comite adulter".

duhurile rele. care îşi priveşte fiul şi se întreabă" „ Ce speranţă mai poate fi pentru el? ". atacurile care vin din 97 . El ne va curâp de orice necurăpe. dar fără slujirea de eliberare generaţiile vor fi. nu este greu de înţeles nici că atunci când ne închinăm lui Satan devenim vulnerabili la atacurile agenplor lui. Are loc o schimbare de pozipi. el face o gaură în protecţia spirituală (găurind umbrela) şi cei de sub umbrelă devin vulnerabili în acea zonă. Satan şi-a continuat pe pământ răzvrătirea care a început-o în cer când a încercat să fure slava lui Dumnezeu. care rămâne nemârturisit şi neiertat. Satan nu respectă pe nimeni şi va profita de fiecare ocazie care i se oferă pentru a domina şi controla oamenii. Păcatele sunt aepuni care contravin voinţei. Mai exact. Este important să ne amintim că o acoperire dumnezeiască asigură o protecţie sub care copiii pot creşte în Domnul. Unui bărbat ale cărui patru generaţii precedente au comis adulter. înainte eram ispitiţi din exterior. atunci copiii devin vulnerabili în faţa acelei puteri demonice.. aşa cum Isus a fost ispitit în pustiu. câte un 96 demon intră în noi. deschidem demonilor uşile.Vindecarea prin eliberare . blestemate de comportamentul vicios care a fost declanşat de păcatul stră-străbunicului. Satan va face orice pentru a-i determina pe părinţi să păcătuiască. curăţire. va da însă inevitabil drept de intrare demonilor care vor controla persoana în acea zonă a vietii în care s-a produs păcatul. Păcatul personal Satan şi demonii lui fac tot cc pot pentru a încuraja păcatul! Dar asta nu înseamnă că de fiecare dată când comitem un păcat.. Ba mai mult. iertare. când a respins atacurile lui Satan. Dumnezeu îşi va pne promisiunile şi ne va ierta. îi putem explica ce s-a întâmplat în lumea demonică şi că el sc poate întoarce de la păcat. Păcatul înseamnă atât răzvrătire împotriva Viului Dumnezeu cât şi închinare la Satan. 1:9 găsim aceste cuvinte adresate creştinilor: mărturisire. Dacă îi mărturisim lui Dumnezeu păcatele noastre. datorită păcatului. Noi comitem păcatul pentru că am moştenit o natură păcătoasă. una după alta.Mă îndur până la a mia generaţie de cei care Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele" 2. cel de sub umbrelă sc va uda în dreptul acelei găuri. De aceea autorul Plângerilor spune: „Părinţii noştri care au păcătuit nu mai sunt. Dar dacă. procesul de curăbre trebuie sâ includă eliberarea De ce este păcatul un punct de intrare pentru demoni? Răspunsul este pe cât de simplu pe atât de profund. dacă stai sub umbrelă vei rămâne uscat. . Acum. duhurile rele vor crea presiuni din interior pentru a determina persoana să păcătuiască. Iar acolo unde demonii au intrat datorită păcatului.el îl ispiteşte pe om pentru a i se alătura în răzvrătire prin comiterea păcatului. iar noi le purtăm nelegiuirile" (Plângerile 5:7) iar în Levitic citim: lor. Când un părinte comite deliberat un păcat. câştigând astfel acces la copii prin găurile făcute în umbrela generaţionalâ! Reversul este exprimat în cele zece porunci: „ .Slujirea practică Cum intră demonii Acoperirea pe care părinţii trebuie să o asigure copiilor lor este ca un fel de umbrelă spirituali Indiferent cât de puternică este ploaia. Este însă frecvent şi cazul în care un păcat aparent izolat şi nerepetat deschide uşi pentru demonizare. Speranpi există. Odată intrate. şi în special pe cei care doresc să trăiască pentru Isus! Exisă un remediu pentru păcat în 1 loan. Practicarea continuuă a păcatului. dacă un părinte devine demonizat printr-un anumit păcat. Orice păcat deliberat înseamnă idolatrie deoarece prin acel păcat Satan este pus înaintea lui Dumnezeu. Păcatul este răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Prepil plătit prin jertfa lui Isus poate acoperi orice păcat. planurilor şi scopurilor lui Dumnezeu. Odată ce am înţeles această latură a naturii păcatului. El îşi va ţine promisiunile. iertându-şi strămoşii pentru a fi eliberat de duhul care a indus comportamentul adulterin dintr-o generaUc într-aita. „îţi in vor mărturisi fărădelegile care au lor şi arătat-o fărădelegile părinţilor necredincioşia pe faţă de Mine şi în împotrivirea cu care Mi s-au împotrivit" (Levitic 26:40). Dar dacă în umbrelă există o gaură. prin păcat.

. Numai Dumnezeu ne cunoaşte pe deplin. Vechiul cântec „Nu ceda ispitei" are o strofă care transmite un adevăr dc maximă importanţă în lupta împotriva demonilor: „ Fiecare biruinţă te ajută o alta sâ câştigi" duh şi In adevăr" (Ioan 4:24). Inima este deznădăjduit de rea (Ieremia 17:9) şi cu propriul nostru discernământ nu vom reuşi niciodată să ne dăm seama cât adevăr şi câtă greşeală este în noi. de oameni sau de amândoi. a tratat păcatul din viaţa acestuia. indiferent cât de demonizaţi am lî. cu atât sunt mai greu dc scos demonii care stau în spatele acelui păcat. Cu cât eşti mai adâncit într-un păcat. întotdeauna. dc fapt. ei nu vor pleca. Nu-L putem adora pe Dumnezeu în adevăr dacă îngăduim ca o înşelare păcătoasă sâ distrugă relaţia noastră cu El. Pocăinţa este acţiunea pozitivă prin care ne întoarcem de la păcatul comis şi prin care alegem să nu mai facem acel păcat. inspirată de Duhul Sfânt. Cu cât vom întârzia sâ venim la Dumnezeu. demonii au acces la gândurile noastre şi vor căuta să ne înşele facându-ne să credem că gândurile lor sunt. Acest lucru face parte din adevărata închinare. Acum. adâncindu-şi rădăcinile. Dacă aceste lucruri nu se întâmplă. Avem libertatea dc a spune „Nu" păcatului. Vom discuta pe larg procesul de eliberare. dar aş dori ca cei care citesc aceste rânduri şi care simt. mărturisirea şi pocăinţa. că în viaţa lor există o întăriturâ demonică.. cu atât va creşte puterea de influenţă a demonilor asupra procesului nostru de luare a deciziilor şi cu atât va li mai greu sâ spunem „Nu'\ Hotărârea de a spune „Nu". şi cine îl adora pe El. Probabil că acesta a şi fost motivul pentru care Isus. A fi de acord cu Dumnezeu într-o anumită problemă înseamnă a recunoaşte că. prima noastră reacţie este de a ascunde păcatul (vezi Geneza 3. ale noastre. Primii paşi în eliberarea celor care au fost demonizaţi prin păcat personal sunt. Ori dc câte ori cedăm unei ispitiri demonii îşi întăresc poziţiile. Satan nu nc poate lua voinţa liberă. de exemplu!). Eliberarea este întotdeauna posibilă. şi că dorim să facem nişte lucruri pe care. Dar cu cât păcătuim mai mult. înainte de a-1 vindeca pe omul paralizat din Luca 5.Vindecarea prin eliberare . de Dumnezeu. A mărturisi nu înseamnă doar a-1 spune lui Dumnezeu că am greşit prin repetarea unui anume păcat. atunci vom îndepărta drepturile pe care demonii doresc să lc câştige.Slujirea practică Cum intră demonii interior vor fi mult mai greu dc parat. de fapt. renunţăm la voia noastră în favoarea voii Lui. Unii oameni s-au obişnuit atât de mult cu păcatul încât nu-şi mai dau scama nici că păcătuiesc şi nici că pot fi demonizaţi datorită păcatului! Ultimele două versete din psalmul 139 conţin o rugăciune a lui I >avid care trebuie să-i preocupe pe toţi cei care doresc să trăiască în ascultare de Domnul: strigătul-ccrinţă ca Dumnezeu să ne încerce şi să expună orice rău care se află în noi. După cc au intrat. să nu creadă că nu pot eliberaţi. mărturisind păcatul şi cerându-I iertare. perspectiva lui Dumnezeu este mai importantă decât perspectiva noastră şi că suntem gata să. trebuie să-L adore în Duhului Sfânt suntem înfrânţi încă înainte de a începe lupta! Ori de câte ori rezistam presiunii exercitate de păcat. Dar dacă după ce am păcătuit venim imediat la Tatăl cu adevărată pocăinţă. cu atât rădăcinile demonice se vor adânci şi cu atât va fi mai dificilă eliberarea din ghiarelc vrăjmaşului. Isus a spus femeii de la fântână: „Dumnezeu este Duh. oricât am porunci demonilor să plece. ei vor să le facem. După ce am păcătuit. Mărturisirea este recunoaşterea păcatului aşa cum este el şi acceptarea verdictului lui Dumnezeu atât în ceea ce priveşte păcatul în general cât şi păcatul în cauză. demonii caută sâ-şi întărească poziţiile. Nemărturisirea păcatului şi lipsa dc pocăinţă sunt cele mai mari piedici în calea succesului slujirii de eliberareCea mai bună metodă de apărare împotriva demonizării prin păcat personal este imediata mărturisire şi pocăinţa. este una dintre cele mai eficiente metode de eliberare! Fără puterea 98 Drepturile demonilor sunt subminate dc mărturisirea completă a păcatului şi de pocăinţa adevărată. în acea problemă. demonii îşi pierd din puterea de a ne controla. chiar acum.

mulţi dintre ei cu lucrări creştine temeinice. Biblia ne previne. unii aveau inimile zdrobite de oboseala neîncetatei lupte cu ispitirile. dc existenţa acestor pericole.. dar niciodată tratai prin curăţire şi eliberare. Cuvântul „ocult" înseamnă „ascuns". o ţigancă care le ghicise 101 spun ei!). cei ce ajung sâ participe. dar dacă slujirea nu este radicală. a căror sursă de putere nu este Dumnezeu. luda. Dc cele mai multe ori aceşti oameni nu-şi dădeau seama că nu luptau doar cu ispitirile din afară sau cu firea lor căzută. 3. în 2 împăraţi 21:6 vedem că Mânase. Pentru uşurarea referinţelor. Această răzvrătire a condus. prin Moise (Dcuteronom 18:9-14). Domnul avertizează poporul Israel. copiii lor pot suferi până în a treia sau a patra generaţie (Exod 20:5). Multe boli fizice sunt o consecinţă a acţiunii demonilor care au intrat prin păcat în tinereţe şi care. dc nenumărate ori. Dacă nu li se va sluji pentru eliberare. înainte dc a intra în Ţara Promisă. Cât dc întristat trebuie să fie Domnul când vede cum sfinţii lui Dumnezeu încă se luptă cu demonii care stau nerceunoscuţi. uneori fără a-şi da seama măcar că el există. deşi sângele Lui a curs pentru ca vinovăţia şi puterea păcatului să fie înfrânte. deseori constaţi că aceşti oameni au comis un păcat sexual în tinereţe. aşa cum ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. până la cei care neagă existenţa demonilor dar care au fost înşelaţi şi au căzut într-o cursă demonică care ie controlează viaţa (de exemplu. Satan o desfăşoară în lume astfel încât oamenii să fie determinaţi să i sc închine. în confidenţialitatea camerei de consiliere ci mi-au mărturisit problemele interioare cu care se confruntau.Vindecarea prin eliberare • Slujirea practică Cum intră demonii Numai EI poale expune lot răul din noi (pentru a-1 înlătura). Nici o altă Învăţătură nu dă demonilor o mai bună oportunitate de a-i călca pe sfinţi în picioare.C. Practicile oculte se întind dc la vrăjitorie. fără a fi recunoscuţi sau provocaţi. o deosebită atenţie. în secret. să nu folosească ghicirea. la căderea Ierusalimului din imul 598 Î. cei demonizaţi sunt condamnaţi pc viaţă şi. greu pot fi îndepărtate. magia. ci şi cu demonii din interior de a căror existenţă nu ştiau nimic. nerecunoscuţi. am constatat că există unele zone dc acţiune demonică cărora trebuie să le acordăm 100 . consultarea medium-ilor şi a ghicitorilor. fie şi ocazional. persoana va trebui să-şi trăiască tot restul vieţii sub presiune demonică. păcat tratat poate prin mărturisire şi pocăinţă („Totul este spălat de sângele Domnului'. Păcătui ocultismului „Ocultism" este un termen generic care desemnează practicile. la sfârşitul cărţii se găseşte un sumar al practicilor oculte. de cele mai multe ori de natură sexuală. Actualizarea acestor păcate este uneori dureroasă şi cere multă smerenie şi onestitate. în ultimii ani am slujit multor creştini maturi. Puţini dintre cei pe care i-am consiliat h-au avut vreun păcat sexual ascuns. ai cărei practicanţi ştiu bine că acţiunile lor au ca suport puterea demonilor. în cele din urmă. Mulţi dintre cei pe care i-am consiliat erau demonizaţi pentru că consultaseră o singură dată un prezicător. deseori de natură religioasă. Nu poţi lupta împotriva unui duşman despre care nu ştii nici măcar că există! Cât trebuie să se bucure Satan când vede creştini care cred că ei nu pot fi demonizaţi. Practica ne-a arătat că Satan nu aşteaptă o a doua invitaţie pentru H lua în control viaţa unei persoane care se implică în ocultism. să nu cheme duhurile morţilor şi să nu facă nici un lucru asemănător. binecuvântând cc este bun. Cât de uşuraţi sunt oamenii când îşi dau seama că prin eliberare pot scăpa dc gândurile şi ispitirile cu care s-au luptat ani de zile! După ce îţi istorisesc viaţa lor. fiind o descriere exactă a înşelării pe care. reintroduce unele practici oculte. deoarece aceste practici sunt o urâciune în ochii Lui. împăratul lui. Isus a poruncit Bisericii să scoată demonii. la cursurile de yoga). Deşi orice păcat trebuie tratat în acelaşi fel. Prin închinarea la Satan omenirea se expune la demonizarc şi odată ce puterile oculte încep sâ lucreze în viaţa oamenilor. subminează existenţa fizică a victimei. printre care ghicirea.

Un căci astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul. voinţa trebuie să fie conştient implicată în refuzarea oricărei viitoare implicări în ocultism). i-ar putea afecta. d) e) Acriunea dc eliberare trebuie să fie radicală şi definitivă. tulburat şi aruncat de vânt încoace şi încolo. Eliberarea de demonii care au intrat (sau au controlat din afară) datorită activităţii oculte. atunci când citea lista.. pe care le-au omis. căci „totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face" (Evrei 4:13) şi „El descoperă ce este adânc şi ascuns. este consultarea unui medic. Am fost surprins să constat cât de mulţi dintre cei care au venit la noi pentru a fi ajutaţi au fost. ci numai atunci când li sc porunceşte. Dumnezeu descoperă lucrurile ascunse. demonii vor avea drept de rezidenţă şi oricât am striga la ei. Dumnezeu devine ultima speranţă şi rugăciunea. ea fiind rădăcina multor probleme din viaţa oamenilor. Iată paşii care trebuie făcuţi pentru a se ajunge la eliberare: a) Dorinpi de a recunoaşte că păcatul este idolatrie. mătuşi. Imediat ce a făcut acest lucru. bunici. Mărturisirea completă a oricărei implicări ştiute (în timpul slujirii este posibil ca Domnul să expună unele implicări uitate). După ce toate tratamentele conventionale eşuează.. ascultaseră „prorociile" unui astrolog. La sfârşitul acestui volum se găseşte o listă a celor mai comune activităţi oculte. trebuie să ne amintim că ei se află sub ordinele lui Satan şi că au de îndeplinit o sarcină!) Mulţi oameni nu cunosc pericolele implicării în ocultism. este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele " (Daniel 2:22. aproape invariabil. într-un fel sau altul. Unele practici medicale alternative Când oamenii se îmbolnăvesc. nu vor pleca lacov ne spune clar: „. Pocăinpi din toată inima (regretul nu este suficient. şi nici nu ştiu că unele lucruri pe care le-au crezut nevinovate au fost. fac orice pentru a-şi recâştiga sănătatea.28).. etc. mulţi încep sâ se întrebe dacă nu există şi alte soluţii.Slujirea practica Cum intră demonii este un om nehotărât şi nestatornic în toate căile sale " (lacov 1:6-8). care sunt de o 102 .. ceea ce înseamnă în cele din urmă. în palmă. După ce toate celelalte încercări au eşuat. 4. El ştie ce este în întuneric şi cu El locuieşte lumina. ultima soluţie! Dar primul lucru pe care ei îl fac. Am consiliat o femeie care. duhurile intrate în ca pe linie familială datorită acestui păcat au început să se manifeste violent. Satan ştie dacă ne-am pocăit cu adevărat sau nu. ei vin să ceară rugăciune. b) c) Pocăinţa înlătură toate drepturile lui Satan şi demonii lui vor trebui să plece atunci când li se porunceşte (ei nu vor pleca niciodată de bunăvoie. Jumătăple dc măsură nu sunt suficiente. Dar Duhul Sfânt i-a spus că trebuie să renunţe la păcatele comise de strămoşii ei implicaţi în Kabbala. fie direct implicări în ocultism fie au fost duşi la un ocultist (uneori ca şi copii) de către părinţi.Vindecarea prin eliberare. participaseră la o sesiune ouija etc. Dacă în inimile noastre mai rămâne îndoiala. Din această situape nu există decât o singură ieşire: puterea Numelui lui Isus. a sufletului şi a trupului de rănile produse în urma activităţii demonice în viaţa persoanei. nu putea pronunţa cuvântul Kabbala. Ea nu ştia nici ce înseamnă Kabbala şi nici dacă cineva din familia ci fusese implicat în aşa ceva.. de fapt. Recomand insistent tuturor celor care citesc această carte să se roage înainte de a citi această listă şi să-I ceară lui Dumnezeu să le arate orice implicare personală (ştiută sau neştiută) sau orice implicare pe linie generaţionalâ care. oculte. fără ca ei să ştie." Vindecarea duhului. Şi atunci caută practicile medicale alternative. Implicarea în ocultism este foarte periculoasă.cine se îndoieşte seamănă cu valul mării. închinare la Satan.

fie depind de puterile demonice. O simptomă înlăturată poate fi înlocuita de o şi mai puternică robie spirituală. în mesajul pc care Domnul în transmite prin el liderilor din zilele sale. Este evident că unele dintre practicile de vindecare manipulate demonic dau rezultate. dar curând după aceea va începe să prezinte cu totul alte simptome. Deseori sc întâmplă ca imediat după eliberare simptomeie. au fost extrem de critici cu cei care erau religioşi dar a căror inimă era departe de Dumnezeu. Am mai constatat şi că persoanele care au adoptat tehnicile medicale alternative ca mod dc viaţă au ajuns foarte superstiţioşi. spre sala de operaţie . Sfătuim ca nimeni sâ nu se asocieze acestor practici. Este posibil ca cei implicaţi în practicile medicale alternative să fie demonizaţi în trup şi să aibă de aceea. Aceste simptome o pot conduce de repetate ori. când Duhul Sfânt expunea puterile întunericului. lumina Duhului Sfânt va expune demonii iar eliberarea şi adevărata vindecare devin posibile. . Prin indexarea acestor practici nu am dorit să critic vreo persoană Dar aş greşi dacă n-aş avertiza asupra potenţialelor pericole prezentate de demonii aflaţi în spatele lor. subtil. Practicanţii unora dintre aceste proceduri pseudomedicale nu cunosc puterile care se află în spatele tratamentelor pe care le oferă. Medicina alternativă este o afacere înfloritoare. de regulă. Aceşti demoni sunt foarte greu de identificat iar victimele lor nu admit. • Se pare că multe dintre practicile medicale alternative oferă o vindecare ce durează numai atâta vreme cât „pacientul" rămâne un necredincios.Sluji/va practica Cum intră demonii mare diversiune. Pentru a-şi îndeplini scopurile generale. O persoană care merge la un vindecător spiritualist poate fi complet vindecată de simptomeie unei boli. puncte prin care demonii intraseră. îl chinuie fără încetare. comportament tipic celor cu un trecut ocult. Păcatul religiozităţii Un prieten mi-a spus odată: „Demonii creştini sunt cel mai greu de scoşi" Este adevărat! Există oare demoni creştini? Prietenul meu nu vroia să sugereze. desigur. Deseori am văzut cum medicina demonică conduce oamenii într-un deşert spiritual. dc exemplu. disperaţi. că demonii se pot converti. Am separat aceste practici de activităple oculte generale pentru a atrage atenţia asupra pericolelor pe care ele le prezintă şi pentru a-i convinge de contrariu pe cei care cred că dacă au fost implicaţi în medicina alternativă n-au avut de-a face cu ocultismul. nevoie de eliberare. căutând sâ înşele. să revină. el poate folosi puterile demonice aducând o anumită vindecare. Noi am slujit multor oameni care au fost eliberaţi de urmările implicării în aceste practici. Echipa noastră a slujit şi pentru eliberarea multor oameni care au fost demonizaţi prin acupunctura. Când el devine creştin. Scriptura ne spune că vrăjmaşul este un marc înşelător. de atunci.Vindecarea prin eliberare . Aceşti oameni nu mai sunt atraşi de Simplitatea Evangheliei. Dar cele mai multe sunt fie înşelătorii (în cel mai bun caz). „Iniţiaţii** îşi vând scump „ştiinţa'' celor care. Dar ciudatele simptome care au început să se manifeste imediat după ce a consultat spiritualistul nu vor dispare. se produce un schimb. realitatea demonizării lor! Atât Isaia. Uneori. Pericolul apare atunci când practicanţii lor se apropie mai mult de ocultism decât de medicină. Dar noi am observat că de cele mai multe ori. caută vindecarea. prin cuvintele adresate fariseilor. Dacă n-ar avea un anumit grad de eficienţă ele n-ar atrage atenţia şi interesul oamenilor. cât şi Isus. După mărturisire şi pocăinţă. Slujirea trebuie continuată până când persoana este complet vindecată. omul acela are nevoie dc eliberarea de duhul de boală care a intrat în el prin medium-ui pe care l-a consultat şi care. Lista de la sfârşitul carpi menţionează câteva dintre practicile medicale alternative suspecte. Unele dintre practicile sale simt sincere şi originale. ei simţeau acute dureri în punctele în care au fost înţepaţi dc ace. deşi acum nu mai sunt controlate demonic. ci că există duhuri de religiozitate care afectează comportamentul ercştin. 5. Cei care au folosit remediile oculte pentru vindecare par a-şi pierde încrederea în Dumnezeu şi doresc o completă independenţă de El.

Mi-au ajuns o povară. Am văzut însă şi oameni care. mânca cele mai bune roade ale ţării. "De ca purpura. " (Inia 1:10-20). EI a fost alungat din cer (dc către Mihail şi îngerii lui) pentru că a căutat să fure închinarea care Se cuvenea numai lui Dumnezeu. indiferent cât ne-am strădui. dar inima lui nu era legată de Dumnezeu. De aceea Isus 1-a lăudat pe vameşul care şi-a mărturisit sincer păcatul. fără a avea o relaţie personală cu Isus. deşi îi mulţumea lui Dumnezeu că nu era ca şi celălalt. Dar la fel de mulţi cred că sunt născuţi din nou pentru că folosesc un anumit limbaj creştin şi fac anumite lucruri „creştineşti". mulţimea voastre" de căpetenii ah popor al zice Sodomei! la „Ce-Mi „Sunt bine aminte trebuie de hrănite. Ceea cc-I spunem lui Dumnezeu trebuie să fie o expresie a adevăratelor noastre dorinţe şi nu ceea cc credem că i-ar face Lui plăcere să audă. spre deosebire de fariseul care. mult v-afi ruga. Poate că el respecta toate ritualurile şi toate actele de cult. curţile? Nu mai Când veniţi să vă aduceţi tămâie! daruri Nu înfăţişaţi înaintea Mea. se vor face albe ca zăpada. 106 Diavolul face tot ce poate pentru a ocupa această dimensiune spirituală. dar dacă nu veţi voi . Pentru a realiza acest lucru. se vor fiice ca lâna. au tot atâta nevoie de eliberare ca şi cei care se pocăiesc de practicarea îndelungată a ocultismului. Satan. astfel încât noi sâ nu ne putem relaţiona în duh cu Dumnezeu ci cu puterile întunericului pe care el. care o controlează prin asimilarea obiceiurilor comportamentale creştine! Nu vreau să spun că aceşti oameni demonizaţi religios nu pot fi creştini născuţi din nou. unită cu sărbătoarea! Sufletul Meu urăşte Când vă întindeţi mâinile. voastre. nu pol să văd nelegiuirea voastre cele noi şi Ic mai pot suferi. Dumnezeu este o fiinţă spirituală şi dacă încercăm să ne relaţionăm cu El doar prin firea.Slujirea practica „Ascultaţi cuvântul Domnului. picioare grăsimea nu-Mi place sângele să-Mi mâncare luni noi. Persoanele religioase. în ipocrizia lui. răzvrăti. deseori el va trimite un duh de religiozitate a cănii sarcină este să simuleze o formă de viaţă creştină care este mai degrabă sufletească decât spirituală Dar Isus a spus femeii de la fântână că Dumnezeu trebuie adorat nu doar în duh. Isaia a sintetizat foarte clar acest adevăr. la Mie legea Dumnezeului jertfelor ale nostru. controlate de duhuri de religiozitate ce le împing la tot felul de practici religioase. ca de Cum intra demonii Gomorei! Domnul! vitelor sătul arderile-de-tot berbecilor şi taurilor. Acest mesaj este valabil şi azi. voastre cum e cârmâzul. 107 . Dumnezeu aşteaptă răbdător ca noi să ne întoarcem spre El în duh şi-n adevăr. sărbătorile călcaţi în mieilor şl ţapilor. şi oricât de dinaintea râul! pe cel ochilor Mei învăţaii-vă faceţi asuprit. nefolositoare. să ocrotiţi mai faceţi apăraţi pe văduvă!" vor fi păcatele veţi „Veniţi acum să ne judecăm. le controlează. înghiţiţi de sabie. au inimile curate ţâţă dc Dumnezeu. deşi puternic demonizaţi şi care se luptă cu problemele ce decurg din demoni zare.Vindecarea prin eliberare . cine vă cere acestea din mâinile voastre. căci M-am dezgustat de lunile nu vreau sabate şi adunări de sărbătoare. relele pe să faceţi dreptate n-ascult: mâinile vă sunt pline de sânge!" curăţiţi-vă! Luaţi încetaţi dreptatea. le-aţi făcut/ căutaţi îmi ascund ochii dc la voi. „Spălaţi-vă şi care binele. Ceea cc îi cerca Domnul lui Isaia să spună era că religiozitatea fără armonie interioara cu Dumnezeu. această formă de exprimare religioasă nu va satisface standardele lui Dumnezeu. dc vor fi roşii Dacă veţi voi şi veţi asculta. Fără ipocrizie. Mulţi dintre ei sunt cu adevărat născuţi din nou. Nu este prea mare diferenţă între efectele produse de duhurile oculte care controlează spiritualitatea omului şi cele religioase. era mult mai râu! (Luca 18:9-14). Domnul promitea binecuvântare celor care erau gata să-L asculte. ci şi în adevăr. trupul sau sufletul nostru. " zice Domnul. Aceste • cuvinte spuse femeii de la fântâna din Samaria exprimă esenţa relaţiei pc care Dumnezeu o doreşte cu copiii Săi. era doar ipocrizie şi o asemenea povară pentru Dumnezeu încât Ei nu o mai suporta. orfanului. Cu toate acestea. Satan este o fiinţă foarte religioasă.şi vă veţi veţi fi căci gura Domnului a vorbit.

de dreapta. Aceasta înseamnă că demonii sunt foarte bucuroşi dacă persoana cântă. conservatori. calmul demonilor lor) şi care odată ajunşi în poziţiile pe care şi Ic doresc vor face ca bisericile să dea înapoi. în viaţa Bisericii există multe lucruri care pot deveni obiecte de idolatrie. Vom fi vulnerabili şi vom alege în biserici. " (Fapte 6:3). ci să aleagă unii cu „. charismatici. este o potenţială sursă de înşelare demonică. dc stânga. obiceiurile. Azi. dar care în realitate nu sunt corecţi. Dacă acest dar nu funcţionează în biserici. vitraliile. oameni care impresionează prin personalitatea lor (lucru foarte periculos) sau prin calmul lor (în realitate. atunci el are o strategică coloană a cincea care va bloca orice adevărată revărsare a Duhului Sfânt. de exemplu. cărţile de rugăciune. cântece care se referă la Domnia lui Isus. reuniunea de la mijlocul săptămânii şi chiar Biblia! Biblioatria nu este decât o subtilă formă de idolatrie. sacramentele. religiosul inspirat demonic de adevărul spiritual. în poziţii cheie. necharismatici. Este de maximă importanţă să avem oameni umpluţi cu Duhul Sfânt în poziţiile cheie din biserici. subtil. Apoi. Un pasaj revelator este alegerea lui Ştefan şi a celor şase bărbaţi ca slujitori în biserica primară.. Dacă vom alege oameni care nu sunt umpluţi cu Duhul Sfânt. spre nenorocirea noastră. predica.o mărturie bună. şi o mulţime dc alte combinării! Numai când începi să explorezi această problematică îţi dai seama cât de necesar este darul deosebirii duhurilor în Trupul lui Cristos. stranele. b) Denominaţionalismul Atunci când denominaţia devine mai importantă decât relaţia pe care fiecare membru al ei trebuie să o aibe cu Domnul. grupul muzical. tradiţii sau practici religioase. Practica religioasă poate deveni un idol iar persoana.Vindecarea prin eliberare . cărţile de cântări. deoarece atunci când un demon a luat numele lui Isus. noi nu mai ţinem seama de aceste precauţii. lată câteva exemple: corul.. "fără ca persoana să-L cunoască cu adevărat pe Isus. Liderii manipulaţi demonic vor obstrucţiona numirea în poziţii de conducere a oricărei persoane ce ar putea contribui la trezirea acelei biserici locale. în reiigii false (sau chiar a descendenţilor celor ce au fost implicaţi în astfel dc practici) deseori poji întâlni demoni care au funcţia specifică de a-L imita pc Dumnezeu Tatăl. Deşi acele slujbe nu erau de maximă importanţă spirituală biserica a hotărât sâ nu-i ia la întâmplare pe cei şapte. Dacă Satan poate face ca oameni aparent corecţi. mormintele din cimitir. evanghelici. charismatici evanghelici. care prin ele reuşeşte. victimă a idolatriei. nu avem nici o 108 şansă să deosebim realul dc ireal. înşelarea este deplină a) Practicile religioase Orice practică religioasă care devine mai important. există o mulpme de afilieri demonice confesionale. în slujirea celor demonizaţi prin implicarea în vreuna din practicile oculte grave. tradiţia bisericii. Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt. suntem în pericolul de a da viaţa spirituală a comunităţii pe mâna lui Satan! Acesta este motivul pentru care atât de multe biserici sunt muribunde şi se târăsc la un nivel spiritual atât dc scăzut încât cea mai bună speranţă pare a fi mediocritatea. orga.Slujirea practică Cum intră demonii De aceea au trebuie sa ne surprindă că duhurile dc religiozitate sunt printre cele mai eficiente din întreaga oştire a lui Satan. Una dintre cele mai eficiente modalităţi prin care Satan îşi foloseşte duhurile de religiozitate este manipularea alegerii liderilor-cheie în biserici. Demonii pot fi liberali. denominaţionalismul a învins! Membrii acelei biserici locale sunt în pericolul de a fi ocupaţi de un duh dc religiozitate a cărui sarcină 109 . pastorul precedent. Au fost oameni pe care a trebuit să-i eliberăm de duhurile de religiozitate asociate unui larg spectru dc obiecte. decât Dumnezeu Însuşi şi relaţia cu El. în oricare dintre poziţiile de conducere din biserica noastră. să fie aleşi în poziţii de decizie în biserici. să-i devieze pe oameni de la închinarea la Dumnezeu către o închinare ia un substitut al Lui. charismatici catolici.!. amvonul. plini de Duh Sfânt şi de înţelepciune.. întemeietorii bisericii..

Există însă şi alte credinţe false. deşi acceptă majoritatea crezurilor creştine. înşela. suflet sau duh. fără nici o speranţă de a fi vindecaţi prin eliberare. Faptul că am dat acest exemplu al bisericii metodiste nu înseamnă că celelalte denominaţii sunt scoase din cauză Am slujit nu doar pentru eliberarea de demonii de metodism. catolice. în primul volum ne-am axat pe demonstrarea adevărului că şi creştinii pot avea demoni şi că slujirea de eliberare le este destinată. Este interesant dc observat că această denumire ironică provine din perioada în care el nu era încă botezat cu Duhul Slănt. Dacă o anumită credinţă s-a dechis pentru demonizarc (a devenit un punct de intrare a demonilor). ale tuturor denominaţiileor. acea credinţă nu va mai permite revărsarea şi ungerea Duhului Sfânt iar originea şi natura crezurilor membrilor ei trebuie serios analizate. fiind foarte religios dar ne-născut cu adevărat din Duhul lui Dumnezeu. în Anglia. biserica Angliei n-a fost de acord cu înflăcărarea. pe Aldcrsgate Street. Masoneria liberă este o religie falsă (masonii liberi se închină unui dumnezeu al cărui nume. care nu trebuie ignorate.Vindecarea prin eliberare . El a fost botezat cu Duhul Sfânt câţiva ani mai târziu.Slujirea practic/i . dau drept de intrare unor duhuri demonice de religiozitate de care oamenii trebuie ulterior eliberaţi. unele foarte importante. linia de demarcaţie dintre credinţele eretice şi religiile false este insesizabilă. în paginile cc urmează vom analiza în detaliu credinţele privind Scriptura. în timp ce demonii se manifestă şi pleacă acute dureri de cap. Este vorba de experienţa câştigată în slujirea multor persoane şi de sintetizarea informaţiilor primite din diferite surse şi slujiri. această definiţie este demnă de luat în seamă dacă ţinem cont că ea este confirmată de creştini implicau în slujirea de eliberare în toate zonele geografice ale lumii. Subliniez din nou că experienţele menţionate aici nu sunt ale vreunei persoane ce a lucrat într-un vacuum spiritual şi care s-ar fi putut. Dar este mult mai greu să clasifici organizaţiile creştine care. nu-i poţi para atacurile. de aceea. am eliberat oameni dc duhuri anglicane. Atunci discipolii săi au instituit o structură denominaţională care s-a auto-intilulat metodism. HO c) Credinţele eretice Deseori. Dacă nu cunoşti tacticile duşmanului. include numele lui Baal şi cel al zeiţei egiptene a fertilităţii). Pentru scopurile acestei cărţi. după cc a eşuat ca misionar în coloniile din America. Credinţa că un creştin nu poate fi demonizat este o înşelare inspirata demonic pentru a ţine oamenii în robia vrăjmaşului. mult bine. practic. dar curând după moartea lui John Wesley noua denominaţie n-a mai continuat practicile începutului. seminţele dcnominaţionalismului au devenit treptat o întăntură din care ei n-au mai putut niciodată ieşi. voi defini credinţele creştine eretice ca fiind acele aspecte ale credinţei care. Inclusiv ale unor biserici înnoite! Mulţi dintre cei eliberaţi de duhurile de religiozitate acuză. Mulţi dintre metodiştii timpurii au fost cu adevărat umpluţi cii Duhul Sfânt. Cum intra demonii este perpetuarea caracterului denominaţiei şi care se va opune ca membrii ci să trăiască o viaţă ce reflectă caracterul lui Isus. la fel şi martorii lui lehovaşi mormonii. Exemplul clasic este metodismul timpuriu John Wesley a murit ca preot anglican. numită astfel după ironica caracterizare făcută practicii şi credinţei din anii petrecuţi de John Ia Oxford. Am constatat că aceste duhuri pot fi şi cauza unor boli mentale sau fizice. Deşi metodiştii înflăcăraţi au făcut. Deşi experimentală. după cum am constatat în slujire. darurile Duhului Sfânt. nu acceptă ceea ce spune Scriptura despre religiile false. la o reuniune a fraţilor moraviem ce s-a ţinut la Londra. ale bisericilor frăţiei şi congregaţiei. Deşi el n-a dorit niciodată sâ părăsească biserica Angliei. şi incâ fac. Satan foloseşte orice mijloc pentru a ataca în trup. ci şi de cei ai multor alor denominapi. Trebuie să fim foarte atenţi la acest fel de înşelare deoarece Satan caută să producă confuzie în Trupul lui Cristos. Se pare că a fost o lovitură dc maestru prin care vrăjmaşul a doborât această nouă grupare cc-şi are rădăcina denumirii mai degrabă în religiozitate decât in ungerea Duhului Sfânt. botezului şi universalismului. cu dragostea lui pentru Isus sau cu disciplina celor cc-1 înconjurau. baptiste. Iahbulon. .

credinţele privind cea de-a doua venire. dar demonii înşişi cunosc realitatea cuvântului lui Dumnezeu. creaţia. despre care Pavcl spune că este sabia Duhului (Efescni 6:17). ca puterile demonice sâ lucreze pentru el.focul cel veşnic. El ştie că acest cuvânt este adevărul şi că fiecare credincios este conştient de acest lucru. Frica de Satan face. pentru creştini. pregătit Diavolului şi îngerilor lui" (Matei 25:41). Ar trebui ca top cei care se îndoiesc de adevărul cuvântului iui Dumnezeu să vadă groaza întipărită pc feţele celor demonizaţi atunci când demonilor expuşi li se citeşte Apocalipsa 20 şi 21 sau cuvintele lui Isus despre „. Nu este nici o îndoială câ demonii (fiinţe spirituale care cunosc cuvântul lui Dumnezeu şi adevărul despre Isus) ştiu că fiecare cuvânt din Scriptură este adevărat şi că cei care se încred în adevărul acestui cuvânt sunt o reală ameninţare pentru ei! Este interesant de observat că. atitudinea de necredinţă deplină în Scriptură este asociată crezurilor creştine care sunt fie religioase (nu pun nici un accent pc nevoia unei relaţii personale cu Dumnezeu.. Acceptarea ca adevăr a unui punct de vedere neseriptural duce la demonizareacu un duh de înşelare ce intră în minte şi care îşi va continua acţiunea. De aceea Satan va încerca uneori să folosească Scriptura (în aşa fel denaturată încât să-şi atingă scopurile) pentru a-i ispiti pe oameni. care au denaturat în aşa măsură cuvântul lui Dumnezeu încât i-au convins pe satanişti că biblia satanică este singura sursă de adevăr şi creştinii au modificat-o pentru a-şi atinge propriile scopuri. Necredinţa în adevărul. Am văzut dc nenumărate ori că demonii cunosc foarte bine Scriptura şi sunt foarte versaţi în a o falsifica. căutând să ducă cu ele cât mai multe fiinţe omeneşti în pedeapsa veşnică. într-o zi. in această dispensaţic. Reciproc. Aceste ispitiri îmbrăcate în haine scripturale sunt. îndepărtând şi mai mult victima de adevăr şi adâncind-o şi mai mult în înşelare. Puterile demonice sunt îngrozite la gândul celei de-a doua veniri a lui Isus deoarece ştiu că ca prevesteşte începutul chinului lor veşnic. Cel mai elocvent exemplu sunt demonii dc satanism. Singura atitudine faţă de Scriptură care face ca frica dc Dumnezeu să intre în demoni este cea a unei depline credinţe în inspiraţia Biblici prin Duhul Sfânt. am văzut oameni cu o vastă pregătire teologică care au fost neputincioşi în faţa vrăjmaşului! Nu te pop implica în slujirea de vindecare şi eliberare dacă nu ai o atitudine corectă faţă de cuvântul lui Dumnezeu. autoritatea sau provenienpx Scripturii este un important punct de intrare a demonilor.. creştinii vor fi cei care vor sta în faţa lui Satan şi nu Satan cel care va sta în faţa lui Isus! Argumentele (minciunile) demonilor pot înşela oamenii. Singura salvare este credinţa în Isus. Am întâlnit un demon care a încercat chiar să nc convingă că. care contravin învăţăturii dale dc Scriptură sunt. Trebuie să fim foarte atenţi ca nu cumva credinţele şi practicile noastre să devină mai importante decât relaţia cu Isus sau cu autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. întotdeauna. cerul şi iadul. etc. ordinarea. exista multe alte credinţe care merită atenţie. prin Cristos). Am văzut cum armate de demoni au fost alungate de oameni fără nici o pregătire teologică dar care au crezut pc deplin Cuvântul lui Dumnezeu. îngerii căzuţi care au fost alungaţi din cer odată cu Satan au un singur destin: iazul de foc desens în Apocalips». De exemplu. puncte de intrare a demonilor în aderenţii la aceste credinţe. la fel cum L-a ispitit pe Isus în pustiu. scris dc Duhul Sfânt prin oameni. Împărăţia lui Satan este o împărăţie a fricii. ii 113 . de obicei.Slujirea practică Cum intră demonii Desigur. sacramentele. fie liberale (care nu recunosc natura râului şi a existenţei lui Satan şi a demonilor lui). dar odată ce am înţeles principiile care stau la baza celor prezentate. în veacul acesta. chiar mai periculoase decât ispitirile evidente. generalizarea nu va fi prea greu de tăcut.\-îndccaivai>rjri eliberare . frica de pedeapsă este factorul care menţine puterile demonice într-o ierarhie controlată de Satan. d) Atitudinile greşite faţă dc Scriptură Satan şi demonii lui urăsc Scriptura deoarece ştiu că ea este inspirată divin şi este cuvântul autorităţii lui Dumnezeu.

Vindecarea prin eliberare - Slujirea prac(ia)

Cum intra demonii

e) Negarea darurilor Duhului Sfânt Chiar şi printre creştinii care cred în completa inspiraţie a Scripturii se află unii care neagă actualitatea darurilor Duhului Sfânt. Ei spun, de exemplu, că Dumnezeu a îngăduit ca darurile Duhului Sfânt sâ dispară odată cu prima generaţie de creştini, care le-au folosit pentru a demonstra adevărul cu privire la Isus. De atunci, creştinii n-au nevoie decât de credinţă (nu de vedere) pentru a şti că astfel de lucruri s-au întâmplat odată A căuta, astăzi, darurile Duhului Sfânt, este lipsă de credinţă! Aceste poziţii teologice au dat naştere la o ciudată simbioză între tradiţionalismul evanghelic conservator şi liberalism - două curente creştine cc au puţine lucruri în comun. Foţi ti tentat să spui că dacă aceste două curente atât de divergente au ajuns la un punct de vedere comun, implicat este fie Dumnezeu, fie Diavolul! Această perspectivă fiind, de fapt, o negare a unei părţi a cuvântului lui Dumnezeu (inspirat de Duhul Sfânt) nu este prea greu să recunoşti autorul înşelării. Una dintre diferenţele majore între perspectiva evanghelicilor conservatori şi cea a liberalilor este că primii afirmă, uneori, că cei care folosesec danirile Duhului Sfânt (şi în special vorbirea în limbi) sunt fie demonizaţi, fie operează ocult. Liberalii, care nu cred în existenţa demonilor, nu aduc asemenea acuzaţii ci afirmă că este vorba doar de o amăgire.
în cartea sa „ Posesia demonica şi creştinii" , C. Frcd Dickason

face o excelentă analiză a acestui subiect (deşi dintr-o perspectivă conservatoare) dar, din nefericire, concluzionează astfel: „Darurile
spirituale şi vorbirea in pentru a arăta evreilor limbi au fost dale că Isus a bisericii primare numai lui Moise şi că luat locul

Evanghelia era adevărată" (pag. 189). Kurt Koch, în tratarea temei vindecării şi eliberării, face o greşeală asemănătoare. Pentru susţinerea punctului său dc vedere, Dickason afirmă că el a eliberat oameni de demonii de vorbire în limbi care au intrat în ei prin punerea mâinilor. Pc când slujea unei femei, spune el, demonul
a spus că intrase în ea pentru „ a-i da ce dorise şi pentru a o înşela ".

Eu cred că fraza în sine explică clar cc s-a întâmplat. Femeia aceea 114

căutase darul spiritual şi nu pe Cel care dă darurile! Această relatare arată încă odată cât de important este să-L ciutăm, înainte de toate, pe Cristos; altfel, pericolul înşelării este imens. în cazuri ca acesta, Satan întotdeauna va înşela imitând demonic adevărul. Existenţa unei astfel de înşelări nu po«te anula autenticitatea vorbirii în limbi; reciproca este şi ea adevărată. Satan încearcă să imite ceca ce este adevărat, altfel înşelarcaan-ar mai fi o ispitire, deoarece şi-ar pierde orice semnificaţie! Şi eu am eliberat oameni de vorbirea demonică în limbi, dar asta nu înseamnă că orice vorbire în limbi este demonică. într-un grup de oameni care vorbesc saiii cântă în duh, nu este prea greu să-ţi dai seama care limbi nu vin de la Dumnezeu. Deseori ele sunt grosolane sau stridente spiritual şi ai o mărturie interioară despre natura lor. Dumnezeu nela dat darul deosebirii lucrurilor care vin de la El de cele care nu vin (1 Corinteni 12:10). Acest dar n-ar mai fi fost necesar dacă rv-ar fi nevoie să facem diferenţa între fals şi adevărat. A declara că orice fel de vorbire în limbt este falsă înseamnă a nega realitatea unui preţios dar pe care Dumnezeu 1-a dat pentru a-Şi binecuvânta copiii. Deşi această perspectivă teologică este comodă şi pare lipsită de riscuri, ca nu are nuci un suport scriptura! sau experimental în istoria Bisericii. Argumente similare s-ar putea aduce şi în privinţa folosirii celorlalte daruri ale Duhului enumerate dc Plivel în.l Corinteni 12, Efeseni 4 sau Romani 12. Dar, de flecara dată, concluzia este aceeaşi. Neacceptarea dorinţei lui Dumnezeu de a-Şi binecuvânta copiii prin folosirea acestor daruri în slujire i şi în lupta spirituală, este un punct de intrare demonică care ţine bisericile locale în robia unei rutine religioase diametral opusă dinam cei libertăţi a vieţii în Duhul Sfânt. Dc aceea poţi vedea atâtea biserici care se zbat să scape din strânsoarea unor lanţuri ferecate cu acen enorm lacăt numit necredinţă De multe ori liderii, manipulaţi dc fncâ, închid ochii pentru a nu vedea nici lanţurile şi nici lacStul pe care l-ar putea deschide cu cheia credinţei, eliberând congaigaţia! 115

lindccarea_prin c/ibarare - Slujireapractică

Cui/i intră denumit

f) Universalismul Universalişiii cred că, în cele din urmă, toţi oamenii vor fi mântuiţi, indiferent dc ceea ce cred. Ei spun că Dumnezeu este un Dumnezeu iubitor şi El nu vrea ca vreunul din copiii Săi să sufere pedeapsa veşnică descrisă în Scriptură, in loc să accepte că Isus este Adevărul, ei fi inventează lui Dumnezeu un caracter pe care vor să-1 armonizeze cu propria lor gândire, atribuindu-I o toleranţă ce vine în contradicţie cu adevărul Scripturii. Dumnezeu este, într-adevăr, un Dumnezeu al dragostei. Dar El este şi un Dumnezeu drept şi slânt, al judecăţii şi al milei. Scriptura ne spune că voia Tatălui este ca nimeni să nu piară. Univcrsaliştii scot citatele biblice din context şi pun la îndoială adevărul învăţăturilor majorităţii cărţilor Scripturii care revelează atât inima Tatălui pentru omenire cât şi planul dc mântuire care a fost împlinit prin venirea lui Isus, astfel încât toţi cei care cred în El să nu piară ci sâ aibă viaţa veşnică, în spatele universalismului se află un duh conducător care se opune lucrării Duhului Sfânt şi învăţăturilor cuvântului lui Dumnezeu. Este un duh care paralizează înţelegerea adevărului despre Isus şi face presiuni asupra emoţiilor pentru a convinge că Dumnezeu nu poate fi un Dumnezeu al judecăţii. Demonii ştiu bine că-i aşteaptă judecata, iar învierea lui Isus nu a făcut decât sâ le confirme că ceea ce El a spus cu privire la judecată, se va împlini, Nu demult, un demon furios că era scos afară, ne-a strigat: „Dacă
toţi creştinii ar crede Riblict ca voi fi ca mine, noi n-am mai putea face nimic!".

pocâiască în numele predecesorilor săi şi să preia autoritate asupra puterilor demonice cărora li s-a dat drept de control asupra bisericii. Dacă nu va proceda astfel, omul acela se va lupta la nesfârşit cu nişte puteri demonice nevăzute care se vor agăţa de drepturile pe care le au asupra bisericii datorită păcatului liderilor anteriori. g) Religiile faise Am acordat un spaţiu atât de amplu explicării unora dintre căile prin care demonii pot opera în biserici pentru că această problematică este, în general, mult mai puţin înţeleasă decât acţiunea deschisă pe care puterile demonice o exercită din spatele religiilor care sunt evident eretice prin atitudinea lor faţă de persoana lui Isus (martorii lui Ichova, mormonii, etc), sau care sunt necreştine sau anti-creştine prin sistemul lor de credinţe (budismul, shikismul, islamismul, hinduismul, etc). Toate sunt înşelări. Multe dintre ele vechi de sute, uneori mii de ani. Ele au fost puse la punct de Satan ca mijloace prin care să-şi atragă, cu ajutorul demonilor de înşelare religioasa, închinarea. Formele de expresie religioasă par a fi la tel de numeroase ca şi rasele sau sistemele de cultură. Fiecare pretinde că este cea adevărată, ceea ce nu poate fi decât fals, deoarece adevărul proclamat de membrii unui grup intră în conflict cu cel susţinut de membrii altuia, sustinători la fel de fervenţi ai unui alt dumnezeu. Cei. care, din aceste religii false, se întorc la Cristos, trebuie nu doar să-şi proclame credinţa în Isus ci şi sâ renunţe la acele credinţe false şi la puterile aflate în spatele lor. Bisericile din culturile estice cunosc bine aceste lucruri şi multe dintre ele (cele din Extremul Orient, de exemplu) fac o practică normală din eliberarea noilor convertiţi. Bisericile din vest ar trebui să-şi dea seama că noii convertiţi vin şi ei dintr-o lume păgână sau fals religioasă, aşa cum se întâmplă pretutindeni. Singura diferenţă constă în natura puterilor demonice care au controlat vieţile oamenilor înainte de convertire; poate că ele nu aparţin unei binecunoscute religii false ci, de exemplu, ateismului, materialismului, agnosticismului, etc. Dacă vrem ca 117

Universalismul este o erezie şi o înşelare. Toţi cei care au crescut în biserici în care s-a predicat o evanghelie universalista trebuie să se pocăiască şi să se depărteze de asemenea credinţe, să-şi pună toată încrederea în Acel Isus care este prezentat în Biblie, să-I ceară iertare lui Dumnezeu şi să primească viaţa veşnică. Ei au nevoie de eliberarea de demonii care le-au întunecat nuntea pentru a nu vedea adevărul. Dacă un lider al unei biserici află că liderii dinaintea lui au fost universal işti (sau au acceptat o altă erezie), cl trebuie să se Uri

Cum intri) ttcinonii

bisericile sâ aibă mult mai puţine probleme, încetând sâ mai lupte, deseori fără a-şi da seama, cu puterile demonice rezidente cc zac ascunse în membrii lor, atunci trebuie ca noii convertiţi să fie eliberap imediat după convertire! La sfârşitul cârpi sc găseşte o listă a sistemelor de credinţă necreştine, precum şi detalii despre cele mai comune credinţe greşite care pot fi întâlnite în biserici. Cei care au fost implicaţi activ în practicarea vreuneia dintre aceste religii sunt, foarte probabil, depozitarii unui adevărat arsenal demonic. Ei vor trebui eliberaţi, probabil, de foarte multo demoni, trebuind să se pocăiascâ sistematic pentru a demola fiecare întaritură demonică. 6. Legăturile sufleteşti neduronezeieşti Acest paragraf trebuie înţeles împreună cu cel următor (sexul şi sexualitatea). Relaţiile sexuale care ies din planurile şi scopurile lui Dumnezeu aduc întotdeauna în viapi persoanei o legătură sufleteasca nedumnezeiască şi o fac vulnerabilă la demonic. O legătură sufletească este o relape în care suntem fie corect legaţi unii de alţii, fie înrobiţi. Folosesc cuvântul „legat" pentru a desemna o relaţie corectă sănătoasă iar cuvântul „robie" pentru a indica o relape nesănătoasă, care poartă cu ea atât anihilarea voinţei libere a victimei cât şi răzvrătirea împotriva relaţiilor pe care Dumnezeu le doreşte stabilite între fiinţele umane. în descrierea relaţiei dintre David şi Ionatan, Vechiul Testament ne spune că sufletele lor erau alipite în dragoste (1 Samuel 18:1). Era o relape sănătoasă dumnezeiască care, evident, i-a binecuvântat pe amândoi. Dimpotrivă între Saul şi David a existat o relape nedumnezeiască m care Saul a încercat să-1 domine, controleze şi în cele din urmă să-1 ucidă pe David. Aceste două extreme ale relapilor tipizează diferenţele dintre legătură şi robie, dintre legăturile sufleteşti dumnezeieşti şi cele nedumnezeieşti. Există însă multe legături sufleteşti ce sunt, în esenţă, dumnezeieşti, dar care pot avea în ele şi o dimensiuinc

nedumnezeiască. De exemplu, un tată arc o relaţie dumnezeiască cu fiica lui, dar dacă acel tată alege sâ-şi abuzeze sexual fiica, cl va introduce în relaţia cu ca o altă legătură sufletească - cea a unei robii diametral opuse relaţiei sănătoase. în general, legăturile sufleteşti dumnezeieşti conduc la relaţii sănătoase şi binecuvântare, pc când legăturile sufleteşti nedumnezeieşti conduc la boală şi. deseori, la demonizare. a) în viaţa de familie Nu ne putem alege părinţii sau familia în care ne naştem. Independent de voinpj noastră, primii oameni de Care suntem legaţi sufleteşte, datorită concepţiei şi naşterii, sunt membrii familiei noastre. Dacă între părinp există o relaţie dumnezeiască aceeaşi relaţie stabilindu-se şi între ei şi copiii lor pc care nu-i vor domina sau manipula, atunci aceşti copii vor creşte la adăpostul unor legături sufleteşti sigure şi eliberatoare. Ei vor învăpi de la părinţi cum să dezvolte relaţii sănătoase cu alţi copii şi pe măsură ce vor creşte, relaţiile cu părinţii lor sc vor maturiza şi schimba în aşa fel încât aceştia vor putea să-i elibereze de sub tutelă permipuidu-le să devină adulp cu drepturi depline. Legăturile sufleteşti stabilite cu părinţii Ie vor permite rclaţionarca cu Dumnezeu fără a suporta vreo presiune, liberi sâ-şi aleagă un partener de viaţă cu care să poată stabili, la rândul lor, o legătură sufletească dumnezeiască fără a fi ncvoip să suporte controlul claustrofobic al părinplor. Acest gen de control poate conduce atât la alegerea greşită a partenerului de viaţă cât şi la o eventuală distrugere a căsniciei. Glumele despre soacre au adânci rădăcini în realităţile vieţii! Legăturile sufleteşti nedumnezeieşti stabilite în perioada copilăriei pot conduce la nenumărate probleme De exemplu, copiii născuţi într-o familie în care părinpi sunt egoişti, materialist! şi îşi trăiesc viaţa în păcat, nu vor fi pregătiţi să sc rclaţioncze corect cu oamenii. Ei nu sc vor rclaţiona corect cu colegii de şcoală, 119

acel copil suferă de respingere. Există un mare număr dc puncte de intrare demonică create prin legăturile sufleteşti nedumnezeieşti din familie. evidenţa fiind inimile zdrobite ale atâtor părinţi ai adolescentilor. crimă. avem de-a face cu ceea ce se numeşte transfer de rădăcină a amărăciunii. promiscuitate. Dorinţa Lui este ca prin credinţa în Isus Cristos noi să alegem reluarea unei relaţii cu El care a fost distrusă datorită păcanilui. Intcn(ia lui Dumnezeu este ca voinţa liberă să se exercite în cadrul familial. este evadarea în adâncul lui. violenţă. multe dintre ele avându-şi rădăcina în respingere. sub autoritatea părinţilor. -Trebuie să respectăm voinţa liberă a celorlalp şi să nu-i dominăm sau controlăm împotriva voinţei lor. un cadru de viaţă mai sigur fiindu-i pregătit prin relaţia directă cu Dumnezeu atunci când el îşi pune credinţa în Isus şi este întărit în duh. întorcând spatele Creatorului său. sau să-i ia libertatea dc alegere. copiii (şi adulţii!) nu vor învăţa cum să-şi folosească voinţa liberă pentru a evita în viitor problemele! Scriptura spune că răzvrătirea este „ca şi păcatul ghicitori»!" (lSamuel 15:23). Una dintre extreme este retragerea într-o totală pasivitate exterioară (deşi interiorul este de obicei un cazan clocotind de durere. In aceste dureri demonicul poate avea un larg câmp de acţiune. suflet şi trup. De aceea. între ci şi copii. de robie spirituală. asemenea unui vulcan). Noi suntem creaţi după chipul lui Dumnezeu (Geneza 1:26) şi asta înseamnă. Există nişte căi tipice pe care un copil Ic urmează atunci când vrea să se elibereze din lanţurile acestei robii. Mulţi profesori spun că au văzut aceste carenţe manifcsiându-se pe terenurile de sport ale şcolilor! Băieţii care lovesc fetele au învăţat acest lucru de la taţii (sau poate bunicii) care îşi domină soţiile. El ne-a dat libertatea de a alege cu cine să ne relaţionăm şi cum să ne petrecem vieţile.Slujirea practică Cum intră demonii comportamentul lor reflectând carenţele dc comportament ale părinţilor. Plaja de obiceiuri comportamentale este practic nelimitată. Reacţia firească a unui copil ţinut de părinţii Iui în robia unei legături sufleteşti. dominarea şi controlul celorlalţi 120 . Odată ce reacţia la legăturile sufleteşti nedumnezeieşti parentale s-a produs prin răzvrătire. Ncrcspcctarca acestor lucruri este contrară intenţiilor lui Dumnezeu şi este răzvrătire împotriva planurilor şi scopurilor Sale cu omenirea Dar atenţie! Disciplinarea dumnezeiască a celor faţă de care avem responsabilitări şi care sunt în grija noastră nu este dominare sau control! Fără disciplinare. vindecare şi eliberare a lui Isus. indiferent dacă abuzul este săvârşit de părinţii care doar îşi resping copii (din varii motive) sau dacă îi abuzează sexual. interiorizare sau prin ambele. etc. Dumnezeu nu vrea să aibă relaţii cu nişte oameni forţaţi să se relaţionezc cu El. că noi trebuie să avem faţă de ceilalţi oameni aceeaşi atitudine pe care Dumnezeu o are faţă de noi. gata să eiupă neaşteptat. Controlul exercitat de aceştia trebuie să devină tot mai relaxat. cealaltă extremă este răzvrătirea din anii adolescenţei. care se poate manifesta prin droguri. Faptul că omul şi-a folosit voinţa liberă pentru a păcătui. Relaţiile nedumnezeieşti dintre părinţi conduc inevitabil la legături sufleteşti nedumnezeieşti. nu L-a determinat pe Dumnezeu să se depărteze dc creaţia Sa. Voinţa liberă este poate cel mai preţios dar pe care Dumnezeu L-a dat omenirii. b) Abuzarea de voinţa liberă Orice relaţie abuzivă conduce la stabilirea unor legături sufleteşti nedumnezeieşti. Robia conduce la răzvrătire. Cheia înţelegerii dacă o legătură sufletească este sau nu dumnezeiască este înţelegerea scripturalâ a ceea cc înseamnă a beneficia de voinţa liberă pe care nc-a dat-o Dumnezeu. demonicul va avea acces şi va controla comportamentul persoanelor implicate. Este un ciclu din care nu se poate ieşi decât prin puterea de mântuire. pe măsură ce copilul se pregăteşte pentru adolescenţă. printre altele.Vindecarea prin eliberare . Când comportamentul păcătos al unei generaţii sc reflectă în durerea şi presiunile experimentate dc următoarea generaţie.

Pe demoni nu-i interesează 123 . multe dintre necazurile lor s-ar sfârşi. luni sau chiar ani încercând sâ vindece ceea ce. Le-am cerut să-şi ierte şi să-şi cinstească părinpi (indiferent cât de răi au fost. Apoi am rupt legăturile sufleteşti nedumnezeieşti dintre ei şi părinţii lor. fără a-şi da scama. Când dominarea şi manipularea sunt folosite pentru a controla oamenii de care suntem legaţi sufleteşte. uneori timp de zeci de ani. în primul rând. Dar de cele mai multe ori am constatat că spontan sau nu. cu adevărat. Cei care nu urmăresc decât scoaterea demonilor Iară a ţine scama dc nevoia vindecării interioare. pot trece prin aceleaşi necazuri! Ambele slujiri trebuie să meargă mână în mână într-un echilibru benefic. în slujirea persoanelor cu probleme complexe şi cu un trecut complicat am constatat cât de eficiente sunt pocăinpa şi iertarea asociate relaţiilor afectate. De obicei. c) Relaţiile potenţial periculoase Voi prezenta în continuare principalele legături sufleteşti nedumnezeieşti care. chiar dacă nu înţeleg şi nu cred în slujirea dc eliberare. nu fac lucrul acesta decât atunci când am o echipă de slujire suficient dc numeroasă. Prin aceasta nu vreau să spun că vindecarea interioară nu este necesară şi importantă. Dumnezeu i-a folosit ca instrumente de creaţie şi El ne porunceşte să-i cinstim). efectele pot fi la fel de devastatoare ca şi în cazul aepunii directe a vrăjitoriei.1 initeairea prin eliberare . psihologice sau relaţionale pentru a putea aprecia ceea ce a lucrat Dumnezeu. De fapt. Numai atunci când vezi cât de largă este extinderea demonizării controlate de legăturile sufleteşti nedumnezeieşti parentale pop să-p dai seama cât de vitală este slujirea de eliberare în aducerea oamenilor la normalitatc. extraordinară. cred ei. Am constatat realitatea acestor lucruri atunci când. Cei care caută vindecarea relaţiilor parentale doar prin folosirea vindecării interioare deseori se vor confrunta. emoţionale. sunt folosite cu regularitate dc către demoni ca puncte dc intrare. după cum am constat în slujire. în special a celor răniţi emoţional.Slujirea practica Cum intră demonii (deseori prin frică sau prin intervenţie demonică directă) sunt caracteristice practicilor vrăjitoriei. o activitate spirituală şi atunci când oamenii intră într-o relaţie sexuală păcătoasă nu trebuie să fie surprinşi că demonii vor profita de punctele dc intrare oferite dc păcat. toate legăturile sufleteşti nedumnezeieşti par a fi un canal de acţiune directă pe care demonii îl folosesc pentru a-şi crea puncte de intrare. ei se confruntă cu 122 nişte demoni a căror prezenţă nu o recunosc şi care se bucură să irosească într-o slujire sterilă atât timpul consilierului cât şi al celui consiliat! Demonii nu pot fi „vindecaţi interior"! Dacă cei care practică vindecarea intenoară ar înţelege acest lucru. 1) Alţi parteneri sexual decât soţul sau sopa Rareori întâlneşti cazul unei persoane care să nu fi cules demoni în urma unei relaţii sexuale imorale. deoarece reacţiile pot fi instantanee. Vindecarea produsă în asemenea ocazii este. în clipa în care legăturile sufleteşti sunt rupte. Uneori demonicul este atât de subminat de această procedură încât eliberarea se produce spontan. imediat ce legătura sufletească a fost ruptă prin rostirea unei porunci. Trebuie să citeşti scrisorile care urmează acestor slujiri şi care descriu vindecările fizice. cei care slujesc pentru vindecarea interioară deseori se luptă săptămâni. sc exteriorizează. este doar durere emoţională. să se ridice în picioare. iar durerea emoţională provocată dc dominarea şi controlul exercitat. Sunt tacticile şi metodele lui Satan. rostirea comenzilor de plecare are un puternic efect şi eliberarea are loc. puterile demonice care se află în spatele lor se manifestă. Aproape 40 la sută s-au ridicat. Sexul este. urmate de ruperea legăturilor sufleteşti. în cazul acesta. Indiferent de originea lor. cu puterile demonice care se află în spatele acestor relaţii. la o reuniune publici am cerut tuturor celor care simţeau în duhurile lor că au fost controlaţi şi dominaţi într-un mod nedumnezeiesc de părinpi lor. Alungarea acestor puteri nu va fi. decât accidentală Din nefericire.

Satan nu poate crea. Păcatul sexual face ca oamenii să devină foarte vulnerabili la demonizarc. . are loc nu doar o unire fizică (trupească).Slujirea practică Cum intră demonii dacă persoana care păcătuieşte este sau nu conştientă de ceea ce face.Vindecarea prin eliberare . pericolele îmbolnăvirii fizice datorită unei vieti de promiscuitate par a fi nesemnificative faţă de pericolele spirituale care rezultă în urma unei vieri sexuale nedisciplinate. Când două persoane se unesc în actul sexual. Unul dintre miracolele căsătoriei este şi faptul că soţul şi soţia sunt în permanenţă conştienţi spiritual că relaţia lor este corectă. indiferent dacă ele au loc în cadrul căsătoriei sau în afara ei. naturii relafiei sexuale care a fost concepută dc Dumnezeu. în acel moment legământul căsătoriei este rupt şi are loc un divorţ spiritual. mai este vreo scăpare. îmi dau scama că mulţi dintre cei care vor citi rândurile de mai sus îşi vor da brusc seama de pericolul în care se află datorită felului lor de viaţă anterior şi se întreabă daci pentru ei. atât dc puternic în asemenea cazuri. atunci când o persoană are relaţii sexuale cu mai mulţi parteneri. Este un moment de maximă expunere la demonizare a celor doi parteneri. deseori numărul acestora depăşind. care merg dc la exaltare până la dezamăgire. Nu vă temeţi. Rareori am slujit vreunei persoane care să nu fi avut relaţii sexuale cu mai mulţi parteneri. Un alt moment de intensă activitate demonică este cel în care o persoană îşi trădează partenerul conjugal şi comite adulter printr-o relaţie sexuală în afara căsătoriei. de obicei. Deci. în lumea spirituală este ca şi cum partenerul nevinovat a divorţat de cel vinovat datorită noii legături spirituale pe care acesta din urmă a adăugat-o la cea originară. să readucă în fiinţa acestora fiecare parte din ei care a fost ataşată partenerilor lor sexuali. ca o modalitate dc exprimare a creaţiei. deformarea Am constatai că mărturisirea păcatului. se produce un fel dc „împărţire" a duhului şi a sufletului acelei persoane cu toţi cei cu care ea arc relaţia. Deseori oamenii descriu acest lucru prin afumaţii de genul: „ Uneori mă întreb cine sunt şi unde mei aflu ". pentru prima dată mă simt un om împlinit". Dar această tranzacţie spirituală nu este doar o consecinţă a relaţiei sexuale din cadrul căsătoriei. Am constatat dc asemenea că o importantă parte a slujirii este de a cere lui Dumnezeu. el poate fi însoţit de puternice sentimente de vinovăţie şi frică. urmată dc slujirea prin rugăciune. Am mai constatat şi că primul partener sexual este. crucea nu poate fi ocolită. Pentru acest maestre al înşelării. scăparea există! Am văzut nenumărate persoane eliberate dc trecutul lor. Dar în procesul dc restabilire. şi în special a păcatului sexual. unele într-un mod dramatic. Divorţul şi recăsătoria se produc simultan! 125 . Momentul pierderii virginităţii este o traumă spirituală însoţită de cele mai multe ori de emoţii extreme. trăind într-o insuportabilă stare dc vinovăţie* Dumnezeu a destinai sexul ca un mijloc de procreare. cl nu face decât să deformeze. Dc multe ori ei descriu astfel cele întâmplate: „Simt că mă refac. Pentru mulţi oameni. Disiparea spirituală şi demonizarca persoanelor implicate în păcat sexual ne ajută sâ înţelegem dc ce Satan pune atât de mult accent pe această ispitire. pe parcursul anilor. devenind oamenii liberi pe care Dumnezeu Şi-i dorea. în cazul celor care s-au pocăit cu adevărat de comportamentul sexual păcătos şi ale căror legături sufleteşti au fost rupte. reprezintă o mare biruinţă. apare şi frângerea spirituală şi sufletească care însoţeşte fiecare interaertune sexuală cu un nou partener. ci a tuturor relaţiilor sexuale. conduce la extraordinare vindecări fizice. Scriptura ne spune „Mărturisiţi-vă deci unii altora păcatele şi rugafi-vă unii pentru alţii pentru ca să fiu vindecaţi" (lacov 5:16). Dacă acest moment nu are loc în cadrul spiritual sigur al căsătoriei. Milioane de oameni au fost şi sunt atraşi în capcana unei plăceri de câteva minute datorită întrebării pe care ispititorul continuă să o pună: „ Oare a spus Dumnezeu că aşa ceva este greşit?". Dar pe lângă factorul demonic. ci şi una spirituală. cifra zece. cel mai semnificativ.

trebuie ca legământul iniţial sâ fie refăcut înaintea lui Dumnezeu şi a unor martori (o recăsători re). îndepărtat din căsnicie. Pentru ca <unbii parteneri sâ fie complet vindecaţi emoţional. Când i-am slujit pentru prima dată. femeia s-a prăbuşit la pământ şi a început să manifeste toate simptomeie unei puternice crize dc epilepsie. ea s-a îmbolnăvit de epilepsie. Ne-a spus că deşi se afla sub cel mai puternic tratament împotriva epilepsiei. încât acesta („partea vinovată") divorţează spiritual de partenerul ei fiind. Dar dacă adulterul rămâne un păcat ascuns. Se poate ca partea aparent nevinovată să fie. Haideţi să nu procedăm nici noi altfel.Vindecarea prin eliberare . în ochii lui Dumnezeu. au făcut ca blestemul epilepsiei (care a fost pus peste ea prin păcat) să înceapă să sc manifeste. Isus a avut o atitudine de compasiune şi iertare faţă de femeia prinsă în adulter. deseori unul dintre ei nemaişliind cc sâ facă pentru a fi pe placul celuilalt. indiferent dacă ele sunt sau nu descoperite vreodată. s-a ridicat imediat şi n-a simpt nici o durere! Peste trei ani ea ne-a trimis o scrisoare în care ne spunea cum. Nu spun aceste lucruri pentru a scuza păcatul adulterului. căsătoria va fi atât dc deteriorată spiritual încât va deveni un coşmar. n-a mai avut nici o criză şi n-a mai luat nici un medicament! în cazul acestei femei. Imediat ce şi-a mărturisit păcatul şi dimensiunea nedumnezeiască a legăturii sufleteşti cu sopil ei a fost ruptă am poruncit puterilor întunericului să plece. efectiv. cea mai vinovată! în aceste situaţii. Dc atunci. Am întrebat-o de unde ştie că este vindecată. deşi el sau ea sunt cei care au comis păcatul. Dar ea a înţeles ceea ce-i cerca Dumnezeu. Dacă adulterul nu este descoperit. uşor sc pot deschide nişte răni dureroase. La puţin timp după căsătorie. atunci când relaţia ei sexuală (care fusese nedumnezeiască) a fost consacrată înaintea lui Dumnezeu prin căsătorie. noi nu ştiam lucrul acesta. de fapt. După fiecare criză avea nevoie de două-trei zile pentru a-şi reveni din durere. Sunt frecvente cazurile în care „partea nevinovată" îşi aserveşte atât dc mult partenerul. trebuie amintit aici că există şi împrejurări în care persoana care comite adulterul nu este. Dar după cele două crize din timpul rugăciunii. deseori prin respingere şi josnicie. în timp ce demonii plecau. Deşi acest capitol nu sc doreşte un tratat asupra divorţului şi recâsătoriei. Apoi. Multe cupluri continuă să trăiască împreună deşi unul dintre parteneri a comis adulter. păcatul sexual a deschis uşa unor duhuri de boală care au cauzat epilepsia şi care. Dar când aceasta din urmă s-a terminat. fără a avea intenţia de a se căsători. ea s-a ridicat de jos şi ne-a spus că este complet vindecată. ci pentru ca cei implicaţi în slujire să fie foarte prudenţi arunci când încearcă să-i ajute pe cei care au trecut prin asemenea probleme conjugale. dar să ne amintim şi că El i-a spus acelei femei „Du-le şi să nu mai pâcâtuieşti!" (loan 8: l i). iniţiatorul ruperii relaţiei.Slujirea practica Cum inlrâ demonii 2) Relaţiile sexuale dinainte de căsătorie Durerea emoţională asociată adulterului este atât de mare încât puţine relaţii pot supravieţui acestei experienţe. deoarece un divorţ a avut loc. în acest fel. Am slujit unei femei care ne-a mărturisit că şi-a început viapi sexuală cu sopil ei cu trei luni înainte de căsătorie (fără ca vreunul dintre ei să fi avut vreodată relaţii sexuale cu vreun alt partener). a avut o altă criză. căsătoriei i sc dă şansa de a deveni chiar mai bună decât a fost înaintea comiterii adulterului. relaţia dintre parteneri va suferi în multe feluri. în decurs de câteva săptămâni (sub supravegherea unui medic) renunpise la toate medicamentele. Relaţii sexuale păcătoase pot avea loc chiar şi între cei care intenţionează să se căsătorească! Cei care anticipează căsătoria prin începerea unei relaţii sexuale ieşite de sub protecţia legământului ci sunt la fel dc vulnerabili la demonizare ca şi cei care comit ocazional adulterul. crizele se succedau una după alta. Dar calitatea acelei căsnicii nu mai este cea de dinaintea comiterii adulterului. este nevoie de mărturisire şi pocăinţă. urmate de o deplină iertare. în obscuritatea unei camere în care să nu pătrundă lumina. 127 126 . sau ca şi cei care comit adulterul în afara căsătoriei. Peste zece minute.

Slujirea practica Cum intre) demonii Duhul de epilepsie nu s-ar mai fi manifestai dacă ca şi-ar fi continuat viaţa în promiscuitate sexuală cu alţi parteneri. chiar dacă partenerii par a fi fericiţi împreună şi nici unul nu are vreo relaţie adulterii. manipulându-1 şi abuzând de el pentru ca apoi să se plângă că acesta l-a părăsit pentru altcineva! Manipularea şi dominarea partenerului dc viaţă conduc la o mulţime de necazuri şi ele nu pot fi numite decât păcat! Căsătoria nu dă vreunuia dintre parteneri dreptul de a se folosi de legământul căsătoriei pentru a face din celălalt tovarăş de viaţă o victimă a legăturilor sufleteşti nedumnezeieşti. bisericile dau prea puţine învăţături cu privire la modul în care partenerii trebuie să sc comporte pentru a evita manipularea sau dominarea. rod al armoniei în duh. care să producă: * * * * O deplină încredere între parteneri Respect reciproc Apreciere şi încurajare a darurilor şi abilităţilor celuilalt O relaţie sexuală neinhibată. sunt departe de a fi ceea ce Dumnezeu Ie doreşte a fi . Am . Bătălia care a urmat a durat până când drepturile dc rezidenţă ale demonilor au fost complet subminate prin pocăinţă şi eliberarea a putut avea loc. cu atât demonizarea devine mai probabilă datorită relaţiilor nedumnezeieşti care se stabilesc. dar cei asociaţi celei dc-a cincea.I Judecarea prin eliberare . am început să rup legăturile cu acestea. Majoritatea oamenilor nu cunosc adevărata dimensiune a dezastrelor care se produc şi cât de 129 . erau foarte importanţi. în aceste cazuri nu există decât o singură soluţie: iertarea tuturor strămoşilor. consiliat nenumărate persoane care nu şi-au respectat partenerul de viaţă. ruperea legăturilor sufleteşti şi eliberarea cate poate aduce vindecarea Relatarea de mai sus nu trebuie sâ ne facă să credem că toţi epilepticii au comis vreun păcat sexual şi nici că toţi cei care au comis vreun păcat sexual sc vor îmbolnăvi de epilepsie! Dar în cazul acelei femei. pocăinţa de orice păcat cunoscut. o căsătorie. Acea parteneră era activ implicată în vrăjitorie şi. în cazul acesta duhurile trec gencraţional la copii. prin relaţia sexuală cu ea. cu cât ea se îndepărtează de ideal. Dar când am ajuns la cea de-a cincea. suflet şi trup. suflet şt trup Grijă faţă dc partener şi faţă dc copiii pe care Dumnezei i-a dat familiei Dorinţa comună ca în relaţiile lor să primeze voia lui Dumnezeu Lipsa de dominare sau manipulare a celuilalt partener! * * * Aşa cum am menţionat. Puterile întunericului din acel om nu erau prea preocupate de pierderea primilor patru demoni asociaţi primelor patru partenere. fără să-şi dea seama. care s-ar fi întrebat de unde le vine epilepsia Mulţi oameni suferă. care cauzează o maladie specifică. Din nefericire. Acestei problematici nu i se dă suficientă atenţie. care îndeplineşte aceste condiţii dc relalionare este peste standardul mediu. deşi bine camuflate pentru cei din jur. Dar cert este că. Uneori.o comnuniune plină de 128 Evident. consecinţele demonizării produse datorită păcatelor părinţilor. chiar şi creştine. 3) Relaţiile sexuale din cadrul căsătoriei dragoste în duh. un demon a răcnit din om: „Asta nu e a tal!". Natura demonilor care invadează fiinţa umană datorită păcatului sexual poate varia de la duhurile de poftă (care au o acţiune directă) la cele de boală. consecinţele sunt determinate de natura fiecărui demon care se află în persoana cu care s-a comis păcatul sexual. păcatul sexual a cauzat epilepsia. probleme pot apare şi în relaţiile sexuale din cadrul căsătoriei. Multe căsătorii. creştină sau nu. In timp ce slujeam unui bărbat care stabilise o mulţime de legături sufleteşti cu diferite partenere sexuale. bărbatul acela a „cules" nişte puternice duhuri de vrăjitorie.

trebuie ca legăturile nedumnezeieşti sâ fie rupte şi demonii alungaţi. 1 2 1 trebuie sâ-L caute pe Domnul pentru a înţelege cc anume l-a determinat să se comporte astfel. lată care sunt tacticiie cel mai des folosite de parteneri unul împotriva altuia: La începutul căsătoriei. Dar am consiliat şi multe femei ale căror soţi. 4) Părinţii şi copiii Majoritatea părinţilor sc bucură de copiii lor. există şi potenţialul pentru demonizare. Pentru ca relaţiile dintre partenerii unei căsnicii sâ fie vindecate. îşi va pierde puterea dc control. dar toate au ca rădăcină manipularea. căsătoria primind sănătatea spirituală care face ca relaţiile să devină dumnezeieşti. pentru scurt timp. deseori soţiile îşi înjosesc soţii. foarte des întâlnit. mai ales în cazul căsniciilor creştine. Am consiliat mulp bărbaţi care au fost determinări să se simtă nişte „bătrâni murdari" pentru că doriseră să facă dragoste cu soţiile lor. fie într-o altă relaţie. înainte de a trece la alte legături sufleteşti trebuie să spunem că 130 unui partener. Aceasta datorită pericolelor şi ispitirilor ce decurg dintr-o astfel dc abstinenţă. dar fără acţiuni hotărâte. este un indiciu al problemelor interioare ce pot fi generate de respingerea şi frica suferite în copilărie La cealaltă extremă. în toate aceste cazuri legăturile sufleteşti nedumnezeieşti trebuiesc rupte. Legăturile sufleteşti nedumnezeieşti dintre sori se pot stabili în foarte multe feluri. Oriunde există ceva nedumnezeiesc. nici una dintre părţi nu înţelege exact ce se întâmpla. dominarea şi controlul. Soţul sau soţia care deliberat îşi privează partenerul de relaţia sexuală abuzează de el. soţul îşi controlează complet solia prin frică. De obicei soţul este cel care doreşte ca soţia să facă lucruri (cum ar fi sexul anal sau oral) pe care ea nu vrea să le facă. fie. rugăciunea. Există multe alte aii prin care relaţiile conjugale pot fi deformate nedumnezeieşte. Am consiliat multe cupluri în care unul dintre parteneri a fost abuzat sexual de celălalt. dar bărbatul intuieşte că autoritatea îi este ştirbită iar femeia ştie că dacă nu manipulează această zonă a căsătoriei. cu timpul. chiar şi între soţi. îşi pierduseră orice interes pentru relaţia sexuală cu ele. Cel mai mare potenţial de durere şi bucurie se află în relaţiile cu cei care ne sunt cei mai apropiaţi. Astfel.uriaşul aţipit". chiar şi în cadrul căsătoriei. iar solul acela are nevoie de o adâncă pocăinţă dc ceea ce a făcut. Procesul este dureros. Trebuie însă menţionat şi că actul sexual este o parte normală şi de drept necesară în viaţa conjugală Pavel arată clar (1 Corinteni 7:5) că nu există decât un singur motiv pentru care împreunarea sexuală poate ii. Uneori am constatat că soţul era complet descurajat datorită atitudinii pe care soţia o avea faţă de propriul ei trup. folosind sexul ca un mijloc de recompensă sau pedeapsă pentru a obţine de la soţ ceea ce doresc. Acest aspect al căsătoriei este nedumnezeiesc şi demonic.. Ia jumătatea viepi. Am constatat că sexul pervertit. solul îşi dezvăluie temperamentul coleric. Acestea sunt doar două dintre exemplele care sc pot da. Acest comportament masculin. De obicei. astfel încât oamenii să fie eliberaţi de dimensiunea demonică implicată în relaţiile dintre ei. Soţia este atât dc speriată dc accesele iui de furie încât toată viaţa va umbla pe vârfuri de teamă sâ nu trezească . iar alte ori am văzut că soţia nu-l mai interesa deoarece el îşi găsise împlinirea sexuală altundeva. Acea soţie are nevoie de eliberarea dc duhurile de dominare şi frică care au ţinut-o în robie (prin ruperea acelor legături nedumnezeieşti).Vindecarea prin eliberare . este un punct de intrare a demonilor şi că cei care au practicat perversiunile sexuale au nevoie de eliberare. căsătoria va degenera iar partenerii vor ajunge ca la bătrâneţe sâ guste din roadele amare ale unei căsnicii ratate. în special în problema sexuală. în pornografie şi masturbatie. întreruptă.Sluji/va practica Cum intră demonii extinsă este demonizare a atunci când relaţiile conjugale capătă astfel de caracteristici nedumnezeieşti. Ei se acomodează 131 . nu-i este permisă manipularea sexuală a celuilalt partener prin acte abuzive sau perverse.

fiind o tctitativă dc lipsire dc libertate şi independenţă a copiilor. unora le este foarte greu să-şil intre în rolul de părinte. La rugăciunea pentru vindecare fizică trebuie ţinut cont că multe dintre bolile care au venit pe linie generaţională s-au transferat datorită relaţiilor prin care părinţii şi-au dominat şi manipulat copiii. creând o infinitate de puncte de intrare a demonilor pe care apoi le va folosi nestingherit. . Dacă relaţia cu partenerul este nesigură sau dacă ferr ria ştie că după cc copiii se vor maturiza ea nu va avea nici o cari . Totuşi. Oricum xm caracteriza acest lucru el este. atunci soţia se va simţi ca o piesă de schimb lipsilă de viitor. ei nu se vor maturiza niciodată ca adulţi. ca mamă. trebuie să fie tranşantă şi definitivă. să aibă un rol de jucat. practic. în capitolele precedente. Dacă s-ar proceda. unindu-se. Dumnezeu nu doreşte ca întreaga noastră identitate să depindă dc copiii nost i. Dumnezeu a acordat reproducerii un rol foarte important. Rezultă că numai 133 7. Prin reproducere El a dorit nu doar să împărtăşească cu omenirea puterea Sa dc creaţie. La serviciile de celebrare a căsătoriei trebuie ca ambii părinţi ai miresei (şi nu doar tatăl. Numai oamenii au capacitatea de a se rclaţiona în spirit şi în emoţii. atunci în mod sigur vor apare probleme. astfel. aşa cum se obişnuieşte) să „dea drumul" fetei lor iar ambii părinţi ai mirelui să-şi elibereze dc sub tutelă fiul. Pentru unele femo:. . Biblia este foarte categorică în a uorunci despărţirea de părinţi! Asta nu înseamnă >.de acasă. cât de multe sunt pericolele asociate păcatului sexual şi relaţiilor sexuale care conduc la legături sufleteşti nedumnezeieşti. Acest act trebuie să aibă Cftţscop unirea celor doi parteneri într-o relaţie independentă dc oriclt alte relaţii cu ceilalţi oameni. Este uimitoare puUrea demonică care se poate exercitata dinspre 132 părinţi spre copii pentru a-i ţine pe aceştia din urmă în robie. Bolile care rezistaseră tuturor formelor anterioare dc rugăciune sunt deseori instantaneu vindecate prin eliberare. Orice raport sexual care nu reflectă această divină interferenţă spirituală.cc ci sunt atât de legaţi de mamă încât nu vor putea stabili relaţii) corecte cu noul partener de viaţă Scriptura ne spund că secretul unei căsnicii fericite constă în despărţirea de părinţi. în trup. în acest capitol vom analiza diferitele căi prin care vrăjmaşul denaturează sexualitatea. nefolositoare atunci când copiiivor creşte şi vor pleca .Slujirea practica cu amuzanta (şi frustâtnta!) atmosferă dc familie. Fără voinţăeliberâ şi independenţă. prezenţa copiilor aduce un sentiment de securitate.şi alipirea dc soţ sau soţie. este în afara intentiilor lui Dumnezeu. măgarii sau vreo altă creatură.râ de urmat. Când acreai bărbatul şi femeia. Ruperea acestor legături demonice duce la o puternică durere emoţională şi la extraordinare eliberări. Dtlicele mai multe ori aceşti copii nu vor avea o căsnicie fericită deoat . în cele din urmă. înseamnă o a r că aceşti copii trebuie să fie liberi să se rclaţioneze cu părinţiii lor într-un mod matur şi responsabil. Acest lucru se întâmplă mai ales in clizul mamelor. O parte din avantajele câştigate de duşman sc datorează eşecului Bisericii de a explica tinerelor generaţii. într-un mod pozitiv şi deschis. Din păcate. etica sexuală Biblia nu face din sexualitate un subiect tabu. Sexualitatea are implicaţii în numeroase zone ale vieţii. prin organele sexuale. multe dintre durerile şi probleme soacrelor ar fi evitate! Păcatul sexual Am văzut deja. este creat după chipul lui Dumnezeu. Părăsirea casei părinteşti. 'umai omul. a siguranţeitei. Numai atunci când părinţii sunt de acord cu aceasta „pierdere" a copiilor lor.ă părinpi nu trebuie să-şi mai viziteze copiii căsătoriţi. îi „câştigă" pentru tot restul vieţii. păcat. necunoscut restului creaţiei Sale. fără teama că vor fi dominiţi de aceştia. nu acelaşi lucru sc poate spune şi despre anumite sectoare ale Bisericii. Ei asigură tiăinicia familiei şi sunt purtători dc speranţă Dacă aceste ingredierde esenţiale pentru viaţa de familie nu sunt asigurate în primul râdd de către soţ.Vindecarea prin eliberate . O femeie ajunsă îreaceastă situaţie va face tot cc poale pentru a prelungi dependenţa copiilor de ea cu mult peste vârsta maturităţii lor. nu şi câinii. încercând să cxtirţdă perioada în care ea. ci şi să dea acesteia ceva special.

Dar demonul care a intrat prin acel şoc emoţional va face tot ce poate pentru a ataca relaţia sexuală pe care acea fată o va stabili cu soţul ei creştin. printr-un act al propriei ei voinţe. El nu poate suporta bucuria experimentală dc cei doi parteneri şi sc teme de consecinţele unirii lor într-o dragoste care va duce la împlinirea planurilor lui Dumnezeu în vieţile lor. Pentru a distruge acea căsnicie. într-un fel sau altul. o problemă spirituală este dc maximă importanţă ca oamenii să înţeleagă căile prin care Satan perverteşte sexualitatea pentru a distruge dimensiunea spirituală care dă un minunat potenţial sexului din cadrul căsătoriei creştine. Deseori duhurile care au intrat prin abuz sexual îşi încep activitatea imediat după ce persoana s-a căsătorit. un adulter comis într-o anumită generaţie va face nu doar ca generaţiile următoare sâ fie mai deschise la relaţiile adultere. dar în moduri diferite. problemele lo»' unt mai mari decât cele ale celor căsătoriţi. Deseori. el va provoca cât mai mult râu în această zonă a relaţiei dintre cei doi parteneri. Când se căsătoresc. Problemele create demonic prin păcat sexual îi afectează atât pc cei căsătoriţi cât şi pe cei necăsătoriţi. Astfel ajunge să trăiască durerea de a dori cu ardoare o relaţie pe care. Dc exemplu. Duhul care a intrat într-o fată printr-un abuz sexual poate lucra în ea în aşa fel încât să-i distrugă datorită şocului suferit. Sexul fiind. cauzând frustrare şi chiar disperare. ci şi ca un duh de curvic să-şi înceapă lucrarea în membrii acelei familii. împlinită în fiecare aspect al relaţiei. păcatele strămoşilor pot genera o putere demonică care afectează generaţiile următoare. Bărbaţilor cu care vine în contact le dă dc înţeles că doreşte doar prietenie. în continuare vom prezenta cele mai importante căi prin care demonicul afectează sexualitatea omului: 1) Păcatul sexual generaţional Aşa cum am văzut. Prin aceasta nu vreau să afinn că persoanele necăsătorite nu au sexualitate sau că ele nu pol avea probleme sexuale. înainte de orice. şi ambii parteneri doresc restaurarea relaţiei sexuale. Perechea aceea. Să luăm cazul unei fete care a fost abuzată sexual o singură dată. Dacă aceste dureri rămân nevindecate ele vor afecta. Făcând aceste comentarii asupra relaţiilor sexuale din cadrul căsătoriei. Totuşi. evident. abuzul sexual aduce cu el o demonizare prin care Satan va căuta să denatureze şi să prejudicieze relaţiile dumnezeieşti dintre parteneri.Slujirea practica Cum intrA demonii credincioşii care 11 cunosc cu adevărat pe Dumnezeu au capacitatea de a se cunoaşte reciproc cu adevărat (spiritual ea şi fizic). se poate reveni la normalitate. victima este fără speranţă. Deşi traumatic la vremea lui. Dacă o căsnicie n-a fost încă irevocabil distrusă datorită nemârturisirii păcatului sexual sau ascunderii unui abuz sexual. mai ales într-o epocă îi climatul social încurajează sexul în afara căsătoriei. va fi un bastion în care vrăjmaşul cu greu va putea cuceri vreo poziţie. falsă. nu şi intimitate. având deci cea mai bună percepţie a ceea cc este sexul! Teoria conform căreia creştinismul nu este compatibil cu o bună relaţie sexuală în cadrul căsătoriei este. nu vreau decât sâ subliniez faptul că Dumnezeu doreşte ca sexul să se producă numai între partenerii căsătoriţi. Dacă nu se recunoaşte rădăcina demonică. împingându-i la adulter. Dar Satan va lupta din răsputeri ca acest lucru să nu se întâmple (mai ales în familiile creştine). o respinge. Dar în aceste condiţii. dorinpi de a se căsători vreodată. fără ca victima să-şi dea seama de ceea ce se 135 . ambii parteneri aduc cu ei un bagaj de durere şi de probleme personale.Vindecarea prin eliberare . incidentul a rămas adânc îngropat printre celelalte evenimente ale trecutului. ea vrea să fie iubită şi protejată. în copilărie. 2) Abuzul sexual Indiferent de gravitatea sa. puţini sunt bărbaţii care doresc sâ 134 se căsătorească cu ca. Problemele pot fi depăşite numai dacă înţelegem modul în care duşmanul le creează. relaţiile sexuale dintre cei doi. Camera de consiliere ne-a arătat că pentru mulp creştini relaţiile sexuale sunt departe de a fi ceea cc Dumnezeu doreşte ca ele să fie.

Relaţiile sexuale care sc află în disfuncţionalitatc datorită unor cauze spirituale nu pot fi ameliorate prin metode care afectează doar zona firească. Dar şi femeile se pot confrunta cu duhurile care vin dinspre mama soţului. dă vrăjmaşului drept de intrare şi şedere. în special în cazul celor care suferă dc mult timp de probleme (medicale sau de altă natură) care persistă aparent fără motiv şi fără a avea un diagnostic clar. ea nefiind pentru cl decât un substitut al mamei! Numeroase căsătorii. Nu vreau să afirm că sfaturile şi consilierea medicală nu pot aduce o oarecare îmbunătăţire a stării emoţionale sau fizice a celor doi parteneri. creştine sau necreştine. Dacă femeia aceea nu este eliberată. în cele din urmă. chiar dacă ea sc află la mii de kilometri distanţă.Vindecarea prin eliberare •• Slujirea practică Cum intra demonii întâmplă. pentru exemplificare. deşi au încercat să facă totul pentru a îmbunătăţi situaţia (inclusiv prin pornografic şi sex pervertit). neiertat. . lucrurile nu s-au schimbat. naturală a relaţiei (sufletul şi trupul). legătura sufletească de dominare dinspre mamă deseori conduce la demonizarca copilului. Din nefericire. Metodele încercate au adus. orice consiliere nu va face decât să aducă o ameliorare temporară care va fi urmată de o şi mai adâncă durere şi disperare. 3) Legăturile sufleteşti de dominare Legăturile sufleteşti dc dominare parentală conduc la adevărate dezastre în relaţia sexuală dintre partenerii căsătoriţi. care şi-a dominat fiul într-atât încât acesta nu mai este liber să sc rclaţioneze corect cu soţia lui. este păcat. De fiecare dată când o persoană are o relaţie sexuală în afara căsătoriei. deseori. Dc exemplu. Au fost bărbaţi care mi-au spus că atunci când fac dragoste cu soţiile au senzaţia că soacrele lor sunt undeva pe aproape iar uneori. Ceea ce susţin este că dacă problemele spirituale (demonice) nu sunt rezolvate. aceşti bărbaţi se confruntă cu duhurile dc dominare care vin dinspre soacrele lor şi care se opun libertăţii câştigate de soţii prin căsătorie. cazul bărbaţilor care se confruntă cu duhurile ce vin dinspre mama soţiei. prin practicile la care au apelat. dc obicei necreştini. Dormitorul conjugal este. locul în care acest lucru devine evident. cuplul va experimenta o relaţie sexuală inadecvată şi căsnicia poate fi. Păcatul ncmărturisit şi. Am constatat că în consiliere trebuie explorate (cu fineţe) toate relaţiile sexuale din trecutul persoanei. deci. cu atât mai puternice devin legăturile demonice în participanţii la adulter. unui şi mai mare număr de demoni care le vor crea şi mai multe probleme. poate. demonizarca putând căpăta valenţe extreme. 4) Relaţiile sexuale dinainte de căsătorie şi căsătoriile de probă Orice relaţie sexuală cc are loc în afara cadrului protector al căsătoriei. că acestea se află în locul 136 soţiilor! In realitate. sunt zidite pc această temelie! Este uşor de observat importanţa niperii legăturilor sufleteşti nedumnezeieşti dintre părinţi şi copii pentru ca aceştia din urmă sâ fie liberi de duhurile de control şi dominare care au coborât pc linie generaţională Fără eliberare. Cu cât aceste relaţii imorale sunt mai adânci. Duhurile de boală sau de ocultism vor profita de legăturile 137 .. cărora nu le vor putea rezista. o ameliorare temporară a unor aspecte ale sexualităţii lor dar în final ci nu au reuşit decât să dea acces. mergând de la pornografie până la adulter. creând în victimă o presiune generată dc influenţa mate mă. Am folosit. Căsătoria este o ieşire (de drept) de sub influenţa părintească. Duhul care a căpătat acces prin mamă poate imita caracterul şi dominarea acesteia. atât relaţiile sexuale dintre partenerii căsătoriţi cât şi sexualitatea persoanelor celibatare vor fi serios prejudiciate datorită diferitelor forme de ispitire sexuală. distrusă. Deşi au consultat o mulţime dc consilieri în căsătorie. demonii primesc drept de intrare în ea prin legătura sufletească nedumnezeiască care se stabileşte. Duhul dc dominare maternă se va opune acestei încercări dc eliberare de sub tutela parentală. păcatul sexual este doar rareori mărturisit şi tratat prin pocăinţă înaintea lui Dumnezeu.

au nevoie dc eliberare. din punct de vedere spiritual. este un atât dc propice teren dc demonizare încât toţi cei care au fost victime ale abuzului homosexual sau au avut. Consecinţele sunt multiple. Indiferent de părerile 138 . creştinii. care este mai puternic decât ca. căsătorip sau nu. Atât Vechiul cât şi Noul Testament cuprind atenponări fără echivoc (Levitic 18:22. Homosexualitatea arc o mulţime de cauze potenţiale. Ejacularea spermei într-un alt orificiu decât vaginul femeii este o pervertire a intenţiilor lui Dumnezeu. prin mărturisire şi pocăinţă. posibilitatea determinăni spirituale a înclinaţiilor homosexuale. Ia o tot mai accenwată dorinţă dc a practica sexul pervertit. Din acel moment. le este imposibil să practice raporturi sexuale normale.. pol fi eliberaţi şi vindecaţi şi că noi. trebuie să-i ajutăm atunci când vin sâ nc ceară ajutor. Unii oameni consideră demodate standardele stabilite de Dumnezeu în Biblie cu privire relaţiile sexuale. SIDA este una dintre bolile care s-au răspândit mai ales datorită imoralităţii homosexuale. Orgasmul este o puternică sursă de plăcere pentru ambii parteneri iar ejacularea este modalitatea prin care se produce fecundarea ovulelor şi se asigură reproducerea. Dar nu trebuie să petreci prea mult timp în slujirea dc eliberare a celor implicaţi în păcat sexual pentru a-p da seama că ei sunt cei demodap! 5) Sexul oral şi anal Intenţia lui Dumnezeu este ca raportul sexual dintre bărbat şi femeie să se producă prin introducerea organului sexual masculin în cel feminin. nici chiar in cazul persoanelor care. din motive fizice. Romani 1:26-32. cad toate standardele bazate pe adevărul biblic Implicarea în homosexualitate. principalele cauze 139 6) Homosexualitatea şi lesbianismul Homosexualitatea este clar interzisă de Scriptură. trebuie sâ adopţi un punct dc vedere Ia fel dc liberal şi în privinţa restului Scripturii. în ochii lui Dumnezeu homosexualitatea şi lesbianismul sunt şi rămân păcate. etc). Eu cred că homosexualii. dar atunci când sc încearcă scuzarca păcatului homosexualităţii afinnând că persoana homosexuală nu-şi poate controla comportamentul. nu poate atenua implicaţiile cuvântului lui Dumnezeu cu privire la acest subiect. oricât de modernă sau oricât dc adaptată la mediul social sau cultural contemporan.Vindecarea prin eliberare . practică un astfel de sex pervertit. de fapt. Cc am observat este că suspnâtorii unor mişcări cum ar fi cea a . Am constatat că atunci când partenerii. Chiar şi medicii nccreştini declară că SIDA n-ar fi astăzi atât dc răspândită dacă n-ar fi existat relaţiile homosexuale dintre bărbaţi. boli deseori imposibil de diagnosticat medical. ci sunt demonizap cu duhuri ce au caracteristici similare păcatului comis. fie şi din neştiinţă. Atât în victime cât şi în cei voluntar implicaţi în homosexualitate poate ti inclusă demonic o impotenţă care sc va manifesta în cadrul unei căsătorii ulterioare normale. Mulţi bărbaţi au fost abuzaţi homosexual in copilărie de către alţi bărbaţi. Aceste forme de pervertire a sexului sunt importante puncte de intrare a demonilor. indiferent sub cc formă. Nu-i ajutăm cu nimic dacă scuzăm păcatul în care trăiesc. Dar acum boala este atât dc extinsă încât a făcut victime şi printre mulţi dintre cei care n-au avut niciodată relaţii homosexuale Vedem cum nelegiuirea părinţilor este dramatic pedepsită in copiii celor care au fost infectaţi cu virusul HIV. De la boli fizice ale organelor sau zonelor sexuale. sc exclude. Sexul oral şi anal nu are nici o justificare. contacte homosexuale.creştinilor libertini" (o aberaţie similară mişcării „creştinilor yoghini"!) manifestă o accentuată aversiune faţă dc autoritatea Scripturii in general. Nici un fel de interpretare. Odată ce ai declarat că relaţiile homosexuale sunt acceptabile. in duhurile lor ci ştiu că Dumnezeu nu acceptă păcatul homosexualităţii Iată care sunt. Perversiunile sexuale sunt puternic încurajate de demonii care ştiu că cei care le-au practicat o singură data vor fi nişte victime sigure ale atacurilor lor viitoare. • teologilor liberali.Slujirea practica Cum intră demonii sufleteşti nedumnezeieşti pentru a se transfera de la un partene sexual la altul.

orgasmul sau masturbaţia. Demonii vor folosi oricare dintre metodele mai sus prezentate pentru a intra în oameni şi a le denatura sexualitatea. Reciproc. b) Respingerea sexualităţii propriului copil este un mesaj spiritual prin care acestuia i se spune că sexul său este greşit. a) Un duh de homosexualitate care a coborât pe linia comportamentul acestuia. spre deosebire dc cel al idolatriei. un băiat care este iubit în special de tatăl său pentru că el este de sex masculin. Creştinii trebuie să trăiască în această lume fără a se lăsa atraşi 141 numai datorită propriei lor sexualităţi. prin mărturisire şi pocăinţă. se propagă pe mai mult de trei sau patru generaţii. in special dacă în unul dintre ei există deja un duh de homosexualitate care dictează 140 .Vindecarea prin eliberare . poate simţi o respingere generală şi se poate răzvrăti împotriva preferinţei părinţilor săi pentru băieţi. 7) Fanteziile şi pornografia Una dintre cele mai extinse surse dc demonizare este pornografia folosită in scopul obţinerii unei ilegitime plăceri sexuale. femeile care în copilărie au fost controlate şi dominate de către taţii lor vor căuta. Atâta vreme cât homosexualul nu recunoaşte că homosexualitatea şi lesbianismul sunt păcate. Deuteronom 23:2 nc vorbeşte dc zece generaţii! Păcatul generaţional poate fi. în ziare şi reviste. începându-şi lucrarea. doresc sâ experimenteze orice lucru necunoscut lor. să trăiască conform aşteptărilor acestora privind sexualitatea sa Acest gen de respingere este un teren fertil pentru acţiunea demonică şi duhul dc homosexualitate va intra în copil. o problemă spirituală şi că aşteptările părinţilor privind sexul copilului vor afecta. de privirea involuntară a nudităţii pc stradă. Un bărbat care este atât dc dominat de mama sa încât îşi alege soţia în funcţie de preferinţele acesteia. Acest duh poate veni de la părinţi sau dc la nişte strămoşi mai îndepărtaţi. Singura calc dc întoarcere este dorinţa dc tt-ţi pune viaţa la dispoziţia lui Dumnezeu. De exemplu. acest demon poate intra prin abuzarea unui copil de către un alt copil. d) Abuzul homosexual este. în special cele ale femeilor. duhul acestuia. Odată ce el a avut contact anal cu un bărbat va primi şi un duh de homosexualitate care va lucra împreună cu duhul de sex anal. sunt zilnic expuse privirilor. relaţiile dc lesbianism.Slujirea practică Cum intră demonii ale înclinaţiilor homosexuale. cea mai comună sursă de demonizare homosexuali Deseori. probabil. care induce pofta sexuală. el nu poate fi eliberat şi va rămâne condamnat la o viaţă de chin sexual. la maturitate. înainte de orice. Se pare că blestemul păcatului sexual. Această formă de folosire deliberată a pornografici este complet diferită. Fiul unui cuplu implicat într-un astfel dc păcat va moşteni un duh care va induce în el comportamentul pervertit al sexului anal. dc exemplu. deşi nu au avut vreodată relaţii homosexuale şi nici strămoşi care să fi fost homosexuali. Copilul al cărui sex a fost respins de părinţii săi va încerca mai târziu. deseori va slărşi prin a-şi căuta împlinirea sexuală într-o relaţie homoscxualâ cu un alt bărbat. probabil în subconştient. inevitabil. Există oameni care. sexul anal între soţ şi soţie. de exemplu. Trebuie să ne amintim că sexul este. c) Dominarea maternă sau paternă poate conduce la generaţională a mamei sau a tatălui. c) Răzyrătirea împotriva părinţilor care îşi iubesc copilul homosexualitate sau lesbianism. Trăim într-o epocă în care (mai ales în vest) trupurile goale. f) Relaţiile homosexuale deliberat alese. Relaţiile homosexuale nu sunt decât una dintre multele deviaţii comportamentale lumeşti pe care demonii le sugerează libertinilor. practicat fie cu bărbaţii fie cu femeile.

nevoia privirii unor materiale pornografice tot mai explicite va deveni din ce în ce mai puternică şi va conduce la poftă şi Ia păcat. dar să nu-i aparţinem (loan 15:19. şi în special bărbaţii. Duhurile de poftă care au intrat prin ochi provoacă acest ciclu al mizeriei şi îşi lasă victima apăsată de povara vinovăţiei. de cele mai multe ori. Mulţi oameni au ajuns să trăiască o viaţă de promiscuitate datorită demonizării prin privirea imaginilor pornografice. unii chiar lideri ce deţin poziţii cheie Mulţi dintre ei. poate declanşa un proces mental care. Victimele se justifică gândind că practică o formă de păcat sexual ascuns care. La unii bărbaţi privirea unei femei. această demonizare îşi are începuturile în copilărie.Vindecarea prin eliberare . înainte ca Duhul Sfânt sâ nc dea puterea de a lupta cu pornografia trebuie să decidem. De obicei. recitirea lor fiind binevenită în contextul prezentării subiectului pornografiei. Unii dintre ei şi-au deschis inima în faţa membrilor echipei noastre dc slujire şi atunci am putut vedea că acest păcat îi făcea să creadă. Odată începută spirala demonică va dicta stilul de viaţi al persoanei. Trebuie să ne ferim de privirea deliberată a imaginilor pornografice. conduce la păcatul poftei.Slujirea practica Cum intră demonii în capcana consecinţelor pornografiei. Folosirea lor reprezintă un marc pericol: demonizarea! Putem trăi o viaţă sfinptă numai dacă ea este deplin controlată dc Duhul Sfânt Dar Duhul Sfânt nu ne va impune. La alţii. peste voinţa noastră. printr-un act al propriei noastre voinţe. El este uimit de ceea ce vede pe coperple acestor reviste care prezintă actul sexual într-un mod. pericolul poate începe atunci când văd descoperite anumite pârp ale corpului feminin.17:1-26). o modalitate de viepiire în mijlocul acestor lucruri fără a comite păcatul care dă demonilor drept de intrare. sc luptă singuri cu această problemă uneori de mai mult de douăzeci de ani. Prin satelit. Cheia acestei problematici o găsim în cuvintele pe care Isus le-a rostit în predica de pe munte atunci când S-a referit la privirile lascive pc care bărbaţii le aruncă femeilor. Nu întâmplător Biblia ne spune că "Dacă ochiul tău este curat. un mod de viaţă dumnezeiesc. Trăim zile în care noi. Ştiu că unele dintre lucrurile pe care le voi prezenta în acest capitol vor fi adevărate veşti bune pentru cei care se simt blestemaţi de starea în care se află. evitarea contactului cu aceasta. chiar dacă viitoarea disciplină dc viaţă nu este tocmai uşoară. uneori. sunt atât de atrase de pornografie încât nu se pot controla. ajungând deseori la masturbaţie. Linia de demarcape a pericolului variază enorm dc la persoană la persoană. atunci când copilul trece întâmplător prin faţa unui stand de reviste pornografice. trebuie să ne ferim de cel mai periculos dintre distribuitorii de pornografie: televiziunea. creştinii. chiar decent îmbrăcate. imaginile pornografice pot intra în casele noastre din zeci de 143 . că nu vor fi mântuip după ce vor muri! Ce uşurare să afle că există speranţă există eliberare şi există un nou început. apare 142 vinovăpa ce aduce cu ea osândirea şi sentimentul încă unui eşec. Paginile 168-172 din primul volum al acestei lucrări au prezentat pc larg subiectul nudităpi. Deci trebuie să existe un drum de ieşire din jungla sexuală a lumii din vest. Isus a spus că acest lucru este echivalent cu adulterul în sine. Căci Diavolul nu renunţă uşor Ia cei pe care i-a controlat prin pornografie. oricât s-ar opune tentapei. toate acestea par a fi o extraordinară aventură. bărbaţi trecuţi dc prima tinereţe. în situaţia aceasta se află mulţi creştini. în copilărie. imagini de nuduri sau cupluri care fac dragoste. pervertit. în aceste cazuri de cele mai multe ori cauza este de natură demonică. Este suficient pentru ca acel copil să fie demonizat! Alp copii pot fi victime ale pornografiei „secrete" trecute din mână în mână la şcoală. Ele cred că secretul lor este bine ascuns deoarece nimeni nu poate şti ce se petrece. simt ele. tot trupul tău va fi plin dc lumină" (Matei 6:22). Ele vor accentua nevoia dc pocăinţă (şi eliberare) a celor care s-au încurcat în plasa demonică a pornografici. Când totul se sfârşeşte. Scriptura ne încurajează să trăim în lume. Cu trecerea anilor însă. Dar multe persoane. Dar întotdeauna punctul de contact sunt ochii. este la limita acceptabilului deoarece nu implică nici o altă persoană. dacă rămâne necontrolat.

Pedeapsa acestui comportament sexual pervertit era moartea. invariabil. Am întâlnit cazuri de femei forţate să aibă contact sexual cu câini sau. Dar ceea ce poftim în ascuns va lucra deschis în vieţile noastre. în 1 Corinteni 7:9 el ne spune că oamenii trebuie . Dar raporturile sexuale cu animalele sunt deseori impuse unei persoane împotriva voinţei ei. de pornografic. ea însăşi. au mărturisit că au avut raporturi sexuale cu animale.Slujirea practica Cum intra demonii ţări. îi sfătuiesc pc partenerii căsătoriţi să privească imagini pornografice pentru a se excita sexual! Oricât de mari ar fi câştigurile pe termen scurt ale acestei „terapii".. La Calvar a fost plătit preţul tuturor păcatelor noastre. în secret. este un potenţial punct de intrare a demonilor. dc la pisici până la vaci. dc cele mai multe ori a fost vorba de bărbaţi care au avut contact sexual cu tot felul de animale. Pornografia. pentru că este mai bine să se căsătorească ciecăt să ardă". şi a relaţiilor sexuale cu animalele. dar noi am încetat să ne mai mirăm de extinderea păcatului sexual sau de mărturisirile pe care oamenii trebuie să le facă atunci când Dumnezeu îi provoacă la o schimbare a vieţii. nu trebuie decât să privim la Cel care a fost jertfit pentru noi şi să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru iertarea pe care o avem prin moartea înlocuitoare a lui Isus. un răspuns la dezamăgirea suferită într-o relaţie sexuală conjugală din care nu pare a mai exista vreo cale legitimă de scăpare. de obicei.să se căsătorească. Poate că aceste lucruri sună bizar. Sub lege.. înfrângerii şi eşecului. Din nefericire. Ele reprezintă o extremă a comportamentului sexual prin care natura şi caracterul minunatului plan pe care Dumnezeu L-a intenţionat în relaţia bărbat-femeie sunt atât de pervertite încât 145 . Nimeni nu poate şli ce emisiuni umifirim noi la televizor. Ceea cc sc întâmpla în scerci determină puterea şi autoritatea spirituală a vieţii pc care Dumnezeu ne-a dat-o s-o trăim. Aşa cum rugăciunea în ascuns este izvorul unei extraordinare puteri. Chiar şi partenerii căsătoriţi pol (1 dependenţi. înainte de venirea lui Isus şi stabilirea slujirii dc eliberare în Biserică. o relaţie sexuală conjugală ncarmonioasă poate fi. sunt condamnaţi să asiste la un asemenea declin al relaţiilor conjugale încât căsnicia lor nu va mai fi decât o problemă de toleranţă reciprocă. in secret. urmată dc ritualul dc curăţire prevăzut în Lege (Numeri 19). atât omul cât şi animalul trebuiau ucişi pentru 144 comiterea acestui act nedumnezeiesc (Levitic 20:15-16). în intimitatea camerei de consiliere. nefiind conştienţi dc pericolul demonizării. lată deci cât este dc necesar ca atât soţul cât şi soţia să acorde importanţa cuvenită relafiei lor sexuale. un punct de intrare a duhurilor de poftă prin pornografic. pornografia în ascuns este sursa slăbiciunii. Bărbaţii care ajung în asemenea situaţii. în cazul raporturilor voluntare. pentru a realiza între ei unitatea pe care Dumnezeu o doreşte. In aceste cazuri dependenţa este. de satisfacere a dorinţei sexuale. 8) Raportul sexual cu un animal Scriptura este foarte explicită în interzicerea. Sunt voci care spun că SIDA îşi are originea în relaţiile sexuale cu un animal. în loc să plătim cu viaţa pentru păcatele noastre. lademonizare.. cu şerpi care au fost introduşi în organele lor sexuale. Pavcl a văzut în relaţiile sexuale conjugale un mijloc legitim. pe lângă homosexualitate şi alte perversiuni sexuale. dumnezeiesc. Este interesant dc observat că în acele vremuri. ele vor fi cu mult depăşite de durerea pc termen lung care va urma.Vindecarea prin eliberare . lipsită de orice speranţă. dacă nu sunt eliberaţi şi vindecaţi. în unele ritualuri de perversiune sexuală. Astfel. Se pare că numai această ac nune radicală putea împiedica blestcmarea demonică a generaţiilor următoare Este suficientă o clipă de contemplare spirituală a celor mai sus prezentate pentru a aprecia adevărata valoare a minimii venirii lui Isus pe pământ şi a jertfei Sale pe cruce. Am slujit multor persoane care.. există consilieri conjugali (unii chiar creştini) care. Relatiile sexuale cu animalele conduc. singura modalitate prin care se putea împiedica transmiterea demonilor pe linie generaţională în poporul lui Dumnezeu era uciderea celui care a comis perversiunea sexuală. pe toi timpul nopţii. indiferent de argumentele pro.

cea mai mare problemă rămâne voinţa Dacă persoana care caută ajutor nu doreşte. aceste rupturi 147 e) f) . Pentni a restaura o viaţă distrusă de ani de activitate demonică este nevoie dc o sluijre completă şi plină de dragoste. O persoană transsexuală este o persoană care nu numai că se îmbracă în hainele sexului opus dar şi doreşte să facă parte dintre persoanele de sex opus. acest comportament este generat de un duh care a venit pc linie gencraţională Mulţi băieţi au fost surprinşi când probau lenjeria intimă a mamei. să renunţe la vechiul mod de viaţă atunci nici o consiliere nu-i va aduce eliberarea. Trebuie ca o femeie să fie dc o tărie şi o spiritualitate ieşite din comun pentru a rezista traumei produse de o asemenea experienţă astfel încât demonii să nu poată profita de situaţia prin care ca a trecut. ci un demon. Alteori. au deseori tendinţa de a se îmbrăca în hainele sexului opus. voluntar sau nu. Deşi această carte nu are pretenţia de a acoperi toate aspectele lucrării de eliberare. Abuzul sexual ca punct de intrare a demonilor va fi pe larg prezentat în unnătorul capitol.Slujirea practică Cum intră demonii demonizarea este inevitabilă în cazul celor care au participat voluntar la ele şi aproape inevitabilă la cei care au fost victime ale unor astfel de orori.să nu creadă că vindecarea celor grav demonizaţi este doar o problemă de scoatere a câtorva demoni. în inima ei. Ea trebuie să accepte adevărul că această practică condamnată de Scriptură (Deuteronom 22:5). pentru ca cititorul. Vindecarea va veni numai atunci când toate rănile vor fi vindecate. Acel demon începea să-i controleze sexualitatea. Iată principalele zone asupra cărora trebuie să ne concentrăm: a) Rănirea relaţiei dintre persoana slujită şi Dumnezeu. Aceste persoane iau medicamente şi se supun unor operapi chirurgicale pentru a-şi schimba aspectul exterior şi organele sexuale astfel încât sexualitatea lor să devină opusă celei cu care s-au născut. 146 10) Abuzul sexual Orice formă de abuz sexual face ca oamenii să devină vulnerabili la demonizare. trebuie menţionate aici şi celelalte aspecte care concură la o deplină vindecare. arc consecinţe cc trec de simpla demonizare.un alt partener sexual. Respingerea (foarte des întâlnită) care poate fi atât cauza primară a păcatului sexual cât şi consecinţa respingerii de către . de legături sufleteşti b) Stabilirea. 9) Transvestismul şi trans-sexualitatea Un transvestil este acel bărbat care sc îmbracă în haine femeieşti pentru a-şi exprima. sexualitatea. Am consiliat un bărbat care a mărturisit că era atât de fascinat de lenjeria intimă a femeilor. drumul spre restabilire bece atât prin eliberare cât şi prin vindecarea emoţională Totuşi.Vindecarea prin eliberare . Copiii al căror sex (hotărât de Dumnezeu) a fost respins de către părinţi. Rădăcinile posibile ale unui asemenea comportament sunt asemănătoare celor ale homosexualităţii. suflet şi trup. Deşi scoaterea demonilor este csenpală noi. Orice ruptură a unităţii dintre duh. c) d) Experimentarea unor sentimente de vinovăţie şi osândire. Acum ştim că nu dorinpj îl controla într-un asemenea grad. trebuie să slujim pentru vindecarea oamenilor şi nu doar pentru scoaterea demonilor (care nu este un scop în sine). Ca şi în cazul homosexualilor. şi în acest fel. voluntar sau nu. • nedumnezeieşti cu alte persoane. ca slujitori. este contrară voinţei lui Dumnezeu. întinsă pentni uscare. Tulburările emoţionale şi întristarea (de scurtă sau lungă durată). Rezumat Sexul greşit. Această dorinţă îi controla viaţa. încât simţea nevoia să o poarte.

Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica

Cum intră demonii

conduc, în special în cazul celor traumatizap şi abuzaţi, la o separare a duhului şi a sufletului dc trup, ca o reaepe de protecţie la alte eventuale dureri Multe dintre experienţele extra-corporale sunt, deseori, indicii ale unor astfel de rupturi. 8. Rănile sufleteşti, abuzul şi respingerea Isus a făcut un comentariu devastator la adresa celor care sunt o pricină de cădere pentru copii. El a spus că unui astfel de om i-ar fi mai de folos dacă i s-ar atârna dc gât o piatră dc moară şi ar fi aruncat în adâncul mării (Matei 18:6). De ce a făcut Isus aceste remarci atât dc severe? Eu cred că, parpal, răspunsul constă în faptul că Isus cunoştea consecinţele demonice pe care trebuia să le suporte copilul rănit sufleteşte. încă nu am consiliat o persoană care să fi fost serios abuzată (sexual sau în alt mod) şi care sâ nu aibă nevoie şi de slujire pentru eliberare. Traumele provocate de abuz deschid larg uşile demonilor care vor profita de durerea victimei. Pe lângă groaznicele consecinţe emoponale şi fizice pe care le aduce, comportamentul abuziv pune copiii sub un control demonic de care, dacă nu vor fi vindecaţi prin eliberare, nu vor scăpa toată viaţa. în capitolul dedicat legăturilor sufleteşti am văzut că între oameni se pot stabili tot felul de relaţii nedumnezeieşti. O legătură sufletească este o legătură (bună sau rea) prin care oamenii se relaponează, cu sau fără voia lor. Atunci când oamenii sunt abuzaţi, între agresor şi victimă se stabileşte o legătură sufletească nedumnezeiască. Această legătură acţionează ca o conductă demonică prin care demonii se pot transfera de la o persoană la cealaltă. Acest lucru se întâmplă în special în cazul în care între agresor şi victimă a existat un contact emoponal sau sexual. în zilele noastre, abuzul sexual este atât de mediauzat încât avem tendinpi să credem că el este singurul abuz care poate afecta serios. Dar dacă vom încerca să privim oamenii din perspectiva lui Dumnezeu, vom căpăta o mult mai largă înţelegere a ceea ce înseamnă abuz şi respingere. Vom vedea că demonii pot intra încă din momentul concepţiei, cu mult înainte ca vreun abuz sexual să 148

fie posibil. Este important să înţelegem că o persoană este o persoană încă din momentul în care spermatozoidul se uneşte cu ovulul pentru a forma embrionul uman. Argumentele celor care susţin avortul, cum că viaţa ar începe la douăsprezece, paisprezece sau douăzeci şi opt de săptămâni de la concepţie sau de la naştere nu sunt decât speculaţii bazate pc convenienţe seculare ce nu au nici o legămră cu realităţile şi adevărurile spirituale. în momentul concepţiei, unirea materială a spermatozoidului cu ovulul determină sexul, caracteristicile, personalitatea şi trăsăturile viitoarei persoane; dar mai important decât potenţialul firesc (caractcrisiticile sufleteşti şi trupeşti) este faptul că duhul copilului este deja prezent. Duhul copilului, pc care Dumnezeu l-a.cunoscut ca fiinţă spirituală înainte de momentul unirii sexuale care a creat condiţiile creării acelei fiinţe umane, este sensibil la influenţa puterilor spirituale (atât bune cât şi rele) încă din primele secunde dc viaţă. Noi am eliberat oameni demonizaţi cu duhuri de respingere care au intrat în ei chiar în momentul actului sexual prin care au fost creaţi ca embrion uman. Este cazul tipic al celor concepuţi prin viol, când nici tatăl şi nici mama nu doresc ca raportul lor sexual să aducă vreun rod. Respingerea este una dintre cele mai periculoase şi puternice forme dc abuz. Dinamica acceptării şi respingerii este deosebit de puternică. Un copil iubit şi acceptat va creşte în siguranţa unor relaţii neabuzive şi trainice. Dar un copil care este victima respingeai va fi vulnerabil la o demonizare ce îi va produce multă durere .şi chin în viaţă. Duhul dc respingere care vine odată cu durerea şi traumele cauzate de cei care ar trebui să acorde dragoste şi sâ manifeste responsabilitate poate avea. uneori, rădăcini atât de adânci în viaţa victimei încât îţi trebuie un puternic discernământ şi o ungere specială a Duhului Sfânt pentru a deosebi acest duh de adevăratul caracter (dat de Dumnezeu) al persoanei. Cum este cu putinţă ca aceşti demoni, atât de puternici, să intre înir-o persoană prin răni sufleteşti, abuz şi respingere ? Răspunsul 149

Vindecnrea prin eliberare - Slujirea P'WUcfi_

Cum intrA demonii

parc a sc găsi în efectele pc care aceste comportamente le au asupra intcgntăfii spirituale a victimei. Structura trinitariană a omului ca duh, suflet şi trup este un puternic bastion dc apărare împotriva
vrăjmaşului ( "..Junia împletită in irei nu se rupe uşor" Eclcsiastul

4:12/ Dar atunci când. indiferent din ce motiv, în zidul de apărare al omului se produce o spărtură consecinţa aproape inevitabilă va fi demonizarca. Orice comportament care face ca victima să dorească ,,fuga'! de ea însăşi, csic potenţial periculos. Recent, un cunoscut psiholog mi-a spus că una dintre caracteristicile întâlnite la aproape toate femeile abuzate sexual pe care le-a consiliat este cea a experienţelor „exlra-corporale'. Fenomenul este descris ca o părăsire a propriului trup şi privirea acestuia de la o anumită distanţă (trup care se poate afla singur sau în compania unui prieten imaginar). Aceste femei spun că starea de despărţire de propriul trup le ajută să depăşească durerile vieţii. Acest comportament este începutul a ceea ce ocultiştii numesc proiecţie astrală. Proiecţia astrala este o tehnică ocultă (realizată demonic) prin care o persoană învaţă cum să-şi părăsească în mod deliberat impui. Rezultatul este, inevitabil, demonizarea. Copiii vrăjitorilor şi sataniştilor învaţă încă din primii ani ai vieţii tehnica proiecţiei astrale, ca o primă măsură prin care demonilor Ii se dă drept de acces şi control asupra copilului. Odată ce întregul duhsuflet-trup este rupt, demonizarea este uşoara. Atunci când, datorită unui comportament abuziv, un copil (sau un adult) învaţă să-şi învingă durerea sufletească fugind de el însuşi într-o lume fantasmagorică, el este deja demonizat. între partea trupească şi cea spiritual-sufletcască a fiinţei lui se deschide o uşă demonică care va permite instalatrea unei baze de control demonic. Respingerea, un duh ce poale veni din partea agresorului, un duh de fantezie demonică, frica şi confuzia, iată doar câteva dintre duhurile rele ce pot primi drept de şedere şi care, atunci când Domnul aduce prilejul unei slujiri a victimei, trebuie izgonite prin' eliberare. Prin natura lor, toate formele de abuz aduc cu ele respingerea. 150

Dar trebuie sâ avem grijă să nu confundăm disciplinarea dumnezeiască cu abuzul fizic. Sunt două lucruri complet diferite. O pedepsire fizică excesivă şi nedreaptă poate genera un ciclu al respingerii în victimă, dar la fel dc periculoasă poate fi şi nedisciplinarca unui copil care ştie că a întrecut măsura! Dacă un copil nu este disciplinat conform gravităţii faptei sale, duhul său va simţi că părinţilor nu le pasă de el, ceea ce poate conduce la apariţia rădăcinilor respingerii. Mişcarea modernistă care condamnă disciplinarea fizică a copiilor (în unele ţări este ilegală până şi disciplinarea fizică a propriilor copii!) este o înşelare demonică orchestrată de vrăjmaş pentru a induce în copii respingerea şi apoi dorinţa de independenţă prematură. Rezultatul este că, atunci când cresc, copiii nu mai sunt sensibili la sfaturile celor care îi pot conduce cu înţelepciune prin încercările şi ispitele vierii. La o anumită vârstă, copiii trebuie să devină independenţi dc părinţii lor. Dar dacă această independenţă este prematură datorită respingerii, atunci între copii şi părinţi sc va ridica un zid de care aceştia din urmă se vor lovi nu odată. în continuare vom da o listă (care nu este exhaustivă) a potenţialelor căi de demonizare prin rănire sufletească, abuz şi respingere. Deşi acoperă principalele tipuri de probleme întâlnite în realitate, lista trebuie tratată mai degrabă ca un ghid decât ca un instrument de control. a) La concepţie Deşi unirea sexuală dintre parteneri poate fi un act de iubire. Ia fel dc bine sc poate ca nici unul dintre aceştia sâ nu dorească concepţia. Dacă mama, în special, reacţionează negativ atunci când află că este însărcinată şi persistă în a respinge copilul pe carc-l poartă, alunei duhul copilului, simţind ce se petrece cu mama, va începe să se simtă respins. Această situaţie va crea un mediu spiritual propice acţiunii unui demon de respingere care va începe să controleze acea fiinţă umană în formare. Multe femei ajung într-o stare de şoc atunci când află că sunt însărcinate dar în patruzeci şi opt de ore se obişnuiesc cu această 151

Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica

Cum intră demonii

idee şi totul reintră în normal Dacă mama (şiStatăl, de preferat) îşi schimbă atitudinea inimii faţade copilul iniţialdnedorit atunci acesta nu va fi afectat de respingere, acceptarea rpărinţilor învingând pericolul demonizării cu un duh de respingere Din nefericire, avortul fuiă şansa dc a trăiia majorităpi copiilor respinşi. La fel ca majoritatea celor care sluj iese în nucrarea de eliberare, şi eu cred că toţi copiii avortaţi sunt trataţi dai Dumnezeu ca fiinţe care au murit înainte de a ajunge la o vârstă a rcsponsabilităpi şi vor ajunge la maturitate spirituală în cer. Cu siguranţă dinţii acestor copii nu se vor strepezi datorită păcatelor piţrinplor lor (Ieremia 31:29). Ei nu vor cădea sub judecată şi no vor suferi moartea veşnică datorită păcatelor părinţilor lor. • b) Lipsa unuia dintre părinţi şi sarcinii* nedorite Dorinţa lui Dumnezeu este ca toţi copiii să lie crescuţi în familii, hrăniţi cu dragostea mamei şi a tatălui. Multe femei concep copii în afara cadrului sigur al căsătoriei, fiind nevoile sâ parcurgă singure dificila perioadă a lâuziei. în aceste circumstanţe absenţa tatălui, care poate conduce la rănirea spirituală a coţlilului, poate fi mult atenuată dc dragostea mamei şi a celorlalp membri ai familiei. Dar copiii au la fel dc multă nevoie de taai ca şi de mame, iar mamele au nevoie dc soţi (care să le ajute :a creşterea copiilor) pentru a asigura copiilor protecţia spirituală.uemoţionaJă şi fizică atât de necesară în această sensibilă perioadă aivieţii lor. Copilul în dezvoltare va experimenta un sentiment de rcipingere a tatălui (pe care nu l-a cunoscut niciodată) urmarea fiind, deseori, demonizarea sa cu un duh de respingere. Consecinţele âitrării duhurilor de respingere (în această perioadă) sunt multiplei Una dintre cele mai comune probleme care vor apare mai târziu vin viaţa acelui copil este cea a deplasării spre o extremă a comportamentului sexual (promiscuitate heterosexuală sau homosexualitate). în aceste cazuri perioada de sarcină este daseori una de traume şi chiar de violenţă atât pentru mama cât şi pentru tatăl-copilului. Tatăl, care nu a dorit decât un contact sexuai cu mama, se simte 152

prizonier al unei relaţii pe care nu şi-a dorit-o Deşi încearcă să sc abpnă resentimentele şi mânia fierb în interiorul său până când apare criza ce pune capăt relaţiei cu mama copilului. Am eliberat oameni de duhurile care au intrat în ci în perioada de sarcină. Uneori, Duhul Sfânt a arătat cu exactitate persoanei (peste mulţi ani) ce s-a întâmplat în timp cc era în pântecele mamei sale. Verificând ulterior exactitatea detaliilor revelate (prin discuţii cu mama), ei au constatat că circumstanţele au fost, într-adevăr, cele pc care Dumnezeu lc-a descoperit in timpul slujirii. Când părinpi trec prin furtuni spirituale, copiii lor vor suferi consecinţele. Acest lucru este valabil şi pentru perioada sarcinii. Copilul nu poate evalua raţional situaţia creată situaţie cc face ca părinpi lui să treacă prin dificultăţi şi va presupune că el este sursa problemelor. Este adevărat, uneori prezenţa copilul este cauza problemelor dar indiferent de situaţie, ceea ce contează este că acel copil crede că el este cauza necazurilor şi, ca reacţie, sc simte respins şi începe să se auto-respingă. Astfel, respingerea este urmată de auto-respingerc şi copilul va creşte într-o permanentă frică de a nu fi respins. Sunt situaţii în care trei duhuri pot lucra împreună împotriva copilului: respingerea, auto-rcspingerca şi frica de respingere. O sarcină nedorită poate apare şi atunci când partenerii sunt căsătoriţi. Un copil poate apare într-un moment nepotrivit pentru cariera mamei şi atunci ca poate deveni stresatâ şi furioasă că trebuie să-şi întrerupă nişte afaceri care mergeau atât de bine. Se poate ca bugetul familiei să fie atât de subţire încât hrănirea încă unei guri să conducă la un dezastru financiar. Sau poate că mama este bine trecută de prima tinereţe şi ceilalp copii sunt deja adolescenţi. Motivele pentru care un copil poate fi respins încă din perioada de sarcină sunt diverse, dar indiferent de natura lor, demonii vor căuta să profite de păcatul părinplor de a respinge copilul pe care Dumnezeu l-a creat. Eşecul de a accepta oamenii aşa cum sunt face ca aceştia să devină vulnerabili la atacurile vrăjmaşului, în special 153

duhul de homosexualitate sau lesbianism impregnându-i întreaga personalitate. Acceptarea unui copil numai datorită sexului său. Când o persoană este abuzată sexual. în subconştientul său va începe trăirea orientării sexuale pc care unul sau ambii părinţi i-au dorit-o. de natură spirituală şi nu există nici un contact sexual. agresorul îşi concentrează întreaga atenţie asupra trupului victimei. Dacă. Nu este nici o îndoială că la naştere copiii sunt deja nişte fiinţe spirituale care simt lucrurile spirituale (pe care nu îc pot nici articula şi nici înţelege). copilul îndeplineşte aşteptările părinţilor. Pentru a înţelege dc cc abuzul sexual este o formă de respingere. copiii nu numai că vor parcurge în siguranţă perioada de sarcină. Respingerea sexului copilului poate. care este atât de iubit încât nu este niciodată pedepsit. d) Abuzul sexual Abuzul sexual este o formă specifică de respingere. în adâncul lor copiii ştiu că există ceva negativ cu privire la persoana lor. cauzează devierea comportamentului sexual. dar nici nu vor trebui sâ îndure mai târziu extremele dc comportament ale părinpllor lor (fie adulaţie. demoni cărora li s-a dat drept de intrare datorită atitudinii greşite pe care părinţii au avut-o faţă de sexul copilului abia născut. Deşi ei nu pot exprima sentimentele dc respingere. duhul şi sufletul victimei sunt respinse.Slujirea practicii Cum intră demonii atunci când este vorba de copiii. Am slujit pentru eliberarea multor oameni de demonii care au intrat în ei în primele zile de viaţă. în această situaţie. Astfel. ca o împlinire a aşteptărilor părinţilor. la naştere. Ea este una dintre cele mai comune cauze ale homosexualităfii atât la bărbaţi cât şi la femei. în special dacă este vorba despre 154 sexualitatea lor. Respingerea sexualitătii copilului este o rădăcină demonică cc poate deveni o cale de acces pentru duhurile dc homosexualitate şi lesbianism care. Ne-ar trebui un întreg volum pentru a explica consecinţele acestei atât de traumatice forme dc abuz. în timpul sarcinii. c) Respingerea sexualităţii Respingerea sexualităţii unui copil poate avea grave consecinţe pe termen lung. odată intrate. Primul este râsfâţarca copilului. dar acest mod de a proceda aduce cu cl pericolul ca acel copil să fie iubit sau respins în funcţie de sexul său. dacă sexul este „corect". că noi avem un duh şi un suflet. două pericole extreme. Există. Consecinţele pot fi devastatoare. Unul dintre barbarii homosexuali pe care i-am consiliat mi-a spus că în primii cinci ani dc viaţă a fost îmbrăcat în haine roz. ştiind că sunt acceptaţi indiferent de sexul lor.ne-născuţi ai căror drept (dat de Dumnezeu) de a avea părinţi a fost sfărâmat de durerea respingerii. pentru a putea pretinde că actul său nu a rănit-o şi pentru a minimiza vinovatele consecinţe ale agresiunii sale. în special pentru copiii următori. Este aproape ca şi cum agresorul ar încerca să ridice un zid între trupul şi personalitatea victimei. şi adesea aduce. în primul rând. care nu răspund aşteptărilor părinţilor în ceea ce priveşte sexul lor şi care se simt respinşi datorită tratamentului preferenţial de care se bucură primul născut! La cealaltă extremă. La concepere. trebuie să ne amintim că omenirea este mai mult decât o masă de trupuri. Din acel moment copilul devine foarte vulnerabil la demonizare.greşit"). indiferent cum ar fi el.Vindecarea prin eliberare . fără a-l accepta sau respinge în funcţie de sex. fiecărui copii i se dă o anumită identitate sexuală şi omul nu poate face nimic pentru a schimba ceea cc Dumnezeu a creat. dacă este . care să nu 155 . o anumită imagine a copilului pc care îl aşteaptă. Dar relapilc sexuale sunt. Este deci evident că singura reaepe care nu pune în pericol integritatea copilului este acceptarea sexului pe care Dumnezeu i l-a dat. De aceea. este cazul copilului care se simte acceptat numai datorită sexului său şi nu datorită persoanei sale. nu vor fi probleme. pentru ca mama lui să poată trăi iluzia că are fata pe care şi-a dorit-o atât de mult Când un asemenea copil se maturizează. Unii părinţi îşi construiesc. fie disperare. imagine care să împlinească aşteptările lor. duce la respingerea copilului ca persoană. grave consecinţe sexuale şi emoţionale pe termen lung.

La rândul lor.Slujirea practica Cum intra demonii aducă consecinţe spirituale. în cele din urmă. la rândul lui. De obicei demonii vin direct de la agresor. Este o cunoaştere care transcende toate cele trei dimensiuni ale omului .Vindecarea prin eliberare . Odată ce duhurile au intrat in victimă. Agresorul poale urma un tipar comportamental ce poate include unul sau toate aspectele de mai jos: a) Abuz vizual b) Mângâieri neacceptate c) Atingerea zonelor sexuale d) Atingerea zonei anale e) Masturbare in faţa victimei 0 Sex oral impus g) Masturbare reciprocă h) Viol 156 Nu aş dori ca cineva care citeşte acest capitol izolat de temele deja abordate (abuzul sexual şi relaţiile sexuale) să creadă că cu susţin că demonizarea este singura consecinţă a comportamentului abuziv. mulţi dintre cei abuzaţi ca şi copii trebuie să lupte cu dorinţa dc a abuza şi unii devin.contactul sexual dc orice grad cu un membru al propriei familii m) Abuz sexual conjugal .duhul. durere sau alte traume emoponale. • Consecinţele abuzului sexual Dc obicei. sufletul şi trupul. oricât ar încerca. ele nu vor sta degeaba. confuzie. sarcina lor este dc a încuraja în aceasta activitatea unui caracter pervertit similar caracterului lor. întotdeauna. de fapt. agresori. Ce este. o frecventă formă de abuz este şi cea a agresării homosexuale a unui băiat dc către un bărbat. o legătură sufletească nedumnezeiască cc va crea un canal spiritual pnn care transferul demonic se va produce cu uşurinţă.când cererile şi practicile sexuale depăşesc relaţiile fizice normale pe care Dumnezeu lc-a destinat a fi între bărbat şi femeie. agresorul nu va reuşi sâ-şi izoleze păcatul de persoana care se alia în trupul victimei sale. El are sensul unei adânci şi intime cunoaşteri a unei alte persoane. abuzat în copilărie. Cuvântul ebraic care desemnează contactul sexual este acelaşi cu cel folosit pentru a descrie „cunoaşterea1' lui Dumnezeu. Deşi aceasta este. Deci. cunoaştere pe care Dumnezeu a destinat-o bărbaţilor şi femeilor atunci când El a creat sexualitatea. oamenii presupun că abuz sexual înseamnă violarea unei tinere de către un bărbat. încă nu am consiliat vreun agresor sexual care sâ nu fi fost. înşelare. între agresor şi victimă sc stabileşte. dar adesea se produce şi o demonizare specifică prin frică. Orice formă de abuz sexual are consecinţe spirituale şi lasă victima vulnerabilă la demonizare. probabil. Consecinţele sunt mult mai numeroase şi pot include una sau toate din unnătoarele: a) Confuzia dc identitate spirituală de sexualitate de identitate fizică emoponală b) Revenirea la experienţele abuzive suferite în copilărie la comportamentul emoponal avut în copilărie la comportamentul fizic avut în copilărie amintirilor negarea faptelor întâmplate trăirea într-o ireală lume a amintirilor relapi cu prieteni imaginari trăirea într-o permanentă frică de nişte duşmani imaginan 157 c) d) înăbuşirea Fantasme - . abuzul sexual? i) j) k) I) Viol anal Bestialitate Sex ritual Incest . cea mai comună fonnâde abuz sexual (se cunosc şi cazuri dc abuzare a unor băieţi dc către femei). întotdeauna.

e) Abuzul fizic Violenţa fizică răneşte nu doar trupul victimei. Nici o altă slujire nu arc autoritatea de a înfrunta puterile întunericului care au intrat în victimă prin abuz sexual.incapacitatea de a mai avea încredere în oameni. lucrurile se schimbă.conduce la auto-respingcre Răzvrătirearefuzul de a se supune sau de a colabora mânia irajională f) g) h) i) j) k) 1) Mod ascuns dc viaţă Pierderea aparentă a mândriei personale Mascarea formelor anatomice ce individualizează sexualitatea prin extreme cum ar fi anorexia sau supra-alimcniaţia Vinovăţia Atitudinea înfricoşată Desigur. Numai slujirea creştină poate aduce acestor oameni o vindecare cc le poate da speranţa unui viitor liber de durerile trăite în trecut.adesea manifestate prin maladii pc temien lung sau infirmităţi care devin un camuflaj al adevăratelor probleme Daune spirituale . fiecare nouă relaţie sexuală ilicită a unui adolescent. în adâncul lor. duhul şi sutletul său sâ fie deschisă. Copiii ştiu instinctiv dacă sunt pedepsiţi pc drept sau nu pentni greşelile făcute şi. şi un duh din agresor. atunci când slujim celor abuzaţi sexual. lista nu este exhaustivi Dar consecinţele prezentate mai sus sunt suficiente pentru a ne indica. Copilul vede pedeapsa ca pe o formă dc respingere şi pericolul ca uşa demonică dintre trupul. q) 158 . demonicul îşi adânceşte rădăcinile în viaţa victimei. chiar şi în cei care sunt demni de încredere Respingerea şi teama de respingere . ele nu pot face altceva decât să-i înveţe pe oameni cum să trăiască în consecinţele abuzului a căror victimă au fost.Slujirea practica Cum intra demonii e) Frângerea încrederii . intre agresor şi victimă sc stabileşte o legătură sufletească nedumnezeiască fi. Violenţa împotriva trupului unei persoane este un atac împotriva persoanei din acel trup. împreună cu duhul de respingere. de obicei. în copil va intra. Deşi îi putem mulţumi lui Dumnezeu pentru organizaţiile laice care au apărut în ultimii ani pentru a-i ajuta pc cei abuzaţi. chiar dacă vor manifesta o superficială reacţie de împotrivire. când relaţia sexuală cu partenerul se dezintegrează datorită unei aparente frigiditâu a celui abuzat sexual n) Promiscuitatea . devine la fel de mare ca şi în cazul abuzului sexual. Din nefericire.mânie interioară împotriva lui Dumnezeu şi incapacitate de relaţionarc cu El. ea nu poate fi comparată cu prejudiciile emoţionale şi spirituale pe termen lung.care uneori nu devine evidentă decât după căsătorie. de fiecare dată când o persoană răspunde durerii (suferite în trecut) printr-un nou comportament nedumnezeiesc. Dc exemplu. vor accepta pedeapsa ca pc o disciplinare în dragoste. face ca o nouă putere demonică sâ sc adauge celor care deja îl controlează. că avem de-a face cu un păienjeniş demonic ce a fost construit pe respingerea cauzată de intenţiile agresorului. 159 m) Incapacitatea de a răspunde Ia dragoste . Deşi durerea fizică poate fi acută. urmare a unui abuz sexual suferit în copilărie. Dar atunci când un copil este violentat fizic.unii dintre cei abuzaţi se aruncă într-o viaţă dc promiscuitate sexuală o) Dorinţa de a muri p) Boli fizice .Vindecarea prin eliberare .

Agresorul deja are o problemă. Satan ştie că dacă întăriturile iui demonice vor fi stabilite foarte de timpuriu in viaţa unui copil. trebuie să facem câteva precizări. suflet şi relaţii trupeşti Acceptare a copilului indiferent dc sex.Slujirea practicii Cum intră demonii Cei abuzaţi fizic deseori pretind ca văd nişle prieteni imaginari ( care. dacă scopurile lui o cer. sunt însă abuzurile emoţionale şi psihologice la care mulţi părinţi sau tutori îşi supun copiii. indiferent dacă victima este un copil sau un bătrân. Este ca şi cum puterile demonice conducătoare ar trebui ciclic liniştite printr-un asemenea comportament. un frate din bisencă etc. aceiaşi demoni (sau alţii. atfel. demonii care deja au intrat o vor încuraja la un comportament care să inducă în ea violenpi agresorului. pentru copiii lor. să devină liber de puterile întunericului din el. Pentru a evita orice confuzie. va fi foarte dificil ca acel copil să vină la o credinţă personală în Cristos. acoperirea spirituală pe care Dumnezeu doreşte să le-o ofere acestora. Cu cât slujeşti mai multor oameni demonizap prin abuz. personalitate sau calităp 160 c) Disciplinare dumnezeiască care să permită copilului o dezvoltare sigură şi. va trimite un demon deghizat în înger de lumină. punându-nc copiii în pericol. Aceasta este o reţetă a dezastrului. Pop vedea lucrurile care închid vrăjmaşului uşa şi nu lasă demonii să intre. Satan va exploata orice slăbiciune a părinţilor pentru a se infiltra în copii. veghiind ca nici unul din membrii familiei să nu domine incorect pe vreun altul. respinsă. I) Abuzul emoţional şi psihologic Atât abuzurile sexuale cât şi cele fizice sunt uşor de recunoscut şi identificat. un asociat. înainte dc orice O dragoste jertfitoare şi necondiţionată. Când slujeşti celor abuzap poţi vedea. Acest obiectiv odată atins. Satan este un înşelător care. un fiu sau o fiică un prieten. care poate face din individ persoana pe care Dumnezeu o doreşte. astfel încât copilul să ştie că este preţios pentru oamenii cărora i-a fost încredinţat de Dumnezeu d) Acum. Fără ştirea victimei. astfel încât victima va fi înfăşurată într-o plasă demonică a tandretii şi a pedepsei. iar victima va răspunde. aşa cum reies din experienpi în slujire: a) b) Unitate între părinp în duh. după ani dc slujire. 161 . abuzului intr-un mod prin care va deschide uşa demonilor. El nu respectă pe nimeni şi va încerca să ne demonizeze copiii încă din primii lor ani de viaţă. Dominarea şi manipularea sunt păcate. Toate aceste forme de comportament abuziv sunt o formă de respingere prin care voinţa liberă. ca şi creştin. greşit cred ei. cu atât îp dai seama cât de important este ca părinpi creştini să fie. un soţ sau o soţie. Aceste abuzuri sunt des iniâlnite şi în cazul adulţilor. Copilul trebuie sâ înveţe că fericirea unei familii creştine este împlinită numai atunci când membrii ei sc supun de bunăvoie unii altora şi când părinţii menţin un echilibru.Vindecarea prin eliberare . Orice comportament care încearcă să fure voinţa liberă (dată dc Dumnezeu) a cuiva este un comportament abuziv care conduce la tot felul dc probleme. ştiu că orice eşec in vreunul dintre aceste aspecte va face ca duşmanul sâ profite. Iată câteva dintre cerinţele impuse unui părinte creştin. şi chiar dacă se va converti îi va fi foarte greu. acesata este o foarte comună formă dc manifestare a prezenţi demonilor. un coleg. este negată. care sunt lucrurile cu adevărat importante în educaţia unui copil. care lucrează împreună cu ci) vor deveni dintr-o dată blânzi. Victimele încep să asculte sfaturile „îngerilor" fără a şti că aceşti „prieteni" demonici lucrează mână în mână cu demonii din agresor pentru a-şi întări baza de putere din ele. dar poţi vedea şi lucrurile care deschid uşa ce permite demonizarea copiilor. adesea. Nu vreau să afirm că părinţii trebuie să-şi lase copiii dc capul lor pentru că Dumnezeu lc-a dat acestora voinţă liberă. Mult mai greu dc evaluat. persoana fiind. Asemenea tactici nu trebuie să ne mire. aproape involuntar. sunt „îngeri").

să fie în continuuă schimbare. când el este suficient dc matur pentru a-şi urma propriul drum în viaţă Desigur. tot ce simt este o 163 . iar pe de alta cea de a părăsi casa părintească şi a ne mii cu noul partener dc viaţă. Puterea demonică înmagazinată în victimă printr-o asemenea dominare (şi control) este uneori de ncimaginat. surprinzător sâ vezi că victimele manipulării. nu sunt de loc şocap. mama se va simţi atât de respinsă încât va face orice pentru ca acel copil. a trebuit sâ rupem nenumărate legături sufleteşti dintre copii şi mame (sau taţi). poate apăsa greu conştiinţa victimelor. împicdicându-l să fie persoana pe care Dumnezeu Şi-o doreşte. în slujire. poale) dc demoni pentru a-şi atinge scopurile. Nici unul dintre aceste lucruri. vor fi luate cu sprijinul soţiei. Pc măsură ce copilul creşte. penibile. Şi atunci folosesc şantajul emoţional. în loc dc un partener egal într-o relaţie de dragoste dinamică. Dacă nu te împotriveşti dominării exercitate dc părinpl. Dar violarea voinţei libere a unui individ. expunându-şi victimele la demonizare. demonizate. ca o fată în casă neplătilă şi ca un copil răsfăţat Odată ce copilul nu mai are nevoie de ea. până în jurul vârstei de 19 ani. el este liber să sc întoarcă regulat la părinţi pentru a primi ajutor. încercând să-1 fină veşnic sub dominarea mamei. alţii mai rar. Dumnezeu doreşte ca relaţia dintre ci. Manipularea. n-ar trebui nici ca cineva sâ fie surprins că cei care folosesc uneltele vrăjitoriei (chiar dacă nu sunt direct implicaţi în ceea cc generic numim vrăjitorie) sc folosesc (fără să-şi dea scama. După cum nimeni nu se îndoieşte dc faptul că cei implicaţi în vrăjitorie sunt demonizaţi. nu-ţi cinsteşti cu adevărat părinţii (care trebuie ajutaţi să înţeleagă că nu trebuie să-şi manipuleze copiii)! Dacă această problemă nu este tratată cu fermitate. dragoste şi sfaturi. copiii primind. Problemele apar atunci când identitatea pănnUlor este atât dc. Dar asemenea decizii. din prima zi dc viaţă a copilului. Multe din glumele cu soacre sunt bazate pc experiento reală a unor oameni cc n-au putut scăpa din aceste tiranice ghiare emoţionale şi psihologice care încercau să Ic controleze căsnicia (şi partenerei dc viaţă). dacă nu este repede rezolvată. transferată în copii încât pnmii nu au maturitatea neecară pentru a-şi trăi nonnai „viate dc după plecarea copiilor-'. controlul şi dominarea pentru a nu lăsa copilul să ajungă la o maturitate care sâ-i permită zborul din cuib. Cel mai marc pericol îl reprezintă dominarea mamei.Vindecarea prin eliberare . Alţii. poate duce chiar la divorţ. Situaţiile generate de acest comportament aberant sunt. care au simţit tot timpul lanpirile carc-i Înfăşurau. dominarea şi controlul sunt unelte ale vrăjitoriei şi nu este. Unii copii vor trebui să se întoarcă mai des spre părinţi.Slujirea gfggto) Cum intră demonii Nu vreau să afirm nici că nu există ocazii în care capul familiei trebuie să ia decizii majore cc par. barierele de protecţie trebuiesc îndepărtate treptat. Unii oameni suferă un adevărat şoc când văd ce extraordinară putere i-a controlat. Pc de o parte avem porenoa de a nc cinsti părinţii. Şi nici nu vreau să spun că nu vor fi situaţii în care soţia nu va încerca să-şi influenţeze soţul în a lua unele decizii care să o favorizeze pe ca sau pe copii. Conflictul poate deveni acut iar vinovăţia indusă de comportamentul unor mame care încearcă onec truc emoţional (de la un cont în bancă până la cascade de lacrimi) pentru a-şi atinge scopul. Una dintre cele mai comune probleme este cea a relaţiei dintre părinţi şi copii. pc cale să-i părăsească casa. într-o relaţie dumnezeiască. în special în cazul unei familii în care ea nu a lucrat niciodată şi a fost tratată dc către soţ. la prima vedere. nu este nici dominare şi nici manipulare. prin atitudinea mamei faţă de tată o lecţie de comportament. dc aceea. poate genera în familia celui abuzat o criză care. Pc măsura trecerii 162 anilor. dominării şi controlului sunt. ca urmare. să devină dependent de ea. mulţi părinţi trăiesc tot mai intens ameninţătoarca criză provocată de perspectiva copiilor care nu mai au nevoie de ei. dacă este dus la bun sfârşit în respect faţă de diferitele poziţii deţinute de diferiţii membri ai familiei. întradevăr. Acest fel dc a proceda este corect deoarece lasă copilului libertatea dc a pleca şi a veni când este necesar. luând o îndreptăţită autoritate spirituală. a tatălui sau a ambilor. a încălca interesele sojiei şi (sau) ale copiilor. este răzvrătire împotriva Lui.

ceea ce face ca demonii să profite şi mai mult de situaţie. că propriul comportament a determinat. bisericile omit să le spună celor care au trecut prin durerea unui divorţ că este posibil ca unul dintre partenerii divorţaţi să nu fi păcătuit. de aceea. datorită respingerii pe care el însuşi o resimte. Divorţul poale fi provocat şi de acţiunea unor demoni care au 165 . Deseori. Este. Efectele fiind aproape identice cu cele deja prezentate. abuzive.Slujirea praclicâ Cum intră demonii imensa uşurare! Mulţi trec prin semnificative vindecări fizice datorită eliberării de duhurile de boală care au avut acces de transfer pe linie generaţională ca urmare a abuzului suferit în copilărie. într-o a doua căsnicie. De multe ori. Trebuie să încercăm vindecarea acestor zone ale trecutului pentru a preveni eventuala repetare. de obicei. ani de durere şi traume ce reprezintă puncte de intrare a demonilor. Uneori. in mare măsură. Această atitudine este corectă.Vindecarea prin eliberare . Relaţia dintre parteneri ajunge într-un punct din care nu mai există întoarcere.cele mai bune antidoturi împotriva atacurilor demonice. Consilierea celor care au trecut prin separare sau divorţ este o aepune anevoioasă dar necesară. desigur. manipulatoare şi. Nu face cxceppc de la această regulă nici separarea partenerilor căsătoriţi sau divorţul. dinainte de căsătorie. Dacă o fac prematur. aş vrea doar să menţionez suci că. dar acest proces presupune. Este chiar posibil ca partenerul care pleacă stabilind o relaţie cu o altă persoană. cei separaţi sau divorţaţi se simt ca nişte paria printre membrii bisericii. Orice fel de separare presupune respingere. am constatat că în biserici există o mare doză de ipocrizie faţă de cei divorţaţi sau recăsătoriţi şi faţade problemele lor. Există multe alte relapi ce pot fi dominatoare. dar ea nu trebuie să ducă la menţinerea celor divorţaţi într-o stare de acuzare care să nu le dea şansa de a se simp vreodată integrap în biserică 164 Fără a intra în detaliile etice ale divorţului şi recăsătoriei. Cei în cauză trebuie sâ lupte împotriva amărăciunii. iar cei care le slujesc trebuie sâ o facă în dragoste şi acceptare necondiţionată . să facă acest lucru pentru că se simte respins dc partenerul pe care l-a părăsit. s-ar putea să împiedice eliberarea. Am primit multe scrisori prin care astfel de oameni ne-au cerut ajutor. Dar cei care slujesc trebuie sâ fie deosebit de sensibili în alegerea momentului în care fac acest lucru. în mare măsură despărprea. a greşelilor care au dus la destrămarea celei dintâi. respingerea suferită din partea unora dintre membrii congregaţiei este chiar mai dureroasă decât cea experimentată prin ruperea căsătoriei. de înţeles atitudinea unei biserici care nu doreşte să lase impresia că tolerează sau încurajează divorţul. din experienţa rezultată din consilierea unui mare număr de persoane. în sluj nea celor divorţap trebuie să şfim că este posibil şi ca motivele divorţului sâ se afle într-un îndepărtat şi întunecat trecut. Iar cel părăsit să nu-şi dea seama. Alteori. în continuare voi da doar o listă a celor mai comune fonne de dominare şi manipulare: a) Dominarea sopilui de către sope b) Dominarea sopei de către soţ c) Dominarea părinţilor de către copii d) Dominarea unui copil de către un frate sau o soră mai mică sau mai mare c) Dominarea unui copil dc către o mătuşă. Slujirea celor divorjap trebuie sâ includă şi ruperea legăturilor sufleteşti cu partenerul ânlenor. dacă demonii pot sau nu să profite de durerea prin care trecem. ele nu-i pot înţelege şi sprijini pe cei care trec prin ruperile de căsătorie. un unchi sau bunic 0 Dominarea unui angajat de către alt angajat g) Dominarea unui lider al bisericii de către membrii congregaţiei sale h) Dominarea congregaţiei de către lider g) Separarea şi divorţul Felul în care răspundem circumstanţelor determină.

iar acest lucru dă drept de control demonilor. Trăim într-o lume căzută. Am slujit multor oameni la care simptomele de cancer au apărut în urma morţii de aceeaşi boală a unui membru al familiei. O persoană matură învaţă sâ facă faţă realităţilor vieţii şi sâ accepte despărţirile.Slujirea practică Cum intră demonii intrat în perioada copilăriei. vom cădea pradă atacurilor vrăjmaşului. în aceste momente suntem mai vulnerabili la supranatural decât în alte situaţii. Până atunci. h) Moartea Se pare că moartea este un ultim mod de respingere. Dar această promisiune nu este necondiţionată. Nu-i de mirare că Pavel nc încurajează să purtăm tot timpul armătura lui Dumnezeu. până la sfârşitul veacului acestuia. eliberarea de demonii care an controlat-o putând conduce şi la vindecare. multe dintre lucrurile care se petrec sunt o consecinţă a căderii şi nu este corect să-L acuzăm pe Dumnezeu atunci când aceste lucruri sunt negative. împărăţia lui Satan va lua sfârşit numai atunci când Isus se va întoarce ca Domn al Domnilor. peste noapte. Nici creştinii nu sunt scutiţi de crize şi probleme. Unii oameni însă nu acceptă niciodată moartea unei persoane iubite. în Efeseni 6:13. de obicei. un duh dc boală care a cauzat cancerul. întotdeauna. Cuvântul „cancer" aduce aduce atâta groază în inimi încât am întâlnit cazuri în care teama de această boală a deschis o uşă demonică prin care a intrat. într-adevăr. Uşurarea pe care victima (demonizată datorită durerii şi traumelor separării) o experimentează este uneori dramatică. Optimismul generat de sănătatea de care te bucuri azi poate fi înlocuit. în această lume. 166 Experienţa nc-a arătat că momentele de puternică traumatizare sau accidentele grave sunt şi momente de mare sensibilitate spirituală. Traumele şi accidentele Traumele şi accidentele fac paitc din viaţa cotidiană. în special dacă copilul a Cost martorul unor dispute între părinţi. că se va întâmpla). Satan nu are inimă şi el va alege chiar aceste momente pentru a câştiga teren spiritual şi pentni a-şi plasa „săgeţile" (demonii) în cei care trec prin suferinţă. care va induce în victimă aceleaşi simptome. sâ tic eliberaţi. Teama celor apropiaţi de a nu se îmbolnăvi şi ei de cancer dă drept de transfer bolii. Consilierea multor persoane care au trecut prin traume ne-a arătat că acestea sunt. în aceste cazuri. Dc multe ori. Dumnezeu ne-a promis că va fi cu noi în toate zilele (Matei 28:20). al cărei dumnezeu este Satan (2 Corinteni 4:4). 9. Vrăjmaşul nu respectă pe nimeni şi nu-i pasă de durerea prin care trece cineva. Deseori un demon poate prelua caracterul unei persoane care a murit pentru a controla o persoană în viaţă. un părinte suferă mai mult decât copilul care i se îmbolnăveşte subit. mai târziu. de o teribilă frică dc moarte. Traumele experimentate dc copii pot li puncte de intrare a demonilor dc care aceştia vor trebui. în ziua aceea minunată vom sărbători instaurarea împărăţiei lui Dumnezeu. puncte de intrare a demonilor. înainte de a sluji pentru eliberarea persoanei în viaţă. şi dacă nu suntem bine ancoraţi în dragostea lui Dumnezeu atunci când vine ziua cea rea (aşa cum Pavel ne asigură. De cele mai multe ori simptomele apar în aceleaşi organe şi într-un mod similar celui în care au apărut la prima victimă .Vindecarea prin eliberări' . întotdeauna este necesară ruperea legăturilor sufleteşti ncdumnczcicşt dintre ea şi persoana moartă. Ea este legată de ascultarea poruncii pe care Isus a dat-o Bisericii .de a face ucenici şi a-i învăţa să păzească tot ce a poruncit El primilor ucenici (vezi paginile 266270 din primul volum). o experienţă traumatică. Acest lucru se întâmplă frecvent atunci când un membru apropiat al familiei moare de cancer. Iată care sunt cele mai comune dintre ele: a) Bolile grave Bolile care afectează pe neaşteptate o persoană sau un membru apropiat din familie sunt.

Un astfel dc blestem poate fi pus asupra unei persoane sau asupra strămoşilor ei in mod deliberat prin vrăjitorie sau inconştient. lăsând persoana în incapacitate de a mai lupta cu viaţa şi convinsă că nimeni nu o mai acceptă. demonii nu pot fi identificaţi şi scoşi decât mult timp după accident.. prin ură. dc obicei. pot spune că şomajul a fost eventimentul major prin care Dumnezeu i-a atras la El. la tiauma bolii se adaugă întrebări ca ajung unii dintre ei fiind că nu au nici o şansă de a face faţă situaţiei.Slujirea practica Cum intră demonii La cei care sunt singuri. persoana ajungând acolo unde El doreşte ca ea să ajungă Sunt mulţi cei care. 169 . efectele cauzate demonic sunt dc lungă durată. Frica controlează vieţile multor oameni şi vrăjmaşul profită din plin dc oportunităţile cc i sc oferă.i 'indeairea prin eliberare . pentru ca scara să se întoarcă acasă răvăşip de vestea concedierii. de anumite porţiuni ale drumurdor sau dc anumiţi şoferi. Satan se foloseşte de frica cc încolţeşte în inimile oamenilor pentru a-i controla şi manipula (frica de necunoscut. d) Abuzul (vezi secţiunea 7: rănirea sufletească. nu au nici o explicaţie. Am constatat uneori că atunci când duhul de blestem al accidentelor este provocat. frica dc ceea ce se va întâmpla. de călătorii. uneori am.. De exemplu. amărâciunc sau răzbunare. Uneori accidentul în sine poate fi indus demonic pentru a împlini un blestem. Este. Cauza. concluzia la care către un duh care vine pe linie generaţionalâ. poate. un punct de intrare a demonilor. fie pe vreunul din strămoşii ci. perioada in care nu au încetat să chinuic victima Demonii intraţi pot face ca victimei să-i fie frică de maşini. Oamenii sunt foarte vulnerabili spiritual atunci când trec prin momente traumatice. invariabil. etc). c) Accidentele t Accidentele de maşină sunt incidente care pot deveni serioase puncte de intrare a demonilor. în toate aceste cazuri. deseori. criza poate fi astfel deturnată încât să devină o minunată oportunitate de întoarcere la Dumnezeu. victima resimte o durere subită in zonele în care n-a simţit niciodată durere. Dacă sc procedează cu înţelepciune. fără griji. Trauma generată de o asemenea experienţă poate deschide larg uşile pentru respingere. Această teamă dc viitor va induce şi mai mult boala demonică şi va cauza. Este. era un duh de frică sau un blestem. Adesea. b) Şomajul Lipsa unui loc de muncă este întotdeauna o problemă.Cine mă va îngriji ? Cum mă voi descurca?. abuzul şi respingerea) e) "Frica Frica care însoţeşte experienţele traumatice este. cazul accidentelor repetate care. Sunt cazuri în care oamenii pleacă dimineaţa la servici. Aceste accidente pot fi cauzate dc 168 . frica dc moarte. chiar moartea. dar vindecabile prin eliberare dacă victima vrea să-i ierte pe cei vinovaţi şi doreşte să-şi rezolve toate problemele spirituale din viaţa ci. privind înapoi. mai ales când vestea pierderii locului de muncă vine pc neaşteptate. o manifestare a demonului în locurile în care a afectat în trecut fie victima. Siguranţa noastră constă nu în împlinirile pământeşti ci în tăria planurilor pe care Dumnezeu le are cu vicple noastre. aparent. Am consiliat mulţi oameni care în urma unor accidente de maşină au rămas cu răni ce nu sc mai vindecau. un accident de maşină poate oferi demonilor oportunitatea dc a profita de starea de şoc prin care trece victima. aşa cum am descoperit. Duhul de respingere o va determina să-şi piardă speranţa în viitor şi încrederea în sine. Speranţa este un antidot împotriva fricii şi ea ne poate ajuta să evităm atacurile pe care vrăjmaşul vrea să le dea împotriva noastră prin trauma' şomajului.

la moartea persoanei. Ia moartea acesteia.o tranziţie de la limitele corporale. Cu alte 171 . De exemplu.. să fie necurat timp de şapte zile ". o "necurăţie rituală". Demonii nu au propriile lor trupuri. în evanghelia după Matei găsim câteva pilde care vin să ilustreze consecinţele eterne ale acţiunilor noastre pământeşti (vezi pilda fecioarelor înţelepte şi a celor nechibzuite din Matei 25:1-13). Ei caută să îndeplinească dorinţele stăpânului lor (Satan) ocupând trupurile fiinţelor omeneşti şi făcând tot ce pot pentru ca victimele lor să se îndepărteze de Domnul Isus Cristos şi sâ nu devină creştini. Ezechia a ajuns rege al Iudeii după o perioadă în care templul a fost folosit ca loc de închinare ocultă. demonii folosesc frecvent atât aceste legături sufleteşti nedumnezeieşti cât şi slăbiciunile spirituale ale persoanei vii. locul sau obiectul să devină necurate. nu este neobişnuit să descoperi că demonii lucrează mai puternic între credincioşi decât între necredincioşi! Ei au dc lucru mai mult cu primii. de aceea demonii dintr-o persoană vor face tot ce pot pentru a o încuraja. Din acel moment ea iese din limitele temporale ale pământului. dar cei care rămân în urma ei vor suporta anumite consecinţe. Iar demonii vor face tot cc pot pentru a profita de ele. Pentru acea persoană a sosit vremea sfârşitului vieţii pe pământ şi a începutului odihnei în dragostea şi harul lui Isus. De obicei. iar în versetul 14 această cerinţă este extinsă asupra tuturor celor care au fost prezenţi la moartea acelei persoane (în cortul sau în clădirea în care a avut loc decesul). şi a Tatălui din ceruri. Necurăţia rituală este întotdeauna asociată unor entităţi spirituale care pângăresc oamenii. Creştinii care cred în Isus ştiu din Scripturi că după moarte vine despărţirea oilor de capre iar apoi judecata. templul ne este descris ca fiind necurat ritual. sâ stabilească cât mai multe legături sufleteşti nedumnezeieşti astfel încât. se va atinge de vreun mort. între creştini.. care ne-au fost date de Dumnezeu prin concepţie în faza embrionară. Dc aceea. Moartea este atât un moment de tranziţie pentru persoană cât şi de rcorientare pentru demonii care au fost în ea Dar demonii nu pot trece dintr-o persoană într-alta dacă nu au anumite drepturi care să le permită să o facă. Se pare că. după Legea Domnului (2 Cronici 29).Slujirea practica Cum intră demonii 10. sâ se poată transfera cu uşurinţă.Vindecarea prin eliberare . un duh de frică poate acţiona din interiorul victimei pentru a facilita intrarea altor demoni de la o persoană care tocmai a murit Ştiu că acest subiect este deosebit de sensibil şi de controversat. preoţii fiind instruiţi să se curăţeascâ ritual şi apoi să curăţească ritual şi templul. în Numeri 19:11 ni se spune fără echivoc că cel care ". Biserica La moarte trupul devine inert şi credinciosul care a fost în el pleacă. în Vechiul Testament ne sunt prezentate în detaliu toate precauţiile necesare pentru protecţia celui ce a venit în contact cu trupul unui om care tocmai murise. ei vor încerca să minimalizeze eficienţa lucrării şi a influenţei acestora în bisericile de care aparţin. Momentul morţii este un moment de marc semnificaţie. O cercetare atentă a acestor pasaje ne arată că necurăţia rituală este întotdeauna asociată unor efecte spirituale ce fac ca persoana. demonii vor menţine. care au ales să-I întoarcă spatele lui Dumnezeu şi să-şi slujească numai lor înşile. pentru a se transfera. întotdeauna. Datoria noastră este sâ fim gata pentru a întâmpina acel eveniment împreună cu Mireasa lui Cristos. Această parabolă ne spune că nimeni nu poate şti nici când va muri şi nici când Domnul va veni a doua oară. Cuvintele folosite pentru a descrie necurăţia par a indica. dc obicei. Isus a vorbit deseori despre „veacul care vine". Moartea (inclusiv pierderile de sarcină şi avorturile) a) Momentul morţii Momentul morţii este un moment de tranziţie . Ia veşnicia care stă în faţa noastră. ştiind că pot ridica acest nivel atunci când va apare pericolul schimbării 170 spiritualităţii victimei. Mânuitorul ei. locurile sau obiectele. un nivel scăzut de activitate. de vreun trup omenesc mort. în necredincioşi. demonii nu se pot folosi de un trup mort. încă din timpul vieţii. Ca urmare.

transfera de la persoana care tocmai murise Sute de cazuri dc slujire nc-au arătat că ruperea legăturilor dintre o persoană vie şi una moartă. Pentru a fi vindecaţi de otrava spirituală pc care vrăjmaşul o injectează şi pentru a fi eliberaţi.I judecarea grin ehherare . oamenii nu trebuie decât sâ privească în credinţă la Fiul Iui Dumnezeu care a fost înălţat pe crucea de la Calvar aşa cum evreii au privit în pustie la 172 şarpele de bronz care a fost înălţat pentru ca ei sâ (ic vindecaţi dc muşcătura şerpilor otrăvitori. Femeia a luai o înghiţitură dar a scuipat-o imediat şi demonul a strigat din ca "Datinii apă curată I". locuri sau obiecte.Slujirea practică Cum intră demonii cuvinte. Dc ce ? Unii comentatori au încercat să evite fondul problemei spunând că spălările rituale prevăzute în Lege (spălarea cu apa de curăpre) au fost mijlocul prin care Dumnezeu a vrut să-i protejeze pe cei care au venit în contact cu o persoană care a murit dc o boală contagioasă. sarcinile funcţionale Desigur. neperturbate. aşa cum este ea descrisă în Lege. efectul asupra demonilor poate fi imediat şi dramatic. de aceea. ca permite accesul unor fiin|c şi puteri spirituale datorită a ceea ce s-a întâmplat acelor oameni. este un foarte eficient mod dc luptă împotriva puterilor întunericului şi de îndepărtare a drepturilor pe care acestea le au. special preparată şi consacrată (vezi Numeri 19:111). Odată cu Marea Trimitere (Matei 28:19-20). Slujirea nc-a arătat că atunci când recunoaştem că în bolcz se ailâ puterea Numelui lui Isus de a mântui. M-am dus în bucătărie pentru a-i aduce apa. folosirea apei dc curăţire. sunt instantaneu eliberaţi de putcnle întunericului care nu pot rezista consecinţelor actului lor de supunere şi puterii de curăţire a apei în care s-a făcut botezul. fără nici o problemă Femeia ne-a spus că apa aceea avea un gust diferit de prima. ce rost a mai avut ca apa de curăţire să fie amestecată cu cenuşa unei vaci roşii tinere ? Pentru o spălare igienică era suficientă apa curată dc izvor. deseori cei botezaţi. demonii nu s-au opus ca victima să o bea. reacţia demonilor a fost instantanee. Am adus un pahar de apă pentru care nu nc-am rugat. Dacă ar fi fost aşa. Ce am constatat noi în slujirea practică este că atunci când persoanei slujite i se oferă apă consacrată spre a ii băută. urmată de eliberarea victimei dc toate duhurile necurate care s-au transferai de la persoana decedată. Dar atunci când o membră a echipei noastre dc slujire şi-a pus mâinile pe stomacul femeii şi a consacrat apa băută. este interesant de observat că prepararea apei dc curăţire presupunea sacrificarea unei vaci roşii fără cusur care nu fusese niciodată pusă în jug. Moartea lui Isus pe cruce a reprezentat jertfa desăvârşită şi suficientă pentru Dumnezeu. Am descoperit acest lucru pentru prima dată atunci când una dintre persoanele pentru caro ne rugam ne-a cerul un pahar cu apă. în Numeri 19 sc arată foarte clar că cei care au venit în contact cu un mort sunt în pericol de a fi necura|i ritual. Totuşi. Pentru că nu a fost consacrată. Am făcut acest lucru şi apoi am dus apa persoanei căreia îi slujeam. Prin "apă consacrata7 înţeleg apă pentru care s-a făcut rugăciune şi care este. dar în timp ce mă întorceam Domnul mi-a vorbit foarte' clar spunându-mi să binecuvântez apa prin punerea mâinilor. era înzestrată cu o putere spirituală care putea lupta împotriva puterilor întunericului cc s-ar fi pulul. Duhurile de boală care se transferă îşi continuă. vindeca şi elibera. Isus lc-a cerut ucenicilor să-i boteze pc credincioşi în Numele Tatălui. al Fiului şi al Duhului Sfânt. L-a băut pe tot. nu este decât o procedură vechi-tcstamentalâ dc lupul împotriva duhurilor rele. Deseori am văzut că demonii au indus în victimă exact simptomeie care prevalau în persoana moartă. Singura interpretare plauzibilă a capitolului 19 din Numeri este că apa de curăpre. în Efeseni 5:26 Pavel nc vorbeşte despre sfinţirea Bisericii prin spălarea cu apă^ spunând că Dumnezeu a curăţat în acest fel Biserica. aceste spălări reducând riscul infestării. care a fost imediat eliberată. atunci când ies din apă. A fost ca şi cum apa ar fi început să fiarbă în stomacul femeii. 173 . sub ungerea Duhului Sfânt Este vorba aici de o împărtăşire dc putere spirituală asemănătoare împărtăşirii de putere ce arc Ioc când sc pun mâinile peste o persoană.

Sfânt. susţinuţi de cineva. Acestea sunt duhurile pe care mediumii spiritualişti le cheamă atunci când sunt consultaţi de cineva care vrea să vorbească cu o persoană care a murit. pe lot parcursul vieţii ci). poate conduce la scurtarea slujirii cu multe ore.Vindecarea prin eliberare . uneori. ei devenind vulnerabili emoţional la atacurile demonice. cauzată demonic şi femeia nu a putut fi vindecată decât prin eliberare. Cunosc cazul unei femei care. Dar uneori demonii vor profita dc trauma emoţională şi vor face ca victima să nu-şi mai revină din starea de durere în care se află. Ia rândul lor. demoii care a intrat în persoana pentru care ne rugăm şi care a preluat caracteristicile persoanei decedate (pe care a însoţit-o. cinsprezece ani după moartea soţului ci. sunt adesea vindecate prin eliberare de boli sau simptome. trebuie suspectată acţiunea unui duh de suferinţa. in special dacă el nu beneficiază. b) Evenimentele corelate momentului morţii Există alte câteva aspecte ale morţii de care demonii pol profita şi care trebuie cunoscute atunci când slujim celor vii. mai ales în cazul celor ce au probleme de mult timp. dacă ei nu sunt. un moment de pericol. * Singurătatea Este specifică cazurilor în care o căsnicie de zeci de ani. Persoanele afectate de aceste duhuri.Slujirea practica Practica ne-a arătat că principiul din Numeri azi. 175 . * Şocurile emoţionale Apar mai ales în cazul morţilor neaşteptate Trauma unei pierderi neaşteptate afectează profund oamenii. învingători. Singurătatea resimţită de supravieţuitor cslc atât dc intensă încât demonii pot profila dc starea emoţională a acestuia. Ic vom repeta pe scurt: credincioşi/or. nu mai este nevoie prin de crucii. Suferinţa aceea atât de prelungită era. Dacă după o perioadă de aproximativ trei luni dc la deces nu se observă o schimbare semnificativă a stării celui care a suferit pierderea. din clipa în care ştiu că persoana pe care o iubesc va muri. de sprijinul şi încurajarea copiilor sau a unor rude apropiate. încă mai'suferea. când evidenţiază transferul demonic de la o altă persoană. inoculând oamenilor o falsă imagine a vieţii dc după moarte şi fâcându-i să creadă minciuna spiritualismului. Duhul călăuzitor. cu parteneri devotaţi unul altuia. au capacitatea de a-şi controla emoţiile şi de a-1 încuraja pe muribund. care uneori vin pe linie generaţională de la cei morţi. sacrificarea creştinii se vacilor află 19 este valabil şi roşii. autoritate. Acest lucru ne avertizează în odată cât de important este să nu avem nici o legătură sufleteas nedumneze iască şi să trăim o viaţă curată Explorarea morţilor survenite în familie trebuie să intre în ruti dc slujire. Orice duh care s-a afl într-o persoană cc tocmai a murit va căuta să-şi găsească cât m repede posibil o nouă locuinţă. Unii oameni. Dar după moartea acestuia. Am văzut lucruri uimitoare atunci când ne-am adresat şi am izgonit duhurile călăuzitoare ale unor persoane moarte. Uneori efectul morţii unei persoane care a suferit mult timp dc o boală incurabilă poate fi la fel de traumatic ca şi atunci când acea persoană ar fi murit subit într-un accident de maşină. Datorită Datorită posibilităţii demonizării moartea reprezintă. este brusc întcruplă de moartea unuia dintre ei. Această procedură. evident. Aceste 174 Suferinţa este un proces necesar în urma morţii. în această dificilă perioadă. poate înşela prin informauile uimitor de exacte pe care Ic poate furniza. Fără suferinţă nu poţi fi vindecat dc durerea suferită prin pierderea persoanei dragi. şocul poate fi extrem de traumatic. pe o Isus putere poziţie dan ş de * Suferinţa Cum intră demonii Singura diferenţă este că jertfa (Isus) a fost deja adusă şi acun împărtăşirea Duhului aspecte au fost deja disculatc anterior dar pentru o mai bună înţelegere a acestui capitol. care cunoaşte foarte bine persoana decedată. pentru c care rămân în viaţă. Am constatat deseori existenţa „duhului călăuzitor" (cum l-am numit noi) al persoanei care a murit.

Pavcl a trecut prin aceleaşi experienţe interioare ca şi toţi cei care-L caută din toată inima pe Isus. Vechiul Testament menţionează câ Domnul a îngăduit unui duh rău să-1 tulbure pe regele Saul (I Samuel 16:14).Slujirea practicii * Respingerea Cum intra demonii Pentru unii oameni (şi în special pentru copii). El este credincios şi drept ca Sâ ne ierte păcatele şi să ne curăţească dc orice nedreptate" (1 loan 1:9). trebuie să înţelegem ce ne spune Scriptura despre blestemele pe care Dumnezeu le pune asupra celor care încalcă unele dintre legile Sale (vezi. împlinirea „blestemului" este.Vindecarea prin eliberare . Pavcl ne spune că Isus a devenit blestem pentru noi (Galatcni 3:13). Din fericire. Esle. sunt devastatoare în special pentru cei care doresc să-L slujească pe Dumnezeu cu o inimă curată. care a îngăduit săi se aducă închinarea cc i se cuvenea Iui Dumnezeu. declaraţiile şi rugăciunile greşite) Blestemele sunt cuvinte rostite împotriva unei alte persoane cu intenţia de a-i face rău. Satan este „pârâşul fraţilor" şi el va trimite un duh rău care să-i acuze pc sfinţii lui Dumnezeu pentru orice greşeală şi să-i îndrepte spre versetele care. rădăcină dc care demonii vor profita pentru a plasa în ca. cad într-o adâncă disperare şi osândire datorită păcatelor comise în trecut. Cuvintele în sine nu au autoritatea de a face rău cuiva. prin răzvrătire. dar puterea spirituală din spatele acestor cuvinte poate face ca termenii blestemului să fie împliniţi a) Blestemele puse de Dumnezeu înainte de a analiza consecinţele blestemelor rostite de oameni. Mărturisirea. loan sc aştepta ca şi creştinii sâ păcătuiască şi cl afirma clar câ există un remediu pentru păcat. după cc citesc Evrei 6. pierderea proiecţiei Sale ca urmare a deciziilor pc care deliberat le luăm. de cele mai multe ori. Prin cnice. Ei au în spate o viaţă petrecută în slujba Domnului dar cu cât se apropie dc sfârşitul vieţii. Satan este un expert în citarea Scripturii. Referitor la blestemul lui Dumnezeu. Acest lucru se întâmplă de obicei atunci când în victima există deja o adâncă rădăcină a respingerii. odată cu moartea persoanei de care aceasta a fost atât de dependentă un ultim şi puternic duh de respingere. Deci blestemul lui Dumnezeu este. ieşim de sub proteepa lui Dumnezeu şi ne plasăm sub acţiunea lui Satan. probabil. executată de către îngeri. In aceste cazuri blestemul este modalitatea prin care Dumnezeu judecă neascultarea şi răzvrătirea. pierderea unei persoane iubite echivalează cu a fi respins de acea persoană Este aproape ca şi cum ei ar simţi ca persoana aceea a murit deliberai pentru a-i lăsa singuri. blestemul lui Dumnezeu a fost ridicat de peste omenire. pocăinţa şi iertarea sunt cerinţele de bază pentru a fi eliberat de blestemul general pe care Dumnezeu I-a pus asupra omenirii datorită păcatului. eliberând pe credincioşi de sub blestemul Legii. 11. loan scrie unor creştini că „daca ne mărturisim pocalele. Scriptura ne spune clar câ răzbunarea este a Domnului (Romani 12:9) şi că noi nu trebuie sâ judecăm. iar Pavel striga cu disperare că uneori. Cu cât umblăm mai aproape de Dumnezeu. mai ales. cazul persoanelor în vârstă care s-au străduit toată viaţa să-L slujească pe Dumnezeu. Procesul dc sfinţire poate fi lung şi dificil. Ce biruinţă ar fi repurtat dacă Isus ar fi crezut 177 . făcea răul pe care-1 ura din inimă (Romani 7:14-25). scoase din contextul şi echilibrul Scripturii. Blestemele (inclusiv legămintele lăuntrice. lăpl cc ne arată că puterea lui 176 Dumnezeu se extinde şi peste demonii Iui Satan şi câ El poate folosi chiar şi un duh rău pentru a-Şi împlini planurile. în loc sâ facă binele pc care-1 dorea. luptând uneori cu disperare împotriva unor ispite puternice. cu atât devenim mai sensibili faţă de păcat Cu cât este lumina mai puternică cu atât este mai uşor să vezi murdăria! Unii creştini. Această tehnică a folosit-o şi atunci când a încercat să-L ispitească pe Isus. dc exemplu. încă odată. aşa cum a fost în cazul lui Irod (Fapte 12:23). Atunci când Dumnezeu judecă sumar. cu atât devin mai conştienţi de greşelile pe care le-au făcut. de aceea. Dar fiecare dintre noi a păcătuit şi într-un mod specific şi s-a pus. Uneori însă Dumnezeu judecă sumar păcatul. Dcutcronom 28:15-68). sub blestemul lui Dumnezeu. Când păcătuim.

mai ales atunci când foloseşte 179 . izvorâtă din incapacitatea de a crede în binecuvântarea mântuirii). atunci indiferent cale blesteme va pune peste noi Satan. Trebuie să fim foarte atenţi atunci când folosim Scriptura şi atunci când ascultăm citarea Scripturii de către alţi creştini (sau necreştini). în 1 Corinteni 3 Pavel abordează problema creştinilor ce nu au zidit pe temelia care este Isus. El compară ceea ce facem în viaţa noastră de creştini cu zidirea unei clădiri şi spune că unele dintre aceste clădiri vor fi distruse în focul judecăţii lui Dumnezeu 178 explicit. dar chiar şi aşa.Cel ce nu face greşeli nu face nimic " este adevărat. învaţă din ele şi nu se dă bătut. prin jertfa lui Isus ei au« fost răscumpăraţi de sub blestemul Legii şi au fost smulşi din ghiarele Diavolului. Importante sunt nu atât cuvintele citate. să inteqjrbteze sau să se folosească de Cuvântul lui Dumnezeu pentru a-şi atinge scopurile. iar Scriptura ne avertizează că inima este nespus dc înşelătoare şi deznădăjduit de rea. Mai Trebuie să-i încurajăm pe cei care duc această luptă şi să le reamintim că. în ciuda căderilor accidentale sau a problemelor ce se ivesc. demonii lui sau oamenii răi. omul acela va fi mântuit. dar ca prin foc" (1 Corinteni 3:13). indiferent de minciunile pc care vreun duh necurat ar încerca să le şoptească în urechile lor. Blestemele sunt uncie dintre mijloacele lui favorite de acţiune. vinovăţie. Dar atenţie! Care dintre noi este atât de sigur de umblarea sa cu Dumnezeu încât să fie absolut convins că nu dă vrăjmaşului nici un prilej de a pune vreun blestem asupra lui? Mândria este un duşman dc moarte. cât duhul care stă în spatele acestor cuvinte. Cei care sc tem dc blestemele puse de alţi oameni asupra lor trebuie sâ citească Proverbe 26:2:. nu face nimic.. aşa nu-şi atinge ţinta blestemul neîntemeiat". deoarece în ele nu sc va găsi nimic demn dc păstrat. Pasajul din Evrei 6. ele nu ne vor afecta spiritual. Este o mare diferenţă între cei care şi-au părăsit credinţa şi cei care duc lupta credinţei în mijlocul unei lumi căzute. b) Blestemele puse de Satan Atunci când blestemele nu vin de la Dumnezeu. care crează atâtea probleme celor ce nu înţeleg că au fost eliberaţi de sub blestemul Legii. Trebuie de aceea să fim mereu cu garda ridicată pentru a nu permite duşmanului să pună vreun blestem peste noi sau să-şi plaseze vreun demon. Nu este de mirare că avem nevoie dc darul deosebirii duhurilor pentru a putea face diferenţa între lucrurile care vin de la Dumnezeu şi cele care nu vin de la El (I Corinteni 12:10). frică de Dumnezeu (nu frica sfântă de Dumnezeu ci o frică greşită. dezaprecierc. îţi dai seama că viclenia şi hotărârea vrăjmaşului de a neutraliza puterea Trupului lui Cristos sunt atât de mari încât va face orice pentru a-şi atinge scopurile. Cum sare vrabia încoace şi încolo şi cum zboară rândunica. etc. Eu cred că în afară de frica de Dumnezeu există puţine motivaţii de a duce o viaţă sfântă superioare celei că atitudinile inimii şi comportamentul nostru pol deschide vrăjmaşului uşile Rugăciunea dc auto-examinarc din psalmul 129:23-24 este de maximă importanţă pentru o viaţă de disciplină creştină: „Cercetcază-mă. Mai degrabă aş dori să am un angajat care deşi face greşeli. de teama dc a nu greşi. se adresează în mod specific celor care şi-au părăsit credinţa. După ce ai slujit la sute de oameni care au fost victime ale unor blesteme.Vindecarea prin eliberare • Slujirea practică Cum intră demonii ci lari le din Scriptură scoase din context.. Echipa noastră a eliberat oameni de multe duhuri care au profitat dc astfel dc situaţii . Dacă capitulăm în faţa mustrărilor vrăjmaşului cu privire la trecutul nostru. şi cunoaşte-mi inima! Vezi dacă aste vreo cale rea în mine şi du-mă pe calea cea veşnică. şi nu celor care nu au renunţat la luptă. " Neîntreruptele atacuri ale vrăjmaşului ne pol epuiza şi ne pot face vulnerabili la înşelări şi încercări. Satan este ua mincinos şi el nu ezită să citeze. Proverbul . Dumnezeule. îi dăm dreptul să ne demonizeze prin îndoială şi necredinţă. decât unul care. într-un trup robit unei firi căzute. dacă nu dăm vrăjmaşului nici un drept de ingerinţă în viaţa noastră.duhuri care şi-au spus nume ca: disperare. avem dc-a face cu duhurile rele care au ca sarcini specifice îndeplinirea termenilor blestemelor puse de unii oameni peste alţi oameni.

dar au o puternica acoperire. blesteme în care. în minţile celor doi au început să încolţească gânduri cc păreau de mult adormite şi după câpva ani de chin au renunţat nu doar la acea biserică ci şi la slujire. în general. Era un credincios adevărat şi era hotărât să lase Duhului Sfânt libertatea de a lucra în acea biserică.Vindecarea prin eliberare . După un timp. Ei îşi doreau un păstor care să facă ceea cc vroiau ci. Acelui obiect i se ataşează un blestem (un demon) iar apoi el este înapoiat proprietarului. el a început să reacţioneze împotriva unora dintre lucrurile spuse în biserică. pare a fi unul dintre cele mai ui . Sunt cuvinte grele. şi nici nu a avut înţelepciunea de a pleca într-o biserică care dorea să asculte mesajul pe care Dumnezeu îi ceruse să-1 proclame. care abia îl numiseră în funcţie. cuvinte cc vin împotriva planurilor şi scopurilor lui Dumnezeu cu acea persoana c) Blesteme puse deliberat de către oameni Felul în care operează cei ce pun blesteme în mod deliberat. s-au opus cu îndârjire. Cele mai frecvent folosite sunt aşchiile de unghii. în primul rând sunt blestemele deliberat aplicate dc către cei implicaţi în ocultism şi care ştiu bine cc fac. Au început şocurile emoţionale iar el nu mai ştia ce să facă pentru a se proteja pe el şi pe şotia lui. în al doilea rând. nu ceea ce vroia Dumnezeu. Cei mai mulţi dintre oamenii care pun blesteme asupra altor oameni nu-şi dau seama de răul pe carc-1 Tac. demonul dc blestem putând de acum să-şi înceapă acţiunea împotriva v ictimei. Cercetători ai Bibliei cu o vastă experienţa în domeniu confirmă această realitate (pentru o mai bună înţelegere a acestui subiect recomand citirea cărţii iui Dcrck Prince Binecuvântare sau Blestem). Scriptura nc spune că „viaţa este in sânge" şi folosirea sângelui în ritualul dc blestem. Pe vremea aceea habar n-avea că Vehemen|a cuvintelor rostite împotriva lui de către membrii congregapei sale a făcut din cl victima unui blestem încă din ziua în care a călcat pentru prima dată pragul noii sale biserici. De aceea cei care pun blestemul vor încerca să obpnâ ceva ce ţine de victimă pentru a-1 folosi pe parcursul ritualului de blestem. un obiect sau o haină furată pot fi folosite pentru a se încerca blestcmarea posesorului. ca mijloc de blestemarc directă a victimei. este foarte semnificativ. Nu voi uita niciodată cazul pastorului a cărui stare de sănătate părea definitiv compromisă Omul acela suferise o epuizare fizică pc care nu o mai putea sunnonta. Foarte eficiente puncte de contact sunt părţile cc aparţin de trupul victimei. De exemplu. demonii sunt folosiţi pentru a face rău victimei blestemului. ei nu aleg la întâmplare persoana asupra căreia pun blestemul. voluntar sau nu. Satan îi blestemase şi acum aveau nevoie de ceva mai mult decât o perioadă de îngrijire afectivă. Deseori ei sc vor folosi de un obiect (vezi capitolul următor). Când am început slujirea. sunt blestemele puse nedclibcrat dar care fac parte din categoria cuv intelor rostite împotriva altei persoane. Aveau nevoie de o puternică eliberare de toate duhurile de blestem care au fost puse asupra lor de către o parte a acelei congregaţii. Blestemele puse de oameni se împart în două categorii. drepturi prin care pot submina direct viaţa Trupului Iui Cristos. Dar membrii bisericii. atât ei cât şi noi am fost surprinşi dc întăriturile pe care vrăjmaşul le zidise în ei datorită suferinţelor prin care trecuseră. Deseori am văzut că blestemele rostite de creştini dau Diavolului o putere mai marc dacât cele rostite de necredincioşi. Aceste blesteme dau demonilor unele. ci trebuie să aibă un punct de contact cu victima Se pare că demonii care vor îndeplini termenii blestemului trebuie să cunoască victima sau sâ o poată măcar identifica. Foarte puţini par a înţelege câ atunci când vorbesc negativ despre cineva dau Diavolului posibilitatea dc a ataca şi demoniza persoana respectivă. Pentru a avea eficienţă.Slujirea practică < Cum intră demonii zonele de vulnerabilitate şi caile dc blestem pe care noi nu Ic suspectam ca fiind periculoase. şuviţele dc păr sau sângele. cum ar fi o haină sau o bijuterie. Una dintre cele mai 180 puternice forme de blestem este rugăciunea greşită (rugăciunea prin care îi cerem lui Dumnezeu să facă lucruri motivate de dorinţe greşite).

nu întotdeauna blestemul va prinde. Blestemele masoneriei libere. fotografia fiind folosită împreună cu o păpuşă vudu pentru a induce în victimă dureri fizice şi simptome dc boală De exemplu. Concluzia pe care o putem trage este că blestemul nu poate fi pus decât dacă între cel care blestemă şi victimă se stabileşte o punte de legătură. prin vudu sau printr-o altă practică ocultă. fie să-i ţină în robia în care de bună voie au intrat atunci când au devenit membri ai acelui grup ocult. astfel încât demonii să o poată identifica şi sâ facă ceea ce li sc cere. Am constatat că aceste blesteme pot trece asupra copiilor. în relaţiile cu ceilalţi oameni sau la servici. cauza este blestemul ocult. inexplicabil. a rostit termenii jurământului şi a acceptat condiţiile prin care a devenit membră a organizaţiei oculte sau a fost avansată în cadrul ierarhiei ei. de primirea 182 unui cuvânt de cunoştinţă despre persoana pentru care te rogi. cunoscută sau necunoscută. ca parte a ritualului. ei au nevoie dc ceva ce aparţine persoanei pc care o blestemă pentru a stabili o legătură spirituală cu viitoarea victimă. Nc-am confruntat cu numeroase cazuri de acest fel. opnndu-i-sc respiraţia sau încercând să se sinucidă. deseori. trebuie să ne aşteptăm să avem de-a face cu o mare varietate de blesteme. demonul a mărturisit cum a intrat în victimă. O altă metodă dc a pune un blestem asupra victimei este folosirea fotografiei ci. Şi chiar dacă puntea este stabilită.. Un alt aspect al blestemelor prin masonerie este că ele par a-i afecta într-un mod particular pe cei convertiţi la creştinism şi care 183 . lot mai râu. Victima însăşi a dat demonului acel drept atunci când. prin înţeparea păpuşii sau a fotografiei în diferite locuri. satanice. oamenii încep să aibă dintr-o dată accidente stranii yi lucrurile încep să le meargă. dc exemplu. Fără această punte blestemul nu poate fi îndreptat spre victimă şi nu are efect. mi-au spus că au constatat că era mai greu să pui blesteme asupra creştinilor decât asupra celorlalţi oameni. când am suspectat existenţa unui blestem şi am provocat duhul de blestem care a cauzal problemele persoanei. cu atât este mai puţin loc pentru blestemele vrăjmaşului! Uneori am văzut că atunci când în viaţa unei persoane apar ciudate simptome de boală din motive aparent inexplicabile. Am slujit unor fiice dc masoni care au manifestat simptomele blestemelor masonice conform cuvintelor dc blestem rostite de taţii lor atunci când au participat la ritualurile de inipere pentru avansarea în grad. dc bună voie. caic a pus blestemul (sau care a plătit ocultistul care a blestemat) şi de cele mai multe ori semnele sau simptomele care indică prezenţa blestemului dispar. Am discutat cu unii dintre cei implicaţi odată în aceste forme dc ocultism. este atacată demonic. vudu-iştii pot folosi demonii pentru a induce simptomele durerii în acele zone din trupul victimei. diferă în funcţie de treapta ierarhică pe care masonii o urcă. Toate organizaţiile secrete. Unele dintre aceste blesteme sunt blesteme de moarte şi nu este neobişnuit să vezi cum victima. Alteori. în asemenea situaţii reuşita sluijrii depinde.Slujirea practicii ( uni intril demonii puternice mijloace prin care oamenii pot ti controlaţi prin blesteme demonice. întotdeauna când slujim celor care au fost activ implicaţi în religii false sau în practici oculte în care. au fost invocate blesteme asupra altor oameni. conform Exod 20:5 care ne spune că nelegiuirea părinţilor este pedepsită în copii până la a treia şi la a patra generaţie.I indecarea prin eliberări.. Aceasta este o practică obişnuită în vudu. imediat după cc a fost ciberalâ de duhul asociat vreunui ritual (duh de blestem care a fost protectorul acelui ritual). masonice sau oculte (extrem de numeroase) au în ritualurile lor blesteme prin care încearcă fie să-şi împiedice membrii să părăsească organizaţia. în ţările în care vudu este o practică de vrăjitorie larg răspândită oamenilor le este foarte frică dc vudu-işti deoarece ci ştiu cc li s-a întâmplat celor care au căzut victime practicilor lor Vudu-iştii sunt deseori folosiţi în lumea afacerilor pentru a pune blesteme asupra concurenţilor comerciali întotdeauna când ocultiştii sunt folosiţi pentru a blestema victima. Alteori. Cu cât o persoană trăieşte o viaţă mai apropiată dc Domnul. Eliberarea poate avea loc imediat ce victima a iertat persoana.

Oamenii reacţioneză de obicei. nu este neobişnuit să vezi cum mulp dintre aceşti oameni trec prin eliberare. Slujirea celor afectaţi de masonerie ne-a arătat că de cele mai multe ori aceşti oameni sunt atacap demonic. atunci vrăjmaşul se va putea folosi de legătura sufletească dintre ca şi sopil ei pentru a-şi plasa un duh de slăbiciune în acea femeie. încătuşând victima în acele cuvinte. Durerea amintirii acelor cuvinte era uneori atât dc mare încât nu puteau ierta. dacă sunt crezute şi acceptate. demonicul poate acţiona. duhul a cărui sarcină funcţionala era să încurajeze prosperitatea îşi schimbă rolul.Vindecarea prin eliberare . Dacă ea va accepta acuzapile sopilui şi va începe să creadă minciunile spuse despre ea (de exemplu: „Nu eşti bună de nimic!"). şoptindu-i minciuni până când femeia va fi atât de convinsă de neputinţa ei încât întreg universul său emoţional se va prăbuşi. foarte probabil că acea femeie va fi adânc rănită emoţional. Atunci când blestemul de sărăcie este rupt. Ei acceptă fără rezerve atât binele cât şi răul. Deseon am văzut. Dacă cuvintele pe care le spunem sunt crezute şi acceptate. devin un teren fertil pentru demonic. vrăjmaşul poate profita de cuvintele pe care le rostim într-un moment de mânie pentru a ataca prin ele gândurile şi emopile persoanei căreia nc adresăm. fără ca cei dintâi să aibă intenţia de a face un rău deliberat. cu indiferenţă la blestemele rostite împotriva lor de către o persoană pe care nu o cunosc. Am slujit unor oameni care ne-au mărturisit lucruri înfricoşătoare. Jertfa lui Isus a făcut posibilă eliberarea de sub orice blestem deoarece El a luat asupra Sa consecinţele acestor blesteme şi prin rănile Lui putem fi vindecaţi. de care suntem legaţi sufleteşte. d) Blestemele involuntare Blestemele involuntare sunt blestemele rostite de către unii oameni împotriva altor oameni. Cuvintele lor au puterea de ane răni pentru că suntem ataşaţi dc acele persoane. radical! Pe măsură ce oamenii sunt eliberaţi de demonii care le-au controlat astfel vieţile. începându-şi acţiunea împotriva iui Isus. Prorocia lui Isaia (Isaia 53) descrie cu o remarcabilă acurateţe cum Cel care avea să vină va face posibilă eliberarea şi vindecarea noastră. Cuvintele negative şi distructive rostite (sau chiar exprimate prin rugăciune!) de oameni apropiaţi nouă. în special dacă el a devenit creştin. la fel ca în cazul blestemelor puse deliberat.Slujirea practică Cum intră demonii au renunţat fie ia propria lor practică masonică. chiar dacă îşi 185 . rostite de către părinţi împotriva lor. Acest adevăr ne arată încă odată importanţa legăturilor sufleteşti. Odată instalat. duhul de slăbiciune va face tot ce poate pentru a-şi determina victima să se simtă nefolositoare. De exemplu. Dar ignoranţa noastră privind felul în care demonii pot profita de ceea ce spunem sau facem nu-i va împiedica să se folosească de cuvintele pc care le rostim pentru a face rău altor oameni. aşa cum se întâmplă în cazul blestemelor puse voluntar. miracolul crucii devine tot mai strălucitor pentru ei. să existe o punte de legătură între cel care pune blestemul şi victimă. fiind încurajaţi de cuvintele pozitive şi distruşi de cele negative. legăturile în care se aflau fiind rupte. că mulţi dintre cei prezenp' erau afectaţi nu doar dc problemele prin care trecuseră în viaţă ci şi de efectele devastatoarei acţiuni a unui duh de faliment. Dar dacă un soţ. Atunci când cineva renunpi la masonerie. Dar pentru ca acest lucru să se întâmple trebuie. Prosperitatea devine un blestem ai sărăciei ce aeponează împotriva intereselor financiare ale celui care iese dintre masoni. De cele mai multe ori lucrurile 184 care ne rănesc cu adevărat sunt rostite de către persoanele de care suntem legaţi sufleteşte. mai ales la reuniunile de învăţături. imprecaţiile rostite nu au puterea de a ne răni sau controla. Când demonilor din spatele acestor probleme li se porunceşte sâ plece. îşi atacă verbal soţia aducându-i nişte acuzapi nefondate. starea lor materială se schimbă deseori. Masoneria liberă este un cult al „prosperităţii" în care fiecare mason trebuie să-şi ajute fraţii masoni. fie la cea a strămoşilor lor. Copiii sunt deosebit de vulnerabili la criticile părinţilor deoarece ei cred instinctiv ceea ce li se spune de către părinţi sau alp adulţi care îi îngrijesc. la întoarcerea de la lucru. Deşi incidentul este neplăcut.

Nu-ţi vor aduce decât necazuri. Copiii noştri nu văd nimic bun în tine. Eşti patetică. Nu te vei mărita niciodată. Blesteme involuntar puse de către soţii asupra soţilor Ce bine ar fi fost să mă fi măritat cu un bărbat adevărat. Johnes a trebuit să se retragă (Dl. Conduc firma tău. Nu vei face nimic în viaţa. unele dintre săgeţile fierbinţi ale celui rău despre care Pavel scrie în Efeseni 6. Eşti vicios. Te îmbraci ca un clovn. Eşti la fel de bleg ca şi taică-tău. curând. Blesteme involuntar subalternului Nu faci nimic ca lumea. 186 . Eşti exact ca şi maică-ta.Slujirea practico Cum intra demonii dădeau seama că fără iertare nu puteau fi înfrânte puterile demonice din spatele cuvintelor rostite dc părinţii lor. sfâtuindu-ne să luăm scutul credinţei împotriva lor. probabil. îmi plăcea când mă vizita celălalt păstor! Ce mult Să plece de aici. Băieţii mari nu plâng ( însoţit de bătaie pentru că acel copil. Eu nu te-aş angaja De felul în care răspundem unor astfel de lucruri depinde accesul pe care vrăjmaşul îl poate avea în vieţile noastre. fie le acceptăm şi le credem. Nu te încrede în bărbaţi. tine. eşti ca ci. aşa vei rămâne. Johnes este fostul păstor). Dar imediat ce am făcut acest lucru. cu autoritatea pe care ne-o dă Dumnezeu. eşti rău. Blesteme involuntar puse de către o congregaţie asupra păstorului ei Păcat că Dl. Vă înşelap dacă credeţi că mă puteţi schimba.Vindecarea prin eliberare . nu e omul care ne trebuie! Nu-ţi face iluzii! Aici nu vei schimba nimic! Dacă predici mai mult de zece minute. Acestea sunt. am dat vrăjmaşului dreptul de a ne călca în picioare şi. puse de către un şef asupra Blesteme involuntar puse de către soţi asupra soţiilor Nu eşti în stare să găteşti ca maică-mea. a plâns dintr-un motiv întemeiat). Fie luăm scutul credinţei împotriva lor şi. nici ca măturător. Mai slăbeşte-mă cu creştinismul O maimuţă scrie la maşină mai repede decât. De ce nu eşti ca nevasta lui John? Dacă o ţii tot aşa. Nu te interesează decât sexul (cuvinte care se spun unu: bărbat zdrobit de lipsa de interes a sofiei sale pentru el). Cine ie-ar lua de nevastă? Eşti urât. Iată care sunt cele mai obişnuite exemple dc blesteme involuntare cu care ne-am confruntat şi de care oamenii au trebuit să fie eliberaţi iar uneori chiar vindecaţi: Blesteme involuntar puse de către părinţi asupra copiilor Nu eşti bun de nimic. Aşa e familia ta. ieşim cu toţii afara. refuzăm influenţa acestor cuvinte asupra vieţilor noastre. Blesteme involuntar congregaţiei sale Sunteţi adormiţi cu toţii: puse de către păstor asupra Mai bine n-aş fi venit aici. parcă sunt în camera de oaspeţi. Nu te vei schimba niciodată. de 7 ani. Când le văd în pat. aşa cum vreau eu. mă duci la faliment. Te plătim ca să faci ce-ţi spunem noi. N-o să-ţi găseşti niciodată o slujbă. vom avea nevoie de eliberare. Nu-i de mirare că nu-ţi găseşti de lucru.

poate reacţiona. ca răspuns la situaţia dată. după un timp. grosolan. Mulţi oameni îşi dau ulterior seanţa de greşeala pc care au făcut-o rostind asemenea cuvinte. * Sunt urât. situaţie care ar fi putut fi evitată. Deşi ulterior încercase să învingă aceste legăminte lăuntrice. el a sfârşit prin a cădea într-o adâncă depresie pe care o trata medicamentos dc ani dc zile. hotărând sâ ne trăim o parte a vieţii într-un mod cc contravine planurilor şi scopurilor lui Dumnezeu. Iată unele dintre formele de legăminte lăuntrice cel mai des întâlnite. Vindecarea acestui om a fost posibilă numai atunci când şi-a iertat tatăl şi a renunţat la legământul interior pe care îl făcuse. Legăminte lăuntrice cc sunt un răspuns direct Ia rănile emoponale provocate dc anumite persoane. Nu voi mai vorbi niciodată cu. Am slujit unui bărbat de 46 dc ani care a făcut acest legământ lăuntric şi de la 7 la 46 de ani el nu a mai plâns niciodată. Ei nu-şi dau scama că luptă cu demonii şi că numai după eliberare poate începe lungul proces al restaurării gândirii şi comportamentului normal. o pacoste. s-ar putea să fiu abuzată din nou.. Nu sunt în siguranţă dacă sunt atrăgătoare Dacă voi arăta atrăgător. a început să înţeleagă că nu top bărbaţii doresc să abuzeze de ea şi că poate spera la o relaţie normală cu un bărbat. orice s-ar întâmpla. nu numai că ne limităm potenţialul nostru uman ci îl şi invităm pe vrăjmaş sâ ia în control acea zonă a vieţii noastre. De exemplu. două dintre acestea fiind: „Niciodată nu voi mai dormi într-un pat'' (ea concluzionase că paturile sunt periculoase şi dc aceea nu trebuie să le mai folosească) şi „Niciodată nu mă voi mai încrede într-un bărbat" (deoarece a putut fi vindecată decât după cc a fost eliberată de duhurile care o controlau datorită auto-blestemului pus prin legăminte interioare. aşa că nu voi lăsa pc nimeni să se Durerea dc a vedea că cei în care ai avut încredere ţi-au înşelat aşteptările te poate face să tragi concluzia că nimeni nu te poate iubi cu adevărat. copiii rareori ştiu cum să facă faţă crudelor cuvinte rostite împotriva lor. dar nu mai pot ieşi din încătuşarea în care singuri au intrat. ţinta Copilul (şi. un băieţel de 7 ani care a fost bătut pentru că a plâns. o fetiţa care a fost grav abuzată sexual a făcut mai multe legăminte interioare.Slujirea practica Cum intră demonii e) Auto-blestemclc şi legâmintele lăuntrice Din nefericire. de obicei. Efectele depresiei şi medicamentelor îi distruseseră viaţa. adultul) face un legământ lăuntric care este o formă de auto-blestem prin care victima decide sâ nu mai admită repetarea acelor situaţii. bun de nimic. îi fusese cu neputinţă. etc Sunt legăminte interioare ce se fac ca urmare a acceptării a ceea ce au spus alţii. De exemplu. în aceste cazuri victima se îngraşă sau slăbeşte deliberat pentru a-şi ascunde sexualitatea Nimeni nu apropie de mă mine iubeşte. a fost enorm. Săgeţile îşi ating. Nu mă voi ierta niciodată Este reaepa la o situaţie care a condus la aparipa unui neajuns..I 'intleairca prin eliberare . Când facem un legământ lăuntric împotriva noastră înşine. Ea nu 188 189 . printr-o decizie interioară dc genul: „Nu voi mai plânge niciodată". bărbaţii îţi pot face nişte lucruri groaznice). Cei care se acuză de producerea acelui neajuns ajung să se auto-condamne tot restul vieţii. deseori. Dar preţul pe care l-a plătit pentni a-şi controla astfel exprimarea unor legitime emopi. ceea ce conduce la claustrare emoţională şi retragere în tine însuţi. După ce a fost eliberată din robia în care sc afla a putut dormi din nou într-un pat şi. Deoarece emoţiile lui erau acum controlate demonic datorită blestemului auto-impus prin legământul interior.

. care a succedat la tron. Nu poţi avea încredere in părinţi Este reacţia de răspuns a copilului care a fost trădat de părinţi. sunt bogăţiile slavei.Vindecarea prin eliberare . odată ou proliferarea satanismului şi vrăjitoriei în lumea 191 . obiecte cărora să le dea o întrebuinţare păgână. de obicei mai mult de jumătate răspund afirmativ! Nu voi creşte niciodată se opun. este mult mai mare decala oricărui alt obiect.Slujirea practica Vreau să mar. Sexul este ceva murdar Este reacţia unui copil care a pus părinţilor săi întrebări asupra realităţilor vieţii. el trage concluzia că sexul trebuie să fie ceva murdar.. " (Efeseni 1:13-14.. prin atacurile verbale ale celor care. ci şi sâ cureţe ritual fiecare obicei din templu pentru a-1 elibera de puterile oculte care l-au pângărit. potrivit lucrării puterii tăriei Lui. Problemele sexuale pe care le va avea mai târziu în căsătorie îşi vor avea rădăcina în controlul demonic al sexualităţii lui datorită acestui legământ interior. a hotărât curăţirea acestuia. Este reacţia copilului care sc teme de lumea adulţilor datorită răului pe care l-a suferit din partea acesteia. aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt al făgăduinţei şi pentru moştenirii vă răscumpărarea stăpânirii dobândite (şi) să ochii inimii. ca să cunoaşteţi care este nădejdea chemării Lui. care au fost anterior consacrate lui Dumnezeu. o arvună a . Lucrul acesta se întâmplă mult mai frecvent decât ne putem imagina. Durerea produsă dc acel incident l-a marcat toată viaţa. 18-19). Preoţii au trcbmt nu doar să sc curele ritual pe ei înşişi după acea perioadă de apostazie. nu este greu sâ observăm că duhurile rele pot fi ataşate şi obiectelor sau clădirilor. Ocultiştii caută să obţină obiecte de uz creştin. li 190 12..moştenirii Lui în sfinţi şi care este faţă de noi. atlel încât cei care sunt în contact cu aceste locuri sau obiecte pot fi influenţaţi de acţiunea demonilor ataşaţi acestora. dar adesea victima ajunge sub influenţă demonică prin mirarea în posesia unui obiect care a fost blestemai sau care s-a aflat într-un loc blestemat. trebuie sâ fie încurajaţi dc adevărul cuvântului lui Dumnezeu: „. De aceea există o prosperă piaţă neagră a obiectelor religioase furate şi. Evanghelia noastre. Ei ştiu câ puterea demonică cc poate fi declanşată prin folosirea pervertită a acestor obiecte.şi voi. Am slujit unui om căruia părinţi i-au spus să-i aştepte „cinci minute" şi care au plecat apoi să se distreze. . Mai bine aş muri Cum intră demonii Când trec prin încercări deosebite unii oameni ajung să creadă că singura ieşire din situaţia în care se află este sinuciderea. în ultimii ani... Cei prinşi în capcana blestemelor deliberat puse dc către ocultişti. Uneori cei care se află sub influenţa obiectelor blestemate sunt victime ale implicării directe in ocultism. nemărginita mărime a puterii Sale. Văzând stânjeneala părinţilor în a-i da un răspuns. După ce templul din Ierusalim a căzut în folosinţă păgână ocultă. lumineze care mântuirii voastre. regele Ezechia. Toţi taţii îşi chinuie copiii Este reacţia unui copil abuzat fizic de către un tată adoptiv. Demonii asociaţi legământului lăuntric împiedică relaţionarea acelui copil la cei care încearcă să-1 vindece dc rănile trecutului. după ce aţi care auzit este cuvântul adevărului. din diferite motive. 2 Cronici 29 este un pasaj dc referinţă pentru înţelegerea acestui subiect. de exemplu. Când îi intreb pe cei prezenţi la conferinţele creştine d x ă au simţit vreodată dorinţa de a se sinucide. lăsându-1 să aştepte cinci ore. Obiectele şi clădirile blestemate Odată ce am înţeles că blestemele se pun asupra unei persoane prin intermediul acţiunii unui duh necurat. credincioşii. sau prin icgămintcle lăuntrice auto-impusc.

aveau neîncetate probleme. în special dacă acolo au avut loc sacrificii. Deci. de aceea. locurile şi clădirile au fost folosite pentru închinare ocultă. toate sunt sub puterea dumnezeului acestui veac (Satan). Aceste acte de consacrare îndepărtează pretenţiile pe care Satan (ca dumnezeu al acestui veac) le-ar putea avea asupra locului sau obiectelor în cauză Atunci când obiectele. multe dintre vechile biserici engleze. lui Satan însuşi. Demonii care sunt legaţi de acele locuri datorită sacrificiilor se opun încercării de a fi îndepărtaţi şi uneori am văzut cum au încercat sâ intre în cei care slujeau pentru . Cei ce răspund de clădirile bisericilor trebuie nu doar să păzească bunurile materiale ale congregaţiei ci şi să aibă sensibilitatea spirituală dc a discerne. toate materialele folosite la confecţionarea cortului întâlnirii şi toate obiectele din el erau afectate dc influcnpt vrăjmaşului. xâ ungi cu el cortul şi tot ce cuprinde el şi sâ-l sfinţeşti. o enormă creştere a ratei furturilor de obiecte bisericeşti. în biserici. Acel pământ era sfinţit de prezenţa Viului Dumnezeu care îi vorbea din mijlocul rugului aprins. Dumnezeu i-a spus lui Moise: „Sâ iei untdelemnul pentru ungere. Ne-am rugat pentru eliberarea mai multor clădiri în care creştinii. în special a potirelor şi a argintăriei de cult.care sta Dumnezeu era sfânt (fapt evident) ci că pământul pe care se afla Moise era. Deşi clădirile ău fost consacrate lui Dumnezeu atunci când au fost construite. IntenUonat am folosit cuvântul exorcism. Necesitatea de a avea azi. puterile ataşate locului pe care este construită clădirea. Referitor la terenul pe care se construiesc bisericile. dc multă vreme. ncsiânt.Sl0fâajWi&fţfl Cum intră demonii vestică. Urmând sfatul lui Augustin. cu execepţia orelor dc cult. oameni care să poată discerne spiritual aceste lucruri vine sâ confirme încă odată cât dc important este să urmăm exemplul bisericii primare care numea în slujbe numai bărbaţi „plini de Duh Sfânt" (Fapte 6:3). dar el are un înţeles specific ce pare a fi mai apropiat dc explicitarea eliberării dc demoni a obiectelor şi a locurilor. nu doar obiectele şi clădirile trebuie sfinţite prin consacrare. de obicei dezlănţuie o puternică reacţie de împotrivire. când lucrurile nu sunt în regulă. cu toate uneltele lui. Cuvântul exorcism nu este folosit niciunde în Scriptură pentru a desemna eliberarea oamenilor de demoni. Ca urmare. consacrate pentru a deveni sfinte. adesea prin sacrificii umane si animale aduse zeităţilor demonice adică. stă la originea serviciilor de consacrare a clădirilor ce urmează a fi folosite pentru închinare la Dumnezeu. prin contrast. era nevoie dc un ritual de curăţire (exorcizare) de toată influenţa pe care Diavolul ar fi putut să o exercite asupra închinării oamenilor lui Dumnezeu în faţa Sa Acest pasaj biblic.I imUcaiya prin eliberare . care semnifică eliberarea oamenilor de duhurile rele. multe dintre bisericile engleze care altădată puteau fi lăsate deschise publicului în permanenţă au trebuit să tic închise. Dar cel mai interesant lucru nu este faptul că pământul pc. dacă nu cumva clădirea trebuie eliberată fie de acţiunea unor vizitatori („închinători") ai bisericii fie de ritualurile practicate iu apropiere pe timpul nopţii. şi va fi sfânt" (Exod 40:9). Cum altfel ar putea ei discerne aceste lucruri (de natură spirituală) care nu vin de la Dumnezeu? Când i-a dat instrucţiunile de dedicare a cortului întâlnirii. este 192 interesant de observat că în Exod 3:S lui Moise i se spune să-şi scoată încâlţăminea din picioare pentru că stătea pe un pământ sfânt. mă îndoiesc că terenul pe care aceste biserici au fost ridicate a fost exorcizat de demonii cărora ti s-au dat drepturi. au fost construite pc vechile locuri dc închinare păgână din sate şi oraşe. De aceea. in cele din urmă. Trăim într-o lume căzută în care. Pentru a îndepărta drepturile pe care Satan le-ar fi avut asupra obiectelor folosite la închinarea în fapt Adevăratului şi Viului Dumnezeu. Când sunt provocate. prea important pentru a fi sumar analizat în această carte. Implicapa pe care o aduce acest important verset este câ toate obiectele care trebuiau folosite pentru cort erau ne-sfinte şi trebuiau. înainte de conscarare. prin păcatul comis le-a fost direct ataşată o putere demonică suplimentara şi ele vor trebui nu doar consacrate lui Dumnezeu ci şi exorcizate de toţi demonii care le-au fost ataşap prin păcatele celor care le-au folosit anterior. pentru a-1 deosebi de cuvântul eliberare. momentan. ci şi pământul pe care ele se află.

toate bijuteriile de ocazie trebuie exorcizate şi rc-consacratc Domnului. trebuie să spunem aici câ uneori ne-am străduit din răsputeri.Slujirea practica Cum intră demonii eliberarea locului. De obicei aceste obiecte sunt bijuterii sau lucruri de valoare. Am văzut că şi copiii pot aduce în casă păpuşi care au fost folosite in vrăjitorie şi care au fost demonizatc prin blestem. care nu-şi dă 195 . în unele din aceste cazuri ne-am confruntat cu existenta unor obiecte care le aparţineau şi care erau blestemate deţinând. Datorită acestor motive. trebuie distruse numai acele obiecte care au fost folosite direct în practicile oculte dar sfatul meu este ca atunci când se observă existenţa unui ataşament nefiresc faţă de un obiect primit în dar sau aflat în posesie. vor încerca uneori să împingă victima la violenţă fizică pentru a opri eliberarea! Bijuteriile blestemate sunt deseori moştenite şi de aceea întrebarea care trebuie pusă celor care acuză apari pa subită a unor stranii probleme în viaţa lor dc familie este : . Uneori. Ain constatat că uneori oamenii păstrează obiecte dc cult masonic ce au aparţinui unor rude decedate şi am văzut că rezistenţa demonică la distrugerea acestor obiecte este la fel de mare ca şi în cazul în care ele sunt direct folosite în vrăjitorie. în acele vremuri. Pentru siguranţă. în atmosfera spirituală din clădirea zidită pe acel loc s-a produs o remarcabilă schimbare. sâ se facă rugăciune şi să sc rupă orice legătură sufletească nedumnezeiască care s-ar fi putut stabili între proprietar şi cel care a dăruit obiectul respectiv. De exemplu. singura procedură de urmat este cea urmată dc Pavel în Fapte 19:18-19 cu privire la cărţile oculte care. persoana care-1 va cumpăra poate fi afectată de un duh conducător de dezbinare. obiectul primit în dar începe să fie privit într-un mod raţional şi. Satan ştie că valoarea lor este o garanţie că persoana se va gândi bine înainte de a se decide să le arunce! Am constatat că. o jucărie poate fi mai preţioasă decât aurul. deşi apreciat pentru valoarea sa. Demonii vor striga dc frică. să eliberăm unii oameni care. nu mai are puterea de dominare şi manipulare pe care o avea înainte. Am constatat câ atunci când se procedează astfel. Dar trebuie să ştim că cei care dăruiesc astfel de jucării nu au întotdeauna scopuri nevinovate! De obicei. Aceste păpuşi vor acţiona ca un supraveghetor demonic asupra copilului.A> moştenit vreun obiect care ar putea avea o origine ocultă ? ". Acele cărţi au fost arse. să se facă o atentă verificare a provenienţei acesteia ( moştenire. doreau din toată inima sâ fie liberi. o enormă putere demonică. învinovăţire şi exploatarea slăbiciunii altora. la rândul lor. de aceea. erau extrem de scumpe. Aceste obiecte sunt de cele mai multe ori fabricate manual şi înglobează un marc volum de ore dc manoperă. Nu pot încheia acest paragraf fără a aminti cazul celor ce sunt demonizaţi prin vizitarea unor anumite clădiri. proprietar precedent.Vindecarea prin eliberare . pentru aţi da seama cât de importantă este această parte a slujirii în cazul celor care fie au fost implicaţi în ocultism fie au fost blestemaţi prin posesia obiectelor oculte. fără succes. astfel că cei care Ic primesc se vor simţi obligaţi sâ le acorde o deosebita atenţie. Nu vreau să spun că toate jucăriile au un asemenea efect. Dajurilc oferite de cei ce domină prin manipulare. vor aduce tot felul de argumente „raţionale" prin care să explice dc ce nu trebuie distruse obiectele şi în cele din urmă. care se va ataşa nefiresc de acele jucării şi va fi ţinut. încurajează şi întăresc legăturile sufleteşti nedumnezeieşti dc dominare şi manipulare. poate toată viaţa. etc). Trebuie sâ vezi o singură dată reacţia demonilor dintr-un om atunci când ii se spune că vor fi distruse obiectele prin care au pnmit putere. în cazul acestor obiecte. inelele de logodnă cumpărate de ocazie pot aduce un blestem asupra căsătoriei dacă ele au fost folosite ocult dc către foştii proprietari. Dacă aceste inele au fost vândute de către foştii proprietari în urma ruperii logodnei sau datorită divorţului. când vor vedea că voinţa persoanei scapă de sub controlul obiectelor blestemate. nu sfătuiesc pc nimeni să cumpere bijuterii de ocazie (nu popi şti niciodată ce blestem poartă) şi 194 sfătuiesc ca înainte dc a intra în posesia unei bijuterii. Dar nu numai bijuteriile pot fi blestemate. acest lucru se întâmplă datorită lipsei de înţelepciune a victimei. Pentru copii. de exemplu. Am văzut dc asemenea că atunci când terenul a fost complet eliberat. Revenind la obiectele blestemate. în robia lor.

Trebuie să fim conştienţi dc existenţa acestor pericole. înclinaţiile nu apar pentru câ persoana decide sâ le accepte. dar fără care victima nu poate trăi. declarând tuturor puterilor întunericului că prin moartea şi învierea Domnului Isus Cristos creştinii nu sc tem de acţiunile lui Satan şi sunt liberi de influenţa demonilor lui în acel loc. după ce le-au curăţat de orice putere demonică residentă în unna acţiunii foştilor proprietari. dc fapt. simpla lor prezenţă fiind o ameninţare la adresa demonilor. etc. înclinaţia nu este o caracteristică a vreunei substanţe chimice ci a unui anumit comportament (cum ar fi spălarea excesivă a mâinilor. a templelor altor religii sau a unor locuri în care demonicul a căpătat drepturi prin falsa închinare practicată acolo. prin faptele săvârşite în acea casă.Vindecarea prin eliberare . Cunoaştem cazuri în care fostul proprietar a murit în casă şi. Acest lucru se va întâmpla mai ales atunci când noii veniri sunt creştini. cu toate că nu a fost implicat în ocultism. o reacţie la ceva ce se petrece în viaţa acelei persoane sau un răspuns la o provocare ce încurajează comportamentul în cauză. Ele sunt. Aproape toate înclinaţiile din cea de-a treia categorie aparţin acestui ultim tip. nefiind influenţate nici de substanţele chimice administrate organismului în cantităţi rezonabile. foştii proprietari au dat demonicului drepturi asupra acesteia iar următorii proprietari vor intra într-un mediu spiritual deja viciat. Acest lucru se poate întâmpla şi atunci când în acea casă s-a produs cândva o tragedie orchestrată demonic. etc).Sliijin-a practica Cum intră demonii seama că se expune la demonizare prin vizitarea. duhul conducător din persoana care a murit se manifestă în casa sub formă de fantomă. cum ar fi o moarte violenta sau o sinucidere. căutarea prezenţei fumătorilor. demoni ce au ca sarcină funcţională controlul acelei persoane prin intermediul inclinapilor comportamentale. într-adevăr. vizitatorilor acestor temple li se cere să sc descalţe la intrare. A doua categoric de înclinaţii este cea rezultată din asimilarea unor substanţe care nu sunt purtătoare dc înclinaţii aşa cum sunt drogurile (simptomeie dispar dacă încetează administrarea substanţei). Dacă fac acest lucru ci oferă. există unele comportamente asociate cum ar fi frecventarea barurilor. De obicei. ca parte a re-dedicării acelui loc. fnclinapile comportamentale încurajează asimilarea substanţelor chimice şi vice-versa. există înclinaţiile care nu sunt determinate de componenţii chimici din corpul uman. privirea fotografiilor pornografice. Am constatat că toate aceste trei înclinaţii comportamentale sunt controlate demonic şi de aceea victimei îi este foarte greu să renunţe Ia ele. de exemplu. Aceste lucruri subliniază cât dc important este ca familiile creştine sâ-şi trateze propria casă ca pe un templu (în sens vechi testamental) şi sâ dedice Domnului atât terenul cât şi clădirea. Alteori oamenii sunt demonizaţi datorită casei pe care o deţin (sau a uncia pe care doar au vizitat-o). în afara acestor înclinaţii caracterizate dc asimilarea directa a unor substanţe. în care comportamentul de grup încearcă să exercite o presiune asupra persoanelor cc aparţin acelui grup. în unele dintre aceste cazuri am constatat că a fost bine să luăm Cina Domnului în acea casă. în primul rând. A treia categorie de înclinaţii este cea generată de substanţe care conpn aditivi chimici (băuturile alcoolice. înclinaţiile Există trei principale categorii de înclinaţii. închinare zeului demonic care domneşte peste acel templu! Nu este de aceea surprinzător că mulţi dintre cei care (chiar şi creştini născuţi din nou) vizitează asemenea locuri „culeg" un duh care profită de astfel de aepuni. de cele mai multe ori. drogurile sau ţigările) fapî de care victima devine dependentă ca urmare a simptomclor fizice experimentate atunci când aceste substanţe îi lipsesc. 13. victimei nu îi va fi uşor să scape de demonii din ea. Uneori. în care demonii se vor opune noului venit. Uneori. ataşamentul lui faţă de acel toc a fost atât dc puternic încât demonii care la moarte i-au părăsit trupul au rămas legaţi de fosta sa proprietate şi au continuat să o „posede" în numele celui ce murise. Alteori. Primele două pot fi denumite şi tipare comportamentale restrictive. Dacă gnipul în care te afli 196 .

apoi din fascinaţie. Odată ce o persoană a început să facă dintr-o înclinaţie un mod de viaţă. mai întâi din curiozitate. doresc cu disperare sâ scape dc viciul care îi controlează. Un alt exemplu de intrare a demonilor prin înclinaţii comportamentale este cel al tânărului care. fumatul va permite demonilor să intre din nou. In slujirea celor demonizaţi prin înclinaţii trebuie să identifici rădăcina nevoilor lor. în special fumătorii. Deseori oamenii. cu greu le vei abţine să nu fumezi şi tu. ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica" (l loan 4:18).Vindecarea prin eliberare . Dacă nu ne dăm seama de acest adevăr. uşor. eliberarea şi vindecarea nu vor fi depline până când emoţiile nu vor fi vindecate. 'pocăinţă sau iertare. '•: • Scurta lislă de mai sus arată clar că atunci când avem de-a face cu înclinaţii comportamentale implicarea demonicului poate atinge cote nebănuite la prima vedere. Un om care a fost respins cu brutalitate şi care tânjeşte după acceptare uşor poate ajunge în compania unor drogaţi care-1 acceplâ necondiţionat printre ei. începe să privească imagini pornografice.Slujirea practica Cum intra demonii fumează. aceste duhuri ies din plămâni prin res uraţic. demonii carp controlează plămânii şi care hrănesc dorinţa dc nicotină fiind uşor de scos. Orice zonă de slăbiciune trebuie dublu protejată prin supunere şi auto-disciplină inspirată de Duhul Sfânt. un om care a trecut printr-o criză în căsnicie uşor poate ajunge să caute în supraalimentaţie alinarea pc care nu o mai găseşte în relaţia cu partenerul conjugal (mâncând ciocolată. Deşi demonii sunt prezenţi. şi tu vei încerca să o faci. el se va adânci tot mai mult în pornografie şi nu se va mai putea opri. orice slujire nu are decât puţine şanse dc reuşită. Cu timpul. în aceste cazuri slujirea este relativ simplă şi eficientă. Frica şi fobiile Scriptura ne spune că „în dragoste nu este frică. în cazul fumătorilor şi alcoolicilor începutul vicioasei lor pasiuni este. Dar nu trebuie încercată scoaterea vreunui asemenea demon înainte de a submina dreptul prin care vrăjmaşul este acolo. de exemplu). Multe dintre înclinaţiile comportamentale obsesive îşi au dc asemenea rădăcina în rănile emoţionale nevindecate. Dacă membrii acelui grup se droghează. 14. Reciproca acestei 198 . fund adesea însoţite de o tuse puternică şi de agitaţie! Dar ari care au fost eliberaţi de duhurile ataşate fumatului Irebuie sâ reziste atunci când dorinţa de a fuma revine. Un demon i-a umplut ochii cu poftă. altfel pop petrece ore întregi încercând să scoţi demonii ataşaţi diferitelor înclinaţii fără a atinge adevărata problemă! Iată care sunt principalele zone de interes care trebuie examinate atunci când se caută rădăcinile înclinaţiilor comportamentale : • Respingerea Frica Singurătatea Problemele sexuale Relaţiile rupte Abuzurile suferite în trecui (în special abuzul sexual) Controlul şi dominarea ••'>*y. Dacă nu o lac. vrăjmaşul va face tot ce poate pentru a controla demonic acea persoană prin stilul de viaţă în care ea trăieşte. Omul acela este înclinat spre dorinţă şi este acum controlat demonic. Dc obicei. Uneori poate fi vorba dc o mărturisire. Sau. de cele mai multe ori. deşi rareori lucrurile sc vor limita doar la atât! înclinaţiile comportamentale sunt aproape întotdeauna o reacţie prin care se încearcă rezolvarea unor probleme ce n-au fost rezolvate în mod corect. fie că este vorba de un anumit comportament fie dc dependenţa de o substanţă chimică.

vrăjmaşul ne va călca în picioare şi vom sfârşi prin a trăi în păcat şi demonizare. frica de păianjeni. Copiii sunt deosebit de vulnerabili la frică şi rămân afectaţi dc experienţele pe care le-au trăit! Frica de întuneric. din câte înţeleg eu Scriptura. recomand cu căldură cartea Iui Graham Powell Eliberai de Frică (Fear Frec). frica de a se trezi din somn. vrăjmaşul va profita şi ne va trimite un duh de frică care ne va ţine în robia fricii chiar şi în situaţiile în care. accidentele. Dacă Dumnezeu ne-a promis aceste lucruri. frica de femei. şi nu sunt extenuaţi " (Isaia 40:31). chemarea dragostei lui Isus pentru a înlocui acea frică şi confruntarea directă cu demonii prin slujirea de eliberare. nu trebuie să fim surprinşi dacă. El ne-a promis că nc va susţine şi că. 15. Dumnezeu ne-a dat nişte impuri care au nevoie dc somn şi odihnă. Multe experienţe din viaţă pot face ca asupra noastră să vina frica. frica de bărbaţi. Mulţi dintre noi şunt încurajaţi de aceste minunate versete biblice: înnoiesc puterea. crezând că totul va fi în regulă Nu este aşa. Dacă acceptăm să trăim în robia fricii experimentate sporadic în vieple noastre. Nu orice frică este de natură demonică. Concluzie Am văzut în acest capitol că vrăjmaşul se poate infiltra în vieţile noastre prin multe puncte de intrare demonică. dar Satan încurajează abuzul sexual. dar Satan încearcă să ne controleze vieţile prin frică. căci nu putem trece prin crizele şi greutăţile vieţii dacă nu suntem protejaţi dc desăvârşita dragoste şi siguranţă pe care Isus le dă celor din familia Sa. toate fiind puncte de intrare a demonilor. în timpul slujirii ne putem confrunta cu diverse alte situaţii. carte sunt consistent completate de mărturia personală a tui Graham. Cel care se încred in Domnul îşi umblă ei zboară ca vulturii: aleargă şi nu obosesc. Dumnezeu a creat sexul. evident.Vindecarea prin eliberare . cum este cu putinţă ca oboseala şi extenuarea să fie puncte dc intrare a demonilor? Unul dintre răspunsuri este ai mulţi dintre noi sunt obosiţi pentru că fac nişte lucmri pe care Dumnezeu nu nc-a cerut sâ le facem! Nu putem aştepta binecuvântările promisiunilor Iui Dumnezeu dacă nu umblăm în voia Lui. Calea de ieşire din această frică iraţională trece prin mărturisirea ci ca păcat. ajunşi ta epuizare. Dar. Dar Satan întotdeauna va încerca să denatureze ceea cc vine de la Dumnezeu. atunci suntem vulnerabili la frică. întotdeauna este o cale de ieşire. aceste lucruri se vor întâmpla numai atunci când umblăm în voia Lui. Să avem grijă sâ nu cădem în păcatul prezumpţiei şi să devenim vulnerabili la atacurile duşmanului. Dacă ne umplem timpul cu activităţi şi programe care în esenţa lor pot fi bune. Pentru o mai bună înţelegere a subiectului fricii şi a modului în care poţi fi eliberat de ea. Unele dintre ele au fost prezentate în capitolele precedente: abuzul sexual. Dumnezeu a creat fiica. frica de a nu greşi. Dc exemplu. Frica de asemenea lucruri ne păzeşte viaţa. Faptul că facem tot felul de lucruri care ni sc par nouă a fi bune şi care ne ocupă tot timpul nu înseamnă neapărat Că acele lucmri sunt şi corecte. nc va da puterea dc a ieşi biruitori. Oboseala şi extenuarea Oridecăte ori ajungem Ia extenuare devenim vulnerabili atât la 200 Dumnezeu nc-a promis că El însuşi nc va întări şi ne va da puterea de a ieşi biruitori din încercări. respingerea. Această afrimaţie conţine mult adevăr. nu există nici un motiv de frică. indiferent de criza în care ne aflăm.Slujirea practică _ Cum miră demonii afirmaţii pare să indice că dacă noi nu trăim experienţa dragostei perfecte a Iui Isus. Este normal să ne fie frică sâ traversăm strada prin fapt unui autobuz sau să ne băgăm mâna în foc. în mod similar. învăţăturile despre frică din ispitiri cât şi la demonizare. etc. deşi majoritatea cazurilor sc încadrează într-una dintre categoriile menţionate. Lista punctelor dc intrare demonică prezentată aici nu este exhaustiva şi. dar care nu reprezintă voinţa lui Dumnezeu pentru noi. Frica corect motivată este un dar dc la Dumnezeu şi prin ea putem fi protejaţi. frica de a nu se mai trezi din somn. Dumnezeu ne-a promis-o. Deseori oamenii încearcă să folosească promisiunile lui Dumnezeu ca o acoperire pentru păcatul lor. etc. vrăjitoria. Practica nc-a arătat câ unul dintre cele mai eficiente mijloace de 20! .

Vindecarea prin eliberare - Slujirea practicii

abordare a slujirii dc eliberare esie atacarea punctului dc intrare a demonilor .şi îndepărtarea drepturilor pe baza cărora ei se află în siguranţă in viaţa victimei. In felul acesta sc produce atât eliberarea cât şi îndepărtarea căilor de acces prin care. ulterior, alţi demoni ar încerca să intre. Apoi poate urma vindecarea şi realizarea scopului slujirii, acela ca poponil lui Dumnezeu să umble în ascultare, împlinind planurile pe care El le arc cu vieţile copiilor Săi şi bucurându-se dc binecuvântările pe care El doreşte să le dea. Spre avertizare şi încurajare Citind aceasta carte, axată pe activitatea demonică şi punctele de intrare a demonilor, trebuie să fim atenţi la a nu deveni obsedaţi dc teama că tot ce ne înconjoară este dc natură demonică! Să nu uităm câ Satan caută să ne scoată din echilibrul pc care Dumnezeu doreşte să-1 păstrăm şi in această slujire. Dacă am putea vedea toţi microbii dintr-un pahar cu apă, nu l-am mai bea niciodată. Dar facem acest lucru pentru că suntem protejaţi de sistemul nostm imunitar şi, parţial, dc regulile de igienă. La fel este şi cu demonicul. Credincioşii au o rezistenţă dată dc Dumnezeu şi au cuvântul lui Dumnezeu pe care, dacă-l respectă, pot rămâne liberi şi curaţi. Şi mai presus dc once, ei depind dc Isus şi de lucrarea pe care El a desăvârşit-o pe cruce şi care îi va proteja, le va acoperi greşelile şi, dacă inimile lor sunt îndreptate spre Ei, îi va preveni asupra oricăror potenţiale pericole. •
„Pentru ca în Numele lui Isus să se plece orice genunchi al spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Cristos este celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, Domn."

PARTEA C
PRACTICA SLUJIRII PENTRU ELIBERARE
.

(Fiiipeni 2:10-11)

Partea finală a acestei cărţi va explica într-un mod uşor dc înţeles şi dc pus in aplicare practica slujirii pentru vindecarea prin eliberare. Procedura de slujire arată cât dc important este ca temeliile dc credinţă să fie bine înţelese de către cei cărora li se slujeşte Slujirea pentru vindecare are mai multe părţi iar eliberarea este doar una dintre ele. Deseori vindecarea emoţională şi cea fizică merg mână în mână cu eliberarea. Aşa cum spune Pavel în l Corinteni 12.9, există daruri (la plural) de vindecare şi este important ca cei care slujesc pentru eliberare să menţină un echilibru corect între diferitele aspecte ale vindecării dc care o persoană poate avea nevoie.

202

203

Capitolul 5

Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare

Introducere Adesea oamenii recurg la slujire şi consiliere numai atunci când au epuizat toate celelalte mijloace şi sunt la capătul puterilor, după cc au făcut tot ce au crezut ci că i-ar putea ajuta, dc la sfatul unui vecin până la consultaţiile medicale. Mulţi încearcă practicile medicale alternative iar unii ajung să apeleze la tratamente şi remedii dc origini obscure sau chiar să consulte ocultişti cum ar fi vindecătorii spiritualişti sau terapeuţii New Agc. în bisericile locale sunt mulţi cei care, cu toate câ în biserică s-au făcut rugăciuni pentru vindecare {fără punerea mâinilor), au participat la rugăciuni în timpul serviciului de împărtăşire sau au fost puse mâinile peste ci la serviciile de vindecare, nu au fost totuşi vindecaţi. Expericnfâ nc-a arătat că cel mai obişnuit motiv pentru care atât dc puţini oameni sunt vindecaţi prin aceste rugăciuni este că cei care se roagă, sc roagă pentni simptome în loc să se roage pentru cauza care stă in spatele simptomelor. Cu alte cuvinte, ei sc roagă greşit! Este însă foarte adevărat că există şi mulţi oameni care doresc să se facă rugăciuni doar pentru simptomele lor. 205

Vindecarea prin eliberare - Slujirea practică

Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare

Ei nu doresc ca Dumnezeu sâ pună ordine în toate zonele vieţilor lor şi dc aceea nu osie surprinzător că, de obicei, vindecarea nu se produce prin rugăciunea care se face pentru ci. Ori de câte ori o persoană, indiferent din ce motiv, cerc rugăciune, acea persoană strigă după ajutor. In slujire trebuie să vii în întâmpinarea acelui strigăt, vorbind cu persoana şi căutând sâ afli ce se află în spatele bolii sau a circumstanţelor care au condus Ia cererea de rugăciune Dacă o biserică are o echipă de slujire, atunci acea echipă trebuie să se ocupe de fiecare persoană care cerc rugăciune astfel încât ea să poată fi complet eliberată. în bisericile care au o echipă de slujire pentru vindecare, slujirea celor care cer rugăciune pentru vindecare trebuie să fie un lucru normal, acceptat dc întreaga biserică. Există totuşi oameni cărora le este ruşine să-şi împărtăşească problemele şi nevoile, în special cu cei care se închină în fiecare săptămână! Trebuie să fim sensibili faţă dc aceşti oameni şi să-i încurajăm sâ sc deschidă înaintea lui Dumnezeu arunci când îşi împârătşesc problemele, asigurându-i că pot avea încredere în noi. La cealaltă extremă îi găsim pc cei care doresc să-ţi împărtăşească în fiecare săptămână o nouă nevoie! Deşi, evident, unii oameni au mai multe probleme decât alţii, uneori este nevoie ca ei să fie încurajap sâ umble în vindecarea pe care deja au primit-o de la Dumnezeu şi să crească în credinţă, înainte de a trece la o nouă treaptă de vindecare. Disciplina în credinfâ este o importantă dimensiune a procesului dc vindecare creştină. Isus nu a ezitat să-i spună tânărului bogat că pentru a înainta în credinţă bebuia să ia o decizie cu privire la averea sa, care era o piedică în cale relaţiei sale cu Dumnezeu (Luca 18:18-23). în discupa cu Nicodim, EI a evitat tcologizarea subiectului şi a verificat dacă acesta a înţeles că trebuie să-şi pună corect priorităţile în viaţă şi că trebuie să se nască din nou din Duhul lui Dumnezeu (loan-3). Isus nu a arătat niciodată un respect ipocrit faţă de poziţia socială a vreunui om. El a spus adevărul, indiferent dacă oamenilor le plăcea sau nu să-1 audă. Simon Petru, imediat după ce a avut acea 206

uimitoare revelaţie a identificării lui Isus cu Mesia, a rostit cuvinte inspirate de Satan. Isus nu a trecut cu vederea acele cuvinte, aşa cum am fi făcut noi poate, pentru a menaja poziţia de lider pc care Petru o avea între ucenici (Matei 16:13-23), ci a mustrat public vrăjmaşul care se folosea pe Petra pentru a spune minciuni. Uneori putem fi tentaţi să evităm spunerea adevărului de teama de a nu jigni sau de frică de persoana pentru care ne rugăm. In bisericile locale, în special, este greu sâ eviţi situaţiile stânjenitoare deoarece oamenii se tem câ dacă se va cunoaşte adevărul despre ei, reputaţia lor (pe plan local) va fi ştirbită. Din câte am văzut până acum, este foarte important sâ identificăm fiecare potenţială dimensiune demonică care contribuie la boala unei persoane, în special în cazul bolilor de durată. Dar este la fel de important să ne aducem aminte că cei cărora le slujim sunt oameni şi nu simple obiecte din care sâ scoţi demoni! Orice demon care este prezent într-o persoană este acolo pentru că a câştigat acces datorită unui drept specific care i-a fost dat pe parcursul vieţii acelei persoane sau pentru că a venit pc linie generaţionalâ, Dacă aceste drepturi nu sunt tratate corect, efectele slujirii de eliberare vor fi de scurtă durată şi starea persoanei poate ajunge mai. rea decât înainte de slujire! De aceea, pregătirea persoanei pentru a primi slujirea este o parte vitală a procesului de eliberare de puterile întunericului. Capitolul dc faţă se va ocupa de acest subiect. Când avem de-a face cu o simptomâ fizică specifică adesea putem fi tentaţi sâ slujim numai în direcţia acelei simptome şi să nu mai cercetăm lucrurile care pot fi direct corelate cu ea. în pregătirea slujirii unei persoane trebuie să ne asigurăm că ea doreşte să-şi pună viaţa în ordine cu Dumnezeu şi nu doar sâ scape dc o gripă! I. Echipa de slujire Pe parcursul anilor, echipele noastre au slujit mai multor mii dc persoane, Pe baza experienţei câştigate, doresc sâ subliniez importanţa slujirii în echipă. Nu slujiţi niciodată de unul singur! Dacă nu respectam aceste principii, care sunt atât scripturale cât şi 207

dacă doi dintre voi se invoiesc pe pământ cu privire la un lucru oarecare. Dacă slujirea sc face individual. ne pot veni în ajutor. Unii oameni scot din context acest verset. Unui dintre numele date lui Satan este cel de „pârâş al fraţilor". crezând că dacă ei cad dc acord să ceară vreun lucru pc care şi-1 doresc (indiferent dacă el este sau nu în voia lui Dumnezeu). El adoră sâ vadă cum oamenii sunt distruşi prin bârfă. Când doi creştini de unesc în' consiliere şi rugăciune. ii) Pentru că în rugăciunea unită există putere Isus Şi-a încurajat ucenicii sâ slujească doi câte doi: „ Vă mai spun iarăşi că. trebuie să înţelegem bine cc vrea Isus să spună aici. acelaşi lucru din partea Domnului. Ştiind că Diavolul va încerca să folosească aceste tactici împotriva celor care slujesc sub ungerea Duhului Sfânt. este foarte important să nu fii singur. Psalmistul spune „Domnul.Vindecarea prin eliberare -Slujirea (ţrnciicâ hmgătiren unei persoane pcnim a primi vindecarea prin eliberare de bun simţ. nc vom pune în pericol atât pe noi înşine cal şi slujirea dc vindecare. iii) Pentru că doi creştini uniţi în rugăciune îşi asigură atât protecţia reciprocă cât şi siguranţa celui pentru care se roagă Cei care se roagă pentru oamenii demonizaţi pot li uneori atacaţi fizic. individual ci numai în echipe formate din cel puţin doi oameni. în Matei 18:20 Isus spune că ondecâte ori doi sau trei se adună în Numele Lui. Dumnezeu pune o binecuvântare specială peste cei care sc unesc în rugăciune. să-fi fix desfătarea şi El îţi va da totce-fi doreşte inima" (Psalmul 37:4). nu va exista nici un martor la ceca cc s-a petrecut în camera dc consiliere.. Dacă cei doi primesc. cine va putea spune cc s-a întâmplat cu adevărat în camera dc consiliere? A trebuit să ne rugăm pcntiii 205 (Matei 18:19). independent unul de altui. De ce este atât dc important să slujim în echipă? i) Pentru că Isus a poruncit ucenicilor să facă acest lucru Isus Şi-a trimis ucenicii să slujească pentru vindecare şilj eliberare doi câte doi (Luca 10. dorinţele inimii noastre devin dorinţele inimii lui Dumnezeu. ei pot cădea dc acord cu ceea ce a spus Domnul şi pot merge împreună înaintea Lui încredinţaţi câ EI îşi va 208 . 11). Prezenţa a doi consilieri este o eficientă măsură de prevenire a unor astfel dc eventualităţi. Cei care slujesc trebuie să fie protejaţi nu doar în timpul slujirii. Eu cred că acest verset nu poate fi pe deplin înţeles decât în contextul războiului spiritual. în afara acestor reuniuni. în această situaţie se poate sluji individual deoarece înjur se află o mulţime de oameni care. Dacă slujeşti de unul singur. le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri" împlini promisiunile. Când astfel de tuciuri se întâmplă. scandaluri şi minciuni. Fără îndoială câ El a făcut acest iucru atât pentru a-i încuraja cât şi pentru a-i proteja. părtăşic şi luptă spirituală pentru a înălţa Numele lui Isus şi a distruge lucrările vrăjmaşului. Numai atunci când ne găsim desfătarea în El. lucrurile se schimbă atunci când slujirea are loc în cadrul unei mari reuniuni publice. Noi am făcut o regulă din a nu sluji niciodată. pentru a vedea cât dc adevărat este acest principiu sc ii plural. • Cei doi care se învoiesc în rugăciune trebuie să-şi găsească desfătarea în Domnul şi trebuie să audă de la El care este voia şi care sunt planurile Lui. zvonuri. Dumnezeu este obligat să le dea acel lucru! Trebuie să înţelegem care este adevăratul înţeles al învoirii în rugăciune. Această afirmaţie nu neagă faptul câ Dumnezeu este cu noi atunci când ne rugăm individual. Urnişi. emoţional sau verbal de către demonii din victima pentru a cărei eliberare slujesc. Nici noi nu trebuie să facem altfel. Desigur. Cheia binecuvântării stă în relaţia pe care o ai cu Domnul. El va fi în mijlocul lor. la nevoie. puterea spirituală care sc declanşează este mult mai mare decât arată simpla adăugare a rugăciunii unui om la rugăciunea altuia. trebuie să evităm a-i pune în mâini nişte arme pe care le poate folosi împotriva noastră. atunci când doi credincioşi caro luptă împreună devin infinit mai puternici decât doi care luptă separat unul de altul. Trebuie să experimentezi puterea care se declanşează atunci când doi creştini sc unesc iu rugăciune pentru o persoană.

Femeia aceea a fost iritată de francheţea staturilor sale şi. Păstorul acela a făcut greşeala de a sluji de unul singur. cazul unui păstor care s-a rugat pentru o femeie din biserica sa. Principala raţiune a acestui mod dc slujire este că în unele cupluri unul dintre parteneri este atât dc supus celuilalt încât el pur şi simplu îşi anulează dorinţa de a evalua independent 211 A trebuit să slujim şi unor bărbaţi care au fost agresaţi homosexual de către cei care îi consiliau. Vom evita astfel 210 . Nimeni n-a fost. cel consiliat va fi şi el ferit de orice potenţial pericol. Nu este. Procedând astfel. dar niciodată doi bărbaţi nu trebuie sâ slujească unei femei sau două femei unui bărbat. Sunt absolut convins dc nevinovăţia acelui păstor. Ar II existat un martor independent care ar fi putut confirma tot ce s-a spus şi s-a făcut acolo. dacă o a treia persoană ar fi fost de faţa. Apoi a răspândit ace! zvon în biserică şi în scurt timp scandalul a izbucnit. Din păcate. de faţă. deseori ei vor fugi nu doar de slujirea creştină dar şi de un Dumnezeu care. a părăsit biserica şi a făcut un raport oficial prin care îl acuza de agresiune sexuală. Pastorul a prezentat acelei femei unele aspecte negative din viaţa ei şi a încurajat-o să pună ordine în acele lucruri. in asemenea situaţii. In concluzie. de aceea. Iarăşi. punând o puternică armă de atac în mâinile vrăjmaşului.Slujirea practică Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare slujitori ai bisericilor a căror reputaţie a fost pusă în joc datorita zvonurilor răspândite cu privire la persoana lor. demonii au avut libertatea de a o folosi încercând să distrugă lucrarea unui om al lui Dumnezeu. lată. micuţi cate cred în Mine.Vindecarea prin eliberare . cu toate câ unul dintre aspectele esenţiale ale slujirii este iertarea acelor bărbaţi pentru râu! pe care i l-au făcut. Dacă ei ar ft luat elementara măsură de precauţie de a chema încă o persoană care să slujească împreună cu cl. este bine să fie prezentă şi o a treia persoană. în general. care s-a folosit de confidenţialitatea camerei de consiliere pentiu a-şi da frâu liber dorinţelor sexuale. noi adesea am început slujirea cu o echipă formată din două femei. surprinzător că Isus a spus „Dar pentru oricine va fi o pricind de cădere pentru unul dintre aceşti 18:6). Atunci când oamenii sunt trădaţi de cei în care credeau că pot avea o încredere dumnezeiască. c) Dacă echipa dc slujire este formată dintr-un cuplu soţ-soţie arunci. Deşi ideal este ca slujirea să se facă de o echipă compusă din consilieri de ambe sexe. deoarece n-a dorit să-şi pună ordine în relaţia ei cu Dumnezeu. iată sfaturile mele pentru cei care doresc sâ sc implice în lucrarea de consiliere sau in rugăciunea pentru vindecare şi eliberare: a) Nu slujiţi niciodată de unul singur. O femeie care a fost abuzată sexual de bărbaţi poate uneori cu greu accepta ideca de a fi consiliată de către un bărbat. pot apare şi situaţii în care cei consiliat să nu fie de acord cu această componenţă a echipei de slujire. în special în cazurile dificile ( abuz grav sau implicare în ocultism). Femeia n-a acceptat sfaturile sale. Cea mai bună soluţie este ca în slujire să fie implicaţi câte un membra din fiecare sex). b) Echipa de slujire trebuie să aibă întotdeauna în componenţă şi un membra de acelaşi sex cu persoana căreia i se slujeşte (este bine ca doi bărbaţi să slujească unui alt bărbat sau două femei unei alte femei. cred ci. slujirea de către un bărbat a unei femei abuzate sexual şi dc către o femeie a unui bărbat abuzat (cazul abuzului de către un membru al sexului opus) este o importantă parte a procesului de vindecare. a trebuit să nc rugăm şi pentru femei care au fost într-adevăr abuzate sexual de către consilierul lor creştin. nimic nu s-ar li întâmplat. spre exemplu. în climatul sexual al lumii în care trăim este bine să nu slujim singuri nici chiar unei persoane de acelaşi sex. i-a trădat. acele lucruri nu s-ar fi întâmplat Răul produs de astfel de incidente este imens. ulterior adăugând echipei şi uu bărbat (pentru a ajuta la vindecarea relaţiilor rupte dintre victimă şi bărbaţi). ar fi mai de folos sd i se atârne de gât o piatra de moara şi să fie înecat în adâncul mării" (Matei orice acuzaţie (ulterioară) de homosexualitate sau lesbianism. .

prezenţa unui al treilea membru în echipă ajutând la menţinerea echilibrului sau. întotdeauna puneţi-vă de acord asupra modului în care va decurge consilierea. de diferiţi consilieri. rugaţi-vă cu cei care slujesc. la nevoie. Se evită ca cel consiliat să devină prea dependent de o singură persoană. emoţional şi fizic. b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) 1) m) u) o) Slujirea unită nc fereşte de eventuale acuzaţii.fi mai rău decât divergenţa de păreri a celor ce slujesc. se va putea ruga pentru celălalt. în timp cc mă rugam pentru situaţia familială a unei persoane. interpretări sau insinuări ulterioare. nigaţi-vă unii pentru alţii astfel încât fiecare să fie întărit. am cerut sâmi se slujească pentru vindecare şi eliberare! Dacă. Prezenţa mai multor consilieri asigură protecţia lor fizică. De aceea. Slujirea poate fi condusă. Nu . vom urma liniile călăuzitoare de mai sus. vom observa că: a) Puterea unită a doi creştini care slujesc împreună este mult mai mare decât cea a unuia care slujeşte singur. dar câteva minute dc rugăciune după terminarea slujirii vor ajuta cnoim la restaurarea inimilor zdrobite ale celor care au consiliat. gata să facă faţă unnătoarclor slujiri. Prezenţa unei a doua persoane este o măsură dc precauţie în plus pentru ca slujirea să nu ia un curs greşit. cuplui sfârşind prin a acţiona mai degrabă ca o singură persoană decât ca două persoane independente: De aceea este posibil ca slujirea echipei formate din soţ-soţie să ia un curs greşit. Se asigură o continuitate în slujire în cazul îmbolnăvirii unui membra al echipei dc slujire sau a necesităţii urgente a plecării lui într-o altă lucrare 213 . Cei care nu slujesc direct se pot mija pentru a primi cuvinte de cunoştinţă pe care Domnul le poate da înainte ca ei să slujească efectiv. Ei se pot încuraja reciproc in credinţă şi în aşteptare. mi-am dat seama că îmi vorbeam mai mult mic însumi decât acelei persoane! Imediat după slujire. f) înainte de slujire. Prezenţa unei persoane de acelaşi sex cu persoana consiliată va ajuta la slujirea intimă a acelei persoane şi la punerea mâinilor în timpul slujirii. Ei pot face oricând o pauză pentru a discuta şi pentru a se ruga cu privire la diferitele aspecte ale slujirii. Ei îşi pot aminti unii altora versete relevante din Scriptură. d) Trebuie acordată o deosebită atenţie bărbaţilor şi femeilor din echipele de slujire care nu sunt căsătoriţi între ci pentru a depista eventualele legături nedumnezeieşti care ar putea apare între consilieri.Slujirea practico FrepUirea unei persoajjej}_entni a primi vindecarea prin eliberare situaţia. e) înainte de sluijre. după slujire. la un moment dat. să spună unele lucruri care pot răni pc unii dintre cei care-i slujesc. este neobişnuit ca persoana consiliată.Vindecarea prin eliberare . Combinaţia dc daruri spirituale şi de abilităţi a doi creştini dă o altă perspectivă în abordarea slujirii. Ei pol recunoaşte când vrăjmaşul atacă pe vreunul dintre ei şi se pot ruga pentru protecţia acelui consilier. această situaţie nu poate fi discutată în timpul slujirii. împărţirea slujirii între mai multe persoane face ca relaţiile ulterioare dintre cei care au slujit şi cel consiliat să rămână echilibrate. la corectarea orientării în slujire. împrospătat şi zidit. Desigur. In timp ce unul slujeşte ceilalţi poc căuta versetele biblice care descriu situaţia în cauză. Prezenţa ei va împiedica schimbarea sensului slujirii înainte ca cei care slujesc să cadă de acord cu necesitatea acestei schimbări. Orice eventuală rănire produsă în timpul slujirii trebuie adusă înaintea Domnului pentru vindecare. Satan va încerca să dezbine! g) Slujirea te poate epuiza spiritual. Cel care nu slujeşte direct. Şi cu am trecut prin această experienţă. fără să-şi dea scama. Nimic nu poate .

Este cu totul altceva dacă cei in cauză aleg ei înşişi să dezvăluie. jumătăţi de adevăr sau auto-înşelări prin care să-şi camufleze trecutul şi uneori trebuie timp pentru ca persoana să-şi dea scama că nu va fi respinsă dacă va spune adevărul despre ea însăşi şi nici 214 nu va fi dispreţuită dacă va dezvălui unele lucruri pe care dorea să Ic ţină ascunse. memoria ne va juca feste în momentele esenţiale ale slujirii şi nu ne vom mai aminti pentru cc trebuia sâ ne rugăm. cereţi întotdeauna persoanei permisiunea de a lua note şi asiguraţi-o că acele note vor fi păstrate sub cheie. cu ca însăşi şi cu cei care-i slujesc. în siguranţa dală dc prezenţa unor consilieri experimentaţi. Noi nu trebuie. Am observat că în slujire este foarte important să se facă. Veţi afla câ. Satan adoră sâ distrugă lucrarea dc vindecare creând breşe în confidenţialitate. vindecarea unui om aflat în suferinţă. Chestionarul este destinat atât'pentru a expune potenţialele probleme demonice cât şi pentru a descoperi cauzcle-rădâcină ale multor boli. alţi membri. nu lăsa vreodată ca ceea ce ţi s-a încredinţat să devină un bun public. Deşi Dumnezeu doreşte. Cum se începe slujirea Atunci când o persoană arc curajul dc a cere rugăciune pentru eliberare. încurajaţi persoana să fie onestă cu Dumnezeu. într-un cabinet în care nu au acces decât membrii echipei de slujire. este important ca slujirea să fie imediat începută. El priveşte problema vindecării dintr-o eu totul altă 215 . este bine ca slujirea să fie precedată dc o întâlnire preliminară prin care cel consiliat să poată fi încurajat şi să i se arate dragoste şi înţelegere. prin mărturisire. ca nu doreşte dc la Dumnezeu decât vindecarea dc simptomele bolii dc care suferă. Este foarte important să asigurăm persoana că tot ceea cc ne spune este slrict confidenţial şi că nu este nici un pericol ca informaţiile pc care ni le dă sâ devină publice.Vindecarea prin eliberare . desigur. Mai rău chiar. evaluarea nevoilor şi a situaţiei în care se află persoana Acest lucru permite alegerea optimă a componenţei echipei dc slujire şi dă celui consiliat posibilitatea dc a răspunde întrebărilor ridicate în timpul întâlnirii preliminare. aflaţi care este motivul pentm care ca cere ajutor. considerat dc mulţi ca fiind deosebit de folositor ( copii ale acestui chestionar se pot obţine la un preţ redus direct de la Ellei Ministries). Pentru a ajuta echipele dc slujire. să notăm aspectele esenţiale. nenumăraţi oameni au venit la Ellei Orange pentru că ştiau că este loc în care puteau fi ajutaţi fără ca problemele lor sâ fie deconspiratc.să facem niciodată acest lucru în locul lor! Este foarte important ca alunei când consiliera o persoană cu probleme deosebite. La această primă întâlnire celui consiliat i se pol da direcţii de rugăciune personală până Ia dala la care va avea loc slujirea propriu-zisă. Lucru deloc uşor pentm unii oameni (cel puţin la început)! Deseori oamenii îşi ţes un păienjeniş de „minciuni albe". Ellcl Ministries a alcătuit un cuprinzător Chestionar al consilierului. Dacă promiţi cuiva că vei păstra un secret. de cele mai multe ori. 3. te poţi trezi rugându-tc pentru ceva ce n-are nici o legătură cu persoana consiliată ci poate cu cineva pentm care te-ai rugat cu o săptămână în urmă! Iarăşi. înainte dc a începe orice slujire. Scopurile cui? întotdeauna când o persoană cere rugăciune. lucrurile pe care le-a păstrai secrete. 2. Chestionarul consilierului Acest capitol a evidenţiat principalele zone de investigaţie care pot ajuta la descoperirea posibilelor cauze ale problemelor. Dacă situaţia persoanei este complicata. Unii dintre ei nu au căutat ajutor în bisericile lor locale pentru că unele detalii privind vieţile lor au ajuns subiect dc bârfit şi ei şi-au pierdui încrederea în comunitatea din care făceau parte. încă de la început.Slujirea practicii Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare p) Dă echipei de slujire posibilitatea de a pregăti din mers. Pe parcursul anilor. Dacă nu vom face acest lucru.

astfel încât atunci când veţi începe rugăciunea şi slujirea să puteţi confrunta fiecare situaţie care a fost expusă în discuţiile anterioare. deşi era preocupat de însănătoşirea acelui om. Pc parcursul anilor.I imlecarea prin eliberare - Slujirea practică l'rvgătina unei persoane pentru a primi viruleuirea prin eliberare perspectiva. pentru ca acele simptome să nu mai poală reveni şi acel om. fiind de importanţă vitală să-ţi dai scama daca cel pentru care te rogi arc în inima lui o neiertarc cc poate sta atât în calea binecuvântării lui Dumnezeu cât şi a ungerii Duhului Sfânt. cu atât creşie nevoia ca ea sâ-şi pună viata în ordine cu Dumnezeu. în consiliere trebuie sâ vedem care este relaţia oamenilor cu Dumnezeu şi să-i încurajăm să renunţe la scopurile lor primare. Cel care îi poale vindeca. Este foarte probabil ca. Consilierea ca pregătire pentru vindecare şi eliberare. iertarea.fost coborât la Isus prin acoperişul casei. înaintea vindecării. căutaţi sâ aflaţi care sunt cauzele şi circumstanţele care stau în spatele simptomclor prezentate. ei au descoperii că în primul rând au nevoie de relaţia cu Isus. este. atunci când te adresezi unui demon care se manifestă. să rămână lângă Dumnezeu. Deşi au venit peniru vindecare. cazul omului paralizat (Luca 5) care a. Dumnezeu 216 csie un Dumnezeu al ordinii. odată vindecat. Cei care slujesc pentru vindecare trebuie sâ aibă dorinţa şi capacitatea de a fi cvanghelişti. Am constatat că atunci când ei fac necondiţionat acest lucru. Nu este de aceea surprinzător să vezi cum oamenii sunt vindecaţi alunei când îşi pun vieţile în armonie cu legământul lui Dumnezeu. Cu cât o persoană înaintează în vârstă. Mulţi oameni nu trebuie să facă decât câteva lucruri practice. Fără îndoială. Deseori oamenii se împotrivesc acestui scop. Acest scop este o paite vitală a procesului de vindecare. deseori Dumnezeu răspunde instantaneu. slujesc vor fi epuizaţi în încercarea de a scoate demonii înainte dc a se afla pe o poziţie din care sâ aibă autoritate 217 . cu atât mai puternică este ungerea Duhului Sfânt asupra ci în timpul slujirii şi cu aiât este mai mare binecuvântarea revărsată. Scopul ultim al lui Dumnezeu este restaurarea ordinii Sale în viaţa persoanei. de exemplu. Dar atunci când Isus l-a privit. Cu siguranţă că acea paralizie îşi avea rădăcinile într-un păcat ncmâiturisit şi neiertat iar Isus era interesai să tralcze nu doar simptomeie paraliziei ci în primul rând păcatul în sine. cum ar fi iertarea celor care i-au rănit. Este un principiu pe care nu trebuie sâ-1 pierdem niciodală din vedere atunci când slujim pentru eliberare. Veţi constata câ unii dintre cei care vin să ceară ajutor nu-L cunosc cu adevărat pc Isus. Dacă nu există aceste temelii. ţxmtru a-i conduce pc oameni la Cristos. Levitic 26 (versetele 14-17) nc arată clar câ dezordinea este una dintre consecinţele iupcrii legământului cu Dumnezeu şi că ea poate conduce la boală. Urmarea poate li că cel consiliat va fi deziluzionat şi va respinge orice slujire ulloi ioarâ iar cei care. Esle greu sâ Ic rogi pentru eliberarea celor care rămân împietriţi în inimile lor şi nu vor să ierte. în esenţă. domnia lui Isus. Să luăm. etc. sute de oameni au devenit creştini la EIlcl Ministries. să există alte probleme pe care Dumnezeu vrea să le trateze. dar ei trebuie ajutaţi să înţeleagă nevoia de a-şi aduce vieţile sub domnia lui Isus şi dc a intra într-o relaţie corectă cu Dumnezeu. Veţi afla că deseori apariţia bolii a fost cauzată dc anumite circumstanţe din viaţa persoanei şi că uneori poate fi necesar sâ descurcaţi o adevărată încălecată dc evenimente din viaţa acelei persoane. un proces de descoperire a legăturilor pe care vrăjmaşul le-a stabilit în viaţa persoanei şi apoi de tratare a acelor legături. Isus era şi mai preocupat de starea lui spirituală. Când discutaţi cu persoana. Cu cât o persoană se dechide mai mult către Dumnezeu. Starea spirituala a persoanei trebuie evaluată din perspectiva învăţăturilor fundamentale care au fost prezentate în capitolul 2. el sc va agăţa de drepturile pe care Ic arc iar lupta care va urma poate fi îndelungată şi îndârjita. fiind necesar deci să-i conduceţi la El Înainte de a vă ruga pentru ei. El a ştiut câ Tatăl Său dorea ca în primul rând să fie tratată problema păcatului din viaţa acelui om. Mulie dintre ele vor fi descrise pc larg in cuprinsul acestui capitol. Omul acela dorea un lucni clar: sâ fie vindecai de paralizia de care suferea. Procesul dc eliberare este mult uşurat atunci când persoana înţelege şi acceptă termeni fundamentali cum ar fi acceptarea.

Din ziua aceea. Ioan 2:55). Ele sunt un doar un ghid pentm ceea ce trebuie urmărit atunci când vă rugaţi pentru eliberare. vom „simţi" imediat prezenţa demonilor iar alteori Dumnezeu va activa în noi acel minunat dar al credinţei prin care totul devine posibil. toţi cei care sunt umpluţi cu Duhul Sfânt pot sluji prin darurile Duhului. Când Şi-a trimis ucenicii să predice Evanghelia. înainte de a Se înălţa la cer El a promis că va trimite Duhul Sfânt. evangheliile ne arată clar că atunci când se ruga pentm oameni Isus ştia ce se întâmpla in vieple lor. unii oameni vor fi chiar şi aşa 218 vindecaţi dar aceştia sunt. îh asemenea situaţii. Desigur. Deşi aşteptăm un cuvânt din partea Domnului. au îndepărtat din vieţile lor toate obstacolele care stăteau în calea lucrării Duhului şi sunt gata să primească vindecarea. Prin Duhul Sfânt. numai cei care. Uneori vom primi un cuvânt de cunoştinţă. a fost o slujire în puterea miraculoasă a darurilor Duhului Sfânt. in Tine îmi găsesc desfătarea" (Luca 3:22). iar la Rusalii această promisiune s-a împlinit. Cei care se roagă pentm vindecare şi eliberare trebuie să-şi modeleze slujirea după slujirea lui Isus. ceea ce trebuie să însemne că ci au primit şi abilitatea de a discerne care erau problemele celor pentm care se rugau. Isus a fost umplut cu Duhul Sfânt şi mulţimile au auzit un glas din ceruri spunând „Tu eşti Fiul Meu prea iubit. Dar trebuie să ne aşteptăm ca Domnul să ne vorbească întotdeauna cu privire la cei care vin la El pentm a primi vindecare. Poate fi nevoie de rugăciune de mijlocire (sau post) pentm a 219 b) . rugăciunea pentm vindecare va fi. există întotdeauna unul sau mai multe motive pentm care răspunsul întârzie: a) Voinţa persoanei este atât de slabă încât ea nu doreşte sau nu ştie cum să-şi pună viaţa în ordine cu voinţa şi adevărurile lui Dumnezeu. Nu iaccli greşeala de a incepe slujirea de eliberare înainte dc a submina drepturile demonilor prmtr-o completă curăţire spirituală a „casei". vor fi şi ocazii în care sc pare că nu avem nici un răspuns la situapa dată. Dacă nu slujeşti prin darurile Duhului Sfânt. întărituri prin care exercita putere şi control. Am ajuns să înţeleg că.Vindecarea prin eliberare • Slujirea practica - Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare asupra lor. prin darul deosebirii duhurilor. Pentm ca slujirea de vindecare să fie eficientă. în general. Alteori. Restaurarea deplinei folosiri a darurilor Duhului în Trupul lui Cristos este un pas vital spre restaurarea slujirii pentm vindecare şi eliberare. învăţăturile care spun că darurile Duhului nu mai sunt actuale nu fac decât să închidă uşa binecuvântării pe care Dumnezeu vrea să o reverse peste copiii Săi. Deşi pare un ideal imposibil de atins. şi-au pregătit inimile pentm slujire. Oamenii trebuie ajutaţi să înţeleagă aceste lucruri şi să treacă la subminarea lucrării duşmanului în vieţile lor. întotdeauna trebuie să ne aşteptăm ca Domnul să ne descopere care sunt problemele celor ce vin la noi pentm a fi ajutaţi. uneori din primii ani ai copilăriei. El le-adat putere şi autoritate. Experienţa ne-a arătat că doar o mică parte din cei care au avut nevoie de vindecare au venit la noi pe deplin pregătiţi pentm a primi vindecarea Am văzut că deseori vrăjmaşul avea deja întărituri. El Ic cunoştea atât simptomele cât şi ceea ce gândeau şi ceea ce era în inimile lor (Luca 5:22. zilnic. prin harul lui Dumnezeu. este esenţial să fii botezat cu Duhul Sfânt. chiar şi în vierile celor mai dedicări credincioşi. Dumnezeu a dat creştinilor daruri care să-i facă eficienti în lucrarea Evangheliei. Din clipa aceea Isus Şi-a început lucrarea Sa care. el pare a nu mai veni. aşa cum a făcut şi Isus. să vindece şi să elibereze (Luca 9). Observaţi orice simptome ale unei posibile denionizări în capitolul 3 au fost descrise unele dintre simptomele observabile ale demonizării. sever limitată la mtina expresiei religioase. Desigur. în 1 Corinteni 12 Pavel ne face o scurtă prezentare a darurilor Duhului Sfânt. 4. După ce a fost botezat de Ioan Botezătorul în Iordan.

Vindecarea prin eliberare . Investigaţi credinţele false si implicarea în ocultism Satan se află în spatele tuturor falselor forme dc închinare. Complexitatea situaţiei poate impune prezenţa unor consilieri care au o experienţă specifică situaţiei date (de exemplu. devin vulnerabili la puterile demonice care sc află în spatele acestora Scriptura conţine numeroase avertismente împotriva practicilor de închinare ocultă (vezi Dcuteronom 18:9-14). De aceea unele slujiri pot fi. un obiect. condamnând şi practicile religioase care. suni un Dumnezeu gelos" (Exod 20:3-5).câci Eu. voluntar sau involuntar. indiferent dacă ele sunt religii false cunoscute sau practici oculte 220 Oridccâte on punem propria noastră persoană. î-ţi scoţi pantofii din picioare la intrarea în acel locaş dc cult. o altă persoană. Slujind atâtor oameni. în semn dc respect faţă de închinătorii acelui templu păgân. credinţă sau practică eretică. am văzut că deseori germenii unei probleme se află în implicarea într-o formă sau alta de ocultism. Principiul pe care Dumnezeu îl stabileşte 221 . Este foarte important să perseverezi şi să nu renunţi. prin falsele credinţe şi falsa închinare. Implicarea se poate face. Satan va profita şi el de aceste păcate şi va locui în mijlocul „laudelor'' (închinării) celor cc îi dau prioritate în vieţile lor.de exemplu) în care Dumnezeu vrea să intrevină înainte de a da vindecarea fizica. deşi par a fi o închinare la Viul Dumnezeu. Uneori lupta este deosebit dc grea pentru că Satan nu vrea să vadă că o întreagă biserică se deschide pentru lucrarea dc vindecare şi eliberare. Demonii se vor ataşa falselor forme de închinare (cum sunt jurămintele. Satan se opune lucrării de eliberare pentru că ca este. Slujirea pentru eliberare este adesea o luptă crâncenă împotriva lucrărilor vrăjmaşului. o lucrare prin care se expun planurile lui. strategic. o religie. Din mijlocul rugului aprins (Exod 3:5). mai importante decât altele. Dumnezeu i-a spus lui Moise fcoale-li [ncâlfâmintcle din picioare.. prin vizitarea unui templu păgân în timpul unei vacanţe. Cei care slujesc pot fi atât de obosiţi încât nu mai au receptivitatea spirituală necesară pentru a discerne ceea ce vrea să spună Dumnezeu. 5. cineva care are o bogată expenenUi în slujirea celor ce au fost implicaţi în religii false sau ocultism). o societate secretă (cum este masoneria liberă) sau orice altceva înaintea închinării la Adevăratul şi Viul Dumnezeu. câci locul pe care calci este un pâmânl sfânt". etc) şi vor căuta să invadeze şi să ocupe persoana care. Cunoaşterea aceslor întăritori este dc 0 importanţă strategică în slujirea pentru vindecare şi eliberare. Domnul Dumnezeul tău. un set de credinţe false. statuetele. ritualurile. se autoexpunc prin practicarea acestor păcate. în mod indirect noi îl înălţăm pe Satan. idolii. atât în vieţile indivizilor cât şi în ale bisericilor. Credinţele false şi ocultismul sunt două importante zone de investigare deoarece cei implicaţi în astfel de activităţi se deschid vrăjmaşului şi. atunci când. dc exemplu. d) e) secrete. ccrându-l lui Dumnezeu să ne descopere întâriturilc pe care duşmanul le-a câştigat în viaţa acesteia. El se bucura atunci când creştinii acceptă credinţele eretice şi resping adevărurile fundamentale ale Evanghelici. atât în viaţa persoanei cât şi pe linia sa generaţionalâ. în esenţă. Atunci când în inima persoanei domneşte egoismul. în timpul slujirii trebuie să-L ascultăm pe Domnul dar trebuie sâ ascultăm şi persoana căreia îi slujim. acea persoană practică autoidolatria Cuvântul lui Dumnezeu spune clar: „Sâ nu ai alţi dumnezei afara de Mine .Slujirea practica Pregfiiiiva unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare distruge strategia vrăjmaşului şi a declanşa ungerea Duhului Sfânt c) în viaţa persoanei pol exista zone (neiertarea. sunt ipocrite datorită păcatului care este ascuns în inimile închinătorilor (Isaia 1:10-20). La fel cum Dumnezeu a promis că va locui în mijlocul laudelor poporului Său (psalmul 22:3).

Desigur. Dar obiectele oculte pot fi ţinute şi în casă. uneori. Uneori. în totală necunoştinţâ de puterea demonică disipată prin acele obiecte atât în casele lor cât şi. Invariabil. Abia când a văzut mânia şi violenţa demonilor din el şi-a dat scama dc ce lucrarea sa era atât dc obstracţionaiâ. Câteva întrebări bine direcţionale îţi pot descoperi lucruri 222 uimitoare despre rudele. ele erau legate fie de o utilizare ocultă (a bijuteriei în sine) fie de o implicare în ocultism a persoanei dc la care ele proveneau. Deseori Domnul ne-a atras atenţia asupra bijuteriilor purtate de oameni. Am văzut nenumăraţi oameni eliberaţi de demonii care au intrat în ei în acest fel şi care i-au blestemat cu tot felul de legături demonice şi boli. generic.. decedate sau încă în viaţă. am întâmpinat o extraordinară rezistenţă demonică atunci când am încercat să îndepărtăm acele bijuterii. „duhuri înşelătoare" iar Pavel ne avertizează că oamenii vor fi înşelaţi de ele: „Dar Duhul spune lămurit că în timpurile din urmă duhuri unit se vor şi îndepărta unor de credinţă. slujirea lui era eficientă. sfinţenia este un atribut care aparţine numai Adevăratului Dumnezeu şi -nici unuia dintre falşii dumnezei care i-au înşelat pe oamenii de pretutindeni să se închine lor şi prin ci Iui Satan. Puterea demonică din spatele acestor credinţe este deosebit dc subtilă şi uneori este nevoie de un fin discernământ pentru aţi da seama despre ce este vorba. în membrii familiilor lor. îşi declină identitatea. Atunci când oamenii îşi scot încălţămintea din picioare într-uri loc de închinare. care prin căderea omului şi domnia temporar a lui Satan a ajuns sâ tic necurat devine. Dar trebuie să fim atenţi ca nu cumva oamenii să fie împovăraţi cu sarcini (aşa cum făceau fariseii) pe care Dumnezeu nu ne cere să le purtăm! Practica ne-a arătat că în spatele fiecărei credinţe eretice se află o întăritură demonică şi că cei care cred aceste erezii sunt în pericol de a primi un duh de înşelare care va afecta şi celelalte zone ale vieţii lor creştine. lupta pentru eliberarea lor este deseori dramatică. dându-şi demonilor" mintea (1 unor înşelătoare învăţături ale Timotei Aceste duhuri pol lega mintea şi capacitatea de înţelegere a victimei astfel încât ea să nu poată înţelege lucrarea Duhului Sfânt. curs liber demonizării celor care o practică. datorită puterii dc blestem ataşate acelor obiecte. prin prezenţa lu Dumnezeu. în slujire m-am confruntat cu duhuri care ţineau oamenii în robie confesională. oamenii devin vulnerabili la controlul prin duhurile de religiozitate. fiecărei religii sau credinţe eretice pseudo-creşline îi sunt ataşate duhuri religioase specifice. Uneori oamenii nu-şi dau seama de aceste lucruri. Este bine ca înainte dc a sluji unei persoane să verificaţi dacă nu cumva ea a fost implicata în vreuna dintre aceste forme de ocultism. ei fac un gest prin care recunosc că pământul pe care stau a fost „sfinţit" de prezenţa „dumnezeului" căruia i sînchină in acel ioc. această descălţare rituală este un act prin care se recunoaşte sistemul dc credinţe care stă în spatele ei şi care dă. dar atunci când o fac şi vin să ceară ajutor. Acum câţiva ani am slujit unui păstor care înainte de a deveni creştin a fost un sikh. în podurile caselor masonilor deseori poţi găsi obiecte de cult ale rudelor decedate . Atunci când denominaţia devine mai importantă decât dragostea şi supunerea faţă de Isus. el ştia că exista ceva ce-i frâna lucrarea. astfel. sfânt. duhuri ataşate diferitelor denominaţii şi care. în multe privinţe. Deci. de obicei fără ca persoanele care le deţin să ştie despre ce este vorba. . care au fost sau încă sunt implicate în practici oculte! Similar. Puterea carc-l controla nu a putut fi scoasă din el decât după ce s-a lepădat de duhurile de înşelare care se aflau în spatele fostei sale religii. în cadrai fiecărei denominaţii trebuie să fie ordine şi disciplină. dumnezeul căzut al acestui veac. provocate.I •'tndecarea prin eliberări. La sfârşitul acestui volum sc va da o scurtă listă a principalelor practici oculte şi a sistemelor de religii necreştine. Deşi. Scriptura Ic numeşte. Desigur.Slu/iiva practicii Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare aici este că pământul. Implicarea în oricare dintre aceste activităţi este o sursă de control demonic.

în care cei ce mărturisesc aceste secrete. Oamenii se simt stânjeniţi săidiscute acest subiect şi se tem dc bârfele ce ar putea urma unor astfel dc discuţii. La fel cum trupul poate fi afectat de boli.Vindecarea prin eliberare . deseori a trebuit să explicăm în detaliu cum Satan poate folosi păcatul sexual pentru a-şi controla demonic victimele.. Mândria şi frica pot ţine oamenii departe de eliberare şi vindecare. Şi chiar în calul transmiterii genetice a bolii trebuie să ne întrebăm care a fost cauza primară a declanşării bolii ce a fost transmisa generaţional. să fie una de încredere. au adus în biserici standardele dc viaţă lumeşti. dragoste şi respect. Urmarea este că generaţia creştină în care trăim sc confruntă cu cea mai mare incidenţă a păcatului sexual pe care Biserica l-a experimentat de la Rusalii încoace. la moartea bunicilor denumii care au drepturi asupra familiei vor trece asupra oricui voii putea pentru a-şi menţine prezenţa în acea familie. este foarte scurtă. Am constatat că uneori este utilă schiţarea! unui arbore generaţional al precedentelor două sau trei generaţii. atât de mult timp ascunse.. Pentru unii oameni implicarea emoţională într-o relaţie 225 .oricine face râul.Slujirea practica Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare 6. se tem că dezvăluirea unor secrete din această zonă a vieţii lor ar putea conduce la pierderea poziţiei şi a reputaţiei pe care o au. cauzându-le boala de care aceasta a suferit. 224 Iar dacă ei mai sunt şi implicaţi în slujirea creştină sau în conducerea unor biserici. astfel îr cât o generaţie poate fi demonizată ca urmare a păcatelor generaţilor anterioare. Dar îţi trebuie un curaj extraordinar pentm a mărturisi un păcat comis după convertire. urăşte lumina. Legăturile sufleteşti stabilite în urma sexului greşit pot apare şi între parteneri care nu au avut niciodată un raport sexual. Satan se bucură să vadă aceste lucruri deoarece cel mai puternic dintre mijloacele sale de control demonic asupra oamenilor (legăturile sufleteşti nedumnezeieşti) rămâne un subiect interzis. sâ* investigam cu atenţie dacă problemele nu sunt cauzate de un păcatigeneraţional.. Exploraţi trecutul sexual Viaţa sexuală este considerată. Am văzut uneori cum o boală indusă demonic ii sărit peste o generaţie. Cei care slujesc nu trebuie sâ se jeneze să ceară toate informaţiile dc care au nevoie cu privire la aspectele păcatului sexual şi nici nu trebuie să-i acuze sau să-i condamne pe cei care mărturisesc aceste păcate. în general oamenii sunt mai deschişi în a-şi mărturisi păcatele sexuale dacă acestea au fost comise înainte ca ei să devină creştini. Din nefericire însă mulţi creştini. în care să se indice persoanele care au murit şi când şi de ce au miait ele. în loc să ducă modul creştin de viaţă în lume. 7. Spre exemplu. şi in special pe cei care par a avea probleme de multa vreme.. Adesea distanţa în timp între moartea unei persoane şi începutul simptomelor aceleiaşi boli (sau a uneia similare) la an alt membru al familiei. Trebuie xă cercetăm nu doar cauza bolilor fizice ci şi pe cea a comportamantului. Pentru ca oamenii sâ înţeleagă ce sc întâmplă. Verificaţi liniile generaţionale în capitolele 3 şi 4 s-a explicat în detaliu de ce :yi cum puterile demonice pol coborî pe linie generafională. păcat pc care creştinii îl acuză ca aparţinând lumii necredincioase. Satan se poate folosi de legăturile sufleteşti stabilite între oameni prin păcat sexual pentru a-şi ţine victimele în robie toată viaţa lor sau până când legătura este ruptă prin mărturisire. acest mod de transfer nu este o regulă. de obicei. de această boală? ". ca fiind un subiect ce nu trebuie discutat. pocăinţă şi eliberarea dc puterile demonice care au profitat de acel păcat pentru a intra în ele. Medic ina recunoaşte că în multe cazuri boala pare a se transmite de la o generaţie la alta Deşi în unele boli transmiterea maladiei se face pdicale genetică.ca să nu i se vadă faptele aşa cum sunt" (loan 3:20). Am văzut mulp oameii eliberaţi (şi vindecap) dc demonii care s-au transferat la moar ea unei rude. Isus ştia ce spune atunci când i-a răspuns lui Nicodim „. Este esential ca atmosfera. comportarea unei persoane poate fi şi ea influenţată demonic datorită păcatelor strămoşilor. Una dintre întrebările pe care medicii le pun pacienţilor atunci când investighează istoricul bolii este: „A suferit vreunul dintre părinţii sau bunicii D\>s. Este foarte important ca atunci când consiliem oameişii.

raportul sexual poate avea loc. Aceşti demoni determină izolarea victimei dc cei apropiaţi (care o iubesc) împiedicând împlinirea scopurilor lui Dumnezeu cu acea persoană. am tratat numai cu aceia pe care victima şi-i amintea (dc obicei. legăturile sutleteşti care s-au stabilit. odată ce s-a rostit jurământul marital. i-am cerut să încerce să-şi amintească ceva specific despre persoana în cauză astfel încât atunci când ne vom ruga cu acea listă în faţă să putem fi cât mai specifici asupra fiecărei relaţii. 8. Dintotdeauna Biserica a recunoscut câ atunci când (indiferent din ce motive) raportul sexual dintre parteneri devine imposibil. demonii se vor agăţa legalist de orice drept pe care-l deţin acolo. astfel. Insă atunci când raportul sexual se produce. frică de respingere şi autorespingere. cerându-1 lui Dumnezeu să rupă.Vindecarea prin eliberare . scriptura!. a avut loc. Când oamenii au curajul sâ aducă la lumină aceste lucruri ascunse.Slujirea practică Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare „Mânunsiţi-vci deci unii altora păcatele şi rugaţi-vâ unii pentru ilicită poate li un punct de intrare a demonilor. Astfel. într-o necurată troică dc control demonic. prefer ca înainte de a încerca sâ scot demonii dintr-o persoană respinsă şi rănită emoţional să petrec câteva ore pentru a-i aduce o adâncă vindecare 227 . Deseori aceşti trei demoni lucrează împreună în persoana respinsă. Cei mai des întâlniţi demoni în această zonă de slujire sunt cei care răspund la numele de respingere. Cu toate că ei nu au dorit raportul sexual. Când Dumnezeu face acest lucru. în cazul în care în păcatul sexual au fost implicaţi mai mulţi parteneri. înlătura toate consecinţele lor. Reciproc. indiferent dacă raportul sexual a avut loc (cazul violului) sau nu. Satan are dreptul de a lega cele două persoane printr-o „căsătorie fizică". desăvârşeşte căsătoria. Experienţa ne-a arătat câtă dreptate avea lacov să spună 216 alţii ca să fiţi vindecaţi" (lacov 5:16). Ceea ce. agresorul i-a legat prin traumă şi prin frică. Vindecarea nu va veni atâta vreme cât durerea rămâne nevindecată şi cei care au produs respingerea nu sunt iertaţi. atunci când două persoane necăsătorite au un raport sexual este ca şi cum ele ar fi căsătorite deoarece actul sexual care. Dacă nu şi-a putut aminti numele lor. Se parc că pe porţile deschise de aceşti demoni ai respingerii pot intra tot felul dc duhuri dc neputinţă şi de boală. In încercarea de a rămâne în viaţa victimei. Rănile emoţionale produse în trecut prin respingere sunt importante puncte dc intrare a vrăjmaşului. trebuie totuşi subliniat că tratarea rădăcinilor emoţionale ale respingerii şi luarea unor decizii corecte cu privire la relaţionarea cu ceilalţi oameni vor îndepărta multe din drepturile deţinute de aceşti demoni specifici. a fost legat in locurile cereşti nu poate fi dezlegat decât prin mărturisire şi pocăinţă. Această legătură. poate acţiona ca o conductă demonică prin care Satan lucrează asupra oamenilor. vindecarea şi eliberarea din robie au extraordinare rezultate! Satan adoră să ţină oamenii înlănţuiţi în păcatele din trecut. uneori am cerut victimei să facă o listă cu prenumele tuturor celor pe care şi-i poale aminti. Căutaţi semnele respingerii Recomand călduros tuturor celor care doresc să-i ajute pe cei răniţi emoţional citirea cărţii lui Steve Hcpden Ce este respingerea (Sovercign World). căsătoria poate fi anulată (dacă partenerii doresc acest lucru) iar „soţul şi soţia" pot fi dezlegaţi dc jurământul pe care l-au făcut. prin lucrarea crucii. Dumnezeu poate. Isus a venit pentru a-i elibera pe cei încătuşaţi! Puternice lanţuri demonice îi ţin legaţi şi pc cei care au fost abuzaţi sexual. actul acela este perceput de Satan ca fund o adevărată „căsătorie". Această carte ne ajută să înţelegem cum este posibil ca puterile demonice să controleze atât de puternic vieţile celor care au fost respinşi. în cadrul unei relaţii dumnezeieşti. Acest lucru l-a lâcut şi Isus atunci când l-a confruntat pe paralizam! din Luca 5 cu propriu! păcal. Deşi nu trebuie acordată o importanţă exagerală legăturilor pe care aceşti demoni ic pot genera. Personal. înainte de a se ruga pentru vindecarea bolii de care acesta suferea. Când partenerii au fost prea numeroşi pentru a putea fi reţinuţi. pentru tot restul vieţii lor. cei mai semnificativi) iar apoi ne-am rugat pentru toţi ceilalţi ca grup.

efectul produs asupra persoanei poale fi atât de puternic încât aceasta suferă o adevărată „rupere" interioară a duhului şi a sufletului. adesea apărând pericolul demonizarii prin frica asociată acelei experienţe traumatice. părinpi nu trebuie să lase ca dorinţele lor sâ controleze vieţile acestora. pe care Dumnezeu doreşte să-1 vindece. Dacă e nevoie. ei îi pot sfătui şi ajuta. posibil ca anumite păcate (în care victima a fost implicată) să trebuiască mărturisite. de asemenea. Uneori mamele şi soacrele înceracă sâ controleze şi sâ domine întreaga familie. produse poale cu mulţi ani în urmă Tmpul.Slujirea practica f'jvyjilirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare interioară. Efectele psihologice ale acestor şocuri sunt bine cunoscute şi împotriva lor au fost elaborate metode de îngrijire medicală care. Satan se poate folosi şi de oamenii care domină şi controlează pentru a-i ţine pe alţii în robia unor legături sufleteşti nedumnezeieşti ce au fost stabilite prin alte mijloace decât cele sexuale.Vindecarea prin eliberare . Deseori îi întreb pe cei cărora le slujesc dacă nu cumva simt o frică de tot ce înseamnă nou. Mi-a strigat „Nu pot face aşa ceva!M-ar omorî!". foarte probabil că ei sunt manipulaţi demonic. evident. renunţat la ele şi iertate. Frica o determinase sânu tacă multe dintre lucrurile pe care dorea să le facă. Dacă acea teamă există este foarte probabil că ea este generată dc o dominare nedumnezeiesc exercitată de către o altă persoană iar dacă oamenilor le este frică să ia decizii normale în ceea ce-i priveşte fără a cere pennisiunea cuiva. Aceste duhuri erau uneori atât de puternice încât împiedicau victima să ducă o viaţă normală O femeie care a suferit un accident de motocicletă (în care a murit o persoana apropiată) a trăit patruzeci de ani de frică înainte dc a fi eliberată de duhul care a intrat în ea în momentul dezastrului. dar atuuci când copiii cresc este nevoie ca relaţiile dintre ei şi părinţi sâ devină mature. acţiune ce va înlătura riscul unei şi mai profunde răniri printr-o prematură şi nereuşită încercare de a scoate direct demonii. frică ce-i detennină sâ-şi ceară permisiunea de a face unele lucruri pentru care. demonii care au intrat cu ocazia accidentului nu vor fi dislocaţi cu uşurinţă. Demonii se vor putea folosi de aceste relaţii ca de o punte de transfer. uneori. dar că asta nu înseamnă că trebuie să-i ceară permisiunea de a face orice lucra. Oricare dintre ele poate fi relevant. în Isaia 61:1 găsim profeţia despic una dintre lucrările dc vindecare pe care Isus avea să le facă : alinarea celor „ cu inima zdrobita". rămâne afectat de consecinţele accidentului. Uneori nu am putut conduce persoana demonizată prin trauma spre eliberare până când ea nu i-a iertat pe cei care au cauzat. 9. dar asta nu înseamnă că trebuie să-şi oblige „copiii" să facă tot ceea ce doresc ei! 10. Practica ne-a arătat că mulţi oameni nu pot fi pe deplin . chiar dacă trauma s-a produs cu mulţi ani în urmă. 228 Mai puţin cunoscut însă este faptul că persoana care a suferit accidentul rămâne vulnerabilă şi spiritual. accidentul iar alteori până când nu am rupt legaturile sufleteşti stabilite între cei implicaţi în traumă. Gând accidentul sau trauma au fost deosebit de grave. nu trebuie să ceri aprobarea cuiva. se întind pc termen lung. Eliberarea a făcut ca viaţa ei de zi cu zi sâ devină mult mai activă. în aceste cazuri. Investigaţi legăturile sufleteşti nedumnezeieşti Pe lângă legăturile sufleteşti stabilite prin sex. Atunci când avem de-a face cu consecinţele unui accident sau traume nu putem ignora nici unul dintre principiile fundamentale ale slujirii de eliberare. Trebuie ca părinpi să aibă o autoritate dumnezeiască în familie. îmi amintesc că odată am cerut unei femei să meargă acasă şi să-i spună mamei ei că o iubeşte. Este. Uneori nu este nevoie de eliberare ci de rugăciune pentru pansarea (vindecarea) inimii. Informaţi-vă asupra accidentelor şi traumenlor Accidentele şi traumele neaşteptate pun întreg organismul uman într-o stare de şoc. Deşi trebuie să-şi sprijine şi să-şi iubească copiii. uneori zece sau douăzeci de ani după producerea acestuia. Am eliberai nenumăraţi oameni dc duhurile de frică asociate accidentelor de maşiuâ. Consecinţa este câ persoana poate suferi la nesfârşit din cauza unor răni nevindecate.

Ordinea în care ele sc produc nu este. Unii găsesc că este dificil să fii flexibil în slujirea personală. Demonii ştiu dacă voinţa persoanei cooperează sau nu cu Dumnezeu şi cu cei care slujesc. Trebuie căutată soluţia optimă Luciul cel mai important este să ascultăm ce arc de spus Dumnezeu cu privire la persoana căreia îi slujim. El L-a ascultat pe Tatăl şi a făcut numai ceea ce El I-a spus să facă (Ioan 8:28). să-şi exerseze voinţa renunţând la păcatul sexual şi abia apoi sâ caute eliberarea. de obicei. Demonii vor şti că omul acela vrea să-L unneze pc Dumnezeu şi atunci când li se va ponmci sâ plece. consilierii au luat notiţe privind zonele în care prezenţa demonilor este probabilă. Nu este neobişnuit sâ descoperi că într-o persoană cu multe probleme pulcrca demonică este ataşată multora (uneori tuturor) dintre nevoile personale descrise mai sus. Pe cât posibil trebuie ca şi noi sâ urmăm modelul dc slujire al lui Isus. Este foarte important să nu uităm câ de multe ori vindecarea este un proces şi că întărilurile vrăjmaşului sunt erodate şi dărâmate pas cu pas prin rugăciune şi eliberare. Este o mare binecuvântare sâ vezi cum cei care au trecut prin astfel de situaiii sunt vindecaţi şi eliberaţi în acelaşi timp. Isus a tratat eu păcatul din viaţa lui.Slujirea practica eliberaţi de demonii care au venit prin traume decât atunci când Domnul aduce vindecare interioară în inimile lor. Nu există reguli ci doar linii călăuzitoare. 230 Cum să ne rugăm La începutul acestei cărţi s-a explicat cum pot demonii influenţa şi intra înlr-o persoană. Să ne concentrăm acum atenţia asupra procesului dc eliberare propriu zis. Un bărbat care vrea să fie eliberat de un duh de poftă pentru a renunţa la păcatul sexual. ei vor trebui să se adreseze acestor zone. nu va fi eliberat de acel duh. •. Am (acut o regulă generală din a-i înlreba pe cei pentru care mă rog dacă nu au suferit vreodată şocuri sau traume deosebite. este esenţial ca persoana consiliată să participe activ la ceea ce se întâmplă. vor pleca. Este esenţial să fim sensibili la ceea cc face Dumnezeu în acea persoană şi să lăsăm ca Duhul Sfânt să-i slujească direct. Fiecare om are o voinţă şi dacă ea nu este activ implicată. 231 . semnificativă. Uneori a trebuii sâ discut cu persoana despre diversele zone din viaţa ci care aveau nevoie de vindecare şi abia apoi să-i slujesc (după cc am epuizat faza interviului) în fiecare dintre aceste zone. Deşi cel care slujeşte va vorbi demonilor şi le va porunci să plece. Mai întâi el trebuie să-L pună pc Dumnezeu pc primul loc în viaţa sa. Ea nu trebuie să aştepte pasiv ca altcineva să facă toată această lucrare. eliberarea poate fi incompletă şi dc scurtă durată. Am ajuns la concluzia că Satan a încercat sâ ţină Biserica in necunoştinţâ de acest aspect al slujirii de eliberare. Recapitulare Toate aceste aspecte ale slujirii sunt dc maximă importanţa pentru pregătirea eliberării. Acum. în timpul interviului. Efectele acesui gen de rugăciune pol fi dramatice. dar dacă privim în Evanghelii vom vedea că Isus a tratat fiecare persoană într-un mod diferit. Ultimul capitol a descris importanţa pregătirii slujirii pentru eliberare. Biruinţa a fost obţinută abia după aceea. Alteori a trebuit să slujesc în anumite zone înainte de a trece la investigarea altora. înainte de a vindeca bărbatul paralizai coborât la El prin acoperiş.) inclecarea ţu-in eliberare . pe măsură cc simptomele pc termen lung sunt anihilate şi oamenii îşi pot împlini destinul la care Dumnezeu i-a chemat.

• ca Mântuitor a! meu. mi-au dintre consecinţele consecinţele mamei activitate declaraţiile efectele mele copil sângelui activităţi care Isus pentru a Mă de pe important cunoştinţă). La mijlocul acestei rugăciuni trebuie lăsat un interval în care persoana sâ rostească cu voce tare numele celor pc 233 . Trebuie repnut însă că aceste rugăciuni nu sunt o liturghie de vindecare ce poate asigura eliberarea automată a cuiva! Dumnezeu se uită Ia inima omului şi dacă persoana rosteşte o rugăciune care nu vine din inimă eliberarea este pupn probabilă Există multe forme de a te ruga şi trebuie ca cei care slujesc să înfeleagă care sunt principiile fundamentale ale eliberării. au fost aduse la lumină Deşi rugăciunea se poate face şi în gând. Domn al reacţiilor mele. chiar şi pentru creştinii ce par a fi maturi spiritual. Desigur. în Numele lui Isus mă rup de consecinţele păcatelor chem acum puterea păcatelor oricăror ocultă care oricărora de. în Ioc să fie sub domnia lui Isus. Rugăciune: Doamne Isuse. al familiei mele. • care pe crucea de la Calvar S-a făcut blestem pentru mine şi care a murit ca eu să Iertarea celor care ne-au făcut rău Iertarea este un pas esenţial spre eliberare. să specificau ereditare care Invitarea lui Isus ca Domn al fiecărei zone din viaţa persoanei Recomand ca această rugăciune să se facă pentru toţi cei care doresc să fie eliberap. trăind în aşa fel încât să nu mai dea demonilor drepturi printr-un comportament păcătos şi dorind cu adevărat să fie eliberată de top demonii din ea Am constatat că după ce pregătirea slujirii s-a încheiat şi persoana este gala să fie slujită. al muncii mele. Rugăciune: îmi iert necondiţionat toţi lor. simţămintelor şi melc. trupului şi Domn al voinţei şi meu. Amin. al bunurilor mele şi al tuturor relaţiilor mele. rugăciunile de mai jos pot fi şi un ghid util în construirea altor rugăciuni specifice diferitelor situapi întâlnite. construind apoi rugăciuni corespunzătoare situapci în care sc află fiecare persoană în parte.Vindecarea prin eliberare . al deciziilor Domn al al comportamentului duhului meu şi al relaţionalii mele cu 'Tine. sunt fie sub propriul lor control fie sub control demonic. In strămoşii pentru calitate lui de toate al lucrurile care lui mă Dumnezeu elibera liber sau de de a şi de orice şi le-au făcut şi care mi-au afectai viaţa. îţi mulţumesc că ai murit pe cruce pentru mine şi te primesc Trebuie ca persoana să-şi exercite voinţa alegând să-L facă pc Isus Domn al fiecărei zone din viaţa sa. Experienp» ne-a arătat că mulţi oameni nu sunt încă eliberap pentru că anumite zone din vieple lor.Slujirea practică Cum să nc rugăm Tine. este nevoie ca cei care slujesc să sc roage pentru lucrurile care. al casei mele. Domn al emoţiilor. de bolile strămoşilor linia de mei gene raţionale. Te chem acum sa fii Domn al fiecărei zone din viaţa mea: Domn al minţii şi al gândurilor mele. pot fi liber. Consilierii de la Eilel Ministries au fost învăţap să folosească rugăciuni asemănătoare celor ce vor fi prezentate mai jos. iţi mulţumesc că Ţi-ai vărsat sângele pentru ca tu să pot fi liber. nu putem primi iertarea propriilor păcate (Matei 6:15). în timpul consilierii. am constatat că rugăciunea cu voce tare este mai eficientă Ea întăreşte hotărârea consilierilor dc a învinge puterile demonice în Numele lui Isus şi le aminteşte anumite lucruri importante în slujire. Mă rog în Numele lui Isus. Domn al timpului meu. Amin. oculte aveţi păcatele declar tatălui (în acest moment esle afectat viaţa. Atâta vreme cât nu vrem să-i iertăm pe ceilalţi. mărturisesc că am păcătuit şi că am nevoie de 232 blestemele mi-au afectat in vreun fel viaţa. Ruperea legăturilor cu generaţiile anterioare Acest gen de rugăciune nu alunga duhurile care au venit pc linie gcmcraţionalâ dar au efectul dc a smulge rădăcinile acestor duhuri venite generaţional.

mă pocăiesc de el şi renunţ la el. "Iertarea" lui Dumnezeu Ghilimelele de mai sus vor să ne spună că. păstrat în de pocăinţă că de gândurile negative că împotriva rănit. resentimentul. Amin. Ta de a mă elibera. am fost Implicat. Uneori ei se consideră răspunzători dc unele lucruri.Vii ut cm rea jirin eliberare . Ştiu că Tu urăşti ceea ce a făcut Satan în viaţa mea. resentiment şi amărăciune împotriva Mărturisirea oricărui păcat personal care ar fi putut da drept de intrare demonilor a) Păcatul ocultismului Rugăciune Tată. In Numele lui Isus. mărturisesc că Te-am învinovăţit de nişte lucruri de care Tu nu eşti vinovat Recunosc că acest lucru este un păcat şi te rog să mă ierfi. persoane: mărturisesc inima mea numele datorită faptului fiecărei persoane). Numele lui Isus. amărăciunea pc care le-au avut împotriva acelor persoane. de care ştiu că Tu m-ai iertat de mult. Te rog să mă ierţi şi să mă cureţi. încercând să oprească procesul iertării. au nevoie să se pocăiască de mânia ascunsă. in Numele lui Isus. Rugăciune unei Tata. voie. Iţi mulţumesc pentru dragostea Ta şi pentru promisiunea Amin. de mărturisire: că prin implicarea în următoarele Tău practici (rostiţi Recunosc orice In împotriva Ta şi împotriva cuvântului mărturisesc lui.. mele. Rugăciune: Isus. Unii oameni.. rostite cu voce tare numele tuturor Eliberez pe fiecare dintre aceşti oameni tţi mulţumesc câ ai murit pentru ca eu sâ pot fi cei iertat. Demonii vor face orice pentru a împiedica persoana să facă acest important pas spre eliberare. deoarece El nu poate greşi. (In acest moment trebuie celor care trebuie iertaţi). cu sau fără la Satan şi acum aleg să-L. că am acest Doamne. Amin. înainte dc a ierta anumite persoane. Amin. rănit. Te rog să mă ierfi pentru 235 . îţi mulţumesc că mă ierţi pentru lucrurile negative pe care Acum aleg să mă iert pe mine însumi pentru lucrurile le-am făcut. în Numele lui Isus.Slujirea practicii Cum să ne rugăm care trebuie să-i Iert». în Numele lui Isus. trebuie sâ o tacă! Poate că va fi nevoie să ajutaţi persoana sâ persevereze atunci când va avea de pronunţat numele celor pe care trebuie sâ-i ierte. oculte am păcătuit cu voce tare toate implicările de care vă aduceţi aminte). Ei trebuie sâ se pocăiască de păcatul dc a-L acuza pe Dumnezeu de lucrurile de care se face vinovat Satan. Acest lucru este un păcat. I'rintr-un aci al voinţei mele aleg sâ-i iert pe toţi care m-au vinovat. Deşi nu va fi uşor să pronunţe unele nume. .' Rugăciune: Tată. Rugăciune: in libertatea iertării mele. în loc să-1 mustre pe Satan pnn ale cărui ispitiri omul a degenerat într-o rasă căzută. cum ar fi un accident de care nimeni uu este 234 că toate aceste practici sunt închinare pun pe Isus pe tronul vieţii activitate ocultă în care. am fost Recunosc mânie. Dumnezeu nu are pentm cc să fie iertat Dar unii oameni îl acuză pe Dumnezeu. Amin.(menţionaţi lucru este un păcat. care suportă acum consecinţele păcatului. Iertarea de sine Adesea oamenii sc autoblamează pentm păcatele altora şi trăiesc într-o falsă vinovăţie şi în robie. Importanţa iertării este atât de mare incâl va trebui poate sâ legaţi unii demoni care se vor manifesta. chiar dacă el parc a fi justificat dc răul suferit din partea persoanelor în cauză. ca şi cum El ar fi de vină câ lor li s-au întâmplat anumite lucruri.

Este important ca atunci când oamenii şi-au mărturisit păcatul şi s-au pocăit de el.. Pocăinţa însă este o expresie a voinţei prin care ne întoarcem de la păcat Mulţi oameni ştiu bine ce fac atunci când îşi mărturisesc păcatul şi pot face acest lucru chiar. Accept verdictul Tău cu privire la păcatul meu. Am păcătuit şi Te mg să mă ierţi pentru: (specificaţi cu voce tare toate păcatele sexuale pe care Dumnezeu vi le aminteşte).(Indecarea prin eliberare . rugăciunea de mărturisire este doar o vorbă goală ce nu are nici un efect sau putere. Amin. Renunţ la toate plăcerile asociate acestor păcate. închid uşile vieţii mele la toate punctele de intrare demonică pe care le-ai câştigat prin păcatele mele din 237 . El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nedreptate" (1 loan 1:9). c ) O r i c e alt păcat activ Păcatele active sunt acele păcate care par a pune mereu piedici în viaţa cuiva Ele diferă de la persoană la persoană funcţie de problemele pe care acestea le întâmpină pe parcursul vieţii. R e n u n ţ a r e a Ia lucrările lui Satan După mărturisirea şi pocăinţa de păcatele mai sus menţionate. Amin. Printr-un act al voinţei mele şi prin puterea pe care mi-o dă Isus Cristos din Nazaret.. Dar am constatat că în lucrarea de eliberare este deosebit de util ca persoana consiliată să-i spună cu voce tare lui Satan şi tuturor puterilor întunericului că renunţă la influenţa lor. în Numele lui Jsus. în Numele lui Isus. regulat dar dacă nu te întorci de la păcat. Această acţiune este încă un pas spre subminarea legăturilor pe care demonii le au asupra persoanei.. Trebuie să reamintim oamenilor cuvântul lui Dumnezeu care ne spune „Mărturisiţi-vâ deci unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii ca să fiţi vindecaţi" (lacov 5:16). Aveţi răbdare ca persoana să-şi amintească toate aceste păcate. Te rog să mă cureţi de orice necurăţie. să-mi vindeci rănite şi să mă ierţi. renunţ la tine şi la toate lucrările tale din viaţa mea. să le amintim ce spune Scriptura: „Dacă ne mărturisim păcatele. să-mi dai discernământul de a recunoaşte 236 Cum să ne rugăm ispitirile atunci când vin şi să mă întăreşti pentru a le rezista. mărturisesc că au fost momente in viaţa mea când am cedat atacurilor pe care vrăjataşul' le-a dat împotriva sexualităţii mele. Te rog să mă ierţi pentru tot trecutul meu. Rugăciune de pocăinţă: Aleg să mă întorc de la păcatul meu. Declarare personală: Satan. Amin. Recunosc vina de a alege să comit aceste păcate şi Te rog să mă eliberezi din lanţurile în care am fost ţinut de ele. Te rog să-mi cureţi memoria. (menţionaţi păcatul sau păcatele implicate).Slujirea practică b) Păcatul sexual Rugăciune de mărturisire: Tată. Te rog să mă ierţi pentru continuua vulnerabilitate pe care am arătat-o faţă de păcatul. Rugăciune de mărturisire: Tată. renunţarea la lucrările lui Satan în viaţa persoanei nu mai reprezintă o condiţie a iertării. N o i nu ne rugăm lui Satan (nu trebuie să-i cerem lui nimic). Pocăinţa de păcat Mărturisirea păcatului nu înseamnă pocăinţa de păcat. Rugăciunea de mărturisire este o recunoaştere a naturii păcatului şi o acceptare a responsabilităţii personale. îţi mulţumesc pentru sângele pe care Isus L-a vărsat pentru ca eu să pot fi curăţit. Tată. în Numele lui Isus. Această renunţare este implicată în rugăciunea prin care Isus este proclamat Domn. ci ne adresăm lui intr-un fel asemănător celui în care Isus S-a adresat puterilor întunericului care vorbeau prin Simon Petru atunci când au încercat să-L abată de la lucrarea ce trebuia să o facă în Ierusalim (Matei 16:23).

sc află demonii. Despart aceste legături in mod aicifi". Nu este nici o îndoială că demonii nu suportă uleiul supranatural şi li rog pe Dumnezeu să îndepărteze dc la tine orice consacrat. Uneori am constatat că este util ca cel căruia i se slujeşte să puteţi numi aici persoana In cauză). Te rog să mă umpli cu Duhul Sfânt pentru ca să drept de şedere în această persoană şi îţi poruncesc să pleci Jiu pe deplin al Tău.Slujirea practicii 'M CUM să nc rugăm eu răbdare să vedeţi cc va face Dumnezeu în viaţa persoanei. Nu mai ai nici un . trecut. oamenii primesc uşor Duhul s-a făcut referinţă. spunând lucruri de genul „Aide. în astfel de ocazii am văzut câteodată cum Această rugăciunc-declarajie poate fi urmată de rugăciunea de persoana a fost pentru prima dată botezată cu Duhul Sfânt.'ristos Duhului Sfânt. Ungerea cu ulei consacrat Rugăciune: este o extindere a acestei ungeri (coborâri) asupra trupului. arde.duh. Dacă sunteţi gata să intraţi in slujirea de Sfânt eliberare. In Numele lui Isus. puteţi numi Desigur. demonii se simt ameninţaţi nu de uleiul în sine ci de aici persoana în cauză). rostească o rugăciune de consacrare către Domnul. Opriţi-vâ şi aşteptaţi Vorbesc acum in mod direct fiecănâ duh rău care a profitat deDoamne Isusc. suflet şi trup această legătură sufletească nedumnezeiască. Amin. de obicei. Trebuie ca aceste legături să fie rupte sistematic pe: parcursul slujirii. rup orice care. imediat Jără a răni sau a face vreun rău lui.. Aduceţi-vâ aminte că această lucrare este a Domnului şi câ noi avem privilegiul dc a colabora cu El în tot ceea ce face. cerând să fie umplut cu Duhul Sfânt. la fel cum nici nu le pasă de uleiul neconsacrat.Vindecarea prin eliberare . deseori este util sâ nc oprim puţin şi sâ mârturisil. Fifi pregătip. ia-l de persoanelor implicate). iţi declar in Numele lui Isus. In Numele lui Isus. fiinţa ta care a fost legată demonic de o altă persoană (dacă dorip]. o ungere care să „rupă jugul". continuaţi astfel: Ruperea legăturilor sufleteşti ueduiuiiczeieşti Dc obicei. zonă în In Numele Tatălui. (numiţi persoana pentru care vă rugaţi) sau vreunei alte persoane şi Jără a intra înFără îndoială. pentru eliberare lără a mai fi necesar sâ se roage toate. Când îşi eliberare de demonii care au intrat prin legăturile sufleteşti la care pun vieţile în ordine cu Dumnezeu. sau poate 239 Rugăciune de consacrare: .in mâinile Tale. Uneori obişnuiesc să binecuvântez puţin ulei pe care apoi ii folosesc pentru a unge persoana Acest act are întotdeauna efectul dc a binecuvânta persoana iar uneori am văzut că acest fel dc ungere a stârnit o puternică reacţie demonică Se pare câ atunci când Duhul Sfânt coboară asupra unei persoane.. care le-a înfrânt la Calvar. interviul va scoate la iveală majoritatea legăturilor sufleteşti nedumnezeieşti de care Satan a profitat pentru a-şi aduce demonii. căci eliberarea sc poate produce după fiecare rupere a acestor legături! Această rugăciune de comandă trebuie tăcută direct (de către cel care slujeşte) celui slujit. Cil cu Duhul Sfânt Umplerea nu mai ai nici un drept să mă tulburi in lucrurile pe care le-am Ajunşi în această fază. al Fiului şi al Duhului Sfânt. sufletului şi trupului în asemenea ocazii nu este neobişnuit să auzi demonii vorbind care au fost stabilite între tine şi (rostiţi cu voce tare numele prin gura persoanei. Amin. şi să aducă inapoi la tine orice parte prezenţa din Duhului Sfânt peste acesta. uneori persoana va fi gata să primească slujirea vreunul dintre membrii familiei lui. îmi încredinţez întreaga fiinţă . legături sufleteşti nedumnezeieşti ale duhului. primul punct de acces este prin duhul acelei persoane. de care m-am pncâit şi de care am font iertat şi curaţii cerem Domnului să trimită asupra persoanei o nouă ungere a prin sângele Domnului Isus (. influenţă exercitată de vreo altă persoană (dacă doriţi.

Satan este stăpânitorul acestei lumi. Dacă o persoană alege să-şi trăiasă viaţa în păcat. în aceste cazuri slujirea trebuie să aibă continuitate. 241 240 . La o primă consiliere se poate trata păcatul ocultismului. orice încercare de a sări peste vreuna dintre fazele importante ale stadiului de pregătire a eliberării (atunci când persoana cere slujire individuală). în Marea Trimitere. de cele mai. este puţin probabil ca eliberarea să se producă dacă vom fragmenta slujirea în două şedinţe. credincioşii lucrează în puterea aceleiaşi însărcinări pc care Isus a dat-o primilor Săi ucenici. Acest lucru se întâmplă mai ales la reuniunile publice. căutând eliberarea persoanei în acea zonă. Este important să ştim şi că nu toţi oamenii au nevoie de consiliere simultană a tuturor zonelor mai sus prezentate. folosind rugăciunea prezentată dc noi (sau una similară). De aceea pocăinţa este o parte vitală a procesului de vindecare prin eliberare. dar Isus Sc află mult deasupra lui (Efescni 1:18-23).Slujirea practica chiar nici una. după ce Duhul Sfânt. El nu S-a supus niciodată lui Satan. este o decizie riscantă. Dc aceea. multe ori nu mai esto nevoie decât să le adresezi puterilor întunericului şi să eliberezi oamenii dc demonii ale căror drepturi au fost subminate prin pocăinţă. Isus nu S-a alăturat niciodată răzvrătirii pc care noi o numim cădere şi. Eliberarea fără consimţământul şi colaborarea persoanei este permisă numai în cazuri excepţionale (vezi Fapte 16:18). Dar am constatat că. Consilierii trebuie să caute atât înţelepciunea care vine de sus cât şi bunul simţ! Discernământul este uneori nu atât un dar supranatural cât o aplicare practică a informaţiilor pe care deja le deţinem! Capitolul 7 Slujirea pentru eliberare Exercitarea autorităţii Cheia procesului dc eliberare este exercitarea autorităţii. Isus a poruncit ucenicilor să-i înveţe pe noii credincioşi să facă aceleaşi lucruri pe care El i-a învăţat pe ei. Demonii sunt fiinţe vii care se află în slujba stăpânului lor. să le facă. Dumnezeu a lăsat omenirii voinţa liberă. orice demon care a profitat de aceste lucruri are dreptul de a rămâne în acea persoană. prin învăţăturile prezentate. fără credinţă în Dumnezeu. primii creştini. a convins oamenii de nevoia de a-şi pune anumite probleme în ordine cu Dumnezeu. Satan este sub picioarele Sate Isus a dat ucenicilor Săi puterea şi autoritatea de a scoate demonii (în greacă ekballo însemnând a „arunca afară cu forţa"). într-o poziţie de autoritate dată de nemărginita putere a Celui Atotputernic. Satan. Dar dacă păcatul ocultismului este legat de o relaţie sexuală nedumnezeiască (de exemplu). de aceea. La următoarea şedinţă se va putea trata o altă problemă din viaţa acelei persoane.Vindecareajirin eliberare . în aceste situaţii. Trebuie ca drepturile demonilor să fie îndepărtate. dintre aceste rugăciuni.

în special atunci. El dă unor demoni instrucţiunea de a ieşi la poruncile unor „creştini" ce cred că eliberează oamenii. ca persoana sâ simtă o puternică durere într-o anumită zonă a trupului. „mărtunsi pâcatelc strămoşilor" săi pentru a submina drepturile demonilor. dacă ea nu se produce înainte de eliberare. când este clar câ ea arc nevoie de eliberare dar drepturile datorită cărora demonii sunt acolo nu sunt imediat evidente. atunci procesul de eliberare va fi o simpla exercitare a autorităţii date de Dumnezeu asupra unor fiinţe spirituale care. De exemplu. în cazul vrăjitoriei generaponalc este posibil ca trupul persoanei sâ ia. de asemenea.. Manifestările observate în timpul eliberării ne pot ajuta. sunt sub noi şi a căror sursă dc putere (Satan) se află sub picioarele lui Isus. Dacă lucrarea de pregătire a slujirii a fost bine făcută şi persoana doreşte să-şi pună viaţa în ordine cu Dumnezeu.Slujirea practică în Maici 12:43-45 suntem avertizaţi că dacă vrăjmaşului nu i se închid uşile prin credinţa în Isus. Isus ne-a avertizat că vor fi unii care vor scoate demoni în Numele Său.depozitate" în victimă. Dar nu trebuie să uităm că singura raţiune pentru care putem vorbi demonilor este cea de a elibera persoana. Acesl lucru se întâmplă mai ales în cazul demonizării gencraţionale. după eliberare. dar care nu-L cunosc cu adevărat pe Dumnezeu. *' (Matei 7:23). 243 . şi mai mulţi demoni reocupând teritoriul din care au Ibsl izgoniţi. Acel demon a fost obligat să răspundă întrebării lui Isus şi să spună adevărul. am constatat că în unele cazuri (asemănătoare celui în care Isus S-a confruntat cu demonizatul din Gadara) această conversaţie este necesara în procesul de vindecare prin eliberare. este posibil ca ei să se manifeste în acea persoană fără a ieşi însă din ca. ca şi autoritate. depârtafi-vd de la Mine. naiv. Adesea. procesul eliberării va fi 242 cunoscut. la discernerea a ceea ce se întâmplă in interiorul persoanei. Dc aceea este vital ca cei care slujesc pentru eliberare să ştie cu adevărat cine sunt ei în Cristos. Uneori am reamintit demonilor că ei se află sub autoritatea Demnului Isus Cristos şi le-am poruncit sâ spună adevărul pe care Isus Cristos însuşi ii confirmă ca adevăr. Pentm a înşela şi mai mult oamenii. de aceea. involuntar. Experienţa ne-a arătat câ deşi vindecarea interioară poate avea loc fie înainte fie după eliberare. Este posibil. Emoţiile nevindecate şt înăbuşite sunt o hrană pentru demoni. pozipa specifică unui anumit ntual ocult.emoţionale şi a mâniei . Satan va permite celor implicap în ocultism să scoată demoni prin exorcism ocult. Slujirea pentru eliberare mai dificil atât pentru persoana eliberată cât şi pentru cea care slujeşte pentru eliberare. uneori. în aceste cazuri persoana este în neştiinţa de ceea cc s-a petrecut pe linie ancestrală şi nu poate.Vindecarea prin «liberare . Atunci când demonilor li se porunceşte să plece dintr-o persoană. Deşi nu recomand a se face din converasţia cu demonii o practică normală de slujire. Reacţiile Ia eliberare diferă enorm de la persoană la persoană Singura regulă pe care noi am aplicat-o este cea a pregătirii lucrării: cu cât această pregătire este mai pine făcută cu atât este mai uşoară eliberarea propriu-zisă. dar trebuie să repnem că dacă ele lipsesc nu înseamnă că persoana nu poate fi eliberată. felul în care ei se manifesta este un indiciu asupra naturii lor. efectul fiind o explozie de violenţă detonată de această sursă dc energic emoţională. Uneori demonii vor folosi acesată energie ascunsă pentru a mări puterea manifestărilor. cu atât mai uşoara va fi eliberarea ci. fapt cc inaică o boală generaponală cauzată demonic şi care a fost silită să se manifeste înainte de eliberarea propriu-zisă.. cu cât o persoană se pocăieşte şi iartă mai mult. chiar mai rea decât a fost înainte. siarca persoanei poate ajunge. Manifestările demonilor pot varia de la caz la caz. Unii dintre cei care critică lucrarea de eliberare sugerează. Dar dacă mânia şi rănile emoţionale vor rămâne ascunse şi nevindecate. Dacă dorim o vindecare deplină ambele sunt necesare. fiind absolut necesar ca în timpul procesului de eliberare să se producă refularea durerii. demonii vor profita de ele pentru a sc opune eliberării. Pentru aţi exercita autoritatea trebuie să te afli pc o poziţie de autoritate... că oamenii nu au nevoie decât de vindecare interioară. Acest fel de a proceda face ca demonii să fie puşi în situaţia duhului care-1 controla pe dwnonizatul din Gadara. dar cărora El le va spune „Niciodată nu v-am Uneori eliberarea este însoţită de o multitudine dc manifestări fizice. Iar unii dintre cei care slujesc pentni eliberare discreditează vindecarea interioară spunând câ ca nu este necesară. De exemplu.

iar apoi să spunem persoanei ceea ce ne-a spus Domnul (în aceste cazuri. orice manifestare devine posibilă Vom prezenta mai jos o listă a celor mai obişnuite manifestări. Greutate în respiraţie Atunci când demonii ies prin respiraţie. chiar dacă nu există manifestări vizibile. în special. în acest ultim caz trebuie să-L întrebăm pc Domnul dacă nu există ceva care blochează eliberarea. Noduri în gât Cele mai frecvente puncte de ieşire a demonilor sunt respiraţia şi gâtul. persoana poate simţi o durere fizică in gât. fie pentru ca eliberarea să fie deplină. ceva deosebit are loc. Agitaţie în stomac Uneori demonii care sunt localizaţi în stomac încep sâ se agite 245 . atunci când demonii ies. cât şi. în general. deseori Domnul va vorbi direct celor slujiţi. în special dacă ei ies prin vomă sau printr-un alt mod ce produce durere. nu persoana Când demonii încep să iasă. pe plan spiritual. care se poate simti pângărită şi stânjenită de prezenţa demonilor. important să discernem ce se întâmplă cu adevărat. Căderea la pământ Din relatările făcute în evanghelii cu privire la slujirea pentru vindecare a lui Isus vedem că oamenii erau aruncaţi la pământ numai atunci când El se confrunta cu demonii din acei oameni. Este fie o expresie a fricii naturale. deşi cu cât pregătirea slujirii este mai laborioasă. Tremuratul Se poate manifesta fie prin tremuratul unei părţi a corpului. demonii pot fi provocaţi de prezenţa Duhului Sfânt şi pot chiar controla trupul persoanei Iată de cc este foarte important să discernem cc se întâmplă. cu atât este mai puţin probabil ca manifestările să fie violente. Scuturăturile pot fi atât de puternice încât persoana este aruncată la pământ. este posibil ca acele părţi 244 ale trupului în care demonii deţin întărituri să fie puternic scuturate. Palpitaţiile Această manifestare poate cauza panică în persoana demonizată. fie prin tcrmuratul întregului corp. pentru autoprotecţie! Unele posibile manifestări demonice Răcirea trupului Se produce în special atunci când se manifestă duhurile asociate morţii sau unor serioase practici malefice. arătându-le care sunt drepturile datorită cărora demonii mai sunt încă în ei). Când această atingere se produce. atât pentru a discerne ce sc întâmplă cu persoana. Scuturatul Atunci când tremuratul se amplifică. Uneori. Presiunea Sc poate resimţi asupra capului şi a umerilor. cazul duhurilor de infirmitate sau al duhurilor care sunt ataşate consecinţelor accidentelor şi traumelor suferite în trecut. Duhurile sunt rele şi necurate. Este.Vindecarea prin eliberare . uneori. Primele cinci sunt manifestări ce pot fi experimentate şi ca urmare a ungerii Duhului Sfânt şi este. trebuie sâ liniştim persoana. Uneori. de aceea. el va cauza uneori durere în acea parte a trupului pe care a influenţat-o. Manifestările mai jos prezentate sunt dintre cele mai obişnuite.Slujirea practica Cum intra demonii Nu trebuie acordată o atenţie exagerată manifestărilor ci mai degrabă trebuie grăbită slujirea. de obicei se produce un ciclu de îngreunare a acesteia care poate uneori degenera în căscat sau tuse. Durerea fizici Când un demon este silit să sc manifeste. atunci când eliberarea se produce persoana este conştientă că. Interesant dc observat câ duhurile dc moarte sunt de obicei localizate în zona plămânilor. fie o consecinţă a reacţiei demonilor care trebuie sâ plece. Când manifestările au însă loc. Acest fenomen contrastează cu căderea blândă la pământ a celor atinşi de prezenţa Domnului. Este foarte important ca în timpul slujirii să ţinem ochii deschişi. ungerea Duhului Sfânt este cea care stârneşte demonii şi iniţiază procesul de eliberare. fie pentru a verifica dacă în persoana slujită încă mai există demoni.

Contorsionarea trupului Când duhurile ies din coloana vertebrală. violente. poate fi vorba şi de emoţiile care au nevoie de vindecare. nefiind limitată doar la zona stomacului. uneori. Când intră lumina lui Dumnezeu. de cele mai multe ori.r«a ochilor «este cap Arunci când vedem doar albul ochilor persoanei. Diavolul". spatele persoanei se poate arcui spre înapoi la fel ca acul unui scorpion. Starea de rău sau leşinul Starea de rău poate fi experimentată în diferite părţi ale trupului (în special la cap). Este uşor să discerni rigiditatea unei limbi demonice. De aceea nu este surprinzător că demonii. Aceste mişcări pot trăda. Şuieratul poate indica şi prezenţa unor duhuri ce imită felinele. lucru se întâmplă mai ales atunci când persoana a fost implicată în vrăjitorie. Alteori persoana poate simţi că îi vine rău (deşi de cele mai multe ori nu este vorba decât dc o senzaţie). astfel încât privirea simultană a ambilor ochi ai victimei să devină imposibili ?i. în special atunci când slujiţi celor grav demonizaţi! Când simt că sc apropie eliberarea. Mişcări (sau senzaţii) sexuale Când se manifestă.Slujirea practica Cum intră demonii înainte ca eliberarea să se producă.Vindecarea prin eliberare . duhurilor de religiozitate. duhurile sexuale pot face uneori ca persoana să aibă senzatii şi reacţii în zonele sexuale. demonul a împins pupila în sus pentru a face imposibilă privirea în ochii i victimei. Simptomele pot fi similare celor prezentate mai sus. Acţiunile violente In slujire ne putem confrunta cu reacţii neaşteptate. demonii sunt în alertă şi pupilele sc pot dilata mult peste dilatarea normală (ce se produce ca răspuns la stimulii luminoşi naturali sau Ia întuneric). cea mai obişnuită tactică fiind aceea de a face ca ochii să fie divergenţi sau convergenţi. Şuieratul Şuieratul este o caracteristică a şerpilor. Demonii se manifestă. de exemplu.-. pe măsură ce eliberarea se produce. este uneori posibil ca braţele şi picioarele persoanei să se mişte necontrolat. aşa că trebuie să discernem ce se întâmplă Strigătele Strigătele indică. Victima simte uneori un fel de presiune împrejurul capului. Limbile demonice » Nu toate limbile vin dc la Duhul Sfânt. 247 Dilatarea pupilelor Ochii sunt ferestrele trupului. • Divergenţa şi convergenţa globilor oculari în timpul eliberării este bine să privim persoana (şi demonii) în ochi. Este posibil însă ca ea sâ şi vomite (sau să scuipe). plecarea unui demon dar dacă ele continuă fără încetare. ale falselor religii său idolatriei. Dureri subite de cap Simt simptome specifice duhurilor de control a minţii. care sunt supuşi „şarpelui celui vechi. Acest. complet diferită de limbile ce sunt un dar al Duhului Sfânt. unii demoni pot determina persoana să o ia la fugi Oamenii trebuie încurajaţi şi ajutaţi să înţeleagă că trupurile lor le aparţin şi că nu trebuie să asculte de ceea ce le spun demonii. felul în care demonii au intrat în acea persoană Alteori ele pot indica dispariţia unei anumite dureri. dând victimei senzaţia că ceva se învârte în stomacul ei. Poziţia fetală poate indica însă şi o veche durere înăbuşită. Mişcări nefireşti In timp ce demonii pleacă. 24« . Demonii vor face tot ce pot pentru a evita contactul prin ochi. Este ca şi cum demonii sunt dintr-o dată treziţi dintr-un somn lung! Fiţi pregătiri. atunci când uncie întărituri demonice sunt provocate. se pot manifesta în acest fel. Privirea comportă autoritate. ca şi cum demonul ar încerca să-i comprime creierul.

Dacă în timpul eliberării nu sc produc manifestări evidente. ele) Dind. trebuind ca el să fie eliberat dc legătura cu cel dc-al doilea. Deoarece nu exista nici un precedent scripniral care să nc spună unde trebuie trimişi demonii atunci când sunt scoşi dintr-o locul unde Isus ne spune că ei pleacă atunci când sunt scoşi din oameni. dc obicei. Acei demoni. în slujirea celor grav demonizaţi vom vedea uneori cum duhul conducător sc manifestă pentru a epuiza persoana şi pentru a încerca să oprească slujirea Acest lucru se' întâmplă numai atunci când cl are un sistem dc apărare bine organizat. chiar şi demonii ce păreau a fi extrem de puternici ajung sâ nu aibă mai multă putere decât orice demon obişnuit. unii demoni vor încerca să rămână ascunşi. deşi se manifestă. nigaţi-vă specific. Uneori sc întâmplă ca demonul care se manifestă să fie legat de un alt demon. Vom întâmpina rezistenţă. Noi nu avem autoritatea de a-i trimite în adânc. dc asemenea.fără apă". Manifestarea duhurilor animaliere este. Mirosurile pătrunzătoare La plecare. Răcnetele Sunt de obicei specifice duhurilor asociate marilor feline (leii. Târâtul pe jos asemenea şarpelui Este o manifestare a duhului asociat şarpelui (mai puternică decât şuieratul). altfel. Tentativele de xgâriere Sunt evidcn|a prezenţei unor duhuri animaliere. Pentru a nu fi scoşi. nu suportă gândul câ vor fi scoşi afară. dar nu avem autoritatea dc a scoate demonii din circulaţie! Ei au ales sâ sc pună sub autoritatea lui Satan şi vor rămâne sub această autoritate până când Satan însuşi (cu toţi demonii lui) va fi aruncat în iazul de foc. Un demon nu este mai puternic decât apărarea sau decât drepturile pc care le are. Adresaţi-vă 249 persoană de obicei le spun să plece în „ locuri pustii şi. o indicaţie a implicării generaţionaie în religii false. jaguarii. prezcnpi unei puternice răzvrătiri. biserică etc). după un scurt interval. . Acest luciu sc întâmplă în mod normal. dc obicei. să înceapă dintr-o dată să folosească un limbaj josnic. Ele pol veni pe linie familială în care au avut acces prin bestialitate sau prin idolatrizarea unor animale (sau a imaginilor lor). înjuratul Când anumiţi demoni sunt expuşi. Mugetele Imitarea mugetului unui taur furios evidenţiază. îi putem exila din spaţiul care ne înconjoară (casă. trebuie sâ nc exercitam rapid autoritatea pe care o avem în 248 Numele lui Isus Cristos şi să poruncim dcmonulor să plece fără a răni persoana sau pc oricine altcineva. vrăjitorie sau satanism. ei vor trebui să plece. spaţiu ce trebuie sâ fie curat spiritual. Imediat ce Vreuna dintre manifestările mai sus menţionate se produce. Mârâitul şi lătratul Sunt caracteristici animale specifice. este posibil ca victima care. de cele mai multe ori. nu înjură niciodată. desigur. nu pleacă trebuie să-I cerem Domnului să ne garate dacă nu trebuie să facem ceva pentru ca demonul sâ fie dislocat. Demonii care s-au confruntat cu Isus ştiau că va veni o zi în care acest lucru se va întâmpla şi L-au întrebat pe Isus dacă îi va trimite acolo înainte de vremea hotărâtă! Şi dacă Isus a ales să nu-i trimită în adânc. dar dacă am subminat toate drepturile demonilor. numai atunci când avem dc-a face cu puternicele duhuri asociate ritualurilor oculte. la sfârşitul veacului. nici noi nu trebuie s-o facem! îi putem exila din persoana care tocmai a fost eliberată. câinilor.SLUJIREA PRACTICĂ CUM INTRA DEMONII Huruitul din gât Se produce atunci când sc manifesta demonii localizaţi în sistemul digestiv. un indiciu al prezenţei unor puternici demoni ai ocultismului. deşi sunteţi convinşi de prezenţa demonilor. Dacă. unii demoni lasă in urma lor un miros foarte urât.I 'INDCCAREA PRIN E/IBERNRE . Când acest sistem cade. sistem ce trebuie distrus înainte ca întâriturile demonice să fie dislocate. observăm câ demonul.

Slujirea practica Cum intră demonii direct zonei de păcat (sau problemei) prin care demonul a intrat şi cereţi-1 Domnului sâ expună orice blocaj cc ar putea împiedica eliberarea. astfel încât să putem răspunde rapid ta ceea ce face Dumnezeu şi să ajutăm persoana să urmeze călăuzirea Duhului Sfânt. uneori oamenii sc simt pângăriţi datorită experienţei prin caic au trecut. Astfel. vom învăţa sâ alternăm slujirea pentru eliberare cu rugăciunea pentru vindecare interioară. Domnul va aduce vindecare într-o anumită zonă iar apoi va lăsa să treacă un timp până când va începe să lucreze într-o altă zonă cc a fost slujită. Prin ochi . persoana va fi încurajată să sc grăbească spre victorie. Deşi în interior se simt curaţi datorită eliberării. amintiţi-le demonilor că ei. 250 251 . dar ferm. Nu uitaţi că în timpul slujirii puteţi oferi persoanei o ceaşcă de cafea sau dc ceai pentru a o încuraja şi întări (lucru valabil şi pentru cei care slujesc). ei pleacă. Eliberarea este unul dintre aspectele extraordinarei noastre mântuiri. Vindecarea este un proces care implică toate aspectele slujirii personale. Căi de ieşire a demonilor . înăbuşire. nu peste mult timp. aşa că cereţi-i Domnului sâ trimită îngerii Săi pentru a sluji persoanelor pentru care vă rugaţi. CereU-I tui Dumnezeu să trimită Duhul Sfânt pentru a umple fiecare zonă ce a rămas goală prin plecarea duhurilor necurate. Când demonii sunt scoşi. în Numele lui Isus.Vindecarea prin eliberare . în general. Căile dc ieşire a demonilor indică uneori căile prin care ei au intrat. printr-una din următoarele căi: a) b) c) d) c) f) g) h) i) Fără nici o manifestare evidentă Prin gât şi prin gură (uneori prin nas). etc. tăierea respiraţiei.uneori pleoapele se zbat puternic în timpul eliberării ' de demonii care au intrat prin ochi. Pentru unii oameni sfatul dat in capitolul 9 poate fi de maximă importanţă în trăirea unei vieţi libere de acţiunea ulterioară a vreunui demon. deşi atunci când îşi exercită autoritatea cei mai mulţi dintre noi ridică puţin glasul. tuse. Pc măsură ce câştigăm experienţă în slujire. Calm. Amintiţi-vă de asemenea că îngerii sunt „duhuri slujitoare trimise sâ slujească pentru cei care 1:14). cu un căscat adânc. Este important să fim flexibili. Porunciţi-le apoi. nu lăsaţi persoana singură imediat după ce s-a terminat slujirea. vomă. Nu este nevoie să ridicări vocea sau să vă agitaţi. am auzit unii demoni strigând de frică! Noi nu avem autoritate asupra îngerilor. Prin urechi Prin creştetul capului Prin mâini şi prin vârfurile degetelor Prin picioare şi prin degetele picioarelor Prin orificiile sexuale Prin orificiul anal vor moşteni mântuirea " (Evrei Îngrijirea după eliberare * Este foarte important ca după eliberare să rămânem un timp în apropierea persoanei-pentru a o încuraja şi a o linişti. După slujire poate fi necesar ca. în cazul demomzărilor grave. atât pentru a observa progresele înregistrate cât şi pentru a vedea dacă nu este cazul unei noi slujiri pentm continuarea vindecării. ei sunt la dispoziţia Domnului şi de aceea trebuie sâ-I cerem Lui să ni-i trimită în ajutor. eliberarea se produce în etape. în general. sâ contactaţi persoana. să plece.se află sub autoritatea voastră şi că stăpânul tor (Satirii este sub picioarele lui Isus. Când ne-am rugat Domnului să ne trimită îngerii în ajutor.

Capitolul 8

De ce unu oameni nu sunt eliberaţi ?

Acest volum a încercat să prezinte pe larg cum poate fi pregătita o persoană pentru a primi vindecarea prin eliberare. Această prezentare nu ar fi completă dacă nu am arăta şi motivele pentru care unii oameni nu sunt vindecaţi. Iată o listă a acestor motive, listă ce poate fi deosebit dc utilă celor cave slujesc pentru vindecarea prin eliberare:
>

1. Cel căruia i sc slujeşte nu-L cunoaşte cu adevărat pe Isus 2. 3. 4. 3'. 6. 7. 8. El nu crede că- Dumnezeu poate şi vrea sâ vindece şi să elibereze oamenii El nu crede că Isus vrea sâ-l vindece Viaţa sa este dezechilibrată, în dezordine sau în.haos spiritual A mârâciunca şi neiertarca Durere sau vinovăţie nerezclvată Consilierii se roagă greşit Cel căruia i sc slujeşte crede că un creştin nu poate avea demoni (sau se află sub o acoperire spirituală care susţine un 253

Vindecarea prin eliberare - SIujirva practica"

De ce unii oameni nu suni eliberaţi?

asemenea punci de vedere) 9. Persoana ascunde un pâcal nemărturisit nedumnezeieşti în viajn 10. Există încă legături sufleteşti persoanei

26. Amintiri ce trebuie deblocate 27. Pasivitate 28. Ungerea este blocată pentru că membrii echipei de slujire nu sunt corect relaţionap unii faţă de alţii 29. Planul Iui Dumnezeu 30. Persoana suferă de o boală incurabilă şi trebuie să se pregătească să-L întâlnească pe Domnul

11. Persoana este fie sub, fie foloseşte dominarea şi controlul nedumnezeiesc 12. în persoana slujită (sau în cei apropiaţi ei) există puteri oculte al căror control nu a fost încă îndepărtat 13. La locul dc slujire ungerea este slabă sau inexistentă (datorită necurăţiei locului.clădirii sau organizaţiilor ce şi-au desfăşura* anterior activitatea acolo) 14. Există un abuz sau o rană emoţională ascunsă care are nevoie de vindecare 15. Există blesteme de boală sau de moarte 16. Nu s-a confruntat păcatul şi/sau demonizarea generaţionalâ 17. Este nevoie de o adâncă vindecare interioară cauzată de traumă nemărturisită 18. Persoana refuză să recunoască problema cu care se confruntă 19. Persoana a făcut un legământ interior la care trebuie sâ renunţe 20. Persoana nu sc supune Ia ceva ce i-a fost cerut de Dumnezeu (din cauză că nu este de acord cu acel lucru) 21. Echipa de slujire trebuie să-L caute pe Domnul pentru o revelaţie specifică cu privire la un posibil control demonic ascuns asupra persoanei slujite 22. Persoana slujitănu doreşte cu adevărat să fie vindecată 23. Persoana slujită nu se afla sub o autoritate dumnezeiască 24. Lipsă de disciplină în biserica locală 25. Legal ism 254

255

Capitolul 9

Sfaturi pentru cei eliberaţi

Zece condiţii pentru a păstra eliberarea După o operaţie, orice pacient primeşte o listă cu lucrurile pc care poale sau nu poale să le facă. Similar, după slujirea de eliberare există lucruri pc care trebuie să Ic facem pentru a ne asigura că oamenii sc întăresc şi pot rezista atacurilor vrăjmaşului. Satan nu cedează cu uşurinţă şi chiar dacă a trebuit să se plece în faţa Numelui lui Isus. va încerca să recâştige terenul pe care l-a pierdut. Iată în continuam câteva sfaturi ce s-au dovedii utile celor care s-au hotărât Să umble în ascultare de Domnul. De fapt, ioţi creştinii trebuie să ţină cont dc ele: 1. Domnia lui Isus trebuie să" fie în centrul vieţii noastre Prioritatea numănil unu trebuie să tic siguranţa că Isus este Domn al fiecărei zone a vieţii noastre. Dacă exislâ lucruri pc care lc gândim, spunem sau facem şi pe care mi le putem împărtăşi cu Isus, alunei ne aflăm pc un teren minat în care Satan poate lucra. 2. Fii mereu plin de Duhul Sfanţ Deşi botezul cu Duhul Sfânt este o foarte importantă experienţă, nu trebuie sâ ne limităm Iaca. Avem nevoie sâ fim în permanenţă umpluţi cu Duhul Sfânt. 257

3. Citeşte zilnic cuvântul lui Dumnezeu şi lasă-l să lucreze în tine Scriptura conpne tot ceea ce trebuie să ştim pentru a trăi o viaţă în voia Iui Dumnezeu. Să evităm capcana gândirii care spune că trebuie să-L lăudăm pc Dumnezeu pentru tot ce se întâmplă deoarece ne putem pune în situaţia de a-L lăuda pe Dumnezeu pentru ceea ce ne-au făcut unii oameni influenţap de Satan. arătându-ne zonele viepi în care am dat lui Safan unele drepturi. 5. cu note explicative asupra textului. 4. Dumnezeu nu-Şi schimbă caracterul. Umblă în iertare Trebuie să iertăm neîncetat! Trebuie să avem faţă de cei care ne jignesc atitudinea lui Cristos şi să nu lăsăm ca în inimile noastre să prindă rădăcini amărăciunea 9.Slujirea practici^ Sfaturi pentru cei eliberau' Acest lucru ne este spus în Efeseni 5:18. Dacă biserica ta nu are asemenea grupuri. caută-lc în zona în care locuieşti (poate vei găsi grupuri fonnatc din membrii mai multor biserici) sau caută un gnip al unei alte biserici locale care doreşte să te primească la întâlnirile lor din cursul săptămânii. Lasă-L pe Duhul Sfânt să-Şi lucreze roadele în viaţa ta împotriva smereniei nu este lege! Roadele Duhului sunt lucrarea Duhului lui Dumnezeu în vieţile noastre. Ei ne pot ajuta să ne vedem pe noi înşine aşa cum ne văd ceilalţi. Grupurile mici de părtâşie sunt ideale pentru a creşte în credinţă. putem cere celor din grup să nc slujească pentru eliberare în acea zonă (acolo poate fi o întăritură demonică ce trebuie dărâmată sau poate fi nevoie de o şi mai adâncă vindecare ulterioară care să asigure o temelie solidă pentru progresul nostru spiritual). Dacă vă simpp vulnerabili. cerep celorlalp să se roage pentru voi. Avem în permanenta nevoie de El pentru a putea trăi ca slujitori ai Domnului [sus Cristos. Dar este important şi ca atunci când citim Biblia să-L lăsăm pc Dumnezeu sâ ne vorbească direct prin cuvântul Său. schimbări pozitive. Mângâietorul şi tăria noastră. Dacă îl lăsăm să nc hrănească şi să nc încurajeze. Dacă pc parcursul zilei ai avut momente de slăbiciune. fii sigur că el va încerca să recupereze (cât mai curând) cât mai mult din terenul pierdut. în special în zonele în care slujirea a tratat radical cu păcatul ataşat acelor zone. Atenpe insă şi Ia obiceiuri. Dumnezeu nu nc osândeşte pentru momentele de slăbiciune. 259 . Stai în părtişie cu alţi creştini Când stai în pănăşie cu alp creştini vei fi mereu înconjurat de credincioşi gata sâ te slujească la nevoie. Studiază ceca ce ne învaţă Pavel în Efeseni 6:10-18 şi adu-ţi aminte că Duhul Sfânt ne dă puterea de a rezista atacurilor vrăjmaşului.Vindecarea prin eliberare . Dacă avem probleme într-o anumită zonă a viepi. Fii gata să faci faţă contra-atacurilor vrăjmaşului Dacă ai prejudiciat vrăjmaşul beneficiind dc slujirea pentru vindecare şi eliberare. Duhul Sfânt este Sfătuitorul. în scurt timp. de aceea nici noi nu trebuie să lăsăm ca circumstanţele să schimbe atitudinea noastră faţă de El. Recuperarea terenului pierdut este una dintre legile de bază ale unei lupte pe care Satan o cunoaşte bine! Atenpe Ia ispitiri. 6. cere-I iertare lui Dumnezeu şi punc-p armătura pentru a face faţă următorului atac. vom observa că în vieţile noastre se vor produce. Poartă mereu armătura Iui Dumnezeu Armătura are rolul de a nc apăra şi proteja. Dar nu trebuie să nc oprim a-L lăuda pc Dumnezeu pentru ceea ce este El. Nu trebuie să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru nişte lucniri care nu vin de la El şi pe care El nu ni Ic doreşte. 8. Este bine sâ ne facem un program dc citire zilnică a Bibliei. dar El doreşte ca noi să învăţăm din ele pentru a nc întări şi a vedea cât este de mare harul Său. Laudă-L pe Dumnezeu în orice împrejurare Lauda este o parte esenţială a viepi creştine. 7. mărturiseşte-Ic imediat.

trebuie să ne gândim bine dacă continuarea relaţiilor cu astfel de persoane este sau nu spre binele nostru. Privind înapoi acum. dar am ascultat chemarea lui Dumnezeu şi am dorit să împlinesc tot ceea cc El îmi cerca! Când am citit relatările biblice despre lucrarea de vindecare a lui Isus. le vorbea despre împărăţia lui Dumnezeu şi vindeca pe cei care aveau nevoie de vindecare" (Luca 9:11) • Eu n-am intrat în slujirea pentru vindecare din proprie iniţiativă. dar acum în întreaga lume sunt . Ellei Ministries n-ar fi putut realiza aproape nimic din ceea ce a realizat. după douăzeci de ani. Dacă nu am fi avut "cheile" eliberării. Post-scriptum • „Mulţimile. Aceasta nu înseamnă să ne izolăm de oameni. A fost un răspuns la chemarea pe care Dumnezeu mi-a făcut-o în 1974. aflând. au mers dupii El. dacă acest lucra se întâmpla. Dar nu puteam ignora aspectele eliberărilor descrise în Evanghelii. Nu ştiam cc va urma. îmi dau scama cât dc important a fost că nu am încercat să practic slujirea dc eliberare separat dc tot ceea cc Isus a spus şi a făcut. am ştiut că-mi voi petrece tot restul vieţii slujind în evanghelizarea şi vindecarea celor bolnavi. Şi Isus le-a primit bine. au plecat nevindecaţi. Pelerinajul pe care Dumnezeu nc-a lăsat să-1 facem. aşa că am început explorarea acestui subiect pentm a vedea dacă cl arc vreo relevanţă pentru Bise/ica secolului XX. Mulţi dintre oamenii care au bătut la uşa noastră în acele vremuri de început. Atunci. n-a fost deloc uşor. slujind la mii de oameni.Slujirea practica 10. Trebuie să analizăm dacă aceşti oameni nu ne influenţează negativ şi. învăţându-i şi pe alţii cum să vindece bolnavii. dar uneori poate fi necesar (până când vom deveni mai tari) să ne disciplinăm suplimentar modul de viaţă şi să fim atenţi la cei care ne înconjoară şi la locurile pe care le frecventam. Slujirea de eliberare lipsea din „arsenalul" nostru. mi-am dat seama că ele conţineau o dimensiune care îmi era complet străină. Atenţie la cei care te înconjoară Comportamentul nostru poate fi puternic influenţat de cei care ne înconjoară. printr-un cuvânt clar din partea Domnului.Vindecarea prin eliberare .

incontestabil. despre natura omului. Nu avem înzestrări deosebite care să asigure continuitatea lucrării şi depindem de donaţiile şi veniturile rezultate din cursurile de pregătire. Romani 6:2) Cât timp nu eşti născut din nou.'Iniţial. dar principiile pe care le conţine sunt valabile pentru lob cei ce doresc să slujească pentni vindecare. acolo unde ne-a călăuzit Domnul să mergem. în bisericile lor locale.. Pentru a împlini această nevoie. vindecare şi eliberare.chcile". vindecarea şi eliberarea întreaga lucrare a Eilel Ministries este o lucrare a credinţei. 1). pe care o vom prezenta în continuare. ia fel ca şi Nicodim. Eliberarea şi vindecarea sunt două adevăruri scripturale ce au fost atât de neglijate încât majoritatea credincioşilor şi. • Anexa 1 Calităţile unui consilier creştin Slujirea este un privilegiu care nu trebuie privit cu superficialitate. Dacă. Pentru a deveni un adevărat slujitor (a cărui chemare este vindecarea "oilor" rănite şi zdrobite) este esenţial să Iii cinstit cu Dumnezeu şi sâ doreşti cu adevărat să-L laşi să te schimbe. Lista căldărilor unui consilier creştin. Am* încercat să prezentăm o Evanghelie echilibrată în Care priorităţile incontestabile sunt evanghelizarea. Dumnezeu ar aştepta să ajungem perfecţi. care lucrează în echiparea şi pregătirea acesteia pentru evanghelizare. Chiar de la început lucrarea a fost susţinută de un dedicat grup de rugăciune. Ne rugăm ca oriunde va fi citită această carte creştinii să primească viziunea stabilirii slujirii de vindecare şi eliberare. El ne dă 263 2. Să fie născut din nou (loan 3:3. echipa Eilel Ministnes (care în 1995 număra 150 de membri) s-a dedicai învăţării şi pregătirii atât în centrele din Anglia cât şi în alte locuri din lume. dedicată fără rezerve împlinirii viziunii pe care Dumnezeu ne-a dat-o Noi nu suntem o biserică. orice efort este inutil. eliberării şi le aplică eficient în bisericile lor locale. vindecare şi eliberare. 1. nu se vrea un îndreptar spre perfecţiune ci mai degrabă spre obiectivele spre care trebuie sâ tindem pentru a fi cât mai eficienţi în lucrarea la care nc-a chemat Dumnezeu.Vindecarea prin eliberare . nu poţi înţelege lucruri spirituale cum sunt adevărul despre Dumnezeu. Fiecare centre are întâlniri regulate cu grupul de susţinere în rugăciune. nici unul dintre noi n-ar mai putea fi folosit de El! Evident. 262 . ci o echipă de slujire a Bisericii. nimeni nu poate fi un adevărat consilier creştin dacă nu este născut din nou (punctul nr. Fără o relaţie vie cu Domnul Isus Cristos. împlinind astfel Marea Trimitere de a face ucenici ai Domnului Isus Cristos. această listă a fost întocmită pentiu uzul consilierilor asociap ai EIlcl Ministries şi pentru echipele noastre dc slujire. au nevoie dc pregătire pentni a progresa în această slujire. majoritatea liderilor creştini.Slujirea practicii creştini care au luat de la noi . întâlniri la care îşi prezintă nevoile. Să fie umplut cu Duhul Sfânt (Efeseni 5:18) Duhul Sfânt este Mângâietorul şi Sfătuitorul nostru. pentru a nc folosi. Dc obicei costul cursurilor este stabilit la jumătate din valoarea reală pentru ca acest cost sâ nu împiedice venirea celor care nu-şi pot permite asemenea cheltuieli. mântuire.

Nu judecaţi şi nu osândiţi biserica sau denominaţia celor cărora le slujiţi! 4. să fie neutru din punct de vedere denominaţional (Romani 12:1) Ifoate denominaţiile au structuri particulare şi sisteme dc credinţe asociate acestor structuri. 2 Timotci 3:16) Biblia este îndreptarul vieţii creştine. Să fie membru activ într-o biserică locală (Evrei 10:25. ceea ce face duhul ei şi ceea ce fac duhurile rele. în rugăciune.0. Darurile sunt de maximă importanţă în reuşita slujirii pentru vindecare Să arate roadele Duhului Sfânt în viaţa sa (Galateni 5. Să cunoască foarte bine Scriptura (I Timotei 4:6-7.13:1. întotdeauna la dispoziţia Domnului (Evrei 12:1-2) Dacă nu avem o inimă întreagă pentm această lucrare. slujire pentru eliberare (Proverbe 3:11. Supunerea este un mecanism-cheie în declanşarea ungerii Duhului Sfânt. 7. 12. Şă trăiască o viaţă de iertare (Matei 6:14-15) în slujire. pacea Sa. Este esenţial ca relaţia noastră cu Dumnezeu să nu se înconvoaie sub povara ajutorului dat altora. Să fie un bărbat (o femeie) a rugăciunii (1 Tesaloniceni 5:17) Una dintre tentaţiile cărora trebuie sâ la facă faţă cei care slujesc este cea dc a a se ruga numai pentm alţii şi de a nu-L mai căuta pe Dumnezeu. la rândul său. putem vorbi altora despre iertare dacă noi înşine nu avem o inimă gata sâ ierte. probabil.22-25) în vieţile celor care-L cunosc cu adevărat pe Dumnezeu trebuie sâ se manifeste dragostea. roade. 5. La fel trebuie să procedăm şi noi atunci când slujim pentru eliberare. dc învăţăturile şi de părtăşia din bisericile locale. Ea conţine lumina de care avem nevoie în slujire. Romani 12:4) Este de maximă importanţă să lucrăm de pe o poziţie de autoritate şi ordine ce vin de la Dumnezeu. 9. Să fie pe deplin dedicat. . 12:1. Galateni 5:25) Mulţi oameni sunt gata sâ-i înveţe pe alţii adevărul. nu pot sluji pentm elibererea altora. 1 Corinteni 12) Lucrurile spirituale nu pot fi pe deplin înţelese fără darurile Duhului Sfânt. Noi trebuie să slujim nu denominaţiei în sine ci relaţiei cu Isus Cristos.care-i vor ajuta pe oameni să capete incerderc în cei care le slujesc şi să poată primi tot ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru ei. 6. prin atitudinea ta poţi bloca ungerea Duhului Sfânt. oamenii care au fost adânc răniţi emoţional îţi pot spune lucruri care te pot răni. vom ceda atunci când vor veni încercările 11. Nu. Ioan 21:15-19) Nimeni nu este perfect! De aceea. Dacă nu eşti gata să-i ierţi. dar este o mare diferenţă între adevărul cunoscut la nivel mental şi adevărul aplicat în propria-ţi viaţă. vom fi vulnerabili la atacurile vrăjmaşului şi. va trebui să ierţi dc nenumărate ori! Sub presiunea slujirii. şi nu ca nişte 264 aventurieri izolaţi de comunitate. în consiliere este esenţial sâ faci diferenţa între ceea ce face Dumnezeu în viaţa persoanei slujite. pentm ci înşişi. slujire pentru eliberere. bucuria. Să urineze exemplul lui Isus (Ioan 2:25) Isus întotdeauna a făcut ceea ce I-a spus Tatăl să facă.Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica puterea sâ slujim cu compasiunea neschimbătoarea dragoste a lui Isus. nu vom putea folosi această preţioasă armă în lupta pentm a aduce vindecare şi eliberare oamenilor. trebuie să fim întotdeauna gata să-L lăsăm pc Dumnezeu să intervină în vieţile noastre. 1. 13. Dacă nu citim şi nu studiem Biblia. Să fie supus Duhului Sfânt (Romani 12:2. Avem nevoie de puterea şi de încurajarea ce izvorăsc din închinarea comună. Dacă încetăm a ne întâlni unii cu alţii. la nevoie. Este mai important ceea ce spune Dumnezeu despre persoana slujită decât ceea cc credem noi despre ea! Să fie gata să primească. 15:32. curând ne vom răci faţă de Domnul şi ne vom rătăci în prczumpţîa că nu trebuie sâ fim răspunzători în faţa autorităţii lăsate de Dumnezeu (Biserica). Tatălui şi cu Să lucreze cu darurile Duhului Sfânt (Romani 16:6. în slujire. Cei care nu sunt gata să pnmcască. 3.

nu trebuie să lisăm ca mândria sâ pună stăpânire pe noi. Sa" fie sensibil In sacramente (lacov 5:14-16. Noi trebuie să citim cele relatate de ei pentru a fi zidiţi de învăţăturile şi experienţele acestor oameni ai lui Dumnezeu. botezul sau împărtăşirea. pentru a înţelege exact natura problemelor cu care ei se confrunţi 24. Scriptura ne cere sâ nc smerim! 23. şocante. Am constatat că uneori toate sunt importante faze în slujirea pentru vindecarea prin eliberare. ^^^•Br O?: 266 20. Să fie bine informat asupra problemelor sexuale Mulţi dintre cei care cer să fie eliberări au probleme cu sexualitatea. în slujirea pentru eliberare trebuie să ştim ce face Satan în această direcţie şi să înţelegem importanţa confruntării cu ocultismul. 18. este posibil ca el (ea) să refuze rugăciunea datorită respingerii pe care o resimte atunci când se apropie de noi. Să fie de o moralitate ireproşabilă (1 Timotei 3:1-7) Slujirea noastră va fi afectată de eventualele păcate pe care. Să fie curat. î. I Corinteni II: 26-32) Există denominaţii care dau prea puţina atenţie sacramentelor. 15. fără ca trupul să-i emane mirosuri neplăcute (1 Corinteni 14:40) Dacă persoana noastră este neplăcută celui (celei) căruia îi slujim. ca 267 . 19. SA . atunci puterile întunericului îşi vor putea exercita autoritatea asupra noastră! Trebuie să ştim bine cine suntem noi în Cristos.Vindecarea //rin eliberare . Pentru a-i putea ajuta pe alţii trebuie să avem grijă dc propriul nostru trup. Scriptura ne arată clar importanţa unor acte cum sunt ungerea cu ulei. 26.Trebuic să fim bine informaţi. 16.i perioada dinaintea postului este nevoie să ne rugăm 22. astfel încât persoana să se poată naşte din nou. Să fie gata să dea întâietate altora (Romani 12:10) Atunci când îi ajutăm pc oameni. Trebuie sâ avem grijă să nu-i inhibăm prin reacţiile pe care le avem atunci când auzim aceste relatări. schimbându-şi relaţia cu Dumnezeu. Să fie gata să postească (Matei 5:16-18. 8:1-11) Relatările celor cărora le slujim sunt. Trebuie sâ lîm sensibili la ceea cc nc poale cerc Dumnezeu să facem în această direcţie. în slujire. 21. trebuie să devii evanghelist.ştie cine este el (ea) în Cristos (Romani 8:1. Efescni 1:19-20) Siguranţa noastră este în Cristos. Trebuie sâ-L căutăm fără încetare pe Domnul pentru a primi o ungere proaspătă la fiecare nouă slujire. Dacă nu înţelegerii bine ceea ce a lâcut Isus pentru noi pc cruce şi care sunt consecinţele mântuirii noastre. Să fie gata să mănânce orice şi să doarmă oriunde (Romani 14&15. Să nu fie uşor impresionabil (Ioan 4:17-18. Să citească literatura creştina ce are ca subiect slujirea pentru vindecare (Proverbe 8:1-10) Dumnezeu" îşi înzestrează şi îşi echipează copiii pentru lucrarea de vindecare. Să aibă grijă de propriul trup. Fapte 13:2-3) Postul înviorează duhul şi ne face mai sensibili faţă de Dumnezeu. 1 Corinteni 2:1-5) Deseori. Să fie uns pentru această lucrare (2 Timotei 1:6-7) Ungerea lui Dumnezeu este mai importantă decât numirile făcute dc oameni. vom descoperi că oamenii nu-L cunosc pe Isus. trebuie ca ele să fie recunoscătoare (celor care le găzduiesc) pentru tot ce li se pune înainte. astfel încât El să se poată folosi de noi. dc multe ori. 17.Sliijire-i vracticu ANEXA I 14. Să fie bine informat asupra ocultismului (2 Corinteni 2:11) în zilele noastre apar multe cărţi creştine ce conţin informaţii de ultimă oră cu privire la ocultism. în aceste situaţii. Nu trebuie să ne arătăm surprinşi sau şocaţi atunci când ci ne vorbesc despre problemele lor scxuale. Ingratitudinea dă vrăjmaşului un punct de atac. Matei 18:18-32) Când echipele noastre pleacă în lucrare. Cea mai importantă vindecare este cea a spiritului. prezentabil. I Ioan 4:4. întreţimindu-1 cât mai bine ( 1 Corinteni 3:16) Trupul este templul Duhului Sfânt. 25. Să ştie cum să conducă o persoană la Cristos (Filipeni 4:9. 27.

a situaţiei sau chiar a mirosului lor corporal. în ciuda înfăţişării. devin uneori mai mult decât nepoliticoşi! 40. 38. el sc va folosi de anumiţi oameni pentru a ne opri înaintarea. 37. 32. oamenii sc vor feri să ne ceară ajutor. Să fie gata să-I dea numai lui Dumnezeu tontă slava pentru ceea ce El face prin noi (Psalmul 96:1-8) Dumnezeu este Cel care vindecă. este puţin probabil câ ea va fi sinceră în discuţia cu acesta. un pas . 269 . Sft ştie păstra un secret Dacă deconspirăm ceea ce ni s-a spus în camera de consiliere. 35. este puţin probabil că va fi eliberată şi vindecată. Dacă nu putem păstra confidenţialitatea. ele vor submina eficienţa slujirii noastre. Să fie gata să facă faţă atacurilor fără amărăciune sau resentimente (1 Petru 3:8-9) Dacă punem la inimă criticilc care se fac la adresa noastră. Să aibă răbdare şi să ştie sft asculte Dacă nu ştim să avem răbdare. 36. 31. renunţând la unele lucruri cc nu .special cu cei care nu sc pot exprima rapid. Să-i iubească (şi chiar să-i îmbrăţişeze) pe cei ce par a fi imposibil de iubit (Luca 5:13) Unu oameni au nevoie. 28. decisiv spre vindecare. Să fie gata să spună adevărul în dragoste (Efeseni 4:15) Uneori persoana slujită trebuie confruntată cu adevărul despre ea însăşi. Dar acest lucru trebuie făcut în dragoste. 29. 33.VINDECAREA PRIN ELIBERARE • SLUJIREA PRACTICA ANEXA I şi consilieri. Să nu judece (Matei 7:1-6) Dacă persoana slujită simte că cel care-i slujeşte o judecă sau o dezaprobă. Să fie un slujitor al celorlalţi (Isaia 52:13. Să nu evite atingerea fizică (Romani 16:16) In slujirea pentru eliberare o atingere plină dc afecţiune poate însemna mult. în slujire trebuie să urmăm exemplul Său. Mândria noastră poate pune în pericol eficienţa slujirii pentru eliberare. Acceptarea fără rezerve este. Şi dacă ca va ţine ascunse lucrurile care trebuie aduse la lumină. Răbdarea noastră trebuie să izvorască din dragoste. vom distrage încrederea pc care persoana slujita o are în noi şi vom bloca. probabil. Nu trebuie să lăsăm ca asemenea circumstanţe să sc interpună între noi şi Dumnezeu sau între noi şi ceilalţi oameni.sunt prea importante. Trebuie să fim atenţi sâ nu epuizăm timpul de consiliere deturnând discuţia spre problemele noastre personale. pentru mulţi. Trebuie să fim atenţi ca interviul de consiliere să nu devină o platformă de lansare a propriilor noastre opinii. nu trebuie sâ ne implicăm in slujirea pentru vindecare. dc aceea nu trebuie sâ-I furăm slava. Filipeni 2:7) 268 Isus S-a smerit şi a venit pentru a sluji oamenilor. Tot ceea ce se întâmplă în slujirea de vindecare creştină vine de la El. sub presiunea slujirii. 30. în. 34. poate mai mult decât de orice. Ic putem comite. Trebuie să fim atenţi însă ca aceste atingeri să nu rănească anumite persoane (cum sunt cele abuzate sexual) şi entuziasmul nostru să frâneze eliberarea. Să fie întotdeauna politicos Deşi pare un lucra subînţeles. sâ ştie că îi iubiţi. orice încercare ulterioara de continuare a slujirii. Să nu-şi impună propriile păreri (Proverbe 3:5-7) In conversaţia cu persoana slujită trebuie ca opiniile noastre personale să fie întotdeauna subordonate adevărului Scripturii şi nevoilor celui căruia îi slujim. Expunerea publică a acestor păcate poate da vrăjmaşului posibilitatea de a submina valabilitatea a ceea ce facem şi dc a aduce dezonoare Numelui1* lui Dumnezeu. Trebuie sâ fim flexibili şi să acceptăm ceea ce lâce Dumnezeu. Când începem să cucerim din teritoriul vrăjmaşului.53:12. Să fie flexibil! Uneori nevoile celui slujit vin în contradicţie cu planurile noastre de slujire. Să nu lase ca propriile probleme sâ afecteze slujirea (2 Corinteni 12:9-10) In timpul consilierii este posibil ca unele dintre lucrurile expuse sâ ne aducă aminte de răni ale propriului nostru trecut. Isus ne-a spus să-i binecuvântăm pe cei care ne blestemă (Matei 5:44). 39. este uimitor cum creştinii.

Acest verset. 41:24 Acest pasaj ne arată că puterea lui Dumnezeu este mult superioară puterii magilor egipteni. • . Levitic 19:26 Legea lui Dumnezeu interzice clar practicarea oricărei forme de magie. . transformat în şarpe. neputincioşi în faţa plăgii păduchilor trimişi de Domnul. înghite toiagele magilor. ocultismul şi Biblia VECHIUL TESTAMENT Geneza 41:8. parc a arăta că în special femeile erau implicate în magie şi în ocultism. Exod 22:18 Femeile care practicau vrăjitoria trebuiau ucise. Numai Dumnezeu a putut face ca losif să interpreteze visul faraonului. Exod 7:10-12 Iarăşi. puterea lui Dumnezeu se dovedeşte a fi superioară. Toiagul lui Aron. recunosc puterea lui Dumnezeu.Anexa 2 Magia. . Exod 8:8-19 Magii.

astrolog. printre care şi îndepărtarea medium-ilor din Ierusalim şi ludea. 2 împăraţi 17:17 O parte din motivele pentru care Israel a ajuns în robia asiriană în 721 î. el nu a putut abate mânia Demnului. El şi-a adus fiul ca ardere de tot. ascultând numai ceea ce Ic spune Dumnezeu. 273 . Levitic 20:27 Legea cere ca cei care consultă duhurile morţilor să fie ucişi cu pietre. descântecele şi chemarea morţilor. prorocii. Poporul trebuia sâ-L întrebe pe Dumnezeu şi nu pc cei morţii Isaia 44:25 Oracolele păgâne se dovediseră mincinoase în prezicerile cu privire la Babilon. consulta mediurn-ii şi prezicătorii. provocând astfel mânia lui Dumnezeu. El este împotriva celor cc consultă mcclium-ii. practică vrăjiteria şi idolatria (vezi şi 2 împăraţi cap. vrăjitor. Ioram. scoţându-i din poporul Său. Dumnezeu urăşte aceste lucruri. Deuteronom 18:9-14 Chiar înainte de a intra în Ţara Promisă. etc.SLUJIREA PRADICĂ ANEXA 2 Levitic 19:31. a reintrodus o seric de practici rele. versetul acesta arătând că puterea lui Dumnezeu era deasupra prezicerilor astrologilor şi ghicitorilor.I INDECAREA PRIN ELIBERARE . Isaia 2:6 Rugăciunea lui Isaia ne arată că Dumnezeu Şi-a părăsit poporul pentru că acesta a urmat superstiţiile Răsăritului şi ghicitoria filistenilor. Israel va cădea! Isaia 8:19-20 Israeliţilor li se cerc sâ renunţe la obiceiul ocult de a consulta medium-ii şi prezicătorii. cifirca în stele. Izabcla. 9 şi 10). 20:6 Dumnezeu interzice poporului Său consultarea celor ce cheamă duhurile morţilor deoarece acest lucru îi face pc oameni necuraţi. 2 împăraţi 23:24 Cu toate că regele Iosia al ludeei a făcut o scrie de reforme pentru întoarcerea la Dumnezeu. Când regele îl întreabă dacă toate sunt bune.C au fost că ei continuau să consulte medium-ii şi prezicătorii. nu-1 va putea salva de la dezastru. practica ghicirea şi magia.C). Ieremia 27:9 Deşi Domnul le-a spus israeliţilor sâ se supună regelui Babilonului.C. păgâne. 2 împftraţi 21:2-6 Vedem aici că Mânase. lehu îi răspunde că nu poate fi pace atâta timp cât mama regelui. care a tăcut ca Ierusalimul să cadă. prin Moise Domnul Ic spune israeliţilor să nu facă lucnmlc pc care le făceau popoarele ce locuiau acolo: jertfirea copiilor îh foc. vrăjitorii şi medium-ii îi instigau Ia nesupunere. ghicirea. Isaia 47:11-15 în acest pasaj Isaia prezice căderea Babilonului. în capitolul 3:2-3 Isaia prezice câ datorită acestor practici care-L mâniau pe Dumnezeu şi pe care liderii naţiunii păreau a le ignora. şi lehu (comandantul armatei sale). Isaia 57:3 Vrăjitoria este un păcat împotriva lui Dumnezeu. t Cronici 10:13 14 Saul a murit pentru că nu a fost credincios Domnului şi a căutat călăuzire la un medium. arătând că nici un mag. 2 Împăraţi 9:22 Ne este prezentată aici întâlnirea dintre regele Israelului. regele iui Iuda (687-642 î. Această nesupunere faţă de Legea Iui Dumnezeu a condus la căderea Ierusalimului în 598 î.

în realitate. Fapte 8 : 9 .9 Domnul denunţă falşii proroci ai lui israel care pretindeau a vorbi în Numele Lui dar care. DANIEL 2 Bar-Isus (Elima). APOCALIPSA 2 1 : 8 . FAPTE 1 9 : 1 9 Vedem aici că poporul Israel SE afla sub influenţa închinării păgâne ( S E lipise de idoli). vorbeau de la ci. FAPTE 1 6 : 1 6 . discerne răul din el şi îi cauzează o orbire temporara. 2 2 : 1 5 Mica 5 : 1 2 Când Domnul I-a izbăvit pe Israel din robia asiriană. El a promis că-i va distruge pe descântători şi pe ghicitori. O M » 4 : 1 7 Tânăra sclavă a putut prezice viitoml pentm că avea în ea un duh dc ghicire. Aceste practici erau un semn al lipsei de lideri spirituali. vrăjitorii sau astrologii babilonieni n-au putut explica visul regelui. Regele Nebucadneţar şi-a dat seama că Dumnezeu este Cel mai mare dintre dumnezei şi că El este Singuml care descoperă lucrurile ascunse. Maleahi 3 : 5 în Ziua Judecăţii Domnul va mărturisi împotriva celor care au practicat magia.2 4 Simon vrăjitorul. nici unul dintre magii. Dumnezeu i-a scos din poporul Său şi a promis că ei nu se vor mai întoarce niciodată în israel. vrăjitorul din Cipm care pretindea a fi proroc. căruia Dumnezeu i-a dat o revelaţie specială. • Noii convertip la creştinism ard în public uneltele pe care le folosiseră înainte pentm vrăjitorie. a dorit să le cumpere Ba chiar s-a şi botezat. în acest verset ni se spune că prezicerile ghicitorilor sunt 274 275 . încerca să oprească răspândirea cuvântului lui Dumnezeu. pe oameni. FAPTE 1 3 : 6 . Z A H A R I A L 0 : 2 Cei care practică magia vor fi aruncaţi în iazul dc foc şi nu li se va îngădui să intre în cetate. văzând damrile Duhului Sfânt. Acest lucru ne arată că puterile întunericului pot influenţa un credincios. Galateni 5 : 2 0 Cei care practică vrăjitoria nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu. plin. printre altele.1 8 în afară de Daniel.2 2 minciuni şi că cei care interpretează visele ii rătăcesc.Slujirea practică Anexa 2 Ezechiel 1 3 : 6 . Viziunile lor erau false şi prezicerile lor erau minciuni.1 0 Falsele prorocite erau acuzate pentm că foloseau descântece pentru a-i abate pe oameni de la căile Domnului şi P E N T M a-i controla O C U L T DANIEL 1 : 2 0 Daniel şi prietenii Iui aveau de zece ori mai multă înţelepciune decât toţi magii şi prezicătorii babilonieni. Pavel..t7w/i-aimi prin eliberare . Naum 3 : 4 Prin căderea cetăţii Ninive Domnul pedepseşte. şi descântatul prin care ninivenii au manipulat ocult celelalte naţiuni. EZECHIEL 1 3 : 1 7 .de Duh Sfânt. ca semn al deplinei renunţări la magie.

Amuletele Obiecte purtate cu scopul de a îndepărta duhurile rele sau blestemele. Acest simbol este foarte răspândit în cercurile oculte modeme.. Apotropaion Descântec prin care sc înecareră îndepărtarea duhurilor rele sau a deochiului. pentru a sc obpne vindecarea Această tehnică presupune câ organismul uman are douăsprezece meridiane împărţite în două grupe de câte şase linii. Chi. deseori asociat cu fertilitatea. Ankh Cruce ce are o buclă în partea de sus.Anexa 3 Glosar al practicilor oculte - Acupunctura (acupresurn) Veche filozofic şi telurică medicală chineză care defineşte boala ca fiind un dezechilibru în scurgerea fluxului . acupunctura caută redirccţionarca acestui flux prin presarea sau inserarea unor ace în anumite puncte ale corpului. Forţa vieţii. Una dintre cele mai cunoscute amulete este laba dc iepure. Zeii egipteni sunt uneori reprezentaţi purtând un ankh. se scurge printre aceste linii. vechi simbol egiptean al vieţii. O grupă se numeşte Yin iar cealaltă Yang. 277 .energiei vieţii".

prezicerea viitorului prin citirea în stele (în special după modul de aranjare a planetelor în momentul naşterii). Medium-ii cred că morţii îşi pot exprima talentele prin intermediul celor vii. Cartomanţia Folosirea cărţilor de joc pentru ghicire sau prezicerea viitorului. Mâna persoanei este condusă de forţe spirituale pentru a scrie un mesaj care vine „dc dincolo''. Astrologia Credinţa că astrcle cereşti îi influenţează pc oameni. Liturghia neagră Parodie satanică a liturghiei romano-catolicc în care împărtăşirea este desacralizată. fiind oferit Diavolului. prin studierea excrementelor şi măruntaielor animalelor şi păsărilor. în care sc promite slujirea răului în schimbul câştigării de putere. fantome. Pretinsă 279 . Magia neagră Magie practicată in scopuri malefice în care. Ghicirea prin observarea zborului păsărilor. Clarviziunea Abilitatea extra-senzorială de a vedea imagini care trec de domeniul fizic şi care nu pot fi văzute cu ochii naturali. Uneori. Farmecele Incantaţii sau obiecte oculte care. Lanţul scrisorilor Scrisoare cc promite noroc celui care o primeşte dacă acesta o copiază şi o trimite mai multor persoane. asemenea talismanelor. prin ceremonii rituale. cunoscute sub numele dc semnele Zodiacului.Slujirea practici) Anexa 3 Apariţiile Spectre ale morţilor. Practicanţii proiecţiei astrale sunt capabili sa parcurgi distanţe considerabile şi sâ relateze cu exactitate lucrurile pe care le-au văzut în alte locuri. Canalizarea Spiritism din familia New Age în care subiecţii se deschid supranaturalului (uneori în transă) şi devin canale de comunicare a unor mesaje ce sunt deseori destinate să înveţe sau să călăuzească pe cel căruia îi sunt adresate. demonii şi duhurile rele sunt chemate pentru a face rău altor 278 persoane. Artele negre Denumire generică a unor practici malefice asociate diverselor activităţi oculte. Proiecţia astrală Plecarea persoanei din trupul fizic şi acţionarea la un alt niverde conştientă. Fenomene similare sunt şi desenarea. Desenele sau picturile astfel realizate pot fi de o remarcabilă asemănare cu lucrările originale ale unor cunoscuţi artişti. Sângele victimei este folosit ca substitut al vinului pentru împărtăşire. pictarea sau vorbirea automatică. înainte de a se reîntoarce în trup. Augurii Folosirea semnelor şi a piezelor pentru a prezice viitorul. Ea conţine un blestem de nenoroc în cazul în care persoana care o primeşte refuză să coopereze.I indurarea prin eliberare . Clarauzirea Abilitatea extra-senzorială de a auzi sunete în domeniul spiritual sau sunete produse la o marc distanţă în timp sau spaţiu. Semnarea cu sânge Pact încheiat (în scris) cu Satan şi semnat cu sânge. sursa de informaţie este un „fost maestru". rugăciunea Tatăl Nostru este rostită invers şi în care se atluc sacrificii animale sau umane (deseori copii nebotezaţi). reprezentând împărţirea bolţii cereşti. Vezi semnele Zodiacului. Semnele naşterii Cele douăsprezece semne astrologice. folosite la ghicirea bazată pc data naşterii. se crede că au puteri supranaturale. Scrierea automatică Mesaje scrise de o persoană aflată în stare de transă.

slab albui-luminesccniă. Conj urarea Chemarea unui demon din domeniul supranatural. vrăjitorie. deşi fizic este imposibil ca persoana să li fost vreodată în situaţia sau locul respectiv închinarea la demoni Practica împăcării cu demonii pentru a le câştiga protecţia. Frăţia este condusă fie de un mare preot fie dc o marc preoteasă. 280 . prin care sc provoacă magic moartea victimei. vindeca şi restaura fluxul dc energie din organism. Frăţiile Grupuri de vrăjitori sau satanişti. care provine din trupul unui medium şi care se crede că indică prezenţa unui duh fără trup. Interpretarea viselor Procesul dc folosire a viselor în scopul ghicirii. Nuiaua de ghicire Folosirea unei nuiele din lemn sau metal pentru detectarea izvoarelor subterane de apă. închisori şi dragoni Joc ocult în care jucătorii. strâns legală de vudu-ism şi dc alte grupuri oculte. Nuiaua se mişcă atunci când este trecută pc deasupra sursei dc apă. Ectoplasrn Substanţă rece. „Binecuvântările" astfel obţinute se transformă în blesteme imediat cc închinarea este întreruptă. Percepţia extra-senzorială (PES) Abilitatea de a percepe un eveniment sau o idee printr-un alt mijloc decât cele şase simţuri. Moartea magică Practică ocultă. Jocul a cauzat multe sinucideri şi crime. sc identifică cu caracterele celor implicaţi în crimă. Fetişurile Obiecte neînsufleţite despre care sc crede că sunt locuite de un 281 Contemplarea sferei de cristal (cristalomanţia) Practica privirii fixe a unui obiect sferic din sticlă cu scopul prevestirii viitorului. canibalism şi diverse puteri oculte. Deja Vu Simţământul experimentării în trecut a unei situaţii sau a unui loc. Membrii acestor frăţii se întâlnesc pentru a efectua ritualuri şi ceremonii. situaţii sau evenimente trecute sau viitoare. pentru a câştiga jocul. chemarea demonilor. Cristalele Unii adepţi New Agc cred că cristalele au puterea de a curăţa. . de obicei formate din treisprezece membri (deşi pot fi şi cinci sau chiar cincizeci). Practicanţii intră într-o stare asemănătoare transei şi prevestesc evenimente ce vor avea loc în viitor.Slujirea practica Anexa 3 abilitate de a vedea evenimente consumate în trecut sau care se vor petrece în viitor. Ghicirea Denumire generică a diferitelor tehnici oculte folosite pentru a obţine informaţii despre oameni. Seminarul de pregătire Erhard (Forum-ul) Curs dc pregătire religioasă a celor ce doresc sâ promoveze imaginea cultului New Age. vudu. Terapia culorilor Metodă dc tratare a bolilor prin folosirea unor culori despre care se crede că au „vibrării corespondente" cu potenţial dc vindecare. viol. • Duhuri fără trupuri Credinţa că duhurile celor morţi nu-şi găsesc odihna. Farmecele Influenţă magică asupra unei persoane pentru a o manipula în scopun proprii. în special în sabat.Vindecarea prin eliberare . tortură. PES este deseori folosită în ghicire. metamorfozând şi iluminând sufletul.

bazate pe astrologie. Pot fi şi persoane sau obiecte adulate. Homeopatia este mai mult un sistem de credinţe decât o practică medicală. Hepatoscopia Ghicirea prin examinarea ficatului. Analiza scrisului (grafologia) Fonnâ de ghicire prin care se crede câ se pot descoperi trăsăturile de caracter. Hamaşamentelc şi potcoavele cailor (Puse în faţa uşii sau dăruite pentru a aduce noroc) Amulete folosite pentru a apăra de duhurile rele. violenţă. Homeopatia Tratament medical alternativ cc constă în administrarea unor mici doze de medicamente. Călăuzirea imaginaţiei Exerciţii de vizualizare cc duc la o stare de relaxare sau transă. FHU (Temelia înţelegerii Umane) Instituţie fondată de Roy Masters. Soluţiile medicamentoase folosite sunt deseori atât de diluate încât nu conţin. Umblarea prin foc Abilitatea de a trece prin foc sau peste cărbuni aprinşi fără. un adept al hipnotismului şi controlului minţii. Hidromanţia Practica ghicirii în apă Idolii Imagini ale unor zeităţi care au devenit obiecte de închinare şi adorare. sfătuitor sau învăţător spiritual. vrăjitorie şi satanism. este „boala este vindecată prin boală". în supranatural. Hipnotismul Practica aducerii unei persoane într-o stare asemănătoare transei pentru a-i testa subconştientul sau pentru a o face să-şi amintească anumite lucruri din trecut. stabilit de către Samuel Hahncmann.Hex Punerea unui descântec asupra unei persoane cu scopul de a-i aduce nenoroc. Hexegramn Două triunghiuri răsturnate (unul peste altul) care formează o stea cu şase colţuri. degradarea femeii şi serioase implicaţii în ocultism. . sex. Discipolii învăţăturii FHU caută răspunsuri la problemele vieţii prin exercitarea tehnicilor oferite dc Masters. Poate include proiecţia astrală şi întâlnirea. nimic din antidotul contra bolii. Horoscopul Hărţi ce prezic destinul. a fi rănit fizic. Horoscoapele mai sunt folosite şi pentru a prezice perioadele favorabile unor evenimente importante. a duhurilor călăuzitoare. etc. Muzica heavy metal şi rock Mesajul central al acestei forme de muzică este axat pe drog. Se crede că fieml potcoavei apără dc vrăji. Principiul tratamentului. Prezicerea Practica diferitelor metode de ghicire pentru a prezice evenimente viitoare. credibilitatea. practic. crimă. Este un simbol folosit în vrăjitorie pentru a pune la lucru puterile demonice. Este folosit şi de unii medici care nu-şi dau seama dc natura puterilor spirituale pe care le folosesc. ale persoanei analizate. evoluţia emoţională. cariera. Guru Maestru. lipul de personalitate.

Controlul mental (Silva) Ştiinţa minţii Citirea minţii 2 8 4 . după numele lui Anton Mesrricr. Practica explorării gândurilor unei persoane prin folosirea puterilor oculte. Filozofic relaţională la supranatural. Incubus Violarea sexuală a unei femei dc către un duh rău. Persoană care se deschide pentru a fi folosită ca şi canal dc comunicare cu lumea spirituală Mesmerism Denumire alternativă dată hipnotismului. Creat de Jose Silva Devenită una dintre principalele forme dc auto-terapic care îmbină tehnicile religioase orientale cu puterile oculte. chiar dacă nu ştiu ce înseamnă. Se crede că schimbările apărute în diferitele sectoare ale globilor oculari corespund diferitelor boli ce afectează organismul. Este un mijloc de contactare a lumii spirituale. kung-fu. dătătoare dc mari capacităţi fizice. Pescăruşul lui Jonathan Livingston Carte scrisă de Richard Bacii inspirată. Toate aceste arte marriale au ca bază spirituala taoismul şi budismul.Slujirea prtiaia) Incantaţia Formulă magică produsă prin repetarea unor cuvinte. Artele marţiale M e d hun i Metafizica Studiu ştiinţific al Levitaţia Ridicarea oamenilor sau a obiectelor în aer prin folosirea puterilor supranaturale Brăţările şi lănţişoarele aducătoare de noroc (fermecate) Amulete purtate de oamenii care nu-şi dau seama natura spirituală a farmecelor Magia Dominarea sau manipularea oamenilor sau a împrejurărilor prin puteri oculte sau duhuri rele Mantra Cuvânt pc care cei cc practică meditaţia transcendentală (sau yoga) trebuie să-1 repete şi asupra căruia trebuie sâ mediteze. jiu-jitsu. Scopul religios al artelor marţiale este dc a armoniza yin şi yang şi dc a pune la lucru puterea chi. Iridiologia Procedeu de diagnosticare a bolilor prin folosirea globilor oculari ca sfere de cristal. Dă posibilitatea mediumizării minţii şi a controlului ei de către duhuri. tai chi chuan. care a folosit extrem de puternic forţele hipnotice. lucrurilor supranaturale. Kabbala Tradiţie mistică iudaică barată pc interpretarea matematică a Scripturii. Această practică afirmă că Dumnezeu este un simplu concept şi că răul este o stare a minţii care poate fi schimbată. Ghicirea în lună Practica ghicirii prin folosirea lunii ca obiect de ghicire. Din Kabbala au derivat numeroase practici şi curente oculte Diferite forme de luptă cum ar fi karate.Vindecarea prin eliherare . fraze sau sunete. judo. pretinde el. aikido. dc un duh rău şi care este bazată pe filozofia New Age. Practică a ştiinţei metafizice prin care se încearcă terapia depresiei. Mulţi dintre cei care practică artele marţiale nu sunt conştienţi de natura religioasă a acestor sporturi.

astfel încât. Cristos este în toţi oamenii şi toţi oamenii sunt potenţiali Cristoşi. transformarea personală (prin experienţe mistice şi contact cu izvorul de energie divină). Deseori folosită de spiritişti în şedinţele lor. sunt exploatate ca mijloace de ghicire. New Age este în antagonism atât cu iudaismul şi creştinismul cât şi cu umanismul secular. după Masa ouija Masă folosită pentru comunicarea cu duhurile. focul şi apa iar cel de-al cincilea reprezintă duhul care controlează aceste elemente. este legată de începutul erei Aquarius. numere sau „da" şi „nu". reîncarnarea (urmată de recompense. clarviziunea. Adepţii New Age cred într-un cu absolut pe care ei îl numesc Cristos. aerul. 236 . • Pendulul Mic obiect agăţat de o sfoară. folosit la ghicire. contopirea cu realitatea ultimă nu poate fi obţinută decât prin golirea minţii de orice gând şi intuiţie. spiritualitatea umană şi este un simbol al vrăjitoriei. prezicerile şi magia. ESP. fiecărei litere din alfabet fiindu-i dată o anumită valoare numerică. ocultism.dc unde şi conflictul dintre New Age şi creştinism. Se crede că mişcările involuntare ale pendulului au semnificaţii specifice. Neopaganismui Sistem de religii vestice asociate cu închinarea la natură. Ocultismul este împărţit în trei mari grupe: spiritismul. diagnoză (în special a sexului unui copil nenăscut) şi prezicere. Numerelor le sunt asociate valori şi semnificaţii specifice. Mişcarea New Age Născută la începutul anilor şaptezeci. Pentagrama Stea în cinci colţuri ce poate fi orientată fie cu trei colţuri în sus fie cu trei colţuri în jos. Nccromanţia Comunicarea cu duhurile celor morţi sau practica ghicirii prin consultarea lor. etc. Mişcare spirituală amorfă. în vrăjitorie.I INDECAREA PRIN ELIBERARE . la zeiţa lunii. Ghicirea în palmă Examinarea liniilor din palmă sau de pe mâini pentru a prezice viitorul. producerea lor. care spune că singura calc este Jsus). vechile religii greceşti şi egip'cne. dreptatea şi judecate fiind administrate oamenilor prin natura reîncarnării lor). Ocultismul Credinţe şi practici secrete şi misterioase ce implică puterile supranaturale care se opun împărăţiei lui Dumnezeu. pentru ei. Valorile numerice ale numelor şi datelor de naştere sunt folosite pentru a se face preziceri. vrăjitorie sau dmidism. Paiapsihologia Studiu pscudo-ştiinpfic al fenomenelor psihicului uman ce nu poale fi interpretat conform metodelor normale de cercetare ştiinţifică: telcpatia. ceremoniile magice. Orientarea în sus indică în general. Orientarea in jos indică întunericul şi este asociată magici negre şi satanismului. in general. Comunicarea se face cu ajutorul unui indicator care prin rotire indică litere.SLUJIREA PRACLIA) ANEXA 3 Misticismul Credinţa ca deoarece Dumnezeu transcende cunoaşterii umane. Parakinezia (PK) Controlul obiectelor prin puterea minţii şi a voinţei. Cele mai multe dintre credinţele New Age sunt adaptări modeme ale vechilor credinţe oculte. Numerologia Ghicire bazată pe folosirea numerelor. în religii estice ca: panteismul (Dumnezeu este in toate lucrurile şi toate lucrurile sunt Dumnezeu). patru colţuri reprezintă cele patra clemente csenpalc: pământul. Sistemul de credinţe New Age îşi arc rădăcinile. universalismul (toate religiile lumii nu sunt decât căi ce duc la acelaşi Dunuiezeu . Piazelc Evenimente neobişnuite sau incontrolabile care.

într-un ciclu care nu se termină până când persoana nu atinge perfecţiunea şi nu mai arc nevoie de existenţa fizică. Fiziognomia Ghicirea caracterului prin observarea trasaturilor fetei. echilibrează fluxul energetic din corp şi aduce iluminare spirituală! Reflexologia Veche practică chineză şi egipteană cc presupune masajul picioarelor pentru a restaura „fluxul energetic" din diferitele zone ale corpului. _ Vrăjitoria Puterea dc a schimba evenimentele şi de a influenţa oamenii sau circumstanţele în bine sau în rău prin controlul demonic obţinut prin magia neagră. Vindecarea psihică Folosirea puterilor oculte pentru a aduce vindecare. în care oamenii se întâlnesc pentru a contacta. vrăjitorii cred în Marca Zeiţă Mamă şi în consortul ei. • Spiritismul (spiritualismul) Evocarea demonilor şi contactarea lumii spirituale pentru a comunica cu morţii (de obicei printr-un rnedium). Călătoria sufletului Ieşirea sufletului din trup pentru a privi de sus la acesta şi a se deplasa pe distanţe scurte. uneori. Naşterea psihică Experienţă ocultă prin care persoana este convinsă că „toate simt una'". Psihografia Scriere spirituală prin intermediul mâinii unui mediom. este de aceeaşi natură cu proiecţia astrală Descântecele Incantaţie folosită pentru a chema puterile magice. Psihometria Primirea dc informaţii psihice despre o persoană sau despre anumite evenimente din viaţa persoanei prin observarea unui obiect care aparţine acelei persoane Punk rock Muzică ce poartă mesajul răzvrătirii împotriva ordinii stabilite în societate (în special împotriva legii. Vederea psihică Abilitatea de a vedea lucruri chiar şi cu ochii închişi sau. în general.Sluj/rai practică Anexa 3 Frenologia Ghicirea prin examinarea formei craniului uman. când persoana este oarbă. Şedinţele de spiritism Reuniuni. Rapsodomanţin Căutarea prezicerilor în pasaje luate la întâmplare dintr-o carte (adesea dc poezii). Piramidologia Folosirea unei piramide al cărei vârf. spre deosebire de satanişti. Precogniţia Precunoaştere a evenimentelor. a religiei şi a tradiţiilor). Deşi mai puţin periculoasă. Planşeta Masă pc care sunt scrise la întâmplare litere sau propoziţii căutate aleator de degetele persoanei. care cred şi i se închină lui Satan.1 tiulectirea prin cUherorcj. Pan. Reîncarnarea Credinţa câ sufletul omului nu moare niciodată şi trece dintr-un trup într-aitul. cred unii adepţi New Age. printr-un rnedium. Satanism închinarea la Satan şi practica ritualurilor efectuate în supunere faţă de Satan. 289 . duhurile morţilor.

atingând kundalini. mintea fiind în cel mai înalt grad de conştientizare. Stigmata Urme asemănătoare rănilor lui Cristos crucificat. Zodiacul împărţirea bolţii cereşti în douăsprezece sectoare ce conţin semne. Stihomanţia O formă a rapsodomanpei. Tarot Practica ocultă a folosirii unui set de 22 cărţi pentru ghicire. iar Biblia hu face nici o diferenţă între practicile oculte. între cei doi ochi naturali. Translocaţia Mişcarea unei persoane dintr-un loc într-altul prin mijloace supranaturale.I 'intlecarea prin eliberare . mister sau imaginar. a spiritului şi a psihicului. Astrologii cred că semnul sub care sc naşte o persoană determină caracterul acesteia. Magia albă Magie care pretinde a avea scopuri pozitive. în tradiţia religioasă indiană este pierderea identităţii individuale şi contopirea cu identitatea universală. Puterea kundalini este aceeaşi ca şi în yoga Transa Stare mentală în care conştienta minţii este în repaos. Talisman Obiect gravat despre care se crede că dcpne puteri magice şi prin care purtătorul este protejat şi prosperă. Vudu-iştii se închină mai multor zeităţi. ce apar în mod supranatural pe trup. fie negre. Yoga Unul dintre cele mai vechi cuvinte din religia Hindu. folosind magia pentru vindecarea bolnavilor sau jKsntru vătămarea şi uciderea victimelor. păpuşilor sau a diferitelor ritualuri.Slujirea practică Anexa 3 Duhul călăuzitor Duh dintr-un medium prin care se pot obţine informaţii „de dincolo". Puterile spirituale pe care le foloseşte sunt însă duhurile rele. Scopul urmărit. Abilitatea de a mişca sau de a controla obiecte folosind puterile spirituale. Este o disciplină spirituală prin care se caută controlul trupului. Superstiţiile Credinţe iraţionale sau practici rezultate din teama de necunoscut. Al treUea ochi Ochi al vederii spirituale care. Ambele sunt greşite. 291 . cu ajutorai poţiunilor. Yoga este calea caic trebuie urmată pentru a-L avea pe Dumnezeu în tine. de ajutorare. lăsând persoana deschisă controlului exercitat de un duh. 290 • • Meditaţia tranşeedentală (TM) Sistem religios derivat din hinduism. este localizat în frunte. incantaţiilor. fie albe. Cuvântul zodiac are sensul de „cerc cu animale". presupun practicanţii. Vjidu Vudu este o formă de vrăjitorie religioasă care cuprinde ritualuri. jertfe. Telechinezîa (TK) . unul dintre ele fiind un schelet care reprezintă moartea Citirea în frunza de ceai încercarea de a descifra mesajele lăsate pe fundul unei ceşti de reziduurile frunzelor de ceai. ghicire şi dansuri ritmice. Mişcarea mesei Proces dc ghicire prin mişcarea supranaturală a unei mese de către duhuri. puterea şarpelui ce dormitează la baza coloanei vertebrale. Fiecare carte are un mesaj pictural. în care mantra (un sunet secret) este repetată în timpul meditaţiei.

Anexa 4 Practici medicale alternative Practicile medicale alternative nu sunt neapărat şi periculoase spiritual. Dacă ele sunt sau nu periculoase. Acupunctura Aromaterapia Tratamentul Bacii Flovver Terapia culorilor Terapia cristalului Vindecarea prin credinţă Călăuzirea imaginaţiei Homeopatia Hipnoterapia fridiologia Kinesiologia Vindecarea magnetică Medicina New Age Terapia vieţilor anterioare Vindecarea psihică Chirurgia psihică Vindecarea piramidală Radicstezia Renaşterea Reflexologia Vindecarea spiritualista Terapia zonală . Iată câteva dintre practicile medicale alternative care sunt cunoscute ca având rădăcini spirituale sau principii din Ncvv Agc. depinde dc cele mai multe ori de ceea ce cred cei care le practică. ocultism sau din alte credinţe decât cea creştină.

etc. au un suflet sau un duh. copacii. societatea este un cult care pune accentul pe credinţa în Obiectele Zburătoare Neidentificatc (O. Animismul Credinţa că lucrurile ncinsuflepte cum sunt plantele.N) şi pc vizitele extraterestrilor. 295 . Acest Isus i-a dat o nouă Biblie. ideile şi practicile orientale. discipol yoghin caic pretindea că a fost vizitat de „învăţătorul Isus" dc pc planeta Venus. Teologia cc se află în spatele gândirii sale este un amestec de spiritism. care a părăsit Societatea Teosofică datorită puternicei ci orientări spre religiile. Reîncarnarea este una dintre doctrinele sale de bază Steiner a avut o influenţă considerabilă asupra educaţiei laice şi a înfiinţat numeroase şcoli speciale în care filozofia sa era obiect de studiu. Societatea Antroposofîcă Fondată de Rudolf Stcincr. Ceremoniile socictăpi sunt dominate de practicile New Age şi cele ale religiilor orientale.Anexa 5 Glosar al altor religii Societatea Aethurius Fondată dc Gcorge King. cea a Erei Acvatice. pietrele. Astăzi. Animismul face parte din majoritatea credinţelor religioase ale popoarelor primitive. creştinism şi misticism. El a intitulat noua sa disciplină antropologică „ştiinţa spirituală".Z.

se consideră superioară ca 297 . credinţele lor fiind mai mult ateiste decât teietc. dreapta comportare. a crimei. etc). dreptul efort. mântuirea se câştigă prin supunerea faţă de cele nouă căi: dreapta credinţă. Zoroastru. Pentru ei. Amtstrong nega Trinitatea. Aceşti nouă învăţători sunt reprezentaţi în templul Bahai din Wilmettc. a suferit multe schimbări pc parcursul anilor. el a părăsit credinţele acesteia pentm a promova sexul liber intre membrii sectei sale şi favorurile sexuale ca mijloc de evanghelizare. dar mimai în felul în care el o interpretează. Copiii lui Dumnezeu Sectă fondată în 1968 de către Moscs David (fost David Bcrg).Slujirea praulcâ ANEXA 5 Armstrougismul (Biserica Universală a lui Dumnezeu) Fondată dc Hcrbert W. Bab şi Baha Ullah). fondate pc credinţele iudeo-creştine tradiţionale. peste 8 milioane de exemplare distribuite gratuit lunar). unitatea budismului a fost destrămată şi s-a fonnat puzderia dc secte ce alcătuiesc budismul contemporan. Buda. inclusiv redenumirca ca „Familia Dragostei". • Bahai Credinţă ce a derivat din islamism în secolul XIX Ea spune că toate religiile conţin un anumit grad de adevăr şi că ele trebuie să sc unească într-o religie universală Acest universalism este diferit atât de creştinism cât şi de islamism. Budiştii nu recunosc existenţa unui Dumnezeu suprem. de aceea. pentm omenire nu există nici iad şi nici rai. dreapta vorbire. • Pentm budişti. dreapta memorie şi dreapta meditaţie. Confucius. mântuirea fiind a descrisă ca o ultimă ieşire din ciclul renaşterilor. treptat. este un amestec între credinţa falsei vindecări şi o doctrină care.C.I IMU'carea prin eliberare . dreptul fel de viaţă. islamism şi hinduism). Duhul Sfânt este puterea nevăzută prin care Dumnezeu îşi susţine întreaga creaţie. această sectă a avut o largă influenţă datorită ziarului ci PLAIN TRUTH (DEPLINUL ADEVÂR. Dumnezeu este mai mult un proces prin care omul tinde spre perfecţiune. deşi declară câ este bazată pe Biblie. Cristadelfianismul învăţătură care. posturilor sale dc radio (în SUA şi la Radio Luxembourg) şi televiziune (larg răspândite în SUA). Isus este un astfel de om care şi-a câştigat dreptul la divinitate. Budismul întemeiat dc Gautama Buddha în jurul anului 500 î. învăţăturile budiste au în centrul lor reîncarnarea. Isus Cristos. organizaţia şi-a revizuit marc parte din gândirea teologică şi a renunţat la doctrina că intr-o zi oamenii vor deveni dumnezei. Budismul este una dintre cele patm mari religii ale lumii (după creştinism. deşi răspândită dc John Thomas prin ziaml „The Apostolic Advocate'' încă din 1834. în 245 Î. După o adâncă meditaţie el a primit iluminarea care a devenit cunoscută sub numele de budism. Deşi David Berg provenea dintr-o biserică. Annslrong. Mahomcd. urmată de Eureka (un comentariu asupra cărţii Apocalipsa). SUA. cărţi în care el recunoaşte suprema autoritate a Bibliei. în cele din uimâ. Mulie dintre falsele sale credinţe erau. Dar în secolele care au urmat. dreptele simţăminte. Dragostea susţinută de adepţii ci este însă diferită de dragostea susţinută de Isuş. credea câ numai el era adevăratul profet al lui Dumnezeu şi că tot ce a fost înainte de el a fost corupt şi fals El credea că obiectivul final al omului era dc a progresa pentru a ajunge un dumnezeu. creştină. Prima carte scrisă de Thomas a fost Elpis Israel (o prezentare a împărăţiei Iui Dumnezeu). Organizapa sa a atras numeroşi adepţi şi a câştigat foarte mulţi bani După moartea lui Armstrong. Budiştii cred că accasle căi conduc. interzicerea păcatului trupesc. Illinois. nu şi-a căpătat denumirea oficială decât în 1869. Dumnezeu există în formă fizică şi El a creat omul pe care apoi l-a ridicat la rang de divinitate (pluralism). la fericirea Nirvanei. toţi necredincioşii vor fi anihilaţi. Toţi credincioşii vor trăi veşnic pe pământ. Viaţa budistă include lepădarea de sine şi un cod moral asemănător unora dintre învăţăturile creştine (cum ar fi spunerea adevărului.C cinci sute de călugări budişti s-au reunit pentru a consemna în scris învăţăturile adunate în trei secole de tradiţie budistă. interzicerea furtului. 2% Ştiinţa creştină Fondată de către Mury Baker (Eddy) Ia sfârşitul secolului XIX. totuşi. Hare Crişna. învăţătorii buhai proclamă că cei nouă mari învăţători religioşi ai lumii au fost toţi manifestări ale lui Dumnezeu (Moise.

Ei jură să accepte moartea în chinuri pentru a proteja secretele organizaţiei. singura calc spre cer fiind bunătatea prezentată in Ştiinţa Divină. Biserica este organizată in grupe: liderii sunt păzitorii. învăţăturile masonice nu sc rclaţioncazâ şi nu sunt compatibile cu creştinismul biblic. face prin puterea Duhului Sfânt. este de a deveni un dumnezeu. Ulterior. atât în cadru! cât şi in afara masoneriei. învăţăturile sale sunt cuprinse în patru devenim dumnezei şt nu ne contopim cu El". mântuirea înseamnă cunoaştere. Omul este incapabil să păcătuiască. Biserica înţelegerii Bibliei Numită şi Veşnica Familie. Păcatul este o „verbozitate" şi o „ipocrizie" pe care Traill o atribuie gândirii generaţiilor trecute. Masoneria liberă Masoneria liberă este o largă organizaţie mondială care promovează glorificarea omului prin realizările sale. cunoaştere care este datâde Guru şi privi care se ajunge la iluminare. Organizaţia este o societate secretă ai cărei membri sunt legali prin puternice legăminte. politeţea şi modul de comportare Wen • Gesturile de bunăvoinţă a păcii prin muzică şi poezie Cheng-ming Acceptarea rolurilor (de cx: „Tatăl trebuie să fie tată" etc. învăţăturile sale sunt derivate din hinduism. Dumnezeu este triunic pentru că este un Dumnezeu al vieţii. rosicrucianism. adevărului şi dragostei.C de către filozoful chinez Confucius. prin care persoana iese din propria ei identitate şi devine Cristos.) Misiunea Luminii Divine A fost fondată în 1971 de către Guru Maharaj Ji. ca apostol al lui Dumnezeu. ca şi al fiecărui individ. kabbalism. sinceritatea. toate aceste biserici au revocat recunoaşterea ordinarii lui Stevens datorită doctrinelor sale „aberante". Boala. Isus este Mântuitorul dar El nu este Dumnezeu. dar diferitele ceremonii pe care le practică nu aduc decât orbire şi întuneric. Ea este condusă de o frăţie masonicii bine organizată care exclude credinţa în Domnul Isus Cristos. Masoneria se vrea o căutare a iluminării divine. mărinimia şi bunăvoinţa Te Inspiraţia şi puterea necesare în regulile virtuţii Li Respectul. Doctrina m . Este o mişcare anti-triiiitariană care respinge atât cuvântul cât şi conceptul de „trinitate" ca fiind nebiblic. oile sunt credincioşii avansaţi iar mieii sunt noii convertiţi. grupate în şase compendii: Jen Regula reciprocităţii bunătăţii Chun-tzu Smerenia. De aceea. Stevens a fost ordinat de către Full Gospel Temple şi ordinatea sa a fost recunoscută de către Forsquarc Church şi de Assemblies of God. „Nu are nici un sens să afirmi că Dumnezeu a devenit om atâta vreme cât noi nu despre om şi Cartea lui Mencius. Isus a fost un simplu om care acum este mort iar Cristos şi Duhul Sfânt există numai pentru a susţine Ştiinţa Divină. Scopul Bisericii. vechi religii păgâne ale Egiptului şi mitologie greacă. a fost întemeiată de Stewart Traill. Confucianismul Religie umanistă întemeiată în secolul al V-lca î. Conceptul de bază al doctrinelor lui Stevens este aşa numitul transfer. Rugăciunile în Numele lui Isus Cristos sunt intezise.I judecarea prin eliberare . Marea învăţătură. păcatul şi moartea sunt ireale. Ei se întâlnesc în locurile cunoscute sub numele dc „casc comunale". El îşi îndeamnă adepţii să-şi descopere „cu-1 divin". Duhul Sfânt este Cunoaşterea care vine de la Maharaj Ji. Doctrina lui Confucius conţine instrucţiuni asupra relaţiilor dintre oameni şi asupra naturii umane. Omenirea este o moştenire divină şi calea spre divinitate este posesia adevăratei cunoştinţe şi descoperirea „bunătăţii dinlăuntru". Analele. Biserica Cuvântului Viu (Calea) Fondată în 1954 de John Robert Stevens. Biblia cerând pocăinţa de păcat deoarece „toţi au păcătuit". care se crede încarnarea divinităţii. Masoneria este un amestec de hinduism.Slujirea practică automate acesteia datorita naturii ei revelate. adepţii primind cunoştinţa direct de la Maharaj Ji. Acest lucru se poate cărţi scrise de discipolii săi. Stevens declară că Biblia este un document dc autoritate dar că ea este demodata şi că Biserica arc nevoie dc noi revelaţii care pot veni prin el.

Adepţii Krişna cred că există un singur Dumnezeu. Hare Krişna a fost întemeiată dc Chaitanya Mahaprobha la începutul secolului al XVl-lea sub numele de Sankirtana. Brahma. Islamismul presupune supunerea la voinţa lui Allah şi învăţăturile sale care sunt cuprinse în Sfântul Coran (Quran). cel mai mare şi ultimul fiind Mohamed Cele şase declaraţii de credinţă la care trebuie să subscrie fiecare musulman sunt: credinţa în Dumnezeu. de aceea toţi oamenii sunt fraţi şi surori. Krişna. Dumnezeu nu poate fi o persoană şi de aceea nici Isus nu poate fi Dumnezeu întrupat Dumnezeu este creatorul şi izvorul tuturor lucrurilor. o alta. şi că Isus este fiul lui Krişna.Vindecarea prin eliberare . cum ar fi Krişna. care a urmat atât învăţăturile secrete (ascunse) ale Iui Isus cât şi pc cele ale vechilor închinători la soare. în îngerii Lui. Univeisul sc află într-o seric dc cicluri de creştere şi decădere (Kalpa). Puranele şi Bhagavad Gita (cântarea Domnului). Vişnususţinătorul şi Siva-distrugălorul.C. . Mântuirea trebuie câştigată printr-o serie de fapte bune făcute în ciclurile de reîncarnare până când se ajunge la contopirea cu Krişna. Savoy mai pretinde şi că fiul său. în ziua judecării şi în decretele Sale suverane. Comunitatea Internaţionali a lui Cristos (Jamilianti) Fondată în 1972 de Eugene Savoy. Jamil. în sfârşit. legea Karmei determinând viitorul omului pe pământ până la atingerea Nirvanei (ieşirea din ciclul morţii şi al renaşterii). 301 . Isus ne arată drumul ISKCON (Hare Krişna) Societatea Internaţională pentru Conştienta Krişna (Hare Krişna) a fost fondată în 1965 în S. Scrierile hindu sunt volumionoasc. puterea recuperatoare a soarelui. an ce marchează începutul calcndaailui islamic şi este cunoscut sub numele de AH (anul Hcirei). Toate sunt obligatorii. Agni şi Durga. Ca şi în budism.A de către guru Swami Prabhupada şi a fost condusă de acesta până în 1977. Cei cinci stâlpi ai Islamului sunt: mărturisirea credinţei. în profeţii Lui. în cariile Sale. câ puterea miracolelor lui isus venea din soare şi că Isus se va întoarce ca un soare nou şi spre soarele etern. strălucitor. Biserica Internaţională a înţelepciunii Eterne Fondată dc Beth Hand (care a renunpit la originea ci de membră a bisericii Episcopale). în Arabia Islamismul nu a devenit o putere religioasă decât după emigrarea lui Mohamed la Mcdina în anul 622 d. Hinduismul are o mulţime de forme dar nu are un crez formal şi nici un fondator. pelerinajul la Mecca fiind cerut cel puţin odată în viaţă. Hinduismul arc o panoplie dc zei recunoscuţi pc plan naţional. • i i Islamismul Religie fondată de Mohamed (Muhamad) în mijlocul familiei sale la Meca. ţărani şi servitori. Allah este atotputernicul Dumnezeu iar Isus este unul dintre cei şase mari profeţi. astrologie. Există un singur Dumnezeu. este o reincarnare a lui Cristos. fii şi fiice ale lui Dumnezeu. de zei regionali numiţi uneori devatas şi. tehnici yoga şi învăţături mistice ale Kabbalei. anul morrii sale. Membrii comunităţii sunt învăţaţi că pot experimenta 300 Cele 10 grade din Ritul de York şi cele 30 din Vechiul şi Acceptatul Există trei stagii (sau grade) de mcmbralitatc în Loja Albastra. societatea fiind organizată în caste de preoţi. Hinduismul Hinduism este un termen modem care descrie vechea religie indiană ce datează de 4000 de ani. Relaţiile interumane sunt foarte rigide. Parte din aceste fapte sunt şi cele şaisprezece cuvinie-mantra (numită Kirtanya) ce trebuie rostite dc mai multe ori într-o zi. Vedele. postul. nobili.U. care este triunic: Brahma-creatorul. Hinduismul este mai mult o filozofie decât o credinţă şi se ocupă dc cercetarea mistică şi dc faptele mitologice ale zeilor. „mai strălucitor ca orice soare". rugăciunea.Slujirea practică Anexa 5 Rit Scoţian conduc la obţinerea titlului de „Mare Maestru Inspector General de gradul 33". budism. credinţa centrală este reîncarnarea. una de zei locali sau ai satelor ce formează o adevărată armată de bhuts (duhuri). spiritualism. Indra. părintele omenirii. mişcare a închinătorilor budişti Krişna (fiul reîncarnat al zeului Vişnu). cele mai cunoscute fiind Upanişadeie. pomenile şi pelerinajul la Mecca. mişcarea este un amestec de hinduism.

care a avut 20 de neveste. sex şi meditatie. Martorii lui lehova cred că ei sunt singura biserică adevărată de pe pământ şi că toate celelalte biserici vor lupta împotriva lui Dumnezeu îh bătălia de la Armaghedon. Al doilea preşedinte a! bisericii Mormone. „Numai Isus". Brigham Young. veşnica Sa existenţă şi învierea Sa fizică. Scopul rajnesismului este atingerea iluminării prin reîncarnare. Nenumăraţi oameni sunt ţinuţi de materialism în robia unui mod dc viaţă fără Dumnezeu. Satan şi cei necredincioşi vor fi anihilau. era scrisă o carte.Apostolia" sau „Pcnticostalismul unit". prin care „omul poate fi ucis crima. apostazia. în 1842 Joseph Smith a devenit mason şi a adoptat multe dintre ritualurile masonice ca rituri în templul mormon. Young. căsătoria cu o persoană de culoare. Negrii se vor răzbuna pe albi 6. într-o limbă necunoscută. după ce a avut o pretinsă vizită a îngerului Moroni care i-a arătat locul în care erau îngropate două table de aur pc care. dacă acesta a comis păcate cum ar fi „Cheia teologiei rastafariene Sclassie". Etiopia este cerul. lui Isus Cristos a sfinţilor din ultimele zile Născută din lupta intestină pentru putere din cadrul bisericii 303 divinitatea suprema împăratului Etiopiei. afirmând că realitatea este un tot unitar. Mişcarea s-a desprins din Asscmblies of God şi a purtat inai multe denumiri: „Noua Cale". minciuna. care a fost tradusă şi intitulată Cartea lui Mormon. este considerată de către biserica Mormonă ca fiind cuvântul Iui Dumnezeu. Haile . Mormonii pretind că reprezintă restaurarea singurei biserici adevărate întemeiate dc Isus Cristos. Negrii se vor reîntoarce în Etiopia Fratele Joseph Owens spunea: a pentru a i se salva sufletul". Rajneesh a murit în 1990 după ce a atras peste 200 000 de aderenţi. Printre credinţele mormone care diferă de cele creştine pot fi enumerate: botezul în locul celor morţi. este Rastafarianismul pretinde că Selassie este reîncarnarea lui Isus. Duhul Sfânt nu este o persoană ci mai degrabă puterea nevăzută a lui Dumnezeu. - Rastafarianismul Lconard Howell a elaborat cele 6 principii care stau la baza gândirii rastafariene. Sistemul său de credinţe izvora din hinduism. Materialismul Deşi nu este o religie. a instituit practica poligamiei în biserica Mormonă. Haile Sclassie este Dumnezeul ce! viu şi împăratul lumii 3.Slujirea practică Anexa 5 Martorii lui lehova (Societatea Biblică a Turnului de Veghe) Martorii Iui lehova neagă divinitatea lui Isus. 302 dumnezeirea veşnică. aSertaţia că Noul Ierusalim va fi construit pe continentul American şi necesitatea ca mormonii sâ se căsătorească într-un templu mormon pentru a moşteni 1 . Negrii sunt reîncarnarea vechilor israeliţi 2. Biserica Reorganizată s. Mesia care S-a întors. Această „carte". dragoste. Ei cred că arhanghelul Mihail a fost Isus Cristos în starea Sa pre-umană. fideli lui lehova. Negrii sunt superiori albilor 5. V O T trăi veşnic pe pământ. Rajnesismul Bhagwan Shree Rajneesh a devenit gura în 1966 şi a promovat sexul deschis şi distrugerea unitarii familiei. . Mulţi dintre discipolii săi au aderat ulterior la mişcarea New Age. cea mai mare parte a omenirii se închină la altarul succesului material şi face un idol din bunăstare. Jamaica este iadul disperării 4. etc. El a stabilit că: 1. în cele din urmă.Vindecarea prin eliberare . a propagat doctrina ispăşirii sângelui. Noua Cale Respinge tradiţionala doctrină creştină a trinităţii şi dc aceea botează oamenii numai în Numele lui Isus Cristos. respingând creştinismul ca fiind o religie a albilor. „Numele lui Isus". Mormonismul (Biserica lui Isus Cristos a sfinţilor din ultimele zile) Mormonismul a fost întemeiat dc Joseph Smith în 1830. Martorii lui lehova cred că numai 144 000 dc oameni vor merge în cer şi că o mare mulţime dc credincioşi.

fiind o combinaţie religioasă între teologia hindusă şi cea musulmană Domnului" şi a fost compilată de mai mulţi autori în şase limbi diferite şi în mai multe dialecte. • Sufi înseamnă mistic. cele două grupări mormone sunt identice. se parc. Granth Sahib prezintă doctrina hindu a karmei şi a reincarnării precum şi cea a existenţei unui singur dumnezeu. contemplaţie şi diferite stadii de reîncarnare. iniţiat al Soarelui . ceea ce face ca mulţi sikh-i să cunoască puţine lucruri despre conţinutul acestei cărţi. ocultism. perfecţionarea religioasă. Ceremoniile de căsătorie nu sunt ritualuri secrete ca în biserica din Utah.Slujirea practica Anexa 5 Mormone. producând o religie care a atras pc mulţi dintre cei care caută vindecare mentală. Tronul divinităţii triunice este înconjurat de şapte spirite. Cartea sacră a autişti lor. Fanta (al cărei autor nu este cunoscut) este principala sursă a filozofiei iosicnicianiste. alchimie şi ermetism (relaţia dintre sferele cereşti şi cele pământeşti). învăţătura Sikîi spune câ „nu exista nici hindus nici în secolul XX s-au formal numeroase ordine rosiemeianiste dintre care cc! mai cunoscut este Vechiul Ordin Mistic a) Crucii Roz.C în Punjab. face o netă diferenţă între sufism şi islamismul ortodox (în ceea ce priveşte relaţia dintre Allah şi om ca 305 Scrierea sacră a lui Nanak este Granth Sahib sau „Cartea India. sufiştii căutând o mai adâncă cunoaştere şi comuniune spirituală cu Allah mai degrabă pnn meditaţie şi dansuri-piruetă (Dervişii învârtitori) decât prin stricta respectare a celor cinei îndatoriri de bază ale Islamului. El. în realitate. Conform s. dragostea dintre Dumnezeu şi oameni şi. Spre deosebire de mormoni. Acest ultim concept. Brigham Young a preluat controlul grupării majoritare din Utah iar fidelii lui Joseph Smith Jr. Multe dintre practicile New Age (cum ar fi canalizarea) nu sunt decât spiritualism îmbrăcat într-o formă comercială care să-1 facă atractiv pentm consumul public.. botezul în locul celor morţi şi nu crede în poligamie. oamenii sunt înşelaţi de duhurile rele. Rosicrucianismul Fondat de C. Rosenkreutz la începutul secolului al XV-lca sub denumirea de „Frăţia Crucii Roz". de care s-a separat spre sfârşitul secolului al VH-lea d.. Sufismul propovăduieşte pocăinţa de păcate. Sikhismul întemeiat dc Guru Nanak în secolul al XV-lca d. iudaism. Scientologia acceptă credinţele reîncamaţioriale ale hinduismului. fiul este Murele Marele iniţiat al musulman ". Grupările nu sc recunosc reciproc. nu există nici păcat şi nici rău în univers iar 1 iadul nu oste decât un mit. Tata! este Marele iniţiat in umanismul lui Saturn. biserica Scientologică este complet tributară imaginaţiei lui Hubbard.. Biserica Reorganizată foloseşte versiunea . contopirea tu Allah prin anihilarea (Fana) în el. Sat Nam. 304 . Masnavi. Sufîsmul Ordinul Sufi este o ramură a Islamului. Seientologii cred câ există mai mulţi dumnezei.cienlologiei.. la formalismul şi legalismului învăţăturilor dc început ale Coranului. Este un amestec dc hinduism. Spiritualismul arc ca scop contactarea morţilor care se află „de partea cealaltă". Ron Uubbard..Duhul Sfânt (lehova) este I unii"..IţţŞrlecargq prin eliberare . deşi conţine unele învăţături ce diferă dc cele ale Coranului. s-au aşezat în Missouri. Scientologia este în conflict deschis cu creştinismul. arc o mare influenţă în Islam.. Bărbaţii sikh pot fi uşor recunoscuţi după turbanul pe care-1 poartă.C ca o reacţie. Spiritualismul Biserica Spiritualistă a fost fondată în 1908. în final. Fana. după asasinarea lui iosepli Smith şi a fratelui sau. Scientologia Fondată în 1955 de L.biblici" inspirate a lui Joseph Smith iar biserica din Utah versiunea King James. deşi mediumii există încă din vremea Vechiului Testament. Mulţi oameni (şi în spacial cei care au pierdut o persoană dragă) sunt înşelaţi de alăturarea cuvântului „creştin" la litlulalura acestei „biserici" şi participă la serviciile ei religioase. în celelalte aspecte. îl pot cunoaşte prin suferinţă. Teologia rosicrucianistâ se bazează pe ideea că cei care vor să cunoască universul. a combinat psihoanaiiza freudiană cu gândirea şi ideile estice din scrierile sale science fiction. biserica Reorganizau nu practică.

a lui Isus. bine-rău. Isus a fost Fiul lui Dumnezeu dar nu Dumnezeu Fiul.Slujirea practică Anexa 5 una a separării dintre subiect şi obiect).C medicina naturistă a făcut parte din taoism. libertarea şi dreptatea în lume. care a devenit text sacru al Bisericii Unificării. Asociaţia Unitarian-Universalistă Unitarienii cred într-un singur Dumnezeu dar pretind câ Ortodoxismul a părăsit imaginea reală umană. opozipa dintre masculin-feminin. MT a ajuns foarte populară în anii 60 dar aderenţii săi s-au împuţinat în anii 70. Scopul unitarienilor este pacea. existenţa Sa începând doar din momentul în care a fost conceput în pântecele Măriei. 306 . Societatea a fost concepută pentru „a stabili un nucleu de frăţie universală intre oameni. Vişnu şi Siva. cum voia lui Dumnezeu este ca toţi oamenii să fie aduşi la El. Tcosofia Sociatatc fondată de Helcna Blavatsky şi Hcnry Olcott în 1875 la New York. tihna. Tcosofia crede că latentul devine actual prin reîncarnare. viaţă-moarte. Wierwille a pretins şi cl că secta pe care o conduce este singura Biserică adevărată şi că numai el are darul de a aduce în lume adevărul lui Dumnezeu. noi suntem mântuiţi atunci când venim în contact cu adânca şi ascunsa cunoaştere din lăuntrul nostru. Meditaţia transcendentală (MT) MT provine din hinduism. Biserica Universalistă caută să promoveze armonia între toate religiile lumii. MT a fost fondată dc Maharishi Maheş Yogi. Principala autoritate este motivaţia. Calea Internaţională întemeiată dc Victor Wierwillc. Mooniştii cred că: Dumnezeu este Creatorul şi că El există în dualismul Yang-Yin. după ce a părăsit lucrarea din Ohio in care a fost ordinat de Bisericile Evanghelică şi Reformată. întuneric-lumină. Duhul Slant este un duh feminin care lucrează pe pământ. Ea este panteistă şi susţine câ Dumnezeu este una cu universul şi s-a revelat prin Brahma. naşterea din fecioară a lui Isus precum şi credinţa că El este Mesia şi Dumnezeu întrupat. Duhul Sfânt este o prezenţă sau o putere impersonală pe care Dumnezeu o dă credincioşilor. misiunea lui Isus Cristos a fost întreruptă de crucificare dar că El se va naşte încă odată. Ca mulţi alţi lideri religioşi. în 1957 Moon a publicat o carte intitulată Principiul Divin.Vindecarea prin eliberare . Moon a pretins că a primit o viziune dc la Isus Cristos prin care i s-a cerut să împlinească ceea ce a rămas „neîmplinit" de către El. etc şi invizibila energie a viepi Chi. Conceptul central al Tao (calea sau cărarea) include ideea de Yang şi Yin. Unitarismul respinge doctrina trinităţii. Isus a fost divin în acelaşi fel în care noi suntem divini pentru că suntem extensii ale lui Dumnezeu. care este mai presus dc Biblic sau de oricare alt crez. Succesul iniţial al Căii s-a datorat unui puternic şi fervent 307 Doctrina tcosollcă declară că: Dumnezeu este un izvor divin impersonal. înlocuind discursul religios cu unul psihologic. î. top vom merge în paradis atâta vreme cât porţile împărăpei Cerurilor sunt deschise. Dumnezeu există în formă latentă. Asociaţia urmăreşte dezvoltarea caracterului şi hrănirca spiritului uman. Fondată în 1961. aşa cum este El descris în Evanghelii. în fiecare dintre noi. învăţăturile acestei religii promovează liniştea. schimbare ce i-a adus mii de adepţi. care a adaptat-o la mentalitatea americană a efectului imediat. Taoismu! întemeiat de enigmaticul Lao-tzu la începutul secolului al Vl-lea popularizată prin scrierile lui Chuang-tzu. inactivitatea. pasivitatea şi comuniunea cu natura încă din secolul al doilea î. păcatul originar al lui Adam a adus moartea în rasa umană dar. pozitiv-negativ. Aceasta I-a determinat pe Maharishi să schimbe numele MT în Ştiinţa Inteligenţei Creative (SIC). Doctrina lui Wienville spune că există un singur Dumnezeu Creator. a promova studiul comparat al religiilor şi filozofiei precum şi pentru o investigare sistematică a puterilor mistice şi a naturii omului". Lui i se atribuie cartea Tao-Te-Ching (Calea Puterii) care a fost Biserica Unificării (Moonismul) întemeiată de Yong Myung Moon (care mai târziu şi-a schimbat numele în Sun Myung Moon) în 1954 în Corea de Sud. Datorită mesajului de pace şi dragoste pe care-1 aducea.C.

1991 309 Green. Dere. / Believe in Satan 's Downfall. Walking in thc Light: Disccrning Gods Guiclan Bubeck. England. Chicago. învăţăturile au fost transmise oral. Latâyette.Yous Rejection Js Showing. Hodder & . England. Dr. The New Age and You.Vindecarea prin eliberare . 1994 Day. USA. 1993 Baer. Monarch Publications. England 1993 Gibson. 1992 Gibson. USA. England. Evicting Demonic Inlruders. 1995 Ellis. zoroastrismul spune că Ahura Mazciah este zeul suprem şi că.V Handbook for the Spirii-Filied Life. England. Legenda atribuie originile zen budismului unui învăţător budist itinerant pe nume Bodhiharma.C. Aşa îmi spune Biblia şi Sunt morţii vii acum? Zeu budismul Extensie a budismului. Word Publishing LttL England. pentru a ti răsplătită sau pedepsită.Attp/a Mainyu are loc un război cosmic. cele mai cunoscute fund Noua biserică dinamica. 1992 Gordon Bob. Noel and. Sovereign World. Isus Cristos nu este Dumnezeu. Michael. Bibliografie in the New Age. Cartea sacră a zoroastrismului este Avesta. Sovereign World. USA. între acesta şi duhul iM\. Bethany House Publisihers. England. New Wine Press. Frank. 1993 Stoughton. England. Kingsway. Randall N. Russell. 1975 Hammond. Joff. The Disciplc . Jack. Kingsway. Mane I. Understanding the New Age. Huiungton House. Excuse Mc. England. Noel and Phil. cu origini obscure. Phil. Delivcr Our Children from the Evil One. Noel and Phil. Surprised by the Power of the Spirit. Sovereign World. de către Zoroaster în jurul anului 660 î. Kingsway. 1989 Sovereign World. Minneapolis. învăţăturile zen budismului conţin sfaturile lui Buddha privind meditaţia ce conduce la golire şi la iluminarea finală. Calea Cuvântului. dar zen budismul nu are nici o carte sacră şi nici literatură scrisă. England. Charles. 1992 Finney. Moody Press. care trebuie să aleagă între bine şi rău. Roger & Andrea Clarke. Sovereign World. 1992 Elis. The Ach'ersary: The Christian Versus Demon Activity. Overcoming Rejection. Roger The Occultand You. mediataţia zen incluzând cântări din sutra şi texte ce sumarizează diferitele discursuri ale lui Buddha Zoroastrismul Veche religie întemeiată. credinţă dualistă. SettledAccounls: Learning How to Forgive and Release England.Slujirea practica program cvanghclislic care includea cursul de studiu Putere pentru o viatei clin belşug şi diverse cărţi dc învăţătură. Neil T. England. în acest război este implicată întreaga omenire. 1989 Anderson. Principles of Revival. 1975 Chandler. Insiclc the New Age Nightmare. 1987 Gibson.

1965 Nee. USA. Paganism and the Occult. Walter. USA 1993 Marshall. Kregel. Jessie and Evan Robcrts. Your Child and the New Age. Defeating Dark Angels. 1994) England 1988 Pfeifer. Victor Books. George A & Lany A Nichols. USA. Healing atAny price? Worid Publishing. Press. England. The Latent Power of the Soul. Hoddcr & Stoughton. Demonology. New Winc Press. England. 1987 Hepden. David & Van Vondcren. Piercing the Darkness (Novei). Roy. 1989 (UK edilion: Kingsway. USA. Trumpet of Gideon Ministries. Har on the Saints. Walter The Kmgdom of the Cults. Grand Rapids. Crossway Books. Sovereign World. Russ. USA. Kingsway. Chrislian Deliverance Volumes 1. 1985-1988 Huggert. Frank. Floyd. 1987. Kregel. I'igs in ihe Parlour: A Practicai Guide to Deliverance. England. New Wine Press. Chilei Sexual Abitse. Great Joy Publications. England. Spiritsofthe City. Hodder & Stoughton. 1993 Lea. England Martin. 1992 Hammond. Satanism and the Occult.Vindecarea prin eliberare . USA. The Subtle Power of Spiritual Abuxe. Peter. Frank and Ida Mac. IVP. England. Rootxand Shootx. Crossway Books. England. Berii. Kregel. England. England. England. 1973 (Reprint) Pereţii. England. Frank. 1970 Fcllowship Publishers Inc. Unforgiveness. Kingsway. Moody. The Spiritual Man. 1994 McClung. Release of the Spirit. Watchman. 1977 Nee. 1972 Parker. Occult Bondage and Deliverance. 1992 McClung.2 and 3. The Falher Heart of God. The Childrcn's Bread Ministry. Word (UK). England. Understanding Alternative Medicine. Sanuiel. Wcstchesicr. Kurt. Hodder & Stoughton. CLC. Crossway Books. Steve. 1992 Hurding. 1977 Livesey. Watchman. Dictionary of Cults. D. 1988 Marshall. New Wine Krafl. This Present Darkness (Novei). Bible and Counsclling. 1992 Salvalion Fcllowship. Roger. Tom. Christian . USA. Grand Rapids. USA. Nova Distribution. 1994. 1994) Illinois. Rapids. 1991 Kjos. Evil Spirits. Between Christ and Satan. 1986 Johnson. Tom. Richmond. England. The New Age Cult. Bcthany House Publishers. Floyd. England. Illinois. England. 1990 McCormick. Roger. 1992 Nee. McK. Right Relationships. 1989 (UK edilion: Kingsway. Mimieapolis. USA. Riclunond. Higliland Books. Kevin. Zondcrvan Pubhsliing House. Maxinc & Karen Burton Mains. 1988 Martin. Sccts. Christ. Llstening to Others. Penn-Lewis. Tcxc. The Occult: Deliverance from Evil. The Screwtape Letterx. Kingsway. 1992 Hurding. Easlbourne. Gcnnantown. 1992 England. WJ. Wlicaton. Minncapolis. Power from on High. Explalning Rejection. 1989 Mather. 1970 Koch. Curses. 311 . Grand Rapids. Harper Collins. Texas. 1990 Koch. England. Lany. Sydney. England. Full Marrs. Jeli. USA. Frec Indeed! Sovereign World. Sovereign World. USA. England. Roger. 1983 Marshall. The WeaponxofYour Warfare. Watchman. Hancock. 1994 Logan. 1990 Lcwis. Belfast. Charles H. England. Grand Hobson.S. 1988 Logan. England.Slujirea praetică Bibliografie Hainirioiid. Deliverance. Sovereign World. 1994 310 Pcretti. The Christian & Freemasonry. Joyce. Kurt. Dark Secrets of the New Age. Australia. Millcr. Kingsway. USA. Religions & the Occult. Christian Fellowship Publishers Inc. Kurt.L. Soul Ties. USA. Toin. C. Pasi and Prexent. Bctany House. Healing from the Insidc Oul. England. Sovereign World. Sovereign World. Frank. 1962 Koch. USA . Kevin.

Sovereign World. 1987 Woodworth-Etter. Demons Defeated. ' USA. Downers Grove. John & Paula. But Deliver Us/rom Evil. Graham. YWAM Tesaloniceni 5:21) Pubtishing. Victory House. When the Spirit Comes with Power. Healing Grace. Derek. 1991 White. The lielievcr 's Guide to Spiritual Warfare. 1991 Sanford. Victory House. 1990 Smith. Sovereign World. John & Paula. England. Pat The Devii s Web.Vindecarea prin eliberare . Bill. USA. Victory House Inc. Sovereign World. 1990 Pulling. Regal Books. 1991 Includerea neapărat adăugat bun" (1 vreunei cărţi in această bibliografie nu presupune Inc. Wheaton. HunUngton House Inc. Seattle. Paul & Terri. Mana.Norman. Spiritual Warfare For Every Christian. Tulsa USA. Paula. 1992 England. Healing ofMemorics. Bill. 1989 Rcisser. Tulsa. 1992 Seamands. 1989 Wilson. Victor)' House Inc. Victor. Healing the Wuundcd Spirit. 1994 Powell. 1985 Sanford. DLT. USA. Ministering in the Gifts of the Holy Spirit. -4 Silence to Be Broken. Earl D. Victor)' House Ventura. H. Christian Set YourselfFree. Oklahoma. USA. (Reprint. IVP. Paula. USA. 1988 Sandford. Sovereign World. Harvest House Publishers. What Your Horoscope Doesn ? Tel! You. England. David A. USA. Scripture Press Publications. Restoring The Christian Family. Demons and Deliverance. USA. 1991 Sanfoid. că autorul acelei cărţi a epuizat subiectul pe care l-a la acel subiect Încurajez cititorii să-şi folosească Oklahoma USA. 1991 Subritzky. Wheaton. Tulsa. David A. Territorial Spirits. USA. England. Why Some Chrislians Conunii Adultery. C. New Age Medicine. Ed. London. Cliarles. Healing Women's Emotions. Sovereign Publishing. H. 1992 Seamands. 1987 Prince. John & Loren Rene>val of the Mind.A. USA. House Inc. Kingsway. Harrison Whilc. England. What You Need to Know About the Nev. Stoughton. Healing Victims of Sexual Abtise. 1982 Sanford. John & Paula. JVP. 1979 Sanfoid. England. Blessing or Curse: You Can Choose. Word England. 1974 Roebert. Healing for Damaged Emotions. Rcceiving The Gifts of the Holy Spirit. Sovereign World. Lafayette. Auk'land. England. Tulsa USA. Word (UK) Movement. Hodder & Subritzky. Oregoa USA. Whittakcr House. Victor)' House Inc. F Lagard. England. Maxwell. Wheaton. USA. 1993 Strohmer. 1987 Richards. How to Cast Oul Demons and Break Curses.Age 312 313 . Dovc Ministries. 1986 Wagner. Tulsa USA. Scripture Press Publications. 1992 Subritzky. John. The Power of a Parents Words. 1985 Sherman. David A. USA. oiiginally published 1916) Wright. Tulsa USA. 1991 World. 1991 Whyle. FearFree. Tom. Scripture tratat în acea carte şi că alţi autori n-ar mai avea nimic de discernământul în a „cerceta toate lucrurile şi a alege ce este Press Publications. 1989 Sanford. John & Paula. Graham and Sbiricy. Peter (Editor). Bill. Dean. 1993 Seamands.Slujirea practică Bibliografie Powell. New Zealand. John. England.' House. The Transfiguration of the Inner Mah. John Weldon. A Diary ofSigns and Wonders. England.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->