Sunteți pe pagina 1din 173

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul ALBA


1 DJ 103G Lungime: 13,200 Km Re lasat din: !" #$ Origine: Km 0+000 Ino %!N 1& "iugudu de 'os ( "iugudu de Sus !estinaie: Km 13+200 Limita 'ud) "luj Re lasat din: !" +1 Origine: Km 0+000 !N 1 Oiejdea !estinaie: Km 10+190 Ig,iu Re lasat din: !' 1./E modi0i are traseu 1i 2relungire u L3.45/+6m Origine: Km 47+865 Limita 'ud) Si7iu !o7ra !estinaie: Km 52+165 8ugag Origine: Km 0+000 !N 1 %"am2ing "ut& "9lni ( Re iu ( :9r7o;a 16+675 Limita 'ud) Si7iu

DJ 105M

Lungime:

10,190 Km

DJ 106E

Lungime:

4,300 Km

DJ 106F

Lungime:

16,675 Km

!estinaie: Km < DJ 106H Lungime: 32,000 Km

Re lasat din: !" /5 = !> %Ig,iel ( ?ntregalde: L3*/4-$+6m& Origine: Km 0+000 Ig,iu %!' 1.+@& Ig,iel ( Ne rile1ti !estinaie: Km 32+000 ?ntregalde %!' 1.+A& Origine: Km 0+000 !N 1 "una ( !ra1o; ( 82ring ( Bingard ( :,ir7om 21+526 !' 1.+ %Berg,in& 0+000 Se7e1 %!N 1& !aia Rom9nC ( O,a7a ( Se C1el 29+929 !' 1.+ 0+000 82ring Ungurei 16+300 Ro1ia de Se a1 0+000 Al7a Iulia %!N 1& Telea ( @C2ria ( Straja ( Berg,in ( "oli7i ( Se C1el ( "ergCu Mare ( BeDa ( Blaj ( S9n el ( Lun a T9rna;ei ( 8ona ( 'id;ei ( S9ntCmCrie ( "etatea de BaltC 78+000 Limita 'ud) Mure1 0+000 Al7a Iulia P9rCu lui Mi,ai ( Bur2Cr ( "9m2u :o7lii ( !ealu >erului ( Mereteu ( Blandiana ( SCrC 1eu 29+925 Limita 'ud) @unedoara 0+000 !N 1 S9ntim7ru ( :altiu ( "o1lariu ( Mi,al ( "oli7i ( Ro1ia de Se a1 22+000 Limita 'ud) Si7iu

DJ 106I

Lungime:

21,526 Km

!estinaie: Km + DJ 106K Lungime: 29,929 Km Origine: Km

!estinaie: Km # DJ 106L Lungime: 16,300 Km Origine: Km

!estinaie: Km 5 DJ 107 Lungime: 78,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1. DJ 107A Lungime: 29,925 Km Origine: Km

!estinaie: Km 11 DJ 107B Lungime: 22,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul ALBA


1* DJ 107C Lungime: 23,593 Km Origine: Km 0+000 !' 1.+ %Telea & !r9m7ari ( Seu1a ( "iugud ( !um7ra;a ( Oarda ( Binu de 'os 23+593 !N + 0+000 Unirea II %!N 1E& O na Mure1 ( Bama Sea C ( >CrCu ( 8ilea 31+320 Limita 'ud) Mure1 0+000 Aiud %!N 1& "ium7rud ( BCgCu ( Lo2adea NouC ( @o29rta 22+375 Bama Sea C %!' 1.+!& 0+000 Unirea %!' 1.+!& RCD7oieni "etate ( Lun a Mure1ului 9+860 Limita 'ud) "luj 0+000 !' 1.+! %Uioara de Sus& No1la ( "C2tClan ( "o2and ( St9na de Mure1 ( :C7ud 16+775 Limita 'ud) Mure1 0+000 "o1lariu Nou :alda de 'os ( "ri Cu ( Ig,iu ( 8ard 18+210 :ara 8ard Ig,iu %!N +$& 0+000 Aiud %!N 1& Aiudul de Sus ( R9me ( BrCde1ti ( :eogel ( MC Cre1ti ( B9rle1ti "Ctun ( "ojo ani ( Balea Barnii ( B9rle1ti ( Mogo1 ( Balea Al7C ( "iu iule1ti ( Bu ium ( ID7ita ( "oje1eni ( Bu ium Sat 76+540 !N +$ %"er7u& 0+000 :alda de 'os %!' 1.+@& Mesentea ( :alda de Sus ( MCgura ( Poiana :aldei ( Modole1ti ( ?ntregalde ( I;Cni1 ( :,ion ani 37+500 !' 1.+I %B9rle1ti& 42+000 Limita 'ud) "luj Rimetea ( "ole1ti ( BCli1oara ( Poiana Aiudului 67+000 Aiudul de Sus %!' 1.+I&

!estinaie: Km 1- DJ 107D Lungime: 31,320 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1$ DJ 107E Lungime: 22,375 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1< DJ 107F Lungime: 9,860 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1/ DJ 107G Lungime: 16,775 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1+ DJ 107H Lungime: 18,210 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1# DJ 107I Lungime: 76,540 Km Origine: Km

!estinaie: Km 15 DJ 107K Lungime: 37,500 Km Origine: Km

!estinaie: Km *. DJ 107M Lungime: 25,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km *1 DJ 107U Lungime: 13,280 Km

Re lasat din: !" /1 Origine: Km 0+000 !' 1.+A BC Cini ( "eru BC Cini ( !um7rC;ia ( "u uta ( Bolo;Cne1ti ( Balea Mare !estinaie: Km 13+280 Bul7u %!" /.& Re lasat din: !" */ %!' 1.+ ( S9nmi lCu1: L3*4$..6m& = !" *# %S9nmi lCu1 ( !' 1.+!: L31*4/..6m& Origine: Km 0+000 !' 1.+ Ale u1 15+000 !' 1.+!

** DJ 107V

Lungime:

15,000 Km

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) *

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul ALBA


*- DJ 108 Lungime: 21,350 Km Origine: Km !estinaie: Km *$ DJ 141C Lungime: 13,000 Km 58+550 Limita 'ud) "luj MCti1e1ti ( @orea 79+900 Al7a %!N +<&

Re lasat din: !" -# Origine: Km 0+000 !N 1$B %Lun a& "enade ( "a2u !ealului !estinaie: Km 13+000 Limita 'ud) Si7iu Re lasat din: !" $< Origine: Km 0+000 !' 1./I %!ra1o;& BoD ( !o1tat !estinaie: Km 12+400 Limita 'ud) Si7iu Origine: Km !estinaie: Km 11+612 Limita 'ud) Si7iu 14+962 "etatea de BaltC

*< DJ 141D

Lungime:

12,400 Km

*/ DJ 142B

Lungime:

3,350 Km

*+ DJ 142K

Lungime:

30,750 Km

Re lasat din: !" -. = !" -* Origine: Km 0+000 "etatea de BaltC %!' 1$*B& TCt9rlaua ( "rC iunelu de Sus ( >Cget ( TCuni !estinaie: Km 30+750 Balea LungC %!N 1$B& Re lasat din: !" 11 Origine: Km 0+000 "ium7rud %!' 1.+E& S9n rai ( RCde1ti ( Leorin ( Me1 rea ( Peel a ( "C2ud ( GCrie1 !estinaie: Km 21+350 :ara Podu Mure1 %!N 1$B& Re lasat din: !" $# Origine: Km 0+000 SCs iori %!N /+"& !um7ra;a !estinaie: Km 6+700 "9lni Re lasat din: !' +.$ = !> %"ugir ( !N /+": L3/$4*..6m& Origine: Km 0+000 !N + %8i7ot& Binerea ( "ugir ( Sureanu ( Prigoana ( Balea Mare !estinaie: Km 75+950 !N /+" Origine: Km 0+000 !N + %Se7e1& Pianu de 'os ( Pianu de Sus ( Strungari ( RC ,ita 24+393 !N /+" %Se7e1el& 30+500 Limita 'ud) @unedoara Alma1u de Mijlo ( Alma1u Mare 48+128 Glatna %!N +$&

*# DJ 142L

Lungime:

21,350 Km

*5 DJ 670C

Lungime:

6,700 Km

-. DJ 704

Lungime:

75,950 Km

-1 DJ 704A

Lungime:

24,393 Km

!estinaie: Km -* DJ 705 Lungime: 17,628 Km Origine: Km

!estinaie: Km -- DJ 705B Lungime: 12,148 Km

Re lasat din: !" <$ = !" <- = !" <# Origine: Km 0+000 !N + %TCrtCria& Si7i1eni %!' +.$A& ( Binu de 'os %!N +& !estinaie: Km 12+148 Bur2Cr %!' 1.+A&

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) -

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul ALBA


-$ DJ 705C Lungime: 12,000 Km Re lasat din: !" <5 = !E %L3<41#.6m& Origine: Km 0+000 !' 1.+A %Binu de 'os& Balea Binului ( MCtC ina ( Inuri !estinaie: Km 12+000 Releu de tele;iDiune Re lasat din: !EN %Limita 'ud) @unedoara ( ",eile "i7ului: L3*4...6m& = !" /$ %L3+4$..6m& = !> %Alma1u Mare ( !" *.#: L3114...6m& = !EN %!" *.# ( Limita 'ud) @unedoara: L3<4...6m& Origine: Km 7+700 Limita 'ud) @unedoara %Am +=+..& ",eile "i7ului ( "i7 ( :lod ( NCdC1tia ( Alma1u Mare 33+100 Limita 'ud) @unedoara %Am --=1..&

-< DJ 705D

Lungime:

25,400 Km

!estinaie: Km -/ DJ 705E Lungime: 7,320 Km

Re lasat din: !" </ Origine: Km 0+000 !N + TCrtCria ( SCli1tea !estinaie: Km 7+320 SCli1tea !eal Re lasat din: !> %L3*14...6m& Origine: Km 29+100 Limita 'ud) @unedoara "a7ana Prislo2 !estinaie: Km 50+100 "ugir %!' +.$& Re lasat din: !EN Origine: Km 15+900 Limita 'ud) @unedoara !estinaie: Km 19+900 "ugir %!' +.$& Re lasat din: !> %Limita 'ud) @unedoara ( !' +.$: L3#4...6m& Origine: Km 61+000 Limita 'ud) @unedoara "a7ana Sureanu !estinaie: Km 69+000 !' +.$ Origine: Km 0+000 :ura Ro1iei %!N +$A& Ia o7e1ti ( IgnCe1ti ( Balmo1e1ti 19+415 Ro1ia MontanC

-+ DJ 705F

Lungime:

21,000 Km

-# DJ 705G

Lungime:

4,000 Km

-5 DJ 709K

Lungime:

8,000 Km

$. DJ 742

Lungime:

19,415 Km

!estinaie: Km $1 DJ 750 Lungime: 25,000 Km

Re lasat din: !" /< = !> %L31-4...6m& Origine: Km 0+000 :9rda de Sus %!N +<& Ord9n u1a !estinaie: Km 25+000 :,ear Re lasat din: !" 5. %:ura So,odol ( So,odol: L3-4<..6m& Origine: Km 0+000 :ura So,odol %!N +<& !estinaie: Km 3+500 So,odol Re lasat din: !" 5- %Badu Moilor ( Poiana Badului: L3#4...6m& Origine: Km 0+000 Badu Moilor %!N +<& BurDe1ti !estinaie: Km 8+000 Poiana Badului

$* DJ 750A

Lungime:

3,500 Km

$- DJ 750B

Lungime:

8,000 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) $

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul ALBA


$$ DJ 750C Lungime: 41,260 Km Re lasat din: !" 1*5 = !EN %Balea LargC ( Bale Hn 'os: L3-45..6m& = !" 1.< = Su2ra2unere !' 1.+I %L31*4<..6m& = !" 1# = !EN %Balea MCnCstirii ( :eoagiu de Sus: L3+4-/.6m& = !" +# Origine: Km 0+000 SCl iua de Sus %!N +<& !ealu "aselor ( Balea LargC ( Bale Hn 'os ( Ponor ( R9me ( Balea MCnCstirii ( :eoagiu de Sus ( Strem 53+760 Teiu1 %!N 1&

!estinaie: Km $< DJ 750D Lungime: 12,900 Km Re lasat din: !EN Origine: Km !estinaie: Km $/ DJ 750E Lungime: 2,000 Km Re lasat din: !EN Origine: Km !estinaie: Km $+ DJ 750F Lungime: 3,000 Km

0+000 Arie1eni %!N +<& Stei ( Arie1eni ( Bu ini1 12+900 !N +<

0+000 !N +< Sat Ba anC 2+000 B9rto2

Re lasat din: !" $* Origine: Km 0+000 !N +< !estinaie: Km 3+000 Po1aga de 'os Re lasat din: !" #5 Origine: Km 0+000 !N +< !estinaie: Km 4+000 O oli1 Re lasat din: !' +/* re6ilometrat Origine: Km 40+600 Limita 'ud) @unedoara !ealu "ri1ului ( Balea Ma iului ( MCrte1ti ( Bidra ( Lun a de 'os ( B9rtCne1ti ( BurDone1ti !estinaie: Km 63+900 Mi,oie1ti %!N +<& Re lasat din: !" 5* = !> %L31+4/..6m& Origine: Km 0+000 !' +/* Bidri1oara ( Muntele :Cina !estinaie: Km 22+000 Limita 'ud) Arad

$# DJ 750G

Lungime:

4,000 Km

$5 DJ 762

Lungime:

23,300 Km

<. DJ 762A

Lungime:

22,000 Km

Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& ALBA

1044,612 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) <

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul ARA!


1 DJ 572 Lungime: 26,019 Km Re lasat din: !' <+* re6ilometrat %Limita 'ud) Timi1 ( Li2o;a: L3*<4$..6m& Origine: Km 102+500 Limita 'ud) Timi1 "u;e1dia ( 8i1taro;C !estinaie: Km 128+519 Li2o;a Origine: Km !estinaie: Km 38+800 Limita 'ud) Timi1 44+200 GC7al %!' /#*&

DJ 609

Lungime:

5,400 Km

DJ 609A

Lungime:

14,400 Km

Re lasat din: !' /.5A %Limita 'ud) Timi1 ( Si1taro;C: L31$4$..6m& Origine: Km 23+000 Limita 'ud) Timi1 La7a1in !estinaie: Km 37+400 Si1toro;C %!' <+*& Re lasat din: !' /#* %Limita 'ud) Timi1 ( Limita 'ud) Timi1: L31*.41<.6m& Origine: Km 9+000 Limita 'ud) Timi1 Bir ,i1 ( Biri1mort ( Ostro; ( Ba Cul de Mijlo ( Eela ( Bata ( GC7Cl ( !orgo1 ( UsusCu ( Li2o;a ( Neudor0 ( GC7rani ( Aluni1 ( >rumu1eni ( >9nt9nele ( Arad ( GCdCreni ( Bodrogu Nou ( "ClugCreni ( >elna ( S9n2etru :erman ( Munar ( Se usigiu ( Satu Mare !estinaie: Km 130+150 Limita 'ud) Timi1 Origine: Km 0+000 !' /#* %>9nt9nele& Tisa NouC ( "ru eni ( >iriteaD 17+000 Limita 'ud) Timi1

DJ 682

Lungime:

121,150 Km

<

DJ 682A

Lungime:

17,000 Km

!estinaie: Km / DJ 682C Lungime: 15,000 Km

Re lasat din: !' /#*" %>9nt9nele ( Bladimires u: L3$45..6m& = !' /#*" %Bladimires u ( S9nleani: L31.41..6m& Origine: Km 0+000 >9nt9nele %!' /#*& Bladimires u ( S9nleani 15+000 !N +5

!estinaie: Km + DJ 682E Lungime: 3,200 Km

Re lasat din: !E %Limita 'ud) Timi1 ( !' +.5!: L3-4*..6m& Origine: Km 9+300 Limita 'ud) Timi1 !estinaie: Km 12+500 !' +.5! %8emla & Re lasat din: !' /#*" %!N + ( !' /#*: L3114-..6m& Origine: Km 0+000 !N + %Arad 6m <<1=#..& !estinaie: Km 11+300 !' /#* %6m 55=...& Re lasat din: !" 5- %8agu ( "ru eni: L3$4/..6m& Origine: Km 0+000 8agu %!N /5& !estinaie: Km 4+600 "ru eni %!' /#*A& Re lasat din: !" 1.5 %!N +5 ( S9nleani: L3*4<..6m& Origine: Km 0+000 !N +5 %6m /=+..& Li;ada !estinaie: Km 2+500 S9nleani %!N + "enturC Arad&

DJ 682F

Lungime:

11,300 Km

DJ 682G

Lungime:

4,600 Km

1. DJ 682H

Lungime:

2,500 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) /

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul ARA!


11 DJ 691 Lungime: 6,500 Km Re lasat din: !' /51 %Limita 'ud) Timi1 ( !' /#*: L3/4<..6m& Origine: Km 42+500 Limita 'ud) Timi1 !estinaie: Km 49+000 !' /#* %Neudor0& Re lasat din: !' +.+ %!N + ( Limita 'ud) @unedoara: L3**4...6m& Origine: Km 0+000 !N + %6m $$*=*..& Petri1 ( "or7e1ti ( Ro1ia NouC ( O79r1ia !estinaie: Km 22+700 Limita 'ud) @unedoara Re lasat din: !' +.+A %!N + ( Limita 'ud) @unedoara: L31.4#..6m& Origine: Km 0+000 SC;9r1in %!N + 6m $<+=...& Balea Mare ( "C2rioara !estinaie: Km 10+800 Limita 'ud) @unedoara Re lasat din: !' +.+B %Balea Mare ( Bir ,i1: L3/4+..6m& Origine: Km 0+000 Balea Mare %!' +.+A& "C29lna1 !estinaie: Km 6+700 Bir ,i1 Re lasat din: !" +1 %'ulia ( Slatina de Mure1: L31<4/..6m& Origine: Km 0+000 'ulia %!N +& Baia !estinaie: Km 15+600 Slatina de Mure1 %!' +.#& Re lasat din: !' +.# %"C2rua ( !' +5-: L3//4/..6m& Origine: Km 0+000 "C2rua !um7rC;ia ( :ro1ii Noi ( Slatina de Mure1 ( MCdrige1ti ( Bu ea;a 8oimu1 ( :ura,on ( Iosa1 ( Pes ari ( !ie i ( "o iu7a ( Berindia ( Li;ada !estinaie: Km 66+600 !' +5- %Se7i1 6m <5=-..& Re lasat din: !' +.#A %B9rDa;a ( T9rno;a: L3$141..6m& Origine: Km 0+000 B9rDa;a TCui ( !ud !estinaie: Km 41+100 T9rno;a %!' +5*"& Re lasat din: !' +.#B %PCuli1 ( 8iria: L31#4+*.6m& Origine: Km 0+000 PCuli1 %!N +& Mini1 ( :,ioro ( "u;in ( "o;a1in !estinaie: Km 18+720 8iria %!' +.5& Re lasat din: !" ## %S9m7Cteni ( :,ioro : L3<4-..6m& Origine: Km 0+000 S9m7Cteni %!N +& !estinaie: Km 5+300 :,ioro %!' +.#B& Re lasat din: !" << Origine: Km 0+000 !' +.# !estinaie: Km 0+500 BraDii

1* DJ 707

Lungime:

22,700 Km

1- DJ 707A

Lungime:

10,800 Km

1$ DJ 707B

Lungime:

6,700 Km

1< DJ 707C

Lungime:

15,600 Km

1/ DJ 708

Lungime:

66,600 Km

1+ DJ 708A

Lungime:

41,100 Km

1# DJ 708B

Lungime:

18,720 Km

15 DJ 708C

Lungime:

5,300 Km

*. DJ 708F

Lungime:

0,500 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) +

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul ARA!


*1 DJ 709 Lungime: 76,000 Km Re lasat din: !' +.5 %Arad ( Limita 'ud) Bi,or: L3+/4...6m& Origine: Km 0+000 Arad %!N +& @oria ( 8iria ( :al1a ( M9s a ( P9n ota ( Seleu1i ( 8i ula ( :ur7a ( "ermei ( 8omo1 ,e1 ( Bere ,iu !estinaie: Km 76+000 Limita 'ud) Bi,or Origine: Km 0+000 Arad %!N +& 8o0ronea ( "urti i ( Ma ea ( S9nmartin ( :rCni eri 52+600 >rontierC Ungaria 0+000 Arad %!N +& 15+200 >rontierC Ungaria

** DJ 709B

Lungime:

52,600 Km

!estinaie: Km *- DJ 709C Lungime: 15,200 Km Origine: Km !estinaie: Km

*$ DJ 709D

Lungime:

23,300 Km

Re lasat din: !' +.5! %8emla ( NCdla : L3*-4-..6m& Origine: Km 0+000 !N + %8emla & 8eitin !estinaie: Km 23+300 NCdla Re lasat din: !" 1.$ %L31<4#..6m& = !" 1.- %!" 1.$ ( Peregu Mare: L314#..6m& = !" 1.1 %Peregu Mare ( Pe i a: L31$4$..6m& = Su2r) !N + %L3-4$..6m& = !" 1..A %Pe i a ( Ma ea: L3-*45..6m& = Su2r) !' +.5B %L3<4<..6m& = !" 11/ %S9nmartin ( Pilu: L3154<..6m& Origine: Km 0+000 NCdla %!N +& Peregu Mare ( Peregu Mi ( Pe i a ( Turnu ( Baria1u Mi ( Irato1u ( !oro7ani ( Ma ea ( S9nmartin ( :rCni eri 93+300 Pilu %!N +5A&

*< DJ 709J

Lungime:

84,400 Km

!estinaie: Km */ DJ 763A Lungime: 5,800 Km

Re lasat din: !E %Limita 'ud) @unedoara ( T9rnC;ia: L3-4-..6m& = !" $+ %T9rnC;ia ( @ClmCgel: L3*4<..6m& Origine: Km 13+400 Limita 'ud) @unedoara T9rnC;ia 19+200 @ClmCgel %!' +5*>& 0+000 Gimandul Nou %!N +5& S9ntana ( Olari ( Sintea Mi a 33+200 ",erelu1 %!N +5A&

!estinaie: Km *+ DJ 791 Lungime: 33,200 Km Origine: Km

!estinaie: Km *# DJ 792 Lungime: 38,886 Km

Re lasat din: !E %So odor ( Nada7: L3<4$#/6m& = !' +5* %Nada7 ( Ineu: L3--4$..6m& Origine: Km 0+000 So odor %!N +5A& "intei ( Garand ( Seleu1 38+886 Ineu

!estinaie: Km *5 DJ 792A Lungime: 24,984 Km

Re lasat din: !' +5*A %Bo sig ( Limita 'ud) Bi,or: L3*$45#$6m& Origine: Km 0+000 Bo sig %!N +5A& Beliu ( ",isla a ( "rai;a !estinaie: Km 24+984 Limita 'ud) Bi,or

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) #

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul ARA!


-. DJ 792B Lungime: 39,400 Km Re lasat din: !" *5 %!' +5*" ( B9rsa: L3+4<..6m& = Su2ra2unere !N +5A %L314...6m& = !' +5*B %B9rsa ( Moneasa: L3*<4-..6m& = !> 1*< %Moneasa ( Limita 'ud) Bi,or: L3/4/..6m& Origine: Km 0+000 !' +5*" %"uied& @odi1 ( B9rsa ( Se7i1 ( !on eni ( Bu,ani ( !eDna ( RCnu1a ( Moneasa 40+400 Limita 'ud) Bi,or

!estinaie: Km -1 DJ 792C Lungime: 81,228 Km

Re lasat din: !' +5*" %Buteni ( >rontierC Ungaria: L3#14**#6m& Origine: Km 0+000 Buteni %!N +5A& "uied ( LuguDCu ( 8ilindia ( T9rno;a ( Maderat ( P9n ota ( "a2oral AleIa ( S9ntana ( "urti i ( !oro7ani !estinaie: Km 81+228 >rontierC Ungaria Re lasat din: !' +5*! %Mo rea ( "Csoaia: L3*-4/$.6m& Origine: Km 0+000 Mo rea %!' +5*& ",ier ( T9rno;a ( Araneag !estinaie: Km 23+640 "Csoaia Re lasat din: !" -$ %Alma1 ( !ie i: L3-4*..6m& = Su2ra2unere !' +.# %L3.4<..6m& = !" -. %!ie i ( !eDna: L3114-..6m& Origine: Km 0+000 Alma1 %!N +5A& !ie i ( LaD 15+000 !eDna %!' +5*B&

-* DJ 792D

Lungime:

23,640 Km

-- DJ 792E

Lungime:

14,500 Km

!estinaie: Km -$ DJ 792F Lungime: 21,900 Km

Re lasat din: !" $< %@Clmagiu ( S9r7i: L3541..6m& = !> 1+1 %S9r7i ( Limita 'ud) Al7a: L31*4#..6m& Origine: Km 0+000 @Clmagiu %!N +/& @ClmCgel ( S9r7i 21+900 Limita 'ud) Al7a

!estinaie: Km -< DJ 793 Lungime: 68,400 Km

Re lasat din: !' +5- %Sintea Mare ( Buteni: L3/*4*..6m& = Su2ra2unere !N +5A %L314-..6m& = !" <5 %Buteni ( ",i1india: L3$45..6m& Origine: Km 0+000 Sintea Mare %!N +5A& Se2reu1i ( "ermei ( A;ram Ian u ( Lun a TeuD ( Beliu ( Seli1te ( "Cr9nd ( Pruni1ori ( Se7i1 ( Buteni 68+400 ",i1india

!estinaie: Km -/ DJ 793A Lungime: 20,700 Km

Re lasat din: !" 5 %Beliu ( TCgCdCu: L3*4...6m& = !" 1.%TCgCdCu ( @C1ma1: L3+4+..6m& = !E %@C1ma1 !" 1-: L3145..6m& = !" 1- %:ro1eni ( Ar ,i1: L3-4<..6m& = !" 1$ %Ar ,i1 ( Nermi1: L3*45..6m& = !E %Nermi1 ( "Cr9nd:L3*4+..6m& Origine: Km 0+000 Beliu %!' +5-& TCgCdCu ( "omCne1ti ( @C1ma1 ( :ro1eni ( Ar ,i1 ( Nermi1 20+700 "Cr9nd %!' +5-&

!estinaie: Km -+ DJ 793B Lungime: 5,100 Km

Re lasat din: !" 1- %Beliu ( Ar ,i1: L3<41..6m& Origine: Km 0+000 Beliu %!' +5-& !estinaie: Km 5+100 Ar ,i1 %!' +5-A&

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 5

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul ARA!


-# DJ 793C Lungime: 8,200 Km Re lasat din: !" 1# %!' +5- ( Igne1ti: L3-4#..6m& = !E %L3.4<..6m& = !E %L314<..6m& = !" *. %M9nead ( !' +5*B: L3*4$..6m& Origine: Km 0+000 !' +5- %Se7i1& Igne1ti ( M9nead 8+200 !' +5*B %Bu,ani& 0+000 !N +5 %",i1inCu("ri1& Mis a ( B9nCtori ( Satu Nou ( A2ateu 25+800 !' +.5 %Bere ,iu&

!estinaie: Km -5 DJ 794 Lungime: 25,800 Km Origine: Km

!estinaie: Km

Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& A,AD

1078,327 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul AR:E8


1 DJ 503 Lungime: 42,034 Km Origine: 98+000 Limita 'ud) :iurgiu Slo7oDia ( Ro iu ( Oarja !estinaie: Km 140+034 "Ctanele Origine: Km 110+700 Limita 'ud) Teleorman Po2e1ti ( ID;oru ( Re ea ( "ornCel !estinaie: Km 136+695 Bul2e1ti %!N /<A& Re lasat din: !" 5* %"Cteas a ( Teiu l3 1.)*.. 6m& = !' +.*A %"iu2a ( Teiu l3 $)-<. 6m& = !" 1.+ Origine: Km 0+000 "Cteas a %!' +.*:& >urduie1ti ( Teiu 17+217 !' /<5 %Buta& 0+000 Pite1ti Bradu ( Suseni ( :liganu de Sus ( B9rlogu ( Negra1i ( MoDC eni 58+320 Limita 'ud) !9m7o;ia Km

DJ 504

Lungime:

25,995 Km

DJ 508

Lungime:

17,217 Km

!estinaie: Km $ DJ 659 Lungime: 58,320 Km Origine: Km

!estinaie: Km < DJ 659A Lungime: 10,400 Km

Re lasat din: !" 1*. Origine: Km 0+000 Bradu %!' /<5& !estinaie: Km 10+400 "oste1ti Origine: Km 25+290 Limita 'ud) B9l ea Poienari ( "io0ringeni ( Tig;eni ( B9rse1ti 50+933 "e2ari %!' +.-@& 26+950 Limita 'ud) B9l ea 27+862 "u a %!' +.-&

DJ 678A

Lungime:

23,698 Km

!estinaie: Km + DJ 678B Lungime: 0,912 Km Origine: Km !estinaie: Km

DJ 678E

Lungime:

3,000 Km

Re lasat din: !" *.. Origine: Km 0+000 Teodore1ti %!' +.-& "otu !estinaie: Km 3+000 Limita 'ud) B9l ea Re lasat din: !" 15* Origine: Km 0+000 RCdue1ti %!' +.-& "iomCge1ti !estinaie: Km 8+400 Limita 'ud) Olt Origine: Km 0+000 PCduroiu %!N /+B& Li2ia ( Po2e1ti ( Lun a "or7ului ( PCdurei ( "ie1ti ( >9l0ani ( "otmeana ( Malu ( B9rla 48+220 Limita 'ud) Olt

DJ 678G

Lungime:

8,400 Km

1. DJ 679

Lungime:

47,670 Km

!estinaie: Km 11 DJ 679A Lungime: 27,725 Km

Re lasat din: /+5A %B9rla ( "CldCraru l3 1$)+<. 6m& = !" 1*+ Origine: Km 0+000 B9rla %!' /+5& "CldCraru ( Bu o; ( Palanga !estinaie: Km 27+725 Po2e1ti %!' <.$&

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 11

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul AR:E8


1* DJ 679C Lungime: 22,960 Km Re lasat din: /+5A %"CldCraru ( MoDC eni l3 **)55# 6m& Origine: Km 0+000 "CldCraru %!N /<A& ID;oru !estinaie: Km 23+215 MoDC eni %!' /<5& Re lasat din: !" 1*$ = !" 1.* Origine: Km 0+000 Malu %!' /+5& "olu ( Ung,eni ( Re ea ( Negra1i !estinaie: Km 41+900 MoDa u Re lasat din: !" 1*+A Origine: Km 0+000 Bu o; %!' /+5A& R9 a !estinaie: Km 7+144 Limita 'ud) Teleorman Re lasat din: !" 1-$ Origine: Km 0+000 MoDC eni %!' /+5& !estinaie: Km 6+500 BCde1ti BCi Origine: Km 0+000 To2olo;eni !o7re1ti ( Boe1ti 28+000 Limita 'ud) !9m7o;ia

1- DJ 679D

Lungime:

41,900 Km

1$ DJ 679E

Lungime:

7,144 Km

1< DJ 679F

Lungime:

6,500 Km

1/ DJ 702

Lungime:

28,000 Km

!estinaie: Km 1+ DJ 702A Lungime: 9,498 Km

Re lasat din: !' +.*A %Limita 'ud) !9m7o;ia ( "iu2a l3 54$5# 6m& Origine: Km 33+030 Limita 'ud) !9m7o;ia "iu2a ( Nejlo;elu !estinaie: Km 42+528 Teiu %!' <.+& Re lasat din: !" 5/A Origine: Km 0+000 Leordeni %!N +& Bogai ( Suseni !estinaie: Km 17+380 Limita 'ud) !9m7o;ia Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km 14+000 Limita 'ud) !9m7o;ia 21+920 Slo7oDia %!' /<5& 0+000 Re ea %AutostradC & "Ctanele ( "o1eri ( "Cteas a ( RCte1ti 21+053 Limita 'ud) !9m7o;ia

1# DJ 702C

Lungime:

17,380 Km

15 DJ 702F

Lungime:

7,310 Km

*. DJ 702G

Lungime:

20,870 Km

!estinaie: Km *1 DJ 702H Lungime: 2,700 Km

Re lasat din: !" 5.A Origine: Km 10+000 Limita 'ud) !9m7o;ia !estinaie: Km 12+700 Le1ile %!" 1..& Re lasat din: !" 51 Origine: Km 2+700 Limita 'ud) !9m7o;ia !estinaie: Km 6+000 Nea1lo;elu %!' +-*A&

** DJ 702J

Lungime:

3,300 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1*

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul AR:E8


*- DJ 703 Lungime: 22,845 Km Origine: Km !estinaie: Km *$ DJ 703A Lungime: 37,682 Km Origine: Km 0+000 MorCre1ti %!N +& "u a ( "ri;Cu ( Launele de Sus 22+845 Limita 'ud) Olt 0+000 "otmeana %!N +& "o u ( RC ,ielele de Sus ( RC ,ielele de 'os ( !ealu Ora1ului ( Poiana La ului 37+682 "er7u %!N /<& 0+000 MorCre1ti :rea7Cn ( "otu ( Lungule1ti ( SCli1tea ( Bedea ( Limita 'ud) Olt %Am -$=#1.& ( Limita 'ud) Olt %Am $1=*+<& ( Ming,ia ( PCdurei ( "oste1ti ( 8er7Cne1ti ( Sili1tea ( "Cteas a 88+752 Leordeni 0+000 Pite1ti %!N /+B& Lu2ueni ( Po2e1ti ( Lungule1ti 27+500 "o u %!' +.-B& 20+600 Limita 'ud) B9l ea Gam0ire1ti 25+385 "e2ari 14+000 Limita 'ud) B9l ea Ian ule1ti 20+211 Sui i %!' +.-@& 0+000 "urtea de Arge1 %!N +"& Balea !anului ( "e2ari PCm9nteni ( Rudeni ( Sui i ( BCleni ( SClCtru u 29+800 Limita 'ud) B9l ea

!estinaie: Km *< DJ 703B Lungime: 79,082 Km Origine: Km

!estinaie: Km */ DJ 703E Lungime: 27,255 Km Origine: Km

!estinaie: Km *+ DJ 703F Lungime: 4,785 Km Origine: Km

!estinaie: Km *# DJ 703G Lungime: 6,211 Km Origine: Km

!estinaie: Km *5 DJ 703H Lungime: 29,800 Km Origine: Km

!estinaie: Km -. DJ 703I Lungime: 58,125 Km

Re lasat din: !' +.-I = !E %BrCdetu ( B9lsan l3 5)1.. 6m& = !E %:,iu Mare ( Lim2edea Mo;ili1 l3 1.)... 6m& Origine: Km 0+000 Meri1ani %!N +"& MClureni ( B9lsCne1ti ( Balea >aurului ( Mu1ete1ti ( BrCdule 60+500 BrCdetu 0+000 MCrC ineni Budeasa ( Rogojinu ( "alote1ti 15+682 Balea MCrului %!' +.-I&

!estinaie: Km -1 DJ 703K Lungime: 15,682 Km Origine: Km

!estinaie: Km -* DJ 704B Lungime: 21,200 Km

Re lasat din: !" /$ %:oranu ( R9n C io; l3 *)5.. 6m& = !" +- %"Cline1ti ( Ra o;ia l3 1#)-.. 6m& Origine: Km 0+000 "Cline1ti %!N +& R9n C io; 21+200 Ra o;ia %!" #<&

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1-

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul AR:E8


-- DJ 704C Lungime: 10,000 Km Re lasat din: !" +$ = !E %Radu Negru ( "Ctanele l3 1)... 6m& Origine: Km 0+000 Radu Negru BrCne1ti ( Udeni !estinaie: Km 10+000 "Ctanele Re lasat din: !" 1+$ Origine: Km 0+000 Prislo2 %!N +& !estinaie: Km 2+500 Lu2uieni %!' +.-E& Re lasat din: !" *.+ Origine: Km 0+000 !N + %Ursoaia& Bas o;ele !estinaie: Km 22+500 "eaure1ti %!' /+#A& Re lasat din: !" *1. Origine: Km 0+000 BCi ule1ti %!N +"& Tutana ( Aluni1u !estinaie: Km 15+600 Poienari %!' /+#A& Re lasat din: !" *$+ Origine: Km 0+000 Al7e1ti %!N +"& "i one1ti !estinaie: Km 13+500 Sui i %!' +.-@& Re lasat din: !" *11 Origine: Km 0+000 Meri1ani %!N +"& BCi ule1ti !estinaie: Km 20+600 "urtea de Arge1 %!N +-"& Re lasat din: !" 115 Origine: Km 6+390 Limita 'ud) !9m7o;ia !estinaie: Km 9+390 Boteni Re lasat din: !" *$ Origine: Km 0+000 Stoene1ti %!N +*A& Slo7oDia !estinaie: Km 10+540 !ragosla;ele %!N +-& Re lasat din: !" ** = !E %!9m7o;i ioara ( Limita 'ud) Bra1o;: L3 $)... 6m& Origine: Km 0+000 Podul !9m7o;iei %!N +-& !9m7o;i ioara ( "io anu !estinaie: Km 9+550 Limita 'ud) Bra1o; Re lasat din: !E %Limita 'ud) Bra1o; ( Podu !9m7o;iei: L31+4...6m& Origine: Km 7+713 Limita 'ud) Bra1o; !estinaie: Km 24+713 Podu !9m7o;iei %!N +-&

-$ DJ 704D

Lungime:

2,500 Km

-< DJ 704E

Lungime:

22,500 Km

-/ DJ 704F

Lungime:

15,000 Km

-+ DJ 704G

Lungime:

13,500 Km

-# DJ 704H

Lungime:

20,600 Km

-5 DJ 723

Lungime:

3,000 Km

$. DJ 725

Lungime:

10,540 Km

$1 DJ 730

Lungime:

9,550 Km

$* DJ 730A

Lungime:

17,000 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1$

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul AR:E8


$- DJ 731 Lungime: 66,449 Km Re lasat din: !' +-1 = !E %Ba,na ( "a7ana Re0eni ea l3 1#)<.. 6m& Origine: Km 0+000 Pis ani %!N +-& !CrmCne1ti ( Petre1ti ( "oste1ti ( Lei e1ti ( :Cne1ti ( Pietro1ani ( !omne1ti ( "or7i ( Ba,na !estinaie: Km 66+797 "a7ana Re0eni ea Re lasat din: !" 1/$ Origine: Km 0+000 SCmara %!' +.-A& BC7ana ( Ri ,ielele de Sus !estinaie: Km 19+200 "o u %!' +.-A& Re lasat din: !" 1/# Origine: Km 0+000 Bei1oara %!' +.-B& ID;oru !estinaie: Km 13+000 "o u %!' +.-E& Re lasat din: !" **/ Origine: Km 0+000 Mi e1ti %!' +$.& Pur Creni ( Balea Nandrii !estinaie: Km 23+000 :Cne1ti %!' +-1& Origine: Km 0+000 St9l2eni %!N +-& BlCde1ti 25+188 SlCni %!N +-"&

$$ DJ 731B

Lungime:

19,200 Km

$< DJ 731C

Lungime:

13,000 Km

$/ DJ 731D

Lungime:

23,000 Km

$+ DJ 732

Lungime:

25,188 Km

!estinaie: Km $# DJ 732A Lungime: 6,800 Km Re lasat din: !" / Origine: Km !estinaie: Km $5 DJ 732B Lungime: 12,744 Km

0+000 Tite1ti %!N +-& BCje1ti 6+800 BClile1ti %!' +-*&

Re lasat din: !" # = !" 5 %Aninoasa ( BrCtia l3 11)+.. 6m& Origine: Km 0+000 Balea Sili1ti %!' +-*& Aninoasa ( Bere;oie1ti ( :CmC e1ti !estinaie: Km 13+144 BrCtia Re lasat din: !" 1- %"9m2ulung ( Bug,ea de 'os l3 $)-$. 6m& = !" 1$ = !" 1* Origine: Km 0+000 "9m2ulung %!N +-& Bug,ea de 'os ( Malu ( :odeni ( "a2u Pis ului !estinaie: Km 19+010 LCDCre1ti %!N +-& Origine: Km 0+000 "iume1ti %!N +-& "oli7a1i ( Ra o;ia ( @9rtie1ti 49+125 SuslCne1ti %!N +*A& 0+000 Boine1ti %!N +-& Lere1ti 19+840 Boina

<. DJ 732C

Lungime:

19,010 Km

<1 DJ 733

Lungime:

49,125 Km

!estinaie: Km <* DJ 734 Lungime: 19,840 Km Origine: Km

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1<

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul AR:E8


<- DJ 735 Lungime: 11,870 Km Re lasat din: !" 1< Origine: Km 0+000 "9m2ulung %!N +-& Al7e1ti !estinaie: Km 11+870 "9nde1ti Re lasat din: !" -/ %"9m2ulung ( MCCu l3 $)1*. 6m& = !" $. %MCCu ( Poienarii de Mus el l3 *).$. 6m& = !" -+ Origine: Km 0+000 "9m2ulung %!N +-& MCCu ( "o ene1ti 13+730 Boteni %!' +--&

<$ DJ 737

Lungime:

13,730 Km

!estinaie: Km << DJ 738 Lungime: 22,000 Km

Re lasat din: !" $* Origine: Km 0+000 Poienari %!N +-& 'ugur ( !rCg,i i !estinaie: Km 22+300 Mi,Cie1ti %!" 11& Re lasat din: !" <* Origine: Km 0+000 B9rDe1ti %!' +--& Negre1ti ( Ggri2 e1ti !estinaie: Km 17+000 Belei %!' +.*& Re lasat din: !" **< = !" **1 Origine: Km 0+000 MCrC ineni %!N +-& Mi e1ti ( PCuleas a !estinaie: Km 17+000 GCrne1ti %!' +.-I&

</ DJ 739

Lungime:

17,000 Km

<+ DJ 740

Lungime:

17,000 Km

Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& A,GE-

1195,746 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1/

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul BA"JU


1 DJ 115 Lungime: 27,200 Km Origine: Km !estinaie: Km * DJ 116 Lungime: 26,700 Km Origine: Km 0+000 One1ti %!N 11& "a1in ( Lu2e1ti ( P9r;ule1ti ( MCnCstirea "a1in ( S utaru 27+200 Limita 'ud)Bran ea %S utaru& 0+000 !N 11 %B9rsCne1ti& BrCte1ti ( T9rgu O na ( P9r9ul Bog,ii ( P9rgCre1ti ( Satu Nou ( Ni ore1ti ( Ba,na ( Marginea 26+700 OituD %!N 11&

!estinaie: Km DJ 116A Lungime: 34,936 Km

Re lasat din: !N 1*B = !' 11/A Origine: Km 0+000 T9rgu O na %!N 1*A& "ire1oaia ( "erda ( SlCni Moldo;a !estinaie: Km 34+936 Poiana SCratC %!N 11& Re lasat din: !" 1$/ %"omCne1ti ( AsCu: L3$4...6m& = !" 1$< %AsCu ( Straja: L3*4#..6m& Origine: Km 0+000 "omCne1ti %!N 1*A 6m +5=<$.& Lun a AsCu ( AsCu 6+800 Straja %!N 1*A&

DJ 116B

Lungime:

6,800 Km

!estinaie: Km < DJ 116C Lungime: 2,800 Km

Re lasat din: !" 1<. %T9rgu O na ( MCgura: L3*4<..6m& = !E %MCgura ( MCnCstirea MCgura: L3.4-..6m& Origine: Km 0+000 T9rgu O na %!' 11/& MCgura 2+800 MCnCstirea MCgura

!estinaie: Km / DJ 116D Lungime: 3,400 Km

Re lasat din: !" 1-1 %!o0teana ( @Cg,ia : L3-4$..6m& Origine: Km 0+000 !o0teana %!N 1*A 6m 5-=#..& !estinaie: Km 3+400 @Cg,ia Origine: Km 0+000 Li;eDi %!N 11& PrCjoaia ( BerDuni ( !ragomir ( Buda ( "ernu ( Poduri ( Moine1ti ( Geme1 ( BolCtCu 55+300 Limita 'ud)Neam %BolCtCu&

DJ 117

Lungime:

55,300 Km

!estinaie: Km # DJ 117A Lungime: 12,700 Km

Re lasat din: !" 1#-B %Leontine1ti ( MCgire1ti: L31*4+..6m& Origine: Km 0+000 Leontine1ti %!N *:& Solon ( StCne1ti !estinaie: Km 12+700 MCgire1ti %!N *:& Origine: Km 0+000 SCnduleni %!N 11& Prisa a ( EnC ,e1ti ( Bo1oteni 10+800 >lore1ti %!N *:&

