Vindecarea prin eliberare

Slujirea practică

Peter J. Horrobin
Director al EHel Ministries Centru de formare şi slujire în vindecarea creştină

Cuprins

Prefaţă PARTEA A : TEMELIILE L U C R Ă R I I DE E L I B E R A R E

.

Pagina 13

19

1. Introducere O slujire echilibrată pentru vindecarea prin eliberare începuturile Ellcl Grange Temeliile scripturale de credinţă 2. Pregătirea lucrării Cum Şi-a împărtăşit Isus lucrarea ucenicilor Săi învăţăturile lui Isus Principii de bază 2.1. Cine şi ce suntem noi pentru Dumnezeu 2.2. Cum putem fi bolnavi 2.3. Nevoia de a ierta 2.4. Mărturisirea şi iertarea propriilor păcate 2.5. Iertarea de sine 2.6. „Iertarea" lui Dumnezeu 2.7. Acceptarea lui Dumnezeu aşa cum este El 2.8. Să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne accepte aşa cum suntem 2.9. Acceptarea de sine 2.10. Acceptarea celorlalţi 2.11. Domnia lui Isus Cristos Concluzie 7

21 23 24 26

31 33 35 36 36 38 40 -43 45 45 49 50 52 54 56

Simptome observabile ale unei posibile demonizări 3 1. înclinaţiile 3.2. Poftele ieşite din comun 3.3. Extreme ale comportamentului 3.4. Amărăciunea şi neiertarea 3.5. Obiceiurile comportamentale forţate 3.6. Personalitatea şi comportamentul înşelător 3.7. Depresia 3.8, Tulburările emoţionale 3.9, Fuga 3.10. Frica şi fobiile 3.11, Vinovăţia şi auto-condamnarea 3.12, Auzi rea de voci 3,13. Bolile ereditare 3.14. Credinţele eretice 3.15. Implicarea în religii false 3,16, Comportamentul iraţional 3.17. Lipsa unor relaţii mature 3.18. Legalismul şi robia spirituală 3.19. Coşmarurile 3.20. Implicarea în ocultism 3.21. Vorbirea necontrolată 3.22. Bolile care recidivează şi bolile prelungite 3.23. Egocentrismul 3,24. Aberaţiile sexuale 3.25, Tentativele de sinucidere 3.26. Simbtomele care nu se pot diagnostica medical 3.27. înclinaţiile spre violenţă 3.28, Nesociabilitatea şi comportamentul anti-social Concluzie : Câteva observaţii din practica medicală

57 58 59 60 61 62 63 63 65 65 67 67 68 68 69 70 71 72 73 74 74 75 77 78 78 79 80 81 82 «3

PARTEA B : PUNCTELE DE INTRARE A D E M O N I L O R 4. Cum intră demonii 4.1. Linia generaţională 4.2. Păcatul personal 4.3. Păcatul ocultismului 4.4. Unele practici medicale alternative 4.5. Păcatul religiozităţii 4.6. Legăturile sufleteşti nedumnezeieşti 4.7. Păcatul sexual 4.8. Rănile sufleteşti, abuzul şi respingerea 4.9. Traumele şi accidentele 4.10. Moartea (inclusiv pierderile de sarcină şi avorturile) 4.11. Blestemele (inclusiv legăminte lăuntrice declaraţiile şi rugăciunile greşite) 4.12. Obiectele şi clădirile blestemate 4.13. înclinaţiile 4.14. Frica şi fobiile 4.15. Oboseala şi extenuarea Concluzie Spre avertizare şi încurajare PARTEA C : PRACTICA SLUJIRII PENTRU ELIBERARE 5. Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare Introducere 5.1. Echipa de slujire 5.2. Cum se începe slujirea 5.3. Scopurile cui? 5.4. Observaţi orice simptome ale unei posibile demonizări

Investigaţi credinţele false şi implicarea în ocultism 5. Glosar al practicilor oculte 4 . Ellel Ministries s-a dezvoltat constant.5. în toată perioada carierei sale universitare şi de afaceri el a ştiut că se afla doar într-un timp dc pregătire a unei lucrări creştine care urma să-i schimbe viaţa. Şi-a fondat propria societate de publicare ţi vânzare de carte şi după cincisprezece ani dc scriere. publicare şi vânzare. De ce unii oameni nu sunt eliberaţi 9. Practici medicale alternative 5. deşi îşi au sediul în Marea Britanic. Magia. • " r • 241 244 250 251 253 " 257 261 Şi-a luat diploma la Oxford.10. lucrarea lui Peter este caracterizată de dorinţa de a păşi în credinţă şi de a-L vedea pe Dumnezeu lucrând în vieţile oamenilor. Cunoaşterea Scripturii i-a fost. Investigaţi legăturile sufleteşti nedumnezeieşti 5. ocultismul şi Biblia 3. 2 9 3 295 309 . fiind acum o echipă full-time formată din 140 de membri. Calităţile unui consilier creştin 2. Glosar al altor religii Bibliografie 263 271 277 .8. dar a trebuit să aştepte aproape treizeci dc ani înainte ca lucrarea vieţii iui să înceapă la EIlcl Grange! Dumnezeu i-a dat viziunea pentru slujirea în eliberare în timp ce încerca să ajute o persoană demonizată.5. Lancashirc şi a copilărit la Blackbum şi apoi în nordul Angliei. lucrează şi în alte ţări. mai apoi. Cum să ne rugăm 7. în 1986 a fondat Centrul Creştin EIlcl Grange. Infoimaţi-vă asupra accidentelor şi traumelor Recapitulare 6.6.7. Sfaturi pentru cei eliberaţi Zece condiţii pentru a păstra eliberarea Post-scriptum 220 224 224 227 228 228 . Dc atunci. Căutaţi semnele respingerii 5. Peter s-a născut în 1943 la Bolton. până când Dumnezeu a adus-o la viaţă. ţinând neîntrerupt serii dc cursuri de pregătire şi slujire pentru vindecare. cu puternice tendinţe evanghelice. Slujirea pentru eliberare Exercitarea autorităţii Unele posibile manifestări demonice Căi de ieşire a demonilor îngrijirea după eliberare 8. în noiembrie 1986 a fost cumpărat sediul Eilel Grange. în diferitele centre ale lucrării slujesc LI ANEXE 1. După alcătuirea echipei de rugăciune. Verificaţi liniile generaţionale 5. şi după cc a petrecut câţiva ani în mediul universitar s-a îndreptat spre afaceri. unde a studiat chimia. Părinţii i-au dat o temeinică educaţie creştină. Oxford şi Manchester. 230 231 Despre autor Pc'cr Horrobin este Director Internaţional al Centrelor Creştine Eilel Grange care.9. după care s-a întors în ţinutul natal. Exploraţi trecutul sexual 5. A locuit o vreme în sud şi în Surrey. de mare ajutor în lucrarea sa. Timp de zece ani s-a rugat zilnic pentru această viziune. Peter şi-a cunoscut această chemare încă din vremea adolescenţei. Dc la acea dată.

Catalogul Complet al Autoturismelor Engleze pe care 1-a publicat în 1975 a fost multă vreme lucrarea de referinţă asupra istoriei şi datelor tehnice ale tuturor modelelor de maşini fabricate în Anglia până în 1974. s-a deschis un alt centru iar în 1993 un altul în Canada. în 1984. El este şi un entuziast pescar şi admirator al autoturismelor Alvis. 12 Prefaţă La alcătuirea acestei cărţi au contribuit mai muie persoane. Printr-o mână dc oameni. Poate că dacă am fi ştiut. Ei au răspuns multor invitaţii de a învăţa despre vindecare şi eliberare. Ia Glyndley Manor (lângă Eastboume). acumulând experienţă şi văzând cum Dumnezeu Se implică în vieţile multor oameni. când sediul Eilel Grange a fost achiziţionat într-un mod aţâţ de uimitor. construcţie la Budapesta în Ungaria (pentru păstorii şi liderii creştini din Ungaria şi Europa de est) . la nord de Toronto. într-o perioadă relativ scurtă. Peter este unul dintre coautorii popularei cărţi Mission Praise. Conferinţele de învăţătură şi slujire în Rusia şi în Europa de est au cunoscut o continuă extindere iar acum este aproape realizat şi proiectul unui important centru dc învăţare şi slujire în Ungaria. Ea nu ar fi putut fi scrisă nici fără miile de oameni care au fost ajutaţi de Dumnezeu la Eilel Grange. Aş vrea să le mulţumesc tuturor pentru aportul pe care l-au adus. atât în Anglia cât şi în diferite ţări. Acest centru va sluji păstorilor şi liderilor creştini din întreaga Europă de est. sub ochii noştri. echipa nu s-ar mai fi alcătuit niciodată. Dumnezeu a ridicat o lucrare dc importanţă internaţională. aducând vindecare şi eliberare. unul în Canada. Roadele slujirii au apărut cu greu. în sudul Angliei. iar noi am experimentat atât bucuria cât şi durerea. al cărei prim volum a fost iniţial compilat pentru Misiunea Engleză. în 1986. astfel că acum avem un centru în sudul Angliei.donaţiile şi veniturile obţinute în urma cursurilor de pregătire. în 1995 a fost achiziţionată Pierrepont. Deşi semnală de mine. Scriptura a prins viaţă prin puterea Duhului Sfânt. ea nu ar fi putut apare fără angajarea hotărâtă a tuturor celor care s-au implicat în lucrarea pe care Dumnezeu a iniţiat-o prin Eilel Ministrics. la Orangcville. nici unul dintre pionierii echipei nu-şi imagina ce avea să urmeze. la iniţiativă locală. lângă Budapesta. oameni ce s-au încredinţat echipei care le-a slujit prin puterea Iui Isus. o proprietate în Surrey la care se poate ajunge uşor atât 1 de la aeroportul din Heathrow cât şi dc la cel din Gatwick. Uneori Domnul a îngăduit ca membrii echipei să treacă prin dificultăţi în slujire dar în felul acesta. Nu a fost deloc uşor. la Orangeville. precum şi un centru în curs de.Slujirea practică Domnului peste 300 de consilieri asociaţi. Nimeni nu se aştepta ca el ibe rărea să fie o atât dc strategică parte a vindecării. am trăit în mod direct dramatica emoţie a adevărului Evangheliei şi am devenit mai conştienţi de realitatea presiunilor şi a problemelor pe care Pavel le descria prietenilor săi din Corint (2 Corintcni 11:22-29). Lucrarea este o slujire în credinţă care depinde în totalitate dg. lângă Toronto. Nu bănuiam pe atunci că Dumnezeu ne va duce învăţăturile şi slujirea departe de nordul Angliei. în 1991. Acest centru va deveni o şcoală internaţională de formare în slujirea pentiu eliberare. lucrările EIlcl Polonia şi Eilel Estonia Sub conducerea lui Peter echipa de învăţare şi slujire s-a înmulţit considerabil. De asemenea au fost demarate. Centrul Internaţional de Conferinţe de la Brighton este destinat unei audienţe mai numeroase şi a slujit şi la extinderea lucrării spre Europa de est şi chiar mai departe.Vindecarea prin eliberare . Ia Glyndley Manor. Alteori.

doctrina şi comportarea.Slujirea practica împrejurările aduse dc Dumnezeu pentru învăţare şi slujire. motivul pentru care ei se află încă în necaz este că nu au aplicat în vieţile lor principii fundamentale cum ar fi iertarea.Vindecarea prin eliberare . predicam. iar apoi. acceptarea. Vindecarea şi retragerea liderilor Ce este înşelarea Vindecare şi prorocie Mulţi oameni au nevoie. Temeliile slujirii pentru eliberare Pregătirea pentru căsătorie Liber de înclinaţii Respingerea şi cum poate fi în prezent. Aceste cursuri. mai întâi. Biblia este Temeliile vindecării celor Slujirea celor abuzaţi sexual autoritatea inspirată divin în ce priveşte credinţa. ţinute curent la Eilel Grange. au arătat. Eilel Ministries are o echipă „full-timc" formată din Liber de frică peste o sută patruzeci dc persoane şi peste trei sute de consilieri ea învinsă Liber de apăsare şi nelinişte asociaţi. aşa cum a dat-o Isus Obiectivele: Formarea unei echipe de slujire Vindecarea prin eliberare împlinirea poruncii lui Cristos de a predica Evanghelia. sunt următoarele: Cursuri pentru localnici (cu o durată de 3 zile): Bătălia pentru suflet Vindecarea. Isus Cristos. Exercitarea darului prorociei împlinirea emoţională Temeliile de credinţa: Rugăciunea dinamică Mijlocirea ţi lupta spirituală Dumnezeu este Trinitate. este Mântuitorul şi Sfânt Vindecătorul. învăţarea şi slujirea merg întotdeauna mână în mână. relativa necunoaştere a slujirii pentru vindecare şi eliberare în Trupul lui Cristos. Cursurile de pregătire se succed unul după altul. Dumnezeu Duhul Sfânt Evanghelizare şi vindecare Slujirea pentru orfani locuieşte în creştini şi le împarte puterea dinamică prin Temeliile consilierii creştine Slujirea celor respinşi care ei pot continua lucrarea lui Cristos. In special in bisericile lor în slujirea pentru eliberare Vindecarea interioara şi locale. înainte de a primi slujirea. Dumnezeu Fiul. Domn şi împărat. etc. Dumnezeu Tatăl iubeşte întreaga Echiparea pentru slujire Trăirea în plinătatea Duhului omenire. Pentru cei care nu cunosc Eilel Ministrics. Eliberarea locurilor Aceasta se realizează prin rugăciune. Obiectivele şi profesiunea de credinţă a lucrării sunt următoarele: - Prefaţa împărăţiei lui Dumnezeu. că ceva special se petrecea la Eilel Grange. trebuie spus că lucrarea este administrată de o societate de "caritate numită „Tlie Christian Trust". a h vorbi despre victime spirituală împârăfla lui Dumnezeu şi a vindeca pe cei care au nevoie de Vindecarea celor ce au fost Protecţia ale accidentelor şi traumelor vindecare " {Luca 9:11) este baza normală de slujire. Slujirea pentru eliberare bărbaţi Vindecarea prin eliberare pentru slujire personală precum şi prin pregătirea altora pentru Exercitarea darurilor spirituale femei implicarea in această slujire. Deseori. atât In Anglia cât şi m afara ei. in biserica locală Vindecarea prin eliberare pentru de a face ucenici şi de a vindeca bolnavii de orice fel. Refacerea celor respinşi Liber bi Cristos Aspecte speciale ale lucrării de Cei în suferinţă sunt slujiţi de obicei la Healing Retreats unde Vindecarea şi sacramentele eliberare practica lui Isus dc „a primi bine mulţimile. După salutul Slujba de proroc de bun sosit. să înţeleagă Sexul şi sexualitatea Vindecarea celor abuzaţi spiritual Umblând sub ungere care sunt temeliile 13 . fiind fundamentul oricăror abuzaţi Slujirea sub ungerea Duhului Sfânt învăţaturi. învăţare.

Prima lună esti dedicată în special învăţării temeliilor scriptuiale de slujire iar cei de-a doua aplicării acestor învăţături în slujirea practică. Şcoala durează două luni.Slujirea practică Conferinţe de învăţături Prefaţă Pentru obţinerea unor detalii suplimentare. adâncească dedicarea pentru Cristos şi să răspundă chemării pe care Dumnezeu o face fiecărui creştin: să 17 . respectiv doi ani. prietenilor şi colegilor care m-au ajutat cu generozitate la pregătirea manuscrisului şi care mi-au dat atâtea sfaturi folositoare. să vindece bolnavii şi să scoată demonii Peter liorrobin Eilel Orange Mai 1995 Acest volum acoperă subiectul slujirii practice din slujirea dc vindecare prin eliberare. în apropierea aeroporturilor din Hcathrow ş din Gatwick. lipsa de promptitudine în a răspunde la într-un mediu spiritual tot mai ostil. Lupta este a Domnului O conferinţă de 4 zile despre cum să slujeşti pentru evanghelizare. Ziua puterii Sale ele fiind incluse în textul cărţii. 16 predice Evanghelia. Rugăciunea mea este ca fiecare persoană care citeşte aceaste cărţi sâ-şi. Din toamna lui 1996 aici vor începe cursuri di unul. Le mulţumesc tuturor pentru sprijin O conferinţa ce urmează „Bisericii în flăcări" şi care dă şi încurajare. Canada. prevenirea asupra pericolelor textului pentru publicare. Vindecare şi împlinire spirituală O conferinţă destinată ajutării bisericilor locale în implementarea lucrării de vindecare şi eliberare. Lan casier. Sunt profund recunoscător tuturor membrilor echipei. L9W 2Y8. în care să declari că Isus scrisori şi „sihăstri-rea ' mea în perioadele critice ale scrierii acestei cărţi! este singura soluţie. Primul volum s-a ocupat de bazele biblice ale acestei lucrări. . îmi cer scuze tuturor celor care au îndurat cu dragoste învăţaturi şi mai aprofundate despre cum să stai în credinţă întârzierile mele la masă. RRflLOrangeville. lui Ed Pirie şi Lissei Smith pentru eforturile făcute la editarea şi pregătirea şi zidirea Trupului lui Cristos. Această şcoali e^tc destinată în special celor ce vin din străinătate sau celor cc po sâ-şi pună deoparte nouă săptămâni pentru învăţare ş experimentare practică. vindecare şi eliberate in puterea Duhului Sfânt. în 1995 lucrarea s-a extins prin achiziţionarea proprietăţi Pieirepont din Surrey. o Şcoală Internaţională de evanghelizare vindecare şi eliberare este la dispoziţia celor ce doresc să curioasei Loale învăţăturile prezentate la cursurile de mai sus. Eilel Canada.Vindecarea prin eliberare . Onlario. England. LA 2 OHN. sau EIlcl Ministries. Fără ajutorul lor această carte încă n-ar fi şi prezentarea armelor şi uneltelor de care este nevoie pentru publicată! a menţine puterea Bisericii. Pierrepont este un centru internaţional de pregătire a Eilel Ministries.. puteţi scrie la EIlcl Ministries. multe dintre De asemenea. Biserica în flăcări O provocatoare conferinţă de 4 zile ce are ca scop echipareaMulţumesc în mod special lui Jonathan C'ansdale. EIlcl Grange. 1 Mulţumesc tuturor celor care au făcut sugestii utile.

El il compară cu un om care şi-a zidit casa pe stâncă. la sfârşitul predicii de pe munte. cât de important! este punerea unei solide temelii de credinţă. Biserica nu poate ignora aceste elemente vitale ale Evangheliei dacă vrea să aducă speranţă celor zdrobiţi. Pe cel care-I ascultă cuvintele. vindecare celor disperaţi şi liberate în spirit şi gândire celor ţinuţi în captivitate de vrăjmaş. Isus ne arată. va proiecta o fundaţie solida. 15 . Lucrarea lui Isus a inclus vindecarea şi eliberarea. iar în capitolul 3 se va face o prezentare a simptomelor care pot avea o rădăcină demonică.PARTEA A TEMELIILE LUCRĂRII DE ELIBERARE Un arhitect care vrea să proiecteze o construcţie durabilă. Prima parte a acestei cărţi se va ocupa de prezentarea modului în care trebuie pusă o temelie solidă lucrării de vindecare şi eliberare.

Isus S-a confruntat cu loale tipurile dc vindecare. evident. 21 . Faptul că prima vindecare pe care Isus a făcut-o a fost prin scoaterea unui demon (Luca 4. Isus a făcut posibilă continuarea slujirii Sale de vindecare (prin Biserică). Satan caută să producă haos şi dezordine.Capitolul 1 Introducere O slujire echilibrată pentru vindecarea prin eliberare In lucrarea Sa. Se afirmă. calificându-l ca o înşelare datorată ignoranţei din acele vremuri. El a slujit fiecărei persoane în funcţie de situaţia în care aceasta se afla. a sufletului şi trupului şi înţelegerea scriplurală a demonicului şi a lucrării de eliberare. Aceasta înseamnă că El a vindecat duhul. că Isus S-a înşelat datorită limitelor cunoaşterii din epoca Sa. Prin cruce. inacceptabilă cu privire la caracterul şi spiritualitatea Fiului lui Dumnezeu! Slujirea de'vindecare a lui Isus a fost perfect echilibrată. este neechilibrată! în ultimii ani s-au scris multe cărţi despre vindecare dar cu toate că majoritatea tratează subiectul luptei spirituale. eliberându-i de puterile întunericului. Vindecarea este restaurarea ordinii lui Dumnezeu în duh. O slujire care ignoră oricare dintre aceste aspecte.31-36). O concluzie. doar puţine fac legătura între vindecarea duhului. sufletul şi trupul oamenilor. astfel. este a provocare adusă acelor minţi din secolul XX care neagă aspectul eliberării din lucrarea Sa. suflet şi trup.

Atât educaţia mea creştină cât şi bisericile în care am fost membru au pus accent pe necesitatea vitală a aplicării Scripturii. am fost influenţat de experienţa limitată a mediului creştin în care mă aflam. că educaţia şi civilizaţia ne-au scăpat de demoni sau ne-au luminat cu •„adevărul" că demonii nu există şi deci nu mai este nevoie să-i luăm în considerare atunci când analizăm situaţii sau fenomene ce par a avea explicaţii logice şi ştiinţifice. inclusiv dc eliberare. am devenii: conştient de relevanţa. în . Dc atunci am văzut de nenumărate ori acel gen de manifestări dar. Nici educaţia şi nici experienţa din biserica mea nu m-au pregătit în vreun fel pentru această lucrare. ştiam că spiritismul şi toate celelalte forme de implicare în ocultism sunt periculoase. Ştiam ce este păcatul. este greu dc presupus că există vreo formă de slujire creştină care poale ignora posibilitatea existenţei dimensiunii demonice în vindecare. pentru majoritatea populaţiei nu va fi deloc credibilă. de cele mai multe ori. demonii dintr-o fată s-au manifestat ca o pisică sălbatică.Vindecarea prin eliberare . deoarece Scriptura ne spune clar că trebuie să scoatem demonii. spiritualul întrepătrunde atât de mult cult-ira încât orice expresie a credinţei creştine care nu are un răspuns la acest vital aspect al creştinismului. nu l-am recunoscut! îmi amintesc cum. Dar nu este oare posibil ca ştiinţa 2? să dea explicaţii raţionale căilor prin care demonii au acţionat. în general. şi în special sectoarele liberale şi evanghelice ale Bisericii. problema eliberării a rămas o necunoscută teologică. producând unele boli? Lipsa de credinţă în supranatural afectează atât lumea raţionalistă cât şi pe cea religioasă.i mă aştept ca un aspect atât dc esenţial al Evangheliei să fie. desigur. de aceea.au fost făcute prin eliberare). începuturile Dumnezeu mi-a dat viziunea lucrării Eilel cu zece ani înainte de a cumpăra Eilel Grange. Este un lucru oarecum surprinzător. experienţa m-a înspăimântat şi m-am simţit uşurat când totul . aşteptare. Dar. Şi nici n-am fost avertizat de multiplele căi prin care demonicul poate câştiga teren in viaţa mea. Azi îmi dau scama că în toţi acei ani de rugăciune. proiectare şi pregătire. ca şi în multe alte părţi ale lumii. Şi dacă cineva se poate dispensa atât de uşor dc o atât de importantă parte a slujirii lui Isus (o treime din vindecările făcute de Isus . ca o premiză a trăirii unei vieţi în armonie cu învăţăturile biblice! Ar fi trebuit. în timpul unei eliberări.cele menţionate în Scriptură .s-a terminat! In alte ocazii. Omul raţionalist din vest crede.Slujirea practică Introducere Dc vreme ce bolile sunt consecinţe ale căderii omului. Acest mod de gândire raţionalist este nescriptural. Dacă aş fi crescut în Malaiezia sau în Nigeria. Biblia ne arată că evenimentele din vieţile oamenilor sunt cauzate de intervenţia directă a lui Dumnezeu. fie datorită greşitei credinţe că demonii se găsesc doar în cine ştie ce locuri îndepărtate şi sălbatice (şi de aceea nu trebuia să ne facem probleme din cauza lor aici. ştiam că puteam fi iertat. Ştiam totul despre mărturisirea păcatului. în primul volum am prezentat în detaliu temeliile scripturale şi uncie exemple practice din lucrarea de eliberare ce arc ca model slujirea iui Isus. dar nu ştiam că dacă păcatul a condus la demonizare aveam nevoie şi de curăţirea de consecinţele lui. Nimeni n-a dorit acest lucru. ca şi pentru cei mai mulţi dintre creştinii din generaţia mea.Anglia creştină"). percepţia mea ar fi fost. la acele începuturi. bine consolidat in viaţa mea. s. Căci acolo. atunci trebuie să ne întrebăm dacă în Biblie mai există ceva care să nu fie expus îndoielii şi necredinţoi. încă din adolescenţă. pe vremea aceea. dar nu ştiam că practicarea continuă a păcatului poate da acces demonicului in viaţa mea. acum îmi dau seama că din educaţia mea creştină lipsea o întreagă dimensiune a înţelegerii spirituale. Şi cu. mi-am dat seama că unele simptome 23 • . clădirea în care a început lucrarea. Dar nimeni nu mi-a spus că dacă am practicat astfel de lucruri pot deveni demonizat. care a cedat ispitirii Iui Satan. cu totul alta. fie datorită presupunerii că demonii nu-i pot afecta pe creştini şi de aceea slujirea dc eliberare este irelcvantă pentru Biserica modernă. Din fericire. actualitatea şi nevoia dc a sluji pentru eliberare numai atunci cănd cu însumi am începui să mă rog pentru bolnavii care nu se vindecaseră prin rugăciunea obişnuită. Privind în urma. Personal. ca şi mulţi alţii. rareori m-am confruntat cu demonicul arunci când m-am rugat pentru oameni şi.

Probabil. harul lui Dumnezeu ne-a călăuzit pas cu pas şi ne-a arătat cc trebuie să facem pentru a-1 conduce spre eliberare. ca urmare a subminării întăritorilor demonice şi a revelării adevărului. o cauza supranaturală. şi-a predat viaţa lui Isus. acesta li constliase minunat pe John şi pe soţia sa. am aflat mai multe despre el şi nc-am dat seama că este înţelept să nu slujeşti imediat pentru vindecare. de 40 de ori.creaturile" cu care S-a confruntat Isus. am telefonat ţinui alt membru al echipei de slujire. în ianuarie 1987. Lawrence tremura tot Toată lumea privea spre ţâţa iui acoperită dc tatuaje şi spre trupul lui vânjos. Era clar. transformând frumoasa noastră canapea într-un câmp de bătălie. Când a ieşit în faţă. în afara a ceea ce făcuse păstorul. când porţile lui Eilel Grange s-au deschis. în diferite forme. îmi aduc aminte că. La aceste cursuri au existat. Nu aveam nici o îndoială că demonii erau reali şi că noi. Dar pe măsuri ce prezentam lucrurile pe care Domnul ni le descoperise vedeam cum în ochii celor care au avut curajul de a-şi risca reputaţia venind la noi. aveam puterea şi autoritatea de a-i scoate din oameni. anglicani plecau acasă cu convingerea că aveau de acum cheia cunoaşterii unor adevăruri prin care-i puteau ajuta pe cei din bisericile lor. Toate acestea nu puteau fi explicate decât prin acţiunea malefică a unor fiinţe supranaturale. John a fost primul dintre cei pe care Dumnezeu i-a îndreptat spre lucrarea noastră dc eliberare. doar pe baza unor informaţii sumare. La mai puţin de un an de la începerea lucrării. erau prinşi într-o plasă demonică şi aveau nevoie de eliberare. după atâţia ani. dacă se găseau acolo! Dar practic. • Când a venit. Am cerut Domnului să ne arate toate puterile întunericului din viaţa acelui om. pe covor. EIlcl Grange în noiembrie 1986. Timp de doi ani. creştinii. relaţiile dintre cei doi soţi continuau să se deterioreze şi John era într-o stare din ce în ce mai rea. el şi soţia lui trăiesc minunat. şi pe care le-a spus ucenicilor să le scoată din oameni. întotdeauna. Oameni care nu crezuseră vreodată ca ar putea fi afectaţi 25 în cele din urmă John a' fost eliberat nu de unul ci de mai mulţi 24 . cu răspuns al demonilor la acţiunea iui Dumnezeu. n-am scos mai mult de doi demoni! Primele câteva săptămâni au schimbat însă totul! Ne-am dat seama că mulţi dintre oamenii care veneau la noi pentru a fi ajutaţi. vino repede aici!" demoni şi azi. tfirându-se şi vomitând. care se comportau exact ca şi . întrebându-se ce ne vom face cu acest atât de nepotrivit candidat la vindecarea creştină. târziu în noapte. în trupul acelui tânăr s-a produs o puternica reacţie fizică. Dar în ciuda acestui ajutor.nimeni nu le are. mai târziu. Alunei mi-om dat seama pentru prima oară că rugăciunea credinţei este o rugăciune „periculoasă"! Când Duhul Sfânt a coborât peste el. „Mi-c tare frică". citind un Nou Testament Gideon. înainte ca lucrarea de ta Eilel Grange să înceapă. Când scriu aceste rânduri. cursurile de pregătire pentru slujirea de eliberare s-au dendat deja. a cerut slujire Ia sfârşitul primului nostru serviciu dc vindecare de la Eilel Grange. Un tânăr a fost adus la noi de pastorul lui. -I-am atins umărul şi imediat a fost aruncat la pământ. şi în special cei care aveau de multtimp probleme. Domnul a îngăduit să începem primul nostru curs dc prezentare a lucrării de eliberare. Apoi a venit cel care. Se părea că erau puţine lucruri de făcut. mi-om dat seama că lucrarea de eliberare este o parte esenţială a vindecării şi am început să le împărtăşesc şi altora acest adevăr. căsătoria Iui s-ar fi distrus iar el ar fi ajuns rău.Vindecarea prin eliberare . Astăzi ştiu că fără eliberare probleme'? lui John n-ar fi primit nici un răspuns şi pentru el n-ar mai fi fost nici o speranţa. primul. trupul i-a devenit aproape rigid şi a alunecat de pe scaun jos. au fost primele lui cuvinte. şi i-am strigat în telefon: „Ajutor. Deşi demonii din el erau puternici. oameni care au fost vindecaţi prin eliberare. în timp ce demonii din John începeau să se manifeste violent.Slujirea practică \ Introducere demonice mai puţin evidente pot avea totuşi. numite probabil demoni. John avea 0 problemă! Scoteam primul demon la Eilel Grange. Am decis însă să nu-i sluijm în faţa atâtor oameni şi i-am cerut să vină la noi spre sfârşitul săptămânii. strălucea lumina speranţei! Chiar . Lawrence nc-a spus cum s-a vândut Iui Satan pe când se afla în închisoare şi cum. Nu aveam toate răspunsurile . cu păstorul său.şi vicarii. Degetele i-au înţepenit.

Astfel. Dumnezeu. 9. Aceste temelii sunt vitale pentru conţinutul de învăţătură din acest volum şi este bine să ie reamintim: 1. pe lângă o detaliată expunere a tuturor pasajelor biblice care sunt relevante pentru lucrarea dc eliberare. Eu cred că Isus. Astfel cl a devenit Satan. Toţi cei care cred în Isus. suflet şi trup. vindecând bolnavii şi scoţând 27 2 6 .Slujiieajţracţică' Introducem personal de vreun demon. • Făcând astfel. Dc aceea omul este şi el o trinitate . unul dintre arhangheli.duh. probabil. Atunci când un duh rău se află într-o persoană. cunoscute ca îngeri căzuţi.Vindecarea prin eliberare . • Omul a păcătuit (s-a alăturat răzvrătirii) şi s-a înstrăinat de Creatorul său. a fost izgonit din cer deoarece a vrut sâ-şi atragă gloria şi închinarea care i se datorau de drept numai lui . ea nu are intenţia de a se substitui contactului direct cu prezentarea învăţaturilor şi a pârtăşiei cu ceilalţi creştini implicaţi în această lucrare.moartea. acea persoană este demon izată. veţi vedea că sunteţi mult mai bine pregătiţi pentru a aprecia şi a aplica conţinutul acestui al doilea volum şi a sluji pentru vindecare în Trupul lui Cristos. ţinându-1 pe acesta în robia lui Satan şi departe de restabilirea relaţiei. chiar dacă în zilele Sale cărţile ar fi fost la îndemâna oricui. se nasc din nou din Duhul lui Dumnezeu şi sunt izbăviţi de singura răsplată pc care o dă Satan . i-a dat un suflet şi 1-a pus într-un trup pe durata vieţii lui pe pământ. pc pământ.eliberare a avut ca scop stabilirea bazelor biblice ale lucrării de eliberare. omul a devenit vulnerabil fală de Satan şi fiinţele supranaturale pe care cl le arc în control. Satan şi-a continuat răzvrătirea. au fost eliberaţi de puterile întunericului care lucrau adânc în vieţile lor. cu Dumnezeu. Dumnezeu a creat toate fiinţele supranaturale angelice. la început). O parte a oştirii angelice s-a alăturat lui Saian în răzvrătirea sa şi a fost şi ea alungată din cer. înainte de a continua să-l citiţi pe acesta. Fiu şi Duh Sfânt. 3. 2. Isus ne-a arătat cum este Dumnezeu (care este natura Lui) şi a murit pe cruce pentru păcatele lumii. 10. viaţa veşnică. Dumnezeu a creat omul ca fiinţă spirituală. 8. Aceste puteri ale întunericului nu au un trup fizic şi caută să ocupe trupurile bărbaţilor şi femeilor pentru a-şi continua răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu şi a creaţiei Sale. Dumnezeu este Trinitate: Tată. Deşi aceasta carte oferă multe dintre informaţiile necesare practicii de eliberare prezentate la cursurile noastre. 6. nu S-ar fi limitat la a cere ucenicilor Săi să citească un manual! Temeliile scripturale de credinţă Primul volum al Vindecării prin. Dumnezeu a pregătit o calc de ieşire din situaţia în care se află omenirea trimiţându-L pe Fiul Său. 11. predicând Vestea cea Bună. Primul volum a stabilit. Isus Şi-a început lucrarea împlinind prorocia din Isaia 61:1. 4. Izvorul cunoaşterii noastre esle Biblia şi este esenţial să înţelegem din Cuvântul lui Dumnezeu ce este lucrarea de eliberare şi care este sursa autorităţii pc care noi o avem asupra demonilor. 7. primind în schimb darul fără plată al lui Dumnezeu. unele importante temelii de credinţă. Isus. adversarul.. 5. Ştiind cât de puternică este tentaţia de a intra direct în slujirea pentru eliberare. Isus a văzut când Satan a fost aruncai pe pământ Pc pământ. Lucifer (aşa cum se numea el. îndemnându-l pe om la nesupunere faţă de Dumnezeu. omul. vreau să vă încurajez să citiţi (dacă încă nu aţi făcut acest lucru) primul volum. demoni sau duhuri rele.

Slujirea practica Introducere demonii din cei demoni/aţi. deoarece numai creştinii pot fi umpluţi cu Duhul Sfânt. 15. Mă rog ca aceasta carte să fie larg folosită pentru a aduce vindecare şi eliberare în Trupul lui Cristos. dar este cert că anumite teritorii din viaţa lui pot fi ocupate sau subjugate de ei. 28 29 . Noul creştin devine „posedat de Dumnezeu". 14. să vindece bolnavii şi să scoată demonii. cuvântul „posedat" implicând stăpânirea. Un creştin născut din nou nu poate li posedat de demoni. să vindece bolnavii şi să scoată demonii. Demonii ocupă teritorii în vieţile oamenilor datorită drepturilor care le-au fost date prin păcat. în general. la fel cum a tăcut El. arc loc o schimbare de proprietar. Scopul principal al acestui volum este de a-i învăţa pe cei care sunt implicaţi în slujirea de vindecare creştină cum să îndepărteze drepturile demonilor scoţându-i astfel din vieţile oamenilor (sau dintr-un loc). El le-a spus ucenicilor să meargă şi să tacă alţi ucenici pe care apoi să-i boteze şi să-i înveţe să Iacă aceleaşi lucruri pe care El i-a învăţat pe ei. creştinii pot fi demonizaţi şi pot avea. Deşi toate aceste temelii de credinţă sunt adevăruri indiscutabile. înainte de a se întoarce în cer. de multe ori puterile întunericului au control asupra vieţilor oamenilor datorită nesocotirii acestor evidenţe. De aceea. în Faptele Apostolilor vedem cum Biserica primară a început să împlinească Marca Trimitere predicând Evanghelia. etc. 12. 17. Dar asta nu înseamnă că toţi demonii care se aflau în omul acela înainte de convertire vor pleca imediat ce convertirea se produce. în Marea Trimitere. 16. El le-a spus ucenicilor să facă aceleaşi lucruri. 18. Biserica. Când cineva devine creştin. . 13. Aceste însărcinări nu au fost niciodată anulate şi de aceea Biserica de azi este şi ea însărcinată să predice Evanghelia. vindecând bolnavii şi eliberându-i pe cei demonizaţi. Astfel. slujirea de eliberare este destinată numai creştinilor.Vindecarea jţrin ellbarare . ei însă nu mai sunt proprietarii acelui om. dacă o persoană refuză să creadă câ poate fi demonizală. ca urmare. să le facă. astfel încât persoana (sau locul) să fie eliberată de consecinţele demonizării. în formare a fost însărcinată să predice Evanghelia. O parte vitală a lucrării de eliberere este recunoaşterea şi îndepărtarea drepturilor pe care demonii le deţin. nevoie de eliberare. primii ucenici. De exemplu. abuz. Cristos a dat creştinilor autoritate asupra puterilor întunericului pentru ca ei să poată elibera oamenii de demoni. atunci este puţin probabil că ea va fi vindecată prin eliberare deoarece prin necredinţă dă demonilor un drept de şedere. fiind astfel protejaţi de pericolele rcinfestării.

Capitolul 2 Pregătirea lucrării (învăţăturile de bază privind vindecarea şi eliberarea) Cum Şi-a împărtăşit Isus lucrarea ucenicilor Săi Nu încape îndoială că Isus a considerat eliberarea ca fiind o parte vitală a lucrării Sale şi a strategiei misiunii Sale mesianice. Ei au fost primii care au primit puterea şi autoritatea Sa de a vindeca bolnavii şi de a scoate demonii. Dar relatările Evangheliei nu ne . Acest fapt este cauza împotrivirii faţă de lucrarea de eliberare practicată în Biserică. în Luca 9:1-2 ni se spune că Isus a dat autoritate ucenicilor Săi.spun nici cum le-a cerut Isus ucenicilor să vindece bolnavii şi nici cum să elibereze oamenii de demoni! Acesta a fost motivul pentru care în primul volum am insistat atât de mult asupra învăţămintelor pe care le putem trage din eliberările înregistrate în Evanghelii. Lucrarea de eliberare a demonstrat lumii autoritatea absolută pe care EI o are asupra lui Satan şi a puterilor întunericului. . Se pare că metoda de învăţare a lui Isus (privind vindecarea şi eliberarea) era preponderent experimentală.

vindecare. " (Luca 9:11). Pentru a rezolva probiemele-râdăcină.'Luca menţionează. A fost pentru ei o experienţă uimitoare să-L vadă pe Isus la lucru. le vorbea despre împărăţia lui Dumnezeu şi vindeca pe cei care aveau A a) b) Ascultaţi cu atenţie ceea ce vă spun şi priviţi la ceea ce fac. în prezenţa Mea. în rugăciune şi în vedenie.. prezentând unele pilde care ilustrau adevărurile fundamentale a ceea ce azi numim viaţa creştină. 32 Isus ştia că multe (dar nu toate) dintre problemele oamenilor erau o consecinţă a păcatului şi a relaţiilor greşite. învăţare. eliberare cât nişte adevăruri de bază.o rădăcină şi pentru ca vindecarea pc care EI o dădea sâ fie definitivă. ca o condiţie esenţială a lucrării de eliberare la care EI mă chema. respectând această ordine.. Domnul m-a învăţat să o respect cu mult înainte de înfiinţarea Eilel Grange sau de a avea vreo experienţă mai importantă în vindecare sau eliberare. o experienţă traumatică să descopere că punctele trei şi patru trebuiau să facă parte din pregătirea lor. să-şi verifice chemarea şi să înveţe Ucenicii au fost învăţaţi timp de trei ani în felul acesta. desigur. O bună primire. Dar nu este aşa! Aceste învăţături conţin informaţii vitale.lius a chemat pe vestească cei doisprezece ucenici ai Sâi. Aceasta este o lecţie pe care. Tratarea rădăcinilor problemei este un lucru esenţial. nu găsim nimic de felul acesla! Doar o poruncă: „ Duceţi-vă şi faceţi ce v-am spus!" lată un mod dc a proceda stânjenitor pentru o lume educată.. ele.. Este semnificativ faptul că Isus a făcut cele mai importante vindecări atunci când dădea învăţături. Bolile şi suferinţele au de obicei. Dacă oamenii care vin să primească ajutor nu sunt primiţi cu dragoste.. atunci slujirea va fi dificilă şi. că înainte de a hrăni mulţimile „Isus le-a primit bine. trecând apoi unele examene care sâ dovedească calificarea! învăţăturile iui Isus Deci.. ineficientă. cc pune mare preţ pe capacitatea de a învăţa formule şi a aplica tehnici.despre dragoste. Luca menţionează cu atenţie că Isus Ic-a cerut acest lucru:. (repetând de câte ori este nevoie) • Dar nu uitaţi.I mikmrea prin eliberare . aşa că profitaţi de prezenţa Meu pentru a câştiga experienţă practică! Am văzut că acest sistem dc învăţare a fost deosebit dc eficient în pregătirea membrilor echipei noastre de slujire! Bl permite oamenilor. iar apoi. Ce incredibilă însărcinare! Deoarece prima parte a metodei Sale de învăţare era . să găsim în Evanghelii şi instrucţiuni detaliate despre modul în care trebuie să vindecăm bolnavii şi să scoatem demonii. Şi dacă ci nu le aud şi nu le înţeleg. iar apoi încercaţi voi înşivă să tăceţi aceste lucruri. Cineva poate va spune „Asta nu prea i-a ajutat pe ucenici să înveţe cum să scoată demonii". aşa cum sunt ele menţionate în Evanghelii? El învăţa în primul rând despre împărăţia lui Dumnezeu . iertare.. oricât dc diferiţi ar fi ei. este puţin probabil că ei vor asculta învăţaturile de care au nevoie. ctc. Este o lecţie greu de învăţat deoarece noi dorim aproape instinctiv să vedem imediat miracole! . nu mai este mult şt Eu mă voi întoarce în cer. ciudat. mergând apoi să le faceţi singuri. Duhul Sfânt mi-a pus în inimă cea de-a doua parte a versetului 11 din Luca 9." nevoie de vindecare. Apoi întoarceţi-vâ şi spuneţi-Mi «ce aţi făcut şi cu ce probleme v-aţi confruntat. probabil. Dar. iubirea aproapelui. le-a dat putere şi autoritate peste toţi demonii şi sâ vindece bolile. Au văzut lucruri care nu se mai întâmplaseră niciodată în istoria omenirii! A fost pentru ei. trebuia ca persoana să cunoască adevărurile care o puteau ajuta să-şi pună în mod corect priorităţile în viaţă.Ascultaţi cu atenţie ceea ce vă spun'1... (Luca 9:1-2). dc exemplu. aceasta ar însemna: Ascultaţi cu atenţie ceea ce vă spun ţi priviţi la ceea ce fac. ar fi trebuit. Apoi i-a trimis să împărăţia lui Dumnezeu şi să vindece pe cei bolnavi.Slujirea practica Pregătirea literarii a) b) c) d) c) l'iaclic. aproape sigur. ce vedem atunci când privim la învăţăturile lui Isus. ucenicii au trebuit să înveţe nu atât nişte tehnici de.

Dar acest adevăr trebuia învăţat în aşa fel încât oamenii să nu fie plictisiţi cu o teologie uscată sau împinşi să sc simtă respinşi sau osândiţi de un Dumnezeu căruia nu-i păsa de ci. Peste ani. Acesta este un caz clasic de vindecare în care esenţială a fost învăţătura privind iertarea. Dc treizeci de ani purta acea amărăciune şi nimeni nu trebuia sâ-i spună ei ce avea de lâcut! S-n dus acasă dar în noaptea aceea Domnul n-a lăsat-o să doarmă. Aş vrea să menţionez doar aspectele esenţiale ale relatărilor Evangheliei care. într-o scară de slujire pentru vindecare. Am „învăţat" toate învăţăturile de bază ale Evangheliei pc care Domnul mi le descoperea ca necesare în situaţiile în care se aflau oameni. sunt foarte eficiente in pregătirea oamenilor pentru slujirea de vindecare şi eliberare. A venit în fugă la noi pentru a ne spune ce s-a întâmplat. Am văzut apoi cum oamenii începeau să fie vindecaţi şi eliberaţi atunci când primeau învă|ăturile şi când întăriturile din vieţile lor erau dărâmate. Am văzul că deşi trebuia să preluăm autoritate asupra puterilor întunericului şi să scoatem demonii. Nu este vorba de ceva descoperit dc Eilel Ministries.necaz veneau la ceea ce noi aveam să numim mai târziu Healing Retreats. în slujirea practică am văzut că mulţi creştini. Principii de bază La întâlniri de vindecare sau în biserici.pentru traLarea acestor subiecte trebuie scrisă o carte. căci seara îşi scosese protezele auditive Era complet surdă dc o ureche şi optzeci la sută surdă dc cealaltă. Dimineaţa. I. a îndepărtat corsetul din material plastic pc care trebuia sâ-1 poarte pentru a-i imobiliza coloana şi a început să facă exerciţii de gimnastică. deşi unii dintre ci de mulţi ani membri ai unor biserici. cum o numea ea) cu toţi cei pc care trebuia să-i ierte. în ciuda răzvrătirii şi a păcatului care se afla în inimile lor. Pregătirea lucrării Nici cu n-am fost unul dintre cei care să dorească răbdător primirea învăţăturilor de bază pentru slujirea dc eliberare. Pat nu ar fi fost vindecată. Dar El nu-mi dădea alte soluţii. Nici unul dintre noi n-o va uita pe Pat care.. Se pare că boala ei fizică a fost. s-a înfuriat pe mine deoarece i-am spus că trebuie să-i ierte pc cei care o răniseră. vindecând-o fără ca cineva sâ sc roage pentru ea. Medicii îi spuseseră că spatele ii era atât de bolnav încât în douăsprezece luni va fi probabil într-un scaun cu rotile şi nu va mai putea umbla vreodată! Dar Dumnezeu îşi onorase cuvântul. în timpul nopţii Dumnezeu făcuse o minune. o consecinţă a amărăciunii carc-i controla viaţa. Dumnezeu făcuse un uimitor miracol. Apoi s-a rugat. Ei trebuiau să 'fie captivaţi de dragostea unui Dumnezeu care a pregătit totul pentru ei. spunându-le cât dc credincios este Domnul. aşa cum am văzut noi. La unu şi jumătate dimineaţa s-a hotărât să se supună! A scris o listă (lista „urii". ne-a cerut să ne rugăm pentru spatele ei (adevăratul motiv pentru care venise la noi) şi am putut vedea cum Domnul S-a coborât în puterea Duhului Sfânt. Numai atunci când L-am crezut pc Dumnezeu pe cuvânt şi am acceptat că ştia ce face. După un timp s-a ridicat. Era aceeaşi înţelegere pe care o dăduse şi ucenicilor. Înainte dc a pleca. Ungerea lui Dumnezeu a fost atât de mare asupra ci încât n-a putut sta în picioare şi s-a prăbuşit pe covor! A simţit cum Dumnezeu lucra în coloana ci vertebrală. parţial. apoi El îmi arăta consecinţele ce puteau apare. El mi-a deschis ochii pentru a vedea şi a înţelege. deseori am plâns în faţa celor pc care îi văzusem în vedenii. şi era foarte eficientă! în vedenie Domnul mi-a arătat apoi cum oameni în . Mereu li întrebam pe Domnul dacă L-am auzit bine sau nu atunci când îmi vorbea despre aceste lucruri. adevărul învăţăturilor lui Isus avea puterea de a elibera oamenii. înţeleg puţin 35 34 . . Cine şi ce suntem noi pentru Dumnezeu Spre uimirea mea. Şi am văzul că acest fel de învăţare funcţiona. am prezentat deseori învăţăturile dc bază pentru pregătirea vindecării şi eliberării. învăţăturile îşi atingeau scopul şi minunile dc vindecare începeau să se producă. a fost trezită dc o bătaie in uşă Era o minune. i-a iertat pe toţi şi a adormit. Fără ca. Am „văzut" oameni care veneau încărcaţi de probleme şi afectaţi de diferite boli. Nu voi prezenta aici detalii despre iertare şi acceptare . deoarece sunt adevăruri menţionate in Biblie.

41). în ciuda anilor petrecuţi în biserici. Putem fi bolnavi şi datorită prezenţei unui duh rău (demon) care operează în vreuna din zonele vieţii noastre. Unii chiar lucrau în evanghelizări. Atunci când suntem răniţi în emoţiile noastre. b) în minte Mintea nu este creierul. Sufletul are şi el trei părţi componente: mintea. provocându-ne o durere ce poate dura mult timp. ambele cu efecte devastatoare. Voinţa lor este prea slabă (bolnavă) pentru a rezista presiunilor pe care oamenii Ic fac asupra lor sau pentru a învinge ispitirile fizice. duhul trebuie să se nască din nou. Dar datorită fricii de urmările dezvăluirii incestului. dintr-un anume motiv. cruzimea cu care taţii lor s-au purtat cu ci în copilărie şi bolile dc care au început să sufere peste 40 de ani. Pentru mulţi bolnavi a fost o revelaţie să afle că simptomele lor fizice pot avea o rădăcină emoţională şi că există o legătură între. Rezultatul este lunga suferinţa emoţională sau demonizarea. Fără o relaţie personală cu Isus. De aceea. luau parte săptămânal la studii biblice. există şase zone principale in care omul poate fi bolnav. dar ale căror minţi sunt grav bolnave. trupul nostru nu poate lupta. de exemplu. de obicei. Atunci când funcţionarea minţii nu mai este sub controlul persoanei afectate. 37 dar carnea este neputincioasă" (Matei . se pot întâmpla două lucruri: fie ne mărturisim 36 suferinţa şi suntem vindecaţi de apăsare. ea va resimţi o puternică durere emoţională („De cc mi-a făcut tatăl meu aşa ceva?"). Ea este o parte a sufletului. 26. Atunci când înţeleg că există o legătură între viaţa spirituală şi ceea ce se întâmplă în trup.Mulţi oameni sunt bolnavi pentru că nu au puterea de a lua decizii corecte. Ei sunt victime ale afecţiunii descrise de versetul „duhul este plin de râvnă. c) în emoţii Emoţiile sunt sentimentele noastre. care îi poate aduce darul vindecărilor şi îi poate da autoritatea dc a ţine Ia distanţă demonii de care a fost eliberată. participau regulat la întâlniri de rugăciune sau erau chiar conducători de biserică! Uneori oamenii işi dau seama de consecinţele îndepărtării de Dumnezeu numai atunci când au probleme. vindecarea fiind imposibilă. relaţiile conjugale falimentează datorită problemelor sexuale d) în voinţă . Uneori rănile ies la suprafaţa numai după ani de zile când. Atunci când vreun organ ne este afectat şi funcţionează incorect sau atunci când avem o infecţie împotriva căreia. e) In duh Cea mai importantă vindecare de care oamenii au nevoie este restabilirea relaţiei lor cu Dumnezeu. durerea este. 2. Am fost impresionat de numărul celor care au venit la Eilel Grange pentru a fi ajutaţi şi care. Dc exemplu. dar poţi fi in acelaşi timp sănătos mental. reprimată. dacă o fată a fost abuzată sexual de tatăl ci.Slujirea practică Pregătirea lucrării sau chiar de loc felul in care Dumnezeu ne-a creat şi modul în care El doreşte ca noi să trăim în lumea creată de El. dc exemplu. suflet şi trup să devenină parte integrantă a învăţăturilor pc care le dăm la EIlcl Grange. fie ne-o reprimam. Poţi avea. suflet sau duh. fără nici o afecţiune a creierului. adică o boală fizică. spunem că ea este bolnavă mental. există mulţi oameni perfect sănătoşi fizic. cancer la creier. Cum putem fi bolnavi Noi putem fi bolnavi în oricare sau în toate părţile constituente ale fiinţei noastre: trup. Când o persoană se naşte din nou ea poate fi umplută cu Duhul Sfânt. Reciproc. a) în trup Boala fizică este cea mai evidentă şi uşor identificabilă formă de boală. dc exemplu. spunem că suntem bolnavi. De aceea.Vindecarea prin eliberare . Dc aceea a trebuit ca adevăruri de bază cum ar fi realitatea creării noastre ca duh. duhul este mort (adică foarte bolnav!) pentru Dumnezeu datorită păcatului. emoţiile şi voinţa şi putem fi bolnavi în oricare dintre ele. nu au înţeles niciodată adevărurile de bază ale Evangheliei.

De aceea. sexual. îi pot ataca respiraţia. Atunci când se slujeşte celor ce suferă fizic dc multă vreme. în dragoste. dar ea nu a avut de multe ori curajul sau convingerea de a spune oamenilor adevărul. Spre exemplu. îi pot încleşta maxilarele. Pentru unii. Mulţi îşi imaginează că nu arc mare importanţă ceea ce crezi sau ceea ce faci deoarece Dumnezeu este atât dc iubitor încât oricum ne va ierta şi ne va lăsa să intrăm în împărăţia Cerului. aceste şase zone ale vieţii lor. Când oamenii înţeleg mecanica modurilor de îmbolnăvire. Aplicarea adevărului conduce la o profundă uşurare datorită ruperii influenţei puterilor întunericului. 3. o lungă suferinţă fizică poate cauza mari probleme emoţionale. Biserica cunoaşte de la început aceste adevăruri de bază. Odată ce cuvintele de iertare au fost pronunţate. Cele mai multe dintre vindecările şi eliberările pe care le-am văzut s-au produs în urma aplicării principiilor iertării. eliberarea se poate produce. puterea demonului care era in control datorită păcatului neiertării fiind ruptă. în slujirea pentru vindecare. Iată nişte cuvinte dc avertizare pentru cei care. Demonii pot încerca să ia vocea. adevărul demonstrat de Isus prin viaţa şi învăţăturile Sale. Nevoia de a ierta în rugăciunea Tatăl nostru Isus arată foarte clar că iertarea păcatelor noastre este condiţionată de dorinţa noastră dc a ierta păcatele celorlalţi! El ne reaminteşte acest adevăr şi în Matei 6:15. ea va continua sâ poarte cauza-rădăcină a bolii. aflarea veştii că sunt iertaţi (uneori pentru prima oară în viaţă) poate deveni cea mai importantă vindecare pe care au experimentat-o vreodată. înainte de a sluji pentru vindecare. Desigur. ci pot aprecia factorii hotărâtori care acţionează în vieţile lor. aşa cum 1-a spus Isus. spunând că dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor.Vindecarea prin eliberare . în practica noastră dc slujire am văzut că atunci când oamenilor li sc spune adevărul în dragoste şi compasiune. aproape întotdeauna va trebui confruntat demonicul din vieţile lor.Slujirea practică Pregătirea lucrării îşi dau scama dc nevoia de a-L cunoaşte cu adevărat pe Dumnezeu. Asemenea interpretări sunt nebiblice şi celor ce afirmă că este greu să le spui oamenilor astfel de adevăruri dureroase aş vrea să Ic spun că este şi mai dăunător să nu le spui. dacă nu-ţi dai seama dc acest lucru. despre realitatea existenţei duhurilor rele şi a acţiunii lor în vieţile oamenilor. Am observat că atunci când le vorbesc oamenilor despre puterile întunericului. Deseori am fost martori la extraordinare bătălii date cu demonii rezidenţi atunci când aceştia au făcut tot ce-au putut pentru a împiedica persoana să pronunţe iertarea celor care au abuzat-o. f) Datorită prezenţei unui demon O persoană poate ii bolnavă şi datorită prezenţei unui demon. orice ar putea împiedica aplicarea adevărurilor biblice. vindecarea In duh este cea mai importantă dintre vindecările dc care omul arc nevoie. îi pot provoca confuzie. deşi la început situaţia persoanei pare a se îmbunătăţi. pentru ca cel care vrea să ierte să nu poată vorbi. îl pot determina să încerce să se autostranguleze (sau să stranguleze pe unul dintre membrii echipei de slujire). deşi vor să li se ierte păcatele. îl pot determina să încerce să fugă de la locul dc slujire. dacă nu in toate. Deseori poţi vedea oameni care suferă in mai multe. dc fapt. Am observai că atunci când explicăm aceste lucruri. nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre". oamenii sunt mult mai deschişi să asculte ce le cerc Dumnezeu. Unii teologi au încercat chiar să modifice învăţăturile Sale pentru a Ic face să 39 . Dar acesta este avertismentul pe care Isus îl dă celor care nu vor să dea altora ceea ce ei înşişi au nevoie să primească dc la Dumnezeu. ci pot ajunge să-i ierte pc ceilalţi şi să Ic accepte iertarea. • Aceste şase căi de îmbolnăvire nu sc exclud reciproc. accese de diaree. de exemplu. în general ci acceptă şi înţeleg aceste adevăruri mult mai uşor decât teologii care sc îndoiesc de existenţa demonilor! Pentru mulţi dintre ei este o marc uşurare să afle că boala lor poate avea o altă cauză decât crezuseră ei. nu vor să 38 ierte şi poartă ranchiună celorlalţi oameni. Ea are consecinţe atât temporale cât şi veşnice. fiind conştienţi de importanţa a ceea ce li s-a spus.

Celor mai mulţi rugaţi-vă unii pentru alţii ca sâ trebuie să iertăm de mai multe ori aceeaşi persoană pentru aceeaşi ofensă (atunci când ies la suprafaţă diferitele nivele de durere) precum şi pentru o serie de ofense diferite. lacov 5:16 este un verset pe care mulţi îi acceptă mai greu decât pe cel din 1 loan 1:9: „Mărturisiţi-vă deci unii altora păcatele şt fiţi vindecaţi". 4. Predica de pe Munte pare a fi o învăţătură pe care El a dat-o peste tot pe unde a umblat. fără a osândi persoana pentru comiterea lor. Când Simon L-a întrebat pe Isus de câte ori trebuie sâ iertăm. Şi totuşi. Mulţi oameni sunt apăsaţi de învinovăţire. cu ucenicii Săi. după neiertarea celorlalţi. Numai atunci când veşnicele adevăruri ale lui Isus şi învăţăturile Sale sunt aplicate în vieţile noastre. Personal. la demonizare sau la ambele. in harul Său. Dacă nu o fac. Uneori Dumnezeu îngăduie boala pentru a ne atrage atenţia şi pentru a ne vorbi direct Dumnezeu nu provoacă bolile. iertând. Este cert că ei pot să o facă. şi o fac! Din fericire. in învăţăturile Sale. ele sunt o consecinţă a păcatului personal şi a lumii căzute în care trăim. Dar înainte ca vindecarea să se producă trebuie ca păcatele să fie mărturisite. dând asupra învăţăturilor Sale lămuriri pc care mulţimile nu erau gata să Ic primească. deci loan se aştepta ca şi creştinii să păcătuiască. Mărturisirea şi iertarea propriilor păcate Cel mai mare apărător al puterilor demonice şi al bolilor. cum ar fi cel în care Isus le explică înţelesul pildei semănătorului (Luca 8:11-15). probabil. Nu erau necesare noi învăţături atâta vreme cât oamenii nu înţelegeau şi nu aplicau în vieţile lor ceea ce El îi învăţase deja. Această procedură nu va conduce niciodată oamenii spre vindecare sau eliberare. 1 loan 1:9 este un verset important pentru cei care sunt conştienţi de păcatul lor: 40 dintre noi le place să creadă că păcatele noastre sunt o problemă personală şi că ele nu trebuie mărturisite decât lui Dumnezeu! Nu este uşor să spui altcuiva ce ai făcut Ruşinea şi stânjeneala sunt parcă mai puternice decât noi. Dumnezeu ne poate transforma „prin înnoirea minţii" (Romani 12:2). dacă se doreşte vindecarea. Implicaţia este că uneori bolile pot fi o consecinţă directă a păcatului şi în aceste cazuri. Dumnezeu a pregătit remediul pentru natura noastră căzută. Păcatul repetat generează un prim punct de intrare a demonilor. care deseori aduc cu ei boli şi infirmităţi.. deseori de natură sexuală. răspunsul Său: „. sunt atât dc îngrozitoare încât nu vor fi iertaţi niciodată. De ce consideră Dumnezeu că mărturisirea păcatelor este atât de importantă? Eu cred că sunt câteva motive esenţiale: a) Fiecare dintre noi va fi binecuvântat să ştie că există cel putin o 41 . este. Eu cred că Isus aborda teme mai profunde şi mai diversificate în particular. Isus a revenit mereu la tema iertării. şansa de a face o alegere liberă. Dar sunt situaţii în care consecinţele păcatului pot conduce la boală. Uneori este necesar să se ierte până când orice durere dispare. precum şi la nevoia de a fi iertaţi de Dumnezeu. mai întâi Uebuie rezolvată problema păcatului. lucrării răspundă întrebărilor raţiunii. cred că El nu a omis această temă din nici una dintre învăţăturile Sale. Experienţa ne-a arătat că cei care au fost adânc răniţi emoţional au avut.de şaptezeci de ori câte şapte" ne spune că El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăfească de orice nedreptate ". uneori chiar în perioada copilăriei.Slujirea practică Pregătirea „Dacă ne mărturisim păcatele. durerea iese la suprafaţă.. Acesta este un cuvânt adresat creştinilor. este un act esenţial in pregătirea oamenilor pentru eliberare. Majoritatea păcatelor ascunse care lasă urme otrăvite în vieţile oamenilor îşi au rădăcinile în trecut. iniţial. durerea se sedimentează adânc în sufletul lor. Atunci când Domnul aduce vindecarea. în slujirea de consiliere noi am văzut de multe ori că aducerea ia lumină a păcatelor din trecut. lacov ne prezintă imaginea unei persoane bolnave care trebuie să cheme bătrânii bisericii pentru a-i face ungerea cu ulei. Evangheliile menţionează unele dintre aceste preţioase momente. păcatul ascuns şi nemărturisit. crezând în inimile lor că aceste păcate.Vindecarea prin eliberare .

înţelesul primar al verbului „a mărturisi" este de a fi de acord cu verdictul pe care Dumnezeu îl dă păcatului comis.Slujirea practică Pregătirea lucrării persoană care cunoaşte tot râul din viaţa noastră. cum ar fi cea a emoţiilor. Dc ceic mai multe ori mărturisirea este doar ceva . Isus ne-a învăţat sâ ne iertăm fraţii de şaptezeci de ori câte şapte şi deşi aceasta implică şi că El ne va ierta in acelaşi fel. iară o intenţie reală de a sc opri continuarea practicării acelui păcat. Ascultarea mărturisirii unui om este un privilegiu şi • o responsabilitate. căci dacă mărturisirea devine un mecanism. tânărul bogat a trebuii să sc confrunte cu păcatul din inima lui. renunţat la el şi luptat împotriva lui. de obicei. Poate veni o vreme când presupusa noastră mărturisire să nu mai fie decât o practică religioasă care să poarte cu ca duhoarea morţii spirituale.. d) e) 0 Deşi Dumnezeu poate vindeca în mod suveran. Deşi pare ciudat. iar eliberarea depinde dc ajutorul care ne este dat pentru a-1 învinge. atunci practica mărturisirii sc poate transforma într-o piedică în calea vindecării şi eliberării. iar unele au fost atât de serioase încât. Iertarea de sine Toţi am făcut greşeli. 5. Deseori la rădăcina unei întărituri demonice se află un păcat. De exemplu. fel sau altul. 42 Bisericile care includ tradiţional mărturisirea în practica lor creştină pot uşor înţelege importanţa acestui mod de a trata păcatul. fără intervenţia unei terţe părţi.. Este esenţial ca cei care ascultă mărturisirea să păstreze o deplină cofidenţiatitate. Unul dintre cele mai puternice antidoturi împotriva viitoarelor păcate este faptul că cineva ne cunoaşte deja slăbiciunile. Păcatul trebuie asumat. ea trebuie să vină din inimă. Această slujire introduce o a treia parte obiectivă.Vindecarea prin eliberare . şi totuşi ne iubeşte. Pentru ca mărturisirea să fie adevărată. deseori cer sâ ridice o mână cei care şi-au spus vreodată ceva de genul „Niciodată nu mă voi ierta pentru. eficientă. într-un. La reuniunile creştine. A-ţi mărturisi păcatul lui Dumnezeu (sau unei alte persoane) nu înseamnă a-I spune lui Dumnezeu ce ai greşit. Dar trebuie sâ fim atenţi. în care iubirea bunurilor lumeşti era evident mai puternică decât iubirea de Dumnezeu. Autoînşeiarea nu mai este un mare pericol atunci când o altă persoană umplută cu Duhul Sfânt ne cunoaşte păcatele şi vrea să ne ajute în mod responsabil. Slujirea pentru vindecare şi eliberare va fi întărită dc principiul scriptura! al unirii a doi sau trei în rugăciune (Matei 18:19). Dumnezeu este omniscient (cunoaşte totul) şi El ştie deja că ai păcătuit! Cuvântul mărturisire" înseamnă ceva mai mult decât a-1 spune lui Dumnezeu ce greşeli ai făcut. să nu aibă o atitudine caustică şi să fie smeriţi. inima Lui este întristată de comportarea noastră păcătoasă. să nu bârfească niciodată păcatele altora. a recunoaşte că practicarea acelui păcat a fost un act de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu şi a te pocăi (a te întoarce) dc acea comportare păcătoasă. încetând să fie un adevărat răspuns al inimii la realitatea păcatului. b) c) •iii. pentru a încerca liniştirea conştiinţei. ne-au lăsat înspăimântaţi. Păcatul trebuie expus. Putem pune un blestem peste noi înşine dacă rămânem în robia 43 .". Isus le-a spus ucenicilor să meargă şi să vindece bolnavii iar nouă experienţa ne-a arătat că slujirea hotărâtă şi directă este. Cei prezenţi sunt întotdeauna uimiţi să vadă că mai mult de jumătate dintre ei s-au legat prin asemenea declaraţii. totul depinde de felul în care înţelegem cuvântul mărturisire.. lotuşi. Oamenii trebuie să recunoască greşeala făcută şi să decidă cum să îndrepte consecinţele răului făcut altora.spus" (şi nu făcut). Apoi putem sluji ' pentru vindecare şi eliberare convinşi că slujirea va fi eficientă şi va rezista în timp. Uneori este necesară şi vindecarea altor zone. care este capabilă să audă cc spune Domnul despre persoana bolnavă. mărturisit.

concepe un sistem dc credinţe pe care le asociază acelui idol iar apoi trăieşte cu teama dc a nu ofensa dumnezeul creat de mâna lui. Nimeni şi nimic nu va putea schimba caracterul Său. El a fost şi va fi întotdeauna Acelaşi pentru Sine. Isus. Pot fi puse prin vrăjitorie sau. înainte de răstignire. Iertarea de propriile noastre greşeli (făcute in trecut) este o experienţă eliberatoare care subminează rădăcinile puterilor demonice. iertarea celor vinovaţi (dacă ei există) şi pronunţarea. 7. şi dacă refuzăm să ne iertăm pc noi înşine. fie al altora. prin ura din inima unei persoane faţă de o altă persoană.Slujirea practicii Pregătirea lucrării unei experienţe din trecui. Efectiv. Dumnezeu ne-a iertat. blesteme. Dumnezeu este blamat pentru lucruri care sunt o consecinţă a domniei lui Satan pe pământ. Eliberările ce-i urmează pot aduce o adâncă vindecare în acele zone ale vieţii care par. Sunt sigur că Isus a văzut. Cuvintele rostite de acea mulţime religioasă împotriva Măriei Magdalcna atunci când ea 0 turnat pe capul lui Isus mirul preţios au fost. Din nefericire. este foarte probabil că Simon Petru şi-ar fi sfârşit viaţa ca un bătrân pescar pe malurile mării Galileii. înţelegerea blestemelor şi a modului în care ele operează este vitală pentru lucrarea dc eliberare. dacă a fost corect mărturisit. de aceea. Dar blestemul poate fi şi autoaplicat. atunci când alegem să nu ne iertăm pe noi înşine pentru ceva de care. nu există nimic pentru care El trebuie să fie iertat. am întâlnit mulţi oameni care-L blamează pe Dumnezeu pentru problemele pe care Ic-au avut şi îşi trăiesc vieţile fâcându-L răspunzător de ceea ce a fost o consecinţă fie a păcatului lor. în urma unui dezastru sau a unei tragedii personale. în esenţă. mulţi oameni nu sunt mulţumiţi de natura lui Dumnezeu. Scriptura ne spune că atunci când a murit pe cruce „Cristai ne-a răscumpărat clin blestemul Legii. Deseori. Acest lucru poate deveni un blestem peste vieţile lor. că şi Simon Petru era în acest pericol. Dacă Isus nu l-ar fi încurajat în acele momente. Acceptarea Iui Dumnezeu aşa cum este El Dumnezeu este Dumnezeu. dc fapt. un blestem este ceva spus sau făcut împotriva noastră înşine sau împotriva altora şi care dă demonilor dreptul de a-şi exercita puterea. Satan se bucură atunci când continuăm să ne osândim pentru greşelile din trecut. a nu avea nici o 44 . putem da astfel vrăjmaşului posibilitatea de a ne ţine robi ai vinovăţiei a ceea ce am făcut. La Calvar au fost anulate efectele tuturor blestemelor pe care duşmanul le-ar putea pune asupra noastră. „ I e r t a r e a " Iui Dumnezeu Am pus în ghilimele cuvântul iertare deoarece este cu neputinţă ca Dumnezeu să păcătuiască şi. Ele sunt un comentariu asupra cauzelor multor aşa-zisc dezastre „naturale". la prima vedere. 6. jăcandu-Se legătură cu astfel de blesteme autoimpusc. 45 blestem pentru noi" (Galateni 3:13). Dacă Isus n-ar fi lăudat imediat gestul ei. Şi mai adesea. acele blesteme ar fi putut produce în inima ei o nesfârşită viuovăţie. Blestemele pot fi puse şi datorită răutăţii altora. Şi totuşi. aşa cum S-a revelat în Fiul Său. Dar Satan nu respectă pe nimeni şi va folosi orice orice uşă pe care o deschidem prin păcat pentru a-şi introduce demonii. îndurerat şi nedumerit de întâmplările pc care le-a trăit. El s-ar fi pus singur sub blestemul neiertării pentru lepădarea (de trei ori) de Cristos. oamenii rămân în robia acelui eveniment. pentru care nu vrem să ne iertăm. Soluţia este pocăinţa de a-L blama pe Dumnezeu pentru lucrurile dc care nu este El răspunzător. a unei declaraţii prin care cl să înţeleagă că nu are nici o şansă dc a-şi introduce demonii odată cu consecinţele atacurilor sale. condamnându-i pc acuzatori. Aceasta nu este decât o formă de idolatrie în care omul îşi făureşte un idol din lemn sau piatră. către Satan. de exemplu. îl înzestrează cu anumite caracteristici.Vmthxaixa prin eliberare . nesocotim ceea ce Isus a pregătit pentru noi. după înviere. Nu este dc aceea surprinzător să descoperi că deseori oamenii trebuie eliberaţi de un duh de blestem căruia i s-a dat acces printr-o astfel de atitudine. Primele capitole din Iov sunt relevante în acest sens. Ei îşi construiesc o imagine caricaturală a caracterului şi comportamentului lui Dumnezeu iar apoi se închină acestui dumnezeu pe care l-au creat în minţile lor.

crud.. Ei nu s-ar fi lăsat înşelaţi într-o asemenea idolatrie dacă demonii din spatele idolilor n-ar fi lucrat pentru ei. ei presupuneau uă-şi ofensaseră zeii şi că aceştia trebuiau îmbunaţi printr-un sacrificiu sau un dar. care o abuzase sexual. la Calvar. Dacă slujeşti lui Dumnezeu fie chiar şi parţial motivat de frică (şi nu de dragoste). vor ti protejaţi de eventualitatea infidelităţii. iată paşii care au trebuit făcuţi pentru restabilirea ei. doar că lichida să fie mult mai rău. Văzând atâţia oameni care.Vindecarea prin eliberară . Pentru ei. Pocăinţa de păcatul de a şi-L fi imaginat pe Dumnezeu în felul acesta. Astfel. care a devenit dumnezeul lor.Slujirea practica Pregătirea lucrării Cc sc întâmplă în realitate? Un demon pune stăpânire asupra acelui idol. Nu mai este nevoie de nici o jertfă sau îmbunare.Este vorba de o întrebare de genul „ Pe cine iubeşti tu cu adevărat? " Un bărbat care rămâne credincios soţiei sale. iertarea tatălui ei pământesc. Dacă inima spirituală a unei persoane nu este ancorată în dragostea pentru Dumnezeu atunci. erau nişte oameni inteligenţi. care ne este Tată. întregul ciclu al închinării idolatre. îmi aduc aminte de femeia care ne-a strigat îngrozită . sau o soţie care rămâne credincioasă soţului ei numai din cauza că îi este frică de ce 46 ei. va fi înclinată să hoinărească şi să se închine altor dumnezei. este bazat pe dominare şi distruge relaţia vie pe care Dumnezeu doreşte să o aibă cu copiii Săi. în speţă unui fals dumnezeu. Dumnezeul căruia i se închina nu era unul căruia să-i poată răspunde cu dragoste. asemenea unui bărbat care nu are încredere în soţia sa. dacă frica este singura motivaţie în relaţia noastră cu El. Ea denaturase iubitorul caracter al lui Dumnezeu proiectând asupra Lui păcatele părinţilor ei naturali. când vine ziua cea rea nu vei putea sta în picioare. este o jertfă insuficientă.Dar un bărbat sau o femeie care iubesc cu adevărat şi sunt dedicaţi partenerului lor. îşi asumă caracteristicile pe care omul le-a impus asupra acestuia şi apoi îi recompensează sau pedepseşte pe închinători în funcţie de felul în care ei răspund cererilor demonice ale idolului. în încercarea dc a-şi ispăşi singuri păcatele. Adulter spiritual înseamnă a-ţi da inima altcuiva.Nu~mi vorbiţi de Dumnezeu ca de un tată!". Când oamenii devin religioşi. ci unul din faţa căruia se retrăgea plină de frică. Preţul cerut de Dumnezeu pentru răscumpărarea neascultării omului a fost plătit la Calvar când Isus a murit pciiU-u noi. „S-a sfârşit!" (loan 19:30). închinătorii la acel idol devin demonizaţi cu un duh care sc află sub controlul duhului stăpâni tor al idolului. în cele din urmă. îşi ura tatăl. Aşa cum a spus Isus pe cruce. şi credea că dacă Dumnezeu na un Tată atunci El trebuia să semene cu tatăl ei omenesc. Nu este vorba de a răspunde la întrebarea „Ce trebuie sâ fac pentru a-l jî pc plac lui ar putea spune sau face partenerul dacă necredincioşia i-ar fi expusă. Mulţi dintre cei care nu venit la noi pentru a fi ajutaţi au manifestat frică şi teroare atunci oărid am început să le vorbim despre un Dumnezeu iubitor. eliberarea dc duhul de „frică de Dumnezeu" şi apoi vindecarea. adulterul spiritual este Înlocuirea Adevăratului şi Viului Dumnezeu cu demonii. EI Şi-a dat singurul Său Fiu. lată însemna un om incorect. am înţeles tot mai bine cât de mult urăşte El religia care nu este decât masca unei inimi păcătoase ce nu-şi găseşte odihna în Dumnezeul Cel Viu. Dar nu este deloc aşa. atunci acea relaţie nu este sănătoasă. care te poate abuza sau chiar pedepsi Iară nici un motiv. Grecii şi romanii. S-ar părea că toate acestea nu se poUivesc celor ce au nevoie dc vindecare prin eliberare. aşa cum ne asigură Pa vel în Efeseni 6:13. îi tot fac promisiuni lui Dumnezeu. Am simţit repulsia d'n glasul Dumnezeu?" ci de a accepta ceea ce El a făcut deja. care aveau atât de mulţi idoli. motivaţi de dragoste şi nu dc frică. sunt permanent în pericol de a comite adulterul. ca formă de îmbunate. Mesajul din Isaia 1 nu şi-a pierdut actualitatea! Problema este mult mai complexă decât pare. alegându-L pc Dumnezeu printr-un act al propriei voinţe pentru ceea ce este El şi nu pentru că ne este frică să hotărâm altfel. deseori acţiunile prin care ei încearcă să-şi ispăşească păcatele îi spun lui Dumnezeu Tatăl că actul de supremă dragoste prin care. Deşi trebuie să avem o frică Sfântă dc Dumnezeul cel Viu. Vechiul Testament ne spune că poporul lui Dumnezeu a comis adulter spiritual atunci când a urmat alţi dumnezei. Dacă lucrurile mergeau prost. Isus nc-a lăsat pilda fiului risipitor (Luca 15:11-32) nu atât 47 .

Trebuie doar să ne recunoaştem şi să nc mărturisim păcatul. Sângele lui Isus a fost vărsat penlni ca noi să fim liberi. odată ce mu auzit Evanghelia şi i-am răspuns. Cu greu.Vindecarea prin eliberare . | pronunţat cuvintele dc renunţare. tatăl şi-a îmbrăţişat fiul regăsit/Aceasta este o imagine foarte fidelă a'naturii lui Dumnezeu Tatăl şi dc multe ori vindecarea vine prin eliberatoarea înţelegere a adevăratului Său caracter şi prin acceptarea îmbrăţişării Sale. A refuzat. Pavel spune despre mâncăruri că „orice 48 eliberarea nu mai venea. aşa cum suntem. Ei ajung sâ predice un fel de universalism (care este evident o erezie). trebuie sâ venim la Dumnezeu prin Isus Cristos. Am încercat din nou să-i slujesc pentru eliberare. Vechiul cântec „Aşa cum sunt. aşteptând apoi ca Dumnezeu să ne binecuvinteze vieţile. este a-I permite să ne accepte aşa cum suntem. L-am întrebat din nou „Vrei să renunţi la vegetarianism?" Disperat că înşelare demonică. la cer. Trebuie să vezi ca să crezi câtă ură pot exprima acei demoni atunci când sunt descoperiţi. Indiferent dc situaţia şi starea noastră.Slujirea practicii • Pregătirea lucrării Jăptnră a lui Dumnezeu este bună şi nimic nu este de lepădat. iar duhul acestei mişcări oculte îşi bătea joc şi de el şi de mine. atât pentru el cât şi pentru mine. Ei nu pot accepta. la Tine vin" exprimă perfect teologia Evangheliei. Toate ereziile şi falsele religii nu sunt altceva decât distorsionări ale caracterului lui Dumnezeu. câl pentru a ne prezenta adevăratul caracter al Tatălui Său. I-am cerut să renunţe la vegetarianism. Nu putem cocheta cu ereziile. de exemplu. a caracterului şi a naturii Sale aşa cum este ea revelată în Scriptură şi în viaţa lui Isus este piatra de temelie a slujirii pentru vindecare şi eliberare. atribuindu-1 lui Dumnezeu nişte presupuse caracteristici. există oameni care nu vor să accepte harul lui Dumnezeu. A fost o lecţie. în duhul meu am ştiut că acelor demoni li sc dăduse drept de şedere datorită unor credinţe false. spunând că nu crede că acesta ar putea avea vreo legătură cu eliberarea. Duhul New Age s-a manifestat şi omul a fost eliberat imediat. complet străine de Scriptură. Sa-L lăsăm pe Dumnezeu să ne accepte aşa cum suntem Reciproca acceptării lui Dumnezeu aşa cum este El. Pentru răscumpărarea noastră Dumnezeu a dat ce a avut mai scump. Mântuirea este un dar ce poate fi doar acceptat. Ei s-au deprins să cumpere totul (pentru ci orice lucru gratuit este fără valoare) sau să-i impresioneze pe ceilalţi prin 49 . 8. Sunt sigur că mulţimea care-L asculta pe Isus în ziua aceea se aştepta să-L audă rostind aspre cuvinte dc condamnare la adresa fiului caxe s-a întors acasă după acea vicioasă aventură. în cele din urmă. Astfel ei cad într-o se ia cu mulţumiri'' (1 Timotci 4:4). Fără pocăinţa de aceste atitudini şi credinţe. Din nefericire. Unii oameni îi atribuie lui Dumnezeu un caracter ce nu este fundamentat pe adevărurile creştine. Discutând cu el. Eu cred că o asemenea formă de vegetarianism este o înşelăciune a vrăjmaşului ce poate duce oamenii in robie spirituală. Cei care sc joacă cu focul se pot arde.nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine" (loan 14:6). inventând un Dumnezeu care Ie îngăduie să creadă că orice cale spirituală sinceră duce. dar fără succes. aceşti oameni vor rămâne prizonieri ai întăriturilor demonice. a ales să-L asculte pe Dumnezeu. Omul acela tocmai renunţase la mişcarea New Age. ea nu poate fi câştigată. Acceptarea adevărului cuprins în Cuvântul lui Dumnezeu. Abia apoi perspectiva lor se va putea schimba şi vor putea evalua dacă acele credinţe veneau dc la Dumnezeu sau de la vrăjmaş. Una dintre minunile crucii este că nimeni nu este exclus dc la primirea darului fără plată al harului lui Dumnezeu. dacă pentru a ne arăta curn trebuie să se întoarcă un păcătos la Dumnezeu. am aflat că atunci când se angajase în New Age devenise vegetarian. Aceşti oameni ar trebui sâ vadă cum alţi oameni sunt eliberaţi dc duhurile de religiozitate care i-au făcut să creadă în aceste false căi spre Dumnezeu. Dar nu a fost aşa. Nu putem face absolut nimic pentru a nc câştiga un loc în cer sau pentru a nc cumpăra mântuirea. Unul dintre bărbaţii căruia i-am slujit a fost şocat şi mânios pe demonii care se manifestau în el dar nu voiau să plece. Cu braţele deschise. răspunsul pe care Isus i L-a dat lui Toma când acesta L-a întrebat care este calea spre cer: „ Eu sunt calea şi adevărul şi viaţa.

Este singura cale «urc conduce atât la eliberarea de orice demon al respingerii care a căpătat acces cât şi la deschiderea persoanei pentru a primi . ctc. un singur lucru îl impresionează pe Dumnezeu Tatăl: haina neprihănirii. fiind nevoie de eliberare. Oricare ar fi sursa auto-respingerii şi indiferent dacă o cunoaştem sau nu. antipatia sau ura faţă de personalitatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o implică afirmaţia că El a făcut o greşeală creându~ne. unii oameni pot alunge să-şi urască frumuseţea fizică sau formele corpului datorită neavenitelor atenţii din partea celorlalţi.Vindecarea prin eliberare . obţinută la cruce prin sângele vărsat de Isus. aşa cum suntem! Acesta este un păcat. Intrare-n cer acum Prin avem scump sângele Său. La cealaltă extremă. Neacceptarea propriei noastre persoane. nu sunt arătoşi. Dc nenumărate ori am văzut oameni care se află încă în robia trecutului lor datorită vinovăţiei. Ea face ca oamenii să devină foarte vulnerabili faţă de demonii care pot astfel intra în vieţile lor. De când se nasc. se autoanalizează. în toate aceste cazuri rezultatul este demonizarea. ei ştiu că sunt o pacoste. recunosc că sunt păcătoşi. Un alt cântec. Copilul simte această dezamăgire şi dacă părinţii nu vor sau nu sunt capabili să corecteze prin pocăinţă această atitudine. dacă motivaţia lor este încercarea dc a-L impresiona pe Dumnezeu. Ei se autoresping deoarece în adâncul fiinţei lor s-au lăsat înşelaţi în a crede că n-ar fi trebuit să se nască vreodată. Rezultatul ei este durerea emoţională şi spirituală. crezând că necazul lor se datorează înfăţişării pe care o au. întăriturile ei sunt cauza multor boli. şi că trăim temporar într-un trup). De obicei. acel n»pil poate ajunge să-şi respingă propria sexualitate. sau invers. cântat de obicei la Paşti. rezultatul fiind apariţia auto-respingerii care I( instalează in viaţa lor.Slujirea practica Pregătirea lucrării sănătatea. exprimă perfect acest aspect al Evangheliei: Nimic nu poate a plăti Păcatul meu şi-al tău. Nimeni nu poate fi îndeajuns de bun pentru El. îşi dau seama în cc mocirlă spirituală se află şi se grăbesc sS-şi îmbunătăţească imaginea în faţa lui Dumnezeu. motivul pentru care oamenii (atunci când devin conştienţi de păcatul lor şi se ruşinează de ei) se simt obligaţi să facă orice pentru a se simţi buni înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este una dintre posibilele rădăcini ale homosexualităţii sau lesbianismului. Când este vorba de mântuire. atunci ele nu au nici o valoare în ochii Lui. Respingerea de sine este un act . autorespingerii. controlându-le. este că o putere demonică lucrează în ci. încep să respingă nccle defecte ale trupului lor care le cauzează probleme. atenţii ce pot conduce la o nesănătoasă adulajie. 9. Oricât de bune ar fi aceste activităţi. ca trebuie mărturisită ca păcat. Unii copii nu sunt doriţi de părinţii lor din chiar momentul concepţiei. corpolenţa sau lipsa lordc frumuseţe. Unii s-au născut băieţi atunci când părinţii şi-au dorit o fată. Unii copii nu sunt dotaţi fizic. hainele sau personalitatea lor. Acceptarea de sine Dumnezeu ne-a creat aşa cum suntem şi fiecare om este important pentru El. Ei simt că oamenii văd aceste diferenţe. Puterile demonice vor încerca întotdeauna să profite de cei care sunt vulnerabili la durerile emoţionale profunde. Această tentativă dc îmbunătăţire a propriei imagini poate merge de la a deveni membru într-un cor până ia a da învăţături la şcoala duminicală. Ei aud Evanghelia. Rădăcina autorespingerii este respingerea suferită din partea nkora. Autorcspingcrea poate deveni un blestem cu incalculabile 50 consecinţe.spiritual (să nu uităm că noi suntem fiinţe spirituale. cărora Dumnezeu le-a dat un suflet. frumuseţea. Duhurile lor simt respingerea încă din pântecele mamei lor. încep să se privească cu ochi critici şi. inteligenţi sau nu au abilităţile sportive pe care le au alţi copii. ruşinii. Rădăcina problemelor multora dintre cei care au o adâncă nevoie de vindecare şi eliberare este autorespingerca. Adulţii pot avea reactii adverse faţă de înălţimea. fiind un important punct de intrare pentru demoni. molestare sexuală sau chiar la viol.

începem să-i criticăm şi să-i judecăm? în primul rând. toate m-au atitudinile negative pe care sufletul. Dumnezeu m-a creat pentru £7 însuşi şi îi mulţumesc pentru duhul. Cheia este starea voinţei noastre. 53 ." fiinţă umană. cunoscuţi ca persoane care nu fac alceva decât să critice. „Dacă îi accepţi pe ceilalţi aşa cum sunt. Această cooperare cu vrăjmaşul permite ca un demon cu nişte' caracteristici şi sarcini funcţionale definite să vină şi să ne schimbe personalitatea! Prezenţa unui demon nu este o scuză pentru păcat! Noi avem o voinţă liberă cu cate putem alege şi. Pentru o completă restaurare este foarte important să învăţăm să acceptăm persoana care ne-a rănit. vi se va măsura. involuntar devenim agenţi ai transferului demonic şi un duh rău câştigă acces in persoana pe care am criticat-o pe nedrept. Uneori cer oamenilor să pronunţe cu voce tare declaraţii dc felul: „Eu sunt o crea fie specială. aceste personalităţi demonice se întreţes atât dc mult cu adevărata personalitate a persoanei încât este nevoie de o foarte atentă consiliere şi discernământ spiritual pentru a separa persoana dc demonii care se află în ea. devenind. Temelia slujirii este acceptarea propriei persoane şi recunoaşterea adevărului că Dumnezeu a avut un plan cu noi atunci când nc-a creat. lupta va fi foarte grea.. ei iţi devin tot mai respingători" O persoană respinsă este o persoană rănită. încercarea de a scoate demonii fără a pune o solidă temelie pentru vindecare. trebuie înţeleasă creapa noastră ca fiinţe spirituale pe care Dumnezeu le-a ales înainic de întemeierea lumii (Efeseni l :4) şi trebuie recunoscui că vrăjmaşul încearcă neîncetat să altereze lumea căzută în care ne aflăm. pentru mulţi. Aceste realităţi vor aduce eliberarea de întărilurile pe care duşmanul le poate deţine în multe din zonele vieţii unei persoane. datorită atitudinii noastre păcătoase.I imlecarea prin eliberare . Dar Iară o adevărată pocăinţă şi fără eliberare. Nu este uşor să accepţi oamenii aşa cum sunt. şi trupul pe coreeni le-am avut faţă de ele. Isus nc-a spus să nu-i judecăm. " O astfel de rugăciune. Deseori. în ciuda comportamentului lor! în versetul 2 Isus nc avertizează „căci cu ce judecata judecaţi. să nu-i criticăm şi să nu-i condamnăm pe ceilalţi (Matei 7:1). in loc să acceptăm oamenii aşa cum sunt. poate duce la eşec. ce se întâmplă în domeniul demonic atunci cănd noi. dacă vrem putem găsi întotdeauna 0 calc de ieşire din ispitire. veţi Jt judecaţi. Dacă îi respingi. Le accept ca pe un dar de la Dumnezeu şi mă pocăiesc de necondiţionat pe toţi cei care au gândit. indiferent de presiunile pe care Ic face un demon asupra noastră. spus sau Jacul lucruri care determinai să mă auto-resping. Atunci când oamenii sunt răniri de remarcile noastre caustice şi când noi nu încercăm să vindecăm rănile produse. poate aduce o schimbare a cursului vieţii. facem jocul vrăjmaşului ajutându-1 să fie un acuzator al fraţilor. lege ce acţionează în fiecare 52 Deci. Celui Iert care le-a dat. Aceasta nu înseamnă a trece cu vederea o comportare inacceptabilă. Există oameni cărora le este greu să-şi schimbe o gândire şi un comportament care. spusă din inimă. Pentru a reuşi. 10. O persoană rănită deseori se va comporta iraţional şi crud faţă dc cei care au respins-o si au rănit-o. cu timpul. Mulţi vor trebui să se confrunte ou o falsă personalitate demonică care a primit acces în viaţa lor datorită atitudinii inimii lor. lucruri dificile. ie-au fost controlate de auto-respingerc. noi devenim potenţiali agenţi ai lui Piton. ci îţi devin tot mai suportabili. Acceptarea celorlalţi Există în noi o lege dumnezeiască. ci a continua să acţionezi în dragoste faţă dc cei vinovaţi. subminând întăriturile demonice.Slujirea practică Pregătirea lucrării vindecarea interioară care trebuie să însoţească orice slujire de eliberare. îmi dedic viaţa m-a creat şi mă bucur In bunătatea Lui. toată viaţa. acceptarea şi ne-judecarea sunt.acţionând în acest fel. dându-le o identitate şi un caracter total opuse planurilor şi scopurilor pc care Dumnezeu Ie are cu ei.şi cu ce măsură măsuraţi. Datorită diverselor relaţii pc care le-au avut în trecut şi îndeosebi dacă au spus sau au făcut lucruri neplăcute unii la adresa altora. Apoi. respingând doar păcatul din comportarea ei.

Din păcate. în cele din urmă. în familii. domnie ce subminează drepturile demonilor dc a fi prezenţi în vieţile oamenilor. Dacă Isus este cu S d f l v a r a t Domn. prinlr-o relaţie personală cu Dumnezeu.. cei care le slujesc se concentrează mai mult asupra relaţiei 54 lor eu Isus decât asupra simptomelor lor! Dar asta nu înseamnă că cei ce slujesc nu sunt interesaţi de starea lur .nu cumva vreo rădăcină de amărăciune să dea lăstari.Cine este Domn în viaţa mea?". împlinirea spirituală este un pas esenţial spre o vindecare definitivă. voinţă şi duh. uneori. în rcalilc. Pot trece ani până când. Când Isus ne-a spus:. emoţii. Eşecul în a-i accepta pc ceilalţi aşa cum sunt ci are devastatoare consecinţe pc termen lung. mulţi creştini nu înţeleg semnificaţia acestei întrebări.Slujirea practică Multe căsnicii se distrug pentru că untd dintre parteneri face tot timpul comentarii critice directe sau indirecte (prin priviri sau insinuări) ia adresa celuilalt partener. Ei cred că km este Fiul lui Dumnezeu.nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine" (loan 14:6). intr-o zi. rădăcina problemelor este că nu-L fac pe Isus Domn în toate domeniile. pentru aceşti oameni trăirea zilnică sub domnia lui Isus (Ifittos este o necunoscută. curăpre şi război spiritual. scăpa de simptomcle care le controlează vieţile. Pentru mulţi. imediat va apare şi bârfa.Vindecarea prineliberare . dar important este să trăieşti fiecare cuvânt al acestui cântec pentru că laun trebuie să fie într-adevăr Domn în toate. relaţiile cele mai afectate de acest gen de atitudini greşite sunt cele dintre părinţi şi copii. partenerul-victimă nu mai suportă situaţia şi îl părăseşte pe celălalt. Dacă o persoană nu poate accepta anumih oameni. că a murit şi a înviat. Pentru a ieşi din astfel de situaţii este nevoie de pocăinţă. să vă aducă tulburare şi mulţi să jie întinaţi de ea".trup. Totuşi. şi nu peste mult timp acea comunitate va ajunge să fie controlată dc un duh dc criticism.important. acea căsnicie a fost timp de mai mulţi ani sistematic deteriorată de sute de priviri şi cuvinte „ucigaşe"'. că S-a înălţat în llBVă. a trimis Duhul Sfânt peste Biserică şi câ într-o zi va reveni ca Kogc al Regilor şi Domn al Domnilor. una dintre primele întrebări pe care trebuie să le punem în consilierea şi rugăciunea pentru vindecare şi eliberare Mic: „ Vrei să-L faci pe Isus Domn în viaţa ta? ". Un astfel de control este de fapt vrăjitorie (1 Samuel 15:23). Partenerii sunt numai rareori conştienţi de existenţa săgeţilor otrăvite care. Cei care părăsesc relaţia zilnică cu Dumnezeu trebuie sâ-şi pună o lingură întrebare:.. atunci ei trebuie să-L invite să fie Domn al fiecărei părţi a fiinţei lor: . nu mai există blocaje în calea revărsării Duhului Ifţlnl şi drumul spre eliberarea dc orice duh rău este deschis datorită Inilaurării domniei Sale.. Pentru unii dintre ci este şocant să vadă că. felul de trai nedumnezeiesc conducând la haos şi «In/iisiru în vieţile lor. Trăirea într-o continuă «lato de boală în această dimensiune are consecinţe in toate celelalte zone ulc fiinţei umane şi cu toate că vindecarea simptomelor este un lucru . Dacă creştinii ştiu că Istm este Domn în toate. El nu a fost arogant 1 ne-a spus în mod direct că Dumnezeu Tatăl are un plan de icslaurare a relaţiei cu copii Săi. Bârfa se răspândeşte cu iuţeala focului şi distruge comunităţile creştine. cu care putem alege. Foarte mulţi oameni 55 . minte. Duhul de criticism şi judecata este o boală contagioasă. Criticile nejustificate sunt o subtilă formă de manipulare şi control: „Dacă faci ceea ce vreau cu. Do aceea.ci sunt extrem de interesaţi. Ei doresc să fie vindecaţi. Domnia lui Isus Cristos Foarte mulţi oameni au o disperată nevoie de ajutor.. 11. este puţin probabil ca ca să primească vindecare şi eliberare. nu vei mai fi rănit de observaţiile melc". Ar da orice pentru a. la care sc vor ralia tot mai mulţi. Este semnificativ pentru această situaţie pasajul din Evrei 12:15: „Vegheaţi ca. fiind răzvrătire împotriva planurilor şi scopurilor lui Dumnezeu pentru omenire şi un atentat la preţiosul dar pc care El L-a dat fiecăruia dintre noi. Oricine poate cânta „El e Domn". voinţa liberă. Experienpa ne-a arătat că cea mai Importantă vindecare de care oamenii au nevoie este vindecarea în jyji.. Dumnezeu nc-a dat fiecăruia voinţa liberă. Odată ce într-o biserică au început să se facă comentarii nejustificate. atât pentru făptaşi cât şi pentru victime. Eu suni calea şi adevărul şi viaţa . le-au distrus căminul.

este foarte probabil ca unii dintre oamenii care nu pot simţi prezenţa Duhului Sfânt să aibă nevoie de vindecare emoţională. Atunci când ele sunt aplicate în vieţile oamenilor. El nu este destinat pentru aşa ceva! Tot ceea ce doresc este să împărtăşesc din experienţa câştigată în ani de zile de cei dc la Eilel Ministries. Dacă emoţiile au fost rănite. de care vor avea nevoie să fie eliberaţi dacă doresc să cunoască adevărata putere a lui Dumnezeu. ne putem aştepta să-L vedem pe Dumnezeu lucrând cu putere în cei care. De obicei. Itt încercarea de a aduce vindecare celor pentru care se vor vor ruga.. prin Isus.Slujirea practică au nevoie de eliberare numai pentru că nu l-au dat lui Isus locul pe carc-L merita în vieţile lor. în jurul lor s-au ridicat atâtea ziduri încât cei afectaţi nu mai pot simţi absolut nimic! Pentru mulţi oameni religioşi practica propriei lor religii devine mai importantă decât domnia lui Isus Cristos în vieţile lor. prin aducerea vindecării prin eliberare în vieţile a sute de oameni. Mulţi mă întreabă: „Cum pot fi umplut cu Duhul Sfânt?". Concluzie Cei care au nevoie de vindecare şi eliberare trebuie să audă adevărurile fundamentale ale Evangheliei. ajutaţi de expunerea acestor observaţii dc viaţă ( a căror acurateţe a fost demonstrată prin slujirea practică) atunci când NC vor confrunta cu puterile demonice. Aceste adevăruri trebuie prezentate în aşa fel încât ci să înţeleagă semnificaţia a ceea ce li se spune. la fiecare serviciu de eliberare pe care îl conduc. Cei care doresc să lucreze în consiliere vor fi.Vindecarea prin eliberare . dau oamenilor posibilitatea de a-şi exprima dorinţa de a-L face pe Isus Domn al vieţii lor. dar dacă sunt zone din viaţa noastră în care El nu este Domn. Pentru cei ce au nevoie de eliberare cea mai mare urgenţă este stabilirea domniei lui Isus Cristos în vieţile lor. 57 • 56 . atunci Duhul Sfănt se va bucura să ne umple. inconştient ei se supun controlului duhurilor de religiozitate. Căci dacă Isus este cu adevărat Domn. Este esenţial să recunoaştem atât efecle demonice cât şi nevoia de vindecare ce are rădăcini adânci. astfel. este foarte probabil că umplerea cu Duhul iui Dumnezeu nu v3 veni. fără îndoială. Dumnezeu doreşte să foloseşti darul deosebirii duhurilor. De asemenea. • Capitolul 3 Simptome observabile ale unei posibile demonizări • Unul dintre pericolele scrierii acestui capitol este că cei ticinformaţi pot încerca să-l folosească pentru a „detecta" demonii din alte persoane. Cine este Domn in viaţa ta? ". vă rog să vă asiguraţi că nu aţi tras anumite concluzii despre o persoană ha/ându-vă numai pe datele conţinute aici. nu să depinzi exclusiv de ceea ce citeşti în vreo curte! în cele mai multe cazuri ne vom confrunta cu ceva ce depăşeşte demonicul. în special în emoţii. Atunci când veţi folosi informaţiile din acest capitol. în consilierea unei persoane este vital să asculţi atât ceea ce ea are de spus cât şi ceea 01 Domnul vrea să-ţi spună. De aceea. Căci nu există altă o altă temelie de viaţă pentru care să merite să te osteneşti (1 Corinteni 3:11). răspund tot cu o întrebare:. vin la Ei.

Ordinea dc prezentare a paragrafelor nu are nici o legătură cu importanţa sau conţinutul lor. dacă un adolescent are nevoie să fie vindecat de respingerea pe care a luferit-o din partea tatălui său. li Poftele ieşite din comun Pentru a duce o viaţă sănătoasă. Dacă nu se tratează cu acea problemă (dintre el şi tatăl său). Comportamentul poate fi o formă dc 58 i compensare a problemelor care zac nerezolvate. ta rândul lor. ciocolată.ambele putând fi. Persoanele bolnave de bulimie par a mânca normal dar deseori după masă. nu va fi suficient să i se slujească doar pentru vindecarea de respingere. care apoi înlănţuie persoana în înclinaţii vicioase'.' al cărui templu este trupul tău (1 Corintcni 6:19). este clar că ea nu sc poate auto-controla. Dacă o persoană este incapabilă să-şi schimbe comportamentul printr-un act al voinţei sale libere. zahăr. ducând apoi o viaţă disciplinată. ci pentru a-şi masca 59 . Pentru o deplină vindecare trebuie ca aspectele înclinaţiei să fie atent cercetate: Similar. acel tânăr va rămâne în continuare vulnerabil fie la unele înclinaţii viitoare fie la alte forme de comportament anormal. Dc cele mai multe ori tflzvrâtirea care a dat acces demonilor este împotriva unei alte persoane.Vindecarea prin eliberare . Pentru a fi liber de aceste înclinaţii trebuie să te pocăieşti de păcatul de a-ţi fi maltratat propriul trup exercitându-ţi voinţa de a fi vindecat. Ea este deliberat făcuta. De exemplu. El este doar un ghid rezultat din observarea celor mai comune dintre ele. Capitolul de faţă nu are pretenţia de a fi un dicţionar complet al tuturor simptomelor observabile care pot indica demonizarea. cea din urmă se manifestă prin faptul că bolnavul. dulciuri. etc. Consideraţii similare se pot face şi cu privire la excesul de alte produse care nu conţin droguri: alcool. şi deseori este o tentativă dc a pedepsi părinţii pentru maltratarea suferită (reală sau imaginară). este foarte important sâ avem un regim alimentar şi o poftă de mâncare echilibrate. pierde continuu din greutate. înclinaţiile Una dintre cele mai comune caracteristici ale activităţii demonice este comportamentul necontrolat. dacă sc ignoră dimensiunea demonică din procesul dc vindecare. în acest capitol vom vedea unele simptome ce pol fi observate direct în consiliere şi care pot fi atribuite prezenţei unui demon. Acest mod de a-ji trata organismul este o răzvrătire împotriva Duhului Sfânt. Cele două capitole tratează subiecte similare dar care sunt văzute din puncte de vedere diferite. mai ales când este vorba dc înclinaţii. De obicei ele au o rădăcină emoţională ţi pentru vindecarea lor trebuie dărâmate întăriturile demonice care iin căpătat acces în viaţa persoanei. cum ar fi mama sau tatăl. trebuie reluat iar şi iar. în capitolul următor vom analiza diferitele căi prin care demonii pot intra. 1.Slujirea practică I Simptome observabile ale unei pasibile demonizări Există o oarecare suprapunere între acest capitol şi cel următor. pe ascuns. deşi mănâncă normal. de cele mai multe ori problema înclinaţiei nu va fi rezolvată. eliberat dc orice demon care a câştigat acces prin acea înclinaţie. când ciclul chimic iniţiat în organism de o primă doză. Această tulburare de nutri pe nu trebuie confundată cu lipsa poftei tio mâncare sau cu lăcomia . minţituri demonice care conduc la subalimentaţie sau «upi'ualimcntaţie Oamenii pot deveni supraponderali şi pentru că mănâncă pentru B No consola. Lipsa dc grijă liiţă de trupul pe care ni l~a dat Dumnezeu este răzvrătire împotriva Duhului Sff'nt.în cele (lin urmă împotriva trupului. Răzvrătirea deschide uşa demonicului. Cele mai obişnuite tulburări dc nutriţie sunt niioiexia şi bulimia. cauza-rădăcinâ este mult mai adâncă decât pare să arate înclinaţia. Ei nu mănâncă din lăcomie. îşi provoacă vomitarea alimentelor înainte ca ele sâ fie absorbite de organism. Aceste tulburări de nutriţie sunt o formă de răzvrătire . Un exemplu tipic este dependenţa dc substanţele chimice (cum ar fi nicotină şi drogurile). în cele mai multe cazuri.

Acesta este unul dintre cele mai serioase avertismente din Biblie Atunci când oamenii îşi dau seama de importanţa iertării şi când înţeleg semnificaţia cuvintelor lui Isus. de aceea. Astfel de decizii pot fi luate şi involuntar. Urând abuzul. cât şi nivele ce depăşesc limitele acceptabilului. atunci nici Tatăl Său din ceruri nu nc va ierta pentru ceea cc am făcut noi (Matei 6:15).Vindecarea prin eliberare . Există multe tipare comportamentale cc tind să înstrăineze oamenii de prieteni şi vecini. Amărăciunea fi neiertarea în învăţăturile Sale. o fac pentru că Ii s-a dat acces fie printr-o relaţie greşită. care nu sunt altceva decât reacţii alergice ia diferitele substanţe chimice. de aceea nu este surprinzător că una dintre tacticile Iui este încercarea de aîmpinge oamenii spre extreme. dacă nu vrem să-i iertăm pc ceilalţi pentru ceea cc ne-au făcut.Slujirea practica Simptome observabile ale unei posibile demonizări profunda durere emoţională interioară. foarte probabil că ele au fost moştenite de Ia unul din părinp. Isus a subliniat mereu importanţa iertării. de cele mai multe ori ei fjbresc să-i ierte chiar şi pe cei care i-au abuzat îngrozitor deoarece îşi dau scama că deseori comportamentul celor ce i-au abuzat a fost I consecinţă a modului în care aceştia. de exemplu. care îi vor respinge şi izola de societate. aceşti oameni vor fi marginalizaţi şi excluşi de lapărtăşia cu ceilalţi membri. Tratamentele medicale sc axează pc reacţiile chimice implicate în aceste procese. 4. poate apare un blestem demonic ce generează boala alergică. alergia fiind cauzată de duhurile de infirmitate. pot avea cauze diferite. în slujirea pentru eliberare deseon este imposibil sâ conducem persoana spre vindecare până când ea nu alege să-i ierte pe cei care . Dar din clipa în care a fost luată decizia de a ierta. Corpul uman nu poate absorbi anumite substanţe chimice fără a produce nişte reactii care sunt uneori nu doar neplăcute. în bisericile locale. 61 . şi în special atunci când o fată a fost abuzată sexual în perioada de pubertate când sexualitatea ci fizică începea să se dezvolte. au fost trataţi.ni rănit-o. ci chiar deosebit de periculoase. dc fapt. se poate hotăra fie să sc supraalimcntcze pentru a deveni prea grasă. trebuie . în cadrul acestei enorme varietăţi de caractere umane există atât nivele dc comportament ce exprimă o difcrenpcre acceptabilă. Ulterior ea va asocia trupul ei atractiv cu posibilitatea dc a fi din nou abuzată. urâtă şi deci ncatrăgătoarc pentru un alt potenpai violator. fie printr-un păcat gencraţional. 60 Dumnezeu doreşte ca oamenii să trăiască în bune relaţii. E x t r e m e ale comportamentului Dumnezeu este un Dumnezeu al diversităţii! O simplă privire aruncată asupra creaţiei Sale nc confirmă diversitatea acesteia Pc pământ trăiesc miliarde de oameni. Am văzut. El a spus că este mai mult decât important să iertăm şi că. fiind. că atunci când pe linie generatională a existat păcatul vrăjitoriei (şi în special folosirea medicamentatiei şi remediilor de însănătoşire ocultă). fie să se subalimenteze pentru a deveni anorexică şi a opri astfel dezvoltarea formelor care îi accentuează feminitatea. dar întrebarea care trebuie sâ primeze este:„Care este cauza acestei boli?". Şi nu este uşor să învingi durerea simţămiutclor rănite. la rândul lor. începe lupta cu emoţiile. dar nu există două persoane identice sau care sâ aibă exact aceleaşi talente sau preocupări. O altă întăritură demonica care poate controla nutriţia îşi are rădăcinile în abuzul sexual al femeilor. Mulţi oameni se nasc cu boli alergice. 3. în subconştient Tulburările de alimcntatic. astfel încât comportamentul lor să devină inacceptabil pentru ceilalţi.să ne întrebăm dacă nu cumva ca sc află în robia uimi duh de nciertarc sau de amărăciune. Când demonii cauzează parţial sau total aceste efecte. întrebarea care trebuie pusă este dacă nu cumva demonicul a căpătat drept de intrare datorită unui păcat pe linie generaţionalâ. Satan se opune fără încetare planurilor şi scopurilor lui Dumnezeu. în cele mai multe cazuri în aceste tipare există o dimensiune demonică. Când o persoană înţelege necesitatea iertării dar nu poate lua o decizie.

La alţii. foarte spenată. de fapt. verificarea dacă uşile sunt închise sau dacă gazul este oprit. somnolenţă sau incapacitate de concentrare. chiar dacă ea îşi arc o2 63 . Ea şi-a adus aminte dc administratorul internatului care a intrat în camera. sunt normale. cel care îi slujeşte trebuie să facă diferenţa între adevăr şi minciună. parc a fi medicamentaţia temporară sau permanenta. Dar cauza există întotdeauna. Dacă nu se întră in luptă cu duhul de înşelare. Când am privit-o. Depresia „Depresie" este un termen generic care acoperă o largă gamă de simptome comportamentale. Dacă persoana care a procedat în felul acesta va căuta mai târziu ajutor. Oamenii cad în ispită atunci când sunt înşelaţi. ei dau acces unui duh dc înşelare. pedcpsindu-1. înăbuşite dc trauma suferită în noaptea aceea. Atunci. lăsând-o cu mâinile pline dc spermă. Forţarea este o caracteristică a activităţii demonice. printr-o totală lipsă dc motivare în a face ceva. toate aceste cazuri de depresie nu au o cauză evidentă fi singura soluţie. Atunci când îşi dau seama că pot fi independenţi dacă mint sau sunt duplicitari în comportament. pentru a scăpa de necazuri. Eliberarea a condus la vindecarea dc acel obicei şi a fost începutul deplinei vindecări de toate consecinţele acelui abuz.Slujirea practica Simptome observabile ale unei posibile demonizări 5. Vara ci sc simt bine. sunt mai vulnerabili la depresie pentru că nu găsesc căi de descărcare a propriei lor creativităţi. Aparent. oamenii aleg deliberat să se folosească de înşelare pentru a-şi atinge scopurile. şi nimeni nu ştia de ce. A fugit la baie şi a încercat să se spele pe mâini. iertându-şi părinţii care. Exemple tipice sunt spălarea mâinilor. după care a plecat ameninţând-o sâ nu spună cuiva ceva. altfel. dar parcă nu putea scăpa dc mirosul acela. chiar şi atunci când adevănil nu i-ar fi adus nici un neajuns. 6. dar iama sunt parcă lipsiţi de viaţă. a dispariţiei oricărei speranţe. Amintirile. La unii oameni ea se manifestă sub ferma „întunecării" vieţii. Iar alţii sunt afectaţi dc anotimpuri sau dc starea vremii. De cele mai multe ori oamenii sc simt blestemaţi de aceste obiceiuri de care nu pot scăpa. şi aşa şi este! Cunosc o femeie care dorea să se elibereze dc obiceiul dc a sc spăla pe mâini de douăzeci dc ori pe zi. oricât dc mult s-ar fi spălat.Vindecarea prin eliberare . La patruzeci de ani dc la acel incident ca continua să-şi spele mâinile. 7. Personalitatea şi comportamentul înşelător Una dintre principalele tactici ale lui Satan este înşelarea. Oridecâte ori avem de-a face cu astfel de obiceiuri comportamentale. De atunci a început să se spele foarte des pc mâini. Am slujit unui bărbat care începuse să mintă încă de când era şcolar. este puţin probabil ca omul acela sâ fie vindecat şi elibarat. a smuls-o din pat şi s-a masturbat pe mâinile ci. Peste ani. Nu-şi putea explica dc ce făcea acel lucru. Se pare că unii oameni. l-au împins la acel comportament. rareori persoana care face asfel de lucruri crede că face ceva acceptabil sau tolerabil. întreaga ci familie era afectată dc comportamentul ei. Oamenii care sunt prizonieri ai unor astfel dc obiceiuri doresc să scape dc ele. avem de-a face cu demonii. procesul dc vindecare a putut începe numai atunci când el s-a confruntat cu ceea cc făcuse ca şi copil. Când ne-am rugat şi am cerut Duhului Sfânt să expună rădăcina acelei probleme. au ieşit la suprafaţă. înşelarea poate fi atât de adâncă încât persoana Ifi nu-şi mai dea seama dacă spune adevărul sau nu. cum ar fi artiştii sau coi cu o sensibilitate deosebită. am văzut ochii unui copil înspăimântat dc deschiderea uşii camerei sale în miez de noapte. Obiceiurile comportamentale forţate Prin „obicei comportamental forţat" înţeleg repetarea forţată a unor acţiuni care. împinsă de demonii care intraseră în ea în acele clipe de frică şi teroare. A văzut că mergea şi a continuat să mintă. Noi toţi avem o voinţă liberă şi capacitatea de a lua decizii corecte. dintr-o dată. Demonul care intrase în el în copilărie îl controlase toată viaţa. lipsă de angajare. femeia a părut a fi.

deseori emopilc sunt controlate de puternice forţe demonice ce au intrai prin durerea care a generat tulburarea cmoponali 9. fără sâ-şi dea seama. dacă biserica are obiceiul să aducă pâinea şi vinul la fiecare. De cele mai multe ori.Vindecarea prin eliberare . până când nu mai puteau rezista şi parcă ceva exploda în lăuntrul lor. Unii confirmă existenţa acestor atacuri atunci când iau Cina Domnului. Ei nu sunt în stare nici să meargă în faţă pentru a lua Cina şi nici să stea la locul lor. este controlat dc demonii care îl vor ţine în robia simptomclor. Fuga Nu întotdeauna oamenii fug deliberat! La reuniunile creştine deseori am văzut oameni care. Uneori oamenii mărturisesc că s-au luptat ani de zile cu acele probleme. Dar rareori vom întâlni o persoană care să sufere regulat de depresie şi care sâ nu fie şi afectată demonic. Dar. cauza primară a bolilor emoţionale. încercând să rămână pe loc cât mai mult timp posibil. Există unii oameni care par a nu da niciodată răspunsuri emoponalc normale. acest gen de fugă este impus nu de voinţa persoanei ci de cea a demonilor din ca care înceracă să o controleze chiar şi atunci când ea se află sub o puternică ungere. întregul lor sistem relaţional este afectat. a se ruga sau a se bucura de viaţă. Când emotiilc cuiva sunt rănite. Uneori i-am văzut cum se crispau pe scaune. Este mult mai uşor sâ te rogi pentru vindecarea celor ce nu au fost afectaţi de aceste substanţe chimice. a cărei producere este suprimată de către lumină. Ei sunt fie excesiv dc precipitaţi. Nu trebuie însă omisă nici posibilitatea activităţii demonice în cauzarea excesului de melatonină din organism. la cealaltă extremă pot fi complet insensibili la ceva dramatic. Dumnezeu nc-a înzestrat cu emoţii. nu au putut rămâne acolo. alunei când ungerea Duhului Sfânt era deosebit dc puternică. Deşi demonicul nu este. vindecarea şi eliberarea. Asemenea reacUi la 65 . fără să le înţeleagă natura. Depresia trebuie înţeleasă. de origine demonică. Nu trebuie să ne închipuim că depresia este. şi nu în ultimul rând relaţia lor cu Dumnezeu. sfaturile bine inrenjonaje ale prietenilor nu fac decât să sporească suferinţa celor afectaţi dc depresie. o întreagă reţea de diferite duhuri afectează mintea şi emoţiile celor demonizaţi. 8. Când oamenii suferă de depresie. tratamentele medicale ale depresiei implică diferite tipuri de medicamentaţie care au ca efect atât controlul simptomclor cât şi îngreunarca slujirii persoanei care este controlată dc efectele medicamentelor. este asociată excesului de melatonină. omul acela devine foarte vulnerabil la demonizare şi. expuse şi tratate cu dragoste. De cele mai multe ori cauza este în rănile emoponalc sau relaţiile deteriorate. depresia fiind un blestem căruia i s-a dat drept de intrare prin practicarea acestei forme de idolatrie. De obicei. ei pot suspina după ceva ce este considerat ca josnic dc către majoritatea oamenilor sau. vor face ca Dumnezeu să aducă pas cu pas. Alunei se ridicau şi fugeau afară Dc obicei.Slujirea practica Simptome observabile ale unei posibile demonizdrt rădăcina în păcatele generaţiilor anterioare sau în atitudinea altora faţă de ele. Din nefericire. dc genul „Nu te lăsa" sau „Spune-I Domnului în rugăciune" nu fac decât să agraveze depresia. Depresia sezonieră. Tulburările emoţionale Toţi oamenii au simţăminte. Există unele evidenţe clare ale legăturii dintre depresia sezonieră şi demonizarca venită pc linie generaţională iacei ai căror strămoşi au fost închinători la soare sau anotimpuri. în general persoana nu-şi dă seama de ceea ce se întâmplă şi dc cele mai multe ori ea este uşurată când află că nu a putut sta la reuniune datorită acţiunii unei puteri demonice. întotdeauna. care se simt vinovaţi dc lipsa dorinţei de a citi Biblia. 64 Slujirea persoanelor depresive cere răbdare şi atentie în a discerne rădăcinile bobi care. datorită relaţiilor şi împrejurărilor vieţii. se ştie. Tratamentul presupune suplimentarea cantităţii de lumină pentru persoana suferindă in perioada lunilor de iarnă. emopilc pol fi rănite sau scoase din echilibru. astfel încât să ne putem exprima sentimentele şi să ne bucurăm dc viaţă. Soluţiile naive. fie complet absenţi. De exemplu. de obicei.

ei se vor comporta ca 66 61 . etc. Odată absorbiţi de ceea ce-i preocupă ci devin aproape imuni Ia prezenţa altor oameni. Şi nu este uşor să desparţi adevăratele sentimente dc cele contrafăcute demonic. fie a persoanei în cauză. mai există şi o altă formă de evadare cc poate fi generată de o puternică aepune demonică. Dar odată ce partenerii au optat pentru o coexistent care vine împotriva relaţiilor conjugale dumnezeieşti. Oamenii pot „rugi"în ei înşişi având unhobby. Pc lângă fuga de Ia reuniunile creştine. vinovăţia trebuie sâ dispară. dc obicei. Daca unul dintre parteneri vrea să iasă din acea situaţie. avea din nou relapi sexuale cu soţul sau sopa. dacă este posibil. distruse. Cei în cauză sunt atât de absorbiţi dc activitatea lor evazionistă încât nevoia de a înfrunta durerea emoponală rămâne adânc îngropată in ci. Frica şi fobiile Frica este un dar de la Dumnezeu. Satan nu are nici un interes ca oamenii să iasă din greutăţile prin care trec şi să fie vindecaţi. La prima vedere. discuta cu cineva dc care le era frică. Ea ne păzeşte să facem lucruri care ne pot fi dăunătoare. Am văzut oameni care. atunci când au fost eliberap de frică. şi Scriptura ne spune că dragostea alungă frica Numai în Numele lui Isus poate fi înfrântă şi alungată frica prin care Satan vrea să ne controleze viepilc.Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demonizări Cina Domnului sunt. citind nuvele. Vinovăţia şi auto-condamnarea Atunci când păcatul este mărturisit şi iertat. o indicaţie a unei anterioare implicări în vrăjitorie sau satanism. el trebuie să lupte nu doar cu suferinţa sa şi a partenerului său ci şi cu demonii care fac totul pentru a ţine cuplul despărţit. Este uimitoare schimbarea care se produce în vieţile oamenilor atunci când frica cc i-a controlat (deseori toată viapj) este alungată şi ei devin liberi să fie ei înşişi.intrare a demonilor. spâlându-se excesiv. Dar aşa cum face cu fiecare dar al lui Dumnezeu. El va încerca sâ ne pnă robi ai traumelor ce urmează unor experienţe care ne-au înspăimântat. pare a fi vorba doar de o modalitate de rezolvare a unor probleme de relapc. aşa că va face tot ce poate pentru a-i determina să stea departe de ceilalţi sau sâ sc retragă în ci înşişi atunci când sunt în compania altora. tinându-ne în sclavia greşelilor. dintr-o dată au putut conduce din nou maşina. folosindu-le ca pe nişte porp de. Când cineva este controlat de o frică. zbura cu avionul.Vindecarea prin eliberare . Dacă o persoană continuă sâ se simtă vinovată şi după ce păcatul a fost mărturisit şi iertat. Este interesant de observat cum unii oameni au un anumit comportament în cadrul relaţiei conjugale şi un cu totul alt comportament faţă de ceilalţi oameni. Când partenerii aleg despărţirea. Satan va căuta să pervertească şi frica. lăsată dc Dumnezeu. Dacă creştinii se simt iertaţi. Pericolele pe care le întâmpinăm zi de zi în copilărie sunt atât de mari încât puţini dintre noi ar supravieţui dacă nu ar exista acea frică copilărească. mânca mâncăruri pe care înainte le considerau groaznice. Exemplul clasic este cel al tratării. • 11. etc. ci au ieşit din voia Iui Dumnezeu. fie a strămoşilor ci. Creştinii au imensă responsabilitate de a sluji oamenilor prin vindecătoarea dragoste a lui Isus. Isus este dragostea desăvârşită. şi sunt sute de feluri de frici pe care Satau Ic foloseşte. pentru a alunga frica care le dictează obiceiurile şi comportamentul. în spatele acelui comportament sc află aproape întotdeauna o intăritură demonică. foarte probabil că ea este victima unui duh care o ţine în legăturile unor sentimente de vinovăpe şi osândire. a problemelor conjugale. privind la televizor. în acest fel. Dar comportamentul evazionist dispare imediat ce se iveşte posibilitatea refacerii relaţiilor distruse. iraponală. Satan nu doreşte sâ vadă creştinii experimentând iertarea data de lucrarea crucii. Satan se bucură să vadă relauli conjugale care sunt sub standardele lui Dumnezeu sau. Asemenea tipare comportamentale sunt descon.urmarea unei relaţii rupte şi neconştientizate. Satan capătă drepturi în acea relape şi demonicul întăreşte ruptura conducând pe unul sau pc ambii parteneri la activităp comportamentale evazioniste. 10.

ereziile. Deşi există unii teologi şi unii medici care cred că este vorba de o teorie absurdă. şi eu pun această întrebare celor cărora le slujesc. trebuie aflat a cui este vocea pe care o aude cu regularitate şi trebuie ruptă legătura sufletească dintre cele două persoane. de fapt. Cei eliberaţi dc aceste voci experimentează o pace şi o linişte pe care nu le-au avut niciodată. Deci Satan va face tot ce poate pentru a ţine oamenii în robia vinovăţiei păcatului. cl lucrează şi înlăuntrul denominaţiilor creştine căutând . se pare că aceste voci vorbesc fără încetare. îşi imprimă gândurile şi cuvintele în mintea persoanei care aude vocea.. fiind orbi faţă dc adevăr. experienţa ultimilor ani arată limpede că duhurile de boală pot coborî pe linie generaţională. pe linie gencraţională. ci la auzirea repetată a unor voci care vorbesc cu regularitate la nivel mental. Credinţele eretice Satan nu se află doar în spatele religiilor false. încurajând părerile divergente faţă de adevăr şi. Este o minune . Nu poţi discerne înşelarea decât dacă stai bine ancorat în adeVăr Dc multe . am văzut cât de important este să nu le îndepărtezi de adevărurile fundamentale ale Cuvântului lui Dumnezeu. Probabilitatea prezenţei accstoT duhuri trebuie serios luată în considerare oridecâte ori se observă existenţa unor boli ereditare. cu sau fără ştiinţă. afecţiunea este de natură spirituală. arunci când persoanele au fost eliberate de duhurile dc boală care au venit de la strămoşi. Am văzut multe eliberări şi vindecări majore atunci când ne-am confruntat cu puterile demonice venite generaţional şi când cei în cauză şi-au iertat strămoşii pentru orice faptă care a putut da demonilor dreptul de a coborî pe linie generaţională. cauzând afecţiuni. Plângeri 5:7). în cazul unora.boală" nu o mărturisesc de teama de a nu fi consideraţi nebuni. ceea ce ne arată că atunci când o boală coboară pe linie generaţională este posibil ca cel care coboară să fie. Uneori poate fi vorba de o puternică legătură sufletească cu o persoană care. Am văzut vindecări complete în cazuri mergând de la rinită (o formă acută a sinuzitei) de care o femeie suferea de 25 dc ani până la blocarea rinichilor. Pentru a putea elibera victima. 14. în cele din urmă. Deşi cu alt scop. membrii familiei acestuia. duhul care a indus simptomele în fiecare generaţie. ea deschide uşa demonilor care aduc cu ei un nesfârşit cortegiu de sentimente de vinovăţie şi auto-condamnarc. Nu mă refer la visele în care oamenii au experienţe trecătoare (auzirea vocii unor persoane care Ic vorbesc în somn).sâ răspândească false intcqirctări ale Evanghelici. Unii oameni aud mai multe voci. Ei caută. mărturisind cu putere Evanghelia. Auzirea de voci Auzirea de voci este un fenomen mult mai răspândit decât se crede. oamenii devin vulnerabili la primirea unui duh utre-i va ţine în robia acelor false credinţe. Bolile ereditare De obicei medicii îi întreabă pacienţii care suferă de boli grave dacă nu au avut în familie cazuri similare. probabil. Satan orbeşte minţile necredincioşilor pentru ca ei să nu vadă lumina Evanghelici (2 Corinteni 4:4). demonii din ei nu mor! Ei sunt fiinţe spirituale care nu au o „casă" şi vor căuta să ocupe o fiinţă umană pentru a-şi exercita sarcinile funcţionale. Dacă persoana refuză să se ierte pentru ceea ce a făcut.Vindecarea prin eliberare . 13. probabil.Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demonizări nişte oameni iertaţi. înşelându-i prin sentimente contrafăcute demonic. Odată ce au acceptat credinţele nescripturale. cauzând afecţiunea In generaţia prezentă. in slujire. fire conducătoare care să-i ajute la diagnosticarea şi tratamentul pacientului. Când aceste simptome prevalează. In cazul acesta va trebui abordată. Dar şi în acest caz este vorba tot de o implicare demonică. Scriptura ne spune că nelegiuirea părinţilor va fi pedepsită in 68 copii (Exod 20:5. fiecare voce în parte. Când oamenii mor. 12. Mulţi dintre cei care suferă de această . Păcatul le dă drept dc intrare în copii şi în copiii copiilor aşa că cei mai afectap la moartea celui demonizat vor fi.minunea biruinţei crucii asupra puterilor vrăjmaşului.

el ne dă dreptul să fim aici!" Demonii ştiu foarte bine cc este adevărat şi ce este greşit. Femeia a fost atât de traumatizată de acea experienţă încât din acel moment a început să trăiască sub stress. dar el nu crede. prietenii şi vecinii credeau că este un soţ model ce are o şotie model şi o căsnicie creştină perfectă. Am slujit unei femei al cărei soţ a avut o singură ieşire comportamentală de acest fel. Duhul de frică lucra pentru el. nu lăsa ca cineva să se apropie de el pentru a-1 ajuta. trebuie să ne punem întrebarea: care este originea acestor boli? Eu cred că dacă creştinii vor asculta însărcinarea dată de Isus de a vindeca bolnavii şi a scoate demonii. evident. în generaţiile următoare ei pot apare boli (fizice) de inimă. în realitate. Dar el şi-a ieşit din fire şt a ameninţat-o cu tot felul de represalii în cazul repetării acelei greşeli. Mândria lui 1-a făcut să cadă din har şi din slavă. era un simulacru de căsătorie zidită pe frica rezultată dintr-o iraţională izbucnire a unui soţ care nu înţelegea ce este dragostea. are periodic ieşiri comportamentale iraţionale şi de neacceptat pentru cei din jur. Revendicările pe care le-a făcut Isus Cristos sunt deasupra 70 16. adevărul acestor revendicări.. Dumnezeu le va da mai multă lumină asupra acestui subiect. Noi am văzut cât de actuale sunt cuvintele din Levitic care arată consecinţele ruperii legământului cu Dumnezeu: „.groaza. cauze medicale.vor face să vi se oricăror altora deoarece nici un alt întemeietor de religii n-a avut vreodată pretenţia de a fi Dumnezeu şi nici nu a putut demonstra. * stingă ochii şi să piară via fa din voi" (Levitic 26:16). Un om poate fi convertit la creştinism prin predicarea şi învăţarea cuvântului lui Dumnezeu. îşi împietreşte inima faţă de Domnul. cu excepţia sataniştilor care sunt perfect conştienţi dc ceea ce fac. La începutul căsniciei lor. mai ales dacă este vorba de doctrinele de bază privind adevărul. Satan primeşte închinare de la o omenire înşelată printr-o pletoră de false religii. deşi suferea. care în mod obişnuit se comportă normal. de drept. Sopa sa trebuia să sufere groaznicele consecinţe ale unei vieţi în care încerca mereu să-i satisfacă • 71 . Omul acela. Implicarea în religii false Satan a fost aruncat din cer pentru că a vrut să fure închinarea care. este foarte vulnerabilă la atacurile demonilor carc-i vor controla mintea şi capacitatea de înţelegere. Duhul de frică pe care l-a primit o determina să facă tot ce dorea soţul ei. astfel încât acesta nici nu mai trebuia să-şi manifeste adevăratul temperament.. Deşi Isus a arătat foarte clar că nu există decât o singură cale spre Tatăl ceresc şi că El este calea. O persoană înşelată. datorită unor credinţe false.. autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu şi lucrarea Duhului Sfânt. Am văzut că atunci când o persoană. prin cuvinte sau fapte. au fost implicaţi într-o astfel de înşelare demonică atunci ei s-au deschis demonizării şi au primit un demon care îi va ţine în robia înşelării pe care au îmbrăţişat-o. au dreptul de a-i înşela. demonii din oameni au făcut comentarii sarcastice de genul: „Ştim că este adevărat. tuberculoza şi frigurile . Membrii bisericii. fie şi trecător. Acest duh de frică era controlat de duhul de dominare din soţul ei. ea a prăjit prea tare carnea pe care i-a servit-o la masă. Deşi bolile de inimă pot avea. . Comportamentul iraţional Există întotdeauna un motiv pentru care o persoană. atunci când am rostit adevărul Scripturii. De aceea. 15. în spatele oricărei religii false se află o putere demonică ce-şi caută închinători.Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demoriizâri ori. fiecare cu propriul ei sistem de credinţe şi tradiţii. i se cuvenea numai lui Dumnezeu. ci înţeleg bine adevărul Cuvântului Iui Dumnezeu şi ştiu că atunci când oamenii nu cred acest adevăr.Hndecarea prin eliberare . Orice soţ normal ar fi râs copios şi ş-ar fi consolat sofia. adevărul şi viaţa (loan 14:6).. fie nu sunt preocupaţi de doctrina propriei lor credinţe. Ca dumnezeu al acestui veac el continuă să caute închinători dar. care dura de aproape douăzeci de ani. partizanii celorlalte sisteme de credinţă fie cred că religia lor este cea adevărată. Dacă oamenii. dar vindecarea de consecinţele idolatriei moştenite de la o religie falsă nu poate veni decât prin eliberarea care urmează pocăinţei.

şi nu vrem să schimbăm nimic!" este una dintre pietrele în care mulp slujitori tineri s-au poticnit. Pavel a rezumat acest adevăr spunând că . Şi de data aceasta. comunitatea §6lon trebuie să se întrebe daci nu cumva există un păcat din UlSulul ci pentru care trebuie sâ sc pocăiascâ. Odată ce obiceiul s-a instalat. cu ceilalţi oameni. pierzându-şi viziunea Blestemul tradiţiei face ca scânteia adevăratei vieţi Spirituale. Ei împovărau oamenii cu detalii ale Legii. mature. deşi sinceri în felul lor. slujire care doreşte vindecarea „frângerii" personalităţii ce poate apare ca urmare a unor traume sau abuzuri suferite în copilărie. atunci cl va face tot ce poate pentru a sc comporta în acel fel. este evident că I U I pol avea toţi dreptate! Satan adoră dezbinarea. deja. Deşi. într-o altă lume.liderii religioşi din acea vreme. ştim că demonicul este întotdeauna implicat in aceste cazuri. dc origine demonică. Un duh similar duhului fariseic este cel care plasează dictatura uimi denominaţii deasupra domniei lui Isus. neîndrăznind vreodată să-i iasă din voie.Vindecarea prin eliberare . Nu vom aborda aici în detaliu slujirea celor ce suferă dc aşa numitul sindrom al . ajung să «lume cu egală convingere lucruri complet diferite. Fariseismul nu a murit. Când într-o biserică locală apare o opoziţie. Dacă un copil simte că este acceptat de părinţi numai dacă se comportă într-un anumit fel. Astăzi. să nu le transforme niciodată într-o flacără' ( . în rănile şi durerile din trecut. atunci când anumite trăsături de personalitate sunt foarte accentuate.Slujirea practica Simptome observabile ale unei posibile demonizări capriciile. vindecarea vine în urma tămăduirii de consccinţsle trecutului şi a eliberării efective. din experienţa noastră. Acelaşi duh care i-a călăuzit pe fariseii de odinioară îi călăuzeşte azi pe logalişi. Deseori ci se comportă copilăreşte şi au tendinţa de a-i privi pe ceilalţi adulţi prin prisma experienţelor trăite în copilărie. va reuşi să pnă Biserica departe de dinamica vieţii în Duhul Sfânt.. Oamenii aceştia rămân o enigmă.. şi dacă îi poate Bimuţi pc creştini unii împotriva altora cu ajutorul unui duh legalist.copilăriei remanente". sau chiar în linia ancestrală. poţi face mai mult rău decât bine persoanei care. dur Duhul dă viaţa" (2 Corinteni 3:6). în spatele acelui comportament înşelător se află o puternică întări tură demonică. Legalismul şi robia spirituală Unele dintre cele mai aspre cuvinte din Biblie sunt cele adresate de Isus fariseilor . chiar dacă comportamentul acela rine 72 împotriva personalităţii şi darurilor pe care i le-a dat Dumnezeu.. Dar ele pot avea şi o rădăcină deseori de mult timp înăbuşită. Izbucnirile iraponale sunt. permanent. Lipsa unor relaţii mature Pentru unii oameni este foarte dificil să menţină relaţii normale. „Aţa procedăm noi. în caz contrar. Poate fi vorba de . el se numeşte legalism.litera omoară. care cunoşteau perfect atât Legea cât şi modul în care să o ocolească.. 18.. De obicei. de cele mai multe ori. care nu este dacâl o altă formă de manifestare a robiei regalismului. Tipic pentru relaţiile imature este şi cazul persoanelor care par a trăi. prin care întotdeauna Dumnezeu face lucruri noi. cl se va manifesta frecvent şi în viaţa dc adult. Multe biserici locale sunt prizoniere ale tradiţiei. 17. dar inimile lor erau departe de Dumnezeu. ceea ce arată că în ciuda religiozităţii I ff acei oameni erau morp spiritual.'ind avem de-a face cu demonii trebuie să ne amintim că ei pot Opera la fel dc uşor într-un grup de oameni ca şi într-o singură persoană. El I a numit morminte văruite. Această slujire specială nu face obiectul acestei lucrări: Dar trebuie să menţionăm că oamenii care suferă dc acest sindrom experimentează nişte lucruri reale şi nu imaginare. nu poţi cunoaşte vreodată adevărata lor personalitate! Ei îşi pot schimba chiar şi vocea în funcţie de împrejurări. La rădăcina problemei sc află de obicei un motiv care detennină persoana să înşele: fie încercarea dc a acoperi ceva fie dorinţa de a fi pe placul celorlalţi. Când liderii mai multor denominaţii complet diferite. este neînţclcpt să te lansezi în această slujire pentru eliberare fără a căuta să înţelegi bine cauză primară a „frângerii" personalităţii. suferă destul.

epuizând persoana. Uneori co^marelc sunt cauzate de demonii care au trecut de la părinţi la copii. în spatele fiecărei practici oculte sc află o putere demonică. cei care au avut cărţi dc magie au trebuit sâlc ardă (Fapte 19. în timpul orelor de somn nu putem controla ceea ce se petrece în minţile noastre şi de aceea este important pentru creştini să ceară Domnului. controlat sau posedat în perioada implicării. El nefiind pentru aceşti oameni decât o manifestare a unui demon pc care-! pot folosi pentru a-şi atinge scopurile. dc demonii care în timpul somnului. Cel mai ascuns lucru din ocult este faptul că prin orice activitate ocultă i se aduce • închinare lui Satan. ei folosesc limba celui demonizal.Slujlnea practica Simptome observabile ale unei posibile demomzuri lupta cu duhurile de moarte (blestemul regalismului) cărora li s-a dat drept de intrare prin legalismul precedenţilor lideri ai bisericii. demonii care au primit acces prin el nu-i vor uita şi vor încerca. Unii oameni sunt atât de atraşi de lucrurile oculte încât trec dc la o formă a ocultului Ia alta. ei câştigă acces în generaţiile următoare. Urni copii relatează coşmare care.Vindecarea prin tUberare . înainte de culcare.. deşi nu au nimic comun cu viaţa lor. să le păzească minţile de atacurile vrăjmaşului. Deşi ocultiştii cred. Scriptura ne avertizează că vin zile când şi cei aleşi pot fi înşelaţi. de cele mai multe ori. Satan arc putere şi o foloseşte pentru a aduce oamenii snb controlul său. Sursa coşmarelor poate fi o traumă. Când aceleaşi scene de coşmar se repetă cu regularitate ele sunt generate.19). în timpul slujirilor. Când visele şi coşmarete sunt generate demonic. Acest lucru se întâmplă atunci când oamenii sc implică în ocultism. în felul lor. Somniferele nu ajută la nimic! 20. Deşi. Suntem preveniţi că Satan poate veni ca înger dc lumină pentru a ne face sâ credem că avem de-a face cu Dumnezeu. ci scapă-ne de Cel Râu" ( Matei 6:13). 21. un abuz sau uncie şocuri emotionale suferite în primii ani ai copilăriei. Vorbirea necontrolată lacov ne spune că limba este un foc care poate scăpa de sub control! Când demonii vorbesc. Faptul că sc petrec fenomene spirituale nu înseamnă că ele vin neapărat de la Dumnezeu. când auto-apărarca nu mai funcţionează. în asemenea ocazii activitatea demonică 75 74 . Demonii nu uită! Când. vor reînvia in vieţile acestor generaţii traseul pe care l-au parcurs până Ia ele. că ei controlează şi folosesc puterile oculte. indiferent dacă practicanţii cred că au de-a face cu o forţă neutră sau că se închină. Odată ce s-a început practicarea unei prime forme de ocultism. Pentru cei care au fost implicati în ocultism este de maximă importanţă sâ renunţe complet la orice putere demonică care i-a influenţat. Adevăratului Dumnezeu. Ei ÎI vor pune pe Isus (şi lucrarea Duhului Sfânt) într-o „rama" ocultă. Dacă cel implicat în ocultism nu vrea saşi distrugă obiectele oculte. Implicarea în ocultism Semnificaţia cuvântului „ocult" este „ascuns". să-şi facă victima să sufere. persoana nu este conştientă de incidentul care a ocazionat demonizarea. Rugăciunea Tatăl Nostru este la fel de valabilă şi pentru aceste ore dc somu: „. atacă subconştientul. Coşmarurile Omul doarme în subconştient. Fără eliberare. Unele coşmare se repetă.. prin păcatele părinţilor. fără sâ-şi dea scama de dimensiunea demonică în care sunt implicaţi. 19. celelalte vin aproape de la sine (vezi glosarul practicilor oculte de la sfârşitul cărţii). panică sau frustrare. Pe vremea lui Pavcl. Coşmarul este un vis care produce teamă. invariabil. Distrugerea obiectelor asociate practicilor oculte este un important act dc pocăinţă. vindecarea nu poate veni decât prin eliberarea de duhurile care le cauzează.fi nu ne duce tn ispita. oricând au posibilitatea. De multe ori oamenii sc trezesc dintr-un coşmar într-o stare de epuizare şi au nevoie de un timp oarecare pentru a adormi din nou. trebuie pusă la îndoioală sinceritatea pocăinţei sale. viaţa creştină a celor altădată implicati în ocultism va fi mereu tulburată de trecutul lor. de fapt ei sunt cei manipulaţi ile către demoni. descriu evenimente reale care aparţin unor alte timpuri.

Rugăciunile obişnuite nu sunt o ameninţare pentru demoni. ci îşi amintesc doar de „anul febrei glandulare" sau de „anul meningitei"! . Folosirea bolii în acest mod reprezintă un pericol deoarece este o declaraţie care spune că boala. uneori. deşi până atunci părea a fi binecuvântat de rugăciunile care sc făceau pentru el. omul a sărit în picioare şi mi-a strigat „Niciodată să nu te mai rogi aşa pentru mine!" Demonul ieşise la de focul gheenei" (lacov 3:6). Trebuie să fim mereu atenţi la vocea duşmanului care poate vorbi prin gura creştinilor pentru a submina lucrarea Duhului Sfânt. şi în special la cele ale liderilor de biserici. dar nu este mai puţin adevărat că mulp creştini rămân prizonieri ai puterilor demonice care i-au controlat înainte dc a sc converti. spre deosebire de cei care îşi amintesc cu plăcere de frumoasele experienţe din trecut. o consecinţă directă a căderii. Ea este aceea dintre mădularele noastre întinează tot trupul şi aruncă în foc cursul vietii. O limbă care nu este controlată dc Duhul Sfânt poate scăpa de sub control. când boala a fost acceptată şi folosită dc persoană fie pentru a-şi atinge anumite scopuri. Mulp dintre dumneavoastră cunosc cel pupn o persoană a cărei limbă îi scapă. fără să-1 avertizez asupra modului în care mă voi ruga. Nu vreau 77 . Dar în acelaşi timp simţeam un nod în stomac. Prin ea pot face atât dc mult rău! Atunci când o persoană nu îngăduie Duhului Sfânt să-i ia limba în control. Satan este dumnezeul acestei lumi. Bolile care recidivează şi bolile prelungite Există unii oameni care sc înbolnăvesc din orice! Viaţa lor este un lung şir de îmbolnăviri şi. Dar acest lucru este mult mai greu de sesizat atunci când demonii vorbesc printr-o persoană în cursul unei converasţii obişnuite. nu este de mirare că demonii pot controla limba. poţi fi sigur că ceea cc spune este influenţat demonic şi. De aceea.. în asemenea situaţii trebuie multă prudenţă pentru a evita un eventual conflict. temporar. la intervale regulate. invită duhurile de boală. un foc. dar care nu doresc să se pocăiascâ şi aşteaptă vindecarea numai pentru a-şi putea continua stilul păcătos de viaţă. 76 suprafaţă şi rugăciunea sc sfârşise! El nu fusese deranjat de rugăciunile celor care încercaseră să-i ajute victima. sau pentra alte raţiuni. de sub control. ci se deschid unui control demonic ce nu poate fi înlăturat decât printr-o adâncă pocăinţă. Oridecâtc ori oamenii folosesc boala pentru pentru a-i manipula pc ceilalţi. dar este şi „. nu este surprinzător că ci nu sunt vindecaţi. Experienpi ne-a arătat că acest fenomen este mult mai frecvent decât sc crede. De obicei aceste duhuri de boală primesc drept de stăpânire datorită unor experienţe din trecut. rostit chiar de demoni. fie pentru a atrage atenţia cuiva. Odată în timp ce mă rugam pentru un bărbat care se îmbolnăvea regulat. din când în când.Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demonizări este evidenta. aceste cazuri sunt excepţionale printre credincioşi. De aceea. Dacă un demon vrea să influenţeze oamenii. el nu o poate face decât prin vorbirea sau prin comportamentul persoanei în care se afli lacov ne spune că înţelepciunea acestei lumi este demonică (lacov 3:15) şi dacă ne amintim că.. Satan este încântat alunei când oamenii pervertesc adevărul scriptural şi intră în „terenul" lui. poale binecuvântaşi încuraja oamenii. Dar când mi-am exercitat autoritatea dată dc Dumnezeu. demonul s-a apărat determinând omul să ceară oprirea imediată a rugăciunii. Ce auzeam nu era altceva decât înţelepciunea acestei lumi care încerca să devieze popoprul lui Dumnezeu de la planurile pe care Acesta le avea cu el. deseori am auzit afirmap'i care păreau a fi înţelepte. Limba poate rosti minunatele adevăruri ale Cuvântului lui Dumnezeu. este un lucru bun şi trebuie acceptată. Am văzut mulţi oameni care cer rugăciune doar pentru a scăpa de simptomelc bolii care îi deranjează. fiind aprinsă 22.Vindecarea prin eliberare . Imediat ce am făcut acest lucru. am preluat autoritate asupra duhului de boală. afirmaţia lui lacov este perfect plauzibilă La reuniunile creştine. Desigur. Ei îşi aduc în vierile lor creştine felul nedumnezeiesc în care tratau oamenii pe vremea când erau în lume. Deseori cauza acestei vulnerabilităp şi îmbolnăviri sistematice este un duh care. care o lume dc nedreptăţi.

dar nu pentru aibinecuvânta ci pentru a încerca să ia locul lui Dumnezeu. sufleteşti stabilite prin activităţile sexuale nedumnezeieşti sunt importante puncte de intrare ardemonilor. Psalmistul spune că Dumnezeu locuieşte în mijlocul laudelor poporului Său (Psalmul 22. atunci când vor sta înaintearOomnuiui. prizonieri pe viaţă. Aroganţa lor şi importanţa pe care şi-o dau sunt atât de mari încât pare imposibil să le schimbi modul de gândire. Acesîa este motivul pentru care în ritualurile sataniste şi în vrăjitoria există atât de multă fervoare sexuală. fine acea familie în robie. nu sunt vindecaţi din acest motiv. Dumnezeu este Judecătorul drept şi milcs în faţa căruia vom răspunde atât pentru lucrurile pe care le-am făcut altora cât şi pentru cele pe care ni le-arreifăcut nouă înşine. în majoritatea cazurilor victima gilege sinuciderea deoarece ca a fost atât de abuzată sau trădată îtcât viitorul i se pare lipsit de orice speranţă. Nu este uşor să-i ajuţi pe aceşti oameni să sc vadă pe ci înşişi aşa cum îi văd ceilalţi. Personal nu am nici o îndoială că unii dintre c«i care şi-au luat viaţa vor fi uimiţi. 79 .Slujirea practicii Simptome observabile ale urni posibile denioriizUri să spun că toţi cei care nu sunt vindecaţi. 25. Oridecâte ori consiliem pe cineva care a fost implicatiîntr-o activitate sexuală nedumnezeieiascâ trebuie să ne aşteptam ca acel păcat să fie însoţit de o putere demonică. ne 1 deschidem pentru binecuvântarea Sa.3). 24. Aberaţiile sexuale Orice act sexual este. Reciproc. extraordinare vindecări şi eliberări pot avea loc. atunci când întâlnim un om care este preocupat doar dc propria-i persoană şi care nu se interesează de ceilalţi decât pentru a deturna din nou conversaţia spre el însuşi.Vindecare» prin eliberare . indiferent dacă partenerii îşi dau sau nu seama.El se bucură. trebuie să ne întrebăm dacă în omul acela nu sc află la lucru o puternică întâritură demonică. nu ne putem aştepta ca Dumnezeu să rămână pe tronul unei relaţii sexuale nedumnezeieşti. Dar toţi bolnavii ar trebui sâ se auto-examineze şi să ceară Domnuiui să le arate dacă în trecutul lor nu există ceva de care vrăjmaşul a profitat. Satan foloseşte legăturile sufleteşti pentru a-i ţine pe oameni. de care. Asta hu înseamnă însă că putem privi cu uşurinţă sinuciderile sau tentftjvele de sinucidere. în aceste lanţuri demonice. curăţaţi de Dumnezeu. al cărui teruplu este trupul unui credincios. dc generaţii. El nu poate binecuvânta ceva ce este împotriva cuvântului şi legilor Sale. în aceste cazuri nu este neobişnuit sâ constaţi că şi strămoşii lor au avut acelaşi comportament şi că trebuie să tc confrunţi cu un duh familial care. Egocentrismul Există unii oameni pentru care singuntl subiect dc conversaţie este propria lor persoană! în vieţile lor domneşte auto-idolatria. Satan adoră închinarea care îi atrage pe participanţi în robia demonică ce-i urmează Expeiienţa practică arată clar că legăturile. Satan va fi prezent oriunde eeste vorba de o relaţie sexuală nedumnezeiască. Nu vreau să'spun că cei care şi-aia luat viaţa nu mai au nici o şansă de a fi iertaţi. Sexul fiind o închinare. Tentativele de sinucidere Luarţa propriei vieţi este cel mai grav păcat împotriva propriuliri trup şi o gravă răzvrătire împotriva Duhului Sfânt. de dragostea şi mila lui Dumnezeu. Acceptarea intenţiilor Iui Dumnezeu înseamnă închinare în faţa Sa. Orice formă de idolatrie este păcat şi auto-idolatria a fost păcatul pentru care Satan a fost alungat din cer. Din experienţă ştim că tentativele sau dorinţele de sinucidere au întotdeauna o dimensiune demonică. Este o mare biruinţă pentru Satan atunci dlnd el poate convinge o persoană să se sinucidă. o formă de închinare! Dumnezeu a destinat actul sexual ca mijlocul prin care omenirea să pro-creeze. 23. trebuie să ne aşteptam ca Dumnezeu să binecuvânteze actul sexual dumnezeiesc. Practica ne-a arătat că atunci când oaniienii ies din aceste zone de păcat din vieţile lor. Dar este un altul care sc bucură să „binecuvânteze" ii asementta acte şi să stea pe tronul acelor relaţii. De aceea. primindrinchinare şi punându-i pe cei implicaţi sub un blestem. Când îl lăudăm şi ne închinăm în faţa Creatorului.

totuşi. Este. de asemenea. Aceste simţăminte întunecate sunt atât de puternice încât conduc aproape inevitabil la apariţia gândurilor de sinucidere. O altă sursă de durere fizică este durerea emoţională. în multe din aceste cazuri noi am văzut că asemenea simptome persistente pot fi cauzate demonic de un duh de boală care a venit fie pe linie gencraponală fie a intrat printr-un şoc. in diferite ţări.Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demonizări Şi dacă nu mai este nici o speranţă pentru ziua de mâine. Traumele suferite prin accidente fac oamenii vulnerabili la demonizare. Am mai observat şi că atunci când o persoană care a fost adânc implicată în ocultism se converteşte şi doreşte să fie vindecată şi eliberată blestemele demonice pot cauza aparente simptome fizice care nu pot fi diagnosticate medical. în urma căreia persoana (matură acum) trăieşte cu sentimentul că nu este dorită şi nu arc cc căuta în lumea aceasta. Tratamentul fizic nu are efect atunci când emoţiile sunt cele care trebuie vindecate. există unele simptome care parcă nu vor să plece. trauma sau suferinţa prin care a trecut persoana în cauză Există. abuzuri sau tragedii care să-i împingă la sinucidere. Persoana care comite violenţi se deschide pentru demonizare iar trauma şi violenta atacului fac ca şi victima să rămână vulnerabilă la demonic. la întrebarea „Câţi dintre voi au avut vreodată gânduri de sinucidere?" păcat sexual. Majoritatea oamenilor nu ştiu că multe dintre artele marţiale au o temelie ocultă şi că ele reprezintă un pericol spiritual. care nu a fost niciodată conştientizat dar care a deschis uşa unor demoni ce pot influenţa puternic stilul de viaţă al persoanei. în toate cazurile in care apar gânduri dc sinucidere trebuie luată în considerare posibilitatea demonizării. Demonii se pot transfera de la atacator direct la victimă datorită legăturii sufleteşti nedumnezeieşti create prin agresiune sau frică (care este o consecinţă firească a agresiunii).de sinucidere sunt mult mai răspândite decât sc crede in general. Trupul reflectă durerea care se află în suflet. Deşi rănile fizice pot fi vindecate. afirmativ.Vindecarea prin eliberare . Experienţa nc-a arătat că această demonizare se produce frecvent în cazul accidentelor şi se manifestă chiar şi peste ani dc la producerea lor. Nu este neobişnuit să constaţi că o persoană care se comportă violent în repetate rânduri păstrează adânc îngropată. • aproximativ 1/2 din cei prezenţi au răspuns. duh cc va continua să o conducă şi să o motiveze chiar dacă ea nu are motive pentru care să-şi dorească moartea O altă posibilă sursă de dorinţă a morpi poate fi o tentativă de avort a mamei. De multe ori am constatat că violenţa manifestată într-o anumită zonă a comportamentului poate fi rezultatul activităţii demonilor cărora li s-a dat acces prin artele marpale. ceva care îi face sâ-şi dorească moartea. ceea cc este împotriva ordinii create de Dumnezeu. La reuniunile creştine la care am participat în ultima vreme. Ei suferă de o apăsare interioară. Indiferent de tratamentul aplicat simptomeie persistă. Simptomeie care nu se pot diagnostica medical De multe ori oamenii au dureri şi suferă dc boli care nu pot fi diagnosticate medical. ei având deseori nevoie atât de vindecare fizică cât şi de eliberare. persoana rămânând nevindecată chiar dacă este supusă unei intervcnpi chirurgicale. posibil ca persoana să fi primit un duh dc moarte pe linie gencraţionalâ sau de la cineva apropiat care a murit. Violenţa fură voinţa liberă a victimei. Chiar şi în Trupul lui Cristos gândurile. Bisericile care admit desfăşurarea de cursuri de arte marţiale în clădirile lor (cum ar fi yoga sau alte activităţi cu temelie ocultă) se deschid pentru control demonic. dc mai mulţi ani. oameni care doresc să-şi ia viata deşi nu au trecut prin traume. 26. o mânie ce este deseori Băociată cu abuzul sau cu pedepsirea fizică nemotivată. mai rămâne doar un pas până la a spune „Mai bine as muri chiar azi!". invariabil. traumă sau cliiar 80 27. întotdeauna. în aceste cazuri punctul dc intrare a demonilor este. înclinaţiile spre violenţă Violenţa împotriva altei persoane este tot o formă de răzvrătire. în aceste cazuri cauza poate fi un abuz ascuns adânc. 81 .

Concluzie : Câteva observaţii din practica medicală Ştiu că mulţi dintre cei care au cunoştinţe medicale. excesul sau absenţa unei anumite subsatnţe chimice în organism este un fenomen real şi măsurabil. Când simptomele dispar. Cele mai importante probleme care se ridică sunt : efectele ilurcrilor şi rănilor emoţionale asupra fiinţei umane (despre care 83 82 . pus în acest stadiu al bolii. Respingerea atât de timpuriu declanşată va permite demonilor să se hrănească cu rănile emoţionale deja produse copilului. Eu însumi am trecut prin asemenea momente. în pântecele mamei. Şi dacă omul acela nu este vindecat. este nevoie de eliberare. Dacă doza prescrisă este anulată. cei care au cauzat „rănirea"' nu-şi dau seama de râul pe care l-au făcut acelui copil. deşi doresc să fie diferiţi de ceilalţi oameni. Ei nu a intenţionat ca oamenii să sc retragă în ei înşişi. citind acest capitol vor spune că nimic nu este adevărat. întotdeauna. de cele mai multe ori simptomele iniţiale vor reveni imediat. în lăuntrul lor dându-sc o adevărată bătălie. fie naturală fie artificială. se consideră că persoana a fost vindecată. nu există nici o contradicţie între observarea ştiinţifică a ceea ce sc petrece cu o persoană şi găsirea rădăcinilor spirituale ale afecţiunii observate şi Cuantificate de oamenii de ştiinţă. trebuie să fim preocupaţi nu doar de îndepărtarea simptomelor printr-o anumită medicamentaţie ci şi de refacerea organismului astfel încât persoana să nu mai depindă de medicamente. dar este la fel de esenţial sâ explorezi şi motivele care au determinat persoana să aleagă singurătatea. Dumnezeu doreşte ca oamenii sa sc relahonezc unii cu alţii şi să beneficieze dc pe urma aceastor relaţii. Şi dacă lupţi împotriva unui duşman ascuns. Cei care procedează astfel nu sunt stăpâni pe propriile lor dorinţe şi. demonizarca va deveni şi mai puternică. sau chiar înainte de naştere. Dar atunci când vorbim despre vindecare. Tratamentul medicamentos aplicat nu a făcut decât să îmbunătăţească temporar «tarea persoanei. puternică pentru a le controla simţămintele. De cele mai multe ori demonii vor ataca sentimentele şi dorinţele victimei imediat ce în viaţa ei va apare o situaţie de criză. Ncsociabiliratca si comportamentul anti-social Omul este o fiinţa sociala. Această din urmă situaţie este frecvent întâlnită în cazul fetelor care au rămas însărcinate înainte de căsătorie şi care au încercat să-şi ascundă sarcina. Această problematică ridică multe întrebări care nu-şi pot găsi fftBpuns în cercetarea ştiinţifică. nu sunt de acord cu un astfel de diagnostic. Uneori. fără să ştii că cl există.. Duhul copilului va simţi respingerea care vine din partea duhului mamei sale şi el va veni pe lume ştiind că persoana căreia i-a fost încredinţat nu i-a dorit existenţa. ai puţine şanse de a-l birui! ' Pentru a aduce vindecarea de singurătate. în relaţia care a cauzat durerea şi suferinţa . Aceasta este o practică medicală lăudabilă şi milioane de. Dc cele mai multe ori lucrul acesta se întâmplă deoarece o voinţă străină Ic afectează sau le controlează sentimentele. simptomele pot fi îndepărtate sau cel puţin atenuate prin administrarea unei doze compensatorii. Se ştie că excesul sau absenţa respectivei substanţe pot cauza anumite simptome. Spre exemplu. Este posibil şi ca vrăjmaşul să fi profitat de o experienţă traumatică suferită în copilărie. deoarece simptomele descrise au cauze bine-cunoscute. sunt conştienţi că voinţa lor nu este destul de. Trebuie să investigăm procesul din punct de vedere ştiinţific şi sâ ne întrebăm de ce organismul a ajuns atât de dereglat încât are. trăindu-şi zilele in izolare şi singurătate.dc cele mai multe ori în perioada copilăriei.nevoie de medicamentaţie. Personal. Vmdeairea prin eliberare • Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demonizâri 28.oameni îi pot mulţumi lui Dumnezeu pentru medicamentele care le-au redat sănătatea sau i-au ţinut în viaţă. care nu au nimic de-a face cu demonii! înţeleg dilema cu care se confruntă cei din lumea Ştiinţifică atunci când au de-a face cu un asemenea subiect. Totuşi. Rădăcina problemei se află. în cazul deficienţei.

decât prin întoarcerea Ia simptomeie originare. Pentru o eliberare eficientă şi durabilă. Nu ni se spune ce i s-a întâmplat. intenţiile lui Dumnezeu. Isus arată limpede că şi credincioşii pot fi demonizaţi f| «fl în viaţa acelei femei a fost o zi în care ea fost efectiv dmnonizată. Reciproc.|. Este posibil ca la cei „vindecaţi" printr-o practică oculta a cărei temelie este de natură demonică simptomeie să treacă sub controlul unei şi mai puternice forţe demonice. uneori de o viaţă întreagă. poate din naivitate. Dumnezeu va da revelaţii celor care se roagă pentru bolnavi. prin profesiunea lor. Isus a afirmat clar că acea femeie era legată de optsprezece ani. în general."mclecarea prin eliberare . 84 8 5 . vorbi pe parcursul acestei cărţi) şi simptomeie fizice cauzate de demonii care au o sarcină funcţională specifică. subminează sau critică practica medicală. a lui Avraam" .o afirmaţie care desemnează. este nevoie ca cei implicaţi în lucrarea de vindecare şi eliberare şi care. Ceva trebuie să sc fi întâmplat. PARTEA B PUNCTELE DE INTRARE A DEMONILOR Cunoaşterea punctelor de intrare a demonilor este foarte importantă Dc multe ori de această cunoaştere depinde eliberarea. cu nptsprezece ani în urmă ceva ce a dat demonilor drept de intrare. ceea ce însemna că în urmă cu nouăsprezece ani ea era liberă. sau poate a imiiit un membru al familiei ei care suferea dc aceeaşi boală. a suferit un accident. un ui-dincios devotat lui Dumnezeu şi nu doar apartenenţa la poporul Bleu. Numai eliberarea de puterile întunericului care au cauzat boala poate aduce o adevăraţii vindecare. Trebuie însă ca medicii să înţeleagă că este posibil ca uncie boli pe care. Un demon nu poate intra într-o persoană decât dacă are dreptul să o facă. tot mai asimilate de medicină.Slujirea practica vom. şi medicii trebuie să ştie că ele pot produce o aparentă „vindecare" fără ca persoana să fie de fapt vindecată. este esenţial să îndepărtăm aceste drepturi ale demonilor. încearcă să le vindece pot avea nişte cauze pe care ei nu le cunosc. Conceptul de punct de intrare a demonilor a fost introdus de Isus iitunci când El a definit starea femeii gârbovite de duhul de neputinţă (Luca 13:10-17). la fel cum a dat înţelepciune şi putere de înţelegere celor care au căutat să vindece bolnavii prin mijloace medicale. slujind penlm vindecarea bolnavilor. să-şi dea seama că medicii nu le sunt duşmani ci nişte oameni care împlinesc. luptând împotriva persoanei în care ele se află şi împotriva lucrării pe care Dumnezeu vrea să o facă în viaţa acelei persoane. Nu există nici o contradicţie între cei care slujesc pentru vindecarea prin eliberare şi medicii de profesie. pate ca a fost abuzată sexual. Eliberarea de aceste puteri demonice nu esle posibilă. Echipa noastră a văzul lucruri extraordinare în dtversc zone ale slujirii şi noi credem că dacă Trupul lui Cristos caută să sc supună Marii Trimiteri. Multe dintre ele. Medicii trebuie să-şi dea seama de pericolele prezentate de unele practici medicale alternative în spatele cărora se află diferite puteri spirituale. dar ni se spune că ea era o „fiica. Deci. de obicei. Trăim într-o lume tot mai mult dominată de practicile generic numite New Age. îşi ău originea în ocultism.

Nu ne spune Ieremia că dinţii copiilor nu sc vor mai strepezi pentru că părinţii lor au mâncat aguridă?" (Ieremia 31:29). aud un Inesaj ce aduce cu el speranţa.. imediat ce aud această învăţătură. în sfârşit. întreabă oamenii. noi nu Lege ci sub har şi de de aceea era această creştină. sc face lumină. a) Această învăţătură este conţinută în Lege.Capitolul 4 Cum intră demonii 1. Dar pentru unii. liatarea obiecţiilor Haideţi să examinăm diversele motive pentru care oamenii consideră că această învăţătură este greşită. „Nu este drept. Unul dintre ele este Exod 20:5. Când Ie spui oamenilor că demonizarea poate apare datorită păcatelor înaintaşilor lor.. partea a doua: „. Linia generaţională Multe pasaje biblice poarta un mesaj „nepopuiar". „De ce?". ei aud o explicaţie plauzibilă a unei probleme care i-a frământat atâta vreme şi deseori.. irelevantă pentru. pentru prima dată. credincioşii din trăim sub este învăţătură .pedepsesc nelegiuirea părinţilor in copii până la a treia şi la a patra generaţie. reacţiile şi întrebările nu vor întârzia să apară!. ". neplăcută sau iiulcvantă pentru zilele noastre..

aici nu sc pot aplica conceptele lumeşti privind dreptatea! Drept sau nu. Dar primii oameni au păcătuit şi rezultatul este suferinţa noastră a tuturor! Reciproc. Ezechiel arată foarte clar acest lucru. oamenii suferă datorită păcatelor strămoşilor lor. copiii pe 88 oare îi iubeşte atât de mult vor putea intra în libertatea pe care El a câştigat-o pentru ei. adică se ei vor strepezi nu vor fi dacă părinţii afectaţi dc lor vor păcatele părinţilor lor? (Ieremia 3I. Poate cineva va spune că nu este drept ca datorită păcatului primilor oameni.Slujirea practica Cum intră demonii Dar ea face parte. nu aceasta vor să spună cele două prorocii. ilar El a suferit-o. destinate doar ritualurilor evreieşti de închinare şi care au fost abolite de Noul Legământ (Marcu 7:19. care au fost întărite în Noul Testament şi care rămân valabile şi azi (Matei 5:27. Ziarele englezeşti sunt pline de relatări ale suferinţelor îndurate de copii datorită păcatelor părinţilor lor. ca rămâne traumatizată datorită păcatului tatălui ei. noi încă trăim în dispensaţia de timp pentru care Legea este valabilă. crezând că Dumnezeu ne-a dat aceste porunci spre binele nostru. De aceea Isus a dat Bisericii însărcinarea ca pc lângâ predicarea Evanghelici. produc consecinţe negative în vieţile copiilor noştri. Trăim într-o lume căzută şi Satan duce o luptă murdară încă din ziua căderii omului. pedepsit nevinovat. Dacă trăim în zilele dc har. Ele sc referă In vinovăţia pentru păcatele părinţilor şi nu la efectele produse de ele. Din nefericire. Dc aceea. El spune „Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său. Isus a afirmat clar că nici o iotă din Lege nu va trece până când ca nu se va împlini (Matei 5:18). Trebuie să facem însă diferenţa între ccrmonialelc Legii. şi lalăl nu va purta nelegiuirea Jiului m" (Ezechiel 18:20). Nu putem nega o realitate evidentă doar de dragul susţinerii unor argumente teologice. să vindece şi să elibereze. de ce nu am respinge şi poruncile care promit binecuvântări pentru copiii născuţi pe linia familială a credincioşilor? Sau de cc n-am respinge şi alte porunci. Lucrurile nu vin de la sine. Ezechiel 18:1-4) Evident. şi lucrarea dc eliberare şi vindecare trebuie aplicată în vierile celor ce au fost prejudiciaţi dc păcatele strămoşilor lor. ceea ce se va întâmpla după ce Cristos va veni a doua oară. Fapte 10:14-15) şi perceptclc morale ale Legii. b) Nu poate exista o demonizare generaţionalâ deoarece nu este drept ca oamenii sâ sufere din cauza păcatelor părinţilor lor. Nu putem ignora nici una din poruncile privitoare Ia morală şi comportament date prin Lege. şi îi putem mulţumi lui Dumnezeu că ne-a iubit atât de mult încât a îngăduit ca Fiul Său să moară în locul nostru. Unde am ajunge dacă am începe să alegem din Lege doar instnicţiunilc care ni se par nouă a fi relevante pentru zilele pe care le trăim? Dacă respingem poruncile care. le-a dat poporului Său pe vecie. prin care lui Satan i s-au dat drepturi asupra întregii creaţii a lui Dumnezeu. Este nerealisl să afirmi că acel copil nu a suferit datorită păcatului părinţilor săi. totuşi. nici un argument pe care îl vor aduce în favoarea „zilelor dc har" nu le va schimba destinul veşnic! Dar cei care trăiesc zilele harului pot aduce la cruce consecinţele păcatelor strămoşilor lor. nu înseamnă că top cei născuţi după venirea lui Isus sunt mântuiţi! Plata păcatului încă se dă! Dacă oamenii aleg să nu creadă în Isus. la fel cum lucrarea crucii trebuie aplicată personal în viaţa fiecărui credincios.Vindecarea prin eliberare . însă.29. 89 . Evident. Marcu 7:21-23). putem spune că nu este drept nici că Isus a murit pe SlUco. moartea Lui nu a fost dreaptă. El a ştiut că numai dacă Biserica va sluji în toate aceste trei aspecte ale mântuirii. Când un tată îşi abuzează fiica. din cele zece porunci pe care Dumnezeu. trebuie să le acceptăm pc toate şi sâ înfruntăm toate consecinţele ce decurg din ele. deoarece prin rănile lui Isus noi putem fi vindecaţi. încălcate. cum ar fi: „Să nu comiţi adulter"? Dacă acceptăm una dintre aceste porunci. h Cum rămâne cu prorociile lui Ezeckiel şi Ieremia? Nu spun ele că dinţii copiilor nu mânca aguride. să suferim cu topi. prin Moise.

Vindecarea prin eliberare . trebuie să privim la Isus. Lucrarea demonilor care coboară pe linie generaţională nu poate li indepătată din viaţa persoanei decât după cc aceasta a primit darul mântuirii şi i s-a slujit pentru vindecare şi eliberare. în Ezechicl 18:4 ni sc spune clar acest lucru: „Sufletul care păcătuieşte. deoarece nu vor mai fi demoni! Când interpretăm prorociile trebuie să fim atenţi la plasarea corectă a timpului în care ele se vor împlini. care se bucură să-i pedepsească nemotivat pe oamenii Dar stă oare aşa ceva în caracterul lui Dumnezeu? Dacă dorim să cunoaştem caracterul Iui Dumnezeu Tatăl. Trebuie să ţinem cont de ceea ce descoperim în camera de consiliere şi de persoana pc care o consiliem. acela va muri".păcatul închinării la ceva sau cineva care nu este Adevăratul şi Viul Dumnezeu. este o creaţie nouă. Ezechiel nu vorbeşte despre o moarte fizică imediată. Se ridică însă o întrebare fundamentală Odată ce am văzut că. dacă copilul său alege să trăiască drept înaintea oamenilor şi înaintea lui Dumnezeu. Nu. în ultimă instanţă.. el nu va cădea sub judecată. foarte puţini oameni îl cunosc pe Domnul. ai căror bunici au fost implicap: în vrăjitorie. cele vechi s-au dus" ( aceasta că atunci vreo Da consecinţă a • 2 Corinteni 5:17).. strămoşilor? Nu înseamnă când devii creştin nu mai poţi fi afectat de păcatelor şi nu. In versetul 34 citim: . consecinţă a păcatului şi urmare a judecăţii lui Dumnezeu. Nu putem observa nimic vindicativ sau maliţios la Isus. poţi fi tentat să-pui aceste consecinţe pe seama acţiunii răzbunătoare a unui Dumnezeu maliţios. închinare la Satan. O atentă cercetare a capitolului 18 ne arată clar că judecata lui Dumnezeu va veni asupra celor ce comit păcatul şi nu asupra celor ce suferă datorită păcatului. pentru că atunci când un om devine creştin.Nici unul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său. cel mai mic ţxină la cel mai mare d) Biblia spune „Căci dacă este cineva în Cristos. Ea este o referire clară la domnia lui Cristos din mileniu (Apocalipsa 20:1-6) când Satan şi demonii lui vor fi legaţi. prin demonii lui. El este încă afectat dc consecinţele vechiului său mod de viaţă. Am putea enumera sute de cazuri. evident. de la ". Am văzut de nenumărate ori că oamenii suferă consecinţele păcatelor părinţilor care i-au abandonat în copilărie. cum se întâmplă acest lucru? Nu este prea greu să înţelegem consecinţele pe care trebuie să le suporte un copil agresat fizic sau crescut de nişte părinţi alcoolici sau narcomani. într-adevăr. vechea lui viaţă trupească nu este imediat înlocuită cu una complet schimbată. La o analiză superficială. copilul abuzat nu este vinovat şi nu va fi pedepsit de Dumnezeu pentru păcatul tatălui său. Această prorocie nu se poate referi la vremea în care trăim. Ezechicl nu ne spune însă cât de greu le este celor cc au suferit datorită păcatelor părinţilor lor să se supună lui Dumnezeu. Consecinţele acestui păcat nu sunt prea evidente. ale căror mame au fost prostituate. Restaurarea vieţii persoanei nu poate începc'decât atunci când ea devine o făptură nouă în Cristos. Ba dimpotrivă. etc. ci despre moartea veşnică.Slujirea practica' Cum intră demonii Astfel. Tatăl va fi judecai pentru păcatul său. 9\ . deoarece. Dar în Exod 20:5 citim că păcatele părinţilor se pot transfera asupra copiilor datorită idolatriei . Orice falsă închinare este. El ne-a spus „CineM-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl" (Ioan 14:9). El se referă la viitoarea prosperitate a poporului lui Dumnezeu şi este clar că referirea este la vremea când Isus va domni pe pământ. Cunoaşte pe Domnul!" Ci toţi Mă vor cunoaşte. pcntni că Dumnezeu ne şterge tot trecutul atunci când duhul 90 nostru se naşte din nou. Deci. Da. Ezechicl spune că indiferent cât de rău a fost un părinte. Trebuie să luăm în considerare demonicul. păcatele părinţilor îi pot afecta pe copii. Atunci nu va mai fi posibilă nici o demonizarc generaţională. Pasajul din Ieremia este foarte puţin diferit. trebuie să existe alte căi prin care păcatele părinţilor îi afectează pe copii. în zilele noastre. zicând:.

Când o persoană se supune unui fals dumnezeu. Păcatul unei generapi crează front dc acţiune demonică lăsând copiii „descoperiri" în fapi consecinţelor acelui păcat. Duhul Sfânt mi-a spus să o întreb unde este mama ei. De aceea. Mi-a răspuns că a fost adoptată. a simţit că ceva se mişcă în stomacul ci. Aşa cum spune Pavel. pe lângă consecinţele naturale ale păcatelor părinţilor (cum ar fi abuzul. Când u tăcut acest lucru. Adevăratul Dumnezeu. nu se observa nici o ameliorare a stării ci. Transferul demonic generaţional poate avea loc la concepţie. Şase săptămâni măi târziu mi-a scris o scrisoare în care îmi spunea că a fost la 93 . nu banii în sine ci iubirea de bani este cea care cauzează probleme (1 Timotei 6:10). Idolatria (şi majoritatea păcatelor sunt. însărcinată înainte dc căsătorie. Satan este un imitator.. I-am cerut să-şi pună mâinile pc rinichii fetei şi să se roage pentru vindecare. în slujirea dc eliberare. formele de recreare şi chiar animalele favorite pot deveni obiecte de idolatrie prin devoriunea care Ii sc acordă. Deseori medicii pun întrebarea „A suferit total sau bunicul dvs. violenţa. La unul dintre serviciile noastre dc vindecare o tânără de 18 ani mi-a spus că suferea de o afecţiune virală a ambilor rinichi şi că doctorii îi acordaseră maximum 12 luni de viaţă. Deşi este evident că aceeaşi boală poate afecta generaţii la rând. Ajungem astfel la două probleme-cheie: transferul demonic şi legăturile sufleteşti. o oferise spre adopţie.închinător1'. Mai mult. Imediat. La fel putem spune că nu sexul în sine. După ce a recunoscut că părinţii ei au fost implicaţi în păcat sexual. ci va căuta să se transfere şi la generaţiile unnătoare.Vindecarea prin eliberare -Slujirea practică Cum intra demonii Demonii stau în spatele tuturor falselor religii şi a tot ce este legat de obiectele. care este un minunat dar de la Dumnezeu. persoana nu mai poate fi eliberată decât prin pocăinţă şi slujire pentru eliberare. ea nu-şi cunoştea adevăraţii părinţi. Mama ei. relapile sau activităţile idolatre. demonul nu va afecta doar persoana care a păcătuit. problematica transferului demonic pc linie generaţionalâ este de maximă importanţă. Dumnezeu locuieşte în mijlocul laudelor poporului Său (Psalmul 22:3) prin puterea Duhului Sfânt numai atunci când oamenii 1 se închină Lui. De fapt. nu un creator. rareori medicii recunosc că în unele cazuri au de-a face cu consecinţele unei demonizări generaţionale şi nu doar gu o simplă afecţiune sau dereglare generică. Dar obiectele. Deşi se făcuseră rugăciuni pentru vindecare. fata bolnavă a simţit că ceva se întâmplă în rinichii ei. Acest transfer se poate face atât generaţional cât şi către orice persoană care este legată sufleteşte dc persoana demonizată. deşi se pare că cele mai frecvent întâlnite momente de transfer sunt conccppa şi moartea 92 Deci. în cele din urmă o formă de idolatrie) dă demonilor drept de intrare. Şi odată ce demonul a intrat. Peste câteva minute s-a aplecat până la pământ atingându-şi degetele de la picioare. de această boală? ". Asupra acestor subiecte vom reveni pupii mai târziu. i-am cerut sâ-şi ierte părinţii naturali pentru ceea ce au Iacul şi să-I mulţumească lui Dumnezeu pentru viaţa ci. ca trece sub controlul duhului rău care sc află în spatele acelui fals dumnezeu şi care va intra în. vedem că există şi o ilimcnsiunc spirituală care trebuie luată în considerare atunci când Slujim pentru eliberare Deseori ne vom întâlni cu demonii care au coborât pc linie gencraţională şi care sunt un adevărat blestem atât pentru generaţia prezentă cât şi pentru cele următoare. In timp cc o priveam. ridicându-se prin toracc şi l'acând-o sâ tuşească şi să scuipe în timp ce o părăsea. lira duhul care începea să se agile. etc). activităple (în special cele dc natură sexuală). depravarea. Nu toate aceste forme dc închinare sunt manifest idolatre. Ele sunt de importanţă vitală în înţelegerea modului în care trebuie acţionat în slujirea de eliberare. Atunci am rupt blestemul care era peste ea datorită păcatului părinţilor. care venise în acea seară pentru a câştiga experienţă în slujire. împreună cu noi se afla o altă tânără de 18 ani. lucru pe care cu doar câteva momente înainte nu-1 putea face din cauza durerii. la moartea părinţilor sau oricând între aceste două extreme. ci dorinla de a-1 perverti este greşită. Am preluat autoritate asupra duhului care intrase în ca la concepţie şi i-am pruncit să plece.

Există şi azi biserici care menţin această practică Cei din vechime ştiau că dacă noii convertiţi nu erau eliberaţi atât de puterile demonice care le controlaseră vieţile păgâne cât şi de cele care coborâseră pe linie generaţională. păcatul ancestral putând fi comis în oricare dintre generalii. Un bărbat mi-a spus: „Străbunicul meu a fost un bărbat adulter. sunt cazuri în care într-o familie. nu s-ar fi acceptat posibilitatea ca oamenii să sufere din cauza păcatelor părinhlor lor. a aceloraşi simptome demonic induse în generaţiile trecute. în Evanghelii vedem că ucenicii întâlnesc un orb şi vin la Isus să-L întrebe: „învăţâtorule. emoţionale. Boala acelei fete a fost duect cauzată dc duhul care avea sarcina de a pune un blestem peste generaţia următoare. Principiul acoperirii spirituale Intenţia lui Dumnezeu este ca toţi copiii să fie acoperiţi (protejaţi) spiritual de către părinţii lor şi să fie crescuh în Domnul.o experienţă foarte obişnuită pentru cei serios implicaţi în lucrarea de eliberare. de când se ştie ea. Dacă Biserica va predica Evanghelia. în timp. Dar presiunea continuu exercitată de către demoni este atât de puternică încât voinţa victimei este în cele din urmă înfrântă şi ea cedează ispitirii. Am slujit multor oameni care erau afectaţi de demoni ce veneau pe o linie familială de sute dc ani . cred că bisericile de azi ar fi mult mai puternice dacă această practică ar continua. Apoi tatăl meu. Nu este de mirare că Satan se opune atât de înverşunat şi caută să discrediteze slujirea de eliberere. când păcatul sexual al părinţiloi dâ acces puterilor demonice în copil. după cum arată perioada pentru care oamenii afectaţi dc acest păcat trebuiau să fie excluşi din adunarea lui Dumnezeu. Aceste simptome pot fi fizice. vedem cât de înţeleaptă a fost decizia unor biserici din perioada primară de a insista ca noii convertiţi să treacă prin eliberare înainte de a fi botezaţi şi a deveni membri ai bisericii. eu cred că fiecare mişcare a Duhului lui Dumnezeu va fi. Vindecarea nu s-ar fi produs fără slujirea de eliberare şi eliberarea nu s-ar fi produs dacă nu s-ar fi cunoscut punctul de intrare a demonilor.. Fiecare generaţie este liberă sâ spună: „Nu. nu voi comite adulter". El nu făcea decât să descrie activitatea duhului de curvie care trecuse dintr-o generaţie într-alta. cine a păcătuit:omul nici părinţii acesta sau toate femeile au fost asmatice. Medicii care au rc-examinat-o i-au spus ca nu suferea dc nimic şi că putea duce o viaţă normală. demonizarca generaţională a fost doar dc la o generaţie la alta. la generaţiile următoare. lui. în demonizarea generaţională deseori se poate observa repetarea. în discuţiile anterioare cu Isus. Aceasta înseamnă că părinţii trebuie să fie credincioşi şi să-şi crească copiii în aşa fel încât ei să-L cunoască pe Dumnezeu ca Tată. în cazul acela Isus a răspuns „N-a păcătuit nici omul acesta. stinsă datorită presiunii demonice din interior.. părinţii lui. psihologice. Dar Biblia ne spune că ea poale afecta trei sau patru generalii. sfârşind prin a trăi într-un păcat pe care îl urăşte. vindecând bolnavii şi scoţând demonii. " dar întrebarea în sine n-ar fi avut sens dacă. Acesta este un caz tipic dc demonizare generaţională. dc s-a născut orb? " (Ioan 9:2). Este demn de notat faptul că Deuteronom 23:2 pare să indice că în cazul păcatului sexual consecinţele generaţionale sc pot întinde pe zece generaţii. De aceea. Privind retrospectiv. moarte spirituală şi rutină religioasă Personal. la fel şi bunicul meu.I ludeatreaj»in eliberare . inducând în fiecare comportamentul adulterin. psihiatrice. De exemplu. în curând ar fi avut o biserică demonizată care ar fi trăit în compromis. Dacă liderii bisericilor nu vor accepta o activă şi neîntreruptă slujire de eliberare. în acest caz. spirituale. atunci Trupul lui Cristos va deveni o forţă care nu va putea fi oprită nici din afară şi nici din interior. în slujirea practică consecinţele generaţionale nu pot fi definite. etc. începe un nou ciclu de trei sau patru generaţii. Şi dacă in vreuna dintre aceste trei sau patru generaţii sc produce un păcat dc aceeaşi natură.Slujirea nraclicâ Cum intră demonii spital. 95 . Şi eu sunt la fel". uitând diagnosticele precedente.

Iar acolo unde demonii au intrat datorită păcatului. El ne va curâp de orice necurăpe. atacurile care vin din 97 .Slujirea practică Cum intră demonii Acoperirea pe care părinţii trebuie să o asigure copiilor lor este ca un fel de umbrelă spirituali Indiferent cât de puternică este ploaia. . Prepil plătit prin jertfa lui Isus poate acoperi orice păcat. Acum. Când un părinte comite deliberat un păcat. Dar dacă. Dar dacă în umbrelă există o gaură. De aceea autorul Plângerilor spune: „Părinţii noştri care au păcătuit nu mai sunt. iertare. Dumnezeu îşi va pne promisiunile şi ne va ierta. Este important să ne amintim că o acoperire dumnezeiască asigură o protecţie sub care copiii pot creşte în Domnul. care îşi priveşte fiul şi se întreabă" „ Ce speranţă mai poate fi pentru el? ". Dacă îi mărturisim lui Dumnezeu păcatele noastre. care rămâne nemârturisit şi neiertat. dacă un părinte devine demonizat printr-un anumit păcat. planurilor şi scopurilor lui Dumnezeu. atunci copiii devin vulnerabili în faţa acelei puteri demonice. datorită păcatului. El îşi va ţine promisiunile. va da însă inevitabil drept de intrare demonilor care vor controla persoana în acea zonă a vietii în care s-a produs păcatul. Are loc o schimbare de pozipi. când a respins atacurile lui Satan. Mai exact. deschidem demonilor uşile. Unui bărbat ale cărui patru generaţii precedente au comis adulter. Satan nu respectă pe nimeni şi va profita de fiecare ocazie care i se oferă pentru a domina şi controla oamenii. curăţire. Odată intrate. el face o gaură în protecţia spirituală (găurind umbrela) şi cei de sub umbrelă devin vulnerabili în acea zonă. înainte eram ispitiţi din exterior. Noi comitem păcatul pentru că am moştenit o natură păcătoasă. Satan şi-a continuat pe pământ răzvrătirea care a început-o în cer când a încercat să fure slava lui Dumnezeu. Ba mai mult.. Păcatul înseamnă atât răzvrătire împotriva Viului Dumnezeu cât şi închinare la Satan. Speranpi există. 1:9 găsim aceste cuvinte adresate creştinilor: mărturisire. nu este greu de înţeles nici că atunci când ne închinăm lui Satan devenim vulnerabili la atacurile agenplor lui. cel de sub umbrelă sc va uda în dreptul acelei găuri. una după alta.Vindecarea prin eliberare . Odată ce am înţeles această latură a naturii păcatului. Orice păcat deliberat înseamnă idolatrie deoarece prin acel păcat Satan este pus înaintea lui Dumnezeu.Mă îndur până la a mia generaţie de cei care Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele" 2. procesul de curăbre trebuie sâ includă eliberarea De ce este păcatul un punct de intrare pentru demoni? Răspunsul este pe cât de simplu pe atât de profund. „îţi in vor mărturisi fărădelegile care au lor şi arătat-o fărădelegile părinţilor necredincioşia pe faţă de Mine şi în împotrivirea cu care Mi s-au împotrivit" (Levitic 26:40). Păcatul este răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Este însă frecvent şi cazul în care un păcat aparent izolat şi nerepetat deschide uşi pentru demonizare. prin păcat. îi putem explica ce s-a întâmplat în lumea demonică şi că el sc poate întoarce de la păcat. aşa cum Isus a fost ispitit în pustiu. şi în special pe cei care doresc să trăiască pentru Isus! Exisă un remediu pentru păcat în 1 loan. dacă stai sub umbrelă vei rămâne uscat. blestemate de comportamentul vicios care a fost declanşat de păcatul stră-străbunicului. Păcatele sunt aepuni care contravin voinţei. câştigând astfel acces la copii prin găurile făcute în umbrela generaţionalâ! Reversul este exprimat în cele zece porunci: „ . Păcatul personal Satan şi demonii lui fac tot cc pot pentru a încuraja păcatul! Dar asta nu înseamnă că de fiecare dată când comitem un păcat. Satan va face orice pentru a-i determina pe părinţi să păcătuiască. câte un 96 demon intră în noi. iar noi le purtăm nelegiuirile" (Plângerile 5:7) iar în Levitic citim: lor.el îl ispiteşte pe om pentru a i se alătura în răzvrătire prin comiterea păcatului.. iertându-şi strămoşii pentru a fi eliberat de duhul care a indus comportamentul adulterin dintr-o generaUc într-aita. duhurile rele. duhurile rele vor crea presiuni din interior pentru a determina persoana să păcătuiască. dar fără slujirea de eliberare generaţiile vor fi. Practicarea continuuă a păcatului.

oricât am porunci demonilor să plece.Slujirea practică Cum intră demonii interior vor fi mult mai greu dc parat. Pocăinţa este acţiunea pozitivă prin care ne întoarcem de la păcatul comis şi prin care alegem să nu mai facem acel păcat. prima noastră reacţie este de a ascunde păcatul (vezi Geneza 3. Isus a spus femeii de la fântână: „Dumnezeu este Duh. Satan nu nc poate lua voinţa liberă. cu atât sunt mai greu dc scos demonii care stau în spatele acelui păcat. şi cine îl adora pe El. demonii îşi pierd din puterea de a ne controla. inspirată de Duhul Sfânt. de oameni sau de amândoi. Avem libertatea dc a spune „Nu" păcatului. dar aş dori ca cei care citesc aceste rânduri şi care simt. A fi de acord cu Dumnezeu într-o anumită problemă înseamnă a recunoaşte că. Dar cu cât păcătuim mai mult. . a tratat păcatul din viaţa acestuia. chiar acum. de Dumnezeu. demonii au acces la gândurile noastre şi vor căuta să ne înşele facându-ne să credem că gândurile lor sunt. Cu cât eşti mai adâncit într-un păcat. renunţăm la voia noastră în favoarea voii Lui. Eliberarea este întotdeauna posibilă. După ce am păcătuit. cu atât va creşte puterea de influenţă a demonilor asupra procesului nostru de luare a deciziilor şi cu atât va li mai greu sâ spunem „Nu'\ Hotărârea de a spune „Nu". Primii paşi în eliberarea celor care au fost demonizaţi prin păcat personal sunt. mărturisind păcatul şi cerându-I iertare. Nemărturisirea păcatului şi lipsa dc pocăinţă sunt cele mai mari piedici în calea succesului slujirii de eliberareCea mai bună metodă de apărare împotriva demonizării prin păcat personal este imediata mărturisire şi pocăinţa. Cu cât vom întârzia sâ venim la Dumnezeu. întotdeauna. Dacă aceste lucruri nu se întâmplă. A mărturisi nu înseamnă doar a-1 spune lui Dumnezeu că am greşit prin repetarea unui anume păcat. Mărturisirea este recunoaşterea păcatului aşa cum este el şi acceptarea verdictului lui Dumnezeu atât în ceea ce priveşte păcatul în general cât şi păcatul în cauză. Acum. Vechiul cântec „Nu ceda ispitei" are o strofă care transmite un adevăr dc maximă importanţă în lupta împotriva demonilor: „ Fiecare biruinţă te ajută o alta sâ câştigi" duh şi In adevăr" (Ioan 4:24).Vindecarea prin eliberare . adâncindu-şi rădăcinile. atunci vom îndepărta drepturile pe care demonii doresc să lc câştige. că în viaţa lor există o întăriturâ demonică. Unii oameni s-au obişnuit atât de mult cu păcatul încât nu-şi mai dau scama nici că păcătuiesc şi nici că pot fi demonizaţi datorită păcatului! Ultimele două versete din psalmul 139 conţin o rugăciune a lui I >avid care trebuie să-i preocupe pe toţi cei care doresc să trăiască în ascultare de Domnul: strigătul-ccrinţă ca Dumnezeu să ne încerce şi să expună orice rău care se află în noi.. şi că dorim să facem nişte lucruri pe care. dc fapt. să nu creadă că nu pot eliberaţi. Ori dc câte ori cedăm unei ispitiri demonii îşi întăresc poziţiile. ale noastre. ei vor să le facem. ei nu vor pleca. Inima este deznădăjduit de rea (Ieremia 17:9) şi cu propriul nostru discernământ nu vom reuşi niciodată să ne dăm seama cât adevăr şi câtă greşeală este în noi. trebuie să-L adore în Duhului Sfânt suntem înfrânţi încă înainte de a începe lupta! Ori de câte ori rezistam presiunii exercitate de păcat. Acest lucru face parte din adevărata închinare. demonii caută sâ-şi întărească poziţiile. mărturisirea şi pocăinţa. Dar dacă după ce am păcătuit venim imediat la Tatăl cu adevărată pocăinţă. După cc au intrat. înainte de a-1 vindeca pe omul paralizat din Luca 5. de fapt. indiferent cât de demonizaţi am lî. este una dintre cele mai eficiente metode de eliberare! Fără puterea 98 Drepturile demonilor sunt subminate dc mărturisirea completă a păcatului şi de pocăinţa adevărată. Vom discuta pe larg procesul de eliberare. perspectiva lui Dumnezeu este mai importantă decât perspectiva noastră şi că suntem gata să. Probabil că acesta a şi fost motivul pentru care Isus. Numai Dumnezeu ne cunoaşte pe deplin. de exemplu!). Nu-L putem adora pe Dumnezeu în adevăr dacă îngăduim ca o înşelare păcătoasă sâ distrugă relaţia noastră cu El. în acea problemă. cu atât rădăcinile demonice se vor adânci şi cu atât va fi mai dificilă eliberarea din ghiarelc vrăjmaşului.

să nu folosească ghicirea. deseori de natură religioasă. greu pot fi îndepărtate. binecuvântând cc este bun. Puţini dintre cei pe care i-am consiliat h-au avut vreun păcat sexual ascuns. Deşi orice păcat trebuie tratat în acelaşi fel.Vindecarea prin eliberare • Slujirea practică Cum intră demonii Numai EI poale expune lot răul din noi (pentru a-1 înlătura). Cât dc întristat trebuie să fie Domnul când vede cum sfinţii lui Dumnezeu încă se luptă cu demonii care stau nerceunoscuţi. Isus a poruncit Bisericii să scoată demonii. păcat tratat poate prin mărturisire şi pocăinţă („Totul este spălat de sângele Domnului'. fără a fi recunoscuţi sau provocaţi. Păcătui ocultismului „Ocultism" este un termen generic care desemnează practicile. magia. la sfârşitul cărţii se găseşte un sumar al practicilor oculte.. la căderea Ierusalimului din imul 598 Î. în cele din urmă. prin Moise (Dcuteronom 18:9-14). printre care ghicirea. să nu cheme duhurile morţilor şi să nu facă nici un lucru asemănător. fie şi ocazional. ci şi cu demonii din interior de a căror existenţă nu ştiau nimic. Această răzvrătire a condus. uneori fără a-şi da seama măcar că el există. Actualizarea acestor păcate este uneori dureroasă şi cere multă smerenie şi onestitate. Prin închinarea la Satan omenirea se expune la demonizarc şi odată ce puterile oculte încep sâ lucreze în viaţa oamenilor. Multe boli fizice sunt o consecinţă a acţiunii demonilor care au intrat prin păcat în tinereţe şi care. de cele mai multe ori de natură sexuală. o deosebită atenţie. cei ce ajung sâ participe. fiind o descriere exactă a înşelării pe care. Cuvântul „ocult" înseamnă „ascuns". împăratul lui. deseori constaţi că aceşti oameni au comis un păcat sexual în tinereţe. aşa cum ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Nu poţi lupta împotriva unui duşman despre care nu ştii nici măcar că există! Cât trebuie să se bucure Satan când vede creştini care cred că ei nu pot fi demonizaţi. dar niciodată tratai prin curăţire şi eliberare. la cursurile de yoga). Nici o altă Învăţătură nu dă demonilor o mai bună oportunitate de a-i călca pe sfinţi în picioare. Biblia ne previne. deşi sângele Lui a curs pentru ca vinovăţia şi puterea păcatului să fie înfrânte. consultarea medium-ilor şi a ghicitorilor. Satan o desfăşoară în lume astfel încât oamenii să fie determinaţi să i sc închine. persoana va trebui să-şi trăiască tot restul vieţii sub presiune demonică. dc existenţa acestor pericole. Mulţi dintre cei pe care i-am consiliat erau demonizaţi pentru că consultaseră o singură dată un prezicător. 3. Practicile oculte se întind dc la vrăjitorie. Practica ne-a arătat că Satan nu aşteaptă o a doua invitaţie pentru H lua în control viaţa unei persoane care se implică în ocultism. dc nenumărate ori. dar dacă slujirea nu este radicală. Pentru uşurarea referinţelor. am constatat că există unele zone dc acţiune demonică cărora trebuie să le acordăm 100 . în secret. nerecunoscuţi. unii aveau inimile zdrobite de oboseala neîncetatei lupte cu ispitirile. în ultimii ani am slujit multor creştini maturi. cei demonizaţi sunt condamnaţi pc viaţă şi.C. subminează existenţa fizică a victimei. Dacă nu li se va sluji pentru eliberare. Cât de uşuraţi sunt oamenii când îşi dau seama că prin eliberare pot scăpa dc gândurile şi ispitirile cu care s-au luptat ani de zile! După ce îţi istorisesc viaţa lor. mulţi dintre ei cu lucrări creştine temeinice. Dc cele mai multe ori aceşti oameni nu-şi dădeau seama că nu luptau doar cu ispitirile din afară sau cu firea lor căzută. luda. deoarece aceste practici sunt o urâciune în ochii Lui. până la cei care neagă existenţa demonilor dar care au fost înşelaţi şi au căzut într-o cursă demonică care ie controlează viaţa (de exemplu. înainte dc a intra în Ţara Promisă. Domnul avertizează poporul Israel. copiii lor pot suferi până în a treia sau a patra generaţie (Exod 20:5). reintroduce unele practici oculte. în confidenţialitatea camerei de consiliere ci mi-au mărturisit problemele interioare cu care se confruntau. ai cărei practicanţi ştiu bine că acţiunile lor au ca suport puterea demonilor. o ţigancă care le ghicise 101 spun ei!). a căror sursă de putere nu este Dumnezeu. în 2 împăraţi 21:6 vedem că Mânase.

i-ar putea afecta.Slujirea practica Cum intră demonii este un om nehotărât şi nestatornic în toate căile sale " (lacov 1:6-8). ea fiind rădăcina multor probleme din viaţa oamenilor. Unele practici medicale alternative Când oamenii se îmbolnăvesc. ascultaseră „prorociile" unui astrolog. căci „totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face" (Evrei 4:13) şi „El descoperă ce este adânc şi ascuns. tulburat şi aruncat de vânt încoace şi încolo. fac orice pentru a-şi recâştiga sănătatea.. în palmă. După ce toate celelalte încercări au eşuat. Un căci astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul. voinţa trebuie să fie conştient implicată în refuzarea oricărei viitoare implicări în ocultism). participaseră la o sesiune ouija etc.. etc. Din această situape nu există decât o singură ieşire: puterea Numelui lui Isus.. şi nici nu ştiu că unele lucruri pe care le-au crezut nevinovate au fost.. Pocăinpi din toată inima (regretul nu este suficient. Dumnezeu descoperă lucrurile ascunse. nu putea pronunţa cuvântul Kabbala. Iată paşii care trebuie făcuţi pentru a se ajunge la eliberare: a) Dorinpi de a recunoaşte că păcatul este idolatrie. într-un fel sau altul. Dar Duhul Sfânt i-a spus că trebuie să renunţe la păcatele comise de strămoşii ei implicaţi în Kabbala. d) e) Acriunea dc eliberare trebuie să fie radicală şi definitivă. atunci când citea lista. Eliberarea de demonii care au intrat (sau au controlat din afară) datorită activităţii oculte. 4. Jumătăple dc măsură nu sunt suficiente. La sfârşitul acestui volum se găseşte o listă a celor mai comune activităţi oculte. El ştie ce este în întuneric şi cu El locuieşte lumina.Vindecarea prin eliberare. Dacă în inimile noastre mai rămâne îndoiala. este consultarea unui medic. aproape invariabil. de fapt. pe care le-au omis. Am consiliat o femeie care. duhurile intrate în ca pe linie familială datorită acestui păcat au început să se manifeste violent. Recomand insistent tuturor celor care citesc această carte să se roage înainte de a citi această listă şi să-I ceară lui Dumnezeu să le arate orice implicare personală (ştiută sau neştiută) sau orice implicare pe linie generaţionalâ care. mulţi încep sâ se întrebe dacă nu există şi alte soluţii." Vindecarea duhului. Implicarea în ocultism este foarte periculoasă. ceea ce înseamnă în cele din urmă. ei vin să ceară rugăciune. bunici.cine se îndoieşte seamănă cu valul mării. trebuie să ne amintim că ei se află sub ordinele lui Satan şi că au de îndeplinit o sarcină!) Mulţi oameni nu cunosc pericolele implicării în ocultism. demonii vor avea drept de rezidenţă şi oricât am striga la ei. ci numai atunci când li sc porunceşte. b) c) Pocăinţa înlătură toate drepturile lui Satan şi demonii lui vor trebui să plece atunci când li se porunceşte (ei nu vor pleca niciodată de bunăvoie. oculte. După ce toate tratamentele conventionale eşuează. închinare la Satan. nu vor pleca lacov ne spune clar: „. Şi atunci caută practicile medicale alternative. fără ca ei să ştie. Imediat ce a făcut acest lucru. Satan ştie dacă ne-am pocăit cu adevărat sau nu. Mărturisirea completă a oricărei implicări ştiute (în timpul slujirii este posibil ca Domnul să expună unele implicări uitate). este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele " (Daniel 2:22. care sunt de o 102 . Ea nu ştia nici ce înseamnă Kabbala şi nici dacă cineva din familia ci fusese implicat în aşa ceva. mătuşi. ultima soluţie! Dar primul lucru pe care ei îl fac. fie direct implicări în ocultism fie au fost duşi la un ocultist (uneori ca şi copii) de către părinţi..28). Am fost surprins să constat cât de mulţi dintre cei care au venit la noi pentru a fi ajutaţi au fost. a sufletului şi a trupului de rănile produse în urma activităţii demonice în viaţa persoanei. Dumnezeu devine ultima speranţă şi rugăciunea.

Practicanţii unora dintre aceste proceduri pseudomedicale nu cunosc puterile care se află în spatele tratamentelor pe care le oferă. au fost extrem de critici cu cei care erau religioşi dar a căror inimă era departe de Dumnezeu. de regulă. „Iniţiaţii** îşi vând scump „ştiinţa'' celor care. Aceste simptome o pot conduce de repetate ori. ei simţeau acute dureri în punctele în care au fost înţepaţi dc ace. Aceşti demoni sunt foarte greu de identificat iar victimele lor nu admit. să revină. deşi acum nu mai sunt controlate demonic. desigur. se produce un schimb. prin cuvintele adresate fariseilor. Dar cele mai multe sunt fie înşelătorii (în cel mai bun caz). 5. Prin indexarea acestor practici nu am dorit să critic vreo persoană Dar aş greşi dacă n-aş avertiza asupra potenţialelor pericole prezentate de demonii aflaţi în spatele lor. Am separat aceste practici de activităple oculte generale pentru a atrage atenţia asupra pericolelor pe care ele le prezintă şi pentru a-i convinge de contrariu pe cei care cred că dacă au fost implicaţi în medicina alternativă n-au avut de-a face cu ocultismul. subtil. Este evident că unele dintre practicile de vindecare manipulate demonic dau rezultate. nevoie de eliberare. Echipa noastră a slujit şi pentru eliberarea multor oameni care au fost demonizaţi prin acupunctura. realitatea demonizării lor! Atât Isaia. Dar noi am observat că de cele mai multe ori. • Se pare că multe dintre practicile medicale alternative oferă o vindecare ce durează numai atâta vreme cât „pacientul" rămâne un necredincios. Cei care au folosit remediile oculte pentru vindecare par a-şi pierde încrederea în Dumnezeu şi doresc o completă independenţă de El. caută vindecarea. fie depind de puterile demonice. Uneori. Medicina alternativă este o afacere înfloritoare. Pentru a-şi îndeplini scopurile generale. că demonii se pot converti. Scriptura ne spune că vrăjmaşul este un marc înşelător. cât şi Isus. Este posibil ca cei implicaţi în practicile medicale alternative să fie demonizaţi în trup şi să aibă de aceea. Noi am slujit multor oameni care au fost eliberaţi de urmările implicării în aceste practici. După mărturisire şi pocăinţă. Când el devine creştin.Sluji/va practica Cum intră demonii mare diversiune. dar curând după aceea va începe să prezinte cu totul alte simptome. Slujirea trebuie continuată până când persoana este complet vindecată. dc exemplu. Pericolul apare atunci când practicanţii lor se apropie mai mult de ocultism decât de medicină. puncte prin care demonii intraseră. când Duhul Sfânt expunea puterile întunericului. el poate folosi puterile demonice aducând o anumită vindecare. îl chinuie fără încetare. de atunci. Păcatul religiozităţii Un prieten mi-a spus odată: „Demonii creştini sunt cel mai greu de scoşi" Este adevărat! Există oare demoni creştini? Prietenul meu nu vroia să sugereze. ci că există duhuri de religiozitate care afectează comportamentul ercştin. Dar ciudatele simptome care au început să se manifeste imediat după ce a consultat spiritualistul nu vor dispare. Sfătuim ca nimeni sâ nu se asocieze acestor practici.Vindecarea prin eliberare . omul acela are nevoie dc eliberarea de duhul de boală care a intrat în el prin medium-ui pe care l-a consultat şi care. disperaţi. Dacă n-ar avea un anumit grad de eficienţă ele n-ar atrage atenţia şi interesul oamenilor. Unele dintre practicile sale simt sincere şi originale. lumina Duhului Sfânt va expune demonii iar eliberarea şi adevărata vindecare devin posibile. Lista de la sfârşitul carpi menţionează câteva dintre practicile medicale alternative suspecte. spre sala de operaţie . Deseori am văzut cum medicina demonică conduce oamenii într-un deşert spiritual. Am mai constatat şi că persoanele care au adoptat tehnicile medicale alternative ca mod dc viaţă au ajuns foarte superstiţioşi. O persoană care merge la un vindecător spiritualist poate fi complet vindecată de simptomeie unei boli. comportament tipic celor cu un trecut ocult. . O simptomă înlăturată poate fi înlocuita de o şi mai puternică robie spirituală. Deseori sc întâmplă ca imediat după eliberare simptomeie. Aceşti oameni nu mai sunt atraşi de Simplitatea Evangheliei. căutând sâ înşele. în mesajul pc care Domnul în transmite prin el liderilor din zilele sale.

cine vă cere acestea din mâinile voastre. dc vor fi roşii Dacă veţi voi şi veţi asculta. mânca cele mai bune roade ale ţării. nu pol să văd nelegiuirea voastre cele noi şi Ic mai pot suferi. să ocrotiţi mai faceţi apăraţi pe văduvă!" vor fi păcatele veţi „Veniţi acum să ne judecăm. „Spălaţi-vă şi care binele. ca de Cum intra demonii Gomorei! Domnul! vitelor sătul arderile-de-tot berbecilor şi taurilor. era doar ipocrizie şi o asemenea povară pentru Dumnezeu încât Ei nu o mai suporta. deseori el va trimite un duh de religiozitate a cănii sarcină este să simuleze o formă de viaţă creştină care este mai degrabă sufletească decât spirituală Dar Isus a spus femeii de la fântână că Dumnezeu trebuie adorat nu doar în duh. De aceea Isus 1-a lăudat pe vameşul care şi-a mărturisit sincer păcatul. spre deosebire de fariseul care. înghiţiţi de sabie. mulţimea voastre" de căpetenii ah popor al zice Sodomei! la „Ce-Mi „Sunt bine aminte trebuie de hrănite. au tot atâta nevoie de eliberare ca şi cei care se pocăiesc de practicarea îndelungată a ocultismului. dar inima lui nu era legată de Dumnezeu. unită cu sărbătoarea! Sufletul Meu urăşte Când vă întindeţi mâinile. orfanului. Pentru a realiza acest lucru. voastre.şi vă veţi veţi fi căci gura Domnului a vorbit. se vor fiice ca lâna. Persoanele religioase. indiferent cât ne-am strădui. deşi puternic demonizaţi şi care se luptă cu problemele ce decurg din demoni zare. Poate că el respecta toate ritualurile şi toate actele de cult. care o controlează prin asimilarea obiceiurilor comportamentale creştine! Nu vreau să spun că aceşti oameni demonizaţi religios nu pot fi creştini născuţi din nou. deşi îi mulţumea lui Dumnezeu că nu era ca şi celălalt. le-aţi făcut/ căutaţi îmi ascund ochii dc la voi. Dumnezeu este o fiinţă spirituală şi dacă încercăm să ne relaţionăm cu El doar prin firea. curţile? Nu mai Când veniţi să vă aduceţi tămâie! daruri Nu înfăţişaţi înaintea Mea. ci şi în adevăr. Mulţi dintre ei sunt cu adevărat născuţi din nou. Mi-au ajuns o povară. şi oricât de dinaintea râul! pe cel ochilor Mei învăţaii-vă faceţi asuprit. Isaia a sintetizat foarte clar acest adevăr. trupul sau sufletul nostru. Dar la fel de mulţi cred că sunt născuţi din nou pentru că folosesc un anumit limbaj creştin şi fac anumite lucruri „creştineşti". Aceste • cuvinte spuse femeii de la fântâna din Samaria exprimă esenţa relaţiei pc care Dumnezeu o doreşte cu copiii Săi. controlate de duhuri de religiozitate ce le împing la tot felul de practici religioase. Acest mesaj este valabil şi azi. răzvrăti. această formă de exprimare religioasă nu va satisface standardele lui Dumnezeu. nefolositoare. " (Inia 1:10-20). Satan este o fiinţă foarte religioasă. era mult mai râu! (Luca 18:9-14). Dumnezeu aşteaptă răbdător ca noi să ne întoarcem spre El în duh şi-n adevăr. în ipocrizia lui. fără a avea o relaţie personală cu Isus.Slujirea practica „Ascultaţi cuvântul Domnului. EI a fost alungat din cer (dc către Mihail şi îngerii lui) pentru că a căutat să fure închinarea care Se cuvenea numai lui Dumnezeu. relele pe să faceţi dreptate n-ascult: mâinile vă sunt pline de sânge!" curăţiţi-vă! Luaţi încetaţi dreptatea. căci M-am dezgustat de lunile nu vreau sabate şi adunări de sărbătoare. Fără ipocrizie. le controlează. Ceea cc îi cerca Domnul lui Isaia să spună era că religiozitatea fără armonie interioara cu Dumnezeu. 106 Diavolul face tot ce poate pentru a ocupa această dimensiune spirituală. 107 . Satan. la Mie legea Dumnezeului jertfelor ale nostru. " zice Domnul. Ceea cc-I spunem lui Dumnezeu trebuie să fie o expresie a adevăratelor noastre dorinţe şi nu ceea cc credem că i-ar face Lui plăcere să audă.Vindecarea prin eliberare . Domnul promitea binecuvântare celor care erau gata să-L asculte. se vor face albe ca zăpada. mult v-afi ruga. voastre cum e cârmâzul. Cu toate acestea. Nu este prea mare diferenţă între efectele produse de duhurile oculte care controlează spiritualitatea omului şi cele religioase. Am văzut însă şi oameni care. picioare grăsimea nu-Mi place sângele să-Mi mâncare luni noi. sărbătorile călcaţi în mieilor şl ţapilor. "De ca purpura. au inimile curate ţâţă dc Dumnezeu. astfel încât noi sâ nu ne putem relaţiona în duh cu Dumnezeu ci cu puterile întunericului pe care el. dar dacă nu veţi voi .

tradiţia bisericii. noi nu mai ţinem seama de aceste precauţii. ci să aleagă unii cu „. să-i devieze pe oameni de la închinarea la Dumnezeu către o închinare ia un substitut al Lui. lată câteva exemple: corul. suntem în pericolul de a da viaţa spirituală a comunităţii pe mâna lui Satan! Acesta este motivul pentru care atât de multe biserici sunt muribunde şi se târăsc la un nivel spiritual atât dc scăzut încât cea mai bună speranţă pare a fi mediocritatea. să fie aleşi în poziţii de decizie în biserici. evanghelici. Aceasta înseamnă că demonii sunt foarte bucuroşi dacă persoana cântă. plini de Duh Sfânt şi de înţelepciune. Apoi. atunci el are o strategică coloană a cincea care va bloca orice adevărată revărsare a Duhului Sfânt. de exemplu. dar care în realitate nu sunt corecţi. spre nenorocirea noastră.Slujirea practică Cum intră demonii De aceea au trebuie sa ne surprindă că duhurile dc religiozitate sunt printre cele mai eficiente din întreaga oştire a lui Satan. amvonul. Deşi acele slujbe nu erau de maximă importanţă spirituală biserica a hotărât sâ nu-i ia la întâmplare pe cei şapte. înşelarea este deplină a) Practicile religioase Orice practică religioasă care devine mai important. conservatori. Dacă acest dar nu funcţionează în biserici. dc stânga. cântece care se referă la Domnia lui Isus. Liderii manipulaţi demonic vor obstrucţiona numirea în poziţii de conducere a oricărei persoane ce ar putea contribui la trezirea acelei biserici locale. Demonii pot fi liberali. reuniunea de la mijlocul săptămânii şi chiar Biblia! Biblioatria nu este decât o subtilă formă de idolatrie. în slujirea celor demonizaţi prin implicarea în vreuna din practicile oculte grave. Practica religioasă poate deveni un idol iar persoana. cărţile de cântări. "fără ca persoana să-L cunoască cu adevărat pe Isus. Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt. în poziţii cheie. Vom fi vulnerabili şi vom alege în biserici. mormintele din cimitir. orga. pastorul precedent. obiceiurile. întemeietorii bisericii. nu avem nici o 108 şansă să deosebim realul dc ireal. cărţile de rugăciune. " (Fapte 6:3).o mărturie bună.Vindecarea prin eliberare . deoarece atunci când un demon a luat numele lui Isus. în reiigii false (sau chiar a descendenţilor celor ce au fost implicaţi în astfel dc practici) deseori poji întâlni demoni care au funcţia specifică de a-L imita pc Dumnezeu Tatăl. b) Denominaţionalismul Atunci când denominaţia devine mai importantă decât relaţia pe care fiecare membru al ei trebuie să o aibe cu Domnul. Azi.. grupul muzical. decât Dumnezeu Însuşi şi relaţia cu El. Una dintre cele mai eficiente modalităţi prin care Satan îşi foloseşte duhurile de religiozitate este manipularea alegerii liderilor-cheie în biserici. victimă a idolatriei. calmul demonilor lor) şi care odată ajunşi în poziţiile pe care şi Ic doresc vor face ca bisericile să dea înapoi.. vitraliile. tradiţii sau practici religioase. Au fost oameni pe care a trebuit să-i eliberăm de duhurile de religiozitate asociate unui larg spectru dc obiecte. charismatici. charismatici catolici. şi o mulţime dc alte combinării! Numai când începi să explorezi această problematică îţi dai seama cât de necesar este darul deosebirii duhurilor în Trupul lui Cristos. religiosul inspirat demonic de adevărul spiritual. oameni care impresionează prin personalitatea lor (lucru foarte periculos) sau prin calmul lor (în realitate. Un pasaj revelator este alegerea lui Ştefan şi a celor şase bărbaţi ca slujitori în biserica primară.. Dacă Satan poate face ca oameni aparent corecţi. denominaţionalismul a învins! Membrii acelei biserici locale sunt în pericolul de a fi ocupaţi de un duh dc religiozitate a cărui sarcină 109 . este o potenţială sursă de înşelare demonică. în viaţa Bisericii există multe lucruri care pot deveni obiecte de idolatrie. necharismatici.. sacramentele. subtil. în oricare dintre poziţiile de conducere din biserica noastră.!. Dacă vom alege oameni care nu sunt umpluţi cu Duhul Sfânt. de dreapta. există o mulpme de afilieri demonice confesionale. predica. stranele. Este de maximă importanţă să avem oameni umpluţi cu Duhul Sfânt în poziţiile cheie din biserici. care prin ele reuşeşte. charismatici evanghelici.

mult bine. care nu trebuie ignorate. în Anglia. şi incâ fac. această definiţie este demnă de luat în seamă dacă ţinem cont că ea este confirmată de creştini implicau în slujirea de eliberare în toate zonele geografice ale lumii. suflet sau duh. Trebuie să fim foarte atenţi la acest fel de înşelare deoarece Satan caută să producă confuzie în Trupul lui Cristos. Iahbulon. linia de demarcaţie dintre credinţele eretice şi religiile false este insesizabilă. El a fost botezat cu Duhul Sfânt câţiva ani mai târziu. darurile Duhului Sfânt. pe Aldcrsgate Street. seminţele dcnominaţionalismului au devenit treptat o întăntură din care ei n-au mai putut niciodată ieşi. practic. Există însă şi alte credinţe false. Se pare că a fost o lovitură dc maestru prin care vrăjmaşul a doborât această nouă grupare cc-şi are rădăcina denumirii mai degrabă în religiozitate decât in ungerea Duhului Sfânt.Slujirea practic/i . HO c) Credinţele eretice Deseori. biserica Angliei n-a fost de acord cu înflăcărarea. Este vorba de experienţa câştigată în slujirea multor persoane şi de sintetizarea informaţiilor primite din diferite surse şi slujiri. catolice. fiind foarte religios dar ne-născut cu adevărat din Duhul lui Dumnezeu. ci şi de cei ai multor alor denominapi. cu dragostea lui pentru Isus sau cu disciplina celor cc-1 înconjurau. voi defini credinţele creştine eretice ca fiind acele aspecte ale credinţei care. unele foarte importante. Cum intra demonii este perpetuarea caracterului denominaţiei şi care se va opune ca membrii ci să trăiască o viaţă ce reflectă caracterul lui Isus. în primul volum ne-am axat pe demonstrarea adevărului că şi creştinii pot avea demoni şi că slujirea de eliberare le este destinată. Inclusiv ale unor biserici înnoite! Mulţi dintre cei eliberaţi de duhurile de religiozitate acuză. botezului şi universalismului. în paginile cc urmează vom analiza în detaliu credinţele privind Scriptura. baptiste. după cc a eşuat ca misionar în coloniile din America. nu-i poţi para atacurile. Este interesant dc observat că această denumire ironică provine din perioada în care el nu era încă botezat cu Duhul Slănt. fără nici o speranţă de a fi vindecaţi prin eliberare. Dacă o anumită credinţă s-a dechis pentru demonizarc (a devenit un punct de intrare a demonilor). acea credinţă nu va mai permite revărsarea şi ungerea Duhului Sfânt iar originea şi natura crezurilor membrilor ei trebuie serios analizate. Pentru scopurile acestei cărţi. am eliberat oameni dc duhuri anglicane. Atunci discipolii săi au instituit o structură denominaţională care s-a auto-intilulat metodism. Faptul că am dat acest exemplu al bisericii metodiste nu înseamnă că celelalte denominaţii sunt scoase din cauză Am slujit nu doar pentru eliberarea de demonii de metodism. numită astfel după ironica caracterizare făcută practicii şi credinţei din anii petrecuţi de John Ia Oxford. de aceea. Deşi metodiştii înflăcăraţi au făcut. Deşi experimentală. dar curând după moartea lui John Wesley noua denominaţie n-a mai continuat practicile începutului. nu acceptă ceea ce spune Scriptura despre religiile false.Vindecarea prin eliberare . la fel şi martorii lui lehovaşi mormonii. Mulţi dintre metodiştii timpurii au fost cu adevărat umpluţi cii Duhul Sfânt. Dacă nu cunoşti tacticile duşmanului. include numele lui Baal şi cel al zeiţei egiptene a fertilităţii). Am constatat că aceste duhuri pot fi şi cauza unor boli mentale sau fizice. ale bisericilor frăţiei şi congregaţiei. Satan foloseşte orice mijloc pentru a ataca în trup. Subliniez din nou că experienţele menţionate aici nu sunt ale vreunei persoane ce a lucrat într-un vacuum spiritual şi care s-ar fi putut. înşela. Masoneria liberă este o religie falsă (masonii liberi se închină unui dumnezeu al cărui nume. dau drept de intrare unor duhuri demonice de religiozitate de care oamenii trebuie ulterior eliberaţi. în timp ce demonii se manifestă şi pleacă acute dureri de cap. Deşi el n-a dorit niciodată sâ părăsească biserica Angliei. deşi acceptă majoritatea crezurilor creştine. Credinţa că un creştin nu poate fi demonizat este o înşelare inspirata demonic pentru a ţine oamenii în robia vrăjmaşului. după cum am constatat în slujire. . ale tuturor denominaţiileor. la o reuniune a fraţilor moraviem ce s-a ţinut la Londra. Dar este mult mai greu să clasifici organizaţiile creştine care. Exemplul clasic este metodismul timpuriu John Wesley a murit ca preot anglican.

pentru creştini. ii 113 . Acceptarea ca adevăr a unui punct de vedere neseriptural duce la demonizareacu un duh de înşelare ce intră în minte şi care îşi va continua acţiunea. Puterile demonice sunt îngrozite la gândul celei de-a doua veniri a lui Isus deoarece ştiu că ca prevesteşte începutul chinului lor veşnic. fie liberale (care nu recunosc natura râului şi a existenţei lui Satan şi a demonilor lui).focul cel veşnic. Împărăţia lui Satan este o împărăţie a fricii. exista multe alte credinţe care merită atenţie. puncte de intrare a demonilor în aderenţii la aceste credinţe. credinţele privind cea de-a doua venire.. care contravin învăţăturii dale dc Scriptură sunt. atitudinea de necredinţă deplină în Scriptură este asociată crezurilor creştine care sunt fie religioase (nu pun nici un accent pc nevoia unei relaţii personale cu Dumnezeu. Trebuie să fim foarte atenţi ca nu cumva credinţele şi practicile noastre să devină mai importante decât relaţia cu Isus sau cu autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. prin Cristos). etc. Am văzut dc nenumărate ori că demonii cunosc foarte bine Scriptura şi sunt foarte versaţi în a o falsifica. Am văzut cum armate de demoni au fost alungate de oameni fără nici o pregătire teologică dar care au crezut pc deplin Cuvântul lui Dumnezeu. care au denaturat în aşa măsură cuvântul lui Dumnezeu încât i-au convins pe satanişti că biblia satanică este singura sursă de adevăr şi creştinii au modificat-o pentru a-şi atinge propriile scopuri. în veacul acesta. pregătit Diavolului şi îngerilor lui" (Matei 25:41).. d) Atitudinile greşite faţă dc Scriptură Satan şi demonii lui urăsc Scriptura deoarece ştiu că ea este inspirată divin şi este cuvântul autorităţii lui Dumnezeu. sacramentele.Slujirea practică Cum intră demonii Desigur. El ştie că acest cuvânt este adevărul şi că fiecare credincios este conştient de acest lucru. Reciproc. Frica de Satan face. Am întâlnit un demon care a încercat chiar să nc convingă că. am văzut oameni cu o vastă pregătire teologică care au fost neputincioşi în faţa vrăjmaşului! Nu te pop implica în slujirea de vindecare şi eliberare dacă nu ai o atitudine corectă faţă de cuvântul lui Dumnezeu. De aceea Satan va încerca uneori să folosească Scriptura (în aşa fel denaturată încât să-şi atingă scopurile) pentru a-i ispiti pe oameni. dar odată ce am înţeles principiile care stau la baza celor prezentate. de obicei. creştinii vor fi cei care vor sta în faţa lui Satan şi nu Satan cel care va sta în faţa lui Isus! Argumentele (minciunile) demonilor pot înşela oamenii. la fel cum L-a ispitit pe Isus în pustiu. frica de pedeapsă este factorul care menţine puterile demonice într-o ierarhie controlată de Satan. dar demonii înşişi cunosc realitatea cuvântului lui Dumnezeu. despre care Pavcl spune că este sabia Duhului (Efescni 6:17). De exemplu.\-îndccaivai>rjri eliberare . generalizarea nu va fi prea greu de tăcut. ordinarea. Ar trebui ca top cei care se îndoiesc de adevărul cuvântului iui Dumnezeu să vadă groaza întipărită pc feţele celor demonizaţi atunci când demonilor expuşi li se citeşte Apocalipsa 20 şi 21 sau cuvintele lui Isus despre „. întotdeauna. chiar mai periculoase decât ispitirile evidente. cerul şi iadul. Singura salvare este credinţa în Isus. scris dc Duhul Sfânt prin oameni. Necredinţa în adevărul. in această dispensaţic. Cel mai elocvent exemplu sunt demonii dc satanism. ca puterile demonice sâ lucreze pentru el. Singura atitudine faţă de Scriptură care face ca frica dc Dumnezeu să intre în demoni este cea a unei depline credinţe în inspiraţia Biblici prin Duhul Sfânt. Aceste ispitiri îmbrăcate în haine scripturale sunt. Nu este nici o îndoială câ demonii (fiinţe spirituale care cunosc cuvântul lui Dumnezeu şi adevărul despre Isus) ştiu că fiecare cuvânt din Scriptură este adevărat şi că cei care se încred în adevărul acestui cuvânt sunt o reală ameninţare pentru ei! Este interesant de observat că. îndepărtând şi mai mult victima de adevăr şi adâncind-o şi mai mult în înşelare. căutând să ducă cu ele cât mai multe fiinţe omeneşti în pedeapsa veşnică. într-o zi. autoritatea sau provenienpx Scripturii este un important punct de intrare a demonilor. îngerii căzuţi care au fost alungaţi din cer odată cu Satan au un singur destin: iazul de foc desens în Apocalips». creaţia.

Vindecarea prin eliberare - Slujirea prac(ia)

Cum intra demonii

e) Negarea darurilor Duhului Sfânt Chiar şi printre creştinii care cred în completa inspiraţie a Scripturii se află unii care neagă actualitatea darurilor Duhului Sfânt. Ei spun, de exemplu, că Dumnezeu a îngăduit ca darurile Duhului Sfânt sâ dispară odată cu prima generaţie de creştini, care le-au folosit pentru a demonstra adevărul cu privire la Isus. De atunci, creştinii n-au nevoie decât de credinţă (nu de vedere) pentru a şti că astfel de lucruri s-au întâmplat odată A căuta, astăzi, darurile Duhului Sfânt, este lipsă de credinţă! Aceste poziţii teologice au dat naştere la o ciudată simbioză între tradiţionalismul evanghelic conservator şi liberalism - două curente creştine cc au puţine lucruri în comun. Foţi ti tentat să spui că dacă aceste două curente atât de divergente au ajuns la un punct de vedere comun, implicat este fie Dumnezeu, fie Diavolul! Această perspectivă fiind, de fapt, o negare a unei părţi a cuvântului lui Dumnezeu (inspirat de Duhul Sfânt) nu este prea greu să recunoşti autorul înşelării. Una dintre diferenţele majore între perspectiva evanghelicilor conservatori şi cea a liberalilor este că primii afirmă, uneori, că cei care folosesec danirile Duhului Sfânt (şi în special vorbirea în limbi) sunt fie demonizaţi, fie operează ocult. Liberalii, care nu cred în existenţa demonilor, nu aduc asemenea acuzaţii ci afirmă că este vorba doar de o amăgire.
în cartea sa „ Posesia demonica şi creştinii" , C. Frcd Dickason

face o excelentă analiză a acestui subiect (deşi dintr-o perspectivă conservatoare) dar, din nefericire, concluzionează astfel: „Darurile
spirituale şi vorbirea in pentru a arăta evreilor limbi au fost dale că Isus a bisericii primare numai lui Moise şi că luat locul

Evanghelia era adevărată" (pag. 189). Kurt Koch, în tratarea temei vindecării şi eliberării, face o greşeală asemănătoare. Pentru susţinerea punctului său dc vedere, Dickason afirmă că el a eliberat oameni de demonii de vorbire în limbi care au intrat în ei prin punerea mâinilor. Pc când slujea unei femei, spune el, demonul
a spus că intrase în ea pentru „ a-i da ce dorise şi pentru a o înşela ".

Eu cred că fraza în sine explică clar cc s-a întâmplat. Femeia aceea 114

căutase darul spiritual şi nu pe Cel care dă darurile! Această relatare arată încă odată cât de important este să-L ciutăm, înainte de toate, pe Cristos; altfel, pericolul înşelării este imens. în cazuri ca acesta, Satan întotdeauna va înşela imitând demonic adevărul. Existenţa unei astfel de înşelări nu po«te anula autenticitatea vorbirii în limbi; reciproca este şi ea adevărată. Satan încearcă să imite ceca ce este adevărat, altfel înşelarcaan-ar mai fi o ispitire, deoarece şi-ar pierde orice semnificaţie! Şi eu am eliberat oameni de vorbirea demonică în limbi, dar asta nu înseamnă că orice vorbire în limbi este demonică. într-un grup de oameni care vorbesc saiii cântă în duh, nu este prea greu să-ţi dai seama care limbi nu vin de la Dumnezeu. Deseori ele sunt grosolane sau stridente spiritual şi ai o mărturie interioară despre natura lor. Dumnezeu nela dat darul deosebirii lucrurilor care vin de la El de cele care nu vin (1 Corinteni 12:10). Acest dar n-ar mai fi fost necesar dacă rv-ar fi nevoie să facem diferenţa între fals şi adevărat. A declara că orice fel de vorbire în limbt este falsă înseamnă a nega realitatea unui preţios dar pe care Dumnezeu 1-a dat pentru a-Şi binecuvânta copiii. Deşi această perspectivă teologică este comodă şi pare lipsită de riscuri, ca nu are nuci un suport scriptura! sau experimental în istoria Bisericii. Argumente similare s-ar putea aduce şi în privinţa folosirii celorlalte daruri ale Duhului enumerate dc Plivel în.l Corinteni 12, Efeseni 4 sau Romani 12. Dar, de flecara dată, concluzia este aceeaşi. Neacceptarea dorinţei lui Dumnezeu de a-Şi binecuvânta copiii prin folosirea acestor daruri în slujire i şi în lupta spirituală, este un punct de intrare demonică care ţine bisericile locale în robia unei rutine religioase diametral opusă dinam cei libertăţi a vieţii în Duhul Sfânt. Dc aceea poţi vedea atâtea biserici care se zbat să scape din strânsoarea unor lanţuri ferecate cu acen enorm lacăt numit necredinţă De multe ori liderii, manipulaţi dc fncâ, închid ochii pentru a nu vedea nici lanţurile şi nici lacStul pe care l-ar putea deschide cu cheia credinţei, eliberând congaigaţia! 115

lindccarea_prin c/ibarare - Slujireapractică

Cui/i intră denumit

f) Universalismul Universalişiii cred că, în cele din urmă, toţi oamenii vor fi mântuiţi, indiferent dc ceea ce cred. Ei spun că Dumnezeu este un Dumnezeu iubitor şi El nu vrea ca vreunul din copiii Săi să sufere pedeapsa veşnică descrisă în Scriptură, in loc să accepte că Isus este Adevărul, ei fi inventează lui Dumnezeu un caracter pe care vor să-1 armonizeze cu propria lor gândire, atribuindu-I o toleranţă ce vine în contradicţie cu adevărul Scripturii. Dumnezeu este, într-adevăr, un Dumnezeu al dragostei. Dar El este şi un Dumnezeu drept şi slânt, al judecăţii şi al milei. Scriptura ne spune că voia Tatălui este ca nimeni să nu piară. Univcrsaliştii scot citatele biblice din context şi pun la îndoială adevărul învăţăturilor majorităţii cărţilor Scripturii care revelează atât inima Tatălui pentru omenire cât şi planul dc mântuire care a fost împlinit prin venirea lui Isus, astfel încât toţi cei care cred în El să nu piară ci sâ aibă viaţa veşnică, în spatele universalismului se află un duh conducător care se opune lucrării Duhului Sfânt şi învăţăturilor cuvântului lui Dumnezeu. Este un duh care paralizează înţelegerea adevărului despre Isus şi face presiuni asupra emoţiilor pentru a convinge că Dumnezeu nu poate fi un Dumnezeu al judecăţii. Demonii ştiu bine că-i aşteaptă judecata, iar învierea lui Isus nu a făcut decât sâ le confirme că ceea ce El a spus cu privire la judecată, se va împlini, Nu demult, un demon furios că era scos afară, ne-a strigat: „Dacă
toţi creştinii ar crede Riblict ca voi fi ca mine, noi n-am mai putea face nimic!".

pocâiască în numele predecesorilor săi şi să preia autoritate asupra puterilor demonice cărora li s-a dat drept de control asupra bisericii. Dacă nu va proceda astfel, omul acela se va lupta la nesfârşit cu nişte puteri demonice nevăzute care se vor agăţa de drepturile pe care le au asupra bisericii datorită păcatului liderilor anteriori. g) Religiile faise Am acordat un spaţiu atât de amplu explicării unora dintre căile prin care demonii pot opera în biserici pentru că această problematică este, în general, mult mai puţin înţeleasă decât acţiunea deschisă pe care puterile demonice o exercită din spatele religiilor care sunt evident eretice prin atitudinea lor faţă de persoana lui Isus (martorii lui Ichova, mormonii, etc), sau care sunt necreştine sau anti-creştine prin sistemul lor de credinţe (budismul, shikismul, islamismul, hinduismul, etc). Toate sunt înşelări. Multe dintre ele vechi de sute, uneori mii de ani. Ele au fost puse la punct de Satan ca mijloace prin care să-şi atragă, cu ajutorul demonilor de înşelare religioasa, închinarea. Formele de expresie religioasă par a fi la tel de numeroase ca şi rasele sau sistemele de cultură. Fiecare pretinde că este cea adevărată, ceea ce nu poate fi decât fals, deoarece adevărul proclamat de membrii unui grup intră în conflict cu cel susţinut de membrii altuia, sustinători la fel de fervenţi ai unui alt dumnezeu. Cei. care, din aceste religii false, se întorc la Cristos, trebuie nu doar să-şi proclame credinţa în Isus ci şi sâ renunţe la acele credinţe false şi la puterile aflate în spatele lor. Bisericile din culturile estice cunosc bine aceste lucruri şi multe dintre ele (cele din Extremul Orient, de exemplu) fac o practică normală din eliberarea noilor convertiţi. Bisericile din vest ar trebui să-şi dea seama că noii convertiţi vin şi ei dintr-o lume păgână sau fals religioasă, aşa cum se întâmplă pretutindeni. Singura diferenţă constă în natura puterilor demonice care au controlat vieţile oamenilor înainte de convertire; poate că ele nu aparţin unei binecunoscute religii false ci, de exemplu, ateismului, materialismului, agnosticismului, etc. Dacă vrem ca 117

Universalismul este o erezie şi o înşelare. Toţi cei care au crescut în biserici în care s-a predicat o evanghelie universalista trebuie să se pocăiască şi să se depărteze de asemenea credinţe, să-şi pună toată încrederea în Acel Isus care este prezentat în Biblie, să-I ceară iertare lui Dumnezeu şi să primească viaţa veşnică. Ei au nevoie de eliberarea de demonii care le-au întunecat nuntea pentru a nu vedea adevărul. Dacă un lider al unei biserici află că liderii dinaintea lui au fost universal işti (sau au acceptat o altă erezie), cl trebuie să se Uri

Cum intri) ttcinonii

bisericile sâ aibă mult mai puţine probleme, încetând sâ mai lupte, deseori fără a-şi da seama, cu puterile demonice rezidente cc zac ascunse în membrii lor, atunci trebuie ca noii convertiţi să fie eliberap imediat după convertire! La sfârşitul cârpi sc găseşte o listă a sistemelor de credinţă necreştine, precum şi detalii despre cele mai comune credinţe greşite care pot fi întâlnite în biserici. Cei care au fost implicaţi activ în practicarea vreuneia dintre aceste religii sunt, foarte probabil, depozitarii unui adevărat arsenal demonic. Ei vor trebui eliberaţi, probabil, de foarte multo demoni, trebuind să se pocăiascâ sistematic pentru a demola fiecare întaritură demonică. 6. Legăturile sufleteşti neduronezeieşti Acest paragraf trebuie înţeles împreună cu cel următor (sexul şi sexualitatea). Relaţiile sexuale care ies din planurile şi scopurile lui Dumnezeu aduc întotdeauna în viapi persoanei o legătură sufleteasca nedumnezeiască şi o fac vulnerabilă la demonic. O legătură sufletească este o relape în care suntem fie corect legaţi unii de alţii, fie înrobiţi. Folosesc cuvântul „legat" pentru a desemna o relaţie corectă sănătoasă iar cuvântul „robie" pentru a indica o relape nesănătoasă, care poartă cu ea atât anihilarea voinţei libere a victimei cât şi răzvrătirea împotriva relaţiilor pe care Dumnezeu le doreşte stabilite între fiinţele umane. în descrierea relaţiei dintre David şi Ionatan, Vechiul Testament ne spune că sufletele lor erau alipite în dragoste (1 Samuel 18:1). Era o relape sănătoasă dumnezeiască care, evident, i-a binecuvântat pe amândoi. Dimpotrivă între Saul şi David a existat o relape nedumnezeiască m care Saul a încercat să-1 domine, controleze şi în cele din urmă să-1 ucidă pe David. Aceste două extreme ale relapilor tipizează diferenţele dintre legătură şi robie, dintre legăturile sufleteşti dumnezeieşti şi cele nedumnezeieşti. Există însă multe legături sufleteşti ce sunt, în esenţă, dumnezeieşti, dar care pot avea în ele şi o dimensiuinc

nedumnezeiască. De exemplu, un tată arc o relaţie dumnezeiască cu fiica lui, dar dacă acel tată alege sâ-şi abuzeze sexual fiica, cl va introduce în relaţia cu ca o altă legătură sufletească - cea a unei robii diametral opuse relaţiei sănătoase. în general, legăturile sufleteşti dumnezeieşti conduc la relaţii sănătoase şi binecuvântare, pc când legăturile sufleteşti nedumnezeieşti conduc la boală şi. deseori, la demonizare. a) în viaţa de familie Nu ne putem alege părinţii sau familia în care ne naştem. Independent de voinpj noastră, primii oameni de Care suntem legaţi sufleteşte, datorită concepţiei şi naşterii, sunt membrii familiei noastre. Dacă între părinp există o relaţie dumnezeiască aceeaşi relaţie stabilindu-se şi între ei şi copiii lor pc care nu-i vor domina sau manipula, atunci aceşti copii vor creşte la adăpostul unor legături sufleteşti sigure şi eliberatoare. Ei vor învăpi de la părinţi cum să dezvolte relaţii sănătoase cu alţi copii şi pe măsură ce vor creşte, relaţiile cu părinţii lor sc vor maturiza şi schimba în aşa fel încât aceştia vor putea să-i elibereze de sub tutelă permipuidu-le să devină adulp cu drepturi depline. Legăturile sufleteşti stabilite cu părinţii Ie vor permite rclaţionarca cu Dumnezeu fără a suporta vreo presiune, liberi sâ-şi aleagă un partener de viaţă cu care să poată stabili, la rândul lor, o legătură sufletească dumnezeiască fără a fi ncvoip să suporte controlul claustrofobic al părinplor. Acest gen de control poate conduce atât la alegerea greşită a partenerului de viaţă cât şi la o eventuală distrugere a căsniciei. Glumele despre soacre au adânci rădăcini în realităţile vieţii! Legăturile sufleteşti nedumnezeieşti stabilite în perioada copilăriei pot conduce la nenumărate probleme De exemplu, copiii născuţi într-o familie în care părinpi sunt egoişti, materialist! şi îşi trăiesc viaţa în păcat, nu vor fi pregătiţi să sc rclaţioncze corect cu oamenii. Ei nu sc vor rclaţiona corect cu colegii de şcoală, 119

violenţă. Una dintre extreme este retragerea într-o totală pasivitate exterioară (deşi interiorul este de obicei un cazan clocotind de durere. Când comportamentul păcătos al unei generaţii sc reflectă în durerea şi presiunile experimentate dc următoarea generaţie. copiii (şi adulţii!) nu vor învăţa cum să-şi folosească voinţa liberă pentru a evita în viitor problemele! Scriptura spune că răzvrătirea este „ca şi păcatul ghicitori»!" (lSamuel 15:23). Dorinţa Lui este ca prin credinţa în Isus Cristos noi să alegem reluarea unei relaţii cu El care a fost distrusă datorită păcanilui. Există nişte căi tipice pe care un copil Ic urmează atunci când vrea să se elibereze din lanţurile acestei robii. pe măsură ce copilul se pregăteşte pentru adolescenţă. vindecare şi eliberare a lui Isus. Noi suntem creaţi după chipul lui Dumnezeu (Geneza 1:26) şi asta înseamnă. de robie spirituală. Ncrcspcctarca acestor lucruri este contrară intenţiilor lui Dumnezeu şi este răzvrătire împotriva planurilor şi scopurilor Sale cu omenirea Dar atenţie! Disciplinarea dumnezeiască a celor faţă de care avem responsabilitări şi care sunt în grija noastră nu este dominare sau control! Fără disciplinare. Reacţia firească a unui copil ţinut de părinţii Iui în robia unei legături sufleteşti. multe dintre ele avându-şi rădăcina în respingere. Controlul exercitat de aceştia trebuie să devină tot mai relaxat. interiorizare sau prin ambele. cealaltă extremă este răzvrătirea din anii adolescenţei. avem de-a face cu ceea ce se numeşte transfer de rădăcină a amărăciunii. Dumnezeu nu vrea să aibă relaţii cu nişte oameni forţaţi să se relaţionezc cu El. b) Abuzarea de voinţa liberă Orice relaţie abuzivă conduce la stabilirea unor legături sufleteşti nedumnezeieşti. Relaţiile nedumnezeieşti dintre părinţi conduc inevitabil la legături sufleteşti nedumnezeieşti. sub autoritatea părinţilor. evidenţa fiind inimile zdrobite ale atâtor părinţi ai adolescentilor. suflet şi trup. că noi trebuie să avem faţă de ceilalţi oameni aceeaşi atitudine pe care Dumnezeu o are faţă de noi. Faptul că omul şi-a folosit voinţa liberă pentru a păcătui. Cheia înţelegerii dacă o legătură sufletească este sau nu dumnezeiască este înţelegerea scripturalâ a ceea cc înseamnă a beneficia de voinţa liberă pe care nc-a dat-o Dumnezeu. acel copil suferă de respingere. asemenea unui vulcan). Este un ciclu din care nu se poate ieşi decât prin puterea de mântuire.Vindecarea prin eliberare . printre altele. El ne-a dat libertatea de a alege cu cine să ne relaţionăm şi cum să ne petrecem vieţile. etc. Mulţi profesori spun că au văzut aceste carenţe manifcsiându-se pe terenurile de sport ale şcolilor! Băieţii care lovesc fetele au învăţat acest lucru de la taţii (sau poate bunicii) care îşi domină soţiile. dominarea şi controlul celorlalţi 120 . Intcn(ia lui Dumnezeu este ca voinţa liberă să se exercite în cadrul familial. Robia conduce la răzvrătire. este evadarea în adâncul lui. indiferent dacă abuzul este săvârşit de părinţii care doar îşi resping copii (din varii motive) sau dacă îi abuzează sexual. De aceea. între ci şi copii. întorcând spatele Creatorului său.Slujirea practică Cum intră demonii comportamentul lor reflectând carenţele dc comportament ale părinţilor. demonicul va avea acces şi va controla comportamentul persoanelor implicate. -Trebuie să respectăm voinţa liberă a celorlalp şi să nu-i dominăm sau controlăm împotriva voinţei lor. crimă. Există un mare număr dc puncte de intrare demonică create prin legăturile sufleteşti nedumnezeieşti din familie. Odată ce reacţia la legăturile sufleteşti nedumnezeieşti parentale s-a produs prin răzvrătire. In aceste dureri demonicul poate avea un larg câmp de acţiune. care se poate manifesta prin droguri. nu L-a determinat pe Dumnezeu să se depărteze dc creaţia Sa. un cadru de viaţă mai sigur fiindu-i pregătit prin relaţia directă cu Dumnezeu atunci când el îşi pune credinţa în Isus şi este întărit în duh. gata să eiupă neaşteptat. Plaja de obiceiuri comportamentale este practic nelimitată. promiscuitate. sau să-i ia libertatea dc alegere. Voinţa liberă este poate cel mai preţios dar pe care Dumnezeu L-a dat omenirii.

sc exteriorizează. Dar de cele mai multe ori am constatat că spontan sau nu. în slujirea persoanelor cu probleme complexe şi cu un trecut complicat am constatat cât de eficiente sunt pocăinpa şi iertarea asociate relaţiilor afectate. o activitate spirituală şi atunci când oamenii intră într-o relaţie sexuală păcătoasă nu trebuie să fie surprinşi că demonii vor profita de punctele dc intrare oferite dc păcat. să se ridice în picioare. puterile demonice care se află în spatele lor se manifestă. Prin aceasta nu vreau să spun că vindecarea interioară nu este necesară şi importantă. extraordinară. efectele pot fi la fel de devastatoare ca şi în cazul aepunii directe a vrăjitoriei. De obicei. pot trece prin aceleaşi necazuri! Ambele slujiri trebuie să meargă mână în mână într-un echilibru benefic. în special a celor răniţi emoţional. rostirea comenzilor de plecare are un puternic efect şi eliberarea are loc. în clipa în care legăturile sufleteşti sunt rupte. Vindecarea produsă în asemenea ocazii este. Dumnezeu i-a folosit ca instrumente de creaţie şi El ne porunceşte să-i cinstim). fără a-şi da scama. Uneori demonicul este atât de subminat de această procedură încât eliberarea se produce spontan. urmate de ruperea legăturilor sufleteşti. 1) Alţi parteneri sexual decât soţul sau sopa Rareori întâlneşti cazul unei persoane care să nu fi cules demoni în urma unei relaţii sexuale imorale. cu adevărat. deoarece reacţiile pot fi instantanee. Sexul este. emoţionale. Cei care caută vindecarea relaţiilor parentale doar prin folosirea vindecării interioare deseori se vor confrunta. cei care slujesc pentru vindecarea interioară deseori se luptă săptămâni. iar durerea emoţională provocată dc dominarea şi controlul exercitat. Am constatat realitatea acestor lucruri atunci când. după cum am constat în slujire. imediat ce legătura sufletească a fost ruptă prin rostirea unei porunci. c) Relaţiile potenţial periculoase Voi prezenta în continuare principalele legături sufleteşti nedumnezeieşti care. la o reuniune publici am cerut tuturor celor care simţeau în duhurile lor că au fost controlaţi şi dominaţi într-un mod nedumnezeiesc de părinpi lor. Indiferent de originea lor. Apoi am rupt legăturile sufleteşti nedumnezeieşti dintre ei şi părinţii lor.Slujirea practica Cum intră demonii (deseori prin frică sau prin intervenţie demonică directă) sunt caracteristice practicilor vrăjitoriei. psihologice sau relaţionale pentru a putea aprecia ceea ce a lucrat Dumnezeu. Trebuie să citeşti scrisorile care urmează acestor slujiri şi care descriu vindecările fizice. De fapt. cu puterile demonice care se află în spatele acestor relaţii. decât accidentală Din nefericire. Când dominarea şi manipularea sunt folosite pentru a controla oamenii de care suntem legaţi sufleteşte. Alungarea acestor puteri nu va fi. Aproape 40 la sută s-au ridicat. uneori timp de zeci de ani. sunt folosite cu regularitate dc către demoni ca puncte dc intrare.1 initeairea prin eliberare . Numai atunci când vezi cât de largă este extinderea demonizării controlate de legăturile sufleteşti nedumnezeieşti parentale pop să-p dai seama cât de vitală este slujirea de eliberare în aducerea oamenilor la normalitatc. ei se confruntă cu 122 nişte demoni a căror prezenţă nu o recunosc şi care se bucură să irosească într-o slujire sterilă atât timpul consilierului cât şi al celui consiliat! Demonii nu pot fi „vindecaţi interior"! Dacă cei care practică vindecarea intenoară ar înţelege acest lucru. Sunt tacticile şi metodele lui Satan. cred ei. Le-am cerut să-şi ierte şi să-şi cinstească părinpi (indiferent cât de răi au fost. este doar durere emoţională. în primul rând. chiar dacă nu înţeleg şi nu cred în slujirea dc eliberare. multe dintre necazurile lor s-ar sfârşi. în cazul acesta. Cei care nu urmăresc decât scoaterea demonilor Iară a ţine scama dc nevoia vindecării interioare. luni sau chiar ani încercând sâ vindece ceea ce. Pe demoni nu-i interesează 123 . nu fac lucrul acesta decât atunci când am o echipă de slujire suficient dc numeroasă. toate legăturile sufleteşti nedumnezeieşti par a fi un canal de acţiune directă pe care demonii îl folosesc pentru a-şi crea puncte de intrare.

Satan nu poate crea. Rareori am slujit vreunei persoane care să nu fi avut relaţii sexuale cu mai mulţi parteneri. urmată dc slujirea prin rugăciune. conduce la extraordinare vindecări fizice. Am constatat dc asemenea că o importantă parte a slujirii este de a cere lui Dumnezeu. cel mai semnificativ. Momentul pierderii virginităţii este o traumă spirituală însoţită de cele mai multe ori de emoţii extreme. îmi dau scama că mulţi dintre cei care vor citi rândurile de mai sus îşi vor da brusc seama de pericolul în care se află datorită felului lor de viaţă anterior şi se întreabă daci pentru ei. pericolele îmbolnăvirii fizice datorită unei vieti de promiscuitate par a fi nesemnificative faţă de pericolele spirituale care rezultă în urma unei vieri sexuale nedisciplinate. crucea nu poate fi ocolită. în acel moment legământul căsătoriei este rupt şi are loc un divorţ spiritual. cl nu face decât să deformeze. deformarea Am constatai că mărturisirea păcatului. Este un moment de maximă expunere la demonizare a celor doi parteneri. Dar această tranzacţie spirituală nu este doar o consecinţă a relaţiei sexuale din cadrul căsătoriei. Divorţul şi recăsătoria se produc simultan! 125 . pentru prima dată mă simt un om împlinit". Scriptura ne spune „Mărturisiţi-vă deci unii altora păcatele şi rugafi-vă unii pentru alţii pentru ca să fiu vindecaţi" (lacov 5:16). Disiparea spirituală şi demonizarca persoanelor implicate în păcat sexual ne ajută sâ înţelegem dc ce Satan pune atât de mult accent pe această ispitire. atât dc puternic în asemenea cazuri. atunci când o persoană are relaţii sexuale cu mai mulţi parteneri. naturii relafiei sexuale care a fost concepută dc Dumnezeu. Dar în procesul dc restabilire. Deci. Am mai constatat şi că primul partener sexual este. Milioane de oameni au fost şi sunt atraşi în capcana unei plăceri de câteva minute datorită întrebării pe care ispititorul continuă să o pună: „ Oare a spus Dumnezeu că aşa ceva este greşit?". Păcatul sexual face ca oamenii să devină foarte vulnerabili la demonizarc.Slujirea practică Cum intră demonii dacă persoana care păcătuieşte este sau nu conştientă de ceea ce face. de obicei. se produce un fel dc „împărţire" a duhului şi a sufletului acelei persoane cu toţi cei cu care ea arc relaţia.Vindecarea prin eliberare . ca o modalitate dc exprimare a creaţiei. scăparea există! Am văzut nenumărate persoane eliberate dc trecutul lor. Pentru mulţi oameni. . pe parcursul anilor. Deseori oamenii descriu acest lucru prin afumaţii de genul: „ Uneori mă întreb cine sunt şi unde mei aflu ". în cazul celor care s-au pocăit cu adevărat de comportamentul sexual păcătos şi ale căror legături sufleteşti au fost rupte. Un alt moment de intensă activitate demonică este cel în care o persoană îşi trădează partenerul conjugal şi comite adulter printr-o relaţie sexuală în afara căsătoriei. unele într-un mod dramatic. Când două persoane se unesc în actul sexual. Unul dintre miracolele căsătoriei este şi faptul că soţul şi soţia sunt în permanenţă conştienţi spiritual că relaţia lor este corectă. şi în special a păcatului sexual. Dar pe lângă factorul demonic. să readucă în fiinţa acestora fiecare parte din ei care a fost ataşată partenerilor lor sexuali. ci a tuturor relaţiilor sexuale. trăind într-o insuportabilă stare dc vinovăţie* Dumnezeu a destinai sexul ca un mijloc de procreare. Nu vă temeţi. ci şi una spirituală. Pentru acest maestre al înşelării. deseori numărul acestora depăşind. indiferent dacă ele au loc în cadrul căsătoriei sau în afara ei. Dc multe ori ei descriu astfel cele întâmplate: „Simt că mă refac. cifra zece. în lumea spirituală este ca şi cum partenerul nevinovat a divorţat de cel vinovat datorită noii legături spirituale pe care acesta din urmă a adăugat-o la cea originară. care merg dc la exaltare până la dezamăgire. mai este vreo scăpare. apare şi frângerea spirituală şi sufletească care însoţeşte fiecare interaertune sexuală cu un nou partener. el poate fi însoţit de puternice sentimente de vinovăţie şi frică. Dacă acest moment nu are loc în cadrul spiritual sigur al căsătoriei. reprezintă o mare biruinţă. are loc nu doar o unire fizică (trupească). devenind oamenii liberi pe care Dumnezeu Şi-i dorea.

trebuie ca legământul iniţial sâ fie refăcut înaintea lui Dumnezeu şi a unor martori (o recăsători re). ea s-a îmbolnăvit de epilepsie. Dar când aceasta din urmă s-a terminat. a avut o altă criză. Isus a avut o atitudine de compasiune şi iertare faţă de femeia prinsă în adulter. Pentru ca <unbii parteneri sâ fie complet vindecaţi emoţional. Peste zece minute. deoarece un divorţ a avut loc. urmate de o deplină iertare. fără a avea intenţia de a se căsători. deseori unul dintre ei nemaişliind cc sâ facă pentru a fi pe placul celuilalt. ea s-a ridicat de jos şi ne-a spus că este complet vindecată. Haideţi să nu procedăm nici noi altfel. Deşi acest capitol nu sc doreşte un tratat asupra divorţului şi recâsătoriei. crizele se succedau una după alta. sau ca şi cei care comit adulterul în afara căsătoriei. ci pentru ca cei implicaţi în slujire să fie foarte prudenţi arunci când încearcă să-i ajute pe cei care au trecut prin asemenea probleme conjugale. Relaţii sexuale păcătoase pot avea loc chiar şi între cei care intenţionează să se căsătorească! Cei care anticipează căsătoria prin începerea unei relaţii sexuale ieşite de sub protecţia legământului ci sunt la fel dc vulnerabili la demonizare ca şi cei care comit ocazional adulterul.Slujirea practica Cum inlrâ demonii 2) Relaţiile sexuale dinainte de căsătorie Durerea emoţională asociată adulterului este atât de mare încât puţine relaţii pot supravieţui acestei experienţe. s-a ridicat imediat şi n-a simpt nici o durere! Peste trei ani ea ne-a trimis o scrisoare în care ne spunea cum. După fiecare criză avea nevoie de două-trei zile pentru a-şi reveni din durere. Apoi. în decurs de câteva săptămâni (sub supravegherea unui medic) renunpise la toate medicamentele. încât acesta („partea vinovată") divorţează spiritual de partenerul ei fiind. Dc atunci. cea mai vinovată! în aceste situaţii. în ochii lui Dumnezeu. Când i-am slujit pentru prima dată. noi nu ştiam lucrul acesta. Multe cupluri continuă să trăiască împreună deşi unul dintre parteneri a comis adulter. atunci când relaţia ei sexuală (care fusese nedumnezeiască) a fost consacrată înaintea lui Dumnezeu prin căsătorie. Se poate ca partea aparent nevinovată să fie. deseori prin respingere şi josnicie. au făcut ca blestemul epilepsiei (care a fost pus peste ea prin păcat) să înceapă să sc manifeste. în acest fel. păcatul sexual a deschis uşa unor duhuri de boală care au cauzat epilepsia şi care. femeia s-a prăbuşit la pământ şi a început să manifeste toate simptomeie unei puternice crize dc epilepsie. căsătoriei i sc dă şansa de a deveni chiar mai bună decât a fost înaintea comiterii adulterului. de fapt. Sunt frecvente cazurile în care „partea nevinovată" îşi aserveşte atât dc mult partenerul. iniţiatorul ruperii relaţiei. trebuie amintit aici că există şi împrejurări în care persoana care comite adulterul nu este. Dar calitatea acelei căsnicii nu mai este cea de dinaintea comiterii adulterului. Imediat ce şi-a mărturisit păcatul şi dimensiunea nedumnezeiască a legăturii sufleteşti cu sopil ei a fost ruptă am poruncit puterilor întunericului să plece. Nu spun aceste lucruri pentru a scuza păcatul adulterului. 127 126 . Dacă adulterul nu este descoperit. Dar după cele două crize din timpul rugăciunii. în obscuritatea unei camere în care să nu pătrundă lumina. Dar dacă adulterul rămâne un păcat ascuns. La puţin timp după căsătorie. dar să ne amintim şi că El i-a spus acelei femei „Du-le şi să nu mai pâcâtuieşti!" (loan 8: l i). uşor sc pot deschide nişte răni dureroase. căsătoria va fi atât dc deteriorată spiritual încât va deveni un coşmar. este nevoie de mărturisire şi pocăinţă. în timp ce demonii plecau. îndepărtat din căsnicie. n-a mai avut nici o criză şi n-a mai luat nici un medicament! în cazul acestei femei.Vindecarea prin eliberare . Dar ea a înţeles ceea ce-i cerca Dumnezeu. efectiv. indiferent dacă ele sunt sau nu descoperite vreodată. deşi el sau ea sunt cei care au comis păcatul. Am slujit unei femei care ne-a mărturisit că şi-a început viapi sexuală cu sopil ei cu trei luni înainte de căsătorie (fără ca vreunul dintre ei să fi avut vreodată relaţii sexuale cu vreun alt partener). relaţia dintre parteneri va suferi în multe feluri. Ne-a spus că deşi se afla sub cel mai puternic tratament împotriva epilepsiei. Am întrebat-o de unde ştie că este vindecată.

pocăinţa de orice păcat cunoscut. 3) Relaţiile sexuale din cadrul căsătoriei dragoste în duh. Dar când am ajuns la cea de-a cincea. Dar cert este că. dar cei asociaţi celei dc-a cincea. fără să-şi dea seama. cu atât demonizarea devine mai probabilă datorită relaţiilor nedumnezeieşti care se stabilesc.Slujirea practica Cum intre) demonii Duhul de epilepsie nu s-ar mai fi manifestai dacă ca şi-ar fi continuat viaţa în promiscuitate sexuală cu alţi parteneri. care îndeplineşte aceste condiţii dc relalionare este peste standardul mediu. suflet şi trup. sunt departe de a fi ceea ce Dumnezeu Ie doreşte a fi . în aceste cazuri nu există decât o singură soluţie: iertarea tuturor strămoşilor. bărbatul acela a „cules" nişte puternice duhuri de vrăjitorie. manipulându-1 şi abuzând de el pentru ca apoi să se plângă că acesta l-a părăsit pentru altcineva! Manipularea şi dominarea partenerului dc viaţă conduc la o mulţime de necazuri şi ele nu pot fi numite decât păcat! Căsătoria nu dă vreunuia dintre parteneri dreptul de a se folosi de legământul căsătoriei pentru a face din celălalt tovarăş de viaţă o victimă a legăturilor sufleteşti nedumnezeieşti. Natura demonilor care invadează fiinţa umană datorită păcatului sexual poate varia de la duhurile de poftă (care au o acţiune directă) la cele de boală. care s-ar fi întrebat de unde le vine epilepsia Mulţi oameni suferă. In timp ce slujeam unui bărbat care stabilise o mulţime de legături sufleteşti cu diferite partenere sexuale. consecinţele demonizării produse datorită păcatelor părinţilor. am început să rup legăturile cu acestea. în cazul acesta duhurile trec gencraţional la copii. Bătălia care a urmat a durat până când drepturile dc rezidenţă ale demonilor au fost complet subminate prin pocăinţă şi eliberarea a putut avea loc. rod al armoniei în duh. un demon a răcnit din om: „Asta nu e a tal!". ruperea legăturilor sufleteşti şi eliberarea cate poate aduce vindecarea Relatarea de mai sus nu trebuie sâ ne facă să credem că toţi epilepticii au comis vreun păcat sexual şi nici că toţi cei care au comis vreun păcat sexual sc vor îmbolnăvi de epilepsie! Dar în cazul acelei femei. Acestei problematici nu i se dă suficientă atenţie. consiliat nenumărate persoane care nu şi-au respectat partenerul de viaţă. bisericile dau prea puţine învăţături cu privire la modul în care partenerii trebuie să sc comporte pentru a evita manipularea sau dominarea. prin relaţia sexuală cu ea. o căsătorie. care cauzează o maladie specifică. chiar şi creştine. Uneori. Am . Din nefericire. Majoritatea oamenilor nu cunosc adevărata dimensiune a dezastrelor care se produc şi cât de 129 . erau foarte importanţi. cu cât ea se îndepărtează de ideal. creştină sau nu. Acea parteneră era activ implicată în vrăjitorie şi.o comnuniune plină de 128 Evident. care să producă: * * * * O deplină încredere între parteneri Respect reciproc Apreciere şi încurajare a darurilor şi abilităţilor celuilalt O relaţie sexuală neinhibată. Multe căsătorii.I Judecarea prin eliberare . chiar dacă partenerii par a fi fericiţi împreună şi nici unul nu are vreo relaţie adulterii. Puterile întunericului din acel om nu erau prea preocupate de pierderea primilor patru demoni asociaţi primelor patru partenere. consecinţele sunt determinate de natura fiecărui demon care se află în persoana cu care s-a comis păcatul sexual. probleme pot apare şi în relaţiile sexuale din cadrul căsătoriei. păcatul sexual a cauzat epilepsia. suflet şt trup Grijă faţă dc partener şi faţă dc copiii pe care Dumnezei i-a dat familiei Dorinţa comună ca în relaţiile lor să primeze voia lui Dumnezeu Lipsa de dominare sau manipulare a celuilalt partener! * * * Aşa cum am menţionat. deşi bine camuflate pentru cei din jur.

este un indiciu al problemelor interioare ce pot fi generate de respingerea şi frica suferite în copilărie La cealaltă extremă. iar alte ori am văzut că soţia nu-l mai interesa deoarece el îşi găsise împlinirea sexuală altundeva. Am consiliat mulp bărbaţi care au fost determinări să se simtă nişte „bătrâni murdari" pentru că doriseră să facă dragoste cu soţiile lor. dominarea şi controlul. în special în problema sexuală. 4) Părinţii şi copiii Majoritatea părinţilor sc bucură de copiii lor. Acest aspect al căsătoriei este nedumnezeiesc şi demonic. Ia jumătatea viepi. chiar şi în cadrul căsătoriei. solul îşi dezvăluie temperamentul coleric. Dar am consiliat şi multe femei ale căror soţi. soţul îşi controlează complet solia prin frică. Uneori am constatat că soţul era complet descurajat datorită atitudinii pe care soţia o avea faţă de propriul ei trup. trebuie ca legăturile nedumnezeieşti sâ fie rupte şi demonii alungaţi. Astfel. înainte de a trece la alte legături sufleteşti trebuie să spunem că 130 unui partener. există şi potenţialul pentru demonizare. rugăciunea. fie. îşi va pierde puterea dc control. Ei se acomodează 131 . Pentru ca relaţiile dintre partenerii unei căsnicii sâ fie vindecate. căsătoria va degenera iar partenerii vor ajunge ca la bătrâneţe sâ guste din roadele amare ale unei căsnicii ratate. cu timpul.. dar toate au ca rădăcină manipularea. 1 2 1 trebuie sâ-L caute pe Domnul pentru a înţelege cc anume l-a determinat să se comporte astfel. iar solul acela are nevoie de o adâncă pocăinţă dc ceea ce a făcut. Aceasta datorită pericolelor şi ispitirilor ce decurg dintr-o astfel dc abstinenţă. Soţia este atât dc speriată dc accesele iui de furie încât toată viaţa va umbla pe vârfuri de teamă sâ nu trezească . Trebuie însă menţionat şi că actul sexual este o parte normală şi de drept necesară în viaţa conjugală Pavel arată clar (1 Corinteni 7:5) că nu există decât un singur motiv pentru care împreunarea sexuală poate ii. mai ales în cazul căsniciilor creştine. deseori soţiile îşi înjosesc soţii. dar bărbatul intuieşte că autoritatea îi este ştirbită iar femeia ştie că dacă nu manipulează această zonă a căsătoriei. dar fără acţiuni hotărâte. De obicei soţul este cel care doreşte ca soţia să facă lucruri (cum ar fi sexul anal sau oral) pe care ea nu vrea să le facă. Am consiliat multe cupluri în care unul dintre parteneri a fost abuzat sexual de celălalt. astfel încât oamenii să fie eliberaţi de dimensiunea demonică implicată în relaţiile dintre ei. pentru scurt timp. Acestea sunt doar două dintre exemplele care sc pot da. Procesul este dureros. întreruptă. Cel mai mare potenţial de durere şi bucurie se află în relaţiile cu cei care ne sunt cei mai apropiaţi. nu-i este permisă manipularea sexuală a celuilalt partener prin acte abuzive sau perverse. Oriunde există ceva nedumnezeiesc. Am constatat că sexul pervertit. chiar şi între soţi. în toate aceste cazuri legăturile sufleteşti nedumnezeieşti trebuiesc rupte. căsătoria primind sănătatea spirituală care face ca relaţiile să devină dumnezeieşti. este un punct de intrare a demonilor şi că cei care au practicat perversiunile sexuale au nevoie de eliberare.Sluji/va practica Cum intră demonii extinsă este demonizare a atunci când relaţiile conjugale capătă astfel de caracteristici nedumnezeieşti. nici una dintre părţi nu înţelege exact ce se întâmpla. fie într-o altă relaţie. Soţul sau soţia care deliberat îşi privează partenerul de relaţia sexuală abuzează de el. De obicei. foarte des întâlnit. folosind sexul ca un mijloc de recompensă sau pedeapsă pentru a obţine de la soţ ceea ce doresc.uriaşul aţipit". Există multe alte aii prin care relaţiile conjugale pot fi deformate nedumnezeieşte.Vindecarea prin eliberare . în pornografie şi masturbatie. Legăturile sufleteşti nedumnezeieşti dintre sori se pot stabili în foarte multe feluri. lată care sunt tacticiie cel mai des folosite de parteneri unul împotriva altuia: La începutul căsătoriei. Acest comportament masculin. îşi pierduseră orice interes pentru relaţia sexuală cu ele. Acea soţie are nevoie de eliberarea dc duhurile de dominare şi frică care au ţinut-o în robie (prin ruperea acelor legături nedumnezeieşti).

necunoscut restului creaţiei Sale.Vindecarea prin eliberate . în trup. atunci soţia se va simţi ca o piesă de schimb lipsilă de viitor. astfel. unindu-se. La serviciile de celebrare a căsătoriei trebuie ca ambii părinţi ai miresei (şi nu doar tatăl. Dumnezeu a acordat reproducerii un rol foarte important. prin organele sexuale. măgarii sau vreo altă creatură. fiind o tctitativă dc lipsire dc libertate şi independenţă a copiilor. creând o infinitate de puncte de intrare a demonilor pe care apoi le va folosi nestingherit. unora le este foarte greu să-şil intre în rolul de părinte. încercând să cxtirţdă perioada în care ea. înseamnă o a r că aceşti copii trebuie să fie liberi să se rclaţioneze cu părinţiii lor într-un mod matur şi responsabil. ci şi să dea acesteia ceva special. prezenţa copiilor aduce un sentiment de securitate. în cele din urmă. ca mamă.Slujirea practica cu amuzanta (şi frustâtnta!) atmosferă dc familie. este în afara intentiilor lui Dumnezeu. Prin reproducere El a dorit nu doar să împărtăşească cu omenirea puterea Sa dc creaţie. Rezultă că numai 133 7. Totuşi. Fără voinţăeliberâ şi independenţă. Acest lucru se întâmplă mai ales in clizul mamelor.cc ci sunt atât de legaţi de mamă încât nu vor putea stabili relaţii) corecte cu noul partener de viaţă Scriptura ne spund că secretul unei căsnicii fericite constă în despărţirea de părinţi. ei nu se vor maturiza niciodată ca adulţi. Bolile care rezistaseră tuturor formelor anterioare dc rugăciune sunt deseori instantaneu vindecate prin eliberare. Acest act trebuie să aibă Cftţscop unirea celor doi parteneri într-o relaţie independentă dc oriclt alte relaţii cu ceilalţi oameni. să aibă un rol de jucat.râ de urmat. 'umai omul. în acest capitol vom analiza diferitele căi prin care vrăjmaşul denaturează sexualitatea. trebuie să fie tranşantă şi definitivă. păcat. Dacă s-ar proceda. etica sexuală Biblia nu face din sexualitate un subiect tabu. nefolositoare atunci când copiiivor creşte şi vor pleca . Părăsirea casei părinteşti. O parte din avantajele câştigate de duşman sc datorează eşecului Bisericii de a explica tinerelor generaţii. Numai oamenii au capacitatea de a se rclaţiona în spirit şi în emoţii. practic. Ei asigură tiăinicia familiei şi sunt purtători dc speranţă Dacă aceste ingredierde esenţiale pentru viaţa de familie nu sunt asigurate în primul râdd de către soţ. nu acelaşi lucru sc poate spune şi despre anumite sectoare ale Bisericii. Din păcate. a siguranţeitei. Sexualitatea are implicaţii în numeroase zone ale vieţii. atunci în mod sigur vor apare probleme. multe dintre durerile şi probleme soacrelor ar fi evitate! Păcatul sexual Am văzut deja. Pentru unele femo:. Ruperea acestor legături demonice duce la o puternică durere emoţională şi la extraordinare eliberări. Biblia este foarte categorică în a uorunci despărţirea de părinţi! Asta nu înseamnă >. aşa cum se obişnuieşte) să „dea drumul" fetei lor iar ambii părinţi ai mirelui să-şi elibereze dc sub tutelă fiul. La rugăciunea pentru vindecare fizică trebuie ţinut cont că multe dintre bolile care au venit pe linie generaţională s-au transferat datorită relaţiilor prin care părinţii şi-au dominat şi manipulat copiii. O femeie ajunsă îreaceastă situaţie va face tot cc poale pentru a prelungi dependenţa copiilor de ea cu mult peste vârsta maturităţii lor.de acasă. Dacă relaţia cu partenerul este nesigură sau dacă ferr ria ştie că după cc copiii se vor maturiza ea nu va avea nici o cari . îi „câştigă" pentru tot restul vieţii. Oricum xm caracteriza acest lucru el este. nu şi câinii. este creat după chipul lui Dumnezeu. Când acreai bărbatul şi femeia. cât de multe sunt pericolele asociate păcatului sexual şi relaţiilor sexuale care conduc la legături sufleteşti nedumnezeieşti. . Orice raport sexual care nu reflectă această divină interferenţă spirituală. Dumnezeu nu doreşte ca întreaga noastră identitate să depindă dc copiii nost i. în capitolele precedente.şi alipirea dc soţ sau soţie. .ă părinpi nu trebuie să-şi mai viziteze copiii căsătoriţi. Numai atunci când părinţii sunt de acord cu aceasta „pierdere" a copiilor lor. fără teama că vor fi dominiţi de aceştia. Este uimitoare puUrea demonică care se poate exercitata dinspre 132 părinţi spre copii pentru a-i ţine pe aceştia din urmă în robie. într-un mod pozitiv şi deschis. Dtlicele mai multe ori aceşti copii nu vor avea o căsnicie fericită deoat .

Totuşi. ambii parteneri aduc cu ei un bagaj de durere şi de probleme personale. Deşi traumatic la vremea lui. dorinpi de a se căsători vreodată. Duhul care a intrat într-o fată printr-un abuz sexual poate lucra în ea în aşa fel încât să-i distrugă datorită şocului suferit. Dc exemplu. având deci cea mai bună percepţie a ceea cc este sexul! Teoria conform căreia creştinismul nu este compatibil cu o bună relaţie sexuală în cadrul căsătoriei este. Dar în aceste condiţii. Camera de consiliere ne-a arătat că pentru mulp creştini relaţiile sexuale sunt departe de a fi ceea cc Dumnezeu doreşte ca ele să fie. Deseori duhurile care au intrat prin abuz sexual îşi încep activitatea imediat după ce persoana s-a căsătorit. victima este fără speranţă. Prin aceasta nu vreau să afinn că persoanele necăsătorite nu au sexualitate sau că ele nu pol avea probleme sexuale. împlinită în fiecare aspect al relaţiei. Să luăm cazul unei fete care a fost abuzată sexual o singură dată. incidentul a rămas adânc îngropat printre celelalte evenimente ale trecutului.Vindecarea prin eliberare . Dacă aceste dureri rămân nevindecate ele vor afecta. Pentru a distruge acea căsnicie. evident. mai ales într-o epocă îi climatul social încurajează sexul în afara căsătoriei. împingându-i la adulter. 2) Abuzul sexual Indiferent de gravitatea sa. Perechea aceea. un adulter comis într-o anumită generaţie va face nu doar ca generaţiile următoare sâ fie mai deschise la relaţiile adultere. înainte de orice. Astfel ajunge să trăiască durerea de a dori cu ardoare o relaţie pe care. şi ambii parteneri doresc restaurarea relaţiei sexuale. Când se căsătoresc. Dacă nu se recunoaşte rădăcina demonică. păcatele strămoşilor pot genera o putere demonică care afectează generaţiile următoare. într-un fel sau altul. va fi un bastion în care vrăjmaşul cu greu va putea cuceri vreo poziţie. o respinge. Dar Satan va lupta din răsputeri ca acest lucru să nu se întâmple (mai ales în familiile creştine). falsă. în copilărie. el va provoca cât mai mult râu în această zonă a relaţiei dintre cei doi parteneri. relaţiile sexuale dintre cei doi. nu şi intimitate. ci şi ca un duh de curvic să-şi înceapă lucrarea în membrii acelei familii. Problemele pot fi depăşite numai dacă înţelegem modul în care duşmanul le creează.Slujirea practica Cum intrA demonii credincioşii care 11 cunosc cu adevărat pe Dumnezeu au capacitatea de a se cunoaşte reciproc cu adevărat (spiritual ea şi fizic). Bărbaţilor cu care vine în contact le dă dc înţeles că doreşte doar prietenie. puţini sunt bărbaţii care doresc sâ 134 se căsătorească cu ca. Sexul fiind. se poate reveni la normalitate. printr-un act al propriei ei voinţe. Dacă o căsnicie n-a fost încă irevocabil distrusă datorită nemârturisirii păcatului sexual sau ascunderii unui abuz sexual. o problemă spirituală este dc maximă importanţă ca oamenii să înţeleagă căile prin care Satan perverteşte sexualitatea pentru a distruge dimensiunea spirituală care dă un minunat potenţial sexului din cadrul căsătoriei creştine. dar în moduri diferite. El nu poate suporta bucuria experimentală dc cei doi parteneri şi sc teme de consecinţele unirii lor într-o dragoste care va duce la împlinirea planurilor lui Dumnezeu în vieţile lor. Problemele create demonic prin păcat sexual îi afectează atât pc cei căsătoriţi cât şi pe cei necăsătoriţi. cauzând frustrare şi chiar disperare. Făcând aceste comentarii asupra relaţiilor sexuale din cadrul căsătoriei. abuzul sexual aduce cu el o demonizare prin care Satan va căuta să denatureze şi să prejudicieze relaţiile dumnezeieşti dintre parteneri. problemele lo»' unt mai mari decât cele ale celor căsătoriţi. fără ca victima să-şi dea seama de ceea ce se 135 . în continuare vom prezenta cele mai importante căi prin care demonicul afectează sexualitatea omului: 1) Păcatul sexual generaţional Aşa cum am văzut. Dar demonul care a intrat prin acel şoc emoţional va face tot ce poate pentru a ataca relaţia sexuală pe care acea fată o va stabili cu soţul ei creştin. nu vreau decât sâ subliniez faptul că Dumnezeu doreşte ca sexul să se producă numai între partenerii căsătoriţi. ea vrea să fie iubită şi protejată. Deseori.

Cu cât aceste relaţii imorale sunt mai adânci. Au fost bărbaţi care mi-au spus că atunci când fac dragoste cu soţiile au senzaţia că soacrele lor sunt undeva pe aproape iar uneori. Ceea ce susţin este că dacă problemele spirituale (demonice) nu sunt rezolvate. legătura sufletească de dominare dinspre mamă deseori conduce la demonizarca copilului. cuplul va experimenta o relaţie sexuală inadecvată şi căsnicia poate fi. Dc exemplu. unui şi mai mare număr de demoni care le vor crea şi mai multe probleme. pentru exemplificare. păcatul sexual este doar rareori mărturisit şi tratat prin pocăinţă înaintea lui Dumnezeu. deci. care şi-a dominat fiul într-atât încât acesta nu mai este liber să sc rclaţioneze corect cu soţia lui. cazul bărbaţilor care se confruntă cu duhurile ce vin dinspre mama soţiei. orice consiliere nu va face decât să aducă o ameliorare temporară care va fi urmată de o şi mai adâncă durere şi disperare. Duhurile de boală sau de ocultism vor profita de legăturile 137 . Deşi au consultat o mulţime dc consilieri în căsătorie. în special în cazul celor care suferă dc mult timp de probleme (medicale sau de altă natură) care persistă aparent fără motiv şi fără a avea un diagnostic clar. este păcat. Relaţiile sexuale care sc află în disfuncţionalitatc datorită unor cauze spirituale nu pot fi ameliorate prin metode care afectează doar zona firească. naturală a relaţiei (sufletul şi trupul). mergând de la pornografie până la adulter. o ameliorare temporară a unor aspecte ale sexualităţii lor dar în final ci nu au reuşit decât să dea acces. cărora nu le vor putea rezista. . poate. chiar dacă ea sc află la mii de kilometri distanţă. atât relaţiile sexuale dintre partenerii căsătoriţi cât şi sexualitatea persoanelor celibatare vor fi serios prejudiciate datorită diferitelor forme de ispitire sexuală. creând în victimă o presiune generată dc influenţa mate mă. Nu vreau să afirm că sfaturile şi consilierea medicală nu pot aduce o oarecare îmbunătăţire a stării emoţionale sau fizice a celor doi parteneri. 3) Legăturile sufleteşti de dominare Legăturile sufleteşti dc dominare parentală conduc la adevărate dezastre în relaţia sexuală dintre partenerii căsătoriţi. Păcatul ncmărturisit şi. aceşti bărbaţi se confruntă cu duhurile dc dominare care vin dinspre soacrele lor şi care se opun libertăţii câştigate de soţii prin căsătorie. prin practicile la care au apelat. deşi au încercat să facă totul pentru a îmbunătăţi situaţia (inclusiv prin pornografic şi sex pervertit). demonizarca putând căpăta valenţe extreme. demonii primesc drept de intrare în ea prin legătura sufletească nedumnezeiască care se stabileşte. deseori. cu atât mai puternice devin legăturile demonice în participanţii la adulter. că acestea se află în locul 136 soţiilor! In realitate. sunt zidite pc această temelie! Este uşor de observat importanţa niperii legăturilor sufleteşti nedumnezeieşti dintre părinţi şi copii pentru ca aceştia din urmă sâ fie liberi de duhurile de control şi dominare care au coborât pc linie generaţională Fără eliberare. lucrurile nu s-au schimbat.Vindecarea prin eliberare •• Slujirea practică Cum intra demonii întâmplă. creştine sau necreştine. Dacă femeia aceea nu este eliberată. în cele din urmă. Dormitorul conjugal este. Duhul care a căpătat acces prin mamă poate imita caracterul şi dominarea acesteia. Duhul dc dominare maternă se va opune acestei încercări dc eliberare de sub tutela parentală. De fiecare dată când o persoană are o relaţie sexuală în afara căsătoriei. Metodele încercate au adus. Am constatat că în consiliere trebuie explorate (cu fineţe) toate relaţiile sexuale din trecutul persoanei. neiertat. Dar şi femeile se pot confrunta cu duhurile care vin dinspre mama soţului. dă vrăjmaşului drept de intrare şi şedere. locul în care acest lucru devine evident.. Căsătoria este o ieşire (de drept) de sub influenţa părintească. distrusă. dc obicei necreştini. Am folosit. 4) Relaţiile sexuale dinainte de căsătorie şi căsătoriile de probă Orice relaţie sexuală cc are loc în afara cadrului protector al căsătoriei. Din nefericire. ea nefiind pentru cl decât un substitut al mamei! Numeroase căsătorii.

Ejacularea spermei într-un alt orificiu decât vaginul femeii este o pervertire a intenţiilor lui Dumnezeu. nici chiar in cazul persoanelor care. Din acel moment. căsătorip sau nu. Nu-i ajutăm cu nimic dacă scuzăm păcatul în care trăiesc. din motive fizice. Dar acum boala este atât dc extinsă încât a făcut victime şi printre mulţi dintre cei care n-au avut niciodată relaţii homosexuale Vedem cum nelegiuirea părinţilor este dramatic pedepsită in copiii celor care au fost infectaţi cu virusul HIV. • teologilor liberali. prin mărturisire şi pocăinţă.creştinilor libertini" (o aberaţie similară mişcării „creştinilor yoghini"!) manifestă o accentuată aversiune faţă dc autoritatea Scripturii in general. Orgasmul este o puternică sursă de plăcere pentru ambii parteneri iar ejacularea este modalitatea prin care se produce fecundarea ovulelor şi se asigură reproducerea. cad toate standardele bazate pe adevărul biblic Implicarea în homosexualitate. sc exclude. de fapt. Ia o tot mai accenwată dorinţă dc a practica sexul pervertit. Odată ce ai declarat că relaţiile homosexuale sunt acceptabile. este un atât dc propice teren dc demonizare încât toţi cei care au fost victime ale abuzului homosexual sau au avut. Indiferent de părerile 138 . SIDA este una dintre bolile care s-au răspândit mai ales datorită imoralităţii homosexuale. practică un astfel de sex pervertit. Dar nu trebuie să petreci prea mult timp în slujirea dc eliberare a celor implicaţi în păcat sexual pentru a-p da seama că ei sunt cei demodap! 5) Sexul oral şi anal Intenţia lui Dumnezeu este ca raportul sexual dintre bărbat şi femeie să se producă prin introducerea organului sexual masculin în cel feminin. principalele cauze 139 6) Homosexualitatea şi lesbianismul Homosexualitatea este clar interzisă de Scriptură. Sexul oral şi anal nu are nici o justificare. creştinii.. care este mai puternic decât ca. Mulţi bărbaţi au fost abuzaţi homosexual in copilărie de către alţi bărbaţi. boli deseori imposibil de diagnosticat medical. oricât de modernă sau oricât dc adaptată la mediul social sau cultural contemporan. Eu cred că homosexualii. din punct de vedere spiritual. Homosexualitatea arc o mulţime de cauze potenţiale. fie şi din neştiinţă. trebuie sâ adopţi un punct dc vedere Ia fel dc liberal şi în privinţa restului Scripturii. Atât Vechiul cât şi Noul Testament cuprind atenponări fără echivoc (Levitic 18:22. De la boli fizice ale organelor sau zonelor sexuale. Chiar şi medicii nccreştini declară că SIDA n-ar fi astăzi atât dc răspândită dacă n-ar fi existat relaţiile homosexuale dintre bărbaţi. Perversiunile sexuale sunt puternic încurajate de demonii care ştiu că cei care le-au practicat o singură data vor fi nişte victime sigure ale atacurilor lor viitoare. Consecinţele sunt multiple. Am constatat că atunci când partenerii. Atât în victime cât şi în cei voluntar implicaţi în homosexualitate poate ti inclusă demonic o impotenţă care sc va manifesta în cadrul unei căsătorii ulterioare normale. Aceste forme de pervertire a sexului sunt importante puncte de intrare a demonilor. Nici un fel de interpretare. Romani 1:26-32. nu poate atenua implicaţiile cuvântului lui Dumnezeu cu privire la acest subiect. Unii oameni consideră demodate standardele stabilite de Dumnezeu în Biblie cu privire relaţiile sexuale. contacte homosexuale. ci sunt demonizap cu duhuri ce au caracteristici similare păcatului comis. în ochii lui Dumnezeu homosexualitatea şi lesbianismul sunt şi rămân păcate. trebuie să-i ajutăm atunci când vin sâ nc ceară ajutor. Cc am observat este că suspnâtorii unor mişcări cum ar fi cea a . au nevoie dc eliberare. indiferent sub cc formă. posibilitatea determinăni spirituale a înclinaţiilor homosexuale. dar atunci când sc încearcă scuzarca păcatului homosexualităţii afinnând că persoana homosexuală nu-şi poate controla comportamentul. etc).Slujirea practica Cum intră demonii sufleteşti nedumnezeieşti pentru a se transfera de la un partene sexual la altul. le este imposibil să practice raporturi sexuale normale. in duhurile lor ci ştiu că Dumnezeu nu acceptă păcatul homosexualităţii Iată care sunt. pol fi eliberaţi şi vindecaţi şi că noi.Vindecarea prin eliberare .

Atâta vreme cât homosexualul nu recunoaşte că homosexualitatea şi lesbianismul sunt păcate. poate simţi o respingere generală şi se poate răzvrăti împotriva preferinţei părinţilor săi pentru băieţi. sunt zilnic expuse privirilor. un băiat care este iubit în special de tatăl său pentru că el este de sex masculin. înainte de orice. probabil în subconştient. dc exemplu. Se pare că blestemul păcatului sexual. Deuteronom 23:2 nc vorbeşte dc zece generaţii! Păcatul generaţional poate fi. el nu poate fi eliberat şi va rămâne condamnat la o viaţă de chin sexual. Un bărbat care este atât dc dominat de mama sa încât îşi alege soţia în funcţie de preferinţele acesteia. doresc sâ experimenteze orice lucru necunoscut lor. Această formă de folosire deliberată a pornografici este complet diferită. la maturitate.Slujirea practică Cum intră demonii ale înclinaţiilor homosexuale. se propagă pe mai mult de trei sau patru generaţii. acest demon poate intra prin abuzarea unui copil de către un alt copil. sexul anal între soţ şi soţie. Creştinii trebuie să trăiască în această lume fără a se lăsa atraşi 141 numai datorită propriei lor sexualităţi. Relaţiile homosexuale nu sunt decât una dintre multele deviaţii comportamentale lumeşti pe care demonii le sugerează libertinilor. cea mai comună sursă de demonizare homosexuali Deseori. Fiul unui cuplu implicat într-un astfel dc păcat va moşteni un duh care va induce în el comportamentul pervertit al sexului anal. Demonii vor folosi oricare dintre metodele mai sus prezentate pentru a intra în oameni şi a le denatura sexualitatea. b) Respingerea sexualităţii propriului copil este un mesaj spiritual prin care acestuia i se spune că sexul său este greşit. Acest duh poate veni de la părinţi sau dc la nişte strămoşi mai îndepărtaţi. Odată ce el a avut contact anal cu un bărbat va primi şi un duh de homosexualitate care va lucra împreună cu duhul de sex anal. Singura calc dc întoarcere este dorinţa dc tt-ţi pune viaţa la dispoziţia lui Dumnezeu. o problemă spirituală şi că aşteptările părinţilor privind sexul copilului vor afecta. în special cele ale femeilor. De exemplu. Trebuie să ne amintim că sexul este. începându-şi lucrarea. f) Relaţiile homosexuale deliberat alese. Trăim într-o epocă în care (mai ales în vest) trupurile goale.Vindecarea prin eliberare . orgasmul sau masturbaţia. femeile care în copilărie au fost controlate şi dominate de către taţii lor vor căuta. Copilul al cărui sex a fost respins de părinţii săi va încerca mai târziu. 7) Fanteziile şi pornografia Una dintre cele mai extinse surse dc demonizare este pornografia folosită in scopul obţinerii unei ilegitime plăceri sexuale. c) Răzyrătirea împotriva părinţilor care îşi iubesc copilul homosexualitate sau lesbianism. d) Abuzul homosexual este. probabil. inevitabil. a) Un duh de homosexualitate care a coborât pe linia comportamentul acestuia. în ziare şi reviste. deşi nu au avut vreodată relaţii homosexuale şi nici strămoşi care să fi fost homosexuali. Reciproc. Există oameni care. in special dacă în unul dintre ei există deja un duh de homosexualitate care dictează 140 . duhul acestuia. deseori va slărşi prin a-şi căuta împlinirea sexuală într-o relaţie homoscxualâ cu un alt bărbat. relaţiile dc lesbianism. să trăiască conform aşteptărilor acestora privind sexualitatea sa Acest gen de respingere este un teren fertil pentru acţiunea demonică şi duhul dc homosexualitate va intra în copil. c) Dominarea maternă sau paternă poate conduce la generaţională a mamei sau a tatălui. de exemplu. prin mărturisire şi pocăinţă. care induce pofta sexuală. practicat fie cu bărbaţii fie cu femeile. spre deosebire dc cel al idolatriei. de privirea involuntară a nudităţii pc stradă.

La unii bărbaţi privirea unei femei. Trăim zile în care noi. că nu vor fi mântuip după ce vor muri! Ce uşurare să afle că există speranţă există eliberare şi există un nou început. evitarea contactului cu aceasta. sunt atât de atrase de pornografie încât nu se pot controla. chiar dacă viitoarea disciplină dc viaţă nu este tocmai uşoară. conduce la păcatul poftei. Cheia acestei problematici o găsim în cuvintele pe care Isus le-a rostit în predica de pe munte atunci când S-a referit la privirile lascive pc care bărbaţii le aruncă femeilor. Prin satelit. Ele vor accentua nevoia dc pocăinţă (şi eliberare) a celor care s-au încurcat în plasa demonică a pornografici. Trebuie să ne ferim de privirea deliberată a imaginilor pornografice. de cele mai multe ori. în aceste cazuri de cele mai multe ori cauza este de natură demonică. Odată începută spirala demonică va dicta stilul de viaţi al persoanei. unii chiar lideri ce deţin poziţii cheie Mulţi dintre ei. poate declanşa un proces mental care. recitirea lor fiind binevenită în contextul prezentării subiectului pornografiei. Scriptura ne încurajează să trăim în lume. şi în special bărbaţii.17:1-26). această demonizare îşi are începuturile în copilărie. Ştiu că unele dintre lucrurile pe care le voi prezenta în acest capitol vor fi adevărate veşti bune pentru cei care se simt blestemaţi de starea în care se află. Dar întotdeauna punctul de contact sunt ochii. imagini de nuduri sau cupluri care fac dragoste. La alţii. De obicei. o modalitate de viepiire în mijlocul acestor lucruri fără a comite păcatul care dă demonilor drept de intrare. Victimele se justifică gândind că practică o formă de păcat sexual ascuns care. înainte ca Duhul Sfânt sâ nc dea puterea de a lupta cu pornografia trebuie să decidem. bărbaţi trecuţi dc prima tinereţe. atunci când copilul trece întâmplător prin faţa unui stand de reviste pornografice. Cu trecerea anilor însă. pervertit. Nu întâmplător Biblia ne spune că "Dacă ochiul tău este curat. ajungând deseori la masturbaţie. dar să nu-i aparţinem (loan 15:19. Duhurile de poftă care au intrat prin ochi provoacă acest ciclu al mizeriei şi îşi lasă victima apăsată de povara vinovăţiei. Ele cred că secretul lor este bine ascuns deoarece nimeni nu poate şti ce se petrece. creştinii. Linia de demarcape a pericolului variază enorm dc la persoană la persoană. Folosirea lor reprezintă un marc pericol: demonizarea! Putem trăi o viaţă sfinptă numai dacă ea este deplin controlată dc Duhul Sfânt Dar Duhul Sfânt nu ne va impune. Unii dintre ei şi-au deschis inima în faţa membrilor echipei noastre dc slujire şi atunci am putut vedea că acest păcat îi făcea să creadă. Isus a spus că acest lucru este echivalent cu adulterul în sine. Căci Diavolul nu renunţă uşor Ia cei pe care i-a controlat prin pornografie. El este uimit de ceea ce vede pe coperple acestor reviste care prezintă actul sexual într-un mod. apare 142 vinovăpa ce aduce cu ea osândirea şi sentimentul încă unui eşec. Paginile 168-172 din primul volum al acestei lucrări au prezentat pc larg subiectul nudităpi. Dar multe persoane. pericolul poate începe atunci când văd descoperite anumite pârp ale corpului feminin. oricât s-ar opune tentapei. în copilărie.Slujirea practica Cum intră demonii în capcana consecinţelor pornografiei. Când totul se sfârşeşte. tot trupul tău va fi plin dc lumină" (Matei 6:22). imaginile pornografice pot intra în casele noastre din zeci de 143 . Deci trebuie să existe un drum de ieşire din jungla sexuală a lumii din vest. trebuie să ne ferim de cel mai periculos dintre distribuitorii de pornografie: televiziunea. nevoia privirii unor materiale pornografice tot mai explicite va deveni din ce în ce mai puternică şi va conduce la poftă şi Ia păcat. chiar decent îmbrăcate. este la limita acceptabilului deoarece nu implică nici o altă persoană. un mod de viaţă dumnezeiesc. simt ele. dacă rămâne necontrolat. peste voinţa noastră. printr-un act al propriei noastre voinţe. uneori. toate acestea par a fi o extraordinară aventură. Este suficient pentru ca acel copil să fie demonizat! Alp copii pot fi victime ale pornografiei „secrete" trecute din mână în mână la şcoală.Vindecarea prin eliberare . în situaţia aceasta se află mulţi creştini. Mulţi oameni au ajuns să trăiască o viaţă de promiscuitate datorită demonizării prin privirea imaginilor pornografice. sc luptă singuri cu această problemă uneori de mai mult de douăzeci de ani.

atât omul cât şi animalul trebuiau ucişi pentru 144 comiterea acestui act nedumnezeiesc (Levitic 20:15-16). pe toi timpul nopţii. ele vor fi cu mult depăşite de durerea pc termen lung care va urma. pentru a realiza între ei unitatea pe care Dumnezeu o doreşte. în secret. urmată dc ritualul dc curăţire prevăzut în Lege (Numeri 19). în intimitatea camerei de consiliere.Slujirea practica Cum intra demonii ţări. In aceste cazuri dependenţa este. de pornografic. ea însăşi. dc la pisici până la vaci. nu trebuie decât să privim la Cel care a fost jertfit pentru noi şi să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru iertarea pe care o avem prin moartea înlocuitoare a lui Isus. lipsită de orice speranţă. Sub lege. pentru că este mai bine să se căsătorească ciecăt să ardă". Chiar şi partenerii căsătoriţi pol (1 dependenţi. Bărbaţii care ajung în asemenea situaţii.să se căsătorească. dacă nu sunt eliberaţi şi vindecaţi. cu şerpi care au fost introduşi în organele lor sexuale. lată deci cât este dc necesar ca atât soţul cât şi soţia să acorde importanţa cuvenită relafiei lor sexuale. Pornografia. Nimeni nu poate şli ce emisiuni umifirim noi la televizor. înfrângerii şi eşecului.Vindecarea prin eliberare . Sunt voci care spun că SIDA îşi are originea în relaţiile sexuale cu un animal. indiferent de argumentele pro. Pedeapsa acestui comportament sexual pervertit era moartea. este un potenţial punct de intrare a demonilor. Din nefericire. Am slujit multor persoane care.. Relatiile sexuale cu animalele conduc. în cazul raporturilor voluntare. nefiind conştienţi dc pericolul demonizării. dar noi am încetat să ne mai mirăm de extinderea păcatului sexual sau de mărturisirile pe care oamenii trebuie să le facă atunci când Dumnezeu îi provoacă la o schimbare a vieţii. sunt condamnaţi să asiste la un asemenea declin al relaţiilor conjugale încât căsnicia lor nu va mai fi decât o problemă de toleranţă reciprocă. un punct de intrare a duhurilor de poftă prin pornografic. Este interesant dc observat că în acele vremuri. 8) Raportul sexual cu un animal Scriptura este foarte explicită în interzicerea. Astfel.. există consilieri conjugali (unii chiar creştini) care. Am întâlnit cazuri de femei forţate să aibă contact sexual cu câini sau. invariabil. in secret. singura modalitate prin care se putea împiedica transmiterea demonilor pe linie generaţională în poporul lui Dumnezeu era uciderea celui care a comis perversiunea sexuală.. Ceea cc sc întâmpla în scerci determină puterea şi autoritatea spirituală a vieţii pc care Dumnezeu ne-a dat-o s-o trăim. au mărturisit că au avut raporturi sexuale cu animale. în 1 Corinteni 7:9 el ne spune că oamenii trebuie . dumnezeiesc. Dar ceea ce poftim în ascuns va lucra deschis în vieţile noastre. lademonizare. Aşa cum rugăciunea în ascuns este izvorul unei extraordinare puteri. pe lângă homosexualitate şi alte perversiuni sexuale. Pavcl a văzut în relaţiile sexuale conjugale un mijloc legitim. La Calvar a fost plătit preţul tuturor păcatelor noastre.. un răspuns la dezamăgirea suferită într-o relaţie sexuală conjugală din care nu pare a mai exista vreo cale legitimă de scăpare. o relaţie sexuală conjugală ncarmonioasă poate fi. dc cele mai multe ori a fost vorba de bărbaţi care au avut contact sexual cu tot felul de animale. şi a relaţiilor sexuale cu animalele. în unele ritualuri de perversiune sexuală. Dar raporturile sexuale cu animalele sunt deseori impuse unei persoane împotriva voinţei ei. Ele reprezintă o extremă a comportamentului sexual prin care natura şi caracterul minunatului plan pe care Dumnezeu L-a intenţionat în relaţia bărbat-femeie sunt atât de pervertite încât 145 . în loc să plătim cu viaţa pentru păcatele noastre. Poate că aceste lucruri sună bizar. îi sfătuiesc pc partenerii căsătoriţi să privească imagini pornografice pentru a se excita sexual! Oricât de mari ar fi câştigurile pe termen scurt ale acestei „terapii". de satisfacere a dorinţei sexuale. Se pare că numai această ac nune radicală putea împiedica blestcmarea demonică a generaţiilor următoare Este suficientă o clipă de contemplare spirituală a celor mai sus prezentate pentru a aprecia adevărata valoare a minimii venirii lui Isus pe pământ şi a jertfei Sale pe cruce. înainte de venirea lui Isus şi stabilirea slujirii dc eliberare în Biserică. de obicei. pornografia în ascuns este sursa slăbiciunii.

Rădăcinile posibile ale unui asemenea comportament sunt asemănătoare celor ale homosexualităţii. voluntar sau nu. O persoană transsexuală este o persoană care nu numai că se îmbracă în hainele sexului opus dar şi doreşte să facă parte dintre persoanele de sex opus. Copiii al căror sex (hotărât de Dumnezeu) a fost respins de către părinţi. Deşi scoaterea demonilor este csenpală noi. c) d) Experimentarea unor sentimente de vinovăţie şi osândire. Iată principalele zone asupra cărora trebuie să ne concentrăm: a) Rănirea relaţiei dintre persoana slujită şi Dumnezeu.Slujirea practică Cum intră demonii demonizarea este inevitabilă în cazul celor care au participat voluntar la ele şi aproape inevitabilă la cei care au fost victime ale unor astfel de orori.Vindecarea prin eliberare . aceste rupturi 147 e) f) . drumul spre restabilire bece atât prin eliberare cât şi prin vindecarea emoţională Totuşi. Acel demon începea să-i controleze sexualitatea. Abuzul sexual ca punct de intrare a demonilor va fi pe larg prezentat în unnătorul capitol. Trebuie ca o femeie să fie dc o tărie şi o spiritualitate ieşite din comun pentru a rezista traumei produse de o asemenea experienţă astfel încât demonii să nu poată profita de situaţia prin care ca a trecut. trebuie menţionate aici şi celelalte aspecte care concură la o deplină vindecare. arc consecinţe cc trec de simpla demonizare. voluntar sau nu. Acum ştim că nu dorinpj îl controla într-un asemenea grad. Vindecarea va veni numai atunci când toate rănile vor fi vindecate. este contrară voinţei lui Dumnezeu. ci un demon. Ea trebuie să accepte adevărul că această practică condamnată de Scriptură (Deuteronom 22:5). Alteori. să renunţe la vechiul mod de viaţă atunci nici o consiliere nu-i va aduce eliberarea.un alt partener sexual. de legături sufleteşti b) Stabilirea. Tulburările emoţionale şi întristarea (de scurtă sau lungă durată). Această dorinţă îi controla viaţa. Deşi această carte nu are pretenţia de a acoperi toate aspectele lucrării de eliberare. au deseori tendinţa de a se îmbrăca în hainele sexului opus. ca slujitori. Respingerea (foarte des întâlnită) care poate fi atât cauza primară a păcatului sexual cât şi consecinţa respingerii de către . suflet şi trup.să nu creadă că vindecarea celor grav demonizaţi este doar o problemă de scoatere a câtorva demoni. pentru ca cititorul. cea mai mare problemă rămâne voinţa Dacă persoana care caută ajutor nu doreşte. şi în acest fel. încât simţea nevoia să o poarte. 146 10) Abuzul sexual Orice formă de abuz sexual face ca oamenii să devină vulnerabili la demonizare. întinsă pentni uscare. acest comportament este generat de un duh care a venit pc linie gencraţională Mulţi băieţi au fost surprinşi când probau lenjeria intimă a mamei. Aceste persoane iau medicamente şi se supun unor operapi chirurgicale pentru a-şi schimba aspectul exterior şi organele sexuale astfel încât sexualitatea lor să devină opusă celei cu care s-au născut. Orice ruptură a unităţii dintre duh. în inima ei. Am consiliat un bărbat care a mărturisit că era atât de fascinat de lenjeria intimă a femeilor. • nedumnezeieşti cu alte persoane. Rezumat Sexul greşit. trebuie să slujim pentru vindecarea oamenilor şi nu doar pentru scoaterea demonilor (care nu este un scop în sine). 9) Transvestismul şi trans-sexualitatea Un transvestil este acel bărbat care sc îmbracă în haine femeieşti pentru a-şi exprima. Pentni a restaura o viaţă distrusă de ani de activitate demonică este nevoie dc o sluijre completă şi plină de dragoste. Ca şi în cazul homosexualilor. sexualitatea.

Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica

Cum intră demonii

conduc, în special în cazul celor traumatizap şi abuzaţi, la o separare a duhului şi a sufletului dc trup, ca o reaepe de protecţie la alte eventuale dureri Multe dintre experienţele extra-corporale sunt, deseori, indicii ale unor astfel de rupturi. 8. Rănile sufleteşti, abuzul şi respingerea Isus a făcut un comentariu devastator la adresa celor care sunt o pricină de cădere pentru copii. El a spus că unui astfel de om i-ar fi mai de folos dacă i s-ar atârna dc gât o piatră dc moară şi ar fi aruncat în adâncul mării (Matei 18:6). De ce a făcut Isus aceste remarci atât dc severe? Eu cred că, parpal, răspunsul constă în faptul că Isus cunoştea consecinţele demonice pe care trebuia să le suporte copilul rănit sufleteşte. încă nu am consiliat o persoană care să fi fost serios abuzată (sexual sau în alt mod) şi care sâ nu aibă nevoie şi de slujire pentru eliberare. Traumele provocate de abuz deschid larg uşile demonilor care vor profita de durerea victimei. Pe lângă groaznicele consecinţe emoponale şi fizice pe care le aduce, comportamentul abuziv pune copiii sub un control demonic de care, dacă nu vor fi vindecaţi prin eliberare, nu vor scăpa toată viaţa. în capitolul dedicat legăturilor sufleteşti am văzut că între oameni se pot stabili tot felul de relaţii nedumnezeieşti. O legătură sufletească este o legătură (bună sau rea) prin care oamenii se relaponează, cu sau fără voia lor. Atunci când oamenii sunt abuzaţi, între agresor şi victimă se stabileşte o legătură sufletească nedumnezeiască. Această legătură acţionează ca o conductă demonică prin care demonii se pot transfera de la o persoană la cealaltă. Acest lucru se întâmplă în special în cazul în care între agresor şi victimă a existat un contact emoponal sau sexual. în zilele noastre, abuzul sexual este atât de mediauzat încât avem tendinpi să credem că el este singurul abuz care poate afecta serios. Dar dacă vom încerca să privim oamenii din perspectiva lui Dumnezeu, vom căpăta o mult mai largă înţelegere a ceea ce înseamnă abuz şi respingere. Vom vedea că demonii pot intra încă din momentul concepţiei, cu mult înainte ca vreun abuz sexual să 148

fie posibil. Este important să înţelegem că o persoană este o persoană încă din momentul în care spermatozoidul se uneşte cu ovulul pentru a forma embrionul uman. Argumentele celor care susţin avortul, cum că viaţa ar începe la douăsprezece, paisprezece sau douăzeci şi opt de săptămâni de la concepţie sau de la naştere nu sunt decât speculaţii bazate pc convenienţe seculare ce nu au nici o legămră cu realităţile şi adevărurile spirituale. în momentul concepţiei, unirea materială a spermatozoidului cu ovulul determină sexul, caracteristicile, personalitatea şi trăsăturile viitoarei persoane; dar mai important decât potenţialul firesc (caractcrisiticile sufleteşti şi trupeşti) este faptul că duhul copilului este deja prezent. Duhul copilului, pc care Dumnezeu l-a.cunoscut ca fiinţă spirituală înainte de momentul unirii sexuale care a creat condiţiile creării acelei fiinţe umane, este sensibil la influenţa puterilor spirituale (atât bune cât şi rele) încă din primele secunde dc viaţă. Noi am eliberat oameni demonizaţi cu duhuri de respingere care au intrat în ei chiar în momentul actului sexual prin care au fost creaţi ca embrion uman. Este cazul tipic al celor concepuţi prin viol, când nici tatăl şi nici mama nu doresc ca raportul lor sexual să aducă vreun rod. Respingerea este una dintre cele mai periculoase şi puternice forme dc abuz. Dinamica acceptării şi respingerii este deosebit de puternică. Un copil iubit şi acceptat va creşte în siguranţa unor relaţii neabuzive şi trainice. Dar un copil care este victima respingeai va fi vulnerabil la o demonizare ce îi va produce multă durere .şi chin în viaţă. Duhul dc respingere care vine odată cu durerea şi traumele cauzate de cei care ar trebui să acorde dragoste şi sâ manifeste responsabilitate poate avea. uneori, rădăcini atât de adânci în viaţa victimei încât îţi trebuie un puternic discernământ şi o ungere specială a Duhului Sfânt pentru a deosebi acest duh de adevăratul caracter (dat de Dumnezeu) al persoanei. Cum este cu putinţă ca aceşti demoni, atât de puternici, să intre înir-o persoană prin răni sufleteşti, abuz şi respingere ? Răspunsul 149

Vindecnrea prin eliberare - Slujirea P'WUcfi_

Cum intrA demonii

parc a sc găsi în efectele pc care aceste comportamente le au asupra intcgntăfii spirituale a victimei. Structura trinitariană a omului ca duh, suflet şi trup este un puternic bastion dc apărare împotriva
vrăjmaşului ( "..Junia împletită in irei nu se rupe uşor" Eclcsiastul

4:12/ Dar atunci când. indiferent din ce motiv, în zidul de apărare al omului se produce o spărtură consecinţa aproape inevitabilă va fi demonizarca. Orice comportament care face ca victima să dorească ,,fuga'! de ea însăşi, csic potenţial periculos. Recent, un cunoscut psiholog mi-a spus că una dintre caracteristicile întâlnite la aproape toate femeile abuzate sexual pe care le-a consiliat este cea a experienţelor „exlra-corporale'. Fenomenul este descris ca o părăsire a propriului trup şi privirea acestuia de la o anumită distanţă (trup care se poate afla singur sau în compania unui prieten imaginar). Aceste femei spun că starea de despărţire de propriul trup le ajută să depăşească durerile vieţii. Acest comportament este începutul a ceea ce ocultiştii numesc proiecţie astrală. Proiecţia astrala este o tehnică ocultă (realizată demonic) prin care o persoană învaţă cum să-şi părăsească în mod deliberat impui. Rezultatul este, inevitabil, demonizarea. Copiii vrăjitorilor şi sataniştilor învaţă încă din primii ani ai vieţii tehnica proiecţiei astrale, ca o primă măsură prin care demonilor Ii se dă drept de acces şi control asupra copilului. Odată ce întregul duhsuflet-trup este rupt, demonizarea este uşoara. Atunci când, datorită unui comportament abuziv, un copil (sau un adult) învaţă să-şi învingă durerea sufletească fugind de el însuşi într-o lume fantasmagorică, el este deja demonizat. între partea trupească şi cea spiritual-sufletcască a fiinţei lui se deschide o uşă demonică care va permite instalatrea unei baze de control demonic. Respingerea, un duh ce poale veni din partea agresorului, un duh de fantezie demonică, frica şi confuzia, iată doar câteva dintre duhurile rele ce pot primi drept de şedere şi care, atunci când Domnul aduce prilejul unei slujiri a victimei, trebuie izgonite prin' eliberare. Prin natura lor, toate formele de abuz aduc cu ele respingerea. 150

Dar trebuie sâ avem grijă să nu confundăm disciplinarea dumnezeiască cu abuzul fizic. Sunt două lucruri complet diferite. O pedepsire fizică excesivă şi nedreaptă poate genera un ciclu al respingerii în victimă, dar la fel dc periculoasă poate fi şi nedisciplinarca unui copil care ştie că a întrecut măsura! Dacă un copil nu este disciplinat conform gravităţii faptei sale, duhul său va simţi că părinţilor nu le pasă de el, ceea ce poate conduce la apariţia rădăcinilor respingerii. Mişcarea modernistă care condamnă disciplinarea fizică a copiilor (în unele ţări este ilegală până şi disciplinarea fizică a propriilor copii!) este o înşelare demonică orchestrată de vrăjmaş pentru a induce în copii respingerea şi apoi dorinţa de independenţă prematură. Rezultatul este că, atunci când cresc, copiii nu mai sunt sensibili la sfaturile celor care îi pot conduce cu înţelepciune prin încercările şi ispitele vierii. La o anumită vârstă, copiii trebuie să devină independenţi dc părinţii lor. Dar dacă această independenţă este prematură datorită respingerii, atunci între copii şi părinţi sc va ridica un zid de care aceştia din urmă se vor lovi nu odată. în continuare vom da o listă (care nu este exhaustivă) a potenţialelor căi de demonizare prin rănire sufletească, abuz şi respingere. Deşi acoperă principalele tipuri de probleme întâlnite în realitate, lista trebuie tratată mai degrabă ca un ghid decât ca un instrument de control. a) La concepţie Deşi unirea sexuală dintre parteneri poate fi un act de iubire. Ia fel dc bine sc poate ca nici unul dintre aceştia sâ nu dorească concepţia. Dacă mama, în special, reacţionează negativ atunci când află că este însărcinată şi persistă în a respinge copilul pe carc-l poartă, alunei duhul copilului, simţind ce se petrece cu mama, va începe să se simtă respins. Această situaţie va crea un mediu spiritual propice acţiunii unui demon de respingere care va începe să controleze acea fiinţă umană în formare. Multe femei ajung într-o stare de şoc atunci când află că sunt însărcinate dar în patruzeci şi opt de ore se obişnuiesc cu această 151

Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica

Cum intră demonii

idee şi totul reintră în normal Dacă mama (şiStatăl, de preferat) îşi schimbă atitudinea inimii faţade copilul iniţialdnedorit atunci acesta nu va fi afectat de respingere, acceptarea rpărinţilor învingând pericolul demonizării cu un duh de respingere Din nefericire, avortul fuiă şansa dc a trăiia majorităpi copiilor respinşi. La fel ca majoritatea celor care sluj iese în nucrarea de eliberare, şi eu cred că toţi copiii avortaţi sunt trataţi dai Dumnezeu ca fiinţe care au murit înainte de a ajunge la o vârstă a rcsponsabilităpi şi vor ajunge la maturitate spirituală în cer. Cu siguranţă dinţii acestor copii nu se vor strepezi datorită păcatelor piţrinplor lor (Ieremia 31:29). Ei nu vor cădea sub judecată şi no vor suferi moartea veşnică datorită păcatelor părinţilor lor. • b) Lipsa unuia dintre părinţi şi sarcinii* nedorite Dorinţa lui Dumnezeu este ca toţi copiii să lie crescuţi în familii, hrăniţi cu dragostea mamei şi a tatălui. Multe femei concep copii în afara cadrului sigur al căsătoriei, fiind nevoile sâ parcurgă singure dificila perioadă a lâuziei. în aceste circumstanţe absenţa tatălui, care poate conduce la rănirea spirituală a coţlilului, poate fi mult atenuată dc dragostea mamei şi a celorlalp membri ai familiei. Dar copiii au la fel dc multă nevoie de taai ca şi de mame, iar mamele au nevoie dc soţi (care să le ajute :a creşterea copiilor) pentru a asigura copiilor protecţia spirituală.uemoţionaJă şi fizică atât de necesară în această sensibilă perioadă aivieţii lor. Copilul în dezvoltare va experimenta un sentiment de rcipingere a tatălui (pe care nu l-a cunoscut niciodată) urmarea fiind, deseori, demonizarea sa cu un duh de respingere. Consecinţele âitrării duhurilor de respingere (în această perioadă) sunt multiplei Una dintre cele mai comune probleme care vor apare mai târziu vin viaţa acelui copil este cea a deplasării spre o extremă a comportamentului sexual (promiscuitate heterosexuală sau homosexualitate). în aceste cazuri perioada de sarcină este daseori una de traume şi chiar de violenţă atât pentru mama cât şi pentru tatăl-copilului. Tatăl, care nu a dorit decât un contact sexuai cu mama, se simte 152

prizonier al unei relaţii pe care nu şi-a dorit-o Deşi încearcă să sc abpnă resentimentele şi mânia fierb în interiorul său până când apare criza ce pune capăt relaţiei cu mama copilului. Am eliberat oameni de duhurile care au intrat în ci în perioada de sarcină. Uneori, Duhul Sfânt a arătat cu exactitate persoanei (peste mulţi ani) ce s-a întâmplat în timp cc era în pântecele mamei sale. Verificând ulterior exactitatea detaliilor revelate (prin discuţii cu mama), ei au constatat că circumstanţele au fost, într-adevăr, cele pc care Dumnezeu lc-a descoperit in timpul slujirii. Când părinpi trec prin furtuni spirituale, copiii lor vor suferi consecinţele. Acest lucru este valabil şi pentru perioada sarcinii. Copilul nu poate evalua raţional situaţia creată situaţie cc face ca părinpi lui să treacă prin dificultăţi şi va presupune că el este sursa problemelor. Este adevărat, uneori prezenţa copilul este cauza problemelor dar indiferent de situaţie, ceea ce contează este că acel copil crede că el este cauza necazurilor şi, ca reacţie, sc simte respins şi începe să se auto-respingă. Astfel, respingerea este urmată de auto-respingerc şi copilul va creşte într-o permanentă frică de a nu fi respins. Sunt situaţii în care trei duhuri pot lucra împreună împotriva copilului: respingerea, auto-rcspingerca şi frica de respingere. O sarcină nedorită poate apare şi atunci când partenerii sunt căsătoriţi. Un copil poate apare într-un moment nepotrivit pentru cariera mamei şi atunci ca poate deveni stresatâ şi furioasă că trebuie să-şi întrerupă nişte afaceri care mergeau atât de bine. Se poate ca bugetul familiei să fie atât de subţire încât hrănirea încă unei guri să conducă la un dezastru financiar. Sau poate că mama este bine trecută de prima tinereţe şi ceilalp copii sunt deja adolescenţi. Motivele pentru care un copil poate fi respins încă din perioada de sarcină sunt diverse, dar indiferent de natura lor, demonii vor căuta să profite de păcatul părinplor de a respinge copilul pe care Dumnezeu l-a creat. Eşecul de a accepta oamenii aşa cum sunt face ca aceştia să devină vulnerabili la atacurile vrăjmaşului, în special 153

în primul rând. în adâncul lor copiii ştiu că există ceva negativ cu privire la persoana lor. ca o împlinire a aşteptărilor părinţilor. demoni cărora li s-a dat drept de intrare datorită atitudinii greşite pe care părinţii au avut-o faţă de sexul copilului abia născut. Consecinţele pot fi devastatoare. Unul dintre barbarii homosexuali pe care i-am consiliat mi-a spus că în primii cinci ani dc viaţă a fost îmbrăcat în haine roz. Unii părinţi îşi construiesc. în subconştientul său va începe trăirea orientării sexuale pc care unul sau ambii părinţi i-au dorit-o. Respingerea sexului copilului poate. indiferent cum ar fi el. Când o persoană este abuzată sexual. copilul îndeplineşte aşteptările părinţilor. care să nu 155 . c) Respingerea sexualităţii Respingerea sexualităţii unui copil poate avea grave consecinţe pe termen lung. copiii nu numai că vor parcurge în siguranţă perioada de sarcină. Respingerea sexualitătii copilului este o rădăcină demonică cc poate deveni o cale de acces pentru duhurile dc homosexualitate şi lesbianism care. grave consecinţe sexuale şi emoţionale pe termen lung. fiecărui copii i se dă o anumită identitate sexuală şi omul nu poate face nimic pentru a schimba ceea cc Dumnezeu a creat. duhul şi sufletul victimei sunt respinse.greşit"). d) Abuzul sexual Abuzul sexual este o formă specifică de respingere. dacă sexul este „corect". Deşi ei nu pot exprima sentimentele dc respingere. fără a-l accepta sau respinge în funcţie de sex. duce la respingerea copilului ca persoană. Dar relapilc sexuale sunt. duhul de homosexualitate sau lesbianism impregnându-i întreaga personalitate. Există. pentru ca mama lui să poată trăi iluzia că are fata pe care şi-a dorit-o atât de mult Când un asemenea copil se maturizează.Vindecarea prin eliberare . în special pentru copiii următori. agresorul îşi concentrează întreaga atenţie asupra trupului victimei. Am slujit pentru eliberarea multor oameni de demonii care au intrat în ei în primele zile de viaţă. dar nici nu vor trebui sâ îndure mai târziu extremele dc comportament ale părinpllor lor (fie adulaţie. dar acest mod de a proceda aduce cu cl pericolul ca acel copil să fie iubit sau respins în funcţie de sexul său.Slujirea practicii Cum intră demonii atunci când este vorba de copiii. nu vor fi probleme. Astfel. o anumită imagine a copilului pc care îl aşteaptă. Acceptarea unui copil numai datorită sexului său. de natură spirituală şi nu există nici un contact sexual. imagine care să împlinească aşteptările lor. De aceea. Este aproape ca şi cum agresorul ar încerca să ridice un zid între trupul şi personalitatea victimei. Pentru a înţelege dc cc abuzul sexual este o formă de respingere. în această situaţie. odată intrate. cauzează devierea comportamentului sexual. în special dacă este vorba despre 154 sexualitatea lor. care este atât de iubit încât nu este niciodată pedepsit. pentru a putea pretinde că actul său nu a rănit-o şi pentru a minimiza vinovatele consecinţe ale agresiunii sale.ne-născuţi ai căror drept (dat de Dumnezeu) de a avea părinţi a fost sfărâmat de durerea respingerii. La concepere. la naştere. Ne-ar trebui un întreg volum pentru a explica consecinţele acestei atât de traumatice forme dc abuz. Ea este una dintre cele mai comune cauze ale homosexualităfii atât la bărbaţi cât şi la femei. fie disperare. care nu răspund aşteptărilor părinţilor în ceea ce priveşte sexul lor şi care se simt respinşi datorită tratamentului preferenţial de care se bucură primul născut! La cealaltă extremă. dacă este . Dacă. Din acel moment copilul devine foarte vulnerabil la demonizare. două pericole extreme. Este deci evident că singura reaepe care nu pune în pericol integritatea copilului este acceptarea sexului pe care Dumnezeu i l-a dat. Nu este nici o îndoială că la naştere copiii sunt deja nişte fiinţe spirituale care simt lucrurile spirituale (pe care nu îc pot nici articula şi nici înţelege). şi adesea aduce. în timpul sarcinii. este cazul copilului care se simte acceptat numai datorită sexului său şi nu datorită persoanei sale. trebuie să ne amintim că omenirea este mai mult decât o masă de trupuri. ştiind că sunt acceptaţi indiferent de sexul lor. că noi avem un duh şi un suflet. Primul este râsfâţarca copilului.

Orice formă de abuz sexual are consecinţe spirituale şi lasă victima vulnerabilă la demonizare. La rândul lor. oricât ar încerca. Deci. • Consecinţele abuzului sexual Dc obicei. întotdeauna. încă nu am consiliat vreun agresor sexual care sâ nu fi fost. probabil. înşelare.duhul. confuzie. cunoaştere pe care Dumnezeu a destinat-o bărbaţilor şi femeilor atunci când El a creat sexualitatea. agresori. durere sau alte traume emoponale. Consecinţele sunt mult mai numeroase şi pot include una sau toate din unnătoarele: a) Confuzia dc identitate spirituală de sexualitate de identitate fizică emoponală b) Revenirea la experienţele abuzive suferite în copilărie la comportamentul emoponal avut în copilărie la comportamentul fizic avut în copilărie amintirilor negarea faptelor întâmplate trăirea într-o ireală lume a amintirilor relapi cu prieteni imaginari trăirea într-o permanentă frică de nişte duşmani imaginan 157 c) d) înăbuşirea Fantasme - . sufletul şi trupul. la rândul lui.Slujirea practica Cum intra demonii aducă consecinţe spirituale.când cererile şi practicile sexuale depăşesc relaţiile fizice normale pe care Dumnezeu lc-a destinat a fi între bărbat şi femeie.contactul sexual dc orice grad cu un membru al propriei familii m) Abuz sexual conjugal . dar adesea se produce şi o demonizare specifică prin frică. între agresor şi victimă sc stabileşte. întotdeauna. Odată ce duhurile au intrat in victimă. agresorul nu va reuşi sâ-şi izoleze păcatul de persoana care se alia în trupul victimei sale. Cuvântul ebraic care desemnează contactul sexual este acelaşi cu cel folosit pentru a descrie „cunoaşterea1' lui Dumnezeu. abuzul sexual? i) j) k) I) Viol anal Bestialitate Sex ritual Incest . mulţi dintre cei abuzaţi ca şi copii trebuie să lupte cu dorinţa dc a abuza şi unii devin. Este o cunoaştere care transcende toate cele trei dimensiuni ale omului . o legătură sufletească nedumnezeiască cc va crea un canal spiritual pnn care transferul demonic se va produce cu uşurinţă. sarcina lor este dc a încuraja în aceasta activitatea unui caracter pervertit similar caracterului lor. Agresorul poale urma un tipar comportamental ce poate include unul sau toate aspectele de mai jos: a) Abuz vizual b) Mângâieri neacceptate c) Atingerea zonelor sexuale d) Atingerea zonei anale e) Masturbare in faţa victimei 0 Sex oral impus g) Masturbare reciprocă h) Viol 156 Nu aş dori ca cineva care citeşte acest capitol izolat de temele deja abordate (abuzul sexual şi relaţiile sexuale) să creadă că cu susţin că demonizarea este singura consecinţă a comportamentului abuziv. în cele din urmă. oamenii presupun că abuz sexual înseamnă violarea unei tinere de către un bărbat. Deşi aceasta este. cea mai comună fonnâde abuz sexual (se cunosc şi cazuri dc abuzare a unor băieţi dc către femei). o frecventă formă de abuz este şi cea a agresării homosexuale a unui băiat dc către un bărbat. de fapt. El are sensul unei adânci şi intime cunoaşteri a unei alte persoane. abuzat în copilărie. De obicei demonii vin direct de la agresor. Ce este. ele nu vor sta degeaba.Vindecarea prin eliberare .

de fiecare dată când o persoană răspunde durerii (suferite în trecut) printr-un nou comportament nedumnezeiesc.conduce la auto-respingcre Răzvrătirearefuzul de a se supune sau de a colabora mânia irajională f) g) h) i) j) k) 1) Mod ascuns dc viaţă Pierderea aparentă a mândriei personale Mascarea formelor anatomice ce individualizează sexualitatea prin extreme cum ar fi anorexia sau supra-alimcniaţia Vinovăţia Atitudinea înfricoşată Desigur. lista nu este exhaustivi Dar consecinţele prezentate mai sus sunt suficiente pentru a ne indica. Numai slujirea creştină poate aduce acestor oameni o vindecare cc le poate da speranţa unui viitor liber de durerile trăite în trecut. chiar dacă vor manifesta o superficială reacţie de împotrivire. în copil va intra. Dc exemplu.Vindecarea prin eliberare . e) Abuzul fizic Violenţa fizică răneşte nu doar trupul victimei. Nici o altă slujire nu arc autoritatea de a înfrunta puterile întunericului care au intrat în victimă prin abuz sexual. împreună cu duhul de respingere.incapacitatea de a mai avea încredere în oameni. Deşi îi putem mulţumi lui Dumnezeu pentru organizaţiile laice care au apărut în ultimii ani pentru a-i ajuta pc cei abuzaţi.care uneori nu devine evidentă decât după căsătorie. Deşi durerea fizică poate fi acută.mânie interioară împotriva lui Dumnezeu şi incapacitate de relaţionarc cu El. şi un duh din agresor. în adâncul lor. ea nu poate fi comparată cu prejudiciile emoţionale şi spirituale pe termen lung. vor accepta pedeapsa ca pc o disciplinare în dragoste. intre agresor şi victimă sc stabileşte o legătură sufletească nedumnezeiască fi. urmare a unui abuz sexual suferit în copilărie. demonicul îşi adânceşte rădăcinile în viaţa victimei. q) 158 . Copilul vede pedeapsa ca pe o formă dc respingere şi pericolul ca uşa demonică dintre trupul. duhul şi sutletul său sâ fie deschisă.unii dintre cei abuzaţi se aruncă într-o viaţă dc promiscuitate sexuală o) Dorinţa de a muri p) Boli fizice . că avem de-a face cu un păienjeniş demonic ce a fost construit pe respingerea cauzată de intenţiile agresorului.adesea manifestate prin maladii pc temien lung sau infirmităţi care devin un camuflaj al adevăratelor probleme Daune spirituale . devine la fel de mare ca şi în cazul abuzului sexual. Din nefericire. de obicei. când relaţia sexuală cu partenerul se dezintegrează datorită unei aparente frigiditâu a celui abuzat sexual n) Promiscuitatea . atunci când slujim celor abuzaţi sexual. 159 m) Incapacitatea de a răspunde Ia dragoste . Violenţa împotriva trupului unei persoane este un atac împotriva persoanei din acel trup. ele nu pot face altceva decât să-i înveţe pe oameni cum să trăiască în consecinţele abuzului a căror victimă au fost. chiar şi în cei care sunt demni de încredere Respingerea şi teama de respingere . lucrurile se schimbă. Dar atunci când un copil este violentat fizic. Copiii ştiu instinctiv dacă sunt pedepsiţi pc drept sau nu pentni greşelile făcute şi.Slujirea practica Cum intra demonii e) Frângerea încrederii . face ca o nouă putere demonică sâ sc adauge celor care deja îl controlează. fiecare nouă relaţie sexuală ilicită a unui adolescent.

Pentru a evita orice confuzie. Satan va exploata orice slăbiciune a părinţilor pentru a se infiltra în copii. dar poţi vedea şi lucrurile care deschid uşa ce permite demonizarea copiilor. care poate face din individ persoana pe care Dumnezeu o doreşte. El nu respectă pe nimeni şi va încerca să ne demonizeze copiii încă din primii lor ani de viaţă. ştiu că orice eşec in vreunul dintre aceste aspecte va face ca duşmanul sâ profite. personalitate sau calităp 160 c) Disciplinare dumnezeiască care să permită copilului o dezvoltare sigură şi. să devină liber de puterile întunericului din el. Agresorul deja are o problemă. I) Abuzul emoţional şi psihologic Atât abuzurile sexuale cât şi cele fizice sunt uşor de recunoscut şi identificat. sunt „îngeri"). sunt însă abuzurile emoţionale şi psihologice la care mulţi părinţi sau tutori îşi supun copiii. cu atât îp dai seama cât de important este ca părinpi creştini să fie. adesea. 161 . Când slujeşti celor abuzap poţi vedea. pentru copiii lor. persoana fiind. veghiind ca nici unul din membrii familiei să nu domine incorect pe vreun altul.Vindecarea prin eliberare . Cu cât slujeşti mai multor oameni demonizap prin abuz. suflet şi relaţii trupeşti Acceptare a copilului indiferent dc sex. care sunt lucrurile cu adevărat importante în educaţia unui copil. aşa cum reies din experienpi în slujire: a) b) Unitate între părinp în duh. un coleg. Dominarea şi manipularea sunt păcate. acesata este o foarte comună formă dc manifestare a prezenţi demonilor. după ani dc slujire. punându-nc copiii în pericol. Mult mai greu dc evaluat. ca şi creştin. respinsă. un soţ sau o soţie. Acest obiectiv odată atins. va trimite un demon deghizat în înger de lumină. Pop vedea lucrurile care închid vrăjmaşului uşa şi nu lasă demonii să intre. este negată. înainte dc orice O dragoste jertfitoare şi necondiţionată. indiferent dacă victima este un copil sau un bătrân. aceiaşi demoni (sau alţii. Iată câteva dintre cerinţele impuse unui părinte creştin. astfel încât victima va fi înfăşurată într-o plasă demonică a tandretii şi a pedepsei. abuzului intr-un mod prin care va deschide uşa demonilor. demonii care deja au intrat o vor încuraja la un comportament care să inducă în ea violenpi agresorului. Satan ştie că dacă întăriturile iui demonice vor fi stabilite foarte de timpuriu in viaţa unui copil. Satan este un înşelător care. care lucrează împreună cu ci) vor deveni dintr-o dată blânzi. Copilul trebuie sâ înveţe că fericirea unei familii creştine este împlinită numai atunci când membrii ei sc supun de bunăvoie unii altora şi când părinţii menţin un echilibru. greşit cred ei. atfel. un frate din bisencă etc. Asemenea tactici nu trebuie să ne mire. Orice comportament care încearcă să fure voinţa liberă (dată dc Dumnezeu) a cuiva este un comportament abuziv care conduce la tot felul dc probleme. acoperirea spirituală pe care Dumnezeu doreşte să le-o ofere acestora. Nu vreau să afirm că părinţii trebuie să-şi lase copiii dc capul lor pentru că Dumnezeu lc-a dat acestora voinţă liberă. Fără ştirea victimei. un fiu sau o fiică un prieten. un asociat. va fi foarte dificil ca acel copil să vină la o credinţă personală în Cristos. Aceasta este o reţetă a dezastrului. Este ca şi cum puterile demonice conducătoare ar trebui ciclic liniştite printr-un asemenea comportament.Slujirea practicii Cum intră demonii Cei abuzaţi fizic deseori pretind ca văd nişle prieteni imaginari ( care. Aceste abuzuri sunt des iniâlnite şi în cazul adulţilor. astfel încât copilul să ştie că este preţios pentru oamenii cărora i-a fost încredinţat de Dumnezeu d) Acum. aproape involuntar. iar victima va răspunde. dacă scopurile lui o cer. Toate aceste forme de comportament abuziv sunt o formă de respingere prin care voinţa liberă. Victimele încep să asculte sfaturile „îngerilor" fără a şti că aceşti „prieteni" demonici lucrează mână în mână cu demonii din agresor pentru a-şi întări baza de putere din ele. trebuie să facem câteva precizări. şi chiar dacă se va converti îi va fi foarte greu.

dacă este dus la bun sfârşit în respect faţă de diferitele poziţii deţinute de diferiţii membri ai familiei. când el este suficient dc matur pentru a-şi urma propriul drum în viaţă Desigur. la prima vedere. ca urmare. a trebuit sâ rupem nenumărate legături sufleteşti dintre copii şi mame (sau taţi). mama se va simţi atât de respinsă încât va face orice pentru ca acel copil. în loc dc un partener egal într-o relaţie de dragoste dinamică. Unii copii vor trebui să se întoarcă mai des spre părinţi. ca o fată în casă neplătilă şi ca un copil răsfăţat Odată ce copilul nu mai are nevoie de ea. n-ar trebui nici ca cineva sâ fie surprins că cei care folosesc uneltele vrăjitoriei (chiar dacă nu sunt direct implicaţi în ceea cc generic numim vrăjitorie) sc folosesc (fără să-şi dea scama. mulţi părinţi trăiesc tot mai intens ameninţătoarca criză provocată de perspectiva copiilor care nu mai au nevoie de ei. Dar asemenea decizii.Vindecarea prin eliberare . poate apăsa greu conştiinţa victimelor. Şi nici nu vreau să spun că nu vor fi situaţii în care soţia nu va încerca să-şi influenţeze soţul în a lua unele decizii care să o favorizeze pe ca sau pe copii. expunându-şi victimele la demonizare. dominarea şi controlul sunt unelte ale vrăjitoriei şi nu este. Acest fel dc a proceda este corect deoarece lasă copilului libertatea dc a pleca şi a veni când este necesar. transferată în copii încât pnmii nu au maturitatea neecară pentru a-şi trăi nonnai „viate dc după plecarea copiilor-'. a încălca interesele sojiei şi (sau) ale copiilor. alţii mai rar. care au simţit tot timpul lanpirile carc-i Înfăşurau. până în jurul vârstei de 19 ani. el este liber să sc întoarcă regulat la părinţi pentru a primi ajutor. luând o îndreptăţită autoritate spirituală. în slujire. Problemele apar atunci când identitatea pănnUlor este atât dc. Unii oameni suferă un adevărat şoc când văd ce extraordinară putere i-a controlat. întradevăr. Pc măsură ce copilul creşte. Situaţiile generate de acest comportament aberant sunt. Manipularea. nu sunt de loc şocap. Dumnezeu doreşte ca relaţia dintre ci. a tatălui sau a ambilor. poale) dc demoni pentru a-şi atinge scopurile. Una dintre cele mai comune probleme este cea a relaţiei dintre părinţi şi copii. Conflictul poate deveni acut iar vinovăţia indusă de comportamentul unor mame care încearcă onec truc emoţional (de la un cont în bancă până la cascade de lacrimi) pentru a-şi atinge scopul. poate duce chiar la divorţ. Dacă nu te împotriveşti dominării exercitate dc părinpl. într-o relaţie dumnezeiască. împicdicându-l să fie persoana pe care Dumnezeu Şi-o doreşte. Nici unul dintre aceste lucruri. pc cale să-i părăsească casa. poate genera în familia celui abuzat o criză care. dragoste şi sfaturi. Şi atunci folosesc şantajul emoţional. din prima zi dc viaţă a copilului. dominării şi controlului sunt. Alţii. barierele de protecţie trebuiesc îndepărtate treptat. nu-ţi cinsteşti cu adevărat părinţii (care trebuie ajutaţi să înţeleagă că nu trebuie să-şi manipuleze copiii)! Dacă această problemă nu este tratată cu fermitate. să devină dependent de ea. penibile. Pc măsura trecerii 162 anilor. dc aceea. Dar violarea voinţei libere a unui individ. nu este nici dominare şi nici manipulare. Cel mai marc pericol îl reprezintă dominarea mamei. surprinzător sâ vezi că victimele manipulării. în special în cazul unei familii în care ea nu a lucrat niciodată şi a fost tratată dc către soţ.Slujirea gfggto) Cum intră demonii Nu vreau să afirm nici că nu există ocazii în care capul familiei trebuie să ia decizii majore cc par. încercând să-1 fină veşnic sub dominarea mamei. Multe din glumele cu soacre sunt bazate pc experiento reală a unor oameni cc n-au putut scăpa din aceste tiranice ghiare emoţionale şi psihologice care încercau să Ic controleze căsnicia (şi partenerei dc viaţă). Puterea demonică înmagazinată în victimă printr-o asemenea dominare (şi control) este uneori de ncimaginat. iar pe de alta cea de a părăsi casa părintească şi a ne mii cu noul partener dc viaţă. Pc de o parte avem porenoa de a nc cinsti părinţii. controlul şi dominarea pentru a nu lăsa copilul să ajungă la o maturitate care sâ-i permită zborul din cuib. să fie în continuuă schimbare. După cum nimeni nu se îndoieşte dc faptul că cei implicaţi în vrăjitorie sunt demonizaţi. vor fi luate cu sprijinul soţiei. tot ce simt este o 163 . prin atitudinea mamei faţă de tată o lecţie de comportament. demonizate. copiii primind. dacă nu este repede rezolvată. este răzvrătire împotriva Lui.

bisericile omit să le spună celor care au trecut prin durerea unui divorţ că este posibil ca unul dintre partenerii divorţaţi să nu fi păcătuit. de obicei. Dar cei care slujesc trebuie sâ fie deosebit de sensibili în alegerea momentului în care fac acest lucru.cele mai bune antidoturi împotriva atacurilor demonice. s-ar putea să împiedice eliberarea. Relaţia dintre parteneri ajunge într-un punct din care nu mai există întoarcere. dacă demonii pot sau nu să profite de durerea prin care trecem. cei separaţi sau divorţaţi se simt ca nişte paria printre membrii bisericii. Este chiar posibil ca partenerul care pleacă stabilind o relaţie cu o altă persoană. aş vrea doar să menţionez suci că. Deseori. Orice fel de separare presupune respingere. Nu face cxceppc de la această regulă nici separarea partenerilor căsătoriţi sau divorţul. de înţeles atitudinea unei biserici care nu doreşte să lase impresia că tolerează sau încurajează divorţul. dar ea nu trebuie să ducă la menţinerea celor divorţaţi într-o stare de acuzare care să nu le dea şansa de a se simp vreodată integrap în biserică 164 Fără a intra în detaliile etice ale divorţului şi recăsătoriei.Slujirea praclicâ Cum intră demonii imensa uşurare! Mulţi trec prin semnificative vindecări fizice datorită eliberării de duhurile de boală care au avut acces de transfer pe linie generaţională ca urmare a abuzului suferit în copilărie. Trebuie să încercăm vindecarea acestor zone ale trecutului pentru a preveni eventuala repetare. datorită respingerii pe care el însuşi o resimte. ceea ce face ca demonii să profite şi mai mult de situaţie. Am primit multe scrisori prin care astfel de oameni ne-au cerut ajutor. a greşelilor care au dus la destrămarea celei dintâi. că propriul comportament a determinat. Iar cel părăsit să nu-şi dea seama. ani de durere şi traume ce reprezintă puncte de intrare a demonilor. din experienţa rezultată din consilierea unui mare număr de persoane. Alteori. în mare măsură despărprea. in mare măsură. Uneori. De multe ori. Această atitudine este corectă. în continuare voi da doar o listă a celor mai comune fonne de dominare şi manipulare: a) Dominarea sopilui de către sope b) Dominarea sopei de către soţ c) Dominarea părinţilor de către copii d) Dominarea unui copil de către un frate sau o soră mai mică sau mai mare c) Dominarea unui copil dc către o mătuşă. într-o a doua căsnicie. Slujirea celor divorjap trebuie sâ includă şi ruperea legăturilor sufleteşti cu partenerul ânlenor. de aceea. Dacă o fac prematur. Cei în cauză trebuie sâ lupte împotriva amărăciunii. abuzive. dinainte de căsătorie. ele nu-i pot înţelege şi sprijini pe cei care trec prin ruperile de căsătorie. un unchi sau bunic 0 Dominarea unui angajat de către alt angajat g) Dominarea unui lider al bisericii de către membrii congregaţiei sale h) Dominarea congregaţiei de către lider g) Separarea şi divorţul Felul în care răspundem circumstanţelor determină. desigur. respingerea suferită din partea unora dintre membrii congregaţiei este chiar mai dureroasă decât cea experimentată prin ruperea căsătoriei. manipulatoare şi. Consilierea celor care au trecut prin separare sau divorţ este o aepune anevoioasă dar necesară. Există multe alte relapi ce pot fi dominatoare. iar cei care le slujesc trebuie sâ o facă în dragoste şi acceptare necondiţionată .Vindecarea prin eliberare . în sluj nea celor divorţap trebuie să şfim că este posibil şi ca motivele divorţului sâ se afle într-un îndepărtat şi întunecat trecut. dar acest proces presupune. am constatat că în biserici există o mare doză de ipocrizie faţă de cei divorţaţi sau recăsătoriţi şi faţade problemele lor. Efectele fiind aproape identice cu cele deja prezentate. Divorţul poale fi provocat şi de acţiunea unor demoni care au 165 . Este. să facă acest lucru pentru că se simte respins dc partenerul pe care l-a părăsit.

multe dintre lucrurile care se petrec sunt o consecinţă a căderii şi nu este corect să-L acuzăm pe Dumnezeu atunci când aceste lucruri sunt negative. un părinte suferă mai mult decât copilul care i se îmbolnăveşte subit. Teama celor apropiaţi de a nu se îmbolnăvi şi ei de cancer dă drept de transfer bolii. Consilierea multor persoane care au trecut prin traume ne-a arătat că acestea sunt. înainte de a sluji pentru eliberarea persoanei în viaţă. Unii oameni însă nu acceptă niciodată moartea unei persoane iubite. eliberarea de demonii care an controlat-o putând conduce şi la vindecare. într-adevăr. în Efeseni 6:13. împărăţia lui Satan va lua sfârşit numai atunci când Isus se va întoarce ca Domn al Domnilor. Satan nu are inimă şi el va alege chiar aceste momente pentru a câştiga teren spiritual şi pentni a-şi plasa „săgeţile" (demonii) în cei care trec prin suferinţă. iar acest lucru dă drept de control demonilor. în ziua aceea minunată vom sărbători instaurarea împărăţiei lui Dumnezeu. Dar această promisiune nu este necondiţionată. Traumele şi accidentele Traumele şi accidentele fac paitc din viaţa cotidiană. un duh dc boală care a cauzat cancerul.Vindecarea prin eliberări' . al cărei dumnezeu este Satan (2 Corinteni 4:4). întotdeauna. O persoană matură învaţă sâ facă faţă realităţilor vieţii şi sâ accepte despărţirile. Deseori un demon poate prelua caracterul unei persoane care a murit pentru a controla o persoană în viaţă. întotdeauna este necesară ruperea legăturilor sufleteşti ncdumnczcicşt dintre ea şi persoana moartă. Iată care sunt cele mai comune dintre ele: a) Bolile grave Bolile care afectează pe neaşteptate o persoană sau un membru apropiat din familie sunt. de o teribilă frică dc moarte. Trăim într-o lume căzută. h) Moartea Se pare că moartea este un ultim mod de respingere. Dc multe ori.de a face ucenici şi a-i învăţa să păzească tot ce a poruncit El primilor ucenici (vezi paginile 266270 din primul volum). Ea este legată de ascultarea poruncii pe care Isus a dat-o Bisericii . în această lume. puncte de intrare a demonilor. vom cădea pradă atacurilor vrăjmaşului. că se va întâmpla). Traumele experimentate dc copii pot li puncte de intrare a demonilor dc care aceştia vor trebui. 166 Experienţa nc-a arătat că momentele de puternică traumatizare sau accidentele grave sunt şi momente de mare sensibilitate spirituală. până la sfârşitul veacului acestuia. în aceste cazuri. Nici creştinii nu sunt scutiţi de crize şi probleme. Nu-i de mirare că Pavel nc încurajează să purtăm tot timpul armătura lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a promis că va fi cu noi în toate zilele (Matei 28:20). peste noapte. De cele mai multe ori simptomele apar în aceleaşi organe şi într-un mod similar celui în care au apărut la prima victimă . Acest lucru se întâmplă frecvent atunci când un membru apropiat al familiei moare de cancer. Am slujit multor oameni la care simptomele de cancer au apărut în urma morţii de aceeaşi boală a unui membru al familiei. Optimismul generat de sănătatea de care te bucuri azi poate fi înlocuit. 9. o experienţă traumatică. Uşurarea pe care victima (demonizată datorită durerii şi traumelor separării) o experimentează este uneori dramatică. în special dacă copilul a Cost martorul unor dispute între părinţi. Cuvântul „cancer" aduce aduce atâta groază în inimi încât am întâlnit cazuri în care teama de această boală a deschis o uşă demonică prin care a intrat. şi dacă nu suntem bine ancoraţi în dragostea lui Dumnezeu atunci când vine ziua cea rea (aşa cum Pavel ne asigură. Până atunci. care va induce în victimă aceleaşi simptome. sâ tic eliberaţi. de obicei.Slujirea practică Cum intră demonii intrat în perioada copilăriei. mai târziu. în aceste momente suntem mai vulnerabili la supranatural decât în alte situaţii. Vrăjmaşul nu respectă pe nimeni şi nu-i pasă de durerea prin care trece cineva.

era un duh de frică sau un blestem. d) Abuzul (vezi secţiunea 7: rănirea sufletească. Frica controlează vieţile multor oameni şi vrăjmaşul profită din plin dc oportunităţile cc i sc oferă. chiar moartea. pot spune că şomajul a fost eventimentul major prin care Dumnezeu i-a atras la El. Am consiliat mulţi oameni care în urma unor accidente de maşină au rămas cu răni ce nu sc mai vindecau. Dacă sc procedează cu înţelepciune. Sunt cazuri în care oamenii pleacă dimineaţa la servici. frica dc ceea ce se va întâmpla.Cine mă va îngriji ? Cum mă voi descurca?. abuzul şi respingerea) e) "Frica Frica care însoţeşte experienţele traumatice este. Adesea. victima resimte o durere subită in zonele în care n-a simţit niciodată durere. Siguranţa noastră constă nu în împlinirile pământeşti ci în tăria planurilor pe care Dumnezeu le are cu vicple noastre. efectele cauzate demonic sunt dc lungă durată. Un astfel dc blestem poate fi pus asupra unei persoane sau asupra strămoşilor ei in mod deliberat prin vrăjitorie sau inconştient. de anumite porţiuni ale drumurdor sau dc anumiţi şoferi. Trauma generată de o asemenea experienţă poate deschide larg uşile pentru respingere..i 'indeairea prin eliberare . fie pe vreunul din strămoşii ci. la tiauma bolii se adaugă întrebări ca ajung unii dintre ei fiind că nu au nici o şansă de a face faţă situaţiei. 169 . în toate aceste cazuri. Aceste accidente pot fi cauzate dc 168 . de călătorii. pentru ca scara să se întoarcă acasă răvăşip de vestea concedierii. De exemplu. dar vindecabile prin eliberare dacă victima vrea să-i ierte pe cei vinovaţi şi doreşte să-şi rezolve toate problemele spirituale din viaţa ci. invariabil. demonii nu pot fi identificaţi şi scoşi decât mult timp după accident.Slujirea practica Cum intră demonii La cei care sunt singuri. amărâciunc sau răzbunare. privind înapoi. un accident de maşină poate oferi demonilor oportunitatea dc a profita de starea de şoc prin care trece victima. Satan se foloseşte de frica cc încolţeşte în inimile oamenilor pentru a-i controla şi manipula (frica de necunoscut. uneori am. mai ales când vestea pierderii locului de muncă vine pc neaşteptate. o manifestare a demonului în locurile în care a afectat în trecut fie victima.. frica dc moarte. persoana ajungând acolo unde El doreşte ca ea să ajungă Sunt mulţi cei care. criza poate fi astfel deturnată încât să devină o minunată oportunitate de întoarcere la Dumnezeu. Uneori accidentul în sine poate fi indus demonic pentru a împlini un blestem. perioada in care nu au încetat să chinuic victima Demonii intraţi pot face ca victimei să-i fie frică de maşini. Duhul de respingere o va determina să-şi piardă speranţa în viitor şi încrederea în sine. un punct de intrare a demonilor. aşa cum am descoperit. Este. poate. cazul accidentelor repetate care. c) Accidentele t Accidentele de maşină sunt incidente care pot deveni serioase puncte de intrare a demonilor. prin ură. etc). Această teamă dc viitor va induce şi mai mult boala demonică şi va cauza. b) Şomajul Lipsa unui loc de muncă este întotdeauna o problemă. nu au nici o explicaţie. Am constatat uneori că atunci când duhul de blestem al accidentelor este provocat. deseori. aparent. Este. dc obicei. lăsând persoana în incapacitate de a mai lupta cu viaţa şi convinsă că nimeni nu o mai acceptă. Speranţa este un antidot împotriva fricii şi ea ne poate ajuta să evităm atacurile pe care vrăjmaşul vrea să le dea împotriva noastră prin trauma' şomajului. Oamenii sunt foarte vulnerabili spiritual atunci când trec prin momente traumatice. Cauza. concluzia la care către un duh care vine pe linie generaţionalâ. fără griji.

preoţii fiind instruiţi să se curăţeascâ ritual şi apoi să curăţească ritual şi templul. O cercetare atentă a acestor pasaje ne arată că necurăţia rituală este întotdeauna asociată unor efecte spirituale ce fac ca persoana. să fie necurat timp de şapte zile ". Pentru acea persoană a sosit vremea sfârşitului vieţii pe pământ şi a începutului odihnei în dragostea şi harul lui Isus. Datoria noastră este sâ fim gata pentru a întâmpina acel eveniment împreună cu Mireasa lui Cristos.o tranziţie de la limitele corporale. de vreun trup omenesc mort. Momentul morţii este un moment de marc semnificaţie. un nivel scăzut de activitate.Vindecarea prin eliberare . demonii folosesc frecvent atât aceste legături sufleteşti nedumnezeieşti cât şi slăbiciunile spirituale ale persoanei vii. Din acel moment ea iese din limitele temporale ale pământului. Isus a vorbit deseori despre „veacul care vine". ei vor încerca să minimalizeze eficienţa lucrării şi a influenţei acestora în bisericile de care aparţin. demonii vor menţine. Necurăţia rituală este întotdeauna asociată unor entităţi spirituale care pângăresc oamenii. ştiind că pot ridica acest nivel atunci când va apare pericolul schimbării 170 spiritualităţii victimei. Ia moartea acesteia. sâ stabilească cât mai multe legături sufleteşti nedumnezeieşti astfel încât. Ezechia a ajuns rege al Iudeii după o perioadă în care templul a fost folosit ca loc de închinare ocultă.. sâ se poată transfera cu uşurinţă.. încă din timpul vieţii. Moartea (inclusiv pierderile de sarcină şi avorturile) a) Momentul morţii Momentul morţii este un moment de tranziţie . Cuvintele folosite pentru a descrie necurăţia par a indica. o "necurăţie rituală". Moartea este atât un moment de tranziţie pentru persoană cât şi de rcorientare pentru demonii care au fost în ea Dar demonii nu pot trece dintr-o persoană într-alta dacă nu au anumite drepturi care să le permită să o facă. în evanghelia după Matei găsim câteva pilde care vin să ilustreze consecinţele eterne ale acţiunilor noastre pământeşti (vezi pilda fecioarelor înţelepte şi a celor nechibzuite din Matei 25:1-13). un duh de frică poate acţiona din interiorul victimei pentru a facilita intrarea altor demoni de la o persoană care tocmai a murit Ştiu că acest subiect este deosebit de sensibil şi de controversat. se va atinge de vreun mort. Demonii nu au propriile lor trupuri. Cu alte 171 . dc obicei. în Vechiul Testament ne sunt prezentate în detaliu toate precauţiile necesare pentru protecţia celui ce a venit în contact cu trupul unui om care tocmai murise. Ei caută să îndeplinească dorinţele stăpânului lor (Satan) ocupând trupurile fiinţelor omeneşti şi făcând tot ce pot pentru ca victimele lor să se îndepărteze de Domnul Isus Cristos şi sâ nu devină creştini. care au ales să-I întoarcă spatele lui Dumnezeu şi să-şi slujească numai lor înşile. Biserica La moarte trupul devine inert şi credinciosul care a fost în el pleacă. la moartea persoanei. iar în versetul 14 această cerinţă este extinsă asupra tuturor celor care au fost prezenţi la moartea acelei persoane (în cortul sau în clădirea în care a avut loc decesul). Creştinii care cred în Isus ştiu din Scripturi că după moarte vine despărţirea oilor de capre iar apoi judecata. dar cei care rămân în urma ei vor suporta anumite consecinţe. locul sau obiectul să devină necurate. De obicei. Ca urmare. templul ne este descris ca fiind necurat ritual. nu este neobişnuit să descoperi că demonii lucrează mai puternic între credincioşi decât între necredincioşi! Ei au dc lucru mai mult cu primii. Ia veşnicia care stă în faţa noastră. locurile sau obiectele. care ne-au fost date de Dumnezeu prin concepţie în faza embrionară. între creştini. Această parabolă ne spune că nimeni nu poate şti nici când va muri şi nici când Domnul va veni a doua oară. Iar demonii vor face tot cc pot pentru a profita de ele. în Numeri 19:11 ni se spune fără echivoc că cel care ". Se pare că. după Legea Domnului (2 Cronici 29). de aceea demonii dintr-o persoană vor face tot ce pot pentru a o încuraja. De exemplu. Mânuitorul ei.Slujirea practica Cum intră demonii 10. în necredincioşi. demonii nu se pot folosi de un trup mort. şi a Tatălui din ceruri. pentru a se transfera. Dc aceea. întotdeauna.

locuri sau obiecte. Am descoperit acest lucru pentru prima dată atunci când una dintre persoanele pentru caro ne rugam ne-a cerul un pahar cu apă. ce rost a mai avut ca apa de curăţire să fie amestecată cu cenuşa unei vaci roşii tinere ? Pentru o spălare igienică era suficientă apa curată dc izvor. Deseori am văzut că demonii au indus în victimă exact simptomeie care prevalau în persoana moartă. fără nici o problemă Femeia ne-a spus că apa aceea avea un gust diferit de prima. Prin "apă consacrata7 înţeleg apă pentru care s-a făcut rugăciune şi care este. Pentru că nu a fost consacrată. deseori cei botezaţi. Totuşi. Slujirea nc-a arătat că atunci când recunoaştem că în bolcz se ailâ puterea Numelui lui Isus de a mântui. M-am dus în bucătărie pentru a-i aduce apa. neperturbate. în Numeri 19 sc arată foarte clar că cei care au venit în contact cu un mort sunt în pericol de a fi necura|i ritual. Am adus un pahar de apă pentru care nu nc-am rugat. al Fiului şi al Duhului Sfânt. A fost ca şi cum apa ar fi început să fiarbă în stomacul femeii. aceste spălări reducând riscul infestării. 173 .I judecarea grin ehherare . Dacă ar fi fost aşa. Dar atunci când o membră a echipei noastre dc slujire şi-a pus mâinile pe stomacul femeii şi a consacrat apa băută. sunt instantaneu eliberaţi de putcnle întunericului care nu pot rezista consecinţelor actului lor de supunere şi puterii de curăţire a apei în care s-a făcut botezul. sarcinile funcţionale Desigur. atunci când ies din apă. Dc ce ? Unii comentatori au încercat să evite fondul problemei spunând că spălările rituale prevăzute în Lege (spălarea cu apa de curăpre) au fost mijlocul prin care Dumnezeu a vrut să-i protejeze pe cei care au venit în contact cu o persoană care a murit dc o boală contagioasă. Duhurile de boală care se transferă îşi continuă. era înzestrată cu o putere spirituală care putea lupta împotriva puterilor întunericului cc s-ar fi pulul. transfera de la persoana care tocmai murise Sute de cazuri dc slujire nc-au arătat că ruperea legăturilor dintre o persoană vie şi una moartă. Singura interpretare plauzibilă a capitolului 19 din Numeri este că apa de curăpre. ca permite accesul unor fiin|c şi puteri spirituale datorită a ceea ce s-a întâmplat acelor oameni. dar în timp ce mă întorceam Domnul mi-a vorbit foarte' clar spunându-mi să binecuvântez apa prin punerea mâinilor.Slujirea practică Cum intră demonii cuvinte. Am făcut acest lucru şi apoi am dus apa persoanei căreia îi slujeam. Pentru a fi vindecaţi de otrava spirituală pc care vrăjmaşul o injectează şi pentru a fi eliberaţi. aşa cum este ea descrisă în Lege. Isus lc-a cerut ucenicilor să-i boteze pc credincioşi în Numele Tatălui. oamenii nu trebuie decât sâ privească în credinţă la Fiul Iui Dumnezeu care a fost înălţat pe crucea de la Calvar aşa cum evreii au privit în pustie la 172 şarpele de bronz care a fost înălţat pentru ca ei sâ (ic vindecaţi dc muşcătura şerpilor otrăvitori. vindeca şi elibera. Moartea lui Isus pe cruce a reprezentat jertfa desăvârşită şi suficientă pentru Dumnezeu. Ce am constatat noi în slujirea practică este că atunci când persoanei slujite i se oferă apă consacrată spre a ii băută. care a fost imediat eliberată. Odată cu Marea Trimitere (Matei 28:19-20). Femeia a luai o înghiţitură dar a scuipat-o imediat şi demonul a strigat din ca "Datinii apă curată I". reacţia demonilor a fost instantanee. L-a băut pe tot. nu este decât o procedură vechi-tcstamentalâ dc lupul împotriva duhurilor rele. folosirea apei dc curăţire. în Efeseni 5:26 Pavel nc vorbeşte despre sfinţirea Bisericii prin spălarea cu apă^ spunând că Dumnezeu a curăţat în acest fel Biserica. de aceea. urmată de eliberarea victimei dc toate duhurile necurate care s-au transferai de la persoana decedată. sub ungerea Duhului Sfânt Este vorba aici de o împărtăşire dc putere spirituală asemănătoare împărtăşirii de putere ce arc Ioc când sc pun mâinile peste o persoană. efectul asupra demonilor poate fi imediat şi dramatic. demonii nu s-au opus ca victima să o bea. este un foarte eficient mod dc luptă împotriva puterilor întunericului şi de îndepărtare a drepturilor pe care acestea le au. special preparată şi consacrată (vezi Numeri 19:111). este interesant de observat că prepararea apei dc curăţire presupunea sacrificarea unei vaci roşii fără cusur care nu fusese niciodată pusă în jug.

un moment de pericol. sunt adesea vindecate prin eliberare de boli sau simptome. * Singurătatea Este specifică cazurilor în care o căsnicie de zeci de ani. cinsprezece ani după moartea soţului ci. poate conduce la scurtarea slujirii cu multe ore. pe lot parcursul vieţii ci).Vindecarea prin eliberare . cu parteneri devotaţi unul altuia. Persoanele afectate de aceste duhuri. pentru c care rămân în viaţă. Dar uneori demonii vor profita dc trauma emoţională şi vor face ca victima să nu-şi mai revină din starea de durere în care se află. Acestea sunt duhurile pe care mediumii spiritualişti le cheamă atunci când sunt consultaţi de cineva care vrea să vorbească cu o persoană care a murit. pe o Isus putere poziţie dan ş de * Suferinţa Cum intră demonii Singura diferenţă este că jertfa (Isus) a fost deja adusă şi acun împărtăşirea Duhului aspecte au fost deja disculatc anterior dar pentru o mai bună înţelegere a acestui capitol. Suferinţa aceea atât de prelungită era. învingători. Am constatat deseori existenţa „duhului călăuzitor" (cum l-am numit noi) al persoanei care a murit. poate înşela prin informauile uimitor de exacte pe care Ic poate furniza. cauzată demonic şi femeia nu a putut fi vindecată decât prin eliberare. susţinuţi de cineva. Fără suferinţă nu poţi fi vindecat dc durerea suferită prin pierderea persoanei dragi. Dacă după o perioadă de aproximativ trei luni dc la deces nu se observă o schimbare semnificativă a stării celui care a suferit pierderea. când evidenţiază transferul demonic de la o altă persoană. ei devenind vulnerabili emoţional la atacurile demonice. uneori. de sprijinul şi încurajarea copiilor sau a unor rude apropiate. mai ales în cazul celor ce au probleme de mult timp. care uneori vin pe linie generaţională de la cei morţi. şocul poate fi extrem de traumatic. Unii oameni. trebuie suspectată acţiunea unui duh de suferinţa. * Şocurile emoţionale Apar mai ales în cazul morţilor neaşteptate Trauma unei pierderi neaşteptate afectează profund oamenii. inoculând oamenilor o falsă imagine a vieţii dc după moarte şi fâcându-i să creadă minciuna spiritualismului. Cunosc cazul unei femei care. Duhul călăuzitor. au capacitatea de a-şi controla emoţiile şi de a-1 încuraja pe muribund. demoii care a intrat în persoana pentru care ne rugăm şi care a preluat caracteristicile persoanei decedate (pe care a însoţit-o. în această dificilă perioadă. Această procedură. autoritate. Uneori efectul morţii unei persoane care a suferit mult timp dc o boală incurabilă poate fi la fel de traumatic ca şi atunci când acea persoană ar fi murit subit într-un accident de maşină. Dar după moartea acestuia. Orice duh care s-a afl într-o persoană cc tocmai a murit va căuta să-şi găsească cât m repede posibil o nouă locuinţă. Sfânt. sacrificarea creştinii se vacilor află 19 este valabil şi roşii. din clipa în care ştiu că persoana pe care o iubesc va muri. este brusc întcruplă de moartea unuia dintre ei. Am văzut lucruri uimitoare atunci când ne-am adresat şi am izgonit duhurile călăuzitoare ale unor persoane moarte. b) Evenimentele corelate momentului morţii Există alte câteva aspecte ale morţii de care demonii pol profita şi care trebuie cunoscute atunci când slujim celor vii. 175 . dacă ei nu sunt. încă mai'suferea. Ic vom repeta pe scurt: credincioşi/or. care cunoaşte foarte bine persoana decedată. in special dacă el nu beneficiază. evident. Acest lucru ne avertizează în odată cât de important este să nu avem nici o legătură sufleteas nedumneze iască şi să trăim o viaţă curată Explorarea morţilor survenite în familie trebuie să intre în ruti dc slujire.Slujirea practica Practica ne-a arătat că principiul din Numeri azi. Datorită Datorită posibilităţii demonizării moartea reprezintă. Singurătatea resimţită de supravieţuitor cslc atât dc intensă încât demonii pot profila dc starea emoţională a acestuia. Aceste 174 Suferinţa este un proces necesar în urma morţii. nu mai este nevoie prin de crucii. Ia rândul lor.

de aceea. scoase din contextul şi echilibrul Scripturii. încă odată. cu atât devenim mai sensibili faţă de păcat Cu cât este lumina mai puternică cu atât este mai uşor să vezi murdăria! Unii creştini. executată de către îngeri. Referitor la blestemul lui Dumnezeu. In aceste cazuri blestemul este modalitatea prin care Dumnezeu judecă neascultarea şi răzvrătirea. dc exemplu. Prin cnice. trebuie să înţelegem ce ne spune Scriptura despre blestemele pe care Dumnezeu le pune asupra celor care încalcă unele dintre legile Sale (vezi. Procesul dc sfinţire poate fi lung şi dificil. Acest lucru se întâmplă de obicei atunci când în victima există deja o adâncă rădăcină a respingerii. sub blestemul lui Dumnezeu. de cele mai multe ori. ieşim de sub proteepa lui Dumnezeu şi ne plasăm sub acţiunea lui Satan. pierderea proiecţiei Sale ca urmare a deciziilor pc care deliberat le luăm. odată cu moartea persoanei de care aceasta a fost atât de dependentă un ultim şi puternic duh de respingere. după cc citesc Evrei 6. cad într-o adâncă disperare şi osândire datorită păcatelor comise în trecut. Cuvintele în sine nu au autoritatea de a face rău cuiva. pocăinţa şi iertarea sunt cerinţele de bază pentru a fi eliberat de blestemul general pe care Dumnezeu I-a pus asupra omenirii datorită păcatului. loan sc aştepta ca şi creştinii sâ păcătuiască şi cl afirma clar câ există un remediu pentru păcat. Satan este „pârâşul fraţilor" şi el va trimite un duh rău care să-i acuze pc sfinţii lui Dumnezeu pentru orice greşeală şi să-i îndrepte spre versetele care. Deci blestemul lui Dumnezeu este. Când păcătuim. Uneori însă Dumnezeu judecă sumar păcatul. lăpl cc ne arată că puterea lui 176 Dumnezeu se extinde şi peste demonii Iui Satan şi câ El poate folosi chiar şi un duh rău pentru a-Şi împlini planurile. rădăcină dc care demonii vor profita pentru a plasa în ca. dar puterea spirituală din spatele acestor cuvinte poate face ca termenii blestemului să fie împliniţi a) Blestemele puse de Dumnezeu înainte de a analiza consecinţele blestemelor rostite de oameni.Vindecarea prin eliberare . Această tehnică a folosit-o şi atunci când a încercat să-L ispitească pe Isus. loan scrie unor creştini că „daca ne mărturisim pocalele. Dcutcronom 28:15-68). blestemul lui Dumnezeu a fost ridicat de peste omenire. care a îngăduit săi se aducă închinarea cc i se cuvenea Iui Dumnezeu. în loc sâ facă binele pc care-1 dorea. iar Pavel striga cu disperare că uneori. făcea răul pe care-1 ura din inimă (Romani 7:14-25). Satan este un expert în citarea Scripturii. cu atât devin mai conştienţi de greşelile pe care le-au făcut. El este credincios şi drept ca Sâ ne ierte păcatele şi să ne curăţească dc orice nedreptate" (1 loan 1:9). Esle. împlinirea „blestemului" este. Ce biruinţă ar fi repurtat dacă Isus ar fi crezut 177 . Din fericire. Atunci când Dumnezeu judecă sumar. luptând uneori cu disperare împotriva unor ispite puternice. prin răzvrătire. mai ales. Vechiul Testament menţionează câ Domnul a îngăduit unui duh rău să-1 tulbure pe regele Saul (I Samuel 16:14). Pavcl a trecut prin aceleaşi experienţe interioare ca şi toţi cei care-L caută din toată inima pe Isus. Mărturisirea. pierderea unei persoane iubite echivalează cu a fi respins de acea persoană Este aproape ca şi cum ei ar simţi ca persoana aceea a murit deliberai pentru a-i lăsa singuri. Cu cât umblăm mai aproape de Dumnezeu. Dar fiecare dintre noi a păcătuit şi într-un mod specific şi s-a pus. eliberând pe credincioşi de sub blestemul Legii. probabil. aşa cum a fost în cazul lui Irod (Fapte 12:23).Slujirea practicii * Respingerea Cum intra demonii Pentru unii oameni (şi în special pentru copii). cazul persoanelor în vârstă care s-au străduit toată viaţa să-L slujească pe Dumnezeu. Ei au în spate o viaţă petrecută în slujba Domnului dar cu cât se apropie dc sfârşitul vieţii. Scriptura ne spune clar câ răzbunarea este a Domnului (Romani 12:9) şi că noi nu trebuie sâ judecăm. Pavcl ne spune că Isus a devenit blestem pentru noi (Galatcni 3:13). declaraţiile şi rugăciunile greşite) Blestemele sunt cuvinte rostite împotriva unei alte persoane cu intenţia de a-i face rău. Blestemele (inclusiv legămintele lăuntrice. sunt devastatoare în special pentru cei care doresc să-L slujească pe Dumnezeu cu o inimă curată. 11.

El compară ceea ce facem în viaţa noastră de creştini cu zidirea unei clădiri şi spune că unele dintre aceste clădiri vor fi distruse în focul judecăţii lui Dumnezeu 178 explicit. nu face nimic. Blestemele sunt uncie dintre mijloacele lui favorite de acţiune... Dacă capitulăm în faţa mustrărilor vrăjmaşului cu privire la trecutul nostru. Importante sunt nu atât cuvintele citate. Pasajul din Evrei 6.Cel ce nu face greşeli nu face nimic " este adevărat. îţi dai seama că viclenia şi hotărârea vrăjmaşului de a neutraliza puterea Trupului lui Cristos sunt atât de mari încât va face orice pentru a-şi atinge scopurile. şi nu celor care nu au renunţat la luptă. învaţă din ele şi nu se dă bătut. prin jertfa lui Isus ei au« fost răscumpăraţi de sub blestemul Legii şi au fost smulşi din ghiarele Diavolului.Vindecarea prin eliberare • Slujirea practică Cum intră demonii ci lari le din Scriptură scoase din context. atunci indiferent cale blesteme va pune peste noi Satan. cât duhul care stă în spatele acestor cuvinte. Dar atenţie! Care dintre noi este atât de sigur de umblarea sa cu Dumnezeu încât să fie absolut convins că nu dă vrăjmaşului nici un prilej de a pune vreun blestem asupra lui? Mândria este un duşman dc moarte. Cum sare vrabia încoace şi încolo şi cum zboară rândunica. Este o mare diferenţă între cei care şi-au părăsit credinţa şi cei care duc lupta credinţei în mijlocul unei lumi căzute. Cei care sc tem dc blestemele puse de alţi oameni asupra lor trebuie sâ citească Proverbe 26:2:. Mai Trebuie să-i încurajăm pe cei care duc această luptă şi să le reamintim că. în ciuda căderilor accidentale sau a problemelor ce se ivesc. b) Blestemele puse de Satan Atunci când blestemele nu vin de la Dumnezeu. După ce ai slujit la sute de oameni care au fost victime ale unor blesteme. dezaprecierc. mai ales atunci când foloseşte 179 . ele nu ne vor afecta spiritual. " Neîntreruptele atacuri ale vrăjmaşului ne pol epuiza şi ne pot face vulnerabili la înşelări şi încercări. deoarece în ele nu sc va găsi nimic demn dc păstrat. se adresează în mod specific celor care şi-au părăsit credinţa. dar chiar şi aşa. în 1 Corinteni 3 Pavel abordează problema creştinilor ce nu au zidit pe temelia care este Isus. într-un trup robit unei firi căzute. decât unul care. izvorâtă din incapacitatea de a crede în binecuvântarea mântuirii). de teama dc a nu greşi. să inteqjrbteze sau să se folosească de Cuvântul lui Dumnezeu pentru a-şi atinge scopurile. Trebuie de aceea să fim mereu cu garda ridicată pentru a nu permite duşmanului să pună vreun blestem peste noi sau să-şi plaseze vreun demon. Eu cred că în afară de frica de Dumnezeu există puţine motivaţii de a duce o viaţă sfântă superioare celei că atitudinile inimii şi comportamentul nostru pol deschide vrăjmaşului uşile Rugăciunea dc auto-examinarc din psalmul 129:23-24 este de maximă importanţă pentru o viaţă de disciplină creştină: „Cercetcază-mă. Nu este de mirare că avem nevoie dc darul deosebirii duhurilor pentru a putea face diferenţa între lucrurile care vin de la Dumnezeu şi cele care nu vin de la El (I Corinteni 12:10). Satan este ua mincinos şi el nu ezită să citeze. avem dc-a face cu duhurile rele care au ca sarcini specifice îndeplinirea termenilor blestemelor puse de unii oameni peste alţi oameni. Proverbul . vinovăţie. Echipa noastră a eliberat oameni de multe duhuri care au profitat dc astfel dc situaţii .duhuri care şi-au spus nume ca: disperare. dacă nu dăm vrăjmaşului nici un drept de ingerinţă în viaţa noastră. Trebuie să fim foarte atenţi atunci când folosim Scriptura şi atunci când ascultăm citarea Scripturii de către alţi creştini (sau necreştini). omul acela va fi mântuit. Dumnezeule. şi cunoaşte-mi inima! Vezi dacă aste vreo cale rea în mine şi du-mă pe calea cea veşnică. demonii lui sau oamenii răi. care crează atâtea probleme celor ce nu înţeleg că au fost eliberaţi de sub blestemul Legii. frică de Dumnezeu (nu frica sfântă de Dumnezeu ci o frică greşită. indiferent de minciunile pc care vreun duh necurat ar încerca să le şoptească în urechile lor. dar ca prin foc" (1 Corinteni 3:13). iar Scriptura ne avertizează că inima este nespus dc înşelătoare şi deznădăjduit de rea. etc. îi dăm dreptul să ne demonizeze prin îndoială şi necredinţă. Mai degrabă aş dori să am un angajat care deşi face greşeli. aşa nu-şi atinge ţinta blestemul neîntemeiat".

pare a fi unul dintre cele mai ui . voluntar sau nu. în al doilea rând. drepturi prin care pot submina direct viaţa Trupului Iui Cristos. Când am început slujirea. ci trebuie să aibă un punct de contact cu victima Se pare că demonii care vor îndeplini termenii blestemului trebuie să cunoască victima sau sâ o poată măcar identifica. un obiect sau o haină furată pot fi folosite pentru a se încerca blestcmarea posesorului. Dar membrii bisericii. s-au opus cu îndârjire. care abia îl numiseră în funcţie. De exemplu. Au început şocurile emoţionale iar el nu mai ştia ce să facă pentru a se proteja pe el şi pe şotia lui. De aceea cei care pun blestemul vor încerca să obpnâ ceva ce ţine de victimă pentru a-1 folosi pe parcursul ritualului de blestem. demonii sunt folosiţi pentru a face rău victimei blestemului. Foarte puţini par a înţelege câ atunci când vorbesc negativ despre cineva dau Diavolului posibilitatea dc a ataca şi demoniza persoana respectivă. După un timp. Blestemele puse de oameni se împart în două categorii. în minţile celor doi au început să încolţească gânduri cc păreau de mult adormite şi după câpva ani de chin au renunţat nu doar la acea biserică ci şi la slujire. demonul dc blestem putând de acum să-şi înceapă acţiunea împotriva v ictimei. Deseori ei sc vor folosi de un obiect (vezi capitolul următor). Foarte eficiente puncte de contact sunt părţile cc aparţin de trupul victimei. Pentru a avea eficienţă. sunt blestemele puse nedclibcrat dar care fac parte din categoria cuv intelor rostite împotriva altei persoane. blesteme în care. dar au o puternica acoperire.Vindecarea prin eliberare .Slujirea practică < Cum intră demonii zonele de vulnerabilitate şi caile dc blestem pe care noi nu Ic suspectam ca fiind periculoase. Deseori am văzut că blestemele rostite de creştini dau Diavolului o putere mai marc dacât cele rostite de necredincioşi. Cercetători ai Bibliei cu o vastă experienţa în domeniu confirmă această realitate (pentru o mai bună înţelegere a acestui subiect recomand citirea cărţii iui Dcrck Prince Binecuvântare sau Blestem). Aceste blesteme dau demonilor unele. Ei îşi doreau un păstor care să facă ceea cc vroiau ci. şi nici nu a avut înţelepciunea de a pleca într-o biserică care dorea să asculte mesajul pe care Dumnezeu îi ceruse să-1 proclame. Aveau nevoie de o puternică eliberare de toate duhurile de blestem care au fost puse asupra lor de către o parte a acelei congregaţii. Cele mai frecvent folosite sunt aşchiile de unghii. Scriptura nc spune că „viaţa este in sânge" şi folosirea sângelui în ritualul dc blestem. atât ei cât şi noi am fost surprinşi dc întăriturile pe care vrăjmaşul le zidise în ei datorită suferinţelor prin care trecuseră. Acelui obiect i se ataşează un blestem (un demon) iar apoi el este înapoiat proprietarului. cum ar fi o haină sau o bijuterie. Cei mai mulţi dintre oamenii care pun blesteme asupra altor oameni nu-şi dau seama de răul pe carc-1 Tac. în primul rând sunt blestemele deliberat aplicate dc către cei implicaţi în ocultism şi care ştiu bine cc fac. Era un credincios adevărat şi era hotărât să lase Duhului Sfânt libertatea de a lucra în acea biserică. Una dintre cele mai 180 puternice forme de blestem este rugăciunea greşită (rugăciunea prin care îi cerem lui Dumnezeu să facă lucruri motivate de dorinţe greşite). Pe vremea aceea habar n-avea că Vehemen|a cuvintelor rostite împotriva lui de către membrii congregapei sale a făcut din cl victima unui blestem încă din ziua în care a călcat pentru prima dată pragul noii sale biserici. cuvinte cc vin împotriva planurilor şi scopurilor lui Dumnezeu cu acea persoana c) Blesteme puse deliberat de către oameni Felul în care operează cei ce pun blesteme în mod deliberat. este foarte semnificativ. el a început să reacţioneze împotriva unora dintre lucrurile spuse în biserică. şuviţele dc păr sau sângele. Satan îi blestemase şi acum aveau nevoie de ceva mai mult decât o perioadă de îngrijire afectivă. în general. Sunt cuvinte grele. ei nu aleg la întâmplare persoana asupra căreia pun blestemul. nu ceea ce vroia Dumnezeu. ca mijloc de blestemarc directă a victimei. Nu voi uita niciodată cazul pastorului a cărui stare de sănătate părea definitiv compromisă Omul acela suferise o epuizare fizică pc care nu o mai putea sunnonta.

I indecarea prin eliberări. Eliberarea poate avea loc imediat ce victima a iertat persoana. Am slujit unor fiice dc masoni care au manifestat simptomele blestemelor masonice conform cuvintelor dc blestem rostite de taţii lor atunci când au participat la ritualurile de inipere pentru avansarea în grad.. Toate organizaţiile secrete. trebuie să ne aşteptăm să avem de-a face cu o mare varietate de blesteme.Slujirea practicii ( uni intril demonii puternice mijloace prin care oamenii pot ti controlaţi prin blesteme demonice. în asemenea situaţii reuşita sluijrii depinde. oamenii încep să aibă dintr-o dată accidente stranii yi lucrurile încep să le meargă. cauza este blestemul ocult. Aceasta este o practică obişnuită în vudu. întotdeauna când slujim celor care au fost activ implicaţi în religii false sau în practici oculte în care. în ţările în care vudu este o practică de vrăjitorie larg răspândită oamenilor le este foarte frică dc vudu-işti deoarece ci ştiu cc li s-a întâmplat celor care au căzut victime practicilor lor Vudu-iştii sunt deseori folosiţi în lumea afacerilor pentru a pune blesteme asupra concurenţilor comerciali întotdeauna când ocultiştii sunt folosiţi pentru a blestema victima. prin vudu sau printr-o altă practică ocultă. lot mai râu. Unele dintre aceste blesteme sunt blesteme de moarte şi nu este neobişnuit să vezi cum victima. Blestemele masoneriei libere. de primirea 182 unui cuvânt de cunoştinţă despre persoana pentru care te rogi. Alteori. astfel încât demonii să o poată identifica şi sâ facă ceea ce li sc cere. Am constatat că aceste blesteme pot trece asupra copiilor. inexplicabil. caic a pus blestemul (sau care a plătit ocultistul care a blestemat) şi de cele mai multe ori semnele sau simptomele care indică prezenţa blestemului dispar. Alteori. opnndu-i-sc respiraţia sau încercând să se sinucidă. mi-au spus că au constatat că era mai greu să pui blesteme asupra creştinilor decât asupra celorlalţi oameni. ca parte a ritualului. dc exemplu. fie să-i ţină în robia în care de bună voie au intrat atunci când au devenit membri ai acelui grup ocult. în relaţiile cu ceilalţi oameni sau la servici. Am discutat cu unii dintre cei implicaţi odată în aceste forme dc ocultism. demonul a mărturisit cum a intrat în victimă. Concluzia pe care o putem trage este că blestemul nu poate fi pus decât dacă între cel care blestemă şi victimă se stabileşte o punte de legătură. Un alt aspect al blestemelor prin masonerie este că ele par a-i afecta într-un mod particular pe cei convertiţi la creştinism şi care 183 . masonice sau oculte (extrem de numeroase) au în ritualurile lor blesteme prin care încearcă fie să-şi împiedice membrii să părăsească organizaţia. fotografia fiind folosită împreună cu o păpuşă vudu pentru a induce în victimă dureri fizice şi simptome dc boală De exemplu. Victima însăşi a dat demonului acel drept atunci când. vudu-iştii pot folosi demonii pentru a induce simptomele durerii în acele zone din trupul victimei. diferă în funcţie de treapta ierarhică pe care masonii o urcă. este atacată demonic. cunoscută sau necunoscută. conform Exod 20:5 care ne spune că nelegiuirea părinţilor este pedepsită în copii până la a treia şi la a patra generaţie. prin înţeparea păpuşii sau a fotografiei în diferite locuri. O altă metodă dc a pune un blestem asupra victimei este folosirea fotografiei ci. deseori.. dc bună voie. Şi chiar dacă puntea este stabilită. imediat după cc a fost ciberalâ de duhul asociat vreunui ritual (duh de blestem care a fost protectorul acelui ritual). satanice. au fost invocate blesteme asupra altor oameni. ei au nevoie dc ceva ce aparţine persoanei pc care o blestemă pentru a stabili o legătură spirituală cu viitoarea victimă. a rostit termenii jurământului şi a acceptat condiţiile prin care a devenit membră a organizaţiei oculte sau a fost avansată în cadrul ierarhiei ei. nu întotdeauna blestemul va prinde. Fără această punte blestemul nu poate fi îndreptat spre victimă şi nu are efect. Cu cât o persoană trăieşte o viaţă mai apropiată dc Domnul. când am suspectat existenţa unui blestem şi am provocat duhul de blestem care a cauzal problemele persoanei. cu atât este mai puţin loc pentru blestemele vrăjmaşului! Uneori am văzut că atunci când în viaţa unei persoane apar ciudate simptome de boală din motive aparent inexplicabile. Nc-am confruntat cu numeroase cazuri de acest fel.

la întoarcerea de la lucru. radical! Pe măsură ce oamenii sunt eliberaţi de demonii care le-au controlat astfel vieţile. Prosperitatea devine un blestem ai sărăciei ce aeponează împotriva intereselor financiare ale celui care iese dintre masoni. fie la cea a strămoşilor lor. Ei acceptă fără rezerve atât binele cât şi răul. şoptindu-i minciuni până când femeia va fi atât de convinsă de neputinţa ei încât întreg universul său emoţional se va prăbuşi.Vindecarea prin eliberare . d) Blestemele involuntare Blestemele involuntare sunt blestemele rostite de către unii oameni împotriva altor oameni. miracolul crucii devine tot mai strălucitor pentru ei. fiind încurajaţi de cuvintele pozitive şi distruşi de cele negative. atunci vrăjmaşul se va putea folosi de legătura sufletească dintre ca şi sopil ei pentru a-şi plasa un duh de slăbiciune în acea femeie. aşa cum se întâmplă în cazul blestemelor puse voluntar. Dar dacă un soţ. Atunci când cineva renunpi la masonerie. starea lor materială se schimbă deseori. Atunci când blestemul de sărăcie este rupt. Am slujit unor oameni care ne-au mărturisit lucruri înfricoşătoare. Dacă ea va accepta acuzapile sopilui şi va începe să creadă minciunile spuse despre ea (de exemplu: „Nu eşti bună de nimic!"). Deşi incidentul este neplăcut. de care suntem legaţi sufleteşte.Slujirea practică Cum intră demonii au renunţat fie ia propria lor practică masonică. vrăjmaşul poate profita de cuvintele pe care le rostim într-un moment de mânie pentru a ataca prin ele gândurile şi emopile persoanei căreia nc adresăm. cu indiferenţă la blestemele rostite împotriva lor de către o persoană pe care nu o cunosc. Dar pentru ca acest lucru să se întâmple trebuie. chiar dacă îşi 185 . Prorocia lui Isaia (Isaia 53) descrie cu o remarcabilă acurateţe cum Cel care avea să vină va face posibilă eliberarea şi vindecarea noastră. dacă sunt crezute şi acceptate. demonicul poate acţiona. începându-şi acţiunea împotriva iui Isus. imprecaţiile rostite nu au puterea de a ne răni sau controla. De cele mai multe ori lucrurile 184 care ne rănesc cu adevărat sunt rostite de către persoanele de care suntem legaţi sufleteşte. Odată instalat. duhul de slăbiciune va face tot ce poate pentru a-şi determina victima să se simtă nefolositoare. duhul a cărui sarcină funcţionala era să încurajeze prosperitatea îşi schimbă rolul. Masoneria liberă este un cult al „prosperităţii" în care fiecare mason trebuie să-şi ajute fraţii masoni. Slujirea celor afectaţi de masonerie ne-a arătat că de cele mai multe ori aceşti oameni sunt atacap demonic. Dacă cuvintele pe care le spunem sunt crezute şi acceptate. Dar ignoranţa noastră privind felul în care demonii pot profita de ceea ce spunem sau facem nu-i va împiedica să se folosească de cuvintele pc care le rostim pentru a face rău altor oameni. să existe o punte de legătură între cel care pune blestemul şi victimă. Copiii sunt deosebit de vulnerabili la criticile părinţilor deoarece ei cred instinctiv ceea ce li se spune de către părinţi sau alp adulţi care îi îngrijesc. Oamenii reacţioneză de obicei. Deseon am văzut. Jertfa lui Isus a făcut posibilă eliberarea de sub orice blestem deoarece El a luat asupra Sa consecinţele acestor blesteme şi prin rănile Lui putem fi vindecaţi. mai ales la reuniunile de învăţături. fără ca cei dintâi să aibă intenţia de a face un rău deliberat. De exemplu. nu este neobişnuit să vezi cum mulp dintre aceşti oameni trec prin eliberare. Cuvintele negative şi distructive rostite (sau chiar exprimate prin rugăciune!) de oameni apropiaţi nouă. în special dacă el a devenit creştin. Cuvintele lor au puterea de ane răni pentru că suntem ataşaţi dc acele persoane. că mulţi dintre cei prezenp' erau afectaţi nu doar dc problemele prin care trecuseră în viaţă ci şi de efectele devastatoarei acţiuni a unui duh de faliment. Acest adevăr ne arată încă odată importanţa legăturilor sufleteşti. la fel ca în cazul blestemelor puse deliberat. devin un teren fertil pentru demonic. Durerea amintirii acelor cuvinte era uneori atât dc mare încât nu puteau ierta. legăturile în care se aflau fiind rupte. îşi atacă verbal soţia aducându-i nişte acuzapi nefondate. rostite de către părinţi împotriva lor. foarte probabil că acea femeie va fi adânc rănită emoţional. Când demonilor din spatele acestor probleme li se porunceşte sâ plece. încătuşând victima în acele cuvinte.

Eşti exact ca şi maică-ta. Nu-ţi vor aduce decât necazuri. Mai slăbeşte-mă cu creştinismul O maimuţă scrie la maşină mai repede decât. a plâns dintr-un motiv întemeiat). mă duci la faliment. unele dintre săgeţile fierbinţi ale celui rău despre care Pavel scrie în Efeseni 6. aşa vei rămâne. curând. vom avea nevoie de eliberare. Iată care sunt cele mai obişnuite exemple dc blesteme involuntare cu care ne-am confruntat şi de care oamenii au trebuit să fie eliberaţi iar uneori chiar vindecaţi: Blesteme involuntar puse de către părinţi asupra copiilor Nu eşti bun de nimic. cu autoritatea pe care ne-o dă Dumnezeu. fie le acceptăm şi le credem. Eşti patetică. ieşim cu toţii afara. Nu-i de mirare că nu-ţi găseşti de lucru. de 7 ani. Eu nu te-aş angaja De felul în care răspundem unor astfel de lucruri depinde accesul pe care vrăjmaşul îl poate avea în vieţile noastre. eşti ca ci. Nu te încrede în bărbaţi. Blesteme involuntar subalternului Nu faci nimic ca lumea. nu e omul care ne trebuie! Nu-ţi face iluzii! Aici nu vei schimba nimic! Dacă predici mai mult de zece minute.Slujirea practico Cum intra demonii dădeau seama că fără iertare nu puteau fi înfrânte puterile demonice din spatele cuvintelor rostite dc părinţii lor. Nu te vei mărita niciodată. Blesteme involuntar puse de către soţii asupra soţilor Ce bine ar fi fost să mă fi măritat cu un bărbat adevărat. Fie luăm scutul credinţei împotriva lor şi. nici ca măturător. parcă sunt în camera de oaspeţi. 186 . Eşti la fel de bleg ca şi taică-tău. Eşti vicios. tine. Aşa e familia ta. Nu te interesează decât sexul (cuvinte care se spun unu: bărbat zdrobit de lipsa de interes a sofiei sale pentru el). Dar imediat ce am făcut acest lucru. am dat vrăjmaşului dreptul de a ne călca în picioare şi. Te îmbraci ca un clovn. Johnes a trebuit să se retragă (Dl. Cine ie-ar lua de nevastă? Eşti urât. Nu te vei schimba niciodată. Copiii noştri nu văd nimic bun în tine. Blesteme involuntar puse de către o congregaţie asupra păstorului ei Păcat că Dl. sfâtuindu-ne să luăm scutul credinţei împotriva lor. puse de către un şef asupra Blesteme involuntar puse de către soţi asupra soţiilor Nu eşti în stare să găteşti ca maică-mea. De ce nu eşti ca nevasta lui John? Dacă o ţii tot aşa. probabil. Te plătim ca să faci ce-ţi spunem noi. îmi plăcea când mă vizita celălalt păstor! Ce mult Să plece de aici. N-o să-ţi găseşti niciodată o slujbă. eşti rău. Băieţii mari nu plâng ( însoţit de bătaie pentru că acel copil. refuzăm influenţa acestor cuvinte asupra vieţilor noastre. Conduc firma tău. Când le văd în pat. Blesteme involuntar congregaţiei sale Sunteţi adormiţi cu toţii: puse de către păstor asupra Mai bine n-aş fi venit aici.Vindecarea prin eliberare . Johnes este fostul păstor). Vă înşelap dacă credeţi că mă puteţi schimba. Acestea sunt. Nu vei face nimic în viaţa. aşa cum vreau eu.

De exemplu. După ce a fost eliberată din robia în care sc afla a putut dormi din nou într-un pat şi. aşa că nu voi lăsa pc nimeni să se Durerea dc a vedea că cei în care ai avut încredere ţi-au înşelat aşteptările te poate face să tragi concluzia că nimeni nu te poate iubi cu adevărat. Mulţi oameni îşi dau ulterior seanţa de greşeala pc care au făcut-o rostind asemenea cuvinte. Nu mă voi ierta niciodată Este reaepa la o situaţie care a condus la aparipa unui neajuns. hotărând sâ ne trăim o parte a vieţii într-un mod cc contravine planurilor şi scopurilor lui Dumnezeu. îi fusese cu neputinţă.. situaţie care ar fi putut fi evitată. poate reacţiona. printr-o decizie interioară dc genul: „Nu voi mai plânge niciodată". ţinta Copilul (şi. o fetiţa care a fost grav abuzată sexual a făcut mai multe legăminte interioare. Nu voi mai vorbi niciodată cu. a fost enorm. adultul) face un legământ lăuntric care este o formă de auto-blestem prin care victima decide sâ nu mai admită repetarea acelor situaţii. s-ar putea să fiu abuzată din nou. Cei care se acuză de producerea acelui neajuns ajung să se auto-condamne tot restul vieţii. bărbaţii îţi pot face nişte lucruri groaznice). Efectele depresiei şi medicamentelor îi distruseseră viaţa. ceea ce conduce la claustrare emoţională şi retragere în tine însuţi. Dar preţul pe care l-a plătit pentni a-şi controla astfel exprimarea unor legitime emopi. nu numai că ne limităm potenţialul nostru uman ci îl şi invităm pe vrăjmaş sâ ia în control acea zonă a vieţii noastre. Iată unele dintre formele de legăminte lăuntrice cel mai des întâlnite. Ea nu 188 189 . Nu sunt în siguranţă dacă sunt atrăgătoare Dacă voi arăta atrăgător. el a sfârşit prin a cădea într-o adâncă depresie pe care o trata medicamentos dc ani dc zile. dar nu mai pot ieşi din încătuşarea în care singuri au intrat. un băieţel de 7 ani care a fost bătut pentru că a plâns. Am slujit unui bărbat de 46 dc ani care a făcut acest legământ lăuntric şi de la 7 la 46 de ani el nu a mai plâns niciodată. Deoarece emoţiile lui erau acum controlate demonic datorită blestemului auto-impus prin legământul interior. copiii rareori ştiu cum să facă faţă crudelor cuvinte rostite împotriva lor. grosolan. orice s-ar întâmpla. Legăminte lăuntrice cc sunt un răspuns direct Ia rănile emoponale provocate dc anumite persoane.Slujirea practica Cum intră demonii e) Auto-blestemclc şi legâmintele lăuntrice Din nefericire. după un timp. De exemplu. bun de nimic. deseori. o pacoste. două dintre acestea fiind: „Niciodată nu voi mai dormi într-un pat'' (ea concluzionase că paturile sunt periculoase şi dc aceea nu trebuie să le mai folosească) şi „Niciodată nu mă voi mai încrede într-un bărbat" (deoarece a putut fi vindecată decât după cc a fost eliberată de duhurile care o controlau datorită auto-blestemului pus prin legăminte interioare. Deşi ulterior încercase să învingă aceste legăminte lăuntrice. Vindecarea acestui om a fost posibilă numai atunci când şi-a iertat tatăl şi a renunţat la legământul interior pe care îl făcuse. Ei nu-şi dau scama că luptă cu demonii şi că numai după eliberare poate începe lungul proces al restaurării gândirii şi comportamentului normal.. ca răspuns la situaţia dată. Săgeţile îşi ating. a început să înţeleagă că nu top bărbaţii doresc să abuzeze de ea şi că poate spera la o relaţie normală cu un bărbat. Când facem un legământ lăuntric împotriva noastră înşine. etc Sunt legăminte interioare ce se fac ca urmare a acceptării a ceea ce au spus alţii. * Sunt urât. în aceste cazuri victima se îngraşă sau slăbeşte deliberat pentru a-şi ascunde sexualitatea Nimeni nu apropie de mă mine iubeşte.I 'intleairca prin eliberare . de obicei.

" (Efeseni 1:13-14. Obiectele şi clădirile blestemate Odată ce am înţeles că blestemele se pun asupra unei persoane prin intermediul acţiunii unui duh necurat. Problemele sexuale pe care le va avea mai târziu în căsătorie îşi vor avea rădăcina în controlul demonic al sexualităţii lui datorită acestui legământ interior. Uneori cei care se află sub influenţa obiectelor blestemate sunt victime ale implicării directe in ocultism. de exemplu. Cei prinşi în capcana blestemelor deliberat puse dc către ocultişti.. de obicei mai mult de jumătate răspund afirmativ! Nu voi creşte niciodată se opun.. ci şi sâ cureţe ritual fiecare obicei din templu pentru a-1 elibera de puterile oculte care l-au pângărit. din diferite motive. . lumineze care mântuirii voastre. 18-19). obiecte cărora să le dea o întrebuinţare păgână. aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt al făgăduinţei şi pentru moştenirii vă răscumpărarea stăpânirii dobândite (şi) să ochii inimii. Am slujit unui om căruia părinţi i-au spus să-i aştepte „cinci minute" şi care au plecat apoi să se distreze. Este reacţia copilului care sc teme de lumea adulţilor datorită răului pe care l-a suferit din partea acesteia. el trage concluzia că sexul trebuie să fie ceva murdar. sau prin icgămintcle lăuntrice auto-impusc. Ocultiştii caută să obţină obiecte de uz creştin. ca să cunoaşteţi care este nădejdea chemării Lui. Nu poţi avea încredere in părinţi Este reacţia de răspuns a copilului care a fost trădat de părinţi. odată ou proliferarea satanismului şi vrăjitoriei în lumea 191 . a hotărât curăţirea acestuia. Preoţii au trcbmt nu doar să sc curele ritual pe ei înşişi după acea perioadă de apostazie. care au fost anterior consacrate lui Dumnezeu. Văzând stânjeneala părinţilor în a-i da un răspuns. dar adesea victima ajunge sub influenţă demonică prin mirarea în posesia unui obiect care a fost blestemai sau care s-a aflat într-un loc blestemat. nemărginita mărime a puterii Sale. care a succedat la tron. 2 Cronici 29 este un pasaj dc referinţă pentru înţelegerea acestui subiect. după ce aţi care auzit este cuvântul adevărului. Ei ştiu câ puterea demonică cc poate fi declanşată prin folosirea pervertită a acestor obiecte.Vindecarea prin eliberare . prin atacurile verbale ale celor care. După ce templul din Ierusalim a căzut în folosinţă păgână ocultă.. li 190 12.. atlel încât cei care sunt în contact cu aceste locuri sau obiecte pot fi influenţaţi de acţiunea demonilor ataşaţi acestora. Evanghelia noastre. Toţi taţii îşi chinuie copiii Este reacţia unui copil abuzat fizic de către un tată adoptiv. este mult mai mare decala oricărui alt obiect. De aceea există o prosperă piaţă neagră a obiectelor religioase furate şi. Sexul este ceva murdar Este reacţia unui copil care a pus părinţilor săi întrebări asupra realităţilor vieţii. regele Ezechia. lăsându-1 să aştepte cinci ore. Lucrul acesta se întâmplă mult mai frecvent decât ne putem imagina. credincioşii. trebuie sâ fie încurajaţi dc adevărul cuvântului lui Dumnezeu: „. Demonii asociaţi legământului lăuntric împiedică relaţionarea acelui copil la cei care încearcă să-1 vindece dc rănile trecutului. Durerea produsă dc acel incident l-a marcat toată viaţa. o arvună a . în ultimii ani. nu este greu sâ observăm că duhurile rele pot fi ataşate şi obiectelor sau clădirilor. potrivit lucrării puterii tăriei Lui..şi voi..Slujirea practica Vreau să mar.moştenirii Lui în sfinţi şi care este faţă de noi. Când îi intreb pe cei prezenţi la conferinţele creştine d x ă au simţit vreodată dorinţa de a se sinucide. sunt bogăţiile slavei. Mai bine aş muri Cum intră demonii Când trec prin încercări deosebite unii oameni ajung să creadă că singura ieşire din situaţia în care se află este sinuciderea.

multe dintre bisericile engleze care altădată puteau fi lăsate deschise publicului în permanenţă au trebuit să tic închise. Când sunt provocate. Trăim într-o lume căzută în care. ci şi pământul pe care ele se află. în special a potirelor şi a argintăriei de cult.I imUcaiya prin eliberare . locurile şi clădirile au fost folosite pentru închinare ocultă. puterile ataşate locului pe care este construită clădirea. Dar cel mai interesant lucru nu este faptul că pământul pc. şi va fi sfânt" (Exod 40:9). Urmând sfatul lui Augustin. pentru a-1 deosebi de cuvântul eliberare. de obicei dezlănţuie o puternică reacţie de împotrivire. dar el are un înţeles specific ce pare a fi mai apropiat dc explicitarea eliberării dc demoni a obiectelor şi a locurilor. adesea prin sacrificii umane si animale aduse zeităţilor demonice adică. IntenUonat am folosit cuvântul exorcism. momentan. Ca urmare. în biserici. Deci. prin contrast. Dumnezeu i-a spus lui Moise: „Sâ iei untdelemnul pentru ungere. era nevoie dc un ritual de curăţire (exorcizare) de toată influenţa pe care Diavolul ar fi putut să o exercite asupra închinării oamenilor lui Dumnezeu în faţa Sa Acest pasaj biblic. ncsiânt. mă îndoiesc că terenul pe care aceste biserici au fost ridicate a fost exorcizat de demonii cărora ti s-au dat drepturi. au fost construite pc vechile locuri dc închinare păgână din sate şi oraşe. de aceea. Pentru a îndepărta drepturile pe care Satan le-ar fi avut asupra obiectelor folosite la închinarea în fapt Adevăratului şi Viului Dumnezeu. prea important pentru a fi sumar analizat în această carte. Ne-am rugat pentru eliberarea mai multor clădiri în care creştinii.Sl0fâajWi&fţfl Cum intră demonii vestică. stă la originea serviciilor de consacrare a clădirilor ce urmează a fi folosite pentru închinare la Dumnezeu. De aceea. Cuvântul exorcism nu este folosit niciunde în Scriptură pentru a desemna eliberarea oamenilor de demoni. înainte de conscarare. Demonii care sunt legaţi de acele locuri datorită sacrificiilor se opun încercării de a fi îndepărtaţi şi uneori am văzut cum au încercat sâ intre în cei care slujeau pentru . dc multă vreme. Cei ce răspund de clădirile bisericilor trebuie nu doar să păzească bunurile materiale ale congregaţiei ci şi să aibă sensibilitatea spirituală dc a discerne. Aceste acte de consacrare îndepărtează pretenţiile pe care Satan (ca dumnezeu al acestui veac) le-ar putea avea asupra locului sau obiectelor în cauză Atunci când obiectele. cu toate uneltele lui. prin păcatul comis le-a fost direct ataşată o putere demonică suplimentara şi ele vor trebui nu doar consacrate lui Dumnezeu ci şi exorcizate de toţi demonii care le-au fost ataşap prin păcatele celor care le-au folosit anterior. cu execepţia orelor dc cult. consacrate pentru a deveni sfinte. Necesitatea de a avea azi. o enormă creştere a ratei furturilor de obiecte bisericeşti. în special dacă acolo au avut loc sacrificii. oameni care să poată discerne spiritual aceste lucruri vine sâ confirme încă odată cât dc important este să urmăm exemplul bisericii primare care numea în slujbe numai bărbaţi „plini de Duh Sfânt" (Fapte 6:3). Referitor la terenul pe care se construiesc bisericile. lui Satan însuşi. Cum altfel ar putea ei discerne aceste lucruri (de natură spirituală) care nu vin de la Dumnezeu? Când i-a dat instrucţiunile de dedicare a cortului întâlnirii. când lucrurile nu sunt în regulă. toate sunt sub puterea dumnezeului acestui veac (Satan). Acel pământ era sfinţit de prezenţa Viului Dumnezeu care îi vorbea din mijlocul rugului aprins. Deşi clădirile ău fost consacrate lui Dumnezeu atunci când au fost construite. in cele din urmă. multe dintre vechile biserici engleze. xâ ungi cu el cortul şi tot ce cuprinde el şi sâ-l sfinţeşti. care semnifică eliberarea oamenilor de duhurile rele. dacă nu cumva clădirea trebuie eliberată fie de acţiunea unor vizitatori („închinători") ai bisericii fie de ritualurile practicate iu apropiere pe timpul nopţii. nu doar obiectele şi clădirile trebuie sfinţite prin consacrare. este 192 interesant de observat că în Exod 3:S lui Moise i se spune să-şi scoată încâlţăminea din picioare pentru că stătea pe un pământ sfânt.care sta Dumnezeu era sfânt (fapt evident) ci că pământul pe care se afla Moise era. toate materialele folosite la confecţionarea cortului întâlnirii şi toate obiectele din el erau afectate dc influcnpt vrăjmaşului. aveau neîncetate probleme. Implicapa pe care o aduce acest important verset este câ toate obiectele care trebuiau folosite pentru cort erau ne-sfinte şi trebuiau.

Demonii vor striga dc frică. pentru aţi da seama cât de importantă este această parte a slujirii în cazul celor care fie au fost implicaţi în ocultism fie au fost blestemaţi prin posesia obiectelor oculte. Uneori. obiectul primit în dar începe să fie privit într-un mod raţional şi. Dar trebuie să ştim că cei care dăruiesc astfel de jucării nu au întotdeauna scopuri nevinovate! De obicei. de exemplu. trebuie distruse numai acele obiecte care au fost folosite direct în practicile oculte dar sfatul meu este ca atunci când se observă existenţa unui ataşament nefiresc faţă de un obiect primit în dar sau aflat în posesie. Ain constatat că uneori oamenii păstrează obiecte dc cult masonic ce au aparţinui unor rude decedate şi am văzut că rezistenţa demonică la distrugerea acestor obiecte este la fel de mare ca şi în cazul în care ele sunt direct folosite în vrăjitorie. încurajează şi întăresc legăturile sufleteşti nedumnezeieşti dc dominare şi manipulare. doreau din toată inima sâ fie liberi. care se va ataşa nefiresc de acele jucării şi va fi ţinut. toate bijuteriile de ocazie trebuie exorcizate şi rc-consacratc Domnului. în cazul acestor obiecte. Dacă aceste inele au fost vândute de către foştii proprietari în urma ruperii logodnei sau datorită divorţului. vor aduce tot felul de argumente „raţionale" prin care să explice dc ce nu trebuie distruse obiectele şi în cele din urmă. Datorită acestor motive. nu sfătuiesc pc nimeni să cumpere bijuterii de ocazie (nu popi şti niciodată ce blestem poartă) şi 194 sfătuiesc ca înainte dc a intra în posesia unei bijuterii. învinovăţire şi exploatarea slăbiciunii altora. poate toată viaţa. în atmosfera spirituală din clădirea zidită pe acel loc s-a produs o remarcabilă schimbare. deşi apreciat pentru valoarea sa. De exemplu. fără succes. Acele cărţi au fost arse.Slujirea practica Cum intră demonii eliberarea locului. sâ se facă rugăciune şi să sc rupă orice legătură sufletească nedumnezeiască care s-ar fi putut stabili între proprietar şi cel care a dăruit obiectul respectiv. Satan ştie că valoarea lor este o garanţie că persoana se va gândi bine înainte de a se decide să le arunce! Am constatat că. Nu pot încheia acest paragraf fără a aminti cazul celor ce sunt demonizaţi prin vizitarea unor anumite clădiri. o enormă putere demonică. să eliberăm unii oameni care. Nu vreau să spun că toate jucăriile au un asemenea efect. Trebuie sâ vezi o singură dată reacţia demonilor dintr-un om atunci când ii se spune că vor fi distruse obiectele prin care au pnmit putere. vor încerca uneori să împingă victima la violenţă fizică pentru a opri eliberarea! Bijuteriile blestemate sunt deseori moştenite şi de aceea întrebarea care trebuie pusă celor care acuză apari pa subită a unor stranii probleme în viaţa lor dc familie este : . singura procedură de urmat este cea urmată dc Pavel în Fapte 19:18-19 cu privire la cărţile oculte care. când vor vedea că voinţa persoanei scapă de sub controlul obiectelor blestemate. nu mai are puterea de dominare şi manipulare pe care o avea înainte. Pentru siguranţă. la rândul lor. de aceea. să se facă o atentă verificare a provenienţei acesteia ( moştenire. care nu-şi dă 195 . persoana care-1 va cumpăra poate fi afectată de un duh conducător de dezbinare. Dar nu numai bijuteriile pot fi blestemate. Aceste obiecte sunt de cele mai multe ori fabricate manual şi înglobează un marc volum de ore dc manoperă. Pentru copii. inelele de logodnă cumpărate de ocazie pot aduce un blestem asupra căsătoriei dacă ele au fost folosite ocult dc către foştii proprietari. Revenind la obiectele blestemate. astfel că cei care Ic primesc se vor simţi obligaţi sâ le acorde o deosebita atenţie. Am constatat câ atunci când se procedează astfel. trebuie să spunem aici câ uneori ne-am străduit din răsputeri. proprietar precedent. erau extrem de scumpe. etc). Am văzut dc asemenea că atunci când terenul a fost complet eliberat. în robia lor. în acele vremuri.Vindecarea prin eliberare . acest lucru se întâmplă datorită lipsei de înţelepciune a victimei. în unele din aceste cazuri ne-am confruntat cu existenta unor obiecte care le aparţineau şi care erau blestemate deţinând. De obicei aceste obiecte sunt bijuterii sau lucruri de valoare. Aceste păpuşi vor acţiona ca un supraveghetor demonic asupra copilului.A> moştenit vreun obiect care ar putea avea o origine ocultă ? ". Dajurilc oferite de cei ce domină prin manipulare. Am văzut că şi copiii pot aduce în casă păpuşi care au fost folosite in vrăjitorie şi care au fost demonizatc prin blestem. o jucărie poate fi mai preţioasă decât aurul.

de cele mai multe ori. există înclinaţiile care nu sunt determinate de componenţii chimici din corpul uman. de exemplu. simpla lor prezenţă fiind o ameninţare la adresa demonilor. drogurile sau ţigările) fapî de care victima devine dependentă ca urmare a simptomclor fizice experimentate atunci când aceste substanţe îi lipsesc. Cunoaştem cazuri în care fostul proprietar a murit în casă şi. etc. Aceste lucruri subliniază cât dc important este ca familiile creştine sâ-şi trateze propria casă ca pe un templu (în sens vechi testamental) şi sâ dedice Domnului atât terenul cât şi clădirea. dc fapt.Sliijin-a practica Cum intră demonii seama că se expune la demonizare prin vizitarea. Alteori. 13. Primele două pot fi denumite şi tipare comportamentale restrictive. închinare zeului demonic care domneşte peste acel templu! Nu este de aceea surprinzător că mulţi dintre cei care (chiar şi creştini născuţi din nou) vizitează asemenea locuri „culeg" un duh care profită de astfel de aepuni. în care comportamentul de grup încearcă să exercite o presiune asupra persoanelor cc aparţin acelui grup. cu toate că nu a fost implicat în ocultism. vizitatorilor acestor temple li se cere să sc descalţe la intrare. înclinaţia nu este o caracteristică a vreunei substanţe chimice ci a unui anumit comportament (cum ar fi spălarea excesivă a mâinilor. a templelor altor religii sau a unor locuri în care demonicul a căpătat drepturi prin falsa închinare practicată acolo. înclinaţiile Există trei principale categorii de înclinaţii. în unele dintre aceste cazuri am constatat că a fost bine să luăm Cina Domnului în acea casă. A treia categorie de înclinaţii este cea generată de substanţe care conpn aditivi chimici (băuturile alcoolice. ataşamentul lui faţă de acel toc a fost atât dc puternic încât demonii care la moarte i-au părăsit trupul au rămas legaţi de fosta sa proprietate şi au continuat să o „posede" în numele celui ce murise. Uneori. duhul conducător din persoana care a murit se manifestă în casa sub formă de fantomă. Am constatat că toate aceste trei înclinaţii comportamentale sunt controlate demonic şi de aceea victimei îi este foarte greu să renunţe Ia ele. fnclinapile comportamentale încurajează asimilarea substanţelor chimice şi vice-versa. există unele comportamente asociate cum ar fi frecventarea barurilor. Trebuie să fim conştienţi dc existenţa acestor pericole. Dacă gnipul în care te afli 196 . ca parte a re-dedicării acelui loc. prin faptele săvârşite în acea casă. cum ar fi o moarte violenta sau o sinucidere. înclinaţiile nu apar pentru câ persoana decide sâ le accepte. declarând tuturor puterilor întunericului că prin moartea şi învierea Domnului Isus Cristos creştinii nu sc tem de acţiunile lui Satan şi sunt liberi de influenţa demonilor lui în acel loc. Alteori oamenii sunt demonizaţi datorită casei pe care o deţin (sau a uncia pe care doar au vizitat-o). Dacă fac acest lucru ci oferă. De obicei. nefiind influenţate nici de substanţele chimice administrate organismului în cantităţi rezonabile. Ele sunt. etc). Acest lucru se va întâmpla mai ales atunci când noii veniri sunt creştini. o reacţie la ceva ce se petrece în viaţa acelei persoane sau un răspuns la o provocare ce încurajează comportamentul în cauză.Vindecarea prin eliberare . într-adevăr. Aproape toate înclinaţiile din cea de-a treia categorie aparţin acestui ultim tip. privirea fotografiilor pornografice. Acest lucru se poate întâmpla şi atunci când în acea casă s-a produs cândva o tragedie orchestrată demonic. foştii proprietari au dat demonicului drepturi asupra acesteia iar următorii proprietari vor intra într-un mediu spiritual deja viciat. A doua categoric de înclinaţii este cea rezultată din asimilarea unor substanţe care nu sunt purtătoare dc înclinaţii aşa cum sunt drogurile (simptomeie dispar dacă încetează administrarea substanţei). după ce le-au curăţat de orice putere demonică residentă în unna acţiunii foştilor proprietari. în care demonii se vor opune noului venit. căutarea prezenţei fumătorilor. dar fără care victima nu poate trăi. în afara acestor înclinaţii caracterizate dc asimilarea directa a unor substanţe. demoni ce au ca sarcină funcţională controlul acelei persoane prin intermediul inclinapilor comportamentale. victimei nu îi va fi uşor să scape de demonii din ea. Uneori. în primul rând.

Uneori poate fi vorba dc o mărturisire. In slujirea celor demonizaţi prin înclinaţii trebuie să identifici rădăcina nevoilor lor. Un om care a fost respins cu brutalitate şi care tânjeşte după acceptare uşor poate ajunge în compania unor drogaţi care-1 acceplâ necondiţionat printre ei. Dc obicei.Vindecarea prin eliberare . apoi din fascinaţie. Cu timpul. eliberarea şi vindecarea nu vor fi depline până când emoţiile nu vor fi vindecate. Omul acela este înclinat spre dorinţă şi este acum controlat demonic. de cele mai multe ori. de exemplu). el se va adânci tot mai mult în pornografie şi nu se va mai putea opri. Frica şi fobiile Scriptura ne spune că „în dragoste nu este frică. fie că este vorba de un anumit comportament fie dc dependenţa de o substanţă chimică. 14. 'pocăinţă sau iertare. în special fumătorii. şi tu vei încerca să o faci. ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica" (l loan 4:18). demonii carp controlează plămânii şi care hrănesc dorinţa dc nicotină fiind uşor de scos. deşi rareori lucrurile sc vor limita doar la atât! înclinaţiile comportamentale sunt aproape întotdeauna o reacţie prin care se încearcă rezolvarea unor probleme ce n-au fost rezolvate în mod corect. doresc cu disperare sâ scape dc viciul care îi controlează. Dacă nu ne dăm seama de acest adevăr. Un demon i-a umplut ochii cu poftă. începe să privească imagini pornografice. vrăjmaşul va face tot ce poate pentru a controla demonic acea persoană prin stilul de viaţă în care ea trăieşte. Dar nu trebuie încercată scoaterea vreunui asemenea demon înainte de a submina dreptul prin care vrăjmaşul este acolo. Deşi demonii sunt prezenţi. mai întâi din curiozitate. un om care a trecut printr-o criză în căsnicie uşor poate ajunge să caute în supraalimentaţie alinarea pc care nu o mai găseşte în relaţia cu partenerul conjugal (mâncând ciocolată. cu greu le vei abţine să nu fumezi şi tu. Deseori oamenii. Dacă membrii acelui grup se droghează. Reciproca acestei 198 . Sau. orice slujire nu are decât puţine şanse dc reuşită. altfel pop petrece ore întregi încercând să scoţi demonii ataşaţi diferitelor înclinaţii fără a atinge adevărata problemă! Iată care sunt principalele zone de interes care trebuie examinate atunci când se caută rădăcinile înclinaţiilor comportamentale : • Respingerea Frica Singurătatea Problemele sexuale Relaţiile rupte Abuzurile suferite în trecui (în special abuzul sexual) Controlul şi dominarea ••'>*y. Multe dintre înclinaţiile comportamentale obsesive îşi au dc asemenea rădăcina în rănile emoţionale nevindecate. aceste duhuri ies din plămâni prin res uraţic. fund adesea însoţite de o tuse puternică şi de agitaţie! Dar ari care au fost eliberaţi de duhurile ataşate fumatului Irebuie sâ reziste atunci când dorinţa de a fuma revine. Un alt exemplu de intrare a demonilor prin înclinaţii comportamentale este cel al tânărului care. Dacă nu o lac. Orice zonă de slăbiciune trebuie dublu protejată prin supunere şi auto-disciplină inspirată de Duhul Sfânt.Slujirea practica Cum intra demonii fumează. fumatul va permite demonilor să intre din nou. uşor. în cazul fumătorilor şi alcoolicilor începutul vicioasei lor pasiuni este. Odată ce o persoană a început să facă dintr-o înclinaţie un mod de viaţă. în aceste cazuri slujirea este relativ simplă şi eficientă. '•: • Scurta lislă de mai sus arată clar că atunci când avem de-a face cu înclinaţii comportamentale implicarea demonicului poate atinge cote nebănuite la prima vedere.

Lista punctelor dc intrare demonică prezentată aici nu este exhaustiva şi. carte sunt consistent completate de mărturia personală a tui Graham.Slujirea practică _ Cum miră demonii afirmaţii pare să indice că dacă noi nu trăim experienţa dragostei perfecte a Iui Isus. întotdeauna este o cale de ieşire. şi nu sunt extenuaţi " (Isaia 40:31). Să avem grijă sâ nu cădem în păcatul prezumpţiei şi să devenim vulnerabili la atacurile duşmanului. Dacă acceptăm să trăim în robia fricii experimentate sporadic în vieple noastre. frica de a se trezi din somn. Dar. Unele dintre ele au fost prezentate în capitolele precedente: abuzul sexual. Mulţi dintre noi şunt încurajaţi de aceste minunate versete biblice: înnoiesc puterea. dar Satan încurajează abuzul sexual. vrăjitoria. Deseori oamenii încearcă să folosească promisiunile lui Dumnezeu ca o acoperire pentru păcatul lor. dar Satan încearcă să ne controleze vieţile prin frică. Dumnezeu a creat sexul. Faptul că facem tot felul de lucruri care ni sc par nouă a fi bune şi care ne ocupă tot timpul nu înseamnă neapărat Că acele lucmri sunt şi corecte. etc. chemarea dragostei lui Isus pentru a înlocui acea frică şi confruntarea directă cu demonii prin slujirea de eliberare. Dacă Dumnezeu ne-a promis aceste lucruri. ajunşi ta epuizare. Dacă ne umplem timpul cu activităţi şi programe care în esenţa lor pot fi bune. în timpul slujirii ne putem confrunta cu diverse alte situaţii. nu trebuie să fim surprinşi dacă. frica de păianjeni. frica de a nu greşi. vrăjmaşul va profita şi ne va trimite un duh de frică care ne va ţine în robia fricii chiar şi în situaţiile în care. Această afrimaţie conţine mult adevăr. din câte înţeleg eu Scriptura. Dumnezeu a creat fiica. Frica de asemenea lucruri ne păzeşte viaţa. Nu orice frică este de natură demonică. Practica nc-a arătat câ unul dintre cele mai eficiente mijloace de 20! . toate fiind puncte de intrare a demonilor. nu există nici un motiv de frică. Concluzie Am văzut în acest capitol că vrăjmaşul se poate infiltra în vieţile noastre prin multe puncte de intrare demonică. frica de femei. accidentele. Dar Satan întotdeauna va încerca să denatureze ceea cc vine de la Dumnezeu. El ne-a promis că nc va susţine şi că. nc va da puterea dc a ieşi biruitori. dar care nu reprezintă voinţa lui Dumnezeu pentru noi. recomand cu căldură cartea Iui Graham Powell Eliberai de Frică (Fear Frec). deşi majoritatea cazurilor sc încadrează într-una dintre categoriile menţionate. atunci suntem vulnerabili la frică. învăţăturile despre frică din ispitiri cât şi la demonizare. Cel care se încred in Domnul îşi umblă ei zboară ca vulturii: aleargă şi nu obosesc. Frica corect motivată este un dar dc la Dumnezeu şi prin ea putem fi protejaţi. 15. în mod similar. evident. Este normal să ne fie frică sâ traversăm strada prin fapt unui autobuz sau să ne băgăm mâna în foc. Dumnezeu ne-a promis-o. Multe experienţe din viaţă pot face ca asupra noastră să vina frica. vrăjmaşul ne va călca în picioare şi vom sfârşi prin a trăi în păcat şi demonizare. aceste lucruri se vor întâmpla numai atunci când umblăm în voia Lui. căci nu putem trece prin crizele şi greutăţile vieţii dacă nu suntem protejaţi dc desăvârşita dragoste şi siguranţă pe care Isus le dă celor din familia Sa. crezând că totul va fi în regulă Nu este aşa. respingerea. Copiii sunt deosebit de vulnerabili la frică şi rămân afectaţi dc experienţele pe care le-au trăit! Frica de întuneric. frica de bărbaţi. Dumnezeu ne-a dat nişte impuri care au nevoie dc somn şi odihnă. Oboseala şi extenuarea Oridecăte ori ajungem Ia extenuare devenim vulnerabili atât la 200 Dumnezeu nc-a promis că El însuşi nc va întări şi ne va da puterea de a ieşi biruitori din încercări. cum este cu putinţă ca oboseala şi extenuarea să fie puncte dc intrare a demonilor? Unul dintre răspunsuri este ai mulţi dintre noi sunt obosiţi pentru că fac nişte lucmri pe care Dumnezeu nu nc-a cerut sâ le facem! Nu putem aştepta binecuvântările promisiunilor Iui Dumnezeu dacă nu umblăm în voia Lui. frica de a nu se mai trezi din somn.Vindecarea prin eliberare . Pentru o mai bună înţelegere a subiectului fricii şi a modului în care poţi fi eliberat de ea. etc. Dc exemplu. indiferent de criza în care ne aflăm. Calea de ieşire din această frică iraţională trece prin mărturisirea ci ca păcat.

Vindecarea prin eliberare - Slujirea practicii

abordare a slujirii dc eliberare esie atacarea punctului dc intrare a demonilor .şi îndepărtarea drepturilor pe baza cărora ei se află în siguranţă in viaţa victimei. In felul acesta sc produce atât eliberarea cât şi îndepărtarea căilor de acces prin care. ulterior, alţi demoni ar încerca să intre. Apoi poate urma vindecarea şi realizarea scopului slujirii, acela ca poponil lui Dumnezeu să umble în ascultare, împlinind planurile pe care El le arc cu vieţile copiilor Săi şi bucurându-se dc binecuvântările pe care El doreşte să le dea. Spre avertizare şi încurajare Citind aceasta carte, axată pe activitatea demonică şi punctele de intrare a demonilor, trebuie să fim atenţi la a nu deveni obsedaţi dc teama că tot ce ne înconjoară este dc natură demonică! Să nu uităm câ Satan caută să ne scoată din echilibrul pc care Dumnezeu doreşte să-1 păstrăm şi in această slujire. Dacă am putea vedea toţi microbii dintr-un pahar cu apă, nu l-am mai bea niciodată. Dar facem acest lucru pentru că suntem protejaţi de sistemul nostm imunitar şi, parţial, dc regulile de igienă. La fel este şi cu demonicul. Credincioşii au o rezistenţă dată dc Dumnezeu şi au cuvântul lui Dumnezeu pe care, dacă-l respectă, pot rămâne liberi şi curaţi. Şi mai presus dc once, ei depind dc Isus şi de lucrarea pe care El a desăvârşit-o pe cruce şi care îi va proteja, le va acoperi greşelile şi, dacă inimile lor sunt îndreptate spre Ei, îi va preveni asupra oricăror potenţiale pericole. •
„Pentru ca în Numele lui Isus să se plece orice genunchi al spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Cristos este celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, Domn."

PARTEA C
PRACTICA SLUJIRII PENTRU ELIBERARE
.

(Fiiipeni 2:10-11)

Partea finală a acestei cărţi va explica într-un mod uşor dc înţeles şi dc pus in aplicare practica slujirii pentru vindecarea prin eliberare. Procedura de slujire arată cât dc important este ca temeliile dc credinţă să fie bine înţelese de către cei cărora li se slujeşte Slujirea pentru vindecare are mai multe părţi iar eliberarea este doar una dintre ele. Deseori vindecarea emoţională şi cea fizică merg mână în mână cu eliberarea. Aşa cum spune Pavel în l Corinteni 12.9, există daruri (la plural) de vindecare şi este important ca cei care slujesc pentru eliberare să menţină un echilibru corect între diferitele aspecte ale vindecării dc care o persoană poate avea nevoie.

202

203

Capitolul 5

Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare

Introducere Adesea oamenii recurg la slujire şi consiliere numai atunci când au epuizat toate celelalte mijloace şi sunt la capătul puterilor, după cc au făcut tot ce au crezut ci că i-ar putea ajuta, dc la sfatul unui vecin până la consultaţiile medicale. Mulţi încearcă practicile medicale alternative iar unii ajung să apeleze la tratamente şi remedii dc origini obscure sau chiar să consulte ocultişti cum ar fi vindecătorii spiritualişti sau terapeuţii New Agc. în bisericile locale sunt mulţi cei care, cu toate câ în biserică s-au făcut rugăciuni pentru vindecare {fără punerea mâinilor), au participat la rugăciuni în timpul serviciului de împărtăşire sau au fost puse mâinile peste ci la serviciile de vindecare, nu au fost totuşi vindecaţi. Expericnfâ nc-a arătat că cel mai obişnuit motiv pentru care atât dc puţini oameni sunt vindecaţi prin aceste rugăciuni este că cei care se roagă, sc roagă pentni simptome în loc să se roage pentru cauza care stă in spatele simptomelor. Cu alte cuvinte, ei sc roagă greşit! Este însă foarte adevărat că există şi mulţi oameni care doresc să se facă rugăciuni doar pentru simptomele lor. 205

Vindecarea prin eliberare - Slujirea practică

Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare

Ei nu doresc ca Dumnezeu sâ pună ordine în toate zonele vieţilor lor şi dc aceea nu osie surprinzător că, de obicei, vindecarea nu se produce prin rugăciunea care se face pentru ci. Ori de câte ori o persoană, indiferent din ce motiv, cerc rugăciune, acea persoană strigă după ajutor. In slujire trebuie să vii în întâmpinarea acelui strigăt, vorbind cu persoana şi căutând sâ afli ce se află în spatele bolii sau a circumstanţelor care au condus Ia cererea de rugăciune Dacă o biserică are o echipă de slujire, atunci acea echipă trebuie să se ocupe de fiecare persoană care cerc rugăciune astfel încât ea să poată fi complet eliberată. în bisericile care au o echipă de slujire pentru vindecare, slujirea celor care cer rugăciune pentru vindecare trebuie să fie un lucru normal, acceptat dc întreaga biserică. Există totuşi oameni cărora le este ruşine să-şi împărtăşească problemele şi nevoile, în special cu cei care se închină în fiecare săptămână! Trebuie să fim sensibili faţă dc aceşti oameni şi să-i încurajăm sâ sc deschidă înaintea lui Dumnezeu arunci când îşi împârătşesc problemele, asigurându-i că pot avea încredere în noi. La cealaltă extremă îi găsim pc cei care doresc să-ţi împărtăşească în fiecare săptămână o nouă nevoie! Deşi, evident, unii oameni au mai multe probleme decât alţii, uneori este nevoie ca ei să fie încurajap sâ umble în vindecarea pe care deja au primit-o de la Dumnezeu şi să crească în credinţă, înainte de a trece la o nouă treaptă de vindecare. Disciplina în credinfâ este o importantă dimensiune a procesului dc vindecare creştină. Isus nu a ezitat să-i spună tânărului bogat că pentru a înainta în credinţă bebuia să ia o decizie cu privire la averea sa, care era o piedică în cale relaţiei sale cu Dumnezeu (Luca 18:18-23). în discupa cu Nicodim, EI a evitat tcologizarea subiectului şi a verificat dacă acesta a înţeles că trebuie să-şi pună corect priorităţile în viaţă şi că trebuie să se nască din nou din Duhul lui Dumnezeu (loan-3). Isus nu a arătat niciodată un respect ipocrit faţă de poziţia socială a vreunui om. El a spus adevărul, indiferent dacă oamenilor le plăcea sau nu să-1 audă. Simon Petru, imediat după ce a avut acea 206

uimitoare revelaţie a identificării lui Isus cu Mesia, a rostit cuvinte inspirate de Satan. Isus nu a trecut cu vederea acele cuvinte, aşa cum am fi făcut noi poate, pentru a menaja poziţia de lider pc care Petru o avea între ucenici (Matei 16:13-23), ci a mustrat public vrăjmaşul care se folosea pe Petra pentru a spune minciuni. Uneori putem fi tentaţi să evităm spunerea adevărului de teama de a nu jigni sau de frică de persoana pentru care ne rugăm. In bisericile locale, în special, este greu sâ eviţi situaţiile stânjenitoare deoarece oamenii se tem câ dacă se va cunoaşte adevărul despre ei, reputaţia lor (pe plan local) va fi ştirbită. Din câte am văzut până acum, este foarte important sâ identificăm fiecare potenţială dimensiune demonică care contribuie la boala unei persoane, în special în cazul bolilor de durată. Dar este la fel de important să ne aducem aminte că cei cărora le slujim sunt oameni şi nu simple obiecte din care sâ scoţi demoni! Orice demon care este prezent într-o persoană este acolo pentru că a câştigat acces datorită unui drept specific care i-a fost dat pe parcursul vieţii acelei persoane sau pentru că a venit pc linie generaţionalâ, Dacă aceste drepturi nu sunt tratate corect, efectele slujirii de eliberare vor fi de scurtă durată şi starea persoanei poate ajunge mai. rea decât înainte de slujire! De aceea, pregătirea persoanei pentru a primi slujirea este o parte vitală a procesului de eliberare de puterile întunericului. Capitolul dc faţă se va ocupa de acest subiect. Când avem de-a face cu o simptomâ fizică specifică adesea putem fi tentaţi sâ slujim numai în direcţia acelei simptome şi să nu mai cercetăm lucrurile care pot fi direct corelate cu ea. în pregătirea slujirii unei persoane trebuie să ne asigurăm că ea doreşte să-şi pună viaţa în ordine cu Dumnezeu şi nu doar sâ scape dc o gripă! I. Echipa de slujire Pe parcursul anilor, echipele noastre au slujit mai multor mii dc persoane, Pe baza experienţei câştigate, doresc sâ subliniez importanţa slujirii în echipă. Nu slujiţi niciodată de unul singur! Dacă nu respectam aceste principii, care sunt atât scripturale cât şi 207

părtăşic şi luptă spirituală pentru a înălţa Numele lui Isus şi a distruge lucrările vrăjmaşului. Urnişi. atunci când doi credincioşi caro luptă împreună devin infinit mai puternici decât doi care luptă separat unul de altul. în afara acestor reuniuni.. Dumnezeu este obligat să le dea acel lucru! Trebuie să înţelegem care este adevăratul înţeles al învoirii în rugăciune. El adoră sâ vadă cum oamenii sunt distruşi prin bârfă. ei pot cădea dc acord cu ceea ce a spus Domnul şi pot merge împreună înaintea Lui încredinţaţi câ EI îşi va 208 . acelaşi lucru din partea Domnului. dorinţele inimii noastre devin dorinţele inimii lui Dumnezeu. Unui dintre numele date lui Satan este cel de „pârâş al fraţilor". este foarte important să nu fii singur. Dacă slujirea sc face individual. Această afirmaţie nu neagă faptul câ Dumnezeu este cu noi atunci când ne rugăm individual. Eu cred că acest verset nu poate fi pe deplin înţeles decât în contextul războiului spiritual. Cheia binecuvântării stă în relaţia pe care o ai cu Domnul. Când astfel de tuciuri se întâmplă. puterea spirituală care sc declanşează este mult mai mare decât arată simpla adăugare a rugăciunii unui om la rugăciunea altuia. să-fi fix desfătarea şi El îţi va da totce-fi doreşte inima" (Psalmul 37:4). Desigur. Ştiind că Diavolul va încerca să folosească aceste tactici împotriva celor care slujesc sub ungerea Duhului Sfânt. Fără îndoială câ El a făcut acest iucru atât pentru a-i încuraja cât şi pentru a-i proteja.Vindecarea prin eliberare -Slujirea (ţrnciicâ hmgătiren unei persoane pcnim a primi vindecarea prin eliberare de bun simţ. Noi am făcut o regulă din a nu sluji niciodată. ne pot veni în ajutor. scandaluri şi minciuni. Dacă cei doi primesc. emoţional sau verbal de către demonii din victima pentru a cărei eliberare slujesc. cine va putea spune cc s-a întâmplat cu adevărat în camera dc consiliere? A trebuit să ne rugăm pcntiii 205 (Matei 18:19). Numai atunci când ne găsim desfătarea în El. Dacă slujeşti de unul singur. De ce este atât dc important să slujim în echipă? i) Pentru că Isus a poruncit ucenicilor să facă acest lucru Isus Şi-a trimis ucenicii să slujească pentru vindecare şilj eliberare doi câte doi (Luca 10. nc vom pune în pericol atât pe noi înşine cal şi slujirea dc vindecare. la nevoie. în această situaţie se poate sluji individual deoarece înjur se află o mulţime de oameni care. El va fi în mijlocul lor. Nici noi nu trebuie să facem altfel. Unii oameni scot din context acest verset. Când doi creştini de unesc în' consiliere şi rugăciune. Dumnezeu pune o binecuvântare specială peste cei care sc unesc în rugăciune. • Cei doi care se învoiesc în rugăciune trebuie să-şi găsească desfătarea în Domnul şi trebuie să audă de la El care este voia şi care sunt planurile Lui. pentru a vedea cât dc adevărat este acest principiu sc ii plural. Psalmistul spune „Domnul. Prezenţa a doi consilieri este o eficientă măsură de prevenire a unor astfel dc eventualităţi. dacă doi dintre voi se invoiesc pe pământ cu privire la un lucru oarecare. lucrurile se schimbă atunci când slujirea are loc în cadrul unei mari reuniuni publice. le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri" împlini promisiunile. crezând că dacă ei cad dc acord să ceară vreun lucru pc care şi-1 doresc (indiferent dacă el este sau nu în voia lui Dumnezeu). nu va exista nici un martor la ceca cc s-a petrecut în camera dc consiliere. 11). trebuie să înţelegem bine cc vrea Isus să spună aici. iii) Pentru că doi creştini uniţi în rugăciune îşi asigură atât protecţia reciprocă cât şi siguranţa celui pentru care se roagă Cei care se roagă pentru oamenii demonizaţi pot li uneori atacaţi fizic. Cei care slujesc trebuie să fie protejaţi nu doar în timpul slujirii. trebuie să evităm a-i pune în mâini nişte arme pe care le poate folosi împotriva noastră. individual ci numai în echipe formate din cel puţin doi oameni. Trebuie să experimentezi puterea care se declanşează atunci când doi creştini sc unesc iu rugăciune pentru o persoană. ii) Pentru că în rugăciunea unită există putere Isus Şi-a încurajat ucenicii sâ slujească doi câte doi: „ Vă mai spun iarăşi că. în Matei 18:20 Isus spune că ondecâte ori doi sau trei se adună în Numele Lui. independent unul de altui. zvonuri.

cu toate câ unul dintre aspectele esenţiale ale slujirii este iertarea acelor bărbaţi pentru râu! pe care i l-au făcut.Vindecarea prin eliberare . punând o puternică armă de atac în mâinile vrăjmaşului. Procedând astfel. Cea mai bună soluţie este ca în slujire să fie implicaţi câte un membra din fiecare sex). Apoi a răspândit ace! zvon în biserică şi în scurt timp scandalul a izbucnit. O femeie care a fost abuzată sexual de bărbaţi poate uneori cu greu accepta ideca de a fi consiliată de către un bărbat. cel consiliat va fi şi el ferit de orice potenţial pericol. de faţă. lată. Ar II existat un martor independent care ar fi putut confirma tot ce s-a spus şi s-a făcut acolo. cazul unui păstor care s-a rugat pentru o femeie din biserica sa. a trebuit să nc rugăm şi pentru femei care au fost într-adevăr abuzate sexual de către consilierul lor creştin. slujirea de către un bărbat a unei femei abuzate sexual şi dc către o femeie a unui bărbat abuzat (cazul abuzului de către un membru al sexului opus) este o importantă parte a procesului de vindecare. este bine să fie prezentă şi o a treia persoană. noi adesea am început slujirea cu o echipă formată din două femei. In concluzie. cred ci. Nu este. Pastorul a prezentat acelei femei unele aspecte negative din viaţa ei şi a încurajat-o să pună ordine în acele lucruri. în climatul sexual al lumii în care trăim este bine să nu slujim singuri nici chiar unei persoane de acelaşi sex. în general. pot apare şi situaţii în care cei consiliat să nu fie de acord cu această componenţă a echipei de slujire. in asemenea situaţii. nimic nu s-ar li întâmplat.Slujirea practică Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare slujitori ai bisericilor a căror reputaţie a fost pusă în joc datorita zvonurilor răspândite cu privire la persoana lor. b) Echipa de slujire trebuie să aibă întotdeauna în componenţă şi un membra de acelaşi sex cu persoana căreia i se slujeşte (este bine ca doi bărbaţi să slujească unui alt bărbat sau două femei unei alte femei. deseori ei vor fugi nu doar de slujirea creştină dar şi de un Dumnezeu care. c) Dacă echipa dc slujire este formată dintr-un cuplu soţ-soţie arunci. Femeia n-a acceptat sfaturile sale. ulterior adăugând echipei şi uu bărbat (pentru a ajuta la vindecarea relaţiilor rupte dintre victimă şi bărbaţi). Din păcate. acele lucruri nu s-ar fi întâmplat Răul produs de astfel de incidente este imens. a părăsit biserica şi a făcut un raport oficial prin care îl acuza de agresiune sexuală. ar fi mai de folos sd i se atârne de gât o piatra de moara şi să fie înecat în adâncul mării" (Matei orice acuzaţie (ulterioară) de homosexualitate sau lesbianism. Sunt absolut convins dc nevinovăţia acelui păstor. Principala raţiune a acestui mod dc slujire este că în unele cupluri unul dintre parteneri este atât dc supus celuilalt încât el pur şi simplu îşi anulează dorinţa de a evalua independent 211 A trebuit să slujim şi unor bărbaţi care au fost agresaţi homosexual de către cei care îi consiliau. Iarăşi. Deşi ideal este ca slujirea să se facă de o echipă compusă din consilieri de ambe sexe. micuţi cate cred în Mine. Nimeni n-a fost. Femeia aceea a fost iritată de francheţea staturilor sale şi. deoarece n-a dorit să-şi pună ordine în relaţia ei cu Dumnezeu. Păstorul acela a făcut greşeala de a sluji de unul singur. Atunci când oamenii sunt trădaţi de cei în care credeau că pot avea o încredere dumnezeiască. . în special în cazurile dificile ( abuz grav sau implicare în ocultism). Dacă ei ar ft luat elementara măsură de precauţie de a chema încă o persoană care să slujească împreună cu cl. Vom evita astfel 210 . dacă o a treia persoană ar fi fost de faţa. demonii au avut libertatea de a o folosi încercând să distrugă lucrarea unui om al lui Dumnezeu. surprinzător că Isus a spus „Dar pentru oricine va fi o pricind de cădere pentru unul dintre aceşti 18:6). i-a trădat. iată sfaturile mele pentru cei care doresc sâ sc implice în lucrarea de consiliere sau in rugăciunea pentru vindecare şi eliberare: a) Nu slujiţi niciodată de unul singur. dar niciodată doi bărbaţi nu trebuie sâ slujească unei femei sau două femei unui bărbat. care s-a folosit de confidenţialitatea camerei de consiliere pentiu a-şi da frâu liber dorinţelor sexuale. spre exemplu. de aceea.

Satan va încerca să dezbine! g) Slujirea te poate epuiza spiritual. Se asigură o continuitate în slujire în cazul îmbolnăvirii unui membra al echipei dc slujire sau a necesităţii urgente a plecării lui într-o altă lucrare 213 . în timp cc mă rugam pentru situaţia familială a unei persoane. b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) 1) m) u) o) Slujirea unită nc fereşte de eventuale acuzaţii. întotdeauna puneţi-vă de acord asupra modului în care va decurge consilierea. Ei se pot încuraja reciproc in credinţă şi în aşteptare. la corectarea orientării în slujire. f) înainte de slujire. Cei care nu slujesc direct se pot mija pentru a primi cuvinte de cunoştinţă pe care Domnul le poate da înainte ca ei să slujească efectiv. Prezenţa ei va împiedica schimbarea sensului slujirii înainte ca cei care slujesc să cadă de acord cu necesitatea acestei schimbări.fi mai rău decât divergenţa de păreri a celor ce slujesc.Slujirea practico FrepUirea unei persoajjej}_entni a primi vindecarea prin eliberare situaţia. Ei pot face oricând o pauză pentru a discuta şi pentru a se ruga cu privire la diferitele aspecte ale slujirii. Nimic nu poate . Ei îşi pot aminti unii altora versete relevante din Scriptură. este neobişnuit ca persoana consiliată. Combinaţia dc daruri spirituale şi de abilităţi a doi creştini dă o altă perspectivă în abordarea slujirii. se va putea ruga pentru celălalt. am cerut sâmi se slujească pentru vindecare şi eliberare! Dacă. Prezenţa unei persoane de acelaşi sex cu persoana consiliată va ajuta la slujirea intimă a acelei persoane şi la punerea mâinilor în timpul slujirii. vom observa că: a) Puterea unită a doi creştini care slujesc împreună este mult mai mare decât cea a unuia care slujeşte singur. Slujirea poate fi condusă. la nevoie. Nu . împrospătat şi zidit. rugaţi-vă cu cei care slujesc. gata să facă faţă unnătoarclor slujiri. vom urma liniile călăuzitoare de mai sus. e) înainte de sluijre. De aceea. d) Trebuie acordată o deosebită atenţie bărbaţilor şi femeilor din echipele de slujire care nu sunt căsătoriţi între ci pentru a depista eventualele legături nedumnezeieşti care ar putea apare între consilieri. Ei pol recunoaşte când vrăjmaşul atacă pe vreunul dintre ei şi se pot ruga pentru protecţia acelui consilier. dar câteva minute dc rugăciune după terminarea slujirii vor ajuta cnoim la restaurarea inimilor zdrobite ale celor care au consiliat. să spună unele lucruri care pot răni pc unii dintre cei care-i slujesc. Prezenţa mai multor consilieri asigură protecţia lor fizică. In timp ce unul slujeşte ceilalţi poc căuta versetele biblice care descriu situaţia în cauză. Prezenţa unei a doua persoane este o măsură dc precauţie în plus pentru ca slujirea să nu ia un curs greşit. Desigur. interpretări sau insinuări ulterioare. mi-am dat seama că îmi vorbeam mai mult mic însumi decât acelei persoane! Imediat după slujire. Se evită ca cel consiliat să devină prea dependent de o singură persoană. Şi cu am trecut prin această experienţă. de diferiţi consilieri. cuplui sfârşind prin a acţiona mai degrabă ca o singură persoană decât ca două persoane independente: De aceea este posibil ca slujirea echipei formate din soţ-soţie să ia un curs greşit. această situaţie nu poate fi discutată în timpul slujirii. după slujire. la un moment dat. emoţional şi fizic. Cel care nu slujeşte direct. prezenţa unui al treilea membru în echipă ajutând la menţinerea echilibrului sau. Orice eventuală rănire produsă în timpul slujirii trebuie adusă înaintea Domnului pentru vindecare. împărţirea slujirii între mai multe persoane face ca relaţiile ulterioare dintre cei care au slujit şi cel consiliat să rămână echilibrate. fără să-şi dea scama. nigaţi-vă unii pentru alţii astfel încât fiecare să fie întărit.Vindecarea prin eliberare .

Chestionarul este destinat atât'pentru a expune potenţialele probleme demonice cât şi pentru a descoperi cauzcle-rădâcină ale multor boli. cereţi întotdeauna persoanei permisiunea de a lua note şi asiguraţi-o că acele note vor fi păstrate sub cheie. Dacă nu vom face acest lucru. El priveşte problema vindecării dintr-o eu totul altă 215 . La această primă întâlnire celui consiliat i se pol da direcţii de rugăciune personală până Ia dala la care va avea loc slujirea propriu-zisă.să facem niciodată acest lucru în locul lor! Este foarte important ca alunei când consiliera o persoană cu probleme deosebite. Ellcl Ministries a alcătuit un cuprinzător Chestionar al consilierului. nenumăraţi oameni au venit la Ellei Orange pentru că ştiau că este loc în care puteau fi ajutaţi fără ca problemele lor sâ fie deconspiratc. Este foarte important să asigurăm persoana că tot ceea cc ne spune este slrict confidenţial şi că nu este nici un pericol ca informaţiile pc care ni le dă sâ devină publice. Pe parcursul anilor. este important ca slujirea să fie imediat începută. Unii dintre ei nu au căutat ajutor în bisericile lor locale pentru că unele detalii privind vieţile lor au ajuns subiect dc bârfit şi ei şi-au pierdui încrederea în comunitatea din care făceau parte. Este cu totul altceva dacă cei in cauză aleg ei înşişi să dezvăluie. în siguranţa dală dc prezenţa unor consilieri experimentaţi. încă de la început. Dacă situaţia persoanei este complicata. Veţi afla câ. Cum se începe slujirea Atunci când o persoană arc curajul dc a cere rugăciune pentru eliberare. Noi nu trebuie. Lucru deloc uşor pentm unii oameni (cel puţin la început)! Deseori oamenii îşi ţes un păienjeniş de „minciuni albe". Satan adoră sâ distrugă lucrarea dc vindecare creând breşe în confidenţialitate. alţi membri. memoria ne va juca feste în momentele esenţiale ale slujirii şi nu ne vom mai aminti pentru cc trebuia sâ ne rugăm.Vindecarea prin eliberare . 2. Chestionarul consilierului Acest capitol a evidenţiat principalele zone de investigaţie care pot ajuta la descoperirea posibilelor cauze ale problemelor. Pentru a ajuta echipele dc slujire. ca nu doreşte dc la Dumnezeu decât vindecarea dc simptomele bolii dc care suferă. cu ca însăşi şi cu cei care-i slujesc. 3. nu lăsa vreodată ca ceea ce ţi s-a încredinţat să devină un bun public. Dacă promiţi cuiva că vei păstra un secret. lucrurile pe care le-a păstrai secrete. Scopurile cui? întotdeauna când o persoană cere rugăciune. Mai rău chiar. prin mărturisire. este bine ca slujirea să fie precedată dc o întâlnire preliminară prin care cel consiliat să poată fi încurajat şi să i se arate dragoste şi înţelegere. Deşi Dumnezeu doreşte. încurajaţi persoana să fie onestă cu Dumnezeu. într-un cabinet în care nu au acces decât membrii echipei de slujire. te poţi trezi rugându-tc pentru ceva ce n-are nici o legătură cu persoana consiliată ci poate cu cineva pentm care te-ai rugat cu o săptămână în urmă! Iarăşi. vindecarea unui om aflat în suferinţă. de cele mai multe ori.Slujirea practicii Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare p) Dă echipei de slujire posibilitatea de a pregăti din mers. jumătăţi de adevăr sau auto-înşelări prin care să-şi camufleze trecutul şi uneori trebuie timp pentru ca persoana să-şi dea scama că nu va fi respinsă dacă va spune adevărul despre ea însăşi şi nici 214 nu va fi dispreţuită dacă va dezvălui unele lucruri pe care dorea să Ic ţină ascunse. Am observat că în slujire este foarte important să se facă. evaluarea nevoilor şi a situaţiei în care se află persoana Acest lucru permite alegerea optimă a componenţei echipei dc slujire şi dă celui consiliat posibilitatea dc a răspunde întrebărilor ridicate în timpul întâlnirii preliminare. considerat dc mulţi ca fiind deosebit de folositor ( copii ale acestui chestionar se pot obţine la un preţ redus direct de la Ellei Ministries). aflaţi care este motivul pentm care ca cere ajutor. desigur. să notăm aspectele esenţiale. înainte dc a începe orice slujire.

Isus era şi mai preocupat de starea lui spirituală. este. Scopul ultim al lui Dumnezeu este restaurarea ordinii Sale în viaţa persoanei. fiind de importanţă vitală să-ţi dai scama daca cel pentru care te rogi arc în inima lui o neiertarc cc poate sta atât în calea binecuvântării lui Dumnezeu cât şi a ungerii Duhului Sfânt. un proces de descoperire a legăturilor pe care vrăjmaşul le-a stabilit în viaţa persoanei şi apoi de tratare a acelor legături. Starea spirituala a persoanei trebuie evaluată din perspectiva învăţăturilor fundamentale care au fost prezentate în capitolul 2. odată vindecat. Veţi afla că deseori apariţia bolii a fost cauzată dc anumite circumstanţe din viaţa persoanei şi că uneori poate fi necesar sâ descurcaţi o adevărată încălecată dc evenimente din viaţa acelei persoane. El a ştiut câ Tatăl Său dorea ca în primul rând să fie tratată problema păcatului din viaţa acelui om. Cu cât o persoană înaintează în vârstă. căutaţi sâ aflaţi care sunt cauzele şi circumstanţele care stau în spatele simptomclor prezentate. Omul acela dorea un lucni clar: sâ fie vindecai de paralizia de care suferea. fiind necesar deci să-i conduceţi la El Înainte de a vă ruga pentru ei. Procesul dc eliberare este mult uşurat atunci când persoana înţelege şi acceptă termeni fundamentali cum ar fi acceptarea. atunci când te adresezi unui demon care se manifestă.I imlecarea prin eliberare - Slujirea practică l'rvgătina unei persoane pentru a primi viruleuirea prin eliberare perspectiva. Cu cât o persoană se dechide mai mult către Dumnezeu. el sc va agăţa de drepturile pe care Ic arc iar lupta care va urma poate fi îndelungată şi îndârjita. Consilierea ca pregătire pentru vindecare şi eliberare. Acest scop este o paite vitală a procesului de vindecare. dar ei trebuie ajutaţi să înţeleagă nevoia de a-şi aduce vieţile sub domnia lui Isus şi dc a intra într-o relaţie corectă cu Dumnezeu. să există alte probleme pe care Dumnezeu vrea să le trateze.fost coborât la Isus prin acoperişul casei. de exemplu. Să luăm. Mulie dintre ele vor fi descrise pc larg in cuprinsul acestui capitol. înaintea vindecării. Nu este de aceea surprinzător să vezi cum oamenii sunt vindecaţi alunei când îşi pun vieţile în armonie cu legământul lui Dumnezeu. Veţi constata câ unii dintre cei care vin să ceară ajutor nu-L cunosc cu adevărat pc Isus. Mulţi oameni nu trebuie să facă decât câteva lucruri practice. cu atât creşie nevoia ca ea sâ-şi pună viata în ordine cu Dumnezeu. deşi era preocupat de însănătoşirea acelui om. sute de oameni au devenit creştini la EIlcl Ministries. Dar atunci când Isus l-a privit. Urmarea poate li că cel consiliat va fi deziluzionat şi va respinge orice slujire ulloi ioarâ iar cei care. Dacă nu există aceste temelii. deseori Dumnezeu răspunde instantaneu. Cu siguranţă că acea paralizie îşi avea rădăcinile într-un păcat ncmâiturisit şi neiertat iar Isus era interesai să tralcze nu doar simptomeie paraliziei ci în primul rând păcatul în sine. Esle greu sâ Ic rogi pentru eliberarea celor care rămân împietriţi în inimile lor şi nu vor să ierte. Fără îndoială. Cel care îi poale vindeca. iertarea. Dumnezeu 216 csie un Dumnezeu al ordinii. Pc parcursul anilor. domnia lui Isus. etc. Deşi au venit peniru vindecare. slujesc vor fi epuizaţi în încercarea de a scoate demonii înainte dc a se afla pe o poziţie din care sâ aibă autoritate 217 . ţxmtru a-i conduce pc oameni la Cristos. cu atât mai puternică este ungerea Duhului Sfânt asupra ci în timpul slujirii şi cu aiât este mai mare binecuvântarea revărsată. Am constatat că atunci când ei fac necondiţionat acest lucru. Levitic 26 (versetele 14-17) nc arată clar câ dezordinea este una dintre consecinţele iupcrii legământului cu Dumnezeu şi că ea poate conduce la boală. Este un principiu pe care nu trebuie sâ-1 pierdem niciodală din vedere atunci când slujim pentru eliberare. Când discutaţi cu persoana. Cei care slujesc pentru vindecare trebuie sâ aibă dorinţa şi capacitatea de a fi cvanghelişti. în esenţă. ei au descoperii că în primul rând au nevoie de relaţia cu Isus. în consiliere trebuie sâ vedem care este relaţia oamenilor cu Dumnezeu şi să-i încurajăm să renunţe la scopurile lor primare. astfel încât atunci când veţi începe rugăciunea şi slujirea să puteţi confrunta fiecare situaţie care a fost expusă în discuţiile anterioare. Deseori oamenii se împotrivesc acestui scop. să rămână lângă Dumnezeu. pentru ca acele simptome să nu mai poală reveni şi acel om. cum ar fi iertarea celor care i-au rănit. cazul omului paralizat (Luca 5) care a. Este foarte probabil ca.

au îndepărtat din vieţile lor toate obstacolele care stăteau în calea lucrării Duhului şi sunt gata să primească vindecarea. Isus a fost umplut cu Duhul Sfânt şi mulţimile au auzit un glas din ceruri spunând „Tu eşti Fiul Meu prea iubit. Desigur. numai cei care. Din ziua aceea. vor fi şi ocazii în care sc pare că nu avem nici un răspuns la situapa dată. Poate fi nevoie de rugăciune de mijlocire (sau post) pentm a 219 b) . Restaurarea deplinei folosiri a darurilor Duhului în Trupul lui Cristos este un pas vital spre restaurarea slujirii pentm vindecare şi eliberare. Oamenii trebuie ajutaţi să înţeleagă aceste lucruri şi să treacă la subminarea lucrării duşmanului în vieţile lor. Observaţi orice simptome ale unei posibile denionizări în capitolul 3 au fost descrise unele dintre simptomele observabile ale demonizării. rugăciunea pentm vindecare va fi. iar la Rusalii această promisiune s-a împlinit. a fost o slujire în puterea miraculoasă a darurilor Duhului Sfânt.Vindecarea prin eliberare • Slujirea practica - Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare asupra lor. prin darul deosebirii duhurilor. unii oameni vor fi chiar şi aşa 218 vindecaţi dar aceştia sunt. prin harul lui Dumnezeu. zilnic. După ce a fost botezat de Ioan Botezătorul în Iordan. Dar trebuie să ne aşteptăm ca Domnul să ne vorbească întotdeauna cu privire la cei care vin la El pentm a primi vindecare. Din clipa aceea Isus Şi-a început lucrarea Sa care. Dumnezeu a dat creştinilor daruri care să-i facă eficienti în lucrarea Evangheliei. 4. chiar şi în vierile celor mai dedicări credincioşi. înainte de a Se înălţa la cer El a promis că va trimite Duhul Sfânt. Experienţa ne-a arătat că doar o mică parte din cei care au avut nevoie de vindecare au venit la noi pe deplin pregătiţi pentm a primi vindecarea Am văzut că deseori vrăjmaşul avea deja întărituri. există întotdeauna unul sau mai multe motive pentm care răspunsul întârzie: a) Voinţa persoanei este atât de slabă încât ea nu doreşte sau nu ştie cum să-şi pună viaţa în ordine cu voinţa şi adevărurile lui Dumnezeu. în 1 Corinteni 12 Pavel ne face o scurtă prezentare a darurilor Duhului Sfânt. şi-au pregătit inimile pentm slujire. toţi cei care sunt umpluţi cu Duhul Sfânt pot sluji prin darurile Duhului. în general. Nu iaccli greşeala de a incepe slujirea de eliberare înainte dc a submina drepturile demonilor prmtr-o completă curăţire spirituală a „casei". El le-adat putere şi autoritate. Deşi aşteptăm un cuvânt din partea Domnului. aşa cum a făcut şi Isus. Uneori vom primi un cuvânt de cunoştinţă. Când Şi-a trimis ucenicii să predice Evanghelia. ceea ce trebuie să însemne că ci au primit şi abilitatea de a discerne care erau problemele celor pentm care se rugau. El Ic cunoştea atât simptomele cât şi ceea ce gândeau şi ceea ce era în inimile lor (Luca 5:22. in Tine îmi găsesc desfătarea" (Luca 3:22). întotdeauna trebuie să ne aşteptăm ca Domnul să ne descopere care sunt problemele celor ce vin la noi pentm a fi ajutaţi. întărituri prin care exercita putere şi control. învăţăturile care spun că darurile Duhului nu mai sunt actuale nu fac decât să închidă uşa binecuvântării pe care Dumnezeu vrea să o reverse peste copiii Săi. Desigur. uneori din primii ani ai copilăriei. Dacă nu slujeşti prin darurile Duhului Sfânt. vom „simţi" imediat prezenţa demonilor iar alteori Dumnezeu va activa în noi acel minunat dar al credinţei prin care totul devine posibil. îh asemenea situaţii. să vindece şi să elibereze (Luca 9). Prin Duhul Sfânt. Deşi pare un ideal imposibil de atins. Ele sunt un doar un ghid pentm ceea ce trebuie urmărit atunci când vă rugaţi pentru eliberare. Am ajuns să înţeleg că. Pentm ca slujirea de vindecare să fie eficientă. evangheliile ne arată clar că atunci când se ruga pentm oameni Isus ştia ce se întâmpla in vieple lor. Alteori. Cei care se roagă pentm vindecare şi eliberare trebuie să-şi modeleze slujirea după slujirea lui Isus. el pare a nu mai veni. Ioan 2:55). sever limitată la mtina expresiei religioase. este esenţial să fii botezat cu Duhul Sfânt.

câci locul pe care calci este un pâmânl sfânt". prin falsele credinţe şi falsa închinare. Domnul Dumnezeul tău. Uneori lupta este deosebit dc grea pentru că Satan nu vrea să vadă că o întreagă biserică se deschide pentru lucrarea dc vindecare şi eliberare. indiferent dacă ele sunt religii false cunoscute sau practici oculte 220 Oridccâte on punem propria noastră persoană. d) e) secrete. voluntar sau involuntar. credinţă sau practică eretică. Slujirea pentru eliberare este adesea o luptă crâncenă împotriva lucrărilor vrăjmaşului. Investigaţi credinţele false si implicarea în ocultism Satan se află în spatele tuturor falselor forme dc închinare. se autoexpunc prin practicarea acestor păcate.Slujirea practica Pregfiiiiva unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare distruge strategia vrăjmaşului şi a declanşa ungerea Duhului Sfânt c) în viaţa persoanei pol exista zone (neiertarea. Cunoaşterea aceslor întăritori este dc 0 importanţă strategică în slujirea pentru vindecare şi eliberare. în mod indirect noi îl înălţăm pe Satan. 5. atât în vieţile indivizilor cât şi în ale bisericilor. î-ţi scoţi pantofii din picioare la intrarea în acel locaş dc cult. Din mijlocul rugului aprins (Exod 3:5). acea persoană practică autoidolatria Cuvântul lui Dumnezeu spune clar: „Sâ nu ai alţi dumnezei afara de Mine . etc) şi vor căuta să invadeze şi să ocupe persoana care. La fel cum Dumnezeu a promis că va locui în mijlocul laudelor poporului Său (psalmul 22:3). am văzut că deseori germenii unei probleme se află în implicarea într-o formă sau alta de ocultism. Dumnezeu i-a spus lui Moise fcoale-li [ncâlfâmintcle din picioare. Este foarte important să perseverezi şi să nu renunţi.câci Eu. Slujind atâtor oameni. dc exemplu. o lucrare prin care se expun planurile lui. deşi par a fi o închinare la Viul Dumnezeu. ritualurile. suni un Dumnezeu gelos" (Exod 20:3-5). Cei care slujesc pot fi atât de obosiţi încât nu mai au receptivitatea spirituală necesară pentru a discerne ceea ce vrea să spună Dumnezeu. strategic. Complexitatea situaţiei poate impune prezenţa unor consilieri care au o experienţă specifică situaţiei date (de exemplu. un set de credinţe false. prin vizitarea unui templu păgân în timpul unei vacanţe. sunt ipocrite datorită păcatului care este ascuns în inimile închinătorilor (Isaia 1:10-20).Vindecarea prin eliberare . ccrându-l lui Dumnezeu să ne descopere întâriturilc pe care duşmanul le-a câştigat în viaţa acesteia. Atunci când în inima persoanei domneşte egoismul. în esenţă. un obiect. cineva care are o bogată expenenUi în slujirea celor ce au fost implicaţi în religii false sau ocultism). în timpul slujirii trebuie să-L ascultăm pe Domnul dar trebuie sâ ascultăm şi persoana căreia îi slujim.de exemplu) în care Dumnezeu vrea să intrevină înainte de a da vindecarea fizica. Implicarea se poate face. Satan se opune lucrării de eliberare pentru că ca este. atât în viaţa persoanei cât şi pe linia sa generaţionalâ. El se bucura atunci când creştinii acceptă credinţele eretice şi resping adevărurile fundamentale ale Evanghelici. devin vulnerabili la puterile demonice care sc află în spatele acestora Scriptura conţine numeroase avertismente împotriva practicilor de închinare ocultă (vezi Dcuteronom 18:9-14). mai importante decât altele. în semn dc respect faţă de închinătorii acelui templu păgân. o religie. o societate secretă (cum este masoneria liberă) sau orice altceva înaintea închinării la Adevăratul şi Viul Dumnezeu. o altă persoană.. Credinţele false şi ocultismul sunt două importante zone de investigare deoarece cei implicaţi în astfel de activităţi se deschid vrăjmaşului şi. Satan va profita şi el de aceste păcate şi va locui în mijlocul „laudelor'' (închinării) celor cc îi dau prioritate în vieţile lor. atunci când. statuetele. condamnând şi practicile religioase care. idolii. Demonii se vor ataşa falselor forme de închinare (cum sunt jurămintele. De aceea unele slujiri pot fi. Principiul pe care Dumnezeu îl stabileşte 221 .

sfinţenia este un atribut care aparţine numai Adevăratului Dumnezeu şi -nici unuia dintre falşii dumnezei care i-au înşelat pe oamenii de pretutindeni să se închine lor şi prin ci Iui Satan. de obicei fără ca persoanele care le deţin să ştie despre ce este vorba.. datorită puterii dc blestem ataşate acelor obiecte. Acum câţiva ani am slujit unui păstor care înainte de a deveni creştin a fost un sikh. îşi declină identitatea. în totală necunoştinţâ de puterea demonică disipată prin acele obiecte atât în casele lor cât şi. Atunci când denominaţia devine mai importantă decât dragostea şi supunerea faţă de Isus. Dar trebuie să fim atenţi ca nu cumva oamenii să fie împovăraţi cu sarcini (aşa cum făceau fariseii) pe care Dumnezeu nu ne cere să le purtăm! Practica ne-a arătat că în spatele fiecărei credinţe eretice se află o întăritură demonică şi că cei care cred aceste erezii sunt în pericol de a primi un duh de înşelare care va afecta şi celelalte zone ale vieţii lor creştine. Invariabil. în podurile caselor masonilor deseori poţi găsi obiecte de cult ale rudelor decedate . fiecărei religii sau credinţe eretice pseudo-creşline îi sunt ataşate duhuri religioase specifice. în multe privinţe. Desigur. Atunci când oamenii îşi scot încălţămintea din picioare într-uri loc de închinare. Deci. care prin căderea omului şi domnia temporar a lui Satan a ajuns sâ tic necurat devine. în membrii familiilor lor. Puterea demonică din spatele acestor credinţe este deosebit dc subtilă şi uneori este nevoie de un fin discernământ pentru aţi da seama despre ce este vorba.I •'tndecarea prin eliberări. decedate sau încă în viaţă. această descălţare rituală este un act prin care se recunoaşte sistemul dc credinţe care stă în spatele ei şi care dă. Abia când a văzut mânia şi violenţa demonilor din el şi-a dat scama dc ce lucrarea sa era atât dc obstracţionaiâ. Scriptura Ic numeşte. „duhuri înşelătoare" iar Pavel ne avertizează că oamenii vor fi înşelaţi de ele: „Dar Duhul spune lămurit că în timpurile din urmă duhuri unit se vor şi îndepărta unor de credinţă. provocate. . Este bine ca înainte dc a sluji unei persoane să verificaţi dacă nu cumva ea a fost implicata în vreuna dintre aceste forme de ocultism. ele erau legate fie de o utilizare ocultă (a bijuteriei în sine) fie de o implicare în ocultism a persoanei dc la care ele proveneau. astfel. Câteva întrebări bine direcţionale îţi pot descoperi lucruri 222 uimitoare despre rudele. am întâmpinat o extraordinară rezistenţă demonică atunci când am încercat să îndepărtăm acele bijuterii. el ştia că exista ceva ce-i frâna lucrarea. care au fost sau încă sunt implicate în practici oculte! Similar. în cadrai fiecărei denominaţii trebuie să fie ordine şi disciplină. uneori. slujirea lui era eficientă. Uneori. generic. curs liber demonizării celor care o practică. în slujire m-am confruntat cu duhuri care ţineau oamenii în robie confesională. prin prezenţa lu Dumnezeu. dându-şi demonilor" mintea (1 unor înşelătoare învăţături ale Timotei Aceste duhuri pol lega mintea şi capacitatea de înţelegere a victimei astfel încât ea să nu poată înţelege lucrarea Duhului Sfânt. duhuri ataşate diferitelor denominaţii şi care. dar atunci când o fac şi vin să ceară ajutor. Deşi.Slu/iiva practicii Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare aici este că pământul. dumnezeul căzut al acestui veac. Uneori oamenii nu-şi dau seama de aceste lucruri. lupta pentru eliberarea lor este deseori dramatică. ei fac un gest prin care recunosc că pământul pe care stau a fost „sfinţit" de prezenţa „dumnezeului" căruia i sînchină in acel ioc. sfânt. Dar obiectele oculte pot fi ţinute şi în casă. Implicarea în oricare dintre aceste activităţi este o sursă de control demonic. La sfârşitul acestui volum sc va da o scurtă listă a principalelor practici oculte şi a sistemelor de religii necreştine. Deseori Domnul ne-a atras atenţia asupra bijuteriilor purtate de oameni. oamenii devin vulnerabili la controlul prin duhurile de religiozitate. Am văzut nenumăraţi oameni eliberaţi de demonii care au intrat în ei în acest fel şi care i-au blestemat cu tot felul de legături demonice şi boli. Puterea carc-l controla nu a putut fi scoasă din el decât după ce s-a lepădat de duhurile de înşelare care se aflau în spatele fostei sale religii. Desigur.

Satan se poate folosi de legăturile sufleteşti stabilite între oameni prin păcat sexual pentru a-şi ţine victimele în robie toată viaţa lor sau până când legătura este ruptă prin mărturisire. în loc să ducă modul creştin de viaţă în lume. Am constatat că uneori este utilă schiţarea! unui arbore generaţional al precedentelor două sau trei generaţii. Cei care slujesc nu trebuie sâ se jeneze să ceară toate informaţiile dc care au nevoie cu privire la aspectele păcatului sexual şi nici nu trebuie să-i acuze sau să-i condamne pe cei care mărturisesc aceste păcate.ca să nu i se vadă faptele aşa cum sunt" (loan 3:20). Una dintre întrebările pe care medicii le pun pacienţilor atunci când investighează istoricul bolii este: „A suferit vreunul dintre părinţii sau bunicii D\>s..Vindecarea prin eliberare . în general oamenii sunt mai deschişi în a-şi mărturisi păcatele sexuale dacă acestea au fost comise înainte ca ei să devină creştini. ca fiind un subiect ce nu trebuie discutat. 224 Iar dacă ei mai sunt şi implicaţi în slujirea creştină sau în conducerea unor biserici. La fel cum trupul poate fi afectat de boli. comportarea unei persoane poate fi şi ea influenţată demonic datorită păcatelor strămoşilor. este foarte scurtă. astfel îr cât o generaţie poate fi demonizată ca urmare a păcatelor generaţilor anterioare.Slujirea practica Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare 6. Trebuie xă cercetăm nu doar cauza bolilor fizice ci şi pe cea a comportamantului. Urmarea este că generaţia creştină în care trăim sc confruntă cu cea mai mare incidenţă a păcatului sexual pe care Biserica l-a experimentat de la Rusalii încoace. Dar îţi trebuie un curaj extraordinar pentm a mărturisi un păcat comis după convertire. Legăturile sufleteşti stabilite în urma sexului greşit pot apare şi între parteneri care nu au avut niciodată un raport sexual. Mândria şi frica pot ţine oamenii departe de eliberare şi vindecare. de obicei. deseori a trebuit să explicăm în detaliu cum Satan poate folosi păcatul sexual pentru a-şi controla demonic victimele. Şi chiar în calul transmiterii genetice a bolii trebuie să ne întrebăm care a fost cauza primară a declanşării bolii ce a fost transmisa generaţional. Este esential ca atmosfera. şi in special pe cei care par a avea probleme de multa vreme. Din nefericire însă mulţi creştini. 7. Adesea distanţa în timp între moartea unei persoane şi începutul simptomelor aceleiaşi boli (sau a uneia similare) la an alt membru al familiei. în care cei ce mărturisesc aceste secrete. atât de mult timp ascunse. Spre exemplu.oricine face râul. Am văzut uneori cum o boală indusă demonic ii sărit peste o generaţie. Oamenii se simt stânjeniţi săidiscute acest subiect şi se tem dc bârfele ce ar putea urma unor astfel dc discuţii. în care să se indice persoanele care au murit şi când şi de ce au miait ele. sâ* investigam cu atenţie dacă problemele nu sunt cauzate de un păcatigeneraţional.. să fie una de încredere. Exploraţi trecutul sexual Viaţa sexuală este considerată. se tem că dezvăluirea unor secrete din această zonă a vieţii lor ar putea conduce la pierderea poziţiei şi a reputaţiei pe care o au. Este foarte important ca atunci când consiliem oameişii. dragoste şi respect. pocăinţă şi eliberarea dc puterile demonice care au profitat de acel păcat pentru a intra în ele. Medic ina recunoaşte că în multe cazuri boala pare a se transmite de la o generaţie la alta Deşi în unele boli transmiterea maladiei se face pdicale genetică.. acest mod de transfer nu este o regulă. au adus în biserici standardele dc viaţă lumeşti. Verificaţi liniile generaţionale în capitolele 3 şi 4 s-a explicat în detaliu de ce :yi cum puterile demonice pol coborî pe linie generafională. de această boală? ".. Isus ştia ce spune atunci când i-a răspuns lui Nicodim „. urăşte lumina. la moartea bunicilor denumii care au drepturi asupra familiei vor trece asupra oricui voii putea pentru a-şi menţine prezenţa în acea familie. Pentru unii oameni implicarea emoţională într-o relaţie 225 . păcat pc care creştinii îl acuză ca aparţinând lumii necredincioase. cauzându-le boala de care aceasta a suferit. Satan se bucură să vadă aceste lucruri deoarece cel mai puternic dintre mijloacele sale de control demonic asupra oamenilor (legăturile sufleteşti nedumnezeieşti) rămâne un subiect interzis. Am văzut mulp oameii eliberaţi (şi vindecap) dc demonii care s-au transferat la moar ea unei rude. Pentru ca oamenii sâ înţeleagă ce sc întâmplă.

prin lucrarea crucii. Dacă nu şi-a putut aminti numele lor. înlătura toate consecinţele lor. Când oamenii au curajul sâ aducă la lumină aceste lucruri ascunse. Deşi nu trebuie acordată o importanţă exagerală legăturilor pe care aceşti demoni ic pot genera. pentru tot restul vieţii lor. Acest lucru l-a lâcut şi Isus atunci când l-a confruntat pe paralizam! din Luca 5 cu propriu! păcal. a avut loc. Isus a venit pentru a-i elibera pe cei încătuşaţi! Puternice lanţuri demonice îi ţin legaţi şi pc cei care au fost abuzaţi sexual. indiferent dacă raportul sexual a avut loc (cazul violului) sau nu. Astfel. Această carte ne ajută să înţelegem cum este posibil ca puterile demonice să controleze atât de puternic vieţile celor care au fost respinşi. în cadrul unei relaţii dumnezeieşti. poate acţiona ca o conductă demonică prin care Satan lucrează asupra oamenilor. Dintotdeauna Biserica a recunoscut câ atunci când (indiferent din ce motive) raportul sexual dintre parteneri devine imposibil.Vindecarea prin eliberare . desăvârşeşte căsătoria. în cazul în care în păcatul sexual au fost implicaţi mai mulţi parteneri. am tratat numai cu aceia pe care victima şi-i amintea (dc obicei. Cei mai des întâlniţi demoni în această zonă de slujire sunt cei care răspund la numele de respingere. cerându-1 lui Dumnezeu să rupă. Se parc că pe porţile deschise de aceşti demoni ai respingerii pot intra tot felul dc duhuri dc neputinţă şi de boală. 8. Când Dumnezeu face acest lucru. a fost legat in locurile cereşti nu poate fi dezlegat decât prin mărturisire şi pocăinţă. scriptura!. In încercarea de a rămâne în viaţa victimei. legăturile sutleteşti care s-au stabilit. cei mai semnificativi) iar apoi ne-am rugat pentru toţi ceilalţi ca grup. Cu toate că ei nu au dorit raportul sexual. într-o necurată troică dc control demonic. înainte de a se ruga pentru vindecarea bolii de care acesta suferea. Ceea ce. Experienţa ne-a arătat câtă dreptate avea lacov să spună 216 alţii ca să fiţi vindecaţi" (lacov 5:16). Reciproc. Rănile emoţionale produse în trecut prin respingere sunt importante puncte dc intrare a vrăjmaşului. atunci când două persoane necăsătorite au un raport sexual este ca şi cum ele ar fi căsătorite deoarece actul sexual care. vindecarea şi eliberarea din robie au extraordinare rezultate! Satan adoră să ţină oamenii înlănţuiţi în păcatele din trecut. Dumnezeu poate. prefer ca înainte de a încerca sâ scot demonii dintr-o persoană respinsă şi rănită emoţional să petrec câteva ore pentru a-i aduce o adâncă vindecare 227 . Când partenerii au fost prea numeroşi pentru a putea fi reţinuţi. demonii se vor agăţa legalist de orice drept pe care-l deţin acolo. Satan are dreptul de a lega cele două persoane printr-o „căsătorie fizică". actul acela este perceput de Satan ca fund o adevărată „căsătorie". Insă atunci când raportul sexual se produce. Deseori aceşti trei demoni lucrează împreună în persoana respinsă. Personal. odată ce s-a rostit jurământul marital. agresorul i-a legat prin traumă şi prin frică. Aceşti demoni determină izolarea victimei dc cei apropiaţi (care o iubesc) împiedicând împlinirea scopurilor lui Dumnezeu cu acea persoană. frică de respingere şi autorespingere. i-am cerut să încerce să-şi amintească ceva specific despre persoana în cauză astfel încât atunci când ne vom ruga cu acea listă în faţă să putem fi cât mai specifici asupra fiecărei relaţii. Căutaţi semnele respingerii Recomand călduros tuturor celor care doresc să-i ajute pe cei răniţi emoţional citirea cărţii lui Steve Hcpden Ce este respingerea (Sovercign World). trebuie totuşi subliniat că tratarea rădăcinilor emoţionale ale respingerii şi luarea unor decizii corecte cu privire la relaţionarea cu ceilalţi oameni vor îndepărta multe din drepturile deţinute de aceşti demoni specifici.Slujirea practică Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare „Mânunsiţi-vci deci unii altora păcatele şi rugaţi-vâ unii pentru ilicită poate li un punct de intrare a demonilor. raportul sexual poate avea loc. Vindecarea nu va veni atâta vreme cât durerea rămâne nevindecată şi cei care au produs respingerea nu sunt iertaţi. uneori am cerut victimei să facă o listă cu prenumele tuturor celor pe care şi-i poale aminti. căsătoria poate fi anulată (dacă partenerii doresc acest lucru) iar „soţul şi soţia" pot fi dezlegaţi dc jurământul pe care l-au făcut. Această legătură. astfel.

Slujirea practica f'jvyjilirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare interioară. posibil ca anumite păcate (în care victima a fost implicată) să trebuiască mărturisite. Frica o determinase sânu tacă multe dintre lucrurile pe care dorea să le facă. Am eliberai nenumăraţi oameni dc duhurile de frică asociate accidentelor de maşiuâ. dar că asta nu înseamnă că trebuie să-i ceară permisiunea de a face orice lucra. Aceste duhuri erau uneori atât de puternice încât împiedicau victima să ducă o viaţă normală O femeie care a suferit un accident de motocicletă (în care a murit o persoana apropiată) a trăit patruzeci de ani de frică înainte dc a fi eliberată de duhul care a intrat în ea în momentul dezastrului. Atunci când avem de-a face cu consecinţele unui accident sau traume nu putem ignora nici unul dintre principiile fundamentale ale slujirii de eliberare. Uneori nu am putut conduce persoana demonizată prin trauma spre eliberare până când ea nu i-a iertat pe cei care au cauzat. frică ce-i detennină sâ-şi ceară permisiunea de a face unele lucruri pentru care. de asemenea. uneori zece sau douăzeci de ani după producerea acestuia. Consecinţa este câ persoana poate suferi la nesfârşit din cauza unor răni nevindecate. chiar dacă trauma s-a produs cu mulţi ani în urmă. părinpi nu trebuie să lase ca dorinţele lor sâ controleze vieţile acestora. Efectele psihologice ale acestor şocuri sunt bine cunoscute şi împotriva lor au fost elaborate metode de îngrijire medicală care. produse poale cu mulţi ani în urmă Tmpul. pe care Dumnezeu doreşte să-1 vindece. se întind pc termen lung. Dacă e nevoie. Investigaţi legăturile sufleteşti nedumnezeieşti Pe lângă legăturile sufleteşti stabilite prin sex. Gând accidentul sau trauma au fost deosebit de grave. 9. în aceste cazuri. Uneori nu este nevoie de eliberare ci de rugăciune pentru pansarea (vindecarea) inimii. evident. Deseori îi întreb pe cei cărora le slujesc dacă nu cumva simt o frică de tot ce înseamnă nou. Dacă acea teamă există este foarte probabil că ea este generată dc o dominare nedumnezeiesc exercitată de către o altă persoană iar dacă oamenilor le este frică să ia decizii normale în ceea ce-i priveşte fără a cere pennisiunea cuiva. renunţat la ele şi iertate. Mi-a strigat „Nu pot face aşa ceva!M-ar omorî!". în Isaia 61:1 găsim profeţia despic una dintre lucrările dc vindecare pe care Isus avea să le facă : alinarea celor „ cu inima zdrobita". Oricare dintre ele poate fi relevant. demonii care au intrat cu ocazia accidentului nu vor fi dislocaţi cu uşurinţă. uneori. Uneori mamele şi soacrele înceracă sâ controleze şi sâ domine întreaga familie. Deşi trebuie să-şi sprijine şi să-şi iubească copiii. Satan se poate folosi şi de oamenii care domină şi controlează pentru a-i ţine pe alţii în robia unor legături sufleteşti nedumnezeieşti ce au fost stabilite prin alte mijloace decât cele sexuale. efectul produs asupra persoanei poale fi atât de puternic încât aceasta suferă o adevărată „rupere" interioară a duhului şi a sufletului. îmi amintesc că odată am cerut unei femei să meargă acasă şi să-i spună mamei ei că o iubeşte. acţiune ce va înlătura riscul unei şi mai profunde răniri printr-o prematură şi nereuşită încercare de a scoate direct demonii. adesea apărând pericolul demonizarii prin frica asociată acelei experienţe traumatice. 228 Mai puţin cunoscut însă este faptul că persoana care a suferit accidentul rămâne vulnerabilă şi spiritual. ei îi pot sfătui şi ajuta. Eliberarea a făcut ca viaţa ei de zi cu zi sâ devină mult mai activă. dar asta nu înseamnă că trebuie să-şi oblige „copiii" să facă tot ceea ce doresc ei! 10. Practica ne-a arătat că mulţi oameni nu pot fi pe deplin . Demonii se vor putea folosi de aceste relaţii ca de o punte de transfer. nu trebuie să ceri aprobarea cuiva.Vindecarea prin eliberare . foarte probabil că ei sunt manipulaţi demonic. Este. accidentul iar alteori până când nu am rupt legaturile sufleteşti stabilite între cei implicaţi în traumă. dar atuuci când copiii cresc este nevoie ca relaţiile dintre ei şi părinţi sâ devină mature. Informaţi-vă asupra accidentelor şi traumenlor Accidentele şi traumele neaşteptate pun întreg organismul uman într-o stare de şoc. Trebuie ca părinpi să aibă o autoritate dumnezeiască în familie. rămâne afectat de consecinţele accidentului.

Slujirea practica eliberaţi de demonii care au venit prin traume decât atunci când Domnul aduce vindecare interioară în inimile lor. Mai întâi el trebuie să-L pună pc Dumnezeu pc primul loc în viaţa sa. Isus a tratat eu păcatul din viaţa lui. Ultimul capitol a descris importanţa pregătirii slujirii pentru eliberare. să-şi exerseze voinţa renunţând la păcatul sexual şi abia apoi sâ caute eliberarea. Acum. în timpul interviului. Nu este neobişnuit sâ descoperi că într-o persoană cu multe probleme pulcrca demonică este ataşată multora (uneori tuturor) dintre nevoile personale descrise mai sus. Unii găsesc că este dificil să fii flexibil în slujirea personală. •. înainte de a vindeca bărbatul paralizai coborât la El prin acoperiş. Este esenţial să fim sensibili la ceea cc face Dumnezeu în acea persoană şi să lăsăm ca Duhul Sfânt să-i slujească direct. Biruinţa a fost obţinută abia după aceea. Pe cât posibil trebuie ca şi noi sâ urmăm modelul dc slujire al lui Isus. dar dacă privim în Evanghelii vom vedea că Isus a tratat fiecare persoană într-un mod diferit. pe măsură cc simptomele pc termen lung sunt anihilate şi oamenii îşi pot împlini destinul la care Dumnezeu i-a chemat. Ordinea în care ele sc produc nu este. Efectele acesui gen de rugăciune pol fi dramatice.) inclecarea ţu-in eliberare . 231 . Am (acut o regulă generală din a-i înlreba pe cei pentru care mă rog dacă nu au suferit vreodată şocuri sau traume deosebite. de obicei. Deşi cel care slujeşte va vorbi demonilor şi le va porunci să plece. El L-a ascultat pe Tatăl şi a făcut numai ceea ce El I-a spus să facă (Ioan 8:28). Am ajuns la concluzia că Satan a încercat sâ ţină Biserica in necunoştinţâ de acest aspect al slujirii de eliberare. ei vor trebui să se adreseze acestor zone. Nu există reguli ci doar linii călăuzitoare. Este o mare binecuvântare sâ vezi cum cei care au trecut prin astfel de situaiii sunt vindecaţi şi eliberaţi în acelaşi timp. Este foarte important să nu uităm câ de multe ori vindecarea este un proces şi că întărilurile vrăjmaşului sunt erodate şi dărâmate pas cu pas prin rugăciune şi eliberare. Uneori a trebuii sâ discut cu persoana despre diversele zone din viaţa ci care aveau nevoie de vindecare şi abia apoi să-i slujesc (după cc am epuizat faza interviului) în fiecare dintre aceste zone. Trebuie căutată soluţia optimă Luciul cel mai important este să ascultăm ce arc de spus Dumnezeu cu privire la persoana căreia îi slujim. Demonii vor şti că omul acela vrea să-L unneze pc Dumnezeu şi atunci când li se va ponmci sâ plece. semnificativă. Alteori a trebuit să slujesc în anumite zone înainte de a trece la investigarea altora. consilierii au luat notiţe privind zonele în care prezenţa demonilor este probabilă. Un bărbat care vrea să fie eliberat de un duh de poftă pentru a renunţa la păcatul sexual. nu va fi eliberat de acel duh. este esenţial ca persoana consiliată să participe activ la ceea ce se întâmplă. 230 Cum să ne rugăm La începutul acestei cărţi s-a explicat cum pot demonii influenţa şi intra înlr-o persoană. Ea nu trebuie să aştepte pasiv ca altcineva să facă toată această lucrare. Recapitulare Toate aceste aspecte ale slujirii sunt dc maximă importanţa pentru pregătirea eliberării. Demonii ştiu dacă voinţa persoanei cooperează sau nu cu Dumnezeu şi cu cei care slujesc. vor pleca. Să ne concentrăm acum atenţia asupra procesului dc eliberare propriu zis. Fiecare om are o voinţă şi dacă ea nu este activ implicată. eliberarea poate fi incompletă şi dc scurtă durată.

In strămoşii pentru calitate lui de toate al lucrurile care lui mă Dumnezeu elibera liber sau de de a şi de orice şi le-au făcut şi care mi-au afectai viaţa. Experienp» ne-a arătat că mulţi oameni nu sunt încă eliberap pentru că anumite zone din vieple lor. Amin. Trebuie repnut însă că aceste rugăciuni nu sunt o liturghie de vindecare ce poate asigura eliberarea automată a cuiva! Dumnezeu se uită Ia inima omului şi dacă persoana rosteşte o rugăciune care nu vine din inimă eliberarea este pupn probabilă Există multe forme de a te ruga şi trebuie ca cei care slujesc să înfeleagă care sunt principiile fundamentale ale eliberării. de bolile strămoşilor linia de mei gene raţionale. au fost aduse la lumină Deşi rugăciunea se poate face şi în gând. Rugăciune: îmi iert necondiţionat toţi lor. sunt fie sub propriul lor control fie sub control demonic. Atâta vreme cât nu vrem să-i iertăm pe ceilalţi. iţi mulţumesc că Ţi-ai vărsat sângele pentru ca tu să pot fi liber. al bunurilor mele şi al tuturor relaţiilor mele. Domn al timpului meu. Ruperea legăturilor cu generaţiile anterioare Acest gen de rugăciune nu alunga duhurile care au venit pc linie gcmcraţionalâ dar au efectul dc a smulge rădăcinile acestor duhuri venite generaţional. pot fi liber. oculte aveţi păcatele declar tatălui (în acest moment esle afectat viaţa. al muncii mele. în Numele lui Isus mă rup de consecinţele păcatelor chem acum puterea păcatelor oricăror ocultă care oricărora de. al deciziilor Domn al al comportamentului duhului meu şi al relaţionalii mele cu 'Tine. în timpul consilierii. Amin. • care pe crucea de la Calvar S-a făcut blestem pentru mine şi care a murit ca eu să Iertarea celor care ne-au făcut rău Iertarea este un pas esenţial spre eliberare. Domn al reacţiilor mele. chiar şi pentru creştinii ce par a fi maturi spiritual. Consilierii de la Eilel Ministries au fost învăţap să folosească rugăciuni asemănătoare celor ce vor fi prezentate mai jos. mărturisesc că am păcătuit şi că am nevoie de 232 blestemele mi-au afectat in vreun fel viaţa. rugăciunile de mai jos pot fi şi un ghid util în construirea altor rugăciuni specifice diferitelor situapi întâlnite.Slujirea practică Cum să nc rugăm Tine. Te chem acum sa fii Domn al fiecărei zone din viaţa mea: Domn al minţii şi al gândurilor mele. simţămintelor şi melc. La mijlocul acestei rugăciuni trebuie lăsat un interval în care persoana sâ rostească cu voce tare numele celor pc 233 . mi-au dintre consecinţele consecinţele mamei activitate declaraţiile efectele mele copil sângelui activităţi care Isus pentru a Mă de pe important cunoştinţă). • ca Mântuitor a! meu. al familiei mele. trupului şi Domn al voinţei şi meu. să specificau ereditare care Invitarea lui Isus ca Domn al fiecărei zone din viaţa persoanei Recomand ca această rugăciune să se facă pentru toţi cei care doresc să fie eliberap. trăind în aşa fel încât să nu mai dea demonilor drepturi printr-un comportament păcătos şi dorind cu adevărat să fie eliberată de top demonii din ea Am constatat că după ce pregătirea slujirii s-a încheiat şi persoana este gala să fie slujită. Rugăciune: Doamne Isuse. îţi mulţumesc că ai murit pe cruce pentru mine şi te primesc Trebuie ca persoana să-şi exercite voinţa alegând să-L facă pc Isus Domn al fiecărei zone din viaţa sa. am constatat că rugăciunea cu voce tare este mai eficientă Ea întăreşte hotărârea consilierilor dc a învinge puterile demonice în Numele lui Isus şi le aminteşte anumite lucruri importante în slujire.Vindecarea prin eliberare . Mă rog în Numele lui Isus. este nevoie ca cei care slujesc să sc roage pentru lucrurile care. Domn al emoţiilor. în Ioc să fie sub domnia lui Isus. nu putem primi iertarea propriilor păcate (Matei 6:15). Desigur. construind apoi rugăciuni corespunzătoare situapci în care sc află fiecare persoană în parte. al casei mele.

trebuie sâ o tacă! Poate că va fi nevoie să ajutaţi persoana sâ persevereze atunci când va avea de pronunţat numele celor pe care trebuie sâ-i ierte. Rugăciune: Isus. Unii oameni. "Iertarea" lui Dumnezeu Ghilimelele de mai sus vor să ne spună că. Te rog să mă ierţi şi să mă cureţi. Amin. păstrat în de pocăinţă că de gândurile negative că împotriva rănit. Ta de a mă elibera... resentiment şi amărăciune împotriva Mărturisirea oricărui păcat personal care ar fi putut da drept de intrare demonilor a) Păcatul ocultismului Rugăciune Tată. îţi mulţumesc că mă ierţi pentru lucrurile negative pe care Acum aleg să mă iert pe mine însumi pentru lucrurile le-am făcut. I'rintr-un aci al voinţei mele aleg sâ-i iert pe toţi care m-au vinovat. mărturisesc că Te-am învinovăţit de nişte lucruri de care Tu nu eşti vinovat Recunosc că acest lucru este un păcat şi te rog să mă ierfi. Iertarea de sine Adesea oamenii sc autoblamează pentm păcatele altora şi trăiesc într-o falsă vinovăţie şi în robie. Amin. deoarece El nu poate greşi. resentimentul. mele. mă pocăiesc de el şi renunţ la el. am fost Recunosc mânie. Ştiu că Tu urăşti ceea ce a făcut Satan în viaţa mea. Amin. persoane: mărturisesc inima mea numele datorită faptului fiecărei persoane). Demonii vor face orice pentru a împiedica persoana să facă acest important pas spre eliberare. în Numele lui Isus. Rugăciune: in libertatea iertării mele. în loc să-1 mustre pe Satan pnn ale cărui ispitiri omul a degenerat într-o rasă căzută. că am acest Doamne. Uneori ei se consideră răspunzători dc unele lucruri. Rugăciune unei Tata. Acest lucru este un păcat. oculte am păcătuit cu voce tare toate implicările de care vă aduceţi aminte). Ei trebuie sâ se pocăiască de păcatul dc a-L acuza pe Dumnezeu de lucrurile de care se face vinovat Satan. cu sau fără la Satan şi acum aleg să-L. Amin. care suportă acum consecinţele păcatului. am fost Implicat. rănit.(menţionaţi lucru este un păcat. . de mărturisire: că prin implicarea în următoarele Tău practici (rostiţi Recunosc orice In împotriva Ta şi împotriva cuvântului mărturisesc lui. Numele lui Isus.Vii ut cm rea jirin eliberare .Slujirea practicii Cum să ne rugăm care trebuie să-i Iert». Dumnezeu nu are pentm cc să fie iertat Dar unii oameni îl acuză pe Dumnezeu. înainte dc a ierta anumite persoane. In Numele lui Isus. au nevoie să se pocăiască de mânia ascunsă. chiar dacă el parc a fi justificat dc răul suferit din partea persoanelor în cauză. amărăciunea pc care le-au avut împotriva acelor persoane. de care ştiu că Tu m-ai iertat de mult. ca şi cum El ar fi de vină câ lor li s-au întâmplat anumite lucruri. voie. cum ar fi un accident de care nimeni uu este 234 că toate aceste practici sunt închinare pun pe Isus pe tronul vieţii activitate ocultă în care. rostite cu voce tare numele tuturor Eliberez pe fiecare dintre aceşti oameni tţi mulţumesc câ ai murit pentru ca eu sâ pot fi cei iertat. încercând să oprească procesul iertării. Iţi mulţumesc pentru dragostea Ta şi pentru promisiunea Amin. Deşi nu va fi uşor să pronunţe unele nume.' Rugăciune: Tată. Importanţa iertării este atât de mare incâl va trebui poate sâ legaţi unii demoni care se vor manifesta. in Numele lui Isus. (In acest moment trebuie celor care trebuie iertaţi). în Numele lui Isus. Te rog să mă ierfi pentru 235 .

Te rog să mă ierţi pentru tot trecutul meu. Trebuie să reamintim oamenilor cuvântul lui Dumnezeu care ne spune „Mărturisiţi-vâ deci unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii ca să fiţi vindecaţi" (lacov 5:16). închid uşile vieţii mele la toate punctele de intrare demonică pe care le-ai câştigat prin păcatele mele din 237 . Am păcătuit şi Te mg să mă ierţi pentru: (specificaţi cu voce tare toate păcatele sexuale pe care Dumnezeu vi le aminteşte). Te rog să mă cureţi de orice necurăţie. Această acţiune este încă un pas spre subminarea legăturilor pe care demonii le au asupra persoanei. Renunţ la toate plăcerile asociate acestor păcate. regulat dar dacă nu te întorci de la păcat. Pocăinţa de păcat Mărturisirea păcatului nu înseamnă pocăinţa de păcat.. în Numele lui Jsus. să le amintim ce spune Scriptura: „Dacă ne mărturisim păcatele. Amin. Aveţi răbdare ca persoana să-şi amintească toate aceste păcate. El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nedreptate" (1 loan 1:9). renunţ la tine şi la toate lucrările tale din viaţa mea. c ) O r i c e alt păcat activ Păcatele active sunt acele păcate care par a pune mereu piedici în viaţa cuiva Ele diferă de la persoană la persoană funcţie de problemele pe care acestea le întâmpină pe parcursul vieţii. rugăciunea de mărturisire este doar o vorbă goală ce nu are nici un efect sau putere. Declarare personală: Satan.Slujirea practică b) Păcatul sexual Rugăciune de mărturisire: Tată. Rugăciune de pocăinţă: Aleg să mă întorc de la păcatul meu. Amin. Recunosc vina de a alege să comit aceste păcate şi Te rog să mă eliberezi din lanţurile în care am fost ţinut de ele.. în Numele lui Isus. ci ne adresăm lui intr-un fel asemănător celui în care Isus S-a adresat puterilor întunericului care vorbeau prin Simon Petru atunci când au încercat să-L abată de la lucrarea ce trebuia să o facă în Ierusalim (Matei 16:23). Această renunţare este implicată în rugăciunea prin care Isus este proclamat Domn. R e n u n ţ a r e a Ia lucrările lui Satan După mărturisirea şi pocăinţa de păcatele mai sus menţionate. renunţarea la lucrările lui Satan în viaţa persoanei nu mai reprezintă o condiţie a iertării. Dar am constatat că în lucrarea de eliberare este deosebit de util ca persoana consiliată să-i spună cu voce tare lui Satan şi tuturor puterilor întunericului că renunţă la influenţa lor. îţi mulţumesc pentru sângele pe care Isus L-a vărsat pentru ca eu să pot fi curăţit. Amin.(Indecarea prin eliberare . în Numele lui Isus. Tată.. Rugăciunea de mărturisire este o recunoaştere a naturii păcatului şi o acceptare a responsabilităţii personale. Te rog să-mi cureţi memoria. Pocăinţa însă este o expresie a voinţei prin care ne întoarcem de la păcat Mulţi oameni ştiu bine ce fac atunci când îşi mărturisesc păcatul şi pot face acest lucru chiar. N o i nu ne rugăm lui Satan (nu trebuie să-i cerem lui nimic). (menţionaţi păcatul sau păcatele implicate). Accept verdictul Tău cu privire la păcatul meu. Este important ca atunci când oamenii şi-au mărturisit păcatul şi s-au pocăit de el. mărturisesc că au fost momente in viaţa mea când am cedat atacurilor pe care vrăjataşul' le-a dat împotriva sexualităţii mele. să-mi vindeci rănite şi să mă ierţi. Printr-un act al voinţei mele şi prin puterea pe care mi-o dă Isus Cristos din Nazaret. să-mi dai discernământul de a recunoaşte 236 Cum să ne rugăm ispitirile atunci când vin şi să mă întăreşti pentru a le rezista. Rugăciune de mărturisire: Tată. Te rog să mă ierţi pentru continuua vulnerabilitate pe care am arătat-o faţă de păcatul.

de obicei. Uneori am constatat că este util ca cel căruia i se slujeşte să puteţi numi aici persoana In cauză). căci eliberarea sc poate produce după fiecare rupere a acestor legături! Această rugăciune de comandă trebuie tăcută direct (de către cel care slujeşte) celui slujit.. oamenii primesc uşor Duhul s-a făcut referinţă. pentru eliberare lără a mai fi necesar sâ se roage toate. influenţă exercitată de vreo altă persoană (dacă doriţi. şi să aducă inapoi la tine orice parte prezenţa din Duhului Sfânt peste acesta. Fifi pregătip. Când îşi eliberare de demonii care au intrat prin legăturile sufleteşti la care pun vieţile în ordine cu Dumnezeu. Ungerea cu ulei consacrat Rugăciune: este o extindere a acestei ungeri (coborâri) asupra trupului. Amin. sufletului şi trupului în asemenea ocazii nu este neobişnuit să auzi demonii vorbind care au fost stabilite între tine şi (rostiţi cu voce tare numele prin gura persoanei.'ristos Duhului Sfânt. spunând lucruri de genul „Aide. Aduceţi-vâ aminte că această lucrare este a Domnului şi câ noi avem privilegiul dc a colabora cu El în tot ceea ce face. fiinţa ta care a fost legată demonic de o altă persoană (dacă dorip]. puteţi numi Desigur. ia-l de persoanelor implicate). legături sufleteşti nedumnezeieşti ale duhului. la fel cum nici nu le pasă de uleiul neconsacrat. cerând să fie umplut cu Duhul Sfânt. Nu mai ai nici un . primul punct de acces este prin duhul acelei persoane. suflet şi trup această legătură sufletească nedumnezeiască. continuaţi astfel: Ruperea legăturilor sufleteşti ueduiuiiczeieşti Dc obicei. deseori este util sâ nc oprim puţin şi sâ mârturisil. trecut. imediat Jără a răni sau a face vreun rău lui. Nu este nici o îndoială că demonii nu suportă uleiul supranatural şi li rog pe Dumnezeu să îndepărteze dc la tine orice consacrat. In Numele lui Isus. Te rog să mă umpli cu Duhul Sfânt pentru ca să drept de şedere în această persoană şi îţi poruncesc să pleci Jiu pe deplin al Tău. In Numele lui Isus.in mâinile Tale. Dacă sunteţi gata să intraţi in slujirea de Sfânt eliberare. zonă în In Numele Tatălui. rup orice care. uneori persoana va fi gata să primească slujirea vreunul dintre membrii familiei lui. o ungere care să „rupă jugul". Despart aceste legături in mod aicifi". în astfel de ocazii am văzut câteodată cum Această rugăciunc-declarajie poate fi urmată de rugăciunea de persoana a fost pentru prima dată botezată cu Duhul Sfânt. iţi declar in Numele lui Isus. demonii se simt ameninţaţi nu de uleiul în sine ci de aici persoana în cauză). Cil cu Duhul Sfânt Umplerea nu mai ai nici un drept să mă tulburi in lucrurile pe care le-am Ajunşi în această fază. care le-a înfrânt la Calvar. rostească o rugăciune de consacrare către Domnul. Amin. interviul va scoate la iveală majoritatea legăturilor sufleteşti nedumnezeieşti de care Satan a profitat pentru a-şi aduce demonii. Trebuie ca aceste legături să fie rupte sistematic pe: parcursul slujirii. de care m-am pncâit şi de care am font iertat şi curaţii cerem Domnului să trimită asupra persoanei o nouă ungere a prin sângele Domnului Isus (.Slujirea practicii 'M CUM să nc rugăm eu răbdare să vedeţi cc va face Dumnezeu în viaţa persoanei. Uneori obişnuiesc să binecuvântez puţin ulei pe care apoi ii folosesc pentru a unge persoana Acest act are întotdeauna efectul dc a binecuvânta persoana iar uneori am văzut că acest fel dc ungere a stârnit o puternică reacţie demonică Se pare câ atunci când Duhul Sfânt coboară asupra unei persoane. sau poate 239 Rugăciune de consacrare: .duh. arde. (numiţi persoana pentru care vă rugaţi) sau vreunei alte persoane şi Jără a intra înFără îndoială.Vindecarea prin eliberare . îmi încredinţez întreaga fiinţă .. al Fiului şi al Duhului Sfânt. sc află demonii. Opriţi-vâ şi aşteptaţi Vorbesc acum in mod direct fiecănâ duh rău care a profitat deDoamne Isusc.

a convins oamenii de nevoia de a-şi pune anumite probleme în ordine cu Dumnezeu. fără credinţă în Dumnezeu.Slujirea practica chiar nici una. în aceste situaţii. căutând eliberarea persoanei în acea zonă. folosind rugăciunea prezentată dc noi (sau una similară). orice încercare de a sări peste vreuna dintre fazele importante ale stadiului de pregătire a eliberării (atunci când persoana cere slujire individuală). dintre aceste rugăciuni. după ce Duhul Sfânt. Consilierii trebuie să caute atât înţelepciunea care vine de sus cât şi bunul simţ! Discernământul este uneori nu atât un dar supranatural cât o aplicare practică a informaţiilor pe care deja le deţinem! Capitolul 7 Slujirea pentru eliberare Exercitarea autorităţii Cheia procesului dc eliberare este exercitarea autorităţii. Acest lucru se întâmplă mai ales la reuniunile publice. de aceea. El nu S-a supus niciodată lui Satan. credincioşii lucrează în puterea aceleiaşi însărcinări pc care Isus a dat-o primilor Săi ucenici. este o decizie riscantă.Vindecareajirin eliberare . primii creştini. Isus nu S-a alăturat niciodată răzvrătirii pc care noi o numim cădere şi. să le facă. Satan este sub picioarele Sate Isus a dat ucenicilor Săi puterea şi autoritatea de a scoate demonii (în greacă ekballo însemnând a „arunca afară cu forţa"). Dumnezeu a lăsat omenirii voinţa liberă. în aceste cazuri slujirea trebuie să aibă continuitate. orice demon care a profitat de aceste lucruri are dreptul de a rămâne în acea persoană. prin învăţăturile prezentate. într-o poziţie de autoritate dată de nemărginita putere a Celui Atotputernic. Dc aceea. La o primă consiliere se poate trata păcatul ocultismului. Trebuie ca drepturile demonilor să fie îndepărtate. în Marea Trimitere. de cele mai. Satan este stăpânitorul acestei lumi. Este important să ştim şi că nu toţi oamenii au nevoie de consiliere simultană a tuturor zonelor mai sus prezentate. Isus a poruncit ucenicilor să-i înveţe pe noii credincioşi să facă aceleaşi lucruri pe care El i-a învăţat pe ei. Demonii sunt fiinţe vii care se află în slujba stăpânului lor. Eliberarea fără consimţământul şi colaborarea persoanei este permisă numai în cazuri excepţionale (vezi Fapte 16:18). dar Isus Sc află mult deasupra lui (Efescni 1:18-23). 241 240 . De aceea pocăinţa este o parte vitală a procesului de vindecare prin eliberare. Dar am constatat că. Dar dacă păcatul ocultismului este legat de o relaţie sexuală nedumnezeiască (de exemplu). este puţin probabil ca eliberarea să se producă dacă vom fragmenta slujirea în două şedinţe. Satan. multe ori nu mai esto nevoie decât să le adresezi puterilor întunericului şi să eliberezi oamenii dc demonii ale căror drepturi au fost subminate prin pocăinţă. Dacă o persoană alege să-şi trăiasă viaţa în păcat. La următoarea şedinţă se va putea trata o altă problemă din viaţa acelei persoane.

De exemplu. la discernerea a ceea ce se întâmplă in interiorul persoanei.. Unii dintre cei care critică lucrarea de eliberare sugerează. felul în care ei se manifesta este un indiciu asupra naturii lor. efectul fiind o explozie de violenţă detonată de această sursă dc energic emoţională. Dacă dorim o vindecare deplină ambele sunt necesare. dar cărora El le va spune „Niciodată nu v-am Uneori eliberarea este însoţită de o multitudine dc manifestări fizice. Satan va permite celor implicap în ocultism să scoată demoni prin exorcism ocult. fiind absolut necesar ca în timpul procesului de eliberare să se producă refularea durerii. El dă unor demoni instrucţiunea de a ieşi la poruncile unor „creştini" ce cred că eliberează oamenii. pozipa specifică unui anumit ntual ocult. Acesl lucru se întâmplă mai ales în cazul demonizării gencraţionale. procesul eliberării va fi 242 cunoscut. sunt sub noi şi a căror sursă dc putere (Satan) se află sub picioarele lui Isus.Slujirea practică în Maici 12:43-45 suntem avertizaţi că dacă vrăjmaşului nu i se închid uşile prin credinţa în Isus. Dar dacă mânia şi rănile emoţionale vor rămâne ascunse şi nevindecate. siarca persoanei poate ajunge. Deşi nu recomand a se face din converasţia cu demonii o practică normală de slujire. după eliberare. de asemenea.. ca şi autoritate. ca persoana sâ simtă o puternică durere într-o anumită zonă a trupului. Uneori demonii vor folosi acesată energie ascunsă pentru a mări puterea manifestărilor.depozitate" în victimă. am constatat că în unele cazuri (asemănătoare celui în care Isus S-a confruntat cu demonizatul din Gadara) această conversaţie este necesara în procesul de vindecare prin eliberare. Pentm a înşela şi mai mult oamenii. de aceea. Dar nu trebuie să uităm că singura raţiune pentru care putem vorbi demonilor este cea de a elibera persoana. şi mai mulţi demoni reocupând teritoriul din care au Ibsl izgoniţi. cu atât mai uşoara va fi eliberarea ci. De exemplu. naiv. dacă ea nu se produce înainte de eliberare. Este posibil. când este clar câ ea arc nevoie de eliberare dar drepturile datorită cărora demonii sunt acolo nu sunt imediat evidente.emoţionale şi a mâniei .. Pentru aţi exercita autoritatea trebuie să te afli pc o poziţie de autoritate. Adesea. involuntar. că oamenii nu au nevoie decât de vindecare interioară. „mărtunsi pâcatelc strămoşilor" săi pentru a submina drepturile demonilor. Dacă lucrarea de pregătire a slujirii a fost bine făcută şi persoana doreşte să-şi pună viaţa în ordine cu Dumnezeu. în special atunci. fapt cc inaică o boală generaponală cauzată demonic şi care a fost silită să se manifeste înainte de eliberarea propriu-zisă. 243 . Isus ne-a avertizat că vor fi unii care vor scoate demoni în Numele Său. în aceste cazuri persoana este în neştiinţa de ceea cc s-a petrecut pe linie ancestrală şi nu poate. atunci procesul de eliberare va fi o simpla exercitare a autorităţii date de Dumnezeu asupra unor fiinţe spirituale care. Acest fel de a proceda face ca demonii să fie puşi în situaţia duhului care-1 controla pe dwnonizatul din Gadara.. *' (Matei 7:23). Acel demon a fost obligat să răspundă întrebării lui Isus şi să spună adevărul. Iar unii dintre cei care slujesc pentni eliberare discreditează vindecarea interioară spunând câ ca nu este necesară. Dc aceea este vital ca cei care slujesc pentru eliberare să ştie cu adevărat cine sunt ei în Cristos. Atunci când demonilor li se porunceşte să plece dintr-o persoană. dar care nu-L cunosc cu adevărat pe Dumnezeu. demonii vor profita de ele pentru a sc opune eliberării. este posibil ca ei să se manifeste în acea persoană fără a ieşi însă din ca. Reacţiile Ia eliberare diferă enorm de la persoană la persoană Singura regulă pe care noi am aplicat-o este cea a pregătirii lucrării: cu cât această pregătire este mai pine făcută cu atât este mai uşoară eliberarea propriu-zisă. cu cât o persoană se pocăieşte şi iartă mai mult. depârtafi-vd de la Mine. uneori. Experienţa ne-a arătat câ deşi vindecarea interioară poate avea loc fie înainte fie după eliberare.Vindecarea prin «liberare . Slujirea pentru eliberare mai dificil atât pentru persoana eliberată cât şi pentru cea care slujeşte pentru eliberare. în cazul vrăjitoriei generaponalc este posibil ca trupul persoanei sâ ia. dar trebuie să repnem că dacă ele lipsesc nu înseamnă că persoana nu poate fi eliberată. chiar mai rea decât a fost înainte. Emoţiile nevindecate şt înăbuşite sunt o hrană pentru demoni. Manifestările observate în timpul eliberării ne pot ajuta. Manifestările demonilor pot varia de la caz la caz. Uneori am reamintit demonilor că ei se află sub autoritatea Demnului Isus Cristos şi le-am poruncit sâ spună adevărul pe care Isus Cristos însuşi ii confirmă ca adevăr.

Primele cinci sunt manifestări ce pot fi experimentate şi ca urmare a ungerii Duhului Sfânt şi este. în special dacă ei ies prin vomă sau printr-un alt mod ce produce durere. Noduri în gât Cele mai frecvente puncte de ieşire a demonilor sunt respiraţia şi gâtul. Este. Presiunea Sc poate resimţi asupra capului şi a umerilor. persoana poate simţi o durere fizică in gât. cazul duhurilor de infirmitate sau al duhurilor care sunt ataşate consecinţelor accidentelor şi traumelor suferite în trecut. iar apoi să spunem persoanei ceea ce ne-a spus Domnul (în aceste cazuri. arătându-le care sunt drepturile datorită cărora demonii mai sunt încă în ei). Duhurile sunt rele şi necurate. Agitaţie în stomac Uneori demonii care sunt localizaţi în stomac încep sâ se agite 245 . Căderea la pământ Din relatările făcute în evanghelii cu privire la slujirea pentru vindecare a lui Isus vedem că oamenii erau aruncaţi la pământ numai atunci când El se confrunta cu demonii din acei oameni. deseori Domnul va vorbi direct celor slujiţi. chiar dacă nu există manifestări vizibile. cât şi. fie pentru ca eliberarea să fie deplină. de obicei se produce un ciclu de îngreunare a acesteia care poate uneori degenera în căscat sau tuse. Scuturăturile pot fi atât de puternice încât persoana este aruncată la pământ. de aceea. atunci când demonii ies. ungerea Duhului Sfânt este cea care stârneşte demonii şi iniţiază procesul de eliberare. important să discernem ce se întâmplă cu adevărat. deşi cu cât pregătirea slujirii este mai laborioasă. Greutate în respiraţie Atunci când demonii ies prin respiraţie. care se poate simti pângărită şi stânjenită de prezenţa demonilor. el va cauza uneori durere în acea parte a trupului pe care a influenţat-o. cu atât este mai puţin probabil ca manifestările să fie violente. fie o consecinţă a reacţiei demonilor care trebuie sâ plece. atât pentru a discerne ce sc întâmplă cu persoana. trebuie sâ liniştim persoana. Acest fenomen contrastează cu căderea blândă la pământ a celor atinşi de prezenţa Domnului. în acest ultim caz trebuie să-L întrebăm pc Domnul dacă nu există ceva care blochează eliberarea. demonii pot fi provocaţi de prezenţa Duhului Sfânt şi pot chiar controla trupul persoanei Iată de cc este foarte important să discernem cc se întâmplă. Uneori. Uneori. pe plan spiritual. ceva deosebit are loc. pentru autoprotecţie! Unele posibile manifestări demonice Răcirea trupului Se produce în special atunci când se manifestă duhurile asociate morţii sau unor serioase practici malefice. este posibil ca acele părţi 244 ale trupului în care demonii deţin întărituri să fie puternic scuturate. atunci când eliberarea se produce persoana este conştientă că. Durerea fizici Când un demon este silit să sc manifeste. în general. Când această atingere se produce. Tremuratul Se poate manifesta fie prin tremuratul unei părţi a corpului. în special. Scuturatul Atunci când tremuratul se amplifică.Slujirea practica Cum intra demonii Nu trebuie acordată o atenţie exagerată manifestărilor ci mai degrabă trebuie grăbită slujirea.Vindecarea prin eliberare . uneori. Palpitaţiile Această manifestare poate cauza panică în persoana demonizată. Când manifestările au însă loc. Interesant dc observat câ duhurile dc moarte sunt de obicei localizate în zona plămânilor. Este fie o expresie a fricii naturale. orice manifestare devine posibilă Vom prezenta mai jos o listă a celor mai obişnuite manifestări. fie pentru a verifica dacă în persoana slujită încă mai există demoni. fie prin tcrmuratul întregului corp. Manifestările mai jos prezentate sunt dintre cele mai obişnuite. Este foarte important ca în timpul slujirii să ţinem ochii deschişi. nu persoana Când demonii încep să iasă.

Este ca şi cum demonii sunt dintr-o dată treziţi dintr-un somn lung! Fiţi pregătiri. Simptomele pot fi similare celor prezentate mai sus. demonii sunt în alertă şi pupilele sc pot dilata mult peste dilatarea normală (ce se produce ca răspuns la stimulii luminoşi naturali sau Ia întuneric).Slujirea practica Cum intră demonii înainte ca eliberarea să se producă. Este posibil însă ca ea sâ şi vomite (sau să scuipe). Poziţia fetală poate indica însă şi o veche durere înăbuşită. se pot manifesta în acest fel. Demonii se manifestă. Şuieratul Şuieratul este o caracteristică a şerpilor. 24« . Şuieratul poate indica şi prezenţa unor duhuri ce imită felinele. de exemplu. în special atunci când slujiţi celor grav demonizaţi! Când simt că sc apropie eliberarea. uneori. De aceea nu este surprinzător că demonii. Acţiunile violente In slujire ne putem confrunta cu reacţii neaşteptate. care sunt supuşi „şarpelui celui vechi. Starea de rău sau leşinul Starea de rău poate fi experimentată în diferite părţi ale trupului (în special la cap). Mişcări (sau senzaţii) sexuale Când se manifestă. Când intră lumina lui Dumnezeu. Aceste mişcări pot trăda. aşa că trebuie să discernem ce se întâmplă Strigătele Strigătele indică. ale falselor religii său idolatriei. unii demoni pot determina persoana să o ia la fugi Oamenii trebuie încurajaţi şi ajutaţi să înţeleagă că trupurile lor le aparţin şi că nu trebuie să asculte de ceea ce le spun demonii. Mişcări nefireşti In timp ce demonii pleacă. Limbile demonice » Nu toate limbile vin dc la Duhul Sfânt. astfel încât privirea simultană a ambilor ochi ai victimei să devină imposibili ?i. Dureri subite de cap Simt simptome specifice duhurilor de control a minţii. Este uşor să discerni rigiditatea unei limbi demonice. de cele mai multe ori.Vindecarea prin eliberare . nefiind limitată doar la zona stomacului. cea mai obişnuită tactică fiind aceea de a face ca ochii să fie divergenţi sau convergenţi. dând victimei senzaţia că ceva se învârte în stomacul ei. felul în care demonii au intrat în acea persoană Alteori ele pot indica dispariţia unei anumite dureri. duhurile sexuale pot face uneori ca persoana să aibă senzatii şi reacţii în zonele sexuale. 247 Dilatarea pupilelor Ochii sunt ferestrele trupului. Contorsionarea trupului Când duhurile ies din coloana vertebrală. Acest. ca şi cum demonul ar încerca să-i comprime creierul. Demonii vor face tot ce pot pentru a evita contactul prin ochi. • Divergenţa şi convergenţa globilor oculari în timpul eliberării este bine să privim persoana (şi demonii) în ochi.r«a ochilor «este cap Arunci când vedem doar albul ochilor persoanei. spatele persoanei se poate arcui spre înapoi la fel ca acul unui scorpion. Diavolul". lucru se întâmplă mai ales atunci când persoana a fost implicată în vrăjitorie. complet diferită de limbile ce sunt un dar al Duhului Sfânt.-. demonul a împins pupila în sus pentru a face imposibilă privirea în ochii i victimei. Victima simte uneori un fel de presiune împrejurul capului. este uneori posibil ca braţele şi picioarele persoanei să se mişte necontrolat. duhurilor de religiozitate. Alteori persoana poate simţi că îi vine rău (deşi de cele mai multe ori nu este vorba decât dc o senzaţie). Privirea comportă autoritate. atunci când uncie întărituri demonice sunt provocate. pe măsură ce eliberarea se produce. poate fi vorba şi de emoţiile care au nevoie de vindecare. violente. plecarea unui demon dar dacă ele continuă fără încetare.

Dacă. este posibil ca victima care. . prezcnpi unei puternice răzvrătiri. dc obicei. spaţiu ce trebuie sâ fie curat spiritual. chiar şi demonii ce păreau a fi extrem de puternici ajung sâ nu aibă mai multă putere decât orice demon obişnuit. în slujirea celor grav demonizaţi vom vedea uneori cum duhul conducător sc manifestă pentru a epuiza persoana şi pentru a încerca să oprească slujirea Acest lucru se' întâmplă numai atunci când cl are un sistem dc apărare bine organizat. Mirosurile pătrunzătoare La plecare. un indiciu al prezenţei unor puternici demoni ai ocultismului. Mugetele Imitarea mugetului unui taur furios evidenţiază. dar dacă am subminat toate drepturile demonilor. Acest luciu sc întâmplă în mod normal. Noi nu avem autoritatea de a-i trimite în adânc. nu suportă gândul câ vor fi scoşi afară. Acei demoni. dc obicei. la sfârşitul veacului. jaguarii. Vom întâmpina rezistenţă. Târâtul pe jos asemenea şarpelui Este o manifestare a duhului asociat şarpelui (mai puternică decât şuieratul). dc asemenea. unii demoni lasă in urma lor un miros foarte urât. Adresaţi-vă 249 persoană de obicei le spun să plece în „ locuri pustii şi. ei vor trebui să plece. vrăjitorie sau satanism. trebuie sâ nc exercitam rapid autoritatea pe care o avem în 248 Numele lui Isus Cristos şi să poruncim dcmonulor să plece fără a răni persoana sau pc oricine altcineva. observăm câ demonul. nu pleacă trebuie să-I cerem Domnului să ne garate dacă nu trebuie să facem ceva pentru ca demonul sâ fie dislocat. deşi se manifestă. trebuind ca el să fie eliberat dc legătura cu cel dc-al doilea. câinilor. Ele pol veni pe linie familială în care au avut acces prin bestialitate sau prin idolatrizarea unor animale (sau a imaginilor lor). Manifestarea duhurilor animaliere este. Dacă în timpul eliberării nu sc produc manifestări evidente. unii demoni vor încerca să rămână ascunşi. Tentativele de xgâriere Sunt evidcn|a prezenţei unor duhuri animaliere. după un scurt interval. nici noi nu trebuie s-o facem! îi putem exila din persoana care tocmai a fost eliberată. înjuratul Când anumiţi demoni sunt expuşi. ele) Dind. numai atunci când avem dc-a face cu puternicele duhuri asociate ritualurilor oculte. nigaţi-vă specific. desigur. sistem ce trebuie distrus înainte ca întâriturile demonice să fie dislocate. dar nu avem autoritatea dc a scoate demonii din circulaţie! Ei au ales sâ sc pună sub autoritatea lui Satan şi vor rămâne sub această autoritate până când Satan însuşi (cu toţi demonii lui) va fi aruncat în iazul de foc. să înceapă dintr-o dată să folosească un limbaj josnic.SLUJIREA PRACTICĂ CUM INTRA DEMONII Huruitul din gât Se produce atunci când sc manifesta demonii localizaţi în sistemul digestiv. Când acest sistem cade. o indicaţie a implicării generaţionaie în religii false. Răcnetele Sunt de obicei specifice duhurilor asociate marilor feline (leii. deşi sunteţi convinşi de prezenţa demonilor. biserică etc).I 'INDCCAREA PRIN E/IBERNRE . Uneori sc întâmplă ca demonul care se manifestă să fie legat de un alt demon.fără apă". Demonii care s-au confruntat cu Isus ştiau că va veni o zi în care acest lucru se va întâmpla şi L-au întrebat pe Isus dacă îi va trimite acolo înainte de vremea hotărâtă! Şi dacă Isus a ales să nu-i trimită în adânc. nu înjură niciodată. de cele mai multe ori. Imediat ce Vreuna dintre manifestările mai sus menţionate se produce. Pentru a nu fi scoşi. altfel. îi putem exila din spaţiul care ne înconjoară (casă. Mârâitul şi lătratul Sunt caracteristici animale specifice. Un demon nu este mai puternic decât apărarea sau decât drepturile pc care le are. Deoarece nu exista nici un precedent scripniral care să nc spună unde trebuie trimişi demonii atunci când sunt scoşi dintr-o locul unde Isus ne spune că ei pleacă atunci când sunt scoşi din oameni.

nu lăsaţi persoana singură imediat după ce s-a terminat slujirea.Vindecarea prin eliberare . tuse. Când ne-am rugat Domnului să ne trimită îngerii în ajutor. 250 251 . Este important să fim flexibili. Nu uitaţi că în timpul slujirii puteţi oferi persoanei o ceaşcă de cafea sau dc ceai pentru a o încuraja şi întări (lucru valabil şi pentru cei care slujesc). etc. Astfel. Amintiţi-vă de asemenea că îngerii sunt „duhuri slujitoare trimise sâ slujească pentru cei care 1:14). în Numele lui Isus. vomă. astfel încât să putem răspunde rapid ta ceea ce face Dumnezeu şi să ajutăm persoana să urmeze călăuzirea Duhului Sfânt. Căi de ieşire a demonilor . Porunciţi-le apoi. amintiţi-le demonilor că ei. persoana va fi încurajată să sc grăbească spre victorie. Vindecarea este un proces care implică toate aspectele slujirii personale. în general. am auzit unii demoni strigând de frică! Noi nu avem autoritate asupra îngerilor. sâ contactaţi persoana. ei sunt la dispoziţia Domnului şi de aceea trebuie sâ-I cerem Lui să ni-i trimită în ajutor. înăbuşire. Calm. Nu este nevoie să ridicări vocea sau să vă agitaţi. Prin ochi . printr-una din următoarele căi: a) b) c) d) c) f) g) h) i) Fără nici o manifestare evidentă Prin gât şi prin gură (uneori prin nas). Prin urechi Prin creştetul capului Prin mâini şi prin vârfurile degetelor Prin picioare şi prin degetele picioarelor Prin orificiile sexuale Prin orificiul anal vor moşteni mântuirea " (Evrei Îngrijirea după eliberare * Este foarte important ca după eliberare să rămânem un timp în apropierea persoanei-pentru a o încuraja şi a o linişti. dar ferm. Deşi în interior se simt curaţi datorită eliberării. ei pleacă. aşa că cereţi-i Domnului sâ trimită îngerii Săi pentru a sluji persoanelor pentru care vă rugaţi. tăierea respiraţiei. După slujire poate fi necesar ca. Pentru unii oameni sfatul dat in capitolul 9 poate fi de maximă importanţă în trăirea unei vieţi libere de acţiunea ulterioară a vreunui demon. în cazul demomzărilor grave. deşi atunci când îşi exercită autoritatea cei mai mulţi dintre noi ridică puţin glasul. Căile dc ieşire a demonilor indică uneori căile prin care ei au intrat. Eliberarea este unul dintre aspectele extraordinarei noastre mântuiri. CereU-I tui Dumnezeu să trimită Duhul Sfânt pentru a umple fiecare zonă ce a rămas goală prin plecarea duhurilor necurate.uneori pleoapele se zbat puternic în timpul eliberării ' de demonii care au intrat prin ochi. nu peste mult timp.Slujirea practica Cum intră demonii direct zonei de păcat (sau problemei) prin care demonul a intrat şi cereţi-1 Domnului sâ expună orice blocaj cc ar putea împiedica eliberarea. Domnul va aduce vindecare într-o anumită zonă iar apoi va lăsa să treacă un timp până când va începe să lucreze într-o altă zonă cc a fost slujită. atât pentru a observa progresele înregistrate cât şi pentru a vedea dacă nu este cazul unei noi slujiri pentm continuarea vindecării. în general. cu un căscat adânc. să plece. uneori oamenii sc simt pângăriţi datorită experienţei prin caic au trecut. Pc măsură ce câştigăm experienţă în slujire. Când demonii sunt scoşi. eliberarea se produce în etape.se află sub autoritatea voastră şi că stăpânul tor (Satirii este sub picioarele lui Isus. vom învăţa sâ alternăm slujirea pentru eliberare cu rugăciunea pentru vindecare interioară.

Capitolul 8

De ce unu oameni nu sunt eliberaţi ?

Acest volum a încercat să prezinte pe larg cum poate fi pregătita o persoană pentru a primi vindecarea prin eliberare. Această prezentare nu ar fi completă dacă nu am arăta şi motivele pentru care unii oameni nu sunt vindecaţi. Iată o listă a acestor motive, listă ce poate fi deosebit dc utilă celor cave slujesc pentru vindecarea prin eliberare:
>

1. Cel căruia i sc slujeşte nu-L cunoaşte cu adevărat pe Isus 2. 3. 4. 3'. 6. 7. 8. El nu crede că- Dumnezeu poate şi vrea sâ vindece şi să elibereze oamenii El nu crede că Isus vrea sâ-l vindece Viaţa sa este dezechilibrată, în dezordine sau în.haos spiritual A mârâciunca şi neiertarca Durere sau vinovăţie nerezclvată Consilierii se roagă greşit Cel căruia i sc slujeşte crede că un creştin nu poate avea demoni (sau se află sub o acoperire spirituală care susţine un 253

Vindecarea prin eliberare - SIujirva practica"

De ce unii oameni nu suni eliberaţi?

asemenea punci de vedere) 9. Persoana ascunde un pâcal nemărturisit nedumnezeieşti în viajn 10. Există încă legături sufleteşti persoanei

26. Amintiri ce trebuie deblocate 27. Pasivitate 28. Ungerea este blocată pentru că membrii echipei de slujire nu sunt corect relaţionap unii faţă de alţii 29. Planul Iui Dumnezeu 30. Persoana suferă de o boală incurabilă şi trebuie să se pregătească să-L întâlnească pe Domnul

11. Persoana este fie sub, fie foloseşte dominarea şi controlul nedumnezeiesc 12. în persoana slujită (sau în cei apropiaţi ei) există puteri oculte al căror control nu a fost încă îndepărtat 13. La locul dc slujire ungerea este slabă sau inexistentă (datorită necurăţiei locului.clădirii sau organizaţiilor ce şi-au desfăşura* anterior activitatea acolo) 14. Există un abuz sau o rană emoţională ascunsă care are nevoie de vindecare 15. Există blesteme de boală sau de moarte 16. Nu s-a confruntat păcatul şi/sau demonizarea generaţionalâ 17. Este nevoie de o adâncă vindecare interioară cauzată de traumă nemărturisită 18. Persoana refuză să recunoască problema cu care se confruntă 19. Persoana a făcut un legământ interior la care trebuie sâ renunţe 20. Persoana nu sc supune Ia ceva ce i-a fost cerut de Dumnezeu (din cauză că nu este de acord cu acel lucru) 21. Echipa de slujire trebuie să-L caute pe Domnul pentru o revelaţie specifică cu privire la un posibil control demonic ascuns asupra persoanei slujite 22. Persoana slujitănu doreşte cu adevărat să fie vindecată 23. Persoana slujită nu se afla sub o autoritate dumnezeiască 24. Lipsă de disciplină în biserica locală 25. Legal ism 254

255

Capitolul 9

Sfaturi pentru cei eliberaţi

Zece condiţii pentru a păstra eliberarea După o operaţie, orice pacient primeşte o listă cu lucrurile pc care poale sau nu poale să le facă. Similar, după slujirea de eliberare există lucruri pc care trebuie să Ic facem pentru a ne asigura că oamenii sc întăresc şi pot rezista atacurilor vrăjmaşului. Satan nu cedează cu uşurinţă şi chiar dacă a trebuit să se plece în faţa Numelui lui Isus. va încerca să recâştige terenul pe care l-a pierdut. Iată în continuam câteva sfaturi ce s-au dovedii utile celor care s-au hotărât Să umble în ascultare de Domnul. De fapt, ioţi creştinii trebuie să ţină cont dc ele: 1. Domnia lui Isus trebuie să" fie în centrul vieţii noastre Prioritatea numănil unu trebuie să tic siguranţa că Isus este Domn al fiecărei zone a vieţii noastre. Dacă exislâ lucruri pc care lc gândim, spunem sau facem şi pe care mi le putem împărtăşi cu Isus, alunei ne aflăm pc un teren minat în care Satan poate lucra. 2. Fii mereu plin de Duhul Sfanţ Deşi botezul cu Duhul Sfânt este o foarte importantă experienţă, nu trebuie sâ ne limităm Iaca. Avem nevoie sâ fim în permanenţă umpluţi cu Duhul Sfânt. 257

Nu trebuie să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru nişte lucniri care nu vin de la El şi pe care El nu ni Ic doreşte. în special în zonele în care slujirea a tratat radical cu păcatul ataşat acelor zone. caută-lc în zona în care locuieşti (poate vei găsi grupuri fonnatc din membrii mai multor biserici) sau caută un gnip al unei alte biserici locale care doreşte să te primească la întâlnirile lor din cursul săptămânii. Ei ne pot ajuta să ne vedem pe noi înşine aşa cum ne văd ceilalţi. 8. Citeşte zilnic cuvântul lui Dumnezeu şi lasă-l să lucreze în tine Scriptura conpne tot ceea ce trebuie să ştim pentru a trăi o viaţă în voia Iui Dumnezeu. cere-I iertare lui Dumnezeu şi punc-p armătura pentru a face faţă următorului atac. putem cere celor din grup să nc slujească pentru eliberare în acea zonă (acolo poate fi o întăritură demonică ce trebuie dărâmată sau poate fi nevoie de o şi mai adâncă vindecare ulterioară care să asigure o temelie solidă pentru progresul nostru spiritual). Fii gata să faci faţă contra-atacurilor vrăjmaşului Dacă ai prejudiciat vrăjmaşul beneficiind dc slujirea pentru vindecare şi eliberare. fii sigur că el va încerca să recupereze (cât mai curând) cât mai mult din terenul pierdut. Dacă îl lăsăm să nc hrănească şi să nc încurajeze. schimbări pozitive. Studiază ceca ce ne învaţă Pavel în Efeseni 6:10-18 şi adu-ţi aminte că Duhul Sfânt ne dă puterea de a rezista atacurilor vrăjmaşului. Grupurile mici de părtâşie sunt ideale pentru a creşte în credinţă. Recuperarea terenului pierdut este una dintre legile de bază ale unei lupte pe care Satan o cunoaşte bine! Atenpe Ia ispitiri. 259 . 6. în scurt timp. Este bine sâ ne facem un program dc citire zilnică a Bibliei. Dumnezeu nu nc osândeşte pentru momentele de slăbiciune. Atenpe insă şi Ia obiceiuri. Dacă avem probleme într-o anumită zonă a viepi. arătându-ne zonele viepi în care am dat lui Safan unele drepturi. 4. Dumnezeu nu-Şi schimbă caracterul. Să evităm capcana gândirii care spune că trebuie să-L lăudăm pc Dumnezeu pentru tot ce se întâmplă deoarece ne putem pune în situaţia de a-L lăuda pe Dumnezeu pentru ceea ce ne-au făcut unii oameni influenţap de Satan.Vindecarea prin eliberare . Umblă în iertare Trebuie să iertăm neîncetat! Trebuie să avem faţă de cei care ne jignesc atitudinea lui Cristos şi să nu lăsăm ca în inimile noastre să prindă rădăcini amărăciunea 9. dar El doreşte ca noi să învăţăm din ele pentru a nc întări şi a vedea cât este de mare harul Său. de aceea nici noi nu trebuie să lăsăm ca circumstanţele să schimbe atitudinea noastră faţă de El. Laudă-L pe Dumnezeu în orice împrejurare Lauda este o parte esenţială a viepi creştine. Dacă pc parcursul zilei ai avut momente de slăbiciune. cerep celorlalp să se roage pentru voi. Mângâietorul şi tăria noastră. Poartă mereu armătura Iui Dumnezeu Armătura are rolul de a nc apăra şi proteja. Dar este important şi ca atunci când citim Biblia să-L lăsăm pc Dumnezeu sâ ne vorbească direct prin cuvântul Său. mărturiseşte-Ic imediat. vom observa că în vieţile noastre se vor produce. cu note explicative asupra textului. Dacă biserica ta nu are asemenea grupuri. 3. Lasă-L pe Duhul Sfânt să-Şi lucreze roadele în viaţa ta împotriva smereniei nu este lege! Roadele Duhului sunt lucrarea Duhului lui Dumnezeu în vieţile noastre. 5. Duhul Sfânt este Sfătuitorul. 7. Avem în permanenta nevoie de El pentru a putea trăi ca slujitori ai Domnului [sus Cristos. Stai în părtişie cu alţi creştini Când stai în pănăşie cu alp creştini vei fi mereu înconjurat de credincioşi gata sâ te slujească la nevoie. Dacă vă simpp vulnerabili. Dar nu trebuie să nc oprim a-L lăuda pc Dumnezeu pentru ceea ce este El.Slujirea practici^ Sfaturi pentru cei eliberau' Acest lucru ne este spus în Efeseni 5:18.

Slujirea de eliberare lipsea din „arsenalul" nostru. printr-un cuvânt clar din partea Domnului. Aceasta nu înseamnă să ne izolăm de oameni. Atenţie la cei care te înconjoară Comportamentul nostru poate fi puternic influenţat de cei care ne înconjoară. Ellei Ministries n-ar fi putut realiza aproape nimic din ceea ce a realizat. slujind la mii de oameni. A fost un răspuns la chemarea pe care Dumnezeu mi-a făcut-o în 1974. le vorbea despre împărăţia lui Dumnezeu şi vindeca pe cei care aveau nevoie de vindecare" (Luca 9:11) • Eu n-am intrat în slujirea pentru vindecare din proprie iniţiativă. aşa că am început explorarea acestui subiect pentm a vedea dacă cl arc vreo relevanţă pentru Bise/ica secolului XX. Post-scriptum • „Mulţimile. n-a fost deloc uşor.Slujirea practica 10. Pelerinajul pe care Dumnezeu nc-a lăsat să-1 facem. trebuie să ne gândim bine dacă continuarea relaţiilor cu astfel de persoane este sau nu spre binele nostru. dar am ascultat chemarea lui Dumnezeu şi am dorit să împlinesc tot ceea cc El îmi cerca! Când am citit relatările biblice despre lucrarea de vindecare a lui Isus. dar uneori poate fi necesar (până când vom deveni mai tari) să ne disciplinăm suplimentar modul de viaţă şi să fim atenţi la cei care ne înconjoară şi la locurile pe care le frecventam. au plecat nevindecaţi. Mulţi dintre oamenii care au bătut la uşa noastră în acele vremuri de început. Trebuie să analizăm dacă aceşti oameni nu ne influenţează negativ şi. Atunci. învăţându-i şi pe alţii cum să vindece bolnavii. Şi Isus le-a primit bine.Vindecarea prin eliberare . am ştiut că-mi voi petrece tot restul vieţii slujind în evanghelizarea şi vindecarea celor bolnavi. Privind înapoi acum. Dacă nu am fi avut "cheile" eliberării. după douăzeci de ani. Nu ştiam cc va urma. mi-am dat seama că ele conţineau o dimensiune care îmi era complet străină. dacă acest lucra se întâmpla. dar acum în întreaga lume sunt . aflând. îmi dau scama cât dc important a fost că nu am încercat să practic slujirea dc eliberare separat dc tot ceea cc Isus a spus şi a făcut. Dar nu puteam ignora aspectele eliberărilor descrise în Evanghelii. au mers dupii El.

1). Nu avem înzestrări deosebite care să asigure continuitatea lucrării şi depindem de donaţiile şi veniturile rezultate din cursurile de pregătire. care lucrează în echiparea şi pregătirea acesteia pentru evanghelizare. ia fel ca şi Nicodim. Chiar de la început lucrarea a fost susţinută de un dedicat grup de rugăciune. Fiecare centre are întâlniri regulate cu grupul de susţinere în rugăciune. Eliberarea şi vindecarea sunt două adevăruri scripturale ce au fost atât de neglijate încât majoritatea credincioşilor şi. vindecare şi eliberare. nu se vrea un îndreptar spre perfecţiune ci mai degrabă spre obiectivele spre care trebuie sâ tindem pentru a fi cât mai eficienţi în lucrarea la care nc-a chemat Dumnezeu. Să fie născut din nou (loan 3:3. dar principiile pe care le conţine sunt valabile pentru lob cei ce doresc să slujească pentni vindecare. nici unul dintre noi n-ar mai putea fi folosit de El! Evident. Lista căldărilor unui consilier creştin. vindecarea şi eliberarea întreaga lucrare a Eilel Ministries este o lucrare a credinţei. majoritatea liderilor creştini. Fără o relaţie vie cu Domnul Isus Cristos. mântuire. în bisericile lor locale. au nevoie dc pregătire pentni a progresa în această slujire. ci o echipă de slujire a Bisericii. Dumnezeu ar aştepta să ajungem perfecţi. • Anexa 1 Calităţile unui consilier creştin Slujirea este un privilegiu care nu trebuie privit cu superficialitate. 1.. împlinind astfel Marea Trimitere de a face ucenici ai Domnului Isus Cristos. Dacă. 262 . echipa Eilel Ministnes (care în 1995 număra 150 de membri) s-a dedicai învăţării şi pregătirii atât în centrele din Anglia cât şi în alte locuri din lume. orice efort este inutil. pe care o vom prezenta în continuare. Romani 6:2) Cât timp nu eşti născut din nou. eliberării şi le aplică eficient în bisericile lor locale. vindecare şi eliberare.'Iniţial. El ne dă 263 2.Slujirea practicii creştini care au luat de la noi . Pentru a împlini această nevoie. Să fie umplut cu Duhul Sfânt (Efeseni 5:18) Duhul Sfânt este Mângâietorul şi Sfătuitorul nostru. nu poţi înţelege lucruri spirituale cum sunt adevărul despre Dumnezeu. incontestabil. nimeni nu poate fi un adevărat consilier creştin dacă nu este născut din nou (punctul nr. acolo unde ne-a călăuzit Domnul să mergem. această listă a fost întocmită pentiu uzul consilierilor asociap ai EIlcl Ministries şi pentru echipele noastre dc slujire.chcile". Pentru a deveni un adevărat slujitor (a cărui chemare este vindecarea "oilor" rănite şi zdrobite) este esenţial să Iii cinstit cu Dumnezeu şi sâ doreşti cu adevărat să-L laşi să te schimbe. Am* încercat să prezentăm o Evanghelie echilibrată în Care priorităţile incontestabile sunt evanghelizarea. Ne rugăm ca oriunde va fi citită această carte creştinii să primească viziunea stabilirii slujirii de vindecare şi eliberare. întâlniri la care îşi prezintă nevoile. dedicată fără rezerve împlinirii viziunii pe care Dumnezeu ne-a dat-o Noi nu suntem o biserică. pentru a nc folosi.Vindecarea prin eliberare . despre natura omului. Dc obicei costul cursurilor este stabilit la jumătate din valoarea reală pentru ca acest cost sâ nu împiedice venirea celor care nu-şi pot permite asemenea cheltuieli.

Este mai important ceea ce spune Dumnezeu despre persoana slujită decât ceea cc credem noi despre ea! Să fie gata să primească. nu vom putea folosi această preţioasă armă în lupta pentm a aduce vindecare şi eliberare oamenilor. şi nu ca nişte 264 aventurieri izolaţi de comunitate. slujire pentru eliberere. Ea conţine lumina de care avem nevoie în slujire. 7. Avem nevoie de puterea şi de încurajarea ce izvorăsc din închinarea comună. 2 Timotci 3:16) Biblia este îndreptarul vieţii creştine. Să fie un bărbat (o femeie) a rugăciunii (1 Tesaloniceni 5:17) Una dintre tentaţiile cărora trebuie sâ la facă faţă cei care slujesc este cea dc a a se ruga numai pentm alţii şi de a nu-L mai căuta pe Dumnezeu. Dacă nu citim şi nu studiem Biblia. La fel trebuie să procedăm şi noi atunci când slujim pentru eliberare. la rândul său. Să fie membru activ într-o biserică locală (Evrei 10:25. . curând ne vom răci faţă de Domnul şi ne vom rătăci în prczumpţîa că nu trebuie sâ fim răspunzători în faţa autorităţii lăsate de Dumnezeu (Biserica).care-i vor ajuta pe oameni să capete incerderc în cei care le slujesc şi să poată primi tot ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru ei.0. Nu judecaţi şi nu osândiţi biserica sau denominaţia celor cărora le slujiţi! 4. putem vorbi altora despre iertare dacă noi înşine nu avem o inimă gata sâ ierte.13:1. prin atitudinea ta poţi bloca ungerea Duhului Sfânt. probabil. dar este o mare diferenţă între adevărul cunoscut la nivel mental şi adevărul aplicat în propria-ţi viaţă. 9. 12:1. Nu. Şă trăiască o viaţă de iertare (Matei 6:14-15) în slujire. Romani 12:4) Este de maximă importanţă să lucrăm de pe o poziţie de autoritate şi ordine ce vin de la Dumnezeu. bucuria. 1. Să cunoască foarte bine Scriptura (I Timotei 4:6-7. Să urineze exemplul lui Isus (Ioan 2:25) Isus întotdeauna a făcut ceea ce I-a spus Tatăl să facă. Noi trebuie să slujim nu denominaţiei în sine ci relaţiei cu Isus Cristos. nu pot sluji pentm elibererea altora. ceea ce face duhul ei şi ceea ce fac duhurile rele. pentm ci înşişi. va trebui să ierţi dc nenumărate ori! Sub presiunea slujirii. roade. în slujire. 1 Corinteni 12) Lucrurile spirituale nu pot fi pe deplin înţelese fără darurile Duhului Sfânt.22-25) în vieţile celor care-L cunosc cu adevărat pe Dumnezeu trebuie sâ se manifeste dragostea. 15:32. vom fi vulnerabili la atacurile vrăjmaşului şi. 5. Este esenţial ca relaţia noastră cu Dumnezeu să nu se înconvoaie sub povara ajutorului dat altora. vom ceda atunci când vor veni încercările 11. slujire pentru eliberare (Proverbe 3:11. Dacă nu eşti gata să-i ierţi. în consiliere este esenţial sâ faci diferenţa între ceea ce face Dumnezeu în viaţa persoanei slujite. 13. la nevoie. Darurile sunt de maximă importanţă în reuşita slujirii pentru vindecare Să arate roadele Duhului Sfânt în viaţa sa (Galateni 5. Să fie supus Duhului Sfânt (Romani 12:2. Supunerea este un mecanism-cheie în declanşarea ungerii Duhului Sfânt. să fie neutru din punct de vedere denominaţional (Romani 12:1) Ifoate denominaţiile au structuri particulare şi sisteme dc credinţe asociate acestor structuri. Ioan 21:15-19) Nimeni nu este perfect! De aceea. Dacă încetăm a ne întâlni unii cu alţii. în rugăciune. 12. pacea Sa. Să fie pe deplin dedicat.Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica puterea sâ slujim cu compasiunea neschimbătoarea dragoste a lui Isus. Galateni 5:25) Mulţi oameni sunt gata sâ-i înveţe pe alţii adevărul. dc învăţăturile şi de părtăşia din bisericile locale. întotdeauna la dispoziţia Domnului (Evrei 12:1-2) Dacă nu avem o inimă întreagă pentm această lucrare. oamenii care au fost adânc răniţi emoţional îţi pot spune lucruri care te pot răni. Cei care nu sunt gata să pnmcască. 6. Tatălui şi cu Să lucreze cu darurile Duhului Sfânt (Romani 16:6. 3. trebuie să fim întotdeauna gata să-L lăsăm pc Dumnezeu să intervină în vieţile noastre.

Noi trebuie să citim cele relatate de ei pentru a fi zidiţi de învăţăturile şi experienţele acestor oameni ai lui Dumnezeu. Trebuie sâ lîm sensibili la ceea cc nc poale cerc Dumnezeu să facem în această direcţie.ştie cine este el (ea) în Cristos (Romani 8:1. atunci puterile întunericului îşi vor putea exercita autoritatea asupra noastră! Trebuie să ştim bine cine suntem noi în Cristos. Efescni 1:19-20) Siguranţa noastră este în Cristos. şocante. 26. Să nu fie uşor impresionabil (Ioan 4:17-18. Dacă nu înţelegerii bine ceea ce a lâcut Isus pentru noi pc cruce şi care sunt consecinţele mântuirii noastre. î.Trebuic să fim bine informaţi. 15. botezul sau împărtăşirea. Am constatat că uneori toate sunt importante faze în slujirea pentru vindecarea prin eliberare. trebuie ca ele să fie recunoscătoare (celor care le găzduiesc) pentru tot ce li se pune înainte. Fapte 13:2-3) Postul înviorează duhul şi ne face mai sensibili faţă de Dumnezeu. 16. ca 267 . Pentru a-i putea ajuta pe alţii trebuie să avem grijă dc propriul nostru trup. dc multe ori. 18. Scriptura ne arată clar importanţa unor acte cum sunt ungerea cu ulei. este posibil ca el (ea) să refuze rugăciunea datorită respingerii pe care o resimte atunci când se apropie de noi. 17.Sliijire-i vracticu ANEXA I 14. prezentabil. Să fie curat. ^^^•Br O?: 266 20. Să fie gata să mănânce orice şi să doarmă oriunde (Romani 14&15. Nu trebuie să ne arătăm surprinşi sau şocaţi atunci când ci ne vorbesc despre problemele lor scxuale. SA . fără ca trupul să-i emane mirosuri neplăcute (1 Corinteni 14:40) Dacă persoana noastră este neplăcută celui (celei) căruia îi slujim. Matei 18:18-32) Când echipele noastre pleacă în lucrare. Să fie uns pentru această lucrare (2 Timotei 1:6-7) Ungerea lui Dumnezeu este mai importantă decât numirile făcute dc oameni. Să fie de o moralitate ireproşabilă (1 Timotei 3:1-7) Slujirea noastră va fi afectată de eventualele păcate pe care. Ingratitudinea dă vrăjmaşului un punct de atac. schimbându-şi relaţia cu Dumnezeu. Să ştie cum să conducă o persoană la Cristos (Filipeni 4:9. Să citească literatura creştina ce are ca subiect slujirea pentru vindecare (Proverbe 8:1-10) Dumnezeu" îşi înzestrează şi îşi echipează copiii pentru lucrarea de vindecare. în aceste situaţii. I Corinteni II: 26-32) Există denominaţii care dau prea puţina atenţie sacramentelor. nu trebuie să lisăm ca mândria sâ pună stăpânire pe noi. vom descoperi că oamenii nu-L cunosc pe Isus. Scriptura ne cere sâ nc smerim! 23. trebuie să devii evanghelist. pentru a înţelege exact natura problemelor cu care ei se confrunţi 24. întreţimindu-1 cât mai bine ( 1 Corinteni 3:16) Trupul este templul Duhului Sfânt. Să fie bine informat asupra ocultismului (2 Corinteni 2:11) în zilele noastre apar multe cărţi creştine ce conţin informaţii de ultimă oră cu privire la ocultism. I Ioan 4:4. Trebuie sâ-L căutăm fără încetare pe Domnul pentru a primi o ungere proaspătă la fiecare nouă slujire. Trebuie sâ avem grijă să nu-i inhibăm prin reacţiile pe care le avem atunci când auzim aceste relatări. 21. 8:1-11) Relatările celor cărora le slujim sunt.i perioada dinaintea postului este nevoie să ne rugăm 22. 19. astfel încât persoana să se poată naşte din nou. Să fie bine informat asupra problemelor sexuale Mulţi dintre cei care cer să fie eliberări au probleme cu sexualitatea. 25. 1 Corinteni 2:1-5) Deseori. în slujirea pentru eliberare trebuie să ştim ce face Satan în această direcţie şi să înţelegem importanţa confruntării cu ocultismul. Să fie gata să dea întâietate altora (Romani 12:10) Atunci când îi ajutăm pc oameni. Să fie gata să postească (Matei 5:16-18. Să aibă grijă de propriul trup. Cea mai importantă vindecare este cea a spiritului. în slujire.Vindecarea //rin eliberare . astfel încât El să se poată folosi de noi. Sa" fie sensibil In sacramente (lacov 5:14-16. 27.

35. Trebuie să fim atenţi ca interviul de consiliere să nu devină o platformă de lansare a propriilor noastre opinii. el sc va folosi de anumiţi oameni pentru a ne opri înaintarea. Să fie gata să spună adevărul în dragoste (Efeseni 4:15) Uneori persoana slujită trebuie confruntată cu adevărul despre ea însăşi. Acceptarea fără rezerve este. 29. Să nu-şi impună propriile păreri (Proverbe 3:5-7) In conversaţia cu persoana slujită trebuie ca opiniile noastre personale să fie întotdeauna subordonate adevărului Scripturii şi nevoilor celui căruia îi slujim. oamenii sc vor feri să ne ceară ajutor.VINDECAREA PRIN ELIBERARE • SLUJIREA PRACTICA ANEXA I şi consilieri. Mândria noastră poate pune în pericol eficienţa slujirii pentru eliberare. a situaţiei sau chiar a mirosului lor corporal. decisiv spre vindecare. 32. orice încercare ulterioara de continuare a slujirii. nu trebuie sâ ne implicăm in slujirea pentru vindecare. Tot ceea ce se întâmplă în slujirea de vindecare creştină vine de la El. poate mai mult decât de orice. Să nu evite atingerea fizică (Romani 16:16) In slujirea pentru eliberare o atingere plină dc afecţiune poate însemna mult. este puţin probabil câ ea va fi sinceră în discuţia cu acesta. este puţin probabil că va fi eliberată şi vindecată. este uimitor cum creştinii. Să fie întotdeauna politicos Deşi pare un lucra subînţeles. vom distrage încrederea pc care persoana slujita o are în noi şi vom bloca. Expunerea publică a acestor păcate poate da vrăjmaşului posibilitatea de a submina valabilitatea a ceea ce facem şi dc a aduce dezonoare Numelui1* lui Dumnezeu. Să-i iubească (şi chiar să-i îmbrăţişeze) pe cei ce par a fi imposibil de iubit (Luca 5:13) Unu oameni au nevoie. Ic putem comite. Răbdarea noastră trebuie să izvorască din dragoste.sunt prea importante. Trebuie să fim atenţi sâ nu epuizăm timpul de consiliere deturnând discuţia spre problemele noastre personale. Să fie un slujitor al celorlalţi (Isaia 52:13. 38. Dar acest lucru trebuie făcut în dragoste. un pas . 33. sub presiunea slujirii. Să aibă răbdare şi să ştie sft asculte Dacă nu ştim să avem răbdare. Să nu lase ca propriile probleme sâ afecteze slujirea (2 Corinteni 12:9-10) In timpul consilierii este posibil ca unele dintre lucrurile expuse sâ ne aducă aminte de răni ale propriului nostru trecut. 28. 39. în. în ciuda înfăţişării. Când începem să cucerim din teritoriul vrăjmaşului. Sft ştie păstra un secret Dacă deconspirăm ceea ce ni s-a spus în camera de consiliere. Isus ne-a spus să-i binecuvântăm pe cei care ne blestemă (Matei 5:44). 30. 36. Dacă nu putem păstra confidenţialitatea. ele vor submina eficienţa slujirii noastre.53:12.special cu cei care nu sc pot exprima rapid. Trebuie sâ fim flexibili şi să acceptăm ceea ce lâce Dumnezeu. 31. sâ ştie că îi iubiţi. Şi dacă ca va ţine ascunse lucrurile care trebuie aduse la lumină. Nu trebuie să lăsăm ca asemenea circumstanţe să sc interpună între noi şi Dumnezeu sau între noi şi ceilalţi oameni. devin uneori mai mult decât nepoliticoşi! 40. Să nu judece (Matei 7:1-6) Dacă persoana slujită simte că cel care-i slujeşte o judecă sau o dezaprobă. renunţând la unele lucruri cc nu . 34. Să fie gata să-I dea numai lui Dumnezeu tontă slava pentru ceea ce El face prin noi (Psalmul 96:1-8) Dumnezeu este Cel care vindecă. 269 . Să fie gata să facă faţă atacurilor fără amărăciune sau resentimente (1 Petru 3:8-9) Dacă punem la inimă criticilc care se fac la adresa noastră. probabil. Să fie flexibil! Uneori nevoile celui slujit vin în contradicţie cu planurile noastre de slujire. în slujire trebuie să urmăm exemplul Său. 37. Filipeni 2:7) 268 Isus S-a smerit şi a venit pentru a sluji oamenilor. dc aceea nu trebuie sâ-I furăm slava. Trebuie să fim atenţi însă ca aceste atingeri să nu rănească anumite persoane (cum sunt cele abuzate sexual) şi entuziasmul nostru să frâneze eliberarea. pentru mulţi.

puterea lui Dumnezeu se dovedeşte a fi superioară. neputincioşi în faţa plăgii păduchilor trimişi de Domnul. transformat în şarpe. . • . Exod 22:18 Femeile care practicau vrăjitoria trebuiau ucise. Numai Dumnezeu a putut face ca losif să interpreteze visul faraonului. Levitic 19:26 Legea lui Dumnezeu interzice clar practicarea oricărei forme de magie. Acest verset. . înghite toiagele magilor. recunosc puterea lui Dumnezeu. ocultismul şi Biblia VECHIUL TESTAMENT Geneza 41:8. Exod 7:10-12 Iarăşi. parc a arăta că în special femeile erau implicate în magie şi în ocultism. Exod 8:8-19 Magii. Toiagul lui Aron.Anexa 2 Magia. 41:24 Acest pasaj ne arată că puterea lui Dumnezeu este mult superioară puterii magilor egipteni.

cifirca în stele.C au fost că ei continuau să consulte medium-ii şi prezicătorii. astrolog. care a tăcut ca Ierusalimul să cadă. practică vrăjiteria şi idolatria (vezi şi 2 împăraţi cap. regele iui Iuda (687-642 î. 2 împftraţi 21:2-6 Vedem aici că Mânase. Isaia 2:6 Rugăciunea lui Isaia ne arată că Dumnezeu Şi-a părăsit poporul pentru că acesta a urmat superstiţiile Răsăritului şi ghicitoria filistenilor. 20:6 Dumnezeu interzice poporului Său consultarea celor ce cheamă duhurile morţilor deoarece acest lucru îi face pc oameni necuraţi. consulta mediurn-ii şi prezicătorii. El este împotriva celor cc consultă mcclium-ii. 2 împăraţi 23:24 Cu toate că regele Iosia al ludeei a făcut o scrie de reforme pentru întoarcerea la Dumnezeu. în capitolul 3:2-3 Isaia prezice câ datorită acestor practici care-L mâniau pe Dumnezeu şi pe care liderii naţiunii păreau a le ignora. El şi-a adus fiul ca ardere de tot. Israel va cădea! Isaia 8:19-20 Israeliţilor li se cerc sâ renunţe la obiceiul ocult de a consulta medium-ii şi prezicătorii. Ieremia 27:9 Deşi Domnul le-a spus israeliţilor sâ se supună regelui Babilonului. Dumnezeu urăşte aceste lucruri.SLUJIREA PRADICĂ ANEXA 2 Levitic 19:31. Când regele îl întreabă dacă toate sunt bune. Isaia 47:11-15 în acest pasaj Isaia prezice căderea Babilonului. Această nesupunere faţă de Legea Iui Dumnezeu a condus la căderea Ierusalimului în 598 î. t Cronici 10:13 14 Saul a murit pentru că nu a fost credincios Domnului şi a căutat călăuzire la un medium. versetul acesta arătând că puterea lui Dumnezeu era deasupra prezicerilor astrologilor şi ghicitorilor. prorocii. scoţându-i din poporul Său. etc. Deuteronom 18:9-14 Chiar înainte de a intra în Ţara Promisă. Poporul trebuia sâ-L întrebe pe Dumnezeu şi nu pc cei morţii Isaia 44:25 Oracolele păgâne se dovediseră mincinoase în prezicerile cu privire la Babilon. şi lehu (comandantul armatei sale).I INDECAREA PRIN ELIBERARE . 273 . ascultând numai ceea ce Ic spune Dumnezeu. 9 şi 10). Izabcla. Levitic 20:27 Legea cere ca cei care consultă duhurile morţilor să fie ucişi cu pietre. a reintrodus o seric de practici rele. ghicirea. vrăjitor. 2 Împăraţi 9:22 Ne este prezentată aici întâlnirea dintre regele Israelului. Isaia 57:3 Vrăjitoria este un păcat împotriva lui Dumnezeu. vrăjitorii şi medium-ii îi instigau Ia nesupunere. nu-1 va putea salva de la dezastru. printre care şi îndepărtarea medium-ilor din Ierusalim şi ludea. prin Moise Domnul Ic spune israeliţilor să nu facă lucnmlc pc care le făceau popoarele ce locuiau acolo: jertfirea copiilor îh foc. păgâne. lehu îi răspunde că nu poate fi pace atâta timp cât mama regelui. practica ghicirea şi magia.C). provocând astfel mânia lui Dumnezeu. 2 împăraţi 17:17 O parte din motivele pentru care Israel a ajuns în robia asiriană în 721 î. Ioram. arătând că nici un mag.C. el nu a putut abate mânia Demnului. descântecele şi chemarea morţilor.

Galateni 5 : 2 0 Cei care practică vrăjitoria nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu. DANIEL 2 Bar-Isus (Elima). Z A H A R I A L 0 : 2 Cei care practică magia vor fi aruncaţi în iazul dc foc şi nu li se va îngădui să intre în cetate. APOCALIPSA 2 1 : 8 . Maleahi 3 : 5 în Ziua Judecăţii Domnul va mărturisi împotriva celor care au practicat magia. Regele Nebucadneţar şi-a dat seama că Dumnezeu este Cel mai mare dintre dumnezei şi că El este Singuml care descoperă lucrurile ascunse. ca semn al deplinei renunţări la magie. FAPTE 1 3 : 6 . • Noii convertip la creştinism ard în public uneltele pe care le folosiseră înainte pentm vrăjitorie. vrăjitorii sau astrologii babilonieni n-au putut explica visul regelui. EZECHIEL 1 3 : 1 7 . vrăjitorul din Cipm care pretindea a fi proroc.9 Domnul denunţă falşii proroci ai lui israel care pretindeau a vorbi în Numele Lui dar care. Naum 3 : 4 Prin căderea cetăţii Ninive Domnul pedepseşte.1 8 în afară de Daniel. vorbeau de la ci. Aceste practici erau un semn al lipsei de lideri spirituali. O M » 4 : 1 7 Tânăra sclavă a putut prezice viitoml pentm că avea în ea un duh dc ghicire. pe oameni.1 0 Falsele prorocite erau acuzate pentm că foloseau descântece pentru a-i abate pe oameni de la căile Domnului şi P E N T M a-i controla O C U L T DANIEL 1 : 2 0 Daniel şi prietenii Iui aveau de zece ori mai multă înţelepciune decât toţi magii şi prezicătorii babilonieni. Acest lucru ne arată că puterile întunericului pot influenţa un credincios. încerca să oprească răspândirea cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a scos din poporul Său şi a promis că ei nu se vor mai întoarce niciodată în israel. FAPTE 1 6 : 1 6 .t7w/i-aimi prin eliberare .Slujirea practică Anexa 2 Ezechiel 1 3 : 6 . FAPTE 1 9 : 1 9 Vedem aici că poporul Israel SE afla sub influenţa închinării păgâne ( S E lipise de idoli).2 2 minciuni şi că cei care interpretează visele ii rătăcesc. căruia Dumnezeu i-a dat o revelaţie specială. în realitate.de Duh Sfânt. şi descântatul prin care ninivenii au manipulat ocult celelalte naţiuni. El a promis că-i va distruge pe descântători şi pe ghicitori. 2 2 : 1 5 Mica 5 : 1 2 Când Domnul I-a izbăvit pe Israel din robia asiriană. discerne răul din el şi îi cauzează o orbire temporara.. Viziunile lor erau false şi prezicerile lor erau minciuni. printre altele. văzând damrile Duhului Sfânt. a dorit să le cumpere Ba chiar s-a şi botezat. Pavel.2 4 Simon vrăjitorul. nici unul dintre magii. Fapte 8 : 9 . plin. în acest verset ni se spune că prezicerile ghicitorilor sunt 274 275 .

acupunctura caută redirccţionarca acestui flux prin presarea sau inserarea unor ace în anumite puncte ale corpului. pentru a sc obpne vindecarea Această tehnică presupune câ organismul uman are douăsprezece meridiane împărţite în două grupe de câte şase linii. Apotropaion Descântec prin care sc înecareră îndepărtarea duhurilor rele sau a deochiului.. vechi simbol egiptean al vieţii. Ankh Cruce ce are o buclă în partea de sus.Anexa 3 Glosar al practicilor oculte - Acupunctura (acupresurn) Veche filozofic şi telurică medicală chineză care defineşte boala ca fiind un dezechilibru în scurgerea fluxului . deseori asociat cu fertilitatea. Amuletele Obiecte purtate cu scopul de a îndepărta duhurile rele sau blestemele. Zeii egipteni sunt uneori reprezentaţi purtând un ankh. Forţa vieţii. Acest simbol este foarte răspândit în cercurile oculte modeme. O grupă se numeşte Yin iar cealaltă Yang. 277 .energiei vieţii". Chi. Una dintre cele mai cunoscute amulete este laba dc iepure. se scurge printre aceste linii.

demonii şi duhurile rele sunt chemate pentru a face rău altor 278 persoane. prin studierea excrementelor şi măruntaielor animalelor şi păsărilor. Magia neagră Magie practicată in scopuri malefice în care. prin ceremonii rituale. Canalizarea Spiritism din familia New Age în care subiecţii se deschid supranaturalului (uneori în transă) şi devin canale de comunicare a unor mesaje ce sunt deseori destinate să înveţe sau să călăuzească pe cel căruia îi sunt adresate. reprezentând împărţirea bolţii cereşti. Proiecţia astrală Plecarea persoanei din trupul fizic şi acţionarea la un alt niverde conştientă. Uneori. Farmecele Incantaţii sau obiecte oculte care. Lanţul scrisorilor Scrisoare cc promite noroc celui care o primeşte dacă acesta o copiază şi o trimite mai multor persoane. sursa de informaţie este un „fost maestru". Clarviziunea Abilitatea extra-senzorială de a vedea imagini care trec de domeniul fizic şi care nu pot fi văzute cu ochii naturali. înainte de a se reîntoarce în trup. asemenea talismanelor. Semnarea cu sânge Pact încheiat (în scris) cu Satan şi semnat cu sânge. folosite la ghicirea bazată pc data naşterii. Ea conţine un blestem de nenoroc în cazul în care persoana care o primeşte refuză să coopereze. pictarea sau vorbirea automatică. fantome. prezicerea viitorului prin citirea în stele (în special după modul de aranjare a planetelor în momentul naşterii). Practicanţii proiecţiei astrale sunt capabili sa parcurgi distanţe considerabile şi sâ relateze cu exactitate lucrurile pe care le-au văzut în alte locuri. Cartomanţia Folosirea cărţilor de joc pentru ghicire sau prezicerea viitorului. Semnele naşterii Cele douăsprezece semne astrologice. fiind oferit Diavolului. rugăciunea Tatăl Nostru este rostită invers şi în care se atluc sacrificii animale sau umane (deseori copii nebotezaţi). Vezi semnele Zodiacului.I indurarea prin eliberare . Ghicirea prin observarea zborului păsărilor. Astrologia Credinţa că astrcle cereşti îi influenţează pc oameni. Medium-ii cred că morţii îşi pot exprima talentele prin intermediul celor vii. Liturghia neagră Parodie satanică a liturghiei romano-catolicc în care împărtăşirea este desacralizată. Desenele sau picturile astfel realizate pot fi de o remarcabilă asemănare cu lucrările originale ale unor cunoscuţi artişti.Slujirea practici) Anexa 3 Apariţiile Spectre ale morţilor. Augurii Folosirea semnelor şi a piezelor pentru a prezice viitorul. Clarauzirea Abilitatea extra-senzorială de a auzi sunete în domeniul spiritual sau sunete produse la o marc distanţă în timp sau spaţiu. Fenomene similare sunt şi desenarea. cunoscute sub numele dc semnele Zodiacului. în care sc promite slujirea răului în schimbul câştigării de putere. Pretinsă 279 . Mâna persoanei este condusă de forţe spirituale pentru a scrie un mesaj care vine „dc dincolo''. Sângele victimei este folosit ca substitut al vinului pentru împărtăşire. Artele negre Denumire generică a unor practici malefice asociate diverselor activităţi oculte. se crede că au puteri supranaturale. Scrierea automatică Mesaje scrise de o persoană aflată în stare de transă.

Terapia culorilor Metodă dc tratare a bolilor prin folosirea unor culori despre care se crede că au „vibrării corespondente" cu potenţial dc vindecare. Nuiaua se mişcă atunci când este trecută pc deasupra sursei dc apă. viol. prin care sc provoacă magic moartea victimei. • Duhuri fără trupuri Credinţa că duhurile celor morţi nu-şi găsesc odihna. Nuiaua de ghicire Folosirea unei nuiele din lemn sau metal pentru detectarea izvoarelor subterane de apă. metamorfozând şi iluminând sufletul. Ghicirea Denumire generică a diferitelor tehnici oculte folosite pentru a obţine informaţii despre oameni. vrăjitorie. slab albui-luminesccniă. de obicei formate din treisprezece membri (deşi pot fi şi cinci sau chiar cincizeci). strâns legală de vudu-ism şi dc alte grupuri oculte. canibalism şi diverse puteri oculte. sc identifică cu caracterele celor implicaţi în crimă. Moartea magică Practică ocultă. Practicanţii intră într-o stare asemănătoare transei şi prevestesc evenimente ce vor avea loc în viitor. vindeca şi restaura fluxul dc energie din organism. tortură. în special în sabat. Membrii acestor frăţii se întâlnesc pentru a efectua ritualuri şi ceremonii. Ectoplasrn Substanţă rece. Fetişurile Obiecte neînsufleţite despre care sc crede că sunt locuite de un 281 Contemplarea sferei de cristal (cristalomanţia) Practica privirii fixe a unui obiect sferic din sticlă cu scopul prevestirii viitorului. Seminarul de pregătire Erhard (Forum-ul) Curs dc pregătire religioasă a celor ce doresc sâ promoveze imaginea cultului New Age. închisori şi dragoni Joc ocult în care jucătorii. Interpretarea viselor Procesul dc folosire a viselor în scopul ghicirii. vudu. Conj urarea Chemarea unui demon din domeniul supranatural. Deja Vu Simţământul experimentării în trecut a unei situaţii sau a unui loc. Percepţia extra-senzorială (PES) Abilitatea de a percepe un eveniment sau o idee printr-un alt mijloc decât cele şase simţuri. „Binecuvântările" astfel obţinute se transformă în blesteme imediat cc închinarea este întreruptă. Frăţiile Grupuri de vrăjitori sau satanişti. Frăţia este condusă fie de un mare preot fie dc o marc preoteasă. care provine din trupul unui medium şi care se crede că indică prezenţa unui duh fără trup. Jocul a cauzat multe sinucideri şi crime. . chemarea demonilor. pentru a câştiga jocul. deşi fizic este imposibil ca persoana să li fost vreodată în situaţia sau locul respectiv închinarea la demoni Practica împăcării cu demonii pentru a le câştiga protecţia. Farmecele Influenţă magică asupra unei persoane pentru a o manipula în scopun proprii. 280 . situaţii sau evenimente trecute sau viitoare.Vindecarea prin eliberare . PES este deseori folosită în ghicire.Slujirea practica Anexa 3 abilitate de a vedea evenimente consumate în trecut sau care se vor petrece în viitor. Cristalele Unii adepţi New Agc cred că cristalele au puterea de a curăţa.

Hamaşamentelc şi potcoavele cailor (Puse în faţa uşii sau dăruite pentru a aduce noroc) Amulete folosite pentru a apăra de duhurile rele. Guru Maestru. cariera. sex. bazate pe astrologie. un adept al hipnotismului şi controlului minţii. degradarea femeii şi serioase implicaţii în ocultism. Homeopatia este mai mult un sistem de credinţe decât o practică medicală. Este folosit şi de unii medici care nu-şi dau seama dc natura puterilor spirituale pe care le folosesc. Analiza scrisului (grafologia) Fonnâ de ghicire prin care se crede câ se pot descoperi trăsăturile de caracter. Hipnotismul Practica aducerii unei persoane într-o stare asemănătoare transei pentru a-i testa subconştientul sau pentru a o face să-şi amintească anumite lucruri din trecut. Principiul tratamentului. ale persoanei analizate. Discipolii învăţăturii FHU caută răspunsuri la problemele vieţii prin exercitarea tehnicilor oferite dc Masters. Homeopatia Tratament medical alternativ cc constă în administrarea unor mici doze de medicamente. Este un simbol folosit în vrăjitorie pentru a pune la lucru puterile demonice. Prezicerea Practica diferitelor metode de ghicire pentru a prezice evenimente viitoare. este „boala este vindecată prin boală". Horoscopul Hărţi ce prezic destinul. Soluţiile medicamentoase folosite sunt deseori atât de diluate încât nu conţin. FHU (Temelia înţelegerii Umane) Instituţie fondată de Roy Masters.Hex Punerea unui descântec asupra unei persoane cu scopul de a-i aduce nenoroc. practic. sfătuitor sau învăţător spiritual. Hepatoscopia Ghicirea prin examinarea ficatului. în supranatural. evoluţia emoţională. . Poate include proiecţia astrală şi întâlnirea. Hexegramn Două triunghiuri răsturnate (unul peste altul) care formează o stea cu şase colţuri. Umblarea prin foc Abilitatea de a trece prin foc sau peste cărbuni aprinşi fără. Pot fi şi persoane sau obiecte adulate. stabilit de către Samuel Hahncmann. credibilitatea. Hidromanţia Practica ghicirii în apă Idolii Imagini ale unor zeităţi care au devenit obiecte de închinare şi adorare. vrăjitorie şi satanism. a fi rănit fizic. etc. nimic din antidotul contra bolii. Se crede că fieml potcoavei apără dc vrăji. violenţă. a duhurilor călăuzitoare. lipul de personalitate. Horoscoapele mai sunt folosite şi pentru a prezice perioadele favorabile unor evenimente importante. Călăuzirea imaginaţiei Exerciţii de vizualizare cc duc la o stare de relaxare sau transă. crimă. Muzica heavy metal şi rock Mesajul central al acestei forme de muzică este axat pe drog.

jiu-jitsu. aikido. lucrurilor supranaturale. Controlul mental (Silva) Ştiinţa minţii Citirea minţii 2 8 4 . fraze sau sunete. Se crede că schimbările apărute în diferitele sectoare ale globilor oculari corespund diferitelor boli ce afectează organismul. Filozofic relaţională la supranatural. judo. tai chi chuan. Scopul religios al artelor marţiale este dc a armoniza yin şi yang şi dc a pune la lucru puterea chi. Persoană care se deschide pentru a fi folosită ca şi canal dc comunicare cu lumea spirituală Mesmerism Denumire alternativă dată hipnotismului. care a folosit extrem de puternic forţele hipnotice. Practica explorării gândurilor unei persoane prin folosirea puterilor oculte. Mulţi dintre cei care practică artele marţiale nu sunt conştienţi de natura religioasă a acestor sporturi. Această practică afirmă că Dumnezeu este un simplu concept şi că răul este o stare a minţii care poate fi schimbată. Ghicirea în lună Practica ghicirii prin folosirea lunii ca obiect de ghicire. Creat de Jose Silva Devenită una dintre principalele forme dc auto-terapic care îmbină tehnicile religioase orientale cu puterile oculte. pretinde el. Pescăruşul lui Jonathan Livingston Carte scrisă de Richard Bacii inspirată.Slujirea prtiaia) Incantaţia Formulă magică produsă prin repetarea unor cuvinte. Din Kabbala au derivat numeroase practici şi curente oculte Diferite forme de luptă cum ar fi karate. dc un duh rău şi care este bazată pe filozofia New Age. Dă posibilitatea mediumizării minţii şi a controlului ei de către duhuri. Incubus Violarea sexuală a unei femei dc către un duh rău. Iridiologia Procedeu de diagnosticare a bolilor prin folosirea globilor oculari ca sfere de cristal. chiar dacă nu ştiu ce înseamnă. Artele marţiale M e d hun i Metafizica Studiu ştiinţific al Levitaţia Ridicarea oamenilor sau a obiectelor în aer prin folosirea puterilor supranaturale Brăţările şi lănţişoarele aducătoare de noroc (fermecate) Amulete purtate de oamenii care nu-şi dau seama natura spirituală a farmecelor Magia Dominarea sau manipularea oamenilor sau a împrejurărilor prin puteri oculte sau duhuri rele Mantra Cuvânt pc care cei cc practică meditaţia transcendentală (sau yoga) trebuie să-1 repete şi asupra căruia trebuie sâ mediteze. după numele lui Anton Mesrricr. kung-fu. Practică a ştiinţei metafizice prin care se încearcă terapia depresiei. Toate aceste arte marriale au ca bază spirituala taoismul şi budismul. dătătoare dc mari capacităţi fizice. Este un mijloc de contactare a lumii spirituale.Vindecarea prin eliherare . Kabbala Tradiţie mistică iudaică barată pc interpretarea matematică a Scripturii.

producerea lor. Orientarea in jos indică întunericul şi este asociată magici negre şi satanismului. astfel încât. ceremoniile magice. care spune că singura calc este Jsus). fiecărei litere din alfabet fiindu-i dată o anumită valoare numerică. Valorile numerice ale numelor şi datelor de naştere sunt folosite pentru a se face preziceri. contopirea cu realitatea ultimă nu poate fi obţinută decât prin golirea minţii de orice gând şi intuiţie. Mişcare spirituală amorfă. Ocultismul Credinţe şi practici secrete şi misterioase ce implică puterile supranaturale care se opun împărăţiei lui Dumnezeu. clarviziunea. ESP. Deseori folosită de spiritişti în şedinţele lor. Paiapsihologia Studiu pscudo-ştiinpfic al fenomenelor psihicului uman ce nu poale fi interpretat conform metodelor normale de cercetare ştiinţifică: telcpatia. etc. diagnoză (în special a sexului unui copil nenăscut) şi prezicere. vrăjitorie sau dmidism. • Pendulul Mic obiect agăţat de o sfoară. Numerelor le sunt asociate valori şi semnificaţii specifice. universalismul (toate religiile lumii nu sunt decât căi ce duc la acelaşi Dunuiezeu . Nccromanţia Comunicarea cu duhurile celor morţi sau practica ghicirii prin consultarea lor. sunt exploatate ca mijloace de ghicire. Orientarea în sus indică în general.I INDECAREA PRIN ELIBERARE .SLUJIREA PRACLIA) ANEXA 3 Misticismul Credinţa ca deoarece Dumnezeu transcende cunoaşterii umane. aerul. in general. Ghicirea în palmă Examinarea liniilor din palmă sau de pe mâini pentru a prezice viitorul. dreptatea şi judecate fiind administrate oamenilor prin natura reîncarnării lor). Numerologia Ghicire bazată pe folosirea numerelor. spiritualitatea umană şi este un simbol al vrăjitoriei. folosit la ghicire. Piazelc Evenimente neobişnuite sau incontrolabile care. este legată de începutul erei Aquarius. vechile religii greceşti şi egip'cne. în religii estice ca: panteismul (Dumnezeu este in toate lucrurile şi toate lucrurile sunt Dumnezeu). Sistemul de credinţe New Age îşi arc rădăcinile. Se crede că mişcările involuntare ale pendulului au semnificaţii specifice. transformarea personală (prin experienţe mistice şi contact cu izvorul de energie divină). Cele mai multe dintre credinţele New Age sunt adaptări modeme ale vechilor credinţe oculte.dc unde şi conflictul dintre New Age şi creştinism. prezicerile şi magia. Mişcarea New Age Născută la începutul anilor şaptezeci. Pentagrama Stea în cinci colţuri ce poate fi orientată fie cu trei colţuri în sus fie cu trei colţuri în jos. Adepţii New Age cred într-un cu absolut pe care ei îl numesc Cristos. după Masa ouija Masă folosită pentru comunicarea cu duhurile. la zeiţa lunii. ocultism. focul şi apa iar cel de-al cincilea reprezintă duhul care controlează aceste elemente. numere sau „da" şi „nu". Neopaganismui Sistem de religii vestice asociate cu închinarea la natură. pentru ei. Parakinezia (PK) Controlul obiectelor prin puterea minţii şi a voinţei. 236 . Comunicarea se face cu ajutorul unui indicator care prin rotire indică litere. în vrăjitorie. Ocultismul este împărţit în trei mari grupe: spiritismul. patru colţuri reprezintă cele patra clemente csenpalc: pământul. reîncarnarea (urmată de recompense. New Age este în antagonism atât cu iudaismul şi creştinismul cât şi cu umanismul secular. Cristos este în toţi oamenii şi toţi oamenii sunt potenţiali Cristoşi.

Deşi mai puţin periculoasă. Şedinţele de spiritism Reuniuni. Vederea psihică Abilitatea de a vedea lucruri chiar şi cu ochii închişi sau. Planşeta Masă pc care sunt scrise la întâmplare litere sau propoziţii căutate aleator de degetele persoanei. • Spiritismul (spiritualismul) Evocarea demonilor şi contactarea lumii spirituale pentru a comunica cu morţii (de obicei printr-un rnedium). uneori. duhurile morţilor. când persoana este oarbă. Naşterea psihică Experienţă ocultă prin care persoana este convinsă că „toate simt una'". cred unii adepţi New Age. a religiei şi a tradiţiilor). echilibrează fluxul energetic din corp şi aduce iluminare spirituală! Reflexologia Veche practică chineză şi egipteană cc presupune masajul picioarelor pentru a restaura „fluxul energetic" din diferitele zone ale corpului. Reîncarnarea Credinţa câ sufletul omului nu moare niciodată şi trece dintr-un trup într-aitul. Psihometria Primirea dc informaţii psihice despre o persoană sau despre anumite evenimente din viaţa persoanei prin observarea unui obiect care aparţine acelei persoane Punk rock Muzică ce poartă mesajul răzvrătirii împotriva ordinii stabilite în societate (în special împotriva legii. Călătoria sufletului Ieşirea sufletului din trup pentru a privi de sus la acesta şi a se deplasa pe distanţe scurte. Rapsodomanţin Căutarea prezicerilor în pasaje luate la întâmplare dintr-o carte (adesea dc poezii). în care oamenii se întâlnesc pentru a contacta.Sluj/rai practică Anexa 3 Frenologia Ghicirea prin examinarea formei craniului uman. într-un ciclu care nu se termină până când persoana nu atinge perfecţiunea şi nu mai arc nevoie de existenţa fizică. care cred şi i se închină lui Satan. este de aceeaşi natură cu proiecţia astrală Descântecele Incantaţie folosită pentru a chema puterile magice. Piramidologia Folosirea unei piramide al cărei vârf. Satanism închinarea la Satan şi practica ritualurilor efectuate în supunere faţă de Satan. 289 . Fiziognomia Ghicirea caracterului prin observarea trasaturilor fetei. Psihografia Scriere spirituală prin intermediul mâinii unui mediom. vrăjitorii cred în Marca Zeiţă Mamă şi în consortul ei. în general. _ Vrăjitoria Puterea dc a schimba evenimentele şi de a influenţa oamenii sau circumstanţele în bine sau în rău prin controlul demonic obţinut prin magia neagră. Vindecarea psihică Folosirea puterilor oculte pentru a aduce vindecare. Precogniţia Precunoaştere a evenimentelor.1 tiulectirea prin cUherorcj. Pan. printr-un rnedium. spre deosebire de satanişti.

Abilitatea de a mişca sau de a controla obiecte folosind puterile spirituale. unul dintre ele fiind un schelet care reprezintă moartea Citirea în frunza de ceai încercarea de a descifra mesajele lăsate pe fundul unei ceşti de reziduurile frunzelor de ceai. Translocaţia Mişcarea unei persoane dintr-un loc într-altul prin mijloace supranaturale. Tarot Practica ocultă a folosirii unui set de 22 cărţi pentru ghicire. lăsând persoana deschisă controlului exercitat de un duh. Scopul urmărit. Yoga Unul dintre cele mai vechi cuvinte din religia Hindu. cu ajutorai poţiunilor.I 'intlecarea prin eliberare . presupun practicanţii. Yoga este calea caic trebuie urmată pentru a-L avea pe Dumnezeu în tine. Vjidu Vudu este o formă de vrăjitorie religioasă care cuprinde ritualuri. păpuşilor sau a diferitelor ritualuri. în care mantra (un sunet secret) este repetată în timpul meditaţiei. Mişcarea mesei Proces dc ghicire prin mişcarea supranaturală a unei mese de către duhuri. mintea fiind în cel mai înalt grad de conştientizare. mister sau imaginar. Astrologii cred că semnul sub care sc naşte o persoană determină caracterul acesteia. între cei doi ochi naturali. atingând kundalini. iar Biblia hu face nici o diferenţă între practicile oculte. Ambele sunt greşite. folosind magia pentru vindecarea bolnavilor sau jKsntru vătămarea şi uciderea victimelor. Zodiacul împărţirea bolţii cereşti în douăsprezece sectoare ce conţin semne. Este o disciplină spirituală prin care se caută controlul trupului. 291 . Superstiţiile Credinţe iraţionale sau practici rezultate din teama de necunoscut. 290 • • Meditaţia tranşeedentală (TM) Sistem religios derivat din hinduism. fie albe. Talisman Obiect gravat despre care se crede că dcpne puteri magice şi prin care purtătorul este protejat şi prosperă. Magia albă Magie care pretinde a avea scopuri pozitive. a spiritului şi a psihicului. Telechinezîa (TK) . Stigmata Urme asemănătoare rănilor lui Cristos crucificat. Vudu-iştii se închină mai multor zeităţi. ghicire şi dansuri ritmice. jertfe. incantaţiilor. Fiecare carte are un mesaj pictural. Puterile spirituale pe care le foloseşte sunt însă duhurile rele. Stihomanţia O formă a rapsodomanpei. în tradiţia religioasă indiană este pierderea identităţii individuale şi contopirea cu identitatea universală. Al treUea ochi Ochi al vederii spirituale care. Puterea kundalini este aceeaşi ca şi în yoga Transa Stare mentală în care conştienta minţii este în repaos. ce apar în mod supranatural pe trup. puterea şarpelui ce dormitează la baza coloanei vertebrale.Slujirea practică Anexa 3 Duhul călăuzitor Duh dintr-un medium prin care se pot obţine informaţii „de dincolo". fie negre. de ajutorare. este localizat în frunte. Cuvântul zodiac are sensul de „cerc cu animale".

ocultism sau din alte credinţe decât cea creştină. Acupunctura Aromaterapia Tratamentul Bacii Flovver Terapia culorilor Terapia cristalului Vindecarea prin credinţă Călăuzirea imaginaţiei Homeopatia Hipnoterapia fridiologia Kinesiologia Vindecarea magnetică Medicina New Age Terapia vieţilor anterioare Vindecarea psihică Chirurgia psihică Vindecarea piramidală Radicstezia Renaşterea Reflexologia Vindecarea spiritualista Terapia zonală . Dacă ele sunt sau nu periculoase. Iată câteva dintre practicile medicale alternative care sunt cunoscute ca având rădăcini spirituale sau principii din Ncvv Agc. depinde dc cele mai multe ori de ceea ce cred cei care le practică.Anexa 4 Practici medicale alternative Practicile medicale alternative nu sunt neapărat şi periculoase spiritual.

care a părăsit Societatea Teosofică datorită puternicei ci orientări spre religiile. Astăzi. Societatea Antroposofîcă Fondată de Rudolf Stcincr. etc.Anexa 5 Glosar al altor religii Societatea Aethurius Fondată dc Gcorge King. Acest Isus i-a dat o nouă Biblie. cea a Erei Acvatice. Teologia cc se află în spatele gândirii sale este un amestec de spiritism. 295 .Z. Ceremoniile socictăpi sunt dominate de practicile New Age şi cele ale religiilor orientale. societatea este un cult care pune accentul pe credinţa în Obiectele Zburătoare Neidentificatc (O. ideile şi practicile orientale. copacii. Animismul face parte din majoritatea credinţelor religioase ale popoarelor primitive. pietrele.N) şi pc vizitele extraterestrilor. discipol yoghin caic pretindea că a fost vizitat de „învăţătorul Isus" dc pc planeta Venus. El a intitulat noua sa disciplină antropologică „ştiinţa spirituală". creştinism şi misticism. au un suflet sau un duh. Animismul Credinţa că lucrurile ncinsuflepte cum sunt plantele. Reîncarnarea este una dintre doctrinele sale de bază Steiner a avut o influenţă considerabilă asupra educaţiei laice şi a înfiinţat numeroase şcoli speciale în care filozofia sa era obiect de studiu.

Budiştii nu recunosc existenţa unui Dumnezeu suprem. dar mimai în felul în care el o interpretează. Mahomcd. Cristadelfianismul învăţătură care. Buda. Illinois. Isus este un astfel de om care şi-a câştigat dreptul la divinitate. la fericirea Nirvanei.Slujirea praulcâ ANEXA 5 Armstrougismul (Biserica Universală a lui Dumnezeu) Fondată dc Hcrbert W. în 245 Î. de aceea. pentm omenire nu există nici iad şi nici rai. peste 8 milioane de exemplare distribuite gratuit lunar). învăţătorii buhai proclamă că cei nouă mari învăţători religioşi ai lumii au fost toţi manifestări ale lui Dumnezeu (Moise.I IMU'carea prin eliberare . această sectă a avut o largă influenţă datorită ziarului ci PLAIN TRUTH (DEPLINUL ADEVÂR. • Bahai Credinţă ce a derivat din islamism în secolul XIX Ea spune că toate religiile conţin un anumit grad de adevăr şi că ele trebuie să sc unească într-o religie universală Acest universalism este diferit atât de creştinism cât şi de islamism. Viaţa budistă include lepădarea de sine şi un cod moral asemănător unora dintre învăţăturile creştine (cum ar fi spunerea adevărului. deşi răspândită dc John Thomas prin ziaml „The Apostolic Advocate'' încă din 1834. Isus Cristos. el a părăsit credinţele acesteia pentm a promova sexul liber intre membrii sectei sale şi favorurile sexuale ca mijloc de evanghelizare. Budismul este una dintre cele patm mari religii ale lumii (după creştinism. Pentru ei. treptat. credinţele lor fiind mai mult ateiste decât teietc. nu şi-a căpătat denumirea oficială decât în 1869. deşi declară câ este bazată pe Biblie. posturilor sale dc radio (în SUA şi la Radio Luxembourg) şi televiziune (larg răspândite în SUA). în cele din uimâ. interzicerea furtului. Mulie dintre falsele sale credinţe erau. dreapta memorie şi dreapta meditaţie. După o adâncă meditaţie el a primit iluminarea care a devenit cunoscută sub numele de budism. dreptul efort. Annslrong. mântuirea se câştigă prin supunerea faţă de cele nouă căi: dreapta credinţă. Dar în secolele care au urmat. Dumnezeu există în formă fizică şi El a creat omul pe care apoi l-a ridicat la rang de divinitate (pluralism). învăţăturile budiste au în centrul lor reîncarnarea. unitatea budismului a fost destrămată şi s-a fonnat puzderia dc secte ce alcătuiesc budismul contemporan. se consideră superioară ca 297 . Hare Crişna. Budiştii cred că accasle căi conduc. Deşi David Berg provenea dintr-o biserică. Aceşti nouă învăţători sunt reprezentaţi în templul Bahai din Wilmettc. Bab şi Baha Ullah). dreapta comportare. cărţi în care el recunoaşte suprema autoritate a Bibliei. organizaţia şi-a revizuit marc parte din gândirea teologică şi a renunţat la doctrina că intr-o zi oamenii vor deveni dumnezei. Copiii lui Dumnezeu Sectă fondată în 1968 de către Moscs David (fost David Bcrg).C cinci sute de călugări budişti s-au reunit pentru a consemna în scris învăţăturile adunate în trei secole de tradiţie budistă. Dragostea susţinută de adepţii ci este însă diferită de dragostea susţinută de Isuş. Dumnezeu este mai mult un proces prin care omul tinde spre perfecţiune. fondate pc credinţele iudeo-creştine tradiţionale. inclusiv redenumirca ca „Familia Dragostei". dreptele simţăminte. interzicerea păcatului trupesc. Organizapa sa a atras numeroşi adepţi şi a câştigat foarte mulţi bani După moartea lui Armstrong. SUA. totuşi. islamism şi hinduism). Zoroastru. urmată de Eureka (un comentariu asupra cărţii Apocalipsa). etc). Toţi credincioşii vor trăi veşnic pe pământ. a crimei. credea câ numai el era adevăratul profet al lui Dumnezeu şi că tot ce a fost înainte de el a fost corupt şi fals El credea că obiectivul final al omului era dc a progresa pentru a ajunge un dumnezeu. 2% Ştiinţa creştină Fondată de către Mury Baker (Eddy) Ia sfârşitul secolului XIX. • Pentm budişti. toţi necredincioşii vor fi anihilaţi. Budismul întemeiat dc Gautama Buddha în jurul anului 500 î. Prima carte scrisă de Thomas a fost Elpis Israel (o prezentare a împărăţiei Iui Dumnezeu). mântuirea fiind a descrisă ca o ultimă ieşire din ciclul renaşterilor. creştină. Duhul Sfânt este puterea nevăzută prin care Dumnezeu îşi susţine întreaga creaţie. dreapta vorbire. a suferit multe schimbări pc parcursul anilor.C. Confucius. este un amestec între credinţa falsei vindecări şi o doctrină care. dreptul fel de viaţă. Amtstrong nega Trinitatea.

învăţăturile sale sunt derivate din hinduism. păcatul şi moartea sunt ireale. dar diferitele ceremonii pe care le practică nu aduc decât orbire şi întuneric. Conceptul de bază al doctrinelor lui Stevens este aşa numitul transfer. mântuirea înseamnă cunoaştere. mărinimia şi bunăvoinţa Te Inspiraţia şi puterea necesare în regulile virtuţii Li Respectul. face prin puterea Duhului Sfânt. prin care persoana iese din propria ei identitate şi devine Cristos.C de către filozoful chinez Confucius. Ei se întâlnesc în locurile cunoscute sub numele dc „casc comunale". „Nu are nici un sens să afirmi că Dumnezeu a devenit om atâta vreme cât noi nu despre om şi Cartea lui Mencius. toate aceste biserici au revocat recunoaşterea ordinarii lui Stevens datorită doctrinelor sale „aberante". Doctrina m . Isus a fost un simplu om care acum este mort iar Cristos şi Duhul Sfânt există numai pentru a susţine Ştiinţa Divină. Rugăciunile în Numele lui Isus Cristos sunt intezise. învăţăturile masonice nu sc rclaţioncazâ şi nu sunt compatibile cu creştinismul biblic. Marea învăţătură.I judecarea prin eliberare . Omenirea este o moştenire divină şi calea spre divinitate este posesia adevăratei cunoştinţe şi descoperirea „bunătăţii dinlăuntru". Ea este condusă de o frăţie masonicii bine organizată care exclude credinţa în Domnul Isus Cristos. a fost întemeiată de Stewart Traill. sinceritatea. este de a deveni un dumnezeu. Acest lucru se poate cărţi scrise de discipolii săi. ca apostol al lui Dumnezeu. Biserica este organizată in grupe: liderii sunt păzitorii. învăţăturile sale sunt cuprinse în patru devenim dumnezei şt nu ne contopim cu El". De aceea. Duhul Sfânt este Cunoaşterea care vine de la Maharaj Ji. Scopul Bisericii. Ei jură să accepte moartea în chinuri pentru a proteja secretele organizaţiei. Ulterior. Boala. Biserica înţelegerii Bibliei Numită şi Veşnica Familie.) Misiunea Luminii Divine A fost fondată în 1971 de către Guru Maharaj Ji. cunoaştere care este datâde Guru şi privi care se ajunge la iluminare. Masoneria este un amestec de hinduism. Biblia cerând pocăinţa de păcat deoarece „toţi au păcătuit". Isus este Mântuitorul dar El nu este Dumnezeu. rosicrucianism. Stevens a fost ordinat de către Full Gospel Temple şi ordinatea sa a fost recunoscută de către Forsquarc Church şi de Assemblies of God. Organizaţia este o societate secretă ai cărei membri sunt legali prin puternice legăminte. politeţea şi modul de comportare Wen • Gesturile de bunăvoinţă a păcii prin muzică şi poezie Cheng-ming Acceptarea rolurilor (de cx: „Tatăl trebuie să fie tată" etc. Stevens declară că Biblia este un document dc autoritate dar că ea este demodata şi că Biserica arc nevoie dc noi revelaţii care pot veni prin el. Păcatul este o „verbozitate" şi o „ipocrizie" pe care Traill o atribuie gândirii generaţiilor trecute. atât în cadru! cât şi in afara masoneriei. adepţii primind cunoştinţa direct de la Maharaj Ji.Slujirea practică automate acesteia datorita naturii ei revelate. Dumnezeu este triunic pentru că este un Dumnezeu al vieţii. singura calc spre cer fiind bunătatea prezentată in Ştiinţa Divină. El îşi îndeamnă adepţii să-şi descopere „cu-1 divin". ca şi al fiecărui individ. kabbalism. Masoneria se vrea o căutare a iluminării divine. Masoneria liberă Masoneria liberă este o largă organizaţie mondială care promovează glorificarea omului prin realizările sale. oile sunt credincioşii avansaţi iar mieii sunt noii convertiţi. Doctrina lui Confucius conţine instrucţiuni asupra relaţiilor dintre oameni şi asupra naturii umane. grupate în şase compendii: Jen Regula reciprocităţii bunătăţii Chun-tzu Smerenia. adevărului şi dragostei. Confucianismul Religie umanistă întemeiată în secolul al V-lca î. Omul este incapabil să păcătuiască. Analele. Biserica Cuvântului Viu (Calea) Fondată în 1954 de John Robert Stevens. care se crede încarnarea divinităţii. Este o mişcare anti-triiiitariană care respinge atât cuvântul cât şi conceptul de „trinitate" ca fiind nebiblic. vechi religii păgâne ale Egiptului şi mitologie greacă.

şi că Isus este fiul lui Krişna. Vişnususţinătorul şi Siva-distrugălorul. Scrierile hindu sunt volumionoasc. nobili. budism. este o reincarnare a lui Cristos. Parte din aceste fapte sunt şi cele şaisprezece cuvinie-mantra (numită Kirtanya) ce trebuie rostite dc mai multe ori într-o zi. credinţa centrală este reîncarnarea. în sfârşit.A de către guru Swami Prabhupada şi a fost condusă de acesta până în 1977. Toate sunt obligatorii. în Arabia Islamismul nu a devenit o putere religioasă decât după emigrarea lui Mohamed la Mcdina în anul 622 d. de aceea toţi oamenii sunt fraţi şi surori. societatea fiind organizată în caste de preoţi. Hinduismul Hinduism este un termen modem care descrie vechea religie indiană ce datează de 4000 de ani. spiritualism. . în îngerii Lui. Jamil. Ca şi în budism. mişcare a închinătorilor budişti Krişna (fiul reîncarnat al zeului Vişnu). rugăciunea. Mântuirea trebuie câştigată printr-o serie de fapte bune făcute în ciclurile de reîncarnare până când se ajunge la contopirea cu Krişna. strălucitor. puterea recuperatoare a soarelui.U. Există un singur Dumnezeu. Brahma. tehnici yoga şi învăţături mistice ale Kabbalei. an ce marchează începutul calcndaailui islamic şi este cunoscut sub numele de AH (anul Hcirei). fii şi fiice ale lui Dumnezeu. în cariile Sale. Allah este atotputernicul Dumnezeu iar Isus este unul dintre cei şase mari profeţi. una de zei locali sau ai satelor ce formează o adevărată armată de bhuts (duhuri). cele mai cunoscute fiind Upanişadeie. părintele omenirii. Hare Krişna a fost întemeiată dc Chaitanya Mahaprobha la începutul secolului al XVl-lea sub numele de Sankirtana. „mai strălucitor ca orice soare". Hinduismul arc o panoplie dc zei recunoscuţi pc plan naţional. Indra. Relaţiile interumane sunt foarte rigide.Vindecarea prin eliberare .C. Biserica Internaţională a înţelepciunii Eterne Fondată dc Beth Hand (care a renunpit la originea ci de membră a bisericii Episcopale). Islamismul presupune supunerea la voinţa lui Allah şi învăţăturile sale care sunt cuprinse în Sfântul Coran (Quran). Vedele. Isus ne arată drumul ISKCON (Hare Krişna) Societatea Internaţională pentru Conştienta Krişna (Hare Krişna) a fost fondată în 1965 în S. Comunitatea Internaţionali a lui Cristos (Jamilianti) Fondată în 1972 de Eugene Savoy. Krişna. anul morrii sale. care a urmat atât învăţăturile secrete (ascunse) ale Iui Isus cât şi pc cele ale vechilor închinători la soare. Puranele şi Bhagavad Gita (cântarea Domnului). Cei cinci stâlpi ai Islamului sunt: mărturisirea credinţei. Agni şi Durga. ţărani şi servitori. o alta. câ puterea miracolelor lui isus venea din soare şi că Isus se va întoarce ca un soare nou şi spre soarele etern. • i i Islamismul Religie fondată de Mohamed (Muhamad) în mijlocul familiei sale la Meca. Membrii comunităţii sunt învăţaţi că pot experimenta 300 Cele 10 grade din Ritul de York şi cele 30 din Vechiul şi Acceptatul Există trei stagii (sau grade) de mcmbralitatc în Loja Albastra. 301 . postul.Slujirea practică Anexa 5 Rit Scoţian conduc la obţinerea titlului de „Mare Maestru Inspector General de gradul 33". Adepţii Krişna cred că există un singur Dumnezeu. cel mai mare şi ultimul fiind Mohamed Cele şase declaraţii de credinţă la care trebuie să subscrie fiecare musulman sunt: credinţa în Dumnezeu. Savoy mai pretinde şi că fiul său. Hinduismul este mai mult o filozofie decât o credinţă şi se ocupă dc cercetarea mistică şi dc faptele mitologice ale zeilor. de zei regionali numiţi uneori devatas şi. în ziua judecării şi în decretele Sale suverane. Dumnezeu nu poate fi o persoană şi de aceea nici Isus nu poate fi Dumnezeu întrupat Dumnezeu este creatorul şi izvorul tuturor lucrurilor. în profeţii Lui. pomenile şi pelerinajul la Mecca. mişcarea este un amestec de hinduism. astrologie. Univeisul sc află într-o seric dc cicluri de creştere şi decădere (Kalpa). Hinduismul are o mulţime de forme dar nu are un crez formal şi nici un fondator. legea Karmei determinând viitorul omului pe pământ până la atingerea Nirvanei (ieşirea din ciclul morţii şi al renaşterii). care este triunic: Brahma-creatorul. cum ar fi Krişna. pelerinajul la Mecca fiind cerut cel puţin odată în viaţă.

într-o limbă necunoscută. Rajnesismul Bhagwan Shree Rajneesh a devenit gura în 1966 şi a promovat sexul deschis şi distrugerea unitarii familiei. Mesia care S-a întors. Această „carte". Materialismul Deşi nu este o religie. prin care „omul poate fi ucis crima. Mormonismul (Biserica lui Isus Cristos a sfinţilor din ultimele zile) Mormonismul a fost întemeiat dc Joseph Smith în 1830. Brigham Young. care a avut 20 de neveste. dragoste.Slujirea practică Anexa 5 Martorii lui lehova (Societatea Biblică a Turnului de Veghe) Martorii Iui lehova neagă divinitatea lui Isus. este considerată de către biserica Mormonă ca fiind cuvântul Iui Dumnezeu. Mormonii pretind că reprezintă restaurarea singurei biserici adevărate întemeiate dc Isus Cristos. Jamaica este iadul disperării 4. Printre credinţele mormone care diferă de cele creştine pot fi enumerate: botezul în locul celor morţi. Martorii lui lehova cred că ei sunt singura biserică adevărată de pe pământ şi că toate celelalte biserici vor lupta împotriva lui Dumnezeu îh bătălia de la Armaghedon. „Numele lui Isus". sex şi meditatie. veşnica Sa existenţă şi învierea Sa fizică. căsătoria cu o persoană de culoare. Noua Cale Respinge tradiţionala doctrină creştină a trinităţii şi dc aceea botează oamenii numai în Numele lui Isus Cristos. Young. dacă acesta a comis păcate cum ar fi „Cheia teologiei rastafariene Sclassie". respingând creştinismul ca fiind o religie a albilor. Haile Sclassie este Dumnezeul ce! viu şi împăratul lumii 3. Duhul Sfânt nu este o persoană ci mai degrabă puterea nevăzută a lui Dumnezeu. după ce a avut o pretinsă vizită a îngerului Moroni care i-a arătat locul în care erau îngropate două table de aur pc care. Al doilea preşedinte a! bisericii Mormone. a instituit practica poligamiei în biserica Mormonă. Satan şi cei necredincioşi vor fi anihilau. Negrii se vor răzbuna pe albi 6. apostazia. care a fost tradusă şi intitulată Cartea lui Mormon. Biserica Reorganizată s.Apostolia" sau „Pcnticostalismul unit". Etiopia este cerul. este Rastafarianismul pretinde că Selassie este reîncarnarea lui Isus. era scrisă o carte. în 1842 Joseph Smith a devenit mason şi a adoptat multe dintre ritualurile masonice ca rituri în templul mormon. Rajneesh a murit în 1990 după ce a atras peste 200 000 de aderenţi. Sistemul său de credinţe izvora din hinduism. . minciuna. Negrii se vor reîntoarce în Etiopia Fratele Joseph Owens spunea: a pentru a i se salva sufletul". lui Isus Cristos a sfinţilor din ultimele zile Născută din lupta intestină pentru putere din cadrul bisericii 303 divinitatea suprema împăratului Etiopiei. Haile . „Numai Isus". El a stabilit că: 1. în cele din urmă. - Rastafarianismul Lconard Howell a elaborat cele 6 principii care stau la baza gândirii rastafariene. Martorii lui lehova cred că numai 144 000 dc oameni vor merge în cer şi că o mare mulţime dc credincioşi. Scopul rajnesismului este atingerea iluminării prin reîncarnare. fideli lui lehova. V O T trăi veşnic pe pământ. cea mai mare parte a omenirii se închină la altarul succesului material şi face un idol din bunăstare. aSertaţia că Noul Ierusalim va fi construit pe continentul American şi necesitatea ca mormonii sâ se căsătorească într-un templu mormon pentru a moşteni 1 . Ei cred că arhanghelul Mihail a fost Isus Cristos în starea Sa pre-umană. Nenumăraţi oameni sunt ţinuţi de materialism în robia unui mod dc viaţă fără Dumnezeu. 302 dumnezeirea veşnică. Mişcarea s-a desprins din Asscmblies of God şi a purtat inai multe denumiri: „Noua Cale". afirmând că realitatea este un tot unitar. Negrii sunt reîncarnarea vechilor israeliţi 2. etc. a propagat doctrina ispăşirii sângelui.Vindecarea prin eliberare . Mulţi dintre discipolii săi au aderat ulterior la mişcarea New Age. Negrii sunt superiori albilor 5.

în final. Spiritualismul arc ca scop contactarea morţilor care se află „de partea cealaltă". Granth Sahib prezintă doctrina hindu a karmei şi a reincarnării precum şi cea a existenţei unui singur dumnezeu.IţţŞrlecargq prin eliberare .Duhul Sfânt (lehova) este I unii". fiind o combinaţie religioasă între teologia hindusă şi cea musulmană Domnului" şi a fost compilată de mai mulţi autori în şase limbi diferite şi în mai multe dialecte. Acest ultim concept. în realitate.C în Punjab. 304 . Multe dintre practicile New Age (cum ar fi canalizarea) nu sunt decât spiritualism îmbrăcat într-o formă comercială care să-1 facă atractiv pentm consumul public. Cartea sacră a autişti lor. biserica Reorganizau nu practică. contemplaţie şi diferite stadii de reîncarnare. Este un amestec dc hinduism. Ceremoniile de căsătorie nu sunt ritualuri secrete ca în biserica din Utah. Sufîsmul Ordinul Sufi este o ramură a Islamului. fiul este Murele Marele iniţiat al musulman ".. iniţiat al Soarelui . a combinat psihoanaiiza freudiană cu gândirea şi ideile estice din scrierile sale science fiction. s-au aşezat în Missouri. Conform s. cele două grupări mormone sunt identice... se parc. El. Fana. Sikhismul întemeiat dc Guru Nanak în secolul al XV-lca d. producând o religie care a atras pc mulţi dintre cei care caută vindecare mentală.C ca o reacţie. biserica Scientologică este complet tributară imaginaţiei lui Hubbard. învăţătura Sikîi spune câ „nu exista nici hindus nici în secolul XX s-au formal numeroase ordine rosiemeianiste dintre care cc! mai cunoscut este Vechiul Ordin Mistic a) Crucii Roz. • Sufi înseamnă mistic. în celelalte aspecte. dragostea dintre Dumnezeu şi oameni şi. Spre deosebire de mormoni. Biserica Reorganizată foloseşte versiunea . Tronul divinităţii triunice este înconjurat de şapte spirite. îl pot cunoaşte prin suferinţă. sufiştii căutând o mai adâncă cunoaştere şi comuniune spirituală cu Allah mai degrabă pnn meditaţie şi dansuri-piruetă (Dervişii învârtitori) decât prin stricta respectare a celor cinei îndatoriri de bază ale Islamului. Sat Nam. oamenii sunt înşelaţi de duhurile rele. Masnavi. Tata! este Marele iniţiat in umanismul lui Saturn. Rosicrucianismul Fondat de C.. Seientologii cred câ există mai mulţi dumnezei.Slujirea practica Anexa 5 Mormone. deşi mediumii există încă din vremea Vechiului Testament. Brigham Young a preluat controlul grupării majoritare din Utah iar fidelii lui Joseph Smith Jr. ocultism. ceea ce face ca mulţi sikh-i să cunoască puţine lucruri despre conţinutul acestei cărţi.biblici" inspirate a lui Joseph Smith iar biserica din Utah versiunea King James. Spiritualismul Biserica Spiritualistă a fost fondată în 1908. Scientologia Fondată în 1955 de L. la formalismul şi legalismului învăţăturilor dc început ale Coranului.. iudaism. Sufismul propovăduieşte pocăinţa de păcate. Rosenkreutz la începutul secolului al XV-lca sub denumirea de „Frăţia Crucii Roz". Grupările nu sc recunosc reciproc. perfecţionarea religioasă. alchimie şi ermetism (relaţia dintre sferele cereşti şi cele pământeşti). Mulţi oameni (şi în spacial cei care au pierdut o persoană dragă) sunt înşelaţi de alăturarea cuvântului „creştin" la litlulalura acestei „biserici" şi participă la serviciile ei religioase. arc o mare influenţă în Islam.. Scientologia acceptă credinţele reîncamaţioriale ale hinduismului. de care s-a separat spre sfârşitul secolului al VH-lea d. Bărbaţii sikh pot fi uşor recunoscuţi după turbanul pe care-1 poartă. contopirea tu Allah prin anihilarea (Fana) în el. Ron Uubbard. Scientologia este în conflict deschis cu creştinismul.cienlologiei. face o netă diferenţă între sufism şi islamismul ortodox (în ceea ce priveşte relaţia dintre Allah şi om ca 305 Scrierea sacră a lui Nanak este Granth Sahib sau „Cartea India.. nu există nici păcat şi nici rău în univers iar 1 iadul nu oste decât un mit. deşi conţine unele învăţături ce diferă dc cele ale Coranului. Fanta (al cărei autor nu este cunoscut) este principala sursă a filozofiei iosicnicianiste. după asasinarea lui iosepli Smith şi a fratelui sau. botezul în locul celor morţi şi nu crede în poligamie. Teologia rosicrucianistâ se bazează pe ideea că cei care vor să cunoască universul.

Succesul iniţial al Căii s-a datorat unui puternic şi fervent 307 Doctrina tcosollcă declară că: Dumnezeu este un izvor divin impersonal. după ce a părăsit lucrarea din Ohio in care a fost ordinat de Bisericile Evanghelică şi Reformată. viaţă-moarte. libertarea şi dreptatea în lume. Conceptul central al Tao (calea sau cărarea) include ideea de Yang şi Yin. bine-rău. a lui Isus. Ca mulţi alţi lideri religioşi. Dumnezeu există în formă latentă. Asociaţia Unitarian-Universalistă Unitarienii cred într-un singur Dumnezeu dar pretind câ Ortodoxismul a părăsit imaginea reală umană. pozitiv-negativ. naşterea din fecioară a lui Isus precum şi credinţa că El este Mesia şi Dumnezeu întrupat. cum voia lui Dumnezeu este ca toţi oamenii să fie aduşi la El. schimbare ce i-a adus mii de adepţi. Unitarismul respinge doctrina trinităţii.C. aşa cum este El descris în Evanghelii. Doctrina lui Wienville spune că există un singur Dumnezeu Creator. Mooniştii cred că: Dumnezeu este Creatorul şi că El există în dualismul Yang-Yin. MT a fost fondată dc Maharishi Maheş Yogi. în 1957 Moon a publicat o carte intitulată Principiul Divin. 306 . Wierwille a pretins şi cl că secta pe care o conduce este singura Biserică adevărată şi că numai el are darul de a aduce în lume adevărul lui Dumnezeu. Vişnu şi Siva. existenţa Sa începând doar din momentul în care a fost conceput în pântecele Măriei. Meditaţia transcendentală (MT) MT provine din hinduism. Datorită mesajului de pace şi dragoste pe care-1 aducea. Biserica Universalistă caută să promoveze armonia între toate religiile lumii. Scopul unitarienilor este pacea. Taoismu! întemeiat de enigmaticul Lao-tzu la începutul secolului al Vl-lea popularizată prin scrierile lui Chuang-tzu. etc şi invizibila energie a viepi Chi. Aceasta I-a determinat pe Maharishi să schimbe numele MT în Ştiinţa Inteligenţei Creative (SIC). Duhul Slant este un duh feminin care lucrează pe pământ.C medicina naturistă a făcut parte din taoism. Asociaţia urmăreşte dezvoltarea caracterului şi hrănirca spiritului uman. Societatea a fost concepută pentru „a stabili un nucleu de frăţie universală intre oameni. Ea este panteistă şi susţine câ Dumnezeu este una cu universul şi s-a revelat prin Brahma. tihna. Fondată în 1961. Calea Internaţională întemeiată dc Victor Wierwillc. Isus a fost Fiul lui Dumnezeu dar nu Dumnezeu Fiul. top vom merge în paradis atâta vreme cât porţile împărăpei Cerurilor sunt deschise. Tcosofia Sociatatc fondată de Helcna Blavatsky şi Hcnry Olcott în 1875 la New York. opozipa dintre masculin-feminin. Principala autoritate este motivaţia. misiunea lui Isus Cristos a fost întreruptă de crucificare dar că El se va naşte încă odată. păcatul originar al lui Adam a adus moartea în rasa umană dar. a promova studiul comparat al religiilor şi filozofiei precum şi pentru o investigare sistematică a puterilor mistice şi a naturii omului". noi suntem mântuiţi atunci când venim în contact cu adânca şi ascunsa cunoaştere din lăuntrul nostru.Vindecarea prin eliberare . care a devenit text sacru al Bisericii Unificării. inactivitatea. în fiecare dintre noi. Duhul Sfânt este o prezenţă sau o putere impersonală pe care Dumnezeu o dă credincioşilor. î. Tcosofia crede că latentul devine actual prin reîncarnare. înlocuind discursul religios cu unul psihologic. care a adaptat-o la mentalitatea americană a efectului imediat. pasivitatea şi comuniunea cu natura încă din secolul al doilea î. întuneric-lumină.Slujirea practică Anexa 5 una a separării dintre subiect şi obiect). Lui i se atribuie cartea Tao-Te-Ching (Calea Puterii) care a fost Biserica Unificării (Moonismul) întemeiată de Yong Myung Moon (care mai târziu şi-a schimbat numele în Sun Myung Moon) în 1954 în Corea de Sud. MT a ajuns foarte populară în anii 60 dar aderenţii săi s-au împuţinat în anii 70. care este mai presus dc Biblic sau de oricare alt crez. Isus a fost divin în acelaşi fel în care noi suntem divini pentru că suntem extensii ale lui Dumnezeu. Moon a pretins că a primit o viziune dc la Isus Cristos prin care i s-a cerut să împlinească ceea ce a rămas „neîmplinit" de către El. învăţăturile acestei religii promovează liniştea.

zoroastrismul spune că Ahura Mazciah este zeul suprem şi că. Overcoming Rejection. Isus Cristos nu este Dumnezeu. Roger & Andrea Clarke. Jack. Mane I. 1992 Gibson. Sovereign World. Kingsway. Moody Press. Legenda atribuie originile zen budismului unui învăţător budist itinerant pe nume Bodhiharma. 1991 309 Green. care trebuie să aleagă între bine şi rău. Latâyette.Vindecarea prin eliberare .Yous Rejection Js Showing. England. învăţăturile au fost transmise oral. 1993 Stoughton. Excuse Mc. / Believe in Satan 's Downfall. England. USA. SettledAccounls: Learning How to Forgive and Release England. The New Age and You. 1989 Anderson. Cartea sacră a zoroastrismului este Avesta. Evicting Demonic Inlruders. Hodder & . în acest război este implicată întreaga omenire. 1975 Chandler. Bibliografie in the New Age. 1987 Gibson. Phil. cele mai cunoscute fund Noua biserică dinamica. England. Calea Cuvântului. Understanding the New Age. 1995 Ellis. Principles of Revival. Kingsway. Sovereign World. Dere. pentru a ti răsplătită sau pedepsită. Sovereign World. The Ach'ersary: The Christian Versus Demon Activity. USA.Attp/a Mainyu are loc un război cosmic. New Wine Press. Noel and Phil. 1975 Hammond. dar zen budismul nu are nici o carte sacră şi nici literatură scrisă. Frank. între acesta şi duhul iM\. England. 1992 Gordon Bob. The Disciplc . Huiungton House. Kingsway. Bethany House Publisihers. England. Joff. Noel and Phil. England 1993 Gibson. cu origini obscure. Word Publishing LttL England. England. Charles. England. Russell. Dr. Delivcr Our Children from the Evil One. Chicago. 1992 Finney. de către Zoroaster în jurul anului 660 î.Slujirea practica program cvanghclislic care includea cursul de studiu Putere pentru o viatei clin belşug şi diverse cărţi dc învăţătură. 1992 Elis. 1989 Sovereign World. Neil T. Michael.C. mediataţia zen incluzând cântări din sutra şi texte ce sumarizează diferitele discursuri ale lui Buddha Zoroastrismul Veche religie întemeiată. 1994 Day. Insiclc the New Age Nightmare. England. Surprised by the Power of the Spirit. credinţă dualistă. Sovereign World. Monarch Publications.V Handbook for the Spirii-Filied Life. Aşa îmi spune Biblia şi Sunt morţii vii acum? Zeu budismul Extensie a budismului. England. Randall N. Minneapolis. Noel and. USA. învăţăturile zen budismului conţin sfaturile lui Buddha privind meditaţia ce conduce la golire şi la iluminarea finală. Roger The Occultand You. Walking in thc Light: Disccrning Gods Guiclan Bubeck. 1993 Baer.

The Spiritual Man. WJ. Russ. Tom. England. New Wine Krafl.S. 1994 McClung. Illinois. Christ. England. Deliverance. 1990 Koch. England. Frec Indeed! Sovereign World. Penn-Lewis. Release of the Spirit. England. USA. The Falher Heart of God. Religions & the Occult. USA. Texas. Frank. Power from on High. Frank. Steve. Kurt. Word (UK). Maxinc & Karen Burton Mains. Watchman. 1988 Martin. 1970 Koch. Crossway Books. Hodder & Stoughton. Explalning Rejection. 1992 England. 1989 Mather. Easlbourne. Mimieapolis. England. Wcstchesicr. USA. New Wine Press. England. Watchman. Paganism and the Occult. The Occult: Deliverance from Evil. Christian . Understanding Alternative Medicine. 1987 Hepden. Sovereign World. Jeli. This Present Darkness (Novei). England. Right Relationships. Healing atAny price? Worid Publishing. Kurt. Millcr. England. Sanuiel. Kevin. Toin. Sovereign World. 1992 McClung. England. George A & Lany A Nichols. Walter The Kmgdom of the Cults. 1986 Johnson. England. Roy. I'igs in ihe Parlour: A Practicai Guide to Deliverance. USA. Roger. England. England. Bible and Counsclling. Demonology. Roger. Sovereign World. Kingsway. England. Australia. Piercing the Darkness (Novei). Healing from the Insidc Oul. The Screwtape Letterx. 1990 McCormick.2 and 3. Bctany House. England. USA. Press. Crossway Books. USA.Slujirea praetică Bibliografie Hainirioiid. Kevin. New Winc Press. 1994) Illinois. Zondcrvan Pubhsliing House. 1994. 1983 Marshall. USA . 1965 Nee. McK. The Latent Power of the Soul. The Subtle Power of Spiritual Abuxe. C. Floyd.Vindecarea prin eliberare . 1994) England 1988 Pfeifer. Sovereign World. Crossway Books. Evil Spirits. Spiritsofthe City. Roger. 1989 (UK edilion: Kingsway. Har on the Saints. 1993 Lea. USA 1993 Marshall. USA. 1977 Nee. Frank. 1991 Kjos. Frank and Ida Mac. 1992 Hammond.L. USA. Between Christ and Satan. USA. Kingsway. Curses. Llstening to Others. Hodder & Stoughton. Grand Rapids. Kingsway. The Christian & Freemasonry. Sovereign World. Grand Hobson. Jessie and Evan Robcrts. Unforgiveness. Dictionary of Cults. Full Marrs. Floyd. Defeating Dark Angels. England. 1962 Koch. Satanism and the Occult. Peter. Great Joy Publications. IVP. Sccts. Higliland Books. 1989 (UK edilion: Kingsway. Wlicaton. Pasi and Prexent. Kingsway. Rapids. Hancock. Tom. 1972 Parker. Kregel. The Childrcn's Bread Ministry. Richmond. England. The WeaponxofYour Warfare. Gcnnantown. 1977 Livesey. Walter. Sydney. Victor Books. USA. Grand Rapids. Berii. Kurt. Soul Ties. 1994 310 Pcretti. Occult Bondage and Deliverance. D. Grand Rapids. 1992 Hurding. CLC. 1990 Lcwis. 1992 Hurding. Your Child and the New Age. Nova Distribution. David & Van Vondcren. 1973 (Reprint) Pereţii. Chilei Sexual Abitse. England Martin. 311 . Chrislian Deliverance Volumes 1. Christian Fellowship Publishers Inc. England. Belfast. 1988 Logan. Tcxc. 1992 Salvalion Fcllowship. 1988 Marshall. 1992 Nee. Minncapolis. USA. Rootxand Shootx. England. Watchman. Kregel. Hoddcr & Stoughton. Riclunond. 1970 Fcllowship Publishers Inc. Joyce. England. Charles H. England. Trumpet of Gideon Ministries. Harper Collins. Lany. USA. 1985-1988 Huggert. Dark Secrets of the New Age. 1987. Bcthany House Publishers. Kregel. 1994 Logan. Moody. The New Age Cult.

England. Regal Books. (Reprint. Hodder & Subritzky. Tulsa USA. 1991 Sanfoid. USA. 1991 White. 1987 Prince. House Inc. H. că autorul acelei cărţi a epuizat subiectul pe care l-a la acel subiect Încurajez cititorii să-şi folosească Oklahoma USA. Tulsa. Tom. Sovereign Publishing. Tulsa USA. But Deliver Us/rom Evil. Victor. 1992 Subritzky. Restoring The Christian Family. Pat The Devii s Web.Slujirea practică Bibliografie Powell. 1992 Seamands. 1992 Seamands. 1988 Sandford. John. Victor)' House Ventura. When the Spirit Comes with Power. 1982 Sanford. The Transfiguration of the Inner Mah. Healing Grace. F Lagard. David A. Maxwell. Sovereign World.Age 312 313 . Dean. 1992 England. 1986 Wagner. 1985 Sherman. The Power of a Parents Words. USA. Lafayette. 1991 World. Peter (Editor). USA. New Zealand. Victory House. H. John & Paula. Harvest House Publishers. Auk'land. oiiginally published 1916) Wright. Oregoa USA. Earl D. Territorial Spirits. Paul & Terri. Demons and Deliverance. HunUngton House Inc. Graham and Sbiricy. A Diary ofSigns and Wonders. John Weldon. Rcceiving The Gifts of the Holy Spirit. England. John & Paula. David A. IVP. FearFree. 1987 Woodworth-Etter. John. USA.Vindecarea prin eliberare . Bill. Scripture Press Publications. Why Some Chrislians Conunii Adultery. Tulsa. Graham. Ed. Sovereign World. Word England. YWAM Tesaloniceni 5:21) Pubtishing. 1994 Powell. Victory House Inc. 1991 Subritzky. England. 1991 Whyle. How to Cast Oul Demons and Break Curses. Paula. Victor)' House Inc. What You Need to Know About the Nev. 1985 Sanford. England. Scripture Press Publications. Word (UK) Movement.A. 1989 Rcisser. USA. England. Tulsa USA. Kingsway. 1991 Includerea neapărat adăugat bun" (1 vreunei cărţi in această bibliografie nu presupune Inc. 1987 Richards. London. Downers Grove. 1974 Roebert. 1991 Sanford. Blessing or Curse: You Can Choose. John & Paula. Derek. Dovc Ministries. 1989 Wilson. Sovereign World. Victory House.Norman. Wheaton. USA. C. Wheaton. Ministering in the Gifts of the Holy Spirit.' House. Oklahoma. 1989 Sanford. What Your Horoscope Doesn ? Tel! You. Healing Women's Emotions. JVP. DLT. Cliarles. Scripture tratat în acea carte şi că alţi autori n-ar mai avea nimic de discernământul în a „cerceta toate lucrurile şi a alege ce este Press Publications. Tulsa USA. Victor)' House Inc. England. 1993 Seamands. Bill. David A. England. 1990 Pulling. Christian Set YourselfFree. England. -4 Silence to Be Broken. John & Paula. Seattle. Spiritual Warfare For Every Christian. Sovereign World. Healing ofMemorics. 1990 Smith. ' USA. USA. Mana. 1993 Strohmer. New Age Medicine. Paula. John & Loren Rene>val of the Mind. Wheaton. Stoughton. USA. Bill. USA. Healing for Damaged Emotions. Whittakcr House. Healing Victims of Sexual Abtise. Demons Defeated. Healing the Wuundcd Spirit. The lielievcr 's Guide to Spiritual Warfare. Sovereign World. Harrison Whilc. England. 1979 Sanfoid. USA.