Sunteți pe pagina 1din 21

Genetica !i tantra secretele neuro-hormonilor !i fericirea n cuplu de Adina Stoian Dejoac! planurile programului genetic al speciei Oamenii de !

!tiin"# sunt !i ei... oameni. Se ndr#gostesc !i se trezesc adesea, la fel ca mul"i dintre semenii lor, n plin# furtun# hormonal#. Vreme ndelungat# nimeni n-a cunoscut mecanismul unui asemenea fenomen, iar rela"iile lor de cuplu i l#sau !i pe ei cu inima frnt#, f#r# s# aib# habar din ce cauz#. Exaspera"i !i revolta"i probabil de starea cu pricina, speciali!tii n biochimie !i neuro!tiin"# au purces la treab#. $i nu s-au l#sat pn# n-au descoperit explica"ia !tiin"ific# a procesului de ndr#gostire !i a celui care duce la desp#r"ire, ba chiar !i-au pus problema s# conceap# o pastil# care s# vindece suferin"ele din dragoste. Concluzia lor nu e vesel# deloc. Pentru individul care urmeaz# orbe!te impulsurile speciei nu exist# sc#pare din mecanismul ndr#gostire mperechere separare, programat genetic !i pus implacabil n practic# de cei mai puternici neurohormoni pe care i secret# creierul nostru. Savan"ii sunt convin!i c# navem ncotro, mai devreme sau mai trziu ne confrunt#m cu ntregul cortegiu de am#r#ciuni !i durere care nso"e!te de obicei desp#r"irile. De altfel, studiile arat# f#r# dubiu c#, din punct de vedere al biochimiei !i al schimburilor hormonale de la nivel cerebral, toate rela"iile de cuplu n care iubi"ii nu-!i dep#!esc condi"ia uman# instictual# au o via"# ntre 2 !i 4 ani. Tradi"ia tantric# nuan"eaz# aceast# concluzie !i scoate n eviden"# faptul c# rela"iile secrete reu!esc s# men"in# focul pasiunii chiar mai mult de 4 ani. Explica"ia este legat# de secretele amplific#rii polariz#rii ntr-un cuplu prin angrenarea principiilor tantrice, aplicarea lor concret# n via"a cuplului (!i nu doar cunoa!terea lor formal#), angrenarea intimit#"ii !i a secretului !i de asemenea prin perseveren"a cuplului de a practica tantra cu adev#rat. De exemplu, cte cupluri sunt foarte serioase n a realiza cu perseveren"# efectul de avalan!# dup# ce au f#cut dragoste? Poate c# de aceea se consider# c# rela"ia adulterin# este mai fierbinte !i pasiunea n ea poate dura chiar mai mult dect ntr-un cuplu normal... are efectul de avalan!# inclus, pentru c# cei doi trebuie, de obicei, s# plece la casele lor dup# fuziunea erotic#. Romeo "i Julieta au murit tineri Durata de via"# medie a unui cuplu b#rbat-femeie se refer# la intervalul de timp n care ntre cei doi exist# cu adev#rat iubire intens#, atrac"ie, interes reciproc !i pasiune. De ce unele cupluri aleg totu!i s# r#mn#

mpreun# dup# aceast# perioad#, chiar dac# focul iubirii se stinge? Chiar dac# se instaleaz# plictiseala !i rutina, iar cei doi ajung s# nu mai fac# dragoste cu lunile, dar se autop#c#lesc n continuare ce uni"i !i iubitori sunt ei unul fa"# de altul? Hot#rrea "ine mai mult de op"iuni materialiste, de ceea ce au n comun fo!tii ndr#gosti"i ma!ini, case, tot felul de bunuri pe care nu vor s# le piard# !i pentru care decid s# renun"e la iubire !i libertate. Desigur, sunt !i situa"i cnd frica de a nu fi singur trage mult n balan"# sau faptul c# au copii !i responsabilitatea de a nu r#scoli via"a acestora este imens#. Perioada intens# de atrac"ie n cuplu nseamn# iubire activ#, activarea lui ANAHATA CHAKRA, efervescen"a, nfl#c#rarea pe care o tr#iesc cei doi. Crede"i cumva c# vremurile actuale sunt de vin# pentru c#, n mod obi!nuit, dragostea abia dureaz# ntre 2 !i 4 ani? Rata divor"urilor a atins, ntr-adev#r, cote uluitoare, deoarece acum sistemul social o permite, ns# mecanismul ndr#gostire-mperechere-separare caracterizeaz# dintotdeauna specia uman#. Studiile neurologice pun n eviden"# faptul c# acest comportament !i are r#d#cinile n instictele primare ale tuturor mamiferelor. A!adar, cu toate c# ne consider#m fiin"e evoluate pe scara mamiferelor care populeaz# planeta P#mnt, genetica nu ne-a scutit de acest pattern biologic, ba chiar l-a adncit. Faptul c# n trecut cuplurile p#reau mult mai sudate !i mai longevive nu reflect# realitatea, ci condi"ion#rile sociale !i religioase ale epocilor. Divor"ul nu era permis, biserica interzicea separarea, iar dependen"a material# a femeii de so" era foarte mare pn# la jum#tatea secolului al XX-lea. Te ntrebi totu!i cum au existat Romeo !i Julieta, Tristan !i Isolda sau alte cupluri care au pus n circula"ie mitul iubirii totale n cultura noastr#? R#spunsul e simplu Romeo !i Julieta !i ceilal"i ndr#gosti"i celebri au murit tineri, n-au apucat s# tr#iasc# cei 4 ani dup# care satura"ia !i rutina s# pun# st#pnire pe creierul lor, iar hormonii bucluca!i s# duc# la fenomenul de respingere !i apoi la desp#r"ire. Infidelitatea e programat! genetic Nu exist# fericire mai mare dect s# iube!ti !i s# fii iubit. Povestea este mereu aceea!i !i ve!nic nou#. El o descoper# pe ea sau ea l descoper# pe el, curcubee apar pe cerul senin, petale de trandafir cad din univers, jocurile de artificii ale pasiunii !i atrac"iei irezistibile str#lucesc. Marile pove!ti de dragoste ale lumii p#lesc n compara"ie cu povestea lor de iubire. Savan"ii nu iau n considerare transfigurarea !i spun c# neurohormonii sunt cei care trag toate sforile f#cndui pe ndr#gosti"i s# cread# cu t#rie c# fiin"a iubit# este excep"ional#, iar sentimentele care nfloresc la nceput apar ca fiind ideale !i eterne. Tot hormonii, dar din alt# categorie, spun speciali!tii, vor distruge implacabil acest paradis. De fapt, hormonii care conduc n general la desp#r"irea cuplurilor sunt o dovad# c# cei doi iubi"i nu !i-au dep#!it condi"ia instinctual#, iar dominanta con!tiin"ei a r#mas la nivelul primilor trei centri de for"#, MULADHARA, SWADHISTHANA !i MANIPURA CHAKRA

de unde vin ata!amentele, posesivitatea, geloziile, invidia, egoismul, tendin"a de control !i manipulare, !antajul emo"ional. Tradi"ia spiritual# spune c# dragostea e un dar de la DUMNEZEU, pentru c# DUMNEZEU este iubire, iar atunci cnd doi oameni sunt ghida"i s# se ntlneasc# !i s# se ndr#gosteasc# unul de cel#lalt, urmeaz# aceast# chemare a iubirii divine, ce are drept fundament ultim atingerea st#rii androginale glorioase. n felul acesta,iubi"ii au !ansa de a mplini mpreun# un destin spiritual de fericire, de armonie !i bucurie. Au !ansa de a nv#"a mpreun# lec"iile ce le sunt de trebuin"# ca s# evolueze. Oamenii de !tiin"# nu iau n considerare acest destin spiritual !i vorbesc doar despre un fel de predestinare care se manifest# la nivel fizic !i pe care au numit-o destinul biologic, programat genetic. n destinul biologic se g#sesc anumite scheme de comportament care la nivel instictual sunt implacabile. De aceea, dac# nu transcendem impulsurile speciei !i nu ac"ion#m spiritual, nu putem sc#pa de sub domina"ia neurohormonilor cu pricina. O concluzie !ocant# a studiilor arat# c# nici chiar continen"a amoroas# nu modific# sim"itor situa"ia. Cercet#rile au demonstrat c# atingerea st#rii de orgasm obi!nuit chiar !i a anumitor forme de orgasm f#r# ejaculare, pe fondul angren#rii instinctuale (cu alte cuvinte mna"i doar de impulsuri !i pasiuni sexuale, chiar dac# mbr#cate frumos), implic# producerea unor seturi de neurohormoni programa"i genetic n a!a fel nct s# induc# dup# o vreme cuplului respectiv starea de satura"ie. Iar faptul conduce frecvent la separare !i ncetarea acelei rela"ii. A avea sau a nu avea... orgasm? Mult# vreme s-a crezut c# incapacitatea de a atinge starea de orgasm sau rela"iile frustrante n care cei doi nu fac destul dragoste, iar femeia nu atinge st#rile de mplinire necesare, duc la aceste inevitabile frustr#ri !i st#ri de conflict. Dar cercet # rile contrazic aceast # idee. Dac # mecanismul prin care se atinge orgasmul !i chiar configura"ia neurohormonal# pe fondul c#reia se produce respectiva stare de orgasm sunt !i r#mn la nivel instinctual, chiar dac# ejacularea nu apare, hormonii care induc senza"ia de satura"ie, de sa"ietate !i de respingere sunt prezen"i. Asta n condi"iile n care nu respect#m indica"iile tantrice n ceea ce prive!te angrenarea erotic# sacr# cu to"i pa!ii s#i foarte importan"i, ntre care men"ion#m: starea de transfigurare, iubirea activ# care te face s# d#ruie!ti continuu tot ce ai mai bun pentru fericirea celui iubit, sublimarea armonioas# a energiilor la finalul ntlnirii erotice !i realizarea efectului de avalan!#, care presupune necesitatea celor doi iubi"i de a se separa temporar. To"i ace!ti pa!i sunt foarte importan"i, chiar dac#, pentru unii, ei pot ap#rea deplasa"i! (unde s# te duci de-acas#, unde locuie!ti cu iubita, pe la 3-4 diminea"a, dup# o noapte de amor...? aceasta e ve!nica ntrebare).

Solu"iile oferite de !tiin"# sunt de-a dreptul pesimiste. Ori ni se spune asta e, mp#ca"i-v# cu situa"ia, ori ni se ofer#, ca singur# posibilitate, evitarea oric#rui fel de orgasm, inclusiv cel f#r# desc#rcarea, astfel nct s# fie exclus# posibilitatea de producere a acelor hormoni. Savan"ii neuro!tiin"ei indic# de altfel aplicarea procedeului KAREZZA, care conduce la o stare de pl#cere doar pn# la un anumit punct, f#r# s# se apropie de starea nici m#car controlat#, de maxim al volupt#"ii. Concluziile acestor studii au ajuns la un slogan teribil un orgasm n plus, un pas mai aproape de momentul desp#r"irii. Totu!i, TANTRA ne nva"# c# starea de orgasm este acea interac"iune armonioas# !i puternic# din punct de vedere al polarit#"ii care conduce la transcenderea naturii individuale limitate !i chiar la transcenderea ego-ului, a!a c# nu poate ascunde un asemenea pericol. De aceea, singura cale care ni se ofer# de fapt !i poate s# ne scape de a!a-numitul blestem genetic este spiritualizarea, sacralizarea rela"iei de cuplu. Asta presupune aplicarea st#ruitoare, perseverent#, cu tot entuziasmul !i deschiderea a sfaturilor pe care le avem n ceea ce prive!te rela"ia de cuplu, chiar dac#, aparent, asta ne lipse!te de unele bucurii m#runte. S# lu#m de pild#, sfatul ghidului nostru spiritual, Gregorian Bivolaru, de a aplica mereu efectul de avalan!# dup# ce am f#cut dragoste cu fiin"a iubit#. Dac#, n loc s# plec#m la distan"# unul de altul pentru ca efectul de amplificare a tr#irilor nalte s# se cristalizeze, pentru noi este mai important s# dormim mpreun# atunci s# fim con!tien"i ce risc ne asum#m: acela de a asocia manifest#rile hormonului numit prolactin# (ce apare, dac# nu s-a realizat o sublimare corespunz#toare a energiilor la nivelul centrilor de for"# superiori ANAHATA, VISHUDHHA, AJNA CHAKRA !i SAHASRARA) care induce sentimentul de iritare, sa"ietate !i respingere chiar fa"# de fiin"a iubit#! n aceast# situa"ie, cei doi hormoni principali, oxitocina (hormonul iubirii) !i prolactina (hormonul satura"iei) nu reu!esc s# se echilibreze unul pe cel#lalt !i inevitabil se ajunge la situa"ia n cauz#. Iubirea ve"nic! #ine 3-4 ani Cu 2000 de ani n urm#, Ovidiu a scris poemul Leacul mpotriva iubirii: Nu mai po!i s" faci niciun pas/ pentru c" gndul la ea te-mpiedic" chiar s" mergi,/ !i apare n fa!a ochilor n fiecare clip",/ nu e nimic, exist" leac pentru aceasta:/ Fii mpreun" cu ea din nou #i din nou,/ #i chiar cnd sim!i c" ai vrea s" fii singur, r"mi totu#i cu ea./ $i chiar cnd sim!i/ c" ai vrea s" mergi pu!im timp n alt" parte,/ mai f" nc" o dat" amor cu ea./ n scurt timp, repetnd asta,/ o s" ajungi s" sim!i/ c" vrei s" fugi ct se poate de departe/ #i s" n-o mai vezi niciodat". Fenomenul este ntru totul adev#rat. Am auzit o discu"ie ntre Ghidul nostru spiritual, Grieg, !i doi iubi"i, c#rora le indica st#ruitor ca nu cumva s# locuiasc# n continuare mpreun# n camera foarte mic# pe care o nchiriaser#. Am "inut minte ce le-a

argumentat, cuvnt cu cuvnt: Dac# nu ve"i asculta !i ve"i continua s# locui"i mpreun#, ntrun an de zile o s# v# s#tura"i unul de altul att de tare, nct o s# vi se fac# r#u cnd o s# v# vede"i. Seam#n# foarte mult cu ce zice Ovidiu n finalul acestui poem... Exist#, de altfel, o povestire asem#n#toare !i n tradi"ia oriental#. O prin"es# s-a ndr#gostit foarte tare de un servitor necioplit !i incult, !i voia cu tot dinadinsul s# se c#s#toreasc# cu el, spre ruina ntregului imperiu. Marele mp#rat nu s-a-mpotrivit, pentru c# n acest proces n care hormonii !i fac jocurile, ndr#gosti"ii oricum nu ascult# de nimeni !i nimic altceva n afar# de impulsurile lor, iar dac# ntmpin# rezisten"a celorlal"i, vor dori chiar mai abitir acel lucru. A!adar, pentru c# era n"elept, tat#l a zis: Fiica mea, sunt de acord s# te c#s#tore!ti cu acest tn#r cu o condi"ie: s# petrece"i mpreun# o lun# de zile ncuia"i ntr-o singur# camer#. O s# ave"i absolut tot ce dori"i acolo !i dac# dup# o lun# de zile nc# dore!ti s# te c#s#tore!ti cu el "i vom face nunt# !i imperiul va fi al lui. Prin"esa a zis fericit#: Ce e o lun# de zile, o via"#-ntreag# am s# locuiesc cu el. Dup# trei zile de locuit mpreun# continuu, a nceput s# zgrie la u!# ca pisica, dup# o s#pt#mn# se ruga de cei care aduceau de mncare, dup# dou# s#pt#mni orice replic# pe care o spunea el o scotea din s#rite !i pn# la sfr!itul lunii ar fi dat orice s# scape din acea veritabil# nchisoare! Cnd mp#ratul cel n"elept a descuiat u!a, prin"esa l-a mbr#"i!at !i a spus: Am n"eles foarte bine lec"ia. Nu doresc s# m# c#s#toresc cu el. De acum nainte, doresc s#-"i ascult mereu sfaturile. Exemplele acestea confirm# concluziile oamenilor de !tiin"#. E nevoie de un efort con!tient !i hot#rt pentru a ne dep#!i nivelul instinctual, motivat doar de pl#cerea !i satisfac"ia personal#. Altfel, acest nivel instinctual ne for"eaz# s# r#mnem n limitele destinului biologic, iar st#rile tr#ite mpreun#, energiile pe care ni le mp#rt#!im !i schimburile hormonale care se trezesc automat din aceast# tr#ire mpreun#, produc un set de hormoni care conduc la rela"ii de cuplu scurte, ncheiate nefericit. n termeni yoghini, e nevoie s# ne rafin#m nivelul de con!tiin"# pentru a atinge !i a dep#!i ANAHATA CHAKRA, nivelul de unde conteaz# fericirea celuilalt mai mult dect pl#cerea !i fericirea proprie. To"i cei care aspir#m s# evolu#m urm#rim, fie individual, fie n cuplu, s# urc#m mai sus de centrul subtil al inimii. A!adar putem fi cu adev#rat optimi!ti. Pentru c# astfel ndeplinim automat condi"ia care face posibil# o rela"ie de cuplu fericit#, bazat# pe transcenderea instinctualit#"ii, a egoismului individual, pe amorul sacru !i transfigurator, pe iubire reciproc#, respect, n"elegere !i bun#voin"#. Astfel devine cu putin"# o rela"ie care s# dureze n timp !i, de ce nu, chiar toat# via"a. Desigur asta implic# un efort sus"inut, continuu, deoarece biologic nu suntem programa"i pentru a func"iona n acest fel. Creierul ndr!gosti#ilor "ocheaz! oamenii de "tiin#! Care este neuroanatomia unei pove!ti obi!nuite de dragoste? Ce se petrece n mintea unui om atins de s#geata lui Cupidon? Cum ajunge el s# cad# din

visul plin de curcubeie orbitoare !i petale de trandafiri n rutina banal# a cotidianului anost? De ce dup# un an, doi, trei, maxim patru, culorile nu mai str#lucesc a!a de intens, iar trandafirii !i arat# spinii? Ceea ce li se p#ruse ndr#gosti"ilor a fi iubirea vie"ii lor, etern# !i intangibil# se dovede!te la fel ca celelalte pove!ti, mai mult sau mai pu"in triste !i pline de suferin"#, pe care le-au avut... La nceput ndr#gosti"ii idealizeaz# totul, v#d totul ntr-o perspectiv# transfigurat# !i magic#. Sunt ajuta"i din punct de vedere spiritual de energia nceputului, sunt ajuta"i de gra"ia divin# care le-a oferit darul iubirii, motivndu-i s# doreasc# acea rela"ie de cuplu. $i n plus, studiile arat#, sunt ajuta"i de o doz# bun# de hormoni euforizan"i. Oamenii de !tiin"# !i-au luat n serios munca au f#cut analize, studii, tomografii. Le-au oferit subiec"ilor imagini ale celor iubi"i !i le-au cerut s#-i evoce, chiar s#-!i autoinduc# st#ri erotice !i uneori s# se autoerotizeze avnd n minte fiin"a iubit# pentru a atinge st#ri de orgasm pe care le-au scanat prin rezonan"# magnetic#. Au constatat c#, ncepnd chiar din momentul n care un ndr#gostit evoc# fiin"a iubit#, acea parte din creierul s#u responsabil# cu gndirea ra"ional#, logic# !i deductiv# nceteaz# s# func"ioneze. Scanarea arat# activitate minim# n zona cortexului, corespunz#toare acestor centri neuronali, iar ceea ce r#mne luminos pe ecran !i indic# activitate este centrul pl#cerii aflat la nivelul cerebelului. Cerebelul este creierul atavic, ancestral, unde sunt stocate toate instinctele care ne ajut# la supravie"uire respira"ia, b#t#ile inimii !i func"iile incon!tiente. La nivel instinctual aceast# func"ie complex# de a sus"ine via"a din toate punctele de vedere este comun# pentru toate mamiferele. Savan"ii au studiat ce se manifest# la nivel hormonal n creier n timpul ndr#gostirii, al excit#rii erotice !i chiar n timpul orgasmului (chiar dac# provocat numai prin autoerotism, n timp ce subiectul prive!te poza fiin"ei iubite). Descoperirea a fost !ocant#. Creierul unei persoane ndr#gostite care tr#ie!te starea de orgasm evocnd fiin"a iubit# este inundat de hormoni euforizan"i, la nivelul centrilor pl#cerii instinctuale, !i acest pattern este extrem de asem#n#tor cu modul de activare a creierului unui om aflat sub influen"a unor droguri foarte tari, gen cocain# sau heroin#. Toate aceste cercet#ri s-au realizat pe subiec"i care nu au niciun fel de nclina"ie sau forma"ie spiritual#, oameni ndr#gosti"i la modul pasional, instinctual. Suferin#ele din dragoste seam!n! cu sevrajul Unei persoane aflate sub influen"a drogurilor, sau chiar euforizat# de alcool, nu-i po"i cere s# fie ra"ional# sau logic#, tot la fel cum nu le po"i cere a!a ceva nici ndr#gosti"ilor care, din punct de vedere al activit#"ii neuronale, nu pot fi considera"i pe deplin treji. Cei care au luat droguri prezint # o superexcitare a anumitor centri, iar creierul celor ndr#gosti"i trece prin acela!i proces care duce la superactivitate, euforie, nivel energetic ridicat, senza"ia de atotputere. Cnd e!ti ndr#gostit nu-"i vine s# dormi, nu-"i vine s# m#nnci, e!ti disponibil pentru orice efort, pentru tot

felul de gesturi neobi!nuite, unele chiar ira"ionale, ilogice !i te sim"i tot timpul foarte ncntat, foarte fericit f#cnd pur !i simplu acele ac"iuni, chiar c#l#torind 2500 km doar ca s# te ntlne!ti o zi cu fiin"a iubit#. Flutura!ii din stomac !i din creier sunt foarte activi !i "i ofer# toat# motiva"ia de care ai nevoie. La fel ca !i cei care consum# droguri, ndr#gosti"ii au tendin"a s# supra-aprecieze ceea ce li se petrece. Felul n care func"ioneaz# creierul lor determin# convingerea ferm# c# totul este special, unic, nemaipomenit !i c# iubirea pe care o tr#iesc acum va "ine o ve!nicie. Neurohormonii ndr#gostirii i fac s# cread# c# rela"ia va dura pentru totdeauna, chiar dac# nu fac nimic, ci doar se las# n voia sor"ii. Ce se petrece ns# cnd ndr#gostirea dispare? De ce sufer# oamenii att de tare !i !i doresc fierbinte s# fie iar ca mai nainte? Toate aceste suferin"e supranumite din dragoste se reflect# la nivelul neurohormonilor extrem de asem#n#tor cu sevrajul indus de droguri. Cnd stimulul care excit# cerebelul lipse!te, hormonii nu mai activeaz# respectivii centrii ai pl#cerii !i oamenii experimenteaz# aceea!i senza"ie de lips#, de dependen"# !i de deprivare, cu ntregul cortegiu de fenomene care i pot conduce pe unii chiar la depresii ce necesit# internare, tendin"e suicidare sau gesturi f#r# ntoarcere. Natura ne vrea nemuritori, nu mplini#i n cuplu Oamenii de !tiin"# s-au ntrebat dac# nu cumva suntem blestema"i s# ne desp#r"im. Descoperirile cele mai recente nu sunt roz: rasa uman#, la fel ca toate celelalte, are o programare genetic# menit# s# asigure perpetuarea speciei, nu armonia n cuplu stabil de lung# durat#. Odat# cu nmul"irea combin#rilor de patternuri genetice posibile se multiplic# !i !ansele de supravie"uire. Iar aceste combin#ri cu patternuri genetice diferite apare numai n urma combin#rilor cu persoane diferite, - ceea ce nseamn# c# infidelitatea este imprimat# de c#tre legile evolu"iei biologice chiar n genele noastre. Natura nu este interesat# s# fim ferici"i, ci s# fim nemuritori, prin transferul cu succes al caracteristicilor biologice c#tre eventualii urma!i. Neurosexualitatea este !tiin"a care studiaz# influen"a program#rii genetice asupra vie"ii noastre !i felul cum ne modeleaz# erotismul, precum !i comportamentul nu numai n rela"ia de cuplu, ci !i n via"a cotidian#, n leg#tur# cu slujba, petrecerea timpului liber, ba chiar n ceea ce prive!e tipul de constitu"ie fizic# !i gradul nostru de dinamism !i de erotism. Potrivit speciali!tilor n psihologia cuplului, dup# perioada de gra"ie ce variaz# ntre 2 !i 4 ani apar aproape din senin tensiuni !i irit#ri care distrug rela"ia. n general femeile devin posesive !i din ce n ce mai preten"ioase, n timp ce b#rba"ii se simt devora"i, sufoca"i !i au nevoie de independen"#. Genetica are o explica"ie simpl# b#rba"ii produc cu 50% mai mult# serotonin# dect femeile, serotonina este, printre altele, hormonul mul"umirii de sine, de aceea ei sunt pur !i simplu mul"umi"i !i mp#ca"i cu majoritatea situa"iilor n care se afl#. Creierul femeilor n schimb produce cu 50% mai mult# dopamin#, hormonul ac"iunii, al

tendin"ei de a modifica, de a schimba, de a improviza, de a crea !i de a ac"iona, iar asta le face dornice de mbun#t#"irea continu# a lucrurilor !i preten"ioase. Cuplurile care las# genetica s#-!i urmeze planul secret ajung, dup# ce dispare sentimentul intens de ndr#gostire !i se sfr!e!te perioada de miere, la certuri regulate, la sentimentul de stagnare, dependen"# !i tendin"a reciproc# de control al celuilalt. Nimic nu r#mne neexperimentat !antajul emo"ional, lacrimile !i amenin"#rile ca modalit#"i de manipulare, senza"ia c# nu pot reg#si armonia !i flac#ra de la nceput, pesimismul, gelozia boln#vicioas#, suspiciunea, posesivitatea !i ata!amentul, tendin"a de a-l face pe cel#lalt total responsabil de ceea ce se petrece. Evident apare ntrebarea: De ce? $i mult# vreme r#spunsul a fost considerat a fi deteriorarea rela"iei erotice nso"it# de frustrare !i de sentimentul c# e!ti folosit ca o juc#rie sexual# (iar la cuplurile obi!nuite se adaug# !i consecin"ele negative ale ejacul#rii). Atunci cum de exist# totu!i suferin"e din dragoste !i desp#r"iri la cuplurile care practic# continen"a sexual#, !i, teoretic, nu sufer# de aceast# deteriorare?!...

Cum sc!p!m din nchisoarea instinctelor? Cerebelul, creierul atavic sau ancestral, este partea de creier care ncepe s# se dezvolte la toate mamiferele ncepnd cu cele primitiv !i devine din ce n ce mai complex pe m#sur# ce specia evolueaz#. La nivelul lui se afl# centrul echilibrului, memoria, capacitatea de a nv#"a, func"iile neuroendocrine, activit#"ile autonome, supravie"uirea n condi"ii propice vie"ii, instinctele, emo"iile !i sentimentele. Aici exist# posibilitatea de a ne antrena s# dorim lucruri binef#c#toare care s# ne plac# !i s# le respingem pe cele care ne fac r#u. Cerebelul poate fi antrenat s# nve"e dar ce anume alegem "ine de noi. Frica, pl#cerea, excitarea, sexualitatea, iubirea, fericirea, senza"ia de bun#stare, toate sunt experimentate la nivelul cerebelului. Tr#irea neuronal# a st#rii de orgasm se desf#!oar# tot la nivelul cerebelului, unde se afl# ace!ti centri ai pl#cerii (de altfel, faptul c# ejacularea este coordonat# de alt# parte a creierului dovede!te ceea ce TANTRA a afirmat cu secole n urm# orgasmul !i ejacularea sunt dou# activit#"i diferite care pot fi disociate !i experimenate separat). Hormonii produ!i de cerebel sunt mesagerii creierului nostru ancestral care i spun trupului cnd s# respire, cum s# digere, s# asimileze, cnd s#-i fie foame, cnd s#-i fie sete, cnd s# se team#, cnd s# simt# pl#cere. Aceste impulsuri au rolul de a ne asigura supravie"uirea n condi"iile cele mai bune posibil, reglnd amalgamul de instincte, emo"ii !i sentimente. Atta timp ct ac"ion#m instinctual deci l#s#m la voia naturii ceea ce experiment#m suntem implacabil guverna"i de creierul nostru ancestral, iar asta ne face s# avem un comportament similar tuturo celorlalte mamifere. Lucrul este valabil !i din punct de vedere al sexualit#"ii dac# nu dep#!im nivelul strict biologic, instinctual, cel care reclam# pl#cerea

mea cu orice pre", orict am mbr#ca-o n haine spirituale, mai devreme sau mai trziu ne va conduce la apari"ia fenomenului de satura"ie !i, respectiv, separare. Cum se comport! mamiferele din punct de vedere sexual? Exist# circa 4260 de specii cunoscute de mamifere. Mai pu"in de 20 dintre ele sunt monogame !i niciuna nu manifest# fidelitatea sexual# absolut#. Chiar dac# alc#tuiesc un cuplu nc# de la nceputul vie"ii sexuale, uneori se petrece c# se duc !i se mperecheaz# cu al"i parteneri pentru a asigura varietatea biologic # necesar#, genetic# !i se-ntorc !i-!i cresc puii cu partenerul cu care tr#iesc mpreun# toat# via"a. Programul genetic coordonat de activitatea neuroendocrin# a cerebelului dicteaz# majorit#"ii celor 4260 de specii instinctul de combinare a genelor cu ct mai mul"i parteneri fertili posibili. Astfel, orientarea subcon!tient# este spre a detecta n permanen"# un nou partener potrivit. A!a se mpline!te obiectivul genetic de combinare a genotipurilor nefamiliare pentru mbun#t#"irea zestrei genetice. Odat# g#sit noul partener potrivit, hormonii secreta"i de creierul ancestral fac mamiferul s# se simt# foarte tentat de noua apari"ie, i produc o stare de exaltare, de be"ie, care face ca acesta s# par! mai atr#g#tor, nu neap#rat chiar s# fie. Aceast# puternic# iluzie hormonal# este men"inut# pentru ca cei doi parteneri s# se poat# mperechea o perioad# de timp suficient# din punct de vedere genetic pentru a produce urma!i, dup# care, tot de la nivel hormonal este proiectat dezinteresul fa"# de partener, manifestat prin sc#derea dramatic# a atrac"iei sexuale. Concluzia oamenilor de !tiin"# este c# omul, ca mamifer instinctual, va reac"iona la fel ca toate mamiferele studiate. Natura a programat iubi"ii care r#mn la nivel instinctual (MULADHARA, SWADHISTHANA !i MANIPURA CHAKRA) s#-!i piard# dup# un timp interesul unul fa"# de cel#lalt, indiferent ce fel de rela"ie de cuplu ar avea, !i s# caute (mai mlt sau ami pu"in con!tient) s# g#seasc# pe altcineva, asigurnd n felul acesta varietatea genetic#. n folosul acestei program#ri sunt folosi"i cei mai puternici neurohormoni umani, produ!i de creierul ancestral. n perioada ndr#gostirii, n fiin"a uman# se manifest# intens (ori direct n creier, ori indirect la nivelul altor organe) patru hormoni principali: Feniletamina o monoamin# alcaloid# natural# care func"ioneaz# aproape ca un drog psihoactiv cu efecte stimulante. Este hormonul care d# st#rile supereuforice ce-i fac pe oameni s# reac"ioneze ca !i cum ar fi high. FEA este produs# !i func"ioneaz# n sistemul nervos central al mamiferelor ca neuromodulator. Asta nseamn# c# le moduleaz# st#rile emo"ionale, reac"iile !i comportamentul, iar ca

neurotransmi"#tor transmite mesajele !i altor gland din zona trupului, n special celor suprarenale, care produc adrenalin# !i celor din zona testiculelor sau ovarelor care produc hormoni erotici. Feniletilamina este sintetizat# !i n alte organisme, uneori sub ac"iunea anumitor substan"e !i chiar alimente, precum ciocolat# sau cacao. Este similar# amfetaminei, un drog foarte puternic, care produce sinteza crescut# de norepinefrin# !i dopamin#. Supranumit# drogul ectasy produs natural de organism, declan!eaz# senza"ia de euforie extraordinar#, supra-aprecierea tuturor aspectelor, nivel energetic ridicat, bun# dispozi"ie debordant#, stare general# de bine !i confort, fericire excep"ional# f#r# motiv. E de dorit s# nv#"#m cum s# determin#m producerea constant# a acestei feniletilamine prin activit#"i benefice care men"in nivele ridicate de dopamin#, norepinefrin# !i altele !i ajut# balan"a hormonal# s# r#mn# n armonie. Al doilea hormon prezent n cantit#"i semnificative pe perioada ndr#gostirii se nume!te Dopamin! este hormonul r#spl#"ii !i al satisfac"iei, al motiv#rii prin minimalizarea nepl#cerii !i sporirea pl#cerii. Este produs n cantitate mare ori de cte ori ne sunt ndeplinite nevoile fundamentale de hran# !i odihn#, dar !i cnd tr#im satisfac"ia de a atinge un ideal, un "el ori chiar de a c#p#ta un anumit obiect. Acest hormon creeaz# dorin"a de pl#cere sub orice form#, nt#re!te motiva"ia de a dobndi pl#cerea !i chiar dependen"a de acea pl#cere, printr-o schem# rigid# de comportament compulsiv.

Dopamina este eliberat# n mod natural prin procesele resim"ite ca pl#cute: hrana, b#utura, sexualitatea, dar !i prin consumul de droguri sau chiar prin activit#"i speciale, de exemplu sporturi extreme sau experien"e neutre care sunt asociate de noi cu pl#cerea. Secre"ia de dopamin# antreneaz# !i secre"ia de adrenalin#, un hormon puternic ce cre!te starea de excita"ie, produs de glandele suprarenale la nivelul rinichilor. Aceasta ne determin# s# spunem c# exist# astfel o leg#tur# evident# ntre dopamin#, adrenalin# !i SWADHISTHANA CHAKRA (principiul pl#cerii care se manifest# la nivelul acestui centru de for"#) !i MANIPURA CHAKRA (principiul centr#rii pl#cerii n favoarea egoist# a individualit#"ii). Dopamina creeaz# dependen"# de stimulul care a produs-o !i, exact ca drogurile psihodinamizante, creeaz# satura"ie !i dorin"a de a avea mai mult. Nu mai este suficient un pahar de alcool, trebuie dou#, nu mai e suficient# o cantitate de drog, trebie unul mai puternic, nu mai e suficient# o medalie, trebuie mai multe pentru a resim"i aceea!i satisfac"ie de la nceput. Dopamina, de altfel, se administreaz# de foarte multe ori sportivilor pentru a-i motiva s# se antreneze, mereu nemul"umi"i cu ceea ce au dobndit !i dorind mai mult. Este asociat# mai ales cu faza de dorin"# intens# de a dobndi, de a realiza, nu cu mecanismul de a te bucura de ceea ce ai ob"inut. Schema de comportament bazat# pe excesul de dopamin# este numit# motiva!ia satisfac!iei: lupta pentru a dobndi, consumarea experien"ei !i dependen"a de ea. Scan#rile activit#"ii cerebrale a persoanelor foarte ndr#gostite, care prezint# un nivel foarte

ridicat de FEA !i dopamin# sunt aproape identice cu ale persoanelor care se afl# sub influen"a drogurilor puternice. Oxitocina al treilea hormon, este secretat din fericire de glanda pituitar#. Glanda pituitar# se afl# n leg#tur# cu SAHASRARA, a!adar exist# o leg#tur# important# nte centrul subtil suprem al fiin"ei !i trezirea !i secretarea acestui hormon, supranumit !i hormonul iubirii !i al tandre"ii. Mult# vreme s-a crezut c# este important numai pentru femei, fiind asociat cu al#ptarea !i contrac"iile uterine necesare na!terii, ns# studii de ultima or# demonstreaz# c# oxitocina este produs # n cantit #" i impresionante n timpul mngierilor delicate, n timpul jocului amoros, n special foarte tandru !i n timpul orgasmului, att la b#rba"i, ct !i la femei. Experimentele dovedesc c# oxitocina este eliberat# n snge de perceperea mngierii afectuoase, tandre !i non-egoiste, de stimularea snilor !i de alte manifest#ri ale iubirii. Al patrulea hormon prezent din bel!ug n acest mecanism al ndr#gostirii este testosteronul. El se manifest# prin bucl# de feedback, dopamina angreneaz# glandele suprarenale care produc adrenalina, prezen"a acesteia activeaz# producerea hormonului masculin activ, testosteronul, n testicule sau n ovare, iar o cantitate mic# se produce chiar n glandele suprarenale. Testosteronul cre!te excitarea, dorin"a, libidoul, producnd !i un sentiment de atrac"ie fatal# fa"# de aspectul dorit care, n cazul de fa"#, este iubitul sau iubita. Genetica nu este impresionat! de non-ejaculare Feniletilamin#, oxitocin#, testosteron !i dopamin#, povestea de iubire apare puternic# !i nesfr!it#, via"a este idealizat#, totul este v#zut prin ochelarii cei mai roz cu putin"#, fiin"a iubit# este cea mai cea. Momentul culminant este amorul. ntr-o astfel de manifestare a ndr#gostirii se afl# cheia fericirii !i a rela"iei armonioase, stabile !i de lung# durat#. Dac# cei doi iubi"i vor angrena o rela"ie erotic# de tip sexualitate instinctual # (adic # subordonat # program # rii genetice care dore ! te fertilizarea partenerului), men"inndu-se, de fapt, la nivelul mamiferelor obi!nuite, indiferent de ceea ce ei cred sau !i doresc, atunci atrac"ia erotic#, motorul energetic al rela"iei, se va diminua !i va disp#rea ntrun timp relativ scurt. Dar dac# vor alege !i vor lucra con!tient !i perseverent pentru a avea o rela"ie tantric# spiritual# real", nu imaginar", pot dep#!i blocajele genetice !i pot cl#di o rela"ie de cuplu fericit# !i de lung# durat#. Chiar !i din perspectiva geneticii, sexualitatea fertilizatoare !i rela"ia afectiv# fericit# de lung#

durat# sunt bazate pe producerea constant# a anumitor hormoni specifici fiec#reia. Furtuna hormonal# din timpul sexualit#"ii instinctuale (de fertilizare) face ca dopamina !i testosteronul s# creasc# foarte mult, fenietilamina, drogul natural euforizant, !i oxitocina, hormonul iubirii, cresc !i ele, ns# nu att de tare, pn#-n clipa orgasmului, cu sau f#r# desc#rcare. Creierul arat# ca sub influen"a unei substan"e psihodinamizante. Dup# starea de orgasm, dopamina scade dramatic !i aici este cheia sevrajului, producnd simptomele uzuale de deprivare. Reac"ia tinde s# fie imediat# n cazul b#rba"ilor care au ejaculat (unde scade dramatic !i testosteronul datorit# epuiz#rii testiculelor survenit# n cazul ejacul#rii), mai lent# n cazul femeilor care s-au desc#rcat, !i nu a!a teribil#, dar semnificativ" n cazul celor care au controlat ejacularea sau desc#rcarea. Aten"ie! Aceast# reac"ie de deprivare exist # , nu se suspend # complet NUMAI DAC % NU S-A PRODUS DESC%RCAREA, asta este ceea ce trebuie s# "inem minte. Ea este n leg#tur# cu angrenarea n interac"iunea erotic# INSTINCTUAL%. Efectele sc # derii nivelului de testosteron sunt prezente, de asemenea, chiar !i la b#rba"ii care nu au ejaculat sau la femeile care nu s-au desc#rcat !i, dac# se ajunge sub un anumit nivel f#r# a fi compensat# de prezen"a altor hormoni (cum ar fi oxitocina sau endorfinele) induce o anumit# stare de iritare !i de furie care se manifest# prin a!a numita sensibilitate masculin# ira"ional#, foarte mare, la observa"iile feminine de dup#, manifestate ca acces subit de mnie !i, n cazul femeilor, printr-o stare de iritabilitate !i frustrare. Mul"i b#rba"i se plng: Fac dragoste cu iubita cteva ore #i n pozi!ii care activeaz" centrii energetici subtili, ncheiem cu succes, iar la jum"tate de or", ea-i nervoas" #i preten!ioas", ce s" m" fac, ce mai vrea? De ce e nervoas#? Neuro!tiin"a spune c# e nervoas# pentru c# sexualitatea instinctual# determin# apari"ia prolactinei !i sc#derea testosteronului !i femeia nu a compensat sc#derea aceasta cu producerea de oxitocin#. Te-ai s!turat de furtuni hormonale n cascad!? n clipa n care testosteronul !i dopamina scad, iar oxitocina (implicit !i serotonina, hormonul mul"umirii !i al optimismului) !i feniletilamina (hormonul fericirii euforice) nu compenseaz#, ceea ce e posibil dac# sexualitatea s-a manifestat instinctual !i nu exist# manifest#ri foarte tandre, foarte afectuoase !i foarte rafinate dup# ncheierea actului erotic, intervine un alt hormon supranumit frn# sexual# - prolactina. Acesta este hormonul care semnaleaz# trupului sa"ietatea, senza"ia c# a avut destul, !i caut# s# contrabalanseze efectele sc#derii dopaminei care produce totu!i excitarea sexual#, inducnd o stare refractar# fa"# de erotism. n mod natural, prolactina este asociat# cu sc#derea interesului sexual la femeile care al#pteaz#. Cantitatea de prolactin# poate fi un indicator al satura"iei sexuale !i relax#rii, nso"it chiar

de respingere. Procentul mare de prolactin# este considerat responsabil de impoten"# !i pierderea complet# a libidoului. Considernd toate aceste informa"ii prezentate ajungem la concluzia c# experien"a erotic# dominat# de instinctul de perpetuare a speciei reprezint# pentru creier o adev#rat# furtun# hormonal#, urmat# de o mahmureal# aversiv#. Sunt termenii celei mai cinstite descrieri. Iar cercet#rile arat# c# refacerea complet# la nivel hormonal astfel nct to"i ace!ti patru hormoni (feniletilamin#, dopamin#, testosteron !i oxitocin#) s# fie echilibra"i !i la normal dureaz# cam dou# s#pt#mni! Iar iubi"ii ce fac? Cnd simt pe propria piele efectele erotismului instinctual !i apare starea de nelini!te, iritare, frustrare, se gndesc: Dac" mai facem nc" o dat" amor, poate o s" fie mai bine! Dar dac# nu modific# nimic n felul cum abordeaz! erotismul "i las! numai instinctul s! ac#ioneze, controlnd eventual doar ejacularea, asta adnce!te furtuna hormonal#. O a doua angrenare erotic# n urm#toarele dou# s#pt#mni realizat# n aceea!i manier# instinctual# care nu dep#!e!te MULADHARA, SWADHISTHANA !i MANIPURA CHAKRA, n care automat se produc hormonii de care am vorbit, adnce!te dezechilibrul... n momentul n care dezechilibrul se adnce!te, producerea de prolactin# va semnala cerebelului c# ceva este n neregul#. Cu cine? $i pentru c# omul comun nu este capabil s# discearn# corect, o s# dea vina incon!tient pe cel#lalt. Sentimentele de insatisfac"ie !i de satura"ie vor fi proiectate asupra persoanei iubite. Este ca !i cum subcon!tientul ncepe s# lupte mpotriva cauzei nefericirii (insatisfac"iei, irit#rii), care e asociat# cu iubitul/iubita. Incon!tient la nceput, din ce n ce mai evident !i mai pe fa"# cu timpul, ajungnd pn# la fenomenul de respingere complet# a celuilalt. Actul erotic instinctual ne arunc! n caruselul emo#iilor Comportamentul indus de aceste ridic#ri !i coborri bru!te ale nivelului de dopamin# poate fi numit trebuie s# am asta cu orice pre", obsesia r#sp#"ii mult dorite. Dac# e cazul unui iubit, suntem obseda"i s# ne ntlnim cu el iar !i iar (chiar !i atunci cnd chiar nu este necesar), dac# e cazul unui joc, suntem obseda"i s# ne juc#m, dac# e cazul unui viciu, suntem obseda"i s# ne ded#m lui. Producerea dopaminei la nivelul creierului este justificat# de asigurarea supravie " uirii, de aceea apare la satisfacerea instinctelor primare cum ar fi foamea, setea sau sexualitatea fertilizatoare. n lumea mamiferelor, producerea acestui hormon este limitat#, ns# societatea artificial# n care tr#im a dezvoltat multiple oportunit#"i de suprastimulare a producerii de dopamin#, cu toate consecin"ele nefaste implicate: alcoolul, shopping-ul compulsiv, drogurile, jocurile de noroc !i, foarte recent, s-au ad#ugat dependen"a de televiziune, dependen"a de telenovele, dependen"a de jocuri pe calculator !i dependen"a de internet. Toate intr# la satisfacerea nivelului de dopamin#.

Subliniem c# nivelul exagerat de dopamin# prezent n creier genereaz# o stare de stres, creeaz# dependen"#, asumarea riscurilor stranii, dorin"e nes#n#toase, fe"i!uri, anxietate, conducnd chiar la schizofrenie. Dopamina scade ntotdeauna sub nivelul normal dup# un act erotic instinctual, cu sau f#r# ejaculare, iar asta distorsioneaz# perspectiva asupra vie"ii !i strne!te sentimentul de gol l#untric, lipsa motiva"iei interioare, incapacitatea de a iubi !i, mai presus de toate, dependen"a care implic# suferin"# !i dorin"a disperat# de a elimina acea suferin"#. Sexualitatea de tip instinctual produce pendularea ntre cele dou# extreme, prea mult !i prea pu"in, prinznd omul ntr-un carusel emo"ional. Ambele extreme au efecte negative intense asupra individului !i a comportamentului s#u ce se reflect# negativ asupra rela"iei de cuplu. Ca s# scape din acest carusel emo"ional, n care ba vede totul foarte roz !i vrea cu disperare acel lucru, ba este n depresie !i vrea cu disperare s# scape de suferin"#, creierul omului secret# automat prolactin#. Dup! be#ie... mahmureala hormonal! Printre alte func"ii, prolactina domole!te sexualitatea epuizant# att vital, ct !i emo"ional. Cnd dopamina scade ngrijor # tor dup # erotismul instinctual (indiferent dac # orgasmul a fost cu sau f # r # desc # rcare) ! i nu este prezent un hormon de echilibrare (cum ar fi oxitocina, serotonina sau endorfinele), produc"ia de prolactin# cre!te n creierul ambilor iubi"i, activnd mecanismul de sa"ietate sau saturare. Este demonstrat f#r# ndoial# c# la b#rba"i genereaz# fenomenul ntoarce-te pe partea cealalt# !i sfor#ie. La femei, efectul se poate manifesta cu ntrziere, dar exist#. Prolactina influen"eaz# comportamentul de cuplu n general !i, la fel ca dopamina, ne afecteaz# profund negativ dispozi"ia interioar#, ca !i cum am vedea totul prin ochelari cu sticle ntunecate. Prolactina a fost denumit# hormonul de stres, iar n exces induce pe termen lung sentimente de disperare, dezn#dejde, descurajare, viziune pesimist# !i resemnare. Cercet#rile neuro!tiin"ei demonstreaz# c# exact aceste sentimete, n special resemnarea !i pesimismul, caracterireaz# rela"iile de cuplu nefericite n care unul sau ambii iubi"i !i accept# nefericirea !i frustrarea din consecin"e materialiste. Excesul de prolactin# declan!eaz# pierderea libidoului, dispozi"ie schimb#toare !i depresire, ostilitate, anxietate !i iritabilitate la femei, impoten"# la b#rba"i, dureri de cap pentru ambii, sindrom premestrual sau de menopauz# pentru femei, chiar dac# estrogenul este suficient, infertilitate !i pierderea interesului erotic la b#rba"i. Cnd prolactina este manifestat# n exces la femei !i, cu alte cuvinte, se manifest# aceast# frn# !i sa"ietate, femeile dezvolt# caractere masculine: le cre!te musta"a, devin ostile, anxioase, iritate, se transform# ntr-un fel de mame vitrege. La b#rba"i produce sc#derea anormal# a nivelului de testosteron printr-un fel de efeminare stranie. Ambii cresc n greutate.

Modific#rile comportamentale induse de be"ia !i mahmureala hormonal, ac"iunea conjugat# a pr#bu!irii nivelului de dopamin# !i testosteron, combinat# cu cre!terea prolactinei conduc la schimbarea radical# a perspectivei. Ceea ce mai nainte era perceput drept fiin"a perfect#, sufletul pereche, apare acum drept bestia nesim"itoare, versus isterica nemul"umit#. Defectele lui sunt subliniate ar"#gos, ea vine cu preten"ii, frici !i nemul"umiri din senin, b#rbatul reac"ioneaz#, de asemenea, excesiv !i furios, se simte ngr#dit, sufocat, manipulat, !antajat. Suspiciunile genereaz# scandaluri, ambii vor avea tendin"a s# g#seasc# pentru o nou# proiec"ie iluzorie o alt# persoan# mult mai atractiv#. Perioada de sensibilitate !i refacere hormonal#, cnd caruselul nc# se leag#n#, d# sentimentul de lips# acut#, deoarece incon!tient urm#rim s# cre!tem la normal nivelul de dopamin# !i s# percepem bun#starea interioar# !i satisfac"ia. Tot instinctual, datorit# faptului c# sexualitatea este asociat# cu o pl#cere mare, oamenii cred c# dac# ar mai face nc# o dat# amor, lucrurile s-ar rezolva. Este o gre!eal# fatal#, pentru c#, n realitate, repetarea experien"ei n acela!i fel, adic# instinctual !i limitat, cu energiile care r#mn numai la nivelul centrilor de for"# MULADHARA, SWADHISTHANA !i MANIPURA CHAKRA (deci nu sunt sublimate corespunz!tor a"a cum ne nva#! TANTRA) adnce!te dezechilibrul emo"ional.

Ader! la programul genetic iubire pe via#! Consecin"ele pe termen lung sunt exact nscrise n programarea genetic# responsabil# de dezechilibrul emo"ional, care s#de!te semin"ele dezbin#rii !i separ # rii. Ac " iunea concertat # a dopaminei ! i prolactinei produc minicrize maniaco-depresive, toane !i instabilitate emo"ional#, accentueaz# !i creeaz# suferin"#, agita"ie, fric# !i stres. Pe termen lung, subcon!tientul dezvolt# un mecanism de protec"ie mpotriva sursei de stres, identificat# n mod gre!it cu fiin"a iubit#. Ne sim"im tr#da"i, folosi"i, manipula"i !i viziunea pesimist# tinde s# se proiecteze asupra ntregii existen"e !i a lumii n general. Iubi"ii sfr!esc frustra"i, anxio!i, furio!i unul pe cel#lalt, ncep s# ridice ziduri emo"ionale n spatele c#rora s# se protejeze !i, dup# o vreme, separarea este inevitabil#. ntrebarea este: Exist# vreo solu"ie sau speran"# n programul genetic?. R#spunsul este: DA. Pe lng# schema ntlnire-mperechere-separare, exist# !i un alt program genetic numit rela"ie pe via"#. Acest program genetic al rela"iei pe via"# este sus"inut, pe lng# altele, !i de oxitocin#, hormonul iubirii. Natura folose!te aceast# leg#tur# neurohormonal# strict legat# de supravie"uirea speciei. Oxitocina este produs# n cantit#"i impresionante n cazul femeii care al#pteaz# pentru a crea

cea mai durabil# rela"ie de iubire cunoscut#: mam# copil. Dar cantit#"i semnificative de oxitocin# sunt produse !i ntre noii ndr#gosti"i din dou# motive genetice majore: pentru c# natura este interesat# s#-i uneasc# suficient de mult timp nct s# produc# urma!i pentru c# n mod concret ndr#gosti"i sunt foarte tandri !i genero!i n a oferi mngieri, crend astfel posibilitatea de producere a oxitocinei. Dup# ce a atins ns# acest obiectiv, legea instinctual# a speciei i face pe cei doi iubi"i s# mearg# mai departe s# caute altceva, alte oportunit#"i genetice. Strategia reu!e!te n majoritatea cazurilor pentru cuplurile a c#ror rela"ie nu dep#!e!te nivelul instinctual, deoarece euforia sexualit#"i bazate pe dependen"a de dopamin#, generat# de sindromul nou, deci excitant, diminueaz# n timp. Asta duce la apari"ia sentimentului de insatisfac"ie care se agraveaz#, determinndu-i pe iubi"i s# reac"ioneze defensiv !i s# se ndep#rteze unul de cel#lalt. Solu"ia? Manifestarea capacit#"ii exclusiv umane de a transcende instinctele !i a forma un cuplu bazat pe iubire altruist# !i comuniune profund# la toate nivelele, inclusiv la nivel spiritual profund. Este n puterea noastr# s# nv#"#m s# ne folosim structurile, inclusiv trupul, pentru a ne construi rela"ii de iubire adev#rat#, nu rela"ii instinctuale, guvernate de legile implacabile ale geneticii. Trebuie s# hr#nim iubirea !i s# investim aten"ie, energie, bun#voin"#, pentru a ne dep#!i mereu condi"ia biologic#. S# avem ntotdeauna grij# de echilibrul hormonal, cu predominan"a nivelurilor armonioase de dopamin# (prin sublimare adecvat#) !i oxitocia (hormonul iubirii) pe fondul iubirii necondi"ionate care s# nlocuiasc# dependen"a boln#vicioas# de cel#lalt, perceput instinctual ca o injec"ie cu drog euforizant. De aceea, spiritualizarea con!tient# a rela"iei de iubire !i sacralizarea erosului sunt extraordinar de importante. Faptul c# ne afl#m pe o cale spiritual#, c# avem o practic# personal#, c# sunem simpatici !i preocupa"i de evolu"ie nu nseamn# automat c# !i rela"ia noastr# este spiritual# dac# nu o trat#m ca atare! Cuplul sacru e o treab! pentru doi Ce numim o rela"ie spiritual#? O rela"ie care manifest# energii ale centrilor de for"# superiori instinctului ANAHATA CHAKRA, VISHUDDHA CHAKRA, AJNA CHAKRA !i SAHASRARA. ntr-un cuplu consacrat evolu"iei, energiile pe care le mp#rt#!im cu cel iubit trebuie s# se manifeste !i pe aceste niveluri. Ce se petrece ns# cel mai adesea ntr-un cuplu? Care este nivelul real al acestuia? Putem n"elege asta cel mai u!or judecnd dup# activit#"ile pe care le au mpreun# cei doi iubi"i. Majoritatea se mul"umesc s# r#mn# undeva ntre confortul lui MULADHARA CHAKRA (mnc#m mpreun#, locuim mpreun#, mergem la cump#r#turi mpreun#, aranj#m c#minul mpreun#...) !i pl#cerea lui SWADHISTHANA CHAKRA (facem amor de dragul pl#cerii, socializ#m !i ne petrecem vremea cu prietenii, ne vizit#m familia !i ne interes#m de integrarea social#...).

Mult mai pu"ini se mobilizeaz# s# devin# echip#, s# realizeze ceva semnificativ mpreun#. Dac# totu!i sunt dornici de asta, n general lucreaz# la aceea!i firm# sau au o firm# mpreun#, dar fiind de diminea"a pn# seara mpreun# la serviciu, !i de seara pn# diminea"a acas#, risc# s# ruineze atrac"ia, polaritatea dintre ei. Faptul c# angreneaz# ns# energii superioare, care "in de MANIPURA CHAKRA, de a avea un proiect, de a-l urma perseveren"i, de a avea o disciplin# spiritual# mpreun#, toate acestea ajut# cuplul s# se mai ridice o treapt#. Fiind iubi"i, cei doi fac !i dragoste, ceea ce este minunat !i de dorit, iar asta e cheia succesului sau a nefericirii. Este cheia nefericirii dac# atunci cnd fac dragoste nu tr#iesc sacralitatea, transfigurarea, viziunea cosmic# !i sublimarea care le sunt necesare s# urce dominanta de pe primii centri de for"#. Oricte ore de practic# spiritual# individual# (TAPAS) ar avea, f#r# aceast# atitudine elevat# N CUPLU $I N SPECIAL ASUPRA EROSULUI sunt condamna"i. Pentru c# n rela"ia de cuplu energiile mp#rt#!ite sunt cele care conteaz#, ac"iunile care se fac mpreun# joac# un rol major. Nivelul energiilor pe care !i le mp#rt#!esc cei doi iubi"i conteaz#, nu ceea ce face fiecare singur. Cum construiesc !i cum se angreneaz# cei doi iubi"i mpreun# n rela"ia lor de cuplu, acesta chiar este unul dintre secretele supreme ale fericirii, ale unei rela"ii de lung# durat#. Ghidul nostru spiritual Grieg ne-a nv#"at aceasta nc# de la nceput !i nu obose!te niciodat# s# ne reaminteasc# faptul c# rela"ia de cuplu trebuie s# fie ntemeiat# pe: iubire reciproc# (ANAHATA CHAKRA) transfigurare (AJNA CHAKRA vizualizare, este necesar# !i iubire, ca s# observi !i s# empatizezi cu calit#"ile, deci ANAHATA CHAKRA, este !i putere creatoare imagina"ie realizatoare, a!adar SWADHISTHANA CHAKRA) respect reciproc (MANIPURA CHAKRA) continen"# perfect# cu transmutarea integral# a poten"ialului creator n energie !i sublimarea energiei rezultate pe centrii superiori (ANAHATA CHAKRA, VISHUDDHA CHAKRA, AJNA CHAKRA !i SAHASRARA). n clipa cnd aceste lucruri ar fi realizate cu perseveren"# !i con!tient, n mod firesc !i natural cuplul ar transcende nivelul instinctual !i ar fi spontan liber de a!a-zisul blestem genetic. Astfel situa"ia este guvernat# implacabil de jocul acestor hormoni a!a cum a fost descris pn# acum. Preg!tire, sublimare, efect de avalan"! folose"te-le Cum este indicat# sacralizarea actului erotic n TANTRA? ncepe cu starea absolut special# de transfigurare care implic# ANAHATA CHAKRA, VISHUDDHA CHAKRA, AJNA CHAKRA !i chiar SAHASRARA. Capacitatea de a vedea dincolo de aparen"#, de figur#, de a transfigura, este exact aspira"ia noastr# de a dep#!i limitatul, umanul, obi!nuitul, este aspira"ia de a fi mai mult, de a ne spiritualiza. O alt# regul# de aur pentru un cuplu tantric care !i dore!te spiritualizarea !i sacralizarea rela"iei? Iubi"ii s# se ntlneasc# doar dac# sunt preg#ti"i. Chiar pentru actul erotic. Deseori ns# situa"ia este

exact pe dos: iubi"ii fac dragoste fiindc# se g#sesc n acela!i pat. Mai ales cei care locuiesc mpreun#. Ce preg#tire a fost pentru acel act? Desigur, pot respecta sfatul s# sublimeze la sfr!it energia pe centrii superiori, dar asta nu asigur# premisa de a ob"ine baza hormonal# armonioas#, sus"in#toare a unui erotism transfigurator, care s# dep#!easc# instinctele. C#ci ei fac amor, fiindc# s-au g#sit n pat, cumva la ndemn#. $i poate aveau consacrarea f#cut# de diminea"#, deci n-au rennoit-o, iar cnd ncheie fuziunea amoroas# e a!a de trziu, c# aleg s# doarm# mpreun# (ruinndu-!i capacitatea de polarizare) !i, n plus, chiar !i f#r# s# mai fac# exerci"ii de sublimare pe centrii superiori (producnd astfel, f#r# s# !tie, prolactin#!). Nu-i de mirare c# diminea"a, cnd b#rbatul se treze!te !i se-mpiedic# n timp ce merge la baie, iubita izbucne!te isteric. Iubitul reac"ioneaz# !i el excesiv, deoarece are nivelul ridicat de prolactin# de cu sear# !i ajung s# se certe din nimic, n loc s# fi avut grij# !i de cenu!#resele interac"iunii erotice sacre transfiguratoare. Una dintre ele este perioada de postludiu, n care iubi"ii se "in n bra"e, se mngie foarte afectuos !i fuzioneaz# cu sfera androginal# glorioas#. E momentul cnd se dizolv# n Macrocosmos, mbr#"i!a"i, uni"i, contopi"i. Dac# aspir#m intens s# facem asta, se trezesc SAHASRARA, apoi AJNA CHAKRA, iar produc"ia hormonal# a glandei pituitare !i pineale, precum !i activitatea hipotalamusului vor contrabalansa sc#derea fireasc# de dopamin#, sc#derea fireasc# de feniletilamin# !i, eventual, de oxitocin#. mbr#"i!area plin# de iubire, mngierile rafinate !i tandre, sublimarea energiilor vor produce, de altfel, oxitocin# n continuare care va compensa efectele dopaminei. Imediat ce se termin# partea cu postludiul, urmeaz# medita"ia de sublimare a energiilor. Dar la 4 diminea"a, la 5, la cine !tie ce or# imposibil#, cu oamenii superobosi"i care nu s-au preg#tit pentru ntlnirea sufleteasc# !i erotic#, cine mai arat# entuziasm debordant pentru sublimarea energiilor? Cine mai face OLI MUDRA-ele (n.r. - tehnici yoghine de sublimare a energiilor) ca s# fie sigur c# energia s-a sublimat, cine mai face SHIRSHASANA (n.r. postura yoghin# a stndului pe cap) !.a.m.d.? ntrebat cu diferite ocazii, Ghidul nostru spiritual, Grieg, a spus ce putem alege s# facem la sfr!it, pentru a fi siguri c# energiile au fost sublimate de pe centrii inferiori. Dou#zeci de minute SHIRSHASANA, continuu, cu focalizare corespunz#toare la nivelul lui AJNA CHAKRA !i SAHASRARA. Sau o or# de LAYA YOGA cu prima MANTRA (n.r. - tehnic# yoghin# de medita"ie) asupra c#reia ne concentr#m intens. Sau o or# de NAULI KRIYA (n.r. tehnic# yoghin# de sublimare a energiilor). (Evident c# aici putem adopta !i alte tehnici de sublimare pentru c# nu minutele n sine conteaz#, ci efectul metodei folosite, care trebuie s# fie resim"ite plenar de c#tre cel care sublimeaz#). Iar la final cenu!#reasa cenu!#reselor! - separarea temporar# a celor doi iubi"i care trebuie s# se afle la distan"# ct mai mare unul fa"# de altul pentr a se declan!a efectul de avalan!#. Chiar !i numai respectnd aceast# indica"ie tantric# a separ#rii temporare (pentru cristalizarea efectelor erosului sacru transfigurator), dac# prolactina totu!i este secretat#, necontrabalansat# !i produce caruselul emo"ional, nu va fi asociat# n mod subcon!tient cu persoana din imediata apropiere (datorit# fericitei situa"ii C% NU ESTE N APROPIERE). Cea mai mare fericire? S! l faci fericit pe cel!lalt Lucrurile nu se rezolv# de la sine. Dac# le l#s#m n voia naturii, le l#s#m, de fapt la mna biologicului !i intr#m sub puterea legii entropiei. ntregul univers se

afl# sub inciden"a ei de aceea un sistem care este l#sat s# func"ioneze necontrolat, natural tinde c#tre cre!terea dezordinii !i a separ#rii. Noi putem inversa sensul de mi!care dac# l#s#m deoparte legile umane obi!nuite !i le folosim pe cele spirituale. Iar toate acestea sunt, de fapt, lucruri pe care le !tim, le-am auzit la attea ini"ieri, !tim despre beneficiile efectului de avalan!#, de pild#. $tim !i despre beneficiile sublim#rii energiei. Ct de serios le-am pus n practic# r#mne ca fiecare s# r#spund# pentru sine, evalund !i calitatea rela"iilor de cuplu pe care le-a avut... Genetica ne ofer# doar descrierea unor mecanisme precise, obiectivate !tiin"ific. Cum? a) pentru o rela"ie de cuplu fericit# !i mplinit# avem nevoie de oxitocina produs# de glanda pituitar#. Cum nu exist# ns# pastile care s# o aduc# n sistem, trebuie produs# la nivelul acestei glande. Solu"ie tantric#: sublimarea energiei prin dinamizarea centrilor subtili de for"# AJNA CHAKRA !i SAHASRARA activeaz# glanda pituitar#, care va produce oxitocina (!i nu numai), minunatul homon al iubirii, al comunic#rii profunde, al ncrederii, al rela"iilor de o via"#. Iar acest hormon folose!te semnificativ la deschiderea inimii, hr#ne!te emo"iile benefice, cre!te atrac"ia ntre iubi"i !i ac"ioneaz# ca un afrodiziac, f#r# s# creasc# atrac"ia fa"# de persoane necunoscute (a!a cum procedeaz# dopamina, de exemplu), ajut# la transfigurarea persoanei iubite care apare extrem de apetisant#, f#r# a cre!te atrac"ia fa"# de orice poten"ial partener. Iat# c# hormonul iubirii, al tandre"ii, contracareaz# efectele dopaminei, care treze!te n noi o foame sexual# oarb# !i nespecific#. b) pentru motiva"ie, atrac"ie, polarizare n rela"ia de cuplu avem nevoie de dopamin# (sintetizat# n creier implicit sublimare la nivelul lui AJNA CHAKRA !i SAHASRARA) !i adrenalin# produs# de glandele suprarenale (dinamism la nivelul lui MANIPURA CHAKRA). O practic# spiritual# de activare a acestor centri, !i individual, !i n cuplu prin ac"iunile angrenate mpreun#, vor face minuni. Ne trebuie o rezolvare n#eleapt!. TANTRA ne-o ofer! Solu"ia pentru amorul sacru !i rela"ia de cuplu de tip tantric este cuprins# ca sum# a tuturor secretelor n ideea pe care o repet# ghidul nostru spiritual: cea mai mare fericire a adeptului tantric este s" o fac" extraordinar de fericit" pe fiin!a iubit". Chiar aceast# simpl# inten"ie activeaz# AHAHATA CHAKRA, realiznd spiritualizarea rela"iei de cuplu. Este o atitudine de altruism !i devo"iune. Iar n momentul n care o ac"iune simpl#, cum ar fi aceea de a preg#ti de mncare pentru persoana iubit#, devine un gest plin de romantism !i d#ruire de sine, pentru c# o face fericit# pe fiin"a iubit#, ac"iunea reu!e!te s# se ridice mult deasupra atitudinii gen MULADHARA CHAKRA: Hai, drag#, noi ce mai mnc#m n seara asta?. O asemenea abordare ofer# exact solu"ia cotidian# de a transforma tot ce vrem s# facem mpreun# n cuplu n activit#"i sacre, spirituale. La fel o plimbare n parc poate r#mne un capriciu - Hai s# pierdem timpul mpreun#, caz n care e vorba de nivelul lui SWADISTHANA CHAKRA. Sau iubi"ii pot alege s# transfigureze natura, s# se transfigureze unul pe cel#lalt, pot s# insiste asupra mp#rt#!irii momentelor magice de sincronicitate !i a trezirii sufletului n rela"ie cu natura, !i astfel s# se ridice cel pu"in la nivelul lui ANAHATA CHAKRA, dac# nu chiar !i mai sus. Felul cum privim !i genul de energie pe care o investim chiar n gesturile aparent m#runte ofer# dominanta pe care ne vom plasa ac"iunile.

A!a avem !ansa s# transform#m totul !i chiar ceea ce p#rea nainte banal, comun, s# devin#, de fapt, un punc de metamorfoz# alchimic#, deoarece aplic#m principiul fundamental tantric care spune c# unii cad datorit# p#mntului (al energiilor grosiere corespunz#toare primilor trei centri de for"#), iar al"ii se ridic# tocmai cu ajutorul p#mntului. Toat" bucuria lumii a ap"rut #i continu" s" apar" dorind fericire pentru ceilal!i. Toat" suferin!a lumii a ap"rut #i continu" s" apar" dorind pl"cerea pentru tine nsu!i. (Shantideva secolul 8) Pentru sacralizarea rela"iei de cuplu !i fericire de lung# durat#, merit# s# respect#m to"i pa!ii unei fuziuni erotice tantrice: Preg ! tire anticipativ ! (produce armonizarea nivelului de dopamin#, att de necesar b#rba"ilor pentru a se sim"i motiva"i, dar !i femeilor) Consacrarea (activarea lui SAHASRARA n principal deci glanda pituitar# oxitocina, FEA) Evocarea momentului magic al nceputului (SAHASRARA, AJNA CHAKRA, AHAHATA CHAKRA oxitocina, FEA) Transfigurarea activ! (AJNA CHAKRA, SWADISTHANA CHAKRA FEA, dar !i testosteron, dopamin#) Preludiu plin de d!ruire (AHAHATA CHAKRA, SWADISTHANA CHAKRA oxitocin#, dopamin# !i testosteron pentru un libido s#n#tos !i entuziast) Joc amoros cu angrenarea energiei pe to#i centrii de for#! (simfonie de hormoni pe lng# cei patru analiza"i, intervin o mul"ime de al"i agen"i care regenereaz#, rentineresc, nfrumuse"eaz#, transform# chiar atribute fizice cum ar fi catifelarea pielii, str#lucirea ochilor, nt#rirea sistemului imunitar !i multe altele, prea multe pentru a fi men"ionate aici). Sublimarea armonioas# pe to"i centrii de for"# contrabalanseaz# eventuala !i naturala sc#dere de dopamin#: la sfr!itul actului erotic cu continen"# perfect# nu se resimte sevrajul sc#derii bru!te de dopamin# pe fondul lipsei altor hormoni n sistem. Dimpotriv#, vor fi cantit#"i impresionante de endorfine, serotonin#, FEA !i chiar oxitocin# a!a c# nu ne vom sim"i afecta"i de aceast# situa"ie natural#. Condi"ia este !i r#mne adev#rata sublimare PE TO&I CENTRII !i nu numai pe primii trei. Postludiul (SAHASRARA, AJNA CHAKRA, VISHUDDHA CHAKRA, ANAHATA CHAKRA oxitocin#, serotonin#, endorfine) Efectul de avalan"! (separarea temporar# pentru cteva ore !i la o distan"# suficient# a iubi"ilor unul fa"# de cel#lalt doar cealalt# camer# nu este o op"iune sigur# pentru o rela"ie de lung# durat#) Sublimarea infailibil! care conduce la cristalizarea energiilor rezultate n fiin"ele celor doi iubi"i, n special la nivelul centrilor superiori de for"#. Pentru a ne sustrage planului secret al geneticii de a ne supune instinctelor, aceast# etap# reprezint# asigurarea necesar# !i suficient#. n plus ca ac"iune n sine regleaz# natural sc#derea dopaminei prin reac"ie de biofeedback sublimarea dinamizeaz# MANIPURA CHAKRA activeaz# suprarenalele, secret#

adrenalina, influen"eaz# producerea de dopamin# !i testosteron (cei doi hormoni cumin"i"i de orgasmele cosmice tr#ite repetat). A!adar vom armoniza eficient !i rapid aceast# situa"ie prin sublimare (compensnd dopamina, nu o s# mai apar# hormonul satura"iei sexuale prolactina). Iar aceast# sublimare nso"it# !i de respectarea legilor polarit#"ii n cuplu o s# ne ajute s# ne sim"im din nou atra!i irezistibil de fiin"a iubit#, motiva"i !i entuziasma"i s# o revedem, percepnd-o iar !i iar excitant# !i atr#g#toare. A!a vom evita blestemul genetic !i situa"ia mizerabil# pe care o creeaz# predominan"a de prolactin#: depresivi, mahmuri"i, confuzi, obseda"i s# ne administr#m orice drog pentru a compensa starea de gol, eventual mereu c#utnd altceva, nu !tiu ce, orice nou... $i mai presus de toate iubirea adev!rat!, activ!, altruist! Ea conduce la transformarea de atitudine. De la ideea !i viziunea instinctual#: Care-i avantajul meu aici?, la ideea !i atitudinea spiritual#: Ce pot eu s# d#ruiesc aici? C#ci dac# dorim s# avem o rela"ie de cuplu fericit# pn# la adnci b#trne"i, r#mnnd tn#r !i sexy, trebuie s# ne transform#m radical perspectiva oferind iubire, prietenie, n"elegere, tandre"e, mngiere, apreciere, respect, bun#voin"#, atingere afectuoas#, reu!im s# ne transcendem instinctele !i, n felul acesta, programarea genetic# altfel implacabil#...