DJ 118

Lungime:

10,800 Km

!estinaie: Km 1. DJ 118A Lungime: 10,200 Km

Re lasat din: !" 1+< %EnC ,e1ti ( Bere1ti TaDlCu: L3*4...6m& = !" 1+<A %Bere1ti TaDlCu ( Tes ani: L3/4/..6m& = !" 1+/ %Tes ani ( >lore1ti: L314/..6m& Origine: Km 0+000 EnC ,e1ti %!' 11#& Bere1ti TaDlCu ( Rom9ne1ti ( Tes ani 10+200 >lore1ti %!N *:&

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1+

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul BA"JU


11 DJ 118B Lungime: 17,600 Km Re lasat din: !" *.1 %EnC ,e1ti ( Strugari: L3$4$..6m& = !" 15+ %Strugari ( PCdureni: L31-4*..6m& Origine: Km 0+000 EnC ,e1ti %!' 11# 6m <=/+<& Strugari ( RC ,iti1u 17+600 PCdureni %!' 115B& 0+000 Ba Cu %!N 11& SCrata ( Balea Sea C ( Bu ,ila ( >araoani ( Somu1 a ( "iu ani ( "a2Cta ( !um7ra;a ( Temelia ( :ura BCii ( One1ti 48+500 BorDe1ti %!N 11A& 0+000 Ure ,e1ti %!N 11A& "one1ti ( Sas ut Sat ( Sas ut ( Bere1ti 21+400 Limita 'ud) Bran ea %"ornii de 'os& 0+000 !' 115 %SCrata& LuiDi "ClugCra ( !ealu Mare ( So,odol ( "ri,an ( MCrgineni 25+200 @emeiu1 %!N 1<& 0+000 "ornCel %!N 11A& Lun a !o ,iei 4+500 Limita 'ud) Bran ea

!estinaie: Km 1* DJ 119 Lungime: 48,500 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1- DJ 119A Lungime: 21,400 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1$ DJ 119B Lungime: 25,200 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1< DJ 119C Lungime: 4,500 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1/ DJ 119D Lungime: 11,900 Km

Re lasat din: !" 1.+ %!N * ( Balea Sea C: L3-4...6m& = !" 1.+A %Balea Sea C ( Or7eni: L3$4<..6m& = !" 1.5 %Or7eni ( Para;a: L3$4$..6m& Origine: Km 0+000 !N * %6m *$+=-*-& Balea Sea C ( "u o;a ( Or7eni ( !rCgu1ani 11+900 Para;a %!' *./B&

!estinaie: Km 1+ DJ 119E Lungime: 4,200 Km

Re lasat din: !" 1*. %8te0an "el Mare ( Bogdana: L3$4*..6m& Origine: Km 0+000 8te0an "el Mare %!N 11A& !estinaie: Km 4+200 Bogdana Re lasat din: !" 11# %"Ciui ( Pralea: L31$4-..6m& Origine: Km 0+000 "Ciui %!N 11A 6m 1<=<..& Po2eni ( Blidari !estinaie: Km 14+300 Pralea Re lasat din: !" 11+A %B9l a ( "oo0ene1ti: L3-4/..6m& Origine: Km 0+000 B9l a %!N 11A& !estinaie: Km 3+600 "oo0ene1ti Re lasat din: !" 1// Origine: Km 0+000 !N * !estinaie: Km 2+100 >araoani

1# DJ 119F

Lungime:

14,300 Km

15 DJ 119G

Lungime:

3,600 Km

*. DJ 119H

Lungime:

2,100 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1#

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul BA"JU


*1 DJ 123 Lungime: 21,000 Km Re lasat din: !' 1*- re6ilometrat Origine: Km 41+000 Limita 'ud) @arg,ita SClCtru !estinaie: Km 62+000 !CrmCne1ti %!N 1*A& Re lasat din: !" 1-- %!' 1*- ( Ta7Cra de o2ii: L3-4<..6m& Origine: Km 0+000 !' 1*- %!CrmCne1ti& !CrmCne1ti !estinaie: Km 3+500 Ta7Cra de o2ii Origine: Km 0+000 Ardeoani %!N *:& TCr9a ( P9rjol ( Luda1i ( Bal ani ( >rumoasa 21+700 Limita 'ud) Neam 0+000 Bu,u1i %!N 1<& BlCge1ti ( Poiana Negustorului 17+700 BCsC1ti %!' 1</A&

** DJ 123G

Lungime:

3,500 Km

*- DJ 156A

Lungime:

21,700 Km

!estinaie: Km *$ DJ 156B Lungime: 17,700 Km Origine: Km

!estinaie: Km *< DJ 156G Lungime: 7,000 Km

Re lasat din: !" 15* %Les2eDi ( BlCge1ti: L3+4...6m& Origine: Km 0+000 Les2eDi %!N 1< 6m -<$=.<.& Buda !estinaie: Km 7+000 BlCge1ti %!' 1</B& Re lasat din: !" 1 %Bu,u1i ( Run : L3#4...6m& Origine: Km 0+000 Bu,u1i %!N 1<& !estinaie: Km 8+000 Run Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km 0+000 Bu,u1i %!N 1<& 5+200 Limita 'ud) Neam 0+000 Ra o;a %!N 1<& @ClmC ioaia ( Limita 'ud) Neam %Am /=$..& ( Limita 'ud) Neam %1-=-..& ( "9rligi ( "orne1ti ( Boana ( Limita 'ud) Neam %*-=<..& ( Limita 'ud) Neam %Am *+=$..& ( PCdureni ( "ClugCreni 35+800 !Cmiene1ti %!' *.+!& 0+000 Podu Tur ului %!N 11A& "Cuia ( !ealu Morii 19+000 :Ci eana %!' *<*& 0+000 RC C iuni %!N *& Para;a ( RCdoaia 13+400 !um7ra;a %!' 115& 28+000 Limita 'ud)Neam !Cmiene1ti ( !rCge1ti ( Brad ( M9gla ( Ursoaia ( PrCje1ti 50+100 Traian %!N *>&

*/ DJ 156H

Lungime:

8,000 Km

*+ DJ 158

Lungime:

5,200 Km

*# DJ 159

Lungime:

25,000 Km

!estinaie: Km *5 DJ 206A Lungime: 19,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km -. DJ 206B Lungime: 13,400 Km Origine: Km

!estinaie: Km -1 DJ 207D Lungime: 22,100 Km Origine: Km

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 15

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul BA"JU


-* DJ 207F Lungime: 34,000 Km Origine: Km 0+000 @olt %!N *>& SCu e1ti ( S ,ineni ( Siretu ( 8er7e1ti ( @alta 8er7e1ti ( Bere1ti Bistria ( PCdureni ( Ilie1ti ( :ura BCii 34+000 Ra o;a %!' 1<5& 0+000 Ba Cu %!N *& 10+080 Ba Cu %!N *&

!estinaie: Km -- DJ 207G Lungime: 10,080 Km Origine: Km !estinaie: Km

-$ DJ 207.

Lungime:

2,800 Km

Re lasat din: !" 1$ %Ba Cu ( SCu e1ti: L3*4#..6m& Origine: Km 0+000 Ba Cu %!N * 6m *5*=-$1& !estinaie: Km 2+800 SCu e1ti Origine: Km 25+000 Limita 'ud) Bran ea Podu Tur ului ( :Cl;Cne1ti ( RaDe1u ( ",i erea ( Moto1eni ( Burdusa i ( RC ,itoasa ( Buda ( !andila ( GC2odia ( "olone1ti ( "Clini ( S2ria 83+500 ID;orul Ber,e iului %!' *$1A& 19+450 Limita 'ud) Bran ea !ealu Morii ( TC;CdCre1ti ( Bultureni ( On e1tii Be ,i ( !ealu Perjului ( On e1ti ( Satu Nou ( Tarnia ( Anto,e1ti ( ID;orul Ber,e iului ( :lodi1oarele ( Se uieni ( GC2odia ( >undeni ( Ber7in eni ( BCleni ( Negu1eni ( Ro1iori ( Poieni ( PCdureni 97+100 !' 1<5 0+000 On e1ti %!' *$1A& PCdureni ( >runte1ti ( >ili2eni ( BClaia ( MCrC1ti 20+400 :lodi1oarele %!' *$1A& 0+000 Ro1iori %!' *$1A& Misi,Cne1ti ( Limita 'ud) Neam %6m +=...& ( Limita 'ud) Neam %6m 5=$<.& ( M9losu ( Balea "aselor ( Li2o;a ( Balea @ogei ( Satu Nou 24+000 Limita 'ud)Baslui

-< DJ 241

Lungime:

58,500 Km

!estinaie: Km -/ DJ 241A Lungime: 77,650 Km Origine: Km

!estinaie: Km -+ DJ 241B Lungime: 20,400 Km Origine: Km

!estinaie: Km -# DJ 241C Lungime: 21,550 Km Origine: Km

!estinaie: Km -5 DJ 241D Lungime: 4,900 Km

Re lasat din: !" */ %Plo2ana ( Balea "aselor: L3$45..6m& Origine: Km 0+000 Plo2ana %!N *> 6m -.=5#.& !estinaie: Km 4+900 Balea "aselor %!' *$1"& Re lasat din: !" *. %Negu1eni ( M9gla: L354*..6m& Origine: Km 0+000 Negu1eni %!' *$1A& Poiana ( Negri !estinaie: Km 9+200 M9gla %!' *.+!& Re lasat din: !" $$B %Le,an ea ( :iurgioana: L3-4*..6m& = !" $$A %:iurgioana ( Limita 'ud) Bran ea: L3*4<..6m& Origine: Km 0+000 Le,an ea %!N 11A& RC u1ana ( :iurgioana 5+700 Limita 'ud) Bran ea

$. DJ 241E

Lungime:

9,200 Km

$1 DJ 241F

Lungime:

5,700 Km

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) *.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul BA"JU


$* DJ 243B Lungime: 58,130 Km Origine: Km 23+350 Limita 'ud)Baslui Praja ( ",i erea ( Moto1eni ( :ura "rCie1ti ( Bene1ti ( Balote1ti ( Bultureni ( Medeleni ( Poieni 81+480 Parin ea %!' *<*&

!estinaie: Km $- DJ 252 Lungime: 67,400 Km Origine: Km

62+700 Limita 'ud) Bran ea PrCdai1 ( Per ,iu ( @uruie1ti ( :Ci eana ( NCne1ti ( Parin ea ( Bi7ire1ti ( Bu,o i !estinaie: Km 130+100 !N *> %!os2ine1ti& Origine: Km 0+000 Mile1tii de Sus %!' *<*& Mile1tii de 'os ( BCleni ( @orge1ti ( So,odor ( Re ea ( RC CtCu 14+900 RC CtCul de 'os %!' *<*B& 0+000 Bu,o i %!' *<*& Bu,o el ( "oteni ( >urni ari ( Tama1i ( ",etri1 ( :ioseni ( BaDga ( RC CtCul de 'os ( P9n e1ti 39+000 Petre1ti %!' *<*& 0+000 Limita 'ud) Bran ea %!' *<*& :iurgrni ( !rCge1ti ( :,erdana ( "or7as a ( S Cri1oara ( Mar;ila ( !iene 27+500 !' *<*B %P9n e1ti& 0+000 N)BCl es u %!N *& :al7eni 6+500 ",etri1%!' *<*B& 0+000 RC C iuni %!N *& RCstoa a 5+200 !iene %!' *<*B&

$$ DJ 252A

Lungime:

14,900 Km

!estinaie: Km $< DJ 252B Lungime: 39,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km $/ DJ 252C Lungime: 27,500 Km Origine: Km

!estinaie: Km $+ DJ 252D Lungime: 6,500 Km Origine: Km

!estinaie: Km $# DJ 252E Lungime: 5,200 Km Origine: Km

!estinaie: Km $5 DJ 252F Lungime: 29,300 Km

Re lasat din: !" #. %Parin ea ( Bi0oreni: L31+4-..6m& = !" #1 %Bi0oreni ( ID;oru Ber,e iului: L31*4...6m& Origine: Km 0+000 Parin ea %!' *$-B& Ungureni ( :9rla Anei ( Bi0oreni ( BCrtC1e1ti ( Brad ( BClaia 29+300 ID;orul Ber,e iului %!' *$1A&

!estinaie: Km

Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& BAC/U

1000,446 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) *1

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul BI@OR


1 DJ 108H Lungime: 17,264 Km Origine: Km !estinaie: Km * DJ 108I Lungime: 51,300 Km Origine: Km 0+000 !N 1@ PCdurea NeagrC 17+264 Budoi %!' 151B& 0+000 Bu ea %!N 1 'ud) "luj& LorCu ( Brat a ( BClan a ( 8un uiu1 ( Badu "ri1ului ( Birtin ( !o7ri ione1ti ( 'osani ( MCge1ti ( Butani ( A1tileu ( ",istag ( Ee ,ea ( Tele ,iu ( Po1oloa a 53+185 Tileagd %!N 1& 0+000 !' 1.#I BulD ( Munteni ( Remei 26+455 Limita 'ud) "luj 0+000 E2is o2ia Bi,or %!N 15& 8+250 Bor1 0+000 Bi,aria %!N 15& "aua eu ( SClard ( >egerni u Nou ( SCrsig ( Po lu1a de Bar Cu ( ",iri7i1 ( Marg,ita ( Bii1oara ( PCgaia 59+960 Limita 'ud) Satu Mare 0+000 ",iri7i1 %!' 151& TCuteu ( Bogei ( "iutele 14+350 Po2e1ti %!' 151B& 0+000 PCule1ti %!' +/+& SCli1te ( Sa alasCu ( !erna ( Budoi ( Boi;oDi ( Po2e1ti ( Bar;iD ( BCrDari ( Borumla a ( B9l elele 36+409 Su2la u de Bar Cu %!N 15B& 0+000 Marg,ita %!' 151& BuduslCu ( Otomani 15+680 !N 15 75+942 Limita 'ud) Arad Tal2os ( BatCr ( Ar2C1el 97+458 !' +5< 0+000 BatCr %!' +.5& TCut ( :,iri1u Negru ( Bel0ir ( "o iu7a Mare ( Petid ( 8oimi ( BorD ( Uilea u de Beiu1 ( Petrani 45+569 Po ola %!N +/& 0+000 "iumeng,iu %!N +5& :,iora 13+570 Ar2C1el %!' +.5& 0+000 !N +/ %Sudrigiu& 11+420 Pietroasa

!estinaie: Km DJ 108K Lungime: 26,455 Km Origine: Km

!estinaie: Km $ DJ 190 Lungime: 8,250 Km Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km

<

DJ 191

Lungime:

57,119 Km

!estinaie: Km / DJ 191A Lungime: 14,350 Km Origine: Km

!estinaie: Km + DJ 191B Lungime: 36,409 Km Origine: Km

!estinaie: Km # DJ 191F Lungime: 15,680 Km Origine: Km

!estinaie: Km 5 DJ 709 Lungime: 21,458 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1. DJ 709A Lungime: 45,569 Km Origine: Km

!estinaie: Km 11 DJ 709E Lungime: 13,570 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1* DJ 763 Lungime: 11,420 Km Origine: Km !estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) **

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul BI@OR


1- DJ 764 Lungime: 69,017 Km Origine: Km 0+000 Beiu1 %!N +/& !elani ( Petreasa ( Remetea ( 'osani ( "C7e1ti ( Ro1ia ( "ClCea ( A1tileu 69+017 Ale1d %!N 1& 0+000 Beiu1 %!N +/& Budureasa 27+200 St9na de Bale 0+000 Remetea %!' +/$& 11+300 MeDiad 0+000 Borod %!N 1& !elureni ( Brat a ( !ami1 28+518 !' +/$

!estinaie: Km 1$ DJ 764A Lungime: 27,200 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1< DJ 764C Lungime: 11,300 Km Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km

1/ DJ 764D

Lungime:

27,880 Km

!estinaie: Km 1+ DJ 767 Lungime: 67,311 Km

Re lasat din: !' +/+ %!N +/ ( !' 151: L3/+4-11& Origine: Km 0+000 !N +/ %S9m7Cta& RotCre1ti ( Oge1ti ( "r9n e1ti ( @idi1el ( !o7re1ti ( B9r iorog ( Tile u1 ( Tileagd ( Uilea u de "ri1 ( EigCne1tii de "ri1 ( Pi leu ( Brusturi ( PCule1ti ( S2inu1 !estinaie: Km 69+781 !' 151 Re lasat din: !' +/+A %Uilea u de "ri1 ( BClaia: L3/4...6m& = StradC BClaia %L3*4/..6m& = !EN %BClaia ( BurDu : L3.4<..6m& = StradC BurDu %L3-4...6m& = !" *$ %BurDu ( !' 151: L31145..6m& = !" *A %!' 151 ( !' +/+ L3-4-..6m& = !' +/+ %!" *A ( SC uieni: L31<4<1*6m& Origine: Km 0+000 Uilea u de "ri1 %!N 1& BClaia ( BurDu ( ",ioag ( S9r7i ( >egerni ( "iu,oi ( S9nio7 ( S9ni olau de Munte 42+812 SC uieni %!N 15B& 0+000 !N +/ TC1ad ( "o2C el ( Surdu ( 8erg,i1 22+140 !' +/+ 0+000 !o7re1ti %!' +/+& Lun a S2rie ( RC a1 11+672 !' +/$ 0+000 B9r iorog %!' +/+& 10+550 !' +/$ 0+000 O1or,ei %!N 1& SCrand ( ",iji 13+760 "o2C el %!' +/+B&

1# DJ 767A

Lungime:

42,812 Km

!estinaie: Km 15 DJ 767B Lungime: 22,140 Km Origine: Km

!estinaie: Km *. DJ 767C Lungime: 11,672 Km Origine: Km

!estinaie: Km *1 DJ 767D Lungime: 10,550 Km Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km

** DJ 767E

Lungime:

13,760 Km

!estinaie: Km *- DJ 767F Lungime: 18,650 Km

Re lasat din: !" -* = !' +/+A %"etariu ( "aua eu: L3/4+..6m& Origine: Km 0+000 Oradea %!N 15& Paleu ( "etariu !estinaie: Km 18+650 "aua eu %!' 151&

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) *-

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul BI@OR


*$ DJ 768 Lungime: 18,395 Km Origine: Km !estinaie: Km *< DJ 792A Lungime: 42,712 Km Origine: Km 0+000 !N +/ "alea Mare ( Bi C el 18+395 @olod %!' +5<& 24+984 Limita 'ud) Arad U uri1 ( Ol ea ( Bel0ir ( Tin a ( @usasCu de Tin a ( Miersig 67+696 Le1 %!N +5& 0+000 Salonta %!N +5& Tul a ( "Cua1d ( :ur7ediu ( Tin a ( R92a ( !um7ra;a ( @olod ( !um7rC;ia ( Bintere 46+102 !N +/ 0+000 @usasCu de Tin a %!' +5*A& O1and ( 8umugiu ( MierlCu 21+800 !' +/# %"alea Mare& 0+000 Oradea %!N +5& S9ntandrei ( TCrian ( :iri1u de "ri1 ( To7oliu ( Roit ( S9nni olau Rom9n ( Bere ,iu ( "e0a 36+440 Inand %!N +5&

!estinaie: Km */ DJ 795 Lungime: 46,102 Km Origine: Km

!estinaie: Km *+ DJ 795A Lungime: 21,800 Km Origine: Km

!estinaie: Km *# DJ 797 Lungime: 36,440 Km Origine: Km

!estinaie: Km

Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& BIH0,

806,585 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) *$

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul BISTRIEA(NJSJU!


1 DJ 151 Lungime: 82,070 Km Re lasat din: !' 1<1 Modi0i are traseu Hn Muni i2iul Bistria de la 6m 1*+=*/. Hn ontinuare 2e Str) "etCii Hn lungime de L3$4$**6m 29nC la Am 1-1=/#* Hn !N 1+" Origine: 45+810 Limita 'ud) Mure1 Eagu ( Bude1ti >9nae ( Bude1ti ( Goreni ( S9nmi,aiu de "9m2ie ( S9ngeorDu Nou ( Berme1 ( Le ,ina ( ",irale1 ( 8irioara ( "oasta ( 8ieu Odor,ei ( 8intereag :arC ( 8intereag ( BlCjenii de 'os ( BlCjenii de Sus ( Sigmir !estinaie: Km 131+682 Bistria %!N 1+& * DJ 154 Lungime: 34,720 Km Origine: Km 17+000 Limita 'ud) Mure1 Monor ( 8ieu ( 8ieu ( B9rla ( MCri1elu ( !omne1ti ( SCrata 51+720 !N 1+ 10+620 Limita 'ud) Mure1 15+400 Monor %!' 1<$& 0+000 8ieu %!' 1<$& Ru1tior ( Se7i1 ( Lun a ( Ardan 16+600 Buda u de Sus %!' 1+-& 0+000 !omne1ti %!' 1<$& Neeni ( Al7e1tii Bistriei ( :alaii Bistriei ( !i21a ( Biile Te ii ( Budurleni ( BrCteni 24+465 !' 1<1 Km

!estinaie: Km DJ 154B Lungime: 4,780 Km Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km

DJ 154C

Lungime:

16,600 Km

!estinaie: Km < DJ 154D Lungime: 20,420 Km Origine: Km

!estinaie: Km / DJ 162 Lungime: 45,240 Km

Re lasat din: !' 1/* re6ilometrat Origine: Km 0+000 Tea a %!N 1<A& Ar ,iud ( Stu2ini ( S9nmi,aiu de "9m2ie %!' 1<1& ( Mi e1tii de "9m2ie ( Bisuia ( Sili;a1u de "9m2ie ( 8o2teriu !estinaie: Km 48+437 !' 1+Re lasat din: !" 1<+ Origine: Km 11+000 Limita 'ud) Mure1 !estinaie: Km 11+200 !' 1+Re lasat din: !' 1+. = !SN %BreaDa ( Limita 'ud) Maramure1: L314<..6m& Origine: Km 0+000 Reteag %!N 1+& "i eu :iurge1ti ( Negrile1ti ( Pur Crete ( BreaDa !estinaie: Km 24+500 Limita 'ud) Maramure1 Re lasat din: !' 1+.A re6ilometrat Origine: Km 0+000 ",iuDa %!N 1+!& !um7rC;ia ( PCltineasa ( Sita !estinaie: Km 17+300 S2ermeDeu %!' 1+1& Re lasat din: !' 1+1 re6ilometrat Origine: Km 0+000 Uriu %!N 1+& Iliu1a ( !o7ri ( "Cianu Mi ( S2ermeDeu ( Lun a Borlesei ( Borleasa ( T9rli1ua ( Agrie1 ( Agrie1el !estinaie: Km 39+520 Limita 'ud) Maramure1

DJ 162A

Lungime:

0,200 Km

DJ 170

Lungime:

24,500 Km

DJ 170A

Lungime:

17,300 Km

1. DJ 171

Lungime:

39,520 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) *<

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul BISTRIEA(NJSJU!


11 DJ 172 Lungime: 46,056 Km Re lasat din: !" *5 = !' 1+* = !EN %StradC Hn Su2lai: L3.415.6m& Origine: Km 0+000 Be lean %!N 1+& >iga ( Agri1u de Sus ( Agri1u de 'os ( "o iu ( Mogo1eni ( >lore1ti ( Nimigea de 'os ( Mo od ( Gagra ( Poienile Gagrei !estinaie: Km 46+200 Su2lai Origine: Km 0+000 Be lean %!N 1+& Rusu de 'os ( Rusu de Sus ( Nu1eni ( Beudiu ( BoDie1 ( A2atiu ( Strugureni ( ",io ,i1 33+000 Limita 'ud) "luj 0+000 Unirea %!N 1+& SlCtinia ( Ne2os %!N 1+!& ( !N 1+! %Re7ri1oara& ( Re7ra 38+629 Par;a 0+000 'osenii B9rgCului %!N 1+& Str9m7a ( Il;a Mi C %!' 1+*!& ( Le1u 28+300 Lun a Le1ului 0+000 Il;a Mi C %!N 1+!& Poiana Il;ei ( MCgura Il;ei ( Il;a Mare ( Lun a Il;ei 42+150 Limita 'ud) Su ea;a 0+000 Strugureni %!' 1+*A& Matei ( Le ,ina 22+306 !N 1<A %@erina& 22+570 Limita 'ud) "luj Brani1tea ( MClu 31+570 Be lean %!N 1+&

1* DJ 172A

Lungime:

33,000 Km

!estinaie: Km 1- DJ 172B Lungime: 33,800 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1$ DJ 172C Lungime: 25,393 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1< DJ 172D Lungime: 42,150 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1/ DJ 172E Lungime: 21,060 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1+ DJ 172F Lungime: 9,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1# DJ 172G Lungime: 58,930 Km

Re lasat din: !' 1+*: %Nu1eni ( 'elna: L3-$41$.6m& = Su2ra2unere !' 1+- %'elna ( Or,eiu Bistriei: L3-4$..6m& = !" +A = !' 1+*: %Satu Nou ( Li;eDile: L3**4</#6m& Origine: Km 0+000 Nu1eni %!' 1+*A& >elea ( ",irale1 ( Ar alia ( SCrCel ( Monariu ( Buda u de 'os ( 'elna ( Or,eiu Bistriei ( Satu Nou ( "u1ma ( !orolea 63+678 Li;eDile %!N 1+& 0+000 !' 1+*: %Nu1eni& En iu ( Bidiu ( "or;ine1ti ( Matei %!' 1+*E& ( Moru ( >9nt9nele 25+593 !' 1<1 %Goreni& 0+000 Beudiu %!' 1+*A& Bia ( Tentea ( S9nni oarC 13+220 !' 1+*A %Limita 'ud) "luj&

!estinaie: Km 15 DJ 172H Lungime: 22,930 Km Origine: Km

!estinaie: Km *. DJ 172I Lungime: 13,220 Km Origine: Km

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) */

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul BISTRIEA(NJSJU!


*1 DJ 172J Lungime: 17,730 Km Re lasat din: !" -A = Su2ra2unere !N 1+! %L3.4-5.6m& = !" Origine: Km 0+000 MCgura Il;ei %!' 1+*!& Rodna %!N 1+!& !estinaie: Km 18+120 Balea Binului Re lasat din: !" -.A = !EN %StradC Hn "ire1oaia: L3.41<.6m& Origine: Km 0+000 Reteag %!N 1+& Brani1tea !estinaie: Km 10+600 "ire1oaia Re lasat din: !' 1+- re6ilometrat4 traseu 2relungit u strCDi Hn Bistria 2e se torul 6m .=... ( 6m .=*$<4 L3.4*$<6m Origine: Km 0+000 Bistria %!N 1+& 'elna ( Or,eiu Bistriei ( Ragla ( Buda u de Sus ( 8oimu1 ( 8ieu ( Posmu1 ( Pinti u ( Tea a ( O nia ( Mila1 66+488 Limita 'ud) Mure1

** DJ 172K

Lungime:

10,490 Km

*- DJ 173

Lungime:

64,415 Km

!estinaie: Km *$ DJ 173A Lungime: 24,000 Km

Re lasat din: !' 1+-A %Prundu B9rgCului ( La "oli7ia: L3**4#..6m& = !EN %"oli7ia: L314*..6m& Origine: Km 0+000 Prundu B9rgCului %!N 1+& Bistria B9rgCului 24+000 "oli7ia

!estinaie: Km *< DJ 173B Lungime: 28,350 Km

Re lasat din: !' 1+-B modi0i are traseu Hn Muni i2iul Bistria Hn lo de Str) "etCii de la 6m .=... din !N 1+" la 6m -=... ;a 2le a din !N 1+ %6m <+=/$$ ( Bii1oara& 2e Str) "etCii de la 6m .=... la 6m $=.*. u su2ra2unere Hntre 6m *=.<. ( 6m $=.*. 2e noul !' 1<1 Origine: Km 0+000 Bistria %!N 1+"& TCr2iu ( Mintiu 30+320 Nimigea de 'os %!' 1+*& 0+000 Bistria %!N 1+& Buda u de 'os ( Budu1 20+000 !' 1<$ %B9rla&

!estinaie: Km */ DJ 173C Lungime: 19,860 Km Origine: Km

!estinaie: Km *+ DJ 173D Lungime: 5,000 Km

Re lasat din: !' 1+-A %Mure1enii B9rgCului ( La "oli7ia: L3<4...6m& Origine: Km 0+000 Mure1enii B9rgCului %!N 1+& !estinaie: Km 5+000 !' 1+-A %La "oli7ia&

Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& BI12,I3A45/1/UD

760,734 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) *+

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul BOTO8ANI


1 DJ 207L Lungime: 2,500 Km Re lasat din: !" </A %"orni ( Limita 'ud) Su ea;a: L3*4<..6m& Origine: Km 0+000 "orni %!' *.#@& !estinaie: Km 2+500 Limita 'ud) Su ea;a Re lasat din: !" <* %Boto1ani ( "riste1ti: L31*4...6m& = !" <1 %"riste1ti ( !N *#B: L3145..6m& Origine: Km 0+000 Boto1ani "urte1ti ( OrC1eni !eal ( "riste1ti 13+900 !N *#B 0+000 !N *#B %RAI& OrC1eni !eal ( Poiana ( Borona ( Borona Mare ( 'olde1ti 21+870 Limita 'ud) Su ea;a 18+140 Limita 'ud) Su ea;a 21+740 Bu e ea %!N *5"& 0+000 !N *5 %Baisa& "orni ( Borona ( Oneaga ( PCdureni ( "o2ClCu 47+570 Sulia %!' *5+&

DJ 2075

Lungime:

13,900 Km

!estinaie: Km DJ 208C Lungime: 21,870 Km Origine: Km

!estinaie: Km $ DJ 208D Lungime: 3,600 Km Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km

<

DJ 208H

Lungime:

46,830 Km

!estinaie: Km / DJ 208I Lungime: 10,140 Km

Re lasat din: !' *.#I re6ilometrat Origine: Km 3+660 Limita 'ud) Su ea;a %Tudora& Tudora !estinaie: Km 13+800 'olde1ti %!' *.#"& Re lasat din: !" /. Origine: Km 15+610 Limita 'ud) Su ea;a %!N *5& !estinaie: Km 19+960 "Cline1ti %!N *5"& Origine: 58+625 Limita 'ud) Ia1i Rediu ( RCuseni ( @li2i eni ( Todireni ( Al7e1ti ( Tru1e1ti ( !9ngeni ( @Cne1ti ( BlCsine1ti ( SC;eni ( !rCgu1eni ( "ou1 a !estinaie: Km 164+845 RCdCui Prut Re lasat din: !' *#*A %8oldCne1ti ( IonC1eni: L3<4/+.6m& Origine: Km 0+000 !N *5! %8oldCne1ti& !estinaie: Km 5+670 IonC1eni Origine: Km 34+740 Limita 'ud) Ia1i %Miletin& PrCjeni ( "9m2eni 51+530 >lCm9nDi %!N *#B& Km

DJ 2082

Lungime:

4,350 Km

DJ 282

Lungime:

106,220 Km

DJ 282A

Lungime:

5,670 Km

1. DJ 282B

Lungime:

16,790 Km

!estinaie: Km 11 DJ 282H Lungime: 11,540 Km

Re lasat din: !' *#*E Origine: Km 0+000 RCuseni %!' *#*& !estinaie: Km 11+540 !N *$" %BerDa&

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) *#

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul BOTO8ANI


1* DJ 291 Lungime: 15,830 Km Origine: Km !estinaie: Km 1- DJ 291B Lungime: 20,750 Km Origine: Km 0+000 Leorda %!N *5B& Bul ea ( Bu e ea 15+830 @uani %!N *5& 0+000 8endri eni %!' *51"& LoDna ( !ers a 20+750 Mi,Cileni %!N *5"& 0+000 !oro,oi %!N *5A& EDer ( Pom9rla ( >undu @erii 27+450 Baran a %!' *5#& 0+000 !oro,oi %!N *5A& I7Cne1ti ( "ristine1ti ( Su,arCu ( Oro0tiana ( Baran a 46+220 Bajura %!N *5A&

!estinaie: Km 1$ DJ 291C Lungime: 27,450 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1< DJ 291D Lungime: 46,220 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1/ DJ 291F Lungime: 2,300 Km

Re lasat din: !" #$A %!' *51! ( >rontierC U raina: L3*4-..6m& Origine: Km 0+000 !' *51! Oro0tiana !estinaie: Km 2+300 >rontierC U raina Origine: Km 0+000 !oro,oi %!N *5A& Bros Cui ( "orlCteni ( Borni eni ( Stiu7eni 46+350 SC;eni %!N *5& 0+000 !N *5A %!oro,oi& !umeni ( :,ireni 47+700 !N *$" %:,ireni& 0+000 "otu1 a %!' *#*& 18+170 PCltini1 %!N *5A& 0+000 !N *5 !ingeni 29+160 Mi,ClC1eni 0+000 A;rCmeni %!N *5& PCnCioaia 14+550 Mito 0+000 Ste0Cne1ti %!N *$"& Murgua ( !o79r eni 18+160 PCdureni %!' *5$& 0+000 Manoleasa %!N *5& 12+500 @Cne1ti %!' *#*&

1+ DJ 292

Lungime:

46,350 Km

!estinaie: Km 1# DJ 293 Lungime: 47,700 Km Origine: Km

!estinaie: Km 15 DJ 293A Lungime: 18,170 Km Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km

*. DJ 294

Lungime:

29,160 Km

!estinaie: Km *1 DJ 294A Lungime: 14,550 Km Origine: Km

!estinaie: Km ** DJ 294B Lungime: 18,160 Km Origine: Km

!estinaie: Km *- DJ 294C Lungime: 12,500 Km Origine: Km !estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) *5

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul BOTO8ANI


*$ DJ 296 Lungime: 26,000 Km Origine: Km !estinaie: Km *< DJ 296A Lungime: 13,700 Km Origine: Km 0+000 Boto1ani Roma ( Ni seni 26+000 !' *5* %Podeni& 0+000 StCu eni %!N *5!& Ro1iori 13+700 "oste1ti %!' *5/&

!estinaie: Km */ DJ 296B Lungime: 12,900 Km

Re lasat din: !' *5/B %Plo2enii Mari ( "ClugCrenii Noi: L31*45..6m& Origine: Km 0+000 Plo2enii Mari %!N *5& M9ndre1ti ( "ClugCreni !estinaie: Km 12+900 "ClugCrenii Mari %!' *5/& Origine: Km 0+000 !N *5 %Bl9nde1ti& Sulia ( Todireni 25+950 !' *#* 0+000 !' *5* %Borni eni& Borni eni ( :) Enes u 36+740 Baran a 0+000 !N *5A %!CrC7ani& !CrC7ani ( @a;9rna 10+000 !' *5- %@a;9rna&

*+ DJ 297

Lungime:

25,950 Km

!estinaie: Km *# DJ 298 Lungime: 36,740 Km Origine: Km

!estinaie: Km *5 DJ 298A Lungime: 10,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km

Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& B020-A5I

667,840 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) -.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul BRA8OB


1 DJ 101H Lungime: 22,100 Km Re lasat din: !E %Bra1o; ( Poiana Bra1o;: L31-4...6m& = !" #$ Origine: Km 0+000 Bra1o; %!N 1& Poiana Bra1o; !estinaie: Km 22+100 R91no; %!N +-& Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km 49+910 Limita 'ud) Pra,o;a 63+594 !N 1A 8anuri 0+000 Predeal %!N 1& 5+072 "a7ana Trei BraDi 0+000 Bra1o; S9n2etru ( Bod 17+987 Limita 'ud) "o;asna 0+000 Bra1o; "Cr2ini1 ( ECrlungeni ( GiDin ( !Clg,iu ( Bama BuDCului ( A ri1 48+050 Limita 'ud) "o;asna 0+000 SC ele %!N 1A& "Cr2ini1 ( ECrlungeni ( Budila ( Teliu 17+750 Limita 'ud) "o;asna 0+000 :,im7a; %!N 1& 8+180 Bra1o;

DJ 102I

Lungime:

13,684 Km

DJ 102.

Lungime:

5,072 Km

DJ 103

Lungime:

17,987 Km

!estinaie: Km < DJ 103A Lungime: 48,050 Km Origine: Km

!estinaie: Km / DJ 103B Lungime: 17,750 Km Origine: Km

!estinaie: Km + DJ 103C Lungime: 8,180 Km Origine: Km !estinaie: Km

DJ 103D

Lungime:

9,320 Km

Re lasat din: !" #1 Origine: Km 0+000 Bi1tea de 'os %!N 1& Bi1tea de Sus !estinaie: Km 9+320 Bi1ti1oara Re lasat din: !" +/ Origine: Km 0+000 Boila %!N 1& Boi;odeni ( Pojorta !estinaie: Km 13+300 BreaDa Origine: Km 0+000 8er aia %!N 1& P9r9u ( Beneia de 'os ( "omana de 'os ( "u iulata ( >9nt9na 23+830 @og,iD %!N 1-& 0+000 !N 1 %Per1ani& 8in a Be ,e ( 8er Cia ( Bu ium ( MCrgineni ( Se7e1 ( Re ea ( :ura BCii ( Lisa ( S9m7Cta de Sus ( !rCgu1 ( Bi1tea de Sus 45+850 Bi toria

DJ 103F

Lungime:

13,300 Km

1. DJ 104

Lungime:

23,830 Km

!estinaie: Km 11 DJ 104A Lungime: 45,850 Km Origine: Km

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) -1

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul BRA8OB


1* DJ 104B Lungime: 13,862 Km Origine: Km !estinaie: Km 1- DJ 104C Lungime: 13,200 Km Origine: Km 0+000 >CgCra1 %!N 1& Ileni ( @9rseni 13+862 Se7e1 0+000 >CgCra1 %!N 1& @ureD ( SCs iori 13+200 Re ea 0+000 >CgCra1 %!N 1& Soar1 ( BCr ut 27+400 Limita 'ud) Si7iu

!estinaie: Km 1$ DJ 104D Lungime: 27,400 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1< DJ 104J Lungime: 36,754 Km

Re lasat din: !" // = !" 1* = !" 1- = !" # = !" + Origine: Km 0+000 Bu ium %!' 1.$A& Toderia ( M9ndra %!N 1& ( 8ona ( :alai %!' 1.$!& ( "al7or !estinaie: Km 37+654 !' 1.< Re lasat din: !" *- = Su2ra2unere !" *1 %L3.4*..6m& = !" *$ %"ri,alma ( Ti usu Be ,i: L3#4./+6m& = !" */ = Su2ra2unere !' 1.<A %L3.4#$+6m& = !" *# Origine: Km 0+000 "omana de 'os %!' 1.$& "ri,alma %!" *1& ( Ti u1u Nou ( Ti 1u Be ,i ( !a ia %!' 1.<A& ( Bis ri 38+882 Bune1ti %!N 1-&

1/ DJ 104K

Lungime:

37,835 Km

!estinaie: Km 1+ DJ 104L Lungime: 6,400 Km

Re lasat din: !E %!rum te,nologi de o olire Muni i2iul >CgCra1& Origine: Km 0+000 !N 1 %Am *-1=/+*& O olire Muni i2iul >CgCra1 !estinaie: Km 6+400 !N 1 %*-/=<<.& Re lasat din: !" *$ %Ti u1u Be ,i ( 'i7ert: L31-411.6m& Origine: Km 0+000 Ti u1u Be ,i %!' 1.$A& "o7or !estinaie: Km 13+110 'i7ert %!' 1.<A& Origine: Km 0+000 Boila %!N 1& "in 1or ( "in u 18+843 Limita 'ud) Si7iu 29+473 Limita 'ud) Si7iu "in u ( Rod7a; ( Soar1 ( BCleni ( Lo;ni ( 'i7ert ( !a ia 82+293 Ru2ea %!N 1-& 0+000 S9m7Cta de 'os %!N 1& SCm7Cta de Sus 14+620 Staiunea S9m7Cta 0+000 U ea de 'os %!N 1& 8+731 Bi toria

1# DJ 104M

Lungime:

13,110 Km

15 DJ 105

Lungime:

18,843 Km

!estinaie: Km *. DJ 105A Lungime: 52,820 Km Origine: Km

!estinaie: Km *1 DJ 105B Lungime: 14,620 Km Origine: Km

!estinaie: Km ** DJ 105C Lungime: 8,731 Km Origine: Km !estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) -*

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul BRA8OB


*- DJ 105. Lungime: 3,800 Km Re lasat din: !" #< Origine: Km 0+000 U ea de Sus %!' 1.<"& !estinaie: Km 3+800 Limita 'ud) Si7iu Origine: Km 0+000 @Crman %!N 11"& Podu Oltului 10+100 Limita 'ud) "o;asna 0+000 @Crman Bod ( @Cl ,iu ( "odlea ( Bul an 38+980 !N +-A

*$ DJ 112

Lungime:

10,100 Km

!estinaie: Km *< DJ 112A Lungime: 38,980 Km Origine: Km

!estinaie: Km */ DJ 112B Lungime: 5,030 Km

Re lasat din: !" /. Origine: Km 0+000 "ristian %!N +-& !estinaie: Km 5+030 Bul an %!' 11*A& Re lasat din: !" $Origine: Km 0+000 @Cl ,iu %!' 11*A& Satu Nou ( !um7rC;ia ( BlCdeni !estinaie: Km 15+500 !N 1 Re lasat din: !" $+ Origine: Km 0+000 TCrlungeni %!' 1.-B& "Cr2ini1 ( Prejmer ( Lun a "9lni ului !estinaie: Km 11+330 !N 11 Re lasat din: !" <5 Origine: Km 0+000 To,anu Be ,i %!N +-A& !estinaie: Km 3+420 To,anu Nou %!N +-& Re lasat din: !" <Origine: Km 0+000 Moie iu de 'os %!N +-& ",eia !estinaie: Km 8+450 Moie iu de Sus Re lasat din: !" </ = !"<+ Origine: Km 0+000 Moie iu de 'os %!N +-& MCgura ( Pe1tera !estinaie: Km 21+700 GCrne1ti %!' 11*@& Re lasat din: !" <# Origine: Km 0+000 GCrne1ti %!' 11*:& Predelu !estinaie: Km 8+186 Bran %!N +-& Re lasat din: !" -#A Origine: Km 0+000 >eldioara %!N 1-& !estinaie: Km 2+126 Limita 'ud) "o;asna %@Cg,ig&

*+ DJ 112C

Lungime:

15,500 Km

*# DJ 112D

Lungime:

11,330 Km

*5 DJ 112E

Lungime:

3,420 Km

-. DJ 112F

Lungime:

8,450 Km

-1 DJ 112G

Lungime:

21,700 Km

-* DJ 112H

Lungime:

8,186 Km

-- DJ 130

Lungime:

2,126 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) --

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul BRA8OB


-$ DJ 131 Lungime: 7,314 Km Origine: Km !estinaie: Km -< DJ 131B Lungime: 12,978 Km 0+000 MCieru1 %!N 1-& A2aa 7+314 Limita 'ud) "o;asna

Re lasat din: !" -$ = !" -+A Origine: Km 0+000 A2aa %!' 1-1& Ormeni1 ( Augustin ( :ara Augustin !estinaie: Km 12+978 Limita 'ud) "o;asna Re lasat din: !> %Augustin ( Ra o1: L31+4...6m& = !" -* = Su2ra2unere !N 1%L314+<.6m& = !" *1 = !" 1< Origine: Km 0+000 Augustin %!' 1-1B& Ra o1 ( !N 1- ( Ungra ( "ri,alma ( @Clmeag 57+803 8er aia %!N 1&

-/ DJ 131C

Lungime:

56,053 Km

!estinaie: Km -+ DJ 131D Lungime: 10,416 Km

Re lasat din: !" -Origine: Km 0+000 !N 1Bogata OlteanC ( !o2 a ( Mateia1 !estinaie: Km 10+416 !' 1-1" Re lasat din: !EA %@Clmeag ( 8ona: L354...6m& Origine: Km 0+000 @Clmeag %!' 1-1"& !estinaie: Km 9+000 8ona %!' 1.$'& Origine: Km 0+000 Ru2ea @omorod ( Mer ,ea1a ( 'im7or 18+220 Limita 'ud) @arg,ita 0+000 @omorod %!' 1-*& "aa ( !rCu1eni ( Ione1ti 16+516 Limita 'ud) @arg,ita

-# DJ 131E

Lungime:

9,000 Km

-5 DJ 132

Lungime:

18,220 Km

!estinaie: Km $. DJ 132B Lungime: 16,516 Km Origine: Km

!estinaie: Km $1 DJ 132C Lungime: 19,800 Km

Re lasat din: !" *+ Origine: Km 0+000 "ri Me1endor0 ( :r9nari !estinaie: Km 19+800 !' 1.<A %Lo;ni & Origine: Km 16+000 Limita 'ud) @arg,ita Beia ( Palo1 27+457 "aa %!' 1-*B&

$* DJ 137A

Lungime:

11,457 Km

!estinaie: Km $- DJ 730 Lungime: 5,400 Km

Re lasat din: !LB %Limita 'ud) Arge1 ( 8irnea: L3.4/-*6m& = !" << Origine: Km 9+550 Limita 'ud) Arge1 8irnea !estinaie: Km 14+950 !N +Re lasat din: !" <$ = !LB %>undCi a ( Limita 'ud) Arge1: L3-4<..6m& Origine: Km 0+000 !N +>undata ( >undCi a !estinaie: Km 7+713 Limita 'ud) Arge1

$$ DJ 730A

Lungime:

7,713 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) -$

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul BRA8OB

Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& B,A-0V

772,187 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) -<

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul BRJILA


1 DJ 202 Lungime: 44,000 Km Origine: Km !estinaie: Km * DJ 202A Lungime: 27,200 Km Origine: Km 45+000 Limita 'ud) Bran ea OlCneas a ( :ulian a ( MCIineni ( Latinu ( Mu ,ea 89+000 BrCila 0+000 :ulian a Ari iu ( Mi,ail AogClni eanu ( Boar a ( Ra o;iC ( "ustura 27+200 :rCdi1tea 0+000 Latinu :urguiei ( Si,leanu ( S oraru Nou ( :emenele ( Mo;ila Miresii ( Ee2e1 BodC 34+150 Urleas a

!estinaie: Km DJ 202B Lungime: 34,150 Km Origine: Km

!estinaie: Km $ DJ 202D Lungime: 7,900 Km

Re lasat din: !" <1 %S oraru Nou ( Mi,ail AogClni eanu %!' *.*A&: L 3 +45.. 6m& Origine: Km 0+000 S oraru Nou !estinaie: Km 7+900 !' *.*A Re lasat din: !' *.- %Lim) 'ud) BuDCu ( >Curei: L 3 *.4/5+ 6m& = !" -- = !' *.%Ulmu ( ?nsurCei: L 3 */4*.. 6m& Origine: Km 20+000 Limita 'ud) BuDCu :al7enu ( SCtu ( 'irlCu ( >Curei ( Brate1u Be ,i ( Ulmu ( Bultureni ( S CrlCte1ti ( !udes u ( GC;oaia 84+897 ?nsurCei 60+000 Limita 'ud) BuDCu PlC1oiu ( "9ineni BCi ( Bi1ani ( !rogu ( Gam0ire1ti 83+540 :al7enu

<

DJ 203

Lungime:

64,897 Km

!estinaie: Km / DJ 203A Lungime: 23,540 Km Origine: Km

!estinaie: Km + DJ 203J Lungime: 1,330 Km

Re lasat din: !E %'irlCu ( Limita 'ud) BuDCu : L 3 14--. 6m& Origine: Km 0+000 'irlCu !estinaie: Km 1+330 Limita 'ud) BuDCu Re lasat din: !' *.- %!N *B %Surdila :re i& ( Limita 'ud) BuDCu: L3-4$+-6m& = !' *.- % Limita 'ud) BuDCu ( Ulmu: L 3 +4/.. 6m& Origine: Km 0+000 !N *B %Surdila :re i& Limita 'ud) BuDCu %6m -=$+-& ( Limita 'ud) BuDCu %6m 1+=++-& ( 'ugureanu 25+373 Ulmu %!' *.-&

DJ 2035

Lungime:

11,073 Km

!estinaie: Km 5 DJ 203. Lungime: 3,800 Km

Re lasat din: !" -1 Origine: Km 0+000 "ire1u !estinaie: Km 3+800 Bultureni Re lasat din: !" -* = !" 1+ %Li1 otean a ( !N *1: L 3 1.4... 6m& Origine: Km 0+000 Ulmu %!' *.-N& "ire1u ( Batogu ( Ione1ti ( Lis otean a ( Balea "ClmCuiului !estinaie: Km 35+530 !N *1

1. DJ 203,

Lungime:

35,530 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) -/

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul BRJILA


11 DJ 2031 Lungime: 4,000 Km Re lasat din: !" $. Origine: Km 0+000 Surdila :Cisean a %!N *B& !estinaie: Km 4+000 >Curei Re lasat din: !" <* Origine: Km 0+000 'irlCu !estinaie: Km 3+750 Bi1ani %!' *.-A& Origine: Km 9+300 Limita 'ud) Ialomia Ro1iori ( TCtaru ( !ude1ti ( !udes u ( GC;oaia ( Bordei Berde 52+380 Ian a %!N *B& 0+000 Bordei Berde BiDiru 21+630 "uDa BodC

1* DJ 2032

Lungime:

3,750 Km

1- DJ 211

Lungime:

43,080 Km

!estinaie: Km 1$ DJ 211A Lungime: 21,630 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1< DJ 211B Lungime: 27,550 Km

Re lasat din: !' *11B = !" *$ Origine: Km 0+000 TCtaru %!' *11& BCrCganu ( Bi toria !estinaie: Km 27+550 Mi,ai Bra;u Re lasat din: !" *< Origine: Km 0+000 TCtaru %!' *11& "olea ( ",i ,ineu !estinaie: Km 17+460 "io ile %!" *#& Origine: Km 0+000 ",is ani Ti ,ile1ti ( :ro2eni ( Tu0e1ti ( "uDa BodC ( S2iru @aret ( Berte1tii de 'os ( Berte1tii de Sus ( Mi,ai Bra;u 59+530 Limita 'ud) Ialomia 0+000 BrCila 59+000 MCrasu

1/ DJ 211C

Lungime:

17,460 Km

1+ DJ 212

Lungime:

59,530 Km

!estinaie: Km 1# DJ 212A Lungime: 59,000 Km Origine: Km !estinaie: Km

15 DJ 212B

Lungime:

14,000 Km

Re lasat din: !" << Origine: Km 0+000 !' *1*A !estinaie: Km 14+000 >re Cei Origine: Km 0+000 "aDa1u %!N **& MCrtC e1ti ( Romanu ( :C;ani ( :emenele ( R9mni elu ( "onstantine1ti ( Sue1ti 53+490 Ian a 0+000 BrCila 11+645 :alai

*. DJ 221

Lungime:

53,490 Km

!estinaie: Km *1 DJ 221A Lungime: 11,645 Km Origine: Km !estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) -+

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul BRJILA


** DJ 221B Lungime: 13,700 Km Re lasat din: !" 1. %Baldo;ine1ti(BCdeni: L 3 /45.+ 6m& = !" $ %BCdeni : L 3 -4+.. 6m& Origine: Km 0+000 BrCila Baldo;ine1ti 13+700 BCdeni 24+000 Limita 'ud) :alai "otu Mi,alea ( "otu Lung ( Mu ,ea ( Romanu ( S oraru Be ,i ( Traian ( Silistraru ( Unirea 73+100 :ro2eni

!estinaie: Km *- DJ 255A Lungime: 49,100 Km Origine: Km

!estinaie: Km

Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& B,/ILA

631,355 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) -#

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul BUGJU


1 DJ 100H Lungime: 26,000 Km Re lasat din: !' 1.*! re6ilometrat Origine: Km 19+840 Limita 'ud) Pra,o;a StreDeni ( TisCu ( PCdurenii ( ID;oru ( @ale1 ( Balea Sal iilor ( :rCjdana ( Mierea ( Ni1 o; !estinaie: Km 45+840 Berne1ti %!N 1.& Origine: Km 23+200 Limita 'ud) Pra,o;a Geletin ( B9s enii de Sus ( "al;ini ( B9s enii de 'os 34+350 :ura B9s ei %!N 1.& 33+832 Limita 'ud) Pra,o;a Buda ( "rC iune1ti ( S Cri1oara 45+209 "islCu %!N 1.& 0+000 !N 1. %SCtu & 'oseni ( Poli iori ( S oroasa ( :ura BCii ( "Cne1ti ( ",iliile 33+200 M9nDCle1ti %!' *.-A& 10+800 Limita 'ud) Pra,o;a Amaru ( Pituli ea ( "or7u ( "asota ( BC Creas a ( "9rligu ( :lodeanu Sili1tea ( "otor a ( Satu Nou 40+000 Limita 'ud) Ialomia 10+000 Limita 'ud) Pra,o;a ",iojdu ( Lera ( "or7u ( "Ctina 22+000 B9s enii de Sus %!' 1.*B&

DJ 102B

Lungime:

11,150 Km

!estinaie: Km DJ 102C Lungime: 11,377 Km Origine: Km

!estinaie: Km $ DJ 102F Lungime: 33,200 Km Origine: Km

!estinaie: Km < DJ 102H Lungime: 29,200 Km Origine: Km

!estinaie: Km / DJ 102L Lungime: 12,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km + DJ 103. Lungime: 30,700 Km

Re lasat din: !" <+ = !E %B9s a ",iojdului ( Ne,oiu L3 *<)... 6m& Origine: Km 0+000 ",iojdu %!' 1.*L& !estinaie: Km 30+700 Ne,oiu%!N 1.& Re lasat din: !" -# = !" 1<1 %Bintilean a ( :re ean a L3 5)$.. 6m& Origine: Km 0+000 S orean a %!' 1.*@& Bintilean a ( :ageni !estinaie: Km 13+800 :re ean a %!' *.<& Re lasat din: !" $*A %>ine1ti ( Limita 'ud) Pra,o;a L3 *)... 6m& Origine: Km 0+000 >ine1ti %!' *.<& !estinaie: Km 2+000 Limita 'ud) Pra,o;a Origine: Km 0+000 R9mni u SCrat "oli7a1i ( >otin ( Puestii de Sus ( Puie1tii de 'os ( Ni ole1ti ( !Cs Cle1ti 18+500 Limita 'ud) Bran ea 0+000 Puie1tii de 'os %!' *.*& 4+000 Limita 'ud) Bran ea

DJ 103,

Lungime:

13,800 Km

DJ 1045

Lungime:

2,000 Km

1. DJ 202

Lungime:

18,500 Km

!estinaie: Km 11 DJ 202C Lungime: 4,000 Km Origine: Km !estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) -5

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul BUGJU


1* DJ 202E Lungime: 5,000 Km Re lasat din: !" 1 Origine: Km !estinaie: Km 0+000 !' *.* 5+000 Limita 'ud) Bran ea

1- DJ 203

Lungime:

20,000 Km

Re lasat din: !' *.- %R9mni u SCrat ( Limita 'ud) BrCila L3 *.4... 6m& Origine: Km 0+000 R9mni u SCrat %!' *.-A& Gidurile ( BClC eanu !estinaie: Km 20+000 Limita 'ud) BrCila Origine: Km 0+000 Podu Mun ii %!' *.-A& "9m2ulungean a ( MCrgCrite1ti ( Batogu ( Murge1ti ( Li;ada ( :re7anu ( Ple;na ( Balea R9mni ului ( Ru7la ( SCl ioara ( :,erg,easa ( StC;CrC1ti 60+000 Limita 'ud) BrCila

1$ DJ 203A

Lungime:

60,000 Km

!estinaie: Km 1< DJ 203C Lungime: 57,200 Km

Re lasat din: !' *.-" %Pogoanele ( Pietroasele: L3<+4*..6m& Origine: Km 0+000 Pogoanele %!' *.-I& BrCdeanu ( >lori a ( Satu nou ( "oltCneni ( MCrgineanu ( Lun a ( Mo;ila Banului ( "londiru ( SCrata !estinaie: Km 57+200 Pietroasele Origine: Km 0+000 S utelni i %!' *.-I& Mitro2olia ( BrCdeanu ( Smeeni ( MaIenu ( Einte1ti 35+000 BuDCu %!N *B&

1/ DJ 203D

Lungime:

35,000 Km

!estinaie: Km 1+ DJ 203E Lungime: 25,200 Km

Re lasat din: !' *.-E = !L %Ru1eu L3 *4... 6m& Origine: Km 21+325 Limita 'ud) Ialomia Padina !estinaie: Km 46+525 Ru1eu %!' *.-& Origine: Km 0+000 "oste1ti %!N *& Pietrosu ( St9l2u ( Merei ( SCrata Monteoru ( Lei ule1ti ( @ale1 47+000 MCgura %!N 1.& 0+000 R9mni u SCrat %!N *& Po1ta ( To2li eni ( RCdu e1ti ( BC7eni ( !edule1ti ( Buda ( AleIandru Odo7es u 25+500 Limita 'ud) Bran ea 0+000 "ili7ia %!N *B& :ara "ili7ia ( "aragele ( Pogoanele ( Satu Nou 39+950 Limita 'ud) Ialomia

1# DJ 203G

Lungime:

47,000 Km

!estinaie: Km 15 DJ 203H Lungime: 25,500 Km Origine: Km

!estinaie: Km *. DJ 203I Lungime: 39,950 Km Origine: Km

!estinaie: Km *1 DJ 203K Lungime: 127,600 Km Origine: Km

0+000 !' *.- %Limita 'ud) BrCila& Ro7eas a ( :C;Cne1ti ( SCgeata ( Badu Pa1ii ( BCjani ( MCrC ineni ( SC2o a ( "ernCte1ti ( Manasia ( Aldeni ( Be eni ( PetrC ,e1ti ( S9r7e1ti ( BintilC BodC ( M9nDCle1ti ( Lo2Ctari ( !estinaie: Km 127+600 Ne,oia1u %!N 1.&

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) $.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul BUGJU


** DJ 203L Lungime: 50,000 Km Origine: Km 0+000 SC2o a %!' *.-A& Balea Nu ului ( Ple1 oi ( Ple1e1ti ( Ber a ( RCte1ti ( "ojanu ( Ro7e1ti ( P9rs o; ( Lun a >rumoasa ( Trestia ( "oDieni ( BClCne1ti ( ID;oarele ( BoDioru ( Balea >9nt9nei ( BrCe1ti 50+000 BrCtile1ti %!' *.-A&

!estinaie: Km *- DJ 203M Lungime: 13,700 Km

Re lasat din: !" *1 = !" 15 %"A Rossetti ( BClteni L3 /)<.. 6m& Origine: Km 0+000 "A Rossetti %!N *B& BClteni ( Lun a !estinaie: Km 13+700 !' *.-N Re lasat din: !' *.- %Limita 'ud) BrCila ( Limita 'ud) BrCila L3 1$4... 6m& Origine: Km 3+473 Limita 'ud) BrCila Ru1eu !estinaie: Km 17+773 Limita 'ud) BrCila Origine: Km 60+000 Limita 'ud) Bran ea 8indrila ( Biso a ( SCrule1ti 84+500 BintilC BodC %!' *.-A&

*$ DJ 2035

Lungime:

14,300 Km

*< DJ 204C

Lungime:

24,500 Km

!estinaie: Km */ DJ 204L Lungime: 5,000 Km

Re lasat din: !" 1#.A Origine: Km 8+000 Limita 'ud) Bran ea S2idele !estinaie: Km 13+000 Balea LargC %!' **.& Re lasat din: !" 1.* Origine: Km 0+000 M9nDCle1ti %!' *.-A& Poiana B9l ului ( 'g,ea7 ( Pla;Cu !estinaie: Km 8+500 Lo2CtCreasa Re lasat din: !' *.-" %Pietroasele ( Berne1ti L3 1#)#.. 6m& = !" 1<1 %:re ean a ( Pietroasele L3 $)<.. 6m& = !" $*A %:re ean a ( >ine1ti L3 11)-.. 6m& = !" $. %>ine1ti ( !N 1B L3 1.)*.. 6m& Origine: Km 0+000 Berne1ti %!N 1.& Gore1ti ( "io7Cnoaia ( Merei ( !ealul Biei ( Pietroasele ( :re ean a ( BreaDa ( NCeni ( >ine1ti 44+800 !N 1B %SC,Cteni&

*+ DJ 204M

Lungime:

8,500 Km

*# DJ 205

Lungime:

44,800 Km

!estinaie: Km *5 DJ 214A Lungime: 15,000 Km

Re lasat din: !" *# Origine: Km 0+000 "aragele %!' *.-I& Lu iu ( Largu ( S CrlCte1ti !estinaie: Km 15+000 Ru1eu Re lasat din: !" 1.+ Origine: Km 0+000 ID;orul !ul e %!' *.-A& BlCjani ( Sore1ti !estinaie: Km 19+000 Gili1tean a %!N *&

-. DJ 215A

Lungime:

19,000 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) $1

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul BUGJU


-1 DJ 216 Lungime: 7,900 Km Re lasat din: !" $ Origine: Km !estinaie: Km -* DJ 220 Lungime: 93,700 Km 0+000 !N ** Lun a ( MC rina 7+900 Ni ole1ti %!' *.*&

Re lasat din: !' **. = !" 1*1 Origine: Km 0+000 Boldu %!N **& BClC eanu ( Ro1ioru ( "o ,irlean a ( Bo7o ( :ara Bo7o u ( Po1ta "9nlCu ( Sudii ( >undeni ( GCrne1ti ( RC o;ieni ( Murge1ti ( Batogu ( Pardo1i ( Buda ( Balea LargC ( Balea SCl iei !estinaie: Km 93+700 SCrule1ti %!' *.$"&

Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& BU6/U

930,777 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) $*

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul "JLJRA8I


1 DJ 100 Lungime: 23,292 Km Origine: Km !estinaie: Km * DJ 201B Lungime: 54,380 Km 35+000 Limita 'ud) Il0o; >undeni ( OrC1ti ( PostC;ari ( PCduri1u 58+292 >rumu1ani %!' $1*&

Re lasat din: !' *.1B %Limita 'ud) Ialomia ( Balea Argo;ei: L 3 *#4**. 6m& = !" +< = !' *.1B %Lun a ( Ulmeni : L 3 *-4<<. 6m& Origine: Km 19+000 Limita 'ud) Ialomia Le,liu :arC ( Balea Argo;ei ( BlCdi eas a ( >rCsinet ( Ostro;u ( Lun a 73+380 Ulmeni

!estinaie: Km DJ 211D Lungime: 40,000 Km

Re lasat din: !" 15 = !E %!N *1 ( Li7ertatea : L 3 **4<.. 6m& = !" 1Origine: Km 0+000 "uDa ( BodC %!' -1.& "ClCra1ii Be ,i ( Ste0an BodC ( Li7ertatea !estinaie: Km 40+000 "oslogeni %!N -B& Origine: Km 0+000 IeDeru Peri1oru 17+800 Limita 'ud) Ialomia 13+000 Limita 'ud) Il0o; >undeni ( PlCtCre1ti ( Podu Pitarului ( "u uiei ( :Cl7ina1i ( Basilai ( Bude1ti 41+220 "ri;C

DJ 213A

Lungime:

17,800 Km

!estinaie: Km < DJ 301 Lungime: 28,220 Km Origine: Km

!estinaie: Km / DJ 302 Lungime: 13,865 Km

Re lasat din: !' -.* = !E %!' $.* ( Limita 'ud) Ialomia : L 3 .4#/< 6m& Origine: Km 0+000 Bel iugatele "9ndeas a ( MCriua !estinaie: Km 13+865 Limita 'ud) Ialomia Re lasat din: !" <- = !' -.- %SCrule1ti ( MCnCstirea %!N -1& : L 3 $14*.. 6m& Origine: Km 0+000 !N - %"alareti& SCrule1ti :arC ( SCndulia ( SCrule1ti ( "oo0an a ( Sili1tea ( Balea Argo;ei ( BlCdi eas a ( >rCsinet ( Lu2tCtori ( "urCe1ti ( Sutana ( "o ori !estinaie: Km 51+200 MCnCstirea %!N -1& Re lasat din: !' -1- %!oro7anu ( Gim7ru : L 3 1+4<.. 6m& = !" -. %!' -1- ( Ple;na : L 3 -4<.. 6m& = !" *5 %Ple;na ( Pelinu : L 3 1*4+.. 6m& Origine: Km 0+000 !oro7anu %!N -1& Bosneagu ( Ulmu ( ",irnogi ( >Curei ( Gim7ru ( Ple;na ( !ilga :arC 33+700 Pelinu

DJ 303

Lungime:

51,200 Km

DJ 304

Lungime:

33,700 Km

!estinaie: Km 5 DJ 305 Lungime: 31,929 Km

Re lasat din: !" +$ = !" 1#5 = !" +1 = !" -+ %Pai u ( SC2unari : L 3 /4... 6m& Origine: Km 0+000 Lun a %!' *.1B& Balea Presnei ( Preasna Be ,e ( "oo0an a ( >9nt9na !oamnei ( Ni olae BCl es u ( Pai u ( Le,liu !estinaie: Km 31+929 SC2unari %!' -1-&

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) $-

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul "JLJRA8I


1. DJ 306 Lungime: 32,950 Km Re lasat din: !' -./ re6ilometrat Origine: Km 0+000 "uDa(BodC >loroai a ( B9l ele ( !rago1 BodC ( So oalele !estinaie: Km 32+950 Limita 'ud) Ialomia Re lasat din: !" ** = !E %Mi,ai BiteaDu ( B9l ele : L 3 -4+<. 6m& = !" *< %B9l ele ( !' -./ : L 3 -4... 6m& Origine: Km 0+000 !N Inde2endena ( Pot oa;a ( :ClCui ( AleIandru Odo7es u ( Ni olae BCl es u ( Blad Ee2e1 ( B9l ele 28+600 !' -./

11 DJ 307A

Lungime:

28,600 Km

!estinaie: Km 1* DJ 308A Lungime: 11,200 Km

Re lasat din: !" 1. Origine: Km 0+000 Bor ea !estinaie: Km 11+200 BCrCganu Re lasat din: !" *- = !E %AleIandru Odo7es u ( Gim7ru : L 3 *14... 6m& = !" -1 = !" -Origine: Km 0+000 Bogata %!N -1& AleIandru Odo7es u ( Gim7ru ( >Curei ( !Cne1ti ( >erma 49+500 Nu etu %!N -&

1- DJ 309

Lungime:

49,500 Km

!estinaie: Km 1$ DJ 310 Lungime: 19,000 Km

Re lasat din: !" 1+ Origine: Km 0+000 "uDa BodC %!' -./& "ClCra1ii Be ,i ( Stoene1ti ( Radu Negru !estinaie: Km 19+000 Modelu %!N -B& Re lasat din: !" $/ Origine: Km 0+000 Arari 8te0Cne1ti !estinaie: Km 16+650 Ni olae BCl es u Re lasat din: !' -1- %!' -.$ %6m 1+=<..& ( Limita 'ud) Ialomia : L 3 **4/.+ 6m& Origine: Km 0+000 !' -.$ Radu BodC ( !or MCrunt ( Ogoru ( SC2unari !estinaie: Km 22+607 Limita 'ud) Ialomia Re lasat din: !" -. %Ple;na ( In0rCirea : L 3 +4... 6m& = !" *# %In0rCirea ( !' -1- : L 3 $4<.. 6m& Origine: Km 0+000 Ple;na %!N -& Balea Rusului 11+500 In0rCirea %!' -1-&

1< DJ 311

Lungime:

16,650 Km

1/ DJ 313

Lungime:

22,607 Km

1+ DJ 315

Lungime:

11,500 Km

!estinaie: Km 1# DJ 401C Lungime: 21,410 Km

Re lasat din: !" 1## = !" /1 = !" /* Origine: Km 0+000 Bude1ti %!N $& A2roDi ( So,atu ( Progresu !estinaie: Km 21+410 "u uieti %!' -.1&

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) $$

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul "JLJRA8I


15 DJ 402 Lungime: 50,550 Km Re lasat din: !' $.* %"ur ani ( >undulea !N -: L3--411.6m& = Su2ra2unere !N %>undulea ( TCmCdCu Mare: L3$4+#$6m& = !" $- = !A %!9r;ari ( !" $*: L36m& = !' $.* %!" $* ( Limita 'ud) Ialomia: L31$4/#<6m& Origine: Km 0+000 "ur ani Lui a ( Nana ( Sola olu ( >undulea ( Su2ra2unere 2e !N - ( TCmCdCul Mare ( !9r;ari ( :o1tinile ( MCriua 53+700 Limita 'ud) Ialomia

!estinaie: Km *. DJ 402A Lungime: 11,030 Km

Re lasat din: !' -.- %!' $.* %6m --=*..& ( MCgureni %!' -.-& : L 3 114.-. 6m& Origine: Km 0+000 !' $.* !estinaie: Km 11+030 MCgureni %!' -.-& Re lasat din: !' $.- = Su2ra2unere !N $ %L314...6m& = !" 5* Origine: Km 0+000 !N -1 Lui a ( Su2ra2unere !N $ ( 8oldanu !estinaie: Km 34+800 Rado;anu %!' $11& Origine: Km 0+000 ",irnogi Balea Po2ii ( Rado;anu ( "ri;C 18+000 Limita 'ud) :iurgiu

*1 DJ 403

Lungime:

33,800 Km

** DJ 411

Lungime:

18,000 Km

!estinaie: Km *- DJ 412 Lungime: 29,166 Km

Re lasat din: !' $1* %Limita 'ud) :iurgiu ( !" -/ : L 3 545.. 6m& = !E %!" -/ ( Nu i : L 3 -4<-. 6m& = !" /- = !' $1* %:Cl7ina1i ( !' $.* : L 3 114/// 6m& Origine: Km 30+000 Limita 'ud) :iurgiu >rumu1ani ( Nu i ( @alta Basilai ( Basilai ( :Cl7ina1i ( So,atu 59+166 !' $.*

!estinaie: Km

Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& C/L/,A-I

650,349 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) $<

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul "ARA8(SEBERIN


1 DJ 571 Lungime: 47,400 Km Origine: Km 0+000 Moldo;a Be ,e Moldo;a NouC ( 8tinC2ari ( Sas a MontananC ( Slatina Nera ( Ma o;i1te 47+400 !N <+ %"iu ,i i& 0+000 !N <+A %:ornea& Si ,e;ia ( GCsloane ( "9r1ie ( :9rni 25+000 !' <+1 %Moldo;ia& 0+000 !N <+B %BoDo;i i& !al7o1e ( B9rD ( 8o2otu Nou 36+900 "Cr7unari %!' <+1&

!estinaie: Km * DJ 571A Lungime: 25,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km DJ 571B Lungime: 36,900 Km Origine: Km

!estinaie: Km $ DJ 571C Lungime: 51,200 Km

Re lasat din: StradC Ora;ia %!N <+ ( !' <+1": L3.4+..6m& =!' <+1" %Ora;ia ( Naida1: L3*#4...6m& = !" <1 %!N <+ ( NCida1: L314<..6m& = !' <+1" %Naida1 ( So ol: L3*14...6m& Origine: Km 0+000 Ora;ia %!N <+ 6m 1<1=#..& "i lo;a Montana ( So olari ( Poto ( Petrilo;a ( NCida1 ( GlCtia ( "9m2ia 51+200 So ol %!N <+A&

!estinaie: Km < DJ 571E Lungime: 2,100 Km

Re lasat din: !" -/ %!N <+B ( LC2u1ni el: L3*41..6m& Origine: Km 0+000 !N <+B %6m #*=*-.& !estinaie: Km 2+100 LC2u1ni el Re lasat din: !" $. %Prili2e ( E0timie Murgu: L3#4...6m& Origine: Km 0+000 !N <+B %Prili2e& !estinaie: Km 8+000 E0timie Murgu Re lasat din: !" $* %!' <+1B ( LC2u1ni u Mare: L31#4<..6m& Origine: Km 0+000 !' <+1B %6m *=*..& BCnia ( :9r7o;C ( !Cl7o1e !estinaie: Km 18+500 LC2u1ni u Mare Re lasat din: !" /* %Ora;ia ( "i lo;a Rom9nC: L3#4*..6m& Origine: Km 0+000 Ora;ia "i lo;a Montana !estinaie: Km 8+200 "i lo;a Rom9nC Re lasat din: !> %Poto ( ",eile Nerei: L3$4<..6m& Origine: Km 0+000 Poto %!' <+1" 6m 1$=...& !estinaie: Km 4+500 ",eile Nerei Re lasat din: !' <+* %"omor91te ( Limita 'ud) Timi1: L3<<4+..6m& Origine: Km 0+000 "omor91te >oroti ( BreDo; ( Surdu u Mare ( !odiu ( Tirol ( >iDe1 ( BerDo;ia ( Berme1 ( IDgar !estinaie: Km 55+700 Limita 'ud) Timi1

DJ 571F

Lungime:

8,000 Km

DJ 571G

Lungime:

18,500 Km

DJ 571J

Lungime:

8,200 Km

DJ 571K

Lungime:

4,500 Km

1. DJ 572

Lungime:

55,700 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) $/

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul "ARA8(SEBERIN


11 DJ 572B Lungime: 7,200 Km Re lasat din: !' <+*B %Marila ( Anina: L3$4...6m& = !N <+B %Anina ( Steierdor0: L3-4*..6m& Origine: Km 0+000 Marila Anina 7+200 Steierdor0 0+000 Ora;ia RC ,ito;a ( BlCdi1oru de 'os ( @alta Li1a;a ( "iudano;ia 32+000 !' <#1 %'itin& 0+000 Ni olin %!N <+& Roso;a NouC ( Ruso;a Be ,e ( Berli1te ( Mil o;eni ( Iam ( "iortea ( Brani ( Mer ina 33+000 :reoni %!N <+&

!estinaie: Km 1* DJ 573 Lungime: 32,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1- DJ 573A Lungime: 33,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1$ DJ 573B Lungime: 2,000 Km

Re lasat din: !" // %!' <+-A ( BCrCdia: L3*4...6m& Origine: Km 0+000 !' <+-A %6m *5=...& !estinaie: Km 2+000 BCrCdia Re lasat din: "entura Ora;ita %!N <+B ( !N <+B: L3<4/..6m& Origine: Km 0+000 !N <+B %6m .=<<.& Ora;ia !estinaie: Km 5+600 !N <+B %6m <=/..& Re lasat din: !" << %RC C1dia ( BrCniu: L3+4*..6m& = !" /- %BrCniu ( Brani: L3-4/..6m& Origine: Km 0+000 RC C1dia %!N <+ 6m 1$<=+..& BrCniu ( Ierto0 10+800 Brani %!' <+-A 6m **=/..& 0+000 Re1ia %!N <#& Lu2a ( :oruia ( :iurgio;a ( Ti ;aniu Mare 39+000 :rCdinari

1< DJ 573C

Lungime:

5,600 Km

1/ DJ 573D

Lungime:

10,800 Km

!estinaie: Km 1+ DJ 581 Lungime: 39,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1# DJ 581A Lungime: 6,200 Km

Re lasat din: !" +$ %!N <# ( !' <#1: L3/4*..6m& Origine: Km 0+000 !N <# %6m </=*-.& "ara1o;a !estinaie: Km 6+200 !' <#1 %"9ntar& Origine: Km 0+000 Re1ia %!N <#& "u2toare ( :arina ( Bre7u Nou 60+000 Slatina Timi1 %!' <#*& 0+000 Re1ia %!' <#*& 12+000 T9rno;a

15 DJ 582

Lungime:

60,000 Km

!estinaie: Km *. DJ 582A Lungime: 12,000 Km Origine: Km !estinaie: Km

*1 DJ 582B

Lungime:

11,500 Km

Re lasat din: !" 5* %Re1ia ( Staiunea Se u: L3114<..6m& Origine: Km 0+000 Re1ia %!' <#*A 6m .=*..& !estinaie: Km 11+500 Staiunea Se u %!" 5*&

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) $+

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul "ARA8(SEBERIN


** DJ 582C Lungime: 32,000 Km Origine: Km !estinaie: Km 0+000 Re1ia %!' <#*& 32+000 Anina %!N <#&

*- DJ 582D

Lungime:

8,000 Km

Re lasat din: !' <#*! %BCliu ( "ri;aia: L3$4...6m& = !" 5/ %Staiunea "ri;aia ( Bila Alaus: L3$4...6m& Origine: Km 0+000 BCliu "ri;aia 8+000 Bila Alaus

!estinaie: Km *$ DJ 582E Lungime: 9,000 Km

Re lasat din: !" 5< %!' <#* ( Staiunea Semeni : L354...6m& Origine: Km 0+000 Prislo2 %!' <#* 6m -.=-..& !estinaie: Km 9+000 Staiunea Semeni Re lasat din: !" 1.1 %Anina ( Staiunea Marg,ita1: L3-45..6m& Origine: Km 0+000 Anina %!' <#*" 6m -.=5..& !estinaie: Km 3+900 Staiunea Marg,ita1 Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km 0+000 EDeri1 %!N <#& 10+000 Bo 1a %!N <#B& 0+000 !o lin %!' <+*& Bini1 ( Bo 1a ( Ramna ( Balea2ai 36+200 Limita 'ud)Timi1 %!uleu& 0+000 Bo 1a 18+000 !' <#1 %O na de >ier& 0+000 !' <#/ !ogne ea 23+000 !' <#1 %SC C1eni& 0+000 PCltini1 %!N <#& Rugi ( O,a7ia ( !eline1ti ( A2adia ( Bre7u ( Gorlenu Mare ( !eDe1ti ( >9rliug ( Balea Mare 40+200 !uleu %!' <#<&

*< DJ 582F

Lungime:

3,900 Km

*/ DJ 583

Lungime:

10,000 Km

*+ DJ 585

Lungime:

36,200 Km

!estinaie: Km *# DJ 586 Lungime: 18,000 Km Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km

*5 DJ 586A

Lungime:

23,000 Km

!estinaie: Km -. DJ 587 Lungime: 40,200 Km Origine: Km

!estinaie: Km -1 DJ 608 Lungime: 66,000 Km

Re lasat din: !' /.# %Plugo;a ( Me,adi a: L3<+=1..6m& = !" -< %Me,adi a ( "u2toare: L3/4$..6m& = !" -- %"u2toare ( "ru1o;C: L3*4<..6m& Origine: Km 0+000 Plugo;a %!N /& :lo7urCu ( "osti1a ( Borugi ( "ornere;a ( :runi ( Arsuri ( O7ia ( Rus a ( Eerego;a ( Lun a;ia ( Me,adi a ( "u2toare 66+000 "ru1o;C %!N /&

!estinaie: Km -* DJ 608A Lungime: 37,000 Km

Re lasat din: !' /.#A %"aranse7e1 ( Poiana Brad: L3-14...6m& = !" 1.5 %Poiana Brad ( Muntele Mi : L3/4...6m& Origine: Km 0+000 "aranse7e1 %!N /& Ger;e1ti ( Turnu Ruieni ( Borlo;a 37+000 Staiunea Muntele Mi

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) $#

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul "ARA8(SEBERIN


-- DJ 608B Lungime: 28,000 Km Re lasat din: !' /.#B = !' #<$ %Gorlen ior ( Gorlenu Mare: L3<4...6m& Origine: Km 0+000 "C;Cran %!N /& M9tni u Mare ( "o2C ele ( O,a7a M9tni ( Gorlen ior !estinaie: Km 28+000 Gorlenu Mare %!' <#+& Re lasat din: !" 15 %Slatina Timi1 ( !N /: L354...6m& = !" 1< %!N / ( B9r ioro;a: L31*4...6m& Origine: Km 0+000 Slatina Timi1 Bu o1nia ( Petro1nia ( Balea Timi1ului ( Bol;a1nia 21+000 B9r ioro;a

-$ DJ 608C

Lungime:

21,000 Km

!estinaie: Km -< DJ 608D Lungime: 5,400 Km

Re lasat din: StradC @er ulane %:ara @er ulane ( BCile @er ulane: L3<4$..6m& Origine: Km 0+000 :ara @er ulane %!N / 6m -#1=1<.& !estinaie: Km 5+400 BCile @er ulane %!N /+! 6m 1.-=...& Re lasat din: !EN %!N /+! ( !' /.#!: L3.4#..6m& Origine: Km 0+000 !N /+! !estinaie: Km 0+800 !' /.#! %BCile @er ulane& Re lasat din: !" / %Sa u ( Tin o;a: L314#..6m& = !' /#. %Tin o;a ( O7reja: L31+4...6m& Origine: Km 0+000 Sa u %!N / 6m $+$=<*<& Tin o;a ( Pe1tera ( Ma io;a ( "iuta 18+800 O7reja %!N /#&

-/ DJ 608E

Lungime:

0,800 Km

-+ DJ 680A

Lungime:

18,800 Km

!estinaie: Km -# DJ 683 Lungime: 22,000 Km

Re lasat din: !' /#- %GC;oi ( Poiana MCrului: L3**4...6m& Origine: Km 0+000 GC;oi %!N /#& MCru !estinaie: Km 22+000 Poiana MCrului Origine: Km 36+800 Limita 'ud)Timi1 %Ru1 ,ia& Rus a MontanC 59+200 Boislo;a %!N /#&

-5 DJ 684

Lungime:

22,400 Km

!estinaie: Km $. DJ 684A Lungime: 4,000 Km

Re lasat din: !" * %!N /# ( Marga: L3$4...6m& Origine: Km 0+000 !N /# %6m -.=.//& !estinaie: Km 4+000 Marga

Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& CA,A-41EVE,I5

882,500 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) $5

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul "LU'


1 DJ 103G Lungime: 51,717 Km Re lasat din: !" #$ = Su2ra2unere !N +< %L3$4/+.6m& = !" #- = Su2ra2unere !' 1.+L %L3$41*.6m& = !" #< %!' 1.+L ( Tureni: L3*41.+6m& = StradC "omuna Tureni %L3*4#<.6m& = Su2ra2unere !N 1 %L3.4+..6m& = !" +1 Origine: Km 13+200 Limita 'ud) Al7a Podeni ( Moldo;ene1ti ( !N +< ( ",eia ( ",eile TurDii ( SCndule1ti ( !' 1.+L ( Tureni ( "eanu Mi ( Aiton ( :,eorg,eni 74+407 "luj Na2o a

!estinaie: Km * DJ 103H Lungime: 19,250 Km

Re lasat din: !" 1*# Origine: Km 0+000 "er7e1ti %!N 1& Bologa ( SC uieu !estinaie: Km 19+250 !' 1.#" %S rind(>rCsinet& Re lasat din: !EA Origine: Km !estinaie: Km

DJ 103I

Lungime:

1,400 Km

0+000 !' 1.-: 1+400 "a7ana ",eile TurDii

DJ 103J

Lungime:

20,200 Km

Re lasat din: !" 1*< = Su2ra2unere !' 1.-@ %L314+$#6m& = !" 1-. %!' 1.-@ ( Bi1agu: L3*41..6m& = !E %!" 1-. ( "a7ana BlCdeasa: L3+45..6m& Origine: Km 0+000 !' 1.# S9n raiu ( Aluni1u ( SC uieu %!' 1.-@& ( Bi1agu 21+948 "a7ana BlCdeasa

!estinaie: Km < DJ 103K Lungime: 35,155 Km

Re lasat din: !EM %:9r7Cu ( "C2u1u Mare: L354$-<6m& = Su2ra2unere !N 1 %L314$1.6m& = !" 11* = Su2ra2unere !' 1.-L %L3*4#$.6m& = !EA %R91 a ( Beli1: L3+4*..6m& Origine: Km 0+000 :9r7Cu %!' 1.#"& "C2u1u Mare %!N 1& ( Ag9r7i iu ( !9ngCu Mare ( !9ngCu Mi ( MCr e1ti ( R91 a %!' 1.-L& 39+405 !' 1.# %Beli1&

!estinaie: Km / DJ 103L Lungime: 8,000 Km

Re lasat din: !" 11# %MCnCstireni ( R91 a: L3#4...6m& Origine: Km 0+000 MCnCstireni %!' 1.#"& !estinaie: Km 8+000 R91 a %!' 1.-A& Re lasat din: !" +< %B9l ele : L3.4-#.6m& = !" +/ Origine: Km 0+000 B9l ele %!N 1& Rediu !estinaie: Km 8+180 Aiton %!' 1.-:& Re lasat din: !EA %8aula ( Limita 'ud) SClaj: L3*4#..6m& Origine: Km 0+000 8aula %!N 1& !estinaie: Km 2+800 Limita 'ud) SClaj Re lasat din: !" ++ %>elea u 6m +=$.. ( 6m <=-<.: L3*4.<.6m& = !EA %!" ++ ( Releu TB: L3.4$..6m& Origine: Km !estinaie: Km 0+000 >elea u %!N 1& 2+450 Releu TB

DJ 103M

Lungime:

8,180 Km

DJ 1035

Lungime:

2,800 Km

DJ 1032

Lungime:

2,450 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) <.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul "LU'


1. DJ 103U Lungime: 3,000 Km Re lasat din: !" 5Origine: Km 0+000 !N 1 "am2ing >Cget !estinaie: Km 3+000 "a7ana NouC Re lasat din: !" 5+ = Su2ra2unere !' 1.+M %L3$4<.<6m& = !" 5< Origine: Km 0+000 !' 1.+M Stolna ( Some1u Re e ( Bla,a ( BCli1oara !estinaie: Km 21+075 !' 1.+L Re lasat din: !" 5/ %>lore1ti ( 6m *=5..: L3*45..6m& = !EA %!" 5/ ( MCnCstirea TCui: L3.4/..6m& Origine: Km !estinaie: Km 1- DJ 105, Lungime: 8,000 Km 0+000 >lore1ti %!N 1& 3+500 MCnCstirea TCui

11 DJ 103V

Lungime:

16,570 Km

1* DJ 105L

Lungime:

3,500 Km

Re lasat din: !" 1+* Origine: Km 0+000 !N 1" %:ara Bune1ti& Bune1ti !estinaie: Km 8+000 BCia %!N 1"& Re lasat din: StradC Hn "luj %L3-4*..6m& = !" +# %"luj Na2o a ( Boju: L31*4...6m& Origine: Km 0+000 "luj Na2o a %!N 1"& Pata !estinaie: Km 15+200 Boju Re lasat din: !" 1$* = !" 1$< %Berindu ( !N 1>: L314+<.6m& Origine: Km 0+000 "luj Na2o a %!N 1>& Po2e1ti ( "oru1u ( SCli1tea NouC ( SCli1tea Be ,e !estinaie: Km 21+750 Berindu Origine: Km !estinaie: Km 9+860 Limita 'ud) Al7a 14+370 !N 1< %Lun ani&

1$ DJ 1051

Lungime:

15,200 Km

1< DJ 1052

Lungime:

21,750 Km

1/ DJ 107F

Lungime:

4,510 Km

1+ DJ 107J

Lungime:

15,700 Km

Re lasat din: !" 5# = Su2ra2unere !' 1.+N %L3-4$$#6m& = !" 1.# Origine: Km 0+000 SC;Cdisla %!' 1.+M& >ini1el ( Plo2i ( Balea Ierii !estinaie: Km 19+148 "er Origine: Km 0+000 Turda %!N 1& SCndule1ti ( Petre1tii de jos ( "rCie1ti 30+950 Lita %!' 1.+M& 0+000 Luna de Sus %!N 1& Bla,a ( SC;Cdisla ( Lita ( Liteni ( BCi1oara ( Iara ( Surdu ( Buru 42+000 Limita 'ud) Al7a 0+000 BCi1oara %!' 1.+M& Moara de PCdure ( >rCsinet ( Balea Ierii ( Plo2i ( :ura R91 a 36+200 Some1u Re e %!' 1.+P&

1# DJ 107L

Lungime:

30,950 Km

!estinaie: Km 15 DJ 107M Lungime: 42,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km *. DJ 1075 Lungime: 36,200 Km Origine: Km

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) <1

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul "LU'


*1 DJ 107. Lungime: 44,260 Km Origine: Km 0+000 :ilCu %!N 1& Some1u Re e ( Some1u "ald ( A umularea Tarnia ( MCri1el 44+260 A umularea >9nt9nele %!' 1.#&

!estinaie: Km ** DJ 107, Lungime: 58,650 Km

Re lasat din: !' 1.+R = Su2ra2unere !' 1.+L %L3*4.5.6m& = !" 5$ %!' 1.+L ( SC el: L3+4-..6m& = Su2ra2unere !' 1.+M %L3-4.*$6m& = !" 1.. Origine: Km 0+000 "luj Na2o a %!N 1& SCli ea ( "iurila ( !' 1.+L ( >ilea de 'os ( >ilea de Sus ( !' 1.+M ( BCi1oara ( Muntele BCi1orii ( "a7ana BCi1oara 63+764 Muntele Mare

!estinaie: Km *- DJ 1071 Lungime: 11,000 Km

Re lasat din: !" 11.A %:ura R91 a ( MCguri RC CtCu: L3114...6m& Origine: Km 0+000 !' 1.+N %:ura R91 a& !estinaie: Km 11+000 MCguri RC CtCu Re lasat din: !" 11.A %MCri1el ( MCguri RC CtCu: L3114/..6m& = !" 11.B = !> *.<# %Lun a !ia ului ( Limita 'ud) Al7a: L3 **4$..6m& Origine: Km 0+000 MCri1el %!' 1.+P& MCguri RC CtCu ( P9r9ul !umitreas a ( Lun a !ia ului 46+000 Limita 'ud) Al7a 0+000 @uedin %!N 1& S9n raiu ( "Clata ( "ClCele ( Beli1 ( Baraj %A umularea >9nt9nele& ( Poiana @orea 58+550 Limita 'ud) Al7a 0+000 "iu ea %!N 1& 7+400 Limita 'ud) SClaj 21+200 Limita 'ud) SClaj Pustua ( O1or,el ( Bo79lna ( RCD7uneni ( Maia ( "remenea ( 8on utu Mi 54+400 !ej %!N 1"&

*$ DJ 1072

Lungime:

46,000 Km

!estinaie: Km *< DJ 108 Lungime: 58,550 Km Origine: Km

!estinaie: Km */ DJ 108A Lungime: 7,400 Km Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km

*+ DJ 108B

Lungime:

33,200 Km

!estinaie: Km *# DJ 108C Lungime: 82,569 Km

Re lasat din: !' 1.#" re6ilometrat Origine: Km 0+000 !N 1> Bi1tea ( :9r7Cu ( BCgara ( !orolu ( Ag,ire1u >a7ri i ( Ag,ire1u ( Leg,ia ( !retea ( Ardeo;a ( MCnCstireni ( BCleni ( "Clata ( Buteni ( MCrgCu ( S rind >rCsinet ( RC ,iele !estinaie: Km 84+376 !oda Pilii Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km !estinaie: Km 26+455 Limita 'ud) Bi,or 29+495 Baraj A umulare !rCgan %!' +/$B& 0+000 Ag,ire1u %!' 1.#"& 2+800 Limita 'ud) SClaj

*5 DJ 108K

Lungime:

3,040 Km

-. DJ 1085

Lungime:

2,800 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) <*

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul "LU'


-1 DJ 109 Lungime: 32,670 Km Origine: Km 0+000 RCs ru i %!N 1"& Bor1a ( "iumC0aia ( Bultureni ( >odora ( A1 ,ileu Mare ( A1 ,ileu Mi 32+670 Limita 'ud) SClaj

!estinaie: Km -* DJ 109A Lungime: 57,300 Km

Re lasat din: !' 1.5A = Su2ra2unere !' 1.#B %L3.4-.$6m& = !" 1/1 Origine: Km 0+000 "luj Na2o a ",inteni ( !eu1u ( Be ,ea ( >Cureni ( BC7uiu ( 8oimeni ( Panti eu ( Re ea "ristur ( "C2rioara ( 'ur a ( "iu7Cn ua ( "iu7an a !estinaie: Km 57+604 Limita 'ud) SClaj Origine: Km 0+000 >undCtura %!N 1"& Lujerdiu ( MorCu ( Stoiana ( "orne1ti ( Tio u de 'os ( Tio u de Sus ( Igriia ( B9l elele 30+000 O1or,el %!' 1.#B& 0+000 :,erla %!N 1"& >iDe1u :,erlii ( S9ntioana ( Eaga ( Su utard ( La u ( :ea a ( S9n7oleni 39+200 !N 1/ %"CmCra1u&

-- DJ 109B

Lungime:

30,000 Km

!estinaie: Km -$ DJ 109C Lungime: 39,200 Km Origine: Km

!estinaie: Km -< DJ 109D Lungime: 32,210 Km

Re lasat din: !' 1.5! = !" -5 = Su2ra2unere !' 1/1 %L314/1.6m& = !" $. = Su2ra2unere !N 1" %L3.4-..6m& = !EA %L3.4#..6m& Origine: Km 0+000 !' 1.5" %:,erla& Ni ula ( Bon ( SC Claia ( Si ( "oasta ( Bi1ea ( 'u u de Sus 34+120 'u @erg,elie %!N 1"& 0+000 !ej %!' 1.#B& "etan ( Bad ( Balea :ro1ilor 17+000 Limita 'ud) SClaj

!estinaie: Km -/ DJ 109E Lungime: 17,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km -+ DJ 1091 Lungime: 14,320 Km

Re lasat din: !" 1$5 Origine: Km 0+000 Be ,ea %!' 1.5A& !eu1u ( S9nmCrtin ( :iula !estinaie: Km 14+320 Bor1a %!' 1.5& Re lasat din: !" 1< Origine: Km 0+000 !' 1.5! !estinaie: Km 2+860 MCnCstirea Ni ula Re lasat din: !" 1$+ %"luj Na2o a ( PCdureni: L3#415.6m& = !" 1$# Origine: Km 0+000 "luj Na2o a %!' 1.5A& PCdureni ( Satu Lung !estinaie: Km 15+390 !' 1.5S %:iula& Re lasat din: !' 1<. = Su2ra2unere !N 1/ %L3.4+#.6m& = !" *# Origine: Km 0+000 "9m2ia TurDii %!N 1<& Bii1oara ( Boldu ( Boian ( So2oru de "9m2ie ( >rata ( Ber ,ie1u ( "ri1eni ( Mo iu %!N 1/& ( ",esCu !estinaie: Km 49+580 PClat a %!' 1/1:&

-# DJ 1092

Lungime:

2,860 Km

-5 DJ 109V

Lungime:

15,390 Km

$. DJ 150

Lungime:

48,800 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) <-

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul "LU'


$1 DJ 150A Lungime: 3,160 Km Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km 0+000 Luna %!N 1<& 3+160 Aero2ort Luna 12+500 Limita 'ud) Mure1 Tritenii de Sus ( "olonia 22+700 !' 1<.

$* DJ 151C

Lungime:

10,200 Km

!estinaie: Km $- DJ 161 Lungime: 49,050 Km

Re lasat din: !' 1/1 = Su2ra2unere !' 1.5A %L3.4+-.6m& = !" 1</ Origine: Km 0+000 !N 1/ %"Cianu BamC& :CdClin ( Bonida ( Luna de 'os ( !C79 a ( P9gli1a ( !9rja ( Panti eu %!' 1.5A& ( SCrata !estinaie: Km 49+780 Limita 'ud) SClaj Origine: Km 0+000 A2a,ida Mori1ti ( "ojo na ( Iuriu de "9m2ie ( Stru ut ( "eanu Mare 29+800 !' 1<.

$$ DJ 161A

Lungime:

29,800 Km

!estinaie: Km $< DJ 161B Lungime: 42,530 Km

Re lasat din: !" /* = !" /5 %Plos o1 ( Turda: L31$4/<.6m& = Su2ra2unere !N 1 %L3-4$<.6m& = !" /#A %Turda ( "ClCra1i :arC: L31<4.-.6m& Origine: Km 0+000 "eanu Mare Andi i ( More1ti ( Plos o1 ( Turda %!N 1& ( Bogata ( "ClCra1i 45+980 "ClCra1i :arC

!estinaie: Km $/ DJ 161C Lungime: 26,300 Km

Re lasat din: !" 1/+ Origine: Km 0+000 I lod %!N 1"& Aluni1 ( "orneni ( Pinti ( O na !ejului !estinaie: Km 26+300 !ej %!N 1"& Re lasat din: !" 1+$ %'i ,i1u de Sus ( !ej: L354...6m& = Su2ra2unere !N 1" %L314-$16m& = !" 11 = Su2ra2unere !' 1+1> %L3.45#-6m& = !" 11 Origine: Km 0+000 'i ,i1u de Sus 'i ,i1u de 'os ( !ej ( MCnCstirea ( Nire1 ( Ungura1 ( Batin ( Balea Ungura1ului ( "ea7a ( "ut a ( S9n7oieni ( S9nmCrtin ( T9rgu1or 55+691 !' 1.5"

$+ DJ 161D

Lungime:

53,367 Km

!estinaie: Km $# DJ 161E Lungime: 27,510 Km

Re lasat din: !" 1# Origine: Km 0+000 T9rgu1or %!' 1/1!& !i;i iorii Mari ( !i;i iorii Mi i ( BuDa ( >eldioara ( Balea "aldC !estinaie: Km 27+510 !' 1.5" %@odaie& Re lasat din: !" *1 %Balea "aldC ( "Ctina: L314<..6m& Origine: Km 0+000 Balea "aldC %!' 1/1E& !estinaie: Km 1+500 "Ctina

$5 DJ 161F

Lungime:

1,500 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) <$

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul "LU'


<. DJ 161G Lungime: 21,900 Km Re lasat din: !" *5 = Su2ra2unere !N 1/ %L314*./6m& = !" $/ %"Cianu: L3.4<..6m& = StradC Hn "Cianu %L3*4...6m& Origine: Km 0+000 Su utard ",iri1 ( Petea ( PClat a ( Baida "CmCra1 23+106 "Cianu

!estinaie: Km <1 DJ 161H Lungime: 4,000 Km

Re lasat din: !" $+ %!N 1/ ( Suatu: L3$4...6m& Origine: Km 0+000 !N 1/ !estinaie: Km 4+000 Suatu Re lasat din: !" */ Origine: Km 0+000 !N 1/ %Gorenii de Bale& Ro1ieni !estinaie: Km 7+100 :ea a %!' 1.5"& Re lasat din: !" -1 Origine: Km 0+000 !N 1/ %"Cianu BamC& BCrCi ( Sa;a ( Mure1enii de "9m2ie !estinaie: Km 20+120 ",iri1 %!' 1/1:& Re lasat din: !EA %To2a Mi C ( A1 ,ileu Mi : L3#4...6m& Origine: Km 0+000 To2a Mi C %!N 1>& !estinaie: Km 8+000 A1 ,ileu Mi %!' 1.5& Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km 33+000 Limita 'ud) Bistria(NCsCud 39+400 Eaga %!' 1.5"& 0+000 :,erla %!N 1"& Mintiu :,erlii ( Petre1ti ( Salatiu ( MCnCstirea ( Mi a ( !9m7u Mare ( S9nmCrg,ita ( Balea Lun ii 22+570 Limita 'ud) Bistria(NCsCud 58+342 Limita 'ud) Maramure1 MCgoaja ( ",iuie1ti ( SClCtru ( RugC1e1ti 80+052 "C1eiu %!N 1"&

<* DJ 161J

Lungime:

7,100 Km

<- DJ 161K

Lungime:

20,120 Km

<$ DJ 170B

Lungime:

8,000 Km

<< DJ 172A

Lungime:

6,400 Km

</ DJ 172F

Lungime:

22,570 Km

!estinaie: Km <+ DJ 182 Lungime: 21,710 Km Origine: Km

!estinaie: Km <# DJ 182E Lungime: 7,000 Km

Re lasat din: !" + %",iuie1ti ( !" 5: L3<4...6m& = !" 5 %!" + ( MCnCstirea "C1iel: L3*4...6m& Origine: Km !estinaie: Km 0+000 ",iuie1ti %!' 1#*& 7+000 MCnCstirea "C1iel

<5 DJ 182F

Lungime:

9,980 Km

Re lasat din: !" - %!N 1+ ( !' 1#*: L3545#.6m& Origine: Km 0+000 !N 1+ %"uDdrioara& Balea :9r7oului ( :9r7oul !ejului !estinaie: Km 9+980 !' 1#* %RugC1e1ti& Origine: Km !estinaie: Km 31+330 Limita 'ud) SClaj 35+800 !' 1.#A %B9nCtori&

/. DJ 191D

Lungime:

4,470 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) <<

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul "LU'


/1 DJ 764B Lungime: 22,600 Km Origine: Km !estinaie: Km 0+000 !N 1 Balea !rCganului ( Lun a Bi1agului 22+600 Baraj A umulare !rCgan %!' 1.#A&

Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& CLUJ

1383,018 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) </

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul "ONSTANEA


1 DJ 222 Lungime: 87,000 Km Origine: 94+300 Limita 'ud) Tul ea R9mni u de 'os ( :rCdina ( ",eia ( T9rgu1or ( Mi,ail AogClni eanu ( BodC ( Medgidia ( Pe1tera !estinaie: Km 181+300 Pietreni Origine: Km 0+000 !N **A :9rli iu 10+800 Limita 'ud) Tul ea 0+000 Saraiu "lo1 a ( @oria ( Ti ,ile1ti ( To2alu ( "a2ida;a ( !unCrea ( Seimeni ( "erna;odC ( "o 9rleni ( Ra1o;a ( Bla,ii ( Aliman ( >loriile 93+420 Ion "or;in 0+000 Bulturu 7+000 Limita 'ud) Tul ea 0+000 Pe1tera I;rineDu Mare ( I;rineDu Mi 20+600 Raso;a Km

DJ 222F

Lungime:

10,800 Km

!estinaie: Km DJ 223 Lungime: 93,420 Km Origine: Km

!estinaie: Km $ DJ 223A Lungime: 7,000 Km Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km

<

DJ 223B

Lungime:

20,600 Km

!estinaie: Km / DJ 223C Lungime: 4,600 Km

Re lasat din: !N **" %"erna;odC ( !N **": L3$4/..6m& Origine: Km 0+000 "erna;odC !estinaie: Km 4+600 !N **" %Am $=-<.& Re lasat din: !' **$ %!N **" ( Sili1tea : L 3 1+4... 6m& = !" /- %Sili1tea ( !' **$ %6m *.=...& : L 3 -4... 6m& = !' **$ %6m *.=... ( Bulturu : L 3 *$4... 6m& Origine: Km 0+000 !N **" Tortomanu ( Sili1tea ( BCltCge1ti ( "ru ea 44+000 Bulturu 0+000 !N **" Tortomanu ( !oro7anu ( Ni olae BCl es u ( T9rgu1or ( Mireasa ( Pantelimon ( Run u ( Bulturu ( !ulg,eru ( Stejaru 78+400 Saraiu

DJ 224

Lungime:

44,000 Km

!estinaie: Km # DJ 225 Lungime: 78,400 Km Origine: Km

!estinaie: Km 5 DJ 226 Lungime: 53,105 Km

Re lasat din: !N **B = !' **/ Origine: Km 0+000 !N ** Lumina ( NC;odari ( "a2ul Midia ( "or7u ( SC ele ( Istria ( Sinoe !estinaie: Km 53+105 Mi,ai BiteaDu Origine: Km 0+000 "etatea Istria Nunta1i ( Tari;erde ( "ogeala 32+000 R9mni u de 'os

1. DJ 226A

Lungime:

32,000 Km

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) <+

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul "ONSTANEA


11 DJ 226B Lungime: 32,000 Km Re lasat din: !' **/B %!N *A ( Pantelimon : L 3 #4... 6m& = !" +< %Pantelimon ( Pantelimon de 'os : L 3 /4... 6m& = !' **/B %Pantelimon de 'os ( "ogeala : L 3 1#4... 6m& Origine: Km 0+000 !N *A Pantelimon ( Pantelimon de 'os ( :rCdina 32+000 "ogeala 0+000 !N **" NaDar ea 16+000 !N *A 0+000 !eleni 7+000 8i2ote 0+000 "io 9rlia de Sus Lanurile 13+000 Mereni 0+000 !N -# Pot9rni ,ea ( BCrCganu ( "io 9rlia de Sus ( Balea !a ilor 37+200 Medgidia

!estinaie: Km 1* DJ 228 Lungime: 16,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1- DJ 307 Lungime: 7,000 Km Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km

1$ DJ 308

Lungime:

13,000 Km

!estinaie: Km 1< DJ 381 Lungime: 37,200 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1/ DJ 391 Lungime: 129,000 Km

Re lasat din: !N -5 %6m $-=#.. ( !' -51 %6m .=...& : L 3 /4... 6m& = !' -51 Origine: Km 0+000 !N -5 Al7e1ti ( "otu BCii ( Negru BodC ( "er ,eDu ( Biroaga ( Negre1ti ( "o7adin ( "io7Cnia ( Osman ea ( Mereni ( To2raisar ( Biruina !estinaie: Km 129+000 TuDla Origine: Km 0+000 Oltina RCDoarele ( BCneasa ( BCleni ( Si2otele ( Tu0ani ( >urni a ( Olteni 70+000 Biroaga 0+000 Mangalia Pe ineaga ( AmDa ea ( :eneral S Cri1oreanu ( Plo2eni ( Mo;ila Berde ( Inde2endena 60+200 !um7rC;eni 0+000 Te ,irg,iol Mo1neni ( Pe eneaga ( Al7e1ti 44+000 >rontierC BUL:ARIA 0+000 *- August !ul e1ti 8+000 Pe eneaga

1+ DJ 391A

Lungime:

70,000 Km

!estinaie: Km 1# DJ 392 Lungime: 60,200 Km Origine: Km

!estinaie: Km 15 DJ 393 Lungime: 44,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km *. DJ 394 Lungime: 8,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km

Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& C0512A53A

847,325 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) <#

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul "OBASNA


1 DJ 103 Lungime: 16,325 Km Origine: Km !estinaie: Km * DJ 103B Lungime: 15,400 Km Origine: Km 17+987 Limita 'ud) Bra1o; Ara i %!' 1.-E& ( B9l ele 34+312 S09ntu :,eorg,e %!' 11*& 17+750 Limita 'ud) Bra1o; !o79rlCu ( Bi 0alCu ( ODun %!N 11& 33+150 ",ileni %!N 1*& 0+000 Ara i %!' 1.-& @Cg,ig ( Arini %'ud) Bra1o;& ( Belin 21+950 Aia Mare %!' 1-1& 10+100 Limita 'ud) Bra1o; !o7olii de 'os ( Ilieni %!' 11*B& 20+600 S09ntu :,eorg,e %!' 1.-& 0+000 T9rgu Se uies %!N 11B& Turia ( BCile Bal;anKos ( BiIad %!N 1*& 37+397 :ara ">R BiIad 0+000 !' 111+500 Limita 'ud) @arg,ita 0+000 Lemnia %!N 11& Mereni ( Lutoasa ( Estelni %!" *& ( Balea S urtC ( Belani %!" *& ( Poian 19+200 S9nDieni %!N 11B&

!estinaie: Km DJ 103E Lungime: 21,950 Km Origine: Km

!estinaie: Km $ DJ 112 Lungime: 10,500 Km Origine: Km

!estinaie: Km < DJ 113 Lungime: 37,397 Km Origine: Km

!estinaie: Km / DJ 113A Lungime: 1,500 Km Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km

DJ 114

Lungime:

19,200 Km

!estinaie: Km # DJ 121 Lungime: 48,563 Km

Re lasat din: !' 1*1 %S09ntu :,eorg,e ( :ara T9rgu Se uies : L3$#4</-6m& Origine: Km 0+000 S09ntu :,eorg,e %!N 1*& Re i ( Eu0alCu ( Brate1 %!' 1*1!& ( Pa ,ia ( "o;asna ( GC7ala ( Imeni ( "CtClina %!' 1*1>& !estinaie: Km 48+563 :ara T9rgu Se uies Origine: Km 0+000 ?ntorsura BuDCului %!' 11*E& SCrCma1 ( Balea Mare ( Boro1neu Mi ( Boro1neu Mare %!' 11*B& ( Eu0alCu ( Moa 1a %!N 11& ( PCdureni ( Ang,elu1 ( :,id0alCu %!" *#& ( Balea "ri1ului %!' 1*1B& ( Aita Medie 68+735 Aita Medie 0+000 S09ntu :,eorg,e %!N 1*& Ar u1 4+960 Balea "ri1ului %!' 1*1A& 0+000 S09ntu :,eorg,e 8+800 BCile 8uga1 0+000 "o;asna %!' 1*1& ",iuru1 ( PC2Cui ( Gagon %!" 1+& ( Bar ani 27+500 ?ntorsura BuDCului %!' 1*1A&

DJ 121A

Lungime:

68,735 Km

!estinaie: Km 1. DJ 121B Lungime: 4,960 Km Origine: Km

!estinaie: Km 11 DJ 121C Lungime: 8,800 Km Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km

1* DJ 121E

Lungime:

27,500 Km

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) <5

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul "OBASNA


1- DJ 121F Lungime: 22,968 Km Origine: Km 0+000 :,elina "CtClina %!' 1*1& ( @Ctui a ( MCrtineni ( MCr u1a %!" 11& 22+968 "ernatul de Sus 0+000 Mi 0alCu %!N 1*& BCanii Mari %!" $$& ( Bi7oreni 26+544 Baraolt %!' 1-1& 0+000 !N 1* Malna1 BCi 3+830 !' 1**

!estinaie: Km 1$ DJ 122 Lungime: 26,544 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1< DJ 122B Lungime: 3,830 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1/ DJ 130 Lungime: 1,420 Km

Re lasat din: !" -#A Origine: Km 2+126 Limita 'ud) Bra1o; !estinaie: Km 3+546 @Cg,ig %!' 1.-E& Origine: Km 7+314 Limita 'ud) Bra1o; Aita Mare %!' 1.-E& ( Mi lo1oara ( "C2eni ( Baraolt ( TCli1oara ( Birg,i1 38+621 Limita 'ud) @arg,ita

1+ DJ 131

Lungime:

31,307 Km

!estinaie: Km 1# DJ 131B Lungime: 1,340 Km

Re lasat din: !" -+A Origine: Km 12+978 Limita 'ud) Bra1o; !estinaie: Km 14+318 !' 1-1

Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& C0VA15A

368,239 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) /.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul !FMBOBIEA


1 DJ 101A Lungime: 4,600 Km Origine: Km !estinaie: Km * DJ 101B Lungime: 8,000 Km Origine: Km 14+000 Limita 'ud) Il0o; Mo;ila ( "io Cnari 18+600 Limita 'ud) Pra,o;a 0+000 Lu ian a %!N 1A& Ungureni ( Ni ole1ti ( Mo;ila 8+000 Limita 'ud) Il0o; 24+020 Limita 'ud) Pra,o;a "ri;Cu 30+120 "Ctunu %!N 1A& 63+550 Limita 'ud) :iurgiu Potlogi ( Gidurile ( "ro;u ( Miule1ti ( MCruni1u ( Tom1ani ( "ote1tii din Bale ( Puu u Sal ia ( Poroini a ( Mogo1ani ( ",ir a 98+680 !N + %Merii& 87+070 Limita 'ud) Teleorman 8elaru ( >ier7ini 98+000 Limita 'ud) Arge1

!estinaie: Km DJ 101G Lungime: 6,100 Km Origine: Km

!estinaie: Km $ DJ 401A Lungime: 35,130 Km Origine: Km

!estinaie: Km < DJ 503 Lungime: 10,930 Km Origine: Km

!estinaie: Km / DJ 601A Lungime: 12,561 Km

Re lasat din: !' /.1A = !" $<A Origine: Km 24+000 Limita 'ud) :iurgiu BreDoaia ( BreDoaiele ( Slo7oDia MoarC !estinaie: Km 36+561 RC ari %!N +1& Origine: Km 16+180 Limita 'ud) Teleorman :logo;eanu ( >ier7ini ( Bi1ina ( Bro1teni 41+694 Petre1ti %!N /1&

DJ 611

Lungime:

24,514 Km

!estinaie: Km # DJ 659 Lungime: 3,129 Km

Re lasat din: !' /<5 re6ilometrat Origine: Km 58+320 Limita 'ud) Arge1 !estinaie: Km 61+449 !' <.- %8elaru& Origine: Km 0+000 !o7ra %!' +11& "ornCelu ( Bolo;ani ( Moara NouC ( Brani1tea ( Titu ( SCl ua ( Odo7e1ti ( "ro;u ( Ungureni ( "or7ii Mari ( Badu Stan ,ii 44+240 Limita 'ud) Teleorman

DJ 701

Lungime:

42,340 Km

!estinaie: Km 1. DJ 701A Lungime: 8,252 Km

Re lasat din: !" /* Origine: Km 0+000 Brani1tea %!' +.1& !9m7o;i ioara ( @agioai a ( >usea ( Plo2 !estinaie: Km 8+252 Tom1ani %!' $.1A& Re lasat din: !" 1<< Origine: Km 0+000 TCrtC1e1ti %!N +& "io Cne1ti ( !e indea !estinaie: Km 7+900 "re;edia %!N 1A&

11 DJ 701B

Lungime:

7,900 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) /1

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul !FMBOBIEA


1* DJ 702 Lungime: 9,300 Km Origine: Km !estinaie: Km 1- DJ 702A Lungime: 33,030 Km Origine: Km 28+000 Limita 'ud) Arge1 "9nde1ti !eal 37+300 "9nde1ti Bale %!' +.*B& 0+000 !rCgCe1ti %!' +.*B& Poto elu ( Lude1ti ( @ulu7e1ti ( Balea "aselor ( Balea Mare ( Li;eDi ( Boia 33+030 Limita 'ud) Arge1

!estinaie: Km 1$ DJ 702B Lungime: 49,000 Km

Re lasat din: !' +.*B = !" /$A %Lu ieni ( Ra iu L3 +)$..& = !" /Origine: Km 0+000 :emenea %!N +*A& "9nde1ti ( Anino1ani ( Pri7oiu ( TCtCrani ( "C2rioru ( MCne1ti ( !rCgCe1ti ( !e indeni ( R9n C io; ( Ungureni ( Lu ieni ( Ra iu !estinaie: Km 49+000 Suta Sea a %!N +*& Re lasat din: !" 5/A Origine: Km 17+380 Limita 'ud) Arge1 !estinaie: Km 20+280 S ,eiu Re lasat din: !" 11/ Origine: Km 0+000 !ragomire1ti %!' +.*B& Butoiu de Sus ( Butoiu de 'os !estinaie: Km 14+470 @ulu7e1ti %!' +.*A& Origine: Km 0+000 :Ce1ti %!N +& Arsuri ( >Cgetu ( MCnCstirea ( :,erg,ie1ti ( "rC iune1ti ( "C21una ( >rasin Bale 20+200 Ungureni %!' +.*B& 0+000 :,erge1ti %!N /1& Puntea de :re i ( RCs Cei 14+000 Limita 'ud) Arge1 21+053 Limita 'ud) Arge1 PCtroaia !eal ( Potlogeni !eal ( Ione1ti 32+493 :,erg,e1ti %!N /1&

1< DJ 702C

Lungime:

2,900 Km

1/ DJ 702D

Lungime:

14,470 Km

1+ DJ 702E

Lungime:

20,200 Km

!estinaie: Km 1# DJ 702F Lungime: 14,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km 15 DJ 702G Lungime: 11,440 Km Origine: Km

!estinaie: Km *. DJ 702H Lungime: 10,000 Km

Re lasat din: !" 5.A Origine: Km 0+000 !' +.*> Neajlo; ( Morteni !estinaie: Km 10+000 Limita 'ud) Arge1 Re lasat din: !" 51 Origine: Km 0+000 Morteni %!' +.*@& !estinaie: Km 2+700 Limita 'ud) Arge1 Re lasat din: !" 55B Origine: Km 0+000 "9nde1ti !eal %!' +.*& S ,eiu de Sus ( S ,eiu de 'os ( Tele1ti !estinaie: Km 23+400 Lude1ti %!' +.*A&

*1 DJ 702J

Lungime:

2,700 Km

** DJ 702L

Lungime:

23,400 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) /*

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul !FMBOBIEA


*- DJ 710 Lungime: 19,500 Km Origine: Km !estinaie: Km *$ DJ 710A Lungime: 38,280 Km Origine: Km 0+000 Pu ioasa %!N +1& Bro1teni ( BeDdead ( "osti1ata 19+500 Limita 'ud) Pra,o;a 0+000 Mi ule1ti %!' +1.& Ulmeu ( 8u;ia ( ID;oru ( Tisa ( Balea LungC ( :orgota ( Iedera de 'os ( Moreni ( :,irdo;eni 38+280 I)L) "aragiale %!N +*&

!estinaie: Km *< DJ 710B Lungime: 7,000 Km

Re lasat din: !" / %Balea LungC ( Bi1ine1ti L3 +)... 6m& Origine: Km 0+000 Balea LungC %!' +1.A& BC e1ti ( !os2ine1ti !estinaie: Km 7+000 Bi1ine1ti Origine: Km 0+000 T9rgo;i1te %!N +1& BCleni Rom9ni ( !o7ra ( B9l iuire1ti ( "ojas a 41+100 Bujorean a %!N 1A& 0+000 !' +11 %Bil iure1ti& SC7ie1ti ( "ola u ( :,erg,eni ( Serdanu ( Pitaru ( Potlogi 41+400 "or7ii Mari %!' +.1&

*/ DJ 711

Lungime:

41,100 Km

!estinaie: Km *+ DJ 711A Lungime: 40,700 Km Origine: Km

!estinaie: Km *# DJ 711B Lungime: 11,440 Km

Re lasat din: !" <1 Origine: Km 0+000 "aDa i %!' +**& Ra o;ia ( @C7eni !estinaie: Km 11+440 Bu 1ani %!' +*.A& Re lasat din: !" <* Origine: Km 0+000 Nu et %!' +**& !estinaie: Km 8+800 BCleni S9r7i %!' +11& Re lasat din: !" <$ %Lunguleu ( Poiana L3 +4$** 6m& = !" << %Poiana ( Potlogi L3+)5#. 6m& Origine: Km 0+000 !N + Poiana ( Romanesti 15+402 Potlogi %!' +11A& 0+000 T9rgo;i1te %!N +1& 8ot9nga ( Bul ana Pandele ( BrCne1ti 16+877 Pu ioasa %!N +1& 0+000 >ieni %!N +1& BCdeni ( Run u ( R9u Al7 ( :ura BCr7uleului ( Pietrari ( Aluni1u ( Manga 28+416 ID;oarele %!N +*A&

*5 DJ 711C

Lungime:

8,800 Km

-. DJ 711D

Lungime:

15,402 Km

!estinaie: Km -1 DJ 712 Lungime: 16,877 Km Origine: Km

!estinaie: Km -* DJ 712A Lungime: 28,416 Km Origine: Km

!estinaie: Km -- DJ 712B Lungime: 12,890 Km

Re lasat din: !" 1-/ = !" 1-5A %Bul ana BCi ( Bul ana Pandele L3 +)... 6m& = !" 1$. Origine: Km 0+000 Pu ioasa %!N +1& Bul ana BCi ( Bul ana Pandele ( 8i2ot 12+890 LC ulee %!N +1&

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) /-

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul !FMBOBIEA


-$ DJ 713 Lungime: 5,700 Km Re lasat din: !" 1*# Origine: Km 3+000 Limita 'ud) Pra,o;a "a7ana "ui7ul !orului ( 8eaua !i ,iului !estinaie: Km 8+700 Limita 'ud) Pra,o;a Re lasat din: !E> <1 %Seaua !i ,iului ( Bol7o i L3 <4/.. 6m& Origine: Km 0+000 Seaua !i ,iului %!' +1-& !estinaie: Km 5+600 Bol7o i %!' +1$& Re lasat din: !" 1-. = !E %Sanatoriul Moroeni( "a7ana Pestera L3 *+)#.. 6m& Origine: Km 0+000 :lod %!N +1& Sanatoriu Moroieni ( !rum OrDea ( La Bol7o i ( ",eile TCtarului ( "o ora !estinaie: Km 32+800 "a7ana Pestera Re lasat din: !" 1 %Bu iumeni ( Balea LeurDii L3 1)... 6m& = !" * Origine: Km 0+000 Bu iumeni !estinaie: Km 4+800 !' +1. %BeDdead& Re lasat din: !" 11A= !" 11 %LC ulee ( :lodeni L3 -)/.. 6m& Origine: Km 0+000 Pri7oiu %!N +1& LC ulee !estinaie: Km 4+600 :lodeni Re lasat din: !" 1Origine: Km 0+000 Aninoasa %!N +1& Bi0or9ta !estinaie: Km 5+320 !N +* Re lasat din: !" 1$ Origine: Km 0+000 Trans0ormator %!N +1& !estinaie: Km 2+800 MCnCstirea Bi0or9ta Re lasat din: !" 1< Origine: Km 0+000 !N +* !estinaie: Km 2+310 MCnCstirea !ealu Re lasat din: !" 1$< Origine: Km 0+000 T9rgo;i1te %!N +1& Balea Boie;oDilor !estinaie: Km 2+000 !N +* Origine: Km 0+000 RCD;ad %!N +*& Moreni 15+500 Limita 'ud) Pra,o;a

-< DJ 713A

Lungime:

5,600 Km

-/ DJ 714

Lungime:

32,800 Km

-+ DJ 715

Lungime:

4,800 Km

-# DJ 716

Lungime:

4,600 Km

-5 DJ 717

Lungime:

5,320 Km

$. DJ 718

Lungime:

2,800 Km

$1 DJ 718A

Lungime:

2,310 Km

$* DJ 719

Lungime:

2,000 Km

$- DJ 720

Lungime:

15,500 Km

!estinaie: Km $$ DJ 720A Lungime: 35,677 Km

Re lasat din: !" 1+ %Barianta :ura O nitei L3 14$++ 6m& = !' +*.A Origine: Km 0+000 :ura O niei %!' +*."& Ad9n a ( Bu 1ani ( MCr e1ti ( :,e7oaia ( >ina Mare ( >ina Be ,e ( Be ,ine1ti ( >rasinu !estinaie: Km 36+427 Post9rna u %!N 1A&

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) /$

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul !FMBOBIEA


$< DJ 720B Lungime: 5,766 Km Re lasat din: !" -# %Ulmi ( Nisi2uri L3 *)+<. 6m& = !E %Nisi2uri ( :ura o niei L3 -).1/ 6m& Origine: Km 0+000 Ulmi %!N +1& Nisi2uri 5+766 :ura O niei

!estinaie: Km $/ DJ 720C Lungime: 7,557 Km

Re lasat din: !" 1+ %Barianta :ura O nitei L3 .4+*+ 6m& = !" 1# %:ura O niei ( O nia L3 /)#-. 6m& Origine: Km !estinaie: Km 0+000 :ura O niei %!' +*.& 7+557 O nia

$+ DJ 720D

Lungime:

2,800 Km

Re lasat din: !" 11*B Origine: Km 3+950 Limita 'ud) Pra,o;a MCrginenii de Sus !estinaie: Km 6+750 !CrmCne1ti Origine: Km 0+000 !N +* %T9rgo;i1te& "olanu ( BC Cre1ti ( Per1inari ( :ura 8utii ( "Ctunu ( Bro1teni ( Produle1ti 28+250 "oste1ti !eal %!N +&

$# DJ 721

Lungime:

28,250 Km

!estinaie: Km $5 DJ 721A Lungime: 12,700 Km

Re lasat din: !" // Origine: Km 0+000 !N + %"u2aru& Burdu a ( S2erieeni !estinaie: Km 12+700 :ura Sutii %!' +*1& Re lasat din: !" $5 Origine: Km 0+000 BC Cre1ti %!' +*1& BrCte1tii de 'os ( "aDa i ( Nu et ( Mo;ila ( Mir ea BodC ( BCne1ti ( SCl ioara ( Moara NouC ( SC;e1ti !estinaie: Km 28+267 Boteni %!" $*& Re lasat din: !" 115 Origine: Km 0+000 LCi Ci %!N +*A& BCleni !9m7o;ia !estinaie: Km 6+390 Limita 'ud) Arge1 Re lasat din: !" 1** Origine: Km 0+000 Malu u >lori %!N +*A& Balea LargC !estinaie: Km 7+000 Pu ,eni

<. DJ 722

Lungime:

27,267 Km

<1 DJ 723

Lungime:

6,390 Km

<* DJ 724

Lungime:

7,000 Km

Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& D7MB0VI3A

809,138 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) /<

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul !OL'


1 DJ 542 Lungime: 29,170 Km Origine: Km !estinaie: Km * DJ 551 Lungime: 1,500 Km 16+000 Limita 'ud) Olt G;ors a ( AmCrC1tii de Sus ( AmCrC1tii de 'os 45+170 !C7uleni %!N <$&

Re lasat din: !E %Sado;a ( MCnCstirea Sado;a L3 1)<.. 6m& Origine: Km 0+000 Sado;a %!N <<& !estinaie: Km 1+500 MCnCstirea Sado;a Origine: Km 0+000 "raio;a Mo0leni ( Bu o;C ( Italieni ( Ter2eDia ( SCl ua ( Plo21or ( B9rto2 ( "araula 75+500 "etate Port 0+000 !' <<* "ri;a ( B9r;oru de 'os ( "iutura ( !rCgoaia ( Tente Cu ( M9rDa ( MCrC inele ( Peri1oru ( "etCuia ( "ioroia1i ( "ioroiu Nou ( @alta Boureni ( "or;ei 56+650 "Ctane %!N <<A& 0+000 R92a Ro1ie %!' <<*& Seg,et ( Su,aru ( !CDnCui ( :u7au ea ( Be ,et ( "ClugCrei ( Ber7i ioara 33+275 Ber7ia 0+000 "ala0at %!N <<A& "iu2er enii Be ,i ( "iu2er enii Noi ( !esa ( Poiana Mare 41+163 Magla;it %!N </&

DJ 552

Lungime:

75,500 Km

!estinaie: Km $ DJ 552A Lungime: 56,650 Km Origine: Km

!estinaie: Km < DJ 552B Lungime: 33,275 Km Origine: Km

!estinaie: Km / DJ 553 Lungime: 41,163 Km Origine: Km

!estinaie: Km + DJ 554 Lungime: 3,000 Km

Re lasat din: !E %Magla;it ( MCnCstirea Magla;it L3 -)... 6m& Origine: Km 0+000 Magla;it %!N </A& !estinaie: Km 3+000 MCnCstirea Magla;it Origine: Km 0+000 Podari %!N </& Li;eDi ( :ura BCii ( Segar ea ( "erat ( :iurgia ( >ilaret ( B9r a ( :oi ea 48+710 !unCreni %!N <<A& 0+000 :iurgia %!' </1& UrDi a Mare ( UrDi ua ( A0umai ( Boureni ( BCile1ti ( BClC1ani ( MoCei :arC ( MoCei ( !o7ri ior ( Unirea ( Plenia 71+905 Limita 'ud) Me,edini 0+000 Segar ea %!' </1& !rCni ( Padea ( Balea Stan iului ( @oreDu Poienari ( :ingio;a ( "orno1teni 35+260 GC;al %!N <<A& 0+000 Balea Stan ului %!' </1B& Mura ( LC usteni ( !Cnei ( !o7rote1ti 24+804 AmCrC1tii de 'os %!' <$*&

DJ 561

Lungime:

48,710 Km

!estinaie: Km 5 DJ 561A Lungime: 71,905 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1. DJ 561B Lungime: 35,260 Km Origine: Km

!estinaie: Km 11 DJ 561C Lungime: 24,804 Km Origine: Km

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) //

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul !OL'


1* DJ 561D Lungime: 69,835 Km Origine: Km 0+000 Plenia %!' </1A& Orodelu ( "ornu ( B9rto2 ( "orlCele ( ID;oare ( !omnul Tudor ( :iu7ega ( :ali iu a ( BCile1ti ( Rast 69+835 Rast Port 0+000 !' </1A %BCile1ti& Sea a de "9m2 ( Pis u Nou ( Tunarii Noi 24+000 Tunarii Be ,i %!N <<A&

!estinaie: Km 1- DJ 561E Lungime: 24,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1$ DJ 567 Lungime: 1,280 Km

Re lasat din: !E %Brani1te ( MCnCstirea 'itianu L3 1)*#. 6m& Origine: Km 0+000 Brani1te !estinaie: Km 1+280 MCnCstirea 'itianu Origine: Km 0+000 Leu %!N /& Puuri ( "astrano;a ( A2ele Bii ( "elaru ( Marotinul de 'os ( G;ors a ( AmCrC1tii de Sus ( AmCrC1tii de 'os 36+717 Limita 'ud) Olt 0+000 Roji1te %!N <<& M9r1ani ( Marotinul de Sus 20+000 "elaru %!' /.$& 0+000 "raio;a %!N /& Simni ul de Sus ( >lore1ti ( Le1ile ( :oe1ti ( Negoe1ti ( Meline1ti ( BodCe1ti 33+210 Limita 'ud) :orj 0+000 >ilia1i %!N /& BodCe1tii de Sus ( Meline1ti ( BodCe1ti ( AmCrC1ti ( >Cr a1 ( :olum7elu ( :olum7u ( TCl2a1 ( Putinei ( SC eni 36+757 Limita 'ud) :orj 0+000 "raio;a %!N /& "ernelele ( Breasta ( Balea Lungului ( Prede1ti ( Pietroaia ( Bra7o;a ( Boia ( RC ,ia de Sus ( Sea a de PCdure ( "ar2en ( "leano; 55+086 Limita 'ud) Me,edini 0+000 Breasta %!' /./& O7edin ( Mi,Cia ( Potmelu ( "oo0enii din !os ( S Cie1ti ( Balea lui PCtru ( Sal ia ( Argetoaia ( IordC ,e1ti ( Piria 43+266 Limita 'ud) Me,edini 0+000 Breasta %!' /./A& "ro;na ( Rasni u BCtr9n ( "ornia ( "ernCte1ti ( Eiu ( BCr7oi ( :re e1ti ( :rCdi1tea ( Bu1u 43+685 Limita 'ud) Me,edini

1< DJ 604

Lungime:

30,752 Km

!estinaie: Km 1/ DJ 604A Lungime: 20,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1+ DJ 605 Lungime: 33,210 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1# DJ 605A Lungime: 34,508 Km Origine: Km

!estinaie: Km 15 DJ 606 Lungime: 55,086 Km Origine: Km

!estinaie: Km *. DJ 606A Lungime: 43,266 Km Origine: Km

!estinaie: Km *1 DJ 606B Lungime: 43,685 Km Origine: Km

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) /+

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul !OL'


** DJ 606C Lungime: 50,800 Km Origine: Km 0+000 !' /./ %Pereni& Belo ( 8o2ot ( 8te0Cnel ( :ogo1u ( :re e1ti ( 8umandra ( Se u ( "omCni ea ( No;a ( Argetoaia 51+500 Limita 'ud) Me,edini

!estinaie: Km *- DJ 606E Lungime: 24,980 Km

Re lasat din: !" +1A Origine: Km 0+000 Pietroaia %!' /./& Urdinia ( :ogo1ia ( Boto1e1ti Paia !estinaie: Km 24+980 Limita 'ud) Me,edini Re lasat din: !" 1*+ Origine: Km 0+000 RC ari %!N /& !estinaie: Km 8+020 S Cie1ti %!' /./A& Origine: Km 15+000 Limita 'ud) Olt Teslui ( Mo1neni ( Urieni ( Bii1oara ( !rCgote1ti ( Bene1ti ( Bo7ean ( Po29nDCle1ti ( Bujoru ( Ro7Cne1ti ( Ro7Cne1tii de Sus ( Piele1ti ( :9rle1ti ( :,er e1ti ( Mle Cne1ti ( Mi1 ,ii ( Ure ,e1ti ( Simni ul de Sus ( Al7e1ti 78+146 !' /./

*$ DJ 606F

Lungime:

8,020 Km

*< DJ 641

Lungime:

57,863 Km

!estinaie: Km */ DJ 641A Lungime: 1,000 Km

Re lasat din: !E %Po29nDCle1ti ( MCnCstirea Po29nDCle1ti L3 1)... 6m& Origine: Km 0+000 Po29nDCle1ti %!' /$1& !estinaie: Km 1+000 MCnCstirea Po29nDCle1ti Origine: Km 23+825 Limita 'ud Olt Pi Cturile ( Murga1 ( :aia ( Bu1teni ( Balota de 'os ( Balota de Sus 44+041 Bele1ti

*+ DJ 643A

Lungime:

20,216 Km

!estinaie: Km *# DJ 643D Lungime: 16,000 Km

Re lasat din: !" #$A Origine: Km 0+000 !N /<" %BulDe1ti& Prejoi ( in0rCirea ( >rCtila !estinaie: Km 16+000 Limita 'ud) B9l ea Origine: Km 0+000 !N /< %LC ria& LC ria Mi C ( "o1o;eni ( :,indeni 18+942 !N << %Se ui&

*5 DJ 652

Lungime:

18,942 Km

!estinaie: Km -. DJ 655 Lungime: 1,200 Km

Re lasat din: !E %"9r ea ( MCnCstirea "9r ea L3 1)*.. 6m& Origine: Km 0+000 "9r ea %!" 5-& !estinaie: Km 1+200 MCnCstirea "9r ea

Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& D0LJ

975,580 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) /#

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul :ALAEI


1 DJ 204 Lungime: 5,700 Km Origine: Km !estinaie: Km * DJ 2045 Lungime: 13,000 Km 33+213 Limita 'ud) Bran ea %Lungo i& >undenii Noi 38+913 !N *< %@anu "ona ,i&

Re lasat din: !" *.* Origine: Km 3+000 Limita 'ud) Bran ea NCmoloasa ( NCmoloasa Sat !estinaie: Km 16+000 @anu "ona ,i %!N *<& Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km 11+645 Limita 'ud) BrCila 14+917 :alai 0+000 !N *$ %EigCne1ti& Ungureni ( Slo7oDia BlCneasa ( Negrile1ti ( Slo7oDia "orni ( TCl2igi 23+300 !N *$ %:,idigeni&

DJ 221A

Lungime:

3,272 Km

DJ 240

Lungime:

23,300 Km

!estinaie: Km < DJ 240A Lungime: 14,400 Km

Re lasat din: !" 5$ %TCl2Cu ( "ere1ti: L31$4$..6m& Origine: Km 0+000 TC2lCu :9r7o;C !estinaie: Km 14+400 "ere1ti Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km !estinaie: Km 0+000 :ara Ber,e i 14+000 Limita 'ud) Bran ea %:o,or& 0+000 :o,or 5+000 Limita 'ud) Bran ea

DJ 241

Lungime:

14,000 Km

DJ 241A

Lungime:

5,000 Km

DJ 241F

Lungime:

4,000 Km

Re lasat din: !" 5* %Limita 'ud) Bran ea ( !N *$: L3$4...6m& Origine: Km 30+000 Limita 'ud) Bran ea @ustiu ( "iorC1ti !estinaie: Km 34+000 !N *$ Re lasat din: !" #< %!' *$1A ( Ee2u: L3114...6m& Origine: Km 0+000 !' *$1A BrC,C1e1ti ( Ee2u de Sus !estinaie: Km 11+000 Ee2u %!" +/& Origine: Km 9+140 Limita 'ud) Baslui %BClC7Cne1ti& BClC7Cnesti ( Gim7ru ( Bursu ani ( B9rleDi ( T9rgu Bujor ( Um7rCre1ti ( Biile ( >9rtCne1ti 69+640 >olte1ti %!N */& 0+000 !' *$* %BClC7Cne1ti& "ru eanu ( Bere1ti ( Bere1ti Meria ( Sli;na 24+000 :Cne1ti %!N */& 10+000 Limita 'ud) Baslui Bere1ti ( Bere1ti Meria ( BClinte1ti ( BCneasa ( Mos u 45+000 T9rgu Bujor %!' *$*&

DJ 241G

Lungime:

11,000 Km

1. DJ 242

Lungime:

60,500 Km

!estinaie: Km 11 DJ 242A Lungime: 24,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1* DJ 242B Lungime: 35,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) /5

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul :ALAEI


1- DJ 242C Lungime: 11,318 Km Re lasat din: !" 1A %BClC7Cne1ti ( Alde1ti: L3114-1#6m& Origine: Km 0+000 BClC7Cne1ti %!' *$* 6m 1*=*..& Lunge1ti ( Limita 'ud) Baslui %6m /=...& ( Limita 'ud) Baslui %6m 1$=...& !estinaie: Km 19+318 Alde1ti %!" < 6m +=...& Origine: Km 0+000 BCneasa %!' *$*B& Su e;eni 21+000 Rogojeni

1$ DJ 242D

Lungime:

21,000 Km

!estinaie: Km 1< DJ 242E Lungime: 15,300 Km

Re lasat din: !" 1* %BCneasa ( Oan ea: L31<4-..6m& Origine: Km 0+000 BCneasa Ro1 ani !estinaie: Km 15+300 Oan ea Re lasat din: !" 1/ %T9rgu Bujor ( RCde1tii: L3*+4...6m& Origine: Km 0+000 T9rgu Bujor %!' *$*& Lun a ( 'orC1ti ( GCrne1ti !estinaie: Km 27+000 !' *$*A %RCde1tii& Re lasat din: !" 1+ %T9rgu Bujor ( !" **: L31.4#<.6m& Origine: Km 0+000 T9rgu Bujor %!' *$*B& !estinaie: Km 10+850 Ro1 ani %!" **& Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km 33+940 Limita 'ud) Baslui 35+940 "otoroaia 0+000 Te u i %!N *<& 84+500 Limita 'ud) Tul ea %:alai& 0+000 Mat a %!' *<1& "orod ( BlCnDi ( BrCtule1ti ( Ni o2ole 32+500 !' *$* %!ragu1eni& 0+000 Bl9nDi %!' *<1A& "erte1ti ( "otoroaia ( "iure1ti ( "iure1tii Noi ( BClC1e1ti 31+500 BClC7Cne1ti %!' *$*& 0+000 !' *<1 %Balea MCrului& M9ndre1ti ( Smuli ( "rCie1ti ( 'orC1i 36+000 Balinesti %!' *$*B&

1/ DJ 242H

Lungime:

27,000 Km

1+ DJ 242J

Lungime:

10,850 Km

1# DJ 243A

Lungime:

2,000 Km

15 DJ 251

Lungime:

84,500 Km

*. DJ 251A

Lungime:

32,500 Km

!estinaie: Km *1 DJ 251B Lungime: 31,500 Km Origine: Km

!estinaie: Km ** DJ 251C Lungime: 36,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km *- DJ 251D Lungime: 2,800 Km Re lasat din: !E Origine: Km !estinaie: Km Re lasat din: !E Origine: Km !estinaie: Km

0+000 !' *<1 %6m -.=...& 2+800 MCnCstirea :ologan

*$ DJ 251E

Lungime:

4,765 Km

0+000 !N *B %6m 1$/=+..& 4+765 GCtun

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) +.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul :ALAEI


*< DJ 251F Lungime: 21,000 Km Re lasat din: !" 1.$ %!rCgu1eni ( !' *<-: L3*14...6m& Origine: Km 0+000 !rCgu1eni %!' *<1A& Smuli ( Urle1ti !estinaie: Km 21+000 BCleni %!' *<-& Re lasat din: !" 1< %B9rleDi ( Balea MCrului: L31+415<6m& Origine: Km 0+000 B9rleDi %!' */1& "orni ( MC ine1i !estinaie: Km 17+195 Balea Marului %!' *<1"& Re lasat din: !" #. %!' *<1A ( Balea MCrului: L3#4<..6m& Origine: Km 0+000 "orod %!' *<1A& !estinaie: Km 8+500 Balea Marului %!' *<1"& Re lasat din: !" 5# %"otoroaia ( >undeanu: L31$4+..6m& Origine: Km 0+000 "otoroaia %!' *<1B& !estinaie: Km 14+700 >undeanu %!' *<1A& Re lasat din: !" $* %Inde2endena ( S ,ela: L3+4...6m& Origine: Km 0+000 Inde2endena %!N *<& !estinaie: Km 7+000 S ,ela %!' *<1& Re lasat din: !" $*A %!N *< ( S ,ela: L354...6m& Origine: Km 0+000 !N *< Brani1tea !estinaie: Km 9+000 S ,ela %!" $*& Origine: Km 0+000 Bar ea %!N *<& Podoleni ( Mo;ileni ( >ur enii Noi ( >ur enii Be ,i ( BCltCrei ( !o7rine1ti 46+000 Limita 'ud) Bran ea %Bu iumeni&

*/ DJ 251G

Lungime:

17,195 Km

*+ DJ 251H

Lungime:

8,500 Km

*# DJ 251J

Lungime:

14,700 Km

*5 DJ 251K

Lungime:

7,000 Km

-. DJ 251L

Lungime:

9,000 Km

-1 DJ 252

Lungime:

46,000 Km

!estinaie: Km -* DJ 252G Lungime: 14,200 Km

Re lasat din: !" +/ %Brani1tea ( !N *$: L31$4*..6m& Origine: Km 0+000 Brani1tea %!' *<*& BiDure1ti ( Te u elu Se ( Ee2u !estinaie: Km 14+200 !N *$ Re lasat din: !" /- %Te u i ( >ur enii Noi: L3114...6m& Origine: Km 0+000 Te u i %!N *<& !estinaie: Km 11+000 >ur enii Noi %!' *<*& Origine: Km 0+000 Um7rCre1ti "udal7i ( BCleni 40+500 Biile %!' *$*& 0+000 I;e1ti %!N *<& "ClmCui ( :ri;ia 18+000 "osta ,e Negri %!' *<1&

-- DJ 252H

Lungime:

11,000 Km

-$ DJ 253

Lungime:

40,500 Km

!estinaie: Km -< DJ 254 Lungime: 18,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) +1

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul :ALAEI


-/ DJ 254A Lungime: 4,000 Km Re lasat din: !" $# %Tudor Bladimires u ( MCnCstirea Bladimire1ti: L3$4...6m& Origine: Km 0+000 Tudor Bladimires u %!N *< 6m -5=1..& !estinaie: Km 4+000 MCnCstirea Bladimire1ti Re lasat din: !E Origine: Km !estinaie: Km

-+ DJ 254B

Lungime:

4,000 Km

0+000 :ri;ia %!' *<$ 6m 1-=...& 4+000 !' *<- %6m 11=...&

-# DJ 254C

Lungime:

5,500 Km

Re lasat din: !" 1.* %!' *$* ( MCnCstirea Adam: L3<4<..6m& Origine: Km 0+000 !' *$* Adam !estinaie: Km 5+500 MCnCstirea Adam Origine: Km 0+000 !N *< %Inde2endena& ID;oarele ( Slo7oDia "ona ,i ( "uDa BodC ( Rediu ( "u a ( >9rtCne1ti ( ",irC0tei 53+000 MCstC ani %!N */& 0+000 !' */1 Odaia Manola ,e ( "i1mele 24+000 Limita 'ud) BrCila %!N /<&

-5 DJ 255

Lungime:

45,600 Km

!estinaie: Km $. DJ 255A Lungime: 24,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km $1 DJ 255B Lungime: 6,592 Km

Re lasat din: !" -- %!' *<<A ( Bila :9r7oa;ele :L3*41..6m& = !E %L3$4$5*6m& Origine: Km 0+000 !' *<<A !estinaie: Km 6+592 PCdurea :97oa;ele Re lasat din: !" -+ %Sm9rdan ( "i1mele: L3+4...6m& Origine: Km 0+000 Sm9rdan %!' *<1& Mi,ail AogClni eanu !estinaie: Km 7+000 "i1mele %!' *<<A& Re lasat din: !" ** %BlCde1ti ( Ro1 ani: L31*4...6m& Origine: Km 0+000 !N */ %BlCde1ti& !estinaie: Km 12+000 Ro1 ani %!' *$*E& Origine: Km 0+000 !N */ %Tulu e1ti& "u a 45+800 B9rleDi %!' *$*&

$* DJ 255C

Lungime:

7,000 Km

$- DJ 260

Lungime:

12,000 Km

$$ DJ 261

Lungime:

45,800 Km

!estinaie: Km $< DJ 261A Lungime: 9,200 Km

Re lasat din: !" 11+A %!' */1 ( !" -.: L3<4*..6m& = !" -. %!" 11+A ( >rumu1ia: L3$4...6m& Origine: Km 0+000 !' */1 S 9nteie1ti 9+200 >rumu1ia

!estinaie: Km

Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& GALA3I

863,492 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) +*

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul :IUR:IU


1 DJ 151E Lungime: 5,495 Km Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km 4+340 Limita 'ud) !9m7o;ia 9+835 Trestieni 19+000 Limita 'ud) Il0o; !o7reni ( BCrC1ti ( Balea !ragului ( @erC1ti ( @otarele 46+757 !N $1 32+350 Limita 'ud) Il0o; T9nta;a ( Mi,ai BodC ( Bolintin !eal ( Bolintin Bale ( Palan a ( Stoene1ti ( :Ciseni ( "ar2eni1u 63+550 Limita 'ud) !9m7o;ia 0+000 Limita 'ud) "ClCra1i %!N $& @erC1ti 4+440 !' $.1 6+600 Limita 'ud) !9m7o;ia !rCgCneas a ( >lore1ti 15+740 !' $.1A 18+000 Limita 'ud) "ClCra1i @otarele ( ID;oarele ( Teiu1u ( Mirone1ti ( "omana ( Budeni ( BrCni1tari ( "ClugCreni ( "r9nguri ( Singureni ( Ie2ure1ti ( St9l2u ( Bul7u ata ( Podu !oamnei 84+132 "lejani %!N /1& 0+000 Prundu %!N $1& :ostinari ( "oli7a1i ( "9m2urelu ( !o7reni ( BCrC1ti 30+000 Limita 'ud) "ClCra1i 0+000 !' $11 :radi1tea ( Mogo1e1ti ( Barlaam ( Adunaii "o2C eni ( !CrC1ti Blas a ( No;a i ( Po2e1ti ( Mi,Cile1ti ( !rCgCnes u ( Posta ( Buturugeni ( Gorile ( @o7aia ( OgreDeni 51+540 Malu S2art %!' /.1& 0+000 !rCgCnes u %!' $1*A& Podu Il0o;Cului ( Neajlo;u ( Sterea 15+550 !N /1 0+000 OgreDeni %!' $1*A& Podi1or ( Bu 1ani ( O7edeni ( Uie1ti ( :oleas a 21+936 !' /.1 0+000 !' /.@alta ">R Mi,ai Bra;u 9+690 !N $1

DJ 401

Lungime:

27,757 Km

!estinaie: Km DJ 401A Lungime: 25,880 Km Origine: Km

!estinaie: Km $ DJ 401B Lungime: 4,440 Km Origine: Km

!estinaie: Km < DJ 404 Lungime: 9,140 Km Origine: Km

!estinaie: Km / DJ 411 Lungime: 65,948 Km Origine: Km

!estinaie: Km + DJ 412 Lungime: 26,584 Km Origine: Km

!estinaie: Km # DJ 412A Lungime: 49,157 Km Origine: Km

!estinaie: Km 5 DJ 412B Lungime: 15,550 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1. DJ 412C Lungime: 20,936 Km Origine: Km

!estinaie: Km 11 DJ 413 Lungime: 9,690 Km Origine: Km

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) +-

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul :IUR:IU


1* DJ 503 Lungime: 35,900 Km Origine: Km 0+000 :iurgiu BClanu ( @alta ">R ",iria u ( @alta ">R To2oru ( Satu Nou 35+900 Limita 'ud) Teleorman 0+000 !' <.@alta ">R On e1ti ( On e1ti ( Radu BodC ( ID;oarele ( ",iria u ( "u uruDu ( RCsu eni 30+100 Limita 'ud) Teleorman 0+000 :iurgiu Bieru ( @odi;oaia ( Putineiu 30+000 Limita 'ud) Teleorman 0+000 Bieru %!' <.$& :ogo1ari ( Rale1ti ( !rCg,i eanu ( ID;oru 17+500 !' <.$ 0+000 "etCuia %!N <"& :ogo1ari ( Putineiu ( @alta ">R ",iria u ( ID;oarele ( ",iria u ( Balea Bujorului 47+870 !N <B 14+000 Limita 'ud) Teleorman 20+930 To2oru %!' <.-& 0+000 :iurgiu Oina u ( Brani1tea 19+050 :ostinu 7+000 Limita 'ud) Il0o; Bolintin !eal ( Bolintin Bale ( Malu S2art ( Roata Mi a ( Roata de 'os ( M9r1a 49+350 Limita 'ud) Teleorman 11+500 Limita 'ud) Il0o; B9 u ( 'oia ( "oso7a 24+000 Limita 'ud) !9m7o;ia 4+000 Limita 'ud) Teleorman Let a Be ,e 10+714 Limita 'ud) Teleorman 0+000 !' /.1 %Bolintin Bale& Poenari 5+630 Ulmi 21+950 Limita 'ud) Il0o; B9 u ( 'oia ( SC7Creni 34+000 Limita 'ud) Il0o;

!estinaie: Km 1- DJ 503A Lungime: 30,100 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1$ DJ 504 Lungime: 30,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1< DJ 504A Lungime: 17,500 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1/ DJ 505 Lungime: 41,970 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1+ DJ 506A Lungime: 6,930 Km Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km

1# DJ 507

Lungime:

19,050 Km

!estinaie: Km 15 DJ 601 Lungime: 42,350 Km Origine: Km

!estinaie: Km *. DJ 601A Lungime: 12,500 Km Origine: Km

!estinaie: Km *1 DJ 601D Lungime: 6,714 Km Origine: Km

!estinaie: Km ** DJ 601E Lungime: 5,630 Km Origine: Km

!estinaie: Km *- DJ 602 Lungime: 7,855 Km Origine: Km

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) +$

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul :IUR:IU


*$ DJ 603 Lungime: 35,731 Km Origine: Km 0+000 Nai2u %!N /& S ,itu ( MirCu ( Stoene1ti ( Ian ule1ti ( UDunu ( Mi,ai Bra;u 35+731 "omana %!' $11& 0+000 Roata de 'os %!' /.1& Sadina ( "artojani 6+800 Limita 'ud) Teleorman 0+000 Mil o;Cu %!N /1& 1+112 Limita 'ud) Teleorman

!estinaie: Km *< DJ 611 Lungime: 6,800 Km Origine: Km

!estinaie: Km */ DJ 612 Lungime: 1,112 Km Origine: Km !estinaie: Km

Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& GIU,GIU

560,719 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) +<

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul :OR'


1 DJ 605 Lungime: 27,050 Km Origine: Km 33+210 Limita 'ud) !olj SlCmne1ti ( "ru1e ( Urda de Sus ( Pai1ani ( Stoina ( "iorani ( "C2reni ( "ornet ( !ealu S2iru ( Satu Nou ( Pegeni 60+260 @ureDani %!N /+B& 36+757 Limita 'ud) !olj PetrC ,el ( !Cn iule1ti ( @ClCnget ( RCdine1ti ( Bi7ule1ti ( O79r1ia 55+000 Limita 'ud) B9l ea 0+000 !' /.< %BrCte1ti & Balo1ani ( Stejari ( Po2e1ti Stejari ( Pis oiu 24+500 O79r1ia %!' /.<A& 13+300 Limita 'ud) B9l ea Nistore1ti 15+150 Alim2e1ti

!estinaie: Km * DJ 605A Lungime: 18,243 Km Origine: Km

!estinaie: Km DJ 605B Lungime: 24,500 Km Origine: Km

!estinaie: Km $ DJ 605C Lungime: 1,850 Km Origine: Km

!estinaie: Km < DJ 607 Lungime: 2,000 Km

Re lasat din: !" +-B Origine: Km 25+352 Limita 'ud) Me,edini !estinaie: Km 27+352 :ura 8u1iei Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km 19+650 Limita 'ud) B9l ea 22+300 !Cn iule1ti %!' /.<A& 0+000 E9nCreni %!N //& "o oro;a ( S2a,ii ( 8i2otu ( Tur7urea ( Bi7e1ti ( SCule1ti ( Mus ule1ti ( Petre1ti ( BCr7Cte1ti ( Bier1ani ( 'u29ne1ti ( Bidin ( T9rgu "Cr7une1ti ( "ojani ( SC elu ( 'ari1tea ( Bla,nia de Sus 69+040 !' //1 %"rasna& 0+000 "a2u !ealului %!N //& P9r9u ( :ilort ( :ro1erea ( Aninoasa ( Bi7e1ti ( Andree1ti ( Bladimir ( Negreni ( Eoea de @ureDani 39+548 @ureDani %!' /.<& 0+000 !N // %!9m7o;a& "9r7e1ti ( T9l;e1ti ( Ure ,e1ti ( BC area ( !Cne1ti ( 8asa ( Ungureni ( Budieni 21+800 !N /+ "o2C ioasa&

DJ 651A

Lungime:

2,650 Km

DJ 661

Lungime:

69,040 Km

!estinaie: Km # DJ 662 Lungime: 39,548 Km Origine: Km

!estinaie: Km 5 DJ 663 Lungime: 21,800 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1. DJ 663A Lungime: 12,600 Km

Re lasat din: !" /1 Origine: Km 0+000 !N // %T9rgu 'iu& Botorogi ( !Cne1ti !estinaie: Km 12+600 E9r ule1ti %!' /+$A& Origine: Km 0+000 !N // %T9rgu 'iu& Tur ine1ti ( S9m7otin ( Arsuri ( S ,ela 35+000 Limita 'ud) @unedoara

11 DJ 664

Lungime:

35,000 Km

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) +/

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul :OR'


1* DJ 664A Lungime: 18,920 Km Re lasat din: !" 1$+ = !" 1$< %Ursai ( "ur2en: L3 5)+.. 6m& Origine: Km 0+000 Tur inesti %!' //$& Rugi ( "ur2en ( Stanesti ( "alesti !estinaie: Km 18+920 Ursati %!' /+*B& Origine: Km 0+000 !N // %IeDureni& "uri1oara ( Tetila ( Mu1ete1ti ( B9r a iu ( StCn e1ti ( !rCgoie1ti ( "rasna ( "Cr2ini1 ( Anini1u din Bale ( @irise1ti ( No;a i ( "ernadia ( Baia de >ier ( Polo;ragi ( Ra o;ia 53+650 Limita 'ud) B9l ea 0+000 !N /+ %!rCgoieni& BClCne1ti ( Boite1tii din Bale 11+787 :rui %!' //<&

1- DJ 665

Lungime:

53,650 Km

!estinaie: Km 1$ DJ 665A Lungime: 11,787 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1< DJ 665C Lungime: 24,706 Km Re lasat din: !" + Origine: Km

!estinaie: Km 1/ DJ 665D Lungime: 4,810 Km

0+000 !' //< %"rasna& !um7rC;eni ( BuDe1ti ( Mag,ere1ti ( Mogo1ani ( Bo7u ( "oli7a1i 24+706 Pojogeni %!" *.&

Re lasat din: !" 1$ Origine: Km 0+000 Po io;aliste %!N /+"& Sitesti !estinaie: Km 4+810 Bum7e1ti Piti %!N /+& Re lasat din: !' /+1 = !L % "lo1ani ( Balea Mare: L3+4... 6m& Origine: Km 0+000 !N /+! %"o1teni& A2a NeagrC ( Pade1 ( "ClugCreni ( OrDe1ti !estinaie: Km 18+700 Balea Mare Origine: Km 4+500 Limita 'ud) Me,edini Balea Motrului ( BCgiule1ti ( "9r iu ( Samarine1ti ( Balea Biseri ii ( Motru ( Lu2oaia ( Balea MCnCstirii ( Balea Perilor ( "Ctunele ( Olteanu ( IormCne1ti ( :logo;a 41+000 "Cmuie1ti

1+ DJ 671

Lungime:

18,700 Km

1# DJ 671B

Lungime:

36,500 Km

!estinaie: Km 15 DJ 671C Lungime: 15,500 Km

Re lasat din: !" #. Origine: Km 0+000 O,a7a 'iu %!' /+-& Balea ( "o;rigi !estinaie: Km 15+500 Bagiulesti %!' /+1B& Origine: Km 0+000 !N /+ "iu2er eni ( P9r9u ( "9l e1ti ( Arjo i ( :odine1ti ( Tismana ( :orno;ia ( To2e1ti ( B9l ele ( Boro1teni ( Pe1ti1ani ( BrCdi eni 47+140 Budu,ala %!N /+&

*. DJ 672

Lungime:

47,140 Km

!estinaie: Km *1 DJ 672A Lungime: 3,550 Km

Re lasat din: !' /+*A %L3-4<<. 6m& Origine: Km 0+000 Tismana %!' /+*& !estinaie: Km 3+550 MCnCstirea Tismana

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) ++

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul :OR'


** DJ 672B Lungime: 16,000 Km Origine: Km !estinaie: Km *- DJ 672C Lungime: 40,776 Km 0+000 B9rse1ti %!N /+!& Polata ( Ursai ( >rCte1ti ( Suseni 16+000 Sanatoriul !o7ria

Re lasat din: !" 1-5 = !' /+*" Origine: Km 0+000 !N /+ Tal2asesti ( Stroiesti ( RC ,ii ( Run u !estinaie: Km 40+776 Limita 'ud) @unedoara Re lasat din: !" 1$. Origine: Km 0+000 !N /+! %Lele1ti& !o7ria !estinaie: Km 11+370 Run u %!' /+*"& Re lasat din: !" 5- = !" 1-+ Origine: Km 0+000 !N /+ %"ornesti& Stolojani ( Ar ani !estinaie: Km 15+670 Run u %!' /+*"& Origine: Km 0+000 Plo1tina %!N /+& Mi ule1ti ( Te,omir ( "ojmCne1ti ( Sli;ile1ti ( Bol7o1i ( O,a7a 'iu ( BorCs u ( "alC2aru ( Tur eni 41+650 Bro1teni %!N //& 0+000 !' /+Trestioara ( !rCgote1ti ( MCtCsari ( BrCdet ( Str9m7a Bul an 27+790 !N /+

*$ DJ 672D

Lungime:

11,370 Km

*< DJ 672E

Lungime:

15,670 Km

*/ DJ 673

Lungime:

41,650 Km

!estinaie: Km *+ DJ 673A Lungime: 27,790 Km Origine: Km

!estinaie: Km *# DJ 674 Lungime: 38,400 Km

Re lasat din: !T %L3$4/.. 6m& = !' /+$ %>Cr C1e1ti ( :ura 8u1iei : L3 --4#.. 6m& Origine: Km 0+000 BlCduleni %!N //& >Cr C1e1ti Mosneni ( >Cr C1e1ti ( Balea u A2C ( Pe1teana de 'os ( @otCroasa ( Urdari ( >9nt9nele ( Balea Biei ( Murge1ti ( 'ilu ( Tur eni ( Ione1ti ( :ura 8u1iei ( Pi u !estinaie: Km 38+400 Limita 'ud) Me,edini Origine: Km 0+000 T9rgu 'iu Bu ureasa ( 8asa ( BrCtuia ( Tro ani ( E9r ule1ti 29+585 Ei leni %!' /+<&

*5 DJ 674A

Lungime:

29,585 Km

!estinaie: Km -. DJ 674B Lungime: 37,250 Km

Re lasat din: StradC Ro;inari: L3 .)5.. 6m = !' /+$: L3 .)5.. 6m = !" +. = !' /+$B %Negomir ( !' /+-: L3 1#)/.. 6m& = !" +*A %6m .=... ( 6m *=...& = !" +1 Origine: Km 0+000 Ro;inari %!N //& Negomir ( Artanu ( Balea Ra ilor ( Ra i ( Nu etu ( Banu ( Boras u :ura Mentii ( Mentii din !os 37+250 Limita 'ud) Me,edini 0+000 "9lni %!N /+& SomCne1ti 7+058 !N //

!estinaie: Km -1 DJ 674C Lungime: 7,058 Km Origine: Km

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) +#

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul :OR'


-* DJ 675 Lungime: 25,000 Km Re lasat din: !' /+< %T9rgu "Cr7une1ti ( Pe1teana 'iu: L3*<4... 6m& Origine: Km 0+000 T9rgu "Cr7une1ti %!N /+B& Ei leni !estinaie: Km 25+000 Pe1teana 'iu %!N //& Origine: Km 0+000 Li uri i %!N /+B& Berle1ti ( P9r9u 16+500 Pojaru %!' /+<"& 0+000 "9m2u Mare %!N /+& "ClugCreas a ( !o7rana ( Prigoaia ( Gorle1ti 25+450 Alim2e1ti %!' /+<"& 0+000 T9rgu Logre1ti %!N /+B& Po2e1ti ( Bustu ,in ( Poiana ( Se iuri ( Ro1ia de Amaradia ( Be ,eni ( "orsoru ( Nistore1ti ( Alim2e1ti ( "iu2er eni de Olte 42+000 Baia de >ier

-- DJ 675A

Lungime:

16,500 Km

!estinaie: Km -$ DJ 675B Lungime: 25,450 Km Origine: Km

!estinaie: Km -< DJ 675C Lungime: 42,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km

Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& G0,J

864,043 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) +5

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul @AR:@ITA


1 DJ 113A Lungime: 7,360 Km Re lasat din: !' 11-A re6ilometrat Origine: Km 1+500 Limita 'ud) "o;asna !estinaie: Km 8+860 La ul S0) Ana Re lasat din: !" * = !E %LCDCre1ti ( !' 11-A: L31.4$/$6m& Origine: Km 0+000 "oDmeni %!N 11B& LCDCre1ti !estinaie: Km 13+500 !' 11-A Re lasat din: !' 1*1: re6ilometrat Origine: Km 0+000 "asinu Nou %!N 11B& PlCie1ii de 'os ( Ia o7eni !estinaie: Km 11+240 !N 11B Re lasat din: !' 1*- re6ilometrat Origine: Km 0+000 S9nsimion S9nmartin ( "inod ( Balea UDului !estinaie: Km 41+000 Limita 'ud) Ba Cu Origine: Km 0+000 Tu1nad Bra7ia ( "etCuia ( S9nsimion ( S9ntim7ru 14+650 S9n rCieni %!N 1*&

DJ 113B

Lungime:

13,500 Km

DJ 121G

Lungime:

11,240 Km

DJ 123

Lungime:

41,000 Km

<

DJ 123A

Lungime:

14,650 Km

!estinaie: Km / DJ 123B Lungime: 19,420 Km

Re lasat din: !' 1*-B re6ilometrat Origine: Km 0+000 S9nmartin Ban u ( Misentea ( Leli eni !estinaie: Km 19+420 Mier urea "iu %!N 1*& Origine: Km 0+000 >itod %!' 1*-B& @osasCu ( Potiond ( ArmC1eni ( ArmC1enii Noi ( "iu s9ngeorgiu ( Ban u 24+600 !N 1*

DJ 123C

Lungime:

24,600 Km

!estinaie: Km # DJ 123D Lungime: 16,000 Km

Re lasat din: !" <$ Origine: Km 0+000 S9n rCieni %!' 1*-A& !estinaie: Km 16+000 S9ntim7ru BCi Re lasat din: StradC Hn Mier urea "iu %L3-4*-$6m& = !" < = !" $ %PCuleni "iu ( !elnia: L3*4-+16m& Origine: Km 0+000 Mie urea "iu %!N 1*& 8oimeni ( PCuleni "iu 7+500 !elnia %!N 1*A&

DJ 123E

Lungime:

7,500 Km

!estinaie: Km 1. DJ 123F Lungime: 6,500 Km

Re lasat din: !" 1* Origine: Km 0+000 "i7a %!N 1-A& de "i eu !estinaie: Km 6+500 "i eu %!N 1*& Origine: Km 0+000 Ra u %!N 1*& Satu Nou ( BC Cre1ti ( Mi,Cileni ( NCdejdea 13+000 Li;eDi

11 DJ 124

Lungime:

13,000 Km

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) #.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul @AR:@ITA


1* DJ 124A Lungime: 3,100 Km Re lasat din: !" Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km 0+000 >rumoasa %!N 1*A& 3+100 !' 1*$ %Satu Nou& 0+000 !Cne1ti %!N 1*& "9ra ( Ineu ( Tome1ti ( S9ndomini ( BClan ( "o;a i2eter 59+260 @agota %!' 1*+& 0+000 !' 1*< >agul ?nalt ( "o;a i2eter 11+500 !N 1*"

1- DJ 125

Lungime:

59,260 Km

!estinaie: Km 1$ DJ 125A Lungime: 11,500 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1< DJ 126 Lungime: 18,720 Km

Re lasat din: !' 1*/ re6ilometrat Origine: Km 0+000 Bo1lC7eni %!N 1*& Suseni ( "iumani ( 'oseni !estinaie: Km 18+720 LCDarea %!N 1*& Re lasat din: !' 1*+ re6ilometrat Origine: Km 0+000 !itrCu %!N 1*& Eeng,eler ( @agota ( Re ea !estinaie: Km 33+820 Tulg,e1 %!N 1<& Origine: Km 0+000 Tulg,e1 %!' 1*+& Limita 'ud) Neam %Am <=...& ( Limita 'ud) Neam %Am $.=<#<& ( Puntea Lu2ilor ( Poiana >agului ( Balea Re e 59+071 !N 1*A 0+000 Balea Re e 19+900 BClan %!' 1*<&

1/ DJ 127

Lungime:

33,820 Km

1+ DJ 127A

Lungime:

23,486 Km

!estinaie: Km 1# DJ 127B Lungime: 19,900 Km Origine: Km !estinaie: Km

15 DJ 128

Lungime:

19,650 Km

Re lasat din: !' 1*# re6ilometrat Origine: Km 0+000 Borse %!N 1<& 'olot a !estinaie: Km 19+650 !N 1* Re lasat din: !' 1-1 re6ilometrat Origine: Km 38+621 Limita 'ud) "o;asna O land ( S9n2aul ( Rare1 ( MCrtini1 ( ",inu1u ( BCleni ( Ar;Ceni !estinaie: Km 70+860 >eli eni Re lasat din: !' 1-1A re6ilometrat Origine: Km 0+000 BCile @omorod %!N 1-A& "omCne1ti ( Aldea !estinaie: Km 16+645 MCrtini1 %!' 1-1& Re lasat din: !' 1-* re6ilometrat Origine: Km 18+220 Limita 'ud) Bra1o; Satu Nou ( O land ( "rC iunel ( Mere1ti ( Lueta !estinaie: Km 47+085 BlC,ia %!N 1-A&

*. DJ 131

Lungime:

32,239 Km

*1 DJ 131A

Lungime:

16,645 Km

** DJ 132

Lungime:

28,865 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) #1

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul @AR:@ITA


*- DJ 132A Lungime: 16,095 Km Origine: Km !estinaie: Km *$ DJ 132B Lungime: 1,868 Km Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km 0+000 !' 1-1A %MCrtini1& Mere1ti 16+095 Pe1tera Mere1ti 16+516 Limita 'ud) Bra1o; 18+384 OrC1eni %!' 1--& 15+000 Limita 'ud) Mure1 !9rjiu ( Ulie1 ( Ia1u ( Ig,iu ( !aia ( OrC1eni ( Petreni 41+866 S9n2aul %!' 1-1& 18+400 Limita 'ud) Mure1 Uila ( 8oard %'ud) Mure1& 29+600 !' 1-+ 0+000 !' 1-$ SC el ( 8oimu1u Mi ( "risturu Se uies ( RugCne1ti ( 8imone1ti ( "Cda iu Mi ( "Cda iu Mare ( "o7Cte1ti ( Mi,Cileni ( MorCreni ( Biseri ani ( BulgCreni ( !ealu ( S9n rai ( Ti7od 57+030 Odor,eiu Se uies %!N 1-A&

*< DJ 133

Lungime:

26,866 Km

!estinaie: Km */ DJ 134 Lungime: 11,200 Km Origine: Km

!estinaie: Km *+ DJ 134A Lungime: 57,030 Km Origine: Km

!estinaie: Km *# DJ 134B Lungime: 5,100 Km

Re lasat din: !" -$ %!N 1-A ( Ul ani: L3*4<1$6m& = !EA %Ul ani ( !' 1-$A: L3*4<#/6m& Origine: Km 0+000 !N 1-A Ul ani ( TCma1u 5+100 !' 1-$A %Ti7od&

!estinaie: Km *5 DJ 135 Lungime: 28,810 Km

Re lasat din: !' 1-< re6ilometrat Origine: Km 45+400 Limita 'ud) Mure1 8i lod ( "u1med ( Atid ( >irtCnu1 ( TCr e1ti !estinaie: Km 74+210 "o7Cte1ti %!' 1-$A& Re lasat din: !' 1-/ re6ilometrat Origine: Km 14+000 Limita 'ud) Mure1 :oagiu ( Andreeni ( A;rCme1ti ( "e ,e1ti !estinaie: Km 28+985 "risturu Se uies Origine: Km 3+800 Limita 'ud) Mure1 "ri1eni ( Atid ( Atia 28+500 !N 1-A

-. DJ 136

Lungime:

14,985 Km

-1 DJ 136A

Lungime:

24,700 Km

!estinaie: Km -* DJ 136B Lungime: 22,050 Km

Re lasat din: !' 1-/B %:oagiu ( >irtCnu1: L3/4*<.6m& = Su2ra2unere !' 1-< %L3-45..6m& = !" $/ %L3$45#+6m& = !' 1-/B %?nlC eni ( !N 1-A: L31.4#1-6m& Origine: Km 0+000 :oagiu %!' 1-/& Medi1oru Mi ( LaD >irtCnu1 ( InlC eni ( >irtu1u ( 25+950 !N 1-A

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) #*

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul @AR:@ITA


-- DJ 137 Lungime: 35,200 Km Origine: Km 0+000 Odor,eiu Se uies >eli eni ( TCureni ( Mugeni ( !ejuiu ( Porum7enii Mari ( Porum7enii Mi i ( Bete1ti ( "risturu Se uies ( Bodogaia ( Se uieni 35+200 Limita 'ud) Mure1 0+000 !' 1-+ %Oeni& Ni ole1ti ( Ulie1 ( Pete u 16+000 Limita 'ud) Bra1o;

!estinaie: Km -$ DJ 137A Lungime: 16,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km -< DJ 137C Lungime: 12,200 Km

Re lasat din: !" 1+ = !E %>oreni ( Polonia: L3$455$6m& = !" -* Origine: Km 0+000 TCureni %!' 1-+& @og,ia ( >oreni ( Polonia !estinaie: Km 12+200 !N 1-A Re lasat din: !' 1-# re6ilometrat Origine: Km 0+000 BrCde1ti %!N 1-A& T9rno;ia ( Getea ( Su7 "etate ( Poiana T9rna;ei ( 8i asCu ( Li7an ( Senetea ( Suseni ( ",ileni !estinaie: Km 51+595 Balea Str9m7C %!N 1*& Origine: Km !estinaie: Km 0+000 !N 1-A 6+600 @arg,ita BCi

-/ DJ 138

Lungime:

51,595 Km

-+ DJ 138A

Lungime:

6,600 Km

-# DJ 138B

Lungime:

15,000 Km

Re lasat din: !' 1-#B = StradC Hn BCr1ag %L3*4...6m& Origine: Km 0+000 !' 1-# !estinaie: Km 15+000 BCr1ag Origine: Km 51+150 Limita 'ud) Mure1 Remetea 72+050 !itrCu

-5 DJ 153C

Lungime:

20,900 Km

!estinaie: Km $. DJ 153D Lungime: 14,625 Km

Re lasat din: !' 1<-! 2relungit *4...6m Hn lo alitatea Su7 etate Origine: Km 0+000 Remetea %!' 1<-"& Marton a ( Su7 etate !estinaie: Km 14+625 SCrma1 %!N 1*& Origine: Km 8+800 Limita 'ud) Su ea;a Bil7or ( Se u 39+900 !N 1< 0+000 Bil7or 18+020 "a2u "or7ului %!N 1<&

$1 DJ 174A

Lungime:

31,100 Km

!estinaie: Km $* DJ 174B Lungime: 18,020 Km Origine: Km !estinaie: Km Re lasat din: !E Origine: Km !estinaie: Km

$- DJ 174C

Lungime:

6,300 Km

5+000 Limita 'ud) Su ea;a 11+300 Bil7or %!' 1+$A&

Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& HA,GHI2A

878,199 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) #-

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul @UNE!OARA


1 DJ 107A Lungime: 34,520 Km Origine: Km 29+925 Limita 'ud)Al7a %:eoagiu& :eoagiu ( Bo79lna ( Ra2oltu Mare ( Uroi ( ",imidia ( @CrCu 64+445 B9rsau %!' +/1&

!estinaie: Km * DJ 660 Lungime: 2,000 Km

Re lasat din: !> %!N // ( ReDer;aia Gim7rii: L3*4...6m& Origine: Km 0+000 !N // %@aeg& @aeg !estinaie: Km 2+000 ReDer;aia Gim7rii Re lasat din: !" /5 %"9m2ul lui Neag ( "a7ana "9m2ul lui Neag: L3.4-<.6m& = !E %"a7ana "9m2ul lui Neag ( Limita 'ud) :orj: L3/4$..6m& Origine: Km 0+000 "9m2ul lui Neag %!N //A 6m *#=/..& "a7ana "9m2ul lui Neag 6+750 Limita 'ud) :orj 35+000 Limita 'ud):orj 45+000 Bul an 0+000 !N // %Meri1or& !ealu Ba7ii 14+000 Bul an %!N //A& 0+000 Pui %!N //& R9u BC7at ( @o7ia 21+600 Baleia

DJ 660A

Lungime:

6,750 Km

!estinaie: Km $ DJ 664 Lungime: 10,000 Km Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km

<

DJ 666

Lungime:

14,000 Km

!estinaie: Km / DJ 667 Lungime: 21,600 Km Origine: Km

!estinaie: Km + DJ 667A Lungime: 21,700 Km

Re lasat din: !" ++ %O,a7a de Su7 PiatrC ( Nu 1oara: L3114*..6m& = !> 1<< %Nu 1oara ( "a7ana Pietrile: L31.4<..6m& Origine: Km 0+000 !N // %O,a7a de Su7 Piatra& Salasu de sus ( Malaiesti ( Nu soara 21+700 "a7ana Pietrile

!estinaie: Km # DJ 668 Lungime: 41,489 Km

Re lasat din: !" /- %!N // ( Bu ium Orlea :L3<4-6m& = !' //# %Bu ium Orlea ( !N + : L3-/4-+/6m& Origine: Km 0+000 S9ntCmCria Orlea %!N // 6m 1+/=/#/& Ber u ( "o;ragiu ( :9ngaa ( Bretea(RomanC ( BCtClar ( Streis9ngiorgiu ( Balea Streis9ngiorgiului ( !9n u Mare ( TCmC1asa ( Turma1 41+676 !N + %Turma1&

!estinaie: Km 5 DJ 668A Lungime: 23,150 Km

Re lasat din: !" <+ %Strei S9ngiorgiu ( T9rsa: L3*-41<.6m& = !E %T9rsa ( "oste1ti: L31*45#.6m& Origine: Km 0+000 Strei S9ngeorgiu %!' //# 6m *1=$1$& ",itid ( Bo1orod ( Lun ani ( Alun ( Pro,odi1te 23+150 T9rsa

!estinaie: Km 1. DJ 668B Lungime: 12,650 Km

Re lasat din: !" $/ %Turma1 ( MCgura: L31*4/<.6m& Origine: Km 0+000 Turma1 %!' //#& MCrgine1ti ( 'eledini !estinaie: Km 12+650 MCgura %!' //#&

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) #$

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul @UNE!OARA


11 DJ 668C Lungime: 16,900 Km Re lasat din: !" <5 %!N // ( !' //#: L3#45..6m& = !E %Batalari ( Bosorod: L3#4...6m& Origine: Km 0+000 !N // %Bretea Rom9na& Bretea Rom9na ( B9l elele Bune ( Batalari 16+900 Bo1orod

!estinaie: Km 1* DJ 668D Lungime: 4,670 Km

Re lasat din: !" 1** %Simeria ( Ba ia: L3$4/+.6m& Origine: Km 0+000 Simeria %!N + 6m -5-=1..& T9m2a !estinaie: Km 4+670 Ba ia %!N // 6m *.<=<$.& Origine: Km !estinaie: Km 40+776 Limita 'ud) :orj 50+309 !N //A

1- DJ 672C

Lungime:

9,533 Km

1$ DJ 680B

Lungime:

25,530 Km

Re lasat din: !" 1-# %!N /#A ( LC2ugiu de Sus: L3/4$/<6m& = !E %LC2ugiu de Sus ( Ra ,ieaua: L3154./<6m& Origine: Km 0+000 !N /#A %6m /.=5#$& LC2ugiu de 'os 25+530 RC ,ieaua

!estinaie: Km 1< DJ 685 Lungime: 48,700 Km

Re lasat din: !' /#< %"9rne1ti ( Baraj ReteDat: L3-14+..6m& = !> 1$# %Baraj ReteDat ( "a7ana Rotunda: L31+4...6m& Origine: Km 0+000 "9rnesti %!N /# 6m /.=$#+& Ostro; ( Ostro;u Mi ( "lo2oti;a ( "a7ana :ura Glatna ( Baraj ReteDat 48+700 "a7ana Rotunda

!estinaie: Km 1/ DJ 686 Lungime: 28,100 Km

Re lasat din: !' /#/=!" #1 %R9u de Mori ( Su1eni: L3*4*<.6m& = !> 1<- %Su1eni ( "a7ana R9u1or: L3#41<.6m& Origine: Km 0+000 S9ntCmCria Orlea %!N //& S9nt2etru ( Un iu ( Ostro;el ( R9u de Mori ( Su1eni 28+100 "a7ana R9u1or 0+000 !' /#/ %Baraj Ostro;u Mi & 1+500 Ostro; %!' /#<& 0+000 S9nt2etru %!' /#/& Baraj Pa lisa 4+500 Pa lisa %!N /#& 0+000 !' /#/ Baraj @aeg !' /#/ ( Baraj @aeg ( !N // 2+500 !N // %@aeg&

!estinaie: Km 1+ DJ 686A Lungime: 1,500 Km Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km

1# DJ 686B

Lungime:

4,500 Km

!estinaie: Km 15 DJ 686C Lungime: 2,500 Km Origine: Km

!estinaie: Km *. DJ 686D Lungime: 1,200 Km

Re lasat din: !> %BraDi ( Riu de Mori: L314*..6m& Origine: Km 0+000 BraDi %!' /#< & !estinaie: Km 1+200 R9u de Mori %!' /#/&

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) #<

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul @UNE!OARA


*1 DJ 687 Lungime: 23,002 Km Re lasat din: !N /#B = !' /#+ Origine: Km 0+000 S9ntu,alm %!N +& @unedoara ( @C1dat !estinaie: Km 23+002 "Clan %!N //& Origine: Km 0+000 @C1dat %!' /#+& Sil;a1u de 'os 18+650 @aeg %!' /#+"&

** DJ 687A

Lungime:

18,650 Km

!estinaie: Km *- DJ 687C Lungime: 28,796 Km

Re lasat din: !' /#+" %@aeg ( Tustea: L35415/6m& = !" 1.. %Tustea ( RC ,ito;a: L3+4$..6m& = !E %L31*4*..6m& Origine: Km 0+000 @ateg %!' /#+A& Unirea ( >ar adin ( Tustea ( "iula Mare ( "iula Mi a ( Ra ,ito;a 28+796 !' /#+:

!estinaie: Km *$ DJ 687D Lungime: 53,600 Km

Re lasat din: !" 1.+ %Teliu u In0erior ( "in i1 "erna : L3141*-6m& = !" 1.# %"in i1 "erna ( Baraj : L3.4+-.6m& = !' /#+! %Baraj ( :ura Bordului: L3$.4**$6m& = !> #< %:ura Bordului ( Limita 'ud) "ara1(8e;erin: L31.4<*-6m& Origine: Km 0+000 Teliu u In0erior %!' /#+E 6m <=*/5& To2lia ( !C79 a ( @CsdCu ( Lun a "ernii de 'os ( Lun a "ernii de Sus ( :ura Bordului 53+600 Limita 'ud) "aras Se;erin 0+000 @unedoara Teliu u In0erior ( :,elari ( Ruda ( Poienia Boinii 46+550 Badu !o7ii 0+000 Teliu u Su2erior %!' /#+E& :o;Cjdia 21+100 Lelese

!estinaie: Km *< DJ 687E Lungime: 46,550 Km Origine: Km

!estinaie: Km */ DJ 687F Lungime: 21,100 Km Origine: Km

!estinaie: Km *+ DJ 687G Lungime: 32,985 Km

Re lasat din: !' /#+" %!N // ( @CtCgel: L3<45#<6m& = !" 5- %@CtCgel ( 8tei: L3+4$..6m& = !E %8tei ( !' /#+!: L3154/..6m& Origine: Km 0+000 !N // %Tote1ti& @CtCgel ( !ensus ( 8tei 32+985 !' /#+!

!estinaie: Km *# DJ 687J Lungime: 44,600 Km

Re lasat din: !" 11< %@unedoara ( "er7al: L3*.4+..6m&= !E %"er7al ( >eregi: L3*.4<..6m& Origine: Km 0+000 @unedoara Bos ( :ros ( "er7al ( So et ( >eregi 44+600 !' /##

!estinaie: Km *5 DJ 687K Lungime: 12,275 Km

Re lasat din: !E %Bretea Strei ( Sil;asu de 'os: L3<41..6m& = !" 1.* %Sil;asu de 'os ( M9nCstirea Prislo2: L3+41+<6m& Origine: Km 0+000 Bretea Strei %!N // 6m 1#5=/1.& Sil;asu de 'os ( Sil;asu de Sus 12+275 M9nCstirea Prislo2

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) #/

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul @UNE!OARA


-. DJ 687L Lungime: 4,000 Km Re lasat din: !S %Tote1ti ( >ar adin: L3$4...6m& Origine: Km 0+000 Tote1ti %!N /# 6m /*=5..& !estinaie: Km 4+000 >Cr Cdin Re lasat din: !" 1-< %!o7ra ( Ros ani: L3/4-*<6m& = !E %Ros ani ( >ata Ro1ie: L3$4...6m& = !" 1*1A %>ata Ro1ie ( BCtr9na: L31*45/.6m& Origine: Km 0+000 !o7ra %!N /#A 6m /5=$$.& Mi,aiesti ( Ros ani 23+285 Batr9na

-1 DJ 688

Lungime:

23,285 Km

!estinaie: Km -* DJ 700 Lungime: 10,000 Km

Re lasat din: !" -< %Simeria ( SCule1ti: L3*4$..6m& = !E %SCule1ti ( Aero2ort:L3-4*..6m& = !" -$ %Aero2ort ( S9ntandrie: L3141..6m& = !" 1*%S9ntandrei ( "ristur:L3*41..6m& = !E %"ristur ( U)M): L314*..6m& Origine: Km 0+000 Simeria Simeria ( SCule1ti ( S9ntandrei ( B9r ea Mare 10+000 U)M)

!estinaie: Km -- DJ 700A Lungime: 4,390 Km

Re lasat din: !" -/ %Simeria ( Uroi: L3$4-5.6m& Origine: Km 0+000 Simeria %!N + 6m -#.=15+& !estinaie: Km 4+390 Uroi Origine: Km 0+000 Limita 'ud)Al7a %Alma1u Mi de Munte& Alma1u Mi de Munte ( Bal1a ( StrCuini ( Mada ( :eoagiu ( :,elari 30+500 !N + %:,elari&

-$ DJ 705

Lungime:

30,500 Km

!estinaie: Km -< DJ 705A Lungime: 39,145 Km

Re lasat din: !' +.<A %Ora1tie ( SarmiDegetusa Regia: L3-#4+$<6m& = !E %L3.4$..6m& Origine: Km 0+000 !N + %Ora1tie& "CstCu ( Beriu ( Poieni ( Ora1tioara de 'os ( Bu iura ( Ora1tioara de Sus ( Lude1tii de 'os ( "oste1ti ( :radi1tea de Munte 39+145 SarmiDegetusa Regia

!estinaie: Km -/ DJ 705D Lungime: 18,100 Km

Re lasat din: !" *5 %BoDes ( BC 9ia: L3<4*..6m& = !E %BC 9ia ( Limita 'ud) Al7a: L3*4<..6m& = !E %Limita 'ud) Al7a ( Stanija: L3+4$-.6m& = !" 1$ %Stanija ( Bu e1: L3*45+.6m& Origine: Km 0+000 BoDes %!' +.< 6m 1-=-..& Ba 9ia ( Limita 'ud) Al7a %Am +=+..& ( Limita 'ud) Al7a %Am --=1..& ( Stanija 43+500 Bu es

!estinaie: Km -+ DJ 705F Lungime: 29,100 Km

Re lasat din: !" <$ %"CstCu ( Si7i1el: L31141..6m& = !> 55 %Si7i1el ( Limita 'ud) Al7a: L31#4...6m& Origine: Km 0+000 !' +.<A %"Cstau& Si7isel ( "a7ana Prislo2 29+100 Limita 'ud) Al7a

!estinaie: Km -# DJ 705G Lungime: 15,900 Km

Re lasat din: !" $# !N + ( Romo1el: L31*4+..6m& = !E %Romo1el ( Limita 'ud) Al7a: L3-4*..6m& Origine: Km 0+000 !N + Romo1 ( Romo1el 15+900 Limita 'ud) Al7a

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) #+

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul @UNE!OARA


-5 DJ 705J Lungime: 10,870 Km Re lasat din: !" <# %!' //#A ( !' +.<A: L1.4#+.6m& Origine: Km 0+000 !' //#A %",itid& O oli1u Mi !estinaie: Km 10+870 Lude1tii de 'os %!' +.<A& Origine: Km 0+000 !' +./A %S9r7i& S9r7i ( Balea Lunga ( Bora ( Bi1 a 33+350 Ee7ea %!N +/& 0+000 Ilia %!N +& Bretea Mure1anC ( BrCni1 a ( Bejan ( PCuli1 ( ",is Cdaga ( Lun a ( >iDe1 ( "rC iune1ti ( BCia ( "Cinelu de Sus ( Ormindea 41+440 BCli1oara %!N +/&

$. DJ 706

Lungime:

33,350 Km

!estinaie: Km $1 DJ 706A Lungime: 40,274 Km Origine: Km

!estinaie: Km $* DJ 706B Lungime: 19,450 Km

Re lasat din: !" 1/+ %Lun oiu de 'os ( StejCrel: L3-4##.6m& = !E %StejCrel ( S9r7i: L31<4<+.6m& Origine: Km 0+000 Lun oiu de 'os %!N +/ 6m */=--.& Podele ( Stejarel ( Lun 1oara ( !ume1ti 19+450 S9r7i %!' +./ 6m *=...&

!estinaie: Km $- DJ 706D Lungime: 17,500 Km

Re lasat din: !S %SC Cr9m7 ( Bal1a: L31+4<..6m& Origine: Km 0+000 SC Cr9m7 %!' +/1 6m 1#=/..& Ro1ia !estinaie: Km 17+500 Bal1a Origine: Km 22+700 Limita jud Arad "CDCne1ti ( Baa de 'os 42+700 Baa de 'os %!"1+*& 10+800 Limita jud Arad Pogoja ( Sal i;a ( Tisa 30+378 !N /#A %:rind&

$$ DJ 707

Lungime:

20,000 Km

!estinaie: Km $< DJ 707A Lungime: 19,578 Km Origine: Km

!estinaie: Km $/ DJ 707E Lungime: 1,100 Km

Re lasat din: !S %Burju ( !N +: L3141..6m& Origine: Km 0+000 Burju %!' +.+A 6m #=1..& !estinaie: Km 1+100 !N + %6m $-.=-..& Re lasat din: !" 1/* %Gam ( Sal i;a: L3*4#..6m& Origine: Km 0+000 Gam %!N +& !estinaie: Km 2+800 Sal i;a %!' +.+& Re lasat din: !" 1<< %!N + ( !Crnule1ti: L31$4...6m& Origine: Km 0+000 :urasada %!N +& "CrmCDCne1ti !estinaie: Km 14+000 !arnule1ti Re lasat din: !" 1*# %!N + ( "a7ana "a2rioara: L3-4<..6m& = !E %"a7ana "a2rioara (!e;a: L314<..6m& Origine: Km !estinaie: Km 0+000 !e;a %!N +& 5+000 "a7ana "a2rioara

$+ DJ 707F

Lungime:

2,800 Km

$# DJ 707G

Lungime:

14,000 Km

$5 DJ 707J

Lungime:

5,000 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) ##

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul @UNE!OARA


<. DJ 707L Lungime: 6,100 Km Re lasat din: !" $. %Ora1tie ( Pri aD: L3-4/*<6m& = !E %Pri aD ( >olt: L3*4$+<6m& Origine: Km 0+000 Ora1tie %!N + 6m -/<=...& Pri aD !estinaie: Km 6+100 >olt %!' 1.+A 6m $1=1*.& Re lasat din: !M 1 %Beel ( Mun elu Mi : L31$45..6m& = !" 1*/A %Mun elu Mi ( >eregi: L31.4<1.6m& = !E %>eregi ( Badu !o7rii: L3154/5.6m&= !S %Badu !o7rii ( Lun a "ernii de Sus: L354<..6m& Origine: Km 0+000 Beel %!N + 6m $.1=...& Mun elu Mi ( Mun elu Mare ( Poienia Tornii ( >eregi ( Poiana RC ,ietii ( Badu !o7rii 53+600 Lun a "ernii de Sus %!' /#+!&

<1 DJ 708D

Lungime:

53,600 Km

!estinaie: Km <* DJ 708E Lungime: 33,190 Km

Re lasat din: !" 1*< %!e;a ( "9rjii: L3+4+#$6m& = !" 1*/ %"9rjii ( !N /#B: L3#45./6m& = Su2ra2unere !N /#B %L314...6m& = !" 1*. %Pe1tisu Mare ( "iul2aD: L31*4<..6m& = Su2ra2unere !' /#+' %L314...6m& = !" 1*1 %"iul2aD ( Aranie1: L3$4...6m& Origine: Km 0+000 !e;a Almasu Se ( "9rjiti ( Po2esti ( Almasu Mi ( Pestisu Mare ( Pestisu Mi ( 'osani ( Nandru ( "iul2aD 35+190 Aranies

!estinaie: Km <- DJ 709F Lungime: 6,600 Km

Re lasat din: !" /# %SlCtinioara ( "a7ana Rusu: L3/4/..6m& Origine: Km 0+000 SlCtinioara %!N +A& !estinaie: Km 6+600 "a7ana Rusu Re lasat din: !" -5 %!N + 6m -/+=... ( Turda1: L3*4#..6m& =!E %Turda1 ( !N + 6m -+-=1*.: L3141<.6m& Origine: Km 0+000 !N + %Turda1& Turda1 3+951 !N + %6m -+-=1*.&

<$ DJ 709G

Lungime:

3,951 Km

!estinaie: Km << DJ 709H Lungime: 10,000 Km

Re lasat din: !E %Petrila ( 'ie: L31.4...6m& Origine: Km 0+000 Petrila %!N // 6m 1--=/<.& !estinaie: Km 10+000 'ie %!N + A 6m 1.+=5/+& Re lasat din: !> 1#/ %Petrila ( Limita 'ud) Al7a: L3/14...6m& Origine: Km 0+000 Petrila %!' +.5@& "a7ana Lun a >lorilor ( "a7ana Au1el !estinaie: Km 61+000 Limita 'ud) Al7a Origine: Km 0+000 "ris ior %!N +$& Budure1 i ( "ure ,i ( Poienia ( Poiana 23+130 Alma1u Mi de Munte

</ DJ 709K

Lungime:

61,000 Km

<+ DJ 741

Lungime:

23,130 Km

!estinaie: Km <# DJ 742A Lungime: 17,100 Km

Re lasat din: !" 1- %Bu e1 ( Tarnia: L31*4$..6m& = !> ** %Tarnia ( Limita 'ud) Al7a: L3$4+..6m& Origine: Km 0+000 Bu esi %!N +$ 6m 1#=5<.& !u2a Piatra ( Tarnia 17+100 Limita 'ud) Al7a

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) #5

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul @UNE!OARA


<5 DJ 742B Lungime: 23,550 Km Re lasat din: !" 1* %BlCjeni ( !" 1*: L31*41*.6m& = !E %!" 1* ( !' +/*: L3114$-.6m& Origine: Km 0+000 BlCjeni %!N +$ 6m 1+=1*$& BlCjeni ( "ris 23+550 !' +/*

!estinaie: Km /. DJ 760 Lungime: 22,300 Km

Re lasat din: !" # %Ri7ia ( !um7ra;a de Sus: L31<4-*.6m& = !E %!um7ra;a de Sus ( S ,itu MCnCstirii "ri1an: L3/45#.6m& Origine: Km 0+000 Ri7ita %!N +/ 6m -/=-*/& "ri1an ( !um7ra;a de 'os ( !um7ra;a de Sus 22+300 S ,itu M9nastirii "risan 0+000 Soimu1 %!N +/& BClata ( B9rsCu ( "9rteju de Sus ( @ondol ( SC Cr9m7 ( StCuini 36+275 Bal1a %!' +./&

!estinaie: Km /1 DJ 761 Lungime: 36,275 Km Origine: Km

!estinaie: Km /* DJ 762 Lungime: 40,600 Km

Re lasat din: !' +/* re6ilometrat Origine: Km 0+000 Baia de "ris %!N +/ 6m -5=1<-& Ri1 a ( Baldo;in ( Ri1 ulia ( BulDe1tii de 'os ( BulDe1tii de Sus !estinaie: Km 40+600 Limita 'ud) Al7a Re lasat din: !" * %Steia ( !o7rot: L354/..6m& = !" < %!o7rot ( Limita 'ud) Arad: L3-4#..6m& Origine: Km 0+000 Steia %!N +/ 6m $+=+#-& Tome1ti ( Tiule1ti ( Leaut ( !o7rot ( O79r1a 13+400 Limita 'ud) Arad

/- DJ 763A

Lungime:

13,400 Km

!estinaie: Km

Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& HU5ED0A,A

1321,688 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 5.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul IA8I


1 DJ 201C Lungime: 5,850 Km Re lasat din: !" #$A Origine: Km 10+500 Limita 'ud) Neam RC ,iteni !estinaie: Km 16+350 !N *# Re lasat din: !' *.+A = !" ## Origine: Km 29+595 Limita 'ud) Neam %Storne1ti& Storne1ti ( Sine1ti ( Bo nia !estinaie: Km 46+200 Po2e1ti %!' *#*!& Re lasat din: !" 5+ %!N *# ( AleIandru Ioan "uDa: L3+4#-.6m& Origine: Km 0+000 S ,eia %!N *# 6m +=5$.& !estinaie: Km 7+830 AleIandru Ioan "uDa Origine: Km 3+000 Limita 'ud) Neam %Mun elu de Sus& Mir e1ti ( @ClCu e1ti ( Lun a1i ( Tudor Bladimires u ( "osme1ti ( Stolni eni PrCjes u ( Pa1 ani ( Balea Sea C ( "one1ti ( @e i ( Les2eDi ( Buda 48+960 Limita 'ud Su ea;a %Buda& 0+000 @e i %!' *.#& Pietrosu ( Uda ( TCtCru1i 12+650 Limita 'ud) Su ea;a %TCtCru1i& 0+000 !N * @ClCu e1ti ( Bolintire1ti ( @CrmCneasa ( Mo;ileni ( "ri;e1ti 30+238 !N *# %"ri;e1ti&

DJ 207A

Lungime:

16,605 Km

DJ 207M

Lungime:

7,830 Km

DJ 208

Lungime:

48,960 Km

!estinaie: Km < DJ 208F Lungime: 12,650 Km Origine: Km

!estinaie: Km / DJ 208G Lungime: 30,238 Km Origine: Km

!estinaie: Km + DJ 208J Lungime: 4,700 Km

Re lasat din: !" #* %!N *# ( Butea: L3$4+..6m& Origine: Km 0+000 !N *# %Mi lCu1eni 6m 5=.$$& !estinaie: Km 4+700 Butea %!" #*A & Re lasat din: !" 1*5 %!N * ( "riste1ti: L3-4/..6m& Origine: Km 0+000 !N * %6m -+5=*<.& !estinaie: Km 3+600 "riste1ti Re lasat din: !" 1.5 %!' *.# ( Miroslo;e1ti: L354...6m& Origine: Km 0+000 !' *.# %Pa1 ani 6m *+=+5+& BrCte1ti !estinaie: Km 9+000 Miroslo;e1ti Re lasat din: !" 11* %!' *.# ( Stolni eni PrCjes u: L3.4$..6m& Origine: Km 0+000 !' *.# %6m *5=5+5& !estinaie: Km 0+400 Stolni eni PrCjes u Re lasat din: !" 1-1 %Les2eDi ( B9nCtori: L3/4.+<6m& = !" 1** %B9nCtori ( !" 1-1: L3.45-#6m& Origine: Km 0+000 Les2eDi %!' *.# 6m $-=<*<& !um7ra;a ( B9nCtori 7+013 !" 1-1

DJ 208K

Lungime:

3,600 Km

DJ 208L

Lungime:

9,000 Km

1. DJ 208M

Lungime:

0,400 Km

11 DJ 2085

Lungime:

7,013 Km

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 51

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul IA8I


1* DJ 208, Lungime: 5,219 Km Re lasat din: !" #+ %!N *# ( Mir e1ti: L3<4*156m& Origine: Km 0+000 !N *# %6m /=#+<& !estinaie: Km 5+219 Mir e1ti %!' *.#& Origine: Km 25+500 Limita 'ud) Baslui %!ol,e1ti& "iorte1ti 30+280 !N *$ 0+000 !N *$ %8er7e1ti& 8er7e1ti ( !or,e1ti ( Pietri1 ( Mosna ( Bo,otin ( :roDe1ti 30+795 :roDe1ti %!' *$5&

1- DJ 244D

Lungime:

12,780 Km

!estinaie: Km 1$ DJ 244F Lungime: 30,795 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1< DJ 244G Lungime: 11,400 Km

Re lasat din: !" /+ %!N *# ( !" /#:L354<..6m& = !" /# %!" /+ ( "oDme1ti: L3145..6m& Origine: Km 0+000 !N *# %6m 1--=1-5& Podu @agiului 11+400 "oDme1ti 20+450 Limita 'ud)Baslui %Tute1tii de Sus& Tute1tii de Sus ( S 9nteia ( "Cue1ti ( S ,eia ( !rCgu1eni ( I2atele ( "uDa BodC ( Tungujei ( Ei7Cne1ti ( 'igCreni ( BCleni ( Su,ule ( Tansa 75+280 Limita 'ud)Baslui %!agita&

!estinaie: Km 1/ DJ 246 Lungime: 54,830 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1+ DJ 247 Lungime: 26,060 Km

Re lasat din: !' *$+ %B9rno;a ( "odCie1ti: L3*-4/..6m& = !E %L3*4$/.6m& Origine: Km 0+000 B9rno;a %!N *$ 6m 1#.=+-+& !o7ro;at !estinaie: Km 26+060 Limita 'ud)Baslui %"odCe1ti: !N *$ 6m 1< Re lasat din: !' *$+ %Ia1i ( B9rno;a: L3114$..6m& Origine: Km 0+000 Ia1i %!N *$ 6m 15.=1<.& !estinaie: Km 11+400 B9rno;a %!' *$+ 6m *=$/.& Origine: Km 0+000 Ia1i Lun a "etauii ( !um7ra;a ( :rajduri 33+400 Limita 'ud)Baslui %Rediu& 0+000 Ia1i Boine1ti ( Slo7oDia ( !omnia ( Ti7ana ( :9r7e1ti ( :lodenii :9ndului ( RCD7oieni ( Ei7Cne1ti 51+525 Limita 'ud)Baslui %Ei7Cne1ti& 0+000 B9nCtori %!N *$& @orle1ti ( Bogonos ( Let ani ( "u uteni ( S o2oseni ( @orle1ti ( Lungani ( Boine1ti ( Bo ote1ti ( M9nje1ti ( Bude1ti ( @adim7u ( Mironeasa ( "io aBo a ( Bi a ( >ren iugi 65+000 Limita 'ud)Baslui %>ren iugi& 0+000 Bude1ti %!' *$#B& Bude1ti ( Mogo1e1ti ( "iurea 14+450 Lun a "etCuiei %!' *$#&

1# DJ 247A

Lungime:

11,400 Km

15 DJ 248

Lungime:

33,400 Km

!estinaie: Km *. DJ 248A Lungime: 51,525 Km Origine: Km

!estinaie: Km *1 DJ 248B Lungime: 65,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km ** DJ 248C Lungime: 14,450 Km Origine: Km

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 5*

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul IA8I


*- DJ 248D Lungime: 17,900 Km Origine: Km !estinaie: Km *$ DJ 248E Lungime: 6,126 Km 0+000 "iurea %!' *$#"& Todirel ( "er u ( B9rno;a ( PietrCria ( PCun ( Tome1ti 17+900 @ol7o a %!' *$5A&

Re lasat din: !" 1-$A %Limita 'ud) Baslui ( "uDa BodC: L3*4$..6m& = !E %L3-4+*/6m& Origine: Km 0+000 Limita 'ud) Baslui %!N 1<! 6m -=+*/& AleIe1ti 6+126 "uDa BodC %!' *$/ 6m $+=<<.& 0+000 Tri0e1ti %!N *$"& Lun a Prutului ( 8endreni ( >rCsueni ( S uleni ( Bran ( Bosia ( Ung,eni ( Tutura ( Moreni ( PrisC ani ( MC Cre1ti ( "olu "ornii ( SClagen ( :roDe1ti ( S o2oseni 98+142 :or7an %!N *#& 0+000 Ia1i %!N *#& @ol7o a ( "riste1ti ( M9nDCte1ti 15+150 Bosia %!' *$5&

!estinaie: Km *< DJ 249 Lungime: 93,142 Km Origine: Km

!estinaie: Km */ DJ 249A Lungime: 15,150 Km Origine: Km

!estinaie: Km *+ DJ 249B Lungime: 1,000 Km

Re lasat din: !" -$ %!N *# ( Osoi: L314...6m& Origine: Km 0+000 !N *# %6m 5*=.#-& !estinaie: Km 1+000 Osoi Re lasat din: !" 15 %Ia1i ( :olCe1ti: L31/=<..6m& Origine: Km 0+000 Ia1i %!N *#& Balea LungC !estinaie: Km 16+500 :olCe1ti Re lasat din: !" $< %!N *# ( Prise ani: L3$4-.<6m& Origine: Km 0+000 !N *# %"ostuleni& !estinaie: Km 4+305 Prise ani Re lasat din: !" *- %!N *# ( Euora: L3+4++.6m& Origine: Km 0+000 !N *# %6m #-=1+.& Tome1ti ( ",i2ere1ti !estinaie: Km 7+770 Euora Origine: Km 0+000 Strunga %!N *#& @C7Cse1ti ( BrCtule1ti ( >edele1eni ( @9ndre1ti ( Oeleni ( Limita 'ud) Neam %Am *1=...& ( Limita 'ud) Neam %Am --=1$.& ( Pis u Rusului ( Ge e PrCjini ( !agita ( BClu1e1ti 43+280 Limita 'ud) Baslui

*# DJ 249C

Lungime:

16,500 Km

*5 DJ 249D

Lungime:

4,305 Km

-. DJ 249E

Lungime:

7,770 Km

-1 DJ 280

Lungime:

31,140 Km

!estinaie: Km -* DJ 280A Lungime: 10,950 Km

Re lasat din: !" 5- %T9rgu >rumos ( BrCie1ti: L31.45<.6m& Origine: Km 0+000 T9rgu >rumos Priste1ti !estinaie: Km 10+950 BrCie1ti

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 5-

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul IA8I


-- DJ 280B Lungime: 12,500 Km Re lasat din: !" 1*. %!N *# ( T9rgu >rumos:L314$..6m& = !" 11# %!" 1*. ( "u uteni: L31141..6m& Origine: Km !estinaie: Km -$ DJ 280C Lungime: 4,450 Km 0+000 T9rgu >rumos %!N *# 6m */=+$< & 12+500 "u uteni

Re lasat din: !" -/ %!N *# ( !ume1ti: L3$4$<.6m& Origine: Km 0+000 !N *# %Le ani& Banul !estinaie: Km 4+450 !ume1ti Re lasat din: !" 1.* %!N *#A ( @ele1teni: L3+41..6m& Origine: Km 0+000 !N *#A %Ruginoasa& !estinaie: Km 7+100 @ele1teni %!' *.#:& Re lasat din: !" *1 %Ia1i ( Rediu: L3<4#*.6m& Origine: Km 0+000 Ia1i %!N *#& !estinaie: Km 5+820 Rediu Origine: Km 0+000 Podu Iloaiei %!' *#*!& Er7i eni ( S2inoasa ( Bel e1ti ( Tansa ( @odora ( Ba,lui ( "e2lenia ( BCdeni ( >ete1ti ( Sti lCria ( Sireel 62+687 Les2eDi %!' *.#& 0+000 @9rlCu MaIut ( !eleni ( >eledeni ( Poiana 9+000 Limita 'ud)Boto1ani %Poiana& 0+000 Bel e1ti %!' *#1& "oarnele "a2rei ( Boro1oaia ( One1ti 24+900 Plugari %!' *#*B& 0+000 BlCge1ti %!N *#A& @CrmCne1tii Noi ( @CrmCne1tii Be ,i ( Bolde1ti ( Todire1ti ( Stroe1ti ( BCi eni ( "oasta MCgurii ( "9rjoaia 25+955 "otnari %!N *#B& 0+000 !N *#B %"e2lenia& "e2lenia ( Petro1i a ( "oarnele "a2rei ( >o uri 30+000 :ro2nia %!' *#*&

-< DJ 280D

Lungime:

7,100 Km

-/ DJ 280E

Lungime:

5,820 Km

-+ DJ 281

Lungime:

62,687 Km

!estinaie: Km -# DJ 281A Lungime: 9,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km -5 DJ 281B Lungime: 24,900 Km Origine: Km

!estinaie: Km $. DJ 281C Lungime: 25,955 Km Origine: Km

!estinaie: Km $1 DJ 281D Lungime: 30,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km $* DJ 281E Lungime: 2,886 Km

Re lasat din: !" 1** %!'*#1" ( Todire1ti: L3*4##/6m& Origine: Km 0+000 !' *#1" %6m 5=-#<& !estinaie: Km 2+886 Todire1ti Origine: Km 0+000 Ia1i BreaDu ( @orle1ti ( Larga 'ilia ( Mo;ileni ( Potingeni ( MClCe1ti ( :ro2nia ( SC;eni ( @Cl eni ( Mito ( 8i2ote ( IaDu Nou 58+625 Limita 'ud)Boto1ani %IaDu Nou&

$- DJ 282

Lungime:

58,625 Km

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 5$

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul IA8I


$$ DJ 282B Lungime: 34,740 Km Origine: Km !estinaie: Km $< DJ 282C Lungime: 26,082 Km Origine: Km 0+000 Bi;olari %!N *$"& Traian ( S2ineni ( Si2ote ( Plugari 34+740 Limita 'ud) Boto1ani %Plugari& 0+000 !N *$" %EigCna1i& Mi,ail Aogalni eanu ( Bor1a ( BlCdeni 26+082 @Cl eni %!' *#*& 0+000 Potingeni %!' *#*& Rom9ne1ti ( Podu Ilioaiei ( S o7ileni ( Po2e1ti 38+510 Mad9rja %!' *#*E& 0+000 !N *# %BClai& Lungani ( Sine1ti ( Mad9rja ( Run u ( Poiana de Sus 37+200 Ti7ana %!' *$#A&

!estinaie: Km $/ DJ 282D Lungime: 38,510 Km Origine: Km

!estinaie: Km $+ DJ 282E Lungime: 37,200 Km Origine: Km

!estinaie: Km $# DJ 282F Lungime: 11,170 Km

Re lasat din: !" - %BlCdeni ( Ia o7eni: L3.45..6m& = !" $ %Soldana ( S2ineni: L3<4/#.6m& = !" - %S2ineni ( Andrie1eni: L3$4<5.6m& Origine: Km 0+000 BlCdeni %!' *#*"& Soldona ( AleIandru el Bun ( S2ineni ( >9nt9nele 11+170 Andrie1eni

!estinaie: Km $5 DJ 282G Lungime: 5,000 Km

Re lasat din: !" 1+%Ia1i ( Aroneanu: L3<4...6m& Origine: Km 0+000 Ia1i !estinaie: Km 5+000 Aroneanu

Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& IA-I

1064,313 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 5<

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul IALOMIEA


1 DJ 101 Lungime: 22,100 Km Origine: Km !estinaie: Km * DJ 101B Lungime: 13,200 Km Origine: Km 37+600 Limita 'ud) Il0o; >ier7ini ( !ridu 59+700 'ila;ele 47+000 Limita 'ud) Il0o; BraDii ( Maia 60+200 Ad9n ata 40+000 Limita 'ud) BuDCu :rindu ( "olelia ( "o ora ( Re;iga 79+250 Milo1e1ti %!N *"& 0+000 "o1ereni BorCne1ti ( BCr Cne1ti ( "ondee1ti ( AIintele ( OreDu ( Piersi a ( Bordu1elu ( Marsilieni ( Al7e1ti ( Buie1ti ( I;Cne1ti ( Ion :,i a ( "iulnia ( "osim7e1ti ( :im7C1ani ( MCr ule1ti ( Sudii 98+000 ECndCrei 0+000 "o1ereni %!N *& Moldo;eni ( Patru >rai ( Ad9n ata 18+750 Limita 'ud) Pra,o;a 0+000 "io ,ina %!N *A& OreDu ( Ra1i 19+000 Limita 'ud) "ClCra1i 0+000 Manasia %!N *A& :9r7o;i ( Balea MC ri1ului 30+150 :rindu 0+000 "CDane1ti %!N *A& "o ora 21+325 Limita 'ud) BuDCu 0+000 :ri;ia %!N *"& Smirna ( IaDu ( S 9nteia ( !umitre1ti ( Bu 1a ( Balea "iorii ( Murgean a 25+350 !N *1A 39+950 Limita 'ud) BuDCu 42+450 :9r7o;i 0+000 :ri;ia %!N *"& Traianu 9+300 Limita 'ud) BrCila

!estinaie: Km DJ 102H Lungime: 39,250 Km Origine: Km

!estinaie: Km $ DJ 201 Lungime: 98,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km < DJ 201A Lungime: 18,750 Km Origine: Km

!estinaie: Km / DJ 201B Lungime: 19,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km + DJ 203B Lungime: 30,150 Km Origine: Km

!estinaie: Km # DJ 203E Lungime: 21,325 Km Origine: Km

!estinaie: Km 5 DJ 203F Lungime: 25,350 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1. DJ 203I Lungime: 2,500 Km Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km

11 DJ 211

Lungime:

9,300 Km

!estinaie: Km 1* DJ 212 Lungime: 48,300 Km Origine: Km

59+530 Limita 'ud) BrCila Lu iu ( M) AogClni eanu ( LC usteni ( Platone1ti ( !estinaie: Km 107+830 >ete1ti

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 5/

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul IALOMIEA


1- DJ 213 Lungime: 7,900 Km Origine: Km !estinaie: Km 1$ DJ 213A Lungime: 42,180 Km Origine: Km 0+000 !N *A :ura Ialomiei 7+900 Lu iu %!' *1*& 17+800 Limita 'ud) "ClCra1i MCr ule1ti ( Bu u ( S 9nteia 59+980 !N *1

!estinaie: Km 1< DJ 302 Lungime: 23,680 Km

Re lasat din: !' -.* re6ilometrat Origine: Km 13+865 Limita 'ud) "ClCra1i !rCgoe1ti ( Ro1iori ( Mo;ilia !estinaie: Km 37+545 !ridu %!' 1.1& Re lasat din: Parial are traseu nou la limita 'ud) "ClCra1i4 re6ilometrat Origine: Km 32+950 Limita 'ud) "ClCra1i Al7e1ti ( AndrC1e1ti ( :,eorg,e !oja ( "runti ( Mir ea el BCtr9n !estinaie: Km 63+650 Re;iga %!' 1.*@& Re lasat din: !" $1 %Bordu1elu ( "runi %!' -./& : L 3 1-4<.. 6m& Origine: Km 0+000 Bordu1elu "io ,ina !estinaie: Km 13+500 "runi %!' -./& Re lasat din: !' -1- re6ilometrat Origine: Km 22+607 Limita 'ud) "ClCra1i @oria !estinaie: Km 35+007 AIintele %!' *.1& Re lasat din: !' $.* re6ilometrat Origine: Km 53+700 Limita 'ud) "ClCra1i Sine1ti %!N *& !estinaie: Km 63+420 Limita 'ud) Il0o;

1/ DJ 306

Lungime:

30,700 Km

1+ DJ 306A

Lungime:

13,500 Km

1# DJ 313

Lungime:

12,400 Km

15 DJ 402

Lungime:

9,720 Km

Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& IAL0MI3A

487,305 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 5+

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul IL>OB


1 DJ 100 Lungime: 34,360 Km Origine: Km 0+000 Oto2eni %!N 1& Tunari ( 8te0Cne1ti ( A0umai ( :Cneasa ( "oDieni ( PasCrea ( BrCne1ti 35+000 Limita 'ud) "ClCra1i 0+000 "entura Bu ure1ti 72+000 "entura Bu ure1ti 0+000 Bu0tea %!N 1A& TCma1i ( "otr7ean a ( Petre1ti ( Balote1ti ( "C iulai ( Moara BlCsiei ( :rCdi1tea ( Sitaru 37+600 Limita 'ud) Ialomia 0+000 "or7ean a Ostratu ( Peri1 14+000 Limita 'ud) !9m7o;ia 8+000 Limita 'ud) !9m7o;ia Peri1 ( T9n C7e1ti ( BlCdi eas a ( "io0ligeni ( :,ermCne1ti ( Snago; ( :ruiu ( Li2ia ( Nu i ( Merii Pet ,i 47+000 Limita 'ud) Ialomia 0+000 "iol2ani %!N 1& Sili1tea Snago;ului ( 8anu >lore1ti ( :ruiu ( Li2ia 20+860 !' 1.1

!estinaie: Km * DJ 100A Lungime: 72,000 Km Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km

DJ 101

Lungime:

36,630 Km

!estinaie: Km $ DJ 101A Lungime: 10,730 Km Origine: Km

!estinaie: Km < DJ 101B Lungime: 37,400 Km Origine: Km

!estinaie: Km / DJ 101C Lungime: 17,180 Km Origine: Km

!estinaie: Km + DJ 101J Lungime: 1,500 Km Re lasat din: !L Origine: Km !estinaie: Km Re lasat din: !" * Origine: Km !estinaie: Km Re lasat din: !" Origine: Km !estinaie: Km Re lasat din: !" $ Origine: Km !estinaie: Km

0+000 Sitaru 1+500 MCnCstirea S0) Ni olae(Balamu ea

DJ 101M

Lungime:

4,600 Km

0+000 !N 1 4+600 La ul Snago; %!' 111&

DJ 1015

Lungime:

3,100 Km

0+000 "iol2ani %!N 1& 3+100 ID;orani

1. DJ 110H

Lungime:

3,700 Km

0+000 !' 1.1" 3+700 Sili1tea Snago;

11 DJ 110J

Lungime:

2,100 Km

Re lasat din: !L %Bariera :ruiu ( SN">R L3*41.. 6m& Origine: Km 0+000 Bariera :ruiu %!' 1.1"& !estinaie: Km 2+100 SN">R

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 5#

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul IL>OB


1* DJ 111 Lungime: 10,000 Km Re lasat din: !L %Snago; Palat ( ID;orani L3 1.4... 6m& Origine: Km 0+000 Snago; Palat %!' 11.@& BaDa Be ,e ( Pa ea !estinaie: Km 10+000 ID;orani %!' 1.1N& Origine: Km 0+000 Boluntari 8te0Cne1ti ( !as Clu ( :agu 27+000 :rCdi1tea %!' 1.1&

1- DJ 200

Lungime:

27,000 Km

!estinaie: Km 1$ DJ 200A Lungime: 8,060 Km

Re lasat din: !" 11 Origine: Km 0+000 A0umai %!N *& !estinaie: Km 8+060 PetrC ,ioaia%!' $.*& Re lasat din: !" 1 = !" < Origine: Km 0+000 Bu ure1ti Boluntari ( Tunari ( !imieni ( Balote1ti ( !um7rC;e1ti !estinaie: Km 25+100 !N 1 %SC0ti a& Re lasat din: !" + = !" *# Origine: Km 0+000 Pantelimon %!N -& Moara !omneas C ( :Cneasa !estinaie: Km 13+200 8indrilia %!N *& Origine: Km 0+000 Pantelimon %!N -& "erni a ( T9nganu 13+000 Limita 'ud) "ClCra1i

1< DJ 200B

Lungime:

23,816 Km

1/ DJ 300

Lungime:

13,200 Km

1+ DJ 301

Lungime:

13,000 Km

!estinaie: Km 1# DJ 301A Lungime: 9,200 Km

Re lasat din: !" 1$ = !" </ Origine: Km 0+000 "Celu %!' 1..A& :lina ( BClC ean a !estinaie: Km 9+200 Po1ta Re lasat din: !" 1. Origine: Km 0+000 !N !estinaie: Km 3+100 MCnCstirea Pustni ul Origine: Km !estinaie: Km 0+000 Bu ure1ti %!N $& 19+000 Limita 'ud) :iurgiu

15 DJ 301B

Lungime:

3,100 Km

*. DJ 401

Lungime:

19,000 Km

*1 DJ 401A

Lungime:

28,500 Km

Re lasat din: !' $.1A re6ilometrat Origine: Km 0+000 Bidra %!' $.1& Sinte1ti ( 'ila;a ( MCgurele ( Bragadiru ( "lin eni ( !omne1ti ( !9r;ari !estinaie: Km 32+350 Limita 'ud) :iurgiu Re lasat din: !" 1.. Origine: Km 0+000 !CrC1ti Il0o; !estinaie: Km 14+360 "ree1ti %!N <&

** DJ 401D

Lungime:

14,360 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 55

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul IL>OB


*- DJ 402 Lungime: 11,450 Km Re lasat din: !' $.* re6ilometrat Origine: Km 63+420 Limita 'ud) Ialomia MCineas a ( PetrC ,ioaia ( B9nCtori !estinaie: Km 74+870 :agu %!' *..& Origine: Km 0+000 Autostrada 1 "iorog9rla 7+000 Limita 'ud) :iurgiu 0+000 Bu ure1ti Ro1u ( ",iajna ( !ragomire1ti !eal 11+500 Limita 'ud) :iurgiu 0+000 Bu ure1ti !omne1ti ( "iorog9rla ( Limita 'ud) :iurgiu %6m *1=5<.& ( Limita 'ud) :iurgiu %6m -$=...& ( SC7Creni 40+090 Bu0tea %!N 1A&

*$ DJ 601

Lungime:

7,000 Km

!estinaie: Km *< DJ 601A Lungime: 11,500 Km Origine: Km

!estinaie: Km */ DJ 602 Lungime: 26,390 Km Origine: Km

!estinaie: Km

Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& ILF0V

448,876 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1..

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul MARAMURE8


1 DJ 108A Lungime: 28,490 Km Origine: 81+600 Limita 'ud) SClaj Ei Cu ( Ulmeni ( To,at ( SClsig ( :9rdani ( >Cr a1a ( S9r7i ( TCmaia ( BuDe1ti !estinaie: Km 110+090 !' 15- %Ardusad& Origine: Km 28+200 Limita 'ud) SClaj Arini1 ( Rodina 44+366 :9rdani %!' 1.#A& 17+600 Limita 'ud) SClaj ",elina ( Remeti 2e Some1 ( Mire1u Mare ( Lu C e1ti ( !Cne1tii ",ioarului ( Pri7ile1ti ( Mogo1e1ti 42+267 @ideaga %!' 15-& 0+000 !' 1.#! Oara de 'os ( Oria ( Bi aD 17+000 Limita 'ud) Satu Mare Km

DJ 108D

Lungime:

16,166 Km

!estinaie: Km DJ 108E Lungime: 24,667 Km Origine: Km

!estinaie: Km $ DJ 108. Lungime: 17,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km < DJ 1082 Lungime: 9,500 Km

Re lasat din: !" #-A Origine: Km 0+000 !' 1.#A ArduDel ( Bi ea !estinaie: Km 9+500 Limita 'ud) SClaj Re lasat din: !' 1.5> %re6ilometrat& Origine: Km 10+367 Limita 'ud) SClaj Ba7a ( !rCg,ia ( "oroieni ( BClenii LC2u1ului ( RCDoare ( T9rgu LC2u1 ( !CmC u1eni ( RogoD ( LC2u1 ( BCiu ( "a;ni ( Bude1ti ( O na 8ugatag !estinaie: Km 100+937 >ere1ti %!N 1#& Origine: Km 0+000 Mestea an %!N 1"& Boiu Mare ( >r9n enii Boiului ( Rom9ne1ti ( SClnia ( Bima Mi C ( Peteritea 26+680 !' 1.5> 0+000 Seini %!N 1"& Biile A2ei 5+875 Limita 'ud) Satu Mare

DJ 109F

Lungime:

90,210 Km

DJ 109G

Lungime:

26,680 Km

!estinaie: Km # DJ 109I Lungime: 5,875 Km Origine: Km

!estinaie: Km 5 DJ 109J Lungime: 1,250 Km Re lasat din: !E Origine: Km !estinaie: Km

0+000 TCuii MCg,erCu1i %!N 1"& 1+250 Aero2ort Baia Mare

1. DJ 109U

Lungime:

4,000 Km

Re lasat din: !" << Origine: Km 0+000 Str9m7u BCiu %!' 1.5>& !estinaie: Km 4+000 BCiu Re lasat din: !SN %Limita 'ud) SClaj ( Bima Mare: L3-4...6m& = !" $5A Origine: Km 4+500 Limita 'ud) SClaj Bima Mare !estinaie: Km 10+300 !' 1.5: %Bima Mi C&

11 DJ 110C

Lungime:

5,800 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1.1

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul MARAMURE8


1* DJ 170 Lungime: 8,300 Km Re lasat din: !SN %Limita 'ud) Bistria(NCsCud ( !' 1+1: L3#4-..6m& Origine: Km 24+500 Limita 'ud) Bistria(NCsCud !estinaie: Km 32+800 !' 1+1 %Su iu de Sus& Origine: Km 39+520 Limita 'ud) Bistria NCsCud Su iu de Sus ( Su iu de 'os 54+820 RogoD %!' 1.5>& 0+000 Su iu de Sus %!' 1+1& :ro1ii Ei7le1ului ( BotiDa 45+597 8ieu %!' 1#/&

1- DJ 171

Lungime:

15,300 Km

!estinaie: Km 1$ DJ 171A Lungime: 45,597 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1< DJ 171B Lungime: 6,275 Km

Re lasat din: !" *. Origine: Km 0+000 8ieu %!' 1+1A& !estinaie: Km 6+275 Poienile IDei %!' 1+1!& Re lasat din: !" <Origine: Km 0+000 RogoD %!' 1.5>& Li7otin !estinaie: Km 11+600 "u21eni Re lasat din: !" 15 Origine: Km 0+000 !' 1#/ %Str9mtura& SlCtioara ( :lod ( Poienile IDei !estinaie: Km 16+900 BotiDa %!' 1+1A& Re lasat din: !" -/ Origine: Km 0+000 T9rgu LC2u1 %!' 1#*& !um7ra;a ( Stoi eni ( "osteni !estinaie: Km 14+000 "u21eni %!' 1+1"& Origine: Km 0+000 Baia Mare :ro1i ( "Cr7unari ( Berina ( "o2alni ( "o2alni MCnC1tur ( Ru1or ( "erne1ti ( T9rgu LC2u1 ( Ro,ia 58+342 Limita 'ud) "luj

1/ DJ 171C

Lungime:

11,600 Km

1+ DJ 171D

Lungime:

16,900 Km

1# DJ 171E

Lungime:

14,000 Km

15 DJ 182

Lungime:

58,342 Km

!estinaie: Km *. DJ 182B Lungime: 54,135 Km

Re lasat din: !' 1#*B = !' 1.#E %su2ra2unere -4<.. 6m& = !" #+ = !' 1.#A %su2ra2unere 141$. 6m& = !" #$ = !" 5* %Arini1 ( BCia de su7 "odru: 5455* 6m& Origine: Km 0+000 Baia Mare %!' 1#*& Satu Nou de 'os ( "CtClina ( SC ClC1eni ( Remetea ",ioarului ( Ber ,eD ( 8om ua Mare ( Eulg,ie1 ( Mire1u Mare ( Remei 2e Some1 ( Ulmeni ( M9nCu ( Arini1 ( Urmeni1 60+290 BCia de Su7 "odru

!estinaie: Km *1 DJ 182C Lungime: 21,400 Km

Re lasat din: !' 1#*" %!' 1#*B ( Plo2i1: L3**4*5<6m& = !" -.A %L314<.<6m& Origine: Km 0+000 !' 1#*B "oa1 ( "o2alni ( "o2alni MCnC1tur ( Bad ( LCs ,ia ( >Cure1ti !estinaie: Km 23+800 !' 1#$ %Surde1ti&

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1.*

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul MARAMURE8


** DJ 182D Lungime: 10,639 Km Re lasat din: !" #5 %!' 1.#! ( BCse1ti: -4<.. 6m& = !" 5. %BCse1ti ( !" 5.: L3-41..6m& = !" 5* %!" 5. ( BCia de Su7 "odru: L3$4.-56m& Origine: Km 0+000 !' 1.#! BCse1ti 10+639 BCia de Su7 "odru

!estinaie: Km *- DJ 182G Lungime: 1,500 Km

Re lasat din: !" -. %!' 1#*" ( Plo2i1: 14<.. 6m& Origine: Km 0+000 !' 1#*" !estinaie: Km 1+500 Plo2i1 Origine: Km 0+000 Baia Mare %!N 1#& >iriDa ( Balea NeagrC 55+000 SC29na 0+000 !' 1#- %Run u& 11+000 Mara %!N 1#&

*$ DJ 183

Lungime:

55,000 Km

!estinaie: Km *< DJ 183A Lungime: 11,000 Km Origine: Km !estinaie: Km Re lasat din: !E Origine: Km !estinaie: Km *+ DJ 183C Lungime: 13,000 Km Re lasat din: !E Origine: Km !estinaie: Km *# DJ 184 Lungime: 22,578 Km Origine: Km

*/ DJ 183B

Lungime:

14,800 Km

0+000 !N 1# :utin ( S utului ( "Cr7unar ( Staiunea ID;oarele 14+800 !' 1#-

0+000 !N 1# Mogo1a 13+000 8uior 0+000 Baia S2rie %!N 1#& 8i1e1ti ( !Cne1ti ( 8urde1ti 22+578 "a;ni %!' 1.5>&

!estinaie: Km *5 DJ 184A Lungime: 27,670 Km

Re lasat din: !' 1#$A %!Cne1ti ( ",e ,i1: 1-4*$. 6m& = !E %",e ,i1 ( "oruia: *4-..6m& = !" +5 = !' 1#*B %su2ra2unere $4$#. 6m& = !E %>inteu1u Mi ( !N 1": 141-. 6m& Origine: Km 0+000 !Cne1ti %!' 1#$& BontCieni ( 8indre1ti ( Rus ( !um7rC;ia ( ",e ,i1 ( "oruia ( "CtClina ( "oltCu ( Arie1u de PCdure ( >inteu1u Mi 32+150 !N 1"

!estinaie: Km -. DJ 184B Lungime: 26,486 Km

Re lasat din: !' 1#$A %8om uta Mare ( !" +-: L3+45#/6m& = !SN %L3*4...6m& = !" +$ %L3+4<..6m& = !SN %L3.4<..6m& = !" $- %L3*4...6m& = !SN %L3*4+..6m& = !" $$ %L3-4#..6m& Origine: Km 0+000 8om uta Mare %!' 1#*B& "iolt ( "odru Butesei ( Prelu a NouC 26+486 "o2alni !eal %!' 1#*&

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1.-

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul MARAMURE8


-1 DJ 185 Lungime: 65,201 Km Re lasat din: !' 1#< = !EN %Balea Bi1eului ( Lun a la Tisa: L31$4<..6m& = !" / Origine: Km 0+000 @Crni e1ti %!N 1#& @oteni ( O na 8ugatag ( "Cline1ti ( BCleni ( B9rsana ( Petro;a ( Bistra ( Balea Bi1eului ( Lun a la Tisa ( Bo i oiu Mare !estinaie: Km 71+986 "rC iune1ti %!N 1#& Origine: Km 0+000 Badu IDei %!N 1#& On e1ti ( NCne1ti ( B9rsana ( Str9mtura ( RoDa;lea ( 8ieu ( Bogdan BodC ( !ragomire1ti ( SCli1tea de Sus 52+581 SC el %!N 1+"&

-* DJ 186

Lungime:

52,581 Km

!estinaie: Km -- DJ 186A Lungime: 11,542 Km

Re lasat din: !" 1. Origine: Km 0+000 Badul IDei %!N 1#& Balea Stejarului ( "o1tiui !estinaie: Km 11+542 Rona de Sus %!N 1#& Re lasat din: !" 11A Origine: Km 0+000 >ere1ti %!N 1#& "orne1ti ( "Cline1ti ( S9r7i !estinaie: Km 14+610 Bude1ti %!' 1.5>& Re lasat din: !" 1# %Bogdan BodC ( Ieud: L3-4...6m& Origine: Km 0+000 Bogdan BodC %!' 1#/& !estinaie: Km 3+000 Ieud Origine: Km 0+000 Leordina %!N 1#& Rus o;a ( Re2edea 20+000 Poienile de Su7 Munte

-$ DJ 186B

Lungime:

13,668 Km

-< DJ 186C

Lungime:

3,000 Km

-/ DJ 187

Lungime:

20,000 Km

!estinaie: Km -+ DJ 187A Lungime: 8,000 Km

Re lasat din: !rum de a es Bi1eul de Sus %"entru& ( MCnCstirea Balea S radei: L3#4...6m& Origine: Km 0+000 Bi1eul de Sus %!N 1#& Balea Baserului 8+000 MCnCstirea Balea S radei

!estinaie: Km -# DJ 187B Lungime: 10,000 Km

Re lasat din: !rum de a es Bi1eul de Sus ( Poienile de Su7 Munte: L31.4...6m& Origine: Km 0+000 Bi1eul de Sus %!' 1#+A& Balea Pe1tilor ( "Ctunul O7 ina !estinaie: Km 10+000 Poienile de Su7 Munte Origine: Km 0+000 Bi1eul de 'os %!N 1#& Bo i oel 10+850 Bogdan BodC %!' 1#/& 0+000 !N 1# 1+200 "om2leI Turisti Bor1a 41+300 Limita 'ud) Satu Mare Ardusat ( "oltirea 54+467 @ideaga %!N 1"&

-5 DJ 188

Lungime:

10,850 Km

!estinaie: Km $. DJ 189 Lungime: 1,200 Km Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km

$1 DJ 193

Lungime:

13,167 Km

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1.$

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul MARAMURE8


$* DJ 193E Lungime: 14,000 Km Re lasat din: !" 5$ Origine: Km 0+000 !' 1.#! Asuaju de 'os ( Asuaju de Sus ( Limita 'ud) Satu Mare %Am 1*=...& ( Limita 'ud) Satu Mare %Am *.=-*<& !estinaie: Km 22+325 >Cr a1a %!' 1.#A& Origine: Km 16+550 Limita 'ud) Satu Mare "orni ( Bi aD 28+500 Limita 'ud) Satu Mare

$- DJ 196A

Lungime:

8,450 Km

!estinaie: Km

Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& MA,AMU,E-

895,819 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1.<

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul ME@E!INEI


1 DJ 561A Lungime: 47,012 Km Re lasat din: !' </1A = !' /.+ Origine: Km 71+905 Limita 'ud) !olj O2ri1or ( Bala ita ( :;ardenita ( Ba les ( Bladi a ( Adunatii Teiului ( Plo2i ( Bo eni !estinaie: Km 121+417 T9mna %!N /& Re lasat din: !" 5+ = !' </* Origine: Km 0+000 :emeni !ar;ari ( O7arsia de "am2 ( Sal ia ( Brata ( :9rla Mare ( Pristol ( :ruia ( ID;oarele ( Balta Berde ( :ogo1u ( Burila Mi C ( Bistreu ( !e;esel ( S C2Cu ( "ri;ina !estinaie: Km DJ 562A Lungime: 30,243 Km Origine: Km 92+728 !N </A %Rogo;a& 0+000 :ruia %!' </*& PCtulele ( "ioro7oreni ( B9njule ( Rogo;a 30+743 Li;eDile %!' /./B& 0+000 Pung,ina %!N </A& !rin ea 16+000 O2ri1or %!' </1A&

DJ 562

Lungime:

89,308 Km

!estinaie: Km $ DJ 563 Lungime: 16,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km < DJ 563A Lungime: 19,700 Km

Re lasat din: !' </-A %BlCdaia ( Podu :rosu L3 *.4*#. 6m& Origine: Km 0+000 BlCdaia AlmCjel !estinaie: Km 20+280 Podu :rosu Origine: Km 0+000 !N </A %Ni olae BCl es u& Bia1u ( PCtulele ( !Cn eu ( 'iana 26+766 S C2Cu %!' </*&

DJ 564

Lungime:

26,315 Km

!estinaie: Km + DJ 565 Lungime: 31,232 Km

Re lasat din: !" 11* = !" #< = !" 11. %Burila Mare ( Batori L3 **)/<. 6m& Origine: Km 0+000 'iana Mare %!' /./& Bistretu ( Burila Mare ( "ri;ina ( Bran ea ( Tismana !estinaie: Km 31+832 !unCrea Mi a Re lasat din: !N </B %Burila Mare ( Porile de >ier II: L31$4$$-6m& Origine: Km 0+000 Burila Mare %!N </B& "ri;ina !estinaie: Km 14+443 Porile de >ier II Re lasat din: !' /./ = !" 1.+ %6m .=... ( 6m 1=1..& = !" 1.# Origine: Km 55+086 Limita 'ud) !olj BClC ia ( !o7ra ( "orlCel ( B9nju Mare ( @otCrani ( B9njule ( 'iana ( 'iana Mare ( :ogosu !estinaie: Km 119+795 !' <// Origine: Km 43+266 Limita 'ud) !olj Balea Mar ului ( !um7ra;a ( Plo2i ( ID;orClu 85+750 !N /

DJ 566

Lungime:

14,443 Km

DJ 606

Lungime:

61,561 Km

1. DJ 606A

Lungime:

38,934 Km

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1./

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul ME@E!INEI


11 DJ 606B Lungime: 45,380 Km Origine: Km 43+685 Limita 'ud) !olj "orDu ( Podu :rosu ( Stignia ( Poroina Mare ( 8i2otu ( Li;eDile ( Petri1 ( ID;orul Ane1tilor ( Balea ID;orului ( Bistria 93+685 !N / 51+500 Limita 'ud) !olj E9naru ( Bui e1ti 59+150 !N / 0+000 !N / %Stre,aia& Lun a Banului ( Slatni u Mare ( Slatni u Mi ( B9ltanele ( :re i ( "olCre 21+750 Plo2i %!' /./A&

!estinaie: Km 1* DJ 606C Lungime: 7,650 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1- DJ 606D Lungime: 21,750 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1$ DJ 606E Lungime: 5,573 Km

Re lasat din: !" +1A Origine: Km 24+980 Limita 'ud) !olj !estinaie: Km 30+553 !' </1A Re lasat din: !" +*A %"9r eni ( Stre,aia L3 5)+<* 6m& = !" +-B Origine: Km 0+000 !N /+A %Stre,aia& "ar eni ( :roDesti ( Susita ( Pasarani !estinaie: Km 25+352 Limita 'ud) :orj Origine: Km 0+000 !N / %!ro7eta Turnu Se;erin& "ernei ( Balea "o2 ii ( @usni ioara ( Peri 27+750 Pruni1or %!N /&

1< DJ 607

Lungime:

25,352 Km

1/ DJ 607A

Lungime:

27,750 Km

!estinaie: Km 1+ DJ 607B Lungime: 35,090 Km

Re lasat din: !' /.+B %!ro7eta Turnu Se;erin ( "ire1u L3 *5)-.. 6m& = !" < Origine: Km 0+000 !ro7eta Turnu Se;erin %!N /+& Mag,eru ( BreDnia ( O ol ( 'ido1tia ( Bunoai a ( "iresu ( 'u2anesti ( Marga !estinaie: Km 35+090 Marga %!' /+.& Re lasat din: !' /.+" %!N / ( "ire1u L3 1/)1.. 6m& = !" -B = !" -A %Podeni ( !" - L3 1)./< 6m& = !" - %!" -A ( Malari1 a L3 $)51< 6m& = !' /.+B %!" - ( Balta L3 $)*-. 6m& Origine: Km 0+000 !N / Ilo;ia ( Ba,na ( "iresu ( Podeni ( Malaris a ( Balta 37+236 Balta %!' /+.&

1# DJ 607C

Lungime:

37,236 Km

!estinaie: Km 15 DJ 670 Lungime: 86,410 Km

Re lasat din: !' /+. = Su2ra2unere !N /+! %L3-4$#.6m& = !' /+1 Origine: Km 0+000 Malo;C %!N /+& Bo7Cia ( B9l;Cne1ti ( :odeanu ( 8iro a ( Balta ( "oada "ornetului ( Nadano;a ( StCne1ti ( Ponoarele ( Baia de AramC ( Negoe1ti ( "omCne1ti ( "raini i ( "9m2u Mare ( Stroe1ti ( Mo1neni ( Li;eDi !estinaie: Km 89+890 >lore1ti %!N /+&

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1.+

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul ME@E!INEI


*. DJ 671A Lungime: 28,840 Km Re lasat din: !" */ %!N /+ ( Ilo;C L3 1.)... 6m& = !' /+1A %Ilo;C ( "Cm2u Mare L3 1#)#$* 6m& Origine: Km 0+000 !N /+ %"o oro;a& "raguesti ( Ra o;a ( Ilo;C ( Studina ( 8o;arna ( Rudina ( Bala de Sus ( "9r1u ( Bala ( Iu2 a 29+520 "9m2u Mare %!' /+.& 0+000 'iro; %!N /+A& 4+500 Limita 'ud) :orj

!estinaie: Km *1 DJ 671B Lungime: 4,500 Km Origine: Km !estinaie: Km

** DJ 671E

Lungime:

64,140 Km

Re lasat din: !' /+1A %!N /+A ( Ilo;C L3 -1)-.. 6m& = !" */ %6m 1.=... ( 6m 1.=/#.& = !" 1* = !" -* = !" <. %!" <- ( ID;erna L3 *)<.. 6m& = !" <Origine: Km 0+000 !N /+A %"or o;a& Par;ulesti ( Poiana ( Se;erinesti ( Balea "osustei ( 'ignita ( "aDanesti ( Sisesti ( Ilo;at ( !al7o ita ( >iriDu ( "erna Bar0 ( Nadano;a 65+490 :odeanu %!N /+!& 38+400 Limita 'ud) :orj PCsCrani 39+400 !N /

!estinaie: Km *- DJ 674 Lungime: 1,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km *$ DJ 674B Lungime: 7,000 Km

Re lasat din: !" +1 Origine: Km 37+250 "omanada %!N /+A& Menii din >aC !estinaie: Km 44+250 Limita 'ud) :orj

Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& MEHEDI53I

772,419 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1.#

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul MURE8


1 DJ 106 Lungime: 18,400 Km Origine: 82+535 Limita 'ud) Si7iu A2old ( 8ae1 !estinaie: Km 100+935 Sig,i1oara %!N 1-& Origine: Km 78+000 Limita 'ud) Al7a "orne1ti ( AdCmu1 ( !9m7Cu 89+121 T9rnC;eni %!N 1$A& 31+320 Limita 'ud) Al7a @ere2ea ( "rCie1ti ( "orne1ti 52+790 AdCmu1 Km

DJ 107

Lungime:

11,121 Km

!estinaie: Km DJ 107D Lungime: 19,290 Km Origine: Km

!estinaie: Km $ DJ 107G Lungime: 17,030 Km

Re lasat din: !EA %Limita 'ud) Al7a ( BoteD& = !" 5$ = !' 1.+: %"e Cla a ( Ludu1: L31$45$*6m& Origine: Km 16+775 Limita 'ud) Al7a BoteD ( "e Cla a ( Ainti1 33+805 Ludu1 %!N 1<& 0+000 !N 1- %Mureni& Ar ,ita 15+000 Limita 'ud) @arg,ita 0+000 >9nt9nele %!N 1-A& Bordo1iu ( SCla1uri ( Be a ( 'a odu 18+400 Limita 'ud) @arg,ita 0+000 T9rgu(Mure1 Li;eDeni ( I;Cne1ti ( S9ni1or ( LCureni ( 8ardu Nirajului ( T9m2a ( Mier urea Nirajului ( Bereni ( MCg,erani ( SCrCeni 45+400 Limita 'ud) @arg,ita 0+000 Bi0oroasa %!N 1-A& BCda1 ( Neaua ( S9nsimion ( Rigmani ( Mier urea Nirajului ( Balea ( BCrgata ( Mitre1ti ( @odo1a ( S9m7ria1 36+988 !' 1<0+000 T9rgu(Mure1 %!N 1-& 6+000 S9n raiu de Mure1 0+000 S9ngeorgiu de PCdure %!N 1-A& BeDid 14+000 Limita 'ud) @arg,ita 0+000 !' 1-/ BeDidu Nou 3+800 Limita 'ud) @arg,ita 35+200 Limita 'ud) @arg,ita 36+600 B9nCtori %!N 1-&

!estinaie: Km < DJ 133 Lungime: 15,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km / DJ 134 Lungime: 18,400 Km Origine: Km

!estinaie: Km + DJ 135 Lungime: 45,400 Km Origine: Km

!estinaie: Km # DJ 135A Lungime: 36,188 Km Origine: Km

!estinaie: Km 5 DJ 135B Lungime: 6,000 Km Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km

1. DJ 136

Lungime:

14,000 Km

!estinaie: Km 11 DJ 136A Lungime: 3,800 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1* DJ 137 Lungime: 1,400 Km Origine: Km !estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1.5

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul MURE8


1- DJ 142 Lungime: 34,848 Km Origine: Km 0+000 T9rnC;eni %!N 1$A& :Cne1ti ( A7u1 ( Mi a ( "C29lna de Sus ( Idri0aia ( Su2la ( Odri,ei ( "orois9nmartin ( "oroi 34+848 BClCu1eri %!N 1-& 0+000 :Cne1ti %!' 1$*& BCga iu 12+100 Limita 'ud) Si7iu 6+151 Limita 'ud) Si7iu Bii1oara ( GagCr 26+376 "orois9nmartin %!' 1$*& 0+000 Botor a %!N 1$A& !eleni 9+500 BCga iu %!' 1$*A& 0+000 !ane1 %!N 1$& "ri1 17+710 Limita 'ud) Si7iu 0+000 Ludu1 %!N 1<& Ro1iori ( A;rCme1ti ( TCureni ( :aura S9ngerului ( Gau de "9m2ie ( Bujor ( Mi,e1u de "9m2ie ( Balda ( SCrma1u ( SCrmC1el ( SCrmC1el :arC 45+810 Limita 'ud) Bistria(NCsCud 0+000 !' 1<1 %Bujor& 8Culia ( :re7eni1u de "9m2ie ( MCrC1e1ti 20+100 Band %!' 1<*A& 0+000 Ung,eni %!N 1<& "erg,iDel ( "erg,id ( "C29lna de Sus ( Idri0aia ( Ba,nea ( :ogan ( "und 30+922 Limita 'ud) Si7iu 0+000 Gau de "9m2ie %!' 1<1& Balea LargC 12+500 Limita 'ud) "luj 0+000 Ung,eni %!' 1<1& Leordeni ( :,eorg,e !oja ( Ilieni ( "rC iune1ti ( Stejeri1 ( A Cari ( Murge1ti ( PCsCreni ( Bolintineni ( :Cle1ti 29+360 T9m2a %!' 1-<& 0+000 T9rgu(Mure1 Boini eni ( "eau1u de "9m2ie ( "9m2enia ( SC7ed ( R9 iu ( S9n2etru de "9m2ie ( !9m7u 45+280 !N 1/ %Satu Nou&

!estinaie: Km 1$ DJ 142A Lungime: 12,100 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1< DJ 142C Lungime: 20,225 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1/ DJ 142D Lungime: 9,500 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1+ DJ 143 Lungime: 17,710 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1# DJ 151 Lungime: 45,710 Km Origine: Km

!estinaie: Km 15 DJ 151A Lungime: 20,100 Km Origine: Km

!estinaie: Km *. DJ 151B Lungime: 25,922 Km Origine: Km

!estinaie: Km *1 DJ 151C Lungime: 12,500 Km Origine: Km

!estinaie: Km ** DJ 151D Lungime: 29,360 Km Origine: Km

!estinaie: Km *- DJ 152 Lungime: 45,280 Km Origine: Km

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 11.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul MURE8


*$ DJ 152A Lungime: 42,672 Km Origine: Km 0+000 T9rgu(Mure1 %!' 1<*& S9n raiu de Mure1 ( NaDna ( Berg,ia ( Band ( "C2u1u de "9m2ie ( I lCnDel ( MCdCrC1eni ( Le ,ina 42+672 Iernut %!N 1<& 0+000 8Culia %!' 1<1A& BCleni ( !eleni ( PogC eaua ( P9r9ul "ru ii 13+679 !' 1<* %P9r9ul "ru ii& 0+000 Reg,in %!N 1<& Bei a de 'os ( NCdC1a ( ",i,eru de 'os ( ",i,eru de Sus ( Eremitu ( SC Cdata 42+000 So;ata %!N 1-A& 0+000 Ernei %!N 1<& I land ( Isla ( !Cmieni ( MCtri i 26+227 Eremitu %!' 1<-& 0+000 !um7rC;ioara %!N 1<& :lodeni ( PCingeni ( Poarta 19+770 >CrCgCu %!N 1/& 0+000 Reg,in %!N 1<& :urg,iu ( I7Cne1ti ( I7Cne1ti PCdure ( P9r9u Mare ( Blidireasa ( BrCdeelu ( Gimi ( LC2u1na 51+150 Limita 'ud) @arg,ita

!estinaie: Km *< DJ 152B Lungime: 13,679 Km Origine: Km

!estinaie: Km */ DJ 153 Lungime: 42,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km *+ DJ 153A Lungime: 26,227 Km Origine: Km

!estinaie: Km *# DJ 153B Lungime: 19,770 Km Origine: Km

!estinaie: Km *5 DJ 153C Lungime: 51,150 Km Origine: Km

!estinaie: Km -. DJ 153E Lungime: 3,950 Km

Re lasat din: !" #5 Origine: Km 0+000 !N 1< !estinaie: Km 3+950 Bogata Re lasat din: !" 51 Origine: Km 0+000 !' 1.+: Nandra ( Bi ,i1 !estinaie: Km 9+360 ODd Re lasat din: !" 11$ = !E %Ursoaia ( I lCnDel: L3$4#<.6m& Origine: Km 0+000 !' 1<1 S9nger ( Pa2iu Ilarian ( 8andru ( Ursoaia ( Balea I landului ( I landu Mare !estinaie: Km 17+180 I lCnDel %!' 1<*A& Re lasat din: !" # Origine: Km !estinaie: Km

-1 DJ 153F

Lungime:

9,360 Km

-* DJ 153G

Lungime:

17,180 Km

-- DJ 153H

Lungime:

4,930 Km

0+000 I7Cne1ti %!' 1<-"& @oda 4+930 Toa a 0+000 Reg,in %!n 1<& !edrad ( :oreni ( Bato1 17+000 Limita 'ud) Bistria(NCsCud

-$ DJ 154

Lungime:

17,000 Km

Origine:

Km

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 111

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul MURE8


-< DJ 154A Lungime: 26,734 Km Origine: Km 0+000 Reg,in %!N 1<& Ide iu de 'os ( Ide iu de Sus ( Lun a Mure1ului ( Aluni1 ( Ru1ii Muni ( >ilea 26+734 !eda %!N 1<& 0+000 BClenii de Mure1 %!N 1<& R92a de 'os ( BCta;a 10+620 Limita 'ud) Bistria(NCsCud

!estinaie: Km -/ DJ 154B Lungime: 10,620 Km Origine: Km

!estinaie: Km -+ DJ 154E Lungime: 11,500 Km Re lasat din: !" / Origine: Km !estinaie: Km -# DJ 154F Lungime: 3,100 Km

0+000 Reg,in %!N 1<& Solo;Cstru ( 'a7enia ( Adrian 11+500 :urg,iu %!' 1<-"&

Re lasat din: !" 1-< %!' 1<*A ( PCnet: L3-41..6m& Origine: Km 0+000 !' 1<*A !estinaie: Km 3+100 PCnet Re lasat din: !" 1$. %!' 1<* ( 8in ai: L3$4<..6m& Origine: Km 0+000 !' 1<* Le ,in ioara !estinaie: Km 4+500 8in ai Re lasat din: !" 1$5 %!' 1<-B ( BCla: L3$4#--6m& Origine: Km 0+000 !' 1<-B !estinaie: Km 4+833 BCla Re lasat din: !" 1<< Origine: Km 0+000 BreaDa %!N 1/& Boi;odeni !estinaie: Km 13+900 :lodeni %!' 1<-B& Re lasat din: !" 1<+ Origine: Km 0+000 !N 1/ Ton iu ( "oDma ( Balea Sasului !estinaie: Km 11+000 Limita 'ud) Bistria(NCsCud Origine: Km 66+488 Limita 'ud) Bistria(NCsCud "rCie1ti ( Leni1 77+181 R9 iu %!' 1<*&

-5 DJ 154G

Lungime:

4,500 Km

$. DJ 154H

Lungime:

4,833 Km

$1 DJ 154J

Lungime:

13,900 Km

$* DJ 162A

Lungime:

11,000 Km

$- DJ 173

Lungime:

9,893 Km

!estinaie: Km

Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& MU,E-

823,282 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 11*

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul NEAME


1 DJ 127A Lungime: 35,585 Km Origine: Km 5+000 Limita 'ud) @arg,ita Tela ( Bi aDu Ardelean ( Bi aD ",ei ( :,erman ( I;Cne1 ( !Cmu ( @uisureD 40+585 Limita 'ud) @arg,ita 0+000 Bode1ti %!' 1<<:& Ure ,eni ( Timi1e1ti ( Preuesti ( !rCgCne1ti ( Prama 47+600 Limita 'ud) Su ea;a 0+000 Brani1te %!N 1<& 5+676 MCnCstirea Neam 0+000 SC Clu1e1ti 7+000 MCnCstirea Aga2ia 0+000 BClCte1ti 3+968 MCnCstirea BCrate 0+000 Bistri ioara !urCu 40+880 ID;orul Muntelui %!N 1<& 0+000 Bode1ti Bode1tii de 'os 13+600 "9rligi 0+000 !N 1< %Bistria& 1+650 MCnCstirea Bistria 0+000 T9rgu Neam Totoe1ti ( Tu2ilai ( BCrgCoani ( >Curei ( Romani 68+163 Sili1tea

!estinaie: Km * DJ 155B Lungime: 47,600 Km Origine: Km

!estinaie: Km DJ 155C Lungime: 5,676 Km Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km

DJ 155D

Lungime:

7,000 Km

<

DJ 155E

Lungime:

3,968 Km

DJ 155F

Lungime:

40,880 Km

!estinaie: Km + DJ 155G Lungime: 13,600 Km Origine: Km

!estinaie: Km # DJ 155H Lungime: 1,650 Km Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km

DJ 155I

Lungime:

68,163 Km

!estinaie: Km 1. DJ 155J Lungime: 4,500 Km

Re lasat din: !" 5 %To2olia ( :rumCDe1t: L3$4<..6m& Origine: Km 0+000 To2olia %!' 1<<I& NeteDi !estinaie: Km 4+500 :rumCDe1ti Origine: Km 0+000 @angu @angu Sonda 1 ( PCdure ( Mito u ( BClan 32+460 "rC Coani

11 DJ 155K

Lungime:

32,460 Km

!estinaie: Km 1* DJ 155L Lungime: 8,595 Km

Re lasat din: !" 1$ %:,indCoani ( :rumCDe1ti: L3#4<5<6m& Origine: Km 0+000 "rC Coani %!N 1<"& :,indCoani !estinaie: Km 8+595 :rumCDe1ti %!' 1<<'&

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 11-

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul NEAME


1- DJ 155M Lungime: 4,868 Km Re lasat din: !" 11 %T9r2e1ti ( Toli i: L3$4#/#6m& Origine: Km 0+000 !' 1<<I T9r2e1ti !estinaie: Km 4+868 Toli i %!' 1<<B& Re lasat din: !" *- %!a;ideni ( S ,it: L31.4#$.6m& Origine: Km 0+000 !a;ideni Ti7u ani !estinaie: Km 10+840 Ti7u ani S ,it Origine: Km 21+700 Limita 'ud) Ba Cu %Ardeoani& TaDlCu ( RoDno; ( "C iule1ti ( Negre1ti 79+360 MCnCstirea @orCiC

1$ DJ 1555

Lungime:

10,840 Km

1< DJ 156A

Lungime:

57,660 Km

!estinaie: Km 1/ DJ 156C Lungime: 5,426 Km

Re lasat din: !" 1*$ %TaDlCu ( "asa de o2ii: L3<4$*/6m& Origine: Km 0+000 !' 1</A TaDlCu !estinaie: Km 5+426 "asa de o2ii TaDlCu Re lasat din: !" 1*+ %",intini i ( Piatra 8oimului: L3$4...6m& Origine: Km 0+000 ",intini i %!' 1</A & !estinaie: Km 4+000 Piatra 8oimului Re lasat din: !" 1*# %!' 1</! ( Negule1ti: L31.4-<.6m & Origine: Km 0+000 !' 1</! Lumini1 !estinaie: Km 10+350 Negule1ti Re lasat din: !" 1*. %"9nde1ti ( BCdurelele: L3+4-1.6m& Origine: Km 0+000 "9nde1ti TaDlCu !estinaie: Km 7+310 !' 1</A Re lasat din: !' 1<+ re6ilometrat Origine: Km 0+000 @oria Tri0e1ti ( "lime1ti ( >Curei ( MCrgineni !estinaie: Km 47+747 Piatra Neam Re lasat din: !" <$ %!N 1<! ( !ul e1ti: L3.4/1.6m& = !" $# %!ul e1ti ( Bri ani: L3/41..6m& = !" -1 %Bri ani ( Tal2a: L31-4*<.6m& Origine: Km 0+000 !N 1<! %!ul e1ti& "9rligi ( Bri ani ( Moreni ( BCleni ( !a;id 19+960 Tal2a

1+ DJ 156D

Lungime:

4,000 Km

1# DJ 156E

Lungime:

10,350 Km

15 DJ 156F

Lungime:

7,310 Km

*. DJ 157

Lungime:

47,747 Km

*1 DJ 157A

Lungime:

19,960 Km

!estinaie: Km ** DJ 157B Lungime: 2,680 Km

Re lasat din: !" 1$* %UDina Stejaru ( Stejaru: L314+<<6m& Origine: Km 0+000 !N 1< UDina Stejaru ( P9ngCrai !estinaie: Km 2+680 MCnCstirea P9ngCrai

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 11$

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul NEAME


*- DJ 157C Lungime: 6,615 Km Re lasat din: !" 1$$ %Bii1oara ( Sanatoriul Biseri ani: L3/4/1<6m& Origine: Km 0+000 !N 1< %Bii1oara& S Cri i a ( Biseri ani !estinaie: Km 6+615 Sanatoriul Biseri ani Re lasat din: !" 1$< %!N 1<" ( :9r ina: L3*4...6m& Origine: Km 0+000 !N 1<" !estinaie: Km 2+000 :9r ina Re lasat din: !" 1$/ %!N 1<" ( Alma1: L3-4...6m& Origine: Km 0+000 !N 1<" MCnCstire Alma1 !estinaie: Km 3+000 Alma1 Re lasat din: !" 1/. %!N 1<B ( MCnCstirea Si,Cstria: L3+4+$/6m& Origine: Km 0+000 !N 1<B !estinaie: Km 7+746 MCnCstirea Si,Cstria Re lasat din: !" 1+1 %T9rgu Neam ( RCu e1ti: L31.4*5/6m& Origine: Km 0+000 !N 1<" %T9rgu Neam& OglinDi !estinaie: Km 10+296 RCu e1ti Re lasat din: !" 11Origine: Km 0+000 :iro; !Cne1ti !estinaie: Km 18+500 MCrgineni Origine: Km 5+200 Limita 'ud) Ba Cu %Bu,u1i& Sili1tea 27+248 Se uieni %!N *& 6+400 Limita 'ud) Ba Cu %Ra o;a& ID;oare ( Limita 'ud) Ba Cu %6m 1-=-..& ( Limita 'ud) Ba Cu %6m *-=<..& ( BCtr9ne1ti ( Limita 'ud) Ba Cu %Am *+=$..& ( Limita 'ud) Ba Cu %Am -<=#..& ( Bu ium ( Balea Ursului ( Oni eni ( "u i 54+500 Limita 'ud) Baslui %BC e1ti&

*$ DJ 157D

Lungime:

2,000 Km

*< DJ 157E

Lungime:

3,000 Km

*/ DJ 157F

Lungime:

7,746 Km

*+ DJ 157G

Lungime:

10,296 Km

*# DJ 157H

Lungime:

18,500 Km

*5 DJ 158

Lungime:

22,048 Km

!estinaie: Km -. DJ 159 Lungime: 29,500 Km Origine: Km

!estinaie: Km -1 DJ 159B Lungime: 8,363 Km

Re lasat din: !" 55 %ID;oare ( @o iungi: L3#4-/-6m& Origine: Km 0+000 ID;oare BC,ni1oara ( Ba,na ( Bro1teni !estinaie: Km 8+363 @o iungi Re lasat din: !" 11# %Ruseni ( "osti1a: L31/4+/<6m& Origine: Km 0+000 !' 1</A Ruseni ( Rediu ( "9nde1ti ( Bete1ti ( !rago;a ( >runDeni !estinaie: Km 16+765 !N 1< %"osti1a&

-* DJ 159C

Lungime:

16,765 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 11<

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul NEAME


-- DJ 159D Lungime: 7,250 Km Re lasat din: !" +1 %"rCie1ti ( "u i: L3+4*<.6m& Origine: Km 0+000 "rCie1ti BoDieni !estinaie: Km 7+250 "u i %!' 1<5& Re lasat din: !" #$A %TCmC1eni ( Adjudeni: L31.4<..6m& Origine: Km 0+000 !N * TCmC1eni ( Adjudeni !estinaie: Km 10+500 Limita 'ud) Ia1i Origine: Km 0+000 Roman B9ra 29+595 Nistria %Limita 'ud) Iasi& 0+000 Roman 13+312 SC7Coani %!N *& 0+000 @oria 22+410 Balea Ursului 0+000 Sagna Ion "reangC ( Re ea ( I u1e1ti 28+000 BCtr9ne1ti

-$ DJ 201C

Lungime:

10,500 Km

-< DJ 207A

Lungime:

29,595 Km

!estinaie: Km -/ DJ 207B Lungime: 13,312 Km Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km

-+ DJ 207C

Lungime:

22,410 Km

-# DJ 207D

Lungime:

28,000 Km

!estinaie: Km -5 DJ 207K Lungime: 9,500 Km

Re lasat din: !" #. %Sagna ( !olje1ti: L354<..6m& Origine: Km 0+000 !' *.+A Sagna ( Buruiene1ti ( Rotunda !estinaie: Km 9+500 !olje1ti Origine: Km 30+238 Limita 'ud) Ia1i %T9rgu >rumos& @anul An uei 56+998 :iro;

$. DJ 208G

Lungime:

26,760 Km

!estinaie: Km $1 DJ 208. Lungime: 9,692 Km

Re lasat din: !" -$ %Bad ( !ragomire1ti: L314#<.6m& = !" -* %!ragomire1ti ( B9rgCoani: L3+4#$*6m& Origine: Km 0+000 Bad %!' *.#:& !ragomire1ti ( Borni1 9+692 B9rgCoani %!' 1<<I& 33+600 Limita 'ud) Su ea;a %MClini& St9ni1oara 55+220 Bor a 7+000 Limita 'ud) Ba Cu %Ro1iori(Bale& Poiana @umei ( Milo1u 9+450 Limita 'ud) Ba Cu 21+000 Limita 'ud) Ia1i %Strunga& B9ra ( Negre1ti ( ",i erea 33+140 BC e1ti

!estinaie: Km $* DJ 209B Lungime: 21,620 Km Origine: Km

!estinaie: Km $- DJ 241C Lungime: 2,450 Km Origine: Km

!estinaie: Km $$ DJ 280 Lungime: 12,140 Km Origine: Km

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 11/

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul NEAME

Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& 5EAM3

758,580 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 11+

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul OLT


1 DJ 542 Lungime: 16,000 Km Origine: Km !estinaie: Km * DJ 542A Lungime: 17,580 Km Origine: Km 0+000 "ara al %!N /& Redea ( Balea Soarelui 16+000 Limita 'ud) !olj 0+000 Redea %!' <$*& Rotunda 17+580 Bu ini1u %!' /.$& 0+000 "ora7ia %!N <$& ID7i eni 16+200 Limita 'ud) Teleorman 0+000 !N <$ "ru1o;u ( Brasta;Cu ( Bi1ina NouC ( BCdCstria ( UrDi a ( Sta;Cru ( Ian a NouC ( 8te0an el Mare 36+000 Potelu %!N <$A&

!estinaie: Km DJ 543 Lungime: 16,200 Km Origine: Km

!estinaie: Km $ DJ 544 Lungime: 36,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km < DJ 544A Lungime: 17,392 Km

Re lasat din: !" 1*< Origine: Km 0+000 "ora7ia %!N <$A& B9rto2u !estinaie: Km 17+392 BCdCstria %!' <$$& Origine: 40+000 Limita 'ud) Teleorman B9rse1tii de Sus ( S2r9n enata ( GCnoaga ( !Cneasa ( !rCgCne1ti Olt ( "omani ( MCrunei ( BClCne1ti ( "oeana ( Bre7eni ( Slatina ( Proas2ei ( "urti1oara ( ",erle1tii din !eal ( ",erle1tii Mo1teni ( "u uei ( Balea >etei ( Berguleasa !estinaie: Km 127+200 Poganu %!N /+B& Origine: Km 0+000 Bre7eni %!' <$/& :re i ( 8er7Cne1tii de Sus ( 8er7Cne1ti ( "r9m2oaia ( Ni olae Titules u ( BCleni ( Stoi Cne1ti 60+200 !rCgCne1ti Olt %!' <$/& 0+000 8er7Cne1tii de Sus %!' <$/A& Mo;ileni ( Ba ea 20+270 Pot oa;a %!' +.-"& 0+000 Pot oa;a %!' <$/& 5+745 Periei %!' /<-& Km

DJ 546

Lungime:

87,200 Km

DJ 546A

Lungime:

60,200 Km

!estinaie: Km # DJ 546B Lungime: 20,270 Km Origine: Km

!estinaie: Km 5 DJ 546C Lungime: 5,745 Km Origine: Km !estinaie: Km

1. DJ 546D

Lungime:

9,070 Km

Re lasat din: !" 55 Origine: Km 0+000 8er7Cne1ti %!' <$/A& !estinaie: Km 9+070 >loru %!' +.-& Re lasat din: !" *< % Teslui ( !" -* L3 1$)*#+ 6m& = !" -* Origine: Km 0+000 Teslui %!' <$/& "or7u ( Beria de 'os ( Beria de Sus ( O2orelu ( Mie1ti !estinaie: Km 22+287 Al7e1ti %!' +.-"&

11 DJ 546E

Lungime:

22,287 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 11#

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul OLT


1* DJ 546F Lungime: 5,827 Km Re lasat din: !" #5A %BClCne1ti ( ID;oarele L3 <)#*+ 6m& Origine: Km 0+000 BClCne1ti %!' <$/& !estinaie: Km 5+827 ID;oarele %!' /<-& Origine: Km 36+717 Limita 'ud) !olj Bu ini1u ( O79r1ia ( Bi1ina NouC ( BCdastra 74+749 "ilieni %!' /$*& 0+000 "ara al %!N /& Bondrea 15+000 Limita 'ud) !olj 0+000 !o7roslo;eni %!N /$& Res a ( @otCrani ( :,im2ai ( >Cr a1ele ( >Cr a1u de 'os ( Stoene1ti ( SlC;eni ( :osta;Cu ( Ba7i iu ( Rudari ( S Cri1oara ( PlC;i eni ( 'ieni ( RusCne1ti ( "ilieni ( Potlogeni ( Eia Mare ( !oan a ( ID7i eni ( :iu;CrC1ti 60+000 Limita 'ud) Teleorman

1- DJ 604

Lungime:

38,032 Km

!estinaie: Km 1$ DJ 641 Lungime: 15,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1< DJ 642 Lungime: 60,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1/ DJ 642A Lungime: 24,815 Km

Re lasat din: !" 1** = !" 1$* Origine: Km 0+000 BC7i iu %!' /$*& Traian ( BlCdila !estinaie: Km 24+815 Rotunda %!' <$*A& Origine: Km 0+000 !N /$ Bo7u ( Osi a de 'os ( Ulme ( !o7run ( ",ilii ( Blaj ( RusCne1tii de Sus ( MCrgCrite1ti ( Ra o;ia ( Bal1 ( "or7eni ( Rom9na ( O7oga ( "Clui ( Ian u 'ianu ( !o7ri eni 51+400 Limita 'ud) B9l ea 0+000 Bal1 %!N /<& Baldo;ine1ti ( BCleasa ( :C;Cne1ti ( :ro21ani ( Bul2eni ( Pes Cre1ti ( Ta7a i ( Prisa a ( Simni eni ( Plo21orelu 23+825 Limita 'ud) !olj

1+ DJ 643

Lungime:

51,400 Km

!estinaie: Km 1# DJ 643A Lungime: 23,825 Km Origine: Km

!estinaie: Km 15 DJ 643C Lungime: 13,297 Km

Re lasat din: !" < = !" / %!o7reu ( "uri1oara L3 *)..+& Origine: Km 0+000 :C;Cne1ti %!' /$-A& Bro1teni ( Mardale ( @oreDu !estinaie: Km 13+297 "uri1oara Re lasat din: !" / %Prisea a ( !o7reu L3 /)<-. 6m& = !" /A Origine: Km 0+000 Prisea a %!' /$-A& !o7reu !estinaie: Km 14+191 Ian u 'ianu %!' /$-& Origine: Km 0+000 BlCduleni %!N /$& Osi a de Sus ( 8o29rlia ( P9rs o;eni ( Olari ( BrCnet ( Mirila ( Leote1ti ( Belgun ( Bo7i e1ti ( "omCne1ti ( Morungla; ( Morune1ti 37+485 "e2ari %!' /++&

*. DJ 643E

Lungime:

14,191 Km

*1 DJ 644

Lungime:

37,485 Km

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 115

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul OLT


** DJ 644A Lungime: 4,350 Km Origine: Km !estinaie: Km *- DJ 648 Lungime: 4,676 Km Origine: Km 0+000 Morungla; %!' /$$& :,io1ani 4+350 Limita 'ud) B9l ea 8+900 Limita 'ud) B9l ea Tre2teni 13+576 Bitomire1ti %!' /+#B& 3+081 Limita 'ud) B9l ea 4+844 !umitre1ti %!N /+B&

!estinaie: Km *$ DJ 648A Lungime: 1,763 Km Origine: Km !estinaie: Km

*< DJ 651B

Lungime:

2,857 Km

Re lasat din: !" //A re6ilometrat Origine: Km 12+470 Limita 'ud) B9l ea Preote1ti !estinaie: Km 15+327 !o7ri eni Origine: Km 0+000 Slatina %!' <$/& Gorleas a ( Re ea ( BClteni ( Periei ( Mierle1tii de Sus ( MCgura ( "Ctanele ( Mo1teni ( S ,itu ( :re i ( BCr Cne1ti ( B9l ele ( ID;oare ( AlimCne1ti ( Stoi Cne1ti ( "rC iunei ( Radomire1ti ( Poiana ( "Cline1ti 66+120 Limita 'ud) Teleorman 0+000 Re ea %!' /<-& Balea Mare ( Bui e1ti ( Prisea a ( SCltCne1ti ( Po7oru ( "rei ( Pro0a ( ",ilia 46+920 Limita 'ud) Arge1

*/ DJ 653

Lungime:

66,120 Km

!estinaie: Km *+ DJ 657 Lungime: 46,920 Km Origine: Km

!estinaie: Km *# DJ 657A Lungime: 28,020 Km

Re lasat din: !" -+ Origine: Km 0+000 S2ineni %!' +.-& "uDa BodC ( !a;ideni ( Pro0a ( ",ilia ( Piel ani ( "iori a ( "9ndele1ti !estinaie: Km 28+600 Limita 'ud) Arge1 Re lasat din: !" /- = !" /5 %"olone1ti ( BCrC1ti de "e2turi L3 #)<+< 6m& = !" +. Origine: Km 0+000 Pro0a %!' /<+& Mereni ( LCDCre1ti ( BCrC1ti de "e2turi ( "io Cne1ti ( ",el7e1ti ( Blai i ( "9rstani ( "olone1ti ( BCrC1ti ( MCrunei ( :ue1ti ( MCgura !estinaie: Km 33+625 BitCne1ti %!' +.-& Re lasat din: !" </ Origine: Km 0+000 Mogo1e1ti %!N /<& !estinaie: Km 10+000 "onstantine1ti Re lasat din: !" <5 Origine: Km 0+000 !' +.-" B9r a ( ",ieas a ( Negreni ( 8ui a !estinaie: Km 21+770 !' +.-" %Teiu1&

*5 DJ 657B

Lungime:

33,625 Km

-. DJ 657C

Lungime:

10,000 Km

-1 DJ 657D

Lungime:

21,770 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1*.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul OLT


-* DJ 657E Lungime: 4,515 Km Re lasat din: !" <* Origine: Km 0+000 "rei %!' /<+& !estinaie: Km 4+515 S2ineni %!' +.-& Origine: Km 23+850 Limita 'ud) B9l ea "9rlogani ( S or7ura ( "e2ari ( "o orC1ti ( Ar e1ti ( Ple1oiu ( Sal ia ( SlCtioara ( "ri;a de Sus ( "ri;a de 'os ( Piatra 57+300 Piatra Olt 0+000 !' /++ %Sal ia& 7+320 Slatina %!N /<&

-- DJ 677

Lungime:

32,830 Km

!estinaie: Km -$ DJ 677B Lungime: 7,320 Km Origine: Km !estinaie: Km

-< DJ 677C

Lungime:

1,648 Km

Re lasat din: !" <$ Origine: Km 0+000 :rCdinari %!N /$& !estinaie: Km 1+648 Limita 'ud) B9l ea Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km 0+000 "9m2u Mare %!N /+B& 2+190 Limita 'ud) B9l ea 0+000 !o7roteasa %!N /+B& !one1ti ( !eje1ti ( StCnuleasa ( Bitomire1ti ( Butimanu 17+390 Limita 'ud) B9l ea

-/ DJ 678

Lungime:

2,190 Km

-+ DJ 678B

Lungime:

17,390 Km

!estinaie: Km -# DJ 678E Lungime: 9,200 Km

Re lasat din: !" *.. Origine: Km 11+362 Limita 'ud) B9l ea StCnuleasa ( LCunele !estinaie: Km 20+562 SCm7ure1ti %!N /+B& Re lasat din: !" 1/* Origine: Km 0+000 Ote1tii de 'os %!" -<& Ote1tii de Sus ( Tu0aru ( Tone1ti !estinaie: Km 11+000 Leleas a %!' +.-!& Re lasat din: !" 15* Origine: Km 8+400 Limita 'ud) Arge1 !estinaie: Km 11+169 S9m7ure1ti Origine: Km 48+220 Limita 'ud) Arge1 Tu0eni ( Sto7orC1ti ( BarDa ( :,im2eenii Noi ( :,im2eeni ( BCleni ( Sea a ( Mi,Ce1ti ( Bu1 a 86+500 Limita 'ud) Teleorman 13+500 Limita 'ud) Teleorman Mandra 16+500 BCleni %!' /+5&

-5 DJ 678F

Lungime:

11,000 Km

$. DJ 678G

Lungime:

2,769 Km

$1 DJ 679

Lungime:

38,280 Km

!estinaie: Km $* DJ 679B Lungime: 3,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1*1

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul OLT


$- DJ 703 Lungime: 68,686 Km Origine: Km 22+845 Limita 'ud) Arge1 To2ana ( >Cgeelu ( :ruiu ( Aluni1u ( S2ineni ( Binei ( BCr7ClCi ( TCtule1ti ( O2ta1i ( BitCne1ti ( "or7u ( Burdule1ti ( "iure1ti ( I oana ( Tu0eni 92+076 Limita 'ud) Teleorman 34+810 Limita 'ud) Arge1 BCrC1tii de "e2turi ( BCrC1tii de Bede 41+275 Limita 'ud) Arge1 0+000 "iure1ti %!' +.-& Sine1ti ( Balea Merilor ( Pot oa;a ( >Cl oieni ( BClai ( Slo7oDia ( MCrgineni ( Pis ani ( S orni e1ti ( "onstantine1ti ( Rus iori ( Po7oru ( "ornCelu ( Al7e1ti ( S2Ctaru ( Ote1tii de 'os 56+783 Poganu %!' <$/& 0+000 To2ana %!' +.-& Leleas a ( A0umai ( Ur1i ( "e2e1ti ( I7Cne1ti ( Bine1ti ( "CDCne1ti 29+510 "u uiei %!' <$/&

!estinaie: Km $$ DJ 703B Lungime: 6,465 Km Origine: Km

!estinaie: Km $< DJ 703C Lungime: 55,338 Km Origine: Km

!estinaie: Km $/ DJ 703D Lungime: 29,320 Km Origine: Km

!estinaie: Km

Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& 0L2

1101,868 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1**

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul PRA@OBA


1 DJ 100B Lungime: 38,550 Km Re lasat din: !' 1.1E %Potigra0u ( >ulga: L3 -#4<<. 6m& Origine: Km 0+000 !N 1 %Potigra0u& Balta !oamnei ( La u Tur ului ( :,erg,ia ( !rCgCne1ti ( BCrCitaru !estinaie: Km 38+550 !' 1.." %>ulga& Re lasat din: !" +5 = !' 1.1E %>ulga ( MiDil: L3 1.4$1. 6m& Origine: Km 0+000 SCl iile %!' 1.."& >ulga de 'os ( >ulga de Sus !estinaie: Km 18+670 !' 1.*! %MiDil& Re lasat din: !' 1.* %!' 1.*B ( "o orC1tii M9slii: L3 <4+<. 6m& = !" <A Origine: Km 0+000 !' 1.* %Plo2eni& "o orC1tii M9slii ( Bordeni ( M9slea ( Urleta !estinaie: Km 20+450 !N 1 %BCne1ti& Re lasat din: !" / = !" < %M9slea ( Telega: L3 /4#.. 6m& = !' 1.* %Telega ( Adunai: L3 **4... 6m& Origine: Km 0+000 BCi oi %!' 1..>& Tu0eni ( M9slea ( Telega ( "9m2ina ( Poiana "9m2ina ( Pro;ia de 'os ( Pro;ia de Sus 34+900 !' +1. %A0umai&

DJ 100C

Lungime:

18,670 Km

DJ 100D

Lungime:

20,450 Km

DJ 100E

Lungime:

34,900 Km

!estinaie: Km < DJ 100F Lungime: 10,000 Km

Re lasat din: !' 1.*B %!N 1 ( :Cgeni: L3 1.4... 6m& Origine: Km 0+000 !N 1 BCi oi ( Eintea !estinaie: Km 10+000 :Cgeni %!' 1.*& Re lasat din: !' 1.*B %Poiana BCr7ilCu ( :ura Biioarei: L3 $45-. 6m& Origine: Km 0+000 !' 1.* %Poiana BCr7ilCu& PCdurea "aDa u !estinaie: Km 4+930 !N 1A %:ura Biioarei& Re lasat din: !' 1.*! %MiDil ( Limita 'ud) BuDCu: L3 154#$. 6m& Origine: Km 0+000 !N 1B %MiDil& :ura Badului ( 'ugureni !estinaie: Km 19+840 Limita 'ud) BuDCu Re lasat din: !' 1.*M %!N 1A ( BCne1ti: L3 /4++. 6m& = !" $<A = !' 1.*E %'er ClCi ( Meri: L3 114$.. 6m& Origine: Km 0+000 !N 1A %@alta "> MCgurele Sud& Meri ( Me,edina ( Balea "u ului 22+870 !' 1.*E %'er ClCi&

DJ 100G

Lungime:

4,930 Km

DJ 100H

Lungime:

19,840 Km

DJ 100L

Lungime:

22,870 Km

!estinaie: Km 5 DJ 100M Lungime: 21,763 Km

Re lasat din: !' 1.*E %Podenii Noi ( T9rle1ti: L3 *14+/- 6m& Origine: Km 0+000 !' 1.*M %Podenii Noi& Matia ( 8oimari ( 8urani ( "Cr7une1ti !estinaie: Km 21+763 !' 1.*B %T9rle1ti&

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1*-

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul PRA@OBA


1. DJ 1005 Lungime: 15,133 Km Re lasat din: !' 1.*: %SlCni ( Tei1ani: L3 #4/-- 6m& = !rum ne lasi0i at %Tei1ani ( !rajna: L3 /4<.. 6m& Origine: Km 0+000 !' 1.* %SlCni & Tei1ani 15+133 !' *-. %!rajna&

!estinaie: Km 11 DJ 101A Lungime: 26,870 Km

Re lasat din: !' 1.1A %Limita 'ud) Il0o; ( !N +* %BrCtC1an a&: L3 */4#+. 6m& Origine: Km 18+600 Limita 'ud) !9m7o;ia Poienarii Bur ,ii ( 8irna ( "olu de 'os ( ",e1noiu ( "o orC1tii "ol ( Per1unari ( MCne1ti ( Gal,ana !estinaie: Km 45+470 !N +* %BrCtC1an a& Re lasat din: !N 1 %"entura Est ( Ploie1ti: L3 /4-.. 6m& = !' 1.1! Origine: Km 0+000 Ploie1ti "entru R90o; ( Moara !omneas C ( Buda ( Palan a ( >9nari ( Olari ( Olarii Be ,i !estinaie: Km 28+050 !' 1..B Re lasat din: !' 1.1E %Poienarii Bur ,ii ( Potigra0u: L3 114$<. 6m& Origine: Km 0+000 Poienarii Bur ,ii %!' 1.1A& "Cr7unari ( Piore1ti ( Poienarii Noi ( Poienarii A2ostoli ( :orgota !estinaie: Km 11+450 !N 1 %Potigra0u& Origine: Km 0+000 Balea "ClugCreas C %!N 1B& !9r;ari ( "o1legi ( !um7ra;a ( "iu2elnia ( "ornu de Sus ( "ornu de 'os 21+650 !rCgCne1ti %!' 1.1E&

1* DJ 101D

Lungime:

28,050 Km

1- DJ 101E

Lungime:

11,450 Km

1$ DJ 101F

Lungime:

21,650 Km

!estinaie: Km 1< DJ 101G Lungime: 24,020 Km

Re lasat din: !" 1.#A = !' 1.1: Origine: Km 0+000 !' 1.1! %TCtCrani& BraDi ( BraDii de 'os ( Tinosu ( 8irna ( @C7ud !estinaie: Km 24+020 Limita 'ud) !9m7o;ia Re lasat din: !N 1 %"entru Ploie1ti ( "entura Est: L3 $45.. 6m& = !' 1.1I Origine: Km 0+000 Ploie1ti "entru Buda ( Nedelea ( >ili2e1tii de T9rg ( Minieri !estinaie: Km 23+680 !ie1ti %!' +*.& Re lasat din: !' 1.1A %BrCtC1an a ( Podu Badului: L3 *5451< 6m& Origine: Km 0+000 !N +* %BrCtC1an a& >ili2e1ti de T9rg ( "Cline1ti ( No;C e1ti ( Lun a Pra,o;ei ( "o orC1tii "a2ri ( Bo7olia ( Pietri1u ( Poiana "9m2ina !estinaie: Km 29+915 !' 1.1R %Podu Badului&

1/ DJ 101I

Lungime:

23,680 Km

1+ DJ 101.

Lungime:

29,915 Km

1# DJ 101,

Lungime:

17,835 Km

Re lasat din: !" $B %"9m2ina ( Podu Badului: L3 <4$*. 6m& = !' 1.1A %Podu Badului ( !N 1%"omarni &: L3 1*4$1< 6m& Origine: Km 0+000 !' 1.*I %"9m2ina& Podu Badului ( BreaDa ( BreaDa de Sus ( :ura Beliei 17+835 !N 1 %"omarni &

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1*$

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul PRA@OBA


15 DJ 1011 Lungime: 11,500 Km Re lasat din: !' 1.1A %"omarni ( Balea !o0tanei: L3 114<.. 6m& Origine: Km 0+000 !N 1 %"omarni & Se Cria !estinaie: Km 11+500 !' 1.*I %Balea !o0tanei& Re lasat din: !' 1.1A %Balea !o0tanei ( BCr7ilCu: L3 *#4-<$ 6m& Origine: Km 0+000 Balea !o0tanei %!' 1.*I& Bertea ( Aluni1 !estinaie: Km 28+354 !' 1.*: %BCr7ilCu& Re lasat din: StraDi Ploie1ti %L3 <4/.. 6m& = !' 1.* %"entura Est ( :Cgeni: L3 #4.-. 6m& = !' 1.*B %!' 1.* ( Poiana BCr7ilCu: L3 1<4++. 6m& = !' 1.*: %Poiana BCr7ilCu ( :ro1ani: L3 1-4<1+ 6m&= !" 15 Origine: Km 0+000 "entru Ploie1ti PCule1ti ( :Cgeni ( "o orC1tii M9slii ( Bu1tenari ( Telega ( "9m2ina ( Poiana "9m2ina ( Pro;ia de 'os ( Pro;ia de Sus ( Plaiu ( ID;oru ( Balea Bradului ( O ina de 'os 51+867 !N 1A %@omor9 iu&

*. DJ 1012

Lungime:

28,354 Km

*1 DJ 102

Lungime:

51,867 Km

!estinaie: Km ** DJ 102B Lungime: 23,200 Km

Re lasat din: !' 1.*B %BCleni de Munte ( Limita 'ud) BuDCu: L3 *-4*.. 6m& Origine: Km 0+000 !N 1A %BCleni de Munte& !rajna de 'os ( Piigoi ( "io ra ( !rajna ( Nu 1oara de 'os ( Pose1tii Ungureni ( Pose1tii PCm9nteni ( Bode1ti ( E9rle1ti !estinaie: Km 23+200 Limita 'ud) BuDCu Origine: Km 0+000 !N 1B %Al7e1ti Paleologu& Balea Mieilor ( Urlai ( Balea Bo7ului ( Pla;ia ( IordC ,eanu ( :ornet ( "ri o; ( Balea Sea C ( Balea "ri o;ului ( A2ostola ,e ( M9rlogea ( Tisa ( S9ngeru 33+832 Limita 'ud) BuDCu

*- DJ 102C

Lungime:

33,832 Km

!estinaie: Km *$ DJ 102D Lungime: 31,960 Km

Re lasat din: !' 1.*! %!N 1! ( MiDil: L3 -145/. 6m& Origine: Km 0+000 !N 1! SCl iile ( Bolde1ti ( :rCdi1tea ( Ba7a Ana !estinaie: Km 31+960 !N 1B %MiDil& Re lasat din: StradC Ploie1ti %L3 -41.. 6m& = !' 1.*E %Bu o; ( 'er ClCi: L3 1/4*.. 6m& = !" /* Origine: Km 0+000 "entru Ploie1ti Bu o; ( Plo2u ( Nisi2oasa ( BCr7ila ( 'er ClCi 21+400 !' 1.*" %Urlai& 0+000 Poiana BCr7ilCu %!' 1.*B& BCr7ilCu ( PrCjani ( SlCni 22+150 Tei1ani %!N 1A& 0+000 MiDil %!N 1B& Satu Nou 10+800 Limita 'ud) BuDCu

*< DJ 102E

Lungime:

21,400 Km

!estinaie: Km */ DJ 102G Lungime: 22,150 Km Origine: Km

!estinaie: Km *+ DJ 102H Lungime: 10,800 Km Origine: Km

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1*<

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul PRA@OBA


*# DJ 102I Lungime: 49,910 Km Re lasat din: !" $B %!N 1 ( "9m2ina: L3 *4/#. 6m& = !' 1.*I Origine: Km 0+000 "9m2ina Plaiu "9m2iei ( Lun a Mare ( Se iuri ( Te1ila ( TrCisteni !estinaie: Km 49+910 Limita 'ud) Bra1o; Origine: Km 0+000 Urlai %!' 1.*"& ",er7a ( "e2tura de 'os ( >9nt9nele ( Ungureni 22+012 MiDil %!N 1B& 0+000 Nu 1oara %!' 1.*B& Balea S reDii ( Star ,iojd 10+000 Limita 'ud) BuDCu

*5 DJ 102K

Lungime:

22,012 Km

!estinaie: Km -. DJ 102L Lungime: 10,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km -1 DJ 102M Lungime: 13,265 Km

Re lasat din: !' 1.*M %!" $<A ( A2ostola ,e: L3 1-4*/< 6m& Origine: Km 0+000 !' 1..L BClte1ti ( Balea !ul e ( Balea Sea C !estinaie: Km 13+265 !' 1.*" %A2ostola ,e& Origine: Km 0+000 ECr ule1ti %!' 1.*"& Rotari ( "e2tura de Sus ( "e2tura de 'os ( Inote1ti ( "olgeag ( Pare2a Ru1ani 26+200 !N 1!

-* DJ 1025

Lungime:

26,200 Km

!estinaie: Km -- DJ 102, Lungime: 21,069 Km

Re lasat din: !' 1.*M %Prisea a ( :ura Badului: L3 *14./5 6m& Origine: Km 0+000 !' 1.*" %Prisea a& !o7rota ( TCtaru ( "ClugCreni !estinaie: Km 21+069 !' 1..@ %:ura Badului& Re lasat din: !" +$B %MCgula ( "ol eag: L3 <4<.. 6m& Origine: Km 0+000 !' 1$/ %MCgula& !estinaie: Km 5+500 !' 1.*N %"ol eag& Re lasat din: !" $*A Origine: Km 2+000 Limita 'ud) BuDCu !estinaie: Km 4+500 'ugureni %!' 1.*!& Re lasat din: !rum ne lasi0i at %!N 1 ( Negoie1ti: L3 -41.. 6m& Origine: Km 0+000 !N 1 %Ploie1ti& !estinaie: Km 3+100 !' 1$. %Negoie1ti& Re lasat din: !rum ne lasi0i at %Ploie1ti ( !N 1: L3 $41.. 6m& = !" 111 %"entura Best ( Strejni : L3 *4</1 6m& = !" 1.< %Strejni ( T9rgu Be ,i: L3 $4... 6m& = !" 1.<A Origine: Km 0+000 Ploie1ti Strejni ( T9rg1oru Be ,i 17+061 !' 1.1A %MCne1ti&

-$ DJ 1031

Lungime:

5,500 Km

-< DJ 1045

Lungime:

2,500 Km

-/ DJ 104.

Lungime:

3,100 Km

-+ DJ 129

Lungime:

17,061 Km

!estinaie: Km -# DJ 130A Lungime: 6,734 Km

Re lasat din: !" 55 Origine: Km 0+000 Poienarii A2ostoli %!' 1.1E& "ri;ina !estinaie: Km 6+734 !' 1.1: %Tinosu&

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1*/

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul PRA@OBA


-5 DJ 139 Lungime: 24,091 Km Re lasat din: !rum ne lasi0i at %Ploie1ti ( "entura Est: L3 <4<.. 6m& = !" 5* %"entura Est ( :oga: L3 #41.. 6m& = !" #5 %:oga ( !N 1: L3 1.4$51 6m& Origine: Km 0+000 "entura Ploie1ti "enturC Est ( Ber eni ( :oga ( R90o; ( Pietro1ani 24+091 !N 1

!estinaie: Km $. DJ 140 Lungime: 24,258 Km

Re lasat din: !" #5 %!N 1 ( BraDi: L3 <45#* 6m& = !" 5# = !" 111 %Strejni ( Stoiene1ti: L3 #4*++ 6m& Origine: Km 0+000 !N 1 BraDi ( Po2e1ti ( Negoe1ti ( Strejni i ( T9rgu1oru Nou 24+258 !N +* %Stoiene1ti&

!estinaie: Km $1 DJ 144 Lungime: 12,774 Km

Re lasat din: !" 111 %Stoiene1ti ( >lore1ti: L3 1*4++$ 6m& Origine: Km 0+000 !N +* %Stoiene1ti& Ari e1tii Ra,ti;ani !estinaie: Km 12+774 !' +*. %>lore1ti& Re lasat din: !" 11<B %"Cline1ti ( MCgureni: L3 <4#+. 6m& Origine: Km 0+000 !' 1.1P %"Cline1ti& !estinaie: Km 5+870 MCgureni Re lasat din: !" +$ Origine: Km 0+000 !N 1B %Loloias a& Tom1ani ( MCgula !estinaie: Km 6+200 !N 1! Re lasat din: !" #. Origine: Km 0+000 !' 1..B %!rCgCne1ti& @Ct CrCu !estinaie: Km 10+300 !' 1..B %:,erg,ia& Re lasat din: !" +# Origine: Km 0+000 !N 1! %"iorani& :arC "iorani !estinaie: Km 6+700 Unitatea MilitarC Re lasat din: !" +/ Origine: Km 0+000 !' 1.*A %>9nt9nele& "onduratu !estinaie: Km 8+000 !' 1.*! %Ba7a Ana& Re lasat din: !" 1. Origine: Km 0+000 !N 1 !estinaie: Km 4+000 !' 1.* %PCule1ti& Re lasat din: !rum ne lasi0i at %"entru Ploie1ti ( "entura Best: L3 $4$.. 6m& = !" 1." Origine: Km 0+000 Ploie1ti :ara "r9ngul lui Bot 6+400 !' 1$. %Strejni &

$* DJ 145

Lungime:

5,870 Km

$- DJ 146

Lungime:

6,200 Km

$$ DJ 147

Lungime:

10,300 Km

$< DJ 148

Lungime:

6,700 Km

$/ DJ 149

Lungime:

8,000 Km

$+ DJ 155

Lungime:

4,000 Km

$# DJ 156

Lungime:

6,400 Km

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1*+

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul PRA@OBA


$5 DJ 201A Lungime: 4,500 Km Origine: Km !estinaie: Km 18+750 Limita 'ud) Ialomia 23+250 "ioranii de 'os %!N 1!&

<. DJ 205G

Lungime:

3,000 Km

Re lasat din: !" 1 %"9m2ina ( "ornu de 'os: L3 *4*.. 6m& = !rum ne lasi0i at %!" $ ( !" 1: L3 .4#.. 6m& Origine: Km !estinaie: Km 0+000 !' 1.1R %"9m2ina& 3+000 "ornu de 'os

<1 DJ 206

Lungime:

9,000 Km

Re lasat din: !" 11# Origine: Km 0+000 !' 1.1R %BreaDa& Plaiu !estinaie: Km 9+000 Talea Re lasat din: !" 1! = !" * %"9m2ina ( Bistieru: L3 114$.. 6m& Origine: Km 0+000 !N 1 %Nistore1ti& Bistieru ( 8otrile !estinaie: Km 15+400 !' 1.*I %"9m2ina& Re lasat din: !" - %Telega ( Bre7u: L3 +4-.. 6m& = !" $ %Bre7u ( Pietri eaua: L3 /45.. 6m& = !" 1/B Origine: Km 0+000 1..E %Telega& Bre7u ( Pietri eaua 20+200 !' 1.1T %Aluni1&

<* DJ 207

Lungime:

15,400 Km

<- DJ 214

Lungime:

20,200 Km

!estinaie: Km <$ DJ 215 Lungime: 16,000 Km Re lasat din: !" # Origine: Km !estinaie: Km << DJ 216A Lungime: 10,730 Km

0+000 !N 1 Lilie1ti ( Bordeni 16+000 !' 1..! %S oreni&

Re lasat din: !" 1$ %Li;adea ( 8te0e1ti: L3 <4--. 6m& = !" 1< Origine: Km 0+000 !' 1.1T %Li;adea& 8te0e1ti !estinaie: Km 10+730 !' 1.* %SlCni & Re lasat din: !" <$ Origine: Km 0+000 !N 1A %Li2Cne1ti ( Gam0ira& !estinaie: Km 3+410 !' 1.* Re lasat din: !" 11 Origine: Km 0+000 !' 1.* %!um7rC;e1ti& B9l Cne1ti !estinaie: Km 17+000 "osminele Re lasat din: !" 1# = !" $1 Origine: Km 0+000 !' 1..N %Tei1ani& Olteni ( BClenii de Munte ( Predealul SCrari !estinaie: Km 27+700 !' *-- %Ari e1tii Geletin& Re lasat din: !" -. %!rajna ( "era1u: L3 114<-/ 6m& Origine: Km 0+000 !' 1.*B %!rajna& !estinaie: Km 11+536 "era1u

</ DJ 217

Lungime:

3,410 Km

<+ DJ 218

Lungime:

17,000 Km

<# DJ 219

Lungime:

27,700 Km

<5 DJ 230

Lungime:

11,536 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1*#

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul PRA@OBA


/. DJ 231 Lungime: 17,000 Km Re lasat din: !" $$ %MCgurele ( :ornet "ui7: L3 /4*.. 6m& = !" $/A = !" $/ %BCle1ti ( PC urei: L3 $4#.. 6m& Origine: Km 0+000 !N 1A %MCgurele& :ornet "ui7 ( PC urei 17+000 !' 1.*M %BCle1ti&

!estinaie: Km /1 DJ 232 Lungime: 13,200 Km

Re lasat din: %Strada Bolde1ti(S Ceni: L3 14<.. 6m& = !" <+ Origine: Km 0+000 !N 1A Bolde1ti S Ceni ( Se iu !estinaie: Km 13+200 !' 1.*E Re lasat din: !" $Origine: Km 0+000 !' 1..M %8urani& Ari e1tii Geletin !estinaie: Km 8+000 !' 1..M %:ogeas a& Re lasat din: !" <1 %A2ostola ,e ( ",iojdean a: L3 -4... 6m& = !" <* = !" <%S9ngeru ( Sal ia: L3 <4-+. 6m& Origine: Km 0+000 !' 1.*" %A2ostola ,e& ",iojdean a ( Nu et ( Sal ia 14+470 !' 1.*" %S9ngeru&

/* DJ 233

Lungime:

8,000 Km

/- DJ 234

Lungime:

14,470 Km

!estinaie: Km /$ DJ 235 Lungime: 6,100 Km

Re lasat din: !" +1A %8o0ronia ( !" +1B: L3 $41.. 6m& = !rum ne lasi0i at %!" +1B ( La2o1: L3 *4... 6m& Origine: Km 0+000 !' 1.*" %8o0ronia& LC2o1el 6+100 La2o1

!estinaie: Km /< DJ 236 Lungime: 5,950 Km

Re lasat din: !" /. Origine: Km 0+000 !N 1B %Bu o;& Par ul Bu o; !estinaie: Km 5+950 !N 1A %Pod Blejoi& Re lasat din: !" <-A = !" /5 %Rotari ( TCtaru: L3 /4#.. 6m& = !" +. Origine: Km 0+000 !' 1.*" %S9ngeru& TCtaru ( Malu Ro1u !estinaie: Km 18+100 !' 1.*A %>9nt9nele& Re lasat din: !" */ Origine: Km 0+000 !N 1A %MCne iu PCm9nteni& !estinaie: Km 4+800 !' *-. %"era1u& Re lasat din: !" <5 %Bu o; ( Bolde1ti(S Ceni: L3 /4*+- 6m& = !rum ne lasi0i at: L3 .4+*+ 6m = !" <# %!' 1.*E ( !" <<": L3 14... 6m& Origine: Km 0+000 !' 1.*E %Bu o;& Bala a ( S Ceni 8+000 !' *-* %Bolde1ti(S Ceni& 19+500 Limita 'ud) !9m7o;ia Adunai ( Surde1ti ( Irime1ti 30+400 BreaDa %!' 1.1R&

// DJ 238

Lungime:

18,100 Km

/+ DJ 239

Lungime:

4,800 Km

/# DJ 250

Lungime:

8,000 Km

!estinaie: Km /5 DJ 710 Lungime: 10,900 Km Origine: Km

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1*5

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul PRA@OBA


+. DJ 713 Lungime: 10,300 Km Re lasat din: !" 1*# Origine: Km 0+000 !N +1 %Sinaia& Sinaia ( Limita 'ud) !9m7o;ia %Am -=...& ( Limita 'ud) !9m7o;ia %Am #=+..& ( 8aua !i ,iului !estinaie: Km 16+000 8aua !i ,iului Re lasat din: !" 1** Origine: Km 0+000 !' +1!estinaie: Km 1+000 Piatra ArsC Origine: Km 15+500 Limita 'ud) !9m7o;ia !ie1ti ( >ili2e1tii de PCdure ( "Cline1ti ( >lore1ti 30+000 !N 1

+1 DJ 713B

Lungime:

1,000 Km

+* DJ 720

Lungime:

14,500 Km

!estinaie: Km +- DJ 720D Lungime: 3,950 Km

Re lasat din: !" 11$A %!' 1.1I ( MCrginenii de 'os: L3 14-.. 6m& = !" 11*B %MCrginenii de 'os ( Limita 'ud) !9m7o;ia: L3 -45<. 6m& Origine: Km !estinaie: Km 0+000 !' 1.1I %!ie1ti& 3+950 Limita 'ud) !9m7o;ia

Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& .,AH0VA

1186,329 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1-.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul SJLA'


1 DJ 1035 Lungime: 10,000 Km Re lasat din: !E %Limita 'ud) "luj ( 'e7u u: L3-4...6m& = !" /< Origine: Km 2+800 Limita 'ud) "luj @alta 'e7u u ( 'e7u u ( S0Cra1u !estinaie: Km 12+800 !N 1: Origine: Km 7+400 Limita 'ud) "luj @uta ( Bogdana ( Bu iumi ( Bodia ( Agrij ( PCu1a ( Rom9na1i ( ",i ,i1a ( Romita ( "rea a ( 'i7ou ( Some1 Odor,ei ( InCu ( Aluni1 ( Benesat 81+600 Limita 'ud) Maramure1 0+000 !N 1@ %Surdu & Br9gleD ( >a7ri a ( :9r7ou ( "ernu 21+200 Limita 'ud) "luj 0+000 !N 1@ %"ri1eni& "ristur "ri1eni ( S9n raiu Sil;aniei ( Bulgari ( SClCig ( "e,u Sil;aniei 28+200 Limita 'ud) Maramure1 0+000 !' 1.#A Some1 :uruslCu ( Trani1 ( NC2radea ( ",eud 17+600 Limita 'ud) Maramure1 0+000 8imleu Sil;aniei %!N 1@& "e,ei ( Uilea u 8imleului ( MCeri1te ( Moiad ( SCrmC1ag ( ",ie1d 31+600 Limita 'ud) Satu Mare 0+000 !' 1.#A "iDer ( Ples a ( "rasna 30+345 B9r1ol %!N 1@& 2+800 Limita 'ud) "luj Petrindu ( TCma1a ( "uDC2la ( Alma1u ( BC7iu ( Mestea Cnu 37+640 !' 1.#A 0+000 !N 1> TreDnea ( BoDna 12+180 Agrij %!' 1.#A& 0+000 !N 1" Rus ( 8imi1na ( @C1ma1 ( "ea a ( "iureni ( Gal,a ( B9rte1 a ( BeDded 33+400 "ernu %!' 1.#B&

DJ 108A

Lungime:

72,025 Km

!estinaie: Km DJ 108B Lungime: 21,200 Km Origine: Km

!estinaie: Km $ DJ 108D Lungime: 28,200 Km Origine: Km

!estinaie: Km < DJ 108E Lungime: 17,600 Km Origine: Km

!estinaie: Km / DJ 108F Lungime: 29,850 Km Origine: Km

!estinaie: Km + DJ 108G Lungime: 30,345 Km Origine: Km

!estinaie: Km # DJ 1085 Lungime: 30,123 Km Origine: Km

!estinaie: Km 5 DJ 108, Lungime: 12,180 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1. DJ 1081 Lungime: 31,040 Km Origine: Km

!estinaie: Km 11 DJ 1082 Lungime: 4,000 Km

Re lasat din: !" #-A Origine: Km 9+500 Limita 'ud) Maramure1 Ul iug !estinaie: Km 13+500 "e,u Sil;aniei %!' 1.#!&

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1-1

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul SJLA'


1* DJ 109 Lungime: 14,060 Km Origine: Km !estinaie: Km 1- DJ 109A Lungime: 2,000 Km 32+670 Limita 'ud) "luj !ragu 46+730 @ida %!N 1:&

Re lasat din: !" 1/1 Origine: Km 57+604 Limita 'ud) "luj !estinaie: Km 59+604 @C1ma1 Origine: Km 17+000 Limita 'ud) "luj !o7ro ina ( >odora ( ",iDeni ( Rus ( BuDa1 ( Negreni ( "ormeni1 ( Balea Le1ului ( LoDna ( "li 62+650 !N 1@ %@alta "io mani&

1$ DJ 109E

Lungime:

45,650 Km

!estinaie: Km 1< DJ 109F Lungime: 7,250 Km

Re lasat din: !E %>odora ( B9rsCu Mare: L3.4#<.6m& = Su2ra2unere !N 1" %B9rsCu Mare Am #*=5*$ ( :9lgCu Am #/=.$1: L3-411+6m& = !' 1.5> Origine: Km 0+000 >odora %!' 1.5E& B9rsCu Mare ( !N 1" ( :9lgCu ( Poiana Blen ,ii 10+367 Limita 'ud) Maramure1 0+000 !N 1@ @Clma1d ( "eri1a ( "osni iu de Sus ( "osni iu de 'os ( I2 ( GCuan BCi ( "amCr 27+560 Limita 'ud) Satu Mare 0+000 !N 1: %",endrea& :Cl29ia 8+600 Romita %!' 1.#A&

!estinaie: Km 1/ DJ 109. Lungime: 27,253 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1+ DJ 109, Lungime: 8,600 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1# DJ 110 Lungime: 24,000 Km

Re lasat din: !" 1.. Origine: Km 0+000 MCieri1te %!' 1.#>& !o, ( !umuslCu ( "arastele !estinaie: Km 24+000 !' 1.#> %@alta :,iurtele u& Re lasat din: !" <B Origine: Km 0+000 !N 1> :uruslCu ( "o1eiu !estinaie: Km 14+800 Limita 'ud) Satu Mare Re lasat din: !" 1.$ = Su2ra2unere !N 1> %Am 11.=-*+ ( Am 11*=#-$: L3*4<.+6m& = !" 1 Origine: Km 0+000 8imleu Sil;aniei %!N 1@& Ili1ua ( Lom2irt ( !N 1> ( SCrmC1ag ( !er1ida ( Bo7ota ( Galno 45+020 "amCr %!' 1.5P&

15 DJ 110A

Lungime:

14,800 Km

*. DJ 110B

Lungime:

42,513 Km

!estinaie: Km *1 DJ 110C Lungime: 4,500 Km

Re lasat din: !" -1 %Ileanda ( !ol,eni: L3-4<..6m& = !" $5A Origine: Km 0+000 Ileanda %!N 1"& !ol,eni !estinaie: Km 4+500 Limita 'ud) Maramure1

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1-*

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul SJLA'


** DJ 110D Lungime: 13,250 Km Re lasat din: !" $5 Origine: Km 0+000 Surdu %!N 1@& "ristolel !estinaie: Km 13+250 "ristol %!" $#& Re lasat din: !" #+ = !E %>Cgetu ( Limita 'ud) Bi,or: L3<4+..6m& Origine: Km 0+000 Nu10alCu %!N 1@& Plo2i1 ( >Cgetu !estinaie: Km 24+200 Limita 'ud) Bi,or Re lasat din: !" 1</ Origine: Km 49+780 Limita 'ud) "luj Boi;odeni !estinaie: Km 56+780 !ragu %!' 1.5& Origine: Km 0+000 Nu10alCu %!' 151!& @useni ( Ratin ( "rasna ( Mesenii de 'os ( Ag,ire1 ( GalCu ( Moigrad ( Bre7i 50+035 "rea a %!' 1.#A& 0+000 Nu10alCu %!N 1@& Bog,i1 ( Bal Cu de 'os ( >iDe1 ( 89g ( Tusa 31+330 Limita 'ud) "luj 0+000 !' 1.#: %"rasna& Pe eiu ( BCni1or ( Ban 11+280 S9g %!' 151!& 28+000 Limita 'ud) Satu Mare "e,u Sil;aniei ( @oroatu "e,ului ( Biu1a 43+150 Benesat %!' 1.#A&

*- DJ 110E

Lungime:

24,200 Km

*$ DJ 161

Lungime:

7,000 Km

*< DJ 191C

Lungime:

48,575 Km

!estinaie: Km */ DJ 191D Lungime: 31,330 Km Origine: Km

!estinaie: Km *+ DJ 191E Lungime: 11,280 Km Origine: Km

!estinaie: Km *# DJ 196 Lungime: 15,150 Km Origine: Km

!estinaie: Km

Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& 1/LAJ

627,974 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1--

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul SATU MARE


1 DJ 108L Lungime: 36,987 Km Origine: Km !estinaie: Km * DJ 108M Lungime: 59,979 Km Origine: Km 0+000 TC1nad "ig ( Eriu S9n rai ( "raidorol ( Pi1 ari ( Tere7e1ti ( :elu 36+987 MCdCra1 0+000 TC1nad %!N 1>& SantCu ( ",ereu1a ( Andrid ( !inde1ti ( Irina ( Portia ( BeDendiu ( Tiream ( "arei ( "Cmin ( Lu C eni ( Ber;eni 59+979 >rontierC Ungaria 17+000 Limita 'ud) Maramure1 BC7a ( Ra o;a ( @ureDu Mare 31+029 !' 15/

!estinaie: Km DJ 108. Lungime: 14,029 Km Origine: Km

!estinaie: Km $ DJ 109H Lungime: 7,000 Km Re lasat din: !" / Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km

0+000 Tur %!' 1.5L& 7+000 BCtar i %!' 1.5M& 5+875 Limita 'ud) Maramure1 Ora1u Nou Bii 11+006 Ora1u Nou %!N 15& 0+000 Ora1u Nou Prilog ( Remetea Oa1ului ( Boine1ti ( T9r1ol 21+579 "Cm9rDana 0+000 Negre1ti Oa1 BiIad ( Boine1ti ( "Cline1ti Oa1 ( :,era Mi C ( :,era Mare ( Tur ( BC7e1ti 41+632 !N 1"

<

DJ 109I

Lungime:

5,131 Km

!estinaie: Km / DJ 109K Lungime: 18,316 Km Origine: Km

!estinaie: Km + DJ 109L Lungime: 41,632 Km Origine: Km

!estinaie: Km # DJ 109M Lungime: 25,850 Km

Re lasat din: !' 1.5M = !> %Tarna Mare ( BCga1: $4... 6m& Origine: Km 0+000 @almeu TCmC1eni ( BCtar i ( "omlCu1a ( Balea Sea C ( Tarna Mare !estinaie: Km 25+850 BCga1 Origine: Km 0+000 SC C1eni UnimCt 9+923 A 91 27+560 Limita 'ud) SClaj "e,al ( "e,Clu 45+360 TC1nad

DJ 1095

Lungime:

9,923 Km

!estinaie: Km 1. DJ 109. Lungime: 17,800 Km Origine: Km

!estinaie: Km 11 DJ 110A Lungime: 5,000 Km

Re lasat din: !" <B Origine: Km 14+800 Limita 'ud) SClaj !estinaie: Km 19+800 @odod %!' 15/&

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1-$

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul SATU MARE


1* DJ 191 Lungime: 9,100 Km Origine: Km !estinaie: Km 1- DJ 192 Lungime: 25,652 Km Origine: Km 59+960 Limita 'ud) Bi,or "ean ( Blaja 69+060 TC1nad 0+000 Satu Mare Odoreu ( BC7C1e1ti ( A2a 25+652 Limita 'ud) Maramure1 0+000 Satu Mare PCule1ti ( Petin ( A2ateu ( "orod ( "ul iu Mi ( "ul iu Mare ( "CrC1eu ( Li2Cu ( Balea Binului ( Ro1ior ( Pomi ( Borle1ti 41+300 Limita 'ud) Maramure1 0+000 Satu Mare %!' 15-& Amai ( Ru1eni ( TCtCre1ti ( Ne o2oi ( @omorodu de 'os ( @omorodu de Mijlo ( @omorodu de Sus ( Soldu7a ( @odi1a ( So ond 45+100 RCte1ti %!N 15A&

!estinaie: Km 1$ DJ 193 Lungime: 41,300 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1< DJ 193A Lungime: 45,100 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1/ DJ 193B Lungime: 13,465 Km

Re lasat din: !" *Origine: Km 0+000 !' 15"ru i1or ( Ieg,eri1te ( Poiana "odrului ( B9rsCu de 'os !estinaie: Km 13+465 !' 15-E Re lasat din: !" *+ Origine: Km 0+000 Aero2ort %!N 15A& "ion ,e1ti ( Biile Satu Mare ( Medi1a !estinaie: Km 21+800 8oldu7a Re lasat din: !" *. Origine: Km 0+000 "ul iu Mare @ri2 ( Ru1eni !estinaie: Km 14+305 "ion ,e1ti Re lasat din: !" 5$ Origine: Km 12+000 Limita 'ud) Maramure1 B9rsCu de Sus !estinaie: Km 20+325 Limita 'ud) Maramure1 Re lasat din: !" -. = !E %So onDel ( St9na: L3-4...6m& Origine: Km 0+000 So ond %!' 15-A& So onDel !estinaie: Km 10+561 St9na %!' 15/A& Origine: Km 0+000 Mo0tinu Mi %!N 15& Mo0tinu Mare ( :,i;a i ( Tere7e1ti ( SCtmCrel ( Satu Mare ( LaDuri ( Noroieni Nisi2eni ( Ber u 46+800 >rontierC Ungaria

1+ DJ 193C

Lungime:

21,800 Km

1# DJ 193D

Lungime:

14,305 Km

15 DJ 193E

Lungime:

8,325 Km

*. DJ 193F

Lungime:

10,561 Km

*1 DJ 194

Lungime:

37,485 Km

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1-<

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul SATU MARE


** DJ 194A Lungime: 27,744 Km Re lasat din: !" 1< = !" 1$ %Mi ula ( Ber u Nou: /4++$ 6m& = !A %Ber u Nou ( "idreag: <4... 6m& = !" 1 Origine: Km 0+000 Satu Mare %!' 15$& PCdurea Noroieni ( Mi ula ( Ber u Nou ( "idreag ( Porum7e1ti 27+744 @almeu %!N 1"&

!estinaie: Km *- DJ 194B Lungime: 37,250 Km

Re lasat din: !" /. %!N 15 ( Oar: 54$<. 6m& = !A %Oar ( !ara: *4<.. 6m& = !" /1 = !" 1<. = !" 1<* = !" 1$ %Ber u Nou ( "iu2er eni: 54<.. 6m& Origine: Km 0+000 !N 15 Beti1 ( Oar ( !ara ( