Vindecarea prin eliberare

Slujirea practică

Peter J. Horrobin
Director al EHel Ministries Centru de formare şi slujire în vindecarea creştină

Cuprins

Prefaţă PARTEA A : TEMELIILE L U C R Ă R I I DE E L I B E R A R E

.

Pagina 13

19

1. Introducere O slujire echilibrată pentru vindecarea prin eliberare începuturile Ellcl Grange Temeliile scripturale de credinţă 2. Pregătirea lucrării Cum Şi-a împărtăşit Isus lucrarea ucenicilor Săi învăţăturile lui Isus Principii de bază 2.1. Cine şi ce suntem noi pentru Dumnezeu 2.2. Cum putem fi bolnavi 2.3. Nevoia de a ierta 2.4. Mărturisirea şi iertarea propriilor păcate 2.5. Iertarea de sine 2.6. „Iertarea" lui Dumnezeu 2.7. Acceptarea lui Dumnezeu aşa cum este El 2.8. Să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne accepte aşa cum suntem 2.9. Acceptarea de sine 2.10. Acceptarea celorlalţi 2.11. Domnia lui Isus Cristos Concluzie 7

21 23 24 26

31 33 35 36 36 38 40 -43 45 45 49 50 52 54 56

Simptome observabile ale unei posibile demonizări 3 1. înclinaţiile 3.2. Poftele ieşite din comun 3.3. Extreme ale comportamentului 3.4. Amărăciunea şi neiertarea 3.5. Obiceiurile comportamentale forţate 3.6. Personalitatea şi comportamentul înşelător 3.7. Depresia 3.8, Tulburările emoţionale 3.9, Fuga 3.10. Frica şi fobiile 3.11, Vinovăţia şi auto-condamnarea 3.12, Auzi rea de voci 3,13. Bolile ereditare 3.14. Credinţele eretice 3.15. Implicarea în religii false 3,16, Comportamentul iraţional 3.17. Lipsa unor relaţii mature 3.18. Legalismul şi robia spirituală 3.19. Coşmarurile 3.20. Implicarea în ocultism 3.21. Vorbirea necontrolată 3.22. Bolile care recidivează şi bolile prelungite 3.23. Egocentrismul 3,24. Aberaţiile sexuale 3.25, Tentativele de sinucidere 3.26. Simbtomele care nu se pot diagnostica medical 3.27. înclinaţiile spre violenţă 3.28, Nesociabilitatea şi comportamentul anti-social Concluzie : Câteva observaţii din practica medicală

57 58 59 60 61 62 63 63 65 65 67 67 68 68 69 70 71 72 73 74 74 75 77 78 78 79 80 81 82 «3

PARTEA B : PUNCTELE DE INTRARE A D E M O N I L O R 4. Cum intră demonii 4.1. Linia generaţională 4.2. Păcatul personal 4.3. Păcatul ocultismului 4.4. Unele practici medicale alternative 4.5. Păcatul religiozităţii 4.6. Legăturile sufleteşti nedumnezeieşti 4.7. Păcatul sexual 4.8. Rănile sufleteşti, abuzul şi respingerea 4.9. Traumele şi accidentele 4.10. Moartea (inclusiv pierderile de sarcină şi avorturile) 4.11. Blestemele (inclusiv legăminte lăuntrice declaraţiile şi rugăciunile greşite) 4.12. Obiectele şi clădirile blestemate 4.13. înclinaţiile 4.14. Frica şi fobiile 4.15. Oboseala şi extenuarea Concluzie Spre avertizare şi încurajare PARTEA C : PRACTICA SLUJIRII PENTRU ELIBERARE 5. Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare Introducere 5.1. Echipa de slujire 5.2. Cum se începe slujirea 5.3. Scopurile cui? 5.4. Observaţi orice simptome ale unei posibile demonizări

9. Investigaţi credinţele false şi implicarea în ocultism 5. Sfaturi pentru cei eliberaţi Zece condiţii pentru a păstra eliberarea Post-scriptum 220 224 224 227 228 228 . Peter şi-a cunoscut această chemare încă din vremea adolescenţei. Timp de zece ani s-a rugat zilnic pentru această viziune. Căutaţi semnele respingerii 5.7. ţinând neîntrerupt serii dc cursuri de pregătire şi slujire pentru vindecare. 2 9 3 295 309 . De ce unii oameni nu sunt eliberaţi 9. după care s-a întors în ţinutul natal. fiind acum o echipă full-time formată din 140 de membri. şi după cc a petrecut câţiva ani în mediul universitar s-a îndreptat spre afaceri. Slujirea pentru eliberare Exercitarea autorităţii Unele posibile manifestări demonice Căi de ieşire a demonilor îngrijirea după eliberare 8. Glosar al altor religii Bibliografie 263 271 277 . unde a studiat chimia. • " r • 241 244 250 251 253 " 257 261 Şi-a luat diploma la Oxford. Investigaţi legăturile sufleteşti nedumnezeieşti 5. Practici medicale alternative 5. Dc atunci. în diferitele centre ale lucrării slujesc LI ANEXE 1. Peter s-a născut în 1943 la Bolton. Exploraţi trecutul sexual 5. Lancashirc şi a copilărit la Blackbum şi apoi în nordul Angliei. Calităţile unui consilier creştin 2. Cum să ne rugăm 7. în 1986 a fondat Centrul Creştin EIlcl Grange. Glosar al practicilor oculte 4 . A locuit o vreme în sud şi în Surrey. până când Dumnezeu a adus-o la viaţă. 230 231 Despre autor Pc'cr Horrobin este Director Internaţional al Centrelor Creştine Eilel Grange care. lucrarea lui Peter este caracterizată de dorinţa de a păşi în credinţă şi de a-L vedea pe Dumnezeu lucrând în vieţile oamenilor. în toată perioada carierei sale universitare şi de afaceri el a ştiut că se afla doar într-un timp dc pregătire a unei lucrări creştine care urma să-i schimbe viaţa. deşi îşi au sediul în Marea Britanic.6. dar a trebuit să aştepte aproape treizeci dc ani înainte ca lucrarea vieţii iui să înceapă la EIlcl Grange! Dumnezeu i-a dat viziunea pentru slujirea în eliberare în timp ce încerca să ajute o persoană demonizată. în noiembrie 1986 a fost cumpărat sediul Eilel Grange. După alcătuirea echipei de rugăciune. publicare şi vânzare. Ellel Ministries s-a dezvoltat constant.5.5. de mare ajutor în lucrarea sa. lucrează şi în alte ţări. Verificaţi liniile generaţionale 5.10. Cunoaşterea Scripturii i-a fost. Magia. Şi-a fondat propria societate de publicare ţi vânzare de carte şi după cincisprezece ani dc scriere. Dc la acea dată. Părinţii i-au dat o temeinică educaţie creştină. Oxford şi Manchester. Infoimaţi-vă asupra accidentelor şi traumelor Recapitulare 6. ocultismul şi Biblia 3. mai apoi.8. cu puternice tendinţe evanghelice.

Printr-o mână dc oameni. Nu a fost deloc uşor. în 1986. Peter este unul dintre coautorii popularei cărţi Mission Praise. astfel că acum avem un centru în sudul Angliei. în sudul Angliei. acumulând experienţă şi văzând cum Dumnezeu Se implică în vieţile multor oameni. echipa nu s-ar mai fi alcătuit niciodată. o proprietate în Surrey la care se poate ajunge uşor atât 1 de la aeroportul din Heathrow cât şi dc la cel din Gatwick. Centrul Internaţional de Conferinţe de la Brighton este destinat unei audienţe mai numeroase şi a slujit şi la extinderea lucrării spre Europa de est şi chiar mai departe. în 1984. la nord de Toronto. oameni ce s-au încredinţat echipei care le-a slujit prin puterea Iui Isus. ea nu ar fi putut apare fără angajarea hotărâtă a tuturor celor care s-au implicat în lucrarea pe care Dumnezeu a iniţiat-o prin Eilel Ministrics. Ea nu ar fi putut fi scrisă nici fără miile de oameni care au fost ajutaţi de Dumnezeu la Eilel Grange.Vindecarea prin eliberare . Scriptura a prins viaţă prin puterea Duhului Sfânt. la Orangcville. Acest centru va deveni o şcoală internaţională de formare în slujirea pentiu eliberare. sub ochii noştri. la iniţiativă locală. Dumnezeu a ridicat o lucrare dc importanţă internaţională. Nimeni nu se aştepta ca el ibe rărea să fie o atât dc strategică parte a vindecării. nici unul dintre pionierii echipei nu-şi imagina ce avea să urmeze. De asemenea au fost demarate. Alteori. Uneori Domnul a îngăduit ca membrii echipei să treacă prin dificultăţi în slujire dar în felul acesta. Aş vrea să le mulţumesc tuturor pentru aportul pe care l-au adus. 12 Prefaţă La alcătuirea acestei cărţi au contribuit mai muie persoane.donaţiile şi veniturile obţinute în urma cursurilor de pregătire. Ia Glyndley Manor. precum şi un centru în curs de. am trăit în mod direct dramatica emoţie a adevărului Evangheliei şi am devenit mai conştienţi de realitatea presiunilor şi a problemelor pe care Pavel le descria prietenilor săi din Corint (2 Corintcni 11:22-29). Acest centru va sluji păstorilor şi liderilor creştini din întreaga Europă de est. lucrările EIlcl Polonia şi Eilel Estonia Sub conducerea lui Peter echipa de învăţare şi slujire s-a înmulţit considerabil. în 1991. Lucrarea este o slujire în credinţă care depinde în totalitate dg. Roadele slujirii au apărut cu greu. Catalogul Complet al Autoturismelor Engleze pe care 1-a publicat în 1975 a fost multă vreme lucrarea de referinţă asupra istoriei şi datelor tehnice ale tuturor modelelor de maşini fabricate în Anglia până în 1974. aducând vindecare şi eliberare. s-a deschis un alt centru iar în 1993 un altul în Canada. Poate că dacă am fi ştiut. la Orangeville. iar noi am experimentat atât bucuria cât şi durerea. Ei au răspuns multor invitaţii de a învăţa despre vindecare şi eliberare. Ia Glyndley Manor (lângă Eastboume). în 1995 a fost achiziţionată Pierrepont.Slujirea practică Domnului peste 300 de consilieri asociaţi. într-o perioadă relativ scurtă. unul în Canada. Deşi semnală de mine. Nu bănuiam pe atunci că Dumnezeu ne va duce învăţăturile şi slujirea departe de nordul Angliei. lângă Toronto. Conferinţele de învăţătură şi slujire în Rusia şi în Europa de est au cunoscut o continuă extindere iar acum este aproape realizat şi proiectul unui important centru dc învăţare şi slujire în Ungaria. lângă Budapesta. El este şi un entuziast pescar şi admirator al autoturismelor Alvis. când sediul Eilel Grange a fost achiziţionat într-un mod aţâţ de uimitor. al cărei prim volum a fost iniţial compilat pentru Misiunea Engleză. atât în Anglia cât şi în diferite ţări. construcţie la Budapesta în Ungaria (pentru păstorii şi liderii creştini din Ungaria şi Europa de est) .

doctrina şi comportarea. In special in bisericile lor în slujirea pentru eliberare Vindecarea interioara şi locale. Obiectivele şi profesiunea de credinţă a lucrării sunt următoarele: - Prefaţa împărăţiei lui Dumnezeu. trebuie spus că lucrarea este administrată de o societate de "caritate numită „Tlie Christian Trust". fiind fundamentul oricăror abuzaţi Slujirea sub ungerea Duhului Sfânt învăţaturi. motivul pentru care ei se află încă în necaz este că nu au aplicat în vieţile lor principii fundamentale cum ar fi iertarea. aşa cum a dat-o Isus Obiectivele: Formarea unei echipe de slujire Vindecarea prin eliberare împlinirea poruncii lui Cristos de a predica Evanghelia. Dumnezeu Tatăl iubeşte întreaga Echiparea pentru slujire Trăirea în plinătatea Duhului omenire. a h vorbi despre victime spirituală împârăfla lui Dumnezeu şi a vindeca pe cei care au nevoie de Vindecarea celor ce au fost Protecţia ale accidentelor şi traumelor vindecare " {Luca 9:11) este baza normală de slujire. Isus Cristos. acceptarea. mai întâi. învăţare. Pentru cei care nu cunosc Eilel Ministrics. Refacerea celor respinşi Liber bi Cristos Aspecte speciale ale lucrării de Cei în suferinţă sunt slujiţi de obicei la Healing Retreats unde Vindecarea şi sacramentele eliberare practica lui Isus dc „a primi bine mulţimile. Domn şi împărat. relativa necunoaştere a slujirii pentru vindecare şi eliberare în Trupul lui Cristos. sunt următoarele: Cursuri pentru localnici (cu o durată de 3 zile): Bătălia pentru suflet Vindecarea. iar apoi. in biserica locală Vindecarea prin eliberare pentru de a face ucenici şi de a vindeca bolnavii de orice fel. etc. este Mântuitorul şi Sfânt Vindecătorul. Aceste cursuri.Slujirea practica împrejurările aduse dc Dumnezeu pentru învăţare şi slujire. Cursurile de pregătire se succed unul după altul. După salutul Slujba de proroc de bun sosit. Biblia este Temeliile vindecării celor Slujirea celor abuzaţi sexual autoritatea inspirată divin în ce priveşte credinţa. să înţeleagă Sexul şi sexualitatea Vindecarea celor abuzaţi spiritual Umblând sub ungere care sunt temeliile 13 . înainte de a primi slujirea. Eliberarea locurilor Aceasta se realizează prin rugăciune. Slujirea pentru eliberare bărbaţi Vindecarea prin eliberare pentru slujire personală precum şi prin pregătirea altora pentru Exercitarea darurilor spirituale femei implicarea in această slujire. ţinute curent la Eilel Grange. au arătat. Temeliile slujirii pentru eliberare Pregătirea pentru căsătorie Liber de înclinaţii Respingerea şi cum poate fi în prezent. învăţarea şi slujirea merg întotdeauna mână în mână. Dumnezeu Duhul Sfânt Evanghelizare şi vindecare Slujirea pentru orfani locuieşte în creştini şi le împarte puterea dinamică prin Temeliile consilierii creştine Slujirea celor respinşi care ei pot continua lucrarea lui Cristos. Vindecarea şi retragerea liderilor Ce este înşelarea Vindecare şi prorocie Mulţi oameni au nevoie. predicam. atât In Anglia cât şi m afara ei. că ceva special se petrecea la Eilel Grange. Deseori.Vindecarea prin eliberare . Dumnezeu Fiul. Exercitarea darului prorociei împlinirea emoţională Temeliile de credinţa: Rugăciunea dinamică Mijlocirea ţi lupta spirituală Dumnezeu este Trinitate. Eilel Ministries are o echipă „full-timc" formată din Liber de frică peste o sută patruzeci dc persoane şi peste trei sute de consilieri ea învinsă Liber de apăsare şi nelinişte asociaţi.

Sunt profund recunoscător tuturor membrilor echipei. Lan casier. sau EIlcl Ministries. England. o Şcoală Internaţională de evanghelizare vindecare şi eliberare este la dispoziţia celor ce doresc să curioasei Loale învăţăturile prezentate la cursurile de mai sus. Biserica în flăcări O provocatoare conferinţă de 4 zile ce are ca scop echipareaMulţumesc în mod special lui Jonathan C'ansdale. Din toamna lui 1996 aici vor începe cursuri di unul. vindecare şi eliberate in puterea Duhului Sfânt. lipsa de promptitudine în a răspunde la într-un mediu spiritual tot mai ostil. adâncească dedicarea pentru Cristos şi să răspundă chemării pe care Dumnezeu o face fiecărui creştin: să 17 . prietenilor şi colegilor care m-au ajutat cu generozitate la pregătirea manuscrisului şi care mi-au dat atâtea sfaturi folositoare.Vindecarea prin eliberare . EIlcl Grange. Şcoala durează două luni. Canada. Fără ajutorul lor această carte încă n-ar fi şi prezentarea armelor şi uneltelor de care este nevoie pentru publicată! a menţine puterea Bisericii. în care să declari că Isus scrisori şi „sihăstri-rea ' mea în perioadele critice ale scrierii acestei cărţi! este singura soluţie. RRflLOrangeville. LA 2 OHN. în 1995 lucrarea s-a extins prin achiziţionarea proprietăţi Pieirepont din Surrey. lui Ed Pirie şi Lissei Smith pentru eforturile făcute la editarea şi pregătirea şi zidirea Trupului lui Cristos. Această şcoali e^tc destinată în special celor ce vin din străinătate sau celor cc po sâ-şi pună deoparte nouă săptămâni pentru învăţare ş experimentare practică.. Lupta este a Domnului O conferinţă de 4 zile despre cum să slujeşti pentru evanghelizare. . respectiv doi ani. să vindece bolnavii şi să scoată demonii Peter liorrobin Eilel Orange Mai 1995 Acest volum acoperă subiectul slujirii practice din slujirea dc vindecare prin eliberare.Slujirea practică Conferinţe de învăţături Prefaţă Pentru obţinerea unor detalii suplimentare. puteţi scrie la EIlcl Ministries. multe dintre De asemenea. Rugăciunea mea este ca fiecare persoană care citeşte aceaste cărţi sâ-şi. în apropierea aeroporturilor din Hcathrow ş din Gatwick. Vindecare şi împlinire spirituală O conferinţă destinată ajutării bisericilor locale în implementarea lucrării de vindecare şi eliberare. 1 Mulţumesc tuturor celor care au făcut sugestii utile. L9W 2Y8. prevenirea asupra pericolelor textului pentru publicare. Le mulţumesc tuturor pentru sprijin O conferinţa ce urmează „Bisericii în flăcări" şi care dă şi încurajare. îmi cer scuze tuturor celor care au îndurat cu dragoste învăţaturi şi mai aprofundate despre cum să stai în credinţă întârzierile mele la masă. Pierrepont este un centru internaţional de pregătire a Eilel Ministries. Eilel Canada. Prima lună esti dedicată în special învăţării temeliilor scriptuiale de slujire iar cei de-a doua aplicării acestor învăţături în slujirea practică. Primul volum s-a ocupat de bazele biblice ale acestei lucrări. 16 predice Evanghelia. Onlario. Ziua puterii Sale ele fiind incluse în textul cărţii.

15 . Isus ne arată. El il compară cu un om care şi-a zidit casa pe stâncă. va proiecta o fundaţie solida. iar în capitolul 3 se va face o prezentare a simptomelor care pot avea o rădăcină demonică. Pe cel care-I ascultă cuvintele. vindecare celor disperaţi şi liberate în spirit şi gândire celor ţinuţi în captivitate de vrăjmaş. Biserica nu poate ignora aceste elemente vitale ale Evangheliei dacă vrea să aducă speranţă celor zdrobiţi. Prima parte a acestei cărţi se va ocupa de prezentarea modului în care trebuie pusă o temelie solidă lucrării de vindecare şi eliberare. la sfârşitul predicii de pe munte. Lucrarea lui Isus a inclus vindecarea şi eliberarea.PARTEA A TEMELIILE LUCRĂRII DE ELIBERARE Un arhitect care vrea să proiecteze o construcţie durabilă. cât de important! este punerea unei solide temelii de credinţă.

doar puţine fac legătura între vindecarea duhului. Isus a făcut posibilă continuarea slujirii Sale de vindecare (prin Biserică). că Isus S-a înşelat datorită limitelor cunoaşterii din epoca Sa. 21 . suflet şi trup. este neechilibrată! în ultimii ani s-au scris multe cărţi despre vindecare dar cu toate că majoritatea tratează subiectul luptei spirituale.Capitolul 1 Introducere O slujire echilibrată pentru vindecarea prin eliberare In lucrarea Sa. a sufletului şi trupului şi înţelegerea scriplurală a demonicului şi a lucrării de eliberare. El a slujit fiecărei persoane în funcţie de situaţia în care aceasta se afla. Isus S-a confruntat cu loale tipurile dc vindecare. O concluzie. Prin cruce. calificându-l ca o înşelare datorată ignoranţei din acele vremuri. este a provocare adusă acelor minţi din secolul XX care neagă aspectul eliberării din lucrarea Sa. eliberându-i de puterile întunericului. Aceasta înseamnă că El a vindecat duhul. Se afirmă. evident. sufletul şi trupul oamenilor. astfel.31-36). O slujire care ignoră oricare dintre aceste aspecte. Vindecarea este restaurarea ordinii lui Dumnezeu în duh. Satan caută să producă haos şi dezordine. Faptul că prima vindecare pe care Isus a făcut-o a fost prin scoaterea unui demon (Luca 4. inacceptabilă cu privire la caracterul şi spiritualitatea Fiului lui Dumnezeu! Slujirea de'vindecare a lui Isus a fost perfect echilibrată.

Acest mod de gândire raţionalist este nescriptural. la acele începuturi. deoarece Scriptura ne spune clar că trebuie să scoatem demonii. în timpul unei eliberări. şi în special sectoarele liberale şi evanghelice ale Bisericii. ca şi pentru cei mai mulţi dintre creştinii din generaţia mea. Căci acolo.Anglia creştină"). Azi îmi dau scama că în toţi acei ani de rugăciune. acum îmi dau seama că din educaţia mea creştină lipsea o întreagă dimensiune a înţelegerii spirituale. că educaţia şi civilizaţia ne-au scăpat de demoni sau ne-au luminat cu •„adevărul" că demonii nu există şi deci nu mai este nevoie să-i luăm în considerare atunci când analizăm situaţii sau fenomene ce par a avea explicaţii logice şi ştiinţifice. Personal. încă din adolescenţă.Vindecarea prin eliberare . ştiam că puteam fi iertat.i mă aştept ca un aspect atât dc esenţial al Evangheliei să fie. fie datorită presupunerii că demonii nu-i pot afecta pe creştini şi de aceea slujirea dc eliberare este irelcvantă pentru Biserica modernă.cele menţionate în Scriptură . producând unele boli? Lipsa de credinţă în supranatural afectează atât lumea raţionalistă cât şi pe cea religioasă. desigur. s. clădirea în care a început lucrarea. Şi dacă cineva se poate dispensa atât de uşor dc o atât de importantă parte a slujirii lui Isus (o treime din vindecările făcute de Isus . Din fericire.au fost făcute prin eliberare). am fost influenţat de experienţa limitată a mediului creştin în care mă aflam. atunci trebuie să ne întrebăm dacă în Biblie mai există ceva care să nu fie expus îndoielii şi necredinţoi.Slujirea practică Introducere Dc vreme ce bolile sunt consecinţe ale căderii omului. pe vremea aceea. în . Şi cu. Dar. care a cedat ispitirii Iui Satan. mi-am dat seama că unele simptome 23 • . fie datorită greşitei credinţe că demonii se găsesc doar în cine ştie ce locuri îndepărtate şi sălbatice (şi de aceea nu trebuia să ne facem probleme din cauza lor aici. dar nu ştiam că dacă păcatul a condus la demonizare aveam nevoie şi de curăţirea de consecinţele lui. bine consolidat in viaţa mea. pentru majoritatea populaţiei nu va fi deloc credibilă. de cele mai multe ori. ca şi în multe alte părţi ale lumii. de aceea. nu l-am recunoscut! îmi amintesc cum. Nici educaţia şi nici experienţa din biserica mea nu m-au pregătit în vreun fel pentru această lucrare. cu totul alta. actualitatea şi nevoia dc a sluji pentru eliberare numai atunci cănd cu însumi am începui să mă rog pentru bolnavii care nu se vindecaseră prin rugăciunea obişnuită. începuturile Dumnezeu mi-a dat viziunea lucrării Eilel cu zece ani înainte de a cumpăra Eilel Grange. spiritualul întrepătrunde atât de mult cult-ira încât orice expresie a credinţei creştine care nu are un răspuns la acest vital aspect al creştinismului. Dacă aş fi crescut în Malaiezia sau în Nigeria. proiectare şi pregătire. percepţia mea ar fi fost. demonii dintr-o fată s-au manifestat ca o pisică sălbatică. Dar nu este oare posibil ca ştiinţa 2? să dea explicaţii raţionale căilor prin care demonii au acţionat. aşteptare. rareori m-am confruntat cu demonicul arunci când m-am rugat pentru oameni şi. Nimeni n-a dorit acest lucru. experienţa m-a înspăimântat şi m-am simţit uşurat când totul . Ştiam ce este păcatul. Biblia ne arată că evenimentele din vieţile oamenilor sunt cauzate de intervenţia directă a lui Dumnezeu. Privind în urma. Atât educaţia mea creştină cât şi bisericile în care am fost membru au pus accent pe necesitatea vitală a aplicării Scripturii. Este un lucru oarecum surprinzător. ştiam că spiritismul şi toate celelalte forme de implicare în ocultism sunt periculoase. ca o premiză a trăirii unei vieţi în armonie cu învăţăturile biblice! Ar fi trebuit. inclusiv dc eliberare. în primul volum am prezentat în detaliu temeliile scripturale şi uncie exemple practice din lucrarea de eliberare ce arc ca model slujirea iui Isus. Omul raţionalist din vest crede. dar nu ştiam că practicarea continuă a păcatului poate da acces demonicului in viaţa mea. în general. problema eliberării a rămas o necunoscută teologică.s-a terminat! In alte ocazii. am devenii: conştient de relevanţa. Ştiam totul despre mărturisirea păcatului. ca şi mulţi alţii. Dar nimeni nu mi-a spus că dacă am practicat astfel de lucruri pot deveni demonizat. Şi nici n-am fost avertizat de multiplele căi prin care demonicul poate câştiga teren in viaţa mea. Dc atunci am văzut de nenumărate ori acel gen de manifestări dar. este greu dc presupus că există vreo formă de slujire creştină care poale ignora posibilitatea existenţei dimensiunii demonice în vindecare.

târziu în noapte. Dar în ciuda acestui ajutor. John avea 0 problemă! Scoteam primul demon la Eilel Grange. „Mi-c tare frică". -I-am atins umărul şi imediat a fost aruncat la pământ. EIlcl Grange în noiembrie 1986. dacă se găseau acolo! Dar practic. Lawrence nc-a spus cum s-a vândut Iui Satan pe când se afla în închisoare şi cum. care se comportau exact ca şi . Degetele i-au înţepenit. anglicani plecau acasă cu convingerea că aveau de acum cheia cunoaşterii unor adevăruri prin care-i puteau ajuta pe cei din bisericile lor. cu răspuns al demonilor la acţiunea iui Dumnezeu. harul lui Dumnezeu ne-a călăuzit pas cu pas şi ne-a arătat cc trebuie să facem pentru a-1 conduce spre eliberare. Domnul a îngăduit să începem primul nostru curs dc prezentare a lucrării de eliberare. Probabil. Toate acestea nu puteau fi explicate decât prin acţiunea malefică a unor fiinţe supranaturale. mai târziu. a cerut slujire Ia sfârşitul primului nostru serviciu dc vindecare de la Eilel Grange. întrebându-se ce ne vom face cu acest atât de nepotrivit candidat la vindecarea creştină. am telefonat ţinui alt membru al echipei de slujire. Când a ieşit în faţă. în ianuarie 1987. primul. Era clar. Am cerut Domnului să ne arate toate puterile întunericului din viaţa acelui om. cursurile de pregătire pentru slujirea de eliberare s-au dendat deja. şi pe care le-a spus ucenicilor să le scoată din oameni. tfirându-se şi vomitând. Se părea că erau puţine lucruri de făcut. Un tânăr a fost adus la noi de pastorul lui. Astăzi ştiu că fără eliberare probleme'? lui John n-ar fi primit nici un răspuns şi pentru el n-ar mai fi fost nici o speranţa. de 40 de ori. au fost primele lui cuvinte. când porţile lui Eilel Grange s-au deschis.şi vicarii. o cauza supranaturală. citind un Nou Testament Gideon. Lawrence tremura tot Toată lumea privea spre ţâţa iui acoperită dc tatuaje şi spre trupul lui vânjos. erau prinşi într-o plasă demonică şi aveau nevoie de eliberare. Dar pe măsuri ce prezentam lucrurile pe care Domnul ni le descoperise vedeam cum în ochii celor care au avut curajul de a-şi risca reputaţia venind la noi. doar pe baza unor informaţii sumare. Nu aveam nici o îndoială că demonii erau reali şi că noi. transformând frumoasa noastră canapea într-un câmp de bătălie. după atâţia ani. n-am scos mai mult de doi demoni! Primele câteva săptămâni au schimbat însă totul! Ne-am dat seama că mulţi dintre oamenii care veneau la noi pentru a fi ajutaţi.nimeni nu le are.Vindecarea prin eliberare . în diferite forme. şi în special cei care aveau de multtimp probleme. strălucea lumina speranţei! Chiar . căsătoria Iui s-ar fi distrus iar el ar fi ajuns rău. acesta li constliase minunat pe John şi pe soţia sa. şi-a predat viaţa lui Isus. creştinii. înainte ca lucrarea de ta Eilel Grange să înceapă. oameni care au fost vindecaţi prin eliberare. ca urmare a subminării întăritorilor demonice şi a revelării adevărului. şi i-am strigat în telefon: „Ajutor. Oameni care nu crezuseră vreodată ca ar putea fi afectaţi 25 în cele din urmă John a' fost eliberat nu de unul ci de mai mulţi 24 . am aflat mai multe despre el şi nc-am dat seama că este înţelept să nu slujeşti imediat pentru vindecare. relaţiile dintre cei doi soţi continuau să se deterioreze şi John era într-o stare din ce în ce mai rea. Alunei mi-om dat seama pentru prima oară că rugăciunea credinţei este o rugăciune „periculoasă"! Când Duhul Sfânt a coborât peste el. în trupul acelui tânăr s-a produs o puternica reacţie fizică. Apoi a venit cel care. cu păstorul său. mi-om dat seama că lucrarea de eliberare este o parte esenţială a vindecării şi am început să le împărtăşesc şi altora acest adevăr. Nu aveam toate răspunsurile . Deşi demonii din el erau puternici. îmi aduc aminte că. el şi soţia lui trăiesc minunat. La aceste cursuri au existat.creaturile" cu care S-a confruntat Isus. întotdeauna. Am decis însă să nu-i sluijm în faţa atâtor oameni şi i-am cerut să vină la noi spre sfârşitul săptămânii. pe covor. vino repede aici!" demoni şi azi.Slujirea practică \ Introducere demonice mai puţin evidente pot avea totuşi. La mai puţin de un an de la începerea lucrării. numite probabil demoni. Când scriu aceste rânduri. Timp de doi ani. în afara a ceea ce făcuse păstorul. în timp ce demonii din John începeau să se manifeste violent. trupul i-a devenit aproape rigid şi a alunecat de pe scaun jos. aveam puterea şi autoritatea de a-i scoate din oameni. • Când a venit. John a fost primul dintre cei pe care Dumnezeu i-a îndreptat spre lucrarea noastră dc eliberare.

Isus. unul dintre arhangheli. la început). 5. veţi vedea că sunteţi mult mai bine pregătiţi pentru a aprecia şi a aplica conţinutul acestui al doilea volum şi a sluji pentru vindecare în Trupul lui Cristos. vreau să vă încurajez să citiţi (dacă încă nu aţi făcut acest lucru) primul volum. ea nu are intenţia de a se substitui contactului direct cu prezentarea învăţaturilor şi a pârtăşiei cu ceilalţi creştini implicaţi în această lucrare. înainte de a continua să-l citiţi pe acesta. 10. Fiu şi Duh Sfânt. Dumnezeu este Trinitate: Tată. unele importante temelii de credinţă.Slujiieajţracţică' Introducem personal de vreun demon. 3. se nasc din nou din Duhul lui Dumnezeu şi sunt izbăviţi de singura răsplată pc care o dă Satan . Deşi aceasta carte oferă multe dintre informaţiile necesare practicii de eliberare prezentate la cursurile noastre. O parte a oştirii angelice s-a alăturat lui Saian în răzvrătirea sa şi a fost şi ea alungată din cer. Satan şi-a continuat răzvrătirea.Vindecarea prin eliberare . 11. • Făcând astfel. Dumnezeu a creat toate fiinţele supranaturale angelice. pc pământ. Aceste puteri ale întunericului nu au un trup fizic şi caută să ocupe trupurile bărbaţilor şi femeilor pentru a-şi continua răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu şi a creaţiei Sale. Dumnezeu.. Toţi cei care cred în Isus. Ştiind cât de puternică este tentaţia de a intra direct în slujirea pentru eliberare. 8. 2. Dumnezeu a creat omul ca fiinţă spirituală. chiar dacă în zilele Sale cărţile ar fi fost la îndemâna oricui. 7. Atunci când un duh rău se află într-o persoană. adversarul. demoni sau duhuri rele. pe lângă o detaliată expunere a tuturor pasajelor biblice care sunt relevante pentru lucrarea dc eliberare. nu S-ar fi limitat la a cere ucenicilor Săi să citească un manual! Temeliile scripturale de credinţă Primul volum al Vindecării prin. predicând Vestea cea Bună. Primul volum a stabilit. probabil. au fost eliberaţi de puterile întunericului care lucrau adânc în vieţile lor. viaţa veşnică. 6. • Omul a păcătuit (s-a alăturat răzvrătirii) şi s-a înstrăinat de Creatorul său. îndemnându-l pe om la nesupunere faţă de Dumnezeu. Astfel. Isus ne-a arătat cum este Dumnezeu (care este natura Lui) şi a murit pe cruce pentru păcatele lumii. Aceste temelii sunt vitale pentru conţinutul de învăţătură din acest volum şi este bine să ie reamintim: 1. Dc aceea omul este şi el o trinitate . Isus a văzut când Satan a fost aruncai pe pământ Pc pământ. acea persoană este demon izată. i-a dat un suflet şi 1-a pus într-un trup pe durata vieţii lui pe pământ. Eu cred că Isus. 9. Izvorul cunoaşterii noastre esle Biblia şi este esenţial să înţelegem din Cuvântul lui Dumnezeu ce este lucrarea de eliberare şi care este sursa autorităţii pc care noi o avem asupra demonilor. a fost izgonit din cer deoarece a vrut sâ-şi atragă gloria şi închinarea care i se datorau de drept numai lui . cunoscute ca îngeri căzuţi. cu Dumnezeu. 4. Isus Şi-a început lucrarea împlinind prorocia din Isaia 61:1.eliberare a avut ca scop stabilirea bazelor biblice ale lucrării de eliberare. primind în schimb darul fără plată al lui Dumnezeu. ţinându-1 pe acesta în robia lui Satan şi departe de restabilirea relaţiei. Astfel cl a devenit Satan.duh. Dumnezeu a pregătit o calc de ieşire din situaţia în care se află omenirea trimiţându-L pe Fiul Său.moartea. suflet şi trup. vindecând bolnavii şi scoţând 27 2 6 . omul a devenit vulnerabil fală de Satan şi fiinţele supranaturale pe care cl le arc în control. omul. Lucifer (aşa cum se numea el.

să vindece bolnavii şi să scoată demonii. . 12. în Marea Trimitere. de multe ori puterile întunericului au control asupra vieţilor oamenilor datorită nesocotirii acestor evidenţe. atunci este puţin probabil că ea va fi vindecată prin eliberare deoarece prin necredinţă dă demonilor un drept de şedere.Slujirea practica Introducere demonii din cei demoni/aţi. primii ucenici. 18. creştinii pot fi demonizaţi şi pot avea. 28 29 . Cristos a dat creştinilor autoritate asupra puterilor întunericului pentru ca ei să poată elibera oamenii de demoni. 14. Noul creştin devine „posedat de Dumnezeu". ca urmare. în general. De aceea. în formare a fost însărcinată să predice Evanghelia. etc. 17. să vindece bolnavii şi să scoată demonii. să le facă. O parte vitală a lucrării de eliberere este recunoaşterea şi îndepărtarea drepturilor pe care demonii le deţin. Dar asta nu înseamnă că toţi demonii care se aflau în omul acela înainte de convertire vor pleca imediat ce convertirea se produce. în Faptele Apostolilor vedem cum Biserica primară a început să împlinească Marca Trimitere predicând Evanghelia. nevoie de eliberare. la fel cum a tăcut El. cuvântul „posedat" implicând stăpânirea. fiind astfel protejaţi de pericolele rcinfestării. ei însă nu mai sunt proprietarii acelui om. slujirea de eliberare este destinată numai creştinilor. Astfel. astfel încât persoana (sau locul) să fie eliberată de consecinţele demonizării. 16. Deşi toate aceste temelii de credinţă sunt adevăruri indiscutabile. dacă o persoană refuză să creadă câ poate fi demonizală. Biserica. 15. dar este cert că anumite teritorii din viaţa lui pot fi ocupate sau subjugate de ei. El le-a spus ucenicilor să facă aceleaşi lucruri. Scopul principal al acestui volum este de a-i învăţa pe cei care sunt implicaţi în slujirea de vindecare creştină cum să îndepărteze drepturile demonilor scoţându-i astfel din vieţile oamenilor (sau dintr-un loc). Demonii ocupă teritorii în vieţile oamenilor datorită drepturilor care le-au fost date prin păcat. El le-a spus ucenicilor să meargă şi să tacă alţi ucenici pe care apoi să-i boteze şi să-i înveţe să Iacă aceleaşi lucruri pe care El i-a învăţat pe ei. Un creştin născut din nou nu poate li posedat de demoni. vindecând bolnavii şi eliberându-i pe cei demonizaţi. De exemplu. deoarece numai creştinii pot fi umpluţi cu Duhul Sfânt.Vindecarea jţrin ellbarare . înainte de a se întoarce în cer. arc loc o schimbare de proprietar. Mă rog ca aceasta carte să fie larg folosită pentru a aduce vindecare şi eliberare în Trupul lui Cristos. Aceste însărcinări nu au fost niciodată anulate şi de aceea Biserica de azi este şi ea însărcinată să predice Evanghelia. abuz. 13. Când cineva devine creştin.

spun nici cum le-a cerut Isus ucenicilor să vindece bolnavii şi nici cum să elibereze oamenii de demoni! Acesta a fost motivul pentru care în primul volum am insistat atât de mult asupra învăţămintelor pe care le putem trage din eliberările înregistrate în Evanghelii. Dar relatările Evangheliei nu ne . în Luca 9:1-2 ni se spune că Isus a dat autoritate ucenicilor Săi. Ei au fost primii care au primit puterea şi autoritatea Sa de a vindeca bolnavii şi de a scoate demonii.Capitolul 2 Pregătirea lucrării (învăţăturile de bază privind vindecarea şi eliberarea) Cum Şi-a împărtăşit Isus lucrarea ucenicilor Săi Nu încape îndoială că Isus a considerat eliberarea ca fiind o parte vitală a lucrării Sale şi a strategiei misiunii Sale mesianice. . Lucrarea de eliberare a demonstrat lumii autoritatea absolută pe care EI o are asupra lui Satan şi a puterilor întunericului. Acest fapt este cauza împotrivirii faţă de lucrarea de eliberare practicată în Biserică. Se pare că metoda de învăţare a lui Isus (privind vindecarea şi eliberarea) era preponderent experimentală.

.. Domnul m-a învăţat să o respect cu mult înainte de înfiinţarea Eilel Grange sau de a avea vreo experienţă mai importantă în vindecare sau eliberare. ciudat.. Şi dacă ci nu le aud şi nu le înţeleg.. prezentând unele pilde care ilustrau adevărurile fundamentale a ceea ce azi numim viaţa creştină. A fost pentru ei o experienţă uimitoare să-L vadă pe Isus la lucru. oricât dc diferiţi ar fi ei.lius a chemat pe vestească cei doisprezece ucenici ai Sâi. Luca menţionează cu atenţie că Isus Ic-a cerut acest lucru:.. în prezenţa Mea. aşa cum sunt ele menţionate în Evanghelii? El învăţa în primul rând despre împărăţia lui Dumnezeu . Aceasta este o lecţie pe care. Dar. le vorbea despre împărăţia lui Dumnezeu şi vindeca pe cei care aveau A a) b) Ascultaţi cu atenţie ceea ce vă spun şi priviţi la ceea ce fac. Este o lecţie greu de învăţat deoarece noi dorim aproape instinctiv să vedem imediat miracole! . Cineva poate va spune „Asta nu prea i-a ajutat pe ucenici să înveţe cum să scoată demonii". respectând această ordine. este puţin probabil că ei vor asculta învăţaturile de care au nevoie.despre dragoste. dc exemplu. vindecare. ele. iar apoi încercaţi voi înşivă să tăceţi aceste lucruri. trebuia ca persoana să cunoască adevărurile care o puteau ajuta să-şi pună în mod corect priorităţile în viaţă. 32 Isus ştia că multe (dar nu toate) dintre problemele oamenilor erau o consecinţă a păcatului şi a relaţiilor greşite. Este semnificativ faptul că Isus a făcut cele mai importante vindecări atunci când dădea învăţături. o experienţă traumatică să descopere că punctele trei şi patru trebuiau să facă parte din pregătirea lor.. Tratarea rădăcinilor problemei este un lucru esenţial. (repetând de câte ori este nevoie) • Dar nu uitaţi. ce vedem atunci când privim la învăţăturile lui Isus. nu mai este mult şt Eu mă voi întoarce în cer. aşa că profitaţi de prezenţa Meu pentru a câştiga experienţă practică! Am văzut că acest sistem dc învăţare a fost deosebit dc eficient în pregătirea membrilor echipei noastre de slujire! Bl permite oamenilor.Slujirea practica Pregătirea literarii a) b) c) d) c) l'iaclic. Pentru a rezolva probiemele-râdăcină. probabil. desigur.o rădăcină şi pentru ca vindecarea pc care EI o dădea sâ fie definitivă. (Luca 9:1-2).. nu găsim nimic de felul acesla! Doar o poruncă: „ Duceţi-vă şi faceţi ce v-am spus!" lată un mod dc a proceda stânjenitor pentru o lume educată. mergând apoi să le faceţi singuri. ar fi trebuit." nevoie de vindecare. ineficientă. Dar nu este aşa! Aceste învăţături conţin informaţii vitale. Bolile şi suferinţele au de obicei. eliberare cât nişte adevăruri de bază. aproape sigur. Dacă oamenii care vin să primească ajutor nu sunt primiţi cu dragoste. învăţare. ca o condiţie esenţială a lucrării de eliberare la care EI mă chema. O bună primire.. ucenicii au trebuit să înveţe nu atât nişte tehnici de. să-şi verifice chemarea şi să înveţe Ucenicii au fost învăţaţi timp de trei ani în felul acesta. trecând apoi unele examene care sâ dovedească calificarea! învăţăturile iui Isus Deci.. că înainte de a hrăni mulţimile „Isus le-a primit bine. atunci slujirea va fi dificilă şi. cc pune mare preţ pe capacitatea de a învăţa formule şi a aplica tehnici. Apoi i-a trimis să împărăţia lui Dumnezeu şi să vindece pe cei bolnavi. le-a dat putere şi autoritate peste toţi demonii şi sâ vindece bolile.Ascultaţi cu atenţie ceea ce vă spun'1. iar apoi.I mikmrea prin eliberare . Ce incredibilă însărcinare! Deoarece prima parte a metodei Sale de învăţare era . în rugăciune şi în vedenie. Duhul Sfânt mi-a pus în inimă cea de-a doua parte a versetului 11 din Luca 9. Apoi întoarceţi-vâ şi spuneţi-Mi «ce aţi făcut şi cu ce probleme v-aţi confruntat. iubirea aproapelui. " (Luca 9:11). iertare. ctc. să găsim în Evanghelii şi instrucţiuni detaliate despre modul în care trebuie să vindecăm bolnavii şi să scoatem demonii. aceasta ar însemna: Ascultaţi cu atenţie ceea ce vă spun ţi priviţi la ceea ce fac. Au văzut lucruri care nu se mai întâmplaseră niciodată în istoria omenirii! A fost pentru ei.'Luca menţionează.

Era aceeaşi înţelegere pe care o dăduse şi ucenicilor. deşi unii dintre ci de mulţi ani membri ai unor biserici.necaz veneau la ceea ce noi aveam să numim mai târziu Healing Retreats. ne-a cerut să ne rugăm pentru spatele ei (adevăratul motiv pentru care venise la noi) şi am putut vedea cum Domnul S-a coborât în puterea Duhului Sfânt. Am văzut apoi cum oamenii începeau să fie vindecaţi şi eliberaţi atunci când primeau învă|ăturile şi când întăriturile din vieţile lor erau dărâmate. sunt foarte eficiente in pregătirea oamenilor pentru slujirea de vindecare şi eliberare. Pregătirea lucrării Nici cu n-am fost unul dintre cei care să dorească răbdător primirea învăţăturilor de bază pentru slujirea dc eliberare. Şi am văzul că acest fel de învăţare funcţiona. Aş vrea să menţionez doar aspectele esenţiale ale relatărilor Evangheliei care. deoarece sunt adevăruri menţionate in Biblie. Medicii îi spuseseră că spatele ii era atât de bolnav încât în douăsprezece luni va fi probabil într-un scaun cu rotile şi nu va mai putea umbla vreodată! Dar Dumnezeu îşi onorase cuvântul. Ungerea lui Dumnezeu a fost atât de mare asupra ci încât n-a putut sta în picioare şi s-a prăbuşit pe covor! A simţit cum Dumnezeu lucra în coloana ci vertebrală. Înainte dc a pleca. Pat nu ar fi fost vindecată. adevărul învăţăturilor lui Isus avea puterea de a elibera oamenii. Se pare că boala ei fizică a fost. în timpul nopţii Dumnezeu făcuse o minune. Apoi s-a rugat. în ciuda răzvrătirii şi a păcatului care se afla în inimile lor. Peste ani. Dumnezeu făcuse un uimitor miracol. După un timp s-a ridicat. o consecinţă a amărăciunii carc-i controla viaţa. Numai atunci când L-am crezut pc Dumnezeu pe cuvânt şi am acceptat că ştia ce face. Principii de bază La întâlniri de vindecare sau în biserici. A venit în fugă la noi pentru a ne spune ce s-a întâmplat. Am „învăţat" toate învăţăturile de bază ale Evangheliei pc care Domnul mi le descoperea ca necesare în situaţiile în care se aflau oameni. Am văzul că deşi trebuia să preluăm autoritate asupra puterilor întunericului şi să scoatem demonii. s-a înfuriat pe mine deoarece i-am spus că trebuie să-i ierte pc cei care o răniseră.. La unu şi jumătate dimineaţa s-a hotărât să se supună! A scris o listă (lista „urii". Nu voi prezenta aici detalii despre iertare şi acceptare . a îndepărtat corsetul din material plastic pc care trebuia sâ-1 poarte pentru a-i imobiliza coloana şi a început să facă exerciţii de gimnastică. într-o scară de slujire pentru vindecare. apoi El îmi arăta consecinţele ce puteau apare. învăţăturile îşi atingeau scopul şi minunile dc vindecare începeau să se producă. şi era foarte eficientă! în vedenie Domnul mi-a arătat apoi cum oameni în . deseori am plâns în faţa celor pc care îi văzusem în vedenii. Cine şi ce suntem noi pentru Dumnezeu Spre uimirea mea. . spunându-le cât dc credincios este Domnul. Dc treizeci de ani purta acea amărăciune şi nimeni nu trebuia sâ-i spună ei ce avea de lâcut! S-n dus acasă dar în noaptea aceea Domnul n-a lăsat-o să doarmă. I. vindecând-o fără ca cineva sâ sc roage pentru ea. cum o numea ea) cu toţi cei pc care trebuia să-i ierte. am prezentat deseori învăţăturile dc bază pentru pregătirea vindecării şi eliberării. Am „văzut" oameni care veneau încărcaţi de probleme şi afectaţi de diferite boli. Nu este vorba de ceva descoperit dc Eilel Ministries. i-a iertat pe toţi şi a adormit. parţial. căci seara îşi scosese protezele auditive Era complet surdă dc o ureche şi optzeci la sută surdă dc cealaltă. Fără ca. Dar El nu-mi dădea alte soluţii. Nici unul dintre noi n-o va uita pe Pat care. El mi-a deschis ochii pentru a vedea şi a înţelege. aşa cum am văzut noi. Mereu li întrebam pe Domnul dacă L-am auzit bine sau nu atunci când îmi vorbea despre aceste lucruri. în slujirea practică am văzut că mulţi creştini.pentru traLarea acestor subiecte trebuie scrisă o carte. Dar acest adevăr trebuia învăţat în aşa fel încât oamenii să nu fie plictisiţi cu o teologie uscată sau împinşi să sc simtă respinşi sau osândiţi de un Dumnezeu căruia nu-i păsa de ci. înţeleg puţin 35 34 . Dimineaţa. a fost trezită dc o bătaie in uşă Era o minune. Ei trebuiau să 'fie captivaţi de dragostea unui Dumnezeu care a pregătit totul pentru ei. Acesta este un caz clasic de vindecare în care esenţială a fost învăţătura privind iertarea.

ambele cu efecte devastatoare. ea va resimţi o puternică durere emoţională („De cc mi-a făcut tatăl meu aşa ceva?"). spunem că suntem bolnavi. Dar datorită fricii de urmările dezvăluirii incestului. Dc aceea a trebuit ca adevăruri de bază cum ar fi realitatea creării noastre ca duh. care îi poate aduce darul vindecărilor şi îi poate da autoritatea dc a ţine Ia distanţă demonii de care a fost eliberată. dc exemplu.Slujirea practică Pregătirea lucrării sau chiar de loc felul in care Dumnezeu ne-a creat şi modul în care El doreşte ca noi să trăim în lumea creată de El. Unii chiar lucrau în evanghelizări. vindecarea fiind imposibilă. Reciproc. relaţiile conjugale falimentează datorită problemelor sexuale d) în voinţă . duhul trebuie să se nască din nou. Sufletul are şi el trei părţi componente: mintea. Dc exemplu. fie ne-o reprimam. a) în trup Boala fizică este cea mai evidentă şi uşor identificabilă formă de boală. nu au înţeles niciodată adevărurile de bază ale Evangheliei. dar poţi fi in acelaşi timp sănătos mental. Uneori rănile ies la suprafaţa numai după ani de zile când. 2. De aceea. dacă o fată a fost abuzată sexual de tatăl ci. 37 dar carnea este neputincioasă" (Matei .41). e) In duh Cea mai importantă vindecare de care oamenii au nevoie este restabilirea relaţiei lor cu Dumnezeu. există mulţi oameni perfect sănătoşi fizic. participau regulat la întâlniri de rugăciune sau erau chiar conducători de biserică! Uneori oamenii işi dau seama de consecinţele îndepărtării de Dumnezeu numai atunci când au probleme. luau parte săptămânal la studii biblice. Când o persoană se naşte din nou ea poate fi umplută cu Duhul Sfânt. se pot întâmpla două lucruri: fie ne mărturisim 36 suferinţa şi suntem vindecaţi de apăsare. adică o boală fizică. dar ale căror minţi sunt grav bolnave. Pentru mulţi bolnavi a fost o revelaţie să afle că simptomele lor fizice pot avea o rădăcină emoţională şi că există o legătură între. spunem că ea este bolnavă mental.Vindecarea prin eliberare . Atunci când suntem răniţi în emoţiile noastre. cancer la creier. 26. trupul nostru nu poate lupta. Voinţa lor este prea slabă (bolnavă) pentru a rezista presiunilor pe care oamenii Ic fac asupra lor sau pentru a învinge ispitirile fizice. cruzimea cu care taţii lor s-au purtat cu ci în copilărie şi bolile dc care au început să sufere peste 40 de ani. Am fost impresionat de numărul celor care au venit la Eilel Grange pentru a fi ajutaţi şi care. în ciuda anilor petrecuţi în biserici. duhul este mort (adică foarte bolnav!) pentru Dumnezeu datorită păcatului. Ea este o parte a sufletului. c) în emoţii Emoţiile sunt sentimentele noastre. dc exemplu. există şase zone principale in care omul poate fi bolnav. Atunci când funcţionarea minţii nu mai este sub controlul persoanei afectate. emoţiile şi voinţa şi putem fi bolnavi în oricare dintre ele.Mulţi oameni sunt bolnavi pentru că nu au puterea de a lua decizii corecte. Fără o relaţie personală cu Isus. durerea este. Poţi avea. Rezultatul este lunga suferinţa emoţională sau demonizarea. suflet sau duh. Atunci când vreun organ ne este afectat şi funcţionează incorect sau atunci când avem o infecţie împotriva căreia. de exemplu. provocându-ne o durere ce poate dura mult timp. Atunci când înţeleg că există o legătură între viaţa spirituală şi ceea ce se întâmplă în trup. b) în minte Mintea nu este creierul. fără nici o afecţiune a creierului. suflet şi trup să devenină parte integrantă a învăţăturilor pc care le dăm la EIlcl Grange. de obicei. dintr-un anume motiv. Cum putem fi bolnavi Noi putem fi bolnavi în oricare sau în toate părţile constituente ale fiinţei noastre: trup. Ei sunt victime ale afecţiunii descrise de versetul „duhul este plin de râvnă. reprimată. De aceea. Putem fi bolnavi şi datorită prezenţei unui duh rău (demon) care operează în vreuna din zonele vieţii noastre.

Aplicarea adevărului conduce la o profundă uşurare datorită ruperii influenţei puterilor întunericului. despre realitatea existenţei duhurilor rele şi a acţiunii lor în vieţile oamenilor. Când oamenii înţeleg mecanica modurilor de îmbolnăvire. înainte de a sluji pentru vindecare. Desigur. 3. dc fapt. o lungă suferinţă fizică poate cauza mari probleme emoţionale. dacă nu in toate. Iată nişte cuvinte dc avertizare pentru cei care. deşi vor să li se ierte păcatele. pentru ca cel care vrea să ierte să nu poată vorbi. De aceea. Am observai că atunci când explicăm aceste lucruri. Demonii pot încerca să ia vocea. ea va continua sâ poarte cauza-rădăcină a bolii. în dragoste. ci pot aprecia factorii hotărâtori care acţionează în vieţile lor. Biserica cunoaşte de la început aceste adevăruri de bază. Cele mai multe dintre vindecările şi eliberările pe care le-am văzut s-au produs în urma aplicării principiilor iertării.Vindecarea prin eliberare . Pentru unii. • Aceste şase căi de îmbolnăvire nu sc exclud reciproc. aceste şase zone ale vieţii lor. Am observat că atunci când le vorbesc oamenilor despre puterile întunericului. Unii teologi au încercat chiar să modifice învăţăturile Sale pentru a Ic face să 39 . în practica noastră dc slujire am văzut că atunci când oamenilor li sc spune adevărul în dragoste şi compasiune. orice ar putea împiedica aplicarea adevărurilor biblice. eliberarea se poate produce. aşa cum 1-a spus Isus. puterea demonului care era in control datorită păcatului neiertării fiind ruptă. Ea are consecinţe atât temporale cât şi veşnice. Asemenea interpretări sunt nebiblice şi celor ce afirmă că este greu să le spui oamenilor astfel de adevăruri dureroase aş vrea să Ic spun că este şi mai dăunător să nu le spui. Atunci când se slujeşte celor ce suferă fizic dc multă vreme. îl pot determina să încerce să fugă de la locul dc slujire. nu vor să 38 ierte şi poartă ranchiună celorlalţi oameni. Mulţi îşi imaginează că nu arc mare importanţă ceea ce crezi sau ceea ce faci deoarece Dumnezeu este atât dc iubitor încât oricum ne va ierta şi ne va lăsa să intrăm în împărăţia Cerului. Dar acesta este avertismentul pe care Isus îl dă celor care nu vor să dea altora ceea ce ei înşişi au nevoie să primească dc la Dumnezeu. ci pot ajunge să-i ierte pc ceilalţi şi să Ic accepte iertarea. în general ci acceptă şi înţeleg aceste adevăruri mult mai uşor decât teologii care sc îndoiesc de existenţa demonilor! Pentru mulţi dintre ei este o marc uşurare să afle că boala lor poate avea o altă cauză decât crezuseră ei.Slujirea practică Pregătirea lucrării îşi dau scama dc nevoia de a-L cunoaşte cu adevărat pe Dumnezeu. deşi la început situaţia persoanei pare a se îmbunătăţi. sexual. Deseori poţi vedea oameni care suferă in mai multe. f) Datorită prezenţei unui demon O persoană poate ii bolnavă şi datorită prezenţei unui demon. aproape întotdeauna va trebui confruntat demonicul din vieţile lor. fiind conştienţi de importanţa a ceea ce li s-a spus. vindecarea In duh este cea mai importantă dintre vindecările dc care omul arc nevoie. Spre exemplu. Nevoia de a ierta în rugăciunea Tatăl nostru Isus arată foarte clar că iertarea păcatelor noastre este condiţionată de dorinţa noastră dc a ierta păcatele celorlalţi! El ne reaminteşte acest adevăr şi în Matei 6:15. Odată ce cuvintele de iertare au fost pronunţate. Deseori am fost martori la extraordinare bătălii date cu demonii rezidenţi atunci când aceştia au făcut tot ce-au putut pentru a împiedica persoana să pronunţe iertarea celor care au abuzat-o. dacă nu-ţi dai seama dc acest lucru. accese de diaree. îi pot ataca respiraţia. oamenii sunt mult mai deschişi să asculte ce le cerc Dumnezeu. nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre". îi pot încleşta maxilarele. de exemplu. îl pot determina să încerce să se autostranguleze (sau să stranguleze pe unul dintre membrii echipei de slujire). îi pot provoca confuzie. aflarea veştii că sunt iertaţi (uneori pentru prima oară în viaţă) poate deveni cea mai importantă vindecare pe care au experimentat-o vreodată. dar ea nu a avut de multe ori curajul sau convingerea de a spune oamenilor adevărul. în slujirea pentru vindecare. spunând că dacă nu iertaţi oamenilor greşelile lor. adevărul demonstrat de Isus prin viaţa şi învăţăturile Sale.

cred că El nu a omis această temă din nici una dintre învăţăturile Sale. Dumnezeu a pregătit remediul pentru natura noastră căzută. ele sunt o consecinţă a păcatului personal şi a lumii căzute în care trăim. Dumnezeu ne poate transforma „prin înnoirea minţii" (Romani 12:2). Uneori este necesar să se ierte până când orice durere dispare. Dar sunt situaţii în care consecinţele păcatului pot conduce la boală. iniţial. Implicaţia este că uneori bolile pot fi o consecinţă directă a păcatului şi în aceste cazuri. Uneori Dumnezeu îngăduie boala pentru a ne atrage atenţia şi pentru a ne vorbi direct Dumnezeu nu provoacă bolile. răspunsul Său: „. mai întâi Uebuie rezolvată problema păcatului. Numai atunci când veşnicele adevăruri ale lui Isus şi învăţăturile Sale sunt aplicate în vieţile noastre. care deseori aduc cu ei boli şi infirmităţi. Experienţa ne-a arătat că cei care au fost adânc răniţi emoţional au avut. Şi totuşi. este un act esenţial in pregătirea oamenilor pentru eliberare. durerea se sedimentează adânc în sufletul lor.de şaptezeci de ori câte şapte" ne spune că El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăfească de orice nedreptate ". cum ar fi cel în care Isus le explică înţelesul pildei semănătorului (Luca 8:11-15). fără a osândi persoana pentru comiterea lor. 1 loan 1:9 este un verset important pentru cei care sunt conştienţi de păcatul lor: 40 dintre noi le place să creadă că păcatele noastre sunt o problemă personală şi că ele nu trebuie mărturisite decât lui Dumnezeu! Nu este uşor să spui altcuiva ce ai făcut Ruşinea şi stânjeneala sunt parcă mai puternice decât noi. deseori de natură sexuală. Celor mai mulţi rugaţi-vă unii pentru alţii ca sâ trebuie să iertăm de mai multe ori aceeaşi persoană pentru aceeaşi ofensă (atunci când ies la suprafaţă diferitele nivele de durere) precum şi pentru o serie de ofense diferite. precum şi la nevoia de a fi iertaţi de Dumnezeu. lacov ne prezintă imaginea unei persoane bolnave care trebuie să cheme bătrânii bisericii pentru a-i face ungerea cu ulei. Predica de pe Munte pare a fi o învăţătură pe care El a dat-o peste tot pe unde a umblat. în slujirea de consiliere noi am văzut de multe ori că aducerea ia lumină a păcatelor din trecut. durerea iese la suprafaţă.Slujirea practică Pregătirea „Dacă ne mărturisim păcatele. Mulţi oameni sunt apăsaţi de învinovăţire. Mărturisirea şi iertarea propriilor păcate Cel mai mare apărător al puterilor demonice şi al bolilor. Personal. in învăţăturile Sale. Este cert că ei pot să o facă. Acesta este un cuvânt adresat creştinilor. Evangheliile menţionează unele dintre aceste preţioase momente. Dar înainte ca vindecarea să se producă trebuie ca păcatele să fie mărturisite. uneori chiar în perioada copilăriei. Dacă nu o fac. deci loan se aştepta ca şi creştinii să păcătuiască. la demonizare sau la ambele. probabil. Eu cred că Isus aborda teme mai profunde şi mai diversificate în particular. lucrării răspundă întrebărilor raţiunii. şi o fac! Din fericire. lacov 5:16 este un verset pe care mulţi îi acceptă mai greu decât pe cel din 1 loan 1:9: „Mărturisiţi-vă deci unii altora păcatele şt fiţi vindecaţi". dacă se doreşte vindecarea. cu ucenicii Săi. Nu erau necesare noi învăţături atâta vreme cât oamenii nu înţelegeau şi nu aplicau în vieţile lor ceea ce El îi învăţase deja. 4.. Păcatul repetat generează un prim punct de intrare a demonilor. Această procedură nu va conduce niciodată oamenii spre vindecare sau eliberare. sunt atât dc îngrozitoare încât nu vor fi iertaţi niciodată. Isus a revenit mereu la tema iertării. Atunci când Domnul aduce vindecarea. crezând în inimile lor că aceste păcate. Când Simon L-a întrebat pe Isus de câte ori trebuie sâ iertăm. in harul Său. Majoritatea păcatelor ascunse care lasă urme otrăvite în vieţile oamenilor îşi au rădăcinile în trecut.. dând asupra învăţăturilor Sale lămuriri pc care mulţimile nu erau gata să Ic primească. iertând. şansa de a face o alegere liberă. păcatul ascuns şi nemărturisit. De ce consideră Dumnezeu că mărturisirea păcatelor este atât de importantă? Eu cred că sunt câteva motive esenţiale: a) Fiecare dintre noi va fi binecuvântat să ştie că există cel putin o 41 . este.Vindecarea prin eliberare . după neiertarea celorlalţi.

Păcatul trebuie asumat. şi totuşi ne iubeşte. să nu aibă o atitudine caustică şi să fie smeriţi. ne-au lăsat înspăimântaţi. Dar trebuie sâ fim atenţi.Slujirea practică Pregătirea lucrării persoană care cunoaşte tot râul din viaţa noastră. eficientă. de obicei. Deseori la rădăcina unei întărituri demonice se află un păcat. La reuniunile creştine. Slujirea pentru vindecare şi eliberare va fi întărită dc principiul scriptura! al unirii a doi sau trei în rugăciune (Matei 18:19). Dc ceic mai multe ori mărturisirea este doar ceva . Este esenţial ca cei care ascultă mărturisirea să păstreze o deplină cofidenţiatitate. Uneori este necesară şi vindecarea altor zone. să nu bârfească niciodată păcatele altora. renunţat la el şi luptat împotriva lui. Isus ne-a învăţat sâ ne iertăm fraţii de şaptezeci de ori câte şapte şi deşi aceasta implică şi că El ne va ierta in acelaşi fel. totul depinde de felul în care înţelegem cuvântul mărturisire. Isus le-a spus ucenicilor să meargă şi să vindece bolnavii iar nouă experienţa ne-a arătat că slujirea hotărâtă şi directă este. lotuşi.. Această slujire introduce o a treia parte obiectivă. iară o intenţie reală de a sc opri continuarea practicării acelui păcat. Putem pune un blestem peste noi înşine dacă rămânem în robia 43 . Dumnezeu este omniscient (cunoaşte totul) şi El ştie deja că ai păcătuit! Cuvântul mărturisire" înseamnă ceva mai mult decât a-1 spune lui Dumnezeu ce greşeli ai făcut. iar eliberarea depinde dc ajutorul care ne este dat pentru a-1 învinge.spus" (şi nu făcut). Pentru ca mărturisirea să fie adevărată. deseori cer sâ ridice o mână cei care şi-au spus vreodată ceva de genul „Niciodată nu mă voi ierta pentru. care este capabilă să audă cc spune Domnul despre persoana bolnavă.. Oamenii trebuie să recunoască greşeala făcută şi să decidă cum să îndrepte consecinţele răului făcut altora. Poate veni o vreme când presupusa noastră mărturisire să nu mai fie decât o practică religioasă care să poarte cu ca duhoarea morţii spirituale. fel sau altul. a recunoaşte că practicarea acelui păcat a fost un act de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu şi a te pocăi (a te întoarce) dc acea comportare păcătoasă.". mărturisit. căci dacă mărturisirea devine un mecanism. d) e) 0 Deşi Dumnezeu poate vindeca în mod suveran. ea trebuie să vină din inimă. Autoînşeiarea nu mai este un mare pericol atunci când o altă persoană umplută cu Duhul Sfânt ne cunoaşte păcatele şi vrea să ne ajute în mod responsabil. 42 Bisericile care includ tradiţional mărturisirea în practica lor creştină pot uşor înţelege importanţa acestui mod de a trata păcatul.. Păcatul trebuie expus. înţelesul primar al verbului „a mărturisi" este de a fi de acord cu verdictul pe care Dumnezeu îl dă păcatului comis. De exemplu. Deşi pare ciudat. într-un. inima Lui este întristată de comportarea noastră păcătoasă. Unul dintre cele mai puternice antidoturi împotriva viitoarelor păcate este faptul că cineva ne cunoaşte deja slăbiciunile. cum ar fi cea a emoţiilor. pentru a încerca liniştirea conştiinţei. Iertarea de sine Toţi am făcut greşeli. 5. încetând să fie un adevărat răspuns al inimii la realitatea păcatului. iar unele au fost atât de serioase încât. Ascultarea mărturisirii unui om este un privilegiu şi • o responsabilitate.Vindecarea prin eliberare . tânărul bogat a trebuii să sc confrunte cu păcatul din inima lui. în care iubirea bunurilor lumeşti era evident mai puternică decât iubirea de Dumnezeu. atunci practica mărturisirii sc poate transforma într-o piedică în calea vindecării şi eliberării. A-ţi mărturisi păcatul lui Dumnezeu (sau unei alte persoane) nu înseamnă a-I spune lui Dumnezeu ce ai greşit. b) c) •iii. fără intervenţia unei terţe părţi. Cei prezenţi sunt întotdeauna uimiţi să vadă că mai mult de jumătate dintre ei s-au legat prin asemenea declaraţii. Apoi putem sluji ' pentru vindecare şi eliberare convinşi că slujirea va fi eficientă şi va rezista în timp.

Iertarea de propriile noastre greşeli (făcute in trecut) este o experienţă eliberatoare care subminează rădăcinile puterilor demonice. 6. La Calvar au fost anulate efectele tuturor blestemelor pe care duşmanul le-ar putea pune asupra noastră. Nu este dc aceea surprinzător să descoperi că deseori oamenii trebuie eliberaţi de un duh de blestem căruia i s-a dat acces printr-o astfel de atitudine. Pot fi puse prin vrăjitorie sau. Soluţia este pocăinţa de a-L blama pe Dumnezeu pentru lucrurile dc care nu este El răspunzător. putem da astfel vrăjmaşului posibilitatea de a ne ţine robi ai vinovăţiei a ceea ce am făcut. jăcandu-Se legătură cu astfel de blesteme autoimpusc. după înviere. este foarte probabil că Simon Petru şi-ar fi sfârşit viaţa ca un bătrân pescar pe malurile mării Galileii. îl înzestrează cu anumite caracteristici. Şi totuşi. Primele capitole din Iov sunt relevante în acest sens. de exemplu. Dumnezeu ne-a iertat. nu există nimic pentru care El trebuie să fie iertat. Scriptura ne spune că atunci când a murit pe cruce „Cristai ne-a răscumpărat clin blestemul Legii. a nu avea nici o 44 . pentru care nu vrem să ne iertăm. „ I e r t a r e a " Iui Dumnezeu Am pus în ghilimele cuvântul iertare deoarece este cu neputinţă ca Dumnezeu să păcătuiască şi. Sunt sigur că Isus a văzut. Isus. Deseori. concepe un sistem dc credinţe pe care le asociază acelui idol iar apoi trăieşte cu teama dc a nu ofensa dumnezeul creat de mâna lui. Dacă Isus n-ar fi lăudat imediat gestul ei.Slujirea practicii Pregătirea lucrării unei experienţe din trecui. Dacă Isus nu l-ar fi încurajat în acele momente. Cuvintele rostite de acea mulţime religioasă împotriva Măriei Magdalcna atunci când ea 0 turnat pe capul lui Isus mirul preţios au fost. Ele sunt un comentariu asupra cauzelor multor aşa-zisc dezastre „naturale". 45 blestem pentru noi" (Galateni 3:13). un blestem este ceva spus sau făcut împotriva noastră înşine sau împotriva altora şi care dă demonilor dreptul de a-şi exercita puterea. acele blesteme ar fi putut produce în inima ei o nesfârşită viuovăţie. blesteme. prin ura din inima unei persoane faţă de o altă persoană. condamnându-i pc acuzatori. Eliberările ce-i urmează pot aduce o adâncă vindecare în acele zone ale vieţii care par. înţelegerea blestemelor şi a modului în care ele operează este vitală pentru lucrarea dc eliberare. în urma unui dezastru sau a unei tragedii personale. dc fapt. El s-ar fi pus singur sub blestemul neiertării pentru lepădarea (de trei ori) de Cristos. la prima vedere. Satan se bucură atunci când continuăm să ne osândim pentru greşelile din trecut. că şi Simon Petru era în acest pericol. Din nefericire. dacă a fost corect mărturisit. Dar Satan nu respectă pe nimeni şi va folosi orice orice uşă pe care o deschidem prin păcat pentru a-şi introduce demonii. Acceptarea Iui Dumnezeu aşa cum este El Dumnezeu este Dumnezeu. mulţi oameni nu sunt mulţumiţi de natura lui Dumnezeu. Acest lucru poate deveni un blestem peste vieţile lor. de aceea. atunci când alegem să nu ne iertăm pe noi înşine pentru ceva de care. nesocotim ceea ce Isus a pregătit pentru noi. Aceasta nu este decât o formă de idolatrie în care omul îşi făureşte un idol din lemn sau piatră.Vmthxaixa prin eliberare . 7. Nimeni şi nimic nu va putea schimba caracterul Său. Dumnezeu este blamat pentru lucruri care sunt o consecinţă a domniei lui Satan pe pământ. am întâlnit mulţi oameni care-L blamează pe Dumnezeu pentru problemele pe care Ic-au avut şi îşi trăiesc vieţile fâcându-L răspunzător de ceea ce a fost o consecinţă fie a păcatului lor. Efectiv. către Satan. în esenţă. şi dacă refuzăm să ne iertăm pc noi înşine. Dar blestemul poate fi şi autoaplicat. El a fost şi va fi întotdeauna Acelaşi pentru Sine. îndurerat şi nedumerit de întâmplările pc care le-a trăit. Blestemele pot fi puse şi datorită răutăţii altora. Şi mai adesea. înainte de răstignire. oamenii rămân în robia acelui eveniment. Ei îşi construiesc o imagine caricaturală a caracterului şi comportamentului lui Dumnezeu iar apoi se închină acestui dumnezeu pe care l-au creat în minţile lor. fie al altora. aşa cum S-a revelat în Fiul Său. a unei declaraţii prin care cl să înţeleagă că nu are nici o şansă dc a-şi introduce demonii odată cu consecinţele atacurilor sale. iertarea celor vinovaţi (dacă ei există) şi pronunţarea.

Dar un bărbat sau o femeie care iubesc cu adevărat şi sunt dedicaţi partenerului lor. Când oamenii devin religioşi. Pocăinţa de păcatul de a şi-L fi imaginat pe Dumnezeu în felul acesta. este bazat pe dominare şi distruge relaţia vie pe care Dumnezeu doreşte să o aibă cu copiii Săi. iertarea tatălui ei pământesc. care o abuzase sexual. în cele din urmă. vor ti protejaţi de eventualitatea infidelităţii. ca formă de îmbunate. care aveau atât de mulţi idoli. Văzând atâţia oameni care. care te poate abuza sau chiar pedepsi Iară nici un motiv. Ei nu s-ar fi lăsat înşelaţi într-o asemenea idolatrie dacă demonii din spatele idolilor n-ar fi lucrat pentru ei. ci unul din faţa căruia se retrăgea plină de frică. dacă frica este singura motivaţie în relaţia noastră cu El. îşi asumă caracteristicile pe care omul le-a impus asupra acestuia şi apoi îi recompensează sau pedepseşte pe închinători în funcţie de felul în care ei răspund cererilor demonice ale idolului. în speţă unui fals dumnezeu. S-ar părea că toate acestea nu se poUivesc celor ce au nevoie dc vindecare prin eliberare. Dacă inima spirituală a unei persoane nu este ancorată în dragostea pentru Dumnezeu atunci. motivaţi de dragoste şi nu dc frică. este o jertfă insuficientă. doar că lichida să fie mult mai rău. când vine ziua cea rea nu vei putea sta în picioare. crud. Vechiul Testament ne spune că poporul lui Dumnezeu a comis adulter spiritual atunci când a urmat alţi dumnezei. Nu este vorba de a răspunde la întrebarea „Ce trebuie sâ fac pentru a-l jî pc plac lui ar putea spune sau face partenerul dacă necredincioşia i-ar fi expusă. Dar nu este deloc aşa. deseori acţiunile prin care ei încearcă să-şi ispăşească păcatele îi spun lui Dumnezeu Tatăl că actul de supremă dragoste prin care. închinătorii la acel idol devin demonizaţi cu un duh care sc află sub controlul duhului stăpâni tor al idolului. îi tot fac promisiuni lui Dumnezeu. îmi aduc aminte de femeia care ne-a strigat îngrozită . Dacă lucrurile mergeau prost. Astfel. Dacă slujeşti lui Dumnezeu fie chiar şi parţial motivat de frică (şi nu de dragoste). alegându-L pc Dumnezeu printr-un act al propriei voinţe pentru ceea ce este El şi nu pentru că ne este frică să hotărâm altfel. care ne este Tată. lată însemna un om incorect. atunci acea relaţie nu este sănătoasă. aşa cum ne asigură Pa vel în Efeseni 6:13. care a devenit dumnezeul lor. Deşi trebuie să avem o frică Sfântă dc Dumnezeul cel Viu. „S-a sfârşit!" (loan 19:30). eliberarea dc duhul de „frică de Dumnezeu" şi apoi vindecarea. în încercarea dc a-şi ispăşi singuri păcatele. întregul ciclu al închinării idolatre. şi credea că dacă Dumnezeu na un Tată atunci El trebuia să semene cu tatăl ei omenesc. erau nişte oameni inteligenţi. îşi ura tatăl. va fi înclinată să hoinărească şi să se închine altor dumnezei. Am simţit repulsia d'n glasul Dumnezeu?" ci de a accepta ceea ce El a făcut deja.. sau o soţie care rămâne credincioasă soţului ei numai din cauza că îi este frică de ce 46 ei. Pentru ei.Este vorba de o întrebare de genul „ Pe cine iubeşti tu cu adevărat? " Un bărbat care rămâne credincios soţiei sale.Nu~mi vorbiţi de Dumnezeu ca de un tată!". asemenea unui bărbat care nu are încredere în soţia sa. Mesajul din Isaia 1 nu şi-a pierdut actualitatea! Problema este mult mai complexă decât pare. am înţeles tot mai bine cât de mult urăşte El religia care nu este decât masca unei inimi păcătoase ce nu-şi găseşte odihna în Dumnezeul Cel Viu. Grecii şi romanii. Preţul cerut de Dumnezeu pentru răscumpărarea neascultării omului a fost plătit la Calvar când Isus a murit pciiU-u noi. Dumnezeul căruia i se închina nu era unul căruia să-i poată răspunde cu dragoste.Vindecarea prin eliberară . Adulter spiritual înseamnă a-ţi da inima altcuiva. la Calvar. Mulţi dintre cei care nu venit la noi pentru a fi ajutaţi au manifestat frică şi teroare atunci oărid am început să le vorbim despre un Dumnezeu iubitor. Ea denaturase iubitorul caracter al lui Dumnezeu proiectând asupra Lui păcatele părinţilor ei naturali. iată paşii care au trebuit făcuţi pentru restabilirea ei. ei presupuneau uă-şi ofensaseră zeii şi că aceştia trebuiau îmbunaţi printr-un sacrificiu sau un dar. Nu mai este nevoie de nici o jertfă sau îmbunare. Isus nc-a lăsat pilda fiului risipitor (Luca 15:11-32) nu atât 47 . sunt permanent în pericol de a comite adulterul. Aşa cum a spus Isus pe cruce. adulterul spiritual este Înlocuirea Adevăratului şi Viului Dumnezeu cu demonii.Slujirea practica Pregătirea lucrării Cc sc întâmplă în realitate? Un demon pune stăpânire asupra acelui idol. EI Şi-a dat singurul Său Fiu.

A fost o lecţie. aşa cum suntem. Pentru răscumpărarea noastră Dumnezeu a dat ce a avut mai scump. aşteptând apoi ca Dumnezeu să ne binecuvinteze vieţile. Acceptarea adevărului cuprins în Cuvântul lui Dumnezeu. | pronunţat cuvintele dc renunţare. în duhul meu am ştiut că acelor demoni li sc dăduse drept de şedere datorită unor credinţe false. a ales să-L asculte pe Dumnezeu. a caracterului şi a naturii Sale aşa cum este ea revelată în Scriptură şi în viaţa lui Isus este piatra de temelie a slujirii pentru vindecare şi eliberare.Trebuie doar să ne recunoaştem şi să nc mărturisim păcatul. Indiferent dc situaţia şi starea noastră. Unii oameni îi atribuie lui Dumnezeu un caracter ce nu este fundamentat pe adevărurile creştine. Ei s-au deprins să cumpere totul (pentru ci orice lucru gratuit este fără valoare) sau să-i impresioneze pe ceilalţi prin 49 . Duhul New Age s-a manifestat şi omul a fost eliberat imediat. Dar nu a fost aşa. tatăl şi-a îmbrăţişat fiul regăsit/Aceasta este o imagine foarte fidelă a'naturii lui Dumnezeu Tatăl şi dc multe ori vindecarea vine prin eliberatoarea înţelegere a adevăratului Său caracter şi prin acceptarea îmbrăţişării Sale. Toate ereziile şi falsele religii nu sunt altceva decât distorsionări ale caracterului lui Dumnezeu. Nu putem cocheta cu ereziile.Slujirea practicii • Pregătirea lucrării Jăptnră a lui Dumnezeu este bună şi nimic nu este de lepădat. la Tine vin" exprimă perfect teologia Evangheliei. aceşti oameni vor rămâne prizonieri ai întăriturilor demonice. Abia apoi perspectiva lor se va putea schimba şi vor putea evalua dacă acele credinţe veneau dc la Dumnezeu sau de la vrăjmaş. Aceşti oameni ar trebui sâ vadă cum alţi oameni sunt eliberaţi dc duhurile de religiozitate care i-au făcut să creadă în aceste false căi spre Dumnezeu. Eu cred că o asemenea formă de vegetarianism este o înşelăciune a vrăjmaşului ce poate duce oamenii in robie spirituală. Una dintre minunile crucii este că nimeni nu este exclus dc la primirea darului fără plată al harului lui Dumnezeu. Pavel spune despre mâncăruri că „orice 48 eliberarea nu mai venea. Trebuie să vezi ca să crezi câtă ură pot exprima acei demoni atunci când sunt descoperiţi. A refuzat. Ei nu pot accepta. Nu putem face absolut nimic pentru a nc câştiga un loc în cer sau pentru a nc cumpăra mântuirea. în cele din urmă. Am încercat din nou să-i slujesc pentru eliberare. Mântuirea este un dar ce poate fi doar acceptat. odată ce mu auzit Evanghelia şi i-am răspuns. iar duhul acestei mişcări oculte îşi bătea joc şi de el şi de mine. Vechiul cântec „Aşa cum sunt. dacă pentru a ne arăta curn trebuie să se întoarcă un păcătos la Dumnezeu. de exemplu. există oameni care nu vor să accepte harul lui Dumnezeu. dar fără succes. Sa-L lăsăm pe Dumnezeu să ne accepte aşa cum suntem Reciproca acceptării lui Dumnezeu aşa cum este El. Discutând cu el. Cei care sc joacă cu focul se pot arde. este a-I permite să ne accepte aşa cum suntem. Astfel ei cad într-o se ia cu mulţumiri'' (1 Timotci 4:4). complet străine de Scriptură. Unul dintre bărbaţii căruia i-am slujit a fost şocat şi mânios pe demonii care se manifestau în el dar nu voiau să plece. spunând că nu crede că acesta ar putea avea vreo legătură cu eliberarea. la cer. Cu greu. am aflat că atunci când se angajase în New Age devenise vegetarian. L-am întrebat din nou „Vrei să renunţi la vegetarianism?" Disperat că înşelare demonică. trebuie sâ venim la Dumnezeu prin Isus Cristos. câl pentru a ne prezenta adevăratul caracter al Tatălui Său. răspunsul pe care Isus i L-a dat lui Toma când acesta L-a întrebat care este calea spre cer: „ Eu sunt calea şi adevărul şi viaţa. I-am cerut să renunţe la vegetarianism. inventând un Dumnezeu care Ie îngăduie să creadă că orice cale spirituală sinceră duce.Vindecarea prin eliberare . ea nu poate fi câştigată. Ei ajung sâ predice un fel de universalism (care este evident o erezie). Sunt sigur că mulţimea care-L asculta pe Isus în ziua aceea se aştepta să-L audă rostind aspre cuvinte dc condamnare la adresa fiului caxe s-a întors acasă după acea vicioasă aventură. Din nefericire. 8.nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine" (loan 14:6). Fără pocăinţa de aceste atitudini şi credinţe. atribuindu-1 lui Dumnezeu nişte presupuse caracteristici. Sângele lui Isus a fost vărsat penlni ca noi să fim liberi. atât pentru el cât şi pentru mine. Omul acela tocmai renunţase la mişcarea New Age. Cu braţele deschise.

controlându-le. Neacceptarea propriei noastre persoane. Ei simt că oamenii văd aceste diferenţe. Un alt cântec. Copilul simte această dezamăgire şi dacă părinţii nu vor sau nu sunt capabili să corecteze prin pocăinţă această atitudine. Această tentativă dc îmbunătăţire a propriei imagini poate merge de la a deveni membru într-un cor până ia a da învăţături la şcoala duminicală. obţinută la cruce prin sângele vărsat de Isus. Este singura cale «urc conduce atât la eliberarea de orice demon al respingerii care a căpătat acces cât şi la deschiderea persoanei pentru a primi . încep să respingă nccle defecte ale trupului lor care le cauzează probleme. fiind nevoie de eliberare. Puterile demonice vor încerca întotdeauna să profite de cei care sunt vulnerabili la durerile emoţionale profunde. cărora Dumnezeu le-a dat un suflet. ca trebuie mărturisită ca păcat. Autorcspingcrea poate deveni un blestem cu incalculabile 50 consecinţe. Ea face ca oamenii să devină foarte vulnerabili faţă de demonii care pot astfel intra în vieţile lor. Adulţii pot avea reactii adverse faţă de înălţimea.Slujirea practica Pregătirea lucrării sănătatea. Unii copii nu sunt doriţi de părinţii lor din chiar momentul concepţiei. îşi dau seama în cc mocirlă spirituală se află şi se grăbesc sS-şi îmbunătăţească imaginea în faţa lui Dumnezeu. un singur lucru îl impresionează pe Dumnezeu Tatăl: haina neprihănirii. nu sunt arătoşi. De când se nasc. Rădăcina problemelor multora dintre cei care au o adâncă nevoie de vindecare şi eliberare este autorespingerca. fiind un important punct de intrare pentru demoni. molestare sexuală sau chiar la viol. Rezultatul ei este durerea emoţională şi spirituală. Unii copii nu sunt dotaţi fizic. dacă motivaţia lor este încercarea dc a-L impresiona pe Dumnezeu. ei ştiu că sunt o pacoste. hainele sau personalitatea lor. unii oameni pot alunge să-şi urască frumuseţea fizică sau formele corpului datorită neavenitelor atenţii din partea celorlalţi. Ei se autoresping deoarece în adâncul fiinţei lor s-au lăsat înşelaţi în a crede că n-ar fi trebuit să se nască vreodată. autorespingerii. încep să se privească cu ochi critici şi. cântat de obicei la Paşti. atenţii ce pot conduce la o nesănătoasă adulajie. Ei aud Evanghelia. sau invers. 9. aşa cum suntem! Acesta este un păcat. atunci ele nu au nici o valoare în ochii Lui. şi că trăim temporar într-un trup). rezultatul fiind apariţia auto-respingerii care I( instalează in viaţa lor. De obicei. crezând că necazul lor se datorează înfăţişării pe care o au. Intrare-n cer acum Prin avem scump sângele Său. Dc nenumărate ori am văzut oameni care se află încă în robia trecutului lor datorită vinovăţiei. Duhurile lor simt respingerea încă din pântecele mamei lor. motivul pentru care oamenii (atunci când devin conştienţi de păcatul lor şi se ruşinează de ei) se simt obligaţi să facă orice pentru a se simţi buni înaintea lui Dumnezeu. Oricare ar fi sursa auto-respingerii şi indiferent dacă o cunoaştem sau nu. ctc. corpolenţa sau lipsa lordc frumuseţe. inteligenţi sau nu au abilităţile sportive pe care le au alţi copii.spiritual (să nu uităm că noi suntem fiinţe spirituale. Nimeni nu poate fi îndeajuns de bun pentru El.Vindecarea prin eliberare . se autoanalizează. Respingerea de sine este un act . Acceptarea de sine Dumnezeu ne-a creat aşa cum suntem şi fiecare om este important pentru El. Rădăcina autorespingerii este respingerea suferită din partea nkora. ruşinii. recunosc că sunt păcătoşi. exprimă perfect acest aspect al Evangheliei: Nimic nu poate a plăti Păcatul meu şi-al tău. în toate aceste cazuri rezultatul este demonizarea. întăriturile ei sunt cauza multor boli. este că o putere demonică lucrează în ci. acel n»pil poate ajunge să-şi respingă propria sexualitate. Oricât de bune ar fi aceste activităţi. antipatia sau ura faţă de personalitatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o implică afirmaţia că El a făcut o greşeală creându~ne. La cealaltă extremă. Aceasta este una dintre posibilele rădăcini ale homosexualităţii sau lesbianismului. frumuseţea. Unii s-au născut băieţi atunci când părinţii şi-au dorit o fată. Când este vorba de mântuire.

ie-au fost controlate de auto-respingerc. lupta va fi foarte grea. facem jocul vrăjmaşului ajutându-1 să fie un acuzator al fraţilor. încercarea de a scoate demonii fără a pune o solidă temelie pentru vindecare. indiferent de presiunile pe care Ic face un demon asupra noastră. Cheia este starea voinţei noastre. O persoană rănită deseori se va comporta iraţional şi crud faţă dc cei care au respins-o si au rănit-o. Există oameni cărora le este greu să-şi schimbe o gândire şi un comportament care. Deseori. Dar Iară o adevărată pocăinţă şi fără eliberare. 53 . " O astfel de rugăciune. Temelia slujirii este acceptarea propriei persoane şi recunoaşterea adevărului că Dumnezeu a avut un plan cu noi atunci când nc-a creat.şi cu ce măsură măsuraţi. şi trupul pe coreeni le-am avut faţă de ele. dându-le o identitate şi un caracter total opuse planurilor şi scopurilor pc care Dumnezeu Ie are cu ei. veţi Jt judecaţi. Le accept ca pe un dar de la Dumnezeu şi mă pocăiesc de necondiţionat pe toţi cei care au gândit. Uneori cer oamenilor să pronunţe cu voce tare declaraţii dc felul: „Eu sunt o crea fie specială. Datorită diverselor relaţii pc care le-au avut în trecut şi îndeosebi dacă au spus sau au făcut lucruri neplăcute unii la adresa altora. Pentru o completă restaurare este foarte important să învăţăm să acceptăm persoana care ne-a rănit. Dacă îi respingi. respingând doar păcatul din comportarea ei. dacă vrem putem găsi întotdeauna 0 calc de ieşire din ispitire. ci îţi devin tot mai suportabili. cunoscuţi ca persoane care nu fac alceva decât să critice. Pentru a reuşi. cu timpul.I imlecarea prin eliberare . toate m-au atitudinile negative pe care sufletul. îmi dedic viaţa m-a creat şi mă bucur In bunătatea Lui. devenind.Slujirea practică Pregătirea lucrării vindecarea interioară care trebuie să însoţească orice slujire de eliberare. Aceasta nu înseamnă a trece cu vederea o comportare inacceptabilă. „Dacă îi accepţi pe ceilalţi aşa cum sunt. aceste personalităţi demonice se întreţes atât dc mult cu adevărata personalitate a persoanei încât este nevoie de o foarte atentă consiliere şi discernământ spiritual pentru a separa persoana dc demonii care se află în ea. să nu-i criticăm şi să nu-i condamnăm pe ceilalţi (Matei 7:1). pentru mulţi. vi se va măsura.acţionând în acest fel. toată viaţa. ei iţi devin tot mai respingători" O persoană respinsă este o persoană rănită. involuntar devenim agenţi ai transferului demonic şi un duh rău câştigă acces in persoana pe care am criticat-o pe nedrept.. Apoi. Aceste realităţi vor aduce eliberarea de întărilurile pe care duşmanul le poate deţine în multe din zonele vieţii unei persoane. 10. trebuie înţeleasă creapa noastră ca fiinţe spirituale pe care Dumnezeu le-a ales înainic de întemeierea lumii (Efeseni l :4) şi trebuie recunoscui că vrăjmaşul încearcă neîncetat să altereze lumea căzută în care ne aflăm. poate duce la eşec. spus sau Jacul lucruri care determinai să mă auto-resping. ci a continua să acţionezi în dragoste faţă dc cei vinovaţi. acceptarea şi ne-judecarea sunt. poate aduce o schimbare a cursului vieţii. în ciuda comportamentului lor! în versetul 2 Isus nc avertizează „căci cu ce judecata judecaţi. datorită atitudinii noastre păcătoase. spusă din inimă. lege ce acţionează în fiecare 52 Deci. Dumnezeu m-a creat pentru £7 însuşi şi îi mulţumesc pentru duhul. Acceptarea celorlalţi Există în noi o lege dumnezeiască. Mulţi vor trebui să se confrunte ou o falsă personalitate demonică care a primit acces în viaţa lor datorită atitudinii inimii lor. Atunci când oamenii sunt răniri de remarcile noastre caustice şi când noi nu încercăm să vindecăm rănile produse. in loc să acceptăm oamenii aşa cum sunt. Nu este uşor să accepţi oamenii aşa cum sunt. lucruri dificile. începem să-i criticăm şi să-i judecăm? în primul rând. Celui Iert care le-a dat. ce se întâmplă în domeniul demonic atunci cănd noi. Această cooperare cu vrăjmaşul permite ca un demon cu nişte' caracteristici şi sarcini funcţionale definite să vină şi să ne schimbe personalitatea! Prezenţa unui demon nu este o scuză pentru păcat! Noi avem o voinţă liberă cu cate putem alege şi. noi devenim potenţiali agenţi ai lui Piton. subminând întăriturile demonice." fiinţă umană. Isus nc-a spus să nu-i judecăm.

nu vei mai fi rănit de observaţiile melc".Vindecarea prineliberare . atât pentru făptaşi cât şi pentru victime. Experienpa ne-a arătat că cea mai Importantă vindecare de care oamenii au nevoie este vindecarea în jyji.. Dacă Isus este cu S d f l v a r a t Domn. Duhul de criticism şi judecata este o boală contagioasă. Domnia lui Isus Cristos Foarte mulţi oameni au o disperată nevoie de ajutor. şi nu peste mult timp acea comunitate va ajunge să fie controlată dc un duh dc criticism. scăpa de simptomcle care le controlează vieţile. Trăirea într-o continuă «lato de boală în această dimensiune are consecinţe in toate celelalte zone ulc fiinţei umane şi cu toate că vindecarea simptomelor este un lucru . curăpre şi război spiritual.Cine este Domn în viaţa mea?". El nu a fost arogant 1 ne-a spus în mod direct că Dumnezeu Tatăl are un plan de icslaurare a relaţiei cu copii Săi. Ei cred că km este Fiul lui Dumnezeu. pentru aceşti oameni trăirea zilnică sub domnia lui Isus (Ifittos este o necunoscută. intr-o zi. partenerul-victimă nu mai suportă situaţia şi îl părăseşte pe celălalt. Oricine poate cânta „El e Domn". Do aceea. 11. Foarte mulţi oameni 55 . mulţi creştini nu înţeleg semnificaţia acestei întrebări. Totuşi. că S-a înălţat în llBVă. să vă aducă tulburare şi mulţi să jie întinaţi de ea". în familii. în cele din urmă. una dintre primele întrebări pe care trebuie să le punem în consilierea şi rugăciunea pentru vindecare şi eliberare Mic: „ Vrei să-L faci pe Isus Domn în viaţa ta? ". este puţin probabil ca ca să primească vindecare şi eliberare. emoţii. Este semnificativ pentru această situaţie pasajul din Evrei 12:15: „Vegheaţi ca. Partenerii sunt numai rareori conştienţi de existenţa săgeţilor otrăvite care. relaţiile cele mai afectate de acest gen de atitudini greşite sunt cele dintre părinţi şi copii. rădăcina problemelor este că nu-L fac pe Isus Domn în toate domeniile. Ei doresc să fie vindecaţi. cu care putem alege. uneori.Slujirea practică Multe căsnicii se distrug pentru că untd dintre parteneri face tot timpul comentarii critice directe sau indirecte (prin priviri sau insinuări) ia adresa celuilalt partener. acea căsnicie a fost timp de mai mulţi ani sistematic deteriorată de sute de priviri şi cuvinte „ucigaşe"'. în rcalilc. la care sc vor ralia tot mai mulţi. Pentru mulţi.trup. Din păcate. le-au distrus căminul. Când Isus ne-a spus:. domnie ce subminează drepturile demonilor dc a fi prezenţi în vieţile oamenilor.nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine" (loan 14:6). atunci ei trebuie să-L invite să fie Domn al fiecărei părţi a fiinţei lor: . Pentru a ieşi din astfel de situaţii este nevoie de pocăinţă. fiind răzvrătire împotriva planurilor şi scopurilor lui Dumnezeu pentru omenire şi un atentat la preţiosul dar pc care El L-a dat fiecăruia dintre noi. felul de trai nedumnezeiesc conducând la haos şi «In/iisiru în vieţile lor.nu cumva vreo rădăcină de amărăciune să dea lăstari. Eşecul în a-i accepta pc ceilalţi aşa cum sunt ci are devastatoare consecinţe pc termen lung. Cei care părăsesc relaţia zilnică cu Dumnezeu trebuie sâ-şi pună o lingură întrebare:.. minte. voinţa liberă. Dacă creştinii ştiu că Istm este Domn în toate. că a murit şi a înviat.. Criticile nejustificate sunt o subtilă formă de manipulare şi control: „Dacă faci ceea ce vreau cu. Ar da orice pentru a. Un astfel de control este de fapt vrăjitorie (1 Samuel 15:23). Dacă o persoană nu poate accepta anumih oameni. a trimis Duhul Sfânt peste Biserică şi câ într-o zi va reveni ca Kogc al Regilor şi Domn al Domnilor. Pot trece ani până când. cei care le slujesc se concentrează mai mult asupra relaţiei 54 lor eu Isus decât asupra simptomelor lor! Dar asta nu înseamnă că cei ce slujesc nu sunt interesaţi de starea lur . dar important este să trăieşti fiecare cuvânt al acestui cântec pentru că laun trebuie să fie într-adevăr Domn în toate. imediat va apare şi bârfa. prinlr-o relaţie personală cu Dumnezeu.. Odată ce într-o biserică au început să se facă comentarii nejustificate.. Pentru unii dintre ci este şocant să vadă că.important. voinţă şi duh. nu mai există blocaje în calea revărsării Duhului Ifţlnl şi drumul spre eliberarea dc orice duh rău este deschis datorită Inilaurării domniei Sale. Dumnezeu nc-a dat fiecăruia voinţa liberă. Bârfa se răspândeşte cu iuţeala focului şi distruge comunităţile creştine. împlinirea spirituală este un pas esenţial spre o vindecare definitivă.ci sunt extrem de interesaţi. Eu suni calea şi adevărul şi viaţa .

ne putem aştepta să-L vedem pe Dumnezeu lucrând cu putere în cei care. dau oamenilor posibilitatea de a-şi exprima dorinţa de a-L face pe Isus Domn al vieţii lor. Căci dacă Isus este cu adevărat Domn. Cei care doresc să lucreze în consiliere vor fi. De asemenea. El nu este destinat pentru aşa ceva! Tot ceea ce doresc este să împărtăşesc din experienţa câştigată în ani de zile de cei dc la Eilel Ministries. Pentru cei ce au nevoie de eliberare cea mai mare urgenţă este stabilirea domniei lui Isus Cristos în vieţile lor. prin aducerea vindecării prin eliberare în vieţile a sute de oameni. atunci Duhul Sfănt se va bucura să ne umple. în consilierea unei persoane este vital să asculţi atât ceea ce ea are de spus cât şi ceea 01 Domnul vrea să-ţi spună. vin la Ei. De obicei. răspund tot cu o întrebare:. la fiecare serviciu de eliberare pe care îl conduc. • Capitolul 3 Simptome observabile ale unei posibile demonizări • Unul dintre pericolele scrierii acestui capitol este că cei ticinformaţi pot încerca să-l folosească pentru a „detecta" demonii din alte persoane. fără îndoială. Aceste adevăruri trebuie prezentate în aşa fel încât ci să înţeleagă semnificaţia a ceea ce li se spune. în special în emoţii. în jurul lor s-au ridicat atâtea ziduri încât cei afectaţi nu mai pot simţi absolut nimic! Pentru mulţi oameni religioşi practica propriei lor religii devine mai importantă decât domnia lui Isus Cristos în vieţile lor.Vindecarea prin eliberare . este foarte probabil ca unii dintre oamenii care nu pot simţi prezenţa Duhului Sfânt să aibă nevoie de vindecare emoţională.. Mulţi mă întreabă: „Cum pot fi umplut cu Duhul Sfânt?". Itt încercarea de a aduce vindecare celor pentru care se vor vor ruga. este foarte probabil că umplerea cu Duhul iui Dumnezeu nu v3 veni. prin Isus. Este esenţial să recunoaştem atât efecle demonice cât şi nevoia de vindecare ce are rădăcini adânci. nu să depinzi exclusiv de ceea ce citeşti în vreo curte! în cele mai multe cazuri ne vom confrunta cu ceva ce depăşeşte demonicul. ajutaţi de expunerea acestor observaţii dc viaţă ( a căror acurateţe a fost demonstrată prin slujirea practică) atunci când NC vor confrunta cu puterile demonice. inconştient ei se supun controlului duhurilor de religiozitate. Dacă emoţiile au fost rănite. De aceea.Slujirea practică au nevoie de eliberare numai pentru că nu l-au dat lui Isus locul pe carc-L merita în vieţile lor. Căci nu există altă o altă temelie de viaţă pentru care să merite să te osteneşti (1 Corinteni 3:11). Dumnezeu doreşte să foloseşti darul deosebirii duhurilor. Cine este Domn in viaţa ta? ". de care vor avea nevoie să fie eliberaţi dacă doresc să cunoască adevărata putere a lui Dumnezeu. 57 • 56 . astfel. dar dacă sunt zone din viaţa noastră în care El nu este Domn. vă rog să vă asiguraţi că nu aţi tras anumite concluzii despre o persoană ha/ându-vă numai pe datele conţinute aici. Atunci când ele sunt aplicate în vieţile oamenilor. Concluzie Cei care au nevoie de vindecare şi eliberare trebuie să audă adevărurile fundamentale ale Evangheliei. Atunci când veţi folosi informaţiile din acest capitol.

şi deseori este o tentativă dc a pedepsi părinţii pentru maltratarea suferită (reală sau imaginară). Cele două capitole tratează subiecte similare dar care sunt văzute din puncte de vedere diferite.în cele (lin urmă împotriva trupului. cauza-rădăcinâ este mult mai adâncă decât pare să arate înclinaţia. ducând apoi o viaţă disciplinată. Consideraţii similare se pot face şi cu privire la excesul de alte produse care nu conţin droguri: alcool. în cele mai multe cazuri. care apoi înlănţuie persoana în înclinaţii vicioase'.Vindecarea prin eliberare . ta rândul lor. eliberat dc orice demon care a câştigat acces prin acea înclinaţie. nu va fi suficient să i se slujească doar pentru vindecarea de respingere. Dacă nu se tratează cu acea problemă (dintre el şi tatăl său). El este doar un ghid rezultat din observarea celor mai comune dintre ele. Lipsa dc grijă liiţă de trupul pe care ni l~a dat Dumnezeu este răzvrătire împotriva Duhului Sff'nt. De obicei ele au o rădăcină emoţională ţi pentru vindecarea lor trebuie dărâmate întăriturile demonice care iin căpătat acces în viaţa persoanei. deşi mănâncă normal. Acest mod de a-ji trata organismul este o răzvrătire împotriva Duhului Sfânt. cea din urmă se manifestă prin faptul că bolnavul. Ea este deliberat făcuta.Slujirea practică I Simptome observabile ale unei pasibile demonizări Există o oarecare suprapunere între acest capitol şi cel următor. Aceste tulburări de nutriţie sunt o formă de răzvrătire . Această tulburare de nutri pe nu trebuie confundată cu lipsa poftei tio mâncare sau cu lăcomia . de cele mai multe ori problema înclinaţiei nu va fi rezolvată. îşi provoacă vomitarea alimentelor înainte ca ele sâ fie absorbite de organism. Cele mai obişnuite tulburări dc nutriţie sunt niioiexia şi bulimia. Ei nu mănâncă din lăcomie. ciocolată. pe ascuns. Răzvrătirea deschide uşa demonicului. Un exemplu tipic este dependenţa dc substanţele chimice (cum ar fi nicotină şi drogurile). Dacă o persoană este incapabilă să-şi schimbe comportamentul printr-un act al voinţei sale libere. De exemplu. Pentru a fi liber de aceste înclinaţii trebuie să te pocăieşti de păcatul de a-ţi fi maltratat propriul trup exercitându-ţi voinţa de a fi vindecat. Ordinea dc prezentare a paragrafelor nu are nici o legătură cu importanţa sau conţinutul lor. este foarte important sâ avem un regim alimentar şi o poftă de mâncare echilibrate. în acest capitol vom vedea unele simptome ce pol fi observate direct în consiliere şi care pot fi atribuite prezenţei unui demon. trebuie reluat iar şi iar. este clar că ea nu sc poate auto-controla. pierde continuu din greutate. mai ales când este vorba dc înclinaţii. când ciclul chimic iniţiat în organism de o primă doză. ci pentru a-şi masca 59 . zahăr. Comportamentul poate fi o formă dc 58 i compensare a problemelor care zac nerezolvate. înclinaţiile Una dintre cele mai comune caracteristici ale activităţii demonice este comportamentul necontrolat. dacă sc ignoră dimensiunea demonică din procesul dc vindecare. Persoanele bolnave de bulimie par a mânca normal dar deseori după masă. dulciuri. Pentru o deplină vindecare trebuie ca aspectele înclinaţiei să fie atent cercetate: Similar. dacă un adolescent are nevoie să fie vindecat de respingerea pe care a luferit-o din partea tatălui său. acel tânăr va rămâne în continuare vulnerabil fie la unele înclinaţii viitoare fie la alte forme de comportament anormal. minţituri demonice care conduc la subalimentaţie sau «upi'ualimcntaţie Oamenii pot deveni supraponderali şi pentru că mănâncă pentru B No consola. etc. 1. li Poftele ieşite din comun Pentru a duce o viaţă sănătoasă. în capitolul următor vom analiza diferitele căi prin care demonii pot intra. Capitolul de faţă nu are pretenţia de a fi un dicţionar complet al tuturor simptomelor observabile care pot indica demonizarea. Dc cele mai multe ori tflzvrâtirea care a dat acces demonilor este împotriva unei alte persoane. cum ar fi mama sau tatăl.' al cărui templu este trupul tău (1 Corintcni 6:19).ambele putând fi.

Corpul uman nu poate absorbi anumite substanţe chimice fără a produce nişte reactii care sunt uneori nu doar neplăcute. Satan se opune fără încetare planurilor şi scopurilor lui Dumnezeu. 61 . la rândul lor. 4. Dar din clipa în care a fost luată decizia de a ierta. aceşti oameni vor fi marginalizaţi şi excluşi de lapărtăşia cu ceilalţi membri. Când o persoană înţelege necesitatea iertării dar nu poate lua o decizie. E x t r e m e ale comportamentului Dumnezeu este un Dumnezeu al diversităţii! O simplă privire aruncată asupra creaţiei Sale nc confirmă diversitatea acesteia Pc pământ trăiesc miliarde de oameni. întrebarea care trebuie pusă este dacă nu cumva demonicul a căpătat drept de intrare datorită unui păcat pe linie generaţionalâ. Amărăciunea fi neiertarea în învăţăturile Sale.ni rănit-o. urâtă şi deci ncatrăgătoarc pentru un alt potenpai violator. ci chiar deosebit de periculoase. Am văzut. dar întrebarea care trebuie sâ primeze este:„Care este cauza acestei boli?". fie printr-un păcat gencraţional. de aceea. de exemplu. Ulterior ea va asocia trupul ei atractiv cu posibilitatea dc a fi din nou abuzată. pot avea cauze diferite. cât şi nivele ce depăşesc limitele acceptabilului. în subconştient Tulburările de alimcntatic. Şi nu este uşor să învingi durerea simţămiutclor rănite. Mulţi oameni se nasc cu boli alergice. Isus a subliniat mereu importanţa iertării. Există multe tipare comportamentale cc tind să înstrăineze oamenii de prieteni şi vecini. în cadrul acestei enorme varietăţi de caractere umane există atât nivele dc comportament ce exprimă o difcrenpcre acceptabilă. care nu sunt altceva decât reacţii alergice ia diferitele substanţe chimice. astfel încât comportamentul lor să devină inacceptabil pentru ceilalţi. atunci nici Tatăl Său din ceruri nu nc va ierta pentru ceea cc am făcut noi (Matei 6:15). o fac pentru că Ii s-a dat acces fie printr-o relaţie greşită. alergia fiind cauzată de duhurile de infirmitate. în cele mai multe cazuri în aceste tipare există o dimensiune demonică. în slujirea pentru eliberare deseon este imposibil sâ conducem persoana spre vindecare până când ea nu alege să-i ierte pe cei care .să ne întrebăm dacă nu cumva ca sc află în robia uimi duh de nciertarc sau de amărăciune. de cele mai multe ori ei fjbresc să-i ierte chiar şi pe cei care i-au abuzat îngrozitor deoarece îşi dau scama că deseori comportamentul celor ce i-au abuzat a fost I consecinţă a modului în care aceştia.Vindecarea prin eliberare . trebuie . Astfel de decizii pot fi luate şi involuntar. El a spus că este mai mult decât important să iertăm şi că. care îi vor respinge şi izola de societate. O altă întăritură demonica care poate controla nutriţia îşi are rădăcinile în abuzul sexual al femeilor. începe lupta cu emoţiile. poate apare un blestem demonic ce generează boala alergică. în bisericile locale. fiind. Când demonii cauzează parţial sau total aceste efecte. de aceea nu este surprinzător că una dintre tacticile Iui este încercarea de aîmpinge oamenii spre extreme. dar nu există două persoane identice sau care sâ aibă exact aceleaşi talente sau preocupări. şi în special atunci când o fată a fost abuzată sexual în perioada de pubertate când sexualitatea ci fizică începea să se dezvolte. 3. foarte probabil că ele au fost moştenite de Ia unul din părinp. au fost trataţi. dacă nu vrem să-i iertăm pc ceilalţi pentru ceea cc ne-au făcut. dc fapt.Slujirea practica Simptome observabile ale unei posibile demonizări profunda durere emoţională interioară. Tratamentele medicale sc axează pc reacţiile chimice implicate în aceste procese. 60 Dumnezeu doreşte ca oamenii să trăiască în bune relaţii. se poate hotăra fie să sc supraalimcntcze pentru a deveni prea grasă. fie să se subalimenteze pentru a deveni anorexică şi a opri astfel dezvoltarea formelor care îi accentuează feminitatea. Urând abuzul. Acesta este unul dintre cele mai serioase avertismente din Biblie Atunci când oamenii îşi dau seama de importanţa iertării şi când înţeleg semnificaţia cuvintelor lui Isus. că atunci când pe linie generatională a existat păcatul vrăjitoriei (şi în special folosirea medicamentatiei şi remediilor de însănătoşire ocultă).

verificarea dacă uşile sunt închise sau dacă gazul este oprit. chiar şi atunci când adevănil nu i-ar fi adus nici un neajuns. Exemple tipice sunt spălarea mâinilor. Amintirile. A fugit la baie şi a încercat să se spele pe mâini. rareori persoana care face asfel de lucruri crede că face ceva acceptabil sau tolerabil. întreaga ci familie era afectată dc comportamentul ei. Forţarea este o caracteristică a activităţii demonice. De cele mai multe ori oamenii sc simt blestemaţi de aceste obiceiuri de care nu pot scăpa. oricât dc mult s-ar fi spălat. Nu-şi putea explica dc ce făcea acel lucru. Atunci când îşi dau seama că pot fi independenţi dacă mint sau sunt duplicitari în comportament. La patruzeci de ani dc la acel incident ca continua să-şi spele mâinile. ei dau acces unui duh dc înşelare. parc a fi medicamentaţia temporară sau permanenta. pentru a scăpa de necazuri. Eliberarea a condus la vindecarea dc acel obicei şi a fost începutul deplinei vindecări de toate consecinţele acelui abuz. Demonul care intrase în el în copilărie îl controlase toată viaţa. după care a plecat ameninţând-o sâ nu spună cuiva ceva. Dacă persoana care a procedat în felul acesta va căuta mai târziu ajutor. şi aşa şi este! Cunosc o femeie care dorea să se elibereze dc obiceiul dc a sc spăla pe mâini de douăzeci dc ori pe zi. Vara ci sc simt bine. Atunci. a dispariţiei oricărei speranţe. A văzut că mergea şi a continuat să mintă. Ea şi-a adus aminte dc administratorul internatului care a intrat în camera. am văzut ochii unui copil înspăimântat dc deschiderea uşii camerei sale în miez de noapte. Dacă nu se întră in luptă cu duhul de înşelare. Dar cauza există întotdeauna. Se pare că unii oameni. chiar dacă ea îşi arc o2 63 . Oridecâte ori avem de-a face cu astfel de obiceiuri comportamentale. înşelarea poate fi atât de adâncă încât persoana Ifi nu-şi mai dea seama dacă spune adevărul sau nu. altfel. somnolenţă sau incapacitate de concentrare. cel care îi slujeşte trebuie să facă diferenţa între adevăr şi minciună. La alţii. Peste ani. La unii oameni ea se manifestă sub ferma „întunecării" vieţii. 7. 6. Am slujit unui bărbat care începuse să mintă încă de când era şcolar. Oamenii care sunt prizonieri ai unor astfel dc obiceiuri doresc să scape dc ele. Oamenii cad în ispită atunci când sunt înşelaţi. lipsă de angajare. Când am privit-o. printr-o totală lipsă dc motivare în a face ceva. avem de-a face cu demonii. procesul dc vindecare a putut începe numai atunci când el s-a confruntat cu ceea cc făcuse ca şi copil. înăbuşite dc trauma suferită în noaptea aceea. de fapt. Când ne-am rugat şi am cerut Duhului Sfânt să expună rădăcina acelei probleme. sunt normale. şi nimeni nu ştia de ce. Aparent. De atunci a început să se spele foarte des pc mâini.Slujirea practica Simptome observabile ale unei posibile demonizări 5. sunt mai vulnerabili la depresie pentru că nu găsesc căi de descărcare a propriei lor creativităţi. Obiceiurile comportamentale forţate Prin „obicei comportamental forţat" înţeleg repetarea forţată a unor acţiuni care. dar iama sunt parcă lipsiţi de viaţă.Vindecarea prin eliberare . cum ar fi artiştii sau coi cu o sensibilitate deosebită. femeia a părut a fi. toate aceste cazuri de depresie nu au o cauză evidentă fi singura soluţie. oamenii aleg deliberat să se folosească de înşelare pentru a-şi atinge scopurile. a smuls-o din pat şi s-a masturbat pe mâinile ci. dintr-o dată. Noi toţi avem o voinţă liberă şi capacitatea de a lua decizii corecte. l-au împins la acel comportament. dar parcă nu putea scăpa dc mirosul acela. împinsă de demonii care intraseră în ea în acele clipe de frică şi teroare. foarte spenată. este puţin probabil ca omul acela sâ fie vindecat şi elibarat. pedcpsindu-1. lăsând-o cu mâinile pline dc spermă. Iar alţii sunt afectaţi dc anotimpuri sau dc starea vremii. au ieşit la suprafaţă. Personalitatea şi comportamentul înşelător Una dintre principalele tactici ale lui Satan este înşelarea. iertându-şi părinţii care. Depresia „Depresie" este un termen generic care acoperă o largă gamă de simptome comportamentale.

Există unele evidenţe clare ale legăturii dintre depresia sezonieră şi demonizarca venită pc linie generaţională iacei ai căror strămoşi au fost închinători la soare sau anotimpuri. de obicei. este asociată excesului de melatonină. vor face ca Dumnezeu să aducă pas cu pas. Când emotiilc cuiva sunt rănite. ei pot suspina după ceva ce este considerat ca josnic dc către majoritatea oamenilor sau. alunei când ungerea Duhului Sfânt era deosebit dc puternică. este controlat dc demonii care îl vor ţine în robia simptomclor. care se simt vinovaţi dc lipsa dorinţei de a citi Biblia. dc genul „Nu te lăsa" sau „Spune-I Domnului în rugăciune" nu fac decât să agraveze depresia. Uneori i-am văzut cum se crispau pe scaune. cauza primară a bolilor emoţionale. în general persoana nu-şi dă seama de ceea ce se întâmplă şi dc cele mai multe ori ea este uşurată când află că nu a putut sta la reuniune datorită acţiunii unei puteri demonice. De cele mai multe ori cauza este în rănile emoponalc sau relaţiile deteriorate. 64 Slujirea persoanelor depresive cere răbdare şi atentie în a discerne rădăcinile bobi care. încercând să rămână pe loc cât mai mult timp posibil. deseori emopilc sunt controlate de puternice forţe demonice ce au intrai prin durerea care a generat tulburarea cmoponali 9. De obicei. Deşi demonicul nu este. Tulburările emoţionale Toţi oamenii au simţăminte. Când oamenii suferă de depresie. de origine demonică. Din nefericire. se ştie. Uneori oamenii mărturisesc că s-au luptat ani de zile cu acele probleme. fie complet absenţi. acest gen de fugă este impus nu de voinţa persoanei ci de cea a demonilor din ca care înceracă să o controleze chiar şi atunci când ea se află sub o puternică ungere. Ei nu sunt în stare nici să meargă în faţă pentru a lua Cina şi nici să stea la locul lor. întotdeauna. Alunei se ridicau şi fugeau afară Dc obicei. a se ruga sau a se bucura de viaţă. Depresia sezonieră. Dumnezeu nc-a înzestrat cu emoţii. emopilc pol fi rănite sau scoase din echilibru. vindecarea şi eliberarea. Fuga Nu întotdeauna oamenii fug deliberat! La reuniunile creştine deseori am văzut oameni care. Dar. Este mult mai uşor sâ te rogi pentru vindecarea celor ce nu au fost afectaţi de aceste substanţe chimice. De cele mai multe ori. Unii confirmă existenţa acestor atacuri atunci când iau Cina Domnului. De exemplu. Asemenea reacUi la 65 . 8. la cealaltă extremă pot fi complet insensibili la ceva dramatic.Slujirea practica Simptome observabile ale unei posibile demonizdrt rădăcina în păcatele generaţiilor anterioare sau în atitudinea altora faţă de ele. Ei sunt fie excesiv dc precipitaţi. până când nu mai puteau rezista şi parcă ceva exploda în lăuntrul lor. Soluţiile naive.Vindecarea prin eliberare . fără sâ-şi dea seama. dacă biserica are obiceiul să aducă pâinea şi vinul la fiecare. tratamentele medicale ale depresiei implică diferite tipuri de medicamentaţie care au ca efect atât controlul simptomclor cât şi îngreunarca slujirii persoanei care este controlată dc efectele medicamentelor. întregul lor sistem relaţional este afectat. omul acela devine foarte vulnerabil la demonizare şi. Depresia trebuie înţeleasă. sfaturile bine inrenjonaje ale prietenilor nu fac decât să sporească suferinţa celor afectaţi dc depresie. Există unii oameni care par a nu da niciodată răspunsuri emoponalc normale. nu au putut rămâne acolo. Dar rareori vom întâlni o persoană care să sufere regulat de depresie şi care sâ nu fie şi afectată demonic. Tratamentul presupune suplimentarea cantităţii de lumină pentru persoana suferindă in perioada lunilor de iarnă. datorită relaţiilor şi împrejurărilor vieţii. fără să le înţeleagă natura. astfel încât să ne putem exprima sentimentele şi să ne bucurăm dc viaţă. o întreagă reţea de diferite duhuri afectează mintea şi emoţiile celor demonizaţi. depresia fiind un blestem căruia i s-a dat drept de intrare prin practicarea acestei forme de idolatrie. şi nu în ultimul rând relaţia lor cu Dumnezeu. a cărei producere este suprimată de către lumină. Nu trebuie însă omisă nici posibilitatea activităţii demonice în cauzarea excesului de melatonină din organism. Nu trebuie să ne închipuim că depresia este. expuse şi tratate cu dragoste.

Isus este dragostea desăvârşită. Satan va căuta să pervertească şi frica. Pericolele pe care le întâmpinăm zi de zi în copilărie sunt atât de mari încât puţini dintre noi ar supravieţui dacă nu ar exista acea frică copilărească. aşa că va face tot ce poate pentru a-i determina să stea departe de ceilalţi sau sâ sc retragă în ci înşişi atunci când sunt în compania altora. Exemplul clasic este cel al tratării. avea din nou relapi sexuale cu soţul sau sopa. Când cineva este controlat de o frică. Frica şi fobiile Frica este un dar de la Dumnezeu. Este interesant de observat cum unii oameni au un anumit comportament în cadrul relaţiei conjugale şi un cu totul alt comportament faţă de ceilalţi oameni. în spatele acelui comportament sc află aproape întotdeauna o intăritură demonică. el trebuie să lupte nu doar cu suferinţa sa şi a partenerului său ci şi cu demonii care fac totul pentru a ţine cuplul despărţit. Satan nu are nici un interes ca oamenii să iasă din greutăţile prin care trec şi să fie vindecaţi.urmarea unei relaţii rupte şi neconştientizate. Odată absorbiţi de ceea ce-i preocupă ci devin aproape imuni Ia prezenţa altor oameni. Creştinii au imensă responsabilitate de a sluji oamenilor prin vindecătoarea dragoste a lui Isus. Este uimitoare schimbarea care se produce în vieţile oamenilor atunci când frica cc i-a controlat (deseori toată viapj) este alungată şi ei devin liberi să fie ei înşişi. fie a persoanei în cauză. Cei în cauză sunt atât de absorbiţi dc activitatea lor evazionistă încât nevoia de a înfrunta durerea emoponală rămâne adânc îngropată in ci. Satan nu doreşte sâ vadă creştinii experimentând iertarea data de lucrarea crucii. dintr-o dată au putut conduce din nou maşina. Dar comportamentul evazionist dispare imediat ce se iveşte posibilitatea refacerii relaţiilor distruse. distruse. Vinovăţia şi auto-condamnarea Atunci când păcatul este mărturisit şi iertat. şi sunt sute de feluri de frici pe care Satau Ic foloseşte. Dar odată ce partenerii au optat pentru o coexistent care vine împotriva relaţiilor conjugale dumnezeieşti. iraponală. dacă este posibil. folosindu-le ca pe nişte porp de. Când partenerii aleg despărţirea. tinându-ne în sclavia greşelilor. lăsată dc Dumnezeu. atunci când au fost eliberap de frică. spâlându-se excesiv. El va încerca sâ ne pnă robi ai traumelor ce urmează unor experienţe care ne-au înspăimântat. mânca mâncăruri pe care înainte le considerau groaznice. Daca unul dintre parteneri vrea să iasă din acea situaţie. etc.intrare a demonilor. mai există şi o altă formă de evadare cc poate fi generată de o puternică aepune demonică. Pc lângă fuga de Ia reuniunile creştine. pentru a alunga frica care le dictează obiceiurile şi comportamentul.Vindecarea prin eliberare . Am văzut oameni care. o indicaţie a unei anterioare implicări în vrăjitorie sau satanism. ci au ieşit din voia Iui Dumnezeu. Şi nu este uşor să desparţi adevăratele sentimente dc cele contrafăcute demonic. Ea ne păzeşte să facem lucruri care ne pot fi dăunătoare. 10. Satan capătă drepturi în acea relape şi demonicul întăreşte ruptura conducând pe unul sau pc ambii parteneri la activităp comportamentale evazioniste.Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demonizări Cina Domnului sunt. dc obicei. etc. în acest fel. privind la televizor. şi Scriptura ne spune că dragostea alungă frica Numai în Numele lui Isus poate fi înfrântă şi alungată frica prin care Satan vrea să ne controleze viepilc. pare a fi vorba doar de o modalitate de rezolvare a unor probleme de relapc. ei se vor comporta ca 66 61 . Oamenii pot „rugi"în ei înşişi având unhobby. citind nuvele. foarte probabil că ea este victima unui duh care o ţine în legăturile unor sentimente de vinovăpe şi osândire. vinovăţia trebuie sâ dispară. Dacă creştinii se simt iertaţi. fie a strămoşilor ci. La prima vedere. discuta cu cineva dc care le era frică. Dacă o persoană continuă sâ se simtă vinovată şi după ce păcatul a fost mărturisit şi iertat. Satan se bucură să vadă relauli conjugale care sunt sub standardele lui Dumnezeu sau. zbura cu avionul. Asemenea tipare comportamentale sunt descon. • 11. Dar aşa cum face cu fiecare dar al lui Dumnezeu. a problemelor conjugale.

în cazul unora.sâ răspândească false intcqirctări ale Evanghelici. experienţa ultimilor ani arată limpede că duhurile de boală pot coborî pe linie generaţională. In cazul acesta va trebui abordată. pe linie gencraţională. Pentru a putea elibera victima. cauzând afecţiunea In generaţia prezentă. fiecare voce în parte. Când aceste simptome prevalează. Plângeri 5:7). Probabilitatea prezenţei accstoT duhuri trebuie serios luată în considerare oridecâte ori se observă existenţa unor boli ereditare.Vindecarea prin eliberare . Am văzut vindecări complete în cazuri mergând de la rinită (o formă acută a sinuzitei) de care o femeie suferea de 25 dc ani până la blocarea rinichilor. încurajând părerile divergente faţă de adevăr şi. înşelându-i prin sentimente contrafăcute demonic. cauzând afecţiuni. 13.Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demonizări nişte oameni iertaţi. Bolile ereditare De obicei medicii îi întreabă pacienţii care suferă de boli grave dacă nu au avut în familie cazuri similare. Cei eliberaţi dc aceste voci experimentează o pace şi o linişte pe care nu le-au avut niciodată. mărturisind cu putere Evanghelia. Deşi cu alt scop. Nu poţi discerne înşelarea decât dacă stai bine ancorat în adeVăr Dc multe . Scriptura ne spune că nelegiuirea părinţilor va fi pedepsită in 68 copii (Exod 20:5. 14.. 12. afecţiunea este de natură spirituală. am văzut cât de important este să nu le îndepărtezi de adevărurile fundamentale ale Cuvântului lui Dumnezeu. Ei caută.minunea biruinţei crucii asupra puterilor vrăjmaşului. şi eu pun această întrebare celor cărora le slujesc. duhul care a indus simptomele în fiecare generaţie. ereziile. probabil. cu sau fără ştiinţă. se pare că aceste voci vorbesc fără încetare. oamenii devin vulnerabili la primirea unui duh utre-i va ţine în robia acelor false credinţe. în cele din urmă. ci la auzirea repetată a unor voci care vorbesc cu regularitate la nivel mental. ceea ce ne arată că atunci când o boală coboară pe linie generaţională este posibil ca cel care coboară să fie. trebuie aflat a cui este vocea pe care o aude cu regularitate şi trebuie ruptă legătura sufletească dintre cele două persoane. Auzirea de voci Auzirea de voci este un fenomen mult mai răspândit decât se crede. Este o minune . demonii din ei nu mor! Ei sunt fiinţe spirituale care nu au o „casă" şi vor căuta să ocupe o fiinţă umană pentru a-şi exercita sarcinile funcţionale. Satan orbeşte minţile necredincioşilor pentru ca ei să nu vadă lumina Evanghelici (2 Corinteni 4:4). fiind orbi faţă dc adevăr. Dacă persoana refuză să se ierte pentru ceea ce a făcut. Uneori poate fi vorba de o puternică legătură sufletească cu o persoană care. Nu mă refer la visele în care oamenii au experienţe trecătoare (auzirea vocii unor persoane care Ic vorbesc în somn).boală" nu o mărturisesc de teama de a nu fi consideraţi nebuni. fire conducătoare care să-i ajute la diagnosticarea şi tratamentul pacientului. in slujire. Deşi există unii teologi şi unii medici care cred că este vorba de o teorie absurdă. ea deschide uşa demonilor care aduc cu ei un nesfârşit cortegiu de sentimente de vinovăţie şi auto-condamnarc. Credinţele eretice Satan nu se află doar în spatele religiilor false. de fapt. arunci când persoanele au fost eliberate de duhurile dc boală care au venit de la strămoşi. Mulţi dintre cei care suferă de această . membrii familiei acestuia. Păcatul le dă drept dc intrare în copii şi în copiii copiilor aşa că cei mai afectap la moartea celui demonizat vor fi. îşi imprimă gândurile şi cuvintele în mintea persoanei care aude vocea. Când oamenii mor. Dar şi în acest caz este vorba tot de o implicare demonică. cl lucrează şi înlăuntrul denominaţiilor creştine căutând . Am văzut multe eliberări şi vindecări majore atunci când ne-am confruntat cu puterile demonice venite generaţional şi când cei în cauză şi-au iertat strămoşii pentru orice faptă care a putut da demonilor dreptul de a coborî pe linie generaţională. Odată ce au acceptat credinţele nescripturale. probabil. Deci Satan va face tot ce poate pentru a ţine oamenii în robia vinovăţiei păcatului. Unii oameni aud mai multe voci.

au fost implicaţi într-o astfel de înşelare demonică atunci ei s-au deschis demonizării şi au primit un demon care îi va ţine în robia înşelării pe care au îmbrăţişat-o. Omul acela. tuberculoza şi frigurile . 15. Un om poate fi convertit la creştinism prin predicarea şi învăţarea cuvântului lui Dumnezeu. ea a prăjit prea tare carnea pe care i-a servit-o la masă. i se cuvenea numai lui Dumnezeu. în realitate. evident. are periodic ieşiri comportamentale iraţionale şi de neacceptat pentru cei din jur. demonii din oameni au făcut comentarii sarcastice de genul: „Ştim că este adevărat. dar el nu crede. Dar el şi-a ieşit din fire şt a ameninţat-o cu tot felul de represalii în cazul repetării acelei greşeli. trebuie să ne punem întrebarea: care este originea acestor boli? Eu cred că dacă creştinii vor asculta însărcinarea dată de Isus de a vindeca bolnavii şi a scoate demonii. mai ales dacă este vorba de doctrinele de bază privind adevărul. datorită unor credinţe false. îşi împietreşte inima faţă de Domnul.Hndecarea prin eliberare . care în mod obişnuit se comportă normal. adevărul acestor revendicări. La începutul căsniciei lor. Dumnezeu le va da mai multă lumină asupra acestui subiect. Am văzut că atunci când o persoană.. el ne dă dreptul să fim aici!" Demonii ştiu foarte bine cc este adevărat şi ce este greşit. Deşi Isus a arătat foarte clar că nu există decât o singură cale spre Tatăl ceresc şi că El este calea. Duhul de frică lucra pentru el. Deşi bolile de inimă pot avea.. Ca dumnezeu al acestui veac el continuă să caute închinători dar. deşi suferea. Femeia a fost atât de traumatizată de acea experienţă încât din acel moment a început să trăiască sub stress. ci înţeleg bine adevărul Cuvântului Iui Dumnezeu şi ştiu că atunci când oamenii nu cred acest adevăr. de drept.. în generaţiile următoare ei pot apare boli (fizice) de inimă. Implicarea în religii false Satan a fost aruncat din cer pentru că a vrut să fure închinarea care. Orice soţ normal ar fi râs copios şi ş-ar fi consolat sofia. au dreptul de a-i înşela. fie şi trecător. dar vindecarea de consecinţele idolatriei moştenite de la o religie falsă nu poate veni decât prin eliberarea care urmează pocăinţei. nu lăsa ca cineva să se apropie de el pentru a-1 ajuta. cauze medicale. era un simulacru de căsătorie zidită pe frica rezultată dintr-o iraţională izbucnire a unui soţ care nu înţelegea ce este dragostea. cu excepţia sataniştilor care sunt perfect conştienţi dc ceea ce fac. Acest duh de frică era controlat de duhul de dominare din soţul ei.Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demoriizâri ori. care dura de aproape douăzeci de ani. Revendicările pe care le-a făcut Isus Cristos sunt deasupra 70 16. Dacă oamenii. în spatele oricărei religii false se află o putere demonică ce-şi caută închinători. Satan primeşte închinare de la o omenire înşelată printr-o pletoră de false religii. . fiecare cu propriul ei sistem de credinţe şi tradiţii.vor face să vi se oricăror altora deoarece nici un alt întemeietor de religii n-a avut vreodată pretenţia de a fi Dumnezeu şi nici nu a putut demonstra. prietenii şi vecinii credeau că este un soţ model ce are o şotie model şi o căsnicie creştină perfectă. Mândria lui 1-a făcut să cadă din har şi din slavă. O persoană înşelată.. Sopa sa trebuia să sufere groaznicele consecinţe ale unei vieţi în care încerca mereu să-i satisfacă • 71 . autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu şi lucrarea Duhului Sfânt. Comportamentul iraţional Există întotdeauna un motiv pentru care o persoană. Am slujit unei femei al cărei soţ a avut o singură ieşire comportamentală de acest fel. astfel încât acesta nici nu mai trebuia să-şi manifeste adevăratul temperament. * stingă ochii şi să piară via fa din voi" (Levitic 26:16). prin cuvinte sau fapte. este foarte vulnerabilă la atacurile demonilor carc-i vor controla mintea şi capacitatea de înţelegere. Duhul de frică pe care l-a primit o determina să facă tot ce dorea soţul ei. adevărul şi viaţa (loan 14:6). Noi am văzut cât de actuale sunt cuvintele din Levitic care arată consecinţele ruperii legământului cu Dumnezeu: „.groaza. De aceea. fie nu sunt preocupaţi de doctrina propriei lor credinţe. Membrii bisericii. partizanii celorlalte sisteme de credinţă fie cred că religia lor este cea adevărată. atunci când am rostit adevărul Scripturii.

să nu le transforme niciodată într-o flacără' ( . Lipsa unor relaţii mature Pentru unii oameni este foarte dificil să menţină relaţii normale. cl se va manifesta frecvent şi în viaţa dc adult. Legalismul şi robia spirituală Unele dintre cele mai aspre cuvinte din Biblie sunt cele adresate de Isus fariseilor . Când liderii mai multor denominaţii complet diferite. La rădăcina problemei sc află de obicei un motiv care detennină persoana să înşele: fie încercarea dc a acoperi ceva fie dorinţa de a fi pe placul celorlalţi. Astăzi.Vindecarea prin eliberare . deşi sinceri în felul lor. Când într-o biserică locală apare o opoziţie. care nu este dacâl o altă formă de manifestare a robiei regalismului.liderii religioşi din acea vreme. sau chiar în linia ancestrală. Tipic pentru relaţiile imature este şi cazul persoanelor care par a trăi. chiar dacă comportamentul acela rine 72 împotriva personalităţii şi darurilor pe care i le-a dat Dumnezeu. va reuşi să pnă Biserica departe de dinamica vieţii în Duhul Sfânt. ceea ce arată că în ciuda religiozităţii I ff acei oameni erau morp spiritual.. atunci când anumite trăsături de personalitate sunt foarte accentuate. permanent. Pavel a rezumat acest adevăr spunând că . Un duh similar duhului fariseic este cel care plasează dictatura uimi denominaţii deasupra domniei lui Isus. este evident că I U I pol avea toţi dreptate! Satan adoră dezbinarea. „Aţa procedăm noi. Ei împovărau oamenii cu detalii ale Legii. Fariseismul nu a murit. Dar ele pot avea şi o rădăcină deseori de mult timp înăbuşită. din experienţa noastră. în spatele acelui comportament înşelător se află o puternică întări tură demonică. dc origine demonică.copilăriei remanente". Odată ce obiceiul s-a instalat.Slujirea practica Simptome observabile ale unei posibile demonizări capriciile.. în rănile şi durerile din trecut. Oamenii aceştia rămân o enigmă. şi nu vrem să schimbăm nimic!" este una dintre pietrele în care mulp slujitori tineri s-au poticnit. deja.'ind avem de-a face cu demonii trebuie să ne amintim că ei pot Opera la fel dc uşor într-un grup de oameni ca şi într-o singură persoană.. De obicei. 18. prin care întotdeauna Dumnezeu face lucruri noi. ştim că demonicul este întotdeauna implicat in aceste cazuri. Deseori ci se comportă copilăreşte şi au tendinţa de a-i privi pe ceilalţi adulţi prin prisma experienţelor trăite în copilărie. neîndrăznind vreodată să-i iasă din voie. în caz contrar. 17. şi dacă îi poate Bimuţi pc creştini unii împotriva altora cu ajutorul unui duh legalist. de cele mai multe ori. într-o altă lume.. suferă destul. Acelaşi duh care i-a călăuzit pe fariseii de odinioară îi călăuzeşte azi pe logalişi. dar inimile lor erau departe de Dumnezeu. Şi de data aceasta. ajung să «lume cu egală convingere lucruri complet diferite. poţi face mai mult rău decât bine persoanei care. vindecarea vine în urma tămăduirii de consccinţsle trecutului şi a eliberării efective. pierzându-şi viziunea Blestemul tradiţiei face ca scânteia adevăratei vieţi Spirituale. mature. Izbucnirile iraponale sunt. El I a numit morminte văruite. comunitatea §6lon trebuie să se întrebe daci nu cumva există un păcat din UlSulul ci pentru care trebuie sâ sc pocăiascâ. Deşi. Multe biserici locale sunt prizoniere ale tradiţiei. este neînţclcpt să te lansezi în această slujire pentru eliberare fără a căuta să înţelegi bine cauză primară a „frângerii" personalităţii. dur Duhul dă viaţa" (2 Corinteni 3:6). nu poţi cunoaşte vreodată adevărata lor personalitate! Ei îşi pot schimba chiar şi vocea în funcţie de împrejurări. Poate fi vorba de .litera omoară. atunci cl va face tot ce poate pentru a sc comporta în acel fel. Nu vom aborda aici în detaliu slujirea celor ce suferă dc aşa numitul sindrom al .. Această slujire specială nu face obiectul acestei lucrări: Dar trebuie să menţionăm că oamenii care suferă dc acest sindrom experimentează nişte lucruri reale şi nu imaginare. slujire care doreşte vindecarea „frângerii" personalităţii ce poate apare ca urmare a unor traume sau abuzuri suferite în copilărie. cu ceilalţi oameni. care cunoşteau perfect atât Legea cât şi modul în care să o ocolească. Dacă un copil simte că este acceptat de părinţi numai dacă se comportă într-un anumit fel. el se numeşte legalism.

controlat sau posedat în perioada implicării. Acest lucru se întâmplă atunci când oamenii sc implică în ocultism. invariabil. că ei controlează şi folosesc puterile oculte. Pe vremea lui Pavcl. cei care au avut cărţi dc magie au trebuit sâlc ardă (Fapte 19. Când visele şi coşmarete sunt generate demonic. să le păzească minţile de atacurile vrăjmaşului.. Fără eliberare. ci scapă-ne de Cel Râu" ( Matei 6:13). Unii oameni sunt atât de atraşi de lucrurile oculte încât trec dc la o formă a ocultului Ia alta. Faptul că sc petrec fenomene spirituale nu înseamnă că ele vin neapărat de la Dumnezeu. Vorbirea necontrolată lacov ne spune că limba este un foc care poate scăpa de sub control! Când demonii vorbesc. de fapt ei sunt cei manipulaţi ile către demoni. în timpul orelor de somn nu putem controla ceea ce se petrece în minţile noastre şi de aceea este important pentru creştini să ceară Domnului. oricând au posibilitatea.Vindecarea prin tUberare . Coşmarul este un vis care produce teamă. dc demonii care în timpul somnului. Scriptura ne avertizează că vin zile când şi cei aleşi pot fi înşelaţi. Sursa coşmarelor poate fi o traumă. epuizând persoana. să-şi facă victima să sufere. Deşi. Cel mai ascuns lucru din ocult este faptul că prin orice activitate ocultă i se aduce • închinare lui Satan. fără sâ-şi dea scama de dimensiunea demonică în care sunt implicaţi. Rugăciunea Tatăl Nostru este la fel de valabilă şi pentru aceste ore dc somu: „. vindecarea nu poate veni decât prin eliberarea de duhurile care le cauzează. Când aceleaşi scene de coşmar se repetă cu regularitate ele sunt generate.. Deşi ocultiştii cred. Implicarea în ocultism Semnificaţia cuvântului „ocult" este „ascuns". un abuz sau uncie şocuri emotionale suferite în primii ani ai copilăriei. descriu evenimente reale care aparţin unor alte timpuri. viaţa creştină a celor altădată implicati în ocultism va fi mereu tulburată de trecutul lor. ei folosesc limba celui demonizal. De multe ori oamenii sc trezesc dintr-un coşmar într-o stare de epuizare şi au nevoie de un timp oarecare pentru a adormi din nou. vor reînvia in vieţile acestor generaţii traseul pe care l-au parcurs până Ia ele. Urni copii relatează coşmare care. Demonii nu uită! Când. Unele coşmare se repetă. în spatele fiecărei practici oculte sc află o putere demonică. în timpul slujirilor. înainte de culcare. indiferent dacă practicanţii cred că au de-a face cu o forţă neutră sau că se închină. Distrugerea obiectelor asociate practicilor oculte este un important act dc pocăinţă. Coşmarurile Omul doarme în subconştient. prin păcatele părinţilor.fi nu ne duce tn ispita. deşi nu au nimic comun cu viaţa lor. Adevăratului Dumnezeu. trebuie pusă la îndoioală sinceritatea pocăinţei sale. celelalte vin aproape de la sine (vezi glosarul practicilor oculte de la sfârşitul cărţii). 21. ei câştigă acces în generaţiile următoare. în asemenea ocazii activitatea demonică 75 74 . persoana nu este conştientă de incidentul care a ocazionat demonizarea. în felul lor. atacă subconştientul. când auto-apărarca nu mai funcţionează. 19.Slujlnea practica Simptome observabile ale unei posibile demomzuri lupta cu duhurile de moarte (blestemul regalismului) cărora li s-a dat drept de intrare prin legalismul precedenţilor lideri ai bisericii. demonii care au primit acces prin el nu-i vor uita şi vor încerca. panică sau frustrare. Somniferele nu ajută la nimic! 20. Pentru cei care au fost implicati în ocultism este de maximă importanţă sâ renunţe complet la orice putere demonică care i-a influenţat. Ei ÎI vor pune pe Isus (şi lucrarea Duhului Sfânt) într-o „rama" ocultă.19). Odată ce s-a început practicarea unei prime forme de ocultism. El nefiind pentru aceşti oameni decât o manifestare a unui demon pc care-! pot folosi pentru a-şi atinge scopurile. de cele mai multe ori. Dacă cel implicat în ocultism nu vrea saşi distrugă obiectele oculte. Suntem preveniţi că Satan poate veni ca înger dc lumină pentru a ne face sâ credem că avem de-a face cu Dumnezeu. Satan arc putere şi o foloseşte pentru a aduce oamenii snb controlul său. Uneori co^marelc sunt cauzate de demonii care au trecut de la părinţi la copii.

poţi fi sigur că ceea cc spune este influenţat demonic şi. fie pentru a atrage atenţia cuiva. când boala a fost acceptată şi folosită dc persoană fie pentru a-şi atinge anumite scopuri. Mulp dintre dumneavoastră cunosc cel pupn o persoană a cărei limbă îi scapă. Dar când mi-am exercitat autoritatea dată dc Dumnezeu. el nu o poate face decât prin vorbirea sau prin comportamentul persoanei în care se afli lacov ne spune că înţelepciunea acestei lumi este demonică (lacov 3:15) şi dacă ne amintim că. De aceea. am preluat autoritate asupra duhului de boală. Deseori cauza acestei vulnerabilităp şi îmbolnăviri sistematice este un duh care. dar nu este mai puţin adevărat că mulp creştini rămân prizonieri ai puterilor demonice care i-au controlat înainte dc a sc converti... Odată în timp ce mă rugam pentru un bărbat care se îmbolnăvea regulat. Ei îşi aduc în vierile lor creştine felul nedumnezeiesc în care tratau oamenii pe vremea când erau în lume. din când în când. Dar în acelaşi timp simţeam un nod în stomac. fără să-1 avertizez asupra modului în care mă voi ruga. de sub control. temporar. 76 suprafaţă şi rugăciunea sc sfârşise! El nu fusese deranjat de rugăciunile celor care încercaseră să-i ajute victima. nu este surprinzător că ci nu sunt vindecaţi. Satan este încântat alunei când oamenii pervertesc adevărul scriptural şi intră în „terenul" lui. la intervale regulate. Limba poate rosti minunatele adevăruri ale Cuvântului lui Dumnezeu. Dar acest lucru este mult mai greu de sesizat atunci când demonii vorbesc printr-o persoană în cursul unei converasţii obişnuite. Prin ea pot face atât dc mult rău! Atunci când o persoană nu îngăduie Duhului Sfânt să-i ia limba în control. Ce auzeam nu era altceva decât înţelepciunea acestei lumi care încerca să devieze popoprul lui Dumnezeu de la planurile pe care Acesta le avea cu el.Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demonizări este evidenta. deşi până atunci părea a fi binecuvântat de rugăciunile care sc făceau pentru el. spre deosebire de cei care îşi amintesc cu plăcere de frumoasele experienţe din trecut. afirmaţia lui lacov este perfect plauzibilă La reuniunile creştine. Satan este dumnezeul acestei lumi.Vindecarea prin eliberare . Ea este aceea dintre mădularele noastre întinează tot trupul şi aruncă în foc cursul vietii. O limbă care nu este controlată dc Duhul Sfânt poate scăpa de sub control. De obicei aceste duhuri de boală primesc drept de stăpânire datorită unor experienţe din trecut. un foc. Dacă un demon vrea să influenţeze oamenii. este un lucru bun şi trebuie acceptată. deseori am auzit afirmap'i care păreau a fi înţelepte. dar este şi „. fiind aprinsă 22. o consecinţă directă a căderii. dar care nu doresc să se pocăiascâ şi aşteaptă vindecarea numai pentru a-şi putea continua stilul păcătos de viaţă. Folosirea bolii în acest mod reprezintă un pericol deoarece este o declaraţie care spune că boala. omul a sărit în picioare şi mi-a strigat „Niciodată să nu te mai rogi aşa pentru mine!" Demonul ieşise la de focul gheenei" (lacov 3:6). demonul s-a apărat determinând omul să ceară oprirea imediată a rugăciunii. Rugăciunile obişnuite nu sunt o ameninţare pentru demoni. rostit chiar de demoni. Trebuie să fim mereu atenţi la vocea duşmanului care poate vorbi prin gura creştinilor pentru a submina lucrarea Duhului Sfânt. care o lume dc nedreptăţi. şi în special la cele ale liderilor de biserici. ci îşi amintesc doar de „anul febrei glandulare" sau de „anul meningitei"! . aceste cazuri sunt excepţionale printre credincioşi. ci se deschid unui control demonic ce nu poate fi înlăturat decât printr-o adâncă pocăinţă. nu este de mirare că demonii pot controla limba. Am văzut mulţi oameni care cer rugăciune doar pentru a scăpa de simptomelc bolii care îi deranjează. poale binecuvântaşi încuraja oamenii. De aceea. Experienpi ne-a arătat că acest fenomen este mult mai frecvent decât sc crede. uneori. Oridecâtc ori oamenii folosesc boala pentru pentru a-i manipula pc ceilalţi. în asemenea situaţii trebuie multă prudenţă pentru a evita un eventual conflict. Imediat ce am făcut acest lucru. Bolile care recidivează şi bolile prelungite Există unii oameni care sc înbolnăvesc din orice! Viaţa lor este un lung şir de îmbolnăviri şi. invită duhurile de boală. Desigur. sau pentra alte raţiuni. Nu vreau 77 .

25. Satan va fi prezent oriunde eeste vorba de o relaţie sexuală nedumnezeiască. El nu poate binecuvânta ceva ce este împotriva cuvântului şi legilor Sale. Dumnezeu este Judecătorul drept şi milcs în faţa căruia vom răspunde atât pentru lucrurile pe care le-am făcut altora cât şi pentru cele pe care ni le-arreifăcut nouă înşine. fine acea familie în robie. Din experienţă ştim că tentativele sau dorinţele de sinucidere au întotdeauna o dimensiune demonică. Tentativele de sinucidere Luarţa propriei vieţi este cel mai grav păcat împotriva propriuliri trup şi o gravă răzvrătire împotriva Duhului Sfânt. Reciproc. Egocentrismul Există unii oameni pentru care singuntl subiect dc conversaţie este propria lor persoană! în vieţile lor domneşte auto-idolatria. Acceptarea intenţiilor Iui Dumnezeu înseamnă închinare în faţa Sa. Satan adoră închinarea care îi atrage pe participanţi în robia demonică ce-i urmează Expeiienţa practică arată clar că legăturile. Aroganţa lor şi importanţa pe care şi-o dau sunt atât de mari încât pare imposibil să le schimbi modul de gândire. Asta hu înseamnă însă că putem privi cu uşurinţă sinuciderile sau tentftjvele de sinucidere. trebuie să ne aşteptam ca Dumnezeu să binecuvânteze actul sexual dumnezeiesc. primindrinchinare şi punându-i pe cei implicaţi sub un blestem. atunci când întâlnim un om care este preocupat doar dc propria-i persoană şi care nu se interesează de ceilalţi decât pentru a deturna din nou conversaţia spre el însuşi. Dar toţi bolnavii ar trebui sâ se auto-examineze şi să ceară Domnuiui să le arate dacă în trecutul lor nu există ceva de care vrăjmaşul a profitat.El se bucură. Nu este uşor să-i ajuţi pe aceşti oameni să sc vadă pe ci înşişi aşa cum îi văd ceilalţi. dar nu pentru aibinecuvânta ci pentru a încerca să ia locul lui Dumnezeu. atunci când vor sta înaintearOomnuiui. al cărui teruplu este trupul unui credincios. Nu vreau să'spun că cei care şi-aia luat viaţa nu mai au nici o şansă de a fi iertaţi. Dar este un altul care sc bucură să „binecuvânteze" ii asementta acte şi să stea pe tronul acelor relaţii. curăţaţi de Dumnezeu. De aceea. extraordinare vindecări şi eliberări pot avea loc. ne 1 deschidem pentru binecuvântarea Sa. sufleteşti stabilite prin activităţile sexuale nedumnezeieşti sunt importante puncte de intrare ardemonilor. 79 . Satan foloseşte legăturile sufleteşti pentru a-i ţine pe oameni. nu sunt vindecaţi din acest motiv. în aceste lanţuri demonice. Acesîa este motivul pentru care în ritualurile sataniste şi în vrăjitoria există atât de multă fervoare sexuală. dc generaţii. Aberaţiile sexuale Orice act sexual este. Oridecâte ori consiliem pe cineva care a fost implicatiîntr-o activitate sexuală nedumnezeieiascâ trebuie să ne aşteptam ca acel păcat să fie însoţit de o putere demonică. în aceste cazuri nu este neobişnuit sâ constaţi că şi strămoşii lor au avut acelaşi comportament şi că trebuie să tc confrunţi cu un duh familial care. trebuie să ne întrebăm dacă în omul acela nu sc află la lucru o puternică întâritură demonică. Personal nu am nici o îndoială că unii dintre c«i care şi-au luat viaţa vor fi uimiţi. o formă de închinare! Dumnezeu a destinat actul sexual ca mijlocul prin care omenirea să pro-creeze. Este o mare biruinţă pentru Satan atunci dlnd el poate convinge o persoană să se sinucidă. de care. Orice formă de idolatrie este păcat şi auto-idolatria a fost păcatul pentru care Satan a fost alungat din cer. în majoritatea cazurilor victima gilege sinuciderea deoarece ca a fost atât de abuzată sau trădată îtcât viitorul i se pare lipsit de orice speranţă. 24. indiferent dacă partenerii îşi dau sau nu seama. prizonieri pe viaţă. Când îl lăudăm şi ne închinăm în faţa Creatorului. Psalmistul spune că Dumnezeu locuieşte în mijlocul laudelor poporului Său (Psalmul 22. de dragostea şi mila lui Dumnezeu. Sexul fiind o închinare. 23. Practica ne-a arătat că atunci când oaniienii ies din aceste zone de păcat din vieţile lor.Vindecare» prin eliberare . nu ne putem aştepta ca Dumnezeu să rămână pe tronul unei relaţii sexuale nedumnezeieşti.Slujirea practicii Simptome observabile ale urni posibile denioriizUri să spun că toţi cei care nu sunt vindecaţi.3).

traumă sau cliiar 80 27.Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demonizări Şi dacă nu mai este nici o speranţă pentru ziua de mâine. Demonii se pot transfera de la atacator direct la victimă datorită legăturii sufleteşti nedumnezeieşti create prin agresiune sau frică (care este o consecinţă firească a agresiunii). invariabil. in diferite ţări. Aceste simţăminte întunecate sunt atât de puternice încât conduc aproape inevitabil la apariţia gândurilor de sinucidere. Tratamentul fizic nu are efect atunci când emoţiile sunt cele care trebuie vindecate. în multe din aceste cazuri noi am văzut că asemenea simptome persistente pot fi cauzate demonic de un duh de boală care a venit fie pe linie gencraponală fie a intrat printr-un şoc. persoana rămânând nevindecată chiar dacă este supusă unei intervcnpi chirurgicale. la întrebarea „Câţi dintre voi au avut vreodată gânduri de sinucidere?" păcat sexual. Am mai observat şi că atunci când o persoană care a fost adânc implicată în ocultism se converteşte şi doreşte să fie vindecată şi eliberată blestemele demonice pot cauza aparente simptome fizice care nu pot fi diagnosticate medical. afirmativ. Este. Simptomeie care nu se pot diagnostica medical De multe ori oamenii au dureri şi suferă dc boli care nu pot fi diagnosticate medical. de asemenea. Traumele suferite prin accidente fac oamenii vulnerabili la demonizare. Persoana care comite violenţi se deschide pentru demonizare iar trauma şi violenta atacului fac ca şi victima să rămână vulnerabilă la demonic. înclinaţiile spre violenţă Violenţa împotriva altei persoane este tot o formă de răzvrătire. ceva care îi face sâ-şi dorească moartea.de sinucidere sunt mult mai răspândite decât sc crede in general. Violenţa fură voinţa liberă a victimei. posibil ca persoana să fi primit un duh dc moarte pe linie gencraţionalâ sau de la cineva apropiat care a murit. • aproximativ 1/2 din cei prezenţi au răspuns. Nu este neobişnuit să constaţi că o persoană care se comportă violent în repetate rânduri păstrează adânc îngropată. De multe ori am constatat că violenţa manifestată într-o anumită zonă a comportamentului poate fi rezultatul activităţii demonilor cărora li s-a dat acces prin artele marpale. Bisericile care admit desfăşurarea de cursuri de arte marţiale în clădirile lor (cum ar fi yoga sau alte activităţi cu temelie ocultă) se deschid pentru control demonic. duh cc va continua să o conducă şi să o motiveze chiar dacă ea nu are motive pentru care să-şi dorească moartea O altă posibilă sursă de dorinţă a morpi poate fi o tentativă de avort a mamei. în toate cazurile in care apar gânduri dc sinucidere trebuie luată în considerare posibilitatea demonizării. trauma sau suferinţa prin care a trecut persoana în cauză Există. 26. oameni care doresc să-şi ia viata deşi nu au trecut prin traume. întotdeauna. Experienţa nc-a arătat că această demonizare se produce frecvent în cazul accidentelor şi se manifestă chiar şi peste ani dc la producerea lor. există unele simptome care parcă nu vor să plece. ei având deseori nevoie atât de vindecare fizică cât şi de eliberare. Ei suferă de o apăsare interioară. O altă sursă de durere fizică este durerea emoţională. 81 . ceea cc este împotriva ordinii create de Dumnezeu. mai rămâne doar un pas până la a spune „Mai bine as muri chiar azi!". La reuniunile creştine la care am participat în ultima vreme. totuşi. Deşi rănile fizice pot fi vindecate. o mânie ce este deseori Băociată cu abuzul sau cu pedepsirea fizică nemotivată.Vindecarea prin eliberare . Majoritatea oamenilor nu ştiu că multe dintre artele marţiale au o temelie ocultă şi că ele reprezintă un pericol spiritual. Chiar şi în Trupul lui Cristos gândurile. abuzuri sau tragedii care să-i împingă la sinucidere. în aceste cazuri cauza poate fi un abuz ascuns adânc. în urma căreia persoana (matură acum) trăieşte cu sentimentul că nu este dorită şi nu arc cc căuta în lumea aceasta. care nu a fost niciodată conştientizat dar care a deschis uşa unor demoni ce pot influenţa puternic stilul de viaţă al persoanei. dc mai mulţi ani. Indiferent de tratamentul aplicat simptomeie persistă. în aceste cazuri punctul dc intrare a demonilor este. Trupul reflectă durerea care se află în suflet.

simptomele pot fi îndepărtate sau cel puţin atenuate prin administrarea unei doze compensatorii. Cei care procedează astfel nu sunt stăpâni pe propriile lor dorinţe şi. puternică pentru a le controla simţămintele. citind acest capitol vor spune că nimic nu este adevărat. de cele mai multe ori simptomele iniţiale vor reveni imediat. Uneori. Dc cele mai multe ori lucrul acesta se întâmplă deoarece o voinţă străină Ic afectează sau le controlează sentimentele. Ncsociabiliratca si comportamentul anti-social Omul este o fiinţa sociala. demonizarca va deveni şi mai puternică. în lăuntrul lor dându-sc o adevărată bătălie. Dumnezeu doreşte ca oamenii sa sc relahonezc unii cu alţii şi să beneficieze dc pe urma aceastor relaţii. Dacă doza prescrisă este anulată. Trebuie să investigăm procesul din punct de vedere ştiinţific şi sâ ne întrebăm de ce organismul a ajuns atât de dereglat încât are. cei care au cauzat „rănirea"' nu-şi dau seama de râul pe care l-au făcut acelui copil. care nu au nimic de-a face cu demonii! înţeleg dilema cu care se confruntă cei din lumea Ştiinţifică atunci când au de-a face cu un asemenea subiect. Şi dacă omul acela nu este vindecat.. dar este la fel de esenţial sâ explorezi şi motivele care au determinat persoana să aleagă singurătatea. nu sunt de acord cu un astfel de diagnostic. sunt conştienţi că voinţa lor nu este destul de. Ei nu a intenţionat ca oamenii să sc retragă în ei înşişi. ai puţine şanse de a-l birui! ' Pentru a aduce vindecarea de singurătate. excesul sau absenţa unei anumite subsatnţe chimice în organism este un fenomen real şi măsurabil. Aceasta este o practică medicală lăudabilă şi milioane de. trebuie să fim preocupaţi nu doar de îndepărtarea simptomelor printr-o anumită medicamentaţie ci şi de refacerea organismului astfel încât persoana să nu mai depindă de medicamente. în pântecele mamei. în relaţia care a cauzat durerea şi suferinţa . Spre exemplu. Această problematică ridică multe întrebări care nu-şi pot găsi fftBpuns în cercetarea ştiinţifică. Este posibil şi ca vrăjmaşul să fi profitat de o experienţă traumatică suferită în copilărie. Totuşi. este nevoie de eliberare. deoarece simptomele descrise au cauze bine-cunoscute.oameni îi pot mulţumi lui Dumnezeu pentru medicamentele care le-au redat sănătatea sau i-au ţinut în viaţă. Vmdeairea prin eliberare • Slujirea practică Simptome observabile ale unei posibile demonizâri 28. Această din urmă situaţie este frecvent întâlnită în cazul fetelor care au rămas însărcinate înainte de căsătorie şi care au încercat să-şi ascundă sarcina. Cele mai importante probleme care se ridică sunt : efectele ilurcrilor şi rănilor emoţionale asupra fiinţei umane (despre care 83 82 . Dar atunci când vorbim despre vindecare. Duhul copilului va simţi respingerea care vine din partea duhului mamei sale şi el va veni pe lume ştiind că persoana căreia i-a fost încredinţat nu i-a dorit existenţa. trăindu-şi zilele in izolare şi singurătate. Respingerea atât de timpuriu declanşată va permite demonilor să se hrănească cu rănile emoţionale deja produse copilului. nu există nici o contradicţie între observarea ştiinţifică a ceea ce sc petrece cu o persoană şi găsirea rădăcinilor spirituale ale afecţiunii observate şi Cuantificate de oamenii de ştiinţă. Tratamentul medicamentos aplicat nu a făcut decât să îmbunătăţească temporar «tarea persoanei. în cazul deficienţei. sau chiar înainte de naştere. se consideră că persoana a fost vindecată. Şi dacă lupţi împotriva unui duşman ascuns. Se ştie că excesul sau absenţa respectivei substanţe pot cauza anumite simptome. Concluzie : Câteva observaţii din practica medicală Ştiu că mulţi dintre cei care au cunoştinţe medicale. Rădăcina problemei se află.nevoie de medicamentaţie. fie naturală fie artificială. De cele mai multe ori demonii vor ataca sentimentele şi dorinţele victimei imediat ce în viaţa ei va apare o situaţie de criză. pus în acest stadiu al bolii. întotdeauna. deşi doresc să fie diferiţi de ceilalţi oameni. Eu însumi am trecut prin asemenea momente. fără să ştii că cl există.dc cele mai multe ori în perioada copilăriei. Când simptomele dispar. Personal.

Deci. sau poate a imiiit un membru al familiei ei care suferea dc aceeaşi boală. Este posibil ca la cei „vindecaţi" printr-o practică oculta a cărei temelie este de natură demonică simptomeie să treacă sub controlul unei şi mai puternice forţe demonice. Nu ni se spune ce i s-a întâmplat. 84 8 5 . a suferit un accident.|. un ui-dincios devotat lui Dumnezeu şi nu doar apartenenţa la poporul Bleu. Ceva trebuie să sc fi întâmplat. cu nptsprezece ani în urmă ceva ce a dat demonilor drept de intrare. uneori de o viaţă întreagă. Reciproc. Echipa noastră a văzul lucruri extraordinare în dtversc zone ale slujirii şi noi credem că dacă Trupul lui Cristos caută să sc supună Marii Trimiteri. dar ni se spune că ea era o „fiica. Trebuie însă ca medicii să înţeleagă că este posibil ca uncie boli pe care. să-şi dea seama că medicii nu le sunt duşmani ci nişte oameni care împlinesc. PARTEA B PUNCTELE DE INTRARE A DEMONILOR Cunoaşterea punctelor de intrare a demonilor este foarte importantă Dc multe ori de această cunoaştere depinde eliberarea. poate din naivitate. Nu există nici o contradicţie între cei care slujesc pentru vindecarea prin eliberare şi medicii de profesie. a lui Avraam" . la fel cum a dat înţelepciune şi putere de înţelegere celor care au căutat să vindece bolnavii prin mijloace medicale. Eliberarea de aceste puteri demonice nu esle posibilă. Isus a afirmat clar că acea femeie era legată de optsprezece ani. Pentru o eliberare eficientă şi durabilă. Un demon nu poate intra într-o persoană decât dacă are dreptul să o facă. prin profesiunea lor. tot mai asimilate de medicină. de obicei. este nevoie ca cei implicaţi în lucrarea de vindecare şi eliberare şi care. ceea ce însemna că în urmă cu nouăsprezece ani ea era liberă. pate ca a fost abuzată sexual.o afirmaţie care desemnează. slujind penlm vindecarea bolnavilor. încearcă să le vindece pot avea nişte cauze pe care ei nu le cunosc. şi medicii trebuie să ştie că ele pot produce o aparentă „vindecare" fără ca persoana să fie de fapt vindecată. Isus arată limpede că şi credincioşii pot fi demonizaţi f| «fl în viaţa acelei femei a fost o zi în care ea fost efectiv dmnonizată. Multe dintre ele.Slujirea practica vom. luptând împotriva persoanei în care ele se află şi împotriva lucrării pe care Dumnezeu vrea să o facă în viaţa acelei persoane. Trăim într-o lume tot mai mult dominată de practicile generic numite New Age. vorbi pe parcursul acestei cărţi) şi simptomeie fizice cauzate de demonii care au o sarcină funcţională specifică. subminează sau critică practica medicală. decât prin întoarcerea Ia simptomeie originare. Conceptul de punct de intrare a demonilor a fost introdus de Isus iitunci când El a definit starea femeii gârbovite de duhul de neputinţă (Luca 13:10-17). este esenţial să îndepărtăm aceste drepturi ale demonilor. Dumnezeu va da revelaţii celor care se roagă pentru bolnavi. Medicii trebuie să-şi dea seama de pericolele prezentate de unele practici medicale alternative în spatele cărora se află diferite puteri spirituale. în general."mclecarea prin eliberare . îşi ău originea în ocultism. intenţiile lui Dumnezeu. Numai eliberarea de puterile întunericului care au cauzat boala poate aduce o adevăraţii vindecare.

„De ce?". Linia generaţională Multe pasaje biblice poarta un mesaj „nepopuiar". irelevantă pentru.. pentru prima dată. imediat ce aud această învăţătură. aud un Inesaj ce aduce cu el speranţa. Dar pentru unii. Când Ie spui oamenilor că demonizarea poate apare datorită păcatelor înaintaşilor lor. a) Această învăţătură este conţinută în Lege. noi nu Lege ci sub har şi de de aceea era această creştină.Capitolul 4 Cum intră demonii 1. credincioşii din trăim sub este învăţătură ... Nu ne spune Ieremia că dinţii copiilor nu sc vor mai strepezi pentru că părinţii lor au mâncat aguridă?" (Ieremia 31:29). liatarea obiecţiilor Haideţi să examinăm diversele motive pentru care oamenii consideră că această învăţătură este greşită. în sfârşit. „Nu este drept.. sc face lumină. reacţiile şi întrebările nu vor întârzia să apară!. neplăcută sau iiulcvantă pentru zilele noastre. ".pedepsesc nelegiuirea părinţilor in copii până la a treia şi la a patra generaţie. ei aud o explicaţie plauzibilă a unei probleme care i-a frământat atâta vreme şi deseori. Unul dintre ele este Exod 20:5. partea a doua: „. întreabă oamenii.

Când un tată îşi abuzează fiica. noi încă trăim în dispensaţia de timp pentru care Legea este valabilă. încălcate. Evident. ceea ce se va întâmpla după ce Cristos va veni a doua oară. de ce nu am respinge şi poruncile care promit binecuvântări pentru copiii născuţi pe linia familială a credincioşilor? Sau de cc n-am respinge şi alte porunci. Ziarele englezeşti sunt pline de relatări ale suferinţelor îndurate de copii datorită păcatelor părinţilor lor.Vindecarea prin eliberare . Unde am ajunge dacă am începe să alegem din Lege doar instnicţiunilc care ni se par nouă a fi relevante pentru zilele pe care le trăim? Dacă respingem poruncile care. Lucrurile nu vin de la sine. Este nerealisl să afirmi că acel copil nu a suferit datorită păcatului părinţilor săi. le-a dat poporului Său pe vecie. Dacă trăim în zilele dc har. El a ştiut că numai dacă Biserica va sluji în toate aceste trei aspecte ale mântuirii. şi lalăl nu va purta nelegiuirea Jiului m" (Ezechiel 18:20). produc consecinţe negative în vieţile copiilor noştri. prin Moise. pedepsit nevinovat. copiii pe 88 oare îi iubeşte atât de mult vor putea intra în libertatea pe care El a câştigat-o pentru ei. aici nu sc pot aplica conceptele lumeşti privind dreptatea! Drept sau nu.Slujirea practica Cum intră demonii Dar ea face parte. însă. nu înseamnă că top cei născuţi după venirea lui Isus sunt mântuiţi! Plata păcatului încă se dă! Dacă oamenii aleg să nu creadă în Isus. putem spune că nu este drept nici că Isus a murit pe SlUco. ca rămâne traumatizată datorită păcatului tatălui ei. Ele sc referă In vinovăţia pentru păcatele părinţilor şi nu la efectele produse de ele. deoarece prin rănile lui Isus noi putem fi vindecaţi. Marcu 7:21-23). Trebuie să facem însă diferenţa între ccrmonialelc Legii. ilar El a suferit-o. nu aceasta vor să spună cele două prorocii. totuşi. 89 . Nu putem nega o realitate evidentă doar de dragul susţinerii unor argumente teologice. moartea Lui nu a fost dreaptă. trebuie să le acceptăm pc toate şi sâ înfruntăm toate consecinţele ce decurg din ele. Fapte 10:14-15) şi perceptclc morale ale Legii. cum ar fi: „Să nu comiţi adulter"? Dacă acceptăm una dintre aceste porunci. şi lucrarea dc eliberare şi vindecare trebuie aplicată în vierile celor ce au fost prejudiciaţi dc păcatele strămoşilor lor. prin care lui Satan i s-au dat drepturi asupra întregii creaţii a lui Dumnezeu. din cele zece porunci pe care Dumnezeu. Dar primii oameni au păcătuit şi rezultatul este suferinţa noastră a tuturor! Reciproc. destinate doar ritualurilor evreieşti de închinare şi care au fost abolite de Noul Legământ (Marcu 7:19. Din nefericire. să suferim cu topi. Trăim într-o lume căzută şi Satan duce o luptă murdară încă din ziua căderii omului. Ezechiel arată foarte clar acest lucru. nici un argument pe care îl vor aduce în favoarea „zilelor dc har" nu le va schimba destinul veşnic! Dar cei care trăiesc zilele harului pot aduce la cruce consecinţele păcatelor strămoşilor lor. Isus a afirmat clar că nici o iotă din Lege nu va trece până când ca nu se va împlini (Matei 5:18). Poate cineva va spune că nu este drept ca datorită păcatului primilor oameni. care au fost întărite în Noul Testament şi care rămân valabile şi azi (Matei 5:27. b) Nu poate exista o demonizare generaţionalâ deoarece nu este drept ca oamenii sâ sufere din cauza păcatelor părinţilor lor. oamenii suferă datorită păcatelor strămoşilor lor. El spune „Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său. şi îi putem mulţumi lui Dumnezeu că ne-a iubit atât de mult încât a îngăduit ca Fiul Său să moară în locul nostru. adică se ei vor strepezi nu vor fi dacă părinţii afectaţi dc lor vor păcatele părinţilor lor? (Ieremia 3I. Ezechiel 18:1-4) Evident. Nu putem ignora nici una din poruncile privitoare Ia morală şi comportament date prin Lege.29. la fel cum lucrarea crucii trebuie aplicată personal în viaţa fiecărui credincios. h Cum rămâne cu prorociile lui Ezeckiel şi Ieremia? Nu spun ele că dinţii copiilor nu mânca aguride. Dc aceea. De aceea Isus a dat Bisericii însărcinarea ca pc lângâ predicarea Evanghelici. crezând că Dumnezeu ne-a dat aceste porunci spre binele nostru. să vindece şi să elibereze.

Ezechicl spune că indiferent cât de rău a fost un părinte. etc. strămoşilor? Nu înseamnă când devii creştin nu mai poţi fi afectat de păcatelor şi nu. el nu va cădea sub judecată. pcntni că Dumnezeu ne şterge tot trecutul atunci când duhul 90 nostru se naşte din nou. Nu putem observa nimic vindicativ sau maliţios la Isus. zicând:. Am văzut de nenumărate ori că oamenii suferă consecinţele păcatelor părinţilor care i-au abandonat în copilărie. Dar în Exod 20:5 citim că păcatele părinţilor se pot transfera asupra copiilor datorită idolatriei . Trebuie să ţinem cont de ceea ce descoperim în camera de consiliere şi de persoana pc care o consiliem. ai căror bunici au fost implicap: în vrăjitorie. consecinţă a păcatului şi urmare a judecăţii lui Dumnezeu.. El ne-a spus „CineM-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl" (Ioan 14:9). vechea lui viaţă trupească nu este imediat înlocuită cu una complet schimbată. Pasajul din Ieremia este foarte puţin diferit. pentru că atunci când un om devine creştin. In versetul 34 citim: .Slujirea practica' Cum intră demonii Astfel. Deci.păcatul închinării la ceva sau cineva care nu este Adevăratul şi Viul Dumnezeu. Tatăl va fi judecai pentru păcatul său. copilul abuzat nu este vinovat şi nu va fi pedepsit de Dumnezeu pentru păcatul tatălui său.Vindecarea prin eliberare . Trebuie să luăm în considerare demonicul. Ezechicl nu ne spune însă cât de greu le este celor cc au suferit datorită păcatelor părinţilor lor să se supună lui Dumnezeu. ale căror mame au fost prostituate. La o analiză superficială. Ea este o referire clară la domnia lui Cristos din mileniu (Apocalipsa 20:1-6) când Satan şi demonii lui vor fi legaţi. în ultimă instanţă. trebuie să privim la Isus. prin demonii lui. Această prorocie nu se poate referi la vremea în care trăim. Ba dimpotrivă. este o creaţie nouă. cum se întâmplă acest lucru? Nu este prea greu să înţelegem consecinţele pe care trebuie să le suporte un copil agresat fizic sau crescut de nişte părinţi alcoolici sau narcomani. Orice falsă închinare este. de la ". deoarece nu vor mai fi demoni! Când interpretăm prorociile trebuie să fim atenţi la plasarea corectă a timpului în care ele se vor împlini. 9\ . deoarece. El este încă afectat dc consecinţele vechiului său mod de viaţă. trebuie să existe alte căi prin care păcatele părinţilor îi afectează pe copii. acela va muri". păcatele părinţilor îi pot afecta pe copii. în Ezechicl 18:4 ni sc spune clar acest lucru: „Sufletul care păcătuieşte. închinare la Satan. evident. Consecinţele acestui păcat nu sunt prea evidente. cel mai mic ţxină la cel mai mare d) Biblia spune „Căci dacă este cineva în Cristos. care se bucură să-i pedepsească nemotivat pe oamenii Dar stă oare aşa ceva în caracterul lui Dumnezeu? Dacă dorim să cunoaştem caracterul Iui Dumnezeu Tatăl. Restaurarea vieţii persoanei nu poate începc'decât atunci când ea devine o făptură nouă în Cristos. ci despre moartea veşnică. dacă copilul său alege să trăiască drept înaintea oamenilor şi înaintea lui Dumnezeu.Nici unul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său. în zilele noastre. foarte puţini oameni îl cunosc pe Domnul. Lucrarea demonilor care coboară pe linie generaţională nu poate li indepătată din viaţa persoanei decât după cc aceasta a primit darul mântuirii şi i s-a slujit pentru vindecare şi eliberare. O atentă cercetare a capitolului 18 ne arată clar că judecata lui Dumnezeu va veni asupra celor ce comit păcatul şi nu asupra celor ce suferă datorită păcatului. Atunci nu va mai fi posibilă nici o demonizarc generaţională. El se referă la viitoarea prosperitate a poporului lui Dumnezeu şi este clar că referirea este la vremea când Isus va domni pe pământ. Se ridică însă o întrebare fundamentală Odată ce am văzut că. Am putea enumera sute de cazuri. Da. Nu.. într-adevăr. cele vechi s-au dus" ( aceasta că atunci vreo Da consecinţă a • 2 Corinteni 5:17). Ezechiel nu vorbeşte despre o moarte fizică imediată. Cunoaşte pe Domnul!" Ci toţi Mă vor cunoaşte. poţi fi tentat să-pui aceste consecinţe pe seama acţiunii răzbunătoare a unui Dumnezeu maliţios.

Atunci am rupt blestemul care era peste ea datorită păcatului părinţilor. De aceea. relapile sau activităţile idolatre. depravarea. Dumnezeu locuieşte în mijlocul laudelor poporului Său (Psalmul 22:3) prin puterea Duhului Sfânt numai atunci când oamenii 1 se închină Lui. Şase săptămâni măi târziu mi-a scris o scrisoare în care îmi spunea că a fost la 93 . nu un creator. nu se observa nici o ameliorare a stării ci. o oferise spre adopţie. ci dorinla de a-1 perverti este greşită. care venise în acea seară pentru a câştiga experienţă în slujire. fata bolnavă a simţit că ceva se întâmplă în rinichii ei. Când u tăcut acest lucru. In timp cc o priveam. nu banii în sine ci iubirea de bani este cea care cauzează probleme (1 Timotei 6:10). Dar obiectele.. Mama ei. ridicându-se prin toracc şi l'acând-o sâ tuşească şi să scuipe în timp ce o părăsea. Deşi se făcuseră rugăciuni pentru vindecare. Acest transfer se poate face atât generaţional cât şi către orice persoană care este legată sufleteşte dc persoana demonizată. problematica transferului demonic pc linie generaţionalâ este de maximă importanţă. lucru pe care cu doar câteva momente înainte nu-1 putea face din cauza durerii. Când o persoană se supune unui fals dumnezeu. Aşa cum spune Pavel. Ele sunt de importanţă vitală în înţelegerea modului în care trebuie acţionat în slujirea de eliberare. Mi-a răspuns că a fost adoptată. Idolatria (şi majoritatea păcatelor sunt. La fel putem spune că nu sexul în sine. Ajungem astfel la două probleme-cheie: transferul demonic şi legăturile sufleteşti. Păcatul unei generapi crează front dc acţiune demonică lăsând copiii „descoperiri" în fapi consecinţelor acelui păcat. Am preluat autoritate asupra duhului care intrase în ca la concepţie şi i-am pruncit să plece. vedem că există şi o ilimcnsiunc spirituală care trebuie luată în considerare atunci când Slujim pentru eliberare Deseori ne vom întâlni cu demonii care au coborât pc linie gencraţională şi care sunt un adevărat blestem atât pentru generaţia prezentă cât şi pentru cele următoare. demonul nu va afecta doar persoana care a păcătuit. la moartea părinţilor sau oricând între aceste două extreme. pe lângă consecinţele naturale ale păcatelor părinţilor (cum ar fi abuzul. lira duhul care începea să se agile. Asupra acestor subiecte vom reveni pupii mai târziu. rareori medicii recunosc că în unele cazuri au de-a face cu consecinţele unei demonizări generaţionale şi nu doar gu o simplă afecţiune sau dereglare generică. etc). însărcinată înainte dc căsătorie. persoana nu mai poate fi eliberată decât prin pocăinţă şi slujire pentru eliberare. Imediat. Deşi este evident că aceeaşi boală poate afecta generaţii la rând. I-am cerut să-şi pună mâinile pc rinichii fetei şi să se roage pentru vindecare. Satan este un imitator. Şi odată ce demonul a intrat. Nu toate aceste forme dc închinare sunt manifest idolatre. După ce a recunoscut că părinţii ei au fost implicaţi în păcat sexual. violenţa. împreună cu noi se afla o altă tânără de 18 ani. ci va căuta să se transfere şi la generaţiile unnătoare. Peste câteva minute s-a aplecat până la pământ atingându-şi degetele de la picioare.închinător1'. Mai mult. De fapt. formele de recreare şi chiar animalele favorite pot deveni obiecte de idolatrie prin devoriunea care Ii sc acordă. în slujirea dc eliberare. Transferul demonic generaţional poate avea loc la concepţie. ca trece sub controlul duhului rău care sc află în spatele acelui fals dumnezeu şi care va intra în. Adevăratul Dumnezeu. La unul dintre serviciile noastre dc vindecare o tânără de 18 ani mi-a spus că suferea de o afecţiune virală a ambilor rinichi şi că doctorii îi acordaseră maximum 12 luni de viaţă. de această boală? ". activităple (în special cele dc natură sexuală). deşi se pare că cele mai frecvent întâlnite momente de transfer sunt conccppa şi moartea 92 Deci. i-am cerut sâ-şi ierte părinţii naturali pentru ceea ce au Iacul şi să-I mulţumească lui Dumnezeu pentru viaţa ci. în cele din urmă o formă de idolatrie) dă demonilor drept de intrare. care este un minunat dar de la Dumnezeu. ea nu-şi cunoştea adevăraţii părinţi. Duhul Sfânt mi-a spus să o întreb unde este mama ei. Deseori medicii pun întrebarea „A suferit total sau bunicul dvs. a simţit că ceva se mişcă în stomacul ci.Vindecarea prin eliberare -Slujirea practică Cum intra demonii Demonii stau în spatele tuturor falselor religii şi a tot ce este legat de obiectele.

o experienţă foarte obişnuită pentru cei serios implicaţi în lucrarea de eliberare. a aceloraşi simptome demonic induse în generaţiile trecute. eu cred că fiecare mişcare a Duhului lui Dumnezeu va fi. atunci Trupul lui Cristos va deveni o forţă care nu va putea fi oprită nici din afară şi nici din interior. moarte spirituală şi rutină religioasă Personal. Dacă Biserica va predica Evanghelia. în demonizarea generaţională deseori se poate observa repetarea. psihologice. la fel şi bunicul meu. El nu făcea decât să descrie activitatea duhului de curvie care trecuse dintr-o generaţie într-alta. Există şi azi biserici care menţin această practică Cei din vechime ştiau că dacă noii convertiţi nu erau eliberaţi atât de puterile demonice care le controlaseră vieţile păgâne cât şi de cele care coborâseră pe linie generaţională. stinsă datorită presiunii demonice din interior. sfârşind prin a trăi într-un păcat pe care îl urăşte. nu voi comite adulter". în cazul acela Isus a răspuns „N-a păcătuit nici omul acesta. Dar presiunea continuu exercitată de către demoni este atât de puternică încât voinţa victimei este în cele din urmă înfrântă şi ea cedează ispitirii. emoţionale. Vindecarea nu s-ar fi produs fără slujirea de eliberare şi eliberarea nu s-ar fi produs dacă nu s-ar fi cunoscut punctul de intrare a demonilor. Dacă liderii bisericilor nu vor accepta o activă şi neîntreruptă slujire de eliberare. Aceasta înseamnă că părinţii trebuie să fie credincioşi şi să-şi crească copiii în aşa fel încât ei să-L cunoască pe Dumnezeu ca Tată. Un bărbat mi-a spus: „Străbunicul meu a fost un bărbat adulter. Aceste simptome pot fi fizice. în slujirea practică consecinţele generaţionale nu pot fi definite. părinţii lui. De exemplu. De aceea. nu s-ar fi acceptat posibilitatea ca oamenii să sufere din cauza păcatelor părinhlor lor. cine a păcătuit:omul nici părinţii acesta sau toate femeile au fost asmatice. demonizarca generaţională a fost doar dc la o generaţie la alta. cred că bisericile de azi ar fi mult mai puternice dacă această practică ar continua. Nu este de mirare că Satan se opune atât de înverşunat şi caută să discrediteze slujirea de eliberere. când păcatul sexual al părinţiloi dâ acces puterilor demonice în copil. Am slujit multor oameni care erau afectaţi de demoni ce veneau pe o linie familială de sute dc ani .I ludeatreaj»in eliberare . Şi eu sunt la fel". etc. Privind retrospectiv. " dar întrebarea în sine n-ar fi avut sens dacă. păcatul ancestral putând fi comis în oricare dintre generalii. 95 . în discuţiile anterioare cu Isus. Apoi tatăl meu. în Evanghelii vedem că ucenicii întâlnesc un orb şi vin la Isus să-L întrebe: „învăţâtorule. după cum arată perioada pentru care oamenii afectaţi dc acest păcat trebuiau să fie excluşi din adunarea lui Dumnezeu. Boala acelei fete a fost duect cauzată dc duhul care avea sarcina de a pune un blestem peste generaţia următoare. în timp. lui. psihiatrice. dc s-a născut orb? " (Ioan 9:2). Şi dacă in vreuna dintre aceste trei sau patru generaţii sc produce un păcat dc aceeaşi natură. Medicii care au rc-examinat-o i-au spus ca nu suferea dc nimic şi că putea duce o viaţă normală. Dar Biblia ne spune că ea poale afecta trei sau patru generalii. în acest caz. spirituale.. vedem cât de înţeleaptă a fost decizia unor biserici din perioada primară de a insista ca noii convertiţi să treacă prin eliberare înainte de a fi botezaţi şi a deveni membri ai bisericii. Este demn de notat faptul că Deuteronom 23:2 pare să indice că în cazul păcatului sexual consecinţele generaţionale sc pot întinde pe zece generaţii. Acesta este un caz tipic dc demonizare generaţională. Fiecare generaţie este liberă sâ spună: „Nu.Slujirea nraclicâ Cum intră demonii spital. uitând diagnosticele precedente. de când se ştie ea. Principiul acoperirii spirituale Intenţia lui Dumnezeu este ca toţi copiii să fie acoperiţi (protejaţi) spiritual de către părinţii lor şi să fie crescuh în Domnul.. în curând ar fi avut o biserică demonizată care ar fi trăit în compromis. începe un nou ciclu de trei sau patru generaţii. sunt cazuri în care într-o familie. vindecând bolnavii şi scoţând demonii. la generaţiile următoare. inducând în fiecare comportamentul adulterin.

iertându-şi strămoşii pentru a fi eliberat de duhul care a indus comportamentul adulterin dintr-o generaUc într-aita. dacă un părinte devine demonizat printr-un anumit păcat. aşa cum Isus a fost ispitit în pustiu. Dar dacă în umbrelă există o gaură. va da însă inevitabil drept de intrare demonilor care vor controla persoana în acea zonă a vietii în care s-a produs păcatul. Iar acolo unde demonii au intrat datorită păcatului. deschidem demonilor uşile. De aceea autorul Plângerilor spune: „Părinţii noştri care au păcătuit nu mai sunt. Este important să ne amintim că o acoperire dumnezeiască asigură o protecţie sub care copiii pot creşte în Domnul. nu este greu de înţeles nici că atunci când ne închinăm lui Satan devenim vulnerabili la atacurile agenplor lui. şi în special pe cei care doresc să trăiască pentru Isus! Exisă un remediu pentru păcat în 1 loan. Unui bărbat ale cărui patru generaţii precedente au comis adulter. Păcatul personal Satan şi demonii lui fac tot cc pot pentru a încuraja păcatul! Dar asta nu înseamnă că de fiecare dată când comitem un păcat. una după alta. 1:9 găsim aceste cuvinte adresate creştinilor: mărturisire. El îşi va ţine promisiunile. îi putem explica ce s-a întâmplat în lumea demonică şi că el sc poate întoarce de la păcat. prin păcat. Orice păcat deliberat înseamnă idolatrie deoarece prin acel păcat Satan este pus înaintea lui Dumnezeu. câştigând astfel acces la copii prin găurile făcute în umbrela generaţionalâ! Reversul este exprimat în cele zece porunci: „ . duhurile rele. înainte eram ispitiţi din exterior. Păcatele sunt aepuni care contravin voinţei. care rămâne nemârturisit şi neiertat. curăţire. iertare.Mă îndur până la a mia generaţie de cei care Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele" 2. câte un 96 demon intră în noi. dar fără slujirea de eliberare generaţiile vor fi. Odată intrate. planurilor şi scopurilor lui Dumnezeu. Când un părinte comite deliberat un păcat. blestemate de comportamentul vicios care a fost declanşat de păcatul stră-străbunicului. . cel de sub umbrelă sc va uda în dreptul acelei găuri. datorită păcatului. iar noi le purtăm nelegiuirile" (Plângerile 5:7) iar în Levitic citim: lor. dacă stai sub umbrelă vei rămâne uscat. Dumnezeu îşi va pne promisiunile şi ne va ierta. El ne va curâp de orice necurăpe.el îl ispiteşte pe om pentru a i se alătura în răzvrătire prin comiterea păcatului. Prepil plătit prin jertfa lui Isus poate acoperi orice păcat. Acum.Vindecarea prin eliberare . Dar dacă. Ba mai mult. el face o gaură în protecţia spirituală (găurind umbrela) şi cei de sub umbrelă devin vulnerabili în acea zonă. Păcatul este răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Mai exact. când a respins atacurile lui Satan. Păcatul înseamnă atât răzvrătire împotriva Viului Dumnezeu cât şi închinare la Satan. atunci copiii devin vulnerabili în faţa acelei puteri demonice.. procesul de curăbre trebuie sâ includă eliberarea De ce este păcatul un punct de intrare pentru demoni? Răspunsul este pe cât de simplu pe atât de profund. Speranpi există. Satan nu respectă pe nimeni şi va profita de fiecare ocazie care i se oferă pentru a domina şi controla oamenii.. Are loc o schimbare de pozipi. care îşi priveşte fiul şi se întreabă" „ Ce speranţă mai poate fi pentru el? ". duhurile rele vor crea presiuni din interior pentru a determina persoana să păcătuiască. Satan va face orice pentru a-i determina pe părinţi să păcătuiască. Dacă îi mărturisim lui Dumnezeu păcatele noastre. Noi comitem păcatul pentru că am moştenit o natură păcătoasă. Este însă frecvent şi cazul în care un păcat aparent izolat şi nerepetat deschide uşi pentru demonizare. atacurile care vin din 97 . Practicarea continuuă a păcatului.Slujirea practică Cum intră demonii Acoperirea pe care părinţii trebuie să o asigure copiilor lor este ca un fel de umbrelă spirituali Indiferent cât de puternică este ploaia. „îţi in vor mărturisi fărădelegile care au lor şi arătat-o fărădelegile părinţilor necredincioşia pe faţă de Mine şi în împotrivirea cu care Mi s-au împotrivit" (Levitic 26:40). Odată ce am înţeles această latură a naturii păcatului. Satan şi-a continuat pe pământ răzvrătirea care a început-o în cer când a încercat să fure slava lui Dumnezeu.

Slujirea practică Cum intră demonii interior vor fi mult mai greu dc parat. . ei nu vor pleca. adâncindu-şi rădăcinile.. Nu-L putem adora pe Dumnezeu în adevăr dacă îngăduim ca o înşelare păcătoasă sâ distrugă relaţia noastră cu El. că în viaţa lor există o întăriturâ demonică. de fapt. de exemplu!). şi că dorim să facem nişte lucruri pe care. cu atât sunt mai greu dc scos demonii care stau în spatele acelui păcat. de Dumnezeu. Acum. chiar acum. Cu cât vom întârzia sâ venim la Dumnezeu. demonii caută sâ-şi întărească poziţiile. trebuie să-L adore în Duhului Sfânt suntem înfrânţi încă înainte de a începe lupta! Ori de câte ori rezistam presiunii exercitate de păcat. Probabil că acesta a şi fost motivul pentru care Isus. în acea problemă. dar aş dori ca cei care citesc aceste rânduri şi care simt. mărturisirea şi pocăinţa. inspirată de Duhul Sfânt. dc fapt. Mărturisirea este recunoaşterea păcatului aşa cum este el şi acceptarea verdictului lui Dumnezeu atât în ceea ce priveşte păcatul în general cât şi păcatul în cauză. Cu cât eşti mai adâncit într-un păcat. ale noastre. Acest lucru face parte din adevărata închinare. atunci vom îndepărta drepturile pe care demonii doresc să lc câştige. renunţăm la voia noastră în favoarea voii Lui. să nu creadă că nu pot eliberaţi. Isus a spus femeii de la fântână: „Dumnezeu este Duh. Dar cu cât păcătuim mai mult. indiferent cât de demonizaţi am lî. Ori dc câte ori cedăm unei ispitiri demonii îşi întăresc poziţiile. Unii oameni s-au obişnuit atât de mult cu păcatul încât nu-şi mai dau scama nici că păcătuiesc şi nici că pot fi demonizaţi datorită păcatului! Ultimele două versete din psalmul 139 conţin o rugăciune a lui I >avid care trebuie să-i preocupe pe toţi cei care doresc să trăiască în ascultare de Domnul: strigătul-ccrinţă ca Dumnezeu să ne încerce şi să expună orice rău care se află în noi.Vindecarea prin eliberare . Dacă aceste lucruri nu se întâmplă. demonii îşi pierd din puterea de a ne controla. Satan nu nc poate lua voinţa liberă. Nemărturisirea păcatului şi lipsa dc pocăinţă sunt cele mai mari piedici în calea succesului slujirii de eliberareCea mai bună metodă de apărare împotriva demonizării prin păcat personal este imediata mărturisire şi pocăinţa. cu atât va creşte puterea de influenţă a demonilor asupra procesului nostru de luare a deciziilor şi cu atât va li mai greu sâ spunem „Nu'\ Hotărârea de a spune „Nu". demonii au acces la gândurile noastre şi vor căuta să ne înşele facându-ne să credem că gândurile lor sunt. prima noastră reacţie este de a ascunde păcatul (vezi Geneza 3. ei vor să le facem. şi cine îl adora pe El. A mărturisi nu înseamnă doar a-1 spune lui Dumnezeu că am greşit prin repetarea unui anume păcat. Vechiul cântec „Nu ceda ispitei" are o strofă care transmite un adevăr dc maximă importanţă în lupta împotriva demonilor: „ Fiecare biruinţă te ajută o alta sâ câştigi" duh şi In adevăr" (Ioan 4:24). de oameni sau de amândoi. A fi de acord cu Dumnezeu într-o anumită problemă înseamnă a recunoaşte că. este una dintre cele mai eficiente metode de eliberare! Fără puterea 98 Drepturile demonilor sunt subminate dc mărturisirea completă a păcatului şi de pocăinţa adevărată. mărturisind păcatul şi cerându-I iertare. După ce am păcătuit. Pocăinţa este acţiunea pozitivă prin care ne întoarcem de la păcatul comis şi prin care alegem să nu mai facem acel păcat. Dar dacă după ce am păcătuit venim imediat la Tatăl cu adevărată pocăinţă. înainte de a-1 vindeca pe omul paralizat din Luca 5. Eliberarea este întotdeauna posibilă. cu atât rădăcinile demonice se vor adânci şi cu atât va fi mai dificilă eliberarea din ghiarelc vrăjmaşului. Avem libertatea dc a spune „Nu" păcatului. oricât am porunci demonilor să plece. a tratat păcatul din viaţa acestuia. întotdeauna. perspectiva lui Dumnezeu este mai importantă decât perspectiva noastră şi că suntem gata să. Numai Dumnezeu ne cunoaşte pe deplin. După cc au intrat. Vom discuta pe larg procesul de eliberare. Inima este deznădăjduit de rea (Ieremia 17:9) şi cu propriul nostru discernământ nu vom reuşi niciodată să ne dăm seama cât adevăr şi câtă greşeală este în noi. Primii paşi în eliberarea celor care au fost demonizaţi prin păcat personal sunt.

Cât de uşuraţi sunt oamenii când îşi dau seama că prin eliberare pot scăpa dc gândurile şi ispitirile cu care s-au luptat ani de zile! După ce îţi istorisesc viaţa lor. să nu folosească ghicirea. Practica ne-a arătat că Satan nu aşteaptă o a doua invitaţie pentru H lua în control viaţa unei persoane care se implică în ocultism. copiii lor pot suferi până în a treia sau a patra generaţie (Exod 20:5). cei demonizaţi sunt condamnaţi pc viaţă şi. înainte dc a intra în Ţara Promisă. Satan o desfăşoară în lume astfel încât oamenii să fie determinaţi să i sc închine. Nici o altă Învăţătură nu dă demonilor o mai bună oportunitate de a-i călca pe sfinţi în picioare. dar niciodată tratai prin curăţire şi eliberare. greu pot fi îndepărtate. în cele din urmă. în 2 împăraţi 21:6 vedem că Mânase. o deosebită atenţie. Pentru uşurarea referinţelor. la cursurile de yoga). Actualizarea acestor păcate este uneori dureroasă şi cere multă smerenie şi onestitate. Domnul avertizează poporul Israel. la căderea Ierusalimului din imul 598 Î. aşa cum ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. în ultimii ani am slujit multor creştini maturi. fie şi ocazional. dar dacă slujirea nu este radicală. Dacă nu li se va sluji pentru eliberare. la sfârşitul cărţii se găseşte un sumar al practicilor oculte. dc existenţa acestor pericole. în confidenţialitatea camerei de consiliere ci mi-au mărturisit problemele interioare cu care se confruntau. nerecunoscuţi. o ţigancă care le ghicise 101 spun ei!). ci şi cu demonii din interior de a căror existenţă nu ştiau nimic. 3. Isus a poruncit Bisericii să scoată demonii. Nu poţi lupta împotriva unui duşman despre care nu ştii nici măcar că există! Cât trebuie să se bucure Satan când vede creştini care cred că ei nu pot fi demonizaţi. Prin închinarea la Satan omenirea se expune la demonizarc şi odată ce puterile oculte încep sâ lucreze în viaţa oamenilor. ai cărei practicanţi ştiu bine că acţiunile lor au ca suport puterea demonilor.. Această răzvrătire a condus. unii aveau inimile zdrobite de oboseala neîncetatei lupte cu ispitirile. Biblia ne previne. reintroduce unele practici oculte. fiind o descriere exactă a înşelării pe care. am constatat că există unele zone dc acţiune demonică cărora trebuie să le acordăm 100 . Multe boli fizice sunt o consecinţă a acţiunii demonilor care au intrat prin păcat în tinereţe şi care. dc nenumărate ori. împăratul lui. deşi sângele Lui a curs pentru ca vinovăţia şi puterea păcatului să fie înfrânte. luda. Puţini dintre cei pe care i-am consiliat h-au avut vreun păcat sexual ascuns. Practicile oculte se întind dc la vrăjitorie. consultarea medium-ilor şi a ghicitorilor. de cele mai multe ori de natură sexuală. Dc cele mai multe ori aceşti oameni nu-şi dădeau seama că nu luptau doar cu ispitirile din afară sau cu firea lor căzută. prin Moise (Dcuteronom 18:9-14). păcat tratat poate prin mărturisire şi pocăinţă („Totul este spălat de sângele Domnului'. binecuvântând cc este bun. printre care ghicirea. uneori fără a-şi da seama măcar că el există. Cuvântul „ocult" înseamnă „ascuns". deoarece aceste practici sunt o urâciune în ochii Lui. deseori constaţi că aceşti oameni au comis un păcat sexual în tinereţe. Cât dc întristat trebuie să fie Domnul când vede cum sfinţii lui Dumnezeu încă se luptă cu demonii care stau nerceunoscuţi. fără a fi recunoscuţi sau provocaţi. a căror sursă de putere nu este Dumnezeu. în secret. până la cei care neagă existenţa demonilor dar care au fost înşelaţi şi au căzut într-o cursă demonică care ie controlează viaţa (de exemplu. Deşi orice păcat trebuie tratat în acelaşi fel. cei ce ajung sâ participe. magia. Păcătui ocultismului „Ocultism" este un termen generic care desemnează practicile. Mulţi dintre cei pe care i-am consiliat erau demonizaţi pentru că consultaseră o singură dată un prezicător. să nu cheme duhurile morţilor şi să nu facă nici un lucru asemănător.C. subminează existenţa fizică a victimei. deseori de natură religioasă. mulţi dintre ei cu lucrări creştine temeinice. persoana va trebui să-şi trăiască tot restul vieţii sub presiune demonică.Vindecarea prin eliberare • Slujirea practică Cum intră demonii Numai EI poale expune lot răul din noi (pentru a-1 înlătura).

nu putea pronunţa cuvântul Kabbala. mulţi încep sâ se întrebe dacă nu există şi alte soluţii. Eliberarea de demonii care au intrat (sau au controlat din afară) datorită activităţii oculte. El ştie ce este în întuneric şi cu El locuieşte lumina. pe care le-au omis. căci „totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face" (Evrei 4:13) şi „El descoperă ce este adânc şi ascuns.. i-ar putea afecta. bunici. şi nici nu ştiu că unele lucruri pe care le-au crezut nevinovate au fost. în palmă. Ea nu ştia nici ce înseamnă Kabbala şi nici dacă cineva din familia ci fusese implicat în aşa ceva. Imediat ce a făcut acest lucru. ascultaseră „prorociile" unui astrolog. Mărturisirea completă a oricărei implicări ştiute (în timpul slujirii este posibil ca Domnul să expună unele implicări uitate). fie direct implicări în ocultism fie au fost duşi la un ocultist (uneori ca şi copii) de către părinţi. Dumnezeu devine ultima speranţă şi rugăciunea. Din această situape nu există decât o singură ieşire: puterea Numelui lui Isus.. Recomand insistent tuturor celor care citesc această carte să se roage înainte de a citi această listă şi să-I ceară lui Dumnezeu să le arate orice implicare personală (ştiută sau neştiută) sau orice implicare pe linie generaţionalâ care. într-un fel sau altul. care sunt de o 102 .Vindecarea prin eliberare. voinţa trebuie să fie conştient implicată în refuzarea oricărei viitoare implicări în ocultism). După ce toate tratamentele conventionale eşuează. Unele practici medicale alternative Când oamenii se îmbolnăvesc. Jumătăple dc măsură nu sunt suficiente. fără ca ei să ştie. duhurile intrate în ca pe linie familială datorită acestui păcat au început să se manifeste violent. participaseră la o sesiune ouija etc. Şi atunci caută practicile medicale alternative. Am fost surprins să constat cât de mulţi dintre cei care au venit la noi pentru a fi ajutaţi au fost. ea fiind rădăcina multor probleme din viaţa oamenilor. aproape invariabil. Dacă în inimile noastre mai rămâne îndoiala. La sfârşitul acestui volum se găseşte o listă a celor mai comune activităţi oculte.Slujirea practica Cum intră demonii este un om nehotărât şi nestatornic în toate căile sale " (lacov 1:6-8). de fapt. trebuie să ne amintim că ei se află sub ordinele lui Satan şi că au de îndeplinit o sarcină!) Mulţi oameni nu cunosc pericolele implicării în ocultism.28). oculte. ceea ce înseamnă în cele din urmă. Am consiliat o femeie care. Satan ştie dacă ne-am pocăit cu adevărat sau nu. închinare la Satan. Dar Duhul Sfânt i-a spus că trebuie să renunţe la păcatele comise de strămoşii ei implicaţi în Kabbala. etc. tulburat şi aruncat de vânt încoace şi încolo. d) e) Acriunea dc eliberare trebuie să fie radicală şi definitivă. Iată paşii care trebuie făcuţi pentru a se ajunge la eliberare: a) Dorinpi de a recunoaşte că păcatul este idolatrie.cine se îndoieşte seamănă cu valul mării. Un căci astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul. fac orice pentru a-şi recâştiga sănătatea. demonii vor avea drept de rezidenţă şi oricât am striga la ei. este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele " (Daniel 2:22... Pocăinpi din toată inima (regretul nu este suficient. b) c) Pocăinţa înlătură toate drepturile lui Satan şi demonii lui vor trebui să plece atunci când li se porunceşte (ei nu vor pleca niciodată de bunăvoie. ultima soluţie! Dar primul lucru pe care ei îl fac. ci numai atunci când li sc porunceşte. mătuşi. Dumnezeu descoperă lucrurile ascunse. atunci când citea lista. 4.. nu vor pleca lacov ne spune clar: „. După ce toate celelalte încercări au eşuat. este consultarea unui medic. Implicarea în ocultism este foarte periculoasă. ei vin să ceară rugăciune. a sufletului şi a trupului de rănile produse în urma activităţii demonice în viaţa persoanei." Vindecarea duhului.

să revină. Prin indexarea acestor practici nu am dorit să critic vreo persoană Dar aş greşi dacă n-aş avertiza asupra potenţialelor pericole prezentate de demonii aflaţi în spatele lor. După mărturisire şi pocăinţă. dar curând după aceea va începe să prezinte cu totul alte simptome. Aceşti demoni sunt foarte greu de identificat iar victimele lor nu admit. O persoană care merge la un vindecător spiritualist poate fi complet vindecată de simptomeie unei boli. Uneori. se produce un schimb. ci că există duhuri de religiozitate care afectează comportamentul ercştin. Dar ciudatele simptome care au început să se manifeste imediat după ce a consultat spiritualistul nu vor dispare. Este evident că unele dintre practicile de vindecare manipulate demonic dau rezultate. Am mai constatat şi că persoanele care au adoptat tehnicile medicale alternative ca mod dc viaţă au ajuns foarte superstiţioşi. dc exemplu. cât şi Isus. căutând sâ înşele.Vindecarea prin eliberare . au fost extrem de critici cu cei care erau religioşi dar a căror inimă era departe de Dumnezeu. Aceste simptome o pot conduce de repetate ori. Pentru a-şi îndeplini scopurile generale. subtil. Sfătuim ca nimeni sâ nu se asocieze acestor practici.Sluji/va practica Cum intră demonii mare diversiune. Slujirea trebuie continuată până când persoana este complet vindecată. Lista de la sfârşitul carpi menţionează câteva dintre practicile medicale alternative suspecte. omul acela are nevoie dc eliberarea de duhul de boală care a intrat în el prin medium-ui pe care l-a consultat şi care. Unele dintre practicile sale simt sincere şi originale. Când el devine creştin. realitatea demonizării lor! Atât Isaia. Pericolul apare atunci când practicanţii lor se apropie mai mult de ocultism decât de medicină. Practicanţii unora dintre aceste proceduri pseudomedicale nu cunosc puterile care se află în spatele tratamentelor pe care le oferă. el poate folosi puterile demonice aducând o anumită vindecare. Noi am slujit multor oameni care au fost eliberaţi de urmările implicării în aceste practici. Cei care au folosit remediile oculte pentru vindecare par a-şi pierde încrederea în Dumnezeu şi doresc o completă independenţă de El. fie depind de puterile demonice. de regulă. O simptomă înlăturată poate fi înlocuita de o şi mai puternică robie spirituală. îl chinuie fără încetare. Scriptura ne spune că vrăjmaşul este un marc înşelător. caută vindecarea. ei simţeau acute dureri în punctele în care au fost înţepaţi dc ace. puncte prin care demonii intraseră. Medicina alternativă este o afacere înfloritoare. când Duhul Sfânt expunea puterile întunericului. de atunci. Am separat aceste practici de activităple oculte generale pentru a atrage atenţia asupra pericolelor pe care ele le prezintă şi pentru a-i convinge de contrariu pe cei care cred că dacă au fost implicaţi în medicina alternativă n-au avut de-a face cu ocultismul. lumina Duhului Sfânt va expune demonii iar eliberarea şi adevărata vindecare devin posibile. . Păcatul religiozităţii Un prieten mi-a spus odată: „Demonii creştini sunt cel mai greu de scoşi" Este adevărat! Există oare demoni creştini? Prietenul meu nu vroia să sugereze. comportament tipic celor cu un trecut ocult. Este posibil ca cei implicaţi în practicile medicale alternative să fie demonizaţi în trup şi să aibă de aceea. prin cuvintele adresate fariseilor. Dar cele mai multe sunt fie înşelătorii (în cel mai bun caz). 5. Deseori am văzut cum medicina demonică conduce oamenii într-un deşert spiritual. nevoie de eliberare. disperaţi. „Iniţiaţii** îşi vând scump „ştiinţa'' celor care. Dar noi am observat că de cele mai multe ori. deşi acum nu mai sunt controlate demonic. în mesajul pc care Domnul în transmite prin el liderilor din zilele sale. • Se pare că multe dintre practicile medicale alternative oferă o vindecare ce durează numai atâta vreme cât „pacientul" rămâne un necredincios. desigur. Aceşti oameni nu mai sunt atraşi de Simplitatea Evangheliei. spre sala de operaţie . Deseori sc întâmplă ca imediat după eliberare simptomeie. Dacă n-ar avea un anumit grad de eficienţă ele n-ar atrage atenţia şi interesul oamenilor. că demonii se pot converti. Echipa noastră a slujit şi pentru eliberarea multor oameni care au fost demonizaţi prin acupunctura.

Poate că el respecta toate ritualurile şi toate actele de cult. picioare grăsimea nu-Mi place sângele să-Mi mâncare luni noi. cine vă cere acestea din mâinile voastre. Dumnezeu este o fiinţă spirituală şi dacă încercăm să ne relaţionăm cu El doar prin firea. dc vor fi roşii Dacă veţi voi şi veţi asculta. se vor fiice ca lâna. Cu toate acestea. era doar ipocrizie şi o asemenea povară pentru Dumnezeu încât Ei nu o mai suporta. Fără ipocrizie. relele pe să faceţi dreptate n-ascult: mâinile vă sunt pline de sânge!" curăţiţi-vă! Luaţi încetaţi dreptatea.şi vă veţi veţi fi căci gura Domnului a vorbit. se vor face albe ca zăpada. în ipocrizia lui. căci M-am dezgustat de lunile nu vreau sabate şi adunări de sărbătoare. Acest mesaj este valabil şi azi. „Spălaţi-vă şi care binele. care o controlează prin asimilarea obiceiurilor comportamentale creştine! Nu vreau să spun că aceşti oameni demonizaţi religios nu pot fi creştini născuţi din nou. mult v-afi ruga. voastre cum e cârmâzul. Aceste • cuvinte spuse femeii de la fântâna din Samaria exprimă esenţa relaţiei pc care Dumnezeu o doreşte cu copiii Săi. Am văzut însă şi oameni care. Ceea cc îi cerca Domnul lui Isaia să spună era că religiozitatea fără armonie interioara cu Dumnezeu. această formă de exprimare religioasă nu va satisface standardele lui Dumnezeu. " (Inia 1:10-20). Satan este o fiinţă foarte religioasă. au tot atâta nevoie de eliberare ca şi cei care se pocăiesc de practicarea îndelungată a ocultismului. fără a avea o relaţie personală cu Isus. mulţimea voastre" de căpetenii ah popor al zice Sodomei! la „Ce-Mi „Sunt bine aminte trebuie de hrănite. Nu este prea mare diferenţă între efectele produse de duhurile oculte care controlează spiritualitatea omului şi cele religioase.Vindecarea prin eliberare . au inimile curate ţâţă dc Dumnezeu. Domnul promitea binecuvântare celor care erau gata să-L asculte. deşi puternic demonizaţi şi care se luptă cu problemele ce decurg din demoni zare. " zice Domnul. dar dacă nu veţi voi . curţile? Nu mai Când veniţi să vă aduceţi tămâie! daruri Nu înfăţişaţi înaintea Mea. voastre. deseori el va trimite un duh de religiozitate a cănii sarcină este să simuleze o formă de viaţă creştină care este mai degrabă sufletească decât spirituală Dar Isus a spus femeii de la fântână că Dumnezeu trebuie adorat nu doar în duh. nefolositoare. le controlează. le-aţi făcut/ căutaţi îmi ascund ochii dc la voi. deşi îi mulţumea lui Dumnezeu că nu era ca şi celălalt. Pentru a realiza acest lucru. dar inima lui nu era legată de Dumnezeu. Mulţi dintre ei sunt cu adevărat născuţi din nou. Ceea cc-I spunem lui Dumnezeu trebuie să fie o expresie a adevăratelor noastre dorinţe şi nu ceea cc credem că i-ar face Lui plăcere să audă. astfel încât noi sâ nu ne putem relaţiona în duh cu Dumnezeu ci cu puterile întunericului pe care el. unită cu sărbătoarea! Sufletul Meu urăşte Când vă întindeţi mâinile. la Mie legea Dumnezeului jertfelor ale nostru. De aceea Isus 1-a lăudat pe vameşul care şi-a mărturisit sincer păcatul. 107 . mânca cele mai bune roade ale ţării. ci şi în adevăr. Dar la fel de mulţi cred că sunt născuţi din nou pentru că folosesc un anumit limbaj creştin şi fac anumite lucruri „creştineşti". Satan. trupul sau sufletul nostru. să ocrotiţi mai faceţi apăraţi pe văduvă!" vor fi păcatele veţi „Veniţi acum să ne judecăm. Mi-au ajuns o povară. nu pol să văd nelegiuirea voastre cele noi şi Ic mai pot suferi. era mult mai râu! (Luca 18:9-14). orfanului. răzvrăti. "De ca purpura. controlate de duhuri de religiozitate ce le împing la tot felul de practici religioase. înghiţiţi de sabie. şi oricât de dinaintea râul! pe cel ochilor Mei învăţaii-vă faceţi asuprit. sărbătorile călcaţi în mieilor şl ţapilor.Slujirea practica „Ascultaţi cuvântul Domnului. 106 Diavolul face tot ce poate pentru a ocupa această dimensiune spirituală. EI a fost alungat din cer (dc către Mihail şi îngerii lui) pentru că a căutat să fure închinarea care Se cuvenea numai lui Dumnezeu. Isaia a sintetizat foarte clar acest adevăr. ca de Cum intra demonii Gomorei! Domnul! vitelor sătul arderile-de-tot berbecilor şi taurilor. Dumnezeu aşteaptă răbdător ca noi să ne întoarcem spre El în duh şi-n adevăr. indiferent cât ne-am strădui. spre deosebire de fariseul care. Persoanele religioase.

. noi nu mai ţinem seama de aceste precauţii. suntem în pericolul de a da viaţa spirituală a comunităţii pe mâna lui Satan! Acesta este motivul pentru care atât de multe biserici sunt muribunde şi se târăsc la un nivel spiritual atât dc scăzut încât cea mai bună speranţă pare a fi mediocritatea. reuniunea de la mijlocul săptămânii şi chiar Biblia! Biblioatria nu este decât o subtilă formă de idolatrie. vitraliile. tradiţii sau practici religioase. de exemplu. charismatici evanghelici. calmul demonilor lor) şi care odată ajunşi în poziţiile pe care şi Ic doresc vor face ca bisericile să dea înapoi. evanghelici. obiceiurile. în viaţa Bisericii există multe lucruri care pot deveni obiecte de idolatrie. predica. Liderii manipulaţi demonic vor obstrucţiona numirea în poziţii de conducere a oricărei persoane ce ar putea contribui la trezirea acelei biserici locale. ci să aleagă unii cu „.. Aceasta înseamnă că demonii sunt foarte bucuroşi dacă persoana cântă.!. b) Denominaţionalismul Atunci când denominaţia devine mai importantă decât relaţia pe care fiecare membru al ei trebuie să o aibe cu Domnul. întemeietorii bisericii. există o mulpme de afilieri demonice confesionale. înşelarea este deplină a) Practicile religioase Orice practică religioasă care devine mai important. cărţile de rugăciune. religiosul inspirat demonic de adevărul spiritual. lată câteva exemple: corul. tradiţia bisericii.. cântece care se referă la Domnia lui Isus. Vom fi vulnerabili şi vom alege în biserici. "fără ca persoana să-L cunoască cu adevărat pe Isus.. pastorul precedent. cărţile de cântări. deoarece atunci când un demon a luat numele lui Isus.Slujirea practică Cum intră demonii De aceea au trebuie sa ne surprindă că duhurile dc religiozitate sunt printre cele mai eficiente din întreaga oştire a lui Satan. Este de maximă importanţă să avem oameni umpluţi cu Duhul Sfânt în poziţiile cheie din biserici. oameni care impresionează prin personalitatea lor (lucru foarte periculos) sau prin calmul lor (în realitate. charismatici. care prin ele reuşeşte. în slujirea celor demonizaţi prin implicarea în vreuna din practicile oculte grave. orga. nu avem nici o 108 şansă să deosebim realul dc ireal. în oricare dintre poziţiile de conducere din biserica noastră. spre nenorocirea noastră. dar care în realitate nu sunt corecţi. în reiigii false (sau chiar a descendenţilor celor ce au fost implicaţi în astfel dc practici) deseori poji întâlni demoni care au funcţia specifică de a-L imita pc Dumnezeu Tatăl. Practica religioasă poate deveni un idol iar persoana. Dacă vom alege oameni care nu sunt umpluţi cu Duhul Sfânt. victimă a idolatriei. Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt. " (Fapte 6:3). necharismatici. subtil. Deşi acele slujbe nu erau de maximă importanţă spirituală biserica a hotărât sâ nu-i ia la întâmplare pe cei şapte. decât Dumnezeu Însuşi şi relaţia cu El. plini de Duh Sfânt şi de înţelepciune. grupul muzical. mormintele din cimitir. Demonii pot fi liberali.o mărturie bună. şi o mulţime dc alte combinării! Numai când începi să explorezi această problematică îţi dai seama cât de necesar este darul deosebirii duhurilor în Trupul lui Cristos. denominaţionalismul a învins! Membrii acelei biserici locale sunt în pericolul de a fi ocupaţi de un duh dc religiozitate a cărui sarcină 109 . conservatori. sacramentele.Vindecarea prin eliberare . Una dintre cele mai eficiente modalităţi prin care Satan îşi foloseşte duhurile de religiozitate este manipularea alegerii liderilor-cheie în biserici. Azi. dc stânga. Dacă Satan poate face ca oameni aparent corecţi. să fie aleşi în poziţii de decizie în biserici. Au fost oameni pe care a trebuit să-i eliberăm de duhurile de religiozitate asociate unui larg spectru dc obiecte. de dreapta. charismatici catolici. să-i devieze pe oameni de la închinarea la Dumnezeu către o închinare ia un substitut al Lui. atunci el are o strategică coloană a cincea care va bloca orice adevărată revărsare a Duhului Sfânt. Un pasaj revelator este alegerea lui Ştefan şi a celor şase bărbaţi ca slujitori în biserica primară. stranele. Dacă acest dar nu funcţionează în biserici. este o potenţială sursă de înşelare demonică. amvonul. Apoi. în poziţii cheie.

practic. Deşi metodiştii înflăcăraţi au făcut. HO c) Credinţele eretice Deseori. în timp ce demonii se manifestă şi pleacă acute dureri de cap. în paginile cc urmează vom analiza în detaliu credinţele privind Scriptura. seminţele dcnominaţionalismului au devenit treptat o întăntură din care ei n-au mai putut niciodată ieşi. catolice. Dar este mult mai greu să clasifici organizaţiile creştine care. la o reuniune a fraţilor moraviem ce s-a ţinut la Londra. Dacă nu cunoşti tacticile duşmanului. biserica Angliei n-a fost de acord cu înflăcărarea. înşela. Deşi experimentală. numită astfel după ironica caracterizare făcută practicii şi credinţei din anii petrecuţi de John Ia Oxford. Masoneria liberă este o religie falsă (masonii liberi se închină unui dumnezeu al cărui nume. Deşi el n-a dorit niciodată sâ părăsească biserica Angliei. baptiste. Faptul că am dat acest exemplu al bisericii metodiste nu înseamnă că celelalte denominaţii sunt scoase din cauză Am slujit nu doar pentru eliberarea de demonii de metodism. nu acceptă ceea ce spune Scriptura despre religiile false. ci şi de cei ai multor alor denominapi. nu-i poţi para atacurile. darurile Duhului Sfânt. dau drept de intrare unor duhuri demonice de religiozitate de care oamenii trebuie ulterior eliberaţi. El a fost botezat cu Duhul Sfânt câţiva ani mai târziu. . după cc a eşuat ca misionar în coloniile din America. în primul volum ne-am axat pe demonstrarea adevărului că şi creştinii pot avea demoni şi că slujirea de eliberare le este destinată. Se pare că a fost o lovitură dc maestru prin care vrăjmaşul a doborât această nouă grupare cc-şi are rădăcina denumirii mai degrabă în religiozitate decât in ungerea Duhului Sfânt. am eliberat oameni dc duhuri anglicane. Mulţi dintre metodiştii timpurii au fost cu adevărat umpluţi cii Duhul Sfânt. voi defini credinţele creştine eretice ca fiind acele aspecte ale credinţei care. cu dragostea lui pentru Isus sau cu disciplina celor cc-1 înconjurau. botezului şi universalismului. Atunci discipolii săi au instituit o structură denominaţională care s-a auto-intilulat metodism. deşi acceptă majoritatea crezurilor creştine. fără nici o speranţă de a fi vindecaţi prin eliberare. Este interesant dc observat că această denumire ironică provine din perioada în care el nu era încă botezat cu Duhul Slănt. în Anglia.Slujirea practic/i . ale bisericilor frăţiei şi congregaţiei. dar curând după moartea lui John Wesley noua denominaţie n-a mai continuat practicile începutului. care nu trebuie ignorate. după cum am constatat în slujire. această definiţie este demnă de luat în seamă dacă ţinem cont că ea este confirmată de creştini implicau în slujirea de eliberare în toate zonele geografice ale lumii. mult bine. de aceea. Trebuie să fim foarte atenţi la acest fel de înşelare deoarece Satan caută să producă confuzie în Trupul lui Cristos. ale tuturor denominaţiileor. la fel şi martorii lui lehovaşi mormonii. Inclusiv ale unor biserici înnoite! Mulţi dintre cei eliberaţi de duhurile de religiozitate acuză. Este vorba de experienţa câştigată în slujirea multor persoane şi de sintetizarea informaţiilor primite din diferite surse şi slujiri. Există însă şi alte credinţe false. Satan foloseşte orice mijloc pentru a ataca în trup. unele foarte importante. include numele lui Baal şi cel al zeiţei egiptene a fertilităţii). Exemplul clasic este metodismul timpuriu John Wesley a murit ca preot anglican. pe Aldcrsgate Street. Dacă o anumită credinţă s-a dechis pentru demonizarc (a devenit un punct de intrare a demonilor). Cum intra demonii este perpetuarea caracterului denominaţiei şi care se va opune ca membrii ci să trăiască o viaţă ce reflectă caracterul lui Isus. fiind foarte religios dar ne-născut cu adevărat din Duhul lui Dumnezeu. Pentru scopurile acestei cărţi.Vindecarea prin eliberare . Subliniez din nou că experienţele menţionate aici nu sunt ale vreunei persoane ce a lucrat într-un vacuum spiritual şi care s-ar fi putut. Am constatat că aceste duhuri pot fi şi cauza unor boli mentale sau fizice. Credinţa că un creştin nu poate fi demonizat este o înşelare inspirata demonic pentru a ţine oamenii în robia vrăjmaşului. acea credinţă nu va mai permite revărsarea şi ungerea Duhului Sfânt iar originea şi natura crezurilor membrilor ei trebuie serios analizate. Iahbulon. suflet sau duh. şi incâ fac. linia de demarcaţie dintre credinţele eretice şi religiile false este insesizabilă.

exista multe alte credinţe care merită atenţie. De aceea Satan va încerca uneori să folosească Scriptura (în aşa fel denaturată încât să-şi atingă scopurile) pentru a-i ispiti pe oameni.Slujirea practică Cum intră demonii Desigur. Am văzut cum armate de demoni au fost alungate de oameni fără nici o pregătire teologică dar care au crezut pc deplin Cuvântul lui Dumnezeu. ca puterile demonice sâ lucreze pentru el. ordinarea. Singura atitudine faţă de Scriptură care face ca frica dc Dumnezeu să intre în demoni este cea a unei depline credinţe în inspiraţia Biblici prin Duhul Sfânt. etc. despre care Pavcl spune că este sabia Duhului (Efescni 6:17). Cel mai elocvent exemplu sunt demonii dc satanism.focul cel veşnic. îndepărtând şi mai mult victima de adevăr şi adâncind-o şi mai mult în înşelare. am văzut oameni cu o vastă pregătire teologică care au fost neputincioşi în faţa vrăjmaşului! Nu te pop implica în slujirea de vindecare şi eliberare dacă nu ai o atitudine corectă faţă de cuvântul lui Dumnezeu. prin Cristos). Împărăţia lui Satan este o împărăţie a fricii. sacramentele. întotdeauna. Trebuie să fim foarte atenţi ca nu cumva credinţele şi practicile noastre să devină mai importante decât relaţia cu Isus sau cu autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Am întâlnit un demon care a încercat chiar să nc convingă că. in această dispensaţic. în veacul acesta. scris dc Duhul Sfânt prin oameni. Acceptarea ca adevăr a unui punct de vedere neseriptural duce la demonizareacu un duh de înşelare ce intră în minte şi care îşi va continua acţiunea.\-îndccaivai>rjri eliberare . dar demonii înşişi cunosc realitatea cuvântului lui Dumnezeu. Necredinţa în adevărul. care contravin învăţăturii dale dc Scriptură sunt. chiar mai periculoase decât ispitirile evidente.. pregătit Diavolului şi îngerilor lui" (Matei 25:41). Nu este nici o îndoială câ demonii (fiinţe spirituale care cunosc cuvântul lui Dumnezeu şi adevărul despre Isus) ştiu că fiecare cuvânt din Scriptură este adevărat şi că cei care se încred în adevărul acestui cuvânt sunt o reală ameninţare pentru ei! Este interesant de observat că. El ştie că acest cuvânt este adevărul şi că fiecare credincios este conştient de acest lucru. căutând să ducă cu ele cât mai multe fiinţe omeneşti în pedeapsa veşnică. Am văzut dc nenumărate ori că demonii cunosc foarte bine Scriptura şi sunt foarte versaţi în a o falsifica. generalizarea nu va fi prea greu de tăcut. la fel cum L-a ispitit pe Isus în pustiu. d) Atitudinile greşite faţă dc Scriptură Satan şi demonii lui urăsc Scriptura deoarece ştiu că ea este inspirată divin şi este cuvântul autorităţii lui Dumnezeu. cerul şi iadul. autoritatea sau provenienpx Scripturii este un important punct de intrare a demonilor. Ar trebui ca top cei care se îndoiesc de adevărul cuvântului iui Dumnezeu să vadă groaza întipărită pc feţele celor demonizaţi atunci când demonilor expuşi li se citeşte Apocalipsa 20 şi 21 sau cuvintele lui Isus despre „. atitudinea de necredinţă deplină în Scriptură este asociată crezurilor creştine care sunt fie religioase (nu pun nici un accent pc nevoia unei relaţii personale cu Dumnezeu. credinţele privind cea de-a doua venire. într-o zi. puncte de intrare a demonilor în aderenţii la aceste credinţe. Frica de Satan face. dar odată ce am înţeles principiile care stau la baza celor prezentate.. Reciproc. Aceste ispitiri îmbrăcate în haine scripturale sunt. care au denaturat în aşa măsură cuvântul lui Dumnezeu încât i-au convins pe satanişti că biblia satanică este singura sursă de adevăr şi creştinii au modificat-o pentru a-şi atinge propriile scopuri. Singura salvare este credinţa în Isus. Puterile demonice sunt îngrozite la gândul celei de-a doua veniri a lui Isus deoarece ştiu că ca prevesteşte începutul chinului lor veşnic. De exemplu. creştinii vor fi cei care vor sta în faţa lui Satan şi nu Satan cel care va sta în faţa lui Isus! Argumentele (minciunile) demonilor pot înşela oamenii. fie liberale (care nu recunosc natura râului şi a existenţei lui Satan şi a demonilor lui). pentru creştini. creaţia. frica de pedeapsă este factorul care menţine puterile demonice într-o ierarhie controlată de Satan. ii 113 . de obicei. îngerii căzuţi care au fost alungaţi din cer odată cu Satan au un singur destin: iazul de foc desens în Apocalips».

Vindecarea prin eliberare - Slujirea prac(ia)

Cum intra demonii

e) Negarea darurilor Duhului Sfânt Chiar şi printre creştinii care cred în completa inspiraţie a Scripturii se află unii care neagă actualitatea darurilor Duhului Sfânt. Ei spun, de exemplu, că Dumnezeu a îngăduit ca darurile Duhului Sfânt sâ dispară odată cu prima generaţie de creştini, care le-au folosit pentru a demonstra adevărul cu privire la Isus. De atunci, creştinii n-au nevoie decât de credinţă (nu de vedere) pentru a şti că astfel de lucruri s-au întâmplat odată A căuta, astăzi, darurile Duhului Sfânt, este lipsă de credinţă! Aceste poziţii teologice au dat naştere la o ciudată simbioză între tradiţionalismul evanghelic conservator şi liberalism - două curente creştine cc au puţine lucruri în comun. Foţi ti tentat să spui că dacă aceste două curente atât de divergente au ajuns la un punct de vedere comun, implicat este fie Dumnezeu, fie Diavolul! Această perspectivă fiind, de fapt, o negare a unei părţi a cuvântului lui Dumnezeu (inspirat de Duhul Sfânt) nu este prea greu să recunoşti autorul înşelării. Una dintre diferenţele majore între perspectiva evanghelicilor conservatori şi cea a liberalilor este că primii afirmă, uneori, că cei care folosesec danirile Duhului Sfânt (şi în special vorbirea în limbi) sunt fie demonizaţi, fie operează ocult. Liberalii, care nu cred în existenţa demonilor, nu aduc asemenea acuzaţii ci afirmă că este vorba doar de o amăgire.
în cartea sa „ Posesia demonica şi creştinii" , C. Frcd Dickason

face o excelentă analiză a acestui subiect (deşi dintr-o perspectivă conservatoare) dar, din nefericire, concluzionează astfel: „Darurile
spirituale şi vorbirea in pentru a arăta evreilor limbi au fost dale că Isus a bisericii primare numai lui Moise şi că luat locul

Evanghelia era adevărată" (pag. 189). Kurt Koch, în tratarea temei vindecării şi eliberării, face o greşeală asemănătoare. Pentru susţinerea punctului său dc vedere, Dickason afirmă că el a eliberat oameni de demonii de vorbire în limbi care au intrat în ei prin punerea mâinilor. Pc când slujea unei femei, spune el, demonul
a spus că intrase în ea pentru „ a-i da ce dorise şi pentru a o înşela ".

Eu cred că fraza în sine explică clar cc s-a întâmplat. Femeia aceea 114

căutase darul spiritual şi nu pe Cel care dă darurile! Această relatare arată încă odată cât de important este să-L ciutăm, înainte de toate, pe Cristos; altfel, pericolul înşelării este imens. în cazuri ca acesta, Satan întotdeauna va înşela imitând demonic adevărul. Existenţa unei astfel de înşelări nu po«te anula autenticitatea vorbirii în limbi; reciproca este şi ea adevărată. Satan încearcă să imite ceca ce este adevărat, altfel înşelarcaan-ar mai fi o ispitire, deoarece şi-ar pierde orice semnificaţie! Şi eu am eliberat oameni de vorbirea demonică în limbi, dar asta nu înseamnă că orice vorbire în limbi este demonică. într-un grup de oameni care vorbesc saiii cântă în duh, nu este prea greu să-ţi dai seama care limbi nu vin de la Dumnezeu. Deseori ele sunt grosolane sau stridente spiritual şi ai o mărturie interioară despre natura lor. Dumnezeu nela dat darul deosebirii lucrurilor care vin de la El de cele care nu vin (1 Corinteni 12:10). Acest dar n-ar mai fi fost necesar dacă rv-ar fi nevoie să facem diferenţa între fals şi adevărat. A declara că orice fel de vorbire în limbt este falsă înseamnă a nega realitatea unui preţios dar pe care Dumnezeu 1-a dat pentru a-Şi binecuvânta copiii. Deşi această perspectivă teologică este comodă şi pare lipsită de riscuri, ca nu are nuci un suport scriptura! sau experimental în istoria Bisericii. Argumente similare s-ar putea aduce şi în privinţa folosirii celorlalte daruri ale Duhului enumerate dc Plivel în.l Corinteni 12, Efeseni 4 sau Romani 12. Dar, de flecara dată, concluzia este aceeaşi. Neacceptarea dorinţei lui Dumnezeu de a-Şi binecuvânta copiii prin folosirea acestor daruri în slujire i şi în lupta spirituală, este un punct de intrare demonică care ţine bisericile locale în robia unei rutine religioase diametral opusă dinam cei libertăţi a vieţii în Duhul Sfânt. Dc aceea poţi vedea atâtea biserici care se zbat să scape din strânsoarea unor lanţuri ferecate cu acen enorm lacăt numit necredinţă De multe ori liderii, manipulaţi dc fncâ, închid ochii pentru a nu vedea nici lanţurile şi nici lacStul pe care l-ar putea deschide cu cheia credinţei, eliberând congaigaţia! 115

lindccarea_prin c/ibarare - Slujireapractică

Cui/i intră denumit

f) Universalismul Universalişiii cred că, în cele din urmă, toţi oamenii vor fi mântuiţi, indiferent dc ceea ce cred. Ei spun că Dumnezeu este un Dumnezeu iubitor şi El nu vrea ca vreunul din copiii Săi să sufere pedeapsa veşnică descrisă în Scriptură, in loc să accepte că Isus este Adevărul, ei fi inventează lui Dumnezeu un caracter pe care vor să-1 armonizeze cu propria lor gândire, atribuindu-I o toleranţă ce vine în contradicţie cu adevărul Scripturii. Dumnezeu este, într-adevăr, un Dumnezeu al dragostei. Dar El este şi un Dumnezeu drept şi slânt, al judecăţii şi al milei. Scriptura ne spune că voia Tatălui este ca nimeni să nu piară. Univcrsaliştii scot citatele biblice din context şi pun la îndoială adevărul învăţăturilor majorităţii cărţilor Scripturii care revelează atât inima Tatălui pentru omenire cât şi planul dc mântuire care a fost împlinit prin venirea lui Isus, astfel încât toţi cei care cred în El să nu piară ci sâ aibă viaţa veşnică, în spatele universalismului se află un duh conducător care se opune lucrării Duhului Sfânt şi învăţăturilor cuvântului lui Dumnezeu. Este un duh care paralizează înţelegerea adevărului despre Isus şi face presiuni asupra emoţiilor pentru a convinge că Dumnezeu nu poate fi un Dumnezeu al judecăţii. Demonii ştiu bine că-i aşteaptă judecata, iar învierea lui Isus nu a făcut decât sâ le confirme că ceea ce El a spus cu privire la judecată, se va împlini, Nu demult, un demon furios că era scos afară, ne-a strigat: „Dacă
toţi creştinii ar crede Riblict ca voi fi ca mine, noi n-am mai putea face nimic!".

pocâiască în numele predecesorilor săi şi să preia autoritate asupra puterilor demonice cărora li s-a dat drept de control asupra bisericii. Dacă nu va proceda astfel, omul acela se va lupta la nesfârşit cu nişte puteri demonice nevăzute care se vor agăţa de drepturile pe care le au asupra bisericii datorită păcatului liderilor anteriori. g) Religiile faise Am acordat un spaţiu atât de amplu explicării unora dintre căile prin care demonii pot opera în biserici pentru că această problematică este, în general, mult mai puţin înţeleasă decât acţiunea deschisă pe care puterile demonice o exercită din spatele religiilor care sunt evident eretice prin atitudinea lor faţă de persoana lui Isus (martorii lui Ichova, mormonii, etc), sau care sunt necreştine sau anti-creştine prin sistemul lor de credinţe (budismul, shikismul, islamismul, hinduismul, etc). Toate sunt înşelări. Multe dintre ele vechi de sute, uneori mii de ani. Ele au fost puse la punct de Satan ca mijloace prin care să-şi atragă, cu ajutorul demonilor de înşelare religioasa, închinarea. Formele de expresie religioasă par a fi la tel de numeroase ca şi rasele sau sistemele de cultură. Fiecare pretinde că este cea adevărată, ceea ce nu poate fi decât fals, deoarece adevărul proclamat de membrii unui grup intră în conflict cu cel susţinut de membrii altuia, sustinători la fel de fervenţi ai unui alt dumnezeu. Cei. care, din aceste religii false, se întorc la Cristos, trebuie nu doar să-şi proclame credinţa în Isus ci şi sâ renunţe la acele credinţe false şi la puterile aflate în spatele lor. Bisericile din culturile estice cunosc bine aceste lucruri şi multe dintre ele (cele din Extremul Orient, de exemplu) fac o practică normală din eliberarea noilor convertiţi. Bisericile din vest ar trebui să-şi dea seama că noii convertiţi vin şi ei dintr-o lume păgână sau fals religioasă, aşa cum se întâmplă pretutindeni. Singura diferenţă constă în natura puterilor demonice care au controlat vieţile oamenilor înainte de convertire; poate că ele nu aparţin unei binecunoscute religii false ci, de exemplu, ateismului, materialismului, agnosticismului, etc. Dacă vrem ca 117

Universalismul este o erezie şi o înşelare. Toţi cei care au crescut în biserici în care s-a predicat o evanghelie universalista trebuie să se pocăiască şi să se depărteze de asemenea credinţe, să-şi pună toată încrederea în Acel Isus care este prezentat în Biblie, să-I ceară iertare lui Dumnezeu şi să primească viaţa veşnică. Ei au nevoie de eliberarea de demonii care le-au întunecat nuntea pentru a nu vedea adevărul. Dacă un lider al unei biserici află că liderii dinaintea lui au fost universal işti (sau au acceptat o altă erezie), cl trebuie să se Uri

Cum intri) ttcinonii

bisericile sâ aibă mult mai puţine probleme, încetând sâ mai lupte, deseori fără a-şi da seama, cu puterile demonice rezidente cc zac ascunse în membrii lor, atunci trebuie ca noii convertiţi să fie eliberap imediat după convertire! La sfârşitul cârpi sc găseşte o listă a sistemelor de credinţă necreştine, precum şi detalii despre cele mai comune credinţe greşite care pot fi întâlnite în biserici. Cei care au fost implicaţi activ în practicarea vreuneia dintre aceste religii sunt, foarte probabil, depozitarii unui adevărat arsenal demonic. Ei vor trebui eliberaţi, probabil, de foarte multo demoni, trebuind să se pocăiascâ sistematic pentru a demola fiecare întaritură demonică. 6. Legăturile sufleteşti neduronezeieşti Acest paragraf trebuie înţeles împreună cu cel următor (sexul şi sexualitatea). Relaţiile sexuale care ies din planurile şi scopurile lui Dumnezeu aduc întotdeauna în viapi persoanei o legătură sufleteasca nedumnezeiască şi o fac vulnerabilă la demonic. O legătură sufletească este o relape în care suntem fie corect legaţi unii de alţii, fie înrobiţi. Folosesc cuvântul „legat" pentru a desemna o relaţie corectă sănătoasă iar cuvântul „robie" pentru a indica o relape nesănătoasă, care poartă cu ea atât anihilarea voinţei libere a victimei cât şi răzvrătirea împotriva relaţiilor pe care Dumnezeu le doreşte stabilite între fiinţele umane. în descrierea relaţiei dintre David şi Ionatan, Vechiul Testament ne spune că sufletele lor erau alipite în dragoste (1 Samuel 18:1). Era o relape sănătoasă dumnezeiască care, evident, i-a binecuvântat pe amândoi. Dimpotrivă între Saul şi David a existat o relape nedumnezeiască m care Saul a încercat să-1 domine, controleze şi în cele din urmă să-1 ucidă pe David. Aceste două extreme ale relapilor tipizează diferenţele dintre legătură şi robie, dintre legăturile sufleteşti dumnezeieşti şi cele nedumnezeieşti. Există însă multe legături sufleteşti ce sunt, în esenţă, dumnezeieşti, dar care pot avea în ele şi o dimensiuinc

nedumnezeiască. De exemplu, un tată arc o relaţie dumnezeiască cu fiica lui, dar dacă acel tată alege sâ-şi abuzeze sexual fiica, cl va introduce în relaţia cu ca o altă legătură sufletească - cea a unei robii diametral opuse relaţiei sănătoase. în general, legăturile sufleteşti dumnezeieşti conduc la relaţii sănătoase şi binecuvântare, pc când legăturile sufleteşti nedumnezeieşti conduc la boală şi. deseori, la demonizare. a) în viaţa de familie Nu ne putem alege părinţii sau familia în care ne naştem. Independent de voinpj noastră, primii oameni de Care suntem legaţi sufleteşte, datorită concepţiei şi naşterii, sunt membrii familiei noastre. Dacă între părinp există o relaţie dumnezeiască aceeaşi relaţie stabilindu-se şi între ei şi copiii lor pc care nu-i vor domina sau manipula, atunci aceşti copii vor creşte la adăpostul unor legături sufleteşti sigure şi eliberatoare. Ei vor învăpi de la părinţi cum să dezvolte relaţii sănătoase cu alţi copii şi pe măsură ce vor creşte, relaţiile cu părinţii lor sc vor maturiza şi schimba în aşa fel încât aceştia vor putea să-i elibereze de sub tutelă permipuidu-le să devină adulp cu drepturi depline. Legăturile sufleteşti stabilite cu părinţii Ie vor permite rclaţionarca cu Dumnezeu fără a suporta vreo presiune, liberi sâ-şi aleagă un partener de viaţă cu care să poată stabili, la rândul lor, o legătură sufletească dumnezeiască fără a fi ncvoip să suporte controlul claustrofobic al părinplor. Acest gen de control poate conduce atât la alegerea greşită a partenerului de viaţă cât şi la o eventuală distrugere a căsniciei. Glumele despre soacre au adânci rădăcini în realităţile vieţii! Legăturile sufleteşti nedumnezeieşti stabilite în perioada copilăriei pot conduce la nenumărate probleme De exemplu, copiii născuţi într-o familie în care părinpi sunt egoişti, materialist! şi îşi trăiesc viaţa în păcat, nu vor fi pregătiţi să sc rclaţioncze corect cu oamenii. Ei nu sc vor rclaţiona corect cu colegii de şcoală, 119

Plaja de obiceiuri comportamentale este practic nelimitată. Mulţi profesori spun că au văzut aceste carenţe manifcsiându-se pe terenurile de sport ale şcolilor! Băieţii care lovesc fetele au învăţat acest lucru de la taţii (sau poate bunicii) care îşi domină soţiile. Faptul că omul şi-a folosit voinţa liberă pentru a păcătui. sub autoritatea părinţilor. etc. promiscuitate. că noi trebuie să avem faţă de ceilalţi oameni aceeaşi atitudine pe care Dumnezeu o are faţă de noi. Noi suntem creaţi după chipul lui Dumnezeu (Geneza 1:26) şi asta înseamnă. acel copil suferă de respingere. -Trebuie să respectăm voinţa liberă a celorlalp şi să nu-i dominăm sau controlăm împotriva voinţei lor. Există nişte căi tipice pe care un copil Ic urmează atunci când vrea să se elibereze din lanţurile acestei robii. Dumnezeu nu vrea să aibă relaţii cu nişte oameni forţaţi să se relaţionezc cu El. El ne-a dat libertatea de a alege cu cine să ne relaţionăm şi cum să ne petrecem vieţile. asemenea unui vulcan). suflet şi trup. Ncrcspcctarca acestor lucruri este contrară intenţiilor lui Dumnezeu şi este răzvrătire împotriva planurilor şi scopurilor Sale cu omenirea Dar atenţie! Disciplinarea dumnezeiască a celor faţă de care avem responsabilitări şi care sunt în grija noastră nu este dominare sau control! Fără disciplinare. crimă.Slujirea practică Cum intră demonii comportamentul lor reflectând carenţele dc comportament ale părinţilor. indiferent dacă abuzul este săvârşit de părinţii care doar îşi resping copii (din varii motive) sau dacă îi abuzează sexual. avem de-a face cu ceea ce se numeşte transfer de rădăcină a amărăciunii. De aceea. care se poate manifesta prin droguri. gata să eiupă neaşteptat. Când comportamentul păcătos al unei generaţii sc reflectă în durerea şi presiunile experimentate dc următoarea generaţie. Există un mare număr dc puncte de intrare demonică create prin legăturile sufleteşti nedumnezeieşti din familie. nu L-a determinat pe Dumnezeu să se depărteze dc creaţia Sa. Reacţia firească a unui copil ţinut de părinţii Iui în robia unei legături sufleteşti. între ci şi copii. interiorizare sau prin ambele. Cheia înţelegerii dacă o legătură sufletească este sau nu dumnezeiască este înţelegerea scripturalâ a ceea cc înseamnă a beneficia de voinţa liberă pe care nc-a dat-o Dumnezeu. Una dintre extreme este retragerea într-o totală pasivitate exterioară (deşi interiorul este de obicei un cazan clocotind de durere. sau să-i ia libertatea dc alegere. Este un ciclu din care nu se poate ieşi decât prin puterea de mântuire. Dorinţa Lui este ca prin credinţa în Isus Cristos noi să alegem reluarea unei relaţii cu El care a fost distrusă datorită păcanilui. Odată ce reacţia la legăturile sufleteşti nedumnezeieşti parentale s-a produs prin răzvrătire. Relaţiile nedumnezeieşti dintre părinţi conduc inevitabil la legături sufleteşti nedumnezeieşti. cealaltă extremă este răzvrătirea din anii adolescenţei. întorcând spatele Creatorului său. multe dintre ele avându-şi rădăcina în respingere. In aceste dureri demonicul poate avea un larg câmp de acţiune. de robie spirituală. demonicul va avea acces şi va controla comportamentul persoanelor implicate. copiii (şi adulţii!) nu vor învăţa cum să-şi folosească voinţa liberă pentru a evita în viitor problemele! Scriptura spune că răzvrătirea este „ca şi păcatul ghicitori»!" (lSamuel 15:23). b) Abuzarea de voinţa liberă Orice relaţie abuzivă conduce la stabilirea unor legături sufleteşti nedumnezeieşti. evidenţa fiind inimile zdrobite ale atâtor părinţi ai adolescentilor. este evadarea în adâncul lui. violenţă. dominarea şi controlul celorlalţi 120 . Robia conduce la răzvrătire. un cadru de viaţă mai sigur fiindu-i pregătit prin relaţia directă cu Dumnezeu atunci când el îşi pune credinţa în Isus şi este întărit în duh. vindecare şi eliberare a lui Isus. Intcn(ia lui Dumnezeu este ca voinţa liberă să se exercite în cadrul familial. Controlul exercitat de aceştia trebuie să devină tot mai relaxat. printre altele. pe măsură ce copilul se pregăteşte pentru adolescenţă. Voinţa liberă este poate cel mai preţios dar pe care Dumnezeu L-a dat omenirii.Vindecarea prin eliberare .

chiar dacă nu înţeleg şi nu cred în slujirea dc eliberare. Cei care caută vindecarea relaţiilor parentale doar prin folosirea vindecării interioare deseori se vor confrunta. Sunt tacticile şi metodele lui Satan. sunt folosite cu regularitate dc către demoni ca puncte dc intrare. Prin aceasta nu vreau să spun că vindecarea interioară nu este necesară şi importantă. Sexul este. Le-am cerut să-şi ierte şi să-şi cinstească părinpi (indiferent cât de răi au fost. să se ridice în picioare. în clipa în care legăturile sufleteşti sunt rupte. psihologice sau relaţionale pentru a putea aprecia ceea ce a lucrat Dumnezeu. rostirea comenzilor de plecare are un puternic efect şi eliberarea are loc. imediat ce legătura sufletească a fost ruptă prin rostirea unei porunci. toate legăturile sufleteşti nedumnezeieşti par a fi un canal de acţiune directă pe care demonii îl folosesc pentru a-şi crea puncte de intrare. sc exteriorizează. în special a celor răniţi emoţional. o activitate spirituală şi atunci când oamenii intră într-o relaţie sexuală păcătoasă nu trebuie să fie surprinşi că demonii vor profita de punctele dc intrare oferite dc păcat. Pe demoni nu-i interesează 123 . fără a-şi da scama.Slujirea practica Cum intră demonii (deseori prin frică sau prin intervenţie demonică directă) sunt caracteristice practicilor vrăjitoriei. la o reuniune publici am cerut tuturor celor care simţeau în duhurile lor că au fost controlaţi şi dominaţi într-un mod nedumnezeiesc de părinpi lor. Apoi am rupt legăturile sufleteşti nedumnezeieşti dintre ei şi părinţii lor. Numai atunci când vezi cât de largă este extinderea demonizării controlate de legăturile sufleteşti nedumnezeieşti parentale pop să-p dai seama cât de vitală este slujirea de eliberare în aducerea oamenilor la normalitatc. De fapt. Trebuie să citeşti scrisorile care urmează acestor slujiri şi care descriu vindecările fizice. ei se confruntă cu 122 nişte demoni a căror prezenţă nu o recunosc şi care se bucură să irosească într-o slujire sterilă atât timpul consilierului cât şi al celui consiliat! Demonii nu pot fi „vindecaţi interior"! Dacă cei care practică vindecarea intenoară ar înţelege acest lucru. Am constatat realitatea acestor lucruri atunci când. cu adevărat.1 initeairea prin eliberare . urmate de ruperea legăturilor sufleteşti. 1) Alţi parteneri sexual decât soţul sau sopa Rareori întâlneşti cazul unei persoane care să nu fi cules demoni în urma unei relaţii sexuale imorale. emoţionale. c) Relaţiile potenţial periculoase Voi prezenta în continuare principalele legături sufleteşti nedumnezeieşti care. De obicei. este doar durere emoţională. Alungarea acestor puteri nu va fi. cu puterile demonice care se află în spatele acestor relaţii. Cei care nu urmăresc decât scoaterea demonilor Iară a ţine scama dc nevoia vindecării interioare. Uneori demonicul este atât de subminat de această procedură încât eliberarea se produce spontan. multe dintre necazurile lor s-ar sfârşi. efectele pot fi la fel de devastatoare ca şi în cazul aepunii directe a vrăjitoriei. Când dominarea şi manipularea sunt folosite pentru a controla oamenii de care suntem legaţi sufleteşte. în cazul acesta. în slujirea persoanelor cu probleme complexe şi cu un trecut complicat am constatat cât de eficiente sunt pocăinpa şi iertarea asociate relaţiilor afectate. după cum am constat în slujire. deoarece reacţiile pot fi instantanee. Indiferent de originea lor. Dar de cele mai multe ori am constatat că spontan sau nu. cred ei. pot trece prin aceleaşi necazuri! Ambele slujiri trebuie să meargă mână în mână într-un echilibru benefic. Vindecarea produsă în asemenea ocazii este. uneori timp de zeci de ani. Aproape 40 la sută s-au ridicat. luni sau chiar ani încercând sâ vindece ceea ce. Dumnezeu i-a folosit ca instrumente de creaţie şi El ne porunceşte să-i cinstim). decât accidentală Din nefericire. nu fac lucrul acesta decât atunci când am o echipă de slujire suficient dc numeroasă. în primul rând. cei care slujesc pentru vindecarea interioară deseori se luptă săptămâni. extraordinară. iar durerea emoţională provocată dc dominarea şi controlul exercitat. puterile demonice care se află în spatele lor se manifestă.

urmată dc slujirea prin rugăciune. Un alt moment de intensă activitate demonică este cel în care o persoană îşi trădează partenerul conjugal şi comite adulter printr-o relaţie sexuală în afara căsătoriei. pentru prima dată mă simt un om împlinit". şi în special a păcatului sexual. ca o modalitate dc exprimare a creaţiei. apare şi frângerea spirituală şi sufletească care însoţeşte fiecare interaertune sexuală cu un nou partener. Milioane de oameni au fost şi sunt atraşi în capcana unei plăceri de câteva minute datorită întrebării pe care ispititorul continuă să o pună: „ Oare a spus Dumnezeu că aşa ceva este greşit?". în lumea spirituală este ca şi cum partenerul nevinovat a divorţat de cel vinovat datorită noii legături spirituale pe care acesta din urmă a adăugat-o la cea originară. indiferent dacă ele au loc în cadrul căsătoriei sau în afara ei. în cazul celor care s-au pocăit cu adevărat de comportamentul sexual păcătos şi ale căror legături sufleteşti au fost rupte. unele într-un mod dramatic. Dc multe ori ei descriu astfel cele întâmplate: „Simt că mă refac. ci a tuturor relaţiilor sexuale. deseori numărul acestora depăşind. atât dc puternic în asemenea cazuri. trăind într-o insuportabilă stare dc vinovăţie* Dumnezeu a destinai sexul ca un mijloc de procreare. Dar această tranzacţie spirituală nu este doar o consecinţă a relaţiei sexuale din cadrul căsătoriei. el poate fi însoţit de puternice sentimente de vinovăţie şi frică. Deci. crucea nu poate fi ocolită.Vindecarea prin eliberare . se produce un fel dc „împărţire" a duhului şi a sufletului acelei persoane cu toţi cei cu care ea arc relaţia. de obicei. devenind oamenii liberi pe care Dumnezeu Şi-i dorea. cl nu face decât să deformeze. mai este vreo scăpare. atunci când o persoană are relaţii sexuale cu mai mulţi parteneri. cifra zece. Rareori am slujit vreunei persoane care să nu fi avut relaţii sexuale cu mai mulţi parteneri. Dacă acest moment nu are loc în cadrul spiritual sigur al căsătoriei. deformarea Am constatai că mărturisirea păcatului. Pentru acest maestre al înşelării. Scriptura ne spune „Mărturisiţi-vă deci unii altora păcatele şi rugafi-vă unii pentru alţii pentru ca să fiu vindecaţi" (lacov 5:16). conduce la extraordinare vindecări fizice. Am mai constatat şi că primul partener sexual este. cel mai semnificativ. pericolele îmbolnăvirii fizice datorită unei vieti de promiscuitate par a fi nesemnificative faţă de pericolele spirituale care rezultă în urma unei vieri sexuale nedisciplinate. Nu vă temeţi. Pentru mulţi oameni. . în acel moment legământul căsătoriei este rupt şi are loc un divorţ spiritual. reprezintă o mare biruinţă. scăparea există! Am văzut nenumărate persoane eliberate dc trecutul lor. Dar pe lângă factorul demonic. îmi dau scama că mulţi dintre cei care vor citi rândurile de mai sus îşi vor da brusc seama de pericolul în care se află datorită felului lor de viaţă anterior şi se întreabă daci pentru ei. Divorţul şi recăsătoria se produc simultan! 125 . Deseori oamenii descriu acest lucru prin afumaţii de genul: „ Uneori mă întreb cine sunt şi unde mei aflu ". Când două persoane se unesc în actul sexual.Slujirea practică Cum intră demonii dacă persoana care păcătuieşte este sau nu conştientă de ceea ce face. Satan nu poate crea. Păcatul sexual face ca oamenii să devină foarte vulnerabili la demonizarc. pe parcursul anilor. Dar în procesul dc restabilire. Am constatat dc asemenea că o importantă parte a slujirii este de a cere lui Dumnezeu. ci şi una spirituală. Este un moment de maximă expunere la demonizare a celor doi parteneri. Unul dintre miracolele căsătoriei este şi faptul că soţul şi soţia sunt în permanenţă conştienţi spiritual că relaţia lor este corectă. care merg dc la exaltare până la dezamăgire. să readucă în fiinţa acestora fiecare parte din ei care a fost ataşată partenerilor lor sexuali. naturii relafiei sexuale care a fost concepută dc Dumnezeu. are loc nu doar o unire fizică (trupească). Momentul pierderii virginităţii este o traumă spirituală însoţită de cele mai multe ori de emoţii extreme. Disiparea spirituală şi demonizarca persoanelor implicate în păcat sexual ne ajută sâ înţelegem dc ce Satan pune atât de mult accent pe această ispitire.

noi nu ştiam lucrul acesta. Multe cupluri continuă să trăiască împreună deşi unul dintre parteneri a comis adulter. ci pentru ca cei implicaţi în slujire să fie foarte prudenţi arunci când încearcă să-i ajute pe cei care au trecut prin asemenea probleme conjugale. de fapt. Am slujit unei femei care ne-a mărturisit că şi-a început viapi sexuală cu sopil ei cu trei luni înainte de căsătorie (fără ca vreunul dintre ei să fi avut vreodată relaţii sexuale cu vreun alt partener). trebuie amintit aici că există şi împrejurări în care persoana care comite adulterul nu este. deşi el sau ea sunt cei care au comis păcatul. iniţiatorul ruperii relaţiei. După fiecare criză avea nevoie de două-trei zile pentru a-şi reveni din durere. este nevoie de mărturisire şi pocăinţă. căsătoriei i sc dă şansa de a deveni chiar mai bună decât a fost înaintea comiterii adulterului. urmate de o deplină iertare. Peste zece minute. Dar dacă adulterul rămâne un păcat ascuns. fără a avea intenţia de a se căsători. Dar după cele două crize din timpul rugăciunii.Slujirea practica Cum inlrâ demonii 2) Relaţiile sexuale dinainte de căsătorie Durerea emoţională asociată adulterului este atât de mare încât puţine relaţii pot supravieţui acestei experienţe. a avut o altă criză.Vindecarea prin eliberare . deseori unul dintre ei nemaişliind cc sâ facă pentru a fi pe placul celuilalt. Isus a avut o atitudine de compasiune şi iertare faţă de femeia prinsă în adulter. în acest fel. deoarece un divorţ a avut loc. căsătoria va fi atât dc deteriorată spiritual încât va deveni un coşmar. în obscuritatea unei camere în care să nu pătrundă lumina. Imediat ce şi-a mărturisit păcatul şi dimensiunea nedumnezeiască a legăturii sufleteşti cu sopil ei a fost ruptă am poruncit puterilor întunericului să plece. Dar când aceasta din urmă s-a terminat. în timp ce demonii plecau. femeia s-a prăbuşit la pământ şi a început să manifeste toate simptomeie unei puternice crize dc epilepsie. încât acesta („partea vinovată") divorţează spiritual de partenerul ei fiind. Sunt frecvente cazurile în care „partea nevinovată" îşi aserveşte atât dc mult partenerul. uşor sc pot deschide nişte răni dureroase. Apoi. Dc atunci. Se poate ca partea aparent nevinovată să fie. crizele se succedau una după alta. îndepărtat din căsnicie. au făcut ca blestemul epilepsiei (care a fost pus peste ea prin păcat) să înceapă să sc manifeste. Ne-a spus că deşi se afla sub cel mai puternic tratament împotriva epilepsiei. deseori prin respingere şi josnicie. efectiv. păcatul sexual a deschis uşa unor duhuri de boală care au cauzat epilepsia şi care. relaţia dintre parteneri va suferi în multe feluri. sau ca şi cei care comit adulterul în afara căsătoriei. Când i-am slujit pentru prima dată. ea s-a ridicat de jos şi ne-a spus că este complet vindecată. dar să ne amintim şi că El i-a spus acelei femei „Du-le şi să nu mai pâcâtuieşti!" (loan 8: l i). Dacă adulterul nu este descoperit. s-a ridicat imediat şi n-a simpt nici o durere! Peste trei ani ea ne-a trimis o scrisoare în care ne spunea cum. 127 126 . în decurs de câteva săptămâni (sub supravegherea unui medic) renunpise la toate medicamentele. Relaţii sexuale păcătoase pot avea loc chiar şi între cei care intenţionează să se căsătorească! Cei care anticipează căsătoria prin începerea unei relaţii sexuale ieşite de sub protecţia legământului ci sunt la fel dc vulnerabili la demonizare ca şi cei care comit ocazional adulterul. Dar calitatea acelei căsnicii nu mai este cea de dinaintea comiterii adulterului. indiferent dacă ele sunt sau nu descoperite vreodată. Am întrebat-o de unde ştie că este vindecată. Deşi acest capitol nu sc doreşte un tratat asupra divorţului şi recâsătoriei. Haideţi să nu procedăm nici noi altfel. în ochii lui Dumnezeu. Dar ea a înţeles ceea ce-i cerca Dumnezeu. trebuie ca legământul iniţial sâ fie refăcut înaintea lui Dumnezeu şi a unor martori (o recăsători re). Nu spun aceste lucruri pentru a scuza păcatul adulterului. n-a mai avut nici o criză şi n-a mai luat nici un medicament! în cazul acestei femei. La puţin timp după căsătorie. cea mai vinovată! în aceste situaţii. ea s-a îmbolnăvit de epilepsie. atunci când relaţia ei sexuală (care fusese nedumnezeiască) a fost consacrată înaintea lui Dumnezeu prin căsătorie. Pentru ca <unbii parteneri sâ fie complet vindecaţi emoţional.

un demon a răcnit din om: „Asta nu e a tal!". Acea parteneră era activ implicată în vrăjitorie şi. am început să rup legăturile cu acestea. Acestei problematici nu i se dă suficientă atenţie. manipulându-1 şi abuzând de el pentru ca apoi să se plângă că acesta l-a părăsit pentru altcineva! Manipularea şi dominarea partenerului dc viaţă conduc la o mulţime de necazuri şi ele nu pot fi numite decât păcat! Căsătoria nu dă vreunuia dintre parteneri dreptul de a se folosi de legământul căsătoriei pentru a face din celălalt tovarăş de viaţă o victimă a legăturilor sufleteşti nedumnezeieşti. care îndeplineşte aceste condiţii dc relalionare este peste standardul mediu. bărbatul acela a „cules" nişte puternice duhuri de vrăjitorie. consecinţele sunt determinate de natura fiecărui demon care se află în persoana cu care s-a comis păcatul sexual. Puterile întunericului din acel om nu erau prea preocupate de pierderea primilor patru demoni asociaţi primelor patru partenere. Multe căsătorii. deşi bine camuflate pentru cei din jur. Am . fără să-şi dea seama. consecinţele demonizării produse datorită păcatelor părinţilor. chiar şi creştine. consiliat nenumărate persoane care nu şi-au respectat partenerul de viaţă. bisericile dau prea puţine învăţături cu privire la modul în care partenerii trebuie să sc comporte pentru a evita manipularea sau dominarea. păcatul sexual a cauzat epilepsia. Uneori. Bătălia care a urmat a durat până când drepturile dc rezidenţă ale demonilor au fost complet subminate prin pocăinţă şi eliberarea a putut avea loc. pocăinţa de orice păcat cunoscut. Natura demonilor care invadează fiinţa umană datorită păcatului sexual poate varia de la duhurile de poftă (care au o acţiune directă) la cele de boală. In timp ce slujeam unui bărbat care stabilise o mulţime de legături sufleteşti cu diferite partenere sexuale. dar cei asociaţi celei dc-a cincea. chiar dacă partenerii par a fi fericiţi împreună şi nici unul nu are vreo relaţie adulterii. ruperea legăturilor sufleteşti şi eliberarea cate poate aduce vindecarea Relatarea de mai sus nu trebuie sâ ne facă să credem că toţi epilepticii au comis vreun păcat sexual şi nici că toţi cei care au comis vreun păcat sexual sc vor îmbolnăvi de epilepsie! Dar în cazul acelei femei. Dar cert este că. prin relaţia sexuală cu ea. o căsătorie.Slujirea practica Cum intre) demonii Duhul de epilepsie nu s-ar mai fi manifestai dacă ca şi-ar fi continuat viaţa în promiscuitate sexuală cu alţi parteneri. cu atât demonizarea devine mai probabilă datorită relaţiilor nedumnezeieşti care se stabilesc. în cazul acesta duhurile trec gencraţional la copii. Din nefericire. probleme pot apare şi în relaţiile sexuale din cadrul căsătoriei. care să producă: * * * * O deplină încredere între parteneri Respect reciproc Apreciere şi încurajare a darurilor şi abilităţilor celuilalt O relaţie sexuală neinhibată. 3) Relaţiile sexuale din cadrul căsătoriei dragoste în duh. cu cât ea se îndepărtează de ideal. erau foarte importanţi. suflet şt trup Grijă faţă dc partener şi faţă dc copiii pe care Dumnezei i-a dat familiei Dorinţa comună ca în relaţiile lor să primeze voia lui Dumnezeu Lipsa de dominare sau manipulare a celuilalt partener! * * * Aşa cum am menţionat. Majoritatea oamenilor nu cunosc adevărata dimensiune a dezastrelor care se produc şi cât de 129 .I Judecarea prin eliberare . care cauzează o maladie specifică. în aceste cazuri nu există decât o singură soluţie: iertarea tuturor strămoşilor. sunt departe de a fi ceea ce Dumnezeu Ie doreşte a fi . rod al armoniei în duh. creştină sau nu. suflet şi trup.o comnuniune plină de 128 Evident. care s-ar fi întrebat de unde le vine epilepsia Mulţi oameni suferă. Dar când am ajuns la cea de-a cincea.

este un indiciu al problemelor interioare ce pot fi generate de respingerea şi frica suferite în copilărie La cealaltă extremă. Acestea sunt doar două dintre exemplele care sc pot da. iar alte ori am văzut că soţia nu-l mai interesa deoarece el îşi găsise împlinirea sexuală altundeva. chiar şi între soţi. Soţia este atât dc speriată dc accesele iui de furie încât toată viaţa va umbla pe vârfuri de teamă sâ nu trezească .uriaşul aţipit". Trebuie însă menţionat şi că actul sexual este o parte normală şi de drept necesară în viaţa conjugală Pavel arată clar (1 Corinteni 7:5) că nu există decât un singur motiv pentru care împreunarea sexuală poate ii. în toate aceste cazuri legăturile sufleteşti nedumnezeieşti trebuiesc rupte. Ia jumătatea viepi. nici una dintre părţi nu înţelege exact ce se întâmpla. Ei se acomodează 131 . Acest aspect al căsătoriei este nedumnezeiesc şi demonic. De obicei. fie. în special în problema sexuală. soţul îşi controlează complet solia prin frică. Pentru ca relaţiile dintre partenerii unei căsnicii sâ fie vindecate. îşi va pierde puterea dc control. fie într-o altă relaţie.. căsătoria primind sănătatea spirituală care face ca relaţiile să devină dumnezeieşti. Am consiliat mulp bărbaţi care au fost determinări să se simtă nişte „bătrâni murdari" pentru că doriseră să facă dragoste cu soţiile lor. dar bărbatul intuieşte că autoritatea îi este ştirbită iar femeia ştie că dacă nu manipulează această zonă a căsătoriei. Acea soţie are nevoie de eliberarea dc duhurile de dominare şi frică care au ţinut-o în robie (prin ruperea acelor legături nedumnezeieşti). dar toate au ca rădăcină manipularea. există şi potenţialul pentru demonizare. Dar am consiliat şi multe femei ale căror soţi. folosind sexul ca un mijloc de recompensă sau pedeapsă pentru a obţine de la soţ ceea ce doresc. dominarea şi controlul. Am consiliat multe cupluri în care unul dintre parteneri a fost abuzat sexual de celălalt. lată care sunt tacticiie cel mai des folosite de parteneri unul împotriva altuia: La începutul căsătoriei. Am constatat că sexul pervertit. îşi pierduseră orice interes pentru relaţia sexuală cu ele. dar fără acţiuni hotărâte. Oriunde există ceva nedumnezeiesc. deseori soţiile îşi înjosesc soţii. iar solul acela are nevoie de o adâncă pocăinţă dc ceea ce a făcut. Procesul este dureros. foarte des întâlnit. De obicei soţul este cel care doreşte ca soţia să facă lucruri (cum ar fi sexul anal sau oral) pe care ea nu vrea să le facă. Acest comportament masculin. Uneori am constatat că soţul era complet descurajat datorită atitudinii pe care soţia o avea faţă de propriul ei trup. solul îşi dezvăluie temperamentul coleric. chiar şi în cadrul căsătoriei. Aceasta datorită pericolelor şi ispitirilor ce decurg dintr-o astfel dc abstinenţă. Soţul sau soţia care deliberat îşi privează partenerul de relaţia sexuală abuzează de el. nu-i este permisă manipularea sexuală a celuilalt partener prin acte abuzive sau perverse. Legăturile sufleteşti nedumnezeieşti dintre sori se pot stabili în foarte multe feluri. întreruptă. este un punct de intrare a demonilor şi că cei care au practicat perversiunile sexuale au nevoie de eliberare. 4) Părinţii şi copiii Majoritatea părinţilor sc bucură de copiii lor. mai ales în cazul căsniciilor creştine. înainte de a trece la alte legături sufleteşti trebuie să spunem că 130 unui partener. 1 2 1 trebuie sâ-L caute pe Domnul pentru a înţelege cc anume l-a determinat să se comporte astfel. rugăciunea. cu timpul.Sluji/va practica Cum intră demonii extinsă este demonizare a atunci când relaţiile conjugale capătă astfel de caracteristici nedumnezeieşti. căsătoria va degenera iar partenerii vor ajunge ca la bătrâneţe sâ guste din roadele amare ale unei căsnicii ratate.Vindecarea prin eliberare . Există multe alte aii prin care relaţiile conjugale pot fi deformate nedumnezeieşte. astfel încât oamenii să fie eliberaţi de dimensiunea demonică implicată în relaţiile dintre ei. Cel mai mare potenţial de durere şi bucurie se află în relaţiile cu cei care ne sunt cei mai apropiaţi. în pornografie şi masturbatie. Astfel. trebuie ca legăturile nedumnezeieşti sâ fie rupte şi demonii alungaţi. pentru scurt timp.

Este uimitoare puUrea demonică care se poate exercitata dinspre 132 părinţi spre copii pentru a-i ţine pe aceştia din urmă în robie. La serviciile de celebrare a căsătoriei trebuie ca ambii părinţi ai miresei (şi nu doar tatăl. . Fără voinţăeliberâ şi independenţă. să aibă un rol de jucat. Numai oamenii au capacitatea de a se rclaţiona în spirit şi în emoţii. necunoscut restului creaţiei Sale. Ei asigură tiăinicia familiei şi sunt purtători dc speranţă Dacă aceste ingredierde esenţiale pentru viaţa de familie nu sunt asigurate în primul râdd de către soţ. Biblia este foarte categorică în a uorunci despărţirea de părinţi! Asta nu înseamnă >. prin organele sexuale. Orice raport sexual care nu reflectă această divină interferenţă spirituală. încercând să cxtirţdă perioada în care ea. în capitolele precedente. unora le este foarte greu să-şil intre în rolul de părinte.de acasă. Dtlicele mai multe ori aceşti copii nu vor avea o căsnicie fericită deoat . Dumnezeu a acordat reproducerii un rol foarte important. Dacă s-ar proceda. cât de multe sunt pericolele asociate păcatului sexual şi relaţiilor sexuale care conduc la legături sufleteşti nedumnezeieşti.râ de urmat. creând o infinitate de puncte de intrare a demonilor pe care apoi le va folosi nestingherit. atunci în mod sigur vor apare probleme. O femeie ajunsă îreaceastă situaţie va face tot cc poale pentru a prelungi dependenţa copiilor de ea cu mult peste vârsta maturităţii lor. O parte din avantajele câştigate de duşman sc datorează eşecului Bisericii de a explica tinerelor generaţii. în cele din urmă. Acest act trebuie să aibă Cftţscop unirea celor doi parteneri într-o relaţie independentă dc oriclt alte relaţii cu ceilalţi oameni.Slujirea practica cu amuzanta (şi frustâtnta!) atmosferă dc familie. în trup. Când acreai bărbatul şi femeia.cc ci sunt atât de legaţi de mamă încât nu vor putea stabili relaţii) corecte cu noul partener de viaţă Scriptura ne spund că secretul unei căsnicii fericite constă în despărţirea de părinţi. Totuşi. Pentru unele femo:. Sexualitatea are implicaţii în numeroase zone ale vieţii. trebuie să fie tranşantă şi definitivă. ei nu se vor maturiza niciodată ca adulţi. într-un mod pozitiv şi deschis. . a siguranţeitei. astfel. nefolositoare atunci când copiiivor creşte şi vor pleca . păcat. Dacă relaţia cu partenerul este nesigură sau dacă ferr ria ştie că după cc copiii se vor maturiza ea nu va avea nici o cari . nu şi câinii. atunci soţia se va simţi ca o piesă de schimb lipsilă de viitor.Vindecarea prin eliberate . multe dintre durerile şi probleme soacrelor ar fi evitate! Păcatul sexual Am văzut deja. Din păcate. Oricum xm caracteriza acest lucru el este. Prin reproducere El a dorit nu doar să împărtăşească cu omenirea puterea Sa dc creaţie. înseamnă o a r că aceşti copii trebuie să fie liberi să se rclaţioneze cu părinţiii lor într-un mod matur şi responsabil. este creat după chipul lui Dumnezeu. este în afara intentiilor lui Dumnezeu. măgarii sau vreo altă creatură. ca mamă.şi alipirea dc soţ sau soţie. fiind o tctitativă dc lipsire dc libertate şi independenţă a copiilor. prezenţa copiilor aduce un sentiment de securitate. practic. în acest capitol vom analiza diferitele căi prin care vrăjmaşul denaturează sexualitatea. etica sexuală Biblia nu face din sexualitate un subiect tabu. Dumnezeu nu doreşte ca întreaga noastră identitate să depindă dc copiii nost i. aşa cum se obişnuieşte) să „dea drumul" fetei lor iar ambii părinţi ai mirelui să-şi elibereze dc sub tutelă fiul. Numai atunci când părinţii sunt de acord cu aceasta „pierdere" a copiilor lor. îi „câştigă" pentru tot restul vieţii. Rezultă că numai 133 7. ci şi să dea acesteia ceva special. Bolile care rezistaseră tuturor formelor anterioare dc rugăciune sunt deseori instantaneu vindecate prin eliberare. fără teama că vor fi dominiţi de aceştia. La rugăciunea pentru vindecare fizică trebuie ţinut cont că multe dintre bolile care au venit pe linie generaţională s-au transferat datorită relaţiilor prin care părinţii şi-au dominat şi manipulat copiii. unindu-se. 'umai omul. Acest lucru se întâmplă mai ales in clizul mamelor. Părăsirea casei părinteşti. Ruperea acestor legături demonice duce la o puternică durere emoţională şi la extraordinare eliberări.ă părinpi nu trebuie să-şi mai viziteze copiii căsătoriţi. nu acelaşi lucru sc poate spune şi despre anumite sectoare ale Bisericii.

victima este fără speranţă. Camera de consiliere ne-a arătat că pentru mulp creştini relaţiile sexuale sunt departe de a fi ceea cc Dumnezeu doreşte ca ele să fie. problemele lo»' unt mai mari decât cele ale celor căsătoriţi. în copilărie. ambii parteneri aduc cu ei un bagaj de durere şi de probleme personale. Dar demonul care a intrat prin acel şoc emoţional va face tot ce poate pentru a ataca relaţia sexuală pe care acea fată o va stabili cu soţul ei creştin. Deşi traumatic la vremea lui. având deci cea mai bună percepţie a ceea cc este sexul! Teoria conform căreia creştinismul nu este compatibil cu o bună relaţie sexuală în cadrul căsătoriei este. Dacă aceste dureri rămân nevindecate ele vor afecta. Astfel ajunge să trăiască durerea de a dori cu ardoare o relaţie pe care. falsă. Să luăm cazul unei fete care a fost abuzată sexual o singură dată. Deseori duhurile care au intrat prin abuz sexual îşi încep activitatea imediat după ce persoana s-a căsătorit. Dar în aceste condiţii. nu şi intimitate. Pentru a distruge acea căsnicie. va fi un bastion în care vrăjmaşul cu greu va putea cuceri vreo poziţie. Problemele pot fi depăşite numai dacă înţelegem modul în care duşmanul le creează. Deseori. Dc exemplu. dar în moduri diferite. incidentul a rămas adânc îngropat printre celelalte evenimente ale trecutului. păcatele strămoşilor pot genera o putere demonică care afectează generaţiile următoare. ci şi ca un duh de curvic să-şi înceapă lucrarea în membrii acelei familii. mai ales într-o epocă îi climatul social încurajează sexul în afara căsătoriei. abuzul sexual aduce cu el o demonizare prin care Satan va căuta să denatureze şi să prejudicieze relaţiile dumnezeieşti dintre parteneri. Perechea aceea. Dacă o căsnicie n-a fost încă irevocabil distrusă datorită nemârturisirii păcatului sexual sau ascunderii unui abuz sexual. împlinită în fiecare aspect al relaţiei. relaţiile sexuale dintre cei doi. ea vrea să fie iubită şi protejată. fără ca victima să-şi dea seama de ceea ce se 135 . Bărbaţilor cu care vine în contact le dă dc înţeles că doreşte doar prietenie. se poate reveni la normalitate. El nu poate suporta bucuria experimentală dc cei doi parteneri şi sc teme de consecinţele unirii lor într-o dragoste care va duce la împlinirea planurilor lui Dumnezeu în vieţile lor. Totuşi. şi ambii parteneri doresc restaurarea relaţiei sexuale. o problemă spirituală este dc maximă importanţă ca oamenii să înţeleagă căile prin care Satan perverteşte sexualitatea pentru a distruge dimensiunea spirituală care dă un minunat potenţial sexului din cadrul căsătoriei creştine. Când se căsătoresc. Dar Satan va lupta din răsputeri ca acest lucru să nu se întâmple (mai ales în familiile creştine). o respinge.Vindecarea prin eliberare . Sexul fiind. printr-un act al propriei ei voinţe. Duhul care a intrat într-o fată printr-un abuz sexual poate lucra în ea în aşa fel încât să-i distrugă datorită şocului suferit. el va provoca cât mai mult râu în această zonă a relaţiei dintre cei doi parteneri. Făcând aceste comentarii asupra relaţiilor sexuale din cadrul căsătoriei. evident. un adulter comis într-o anumită generaţie va face nu doar ca generaţiile următoare sâ fie mai deschise la relaţiile adultere. Dacă nu se recunoaşte rădăcina demonică. cauzând frustrare şi chiar disperare. 2) Abuzul sexual Indiferent de gravitatea sa. Problemele create demonic prin păcat sexual îi afectează atât pc cei căsătoriţi cât şi pe cei necăsătoriţi. Prin aceasta nu vreau să afinn că persoanele necăsătorite nu au sexualitate sau că ele nu pol avea probleme sexuale. într-un fel sau altul. înainte de orice. puţini sunt bărbaţii care doresc sâ 134 se căsătorească cu ca. împingându-i la adulter.Slujirea practica Cum intrA demonii credincioşii care 11 cunosc cu adevărat pe Dumnezeu au capacitatea de a se cunoaşte reciproc cu adevărat (spiritual ea şi fizic). nu vreau decât sâ subliniez faptul că Dumnezeu doreşte ca sexul să se producă numai între partenerii căsătoriţi. în continuare vom prezenta cele mai importante căi prin care demonicul afectează sexualitatea omului: 1) Păcatul sexual generaţional Aşa cum am văzut. dorinpi de a se căsători vreodată.

Dar şi femeile se pot confrunta cu duhurile care vin dinspre mama soţului. legătura sufletească de dominare dinspre mamă deseori conduce la demonizarca copilului. demonii primesc drept de intrare în ea prin legătura sufletească nedumnezeiască care se stabileşte. Dacă femeia aceea nu este eliberată. Păcatul ncmărturisit şi. Duhul dc dominare maternă se va opune acestei încercări dc eliberare de sub tutela parentală. locul în care acest lucru devine evident. sunt zidite pc această temelie! Este uşor de observat importanţa niperii legăturilor sufleteşti nedumnezeieşti dintre părinţi şi copii pentru ca aceştia din urmă sâ fie liberi de duhurile de control şi dominare care au coborât pc linie generaţională Fără eliberare. Deşi au consultat o mulţime dc consilieri în căsătorie. neiertat. aceşti bărbaţi se confruntă cu duhurile dc dominare care vin dinspre soacrele lor şi care se opun libertăţii câştigate de soţii prin căsătorie. în cele din urmă. 4) Relaţiile sexuale dinainte de căsătorie şi căsătoriile de probă Orice relaţie sexuală cc are loc în afara cadrului protector al căsătoriei. prin practicile la care au apelat. Cu cât aceste relaţii imorale sunt mai adânci. în special în cazul celor care suferă dc mult timp de probleme (medicale sau de altă natură) care persistă aparent fără motiv şi fără a avea un diagnostic clar. chiar dacă ea sc află la mii de kilometri distanţă. Din nefericire. Metodele încercate au adus.Vindecarea prin eliberare •• Slujirea practică Cum intra demonii întâmplă. Au fost bărbaţi care mi-au spus că atunci când fac dragoste cu soţiile au senzaţia că soacrele lor sunt undeva pe aproape iar uneori. creând în victimă o presiune generată dc influenţa mate mă. naturală a relaţiei (sufletul şi trupul). atât relaţiile sexuale dintre partenerii căsătoriţi cât şi sexualitatea persoanelor celibatare vor fi serios prejudiciate datorită diferitelor forme de ispitire sexuală. o ameliorare temporară a unor aspecte ale sexualităţii lor dar în final ci nu au reuşit decât să dea acces. 3) Legăturile sufleteşti de dominare Legăturile sufleteşti dc dominare parentală conduc la adevărate dezastre în relaţia sexuală dintre partenerii căsătoriţi. De fiecare dată când o persoană are o relaţie sexuală în afara căsătoriei. Dormitorul conjugal este. că acestea se află în locul 136 soţiilor! In realitate.. este păcat. demonizarca putând căpăta valenţe extreme. cărora nu le vor putea rezista. Căsătoria este o ieşire (de drept) de sub influenţa părintească. lucrurile nu s-au schimbat. păcatul sexual este doar rareori mărturisit şi tratat prin pocăinţă înaintea lui Dumnezeu. cuplul va experimenta o relaţie sexuală inadecvată şi căsnicia poate fi. unui şi mai mare număr de demoni care le vor crea şi mai multe probleme. deci. orice consiliere nu va face decât să aducă o ameliorare temporară care va fi urmată de o şi mai adâncă durere şi disperare. creştine sau necreştine. ea nefiind pentru cl decât un substitut al mamei! Numeroase căsătorii. deseori. cu atât mai puternice devin legăturile demonice în participanţii la adulter. distrusă. cazul bărbaţilor care se confruntă cu duhurile ce vin dinspre mama soţiei. pentru exemplificare. poate. . Duhul care a căpătat acces prin mamă poate imita caracterul şi dominarea acesteia. Duhurile de boală sau de ocultism vor profita de legăturile 137 . mergând de la pornografie până la adulter. Relaţiile sexuale care sc află în disfuncţionalitatc datorită unor cauze spirituale nu pot fi ameliorate prin metode care afectează doar zona firească. dă vrăjmaşului drept de intrare şi şedere. care şi-a dominat fiul într-atât încât acesta nu mai este liber să sc rclaţioneze corect cu soţia lui. deşi au încercat să facă totul pentru a îmbunătăţi situaţia (inclusiv prin pornografic şi sex pervertit). Dc exemplu. Ceea ce susţin este că dacă problemele spirituale (demonice) nu sunt rezolvate. Nu vreau să afirm că sfaturile şi consilierea medicală nu pot aduce o oarecare îmbunătăţire a stării emoţionale sau fizice a celor doi parteneri. Am folosit. dc obicei necreştini. Am constatat că în consiliere trebuie explorate (cu fineţe) toate relaţiile sexuale din trecutul persoanei.

Odată ce ai declarat că relaţiile homosexuale sunt acceptabile. Homosexualitatea arc o mulţime de cauze potenţiale. De la boli fizice ale organelor sau zonelor sexuale. fie şi din neştiinţă. Indiferent de părerile 138 . care este mai puternic decât ca. Atât Vechiul cât şi Noul Testament cuprind atenponări fără echivoc (Levitic 18:22. Dar acum boala este atât dc extinsă încât a făcut victime şi printre mulţi dintre cei care n-au avut niciodată relaţii homosexuale Vedem cum nelegiuirea părinţilor este dramatic pedepsită in copiii celor care au fost infectaţi cu virusul HIV. Mulţi bărbaţi au fost abuzaţi homosexual in copilărie de către alţi bărbaţi.. Perversiunile sexuale sunt puternic încurajate de demonii care ştiu că cei care le-au practicat o singură data vor fi nişte victime sigure ale atacurilor lor viitoare.creştinilor libertini" (o aberaţie similară mişcării „creştinilor yoghini"!) manifestă o accentuată aversiune faţă dc autoritatea Scripturii in general. sc exclude. SIDA este una dintre bolile care s-au răspândit mai ales datorită imoralităţii homosexuale. nici chiar in cazul persoanelor care. trebuie sâ adopţi un punct dc vedere Ia fel dc liberal şi în privinţa restului Scripturii. Ejacularea spermei într-un alt orificiu decât vaginul femeii este o pervertire a intenţiilor lui Dumnezeu. Consecinţele sunt multiple. indiferent sub cc formă.Vindecarea prin eliberare . prin mărturisire şi pocăinţă. practică un astfel de sex pervertit. contacte homosexuale. au nevoie dc eliberare. etc). Dar nu trebuie să petreci prea mult timp în slujirea dc eliberare a celor implicaţi în păcat sexual pentru a-p da seama că ei sunt cei demodap! 5) Sexul oral şi anal Intenţia lui Dumnezeu este ca raportul sexual dintre bărbat şi femeie să se producă prin introducerea organului sexual masculin în cel feminin. Din acel moment. trebuie să-i ajutăm atunci când vin sâ nc ceară ajutor. Unii oameni consideră demodate standardele stabilite de Dumnezeu în Biblie cu privire relaţiile sexuale. în ochii lui Dumnezeu homosexualitatea şi lesbianismul sunt şi rămân păcate. creştinii. principalele cauze 139 6) Homosexualitatea şi lesbianismul Homosexualitatea este clar interzisă de Scriptură. Aceste forme de pervertire a sexului sunt importante puncte de intrare a demonilor. nu poate atenua implicaţiile cuvântului lui Dumnezeu cu privire la acest subiect. Eu cred că homosexualii. pol fi eliberaţi şi vindecaţi şi că noi. Nu-i ajutăm cu nimic dacă scuzăm păcatul în care trăiesc. le este imposibil să practice raporturi sexuale normale. • teologilor liberali. Atât în victime cât şi în cei voluntar implicaţi în homosexualitate poate ti inclusă demonic o impotenţă care sc va manifesta în cadrul unei căsătorii ulterioare normale. este un atât dc propice teren dc demonizare încât toţi cei care au fost victime ale abuzului homosexual sau au avut. boli deseori imposibil de diagnosticat medical. dar atunci când sc încearcă scuzarca păcatului homosexualităţii afinnând că persoana homosexuală nu-şi poate controla comportamentul. posibilitatea determinăni spirituale a înclinaţiilor homosexuale. Ia o tot mai accenwată dorinţă dc a practica sexul pervertit. căsătorip sau nu. Sexul oral şi anal nu are nici o justificare. din punct de vedere spiritual. Chiar şi medicii nccreştini declară că SIDA n-ar fi astăzi atât dc răspândită dacă n-ar fi existat relaţiile homosexuale dintre bărbaţi. Am constatat că atunci când partenerii. oricât de modernă sau oricât dc adaptată la mediul social sau cultural contemporan. de fapt. din motive fizice. Romani 1:26-32. cad toate standardele bazate pe adevărul biblic Implicarea în homosexualitate. Cc am observat este că suspnâtorii unor mişcări cum ar fi cea a . Nici un fel de interpretare. in duhurile lor ci ştiu că Dumnezeu nu acceptă păcatul homosexualităţii Iată care sunt. ci sunt demonizap cu duhuri ce au caracteristici similare păcatului comis.Slujirea practica Cum intră demonii sufleteşti nedumnezeieşti pentru a se transfera de la un partene sexual la altul. Orgasmul este o puternică sursă de plăcere pentru ambii parteneri iar ejacularea este modalitatea prin care se produce fecundarea ovulelor şi se asigură reproducerea.

de exemplu. dc exemplu. acest demon poate intra prin abuzarea unui copil de către un alt copil. de privirea involuntară a nudităţii pc stradă. Creştinii trebuie să trăiască în această lume fără a se lăsa atraşi 141 numai datorită propriei lor sexualităţi. în ziare şi reviste. Există oameni care. probabil în subconştient. se propagă pe mai mult de trei sau patru generaţii. Acest duh poate veni de la părinţi sau dc la nişte strămoşi mai îndepărtaţi. doresc sâ experimenteze orice lucru necunoscut lor. o problemă spirituală şi că aşteptările părinţilor privind sexul copilului vor afecta. Deuteronom 23:2 nc vorbeşte dc zece generaţii! Păcatul generaţional poate fi. Fiul unui cuplu implicat într-un astfel dc păcat va moşteni un duh care va induce în el comportamentul pervertit al sexului anal. la maturitate. înainte de orice. prin mărturisire şi pocăinţă. cea mai comună sursă de demonizare homosexuali Deseori. începându-şi lucrarea. în special cele ale femeilor. duhul acestuia. relaţiile dc lesbianism. poate simţi o respingere generală şi se poate răzvrăti împotriva preferinţei părinţilor săi pentru băieţi. sunt zilnic expuse privirilor.Vindecarea prin eliberare . f) Relaţiile homosexuale deliberat alese. Atâta vreme cât homosexualul nu recunoaşte că homosexualitatea şi lesbianismul sunt păcate. Se pare că blestemul păcatului sexual. practicat fie cu bărbaţii fie cu femeile. femeile care în copilărie au fost controlate şi dominate de către taţii lor vor căuta. Singura calc dc întoarcere este dorinţa dc tt-ţi pune viaţa la dispoziţia lui Dumnezeu. deşi nu au avut vreodată relaţii homosexuale şi nici strămoşi care să fi fost homosexuali. b) Respingerea sexualităţii propriului copil este un mesaj spiritual prin care acestuia i se spune că sexul său este greşit. Reciproc. probabil. Această formă de folosire deliberată a pornografici este complet diferită. a) Un duh de homosexualitate care a coborât pe linia comportamentul acestuia. deseori va slărşi prin a-şi căuta împlinirea sexuală într-o relaţie homoscxualâ cu un alt bărbat. Un bărbat care este atât dc dominat de mama sa încât îşi alege soţia în funcţie de preferinţele acesteia.Slujirea practică Cum intră demonii ale înclinaţiilor homosexuale. in special dacă în unul dintre ei există deja un duh de homosexualitate care dictează 140 . 7) Fanteziile şi pornografia Una dintre cele mai extinse surse dc demonizare este pornografia folosită in scopul obţinerii unei ilegitime plăceri sexuale. c) Răzyrătirea împotriva părinţilor care îşi iubesc copilul homosexualitate sau lesbianism. Odată ce el a avut contact anal cu un bărbat va primi şi un duh de homosexualitate care va lucra împreună cu duhul de sex anal. c) Dominarea maternă sau paternă poate conduce la generaţională a mamei sau a tatălui. Trăim într-o epocă în care (mai ales în vest) trupurile goale. De exemplu. inevitabil. Relaţiile homosexuale nu sunt decât una dintre multele deviaţii comportamentale lumeşti pe care demonii le sugerează libertinilor. un băiat care este iubit în special de tatăl său pentru că el este de sex masculin. spre deosebire dc cel al idolatriei. să trăiască conform aşteptărilor acestora privind sexualitatea sa Acest gen de respingere este un teren fertil pentru acţiunea demonică şi duhul dc homosexualitate va intra în copil. care induce pofta sexuală. sexul anal între soţ şi soţie. Trebuie să ne amintim că sexul este. el nu poate fi eliberat şi va rămâne condamnat la o viaţă de chin sexual. Demonii vor folosi oricare dintre metodele mai sus prezentate pentru a intra în oameni şi a le denatura sexualitatea. orgasmul sau masturbaţia. d) Abuzul homosexual este. Copilul al cărui sex a fost respins de părinţii săi va încerca mai târziu.

o modalitate de viepiire în mijlocul acestor lucruri fără a comite păcatul care dă demonilor drept de intrare. tot trupul tău va fi plin dc lumină" (Matei 6:22). Unii dintre ei şi-au deschis inima în faţa membrilor echipei noastre dc slujire şi atunci am putut vedea că acest păcat îi făcea să creadă. în aceste cazuri de cele mai multe ori cauza este de natură demonică. bărbaţi trecuţi dc prima tinereţe. La unii bărbaţi privirea unei femei. trebuie să ne ferim de cel mai periculos dintre distribuitorii de pornografie: televiziunea. Scriptura ne încurajează să trăim în lume. chiar decent îmbrăcate.Vindecarea prin eliberare . Cu trecerea anilor însă. sunt atât de atrase de pornografie încât nu se pot controla. Nu întâmplător Biblia ne spune că "Dacă ochiul tău este curat. înainte ca Duhul Sfânt sâ nc dea puterea de a lupta cu pornografia trebuie să decidem. atunci când copilul trece întâmplător prin faţa unui stand de reviste pornografice. De obicei. pericolul poate începe atunci când văd descoperite anumite pârp ale corpului feminin. Ele cred că secretul lor este bine ascuns deoarece nimeni nu poate şti ce se petrece. conduce la păcatul poftei. Cheia acestei problematici o găsim în cuvintele pe care Isus le-a rostit în predica de pe munte atunci când S-a referit la privirile lascive pc care bărbaţii le aruncă femeilor. sc luptă singuri cu această problemă uneori de mai mult de douăzeci de ani. ajungând deseori la masturbaţie. Trăim zile în care noi. Căci Diavolul nu renunţă uşor Ia cei pe care i-a controlat prin pornografie. Prin satelit. uneori. Duhurile de poftă care au intrat prin ochi provoacă acest ciclu al mizeriei şi îşi lasă victima apăsată de povara vinovăţiei. Ştiu că unele dintre lucrurile pe care le voi prezenta în acest capitol vor fi adevărate veşti bune pentru cei care se simt blestemaţi de starea în care se află. El este uimit de ceea ce vede pe coperple acestor reviste care prezintă actul sexual într-un mod. că nu vor fi mântuip după ce vor muri! Ce uşurare să afle că există speranţă există eliberare şi există un nou început. printr-un act al propriei noastre voinţe. Linia de demarcape a pericolului variază enorm dc la persoană la persoană. Când totul se sfârşeşte. unii chiar lideri ce deţin poziţii cheie Mulţi dintre ei. Isus a spus că acest lucru este echivalent cu adulterul în sine.17:1-26). Dar multe persoane. Trebuie să ne ferim de privirea deliberată a imaginilor pornografice. Deci trebuie să existe un drum de ieşire din jungla sexuală a lumii din vest. toate acestea par a fi o extraordinară aventură. evitarea contactului cu aceasta. apare 142 vinovăpa ce aduce cu ea osândirea şi sentimentul încă unui eşec. Ele vor accentua nevoia dc pocăinţă (şi eliberare) a celor care s-au încurcat în plasa demonică a pornografici. La alţii. este la limita acceptabilului deoarece nu implică nici o altă persoană. simt ele. imagini de nuduri sau cupluri care fac dragoste. în copilărie. Odată începută spirala demonică va dicta stilul de viaţi al persoanei. poate declanşa un proces mental care. Dar întotdeauna punctul de contact sunt ochii. creştinii. această demonizare îşi are începuturile în copilărie. imaginile pornografice pot intra în casele noastre din zeci de 143 . chiar dacă viitoarea disciplină dc viaţă nu este tocmai uşoară. un mod de viaţă dumnezeiesc. pervertit. dacă rămâne necontrolat. Mulţi oameni au ajuns să trăiască o viaţă de promiscuitate datorită demonizării prin privirea imaginilor pornografice. şi în special bărbaţii. oricât s-ar opune tentapei. în situaţia aceasta se află mulţi creştini. Victimele se justifică gândind că practică o formă de păcat sexual ascuns care. Folosirea lor reprezintă un marc pericol: demonizarea! Putem trăi o viaţă sfinptă numai dacă ea este deplin controlată dc Duhul Sfânt Dar Duhul Sfânt nu ne va impune. Paginile 168-172 din primul volum al acestei lucrări au prezentat pc larg subiectul nudităpi.Slujirea practica Cum intră demonii în capcana consecinţelor pornografiei. Este suficient pentru ca acel copil să fie demonizat! Alp copii pot fi victime ale pornografiei „secrete" trecute din mână în mână la şcoală. peste voinţa noastră. dar să nu-i aparţinem (loan 15:19. recitirea lor fiind binevenită în contextul prezentării subiectului pornografiei. de cele mai multe ori. nevoia privirii unor materiale pornografice tot mai explicite va deveni din ce în ce mai puternică şi va conduce la poftă şi Ia păcat.

.să se căsătorească. de pornografic. este un potenţial punct de intrare a demonilor.. urmată dc ritualul dc curăţire prevăzut în Lege (Numeri 19). Poate că aceste lucruri sună bizar. Ele reprezintă o extremă a comportamentului sexual prin care natura şi caracterul minunatului plan pe care Dumnezeu L-a intenţionat în relaţia bărbat-femeie sunt atât de pervertite încât 145 .Slujirea practica Cum intra demonii ţări. Este interesant dc observat că în acele vremuri. un punct de intrare a duhurilor de poftă prin pornografic. Am slujit multor persoane care. o relaţie sexuală conjugală ncarmonioasă poate fi. invariabil. ele vor fi cu mult depăşite de durerea pc termen lung care va urma. în 1 Corinteni 7:9 el ne spune că oamenii trebuie . Ceea cc sc întâmpla în scerci determină puterea şi autoritatea spirituală a vieţii pc care Dumnezeu ne-a dat-o s-o trăim. Din nefericire.Vindecarea prin eliberare . dar noi am încetat să ne mai mirăm de extinderea păcatului sexual sau de mărturisirile pe care oamenii trebuie să le facă atunci când Dumnezeu îi provoacă la o schimbare a vieţii.. Chiar şi partenerii căsătoriţi pol (1 dependenţi. nefiind conştienţi dc pericolul demonizării. nu trebuie decât să privim la Cel care a fost jertfit pentru noi şi să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru iertarea pe care o avem prin moartea înlocuitoare a lui Isus. înainte de venirea lui Isus şi stabilirea slujirii dc eliberare în Biserică. de obicei. lată deci cât este dc necesar ca atât soţul cât şi soţia să acorde importanţa cuvenită relafiei lor sexuale. dc la pisici până la vaci. singura modalitate prin care se putea împiedica transmiterea demonilor pe linie generaţională în poporul lui Dumnezeu era uciderea celui care a comis perversiunea sexuală. în loc să plătim cu viaţa pentru păcatele noastre. Astfel. Dar ceea ce poftim în ascuns va lucra deschis în vieţile noastre. atât omul cât şi animalul trebuiau ucişi pentru 144 comiterea acestui act nedumnezeiesc (Levitic 20:15-16). un răspuns la dezamăgirea suferită într-o relaţie sexuală conjugală din care nu pare a mai exista vreo cale legitimă de scăpare. Pornografia. Relatiile sexuale cu animalele conduc. ea însăşi. pe toi timpul nopţii. In aceste cazuri dependenţa este. lipsită de orice speranţă. Sunt voci care spun că SIDA îşi are originea în relaţiile sexuale cu un animal.. sunt condamnaţi să asiste la un asemenea declin al relaţiilor conjugale încât căsnicia lor nu va mai fi decât o problemă de toleranţă reciprocă. înfrângerii şi eşecului. de satisfacere a dorinţei sexuale. pentru a realiza între ei unitatea pe care Dumnezeu o doreşte. în secret. Se pare că numai această ac nune radicală putea împiedica blestcmarea demonică a generaţiilor următoare Este suficientă o clipă de contemplare spirituală a celor mai sus prezentate pentru a aprecia adevărata valoare a minimii venirii lui Isus pe pământ şi a jertfei Sale pe cruce. îi sfătuiesc pc partenerii căsătoriţi să privească imagini pornografice pentru a se excita sexual! Oricât de mari ar fi câştigurile pe termen scurt ale acestei „terapii". pornografia în ascuns este sursa slăbiciunii. există consilieri conjugali (unii chiar creştini) care. Bărbaţii care ajung în asemenea situaţii. cu şerpi care au fost introduşi în organele lor sexuale. indiferent de argumentele pro. au mărturisit că au avut raporturi sexuale cu animale. Dar raporturile sexuale cu animalele sunt deseori impuse unei persoane împotriva voinţei ei. pentru că este mai bine să se căsătorească ciecăt să ardă". pe lângă homosexualitate şi alte perversiuni sexuale. dacă nu sunt eliberaţi şi vindecaţi. în intimitatea camerei de consiliere. Pavcl a văzut în relaţiile sexuale conjugale un mijloc legitim. Nimeni nu poate şli ce emisiuni umifirim noi la televizor. dumnezeiesc. in secret. Aşa cum rugăciunea în ascuns este izvorul unei extraordinare puteri. Am întâlnit cazuri de femei forţate să aibă contact sexual cu câini sau. Pedeapsa acestui comportament sexual pervertit era moartea. lademonizare. şi a relaţiilor sexuale cu animalele. în unele ritualuri de perversiune sexuală. în cazul raporturilor voluntare. Sub lege. dc cele mai multe ori a fost vorba de bărbaţi care au avut contact sexual cu tot felul de animale. La Calvar a fost plătit preţul tuturor păcatelor noastre. 8) Raportul sexual cu un animal Scriptura este foarte explicită în interzicerea.

ca slujitori. Această dorinţă îi controla viaţa. şi în acest fel. de legături sufleteşti b) Stabilirea. arc consecinţe cc trec de simpla demonizare. Acel demon începea să-i controleze sexualitatea. Pentni a restaura o viaţă distrusă de ani de activitate demonică este nevoie dc o sluijre completă şi plină de dragoste. • nedumnezeieşti cu alte persoane. 9) Transvestismul şi trans-sexualitatea Un transvestil este acel bărbat care sc îmbracă în haine femeieşti pentru a-şi exprima. au deseori tendinţa de a se îmbrăca în hainele sexului opus. suflet şi trup. este contrară voinţei lui Dumnezeu. Vindecarea va veni numai atunci când toate rănile vor fi vindecate. Trebuie ca o femeie să fie dc o tărie şi o spiritualitate ieşite din comun pentru a rezista traumei produse de o asemenea experienţă astfel încât demonii să nu poată profita de situaţia prin care ca a trecut. trebuie să slujim pentru vindecarea oamenilor şi nu doar pentru scoaterea demonilor (care nu este un scop în sine).să nu creadă că vindecarea celor grav demonizaţi este doar o problemă de scoatere a câtorva demoni. Rezumat Sexul greşit. Alteori. trebuie menţionate aici şi celelalte aspecte care concură la o deplină vindecare. aceste rupturi 147 e) f) .Slujirea practică Cum intră demonii demonizarea este inevitabilă în cazul celor care au participat voluntar la ele şi aproape inevitabilă la cei care au fost victime ale unor astfel de orori. Deşi scoaterea demonilor este csenpală noi. O persoană transsexuală este o persoană care nu numai că se îmbracă în hainele sexului opus dar şi doreşte să facă parte dintre persoanele de sex opus. Ca şi în cazul homosexualilor. c) d) Experimentarea unor sentimente de vinovăţie şi osândire. Rădăcinile posibile ale unui asemenea comportament sunt asemănătoare celor ale homosexualităţii. pentru ca cititorul. drumul spre restabilire bece atât prin eliberare cât şi prin vindecarea emoţională Totuşi. voluntar sau nu. încât simţea nevoia să o poarte. Copiii al căror sex (hotărât de Dumnezeu) a fost respins de către părinţi. Iată principalele zone asupra cărora trebuie să ne concentrăm: a) Rănirea relaţiei dintre persoana slujită şi Dumnezeu. Deşi această carte nu are pretenţia de a acoperi toate aspectele lucrării de eliberare. în inima ei. să renunţe la vechiul mod de viaţă atunci nici o consiliere nu-i va aduce eliberarea. Am consiliat un bărbat care a mărturisit că era atât de fascinat de lenjeria intimă a femeilor. Abuzul sexual ca punct de intrare a demonilor va fi pe larg prezentat în unnătorul capitol. voluntar sau nu. cea mai mare problemă rămâne voinţa Dacă persoana care caută ajutor nu doreşte. 146 10) Abuzul sexual Orice formă de abuz sexual face ca oamenii să devină vulnerabili la demonizare. ci un demon. acest comportament este generat de un duh care a venit pc linie gencraţională Mulţi băieţi au fost surprinşi când probau lenjeria intimă a mamei.Vindecarea prin eliberare . Aceste persoane iau medicamente şi se supun unor operapi chirurgicale pentru a-şi schimba aspectul exterior şi organele sexuale astfel încât sexualitatea lor să devină opusă celei cu care s-au născut. Respingerea (foarte des întâlnită) care poate fi atât cauza primară a păcatului sexual cât şi consecinţa respingerii de către . sexualitatea. Ea trebuie să accepte adevărul că această practică condamnată de Scriptură (Deuteronom 22:5).un alt partener sexual. întinsă pentni uscare. Tulburările emoţionale şi întristarea (de scurtă sau lungă durată). Orice ruptură a unităţii dintre duh. Acum ştim că nu dorinpj îl controla într-un asemenea grad.

Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica

Cum intră demonii

conduc, în special în cazul celor traumatizap şi abuzaţi, la o separare a duhului şi a sufletului dc trup, ca o reaepe de protecţie la alte eventuale dureri Multe dintre experienţele extra-corporale sunt, deseori, indicii ale unor astfel de rupturi. 8. Rănile sufleteşti, abuzul şi respingerea Isus a făcut un comentariu devastator la adresa celor care sunt o pricină de cădere pentru copii. El a spus că unui astfel de om i-ar fi mai de folos dacă i s-ar atârna dc gât o piatră dc moară şi ar fi aruncat în adâncul mării (Matei 18:6). De ce a făcut Isus aceste remarci atât dc severe? Eu cred că, parpal, răspunsul constă în faptul că Isus cunoştea consecinţele demonice pe care trebuia să le suporte copilul rănit sufleteşte. încă nu am consiliat o persoană care să fi fost serios abuzată (sexual sau în alt mod) şi care sâ nu aibă nevoie şi de slujire pentru eliberare. Traumele provocate de abuz deschid larg uşile demonilor care vor profita de durerea victimei. Pe lângă groaznicele consecinţe emoponale şi fizice pe care le aduce, comportamentul abuziv pune copiii sub un control demonic de care, dacă nu vor fi vindecaţi prin eliberare, nu vor scăpa toată viaţa. în capitolul dedicat legăturilor sufleteşti am văzut că între oameni se pot stabili tot felul de relaţii nedumnezeieşti. O legătură sufletească este o legătură (bună sau rea) prin care oamenii se relaponează, cu sau fără voia lor. Atunci când oamenii sunt abuzaţi, între agresor şi victimă se stabileşte o legătură sufletească nedumnezeiască. Această legătură acţionează ca o conductă demonică prin care demonii se pot transfera de la o persoană la cealaltă. Acest lucru se întâmplă în special în cazul în care între agresor şi victimă a existat un contact emoponal sau sexual. în zilele noastre, abuzul sexual este atât de mediauzat încât avem tendinpi să credem că el este singurul abuz care poate afecta serios. Dar dacă vom încerca să privim oamenii din perspectiva lui Dumnezeu, vom căpăta o mult mai largă înţelegere a ceea ce înseamnă abuz şi respingere. Vom vedea că demonii pot intra încă din momentul concepţiei, cu mult înainte ca vreun abuz sexual să 148

fie posibil. Este important să înţelegem că o persoană este o persoană încă din momentul în care spermatozoidul se uneşte cu ovulul pentru a forma embrionul uman. Argumentele celor care susţin avortul, cum că viaţa ar începe la douăsprezece, paisprezece sau douăzeci şi opt de săptămâni de la concepţie sau de la naştere nu sunt decât speculaţii bazate pc convenienţe seculare ce nu au nici o legămră cu realităţile şi adevărurile spirituale. în momentul concepţiei, unirea materială a spermatozoidului cu ovulul determină sexul, caracteristicile, personalitatea şi trăsăturile viitoarei persoane; dar mai important decât potenţialul firesc (caractcrisiticile sufleteşti şi trupeşti) este faptul că duhul copilului este deja prezent. Duhul copilului, pc care Dumnezeu l-a.cunoscut ca fiinţă spirituală înainte de momentul unirii sexuale care a creat condiţiile creării acelei fiinţe umane, este sensibil la influenţa puterilor spirituale (atât bune cât şi rele) încă din primele secunde dc viaţă. Noi am eliberat oameni demonizaţi cu duhuri de respingere care au intrat în ei chiar în momentul actului sexual prin care au fost creaţi ca embrion uman. Este cazul tipic al celor concepuţi prin viol, când nici tatăl şi nici mama nu doresc ca raportul lor sexual să aducă vreun rod. Respingerea este una dintre cele mai periculoase şi puternice forme dc abuz. Dinamica acceptării şi respingerii este deosebit de puternică. Un copil iubit şi acceptat va creşte în siguranţa unor relaţii neabuzive şi trainice. Dar un copil care este victima respingeai va fi vulnerabil la o demonizare ce îi va produce multă durere .şi chin în viaţă. Duhul dc respingere care vine odată cu durerea şi traumele cauzate de cei care ar trebui să acorde dragoste şi sâ manifeste responsabilitate poate avea. uneori, rădăcini atât de adânci în viaţa victimei încât îţi trebuie un puternic discernământ şi o ungere specială a Duhului Sfânt pentru a deosebi acest duh de adevăratul caracter (dat de Dumnezeu) al persoanei. Cum este cu putinţă ca aceşti demoni, atât de puternici, să intre înir-o persoană prin răni sufleteşti, abuz şi respingere ? Răspunsul 149

Vindecnrea prin eliberare - Slujirea P'WUcfi_

Cum intrA demonii

parc a sc găsi în efectele pc care aceste comportamente le au asupra intcgntăfii spirituale a victimei. Structura trinitariană a omului ca duh, suflet şi trup este un puternic bastion dc apărare împotriva
vrăjmaşului ( "..Junia împletită in irei nu se rupe uşor" Eclcsiastul

4:12/ Dar atunci când. indiferent din ce motiv, în zidul de apărare al omului se produce o spărtură consecinţa aproape inevitabilă va fi demonizarca. Orice comportament care face ca victima să dorească ,,fuga'! de ea însăşi, csic potenţial periculos. Recent, un cunoscut psiholog mi-a spus că una dintre caracteristicile întâlnite la aproape toate femeile abuzate sexual pe care le-a consiliat este cea a experienţelor „exlra-corporale'. Fenomenul este descris ca o părăsire a propriului trup şi privirea acestuia de la o anumită distanţă (trup care se poate afla singur sau în compania unui prieten imaginar). Aceste femei spun că starea de despărţire de propriul trup le ajută să depăşească durerile vieţii. Acest comportament este începutul a ceea ce ocultiştii numesc proiecţie astrală. Proiecţia astrala este o tehnică ocultă (realizată demonic) prin care o persoană învaţă cum să-şi părăsească în mod deliberat impui. Rezultatul este, inevitabil, demonizarea. Copiii vrăjitorilor şi sataniştilor învaţă încă din primii ani ai vieţii tehnica proiecţiei astrale, ca o primă măsură prin care demonilor Ii se dă drept de acces şi control asupra copilului. Odată ce întregul duhsuflet-trup este rupt, demonizarea este uşoara. Atunci când, datorită unui comportament abuziv, un copil (sau un adult) învaţă să-şi învingă durerea sufletească fugind de el însuşi într-o lume fantasmagorică, el este deja demonizat. între partea trupească şi cea spiritual-sufletcască a fiinţei lui se deschide o uşă demonică care va permite instalatrea unei baze de control demonic. Respingerea, un duh ce poale veni din partea agresorului, un duh de fantezie demonică, frica şi confuzia, iată doar câteva dintre duhurile rele ce pot primi drept de şedere şi care, atunci când Domnul aduce prilejul unei slujiri a victimei, trebuie izgonite prin' eliberare. Prin natura lor, toate formele de abuz aduc cu ele respingerea. 150

Dar trebuie sâ avem grijă să nu confundăm disciplinarea dumnezeiască cu abuzul fizic. Sunt două lucruri complet diferite. O pedepsire fizică excesivă şi nedreaptă poate genera un ciclu al respingerii în victimă, dar la fel dc periculoasă poate fi şi nedisciplinarca unui copil care ştie că a întrecut măsura! Dacă un copil nu este disciplinat conform gravităţii faptei sale, duhul său va simţi că părinţilor nu le pasă de el, ceea ce poate conduce la apariţia rădăcinilor respingerii. Mişcarea modernistă care condamnă disciplinarea fizică a copiilor (în unele ţări este ilegală până şi disciplinarea fizică a propriilor copii!) este o înşelare demonică orchestrată de vrăjmaş pentru a induce în copii respingerea şi apoi dorinţa de independenţă prematură. Rezultatul este că, atunci când cresc, copiii nu mai sunt sensibili la sfaturile celor care îi pot conduce cu înţelepciune prin încercările şi ispitele vierii. La o anumită vârstă, copiii trebuie să devină independenţi dc părinţii lor. Dar dacă această independenţă este prematură datorită respingerii, atunci între copii şi părinţi sc va ridica un zid de care aceştia din urmă se vor lovi nu odată. în continuare vom da o listă (care nu este exhaustivă) a potenţialelor căi de demonizare prin rănire sufletească, abuz şi respingere. Deşi acoperă principalele tipuri de probleme întâlnite în realitate, lista trebuie tratată mai degrabă ca un ghid decât ca un instrument de control. a) La concepţie Deşi unirea sexuală dintre parteneri poate fi un act de iubire. Ia fel dc bine sc poate ca nici unul dintre aceştia sâ nu dorească concepţia. Dacă mama, în special, reacţionează negativ atunci când află că este însărcinată şi persistă în a respinge copilul pe carc-l poartă, alunei duhul copilului, simţind ce se petrece cu mama, va începe să se simtă respins. Această situaţie va crea un mediu spiritual propice acţiunii unui demon de respingere care va începe să controleze acea fiinţă umană în formare. Multe femei ajung într-o stare de şoc atunci când află că sunt însărcinate dar în patruzeci şi opt de ore se obişnuiesc cu această 151

Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica

Cum intră demonii

idee şi totul reintră în normal Dacă mama (şiStatăl, de preferat) îşi schimbă atitudinea inimii faţade copilul iniţialdnedorit atunci acesta nu va fi afectat de respingere, acceptarea rpărinţilor învingând pericolul demonizării cu un duh de respingere Din nefericire, avortul fuiă şansa dc a trăiia majorităpi copiilor respinşi. La fel ca majoritatea celor care sluj iese în nucrarea de eliberare, şi eu cred că toţi copiii avortaţi sunt trataţi dai Dumnezeu ca fiinţe care au murit înainte de a ajunge la o vârstă a rcsponsabilităpi şi vor ajunge la maturitate spirituală în cer. Cu siguranţă dinţii acestor copii nu se vor strepezi datorită păcatelor piţrinplor lor (Ieremia 31:29). Ei nu vor cădea sub judecată şi no vor suferi moartea veşnică datorită păcatelor părinţilor lor. • b) Lipsa unuia dintre părinţi şi sarcinii* nedorite Dorinţa lui Dumnezeu este ca toţi copiii să lie crescuţi în familii, hrăniţi cu dragostea mamei şi a tatălui. Multe femei concep copii în afara cadrului sigur al căsătoriei, fiind nevoile sâ parcurgă singure dificila perioadă a lâuziei. în aceste circumstanţe absenţa tatălui, care poate conduce la rănirea spirituală a coţlilului, poate fi mult atenuată dc dragostea mamei şi a celorlalp membri ai familiei. Dar copiii au la fel dc multă nevoie de taai ca şi de mame, iar mamele au nevoie dc soţi (care să le ajute :a creşterea copiilor) pentru a asigura copiilor protecţia spirituală.uemoţionaJă şi fizică atât de necesară în această sensibilă perioadă aivieţii lor. Copilul în dezvoltare va experimenta un sentiment de rcipingere a tatălui (pe care nu l-a cunoscut niciodată) urmarea fiind, deseori, demonizarea sa cu un duh de respingere. Consecinţele âitrării duhurilor de respingere (în această perioadă) sunt multiplei Una dintre cele mai comune probleme care vor apare mai târziu vin viaţa acelui copil este cea a deplasării spre o extremă a comportamentului sexual (promiscuitate heterosexuală sau homosexualitate). în aceste cazuri perioada de sarcină este daseori una de traume şi chiar de violenţă atât pentru mama cât şi pentru tatăl-copilului. Tatăl, care nu a dorit decât un contact sexuai cu mama, se simte 152

prizonier al unei relaţii pe care nu şi-a dorit-o Deşi încearcă să sc abpnă resentimentele şi mânia fierb în interiorul său până când apare criza ce pune capăt relaţiei cu mama copilului. Am eliberat oameni de duhurile care au intrat în ci în perioada de sarcină. Uneori, Duhul Sfânt a arătat cu exactitate persoanei (peste mulţi ani) ce s-a întâmplat în timp cc era în pântecele mamei sale. Verificând ulterior exactitatea detaliilor revelate (prin discuţii cu mama), ei au constatat că circumstanţele au fost, într-adevăr, cele pc care Dumnezeu lc-a descoperit in timpul slujirii. Când părinpi trec prin furtuni spirituale, copiii lor vor suferi consecinţele. Acest lucru este valabil şi pentru perioada sarcinii. Copilul nu poate evalua raţional situaţia creată situaţie cc face ca părinpi lui să treacă prin dificultăţi şi va presupune că el este sursa problemelor. Este adevărat, uneori prezenţa copilul este cauza problemelor dar indiferent de situaţie, ceea ce contează este că acel copil crede că el este cauza necazurilor şi, ca reacţie, sc simte respins şi începe să se auto-respingă. Astfel, respingerea este urmată de auto-respingerc şi copilul va creşte într-o permanentă frică de a nu fi respins. Sunt situaţii în care trei duhuri pot lucra împreună împotriva copilului: respingerea, auto-rcspingerca şi frica de respingere. O sarcină nedorită poate apare şi atunci când partenerii sunt căsătoriţi. Un copil poate apare într-un moment nepotrivit pentru cariera mamei şi atunci ca poate deveni stresatâ şi furioasă că trebuie să-şi întrerupă nişte afaceri care mergeau atât de bine. Se poate ca bugetul familiei să fie atât de subţire încât hrănirea încă unei guri să conducă la un dezastru financiar. Sau poate că mama este bine trecută de prima tinereţe şi ceilalp copii sunt deja adolescenţi. Motivele pentru care un copil poate fi respins încă din perioada de sarcină sunt diverse, dar indiferent de natura lor, demonii vor căuta să profite de păcatul părinplor de a respinge copilul pe care Dumnezeu l-a creat. Eşecul de a accepta oamenii aşa cum sunt face ca aceştia să devină vulnerabili la atacurile vrăjmaşului, în special 153

în adâncul lor copiii ştiu că există ceva negativ cu privire la persoana lor. grave consecinţe sexuale şi emoţionale pe termen lung. ştiind că sunt acceptaţi indiferent de sexul lor. Dacă. în special pentru copiii următori. Respingerea sexualitătii copilului este o rădăcină demonică cc poate deveni o cale de acces pentru duhurile dc homosexualitate şi lesbianism care. c) Respingerea sexualităţii Respingerea sexualităţii unui copil poate avea grave consecinţe pe termen lung. pentru a putea pretinde că actul său nu a rănit-o şi pentru a minimiza vinovatele consecinţe ale agresiunii sale. Există.Vindecarea prin eliberare . duce la respingerea copilului ca persoană. indiferent cum ar fi el. care nu răspund aşteptărilor părinţilor în ceea ce priveşte sexul lor şi care se simt respinşi datorită tratamentului preferenţial de care se bucură primul născut! La cealaltă extremă. Respingerea sexului copilului poate. că noi avem un duh şi un suflet. dacă sexul este „corect". duhul şi sufletul victimei sunt respinse. care să nu 155 . imagine care să împlinească aşteptările lor. Este aproape ca şi cum agresorul ar încerca să ridice un zid între trupul şi personalitatea victimei. dar acest mod de a proceda aduce cu cl pericolul ca acel copil să fie iubit sau respins în funcţie de sexul său. în special dacă este vorba despre 154 sexualitatea lor. d) Abuzul sexual Abuzul sexual este o formă specifică de respingere. duhul de homosexualitate sau lesbianism impregnându-i întreaga personalitate. La concepere. odată intrate. Unul dintre barbarii homosexuali pe care i-am consiliat mi-a spus că în primii cinci ani dc viaţă a fost îmbrăcat în haine roz. Astfel. nu vor fi probleme. de natură spirituală şi nu există nici un contact sexual. Pentru a înţelege dc cc abuzul sexual este o formă de respingere. care este atât de iubit încât nu este niciodată pedepsit. Când o persoană este abuzată sexual. cauzează devierea comportamentului sexual. Am slujit pentru eliberarea multor oameni de demonii care au intrat în ei în primele zile de viaţă. dar nici nu vor trebui sâ îndure mai târziu extremele dc comportament ale părinpllor lor (fie adulaţie. la naştere. copiii nu numai că vor parcurge în siguranţă perioada de sarcină. De aceea. în această situaţie. pentru ca mama lui să poată trăi iluzia că are fata pe care şi-a dorit-o atât de mult Când un asemenea copil se maturizează. în primul rând.Slujirea practicii Cum intră demonii atunci când este vorba de copiii. Este deci evident că singura reaepe care nu pune în pericol integritatea copilului este acceptarea sexului pe care Dumnezeu i l-a dat. copilul îndeplineşte aşteptările părinţilor. în timpul sarcinii. în subconştientul său va începe trăirea orientării sexuale pc care unul sau ambii părinţi i-au dorit-o. Nu este nici o îndoială că la naştere copiii sunt deja nişte fiinţe spirituale care simt lucrurile spirituale (pe care nu îc pot nici articula şi nici înţelege). demoni cărora li s-a dat drept de intrare datorită atitudinii greşite pe care părinţii au avut-o faţă de sexul copilului abia născut. fără a-l accepta sau respinge în funcţie de sex. fie disperare. agresorul îşi concentrează întreaga atenţie asupra trupului victimei. fiecărui copii i se dă o anumită identitate sexuală şi omul nu poate face nimic pentru a schimba ceea cc Dumnezeu a creat. trebuie să ne amintim că omenirea este mai mult decât o masă de trupuri. Primul este râsfâţarca copilului. două pericole extreme. Ea este una dintre cele mai comune cauze ale homosexualităfii atât la bărbaţi cât şi la femei.ne-născuţi ai căror drept (dat de Dumnezeu) de a avea părinţi a fost sfărâmat de durerea respingerii. şi adesea aduce. Unii părinţi îşi construiesc. Acceptarea unui copil numai datorită sexului său. o anumită imagine a copilului pc care îl aşteaptă. Din acel moment copilul devine foarte vulnerabil la demonizare. Deşi ei nu pot exprima sentimentele dc respingere. este cazul copilului care se simte acceptat numai datorită sexului său şi nu datorită persoanei sale. ca o împlinire a aşteptărilor părinţilor. Ne-ar trebui un întreg volum pentru a explica consecinţele acestei atât de traumatice forme dc abuz.greşit"). dacă este . Dar relapilc sexuale sunt. Consecinţele pot fi devastatoare.

La rândul lor. agresorul nu va reuşi sâ-şi izoleze păcatul de persoana care se alia în trupul victimei sale. sufletul şi trupul. durere sau alte traume emoponale. abuzat în copilărie. Deşi aceasta este.contactul sexual dc orice grad cu un membru al propriei familii m) Abuz sexual conjugal . Odată ce duhurile au intrat in victimă. Deci. o legătură sufletească nedumnezeiască cc va crea un canal spiritual pnn care transferul demonic se va produce cu uşurinţă. mulţi dintre cei abuzaţi ca şi copii trebuie să lupte cu dorinţa dc a abuza şi unii devin. abuzul sexual? i) j) k) I) Viol anal Bestialitate Sex ritual Incest . Agresorul poale urma un tipar comportamental ce poate include unul sau toate aspectele de mai jos: a) Abuz vizual b) Mângâieri neacceptate c) Atingerea zonelor sexuale d) Atingerea zonei anale e) Masturbare in faţa victimei 0 Sex oral impus g) Masturbare reciprocă h) Viol 156 Nu aş dori ca cineva care citeşte acest capitol izolat de temele deja abordate (abuzul sexual şi relaţiile sexuale) să creadă că cu susţin că demonizarea este singura consecinţă a comportamentului abuziv. Este o cunoaştere care transcende toate cele trei dimensiuni ale omului . înşelare. dar adesea se produce şi o demonizare specifică prin frică. oamenii presupun că abuz sexual înseamnă violarea unei tinere de către un bărbat. Ce este. sarcina lor este dc a încuraja în aceasta activitatea unui caracter pervertit similar caracterului lor. cunoaştere pe care Dumnezeu a destinat-o bărbaţilor şi femeilor atunci când El a creat sexualitatea. confuzie.Vindecarea prin eliberare . în cele din urmă. oricât ar încerca.duhul. El are sensul unei adânci şi intime cunoaşteri a unei alte persoane. Orice formă de abuz sexual are consecinţe spirituale şi lasă victima vulnerabilă la demonizare. De obicei demonii vin direct de la agresor. agresori. cea mai comună fonnâde abuz sexual (se cunosc şi cazuri dc abuzare a unor băieţi dc către femei). la rândul lui. o frecventă formă de abuz este şi cea a agresării homosexuale a unui băiat dc către un bărbat. încă nu am consiliat vreun agresor sexual care sâ nu fi fost. întotdeauna. de fapt. întotdeauna. între agresor şi victimă sc stabileşte. probabil. Consecinţele sunt mult mai numeroase şi pot include una sau toate din unnătoarele: a) Confuzia dc identitate spirituală de sexualitate de identitate fizică emoponală b) Revenirea la experienţele abuzive suferite în copilărie la comportamentul emoponal avut în copilărie la comportamentul fizic avut în copilărie amintirilor negarea faptelor întâmplate trăirea într-o ireală lume a amintirilor relapi cu prieteni imaginari trăirea într-o permanentă frică de nişte duşmani imaginan 157 c) d) înăbuşirea Fantasme - .când cererile şi practicile sexuale depăşesc relaţiile fizice normale pe care Dumnezeu lc-a destinat a fi între bărbat şi femeie.Slujirea practica Cum intra demonii aducă consecinţe spirituale. • Consecinţele abuzului sexual Dc obicei. Cuvântul ebraic care desemnează contactul sexual este acelaşi cu cel folosit pentru a descrie „cunoaşterea1' lui Dumnezeu. ele nu vor sta degeaba.

de fiecare dată când o persoană răspunde durerii (suferite în trecut) printr-un nou comportament nedumnezeiesc. că avem de-a face cu un păienjeniş demonic ce a fost construit pe respingerea cauzată de intenţiile agresorului. lista nu este exhaustivi Dar consecinţele prezentate mai sus sunt suficiente pentru a ne indica. intre agresor şi victimă sc stabileşte o legătură sufletească nedumnezeiască fi. Nici o altă slujire nu arc autoritatea de a înfrunta puterile întunericului care au intrat în victimă prin abuz sexual. vor accepta pedeapsa ca pc o disciplinare în dragoste. ea nu poate fi comparată cu prejudiciile emoţionale şi spirituale pe termen lung.unii dintre cei abuzaţi se aruncă într-o viaţă dc promiscuitate sexuală o) Dorinţa de a muri p) Boli fizice . când relaţia sexuală cu partenerul se dezintegrează datorită unei aparente frigiditâu a celui abuzat sexual n) Promiscuitatea . de obicei. Deşi durerea fizică poate fi acută. Din nefericire. şi un duh din agresor. Dc exemplu. e) Abuzul fizic Violenţa fizică răneşte nu doar trupul victimei.care uneori nu devine evidentă decât după căsătorie. chiar şi în cei care sunt demni de încredere Respingerea şi teama de respingere . ele nu pot face altceva decât să-i înveţe pe oameni cum să trăiască în consecinţele abuzului a căror victimă au fost.adesea manifestate prin maladii pc temien lung sau infirmităţi care devin un camuflaj al adevăratelor probleme Daune spirituale . demonicul îşi adânceşte rădăcinile în viaţa victimei. fiecare nouă relaţie sexuală ilicită a unui adolescent. devine la fel de mare ca şi în cazul abuzului sexual. Deşi îi putem mulţumi lui Dumnezeu pentru organizaţiile laice care au apărut în ultimii ani pentru a-i ajuta pc cei abuzaţi. împreună cu duhul de respingere.conduce la auto-respingcre Răzvrătirearefuzul de a se supune sau de a colabora mânia irajională f) g) h) i) j) k) 1) Mod ascuns dc viaţă Pierderea aparentă a mândriei personale Mascarea formelor anatomice ce individualizează sexualitatea prin extreme cum ar fi anorexia sau supra-alimcniaţia Vinovăţia Atitudinea înfricoşată Desigur. Violenţa împotriva trupului unei persoane este un atac împotriva persoanei din acel trup. duhul şi sutletul său sâ fie deschisă. Copilul vede pedeapsa ca pe o formă dc respingere şi pericolul ca uşa demonică dintre trupul. Copiii ştiu instinctiv dacă sunt pedepsiţi pc drept sau nu pentni greşelile făcute şi. Numai slujirea creştină poate aduce acestor oameni o vindecare cc le poate da speranţa unui viitor liber de durerile trăite în trecut. Dar atunci când un copil este violentat fizic. în copil va intra. face ca o nouă putere demonică sâ sc adauge celor care deja îl controlează.incapacitatea de a mai avea încredere în oameni.Vindecarea prin eliberare . atunci când slujim celor abuzaţi sexual.Slujirea practica Cum intra demonii e) Frângerea încrederii . urmare a unui abuz sexual suferit în copilărie. 159 m) Incapacitatea de a răspunde Ia dragoste . în adâncul lor. lucrurile se schimbă. chiar dacă vor manifesta o superficială reacţie de împotrivire.mânie interioară împotriva lui Dumnezeu şi incapacitate de relaţionarc cu El. q) 158 .

un asociat. acesata este o foarte comună formă dc manifestare a prezenţi demonilor. I) Abuzul emoţional şi psihologic Atât abuzurile sexuale cât şi cele fizice sunt uşor de recunoscut şi identificat. Acest obiectiv odată atins. respinsă. ştiu că orice eşec in vreunul dintre aceste aspecte va face ca duşmanul sâ profite. va fi foarte dificil ca acel copil să vină la o credinţă personală în Cristos. aproape involuntar. dar poţi vedea şi lucrurile care deschid uşa ce permite demonizarea copiilor. Mult mai greu dc evaluat. Copilul trebuie sâ înveţe că fericirea unei familii creştine este împlinită numai atunci când membrii ei sc supun de bunăvoie unii altora şi când părinţii menţin un echilibru. care sunt lucrurile cu adevărat importante în educaţia unui copil. veghiind ca nici unul din membrii familiei să nu domine incorect pe vreun altul. Cu cât slujeşti mai multor oameni demonizap prin abuz. acoperirea spirituală pe care Dumnezeu doreşte să le-o ofere acestora. Dominarea şi manipularea sunt păcate. să devină liber de puterile întunericului din el. Când slujeşti celor abuzap poţi vedea. aşa cum reies din experienpi în slujire: a) b) Unitate între părinp în duh. indiferent dacă victima este un copil sau un bătrân. Satan va exploata orice slăbiciune a părinţilor pentru a se infiltra în copii. demonii care deja au intrat o vor încuraja la un comportament care să inducă în ea violenpi agresorului. Fără ştirea victimei. Satan este un înşelător care. după ani dc slujire. un coleg. Este ca şi cum puterile demonice conducătoare ar trebui ciclic liniştite printr-un asemenea comportament. trebuie să facem câteva precizări. astfel încât victima va fi înfăşurată într-o plasă demonică a tandretii şi a pedepsei. Aceste abuzuri sunt des iniâlnite şi în cazul adulţilor. abuzului intr-un mod prin care va deschide uşa demonilor. suflet şi relaţii trupeşti Acceptare a copilului indiferent dc sex. Victimele încep să asculte sfaturile „îngerilor" fără a şti că aceşti „prieteni" demonici lucrează mână în mână cu demonii din agresor pentru a-şi întări baza de putere din ele. un fiu sau o fiică un prieten. care poate face din individ persoana pe care Dumnezeu o doreşte. sunt „îngeri"). Agresorul deja are o problemă. Aceasta este o reţetă a dezastrului. un frate din bisencă etc. Asemenea tactici nu trebuie să ne mire. înainte dc orice O dragoste jertfitoare şi necondiţionată. un soţ sau o soţie. sunt însă abuzurile emoţionale şi psihologice la care mulţi părinţi sau tutori îşi supun copiii. pentru copiii lor. şi chiar dacă se va converti îi va fi foarte greu. persoana fiind. greşit cred ei.Slujirea practicii Cum intră demonii Cei abuzaţi fizic deseori pretind ca văd nişle prieteni imaginari ( care. iar victima va răspunde. personalitate sau calităp 160 c) Disciplinare dumnezeiască care să permită copilului o dezvoltare sigură şi.Vindecarea prin eliberare . El nu respectă pe nimeni şi va încerca să ne demonizeze copiii încă din primii lor ani de viaţă. Pop vedea lucrurile care închid vrăjmaşului uşa şi nu lasă demonii să intre. Satan ştie că dacă întăriturile iui demonice vor fi stabilite foarte de timpuriu in viaţa unui copil. dacă scopurile lui o cer. adesea. este negată. Toate aceste forme de comportament abuziv sunt o formă de respingere prin care voinţa liberă. cu atât îp dai seama cât de important este ca părinpi creştini să fie. care lucrează împreună cu ci) vor deveni dintr-o dată blânzi. ca şi creştin. Orice comportament care încearcă să fure voinţa liberă (dată dc Dumnezeu) a cuiva este un comportament abuziv care conduce la tot felul dc probleme. va trimite un demon deghizat în înger de lumină. aceiaşi demoni (sau alţii. Pentru a evita orice confuzie. Nu vreau să afirm că părinţii trebuie să-şi lase copiii dc capul lor pentru că Dumnezeu lc-a dat acestora voinţă liberă. punându-nc copiii în pericol. astfel încât copilul să ştie că este preţios pentru oamenii cărora i-a fost încredinţat de Dumnezeu d) Acum. 161 . atfel. Iată câteva dintre cerinţele impuse unui părinte creştin.

Conflictul poate deveni acut iar vinovăţia indusă de comportamentul unor mame care încearcă onec truc emoţional (de la un cont în bancă până la cascade de lacrimi) pentru a-şi atinge scopul. Unii oameni suferă un adevărat şoc când văd ce extraordinară putere i-a controlat. Şi nici nu vreau să spun că nu vor fi situaţii în care soţia nu va încerca să-şi influenţeze soţul în a lua unele decizii care să o favorizeze pe ca sau pe copii. luând o îndreptăţită autoritate spirituală. când el este suficient dc matur pentru a-şi urma propriul drum în viaţă Desigur. barierele de protecţie trebuiesc îndepărtate treptat. Pc măsură ce copilul creşte. Problemele apar atunci când identitatea pănnUlor este atât dc. Unii copii vor trebui să se întoarcă mai des spre părinţi. în special în cazul unei familii în care ea nu a lucrat niciodată şi a fost tratată dc către soţ. a trebuit sâ rupem nenumărate legături sufleteşti dintre copii şi mame (sau taţi). Dacă nu te împotriveşti dominării exercitate dc părinpl. penibile. a încălca interesele sojiei şi (sau) ale copiilor. în loc dc un partener egal într-o relaţie de dragoste dinamică. ca urmare. După cum nimeni nu se îndoieşte dc faptul că cei implicaţi în vrăjitorie sunt demonizaţi. alţii mai rar. surprinzător sâ vezi că victimele manipulării. pc cale să-i părăsească casa. la prima vedere. din prima zi dc viaţă a copilului. întradevăr. mama se va simţi atât de respinsă încât va face orice pentru ca acel copil. copiii primind. n-ar trebui nici ca cineva sâ fie surprins că cei care folosesc uneltele vrăjitoriei (chiar dacă nu sunt direct implicaţi în ceea cc generic numim vrăjitorie) sc folosesc (fără să-şi dea scama. poate apăsa greu conştiinţa victimelor. demonizate. într-o relaţie dumnezeiască. Multe din glumele cu soacre sunt bazate pc experiento reală a unor oameni cc n-au putut scăpa din aceste tiranice ghiare emoţionale şi psihologice care încercau să Ic controleze căsnicia (şi partenerei dc viaţă). ca o fată în casă neplătilă şi ca un copil răsfăţat Odată ce copilul nu mai are nevoie de ea. Acest fel dc a proceda este corect deoarece lasă copilului libertatea dc a pleca şi a veni când este necesar.Vindecarea prin eliberare . Alţii. să fie în continuuă schimbare. dacă este dus la bun sfârşit în respect faţă de diferitele poziţii deţinute de diferiţii membri ai familiei. Cel mai marc pericol îl reprezintă dominarea mamei. Şi atunci folosesc şantajul emoţional.Slujirea gfggto) Cum intră demonii Nu vreau să afirm nici că nu există ocazii în care capul familiei trebuie să ia decizii majore cc par. până în jurul vârstei de 19 ani. el este liber să sc întoarcă regulat la părinţi pentru a primi ajutor. tot ce simt este o 163 . să devină dependent de ea. nu este nici dominare şi nici manipulare. poate duce chiar la divorţ. controlul şi dominarea pentru a nu lăsa copilul să ajungă la o maturitate care sâ-i permită zborul din cuib. Dumnezeu doreşte ca relaţia dintre ci. mulţi părinţi trăiesc tot mai intens ameninţătoarca criză provocată de perspectiva copiilor care nu mai au nevoie de ei. prin atitudinea mamei faţă de tată o lecţie de comportament. vor fi luate cu sprijinul soţiei. dominarea şi controlul sunt unelte ale vrăjitoriei şi nu este. nu sunt de loc şocap. Dar asemenea decizii. a tatălui sau a ambilor. dominării şi controlului sunt. este răzvrătire împotriva Lui. Pc măsura trecerii 162 anilor. dragoste şi sfaturi. Nici unul dintre aceste lucruri. Una dintre cele mai comune probleme este cea a relaţiei dintre părinţi şi copii. Puterea demonică înmagazinată în victimă printr-o asemenea dominare (şi control) este uneori de ncimaginat. Situaţiile generate de acest comportament aberant sunt. care au simţit tot timpul lanpirile carc-i Înfăşurau. poate genera în familia celui abuzat o criză care. expunându-şi victimele la demonizare. încercând să-1 fină veşnic sub dominarea mamei. Pc de o parte avem porenoa de a nc cinsti părinţii. Dar violarea voinţei libere a unui individ. iar pe de alta cea de a părăsi casa părintească şi a ne mii cu noul partener dc viaţă. Manipularea. nu-ţi cinsteşti cu adevărat părinţii (care trebuie ajutaţi să înţeleagă că nu trebuie să-şi manipuleze copiii)! Dacă această problemă nu este tratată cu fermitate. dacă nu este repede rezolvată. împicdicându-l să fie persoana pe care Dumnezeu Şi-o doreşte. transferată în copii încât pnmii nu au maturitatea neecară pentru a-şi trăi nonnai „viate dc după plecarea copiilor-'. dc aceea. în slujire. poale) dc demoni pentru a-şi atinge scopurile.

in mare măsură. datorită respingerii pe care el însuşi o resimte. s-ar putea să împiedice eliberarea. desigur. Consilierea celor care au trecut prin separare sau divorţ este o aepune anevoioasă dar necesară. ani de durere şi traume ce reprezintă puncte de intrare a demonilor. Trebuie să încercăm vindecarea acestor zone ale trecutului pentru a preveni eventuala repetare. Este chiar posibil ca partenerul care pleacă stabilind o relaţie cu o altă persoană. de aceea. cei separaţi sau divorţaţi se simt ca nişte paria printre membrii bisericii. Orice fel de separare presupune respingere. Dacă o fac prematur. într-o a doua căsnicie. Deseori.cele mai bune antidoturi împotriva atacurilor demonice. am constatat că în biserici există o mare doză de ipocrizie faţă de cei divorţaţi sau recăsătoriţi şi faţade problemele lor. ele nu-i pot înţelege şi sprijini pe cei care trec prin ruperile de căsătorie. Această atitudine este corectă. Slujirea celor divorjap trebuie sâ includă şi ruperea legăturilor sufleteşti cu partenerul ânlenor. Există multe alte relapi ce pot fi dominatoare. Efectele fiind aproape identice cu cele deja prezentate. dinainte de căsătorie. dar acest proces presupune. respingerea suferită din partea unora dintre membrii congregaţiei este chiar mai dureroasă decât cea experimentată prin ruperea căsătoriei. de înţeles atitudinea unei biserici care nu doreşte să lase impresia că tolerează sau încurajează divorţul. în sluj nea celor divorţap trebuie să şfim că este posibil şi ca motivele divorţului sâ se afle într-un îndepărtat şi întunecat trecut. că propriul comportament a determinat. ceea ce face ca demonii să profite şi mai mult de situaţie. Uneori. de obicei. dar ea nu trebuie să ducă la menţinerea celor divorţaţi într-o stare de acuzare care să nu le dea şansa de a se simp vreodată integrap în biserică 164 Fără a intra în detaliile etice ale divorţului şi recăsătoriei. a greşelilor care au dus la destrămarea celei dintâi. Iar cel părăsit să nu-şi dea seama. Nu face cxceppc de la această regulă nici separarea partenerilor căsătoriţi sau divorţul. în continuare voi da doar o listă a celor mai comune fonne de dominare şi manipulare: a) Dominarea sopilui de către sope b) Dominarea sopei de către soţ c) Dominarea părinţilor de către copii d) Dominarea unui copil de către un frate sau o soră mai mică sau mai mare c) Dominarea unui copil dc către o mătuşă. De multe ori. să facă acest lucru pentru că se simte respins dc partenerul pe care l-a părăsit. Relaţia dintre parteneri ajunge într-un punct din care nu mai există întoarcere. un unchi sau bunic 0 Dominarea unui angajat de către alt angajat g) Dominarea unui lider al bisericii de către membrii congregaţiei sale h) Dominarea congregaţiei de către lider g) Separarea şi divorţul Felul în care răspundem circumstanţelor determină.Slujirea praclicâ Cum intră demonii imensa uşurare! Mulţi trec prin semnificative vindecări fizice datorită eliberării de duhurile de boală care au avut acces de transfer pe linie generaţională ca urmare a abuzului suferit în copilărie. bisericile omit să le spună celor care au trecut prin durerea unui divorţ că este posibil ca unul dintre partenerii divorţaţi să nu fi păcătuit. dacă demonii pot sau nu să profite de durerea prin care trecem. manipulatoare şi. Este. abuzive. Divorţul poale fi provocat şi de acţiunea unor demoni care au 165 . Cei în cauză trebuie sâ lupte împotriva amărăciunii. Am primit multe scrisori prin care astfel de oameni ne-au cerut ajutor. iar cei care le slujesc trebuie sâ o facă în dragoste şi acceptare necondiţionată . în mare măsură despărprea. Dar cei care slujesc trebuie sâ fie deosebit de sensibili în alegerea momentului în care fac acest lucru. Alteori.Vindecarea prin eliberare . aş vrea doar să menţionez suci că. din experienţa rezultată din consilierea unui mare număr de persoane.

Traumele şi accidentele Traumele şi accidentele fac paitc din viaţa cotidiană. în special dacă copilul a Cost martorul unor dispute între părinţi. Nu-i de mirare că Pavel nc încurajează să purtăm tot timpul armătura lui Dumnezeu. în această lume. h) Moartea Se pare că moartea este un ultim mod de respingere. Consilierea multor persoane care au trecut prin traume ne-a arătat că acestea sunt. Cuvântul „cancer" aduce aduce atâta groază în inimi încât am întâlnit cazuri în care teama de această boală a deschis o uşă demonică prin care a intrat. 166 Experienţa nc-a arătat că momentele de puternică traumatizare sau accidentele grave sunt şi momente de mare sensibilitate spirituală. în aceste cazuri. iar acest lucru dă drept de control demonilor. Optimismul generat de sănătatea de care te bucuri azi poate fi înlocuit. Până atunci. care va induce în victimă aceleaşi simptome. 9. De cele mai multe ori simptomele apar în aceleaşi organe şi într-un mod similar celui în care au apărut la prima victimă . Teama celor apropiaţi de a nu se îmbolnăvi şi ei de cancer dă drept de transfer bolii. într-adevăr. Satan nu are inimă şi el va alege chiar aceste momente pentru a câştiga teren spiritual şi pentni a-şi plasa „săgeţile" (demonii) în cei care trec prin suferinţă. o experienţă traumatică. Uşurarea pe care victima (demonizată datorită durerii şi traumelor separării) o experimentează este uneori dramatică. multe dintre lucrurile care se petrec sunt o consecinţă a căderii şi nu este corect să-L acuzăm pe Dumnezeu atunci când aceste lucruri sunt negative.Slujirea practică Cum intră demonii intrat în perioada copilăriei. un duh dc boală care a cauzat cancerul. că se va întâmpla). de obicei. Trăim într-o lume căzută. Dar această promisiune nu este necondiţionată. Unii oameni însă nu acceptă niciodată moartea unei persoane iubite. Vrăjmaşul nu respectă pe nimeni şi nu-i pasă de durerea prin care trece cineva. de o teribilă frică dc moarte. vom cădea pradă atacurilor vrăjmaşului. Iată care sunt cele mai comune dintre ele: a) Bolile grave Bolile care afectează pe neaşteptate o persoană sau un membru apropiat din familie sunt. un părinte suferă mai mult decât copilul care i se îmbolnăveşte subit. şi dacă nu suntem bine ancoraţi în dragostea lui Dumnezeu atunci când vine ziua cea rea (aşa cum Pavel ne asigură. întotdeauna este necesară ruperea legăturilor sufleteşti ncdumnczcicşt dintre ea şi persoana moartă. al cărei dumnezeu este Satan (2 Corinteni 4:4). Dumnezeu ne-a promis că va fi cu noi în toate zilele (Matei 28:20). O persoană matură învaţă sâ facă faţă realităţilor vieţii şi sâ accepte despărţirile.de a face ucenici şi a-i învăţa să păzească tot ce a poruncit El primilor ucenici (vezi paginile 266270 din primul volum). eliberarea de demonii care an controlat-o putând conduce şi la vindecare. Traumele experimentate dc copii pot li puncte de intrare a demonilor dc care aceştia vor trebui. înainte de a sluji pentru eliberarea persoanei în viaţă. sâ tic eliberaţi.Vindecarea prin eliberări' . până la sfârşitul veacului acestuia. împărăţia lui Satan va lua sfârşit numai atunci când Isus se va întoarce ca Domn al Domnilor. Ea este legată de ascultarea poruncii pe care Isus a dat-o Bisericii . Nici creştinii nu sunt scutiţi de crize şi probleme. peste noapte. Deseori un demon poate prelua caracterul unei persoane care a murit pentru a controla o persoană în viaţă. în ziua aceea minunată vom sărbători instaurarea împărăţiei lui Dumnezeu. Dc multe ori. Acest lucru se întâmplă frecvent atunci când un membru apropiat al familiei moare de cancer. Am slujit multor oameni la care simptomele de cancer au apărut în urma morţii de aceeaşi boală a unui membru al familiei. întotdeauna. puncte de intrare a demonilor. în aceste momente suntem mai vulnerabili la supranatural decât în alte situaţii. în Efeseni 6:13. mai târziu.

invariabil..Cine mă va îngriji ? Cum mă voi descurca?. aşa cum am descoperit.Slujirea practica Cum intră demonii La cei care sunt singuri. De exemplu. b) Şomajul Lipsa unui loc de muncă este întotdeauna o problemă. persoana ajungând acolo unde El doreşte ca ea să ajungă Sunt mulţi cei care. Un astfel dc blestem poate fi pus asupra unei persoane sau asupra strămoşilor ei in mod deliberat prin vrăjitorie sau inconştient. Este. poate. d) Abuzul (vezi secţiunea 7: rănirea sufletească. uneori am. o manifestare a demonului în locurile în care a afectat în trecut fie victima. cazul accidentelor repetate care. Adesea. chiar moartea. aparent. Duhul de respingere o va determina să-şi piardă speranţa în viitor şi încrederea în sine. Cauza. 169 . Satan se foloseşte de frica cc încolţeşte în inimile oamenilor pentru a-i controla şi manipula (frica de necunoscut. privind înapoi. Siguranţa noastră constă nu în împlinirile pământeşti ci în tăria planurilor pe care Dumnezeu le are cu vicple noastre. concluzia la care către un duh care vine pe linie generaţionalâ. criza poate fi astfel deturnată încât să devină o minunată oportunitate de întoarcere la Dumnezeu. de călătorii. de anumite porţiuni ale drumurdor sau dc anumiţi şoferi. Speranţa este un antidot împotriva fricii şi ea ne poate ajuta să evităm atacurile pe care vrăjmaşul vrea să le dea împotriva noastră prin trauma' şomajului. dar vindecabile prin eliberare dacă victima vrea să-i ierte pe cei vinovaţi şi doreşte să-şi rezolve toate problemele spirituale din viaţa ci. Dacă sc procedează cu înţelepciune. Frica controlează vieţile multor oameni şi vrăjmaşul profită din plin dc oportunităţile cc i sc oferă. era un duh de frică sau un blestem. lăsând persoana în incapacitate de a mai lupta cu viaţa şi convinsă că nimeni nu o mai acceptă. Sunt cazuri în care oamenii pleacă dimineaţa la servici. demonii nu pot fi identificaţi şi scoşi decât mult timp după accident. abuzul şi respingerea) e) "Frica Frica care însoţeşte experienţele traumatice este. pentru ca scara să se întoarcă acasă răvăşip de vestea concedierii. Trauma generată de o asemenea experienţă poate deschide larg uşile pentru respingere. dc obicei.i 'indeairea prin eliberare . Uneori accidentul în sine poate fi indus demonic pentru a împlini un blestem. etc). fără griji. Oamenii sunt foarte vulnerabili spiritual atunci când trec prin momente traumatice. Am constatat uneori că atunci când duhul de blestem al accidentelor este provocat. deseori.. amărâciunc sau răzbunare. fie pe vreunul din strămoşii ci. un punct de intrare a demonilor. c) Accidentele t Accidentele de maşină sunt incidente care pot deveni serioase puncte de intrare a demonilor. Aceste accidente pot fi cauzate dc 168 . victima resimte o durere subită in zonele în care n-a simţit niciodată durere. Am consiliat mulţi oameni care în urma unor accidente de maşină au rămas cu răni ce nu sc mai vindecau. frica dc ceea ce se va întâmpla. Această teamă dc viitor va induce şi mai mult boala demonică şi va cauza. perioada in care nu au încetat să chinuic victima Demonii intraţi pot face ca victimei să-i fie frică de maşini. prin ură. în toate aceste cazuri. mai ales când vestea pierderii locului de muncă vine pc neaşteptate. un accident de maşină poate oferi demonilor oportunitatea dc a profita de starea de şoc prin care trece victima. Este. nu au nici o explicaţie. frica dc moarte. efectele cauzate demonic sunt dc lungă durată. la tiauma bolii se adaugă întrebări ca ajung unii dintre ei fiind că nu au nici o şansă de a face faţă situaţiei. pot spune că şomajul a fost eventimentul major prin care Dumnezeu i-a atras la El.

Această parabolă ne spune că nimeni nu poate şti nici când va muri şi nici când Domnul va veni a doua oară. Ei caută să îndeplinească dorinţele stăpânului lor (Satan) ocupând trupurile fiinţelor omeneşti şi făcând tot ce pot pentru ca victimele lor să se îndepărteze de Domnul Isus Cristos şi sâ nu devină creştini. demonii folosesc frecvent atât aceste legături sufleteşti nedumnezeieşti cât şi slăbiciunile spirituale ale persoanei vii. în necredincioşi. în evanghelia după Matei găsim câteva pilde care vin să ilustreze consecinţele eterne ale acţiunilor noastre pământeşti (vezi pilda fecioarelor înţelepte şi a celor nechibzuite din Matei 25:1-13). Dc aceea. care ne-au fost date de Dumnezeu prin concepţie în faza embrionară. pentru a se transfera. dc obicei. demonii vor menţine. sâ se poată transfera cu uşurinţă.. Din acel moment ea iese din limitele temporale ale pământului. Ezechia a ajuns rege al Iudeii după o perioadă în care templul a fost folosit ca loc de închinare ocultă.. Biserica La moarte trupul devine inert şi credinciosul care a fost în el pleacă. o "necurăţie rituală". întotdeauna. sâ stabilească cât mai multe legături sufleteşti nedumnezeieşti astfel încât. Demonii nu au propriile lor trupuri. Mânuitorul ei. Moartea este atât un moment de tranziţie pentru persoană cât şi de rcorientare pentru demonii care au fost în ea Dar demonii nu pot trece dintr-o persoană într-alta dacă nu au anumite drepturi care să le permită să o facă. să fie necurat timp de şapte zile ". ei vor încerca să minimalizeze eficienţa lucrării şi a influenţei acestora în bisericile de care aparţin. Cu alte 171 . în Vechiul Testament ne sunt prezentate în detaliu toate precauţiile necesare pentru protecţia celui ce a venit în contact cu trupul unui om care tocmai murise. Ca urmare. ştiind că pot ridica acest nivel atunci când va apare pericolul schimbării 170 spiritualităţii victimei. Datoria noastră este sâ fim gata pentru a întâmpina acel eveniment împreună cu Mireasa lui Cristos. Moartea (inclusiv pierderile de sarcină şi avorturile) a) Momentul morţii Momentul morţii este un moment de tranziţie . Isus a vorbit deseori despre „veacul care vine". în Numeri 19:11 ni se spune fără echivoc că cel care ". Pentru acea persoană a sosit vremea sfârşitului vieţii pe pământ şi a începutului odihnei în dragostea şi harul lui Isus. de aceea demonii dintr-o persoană vor face tot ce pot pentru a o încuraja. dar cei care rămân în urma ei vor suporta anumite consecinţe. locul sau obiectul să devină necurate. între creştini. după Legea Domnului (2 Cronici 29). un duh de frică poate acţiona din interiorul victimei pentru a facilita intrarea altor demoni de la o persoană care tocmai a murit Ştiu că acest subiect este deosebit de sensibil şi de controversat. se va atinge de vreun mort.o tranziţie de la limitele corporale. la moartea persoanei.Vindecarea prin eliberare . încă din timpul vieţii. preoţii fiind instruiţi să se curăţeascâ ritual şi apoi să curăţească ritual şi templul. O cercetare atentă a acestor pasaje ne arată că necurăţia rituală este întotdeauna asociată unor efecte spirituale ce fac ca persoana. Iar demonii vor face tot cc pot pentru a profita de ele. un nivel scăzut de activitate. de vreun trup omenesc mort.Slujirea practica Cum intră demonii 10. Momentul morţii este un moment de marc semnificaţie. nu este neobişnuit să descoperi că demonii lucrează mai puternic între credincioşi decât între necredincioşi! Ei au dc lucru mai mult cu primii. locurile sau obiectele. Ia veşnicia care stă în faţa noastră. iar în versetul 14 această cerinţă este extinsă asupra tuturor celor care au fost prezenţi la moartea acelei persoane (în cortul sau în clădirea în care a avut loc decesul). şi a Tatălui din ceruri. De obicei. Ia moartea acesteia. Cuvintele folosite pentru a descrie necurăţia par a indica. Creştinii care cred în Isus ştiu din Scripturi că după moarte vine despărţirea oilor de capre iar apoi judecata. Se pare că. templul ne este descris ca fiind necurat ritual. Necurăţia rituală este întotdeauna asociată unor entităţi spirituale care pângăresc oamenii. De exemplu. care au ales să-I întoarcă spatele lui Dumnezeu şi să-şi slujească numai lor înşile. demonii nu se pot folosi de un trup mort.

vindeca şi elibera. Duhurile de boală care se transferă îşi continuă. transfera de la persoana care tocmai murise Sute de cazuri dc slujire nc-au arătat că ruperea legăturilor dintre o persoană vie şi una moartă. locuri sau obiecte. fără nici o problemă Femeia ne-a spus că apa aceea avea un gust diferit de prima. Dc ce ? Unii comentatori au încercat să evite fondul problemei spunând că spălările rituale prevăzute în Lege (spălarea cu apa de curăpre) au fost mijlocul prin care Dumnezeu a vrut să-i protejeze pe cei care au venit în contact cu o persoană care a murit dc o boală contagioasă. Deseori am văzut că demonii au indus în victimă exact simptomeie care prevalau în persoana moartă. Am făcut acest lucru şi apoi am dus apa persoanei căreia îi slujeam. special preparată şi consacrată (vezi Numeri 19:111). 173 . ce rost a mai avut ca apa de curăţire să fie amestecată cu cenuşa unei vaci roşii tinere ? Pentru o spălare igienică era suficientă apa curată dc izvor. sub ungerea Duhului Sfânt Este vorba aici de o împărtăşire dc putere spirituală asemănătoare împărtăşirii de putere ce arc Ioc când sc pun mâinile peste o persoană. Totuşi. folosirea apei dc curăţire. oamenii nu trebuie decât sâ privească în credinţă la Fiul Iui Dumnezeu care a fost înălţat pe crucea de la Calvar aşa cum evreii au privit în pustie la 172 şarpele de bronz care a fost înălţat pentru ca ei sâ (ic vindecaţi dc muşcătura şerpilor otrăvitori. aceste spălări reducând riscul infestării. Isus lc-a cerut ucenicilor să-i boteze pc credincioşi în Numele Tatălui. este interesant de observat că prepararea apei dc curăţire presupunea sacrificarea unei vaci roşii fără cusur care nu fusese niciodată pusă în jug. de aceea. Ce am constatat noi în slujirea practică este că atunci când persoanei slujite i se oferă apă consacrată spre a ii băută. Odată cu Marea Trimitere (Matei 28:19-20). Moartea lui Isus pe cruce a reprezentat jertfa desăvârşită şi suficientă pentru Dumnezeu. care a fost imediat eliberată. efectul asupra demonilor poate fi imediat şi dramatic. în Efeseni 5:26 Pavel nc vorbeşte despre sfinţirea Bisericii prin spălarea cu apă^ spunând că Dumnezeu a curăţat în acest fel Biserica. Pentru că nu a fost consacrată.Slujirea practică Cum intră demonii cuvinte. în Numeri 19 sc arată foarte clar că cei care au venit în contact cu un mort sunt în pericol de a fi necura|i ritual. deseori cei botezaţi. sarcinile funcţionale Desigur. Prin "apă consacrata7 înţeleg apă pentru care s-a făcut rugăciune şi care este. A fost ca şi cum apa ar fi început să fiarbă în stomacul femeii. M-am dus în bucătărie pentru a-i aduce apa. Pentru a fi vindecaţi de otrava spirituală pc care vrăjmaşul o injectează şi pentru a fi eliberaţi. Dar atunci când o membră a echipei noastre dc slujire şi-a pus mâinile pe stomacul femeii şi a consacrat apa băută. Femeia a luai o înghiţitură dar a scuipat-o imediat şi demonul a strigat din ca "Datinii apă curată I". Slujirea nc-a arătat că atunci când recunoaştem că în bolcz se ailâ puterea Numelui lui Isus de a mântui. nu este decât o procedură vechi-tcstamentalâ dc lupul împotriva duhurilor rele. urmată de eliberarea victimei dc toate duhurile necurate care s-au transferai de la persoana decedată. Am adus un pahar de apă pentru care nu nc-am rugat. aşa cum este ea descrisă în Lege.I judecarea grin ehherare . dar în timp ce mă întorceam Domnul mi-a vorbit foarte' clar spunându-mi să binecuvântez apa prin punerea mâinilor. este un foarte eficient mod dc luptă împotriva puterilor întunericului şi de îndepărtare a drepturilor pe care acestea le au. sunt instantaneu eliberaţi de putcnle întunericului care nu pot rezista consecinţelor actului lor de supunere şi puterii de curăţire a apei în care s-a făcut botezul. L-a băut pe tot. era înzestrată cu o putere spirituală care putea lupta împotriva puterilor întunericului cc s-ar fi pulul. demonii nu s-au opus ca victima să o bea. Singura interpretare plauzibilă a capitolului 19 din Numeri este că apa de curăpre. al Fiului şi al Duhului Sfânt. reacţia demonilor a fost instantanee. Dacă ar fi fost aşa. neperturbate. atunci când ies din apă. ca permite accesul unor fiin|c şi puteri spirituale datorită a ceea ce s-a întâmplat acelor oameni. Am descoperit acest lucru pentru prima dată atunci când una dintre persoanele pentru caro ne rugam ne-a cerul un pahar cu apă.

un moment de pericol. pe o Isus putere poziţie dan ş de * Suferinţa Cum intră demonii Singura diferenţă este că jertfa (Isus) a fost deja adusă şi acun împărtăşirea Duhului aspecte au fost deja disculatc anterior dar pentru o mai bună înţelegere a acestui capitol. evident. dacă ei nu sunt. care uneori vin pe linie generaţională de la cei morţi. încă mai'suferea. nu mai este nevoie prin de crucii. demoii care a intrat în persoana pentru care ne rugăm şi care a preluat caracteristicile persoanei decedate (pe care a însoţit-o. * Singurătatea Este specifică cazurilor în care o căsnicie de zeci de ani. * Şocurile emoţionale Apar mai ales în cazul morţilor neaşteptate Trauma unei pierderi neaşteptate afectează profund oamenii. în această dificilă perioadă. Acest lucru ne avertizează în odată cât de important este să nu avem nici o legătură sufleteas nedumneze iască şi să trăim o viaţă curată Explorarea morţilor survenite în familie trebuie să intre în ruti dc slujire. b) Evenimentele corelate momentului morţii Există alte câteva aspecte ale morţii de care demonii pol profita şi care trebuie cunoscute atunci când slujim celor vii. inoculând oamenilor o falsă imagine a vieţii dc după moarte şi fâcându-i să creadă minciuna spiritualismului. sunt adesea vindecate prin eliberare de boli sau simptome. Această procedură. Duhul călăuzitor. Uneori efectul morţii unei persoane care a suferit mult timp dc o boală incurabilă poate fi la fel de traumatic ca şi atunci când acea persoană ar fi murit subit într-un accident de maşină. este brusc întcruplă de moartea unuia dintre ei. şocul poate fi extrem de traumatic. pentru c care rămân în viaţă. învingători. Unii oameni. trebuie suspectată acţiunea unui duh de suferinţa. când evidenţiază transferul demonic de la o altă persoană. Suferinţa aceea atât de prelungită era. Datorită Datorită posibilităţii demonizării moartea reprezintă. cauzată demonic şi femeia nu a putut fi vindecată decât prin eliberare. uneori. Dar uneori demonii vor profita dc trauma emoţională şi vor face ca victima să nu-şi mai revină din starea de durere în care se află. susţinuţi de cineva.Slujirea practica Practica ne-a arătat că principiul din Numeri azi. cu parteneri devotaţi unul altuia. Am constatat deseori existenţa „duhului călăuzitor" (cum l-am numit noi) al persoanei care a murit. Sfânt. poate înşela prin informauile uimitor de exacte pe care Ic poate furniza. 175 . din clipa în care ştiu că persoana pe care o iubesc va muri. Acestea sunt duhurile pe care mediumii spiritualişti le cheamă atunci când sunt consultaţi de cineva care vrea să vorbească cu o persoană care a murit. ei devenind vulnerabili emoţional la atacurile demonice. cinsprezece ani după moartea soţului ci. Aceste 174 Suferinţa este un proces necesar în urma morţii. pe lot parcursul vieţii ci). Am văzut lucruri uimitoare atunci când ne-am adresat şi am izgonit duhurile călăuzitoare ale unor persoane moarte. sacrificarea creştinii se vacilor află 19 este valabil şi roşii. Dar după moartea acestuia. Orice duh care s-a afl într-o persoană cc tocmai a murit va căuta să-şi găsească cât m repede posibil o nouă locuinţă. Fără suferinţă nu poţi fi vindecat dc durerea suferită prin pierderea persoanei dragi. Persoanele afectate de aceste duhuri. care cunoaşte foarte bine persoana decedată. mai ales în cazul celor ce au probleme de mult timp. Ia rândul lor. Dacă după o perioadă de aproximativ trei luni dc la deces nu se observă o schimbare semnificativă a stării celui care a suferit pierderea. au capacitatea de a-şi controla emoţiile şi de a-1 încuraja pe muribund. in special dacă el nu beneficiază. de sprijinul şi încurajarea copiilor sau a unor rude apropiate. Cunosc cazul unei femei care. poate conduce la scurtarea slujirii cu multe ore.Vindecarea prin eliberare . Singurătatea resimţită de supravieţuitor cslc atât dc intensă încât demonii pot profila dc starea emoţională a acestuia. autoritate. Ic vom repeta pe scurt: credincioşi/or.

Slujirea practicii * Respingerea Cum intra demonii Pentru unii oameni (şi în special pentru copii). sunt devastatoare în special pentru cei care doresc să-L slujească pe Dumnezeu cu o inimă curată. probabil. El este credincios şi drept ca Sâ ne ierte păcatele şi să ne curăţească dc orice nedreptate" (1 loan 1:9). loan scrie unor creştini că „daca ne mărturisim pocalele. executată de către îngeri. cu atât devenim mai sensibili faţă de păcat Cu cât este lumina mai puternică cu atât este mai uşor să vezi murdăria! Unii creştini. 11. Vechiul Testament menţionează câ Domnul a îngăduit unui duh rău să-1 tulbure pe regele Saul (I Samuel 16:14). aşa cum a fost în cazul lui Irod (Fapte 12:23). scoase din contextul şi echilibrul Scripturii. Satan este „pârâşul fraţilor" şi el va trimite un duh rău care să-i acuze pc sfinţii lui Dumnezeu pentru orice greşeală şi să-i îndrepte spre versetele care. cu atât devin mai conştienţi de greşelile pe care le-au făcut. luptând uneori cu disperare împotriva unor ispite puternice. Procesul dc sfinţire poate fi lung şi dificil. pocăinţa şi iertarea sunt cerinţele de bază pentru a fi eliberat de blestemul general pe care Dumnezeu I-a pus asupra omenirii datorită păcatului. loan sc aştepta ca şi creştinii sâ păcătuiască şi cl afirma clar câ există un remediu pentru păcat. odată cu moartea persoanei de care aceasta a fost atât de dependentă un ultim şi puternic duh de respingere. de cele mai multe ori. Dcutcronom 28:15-68). Ce biruinţă ar fi repurtat dacă Isus ar fi crezut 177 . încă odată. Scriptura ne spune clar câ răzbunarea este a Domnului (Romani 12:9) şi că noi nu trebuie sâ judecăm. cazul persoanelor în vârstă care s-au străduit toată viaţa să-L slujească pe Dumnezeu. Deci blestemul lui Dumnezeu este. Cuvintele în sine nu au autoritatea de a face rău cuiva. Referitor la blestemul lui Dumnezeu. declaraţiile şi rugăciunile greşite) Blestemele sunt cuvinte rostite împotriva unei alte persoane cu intenţia de a-i face rău. făcea răul pe care-1 ura din inimă (Romani 7:14-25). dar puterea spirituală din spatele acestor cuvinte poate face ca termenii blestemului să fie împliniţi a) Blestemele puse de Dumnezeu înainte de a analiza consecinţele blestemelor rostite de oameni. Cu cât umblăm mai aproape de Dumnezeu. dc exemplu. sub blestemul lui Dumnezeu. pierderea proiecţiei Sale ca urmare a deciziilor pc care deliberat le luăm. care a îngăduit săi se aducă închinarea cc i se cuvenea Iui Dumnezeu. Acest lucru se întâmplă de obicei atunci când în victima există deja o adâncă rădăcină a respingerii. ieşim de sub proteepa lui Dumnezeu şi ne plasăm sub acţiunea lui Satan. cad într-o adâncă disperare şi osândire datorită păcatelor comise în trecut. Această tehnică a folosit-o şi atunci când a încercat să-L ispitească pe Isus.Vindecarea prin eliberare . Mărturisirea. Prin cnice. eliberând pe credincioşi de sub blestemul Legii. Satan este un expert în citarea Scripturii. Blestemele (inclusiv legămintele lăuntrice. prin răzvrătire. Dar fiecare dintre noi a păcătuit şi într-un mod specific şi s-a pus. de aceea. după cc citesc Evrei 6. Ei au în spate o viaţă petrecută în slujba Domnului dar cu cât se apropie dc sfârşitul vieţii. mai ales. Uneori însă Dumnezeu judecă sumar păcatul. pierderea unei persoane iubite echivalează cu a fi respins de acea persoană Este aproape ca şi cum ei ar simţi ca persoana aceea a murit deliberai pentru a-i lăsa singuri. împlinirea „blestemului" este. Esle. iar Pavel striga cu disperare că uneori. In aceste cazuri blestemul este modalitatea prin care Dumnezeu judecă neascultarea şi răzvrătirea. lăpl cc ne arată că puterea lui 176 Dumnezeu se extinde şi peste demonii Iui Satan şi câ El poate folosi chiar şi un duh rău pentru a-Şi împlini planurile. în loc sâ facă binele pc care-1 dorea. Pavcl ne spune că Isus a devenit blestem pentru noi (Galatcni 3:13). Atunci când Dumnezeu judecă sumar. Din fericire. rădăcină dc care demonii vor profita pentru a plasa în ca. blestemul lui Dumnezeu a fost ridicat de peste omenire. trebuie să înţelegem ce ne spune Scriptura despre blestemele pe care Dumnezeu le pune asupra celor care încalcă unele dintre legile Sale (vezi. Când păcătuim. Pavcl a trecut prin aceleaşi experienţe interioare ca şi toţi cei care-L caută din toată inima pe Isus.

etc.Cel ce nu face greşeli nu face nimic " este adevărat. cât duhul care stă în spatele acestor cuvinte. Dumnezeule.. îi dăm dreptul să ne demonizeze prin îndoială şi necredinţă. dacă nu dăm vrăjmaşului nici un drept de ingerinţă în viaţa noastră. ele nu ne vor afecta spiritual. care crează atâtea probleme celor ce nu înţeleg că au fost eliberaţi de sub blestemul Legii. să inteqjrbteze sau să se folosească de Cuvântul lui Dumnezeu pentru a-şi atinge scopurile. învaţă din ele şi nu se dă bătut. în 1 Corinteni 3 Pavel abordează problema creştinilor ce nu au zidit pe temelia care este Isus. " Neîntreruptele atacuri ale vrăjmaşului ne pol epuiza şi ne pot face vulnerabili la înşelări şi încercări. în ciuda căderilor accidentale sau a problemelor ce se ivesc. se adresează în mod specific celor care şi-au părăsit credinţa. nu face nimic. Trebuie să fim foarte atenţi atunci când folosim Scriptura şi atunci când ascultăm citarea Scripturii de către alţi creştini (sau necreştini). Cei care sc tem dc blestemele puse de alţi oameni asupra lor trebuie sâ citească Proverbe 26:2:. dar chiar şi aşa. Este o mare diferenţă între cei care şi-au părăsit credinţa şi cei care duc lupta credinţei în mijlocul unei lumi căzute. şi nu celor care nu au renunţat la luptă. atunci indiferent cale blesteme va pune peste noi Satan. de teama dc a nu greşi. frică de Dumnezeu (nu frica sfântă de Dumnezeu ci o frică greşită. aşa nu-şi atinge ţinta blestemul neîntemeiat". într-un trup robit unei firi căzute. După ce ai slujit la sute de oameni care au fost victime ale unor blesteme. indiferent de minciunile pc care vreun duh necurat ar încerca să le şoptească în urechile lor. decât unul care.. prin jertfa lui Isus ei au« fost răscumpăraţi de sub blestemul Legii şi au fost smulşi din ghiarele Diavolului. îţi dai seama că viclenia şi hotărârea vrăjmaşului de a neutraliza puterea Trupului lui Cristos sunt atât de mari încât va face orice pentru a-şi atinge scopurile. Eu cred că în afară de frica de Dumnezeu există puţine motivaţii de a duce o viaţă sfântă superioare celei că atitudinile inimii şi comportamentul nostru pol deschide vrăjmaşului uşile Rugăciunea dc auto-examinarc din psalmul 129:23-24 este de maximă importanţă pentru o viaţă de disciplină creştină: „Cercetcază-mă. demonii lui sau oamenii răi. Dacă capitulăm în faţa mustrărilor vrăjmaşului cu privire la trecutul nostru. izvorâtă din incapacitatea de a crede în binecuvântarea mântuirii). Mai degrabă aş dori să am un angajat care deşi face greşeli. El compară ceea ce facem în viaţa noastră de creştini cu zidirea unei clădiri şi spune că unele dintre aceste clădiri vor fi distruse în focul judecăţii lui Dumnezeu 178 explicit. Satan este ua mincinos şi el nu ezită să citeze. deoarece în ele nu sc va găsi nimic demn dc păstrat. mai ales atunci când foloseşte 179 . Proverbul .Vindecarea prin eliberare • Slujirea practică Cum intră demonii ci lari le din Scriptură scoase din context. dezaprecierc. avem dc-a face cu duhurile rele care au ca sarcini specifice îndeplinirea termenilor blestemelor puse de unii oameni peste alţi oameni. Echipa noastră a eliberat oameni de multe duhuri care au profitat dc astfel dc situaţii . Importante sunt nu atât cuvintele citate. b) Blestemele puse de Satan Atunci când blestemele nu vin de la Dumnezeu. şi cunoaşte-mi inima! Vezi dacă aste vreo cale rea în mine şi du-mă pe calea cea veşnică. Mai Trebuie să-i încurajăm pe cei care duc această luptă şi să le reamintim că. Trebuie de aceea să fim mereu cu garda ridicată pentru a nu permite duşmanului să pună vreun blestem peste noi sau să-şi plaseze vreun demon. Blestemele sunt uncie dintre mijloacele lui favorite de acţiune. Nu este de mirare că avem nevoie dc darul deosebirii duhurilor pentru a putea face diferenţa între lucrurile care vin de la Dumnezeu şi cele care nu vin de la El (I Corinteni 12:10). Dar atenţie! Care dintre noi este atât de sigur de umblarea sa cu Dumnezeu încât să fie absolut convins că nu dă vrăjmaşului nici un prilej de a pune vreun blestem asupra lui? Mândria este un duşman dc moarte. iar Scriptura ne avertizează că inima este nespus dc înşelătoare şi deznădăjduit de rea.duhuri care şi-au spus nume ca: disperare. dar ca prin foc" (1 Corinteni 3:13). omul acela va fi mântuit. vinovăţie. Cum sare vrabia încoace şi încolo şi cum zboară rândunica. Pasajul din Evrei 6.

drepturi prin care pot submina direct viaţa Trupului Iui Cristos. Foarte puţini par a înţelege câ atunci când vorbesc negativ despre cineva dau Diavolului posibilitatea dc a ataca şi demoniza persoana respectivă. în minţile celor doi au început să încolţească gânduri cc păreau de mult adormite şi după câpva ani de chin au renunţat nu doar la acea biserică ci şi la slujire. Pentru a avea eficienţă. Deseori am văzut că blestemele rostite de creştini dau Diavolului o putere mai marc dacât cele rostite de necredincioşi. în primul rând sunt blestemele deliberat aplicate dc către cei implicaţi în ocultism şi care ştiu bine cc fac. Deseori ei sc vor folosi de un obiect (vezi capitolul următor). demonii sunt folosiţi pentru a face rău victimei blestemului. Satan îi blestemase şi acum aveau nevoie de ceva mai mult decât o perioadă de îngrijire afectivă. cuvinte cc vin împotriva planurilor şi scopurilor lui Dumnezeu cu acea persoana c) Blesteme puse deliberat de către oameni Felul în care operează cei ce pun blesteme în mod deliberat. Blestemele puse de oameni se împart în două categorii. Cele mai frecvent folosite sunt aşchiile de unghii. Ei îşi doreau un păstor care să facă ceea cc vroiau ci. Scriptura nc spune că „viaţa este in sânge" şi folosirea sângelui în ritualul dc blestem. în al doilea rând. După un timp. De exemplu.Vindecarea prin eliberare . şuviţele dc păr sau sângele. demonul dc blestem putând de acum să-şi înceapă acţiunea împotriva v ictimei. nu ceea ce vroia Dumnezeu. Pe vremea aceea habar n-avea că Vehemen|a cuvintelor rostite împotriva lui de către membrii congregapei sale a făcut din cl victima unui blestem încă din ziua în care a călcat pentru prima dată pragul noii sale biserici. Sunt cuvinte grele. ca mijloc de blestemarc directă a victimei. este foarte semnificativ. şi nici nu a avut înţelepciunea de a pleca într-o biserică care dorea să asculte mesajul pe care Dumnezeu îi ceruse să-1 proclame. Când am început slujirea. el a început să reacţioneze împotriva unora dintre lucrurile spuse în biserică. sunt blestemele puse nedclibcrat dar care fac parte din categoria cuv intelor rostite împotriva altei persoane. s-au opus cu îndârjire. Acelui obiect i se ataşează un blestem (un demon) iar apoi el este înapoiat proprietarului. Una dintre cele mai 180 puternice forme de blestem este rugăciunea greşită (rugăciunea prin care îi cerem lui Dumnezeu să facă lucruri motivate de dorinţe greşite). Foarte eficiente puncte de contact sunt părţile cc aparţin de trupul victimei. care abia îl numiseră în funcţie. pare a fi unul dintre cele mai ui . ci trebuie să aibă un punct de contact cu victima Se pare că demonii care vor îndeplini termenii blestemului trebuie să cunoască victima sau sâ o poată măcar identifica. voluntar sau nu. Au început şocurile emoţionale iar el nu mai ştia ce să facă pentru a se proteja pe el şi pe şotia lui. Nu voi uita niciodată cazul pastorului a cărui stare de sănătate părea definitiv compromisă Omul acela suferise o epuizare fizică pc care nu o mai putea sunnonta. ei nu aleg la întâmplare persoana asupra căreia pun blestemul. De aceea cei care pun blestemul vor încerca să obpnâ ceva ce ţine de victimă pentru a-1 folosi pe parcursul ritualului de blestem. blesteme în care. în general. dar au o puternica acoperire. Dar membrii bisericii. Aceste blesteme dau demonilor unele. Cei mai mulţi dintre oamenii care pun blesteme asupra altor oameni nu-şi dau seama de răul pe carc-1 Tac. cum ar fi o haină sau o bijuterie. un obiect sau o haină furată pot fi folosite pentru a se încerca blestcmarea posesorului. Aveau nevoie de o puternică eliberare de toate duhurile de blestem care au fost puse asupra lor de către o parte a acelei congregaţii.Slujirea practică < Cum intră demonii zonele de vulnerabilitate şi caile dc blestem pe care noi nu Ic suspectam ca fiind periculoase. Cercetători ai Bibliei cu o vastă experienţa în domeniu confirmă această realitate (pentru o mai bună înţelegere a acestui subiect recomand citirea cărţii iui Dcrck Prince Binecuvântare sau Blestem). atât ei cât şi noi am fost surprinşi dc întăriturile pe care vrăjmaşul le zidise în ei datorită suferinţelor prin care trecuseră. Era un credincios adevărat şi era hotărât să lase Duhului Sfânt libertatea de a lucra în acea biserică.

trebuie să ne aşteptăm să avem de-a face cu o mare varietate de blesteme. Concluzia pe care o putem trage este că blestemul nu poate fi pus decât dacă între cel care blestemă şi victimă se stabileşte o punte de legătură. Aceasta este o practică obişnuită în vudu. în asemenea situaţii reuşita sluijrii depinde. fotografia fiind folosită împreună cu o păpuşă vudu pentru a induce în victimă dureri fizice şi simptome dc boală De exemplu. O altă metodă dc a pune un blestem asupra victimei este folosirea fotografiei ci. satanice. mi-au spus că au constatat că era mai greu să pui blesteme asupra creştinilor decât asupra celorlalţi oameni. Alteori. ei au nevoie dc ceva ce aparţine persoanei pc care o blestemă pentru a stabili o legătură spirituală cu viitoarea victimă. Eliberarea poate avea loc imediat ce victima a iertat persoana. Nc-am confruntat cu numeroase cazuri de acest fel. vudu-iştii pot folosi demonii pentru a induce simptomele durerii în acele zone din trupul victimei. Fără această punte blestemul nu poate fi îndreptat spre victimă şi nu are efect. au fost invocate blesteme asupra altor oameni. Victima însăşi a dat demonului acel drept atunci când. prin înţeparea păpuşii sau a fotografiei în diferite locuri. demonul a mărturisit cum a intrat în victimă. opnndu-i-sc respiraţia sau încercând să se sinucidă. Unele dintre aceste blesteme sunt blesteme de moarte şi nu este neobişnuit să vezi cum victima. deseori. Cu cât o persoană trăieşte o viaţă mai apropiată dc Domnul. Am slujit unor fiice dc masoni care au manifestat simptomele blestemelor masonice conform cuvintelor dc blestem rostite de taţii lor atunci când au participat la ritualurile de inipere pentru avansarea în grad. Blestemele masoneriei libere.. dc exemplu. a rostit termenii jurământului şi a acceptat condiţiile prin care a devenit membră a organizaţiei oculte sau a fost avansată în cadrul ierarhiei ei. masonice sau oculte (extrem de numeroase) au în ritualurile lor blesteme prin care încearcă fie să-şi împiedice membrii să părăsească organizaţia. lot mai râu. cu atât este mai puţin loc pentru blestemele vrăjmaşului! Uneori am văzut că atunci când în viaţa unei persoane apar ciudate simptome de boală din motive aparent inexplicabile. Un alt aspect al blestemelor prin masonerie este că ele par a-i afecta într-un mod particular pe cei convertiţi la creştinism şi care 183 . caic a pus blestemul (sau care a plătit ocultistul care a blestemat) şi de cele mai multe ori semnele sau simptomele care indică prezenţa blestemului dispar. astfel încât demonii să o poată identifica şi sâ facă ceea ce li sc cere. diferă în funcţie de treapta ierarhică pe care masonii o urcă. oamenii încep să aibă dintr-o dată accidente stranii yi lucrurile încep să le meargă.. cunoscută sau necunoscută. Am constatat că aceste blesteme pot trece asupra copiilor. imediat după cc a fost ciberalâ de duhul asociat vreunui ritual (duh de blestem care a fost protectorul acelui ritual). conform Exod 20:5 care ne spune că nelegiuirea părinţilor este pedepsită în copii până la a treia şi la a patra generaţie. inexplicabil. în ţările în care vudu este o practică de vrăjitorie larg răspândită oamenilor le este foarte frică dc vudu-işti deoarece ci ştiu cc li s-a întâmplat celor care au căzut victime practicilor lor Vudu-iştii sunt deseori folosiţi în lumea afacerilor pentru a pune blesteme asupra concurenţilor comerciali întotdeauna când ocultiştii sunt folosiţi pentru a blestema victima. Şi chiar dacă puntea este stabilită. Toate organizaţiile secrete. prin vudu sau printr-o altă practică ocultă. Alteori.I indecarea prin eliberări. nu întotdeauna blestemul va prinde. fie să-i ţină în robia în care de bună voie au intrat atunci când au devenit membri ai acelui grup ocult. este atacată demonic. Am discutat cu unii dintre cei implicaţi odată în aceste forme dc ocultism. ca parte a ritualului. în relaţiile cu ceilalţi oameni sau la servici. întotdeauna când slujim celor care au fost activ implicaţi în religii false sau în practici oculte în care.Slujirea practicii ( uni intril demonii puternice mijloace prin care oamenii pot ti controlaţi prin blesteme demonice. când am suspectat existenţa unui blestem şi am provocat duhul de blestem care a cauzal problemele persoanei. de primirea 182 unui cuvânt de cunoştinţă despre persoana pentru care te rogi. cauza este blestemul ocult. dc bună voie.

Atunci când cineva renunpi la masonerie. Prorocia lui Isaia (Isaia 53) descrie cu o remarcabilă acurateţe cum Cel care avea să vină va face posibilă eliberarea şi vindecarea noastră. Jertfa lui Isus a făcut posibilă eliberarea de sub orice blestem deoarece El a luat asupra Sa consecinţele acestor blesteme şi prin rănile Lui putem fi vindecaţi. Dacă ea va accepta acuzapile sopilui şi va începe să creadă minciunile spuse despre ea (de exemplu: „Nu eşti bună de nimic!"). să existe o punte de legătură între cel care pune blestemul şi victimă. Dar pentru ca acest lucru să se întâmple trebuie. Odată instalat. Dacă cuvintele pe care le spunem sunt crezute şi acceptate. Cuvintele negative şi distructive rostite (sau chiar exprimate prin rugăciune!) de oameni apropiaţi nouă. Masoneria liberă este un cult al „prosperităţii" în care fiecare mason trebuie să-şi ajute fraţii masoni. Dar dacă un soţ. încătuşând victima în acele cuvinte. Copiii sunt deosebit de vulnerabili la criticile părinţilor deoarece ei cred instinctiv ceea ce li se spune de către părinţi sau alp adulţi care îi îngrijesc. Deşi incidentul este neplăcut. vrăjmaşul poate profita de cuvintele pe care le rostim într-un moment de mânie pentru a ataca prin ele gândurile şi emopile persoanei căreia nc adresăm. îşi atacă verbal soţia aducându-i nişte acuzapi nefondate. atunci vrăjmaşul se va putea folosi de legătura sufletească dintre ca şi sopil ei pentru a-şi plasa un duh de slăbiciune în acea femeie. în special dacă el a devenit creştin. cu indiferenţă la blestemele rostite împotriva lor de către o persoană pe care nu o cunosc. Cuvintele lor au puterea de ane răni pentru că suntem ataşaţi dc acele persoane. fie la cea a strămoşilor lor. Dar ignoranţa noastră privind felul în care demonii pot profita de ceea ce spunem sau facem nu-i va împiedica să se folosească de cuvintele pc care le rostim pentru a face rău altor oameni. d) Blestemele involuntare Blestemele involuntare sunt blestemele rostite de către unii oameni împotriva altor oameni. Ei acceptă fără rezerve atât binele cât şi răul. la fel ca în cazul blestemelor puse deliberat. rostite de către părinţi împotriva lor. Am slujit unor oameni care ne-au mărturisit lucruri înfricoşătoare. foarte probabil că acea femeie va fi adânc rănită emoţional. radical! Pe măsură ce oamenii sunt eliberaţi de demonii care le-au controlat astfel vieţile. că mulţi dintre cei prezenp' erau afectaţi nu doar dc problemele prin care trecuseră în viaţă ci şi de efectele devastatoarei acţiuni a unui duh de faliment. mai ales la reuniunile de învăţături. Atunci când blestemul de sărăcie este rupt. Oamenii reacţioneză de obicei. Prosperitatea devine un blestem ai sărăciei ce aeponează împotriva intereselor financiare ale celui care iese dintre masoni. duhul de slăbiciune va face tot ce poate pentru a-şi determina victima să se simtă nefolositoare. aşa cum se întâmplă în cazul blestemelor puse voluntar. chiar dacă îşi 185 . demonicul poate acţiona. de care suntem legaţi sufleteşte. fiind încurajaţi de cuvintele pozitive şi distruşi de cele negative. nu este neobişnuit să vezi cum mulp dintre aceşti oameni trec prin eliberare. Deseon am văzut. la întoarcerea de la lucru. devin un teren fertil pentru demonic. starea lor materială se schimbă deseori. dacă sunt crezute şi acceptate. De exemplu. fără ca cei dintâi să aibă intenţia de a face un rău deliberat. Când demonilor din spatele acestor probleme li se porunceşte sâ plece. Acest adevăr ne arată încă odată importanţa legăturilor sufleteşti. legăturile în care se aflau fiind rupte. imprecaţiile rostite nu au puterea de a ne răni sau controla. Durerea amintirii acelor cuvinte era uneori atât dc mare încât nu puteau ierta. miracolul crucii devine tot mai strălucitor pentru ei.Slujirea practică Cum intră demonii au renunţat fie ia propria lor practică masonică. începându-şi acţiunea împotriva iui Isus. şoptindu-i minciuni până când femeia va fi atât de convinsă de neputinţa ei încât întreg universul său emoţional se va prăbuşi.Vindecarea prin eliberare . De cele mai multe ori lucrurile 184 care ne rănesc cu adevărat sunt rostite de către persoanele de care suntem legaţi sufleteşte. duhul a cărui sarcină funcţionala era să încurajeze prosperitatea îşi schimbă rolul. Slujirea celor afectaţi de masonerie ne-a arătat că de cele mai multe ori aceşti oameni sunt atacap demonic.

Te plătim ca să faci ce-ţi spunem noi. Eşti exact ca şi maică-ta. sfâtuindu-ne să luăm scutul credinţei împotriva lor. eşti ca ci. probabil.Slujirea practico Cum intra demonii dădeau seama că fără iertare nu puteau fi înfrânte puterile demonice din spatele cuvintelor rostite dc părinţii lor. Vă înşelap dacă credeţi că mă puteţi schimba. Nu-i de mirare că nu-ţi găseşti de lucru. Blesteme involuntar congregaţiei sale Sunteţi adormiţi cu toţii: puse de către păstor asupra Mai bine n-aş fi venit aici. Aşa e familia ta. Eşti la fel de bleg ca şi taică-tău. curând. ieşim cu toţii afara. Johnes a trebuit să se retragă (Dl. Copiii noştri nu văd nimic bun în tine. aşa vei rămâne. Eşti patetică. Acestea sunt. 186 . Te îmbraci ca un clovn. puse de către un şef asupra Blesteme involuntar puse de către soţi asupra soţiilor Nu eşti în stare să găteşti ca maică-mea. vom avea nevoie de eliberare. cu autoritatea pe care ne-o dă Dumnezeu. eşti rău. a plâns dintr-un motiv întemeiat). parcă sunt în camera de oaspeţi. unele dintre săgeţile fierbinţi ale celui rău despre care Pavel scrie în Efeseni 6. Când le văd în pat. Fie luăm scutul credinţei împotriva lor şi. fie le acceptăm şi le credem. Iată care sunt cele mai obişnuite exemple dc blesteme involuntare cu care ne-am confruntat şi de care oamenii au trebuit să fie eliberaţi iar uneori chiar vindecaţi: Blesteme involuntar puse de către părinţi asupra copiilor Nu eşti bun de nimic. am dat vrăjmaşului dreptul de a ne călca în picioare şi. N-o să-ţi găseşti niciodată o slujbă. Nu-ţi vor aduce decât necazuri. Eu nu te-aş angaja De felul în care răspundem unor astfel de lucruri depinde accesul pe care vrăjmaşul îl poate avea în vieţile noastre.Vindecarea prin eliberare . Nu te încrede în bărbaţi. de 7 ani. mă duci la faliment. Cine ie-ar lua de nevastă? Eşti urât. Blesteme involuntar puse de către o congregaţie asupra păstorului ei Păcat că Dl. nu e omul care ne trebuie! Nu-ţi face iluzii! Aici nu vei schimba nimic! Dacă predici mai mult de zece minute. De ce nu eşti ca nevasta lui John? Dacă o ţii tot aşa. Mai slăbeşte-mă cu creştinismul O maimuţă scrie la maşină mai repede decât. Blesteme involuntar puse de către soţii asupra soţilor Ce bine ar fi fost să mă fi măritat cu un bărbat adevărat. tine. Nu vei face nimic în viaţa. Blesteme involuntar subalternului Nu faci nimic ca lumea. Nu te interesează decât sexul (cuvinte care se spun unu: bărbat zdrobit de lipsa de interes a sofiei sale pentru el). Nu te vei schimba niciodată. Dar imediat ce am făcut acest lucru. Nu te vei mărita niciodată. Eşti vicios. îmi plăcea când mă vizita celălalt păstor! Ce mult Să plece de aici. nici ca măturător. Johnes este fostul păstor). refuzăm influenţa acestor cuvinte asupra vieţilor noastre. Băieţii mari nu plâng ( însoţit de bătaie pentru că acel copil. Conduc firma tău. aşa cum vreau eu.

ca răspuns la situaţia dată. o pacoste. deseori. * Sunt urât. Deşi ulterior încercase să învingă aceste legăminte lăuntrice. poate reacţiona. Nu mă voi ierta niciodată Este reaepa la o situaţie care a condus la aparipa unui neajuns. Nu voi mai vorbi niciodată cu. Deoarece emoţiile lui erau acum controlate demonic datorită blestemului auto-impus prin legământul interior. Efectele depresiei şi medicamentelor îi distruseseră viaţa. hotărând sâ ne trăim o parte a vieţii într-un mod cc contravine planurilor şi scopurilor lui Dumnezeu. după un timp. un băieţel de 7 ani care a fost bătut pentru că a plâns. copiii rareori ştiu cum să facă faţă crudelor cuvinte rostite împotriva lor. a fost enorm. bun de nimic. Săgeţile îşi ating. dar nu mai pot ieşi din încătuşarea în care singuri au intrat. Iată unele dintre formele de legăminte lăuntrice cel mai des întâlnite. Legăminte lăuntrice cc sunt un răspuns direct Ia rănile emoponale provocate dc anumite persoane. adultul) face un legământ lăuntric care este o formă de auto-blestem prin care victima decide sâ nu mai admită repetarea acelor situaţii. Am slujit unui bărbat de 46 dc ani care a făcut acest legământ lăuntric şi de la 7 la 46 de ani el nu a mai plâns niciodată. printr-o decizie interioară dc genul: „Nu voi mai plânge niciodată". Cei care se acuză de producerea acelui neajuns ajung să se auto-condamne tot restul vieţii. două dintre acestea fiind: „Niciodată nu voi mai dormi într-un pat'' (ea concluzionase că paturile sunt periculoase şi dc aceea nu trebuie să le mai folosească) şi „Niciodată nu mă voi mai încrede într-un bărbat" (deoarece a putut fi vindecată decât după cc a fost eliberată de duhurile care o controlau datorită auto-blestemului pus prin legăminte interioare. De exemplu. Când facem un legământ lăuntric împotriva noastră înşine.Slujirea practica Cum intră demonii e) Auto-blestemclc şi legâmintele lăuntrice Din nefericire. ţinta Copilul (şi. De exemplu. el a sfârşit prin a cădea într-o adâncă depresie pe care o trata medicamentos dc ani dc zile. de obicei. Mulţi oameni îşi dau ulterior seanţa de greşeala pc care au făcut-o rostind asemenea cuvinte. etc Sunt legăminte interioare ce se fac ca urmare a acceptării a ceea ce au spus alţii. nu numai că ne limităm potenţialul nostru uman ci îl şi invităm pe vrăjmaş sâ ia în control acea zonă a vieţii noastre. orice s-ar întâmpla. ceea ce conduce la claustrare emoţională şi retragere în tine însuţi. a început să înţeleagă că nu top bărbaţii doresc să abuzeze de ea şi că poate spera la o relaţie normală cu un bărbat. îi fusese cu neputinţă. Ei nu-şi dau scama că luptă cu demonii şi că numai după eliberare poate începe lungul proces al restaurării gândirii şi comportamentului normal. Ea nu 188 189 . Dar preţul pe care l-a plătit pentni a-şi controla astfel exprimarea unor legitime emopi.I 'intleairca prin eliberare . După ce a fost eliberată din robia în care sc afla a putut dormi din nou într-un pat şi. în aceste cazuri victima se îngraşă sau slăbeşte deliberat pentru a-şi ascunde sexualitatea Nimeni nu apropie de mă mine iubeşte. s-ar putea să fiu abuzată din nou. Vindecarea acestui om a fost posibilă numai atunci când şi-a iertat tatăl şi a renunţat la legământul interior pe care îl făcuse. o fetiţa care a fost grav abuzată sexual a făcut mai multe legăminte interioare. Nu sunt în siguranţă dacă sunt atrăgătoare Dacă voi arăta atrăgător.. bărbaţii îţi pot face nişte lucruri groaznice). aşa că nu voi lăsa pc nimeni să se Durerea dc a vedea că cei în care ai avut încredere ţi-au înşelat aşteptările te poate face să tragi concluzia că nimeni nu te poate iubi cu adevărat. situaţie care ar fi putut fi evitată.. grosolan.

o arvună a . care a succedat la tron. Mai bine aş muri Cum intră demonii Când trec prin încercări deosebite unii oameni ajung să creadă că singura ieşire din situaţia în care se află este sinuciderea.moştenirii Lui în sfinţi şi care este faţă de noi. sunt bogăţiile slavei. regele Ezechia. li 190 12. Ei ştiu câ puterea demonică cc poate fi declanşată prin folosirea pervertită a acestor obiecte. De aceea există o prosperă piaţă neagră a obiectelor religioase furate şi. Problemele sexuale pe care le va avea mai târziu în căsătorie îşi vor avea rădăcina în controlul demonic al sexualităţii lui datorită acestui legământ interior. Demonii asociaţi legământului lăuntric împiedică relaţionarea acelui copil la cei care încearcă să-1 vindece dc rănile trecutului. nemărginita mărime a puterii Sale. de obicei mai mult de jumătate răspund afirmativ! Nu voi creşte niciodată se opun. lumineze care mântuirii voastre.. Cei prinşi în capcana blestemelor deliberat puse dc către ocultişti. Evanghelia noastre. După ce templul din Ierusalim a căzut în folosinţă păgână ocultă. dar adesea victima ajunge sub influenţă demonică prin mirarea în posesia unui obiect care a fost blestemai sau care s-a aflat într-un loc blestemat. Când îi intreb pe cei prezenţi la conferinţele creştine d x ă au simţit vreodată dorinţa de a se sinucide. după ce aţi care auzit este cuvântul adevărului. Toţi taţii îşi chinuie copiii Este reacţia unui copil abuzat fizic de către un tată adoptiv. Am slujit unui om căruia părinţi i-au spus să-i aştepte „cinci minute" şi care au plecat apoi să se distreze.. credincioşii. potrivit lucrării puterii tăriei Lui. el trage concluzia că sexul trebuie să fie ceva murdar. Sexul este ceva murdar Este reacţia unui copil care a pus părinţilor săi întrebări asupra realităţilor vieţii. " (Efeseni 1:13-14. atlel încât cei care sunt în contact cu aceste locuri sau obiecte pot fi influenţaţi de acţiunea demonilor ataşaţi acestora.Vindecarea prin eliberare . odată ou proliferarea satanismului şi vrăjitoriei în lumea 191 . obiecte cărora să le dea o întrebuinţare păgână. Uneori cei care se află sub influenţa obiectelor blestemate sunt victime ale implicării directe in ocultism. Văzând stânjeneala părinţilor în a-i da un răspuns. lăsându-1 să aştepte cinci ore. 2 Cronici 29 este un pasaj dc referinţă pentru înţelegerea acestui subiect.. trebuie sâ fie încurajaţi dc adevărul cuvântului lui Dumnezeu: „. ci şi sâ cureţe ritual fiecare obicei din templu pentru a-1 elibera de puterile oculte care l-au pângărit. Este reacţia copilului care sc teme de lumea adulţilor datorită răului pe care l-a suferit din partea acesteia. este mult mai mare decala oricărui alt obiect.şi voi. .. care au fost anterior consacrate lui Dumnezeu... Obiectele şi clădirile blestemate Odată ce am înţeles că blestemele se pun asupra unei persoane prin intermediul acţiunii unui duh necurat. aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt al făgăduinţei şi pentru moştenirii vă răscumpărarea stăpânirii dobândite (şi) să ochii inimii. Lucrul acesta se întâmplă mult mai frecvent decât ne putem imagina. din diferite motive. ca să cunoaşteţi care este nădejdea chemării Lui. nu este greu sâ observăm că duhurile rele pot fi ataşate şi obiectelor sau clădirilor. în ultimii ani. 18-19). Ocultiştii caută să obţină obiecte de uz creştin. de exemplu. prin atacurile verbale ale celor care. Preoţii au trcbmt nu doar să sc curele ritual pe ei înşişi după acea perioadă de apostazie. Durerea produsă dc acel incident l-a marcat toată viaţa. sau prin icgămintcle lăuntrice auto-impusc. Nu poţi avea încredere in părinţi Este reacţia de răspuns a copilului care a fost trădat de părinţi.Slujirea practica Vreau să mar. a hotărât curăţirea acestuia.

nu doar obiectele şi clădirile trebuie sfinţite prin consacrare. Trăim într-o lume căzută în care. adesea prin sacrificii umane si animale aduse zeităţilor demonice adică. Dar cel mai interesant lucru nu este faptul că pământul pc. momentan. şi va fi sfânt" (Exod 40:9).care sta Dumnezeu era sfânt (fapt evident) ci că pământul pe care se afla Moise era. de aceea. când lucrurile nu sunt în regulă. multe dintre bisericile engleze care altădată puteau fi lăsate deschise publicului în permanenţă au trebuit să tic închise. dar el are un înţeles specific ce pare a fi mai apropiat dc explicitarea eliberării dc demoni a obiectelor şi a locurilor. mă îndoiesc că terenul pe care aceste biserici au fost ridicate a fost exorcizat de demonii cărora ti s-au dat drepturi. Demonii care sunt legaţi de acele locuri datorită sacrificiilor se opun încercării de a fi îndepărtaţi şi uneori am văzut cum au încercat sâ intre în cei care slujeau pentru . locurile şi clădirile au fost folosite pentru închinare ocultă. Urmând sfatul lui Augustin. Când sunt provocate. Deci. toate materialele folosite la confecţionarea cortului întâlnirii şi toate obiectele din el erau afectate dc influcnpt vrăjmaşului. Cuvântul exorcism nu este folosit niciunde în Scriptură pentru a desemna eliberarea oamenilor de demoni. stă la originea serviciilor de consacrare a clădirilor ce urmează a fi folosite pentru închinare la Dumnezeu.I imUcaiya prin eliberare . Referitor la terenul pe care se construiesc bisericile. Pentru a îndepărta drepturile pe care Satan le-ar fi avut asupra obiectelor folosite la închinarea în fapt Adevăratului şi Viului Dumnezeu. este 192 interesant de observat că în Exod 3:S lui Moise i se spune să-şi scoată încâlţăminea din picioare pentru că stătea pe un pământ sfânt.Sl0fâajWi&fţfl Cum intră demonii vestică. aveau neîncetate probleme. oameni care să poată discerne spiritual aceste lucruri vine sâ confirme încă odată cât dc important este să urmăm exemplul bisericii primare care numea în slujbe numai bărbaţi „plini de Duh Sfânt" (Fapte 6:3). o enormă creştere a ratei furturilor de obiecte bisericeşti. Acel pământ era sfinţit de prezenţa Viului Dumnezeu care îi vorbea din mijlocul rugului aprins. Ca urmare. în special a potirelor şi a argintăriei de cult. consacrate pentru a deveni sfinte. Cei ce răspund de clădirile bisericilor trebuie nu doar să păzească bunurile materiale ale congregaţiei ci şi să aibă sensibilitatea spirituală dc a discerne. înainte de conscarare. lui Satan însuşi. Implicapa pe care o aduce acest important verset este câ toate obiectele care trebuiau folosite pentru cort erau ne-sfinte şi trebuiau. în special dacă acolo au avut loc sacrificii. ncsiânt. pentru a-1 deosebi de cuvântul eliberare. xâ ungi cu el cortul şi tot ce cuprinde el şi sâ-l sfinţeşti. puterile ataşate locului pe care este construită clădirea. multe dintre vechile biserici engleze. cu toate uneltele lui. in cele din urmă. era nevoie dc un ritual de curăţire (exorcizare) de toată influenţa pe care Diavolul ar fi putut să o exercite asupra închinării oamenilor lui Dumnezeu în faţa Sa Acest pasaj biblic. de obicei dezlănţuie o puternică reacţie de împotrivire. prea important pentru a fi sumar analizat în această carte. cu execepţia orelor dc cult. De aceea. au fost construite pc vechile locuri dc închinare păgână din sate şi oraşe. Ne-am rugat pentru eliberarea mai multor clădiri în care creştinii. Necesitatea de a avea azi. Aceste acte de consacrare îndepărtează pretenţiile pe care Satan (ca dumnezeu al acestui veac) le-ar putea avea asupra locului sau obiectelor în cauză Atunci când obiectele. ci şi pământul pe care ele se află. care semnifică eliberarea oamenilor de duhurile rele. IntenUonat am folosit cuvântul exorcism. prin contrast. toate sunt sub puterea dumnezeului acestui veac (Satan). prin păcatul comis le-a fost direct ataşată o putere demonică suplimentara şi ele vor trebui nu doar consacrate lui Dumnezeu ci şi exorcizate de toţi demonii care le-au fost ataşap prin păcatele celor care le-au folosit anterior. dc multă vreme. Deşi clădirile ău fost consacrate lui Dumnezeu atunci când au fost construite. în biserici. Cum altfel ar putea ei discerne aceste lucruri (de natură spirituală) care nu vin de la Dumnezeu? Când i-a dat instrucţiunile de dedicare a cortului întâlnirii. dacă nu cumva clădirea trebuie eliberată fie de acţiunea unor vizitatori („închinători") ai bisericii fie de ritualurile practicate iu apropiere pe timpul nopţii. Dumnezeu i-a spus lui Moise: „Sâ iei untdelemnul pentru ungere.

în unele din aceste cazuri ne-am confruntat cu existenta unor obiecte care le aparţineau şi care erau blestemate deţinând. o jucărie poate fi mai preţioasă decât aurul. De exemplu. de aceea. Dacă aceste inele au fost vândute de către foştii proprietari în urma ruperii logodnei sau datorită divorţului. Ain constatat că uneori oamenii păstrează obiecte dc cult masonic ce au aparţinui unor rude decedate şi am văzut că rezistenţa demonică la distrugerea acestor obiecte este la fel de mare ca şi în cazul în care ele sunt direct folosite în vrăjitorie. Pentru copii. poate toată viaţa. trebuie distruse numai acele obiecte care au fost folosite direct în practicile oculte dar sfatul meu este ca atunci când se observă existenţa unui ataşament nefiresc faţă de un obiect primit în dar sau aflat în posesie. Aceste păpuşi vor acţiona ca un supraveghetor demonic asupra copilului. toate bijuteriile de ocazie trebuie exorcizate şi rc-consacratc Domnului. trebuie să spunem aici câ uneori ne-am străduit din răsputeri. în atmosfera spirituală din clădirea zidită pe acel loc s-a produs o remarcabilă schimbare. Datorită acestor motive. vor încerca uneori să împingă victima la violenţă fizică pentru a opri eliberarea! Bijuteriile blestemate sunt deseori moştenite şi de aceea întrebarea care trebuie pusă celor care acuză apari pa subită a unor stranii probleme în viaţa lor dc familie este : . inelele de logodnă cumpărate de ocazie pot aduce un blestem asupra căsătoriei dacă ele au fost folosite ocult dc către foştii proprietari. astfel că cei care Ic primesc se vor simţi obligaţi sâ le acorde o deosebita atenţie. când vor vedea că voinţa persoanei scapă de sub controlul obiectelor blestemate. încurajează şi întăresc legăturile sufleteşti nedumnezeieşti dc dominare şi manipulare. De obicei aceste obiecte sunt bijuterii sau lucruri de valoare. nu mai are puterea de dominare şi manipulare pe care o avea înainte. Am văzut că şi copiii pot aduce în casă păpuşi care au fost folosite in vrăjitorie şi care au fost demonizatc prin blestem. fără succes. învinovăţire şi exploatarea slăbiciunii altora.Vindecarea prin eliberare . la rândul lor. în acele vremuri. pentru aţi da seama cât de importantă este această parte a slujirii în cazul celor care fie au fost implicaţi în ocultism fie au fost blestemaţi prin posesia obiectelor oculte. de exemplu. Acele cărţi au fost arse. Dar trebuie să ştim că cei care dăruiesc astfel de jucării nu au întotdeauna scopuri nevinovate! De obicei. care se va ataşa nefiresc de acele jucării şi va fi ţinut. Revenind la obiectele blestemate. Nu pot încheia acest paragraf fără a aminti cazul celor ce sunt demonizaţi prin vizitarea unor anumite clădiri. erau extrem de scumpe. să eliberăm unii oameni care. Satan ştie că valoarea lor este o garanţie că persoana se va gândi bine înainte de a se decide să le arunce! Am constatat că. în cazul acestor obiecte. proprietar precedent. Pentru siguranţă. doreau din toată inima sâ fie liberi. deşi apreciat pentru valoarea sa. Am văzut dc asemenea că atunci când terenul a fost complet eliberat. sâ se facă rugăciune şi să sc rupă orice legătură sufletească nedumnezeiască care s-ar fi putut stabili între proprietar şi cel care a dăruit obiectul respectiv. Demonii vor striga dc frică.A> moştenit vreun obiect care ar putea avea o origine ocultă ? ". Trebuie sâ vezi o singură dată reacţia demonilor dintr-un om atunci când ii se spune că vor fi distruse obiectele prin care au pnmit putere. vor aduce tot felul de argumente „raţionale" prin care să explice dc ce nu trebuie distruse obiectele şi în cele din urmă. acest lucru se întâmplă datorită lipsei de înţelepciune a victimei. Aceste obiecte sunt de cele mai multe ori fabricate manual şi înglobează un marc volum de ore dc manoperă. în robia lor. obiectul primit în dar începe să fie privit într-un mod raţional şi. Uneori. să se facă o atentă verificare a provenienţei acesteia ( moştenire. Dar nu numai bijuteriile pot fi blestemate. care nu-şi dă 195 . Dajurilc oferite de cei ce domină prin manipulare. Am constatat câ atunci când se procedează astfel. Nu vreau să spun că toate jucăriile au un asemenea efect.Slujirea practica Cum intră demonii eliberarea locului. persoana care-1 va cumpăra poate fi afectată de un duh conducător de dezbinare. o enormă putere demonică. nu sfătuiesc pc nimeni să cumpere bijuterii de ocazie (nu popi şti niciodată ce blestem poartă) şi 194 sfătuiesc ca înainte dc a intra în posesia unei bijuterii. etc). singura procedură de urmat este cea urmată dc Pavel în Fapte 19:18-19 cu privire la cărţile oculte care.

Aproape toate înclinaţiile din cea de-a treia categorie aparţin acestui ultim tip. etc). Acest lucru se poate întâmpla şi atunci când în acea casă s-a produs cândva o tragedie orchestrată demonic. A treia categorie de înclinaţii este cea generată de substanţe care conpn aditivi chimici (băuturile alcoolice. Dacă gnipul în care te afli 196 .Vindecarea prin eliberare . dar fără care victima nu poate trăi. după ce le-au curăţat de orice putere demonică residentă în unna acţiunii foştilor proprietari. ataşamentul lui faţă de acel toc a fost atât dc puternic încât demonii care la moarte i-au părăsit trupul au rămas legaţi de fosta sa proprietate şi au continuat să o „posede" în numele celui ce murise. demoni ce au ca sarcină funcţională controlul acelei persoane prin intermediul inclinapilor comportamentale. De obicei. simpla lor prezenţă fiind o ameninţare la adresa demonilor. cum ar fi o moarte violenta sau o sinucidere. nefiind influenţate nici de substanţele chimice administrate organismului în cantităţi rezonabile. în care comportamentul de grup încearcă să exercite o presiune asupra persoanelor cc aparţin acelui grup. Trebuie să fim conştienţi dc existenţa acestor pericole. Aceste lucruri subliniază cât dc important este ca familiile creştine sâ-şi trateze propria casă ca pe un templu (în sens vechi testamental) şi sâ dedice Domnului atât terenul cât şi clădirea. etc.Sliijin-a practica Cum intră demonii seama că se expune la demonizare prin vizitarea. într-adevăr. ca parte a re-dedicării acelui loc. există înclinaţiile care nu sunt determinate de componenţii chimici din corpul uman. cu toate că nu a fost implicat în ocultism. Cunoaştem cazuri în care fostul proprietar a murit în casă şi. înclinaţiile nu apar pentru câ persoana decide sâ le accepte. de cele mai multe ori. Am constatat că toate aceste trei înclinaţii comportamentale sunt controlate demonic şi de aceea victimei îi este foarte greu să renunţe Ia ele. Alteori oamenii sunt demonizaţi datorită casei pe care o deţin (sau a uncia pe care doar au vizitat-o). căutarea prezenţei fumătorilor. foştii proprietari au dat demonicului drepturi asupra acesteia iar următorii proprietari vor intra într-un mediu spiritual deja viciat. o reacţie la ceva ce se petrece în viaţa acelei persoane sau un răspuns la o provocare ce încurajează comportamentul în cauză. vizitatorilor acestor temple li se cere să sc descalţe la intrare. Acest lucru se va întâmpla mai ales atunci când noii veniri sunt creştini. de exemplu. în afara acestor înclinaţii caracterizate dc asimilarea directa a unor substanţe. a templelor altor religii sau a unor locuri în care demonicul a căpătat drepturi prin falsa închinare practicată acolo. înclinaţia nu este o caracteristică a vreunei substanţe chimice ci a unui anumit comportament (cum ar fi spălarea excesivă a mâinilor. prin faptele săvârşite în acea casă. dc fapt. 13. în care demonii se vor opune noului venit. Dacă fac acest lucru ci oferă. în unele dintre aceste cazuri am constatat că a fost bine să luăm Cina Domnului în acea casă. Primele două pot fi denumite şi tipare comportamentale restrictive. înclinaţiile Există trei principale categorii de înclinaţii. duhul conducător din persoana care a murit se manifestă în casa sub formă de fantomă. Alteori. Uneori. drogurile sau ţigările) fapî de care victima devine dependentă ca urmare a simptomclor fizice experimentate atunci când aceste substanţe îi lipsesc. A doua categoric de înclinaţii este cea rezultată din asimilarea unor substanţe care nu sunt purtătoare dc înclinaţii aşa cum sunt drogurile (simptomeie dispar dacă încetează administrarea substanţei). victimei nu îi va fi uşor să scape de demonii din ea. închinare zeului demonic care domneşte peste acel templu! Nu este de aceea surprinzător că mulţi dintre cei care (chiar şi creştini născuţi din nou) vizitează asemenea locuri „culeg" un duh care profită de astfel de aepuni. există unele comportamente asociate cum ar fi frecventarea barurilor. privirea fotografiilor pornografice. declarând tuturor puterilor întunericului că prin moartea şi învierea Domnului Isus Cristos creştinii nu sc tem de acţiunile lui Satan şi sunt liberi de influenţa demonilor lui în acel loc. în primul rând. fnclinapile comportamentale încurajează asimilarea substanţelor chimice şi vice-versa. Uneori. Ele sunt.

Deseori oamenii. în aceste cazuri slujirea este relativ simplă şi eficientă. Un demon i-a umplut ochii cu poftă. eliberarea şi vindecarea nu vor fi depline până când emoţiile nu vor fi vindecate. altfel pop petrece ore întregi încercând să scoţi demonii ataşaţi diferitelor înclinaţii fără a atinge adevărata problemă! Iată care sunt principalele zone de interes care trebuie examinate atunci când se caută rădăcinile înclinaţiilor comportamentale : • Respingerea Frica Singurătatea Problemele sexuale Relaţiile rupte Abuzurile suferite în trecui (în special abuzul sexual) Controlul şi dominarea ••'>*y. 14. 'pocăinţă sau iertare. Sau. Deşi demonii sunt prezenţi. Dc obicei. în special fumătorii. Odată ce o persoană a început să facă dintr-o înclinaţie un mod de viaţă. mai întâi din curiozitate. în cazul fumătorilor şi alcoolicilor începutul vicioasei lor pasiuni este. fie că este vorba de un anumit comportament fie dc dependenţa de o substanţă chimică.Vindecarea prin eliberare . doresc cu disperare sâ scape dc viciul care îi controlează. In slujirea celor demonizaţi prin înclinaţii trebuie să identifici rădăcina nevoilor lor.Slujirea practica Cum intra demonii fumează. fund adesea însoţite de o tuse puternică şi de agitaţie! Dar ari care au fost eliberaţi de duhurile ataşate fumatului Irebuie sâ reziste atunci când dorinţa de a fuma revine. Reciproca acestei 198 . orice slujire nu are decât puţine şanse dc reuşită. Cu timpul. Un alt exemplu de intrare a demonilor prin înclinaţii comportamentale este cel al tânărului care. uşor. el se va adânci tot mai mult în pornografie şi nu se va mai putea opri. Omul acela este înclinat spre dorinţă şi este acum controlat demonic. vrăjmaşul va face tot ce poate pentru a controla demonic acea persoană prin stilul de viaţă în care ea trăieşte. Multe dintre înclinaţiile comportamentale obsesive îşi au dc asemenea rădăcina în rănile emoţionale nevindecate. Dar nu trebuie încercată scoaterea vreunui asemenea demon înainte de a submina dreptul prin care vrăjmaşul este acolo. fumatul va permite demonilor să intre din nou. ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica" (l loan 4:18). deşi rareori lucrurile sc vor limita doar la atât! înclinaţiile comportamentale sunt aproape întotdeauna o reacţie prin care se încearcă rezolvarea unor probleme ce n-au fost rezolvate în mod corect. Uneori poate fi vorba dc o mărturisire. demonii carp controlează plămânii şi care hrănesc dorinţa dc nicotină fiind uşor de scos. un om care a trecut printr-o criză în căsnicie uşor poate ajunge să caute în supraalimentaţie alinarea pc care nu o mai găseşte în relaţia cu partenerul conjugal (mâncând ciocolată. Dacă nu ne dăm seama de acest adevăr. Dacă nu o lac. Dacă membrii acelui grup se droghează. aceste duhuri ies din plămâni prin res uraţic. '•: • Scurta lislă de mai sus arată clar că atunci când avem de-a face cu înclinaţii comportamentale implicarea demonicului poate atinge cote nebănuite la prima vedere. de cele mai multe ori. Frica şi fobiile Scriptura ne spune că „în dragoste nu este frică. Un om care a fost respins cu brutalitate şi care tânjeşte după acceptare uşor poate ajunge în compania unor drogaţi care-1 acceplâ necondiţionat printre ei. de exemplu). Orice zonă de slăbiciune trebuie dublu protejată prin supunere şi auto-disciplină inspirată de Duhul Sfânt. cu greu le vei abţine să nu fumezi şi tu. apoi din fascinaţie. începe să privească imagini pornografice. şi tu vei încerca să o faci.

dar Satan încurajează abuzul sexual. indiferent de criza în care ne aflăm. Copiii sunt deosebit de vulnerabili la frică şi rămân afectaţi dc experienţele pe care le-au trăit! Frica de întuneric. cum este cu putinţă ca oboseala şi extenuarea să fie puncte dc intrare a demonilor? Unul dintre răspunsuri este ai mulţi dintre noi sunt obosiţi pentru că fac nişte lucmri pe care Dumnezeu nu nc-a cerut sâ le facem! Nu putem aştepta binecuvântările promisiunilor Iui Dumnezeu dacă nu umblăm în voia Lui. şi nu sunt extenuaţi " (Isaia 40:31). El ne-a promis că nc va susţine şi că.Vindecarea prin eliberare . frica de femei. accidentele. Oboseala şi extenuarea Oridecăte ori ajungem Ia extenuare devenim vulnerabili atât la 200 Dumnezeu nc-a promis că El însuşi nc va întări şi ne va da puterea de a ieşi biruitori din încercări. vrăjmaşul ne va călca în picioare şi vom sfârşi prin a trăi în păcat şi demonizare. nc va da puterea dc a ieşi biruitori. Dacă ne umplem timpul cu activităţi şi programe care în esenţa lor pot fi bune. dar Satan încearcă să ne controleze vieţile prin frică. Mulţi dintre noi şunt încurajaţi de aceste minunate versete biblice: înnoiesc puterea. vrăjmaşul va profita şi ne va trimite un duh de frică care ne va ţine în robia fricii chiar şi în situaţiile în care. Lista punctelor dc intrare demonică prezentată aici nu este exhaustiva şi. frica de a se trezi din somn. Dumnezeu ne-a promis-o. toate fiind puncte de intrare a demonilor. Dumnezeu a creat fiica. recomand cu căldură cartea Iui Graham Powell Eliberai de Frică (Fear Frec). în timpul slujirii ne putem confrunta cu diverse alte situaţii. Dar Satan întotdeauna va încerca să denatureze ceea cc vine de la Dumnezeu. Să avem grijă sâ nu cădem în păcatul prezumpţiei şi să devenim vulnerabili la atacurile duşmanului. din câte înţeleg eu Scriptura. ajunşi ta epuizare. frica de păianjeni. Deseori oamenii încearcă să folosească promisiunile lui Dumnezeu ca o acoperire pentru păcatul lor. Concluzie Am văzut în acest capitol că vrăjmaşul se poate infiltra în vieţile noastre prin multe puncte de intrare demonică. Dc exemplu. Cel care se încred in Domnul îşi umblă ei zboară ca vulturii: aleargă şi nu obosesc. Practica nc-a arătat câ unul dintre cele mai eficiente mijloace de 20! . nu trebuie să fim surprinşi dacă. Este normal să ne fie frică sâ traversăm strada prin fapt unui autobuz sau să ne băgăm mâna în foc. Această afrimaţie conţine mult adevăr. 15. etc. căci nu putem trece prin crizele şi greutăţile vieţii dacă nu suntem protejaţi dc desăvârşita dragoste şi siguranţă pe care Isus le dă celor din familia Sa. Pentru o mai bună înţelegere a subiectului fricii şi a modului în care poţi fi eliberat de ea. Dumnezeu ne-a dat nişte impuri care au nevoie dc somn şi odihnă. Frica corect motivată este un dar dc la Dumnezeu şi prin ea putem fi protejaţi. Unele dintre ele au fost prezentate în capitolele precedente: abuzul sexual. aceste lucruri se vor întâmpla numai atunci când umblăm în voia Lui. Dacă Dumnezeu ne-a promis aceste lucruri. etc. Dar. vrăjitoria. carte sunt consistent completate de mărturia personală a tui Graham. crezând că totul va fi în regulă Nu este aşa. respingerea. deşi majoritatea cazurilor sc încadrează într-una dintre categoriile menţionate. Multe experienţe din viaţă pot face ca asupra noastră să vina frica. întotdeauna este o cale de ieşire. atunci suntem vulnerabili la frică. dar care nu reprezintă voinţa lui Dumnezeu pentru noi. nu există nici un motiv de frică. Calea de ieşire din această frică iraţională trece prin mărturisirea ci ca păcat. Dumnezeu a creat sexul. frica de bărbaţi. în mod similar. Frica de asemenea lucruri ne păzeşte viaţa. Faptul că facem tot felul de lucruri care ni sc par nouă a fi bune şi care ne ocupă tot timpul nu înseamnă neapărat Că acele lucmri sunt şi corecte. învăţăturile despre frică din ispitiri cât şi la demonizare. frica de a nu se mai trezi din somn. Nu orice frică este de natură demonică. Dacă acceptăm să trăim în robia fricii experimentate sporadic în vieple noastre. chemarea dragostei lui Isus pentru a înlocui acea frică şi confruntarea directă cu demonii prin slujirea de eliberare. frica de a nu greşi. evident.Slujirea practică _ Cum miră demonii afirmaţii pare să indice că dacă noi nu trăim experienţa dragostei perfecte a Iui Isus.

Vindecarea prin eliberare - Slujirea practicii

abordare a slujirii dc eliberare esie atacarea punctului dc intrare a demonilor .şi îndepărtarea drepturilor pe baza cărora ei se află în siguranţă in viaţa victimei. In felul acesta sc produce atât eliberarea cât şi îndepărtarea căilor de acces prin care. ulterior, alţi demoni ar încerca să intre. Apoi poate urma vindecarea şi realizarea scopului slujirii, acela ca poponil lui Dumnezeu să umble în ascultare, împlinind planurile pe care El le arc cu vieţile copiilor Săi şi bucurându-se dc binecuvântările pe care El doreşte să le dea. Spre avertizare şi încurajare Citind aceasta carte, axată pe activitatea demonică şi punctele de intrare a demonilor, trebuie să fim atenţi la a nu deveni obsedaţi dc teama că tot ce ne înconjoară este dc natură demonică! Să nu uităm câ Satan caută să ne scoată din echilibrul pc care Dumnezeu doreşte să-1 păstrăm şi in această slujire. Dacă am putea vedea toţi microbii dintr-un pahar cu apă, nu l-am mai bea niciodată. Dar facem acest lucru pentru că suntem protejaţi de sistemul nostm imunitar şi, parţial, dc regulile de igienă. La fel este şi cu demonicul. Credincioşii au o rezistenţă dată dc Dumnezeu şi au cuvântul lui Dumnezeu pe care, dacă-l respectă, pot rămâne liberi şi curaţi. Şi mai presus dc once, ei depind dc Isus şi de lucrarea pe care El a desăvârşit-o pe cruce şi care îi va proteja, le va acoperi greşelile şi, dacă inimile lor sunt îndreptate spre Ei, îi va preveni asupra oricăror potenţiale pericole. •
„Pentru ca în Numele lui Isus să se plece orice genunchi al spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Cristos este celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, Domn."

PARTEA C
PRACTICA SLUJIRII PENTRU ELIBERARE
.

(Fiiipeni 2:10-11)

Partea finală a acestei cărţi va explica într-un mod uşor dc înţeles şi dc pus in aplicare practica slujirii pentru vindecarea prin eliberare. Procedura de slujire arată cât dc important este ca temeliile dc credinţă să fie bine înţelese de către cei cărora li se slujeşte Slujirea pentru vindecare are mai multe părţi iar eliberarea este doar una dintre ele. Deseori vindecarea emoţională şi cea fizică merg mână în mână cu eliberarea. Aşa cum spune Pavel în l Corinteni 12.9, există daruri (la plural) de vindecare şi este important ca cei care slujesc pentru eliberare să menţină un echilibru corect între diferitele aspecte ale vindecării dc care o persoană poate avea nevoie.

202

203

Capitolul 5

Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare

Introducere Adesea oamenii recurg la slujire şi consiliere numai atunci când au epuizat toate celelalte mijloace şi sunt la capătul puterilor, după cc au făcut tot ce au crezut ci că i-ar putea ajuta, dc la sfatul unui vecin până la consultaţiile medicale. Mulţi încearcă practicile medicale alternative iar unii ajung să apeleze la tratamente şi remedii dc origini obscure sau chiar să consulte ocultişti cum ar fi vindecătorii spiritualişti sau terapeuţii New Agc. în bisericile locale sunt mulţi cei care, cu toate câ în biserică s-au făcut rugăciuni pentru vindecare {fără punerea mâinilor), au participat la rugăciuni în timpul serviciului de împărtăşire sau au fost puse mâinile peste ci la serviciile de vindecare, nu au fost totuşi vindecaţi. Expericnfâ nc-a arătat că cel mai obişnuit motiv pentru care atât dc puţini oameni sunt vindecaţi prin aceste rugăciuni este că cei care se roagă, sc roagă pentni simptome în loc să se roage pentru cauza care stă in spatele simptomelor. Cu alte cuvinte, ei sc roagă greşit! Este însă foarte adevărat că există şi mulţi oameni care doresc să se facă rugăciuni doar pentru simptomele lor. 205

Vindecarea prin eliberare - Slujirea practică

Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare

Ei nu doresc ca Dumnezeu sâ pună ordine în toate zonele vieţilor lor şi dc aceea nu osie surprinzător că, de obicei, vindecarea nu se produce prin rugăciunea care se face pentru ci. Ori de câte ori o persoană, indiferent din ce motiv, cerc rugăciune, acea persoană strigă după ajutor. In slujire trebuie să vii în întâmpinarea acelui strigăt, vorbind cu persoana şi căutând sâ afli ce se află în spatele bolii sau a circumstanţelor care au condus Ia cererea de rugăciune Dacă o biserică are o echipă de slujire, atunci acea echipă trebuie să se ocupe de fiecare persoană care cerc rugăciune astfel încât ea să poată fi complet eliberată. în bisericile care au o echipă de slujire pentru vindecare, slujirea celor care cer rugăciune pentru vindecare trebuie să fie un lucru normal, acceptat dc întreaga biserică. Există totuşi oameni cărora le este ruşine să-şi împărtăşească problemele şi nevoile, în special cu cei care se închină în fiecare săptămână! Trebuie să fim sensibili faţă dc aceşti oameni şi să-i încurajăm sâ sc deschidă înaintea lui Dumnezeu arunci când îşi împârătşesc problemele, asigurându-i că pot avea încredere în noi. La cealaltă extremă îi găsim pc cei care doresc să-ţi împărtăşească în fiecare săptămână o nouă nevoie! Deşi, evident, unii oameni au mai multe probleme decât alţii, uneori este nevoie ca ei să fie încurajap sâ umble în vindecarea pe care deja au primit-o de la Dumnezeu şi să crească în credinţă, înainte de a trece la o nouă treaptă de vindecare. Disciplina în credinfâ este o importantă dimensiune a procesului dc vindecare creştină. Isus nu a ezitat să-i spună tânărului bogat că pentru a înainta în credinţă bebuia să ia o decizie cu privire la averea sa, care era o piedică în cale relaţiei sale cu Dumnezeu (Luca 18:18-23). în discupa cu Nicodim, EI a evitat tcologizarea subiectului şi a verificat dacă acesta a înţeles că trebuie să-şi pună corect priorităţile în viaţă şi că trebuie să se nască din nou din Duhul lui Dumnezeu (loan-3). Isus nu a arătat niciodată un respect ipocrit faţă de poziţia socială a vreunui om. El a spus adevărul, indiferent dacă oamenilor le plăcea sau nu să-1 audă. Simon Petru, imediat după ce a avut acea 206

uimitoare revelaţie a identificării lui Isus cu Mesia, a rostit cuvinte inspirate de Satan. Isus nu a trecut cu vederea acele cuvinte, aşa cum am fi făcut noi poate, pentru a menaja poziţia de lider pc care Petru o avea între ucenici (Matei 16:13-23), ci a mustrat public vrăjmaşul care se folosea pe Petra pentru a spune minciuni. Uneori putem fi tentaţi să evităm spunerea adevărului de teama de a nu jigni sau de frică de persoana pentru care ne rugăm. In bisericile locale, în special, este greu sâ eviţi situaţiile stânjenitoare deoarece oamenii se tem câ dacă se va cunoaşte adevărul despre ei, reputaţia lor (pe plan local) va fi ştirbită. Din câte am văzut până acum, este foarte important sâ identificăm fiecare potenţială dimensiune demonică care contribuie la boala unei persoane, în special în cazul bolilor de durată. Dar este la fel de important să ne aducem aminte că cei cărora le slujim sunt oameni şi nu simple obiecte din care sâ scoţi demoni! Orice demon care este prezent într-o persoană este acolo pentru că a câştigat acces datorită unui drept specific care i-a fost dat pe parcursul vieţii acelei persoane sau pentru că a venit pc linie generaţionalâ, Dacă aceste drepturi nu sunt tratate corect, efectele slujirii de eliberare vor fi de scurtă durată şi starea persoanei poate ajunge mai. rea decât înainte de slujire! De aceea, pregătirea persoanei pentru a primi slujirea este o parte vitală a procesului de eliberare de puterile întunericului. Capitolul dc faţă se va ocupa de acest subiect. Când avem de-a face cu o simptomâ fizică specifică adesea putem fi tentaţi sâ slujim numai în direcţia acelei simptome şi să nu mai cercetăm lucrurile care pot fi direct corelate cu ea. în pregătirea slujirii unei persoane trebuie să ne asigurăm că ea doreşte să-şi pună viaţa în ordine cu Dumnezeu şi nu doar sâ scape dc o gripă! I. Echipa de slujire Pe parcursul anilor, echipele noastre au slujit mai multor mii dc persoane, Pe baza experienţei câştigate, doresc sâ subliniez importanţa slujirii în echipă. Nu slujiţi niciodată de unul singur! Dacă nu respectam aceste principii, care sunt atât scripturale cât şi 207

Când astfel de tuciuri se întâmplă. ei pot cădea dc acord cu ceea ce a spus Domnul şi pot merge împreună înaintea Lui încredinţaţi câ EI îşi va 208 . Cei care slujesc trebuie să fie protejaţi nu doar în timpul slujirii. emoţional sau verbal de către demonii din victima pentru a cărei eliberare slujesc. Ştiind că Diavolul va încerca să folosească aceste tactici împotriva celor care slujesc sub ungerea Duhului Sfânt. Psalmistul spune „Domnul. Cheia binecuvântării stă în relaţia pe care o ai cu Domnul. la nevoie. zvonuri. atunci când doi credincioşi caro luptă împreună devin infinit mai puternici decât doi care luptă separat unul de altul.Vindecarea prin eliberare -Slujirea (ţrnciicâ hmgătiren unei persoane pcnim a primi vindecarea prin eliberare de bun simţ. le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri" împlini promisiunile. Această afirmaţie nu neagă faptul câ Dumnezeu este cu noi atunci când ne rugăm individual. nc vom pune în pericol atât pe noi înşine cal şi slujirea dc vindecare. lucrurile se schimbă atunci când slujirea are loc în cadrul unei mari reuniuni publice. De ce este atât dc important să slujim în echipă? i) Pentru că Isus a poruncit ucenicilor să facă acest lucru Isus Şi-a trimis ucenicii să slujească pentru vindecare şilj eliberare doi câte doi (Luca 10. 11). Dumnezeu pune o binecuvântare specială peste cei care sc unesc în rugăciune. acelaşi lucru din partea Domnului. pentru a vedea cât dc adevărat este acest principiu sc ii plural. este foarte important să nu fii singur. ne pot veni în ajutor. independent unul de altui. Prezenţa a doi consilieri este o eficientă măsură de prevenire a unor astfel dc eventualităţi. dorinţele inimii noastre devin dorinţele inimii lui Dumnezeu. nu va exista nici un martor la ceca cc s-a petrecut în camera dc consiliere. Numai atunci când ne găsim desfătarea în El. Trebuie să experimentezi puterea care se declanşează atunci când doi creştini sc unesc iu rugăciune pentru o persoană. Când doi creştini de unesc în' consiliere şi rugăciune. în afara acestor reuniuni. în Matei 18:20 Isus spune că ondecâte ori doi sau trei se adună în Numele Lui. trebuie să înţelegem bine cc vrea Isus să spună aici. Dumnezeu este obligat să le dea acel lucru! Trebuie să înţelegem care este adevăratul înţeles al învoirii în rugăciune. dacă doi dintre voi se invoiesc pe pământ cu privire la un lucru oarecare. să-fi fix desfătarea şi El îţi va da totce-fi doreşte inima" (Psalmul 37:4). puterea spirituală care sc declanşează este mult mai mare decât arată simpla adăugare a rugăciunii unui om la rugăciunea altuia. scandaluri şi minciuni. Nici noi nu trebuie să facem altfel. El va fi în mijlocul lor. Urnişi. Desigur. în această situaţie se poate sluji individual deoarece înjur se află o mulţime de oameni care. Dacă cei doi primesc. trebuie să evităm a-i pune în mâini nişte arme pe care le poate folosi împotriva noastră. Dacă slujirea sc face individual. individual ci numai în echipe formate din cel puţin doi oameni. Eu cred că acest verset nu poate fi pe deplin înţeles decât în contextul războiului spiritual. părtăşic şi luptă spirituală pentru a înălţa Numele lui Isus şi a distruge lucrările vrăjmaşului. Unii oameni scot din context acest verset.. ii) Pentru că în rugăciunea unită există putere Isus Şi-a încurajat ucenicii sâ slujească doi câte doi: „ Vă mai spun iarăşi că. iii) Pentru că doi creştini uniţi în rugăciune îşi asigură atât protecţia reciprocă cât şi siguranţa celui pentru care se roagă Cei care se roagă pentru oamenii demonizaţi pot li uneori atacaţi fizic. Unui dintre numele date lui Satan este cel de „pârâş al fraţilor". Fără îndoială câ El a făcut acest iucru atât pentru a-i încuraja cât şi pentru a-i proteja. Noi am făcut o regulă din a nu sluji niciodată. crezând că dacă ei cad dc acord să ceară vreun lucru pc care şi-1 doresc (indiferent dacă el este sau nu în voia lui Dumnezeu). El adoră sâ vadă cum oamenii sunt distruşi prin bârfă. cine va putea spune cc s-a întâmplat cu adevărat în camera dc consiliere? A trebuit să ne rugăm pcntiii 205 (Matei 18:19). Dacă slujeşti de unul singur. • Cei doi care se învoiesc în rugăciune trebuie să-şi găsească desfătarea în Domnul şi trebuie să audă de la El care este voia şi care sunt planurile Lui.

punând o puternică armă de atac în mâinile vrăjmaşului. Atunci când oamenii sunt trădaţi de cei în care credeau că pot avea o încredere dumnezeiască. demonii au avut libertatea de a o folosi încercând să distrugă lucrarea unui om al lui Dumnezeu. Ar II existat un martor independent care ar fi putut confirma tot ce s-a spus şi s-a făcut acolo. surprinzător că Isus a spus „Dar pentru oricine va fi o pricind de cădere pentru unul dintre aceşti 18:6). care s-a folosit de confidenţialitatea camerei de consiliere pentiu a-şi da frâu liber dorinţelor sexuale. Dacă ei ar ft luat elementara măsură de precauţie de a chema încă o persoană care să slujească împreună cu cl. Principala raţiune a acestui mod dc slujire este că în unele cupluri unul dintre parteneri este atât dc supus celuilalt încât el pur şi simplu îşi anulează dorinţa de a evalua independent 211 A trebuit să slujim şi unor bărbaţi care au fost agresaţi homosexual de către cei care îi consiliau. lată.Slujirea practică Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare slujitori ai bisericilor a căror reputaţie a fost pusă în joc datorita zvonurilor răspândite cu privire la persoana lor. Vom evita astfel 210 . iată sfaturile mele pentru cei care doresc sâ sc implice în lucrarea de consiliere sau in rugăciunea pentru vindecare şi eliberare: a) Nu slujiţi niciodată de unul singur. a părăsit biserica şi a făcut un raport oficial prin care îl acuza de agresiune sexuală. c) Dacă echipa dc slujire este formată dintr-un cuplu soţ-soţie arunci. Femeia n-a acceptat sfaturile sale. i-a trădat. Apoi a răspândit ace! zvon în biserică şi în scurt timp scandalul a izbucnit. . Din păcate. cazul unui păstor care s-a rugat pentru o femeie din biserica sa. dacă o a treia persoană ar fi fost de faţa. dar niciodată doi bărbaţi nu trebuie sâ slujească unei femei sau două femei unui bărbat. Femeia aceea a fost iritată de francheţea staturilor sale şi. a trebuit să nc rugăm şi pentru femei care au fost într-adevăr abuzate sexual de către consilierul lor creştin. cu toate câ unul dintre aspectele esenţiale ale slujirii este iertarea acelor bărbaţi pentru râu! pe care i l-au făcut. Nimeni n-a fost. deoarece n-a dorit să-şi pună ordine în relaţia ei cu Dumnezeu. în climatul sexual al lumii în care trăim este bine să nu slujim singuri nici chiar unei persoane de acelaşi sex. Procedând astfel. Cea mai bună soluţie este ca în slujire să fie implicaţi câte un membra din fiecare sex). In concluzie. noi adesea am început slujirea cu o echipă formată din două femei. în special în cazurile dificile ( abuz grav sau implicare în ocultism). nimic nu s-ar li întâmplat. ar fi mai de folos sd i se atârne de gât o piatra de moara şi să fie înecat în adâncul mării" (Matei orice acuzaţie (ulterioară) de homosexualitate sau lesbianism. acele lucruri nu s-ar fi întâmplat Răul produs de astfel de incidente este imens. Nu este. spre exemplu. in asemenea situaţii. cred ci. Păstorul acela a făcut greşeala de a sluji de unul singur. cel consiliat va fi şi el ferit de orice potenţial pericol. în general. deseori ei vor fugi nu doar de slujirea creştină dar şi de un Dumnezeu care. Deşi ideal este ca slujirea să se facă de o echipă compusă din consilieri de ambe sexe. ulterior adăugând echipei şi uu bărbat (pentru a ajuta la vindecarea relaţiilor rupte dintre victimă şi bărbaţi). de faţă. micuţi cate cred în Mine. Iarăşi.Vindecarea prin eliberare . este bine să fie prezentă şi o a treia persoană. Pastorul a prezentat acelei femei unele aspecte negative din viaţa ei şi a încurajat-o să pună ordine în acele lucruri. b) Echipa de slujire trebuie să aibă întotdeauna în componenţă şi un membra de acelaşi sex cu persoana căreia i se slujeşte (este bine ca doi bărbaţi să slujească unui alt bărbat sau două femei unei alte femei. Sunt absolut convins dc nevinovăţia acelui păstor. de aceea. slujirea de către un bărbat a unei femei abuzate sexual şi dc către o femeie a unui bărbat abuzat (cazul abuzului de către un membru al sexului opus) este o importantă parte a procesului de vindecare. O femeie care a fost abuzată sexual de bărbaţi poate uneori cu greu accepta ideca de a fi consiliată de către un bărbat. pot apare şi situaţii în care cei consiliat să nu fie de acord cu această componenţă a echipei de slujire.

Prezenţa unei a doua persoane este o măsură dc precauţie în plus pentru ca slujirea să nu ia un curs greşit. după slujire. Nimic nu poate . la nevoie.Vindecarea prin eliberare . în timp cc mă rugam pentru situaţia familială a unei persoane. să spună unele lucruri care pot răni pc unii dintre cei care-i slujesc. această situaţie nu poate fi discutată în timpul slujirii. la un moment dat. Orice eventuală rănire produsă în timpul slujirii trebuie adusă înaintea Domnului pentru vindecare. împrospătat şi zidit. dar câteva minute dc rugăciune după terminarea slujirii vor ajuta cnoim la restaurarea inimilor zdrobite ale celor care au consiliat. b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) 1) m) u) o) Slujirea unită nc fereşte de eventuale acuzaţii. Şi cu am trecut prin această experienţă. la corectarea orientării în slujire. vom urma liniile călăuzitoare de mai sus.fi mai rău decât divergenţa de păreri a celor ce slujesc. Ei pol recunoaşte când vrăjmaşul atacă pe vreunul dintre ei şi se pot ruga pentru protecţia acelui consilier. fără să-şi dea scama. emoţional şi fizic. prezenţa unui al treilea membru în echipă ajutând la menţinerea echilibrului sau. mi-am dat seama că îmi vorbeam mai mult mic însumi decât acelei persoane! Imediat după slujire. Se asigură o continuitate în slujire în cazul îmbolnăvirii unui membra al echipei dc slujire sau a necesităţii urgente a plecării lui într-o altă lucrare 213 . Prezenţa mai multor consilieri asigură protecţia lor fizică. nigaţi-vă unii pentru alţii astfel încât fiecare să fie întărit. interpretări sau insinuări ulterioare. De aceea. Prezenţa unei persoane de acelaşi sex cu persoana consiliată va ajuta la slujirea intimă a acelei persoane şi la punerea mâinilor în timpul slujirii. Cel care nu slujeşte direct. Ei îşi pot aminti unii altora versete relevante din Scriptură. Nu . Desigur. am cerut sâmi se slujească pentru vindecare şi eliberare! Dacă. Ei se pot încuraja reciproc in credinţă şi în aşteptare. este neobişnuit ca persoana consiliată. întotdeauna puneţi-vă de acord asupra modului în care va decurge consilierea. f) înainte de slujire. Combinaţia dc daruri spirituale şi de abilităţi a doi creştini dă o altă perspectivă în abordarea slujirii.Slujirea practico FrepUirea unei persoajjej}_entni a primi vindecarea prin eliberare situaţia. Cei care nu slujesc direct se pot mija pentru a primi cuvinte de cunoştinţă pe care Domnul le poate da înainte ca ei să slujească efectiv. Satan va încerca să dezbine! g) Slujirea te poate epuiza spiritual. rugaţi-vă cu cei care slujesc. Prezenţa ei va împiedica schimbarea sensului slujirii înainte ca cei care slujesc să cadă de acord cu necesitatea acestei schimbări. In timp ce unul slujeşte ceilalţi poc căuta versetele biblice care descriu situaţia în cauză. Slujirea poate fi condusă. de diferiţi consilieri. Se evită ca cel consiliat să devină prea dependent de o singură persoană. se va putea ruga pentru celălalt. Ei pot face oricând o pauză pentru a discuta şi pentru a se ruga cu privire la diferitele aspecte ale slujirii. vom observa că: a) Puterea unită a doi creştini care slujesc împreună este mult mai mare decât cea a unuia care slujeşte singur. d) Trebuie acordată o deosebită atenţie bărbaţilor şi femeilor din echipele de slujire care nu sunt căsătoriţi între ci pentru a depista eventualele legături nedumnezeieşti care ar putea apare între consilieri. e) înainte de sluijre. împărţirea slujirii între mai multe persoane face ca relaţiile ulterioare dintre cei care au slujit şi cel consiliat să rămână echilibrate. cuplui sfârşind prin a acţiona mai degrabă ca o singură persoană decât ca două persoane independente: De aceea este posibil ca slujirea echipei formate din soţ-soţie să ia un curs greşit. gata să facă faţă unnătoarclor slujiri.

evaluarea nevoilor şi a situaţiei în care se află persoana Acest lucru permite alegerea optimă a componenţei echipei dc slujire şi dă celui consiliat posibilitatea dc a răspunde întrebărilor ridicate în timpul întâlnirii preliminare. Scopurile cui? întotdeauna când o persoană cere rugăciune. nenumăraţi oameni au venit la Ellei Orange pentru că ştiau că este loc în care puteau fi ajutaţi fără ca problemele lor sâ fie deconspiratc. este important ca slujirea să fie imediat începută. Veţi afla câ. Este foarte important să asigurăm persoana că tot ceea cc ne spune este slrict confidenţial şi că nu este nici un pericol ca informaţiile pc care ni le dă sâ devină publice. Pe parcursul anilor. El priveşte problema vindecării dintr-o eu totul altă 215 . La această primă întâlnire celui consiliat i se pol da direcţii de rugăciune personală până Ia dala la care va avea loc slujirea propriu-zisă. Noi nu trebuie. aflaţi care este motivul pentm care ca cere ajutor. vindecarea unui om aflat în suferinţă. Cum se începe slujirea Atunci când o persoană arc curajul dc a cere rugăciune pentru eliberare. memoria ne va juca feste în momentele esenţiale ale slujirii şi nu ne vom mai aminti pentru cc trebuia sâ ne rugăm. Dacă nu vom face acest lucru. în siguranţa dală dc prezenţa unor consilieri experimentaţi. Deşi Dumnezeu doreşte. încurajaţi persoana să fie onestă cu Dumnezeu. prin mărturisire. Chestionarul consilierului Acest capitol a evidenţiat principalele zone de investigaţie care pot ajuta la descoperirea posibilelor cauze ale problemelor. te poţi trezi rugându-tc pentru ceva ce n-are nici o legătură cu persoana consiliată ci poate cu cineva pentm care te-ai rugat cu o săptămână în urmă! Iarăşi. jumătăţi de adevăr sau auto-înşelări prin care să-şi camufleze trecutul şi uneori trebuie timp pentru ca persoana să-şi dea scama că nu va fi respinsă dacă va spune adevărul despre ea însăşi şi nici 214 nu va fi dispreţuită dacă va dezvălui unele lucruri pe care dorea să Ic ţină ascunse. Lucru deloc uşor pentm unii oameni (cel puţin la început)! Deseori oamenii îşi ţes un păienjeniş de „minciuni albe". lucrurile pe care le-a păstrai secrete. de cele mai multe ori. 2. Unii dintre ei nu au căutat ajutor în bisericile lor locale pentru că unele detalii privind vieţile lor au ajuns subiect dc bârfit şi ei şi-au pierdui încrederea în comunitatea din care făceau parte. Ellcl Ministries a alcătuit un cuprinzător Chestionar al consilierului. alţi membri. înainte dc a începe orice slujire. Mai rău chiar. într-un cabinet în care nu au acces decât membrii echipei de slujire. cu ca însăşi şi cu cei care-i slujesc.să facem niciodată acest lucru în locul lor! Este foarte important ca alunei când consiliera o persoană cu probleme deosebite. nu lăsa vreodată ca ceea ce ţi s-a încredinţat să devină un bun public. să notăm aspectele esenţiale. încă de la început. desigur. Este cu totul altceva dacă cei in cauză aleg ei înşişi să dezvăluie. Dacă promiţi cuiva că vei păstra un secret.Slujirea practicii Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare p) Dă echipei de slujire posibilitatea de a pregăti din mers. 3. Chestionarul este destinat atât'pentru a expune potenţialele probleme demonice cât şi pentru a descoperi cauzcle-rădâcină ale multor boli. este bine ca slujirea să fie precedată dc o întâlnire preliminară prin care cel consiliat să poată fi încurajat şi să i se arate dragoste şi înţelegere. considerat dc mulţi ca fiind deosebit de folositor ( copii ale acestui chestionar se pot obţine la un preţ redus direct de la Ellei Ministries). Satan adoră sâ distrugă lucrarea dc vindecare creând breşe în confidenţialitate. Am observat că în slujire este foarte important să se facă. Pentru a ajuta echipele dc slujire. ca nu doreşte dc la Dumnezeu decât vindecarea dc simptomele bolii dc care suferă.Vindecarea prin eliberare . cereţi întotdeauna persoanei permisiunea de a lua note şi asiguraţi-o că acele note vor fi păstrate sub cheie. Dacă situaţia persoanei este complicata.

Când discutaţi cu persoana. înaintea vindecării. Starea spirituala a persoanei trebuie evaluată din perspectiva învăţăturilor fundamentale care au fost prezentate în capitolul 2. Procesul dc eliberare este mult uşurat atunci când persoana înţelege şi acceptă termeni fundamentali cum ar fi acceptarea. Acest scop este o paite vitală a procesului de vindecare. ţxmtru a-i conduce pc oameni la Cristos. Dar atunci când Isus l-a privit. cum ar fi iertarea celor care i-au rănit. Cel care îi poale vindeca. Să luăm. cazul omului paralizat (Luca 5) care a.fost coborât la Isus prin acoperişul casei. domnia lui Isus. Esle greu sâ Ic rogi pentru eliberarea celor care rămân împietriţi în inimile lor şi nu vor să ierte. Cu cât o persoană se dechide mai mult către Dumnezeu. Mulţi oameni nu trebuie să facă decât câteva lucruri practice. Am constatat că atunci când ei fac necondiţionat acest lucru. fiind necesar deci să-i conduceţi la El Înainte de a vă ruga pentru ei. este. Urmarea poate li că cel consiliat va fi deziluzionat şi va respinge orice slujire ulloi ioarâ iar cei care. Este un principiu pe care nu trebuie sâ-1 pierdem niciodală din vedere atunci când slujim pentru eliberare. în esenţă. Cu siguranţă că acea paralizie îşi avea rădăcinile într-un păcat ncmâiturisit şi neiertat iar Isus era interesai să tralcze nu doar simptomeie paraliziei ci în primul rând păcatul în sine. cu atât mai puternică este ungerea Duhului Sfânt asupra ci în timpul slujirii şi cu aiât este mai mare binecuvântarea revărsată. fiind de importanţă vitală să-ţi dai scama daca cel pentru care te rogi arc în inima lui o neiertarc cc poate sta atât în calea binecuvântării lui Dumnezeu cât şi a ungerii Duhului Sfânt. etc. Nu este de aceea surprinzător să vezi cum oamenii sunt vindecaţi alunei când îşi pun vieţile în armonie cu legământul lui Dumnezeu. cu atât creşie nevoia ca ea sâ-şi pună viata în ordine cu Dumnezeu. dar ei trebuie ajutaţi să înţeleagă nevoia de a-şi aduce vieţile sub domnia lui Isus şi dc a intra într-o relaţie corectă cu Dumnezeu. Deşi au venit peniru vindecare.I imlecarea prin eliberare - Slujirea practică l'rvgătina unei persoane pentru a primi viruleuirea prin eliberare perspectiva. odată vindecat. un proces de descoperire a legăturilor pe care vrăjmaşul le-a stabilit în viaţa persoanei şi apoi de tratare a acelor legături. Pc parcursul anilor. în consiliere trebuie sâ vedem care este relaţia oamenilor cu Dumnezeu şi să-i încurajăm să renunţe la scopurile lor primare. Deseori oamenii se împotrivesc acestui scop. ei au descoperii că în primul rând au nevoie de relaţia cu Isus. sute de oameni au devenit creştini la EIlcl Ministries. slujesc vor fi epuizaţi în încercarea de a scoate demonii înainte dc a se afla pe o poziţie din care sâ aibă autoritate 217 . Isus era şi mai preocupat de starea lui spirituală. Scopul ultim al lui Dumnezeu este restaurarea ordinii Sale în viaţa persoanei. deşi era preocupat de însănătoşirea acelui om. pentru ca acele simptome să nu mai poală reveni şi acel om. să există alte probleme pe care Dumnezeu vrea să le trateze. Cei care slujesc pentru vindecare trebuie sâ aibă dorinţa şi capacitatea de a fi cvanghelişti. Mulie dintre ele vor fi descrise pc larg in cuprinsul acestui capitol. astfel încât atunci când veţi începe rugăciunea şi slujirea să puteţi confrunta fiecare situaţie care a fost expusă în discuţiile anterioare. Veţi constata câ unii dintre cei care vin să ceară ajutor nu-L cunosc cu adevărat pc Isus. Fără îndoială. Consilierea ca pregătire pentru vindecare şi eliberare. Levitic 26 (versetele 14-17) nc arată clar câ dezordinea este una dintre consecinţele iupcrii legământului cu Dumnezeu şi că ea poate conduce la boală. de exemplu. Dumnezeu 216 csie un Dumnezeu al ordinii. el sc va agăţa de drepturile pe care Ic arc iar lupta care va urma poate fi îndelungată şi îndârjita. iertarea. El a ştiut câ Tatăl Său dorea ca în primul rând să fie tratată problema păcatului din viaţa acelui om. Veţi afla că deseori apariţia bolii a fost cauzată dc anumite circumstanţe din viaţa persoanei şi că uneori poate fi necesar sâ descurcaţi o adevărată încălecată dc evenimente din viaţa acelei persoane. Omul acela dorea un lucni clar: sâ fie vindecai de paralizia de care suferea. Este foarte probabil ca. căutaţi sâ aflaţi care sunt cauzele şi circumstanţele care stau în spatele simptomclor prezentate. să rămână lângă Dumnezeu. Cu cât o persoană înaintează în vârstă. atunci când te adresezi unui demon care se manifestă. deseori Dumnezeu răspunde instantaneu. Dacă nu există aceste temelii.

Deşi pare un ideal imposibil de atins. a fost o slujire în puterea miraculoasă a darurilor Duhului Sfânt. rugăciunea pentm vindecare va fi. După ce a fost botezat de Ioan Botezătorul în Iordan. întărituri prin care exercita putere şi control. Cei care se roagă pentm vindecare şi eliberare trebuie să-şi modeleze slujirea după slujirea lui Isus. Deşi aşteptăm un cuvânt din partea Domnului. toţi cei care sunt umpluţi cu Duhul Sfânt pot sluji prin darurile Duhului. Nu iaccli greşeala de a incepe slujirea de eliberare înainte dc a submina drepturile demonilor prmtr-o completă curăţire spirituală a „casei". Prin Duhul Sfânt. zilnic. prin darul deosebirii duhurilor. Restaurarea deplinei folosiri a darurilor Duhului în Trupul lui Cristos este un pas vital spre restaurarea slujirii pentm vindecare şi eliberare. Desigur. uneori din primii ani ai copilăriei. Desigur. Poate fi nevoie de rugăciune de mijlocire (sau post) pentm a 219 b) . vor fi şi ocazii în care sc pare că nu avem nici un răspuns la situapa dată. chiar şi în vierile celor mai dedicări credincioşi. Isus a fost umplut cu Duhul Sfânt şi mulţimile au auzit un glas din ceruri spunând „Tu eşti Fiul Meu prea iubit. să vindece şi să elibereze (Luca 9). întotdeauna trebuie să ne aşteptăm ca Domnul să ne descopere care sunt problemele celor ce vin la noi pentm a fi ajutaţi. in Tine îmi găsesc desfătarea" (Luca 3:22). Pentm ca slujirea de vindecare să fie eficientă. El Ic cunoştea atât simptomele cât şi ceea ce gândeau şi ceea ce era în inimile lor (Luca 5:22. el pare a nu mai veni. Din ziua aceea. Dacă nu slujeşti prin darurile Duhului Sfânt. Dumnezeu a dat creştinilor daruri care să-i facă eficienti în lucrarea Evangheliei. 4. Dar trebuie să ne aşteptăm ca Domnul să ne vorbească întotdeauna cu privire la cei care vin la El pentm a primi vindecare. Ioan 2:55). Experienţa ne-a arătat că doar o mică parte din cei care au avut nevoie de vindecare au venit la noi pe deplin pregătiţi pentm a primi vindecarea Am văzut că deseori vrăjmaşul avea deja întărituri. îh asemenea situaţii. prin harul lui Dumnezeu. au îndepărtat din vieţile lor toate obstacolele care stăteau în calea lucrării Duhului şi sunt gata să primească vindecarea. ceea ce trebuie să însemne că ci au primit şi abilitatea de a discerne care erau problemele celor pentm care se rugau. Uneori vom primi un cuvânt de cunoştinţă. şi-au pregătit inimile pentm slujire.Vindecarea prin eliberare • Slujirea practica - Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare asupra lor. Am ajuns să înţeleg că. este esenţial să fii botezat cu Duhul Sfânt. Oamenii trebuie ajutaţi să înţeleagă aceste lucruri şi să treacă la subminarea lucrării duşmanului în vieţile lor. există întotdeauna unul sau mai multe motive pentm care răspunsul întârzie: a) Voinţa persoanei este atât de slabă încât ea nu doreşte sau nu ştie cum să-şi pună viaţa în ordine cu voinţa şi adevărurile lui Dumnezeu. aşa cum a făcut şi Isus. în 1 Corinteni 12 Pavel ne face o scurtă prezentare a darurilor Duhului Sfânt. Observaţi orice simptome ale unei posibile denionizări în capitolul 3 au fost descrise unele dintre simptomele observabile ale demonizării. vom „simţi" imediat prezenţa demonilor iar alteori Dumnezeu va activa în noi acel minunat dar al credinţei prin care totul devine posibil. învăţăturile care spun că darurile Duhului nu mai sunt actuale nu fac decât să închidă uşa binecuvântării pe care Dumnezeu vrea să o reverse peste copiii Săi. numai cei care. El le-adat putere şi autoritate. Ele sunt un doar un ghid pentm ceea ce trebuie urmărit atunci când vă rugaţi pentru eliberare. sever limitată la mtina expresiei religioase. iar la Rusalii această promisiune s-a împlinit. înainte de a Se înălţa la cer El a promis că va trimite Duhul Sfânt. evangheliile ne arată clar că atunci când se ruga pentm oameni Isus ştia ce se întâmpla in vieple lor. Alteori. unii oameni vor fi chiar şi aşa 218 vindecaţi dar aceştia sunt. Când Şi-a trimis ucenicii să predice Evanghelia. în general. Din clipa aceea Isus Şi-a început lucrarea Sa care.

în mod indirect noi îl înălţăm pe Satan.câci Eu. Slujind atâtor oameni. Implicarea se poate face. Slujirea pentru eliberare este adesea o luptă crâncenă împotriva lucrărilor vrăjmaşului.Slujirea practica Pregfiiiiva unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare distruge strategia vrăjmaşului şi a declanşa ungerea Duhului Sfânt c) în viaţa persoanei pol exista zone (neiertarea. am văzut că deseori germenii unei probleme se află în implicarea într-o formă sau alta de ocultism. La fel cum Dumnezeu a promis că va locui în mijlocul laudelor poporului Său (psalmul 22:3). sunt ipocrite datorită păcatului care este ascuns în inimile închinătorilor (Isaia 1:10-20). atât în viaţa persoanei cât şi pe linia sa generaţionalâ.Vindecarea prin eliberare . prin falsele credinţe şi falsa închinare. deşi par a fi o închinare la Viul Dumnezeu. ccrându-l lui Dumnezeu să ne descopere întâriturilc pe care duşmanul le-a câştigat în viaţa acesteia. statuetele. dc exemplu. Este foarte important să perseverezi şi să nu renunţi. se autoexpunc prin practicarea acestor păcate. un set de credinţe false. Credinţele false şi ocultismul sunt două importante zone de investigare deoarece cei implicaţi în astfel de activităţi se deschid vrăjmaşului şi. devin vulnerabili la puterile demonice care sc află în spatele acestora Scriptura conţine numeroase avertismente împotriva practicilor de închinare ocultă (vezi Dcuteronom 18:9-14). 5. El se bucura atunci când creştinii acceptă credinţele eretice şi resping adevărurile fundamentale ale Evanghelici.. condamnând şi practicile religioase care. acea persoană practică autoidolatria Cuvântul lui Dumnezeu spune clar: „Sâ nu ai alţi dumnezei afara de Mine . în semn dc respect faţă de închinătorii acelui templu păgân. ritualurile. Cunoaşterea aceslor întăritori este dc 0 importanţă strategică în slujirea pentru vindecare şi eliberare. o lucrare prin care se expun planurile lui. un obiect. câci locul pe care calci este un pâmânl sfânt". Din mijlocul rugului aprins (Exod 3:5). Atunci când în inima persoanei domneşte egoismul. Dumnezeu i-a spus lui Moise fcoale-li [ncâlfâmintcle din picioare. Domnul Dumnezeul tău. idolii. Investigaţi credinţele false si implicarea în ocultism Satan se află în spatele tuturor falselor forme dc închinare. etc) şi vor căuta să invadeze şi să ocupe persoana care.de exemplu) în care Dumnezeu vrea să intrevină înainte de a da vindecarea fizica. prin vizitarea unui templu păgân în timpul unei vacanţe. Demonii se vor ataşa falselor forme de închinare (cum sunt jurămintele. î-ţi scoţi pantofii din picioare la intrarea în acel locaş dc cult. d) e) secrete. o societate secretă (cum este masoneria liberă) sau orice altceva înaintea închinării la Adevăratul şi Viul Dumnezeu. cineva care are o bogată expenenUi în slujirea celor ce au fost implicaţi în religii false sau ocultism). indiferent dacă ele sunt religii false cunoscute sau practici oculte 220 Oridccâte on punem propria noastră persoană. Cei care slujesc pot fi atât de obosiţi încât nu mai au receptivitatea spirituală necesară pentru a discerne ceea ce vrea să spună Dumnezeu. în timpul slujirii trebuie să-L ascultăm pe Domnul dar trebuie sâ ascultăm şi persoana căreia îi slujim. o altă persoană. în esenţă. De aceea unele slujiri pot fi. strategic. Complexitatea situaţiei poate impune prezenţa unor consilieri care au o experienţă specifică situaţiei date (de exemplu. o religie. credinţă sau practică eretică. Satan va profita şi el de aceste păcate şi va locui în mijlocul „laudelor'' (închinării) celor cc îi dau prioritate în vieţile lor. Satan se opune lucrării de eliberare pentru că ca este. suni un Dumnezeu gelos" (Exod 20:3-5). atunci când. voluntar sau involuntar. atât în vieţile indivizilor cât şi în ale bisericilor. mai importante decât altele. Principiul pe care Dumnezeu îl stabileşte 221 . Uneori lupta este deosebit dc grea pentru că Satan nu vrea să vadă că o întreagă biserică se deschide pentru lucrarea dc vindecare şi eliberare.

astfel. slujirea lui era eficientă. dar atunci când o fac şi vin să ceară ajutor. prin prezenţa lu Dumnezeu. de obicei fără ca persoanele care le deţin să ştie despre ce este vorba. Deşi. în cadrai fiecărei denominaţii trebuie să fie ordine şi disciplină. Este bine ca înainte dc a sluji unei persoane să verificaţi dacă nu cumva ea a fost implicata în vreuna dintre aceste forme de ocultism. uneori. Puterea demonică din spatele acestor credinţe este deosebit dc subtilă şi uneori este nevoie de un fin discernământ pentru aţi da seama despre ce este vorba. în multe privinţe. sfânt. fiecărei religii sau credinţe eretice pseudo-creşline îi sunt ataşate duhuri religioase specifice. duhuri ataşate diferitelor denominaţii şi care. Deci. în totală necunoştinţâ de puterea demonică disipată prin acele obiecte atât în casele lor cât şi. în slujire m-am confruntat cu duhuri care ţineau oamenii în robie confesională. Uneori. „duhuri înşelătoare" iar Pavel ne avertizează că oamenii vor fi înşelaţi de ele: „Dar Duhul spune lămurit că în timpurile din urmă duhuri unit se vor şi îndepărta unor de credinţă. La sfârşitul acestui volum sc va da o scurtă listă a principalelor practici oculte şi a sistemelor de religii necreştine. această descălţare rituală este un act prin care se recunoaşte sistemul dc credinţe care stă în spatele ei şi care dă. curs liber demonizării celor care o practică. ei fac un gest prin care recunosc că pământul pe care stau a fost „sfinţit" de prezenţa „dumnezeului" căruia i sînchină in acel ioc.Slu/iiva practicii Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare aici este că pământul. . îşi declină identitatea. care prin căderea omului şi domnia temporar a lui Satan a ajuns sâ tic necurat devine. lupta pentru eliberarea lor este deseori dramatică. Abia când a văzut mânia şi violenţa demonilor din el şi-a dat scama dc ce lucrarea sa era atât dc obstracţionaiâ. Invariabil. oamenii devin vulnerabili la controlul prin duhurile de religiozitate. Atunci când denominaţia devine mai importantă decât dragostea şi supunerea faţă de Isus.. care au fost sau încă sunt implicate în practici oculte! Similar. Atunci când oamenii îşi scot încălţămintea din picioare într-uri loc de închinare. Uneori oamenii nu-şi dau seama de aceste lucruri. Puterea carc-l controla nu a putut fi scoasă din el decât după ce s-a lepădat de duhurile de înşelare care se aflau în spatele fostei sale religii. datorită puterii dc blestem ataşate acelor obiecte. Desigur. Câteva întrebări bine direcţionale îţi pot descoperi lucruri 222 uimitoare despre rudele. dându-şi demonilor" mintea (1 unor înşelătoare învăţături ale Timotei Aceste duhuri pol lega mintea şi capacitatea de înţelegere a victimei astfel încât ea să nu poată înţelege lucrarea Duhului Sfânt. Implicarea în oricare dintre aceste activităţi este o sursă de control demonic. dumnezeul căzut al acestui veac. ele erau legate fie de o utilizare ocultă (a bijuteriei în sine) fie de o implicare în ocultism a persoanei dc la care ele proveneau. Deseori Domnul ne-a atras atenţia asupra bijuteriilor purtate de oameni. am întâmpinat o extraordinară rezistenţă demonică atunci când am încercat să îndepărtăm acele bijuterii. în podurile caselor masonilor deseori poţi găsi obiecte de cult ale rudelor decedate . decedate sau încă în viaţă. generic. Dar trebuie să fim atenţi ca nu cumva oamenii să fie împovăraţi cu sarcini (aşa cum făceau fariseii) pe care Dumnezeu nu ne cere să le purtăm! Practica ne-a arătat că în spatele fiecărei credinţe eretice se află o întăritură demonică şi că cei care cred aceste erezii sunt în pericol de a primi un duh de înşelare care va afecta şi celelalte zone ale vieţii lor creştine. provocate. în membrii familiilor lor.I •'tndecarea prin eliberări. Desigur. Dar obiectele oculte pot fi ţinute şi în casă. sfinţenia este un atribut care aparţine numai Adevăratului Dumnezeu şi -nici unuia dintre falşii dumnezei care i-au înşelat pe oamenii de pretutindeni să se închine lor şi prin ci Iui Satan. Am văzut nenumăraţi oameni eliberaţi de demonii care au intrat în ei în acest fel şi care i-au blestemat cu tot felul de legături demonice şi boli. Acum câţiva ani am slujit unui păstor care înainte de a deveni creştin a fost un sikh. el ştia că exista ceva ce-i frâna lucrarea. Scriptura Ic numeşte.

. Verificaţi liniile generaţionale în capitolele 3 şi 4 s-a explicat în detaliu de ce :yi cum puterile demonice pol coborî pe linie generafională. Dar îţi trebuie un curaj extraordinar pentm a mărturisi un păcat comis după convertire. 7. cauzându-le boala de care aceasta a suferit. Urmarea este că generaţia creştină în care trăim sc confruntă cu cea mai mare incidenţă a păcatului sexual pe care Biserica l-a experimentat de la Rusalii încoace. Medic ina recunoaşte că în multe cazuri boala pare a se transmite de la o generaţie la alta Deşi în unele boli transmiterea maladiei se face pdicale genetică. Oamenii se simt stânjeniţi săidiscute acest subiect şi se tem dc bârfele ce ar putea urma unor astfel dc discuţii. Legăturile sufleteşti stabilite în urma sexului greşit pot apare şi între parteneri care nu au avut niciodată un raport sexual. Am văzut uneori cum o boală indusă demonic ii sărit peste o generaţie. este foarte scurtă. ca fiind un subiect ce nu trebuie discutat. de obicei. Este foarte important ca atunci când consiliem oameişii. Exploraţi trecutul sexual Viaţa sexuală este considerată.. de această boală? ". păcat pc care creştinii îl acuză ca aparţinând lumii necredincioase. Şi chiar în calul transmiterii genetice a bolii trebuie să ne întrebăm care a fost cauza primară a declanşării bolii ce a fost transmisa generaţional. La fel cum trupul poate fi afectat de boli. Trebuie xă cercetăm nu doar cauza bolilor fizice ci şi pe cea a comportamantului. Din nefericire însă mulţi creştini. Am constatat că uneori este utilă schiţarea! unui arbore generaţional al precedentelor două sau trei generaţii.ca să nu i se vadă faptele aşa cum sunt" (loan 3:20). deseori a trebuit să explicăm în detaliu cum Satan poate folosi păcatul sexual pentru a-şi controla demonic victimele. au adus în biserici standardele dc viaţă lumeşti. atât de mult timp ascunse. comportarea unei persoane poate fi şi ea influenţată demonic datorită păcatelor strămoşilor. pocăinţă şi eliberarea dc puterile demonice care au profitat de acel păcat pentru a intra în ele. dragoste şi respect. astfel îr cât o generaţie poate fi demonizată ca urmare a păcatelor generaţilor anterioare. Adesea distanţa în timp între moartea unei persoane şi începutul simptomelor aceleiaşi boli (sau a uneia similare) la an alt membru al familiei..Vindecarea prin eliberare . Este esential ca atmosfera.oricine face râul. Una dintre întrebările pe care medicii le pun pacienţilor atunci când investighează istoricul bolii este: „A suferit vreunul dintre părinţii sau bunicii D\>s. 224 Iar dacă ei mai sunt şi implicaţi în slujirea creştină sau în conducerea unor biserici. urăşte lumina. în care să se indice persoanele care au murit şi când şi de ce au miait ele. Isus ştia ce spune atunci când i-a răspuns lui Nicodim „.. la moartea bunicilor denumii care au drepturi asupra familiei vor trece asupra oricui voii putea pentru a-şi menţine prezenţa în acea familie.Slujirea practica Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare 6. în care cei ce mărturisesc aceste secrete. se tem că dezvăluirea unor secrete din această zonă a vieţii lor ar putea conduce la pierderea poziţiei şi a reputaţiei pe care o au. Satan se poate folosi de legăturile sufleteşti stabilite între oameni prin păcat sexual pentru a-şi ţine victimele în robie toată viaţa lor sau până când legătura este ruptă prin mărturisire. Pentru ca oamenii sâ înţeleagă ce sc întâmplă. acest mod de transfer nu este o regulă. în general oamenii sunt mai deschişi în a-şi mărturisi păcatele sexuale dacă acestea au fost comise înainte ca ei să devină creştini. Cei care slujesc nu trebuie sâ se jeneze să ceară toate informaţiile dc care au nevoie cu privire la aspectele păcatului sexual şi nici nu trebuie să-i acuze sau să-i condamne pe cei care mărturisesc aceste păcate. în loc să ducă modul creştin de viaţă în lume. Satan se bucură să vadă aceste lucruri deoarece cel mai puternic dintre mijloacele sale de control demonic asupra oamenilor (legăturile sufleteşti nedumnezeieşti) rămâne un subiect interzis. Am văzut mulp oameii eliberaţi (şi vindecap) dc demonii care s-au transferat la moar ea unei rude. Spre exemplu. şi in special pe cei care par a avea probleme de multa vreme. sâ* investigam cu atenţie dacă problemele nu sunt cauzate de un păcatigeneraţional. Mândria şi frica pot ţine oamenii departe de eliberare şi vindecare. Pentru unii oameni implicarea emoţională într-o relaţie 225 . să fie una de încredere.

prin lucrarea crucii. vindecarea şi eliberarea din robie au extraordinare rezultate! Satan adoră să ţină oamenii înlănţuiţi în păcatele din trecut. Astfel. Dintotdeauna Biserica a recunoscut câ atunci când (indiferent din ce motive) raportul sexual dintre parteneri devine imposibil. Personal. Insă atunci când raportul sexual se produce. Experienţa ne-a arătat câtă dreptate avea lacov să spună 216 alţii ca să fiţi vindecaţi" (lacov 5:16). indiferent dacă raportul sexual a avut loc (cazul violului) sau nu. Deseori aceşti trei demoni lucrează împreună în persoana respinsă. într-o necurată troică dc control demonic. Când partenerii au fost prea numeroşi pentru a putea fi reţinuţi. Cu toate că ei nu au dorit raportul sexual. i-am cerut să încerce să-şi amintească ceva specific despre persoana în cauză astfel încât atunci când ne vom ruga cu acea listă în faţă să putem fi cât mai specifici asupra fiecărei relaţii. cei mai semnificativi) iar apoi ne-am rugat pentru toţi ceilalţi ca grup. pentru tot restul vieţii lor. astfel. Isus a venit pentru a-i elibera pe cei încătuşaţi! Puternice lanţuri demonice îi ţin legaţi şi pc cei care au fost abuzaţi sexual. raportul sexual poate avea loc. frică de respingere şi autorespingere. 8. Reciproc.Slujirea practică Pregătirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare „Mânunsiţi-vci deci unii altora păcatele şi rugaţi-vâ unii pentru ilicită poate li un punct de intrare a demonilor. înlătura toate consecinţele lor. In încercarea de a rămâne în viaţa victimei. Când Dumnezeu face acest lucru. demonii se vor agăţa legalist de orice drept pe care-l deţin acolo. odată ce s-a rostit jurământul marital. Când oamenii au curajul sâ aducă la lumină aceste lucruri ascunse. Deşi nu trebuie acordată o importanţă exagerală legăturilor pe care aceşti demoni ic pot genera. Se parc că pe porţile deschise de aceşti demoni ai respingerii pot intra tot felul dc duhuri dc neputinţă şi de boală. cerându-1 lui Dumnezeu să rupă. poate acţiona ca o conductă demonică prin care Satan lucrează asupra oamenilor. legăturile sutleteşti care s-au stabilit. în cadrul unei relaţii dumnezeieşti. a fost legat in locurile cereşti nu poate fi dezlegat decât prin mărturisire şi pocăinţă. Această legătură. trebuie totuşi subliniat că tratarea rădăcinilor emoţionale ale respingerii şi luarea unor decizii corecte cu privire la relaţionarea cu ceilalţi oameni vor îndepărta multe din drepturile deţinute de aceşti demoni specifici. am tratat numai cu aceia pe care victima şi-i amintea (dc obicei. Ceea ce.Vindecarea prin eliberare . înainte de a se ruga pentru vindecarea bolii de care acesta suferea. agresorul i-a legat prin traumă şi prin frică. a avut loc. Rănile emoţionale produse în trecut prin respingere sunt importante puncte dc intrare a vrăjmaşului. actul acela este perceput de Satan ca fund o adevărată „căsătorie". Acest lucru l-a lâcut şi Isus atunci când l-a confruntat pe paralizam! din Luca 5 cu propriu! păcal. căsătoria poate fi anulată (dacă partenerii doresc acest lucru) iar „soţul şi soţia" pot fi dezlegaţi dc jurământul pe care l-au făcut. desăvârşeşte căsătoria. Vindecarea nu va veni atâta vreme cât durerea rămâne nevindecată şi cei care au produs respingerea nu sunt iertaţi. Dacă nu şi-a putut aminti numele lor. scriptura!. Satan are dreptul de a lega cele două persoane printr-o „căsătorie fizică". prefer ca înainte de a încerca sâ scot demonii dintr-o persoană respinsă şi rănită emoţional să petrec câteva ore pentru a-i aduce o adâncă vindecare 227 . Cei mai des întâlniţi demoni în această zonă de slujire sunt cei care răspund la numele de respingere. Căutaţi semnele respingerii Recomand călduros tuturor celor care doresc să-i ajute pe cei răniţi emoţional citirea cărţii lui Steve Hcpden Ce este respingerea (Sovercign World). Această carte ne ajută să înţelegem cum este posibil ca puterile demonice să controleze atât de puternic vieţile celor care au fost respinşi. în cazul în care în păcatul sexual au fost implicaţi mai mulţi parteneri. Aceşti demoni determină izolarea victimei dc cei apropiaţi (care o iubesc) împiedicând împlinirea scopurilor lui Dumnezeu cu acea persoană. Dumnezeu poate. uneori am cerut victimei să facă o listă cu prenumele tuturor celor pe care şi-i poale aminti. atunci când două persoane necăsătorite au un raport sexual este ca şi cum ele ar fi căsătorite deoarece actul sexual care.

Deseori îi întreb pe cei cărora le slujesc dacă nu cumva simt o frică de tot ce înseamnă nou. Mi-a strigat „Nu pot face aşa ceva!M-ar omorî!". Oricare dintre ele poate fi relevant. posibil ca anumite păcate (în care victima a fost implicată) să trebuiască mărturisite. foarte probabil că ei sunt manipulaţi demonic. adesea apărând pericolul demonizarii prin frica asociată acelei experienţe traumatice. Demonii se vor putea folosi de aceste relaţii ca de o punte de transfer. în aceste cazuri. 228 Mai puţin cunoscut însă este faptul că persoana care a suferit accidentul rămâne vulnerabilă şi spiritual. Consecinţa este câ persoana poate suferi la nesfârşit din cauza unor răni nevindecate. nu trebuie să ceri aprobarea cuiva. Gând accidentul sau trauma au fost deosebit de grave. pe care Dumnezeu doreşte să-1 vindece. acţiune ce va înlătura riscul unei şi mai profunde răniri printr-o prematură şi nereuşită încercare de a scoate direct demonii. evident. dar atuuci când copiii cresc este nevoie ca relaţiile dintre ei şi părinţi sâ devină mature. efectul produs asupra persoanei poale fi atât de puternic încât aceasta suferă o adevărată „rupere" interioară a duhului şi a sufletului. se întind pc termen lung.Slujirea practica f'jvyjilirea unei persoane pentru a primi vindecarea prin eliberare interioară. Uneori mamele şi soacrele înceracă sâ controleze şi sâ domine întreaga familie. Am eliberai nenumăraţi oameni dc duhurile de frică asociate accidentelor de maşiuâ. Uneori nu am putut conduce persoana demonizată prin trauma spre eliberare până când ea nu i-a iertat pe cei care au cauzat. părinpi nu trebuie să lase ca dorinţele lor sâ controleze vieţile acestora. rămâne afectat de consecinţele accidentului. Dacă acea teamă există este foarte probabil că ea este generată dc o dominare nedumnezeiesc exercitată de către o altă persoană iar dacă oamenilor le este frică să ia decizii normale în ceea ce-i priveşte fără a cere pennisiunea cuiva. Frica o determinase sânu tacă multe dintre lucrurile pe care dorea să le facă. uneori zece sau douăzeci de ani după producerea acestuia. produse poale cu mulţi ani în urmă Tmpul. demonii care au intrat cu ocazia accidentului nu vor fi dislocaţi cu uşurinţă. Eliberarea a făcut ca viaţa ei de zi cu zi sâ devină mult mai activă. de asemenea. ei îi pot sfătui şi ajuta. în Isaia 61:1 găsim profeţia despic una dintre lucrările dc vindecare pe care Isus avea să le facă : alinarea celor „ cu inima zdrobita". Dacă e nevoie. renunţat la ele şi iertate. frică ce-i detennină sâ-şi ceară permisiunea de a face unele lucruri pentru care. Informaţi-vă asupra accidentelor şi traumenlor Accidentele şi traumele neaşteptate pun întreg organismul uman într-o stare de şoc. chiar dacă trauma s-a produs cu mulţi ani în urmă. Aceste duhuri erau uneori atât de puternice încât împiedicau victima să ducă o viaţă normală O femeie care a suferit un accident de motocicletă (în care a murit o persoana apropiată) a trăit patruzeci de ani de frică înainte dc a fi eliberată de duhul care a intrat în ea în momentul dezastrului. 9. dar asta nu înseamnă că trebuie să-şi oblige „copiii" să facă tot ceea ce doresc ei! 10. Atunci când avem de-a face cu consecinţele unui accident sau traume nu putem ignora nici unul dintre principiile fundamentale ale slujirii de eliberare. uneori. dar că asta nu înseamnă că trebuie să-i ceară permisiunea de a face orice lucra.Vindecarea prin eliberare . Deşi trebuie să-şi sprijine şi să-şi iubească copiii. accidentul iar alteori până când nu am rupt legaturile sufleteşti stabilite între cei implicaţi în traumă. Trebuie ca părinpi să aibă o autoritate dumnezeiască în familie. Practica ne-a arătat că mulţi oameni nu pot fi pe deplin . îmi amintesc că odată am cerut unei femei să meargă acasă şi să-i spună mamei ei că o iubeşte. Satan se poate folosi şi de oamenii care domină şi controlează pentru a-i ţine pe alţii în robia unor legături sufleteşti nedumnezeieşti ce au fost stabilite prin alte mijloace decât cele sexuale. Este. Efectele psihologice ale acestor şocuri sunt bine cunoscute şi împotriva lor au fost elaborate metode de îngrijire medicală care. Investigaţi legăturile sufleteşti nedumnezeieşti Pe lângă legăturile sufleteşti stabilite prin sex. Uneori nu este nevoie de eliberare ci de rugăciune pentru pansarea (vindecarea) inimii.

Un bărbat care vrea să fie eliberat de un duh de poftă pentru a renunţa la păcatul sexual. Să ne concentrăm acum atenţia asupra procesului dc eliberare propriu zis. Isus a tratat eu păcatul din viaţa lui. Nu există reguli ci doar linii călăuzitoare. Demonii ştiu dacă voinţa persoanei cooperează sau nu cu Dumnezeu şi cu cei care slujesc. Este o mare binecuvântare sâ vezi cum cei care au trecut prin astfel de situaiii sunt vindecaţi şi eliberaţi în acelaşi timp. consilierii au luat notiţe privind zonele în care prezenţa demonilor este probabilă. Fiecare om are o voinţă şi dacă ea nu este activ implicată. Uneori a trebuii sâ discut cu persoana despre diversele zone din viaţa ci care aveau nevoie de vindecare şi abia apoi să-i slujesc (după cc am epuizat faza interviului) în fiecare dintre aceste zone. Unii găsesc că este dificil să fii flexibil în slujirea personală. Ordinea în care ele sc produc nu este. de obicei. nu va fi eliberat de acel duh. Efectele acesui gen de rugăciune pol fi dramatice. Biruinţa a fost obţinută abia după aceea. este esenţial ca persoana consiliată să participe activ la ceea ce se întâmplă. eliberarea poate fi incompletă şi dc scurtă durată. ei vor trebui să se adreseze acestor zone. El L-a ascultat pe Tatăl şi a făcut numai ceea ce El I-a spus să facă (Ioan 8:28). în timpul interviului. 230 Cum să ne rugăm La începutul acestei cărţi s-a explicat cum pot demonii influenţa şi intra înlr-o persoană. Ultimul capitol a descris importanţa pregătirii slujirii pentru eliberare. Este foarte important să nu uităm câ de multe ori vindecarea este un proces şi că întărilurile vrăjmaşului sunt erodate şi dărâmate pas cu pas prin rugăciune şi eliberare. Am (acut o regulă generală din a-i înlreba pe cei pentru care mă rog dacă nu au suferit vreodată şocuri sau traume deosebite. Trebuie căutată soluţia optimă Luciul cel mai important este să ascultăm ce arc de spus Dumnezeu cu privire la persoana căreia îi slujim. să-şi exerseze voinţa renunţând la păcatul sexual şi abia apoi sâ caute eliberarea. Nu este neobişnuit sâ descoperi că într-o persoană cu multe probleme pulcrca demonică este ataşată multora (uneori tuturor) dintre nevoile personale descrise mai sus. Recapitulare Toate aceste aspecte ale slujirii sunt dc maximă importanţa pentru pregătirea eliberării. Alteori a trebuit să slujesc în anumite zone înainte de a trece la investigarea altora.) inclecarea ţu-in eliberare . 231 .Slujirea practica eliberaţi de demonii care au venit prin traume decât atunci când Domnul aduce vindecare interioară în inimile lor. Mai întâi el trebuie să-L pună pc Dumnezeu pc primul loc în viaţa sa. Demonii vor şti că omul acela vrea să-L unneze pc Dumnezeu şi atunci când li se va ponmci sâ plece. vor pleca. semnificativă. Ea nu trebuie să aştepte pasiv ca altcineva să facă toată această lucrare. Am ajuns la concluzia că Satan a încercat sâ ţină Biserica in necunoştinţâ de acest aspect al slujirii de eliberare. •. dar dacă privim în Evanghelii vom vedea că Isus a tratat fiecare persoană într-un mod diferit. Este esenţial să fim sensibili la ceea cc face Dumnezeu în acea persoană şi să lăsăm ca Duhul Sfânt să-i slujească direct. Pe cât posibil trebuie ca şi noi sâ urmăm modelul dc slujire al lui Isus. înainte de a vindeca bărbatul paralizai coborât la El prin acoperiş. Deşi cel care slujeşte va vorbi demonilor şi le va porunci să plece. Acum. pe măsură cc simptomele pc termen lung sunt anihilate şi oamenii îşi pot împlini destinul la care Dumnezeu i-a chemat.

mărturisesc că am păcătuit şi că am nevoie de 232 blestemele mi-au afectat in vreun fel viaţa. în Ioc să fie sub domnia lui Isus. al muncii mele. chiar şi pentru creştinii ce par a fi maturi spiritual. Domn al timpului meu.Slujirea practică Cum să nc rugăm Tine. trăind în aşa fel încât să nu mai dea demonilor drepturi printr-un comportament păcătos şi dorind cu adevărat să fie eliberată de top demonii din ea Am constatat că după ce pregătirea slujirii s-a încheiat şi persoana este gala să fie slujită. rugăciunile de mai jos pot fi şi un ghid util în construirea altor rugăciuni specifice diferitelor situapi întâlnite. Mă rog în Numele lui Isus. este nevoie ca cei care slujesc să sc roage pentru lucrurile care. Domn al emoţiilor. al deciziilor Domn al al comportamentului duhului meu şi al relaţionalii mele cu 'Tine. în Numele lui Isus mă rup de consecinţele păcatelor chem acum puterea păcatelor oricăror ocultă care oricărora de. de bolile strămoşilor linia de mei gene raţionale. în timpul consilierii. Amin. La mijlocul acestei rugăciuni trebuie lăsat un interval în care persoana sâ rostească cu voce tare numele celor pc 233 . al casei mele. să specificau ereditare care Invitarea lui Isus ca Domn al fiecărei zone din viaţa persoanei Recomand ca această rugăciune să se facă pentru toţi cei care doresc să fie eliberap. simţămintelor şi melc. Amin. oculte aveţi păcatele declar tatălui (în acest moment esle afectat viaţa.Vindecarea prin eliberare . Trebuie repnut însă că aceste rugăciuni nu sunt o liturghie de vindecare ce poate asigura eliberarea automată a cuiva! Dumnezeu se uită Ia inima omului şi dacă persoana rosteşte o rugăciune care nu vine din inimă eliberarea este pupn probabilă Există multe forme de a te ruga şi trebuie ca cei care slujesc să înfeleagă care sunt principiile fundamentale ale eliberării. Ruperea legăturilor cu generaţiile anterioare Acest gen de rugăciune nu alunga duhurile care au venit pc linie gcmcraţionalâ dar au efectul dc a smulge rădăcinile acestor duhuri venite generaţional. • care pe crucea de la Calvar S-a făcut blestem pentru mine şi care a murit ca eu să Iertarea celor care ne-au făcut rău Iertarea este un pas esenţial spre eliberare. Consilierii de la Eilel Ministries au fost învăţap să folosească rugăciuni asemănătoare celor ce vor fi prezentate mai jos. • ca Mântuitor a! meu. îţi mulţumesc că ai murit pe cruce pentru mine şi te primesc Trebuie ca persoana să-şi exercite voinţa alegând să-L facă pc Isus Domn al fiecărei zone din viaţa sa. sunt fie sub propriul lor control fie sub control demonic. nu putem primi iertarea propriilor păcate (Matei 6:15). iţi mulţumesc că Ţi-ai vărsat sângele pentru ca tu să pot fi liber. au fost aduse la lumină Deşi rugăciunea se poate face şi în gând. am constatat că rugăciunea cu voce tare este mai eficientă Ea întăreşte hotărârea consilierilor dc a învinge puterile demonice în Numele lui Isus şi le aminteşte anumite lucruri importante în slujire. al bunurilor mele şi al tuturor relaţiilor mele. al familiei mele. Experienp» ne-a arătat că mulţi oameni nu sunt încă eliberap pentru că anumite zone din vieple lor. In strămoşii pentru calitate lui de toate al lucrurile care lui mă Dumnezeu elibera liber sau de de a şi de orice şi le-au făcut şi care mi-au afectai viaţa. Te chem acum sa fii Domn al fiecărei zone din viaţa mea: Domn al minţii şi al gândurilor mele. Rugăciune: Doamne Isuse. trupului şi Domn al voinţei şi meu. Desigur. construind apoi rugăciuni corespunzătoare situapci în care sc află fiecare persoană în parte. Rugăciune: îmi iert necondiţionat toţi lor. Domn al reacţiilor mele. pot fi liber. Atâta vreme cât nu vrem să-i iertăm pe ceilalţi. mi-au dintre consecinţele consecinţele mamei activitate declaraţiile efectele mele copil sângelui activităţi care Isus pentru a Mă de pe important cunoştinţă).

Amin. . în loc să-1 mustre pe Satan pnn ale cărui ispitiri omul a degenerat într-o rasă căzută. Amin. Acest lucru este un păcat. cu sau fără la Satan şi acum aleg să-L. Dumnezeu nu are pentm cc să fie iertat Dar unii oameni îl acuză pe Dumnezeu. în Numele lui Isus. Amin. în Numele lui Isus. care suportă acum consecinţele păcatului. voie. I'rintr-un aci al voinţei mele aleg sâ-i iert pe toţi care m-au vinovat. Ta de a mă elibera. Unii oameni.Slujirea practicii Cum să ne rugăm care trebuie să-i Iert». Ştiu că Tu urăşti ceea ce a făcut Satan în viaţa mea. oculte am păcătuit cu voce tare toate implicările de care vă aduceţi aminte). Rugăciune: Isus. trebuie sâ o tacă! Poate că va fi nevoie să ajutaţi persoana sâ persevereze atunci când va avea de pronunţat numele celor pe care trebuie sâ-i ierte. că am acest Doamne. am fost Recunosc mânie. mă pocăiesc de el şi renunţ la el. rostite cu voce tare numele tuturor Eliberez pe fiecare dintre aceşti oameni tţi mulţumesc câ ai murit pentru ca eu sâ pot fi cei iertat.(menţionaţi lucru este un păcat. resentiment şi amărăciune împotriva Mărturisirea oricărui păcat personal care ar fi putut da drept de intrare demonilor a) Păcatul ocultismului Rugăciune Tată. înainte dc a ierta anumite persoane. mărturisesc că Te-am învinovăţit de nişte lucruri de care Tu nu eşti vinovat Recunosc că acest lucru este un păcat şi te rog să mă ierfi. Importanţa iertării este atât de mare incâl va trebui poate sâ legaţi unii demoni care se vor manifesta.' Rugăciune: Tată. păstrat în de pocăinţă că de gândurile negative că împotriva rănit. rănit. încercând să oprească procesul iertării. (In acest moment trebuie celor care trebuie iertaţi). am fost Implicat. mele. Numele lui Isus. In Numele lui Isus.. in Numele lui Isus. deoarece El nu poate greşi. amărăciunea pc care le-au avut împotriva acelor persoane. Deşi nu va fi uşor să pronunţe unele nume. Iţi mulţumesc pentru dragostea Ta şi pentru promisiunea Amin. de mărturisire: că prin implicarea în următoarele Tău practici (rostiţi Recunosc orice In împotriva Ta şi împotriva cuvântului mărturisesc lui. îţi mulţumesc că mă ierţi pentru lucrurile negative pe care Acum aleg să mă iert pe mine însumi pentru lucrurile le-am făcut. resentimentul. chiar dacă el parc a fi justificat dc răul suferit din partea persoanelor în cauză. Ei trebuie sâ se pocăiască de păcatul dc a-L acuza pe Dumnezeu de lucrurile de care se face vinovat Satan. Demonii vor face orice pentru a împiedica persoana să facă acest important pas spre eliberare. Rugăciune unei Tata. Rugăciune: in libertatea iertării mele. Iertarea de sine Adesea oamenii sc autoblamează pentm păcatele altora şi trăiesc într-o falsă vinovăţie şi în robie. Amin.. cum ar fi un accident de care nimeni uu este 234 că toate aceste practici sunt închinare pun pe Isus pe tronul vieţii activitate ocultă în care. ca şi cum El ar fi de vină câ lor li s-au întâmplat anumite lucruri. persoane: mărturisesc inima mea numele datorită faptului fiecărei persoane). de care ştiu că Tu m-ai iertat de mult. au nevoie să se pocăiască de mânia ascunsă.Vii ut cm rea jirin eliberare . "Iertarea" lui Dumnezeu Ghilimelele de mai sus vor să ne spună că. Te rog să mă ierfi pentru 235 . Uneori ei se consideră răspunzători dc unele lucruri. Te rog să mă ierţi şi să mă cureţi.

Declarare personală: Satan. în Numele lui Isus.. Această acţiune este încă un pas spre subminarea legăturilor pe care demonii le au asupra persoanei. Dar am constatat că în lucrarea de eliberare este deosebit de util ca persoana consiliată să-i spună cu voce tare lui Satan şi tuturor puterilor întunericului că renunţă la influenţa lor. în Numele lui Jsus. Recunosc vina de a alege să comit aceste păcate şi Te rog să mă eliberezi din lanţurile în care am fost ţinut de ele. să-mi vindeci rănite şi să mă ierţi. Te rog să mă ierţi pentru continuua vulnerabilitate pe care am arătat-o faţă de păcatul.. Aveţi răbdare ca persoana să-şi amintească toate aceste păcate. Am păcătuit şi Te mg să mă ierţi pentru: (specificaţi cu voce tare toate păcatele sexuale pe care Dumnezeu vi le aminteşte). în Numele lui Isus. Te rog să-mi cureţi memoria. El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nedreptate" (1 loan 1:9). renunţ la tine şi la toate lucrările tale din viaţa mea. îţi mulţumesc pentru sângele pe care Isus L-a vărsat pentru ca eu să pot fi curăţit. Amin. Pocăinţa însă este o expresie a voinţei prin care ne întoarcem de la păcat Mulţi oameni ştiu bine ce fac atunci când îşi mărturisesc păcatul şi pot face acest lucru chiar. Tată. Trebuie să reamintim oamenilor cuvântul lui Dumnezeu care ne spune „Mărturisiţi-vâ deci unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii ca să fiţi vindecaţi" (lacov 5:16). să-mi dai discernământul de a recunoaşte 236 Cum să ne rugăm ispitirile atunci când vin şi să mă întăreşti pentru a le rezista.(Indecarea prin eliberare . Amin. R e n u n ţ a r e a Ia lucrările lui Satan După mărturisirea şi pocăinţa de păcatele mai sus menţionate. Această renunţare este implicată în rugăciunea prin care Isus este proclamat Domn. renunţarea la lucrările lui Satan în viaţa persoanei nu mai reprezintă o condiţie a iertării. Renunţ la toate plăcerile asociate acestor păcate. să le amintim ce spune Scriptura: „Dacă ne mărturisim păcatele. Rugăciune de mărturisire: Tată. Te rog să mă cureţi de orice necurăţie. Este important ca atunci când oamenii şi-au mărturisit păcatul şi s-au pocăit de el. Printr-un act al voinţei mele şi prin puterea pe care mi-o dă Isus Cristos din Nazaret. (menţionaţi păcatul sau păcatele implicate). Te rog să mă ierţi pentru tot trecutul meu. Accept verdictul Tău cu privire la păcatul meu. regulat dar dacă nu te întorci de la păcat. Pocăinţa de păcat Mărturisirea păcatului nu înseamnă pocăinţa de păcat. Rugăciune de pocăinţă: Aleg să mă întorc de la păcatul meu.Slujirea practică b) Păcatul sexual Rugăciune de mărturisire: Tată. Rugăciunea de mărturisire este o recunoaştere a naturii păcatului şi o acceptare a responsabilităţii personale. mărturisesc că au fost momente in viaţa mea când am cedat atacurilor pe care vrăjataşul' le-a dat împotriva sexualităţii mele.. ci ne adresăm lui intr-un fel asemănător celui în care Isus S-a adresat puterilor întunericului care vorbeau prin Simon Petru atunci când au încercat să-L abată de la lucrarea ce trebuia să o facă în Ierusalim (Matei 16:23). N o i nu ne rugăm lui Satan (nu trebuie să-i cerem lui nimic). rugăciunea de mărturisire este doar o vorbă goală ce nu are nici un efect sau putere. Amin. închid uşile vieţii mele la toate punctele de intrare demonică pe care le-ai câştigat prin păcatele mele din 237 . c ) O r i c e alt păcat activ Păcatele active sunt acele păcate care par a pune mereu piedici în viaţa cuiva Ele diferă de la persoană la persoană funcţie de problemele pe care acestea le întâmpină pe parcursul vieţii.

de care m-am pncâit şi de care am font iertat şi curaţii cerem Domnului să trimită asupra persoanei o nouă ungere a prin sângele Domnului Isus (. rostească o rugăciune de consacrare către Domnul. Uneori am constatat că este util ca cel căruia i se slujeşte să puteţi numi aici persoana In cauză). deseori este util sâ nc oprim puţin şi sâ mârturisil. Uneori obişnuiesc să binecuvântez puţin ulei pe care apoi ii folosesc pentru a unge persoana Acest act are întotdeauna efectul dc a binecuvânta persoana iar uneori am văzut că acest fel dc ungere a stârnit o puternică reacţie demonică Se pare câ atunci când Duhul Sfânt coboară asupra unei persoane. Trebuie ca aceste legături să fie rupte sistematic pe: parcursul slujirii. care le-a înfrânt la Calvar. o ungere care să „rupă jugul". oamenii primesc uşor Duhul s-a făcut referinţă.duh. Nu este nici o îndoială că demonii nu suportă uleiul supranatural şi li rog pe Dumnezeu să îndepărteze dc la tine orice consacrat. Te rog să mă umpli cu Duhul Sfânt pentru ca să drept de şedere în această persoană şi îţi poruncesc să pleci Jiu pe deplin al Tău. Cil cu Duhul Sfânt Umplerea nu mai ai nici un drept să mă tulburi in lucrurile pe care le-am Ajunşi în această fază. trecut. imediat Jără a răni sau a face vreun rău lui. In Numele lui Isus. şi să aducă inapoi la tine orice parte prezenţa din Duhului Sfânt peste acesta. ia-l de persoanelor implicate).. continuaţi astfel: Ruperea legăturilor sufleteşti ueduiuiiczeieşti Dc obicei. Aduceţi-vâ aminte că această lucrare este a Domnului şi câ noi avem privilegiul dc a colabora cu El în tot ceea ce face. Nu mai ai nici un . al Fiului şi al Duhului Sfânt. primul punct de acces este prin duhul acelei persoane. uneori persoana va fi gata să primească slujirea vreunul dintre membrii familiei lui. sau poate 239 Rugăciune de consacrare: . arde. sc află demonii. Amin. Despart aceste legături in mod aicifi". în astfel de ocazii am văzut câteodată cum Această rugăciunc-declarajie poate fi urmată de rugăciunea de persoana a fost pentru prima dată botezată cu Duhul Sfânt. sufletului şi trupului în asemenea ocazii nu este neobişnuit să auzi demonii vorbind care au fost stabilite între tine şi (rostiţi cu voce tare numele prin gura persoanei. rup orice care. pentru eliberare lără a mai fi necesar sâ se roage toate. Dacă sunteţi gata să intraţi in slujirea de Sfânt eliberare. suflet şi trup această legătură sufletească nedumnezeiască.. Fifi pregătip. la fel cum nici nu le pasă de uleiul neconsacrat. In Numele lui Isus. demonii se simt ameninţaţi nu de uleiul în sine ci de aici persoana în cauză). Amin. Ungerea cu ulei consacrat Rugăciune: este o extindere a acestei ungeri (coborâri) asupra trupului. interviul va scoate la iveală majoritatea legăturilor sufleteşti nedumnezeieşti de care Satan a profitat pentru a-şi aduce demonii. (numiţi persoana pentru care vă rugaţi) sau vreunei alte persoane şi Jără a intra înFără îndoială. iţi declar in Numele lui Isus.'ristos Duhului Sfânt. legături sufleteşti nedumnezeieşti ale duhului. fiinţa ta care a fost legată demonic de o altă persoană (dacă dorip]. îmi încredinţez întreaga fiinţă . Când îşi eliberare de demonii care au intrat prin legăturile sufleteşti la care pun vieţile în ordine cu Dumnezeu. căci eliberarea sc poate produce după fiecare rupere a acestor legături! Această rugăciune de comandă trebuie tăcută direct (de către cel care slujeşte) celui slujit. influenţă exercitată de vreo altă persoană (dacă doriţi. Opriţi-vâ şi aşteptaţi Vorbesc acum in mod direct fiecănâ duh rău care a profitat deDoamne Isusc. de obicei.Vindecarea prin eliberare .in mâinile Tale. zonă în In Numele Tatălui. spunând lucruri de genul „Aide. cerând să fie umplut cu Duhul Sfânt.Slujirea practicii 'M CUM să nc rugăm eu răbdare să vedeţi cc va face Dumnezeu în viaţa persoanei. puteţi numi Desigur.

să le facă. dar Isus Sc află mult deasupra lui (Efescni 1:18-23). folosind rugăciunea prezentată dc noi (sau una similară). Isus nu S-a alăturat niciodată răzvrătirii pc care noi o numim cădere şi. primii creştini. în aceste cazuri slujirea trebuie să aibă continuitate. Isus a poruncit ucenicilor să-i înveţe pe noii credincioşi să facă aceleaşi lucruri pe care El i-a învăţat pe ei. Demonii sunt fiinţe vii care se află în slujba stăpânului lor. în Marea Trimitere. Eliberarea fără consimţământul şi colaborarea persoanei este permisă numai în cazuri excepţionale (vezi Fapte 16:18). de aceea. La următoarea şedinţă se va putea trata o altă problemă din viaţa acelei persoane. Dar am constatat că. Satan este sub picioarele Sate Isus a dat ucenicilor Săi puterea şi autoritatea de a scoate demonii (în greacă ekballo însemnând a „arunca afară cu forţa"). într-o poziţie de autoritate dată de nemărginita putere a Celui Atotputernic. De aceea pocăinţa este o parte vitală a procesului de vindecare prin eliberare. orice demon care a profitat de aceste lucruri are dreptul de a rămâne în acea persoană. multe ori nu mai esto nevoie decât să le adresezi puterilor întunericului şi să eliberezi oamenii dc demonii ale căror drepturi au fost subminate prin pocăinţă. Satan. este o decizie riscantă. prin învăţăturile prezentate. este puţin probabil ca eliberarea să se producă dacă vom fragmenta slujirea în două şedinţe. în aceste situaţii. Satan este stăpânitorul acestei lumi. Dc aceea. orice încercare de a sări peste vreuna dintre fazele importante ale stadiului de pregătire a eliberării (atunci când persoana cere slujire individuală). Este important să ştim şi că nu toţi oamenii au nevoie de consiliere simultană a tuturor zonelor mai sus prezentate. Dar dacă păcatul ocultismului este legat de o relaţie sexuală nedumnezeiască (de exemplu). de cele mai. 241 240 . căutând eliberarea persoanei în acea zonă. El nu S-a supus niciodată lui Satan. Dacă o persoană alege să-şi trăiasă viaţa în păcat. Dumnezeu a lăsat omenirii voinţa liberă. după ce Duhul Sfânt. La o primă consiliere se poate trata păcatul ocultismului. credincioşii lucrează în puterea aceleiaşi însărcinări pc care Isus a dat-o primilor Săi ucenici. a convins oamenii de nevoia de a-şi pune anumite probleme în ordine cu Dumnezeu.Slujirea practica chiar nici una. fără credinţă în Dumnezeu. Trebuie ca drepturile demonilor să fie îndepărtate. Consilierii trebuie să caute atât înţelepciunea care vine de sus cât şi bunul simţ! Discernământul este uneori nu atât un dar supranatural cât o aplicare practică a informaţiilor pe care deja le deţinem! Capitolul 7 Slujirea pentru eliberare Exercitarea autorităţii Cheia procesului dc eliberare este exercitarea autorităţii. dintre aceste rugăciuni.Vindecareajirin eliberare . Acest lucru se întâmplă mai ales la reuniunile publice.

Manifestările observate în timpul eliberării ne pot ajuta. Experienţa ne-a arătat câ deşi vindecarea interioară poate avea loc fie înainte fie după eliberare. Pentm a înşela şi mai mult oamenii. fiind absolut necesar ca în timpul procesului de eliberare să se producă refularea durerii. Manifestările demonilor pot varia de la caz la caz. şi mai mulţi demoni reocupând teritoriul din care au Ibsl izgoniţi. Uneori demonii vor folosi acesată energie ascunsă pentru a mări puterea manifestărilor. Slujirea pentru eliberare mai dificil atât pentru persoana eliberată cât şi pentru cea care slujeşte pentru eliberare. cu cât o persoană se pocăieşte şi iartă mai mult. Dar dacă mânia şi rănile emoţionale vor rămâne ascunse şi nevindecate. Pentru aţi exercita autoritatea trebuie să te afli pc o poziţie de autoritate. involuntar. demonii vor profita de ele pentru a sc opune eliberării. Isus ne-a avertizat că vor fi unii care vor scoate demoni în Numele Său. sunt sub noi şi a căror sursă dc putere (Satan) se află sub picioarele lui Isus. Dar nu trebuie să uităm că singura raţiune pentru care putem vorbi demonilor este cea de a elibera persoana. pozipa specifică unui anumit ntual ocult.. „mărtunsi pâcatelc strămoşilor" săi pentru a submina drepturile demonilor. De exemplu. Deşi nu recomand a se face din converasţia cu demonii o practică normală de slujire. El dă unor demoni instrucţiunea de a ieşi la poruncile unor „creştini" ce cred că eliberează oamenii. că oamenii nu au nevoie decât de vindecare interioară. Adesea. dar trebuie să repnem că dacă ele lipsesc nu înseamnă că persoana nu poate fi eliberată. procesul eliberării va fi 242 cunoscut. uneori. felul în care ei se manifesta este un indiciu asupra naturii lor. atunci procesul de eliberare va fi o simpla exercitare a autorităţii date de Dumnezeu asupra unor fiinţe spirituale care. la discernerea a ceea ce se întâmplă in interiorul persoanei. *' (Matei 7:23).Slujirea practică în Maici 12:43-45 suntem avertizaţi că dacă vrăjmaşului nu i se închid uşile prin credinţa în Isus. Acest fel de a proceda face ca demonii să fie puşi în situaţia duhului care-1 controla pe dwnonizatul din Gadara. Satan va permite celor implicap în ocultism să scoată demoni prin exorcism ocult. efectul fiind o explozie de violenţă detonată de această sursă dc energic emoţională. în special atunci.. când este clar câ ea arc nevoie de eliberare dar drepturile datorită cărora demonii sunt acolo nu sunt imediat evidente. de asemenea. cu atât mai uşoara va fi eliberarea ci. Unii dintre cei care critică lucrarea de eliberare sugerează. dar cărora El le va spune „Niciodată nu v-am Uneori eliberarea este însoţită de o multitudine dc manifestări fizice. de aceea. naiv. dar care nu-L cunosc cu adevărat pe Dumnezeu. ca şi autoritate. Dc aceea este vital ca cei care slujesc pentru eliberare să ştie cu adevărat cine sunt ei în Cristos. este posibil ca ei să se manifeste în acea persoană fără a ieşi însă din ca. Este posibil. 243 . Uneori am reamintit demonilor că ei se află sub autoritatea Demnului Isus Cristos şi le-am poruncit sâ spună adevărul pe care Isus Cristos însuşi ii confirmă ca adevăr.. fapt cc inaică o boală generaponală cauzată demonic şi care a fost silită să se manifeste înainte de eliberarea propriu-zisă. Reacţiile Ia eliberare diferă enorm de la persoană la persoană Singura regulă pe care noi am aplicat-o este cea a pregătirii lucrării: cu cât această pregătire este mai pine făcută cu atât este mai uşoară eliberarea propriu-zisă. depârtafi-vd de la Mine. în cazul vrăjitoriei generaponalc este posibil ca trupul persoanei sâ ia. Dacă dorim o vindecare deplină ambele sunt necesare. Acesl lucru se întâmplă mai ales în cazul demonizării gencraţionale.depozitate" în victimă.Vindecarea prin «liberare . De exemplu.. Dacă lucrarea de pregătire a slujirii a fost bine făcută şi persoana doreşte să-şi pună viaţa în ordine cu Dumnezeu. Acel demon a fost obligat să răspundă întrebării lui Isus şi să spună adevărul. ca persoana sâ simtă o puternică durere într-o anumită zonă a trupului. am constatat că în unele cazuri (asemănătoare celui în care Isus S-a confruntat cu demonizatul din Gadara) această conversaţie este necesara în procesul de vindecare prin eliberare. Emoţiile nevindecate şt înăbuşite sunt o hrană pentru demoni. chiar mai rea decât a fost înainte. în aceste cazuri persoana este în neştiinţa de ceea cc s-a petrecut pe linie ancestrală şi nu poate. dacă ea nu se produce înainte de eliberare. Atunci când demonilor li se porunceşte să plece dintr-o persoană.emoţionale şi a mâniei . Iar unii dintre cei care slujesc pentni eliberare discreditează vindecarea interioară spunând câ ca nu este necesară. după eliberare. siarca persoanei poate ajunge.

deseori Domnul va vorbi direct celor slujiţi. uneori. Este fie o expresie a fricii naturale. Este. fie pentru a verifica dacă în persoana slujită încă mai există demoni. cazul duhurilor de infirmitate sau al duhurilor care sunt ataşate consecinţelor accidentelor şi traumelor suferite în trecut. pe plan spiritual. Când manifestările au însă loc. iar apoi să spunem persoanei ceea ce ne-a spus Domnul (în aceste cazuri. de obicei se produce un ciclu de îngreunare a acesteia care poate uneori degenera în căscat sau tuse.Vindecarea prin eliberare . este posibil ca acele părţi 244 ale trupului în care demonii deţin întărituri să fie puternic scuturate. în acest ultim caz trebuie să-L întrebăm pc Domnul dacă nu există ceva care blochează eliberarea. Duhurile sunt rele şi necurate. de aceea. în special dacă ei ies prin vomă sau printr-un alt mod ce produce durere. Scuturăturile pot fi atât de puternice încât persoana este aruncată la pământ. fie pentru ca eliberarea să fie deplină. Greutate în respiraţie Atunci când demonii ies prin respiraţie. Agitaţie în stomac Uneori demonii care sunt localizaţi în stomac încep sâ se agite 245 . cu atât este mai puţin probabil ca manifestările să fie violente. Acest fenomen contrastează cu căderea blândă la pământ a celor atinşi de prezenţa Domnului. deşi cu cât pregătirea slujirii este mai laborioasă. el va cauza uneori durere în acea parte a trupului pe care a influenţat-o. Căderea la pământ Din relatările făcute în evanghelii cu privire la slujirea pentru vindecare a lui Isus vedem că oamenii erau aruncaţi la pământ numai atunci când El se confrunta cu demonii din acei oameni. atunci când demonii ies. Scuturatul Atunci când tremuratul se amplifică. pentru autoprotecţie! Unele posibile manifestări demonice Răcirea trupului Se produce în special atunci când se manifestă duhurile asociate morţii sau unor serioase practici malefice. arătându-le care sunt drepturile datorită cărora demonii mai sunt încă în ei). în special. Presiunea Sc poate resimţi asupra capului şi a umerilor. Interesant dc observat câ duhurile dc moarte sunt de obicei localizate în zona plămânilor. Tremuratul Se poate manifesta fie prin tremuratul unei părţi a corpului. atât pentru a discerne ce sc întâmplă cu persoana. Uneori. important să discernem ce se întâmplă cu adevărat. Este foarte important ca în timpul slujirii să ţinem ochii deschişi. ungerea Duhului Sfânt este cea care stârneşte demonii şi iniţiază procesul de eliberare. Palpitaţiile Această manifestare poate cauza panică în persoana demonizată. orice manifestare devine posibilă Vom prezenta mai jos o listă a celor mai obişnuite manifestări. Durerea fizici Când un demon este silit să sc manifeste. cât şi. atunci când eliberarea se produce persoana este conştientă că. persoana poate simţi o durere fizică in gât. fie prin tcrmuratul întregului corp. Noduri în gât Cele mai frecvente puncte de ieşire a demonilor sunt respiraţia şi gâtul. nu persoana Când demonii încep să iasă.Slujirea practica Cum intra demonii Nu trebuie acordată o atenţie exagerată manifestărilor ci mai degrabă trebuie grăbită slujirea. în general. trebuie sâ liniştim persoana. care se poate simti pângărită şi stânjenită de prezenţa demonilor. demonii pot fi provocaţi de prezenţa Duhului Sfânt şi pot chiar controla trupul persoanei Iată de cc este foarte important să discernem cc se întâmplă. Primele cinci sunt manifestări ce pot fi experimentate şi ca urmare a ungerii Duhului Sfânt şi este. chiar dacă nu există manifestări vizibile. ceva deosebit are loc. Manifestările mai jos prezentate sunt dintre cele mai obişnuite. Când această atingere se produce. fie o consecinţă a reacţiei demonilor care trebuie sâ plece. Uneori.

Vindecarea prin eliberare . care sunt supuşi „şarpelui celui vechi. este uneori posibil ca braţele şi picioarele persoanei să se mişte necontrolat. Starea de rău sau leşinul Starea de rău poate fi experimentată în diferite părţi ale trupului (în special la cap). Aceste mişcări pot trăda. de exemplu.r«a ochilor «este cap Arunci când vedem doar albul ochilor persoanei. ca şi cum demonul ar încerca să-i comprime creierul. Acest. Acţiunile violente In slujire ne putem confrunta cu reacţii neaşteptate. Diavolul". 24« . Mişcări (sau senzaţii) sexuale Când se manifestă. demonul a împins pupila în sus pentru a face imposibilă privirea în ochii i victimei. Este posibil însă ca ea sâ şi vomite (sau să scuipe). pe măsură ce eliberarea se produce. plecarea unui demon dar dacă ele continuă fără încetare. • Divergenţa şi convergenţa globilor oculari în timpul eliberării este bine să privim persoana (şi demonii) în ochi. De aceea nu este surprinzător că demonii. Când intră lumina lui Dumnezeu. Şuieratul poate indica şi prezenţa unor duhuri ce imită felinele. felul în care demonii au intrat în acea persoană Alteori ele pot indica dispariţia unei anumite dureri. în special atunci când slujiţi celor grav demonizaţi! Când simt că sc apropie eliberarea. Limbile demonice » Nu toate limbile vin dc la Duhul Sfânt.-. spatele persoanei se poate arcui spre înapoi la fel ca acul unui scorpion. Şuieratul Şuieratul este o caracteristică a şerpilor. Este ca şi cum demonii sunt dintr-o dată treziţi dintr-un somn lung! Fiţi pregătiri. Mişcări nefireşti In timp ce demonii pleacă. poate fi vorba şi de emoţiile care au nevoie de vindecare. violente.Slujirea practica Cum intră demonii înainte ca eliberarea să se producă. Alteori persoana poate simţi că îi vine rău (deşi de cele mai multe ori nu este vorba decât dc o senzaţie). cea mai obişnuită tactică fiind aceea de a face ca ochii să fie divergenţi sau convergenţi. aşa că trebuie să discernem ce se întâmplă Strigătele Strigătele indică. Victima simte uneori un fel de presiune împrejurul capului. Simptomele pot fi similare celor prezentate mai sus. Contorsionarea trupului Când duhurile ies din coloana vertebrală. demonii sunt în alertă şi pupilele sc pot dilata mult peste dilatarea normală (ce se produce ca răspuns la stimulii luminoşi naturali sau Ia întuneric). uneori. se pot manifesta în acest fel. complet diferită de limbile ce sunt un dar al Duhului Sfânt. Este uşor să discerni rigiditatea unei limbi demonice. atunci când uncie întărituri demonice sunt provocate. de cele mai multe ori. Dureri subite de cap Simt simptome specifice duhurilor de control a minţii. Poziţia fetală poate indica însă şi o veche durere înăbuşită. Privirea comportă autoritate. Demonii vor face tot ce pot pentru a evita contactul prin ochi. unii demoni pot determina persoana să o ia la fugi Oamenii trebuie încurajaţi şi ajutaţi să înţeleagă că trupurile lor le aparţin şi că nu trebuie să asculte de ceea ce le spun demonii. duhurile sexuale pot face uneori ca persoana să aibă senzatii şi reacţii în zonele sexuale. 247 Dilatarea pupilelor Ochii sunt ferestrele trupului. ale falselor religii său idolatriei. nefiind limitată doar la zona stomacului. astfel încât privirea simultană a ambilor ochi ai victimei să devină imposibili ?i. duhurilor de religiozitate. Demonii se manifestă. lucru se întâmplă mai ales atunci când persoana a fost implicată în vrăjitorie. dând victimei senzaţia că ceva se învârte în stomacul ei.

trebuie sâ nc exercitam rapid autoritatea pe care o avem în 248 Numele lui Isus Cristos şi să poruncim dcmonulor să plece fără a răni persoana sau pc oricine altcineva. ei vor trebui să plece. vrăjitorie sau satanism. unii demoni vor încerca să rămână ascunşi. Acei demoni. Mârâitul şi lătratul Sunt caracteristici animale specifice. dc obicei. Un demon nu este mai puternic decât apărarea sau decât drepturile pc care le are.fără apă". în slujirea celor grav demonizaţi vom vedea uneori cum duhul conducător sc manifestă pentru a epuiza persoana şi pentru a încerca să oprească slujirea Acest lucru se' întâmplă numai atunci când cl are un sistem dc apărare bine organizat. Ele pol veni pe linie familială în care au avut acces prin bestialitate sau prin idolatrizarea unor animale (sau a imaginilor lor). este posibil ca victima care. trebuind ca el să fie eliberat dc legătura cu cel dc-al doilea. Mirosurile pătrunzătoare La plecare. dar dacă am subminat toate drepturile demonilor. Acest luciu sc întâmplă în mod normal. Noi nu avem autoritatea de a-i trimite în adânc. dar nu avem autoritatea dc a scoate demonii din circulaţie! Ei au ales sâ sc pună sub autoritatea lui Satan şi vor rămâne sub această autoritate până când Satan însuşi (cu toţi demonii lui) va fi aruncat în iazul de foc. câinilor.I 'INDCCAREA PRIN E/IBERNRE . Adresaţi-vă 249 persoană de obicei le spun să plece în „ locuri pustii şi. Dacă în timpul eliberării nu sc produc manifestări evidente. nu suportă gândul câ vor fi scoşi afară. Imediat ce Vreuna dintre manifestările mai sus menţionate se produce. desigur. Pentru a nu fi scoşi.SLUJIREA PRACTICĂ CUM INTRA DEMONII Huruitul din gât Se produce atunci când sc manifesta demonii localizaţi în sistemul digestiv. Manifestarea duhurilor animaliere este. deşi se manifestă. Tentativele de xgâriere Sunt evidcn|a prezenţei unor duhuri animaliere. să înceapă dintr-o dată să folosească un limbaj josnic. Când acest sistem cade. Vom întâmpina rezistenţă. sistem ce trebuie distrus înainte ca întâriturile demonice să fie dislocate. Răcnetele Sunt de obicei specifice duhurilor asociate marilor feline (leii. nu înjură niciodată. Uneori sc întâmplă ca demonul care se manifestă să fie legat de un alt demon. dc asemenea. de cele mai multe ori. biserică etc). chiar şi demonii ce păreau a fi extrem de puternici ajung sâ nu aibă mai multă putere decât orice demon obişnuit. dc obicei. unii demoni lasă in urma lor un miros foarte urât. jaguarii. Demonii care s-au confruntat cu Isus ştiau că va veni o zi în care acest lucru se va întâmpla şi L-au întrebat pe Isus dacă îi va trimite acolo înainte de vremea hotărâtă! Şi dacă Isus a ales să nu-i trimită în adânc. la sfârşitul veacului. Dacă. observăm câ demonul. Mugetele Imitarea mugetului unui taur furios evidenţiază. numai atunci când avem dc-a face cu puternicele duhuri asociate ritualurilor oculte. Deoarece nu exista nici un precedent scripniral care să nc spună unde trebuie trimişi demonii atunci când sunt scoşi dintr-o locul unde Isus ne spune că ei pleacă atunci când sunt scoşi din oameni. înjuratul Când anumiţi demoni sunt expuşi. o indicaţie a implicării generaţionaie în religii false. după un scurt interval. . altfel. deşi sunteţi convinşi de prezenţa demonilor. spaţiu ce trebuie sâ fie curat spiritual. Târâtul pe jos asemenea şarpelui Este o manifestare a duhului asociat şarpelui (mai puternică decât şuieratul). îi putem exila din spaţiul care ne înconjoară (casă. ele) Dind. nu pleacă trebuie să-I cerem Domnului să ne garate dacă nu trebuie să facem ceva pentru ca demonul sâ fie dislocat. nigaţi-vă specific. prezcnpi unei puternice răzvrătiri. nici noi nu trebuie s-o facem! îi putem exila din persoana care tocmai a fost eliberată. un indiciu al prezenţei unor puternici demoni ai ocultismului.

Nu uitaţi că în timpul slujirii puteţi oferi persoanei o ceaşcă de cafea sau dc ceai pentru a o încuraja şi întări (lucru valabil şi pentru cei care slujesc). persoana va fi încurajată să sc grăbească spre victorie. Pc măsură ce câştigăm experienţă în slujire. printr-una din următoarele căi: a) b) c) d) c) f) g) h) i) Fără nici o manifestare evidentă Prin gât şi prin gură (uneori prin nas). Astfel. ei pleacă. eliberarea se produce în etape. După slujire poate fi necesar ca. tăierea respiraţiei. în Numele lui Isus. Prin ochi . vom învăţa sâ alternăm slujirea pentru eliberare cu rugăciunea pentru vindecare interioară. CereU-I tui Dumnezeu să trimită Duhul Sfânt pentru a umple fiecare zonă ce a rămas goală prin plecarea duhurilor necurate. Amintiţi-vă de asemenea că îngerii sunt „duhuri slujitoare trimise sâ slujească pentru cei care 1:14). dar ferm.Vindecarea prin eliberare . Domnul va aduce vindecare într-o anumită zonă iar apoi va lăsa să treacă un timp până când va începe să lucreze într-o altă zonă cc a fost slujită. 250 251 . Nu este nevoie să ridicări vocea sau să vă agitaţi. ei sunt la dispoziţia Domnului şi de aceea trebuie sâ-I cerem Lui să ni-i trimită în ajutor. Este important să fim flexibili. Vindecarea este un proces care implică toate aspectele slujirii personale. să plece.uneori pleoapele se zbat puternic în timpul eliberării ' de demonii care au intrat prin ochi. nu peste mult timp. Căi de ieşire a demonilor . Deşi în interior se simt curaţi datorită eliberării. aşa că cereţi-i Domnului sâ trimită îngerii Săi pentru a sluji persoanelor pentru care vă rugaţi. tuse. în cazul demomzărilor grave. Când demonii sunt scoşi. Pentru unii oameni sfatul dat in capitolul 9 poate fi de maximă importanţă în trăirea unei vieţi libere de acţiunea ulterioară a vreunui demon. nu lăsaţi persoana singură imediat după ce s-a terminat slujirea. Calm. sâ contactaţi persoana. vomă. în general. am auzit unii demoni strigând de frică! Noi nu avem autoritate asupra îngerilor. deşi atunci când îşi exercită autoritatea cei mai mulţi dintre noi ridică puţin glasul. Eliberarea este unul dintre aspectele extraordinarei noastre mântuiri. Porunciţi-le apoi.se află sub autoritatea voastră şi că stăpânul tor (Satirii este sub picioarele lui Isus. amintiţi-le demonilor că ei. etc. astfel încât să putem răspunde rapid ta ceea ce face Dumnezeu şi să ajutăm persoana să urmeze călăuzirea Duhului Sfânt. Căile dc ieşire a demonilor indică uneori căile prin care ei au intrat. în general. atât pentru a observa progresele înregistrate cât şi pentru a vedea dacă nu este cazul unei noi slujiri pentm continuarea vindecării. înăbuşire. Când ne-am rugat Domnului să ne trimită îngerii în ajutor. cu un căscat adânc. Prin urechi Prin creştetul capului Prin mâini şi prin vârfurile degetelor Prin picioare şi prin degetele picioarelor Prin orificiile sexuale Prin orificiul anal vor moşteni mântuirea " (Evrei Îngrijirea după eliberare * Este foarte important ca după eliberare să rămânem un timp în apropierea persoanei-pentru a o încuraja şi a o linişti. uneori oamenii sc simt pângăriţi datorită experienţei prin caic au trecut.Slujirea practica Cum intră demonii direct zonei de păcat (sau problemei) prin care demonul a intrat şi cereţi-1 Domnului sâ expună orice blocaj cc ar putea împiedica eliberarea.

Capitolul 8

De ce unu oameni nu sunt eliberaţi ?

Acest volum a încercat să prezinte pe larg cum poate fi pregătita o persoană pentru a primi vindecarea prin eliberare. Această prezentare nu ar fi completă dacă nu am arăta şi motivele pentru care unii oameni nu sunt vindecaţi. Iată o listă a acestor motive, listă ce poate fi deosebit dc utilă celor cave slujesc pentru vindecarea prin eliberare:
>

1. Cel căruia i sc slujeşte nu-L cunoaşte cu adevărat pe Isus 2. 3. 4. 3'. 6. 7. 8. El nu crede că- Dumnezeu poate şi vrea sâ vindece şi să elibereze oamenii El nu crede că Isus vrea sâ-l vindece Viaţa sa este dezechilibrată, în dezordine sau în.haos spiritual A mârâciunca şi neiertarca Durere sau vinovăţie nerezclvată Consilierii se roagă greşit Cel căruia i sc slujeşte crede că un creştin nu poate avea demoni (sau se află sub o acoperire spirituală care susţine un 253

Vindecarea prin eliberare - SIujirva practica"

De ce unii oameni nu suni eliberaţi?

asemenea punci de vedere) 9. Persoana ascunde un pâcal nemărturisit nedumnezeieşti în viajn 10. Există încă legături sufleteşti persoanei

26. Amintiri ce trebuie deblocate 27. Pasivitate 28. Ungerea este blocată pentru că membrii echipei de slujire nu sunt corect relaţionap unii faţă de alţii 29. Planul Iui Dumnezeu 30. Persoana suferă de o boală incurabilă şi trebuie să se pregătească să-L întâlnească pe Domnul

11. Persoana este fie sub, fie foloseşte dominarea şi controlul nedumnezeiesc 12. în persoana slujită (sau în cei apropiaţi ei) există puteri oculte al căror control nu a fost încă îndepărtat 13. La locul dc slujire ungerea este slabă sau inexistentă (datorită necurăţiei locului.clădirii sau organizaţiilor ce şi-au desfăşura* anterior activitatea acolo) 14. Există un abuz sau o rană emoţională ascunsă care are nevoie de vindecare 15. Există blesteme de boală sau de moarte 16. Nu s-a confruntat păcatul şi/sau demonizarea generaţionalâ 17. Este nevoie de o adâncă vindecare interioară cauzată de traumă nemărturisită 18. Persoana refuză să recunoască problema cu care se confruntă 19. Persoana a făcut un legământ interior la care trebuie sâ renunţe 20. Persoana nu sc supune Ia ceva ce i-a fost cerut de Dumnezeu (din cauză că nu este de acord cu acel lucru) 21. Echipa de slujire trebuie să-L caute pe Domnul pentru o revelaţie specifică cu privire la un posibil control demonic ascuns asupra persoanei slujite 22. Persoana slujitănu doreşte cu adevărat să fie vindecată 23. Persoana slujită nu se afla sub o autoritate dumnezeiască 24. Lipsă de disciplină în biserica locală 25. Legal ism 254

255

Capitolul 9

Sfaturi pentru cei eliberaţi

Zece condiţii pentru a păstra eliberarea După o operaţie, orice pacient primeşte o listă cu lucrurile pc care poale sau nu poale să le facă. Similar, după slujirea de eliberare există lucruri pc care trebuie să Ic facem pentru a ne asigura că oamenii sc întăresc şi pot rezista atacurilor vrăjmaşului. Satan nu cedează cu uşurinţă şi chiar dacă a trebuit să se plece în faţa Numelui lui Isus. va încerca să recâştige terenul pe care l-a pierdut. Iată în continuam câteva sfaturi ce s-au dovedii utile celor care s-au hotărât Să umble în ascultare de Domnul. De fapt, ioţi creştinii trebuie să ţină cont dc ele: 1. Domnia lui Isus trebuie să" fie în centrul vieţii noastre Prioritatea numănil unu trebuie să tic siguranţa că Isus este Domn al fiecărei zone a vieţii noastre. Dacă exislâ lucruri pc care lc gândim, spunem sau facem şi pe care mi le putem împărtăşi cu Isus, alunei ne aflăm pc un teren minat în care Satan poate lucra. 2. Fii mereu plin de Duhul Sfanţ Deşi botezul cu Duhul Sfânt este o foarte importantă experienţă, nu trebuie sâ ne limităm Iaca. Avem nevoie sâ fim în permanenţă umpluţi cu Duhul Sfânt. 257

Dacă biserica ta nu are asemenea grupuri. Grupurile mici de părtâşie sunt ideale pentru a creşte în credinţă. Atenpe insă şi Ia obiceiuri. caută-lc în zona în care locuieşti (poate vei găsi grupuri fonnatc din membrii mai multor biserici) sau caută un gnip al unei alte biserici locale care doreşte să te primească la întâlnirile lor din cursul săptămânii. Umblă în iertare Trebuie să iertăm neîncetat! Trebuie să avem faţă de cei care ne jignesc atitudinea lui Cristos şi să nu lăsăm ca în inimile noastre să prindă rădăcini amărăciunea 9. cu note explicative asupra textului. Stai în părtişie cu alţi creştini Când stai în pănăşie cu alp creştini vei fi mereu înconjurat de credincioşi gata sâ te slujească la nevoie. Citeşte zilnic cuvântul lui Dumnezeu şi lasă-l să lucreze în tine Scriptura conpne tot ceea ce trebuie să ştim pentru a trăi o viaţă în voia Iui Dumnezeu. 6. Duhul Sfânt este Sfătuitorul. Poartă mereu armătura Iui Dumnezeu Armătura are rolul de a nc apăra şi proteja.Vindecarea prin eliberare . 8. Laudă-L pe Dumnezeu în orice împrejurare Lauda este o parte esenţială a viepi creştine. 259 . de aceea nici noi nu trebuie să lăsăm ca circumstanţele să schimbe atitudinea noastră faţă de El.Slujirea practici^ Sfaturi pentru cei eliberau' Acest lucru ne este spus în Efeseni 5:18. cerep celorlalp să se roage pentru voi. Dacă îl lăsăm să nc hrănească şi să nc încurajeze. Mângâietorul şi tăria noastră. Dacă vă simpp vulnerabili. Avem în permanenta nevoie de El pentru a putea trăi ca slujitori ai Domnului [sus Cristos. cere-I iertare lui Dumnezeu şi punc-p armătura pentru a face faţă următorului atac. schimbări pozitive. Este bine sâ ne facem un program dc citire zilnică a Bibliei. Dar este important şi ca atunci când citim Biblia să-L lăsăm pc Dumnezeu sâ ne vorbească direct prin cuvântul Său. 7. putem cere celor din grup să nc slujească pentru eliberare în acea zonă (acolo poate fi o întăritură demonică ce trebuie dărâmată sau poate fi nevoie de o şi mai adâncă vindecare ulterioară care să asigure o temelie solidă pentru progresul nostru spiritual). în scurt timp. 4. dar El doreşte ca noi să învăţăm din ele pentru a nc întări şi a vedea cât este de mare harul Său. în special în zonele în care slujirea a tratat radical cu păcatul ataşat acelor zone. Ei ne pot ajuta să ne vedem pe noi înşine aşa cum ne văd ceilalţi. Dacă avem probleme într-o anumită zonă a viepi. mărturiseşte-Ic imediat. Dacă pc parcursul zilei ai avut momente de slăbiciune. Recuperarea terenului pierdut este una dintre legile de bază ale unei lupte pe care Satan o cunoaşte bine! Atenpe Ia ispitiri. Dumnezeu nu-Şi schimbă caracterul. Dar nu trebuie să nc oprim a-L lăuda pc Dumnezeu pentru ceea ce este El. Nu trebuie să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru nişte lucniri care nu vin de la El şi pe care El nu ni Ic doreşte. Să evităm capcana gândirii care spune că trebuie să-L lăudăm pc Dumnezeu pentru tot ce se întâmplă deoarece ne putem pune în situaţia de a-L lăuda pe Dumnezeu pentru ceea ce ne-au făcut unii oameni influenţap de Satan. 3. fii sigur că el va încerca să recupereze (cât mai curând) cât mai mult din terenul pierdut. Fii gata să faci faţă contra-atacurilor vrăjmaşului Dacă ai prejudiciat vrăjmaşul beneficiind dc slujirea pentru vindecare şi eliberare. Dumnezeu nu nc osândeşte pentru momentele de slăbiciune. Studiază ceca ce ne învaţă Pavel în Efeseni 6:10-18 şi adu-ţi aminte că Duhul Sfânt ne dă puterea de a rezista atacurilor vrăjmaşului. Lasă-L pe Duhul Sfânt să-Şi lucreze roadele în viaţa ta împotriva smereniei nu este lege! Roadele Duhului sunt lucrarea Duhului lui Dumnezeu în vieţile noastre. 5. vom observa că în vieţile noastre se vor produce. arătându-ne zonele viepi în care am dat lui Safan unele drepturi.

Atenţie la cei care te înconjoară Comportamentul nostru poate fi puternic influenţat de cei care ne înconjoară. mi-am dat seama că ele conţineau o dimensiune care îmi era complet străină. trebuie să ne gândim bine dacă continuarea relaţiilor cu astfel de persoane este sau nu spre binele nostru. le vorbea despre împărăţia lui Dumnezeu şi vindeca pe cei care aveau nevoie de vindecare" (Luca 9:11) • Eu n-am intrat în slujirea pentru vindecare din proprie iniţiativă. Post-scriptum • „Mulţimile.Slujirea practica 10. Dar nu puteam ignora aspectele eliberărilor descrise în Evanghelii. Slujirea de eliberare lipsea din „arsenalul" nostru. Pelerinajul pe care Dumnezeu nc-a lăsat să-1 facem. Mulţi dintre oamenii care au bătut la uşa noastră în acele vremuri de început. au plecat nevindecaţi. îmi dau scama cât dc important a fost că nu am încercat să practic slujirea dc eliberare separat dc tot ceea cc Isus a spus şi a făcut. Aceasta nu înseamnă să ne izolăm de oameni. Atunci. dar am ascultat chemarea lui Dumnezeu şi am dorit să împlinesc tot ceea cc El îmi cerca! Când am citit relatările biblice despre lucrarea de vindecare a lui Isus. dar acum în întreaga lume sunt . dar uneori poate fi necesar (până când vom deveni mai tari) să ne disciplinăm suplimentar modul de viaţă şi să fim atenţi la cei care ne înconjoară şi la locurile pe care le frecventam. A fost un răspuns la chemarea pe care Dumnezeu mi-a făcut-o în 1974. printr-un cuvânt clar din partea Domnului. n-a fost deloc uşor. Şi Isus le-a primit bine. dacă acest lucra se întâmpla. Ellei Ministries n-ar fi putut realiza aproape nimic din ceea ce a realizat. Trebuie să analizăm dacă aceşti oameni nu ne influenţează negativ şi.Vindecarea prin eliberare . au mers dupii El. Privind înapoi acum. am ştiut că-mi voi petrece tot restul vieţii slujind în evanghelizarea şi vindecarea celor bolnavi. aşa că am început explorarea acestui subiect pentm a vedea dacă cl arc vreo relevanţă pentru Bise/ica secolului XX. aflând. Nu ştiam cc va urma. slujind la mii de oameni. după douăzeci de ani. Dacă nu am fi avut "cheile" eliberării. învăţându-i şi pe alţii cum să vindece bolnavii.

acolo unde ne-a călăuzit Domnul să mergem. Lista căldărilor unui consilier creştin.Vindecarea prin eliberare .Slujirea practicii creştini care au luat de la noi . Ne rugăm ca oriunde va fi citită această carte creştinii să primească viziunea stabilirii slujirii de vindecare şi eliberare. 262 . în bisericile lor locale. Pentru a deveni un adevărat slujitor (a cărui chemare este vindecarea "oilor" rănite şi zdrobite) este esenţial să Iii cinstit cu Dumnezeu şi sâ doreşti cu adevărat să-L laşi să te schimbe. pe care o vom prezenta în continuare. Am* încercat să prezentăm o Evanghelie echilibrată în Care priorităţile incontestabile sunt evanghelizarea. • Anexa 1 Calităţile unui consilier creştin Slujirea este un privilegiu care nu trebuie privit cu superficialitate. nimeni nu poate fi un adevărat consilier creştin dacă nu este născut din nou (punctul nr. orice efort este inutil. vindecare şi eliberare. mântuire. 1. Fără o relaţie vie cu Domnul Isus Cristos. Romani 6:2) Cât timp nu eşti născut din nou. ia fel ca şi Nicodim. această listă a fost întocmită pentiu uzul consilierilor asociap ai EIlcl Ministries şi pentru echipele noastre dc slujire. Nu avem înzestrări deosebite care să asigure continuitatea lucrării şi depindem de donaţiile şi veniturile rezultate din cursurile de pregătire. Fiecare centre are întâlniri regulate cu grupul de susţinere în rugăciune. Să fie născut din nou (loan 3:3. Dacă.chcile". despre natura omului. ci o echipă de slujire a Bisericii. Dumnezeu ar aştepta să ajungem perfecţi. echipa Eilel Ministnes (care în 1995 număra 150 de membri) s-a dedicai învăţării şi pregătirii atât în centrele din Anglia cât şi în alte locuri din lume. Pentru a împlini această nevoie. care lucrează în echiparea şi pregătirea acesteia pentru evanghelizare. nu poţi înţelege lucruri spirituale cum sunt adevărul despre Dumnezeu. 1). Chiar de la început lucrarea a fost susţinută de un dedicat grup de rugăciune. dar principiile pe care le conţine sunt valabile pentru lob cei ce doresc să slujească pentni vindecare. majoritatea liderilor creştini. Să fie umplut cu Duhul Sfânt (Efeseni 5:18) Duhul Sfânt este Mângâietorul şi Sfătuitorul nostru. împlinind astfel Marea Trimitere de a face ucenici ai Domnului Isus Cristos. nu se vrea un îndreptar spre perfecţiune ci mai degrabă spre obiectivele spre care trebuie sâ tindem pentru a fi cât mai eficienţi în lucrarea la care nc-a chemat Dumnezeu. vindecare şi eliberare. au nevoie dc pregătire pentni a progresa în această slujire. pentru a nc folosi. dedicată fără rezerve împlinirii viziunii pe care Dumnezeu ne-a dat-o Noi nu suntem o biserică. El ne dă 263 2. incontestabil. eliberării şi le aplică eficient în bisericile lor locale. Eliberarea şi vindecarea sunt două adevăruri scripturale ce au fost atât de neglijate încât majoritatea credincioşilor şi..'Iniţial. vindecarea şi eliberarea întreaga lucrare a Eilel Ministries este o lucrare a credinţei. Dc obicei costul cursurilor este stabilit la jumătate din valoarea reală pentru ca acest cost sâ nu împiedice venirea celor care nu-şi pot permite asemenea cheltuieli. nici unul dintre noi n-ar mai putea fi folosit de El! Evident. întâlniri la care îşi prezintă nevoile.

12:1. 6. putem vorbi altora despre iertare dacă noi înşine nu avem o inimă gata sâ ierte. va trebui să ierţi dc nenumărate ori! Sub presiunea slujirii. probabil. Să fie pe deplin dedicat. vom fi vulnerabili la atacurile vrăjmaşului şi. la nevoie. şi nu ca nişte 264 aventurieri izolaţi de comunitate. dc învăţăturile şi de părtăşia din bisericile locale. Nu. 12. dar este o mare diferenţă între adevărul cunoscut la nivel mental şi adevărul aplicat în propria-ţi viaţă. curând ne vom răci faţă de Domnul şi ne vom rătăci în prczumpţîa că nu trebuie sâ fim răspunzători în faţa autorităţii lăsate de Dumnezeu (Biserica). trebuie să fim întotdeauna gata să-L lăsăm pc Dumnezeu să intervină în vieţile noastre. 13. Şă trăiască o viaţă de iertare (Matei 6:14-15) în slujire. Darurile sunt de maximă importanţă în reuşita slujirii pentru vindecare Să arate roadele Duhului Sfânt în viaţa sa (Galateni 5. slujire pentru eliberere. Romani 12:4) Este de maximă importanţă să lucrăm de pe o poziţie de autoritate şi ordine ce vin de la Dumnezeu. pacea Sa. Tatălui şi cu Să lucreze cu darurile Duhului Sfânt (Romani 16:6. slujire pentru eliberare (Proverbe 3:11. Ioan 21:15-19) Nimeni nu este perfect! De aceea.Vindecarea prin eliberare - Slujirea practica puterea sâ slujim cu compasiunea neschimbătoarea dragoste a lui Isus. 5. la rândul său. roade. Avem nevoie de puterea şi de încurajarea ce izvorăsc din închinarea comună. oamenii care au fost adânc răniţi emoţional îţi pot spune lucruri care te pot răni. în slujire.22-25) în vieţile celor care-L cunosc cu adevărat pe Dumnezeu trebuie sâ se manifeste dragostea. .13:1. Dacă nu citim şi nu studiem Biblia. în rugăciune. 1. prin atitudinea ta poţi bloca ungerea Duhului Sfânt.care-i vor ajuta pe oameni să capete incerderc în cei care le slujesc şi să poată primi tot ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru ei. Să cunoască foarte bine Scriptura (I Timotei 4:6-7. Să fie membru activ într-o biserică locală (Evrei 10:25. Galateni 5:25) Mulţi oameni sunt gata sâ-i înveţe pe alţii adevărul. vom ceda atunci când vor veni încercările 11. în consiliere este esenţial sâ faci diferenţa între ceea ce face Dumnezeu în viaţa persoanei slujite. Cei care nu sunt gata să pnmcască. Supunerea este un mecanism-cheie în declanşarea ungerii Duhului Sfânt. Să fie un bărbat (o femeie) a rugăciunii (1 Tesaloniceni 5:17) Una dintre tentaţiile cărora trebuie sâ la facă faţă cei care slujesc este cea dc a a se ruga numai pentm alţii şi de a nu-L mai căuta pe Dumnezeu. Este esenţial ca relaţia noastră cu Dumnezeu să nu se înconvoaie sub povara ajutorului dat altora. La fel trebuie să procedăm şi noi atunci când slujim pentru eliberare. pentm ci înşişi. Să urineze exemplul lui Isus (Ioan 2:25) Isus întotdeauna a făcut ceea ce I-a spus Tatăl să facă. Ea conţine lumina de care avem nevoie în slujire. ceea ce face duhul ei şi ceea ce fac duhurile rele. Dacă încetăm a ne întâlni unii cu alţii. să fie neutru din punct de vedere denominaţional (Romani 12:1) Ifoate denominaţiile au structuri particulare şi sisteme dc credinţe asociate acestor structuri. 1 Corinteni 12) Lucrurile spirituale nu pot fi pe deplin înţelese fără darurile Duhului Sfânt. bucuria. întotdeauna la dispoziţia Domnului (Evrei 12:1-2) Dacă nu avem o inimă întreagă pentm această lucrare. 7. Dacă nu eşti gata să-i ierţi.0. Nu judecaţi şi nu osândiţi biserica sau denominaţia celor cărora le slujiţi! 4. 15:32. Să fie supus Duhului Sfânt (Romani 12:2. 3. nu vom putea folosi această preţioasă armă în lupta pentm a aduce vindecare şi eliberare oamenilor. 9. Este mai important ceea ce spune Dumnezeu despre persoana slujită decât ceea cc credem noi despre ea! Să fie gata să primească. Noi trebuie să slujim nu denominaţiei în sine ci relaţiei cu Isus Cristos. nu pot sluji pentm elibererea altora. 2 Timotci 3:16) Biblia este îndreptarul vieţii creştine.

Trebuie sâ-L căutăm fără încetare pe Domnul pentru a primi o ungere proaspătă la fiecare nouă slujire. este posibil ca el (ea) să refuze rugăciunea datorită respingerii pe care o resimte atunci când se apropie de noi. 1 Corinteni 2:1-5) Deseori. Să citească literatura creştina ce are ca subiect slujirea pentru vindecare (Proverbe 8:1-10) Dumnezeu" îşi înzestrează şi îşi echipează copiii pentru lucrarea de vindecare. dc multe ori. 26.Trebuic să fim bine informaţi. 16. în slujirea pentru eliberare trebuie să ştim ce face Satan în această direcţie şi să înţelegem importanţa confruntării cu ocultismul. Scriptura ne arată clar importanţa unor acte cum sunt ungerea cu ulei. vom descoperi că oamenii nu-L cunosc pe Isus. trebuie ca ele să fie recunoscătoare (celor care le găzduiesc) pentru tot ce li se pune înainte. Pentru a-i putea ajuta pe alţii trebuie să avem grijă dc propriul nostru trup. Să fie bine informat asupra ocultismului (2 Corinteni 2:11) în zilele noastre apar multe cărţi creştine ce conţin informaţii de ultimă oră cu privire la ocultism. Noi trebuie să citim cele relatate de ei pentru a fi zidiţi de învăţăturile şi experienţele acestor oameni ai lui Dumnezeu. Trebuie sâ lîm sensibili la ceea cc nc poale cerc Dumnezeu să facem în această direcţie. astfel încât El să se poată folosi de noi. botezul sau împărtăşirea. Să nu fie uşor impresionabil (Ioan 4:17-18. 21.ştie cine este el (ea) în Cristos (Romani 8:1. ca 267 . Trebuie sâ avem grijă să nu-i inhibăm prin reacţiile pe care le avem atunci când auzim aceste relatări. Ingratitudinea dă vrăjmaşului un punct de atac. Nu trebuie să ne arătăm surprinşi sau şocaţi atunci când ci ne vorbesc despre problemele lor scxuale.i perioada dinaintea postului este nevoie să ne rugăm 22. prezentabil. 18. 25. ^^^•Br O?: 266 20. 27. şocante. Fapte 13:2-3) Postul înviorează duhul şi ne face mai sensibili faţă de Dumnezeu. 19. Sa" fie sensibil In sacramente (lacov 5:14-16. întreţimindu-1 cât mai bine ( 1 Corinteni 3:16) Trupul este templul Duhului Sfânt. Matei 18:18-32) Când echipele noastre pleacă în lucrare. 15.Sliijire-i vracticu ANEXA I 14. Să fie bine informat asupra problemelor sexuale Mulţi dintre cei care cer să fie eliberări au probleme cu sexualitatea. Cea mai importantă vindecare este cea a spiritului. 17. Să ştie cum să conducă o persoană la Cristos (Filipeni 4:9. Să fie gata să postească (Matei 5:16-18. Scriptura ne cere sâ nc smerim! 23. Să fie de o moralitate ireproşabilă (1 Timotei 3:1-7) Slujirea noastră va fi afectată de eventualele păcate pe care. Am constatat că uneori toate sunt importante faze în slujirea pentru vindecarea prin eliberare. î. Să fie gata să mănânce orice şi să doarmă oriunde (Romani 14&15. Să fie uns pentru această lucrare (2 Timotei 1:6-7) Ungerea lui Dumnezeu este mai importantă decât numirile făcute dc oameni. SA . Dacă nu înţelegerii bine ceea ce a lâcut Isus pentru noi pc cruce şi care sunt consecinţele mântuirii noastre. nu trebuie să lisăm ca mândria sâ pună stăpânire pe noi. fără ca trupul să-i emane mirosuri neplăcute (1 Corinteni 14:40) Dacă persoana noastră este neplăcută celui (celei) căruia îi slujim. Efescni 1:19-20) Siguranţa noastră este în Cristos. astfel încât persoana să se poată naşte din nou. în slujire. I Ioan 4:4. trebuie să devii evanghelist. schimbându-şi relaţia cu Dumnezeu. pentru a înţelege exact natura problemelor cu care ei se confrunţi 24. Să aibă grijă de propriul trup. Să fie gata să dea întâietate altora (Romani 12:10) Atunci când îi ajutăm pc oameni. în aceste situaţii. I Corinteni II: 26-32) Există denominaţii care dau prea puţina atenţie sacramentelor. Să fie curat.Vindecarea //rin eliberare . atunci puterile întunericului îşi vor putea exercita autoritatea asupra noastră! Trebuie să ştim bine cine suntem noi în Cristos. 8:1-11) Relatările celor cărora le slujim sunt.

este puţin probabil că va fi eliberată şi vindecată. Trebuie să fim atenţi ca interviul de consiliere să nu devină o platformă de lansare a propriilor noastre opinii. Acceptarea fără rezerve este. Să fie gata să-I dea numai lui Dumnezeu tontă slava pentru ceea ce El face prin noi (Psalmul 96:1-8) Dumnezeu este Cel care vindecă.sunt prea importante. Trebuie sâ fim flexibili şi să acceptăm ceea ce lâce Dumnezeu. Filipeni 2:7) 268 Isus S-a smerit şi a venit pentru a sluji oamenilor. probabil. Dar acest lucru trebuie făcut în dragoste. nu trebuie sâ ne implicăm in slujirea pentru vindecare. Să fie flexibil! Uneori nevoile celui slujit vin în contradicţie cu planurile noastre de slujire. 36. Când începem să cucerim din teritoriul vrăjmaşului.special cu cei care nu sc pot exprima rapid. 34. Nu trebuie să lăsăm ca asemenea circumstanţe să sc interpună între noi şi Dumnezeu sau între noi şi ceilalţi oameni. Trebuie să fim atenţi sâ nu epuizăm timpul de consiliere deturnând discuţia spre problemele noastre personale. în ciuda înfăţişării. este puţin probabil câ ea va fi sinceră în discuţia cu acesta. 29. poate mai mult decât de orice. Şi dacă ca va ţine ascunse lucrurile care trebuie aduse la lumină. 35. Să fie gata să spună adevărul în dragoste (Efeseni 4:15) Uneori persoana slujită trebuie confruntată cu adevărul despre ea însăşi. Ic putem comite. sub presiunea slujirii. un pas . Să nu-şi impună propriile păreri (Proverbe 3:5-7) In conversaţia cu persoana slujită trebuie ca opiniile noastre personale să fie întotdeauna subordonate adevărului Scripturii şi nevoilor celui căruia îi slujim. Expunerea publică a acestor păcate poate da vrăjmaşului posibilitatea de a submina valabilitatea a ceea ce facem şi dc a aduce dezonoare Numelui1* lui Dumnezeu. 28. Dacă nu putem păstra confidenţialitatea. sâ ştie că îi iubiţi. a situaţiei sau chiar a mirosului lor corporal. Să fie un slujitor al celorlalţi (Isaia 52:13. în. ele vor submina eficienţa slujirii noastre. 33. Trebuie să fim atenţi însă ca aceste atingeri să nu rănească anumite persoane (cum sunt cele abuzate sexual) şi entuziasmul nostru să frâneze eliberarea. orice încercare ulterioara de continuare a slujirii. Sft ştie păstra un secret Dacă deconspirăm ceea ce ni s-a spus în camera de consiliere. Să fie gata să facă faţă atacurilor fără amărăciune sau resentimente (1 Petru 3:8-9) Dacă punem la inimă criticilc care se fac la adresa noastră. pentru mulţi. Răbdarea noastră trebuie să izvorască din dragoste.VINDECAREA PRIN ELIBERARE • SLUJIREA PRACTICA ANEXA I şi consilieri. 269 . 37. devin uneori mai mult decât nepoliticoşi! 40. 32. el sc va folosi de anumiţi oameni pentru a ne opri înaintarea. este uimitor cum creştinii. Isus ne-a spus să-i binecuvântăm pe cei care ne blestemă (Matei 5:44). vom distrage încrederea pc care persoana slujita o are în noi şi vom bloca. Tot ceea ce se întâmplă în slujirea de vindecare creştină vine de la El. Să fie întotdeauna politicos Deşi pare un lucra subînţeles. Să-i iubească (şi chiar să-i îmbrăţişeze) pe cei ce par a fi imposibil de iubit (Luca 5:13) Unu oameni au nevoie. 31. Să nu evite atingerea fizică (Romani 16:16) In slujirea pentru eliberare o atingere plină dc afecţiune poate însemna mult. în slujire trebuie să urmăm exemplul Său. oamenii sc vor feri să ne ceară ajutor. Să nu lase ca propriile probleme sâ afecteze slujirea (2 Corinteni 12:9-10) In timpul consilierii este posibil ca unele dintre lucrurile expuse sâ ne aducă aminte de răni ale propriului nostru trecut. Mândria noastră poate pune în pericol eficienţa slujirii pentru eliberare. decisiv spre vindecare. 30. 39. renunţând la unele lucruri cc nu . dc aceea nu trebuie sâ-I furăm slava. 38.53:12. Să aibă răbdare şi să ştie sft asculte Dacă nu ştim să avem răbdare. Să nu judece (Matei 7:1-6) Dacă persoana slujită simte că cel care-i slujeşte o judecă sau o dezaprobă.

. Numai Dumnezeu a putut face ca losif să interpreteze visul faraonului. Exod 22:18 Femeile care practicau vrăjitoria trebuiau ucise. puterea lui Dumnezeu se dovedeşte a fi superioară. Exod 7:10-12 Iarăşi. Acest verset. • . neputincioşi în faţa plăgii păduchilor trimişi de Domnul. ocultismul şi Biblia VECHIUL TESTAMENT Geneza 41:8. recunosc puterea lui Dumnezeu. Levitic 19:26 Legea lui Dumnezeu interzice clar practicarea oricărei forme de magie. Toiagul lui Aron. .Anexa 2 Magia. 41:24 Acest pasaj ne arată că puterea lui Dumnezeu este mult superioară puterii magilor egipteni. înghite toiagele magilor. transformat în şarpe. Exod 8:8-19 Magii. parc a arăta că în special femeile erau implicate în magie şi în ocultism.

20:6 Dumnezeu interzice poporului Său consultarea celor ce cheamă duhurile morţilor deoarece acest lucru îi face pc oameni necuraţi. Dumnezeu urăşte aceste lucruri. consulta mediurn-ii şi prezicătorii.SLUJIREA PRADICĂ ANEXA 2 Levitic 19:31. el nu a putut abate mânia Demnului. versetul acesta arătând că puterea lui Dumnezeu era deasupra prezicerilor astrologilor şi ghicitorilor. lehu îi răspunde că nu poate fi pace atâta timp cât mama regelui. scoţându-i din poporul Său. etc. Isaia 57:3 Vrăjitoria este un păcat împotriva lui Dumnezeu. prin Moise Domnul Ic spune israeliţilor să nu facă lucnmlc pc care le făceau popoarele ce locuiau acolo: jertfirea copiilor îh foc. t Cronici 10:13 14 Saul a murit pentru că nu a fost credincios Domnului şi a căutat călăuzire la un medium. 2 împăraţi 17:17 O parte din motivele pentru care Israel a ajuns în robia asiriană în 721 î. Isaia 47:11-15 în acest pasaj Isaia prezice căderea Babilonului. El este împotriva celor cc consultă mcclium-ii. Ioram. El şi-a adus fiul ca ardere de tot. practică vrăjiteria şi idolatria (vezi şi 2 împăraţi cap. păgâne. Când regele îl întreabă dacă toate sunt bune. a reintrodus o seric de practici rele. Israel va cădea! Isaia 8:19-20 Israeliţilor li se cerc sâ renunţe la obiceiul ocult de a consulta medium-ii şi prezicătorii.C). prorocii. astrolog. 2 Împăraţi 9:22 Ne este prezentată aici întâlnirea dintre regele Israelului. ghicirea. descântecele şi chemarea morţilor. 273 . care a tăcut ca Ierusalimul să cadă.C. arătând că nici un mag. vrăjitorii şi medium-ii îi instigau Ia nesupunere. Această nesupunere faţă de Legea Iui Dumnezeu a condus la căderea Ierusalimului în 598 î. Levitic 20:27 Legea cere ca cei care consultă duhurile morţilor să fie ucişi cu pietre.I INDECAREA PRIN ELIBERARE . 9 şi 10). Deuteronom 18:9-14 Chiar înainte de a intra în Ţara Promisă. provocând astfel mânia lui Dumnezeu. ascultând numai ceea ce Ic spune Dumnezeu. Izabcla. Isaia 2:6 Rugăciunea lui Isaia ne arată că Dumnezeu Şi-a părăsit poporul pentru că acesta a urmat superstiţiile Răsăritului şi ghicitoria filistenilor. Ieremia 27:9 Deşi Domnul le-a spus israeliţilor sâ se supună regelui Babilonului. Poporul trebuia sâ-L întrebe pe Dumnezeu şi nu pc cei morţii Isaia 44:25 Oracolele păgâne se dovediseră mincinoase în prezicerile cu privire la Babilon. 2 împftraţi 21:2-6 Vedem aici că Mânase. şi lehu (comandantul armatei sale). 2 împăraţi 23:24 Cu toate că regele Iosia al ludeei a făcut o scrie de reforme pentru întoarcerea la Dumnezeu. practica ghicirea şi magia. regele iui Iuda (687-642 î. nu-1 va putea salva de la dezastru. vrăjitor. printre care şi îndepărtarea medium-ilor din Ierusalim şi ludea. cifirca în stele. în capitolul 3:2-3 Isaia prezice câ datorită acestor practici care-L mâniau pe Dumnezeu şi pe care liderii naţiunii păreau a le ignora.C au fost că ei continuau să consulte medium-ii şi prezicătorii.

t7w/i-aimi prin eliberare . El a promis că-i va distruge pe descântători şi pe ghicitori.1 0 Falsele prorocite erau acuzate pentm că foloseau descântece pentru a-i abate pe oameni de la căile Domnului şi P E N T M a-i controla O C U L T DANIEL 1 : 2 0 Daniel şi prietenii Iui aveau de zece ori mai multă înţelepciune decât toţi magii şi prezicătorii babilonieni. EZECHIEL 1 3 : 1 7 . în acest verset ni se spune că prezicerile ghicitorilor sunt 274 275 . APOCALIPSA 2 1 : 8 . Fapte 8 : 9 . Pavel. FAPTE 1 9 : 1 9 Vedem aici că poporul Israel SE afla sub influenţa închinării păgâne ( S E lipise de idoli). ca semn al deplinei renunţări la magie. Z A H A R I A L 0 : 2 Cei care practică magia vor fi aruncaţi în iazul dc foc şi nu li se va îngădui să intre în cetate.Slujirea practică Anexa 2 Ezechiel 1 3 : 6 . FAPTE 1 3 : 6 . discerne răul din el şi îi cauzează o orbire temporara. vrăjitorul din Cipm care pretindea a fi proroc. printre altele. Galateni 5 : 2 0 Cei care practică vrăjitoria nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu. Aceste practici erau un semn al lipsei de lideri spirituali. FAPTE 1 6 : 1 6 .de Duh Sfânt. • Noii convertip la creştinism ard în public uneltele pe care le folosiseră înainte pentm vrăjitorie. vrăjitorii sau astrologii babilonieni n-au putut explica visul regelui.2 2 minciuni şi că cei care interpretează visele ii rătăcesc. a dorit să le cumpere Ba chiar s-a şi botezat. încerca să oprească răspândirea cuvântului lui Dumnezeu.9 Domnul denunţă falşii proroci ai lui israel care pretindeau a vorbi în Numele Lui dar care. Viziunile lor erau false şi prezicerile lor erau minciuni. 2 2 : 1 5 Mica 5 : 1 2 Când Domnul I-a izbăvit pe Israel din robia asiriană.1 8 în afară de Daniel. Maleahi 3 : 5 în Ziua Judecăţii Domnul va mărturisi împotriva celor care au practicat magia. nici unul dintre magii. DANIEL 2 Bar-Isus (Elima). căruia Dumnezeu i-a dat o revelaţie specială. plin. şi descântatul prin care ninivenii au manipulat ocult celelalte naţiuni. vorbeau de la ci. văzând damrile Duhului Sfânt.. Naum 3 : 4 Prin căderea cetăţii Ninive Domnul pedepseşte. O M » 4 : 1 7 Tânăra sclavă a putut prezice viitoml pentm că avea în ea un duh dc ghicire. pe oameni. Regele Nebucadneţar şi-a dat seama că Dumnezeu este Cel mai mare dintre dumnezei şi că El este Singuml care descoperă lucrurile ascunse. Dumnezeu i-a scos din poporul Său şi a promis că ei nu se vor mai întoarce niciodată în israel.2 4 Simon vrăjitorul. în realitate. Acest lucru ne arată că puterile întunericului pot influenţa un credincios.

277 . vechi simbol egiptean al vieţii.energiei vieţii". se scurge printre aceste linii. pentru a sc obpne vindecarea Această tehnică presupune câ organismul uman are douăsprezece meridiane împărţite în două grupe de câte şase linii. Una dintre cele mai cunoscute amulete este laba dc iepure. Apotropaion Descântec prin care sc înecareră îndepărtarea duhurilor rele sau a deochiului. Forţa vieţii. acupunctura caută redirccţionarca acestui flux prin presarea sau inserarea unor ace în anumite puncte ale corpului. O grupă se numeşte Yin iar cealaltă Yang. Amuletele Obiecte purtate cu scopul de a îndepărta duhurile rele sau blestemele. Ankh Cruce ce are o buclă în partea de sus. Zeii egipteni sunt uneori reprezentaţi purtând un ankh.Anexa 3 Glosar al practicilor oculte - Acupunctura (acupresurn) Veche filozofic şi telurică medicală chineză care defineşte boala ca fiind un dezechilibru în scurgerea fluxului . Chi. deseori asociat cu fertilitatea. Acest simbol este foarte răspândit în cercurile oculte modeme..

înainte de a se reîntoarce în trup. Mâna persoanei este condusă de forţe spirituale pentru a scrie un mesaj care vine „dc dincolo''. Practicanţii proiecţiei astrale sunt capabili sa parcurgi distanţe considerabile şi sâ relateze cu exactitate lucrurile pe care le-au văzut în alte locuri. Pretinsă 279 . cunoscute sub numele dc semnele Zodiacului. Canalizarea Spiritism din familia New Age în care subiecţii se deschid supranaturalului (uneori în transă) şi devin canale de comunicare a unor mesaje ce sunt deseori destinate să înveţe sau să călăuzească pe cel căruia îi sunt adresate. sursa de informaţie este un „fost maestru". demonii şi duhurile rele sunt chemate pentru a face rău altor 278 persoane. Semnele naşterii Cele douăsprezece semne astrologice.Slujirea practici) Anexa 3 Apariţiile Spectre ale morţilor. fantome. Astrologia Credinţa că astrcle cereşti îi influenţează pc oameni. folosite la ghicirea bazată pc data naşterii. se crede că au puteri supranaturale. Medium-ii cred că morţii îşi pot exprima talentele prin intermediul celor vii. Magia neagră Magie practicată in scopuri malefice în care. Vezi semnele Zodiacului. prin ceremonii rituale. Proiecţia astrală Plecarea persoanei din trupul fizic şi acţionarea la un alt niverde conştientă. Sângele victimei este folosit ca substitut al vinului pentru împărtăşire. în care sc promite slujirea răului în schimbul câştigării de putere. fiind oferit Diavolului. Augurii Folosirea semnelor şi a piezelor pentru a prezice viitorul. Desenele sau picturile astfel realizate pot fi de o remarcabilă asemănare cu lucrările originale ale unor cunoscuţi artişti. Uneori. pictarea sau vorbirea automatică. Artele negre Denumire generică a unor practici malefice asociate diverselor activităţi oculte. Clarauzirea Abilitatea extra-senzorială de a auzi sunete în domeniul spiritual sau sunete produse la o marc distanţă în timp sau spaţiu. reprezentând împărţirea bolţii cereşti.I indurarea prin eliberare . prezicerea viitorului prin citirea în stele (în special după modul de aranjare a planetelor în momentul naşterii). asemenea talismanelor. prin studierea excrementelor şi măruntaielor animalelor şi păsărilor. Scrierea automatică Mesaje scrise de o persoană aflată în stare de transă. Cartomanţia Folosirea cărţilor de joc pentru ghicire sau prezicerea viitorului. Farmecele Incantaţii sau obiecte oculte care. Liturghia neagră Parodie satanică a liturghiei romano-catolicc în care împărtăşirea este desacralizată. Ea conţine un blestem de nenoroc în cazul în care persoana care o primeşte refuză să coopereze. Fenomene similare sunt şi desenarea. Ghicirea prin observarea zborului păsărilor. Clarviziunea Abilitatea extra-senzorială de a vedea imagini care trec de domeniul fizic şi care nu pot fi văzute cu ochii naturali. Lanţul scrisorilor Scrisoare cc promite noroc celui care o primeşte dacă acesta o copiază şi o trimite mai multor persoane. rugăciunea Tatăl Nostru este rostită invers şi în care se atluc sacrificii animale sau umane (deseori copii nebotezaţi). Semnarea cu sânge Pact încheiat (în scris) cu Satan şi semnat cu sânge.

prin care sc provoacă magic moartea victimei. slab albui-luminesccniă. vrăjitorie. Fetişurile Obiecte neînsufleţite despre care sc crede că sunt locuite de un 281 Contemplarea sferei de cristal (cristalomanţia) Practica privirii fixe a unui obiect sferic din sticlă cu scopul prevestirii viitorului. de obicei formate din treisprezece membri (deşi pot fi şi cinci sau chiar cincizeci). sc identifică cu caracterele celor implicaţi în crimă. Moartea magică Practică ocultă. PES este deseori folosită în ghicire. Farmecele Influenţă magică asupra unei persoane pentru a o manipula în scopun proprii. strâns legală de vudu-ism şi dc alte grupuri oculte. Frăţiile Grupuri de vrăjitori sau satanişti. deşi fizic este imposibil ca persoana să li fost vreodată în situaţia sau locul respectiv închinarea la demoni Practica împăcării cu demonii pentru a le câştiga protecţia. Seminarul de pregătire Erhard (Forum-ul) Curs dc pregătire religioasă a celor ce doresc sâ promoveze imaginea cultului New Age. Nuiaua de ghicire Folosirea unei nuiele din lemn sau metal pentru detectarea izvoarelor subterane de apă. Frăţia este condusă fie de un mare preot fie dc o marc preoteasă. Deja Vu Simţământul experimentării în trecut a unei situaţii sau a unui loc. . • Duhuri fără trupuri Credinţa că duhurile celor morţi nu-şi găsesc odihna. canibalism şi diverse puteri oculte. metamorfozând şi iluminând sufletul. vindeca şi restaura fluxul dc energie din organism. Ghicirea Denumire generică a diferitelor tehnici oculte folosite pentru a obţine informaţii despre oameni.Slujirea practica Anexa 3 abilitate de a vedea evenimente consumate în trecut sau care se vor petrece în viitor. Percepţia extra-senzorială (PES) Abilitatea de a percepe un eveniment sau o idee printr-un alt mijloc decât cele şase simţuri. tortură. Jocul a cauzat multe sinucideri şi crime. Conj urarea Chemarea unui demon din domeniul supranatural. „Binecuvântările" astfel obţinute se transformă în blesteme imediat cc închinarea este întreruptă. chemarea demonilor. Ectoplasrn Substanţă rece. care provine din trupul unui medium şi care se crede că indică prezenţa unui duh fără trup. situaţii sau evenimente trecute sau viitoare. Practicanţii intră într-o stare asemănătoare transei şi prevestesc evenimente ce vor avea loc în viitor.Vindecarea prin eliberare . închisori şi dragoni Joc ocult în care jucătorii. Membrii acestor frăţii se întâlnesc pentru a efectua ritualuri şi ceremonii. Cristalele Unii adepţi New Agc cred că cristalele au puterea de a curăţa. pentru a câştiga jocul. Terapia culorilor Metodă dc tratare a bolilor prin folosirea unor culori despre care se crede că au „vibrării corespondente" cu potenţial dc vindecare. vudu. Nuiaua se mişcă atunci când este trecută pc deasupra sursei dc apă. în special în sabat. viol. Interpretarea viselor Procesul dc folosire a viselor în scopul ghicirii. 280 .

este „boala este vindecată prin boală". Guru Maestru. Homeopatia Tratament medical alternativ cc constă în administrarea unor mici doze de medicamente. stabilit de către Samuel Hahncmann. violenţă. Este un simbol folosit în vrăjitorie pentru a pune la lucru puterile demonice. etc. Hidromanţia Practica ghicirii în apă Idolii Imagini ale unor zeităţi care au devenit obiecte de închinare şi adorare. credibilitatea. Călăuzirea imaginaţiei Exerciţii de vizualizare cc duc la o stare de relaxare sau transă. Este folosit şi de unii medici care nu-şi dau seama dc natura puterilor spirituale pe care le folosesc. crimă. sfătuitor sau învăţător spiritual. vrăjitorie şi satanism.Hex Punerea unui descântec asupra unei persoane cu scopul de a-i aduce nenoroc. Horoscoapele mai sunt folosite şi pentru a prezice perioadele favorabile unor evenimente importante. practic. Analiza scrisului (grafologia) Fonnâ de ghicire prin care se crede câ se pot descoperi trăsăturile de caracter. . nimic din antidotul contra bolii. bazate pe astrologie. a duhurilor călăuzitoare. a fi rănit fizic. Principiul tratamentului. în supranatural. FHU (Temelia înţelegerii Umane) Instituţie fondată de Roy Masters. Poate include proiecţia astrală şi întâlnirea. Pot fi şi persoane sau obiecte adulate. Hepatoscopia Ghicirea prin examinarea ficatului. Hipnotismul Practica aducerii unei persoane într-o stare asemănătoare transei pentru a-i testa subconştientul sau pentru a o face să-şi amintească anumite lucruri din trecut. Se crede că fieml potcoavei apără dc vrăji. un adept al hipnotismului şi controlului minţii. Discipolii învăţăturii FHU caută răspunsuri la problemele vieţii prin exercitarea tehnicilor oferite dc Masters. Hexegramn Două triunghiuri răsturnate (unul peste altul) care formează o stea cu şase colţuri. evoluţia emoţională. lipul de personalitate. Umblarea prin foc Abilitatea de a trece prin foc sau peste cărbuni aprinşi fără. Prezicerea Practica diferitelor metode de ghicire pentru a prezice evenimente viitoare. ale persoanei analizate. Horoscopul Hărţi ce prezic destinul. Soluţiile medicamentoase folosite sunt deseori atât de diluate încât nu conţin. Homeopatia este mai mult un sistem de credinţe decât o practică medicală. cariera. Hamaşamentelc şi potcoavele cailor (Puse în faţa uşii sau dăruite pentru a aduce noroc) Amulete folosite pentru a apăra de duhurile rele. sex. Muzica heavy metal şi rock Mesajul central al acestei forme de muzică este axat pe drog. degradarea femeii şi serioase implicaţii în ocultism.

Din Kabbala au derivat numeroase practici şi curente oculte Diferite forme de luptă cum ar fi karate. pretinde el. Creat de Jose Silva Devenită una dintre principalele forme dc auto-terapic care îmbină tehnicile religioase orientale cu puterile oculte. lucrurilor supranaturale. Filozofic relaţională la supranatural. Artele marţiale M e d hun i Metafizica Studiu ştiinţific al Levitaţia Ridicarea oamenilor sau a obiectelor în aer prin folosirea puterilor supranaturale Brăţările şi lănţişoarele aducătoare de noroc (fermecate) Amulete purtate de oamenii care nu-şi dau seama natura spirituală a farmecelor Magia Dominarea sau manipularea oamenilor sau a împrejurărilor prin puteri oculte sau duhuri rele Mantra Cuvânt pc care cei cc practică meditaţia transcendentală (sau yoga) trebuie să-1 repete şi asupra căruia trebuie sâ mediteze. fraze sau sunete. Controlul mental (Silva) Ştiinţa minţii Citirea minţii 2 8 4 . Persoană care se deschide pentru a fi folosită ca şi canal dc comunicare cu lumea spirituală Mesmerism Denumire alternativă dată hipnotismului. Incubus Violarea sexuală a unei femei dc către un duh rău. Este un mijloc de contactare a lumii spirituale. Iridiologia Procedeu de diagnosticare a bolilor prin folosirea globilor oculari ca sfere de cristal. Practica explorării gândurilor unei persoane prin folosirea puterilor oculte. Pescăruşul lui Jonathan Livingston Carte scrisă de Richard Bacii inspirată. Această practică afirmă că Dumnezeu este un simplu concept şi că răul este o stare a minţii care poate fi schimbată. Se crede că schimbările apărute în diferitele sectoare ale globilor oculari corespund diferitelor boli ce afectează organismul. kung-fu. Practică a ştiinţei metafizice prin care se încearcă terapia depresiei. Dă posibilitatea mediumizării minţii şi a controlului ei de către duhuri.Slujirea prtiaia) Incantaţia Formulă magică produsă prin repetarea unor cuvinte. judo. Mulţi dintre cei care practică artele marţiale nu sunt conştienţi de natura religioasă a acestor sporturi. care a folosit extrem de puternic forţele hipnotice.Vindecarea prin eliherare . după numele lui Anton Mesrricr. Kabbala Tradiţie mistică iudaică barată pc interpretarea matematică a Scripturii. jiu-jitsu. aikido. tai chi chuan. Scopul religios al artelor marţiale este dc a armoniza yin şi yang şi dc a pune la lucru puterea chi. Ghicirea în lună Practica ghicirii prin folosirea lunii ca obiect de ghicire. dc un duh rău şi care este bazată pe filozofia New Age. chiar dacă nu ştiu ce înseamnă. dătătoare dc mari capacităţi fizice. Toate aceste arte marriale au ca bază spirituala taoismul şi budismul.

care spune că singura calc este Jsus). dreptatea şi judecate fiind administrate oamenilor prin natura reîncarnării lor). Pentagrama Stea în cinci colţuri ce poate fi orientată fie cu trei colţuri în sus fie cu trei colţuri în jos.dc unde şi conflictul dintre New Age şi creştinism. numere sau „da" şi „nu". aerul. în vrăjitorie. etc. Ocultismul Credinţe şi practici secrete şi misterioase ce implică puterile supranaturale care se opun împărăţiei lui Dumnezeu. in general. universalismul (toate religiile lumii nu sunt decât căi ce duc la acelaşi Dunuiezeu . Paiapsihologia Studiu pscudo-ştiinpfic al fenomenelor psihicului uman ce nu poale fi interpretat conform metodelor normale de cercetare ştiinţifică: telcpatia. Numerologia Ghicire bazată pe folosirea numerelor. Mişcare spirituală amorfă. Numerelor le sunt asociate valori şi semnificaţii specifice. Nccromanţia Comunicarea cu duhurile celor morţi sau practica ghicirii prin consultarea lor. pentru ei. Cristos este în toţi oamenii şi toţi oamenii sunt potenţiali Cristoşi. Comunicarea se face cu ajutorul unui indicator care prin rotire indică litere. Adepţii New Age cred într-un cu absolut pe care ei îl numesc Cristos. astfel încât. producerea lor. ocultism. Cele mai multe dintre credinţele New Age sunt adaptări modeme ale vechilor credinţe oculte. prezicerile şi magia. Mişcarea New Age Născută la începutul anilor şaptezeci.SLUJIREA PRACLIA) ANEXA 3 Misticismul Credinţa ca deoarece Dumnezeu transcende cunoaşterii umane. vechile religii greceşti şi egip'cne. Piazelc Evenimente neobişnuite sau incontrolabile care. Ocultismul este împărţit în trei mari grupe: spiritismul. fiecărei litere din alfabet fiindu-i dată o anumită valoare numerică. sunt exploatate ca mijloace de ghicire. ceremoniile magice.I INDECAREA PRIN ELIBERARE . clarviziunea. Orientarea în sus indică în general. ESP. este legată de începutul erei Aquarius. folosit la ghicire. Orientarea in jos indică întunericul şi este asociată magici negre şi satanismului. Sistemul de credinţe New Age îşi arc rădăcinile. spiritualitatea umană şi este un simbol al vrăjitoriei. • Pendulul Mic obiect agăţat de o sfoară. Ghicirea în palmă Examinarea liniilor din palmă sau de pe mâini pentru a prezice viitorul. Neopaganismui Sistem de religii vestice asociate cu închinarea la natură. Deseori folosită de spiritişti în şedinţele lor. 236 . la zeiţa lunii. contopirea cu realitatea ultimă nu poate fi obţinută decât prin golirea minţii de orice gând şi intuiţie. diagnoză (în special a sexului unui copil nenăscut) şi prezicere. patru colţuri reprezintă cele patra clemente csenpalc: pământul. focul şi apa iar cel de-al cincilea reprezintă duhul care controlează aceste elemente. vrăjitorie sau dmidism. transformarea personală (prin experienţe mistice şi contact cu izvorul de energie divină). reîncarnarea (urmată de recompense. după Masa ouija Masă folosită pentru comunicarea cu duhurile. New Age este în antagonism atât cu iudaismul şi creştinismul cât şi cu umanismul secular. Valorile numerice ale numelor şi datelor de naştere sunt folosite pentru a se face preziceri. în religii estice ca: panteismul (Dumnezeu este in toate lucrurile şi toate lucrurile sunt Dumnezeu). Parakinezia (PK) Controlul obiectelor prin puterea minţii şi a voinţei. Se crede că mişcările involuntare ale pendulului au semnificaţii specifice.

a religiei şi a tradiţiilor). într-un ciclu care nu se termină până când persoana nu atinge perfecţiunea şi nu mai arc nevoie de existenţa fizică. Şedinţele de spiritism Reuniuni. este de aceeaşi natură cu proiecţia astrală Descântecele Incantaţie folosită pentru a chema puterile magice. _ Vrăjitoria Puterea dc a schimba evenimentele şi de a influenţa oamenii sau circumstanţele în bine sau în rău prin controlul demonic obţinut prin magia neagră. 289 . Călătoria sufletului Ieşirea sufletului din trup pentru a privi de sus la acesta şi a se deplasa pe distanţe scurte. Vederea psihică Abilitatea de a vedea lucruri chiar şi cu ochii închişi sau. vrăjitorii cred în Marca Zeiţă Mamă şi în consortul ei. Deşi mai puţin periculoasă. cred unii adepţi New Age. Fiziognomia Ghicirea caracterului prin observarea trasaturilor fetei. în care oamenii se întâlnesc pentru a contacta. Rapsodomanţin Căutarea prezicerilor în pasaje luate la întâmplare dintr-o carte (adesea dc poezii).1 tiulectirea prin cUherorcj. Pan. Psihografia Scriere spirituală prin intermediul mâinii unui mediom. uneori. care cred şi i se închină lui Satan. când persoana este oarbă. Psihometria Primirea dc informaţii psihice despre o persoană sau despre anumite evenimente din viaţa persoanei prin observarea unui obiect care aparţine acelei persoane Punk rock Muzică ce poartă mesajul răzvrătirii împotriva ordinii stabilite în societate (în special împotriva legii.Sluj/rai practică Anexa 3 Frenologia Ghicirea prin examinarea formei craniului uman. în general. Planşeta Masă pc care sunt scrise la întâmplare litere sau propoziţii căutate aleator de degetele persoanei. Reîncarnarea Credinţa câ sufletul omului nu moare niciodată şi trece dintr-un trup într-aitul. Naşterea psihică Experienţă ocultă prin care persoana este convinsă că „toate simt una'". duhurile morţilor. echilibrează fluxul energetic din corp şi aduce iluminare spirituală! Reflexologia Veche practică chineză şi egipteană cc presupune masajul picioarelor pentru a restaura „fluxul energetic" din diferitele zone ale corpului. spre deosebire de satanişti. Vindecarea psihică Folosirea puterilor oculte pentru a aduce vindecare. printr-un rnedium. • Spiritismul (spiritualismul) Evocarea demonilor şi contactarea lumii spirituale pentru a comunica cu morţii (de obicei printr-un rnedium). Precogniţia Precunoaştere a evenimentelor. Satanism închinarea la Satan şi practica ritualurilor efectuate în supunere faţă de Satan. Piramidologia Folosirea unei piramide al cărei vârf.

în care mantra (un sunet secret) este repetată în timpul meditaţiei. Yoga este calea caic trebuie urmată pentru a-L avea pe Dumnezeu în tine. lăsând persoana deschisă controlului exercitat de un duh. fie albe. mister sau imaginar. incantaţiilor. atingând kundalini. cu ajutorai poţiunilor. Translocaţia Mişcarea unei persoane dintr-un loc într-altul prin mijloace supranaturale. Zodiacul împărţirea bolţii cereşti în douăsprezece sectoare ce conţin semne. ce apar în mod supranatural pe trup. Vudu-iştii se închină mai multor zeităţi. Puterea kundalini este aceeaşi ca şi în yoga Transa Stare mentală în care conştienta minţii este în repaos. a spiritului şi a psihicului. Tarot Practica ocultă a folosirii unui set de 22 cărţi pentru ghicire. de ajutorare. Stigmata Urme asemănătoare rănilor lui Cristos crucificat. ghicire şi dansuri ritmice. mintea fiind în cel mai înalt grad de conştientizare. Abilitatea de a mişca sau de a controla obiecte folosind puterile spirituale. Al treUea ochi Ochi al vederii spirituale care. puterea şarpelui ce dormitează la baza coloanei vertebrale. Superstiţiile Credinţe iraţionale sau practici rezultate din teama de necunoscut. este localizat în frunte. 291 . Telechinezîa (TK) .Slujirea practică Anexa 3 Duhul călăuzitor Duh dintr-un medium prin care se pot obţine informaţii „de dincolo".I 'intlecarea prin eliberare . Astrologii cred că semnul sub care sc naşte o persoană determină caracterul acesteia. fie negre. Talisman Obiect gravat despre care se crede că dcpne puteri magice şi prin care purtătorul este protejat şi prosperă. Este o disciplină spirituală prin care se caută controlul trupului. folosind magia pentru vindecarea bolnavilor sau jKsntru vătămarea şi uciderea victimelor. Scopul urmărit. între cei doi ochi naturali. iar Biblia hu face nici o diferenţă între practicile oculte. în tradiţia religioasă indiană este pierderea identităţii individuale şi contopirea cu identitatea universală. Ambele sunt greşite. păpuşilor sau a diferitelor ritualuri. Mişcarea mesei Proces dc ghicire prin mişcarea supranaturală a unei mese de către duhuri. Cuvântul zodiac are sensul de „cerc cu animale". Stihomanţia O formă a rapsodomanpei. Vjidu Vudu este o formă de vrăjitorie religioasă care cuprinde ritualuri. jertfe. presupun practicanţii. Yoga Unul dintre cele mai vechi cuvinte din religia Hindu. 290 • • Meditaţia tranşeedentală (TM) Sistem religios derivat din hinduism. unul dintre ele fiind un schelet care reprezintă moartea Citirea în frunza de ceai încercarea de a descifra mesajele lăsate pe fundul unei ceşti de reziduurile frunzelor de ceai. Magia albă Magie care pretinde a avea scopuri pozitive. Puterile spirituale pe care le foloseşte sunt însă duhurile rele. Fiecare carte are un mesaj pictural.

Dacă ele sunt sau nu periculoase. Acupunctura Aromaterapia Tratamentul Bacii Flovver Terapia culorilor Terapia cristalului Vindecarea prin credinţă Călăuzirea imaginaţiei Homeopatia Hipnoterapia fridiologia Kinesiologia Vindecarea magnetică Medicina New Age Terapia vieţilor anterioare Vindecarea psihică Chirurgia psihică Vindecarea piramidală Radicstezia Renaşterea Reflexologia Vindecarea spiritualista Terapia zonală . Iată câteva dintre practicile medicale alternative care sunt cunoscute ca având rădăcini spirituale sau principii din Ncvv Agc.Anexa 4 Practici medicale alternative Practicile medicale alternative nu sunt neapărat şi periculoase spiritual. ocultism sau din alte credinţe decât cea creştină. depinde dc cele mai multe ori de ceea ce cred cei care le practică.

Ceremoniile socictăpi sunt dominate de practicile New Age şi cele ale religiilor orientale. Reîncarnarea este una dintre doctrinele sale de bază Steiner a avut o influenţă considerabilă asupra educaţiei laice şi a înfiinţat numeroase şcoli speciale în care filozofia sa era obiect de studiu. ideile şi practicile orientale. copacii. Teologia cc se află în spatele gândirii sale este un amestec de spiritism. Animismul Credinţa că lucrurile ncinsuflepte cum sunt plantele.Z. Acest Isus i-a dat o nouă Biblie. care a părăsit Societatea Teosofică datorită puternicei ci orientări spre religiile.Anexa 5 Glosar al altor religii Societatea Aethurius Fondată dc Gcorge King. societatea este un cult care pune accentul pe credinţa în Obiectele Zburătoare Neidentificatc (O. pietrele. au un suflet sau un duh.N) şi pc vizitele extraterestrilor. 295 . Astăzi. creştinism şi misticism. El a intitulat noua sa disciplină antropologică „ştiinţa spirituală". Societatea Antroposofîcă Fondată de Rudolf Stcincr. cea a Erei Acvatice. etc. Animismul face parte din majoritatea credinţelor religioase ale popoarelor primitive. discipol yoghin caic pretindea că a fost vizitat de „învăţătorul Isus" dc pc planeta Venus.

Budiştii cred că accasle căi conduc. islamism şi hinduism).C cinci sute de călugări budişti s-au reunit pentru a consemna în scris învăţăturile adunate în trei secole de tradiţie budistă. Bab şi Baha Ullah).Slujirea praulcâ ANEXA 5 Armstrougismul (Biserica Universală a lui Dumnezeu) Fondată dc Hcrbert W. Dar în secolele care au urmat. SUA. interzicerea furtului. Cristadelfianismul învăţătură care. a crimei. Mahomcd. • Pentm budişti. Confucius.I IMU'carea prin eliberare . Prima carte scrisă de Thomas a fost Elpis Israel (o prezentare a împărăţiei Iui Dumnezeu). unitatea budismului a fost destrămată şi s-a fonnat puzderia dc secte ce alcătuiesc budismul contemporan. treptat. organizaţia şi-a revizuit marc parte din gândirea teologică şi a renunţat la doctrina că intr-o zi oamenii vor deveni dumnezei. Budiştii nu recunosc existenţa unui Dumnezeu suprem. totuşi. Copiii lui Dumnezeu Sectă fondată în 1968 de către Moscs David (fost David Bcrg). dar mimai în felul în care el o interpretează. deşi declară câ este bazată pe Biblie. Isus Cristos. dreapta vorbire. posturilor sale dc radio (în SUA şi la Radio Luxembourg) şi televiziune (larg răspândite în SUA). Viaţa budistă include lepădarea de sine şi un cod moral asemănător unora dintre învăţăturile creştine (cum ar fi spunerea adevărului. Amtstrong nega Trinitatea. creştină. dreapta memorie şi dreapta meditaţie. Toţi credincioşii vor trăi veşnic pe pământ. pentm omenire nu există nici iad şi nici rai. credea câ numai el era adevăratul profet al lui Dumnezeu şi că tot ce a fost înainte de el a fost corupt şi fals El credea că obiectivul final al omului era dc a progresa pentru a ajunge un dumnezeu. învăţătorii buhai proclamă că cei nouă mari învăţători religioşi ai lumii au fost toţi manifestări ale lui Dumnezeu (Moise. a suferit multe schimbări pc parcursul anilor. urmată de Eureka (un comentariu asupra cărţii Apocalipsa). Pentru ei. dreptul efort. toţi necredincioşii vor fi anihilaţi. în cele din uimâ. la fericirea Nirvanei. inclusiv redenumirca ca „Familia Dragostei". deşi răspândită dc John Thomas prin ziaml „The Apostolic Advocate'' încă din 1834. etc). cărţi în care el recunoaşte suprema autoritate a Bibliei. dreapta comportare. Budismul întemeiat dc Gautama Buddha în jurul anului 500 î. se consideră superioară ca 297 . După o adâncă meditaţie el a primit iluminarea care a devenit cunoscută sub numele de budism. Budismul este una dintre cele patm mari religii ale lumii (după creştinism. Deşi David Berg provenea dintr-o biserică. Buda. Dumnezeu este mai mult un proces prin care omul tinde spre perfecţiune. această sectă a avut o largă influenţă datorită ziarului ci PLAIN TRUTH (DEPLINUL ADEVÂR. de aceea. mântuirea se câştigă prin supunerea faţă de cele nouă căi: dreapta credinţă. Illinois. în 245 Î. Annslrong.C. fondate pc credinţele iudeo-creştine tradiţionale. Mulie dintre falsele sale credinţe erau. 2% Ştiinţa creştină Fondată de către Mury Baker (Eddy) Ia sfârşitul secolului XIX. • Bahai Credinţă ce a derivat din islamism în secolul XIX Ea spune că toate religiile conţin un anumit grad de adevăr şi că ele trebuie să sc unească într-o religie universală Acest universalism este diferit atât de creştinism cât şi de islamism. Duhul Sfânt este puterea nevăzută prin care Dumnezeu îşi susţine întreaga creaţie. nu şi-a căpătat denumirea oficială decât în 1869. peste 8 milioane de exemplare distribuite gratuit lunar). Dragostea susţinută de adepţii ci este însă diferită de dragostea susţinută de Isuş. Organizapa sa a atras numeroşi adepţi şi a câştigat foarte mulţi bani După moartea lui Armstrong. Hare Crişna. este un amestec între credinţa falsei vindecări şi o doctrină care. Zoroastru. interzicerea păcatului trupesc. credinţele lor fiind mai mult ateiste decât teietc. dreptul fel de viaţă. Aceşti nouă învăţători sunt reprezentaţi în templul Bahai din Wilmettc. Isus este un astfel de om care şi-a câştigat dreptul la divinitate. mântuirea fiind a descrisă ca o ultimă ieşire din ciclul renaşterilor. Dumnezeu există în formă fizică şi El a creat omul pe care apoi l-a ridicat la rang de divinitate (pluralism). învăţăturile budiste au în centrul lor reîncarnarea. el a părăsit credinţele acesteia pentm a promova sexul liber intre membrii sectei sale şi favorurile sexuale ca mijloc de evanghelizare. dreptele simţăminte.

a fost întemeiată de Stewart Traill. Omenirea este o moştenire divină şi calea spre divinitate este posesia adevăratei cunoştinţe şi descoperirea „bunătăţii dinlăuntru". De aceea. Confucianismul Religie umanistă întemeiată în secolul al V-lca î. atât în cadru! cât şi in afara masoneriei. adepţii primind cunoştinţa direct de la Maharaj Ji. sinceritatea. face prin puterea Duhului Sfânt. vechi religii păgâne ale Egiptului şi mitologie greacă. singura calc spre cer fiind bunătatea prezentată in Ştiinţa Divină. Masoneria este un amestec de hinduism. Stevens declară că Biblia este un document dc autoritate dar că ea este demodata şi că Biserica arc nevoie dc noi revelaţii care pot veni prin el. ca apostol al lui Dumnezeu. mântuirea înseamnă cunoaştere. Organizaţia este o societate secretă ai cărei membri sunt legali prin puternice legăminte. Masoneria liberă Masoneria liberă este o largă organizaţie mondială care promovează glorificarea omului prin realizările sale. Analele. Dumnezeu este triunic pentru că este un Dumnezeu al vieţii. Păcatul este o „verbozitate" şi o „ipocrizie" pe care Traill o atribuie gândirii generaţiilor trecute. Ea este condusă de o frăţie masonicii bine organizată care exclude credinţa în Domnul Isus Cristos. care se crede încarnarea divinităţii. Conceptul de bază al doctrinelor lui Stevens este aşa numitul transfer. Ei se întâlnesc în locurile cunoscute sub numele dc „casc comunale".C de către filozoful chinez Confucius. ca şi al fiecărui individ. rosicrucianism. Boala. dar diferitele ceremonii pe care le practică nu aduc decât orbire şi întuneric. Omul este incapabil să păcătuiască. toate aceste biserici au revocat recunoaşterea ordinarii lui Stevens datorită doctrinelor sale „aberante". Ei jură să accepte moartea în chinuri pentru a proteja secretele organizaţiei. mărinimia şi bunăvoinţa Te Inspiraţia şi puterea necesare în regulile virtuţii Li Respectul. învăţăturile sale sunt cuprinse în patru devenim dumnezei şt nu ne contopim cu El". politeţea şi modul de comportare Wen • Gesturile de bunăvoinţă a păcii prin muzică şi poezie Cheng-ming Acceptarea rolurilor (de cx: „Tatăl trebuie să fie tată" etc. Biserica Cuvântului Viu (Calea) Fondată în 1954 de John Robert Stevens. Biblia cerând pocăinţa de păcat deoarece „toţi au păcătuit". Rugăciunile în Numele lui Isus Cristos sunt intezise. învăţăturile sale sunt derivate din hinduism.I judecarea prin eliberare . Duhul Sfânt este Cunoaşterea care vine de la Maharaj Ji. Masoneria se vrea o căutare a iluminării divine. prin care persoana iese din propria ei identitate şi devine Cristos. Ulterior. Este o mişcare anti-triiiitariană care respinge atât cuvântul cât şi conceptul de „trinitate" ca fiind nebiblic.) Misiunea Luminii Divine A fost fondată în 1971 de către Guru Maharaj Ji. Scopul Bisericii. Biserica este organizată in grupe: liderii sunt păzitorii. păcatul şi moartea sunt ireale. Biserica înţelegerii Bibliei Numită şi Veşnica Familie. Acest lucru se poate cărţi scrise de discipolii săi. este de a deveni un dumnezeu. El îşi îndeamnă adepţii să-şi descopere „cu-1 divin". Isus a fost un simplu om care acum este mort iar Cristos şi Duhul Sfânt există numai pentru a susţine Ştiinţa Divină.Slujirea practică automate acesteia datorita naturii ei revelate. kabbalism. cunoaştere care este datâde Guru şi privi care se ajunge la iluminare. oile sunt credincioşii avansaţi iar mieii sunt noii convertiţi. Stevens a fost ordinat de către Full Gospel Temple şi ordinatea sa a fost recunoscută de către Forsquarc Church şi de Assemblies of God. Marea învăţătură. grupate în şase compendii: Jen Regula reciprocităţii bunătăţii Chun-tzu Smerenia. „Nu are nici un sens să afirmi că Dumnezeu a devenit om atâta vreme cât noi nu despre om şi Cartea lui Mencius. adevărului şi dragostei. Doctrina lui Confucius conţine instrucţiuni asupra relaţiilor dintre oameni şi asupra naturii umane. Isus este Mântuitorul dar El nu este Dumnezeu. învăţăturile masonice nu sc rclaţioncazâ şi nu sunt compatibile cu creştinismul biblic. Doctrina m .

în ziua judecării şi în decretele Sale suverane. Relaţiile interumane sunt foarte rigide.A de către guru Swami Prabhupada şi a fost condusă de acesta până în 1977. Hinduismul este mai mult o filozofie decât o credinţă şi se ocupă dc cercetarea mistică şi dc faptele mitologice ale zeilor.Slujirea practică Anexa 5 Rit Scoţian conduc la obţinerea titlului de „Mare Maestru Inspector General de gradul 33". Mântuirea trebuie câştigată printr-o serie de fapte bune făcute în ciclurile de reîncarnare până când se ajunge la contopirea cu Krişna. mişcare a închinătorilor budişti Krişna (fiul reîncarnat al zeului Vişnu). una de zei locali sau ai satelor ce formează o adevărată armată de bhuts (duhuri). Isus ne arată drumul ISKCON (Hare Krişna) Societatea Internaţională pentru Conştienta Krişna (Hare Krişna) a fost fondată în 1965 în S. strălucitor. Agni şi Durga. Brahma. „mai strălucitor ca orice soare". Toate sunt obligatorii. 301 . cele mai cunoscute fiind Upanişadeie. Dumnezeu nu poate fi o persoană şi de aceea nici Isus nu poate fi Dumnezeu întrupat Dumnezeu este creatorul şi izvorul tuturor lucrurilor. nobili. tehnici yoga şi învăţături mistice ale Kabbalei. credinţa centrală este reîncarnarea. de zei regionali numiţi uneori devatas şi. rugăciunea. în profeţii Lui. mişcarea este un amestec de hinduism. Savoy mai pretinde şi că fiul său. care este triunic: Brahma-creatorul. astrologie. Hinduismul Hinduism este un termen modem care descrie vechea religie indiană ce datează de 4000 de ani. legea Karmei determinând viitorul omului pe pământ până la atingerea Nirvanei (ieşirea din ciclul morţii şi al renaşterii). Allah este atotputernicul Dumnezeu iar Isus este unul dintre cei şase mari profeţi. care a urmat atât învăţăturile secrete (ascunse) ale Iui Isus cât şi pc cele ale vechilor închinători la soare. Indra. anul morrii sale. cum ar fi Krişna. • i i Islamismul Religie fondată de Mohamed (Muhamad) în mijlocul familiei sale la Meca. an ce marchează începutul calcndaailui islamic şi este cunoscut sub numele de AH (anul Hcirei). Adepţii Krişna cred că există un singur Dumnezeu.C. în sfârşit. Vişnususţinătorul şi Siva-distrugălorul. câ puterea miracolelor lui isus venea din soare şi că Isus se va întoarce ca un soare nou şi spre soarele etern. Ca şi în budism. o alta. . şi că Isus este fiul lui Krişna. Există un singur Dumnezeu. Islamismul presupune supunerea la voinţa lui Allah şi învăţăturile sale care sunt cuprinse în Sfântul Coran (Quran). Univeisul sc află într-o seric dc cicluri de creştere şi decădere (Kalpa). în îngerii Lui. Vedele. budism. este o reincarnare a lui Cristos.Vindecarea prin eliberare . pelerinajul la Mecca fiind cerut cel puţin odată în viaţă. de aceea toţi oamenii sunt fraţi şi surori. Puranele şi Bhagavad Gita (cântarea Domnului). Biserica Internaţională a înţelepciunii Eterne Fondată dc Beth Hand (care a renunpit la originea ci de membră a bisericii Episcopale). Scrierile hindu sunt volumionoasc. Cei cinci stâlpi ai Islamului sunt: mărturisirea credinţei. cel mai mare şi ultimul fiind Mohamed Cele şase declaraţii de credinţă la care trebuie să subscrie fiecare musulman sunt: credinţa în Dumnezeu. Hinduismul are o mulţime de forme dar nu are un crez formal şi nici un fondator. Parte din aceste fapte sunt şi cele şaisprezece cuvinie-mantra (numită Kirtanya) ce trebuie rostite dc mai multe ori într-o zi. fii şi fiice ale lui Dumnezeu. Hinduismul arc o panoplie dc zei recunoscuţi pc plan naţional. Jamil. Krişna. pomenile şi pelerinajul la Mecca. spiritualism. Hare Krişna a fost întemeiată dc Chaitanya Mahaprobha la începutul secolului al XVl-lea sub numele de Sankirtana. în cariile Sale. Comunitatea Internaţionali a lui Cristos (Jamilianti) Fondată în 1972 de Eugene Savoy. Membrii comunităţii sunt învăţaţi că pot experimenta 300 Cele 10 grade din Ritul de York şi cele 30 din Vechiul şi Acceptatul Există trei stagii (sau grade) de mcmbralitatc în Loja Albastra. postul.U. părintele omenirii. ţărani şi servitori. societatea fiind organizată în caste de preoţi. puterea recuperatoare a soarelui. în Arabia Islamismul nu a devenit o putere religioasă decât după emigrarea lui Mohamed la Mcdina în anul 622 d.

Duhul Sfânt nu este o persoană ci mai degrabă puterea nevăzută a lui Dumnezeu. Brigham Young. Negrii sunt reîncarnarea vechilor israeliţi 2. Martorii lui lehova cred că numai 144 000 dc oameni vor merge în cer şi că o mare mulţime dc credincioşi. după ce a avut o pretinsă vizită a îngerului Moroni care i-a arătat locul în care erau îngropate două table de aur pc care. Sistemul său de credinţe izvora din hinduism. Etiopia este cerul. „Numele lui Isus". dragoste. Biserica Reorganizată s. Mişcarea s-a desprins din Asscmblies of God şi a purtat inai multe denumiri: „Noua Cale". aSertaţia că Noul Ierusalim va fi construit pe continentul American şi necesitatea ca mormonii sâ se căsătorească într-un templu mormon pentru a moşteni 1 . care a fost tradusă şi intitulată Cartea lui Mormon. Young. 302 dumnezeirea veşnică. a instituit practica poligamiei în biserica Mormonă. . Haile . Printre credinţele mormone care diferă de cele creştine pot fi enumerate: botezul în locul celor morţi. sex şi meditatie. Rajnesismul Bhagwan Shree Rajneesh a devenit gura în 1966 şi a promovat sexul deschis şi distrugerea unitarii familiei. Negrii se vor reîntoarce în Etiopia Fratele Joseph Owens spunea: a pentru a i se salva sufletul". prin care „omul poate fi ucis crima. fideli lui lehova. Jamaica este iadul disperării 4. Haile Sclassie este Dumnezeul ce! viu şi împăratul lumii 3. V O T trăi veşnic pe pământ. lui Isus Cristos a sfinţilor din ultimele zile Născută din lupta intestină pentru putere din cadrul bisericii 303 divinitatea suprema împăratului Etiopiei. afirmând că realitatea este un tot unitar. respingând creştinismul ca fiind o religie a albilor. El a stabilit că: 1.Slujirea practică Anexa 5 Martorii lui lehova (Societatea Biblică a Turnului de Veghe) Martorii Iui lehova neagă divinitatea lui Isus. Satan şi cei necredincioşi vor fi anihilau. apostazia. dacă acesta a comis păcate cum ar fi „Cheia teologiei rastafariene Sclassie". care a avut 20 de neveste. într-o limbă necunoscută. Negrii sunt superiori albilor 5. minciuna.Apostolia" sau „Pcnticostalismul unit". este considerată de către biserica Mormonă ca fiind cuvântul Iui Dumnezeu. Martorii lui lehova cred că ei sunt singura biserică adevărată de pe pământ şi că toate celelalte biserici vor lupta împotriva lui Dumnezeu îh bătălia de la Armaghedon. Mulţi dintre discipolii săi au aderat ulterior la mişcarea New Age. Ei cred că arhanghelul Mihail a fost Isus Cristos în starea Sa pre-umană. Scopul rajnesismului este atingerea iluminării prin reîncarnare. Nenumăraţi oameni sunt ţinuţi de materialism în robia unui mod dc viaţă fără Dumnezeu. Rajneesh a murit în 1990 după ce a atras peste 200 000 de aderenţi. căsătoria cu o persoană de culoare. este Rastafarianismul pretinde că Selassie este reîncarnarea lui Isus.Vindecarea prin eliberare . Mesia care S-a întors. „Numai Isus". Materialismul Deşi nu este o religie. Noua Cale Respinge tradiţionala doctrină creştină a trinităţii şi dc aceea botează oamenii numai în Numele lui Isus Cristos. a propagat doctrina ispăşirii sângelui. în cele din urmă. Mormonii pretind că reprezintă restaurarea singurei biserici adevărate întemeiate dc Isus Cristos. era scrisă o carte. etc. - Rastafarianismul Lconard Howell a elaborat cele 6 principii care stau la baza gândirii rastafariene. Negrii se vor răzbuna pe albi 6. Mormonismul (Biserica lui Isus Cristos a sfinţilor din ultimele zile) Mormonismul a fost întemeiat dc Joseph Smith în 1830. cea mai mare parte a omenirii se închină la altarul succesului material şi face un idol din bunăstare. în 1842 Joseph Smith a devenit mason şi a adoptat multe dintre ritualurile masonice ca rituri în templul mormon. veşnica Sa existenţă şi învierea Sa fizică. Al doilea preşedinte a! bisericii Mormone. Această „carte".

nu există nici păcat şi nici rău în univers iar 1 iadul nu oste decât un mit. Spiritualismul arc ca scop contactarea morţilor care se află „de partea cealaltă".C în Punjab.. Tata! este Marele iniţiat in umanismul lui Saturn..biblici" inspirate a lui Joseph Smith iar biserica din Utah versiunea King James.IţţŞrlecargq prin eliberare . Mulţi oameni (şi în spacial cei care au pierdut o persoană dragă) sunt înşelaţi de alăturarea cuvântului „creştin" la litlulalura acestei „biserici" şi participă la serviciile ei religioase. perfecţionarea religioasă.C ca o reacţie. a combinat psihoanaiiza freudiană cu gândirea şi ideile estice din scrierile sale science fiction. Conform s. 304 . Scientologia Fondată în 1955 de L. Sufismul propovăduieşte pocăinţa de păcate. învăţătura Sikîi spune câ „nu exista nici hindus nici în secolul XX s-au formal numeroase ordine rosiemeianiste dintre care cc! mai cunoscut este Vechiul Ordin Mistic a) Crucii Roz. biserica Reorganizau nu practică. ocultism.. Bărbaţii sikh pot fi uşor recunoscuţi după turbanul pe care-1 poartă. Este un amestec dc hinduism. Scientologia este în conflict deschis cu creştinismul. Seientologii cred câ există mai mulţi dumnezei. contopirea tu Allah prin anihilarea (Fana) în el. Acest ultim concept. Granth Sahib prezintă doctrina hindu a karmei şi a reincarnării precum şi cea a existenţei unui singur dumnezeu. Rosicrucianismul Fondat de C. dragostea dintre Dumnezeu şi oameni şi. Sufîsmul Ordinul Sufi este o ramură a Islamului. în celelalte aspecte. în final. la formalismul şi legalismului învăţăturilor dc început ale Coranului.. Biserica Reorganizată foloseşte versiunea . deşi conţine unele învăţături ce diferă dc cele ale Coranului. Fana. sufiştii căutând o mai adâncă cunoaştere şi comuniune spirituală cu Allah mai degrabă pnn meditaţie şi dansuri-piruetă (Dervişii învârtitori) decât prin stricta respectare a celor cinei îndatoriri de bază ale Islamului. cele două grupări mormone sunt identice. în realitate. iudaism. Spiritualismul Biserica Spiritualistă a fost fondată în 1908. oamenii sunt înşelaţi de duhurile rele. Rosenkreutz la începutul secolului al XV-lca sub denumirea de „Frăţia Crucii Roz". arc o mare influenţă în Islam. îl pot cunoaşte prin suferinţă. se parc. iniţiat al Soarelui . fiind o combinaţie religioasă între teologia hindusă şi cea musulmană Domnului" şi a fost compilată de mai mulţi autori în şase limbi diferite şi în mai multe dialecte. deşi mediumii există încă din vremea Vechiului Testament. Masnavi. • Sufi înseamnă mistic. producând o religie care a atras pc mulţi dintre cei care caută vindecare mentală. Multe dintre practicile New Age (cum ar fi canalizarea) nu sunt decât spiritualism îmbrăcat într-o formă comercială care să-1 facă atractiv pentm consumul public.Duhul Sfânt (lehova) este I unii". Scientologia acceptă credinţele reîncamaţioriale ale hinduismului. botezul în locul celor morţi şi nu crede în poligamie. ceea ce face ca mulţi sikh-i să cunoască puţine lucruri despre conţinutul acestei cărţi. Teologia rosicrucianistâ se bazează pe ideea că cei care vor să cunoască universul. s-au aşezat în Missouri. Ceremoniile de căsătorie nu sunt ritualuri secrete ca în biserica din Utah. Fanta (al cărei autor nu este cunoscut) este principala sursă a filozofiei iosicnicianiste.. Spre deosebire de mormoni. Sikhismul întemeiat dc Guru Nanak în secolul al XV-lca d. El. Grupările nu sc recunosc reciproc.. fiul este Murele Marele iniţiat al musulman ". Ron Uubbard. Cartea sacră a autişti lor. după asasinarea lui iosepli Smith şi a fratelui sau. de care s-a separat spre sfârşitul secolului al VH-lea d..Slujirea practica Anexa 5 Mormone.cienlologiei. alchimie şi ermetism (relaţia dintre sferele cereşti şi cele pământeşti). face o netă diferenţă între sufism şi islamismul ortodox (în ceea ce priveşte relaţia dintre Allah şi om ca 305 Scrierea sacră a lui Nanak este Granth Sahib sau „Cartea India. Sat Nam. Brigham Young a preluat controlul grupării majoritare din Utah iar fidelii lui Joseph Smith Jr. contemplaţie şi diferite stadii de reîncarnare. Tronul divinităţii triunice este înconjurat de şapte spirite. biserica Scientologică este complet tributară imaginaţiei lui Hubbard.

Ca mulţi alţi lideri religioşi. Scopul unitarienilor este pacea. opozipa dintre masculin-feminin. tihna. Societatea a fost concepută pentru „a stabili un nucleu de frăţie universală intre oameni. Conceptul central al Tao (calea sau cărarea) include ideea de Yang şi Yin. Asociaţia urmăreşte dezvoltarea caracterului şi hrănirca spiritului uman. după ce a părăsit lucrarea din Ohio in care a fost ordinat de Bisericile Evanghelică şi Reformată. pasivitatea şi comuniunea cu natura încă din secolul al doilea î. Succesul iniţial al Căii s-a datorat unui puternic şi fervent 307 Doctrina tcosollcă declară că: Dumnezeu este un izvor divin impersonal. etc şi invizibila energie a viepi Chi. Asociaţia Unitarian-Universalistă Unitarienii cred într-un singur Dumnezeu dar pretind câ Ortodoxismul a părăsit imaginea reală umană. Duhul Sfânt este o prezenţă sau o putere impersonală pe care Dumnezeu o dă credincioşilor. Tcosofia Sociatatc fondată de Helcna Blavatsky şi Hcnry Olcott în 1875 la New York. existenţa Sa începând doar din momentul în care a fost conceput în pântecele Măriei. MT a ajuns foarte populară în anii 60 dar aderenţii săi s-au împuţinat în anii 70. Moon a pretins că a primit o viziune dc la Isus Cristos prin care i s-a cerut să împlinească ceea ce a rămas „neîmplinit" de către El. care a adaptat-o la mentalitatea americană a efectului imediat. Datorită mesajului de pace şi dragoste pe care-1 aducea. Calea Internaţională întemeiată dc Victor Wierwillc. Principala autoritate este motivaţia. a promova studiul comparat al religiilor şi filozofiei precum şi pentru o investigare sistematică a puterilor mistice şi a naturii omului". Vişnu şi Siva. Doctrina lui Wienville spune că există un singur Dumnezeu Creator. Meditaţia transcendentală (MT) MT provine din hinduism. Tcosofia crede că latentul devine actual prin reîncarnare.C. care este mai presus dc Biblic sau de oricare alt crez. păcatul originar al lui Adam a adus moartea în rasa umană dar. Ea este panteistă şi susţine câ Dumnezeu este una cu universul şi s-a revelat prin Brahma. Lui i se atribuie cartea Tao-Te-Ching (Calea Puterii) care a fost Biserica Unificării (Moonismul) întemeiată de Yong Myung Moon (care mai târziu şi-a schimbat numele în Sun Myung Moon) în 1954 în Corea de Sud. care a devenit text sacru al Bisericii Unificării. Taoismu! întemeiat de enigmaticul Lao-tzu la începutul secolului al Vl-lea popularizată prin scrierile lui Chuang-tzu. Isus a fost Fiul lui Dumnezeu dar nu Dumnezeu Fiul. învăţăturile acestei religii promovează liniştea. inactivitatea. bine-rău. înlocuind discursul religios cu unul psihologic. MT a fost fondată dc Maharishi Maheş Yogi. pozitiv-negativ. Dumnezeu există în formă latentă. Aceasta I-a determinat pe Maharishi să schimbe numele MT în Ştiinţa Inteligenţei Creative (SIC). schimbare ce i-a adus mii de adepţi. libertarea şi dreptatea în lume. Unitarismul respinge doctrina trinităţii. Duhul Slant este un duh feminin care lucrează pe pământ. în 1957 Moon a publicat o carte intitulată Principiul Divin. top vom merge în paradis atâta vreme cât porţile împărăpei Cerurilor sunt deschise.C medicina naturistă a făcut parte din taoism.Slujirea practică Anexa 5 una a separării dintre subiect şi obiect). misiunea lui Isus Cristos a fost întreruptă de crucificare dar că El se va naşte încă odată. 306 . Wierwille a pretins şi cl că secta pe care o conduce este singura Biserică adevărată şi că numai el are darul de a aduce în lume adevărul lui Dumnezeu. noi suntem mântuiţi atunci când venim în contact cu adânca şi ascunsa cunoaştere din lăuntrul nostru. Isus a fost divin în acelaşi fel în care noi suntem divini pentru că suntem extensii ale lui Dumnezeu. Biserica Universalistă caută să promoveze armonia între toate religiile lumii. viaţă-moarte. întuneric-lumină.Vindecarea prin eliberare . î. a lui Isus. Mooniştii cred că: Dumnezeu este Creatorul şi că El există în dualismul Yang-Yin. cum voia lui Dumnezeu este ca toţi oamenii să fie aduşi la El. aşa cum este El descris în Evanghelii. în fiecare dintre noi. Fondată în 1961. naşterea din fecioară a lui Isus precum şi credinţa că El este Mesia şi Dumnezeu întrupat.

England. England 1993 Gibson. Minneapolis. Dr. Noel and. Charles.Slujirea practica program cvanghclislic care includea cursul de studiu Putere pentru o viatei clin belşug şi diverse cărţi dc învăţătură. Sovereign World. de către Zoroaster în jurul anului 660 î. Understanding the New Age. England. cele mai cunoscute fund Noua biserică dinamica. Kingsway. zoroastrismul spune că Ahura Mazciah este zeul suprem şi că. 1995 Ellis. Latâyette. Noel and Phil. Legenda atribuie originile zen budismului unui învăţător budist itinerant pe nume Bodhiharma. în acest război este implicată întreaga omenire. The New Age and You. Overcoming Rejection. 1992 Gibson. Roger & Andrea Clarke. Huiungton House. 1992 Finney. Sovereign World. Roger The Occultand You. USA. Evicting Demonic Inlruders.Yous Rejection Js Showing. New Wine Press. credinţă dualistă. Chicago. învăţăturile zen budismului conţin sfaturile lui Buddha privind meditaţia ce conduce la golire şi la iluminarea finală. Delivcr Our Children from the Evil One. 1987 Gibson. Moody Press. Bethany House Publisihers. Kingsway. Insiclc the New Age Nightmare. The Disciplc . Kingsway. Surprised by the Power of the Spirit. dar zen budismul nu are nici o carte sacră şi nici literatură scrisă. England. Randall N. Aşa îmi spune Biblia şi Sunt morţii vii acum? Zeu budismul Extensie a budismului. England. Bibliografie in the New Age. SettledAccounls: Learning How to Forgive and Release England. Neil T. England. cu origini obscure. 1994 Day. 1991 309 Green. Sovereign World. 1989 Anderson. Word Publishing LttL England. Phil. The Ach'ersary: The Christian Versus Demon Activity. Dere. England. 1975 Hammond. Jack. care trebuie să aleagă între bine şi rău. 1993 Baer.V Handbook for the Spirii-Filied Life. Michael.C. Hodder & . 1989 Sovereign World. Noel and Phil. Mane I. Principles of Revival. England. Cartea sacră a zoroastrismului este Avesta. Frank.Vindecarea prin eliberare .Attp/a Mainyu are loc un război cosmic. USA. England. Excuse Mc. Russell. 1992 Elis. England. Isus Cristos nu este Dumnezeu. / Believe in Satan 's Downfall. pentru a ti răsplătită sau pedepsită. 1992 Gordon Bob. 1975 Chandler. Joff. Walking in thc Light: Disccrning Gods Guiclan Bubeck. USA. Calea Cuvântului. mediataţia zen incluzând cântări din sutra şi texte ce sumarizează diferitele discursuri ale lui Buddha Zoroastrismul Veche religie întemeiată. Sovereign World. 1993 Stoughton. între acesta şi duhul iM\. Monarch Publications. învăţăturile au fost transmise oral.

Watchman. Release of the Spirit. C. Sanuiel. The Subtle Power of Spiritual Abuxe. 1970 Fcllowship Publishers Inc. England. Grand Hobson. WJ. USA. Kevin. Crossway Books. Kregel. England. England Martin. 1993 Lea. Frank. Hoddcr & Stoughton. Your Child and the New Age. 1991 Kjos. Hodder & Stoughton. Christian . 1992 McClung. USA. Soul Ties. USA. England. England. 1983 Marshall. Dictionary of Cults. D. Jeli. Gcnnantown.Slujirea praetică Bibliografie Hainirioiid. Mimieapolis. Penn-Lewis. England. 1992 Hammond. 311 . Tom. England. Tcxc. Sydney. Kingsway. Walter. Grand Rapids. 1987 Hepden. Satanism and the Occult. 1994 310 Pcretti. Hodder & Stoughton. Wlicaton. Sovereign World. 1990 Koch. Crossway Books. Frec Indeed! Sovereign World. 1992 Nee. Illinois. Spiritsofthe City. Great Joy Publications. Crossway Books. 1973 (Reprint) Pereţii. Har on the Saints. Kregel. Sovereign World. 1989 Mather. The Spiritual Man. Kingsway. Curses. USA. Wcstchesicr. Christ. USA. Dark Secrets of the New Age. Roger. Minncapolis. New Wine Krafl. Kurt. England. Kingsway. Australia. England. Chilei Sexual Abitse. Llstening to Others. Charles H. Word (UK). Evil Spirits. Sccts. 1989 (UK edilion: Kingsway. England. Kurt. 1988 Logan. England. Berii. Religions & the Occult. 1992 England. England.2 and 3. New Wine Press. Sovereign World. Unforgiveness. 1990 Lcwis. USA. Higliland Books. The New Age Cult. Defeating Dark Angels. Harper Collins. Sovereign World. The Childrcn's Bread Ministry. Millcr. Deliverance. Healing from the Insidc Oul. USA. Healing atAny price? Worid Publishing. England. Steve. Between Christ and Satan. USA . 1990 McCormick. Kingsway. Frank. New Winc Press. 1986 Johnson. Rapids. 1977 Nee. The WeaponxofYour Warfare. Understanding Alternative Medicine. England. Piercing the Darkness (Novei). 1972 Parker. David & Van Vondcren. 1988 Marshall. Kevin. Kurt. Victor Books. Press. Jessie and Evan Robcrts. This Present Darkness (Novei). 1970 Koch. Zondcrvan Pubhsliing House. Riclunond. Joyce. Moody. Bible and Counsclling. Lany. CLC. 1994) Illinois. Paganism and the Occult. England. The Occult: Deliverance from Evil. Peter. 1989 (UK edilion: Kingsway. Demonology. Grand Rapids. 1992 Hurding. USA. The Falher Heart of God. Nova Distribution. England. Bcthany House Publishers. Walter The Kmgdom of the Cults. Richmond. 1988 Martin. USA 1993 Marshall. Maxinc & Karen Burton Mains. Grand Rapids. The Latent Power of the Soul. 1994) England 1988 Pfeifer. USA. 1992 Hurding. Floyd. Right Relationships. 1965 Nee.L. 1977 Livesey. Roger. 1962 Koch. The Screwtape Letterx. Russ. England. IVP. Frank. Watchman. Occult Bondage and Deliverance. I'igs in ihe Parlour: A Practicai Guide to Deliverance. 1994 McClung. Roy.Vindecarea prin eliberare . Christian Fellowship Publishers Inc. 1994. 1985-1988 Huggert. Toin. Trumpet of Gideon Ministries. Floyd. Chrislian Deliverance Volumes 1. Explalning Rejection. USA. England. England. England. Full Marrs. McK. Rootxand Shootx. Kregel. USA. Frank and Ida Mac. Belfast. 1992 Salvalion Fcllowship. 1987.S. Texas. Sovereign World. Roger. USA. Bctany House. George A & Lany A Nichols. Power from on High. Hancock. Easlbourne. Watchman. 1994 Logan. Tom. England. The Christian & Freemasonry. Pasi and Prexent.

1991 Sanfoid. New Zealand.Age 312 313 . Tulsa. Paula. USA. Blessing or Curse: You Can Choose. 1989 Rcisser. USA. Bill. Maxwell. Healing the Wuundcd Spirit. C. USA. 1988 Sandford. Scripture Press Publications. 1992 Seamands. Sovereign World. Healing ofMemorics. Healing Grace. IVP. USA.Vindecarea prin eliberare . Sovereign World. What Your Horoscope Doesn ? Tel! You. What You Need to Know About the Nev. John & Paula. New Age Medicine. Cliarles. The Transfiguration of the Inner Mah. FearFree. 1992 Seamands. F Lagard. Victory House. 1974 Roebert. 1990 Smith. 1991 Sanford. Bill. When the Spirit Comes with Power. The Power of a Parents Words. Lafayette. H. The lielievcr 's Guide to Spiritual Warfare. England. Wheaton. David A. YWAM Tesaloniceni 5:21) Pubtishing. 1993 Strohmer. Whittakcr House. 1991 Includerea neapărat adăugat bun" (1 vreunei cărţi in această bibliografie nu presupune Inc. 1986 Wagner. (Reprint. Sovereign World. Victor)' House Inc. 1982 Sanford. England. 1985 Sanford. Rcceiving The Gifts of the Holy Spirit. Restoring The Christian Family. House Inc. Harrison Whilc. 1979 Sanfoid. Auk'land. How to Cast Oul Demons and Break Curses. USA. John. But Deliver Us/rom Evil. Scripture Press Publications. Harvest House Publishers.A. England. London. Dovc Ministries. John & Paula. Demons Defeated. ' USA. England. Healing Victims of Sexual Abtise. Sovereign World. John & Loren Rene>val of the Mind. Downers Grove. Kingsway. 1987 Woodworth-Etter. USA. Pat The Devii s Web. Tulsa USA. England. Oklahoma. David A. Territorial Spirits. 1987 Richards. JVP. 1993 Seamands. Stoughton. Demons and Deliverance. că autorul acelei cărţi a epuizat subiectul pe care l-a la acel subiect Încurajez cititorii să-şi folosească Oklahoma USA. oiiginally published 1916) Wright. Wheaton. USA. 1991 World. Derek. 1990 Pulling. Oregoa USA. Victory House Inc. England. England. Spiritual Warfare For Every Christian. Victor. 1991 Whyle. Tulsa. H.Slujirea practică Bibliografie Powell. HunUngton House Inc. Tulsa USA. Bill. Dean. Earl D. England. 1989 Wilson. John Weldon. 1991 White.' House. DLT. Paula. -4 Silence to Be Broken. Healing for Damaged Emotions. Mana. Seattle. A Diary ofSigns and Wonders. Tulsa USA. 1985 Sherman. Ministering in the Gifts of the Holy Spirit. Victor)' House Inc. Wheaton. Word England. 1994 Powell. 1989 Sanford. John & Paula. 1992 England. Sovereign World. John. Victory House. England. Hodder & Subritzky. 1991 Subritzky. 1987 Prince. Scripture tratat în acea carte şi că alţi autori n-ar mai avea nimic de discernământul în a „cerceta toate lucrurile şi a alege ce este Press Publications. 1992 Subritzky. Why Some Chrislians Conunii Adultery. Tulsa USA. Regal Books. John & Paula. Word (UK) Movement. Christian Set YourselfFree. Victor)' House Ventura. Tom. USA. USA. Healing Women's Emotions. USA. Ed. Graham. Sovereign Publishing.Norman. Paul & Terri. David A. Peter (Editor). Graham and Sbiricy.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful