P. 1
Vindecarea Prin Eliberare Vol 2

Vindecarea Prin Eliberare Vol 2

|Views: 82|Likes:
Vindecarea Prin Eliberare Vol 2
Vindecarea Prin Eliberare Vol 2

More info:

Published by: Destinatia Mea E Cerul on Dec 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2014

pdf

text

original

Vindecarea prin eliberare

Slujirea practică

Peter J. Horrobin
Director al EHel Ministries Centru de formare şi slujire în vindecarea creştină

Cuprins

Prefaţă PARTEA A : TEMELIILE L U C R Ă R I I DE E L I B E R A R E

.

Pagina 13

19

1. Introducere O slujire echilibrată pentru vindecarea prin eliberare începuturile Ellcl Grange Temeliile scripturale de credinţă 2. Pregătirea lucrării Cum Şi-a împărtăşit Isus lucrarea ucenicilor Săi învăţăturile lui Isus Principii de bază 2.1. Cine şi ce suntem noi pentru Dumnezeu 2.2. Cum putem fi bolnavi 2.3. Nevoia de a ierta 2.4. Mărturisirea şi iertarea propriilor păcate 2.5. Iertarea de sine 2.6. „Iertarea" lui Dumnezeu 2.7. Acceptarea lui Dumnezeu aşa cum este El 2.8. Să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne accepte aşa cum suntem 2.9. Acceptarea de sine 2.10. Acceptarea celorlalţi 2.11. Domnia lui Isus Cristos Concluzie 7

21 23 24 26

31 33 35 36 36 38 40 -43 45 45 49 50 52 54 56

Simptome observabile ale unei posibile demonizări 3 1. înclinaţiile 3.2. Poftele ieşite din comun 3.3. Extreme ale comportamentului 3.4. Amărăciunea şi neiertarea 3.5. Obiceiurile comportamentale forţate 3.6. Personalitatea şi comportamentul înşelător 3.7. Depresia 3.8, Tulburările emoţionale 3.9, Fuga 3.10. Frica şi fobiile 3.11, Vinovăţia şi auto-condamnarea 3.12, Auzi rea de voci 3,13. Bolile ereditare 3.14. Credinţele eretice 3.15. Implicarea în religii false 3,16, Comportamentul iraţional 3.17. Lipsa unor relaţii mature 3.18. Legalismul şi robia spirituală 3.19. Coşmarurile 3.20. Implicarea în ocultism 3.21. Vorbirea necontrolată 3.22. Bolile care recidivează şi bolile prelungite 3.23. Egocentrismul 3,24. Aberaţiile sexuale 3.25, Tentativele de sinucidere 3.26. Simbtomele care nu se pot diagnostica medical 3.27. înclinaţiile spre violenţă 3.28, Nesociabilitatea şi comportamentul anti-social Concluzie : Câteva observaţii din practica medicală

57 58 59 60 61 62 63 63 65 65 67 67 68 68 69 70 71 72 73 74 74 75 77 78 78 79 80 81 82 «3

PARTEA B : PUNCTELE DE INTRARE A D E M O N I L O R 4. Cum intră demonii 4.1. Linia generaţională 4.2. Păcatul personal 4.3. Păcatul ocultismului 4.4. Unele practici medicale alternative 4.5. Păcatul religiozităţii 4.6. Legăturile sufleteşti nedumnezeieşti 4.7. Păcatul sexual 4.8. Rănile sufleteşti, abuzul şi respingerea 4.9. Traumele şi accidentele 4.10. Moartea (inclusiv pierderile de sarcină şi avorturile) 4.11. Blestemele (inclusiv legăminte lăuntrice declaraţiile şi rugăciunile greşite) 4.12. Obiectele şi clădirile blestemate 4.13. înclinaţiile 4.14. Frica şi fobiile 4.15. Oboseala şi extenuarea Concluzie Spre avertizare şi încurajare PARTEA C : PRACTICA SLUJIRII PENTRU ELIBERARE 5. Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare Introducere 5.1. Echipa de slujire 5.2. Cum se începe slujirea 5.3. Scopurile cui? 5.4. Observaţi orice simptome ale unei posibile demonizări

de mare ajutor în lucrarea sa. Practici medicale alternative 5. deşi îşi au sediul în Marea Britanic. Glosar al altor religii Bibliografie 263 271 277 . A locuit o vreme în sud şi în Surrey.5. lucrarea lui Peter este caracterizată de dorinţa de a păşi în credinţă şi de a-L vedea pe Dumnezeu lucrând în vieţile oamenilor. Exploraţi trecutul sexual 5. în noiembrie 1986 a fost cumpărat sediul Eilel Grange. Ellel Ministries s-a dezvoltat constant. dar a trebuit să aştepte aproape treizeci dc ani înainte ca lucrarea vieţii iui să înceapă la EIlcl Grange! Dumnezeu i-a dat viziunea pentru slujirea în eliberare în timp ce încerca să ajute o persoană demonizată. Verificaţi liniile generaţionale 5. în toată perioada carierei sale universitare şi de afaceri el a ştiut că se afla doar într-un timp dc pregătire a unei lucrări creştine care urma să-i schimbe viaţa. Infoimaţi-vă asupra accidentelor şi traumelor Recapitulare 6. Dc atunci. până când Dumnezeu a adus-o la viaţă. cu puternice tendinţe evanghelice. publicare şi vânzare. Cunoaşterea Scripturii i-a fost. Investigaţi legăturile sufleteşti nedumnezeieşti 5.9. Magia. Oxford şi Manchester. Calităţile unui consilier creştin 2.10. 230 231 Despre autor Pc'cr Horrobin este Director Internaţional al Centrelor Creştine Eilel Grange care. 2 9 3 295 309 . Sfaturi pentru cei eliberaţi Zece condiţii pentru a păstra eliberarea Post-scriptum 220 224 224 227 228 228 . Cum să ne rugăm 7. Părinţii i-au dat o temeinică educaţie creştină. Peter s-a născut în 1943 la Bolton. Glosar al practicilor oculte 4 . Timp de zece ani s-a rugat zilnic pentru această viziune. Slujirea pentru eliberare Exercitarea autorităţii Unele posibile manifestări demonice Căi de ieşire a demonilor îngrijirea după eliberare 8. după care s-a întors în ţinutul natal. fiind acum o echipă full-time formată din 140 de membri.8. Lancashirc şi a copilărit la Blackbum şi apoi în nordul Angliei. ocultismul şi Biblia 3. După alcătuirea echipei de rugăciune. unde a studiat chimia. Dc la acea dată. Căutaţi semnele respingerii 5. • " r • 241 244 250 251 253 " 257 261 Şi-a luat diploma la Oxford. lucrează şi în alte ţări. mai apoi. Peter şi-a cunoscut această chemare încă din vremea adolescenţei.5. Investigaţi credinţele false şi implicarea în ocultism 5.6. în 1986 a fondat Centrul Creştin EIlcl Grange.7. în diferitele centre ale lucrării slujesc LI ANEXE 1. şi după cc a petrecut câţiva ani în mediul universitar s-a îndreptat spre afaceri. Şi-a fondat propria societate de publicare ţi vânzare de carte şi după cincisprezece ani dc scriere. De ce unii oameni nu sunt eliberaţi 9. ţinând neîntrerupt serii dc cursuri de pregătire şi slujire pentru vindecare.

12 Prefaţă La alcătuirea acestei cărţi au contribuit mai muie persoane. iar noi am experimentat atât bucuria cât şi durerea.Vindecarea prin eliberare . Nimeni nu se aştepta ca el ibe rărea să fie o atât dc strategică parte a vindecării. când sediul Eilel Grange a fost achiziţionat într-un mod aţâţ de uimitor. precum şi un centru în curs de. am trăit în mod direct dramatica emoţie a adevărului Evangheliei şi am devenit mai conştienţi de realitatea presiunilor şi a problemelor pe care Pavel le descria prietenilor săi din Corint (2 Corintcni 11:22-29). construcţie la Budapesta în Ungaria (pentru păstorii şi liderii creştini din Ungaria şi Europa de est) . Ia Glyndley Manor (lângă Eastboume). la nord de Toronto. în 1984. De asemenea au fost demarate. Alteori.donaţiile şi veniturile obţinute în urma cursurilor de pregătire. Aş vrea să le mulţumesc tuturor pentru aportul pe care l-au adus. acumulând experienţă şi văzând cum Dumnezeu Se implică în vieţile multor oameni. echipa nu s-ar mai fi alcătuit niciodată. în sudul Angliei. Ea nu ar fi putut fi scrisă nici fără miile de oameni care au fost ajutaţi de Dumnezeu la Eilel Grange. o proprietate în Surrey la care se poate ajunge uşor atât 1 de la aeroportul din Heathrow cât şi dc la cel din Gatwick. Ia Glyndley Manor. oameni ce s-au încredinţat echipei care le-a slujit prin puterea Iui Isus. Nu bănuiam pe atunci că Dumnezeu ne va duce învăţăturile şi slujirea departe de nordul Angliei. la Orangeville. sub ochii noştri. al cărei prim volum a fost iniţial compilat pentru Misiunea Engleză. Uneori Domnul a îngăduit ca membrii echipei să treacă prin dificultăţi în slujire dar în felul acesta. Peter este unul dintre coautorii popularei cărţi Mission Praise. la Orangcville. Lucrarea este o slujire în credinţă care depinde în totalitate dg. ea nu ar fi putut apare fără angajarea hotărâtă a tuturor celor care s-au implicat în lucrarea pe care Dumnezeu a iniţiat-o prin Eilel Ministrics. Catalogul Complet al Autoturismelor Engleze pe care 1-a publicat în 1975 a fost multă vreme lucrarea de referinţă asupra istoriei şi datelor tehnice ale tuturor modelelor de maşini fabricate în Anglia până în 1974. Conferinţele de învăţătură şi slujire în Rusia şi în Europa de est au cunoscut o continuă extindere iar acum este aproape realizat şi proiectul unui important centru dc învăţare şi slujire în Ungaria. Roadele slujirii au apărut cu greu. într-o perioadă relativ scurtă. în 1991. la iniţiativă locală. Scriptura a prins viaţă prin puterea Duhului Sfânt. Printr-o mână dc oameni. atât în Anglia cât şi în diferite ţări. lângă Toronto. lângă Budapesta. El este şi un entuziast pescar şi admirator al autoturismelor Alvis. s-a deschis un alt centru iar în 1993 un altul în Canada. Poate că dacă am fi ştiut. în 1995 a fost achiziţionată Pierrepont. Centrul Internaţional de Conferinţe de la Brighton este destinat unei audienţe mai numeroase şi a slujit şi la extinderea lucrării spre Europa de est şi chiar mai departe. Deşi semnală de mine. Acest centru va deveni o şcoală internaţională de formare în slujirea pentiu eliberare. lucrările EIlcl Polonia şi Eilel Estonia Sub conducerea lui Peter echipa de învăţare şi slujire s-a înmulţit considerabil. astfel că acum avem un centru în sudul Angliei. Dumnezeu a ridicat o lucrare dc importanţă internaţională. nici unul dintre pionierii echipei nu-şi imagina ce avea să urmeze. Ei au răspuns multor invitaţii de a învăţa despre vindecare şi eliberare. Nu a fost deloc uşor. în 1986.Slujirea practică Domnului peste 300 de consilieri asociaţi. unul în Canada. Acest centru va sluji păstorilor şi liderilor creştini din întreaga Europă de est. aducând vindecare şi eliberare.

ţinute curent la Eilel Grange. atât In Anglia cât şi m afara ei. a h vorbi despre victime spirituală împârăfla lui Dumnezeu şi a vindeca pe cei care au nevoie de Vindecarea celor ce au fost Protecţia ale accidentelor şi traumelor vindecare " {Luca 9:11) este baza normală de slujire. aşa cum a dat-o Isus Obiectivele: Formarea unei echipe de slujire Vindecarea prin eliberare împlinirea poruncii lui Cristos de a predica Evanghelia. acceptarea. in biserica locală Vindecarea prin eliberare pentru de a face ucenici şi de a vindeca bolnavii de orice fel. doctrina şi comportarea. Dumnezeu Tatăl iubeşte întreaga Echiparea pentru slujire Trăirea în plinătatea Duhului omenire. Obiectivele şi profesiunea de credinţă a lucrării sunt următoarele: - Prefaţa împărăţiei lui Dumnezeu. Refacerea celor respinşi Liber bi Cristos Aspecte speciale ale lucrării de Cei în suferinţă sunt slujiţi de obicei la Healing Retreats unde Vindecarea şi sacramentele eliberare practica lui Isus dc „a primi bine mulţimile. predicam. motivul pentru care ei se află încă în necaz este că nu au aplicat în vieţile lor principii fundamentale cum ar fi iertarea. Dumnezeu Duhul Sfânt Evanghelizare şi vindecare Slujirea pentru orfani locuieşte în creştini şi le împarte puterea dinamică prin Temeliile consilierii creştine Slujirea celor respinşi care ei pot continua lucrarea lui Cristos. Slujirea pentru eliberare bărbaţi Vindecarea prin eliberare pentru slujire personală precum şi prin pregătirea altora pentru Exercitarea darurilor spirituale femei implicarea in această slujire. Pentru cei care nu cunosc Eilel Ministrics. înainte de a primi slujirea. Eliberarea locurilor Aceasta se realizează prin rugăciune.Vindecarea prin eliberare . etc. Aceste cursuri.Slujirea practica împrejurările aduse dc Dumnezeu pentru învăţare şi slujire. că ceva special se petrecea la Eilel Grange. învăţarea şi slujirea merg întotdeauna mână în mână. Eilel Ministries are o echipă „full-timc" formată din Liber de frică peste o sută patruzeci dc persoane şi peste trei sute de consilieri ea învinsă Liber de apăsare şi nelinişte asociaţi. au arătat. Dumnezeu Fiul. învăţare. trebuie spus că lucrarea este administrată de o societate de "caritate numită „Tlie Christian Trust". Biblia este Temeliile vindecării celor Slujirea celor abuzaţi sexual autoritatea inspirată divin în ce priveşte credinţa. relativa necunoaştere a slujirii pentru vindecare şi eliberare în Trupul lui Cristos. După salutul Slujba de proroc de bun sosit. Domn şi împărat. să înţeleagă Sexul şi sexualitatea Vindecarea celor abuzaţi spiritual Umblând sub ungere care sunt temeliile 13 . Exercitarea darului prorociei împlinirea emoţională Temeliile de credinţa: Rugăciunea dinamică Mijlocirea ţi lupta spirituală Dumnezeu este Trinitate. Vindecarea şi retragerea liderilor Ce este înşelarea Vindecare şi prorocie Mulţi oameni au nevoie. Deseori. sunt următoarele: Cursuri pentru localnici (cu o durată de 3 zile): Bătălia pentru suflet Vindecarea. mai întâi. In special in bisericile lor în slujirea pentru eliberare Vindecarea interioara şi locale. Isus Cristos. iar apoi. fiind fundamentul oricăror abuzaţi Slujirea sub ungerea Duhului Sfânt învăţaturi. Temeliile slujirii pentru eliberare Pregătirea pentru căsătorie Liber de înclinaţii Respingerea şi cum poate fi în prezent. este Mântuitorul şi Sfânt Vindecătorul. Cursurile de pregătire se succed unul după altul.

Rugăciunea mea este ca fiecare persoană care citeşte aceaste cărţi sâ-şi. LA 2 OHN. RRflLOrangeville. Lupta este a Domnului O conferinţă de 4 zile despre cum să slujeşti pentru evanghelizare. Lan casier.. EIlcl Grange. 16 predice Evanghelia. Pierrepont este un centru internaţional de pregătire a Eilel Ministries. să vindece bolnavii şi să scoată demonii Peter liorrobin Eilel Orange Mai 1995 Acest volum acoperă subiectul slujirii practice din slujirea dc vindecare prin eliberare. multe dintre De asemenea. Canada. Vindecare şi împlinire spirituală O conferinţă destinată ajutării bisericilor locale în implementarea lucrării de vindecare şi eliberare. în apropierea aeroporturilor din Hcathrow ş din Gatwick. L9W 2Y8. Din toamna lui 1996 aici vor începe cursuri di unul. în 1995 lucrarea s-a extins prin achiziţionarea proprietăţi Pieirepont din Surrey. Le mulţumesc tuturor pentru sprijin O conferinţa ce urmează „Bisericii în flăcări" şi care dă şi încurajare. England.Slujirea practică Conferinţe de învăţături Prefaţă Pentru obţinerea unor detalii suplimentare. . Şcoala durează două luni. Ziua puterii Sale ele fiind incluse în textul cărţii. Fără ajutorul lor această carte încă n-ar fi şi prezentarea armelor şi uneltelor de care este nevoie pentru publicată! a menţine puterea Bisericii. sau EIlcl Ministries. prevenirea asupra pericolelor textului pentru publicare. 1 Mulţumesc tuturor celor care au făcut sugestii utile. Eilel Canada. vindecare şi eliberate in puterea Duhului Sfânt. Primul volum s-a ocupat de bazele biblice ale acestei lucrări. Această şcoali e^tc destinată în special celor ce vin din străinătate sau celor cc po sâ-şi pună deoparte nouă săptămâni pentru învăţare ş experimentare practică. în care să declari că Isus scrisori şi „sihăstri-rea ' mea în perioadele critice ale scrierii acestei cărţi! este singura soluţie. puteţi scrie la EIlcl Ministries. Onlario. lipsa de promptitudine în a răspunde la într-un mediu spiritual tot mai ostil. o Şcoală Internaţională de evanghelizare vindecare şi eliberare este la dispoziţia celor ce doresc să curioasei Loale învăţăturile prezentate la cursurile de mai sus. Sunt profund recunoscător tuturor membrilor echipei.Vindecarea prin eliberare . Biserica în flăcări O provocatoare conferinţă de 4 zile ce are ca scop echipareaMulţumesc în mod special lui Jonathan C'ansdale. lui Ed Pirie şi Lissei Smith pentru eforturile făcute la editarea şi pregătirea şi zidirea Trupului lui Cristos. prietenilor şi colegilor care m-au ajutat cu generozitate la pregătirea manuscrisului şi care mi-au dat atâtea sfaturi folositoare. adâncească dedicarea pentru Cristos şi să răspundă chemării pe care Dumnezeu o face fiecărui creştin: să 17 . respectiv doi ani. Prima lună esti dedicată în special învăţării temeliilor scriptuiale de slujire iar cei de-a doua aplicării acestor învăţături în slujirea practică. îmi cer scuze tuturor celor care au îndurat cu dragoste învăţaturi şi mai aprofundate despre cum să stai în credinţă întârzierile mele la masă.

vindecare celor disperaţi şi liberate în spirit şi gândire celor ţinuţi în captivitate de vrăjmaş. Lucrarea lui Isus a inclus vindecarea şi eliberarea. Prima parte a acestei cărţi se va ocupa de prezentarea modului în care trebuie pusă o temelie solidă lucrării de vindecare şi eliberare. va proiecta o fundaţie solida. El il compară cu un om care şi-a zidit casa pe stâncă. Pe cel care-I ascultă cuvintele. cât de important! este punerea unei solide temelii de credinţă. la sfârşitul predicii de pe munte. Biserica nu poate ignora aceste elemente vitale ale Evangheliei dacă vrea să aducă speranţă celor zdrobiţi.PARTEA A TEMELIILE LUCRĂRII DE ELIBERARE Un arhitect care vrea să proiecteze o construcţie durabilă. iar în capitolul 3 se va face o prezentare a simptomelor care pot avea o rădăcină demonică. 15 . Isus ne arată.

31-36).Capitolul 1 Introducere O slujire echilibrată pentru vindecarea prin eliberare In lucrarea Sa. eliberându-i de puterile întunericului. Satan caută să producă haos şi dezordine. este a provocare adusă acelor minţi din secolul XX care neagă aspectul eliberării din lucrarea Sa. evident. că Isus S-a înşelat datorită limitelor cunoaşterii din epoca Sa. sufletul şi trupul oamenilor. Se afirmă. Prin cruce. O slujire care ignoră oricare dintre aceste aspecte. a sufletului şi trupului şi înţelegerea scriplurală a demonicului şi a lucrării de eliberare. El a slujit fiecărei persoane în funcţie de situaţia în care aceasta se afla. Vindecarea este restaurarea ordinii lui Dumnezeu în duh. inacceptabilă cu privire la caracterul şi spiritualitatea Fiului lui Dumnezeu! Slujirea de'vindecare a lui Isus a fost perfect echilibrată. este neechilibrată! în ultimii ani s-au scris multe cărţi despre vindecare dar cu toate că majoritatea tratează subiectul luptei spirituale. Isus S-a confruntat cu loale tipurile dc vindecare. astfel. Isus a făcut posibilă continuarea slujirii Sale de vindecare (prin Biserică). 21 . doar puţine fac legătura între vindecarea duhului. Faptul că prima vindecare pe care Isus a făcut-o a fost prin scoaterea unui demon (Luca 4. calificându-l ca o înşelare datorată ignoranţei din acele vremuri. O concluzie. Aceasta înseamnă că El a vindecat duhul. suflet şi trup.

Căci acolo. Şi nici n-am fost avertizat de multiplele căi prin care demonicul poate câştiga teren in viaţa mea. Dar nimeni nu mi-a spus că dacă am practicat astfel de lucruri pot deveni demonizat. dar nu ştiam că dacă păcatul a condus la demonizare aveam nevoie şi de curăţirea de consecinţele lui.i mă aştept ca un aspect atât dc esenţial al Evangheliei să fie. atunci trebuie să ne întrebăm dacă în Biblie mai există ceva care să nu fie expus îndoielii şi necredinţoi. pentru majoritatea populaţiei nu va fi deloc credibilă. Dc atunci am văzut de nenumărate ori acel gen de manifestări dar. actualitatea şi nevoia dc a sluji pentru eliberare numai atunci cănd cu însumi am începui să mă rog pentru bolnavii care nu se vindecaseră prin rugăciunea obişnuită. Atât educaţia mea creştină cât şi bisericile în care am fost membru au pus accent pe necesitatea vitală a aplicării Scripturii. de cele mai multe ori. Acest mod de gândire raţionalist este nescriptural. Personal. demonii dintr-o fată s-au manifestat ca o pisică sălbatică. Şi cu. la acele începuturi. spiritualul întrepătrunde atât de mult cult-ira încât orice expresie a credinţei creştine care nu are un răspuns la acest vital aspect al creştinismului. ştiam că puteam fi iertat. ştiam că spiritismul şi toate celelalte forme de implicare în ocultism sunt periculoase. fie datorită greşitei credinţe că demonii se găsesc doar în cine ştie ce locuri îndepărtate şi sălbatice (şi de aceea nu trebuia să ne facem probleme din cauza lor aici. Biblia ne arată că evenimentele din vieţile oamenilor sunt cauzate de intervenţia directă a lui Dumnezeu. Din fericire.Slujirea practică Introducere Dc vreme ce bolile sunt consecinţe ale căderii omului. am fost influenţat de experienţa limitată a mediului creştin în care mă aflam. dar nu ştiam că practicarea continuă a păcatului poate da acces demonicului in viaţa mea. de aceea. nu l-am recunoscut! îmi amintesc cum.s-a terminat! In alte ocazii.au fost făcute prin eliberare). ca şi mulţi alţii. ca şi pentru cei mai mulţi dintre creştinii din generaţia mea. Ştiam ce este păcatul. Azi îmi dau scama că în toţi acei ani de rugăciune. Privind în urma. cu totul alta. bine consolidat in viaţa mea. pe vremea aceea. percepţia mea ar fi fost. Nici educaţia şi nici experienţa din biserica mea nu m-au pregătit în vreun fel pentru această lucrare. Este un lucru oarecum surprinzător. Dar. Şi dacă cineva se poate dispensa atât de uşor dc o atât de importantă parte a slujirii lui Isus (o treime din vindecările făcute de Isus . începuturile Dumnezeu mi-a dat viziunea lucrării Eilel cu zece ani înainte de a cumpăra Eilel Grange. ca o premiză a trăirii unei vieţi în armonie cu învăţăturile biblice! Ar fi trebuit. am devenii: conştient de relevanţa. Nimeni n-a dorit acest lucru. deoarece Scriptura ne spune clar că trebuie să scoatem demonii. clădirea în care a început lucrarea. că educaţia şi civilizaţia ne-au scăpat de demoni sau ne-au luminat cu •„adevărul" că demonii nu există şi deci nu mai este nevoie să-i luăm în considerare atunci când analizăm situaţii sau fenomene ce par a avea explicaţii logice şi ştiinţifice.Vindecarea prin eliberare . şi în special sectoarele liberale şi evanghelice ale Bisericii. s. experienţa m-a înspăimântat şi m-am simţit uşurat când totul . producând unele boli? Lipsa de credinţă în supranatural afectează atât lumea raţionalistă cât şi pe cea religioasă. în timpul unei eliberări. ca şi în multe alte părţi ale lumii. fie datorită presupunerii că demonii nu-i pot afecta pe creştini şi de aceea slujirea dc eliberare este irelcvantă pentru Biserica modernă. în primul volum am prezentat în detaliu temeliile scripturale şi uncie exemple practice din lucrarea de eliberare ce arc ca model slujirea iui Isus. mi-am dat seama că unele simptome 23 • .cele menţionate în Scriptură . rareori m-am confruntat cu demonicul arunci când m-am rugat pentru oameni şi. în . Omul raţionalist din vest crede. inclusiv dc eliberare. Dar nu este oare posibil ca ştiinţa 2? să dea explicaţii raţionale căilor prin care demonii au acţionat. acum îmi dau seama că din educaţia mea creştină lipsea o întreagă dimensiune a înţelegerii spirituale. încă din adolescenţă. proiectare şi pregătire.Anglia creştină"). aşteptare. problema eliberării a rămas o necunoscută teologică. Ştiam totul despre mărturisirea păcatului. în general. desigur. este greu dc presupus că există vreo formă de slujire creştină care poale ignora posibilitatea existenţei dimensiunii demonice în vindecare. care a cedat ispitirii Iui Satan. Dacă aş fi crescut în Malaiezia sau în Nigeria.

• Când a venit. Dar pe măsuri ce prezentam lucrurile pe care Domnul ni le descoperise vedeam cum în ochii celor care au avut curajul de a-şi risca reputaţia venind la noi. au fost primele lui cuvinte. şi pe care le-a spus ucenicilor să le scoată din oameni. dacă se găseau acolo! Dar practic. Probabil. el şi soţia lui trăiesc minunat. erau prinşi într-o plasă demonică şi aveau nevoie de eliberare. în diferite forme. Astăzi ştiu că fără eliberare probleme'? lui John n-ar fi primit nici un răspuns şi pentru el n-ar mai fi fost nici o speranţa. după atâţia ani. întotdeauna. am telefonat ţinui alt membru al echipei de slujire. -I-am atins umărul şi imediat a fost aruncat la pământ. şi-a predat viaţa lui Isus. Nu aveam toate răspunsurile . Am decis însă să nu-i sluijm în faţa atâtor oameni şi i-am cerut să vină la noi spre sfârşitul săptămânii. vino repede aici!" demoni şi azi. Degetele i-au înţepenit. târziu în noapte. creştinii. citind un Nou Testament Gideon. tfirându-se şi vomitând. John a fost primul dintre cei pe care Dumnezeu i-a îndreptat spre lucrarea noastră dc eliberare. mai târziu. îmi aduc aminte că. în trupul acelui tânăr s-a produs o puternica reacţie fizică. Domnul a îngăduit să începem primul nostru curs dc prezentare a lucrării de eliberare. aveam puterea şi autoritatea de a-i scoate din oameni. John avea 0 problemă! Scoteam primul demon la Eilel Grange. Lawrence nc-a spus cum s-a vândut Iui Satan pe când se afla în închisoare şi cum. acesta li constliase minunat pe John şi pe soţia sa. Alunei mi-om dat seama pentru prima oară că rugăciunea credinţei este o rugăciune „periculoasă"! Când Duhul Sfânt a coborât peste el. numite probabil demoni. n-am scos mai mult de doi demoni! Primele câteva săptămâni au schimbat însă totul! Ne-am dat seama că mulţi dintre oamenii care veneau la noi pentru a fi ajutaţi.şi vicarii. mi-om dat seama că lucrarea de eliberare este o parte esenţială a vindecării şi am început să le împărtăşesc şi altora acest adevăr. o cauza supranaturală. La aceste cursuri au existat. când porţile lui Eilel Grange s-au deschis. La mai puţin de un an de la începerea lucrării. transformând frumoasa noastră canapea într-un câmp de bătălie. şi i-am strigat în telefon: „Ajutor. în afara a ceea ce făcuse păstorul. cu păstorul său. anglicani plecau acasă cu convingerea că aveau de acum cheia cunoaşterii unor adevăruri prin care-i puteau ajuta pe cei din bisericile lor. oameni care au fost vindecaţi prin eliberare. căsătoria Iui s-ar fi distrus iar el ar fi ajuns rău. Oameni care nu crezuseră vreodată ca ar putea fi afectaţi 25 în cele din urmă John a' fost eliberat nu de unul ci de mai mulţi 24 . cu răspuns al demonilor la acţiunea iui Dumnezeu.creaturile" cu care S-a confruntat Isus. Timp de doi ani. trupul i-a devenit aproape rigid şi a alunecat de pe scaun jos. Deşi demonii din el erau puternici. strălucea lumina speranţei! Chiar . Un tânăr a fost adus la noi de pastorul lui. înainte ca lucrarea de ta Eilel Grange să înceapă.Vindecarea prin eliberare . relaţiile dintre cei doi soţi continuau să se deterioreze şi John era într-o stare din ce în ce mai rea. doar pe baza unor informaţii sumare. în timp ce demonii din John începeau să se manifeste violent. Am cerut Domnului să ne arate toate puterile întunericului din viaţa acelui om. „Mi-c tare frică". cursurile de pregătire pentru slujirea de eliberare s-au dendat deja.Slujirea practică \ Introducere demonice mai puţin evidente pot avea totuşi. a cerut slujire Ia sfârşitul primului nostru serviciu dc vindecare de la Eilel Grange. de 40 de ori. Toate acestea nu puteau fi explicate decât prin acţiunea malefică a unor fiinţe supranaturale. Era clar. Dar în ciuda acestui ajutor. primul. ca urmare a subminării întăritorilor demonice şi a revelării adevărului. care se comportau exact ca şi . Se părea că erau puţine lucruri de făcut. EIlcl Grange în noiembrie 1986.nimeni nu le are. Nu aveam nici o îndoială că demonii erau reali şi că noi. întrebându-se ce ne vom face cu acest atât de nepotrivit candidat la vindecarea creştină. Apoi a venit cel care. în ianuarie 1987. Lawrence tremura tot Toată lumea privea spre ţâţa iui acoperită dc tatuaje şi spre trupul lui vânjos. am aflat mai multe despre el şi nc-am dat seama că este înţelept să nu slujeşti imediat pentru vindecare. pe covor. şi în special cei care aveau de multtimp probleme. Când a ieşit în faţă. Când scriu aceste rânduri. harul lui Dumnezeu ne-a călăuzit pas cu pas şi ne-a arătat cc trebuie să facem pentru a-1 conduce spre eliberare.

• Făcând astfel. Isus ne-a arătat cum este Dumnezeu (care este natura Lui) şi a murit pe cruce pentru păcatele lumii. 3. vreau să vă încurajez să citiţi (dacă încă nu aţi făcut acest lucru) primul volum. predicând Vestea cea Bună. Ştiind cât de puternică este tentaţia de a intra direct în slujirea pentru eliberare. cu Dumnezeu. vindecând bolnavii şi scoţând 27 2 6 . viaţa veşnică. a fost izgonit din cer deoarece a vrut sâ-şi atragă gloria şi închinarea care i se datorau de drept numai lui . 9. adversarul. Lucifer (aşa cum se numea el. unele importante temelii de credinţă. 8.eliberare a avut ca scop stabilirea bazelor biblice ale lucrării de eliberare. 2. veţi vedea că sunteţi mult mai bine pregătiţi pentru a aprecia şi a aplica conţinutul acestui al doilea volum şi a sluji pentru vindecare în Trupul lui Cristos. Aceste temelii sunt vitale pentru conţinutul de învăţătură din acest volum şi este bine să ie reamintim: 1. omul. 11. omul a devenit vulnerabil fală de Satan şi fiinţele supranaturale pe care cl le arc în control. Fiu şi Duh Sfânt. Dumnezeu este Trinitate: Tată. 5. pe lângă o detaliată expunere a tuturor pasajelor biblice care sunt relevante pentru lucrarea dc eliberare.moartea. probabil. au fost eliberaţi de puterile întunericului care lucrau adânc în vieţile lor. chiar dacă în zilele Sale cărţile ar fi fost la îndemâna oricui. Satan şi-a continuat răzvrătirea. Astfel cl a devenit Satan. cunoscute ca îngeri căzuţi.duh. Primul volum a stabilit. Deşi aceasta carte oferă multe dintre informaţiile necesare practicii de eliberare prezentate la cursurile noastre. 7. suflet şi trup. Eu cred că Isus. nu S-ar fi limitat la a cere ucenicilor Săi să citească un manual! Temeliile scripturale de credinţă Primul volum al Vindecării prin.. 4. Astfel. la început).Vindecarea prin eliberare . Isus. îndemnându-l pe om la nesupunere faţă de Dumnezeu. Dumnezeu a creat omul ca fiinţă spirituală. înainte de a continua să-l citiţi pe acesta. unul dintre arhangheli. Toţi cei care cred în Isus. • Omul a păcătuit (s-a alăturat răzvrătirii) şi s-a înstrăinat de Creatorul său. Dumnezeu. Dc aceea omul este şi el o trinitate . primind în schimb darul fără plată al lui Dumnezeu. Dumnezeu a pregătit o calc de ieşire din situaţia în care se află omenirea trimiţându-L pe Fiul Său. Dumnezeu a creat toate fiinţele supranaturale angelice. demoni sau duhuri rele. Aceste puteri ale întunericului nu au un trup fizic şi caută să ocupe trupurile bărbaţilor şi femeilor pentru a-şi continua răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu şi a creaţiei Sale. ea nu are intenţia de a se substitui contactului direct cu prezentarea învăţaturilor şi a pârtăşiei cu ceilalţi creştini implicaţi în această lucrare. ţinându-1 pe acesta în robia lui Satan şi departe de restabilirea relaţiei. Atunci când un duh rău se află într-o persoană. se nasc din nou din Duhul lui Dumnezeu şi sunt izbăviţi de singura răsplată pc care o dă Satan . Izvorul cunoaşterii noastre esle Biblia şi este esenţial să înţelegem din Cuvântul lui Dumnezeu ce este lucrarea de eliberare şi care este sursa autorităţii pc care noi o avem asupra demonilor. O parte a oştirii angelice s-a alăturat lui Saian în răzvrătirea sa şi a fost şi ea alungată din cer. i-a dat un suflet şi 1-a pus într-un trup pe durata vieţii lui pe pământ. acea persoană este demon izată. 6. 10. Isus Şi-a început lucrarea împlinind prorocia din Isaia 61:1. pc pământ.Slujiieajţracţică' Introducem personal de vreun demon. Isus a văzut când Satan a fost aruncai pe pământ Pc pământ.

atunci este puţin probabil că ea va fi vindecată prin eliberare deoarece prin necredinţă dă demonilor un drept de şedere. 28 29 . 16. în general. De aceea.Slujirea practica Introducere demonii din cei demoni/aţi. Demonii ocupă teritorii în vieţile oamenilor datorită drepturilor care le-au fost date prin păcat. abuz. dacă o persoană refuză să creadă câ poate fi demonizală. 14. în Marea Trimitere. înainte de a se întoarce în cer.Vindecarea jţrin ellbarare . 18. primii ucenici. în Faptele Apostolilor vedem cum Biserica primară a început să împlinească Marca Trimitere predicând Evanghelia. 13. deoarece numai creştinii pot fi umpluţi cu Duhul Sfânt. ca urmare. să vindece bolnavii şi să scoată demonii. vindecând bolnavii şi eliberându-i pe cei demonizaţi. în formare a fost însărcinată să predice Evanghelia. Deşi toate aceste temelii de credinţă sunt adevăruri indiscutabile. 12. astfel încât persoana (sau locul) să fie eliberată de consecinţele demonizării. 15. El le-a spus ucenicilor să meargă şi să tacă alţi ucenici pe care apoi să-i boteze şi să-i înveţe să Iacă aceleaşi lucruri pe care El i-a învăţat pe ei. slujirea de eliberare este destinată numai creştinilor. Cristos a dat creştinilor autoritate asupra puterilor întunericului pentru ca ei să poată elibera oamenii de demoni. 17. . etc. ei însă nu mai sunt proprietarii acelui om. Noul creştin devine „posedat de Dumnezeu". cuvântul „posedat" implicând stăpânirea. să vindece bolnavii şi să scoată demonii. Astfel. Un creştin născut din nou nu poate li posedat de demoni. la fel cum a tăcut El. Scopul principal al acestui volum este de a-i învăţa pe cei care sunt implicaţi în slujirea de vindecare creştină cum să îndepărteze drepturile demonilor scoţându-i astfel din vieţile oamenilor (sau dintr-un loc). Aceste însărcinări nu au fost niciodată anulate şi de aceea Biserica de azi este şi ea însărcinată să predice Evanghelia. Biserica. fiind astfel protejaţi de pericolele rcinfestării. El le-a spus ucenicilor să facă aceleaşi lucruri. nevoie de eliberare. De exemplu. Dar asta nu înseamnă că toţi demonii care se aflau în omul acela înainte de convertire vor pleca imediat ce convertirea se produce. să le facă. Mă rog ca aceasta carte să fie larg folosită pentru a aduce vindecare şi eliberare în Trupul lui Cristos. creştinii pot fi demonizaţi şi pot avea. de multe ori puterile întunericului au control asupra vieţilor oamenilor datorită nesocotirii acestor evidenţe. O parte vitală a lucrării de eliberere este recunoaşterea şi îndepărtarea drepturilor pe care demonii le deţin. Când cineva devine creştin. arc loc o schimbare de proprietar. dar este cert că anumite teritorii din viaţa lui pot fi ocupate sau subjugate de ei.

spun nici cum le-a cerut Isus ucenicilor să vindece bolnavii şi nici cum să elibereze oamenii de demoni! Acesta a fost motivul pentru care în primul volum am insistat atât de mult asupra învăţămintelor pe care le putem trage din eliberările înregistrate în Evanghelii. Dar relatările Evangheliei nu ne . în Luca 9:1-2 ni se spune că Isus a dat autoritate ucenicilor Săi. . Se pare că metoda de învăţare a lui Isus (privind vindecarea şi eliberarea) era preponderent experimentală. Acest fapt este cauza împotrivirii faţă de lucrarea de eliberare practicată în Biserică. Ei au fost primii care au primit puterea şi autoritatea Sa de a vindeca bolnavii şi de a scoate demonii. Lucrarea de eliberare a demonstrat lumii autoritatea absolută pe care EI o are asupra lui Satan şi a puterilor întunericului.Capitolul 2 Pregătirea lucrării (învăţăturile de bază privind vindecarea şi eliberarea) Cum Şi-a împărtăşit Isus lucrarea ucenicilor Săi Nu încape îndoială că Isus a considerat eliberarea ca fiind o parte vitală a lucrării Sale şi a strategiei misiunii Sale mesianice.

iubirea aproapelui.lius a chemat pe vestească cei doisprezece ucenici ai Sâi. Luca menţionează cu atenţie că Isus Ic-a cerut acest lucru:. nu mai este mult şt Eu mă voi întoarce în cer. ineficientă. le-a dat putere şi autoritate peste toţi demonii şi sâ vindece bolile. Cineva poate va spune „Asta nu prea i-a ajutat pe ucenici să înveţe cum să scoată demonii". (repetând de câte ori este nevoie) • Dar nu uitaţi. nu găsim nimic de felul acesla! Doar o poruncă: „ Duceţi-vă şi faceţi ce v-am spus!" lată un mod dc a proceda stânjenitor pentru o lume educată.. vindecare. cc pune mare preţ pe capacitatea de a învăţa formule şi a aplica tehnici. Duhul Sfânt mi-a pus în inimă cea de-a doua parte a versetului 11 din Luca 9. le vorbea despre împărăţia lui Dumnezeu şi vindeca pe cei care aveau A a) b) Ascultaţi cu atenţie ceea ce vă spun şi priviţi la ceea ce fac.despre dragoste. 32 Isus ştia că multe (dar nu toate) dintre problemele oamenilor erau o consecinţă a păcatului şi a relaţiilor greşite. Pentru a rezolva probiemele-râdăcină. respectând această ordine. iar apoi încercaţi voi înşivă să tăceţi aceste lucruri.. dc exemplu. în prezenţa Mea. Dacă oamenii care vin să primească ajutor nu sunt primiţi cu dragoste. eliberare cât nişte adevăruri de bază. desigur. ce vedem atunci când privim la învăţăturile lui Isus. ele. trebuia ca persoana să cunoască adevărurile care o puteau ajuta să-şi pună în mod corect priorităţile în viaţă.. învăţare.Ascultaţi cu atenţie ceea ce vă spun'1.. că înainte de a hrăni mulţimile „Isus le-a primit bine. Apoi i-a trimis să împărăţia lui Dumnezeu şi să vindece pe cei bolnavi. în rugăciune şi în vedenie. o experienţă traumatică să descopere că punctele trei şi patru trebuiau să facă parte din pregătirea lor. ucenicii au trebuit să înveţe nu atât nişte tehnici de. prezentând unele pilde care ilustrau adevărurile fundamentale a ceea ce azi numim viaţa creştină. Apoi întoarceţi-vâ şi spuneţi-Mi «ce aţi făcut şi cu ce probleme v-aţi confruntat. oricât dc diferiţi ar fi ei. să-şi verifice chemarea şi să înveţe Ucenicii au fost învăţaţi timp de trei ani în felul acesta. ca o condiţie esenţială a lucrării de eliberare la care EI mă chema. Au văzut lucruri care nu se mai întâmplaseră niciodată în istoria omenirii! A fost pentru ei. iertare. aceasta ar însemna: Ascultaţi cu atenţie ceea ce vă spun ţi priviţi la ceea ce fac. aproape sigur. trecând apoi unele examene care sâ dovedească calificarea! învăţăturile iui Isus Deci. Dar. A fost pentru ei o experienţă uimitoare să-L vadă pe Isus la lucru. Şi dacă ci nu le aud şi nu le înţeleg. aşa cum sunt ele menţionate în Evanghelii? El învăţa în primul rând despre împărăţia lui Dumnezeu . Ce incredibilă însărcinare! Deoarece prima parte a metodei Sale de învăţare era . ar fi trebuit. Este semnificativ faptul că Isus a făcut cele mai importante vindecări atunci când dădea învăţături. Este o lecţie greu de învăţat deoarece noi dorim aproape instinctiv să vedem imediat miracole! . O bună primire.. ctc. aşa că profitaţi de prezenţa Meu pentru a câştiga experienţă practică! Am văzut că acest sistem dc învăţare a fost deosebit dc eficient în pregătirea membrilor echipei noastre de slujire! Bl permite oamenilor. " (Luca 9:11). (Luca 9:1-2). Tratarea rădăcinilor problemei este un lucru esenţial. iar apoi..o rădăcină şi pentru ca vindecarea pc care EI o dădea sâ fie definitivă.. să găsim în Evanghelii şi instrucţiuni detaliate despre modul în care trebuie să vindecăm bolnavii şi să scoatem demonii. ciudat." nevoie de vindecare.'Luca menţionează. Aceasta este o lecţie pe care. Domnul m-a învăţat să o respect cu mult înainte de înfiinţarea Eilel Grange sau de a avea vreo experienţă mai importantă în vindecare sau eliberare.. atunci slujirea va fi dificilă şi.I mikmrea prin eliberare . mergând apoi să le faceţi singuri. Bolile şi suferinţele au de obicei. Dar nu este aşa! Aceste învăţături conţin informaţii vitale. probabil.Slujirea practica Pregătirea literarii a) b) c) d) c) l'iaclic.. este puţin probabil că ei vor asculta învăţaturile de care au nevoie.

o consecinţă a amărăciunii carc-i controla viaţa. Mereu li întrebam pe Domnul dacă L-am auzit bine sau nu atunci când îmi vorbea despre aceste lucruri. Am văzut apoi cum oamenii începeau să fie vindecaţi şi eliberaţi atunci când primeau învă|ăturile şi când întăriturile din vieţile lor erau dărâmate. Peste ani. Am „învăţat" toate învăţăturile de bază ale Evangheliei pc care Domnul mi le descoperea ca necesare în situaţiile în care se aflau oameni. Principii de bază La întâlniri de vindecare sau în biserici. Aş vrea să menţionez doar aspectele esenţiale ale relatărilor Evangheliei care. deoarece sunt adevăruri menţionate in Biblie. Am „văzut" oameni care veneau încărcaţi de probleme şi afectaţi de diferite boli.pentru traLarea acestor subiecte trebuie scrisă o carte. Dc treizeci de ani purta acea amărăciune şi nimeni nu trebuia sâ-i spună ei ce avea de lâcut! S-n dus acasă dar în noaptea aceea Domnul n-a lăsat-o să doarmă. spunându-le cât dc credincios este Domnul. Dimineaţa. Nu voi prezenta aici detalii despre iertare şi acceptare . Nici unul dintre noi n-o va uita pe Pat care. După un timp s-a ridicat. ne-a cerut să ne rugăm pentru spatele ei (adevăratul motiv pentru care venise la noi) şi am putut vedea cum Domnul S-a coborât în puterea Duhului Sfânt. a fost trezită dc o bătaie in uşă Era o minune. El mi-a deschis ochii pentru a vedea şi a înţelege. A venit în fugă la noi pentru a ne spune ce s-a întâmplat. adevărul învăţăturilor lui Isus avea puterea de a elibera oamenii. vindecând-o fără ca cineva sâ sc roage pentru ea. Fără ca. I. într-o scară de slujire pentru vindecare. . deşi unii dintre ci de mulţi ani membri ai unor biserici. Apoi s-a rugat. căci seara îşi scosese protezele auditive Era complet surdă dc o ureche şi optzeci la sută surdă dc cealaltă. deseori am plâns în faţa celor pc care îi văzusem în vedenii. Ungerea lui Dumnezeu a fost atât de mare asupra ci încât n-a putut sta în picioare şi s-a prăbuşit pe covor! A simţit cum Dumnezeu lucra în coloana ci vertebrală. Înainte dc a pleca. Dar acest adevăr trebuia învăţat în aşa fel încât oamenii să nu fie plictisiţi cu o teologie uscată sau împinşi să sc simtă respinşi sau osândiţi de un Dumnezeu căruia nu-i păsa de ci. Acesta este un caz clasic de vindecare în care esenţială a fost învăţătura privind iertarea. Pat nu ar fi fost vindecată.. Dumnezeu făcuse un uimitor miracol. i-a iertat pe toţi şi a adormit. Am văzul că deşi trebuia să preluăm autoritate asupra puterilor întunericului şi să scoatem demonii. în slujirea practică am văzut că mulţi creştini. în timpul nopţii Dumnezeu făcuse o minune. parţial. a îndepărtat corsetul din material plastic pc care trebuia sâ-1 poarte pentru a-i imobiliza coloana şi a început să facă exerciţii de gimnastică. Nu este vorba de ceva descoperit dc Eilel Ministries.necaz veneau la ceea ce noi aveam să numim mai târziu Healing Retreats. Pregătirea lucrării Nici cu n-am fost unul dintre cei care să dorească răbdător primirea învăţăturilor de bază pentru slujirea dc eliberare. sunt foarte eficiente in pregătirea oamenilor pentru slujirea de vindecare şi eliberare. înţeleg puţin 35 34 . s-a înfuriat pe mine deoarece i-am spus că trebuie să-i ierte pc cei care o răniseră. apoi El îmi arăta consecinţele ce puteau apare. cum o numea ea) cu toţi cei pc care trebuia să-i ierte. Cine şi ce suntem noi pentru Dumnezeu Spre uimirea mea. aşa cum am văzut noi. Se pare că boala ei fizică a fost. în ciuda răzvrătirii şi a păcatului care se afla în inimile lor. Şi am văzul că acest fel de învăţare funcţiona. am prezentat deseori învăţăturile dc bază pentru pregătirea vindecării şi eliberării. Era aceeaşi înţelegere pe care o dăduse şi ucenicilor. învăţăturile îşi atingeau scopul şi minunile dc vindecare începeau să se producă. La unu şi jumătate dimineaţa s-a hotărât să se supună! A scris o listă (lista „urii". şi era foarte eficientă! în vedenie Domnul mi-a arătat apoi cum oameni în . Medicii îi spuseseră că spatele ii era atât de bolnav încât în douăsprezece luni va fi probabil într-un scaun cu rotile şi nu va mai putea umbla vreodată! Dar Dumnezeu îşi onorase cuvântul. Dar El nu-mi dădea alte soluţii. Numai atunci când L-am crezut pc Dumnezeu pe cuvânt şi am acceptat că ştia ce face. Ei trebuiau să 'fie captivaţi de dragostea unui Dumnezeu care a pregătit totul pentru ei.

Ei sunt victime ale afecţiunii descrise de versetul „duhul este plin de râvnă. spunem că suntem bolnavi. în ciuda anilor petrecuţi în biserici. vindecarea fiind imposibilă. Dc aceea a trebuit ca adevăruri de bază cum ar fi realitatea creării noastre ca duh. c) în emoţii Emoţiile sunt sentimentele noastre. nu au înţeles niciodată adevărurile de bază ale Evangheliei. fie ne-o reprimam. de obicei. De aceea. b) în minte Mintea nu este creierul. dc exemplu. duhul este mort (adică foarte bolnav!) pentru Dumnezeu datorită păcatului. a) în trup Boala fizică este cea mai evidentă şi uşor identificabilă formă de boală. Am fost impresionat de numărul celor care au venit la Eilel Grange pentru a fi ajutaţi şi care. luau parte săptămânal la studii biblice. dc exemplu. Pentru mulţi bolnavi a fost o revelaţie să afle că simptomele lor fizice pot avea o rădăcină emoţională şi că există o legătură între. cruzimea cu care taţii lor s-au purtat cu ci în copilărie şi bolile dc care au început să sufere peste 40 de ani. Dc exemplu. provocându-ne o durere ce poate dura mult timp. 37 dar carnea este neputincioasă" (Matei . emoţiile şi voinţa şi putem fi bolnavi în oricare dintre ele. 2. duhul trebuie să se nască din nou. care îi poate aduce darul vindecărilor şi îi poate da autoritatea dc a ţine Ia distanţă demonii de care a fost eliberată. adică o boală fizică. relaţiile conjugale falimentează datorită problemelor sexuale d) în voinţă . trupul nostru nu poate lupta. dacă o fată a fost abuzată sexual de tatăl ci. Putem fi bolnavi şi datorită prezenţei unui duh rău (demon) care operează în vreuna din zonele vieţii noastre. suflet sau duh. Dar datorită fricii de urmările dezvăluirii incestului. Voinţa lor este prea slabă (bolnavă) pentru a rezista presiunilor pe care oamenii Ic fac asupra lor sau pentru a învinge ispitirile fizice. există şase zone principale in care omul poate fi bolnav. suflet şi trup să devenină parte integrantă a învăţăturilor pc care le dăm la EIlcl Grange. Atunci când funcţionarea minţii nu mai este sub controlul persoanei afectate. se pot întâmpla două lucruri: fie ne mărturisim 36 suferinţa şi suntem vindecaţi de apăsare. dar ale căror minţi sunt grav bolnave.Vindecarea prin eliberare . cancer la creier.Mulţi oameni sunt bolnavi pentru că nu au puterea de a lua decizii corecte. Când o persoană se naşte din nou ea poate fi umplută cu Duhul Sfânt. fără nici o afecţiune a creierului. Fără o relaţie personală cu Isus. spunem că ea este bolnavă mental. Atunci când suntem răniţi în emoţiile noastre. Cum putem fi bolnavi Noi putem fi bolnavi în oricare sau în toate părţile constituente ale fiinţei noastre: trup. există mulţi oameni perfect sănătoşi fizic. reprimată. Atunci când înţeleg că există o legătură între viaţa spirituală şi ceea ce se întâmplă în trup.Slujirea practică Pregătirea lucrării sau chiar de loc felul in care Dumnezeu ne-a creat şi modul în care El doreşte ca noi să trăim în lumea creată de El. Reciproc. Uneori rănile ies la suprafaţa numai după ani de zile când. De aceea. ambele cu efecte devastatoare. Unii chiar lucrau în evanghelizări.41). ea va resimţi o puternică durere emoţională („De cc mi-a făcut tatăl meu aşa ceva?"). de exemplu. dar poţi fi in acelaşi timp sănătos mental. Atunci când vreun organ ne este afectat şi funcţionează incorect sau atunci când avem o infecţie împotriva căreia. participau regulat la întâlniri de rugăciune sau erau chiar conducători de biserică! Uneori oamenii işi dau seama de consecinţele îndepărtării de Dumnezeu numai atunci când au probleme. Rezultatul este lunga suferinţa emoţională sau demonizarea. durerea este. Poţi avea. Ea este o parte a sufletului. e) In duh Cea mai importantă vindecare de care oamenii au nevoie este restabilirea relaţiei lor cu Dumnezeu. Sufletul are şi el trei părţi componente: mintea. 26. dintr-un anume motiv.

îi pot provoca confuzie. • Aceste şase căi de îmbolnăvire nu sc exclud reciproc. accese de diaree. dc fapt. îi pot ataca respiraţia. Desigur. Unii teologi au încercat chiar să modifice învăţăturile Sale pentru a Ic face să 39 . Spre exemplu. în dragoste. Pentru unii. în practica noastră dc slujire am văzut că atunci când oamenilor li sc spune adevărul în dragoste şi compasiune. în slujirea pentru vindecare. Mulţi îşi imaginează că nu arc mare importanţă ceea ce crezi sau ceea ce faci deoarece Dumnezeu este atât dc iubitor încât oricum ne va ierta şi ne va lăsa să intrăm în împărăţia Cerului. Nevoia de a ierta în rugăciunea Tatăl nostru Isus arată foarte clar că iertarea păcatelor noastre este condiţionată de dorinţa noastră dc a ierta păcatele celorlalţi! El ne reaminteşte acest adevăr şi în Matei 6:15. oamenii sunt mult mai deschişi să asculte ce le cerc Dumnezeu. aşa cum 1-a spus Isus. Ea are consecinţe atât temporale cât şi veşnice. nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre". îl pot determina să încerce să se autostranguleze (sau să stranguleze pe unul dintre membrii echipei de slujire). în general ci acceptă şi înţeleg aceste adevăruri mult mai uşor decât teologii care sc îndoiesc de existenţa demonilor! Pentru mulţi dintre ei este o marc uşurare să afle că boala lor poate avea o altă cauză decât crezuseră ei. f) Datorită prezenţei unui demon O persoană poate ii bolnavă şi datorită prezenţei unui demon. pentru ca cel care vrea să ierte să nu poată vorbi. ea va continua sâ poarte cauza-rădăcină a bolii. de exemplu. Atunci când se slujeşte celor ce suferă fizic dc multă vreme. spunând că dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor. îi pot încleşta maxilarele. 3. înainte de a sluji pentru vindecare. Odată ce cuvintele de iertare au fost pronunţate. Demonii pot încerca să ia vocea. Deseori poţi vedea oameni care suferă in mai multe. Asemenea interpretări sunt nebiblice şi celor ce afirmă că este greu să le spui oamenilor astfel de adevăruri dureroase aş vrea să Ic spun că este şi mai dăunător să nu le spui. Biserica cunoaşte de la început aceste adevăruri de bază. eliberarea se poate produce. dacă nu in toate. îl pot determina să încerce să fugă de la locul dc slujire. Deseori am fost martori la extraordinare bătălii date cu demonii rezidenţi atunci când aceştia au făcut tot ce-au putut pentru a împiedica persoana să pronunţe iertarea celor care au abuzat-o. puterea demonului care era in control datorită păcatului neiertării fiind ruptă. Aplicarea adevărului conduce la o profundă uşurare datorită ruperii influenţei puterilor întunericului. dacă nu-ţi dai seama dc acest lucru. o lungă suferinţă fizică poate cauza mari probleme emoţionale. despre realitatea existenţei duhurilor rele şi a acţiunii lor în vieţile oamenilor. Iată nişte cuvinte dc avertizare pentru cei care. fiind conştienţi de importanţa a ceea ce li s-a spus. adevărul demonstrat de Isus prin viaţa şi învăţăturile Sale. nu vor să 38 ierte şi poartă ranchiună celorlalţi oameni. Dar acesta este avertismentul pe care Isus îl dă celor care nu vor să dea altora ceea ce ei înşişi au nevoie să primească dc la Dumnezeu. Am observai că atunci când explicăm aceste lucruri. dar ea nu a avut de multe ori curajul sau convingerea de a spune oamenilor adevărul. deşi la început situaţia persoanei pare a se îmbunătăţi. deşi vor să li se ierte păcatele.Slujirea practică Pregătirea lucrării îşi dau scama dc nevoia de a-L cunoaşte cu adevărat pe Dumnezeu. ci pot ajunge să-i ierte pc ceilalţi şi să Ic accepte iertarea. Când oamenii înţeleg mecanica modurilor de îmbolnăvire. De aceea.Vindecarea prin eliberare . Am observat că atunci când le vorbesc oamenilor despre puterile întunericului. aceste şase zone ale vieţii lor. aflarea veştii că sunt iertaţi (uneori pentru prima oară în viaţă) poate deveni cea mai importantă vindecare pe care au experimentat-o vreodată. Cele mai multe dintre vindecările şi eliberările pe care le-am văzut s-au produs în urma aplicării principiilor iertării. ci pot aprecia factorii hotărâtori care acţionează în vieţile lor. orice ar putea împiedica aplicarea adevărurilor biblice. vindecarea In duh este cea mai importantă dintre vindecările dc care omul arc nevoie. sexual. aproape întotdeauna va trebui confruntat demonicul din vieţile lor.

Uneori este necesar să se ierte până când orice durere dispare. deseori de natură sexuală. lucrării răspundă întrebărilor raţiunii. crezând în inimile lor că aceste păcate. Dacă nu o fac. Şi totuşi. dacă se doreşte vindecarea. Majoritatea păcatelor ascunse care lasă urme otrăvite în vieţile oamenilor îşi au rădăcinile în trecut. Este cert că ei pot să o facă. Mulţi oameni sunt apăsaţi de învinovăţire. durerea iese la suprafaţă. după neiertarea celorlalţi. Implicaţia este că uneori bolile pot fi o consecinţă directă a păcatului şi în aceste cazuri. lacov ne prezintă imaginea unei persoane bolnave care trebuie să cheme bătrânii bisericii pentru a-i face ungerea cu ulei. cu ucenicii Săi. lacov 5:16 este un verset pe care mulţi îi acceptă mai greu decât pe cel din 1 loan 1:9: „Mărturisiţi-vă deci unii altora păcatele şt fiţi vindecaţi". Eu cred că Isus aborda teme mai profunde şi mai diversificate în particular. in harul Său. Dar sunt situaţii în care consecinţele păcatului pot conduce la boală. in învăţăturile Sale. 4. răspunsul Său: „. Uneori Dumnezeu îngăduie boala pentru a ne atrage atenţia şi pentru a ne vorbi direct Dumnezeu nu provoacă bolile. fără a osândi persoana pentru comiterea lor. uneori chiar în perioada copilăriei. Dumnezeu ne poate transforma „prin înnoirea minţii" (Romani 12:2). Mărturisirea şi iertarea propriilor păcate Cel mai mare apărător al puterilor demonice şi al bolilor. în slujirea de consiliere noi am văzut de multe ori că aducerea ia lumină a păcatelor din trecut. Păcatul repetat generează un prim punct de intrare a demonilor. 1 loan 1:9 este un verset important pentru cei care sunt conştienţi de păcatul lor: 40 dintre noi le place să creadă că păcatele noastre sunt o problemă personală şi că ele nu trebuie mărturisite decât lui Dumnezeu! Nu este uşor să spui altcuiva ce ai făcut Ruşinea şi stânjeneala sunt parcă mai puternice decât noi.Vindecarea prin eliberare . Predica de pe Munte pare a fi o învăţătură pe care El a dat-o peste tot pe unde a umblat. Isus a revenit mereu la tema iertării. Dumnezeu a pregătit remediul pentru natura noastră căzută. Personal. cred că El nu a omis această temă din nici una dintre învăţăturile Sale. deci loan se aştepta ca şi creştinii să păcătuiască. Acesta este un cuvânt adresat creştinilor. Atunci când Domnul aduce vindecarea. Numai atunci când veşnicele adevăruri ale lui Isus şi învăţăturile Sale sunt aplicate în vieţile noastre. mai întâi Uebuie rezolvată problema păcatului. şi o fac! Din fericire. Când Simon L-a întrebat pe Isus de câte ori trebuie sâ iertăm.Slujirea practică Pregătirea „Dacă ne mărturisim păcatele. păcatul ascuns şi nemărturisit. durerea se sedimentează adânc în sufletul lor. ele sunt o consecinţă a păcatului personal şi a lumii căzute în care trăim. Celor mai mulţi rugaţi-vă unii pentru alţii ca sâ trebuie să iertăm de mai multe ori aceeaşi persoană pentru aceeaşi ofensă (atunci când ies la suprafaţă diferitele nivele de durere) precum şi pentru o serie de ofense diferite. iertând. este. Experienţa ne-a arătat că cei care au fost adânc răniţi emoţional au avut. care deseori aduc cu ei boli şi infirmităţi. şansa de a face o alegere liberă. Această procedură nu va conduce niciodată oamenii spre vindecare sau eliberare. probabil. este un act esenţial in pregătirea oamenilor pentru eliberare. iniţial. Dar înainte ca vindecarea să se producă trebuie ca păcatele să fie mărturisite. De ce consideră Dumnezeu că mărturisirea păcatelor este atât de importantă? Eu cred că sunt câteva motive esenţiale: a) Fiecare dintre noi va fi binecuvântat să ştie că există cel putin o 41 . Evangheliile menţionează unele dintre aceste preţioase momente.. Nu erau necesare noi învăţături atâta vreme cât oamenii nu înţelegeau şi nu aplicau în vieţile lor ceea ce El îi învăţase deja.. precum şi la nevoia de a fi iertaţi de Dumnezeu. dând asupra învăţăturilor Sale lămuriri pc care mulţimile nu erau gata să Ic primească.de şaptezeci de ori câte şapte" ne spune că El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăfească de orice nedreptate ". la demonizare sau la ambele. sunt atât dc îngrozitoare încât nu vor fi iertaţi niciodată. cum ar fi cel în care Isus le explică înţelesul pildei semănătorului (Luca 8:11-15).

să nu bârfească niciodată păcatele altora. deseori cer sâ ridice o mână cei care şi-au spus vreodată ceva de genul „Niciodată nu mă voi ierta pentru. 42 Bisericile care includ tradiţional mărturisirea în practica lor creştină pot uşor înţelege importanţa acestui mod de a trata păcatul. Păcatul trebuie expus. lotuşi.spus" (şi nu făcut). iar unele au fost atât de serioase încât. tânărul bogat a trebuii să sc confrunte cu păcatul din inima lui. inima Lui este întristată de comportarea noastră păcătoasă. Poate veni o vreme când presupusa noastră mărturisire să nu mai fie decât o practică religioasă care să poarte cu ca duhoarea morţii spirituale. Iertarea de sine Toţi am făcut greşeli. Isus ne-a învăţat sâ ne iertăm fraţii de şaptezeci de ori câte şapte şi deşi aceasta implică şi că El ne va ierta in acelaşi fel. şi totuşi ne iubeşte. Ascultarea mărturisirii unui om este un privilegiu şi • o responsabilitate. Dc ceic mai multe ori mărturisirea este doar ceva . A-ţi mărturisi păcatul lui Dumnezeu (sau unei alte persoane) nu înseamnă a-I spune lui Dumnezeu ce ai greşit.Vindecarea prin eliberare . Este esenţial ca cei care ascultă mărturisirea să păstreze o deplină cofidenţiatitate. Putem pune un blestem peste noi înşine dacă rămânem în robia 43 . ea trebuie să vină din inimă.". Unul dintre cele mai puternice antidoturi împotriva viitoarelor păcate este faptul că cineva ne cunoaşte deja slăbiciunile. Această slujire introduce o a treia parte obiectivă. Păcatul trebuie asumat. De exemplu. Deşi pare ciudat.. Apoi putem sluji ' pentru vindecare şi eliberare convinşi că slujirea va fi eficientă şi va rezista în timp. de obicei. atunci practica mărturisirii sc poate transforma într-o piedică în calea vindecării şi eliberării. înţelesul primar al verbului „a mărturisi" este de a fi de acord cu verdictul pe care Dumnezeu îl dă păcatului comis. căci dacă mărturisirea devine un mecanism. să nu aibă o atitudine caustică şi să fie smeriţi. Isus le-a spus ucenicilor să meargă şi să vindece bolnavii iar nouă experienţa ne-a arătat că slujirea hotărâtă şi directă este. 5. Slujirea pentru vindecare şi eliberare va fi întărită dc principiul scriptura! al unirii a doi sau trei în rugăciune (Matei 18:19). fel sau altul. iară o intenţie reală de a sc opri continuarea practicării acelui păcat. Oamenii trebuie să recunoască greşeala făcută şi să decidă cum să îndrepte consecinţele răului făcut altora.. eficientă. Pentru ca mărturisirea să fie adevărată. La reuniunile creştine. Dumnezeu este omniscient (cunoaşte totul) şi El ştie deja că ai păcătuit! Cuvântul mărturisire" înseamnă ceva mai mult decât a-1 spune lui Dumnezeu ce greşeli ai făcut. în care iubirea bunurilor lumeşti era evident mai puternică decât iubirea de Dumnezeu.. Dar trebuie sâ fim atenţi. fără intervenţia unei terţe părţi. cum ar fi cea a emoţiilor. b) c) •iii. mărturisit. iar eliberarea depinde dc ajutorul care ne este dat pentru a-1 învinge.Slujirea practică Pregătirea lucrării persoană care cunoaşte tot râul din viaţa noastră. a recunoaşte că practicarea acelui păcat a fost un act de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu şi a te pocăi (a te întoarce) dc acea comportare păcătoasă. încetând să fie un adevărat răspuns al inimii la realitatea păcatului. Autoînşeiarea nu mai este un mare pericol atunci când o altă persoană umplută cu Duhul Sfânt ne cunoaşte păcatele şi vrea să ne ajute în mod responsabil. Uneori este necesară şi vindecarea altor zone. care este capabilă să audă cc spune Domnul despre persoana bolnavă. într-un. renunţat la el şi luptat împotriva lui. d) e) 0 Deşi Dumnezeu poate vindeca în mod suveran. pentru a încerca liniştirea conştiinţei. totul depinde de felul în care înţelegem cuvântul mărturisire. Cei prezenţi sunt întotdeauna uimiţi să vadă că mai mult de jumătate dintre ei s-au legat prin asemenea declaraţii. Deseori la rădăcina unei întărituri demonice se află un păcat. ne-au lăsat înspăimântaţi.

a nu avea nici o 44 . înţelegerea blestemelor şi a modului în care ele operează este vitală pentru lucrarea dc eliberare. dacă a fost corect mărturisit. Sunt sigur că Isus a văzut. în urma unui dezastru sau a unei tragedii personale.Slujirea practicii Pregătirea lucrării unei experienţe din trecui. jăcandu-Se legătură cu astfel de blesteme autoimpusc. Cuvintele rostite de acea mulţime religioasă împotriva Măriei Magdalcna atunci când ea 0 turnat pe capul lui Isus mirul preţios au fost. blesteme. Aceasta nu este decât o formă de idolatrie în care omul îşi făureşte un idol din lemn sau piatră. de aceea. Deseori. dc fapt. 7. nu există nimic pentru care El trebuie să fie iertat. Nu este dc aceea surprinzător să descoperi că deseori oamenii trebuie eliberaţi de un duh de blestem căruia i s-a dat acces printr-o astfel de atitudine. iertarea celor vinovaţi (dacă ei există) şi pronunţarea. este foarte probabil că Simon Petru şi-ar fi sfârşit viaţa ca un bătrân pescar pe malurile mării Galileii. şi dacă refuzăm să ne iertăm pc noi înşine. Şi totuşi. în esenţă. de exemplu. Şi mai adesea. acele blesteme ar fi putut produce în inima ei o nesfârşită viuovăţie. îl înzestrează cu anumite caracteristici. Dacă Isus n-ar fi lăudat imediat gestul ei. că şi Simon Petru era în acest pericol. Efectiv. Acest lucru poate deveni un blestem peste vieţile lor. la prima vedere. Soluţia este pocăinţa de a-L blama pe Dumnezeu pentru lucrurile dc care nu este El răspunzător. 6. nesocotim ceea ce Isus a pregătit pentru noi. îndurerat şi nedumerit de întâmplările pc care le-a trăit. Blestemele pot fi puse şi datorită răutăţii altora. Pot fi puse prin vrăjitorie sau. „ I e r t a r e a " Iui Dumnezeu Am pus în ghilimele cuvântul iertare deoarece este cu neputinţă ca Dumnezeu să păcătuiască şi. putem da astfel vrăjmaşului posibilitatea de a ne ţine robi ai vinovăţiei a ceea ce am făcut. Ei îşi construiesc o imagine caricaturală a caracterului şi comportamentului lui Dumnezeu iar apoi se închină acestui dumnezeu pe care l-au creat în minţile lor. Dacă Isus nu l-ar fi încurajat în acele momente. a unei declaraţii prin care cl să înţeleagă că nu are nici o şansă dc a-şi introduce demonii odată cu consecinţele atacurilor sale. Nimeni şi nimic nu va putea schimba caracterul Său. Scriptura ne spune că atunci când a murit pe cruce „Cristai ne-a răscumpărat clin blestemul Legii. Din nefericire. după înviere. un blestem este ceva spus sau făcut împotriva noastră înşine sau împotriva altora şi care dă demonilor dreptul de a-şi exercita puterea. Dar Satan nu respectă pe nimeni şi va folosi orice orice uşă pe care o deschidem prin păcat pentru a-şi introduce demonii. Ele sunt un comentariu asupra cauzelor multor aşa-zisc dezastre „naturale". Dar blestemul poate fi şi autoaplicat. prin ura din inima unei persoane faţă de o altă persoană. La Calvar au fost anulate efectele tuturor blestemelor pe care duşmanul le-ar putea pune asupra noastră. Isus. mulţi oameni nu sunt mulţumiţi de natura lui Dumnezeu. 45 blestem pentru noi" (Galateni 3:13).Vmthxaixa prin eliberare . am întâlnit mulţi oameni care-L blamează pe Dumnezeu pentru problemele pe care Ic-au avut şi îşi trăiesc vieţile fâcându-L răspunzător de ceea ce a fost o consecinţă fie a păcatului lor. Satan se bucură atunci când continuăm să ne osândim pentru greşelile din trecut. condamnându-i pc acuzatori. Eliberările ce-i urmează pot aduce o adâncă vindecare în acele zone ale vieţii care par. înainte de răstignire. Iertarea de propriile noastre greşeli (făcute in trecut) este o experienţă eliberatoare care subminează rădăcinile puterilor demonice. El a fost şi va fi întotdeauna Acelaşi pentru Sine. Primele capitole din Iov sunt relevante în acest sens. pentru care nu vrem să ne iertăm. El s-ar fi pus singur sub blestemul neiertării pentru lepădarea (de trei ori) de Cristos. oamenii rămân în robia acelui eveniment. Dumnezeu ne-a iertat. fie al altora. aşa cum S-a revelat în Fiul Său. către Satan. Dumnezeu este blamat pentru lucruri care sunt o consecinţă a domniei lui Satan pe pământ. concepe un sistem dc credinţe pe care le asociază acelui idol iar apoi trăieşte cu teama dc a nu ofensa dumnezeul creat de mâna lui. atunci când alegem să nu ne iertăm pe noi înşine pentru ceva de care. Acceptarea Iui Dumnezeu aşa cum este El Dumnezeu este Dumnezeu.

Vindecarea prin eliberară . Pocăinţa de păcatul de a şi-L fi imaginat pe Dumnezeu în felul acesta. Ea denaturase iubitorul caracter al lui Dumnezeu proiectând asupra Lui păcatele părinţilor ei naturali. şi credea că dacă Dumnezeu na un Tată atunci El trebuia să semene cu tatăl ei omenesc. Nu mai este nevoie de nici o jertfă sau îmbunare. care te poate abuza sau chiar pedepsi Iară nici un motiv. Văzând atâţia oameni care. care o abuzase sexual. EI Şi-a dat singurul Său Fiu.Dar un bărbat sau o femeie care iubesc cu adevărat şi sunt dedicaţi partenerului lor. Nu este vorba de a răspunde la întrebarea „Ce trebuie sâ fac pentru a-l jî pc plac lui ar putea spune sau face partenerul dacă necredincioşia i-ar fi expusă. iată paşii care au trebuit făcuţi pentru restabilirea ei. Dar nu este deloc aşa. este o jertfă insuficientă. Am simţit repulsia d'n glasul Dumnezeu?" ci de a accepta ceea ce El a făcut deja. îi tot fac promisiuni lui Dumnezeu. vor ti protejaţi de eventualitatea infidelităţii. am înţeles tot mai bine cât de mult urăşte El religia care nu este decât masca unei inimi păcătoase ce nu-şi găseşte odihna în Dumnezeul Cel Viu. aşa cum ne asigură Pa vel în Efeseni 6:13. Adulter spiritual înseamnă a-ţi da inima altcuiva.Este vorba de o întrebare de genul „ Pe cine iubeşti tu cu adevărat? " Un bărbat care rămâne credincios soţiei sale.. care a devenit dumnezeul lor. îşi asumă caracteristicile pe care omul le-a impus asupra acestuia şi apoi îi recompensează sau pedepseşte pe închinători în funcţie de felul în care ei răspund cererilor demonice ale idolului. adulterul spiritual este Înlocuirea Adevăratului şi Viului Dumnezeu cu demonii.Slujirea practica Pregătirea lucrării Cc sc întâmplă în realitate? Un demon pune stăpânire asupra acelui idol. lată însemna un om incorect. în speţă unui fals dumnezeu. iertarea tatălui ei pământesc. ei presupuneau uă-şi ofensaseră zeii şi că aceştia trebuiau îmbunaţi printr-un sacrificiu sau un dar. când vine ziua cea rea nu vei putea sta în picioare.Nu~mi vorbiţi de Dumnezeu ca de un tată!". Dacă inima spirituală a unei persoane nu este ancorată în dragostea pentru Dumnezeu atunci. asemenea unui bărbat care nu are încredere în soţia sa. Isus nc-a lăsat pilda fiului risipitor (Luca 15:11-32) nu atât 47 . la Calvar. sunt permanent în pericol de a comite adulterul. închinătorii la acel idol devin demonizaţi cu un duh care sc află sub controlul duhului stăpâni tor al idolului. Mulţi dintre cei care nu venit la noi pentru a fi ajutaţi au manifestat frică şi teroare atunci oărid am început să le vorbim despre un Dumnezeu iubitor. Dumnezeul căruia i se închina nu era unul căruia să-i poată răspunde cu dragoste. este bazat pe dominare şi distruge relaţia vie pe care Dumnezeu doreşte să o aibă cu copiii Săi. Astfel. Deşi trebuie să avem o frică Sfântă dc Dumnezeul cel Viu. sau o soţie care rămâne credincioasă soţului ei numai din cauza că îi este frică de ce 46 ei. va fi înclinată să hoinărească şi să se închine altor dumnezei. Dacă slujeşti lui Dumnezeu fie chiar şi parţial motivat de frică (şi nu de dragoste). motivaţi de dragoste şi nu dc frică. Mesajul din Isaia 1 nu şi-a pierdut actualitatea! Problema este mult mai complexă decât pare. Preţul cerut de Dumnezeu pentru răscumpărarea neascultării omului a fost plătit la Calvar când Isus a murit pciiU-u noi. crud. „S-a sfârşit!" (loan 19:30). în cele din urmă. eliberarea dc duhul de „frică de Dumnezeu" şi apoi vindecarea. Aşa cum a spus Isus pe cruce. îmi aduc aminte de femeia care ne-a strigat îngrozită . Ei nu s-ar fi lăsat înşelaţi într-o asemenea idolatrie dacă demonii din spatele idolilor n-ar fi lucrat pentru ei. alegându-L pc Dumnezeu printr-un act al propriei voinţe pentru ceea ce este El şi nu pentru că ne este frică să hotărâm altfel. Vechiul Testament ne spune că poporul lui Dumnezeu a comis adulter spiritual atunci când a urmat alţi dumnezei. întregul ciclu al închinării idolatre. care ne este Tată. ci unul din faţa căruia se retrăgea plină de frică. îşi ura tatăl. care aveau atât de mulţi idoli. în încercarea dc a-şi ispăşi singuri păcatele. S-ar părea că toate acestea nu se poUivesc celor ce au nevoie dc vindecare prin eliberare. Pentru ei. atunci acea relaţie nu este sănătoasă. doar că lichida să fie mult mai rău. Grecii şi romanii. Dacă lucrurile mergeau prost. dacă frica este singura motivaţie în relaţia noastră cu El. deseori acţiunile prin care ei încearcă să-şi ispăşească păcatele îi spun lui Dumnezeu Tatăl că actul de supremă dragoste prin care. ca formă de îmbunate. Când oamenii devin religioşi. erau nişte oameni inteligenţi.

de exemplu. în cele din urmă. este a-I permite să ne accepte aşa cum suntem. Cei care sc joacă cu focul se pot arde. Fără pocăinţa de aceste atitudini şi credinţe. la cer.nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine" (loan 14:6). A refuzat. Unii oameni îi atribuie lui Dumnezeu un caracter ce nu este fundamentat pe adevărurile creştine. ea nu poate fi câştigată. odată ce mu auzit Evanghelia şi i-am răspuns. Mântuirea este un dar ce poate fi doar acceptat. Abia apoi perspectiva lor se va putea schimba şi vor putea evalua dacă acele credinţe veneau dc la Dumnezeu sau de la vrăjmaş. aşa cum suntem. Dar nu a fost aşa. iar duhul acestei mişcări oculte îşi bătea joc şi de el şi de mine. trebuie sâ venim la Dumnezeu prin Isus Cristos. Pavel spune despre mâncăruri că „orice 48 eliberarea nu mai venea. Cu greu. Duhul New Age s-a manifestat şi omul a fost eliberat imediat. complet străine de Scriptură. dacă pentru a ne arăta curn trebuie să se întoarcă un păcătos la Dumnezeu.Trebuie doar să ne recunoaştem şi să nc mărturisim păcatul. Una dintre minunile crucii este că nimeni nu este exclus dc la primirea darului fără plată al harului lui Dumnezeu. dar fără succes. tatăl şi-a îmbrăţişat fiul regăsit/Aceasta este o imagine foarte fidelă a'naturii lui Dumnezeu Tatăl şi dc multe ori vindecarea vine prin eliberatoarea înţelegere a adevăratului Său caracter şi prin acceptarea îmbrăţişării Sale. Toate ereziile şi falsele religii nu sunt altceva decât distorsionări ale caracterului lui Dumnezeu. aşteptând apoi ca Dumnezeu să ne binecuvinteze vieţile. Aceşti oameni ar trebui sâ vadă cum alţi oameni sunt eliberaţi dc duhurile de religiozitate care i-au făcut să creadă în aceste false căi spre Dumnezeu. Nu putem face absolut nimic pentru a nc câştiga un loc în cer sau pentru a nc cumpăra mântuirea. Sunt sigur că mulţimea care-L asculta pe Isus în ziua aceea se aştepta să-L audă rostind aspre cuvinte dc condamnare la adresa fiului caxe s-a întors acasă după acea vicioasă aventură. există oameni care nu vor să accepte harul lui Dumnezeu. Indiferent dc situaţia şi starea noastră. inventând un Dumnezeu care Ie îngăduie să creadă că orice cale spirituală sinceră duce. Acceptarea adevărului cuprins în Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru răscumpărarea noastră Dumnezeu a dat ce a avut mai scump. a ales să-L asculte pe Dumnezeu. Astfel ei cad într-o se ia cu mulţumiri'' (1 Timotci 4:4). Unul dintre bărbaţii căruia i-am slujit a fost şocat şi mânios pe demonii care se manifestau în el dar nu voiau să plece. Omul acela tocmai renunţase la mişcarea New Age. Eu cred că o asemenea formă de vegetarianism este o înşelăciune a vrăjmaşului ce poate duce oamenii in robie spirituală. spunând că nu crede că acesta ar putea avea vreo legătură cu eliberarea. am aflat că atunci când se angajase în New Age devenise vegetarian. câl pentru a ne prezenta adevăratul caracter al Tatălui Său. Ei ajung sâ predice un fel de universalism (care este evident o erezie). Discutând cu el. Ei nu pot accepta. 8.Vindecarea prin eliberare . L-am întrebat din nou „Vrei să renunţi la vegetarianism?" Disperat că înşelare demonică. atât pentru el cât şi pentru mine. în duhul meu am ştiut că acelor demoni li sc dăduse drept de şedere datorită unor credinţe false. Cu braţele deschise. la Tine vin" exprimă perfect teologia Evangheliei. Trebuie să vezi ca să crezi câtă ură pot exprima acei demoni atunci când sunt descoperiţi. Ei s-au deprins să cumpere totul (pentru ci orice lucru gratuit este fără valoare) sau să-i impresioneze pe ceilalţi prin 49 . Nu putem cocheta cu ereziile. A fost o lecţie. răspunsul pe care Isus i L-a dat lui Toma când acesta L-a întrebat care este calea spre cer: „ Eu sunt calea şi adevărul şi viaţa. | pronunţat cuvintele dc renunţare. a caracterului şi a naturii Sale aşa cum este ea revelată în Scriptură şi în viaţa lui Isus este piatra de temelie a slujirii pentru vindecare şi eliberare. I-am cerut să renunţe la vegetarianism. Din nefericire. Vechiul cântec „Aşa cum sunt. Am încercat din nou să-i slujesc pentru eliberare. Sângele lui Isus a fost vărsat penlni ca noi să fim liberi. atribuindu-1 lui Dumnezeu nişte presupuse caracteristici. Sa-L lăsăm pe Dumnezeu să ne accepte aşa cum suntem Reciproca acceptării lui Dumnezeu aşa cum este El.Slujirea practicii • Pregătirea lucrării Jăptnră a lui Dumnezeu este bună şi nimic nu este de lepădat. aceşti oameni vor rămâne prizonieri ai întăriturilor demonice.

Unii copii nu sunt dotaţi fizic. exprimă perfect acest aspect al Evangheliei: Nimic nu poate a plăti Păcatul meu şi-al tău. cântat de obicei la Paşti. Un alt cântec. corpolenţa sau lipsa lordc frumuseţe. Ea face ca oamenii să devină foarte vulnerabili faţă de demonii care pot astfel intra în vieţile lor. La cealaltă extremă. ruşinii. Puterile demonice vor încerca întotdeauna să profite de cei care sunt vulnerabili la durerile emoţionale profunde. aşa cum suntem! Acesta este un păcat. rezultatul fiind apariţia auto-respingerii care I( instalează in viaţa lor. Neacceptarea propriei noastre persoane. motivul pentru care oamenii (atunci când devin conştienţi de păcatul lor şi se ruşinează de ei) se simt obligaţi să facă orice pentru a se simţi buni înaintea lui Dumnezeu. Această tentativă dc îmbunătăţire a propriei imagini poate merge de la a deveni membru într-un cor până ia a da învăţături la şcoala duminicală. Oricât de bune ar fi aceste activităţi. nu sunt arătoşi. şi că trăim temporar într-un trup). Duhurile lor simt respingerea încă din pântecele mamei lor. ctc. sau invers. atunci ele nu au nici o valoare în ochii Lui. în toate aceste cazuri rezultatul este demonizarea. 9.spiritual (să nu uităm că noi suntem fiinţe spirituale. Rădăcina problemelor multora dintre cei care au o adâncă nevoie de vindecare şi eliberare este autorespingerca.Vindecarea prin eliberare . Ei simt că oamenii văd aceste diferenţe. Este singura cale «urc conduce atât la eliberarea de orice demon al respingerii care a căpătat acces cât şi la deschiderea persoanei pentru a primi . îşi dau seama în cc mocirlă spirituală se află şi se grăbesc sS-şi îmbunătăţească imaginea în faţa lui Dumnezeu. încep să se privească cu ochi critici şi. ca trebuie mărturisită ca păcat. Când este vorba de mântuire. Aceasta este una dintre posibilele rădăcini ale homosexualităţii sau lesbianismului. fiind nevoie de eliberare. acel n»pil poate ajunge să-şi respingă propria sexualitate. atenţii ce pot conduce la o nesănătoasă adulajie. antipatia sau ura faţă de personalitatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o implică afirmaţia că El a făcut o greşeală creându~ne. De obicei. Acceptarea de sine Dumnezeu ne-a creat aşa cum suntem şi fiecare om este important pentru El. crezând că necazul lor se datorează înfăţişării pe care o au. Dc nenumărate ori am văzut oameni care se află încă în robia trecutului lor datorită vinovăţiei. dacă motivaţia lor este încercarea dc a-L impresiona pe Dumnezeu. ei ştiu că sunt o pacoste. frumuseţea. întăriturile ei sunt cauza multor boli. Rădăcina autorespingerii este respingerea suferită din partea nkora. Nimeni nu poate fi îndeajuns de bun pentru El. Autorcspingcrea poate deveni un blestem cu incalculabile 50 consecinţe. Unii s-au născut băieţi atunci când părinţii şi-au dorit o fată.Slujirea practica Pregătirea lucrării sănătatea. Ei se autoresping deoarece în adâncul fiinţei lor s-au lăsat înşelaţi în a crede că n-ar fi trebuit să se nască vreodată. controlându-le. fiind un important punct de intrare pentru demoni. încep să respingă nccle defecte ale trupului lor care le cauzează probleme. De când se nasc. cărora Dumnezeu le-a dat un suflet. este că o putere demonică lucrează în ci. unii oameni pot alunge să-şi urască frumuseţea fizică sau formele corpului datorită neavenitelor atenţii din partea celorlalţi. autorespingerii. Copilul simte această dezamăgire şi dacă părinţii nu vor sau nu sunt capabili să corecteze prin pocăinţă această atitudine. molestare sexuală sau chiar la viol. inteligenţi sau nu au abilităţile sportive pe care le au alţi copii. un singur lucru îl impresionează pe Dumnezeu Tatăl: haina neprihănirii. Adulţii pot avea reactii adverse faţă de înălţimea. Ei aud Evanghelia. Rezultatul ei este durerea emoţională şi spirituală. hainele sau personalitatea lor. Oricare ar fi sursa auto-respingerii şi indiferent dacă o cunoaştem sau nu. Intrare-n cer acum Prin avem scump sângele Său. Unii copii nu sunt doriţi de părinţii lor din chiar momentul concepţiei. recunosc că sunt păcătoşi. Respingerea de sine este un act . se autoanalizează. obţinută la cruce prin sângele vărsat de Isus.

ie-au fost controlate de auto-respingerc. aceste personalităţi demonice se întreţes atât dc mult cu adevărata personalitate a persoanei încât este nevoie de o foarte atentă consiliere şi discernământ spiritual pentru a separa persoana dc demonii care se află în ea. Isus nc-a spus să nu-i judecăm. Această cooperare cu vrăjmaşul permite ca un demon cu nişte' caracteristici şi sarcini funcţionale definite să vină şi să ne schimbe personalitatea! Prezenţa unui demon nu este o scuză pentru păcat! Noi avem o voinţă liberă cu cate putem alege şi. Acceptarea celorlalţi Există în noi o lege dumnezeiască.Slujirea practică Pregătirea lucrării vindecarea interioară care trebuie să însoţească orice slujire de eliberare. datorită atitudinii noastre păcătoase. Aceste realităţi vor aduce eliberarea de întărilurile pe care duşmanul le poate deţine în multe din zonele vieţii unei persoane. vi se va măsura. toată viaţa.I imlecarea prin eliberare . începem să-i criticăm şi să-i judecăm? în primul rând. Uneori cer oamenilor să pronunţe cu voce tare declaraţii dc felul: „Eu sunt o crea fie specială. 10. in loc să acceptăm oamenii aşa cum sunt. ci îţi devin tot mai suportabili. Dar Iară o adevărată pocăinţă şi fără eliberare. cu timpul. Aceasta nu înseamnă a trece cu vederea o comportare inacceptabilă. noi devenim potenţiali agenţi ai lui Piton. 53 .acţionând în acest fel. devenind. „Dacă îi accepţi pe ceilalţi aşa cum sunt. dacă vrem putem găsi întotdeauna 0 calc de ieşire din ispitire. dându-le o identitate şi un caracter total opuse planurilor şi scopurilor pc care Dumnezeu Ie are cu ei. Dumnezeu m-a creat pentru £7 însuşi şi îi mulţumesc pentru duhul. Există oameni cărora le este greu să-şi schimbe o gândire şi un comportament care. cunoscuţi ca persoane care nu fac alceva decât să critice.. lupta va fi foarte grea. spus sau Jacul lucruri care determinai să mă auto-resping. Le accept ca pe un dar de la Dumnezeu şi mă pocăiesc de necondiţionat pe toţi cei care au gândit. veţi Jt judecaţi. în ciuda comportamentului lor! în versetul 2 Isus nc avertizează „căci cu ce judecata judecaţi.şi cu ce măsură măsuraţi. facem jocul vrăjmaşului ajutându-1 să fie un acuzator al fraţilor. Temelia slujirii este acceptarea propriei persoane şi recunoaşterea adevărului că Dumnezeu a avut un plan cu noi atunci când nc-a creat. încercarea de a scoate demonii fără a pune o solidă temelie pentru vindecare. să nu-i criticăm şi să nu-i condamnăm pe ceilalţi (Matei 7:1). Pentru o completă restaurare este foarte important să învăţăm să acceptăm persoana care ne-a rănit. Cheia este starea voinţei noastre. Datorită diverselor relaţii pc care le-au avut în trecut şi îndeosebi dacă au spus sau au făcut lucruri neplăcute unii la adresa altora. respingând doar păcatul din comportarea ei. Deseori. lege ce acţionează în fiecare 52 Deci. Celui Iert care le-a dat. involuntar devenim agenţi ai transferului demonic şi un duh rău câştigă acces in persoana pe care am criticat-o pe nedrept. poate duce la eşec. indiferent de presiunile pe care Ic face un demon asupra noastră. ei iţi devin tot mai respingători" O persoană respinsă este o persoană rănită. O persoană rănită deseori se va comporta iraţional şi crud faţă dc cei care au respins-o si au rănit-o." fiinţă umană. acceptarea şi ne-judecarea sunt. Atunci când oamenii sunt răniri de remarcile noastre caustice şi când noi nu încercăm să vindecăm rănile produse. poate aduce o schimbare a cursului vieţii. Nu este uşor să accepţi oamenii aşa cum sunt. Dacă îi respingi. ce se întâmplă în domeniul demonic atunci cănd noi. Pentru a reuşi. lucruri dificile. ci a continua să acţionezi în dragoste faţă dc cei vinovaţi. îmi dedic viaţa m-a creat şi mă bucur In bunătatea Lui. " O astfel de rugăciune. spusă din inimă. Apoi. subminând întăriturile demonice. Mulţi vor trebui să se confrunte ou o falsă personalitate demonică care a primit acces în viaţa lor datorită atitudinii inimii lor. pentru mulţi. trebuie înţeleasă creapa noastră ca fiinţe spirituale pe care Dumnezeu le-a ales înainic de întemeierea lumii (Efeseni l :4) şi trebuie recunoscui că vrăjmaşul încearcă neîncetat să altereze lumea căzută în care ne aflăm. şi trupul pe coreeni le-am avut faţă de ele. toate m-au atitudinile negative pe care sufletul.

11. Partenerii sunt numai rareori conştienţi de existenţa săgeţilor otrăvite care.Cine este Domn în viaţa mea?". Totuşi. este puţin probabil ca ca să primească vindecare şi eliberare. Pentru mulţi. cei care le slujesc se concentrează mai mult asupra relaţiei 54 lor eu Isus decât asupra simptomelor lor! Dar asta nu înseamnă că cei ce slujesc nu sunt interesaţi de starea lur . Duhul de criticism şi judecata este o boală contagioasă. nu mai există blocaje în calea revărsării Duhului Ifţlnl şi drumul spre eliberarea dc orice duh rău este deschis datorită Inilaurării domniei Sale. acea căsnicie a fost timp de mai mulţi ani sistematic deteriorată de sute de priviri şi cuvinte „ucigaşe"'. să vă aducă tulburare şi mulţi să jie întinaţi de ea". Dacă o persoană nu poate accepta anumih oameni. Un astfel de control este de fapt vrăjitorie (1 Samuel 15:23). Pot trece ani până când. Trăirea într-o continuă «lato de boală în această dimensiune are consecinţe in toate celelalte zone ulc fiinţei umane şi cu toate că vindecarea simptomelor este un lucru . că S-a înălţat în llBVă. imediat va apare şi bârfa. cu care putem alege. Bârfa se răspândeşte cu iuţeala focului şi distruge comunităţile creştine. atunci ei trebuie să-L invite să fie Domn al fiecărei părţi a fiinţei lor: .nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine" (loan 14:6). Când Isus ne-a spus:.. Criticile nejustificate sunt o subtilă formă de manipulare şi control: „Dacă faci ceea ce vreau cu. mulţi creştini nu înţeleg semnificaţia acestei întrebări. în familii. Eu suni calea şi adevărul şi viaţa . Experienpa ne-a arătat că cea mai Importantă vindecare de care oamenii au nevoie este vindecarea în jyji. a trimis Duhul Sfânt peste Biserică şi câ într-o zi va reveni ca Kogc al Regilor şi Domn al Domnilor. scăpa de simptomcle care le controlează vieţile. Este semnificativ pentru această situaţie pasajul din Evrei 12:15: „Vegheaţi ca.ci sunt extrem de interesaţi. Pentru a ieşi din astfel de situaţii este nevoie de pocăinţă. că a murit şi a înviat. felul de trai nedumnezeiesc conducând la haos şi «In/iisiru în vieţile lor. uneori. atât pentru făptaşi cât şi pentru victime. minte. voinţă şi duh. Cei care părăsesc relaţia zilnică cu Dumnezeu trebuie sâ-şi pună o lingură întrebare:. împlinirea spirituală este un pas esenţial spre o vindecare definitivă. Do aceea. voinţa liberă.important. Ar da orice pentru a. Domnia lui Isus Cristos Foarte mulţi oameni au o disperată nevoie de ajutor. Dacă Isus este cu S d f l v a r a t Domn..trup.Vindecarea prineliberare . El nu a fost arogant 1 ne-a spus în mod direct că Dumnezeu Tatăl are un plan de icslaurare a relaţiei cu copii Săi. Din păcate. Ei cred că km este Fiul lui Dumnezeu. relaţiile cele mai afectate de acest gen de atitudini greşite sunt cele dintre părinţi şi copii. le-au distrus căminul.Slujirea practică Multe căsnicii se distrug pentru că untd dintre parteneri face tot timpul comentarii critice directe sau indirecte (prin priviri sau insinuări) ia adresa celuilalt partener. la care sc vor ralia tot mai mulţi.nu cumva vreo rădăcină de amărăciune să dea lăstari. Ei doresc să fie vindecaţi. curăpre şi război spiritual.. fiind răzvrătire împotriva planurilor şi scopurilor lui Dumnezeu pentru omenire şi un atentat la preţiosul dar pc care El L-a dat fiecăruia dintre noi.. Pentru unii dintre ci este şocant să vadă că. prinlr-o relaţie personală cu Dumnezeu. una dintre primele întrebări pe care trebuie să le punem în consilierea şi rugăciunea pentru vindecare şi eliberare Mic: „ Vrei să-L faci pe Isus Domn în viaţa ta? ". Dumnezeu nc-a dat fiecăruia voinţa liberă. Foarte mulţi oameni 55 . Odată ce într-o biserică au început să se facă comentarii nejustificate. partenerul-victimă nu mai suportă situaţia şi îl părăseşte pe celălalt. dar important este să trăieşti fiecare cuvânt al acestui cântec pentru că laun trebuie să fie într-adevăr Domn în toate. rădăcina problemelor este că nu-L fac pe Isus Domn în toate domeniile. în rcalilc. pentru aceşti oameni trăirea zilnică sub domnia lui Isus (Ifittos este o necunoscută.. nu vei mai fi rănit de observaţiile melc". şi nu peste mult timp acea comunitate va ajunge să fie controlată dc un duh dc criticism. domnie ce subminează drepturile demonilor dc a fi prezenţi în vieţile oamenilor. emoţii. intr-o zi. Dacă creştinii ştiu că Istm este Domn în toate. în cele din urmă. Eşecul în a-i accepta pc ceilalţi aşa cum sunt ci are devastatoare consecinţe pc termen lung. Oricine poate cânta „El e Domn".

vin la Ei. Atunci când ele sunt aplicate în vieţile oamenilor. este foarte probabil ca unii dintre oamenii care nu pot simţi prezenţa Duhului Sfânt să aibă nevoie de vindecare emoţională. Este esenţial să recunoaştem atât efecle demonice cât şi nevoia de vindecare ce are rădăcini adânci. Mulţi mă întreabă: „Cum pot fi umplut cu Duhul Sfânt?". prin Isus. Dumnezeu doreşte să foloseşti darul deosebirii duhurilor. Concluzie Cei care au nevoie de vindecare şi eliberare trebuie să audă adevărurile fundamentale ale Evangheliei. atunci Duhul Sfănt se va bucura să ne umple. astfel. El nu este destinat pentru aşa ceva! Tot ceea ce doresc este să împărtăşesc din experienţa câştigată în ani de zile de cei dc la Eilel Ministries. prin aducerea vindecării prin eliberare în vieţile a sute de oameni. în special în emoţii. ajutaţi de expunerea acestor observaţii dc viaţă ( a căror acurateţe a fost demonstrată prin slujirea practică) atunci când NC vor confrunta cu puterile demonice. Căci dacă Isus este cu adevărat Domn. ne putem aştepta să-L vedem pe Dumnezeu lucrând cu putere în cei care. Aceste adevăruri trebuie prezentate în aşa fel încât ci să înţeleagă semnificaţia a ceea ce li se spune. Cei care doresc să lucreze în consiliere vor fi. Dacă emoţiile au fost rănite. 57 • 56 . vă rog să vă asiguraţi că nu aţi tras anumite concluzii despre o persoană ha/ându-vă numai pe datele conţinute aici. de care vor avea nevoie să fie eliberaţi dacă doresc să cunoască adevărata putere a lui Dumnezeu. este foarte probabil că umplerea cu Duhul iui Dumnezeu nu v3 veni.Slujirea practică au nevoie de eliberare numai pentru că nu l-au dat lui Isus locul pe carc-L merita în vieţile lor. De obicei. Cine este Domn in viaţa ta? ".Vindecarea prin eliberare . Itt încercarea de a aduce vindecare celor pentru care se vor vor ruga. Atunci când veţi folosi informaţiile din acest capitol. Căci nu există altă o altă temelie de viaţă pentru care să merite să te osteneşti (1 Corinteni 3:11). De aceea. De asemenea. nu să depinzi exclusiv de ceea ce citeşti în vreo curte! în cele mai multe cazuri ne vom confrunta cu ceva ce depăşeşte demonicul. la fiecare serviciu de eliberare pe care îl conduc. inconştient ei se supun controlului duhurilor de religiozitate. dar dacă sunt zone din viaţa noastră în care El nu este Domn. în jurul lor s-au ridicat atâtea ziduri încât cei afectaţi nu mai pot simţi absolut nimic! Pentru mulţi oameni religioşi practica propriei lor religii devine mai importantă decât domnia lui Isus Cristos în vieţile lor. dau oamenilor posibilitatea de a-şi exprima dorinţa de a-L face pe Isus Domn al vieţii lor. Pentru cei ce au nevoie de eliberare cea mai mare urgenţă este stabilirea domniei lui Isus Cristos în vieţile lor.. în consilierea unei persoane este vital să asculţi atât ceea ce ea are de spus cât şi ceea 01 Domnul vrea să-ţi spună. • Capitolul 3 Simptome observabile ale unei posibile demonizări • Unul dintre pericolele scrierii acestui capitol este că cei ticinformaţi pot încerca să-l folosească pentru a „detecta" demonii din alte persoane. fără îndoială. răspund tot cu o întrebare:.

Un exemplu tipic este dependenţa dc substanţele chimice (cum ar fi nicotină şi drogurile). nu va fi suficient să i se slujească doar pentru vindecarea de respingere. eliberat dc orice demon care a câştigat acces prin acea înclinaţie. ta rândul lor. Dc cele mai multe ori tflzvrâtirea care a dat acces demonilor este împotriva unei alte persoane.Vindecarea prin eliberare . cea din urmă se manifestă prin faptul că bolnavul. este clar că ea nu sc poate auto-controla. îşi provoacă vomitarea alimentelor înainte ca ele sâ fie absorbite de organism. El este doar un ghid rezultat din observarea celor mai comune dintre ele. Ea este deliberat făcuta. ciocolată. Cele mai obişnuite tulburări dc nutriţie sunt niioiexia şi bulimia. când ciclul chimic iniţiat în organism de o primă doză. Dacă o persoană este incapabilă să-şi schimbe comportamentul printr-un act al voinţei sale libere. de cele mai multe ori problema înclinaţiei nu va fi rezolvată.Slujirea practică I Simptome observabile ale unei pasibile demonizări Există o oarecare suprapunere între acest capitol şi cel următor. li Poftele ieşite din comun Pentru a duce o viaţă sănătoasă. ci pentru a-şi masca 59 . Acest mod de a-ji trata organismul este o răzvrătire împotriva Duhului Sfânt. Dacă nu se tratează cu acea problemă (dintre el şi tatăl său). Lipsa dc grijă liiţă de trupul pe care ni l~a dat Dumnezeu este răzvrătire împotriva Duhului Sff'nt. De obicei ele au o rădăcină emoţională ţi pentru vindecarea lor trebuie dărâmate întăriturile demonice care iin căpătat acces în viaţa persoanei. acel tânăr va rămâne în continuare vulnerabil fie la unele înclinaţii viitoare fie la alte forme de comportament anormal. în capitolul următor vom analiza diferitele căi prin care demonii pot intra. deşi mănâncă normal. dacă un adolescent are nevoie să fie vindecat de respingerea pe care a luferit-o din partea tatălui său. Capitolul de faţă nu are pretenţia de a fi un dicţionar complet al tuturor simptomelor observabile care pot indica demonizarea. dacă sc ignoră dimensiunea demonică din procesul dc vindecare. cauza-rădăcinâ este mult mai adâncă decât pare să arate înclinaţia. Răzvrătirea deschide uşa demonicului. minţituri demonice care conduc la subalimentaţie sau «upi'ualimcntaţie Oamenii pot deveni supraponderali şi pentru că mănâncă pentru B No consola. în acest capitol vom vedea unele simptome ce pol fi observate direct în consiliere şi care pot fi atribuite prezenţei unui demon. pe ascuns. ducând apoi o viaţă disciplinată.' al cărui templu este trupul tău (1 Corintcni 6:19). cum ar fi mama sau tatăl. este foarte important sâ avem un regim alimentar şi o poftă de mâncare echilibrate. Pentru o deplină vindecare trebuie ca aspectele înclinaţiei să fie atent cercetate: Similar. Consideraţii similare se pot face şi cu privire la excesul de alte produse care nu conţin droguri: alcool. Cele două capitole tratează subiecte similare dar care sunt văzute din puncte de vedere diferite. înclinaţiile Una dintre cele mai comune caracteristici ale activităţii demonice este comportamentul necontrolat. şi deseori este o tentativă dc a pedepsi părinţii pentru maltratarea suferită (reală sau imaginară). De exemplu. Pentru a fi liber de aceste înclinaţii trebuie să te pocăieşti de păcatul de a-ţi fi maltratat propriul trup exercitându-ţi voinţa de a fi vindecat. în cele mai multe cazuri. Ei nu mănâncă din lăcomie. 1. etc. pierde continuu din greutate. care apoi înlănţuie persoana în înclinaţii vicioase'.în cele (lin urmă împotriva trupului. mai ales când este vorba dc înclinaţii. Persoanele bolnave de bulimie par a mânca normal dar deseori după masă. trebuie reluat iar şi iar. Comportamentul poate fi o formă dc 58 i compensare a problemelor care zac nerezolvate. dulciuri. zahăr. Aceste tulburări de nutriţie sunt o formă de răzvrătire .ambele putând fi. Această tulburare de nutri pe nu trebuie confundată cu lipsa poftei tio mâncare sau cu lăcomia . Ordinea dc prezentare a paragrafelor nu are nici o legătură cu importanţa sau conţinutul lor.

începe lupta cu emoţiile. atunci nici Tatăl Său din ceruri nu nc va ierta pentru ceea cc am făcut noi (Matei 6:15).să ne întrebăm dacă nu cumva ca sc află în robia uimi duh de nciertarc sau de amărăciune. dar nu există două persoane identice sau care sâ aibă exact aceleaşi talente sau preocupări. de cele mai multe ori ei fjbresc să-i ierte chiar şi pe cei care i-au abuzat îngrozitor deoarece îşi dau scama că deseori comportamentul celor ce i-au abuzat a fost I consecinţă a modului în care aceştia. Corpul uman nu poate absorbi anumite substanţe chimice fără a produce nişte reactii care sunt uneori nu doar neplăcute. trebuie . fiind. foarte probabil că ele au fost moştenite de Ia unul din părinp. Amărăciunea fi neiertarea în învăţăturile Sale. fie să se subalimenteze pentru a deveni anorexică şi a opri astfel dezvoltarea formelor care îi accentuează feminitatea. 61 . dc fapt. dacă nu vrem să-i iertăm pc ceilalţi pentru ceea cc ne-au făcut. E x t r e m e ale comportamentului Dumnezeu este un Dumnezeu al diversităţii! O simplă privire aruncată asupra creaţiei Sale nc confirmă diversitatea acesteia Pc pământ trăiesc miliarde de oameni. Isus a subliniat mereu importanţa iertării. se poate hotăra fie să sc supraalimcntcze pentru a deveni prea grasă. Există multe tipare comportamentale cc tind să înstrăineze oamenii de prieteni şi vecini. o fac pentru că Ii s-a dat acces fie printr-o relaţie greşită. urâtă şi deci ncatrăgătoarc pentru un alt potenpai violator. O altă întăritură demonica care poate controla nutriţia îşi are rădăcinile în abuzul sexual al femeilor. de exemplu. care îi vor respinge şi izola de societate. fie printr-un păcat gencraţional. poate apare un blestem demonic ce generează boala alergică. Satan se opune fără încetare planurilor şi scopurilor lui Dumnezeu. de aceea. în cele mai multe cazuri în aceste tipare există o dimensiune demonică. 3. în slujirea pentru eliberare deseon este imposibil sâ conducem persoana spre vindecare până când ea nu alege să-i ierte pe cei care . Mulţi oameni se nasc cu boli alergice. Tratamentele medicale sc axează pc reacţiile chimice implicate în aceste procese.Vindecarea prin eliberare . astfel încât comportamentul lor să devină inacceptabil pentru ceilalţi. şi în special atunci când o fată a fost abuzată sexual în perioada de pubertate când sexualitatea ci fizică începea să se dezvolte. Dar din clipa în care a fost luată decizia de a ierta. Când demonii cauzează parţial sau total aceste efecte. de aceea nu este surprinzător că una dintre tacticile Iui este încercarea de aîmpinge oamenii spre extreme.Slujirea practica Simptome observabile ale unei posibile demonizări profunda durere emoţională interioară. la rândul lor. Urând abuzul.ni rănit-o. întrebarea care trebuie pusă este dacă nu cumva demonicul a căpătat drept de intrare datorită unui păcat pe linie generaţionalâ. Şi nu este uşor să învingi durerea simţămiutclor rănite. în cadrul acestei enorme varietăţi de caractere umane există atât nivele dc comportament ce exprimă o difcrenpcre acceptabilă. Astfel de decizii pot fi luate şi involuntar. au fost trataţi. Când o persoană înţelege necesitatea iertării dar nu poate lua o decizie. care nu sunt altceva decât reacţii alergice ia diferitele substanţe chimice. 60 Dumnezeu doreşte ca oamenii să trăiască în bune relaţii. în bisericile locale. El a spus că este mai mult decât important să iertăm şi că. ci chiar deosebit de periculoase. pot avea cauze diferite. Am văzut. în subconştient Tulburările de alimcntatic. dar întrebarea care trebuie sâ primeze este:„Care este cauza acestei boli?". Acesta este unul dintre cele mai serioase avertismente din Biblie Atunci când oamenii îşi dau seama de importanţa iertării şi când înţeleg semnificaţia cuvintelor lui Isus. Ulterior ea va asocia trupul ei atractiv cu posibilitatea dc a fi din nou abuzată. alergia fiind cauzată de duhurile de infirmitate. că atunci când pe linie generatională a existat păcatul vrăjitoriei (şi în special folosirea medicamentatiei şi remediilor de însănătoşire ocultă). aceşti oameni vor fi marginalizaţi şi excluşi de lapărtăşia cu ceilalţi membri. cât şi nivele ce depăşesc limitele acceptabilului. 4.

înşelarea poate fi atât de adâncă încât persoana Ifi nu-şi mai dea seama dacă spune adevărul sau nu. Dacă persoana care a procedat în felul acesta va căuta mai târziu ajutor. verificarea dacă uşile sunt închise sau dacă gazul este oprit. A văzut că mergea şi a continuat să mintă. printr-o totală lipsă dc motivare în a face ceva. iertându-şi părinţii care. pentru a scăpa de necazuri. foarte spenată.Vindecarea prin eliberare . Atunci. Oamenii cad în ispită atunci când sunt înşelaţi.Slujirea practica Simptome observabile ale unei posibile demonizări 5. pedcpsindu-1. a dispariţiei oricărei speranţe. Noi toţi avem o voinţă liberă şi capacitatea de a lua decizii corecte. Vara ci sc simt bine. sunt mai vulnerabili la depresie pentru că nu găsesc căi de descărcare a propriei lor creativităţi. l-au împins la acel comportament. chiar dacă ea îşi arc o2 63 . de fapt. cum ar fi artiştii sau coi cu o sensibilitate deosebită. Oridecâte ori avem de-a face cu astfel de obiceiuri comportamentale. Peste ani. chiar şi atunci când adevănil nu i-ar fi adus nici un neajuns. este puţin probabil ca omul acela sâ fie vindecat şi elibarat. Forţarea este o caracteristică a activităţii demonice. oricât dc mult s-ar fi spălat. Când ne-am rugat şi am cerut Duhului Sfânt să expună rădăcina acelei probleme. dar parcă nu putea scăpa dc mirosul acela. Amintirile. Când am privit-o. Atunci când îşi dau seama că pot fi independenţi dacă mint sau sunt duplicitari în comportament. Aparent. dar iama sunt parcă lipsiţi de viaţă. cel care îi slujeşte trebuie să facă diferenţa între adevăr şi minciună. avem de-a face cu demonii. Se pare că unii oameni. parc a fi medicamentaţia temporară sau permanenta. Nu-şi putea explica dc ce făcea acel lucru. Exemple tipice sunt spălarea mâinilor. sunt normale. au ieşit la suprafaţă. am văzut ochii unui copil înspăimântat dc deschiderea uşii camerei sale în miez de noapte. înăbuşite dc trauma suferită în noaptea aceea. La patruzeci de ani dc la acel incident ca continua să-şi spele mâinile. somnolenţă sau incapacitate de concentrare. Am slujit unui bărbat care începuse să mintă încă de când era şcolar. altfel. Iar alţii sunt afectaţi dc anotimpuri sau dc starea vremii. De cele mai multe ori oamenii sc simt blestemaţi de aceste obiceiuri de care nu pot scăpa. Eliberarea a condus la vindecarea dc acel obicei şi a fost începutul deplinei vindecări de toate consecinţele acelui abuz. şi aşa şi este! Cunosc o femeie care dorea să se elibereze dc obiceiul dc a sc spăla pe mâini de douăzeci dc ori pe zi. 6. ei dau acces unui duh dc înşelare. A fugit la baie şi a încercat să se spele pe mâini. dintr-o dată. toate aceste cazuri de depresie nu au o cauză evidentă fi singura soluţie. rareori persoana care face asfel de lucruri crede că face ceva acceptabil sau tolerabil. 7. femeia a părut a fi. De atunci a început să se spele foarte des pc mâini. şi nimeni nu ştia de ce. lăsând-o cu mâinile pline dc spermă. Depresia „Depresie" este un termen generic care acoperă o largă gamă de simptome comportamentale. La alţii. La unii oameni ea se manifestă sub ferma „întunecării" vieţii. după care a plecat ameninţând-o sâ nu spună cuiva ceva. Oamenii care sunt prizonieri ai unor astfel dc obiceiuri doresc să scape dc ele. Dar cauza există întotdeauna. împinsă de demonii care intraseră în ea în acele clipe de frică şi teroare. procesul dc vindecare a putut începe numai atunci când el s-a confruntat cu ceea cc făcuse ca şi copil. Dacă nu se întră in luptă cu duhul de înşelare. Obiceiurile comportamentale forţate Prin „obicei comportamental forţat" înţeleg repetarea forţată a unor acţiuni care. Demonul care intrase în el în copilărie îl controlase toată viaţa. întreaga ci familie era afectată dc comportamentul ei. a smuls-o din pat şi s-a masturbat pe mâinile ci. Ea şi-a adus aminte dc administratorul internatului care a intrat în camera. oamenii aleg deliberat să se folosească de înşelare pentru a-şi atinge scopurile. Personalitatea şi comportamentul înşelător Una dintre principalele tactici ale lui Satan este înşelarea. lipsă de angajare.

alunei când ungerea Duhului Sfânt era deosebit dc puternică. expuse şi tratate cu dragoste. Din nefericire. omul acela devine foarte vulnerabil la demonizare şi. în general persoana nu-şi dă seama de ceea ce se întâmplă şi dc cele mai multe ori ea este uşurată când află că nu a putut sta la reuniune datorită acţiunii unei puteri demonice. Uneori oamenii mărturisesc că s-au luptat ani de zile cu acele probleme. Uneori i-am văzut cum se crispau pe scaune. vindecarea şi eliberarea.Slujirea practica Simptome observabile ale unei posibile demonizdrt rădăcina în păcatele generaţiilor anterioare sau în atitudinea altora faţă de ele. fără sâ-şi dea seama. Depresia sezonieră. întotdeauna. este controlat dc demonii care îl vor ţine în robia simptomclor. Există unii oameni care par a nu da niciodată răspunsuri emoponalc normale. datorită relaţiilor şi împrejurărilor vieţii. care se simt vinovaţi dc lipsa dorinţei de a citi Biblia. încercând să rămână pe loc cât mai mult timp posibil. fără să le înţeleagă natura. Fuga Nu întotdeauna oamenii fug deliberat! La reuniunile creştine deseori am văzut oameni care. Când emotiilc cuiva sunt rănite. 64 Slujirea persoanelor depresive cere răbdare şi atentie în a discerne rădăcinile bobi care. Soluţiile naive. De obicei. Ei nu sunt în stare nici să meargă în faţă pentru a lua Cina şi nici să stea la locul lor. întregul lor sistem relaţional este afectat. a se ruga sau a se bucura de viaţă. a cărei producere este suprimată de către lumină. o întreagă reţea de diferite duhuri afectează mintea şi emoţiile celor demonizaţi. depresia fiind un blestem căruia i s-a dat drept de intrare prin practicarea acestei forme de idolatrie. De cele mai multe ori cauza este în rănile emoponalc sau relaţiile deteriorate. vor face ca Dumnezeu să aducă pas cu pas. tratamentele medicale ale depresiei implică diferite tipuri de medicamentaţie care au ca efect atât controlul simptomclor cât şi îngreunarca slujirii persoanei care este controlată dc efectele medicamentelor. Când oamenii suferă de depresie. emopilc pol fi rănite sau scoase din echilibru. Dar. dc genul „Nu te lăsa" sau „Spune-I Domnului în rugăciune" nu fac decât să agraveze depresia. de obicei. Alunei se ridicau şi fugeau afară Dc obicei. Asemenea reacUi la 65 . Tratamentul presupune suplimentarea cantităţii de lumină pentru persoana suferindă in perioada lunilor de iarnă. şi nu în ultimul rând relaţia lor cu Dumnezeu. este asociată excesului de melatonină. Unii confirmă existenţa acestor atacuri atunci când iau Cina Domnului. sfaturile bine inrenjonaje ale prietenilor nu fac decât să sporească suferinţa celor afectaţi dc depresie. de origine demonică. se ştie. cauza primară a bolilor emoţionale. Deşi demonicul nu este. Este mult mai uşor sâ te rogi pentru vindecarea celor ce nu au fost afectaţi de aceste substanţe chimice. dacă biserica are obiceiul să aducă pâinea şi vinul la fiecare. Nu trebuie să ne închipuim că depresia este. astfel încât să ne putem exprima sentimentele şi să ne bucurăm dc viaţă. Există unele evidenţe clare ale legăturii dintre depresia sezonieră şi demonizarca venită pc linie generaţională iacei ai căror strămoşi au fost închinători la soare sau anotimpuri.Vindecarea prin eliberare . De cele mai multe ori. Nu trebuie însă omisă nici posibilitatea activităţii demonice în cauzarea excesului de melatonină din organism. până când nu mai puteau rezista şi parcă ceva exploda în lăuntrul lor. Dar rareori vom întâlni o persoană care să sufere regulat de depresie şi care sâ nu fie şi afectată demonic. Depresia trebuie înţeleasă. De exemplu. acest gen de fugă este impus nu de voinţa persoanei ci de cea a demonilor din ca care înceracă să o controleze chiar şi atunci când ea se află sub o puternică ungere. ei pot suspina după ceva ce este considerat ca josnic dc către majoritatea oamenilor sau. 8. Ei sunt fie excesiv dc precipitaţi. Tulburările emoţionale Toţi oamenii au simţăminte. Dumnezeu nc-a înzestrat cu emoţii. la cealaltă extremă pot fi complet insensibili la ceva dramatic. fie complet absenţi. deseori emopilc sunt controlate de puternice forţe demonice ce au intrai prin durerea care a generat tulburarea cmoponali 9. nu au putut rămâne acolo.

el trebuie să lupte nu doar cu suferinţa sa şi a partenerului său ci şi cu demonii care fac totul pentru a ţine cuplul despărţit. zbura cu avionul. 10. avea din nou relapi sexuale cu soţul sau sopa. Ea ne păzeşte să facem lucruri care ne pot fi dăunătoare. Pericolele pe care le întâmpinăm zi de zi în copilărie sunt atât de mari încât puţini dintre noi ar supravieţui dacă nu ar exista acea frică copilărească. dintr-o dată au putut conduce din nou maşina.intrare a demonilor. tinându-ne în sclavia greşelilor. pentru a alunga frica care le dictează obiceiurile şi comportamentul. în spatele acelui comportament sc află aproape întotdeauna o intăritură demonică. discuta cu cineva dc care le era frică. Şi nu este uşor să desparţi adevăratele sentimente dc cele contrafăcute demonic. Isus este dragostea desăvârşită. Frica şi fobiile Frica este un dar de la Dumnezeu. distruse. iraponală. spâlându-se excesiv. şi Scriptura ne spune că dragostea alungă frica Numai în Numele lui Isus poate fi înfrântă şi alungată frica prin care Satan vrea să ne controleze viepilc. Satan va căuta să pervertească şi frica. pare a fi vorba doar de o modalitate de rezolvare a unor probleme de relapc. Este uimitoare schimbarea care se produce în vieţile oamenilor atunci când frica cc i-a controlat (deseori toată viapj) este alungată şi ei devin liberi să fie ei înşişi. Dar aşa cum face cu fiecare dar al lui Dumnezeu. fie a strămoşilor ci. dc obicei. Satan nu are nici un interes ca oamenii să iasă din greutăţile prin care trec şi să fie vindecaţi.Vindecarea prin eliberare . La prima vedere. Dacă o persoană continuă sâ se simtă vinovată şi după ce păcatul a fost mărturisit şi iertat. Creştinii au imensă responsabilitate de a sluji oamenilor prin vindecătoarea dragoste a lui Isus. Când cineva este controlat de o frică. Dacă creştinii se simt iertaţi. Satan capătă drepturi în acea relape şi demonicul întăreşte ruptura conducând pe unul sau pc ambii parteneri la activităp comportamentale evazioniste. privind la televizor. Daca unul dintre parteneri vrea să iasă din acea situaţie. mânca mâncăruri pe care înainte le considerau groaznice. Dar odată ce partenerii au optat pentru o coexistent care vine împotriva relaţiilor conjugale dumnezeieşti. ci au ieşit din voia Iui Dumnezeu. aşa că va face tot ce poate pentru a-i determina să stea departe de ceilalţi sau sâ sc retragă în ci înşişi atunci când sunt în compania altora. ei se vor comporta ca 66 61 . mai există şi o altă formă de evadare cc poate fi generată de o puternică aepune demonică. Dar comportamentul evazionist dispare imediat ce se iveşte posibilitatea refacerii relaţiilor distruse. folosindu-le ca pe nişte porp de. Satan se bucură să vadă relauli conjugale care sunt sub standardele lui Dumnezeu sau. etc. Exemplul clasic este cel al tratării. fie a persoanei în cauză. o indicaţie a unei anterioare implicări în vrăjitorie sau satanism. Odată absorbiţi de ceea ce-i preocupă ci devin aproape imuni Ia prezenţa altor oameni. vinovăţia trebuie sâ dispară. Cei în cauză sunt atât de absorbiţi dc activitatea lor evazionistă încât nevoia de a înfrunta durerea emoponală rămâne adânc îngropată in ci. atunci când au fost eliberap de frică.urmarea unei relaţii rupte şi neconştientizate. citind nuvele. • 11. în acest fel. Oamenii pot „rugi"în ei înşişi având unhobby. Satan nu doreşte sâ vadă creştinii experimentând iertarea data de lucrarea crucii. lăsată dc Dumnezeu. Asemenea tipare comportamentale sunt descon. Când partenerii aleg despărţirea. Am văzut oameni care. Este interesant de observat cum unii oameni au un anumit comportament în cadrul relaţiei conjugale şi un cu totul alt comportament faţă de ceilalţi oameni. a problemelor conjugale. El va încerca sâ ne pnă robi ai traumelor ce urmează unor experienţe care ne-au înspăimântat.Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demonizări Cina Domnului sunt. şi sunt sute de feluri de frici pe care Satau Ic foloseşte. dacă este posibil. Pc lângă fuga de Ia reuniunile creştine. etc. Vinovăţia şi auto-condamnarea Atunci când păcatul este mărturisit şi iertat. foarte probabil că ea este victima unui duh care o ţine în legăturile unor sentimente de vinovăpe şi osândire.

Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demonizări nişte oameni iertaţi. in slujire. fiind orbi faţă dc adevăr. experienţa ultimilor ani arată limpede că duhurile de boală pot coborî pe linie generaţională. Auzirea de voci Auzirea de voci este un fenomen mult mai răspândit decât se crede. cauzând afecţiuni. Bolile ereditare De obicei medicii îi întreabă pacienţii care suferă de boli grave dacă nu au avut în familie cazuri similare. afecţiunea este de natură spirituală. cl lucrează şi înlăuntrul denominaţiilor creştine căutând . Pentru a putea elibera victima. probabil. cu sau fără ştiinţă. cauzând afecţiunea In generaţia prezentă. demonii din ei nu mor! Ei sunt fiinţe spirituale care nu au o „casă" şi vor căuta să ocupe o fiinţă umană pentru a-şi exercita sarcinile funcţionale.boală" nu o mărturisesc de teama de a nu fi consideraţi nebuni. Am văzut vindecări complete în cazuri mergând de la rinită (o formă acută a sinuzitei) de care o femeie suferea de 25 dc ani până la blocarea rinichilor. pe linie gencraţională. am văzut cât de important este să nu le îndepărtezi de adevărurile fundamentale ale Cuvântului lui Dumnezeu. fiecare voce în parte. înşelându-i prin sentimente contrafăcute demonic. Nu poţi discerne înşelarea decât dacă stai bine ancorat în adeVăr Dc multe .minunea biruinţei crucii asupra puterilor vrăjmaşului. se pare că aceste voci vorbesc fără încetare. ereziile. de fapt. Deşi cu alt scop. ci la auzirea repetată a unor voci care vorbesc cu regularitate la nivel mental. Dacă persoana refuză să se ierte pentru ceea ce a făcut. Când oamenii mor..Vindecarea prin eliberare . trebuie aflat a cui este vocea pe care o aude cu regularitate şi trebuie ruptă legătura sufletească dintre cele două persoane. îşi imprimă gândurile şi cuvintele în mintea persoanei care aude vocea. oamenii devin vulnerabili la primirea unui duh utre-i va ţine în robia acelor false credinţe. Ei caută. 14. duhul care a indus simptomele în fiecare generaţie. arunci când persoanele au fost eliberate de duhurile dc boală care au venit de la strămoşi. probabil. 13. Odată ce au acceptat credinţele nescripturale. ea deschide uşa demonilor care aduc cu ei un nesfârşit cortegiu de sentimente de vinovăţie şi auto-condamnarc. Dar şi în acest caz este vorba tot de o implicare demonică. 12. mărturisind cu putere Evanghelia. Uneori poate fi vorba de o puternică legătură sufletească cu o persoană care. Unii oameni aud mai multe voci. ceea ce ne arată că atunci când o boală coboară pe linie generaţională este posibil ca cel care coboară să fie. Deci Satan va face tot ce poate pentru a ţine oamenii în robia vinovăţiei păcatului. Cei eliberaţi dc aceste voci experimentează o pace şi o linişte pe care nu le-au avut niciodată. Probabilitatea prezenţei accstoT duhuri trebuie serios luată în considerare oridecâte ori se observă existenţa unor boli ereditare. Plângeri 5:7). fire conducătoare care să-i ajute la diagnosticarea şi tratamentul pacientului. Deşi există unii teologi şi unii medici care cred că este vorba de o teorie absurdă. Scriptura ne spune că nelegiuirea părinţilor va fi pedepsită in 68 copii (Exod 20:5. şi eu pun această întrebare celor cărora le slujesc. Mulţi dintre cei care suferă de această . în cazul unora. Când aceste simptome prevalează. încurajând părerile divergente faţă de adevăr şi. Satan orbeşte minţile necredincioşilor pentru ca ei să nu vadă lumina Evanghelici (2 Corinteni 4:4). membrii familiei acestuia. Este o minune . în cele din urmă. Nu mă refer la visele în care oamenii au experienţe trecătoare (auzirea vocii unor persoane care Ic vorbesc în somn). Am văzut multe eliberări şi vindecări majore atunci când ne-am confruntat cu puterile demonice venite generaţional şi când cei în cauză şi-au iertat strămoşii pentru orice faptă care a putut da demonilor dreptul de a coborî pe linie generaţională. Păcatul le dă drept dc intrare în copii şi în copiii copiilor aşa că cei mai afectap la moartea celui demonizat vor fi. In cazul acesta va trebui abordată.sâ răspândească false intcqirctări ale Evanghelici. Credinţele eretice Satan nu se află doar în spatele religiilor false.

. Un om poate fi convertit la creştinism prin predicarea şi învăţarea cuvântului lui Dumnezeu. au dreptul de a-i înşela. Acest duh de frică era controlat de duhul de dominare din soţul ei. mai ales dacă este vorba de doctrinele de bază privind adevărul. de drept.Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demoriizâri ori. dar vindecarea de consecinţele idolatriei moştenite de la o religie falsă nu poate veni decât prin eliberarea care urmează pocăinţei. cauze medicale. Deşi Isus a arătat foarte clar că nu există decât o singură cale spre Tatăl ceresc şi că El este calea. autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu şi lucrarea Duhului Sfânt. Orice soţ normal ar fi râs copios şi ş-ar fi consolat sofia. Dumnezeu le va da mai multă lumină asupra acestui subiect. . Am văzut că atunci când o persoană. Am slujit unei femei al cărei soţ a avut o singură ieşire comportamentală de acest fel. adevărul şi viaţa (loan 14:6). ci înţeleg bine adevărul Cuvântului Iui Dumnezeu şi ştiu că atunci când oamenii nu cred acest adevăr. atunci când am rostit adevărul Scripturii. în generaţiile următoare ei pot apare boli (fizice) de inimă. care dura de aproape douăzeci de ani. Membrii bisericii. cu excepţia sataniştilor care sunt perfect conştienţi dc ceea ce fac. 15. au fost implicaţi într-o astfel de înşelare demonică atunci ei s-au deschis demonizării şi au primit un demon care îi va ţine în robia înşelării pe care au îmbrăţişat-o. nu lăsa ca cineva să se apropie de el pentru a-1 ajuta. Mândria lui 1-a făcut să cadă din har şi din slavă.vor face să vi se oricăror altora deoarece nici un alt întemeietor de religii n-a avut vreodată pretenţia de a fi Dumnezeu şi nici nu a putut demonstra. i se cuvenea numai lui Dumnezeu. partizanii celorlalte sisteme de credinţă fie cred că religia lor este cea adevărată. Revendicările pe care le-a făcut Isus Cristos sunt deasupra 70 16. * stingă ochii şi să piară via fa din voi" (Levitic 26:16). deşi suferea. dar el nu crede. care în mod obişnuit se comportă normal. De aceea. el ne dă dreptul să fim aici!" Demonii ştiu foarte bine cc este adevărat şi ce este greşit. Dacă oamenii.. Omul acela. prin cuvinte sau fapte. Satan primeşte închinare de la o omenire înşelată printr-o pletoră de false religii. Sopa sa trebuia să sufere groaznicele consecinţe ale unei vieţi în care încerca mereu să-i satisfacă • 71 .Hndecarea prin eliberare . datorită unor credinţe false. este foarte vulnerabilă la atacurile demonilor carc-i vor controla mintea şi capacitatea de înţelegere. demonii din oameni au făcut comentarii sarcastice de genul: „Ştim că este adevărat. Comportamentul iraţional Există întotdeauna un motiv pentru care o persoană. Deşi bolile de inimă pot avea. îşi împietreşte inima faţă de Domnul. are periodic ieşiri comportamentale iraţionale şi de neacceptat pentru cei din jur. Noi am văzut cât de actuale sunt cuvintele din Levitic care arată consecinţele ruperii legământului cu Dumnezeu: „. Ca dumnezeu al acestui veac el continuă să caute închinători dar.. prietenii şi vecinii credeau că este un soţ model ce are o şotie model şi o căsnicie creştină perfectă. O persoană înşelată. Implicarea în religii false Satan a fost aruncat din cer pentru că a vrut să fure închinarea care. adevărul acestor revendicări. fiecare cu propriul ei sistem de credinţe şi tradiţii. fie şi trecător. astfel încât acesta nici nu mai trebuia să-şi manifeste adevăratul temperament. trebuie să ne punem întrebarea: care este originea acestor boli? Eu cred că dacă creştinii vor asculta însărcinarea dată de Isus de a vindeca bolnavii şi a scoate demonii.groaza. Dar el şi-a ieşit din fire şt a ameninţat-o cu tot felul de represalii în cazul repetării acelei greşeli.. în realitate. era un simulacru de căsătorie zidită pe frica rezultată dintr-o iraţională izbucnire a unui soţ care nu înţelegea ce este dragostea. în spatele oricărei religii false se află o putere demonică ce-şi caută închinători. Femeia a fost atât de traumatizată de acea experienţă încât din acel moment a început să trăiască sub stress. fie nu sunt preocupaţi de doctrina propriei lor credinţe. ea a prăjit prea tare carnea pe care i-a servit-o la masă. tuberculoza şi frigurile . La începutul căsniciei lor. Duhul de frică pe care l-a primit o determina să facă tot ce dorea soţul ei. evident. Duhul de frică lucra pentru el.

să nu le transforme niciodată într-o flacără' ( . Odată ce obiceiul s-a instalat. Nu vom aborda aici în detaliu slujirea celor ce suferă dc aşa numitul sindrom al . ştim că demonicul este întotdeauna implicat in aceste cazuri. în rănile şi durerile din trecut. nu poţi cunoaşte vreodată adevărata lor personalitate! Ei îşi pot schimba chiar şi vocea în funcţie de împrejurări. neîndrăznind vreodată să-i iasă din voie. mature.Slujirea practica Simptome observabile ale unei posibile demonizări capriciile. ceea ce arată că în ciuda religiozităţii I ff acei oameni erau morp spiritual. chiar dacă comportamentul acela rine 72 împotriva personalităţii şi darurilor pe care i le-a dat Dumnezeu. dar inimile lor erau departe de Dumnezeu.. El I a numit morminte văruite. Astăzi. Izbucnirile iraponale sunt. cl se va manifesta frecvent şi în viaţa dc adult. Când într-o biserică locală apare o opoziţie. deja. La rădăcina problemei sc află de obicei un motiv care detennină persoana să înşele: fie încercarea dc a acoperi ceva fie dorinţa de a fi pe placul celorlalţi.litera omoară. slujire care doreşte vindecarea „frângerii" personalităţii ce poate apare ca urmare a unor traume sau abuzuri suferite în copilărie. este evident că I U I pol avea toţi dreptate! Satan adoră dezbinarea. pierzându-şi viziunea Blestemul tradiţiei face ca scânteia adevăratei vieţi Spirituale.Vindecarea prin eliberare . în spatele acelui comportament înşelător se află o puternică întări tură demonică. de cele mai multe ori. Ei împovărau oamenii cu detalii ale Legii. sau chiar în linia ancestrală. Fariseismul nu a murit. Poate fi vorba de . comunitatea §6lon trebuie să se întrebe daci nu cumva există un păcat din UlSulul ci pentru care trebuie sâ sc pocăiascâ. suferă destul. Oamenii aceştia rămân o enigmă. el se numeşte legalism. în caz contrar. vindecarea vine în urma tămăduirii de consccinţsle trecutului şi a eliberării efective. ajung să «lume cu egală convingere lucruri complet diferite.. 18. Când liderii mai multor denominaţii complet diferite. va reuşi să pnă Biserica departe de dinamica vieţii în Duhul Sfânt. Dacă un copil simte că este acceptat de părinţi numai dacă se comportă într-un anumit fel. care cunoşteau perfect atât Legea cât şi modul în care să o ocolească. Şi de data aceasta.. dc origine demonică. care nu este dacâl o altă formă de manifestare a robiei regalismului. şi dacă îi poate Bimuţi pc creştini unii împotriva altora cu ajutorul unui duh legalist. permanent. Această slujire specială nu face obiectul acestei lucrări: Dar trebuie să menţionăm că oamenii care suferă dc acest sindrom experimentează nişte lucruri reale şi nu imaginare. dur Duhul dă viaţa" (2 Corinteni 3:6). Multe biserici locale sunt prizoniere ale tradiţiei.'ind avem de-a face cu demonii trebuie să ne amintim că ei pot Opera la fel dc uşor într-un grup de oameni ca şi într-o singură persoană.liderii religioşi din acea vreme. poţi face mai mult rău decât bine persoanei care.. este neînţclcpt să te lansezi în această slujire pentru eliberare fără a căuta să înţelegi bine cauză primară a „frângerii" personalităţii. De obicei. Deseori ci se comportă copilăreşte şi au tendinţa de a-i privi pe ceilalţi adulţi prin prisma experienţelor trăite în copilărie. Deşi. atunci când anumite trăsături de personalitate sunt foarte accentuate. Tipic pentru relaţiile imature este şi cazul persoanelor care par a trăi.copilăriei remanente". atunci cl va face tot ce poate pentru a sc comporta în acel fel. cu ceilalţi oameni. Legalismul şi robia spirituală Unele dintre cele mai aspre cuvinte din Biblie sunt cele adresate de Isus fariseilor . Un duh similar duhului fariseic este cel care plasează dictatura uimi denominaţii deasupra domniei lui Isus. prin care întotdeauna Dumnezeu face lucruri noi. într-o altă lume. deşi sinceri în felul lor. Dar ele pot avea şi o rădăcină deseori de mult timp înăbuşită. Pavel a rezumat acest adevăr spunând că . din experienţa noastră. „Aţa procedăm noi. Lipsa unor relaţii mature Pentru unii oameni este foarte dificil să menţină relaţii normale. Acelaşi duh care i-a călăuzit pe fariseii de odinioară îi călăuzeşte azi pe logalişi. şi nu vrem să schimbăm nimic!" este una dintre pietrele în care mulp slujitori tineri s-au poticnit.. 17.

dc demonii care în timpul somnului. Scriptura ne avertizează că vin zile când şi cei aleşi pot fi înşelaţi. Unii oameni sunt atât de atraşi de lucrurile oculte încât trec dc la o formă a ocultului Ia alta. Dacă cel implicat în ocultism nu vrea saşi distrugă obiectele oculte. să-şi facă victima să sufere. Satan arc putere şi o foloseşte pentru a aduce oamenii snb controlul său. atacă subconştientul. Coşmarul este un vis care produce teamă. Faptul că sc petrec fenomene spirituale nu înseamnă că ele vin neapărat de la Dumnezeu. Pentru cei care au fost implicati în ocultism este de maximă importanţă sâ renunţe complet la orice putere demonică care i-a influenţat. Ei ÎI vor pune pe Isus (şi lucrarea Duhului Sfânt) într-o „rama" ocultă. El nefiind pentru aceşti oameni decât o manifestare a unui demon pc care-! pot folosi pentru a-şi atinge scopurile. Când aceleaşi scene de coşmar se repetă cu regularitate ele sunt generate. oricând au posibilitatea. vindecarea nu poate veni decât prin eliberarea de duhurile care le cauzează.. ei folosesc limba celui demonizal.fi nu ne duce tn ispita. Uneori co^marelc sunt cauzate de demonii care au trecut de la părinţi la copii. Sursa coşmarelor poate fi o traumă.Slujlnea practica Simptome observabile ale unei posibile demomzuri lupta cu duhurile de moarte (blestemul regalismului) cărora li s-a dat drept de intrare prin legalismul precedenţilor lideri ai bisericii. Suntem preveniţi că Satan poate veni ca înger dc lumină pentru a ne face sâ credem că avem de-a face cu Dumnezeu. Cel mai ascuns lucru din ocult este faptul că prin orice activitate ocultă i se aduce • închinare lui Satan. persoana nu este conştientă de incidentul care a ocazionat demonizarea. invariabil. Deşi. prin păcatele părinţilor. Demonii nu uită! Când. Vorbirea necontrolată lacov ne spune că limba este un foc care poate scăpa de sub control! Când demonii vorbesc. în timpul slujirilor. cei care au avut cărţi dc magie au trebuit sâlc ardă (Fapte 19. 19.Vindecarea prin tUberare . de fapt ei sunt cei manipulaţi ile către demoni. Unele coşmare se repetă. fără sâ-şi dea scama de dimensiunea demonică în care sunt implicaţi. că ei controlează şi folosesc puterile oculte. Fără eliberare. demonii care au primit acces prin el nu-i vor uita şi vor încerca. să le păzească minţile de atacurile vrăjmaşului. controlat sau posedat în perioada implicării. în asemenea ocazii activitatea demonică 75 74 . ei câştigă acces în generaţiile următoare. Rugăciunea Tatăl Nostru este la fel de valabilă şi pentru aceste ore dc somu: „. Acest lucru se întâmplă atunci când oamenii sc implică în ocultism. celelalte vin aproape de la sine (vezi glosarul practicilor oculte de la sfârşitul cărţii). Deşi ocultiştii cred. viaţa creştină a celor altădată implicati în ocultism va fi mereu tulburată de trecutul lor. panică sau frustrare. în spatele fiecărei practici oculte sc află o putere demonică. descriu evenimente reale care aparţin unor alte timpuri. un abuz sau uncie şocuri emotionale suferite în primii ani ai copilăriei. Urni copii relatează coşmare care.. Implicarea în ocultism Semnificaţia cuvântului „ocult" este „ascuns". deşi nu au nimic comun cu viaţa lor. Când visele şi coşmarete sunt generate demonic.19). De multe ori oamenii sc trezesc dintr-un coşmar într-o stare de epuizare şi au nevoie de un timp oarecare pentru a adormi din nou. Distrugerea obiectelor asociate practicilor oculte este un important act dc pocăinţă. înainte de culcare. când auto-apărarca nu mai funcţionează. în felul lor. 21. vor reînvia in vieţile acestor generaţii traseul pe care l-au parcurs până Ia ele. indiferent dacă practicanţii cred că au de-a face cu o forţă neutră sau că se închină. Odată ce s-a început practicarea unei prime forme de ocultism. de cele mai multe ori. epuizând persoana. trebuie pusă la îndoioală sinceritatea pocăinţei sale. Adevăratului Dumnezeu. în timpul orelor de somn nu putem controla ceea ce se petrece în minţile noastre şi de aceea este important pentru creştini să ceară Domnului. Somniferele nu ajută la nimic! 20. ci scapă-ne de Cel Râu" ( Matei 6:13). Pe vremea lui Pavcl. Coşmarurile Omul doarme în subconştient.

am preluat autoritate asupra duhului de boală. şi în special la cele ale liderilor de biserici. 76 suprafaţă şi rugăciunea sc sfârşise! El nu fusese deranjat de rugăciunile celor care încercaseră să-i ajute victima. sau pentra alte raţiuni. Folosirea bolii în acest mod reprezintă un pericol deoarece este o declaraţie care spune că boala. Nu vreau 77 . temporar. ci îşi amintesc doar de „anul febrei glandulare" sau de „anul meningitei"! . deşi până atunci părea a fi binecuvântat de rugăciunile care sc făceau pentru el. rostit chiar de demoni. este un lucru bun şi trebuie acceptată. nu este surprinzător că ci nu sunt vindecaţi. el nu o poate face decât prin vorbirea sau prin comportamentul persoanei în care se afli lacov ne spune că înţelepciunea acestei lumi este demonică (lacov 3:15) şi dacă ne amintim că. Dar în acelaşi timp simţeam un nod în stomac. dar este şi „. în asemenea situaţii trebuie multă prudenţă pentru a evita un eventual conflict. dar care nu doresc să se pocăiascâ şi aşteaptă vindecarea numai pentru a-şi putea continua stilul păcătos de viaţă. ci se deschid unui control demonic ce nu poate fi înlăturat decât printr-o adâncă pocăinţă. deseori am auzit afirmap'i care păreau a fi înţelepte.Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demonizări este evidenta. Satan este încântat alunei când oamenii pervertesc adevărul scriptural şi intră în „terenul" lui. Dar acest lucru este mult mai greu de sesizat atunci când demonii vorbesc printr-o persoană în cursul unei converasţii obişnuite. Imediat ce am făcut acest lucru. un foc. fiind aprinsă 22. Ce auzeam nu era altceva decât înţelepciunea acestei lumi care încerca să devieze popoprul lui Dumnezeu de la planurile pe care Acesta le avea cu el. din când în când. Odată în timp ce mă rugam pentru un bărbat care se îmbolnăvea regulat. De obicei aceste duhuri de boală primesc drept de stăpânire datorită unor experienţe din trecut. fără să-1 avertizez asupra modului în care mă voi ruga. Trebuie să fim mereu atenţi la vocea duşmanului care poate vorbi prin gura creştinilor pentru a submina lucrarea Duhului Sfânt. de sub control. fie pentru a atrage atenţia cuiva. Satan este dumnezeul acestei lumi. Limba poate rosti minunatele adevăruri ale Cuvântului lui Dumnezeu. Ei îşi aduc în vierile lor creştine felul nedumnezeiesc în care tratau oamenii pe vremea când erau în lume. Desigur. când boala a fost acceptată şi folosită dc persoană fie pentru a-şi atinge anumite scopuri. invită duhurile de boală. Bolile care recidivează şi bolile prelungite Există unii oameni care sc înbolnăvesc din orice! Viaţa lor este un lung şir de îmbolnăviri şi. uneori. afirmaţia lui lacov este perfect plauzibilă La reuniunile creştine. dar nu este mai puţin adevărat că mulp creştini rămân prizonieri ai puterilor demonice care i-au controlat înainte dc a sc converti. O limbă care nu este controlată dc Duhul Sfânt poate scăpa de sub control.Vindecarea prin eliberare . Prin ea pot face atât dc mult rău! Atunci când o persoană nu îngăduie Duhului Sfânt să-i ia limba în control.. Dacă un demon vrea să influenţeze oamenii. demonul s-a apărat determinând omul să ceară oprirea imediată a rugăciunii. Dar când mi-am exercitat autoritatea dată dc Dumnezeu. Experienpi ne-a arătat că acest fenomen este mult mai frecvent decât sc crede. spre deosebire de cei care îşi amintesc cu plăcere de frumoasele experienţe din trecut. la intervale regulate. o consecinţă directă a căderii. poţi fi sigur că ceea cc spune este influenţat demonic şi. De aceea. nu este de mirare că demonii pot controla limba. Am văzut mulţi oameni care cer rugăciune doar pentru a scăpa de simptomelc bolii care îi deranjează. De aceea. Oridecâtc ori oamenii folosesc boala pentru pentru a-i manipula pc ceilalţi. Ea este aceea dintre mădularele noastre întinează tot trupul şi aruncă în foc cursul vietii. Rugăciunile obişnuite nu sunt o ameninţare pentru demoni.. care o lume dc nedreptăţi. aceste cazuri sunt excepţionale printre credincioşi. Mulp dintre dumneavoastră cunosc cel pupn o persoană a cărei limbă îi scapă. Deseori cauza acestei vulnerabilităp şi îmbolnăviri sistematice este un duh care. omul a sărit în picioare şi mi-a strigat „Niciodată să nu te mai rogi aşa pentru mine!" Demonul ieşise la de focul gheenei" (lacov 3:6). poale binecuvântaşi încuraja oamenii.

Practica ne-a arătat că atunci când oaniienii ies din aceste zone de păcat din vieţile lor. Tentativele de sinucidere Luarţa propriei vieţi este cel mai grav păcat împotriva propriuliri trup şi o gravă răzvrătire împotriva Duhului Sfânt.3). fine acea familie în robie. Oridecâte ori consiliem pe cineva care a fost implicatiîntr-o activitate sexuală nedumnezeieiascâ trebuie să ne aşteptam ca acel păcat să fie însoţit de o putere demonică. Satan foloseşte legăturile sufleteşti pentru a-i ţine pe oameni. ne 1 deschidem pentru binecuvântarea Sa. Nu este uşor să-i ajuţi pe aceşti oameni să sc vadă pe ci înşişi aşa cum îi văd ceilalţi. 24. Dar toţi bolnavii ar trebui sâ se auto-examineze şi să ceară Domnuiui să le arate dacă în trecutul lor nu există ceva de care vrăjmaşul a profitat. Aberaţiile sexuale Orice act sexual este. în aceste cazuri nu este neobişnuit sâ constaţi că şi strămoşii lor au avut acelaşi comportament şi că trebuie să tc confrunţi cu un duh familial care. El nu poate binecuvânta ceva ce este împotriva cuvântului şi legilor Sale. 79 . Psalmistul spune că Dumnezeu locuieşte în mijlocul laudelor poporului Său (Psalmul 22. dc generaţii. prizonieri pe viaţă. Acesîa este motivul pentru care în ritualurile sataniste şi în vrăjitoria există atât de multă fervoare sexuală. sufleteşti stabilite prin activităţile sexuale nedumnezeieşti sunt importante puncte de intrare ardemonilor. Egocentrismul Există unii oameni pentru care singuntl subiect dc conversaţie este propria lor persoană! în vieţile lor domneşte auto-idolatria. Dar este un altul care sc bucură să „binecuvânteze" ii asementta acte şi să stea pe tronul acelor relaţii. Din experienţă ştim că tentativele sau dorinţele de sinucidere au întotdeauna o dimensiune demonică. Reciproc. atunci când întâlnim un om care este preocupat doar dc propria-i persoană şi care nu se interesează de ceilalţi decât pentru a deturna din nou conversaţia spre el însuşi.Slujirea practicii Simptome observabile ale urni posibile denioriizUri să spun că toţi cei care nu sunt vindecaţi. Când îl lăudăm şi ne închinăm în faţa Creatorului. Sexul fiind o închinare. trebuie să ne întrebăm dacă în omul acela nu sc află la lucru o puternică întâritură demonică. Satan adoră închinarea care îi atrage pe participanţi în robia demonică ce-i urmează Expeiienţa practică arată clar că legăturile. curăţaţi de Dumnezeu. indiferent dacă partenerii îşi dau sau nu seama. nu sunt vindecaţi din acest motiv. Acceptarea intenţiilor Iui Dumnezeu înseamnă închinare în faţa Sa. Este o mare biruinţă pentru Satan atunci dlnd el poate convinge o persoană să se sinucidă. nu ne putem aştepta ca Dumnezeu să rămână pe tronul unei relaţii sexuale nedumnezeieşti. extraordinare vindecări şi eliberări pot avea loc. atunci când vor sta înaintearOomnuiui. trebuie să ne aşteptam ca Dumnezeu să binecuvânteze actul sexual dumnezeiesc. primindrinchinare şi punându-i pe cei implicaţi sub un blestem. de care. Satan va fi prezent oriunde eeste vorba de o relaţie sexuală nedumnezeiască. dar nu pentru aibinecuvânta ci pentru a încerca să ia locul lui Dumnezeu. Nu vreau să'spun că cei care şi-aia luat viaţa nu mai au nici o şansă de a fi iertaţi. al cărui teruplu este trupul unui credincios. Aroganţa lor şi importanţa pe care şi-o dau sunt atât de mari încât pare imposibil să le schimbi modul de gândire. de dragostea şi mila lui Dumnezeu. o formă de închinare! Dumnezeu a destinat actul sexual ca mijlocul prin care omenirea să pro-creeze. De aceea. 25. în majoritatea cazurilor victima gilege sinuciderea deoarece ca a fost atât de abuzată sau trădată îtcât viitorul i se pare lipsit de orice speranţă. 23. Dumnezeu este Judecătorul drept şi milcs în faţa căruia vom răspunde atât pentru lucrurile pe care le-am făcut altora cât şi pentru cele pe care ni le-arreifăcut nouă înşine. Personal nu am nici o îndoială că unii dintre c«i care şi-au luat viaţa vor fi uimiţi. în aceste lanţuri demonice. Orice formă de idolatrie este păcat şi auto-idolatria a fost păcatul pentru care Satan a fost alungat din cer.Vindecare» prin eliberare . Asta hu înseamnă însă că putem privi cu uşurinţă sinuciderile sau tentftjvele de sinucidere.El se bucură.

26. invariabil. o mânie ce este deseori Băociată cu abuzul sau cu pedepsirea fizică nemotivată. Persoana care comite violenţi se deschide pentru demonizare iar trauma şi violenta atacului fac ca şi victima să rămână vulnerabilă la demonic. posibil ca persoana să fi primit un duh dc moarte pe linie gencraţionalâ sau de la cineva apropiat care a murit. totuşi.Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demonizări Şi dacă nu mai este nici o speranţă pentru ziua de mâine. duh cc va continua să o conducă şi să o motiveze chiar dacă ea nu are motive pentru care să-şi dorească moartea O altă posibilă sursă de dorinţă a morpi poate fi o tentativă de avort a mamei. De multe ori am constatat că violenţa manifestată într-o anumită zonă a comportamentului poate fi rezultatul activităţii demonilor cărora li s-a dat acces prin artele marpale. la întrebarea „Câţi dintre voi au avut vreodată gânduri de sinucidere?" păcat sexual. abuzuri sau tragedii care să-i împingă la sinucidere. ceva care îi face sâ-şi dorească moartea. Chiar şi în Trupul lui Cristos gândurile. Traumele suferite prin accidente fac oamenii vulnerabili la demonizare. de asemenea. Indiferent de tratamentul aplicat simptomeie persistă. în urma căreia persoana (matură acum) trăieşte cu sentimentul că nu este dorită şi nu arc cc căuta în lumea aceasta. Simptomeie care nu se pot diagnostica medical De multe ori oamenii au dureri şi suferă dc boli care nu pot fi diagnosticate medical. ceea cc este împotriva ordinii create de Dumnezeu. Ei suferă de o apăsare interioară. afirmativ. ei având deseori nevoie atât de vindecare fizică cât şi de eliberare. există unele simptome care parcă nu vor să plece. La reuniunile creştine la care am participat în ultima vreme. Experienţa nc-a arătat că această demonizare se produce frecvent în cazul accidentelor şi se manifestă chiar şi peste ani dc la producerea lor.de sinucidere sunt mult mai răspândite decât sc crede in general. mai rămâne doar un pas până la a spune „Mai bine as muri chiar azi!". Deşi rănile fizice pot fi vindecate.Vindecarea prin eliberare . în multe din aceste cazuri noi am văzut că asemenea simptome persistente pot fi cauzate demonic de un duh de boală care a venit fie pe linie gencraponală fie a intrat printr-un şoc. Demonii se pot transfera de la atacator direct la victimă datorită legăturii sufleteşti nedumnezeieşti create prin agresiune sau frică (care este o consecinţă firească a agresiunii). în aceste cazuri punctul dc intrare a demonilor este. Bisericile care admit desfăşurarea de cursuri de arte marţiale în clădirile lor (cum ar fi yoga sau alte activităţi cu temelie ocultă) se deschid pentru control demonic. traumă sau cliiar 80 27. dc mai mulţi ani. care nu a fost niciodată conştientizat dar care a deschis uşa unor demoni ce pot influenţa puternic stilul de viaţă al persoanei. Violenţa fură voinţa liberă a victimei. în aceste cazuri cauza poate fi un abuz ascuns adânc. oameni care doresc să-şi ia viata deşi nu au trecut prin traume. Aceste simţăminte întunecate sunt atât de puternice încât conduc aproape inevitabil la apariţia gândurilor de sinucidere. in diferite ţări. Este. întotdeauna. Trupul reflectă durerea care se află în suflet. înclinaţiile spre violenţă Violenţa împotriva altei persoane este tot o formă de răzvrătire. persoana rămânând nevindecată chiar dacă este supusă unei intervcnpi chirurgicale. Majoritatea oamenilor nu ştiu că multe dintre artele marţiale au o temelie ocultă şi că ele reprezintă un pericol spiritual. Am mai observat şi că atunci când o persoană care a fost adânc implicată în ocultism se converteşte şi doreşte să fie vindecată şi eliberată blestemele demonice pot cauza aparente simptome fizice care nu pot fi diagnosticate medical. 81 . • aproximativ 1/2 din cei prezenţi au răspuns. trauma sau suferinţa prin care a trecut persoana în cauză Există. în toate cazurile in care apar gânduri dc sinucidere trebuie luată în considerare posibilitatea demonizării. Tratamentul fizic nu are efect atunci când emoţiile sunt cele care trebuie vindecate. Nu este neobişnuit să constaţi că o persoană care se comportă violent în repetate rânduri păstrează adânc îngropată. O altă sursă de durere fizică este durerea emoţională.

Trebuie să investigăm procesul din punct de vedere ştiinţific şi sâ ne întrebăm de ce organismul a ajuns atât de dereglat încât are. Cele mai importante probleme care se ridică sunt : efectele ilurcrilor şi rănilor emoţionale asupra fiinţei umane (despre care 83 82 . Respingerea atât de timpuriu declanşată va permite demonilor să se hrănească cu rănile emoţionale deja produse copilului. Ncsociabiliratca si comportamentul anti-social Omul este o fiinţa sociala. Această problematică ridică multe întrebări care nu-şi pot găsi fftBpuns în cercetarea ştiinţifică. Eu însumi am trecut prin asemenea momente. Tratamentul medicamentos aplicat nu a făcut decât să îmbunătăţească temporar «tarea persoanei. se consideră că persoana a fost vindecată. Dc cele mai multe ori lucrul acesta se întâmplă deoarece o voinţă străină Ic afectează sau le controlează sentimentele.. trăindu-şi zilele in izolare şi singurătate. trebuie să fim preocupaţi nu doar de îndepărtarea simptomelor printr-o anumită medicamentaţie ci şi de refacerea organismului astfel încât persoana să nu mai depindă de medicamente. care nu au nimic de-a face cu demonii! înţeleg dilema cu care se confruntă cei din lumea Ştiinţifică atunci când au de-a face cu un asemenea subiect. în cazul deficienţei. sunt conştienţi că voinţa lor nu este destul de. în lăuntrul lor dându-sc o adevărată bătălie. demonizarca va deveni şi mai puternică. De cele mai multe ori demonii vor ataca sentimentele şi dorinţele victimei imediat ce în viaţa ei va apare o situaţie de criză. citind acest capitol vor spune că nimic nu este adevărat. întotdeauna. sau chiar înainte de naştere. este nevoie de eliberare. fie naturală fie artificială. nu există nici o contradicţie între observarea ştiinţifică a ceea ce sc petrece cu o persoană şi găsirea rădăcinilor spirituale ale afecţiunii observate şi Cuantificate de oamenii de ştiinţă. dar este la fel de esenţial sâ explorezi şi motivele care au determinat persoana să aleagă singurătatea. nu sunt de acord cu un astfel de diagnostic. Ei nu a intenţionat ca oamenii să sc retragă în ei înşişi. de cele mai multe ori simptomele iniţiale vor reveni imediat. Concluzie : Câteva observaţii din practica medicală Ştiu că mulţi dintre cei care au cunoştinţe medicale. Duhul copilului va simţi respingerea care vine din partea duhului mamei sale şi el va veni pe lume ştiind că persoana căreia i-a fost încredinţat nu i-a dorit existenţa. Şi dacă omul acela nu este vindecat. cei care au cauzat „rănirea"' nu-şi dau seama de râul pe care l-au făcut acelui copil. Dumnezeu doreşte ca oamenii sa sc relahonezc unii cu alţii şi să beneficieze dc pe urma aceastor relaţii. fără să ştii că cl există. Şi dacă lupţi împotriva unui duşman ascuns. deoarece simptomele descrise au cauze bine-cunoscute. puternică pentru a le controla simţămintele. Cei care procedează astfel nu sunt stăpâni pe propriile lor dorinţe şi.dc cele mai multe ori în perioada copilăriei. în pântecele mamei. deşi doresc să fie diferiţi de ceilalţi oameni. Dar atunci când vorbim despre vindecare. Este posibil şi ca vrăjmaşul să fi profitat de o experienţă traumatică suferită în copilărie. Totuşi. în relaţia care a cauzat durerea şi suferinţa . Când simptomele dispar. ai puţine şanse de a-l birui! ' Pentru a aduce vindecarea de singurătate. Această din urmă situaţie este frecvent întâlnită în cazul fetelor care au rămas însărcinate înainte de căsătorie şi care au încercat să-şi ascundă sarcina. Dacă doza prescrisă este anulată. simptomele pot fi îndepărtate sau cel puţin atenuate prin administrarea unei doze compensatorii. pus în acest stadiu al bolii. Uneori.oameni îi pot mulţumi lui Dumnezeu pentru medicamentele care le-au redat sănătatea sau i-au ţinut în viaţă. excesul sau absenţa unei anumite subsatnţe chimice în organism este un fenomen real şi măsurabil. Se ştie că excesul sau absenţa respectivei substanţe pot cauza anumite simptome. Vmdeairea prin eliberare • Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demonizâri 28. Rădăcina problemei se află.nevoie de medicamentaţie. Spre exemplu. Personal. Aceasta este o practică medicală lăudabilă şi milioane de.

pate ca a fost abuzată sexual. a suferit un accident. ceea ce însemna că în urmă cu nouăsprezece ani ea era liberă. Multe dintre ele. Echipa noastră a văzul lucruri extraordinare în dtversc zone ale slujirii şi noi credem că dacă Trupul lui Cristos caută să sc supună Marii Trimiteri. Pentru o eliberare eficientă şi durabilă.|. luptând împotriva persoanei în care ele se află şi împotriva lucrării pe care Dumnezeu vrea să o facă în viaţa acelei persoane. 84 8 5 . Trebuie însă ca medicii să înţeleagă că este posibil ca uncie boli pe care. Trăim într-o lume tot mai mult dominată de practicile generic numite New Age. tot mai asimilate de medicină. de obicei. Deci. Isus arată limpede că şi credincioşii pot fi demonizaţi f| «fl în viaţa acelei femei a fost o zi în care ea fost efectiv dmnonizată. poate din naivitate. subminează sau critică practica medicală. cu nptsprezece ani în urmă ceva ce a dat demonilor drept de intrare. Nu există nici o contradicţie între cei care slujesc pentru vindecarea prin eliberare şi medicii de profesie. Numai eliberarea de puterile întunericului care au cauzat boala poate aduce o adevăraţii vindecare. Medicii trebuie să-şi dea seama de pericolele prezentate de unele practici medicale alternative în spatele cărora se află diferite puteri spirituale. în general. îşi ău originea în ocultism. vorbi pe parcursul acestei cărţi) şi simptomeie fizice cauzate de demonii care au o sarcină funcţională specifică. Dumnezeu va da revelaţii celor care se roagă pentru bolnavi. Conceptul de punct de intrare a demonilor a fost introdus de Isus iitunci când El a definit starea femeii gârbovite de duhul de neputinţă (Luca 13:10-17). Nu ni se spune ce i s-a întâmplat. la fel cum a dat înţelepciune şi putere de înţelegere celor care au căutat să vindece bolnavii prin mijloace medicale. Un demon nu poate intra într-o persoană decât dacă are dreptul să o facă. intenţiile lui Dumnezeu. PARTEA B PUNCTELE DE INTRARE A DEMONILOR Cunoaşterea punctelor de intrare a demonilor este foarte importantă Dc multe ori de această cunoaştere depinde eliberarea. decât prin întoarcerea Ia simptomeie originare. Este posibil ca la cei „vindecaţi" printr-o practică oculta a cărei temelie este de natură demonică simptomeie să treacă sub controlul unei şi mai puternice forţe demonice. Isus a afirmat clar că acea femeie era legată de optsprezece ani. este esenţial să îndepărtăm aceste drepturi ale demonilor. Reciproc.Slujirea practica vom. şi medicii trebuie să ştie că ele pot produce o aparentă „vindecare" fără ca persoana să fie de fapt vindecată. este nevoie ca cei implicaţi în lucrarea de vindecare şi eliberare şi care."mclecarea prin eliberare . dar ni se spune că ea era o „fiica. a lui Avraam" . uneori de o viaţă întreagă. Ceva trebuie să sc fi întâmplat. slujind penlm vindecarea bolnavilor. Eliberarea de aceste puteri demonice nu esle posibilă. prin profesiunea lor. sau poate a imiiit un membru al familiei ei care suferea dc aceeaşi boală. un ui-dincios devotat lui Dumnezeu şi nu doar apartenenţa la poporul Bleu.o afirmaţie care desemnează. să-şi dea seama că medicii nu le sunt duşmani ci nişte oameni care împlinesc. încearcă să le vindece pot avea nişte cauze pe care ei nu le cunosc.

.. „De ce?". neplăcută sau iiulcvantă pentru zilele noastre. în sfârşit. sc face lumină. liatarea obiecţiilor Haideţi să examinăm diversele motive pentru care oamenii consideră că această învăţătură este greşită. irelevantă pentru. Nu ne spune Ieremia că dinţii copiilor nu sc vor mai strepezi pentru că părinţii lor au mâncat aguridă?" (Ieremia 31:29). aud un Inesaj ce aduce cu el speranţa. Linia generaţională Multe pasaje biblice poarta un mesaj „nepopuiar". ".pedepsesc nelegiuirea părinţilor in copii până la a treia şi la a patra generaţie.Capitolul 4 Cum intră demonii 1. imediat ce aud această învăţătură. credincioşii din trăim sub este învăţătură . pentru prima dată. „Nu este drept.. Unul dintre ele este Exod 20:5. Când Ie spui oamenilor că demonizarea poate apare datorită păcatelor înaintaşilor lor.. Dar pentru unii. întreabă oamenii. noi nu Lege ci sub har şi de de aceea era această creştină. a) Această învăţătură este conţinută în Lege. partea a doua: „. reacţiile şi întrebările nu vor întârzia să apară!. ei aud o explicaţie plauzibilă a unei probleme care i-a frământat atâta vreme şi deseori.

să vindece şi să elibereze. Marcu 7:21-23). însă. pedepsit nevinovat. cum ar fi: „Să nu comiţi adulter"? Dacă acceptăm una dintre aceste porunci. adică se ei vor strepezi nu vor fi dacă părinţii afectaţi dc lor vor păcatele părinţilor lor? (Ieremia 3I. Ezechiel arată foarte clar acest lucru. copiii pe 88 oare îi iubeşte atât de mult vor putea intra în libertatea pe care El a câştigat-o pentru ei. de ce nu am respinge şi poruncile care promit binecuvântări pentru copiii născuţi pe linia familială a credincioşilor? Sau de cc n-am respinge şi alte porunci. Unde am ajunge dacă am începe să alegem din Lege doar instnicţiunilc care ni se par nouă a fi relevante pentru zilele pe care le trăim? Dacă respingem poruncile care. le-a dat poporului Său pe vecie. şi îi putem mulţumi lui Dumnezeu că ne-a iubit atât de mult încât a îngăduit ca Fiul Său să moară în locul nostru. încălcate. din cele zece porunci pe care Dumnezeu. Fapte 10:14-15) şi perceptclc morale ale Legii. Când un tată îşi abuzează fiica. prin care lui Satan i s-au dat drepturi asupra întregii creaţii a lui Dumnezeu. ca rămâne traumatizată datorită păcatului tatălui ei. produc consecinţe negative în vieţile copiilor noştri. deoarece prin rănile lui Isus noi putem fi vindecaţi. prin Moise. aici nu sc pot aplica conceptele lumeşti privind dreptatea! Drept sau nu.Slujirea practica Cum intră demonii Dar ea face parte. Lucrurile nu vin de la sine. putem spune că nu este drept nici că Isus a murit pe SlUco. h Cum rămâne cu prorociile lui Ezeckiel şi Ieremia? Nu spun ele că dinţii copiilor nu mânca aguride. Nu putem nega o realitate evidentă doar de dragul susţinerii unor argumente teologice. De aceea Isus a dat Bisericii însărcinarea ca pc lângâ predicarea Evanghelici. nu înseamnă că top cei născuţi după venirea lui Isus sunt mântuiţi! Plata păcatului încă se dă! Dacă oamenii aleg să nu creadă în Isus. Poate cineva va spune că nu este drept ca datorită păcatului primilor oameni. care au fost întărite în Noul Testament şi care rămân valabile şi azi (Matei 5:27. crezând că Dumnezeu ne-a dat aceste porunci spre binele nostru. Trebuie să facem însă diferenţa între ccrmonialelc Legii. destinate doar ritualurilor evreieşti de închinare şi care au fost abolite de Noul Legământ (Marcu 7:19. Dacă trăim în zilele dc har. Este nerealisl să afirmi că acel copil nu a suferit datorită păcatului părinţilor săi. b) Nu poate exista o demonizare generaţionalâ deoarece nu este drept ca oamenii sâ sufere din cauza păcatelor părinţilor lor. nici un argument pe care îl vor aduce în favoarea „zilelor dc har" nu le va schimba destinul veşnic! Dar cei care trăiesc zilele harului pot aduce la cruce consecinţele păcatelor strămoşilor lor. ilar El a suferit-o. Dar primii oameni au păcătuit şi rezultatul este suferinţa noastră a tuturor! Reciproc. Trăim într-o lume căzută şi Satan duce o luptă murdară încă din ziua căderii omului. şi lalăl nu va purta nelegiuirea Jiului m" (Ezechiel 18:20).29. Nu putem ignora nici una din poruncile privitoare Ia morală şi comportament date prin Lege. totuşi. Dc aceea. 89 . El spune „Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său. nu aceasta vor să spună cele două prorocii. să suferim cu topi. trebuie să le acceptăm pc toate şi sâ înfruntăm toate consecinţele ce decurg din ele. Ele sc referă In vinovăţia pentru păcatele părinţilor şi nu la efectele produse de ele. oamenii suferă datorită păcatelor strămoşilor lor. la fel cum lucrarea crucii trebuie aplicată personal în viaţa fiecărui credincios. Isus a afirmat clar că nici o iotă din Lege nu va trece până când ca nu se va împlini (Matei 5:18). ceea ce se va întâmpla după ce Cristos va veni a doua oară. El a ştiut că numai dacă Biserica va sluji în toate aceste trei aspecte ale mântuirii. Din nefericire. Evident. Ziarele englezeşti sunt pline de relatări ale suferinţelor îndurate de copii datorită păcatelor părinţilor lor. şi lucrarea dc eliberare şi vindecare trebuie aplicată în vierile celor ce au fost prejudiciaţi dc păcatele strămoşilor lor. moartea Lui nu a fost dreaptă. noi încă trăim în dispensaţia de timp pentru care Legea este valabilă. Ezechiel 18:1-4) Evident.Vindecarea prin eliberare .

dacă copilul său alege să trăiască drept înaintea oamenilor şi înaintea lui Dumnezeu. 9\ . Trebuie să ţinem cont de ceea ce descoperim în camera de consiliere şi de persoana pc care o consiliem. Ea este o referire clară la domnia lui Cristos din mileniu (Apocalipsa 20:1-6) când Satan şi demonii lui vor fi legaţi. etc. copilul abuzat nu este vinovat şi nu va fi pedepsit de Dumnezeu pentru păcatul tatălui său. Nu. este o creaţie nouă. Ezechiel nu vorbeşte despre o moarte fizică imediată. ai căror bunici au fost implicap: în vrăjitorie. trebuie să privim la Isus. în ultimă instanţă. El este încă afectat dc consecinţele vechiului său mod de viaţă. Se ridică însă o întrebare fundamentală Odată ce am văzut că.. Nu putem observa nimic vindicativ sau maliţios la Isus. Restaurarea vieţii persoanei nu poate începc'decât atunci când ea devine o făptură nouă în Cristos. O atentă cercetare a capitolului 18 ne arată clar că judecata lui Dumnezeu va veni asupra celor ce comit păcatul şi nu asupra celor ce suferă datorită păcatului. Această prorocie nu se poate referi la vremea în care trăim. Da. prin demonii lui. Consecinţele acestui păcat nu sunt prea evidente.Slujirea practica' Cum intră demonii Astfel. de la ". într-adevăr. în Ezechicl 18:4 ni sc spune clar acest lucru: „Sufletul care păcătuieşte. ci despre moartea veşnică. în zilele noastre.Nici unul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său. Lucrarea demonilor care coboară pe linie generaţională nu poate li indepătată din viaţa persoanei decât după cc aceasta a primit darul mântuirii şi i s-a slujit pentru vindecare şi eliberare. trebuie să existe alte căi prin care păcatele părinţilor îi afectează pe copii. deoarece. Trebuie să luăm în considerare demonicul. Dar în Exod 20:5 citim că păcatele părinţilor se pot transfera asupra copiilor datorită idolatriei . consecinţă a păcatului şi urmare a judecăţii lui Dumnezeu. Deci. Ezechicl nu ne spune însă cât de greu le este celor cc au suferit datorită păcatelor părinţilor lor să se supună lui Dumnezeu. El ne-a spus „CineM-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl" (Ioan 14:9). La o analiză superficială. Am văzut de nenumărate ori că oamenii suferă consecinţele păcatelor părinţilor care i-au abandonat în copilărie. Atunci nu va mai fi posibilă nici o demonizarc generaţională. El se referă la viitoarea prosperitate a poporului lui Dumnezeu şi este clar că referirea este la vremea când Isus va domni pe pământ. deoarece nu vor mai fi demoni! Când interpretăm prorociile trebuie să fim atenţi la plasarea corectă a timpului în care ele se vor împlini.păcatul închinării la ceva sau cineva care nu este Adevăratul şi Viul Dumnezeu. ale căror mame au fost prostituate. cel mai mic ţxină la cel mai mare d) Biblia spune „Căci dacă este cineva în Cristos. pcntni că Dumnezeu ne şterge tot trecutul atunci când duhul 90 nostru se naşte din nou. In versetul 34 citim: .. zicând:. el nu va cădea sub judecată. care se bucură să-i pedepsească nemotivat pe oamenii Dar stă oare aşa ceva în caracterul lui Dumnezeu? Dacă dorim să cunoaştem caracterul Iui Dumnezeu Tatăl. păcatele părinţilor îi pot afecta pe copii. Ba dimpotrivă.Vindecarea prin eliberare . Am putea enumera sute de cazuri. Tatăl va fi judecai pentru păcatul său. Orice falsă închinare este. evident. pentru că atunci când un om devine creştin. cum se întâmplă acest lucru? Nu este prea greu să înţelegem consecinţele pe care trebuie să le suporte un copil agresat fizic sau crescut de nişte părinţi alcoolici sau narcomani. foarte puţini oameni îl cunosc pe Domnul. vechea lui viaţă trupească nu este imediat înlocuită cu una complet schimbată. poţi fi tentat să-pui aceste consecinţe pe seama acţiunii răzbunătoare a unui Dumnezeu maliţios. acela va muri". Pasajul din Ieremia este foarte puţin diferit. Ezechicl spune că indiferent cât de rău a fost un părinte. închinare la Satan. Cunoaşte pe Domnul!" Ci toţi Mă vor cunoaşte. strămoşilor? Nu înseamnă când devii creştin nu mai poţi fi afectat de păcatelor şi nu. cele vechi s-au dus" ( aceasta că atunci vreo Da consecinţă a • 2 Corinteni 5:17).

vedem că există şi o ilimcnsiunc spirituală care trebuie luată în considerare atunci când Slujim pentru eliberare Deseori ne vom întâlni cu demonii care au coborât pc linie gencraţională şi care sunt un adevărat blestem atât pentru generaţia prezentă cât şi pentru cele următoare. Când o persoană se supune unui fals dumnezeu. Ajungem astfel la două probleme-cheie: transferul demonic şi legăturile sufleteşti. Şi odată ce demonul a intrat. Idolatria (şi majoritatea păcatelor sunt. ci dorinla de a-1 perverti este greşită. a simţit că ceva se mişcă în stomacul ci. nu un creator. Mai mult. care este un minunat dar de la Dumnezeu.. Dumnezeu locuieşte în mijlocul laudelor poporului Său (Psalmul 22:3) prin puterea Duhului Sfânt numai atunci când oamenii 1 se închină Lui. o oferise spre adopţie. ridicându-se prin toracc şi l'acând-o sâ tuşească şi să scuipe în timp ce o părăsea. Duhul Sfânt mi-a spus să o întreb unde este mama ei. I-am cerut să-şi pună mâinile pc rinichii fetei şi să se roage pentru vindecare. Satan este un imitator. Dar obiectele. Mama ei. ca trece sub controlul duhului rău care sc află în spatele acelui fals dumnezeu şi care va intra în. Acest transfer se poate face atât generaţional cât şi către orice persoană care este legată sufleteşte dc persoana demonizată. rareori medicii recunosc că în unele cazuri au de-a face cu consecinţele unei demonizări generaţionale şi nu doar gu o simplă afecţiune sau dereglare generică. Păcatul unei generapi crează front dc acţiune demonică lăsând copiii „descoperiri" în fapi consecinţelor acelui păcat. lucru pe care cu doar câteva momente înainte nu-1 putea face din cauza durerii. Şase săptămâni măi târziu mi-a scris o scrisoare în care îmi spunea că a fost la 93 . Adevăratul Dumnezeu. După ce a recunoscut că părinţii ei au fost implicaţi în păcat sexual. deşi se pare că cele mai frecvent întâlnite momente de transfer sunt conccppa şi moartea 92 Deci. Nu toate aceste forme dc închinare sunt manifest idolatre. La fel putem spune că nu sexul în sine. Atunci am rupt blestemul care era peste ea datorită păcatului părinţilor. lira duhul care începea să se agile.închinător1'. Transferul demonic generaţional poate avea loc la concepţie.Vindecarea prin eliberare -Slujirea practică Cum intra demonii Demonii stau în spatele tuturor falselor religii şi a tot ce este legat de obiectele. i-am cerut sâ-şi ierte părinţii naturali pentru ceea ce au Iacul şi să-I mulţumească lui Dumnezeu pentru viaţa ci. însărcinată înainte dc căsătorie. nu banii în sine ci iubirea de bani este cea care cauzează probleme (1 Timotei 6:10). ea nu-şi cunoştea adevăraţii părinţi. Mi-a răspuns că a fost adoptată. activităple (în special cele dc natură sexuală). la moartea părinţilor sau oricând între aceste două extreme. etc). Deşi este evident că aceeaşi boală poate afecta generaţii la rând. pe lângă consecinţele naturale ale păcatelor părinţilor (cum ar fi abuzul. Aşa cum spune Pavel. problematica transferului demonic pc linie generaţionalâ este de maximă importanţă. depravarea. Deseori medicii pun întrebarea „A suferit total sau bunicul dvs. relapile sau activităţile idolatre. In timp cc o priveam. de această boală? ". în cele din urmă o formă de idolatrie) dă demonilor drept de intrare. ci va căuta să se transfere şi la generaţiile unnătoare. De aceea. împreună cu noi se afla o altă tânără de 18 ani. Ele sunt de importanţă vitală în înţelegerea modului în care trebuie acţionat în slujirea de eliberare. Când u tăcut acest lucru. în slujirea dc eliberare. Peste câteva minute s-a aplecat până la pământ atingându-şi degetele de la picioare. Deşi se făcuseră rugăciuni pentru vindecare. demonul nu va afecta doar persoana care a păcătuit. violenţa. nu se observa nici o ameliorare a stării ci. La unul dintre serviciile noastre dc vindecare o tânără de 18 ani mi-a spus că suferea de o afecţiune virală a ambilor rinichi şi că doctorii îi acordaseră maximum 12 luni de viaţă. formele de recreare şi chiar animalele favorite pot deveni obiecte de idolatrie prin devoriunea care Ii sc acordă. Am preluat autoritate asupra duhului care intrase în ca la concepţie şi i-am pruncit să plece. persoana nu mai poate fi eliberată decât prin pocăinţă şi slujire pentru eliberare. De fapt. care venise în acea seară pentru a câştiga experienţă în slujire. Asupra acestor subiecte vom reveni pupii mai târziu. fata bolnavă a simţit că ceva se întâmplă în rinichii ei. Imediat.

95 . eu cred că fiecare mişcare a Duhului lui Dumnezeu va fi. păcatul ancestral putând fi comis în oricare dintre generalii. în timp. la generaţiile următoare. în demonizarea generaţională deseori se poate observa repetarea. începe un nou ciclu de trei sau patru generaţii.Slujirea nraclicâ Cum intră demonii spital. Vindecarea nu s-ar fi produs fără slujirea de eliberare şi eliberarea nu s-ar fi produs dacă nu s-ar fi cunoscut punctul de intrare a demonilor. cred că bisericile de azi ar fi mult mai puternice dacă această practică ar continua. în curând ar fi avut o biserică demonizată care ar fi trăit în compromis. Am slujit multor oameni care erau afectaţi de demoni ce veneau pe o linie familială de sute dc ani . inducând în fiecare comportamentul adulterin. lui. stinsă datorită presiunii demonice din interior. părinţii lui. în discuţiile anterioare cu Isus. psihologice. De exemplu. Fiecare generaţie este liberă sâ spună: „Nu. demonizarca generaţională a fost doar dc la o generaţie la alta. nu s-ar fi acceptat posibilitatea ca oamenii să sufere din cauza păcatelor părinhlor lor. El nu făcea decât să descrie activitatea duhului de curvie care trecuse dintr-o generaţie într-alta. Un bărbat mi-a spus: „Străbunicul meu a fost un bărbat adulter. dc s-a născut orb? " (Ioan 9:2). la fel şi bunicul meu. Aceasta înseamnă că părinţii trebuie să fie credincioşi şi să-şi crească copiii în aşa fel încât ei să-L cunoască pe Dumnezeu ca Tată. Dar presiunea continuu exercitată de către demoni este atât de puternică încât voinţa victimei este în cele din urmă înfrântă şi ea cedează ispitirii. Boala acelei fete a fost duect cauzată dc duhul care avea sarcina de a pune un blestem peste generaţia următoare. vedem cât de înţeleaptă a fost decizia unor biserici din perioada primară de a insista ca noii convertiţi să treacă prin eliberare înainte de a fi botezaţi şi a deveni membri ai bisericii. Este demn de notat faptul că Deuteronom 23:2 pare să indice că în cazul păcatului sexual consecinţele generaţionale sc pot întinde pe zece generaţii. vindecând bolnavii şi scoţând demonii.I ludeatreaj»in eliberare . Dar Biblia ne spune că ea poale afecta trei sau patru generalii. " dar întrebarea în sine n-ar fi avut sens dacă. uitând diagnosticele precedente. Aceste simptome pot fi fizice. de când se ştie ea. sunt cazuri în care într-o familie. în slujirea practică consecinţele generaţionale nu pot fi definite. în cazul acela Isus a răspuns „N-a păcătuit nici omul acesta. Privind retrospectiv. în acest caz.. moarte spirituală şi rutină religioasă Personal. în Evanghelii vedem că ucenicii întâlnesc un orb şi vin la Isus să-L întrebe: „învăţâtorule.o experienţă foarte obişnuită pentru cei serios implicaţi în lucrarea de eliberare. atunci Trupul lui Cristos va deveni o forţă care nu va putea fi oprită nici din afară şi nici din interior. când păcatul sexual al părinţiloi dâ acces puterilor demonice în copil. Şi eu sunt la fel". Principiul acoperirii spirituale Intenţia lui Dumnezeu este ca toţi copiii să fie acoperiţi (protejaţi) spiritual de către părinţii lor şi să fie crescuh în Domnul. etc. sfârşind prin a trăi într-un păcat pe care îl urăşte.. Şi dacă in vreuna dintre aceste trei sau patru generaţii sc produce un păcat dc aceeaşi natură. De aceea. Dacă liderii bisericilor nu vor accepta o activă şi neîntreruptă slujire de eliberare. cine a păcătuit:omul nici părinţii acesta sau toate femeile au fost asmatice. spirituale. Apoi tatăl meu. a aceloraşi simptome demonic induse în generaţiile trecute. nu voi comite adulter". după cum arată perioada pentru care oamenii afectaţi dc acest păcat trebuiau să fie excluşi din adunarea lui Dumnezeu. Medicii care au rc-examinat-o i-au spus ca nu suferea dc nimic şi că putea duce o viaţă normală. Dacă Biserica va predica Evanghelia. psihiatrice. Există şi azi biserici care menţin această practică Cei din vechime ştiau că dacă noii convertiţi nu erau eliberaţi atât de puterile demonice care le controlaseră vieţile păgâne cât şi de cele care coborâseră pe linie generaţională. Acesta este un caz tipic dc demonizare generaţională. emoţionale. Nu este de mirare că Satan se opune atât de înverşunat şi caută să discrediteze slujirea de eliberere.

planurilor şi scopurilor lui Dumnezeu. datorită păcatului. Este însă frecvent şi cazul în care un păcat aparent izolat şi nerepetat deschide uşi pentru demonizare. „îţi in vor mărturisi fărădelegile care au lor şi arătat-o fărădelegile părinţilor necredincioşia pe faţă de Mine şi în împotrivirea cu care Mi s-au împotrivit" (Levitic 26:40). nu este greu de înţeles nici că atunci când ne închinăm lui Satan devenim vulnerabili la atacurile agenplor lui. prin păcat. Păcatul înseamnă atât răzvrătire împotriva Viului Dumnezeu cât şi închinare la Satan.Mă îndur până la a mia generaţie de cei care Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele" 2. care rămâne nemârturisit şi neiertat. Păcatul personal Satan şi demonii lui fac tot cc pot pentru a încuraja păcatul! Dar asta nu înseamnă că de fiecare dată când comitem un păcat. una după alta. câştigând astfel acces la copii prin găurile făcute în umbrela generaţionalâ! Reversul este exprimat în cele zece porunci: „ . când a respins atacurile lui Satan. Dar dacă în umbrelă există o gaură.. Orice păcat deliberat înseamnă idolatrie deoarece prin acel păcat Satan este pus înaintea lui Dumnezeu. Unui bărbat ale cărui patru generaţii precedente au comis adulter. Păcatul este răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. şi în special pe cei care doresc să trăiască pentru Isus! Exisă un remediu pentru păcat în 1 loan. câte un 96 demon intră în noi. duhurile rele. Ba mai mult. aşa cum Isus a fost ispitit în pustiu. Noi comitem păcatul pentru că am moştenit o natură păcătoasă.. El ne va curâp de orice necurăpe. deschidem demonilor uşile. Mai exact. Prepil plătit prin jertfa lui Isus poate acoperi orice păcat. curăţire. Păcatele sunt aepuni care contravin voinţei. Satan va face orice pentru a-i determina pe părinţi să păcătuiască. . care îşi priveşte fiul şi se întreabă" „ Ce speranţă mai poate fi pentru el? ". procesul de curăbre trebuie sâ includă eliberarea De ce este păcatul un punct de intrare pentru demoni? Răspunsul este pe cât de simplu pe atât de profund. Are loc o schimbare de pozipi. 1:9 găsim aceste cuvinte adresate creştinilor: mărturisire. El îşi va ţine promisiunile. Când un părinte comite deliberat un păcat. înainte eram ispitiţi din exterior. Practicarea continuuă a păcatului. iertându-şi strămoşii pentru a fi eliberat de duhul care a indus comportamentul adulterin dintr-o generaUc într-aita. atunci copiii devin vulnerabili în faţa acelei puteri demonice. Dacă îi mărturisim lui Dumnezeu păcatele noastre. blestemate de comportamentul vicios care a fost declanşat de păcatul stră-străbunicului. Este important să ne amintim că o acoperire dumnezeiască asigură o protecţie sub care copiii pot creşte în Domnul. Acum. el face o gaură în protecţia spirituală (găurind umbrela) şi cei de sub umbrelă devin vulnerabili în acea zonă. Odată intrate. De aceea autorul Plângerilor spune: „Părinţii noştri care au păcătuit nu mai sunt. Satan nu respectă pe nimeni şi va profita de fiecare ocazie care i se oferă pentru a domina şi controla oamenii. Speranpi există. îi putem explica ce s-a întâmplat în lumea demonică şi că el sc poate întoarce de la păcat. Dumnezeu îşi va pne promisiunile şi ne va ierta. iertare. duhurile rele vor crea presiuni din interior pentru a determina persoana să păcătuiască. Iar acolo unde demonii au intrat datorită păcatului. dar fără slujirea de eliberare generaţiile vor fi. dacă un părinte devine demonizat printr-un anumit păcat.Slujirea practică Cum intră demonii Acoperirea pe care părinţii trebuie să o asigure copiilor lor este ca un fel de umbrelă spirituali Indiferent cât de puternică este ploaia. atacurile care vin din 97 . dacă stai sub umbrelă vei rămâne uscat. iar noi le purtăm nelegiuirile" (Plângerile 5:7) iar în Levitic citim: lor.Vindecarea prin eliberare . Odată ce am înţeles această latură a naturii păcatului. Dar dacă. cel de sub umbrelă sc va uda în dreptul acelei găuri.el îl ispiteşte pe om pentru a i se alătura în răzvrătire prin comiterea păcatului. Satan şi-a continuat pe pământ răzvrătirea care a început-o în cer când a încercat să fure slava lui Dumnezeu. va da însă inevitabil drept de intrare demonilor care vor controla persoana în acea zonă a vietii în care s-a produs păcatul.

şi că dorim să facem nişte lucruri pe care. şi cine îl adora pe El. atunci vom îndepărta drepturile pe care demonii doresc să lc câştige. Acum. După ce am păcătuit. Ori dc câte ori cedăm unei ispitiri demonii îşi întăresc poziţiile. întotdeauna. După cc au intrat. dar aş dori ca cei care citesc aceste rânduri şi care simt. înainte de a-1 vindeca pe omul paralizat din Luca 5. Numai Dumnezeu ne cunoaşte pe deplin. Pocăinţa este acţiunea pozitivă prin care ne întoarcem de la păcatul comis şi prin care alegem să nu mai facem acel păcat. Nemărturisirea păcatului şi lipsa dc pocăinţă sunt cele mai mari piedici în calea succesului slujirii de eliberareCea mai bună metodă de apărare împotriva demonizării prin păcat personal este imediata mărturisire şi pocăinţa. perspectiva lui Dumnezeu este mai importantă decât perspectiva noastră şi că suntem gata să.Slujirea practică Cum intră demonii interior vor fi mult mai greu dc parat.Vindecarea prin eliberare . ei nu vor pleca. Vechiul cântec „Nu ceda ispitei" are o strofă care transmite un adevăr dc maximă importanţă în lupta împotriva demonilor: „ Fiecare biruinţă te ajută o alta sâ câştigi" duh şi In adevăr" (Ioan 4:24). inspirată de Duhul Sfânt. Dar dacă după ce am păcătuit venim imediat la Tatăl cu adevărată pocăinţă. în acea problemă. Acest lucru face parte din adevărata închinare. adâncindu-şi rădăcinile. Primii paşi în eliberarea celor care au fost demonizaţi prin păcat personal sunt. oricât am porunci demonilor să plece. demonii au acces la gândurile noastre şi vor căuta să ne înşele facându-ne să credem că gândurile lor sunt. de exemplu!). cu atât rădăcinile demonice se vor adânci şi cu atât va fi mai dificilă eliberarea din ghiarelc vrăjmaşului. este una dintre cele mai eficiente metode de eliberare! Fără puterea 98 Drepturile demonilor sunt subminate dc mărturisirea completă a păcatului şi de pocăinţa adevărată. Mărturisirea este recunoaşterea păcatului aşa cum este el şi acceptarea verdictului lui Dumnezeu atât în ceea ce priveşte păcatul în general cât şi păcatul în cauză. ale noastre. A fi de acord cu Dumnezeu într-o anumită problemă înseamnă a recunoaşte că. Dacă aceste lucruri nu se întâmplă. mărturisind păcatul şi cerându-I iertare. dc fapt. ei vor să le facem. a tratat păcatul din viaţa acestuia. demonii caută sâ-şi întărească poziţiile. Cu cât eşti mai adâncit într-un păcat. Probabil că acesta a şi fost motivul pentru care Isus. . Unii oameni s-au obişnuit atât de mult cu păcatul încât nu-şi mai dau scama nici că păcătuiesc şi nici că pot fi demonizaţi datorită păcatului! Ultimele două versete din psalmul 139 conţin o rugăciune a lui I >avid care trebuie să-i preocupe pe toţi cei care doresc să trăiască în ascultare de Domnul: strigătul-ccrinţă ca Dumnezeu să ne încerce şi să expună orice rău care se află în noi. trebuie să-L adore în Duhului Sfânt suntem înfrânţi încă înainte de a începe lupta! Ori de câte ori rezistam presiunii exercitate de păcat. cu atât va creşte puterea de influenţă a demonilor asupra procesului nostru de luare a deciziilor şi cu atât va li mai greu sâ spunem „Nu'\ Hotărârea de a spune „Nu". Nu-L putem adora pe Dumnezeu în adevăr dacă îngăduim ca o înşelare păcătoasă sâ distrugă relaţia noastră cu El. renunţăm la voia noastră în favoarea voii Lui. de Dumnezeu. că în viaţa lor există o întăriturâ demonică. Satan nu nc poate lua voinţa liberă. Vom discuta pe larg procesul de eliberare. Avem libertatea dc a spune „Nu" păcatului. prima noastră reacţie este de a ascunde păcatul (vezi Geneza 3. să nu creadă că nu pot eliberaţi.. chiar acum. Dar cu cât păcătuim mai mult. indiferent cât de demonizaţi am lî. demonii îşi pierd din puterea de a ne controla. Cu cât vom întârzia sâ venim la Dumnezeu. Inima este deznădăjduit de rea (Ieremia 17:9) şi cu propriul nostru discernământ nu vom reuşi niciodată să ne dăm seama cât adevăr şi câtă greşeală este în noi. mărturisirea şi pocăinţa. Isus a spus femeii de la fântână: „Dumnezeu este Duh. de fapt. de oameni sau de amândoi. cu atât sunt mai greu dc scos demonii care stau în spatele acelui păcat. Eliberarea este întotdeauna posibilă. A mărturisi nu înseamnă doar a-1 spune lui Dumnezeu că am greşit prin repetarea unui anume păcat.

Păcătui ocultismului „Ocultism" este un termen generic care desemnează practicile. dc nenumărate ori. printre care ghicirea. fie şi ocazional. dar dacă slujirea nu este radicală. ci şi cu demonii din interior de a căror existenţă nu ştiau nimic. Isus a poruncit Bisericii să scoată demonii. Mulţi dintre cei pe care i-am consiliat erau demonizaţi pentru că consultaseră o singură dată un prezicător. Practica ne-a arătat că Satan nu aşteaptă o a doua invitaţie pentru H lua în control viaţa unei persoane care se implică în ocultism. Prin închinarea la Satan omenirea se expune la demonizarc şi odată ce puterile oculte încep sâ lucreze în viaţa oamenilor. deoarece aceste practici sunt o urâciune în ochii Lui. în ultimii ani am slujit multor creştini maturi. uneori fără a-şi da seama măcar că el există. fiind o descriere exactă a înşelării pe care. Cât de uşuraţi sunt oamenii când îşi dau seama că prin eliberare pot scăpa dc gândurile şi ispitirile cu care s-au luptat ani de zile! După ce îţi istorisesc viaţa lor. Cât dc întristat trebuie să fie Domnul când vede cum sfinţii lui Dumnezeu încă se luptă cu demonii care stau nerceunoscuţi. cei demonizaţi sunt condamnaţi pc viaţă şi. dc existenţa acestor pericole. o deosebită atenţie. păcat tratat poate prin mărturisire şi pocăinţă („Totul este spălat de sângele Domnului'. în confidenţialitatea camerei de consiliere ci mi-au mărturisit problemele interioare cu care se confruntau. dar niciodată tratai prin curăţire şi eliberare. prin Moise (Dcuteronom 18:9-14). Cuvântul „ocult" înseamnă „ascuns". Pentru uşurarea referinţelor. deşi sângele Lui a curs pentru ca vinovăţia şi puterea păcatului să fie înfrânte. deseori constaţi că aceşti oameni au comis un păcat sexual în tinereţe. la sfârşitul cărţii se găseşte un sumar al practicilor oculte. până la cei care neagă existenţa demonilor dar care au fost înşelaţi şi au căzut într-o cursă demonică care ie controlează viaţa (de exemplu. împăratul lui.Vindecarea prin eliberare • Slujirea practică Cum intră demonii Numai EI poale expune lot răul din noi (pentru a-1 înlătura). binecuvântând cc este bun. Satan o desfăşoară în lume astfel încât oamenii să fie determinaţi să i sc închine. Biblia ne previne. copiii lor pot suferi până în a treia sau a patra generaţie (Exod 20:5). aşa cum ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. consultarea medium-ilor şi a ghicitorilor. în secret. persoana va trebui să-şi trăiască tot restul vieţii sub presiune demonică. am constatat că există unele zone dc acţiune demonică cărora trebuie să le acordăm 100 . în 2 împăraţi 21:6 vedem că Mânase. Multe boli fizice sunt o consecinţă a acţiunii demonilor care au intrat prin păcat în tinereţe şi care. cei ce ajung sâ participe. nerecunoscuţi.C. Practicile oculte se întind dc la vrăjitorie. deseori de natură religioasă. reintroduce unele practici oculte. la căderea Ierusalimului din imul 598 Î. ai cărei practicanţi ştiu bine că acţiunile lor au ca suport puterea demonilor. Dacă nu li se va sluji pentru eliberare. la cursurile de yoga).. greu pot fi îndepărtate. Dc cele mai multe ori aceşti oameni nu-şi dădeau seama că nu luptau doar cu ispitirile din afară sau cu firea lor căzută. să nu folosească ghicirea. a căror sursă de putere nu este Dumnezeu. o ţigancă care le ghicise 101 spun ei!). magia. Domnul avertizează poporul Israel. înainte dc a intra în Ţara Promisă. fără a fi recunoscuţi sau provocaţi. Actualizarea acestor păcate este uneori dureroasă şi cere multă smerenie şi onestitate. unii aveau inimile zdrobite de oboseala neîncetatei lupte cu ispitirile. de cele mai multe ori de natură sexuală. Nu poţi lupta împotriva unui duşman despre care nu ştii nici măcar că există! Cât trebuie să se bucure Satan când vede creştini care cred că ei nu pot fi demonizaţi. mulţi dintre ei cu lucrări creştine temeinice. luda. Puţini dintre cei pe care i-am consiliat h-au avut vreun păcat sexual ascuns. în cele din urmă. subminează existenţa fizică a victimei. Această răzvrătire a condus. Nici o altă Învăţătură nu dă demonilor o mai bună oportunitate de a-i călca pe sfinţi în picioare. Deşi orice păcat trebuie tratat în acelaşi fel. 3. să nu cheme duhurile morţilor şi să nu facă nici un lucru asemănător.

ea fiind rădăcina multor probleme din viaţa oamenilor. duhurile intrate în ca pe linie familială datorită acestui păcat au început să se manifeste violent. într-un fel sau altul. d) e) Acriunea dc eliberare trebuie să fie radicală şi definitivă. este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele " (Daniel 2:22.Vindecarea prin eliberare. pe care le-au omis. Pocăinpi din toată inima (regretul nu este suficient. căci „totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face" (Evrei 4:13) şi „El descoperă ce este adânc şi ascuns. După ce toate celelalte încercări au eşuat. mulţi încep sâ se întrebe dacă nu există şi alte soluţii. Unele practici medicale alternative Când oamenii se îmbolnăvesc. ascultaseră „prorociile" unui astrolog. Satan ştie dacă ne-am pocăit cu adevărat sau nu. Din această situape nu există decât o singură ieşire: puterea Numelui lui Isus. ceea ce înseamnă în cele din urmă.. Recomand insistent tuturor celor care citesc această carte să se roage înainte de a citi această listă şi să-I ceară lui Dumnezeu să le arate orice implicare personală (ştiută sau neştiută) sau orice implicare pe linie generaţionalâ care. La sfârşitul acestui volum se găseşte o listă a celor mai comune activităţi oculte.. nu vor pleca lacov ne spune clar: „. care sunt de o 102 . oculte. fac orice pentru a-şi recâştiga sănătatea. a sufletului şi a trupului de rănile produse în urma activităţii demonice în viaţa persoanei. Dumnezeu descoperă lucrurile ascunse. este consultarea unui medic.Slujirea practica Cum intră demonii este un om nehotărât şi nestatornic în toate căile sale " (lacov 1:6-8). ci numai atunci când li sc porunceşte. Dacă în inimile noastre mai rămâne îndoiala. Am consiliat o femeie care. în palmă. participaseră la o sesiune ouija etc. bunici. Un căci astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul. fără ca ei să ştie. voinţa trebuie să fie conştient implicată în refuzarea oricărei viitoare implicări în ocultism). şi nici nu ştiu că unele lucruri pe care le-au crezut nevinovate au fost. i-ar putea afecta. de fapt.cine se îndoieşte seamănă cu valul mării. închinare la Satan. etc." Vindecarea duhului. demonii vor avea drept de rezidenţă şi oricât am striga la ei. Ea nu ştia nici ce înseamnă Kabbala şi nici dacă cineva din familia ci fusese implicat în aşa ceva. fie direct implicări în ocultism fie au fost duşi la un ocultist (uneori ca şi copii) de către părinţi. Eliberarea de demonii care au intrat (sau au controlat din afară) datorită activităţii oculte. aproape invariabil. Dumnezeu devine ultima speranţă şi rugăciunea. ultima soluţie! Dar primul lucru pe care ei îl fac.28). El ştie ce este în întuneric şi cu El locuieşte lumina. Am fost surprins să constat cât de mulţi dintre cei care au venit la noi pentru a fi ajutaţi au fost. ei vin să ceară rugăciune. Mărturisirea completă a oricărei implicări ştiute (în timpul slujirii este posibil ca Domnul să expună unele implicări uitate). Imediat ce a făcut acest lucru. b) c) Pocăinţa înlătură toate drepturile lui Satan şi demonii lui vor trebui să plece atunci când li se porunceşte (ei nu vor pleca niciodată de bunăvoie. Jumătăple dc măsură nu sunt suficiente. tulburat şi aruncat de vânt încoace şi încolo. Şi atunci caută practicile medicale alternative.. nu putea pronunţa cuvântul Kabbala.. Dar Duhul Sfânt i-a spus că trebuie să renunţe la păcatele comise de strămoşii ei implicaţi în Kabbala.. mătuşi. trebuie să ne amintim că ei se află sub ordinele lui Satan şi că au de îndeplinit o sarcină!) Mulţi oameni nu cunosc pericolele implicării în ocultism. După ce toate tratamentele conventionale eşuează. Implicarea în ocultism este foarte periculoasă. 4. Iată paşii care trebuie făcuţi pentru a se ajunge la eliberare: a) Dorinpi de a recunoaşte că păcatul este idolatrie. atunci când citea lista.

în mesajul pc care Domnul în transmite prin el liderilor din zilele sale. prin cuvintele adresate fariseilor. Este posibil ca cei implicaţi în practicile medicale alternative să fie demonizaţi în trup şi să aibă de aceea. se produce un schimb. Dar cele mai multe sunt fie înşelătorii (în cel mai bun caz).Sluji/va practica Cum intră demonii mare diversiune. ei simţeau acute dureri în punctele în care au fost înţepaţi dc ace. realitatea demonizării lor! Atât Isaia. că demonii se pot converti. subtil. Lista de la sfârşitul carpi menţionează câteva dintre practicile medicale alternative suspecte. Noi am slujit multor oameni care au fost eliberaţi de urmările implicării în aceste practici. Dar noi am observat că de cele mai multe ori. Când el devine creştin. Echipa noastră a slujit şi pentru eliberarea multor oameni care au fost demonizaţi prin acupunctura. Practicanţii unora dintre aceste proceduri pseudomedicale nu cunosc puterile care se află în spatele tratamentelor pe care le oferă. fie depind de puterile demonice. ci că există duhuri de religiozitate care afectează comportamentul ercştin. nevoie de eliberare. „Iniţiaţii** îşi vând scump „ştiinţa'' celor care. el poate folosi puterile demonice aducând o anumită vindecare. O persoană care merge la un vindecător spiritualist poate fi complet vindecată de simptomeie unei boli. Sfătuim ca nimeni sâ nu se asocieze acestor practici. O simptomă înlăturată poate fi înlocuita de o şi mai puternică robie spirituală. Medicina alternativă este o afacere înfloritoare. 5. comportament tipic celor cu un trecut ocult. Aceste simptome o pot conduce de repetate ori. Unele dintre practicile sale simt sincere şi originale. Uneori. . Am mai constatat şi că persoanele care au adoptat tehnicile medicale alternative ca mod dc viaţă au ajuns foarte superstiţioşi. desigur. Aceşti demoni sunt foarte greu de identificat iar victimele lor nu admit. Aceşti oameni nu mai sunt atraşi de Simplitatea Evangheliei. cât şi Isus. Dacă n-ar avea un anumit grad de eficienţă ele n-ar atrage atenţia şi interesul oamenilor. Pericolul apare atunci când practicanţii lor se apropie mai mult de ocultism decât de medicină. Scriptura ne spune că vrăjmaşul este un marc înşelător. Slujirea trebuie continuată până când persoana este complet vindecată. disperaţi. de regulă. După mărturisire şi pocăinţă. omul acela are nevoie dc eliberarea de duhul de boală care a intrat în el prin medium-ui pe care l-a consultat şi care. Păcatul religiozităţii Un prieten mi-a spus odată: „Demonii creştini sunt cel mai greu de scoşi" Este adevărat! Există oare demoni creştini? Prietenul meu nu vroia să sugereze. Este evident că unele dintre practicile de vindecare manipulate demonic dau rezultate. • Se pare că multe dintre practicile medicale alternative oferă o vindecare ce durează numai atâta vreme cât „pacientul" rămâne un necredincios. puncte prin care demonii intraseră. Prin indexarea acestor practici nu am dorit să critic vreo persoană Dar aş greşi dacă n-aş avertiza asupra potenţialelor pericole prezentate de demonii aflaţi în spatele lor. Deseori am văzut cum medicina demonică conduce oamenii într-un deşert spiritual. deşi acum nu mai sunt controlate demonic. au fost extrem de critici cu cei care erau religioşi dar a căror inimă era departe de Dumnezeu. căutând sâ înşele. Am separat aceste practici de activităple oculte generale pentru a atrage atenţia asupra pericolelor pe care ele le prezintă şi pentru a-i convinge de contrariu pe cei care cred că dacă au fost implicaţi în medicina alternativă n-au avut de-a face cu ocultismul.Vindecarea prin eliberare . să revină. Dar ciudatele simptome care au început să se manifeste imediat după ce a consultat spiritualistul nu vor dispare. de atunci. când Duhul Sfânt expunea puterile întunericului. caută vindecarea. spre sala de operaţie . îl chinuie fără încetare. Deseori sc întâmplă ca imediat după eliberare simptomeie. lumina Duhului Sfânt va expune demonii iar eliberarea şi adevărata vindecare devin posibile. dar curând după aceea va începe să prezinte cu totul alte simptome. Cei care au folosit remediile oculte pentru vindecare par a-şi pierde încrederea în Dumnezeu şi doresc o completă independenţă de El. dc exemplu. Pentru a-şi îndeplini scopurile generale.

cine vă cere acestea din mâinile voastre. Acest mesaj este valabil şi azi. Nu este prea mare diferenţă între efectele produse de duhurile oculte care controlează spiritualitatea omului şi cele religioase. astfel încât noi sâ nu ne putem relaţiona în duh cu Dumnezeu ci cu puterile întunericului pe care el. Pentru a realiza acest lucru. Aceste • cuvinte spuse femeii de la fântâna din Samaria exprimă esenţa relaţiei pc care Dumnezeu o doreşte cu copiii Săi. voastre. "De ca purpura. 107 . mult v-afi ruga. Am văzut însă şi oameni care. Poate că el respecta toate ritualurile şi toate actele de cult. deşi îi mulţumea lui Dumnezeu că nu era ca şi celălalt.Slujirea practica „Ascultaţi cuvântul Domnului. Persoanele religioase. De aceea Isus 1-a lăudat pe vameşul care şi-a mărturisit sincer păcatul.Vindecarea prin eliberare . nu pol să văd nelegiuirea voastre cele noi şi Ic mai pot suferi. deşi puternic demonizaţi şi care se luptă cu problemele ce decurg din demoni zare. " (Inia 1:10-20). înghiţiţi de sabie. au inimile curate ţâţă dc Dumnezeu. Dumnezeu este o fiinţă spirituală şi dacă încercăm să ne relaţionăm cu El doar prin firea. sărbătorile călcaţi în mieilor şl ţapilor. Satan este o fiinţă foarte religioasă. unită cu sărbătoarea! Sufletul Meu urăşte Când vă întindeţi mâinile. Ceea cc-I spunem lui Dumnezeu trebuie să fie o expresie a adevăratelor noastre dorinţe şi nu ceea cc credem că i-ar face Lui plăcere să audă. Cu toate acestea. dar dacă nu veţi voi . răzvrăti. era mult mai râu! (Luca 18:9-14). Mulţi dintre ei sunt cu adevărat născuţi din nou. şi oricât de dinaintea râul! pe cel ochilor Mei învăţaii-vă faceţi asuprit. era doar ipocrizie şi o asemenea povară pentru Dumnezeu încât Ei nu o mai suporta. EI a fost alungat din cer (dc către Mihail şi îngerii lui) pentru că a căutat să fure închinarea care Se cuvenea numai lui Dumnezeu. deseori el va trimite un duh de religiozitate a cănii sarcină este să simuleze o formă de viaţă creştină care este mai degrabă sufletească decât spirituală Dar Isus a spus femeii de la fântână că Dumnezeu trebuie adorat nu doar în duh. ca de Cum intra demonii Gomorei! Domnul! vitelor sătul arderile-de-tot berbecilor şi taurilor. " zice Domnul. nefolositoare. mânca cele mai bune roade ale ţării. Domnul promitea binecuvântare celor care erau gata să-L asculte. această formă de exprimare religioasă nu va satisface standardele lui Dumnezeu. Isaia a sintetizat foarte clar acest adevăr. trupul sau sufletul nostru. 106 Diavolul face tot ce poate pentru a ocupa această dimensiune spirituală. să ocrotiţi mai faceţi apăraţi pe văduvă!" vor fi păcatele veţi „Veniţi acum să ne judecăm. se vor fiice ca lâna. dc vor fi roşii Dacă veţi voi şi veţi asculta. relele pe să faceţi dreptate n-ascult: mâinile vă sunt pline de sânge!" curăţiţi-vă! Luaţi încetaţi dreptatea. fără a avea o relaţie personală cu Isus. le controlează. căci M-am dezgustat de lunile nu vreau sabate şi adunări de sărbătoare. picioare grăsimea nu-Mi place sângele să-Mi mâncare luni noi. se vor face albe ca zăpada. spre deosebire de fariseul care. mulţimea voastre" de căpetenii ah popor al zice Sodomei! la „Ce-Mi „Sunt bine aminte trebuie de hrănite. indiferent cât ne-am strădui. orfanului. curţile? Nu mai Când veniţi să vă aduceţi tămâie! daruri Nu înfăţişaţi înaintea Mea. Satan. „Spălaţi-vă şi care binele. dar inima lui nu era legată de Dumnezeu. ci şi în adevăr. Fără ipocrizie. Ceea cc îi cerca Domnul lui Isaia să spună era că religiozitatea fără armonie interioara cu Dumnezeu. controlate de duhuri de religiozitate ce le împing la tot felul de practici religioase. care o controlează prin asimilarea obiceiurilor comportamentale creştine! Nu vreau să spun că aceşti oameni demonizaţi religios nu pot fi creştini născuţi din nou. în ipocrizia lui. Dar la fel de mulţi cred că sunt născuţi din nou pentru că folosesc un anumit limbaj creştin şi fac anumite lucruri „creştineşti". Dumnezeu aşteaptă răbdător ca noi să ne întoarcem spre El în duh şi-n adevăr. voastre cum e cârmâzul.şi vă veţi veţi fi căci gura Domnului a vorbit. la Mie legea Dumnezeului jertfelor ale nostru. au tot atâta nevoie de eliberare ca şi cei care se pocăiesc de practicarea îndelungată a ocultismului. Mi-au ajuns o povară. le-aţi făcut/ căutaţi îmi ascund ochii dc la voi.

oameni care impresionează prin personalitatea lor (lucru foarte periculos) sau prin calmul lor (în realitate. tradiţii sau practici religioase. mormintele din cimitir. să fie aleşi în poziţii de decizie în biserici. Este de maximă importanţă să avem oameni umpluţi cu Duhul Sfânt în poziţiile cheie din biserici. dc stânga. Deşi acele slujbe nu erau de maximă importanţă spirituală biserica a hotărât sâ nu-i ia la întâmplare pe cei şapte. de dreapta. grupul muzical. Demonii pot fi liberali. vitraliile. subtil. întemeietorii bisericii... tradiţia bisericii. decât Dumnezeu Însuşi şi relaţia cu El. Vom fi vulnerabili şi vom alege în biserici. orga. sacramentele. lată câteva exemple: corul. religiosul inspirat demonic de adevărul spiritual. cărţile de cântări. de exemplu. dar care în realitate nu sunt corecţi. predica. victimă a idolatriei. stranele. care prin ele reuşeşte. charismatici evanghelici. în oricare dintre poziţiile de conducere din biserica noastră. calmul demonilor lor) şi care odată ajunşi în poziţiile pe care şi Ic doresc vor face ca bisericile să dea înapoi. în poziţii cheie. Azi. este o potenţială sursă de înşelare demonică. atunci el are o strategică coloană a cincea care va bloca orice adevărată revărsare a Duhului Sfânt. spre nenorocirea noastră. conservatori. amvonul. Dacă acest dar nu funcţionează în biserici. suntem în pericolul de a da viaţa spirituală a comunităţii pe mâna lui Satan! Acesta este motivul pentru care atât de multe biserici sunt muribunde şi se târăsc la un nivel spiritual atât dc scăzut încât cea mai bună speranţă pare a fi mediocritatea. să-i devieze pe oameni de la închinarea la Dumnezeu către o închinare ia un substitut al Lui. necharismatici. Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt. Una dintre cele mai eficiente modalităţi prin care Satan îşi foloseşte duhurile de religiozitate este manipularea alegerii liderilor-cheie în biserici. pastorul precedent. charismatici catolici. nu avem nici o 108 şansă să deosebim realul dc ireal. Dacă vom alege oameni care nu sunt umpluţi cu Duhul Sfânt. noi nu mai ţinem seama de aceste precauţii.o mărturie bună. Au fost oameni pe care a trebuit să-i eliberăm de duhurile de religiozitate asociate unui larg spectru dc obiecte.Slujirea practică Cum intră demonii De aceea au trebuie sa ne surprindă că duhurile dc religiozitate sunt printre cele mai eficiente din întreaga oştire a lui Satan. Dacă Satan poate face ca oameni aparent corecţi.. Practica religioasă poate deveni un idol iar persoana. plini de Duh Sfânt şi de înţelepciune. şi o mulţime dc alte combinării! Numai când începi să explorezi această problematică îţi dai seama cât de necesar este darul deosebirii duhurilor în Trupul lui Cristos. obiceiurile. Apoi. cărţile de rugăciune. Un pasaj revelator este alegerea lui Ştefan şi a celor şase bărbaţi ca slujitori în biserica primară. înşelarea este deplină a) Practicile religioase Orice practică religioasă care devine mai important. există o mulpme de afilieri demonice confesionale. denominaţionalismul a învins! Membrii acelei biserici locale sunt în pericolul de a fi ocupaţi de un duh dc religiozitate a cărui sarcină 109 . charismatici.!. Aceasta înseamnă că demonii sunt foarte bucuroşi dacă persoana cântă. " (Fapte 6:3). cântece care se referă la Domnia lui Isus. Liderii manipulaţi demonic vor obstrucţiona numirea în poziţii de conducere a oricărei persoane ce ar putea contribui la trezirea acelei biserici locale. "fără ca persoana să-L cunoască cu adevărat pe Isus. ci să aleagă unii cu „.. b) Denominaţionalismul Atunci când denominaţia devine mai importantă decât relaţia pe care fiecare membru al ei trebuie să o aibe cu Domnul. în slujirea celor demonizaţi prin implicarea în vreuna din practicile oculte grave. evanghelici.Vindecarea prin eliberare . reuniunea de la mijlocul săptămânii şi chiar Biblia! Biblioatria nu este decât o subtilă formă de idolatrie. în viaţa Bisericii există multe lucruri care pot deveni obiecte de idolatrie. în reiigii false (sau chiar a descendenţilor celor ce au fost implicaţi în astfel dc practici) deseori poji întâlni demoni care au funcţia specifică de a-L imita pc Dumnezeu Tatăl. deoarece atunci când un demon a luat numele lui Isus.

Am constatat că aceste duhuri pot fi şi cauza unor boli mentale sau fizice. înşela. Deşi experimentală. în paginile cc urmează vom analiza în detaliu credinţele privind Scriptura. Dacă o anumită credinţă s-a dechis pentru demonizarc (a devenit un punct de intrare a demonilor). catolice. nu acceptă ceea ce spune Scriptura despre religiile false. Trebuie să fim foarte atenţi la acest fel de înşelare deoarece Satan caută să producă confuzie în Trupul lui Cristos. am eliberat oameni dc duhuri anglicane. în primul volum ne-am axat pe demonstrarea adevărului că şi creştinii pot avea demoni şi că slujirea de eliberare le este destinată. Exemplul clasic este metodismul timpuriu John Wesley a murit ca preot anglican. dau drept de intrare unor duhuri demonice de religiozitate de care oamenii trebuie ulterior eliberaţi. voi defini credinţele creştine eretice ca fiind acele aspecte ale credinţei care. ale bisericilor frăţiei şi congregaţiei. Deşi metodiştii înflăcăraţi au făcut. Mulţi dintre metodiştii timpurii au fost cu adevărat umpluţi cii Duhul Sfânt. Faptul că am dat acest exemplu al bisericii metodiste nu înseamnă că celelalte denominaţii sunt scoase din cauză Am slujit nu doar pentru eliberarea de demonii de metodism. de aceea. Este interesant dc observat că această denumire ironică provine din perioada în care el nu era încă botezat cu Duhul Slănt. El a fost botezat cu Duhul Sfânt câţiva ani mai târziu. ale tuturor denominaţiileor. Atunci discipolii săi au instituit o structură denominaţională care s-a auto-intilulat metodism. Inclusiv ale unor biserici înnoite! Mulţi dintre cei eliberaţi de duhurile de religiozitate acuză. şi incâ fac. fără nici o speranţă de a fi vindecaţi prin eliberare. Este vorba de experienţa câştigată în slujirea multor persoane şi de sintetizarea informaţiilor primite din diferite surse şi slujiri. deşi acceptă majoritatea crezurilor creştine. Cum intra demonii este perpetuarea caracterului denominaţiei şi care se va opune ca membrii ci să trăiască o viaţă ce reflectă caracterul lui Isus. baptiste. include numele lui Baal şi cel al zeiţei egiptene a fertilităţii). Există însă şi alte credinţe false. Se pare că a fost o lovitură dc maestru prin care vrăjmaşul a doborât această nouă grupare cc-şi are rădăcina denumirii mai degrabă în religiozitate decât in ungerea Duhului Sfânt. Subliniez din nou că experienţele menţionate aici nu sunt ale vreunei persoane ce a lucrat într-un vacuum spiritual şi care s-ar fi putut.Vindecarea prin eliberare . Dacă nu cunoşti tacticile duşmanului. linia de demarcaţie dintre credinţele eretice şi religiile false este insesizabilă. Masoneria liberă este o religie falsă (masonii liberi se închină unui dumnezeu al cărui nume. suflet sau duh. Satan foloseşte orice mijloc pentru a ataca în trup. HO c) Credinţele eretice Deseori. la o reuniune a fraţilor moraviem ce s-a ţinut la Londra. nu-i poţi para atacurile. ci şi de cei ai multor alor denominapi. acea credinţă nu va mai permite revărsarea şi ungerea Duhului Sfânt iar originea şi natura crezurilor membrilor ei trebuie serios analizate.Slujirea practic/i . fiind foarte religios dar ne-născut cu adevărat din Duhul lui Dumnezeu. seminţele dcnominaţionalismului au devenit treptat o întăntură din care ei n-au mai putut niciodată ieşi. Dar este mult mai greu să clasifici organizaţiile creştine care. biserica Angliei n-a fost de acord cu înflăcărarea. pe Aldcrsgate Street. la fel şi martorii lui lehovaşi mormonii. cu dragostea lui pentru Isus sau cu disciplina celor cc-1 înconjurau. după cc a eşuat ca misionar în coloniile din America. unele foarte importante. darurile Duhului Sfânt. numită astfel după ironica caracterizare făcută practicii şi credinţei din anii petrecuţi de John Ia Oxford. în timp ce demonii se manifestă şi pleacă acute dureri de cap. practic. dar curând după moartea lui John Wesley noua denominaţie n-a mai continuat practicile începutului. această definiţie este demnă de luat în seamă dacă ţinem cont că ea este confirmată de creştini implicau în slujirea de eliberare în toate zonele geografice ale lumii. mult bine. . după cum am constatat în slujire. Pentru scopurile acestei cărţi. botezului şi universalismului. Iahbulon. care nu trebuie ignorate. Credinţa că un creştin nu poate fi demonizat este o înşelare inspirata demonic pentru a ţine oamenii în robia vrăjmaşului. Deşi el n-a dorit niciodată sâ părăsească biserica Angliei. în Anglia.

de obicei. la fel cum L-a ispitit pe Isus în pustiu. Singura salvare este credinţa în Isus. care au denaturat în aşa măsură cuvântul lui Dumnezeu încât i-au convins pe satanişti că biblia satanică este singura sursă de adevăr şi creştinii au modificat-o pentru a-şi atinge propriile scopuri. d) Atitudinile greşite faţă dc Scriptură Satan şi demonii lui urăsc Scriptura deoarece ştiu că ea este inspirată divin şi este cuvântul autorităţii lui Dumnezeu. Am văzut cum armate de demoni au fost alungate de oameni fără nici o pregătire teologică dar care au crezut pc deplin Cuvântul lui Dumnezeu. ii 113 . puncte de intrare a demonilor în aderenţii la aceste credinţe. dar odată ce am înţeles principiile care stau la baza celor prezentate. pentru creştini. credinţele privind cea de-a doua venire. Aceste ispitiri îmbrăcate în haine scripturale sunt. Am văzut dc nenumărate ori că demonii cunosc foarte bine Scriptura şi sunt foarte versaţi în a o falsifica. frica de pedeapsă este factorul care menţine puterile demonice într-o ierarhie controlată de Satan. etc. îngerii căzuţi care au fost alungaţi din cer odată cu Satan au un singur destin: iazul de foc desens în Apocalips». despre care Pavcl spune că este sabia Duhului (Efescni 6:17). in această dispensaţic. Necredinţa în adevărul. întotdeauna. Trebuie să fim foarte atenţi ca nu cumva credinţele şi practicile noastre să devină mai importante decât relaţia cu Isus sau cu autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. îndepărtând şi mai mult victima de adevăr şi adâncind-o şi mai mult în înşelare. am văzut oameni cu o vastă pregătire teologică care au fost neputincioşi în faţa vrăjmaşului! Nu te pop implica în slujirea de vindecare şi eliberare dacă nu ai o atitudine corectă faţă de cuvântul lui Dumnezeu. pregătit Diavolului şi îngerilor lui" (Matei 25:41). Singura atitudine faţă de Scriptură care face ca frica dc Dumnezeu să intre în demoni este cea a unei depline credinţe în inspiraţia Biblici prin Duhul Sfânt. într-o zi. generalizarea nu va fi prea greu de tăcut. sacramentele. Puterile demonice sunt îngrozite la gândul celei de-a doua veniri a lui Isus deoarece ştiu că ca prevesteşte începutul chinului lor veşnic. Frica de Satan face. care contravin învăţăturii dale dc Scriptură sunt. Cel mai elocvent exemplu sunt demonii dc satanism. creaţia.\-îndccaivai>rjri eliberare . De aceea Satan va încerca uneori să folosească Scriptura (în aşa fel denaturată încât să-şi atingă scopurile) pentru a-i ispiti pe oameni. căutând să ducă cu ele cât mai multe fiinţe omeneşti în pedeapsa veşnică. exista multe alte credinţe care merită atenţie.. atitudinea de necredinţă deplină în Scriptură este asociată crezurilor creştine care sunt fie religioase (nu pun nici un accent pc nevoia unei relaţii personale cu Dumnezeu. Nu este nici o îndoială câ demonii (fiinţe spirituale care cunosc cuvântul lui Dumnezeu şi adevărul despre Isus) ştiu că fiecare cuvânt din Scriptură este adevărat şi că cei care se încred în adevărul acestui cuvânt sunt o reală ameninţare pentru ei! Este interesant de observat că. dar demonii înşişi cunosc realitatea cuvântului lui Dumnezeu. prin Cristos). ca puterile demonice sâ lucreze pentru el. Acceptarea ca adevăr a unui punct de vedere neseriptural duce la demonizareacu un duh de înşelare ce intră în minte şi care îşi va continua acţiunea. fie liberale (care nu recunosc natura râului şi a existenţei lui Satan şi a demonilor lui). Ar trebui ca top cei care se îndoiesc de adevărul cuvântului iui Dumnezeu să vadă groaza întipărită pc feţele celor demonizaţi atunci când demonilor expuşi li se citeşte Apocalipsa 20 şi 21 sau cuvintele lui Isus despre „. Împărăţia lui Satan este o împărăţie a fricii. scris dc Duhul Sfânt prin oameni.Slujirea practică Cum intră demonii Desigur.. autoritatea sau provenienpx Scripturii este un important punct de intrare a demonilor. Am întâlnit un demon care a încercat chiar să nc convingă că. El ştie că acest cuvânt este adevărul şi că fiecare credincios este conştient de acest lucru. De exemplu.focul cel veşnic. ordinarea. Reciproc. creştinii vor fi cei care vor sta în faţa lui Satan şi nu Satan cel care va sta în faţa lui Isus! Argumentele (minciunile) demonilor pot înşela oamenii. cerul şi iadul. chiar mai periculoase decât ispitirile evidente. în veacul acesta.

Vindecarea prin eliberare - Slujirea prac(ia)

Cum intra demonii

e) Negarea darurilor Duhului Sfânt Chiar şi printre creştinii care cred în completa inspiraţie a Scripturii se află unii care neagă actualitatea darurilor Duhului Sfânt. Ei spun, de exemplu, că Dumnezeu a îngăduit ca darurile Duhului Sfânt sâ dispară odată cu prima generaţie de creştini, care le-au folosit pentru a demonstra adevărul cu privire la Isus. De atunci, creştinii n-au nevoie decât de credinţă (nu de vedere) pentru a şti că astfel de lucruri s-au întâmplat odată A căuta, astăzi, darurile Duhului Sfânt, este lipsă de credinţă! Aceste poziţii teologice au dat naştere la o ciudată simbioză între tradiţionalismul evanghelic conservator şi liberalism - două curente creştine cc au puţine lucruri în comun. Foţi ti tentat să spui că dacă aceste două curente atât de divergente au ajuns la un punct de vedere comun, implicat este fie Dumnezeu, fie Diavolul! Această perspectivă fiind, de fapt, o negare a unei părţi a cuvântului lui Dumnezeu (inspirat de Duhul Sfânt) nu este prea greu să recunoşti autorul înşelării. Una dintre diferenţele majore între perspectiva evanghelicilor conservatori şi cea a liberalilor este că primii afirmă, uneori, că cei care folosesec danirile Duhului Sfânt (şi în special vorbirea în limbi) sunt fie demonizaţi, fie operează ocult. Liberalii, care nu cred în existenţa demonilor, nu aduc asemenea acuzaţii ci afirmă că este vorba doar de o amăgire.
în cartea sa „ Posesia demonica şi creştinii" , C. Frcd Dickason

face o excelentă analiză a acestui subiect (deşi dintr-o perspectivă conservatoare) dar, din nefericire, concluzionează astfel: „Darurile
spirituale şi vorbirea in pentru a arăta evreilor limbi au fost dale că Isus a bisericii primare numai lui Moise şi că luat locul

Evanghelia era adevărată" (pag. 189). Kurt Koch, în tratarea temei vindecării şi eliberării, face o greşeală asemănătoare. Pentru susţinerea punctului său dc vedere, Dickason afirmă că el a eliberat oameni de demonii de vorbire în limbi care au intrat în ei prin punerea mâinilor. Pc când slujea unei femei, spune el, demonul
a spus că intrase în ea pentru „ a-i da ce dorise şi pentru a o înşela ".

Eu cred că fraza în sine explică clar cc s-a întâmplat. Femeia aceea 114

căutase darul spiritual şi nu pe Cel care dă darurile! Această relatare arată încă odată cât de important este să-L ciutăm, înainte de toate, pe Cristos; altfel, pericolul înşelării este imens. în cazuri ca acesta, Satan întotdeauna va înşela imitând demonic adevărul. Existenţa unei astfel de înşelări nu po«te anula autenticitatea vorbirii în limbi; reciproca este şi ea adevărată. Satan încearcă să imite ceca ce este adevărat, altfel înşelarcaan-ar mai fi o ispitire, deoarece şi-ar pierde orice semnificaţie! Şi eu am eliberat oameni de vorbirea demonică în limbi, dar asta nu înseamnă că orice vorbire în limbi este demonică. într-un grup de oameni care vorbesc saiii cântă în duh, nu este prea greu să-ţi dai seama care limbi nu vin de la Dumnezeu. Deseori ele sunt grosolane sau stridente spiritual şi ai o mărturie interioară despre natura lor. Dumnezeu nela dat darul deosebirii lucrurilor care vin de la El de cele care nu vin (1 Corinteni 12:10). Acest dar n-ar mai fi fost necesar dacă rv-ar fi nevoie să facem diferenţa între fals şi adevărat. A declara că orice fel de vorbire în limbt este falsă înseamnă a nega realitatea unui preţios dar pe care Dumnezeu 1-a dat pentru a-Şi binecuvânta copiii. Deşi această perspectivă teologică este comodă şi pare lipsită de riscuri, ca nu are nuci un suport scriptura! sau experimental în istoria Bisericii. Argumente similare s-ar putea aduce şi în privinţa folosirii celorlalte daruri ale Duhului enumerate dc Plivel în.l Corinteni 12, Efeseni 4 sau Romani 12. Dar, de flecara dată, concluzia este aceeaşi. Neacceptarea dorinţei lui Dumnezeu de a-Şi binecuvânta copiii prin folosirea acestor daruri în slujire i şi în lupta spirituală, este un punct de intrare demonică care ţine bisericile locale în robia unei rutine religioase diametral opusă dinam cei libertăţi a vieţii în Duhul Sfânt. Dc aceea poţi vedea atâtea biserici care se zbat să scape din strânsoarea unor lanţuri ferecate cu acen enorm lacăt numit necredinţă De multe ori liderii, manipulaţi dc fncâ, închid ochii pentru a nu vedea nici lanţurile şi nici lacStul pe care l-ar putea deschide cu cheia credinţei, eliberând congaigaţia! 115

lindccarea_prin c/ibarare - Slujireapractică

Cui/i intră denumit

f) Universalismul Universalişiii cred că, în cele din urmă, toţi oamenii vor fi mântuiţi, indiferent dc ceea ce cred. Ei spun că Dumnezeu este un Dumnezeu iubitor şi El nu vrea ca vreunul din copiii Săi să sufere pedeapsa veşnică descrisă în Scriptură, in loc să accepte că Isus este Adevărul, ei fi inventează lui Dumnezeu un caracter pe care vor să-1 armonizeze cu propria lor gândire, atribuindu-I o toleranţă ce vine în contradicţie cu adevărul Scripturii. Dumnezeu este, într-adevăr, un Dumnezeu al dragostei. Dar El este şi un Dumnezeu drept şi slânt, al judecăţii şi al milei. Scriptura ne spune că voia Tatălui este ca nimeni să nu piară. Univcrsaliştii scot citatele biblice din context şi pun la îndoială adevărul învăţăturilor majorităţii cărţilor Scripturii care revelează atât inima Tatălui pentru omenire cât şi planul dc mântuire care a fost împlinit prin venirea lui Isus, astfel încât toţi cei care cred în El să nu piară ci sâ aibă viaţa veşnică, în spatele universalismului se află un duh conducător care se opune lucrării Duhului Sfânt şi învăţăturilor cuvântului lui Dumnezeu. Este un duh care paralizează înţelegerea adevărului despre Isus şi face presiuni asupra emoţiilor pentru a convinge că Dumnezeu nu poate fi un Dumnezeu al judecăţii. Demonii ştiu bine că-i aşteaptă judecata, iar învierea lui Isus nu a făcut decât sâ le confirme că ceea ce El a spus cu privire la judecată, se va împlini, Nu demult, un demon furios că era scos afară, ne-a strigat: „Dacă
toţi creştinii ar crede Riblict ca voi fi ca mine, noi n-am mai putea face nimic!".

pocâiască în numele predecesorilor săi şi să preia autoritate asupra puterilor demonice cărora li s-a dat drept de control asupra bisericii. Dacă nu va proceda astfel, omul acela se va lupta la nesfârşit cu nişte puteri demonice nevăzute care se vor agăţa de drepturile pe care le au asupra bisericii datorită păcatului liderilor anteriori. g) Religiile faise Am acordat un spaţiu atât de amplu explicării unora dintre căile prin care demonii pot opera în biserici pentru că această problematică este, în general, mult mai puţin înţeleasă decât acţiunea deschisă pe care puterile demonice o exercită din spatele religiilor care sunt evident eretice prin atitudinea lor faţă de persoana lui Isus (martorii lui Ichova, mormonii, etc), sau care sunt necreştine sau anti-creştine prin sistemul lor de credinţe (budismul, shikismul, islamismul, hinduismul, etc). Toate sunt înşelări. Multe dintre ele vechi de sute, uneori mii de ani. Ele au fost puse la punct de Satan ca mijloace prin care să-şi atragă, cu ajutorul demonilor de înşelare religioasa, închinarea. Formele de expresie religioasă par a fi la tel de numeroase ca şi rasele sau sistemele de cultură. Fiecare pretinde că este cea adevărată, ceea ce nu poate fi decât fals, deoarece adevărul proclamat de membrii unui grup intră în conflict cu cel susţinut de membrii altuia, sustinători la fel de fervenţi ai unui alt dumnezeu. Cei. care, din aceste religii false, se întorc la Cristos, trebuie nu doar să-şi proclame credinţa în Isus ci şi sâ renunţe la acele credinţe false şi la puterile aflate în spatele lor. Bisericile din culturile estice cunosc bine aceste lucruri şi multe dintre ele (cele din Extremul Orient, de exemplu) fac o practică normală din eliberarea noilor convertiţi. Bisericile din vest ar trebui să-şi dea seama că noii convertiţi vin şi ei dintr-o lume păgână sau fals religioasă, aşa cum se întâmplă pretutindeni. Singura diferenţă constă în natura puterilor demonice care au controlat vieţile oamenilor înainte de convertire; poate că ele nu aparţin unei binecunoscute religii false ci, de exemplu, ateismului, materialismului, agnosticismului, etc. Dacă vrem ca 117

Universalismul este o erezie şi o înşelare. Toţi cei care au crescut în biserici în care s-a predicat o evanghelie universalista trebuie să se pocăiască şi să se depărteze de asemenea credinţe, să-şi pună toată încrederea în Acel Isus care este prezentat în Biblie, să-I ceară iertare lui Dumnezeu şi să primească viaţa veşnică. Ei au nevoie de eliberarea de demonii care le-au întunecat nuntea pentru a nu vedea adevărul. Dacă un lider al unei biserici află că liderii dinaintea lui au fost universal işti (sau au acceptat o altă erezie), cl trebuie să se Uri

Cum intri) ttcinonii

bisericile sâ aibă mult mai puţine probleme, încetând sâ mai lupte, deseori fără a-şi da seama, cu puterile demonice rezidente cc zac ascunse în membrii lor, atunci trebuie ca noii convertiţi să fie eliberap imediat după convertire! La sfârşitul cârpi sc găseşte o listă a sistemelor de credinţă necreştine, precum şi detalii despre cele mai comune credinţe greşite care pot fi întâlnite în biserici. Cei care au fost implicaţi activ în practicarea vreuneia dintre aceste religii sunt, foarte probabil, depozitarii unui adevărat arsenal demonic. Ei vor trebui eliberaţi, probabil, de foarte multo demoni, trebuind să se pocăiascâ sistematic pentru a demola fiecare întaritură demonică. 6. Legăturile sufleteşti neduronezeieşti Acest paragraf trebuie înţeles împreună cu cel următor (sexul şi sexualitatea). Relaţiile sexuale care ies din planurile şi scopurile lui Dumnezeu aduc întotdeauna în viapi persoanei o legătură sufleteasca nedumnezeiască şi o fac vulnerabilă la demonic. O legătură sufletească este o relape în care suntem fie corect legaţi unii de alţii, fie înrobiţi. Folosesc cuvântul „legat" pentru a desemna o relaţie corectă sănătoasă iar cuvântul „robie" pentru a indica o relape nesănătoasă, care poartă cu ea atât anihilarea voinţei libere a victimei cât şi răzvrătirea împotriva relaţiilor pe care Dumnezeu le doreşte stabilite între fiinţele umane. în descrierea relaţiei dintre David şi Ionatan, Vechiul Testament ne spune că sufletele lor erau alipite în dragoste (1 Samuel 18:1). Era o relape sănătoasă dumnezeiască care, evident, i-a binecuvântat pe amândoi. Dimpotrivă între Saul şi David a existat o relape nedumnezeiască m care Saul a încercat să-1 domine, controleze şi în cele din urmă să-1 ucidă pe David. Aceste două extreme ale relapilor tipizează diferenţele dintre legătură şi robie, dintre legăturile sufleteşti dumnezeieşti şi cele nedumnezeieşti. Există însă multe legături sufleteşti ce sunt, în esenţă, dumnezeieşti, dar care pot avea în ele şi o dimensiuinc

nedumnezeiască. De exemplu, un tată arc o relaţie dumnezeiască cu fiica lui, dar dacă acel tată alege sâ-şi abuzeze sexual fiica, cl va introduce în relaţia cu ca o altă legătură sufletească - cea a unei robii diametral opuse relaţiei sănătoase. în general, legăturile sufleteşti dumnezeieşti conduc la relaţii sănătoase şi binecuvântare, pc când legăturile sufleteşti nedumnezeieşti conduc la boală şi. deseori, la demonizare. a) în viaţa de familie Nu ne putem alege părinţii sau familia în care ne naştem. Independent de voinpj noastră, primii oameni de Care suntem legaţi sufleteşte, datorită concepţiei şi naşterii, sunt membrii familiei noastre. Dacă între părinp există o relaţie dumnezeiască aceeaşi relaţie stabilindu-se şi între ei şi copiii lor pc care nu-i vor domina sau manipula, atunci aceşti copii vor creşte la adăpostul unor legături sufleteşti sigure şi eliberatoare. Ei vor învăpi de la părinţi cum să dezvolte relaţii sănătoase cu alţi copii şi pe măsură ce vor creşte, relaţiile cu părinţii lor sc vor maturiza şi schimba în aşa fel încât aceştia vor putea să-i elibereze de sub tutelă permipuidu-le să devină adulp cu drepturi depline. Legăturile sufleteşti stabilite cu părinţii Ie vor permite rclaţionarca cu Dumnezeu fără a suporta vreo presiune, liberi sâ-şi aleagă un partener de viaţă cu care să poată stabili, la rândul lor, o legătură sufletească dumnezeiască fără a fi ncvoip să suporte controlul claustrofobic al părinplor. Acest gen de control poate conduce atât la alegerea greşită a partenerului de viaţă cât şi la o eventuală distrugere a căsniciei. Glumele despre soacre au adânci rădăcini în realităţile vieţii! Legăturile sufleteşti nedumnezeieşti stabilite în perioada copilăriei pot conduce la nenumărate probleme De exemplu, copiii născuţi într-o familie în care părinpi sunt egoişti, materialist! şi îşi trăiesc viaţa în păcat, nu vor fi pregătiţi să sc rclaţioncze corect cu oamenii. Ei nu sc vor rclaţiona corect cu colegii de şcoală, 119

Controlul exercitat de aceştia trebuie să devină tot mai relaxat. El ne-a dat libertatea de a alege cu cine să ne relaţionăm şi cum să ne petrecem vieţile. între ci şi copii. promiscuitate. demonicul va avea acces şi va controla comportamentul persoanelor implicate. Una dintre extreme este retragerea într-o totală pasivitate exterioară (deşi interiorul este de obicei un cazan clocotind de durere. de robie spirituală. Există nişte căi tipice pe care un copil Ic urmează atunci când vrea să se elibereze din lanţurile acestei robii. nu L-a determinat pe Dumnezeu să se depărteze dc creaţia Sa. Reacţia firească a unui copil ţinut de părinţii Iui în robia unei legături sufleteşti. dominarea şi controlul celorlalţi 120 . Faptul că omul şi-a folosit voinţa liberă pentru a păcătui. este evadarea în adâncul lui. printre altele.Slujirea practică Cum intră demonii comportamentul lor reflectând carenţele dc comportament ale părinţilor. pe măsură ce copilul se pregăteşte pentru adolescenţă. avem de-a face cu ceea ce se numeşte transfer de rădăcină a amărăciunii. Dumnezeu nu vrea să aibă relaţii cu nişte oameni forţaţi să se relaţionezc cu El. Există un mare număr dc puncte de intrare demonică create prin legăturile sufleteşti nedumnezeieşti din familie. Dorinţa Lui este ca prin credinţa în Isus Cristos noi să alegem reluarea unei relaţii cu El care a fost distrusă datorită păcanilui. Cheia înţelegerii dacă o legătură sufletească este sau nu dumnezeiască este înţelegerea scripturalâ a ceea cc înseamnă a beneficia de voinţa liberă pe care nc-a dat-o Dumnezeu. In aceste dureri demonicul poate avea un larg câmp de acţiune. suflet şi trup. De aceea. care se poate manifesta prin droguri. interiorizare sau prin ambele. Relaţiile nedumnezeieşti dintre părinţi conduc inevitabil la legături sufleteşti nedumnezeieşti. multe dintre ele avându-şi rădăcina în respingere. cealaltă extremă este răzvrătirea din anii adolescenţei. Noi suntem creaţi după chipul lui Dumnezeu (Geneza 1:26) şi asta înseamnă. Ncrcspcctarca acestor lucruri este contrară intenţiilor lui Dumnezeu şi este răzvrătire împotriva planurilor şi scopurilor Sale cu omenirea Dar atenţie! Disciplinarea dumnezeiască a celor faţă de care avem responsabilitări şi care sunt în grija noastră nu este dominare sau control! Fără disciplinare. -Trebuie să respectăm voinţa liberă a celorlalp şi să nu-i dominăm sau controlăm împotriva voinţei lor. vindecare şi eliberare a lui Isus.Vindecarea prin eliberare . Odată ce reacţia la legăturile sufleteşti nedumnezeieşti parentale s-a produs prin răzvrătire. că noi trebuie să avem faţă de ceilalţi oameni aceeaşi atitudine pe care Dumnezeu o are faţă de noi. evidenţa fiind inimile zdrobite ale atâtor părinţi ai adolescentilor. Intcn(ia lui Dumnezeu este ca voinţa liberă să se exercite în cadrul familial. Când comportamentul păcătos al unei generaţii sc reflectă în durerea şi presiunile experimentate dc următoarea generaţie. acel copil suferă de respingere. asemenea unui vulcan). violenţă. sau să-i ia libertatea dc alegere. un cadru de viaţă mai sigur fiindu-i pregătit prin relaţia directă cu Dumnezeu atunci când el îşi pune credinţa în Isus şi este întărit în duh. indiferent dacă abuzul este săvârşit de părinţii care doar îşi resping copii (din varii motive) sau dacă îi abuzează sexual. Mulţi profesori spun că au văzut aceste carenţe manifcsiându-se pe terenurile de sport ale şcolilor! Băieţii care lovesc fetele au învăţat acest lucru de la taţii (sau poate bunicii) care îşi domină soţiile. Robia conduce la răzvrătire. Este un ciclu din care nu se poate ieşi decât prin puterea de mântuire. gata să eiupă neaşteptat. Plaja de obiceiuri comportamentale este practic nelimitată. etc. Voinţa liberă este poate cel mai preţios dar pe care Dumnezeu L-a dat omenirii. b) Abuzarea de voinţa liberă Orice relaţie abuzivă conduce la stabilirea unor legături sufleteşti nedumnezeieşti. copiii (şi adulţii!) nu vor învăţa cum să-şi folosească voinţa liberă pentru a evita în viitor problemele! Scriptura spune că răzvrătirea este „ca şi păcatul ghicitori»!" (lSamuel 15:23). întorcând spatele Creatorului său. sub autoritatea părinţilor. crimă.

Dumnezeu i-a folosit ca instrumente de creaţie şi El ne porunceşte să-i cinstim). cu adevărat. cu puterile demonice care se află în spatele acestor relaţii. extraordinară. sunt folosite cu regularitate dc către demoni ca puncte dc intrare. Sunt tacticile şi metodele lui Satan. imediat ce legătura sufletească a fost ruptă prin rostirea unei porunci. cred ei. este doar durere emoţională. ei se confruntă cu 122 nişte demoni a căror prezenţă nu o recunosc şi care se bucură să irosească într-o slujire sterilă atât timpul consilierului cât şi al celui consiliat! Demonii nu pot fi „vindecaţi interior"! Dacă cei care practică vindecarea intenoară ar înţelege acest lucru. Numai atunci când vezi cât de largă este extinderea demonizării controlate de legăturile sufleteşti nedumnezeieşti parentale pop să-p dai seama cât de vitală este slujirea de eliberare în aducerea oamenilor la normalitatc. Indiferent de originea lor. luni sau chiar ani încercând sâ vindece ceea ce. De fapt. Apoi am rupt legăturile sufleteşti nedumnezeieşti dintre ei şi părinţii lor. în slujirea persoanelor cu probleme complexe şi cu un trecut complicat am constatat cât de eficiente sunt pocăinpa şi iertarea asociate relaţiilor afectate. Alungarea acestor puteri nu va fi.Slujirea practica Cum intră demonii (deseori prin frică sau prin intervenţie demonică directă) sunt caracteristice practicilor vrăjitoriei. Aproape 40 la sută s-au ridicat. De obicei. în special a celor răniţi emoţional. să se ridice în picioare. chiar dacă nu înţeleg şi nu cred în slujirea dc eliberare. în cazul acesta. c) Relaţiile potenţial periculoase Voi prezenta în continuare principalele legături sufleteşti nedumnezeieşti care. Cei care caută vindecarea relaţiilor parentale doar prin folosirea vindecării interioare deseori se vor confrunta. Le-am cerut să-şi ierte şi să-şi cinstească părinpi (indiferent cât de răi au fost. efectele pot fi la fel de devastatoare ca şi în cazul aepunii directe a vrăjitoriei. Dar de cele mai multe ori am constatat că spontan sau nu. Trebuie să citeşti scrisorile care urmează acestor slujiri şi care descriu vindecările fizice. Vindecarea produsă în asemenea ocazii este. Am constatat realitatea acestor lucruri atunci când. toate legăturile sufleteşti nedumnezeieşti par a fi un canal de acţiune directă pe care demonii îl folosesc pentru a-şi crea puncte de intrare. rostirea comenzilor de plecare are un puternic efect şi eliberarea are loc. Pe demoni nu-i interesează 123 .1 initeairea prin eliberare . puterile demonice care se află în spatele lor se manifestă. uneori timp de zeci de ani. la o reuniune publici am cerut tuturor celor care simţeau în duhurile lor că au fost controlaţi şi dominaţi într-un mod nedumnezeiesc de părinpi lor. urmate de ruperea legăturilor sufleteşti. Când dominarea şi manipularea sunt folosite pentru a controla oamenii de care suntem legaţi sufleteşte. după cum am constat în slujire. Prin aceasta nu vreau să spun că vindecarea interioară nu este necesară şi importantă. decât accidentală Din nefericire. nu fac lucrul acesta decât atunci când am o echipă de slujire suficient dc numeroasă. psihologice sau relaţionale pentru a putea aprecia ceea ce a lucrat Dumnezeu. fără a-şi da scama. iar durerea emoţională provocată dc dominarea şi controlul exercitat. 1) Alţi parteneri sexual decât soţul sau sopa Rareori întâlneşti cazul unei persoane care să nu fi cules demoni în urma unei relaţii sexuale imorale. cei care slujesc pentru vindecarea interioară deseori se luptă săptămâni. emoţionale. deoarece reacţiile pot fi instantanee. Cei care nu urmăresc decât scoaterea demonilor Iară a ţine scama dc nevoia vindecării interioare. în primul rând. în clipa în care legăturile sufleteşti sunt rupte. pot trece prin aceleaşi necazuri! Ambele slujiri trebuie să meargă mână în mână într-un echilibru benefic. sc exteriorizează. o activitate spirituală şi atunci când oamenii intră într-o relaţie sexuală păcătoasă nu trebuie să fie surprinşi că demonii vor profita de punctele dc intrare oferite dc păcat. Uneori demonicul este atât de subminat de această procedură încât eliberarea se produce spontan. Sexul este. multe dintre necazurile lor s-ar sfârşi.

scăparea există! Am văzut nenumărate persoane eliberate dc trecutul lor. Pentru mulţi oameni. Am mai constatat şi că primul partener sexual este. îmi dau scama că mulţi dintre cei care vor citi rândurile de mai sus îşi vor da brusc seama de pericolul în care se află datorită felului lor de viaţă anterior şi se întreabă daci pentru ei. deseori numărul acestora depăşind. Păcatul sexual face ca oamenii să devină foarte vulnerabili la demonizarc. unele într-un mod dramatic.Vindecarea prin eliberare . reprezintă o mare biruinţă. ci a tuturor relaţiilor sexuale. el poate fi însoţit de puternice sentimente de vinovăţie şi frică. Nu vă temeţi. Deci. mai este vreo scăpare. Dar pe lângă factorul demonic. Pentru acest maestre al înşelării. Scriptura ne spune „Mărturisiţi-vă deci unii altora păcatele şi rugafi-vă unii pentru alţii pentru ca să fiu vindecaţi" (lacov 5:16). pe parcursul anilor. .Slujirea practică Cum intră demonii dacă persoana care păcătuieşte este sau nu conştientă de ceea ce face. cifra zece. de obicei. atât dc puternic în asemenea cazuri. Satan nu poate crea. apare şi frângerea spirituală şi sufletească care însoţeşte fiecare interaertune sexuală cu un nou partener. Unul dintre miracolele căsătoriei este şi faptul că soţul şi soţia sunt în permanenţă conştienţi spiritual că relaţia lor este corectă. Momentul pierderii virginităţii este o traumă spirituală însoţită de cele mai multe ori de emoţii extreme. în acel moment legământul căsătoriei este rupt şi are loc un divorţ spiritual. Dar această tranzacţie spirituală nu este doar o consecinţă a relaţiei sexuale din cadrul căsătoriei. devenind oamenii liberi pe care Dumnezeu Şi-i dorea. trăind într-o insuportabilă stare dc vinovăţie* Dumnezeu a destinai sexul ca un mijloc de procreare. Dar în procesul dc restabilire. are loc nu doar o unire fizică (trupească). deformarea Am constatai că mărturisirea păcatului. atunci când o persoană are relaţii sexuale cu mai mulţi parteneri. se produce un fel dc „împărţire" a duhului şi a sufletului acelei persoane cu toţi cei cu care ea arc relaţia. Deseori oamenii descriu acest lucru prin afumaţii de genul: „ Uneori mă întreb cine sunt şi unde mei aflu ". Un alt moment de intensă activitate demonică este cel în care o persoană îşi trădează partenerul conjugal şi comite adulter printr-o relaţie sexuală în afara căsătoriei. indiferent dacă ele au loc în cadrul căsătoriei sau în afara ei. Disiparea spirituală şi demonizarca persoanelor implicate în păcat sexual ne ajută sâ înţelegem dc ce Satan pune atât de mult accent pe această ispitire. Când două persoane se unesc în actul sexual. conduce la extraordinare vindecări fizice. Divorţul şi recăsătoria se produc simultan! 125 . Dacă acest moment nu are loc în cadrul spiritual sigur al căsătoriei. Dc multe ori ei descriu astfel cele întâmplate: „Simt că mă refac. să readucă în fiinţa acestora fiecare parte din ei care a fost ataşată partenerilor lor sexuali. crucea nu poate fi ocolită. în lumea spirituală este ca şi cum partenerul nevinovat a divorţat de cel vinovat datorită noii legături spirituale pe care acesta din urmă a adăugat-o la cea originară. urmată dc slujirea prin rugăciune. ca o modalitate dc exprimare a creaţiei. Rareori am slujit vreunei persoane care să nu fi avut relaţii sexuale cu mai mulţi parteneri. cl nu face decât să deformeze. cel mai semnificativ. Am constatat dc asemenea că o importantă parte a slujirii este de a cere lui Dumnezeu. Este un moment de maximă expunere la demonizare a celor doi parteneri. naturii relafiei sexuale care a fost concepută dc Dumnezeu. în cazul celor care s-au pocăit cu adevărat de comportamentul sexual păcătos şi ale căror legături sufleteşti au fost rupte. Milioane de oameni au fost şi sunt atraşi în capcana unei plăceri de câteva minute datorită întrebării pe care ispititorul continuă să o pună: „ Oare a spus Dumnezeu că aşa ceva este greşit?". şi în special a păcatului sexual. ci şi una spirituală. pericolele îmbolnăvirii fizice datorită unei vieti de promiscuitate par a fi nesemnificative faţă de pericolele spirituale care rezultă în urma unei vieri sexuale nedisciplinate. care merg dc la exaltare până la dezamăgire. pentru prima dată mă simt un om împlinit".

Vindecarea prin eliberare . Dar când aceasta din urmă s-a terminat. atunci când relaţia ei sexuală (care fusese nedumnezeiască) a fost consacrată înaintea lui Dumnezeu prin căsătorie. Deşi acest capitol nu sc doreşte un tratat asupra divorţului şi recâsătoriei. de fapt. trebuie amintit aici că există şi împrejurări în care persoana care comite adulterul nu este. femeia s-a prăbuşit la pământ şi a început să manifeste toate simptomeie unei puternice crize dc epilepsie. relaţia dintre parteneri va suferi în multe feluri. fără a avea intenţia de a se căsători. căsătoria va fi atât dc deteriorată spiritual încât va deveni un coşmar. crizele se succedau una după alta. noi nu ştiam lucrul acesta. Nu spun aceste lucruri pentru a scuza păcatul adulterului. în decurs de câteva săptămâni (sub supravegherea unui medic) renunpise la toate medicamentele. Dar ea a înţeles ceea ce-i cerca Dumnezeu. ea s-a ridicat de jos şi ne-a spus că este complet vindecată. La puţin timp după căsătorie. uşor sc pot deschide nişte răni dureroase. au făcut ca blestemul epilepsiei (care a fost pus peste ea prin păcat) să înceapă să sc manifeste. Dar după cele două crize din timpul rugăciunii. Peste zece minute. păcatul sexual a deschis uşa unor duhuri de boală care au cauzat epilepsia şi care.Slujirea practica Cum inlrâ demonii 2) Relaţiile sexuale dinainte de căsătorie Durerea emoţională asociată adulterului este atât de mare încât puţine relaţii pot supravieţui acestei experienţe. în acest fel. deşi el sau ea sunt cei care au comis păcatul. trebuie ca legământul iniţial sâ fie refăcut înaintea lui Dumnezeu şi a unor martori (o recăsători re). încât acesta („partea vinovată") divorţează spiritual de partenerul ei fiind. Dc atunci. este nevoie de mărturisire şi pocăinţă. ci pentru ca cei implicaţi în slujire să fie foarte prudenţi arunci când încearcă să-i ajute pe cei care au trecut prin asemenea probleme conjugale. s-a ridicat imediat şi n-a simpt nici o durere! Peste trei ani ea ne-a trimis o scrisoare în care ne spunea cum. Am întrebat-o de unde ştie că este vindecată. Sunt frecvente cazurile în care „partea nevinovată" îşi aserveşte atât dc mult partenerul. căsătoriei i sc dă şansa de a deveni chiar mai bună decât a fost înaintea comiterii adulterului. Când i-am slujit pentru prima dată. ea s-a îmbolnăvit de epilepsie. în timp ce demonii plecau. urmate de o deplină iertare. Isus a avut o atitudine de compasiune şi iertare faţă de femeia prinsă în adulter. Dar calitatea acelei căsnicii nu mai este cea de dinaintea comiterii adulterului. efectiv. Dacă adulterul nu este descoperit. deseori prin respingere şi josnicie. Relaţii sexuale păcătoase pot avea loc chiar şi între cei care intenţionează să se căsătorească! Cei care anticipează căsătoria prin începerea unei relaţii sexuale ieşite de sub protecţia legământului ci sunt la fel dc vulnerabili la demonizare ca şi cei care comit ocazional adulterul. în obscuritatea unei camere în care să nu pătrundă lumina. Imediat ce şi-a mărturisit păcatul şi dimensiunea nedumnezeiască a legăturii sufleteşti cu sopil ei a fost ruptă am poruncit puterilor întunericului să plece. Apoi. Haideţi să nu procedăm nici noi altfel. cea mai vinovată! în aceste situaţii. Ne-a spus că deşi se afla sub cel mai puternic tratament împotriva epilepsiei. îndepărtat din căsnicie. Multe cupluri continuă să trăiască împreună deşi unul dintre parteneri a comis adulter. în ochii lui Dumnezeu. După fiecare criză avea nevoie de două-trei zile pentru a-şi reveni din durere. n-a mai avut nici o criză şi n-a mai luat nici un medicament! în cazul acestei femei. a avut o altă criză. 127 126 . iniţiatorul ruperii relaţiei. Pentru ca <unbii parteneri sâ fie complet vindecaţi emoţional. dar să ne amintim şi că El i-a spus acelei femei „Du-le şi să nu mai pâcâtuieşti!" (loan 8: l i). sau ca şi cei care comit adulterul în afara căsătoriei. deoarece un divorţ a avut loc. indiferent dacă ele sunt sau nu descoperite vreodată. Dar dacă adulterul rămâne un păcat ascuns. Am slujit unei femei care ne-a mărturisit că şi-a început viapi sexuală cu sopil ei cu trei luni înainte de căsătorie (fără ca vreunul dintre ei să fi avut vreodată relaţii sexuale cu vreun alt partener). Se poate ca partea aparent nevinovată să fie. deseori unul dintre ei nemaişliind cc sâ facă pentru a fi pe placul celuilalt.

In timp ce slujeam unui bărbat care stabilise o mulţime de legături sufleteşti cu diferite partenere sexuale. păcatul sexual a cauzat epilepsia. bisericile dau prea puţine învăţături cu privire la modul în care partenerii trebuie să sc comporte pentru a evita manipularea sau dominarea.Slujirea practica Cum intre) demonii Duhul de epilepsie nu s-ar mai fi manifestai dacă ca şi-ar fi continuat viaţa în promiscuitate sexuală cu alţi parteneri. care îndeplineşte aceste condiţii dc relalionare este peste standardul mediu. bărbatul acela a „cules" nişte puternice duhuri de vrăjitorie. suflet şt trup Grijă faţă dc partener şi faţă dc copiii pe care Dumnezei i-a dat familiei Dorinţa comună ca în relaţiile lor să primeze voia lui Dumnezeu Lipsa de dominare sau manipulare a celuilalt partener! * * * Aşa cum am menţionat. ruperea legăturilor sufleteşti şi eliberarea cate poate aduce vindecarea Relatarea de mai sus nu trebuie sâ ne facă să credem că toţi epilepticii au comis vreun păcat sexual şi nici că toţi cei care au comis vreun păcat sexual sc vor îmbolnăvi de epilepsie! Dar în cazul acelei femei. Acestei problematici nu i se dă suficientă atenţie. manipulându-1 şi abuzând de el pentru ca apoi să se plângă că acesta l-a părăsit pentru altcineva! Manipularea şi dominarea partenerului dc viaţă conduc la o mulţime de necazuri şi ele nu pot fi numite decât păcat! Căsătoria nu dă vreunuia dintre parteneri dreptul de a se folosi de legământul căsătoriei pentru a face din celălalt tovarăş de viaţă o victimă a legăturilor sufleteşti nedumnezeieşti. pocăinţa de orice păcat cunoscut. care s-ar fi întrebat de unde le vine epilepsia Mulţi oameni suferă. în aceste cazuri nu există decât o singură soluţie: iertarea tuturor strămoşilor. Acea parteneră era activ implicată în vrăjitorie şi. Dar când am ajuns la cea de-a cincea. 3) Relaţiile sexuale din cadrul căsătoriei dragoste în duh. Natura demonilor care invadează fiinţa umană datorită păcatului sexual poate varia de la duhurile de poftă (care au o acţiune directă) la cele de boală. cu cât ea se îndepărtează de ideal. erau foarte importanţi. Dar cert este că. suflet şi trup. care să producă: * * * * O deplină încredere între parteneri Respect reciproc Apreciere şi încurajare a darurilor şi abilităţilor celuilalt O relaţie sexuală neinhibată. consiliat nenumărate persoane care nu şi-au respectat partenerul de viaţă. consecinţele sunt determinate de natura fiecărui demon care se află în persoana cu care s-a comis păcatul sexual. Uneori. dar cei asociaţi celei dc-a cincea. Din nefericire. chiar şi creştine. am început să rup legăturile cu acestea. fără să-şi dea seama. Bătălia care a urmat a durat până când drepturile dc rezidenţă ale demonilor au fost complet subminate prin pocăinţă şi eliberarea a putut avea loc. Multe căsătorii. care cauzează o maladie specifică. Am . cu atât demonizarea devine mai probabilă datorită relaţiilor nedumnezeieşti care se stabilesc. Majoritatea oamenilor nu cunosc adevărata dimensiune a dezastrelor care se produc şi cât de 129 . sunt departe de a fi ceea ce Dumnezeu Ie doreşte a fi . creştină sau nu. în cazul acesta duhurile trec gencraţional la copii. chiar dacă partenerii par a fi fericiţi împreună şi nici unul nu are vreo relaţie adulterii. un demon a răcnit din om: „Asta nu e a tal!".o comnuniune plină de 128 Evident. consecinţele demonizării produse datorită păcatelor părinţilor.I Judecarea prin eliberare . prin relaţia sexuală cu ea. deşi bine camuflate pentru cei din jur. Puterile întunericului din acel om nu erau prea preocupate de pierderea primilor patru demoni asociaţi primelor patru partenere. probleme pot apare şi în relaţiile sexuale din cadrul căsătoriei. rod al armoniei în duh. o căsătorie.

este un indiciu al problemelor interioare ce pot fi generate de respingerea şi frica suferite în copilărie La cealaltă extremă. în pornografie şi masturbatie. Soţul sau soţia care deliberat îşi privează partenerul de relaţia sexuală abuzează de el. cu timpul. Trebuie însă menţionat şi că actul sexual este o parte normală şi de drept necesară în viaţa conjugală Pavel arată clar (1 Corinteni 7:5) că nu există decât un singur motiv pentru care împreunarea sexuală poate ii.Sluji/va practica Cum intră demonii extinsă este demonizare a atunci când relaţiile conjugale capătă astfel de caracteristici nedumnezeieşti. foarte des întâlnit. Ia jumătatea viepi. Oriunde există ceva nedumnezeiesc. astfel încât oamenii să fie eliberaţi de dimensiunea demonică implicată în relaţiile dintre ei. pentru scurt timp.uriaşul aţipit". fie într-o altă relaţie.. 1 2 1 trebuie sâ-L caute pe Domnul pentru a înţelege cc anume l-a determinat să se comporte astfel. lată care sunt tacticiie cel mai des folosite de parteneri unul împotriva altuia: La începutul căsătoriei. Am consiliat mulp bărbaţi care au fost determinări să se simtă nişte „bătrâni murdari" pentru că doriseră să facă dragoste cu soţiile lor. folosind sexul ca un mijloc de recompensă sau pedeapsă pentru a obţine de la soţ ceea ce doresc. Cel mai mare potenţial de durere şi bucurie se află în relaţiile cu cei care ne sunt cei mai apropiaţi. Aceasta datorită pericolelor şi ispitirilor ce decurg dintr-o astfel dc abstinenţă. 4) Părinţii şi copiii Majoritatea părinţilor sc bucură de copiii lor. nici una dintre părţi nu înţelege exact ce se întâmpla. Am consiliat multe cupluri în care unul dintre parteneri a fost abuzat sexual de celălalt. în special în problema sexuală. este un punct de intrare a demonilor şi că cei care au practicat perversiunile sexuale au nevoie de eliberare. chiar şi între soţi. îşi va pierde puterea dc control. în toate aceste cazuri legăturile sufleteşti nedumnezeieşti trebuiesc rupte. trebuie ca legăturile nedumnezeieşti sâ fie rupte şi demonii alungaţi. solul îşi dezvăluie temperamentul coleric. Astfel. căsătoria va degenera iar partenerii vor ajunge ca la bătrâneţe sâ guste din roadele amare ale unei căsnicii ratate. dar fără acţiuni hotărâte. dominarea şi controlul. Acest comportament masculin. Acestea sunt doar două dintre exemplele care sc pot da. Soţia este atât dc speriată dc accesele iui de furie încât toată viaţa va umbla pe vârfuri de teamă sâ nu trezească . dar bărbatul intuieşte că autoritatea îi este ştirbită iar femeia ştie că dacă nu manipulează această zonă a căsătoriei. fie. Uneori am constatat că soţul era complet descurajat datorită atitudinii pe care soţia o avea faţă de propriul ei trup. îşi pierduseră orice interes pentru relaţia sexuală cu ele. iar alte ori am văzut că soţia nu-l mai interesa deoarece el îşi găsise împlinirea sexuală altundeva. rugăciunea. soţul îşi controlează complet solia prin frică.Vindecarea prin eliberare . iar solul acela are nevoie de o adâncă pocăinţă dc ceea ce a făcut. există şi potenţialul pentru demonizare. Dar am consiliat şi multe femei ale căror soţi. nu-i este permisă manipularea sexuală a celuilalt partener prin acte abuzive sau perverse. întreruptă. deseori soţiile îşi înjosesc soţii. dar toate au ca rădăcină manipularea. Legăturile sufleteşti nedumnezeieşti dintre sori se pot stabili în foarte multe feluri. Există multe alte aii prin care relaţiile conjugale pot fi deformate nedumnezeieşte. Ei se acomodează 131 . Procesul este dureros. Acest aspect al căsătoriei este nedumnezeiesc şi demonic. Am constatat că sexul pervertit. De obicei soţul este cel care doreşte ca soţia să facă lucruri (cum ar fi sexul anal sau oral) pe care ea nu vrea să le facă. căsătoria primind sănătatea spirituală care face ca relaţiile să devină dumnezeieşti. Pentru ca relaţiile dintre partenerii unei căsnicii sâ fie vindecate. De obicei. înainte de a trece la alte legături sufleteşti trebuie să spunem că 130 unui partener. mai ales în cazul căsniciilor creştine. chiar şi în cadrul căsătoriei. Acea soţie are nevoie de eliberarea dc duhurile de dominare şi frică care au ţinut-o în robie (prin ruperea acelor legături nedumnezeieşti).

. practic.de acasă.şi alipirea dc soţ sau soţie. Rezultă că numai 133 7. Oricum xm caracteriza acest lucru el este. O parte din avantajele câştigate de duşman sc datorează eşecului Bisericii de a explica tinerelor generaţii. este în afara intentiilor lui Dumnezeu. prezenţa copiilor aduce un sentiment de securitate. Numai atunci când părinţii sunt de acord cu aceasta „pierdere" a copiilor lor. Orice raport sexual care nu reflectă această divină interferenţă spirituală. . nu acelaşi lucru sc poate spune şi despre anumite sectoare ale Bisericii. Acest lucru se întâmplă mai ales in clizul mamelor. Când acreai bărbatul şi femeia. într-un mod pozitiv şi deschis. Din păcate. aşa cum se obişnuieşte) să „dea drumul" fetei lor iar ambii părinţi ai mirelui să-şi elibereze dc sub tutelă fiul. Acest act trebuie să aibă Cftţscop unirea celor doi parteneri într-o relaţie independentă dc oriclt alte relaţii cu ceilalţi oameni. a siguranţeitei. măgarii sau vreo altă creatură. fără teama că vor fi dominiţi de aceştia. Ruperea acestor legături demonice duce la o puternică durere emoţională şi la extraordinare eliberări. La serviciile de celebrare a căsătoriei trebuie ca ambii părinţi ai miresei (şi nu doar tatăl. Prin reproducere El a dorit nu doar să împărtăşească cu omenirea puterea Sa dc creaţie. 'umai omul. trebuie să fie tranşantă şi definitivă. fiind o tctitativă dc lipsire dc libertate şi independenţă a copiilor. La rugăciunea pentru vindecare fizică trebuie ţinut cont că multe dintre bolile care au venit pe linie generaţională s-au transferat datorită relaţiilor prin care părinţii şi-au dominat şi manipulat copiii. ci şi să dea acesteia ceva special. Ei asigură tiăinicia familiei şi sunt purtători dc speranţă Dacă aceste ingredierde esenţiale pentru viaţa de familie nu sunt asigurate în primul râdd de către soţ. încercând să cxtirţdă perioada în care ea. nu şi câinii. în capitolele precedente. Părăsirea casei părinteşti. necunoscut restului creaţiei Sale. etica sexuală Biblia nu face din sexualitate un subiect tabu. Bolile care rezistaseră tuturor formelor anterioare dc rugăciune sunt deseori instantaneu vindecate prin eliberare. Dumnezeu a acordat reproducerii un rol foarte important. înseamnă o a r că aceşti copii trebuie să fie liberi să se rclaţioneze cu părinţiii lor într-un mod matur şi responsabil.Slujirea practica cu amuzanta (şi frustâtnta!) atmosferă dc familie. în trup. Dtlicele mai multe ori aceşti copii nu vor avea o căsnicie fericită deoat .Vindecarea prin eliberate . Dacă relaţia cu partenerul este nesigură sau dacă ferr ria ştie că după cc copiii se vor maturiza ea nu va avea nici o cari .ă părinpi nu trebuie să-şi mai viziteze copiii căsătoriţi. Pentru unele femo:. Fără voinţăeliberâ şi independenţă. îi „câştigă" pentru tot restul vieţii. astfel. este creat după chipul lui Dumnezeu. unindu-se. ei nu se vor maturiza niciodată ca adulţi. atunci în mod sigur vor apare probleme.râ de urmat. în acest capitol vom analiza diferitele căi prin care vrăjmaşul denaturează sexualitatea. atunci soţia se va simţi ca o piesă de schimb lipsilă de viitor. multe dintre durerile şi probleme soacrelor ar fi evitate! Păcatul sexual Am văzut deja. ca mamă. unora le este foarte greu să-şil intre în rolul de părinte. O femeie ajunsă îreaceastă situaţie va face tot cc poale pentru a prelungi dependenţa copiilor de ea cu mult peste vârsta maturităţii lor. Dumnezeu nu doreşte ca întreaga noastră identitate să depindă dc copiii nost i. nefolositoare atunci când copiiivor creşte şi vor pleca . Sexualitatea are implicaţii în numeroase zone ale vieţii. păcat. Dacă s-ar proceda. Totuşi. în cele din urmă. să aibă un rol de jucat. cât de multe sunt pericolele asociate păcatului sexual şi relaţiilor sexuale care conduc la legături sufleteşti nedumnezeieşti. Numai oamenii au capacitatea de a se rclaţiona în spirit şi în emoţii.cc ci sunt atât de legaţi de mamă încât nu vor putea stabili relaţii) corecte cu noul partener de viaţă Scriptura ne spund că secretul unei căsnicii fericite constă în despărţirea de părinţi. Biblia este foarte categorică în a uorunci despărţirea de părinţi! Asta nu înseamnă >. creând o infinitate de puncte de intrare a demonilor pe care apoi le va folosi nestingherit. Este uimitoare puUrea demonică care se poate exercitata dinspre 132 părinţi spre copii pentru a-i ţine pe aceştia din urmă în robie. prin organele sexuale.

Să luăm cazul unei fete care a fost abuzată sexual o singură dată. Făcând aceste comentarii asupra relaţiilor sexuale din cadrul căsătoriei. Deşi traumatic la vremea lui. Dc exemplu. împlinită în fiecare aspect al relaţiei. printr-un act al propriei ei voinţe. victima este fără speranţă. se poate reveni la normalitate. având deci cea mai bună percepţie a ceea cc este sexul! Teoria conform căreia creştinismul nu este compatibil cu o bună relaţie sexuală în cadrul căsătoriei este. şi ambii parteneri doresc restaurarea relaţiei sexuale. nu vreau decât sâ subliniez faptul că Dumnezeu doreşte ca sexul să se producă numai între partenerii căsătoriţi. o problemă spirituală este dc maximă importanţă ca oamenii să înţeleagă căile prin care Satan perverteşte sexualitatea pentru a distruge dimensiunea spirituală care dă un minunat potenţial sexului din cadrul căsătoriei creştine. ambii parteneri aduc cu ei un bagaj de durere şi de probleme personale. Problemele create demonic prin păcat sexual îi afectează atât pc cei căsătoriţi cât şi pe cei necăsătoriţi. Camera de consiliere ne-a arătat că pentru mulp creştini relaţiile sexuale sunt departe de a fi ceea cc Dumnezeu doreşte ca ele să fie.Slujirea practica Cum intrA demonii credincioşii care 11 cunosc cu adevărat pe Dumnezeu au capacitatea de a se cunoaşte reciproc cu adevărat (spiritual ea şi fizic).Vindecarea prin eliberare . Totuşi. 2) Abuzul sexual Indiferent de gravitatea sa. problemele lo»' unt mai mari decât cele ale celor căsătoriţi. Perechea aceea. ci şi ca un duh de curvic să-şi înceapă lucrarea în membrii acelei familii. înainte de orice. nu şi intimitate. El nu poate suporta bucuria experimentală dc cei doi parteneri şi sc teme de consecinţele unirii lor într-o dragoste care va duce la împlinirea planurilor lui Dumnezeu în vieţile lor. Dar Satan va lupta din răsputeri ca acest lucru să nu se întâmple (mai ales în familiile creştine). Prin aceasta nu vreau să afinn că persoanele necăsătorite nu au sexualitate sau că ele nu pol avea probleme sexuale. un adulter comis într-o anumită generaţie va face nu doar ca generaţiile următoare sâ fie mai deschise la relaţiile adultere. dorinpi de a se căsători vreodată. o respinge. fără ca victima să-şi dea seama de ceea ce se 135 . cauzând frustrare şi chiar disperare. relaţiile sexuale dintre cei doi. împingându-i la adulter. Dacă o căsnicie n-a fost încă irevocabil distrusă datorită nemârturisirii păcatului sexual sau ascunderii unui abuz sexual. abuzul sexual aduce cu el o demonizare prin care Satan va căuta să denatureze şi să prejudicieze relaţiile dumnezeieşti dintre parteneri. Dar în aceste condiţii. Problemele pot fi depăşite numai dacă înţelegem modul în care duşmanul le creează. el va provoca cât mai mult râu în această zonă a relaţiei dintre cei doi parteneri. va fi un bastion în care vrăjmaşul cu greu va putea cuceri vreo poziţie. în continuare vom prezenta cele mai importante căi prin care demonicul afectează sexualitatea omului: 1) Păcatul sexual generaţional Aşa cum am văzut. ea vrea să fie iubită şi protejată. puţini sunt bărbaţii care doresc sâ 134 se căsătorească cu ca. Dacă nu se recunoaşte rădăcina demonică. Astfel ajunge să trăiască durerea de a dori cu ardoare o relaţie pe care. Deseori duhurile care au intrat prin abuz sexual îşi încep activitatea imediat după ce persoana s-a căsătorit. incidentul a rămas adânc îngropat printre celelalte evenimente ale trecutului. Când se căsătoresc. dar în moduri diferite. Duhul care a intrat într-o fată printr-un abuz sexual poate lucra în ea în aşa fel încât să-i distrugă datorită şocului suferit. falsă. Dar demonul care a intrat prin acel şoc emoţional va face tot ce poate pentru a ataca relaţia sexuală pe care acea fată o va stabili cu soţul ei creştin. Sexul fiind. păcatele strămoşilor pot genera o putere demonică care afectează generaţiile următoare. Dacă aceste dureri rămân nevindecate ele vor afecta. în copilărie. mai ales într-o epocă îi climatul social încurajează sexul în afara căsătoriei. Bărbaţilor cu care vine în contact le dă dc înţeles că doreşte doar prietenie. Pentru a distruge acea căsnicie. evident. Deseori. într-un fel sau altul.

Dacă femeia aceea nu este eliberată. Păcatul ncmărturisit şi. deseori. care şi-a dominat fiul într-atât încât acesta nu mai este liber să sc rclaţioneze corect cu soţia lui. Au fost bărbaţi care mi-au spus că atunci când fac dragoste cu soţiile au senzaţia că soacrele lor sunt undeva pe aproape iar uneori. lucrurile nu s-au schimbat. Dormitorul conjugal este. Dar şi femeile se pot confrunta cu duhurile care vin dinspre mama soţului. dă vrăjmaşului drept de intrare şi şedere. dc obicei necreştini. Metodele încercate au adus. cuplul va experimenta o relaţie sexuală inadecvată şi căsnicia poate fi. Cu cât aceste relaţii imorale sunt mai adânci. este păcat. prin practicile la care au apelat. creând în victimă o presiune generată dc influenţa mate mă. păcatul sexual este doar rareori mărturisit şi tratat prin pocăinţă înaintea lui Dumnezeu. mergând de la pornografie până la adulter. Am constatat că în consiliere trebuie explorate (cu fineţe) toate relaţiile sexuale din trecutul persoanei. deci. că acestea se află în locul 136 soţiilor! In realitate. demonizarca putând căpăta valenţe extreme. naturală a relaţiei (sufletul şi trupul). o ameliorare temporară a unor aspecte ale sexualităţii lor dar în final ci nu au reuşit decât să dea acces. Dc exemplu. Din nefericire.. 4) Relaţiile sexuale dinainte de căsătorie şi căsătoriile de probă Orice relaţie sexuală cc are loc în afara cadrului protector al căsătoriei. sunt zidite pc această temelie! Este uşor de observat importanţa niperii legăturilor sufleteşti nedumnezeieşti dintre părinţi şi copii pentru ca aceştia din urmă sâ fie liberi de duhurile de control şi dominare care au coborât pc linie generaţională Fără eliberare. ea nefiind pentru cl decât un substitut al mamei! Numeroase căsătorii. orice consiliere nu va face decât să aducă o ameliorare temporară care va fi urmată de o şi mai adâncă durere şi disperare. chiar dacă ea sc află la mii de kilometri distanţă. cu atât mai puternice devin legăturile demonice în participanţii la adulter. Duhurile de boală sau de ocultism vor profita de legăturile 137 . cărora nu le vor putea rezista. legătura sufletească de dominare dinspre mamă deseori conduce la demonizarca copilului. Relaţiile sexuale care sc află în disfuncţionalitatc datorită unor cauze spirituale nu pot fi ameliorate prin metode care afectează doar zona firească. atât relaţiile sexuale dintre partenerii căsătoriţi cât şi sexualitatea persoanelor celibatare vor fi serios prejudiciate datorită diferitelor forme de ispitire sexuală. De fiecare dată când o persoană are o relaţie sexuală în afara căsătoriei. în cele din urmă. Deşi au consultat o mulţime dc consilieri în căsătorie. neiertat. unui şi mai mare număr de demoni care le vor crea şi mai multe probleme. Duhul care a căpătat acces prin mamă poate imita caracterul şi dominarea acesteia. aceşti bărbaţi se confruntă cu duhurile dc dominare care vin dinspre soacrele lor şi care se opun libertăţii câştigate de soţii prin căsătorie. Am folosit. poate.Vindecarea prin eliberare •• Slujirea practică Cum intra demonii întâmplă. 3) Legăturile sufleteşti de dominare Legăturile sufleteşti dc dominare parentală conduc la adevărate dezastre în relaţia sexuală dintre partenerii căsătoriţi. locul în care acest lucru devine evident. pentru exemplificare. cazul bărbaţilor care se confruntă cu duhurile ce vin dinspre mama soţiei. deşi au încercat să facă totul pentru a îmbunătăţi situaţia (inclusiv prin pornografic şi sex pervertit). Duhul dc dominare maternă se va opune acestei încercări dc eliberare de sub tutela parentală. în special în cazul celor care suferă dc mult timp de probleme (medicale sau de altă natură) care persistă aparent fără motiv şi fără a avea un diagnostic clar. distrusă. . Căsătoria este o ieşire (de drept) de sub influenţa părintească. demonii primesc drept de intrare în ea prin legătura sufletească nedumnezeiască care se stabileşte. Ceea ce susţin este că dacă problemele spirituale (demonice) nu sunt rezolvate. creştine sau necreştine. Nu vreau să afirm că sfaturile şi consilierea medicală nu pot aduce o oarecare îmbunătăţire a stării emoţionale sau fizice a celor doi parteneri.

fie şi din neştiinţă. Cc am observat este că suspnâtorii unor mişcări cum ar fi cea a . Nu-i ajutăm cu nimic dacă scuzăm păcatul în care trăiesc. etc). Atât Vechiul cât şi Noul Testament cuprind atenponări fără echivoc (Levitic 18:22. prin mărturisire şi pocăinţă.Vindecarea prin eliberare . de fapt. Eu cred că homosexualii. creştinii. Dar acum boala este atât dc extinsă încât a făcut victime şi printre mulţi dintre cei care n-au avut niciodată relaţii homosexuale Vedem cum nelegiuirea părinţilor este dramatic pedepsită in copiii celor care au fost infectaţi cu virusul HIV. Din acel moment. Am constatat că atunci când partenerii. • teologilor liberali. din punct de vedere spiritual. Consecinţele sunt multiple. Unii oameni consideră demodate standardele stabilite de Dumnezeu în Biblie cu privire relaţiile sexuale. Homosexualitatea arc o mulţime de cauze potenţiale. principalele cauze 139 6) Homosexualitatea şi lesbianismul Homosexualitatea este clar interzisă de Scriptură.. nici chiar in cazul persoanelor care. SIDA este una dintre bolile care s-au răspândit mai ales datorită imoralităţii homosexuale. boli deseori imposibil de diagnosticat medical. ci sunt demonizap cu duhuri ce au caracteristici similare păcatului comis. trebuie să-i ajutăm atunci când vin sâ nc ceară ajutor. pol fi eliberaţi şi vindecaţi şi că noi.Slujirea practica Cum intră demonii sufleteşti nedumnezeieşti pentru a se transfera de la un partene sexual la altul. Sexul oral şi anal nu are nici o justificare. Mulţi bărbaţi au fost abuzaţi homosexual in copilărie de către alţi bărbaţi. nu poate atenua implicaţiile cuvântului lui Dumnezeu cu privire la acest subiect. din motive fizice. în ochii lui Dumnezeu homosexualitatea şi lesbianismul sunt şi rămân păcate. trebuie sâ adopţi un punct dc vedere Ia fel dc liberal şi în privinţa restului Scripturii. le este imposibil să practice raporturi sexuale normale. Atât în victime cât şi în cei voluntar implicaţi în homosexualitate poate ti inclusă demonic o impotenţă care sc va manifesta în cadrul unei căsătorii ulterioare normale. De la boli fizice ale organelor sau zonelor sexuale. indiferent sub cc formă. Ia o tot mai accenwată dorinţă dc a practica sexul pervertit. care este mai puternic decât ca. Indiferent de părerile 138 . oricât de modernă sau oricât dc adaptată la mediul social sau cultural contemporan. practică un astfel de sex pervertit. Ejacularea spermei într-un alt orificiu decât vaginul femeii este o pervertire a intenţiilor lui Dumnezeu. căsătorip sau nu. Perversiunile sexuale sunt puternic încurajate de demonii care ştiu că cei care le-au practicat o singură data vor fi nişte victime sigure ale atacurilor lor viitoare. este un atât dc propice teren dc demonizare încât toţi cei care au fost victime ale abuzului homosexual sau au avut. dar atunci când sc încearcă scuzarca păcatului homosexualităţii afinnând că persoana homosexuală nu-şi poate controla comportamentul. posibilitatea determinăni spirituale a înclinaţiilor homosexuale. Orgasmul este o puternică sursă de plăcere pentru ambii parteneri iar ejacularea este modalitatea prin care se produce fecundarea ovulelor şi se asigură reproducerea. Aceste forme de pervertire a sexului sunt importante puncte de intrare a demonilor. cad toate standardele bazate pe adevărul biblic Implicarea în homosexualitate. contacte homosexuale. Romani 1:26-32. au nevoie dc eliberare. Nici un fel de interpretare.creştinilor libertini" (o aberaţie similară mişcării „creştinilor yoghini"!) manifestă o accentuată aversiune faţă dc autoritatea Scripturii in general. Odată ce ai declarat că relaţiile homosexuale sunt acceptabile. Chiar şi medicii nccreştini declară că SIDA n-ar fi astăzi atât dc răspândită dacă n-ar fi existat relaţiile homosexuale dintre bărbaţi. in duhurile lor ci ştiu că Dumnezeu nu acceptă păcatul homosexualităţii Iată care sunt. sc exclude. Dar nu trebuie să petreci prea mult timp în slujirea dc eliberare a celor implicaţi în păcat sexual pentru a-p da seama că ei sunt cei demodap! 5) Sexul oral şi anal Intenţia lui Dumnezeu este ca raportul sexual dintre bărbat şi femeie să se producă prin introducerea organului sexual masculin în cel feminin.

începându-şi lucrarea. Deuteronom 23:2 nc vorbeşte dc zece generaţii! Păcatul generaţional poate fi. Un bărbat care este atât dc dominat de mama sa încât îşi alege soţia în funcţie de preferinţele acesteia. să trăiască conform aşteptărilor acestora privind sexualitatea sa Acest gen de respingere este un teren fertil pentru acţiunea demonică şi duhul dc homosexualitate va intra în copil. care induce pofta sexuală. probabil în subconştient. sunt zilnic expuse privirilor. duhul acestuia. se propagă pe mai mult de trei sau patru generaţii. de privirea involuntară a nudităţii pc stradă. a) Un duh de homosexualitate care a coborât pe linia comportamentul acestuia. orgasmul sau masturbaţia. sexul anal între soţ şi soţie. c) Răzyrătirea împotriva părinţilor care îşi iubesc copilul homosexualitate sau lesbianism. Reciproc. Fiul unui cuplu implicat într-un astfel dc păcat va moşteni un duh care va induce în el comportamentul pervertit al sexului anal. b) Respingerea sexualităţii propriului copil este un mesaj spiritual prin care acestuia i se spune că sexul său este greşit. relaţiile dc lesbianism. Acest duh poate veni de la părinţi sau dc la nişte strămoşi mai îndepărtaţi. în ziare şi reviste. în special cele ale femeilor. d) Abuzul homosexual este. Atâta vreme cât homosexualul nu recunoaşte că homosexualitatea şi lesbianismul sunt păcate. spre deosebire dc cel al idolatriei. dc exemplu. Singura calc dc întoarcere este dorinţa dc tt-ţi pune viaţa la dispoziţia lui Dumnezeu. Se pare că blestemul păcatului sexual. De exemplu. deseori va slărşi prin a-şi căuta împlinirea sexuală într-o relaţie homoscxualâ cu un alt bărbat. Relaţiile homosexuale nu sunt decât una dintre multele deviaţii comportamentale lumeşti pe care demonii le sugerează libertinilor.Vindecarea prin eliberare . o problemă spirituală şi că aşteptările părinţilor privind sexul copilului vor afecta. Trebuie să ne amintim că sexul este. inevitabil. de exemplu. Creştinii trebuie să trăiască în această lume fără a se lăsa atraşi 141 numai datorită propriei lor sexualităţi. Această formă de folosire deliberată a pornografici este complet diferită. un băiat care este iubit în special de tatăl său pentru că el este de sex masculin. femeile care în copilărie au fost controlate şi dominate de către taţii lor vor căuta. in special dacă în unul dintre ei există deja un duh de homosexualitate care dictează 140 . 7) Fanteziile şi pornografia Una dintre cele mai extinse surse dc demonizare este pornografia folosită in scopul obţinerii unei ilegitime plăceri sexuale. f) Relaţiile homosexuale deliberat alese.Slujirea practică Cum intră demonii ale înclinaţiilor homosexuale. prin mărturisire şi pocăinţă. Există oameni care. Odată ce el a avut contact anal cu un bărbat va primi şi un duh de homosexualitate care va lucra împreună cu duhul de sex anal. practicat fie cu bărbaţii fie cu femeile. înainte de orice. c) Dominarea maternă sau paternă poate conduce la generaţională a mamei sau a tatălui. Copilul al cărui sex a fost respins de părinţii săi va încerca mai târziu. Demonii vor folosi oricare dintre metodele mai sus prezentate pentru a intra în oameni şi a le denatura sexualitatea. acest demon poate intra prin abuzarea unui copil de către un alt copil. probabil. cea mai comună sursă de demonizare homosexuali Deseori. la maturitate. doresc sâ experimenteze orice lucru necunoscut lor. deşi nu au avut vreodată relaţii homosexuale şi nici strămoşi care să fi fost homosexuali. poate simţi o respingere generală şi se poate răzvrăti împotriva preferinţei părinţilor săi pentru băieţi. el nu poate fi eliberat şi va rămâne condamnat la o viaţă de chin sexual. Trăim într-o epocă în care (mai ales în vest) trupurile goale.

Dar întotdeauna punctul de contact sunt ochii.Slujirea practica Cum intră demonii în capcana consecinţelor pornografiei. Odată începută spirala demonică va dicta stilul de viaţi al persoanei. pervertit. uneori. Victimele se justifică gândind că practică o formă de păcat sexual ascuns care. de cele mai multe ori. Trebuie să ne ferim de privirea deliberată a imaginilor pornografice. recitirea lor fiind binevenită în contextul prezentării subiectului pornografiei. atunci când copilul trece întâmplător prin faţa unui stand de reviste pornografice. Este suficient pentru ca acel copil să fie demonizat! Alp copii pot fi victime ale pornografiei „secrete" trecute din mână în mână la şcoală. chiar decent îmbrăcate. Ştiu că unele dintre lucrurile pe care le voi prezenta în acest capitol vor fi adevărate veşti bune pentru cei care se simt blestemaţi de starea în care se află. tot trupul tău va fi plin dc lumină" (Matei 6:22). Prin satelit. Deci trebuie să existe un drum de ieşire din jungla sexuală a lumii din vest. sunt atât de atrase de pornografie încât nu se pot controla. Duhurile de poftă care au intrat prin ochi provoacă acest ciclu al mizeriei şi îşi lasă victima apăsată de povara vinovăţiei. Linia de demarcape a pericolului variază enorm dc la persoană la persoană. Dar multe persoane. oricât s-ar opune tentapei. o modalitate de viepiire în mijlocul acestor lucruri fără a comite păcatul care dă demonilor drept de intrare. Cu trecerea anilor însă. simt ele. Când totul se sfârşeşte. dacă rămâne necontrolat. nevoia privirii unor materiale pornografice tot mai explicite va deveni din ce în ce mai puternică şi va conduce la poftă şi Ia păcat. înainte ca Duhul Sfânt sâ nc dea puterea de a lupta cu pornografia trebuie să decidem. printr-un act al propriei noastre voinţe. peste voinţa noastră. Folosirea lor reprezintă un marc pericol: demonizarea! Putem trăi o viaţă sfinptă numai dacă ea este deplin controlată dc Duhul Sfânt Dar Duhul Sfânt nu ne va impune. dar să nu-i aparţinem (loan 15:19. imaginile pornografice pot intra în casele noastre din zeci de 143 . Ele vor accentua nevoia dc pocăinţă (şi eliberare) a celor care s-au încurcat în plasa demonică a pornografici. Cheia acestei problematici o găsim în cuvintele pe care Isus le-a rostit în predica de pe munte atunci când S-a referit la privirile lascive pc care bărbaţii le aruncă femeilor. evitarea contactului cu aceasta. ajungând deseori la masturbaţie. trebuie să ne ferim de cel mai periculos dintre distribuitorii de pornografie: televiziunea. Paginile 168-172 din primul volum al acestei lucrări au prezentat pc larg subiectul nudităpi. chiar dacă viitoarea disciplină dc viaţă nu este tocmai uşoară. Mulţi oameni au ajuns să trăiască o viaţă de promiscuitate datorită demonizării prin privirea imaginilor pornografice. pericolul poate începe atunci când văd descoperite anumite pârp ale corpului feminin. Unii dintre ei şi-au deschis inima în faţa membrilor echipei noastre dc slujire şi atunci am putut vedea că acest păcat îi făcea să creadă. în situaţia aceasta se află mulţi creştini.Vindecarea prin eliberare . El este uimit de ceea ce vede pe coperple acestor reviste care prezintă actul sexual într-un mod. în aceste cazuri de cele mai multe ori cauza este de natură demonică. că nu vor fi mântuip după ce vor muri! Ce uşurare să afle că există speranţă există eliberare şi există un nou început. Nu întâmplător Biblia ne spune că "Dacă ochiul tău este curat. Căci Diavolul nu renunţă uşor Ia cei pe care i-a controlat prin pornografie. La unii bărbaţi privirea unei femei. poate declanşa un proces mental care. un mod de viaţă dumnezeiesc. Scriptura ne încurajează să trăim în lume. toate acestea par a fi o extraordinară aventură. sc luptă singuri cu această problemă uneori de mai mult de douăzeci de ani. Ele cred că secretul lor este bine ascuns deoarece nimeni nu poate şti ce se petrece. şi în special bărbaţii. apare 142 vinovăpa ce aduce cu ea osândirea şi sentimentul încă unui eşec. conduce la păcatul poftei. este la limita acceptabilului deoarece nu implică nici o altă persoană.17:1-26). unii chiar lideri ce deţin poziţii cheie Mulţi dintre ei. Trăim zile în care noi. La alţii. această demonizare îşi are începuturile în copilărie. Isus a spus că acest lucru este echivalent cu adulterul în sine. în copilărie. imagini de nuduri sau cupluri care fac dragoste. bărbaţi trecuţi dc prima tinereţe. creştinii. De obicei.

Sunt voci care spun că SIDA îşi are originea în relaţiile sexuale cu un animal. îi sfătuiesc pc partenerii căsătoriţi să privească imagini pornografice pentru a se excita sexual! Oricât de mari ar fi câştigurile pe termen scurt ale acestei „terapii". invariabil. Ele reprezintă o extremă a comportamentului sexual prin care natura şi caracterul minunatului plan pe care Dumnezeu L-a intenţionat în relaţia bărbat-femeie sunt atât de pervertite încât 145 .. în cazul raporturilor voluntare. un răspuns la dezamăgirea suferită într-o relaţie sexuală conjugală din care nu pare a mai exista vreo cale legitimă de scăpare. atât omul cât şi animalul trebuiau ucişi pentru 144 comiterea acestui act nedumnezeiesc (Levitic 20:15-16). înfrângerii şi eşecului. în intimitatea camerei de consiliere. Din nefericire. Chiar şi partenerii căsătoriţi pol (1 dependenţi.. ele vor fi cu mult depăşite de durerea pc termen lung care va urma. Sub lege. Bărbaţii care ajung în asemenea situaţii. lipsită de orice speranţă. pentru a realiza între ei unitatea pe care Dumnezeu o doreşte. în loc să plătim cu viaţa pentru păcatele noastre. nefiind conştienţi dc pericolul demonizării. dumnezeiesc. au mărturisit că au avut raporturi sexuale cu animale.. Astfel. Nimeni nu poate şli ce emisiuni umifirim noi la televizor. un punct de intrare a duhurilor de poftă prin pornografic. sunt condamnaţi să asiste la un asemenea declin al relaţiilor conjugale încât căsnicia lor nu va mai fi decât o problemă de toleranţă reciprocă. ea însăşi. în secret. de satisfacere a dorinţei sexuale. există consilieri conjugali (unii chiar creştini) care. pentru că este mai bine să se căsătorească ciecăt să ardă". Aşa cum rugăciunea în ascuns este izvorul unei extraordinare puteri. înainte de venirea lui Isus şi stabilirea slujirii dc eliberare în Biserică. dc la pisici până la vaci. dacă nu sunt eliberaţi şi vindecaţi. Dar raporturile sexuale cu animalele sunt deseori impuse unei persoane împotriva voinţei ei. Am întâlnit cazuri de femei forţate să aibă contact sexual cu câini sau.Slujirea practica Cum intra demonii ţări. In aceste cazuri dependenţa este. Poate că aceste lucruri sună bizar. singura modalitate prin care se putea împiedica transmiterea demonilor pe linie generaţională în poporul lui Dumnezeu era uciderea celui care a comis perversiunea sexuală. Dar ceea ce poftim în ascuns va lucra deschis în vieţile noastre. Ceea cc sc întâmpla în scerci determină puterea şi autoritatea spirituală a vieţii pc care Dumnezeu ne-a dat-o s-o trăim. Pavcl a văzut în relaţiile sexuale conjugale un mijloc legitim. indiferent de argumentele pro. 8) Raportul sexual cu un animal Scriptura este foarte explicită în interzicerea.Vindecarea prin eliberare . urmată dc ritualul dc curăţire prevăzut în Lege (Numeri 19). în 1 Corinteni 7:9 el ne spune că oamenii trebuie . de obicei. pornografia în ascuns este sursa slăbiciunii. o relaţie sexuală conjugală ncarmonioasă poate fi. Pedeapsa acestui comportament sexual pervertit era moartea. cu şerpi care au fost introduşi în organele lor sexuale. în unele ritualuri de perversiune sexuală. Am slujit multor persoane care. in secret. şi a relaţiilor sexuale cu animalele. dc cele mai multe ori a fost vorba de bărbaţi care au avut contact sexual cu tot felul de animale. lată deci cât este dc necesar ca atât soţul cât şi soţia să acorde importanţa cuvenită relafiei lor sexuale. La Calvar a fost plătit preţul tuturor păcatelor noastre. lademonizare. dar noi am încetat să ne mai mirăm de extinderea păcatului sexual sau de mărturisirile pe care oamenii trebuie să le facă atunci când Dumnezeu îi provoacă la o schimbare a vieţii. Pornografia. nu trebuie decât să privim la Cel care a fost jertfit pentru noi şi să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru iertarea pe care o avem prin moartea înlocuitoare a lui Isus. Relatiile sexuale cu animalele conduc. de pornografic. este un potenţial punct de intrare a demonilor. Este interesant dc observat că în acele vremuri. pe lângă homosexualitate şi alte perversiuni sexuale..să se căsătorească. Se pare că numai această ac nune radicală putea împiedica blestcmarea demonică a generaţiilor următoare Este suficientă o clipă de contemplare spirituală a celor mai sus prezentate pentru a aprecia adevărata valoare a minimii venirii lui Isus pe pământ şi a jertfei Sale pe cruce. pe toi timpul nopţii.

Iată principalele zone asupra cărora trebuie să ne concentrăm: a) Rănirea relaţiei dintre persoana slujită şi Dumnezeu. şi în acest fel. de legături sufleteşti b) Stabilirea. Rezumat Sexul greşit. Aceste persoane iau medicamente şi se supun unor operapi chirurgicale pentru a-şi schimba aspectul exterior şi organele sexuale astfel încât sexualitatea lor să devină opusă celei cu care s-au născut. suflet şi trup. sexualitatea. aceste rupturi 147 e) f) . trebuie să slujim pentru vindecarea oamenilor şi nu doar pentru scoaterea demonilor (care nu este un scop în sine). cea mai mare problemă rămâne voinţa Dacă persoana care caută ajutor nu doreşte. arc consecinţe cc trec de simpla demonizare. Această dorinţă îi controla viaţa. Alteori.Slujirea practică Cum intră demonii demonizarea este inevitabilă în cazul celor care au participat voluntar la ele şi aproape inevitabilă la cei care au fost victime ale unor astfel de orori. Deşi scoaterea demonilor este csenpală noi. în inima ei. Vindecarea va veni numai atunci când toate rănile vor fi vindecate. voluntar sau nu. pentru ca cititorul. Abuzul sexual ca punct de intrare a demonilor va fi pe larg prezentat în unnătorul capitol. Deşi această carte nu are pretenţia de a acoperi toate aspectele lucrării de eliberare. Trebuie ca o femeie să fie dc o tărie şi o spiritualitate ieşite din comun pentru a rezista traumei produse de o asemenea experienţă astfel încât demonii să nu poată profita de situaţia prin care ca a trecut. să renunţe la vechiul mod de viaţă atunci nici o consiliere nu-i va aduce eliberarea. voluntar sau nu. Am consiliat un bărbat care a mărturisit că era atât de fascinat de lenjeria intimă a femeilor. este contrară voinţei lui Dumnezeu. 9) Transvestismul şi trans-sexualitatea Un transvestil este acel bărbat care sc îmbracă în haine femeieşti pentru a-şi exprima. Tulburările emoţionale şi întristarea (de scurtă sau lungă durată).un alt partener sexual. încât simţea nevoia să o poarte. 146 10) Abuzul sexual Orice formă de abuz sexual face ca oamenii să devină vulnerabili la demonizare. O persoană transsexuală este o persoană care nu numai că se îmbracă în hainele sexului opus dar şi doreşte să facă parte dintre persoanele de sex opus. Acum ştim că nu dorinpj îl controla într-un asemenea grad. c) d) Experimentarea unor sentimente de vinovăţie şi osândire. întinsă pentni uscare.să nu creadă că vindecarea celor grav demonizaţi este doar o problemă de scoatere a câtorva demoni. Acel demon începea să-i controleze sexualitatea. au deseori tendinţa de a se îmbrăca în hainele sexului opus. trebuie menţionate aici şi celelalte aspecte care concură la o deplină vindecare. Copiii al căror sex (hotărât de Dumnezeu) a fost respins de către părinţi. ci un demon. Rădăcinile posibile ale unui asemenea comportament sunt asemănătoare celor ale homosexualităţii. Ca şi în cazul homosexualilor. • nedumnezeieşti cu alte persoane. ca slujitori. Respingerea (foarte des întâlnită) care poate fi atât cauza primară a păcatului sexual cât şi consecinţa respingerii de către . drumul spre restabilire bece atât prin eliberare cât şi prin vindecarea emoţională Totuşi.Vindecarea prin eliberare . acest comportament este generat de un duh care a venit pc linie gencraţională Mulţi băieţi au fost surprinşi când probau lenjeria intimă a mamei. Pentni a restaura o viaţă distrusă de ani de activitate demonică este nevoie dc o sluijre completă şi plină de dragoste. Ea trebuie să accepte adevărul că această practică condamnată de Scriptură (Deuteronom 22:5). Orice ruptură a unităţii dintre duh.

Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica

Cum intră demonii

conduc, în special în cazul celor traumatizap şi abuzaţi, la o separare a duhului şi a sufletului dc trup, ca o reaepe de protecţie la alte eventuale dureri Multe dintre experienţele extra-corporale sunt, deseori, indicii ale unor astfel de rupturi. 8. Rănile sufleteşti, abuzul şi respingerea Isus a făcut un comentariu devastator la adresa celor care sunt o pricină de cădere pentru copii. El a spus că unui astfel de om i-ar fi mai de folos dacă i s-ar atârna dc gât o piatră dc moară şi ar fi aruncat în adâncul mării (Matei 18:6). De ce a făcut Isus aceste remarci atât dc severe? Eu cred că, parpal, răspunsul constă în faptul că Isus cunoştea consecinţele demonice pe care trebuia să le suporte copilul rănit sufleteşte. încă nu am consiliat o persoană care să fi fost serios abuzată (sexual sau în alt mod) şi care sâ nu aibă nevoie şi de slujire pentru eliberare. Traumele provocate de abuz deschid larg uşile demonilor care vor profita de durerea victimei. Pe lângă groaznicele consecinţe emoponale şi fizice pe care le aduce, comportamentul abuziv pune copiii sub un control demonic de care, dacă nu vor fi vindecaţi prin eliberare, nu vor scăpa toată viaţa. în capitolul dedicat legăturilor sufleteşti am văzut că între oameni se pot stabili tot felul de relaţii nedumnezeieşti. O legătură sufletească este o legătură (bună sau rea) prin care oamenii se relaponează, cu sau fără voia lor. Atunci când oamenii sunt abuzaţi, între agresor şi victimă se stabileşte o legătură sufletească nedumnezeiască. Această legătură acţionează ca o conductă demonică prin care demonii se pot transfera de la o persoană la cealaltă. Acest lucru se întâmplă în special în cazul în care între agresor şi victimă a existat un contact emoponal sau sexual. în zilele noastre, abuzul sexual este atât de mediauzat încât avem tendinpi să credem că el este singurul abuz care poate afecta serios. Dar dacă vom încerca să privim oamenii din perspectiva lui Dumnezeu, vom căpăta o mult mai largă înţelegere a ceea ce înseamnă abuz şi respingere. Vom vedea că demonii pot intra încă din momentul concepţiei, cu mult înainte ca vreun abuz sexual să 148

fie posibil. Este important să înţelegem că o persoană este o persoană încă din momentul în care spermatozoidul se uneşte cu ovulul pentru a forma embrionul uman. Argumentele celor care susţin avortul, cum că viaţa ar începe la douăsprezece, paisprezece sau douăzeci şi opt de săptămâni de la concepţie sau de la naştere nu sunt decât speculaţii bazate pc convenienţe seculare ce nu au nici o legămră cu realităţile şi adevărurile spirituale. în momentul concepţiei, unirea materială a spermatozoidului cu ovulul determină sexul, caracteristicile, personalitatea şi trăsăturile viitoarei persoane; dar mai important decât potenţialul firesc (caractcrisiticile sufleteşti şi trupeşti) este faptul că duhul copilului este deja prezent. Duhul copilului, pc care Dumnezeu l-a.cunoscut ca fiinţă spirituală înainte de momentul unirii sexuale care a creat condiţiile creării acelei fiinţe umane, este sensibil la influenţa puterilor spirituale (atât bune cât şi rele) încă din primele secunde dc viaţă. Noi am eliberat oameni demonizaţi cu duhuri de respingere care au intrat în ei chiar în momentul actului sexual prin care au fost creaţi ca embrion uman. Este cazul tipic al celor concepuţi prin viol, când nici tatăl şi nici mama nu doresc ca raportul lor sexual să aducă vreun rod. Respingerea este una dintre cele mai periculoase şi puternice forme dc abuz. Dinamica acceptării şi respingerii este deosebit de puternică. Un copil iubit şi acceptat va creşte în siguranţa unor relaţii neabuzive şi trainice. Dar un copil care este victima respingeai va fi vulnerabil la o demonizare ce îi va produce multă durere .şi chin în viaţă. Duhul dc respingere care vine odată cu durerea şi traumele cauzate de cei care ar trebui să acorde dragoste şi sâ manifeste responsabilitate poate avea. uneori, rădăcini atât de adânci în viaţa victimei încât îţi trebuie un puternic discernământ şi o ungere specială a Duhului Sfânt pentru a deosebi acest duh de adevăratul caracter (dat de Dumnezeu) al persoanei. Cum este cu putinţă ca aceşti demoni, atât de puternici, să intre înir-o persoană prin răni sufleteşti, abuz şi respingere ? Răspunsul 149

Vindecnrea prin eliberare - Slujirea P'WUcfi_

Cum intrA demonii

parc a sc găsi în efectele pc care aceste comportamente le au asupra intcgntăfii spirituale a victimei. Structura trinitariană a omului ca duh, suflet şi trup este un puternic bastion dc apărare împotriva
vrăjmaşului ( "..Junia împletită in irei nu se rupe uşor" Eclcsiastul

4:12/ Dar atunci când. indiferent din ce motiv, în zidul de apărare al omului se produce o spărtură consecinţa aproape inevitabilă va fi demonizarca. Orice comportament care face ca victima să dorească ,,fuga'! de ea însăşi, csic potenţial periculos. Recent, un cunoscut psiholog mi-a spus că una dintre caracteristicile întâlnite la aproape toate femeile abuzate sexual pe care le-a consiliat este cea a experienţelor „exlra-corporale'. Fenomenul este descris ca o părăsire a propriului trup şi privirea acestuia de la o anumită distanţă (trup care se poate afla singur sau în compania unui prieten imaginar). Aceste femei spun că starea de despărţire de propriul trup le ajută să depăşească durerile vieţii. Acest comportament este începutul a ceea ce ocultiştii numesc proiecţie astrală. Proiecţia astrala este o tehnică ocultă (realizată demonic) prin care o persoană învaţă cum să-şi părăsească în mod deliberat impui. Rezultatul este, inevitabil, demonizarea. Copiii vrăjitorilor şi sataniştilor învaţă încă din primii ani ai vieţii tehnica proiecţiei astrale, ca o primă măsură prin care demonilor Ii se dă drept de acces şi control asupra copilului. Odată ce întregul duhsuflet-trup este rupt, demonizarea este uşoara. Atunci când, datorită unui comportament abuziv, un copil (sau un adult) învaţă să-şi învingă durerea sufletească fugind de el însuşi într-o lume fantasmagorică, el este deja demonizat. între partea trupească şi cea spiritual-sufletcască a fiinţei lui se deschide o uşă demonică care va permite instalatrea unei baze de control demonic. Respingerea, un duh ce poale veni din partea agresorului, un duh de fantezie demonică, frica şi confuzia, iată doar câteva dintre duhurile rele ce pot primi drept de şedere şi care, atunci când Domnul aduce prilejul unei slujiri a victimei, trebuie izgonite prin' eliberare. Prin natura lor, toate formele de abuz aduc cu ele respingerea. 150

Dar trebuie sâ avem grijă să nu confundăm disciplinarea dumnezeiască cu abuzul fizic. Sunt două lucruri complet diferite. O pedepsire fizică excesivă şi nedreaptă poate genera un ciclu al respingerii în victimă, dar la fel dc periculoasă poate fi şi nedisciplinarca unui copil care ştie că a întrecut măsura! Dacă un copil nu este disciplinat conform gravităţii faptei sale, duhul său va simţi că părinţilor nu le pasă de el, ceea ce poate conduce la apariţia rădăcinilor respingerii. Mişcarea modernistă care condamnă disciplinarea fizică a copiilor (în unele ţări este ilegală până şi disciplinarea fizică a propriilor copii!) este o înşelare demonică orchestrată de vrăjmaş pentru a induce în copii respingerea şi apoi dorinţa de independenţă prematură. Rezultatul este că, atunci când cresc, copiii nu mai sunt sensibili la sfaturile celor care îi pot conduce cu înţelepciune prin încercările şi ispitele vierii. La o anumită vârstă, copiii trebuie să devină independenţi dc părinţii lor. Dar dacă această independenţă este prematură datorită respingerii, atunci între copii şi părinţi sc va ridica un zid de care aceştia din urmă se vor lovi nu odată. în continuare vom da o listă (care nu este exhaustivă) a potenţialelor căi de demonizare prin rănire sufletească, abuz şi respingere. Deşi acoperă principalele tipuri de probleme întâlnite în realitate, lista trebuie tratată mai degrabă ca un ghid decât ca un instrument de control. a) La concepţie Deşi unirea sexuală dintre parteneri poate fi un act de iubire. Ia fel dc bine sc poate ca nici unul dintre aceştia sâ nu dorească concepţia. Dacă mama, în special, reacţionează negativ atunci când află că este însărcinată şi persistă în a respinge copilul pe carc-l poartă, alunei duhul copilului, simţind ce se petrece cu mama, va începe să se simtă respins. Această situaţie va crea un mediu spiritual propice acţiunii unui demon de respingere care va începe să controleze acea fiinţă umană în formare. Multe femei ajung într-o stare de şoc atunci când află că sunt însărcinate dar în patruzeci şi opt de ore se obişnuiesc cu această 151

Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica

Cum intră demonii

idee şi totul reintră în normal Dacă mama (şiStatăl, de preferat) îşi schimbă atitudinea inimii faţade copilul iniţialdnedorit atunci acesta nu va fi afectat de respingere, acceptarea rpărinţilor învingând pericolul demonizării cu un duh de respingere Din nefericire, avortul fuiă şansa dc a trăiia majorităpi copiilor respinşi. La fel ca majoritatea celor care sluj iese în nucrarea de eliberare, şi eu cred că toţi copiii avortaţi sunt trataţi dai Dumnezeu ca fiinţe care au murit înainte de a ajunge la o vârstă a rcsponsabilităpi şi vor ajunge la maturitate spirituală în cer. Cu siguranţă dinţii acestor copii nu se vor strepezi datorită păcatelor piţrinplor lor (Ieremia 31:29). Ei nu vor cădea sub judecată şi no vor suferi moartea veşnică datorită păcatelor părinţilor lor. • b) Lipsa unuia dintre părinţi şi sarcinii* nedorite Dorinţa lui Dumnezeu este ca toţi copiii să lie crescuţi în familii, hrăniţi cu dragostea mamei şi a tatălui. Multe femei concep copii în afara cadrului sigur al căsătoriei, fiind nevoile sâ parcurgă singure dificila perioadă a lâuziei. în aceste circumstanţe absenţa tatălui, care poate conduce la rănirea spirituală a coţlilului, poate fi mult atenuată dc dragostea mamei şi a celorlalp membri ai familiei. Dar copiii au la fel dc multă nevoie de taai ca şi de mame, iar mamele au nevoie dc soţi (care să le ajute :a creşterea copiilor) pentru a asigura copiilor protecţia spirituală.uemoţionaJă şi fizică atât de necesară în această sensibilă perioadă aivieţii lor. Copilul în dezvoltare va experimenta un sentiment de rcipingere a tatălui (pe care nu l-a cunoscut niciodată) urmarea fiind, deseori, demonizarea sa cu un duh de respingere. Consecinţele âitrării duhurilor de respingere (în această perioadă) sunt multiplei Una dintre cele mai comune probleme care vor apare mai târziu vin viaţa acelui copil este cea a deplasării spre o extremă a comportamentului sexual (promiscuitate heterosexuală sau homosexualitate). în aceste cazuri perioada de sarcină este daseori una de traume şi chiar de violenţă atât pentru mama cât şi pentru tatăl-copilului. Tatăl, care nu a dorit decât un contact sexuai cu mama, se simte 152

prizonier al unei relaţii pe care nu şi-a dorit-o Deşi încearcă să sc abpnă resentimentele şi mânia fierb în interiorul său până când apare criza ce pune capăt relaţiei cu mama copilului. Am eliberat oameni de duhurile care au intrat în ci în perioada de sarcină. Uneori, Duhul Sfânt a arătat cu exactitate persoanei (peste mulţi ani) ce s-a întâmplat în timp cc era în pântecele mamei sale. Verificând ulterior exactitatea detaliilor revelate (prin discuţii cu mama), ei au constatat că circumstanţele au fost, într-adevăr, cele pc care Dumnezeu lc-a descoperit in timpul slujirii. Când părinpi trec prin furtuni spirituale, copiii lor vor suferi consecinţele. Acest lucru este valabil şi pentru perioada sarcinii. Copilul nu poate evalua raţional situaţia creată situaţie cc face ca părinpi lui să treacă prin dificultăţi şi va presupune că el este sursa problemelor. Este adevărat, uneori prezenţa copilul este cauza problemelor dar indiferent de situaţie, ceea ce contează este că acel copil crede că el este cauza necazurilor şi, ca reacţie, sc simte respins şi începe să se auto-respingă. Astfel, respingerea este urmată de auto-respingerc şi copilul va creşte într-o permanentă frică de a nu fi respins. Sunt situaţii în care trei duhuri pot lucra împreună împotriva copilului: respingerea, auto-rcspingerca şi frica de respingere. O sarcină nedorită poate apare şi atunci când partenerii sunt căsătoriţi. Un copil poate apare într-un moment nepotrivit pentru cariera mamei şi atunci ca poate deveni stresatâ şi furioasă că trebuie să-şi întrerupă nişte afaceri care mergeau atât de bine. Se poate ca bugetul familiei să fie atât de subţire încât hrănirea încă unei guri să conducă la un dezastru financiar. Sau poate că mama este bine trecută de prima tinereţe şi ceilalp copii sunt deja adolescenţi. Motivele pentru care un copil poate fi respins încă din perioada de sarcină sunt diverse, dar indiferent de natura lor, demonii vor căuta să profite de păcatul părinplor de a respinge copilul pe care Dumnezeu l-a creat. Eşecul de a accepta oamenii aşa cum sunt face ca aceştia să devină vulnerabili la atacurile vrăjmaşului, în special 153

Ea este una dintre cele mai comune cauze ale homosexualităfii atât la bărbaţi cât şi la femei. care este atât de iubit încât nu este niciodată pedepsit. Respingerea sexualitătii copilului este o rădăcină demonică cc poate deveni o cale de acces pentru duhurile dc homosexualitate şi lesbianism care. dacă este . care să nu 155 . de natură spirituală şi nu există nici un contact sexual. odată intrate. duce la respingerea copilului ca persoană. De aceea. în primul rând. Primul este râsfâţarca copilului. în timpul sarcinii. Când o persoană este abuzată sexual. copilul îndeplineşte aşteptările părinţilor. Este deci evident că singura reaepe care nu pune în pericol integritatea copilului este acceptarea sexului pe care Dumnezeu i l-a dat. nu vor fi probleme.Vindecarea prin eliberare . duhul şi sufletul victimei sunt respinse. Nu este nici o îndoială că la naştere copiii sunt deja nişte fiinţe spirituale care simt lucrurile spirituale (pe care nu îc pot nici articula şi nici înţelege). că noi avem un duh şi un suflet. duhul de homosexualitate sau lesbianism impregnându-i întreaga personalitate. Dar relapilc sexuale sunt. Ne-ar trebui un întreg volum pentru a explica consecinţele acestei atât de traumatice forme dc abuz. Din acel moment copilul devine foarte vulnerabil la demonizare. Respingerea sexului copilului poate. care nu răspund aşteptărilor părinţilor în ceea ce priveşte sexul lor şi care se simt respinşi datorită tratamentului preferenţial de care se bucură primul născut! La cealaltă extremă. în această situaţie.Slujirea practicii Cum intră demonii atunci când este vorba de copiii. trebuie să ne amintim că omenirea este mai mult decât o masă de trupuri.greşit"). în special pentru copiii următori. Există. dar nici nu vor trebui sâ îndure mai târziu extremele dc comportament ale părinpllor lor (fie adulaţie. demoni cărora li s-a dat drept de intrare datorită atitudinii greşite pe care părinţii au avut-o faţă de sexul copilului abia născut. cauzează devierea comportamentului sexual. şi adesea aduce. la naştere. Dacă. La concepere. grave consecinţe sexuale şi emoţionale pe termen lung. este cazul copilului care se simte acceptat numai datorită sexului său şi nu datorită persoanei sale.ne-născuţi ai căror drept (dat de Dumnezeu) de a avea părinţi a fost sfărâmat de durerea respingerii. în subconştientul său va începe trăirea orientării sexuale pc care unul sau ambii părinţi i-au dorit-o. Deşi ei nu pot exprima sentimentele dc respingere. Am slujit pentru eliberarea multor oameni de demonii care au intrat în ei în primele zile de viaţă. Astfel. fără a-l accepta sau respinge în funcţie de sex. indiferent cum ar fi el. Consecinţele pot fi devastatoare. în special dacă este vorba despre 154 sexualitatea lor. două pericole extreme. în adâncul lor copiii ştiu că există ceva negativ cu privire la persoana lor. d) Abuzul sexual Abuzul sexual este o formă specifică de respingere. fiecărui copii i se dă o anumită identitate sexuală şi omul nu poate face nimic pentru a schimba ceea cc Dumnezeu a creat. ca o împlinire a aşteptărilor părinţilor. dar acest mod de a proceda aduce cu cl pericolul ca acel copil să fie iubit sau respins în funcţie de sexul său. dacă sexul este „corect". Unul dintre barbarii homosexuali pe care i-am consiliat mi-a spus că în primii cinci ani dc viaţă a fost îmbrăcat în haine roz. Pentru a înţelege dc cc abuzul sexual este o formă de respingere. o anumită imagine a copilului pc care îl aşteaptă. ştiind că sunt acceptaţi indiferent de sexul lor. Este aproape ca şi cum agresorul ar încerca să ridice un zid între trupul şi personalitatea victimei. Unii părinţi îşi construiesc. pentru ca mama lui să poată trăi iluzia că are fata pe care şi-a dorit-o atât de mult Când un asemenea copil se maturizează. fie disperare. pentru a putea pretinde că actul său nu a rănit-o şi pentru a minimiza vinovatele consecinţe ale agresiunii sale. agresorul îşi concentrează întreaga atenţie asupra trupului victimei. copiii nu numai că vor parcurge în siguranţă perioada de sarcină. c) Respingerea sexualităţii Respingerea sexualităţii unui copil poate avea grave consecinţe pe termen lung. imagine care să împlinească aşteptările lor. Acceptarea unui copil numai datorită sexului său.

confuzie.duhul. agresorul nu va reuşi sâ-şi izoleze păcatul de persoana care se alia în trupul victimei sale.Slujirea practica Cum intra demonii aducă consecinţe spirituale. El are sensul unei adânci şi intime cunoaşteri a unei alte persoane.când cererile şi practicile sexuale depăşesc relaţiile fizice normale pe care Dumnezeu lc-a destinat a fi între bărbat şi femeie. sufletul şi trupul. întotdeauna. încă nu am consiliat vreun agresor sexual care sâ nu fi fost. ele nu vor sta degeaba. La rândul lor. o frecventă formă de abuz este şi cea a agresării homosexuale a unui băiat dc către un bărbat. o legătură sufletească nedumnezeiască cc va crea un canal spiritual pnn care transferul demonic se va produce cu uşurinţă. agresori. probabil. Consecinţele sunt mult mai numeroase şi pot include una sau toate din unnătoarele: a) Confuzia dc identitate spirituală de sexualitate de identitate fizică emoponală b) Revenirea la experienţele abuzive suferite în copilărie la comportamentul emoponal avut în copilărie la comportamentul fizic avut în copilărie amintirilor negarea faptelor întâmplate trăirea într-o ireală lume a amintirilor relapi cu prieteni imaginari trăirea într-o permanentă frică de nişte duşmani imaginan 157 c) d) înăbuşirea Fantasme - . Odată ce duhurile au intrat in victimă. cea mai comună fonnâde abuz sexual (se cunosc şi cazuri dc abuzare a unor băieţi dc către femei). oamenii presupun că abuz sexual înseamnă violarea unei tinere de către un bărbat. Deci. între agresor şi victimă sc stabileşte. mulţi dintre cei abuzaţi ca şi copii trebuie să lupte cu dorinţa dc a abuza şi unii devin. durere sau alte traume emoponale. la rândul lui. Orice formă de abuz sexual are consecinţe spirituale şi lasă victima vulnerabilă la demonizare. sarcina lor este dc a încuraja în aceasta activitatea unui caracter pervertit similar caracterului lor. în cele din urmă. De obicei demonii vin direct de la agresor. întotdeauna. înşelare. Agresorul poale urma un tipar comportamental ce poate include unul sau toate aspectele de mai jos: a) Abuz vizual b) Mângâieri neacceptate c) Atingerea zonelor sexuale d) Atingerea zonei anale e) Masturbare in faţa victimei 0 Sex oral impus g) Masturbare reciprocă h) Viol 156 Nu aş dori ca cineva care citeşte acest capitol izolat de temele deja abordate (abuzul sexual şi relaţiile sexuale) să creadă că cu susţin că demonizarea este singura consecinţă a comportamentului abuziv. • Consecinţele abuzului sexual Dc obicei. Ce este. cunoaştere pe care Dumnezeu a destinat-o bărbaţilor şi femeilor atunci când El a creat sexualitatea.Vindecarea prin eliberare . Este o cunoaştere care transcende toate cele trei dimensiuni ale omului . Cuvântul ebraic care desemnează contactul sexual este acelaşi cu cel folosit pentru a descrie „cunoaşterea1' lui Dumnezeu. de fapt. abuzat în copilărie. dar adesea se produce şi o demonizare specifică prin frică.contactul sexual dc orice grad cu un membru al propriei familii m) Abuz sexual conjugal . abuzul sexual? i) j) k) I) Viol anal Bestialitate Sex ritual Incest . Deşi aceasta este. oricât ar încerca.

Dc exemplu. q) 158 . împreună cu duhul de respingere.unii dintre cei abuzaţi se aruncă într-o viaţă dc promiscuitate sexuală o) Dorinţa de a muri p) Boli fizice . Nici o altă slujire nu arc autoritatea de a înfrunta puterile întunericului care au intrat în victimă prin abuz sexual. fiecare nouă relaţie sexuală ilicită a unui adolescent.incapacitatea de a mai avea încredere în oameni. vor accepta pedeapsa ca pc o disciplinare în dragoste.mânie interioară împotriva lui Dumnezeu şi incapacitate de relaţionarc cu El. Violenţa împotriva trupului unei persoane este un atac împotriva persoanei din acel trup.conduce la auto-respingcre Răzvrătirearefuzul de a se supune sau de a colabora mânia irajională f) g) h) i) j) k) 1) Mod ascuns dc viaţă Pierderea aparentă a mândriei personale Mascarea formelor anatomice ce individualizează sexualitatea prin extreme cum ar fi anorexia sau supra-alimcniaţia Vinovăţia Atitudinea înfricoşată Desigur. Deşi durerea fizică poate fi acută. atunci când slujim celor abuzaţi sexual. în copil va intra. Dar atunci când un copil este violentat fizic.care uneori nu devine evidentă decât după căsătorie. intre agresor şi victimă sc stabileşte o legătură sufletească nedumnezeiască fi. Deşi îi putem mulţumi lui Dumnezeu pentru organizaţiile laice care au apărut în ultimii ani pentru a-i ajuta pc cei abuzaţi. în adâncul lor. că avem de-a face cu un păienjeniş demonic ce a fost construit pe respingerea cauzată de intenţiile agresorului. devine la fel de mare ca şi în cazul abuzului sexual. de fiecare dată când o persoană răspunde durerii (suferite în trecut) printr-un nou comportament nedumnezeiesc.Slujirea practica Cum intra demonii e) Frângerea încrederii . ele nu pot face altceva decât să-i înveţe pe oameni cum să trăiască în consecinţele abuzului a căror victimă au fost. Din nefericire. Numai slujirea creştină poate aduce acestor oameni o vindecare cc le poate da speranţa unui viitor liber de durerile trăite în trecut. lista nu este exhaustivi Dar consecinţele prezentate mai sus sunt suficiente pentru a ne indica. şi un duh din agresor. de obicei.adesea manifestate prin maladii pc temien lung sau infirmităţi care devin un camuflaj al adevăratelor probleme Daune spirituale . demonicul îşi adânceşte rădăcinile în viaţa victimei. urmare a unui abuz sexual suferit în copilărie. duhul şi sutletul său sâ fie deschisă. ea nu poate fi comparată cu prejudiciile emoţionale şi spirituale pe termen lung. Copilul vede pedeapsa ca pe o formă dc respingere şi pericolul ca uşa demonică dintre trupul. Copiii ştiu instinctiv dacă sunt pedepsiţi pc drept sau nu pentni greşelile făcute şi. când relaţia sexuală cu partenerul se dezintegrează datorită unei aparente frigiditâu a celui abuzat sexual n) Promiscuitatea . 159 m) Incapacitatea de a răspunde Ia dragoste . lucrurile se schimbă. e) Abuzul fizic Violenţa fizică răneşte nu doar trupul victimei. face ca o nouă putere demonică sâ sc adauge celor care deja îl controlează. chiar dacă vor manifesta o superficială reacţie de împotrivire. chiar şi în cei care sunt demni de încredere Respingerea şi teama de respingere .Vindecarea prin eliberare .

aşa cum reies din experienpi în slujire: a) b) Unitate între părinp în duh. va trimite un demon deghizat în înger de lumină. personalitate sau calităp 160 c) Disciplinare dumnezeiască care să permită copilului o dezvoltare sigură şi. iar victima va răspunde. Asemenea tactici nu trebuie să ne mire. care sunt lucrurile cu adevărat importante în educaţia unui copil. care lucrează împreună cu ci) vor deveni dintr-o dată blânzi. punându-nc copiii în pericol. aceiaşi demoni (sau alţii. indiferent dacă victima este un copil sau un bătrân. adesea. este negată. după ani dc slujire. Victimele încep să asculte sfaturile „îngerilor" fără a şti că aceşti „prieteni" demonici lucrează mână în mână cu demonii din agresor pentru a-şi întări baza de putere din ele. veghiind ca nici unul din membrii familiei să nu domine incorect pe vreun altul. acesata este o foarte comună formă dc manifestare a prezenţi demonilor. ca şi creştin. astfel încât victima va fi înfăşurată într-o plasă demonică a tandretii şi a pedepsei. Cu cât slujeşti mai multor oameni demonizap prin abuz. Orice comportament care încearcă să fure voinţa liberă (dată dc Dumnezeu) a cuiva este un comportament abuziv care conduce la tot felul dc probleme.Slujirea practicii Cum intră demonii Cei abuzaţi fizic deseori pretind ca văd nişle prieteni imaginari ( care. dacă scopurile lui o cer. Pop vedea lucrurile care închid vrăjmaşului uşa şi nu lasă demonii să intre. persoana fiind. atfel. abuzului intr-un mod prin care va deschide uşa demonilor. Copilul trebuie sâ înveţe că fericirea unei familii creştine este împlinită numai atunci când membrii ei sc supun de bunăvoie unii altora şi când părinţii menţin un echilibru. greşit cred ei. aproape involuntar. şi chiar dacă se va converti îi va fi foarte greu. să devină liber de puterile întunericului din el. care poate face din individ persoana pe care Dumnezeu o doreşte. acoperirea spirituală pe care Dumnezeu doreşte să le-o ofere acestora. astfel încât copilul să ştie că este preţios pentru oamenii cărora i-a fost încredinţat de Dumnezeu d) Acum. va fi foarte dificil ca acel copil să vină la o credinţă personală în Cristos. Este ca şi cum puterile demonice conducătoare ar trebui ciclic liniştite printr-un asemenea comportament. un asociat. un fiu sau o fiică un prieten. ştiu că orice eşec in vreunul dintre aceste aspecte va face ca duşmanul sâ profite. Satan este un înşelător care. Aceasta este o reţetă a dezastrului. Când slujeşti celor abuzap poţi vedea. suflet şi relaţii trupeşti Acceptare a copilului indiferent dc sex. Agresorul deja are o problemă. dar poţi vedea şi lucrurile care deschid uşa ce permite demonizarea copiilor. Mult mai greu dc evaluat. un frate din bisencă etc. Aceste abuzuri sunt des iniâlnite şi în cazul adulţilor. Fără ştirea victimei. pentru copiii lor. trebuie să facem câteva precizări. Satan ştie că dacă întăriturile iui demonice vor fi stabilite foarte de timpuriu in viaţa unui copil. Pentru a evita orice confuzie. Dominarea şi manipularea sunt păcate. Nu vreau să afirm că părinţii trebuie să-şi lase copiii dc capul lor pentru că Dumnezeu lc-a dat acestora voinţă liberă. Satan va exploata orice slăbiciune a părinţilor pentru a se infiltra în copii. sunt însă abuzurile emoţionale şi psihologice la care mulţi părinţi sau tutori îşi supun copiii. I) Abuzul emoţional şi psihologic Atât abuzurile sexuale cât şi cele fizice sunt uşor de recunoscut şi identificat. un coleg. sunt „îngeri"). un soţ sau o soţie. Iată câteva dintre cerinţele impuse unui părinte creştin. demonii care deja au intrat o vor încuraja la un comportament care să inducă în ea violenpi agresorului. cu atât îp dai seama cât de important este ca părinpi creştini să fie. respinsă.Vindecarea prin eliberare . 161 . Toate aceste forme de comportament abuziv sunt o formă de respingere prin care voinţa liberă. El nu respectă pe nimeni şi va încerca să ne demonizeze copiii încă din primii lor ani de viaţă. Acest obiectiv odată atins. înainte dc orice O dragoste jertfitoare şi necondiţionată.

demonizate. Conflictul poate deveni acut iar vinovăţia indusă de comportamentul unor mame care încearcă onec truc emoţional (de la un cont în bancă până la cascade de lacrimi) pentru a-şi atinge scopul. Dar asemenea decizii. n-ar trebui nici ca cineva sâ fie surprins că cei care folosesc uneltele vrăjitoriei (chiar dacă nu sunt direct implicaţi în ceea cc generic numim vrăjitorie) sc folosesc (fără să-şi dea scama. la prima vedere. Multe din glumele cu soacre sunt bazate pc experiento reală a unor oameni cc n-au putut scăpa din aceste tiranice ghiare emoţionale şi psihologice care încercau să Ic controleze căsnicia (şi partenerei dc viaţă). împicdicându-l să fie persoana pe care Dumnezeu Şi-o doreşte. Dumnezeu doreşte ca relaţia dintre ci. vor fi luate cu sprijinul soţiei. penibile. Problemele apar atunci când identitatea pănnUlor este atât dc.Slujirea gfggto) Cum intră demonii Nu vreau să afirm nici că nu există ocazii în care capul familiei trebuie să ia decizii majore cc par. Nici unul dintre aceste lucruri. ca urmare. mulţi părinţi trăiesc tot mai intens ameninţătoarca criză provocată de perspectiva copiilor care nu mai au nevoie de ei. Puterea demonică înmagazinată în victimă printr-o asemenea dominare (şi control) este uneori de ncimaginat.Vindecarea prin eliberare . într-o relaţie dumnezeiască. Manipularea. a încălca interesele sojiei şi (sau) ale copiilor. Situaţiile generate de acest comportament aberant sunt. poate genera în familia celui abuzat o criză care. Cel mai marc pericol îl reprezintă dominarea mamei. în loc dc un partener egal într-o relaţie de dragoste dinamică. încercând să-1 fină veşnic sub dominarea mamei. Şi atunci folosesc şantajul emoţional. dacă nu este repede rezolvată. barierele de protecţie trebuiesc îndepărtate treptat. Alţii. să devină dependent de ea. nu este nici dominare şi nici manipulare. în slujire. Unii oameni suferă un adevărat şoc când văd ce extraordinară putere i-a controlat. a tatălui sau a ambilor. care au simţit tot timpul lanpirile carc-i Înfăşurau. Pc măsură ce copilul creşte. controlul şi dominarea pentru a nu lăsa copilul să ajungă la o maturitate care sâ-i permită zborul din cuib. dominării şi controlului sunt. poate apăsa greu conştiinţa victimelor. surprinzător sâ vezi că victimele manipulării. mama se va simţi atât de respinsă încât va face orice pentru ca acel copil. nu sunt de loc şocap. pc cale să-i părăsească casa. Una dintre cele mai comune probleme este cea a relaţiei dintre părinţi şi copii. Dar violarea voinţei libere a unui individ. poate duce chiar la divorţ. copiii primind. Şi nici nu vreau să spun că nu vor fi situaţii în care soţia nu va încerca să-şi influenţeze soţul în a lua unele decizii care să o favorizeze pe ca sau pe copii. în special în cazul unei familii în care ea nu a lucrat niciodată şi a fost tratată dc către soţ. el este liber să sc întoarcă regulat la părinţi pentru a primi ajutor. dominarea şi controlul sunt unelte ale vrăjitoriei şi nu este. a trebuit sâ rupem nenumărate legături sufleteşti dintre copii şi mame (sau taţi). tot ce simt este o 163 . transferată în copii încât pnmii nu au maturitatea neecară pentru a-şi trăi nonnai „viate dc după plecarea copiilor-'. prin atitudinea mamei faţă de tată o lecţie de comportament. alţii mai rar. este răzvrătire împotriva Lui. Dacă nu te împotriveşti dominării exercitate dc părinpl. dragoste şi sfaturi. din prima zi dc viaţă a copilului. nu-ţi cinsteşti cu adevărat părinţii (care trebuie ajutaţi să înţeleagă că nu trebuie să-şi manipuleze copiii)! Dacă această problemă nu este tratată cu fermitate. dc aceea. După cum nimeni nu se îndoieşte dc faptul că cei implicaţi în vrăjitorie sunt demonizaţi. Acest fel dc a proceda este corect deoarece lasă copilului libertatea dc a pleca şi a veni când este necesar. să fie în continuuă schimbare. Pc măsura trecerii 162 anilor. dacă este dus la bun sfârşit în respect faţă de diferitele poziţii deţinute de diferiţii membri ai familiei. ca o fată în casă neplătilă şi ca un copil răsfăţat Odată ce copilul nu mai are nevoie de ea. Unii copii vor trebui să se întoarcă mai des spre părinţi. întradevăr. până în jurul vârstei de 19 ani. când el este suficient dc matur pentru a-şi urma propriul drum în viaţă Desigur. poale) dc demoni pentru a-şi atinge scopurile. iar pe de alta cea de a părăsi casa părintească şi a ne mii cu noul partener dc viaţă. Pc de o parte avem porenoa de a nc cinsti părinţii. luând o îndreptăţită autoritate spirituală. expunându-şi victimele la demonizare.

de obicei. Divorţul poale fi provocat şi de acţiunea unor demoni care au 165 . Nu face cxceppc de la această regulă nici separarea partenerilor căsătoriţi sau divorţul. Am primit multe scrisori prin care astfel de oameni ne-au cerut ajutor. De multe ori. manipulatoare şi. Există multe alte relapi ce pot fi dominatoare. desigur. într-o a doua căsnicie. Este chiar posibil ca partenerul care pleacă stabilind o relaţie cu o altă persoană. să facă acest lucru pentru că se simte respins dc partenerul pe care l-a părăsit. Slujirea celor divorjap trebuie sâ includă şi ruperea legăturilor sufleteşti cu partenerul ânlenor. că propriul comportament a determinat. Trebuie să încercăm vindecarea acestor zone ale trecutului pentru a preveni eventuala repetare. dinainte de căsătorie. am constatat că în biserici există o mare doză de ipocrizie faţă de cei divorţaţi sau recăsătoriţi şi faţade problemele lor. abuzive. a greşelilor care au dus la destrămarea celei dintâi. Alteori. Dar cei care slujesc trebuie sâ fie deosebit de sensibili în alegerea momentului în care fac acest lucru. de înţeles atitudinea unei biserici care nu doreşte să lase impresia că tolerează sau încurajează divorţul.Slujirea praclicâ Cum intră demonii imensa uşurare! Mulţi trec prin semnificative vindecări fizice datorită eliberării de duhurile de boală care au avut acces de transfer pe linie generaţională ca urmare a abuzului suferit în copilărie. iar cei care le slujesc trebuie sâ o facă în dragoste şi acceptare necondiţionată . aş vrea doar să menţionez suci că.Vindecarea prin eliberare . respingerea suferită din partea unora dintre membrii congregaţiei este chiar mai dureroasă decât cea experimentată prin ruperea căsătoriei. Cei în cauză trebuie sâ lupte împotriva amărăciunii. Relaţia dintre parteneri ajunge într-un punct din care nu mai există întoarcere. dar ea nu trebuie să ducă la menţinerea celor divorţaţi într-o stare de acuzare care să nu le dea şansa de a se simp vreodată integrap în biserică 164 Fără a intra în detaliile etice ale divorţului şi recăsătoriei. din experienţa rezultată din consilierea unui mare număr de persoane. în mare măsură despărprea.cele mai bune antidoturi împotriva atacurilor demonice. în sluj nea celor divorţap trebuie să şfim că este posibil şi ca motivele divorţului sâ se afle într-un îndepărtat şi întunecat trecut. Orice fel de separare presupune respingere. dar acest proces presupune. Este. ani de durere şi traume ce reprezintă puncte de intrare a demonilor. Consilierea celor care au trecut prin separare sau divorţ este o aepune anevoioasă dar necesară. în continuare voi da doar o listă a celor mai comune fonne de dominare şi manipulare: a) Dominarea sopilui de către sope b) Dominarea sopei de către soţ c) Dominarea părinţilor de către copii d) Dominarea unui copil de către un frate sau o soră mai mică sau mai mare c) Dominarea unui copil dc către o mătuşă. ele nu-i pot înţelege şi sprijini pe cei care trec prin ruperile de căsătorie. s-ar putea să împiedice eliberarea. Deseori. Iar cel părăsit să nu-şi dea seama. datorită respingerii pe care el însuşi o resimte. bisericile omit să le spună celor care au trecut prin durerea unui divorţ că este posibil ca unul dintre partenerii divorţaţi să nu fi păcătuit. Uneori. dacă demonii pot sau nu să profite de durerea prin care trecem. cei separaţi sau divorţaţi se simt ca nişte paria printre membrii bisericii. de aceea. in mare măsură. Efectele fiind aproape identice cu cele deja prezentate. Dacă o fac prematur. Această atitudine este corectă. ceea ce face ca demonii să profite şi mai mult de situaţie. un unchi sau bunic 0 Dominarea unui angajat de către alt angajat g) Dominarea unui lider al bisericii de către membrii congregaţiei sale h) Dominarea congregaţiei de către lider g) Separarea şi divorţul Felul în care răspundem circumstanţelor determină.

Satan nu are inimă şi el va alege chiar aceste momente pentru a câştiga teren spiritual şi pentni a-şi plasa „săgeţile" (demonii) în cei care trec prin suferinţă. un duh dc boală care a cauzat cancerul. Am slujit multor oameni la care simptomele de cancer au apărut în urma morţii de aceeaşi boală a unui membru al familiei. Până atunci. înainte de a sluji pentru eliberarea persoanei în viaţă. o experienţă traumatică. într-adevăr. Nu-i de mirare că Pavel nc încurajează să purtăm tot timpul armătura lui Dumnezeu. Cuvântul „cancer" aduce aduce atâta groază în inimi încât am întâlnit cazuri în care teama de această boală a deschis o uşă demonică prin care a intrat.de a face ucenici şi a-i învăţa să păzească tot ce a poruncit El primilor ucenici (vezi paginile 266270 din primul volum). în aceste cazuri.Vindecarea prin eliberări' . Trăim într-o lume căzută. şi dacă nu suntem bine ancoraţi în dragostea lui Dumnezeu atunci când vine ziua cea rea (aşa cum Pavel ne asigură. Nici creştinii nu sunt scutiţi de crize şi probleme. întotdeauna este necesară ruperea legăturilor sufleteşti ncdumnczcicşt dintre ea şi persoana moartă. sâ tic eliberaţi. Dc multe ori. întotdeauna. Traumele şi accidentele Traumele şi accidentele fac paitc din viaţa cotidiană. puncte de intrare a demonilor. în ziua aceea minunată vom sărbători instaurarea împărăţiei lui Dumnezeu. că se va întâmpla). Ea este legată de ascultarea poruncii pe care Isus a dat-o Bisericii . în aceste momente suntem mai vulnerabili la supranatural decât în alte situaţii. Optimismul generat de sănătatea de care te bucuri azi poate fi înlocuit. de obicei. Unii oameni însă nu acceptă niciodată moartea unei persoane iubite. în special dacă copilul a Cost martorul unor dispute între părinţi. Dumnezeu ne-a promis că va fi cu noi în toate zilele (Matei 28:20). Vrăjmaşul nu respectă pe nimeni şi nu-i pasă de durerea prin care trece cineva. Dar această promisiune nu este necondiţionată. al cărei dumnezeu este Satan (2 Corinteni 4:4). care va induce în victimă aceleaşi simptome. Acest lucru se întâmplă frecvent atunci când un membru apropiat al familiei moare de cancer. în Efeseni 6:13. până la sfârşitul veacului acestuia. O persoană matură învaţă sâ facă faţă realităţilor vieţii şi sâ accepte despărţirile. Iată care sunt cele mai comune dintre ele: a) Bolile grave Bolile care afectează pe neaşteptate o persoană sau un membru apropiat din familie sunt. 166 Experienţa nc-a arătat că momentele de puternică traumatizare sau accidentele grave sunt şi momente de mare sensibilitate spirituală. 9. iar acest lucru dă drept de control demonilor. Teama celor apropiaţi de a nu se îmbolnăvi şi ei de cancer dă drept de transfer bolii. un părinte suferă mai mult decât copilul care i se îmbolnăveşte subit. multe dintre lucrurile care se petrec sunt o consecinţă a căderii şi nu este corect să-L acuzăm pe Dumnezeu atunci când aceste lucruri sunt negative. eliberarea de demonii care an controlat-o putând conduce şi la vindecare. De cele mai multe ori simptomele apar în aceleaşi organe şi într-un mod similar celui în care au apărut la prima victimă . vom cădea pradă atacurilor vrăjmaşului. Traumele experimentate dc copii pot li puncte de intrare a demonilor dc care aceştia vor trebui.Slujirea practică Cum intră demonii intrat în perioada copilăriei. împărăţia lui Satan va lua sfârşit numai atunci când Isus se va întoarce ca Domn al Domnilor. h) Moartea Se pare că moartea este un ultim mod de respingere. Deseori un demon poate prelua caracterul unei persoane care a murit pentru a controla o persoană în viaţă. Consilierea multor persoane care au trecut prin traume ne-a arătat că acestea sunt. mai târziu. de o teribilă frică dc moarte. peste noapte. în această lume. Uşurarea pe care victima (demonizată datorită durerii şi traumelor separării) o experimentează este uneori dramatică.

dar vindecabile prin eliberare dacă victima vrea să-i ierte pe cei vinovaţi şi doreşte să-şi rezolve toate problemele spirituale din viaţa ci. deseori. Am consiliat mulţi oameni care în urma unor accidente de maşină au rămas cu răni ce nu sc mai vindecau. prin ură. un punct de intrare a demonilor. b) Şomajul Lipsa unui loc de muncă este întotdeauna o problemă. privind înapoi. Satan se foloseşte de frica cc încolţeşte în inimile oamenilor pentru a-i controla şi manipula (frica de necunoscut. Aceste accidente pot fi cauzate dc 168 . de anumite porţiuni ale drumurdor sau dc anumiţi şoferi. Un astfel dc blestem poate fi pus asupra unei persoane sau asupra strămoşilor ei in mod deliberat prin vrăjitorie sau inconştient. poate. Această teamă dc viitor va induce şi mai mult boala demonică şi va cauza. Speranţa este un antidot împotriva fricii şi ea ne poate ajuta să evităm atacurile pe care vrăjmaşul vrea să le dea împotriva noastră prin trauma' şomajului. amărâciunc sau răzbunare. Trauma generată de o asemenea experienţă poate deschide larg uşile pentru respingere. Adesea. dc obicei. criza poate fi astfel deturnată încât să devină o minunată oportunitate de întoarcere la Dumnezeu. concluzia la care către un duh care vine pe linie generaţionalâ. Oamenii sunt foarte vulnerabili spiritual atunci când trec prin momente traumatice. efectele cauzate demonic sunt dc lungă durată. de călătorii. Sunt cazuri în care oamenii pleacă dimineaţa la servici. la tiauma bolii se adaugă întrebări ca ajung unii dintre ei fiind că nu au nici o şansă de a face faţă situaţiei. era un duh de frică sau un blestem.. abuzul şi respingerea) e) "Frica Frica care însoţeşte experienţele traumatice este. în toate aceste cazuri. invariabil. cazul accidentelor repetate care. etc). frica dc moarte. Este. mai ales când vestea pierderii locului de muncă vine pc neaşteptate. fie pe vreunul din strămoşii ci. Este. frica dc ceea ce se va întâmpla. perioada in care nu au încetat să chinuic victima Demonii intraţi pot face ca victimei să-i fie frică de maşini. De exemplu. victima resimte o durere subită in zonele în care n-a simţit niciodată durere.Cine mă va îngriji ? Cum mă voi descurca?. Duhul de respingere o va determina să-şi piardă speranţa în viitor şi încrederea în sine. Am constatat uneori că atunci când duhul de blestem al accidentelor este provocat. un accident de maşină poate oferi demonilor oportunitatea dc a profita de starea de şoc prin care trece victima.. o manifestare a demonului în locurile în care a afectat în trecut fie victima. d) Abuzul (vezi secţiunea 7: rănirea sufletească. Dacă sc procedează cu înţelepciune. Siguranţa noastră constă nu în împlinirile pământeşti ci în tăria planurilor pe care Dumnezeu le are cu vicple noastre. 169 . Frica controlează vieţile multor oameni şi vrăjmaşul profită din plin dc oportunităţile cc i sc oferă. pentru ca scara să se întoarcă acasă răvăşip de vestea concedierii. pot spune că şomajul a fost eventimentul major prin care Dumnezeu i-a atras la El. chiar moartea. fără griji. persoana ajungând acolo unde El doreşte ca ea să ajungă Sunt mulţi cei care. Uneori accidentul în sine poate fi indus demonic pentru a împlini un blestem. c) Accidentele t Accidentele de maşină sunt incidente care pot deveni serioase puncte de intrare a demonilor.Slujirea practica Cum intră demonii La cei care sunt singuri.i 'indeairea prin eliberare . lăsând persoana în incapacitate de a mai lupta cu viaţa şi convinsă că nimeni nu o mai acceptă. aparent. demonii nu pot fi identificaţi şi scoşi decât mult timp după accident. nu au nici o explicaţie. uneori am. Cauza. aşa cum am descoperit.

Se pare că. după Legea Domnului (2 Cronici 29). templul ne este descris ca fiind necurat ritual. demonii vor menţine. Ezechia a ajuns rege al Iudeii după o perioadă în care templul a fost folosit ca loc de închinare ocultă. locul sau obiectul să devină necurate. Iar demonii vor face tot cc pot pentru a profita de ele. Moartea (inclusiv pierderile de sarcină şi avorturile) a) Momentul morţii Momentul morţii este un moment de tranziţie . Demonii nu au propriile lor trupuri. De exemplu. De obicei. dar cei care rămân în urma ei vor suporta anumite consecinţe. Cuvintele folosite pentru a descrie necurăţia par a indica. la moartea persoanei. sâ stabilească cât mai multe legături sufleteşti nedumnezeieşti astfel încât. Biserica La moarte trupul devine inert şi credinciosul care a fost în el pleacă. Ei caută să îndeplinească dorinţele stăpânului lor (Satan) ocupând trupurile fiinţelor omeneşti şi făcând tot ce pot pentru ca victimele lor să se îndepărteze de Domnul Isus Cristos şi sâ nu devină creştini. demonii folosesc frecvent atât aceste legături sufleteşti nedumnezeieşti cât şi slăbiciunile spirituale ale persoanei vii. şi a Tatălui din ceruri. Ia veşnicia care stă în faţa noastră. în necredincioşi. nu este neobişnuit să descoperi că demonii lucrează mai puternic între credincioşi decât între necredincioşi! Ei au dc lucru mai mult cu primii. Necurăţia rituală este întotdeauna asociată unor entităţi spirituale care pângăresc oamenii. o "necurăţie rituală". un duh de frică poate acţiona din interiorul victimei pentru a facilita intrarea altor demoni de la o persoană care tocmai a murit Ştiu că acest subiect este deosebit de sensibil şi de controversat.o tranziţie de la limitele corporale. de aceea demonii dintr-o persoană vor face tot ce pot pentru a o încuraja. Dc aceea. pentru a se transfera. între creştini.Vindecarea prin eliberare . care ne-au fost date de Dumnezeu prin concepţie în faza embrionară. să fie necurat timp de şapte zile ". Mânuitorul ei. Cu alte 171 . în evanghelia după Matei găsim câteva pilde care vin să ilustreze consecinţele eterne ale acţiunilor noastre pământeşti (vezi pilda fecioarelor înţelepte şi a celor nechibzuite din Matei 25:1-13). iar în versetul 14 această cerinţă este extinsă asupra tuturor celor care au fost prezenţi la moartea acelei persoane (în cortul sau în clădirea în care a avut loc decesul). O cercetare atentă a acestor pasaje ne arată că necurăţia rituală este întotdeauna asociată unor efecte spirituale ce fac ca persoana. sâ se poată transfera cu uşurinţă. încă din timpul vieţii. Isus a vorbit deseori despre „veacul care vine".. Momentul morţii este un moment de marc semnificaţie. ştiind că pot ridica acest nivel atunci când va apare pericolul schimbării 170 spiritualităţii victimei. Ca urmare. Din acel moment ea iese din limitele temporale ale pământului. Pentru acea persoană a sosit vremea sfârşitului vieţii pe pământ şi a începutului odihnei în dragostea şi harul lui Isus. Moartea este atât un moment de tranziţie pentru persoană cât şi de rcorientare pentru demonii care au fost în ea Dar demonii nu pot trece dintr-o persoană într-alta dacă nu au anumite drepturi care să le permită să o facă. în Numeri 19:11 ni se spune fără echivoc că cel care ". demonii nu se pot folosi de un trup mort. care au ales să-I întoarcă spatele lui Dumnezeu şi să-şi slujească numai lor înşile. locurile sau obiectele. în Vechiul Testament ne sunt prezentate în detaliu toate precauţiile necesare pentru protecţia celui ce a venit în contact cu trupul unui om care tocmai murise. Creştinii care cred în Isus ştiu din Scripturi că după moarte vine despărţirea oilor de capre iar apoi judecata. se va atinge de vreun mort. dc obicei. Datoria noastră este sâ fim gata pentru a întâmpina acel eveniment împreună cu Mireasa lui Cristos.Slujirea practica Cum intră demonii 10. Ia moartea acesteia. Această parabolă ne spune că nimeni nu poate şti nici când va muri şi nici când Domnul va veni a doua oară. preoţii fiind instruiţi să se curăţeascâ ritual şi apoi să curăţească ritual şi templul.. un nivel scăzut de activitate. de vreun trup omenesc mort. întotdeauna. ei vor încerca să minimalizeze eficienţa lucrării şi a influenţei acestora în bisericile de care aparţin.

Odată cu Marea Trimitere (Matei 28:19-20). în Efeseni 5:26 Pavel nc vorbeşte despre sfinţirea Bisericii prin spălarea cu apă^ spunând că Dumnezeu a curăţat în acest fel Biserica. dar în timp ce mă întorceam Domnul mi-a vorbit foarte' clar spunându-mi să binecuvântez apa prin punerea mâinilor. ca permite accesul unor fiin|c şi puteri spirituale datorită a ceea ce s-a întâmplat acelor oameni. era înzestrată cu o putere spirituală care putea lupta împotriva puterilor întunericului cc s-ar fi pulul. de aceea. M-am dus în bucătărie pentru a-i aduce apa. deseori cei botezaţi. aceste spălări reducând riscul infestării. sunt instantaneu eliberaţi de putcnle întunericului care nu pot rezista consecinţelor actului lor de supunere şi puterii de curăţire a apei în care s-a făcut botezul. este interesant de observat că prepararea apei dc curăţire presupunea sacrificarea unei vaci roşii fără cusur care nu fusese niciodată pusă în jug. în Numeri 19 sc arată foarte clar că cei care au venit în contact cu un mort sunt în pericol de a fi necura|i ritual. vindeca şi elibera. nu este decât o procedură vechi-tcstamentalâ dc lupul împotriva duhurilor rele. efectul asupra demonilor poate fi imediat şi dramatic. Singura interpretare plauzibilă a capitolului 19 din Numeri este că apa de curăpre. atunci când ies din apă. sarcinile funcţionale Desigur. transfera de la persoana care tocmai murise Sute de cazuri dc slujire nc-au arătat că ruperea legăturilor dintre o persoană vie şi una moartă. care a fost imediat eliberată. Dar atunci când o membră a echipei noastre dc slujire şi-a pus mâinile pe stomacul femeii şi a consacrat apa băută. neperturbate. Am adus un pahar de apă pentru care nu nc-am rugat. ce rost a mai avut ca apa de curăţire să fie amestecată cu cenuşa unei vaci roşii tinere ? Pentru o spălare igienică era suficientă apa curată dc izvor. special preparată şi consacrată (vezi Numeri 19:111). Dacă ar fi fost aşa. Prin "apă consacrata7 înţeleg apă pentru care s-a făcut rugăciune şi care este. Pentru a fi vindecaţi de otrava spirituală pc care vrăjmaşul o injectează şi pentru a fi eliberaţi. Deseori am văzut că demonii au indus în victimă exact simptomeie care prevalau în persoana moartă. folosirea apei dc curăţire. Duhurile de boală care se transferă îşi continuă. Slujirea nc-a arătat că atunci când recunoaştem că în bolcz se ailâ puterea Numelui lui Isus de a mântui. Femeia a luai o înghiţitură dar a scuipat-o imediat şi demonul a strigat din ca "Datinii apă curată I". al Fiului şi al Duhului Sfânt. Dc ce ? Unii comentatori au încercat să evite fondul problemei spunând că spălările rituale prevăzute în Lege (spălarea cu apa de curăpre) au fost mijlocul prin care Dumnezeu a vrut să-i protejeze pe cei care au venit în contact cu o persoană care a murit dc o boală contagioasă. Moartea lui Isus pe cruce a reprezentat jertfa desăvârşită şi suficientă pentru Dumnezeu. Am făcut acest lucru şi apoi am dus apa persoanei căreia îi slujeam. aşa cum este ea descrisă în Lege. Pentru că nu a fost consacrată. sub ungerea Duhului Sfânt Este vorba aici de o împărtăşire dc putere spirituală asemănătoare împărtăşirii de putere ce arc Ioc când sc pun mâinile peste o persoană.I judecarea grin ehherare . urmată de eliberarea victimei dc toate duhurile necurate care s-au transferai de la persoana decedată. reacţia demonilor a fost instantanee. Ce am constatat noi în slujirea practică este că atunci când persoanei slujite i se oferă apă consacrată spre a ii băută. oamenii nu trebuie decât sâ privească în credinţă la Fiul Iui Dumnezeu care a fost înălţat pe crucea de la Calvar aşa cum evreii au privit în pustie la 172 şarpele de bronz care a fost înălţat pentru ca ei sâ (ic vindecaţi dc muşcătura şerpilor otrăvitori. A fost ca şi cum apa ar fi început să fiarbă în stomacul femeii. Totuşi. demonii nu s-au opus ca victima să o bea. este un foarte eficient mod dc luptă împotriva puterilor întunericului şi de îndepărtare a drepturilor pe care acestea le au. locuri sau obiecte. L-a băut pe tot. 173 . fără nici o problemă Femeia ne-a spus că apa aceea avea un gust diferit de prima. Isus lc-a cerut ucenicilor să-i boteze pc credincioşi în Numele Tatălui. Am descoperit acest lucru pentru prima dată atunci când una dintre persoanele pentru caro ne rugam ne-a cerul un pahar cu apă.Slujirea practică Cum intră demonii cuvinte.

poate înşela prin informauile uimitor de exacte pe care Ic poate furniza. de sprijinul şi încurajarea copiilor sau a unor rude apropiate. poate conduce la scurtarea slujirii cu multe ore. Datorită Datorită posibilităţii demonizării moartea reprezintă. şocul poate fi extrem de traumatic. pentru c care rămân în viaţă. este brusc întcruplă de moartea unuia dintre ei. pe o Isus putere poziţie dan ş de * Suferinţa Cum intră demonii Singura diferenţă este că jertfa (Isus) a fost deja adusă şi acun împărtăşirea Duhului aspecte au fost deja disculatc anterior dar pentru o mai bună înţelegere a acestui capitol. care uneori vin pe linie generaţională de la cei morţi. * Singurătatea Este specifică cazurilor în care o căsnicie de zeci de ani. Suferinţa aceea atât de prelungită era. învingători. Uneori efectul morţii unei persoane care a suferit mult timp dc o boală incurabilă poate fi la fel de traumatic ca şi atunci când acea persoană ar fi murit subit într-un accident de maşină. Persoanele afectate de aceste duhuri. pe lot parcursul vieţii ci). Am constatat deseori existenţa „duhului călăuzitor" (cum l-am numit noi) al persoanei care a murit. Unii oameni. din clipa în care ştiu că persoana pe care o iubesc va muri. inoculând oamenilor o falsă imagine a vieţii dc după moarte şi fâcându-i să creadă minciuna spiritualismului. nu mai este nevoie prin de crucii. Orice duh care s-a afl într-o persoană cc tocmai a murit va căuta să-şi găsească cât m repede posibil o nouă locuinţă. ei devenind vulnerabili emoţional la atacurile demonice. evident. Sfânt. cauzată demonic şi femeia nu a putut fi vindecată decât prin eliberare. Am văzut lucruri uimitoare atunci când ne-am adresat şi am izgonit duhurile călăuzitoare ale unor persoane moarte. un moment de pericol. Acestea sunt duhurile pe care mediumii spiritualişti le cheamă atunci când sunt consultaţi de cineva care vrea să vorbească cu o persoană care a murit. Fără suferinţă nu poţi fi vindecat dc durerea suferită prin pierderea persoanei dragi. Dar după moartea acestuia. cu parteneri devotaţi unul altuia. susţinuţi de cineva. Ia rândul lor. * Şocurile emoţionale Apar mai ales în cazul morţilor neaşteptate Trauma unei pierderi neaşteptate afectează profund oamenii. Acest lucru ne avertizează în odată cât de important este să nu avem nici o legătură sufleteas nedumneze iască şi să trăim o viaţă curată Explorarea morţilor survenite în familie trebuie să intre în ruti dc slujire. trebuie suspectată acţiunea unui duh de suferinţa. Dar uneori demonii vor profita dc trauma emoţională şi vor face ca victima să nu-şi mai revină din starea de durere în care se află. demoii care a intrat în persoana pentru care ne rugăm şi care a preluat caracteristicile persoanei decedate (pe care a însoţit-o. sunt adesea vindecate prin eliberare de boli sau simptome. Aceste 174 Suferinţa este un proces necesar în urma morţii. uneori. cinsprezece ani după moartea soţului ci.Vindecarea prin eliberare . încă mai'suferea. Singurătatea resimţită de supravieţuitor cslc atât dc intensă încât demonii pot profila dc starea emoţională a acestuia. în această dificilă perioadă. autoritate. mai ales în cazul celor ce au probleme de mult timp. Dacă după o perioadă de aproximativ trei luni dc la deces nu se observă o schimbare semnificativă a stării celui care a suferit pierderea.Slujirea practica Practica ne-a arătat că principiul din Numeri azi. când evidenţiază transferul demonic de la o altă persoană. in special dacă el nu beneficiază. care cunoaşte foarte bine persoana decedată. Această procedură. Duhul călăuzitor. b) Evenimentele corelate momentului morţii Există alte câteva aspecte ale morţii de care demonii pol profita şi care trebuie cunoscute atunci când slujim celor vii. dacă ei nu sunt. Ic vom repeta pe scurt: credincioşi/or. Cunosc cazul unei femei care. 175 . sacrificarea creştinii se vacilor află 19 este valabil şi roşii. au capacitatea de a-şi controla emoţiile şi de a-1 încuraja pe muribund.

mai ales. pierderea proiecţiei Sale ca urmare a deciziilor pc care deliberat le luăm. Cu cât umblăm mai aproape de Dumnezeu. loan sc aştepta ca şi creştinii sâ păcătuiască şi cl afirma clar câ există un remediu pentru păcat. Ei au în spate o viaţă petrecută în slujba Domnului dar cu cât se apropie dc sfârşitul vieţii. Ce biruinţă ar fi repurtat dacă Isus ar fi crezut 177 . Mărturisirea. încă odată. care a îngăduit săi se aducă închinarea cc i se cuvenea Iui Dumnezeu. Cuvintele în sine nu au autoritatea de a face rău cuiva. prin răzvrătire.Vindecarea prin eliberare . Vechiul Testament menţionează câ Domnul a îngăduit unui duh rău să-1 tulbure pe regele Saul (I Samuel 16:14). eliberând pe credincioşi de sub blestemul Legii. după cc citesc Evrei 6. odată cu moartea persoanei de care aceasta a fost atât de dependentă un ultim şi puternic duh de respingere. Blestemele (inclusiv legămintele lăuntrice. făcea răul pe care-1 ura din inimă (Romani 7:14-25). blestemul lui Dumnezeu a fost ridicat de peste omenire. ieşim de sub proteepa lui Dumnezeu şi ne plasăm sub acţiunea lui Satan. împlinirea „blestemului" este. Deci blestemul lui Dumnezeu este. Scriptura ne spune clar câ răzbunarea este a Domnului (Romani 12:9) şi că noi nu trebuie sâ judecăm. Dcutcronom 28:15-68). probabil. 11. Satan este „pârâşul fraţilor" şi el va trimite un duh rău care să-i acuze pc sfinţii lui Dumnezeu pentru orice greşeală şi să-i îndrepte spre versetele care. loan scrie unor creştini că „daca ne mărturisim pocalele. executată de către îngeri. trebuie să înţelegem ce ne spune Scriptura despre blestemele pe care Dumnezeu le pune asupra celor care încalcă unele dintre legile Sale (vezi. de aceea. declaraţiile şi rugăciunile greşite) Blestemele sunt cuvinte rostite împotriva unei alte persoane cu intenţia de a-i face rău. Prin cnice. cu atât devin mai conştienţi de greşelile pe care le-au făcut. pierderea unei persoane iubite echivalează cu a fi respins de acea persoană Este aproape ca şi cum ei ar simţi ca persoana aceea a murit deliberai pentru a-i lăsa singuri. Esle.Slujirea practicii * Respingerea Cum intra demonii Pentru unii oameni (şi în special pentru copii). cu atât devenim mai sensibili faţă de păcat Cu cât este lumina mai puternică cu atât este mai uşor să vezi murdăria! Unii creştini. El este credincios şi drept ca Sâ ne ierte păcatele şi să ne curăţească dc orice nedreptate" (1 loan 1:9). scoase din contextul şi echilibrul Scripturii. sub blestemul lui Dumnezeu. iar Pavel striga cu disperare că uneori. Din fericire. aşa cum a fost în cazul lui Irod (Fapte 12:23). Pavcl ne spune că Isus a devenit blestem pentru noi (Galatcni 3:13). Pavcl a trecut prin aceleaşi experienţe interioare ca şi toţi cei care-L caută din toată inima pe Isus. dc exemplu. sunt devastatoare în special pentru cei care doresc să-L slujească pe Dumnezeu cu o inimă curată. lăpl cc ne arată că puterea lui 176 Dumnezeu se extinde şi peste demonii Iui Satan şi câ El poate folosi chiar şi un duh rău pentru a-Şi împlini planurile. de cele mai multe ori. pocăinţa şi iertarea sunt cerinţele de bază pentru a fi eliberat de blestemul general pe care Dumnezeu I-a pus asupra omenirii datorită păcatului. Această tehnică a folosit-o şi atunci când a încercat să-L ispitească pe Isus. dar puterea spirituală din spatele acestor cuvinte poate face ca termenii blestemului să fie împliniţi a) Blestemele puse de Dumnezeu înainte de a analiza consecinţele blestemelor rostite de oameni. luptând uneori cu disperare împotriva unor ispite puternice. cad într-o adâncă disperare şi osândire datorită păcatelor comise în trecut. Dar fiecare dintre noi a păcătuit şi într-un mod specific şi s-a pus. Procesul dc sfinţire poate fi lung şi dificil. Referitor la blestemul lui Dumnezeu. Acest lucru se întâmplă de obicei atunci când în victima există deja o adâncă rădăcină a respingerii. Uneori însă Dumnezeu judecă sumar păcatul. In aceste cazuri blestemul este modalitatea prin care Dumnezeu judecă neascultarea şi răzvrătirea. Atunci când Dumnezeu judecă sumar. în loc sâ facă binele pc care-1 dorea. Satan este un expert în citarea Scripturii. cazul persoanelor în vârstă care s-au străduit toată viaţa să-L slujească pe Dumnezeu. Când păcătuim. rădăcină dc care demonii vor profita pentru a plasa în ca.

etc. care crează atâtea probleme celor ce nu înţeleg că au fost eliberaţi de sub blestemul Legii. vinovăţie. izvorâtă din incapacitatea de a crede în binecuvântarea mântuirii). Dacă capitulăm în faţa mustrărilor vrăjmaşului cu privire la trecutul nostru.Cel ce nu face greşeli nu face nimic " este adevărat. deoarece în ele nu sc va găsi nimic demn dc păstrat. dezaprecierc. dar chiar şi aşa. cât duhul care stă în spatele acestor cuvinte.Vindecarea prin eliberare • Slujirea practică Cum intră demonii ci lari le din Scriptură scoase din context. omul acela va fi mântuit. Mai Trebuie să-i încurajăm pe cei care duc această luptă şi să le reamintim că. Pasajul din Evrei 6. Mai degrabă aş dori să am un angajat care deşi face greşeli..duhuri care şi-au spus nume ca: disperare. Cum sare vrabia încoace şi încolo şi cum zboară rândunica. învaţă din ele şi nu se dă bătut. aşa nu-şi atinge ţinta blestemul neîntemeiat". avem dc-a face cu duhurile rele care au ca sarcini specifice îndeplinirea termenilor blestemelor puse de unii oameni peste alţi oameni. Proverbul . Trebuie de aceea să fim mereu cu garda ridicată pentru a nu permite duşmanului să pună vreun blestem peste noi sau să-şi plaseze vreun demon. dar ca prin foc" (1 Corinteni 3:13). frică de Dumnezeu (nu frica sfântă de Dumnezeu ci o frică greşită. După ce ai slujit la sute de oameni care au fost victime ale unor blesteme. Dumnezeule. nu face nimic. Dar atenţie! Care dintre noi este atât de sigur de umblarea sa cu Dumnezeu încât să fie absolut convins că nu dă vrăjmaşului nici un prilej de a pune vreun blestem asupra lui? Mândria este un duşman dc moarte. îţi dai seama că viclenia şi hotărârea vrăjmaşului de a neutraliza puterea Trupului lui Cristos sunt atât de mari încât va face orice pentru a-şi atinge scopurile. ele nu ne vor afecta spiritual. să inteqjrbteze sau să se folosească de Cuvântul lui Dumnezeu pentru a-şi atinge scopurile. şi cunoaşte-mi inima! Vezi dacă aste vreo cale rea în mine şi du-mă pe calea cea veşnică. Nu este de mirare că avem nevoie dc darul deosebirii duhurilor pentru a putea face diferenţa între lucrurile care vin de la Dumnezeu şi cele care nu vin de la El (I Corinteni 12:10). în 1 Corinteni 3 Pavel abordează problema creştinilor ce nu au zidit pe temelia care este Isus. Blestemele sunt uncie dintre mijloacele lui favorite de acţiune. demonii lui sau oamenii răi. se adresează în mod specific celor care şi-au părăsit credinţa. atunci indiferent cale blesteme va pune peste noi Satan. prin jertfa lui Isus ei au« fost răscumpăraţi de sub blestemul Legii şi au fost smulşi din ghiarele Diavolului. Este o mare diferenţă între cei care şi-au părăsit credinţa şi cei care duc lupta credinţei în mijlocul unei lumi căzute. indiferent de minciunile pc care vreun duh necurat ar încerca să le şoptească în urechile lor. decât unul care. în ciuda căderilor accidentale sau a problemelor ce se ivesc. într-un trup robit unei firi căzute. mai ales atunci când foloseşte 179 . de teama dc a nu greşi. " Neîntreruptele atacuri ale vrăjmaşului ne pol epuiza şi ne pot face vulnerabili la înşelări şi încercări. b) Blestemele puse de Satan Atunci când blestemele nu vin de la Dumnezeu. îi dăm dreptul să ne demonizeze prin îndoială şi necredinţă. şi nu celor care nu au renunţat la luptă. Satan este ua mincinos şi el nu ezită să citeze. Importante sunt nu atât cuvintele citate. dacă nu dăm vrăjmaşului nici un drept de ingerinţă în viaţa noastră. El compară ceea ce facem în viaţa noastră de creştini cu zidirea unei clădiri şi spune că unele dintre aceste clădiri vor fi distruse în focul judecăţii lui Dumnezeu 178 explicit. Trebuie să fim foarte atenţi atunci când folosim Scriptura şi atunci când ascultăm citarea Scripturii de către alţi creştini (sau necreştini).. Echipa noastră a eliberat oameni de multe duhuri care au profitat dc astfel dc situaţii . Cei care sc tem dc blestemele puse de alţi oameni asupra lor trebuie sâ citească Proverbe 26:2:. iar Scriptura ne avertizează că inima este nespus dc înşelătoare şi deznădăjduit de rea. Eu cred că în afară de frica de Dumnezeu există puţine motivaţii de a duce o viaţă sfântă superioare celei că atitudinile inimii şi comportamentul nostru pol deschide vrăjmaşului uşile Rugăciunea dc auto-examinarc din psalmul 129:23-24 este de maximă importanţă pentru o viaţă de disciplină creştină: „Cercetcază-mă.

Aveau nevoie de o puternică eliberare de toate duhurile de blestem care au fost puse asupra lor de către o parte a acelei congregaţii. şi nici nu a avut înţelepciunea de a pleca într-o biserică care dorea să asculte mesajul pe care Dumnezeu îi ceruse să-1 proclame. pare a fi unul dintre cele mai ui . De exemplu. nu ceea ce vroia Dumnezeu. în al doilea rând. atât ei cât şi noi am fost surprinşi dc întăriturile pe care vrăjmaşul le zidise în ei datorită suferinţelor prin care trecuseră. blesteme în care. este foarte semnificativ. în primul rând sunt blestemele deliberat aplicate dc către cei implicaţi în ocultism şi care ştiu bine cc fac. cum ar fi o haină sau o bijuterie. De aceea cei care pun blestemul vor încerca să obpnâ ceva ce ţine de victimă pentru a-1 folosi pe parcursul ritualului de blestem. După un timp. dar au o puternica acoperire. cuvinte cc vin împotriva planurilor şi scopurilor lui Dumnezeu cu acea persoana c) Blesteme puse deliberat de către oameni Felul în care operează cei ce pun blesteme în mod deliberat. Ei îşi doreau un păstor care să facă ceea cc vroiau ci. drepturi prin care pot submina direct viaţa Trupului Iui Cristos. voluntar sau nu. ca mijloc de blestemarc directă a victimei. Una dintre cele mai 180 puternice forme de blestem este rugăciunea greşită (rugăciunea prin care îi cerem lui Dumnezeu să facă lucruri motivate de dorinţe greşite). Cele mai frecvent folosite sunt aşchiile de unghii. ci trebuie să aibă un punct de contact cu victima Se pare că demonii care vor îndeplini termenii blestemului trebuie să cunoască victima sau sâ o poată măcar identifica. Deseori am văzut că blestemele rostite de creştini dau Diavolului o putere mai marc dacât cele rostite de necredincioşi. Blestemele puse de oameni se împart în două categorii. Cercetători ai Bibliei cu o vastă experienţa în domeniu confirmă această realitate (pentru o mai bună înţelegere a acestui subiect recomand citirea cărţii iui Dcrck Prince Binecuvântare sau Blestem). în minţile celor doi au început să încolţească gânduri cc păreau de mult adormite şi după câpva ani de chin au renunţat nu doar la acea biserică ci şi la slujire.Slujirea practică < Cum intră demonii zonele de vulnerabilitate şi caile dc blestem pe care noi nu Ic suspectam ca fiind periculoase. Satan îi blestemase şi acum aveau nevoie de ceva mai mult decât o perioadă de îngrijire afectivă. un obiect sau o haină furată pot fi folosite pentru a se încerca blestcmarea posesorului. Când am început slujirea. care abia îl numiseră în funcţie. ei nu aleg la întâmplare persoana asupra căreia pun blestemul. Cei mai mulţi dintre oamenii care pun blesteme asupra altor oameni nu-şi dau seama de răul pe carc-1 Tac. Sunt cuvinte grele. Era un credincios adevărat şi era hotărât să lase Duhului Sfânt libertatea de a lucra în acea biserică. s-au opus cu îndârjire.Vindecarea prin eliberare . Aceste blesteme dau demonilor unele. Dar membrii bisericii. Au început şocurile emoţionale iar el nu mai ştia ce să facă pentru a se proteja pe el şi pe şotia lui. în general. sunt blestemele puse nedclibcrat dar care fac parte din categoria cuv intelor rostite împotriva altei persoane. demonul dc blestem putând de acum să-şi înceapă acţiunea împotriva v ictimei. Acelui obiect i se ataşează un blestem (un demon) iar apoi el este înapoiat proprietarului. Nu voi uita niciodată cazul pastorului a cărui stare de sănătate părea definitiv compromisă Omul acela suferise o epuizare fizică pc care nu o mai putea sunnonta. el a început să reacţioneze împotriva unora dintre lucrurile spuse în biserică. Scriptura nc spune că „viaţa este in sânge" şi folosirea sângelui în ritualul dc blestem. demonii sunt folosiţi pentru a face rău victimei blestemului. Foarte eficiente puncte de contact sunt părţile cc aparţin de trupul victimei. Deseori ei sc vor folosi de un obiect (vezi capitolul următor). şuviţele dc păr sau sângele. Pentru a avea eficienţă. Foarte puţini par a înţelege câ atunci când vorbesc negativ despre cineva dau Diavolului posibilitatea dc a ataca şi demoniza persoana respectivă. Pe vremea aceea habar n-avea că Vehemen|a cuvintelor rostite împotriva lui de către membrii congregapei sale a făcut din cl victima unui blestem încă din ziua în care a călcat pentru prima dată pragul noii sale biserici.

mi-au spus că au constatat că era mai greu să pui blesteme asupra creştinilor decât asupra celorlalţi oameni.I indecarea prin eliberări. demonul a mărturisit cum a intrat în victimă. Eliberarea poate avea loc imediat ce victima a iertat persoana. nu întotdeauna blestemul va prinde. în asemenea situaţii reuşita sluijrii depinde.Slujirea practicii ( uni intril demonii puternice mijloace prin care oamenii pot ti controlaţi prin blesteme demonice. prin înţeparea păpuşii sau a fotografiei în diferite locuri. Cu cât o persoană trăieşte o viaţă mai apropiată dc Domnul. trebuie să ne aşteptăm să avem de-a face cu o mare varietate de blesteme. ei au nevoie dc ceva ce aparţine persoanei pc care o blestemă pentru a stabili o legătură spirituală cu viitoarea victimă. O altă metodă dc a pune un blestem asupra victimei este folosirea fotografiei ci. Concluzia pe care o putem trage este că blestemul nu poate fi pus decât dacă între cel care blestemă şi victimă se stabileşte o punte de legătură. de primirea 182 unui cuvânt de cunoştinţă despre persoana pentru care te rogi. Alteori. Toate organizaţiile secrete. caic a pus blestemul (sau care a plătit ocultistul care a blestemat) şi de cele mai multe ori semnele sau simptomele care indică prezenţa blestemului dispar. când am suspectat existenţa unui blestem şi am provocat duhul de blestem care a cauzal problemele persoanei. oamenii încep să aibă dintr-o dată accidente stranii yi lucrurile încep să le meargă. Am discutat cu unii dintre cei implicaţi odată în aceste forme dc ocultism. Fără această punte blestemul nu poate fi îndreptat spre victimă şi nu are efect. diferă în funcţie de treapta ierarhică pe care masonii o urcă. fotografia fiind folosită împreună cu o păpuşă vudu pentru a induce în victimă dureri fizice şi simptome dc boală De exemplu. masonice sau oculte (extrem de numeroase) au în ritualurile lor blesteme prin care încearcă fie să-şi împiedice membrii să părăsească organizaţia. imediat după cc a fost ciberalâ de duhul asociat vreunui ritual (duh de blestem care a fost protectorul acelui ritual). în relaţiile cu ceilalţi oameni sau la servici. Am constatat că aceste blesteme pot trece asupra copiilor. Victima însăşi a dat demonului acel drept atunci când. cu atât este mai puţin loc pentru blestemele vrăjmaşului! Uneori am văzut că atunci când în viaţa unei persoane apar ciudate simptome de boală din motive aparent inexplicabile. Am slujit unor fiice dc masoni care au manifestat simptomele blestemelor masonice conform cuvintelor dc blestem rostite de taţii lor atunci când au participat la ritualurile de inipere pentru avansarea în grad. au fost invocate blesteme asupra altor oameni.. Şi chiar dacă puntea este stabilită. întotdeauna când slujim celor care au fost activ implicaţi în religii false sau în practici oculte în care. ca parte a ritualului. în ţările în care vudu este o practică de vrăjitorie larg răspândită oamenilor le este foarte frică dc vudu-işti deoarece ci ştiu cc li s-a întâmplat celor care au căzut victime practicilor lor Vudu-iştii sunt deseori folosiţi în lumea afacerilor pentru a pune blesteme asupra concurenţilor comerciali întotdeauna când ocultiştii sunt folosiţi pentru a blestema victima. Unele dintre aceste blesteme sunt blesteme de moarte şi nu este neobişnuit să vezi cum victima. lot mai râu. satanice. a rostit termenii jurământului şi a acceptat condiţiile prin care a devenit membră a organizaţiei oculte sau a fost avansată în cadrul ierarhiei ei. Aceasta este o practică obişnuită în vudu. cunoscută sau necunoscută. astfel încât demonii să o poată identifica şi sâ facă ceea ce li sc cere. inexplicabil. conform Exod 20:5 care ne spune că nelegiuirea părinţilor este pedepsită în copii până la a treia şi la a patra generaţie. vudu-iştii pot folosi demonii pentru a induce simptomele durerii în acele zone din trupul victimei. opnndu-i-sc respiraţia sau încercând să se sinucidă. cauza este blestemul ocult. prin vudu sau printr-o altă practică ocultă. fie să-i ţină în robia în care de bună voie au intrat atunci când au devenit membri ai acelui grup ocult. este atacată demonic. dc exemplu.. deseori. Alteori. Blestemele masoneriei libere. Nc-am confruntat cu numeroase cazuri de acest fel. dc bună voie. Un alt aspect al blestemelor prin masonerie este că ele par a-i afecta într-un mod particular pe cei convertiţi la creştinism şi care 183 .

Prorocia lui Isaia (Isaia 53) descrie cu o remarcabilă acurateţe cum Cel care avea să vină va face posibilă eliberarea şi vindecarea noastră. nu este neobişnuit să vezi cum mulp dintre aceşti oameni trec prin eliberare. Cuvintele negative şi distructive rostite (sau chiar exprimate prin rugăciune!) de oameni apropiaţi nouă. starea lor materială se schimbă deseori. Am slujit unor oameni care ne-au mărturisit lucruri înfricoşătoare. demonicul poate acţiona.Vindecarea prin eliberare . Durerea amintirii acelor cuvinte era uneori atât dc mare încât nu puteau ierta. la fel ca în cazul blestemelor puse deliberat. Dar ignoranţa noastră privind felul în care demonii pot profita de ceea ce spunem sau facem nu-i va împiedica să se folosească de cuvintele pc care le rostim pentru a face rău altor oameni. legăturile în care se aflau fiind rupte. Dar dacă un soţ. De exemplu. fiind încurajaţi de cuvintele pozitive şi distruşi de cele negative. Dacă cuvintele pe care le spunem sunt crezute şi acceptate. atunci vrăjmaşul se va putea folosi de legătura sufletească dintre ca şi sopil ei pentru a-şi plasa un duh de slăbiciune în acea femeie. îşi atacă verbal soţia aducându-i nişte acuzapi nefondate. Dar pentru ca acest lucru să se întâmple trebuie. Acest adevăr ne arată încă odată importanţa legăturilor sufleteşti. chiar dacă îşi 185 . d) Blestemele involuntare Blestemele involuntare sunt blestemele rostite de către unii oameni împotriva altor oameni. în special dacă el a devenit creştin. foarte probabil că acea femeie va fi adânc rănită emoţional. mai ales la reuniunile de învăţături. cu indiferenţă la blestemele rostite împotriva lor de către o persoană pe care nu o cunosc. dacă sunt crezute şi acceptate. că mulţi dintre cei prezenp' erau afectaţi nu doar dc problemele prin care trecuseră în viaţă ci şi de efectele devastatoarei acţiuni a unui duh de faliment. vrăjmaşul poate profita de cuvintele pe care le rostim într-un moment de mânie pentru a ataca prin ele gândurile şi emopile persoanei căreia nc adresăm. la întoarcerea de la lucru. devin un teren fertil pentru demonic. Jertfa lui Isus a făcut posibilă eliberarea de sub orice blestem deoarece El a luat asupra Sa consecinţele acestor blesteme şi prin rănile Lui putem fi vindecaţi. să existe o punte de legătură între cel care pune blestemul şi victimă. fie la cea a strămoşilor lor. radical! Pe măsură ce oamenii sunt eliberaţi de demonii care le-au controlat astfel vieţile. imprecaţiile rostite nu au puterea de a ne răni sau controla. de care suntem legaţi sufleteşte. Dacă ea va accepta acuzapile sopilui şi va începe să creadă minciunile spuse despre ea (de exemplu: „Nu eşti bună de nimic!"). duhul a cărui sarcină funcţionala era să încurajeze prosperitatea îşi schimbă rolul. Odată instalat. fără ca cei dintâi să aibă intenţia de a face un rău deliberat. Masoneria liberă este un cult al „prosperităţii" în care fiecare mason trebuie să-şi ajute fraţii masoni. Deseon am văzut. Copiii sunt deosebit de vulnerabili la criticile părinţilor deoarece ei cred instinctiv ceea ce li se spune de către părinţi sau alp adulţi care îi îngrijesc. Oamenii reacţioneză de obicei. Atunci când blestemul de sărăcie este rupt. Atunci când cineva renunpi la masonerie. De cele mai multe ori lucrurile 184 care ne rănesc cu adevărat sunt rostite de către persoanele de care suntem legaţi sufleteşte. Când demonilor din spatele acestor probleme li se porunceşte sâ plece. Deşi incidentul este neplăcut. rostite de către părinţi împotriva lor.Slujirea practică Cum intră demonii au renunţat fie ia propria lor practică masonică. Ei acceptă fără rezerve atât binele cât şi răul. aşa cum se întâmplă în cazul blestemelor puse voluntar. începându-şi acţiunea împotriva iui Isus. duhul de slăbiciune va face tot ce poate pentru a-şi determina victima să se simtă nefolositoare. încătuşând victima în acele cuvinte. Slujirea celor afectaţi de masonerie ne-a arătat că de cele mai multe ori aceşti oameni sunt atacap demonic. Cuvintele lor au puterea de ane răni pentru că suntem ataşaţi dc acele persoane. miracolul crucii devine tot mai strălucitor pentru ei. Prosperitatea devine un blestem ai sărăciei ce aeponează împotriva intereselor financiare ale celui care iese dintre masoni. şoptindu-i minciuni până când femeia va fi atât de convinsă de neputinţa ei încât întreg universul său emoţional se va prăbuşi.

fie le acceptăm şi le credem. Aşa e familia ta. Nu-i de mirare că nu-ţi găseşti de lucru.Vindecarea prin eliberare . probabil. Nu te vei mărita niciodată. Blesteme involuntar puse de către o congregaţie asupra păstorului ei Păcat că Dl. Blesteme involuntar congregaţiei sale Sunteţi adormiţi cu toţii: puse de către păstor asupra Mai bine n-aş fi venit aici. Blesteme involuntar subalternului Nu faci nimic ca lumea. Conduc firma tău. aşa vei rămâne. Mai slăbeşte-mă cu creştinismul O maimuţă scrie la maşină mai repede decât. refuzăm influenţa acestor cuvinte asupra vieţilor noastre. Iată care sunt cele mai obişnuite exemple dc blesteme involuntare cu care ne-am confruntat şi de care oamenii au trebuit să fie eliberaţi iar uneori chiar vindecaţi: Blesteme involuntar puse de către părinţi asupra copiilor Nu eşti bun de nimic. Copiii noştri nu văd nimic bun în tine. Nu vei face nimic în viaţa. Blesteme involuntar puse de către soţii asupra soţilor Ce bine ar fi fost să mă fi măritat cu un bărbat adevărat. îmi plăcea când mă vizita celălalt păstor! Ce mult Să plece de aici. ieşim cu toţii afara. parcă sunt în camera de oaspeţi. Te plătim ca să faci ce-ţi spunem noi. Când le văd în pat. Johnes a trebuit să se retragă (Dl. Acestea sunt. puse de către un şef asupra Blesteme involuntar puse de către soţi asupra soţiilor Nu eşti în stare să găteşti ca maică-mea. am dat vrăjmaşului dreptul de a ne călca în picioare şi. N-o să-ţi găseşti niciodată o slujbă. Johnes este fostul păstor). nu e omul care ne trebuie! Nu-ţi face iluzii! Aici nu vei schimba nimic! Dacă predici mai mult de zece minute. Cine ie-ar lua de nevastă? Eşti urât. Te îmbraci ca un clovn. sfâtuindu-ne să luăm scutul credinţei împotriva lor. Dar imediat ce am făcut acest lucru. Eşti exact ca şi maică-ta. Nu-ţi vor aduce decât necazuri.Slujirea practico Cum intra demonii dădeau seama că fără iertare nu puteau fi înfrânte puterile demonice din spatele cuvintelor rostite dc părinţii lor. tine. eşti ca ci. Nu te interesează decât sexul (cuvinte care se spun unu: bărbat zdrobit de lipsa de interes a sofiei sale pentru el). aşa cum vreau eu. eşti rău. De ce nu eşti ca nevasta lui John? Dacă o ţii tot aşa. Eşti la fel de bleg ca şi taică-tău. de 7 ani. 186 . Eşti patetică. nici ca măturător. Eşti vicios. Băieţii mari nu plâng ( însoţit de bătaie pentru că acel copil. unele dintre săgeţile fierbinţi ale celui rău despre care Pavel scrie în Efeseni 6. Nu te încrede în bărbaţi. curând. Vă înşelap dacă credeţi că mă puteţi schimba. Eu nu te-aş angaja De felul în care răspundem unor astfel de lucruri depinde accesul pe care vrăjmaşul îl poate avea în vieţile noastre. mă duci la faliment. a plâns dintr-un motiv întemeiat). Fie luăm scutul credinţei împotriva lor şi. Nu te vei schimba niciodată. vom avea nevoie de eliberare. cu autoritatea pe care ne-o dă Dumnezeu.

ceea ce conduce la claustrare emoţională şi retragere în tine însuţi. situaţie care ar fi putut fi evitată. Nu sunt în siguranţă dacă sunt atrăgătoare Dacă voi arăta atrăgător. După ce a fost eliberată din robia în care sc afla a putut dormi din nou într-un pat şi. bun de nimic.. aşa că nu voi lăsa pc nimeni să se Durerea dc a vedea că cei în care ai avut încredere ţi-au înşelat aşteptările te poate face să tragi concluzia că nimeni nu te poate iubi cu adevărat.I 'intleairca prin eliberare . de obicei. o pacoste. Ea nu 188 189 . Nu mă voi ierta niciodată Este reaepa la o situaţie care a condus la aparipa unui neajuns. s-ar putea să fiu abuzată din nou. Ei nu-şi dau scama că luptă cu demonii şi că numai după eliberare poate începe lungul proces al restaurării gândirii şi comportamentului normal. dar nu mai pot ieşi din încătuşarea în care singuri au intrat. Mulţi oameni îşi dau ulterior seanţa de greşeala pc care au făcut-o rostind asemenea cuvinte. copiii rareori ştiu cum să facă faţă crudelor cuvinte rostite împotriva lor.Slujirea practica Cum intră demonii e) Auto-blestemclc şi legâmintele lăuntrice Din nefericire. Am slujit unui bărbat de 46 dc ani care a făcut acest legământ lăuntric şi de la 7 la 46 de ani el nu a mai plâns niciodată. adultul) face un legământ lăuntric care este o formă de auto-blestem prin care victima decide sâ nu mai admită repetarea acelor situaţii. Săgeţile îşi ating. a început să înţeleagă că nu top bărbaţii doresc să abuzeze de ea şi că poate spera la o relaţie normală cu un bărbat. Cei care se acuză de producerea acelui neajuns ajung să se auto-condamne tot restul vieţii. De exemplu. în aceste cazuri victima se îngraşă sau slăbeşte deliberat pentru a-şi ascunde sexualitatea Nimeni nu apropie de mă mine iubeşte. Când facem un legământ lăuntric împotriva noastră înşine. ca răspuns la situaţia dată. nu numai că ne limităm potenţialul nostru uman ci îl şi invităm pe vrăjmaş sâ ia în control acea zonă a vieţii noastre. ţinta Copilul (şi. etc Sunt legăminte interioare ce se fac ca urmare a acceptării a ceea ce au spus alţii. după un timp. Nu voi mai vorbi niciodată cu. printr-o decizie interioară dc genul: „Nu voi mai plânge niciodată". poate reacţiona.. Iată unele dintre formele de legăminte lăuntrice cel mai des întâlnite. Deşi ulterior încercase să învingă aceste legăminte lăuntrice. un băieţel de 7 ani care a fost bătut pentru că a plâns. grosolan. Vindecarea acestui om a fost posibilă numai atunci când şi-a iertat tatăl şi a renunţat la legământul interior pe care îl făcuse. Legăminte lăuntrice cc sunt un răspuns direct Ia rănile emoponale provocate dc anumite persoane. două dintre acestea fiind: „Niciodată nu voi mai dormi într-un pat'' (ea concluzionase că paturile sunt periculoase şi dc aceea nu trebuie să le mai folosească) şi „Niciodată nu mă voi mai încrede într-un bărbat" (deoarece a putut fi vindecată decât după cc a fost eliberată de duhurile care o controlau datorită auto-blestemului pus prin legăminte interioare. De exemplu. hotărând sâ ne trăim o parte a vieţii într-un mod cc contravine planurilor şi scopurilor lui Dumnezeu. Efectele depresiei şi medicamentelor îi distruseseră viaţa. deseori. * Sunt urât. Deoarece emoţiile lui erau acum controlate demonic datorită blestemului auto-impus prin legământul interior. a fost enorm. Dar preţul pe care l-a plătit pentni a-şi controla astfel exprimarea unor legitime emopi. îi fusese cu neputinţă. orice s-ar întâmpla. el a sfârşit prin a cădea într-o adâncă depresie pe care o trata medicamentos dc ani dc zile. o fetiţa care a fost grav abuzată sexual a făcut mai multe legăminte interioare. bărbaţii îţi pot face nişte lucruri groaznice).

aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt al făgăduinţei şi pentru moştenirii vă răscumpărarea stăpânirii dobândite (şi) să ochii inimii. sunt bogăţiile slavei. Mai bine aş muri Cum intră demonii Când trec prin încercări deosebite unii oameni ajung să creadă că singura ieşire din situaţia în care se află este sinuciderea.Vindecarea prin eliberare . el trage concluzia că sexul trebuie să fie ceva murdar. Problemele sexuale pe care le va avea mai târziu în căsătorie îşi vor avea rădăcina în controlul demonic al sexualităţii lui datorită acestui legământ interior.şi voi. Când îi intreb pe cei prezenţi la conferinţele creştine d x ă au simţit vreodată dorinţa de a se sinucide. odată ou proliferarea satanismului şi vrăjitoriei în lumea 191 .. . care au fost anterior consacrate lui Dumnezeu. Uneori cei care se află sub influenţa obiectelor blestemate sunt victime ale implicării directe in ocultism. din diferite motive. " (Efeseni 1:13-14. 18-19). trebuie sâ fie încurajaţi dc adevărul cuvântului lui Dumnezeu: „. Lucrul acesta se întâmplă mult mai frecvent decât ne putem imagina. li 190 12. Ocultiştii caută să obţină obiecte de uz creştin. este mult mai mare decala oricărui alt obiect. credincioşii. de obicei mai mult de jumătate răspund afirmativ! Nu voi creşte niciodată se opun. Toţi taţii îşi chinuie copiii Este reacţia unui copil abuzat fizic de către un tată adoptiv. obiecte cărora să le dea o întrebuinţare păgână. Demonii asociaţi legământului lăuntric împiedică relaţionarea acelui copil la cei care încearcă să-1 vindece dc rănile trecutului. de exemplu. lumineze care mântuirii voastre. în ultimii ani. Preoţii au trcbmt nu doar să sc curele ritual pe ei înşişi după acea perioadă de apostazie.. Evanghelia noastre. Văzând stânjeneala părinţilor în a-i da un răspuns. Obiectele şi clădirile blestemate Odată ce am înţeles că blestemele se pun asupra unei persoane prin intermediul acţiunii unui duh necurat. după ce aţi care auzit este cuvântul adevărului. nemărginita mărime a puterii Sale. De aceea există o prosperă piaţă neagră a obiectelor religioase furate şi. Cei prinşi în capcana blestemelor deliberat puse dc către ocultişti. Ei ştiu câ puterea demonică cc poate fi declanşată prin folosirea pervertită a acestor obiecte. Este reacţia copilului care sc teme de lumea adulţilor datorită răului pe care l-a suferit din partea acesteia. ci şi sâ cureţe ritual fiecare obicei din templu pentru a-1 elibera de puterile oculte care l-au pângărit... După ce templul din Ierusalim a căzut în folosinţă păgână ocultă. lăsându-1 să aştepte cinci ore.. ca să cunoaşteţi care este nădejdea chemării Lui. prin atacurile verbale ale celor care.moştenirii Lui în sfinţi şi care este faţă de noi. Nu poţi avea încredere in părinţi Este reacţia de răspuns a copilului care a fost trădat de părinţi.. dar adesea victima ajunge sub influenţă demonică prin mirarea în posesia unui obiect care a fost blestemai sau care s-a aflat într-un loc blestemat. nu este greu sâ observăm că duhurile rele pot fi ataşate şi obiectelor sau clădirilor.Slujirea practica Vreau să mar. potrivit lucrării puterii tăriei Lui. o arvună a . Durerea produsă dc acel incident l-a marcat toată viaţa. Am slujit unui om căruia părinţi i-au spus să-i aştepte „cinci minute" şi care au plecat apoi să se distreze. sau prin icgămintcle lăuntrice auto-impusc. a hotărât curăţirea acestuia. 2 Cronici 29 este un pasaj dc referinţă pentru înţelegerea acestui subiect. atlel încât cei care sunt în contact cu aceste locuri sau obiecte pot fi influenţaţi de acţiunea demonilor ataşaţi acestora. Sexul este ceva murdar Este reacţia unui copil care a pus părinţilor săi întrebări asupra realităţilor vieţii. regele Ezechia. care a succedat la tron.

era nevoie dc un ritual de curăţire (exorcizare) de toată influenţa pe care Diavolul ar fi putut să o exercite asupra închinării oamenilor lui Dumnezeu în faţa Sa Acest pasaj biblic. multe dintre bisericile engleze care altădată puteau fi lăsate deschise publicului în permanenţă au trebuit să tic închise.I imUcaiya prin eliberare . Când sunt provocate. Pentru a îndepărta drepturile pe care Satan le-ar fi avut asupra obiectelor folosite la închinarea în fapt Adevăratului şi Viului Dumnezeu. Cei ce răspund de clădirile bisericilor trebuie nu doar să păzească bunurile materiale ale congregaţiei ci şi să aibă sensibilitatea spirituală dc a discerne. Dumnezeu i-a spus lui Moise: „Sâ iei untdelemnul pentru ungere. Necesitatea de a avea azi. consacrate pentru a deveni sfinte. nu doar obiectele şi clădirile trebuie sfinţite prin consacrare. mă îndoiesc că terenul pe care aceste biserici au fost ridicate a fost exorcizat de demonii cărora ti s-au dat drepturi. Cuvântul exorcism nu este folosit niciunde în Scriptură pentru a desemna eliberarea oamenilor de demoni. Aceste acte de consacrare îndepărtează pretenţiile pe care Satan (ca dumnezeu al acestui veac) le-ar putea avea asupra locului sau obiectelor în cauză Atunci când obiectele. cu execepţia orelor dc cult. Ne-am rugat pentru eliberarea mai multor clădiri în care creştinii.care sta Dumnezeu era sfânt (fapt evident) ci că pământul pe care se afla Moise era. este 192 interesant de observat că în Exod 3:S lui Moise i se spune să-şi scoată încâlţăminea din picioare pentru că stătea pe un pământ sfânt. Acel pământ era sfinţit de prezenţa Viului Dumnezeu care îi vorbea din mijlocul rugului aprins. xâ ungi cu el cortul şi tot ce cuprinde el şi sâ-l sfinţeşti. dacă nu cumva clădirea trebuie eliberată fie de acţiunea unor vizitatori („închinători") ai bisericii fie de ritualurile practicate iu apropiere pe timpul nopţii. în special a potirelor şi a argintăriei de cult. o enormă creştere a ratei furturilor de obiecte bisericeşti. adesea prin sacrificii umane si animale aduse zeităţilor demonice adică. locurile şi clădirile au fost folosite pentru închinare ocultă. înainte de conscarare. toate sunt sub puterea dumnezeului acestui veac (Satan). Trăim într-o lume căzută în care. când lucrurile nu sunt în regulă. în biserici. care semnifică eliberarea oamenilor de duhurile rele. prin păcatul comis le-a fost direct ataşată o putere demonică suplimentara şi ele vor trebui nu doar consacrate lui Dumnezeu ci şi exorcizate de toţi demonii care le-au fost ataşap prin păcatele celor care le-au folosit anterior. Referitor la terenul pe care se construiesc bisericile. au fost construite pc vechile locuri dc închinare păgână din sate şi oraşe.Sl0fâajWi&fţfl Cum intră demonii vestică. Deci. de obicei dezlănţuie o puternică reacţie de împotrivire. de aceea. prin contrast. Implicapa pe care o aduce acest important verset este câ toate obiectele care trebuiau folosite pentru cort erau ne-sfinte şi trebuiau. Demonii care sunt legaţi de acele locuri datorită sacrificiilor se opun încercării de a fi îndepărtaţi şi uneori am văzut cum au încercat sâ intre în cei care slujeau pentru . oameni care să poată discerne spiritual aceste lucruri vine sâ confirme încă odată cât dc important este să urmăm exemplul bisericii primare care numea în slujbe numai bărbaţi „plini de Duh Sfânt" (Fapte 6:3). ci şi pământul pe care ele se află. dc multă vreme. ncsiânt. Urmând sfatul lui Augustin. Ca urmare. toate materialele folosite la confecţionarea cortului întâlnirii şi toate obiectele din el erau afectate dc influcnpt vrăjmaşului. IntenUonat am folosit cuvântul exorcism. momentan. în special dacă acolo au avut loc sacrificii. cu toate uneltele lui. Dar cel mai interesant lucru nu este faptul că pământul pc. pentru a-1 deosebi de cuvântul eliberare. De aceea. Cum altfel ar putea ei discerne aceste lucruri (de natură spirituală) care nu vin de la Dumnezeu? Când i-a dat instrucţiunile de dedicare a cortului întâlnirii. prea important pentru a fi sumar analizat în această carte. stă la originea serviciilor de consacrare a clădirilor ce urmează a fi folosite pentru închinare la Dumnezeu. in cele din urmă. lui Satan însuşi. puterile ataşate locului pe care este construită clădirea. Deşi clădirile ău fost consacrate lui Dumnezeu atunci când au fost construite. şi va fi sfânt" (Exod 40:9). dar el are un înţeles specific ce pare a fi mai apropiat dc explicitarea eliberării dc demoni a obiectelor şi a locurilor. aveau neîncetate probleme. multe dintre vechile biserici engleze.

vor aduce tot felul de argumente „raţionale" prin care să explice dc ce nu trebuie distruse obiectele şi în cele din urmă. în unele din aceste cazuri ne-am confruntat cu existenta unor obiecte care le aparţineau şi care erau blestemate deţinând. doreau din toată inima sâ fie liberi. De exemplu. trebuie să spunem aici câ uneori ne-am străduit din răsputeri. Nu vreau să spun că toate jucăriile au un asemenea efect. în cazul acestor obiecte. Am constatat câ atunci când se procedează astfel. proprietar precedent. sâ se facă rugăciune şi să sc rupă orice legătură sufletească nedumnezeiască care s-ar fi putut stabili între proprietar şi cel care a dăruit obiectul respectiv. astfel că cei care Ic primesc se vor simţi obligaţi sâ le acorde o deosebita atenţie. Dacă aceste inele au fost vândute de către foştii proprietari în urma ruperii logodnei sau datorită divorţului. De obicei aceste obiecte sunt bijuterii sau lucruri de valoare. fără succes. să se facă o atentă verificare a provenienţei acesteia ( moştenire. Trebuie sâ vezi o singură dată reacţia demonilor dintr-un om atunci când ii se spune că vor fi distruse obiectele prin care au pnmit putere. deşi apreciat pentru valoarea sa. când vor vedea că voinţa persoanei scapă de sub controlul obiectelor blestemate. Dar trebuie să ştim că cei care dăruiesc astfel de jucării nu au întotdeauna scopuri nevinovate! De obicei. toate bijuteriile de ocazie trebuie exorcizate şi rc-consacratc Domnului. inelele de logodnă cumpărate de ocazie pot aduce un blestem asupra căsătoriei dacă ele au fost folosite ocult dc către foştii proprietari. erau extrem de scumpe.Vindecarea prin eliberare . încurajează şi întăresc legăturile sufleteşti nedumnezeieşti dc dominare şi manipulare. Nu pot încheia acest paragraf fără a aminti cazul celor ce sunt demonizaţi prin vizitarea unor anumite clădiri. Revenind la obiectele blestemate. Pentru siguranţă. etc). Dar nu numai bijuteriile pot fi blestemate.Slujirea practica Cum intră demonii eliberarea locului. nu mai are puterea de dominare şi manipulare pe care o avea înainte. Am văzut dc asemenea că atunci când terenul a fost complet eliberat. care se va ataşa nefiresc de acele jucării şi va fi ţinut. poate toată viaţa. să eliberăm unii oameni care. acest lucru se întâmplă datorită lipsei de înţelepciune a victimei. nu sfătuiesc pc nimeni să cumpere bijuterii de ocazie (nu popi şti niciodată ce blestem poartă) şi 194 sfătuiesc ca înainte dc a intra în posesia unei bijuterii. trebuie distruse numai acele obiecte care au fost folosite direct în practicile oculte dar sfatul meu este ca atunci când se observă existenţa unui ataşament nefiresc faţă de un obiect primit în dar sau aflat în posesie. vor încerca uneori să împingă victima la violenţă fizică pentru a opri eliberarea! Bijuteriile blestemate sunt deseori moştenite şi de aceea întrebarea care trebuie pusă celor care acuză apari pa subită a unor stranii probleme în viaţa lor dc familie este : . în robia lor. Am văzut că şi copiii pot aduce în casă păpuşi care au fost folosite in vrăjitorie şi care au fost demonizatc prin blestem. singura procedură de urmat este cea urmată dc Pavel în Fapte 19:18-19 cu privire la cărţile oculte care. învinovăţire şi exploatarea slăbiciunii altora. Ain constatat că uneori oamenii păstrează obiecte dc cult masonic ce au aparţinui unor rude decedate şi am văzut că rezistenţa demonică la distrugerea acestor obiecte este la fel de mare ca şi în cazul în care ele sunt direct folosite în vrăjitorie. de aceea. la rândul lor. Pentru copii. Acele cărţi au fost arse. Aceste obiecte sunt de cele mai multe ori fabricate manual şi înglobează un marc volum de ore dc manoperă. în acele vremuri. Demonii vor striga dc frică. persoana care-1 va cumpăra poate fi afectată de un duh conducător de dezbinare. Datorită acestor motive. Uneori. pentru aţi da seama cât de importantă este această parte a slujirii în cazul celor care fie au fost implicaţi în ocultism fie au fost blestemaţi prin posesia obiectelor oculte.A> moştenit vreun obiect care ar putea avea o origine ocultă ? ". de exemplu. care nu-şi dă 195 . obiectul primit în dar începe să fie privit într-un mod raţional şi. în atmosfera spirituală din clădirea zidită pe acel loc s-a produs o remarcabilă schimbare. Dajurilc oferite de cei ce domină prin manipulare. Aceste păpuşi vor acţiona ca un supraveghetor demonic asupra copilului. o jucărie poate fi mai preţioasă decât aurul. o enormă putere demonică. Satan ştie că valoarea lor este o garanţie că persoana se va gândi bine înainte de a se decide să le arunce! Am constatat că.

înclinaţiile nu apar pentru câ persoana decide sâ le accepte. victimei nu îi va fi uşor să scape de demonii din ea. fnclinapile comportamentale încurajează asimilarea substanţelor chimice şi vice-versa. Aproape toate înclinaţiile din cea de-a treia categorie aparţin acestui ultim tip. în unele dintre aceste cazuri am constatat că a fost bine să luăm Cina Domnului în acea casă. 13. de cele mai multe ori. cu toate că nu a fost implicat în ocultism. Aceste lucruri subliniază cât dc important este ca familiile creştine sâ-şi trateze propria casă ca pe un templu (în sens vechi testamental) şi sâ dedice Domnului atât terenul cât şi clădirea. a templelor altor religii sau a unor locuri în care demonicul a căpătat drepturi prin falsa închinare practicată acolo. A treia categorie de înclinaţii este cea generată de substanţe care conpn aditivi chimici (băuturile alcoolice. o reacţie la ceva ce se petrece în viaţa acelei persoane sau un răspuns la o provocare ce încurajează comportamentul în cauză. demoni ce au ca sarcină funcţională controlul acelei persoane prin intermediul inclinapilor comportamentale. există înclinaţiile care nu sunt determinate de componenţii chimici din corpul uman. Acest lucru se poate întâmpla şi atunci când în acea casă s-a produs cândva o tragedie orchestrată demonic. duhul conducător din persoana care a murit se manifestă în casa sub formă de fantomă. căutarea prezenţei fumătorilor. Uneori.Sliijin-a practica Cum intră demonii seama că se expune la demonizare prin vizitarea. după ce le-au curăţat de orice putere demonică residentă în unna acţiunii foştilor proprietari. Dacă gnipul în care te afli 196 . vizitatorilor acestor temple li se cere să sc descalţe la intrare. Am constatat că toate aceste trei înclinaţii comportamentale sunt controlate demonic şi de aceea victimei îi este foarte greu să renunţe Ia ele. închinare zeului demonic care domneşte peste acel templu! Nu este de aceea surprinzător că mulţi dintre cei care (chiar şi creştini născuţi din nou) vizitează asemenea locuri „culeg" un duh care profită de astfel de aepuni. dar fără care victima nu poate trăi. Dacă fac acest lucru ci oferă. înclinaţiile Există trei principale categorii de înclinaţii. nefiind influenţate nici de substanţele chimice administrate organismului în cantităţi rezonabile. declarând tuturor puterilor întunericului că prin moartea şi învierea Domnului Isus Cristos creştinii nu sc tem de acţiunile lui Satan şi sunt liberi de influenţa demonilor lui în acel loc. etc). dc fapt. Primele două pot fi denumite şi tipare comportamentale restrictive. în care comportamentul de grup încearcă să exercite o presiune asupra persoanelor cc aparţin acelui grup. prin faptele săvârşite în acea casă. foştii proprietari au dat demonicului drepturi asupra acesteia iar următorii proprietari vor intra într-un mediu spiritual deja viciat. Alteori. Ele sunt. există unele comportamente asociate cum ar fi frecventarea barurilor. Trebuie să fim conştienţi dc existenţa acestor pericole. în care demonii se vor opune noului venit. înclinaţia nu este o caracteristică a vreunei substanţe chimice ci a unui anumit comportament (cum ar fi spălarea excesivă a mâinilor. ca parte a re-dedicării acelui loc. cum ar fi o moarte violenta sau o sinucidere. Uneori. în primul rând.Vindecarea prin eliberare . etc. Acest lucru se va întâmpla mai ales atunci când noii veniri sunt creştini. Cunoaştem cazuri în care fostul proprietar a murit în casă şi. ataşamentul lui faţă de acel toc a fost atât dc puternic încât demonii care la moarte i-au părăsit trupul au rămas legaţi de fosta sa proprietate şi au continuat să o „posede" în numele celui ce murise. în afara acestor înclinaţii caracterizate dc asimilarea directa a unor substanţe. simpla lor prezenţă fiind o ameninţare la adresa demonilor. De obicei. Alteori oamenii sunt demonizaţi datorită casei pe care o deţin (sau a uncia pe care doar au vizitat-o). A doua categoric de înclinaţii este cea rezultată din asimilarea unor substanţe care nu sunt purtătoare dc înclinaţii aşa cum sunt drogurile (simptomeie dispar dacă încetează administrarea substanţei). privirea fotografiilor pornografice. de exemplu. drogurile sau ţigările) fapî de care victima devine dependentă ca urmare a simptomclor fizice experimentate atunci când aceste substanţe îi lipsesc. într-adevăr.

altfel pop petrece ore întregi încercând să scoţi demonii ataşaţi diferitelor înclinaţii fără a atinge adevărata problemă! Iată care sunt principalele zone de interes care trebuie examinate atunci când se caută rădăcinile înclinaţiilor comportamentale : • Respingerea Frica Singurătatea Problemele sexuale Relaţiile rupte Abuzurile suferite în trecui (în special abuzul sexual) Controlul şi dominarea ••'>*y. Un om care a fost respins cu brutalitate şi care tânjeşte după acceptare uşor poate ajunge în compania unor drogaţi care-1 acceplâ necondiţionat printre ei. Sau. un om care a trecut printr-o criză în căsnicie uşor poate ajunge să caute în supraalimentaţie alinarea pc care nu o mai găseşte în relaţia cu partenerul conjugal (mâncând ciocolată. ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica" (l loan 4:18). aceste duhuri ies din plămâni prin res uraţic. Un demon i-a umplut ochii cu poftă. doresc cu disperare sâ scape dc viciul care îi controlează. Dar nu trebuie încercată scoaterea vreunui asemenea demon înainte de a submina dreptul prin care vrăjmaşul este acolo. fie că este vorba de un anumit comportament fie dc dependenţa de o substanţă chimică.Slujirea practica Cum intra demonii fumează. Dacă nu o lac. Dc obicei. '•: • Scurta lislă de mai sus arată clar că atunci când avem de-a face cu înclinaţii comportamentale implicarea demonicului poate atinge cote nebănuite la prima vedere. 14. Omul acela este înclinat spre dorinţă şi este acum controlat demonic. Frica şi fobiile Scriptura ne spune că „în dragoste nu este frică. în aceste cazuri slujirea este relativ simplă şi eficientă. de cele mai multe ori. Dacă nu ne dăm seama de acest adevăr. 'pocăinţă sau iertare. în special fumătorii. eliberarea şi vindecarea nu vor fi depline până când emoţiile nu vor fi vindecate. mai întâi din curiozitate. Dacă membrii acelui grup se droghează. Reciproca acestei 198 . fumatul va permite demonilor să intre din nou. In slujirea celor demonizaţi prin înclinaţii trebuie să identifici rădăcina nevoilor lor. fund adesea însoţite de o tuse puternică şi de agitaţie! Dar ari care au fost eliberaţi de duhurile ataşate fumatului Irebuie sâ reziste atunci când dorinţa de a fuma revine. Cu timpul. începe să privească imagini pornografice. de exemplu). Multe dintre înclinaţiile comportamentale obsesive îşi au dc asemenea rădăcina în rănile emoţionale nevindecate. Deşi demonii sunt prezenţi. Deseori oamenii. şi tu vei încerca să o faci. demonii carp controlează plămânii şi care hrănesc dorinţa dc nicotină fiind uşor de scos. în cazul fumătorilor şi alcoolicilor începutul vicioasei lor pasiuni este. Orice zonă de slăbiciune trebuie dublu protejată prin supunere şi auto-disciplină inspirată de Duhul Sfânt.Vindecarea prin eliberare . Uneori poate fi vorba dc o mărturisire. orice slujire nu are decât puţine şanse dc reuşită. el se va adânci tot mai mult în pornografie şi nu se va mai putea opri. vrăjmaşul va face tot ce poate pentru a controla demonic acea persoană prin stilul de viaţă în care ea trăieşte. apoi din fascinaţie. Un alt exemplu de intrare a demonilor prin înclinaţii comportamentale este cel al tânărului care. deşi rareori lucrurile sc vor limita doar la atât! înclinaţiile comportamentale sunt aproape întotdeauna o reacţie prin care se încearcă rezolvarea unor probleme ce n-au fost rezolvate în mod corect. uşor. Odată ce o persoană a început să facă dintr-o înclinaţie un mod de viaţă. cu greu le vei abţine să nu fumezi şi tu.

nu trebuie să fim surprinşi dacă. Dacă ne umplem timpul cu activităţi şi programe care în esenţa lor pot fi bune. Această afrimaţie conţine mult adevăr. dar care nu reprezintă voinţa lui Dumnezeu pentru noi. ajunşi ta epuizare. deşi majoritatea cazurilor sc încadrează într-una dintre categoriile menţionate. carte sunt consistent completate de mărturia personală a tui Graham.Vindecarea prin eliberare . Dumnezeu ne-a promis-o. cum este cu putinţă ca oboseala şi extenuarea să fie puncte dc intrare a demonilor? Unul dintre răspunsuri este ai mulţi dintre noi sunt obosiţi pentru că fac nişte lucmri pe care Dumnezeu nu nc-a cerut sâ le facem! Nu putem aştepta binecuvântările promisiunilor Iui Dumnezeu dacă nu umblăm în voia Lui. Dumnezeu a creat sexul. Frica de asemenea lucruri ne păzeşte viaţa. Dumnezeu a creat fiica. vrăjitoria. 15.Slujirea practică _ Cum miră demonii afirmaţii pare să indice că dacă noi nu trăim experienţa dragostei perfecte a Iui Isus. El ne-a promis că nc va susţine şi că. etc. aceste lucruri se vor întâmpla numai atunci când umblăm în voia Lui. crezând că totul va fi în regulă Nu este aşa. Este normal să ne fie frică sâ traversăm strada prin fapt unui autobuz sau să ne băgăm mâna în foc. Unele dintre ele au fost prezentate în capitolele precedente: abuzul sexual. întotdeauna este o cale de ieşire. vrăjmaşul va profita şi ne va trimite un duh de frică care ne va ţine în robia fricii chiar şi în situaţiile în care. frica de păianjeni. Pentru o mai bună înţelegere a subiectului fricii şi a modului în care poţi fi eliberat de ea. frica de a nu greşi. Dumnezeu ne-a dat nişte impuri care au nevoie dc somn şi odihnă. vrăjmaşul ne va călca în picioare şi vom sfârşi prin a trăi în păcat şi demonizare. frica de a nu se mai trezi din somn. Faptul că facem tot felul de lucruri care ni sc par nouă a fi bune şi care ne ocupă tot timpul nu înseamnă neapărat Că acele lucmri sunt şi corecte. Frica corect motivată este un dar dc la Dumnezeu şi prin ea putem fi protejaţi. Practica nc-a arătat câ unul dintre cele mai eficiente mijloace de 20! . Dacă Dumnezeu ne-a promis aceste lucruri. Nu orice frică este de natură demonică. chemarea dragostei lui Isus pentru a înlocui acea frică şi confruntarea directă cu demonii prin slujirea de eliberare. Concluzie Am văzut în acest capitol că vrăjmaşul se poate infiltra în vieţile noastre prin multe puncte de intrare demonică. învăţăturile despre frică din ispitiri cât şi la demonizare. recomand cu căldură cartea Iui Graham Powell Eliberai de Frică (Fear Frec). Dar. evident. indiferent de criza în care ne aflăm. Lista punctelor dc intrare demonică prezentată aici nu este exhaustiva şi. în mod similar. căci nu putem trece prin crizele şi greutăţile vieţii dacă nu suntem protejaţi dc desăvârşita dragoste şi siguranţă pe care Isus le dă celor din familia Sa. Dar Satan întotdeauna va încerca să denatureze ceea cc vine de la Dumnezeu. Mulţi dintre noi şunt încurajaţi de aceste minunate versete biblice: înnoiesc puterea. accidentele. şi nu sunt extenuaţi " (Isaia 40:31). Deseori oamenii încearcă să folosească promisiunile lui Dumnezeu ca o acoperire pentru păcatul lor. Copiii sunt deosebit de vulnerabili la frică şi rămân afectaţi dc experienţele pe care le-au trăit! Frica de întuneric. frica de bărbaţi. din câte înţeleg eu Scriptura. nu există nici un motiv de frică. Calea de ieşire din această frică iraţională trece prin mărturisirea ci ca păcat. Cel care se încred in Domnul îşi umblă ei zboară ca vulturii: aleargă şi nu obosesc. toate fiind puncte de intrare a demonilor. atunci suntem vulnerabili la frică. etc. Dc exemplu. frica de a se trezi din somn. respingerea. nc va da puterea dc a ieşi biruitori. Oboseala şi extenuarea Oridecăte ori ajungem Ia extenuare devenim vulnerabili atât la 200 Dumnezeu nc-a promis că El însuşi nc va întări şi ne va da puterea de a ieşi biruitori din încercări. dar Satan încearcă să ne controleze vieţile prin frică. în timpul slujirii ne putem confrunta cu diverse alte situaţii. Să avem grijă sâ nu cădem în păcatul prezumpţiei şi să devenim vulnerabili la atacurile duşmanului. Multe experienţe din viaţă pot face ca asupra noastră să vina frica. frica de femei. dar Satan încurajează abuzul sexual. Dacă acceptăm să trăim în robia fricii experimentate sporadic în vieple noastre.

Vindecarea prin eliberare - Slujirea practicii

abordare a slujirii dc eliberare esie atacarea punctului dc intrare a demonilor .şi îndepărtarea drepturilor pe baza cărora ei se află în siguranţă in viaţa victimei. In felul acesta sc produce atât eliberarea cât şi îndepărtarea căilor de acces prin care. ulterior, alţi demoni ar încerca să intre. Apoi poate urma vindecarea şi realizarea scopului slujirii, acela ca poponil lui Dumnezeu să umble în ascultare, împlinind planurile pe care El le arc cu vieţile copiilor Săi şi bucurându-se dc binecuvântările pe care El doreşte să le dea. Spre avertizare şi încurajare Citind aceasta carte, axată pe activitatea demonică şi punctele de intrare a demonilor, trebuie să fim atenţi la a nu deveni obsedaţi dc teama că tot ce ne înconjoară este dc natură demonică! Să nu uităm câ Satan caută să ne scoată din echilibrul pc care Dumnezeu doreşte să-1 păstrăm şi in această slujire. Dacă am putea vedea toţi microbii dintr-un pahar cu apă, nu l-am mai bea niciodată. Dar facem acest lucru pentru că suntem protejaţi de sistemul nostm imunitar şi, parţial, dc regulile de igienă. La fel este şi cu demonicul. Credincioşii au o rezistenţă dată dc Dumnezeu şi au cuvântul lui Dumnezeu pe care, dacă-l respectă, pot rămâne liberi şi curaţi. Şi mai presus dc once, ei depind dc Isus şi de lucrarea pe care El a desăvârşit-o pe cruce şi care îi va proteja, le va acoperi greşelile şi, dacă inimile lor sunt îndreptate spre Ei, îi va preveni asupra oricăror potenţiale pericole. •
„Pentru ca în Numele lui Isus să se plece orice genunchi al spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Cristos este celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, Domn."

PARTEA C
PRACTICA SLUJIRII PENTRU ELIBERARE
.

(Fiiipeni 2:10-11)

Partea finală a acestei cărţi va explica într-un mod uşor dc înţeles şi dc pus in aplicare practica slujirii pentru vindecarea prin eliberare. Procedura de slujire arată cât dc important este ca temeliile dc credinţă să fie bine înţelese de către cei cărora li se slujeşte Slujirea pentru vindecare are mai multe părţi iar eliberarea este doar una dintre ele. Deseori vindecarea emoţională şi cea fizică merg mână în mână cu eliberarea. Aşa cum spune Pavel în l Corinteni 12.9, există daruri (la plural) de vindecare şi este important ca cei care slujesc pentru eliberare să menţină un echilibru corect între diferitele aspecte ale vindecării dc care o persoană poate avea nevoie.

202

203

Capitolul 5

Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare

Introducere Adesea oamenii recurg la slujire şi consiliere numai atunci când au epuizat toate celelalte mijloace şi sunt la capătul puterilor, după cc au făcut tot ce au crezut ci că i-ar putea ajuta, dc la sfatul unui vecin până la consultaţiile medicale. Mulţi încearcă practicile medicale alternative iar unii ajung să apeleze la tratamente şi remedii dc origini obscure sau chiar să consulte ocultişti cum ar fi vindecătorii spiritualişti sau terapeuţii New Agc. în bisericile locale sunt mulţi cei care, cu toate câ în biserică s-au făcut rugăciuni pentru vindecare {fără punerea mâinilor), au participat la rugăciuni în timpul serviciului de împărtăşire sau au fost puse mâinile peste ci la serviciile de vindecare, nu au fost totuşi vindecaţi. Expericnfâ nc-a arătat că cel mai obişnuit motiv pentru care atât dc puţini oameni sunt vindecaţi prin aceste rugăciuni este că cei care se roagă, sc roagă pentni simptome în loc să se roage pentru cauza care stă in spatele simptomelor. Cu alte cuvinte, ei sc roagă greşit! Este însă foarte adevărat că există şi mulţi oameni care doresc să se facă rugăciuni doar pentru simptomele lor. 205

Vindecarea prin eliberare - Slujirea practică

Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare

Ei nu doresc ca Dumnezeu sâ pună ordine în toate zonele vieţilor lor şi dc aceea nu osie surprinzător că, de obicei, vindecarea nu se produce prin rugăciunea care se face pentru ci. Ori de câte ori o persoană, indiferent din ce motiv, cerc rugăciune, acea persoană strigă după ajutor. In slujire trebuie să vii în întâmpinarea acelui strigăt, vorbind cu persoana şi căutând sâ afli ce se află în spatele bolii sau a circumstanţelor care au condus Ia cererea de rugăciune Dacă o biserică are o echipă de slujire, atunci acea echipă trebuie să se ocupe de fiecare persoană care cerc rugăciune astfel încât ea să poată fi complet eliberată. în bisericile care au o echipă de slujire pentru vindecare, slujirea celor care cer rugăciune pentru vindecare trebuie să fie un lucru normal, acceptat dc întreaga biserică. Există totuşi oameni cărora le este ruşine să-şi împărtăşească problemele şi nevoile, în special cu cei care se închină în fiecare săptămână! Trebuie să fim sensibili faţă dc aceşti oameni şi să-i încurajăm sâ sc deschidă înaintea lui Dumnezeu arunci când îşi împârătşesc problemele, asigurându-i că pot avea încredere în noi. La cealaltă extremă îi găsim pc cei care doresc să-ţi împărtăşească în fiecare săptămână o nouă nevoie! Deşi, evident, unii oameni au mai multe probleme decât alţii, uneori este nevoie ca ei să fie încurajap sâ umble în vindecarea pe care deja au primit-o de la Dumnezeu şi să crească în credinţă, înainte de a trece la o nouă treaptă de vindecare. Disciplina în credinfâ este o importantă dimensiune a procesului dc vindecare creştină. Isus nu a ezitat să-i spună tânărului bogat că pentru a înainta în credinţă bebuia să ia o decizie cu privire la averea sa, care era o piedică în cale relaţiei sale cu Dumnezeu (Luca 18:18-23). în discupa cu Nicodim, EI a evitat tcologizarea subiectului şi a verificat dacă acesta a înţeles că trebuie să-şi pună corect priorităţile în viaţă şi că trebuie să se nască din nou din Duhul lui Dumnezeu (loan-3). Isus nu a arătat niciodată un respect ipocrit faţă de poziţia socială a vreunui om. El a spus adevărul, indiferent dacă oamenilor le plăcea sau nu să-1 audă. Simon Petru, imediat după ce a avut acea 206

uimitoare revelaţie a identificării lui Isus cu Mesia, a rostit cuvinte inspirate de Satan. Isus nu a trecut cu vederea acele cuvinte, aşa cum am fi făcut noi poate, pentru a menaja poziţia de lider pc care Petru o avea între ucenici (Matei 16:13-23), ci a mustrat public vrăjmaşul care se folosea pe Petra pentru a spune minciuni. Uneori putem fi tentaţi să evităm spunerea adevărului de teama de a nu jigni sau de frică de persoana pentru care ne rugăm. In bisericile locale, în special, este greu sâ eviţi situaţiile stânjenitoare deoarece oamenii se tem câ dacă se va cunoaşte adevărul despre ei, reputaţia lor (pe plan local) va fi ştirbită. Din câte am văzut până acum, este foarte important sâ identificăm fiecare potenţială dimensiune demonică care contribuie la boala unei persoane, în special în cazul bolilor de durată. Dar este la fel de important să ne aducem aminte că cei cărora le slujim sunt oameni şi nu simple obiecte din care sâ scoţi demoni! Orice demon care este prezent într-o persoană este acolo pentru că a câştigat acces datorită unui drept specific care i-a fost dat pe parcursul vieţii acelei persoane sau pentru că a venit pc linie generaţionalâ, Dacă aceste drepturi nu sunt tratate corect, efectele slujirii de eliberare vor fi de scurtă durată şi starea persoanei poate ajunge mai. rea decât înainte de slujire! De aceea, pregătirea persoanei pentru a primi slujirea este o parte vitală a procesului de eliberare de puterile întunericului. Capitolul dc faţă se va ocupa de acest subiect. Când avem de-a face cu o simptomâ fizică specifică adesea putem fi tentaţi sâ slujim numai în direcţia acelei simptome şi să nu mai cercetăm lucrurile care pot fi direct corelate cu ea. în pregătirea slujirii unei persoane trebuie să ne asigurăm că ea doreşte să-şi pună viaţa în ordine cu Dumnezeu şi nu doar sâ scape dc o gripă! I. Echipa de slujire Pe parcursul anilor, echipele noastre au slujit mai multor mii dc persoane, Pe baza experienţei câştigate, doresc sâ subliniez importanţa slujirii în echipă. Nu slujiţi niciodată de unul singur! Dacă nu respectam aceste principii, care sunt atât scripturale cât şi 207

Desigur. Dumnezeu pune o binecuvântare specială peste cei care sc unesc în rugăciune. Noi am făcut o regulă din a nu sluji niciodată. Dacă cei doi primesc. Dacă slujeşti de unul singur. dorinţele inimii noastre devin dorinţele inimii lui Dumnezeu. nu va exista nici un martor la ceca cc s-a petrecut în camera dc consiliere. zvonuri. Prezenţa a doi consilieri este o eficientă măsură de prevenire a unor astfel dc eventualităţi. Eu cred că acest verset nu poate fi pe deplin înţeles decât în contextul războiului spiritual. în această situaţie se poate sluji individual deoarece înjur se află o mulţime de oameni care. Psalmistul spune „Domnul. ii) Pentru că în rugăciunea unită există putere Isus Şi-a încurajat ucenicii sâ slujească doi câte doi: „ Vă mai spun iarăşi că. dacă doi dintre voi se invoiesc pe pământ cu privire la un lucru oarecare. este foarte important să nu fii singur. • Cei doi care se învoiesc în rugăciune trebuie să-şi găsească desfătarea în Domnul şi trebuie să audă de la El care este voia şi care sunt planurile Lui. Unii oameni scot din context acest verset. în Matei 18:20 Isus spune că ondecâte ori doi sau trei se adună în Numele Lui. puterea spirituală care sc declanşează este mult mai mare decât arată simpla adăugare a rugăciunii unui om la rugăciunea altuia. 11). Când doi creştini de unesc în' consiliere şi rugăciune. Numai atunci când ne găsim desfătarea în El. ei pot cădea dc acord cu ceea ce a spus Domnul şi pot merge împreună înaintea Lui încredinţaţi câ EI îşi va 208 . crezând că dacă ei cad dc acord să ceară vreun lucru pc care şi-1 doresc (indiferent dacă el este sau nu în voia lui Dumnezeu). cine va putea spune cc s-a întâmplat cu adevărat în camera dc consiliere? A trebuit să ne rugăm pcntiii 205 (Matei 18:19). trebuie să înţelegem bine cc vrea Isus să spună aici. iii) Pentru că doi creştini uniţi în rugăciune îşi asigură atât protecţia reciprocă cât şi siguranţa celui pentru care se roagă Cei care se roagă pentru oamenii demonizaţi pot li uneori atacaţi fizic. lucrurile se schimbă atunci când slujirea are loc în cadrul unei mari reuniuni publice. El va fi în mijlocul lor.Vindecarea prin eliberare -Slujirea (ţrnciicâ hmgătiren unei persoane pcnim a primi vindecarea prin eliberare de bun simţ. individual ci numai în echipe formate din cel puţin doi oameni. El adoră sâ vadă cum oamenii sunt distruşi prin bârfă. Dacă slujirea sc face individual. trebuie să evităm a-i pune în mâini nişte arme pe care le poate folosi împotriva noastră. să-fi fix desfătarea şi El îţi va da totce-fi doreşte inima" (Psalmul 37:4). Această afirmaţie nu neagă faptul câ Dumnezeu este cu noi atunci când ne rugăm individual. în afara acestor reuniuni. Ştiind că Diavolul va încerca să folosească aceste tactici împotriva celor care slujesc sub ungerea Duhului Sfânt. Unui dintre numele date lui Satan este cel de „pârâş al fraţilor". pentru a vedea cât dc adevărat este acest principiu sc ii plural.. la nevoie. Dumnezeu este obligat să le dea acel lucru! Trebuie să înţelegem care este adevăratul înţeles al învoirii în rugăciune. Trebuie să experimentezi puterea care se declanşează atunci când doi creştini sc unesc iu rugăciune pentru o persoană. părtăşic şi luptă spirituală pentru a înălţa Numele lui Isus şi a distruge lucrările vrăjmaşului. Cheia binecuvântării stă în relaţia pe care o ai cu Domnul. Fără îndoială câ El a făcut acest iucru atât pentru a-i încuraja cât şi pentru a-i proteja. nc vom pune în pericol atât pe noi înşine cal şi slujirea dc vindecare. atunci când doi credincioşi caro luptă împreună devin infinit mai puternici decât doi care luptă separat unul de altul. scandaluri şi minciuni. le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri" împlini promisiunile. independent unul de altui. ne pot veni în ajutor. Când astfel de tuciuri se întâmplă. De ce este atât dc important să slujim în echipă? i) Pentru că Isus a poruncit ucenicilor să facă acest lucru Isus Şi-a trimis ucenicii să slujească pentru vindecare şilj eliberare doi câte doi (Luca 10. Urnişi. Cei care slujesc trebuie să fie protejaţi nu doar în timpul slujirii. emoţional sau verbal de către demonii din victima pentru a cărei eliberare slujesc. Nici noi nu trebuie să facem altfel. acelaşi lucru din partea Domnului.

In concluzie. pot apare şi situaţii în care cei consiliat să nu fie de acord cu această componenţă a echipei de slujire. i-a trădat. Procedând astfel. nimic nu s-ar li întâmplat. cazul unui păstor care s-a rugat pentru o femeie din biserica sa. de aceea. în general. noi adesea am început slujirea cu o echipă formată din două femei. deseori ei vor fugi nu doar de slujirea creştină dar şi de un Dumnezeu care.Vindecarea prin eliberare . în special în cazurile dificile ( abuz grav sau implicare în ocultism). Păstorul acela a făcut greşeala de a sluji de unul singur. O femeie care a fost abuzată sexual de bărbaţi poate uneori cu greu accepta ideca de a fi consiliată de către un bărbat. Pastorul a prezentat acelei femei unele aspecte negative din viaţa ei şi a încurajat-o să pună ordine în acele lucruri. lată. iată sfaturile mele pentru cei care doresc sâ sc implice în lucrarea de consiliere sau in rugăciunea pentru vindecare şi eliberare: a) Nu slujiţi niciodată de unul singur. Iarăşi. deoarece n-a dorit să-şi pună ordine în relaţia ei cu Dumnezeu. este bine să fie prezentă şi o a treia persoană. de faţă. Nimeni n-a fost. Principala raţiune a acestui mod dc slujire este că în unele cupluri unul dintre parteneri este atât dc supus celuilalt încât el pur şi simplu îşi anulează dorinţa de a evalua independent 211 A trebuit să slujim şi unor bărbaţi care au fost agresaţi homosexual de către cei care îi consiliau. dar niciodată doi bărbaţi nu trebuie sâ slujească unei femei sau două femei unui bărbat. ulterior adăugând echipei şi uu bărbat (pentru a ajuta la vindecarea relaţiilor rupte dintre victimă şi bărbaţi). . Atunci când oamenii sunt trădaţi de cei în care credeau că pot avea o încredere dumnezeiască. punând o puternică armă de atac în mâinile vrăjmaşului. surprinzător că Isus a spus „Dar pentru oricine va fi o pricind de cădere pentru unul dintre aceşti 18:6). Ar II existat un martor independent care ar fi putut confirma tot ce s-a spus şi s-a făcut acolo. Sunt absolut convins dc nevinovăţia acelui păstor. Deşi ideal este ca slujirea să se facă de o echipă compusă din consilieri de ambe sexe. cel consiliat va fi şi el ferit de orice potenţial pericol. a părăsit biserica şi a făcut un raport oficial prin care îl acuza de agresiune sexuală. c) Dacă echipa dc slujire este formată dintr-un cuplu soţ-soţie arunci.Slujirea practică Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare slujitori ai bisericilor a căror reputaţie a fost pusă în joc datorita zvonurilor răspândite cu privire la persoana lor. Din păcate. Femeia n-a acceptat sfaturile sale. acele lucruri nu s-ar fi întâmplat Răul produs de astfel de incidente este imens. slujirea de către un bărbat a unei femei abuzate sexual şi dc către o femeie a unui bărbat abuzat (cazul abuzului de către un membru al sexului opus) este o importantă parte a procesului de vindecare. Vom evita astfel 210 . Dacă ei ar ft luat elementara măsură de precauţie de a chema încă o persoană care să slujească împreună cu cl. in asemenea situaţii. în climatul sexual al lumii în care trăim este bine să nu slujim singuri nici chiar unei persoane de acelaşi sex. Apoi a răspândit ace! zvon în biserică şi în scurt timp scandalul a izbucnit. ar fi mai de folos sd i se atârne de gât o piatra de moara şi să fie înecat în adâncul mării" (Matei orice acuzaţie (ulterioară) de homosexualitate sau lesbianism. care s-a folosit de confidenţialitatea camerei de consiliere pentiu a-şi da frâu liber dorinţelor sexuale. Cea mai bună soluţie este ca în slujire să fie implicaţi câte un membra din fiecare sex). cred ci. cu toate câ unul dintre aspectele esenţiale ale slujirii este iertarea acelor bărbaţi pentru râu! pe care i l-au făcut. a trebuit să nc rugăm şi pentru femei care au fost într-adevăr abuzate sexual de către consilierul lor creştin. dacă o a treia persoană ar fi fost de faţa. Nu este. b) Echipa de slujire trebuie să aibă întotdeauna în componenţă şi un membra de acelaşi sex cu persoana căreia i se slujeşte (este bine ca doi bărbaţi să slujească unui alt bărbat sau două femei unei alte femei. Femeia aceea a fost iritată de francheţea staturilor sale şi. demonii au avut libertatea de a o folosi încercând să distrugă lucrarea unui om al lui Dumnezeu. micuţi cate cred în Mine. spre exemplu.

fi mai rău decât divergenţa de păreri a celor ce slujesc. Slujirea poate fi condusă. vom observa că: a) Puterea unită a doi creştini care slujesc împreună este mult mai mare decât cea a unuia care slujeşte singur. să spună unele lucruri care pot răni pc unii dintre cei care-i slujesc. la corectarea orientării în slujire. Desigur. dar câteva minute dc rugăciune după terminarea slujirii vor ajuta cnoim la restaurarea inimilor zdrobite ale celor care au consiliat. Orice eventuală rănire produsă în timpul slujirii trebuie adusă înaintea Domnului pentru vindecare. Ei îşi pot aminti unii altora versete relevante din Scriptură. împărţirea slujirii între mai multe persoane face ca relaţiile ulterioare dintre cei care au slujit şi cel consiliat să rămână echilibrate. b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) 1) m) u) o) Slujirea unită nc fereşte de eventuale acuzaţii. d) Trebuie acordată o deosebită atenţie bărbaţilor şi femeilor din echipele de slujire care nu sunt căsătoriţi între ci pentru a depista eventualele legături nedumnezeieşti care ar putea apare între consilieri. se va putea ruga pentru celălalt. interpretări sau insinuări ulterioare. Nu . Cel care nu slujeşte direct. Prezenţa unei a doua persoane este o măsură dc precauţie în plus pentru ca slujirea să nu ia un curs greşit. nigaţi-vă unii pentru alţii astfel încât fiecare să fie întărit. Se asigură o continuitate în slujire în cazul îmbolnăvirii unui membra al echipei dc slujire sau a necesităţii urgente a plecării lui într-o altă lucrare 213 . această situaţie nu poate fi discutată în timpul slujirii. este neobişnuit ca persoana consiliată. la un moment dat. Ei se pot încuraja reciproc in credinţă şi în aşteptare. după slujire. rugaţi-vă cu cei care slujesc. la nevoie. Ei pol recunoaşte când vrăjmaşul atacă pe vreunul dintre ei şi se pot ruga pentru protecţia acelui consilier. De aceea. am cerut sâmi se slujească pentru vindecare şi eliberare! Dacă. Prezenţa ei va împiedica schimbarea sensului slujirii înainte ca cei care slujesc să cadă de acord cu necesitatea acestei schimbări. emoţional şi fizic. împrospătat şi zidit. cuplui sfârşind prin a acţiona mai degrabă ca o singură persoană decât ca două persoane independente: De aceea este posibil ca slujirea echipei formate din soţ-soţie să ia un curs greşit.Slujirea practico FrepUirea unei persoajjej}_entni a primi vindecarea prin eliberare situaţia. Prezenţa mai multor consilieri asigură protecţia lor fizică. Combinaţia dc daruri spirituale şi de abilităţi a doi creştini dă o altă perspectivă în abordarea slujirii. Şi cu am trecut prin această experienţă. Se evită ca cel consiliat să devină prea dependent de o singură persoană. f) înainte de slujire. fără să-şi dea scama. întotdeauna puneţi-vă de acord asupra modului în care va decurge consilierea. Prezenţa unei persoane de acelaşi sex cu persoana consiliată va ajuta la slujirea intimă a acelei persoane şi la punerea mâinilor în timpul slujirii. prezenţa unui al treilea membru în echipă ajutând la menţinerea echilibrului sau. e) înainte de sluijre. în timp cc mă rugam pentru situaţia familială a unei persoane. Satan va încerca să dezbine! g) Slujirea te poate epuiza spiritual. Ei pot face oricând o pauză pentru a discuta şi pentru a se ruga cu privire la diferitele aspecte ale slujirii. In timp ce unul slujeşte ceilalţi poc căuta versetele biblice care descriu situaţia în cauză. mi-am dat seama că îmi vorbeam mai mult mic însumi decât acelei persoane! Imediat după slujire. Cei care nu slujesc direct se pot mija pentru a primi cuvinte de cunoştinţă pe care Domnul le poate da înainte ca ei să slujească efectiv. gata să facă faţă unnătoarclor slujiri. Nimic nu poate . vom urma liniile călăuzitoare de mai sus.Vindecarea prin eliberare . de diferiţi consilieri.

Dacă situaţia persoanei este complicata. într-un cabinet în care nu au acces decât membrii echipei de slujire. El priveşte problema vindecării dintr-o eu totul altă 215 . prin mărturisire. Am observat că în slujire este foarte important să se facă. de cele mai multe ori. cereţi întotdeauna persoanei permisiunea de a lua note şi asiguraţi-o că acele note vor fi păstrate sub cheie. cu ca însăşi şi cu cei care-i slujesc. vindecarea unui om aflat în suferinţă.Slujirea practicii Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare p) Dă echipei de slujire posibilitatea de a pregăti din mers. Este foarte important să asigurăm persoana că tot ceea cc ne spune este slrict confidenţial şi că nu este nici un pericol ca informaţiile pc care ni le dă sâ devină publice.Vindecarea prin eliberare . 2. Deşi Dumnezeu doreşte. înainte dc a începe orice slujire. Unii dintre ei nu au căutat ajutor în bisericile lor locale pentru că unele detalii privind vieţile lor au ajuns subiect dc bârfit şi ei şi-au pierdui încrederea în comunitatea din care făceau parte. alţi membri. Ellcl Ministries a alcătuit un cuprinzător Chestionar al consilierului. lucrurile pe care le-a păstrai secrete. memoria ne va juca feste în momentele esenţiale ale slujirii şi nu ne vom mai aminti pentru cc trebuia sâ ne rugăm. nu lăsa vreodată ca ceea ce ţi s-a încredinţat să devină un bun public. Dacă promiţi cuiva că vei păstra un secret. 3. te poţi trezi rugându-tc pentru ceva ce n-are nici o legătură cu persoana consiliată ci poate cu cineva pentm care te-ai rugat cu o săptămână în urmă! Iarăşi.să facem niciodată acest lucru în locul lor! Este foarte important ca alunei când consiliera o persoană cu probleme deosebite. aflaţi care este motivul pentm care ca cere ajutor. Chestionarul consilierului Acest capitol a evidenţiat principalele zone de investigaţie care pot ajuta la descoperirea posibilelor cauze ale problemelor. Pe parcursul anilor. Veţi afla câ. La această primă întâlnire celui consiliat i se pol da direcţii de rugăciune personală până Ia dala la care va avea loc slujirea propriu-zisă. jumătăţi de adevăr sau auto-înşelări prin care să-şi camufleze trecutul şi uneori trebuie timp pentru ca persoana să-şi dea scama că nu va fi respinsă dacă va spune adevărul despre ea însăşi şi nici 214 nu va fi dispreţuită dacă va dezvălui unele lucruri pe care dorea să Ic ţină ascunse. este important ca slujirea să fie imediat începută. desigur. Chestionarul este destinat atât'pentru a expune potenţialele probleme demonice cât şi pentru a descoperi cauzcle-rădâcină ale multor boli. considerat dc mulţi ca fiind deosebit de folositor ( copii ale acestui chestionar se pot obţine la un preţ redus direct de la Ellei Ministries). Scopurile cui? întotdeauna când o persoană cere rugăciune. nenumăraţi oameni au venit la Ellei Orange pentru că ştiau că este loc în care puteau fi ajutaţi fără ca problemele lor sâ fie deconspiratc. evaluarea nevoilor şi a situaţiei în care se află persoana Acest lucru permite alegerea optimă a componenţei echipei dc slujire şi dă celui consiliat posibilitatea dc a răspunde întrebărilor ridicate în timpul întâlnirii preliminare. Lucru deloc uşor pentm unii oameni (cel puţin la început)! Deseori oamenii îşi ţes un păienjeniş de „minciuni albe". Dacă nu vom face acest lucru. Cum se începe slujirea Atunci când o persoană arc curajul dc a cere rugăciune pentru eliberare. Pentru a ajuta echipele dc slujire. Noi nu trebuie. Este cu totul altceva dacă cei in cauză aleg ei înşişi să dezvăluie. Satan adoră sâ distrugă lucrarea dc vindecare creând breşe în confidenţialitate. în siguranţa dală dc prezenţa unor consilieri experimentaţi. Mai rău chiar. să notăm aspectele esenţiale. este bine ca slujirea să fie precedată dc o întâlnire preliminară prin care cel consiliat să poată fi încurajat şi să i se arate dragoste şi înţelegere. ca nu doreşte dc la Dumnezeu decât vindecarea dc simptomele bolii dc care suferă. încurajaţi persoana să fie onestă cu Dumnezeu. încă de la început.

Procesul dc eliberare este mult uşurat atunci când persoana înţelege şi acceptă termeni fundamentali cum ar fi acceptarea.fost coborât la Isus prin acoperişul casei. Cel care îi poale vindeca. Mulţi oameni nu trebuie să facă decât câteva lucruri practice. odată vindecat. Nu este de aceea surprinzător să vezi cum oamenii sunt vindecaţi alunei când îşi pun vieţile în armonie cu legământul lui Dumnezeu. un proces de descoperire a legăturilor pe care vrăjmaşul le-a stabilit în viaţa persoanei şi apoi de tratare a acelor legături. Am constatat că atunci când ei fac necondiţionat acest lucru. deşi era preocupat de însănătoşirea acelui om. Este foarte probabil ca. Veţi afla că deseori apariţia bolii a fost cauzată dc anumite circumstanţe din viaţa persoanei şi că uneori poate fi necesar sâ descurcaţi o adevărată încălecată dc evenimente din viaţa acelei persoane. domnia lui Isus. Deseori oamenii se împotrivesc acestui scop. Dumnezeu 216 csie un Dumnezeu al ordinii. El a ştiut câ Tatăl Său dorea ca în primul rând să fie tratată problema păcatului din viaţa acelui om. Cu siguranţă că acea paralizie îşi avea rădăcinile într-un păcat ncmâiturisit şi neiertat iar Isus era interesai să tralcze nu doar simptomeie paraliziei ci în primul rând păcatul în sine. Fără îndoială. cu atât creşie nevoia ca ea sâ-şi pună viata în ordine cu Dumnezeu.I imlecarea prin eliberare - Slujirea practică l'rvgătina unei persoane pentru a primi viruleuirea prin eliberare perspectiva. să rămână lângă Dumnezeu. Este un principiu pe care nu trebuie sâ-1 pierdem niciodală din vedere atunci când slujim pentru eliberare. în esenţă. Deşi au venit peniru vindecare. Pc parcursul anilor. Omul acela dorea un lucni clar: sâ fie vindecai de paralizia de care suferea. fiind de importanţă vitală să-ţi dai scama daca cel pentru care te rogi arc în inima lui o neiertarc cc poate sta atât în calea binecuvântării lui Dumnezeu cât şi a ungerii Duhului Sfânt. Veţi constata câ unii dintre cei care vin să ceară ajutor nu-L cunosc cu adevărat pc Isus. să există alte probleme pe care Dumnezeu vrea să le trateze. sute de oameni au devenit creştini la EIlcl Ministries. astfel încât atunci când veţi începe rugăciunea şi slujirea să puteţi confrunta fiecare situaţie care a fost expusă în discuţiile anterioare. Consilierea ca pregătire pentru vindecare şi eliberare. pentru ca acele simptome să nu mai poală reveni şi acel om. dar ei trebuie ajutaţi să înţeleagă nevoia de a-şi aduce vieţile sub domnia lui Isus şi dc a intra într-o relaţie corectă cu Dumnezeu. Cu cât o persoană înaintează în vârstă. Dar atunci când Isus l-a privit. el sc va agăţa de drepturile pe care Ic arc iar lupta care va urma poate fi îndelungată şi îndârjita. cum ar fi iertarea celor care i-au rănit. Esle greu sâ Ic rogi pentru eliberarea celor care rămân împietriţi în inimile lor şi nu vor să ierte. Isus era şi mai preocupat de starea lui spirituală. este. Cei care slujesc pentru vindecare trebuie sâ aibă dorinţa şi capacitatea de a fi cvanghelişti. cazul omului paralizat (Luca 5) care a. Când discutaţi cu persoana. ei au descoperii că în primul rând au nevoie de relaţia cu Isus. în consiliere trebuie sâ vedem care este relaţia oamenilor cu Dumnezeu şi să-i încurajăm să renunţe la scopurile lor primare. atunci când te adresezi unui demon care se manifestă. Starea spirituala a persoanei trebuie evaluată din perspectiva învăţăturilor fundamentale care au fost prezentate în capitolul 2. Acest scop este o paite vitală a procesului de vindecare. Să luăm. etc. de exemplu. Cu cât o persoană se dechide mai mult către Dumnezeu. Scopul ultim al lui Dumnezeu este restaurarea ordinii Sale în viaţa persoanei. deseori Dumnezeu răspunde instantaneu. fiind necesar deci să-i conduceţi la El Înainte de a vă ruga pentru ei. Urmarea poate li că cel consiliat va fi deziluzionat şi va respinge orice slujire ulloi ioarâ iar cei care. Dacă nu există aceste temelii. iertarea. slujesc vor fi epuizaţi în încercarea de a scoate demonii înainte dc a se afla pe o poziţie din care sâ aibă autoritate 217 . căutaţi sâ aflaţi care sunt cauzele şi circumstanţele care stau în spatele simptomclor prezentate. ţxmtru a-i conduce pc oameni la Cristos. cu atât mai puternică este ungerea Duhului Sfânt asupra ci în timpul slujirii şi cu aiât este mai mare binecuvântarea revărsată. Levitic 26 (versetele 14-17) nc arată clar câ dezordinea este una dintre consecinţele iupcrii legământului cu Dumnezeu şi că ea poate conduce la boală. Mulie dintre ele vor fi descrise pc larg in cuprinsul acestui capitol. înaintea vindecării.

întotdeauna trebuie să ne aşteptăm ca Domnul să ne descopere care sunt problemele celor ce vin la noi pentm a fi ajutaţi. Alteori. întărituri prin care exercita putere şi control. Poate fi nevoie de rugăciune de mijlocire (sau post) pentm a 219 b) . Când Şi-a trimis ucenicii să predice Evanghelia. numai cei care. in Tine îmi găsesc desfătarea" (Luca 3:22). evangheliile ne arată clar că atunci când se ruga pentm oameni Isus ştia ce se întâmpla in vieple lor. Restaurarea deplinei folosiri a darurilor Duhului în Trupul lui Cristos este un pas vital spre restaurarea slujirii pentm vindecare şi eliberare. chiar şi în vierile celor mai dedicări credincioşi. El Ic cunoştea atât simptomele cât şi ceea ce gândeau şi ceea ce era în inimile lor (Luca 5:22. aşa cum a făcut şi Isus. uneori din primii ani ai copilăriei. Dar trebuie să ne aşteptăm ca Domnul să ne vorbească întotdeauna cu privire la cei care vin la El pentm a primi vindecare. Cei care se roagă pentm vindecare şi eliberare trebuie să-şi modeleze slujirea după slujirea lui Isus. Din ziua aceea. Din clipa aceea Isus Şi-a început lucrarea Sa care. Desigur. şi-au pregătit inimile pentm slujire.Vindecarea prin eliberare • Slujirea practica - Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare asupra lor. Pentm ca slujirea de vindecare să fie eficientă. Ioan 2:55). unii oameni vor fi chiar şi aşa 218 vindecaţi dar aceştia sunt. prin harul lui Dumnezeu. toţi cei care sunt umpluţi cu Duhul Sfânt pot sluji prin darurile Duhului. îh asemenea situaţii. Dacă nu slujeşti prin darurile Duhului Sfânt. Oamenii trebuie ajutaţi să înţeleagă aceste lucruri şi să treacă la subminarea lucrării duşmanului în vieţile lor. în 1 Corinteni 12 Pavel ne face o scurtă prezentare a darurilor Duhului Sfânt. El le-adat putere şi autoritate. Am ajuns să înţeleg că. să vindece şi să elibereze (Luca 9). vor fi şi ocazii în care sc pare că nu avem nici un răspuns la situapa dată. rugăciunea pentm vindecare va fi. zilnic. învăţăturile care spun că darurile Duhului nu mai sunt actuale nu fac decât să închidă uşa binecuvântării pe care Dumnezeu vrea să o reverse peste copiii Săi. Experienţa ne-a arătat că doar o mică parte din cei care au avut nevoie de vindecare au venit la noi pe deplin pregătiţi pentm a primi vindecarea Am văzut că deseori vrăjmaşul avea deja întărituri. el pare a nu mai veni. Uneori vom primi un cuvânt de cunoştinţă. Deşi pare un ideal imposibil de atins. sever limitată la mtina expresiei religioase. 4. iar la Rusalii această promisiune s-a împlinit. Nu iaccli greşeala de a incepe slujirea de eliberare înainte dc a submina drepturile demonilor prmtr-o completă curăţire spirituală a „casei". au îndepărtat din vieţile lor toate obstacolele care stăteau în calea lucrării Duhului şi sunt gata să primească vindecarea. prin darul deosebirii duhurilor. a fost o slujire în puterea miraculoasă a darurilor Duhului Sfânt. există întotdeauna unul sau mai multe motive pentm care răspunsul întârzie: a) Voinţa persoanei este atât de slabă încât ea nu doreşte sau nu ştie cum să-şi pună viaţa în ordine cu voinţa şi adevărurile lui Dumnezeu. Isus a fost umplut cu Duhul Sfânt şi mulţimile au auzit un glas din ceruri spunând „Tu eşti Fiul Meu prea iubit. Prin Duhul Sfânt. Observaţi orice simptome ale unei posibile denionizări în capitolul 3 au fost descrise unele dintre simptomele observabile ale demonizării. Ele sunt un doar un ghid pentm ceea ce trebuie urmărit atunci când vă rugaţi pentru eliberare. vom „simţi" imediat prezenţa demonilor iar alteori Dumnezeu va activa în noi acel minunat dar al credinţei prin care totul devine posibil. După ce a fost botezat de Ioan Botezătorul în Iordan. Desigur. în general. ceea ce trebuie să însemne că ci au primit şi abilitatea de a discerne care erau problemele celor pentm care se rugau. Dumnezeu a dat creştinilor daruri care să-i facă eficienti în lucrarea Evangheliei. înainte de a Se înălţa la cer El a promis că va trimite Duhul Sfânt. Deşi aşteptăm un cuvânt din partea Domnului. este esenţial să fii botezat cu Duhul Sfânt.

Principiul pe care Dumnezeu îl stabileşte 221 . Cunoaşterea aceslor întăritori este dc 0 importanţă strategică în slujirea pentru vindecare şi eliberare. deşi par a fi o închinare la Viul Dumnezeu.Vindecarea prin eliberare . în semn dc respect faţă de închinătorii acelui templu păgân. se autoexpunc prin practicarea acestor păcate. în esenţă.. Uneori lupta este deosebit dc grea pentru că Satan nu vrea să vadă că o întreagă biserică se deschide pentru lucrarea dc vindecare şi eliberare. în timpul slujirii trebuie să-L ascultăm pe Domnul dar trebuie sâ ascultăm şi persoana căreia îi slujim. Slujirea pentru eliberare este adesea o luptă crâncenă împotriva lucrărilor vrăjmaşului. Complexitatea situaţiei poate impune prezenţa unor consilieri care au o experienţă specifică situaţiei date (de exemplu. atât în viaţa persoanei cât şi pe linia sa generaţionalâ. credinţă sau practică eretică. Satan se opune lucrării de eliberare pentru că ca este. Demonii se vor ataşa falselor forme de închinare (cum sunt jurămintele. atât în vieţile indivizilor cât şi în ale bisericilor.de exemplu) în care Dumnezeu vrea să intrevină înainte de a da vindecarea fizica. cineva care are o bogată expenenUi în slujirea celor ce au fost implicaţi în religii false sau ocultism). ritualurile. Din mijlocul rugului aprins (Exod 3:5). voluntar sau involuntar. Credinţele false şi ocultismul sunt două importante zone de investigare deoarece cei implicaţi în astfel de activităţi se deschid vrăjmaşului şi. condamnând şi practicile religioase care. strategic. ccrându-l lui Dumnezeu să ne descopere întâriturilc pe care duşmanul le-a câştigat în viaţa acesteia. un obiect. o religie. am văzut că deseori germenii unei probleme se află în implicarea într-o formă sau alta de ocultism. Atunci când în inima persoanei domneşte egoismul. sunt ipocrite datorită păcatului care este ascuns în inimile închinătorilor (Isaia 1:10-20). o societate secretă (cum este masoneria liberă) sau orice altceva înaintea închinării la Adevăratul şi Viul Dumnezeu. î-ţi scoţi pantofii din picioare la intrarea în acel locaş dc cult. Dumnezeu i-a spus lui Moise fcoale-li [ncâlfâmintcle din picioare. Domnul Dumnezeul tău. prin falsele credinţe şi falsa închinare. Implicarea se poate face. La fel cum Dumnezeu a promis că va locui în mijlocul laudelor poporului Său (psalmul 22:3). Investigaţi credinţele false si implicarea în ocultism Satan se află în spatele tuturor falselor forme dc închinare.Slujirea practica Pregfiiiiva unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare distruge strategia vrăjmaşului şi a declanşa ungerea Duhului Sfânt c) în viaţa persoanei pol exista zone (neiertarea. mai importante decât altele. Cei care slujesc pot fi atât de obosiţi încât nu mai au receptivitatea spirituală necesară pentru a discerne ceea ce vrea să spună Dumnezeu. un set de credinţe false. câci locul pe care calci este un pâmânl sfânt". Este foarte important să perseverezi şi să nu renunţi. etc) şi vor căuta să invadeze şi să ocupe persoana care. acea persoană practică autoidolatria Cuvântul lui Dumnezeu spune clar: „Sâ nu ai alţi dumnezei afara de Mine . Satan va profita şi el de aceste păcate şi va locui în mijlocul „laudelor'' (închinării) celor cc îi dau prioritate în vieţile lor. prin vizitarea unui templu păgân în timpul unei vacanţe. devin vulnerabili la puterile demonice care sc află în spatele acestora Scriptura conţine numeroase avertismente împotriva practicilor de închinare ocultă (vezi Dcuteronom 18:9-14). o altă persoană. 5. statuetele. d) e) secrete. atunci când. De aceea unele slujiri pot fi. o lucrare prin care se expun planurile lui. în mod indirect noi îl înălţăm pe Satan. idolii. El se bucura atunci când creştinii acceptă credinţele eretice şi resping adevărurile fundamentale ale Evanghelici. dc exemplu. suni un Dumnezeu gelos" (Exod 20:3-5).câci Eu. Slujind atâtor oameni. indiferent dacă ele sunt religii false cunoscute sau practici oculte 220 Oridccâte on punem propria noastră persoană.

Puterea demonică din spatele acestor credinţe este deosebit dc subtilă şi uneori este nevoie de un fin discernământ pentru aţi da seama despre ce este vorba. care au fost sau încă sunt implicate în practici oculte! Similar. ele erau legate fie de o utilizare ocultă (a bijuteriei în sine) fie de o implicare în ocultism a persoanei dc la care ele proveneau. îşi declină identitatea. dându-şi demonilor" mintea (1 unor înşelătoare învăţături ale Timotei Aceste duhuri pol lega mintea şi capacitatea de înţelegere a victimei astfel încât ea să nu poată înţelege lucrarea Duhului Sfânt. care prin căderea omului şi domnia temporar a lui Satan a ajuns sâ tic necurat devine. Dar trebuie să fim atenţi ca nu cumva oamenii să fie împovăraţi cu sarcini (aşa cum făceau fariseii) pe care Dumnezeu nu ne cere să le purtăm! Practica ne-a arătat că în spatele fiecărei credinţe eretice se află o întăritură demonică şi că cei care cred aceste erezii sunt în pericol de a primi un duh de înşelare care va afecta şi celelalte zone ale vieţii lor creştine. Desigur. în membrii familiilor lor. în totală necunoştinţâ de puterea demonică disipată prin acele obiecte atât în casele lor cât şi. Acum câţiva ani am slujit unui păstor care înainte de a deveni creştin a fost un sikh. curs liber demonizării celor care o practică. Câteva întrebări bine direcţionale îţi pot descoperi lucruri 222 uimitoare despre rudele. lupta pentru eliberarea lor este deseori dramatică.I •'tndecarea prin eliberări. Am văzut nenumăraţi oameni eliberaţi de demonii care au intrat în ei în acest fel şi care i-au blestemat cu tot felul de legături demonice şi boli. oamenii devin vulnerabili la controlul prin duhurile de religiozitate. Invariabil. această descălţare rituală este un act prin care se recunoaşte sistemul dc credinţe care stă în spatele ei şi care dă. în cadrai fiecărei denominaţii trebuie să fie ordine şi disciplină. Dar obiectele oculte pot fi ţinute şi în casă. Deci.. am întâmpinat o extraordinară rezistenţă demonică atunci când am încercat să îndepărtăm acele bijuterii. în multe privinţe. Scriptura Ic numeşte. de obicei fără ca persoanele care le deţin să ştie despre ce este vorba. în slujire m-am confruntat cu duhuri care ţineau oamenii în robie confesională. fiecărei religii sau credinţe eretice pseudo-creşline îi sunt ataşate duhuri religioase specifice. astfel. „duhuri înşelătoare" iar Pavel ne avertizează că oamenii vor fi înşelaţi de ele: „Dar Duhul spune lămurit că în timpurile din urmă duhuri unit se vor şi îndepărta unor de credinţă. dumnezeul căzut al acestui veac. Atunci când oamenii îşi scot încălţămintea din picioare într-uri loc de închinare. provocate. Atunci când denominaţia devine mai importantă decât dragostea şi supunerea faţă de Isus. Deseori Domnul ne-a atras atenţia asupra bijuteriilor purtate de oameni. Desigur. decedate sau încă în viaţă.Slu/iiva practicii Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare aici este că pământul. Puterea carc-l controla nu a putut fi scoasă din el decât după ce s-a lepădat de duhurile de înşelare care se aflau în spatele fostei sale religii. Implicarea în oricare dintre aceste activităţi este o sursă de control demonic. dar atunci când o fac şi vin să ceară ajutor. Deşi. sfânt. datorită puterii dc blestem ataşate acelor obiecte. Este bine ca înainte dc a sluji unei persoane să verificaţi dacă nu cumva ea a fost implicata în vreuna dintre aceste forme de ocultism. La sfârşitul acestui volum sc va da o scurtă listă a principalelor practici oculte şi a sistemelor de religii necreştine. ei fac un gest prin care recunosc că pământul pe care stau a fost „sfinţit" de prezenţa „dumnezeului" căruia i sînchină in acel ioc. prin prezenţa lu Dumnezeu. . duhuri ataşate diferitelor denominaţii şi care. în podurile caselor masonilor deseori poţi găsi obiecte de cult ale rudelor decedate . Abia când a văzut mânia şi violenţa demonilor din el şi-a dat scama dc ce lucrarea sa era atât dc obstracţionaiâ. el ştia că exista ceva ce-i frâna lucrarea. sfinţenia este un atribut care aparţine numai Adevăratului Dumnezeu şi -nici unuia dintre falşii dumnezei care i-au înşelat pe oamenii de pretutindeni să se închine lor şi prin ci Iui Satan. slujirea lui era eficientă. uneori. Uneori oamenii nu-şi dau seama de aceste lucruri. generic. Uneori.

.. în general oamenii sunt mai deschişi în a-şi mărturisi păcatele sexuale dacă acestea au fost comise înainte ca ei să devină creştini. Am văzut uneori cum o boală indusă demonic ii sărit peste o generaţie. să fie una de încredere. păcat pc care creştinii îl acuză ca aparţinând lumii necredincioase. Am constatat că uneori este utilă schiţarea! unui arbore generaţional al precedentelor două sau trei generaţii. Urmarea este că generaţia creştină în care trăim sc confruntă cu cea mai mare incidenţă a păcatului sexual pe care Biserica l-a experimentat de la Rusalii încoace. 7. La fel cum trupul poate fi afectat de boli. Exploraţi trecutul sexual Viaţa sexuală este considerată. Satan se bucură să vadă aceste lucruri deoarece cel mai puternic dintre mijloacele sale de control demonic asupra oamenilor (legăturile sufleteşti nedumnezeieşti) rămâne un subiect interzis. şi in special pe cei care par a avea probleme de multa vreme.Slujirea practica Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare 6. sâ* investigam cu atenţie dacă problemele nu sunt cauzate de un păcatigeneraţional. Şi chiar în calul transmiterii genetice a bolii trebuie să ne întrebăm care a fost cauza primară a declanşării bolii ce a fost transmisa generaţional. Este foarte important ca atunci când consiliem oameişii. Pentru unii oameni implicarea emoţională într-o relaţie 225 . pocăinţă şi eliberarea dc puterile demonice care au profitat de acel păcat pentru a intra în ele. Am văzut mulp oameii eliberaţi (şi vindecap) dc demonii care s-au transferat la moar ea unei rude.. Verificaţi liniile generaţionale în capitolele 3 şi 4 s-a explicat în detaliu de ce :yi cum puterile demonice pol coborî pe linie generafională. Adesea distanţa în timp între moartea unei persoane şi începutul simptomelor aceleiaşi boli (sau a uneia similare) la an alt membru al familiei. Spre exemplu. în care cei ce mărturisesc aceste secrete. Una dintre întrebările pe care medicii le pun pacienţilor atunci când investighează istoricul bolii este: „A suferit vreunul dintre părinţii sau bunicii D\>s. astfel îr cât o generaţie poate fi demonizată ca urmare a păcatelor generaţilor anterioare. Este esential ca atmosfera. Oamenii se simt stânjeniţi săidiscute acest subiect şi se tem dc bârfele ce ar putea urma unor astfel dc discuţii.Vindecarea prin eliberare . Medic ina recunoaşte că în multe cazuri boala pare a se transmite de la o generaţie la alta Deşi în unele boli transmiterea maladiei se face pdicale genetică. acest mod de transfer nu este o regulă. cauzându-le boala de care aceasta a suferit. Trebuie xă cercetăm nu doar cauza bolilor fizice ci şi pe cea a comportamantului. Cei care slujesc nu trebuie sâ se jeneze să ceară toate informaţiile dc care au nevoie cu privire la aspectele păcatului sexual şi nici nu trebuie să-i acuze sau să-i condamne pe cei care mărturisesc aceste păcate. la moartea bunicilor denumii care au drepturi asupra familiei vor trece asupra oricui voii putea pentru a-şi menţine prezenţa în acea familie. în care să se indice persoanele care au murit şi când şi de ce au miait ele. de obicei. dragoste şi respect. este foarte scurtă. Legăturile sufleteşti stabilite în urma sexului greşit pot apare şi între parteneri care nu au avut niciodată un raport sexual. deseori a trebuit să explicăm în detaliu cum Satan poate folosi păcatul sexual pentru a-şi controla demonic victimele. atât de mult timp ascunse. ca fiind un subiect ce nu trebuie discutat. Pentru ca oamenii sâ înţeleagă ce sc întâmplă. în loc să ducă modul creştin de viaţă în lume. Dar îţi trebuie un curaj extraordinar pentm a mărturisi un păcat comis după convertire. Din nefericire însă mulţi creştini. urăşte lumina.ca să nu i se vadă faptele aşa cum sunt" (loan 3:20). 224 Iar dacă ei mai sunt şi implicaţi în slujirea creştină sau în conducerea unor biserici. de această boală? ". comportarea unei persoane poate fi şi ea influenţată demonic datorită păcatelor strămoşilor.oricine face râul. au adus în biserici standardele dc viaţă lumeşti.. Isus ştia ce spune atunci când i-a răspuns lui Nicodim „. Satan se poate folosi de legăturile sufleteşti stabilite între oameni prin păcat sexual pentru a-şi ţine victimele în robie toată viaţa lor sau până când legătura este ruptă prin mărturisire. Mândria şi frica pot ţine oamenii departe de eliberare şi vindecare. se tem că dezvăluirea unor secrete din această zonă a vieţii lor ar putea conduce la pierderea poziţiei şi a reputaţiei pe care o au.

indiferent dacă raportul sexual a avut loc (cazul violului) sau nu. i-am cerut să încerce să-şi amintească ceva specific despre persoana în cauză astfel încât atunci când ne vom ruga cu acea listă în faţă să putem fi cât mai specifici asupra fiecărei relaţii. Ceea ce. odată ce s-a rostit jurământul marital. a fost legat in locurile cereşti nu poate fi dezlegat decât prin mărturisire şi pocăinţă. Când oamenii au curajul sâ aducă la lumină aceste lucruri ascunse. Cei mai des întâlniţi demoni în această zonă de slujire sunt cei care răspund la numele de respingere. Insă atunci când raportul sexual se produce. Dacă nu şi-a putut aminti numele lor. scriptura!. Satan are dreptul de a lega cele două persoane printr-o „căsătorie fizică". legăturile sutleteşti care s-au stabilit. Deşi nu trebuie acordată o importanţă exagerală legăturilor pe care aceşti demoni ic pot genera. Vindecarea nu va veni atâta vreme cât durerea rămâne nevindecată şi cei care au produs respingerea nu sunt iertaţi. în cadrul unei relaţii dumnezeieşti. căsătoria poate fi anulată (dacă partenerii doresc acest lucru) iar „soţul şi soţia" pot fi dezlegaţi dc jurământul pe care l-au făcut. Această legătură.Vindecarea prin eliberare . Experienţa ne-a arătat câtă dreptate avea lacov să spună 216 alţii ca să fiţi vindecaţi" (lacov 5:16). demonii se vor agăţa legalist de orice drept pe care-l deţin acolo. atunci când două persoane necăsătorite au un raport sexual este ca şi cum ele ar fi căsătorite deoarece actul sexual care. Isus a venit pentru a-i elibera pe cei încătuşaţi! Puternice lanţuri demonice îi ţin legaţi şi pc cei care au fost abuzaţi sexual. Aceşti demoni determină izolarea victimei dc cei apropiaţi (care o iubesc) împiedicând împlinirea scopurilor lui Dumnezeu cu acea persoană. poate acţiona ca o conductă demonică prin care Satan lucrează asupra oamenilor. Căutaţi semnele respingerii Recomand călduros tuturor celor care doresc să-i ajute pe cei răniţi emoţional citirea cărţii lui Steve Hcpden Ce este respingerea (Sovercign World). înainte de a se ruga pentru vindecarea bolii de care acesta suferea. Se parc că pe porţile deschise de aceşti demoni ai respingerii pot intra tot felul dc duhuri dc neputinţă şi de boală. Cu toate că ei nu au dorit raportul sexual. prin lucrarea crucii. a avut loc. Această carte ne ajută să înţelegem cum este posibil ca puterile demonice să controleze atât de puternic vieţile celor care au fost respinşi. trebuie totuşi subliniat că tratarea rădăcinilor emoţionale ale respingerii şi luarea unor decizii corecte cu privire la relaţionarea cu ceilalţi oameni vor îndepărta multe din drepturile deţinute de aceşti demoni specifici. In încercarea de a rămâne în viaţa victimei. am tratat numai cu aceia pe care victima şi-i amintea (dc obicei. Personal. raportul sexual poate avea loc. vindecarea şi eliberarea din robie au extraordinare rezultate! Satan adoră să ţină oamenii înlănţuiţi în păcatele din trecut. Când Dumnezeu face acest lucru. 8. Reciproc. astfel. frică de respingere şi autorespingere. într-o necurată troică dc control demonic. desăvârşeşte căsătoria. pentru tot restul vieţii lor.Slujirea practică Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare „Mânunsiţi-vci deci unii altora păcatele şi rugaţi-vâ unii pentru ilicită poate li un punct de intrare a demonilor. Când partenerii au fost prea numeroşi pentru a putea fi reţinuţi. Deseori aceşti trei demoni lucrează împreună în persoana respinsă. Rănile emoţionale produse în trecut prin respingere sunt importante puncte dc intrare a vrăjmaşului. agresorul i-a legat prin traumă şi prin frică. în cazul în care în păcatul sexual au fost implicaţi mai mulţi parteneri. cerându-1 lui Dumnezeu să rupă. actul acela este perceput de Satan ca fund o adevărată „căsătorie". prefer ca înainte de a încerca sâ scot demonii dintr-o persoană respinsă şi rănită emoţional să petrec câteva ore pentru a-i aduce o adâncă vindecare 227 . Dumnezeu poate. înlătura toate consecinţele lor. uneori am cerut victimei să facă o listă cu prenumele tuturor celor pe care şi-i poale aminti. Dintotdeauna Biserica a recunoscut câ atunci când (indiferent din ce motive) raportul sexual dintre parteneri devine imposibil. cei mai semnificativi) iar apoi ne-am rugat pentru toţi ceilalţi ca grup. Acest lucru l-a lâcut şi Isus atunci când l-a confruntat pe paralizam! din Luca 5 cu propriu! păcal. Astfel.

Consecinţa este câ persoana poate suferi la nesfârşit din cauza unor răni nevindecate. se întind pc termen lung. efectul produs asupra persoanei poale fi atât de puternic încât aceasta suferă o adevărată „rupere" interioară a duhului şi a sufletului. Uneori nu este nevoie de eliberare ci de rugăciune pentru pansarea (vindecarea) inimii. ei îi pot sfătui şi ajuta. Este. renunţat la ele şi iertate. dar că asta nu înseamnă că trebuie să-i ceară permisiunea de a face orice lucra. Efectele psihologice ale acestor şocuri sunt bine cunoscute şi împotriva lor au fost elaborate metode de îngrijire medicală care. Practica ne-a arătat că mulţi oameni nu pot fi pe deplin .Slujirea practica f'jvyjilirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare interioară. nu trebuie să ceri aprobarea cuiva. părinpi nu trebuie să lase ca dorinţele lor sâ controleze vieţile acestora. în aceste cazuri. Deseori îi întreb pe cei cărora le slujesc dacă nu cumva simt o frică de tot ce înseamnă nou. Informaţi-vă asupra accidentelor şi traumenlor Accidentele şi traumele neaşteptate pun întreg organismul uman într-o stare de şoc. foarte probabil că ei sunt manipulaţi demonic. de asemenea. dar asta nu înseamnă că trebuie să-şi oblige „copiii" să facă tot ceea ce doresc ei! 10. rămâne afectat de consecinţele accidentului. 228 Mai puţin cunoscut însă este faptul că persoana care a suferit accidentul rămâne vulnerabilă şi spiritual. posibil ca anumite păcate (în care victima a fost implicată) să trebuiască mărturisite. acţiune ce va înlătura riscul unei şi mai profunde răniri printr-o prematură şi nereuşită încercare de a scoate direct demonii. chiar dacă trauma s-a produs cu mulţi ani în urmă. Eliberarea a făcut ca viaţa ei de zi cu zi sâ devină mult mai activă. Satan se poate folosi şi de oamenii care domină şi controlează pentru a-i ţine pe alţii în robia unor legături sufleteşti nedumnezeieşti ce au fost stabilite prin alte mijloace decât cele sexuale. uneori. Uneori nu am putut conduce persoana demonizată prin trauma spre eliberare până când ea nu i-a iertat pe cei care au cauzat. accidentul iar alteori până când nu am rupt legaturile sufleteşti stabilite între cei implicaţi în traumă. Atunci când avem de-a face cu consecinţele unui accident sau traume nu putem ignora nici unul dintre principiile fundamentale ale slujirii de eliberare. 9. demonii care au intrat cu ocazia accidentului nu vor fi dislocaţi cu uşurinţă. Gând accidentul sau trauma au fost deosebit de grave. Mi-a strigat „Nu pot face aşa ceva!M-ar omorî!". Aceste duhuri erau uneori atât de puternice încât împiedicau victima să ducă o viaţă normală O femeie care a suferit un accident de motocicletă (în care a murit o persoana apropiată) a trăit patruzeci de ani de frică înainte dc a fi eliberată de duhul care a intrat în ea în momentul dezastrului. în Isaia 61:1 găsim profeţia despic una dintre lucrările dc vindecare pe care Isus avea să le facă : alinarea celor „ cu inima zdrobita". Trebuie ca părinpi să aibă o autoritate dumnezeiască în familie. produse poale cu mulţi ani în urmă Tmpul. Dacă acea teamă există este foarte probabil că ea este generată dc o dominare nedumnezeiesc exercitată de către o altă persoană iar dacă oamenilor le este frică să ia decizii normale în ceea ce-i priveşte fără a cere pennisiunea cuiva. îmi amintesc că odată am cerut unei femei să meargă acasă şi să-i spună mamei ei că o iubeşte. Am eliberai nenumăraţi oameni dc duhurile de frică asociate accidentelor de maşiuâ.Vindecarea prin eliberare . Oricare dintre ele poate fi relevant. dar atuuci când copiii cresc este nevoie ca relaţiile dintre ei şi părinţi sâ devină mature. evident. Uneori mamele şi soacrele înceracă sâ controleze şi sâ domine întreaga familie. uneori zece sau douăzeci de ani după producerea acestuia. Deşi trebuie să-şi sprijine şi să-şi iubească copiii. Frica o determinase sânu tacă multe dintre lucrurile pe care dorea să le facă. pe care Dumnezeu doreşte să-1 vindece. frică ce-i detennină sâ-şi ceară permisiunea de a face unele lucruri pentru care. Demonii se vor putea folosi de aceste relaţii ca de o punte de transfer. adesea apărând pericolul demonizarii prin frica asociată acelei experienţe traumatice. Dacă e nevoie. Investigaţi legăturile sufleteşti nedumnezeieşti Pe lângă legăturile sufleteşti stabilite prin sex.

230 Cum să ne rugăm La începutul acestei cărţi s-a explicat cum pot demonii influenţa şi intra înlr-o persoană. semnificativă. Demonii ştiu dacă voinţa persoanei cooperează sau nu cu Dumnezeu şi cu cei care slujesc. Să ne concentrăm acum atenţia asupra procesului dc eliberare propriu zis. eliberarea poate fi incompletă şi dc scurtă durată. Am (acut o regulă generală din a-i înlreba pe cei pentru care mă rog dacă nu au suferit vreodată şocuri sau traume deosebite. Biruinţa a fost obţinută abia după aceea. Ultimul capitol a descris importanţa pregătirii slujirii pentru eliberare. Este o mare binecuvântare sâ vezi cum cei care au trecut prin astfel de situaiii sunt vindecaţi şi eliberaţi în acelaşi timp. în timpul interviului. Fiecare om are o voinţă şi dacă ea nu este activ implicată. să-şi exerseze voinţa renunţând la păcatul sexual şi abia apoi sâ caute eliberarea. vor pleca. Demonii vor şti că omul acela vrea să-L unneze pc Dumnezeu şi atunci când li se va ponmci sâ plece. Este esenţial să fim sensibili la ceea cc face Dumnezeu în acea persoană şi să lăsăm ca Duhul Sfânt să-i slujească direct. Nu există reguli ci doar linii călăuzitoare. este esenţial ca persoana consiliată să participe activ la ceea ce se întâmplă. Uneori a trebuii sâ discut cu persoana despre diversele zone din viaţa ci care aveau nevoie de vindecare şi abia apoi să-i slujesc (după cc am epuizat faza interviului) în fiecare dintre aceste zone. Acum. Isus a tratat eu păcatul din viaţa lui. pe măsură cc simptomele pc termen lung sunt anihilate şi oamenii îşi pot împlini destinul la care Dumnezeu i-a chemat. nu va fi eliberat de acel duh. 231 . Recapitulare Toate aceste aspecte ale slujirii sunt dc maximă importanţa pentru pregătirea eliberării. Ea nu trebuie să aştepte pasiv ca altcineva să facă toată această lucrare. •. Deşi cel care slujeşte va vorbi demonilor şi le va porunci să plece. de obicei. Efectele acesui gen de rugăciune pol fi dramatice. Alteori a trebuit să slujesc în anumite zone înainte de a trece la investigarea altora. Unii găsesc că este dificil să fii flexibil în slujirea personală. Trebuie căutată soluţia optimă Luciul cel mai important este să ascultăm ce arc de spus Dumnezeu cu privire la persoana căreia îi slujim.Slujirea practica eliberaţi de demonii care au venit prin traume decât atunci când Domnul aduce vindecare interioară în inimile lor. Am ajuns la concluzia că Satan a încercat sâ ţină Biserica in necunoştinţâ de acest aspect al slujirii de eliberare. consilierii au luat notiţe privind zonele în care prezenţa demonilor este probabilă. Este foarte important să nu uităm câ de multe ori vindecarea este un proces şi că întărilurile vrăjmaşului sunt erodate şi dărâmate pas cu pas prin rugăciune şi eliberare. Ordinea în care ele sc produc nu este. Mai întâi el trebuie să-L pună pc Dumnezeu pc primul loc în viaţa sa. El L-a ascultat pe Tatăl şi a făcut numai ceea ce El I-a spus să facă (Ioan 8:28). ei vor trebui să se adreseze acestor zone. Nu este neobişnuit sâ descoperi că într-o persoană cu multe probleme pulcrca demonică este ataşată multora (uneori tuturor) dintre nevoile personale descrise mai sus. Pe cât posibil trebuie ca şi noi sâ urmăm modelul dc slujire al lui Isus.) inclecarea ţu-in eliberare . Un bărbat care vrea să fie eliberat de un duh de poftă pentru a renunţa la păcatul sexual. înainte de a vindeca bărbatul paralizai coborât la El prin acoperiş. dar dacă privim în Evanghelii vom vedea că Isus a tratat fiecare persoană într-un mod diferit.

este nevoie ca cei care slujesc să sc roage pentru lucrurile care. al muncii mele. am constatat că rugăciunea cu voce tare este mai eficientă Ea întăreşte hotărârea consilierilor dc a învinge puterile demonice în Numele lui Isus şi le aminteşte anumite lucruri importante în slujire. nu putem primi iertarea propriilor păcate (Matei 6:15). construind apoi rugăciuni corespunzătoare situapci în care sc află fiecare persoană în parte. Desigur. Rugăciune: Doamne Isuse. Mă rog în Numele lui Isus. în timpul consilierii. Amin. chiar şi pentru creştinii ce par a fi maturi spiritual. • ca Mântuitor a! meu. mărturisesc că am păcătuit şi că am nevoie de 232 blestemele mi-au afectat in vreun fel viaţa. al deciziilor Domn al al comportamentului duhului meu şi al relaţionalii mele cu 'Tine.Slujirea practică Cum să nc rugăm Tine. Atâta vreme cât nu vrem să-i iertăm pe ceilalţi. trăind în aşa fel încât să nu mai dea demonilor drepturi printr-un comportament păcătos şi dorind cu adevărat să fie eliberată de top demonii din ea Am constatat că după ce pregătirea slujirii s-a încheiat şi persoana este gala să fie slujită. simţămintelor şi melc. Amin. în Ioc să fie sub domnia lui Isus. Domn al emoţiilor. Domn al reacţiilor mele. al casei mele. oculte aveţi păcatele declar tatălui (în acest moment esle afectat viaţa. Rugăciune: îmi iert necondiţionat toţi lor. mi-au dintre consecinţele consecinţele mamei activitate declaraţiile efectele mele copil sângelui activităţi care Isus pentru a Mă de pe important cunoştinţă). al bunurilor mele şi al tuturor relaţiilor mele. Te chem acum sa fii Domn al fiecărei zone din viaţa mea: Domn al minţii şi al gândurilor mele. Consilierii de la Eilel Ministries au fost învăţap să folosească rugăciuni asemănătoare celor ce vor fi prezentate mai jos. rugăciunile de mai jos pot fi şi un ghid util în construirea altor rugăciuni specifice diferitelor situapi întâlnite.Vindecarea prin eliberare . au fost aduse la lumină Deşi rugăciunea se poate face şi în gând. în Numele lui Isus mă rup de consecinţele păcatelor chem acum puterea păcatelor oricăror ocultă care oricărora de. Domn al timpului meu. Trebuie repnut însă că aceste rugăciuni nu sunt o liturghie de vindecare ce poate asigura eliberarea automată a cuiva! Dumnezeu se uită Ia inima omului şi dacă persoana rosteşte o rugăciune care nu vine din inimă eliberarea este pupn probabilă Există multe forme de a te ruga şi trebuie ca cei care slujesc să înfeleagă care sunt principiile fundamentale ale eliberării. trupului şi Domn al voinţei şi meu. sunt fie sub propriul lor control fie sub control demonic. să specificau ereditare care Invitarea lui Isus ca Domn al fiecărei zone din viaţa persoanei Recomand ca această rugăciune să se facă pentru toţi cei care doresc să fie eliberap. Ruperea legăturilor cu generaţiile anterioare Acest gen de rugăciune nu alunga duhurile care au venit pc linie gcmcraţionalâ dar au efectul dc a smulge rădăcinile acestor duhuri venite generaţional. Experienp» ne-a arătat că mulţi oameni nu sunt încă eliberap pentru că anumite zone din vieple lor. La mijlocul acestei rugăciuni trebuie lăsat un interval în care persoana sâ rostească cu voce tare numele celor pc 233 . • care pe crucea de la Calvar S-a făcut blestem pentru mine şi care a murit ca eu să Iertarea celor care ne-au făcut rău Iertarea este un pas esenţial spre eliberare. pot fi liber. îţi mulţumesc că ai murit pe cruce pentru mine şi te primesc Trebuie ca persoana să-şi exercite voinţa alegând să-L facă pc Isus Domn al fiecărei zone din viaţa sa. al familiei mele. iţi mulţumesc că Ţi-ai vărsat sângele pentru ca tu să pot fi liber. de bolile strămoşilor linia de mei gene raţionale. In strămoşii pentru calitate lui de toate al lucrurile care lui mă Dumnezeu elibera liber sau de de a şi de orice şi le-au făcut şi care mi-au afectai viaţa.

în Numele lui Isus.. trebuie sâ o tacă! Poate că va fi nevoie să ajutaţi persoana sâ persevereze atunci când va avea de pronunţat numele celor pe care trebuie sâ-i ierte.Vii ut cm rea jirin eliberare . voie. "Iertarea" lui Dumnezeu Ghilimelele de mai sus vor să ne spună că. chiar dacă el parc a fi justificat dc răul suferit din partea persoanelor în cauză. Rugăciune: in libertatea iertării mele. Iertarea de sine Adesea oamenii sc autoblamează pentm păcatele altora şi trăiesc într-o falsă vinovăţie şi în robie. in Numele lui Isus. Numele lui Isus. Amin. de care ştiu că Tu m-ai iertat de mult. I'rintr-un aci al voinţei mele aleg sâ-i iert pe toţi care m-au vinovat. Te rog să mă ierţi şi să mă cureţi. Uneori ei se consideră răspunzători dc unele lucruri.Slujirea practicii Cum să ne rugăm care trebuie să-i Iert». în Numele lui Isus. Unii oameni. Ştiu că Tu urăşti ceea ce a făcut Satan în viaţa mea. Acest lucru este un păcat. In Numele lui Isus. mele. am fost Implicat. cu sau fără la Satan şi acum aleg să-L.(menţionaţi lucru este un păcat. în loc să-1 mustre pe Satan pnn ale cărui ispitiri omul a degenerat într-o rasă căzută. îţi mulţumesc că mă ierţi pentru lucrurile negative pe care Acum aleg să mă iert pe mine însumi pentru lucrurile le-am făcut. înainte dc a ierta anumite persoane. . resentimentul. de mărturisire: că prin implicarea în următoarele Tău practici (rostiţi Recunosc orice In împotriva Ta şi împotriva cuvântului mărturisesc lui. Amin. mărturisesc că Te-am învinovăţit de nişte lucruri de care Tu nu eşti vinovat Recunosc că acest lucru este un păcat şi te rog să mă ierfi. cum ar fi un accident de care nimeni uu este 234 că toate aceste practici sunt închinare pun pe Isus pe tronul vieţii activitate ocultă în care.. mă pocăiesc de el şi renunţ la el. păstrat în de pocăinţă că de gândurile negative că împotriva rănit. deoarece El nu poate greşi. ca şi cum El ar fi de vină câ lor li s-au întâmplat anumite lucruri. amărăciunea pc care le-au avut împotriva acelor persoane. Amin. oculte am păcătuit cu voce tare toate implicările de care vă aduceţi aminte). Ta de a mă elibera. persoane: mărturisesc inima mea numele datorită faptului fiecărei persoane). am fost Recunosc mânie. resentiment şi amărăciune împotriva Mărturisirea oricărui păcat personal care ar fi putut da drept de intrare demonilor a) Păcatul ocultismului Rugăciune Tată. Demonii vor face orice pentru a împiedica persoana să facă acest important pas spre eliberare. au nevoie să se pocăiască de mânia ascunsă. Te rog să mă ierfi pentru 235 .' Rugăciune: Tată. Dumnezeu nu are pentm cc să fie iertat Dar unii oameni îl acuză pe Dumnezeu. Iţi mulţumesc pentru dragostea Ta şi pentru promisiunea Amin. Ei trebuie sâ se pocăiască de păcatul dc a-L acuza pe Dumnezeu de lucrurile de care se face vinovat Satan. care suportă acum consecinţele păcatului. Deşi nu va fi uşor să pronunţe unele nume. Importanţa iertării este atât de mare incâl va trebui poate sâ legaţi unii demoni care se vor manifesta. Rugăciune: Isus. Rugăciune unei Tata. încercând să oprească procesul iertării. (In acest moment trebuie celor care trebuie iertaţi). Amin. că am acest Doamne. rostite cu voce tare numele tuturor Eliberez pe fiecare dintre aceşti oameni tţi mulţumesc câ ai murit pentru ca eu sâ pot fi cei iertat. rănit.

Trebuie să reamintim oamenilor cuvântul lui Dumnezeu care ne spune „Mărturisiţi-vâ deci unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii ca să fiţi vindecaţi" (lacov 5:16). Tată. Aveţi răbdare ca persoana să-şi amintească toate aceste păcate. Această renunţare este implicată în rugăciunea prin care Isus este proclamat Domn. Este important ca atunci când oamenii şi-au mărturisit păcatul şi s-au pocăit de el. Amin. Renunţ la toate plăcerile asociate acestor păcate. îţi mulţumesc pentru sângele pe care Isus L-a vărsat pentru ca eu să pot fi curăţit.(Indecarea prin eliberare . Printr-un act al voinţei mele şi prin puterea pe care mi-o dă Isus Cristos din Nazaret.. Pocăinţa de păcat Mărturisirea păcatului nu înseamnă pocăinţa de păcat. Te rog să-mi cureţi memoria. Declarare personală: Satan. Accept verdictul Tău cu privire la păcatul meu. El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nedreptate" (1 loan 1:9). în Numele lui Jsus. în Numele lui Isus. să le amintim ce spune Scriptura: „Dacă ne mărturisim păcatele. Recunosc vina de a alege să comit aceste păcate şi Te rog să mă eliberezi din lanţurile în care am fost ţinut de ele. regulat dar dacă nu te întorci de la păcat. Rugăciune de pocăinţă: Aleg să mă întorc de la păcatul meu. în Numele lui Isus. renunţarea la lucrările lui Satan în viaţa persoanei nu mai reprezintă o condiţie a iertării. închid uşile vieţii mele la toate punctele de intrare demonică pe care le-ai câştigat prin păcatele mele din 237 . (menţionaţi păcatul sau păcatele implicate)..Slujirea practică b) Păcatul sexual Rugăciune de mărturisire: Tată. mărturisesc că au fost momente in viaţa mea când am cedat atacurilor pe care vrăjataşul' le-a dat împotriva sexualităţii mele. Te rog să mă ierţi pentru continuua vulnerabilitate pe care am arătat-o faţă de păcatul. Te rog să mă ierţi pentru tot trecutul meu. Te rog să mă cureţi de orice necurăţie. Rugăciune de mărturisire: Tată. Am păcătuit şi Te mg să mă ierţi pentru: (specificaţi cu voce tare toate păcatele sexuale pe care Dumnezeu vi le aminteşte). c ) O r i c e alt păcat activ Păcatele active sunt acele păcate care par a pune mereu piedici în viaţa cuiva Ele diferă de la persoană la persoană funcţie de problemele pe care acestea le întâmpină pe parcursul vieţii. ci ne adresăm lui intr-un fel asemănător celui în care Isus S-a adresat puterilor întunericului care vorbeau prin Simon Petru atunci când au încercat să-L abată de la lucrarea ce trebuia să o facă în Ierusalim (Matei 16:23). Această acţiune este încă un pas spre subminarea legăturilor pe care demonii le au asupra persoanei. Amin. N o i nu ne rugăm lui Satan (nu trebuie să-i cerem lui nimic). renunţ la tine şi la toate lucrările tale din viaţa mea. Pocăinţa însă este o expresie a voinţei prin care ne întoarcem de la păcat Mulţi oameni ştiu bine ce fac atunci când îşi mărturisesc păcatul şi pot face acest lucru chiar. Dar am constatat că în lucrarea de eliberare este deosebit de util ca persoana consiliată să-i spună cu voce tare lui Satan şi tuturor puterilor întunericului că renunţă la influenţa lor. Amin. să-mi dai discernământul de a recunoaşte 236 Cum să ne rugăm ispitirile atunci când vin şi să mă întăreşti pentru a le rezista. rugăciunea de mărturisire este doar o vorbă goală ce nu are nici un efect sau putere. să-mi vindeci rănite şi să mă ierţi.. Rugăciunea de mărturisire este o recunoaştere a naturii păcatului şi o acceptare a responsabilităţii personale. R e n u n ţ a r e a Ia lucrările lui Satan După mărturisirea şi pocăinţa de păcatele mai sus menţionate.

Aduceţi-vâ aminte că această lucrare este a Domnului şi câ noi avem privilegiul dc a colabora cu El în tot ceea ce face. Ungerea cu ulei consacrat Rugăciune: este o extindere a acestei ungeri (coborâri) asupra trupului. Amin. Amin.Vindecarea prin eliberare . demonii se simt ameninţaţi nu de uleiul în sine ci de aici persoana în cauză). ia-l de persoanelor implicate). îmi încredinţez întreaga fiinţă . Nu mai ai nici un . deseori este util sâ nc oprim puţin şi sâ mârturisil. sau poate 239 Rugăciune de consacrare: . sc află demonii.'ristos Duhului Sfânt. spunând lucruri de genul „Aide. o ungere care să „rupă jugul". în astfel de ocazii am văzut câteodată cum Această rugăciunc-declarajie poate fi urmată de rugăciunea de persoana a fost pentru prima dată botezată cu Duhul Sfânt. In Numele lui Isus. Fifi pregătip. Trebuie ca aceste legături să fie rupte sistematic pe: parcursul slujirii. sufletului şi trupului în asemenea ocazii nu este neobişnuit să auzi demonii vorbind care au fost stabilite între tine şi (rostiţi cu voce tare numele prin gura persoanei. trecut. interviul va scoate la iveală majoritatea legăturilor sufleteşti nedumnezeieşti de care Satan a profitat pentru a-şi aduce demonii. rostească o rugăciune de consacrare către Domnul. uneori persoana va fi gata să primească slujirea vreunul dintre membrii familiei lui. puteţi numi Desigur... căci eliberarea sc poate produce după fiecare rupere a acestor legături! Această rugăciune de comandă trebuie tăcută direct (de către cel care slujeşte) celui slujit. şi să aducă inapoi la tine orice parte prezenţa din Duhului Sfânt peste acesta. Uneori am constatat că este util ca cel căruia i se slujeşte să puteţi numi aici persoana In cauză). Nu este nici o îndoială că demonii nu suportă uleiul supranatural şi li rog pe Dumnezeu să îndepărteze dc la tine orice consacrat. fiinţa ta care a fost legată demonic de o altă persoană (dacă dorip]. Uneori obişnuiesc să binecuvântez puţin ulei pe care apoi ii folosesc pentru a unge persoana Acest act are întotdeauna efectul dc a binecuvânta persoana iar uneori am văzut că acest fel dc ungere a stârnit o puternică reacţie demonică Se pare câ atunci când Duhul Sfânt coboară asupra unei persoane. rup orice care. al Fiului şi al Duhului Sfânt. iţi declar in Numele lui Isus. Dacă sunteţi gata să intraţi in slujirea de Sfânt eliberare. In Numele lui Isus. Cil cu Duhul Sfânt Umplerea nu mai ai nici un drept să mă tulburi in lucrurile pe care le-am Ajunşi în această fază. continuaţi astfel: Ruperea legăturilor sufleteşti ueduiuiiczeieşti Dc obicei. de obicei. Despart aceste legături in mod aicifi".in mâinile Tale. oamenii primesc uşor Duhul s-a făcut referinţă. legături sufleteşti nedumnezeieşti ale duhului. care le-a înfrânt la Calvar. suflet şi trup această legătură sufletească nedumnezeiască. zonă în In Numele Tatălui.duh. arde. (numiţi persoana pentru care vă rugaţi) sau vreunei alte persoane şi Jără a intra înFără îndoială. Opriţi-vâ şi aşteptaţi Vorbesc acum in mod direct fiecănâ duh rău care a profitat deDoamne Isusc. pentru eliberare lără a mai fi necesar sâ se roage toate.Slujirea practicii 'M CUM să nc rugăm eu răbdare să vedeţi cc va face Dumnezeu în viaţa persoanei. de care m-am pncâit şi de care am font iertat şi curaţii cerem Domnului să trimită asupra persoanei o nouă ungere a prin sângele Domnului Isus (. Te rog să mă umpli cu Duhul Sfânt pentru ca să drept de şedere în această persoană şi îţi poruncesc să pleci Jiu pe deplin al Tău. influenţă exercitată de vreo altă persoană (dacă doriţi. imediat Jără a răni sau a face vreun rău lui. cerând să fie umplut cu Duhul Sfânt. la fel cum nici nu le pasă de uleiul neconsacrat. primul punct de acces este prin duhul acelei persoane. Când îşi eliberare de demonii care au intrat prin legăturile sufleteşti la care pun vieţile în ordine cu Dumnezeu.

La o primă consiliere se poate trata păcatul ocultismului. dintre aceste rugăciuni. Dc aceea. Dumnezeu a lăsat omenirii voinţa liberă. primii creştini. Acest lucru se întâmplă mai ales la reuniunile publice. multe ori nu mai esto nevoie decât să le adresezi puterilor întunericului şi să eliberezi oamenii dc demonii ale căror drepturi au fost subminate prin pocăinţă. să le facă. Demonii sunt fiinţe vii care se află în slujba stăpânului lor. Dacă o persoană alege să-şi trăiasă viaţa în păcat. El nu S-a supus niciodată lui Satan. folosind rugăciunea prezentată dc noi (sau una similară). în aceste cazuri slujirea trebuie să aibă continuitate. este puţin probabil ca eliberarea să se producă dacă vom fragmenta slujirea în două şedinţe. Dar am constatat că. Satan. Consilierii trebuie să caute atât înţelepciunea care vine de sus cât şi bunul simţ! Discernământul este uneori nu atât un dar supranatural cât o aplicare practică a informaţiilor pe care deja le deţinem! Capitolul 7 Slujirea pentru eliberare Exercitarea autorităţii Cheia procesului dc eliberare este exercitarea autorităţii. dar Isus Sc află mult deasupra lui (Efescni 1:18-23). prin învăţăturile prezentate. De aceea pocăinţa este o parte vitală a procesului de vindecare prin eliberare. Este important să ştim şi că nu toţi oamenii au nevoie de consiliere simultană a tuturor zonelor mai sus prezentate. 241 240 . Eliberarea fără consimţământul şi colaborarea persoanei este permisă numai în cazuri excepţionale (vezi Fapte 16:18). în aceste situaţii. Satan este sub picioarele Sate Isus a dat ucenicilor Săi puterea şi autoritatea de a scoate demonii (în greacă ekballo însemnând a „arunca afară cu forţa"). orice încercare de a sări peste vreuna dintre fazele importante ale stadiului de pregătire a eliberării (atunci când persoana cere slujire individuală). a convins oamenii de nevoia de a-şi pune anumite probleme în ordine cu Dumnezeu. Trebuie ca drepturile demonilor să fie îndepărtate. de aceea. Isus nu S-a alăturat niciodată răzvrătirii pc care noi o numim cădere şi. este o decizie riscantă. după ce Duhul Sfânt. orice demon care a profitat de aceste lucruri are dreptul de a rămâne în acea persoană.Vindecareajirin eliberare . Isus a poruncit ucenicilor să-i înveţe pe noii credincioşi să facă aceleaşi lucruri pe care El i-a învăţat pe ei. fără credinţă în Dumnezeu. credincioşii lucrează în puterea aceleiaşi însărcinări pc care Isus a dat-o primilor Săi ucenici. de cele mai. Dar dacă păcatul ocultismului este legat de o relaţie sexuală nedumnezeiască (de exemplu). într-o poziţie de autoritate dată de nemărginita putere a Celui Atotputernic. La următoarea şedinţă se va putea trata o altă problemă din viaţa acelei persoane.Slujirea practica chiar nici una. Satan este stăpânitorul acestei lumi. în Marea Trimitere. căutând eliberarea persoanei în acea zonă.

cu atât mai uşoara va fi eliberarea ci. Pentru aţi exercita autoritatea trebuie să te afli pc o poziţie de autoritate. uneori. Experienţa ne-a arătat câ deşi vindecarea interioară poate avea loc fie înainte fie după eliberare. Adesea. este posibil ca ei să se manifeste în acea persoană fără a ieşi însă din ca. Acesl lucru se întâmplă mai ales în cazul demonizării gencraţionale. pozipa specifică unui anumit ntual ocult. naiv. de aceea. demonii vor profita de ele pentru a sc opune eliberării. Unii dintre cei care critică lucrarea de eliberare sugerează. Manifestările demonilor pot varia de la caz la caz. dar trebuie să repnem că dacă ele lipsesc nu înseamnă că persoana nu poate fi eliberată. Acel demon a fost obligat să răspundă întrebării lui Isus şi să spună adevărul. ca persoana sâ simtă o puternică durere într-o anumită zonă a trupului. dacă ea nu se produce înainte de eliberare. Acest fel de a proceda face ca demonii să fie puşi în situaţia duhului care-1 controla pe dwnonizatul din Gadara.depozitate" în victimă. Uneori demonii vor folosi acesată energie ascunsă pentru a mări puterea manifestărilor. am constatat că în unele cazuri (asemănătoare celui în care Isus S-a confruntat cu demonizatul din Gadara) această conversaţie este necesara în procesul de vindecare prin eliberare. Dacă dorim o vindecare deplină ambele sunt necesare. cu cât o persoană se pocăieşte şi iartă mai mult.emoţionale şi a mâniei . fiind absolut necesar ca în timpul procesului de eliberare să se producă refularea durerii. Atunci când demonilor li se porunceşte să plece dintr-o persoană. că oamenii nu au nevoie decât de vindecare interioară. Pentm a înşela şi mai mult oamenii.Slujirea practică în Maici 12:43-45 suntem avertizaţi că dacă vrăjmaşului nu i se închid uşile prin credinţa în Isus. Dc aceea este vital ca cei care slujesc pentru eliberare să ştie cu adevărat cine sunt ei în Cristos. Emoţiile nevindecate şt înăbuşite sunt o hrană pentru demoni. după eliberare.. De exemplu. involuntar. în cazul vrăjitoriei generaponalc este posibil ca trupul persoanei sâ ia. dar care nu-L cunosc cu adevărat pe Dumnezeu. când este clar câ ea arc nevoie de eliberare dar drepturile datorită cărora demonii sunt acolo nu sunt imediat evidente. Manifestările observate în timpul eliberării ne pot ajuta. depârtafi-vd de la Mine. atunci procesul de eliberare va fi o simpla exercitare a autorităţii date de Dumnezeu asupra unor fiinţe spirituale care. Dacă lucrarea de pregătire a slujirii a fost bine făcută şi persoana doreşte să-şi pună viaţa în ordine cu Dumnezeu. 243 . siarca persoanei poate ajunge. şi mai mulţi demoni reocupând teritoriul din care au Ibsl izgoniţi. de asemenea. *' (Matei 7:23). sunt sub noi şi a căror sursă dc putere (Satan) se află sub picioarele lui Isus. Isus ne-a avertizat că vor fi unii care vor scoate demoni în Numele Său. efectul fiind o explozie de violenţă detonată de această sursă dc energic emoţională. Iar unii dintre cei care slujesc pentni eliberare discreditează vindecarea interioară spunând câ ca nu este necesară. El dă unor demoni instrucţiunea de a ieşi la poruncile unor „creştini" ce cred că eliberează oamenii. în special atunci. Reacţiile Ia eliberare diferă enorm de la persoană la persoană Singura regulă pe care noi am aplicat-o este cea a pregătirii lucrării: cu cât această pregătire este mai pine făcută cu atât este mai uşoară eliberarea propriu-zisă. Dar dacă mânia şi rănile emoţionale vor rămâne ascunse şi nevindecate. fapt cc inaică o boală generaponală cauzată demonic şi care a fost silită să se manifeste înainte de eliberarea propriu-zisă. Slujirea pentru eliberare mai dificil atât pentru persoana eliberată cât şi pentru cea care slujeşte pentru eliberare. Deşi nu recomand a se face din converasţia cu demonii o practică normală de slujire. Este posibil.Vindecarea prin «liberare . procesul eliberării va fi 242 cunoscut. Dar nu trebuie să uităm că singura raţiune pentru care putem vorbi demonilor este cea de a elibera persoana. „mărtunsi pâcatelc strămoşilor" săi pentru a submina drepturile demonilor. în aceste cazuri persoana este în neştiinţa de ceea cc s-a petrecut pe linie ancestrală şi nu poate.. chiar mai rea decât a fost înainte.. dar cărora El le va spune „Niciodată nu v-am Uneori eliberarea este însoţită de o multitudine dc manifestări fizice. Uneori am reamintit demonilor că ei se află sub autoritatea Demnului Isus Cristos şi le-am poruncit sâ spună adevărul pe care Isus Cristos însuşi ii confirmă ca adevăr. ca şi autoritate.. felul în care ei se manifesta este un indiciu asupra naturii lor. Satan va permite celor implicap în ocultism să scoată demoni prin exorcism ocult. la discernerea a ceea ce se întâmplă in interiorul persoanei. De exemplu.

fie pentru a verifica dacă în persoana slujită încă mai există demoni. atunci când eliberarea se produce persoana este conştientă că. cât şi. Este fie o expresie a fricii naturale. Duhurile sunt rele şi necurate. arătându-le care sunt drepturile datorită cărora demonii mai sunt încă în ei). Scuturăturile pot fi atât de puternice încât persoana este aruncată la pământ. uneori. Uneori. Uneori. atât pentru a discerne ce sc întâmplă cu persoana. de obicei se produce un ciclu de îngreunare a acesteia care poate uneori degenera în căscat sau tuse. Agitaţie în stomac Uneori demonii care sunt localizaţi în stomac încep sâ se agite 245 . Este foarte important ca în timpul slujirii să ţinem ochii deschişi. în acest ultim caz trebuie să-L întrebăm pc Domnul dacă nu există ceva care blochează eliberarea. orice manifestare devine posibilă Vom prezenta mai jos o listă a celor mai obişnuite manifestări. nu persoana Când demonii încep să iasă. Căderea la pământ Din relatările făcute în evanghelii cu privire la slujirea pentru vindecare a lui Isus vedem că oamenii erau aruncaţi la pământ numai atunci când El se confrunta cu demonii din acei oameni. demonii pot fi provocaţi de prezenţa Duhului Sfânt şi pot chiar controla trupul persoanei Iată de cc este foarte important să discernem cc se întâmplă. deşi cu cât pregătirea slujirii este mai laborioasă. de aceea. Interesant dc observat câ duhurile dc moarte sunt de obicei localizate în zona plămânilor. Presiunea Sc poate resimţi asupra capului şi a umerilor. Tremuratul Se poate manifesta fie prin tremuratul unei părţi a corpului.Slujirea practica Cum intra demonii Nu trebuie acordată o atenţie exagerată manifestărilor ci mai degrabă trebuie grăbită slujirea. ungerea Duhului Sfânt este cea care stârneşte demonii şi iniţiază procesul de eliberare. cazul duhurilor de infirmitate sau al duhurilor care sunt ataşate consecinţelor accidentelor şi traumelor suferite în trecut. iar apoi să spunem persoanei ceea ce ne-a spus Domnul (în aceste cazuri. deseori Domnul va vorbi direct celor slujiţi. cu atât este mai puţin probabil ca manifestările să fie violente. el va cauza uneori durere în acea parte a trupului pe care a influenţat-o. în general. Acest fenomen contrastează cu căderea blândă la pământ a celor atinşi de prezenţa Domnului. Când manifestările au însă loc.Vindecarea prin eliberare . fie pentru ca eliberarea să fie deplină. în special dacă ei ies prin vomă sau printr-un alt mod ce produce durere. chiar dacă nu există manifestări vizibile. pentru autoprotecţie! Unele posibile manifestări demonice Răcirea trupului Se produce în special atunci când se manifestă duhurile asociate morţii sau unor serioase practici malefice. Când această atingere se produce. Este. în special. Palpitaţiile Această manifestare poate cauza panică în persoana demonizată. Greutate în respiraţie Atunci când demonii ies prin respiraţie. Noduri în gât Cele mai frecvente puncte de ieşire a demonilor sunt respiraţia şi gâtul. Scuturatul Atunci când tremuratul se amplifică. important să discernem ce se întâmplă cu adevărat. Primele cinci sunt manifestări ce pot fi experimentate şi ca urmare a ungerii Duhului Sfânt şi este. fie o consecinţă a reacţiei demonilor care trebuie sâ plece. care se poate simti pângărită şi stânjenită de prezenţa demonilor. persoana poate simţi o durere fizică in gât. fie prin tcrmuratul întregului corp. este posibil ca acele părţi 244 ale trupului în care demonii deţin întărituri să fie puternic scuturate. ceva deosebit are loc. Durerea fizici Când un demon este silit să sc manifeste. Manifestările mai jos prezentate sunt dintre cele mai obişnuite. atunci când demonii ies. pe plan spiritual. trebuie sâ liniştim persoana.

Victima simte uneori un fel de presiune împrejurul capului.Vindecarea prin eliberare . Mişcări (sau senzaţii) sexuale Când se manifestă. lucru se întâmplă mai ales atunci când persoana a fost implicată în vrăjitorie. poate fi vorba şi de emoţiile care au nevoie de vindecare. Este uşor să discerni rigiditatea unei limbi demonice. se pot manifesta în acest fel. dând victimei senzaţia că ceva se învârte în stomacul ei. atunci când uncie întărituri demonice sunt provocate. nefiind limitată doar la zona stomacului. duhurile sexuale pot face uneori ca persoana să aibă senzatii şi reacţii în zonele sexuale. 247 Dilatarea pupilelor Ochii sunt ferestrele trupului. Diavolul". astfel încât privirea simultană a ambilor ochi ai victimei să devină imposibili ?i.Slujirea practica Cum intră demonii înainte ca eliberarea să se producă. Contorsionarea trupului Când duhurile ies din coloana vertebrală. Alteori persoana poate simţi că îi vine rău (deşi de cele mai multe ori nu este vorba decât dc o senzaţie). de cele mai multe ori. aşa că trebuie să discernem ce se întâmplă Strigătele Strigătele indică. care sunt supuşi „şarpelui celui vechi. Demonii se manifestă. Este ca şi cum demonii sunt dintr-o dată treziţi dintr-un somn lung! Fiţi pregătiri. complet diferită de limbile ce sunt un dar al Duhului Sfânt. Simptomele pot fi similare celor prezentate mai sus. unii demoni pot determina persoana să o ia la fugi Oamenii trebuie încurajaţi şi ajutaţi să înţeleagă că trupurile lor le aparţin şi că nu trebuie să asculte de ceea ce le spun demonii. este uneori posibil ca braţele şi picioarele persoanei să se mişte necontrolat. Este posibil însă ca ea sâ şi vomite (sau să scuipe). Dureri subite de cap Simt simptome specifice duhurilor de control a minţii. demonii sunt în alertă şi pupilele sc pot dilata mult peste dilatarea normală (ce se produce ca răspuns la stimulii luminoşi naturali sau Ia întuneric). Demonii vor face tot ce pot pentru a evita contactul prin ochi. Poziţia fetală poate indica însă şi o veche durere înăbuşită. demonul a împins pupila în sus pentru a face imposibilă privirea în ochii i victimei. pe măsură ce eliberarea se produce. Aceste mişcări pot trăda. cea mai obişnuită tactică fiind aceea de a face ca ochii să fie divergenţi sau convergenţi. Şuieratul poate indica şi prezenţa unor duhuri ce imită felinele. felul în care demonii au intrat în acea persoană Alteori ele pot indica dispariţia unei anumite dureri. ca şi cum demonul ar încerca să-i comprime creierul. Acest. Starea de rău sau leşinul Starea de rău poate fi experimentată în diferite părţi ale trupului (în special la cap). 24« .-.r«a ochilor «este cap Arunci când vedem doar albul ochilor persoanei. în special atunci când slujiţi celor grav demonizaţi! Când simt că sc apropie eliberarea. • Divergenţa şi convergenţa globilor oculari în timpul eliberării este bine să privim persoana (şi demonii) în ochi. spatele persoanei se poate arcui spre înapoi la fel ca acul unui scorpion. Mişcări nefireşti In timp ce demonii pleacă. ale falselor religii său idolatriei. De aceea nu este surprinzător că demonii. Când intră lumina lui Dumnezeu. Acţiunile violente In slujire ne putem confrunta cu reacţii neaşteptate. de exemplu. Limbile demonice » Nu toate limbile vin dc la Duhul Sfânt. duhurilor de religiozitate. plecarea unui demon dar dacă ele continuă fără încetare. Privirea comportă autoritate. uneori. violente. Şuieratul Şuieratul este o caracteristică a şerpilor.

unii demoni vor încerca să rămână ascunşi. jaguarii. după un scurt interval. nu suportă gândul câ vor fi scoşi afară. Târâtul pe jos asemenea şarpelui Este o manifestare a duhului asociat şarpelui (mai puternică decât şuieratul). Răcnetele Sunt de obicei specifice duhurilor asociate marilor feline (leii. . Adresaţi-vă 249 persoană de obicei le spun să plece în „ locuri pustii şi. dc obicei. Tentativele de xgâriere Sunt evidcn|a prezenţei unor duhuri animaliere. Mârâitul şi lătratul Sunt caracteristici animale specifice. ele) Dind. spaţiu ce trebuie sâ fie curat spiritual. nu pleacă trebuie să-I cerem Domnului să ne garate dacă nu trebuie să facem ceva pentru ca demonul sâ fie dislocat. desigur. Pentru a nu fi scoşi. dc asemenea.SLUJIREA PRACTICĂ CUM INTRA DEMONII Huruitul din gât Se produce atunci când sc manifesta demonii localizaţi în sistemul digestiv. Dacă. Când acest sistem cade. o indicaţie a implicării generaţionaie în religii false. prezcnpi unei puternice răzvrătiri. este posibil ca victima care. sistem ce trebuie distrus înainte ca întâriturile demonice să fie dislocate. Acei demoni. observăm câ demonul. nigaţi-vă specific. nu înjură niciodată. nici noi nu trebuie s-o facem! îi putem exila din persoana care tocmai a fost eliberată. trebuind ca el să fie eliberat dc legătura cu cel dc-al doilea. îi putem exila din spaţiul care ne înconjoară (casă. să înceapă dintr-o dată să folosească un limbaj josnic. dc obicei. trebuie sâ nc exercitam rapid autoritatea pe care o avem în 248 Numele lui Isus Cristos şi să poruncim dcmonulor să plece fără a răni persoana sau pc oricine altcineva.I 'INDCCAREA PRIN E/IBERNRE . Imediat ce Vreuna dintre manifestările mai sus menţionate se produce. Un demon nu este mai puternic decât apărarea sau decât drepturile pc care le are. Demonii care s-au confruntat cu Isus ştiau că va veni o zi în care acest lucru se va întâmpla şi L-au întrebat pe Isus dacă îi va trimite acolo înainte de vremea hotărâtă! Şi dacă Isus a ales să nu-i trimită în adânc. un indiciu al prezenţei unor puternici demoni ai ocultismului. de cele mai multe ori. Dacă în timpul eliberării nu sc produc manifestări evidente. Mugetele Imitarea mugetului unui taur furios evidenţiază. Noi nu avem autoritatea de a-i trimite în adânc. în slujirea celor grav demonizaţi vom vedea uneori cum duhul conducător sc manifestă pentru a epuiza persoana şi pentru a încerca să oprească slujirea Acest lucru se' întâmplă numai atunci când cl are un sistem dc apărare bine organizat. chiar şi demonii ce păreau a fi extrem de puternici ajung sâ nu aibă mai multă putere decât orice demon obişnuit. numai atunci când avem dc-a face cu puternicele duhuri asociate ritualurilor oculte. Mirosurile pătrunzătoare La plecare. Manifestarea duhurilor animaliere este. altfel. câinilor. Acest luciu sc întâmplă în mod normal. biserică etc). înjuratul Când anumiţi demoni sunt expuşi. Ele pol veni pe linie familială în care au avut acces prin bestialitate sau prin idolatrizarea unor animale (sau a imaginilor lor). vrăjitorie sau satanism. Uneori sc întâmplă ca demonul care se manifestă să fie legat de un alt demon.fără apă". ei vor trebui să plece. dar nu avem autoritatea dc a scoate demonii din circulaţie! Ei au ales sâ sc pună sub autoritatea lui Satan şi vor rămâne sub această autoritate până când Satan însuşi (cu toţi demonii lui) va fi aruncat în iazul de foc. la sfârşitul veacului. Deoarece nu exista nici un precedent scripniral care să nc spună unde trebuie trimişi demonii atunci când sunt scoşi dintr-o locul unde Isus ne spune că ei pleacă atunci când sunt scoşi din oameni. deşi sunteţi convinşi de prezenţa demonilor. dar dacă am subminat toate drepturile demonilor. unii demoni lasă in urma lor un miros foarte urât. deşi se manifestă. Vom întâmpina rezistenţă.

aşa că cereţi-i Domnului sâ trimită îngerii Săi pentru a sluji persoanelor pentru care vă rugaţi. ei pleacă. tuse. Porunciţi-le apoi. Este important să fim flexibili. astfel încât să putem răspunde rapid ta ceea ce face Dumnezeu şi să ajutăm persoana să urmeze călăuzirea Duhului Sfânt. Prin ochi . CereU-I tui Dumnezeu să trimită Duhul Sfânt pentru a umple fiecare zonă ce a rămas goală prin plecarea duhurilor necurate. eliberarea se produce în etape. nu peste mult timp. Prin urechi Prin creştetul capului Prin mâini şi prin vârfurile degetelor Prin picioare şi prin degetele picioarelor Prin orificiile sexuale Prin orificiul anal vor moşteni mântuirea " (Evrei Îngrijirea după eliberare * Este foarte important ca după eliberare să rămânem un timp în apropierea persoanei-pentru a o încuraja şi a o linişti. Domnul va aduce vindecare într-o anumită zonă iar apoi va lăsa să treacă un timp până când va începe să lucreze într-o altă zonă cc a fost slujită. Vindecarea este un proces care implică toate aspectele slujirii personale. Nu uitaţi că în timpul slujirii puteţi oferi persoanei o ceaşcă de cafea sau dc ceai pentru a o încuraja şi întări (lucru valabil şi pentru cei care slujesc).uneori pleoapele se zbat puternic în timpul eliberării ' de demonii care au intrat prin ochi. printr-una din următoarele căi: a) b) c) d) c) f) g) h) i) Fără nici o manifestare evidentă Prin gât şi prin gură (uneori prin nas). amintiţi-le demonilor că ei. Pentru unii oameni sfatul dat in capitolul 9 poate fi de maximă importanţă în trăirea unei vieţi libere de acţiunea ulterioară a vreunui demon. vom învăţa sâ alternăm slujirea pentru eliberare cu rugăciunea pentru vindecare interioară. să plece. am auzit unii demoni strigând de frică! Noi nu avem autoritate asupra îngerilor. ei sunt la dispoziţia Domnului şi de aceea trebuie sâ-I cerem Lui să ni-i trimită în ajutor. Când demonii sunt scoşi.se află sub autoritatea voastră şi că stăpânul tor (Satirii este sub picioarele lui Isus. persoana va fi încurajată să sc grăbească spre victorie. deşi atunci când îşi exercită autoritatea cei mai mulţi dintre noi ridică puţin glasul.Vindecarea prin eliberare . Căile dc ieşire a demonilor indică uneori căile prin care ei au intrat. Calm.Slujirea practica Cum intră demonii direct zonei de păcat (sau problemei) prin care demonul a intrat şi cereţi-1 Domnului sâ expună orice blocaj cc ar putea împiedica eliberarea. Amintiţi-vă de asemenea că îngerii sunt „duhuri slujitoare trimise sâ slujească pentru cei care 1:14). 250 251 . Nu este nevoie să ridicări vocea sau să vă agitaţi. etc. în general. nu lăsaţi persoana singură imediat după ce s-a terminat slujirea. Căi de ieşire a demonilor . Astfel. sâ contactaţi persoana. Când ne-am rugat Domnului să ne trimită îngerii în ajutor. Pc măsură ce câştigăm experienţă în slujire. în general. tăierea respiraţiei. vomă. Eliberarea este unul dintre aspectele extraordinarei noastre mântuiri. în cazul demomzărilor grave. în Numele lui Isus. înăbuşire. După slujire poate fi necesar ca. Deşi în interior se simt curaţi datorită eliberării. atât pentru a observa progresele înregistrate cât şi pentru a vedea dacă nu este cazul unei noi slujiri pentm continuarea vindecării. dar ferm. cu un căscat adânc. uneori oamenii sc simt pângăriţi datorită experienţei prin caic au trecut.

Capitolul 8

De ce unu oameni nu sunt eliberaţi ?

Acest volum a încercat să prezinte pe larg cum poate fi pregătita o persoană pentru a primi vindecarea prin eliberare. Această prezentare nu ar fi completă dacă nu am arăta şi motivele pentru care unii oameni nu sunt vindecaţi. Iată o listă a acestor motive, listă ce poate fi deosebit dc utilă celor cave slujesc pentru vindecarea prin eliberare:
>

1. Cel căruia i sc slujeşte nu-L cunoaşte cu adevărat pe Isus 2. 3. 4. 3'. 6. 7. 8. El nu crede că- Dumnezeu poate şi vrea sâ vindece şi să elibereze oamenii El nu crede că Isus vrea sâ-l vindece Viaţa sa este dezechilibrată, în dezordine sau în.haos spiritual A mârâciunca şi neiertarca Durere sau vinovăţie nerezclvată Consilierii se roagă greşit Cel căruia i sc slujeşte crede că un creştin nu poate avea demoni (sau se află sub o acoperire spirituală care susţine un 253

Vindecarea prin eliberare - SIujirva practica"

De ce unii oameni nu suni eliberaţi?

asemenea punci de vedere) 9. Persoana ascunde un pâcal nemărturisit nedumnezeieşti în viajn 10. Există încă legături sufleteşti persoanei

26. Amintiri ce trebuie deblocate 27. Pasivitate 28. Ungerea este blocată pentru că membrii echipei de slujire nu sunt corect relaţionap unii faţă de alţii 29. Planul Iui Dumnezeu 30. Persoana suferă de o boală incurabilă şi trebuie să se pregătească să-L întâlnească pe Domnul

11. Persoana este fie sub, fie foloseşte dominarea şi controlul nedumnezeiesc 12. în persoana slujită (sau în cei apropiaţi ei) există puteri oculte al căror control nu a fost încă îndepărtat 13. La locul dc slujire ungerea este slabă sau inexistentă (datorită necurăţiei locului.clădirii sau organizaţiilor ce şi-au desfăşura* anterior activitatea acolo) 14. Există un abuz sau o rană emoţională ascunsă care are nevoie de vindecare 15. Există blesteme de boală sau de moarte 16. Nu s-a confruntat păcatul şi/sau demonizarea generaţionalâ 17. Este nevoie de o adâncă vindecare interioară cauzată de traumă nemărturisită 18. Persoana refuză să recunoască problema cu care se confruntă 19. Persoana a făcut un legământ interior la care trebuie sâ renunţe 20. Persoana nu sc supune Ia ceva ce i-a fost cerut de Dumnezeu (din cauză că nu este de acord cu acel lucru) 21. Echipa de slujire trebuie să-L caute pe Domnul pentru o revelaţie specifică cu privire la un posibil control demonic ascuns asupra persoanei slujite 22. Persoana slujitănu doreşte cu adevărat să fie vindecată 23. Persoana slujită nu se afla sub o autoritate dumnezeiască 24. Lipsă de disciplină în biserica locală 25. Legal ism 254

255

Capitolul 9

Sfaturi pentru cei eliberaţi

Zece condiţii pentru a păstra eliberarea După o operaţie, orice pacient primeşte o listă cu lucrurile pc care poale sau nu poale să le facă. Similar, după slujirea de eliberare există lucruri pc care trebuie să Ic facem pentru a ne asigura că oamenii sc întăresc şi pot rezista atacurilor vrăjmaşului. Satan nu cedează cu uşurinţă şi chiar dacă a trebuit să se plece în faţa Numelui lui Isus. va încerca să recâştige terenul pe care l-a pierdut. Iată în continuam câteva sfaturi ce s-au dovedii utile celor care s-au hotărât Să umble în ascultare de Domnul. De fapt, ioţi creştinii trebuie să ţină cont dc ele: 1. Domnia lui Isus trebuie să" fie în centrul vieţii noastre Prioritatea numănil unu trebuie să tic siguranţa că Isus este Domn al fiecărei zone a vieţii noastre. Dacă exislâ lucruri pc care lc gândim, spunem sau facem şi pe care mi le putem împărtăşi cu Isus, alunei ne aflăm pc un teren minat în care Satan poate lucra. 2. Fii mereu plin de Duhul Sfanţ Deşi botezul cu Duhul Sfânt este o foarte importantă experienţă, nu trebuie sâ ne limităm Iaca. Avem nevoie sâ fim în permanenţă umpluţi cu Duhul Sfânt. 257

Ei ne pot ajuta să ne vedem pe noi înşine aşa cum ne văd ceilalţi. Duhul Sfânt este Sfătuitorul. Dacă biserica ta nu are asemenea grupuri. Lasă-L pe Duhul Sfânt să-Şi lucreze roadele în viaţa ta împotriva smereniei nu este lege! Roadele Duhului sunt lucrarea Duhului lui Dumnezeu în vieţile noastre. putem cere celor din grup să nc slujească pentru eliberare în acea zonă (acolo poate fi o întăritură demonică ce trebuie dărâmată sau poate fi nevoie de o şi mai adâncă vindecare ulterioară care să asigure o temelie solidă pentru progresul nostru spiritual). Dar nu trebuie să nc oprim a-L lăuda pc Dumnezeu pentru ceea ce este El. schimbări pozitive.Vindecarea prin eliberare . Recuperarea terenului pierdut este una dintre legile de bază ale unei lupte pe care Satan o cunoaşte bine! Atenpe Ia ispitiri. Laudă-L pe Dumnezeu în orice împrejurare Lauda este o parte esenţială a viepi creştine. 3. Dumnezeu nu-Şi schimbă caracterul. 7. Dar este important şi ca atunci când citim Biblia să-L lăsăm pc Dumnezeu sâ ne vorbească direct prin cuvântul Său. Stai în părtişie cu alţi creştini Când stai în pănăşie cu alp creştini vei fi mereu înconjurat de credincioşi gata sâ te slujească la nevoie. Dacă îl lăsăm să nc hrănească şi să nc încurajeze. 259 . Este bine sâ ne facem un program dc citire zilnică a Bibliei. de aceea nici noi nu trebuie să lăsăm ca circumstanţele să schimbe atitudinea noastră faţă de El. mărturiseşte-Ic imediat. Citeşte zilnic cuvântul lui Dumnezeu şi lasă-l să lucreze în tine Scriptura conpne tot ceea ce trebuie să ştim pentru a trăi o viaţă în voia Iui Dumnezeu. 6. în scurt timp. caută-lc în zona în care locuieşti (poate vei găsi grupuri fonnatc din membrii mai multor biserici) sau caută un gnip al unei alte biserici locale care doreşte să te primească la întâlnirile lor din cursul săptămânii. Grupurile mici de părtâşie sunt ideale pentru a creşte în credinţă. Poartă mereu armătura Iui Dumnezeu Armătura are rolul de a nc apăra şi proteja. Dacă pc parcursul zilei ai avut momente de slăbiciune. Dacă vă simpp vulnerabili. cu note explicative asupra textului. Umblă în iertare Trebuie să iertăm neîncetat! Trebuie să avem faţă de cei care ne jignesc atitudinea lui Cristos şi să nu lăsăm ca în inimile noastre să prindă rădăcini amărăciunea 9. 4. cerep celorlalp să se roage pentru voi. Studiază ceca ce ne învaţă Pavel în Efeseni 6:10-18 şi adu-ţi aminte că Duhul Sfânt ne dă puterea de a rezista atacurilor vrăjmaşului. 8. Dumnezeu nu nc osândeşte pentru momentele de slăbiciune. în special în zonele în care slujirea a tratat radical cu păcatul ataşat acelor zone. vom observa că în vieţile noastre se vor produce. Să evităm capcana gândirii care spune că trebuie să-L lăudăm pc Dumnezeu pentru tot ce se întâmplă deoarece ne putem pune în situaţia de a-L lăuda pe Dumnezeu pentru ceea ce ne-au făcut unii oameni influenţap de Satan. arătându-ne zonele viepi în care am dat lui Safan unele drepturi. fii sigur că el va încerca să recupereze (cât mai curând) cât mai mult din terenul pierdut. dar El doreşte ca noi să învăţăm din ele pentru a nc întări şi a vedea cât este de mare harul Său. 5. Atenpe insă şi Ia obiceiuri. Fii gata să faci faţă contra-atacurilor vrăjmaşului Dacă ai prejudiciat vrăjmaşul beneficiind dc slujirea pentru vindecare şi eliberare. Mângâietorul şi tăria noastră. Dacă avem probleme într-o anumită zonă a viepi. cere-I iertare lui Dumnezeu şi punc-p armătura pentru a face faţă următorului atac.Slujirea practici^ Sfaturi pentru cei eliberau' Acest lucru ne este spus în Efeseni 5:18. Nu trebuie să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru nişte lucniri care nu vin de la El şi pe care El nu ni Ic doreşte. Avem în permanenta nevoie de El pentru a putea trăi ca slujitori ai Domnului [sus Cristos.

Şi Isus le-a primit bine. dar uneori poate fi necesar (până când vom deveni mai tari) să ne disciplinăm suplimentar modul de viaţă şi să fim atenţi la cei care ne înconjoară şi la locurile pe care le frecventam. Mulţi dintre oamenii care au bătut la uşa noastră în acele vremuri de început. au plecat nevindecaţi. A fost un răspuns la chemarea pe care Dumnezeu mi-a făcut-o în 1974.Slujirea practica 10. Atenţie la cei care te înconjoară Comportamentul nostru poate fi puternic influenţat de cei care ne înconjoară. Privind înapoi acum. Pelerinajul pe care Dumnezeu nc-a lăsat să-1 facem. au mers dupii El. dar acum în întreaga lume sunt . învăţându-i şi pe alţii cum să vindece bolnavii.Vindecarea prin eliberare . trebuie să ne gândim bine dacă continuarea relaţiilor cu astfel de persoane este sau nu spre binele nostru. Trebuie să analizăm dacă aceşti oameni nu ne influenţează negativ şi. aflând. Dacă nu am fi avut "cheile" eliberării. Aceasta nu înseamnă să ne izolăm de oameni. Dar nu puteam ignora aspectele eliberărilor descrise în Evanghelii. dacă acest lucra se întâmpla. le vorbea despre împărăţia lui Dumnezeu şi vindeca pe cei care aveau nevoie de vindecare" (Luca 9:11) • Eu n-am intrat în slujirea pentru vindecare din proprie iniţiativă. mi-am dat seama că ele conţineau o dimensiune care îmi era complet străină. slujind la mii de oameni. Ellei Ministries n-ar fi putut realiza aproape nimic din ceea ce a realizat. după douăzeci de ani. am ştiut că-mi voi petrece tot restul vieţii slujind în evanghelizarea şi vindecarea celor bolnavi. Slujirea de eliberare lipsea din „arsenalul" nostru. n-a fost deloc uşor. dar am ascultat chemarea lui Dumnezeu şi am dorit să împlinesc tot ceea cc El îmi cerca! Când am citit relatările biblice despre lucrarea de vindecare a lui Isus. Nu ştiam cc va urma. printr-un cuvânt clar din partea Domnului. îmi dau scama cât dc important a fost că nu am încercat să practic slujirea dc eliberare separat dc tot ceea cc Isus a spus şi a făcut. Atunci. aşa că am început explorarea acestui subiect pentm a vedea dacă cl arc vreo relevanţă pentru Bise/ica secolului XX. Post-scriptum • „Mulţimile.

Dumnezeu ar aştepta să ajungem perfecţi. Ne rugăm ca oriunde va fi citită această carte creştinii să primească viziunea stabilirii slujirii de vindecare şi eliberare. mântuire.Vindecarea prin eliberare . ci o echipă de slujire a Bisericii.chcile". eliberării şi le aplică eficient în bisericile lor locale.Slujirea practicii creştini care au luat de la noi . Să fie născut din nou (loan 3:3. au nevoie dc pregătire pentni a progresa în această slujire. majoritatea liderilor creştini. vindecare şi eliberare..'Iniţial. Pentru a deveni un adevărat slujitor (a cărui chemare este vindecarea "oilor" rănite şi zdrobite) este esenţial să Iii cinstit cu Dumnezeu şi sâ doreşti cu adevărat să-L laşi să te schimbe. în bisericile lor locale. nimeni nu poate fi un adevărat consilier creştin dacă nu este născut din nou (punctul nr. dar principiile pe care le conţine sunt valabile pentru lob cei ce doresc să slujească pentni vindecare. Pentru a împlini această nevoie. Romani 6:2) Cât timp nu eşti născut din nou. nu poţi înţelege lucruri spirituale cum sunt adevărul despre Dumnezeu. vindecarea şi eliberarea întreaga lucrare a Eilel Ministries este o lucrare a credinţei. Am* încercat să prezentăm o Evanghelie echilibrată în Care priorităţile incontestabile sunt evanghelizarea. Chiar de la început lucrarea a fost susţinută de un dedicat grup de rugăciune. 262 . nici unul dintre noi n-ar mai putea fi folosit de El! Evident. 1. Nu avem înzestrări deosebite care să asigure continuitatea lucrării şi depindem de donaţiile şi veniturile rezultate din cursurile de pregătire. nu se vrea un îndreptar spre perfecţiune ci mai degrabă spre obiectivele spre care trebuie sâ tindem pentru a fi cât mai eficienţi în lucrarea la care nc-a chemat Dumnezeu. incontestabil. Fără o relaţie vie cu Domnul Isus Cristos. vindecare şi eliberare. Fiecare centre are întâlniri regulate cu grupul de susţinere în rugăciune. Să fie umplut cu Duhul Sfânt (Efeseni 5:18) Duhul Sfânt este Mângâietorul şi Sfătuitorul nostru. acolo unde ne-a călăuzit Domnul să mergem. care lucrează în echiparea şi pregătirea acesteia pentru evanghelizare. echipa Eilel Ministnes (care în 1995 număra 150 de membri) s-a dedicai învăţării şi pregătirii atât în centrele din Anglia cât şi în alte locuri din lume. Dacă. această listă a fost întocmită pentiu uzul consilierilor asociap ai EIlcl Ministries şi pentru echipele noastre dc slujire. • Anexa 1 Calităţile unui consilier creştin Slujirea este un privilegiu care nu trebuie privit cu superficialitate. dedicată fără rezerve împlinirii viziunii pe care Dumnezeu ne-a dat-o Noi nu suntem o biserică. întâlniri la care îşi prezintă nevoile. împlinind astfel Marea Trimitere de a face ucenici ai Domnului Isus Cristos. pe care o vom prezenta în continuare. orice efort este inutil. ia fel ca şi Nicodim. Lista căldărilor unui consilier creştin. despre natura omului. pentru a nc folosi. Eliberarea şi vindecarea sunt două adevăruri scripturale ce au fost atât de neglijate încât majoritatea credincioşilor şi. 1). Dc obicei costul cursurilor este stabilit la jumătate din valoarea reală pentru ca acest cost sâ nu împiedice venirea celor care nu-şi pot permite asemenea cheltuieli. El ne dă 263 2.

să fie neutru din punct de vedere denominaţional (Romani 12:1) Ifoate denominaţiile au structuri particulare şi sisteme dc credinţe asociate acestor structuri. dc învăţăturile şi de părtăşia din bisericile locale. Să fie un bărbat (o femeie) a rugăciunii (1 Tesaloniceni 5:17) Una dintre tentaţiile cărora trebuie sâ la facă faţă cei care slujesc este cea dc a a se ruga numai pentm alţii şi de a nu-L mai căuta pe Dumnezeu. nu vom putea folosi această preţioasă armă în lupta pentm a aduce vindecare şi eliberare oamenilor. 7.Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica puterea sâ slujim cu compasiunea neschimbătoarea dragoste a lui Isus. va trebui să ierţi dc nenumărate ori! Sub presiunea slujirii. Ioan 21:15-19) Nimeni nu este perfect! De aceea. Avem nevoie de puterea şi de încurajarea ce izvorăsc din închinarea comună. 1. Nu judecaţi şi nu osândiţi biserica sau denominaţia celor cărora le slujiţi! 4. vom ceda atunci când vor veni încercările 11. 1 Corinteni 12) Lucrurile spirituale nu pot fi pe deplin înţelese fără darurile Duhului Sfânt.13:1. vom fi vulnerabili la atacurile vrăjmaşului şi. Să fie pe deplin dedicat. Este mai important ceea ce spune Dumnezeu despre persoana slujită decât ceea cc credem noi despre ea! Să fie gata să primească. La fel trebuie să procedăm şi noi atunci când slujim pentru eliberare. Nu. Noi trebuie să slujim nu denominaţiei în sine ci relaţiei cu Isus Cristos. Ea conţine lumina de care avem nevoie în slujire. în rugăciune. 12. în slujire. oamenii care au fost adânc răniţi emoţional îţi pot spune lucruri care te pot răni. Să urineze exemplul lui Isus (Ioan 2:25) Isus întotdeauna a făcut ceea ce I-a spus Tatăl să facă. pacea Sa. probabil. la rândul său. dar este o mare diferenţă între adevărul cunoscut la nivel mental şi adevărul aplicat în propria-ţi viaţă.care-i vor ajuta pe oameni să capete incerderc în cei care le slujesc şi să poată primi tot ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru ei. slujire pentru eliberere. trebuie să fim întotdeauna gata să-L lăsăm pc Dumnezeu să intervină în vieţile noastre. . 2 Timotci 3:16) Biblia este îndreptarul vieţii creştine. Supunerea este un mecanism-cheie în declanşarea ungerii Duhului Sfânt. Tatălui şi cu Să lucreze cu darurile Duhului Sfânt (Romani 16:6. Să fie supus Duhului Sfânt (Romani 12:2. în consiliere este esenţial sâ faci diferenţa între ceea ce face Dumnezeu în viaţa persoanei slujite. şi nu ca nişte 264 aventurieri izolaţi de comunitate. Galateni 5:25) Mulţi oameni sunt gata sâ-i înveţe pe alţii adevărul.0. întotdeauna la dispoziţia Domnului (Evrei 12:1-2) Dacă nu avem o inimă întreagă pentm această lucrare.22-25) în vieţile celor care-L cunosc cu adevărat pe Dumnezeu trebuie sâ se manifeste dragostea. Darurile sunt de maximă importanţă în reuşita slujirii pentru vindecare Să arate roadele Duhului Sfânt în viaţa sa (Galateni 5. Să fie membru activ într-o biserică locală (Evrei 10:25. Dacă nu eşti gata să-i ierţi. Dacă nu citim şi nu studiem Biblia. 9. 5. Dacă încetăm a ne întâlni unii cu alţii. 6. Romani 12:4) Este de maximă importanţă să lucrăm de pe o poziţie de autoritate şi ordine ce vin de la Dumnezeu. ceea ce face duhul ei şi ceea ce fac duhurile rele. Este esenţial ca relaţia noastră cu Dumnezeu să nu se înconvoaie sub povara ajutorului dat altora. bucuria. putem vorbi altora despre iertare dacă noi înşine nu avem o inimă gata sâ ierte. curând ne vom răci faţă de Domnul şi ne vom rătăci în prczumpţîa că nu trebuie sâ fim răspunzători în faţa autorităţii lăsate de Dumnezeu (Biserica). 15:32. 12:1. 13. roade. Să cunoască foarte bine Scriptura (I Timotei 4:6-7. pentm ci înşişi. prin atitudinea ta poţi bloca ungerea Duhului Sfânt. Cei care nu sunt gata să pnmcască. nu pot sluji pentm elibererea altora. slujire pentru eliberare (Proverbe 3:11. la nevoie. 3. Şă trăiască o viaţă de iertare (Matei 6:14-15) în slujire.

Să fie uns pentru această lucrare (2 Timotei 1:6-7) Ungerea lui Dumnezeu este mai importantă decât numirile făcute dc oameni. 26. Să aibă grijă de propriul trup. Cea mai importantă vindecare este cea a spiritului. Trebuie sâ-L căutăm fără încetare pe Domnul pentru a primi o ungere proaspătă la fiecare nouă slujire. Noi trebuie să citim cele relatate de ei pentru a fi zidiţi de învăţăturile şi experienţele acestor oameni ai lui Dumnezeu. în aceste situaţii. SA . 1 Corinteni 2:1-5) Deseori. Dacă nu înţelegerii bine ceea ce a lâcut Isus pentru noi pc cruce şi care sunt consecinţele mântuirii noastre. Efescni 1:19-20) Siguranţa noastră este în Cristos. în slujire. în slujirea pentru eliberare trebuie să ştim ce face Satan în această direcţie şi să înţelegem importanţa confruntării cu ocultismul. prezentabil. 25. Să fie curat. este posibil ca el (ea) să refuze rugăciunea datorită respingerii pe care o resimte atunci când se apropie de noi. 8:1-11) Relatările celor cărora le slujim sunt. 18. ^^^•Br O?: 266 20. atunci puterile întunericului îşi vor putea exercita autoritatea asupra noastră! Trebuie să ştim bine cine suntem noi în Cristos. Scriptura ne arată clar importanţa unor acte cum sunt ungerea cu ulei. Ingratitudinea dă vrăjmaşului un punct de atac.Vindecarea //rin eliberare . astfel încât El să se poată folosi de noi. astfel încât persoana să se poată naşte din nou.i perioada dinaintea postului este nevoie să ne rugăm 22. Să fie bine informat asupra ocultismului (2 Corinteni 2:11) în zilele noastre apar multe cărţi creştine ce conţin informaţii de ultimă oră cu privire la ocultism. I Corinteni II: 26-32) Există denominaţii care dau prea puţina atenţie sacramentelor. 19. ca 267 . dc multe ori. Să nu fie uşor impresionabil (Ioan 4:17-18. 21. vom descoperi că oamenii nu-L cunosc pe Isus. î. botezul sau împărtăşirea. 27. Nu trebuie să ne arătăm surprinşi sau şocaţi atunci când ci ne vorbesc despre problemele lor scxuale.ştie cine este el (ea) în Cristos (Romani 8:1. trebuie ca ele să fie recunoscătoare (celor care le găzduiesc) pentru tot ce li se pune înainte. trebuie să devii evanghelist. Să fie gata să dea întâietate altora (Romani 12:10) Atunci când îi ajutăm pc oameni. Trebuie sâ lîm sensibili la ceea cc nc poale cerc Dumnezeu să facem în această direcţie.Sliijire-i vracticu ANEXA I 14. Matei 18:18-32) Când echipele noastre pleacă în lucrare. Să ştie cum să conducă o persoană la Cristos (Filipeni 4:9. nu trebuie să lisăm ca mândria sâ pună stăpânire pe noi. Pentru a-i putea ajuta pe alţii trebuie să avem grijă dc propriul nostru trup. 16. schimbându-şi relaţia cu Dumnezeu. fără ca trupul să-i emane mirosuri neplăcute (1 Corinteni 14:40) Dacă persoana noastră este neplăcută celui (celei) căruia îi slujim. I Ioan 4:4. Să fie gata să postească (Matei 5:16-18. 15. pentru a înţelege exact natura problemelor cu care ei se confrunţi 24. şocante. Sa" fie sensibil In sacramente (lacov 5:14-16. Să fie bine informat asupra problemelor sexuale Mulţi dintre cei care cer să fie eliberări au probleme cu sexualitatea. Am constatat că uneori toate sunt importante faze în slujirea pentru vindecarea prin eliberare. Să fie de o moralitate ireproşabilă (1 Timotei 3:1-7) Slujirea noastră va fi afectată de eventualele păcate pe care. Fapte 13:2-3) Postul înviorează duhul şi ne face mai sensibili faţă de Dumnezeu. 17. Trebuie sâ avem grijă să nu-i inhibăm prin reacţiile pe care le avem atunci când auzim aceste relatări. întreţimindu-1 cât mai bine ( 1 Corinteni 3:16) Trupul este templul Duhului Sfânt.Trebuic să fim bine informaţi. Să citească literatura creştina ce are ca subiect slujirea pentru vindecare (Proverbe 8:1-10) Dumnezeu" îşi înzestrează şi îşi echipează copiii pentru lucrarea de vindecare. Să fie gata să mănânce orice şi să doarmă oriunde (Romani 14&15. Scriptura ne cere sâ nc smerim! 23.

în slujire trebuie să urmăm exemplul Său. Ic putem comite. 35. este puţin probabil câ ea va fi sinceră în discuţia cu acesta. oamenii sc vor feri să ne ceară ajutor. Dacă nu putem păstra confidenţialitatea. 33. Dar acest lucru trebuie făcut în dragoste. 269 . a situaţiei sau chiar a mirosului lor corporal. Răbdarea noastră trebuie să izvorască din dragoste. 38. decisiv spre vindecare. Când începem să cucerim din teritoriul vrăjmaşului. dc aceea nu trebuie sâ-I furăm slava. Filipeni 2:7) 268 Isus S-a smerit şi a venit pentru a sluji oamenilor. în. Să nu-şi impună propriile păreri (Proverbe 3:5-7) In conversaţia cu persoana slujită trebuie ca opiniile noastre personale să fie întotdeauna subordonate adevărului Scripturii şi nevoilor celui căruia îi slujim. Să aibă răbdare şi să ştie sft asculte Dacă nu ştim să avem răbdare. orice încercare ulterioara de continuare a slujirii. Să fie flexibil! Uneori nevoile celui slujit vin în contradicţie cu planurile noastre de slujire.53:12. ele vor submina eficienţa slujirii noastre. nu trebuie sâ ne implicăm in slujirea pentru vindecare. 32. Să fie gata să spună adevărul în dragoste (Efeseni 4:15) Uneori persoana slujită trebuie confruntată cu adevărul despre ea însăşi. vom distrage încrederea pc care persoana slujita o are în noi şi vom bloca. Trebuie sâ fim flexibili şi să acceptăm ceea ce lâce Dumnezeu. sub presiunea slujirii. Acceptarea fără rezerve este. 28. sâ ştie că îi iubiţi. Trebuie să fim atenţi sâ nu epuizăm timpul de consiliere deturnând discuţia spre problemele noastre personale. Să fie întotdeauna politicos Deşi pare un lucra subînţeles. pentru mulţi. este puţin probabil că va fi eliberată şi vindecată. este uimitor cum creştinii. probabil.sunt prea importante. Sft ştie păstra un secret Dacă deconspirăm ceea ce ni s-a spus în camera de consiliere. Tot ceea ce se întâmplă în slujirea de vindecare creştină vine de la El. 36. Să nu evite atingerea fizică (Romani 16:16) In slujirea pentru eliberare o atingere plină dc afecţiune poate însemna mult. Să nu judece (Matei 7:1-6) Dacă persoana slujită simte că cel care-i slujeşte o judecă sau o dezaprobă. Expunerea publică a acestor păcate poate da vrăjmaşului posibilitatea de a submina valabilitatea a ceea ce facem şi dc a aduce dezonoare Numelui1* lui Dumnezeu. Să fie gata să facă faţă atacurilor fără amărăciune sau resentimente (1 Petru 3:8-9) Dacă punem la inimă criticilc care se fac la adresa noastră. 30. un pas . Isus ne-a spus să-i binecuvântăm pe cei care ne blestemă (Matei 5:44). Şi dacă ca va ţine ascunse lucrurile care trebuie aduse la lumină. 37. 29. devin uneori mai mult decât nepoliticoşi! 40. el sc va folosi de anumiţi oameni pentru a ne opri înaintarea. 39. renunţând la unele lucruri cc nu . Să-i iubească (şi chiar să-i îmbrăţişeze) pe cei ce par a fi imposibil de iubit (Luca 5:13) Unu oameni au nevoie. Mândria noastră poate pune în pericol eficienţa slujirii pentru eliberare. Trebuie să fim atenţi ca interviul de consiliere să nu devină o platformă de lansare a propriilor noastre opinii. Să fie un slujitor al celorlalţi (Isaia 52:13. poate mai mult decât de orice. 34. Nu trebuie să lăsăm ca asemenea circumstanţe să sc interpună între noi şi Dumnezeu sau între noi şi ceilalţi oameni. Să nu lase ca propriile probleme sâ afecteze slujirea (2 Corinteni 12:9-10) In timpul consilierii este posibil ca unele dintre lucrurile expuse sâ ne aducă aminte de răni ale propriului nostru trecut. în ciuda înfăţişării.VINDECAREA PRIN ELIBERARE • SLUJIREA PRACTICA ANEXA I şi consilieri. Trebuie să fim atenţi însă ca aceste atingeri să nu rănească anumite persoane (cum sunt cele abuzate sexual) şi entuziasmul nostru să frâneze eliberarea.special cu cei care nu sc pot exprima rapid. 31. Să fie gata să-I dea numai lui Dumnezeu tontă slava pentru ceea ce El face prin noi (Psalmul 96:1-8) Dumnezeu este Cel care vindecă.

Toiagul lui Aron. Levitic 19:26 Legea lui Dumnezeu interzice clar practicarea oricărei forme de magie.Anexa 2 Magia. • . parc a arăta că în special femeile erau implicate în magie şi în ocultism. Numai Dumnezeu a putut face ca losif să interpreteze visul faraonului. 41:24 Acest pasaj ne arată că puterea lui Dumnezeu este mult superioară puterii magilor egipteni. . recunosc puterea lui Dumnezeu. Exod 22:18 Femeile care practicau vrăjitoria trebuiau ucise. . Exod 7:10-12 Iarăşi. Exod 8:8-19 Magii. puterea lui Dumnezeu se dovedeşte a fi superioară. transformat în şarpe. ocultismul şi Biblia VECHIUL TESTAMENT Geneza 41:8. neputincioşi în faţa plăgii păduchilor trimişi de Domnul. Acest verset. înghite toiagele magilor.

C. 2 împăraţi 23:24 Cu toate că regele Iosia al ludeei a făcut o scrie de reforme pentru întoarcerea la Dumnezeu. regele iui Iuda (687-642 î. care a tăcut ca Ierusalimul să cadă. nu-1 va putea salva de la dezastru. el nu a putut abate mânia Demnului. arătând că nici un mag. etc. astrolog. cifirca în stele. 2 împftraţi 21:2-6 Vedem aici că Mânase. prin Moise Domnul Ic spune israeliţilor să nu facă lucnmlc pc care le făceau popoarele ce locuiau acolo: jertfirea copiilor îh foc. 2 Împăraţi 9:22 Ne este prezentată aici întâlnirea dintre regele Israelului. vrăjitorii şi medium-ii îi instigau Ia nesupunere. 9 şi 10). El este împotriva celor cc consultă mcclium-ii.SLUJIREA PRADICĂ ANEXA 2 Levitic 19:31. Dumnezeu urăşte aceste lucruri. practică vrăjiteria şi idolatria (vezi şi 2 împăraţi cap. 20:6 Dumnezeu interzice poporului Său consultarea celor ce cheamă duhurile morţilor deoarece acest lucru îi face pc oameni necuraţi. Israel va cădea! Isaia 8:19-20 Israeliţilor li se cerc sâ renunţe la obiceiul ocult de a consulta medium-ii şi prezicătorii. 273 . şi lehu (comandantul armatei sale). versetul acesta arătând că puterea lui Dumnezeu era deasupra prezicerilor astrologilor şi ghicitorilor. Ioram. t Cronici 10:13 14 Saul a murit pentru că nu a fost credincios Domnului şi a căutat călăuzire la un medium. Deuteronom 18:9-14 Chiar înainte de a intra în Ţara Promisă. El şi-a adus fiul ca ardere de tot. Izabcla. a reintrodus o seric de practici rele.C). vrăjitor. practica ghicirea şi magia.C au fost că ei continuau să consulte medium-ii şi prezicătorii. prorocii. descântecele şi chemarea morţilor. Ieremia 27:9 Deşi Domnul le-a spus israeliţilor sâ se supună regelui Babilonului. Isaia 2:6 Rugăciunea lui Isaia ne arată că Dumnezeu Şi-a părăsit poporul pentru că acesta a urmat superstiţiile Răsăritului şi ghicitoria filistenilor. Această nesupunere faţă de Legea Iui Dumnezeu a condus la căderea Ierusalimului în 598 î. în capitolul 3:2-3 Isaia prezice câ datorită acestor practici care-L mâniau pe Dumnezeu şi pe care liderii naţiunii păreau a le ignora. scoţându-i din poporul Său. ghicirea.I INDECAREA PRIN ELIBERARE . printre care şi îndepărtarea medium-ilor din Ierusalim şi ludea. Când regele îl întreabă dacă toate sunt bune. ascultând numai ceea ce Ic spune Dumnezeu. Isaia 57:3 Vrăjitoria este un păcat împotriva lui Dumnezeu. provocând astfel mânia lui Dumnezeu. Poporul trebuia sâ-L întrebe pe Dumnezeu şi nu pc cei morţii Isaia 44:25 Oracolele păgâne se dovediseră mincinoase în prezicerile cu privire la Babilon. Isaia 47:11-15 în acest pasaj Isaia prezice căderea Babilonului. consulta mediurn-ii şi prezicătorii. păgâne. Levitic 20:27 Legea cere ca cei care consultă duhurile morţilor să fie ucişi cu pietre. lehu îi răspunde că nu poate fi pace atâta timp cât mama regelui. 2 împăraţi 17:17 O parte din motivele pentru care Israel a ajuns în robia asiriană în 721 î.

El a promis că-i va distruge pe descântători şi pe ghicitori. vrăjitorul din Cipm care pretindea a fi proroc. FAPTE 1 6 : 1 6 . printre altele. discerne răul din el şi îi cauzează o orbire temporara. căruia Dumnezeu i-a dat o revelaţie specială.1 8 în afară de Daniel. încerca să oprească răspândirea cuvântului lui Dumnezeu. Acest lucru ne arată că puterile întunericului pot influenţa un credincios. Aceste practici erau un semn al lipsei de lideri spirituali. pe oameni. Naum 3 : 4 Prin căderea cetăţii Ninive Domnul pedepseşte. 2 2 : 1 5 Mica 5 : 1 2 Când Domnul I-a izbăvit pe Israel din robia asiriană. Regele Nebucadneţar şi-a dat seama că Dumnezeu este Cel mai mare dintre dumnezei şi că El este Singuml care descoperă lucrurile ascunse. în acest verset ni se spune că prezicerile ghicitorilor sunt 274 275 . Pavel. DANIEL 2 Bar-Isus (Elima). EZECHIEL 1 3 : 1 7 . şi descântatul prin care ninivenii au manipulat ocult celelalte naţiuni.9 Domnul denunţă falşii proroci ai lui israel care pretindeau a vorbi în Numele Lui dar care. Fapte 8 : 9 .2 2 minciuni şi că cei care interpretează visele ii rătăcesc. a dorit să le cumpere Ba chiar s-a şi botezat.t7w/i-aimi prin eliberare . FAPTE 1 3 : 6 . Viziunile lor erau false şi prezicerile lor erau minciuni.. văzând damrile Duhului Sfânt. Dumnezeu i-a scos din poporul Său şi a promis că ei nu se vor mai întoarce niciodată în israel.de Duh Sfânt. Galateni 5 : 2 0 Cei care practică vrăjitoria nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu. vrăjitorii sau astrologii babilonieni n-au putut explica visul regelui.2 4 Simon vrăjitorul. nici unul dintre magii.Slujirea practică Anexa 2 Ezechiel 1 3 : 6 . O M » 4 : 1 7 Tânăra sclavă a putut prezice viitoml pentm că avea în ea un duh dc ghicire.1 0 Falsele prorocite erau acuzate pentm că foloseau descântece pentru a-i abate pe oameni de la căile Domnului şi P E N T M a-i controla O C U L T DANIEL 1 : 2 0 Daniel şi prietenii Iui aveau de zece ori mai multă înţelepciune decât toţi magii şi prezicătorii babilonieni. Maleahi 3 : 5 în Ziua Judecăţii Domnul va mărturisi împotriva celor care au practicat magia. vorbeau de la ci. APOCALIPSA 2 1 : 8 . FAPTE 1 9 : 1 9 Vedem aici că poporul Israel SE afla sub influenţa închinării păgâne ( S E lipise de idoli). Z A H A R I A L 0 : 2 Cei care practică magia vor fi aruncaţi în iazul dc foc şi nu li se va îngădui să intre în cetate. plin. • Noii convertip la creştinism ard în public uneltele pe care le folosiseră înainte pentm vrăjitorie. în realitate. ca semn al deplinei renunţări la magie.

deseori asociat cu fertilitatea. 277 . se scurge printre aceste linii.. Forţa vieţii. Apotropaion Descântec prin care sc înecareră îndepărtarea duhurilor rele sau a deochiului. Chi. O grupă se numeşte Yin iar cealaltă Yang. Una dintre cele mai cunoscute amulete este laba dc iepure. pentru a sc obpne vindecarea Această tehnică presupune câ organismul uman are douăsprezece meridiane împărţite în două grupe de câte şase linii. vechi simbol egiptean al vieţii. Ankh Cruce ce are o buclă în partea de sus.Anexa 3 Glosar al practicilor oculte - Acupunctura (acupresurn) Veche filozofic şi telurică medicală chineză care defineşte boala ca fiind un dezechilibru în scurgerea fluxului . acupunctura caută redirccţionarca acestui flux prin presarea sau inserarea unor ace în anumite puncte ale corpului. Acest simbol este foarte răspândit în cercurile oculte modeme.energiei vieţii". Zeii egipteni sunt uneori reprezentaţi purtând un ankh. Amuletele Obiecte purtate cu scopul de a îndepărta duhurile rele sau blestemele.

Artele negre Denumire generică a unor practici malefice asociate diverselor activităţi oculte. demonii şi duhurile rele sunt chemate pentru a face rău altor 278 persoane. Clarviziunea Abilitatea extra-senzorială de a vedea imagini care trec de domeniul fizic şi care nu pot fi văzute cu ochii naturali. Magia neagră Magie practicată in scopuri malefice în care. fiind oferit Diavolului. Proiecţia astrală Plecarea persoanei din trupul fizic şi acţionarea la un alt niverde conştientă.I indurarea prin eliberare . în care sc promite slujirea răului în schimbul câştigării de putere. Cartomanţia Folosirea cărţilor de joc pentru ghicire sau prezicerea viitorului. Clarauzirea Abilitatea extra-senzorială de a auzi sunete în domeniul spiritual sau sunete produse la o marc distanţă în timp sau spaţiu. Fenomene similare sunt şi desenarea. Ghicirea prin observarea zborului păsărilor. prezicerea viitorului prin citirea în stele (în special după modul de aranjare a planetelor în momentul naşterii). asemenea talismanelor. Mâna persoanei este condusă de forţe spirituale pentru a scrie un mesaj care vine „dc dincolo''. Augurii Folosirea semnelor şi a piezelor pentru a prezice viitorul. Astrologia Credinţa că astrcle cereşti îi influenţează pc oameni. Medium-ii cred că morţii îşi pot exprima talentele prin intermediul celor vii. Semnele naşterii Cele douăsprezece semne astrologice. se crede că au puteri supranaturale. reprezentând împărţirea bolţii cereşti. Practicanţii proiecţiei astrale sunt capabili sa parcurgi distanţe considerabile şi sâ relateze cu exactitate lucrurile pe care le-au văzut în alte locuri. Farmecele Incantaţii sau obiecte oculte care. folosite la ghicirea bazată pc data naşterii. Desenele sau picturile astfel realizate pot fi de o remarcabilă asemănare cu lucrările originale ale unor cunoscuţi artişti. Canalizarea Spiritism din familia New Age în care subiecţii se deschid supranaturalului (uneori în transă) şi devin canale de comunicare a unor mesaje ce sunt deseori destinate să înveţe sau să călăuzească pe cel căruia îi sunt adresate. prin ceremonii rituale. Pretinsă 279 . Lanţul scrisorilor Scrisoare cc promite noroc celui care o primeşte dacă acesta o copiază şi o trimite mai multor persoane. Sângele victimei este folosit ca substitut al vinului pentru împărtăşire. rugăciunea Tatăl Nostru este rostită invers şi în care se atluc sacrificii animale sau umane (deseori copii nebotezaţi). sursa de informaţie este un „fost maestru". Semnarea cu sânge Pact încheiat (în scris) cu Satan şi semnat cu sânge. pictarea sau vorbirea automatică. Uneori. fantome. prin studierea excrementelor şi măruntaielor animalelor şi păsărilor. Liturghia neagră Parodie satanică a liturghiei romano-catolicc în care împărtăşirea este desacralizată. Ea conţine un blestem de nenoroc în cazul în care persoana care o primeşte refuză să coopereze. Vezi semnele Zodiacului. înainte de a se reîntoarce în trup. cunoscute sub numele dc semnele Zodiacului.Slujirea practici) Anexa 3 Apariţiile Spectre ale morţilor. Scrierea automatică Mesaje scrise de o persoană aflată în stare de transă.

Jocul a cauzat multe sinucideri şi crime. sc identifică cu caracterele celor implicaţi în crimă. situaţii sau evenimente trecute sau viitoare. Cristalele Unii adepţi New Agc cred că cristalele au puterea de a curăţa. viol. . Interpretarea viselor Procesul dc folosire a viselor în scopul ghicirii. Farmecele Influenţă magică asupra unei persoane pentru a o manipula în scopun proprii. canibalism şi diverse puteri oculte. prin care sc provoacă magic moartea victimei.Slujirea practica Anexa 3 abilitate de a vedea evenimente consumate în trecut sau care se vor petrece în viitor. Ectoplasrn Substanţă rece. „Binecuvântările" astfel obţinute se transformă în blesteme imediat cc închinarea este întreruptă.Vindecarea prin eliberare . Frăţiile Grupuri de vrăjitori sau satanişti. în special în sabat. Conj urarea Chemarea unui demon din domeniul supranatural. deşi fizic este imposibil ca persoana să li fost vreodată în situaţia sau locul respectiv închinarea la demoni Practica împăcării cu demonii pentru a le câştiga protecţia. vudu. Nuiaua se mişcă atunci când este trecută pc deasupra sursei dc apă. • Duhuri fără trupuri Credinţa că duhurile celor morţi nu-şi găsesc odihna. pentru a câştiga jocul. vindeca şi restaura fluxul dc energie din organism. 280 . Deja Vu Simţământul experimentării în trecut a unei situaţii sau a unui loc. care provine din trupul unui medium şi care se crede că indică prezenţa unui duh fără trup. Frăţia este condusă fie de un mare preot fie dc o marc preoteasă. Percepţia extra-senzorială (PES) Abilitatea de a percepe un eveniment sau o idee printr-un alt mijloc decât cele şase simţuri. vrăjitorie. Membrii acestor frăţii se întâlnesc pentru a efectua ritualuri şi ceremonii. de obicei formate din treisprezece membri (deşi pot fi şi cinci sau chiar cincizeci). Practicanţii intră într-o stare asemănătoare transei şi prevestesc evenimente ce vor avea loc în viitor. Terapia culorilor Metodă dc tratare a bolilor prin folosirea unor culori despre care se crede că au „vibrării corespondente" cu potenţial dc vindecare. strâns legală de vudu-ism şi dc alte grupuri oculte. slab albui-luminesccniă. Nuiaua de ghicire Folosirea unei nuiele din lemn sau metal pentru detectarea izvoarelor subterane de apă. închisori şi dragoni Joc ocult în care jucătorii. PES este deseori folosită în ghicire. chemarea demonilor. Ghicirea Denumire generică a diferitelor tehnici oculte folosite pentru a obţine informaţii despre oameni. Moartea magică Practică ocultă. Fetişurile Obiecte neînsufleţite despre care sc crede că sunt locuite de un 281 Contemplarea sferei de cristal (cristalomanţia) Practica privirii fixe a unui obiect sferic din sticlă cu scopul prevestirii viitorului. tortură. metamorfozând şi iluminând sufletul. Seminarul de pregătire Erhard (Forum-ul) Curs dc pregătire religioasă a celor ce doresc sâ promoveze imaginea cultului New Age.

. un adept al hipnotismului şi controlului minţii. Muzica heavy metal şi rock Mesajul central al acestei forme de muzică este axat pe drog. Hexegramn Două triunghiuri răsturnate (unul peste altul) care formează o stea cu şase colţuri. este „boala este vindecată prin boală". ale persoanei analizate. sex. Discipolii învăţăturii FHU caută răspunsuri la problemele vieţii prin exercitarea tehnicilor oferite dc Masters. credibilitatea. Horoscopul Hărţi ce prezic destinul. nimic din antidotul contra bolii. Soluţiile medicamentoase folosite sunt deseori atât de diluate încât nu conţin. Se crede că fieml potcoavei apără dc vrăji. Este folosit şi de unii medici care nu-şi dau seama dc natura puterilor spirituale pe care le folosesc. Călăuzirea imaginaţiei Exerciţii de vizualizare cc duc la o stare de relaxare sau transă. bazate pe astrologie. evoluţia emoţională. Hipnotismul Practica aducerii unei persoane într-o stare asemănătoare transei pentru a-i testa subconştientul sau pentru a o face să-şi amintească anumite lucruri din trecut. Prezicerea Practica diferitelor metode de ghicire pentru a prezice evenimente viitoare. Umblarea prin foc Abilitatea de a trece prin foc sau peste cărbuni aprinşi fără. violenţă. Analiza scrisului (grafologia) Fonnâ de ghicire prin care se crede câ se pot descoperi trăsăturile de caracter.Hex Punerea unui descântec asupra unei persoane cu scopul de a-i aduce nenoroc. a duhurilor călăuzitoare. practic. Hamaşamentelc şi potcoavele cailor (Puse în faţa uşii sau dăruite pentru a aduce noroc) Amulete folosite pentru a apăra de duhurile rele. FHU (Temelia înţelegerii Umane) Instituţie fondată de Roy Masters. Horoscoapele mai sunt folosite şi pentru a prezice perioadele favorabile unor evenimente importante. Principiul tratamentului. Hepatoscopia Ghicirea prin examinarea ficatului. etc. Este un simbol folosit în vrăjitorie pentru a pune la lucru puterile demonice. sfătuitor sau învăţător spiritual. vrăjitorie şi satanism. Guru Maestru. stabilit de către Samuel Hahncmann. degradarea femeii şi serioase implicaţii în ocultism. cariera. Homeopatia Tratament medical alternativ cc constă în administrarea unor mici doze de medicamente. a fi rănit fizic. lipul de personalitate. Poate include proiecţia astrală şi întâlnirea. Homeopatia este mai mult un sistem de credinţe decât o practică medicală. Hidromanţia Practica ghicirii în apă Idolii Imagini ale unor zeităţi care au devenit obiecte de închinare şi adorare. în supranatural. Pot fi şi persoane sau obiecte adulate. crimă.

care a folosit extrem de puternic forţele hipnotice.Slujirea prtiaia) Incantaţia Formulă magică produsă prin repetarea unor cuvinte. Dă posibilitatea mediumizării minţii şi a controlului ei de către duhuri. Incubus Violarea sexuală a unei femei dc către un duh rău. după numele lui Anton Mesrricr. Scopul religios al artelor marţiale este dc a armoniza yin şi yang şi dc a pune la lucru puterea chi. Se crede că schimbările apărute în diferitele sectoare ale globilor oculari corespund diferitelor boli ce afectează organismul. tai chi chuan. Toate aceste arte marriale au ca bază spirituala taoismul şi budismul. Persoană care se deschide pentru a fi folosită ca şi canal dc comunicare cu lumea spirituală Mesmerism Denumire alternativă dată hipnotismului. Kabbala Tradiţie mistică iudaică barată pc interpretarea matematică a Scripturii. Practica explorării gândurilor unei persoane prin folosirea puterilor oculte. Din Kabbala au derivat numeroase practici şi curente oculte Diferite forme de luptă cum ar fi karate. Pescăruşul lui Jonathan Livingston Carte scrisă de Richard Bacii inspirată. Ghicirea în lună Practica ghicirii prin folosirea lunii ca obiect de ghicire. dătătoare dc mari capacităţi fizice. fraze sau sunete. Această practică afirmă că Dumnezeu este un simplu concept şi că răul este o stare a minţii care poate fi schimbată. Practică a ştiinţei metafizice prin care se încearcă terapia depresiei. pretinde el. Mulţi dintre cei care practică artele marţiale nu sunt conştienţi de natura religioasă a acestor sporturi. dc un duh rău şi care este bazată pe filozofia New Age. Este un mijloc de contactare a lumii spirituale. Iridiologia Procedeu de diagnosticare a bolilor prin folosirea globilor oculari ca sfere de cristal. Filozofic relaţională la supranatural. aikido. jiu-jitsu. kung-fu. Creat de Jose Silva Devenită una dintre principalele forme dc auto-terapic care îmbină tehnicile religioase orientale cu puterile oculte. chiar dacă nu ştiu ce înseamnă.Vindecarea prin eliherare . Artele marţiale M e d hun i Metafizica Studiu ştiinţific al Levitaţia Ridicarea oamenilor sau a obiectelor în aer prin folosirea puterilor supranaturale Brăţările şi lănţişoarele aducătoare de noroc (fermecate) Amulete purtate de oamenii care nu-şi dau seama natura spirituală a farmecelor Magia Dominarea sau manipularea oamenilor sau a împrejurărilor prin puteri oculte sau duhuri rele Mantra Cuvânt pc care cei cc practică meditaţia transcendentală (sau yoga) trebuie să-1 repete şi asupra căruia trebuie sâ mediteze. lucrurilor supranaturale. judo. Controlul mental (Silva) Ştiinţa minţii Citirea minţii 2 8 4 .

clarviziunea. 236 . Numerologia Ghicire bazată pe folosirea numerelor. după Masa ouija Masă folosită pentru comunicarea cu duhurile. este legată de începutul erei Aquarius. Pentagrama Stea în cinci colţuri ce poate fi orientată fie cu trei colţuri în sus fie cu trei colţuri în jos. Mişcare spirituală amorfă. Orientarea in jos indică întunericul şi este asociată magici negre şi satanismului. ceremoniile magice. Ghicirea în palmă Examinarea liniilor din palmă sau de pe mâini pentru a prezice viitorul. Sistemul de credinţe New Age îşi arc rădăcinile. sunt exploatate ca mijloace de ghicire. aerul. spiritualitatea umană şi este un simbol al vrăjitoriei. ESP. Se crede că mişcările involuntare ale pendulului au semnificaţii specifice. in general. vechile religii greceşti şi egip'cne. Numerelor le sunt asociate valori şi semnificaţii specifice. Orientarea în sus indică în general. Nccromanţia Comunicarea cu duhurile celor morţi sau practica ghicirii prin consultarea lor. în vrăjitorie. Adepţii New Age cred într-un cu absolut pe care ei îl numesc Cristos. Cristos este în toţi oamenii şi toţi oamenii sunt potenţiali Cristoşi. astfel încât.SLUJIREA PRACLIA) ANEXA 3 Misticismul Credinţa ca deoarece Dumnezeu transcende cunoaşterii umane. numere sau „da" şi „nu". focul şi apa iar cel de-al cincilea reprezintă duhul care controlează aceste elemente. Comunicarea se face cu ajutorul unui indicator care prin rotire indică litere. la zeiţa lunii. New Age este în antagonism atât cu iudaismul şi creştinismul cât şi cu umanismul secular. Cele mai multe dintre credinţele New Age sunt adaptări modeme ale vechilor credinţe oculte. dreptatea şi judecate fiind administrate oamenilor prin natura reîncarnării lor). • Pendulul Mic obiect agăţat de o sfoară. reîncarnarea (urmată de recompense. Neopaganismui Sistem de religii vestice asociate cu închinarea la natură. fiecărei litere din alfabet fiindu-i dată o anumită valoare numerică. Ocultismul Credinţe şi practici secrete şi misterioase ce implică puterile supranaturale care se opun împărăţiei lui Dumnezeu. Piazelc Evenimente neobişnuite sau incontrolabile care. Mişcarea New Age Născută la începutul anilor şaptezeci. diagnoză (în special a sexului unui copil nenăscut) şi prezicere. care spune că singura calc este Jsus). vrăjitorie sau dmidism. contopirea cu realitatea ultimă nu poate fi obţinută decât prin golirea minţii de orice gând şi intuiţie. în religii estice ca: panteismul (Dumnezeu este in toate lucrurile şi toate lucrurile sunt Dumnezeu). prezicerile şi magia. Paiapsihologia Studiu pscudo-ştiinpfic al fenomenelor psihicului uman ce nu poale fi interpretat conform metodelor normale de cercetare ştiinţifică: telcpatia. Parakinezia (PK) Controlul obiectelor prin puterea minţii şi a voinţei. patru colţuri reprezintă cele patra clemente csenpalc: pământul.I INDECAREA PRIN ELIBERARE .dc unde şi conflictul dintre New Age şi creştinism. folosit la ghicire. etc. Ocultismul este împărţit în trei mari grupe: spiritismul. pentru ei. producerea lor. ocultism. universalismul (toate religiile lumii nu sunt decât căi ce duc la acelaşi Dunuiezeu . Valorile numerice ale numelor şi datelor de naştere sunt folosite pentru a se face preziceri. transformarea personală (prin experienţe mistice şi contact cu izvorul de energie divină). Deseori folosită de spiritişti în şedinţele lor.

Naşterea psihică Experienţă ocultă prin care persoana este convinsă că „toate simt una'". • Spiritismul (spiritualismul) Evocarea demonilor şi contactarea lumii spirituale pentru a comunica cu morţii (de obicei printr-un rnedium). care cred şi i se închină lui Satan. când persoana este oarbă. spre deosebire de satanişti. Vederea psihică Abilitatea de a vedea lucruri chiar şi cu ochii închişi sau.1 tiulectirea prin cUherorcj. 289 . Psihografia Scriere spirituală prin intermediul mâinii unui mediom. a religiei şi a tradiţiilor). este de aceeaşi natură cu proiecţia astrală Descântecele Incantaţie folosită pentru a chema puterile magice. Călătoria sufletului Ieşirea sufletului din trup pentru a privi de sus la acesta şi a se deplasa pe distanţe scurte. _ Vrăjitoria Puterea dc a schimba evenimentele şi de a influenţa oamenii sau circumstanţele în bine sau în rău prin controlul demonic obţinut prin magia neagră. Şedinţele de spiritism Reuniuni. Psihometria Primirea dc informaţii psihice despre o persoană sau despre anumite evenimente din viaţa persoanei prin observarea unui obiect care aparţine acelei persoane Punk rock Muzică ce poartă mesajul răzvrătirii împotriva ordinii stabilite în societate (în special împotriva legii. Planşeta Masă pc care sunt scrise la întâmplare litere sau propoziţii căutate aleator de degetele persoanei. Deşi mai puţin periculoasă. duhurile morţilor. Pan. Precogniţia Precunoaştere a evenimentelor. vrăjitorii cred în Marca Zeiţă Mamă şi în consortul ei. Rapsodomanţin Căutarea prezicerilor în pasaje luate la întâmplare dintr-o carte (adesea dc poezii). Satanism închinarea la Satan şi practica ritualurilor efectuate în supunere faţă de Satan.Sluj/rai practică Anexa 3 Frenologia Ghicirea prin examinarea formei craniului uman. printr-un rnedium. cred unii adepţi New Age. Piramidologia Folosirea unei piramide al cărei vârf. într-un ciclu care nu se termină până când persoana nu atinge perfecţiunea şi nu mai arc nevoie de existenţa fizică. în general. în care oamenii se întâlnesc pentru a contacta. uneori. Fiziognomia Ghicirea caracterului prin observarea trasaturilor fetei. Reîncarnarea Credinţa câ sufletul omului nu moare niciodată şi trece dintr-un trup într-aitul. echilibrează fluxul energetic din corp şi aduce iluminare spirituală! Reflexologia Veche practică chineză şi egipteană cc presupune masajul picioarelor pentru a restaura „fluxul energetic" din diferitele zone ale corpului. Vindecarea psihică Folosirea puterilor oculte pentru a aduce vindecare.

Translocaţia Mişcarea unei persoane dintr-un loc într-altul prin mijloace supranaturale. fie albe. Zodiacul împărţirea bolţii cereşti în douăsprezece sectoare ce conţin semne. lăsând persoana deschisă controlului exercitat de un duh. Mişcarea mesei Proces dc ghicire prin mişcarea supranaturală a unei mese de către duhuri. presupun practicanţii. Tarot Practica ocultă a folosirii unui set de 22 cărţi pentru ghicire. 290 • • Meditaţia tranşeedentală (TM) Sistem religios derivat din hinduism. 291 . Yoga Unul dintre cele mai vechi cuvinte din religia Hindu. Cuvântul zodiac are sensul de „cerc cu animale". unul dintre ele fiind un schelet care reprezintă moartea Citirea în frunza de ceai încercarea de a descifra mesajele lăsate pe fundul unei ceşti de reziduurile frunzelor de ceai. Talisman Obiect gravat despre care se crede că dcpne puteri magice şi prin care purtătorul este protejat şi prosperă. Puterea kundalini este aceeaşi ca şi în yoga Transa Stare mentală în care conştienta minţii este în repaos. a spiritului şi a psihicului. Este o disciplină spirituală prin care se caută controlul trupului. Superstiţiile Credinţe iraţionale sau practici rezultate din teama de necunoscut. Stigmata Urme asemănătoare rănilor lui Cristos crucificat. iar Biblia hu face nici o diferenţă între practicile oculte. folosind magia pentru vindecarea bolnavilor sau jKsntru vătămarea şi uciderea victimelor. Yoga este calea caic trebuie urmată pentru a-L avea pe Dumnezeu în tine. Stihomanţia O formă a rapsodomanpei. Astrologii cred că semnul sub care sc naşte o persoană determină caracterul acesteia. în care mantra (un sunet secret) este repetată în timpul meditaţiei. păpuşilor sau a diferitelor ritualuri. Vudu-iştii se închină mai multor zeităţi. este localizat în frunte. Al treUea ochi Ochi al vederii spirituale care. ghicire şi dansuri ritmice. Abilitatea de a mişca sau de a controla obiecte folosind puterile spirituale. cu ajutorai poţiunilor. mister sau imaginar. Puterile spirituale pe care le foloseşte sunt însă duhurile rele. Telechinezîa (TK) . Vjidu Vudu este o formă de vrăjitorie religioasă care cuprinde ritualuri. ce apar în mod supranatural pe trup.I 'intlecarea prin eliberare . puterea şarpelui ce dormitează la baza coloanei vertebrale. fie negre. mintea fiind în cel mai înalt grad de conştientizare.Slujirea practică Anexa 3 Duhul călăuzitor Duh dintr-un medium prin care se pot obţine informaţii „de dincolo". de ajutorare. Magia albă Magie care pretinde a avea scopuri pozitive. Fiecare carte are un mesaj pictural. Scopul urmărit. Ambele sunt greşite. atingând kundalini. jertfe. incantaţiilor. între cei doi ochi naturali. în tradiţia religioasă indiană este pierderea identităţii individuale şi contopirea cu identitatea universală.

Iată câteva dintre practicile medicale alternative care sunt cunoscute ca având rădăcini spirituale sau principii din Ncvv Agc. Acupunctura Aromaterapia Tratamentul Bacii Flovver Terapia culorilor Terapia cristalului Vindecarea prin credinţă Călăuzirea imaginaţiei Homeopatia Hipnoterapia fridiologia Kinesiologia Vindecarea magnetică Medicina New Age Terapia vieţilor anterioare Vindecarea psihică Chirurgia psihică Vindecarea piramidală Radicstezia Renaşterea Reflexologia Vindecarea spiritualista Terapia zonală . ocultism sau din alte credinţe decât cea creştină.Anexa 4 Practici medicale alternative Practicile medicale alternative nu sunt neapărat şi periculoase spiritual. Dacă ele sunt sau nu periculoase. depinde dc cele mai multe ori de ceea ce cred cei care le practică.

discipol yoghin caic pretindea că a fost vizitat de „învăţătorul Isus" dc pc planeta Venus. pietrele. care a părăsit Societatea Teosofică datorită puternicei ci orientări spre religiile. ideile şi practicile orientale. au un suflet sau un duh.Anexa 5 Glosar al altor religii Societatea Aethurius Fondată dc Gcorge King. creştinism şi misticism. Astăzi.Z. Teologia cc se află în spatele gândirii sale este un amestec de spiritism. societatea este un cult care pune accentul pe credinţa în Obiectele Zburătoare Neidentificatc (O. copacii. Reîncarnarea este una dintre doctrinele sale de bază Steiner a avut o influenţă considerabilă asupra educaţiei laice şi a înfiinţat numeroase şcoli speciale în care filozofia sa era obiect de studiu. Animismul Credinţa că lucrurile ncinsuflepte cum sunt plantele. etc. cea a Erei Acvatice. Societatea Antroposofîcă Fondată de Rudolf Stcincr. Animismul face parte din majoritatea credinţelor religioase ale popoarelor primitive.N) şi pc vizitele extraterestrilor. Acest Isus i-a dat o nouă Biblie. Ceremoniile socictăpi sunt dominate de practicile New Age şi cele ale religiilor orientale. 295 . El a intitulat noua sa disciplină antropologică „ştiinţa spirituală".

Pentru ei. credea câ numai el era adevăratul profet al lui Dumnezeu şi că tot ce a fost înainte de el a fost corupt şi fals El credea că obiectivul final al omului era dc a progresa pentru a ajunge un dumnezeu. Buda. dreptele simţăminte.C. cărţi în care el recunoaşte suprema autoritate a Bibliei. totuşi. Duhul Sfânt este puterea nevăzută prin care Dumnezeu îşi susţine întreaga creaţie. credinţele lor fiind mai mult ateiste decât teietc. SUA. 2% Ştiinţa creştină Fondată de către Mury Baker (Eddy) Ia sfârşitul secolului XIX. la fericirea Nirvanei. de aceea. inclusiv redenumirca ca „Familia Dragostei". a suferit multe schimbări pc parcursul anilor. Budismul este una dintre cele patm mari religii ale lumii (după creştinism. Dragostea susţinută de adepţii ci este însă diferită de dragostea susţinută de Isuş. mântuirea fiind a descrisă ca o ultimă ieşire din ciclul renaşterilor. Mulie dintre falsele sale credinţe erau. a crimei. deşi răspândită dc John Thomas prin ziaml „The Apostolic Advocate'' încă din 1834. Aceşti nouă învăţători sunt reprezentaţi în templul Bahai din Wilmettc. se consideră superioară ca 297 . creştină. fondate pc credinţele iudeo-creştine tradiţionale. Budiştii cred că accasle căi conduc.I IMU'carea prin eliberare . Organizapa sa a atras numeroşi adepţi şi a câştigat foarte mulţi bani După moartea lui Armstrong. Confucius. posturilor sale dc radio (în SUA şi la Radio Luxembourg) şi televiziune (larg răspândite în SUA). învăţătorii buhai proclamă că cei nouă mari învăţători religioşi ai lumii au fost toţi manifestări ale lui Dumnezeu (Moise. Amtstrong nega Trinitatea. este un amestec între credinţa falsei vindecări şi o doctrină care. interzicerea furtului. Zoroastru. islamism şi hinduism).C cinci sute de călugări budişti s-au reunit pentru a consemna în scris învăţăturile adunate în trei secole de tradiţie budistă. Bab şi Baha Ullah). urmată de Eureka (un comentariu asupra cărţii Apocalipsa). peste 8 milioane de exemplare distribuite gratuit lunar). Deşi David Berg provenea dintr-o biserică. Cristadelfianismul învăţătură care. în 245 Î. nu şi-a căpătat denumirea oficială decât în 1869. unitatea budismului a fost destrămată şi s-a fonnat puzderia dc secte ce alcătuiesc budismul contemporan. Isus este un astfel de om care şi-a câştigat dreptul la divinitate. Toţi credincioşii vor trăi veşnic pe pământ. Budiştii nu recunosc existenţa unui Dumnezeu suprem. învăţăturile budiste au în centrul lor reîncarnarea. mântuirea se câştigă prin supunerea faţă de cele nouă căi: dreapta credinţă. Mahomcd. • Pentm budişti.Slujirea praulcâ ANEXA 5 Armstrougismul (Biserica Universală a lui Dumnezeu) Fondată dc Hcrbert W. Annslrong. După o adâncă meditaţie el a primit iluminarea care a devenit cunoscută sub numele de budism. dreapta comportare. Viaţa budistă include lepădarea de sine şi un cod moral asemănător unora dintre învăţăturile creştine (cum ar fi spunerea adevărului. interzicerea păcatului trupesc. Illinois. deşi declară câ este bazată pe Biblie. Isus Cristos. Dumnezeu este mai mult un proces prin care omul tinde spre perfecţiune. Prima carte scrisă de Thomas a fost Elpis Israel (o prezentare a împărăţiei Iui Dumnezeu). Dar în secolele care au urmat. dreapta memorie şi dreapta meditaţie. în cele din uimâ. treptat. etc). el a părăsit credinţele acesteia pentm a promova sexul liber intre membrii sectei sale şi favorurile sexuale ca mijloc de evanghelizare. Hare Crişna. dar mimai în felul în care el o interpretează. Copiii lui Dumnezeu Sectă fondată în 1968 de către Moscs David (fost David Bcrg). dreptul fel de viaţă. această sectă a avut o largă influenţă datorită ziarului ci PLAIN TRUTH (DEPLINUL ADEVÂR. dreptul efort. Budismul întemeiat dc Gautama Buddha în jurul anului 500 î. Dumnezeu există în formă fizică şi El a creat omul pe care apoi l-a ridicat la rang de divinitate (pluralism). pentm omenire nu există nici iad şi nici rai. dreapta vorbire. toţi necredincioşii vor fi anihilaţi. • Bahai Credinţă ce a derivat din islamism în secolul XIX Ea spune că toate religiile conţin un anumit grad de adevăr şi că ele trebuie să sc unească într-o religie universală Acest universalism este diferit atât de creştinism cât şi de islamism. organizaţia şi-a revizuit marc parte din gândirea teologică şi a renunţat la doctrina că intr-o zi oamenii vor deveni dumnezei.

Isus a fost un simplu om care acum este mort iar Cristos şi Duhul Sfânt există numai pentru a susţine Ştiinţa Divină. Ulterior. prin care persoana iese din propria ei identitate şi devine Cristos. face prin puterea Duhului Sfânt. Stevens declară că Biblia este un document dc autoritate dar că ea este demodata şi că Biserica arc nevoie dc noi revelaţii care pot veni prin el. Omul este incapabil să păcătuiască.C de către filozoful chinez Confucius.I judecarea prin eliberare . Omenirea este o moştenire divină şi calea spre divinitate este posesia adevăratei cunoştinţe şi descoperirea „bunătăţii dinlăuntru". ca şi al fiecărui individ. Doctrina lui Confucius conţine instrucţiuni asupra relaţiilor dintre oameni şi asupra naturii umane. Rugăciunile în Numele lui Isus Cristos sunt intezise. Biserica Cuvântului Viu (Calea) Fondată în 1954 de John Robert Stevens. Marea învăţătură. Scopul Bisericii. kabbalism. grupate în şase compendii: Jen Regula reciprocităţii bunătăţii Chun-tzu Smerenia. De aceea. Confucianismul Religie umanistă întemeiată în secolul al V-lca î. Păcatul este o „verbozitate" şi o „ipocrizie" pe care Traill o atribuie gândirii generaţiilor trecute. păcatul şi moartea sunt ireale. Masoneria este un amestec de hinduism. Biserica înţelegerii Bibliei Numită şi Veşnica Familie. atât în cadru! cât şi in afara masoneriei. adepţii primind cunoştinţa direct de la Maharaj Ji. Masoneria liberă Masoneria liberă este o largă organizaţie mondială care promovează glorificarea omului prin realizările sale. Doctrina m . adevărului şi dragostei. Este o mişcare anti-triiiitariană care respinge atât cuvântul cât şi conceptul de „trinitate" ca fiind nebiblic. a fost întemeiată de Stewart Traill. Duhul Sfânt este Cunoaşterea care vine de la Maharaj Ji. Ea este condusă de o frăţie masonicii bine organizată care exclude credinţa în Domnul Isus Cristos. care se crede încarnarea divinităţii. Stevens a fost ordinat de către Full Gospel Temple şi ordinatea sa a fost recunoscută de către Forsquarc Church şi de Assemblies of God.) Misiunea Luminii Divine A fost fondată în 1971 de către Guru Maharaj Ji. dar diferitele ceremonii pe care le practică nu aduc decât orbire şi întuneric. El îşi îndeamnă adepţii să-şi descopere „cu-1 divin". Masoneria se vrea o căutare a iluminării divine. Biserica este organizată in grupe: liderii sunt păzitorii. Conceptul de bază al doctrinelor lui Stevens este aşa numitul transfer. vechi religii păgâne ale Egiptului şi mitologie greacă. „Nu are nici un sens să afirmi că Dumnezeu a devenit om atâta vreme cât noi nu despre om şi Cartea lui Mencius. învăţăturile sale sunt derivate din hinduism. cunoaştere care este datâde Guru şi privi care se ajunge la iluminare. rosicrucianism. Boala. mântuirea înseamnă cunoaştere. mărinimia şi bunăvoinţa Te Inspiraţia şi puterea necesare în regulile virtuţii Li Respectul. Ei se întâlnesc în locurile cunoscute sub numele dc „casc comunale". politeţea şi modul de comportare Wen • Gesturile de bunăvoinţă a păcii prin muzică şi poezie Cheng-ming Acceptarea rolurilor (de cx: „Tatăl trebuie să fie tată" etc. sinceritatea. învăţăturile sale sunt cuprinse în patru devenim dumnezei şt nu ne contopim cu El". Organizaţia este o societate secretă ai cărei membri sunt legali prin puternice legăminte. Acest lucru se poate cărţi scrise de discipolii săi. toate aceste biserici au revocat recunoaşterea ordinarii lui Stevens datorită doctrinelor sale „aberante". Ei jură să accepte moartea în chinuri pentru a proteja secretele organizaţiei. oile sunt credincioşii avansaţi iar mieii sunt noii convertiţi. Isus este Mântuitorul dar El nu este Dumnezeu. învăţăturile masonice nu sc rclaţioncazâ şi nu sunt compatibile cu creştinismul biblic. Dumnezeu este triunic pentru că este un Dumnezeu al vieţii.Slujirea practică automate acesteia datorita naturii ei revelate. Biblia cerând pocăinţa de păcat deoarece „toţi au păcătuit". Analele. singura calc spre cer fiind bunătatea prezentată in Ştiinţa Divină. este de a deveni un dumnezeu. ca apostol al lui Dumnezeu.

• i i Islamismul Religie fondată de Mohamed (Muhamad) în mijlocul familiei sale la Meca. anul morrii sale. Ca şi în budism. şi că Isus este fiul lui Krişna. Savoy mai pretinde şi că fiul său. Brahma. cel mai mare şi ultimul fiind Mohamed Cele şase declaraţii de credinţă la care trebuie să subscrie fiecare musulman sunt: credinţa în Dumnezeu. Mântuirea trebuie câştigată printr-o serie de fapte bune făcute în ciclurile de reîncarnare până când se ajunge la contopirea cu Krişna. de zei regionali numiţi uneori devatas şi. Relaţiile interumane sunt foarte rigide. mişcare a închinătorilor budişti Krişna (fiul reîncarnat al zeului Vişnu). Hare Krişna a fost întemeiată dc Chaitanya Mahaprobha la începutul secolului al XVl-lea sub numele de Sankirtana. Puranele şi Bhagavad Gita (cântarea Domnului). Jamil. tehnici yoga şi învăţături mistice ale Kabbalei. de aceea toţi oamenii sunt fraţi şi surori. Toate sunt obligatorii. Agni şi Durga. pelerinajul la Mecca fiind cerut cel puţin odată în viaţă. . părintele omenirii. postul. strălucitor. Hinduismul este mai mult o filozofie decât o credinţă şi se ocupă dc cercetarea mistică şi dc faptele mitologice ale zeilor. pomenile şi pelerinajul la Mecca. Comunitatea Internaţionali a lui Cristos (Jamilianti) Fondată în 1972 de Eugene Savoy. Vişnususţinătorul şi Siva-distrugălorul. ţărani şi servitori.Vindecarea prin eliberare . legea Karmei determinând viitorul omului pe pământ până la atingerea Nirvanei (ieşirea din ciclul morţii şi al renaşterii). care este triunic: Brahma-creatorul. societatea fiind organizată în caste de preoţi. Parte din aceste fapte sunt şi cele şaisprezece cuvinie-mantra (numită Kirtanya) ce trebuie rostite dc mai multe ori într-o zi. 301 . Allah este atotputernicul Dumnezeu iar Isus este unul dintre cei şase mari profeţi. fii şi fiice ale lui Dumnezeu. Isus ne arată drumul ISKCON (Hare Krişna) Societatea Internaţională pentru Conştienta Krişna (Hare Krişna) a fost fondată în 1965 în S. Hinduismul are o mulţime de forme dar nu are un crez formal şi nici un fondator. Islamismul presupune supunerea la voinţa lui Allah şi învăţăturile sale care sunt cuprinse în Sfântul Coran (Quran). budism.A de către guru Swami Prabhupada şi a fost condusă de acesta până în 1977. în sfârşit.Slujirea practică Anexa 5 Rit Scoţian conduc la obţinerea titlului de „Mare Maestru Inspector General de gradul 33". este o reincarnare a lui Cristos. Hinduismul arc o panoplie dc zei recunoscuţi pc plan naţional. Univeisul sc află într-o seric dc cicluri de creştere şi decădere (Kalpa). Indra. în îngerii Lui. rugăciunea. Există un singur Dumnezeu. în Arabia Islamismul nu a devenit o putere religioasă decât după emigrarea lui Mohamed la Mcdina în anul 622 d. Adepţii Krişna cred că există un singur Dumnezeu. credinţa centrală este reîncarnarea. Krişna. Hinduismul Hinduism este un termen modem care descrie vechea religie indiană ce datează de 4000 de ani. Cei cinci stâlpi ai Islamului sunt: mărturisirea credinţei. „mai strălucitor ca orice soare". Membrii comunităţii sunt învăţaţi că pot experimenta 300 Cele 10 grade din Ritul de York şi cele 30 din Vechiul şi Acceptatul Există trei stagii (sau grade) de mcmbralitatc în Loja Albastra. cum ar fi Krişna. Vedele.C. o alta. nobili. care a urmat atât învăţăturile secrete (ascunse) ale Iui Isus cât şi pc cele ale vechilor închinători la soare.U. în profeţii Lui. mişcarea este un amestec de hinduism. câ puterea miracolelor lui isus venea din soare şi că Isus se va întoarce ca un soare nou şi spre soarele etern. una de zei locali sau ai satelor ce formează o adevărată armată de bhuts (duhuri). spiritualism. puterea recuperatoare a soarelui. Scrierile hindu sunt volumionoasc. an ce marchează începutul calcndaailui islamic şi este cunoscut sub numele de AH (anul Hcirei). Biserica Internaţională a înţelepciunii Eterne Fondată dc Beth Hand (care a renunpit la originea ci de membră a bisericii Episcopale). cele mai cunoscute fiind Upanişadeie. Dumnezeu nu poate fi o persoană şi de aceea nici Isus nu poate fi Dumnezeu întrupat Dumnezeu este creatorul şi izvorul tuturor lucrurilor. în ziua judecării şi în decretele Sale suverane. astrologie. în cariile Sale.

veşnica Sa existenţă şi învierea Sa fizică. Materialismul Deşi nu este o religie. Mesia care S-a întors. minciuna. este considerată de către biserica Mormonă ca fiind cuvântul Iui Dumnezeu. a propagat doctrina ispăşirii sângelui.Apostolia" sau „Pcnticostalismul unit". . aSertaţia că Noul Ierusalim va fi construit pe continentul American şi necesitatea ca mormonii sâ se căsătorească într-un templu mormon pentru a moşteni 1 . Ei cred că arhanghelul Mihail a fost Isus Cristos în starea Sa pre-umană. Negrii se vor răzbuna pe albi 6. Rajnesismul Bhagwan Shree Rajneesh a devenit gura în 1966 şi a promovat sexul deschis şi distrugerea unitarii familiei. Martorii lui lehova cred că numai 144 000 dc oameni vor merge în cer şi că o mare mulţime dc credincioşi.Vindecarea prin eliberare . „Numai Isus". dragoste. - Rastafarianismul Lconard Howell a elaborat cele 6 principii care stau la baza gândirii rastafariene. Negrii sunt reîncarnarea vechilor israeliţi 2. Al doilea preşedinte a! bisericii Mormone. Printre credinţele mormone care diferă de cele creştine pot fi enumerate: botezul în locul celor morţi. Scopul rajnesismului este atingerea iluminării prin reîncarnare. în cele din urmă. Sistemul său de credinţe izvora din hinduism. Noua Cale Respinge tradiţionala doctrină creştină a trinităţii şi dc aceea botează oamenii numai în Numele lui Isus Cristos. Rajneesh a murit în 1990 după ce a atras peste 200 000 de aderenţi. într-o limbă necunoscută. căsătoria cu o persoană de culoare. V O T trăi veşnic pe pământ. sex şi meditatie. cea mai mare parte a omenirii se închină la altarul succesului material şi face un idol din bunăstare. 302 dumnezeirea veşnică. dacă acesta a comis păcate cum ar fi „Cheia teologiei rastafariene Sclassie". Biserica Reorganizată s. este Rastafarianismul pretinde că Selassie este reîncarnarea lui Isus. Această „carte". Duhul Sfânt nu este o persoană ci mai degrabă puterea nevăzută a lui Dumnezeu. care a avut 20 de neveste. Etiopia este cerul. prin care „omul poate fi ucis crima. fideli lui lehova.Slujirea practică Anexa 5 Martorii lui lehova (Societatea Biblică a Turnului de Veghe) Martorii Iui lehova neagă divinitatea lui Isus. care a fost tradusă şi intitulată Cartea lui Mormon. în 1842 Joseph Smith a devenit mason şi a adoptat multe dintre ritualurile masonice ca rituri în templul mormon. Negrii se vor reîntoarce în Etiopia Fratele Joseph Owens spunea: a pentru a i se salva sufletul". etc. respingând creştinismul ca fiind o religie a albilor. era scrisă o carte. apostazia. Mişcarea s-a desprins din Asscmblies of God şi a purtat inai multe denumiri: „Noua Cale". Nenumăraţi oameni sunt ţinuţi de materialism în robia unui mod dc viaţă fără Dumnezeu. Negrii sunt superiori albilor 5. Haile Sclassie este Dumnezeul ce! viu şi împăratul lumii 3. a instituit practica poligamiei în biserica Mormonă. Satan şi cei necredincioşi vor fi anihilau. Young. afirmând că realitatea este un tot unitar. Haile . după ce a avut o pretinsă vizită a îngerului Moroni care i-a arătat locul în care erau îngropate două table de aur pc care. lui Isus Cristos a sfinţilor din ultimele zile Născută din lupta intestină pentru putere din cadrul bisericii 303 divinitatea suprema împăratului Etiopiei. El a stabilit că: 1. Mormonismul (Biserica lui Isus Cristos a sfinţilor din ultimele zile) Mormonismul a fost întemeiat dc Joseph Smith în 1830. Martorii lui lehova cred că ei sunt singura biserică adevărată de pe pământ şi că toate celelalte biserici vor lupta împotriva lui Dumnezeu îh bătălia de la Armaghedon. Brigham Young. Mulţi dintre discipolii săi au aderat ulterior la mişcarea New Age. Mormonii pretind că reprezintă restaurarea singurei biserici adevărate întemeiate dc Isus Cristos. Jamaica este iadul disperării 4. „Numele lui Isus".

nu există nici păcat şi nici rău în univers iar 1 iadul nu oste decât un mit. 304 . Tata! este Marele iniţiat in umanismul lui Saturn. sufiştii căutând o mai adâncă cunoaştere şi comuniune spirituală cu Allah mai degrabă pnn meditaţie şi dansuri-piruetă (Dervişii învârtitori) decât prin stricta respectare a celor cinei îndatoriri de bază ale Islamului. se parc. Rosenkreutz la începutul secolului al XV-lca sub denumirea de „Frăţia Crucii Roz". Scientologia acceptă credinţele reîncamaţioriale ale hinduismului.Duhul Sfânt (lehova) este I unii".IţţŞrlecargq prin eliberare . ceea ce face ca mulţi sikh-i să cunoască puţine lucruri despre conţinutul acestei cărţi. Conform s. biserica Scientologică este complet tributară imaginaţiei lui Hubbard. Masnavi. după asasinarea lui iosepli Smith şi a fratelui sau. s-au aşezat în Missouri. învăţătura Sikîi spune câ „nu exista nici hindus nici în secolul XX s-au formal numeroase ordine rosiemeianiste dintre care cc! mai cunoscut este Vechiul Ordin Mistic a) Crucii Roz. Acest ultim concept. Fanta (al cărei autor nu este cunoscut) este principala sursă a filozofiei iosicnicianiste. dragostea dintre Dumnezeu şi oameni şi. Tronul divinităţii triunice este înconjurat de şapte spirite. Scientologia este în conflict deschis cu creştinismul. Rosicrucianismul Fondat de C. alchimie şi ermetism (relaţia dintre sferele cereşti şi cele pământeşti). a combinat psihoanaiiza freudiană cu gândirea şi ideile estice din scrierile sale science fiction. Spre deosebire de mormoni. Sufîsmul Ordinul Sufi este o ramură a Islamului. Brigham Young a preluat controlul grupării majoritare din Utah iar fidelii lui Joseph Smith Jr. Mulţi oameni (şi în spacial cei care au pierdut o persoană dragă) sunt înşelaţi de alăturarea cuvântului „creştin" la litlulalura acestei „biserici" şi participă la serviciile ei religioase...cienlologiei. Scientologia Fondată în 1955 de L.C în Punjab. arc o mare influenţă în Islam. Sufismul propovăduieşte pocăinţa de păcate. biserica Reorganizau nu practică. Bărbaţii sikh pot fi uşor recunoscuţi după turbanul pe care-1 poartă. oamenii sunt înşelaţi de duhurile rele. botezul în locul celor morţi şi nu crede în poligamie. cele două grupări mormone sunt identice. contemplaţie şi diferite stadii de reîncarnare. Teologia rosicrucianistâ se bazează pe ideea că cei care vor să cunoască universul.. în celelalte aspecte..biblici" inspirate a lui Joseph Smith iar biserica din Utah versiunea King James. Seientologii cred câ există mai mulţi dumnezei. Sikhismul întemeiat dc Guru Nanak în secolul al XV-lca d. deşi conţine unele învăţături ce diferă dc cele ale Coranului. ocultism. Ron Uubbard. iniţiat al Soarelui . contopirea tu Allah prin anihilarea (Fana) în el. • Sufi înseamnă mistic. El. îl pot cunoaşte prin suferinţă. fiul este Murele Marele iniţiat al musulman ". Multe dintre practicile New Age (cum ar fi canalizarea) nu sunt decât spiritualism îmbrăcat într-o formă comercială care să-1 facă atractiv pentm consumul public. face o netă diferenţă între sufism şi islamismul ortodox (în ceea ce priveşte relaţia dintre Allah şi om ca 305 Scrierea sacră a lui Nanak este Granth Sahib sau „Cartea India. Biserica Reorganizată foloseşte versiunea .. Ceremoniile de căsătorie nu sunt ritualuri secrete ca în biserica din Utah. la formalismul şi legalismului învăţăturilor dc început ale Coranului. Fana. perfecţionarea religioasă. Spiritualismul arc ca scop contactarea morţilor care se află „de partea cealaltă". Grupările nu sc recunosc reciproc. Granth Sahib prezintă doctrina hindu a karmei şi a reincarnării precum şi cea a existenţei unui singur dumnezeu. Spiritualismul Biserica Spiritualistă a fost fondată în 1908. producând o religie care a atras pc mulţi dintre cei care caută vindecare mentală.Slujirea practica Anexa 5 Mormone.. Cartea sacră a autişti lor.C ca o reacţie.. iudaism. de care s-a separat spre sfârşitul secolului al VH-lea d. în final. în realitate. Este un amestec dc hinduism. Sat Nam. deşi mediumii există încă din vremea Vechiului Testament. fiind o combinaţie religioasă între teologia hindusă şi cea musulmană Domnului" şi a fost compilată de mai mulţi autori în şase limbi diferite şi în mai multe dialecte.

Duhul Sfânt este o prezenţă sau o putere impersonală pe care Dumnezeu o dă credincioşilor. Vişnu şi Siva. misiunea lui Isus Cristos a fost întreruptă de crucificare dar că El se va naşte încă odată. pasivitatea şi comuniunea cu natura încă din secolul al doilea î. Societatea a fost concepută pentru „a stabili un nucleu de frăţie universală intre oameni. tihna. Aceasta I-a determinat pe Maharishi să schimbe numele MT în Ştiinţa Inteligenţei Creative (SIC). Unitarismul respinge doctrina trinităţii. Principala autoritate este motivaţia. MT a fost fondată dc Maharishi Maheş Yogi. Doctrina lui Wienville spune că există un singur Dumnezeu Creator. păcatul originar al lui Adam a adus moartea în rasa umană dar. top vom merge în paradis atâta vreme cât porţile împărăpei Cerurilor sunt deschise. pozitiv-negativ. care este mai presus dc Biblic sau de oricare alt crez. care a devenit text sacru al Bisericii Unificării. în 1957 Moon a publicat o carte intitulată Principiul Divin. Mooniştii cred că: Dumnezeu este Creatorul şi că El există în dualismul Yang-Yin. noi suntem mântuiţi atunci când venim în contact cu adânca şi ascunsa cunoaştere din lăuntrul nostru. Isus a fost divin în acelaşi fel în care noi suntem divini pentru că suntem extensii ale lui Dumnezeu. după ce a părăsit lucrarea din Ohio in care a fost ordinat de Bisericile Evanghelică şi Reformată. Ca mulţi alţi lideri religioşi. libertarea şi dreptatea în lume. Meditaţia transcendentală (MT) MT provine din hinduism. Dumnezeu există în formă latentă. a promova studiul comparat al religiilor şi filozofiei precum şi pentru o investigare sistematică a puterilor mistice şi a naturii omului". Wierwille a pretins şi cl că secta pe care o conduce este singura Biserică adevărată şi că numai el are darul de a aduce în lume adevărul lui Dumnezeu. inactivitatea. în fiecare dintre noi. bine-rău. existenţa Sa începând doar din momentul în care a fost conceput în pântecele Măriei.Slujirea practică Anexa 5 una a separării dintre subiect şi obiect). Datorită mesajului de pace şi dragoste pe care-1 aducea.C medicina naturistă a făcut parte din taoism. schimbare ce i-a adus mii de adepţi. aşa cum este El descris în Evanghelii. Conceptul central al Tao (calea sau cărarea) include ideea de Yang şi Yin. Lui i se atribuie cartea Tao-Te-Ching (Calea Puterii) care a fost Biserica Unificării (Moonismul) întemeiată de Yong Myung Moon (care mai târziu şi-a schimbat numele în Sun Myung Moon) în 1954 în Corea de Sud. învăţăturile acestei religii promovează liniştea.C. a lui Isus. viaţă-moarte. Tcosofia Sociatatc fondată de Helcna Blavatsky şi Hcnry Olcott în 1875 la New York. Fondată în 1961. întuneric-lumină. Biserica Universalistă caută să promoveze armonia între toate religiile lumii. Moon a pretins că a primit o viziune dc la Isus Cristos prin care i s-a cerut să împlinească ceea ce a rămas „neîmplinit" de către El. opozipa dintre masculin-feminin. MT a ajuns foarte populară în anii 60 dar aderenţii săi s-au împuţinat în anii 70. 306 . Asociaţia Unitarian-Universalistă Unitarienii cred într-un singur Dumnezeu dar pretind câ Ortodoxismul a părăsit imaginea reală umană. Asociaţia urmăreşte dezvoltarea caracterului şi hrănirca spiritului uman. Succesul iniţial al Căii s-a datorat unui puternic şi fervent 307 Doctrina tcosollcă declară că: Dumnezeu este un izvor divin impersonal. cum voia lui Dumnezeu este ca toţi oamenii să fie aduşi la El.Vindecarea prin eliberare . Calea Internaţională întemeiată dc Victor Wierwillc. Scopul unitarienilor este pacea. naşterea din fecioară a lui Isus precum şi credinţa că El este Mesia şi Dumnezeu întrupat. Ea este panteistă şi susţine câ Dumnezeu este una cu universul şi s-a revelat prin Brahma. înlocuind discursul religios cu unul psihologic. etc şi invizibila energie a viepi Chi. Isus a fost Fiul lui Dumnezeu dar nu Dumnezeu Fiul. î. Duhul Slant este un duh feminin care lucrează pe pământ. Tcosofia crede că latentul devine actual prin reîncarnare. Taoismu! întemeiat de enigmaticul Lao-tzu la începutul secolului al Vl-lea popularizată prin scrierile lui Chuang-tzu. care a adaptat-o la mentalitatea americană a efectului imediat.

USA. England 1993 Gibson. Sovereign World. Moody Press. Understanding the New Age. Cartea sacră a zoroastrismului este Avesta. cu origini obscure. Noel and Phil.V Handbook for the Spirii-Filied Life.Yous Rejection Js Showing. credinţă dualistă. pentru a ti răsplătită sau pedepsită. Isus Cristos nu este Dumnezeu. în acest război este implicată întreaga omenire. Randall N. Noel and Phil. England. Minneapolis. 1994 Day. 1989 Anderson. Roger & Andrea Clarke. Principles of Revival.Slujirea practica program cvanghclislic care includea cursul de studiu Putere pentru o viatei clin belşug şi diverse cărţi dc învăţătură. Legenda atribuie originile zen budismului unui învăţător budist itinerant pe nume Bodhiharma. Neil T.C. England. mediataţia zen incluzând cântări din sutra şi texte ce sumarizează diferitele discursuri ale lui Buddha Zoroastrismul Veche religie întemeiată. care trebuie să aleagă între bine şi rău. The Ach'ersary: The Christian Versus Demon Activity. 1992 Gibson. / Believe in Satan 's Downfall. învăţăturile au fost transmise oral. SettledAccounls: Learning How to Forgive and Release England. de către Zoroaster în jurul anului 660 î. England. Huiungton House. Delivcr Our Children from the Evil One. Roger The Occultand You. Bibliografie in the New Age. Aşa îmi spune Biblia şi Sunt morţii vii acum? Zeu budismul Extensie a budismului. Kingsway. Surprised by the Power of the Spirit. USA. Overcoming Rejection. 1987 Gibson. Phil. Dr. Insiclc the New Age Nightmare. 1992 Elis. 1993 Baer. Sovereign World. dar zen budismul nu are nici o carte sacră şi nici literatură scrisă. The Disciplc . cele mai cunoscute fund Noua biserică dinamica. Noel and. Kingsway. New Wine Press.Vindecarea prin eliberare . între acesta şi duhul iM\. 1992 Finney. 1993 Stoughton. Evicting Demonic Inlruders. Kingsway. zoroastrismul spune că Ahura Mazciah este zeul suprem şi că. 1975 Chandler. 1989 Sovereign World. 1991 309 Green. Mane I. Dere. Sovereign World. England.Attp/a Mainyu are loc un război cosmic. Monarch Publications. Charles. Excuse Mc. Walking in thc Light: Disccrning Gods Guiclan Bubeck. The New Age and You. England. Latâyette. Jack. Chicago. England. Hodder & . Word Publishing LttL England. Michael. Joff. England. Russell. 1995 Ellis. Calea Cuvântului. 1992 Gordon Bob. 1975 Hammond. Frank. Sovereign World. England. învăţăturile zen budismului conţin sfaturile lui Buddha privind meditaţia ce conduce la golire şi la iluminarea finală. Bethany House Publisihers. England. USA.

1994) England 1988 Pfeifer. Kingsway. Grand Rapids. New Wine Press. England. Understanding Alternative Medicine. 1977 Livesey. The Falher Heart of God. Wlicaton. Kevin. Llstening to Others. Gcnnantown. D. England. Dictionary of Cults. 1992 McClung. George A & Lany A Nichols. Berii. 1989 (UK edilion: Kingsway. England. 1983 Marshall. Kurt. Your Child and the New Age. Full Marrs.L. Roy. David & Van Vondcren. USA. Soul Ties. Penn-Lewis. Maxinc & Karen Burton Mains. Frank. USA. England. Chilei Sexual Abitse. Australia. Healing from the Insidc Oul. Demonology. Unforgiveness. Press. Rapids. Christ. Kregel. Grand Rapids. Frank and Ida Mac. 1972 Parker. 1988 Marshall. England. The WeaponxofYour Warfare. Trumpet of Gideon Ministries. 1965 Nee. Walter. Evil Spirits. Watchman. 1992 Hammond.2 and 3. USA. Hancock. USA. 1992 Salvalion Fcllowship. 1992 Nee. The Christian & Freemasonry. England. England. USA. Between Christ and Satan. Spiritsofthe City. This Present Darkness (Novei). The Childrcn's Bread Ministry. USA . Sovereign World. Hodder & Stoughton. USA. Satanism and the Occult. Belfast. Explalning Rejection. USA. Kurt. Rootxand Shootx. Tcxc. 1994 310 Pcretti. USA.Vindecarea prin eliberare . England. Texas. Great Joy Publications. Grand Hobson. Bctany House. Easlbourne. Har on the Saints. The Spiritual Man. Joyce. Kingsway. Sovereign World. 1989 (UK edilion: Kingsway. Lany. Tom. 1973 (Reprint) Pereţii. Bible and Counsclling. 1989 Mather. 1986 Johnson. Sovereign World. USA 1993 Marshall. Minncapolis. Victor Books. Frank.Slujirea praetică Bibliografie Hainirioiid. Toin. England. 1987. 1977 Nee. Right Relationships. Sydney. Watchman. 1991 Kjos. Hodder & Stoughton. Peter. The Subtle Power of Spiritual Abuxe. 1990 Lcwis. New Wine Krafl. 1962 Koch. Russ. Richmond. 1985-1988 Huggert. Sovereign World. The Occult: Deliverance from Evil. England. IVP. Mimieapolis. Chrislian Deliverance Volumes 1. Higliland Books. 1994) Illinois. Release of the Spirit. Roger. Defeating Dark Angels. Healing atAny price? Worid Publishing. Charles H. Frank. 1992 Hurding. England. USA. Dark Secrets of the New Age. Floyd. Word (UK). Frec Indeed! Sovereign World. 1992 England. The New Age Cult. Bcthany House Publishers. England. Nova Distribution. Kingsway. Pasi and Prexent. Grand Rapids. Kregel. Jessie and Evan Robcrts. Christian Fellowship Publishers Inc. England. Deliverance. 1970 Fcllowship Publishers Inc. Riclunond. McK. Steve. Wcstchesicr. 311 . The Latent Power of the Soul. 1994 Logan. 1988 Logan. Watchman. Millcr. Paganism and the Occult. England. England. Curses. Kregel. England. Illinois.S. Crossway Books. 1990 McCormick. New Winc Press. Piercing the Darkness (Novei). England. Sanuiel. Kingsway. Floyd. Occult Bondage and Deliverance. England. Kurt. Walter The Kmgdom of the Cults. Crossway Books. 1988 Martin. Crossway Books. The Screwtape Letterx. USA. England. 1992 Hurding. Religions & the Occult. I'igs in ihe Parlour: A Practicai Guide to Deliverance. Tom. 1990 Koch. Roger. 1987 Hepden. Harper Collins. USA. Jeli. Moody. England Martin. 1970 Koch. C. USA. Roger. Christian . Hoddcr & Stoughton. Kevin. Sovereign World. 1994 McClung. 1993 Lea. CLC. Zondcrvan Pubhsliing House. WJ. England. Sccts. 1994. Power from on High.

The Transfiguration of the Inner Mah. USA. England. Tulsa USA. 1974 Roebert. 1986 Wagner. Word (UK) Movement. John & Paula. Tom. FearFree. JVP. Kingsway. Pat The Devii s Web. Victor)' House Inc. Graham and Sbiricy. USA. Wheaton. IVP. Peter (Editor). John & Paula. Healing Victims of Sexual Abtise.Age 312 313 . YWAM Tesaloniceni 5:21) Pubtishing. Harrison Whilc. USA. USA. 1990 Pulling. John & Loren Rene>val of the Mind. Sovereign World. Ed. Harvest House Publishers.Norman. Seattle. A Diary ofSigns and Wonders. David A. Healing Grace. Regal Books. England. Christian Set YourselfFree. England.' House. Scripture Press Publications. Tulsa USA.A. Healing the Wuundcd Spirit. USA. 1989 Wilson. 1987 Richards. Mana. 1989 Sanford. Bill. John. Victory House. Demons Defeated. 1991 World. 1991 Sanford. England. Paula. England. Victor)' House Inc. Rcceiving The Gifts of the Holy Spirit. Victor)' House Ventura. Territorial Spirits. House Inc. 1991 Includerea neapărat adăugat bun" (1 vreunei cărţi in această bibliografie nu presupune Inc. Oklahoma. USA. Scripture Press Publications. John & Paula. Ministering in the Gifts of the Holy Spirit. Tulsa USA. Healing Women's Emotions. Victory House Inc. Why Some Chrislians Conunii Adultery. John Weldon. Paul & Terri.Vindecarea prin eliberare . Oregoa USA. HunUngton House Inc. Graham. -4 Silence to Be Broken. Paula. Wheaton. că autorul acelei cărţi a epuizat subiectul pe care l-a la acel subiect Încurajez cititorii să-şi folosească Oklahoma USA. 1990 Smith. New Age Medicine. London. ' USA. 1992 Seamands. oiiginally published 1916) Wright. The Power of a Parents Words. 1992 Subritzky. Sovereign World. 1991 Subritzky. When the Spirit Comes with Power. 1987 Woodworth-Etter. Sovereign World. 1994 Powell. Maxwell. Auk'land. Bill. Scripture tratat în acea carte şi că alţi autori n-ar mai avea nimic de discernământul în a „cerceta toate lucrurile şi a alege ce este Press Publications. England. 1992 Seamands. Tulsa. England. England. Victor. USA. Derek. F Lagard. USA. What You Need to Know About the Nev. 1992 England. (Reprint. Demons and Deliverance. Cliarles. But Deliver Us/rom Evil. 1993 Strohmer. John. Dovc Ministries. Sovereign World.Slujirea practică Bibliografie Powell. 1982 Sanford. Sovereign Publishing. 1991 Whyle. The lielievcr 's Guide to Spiritual Warfare. Whittakcr House. USA. Sovereign World. Healing ofMemorics. DLT. David A. How to Cast Oul Demons and Break Curses. Word England. C. Wheaton. 1993 Seamands. 1985 Sanford. Tulsa. Bill. England. Dean. 1985 Sherman. Downers Grove. USA. H. David A. H. 1987 Prince. Hodder & Subritzky. Tulsa USA. New Zealand. Blessing or Curse: You Can Choose. 1989 Rcisser. 1991 White. 1979 Sanfoid. What Your Horoscope Doesn ? Tel! You. Stoughton. Victory House. 1991 Sanfoid. Earl D. Lafayette. Healing for Damaged Emotions. 1988 Sandford. Restoring The Christian Family. Spiritual Warfare For Every Christian. John & Paula.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->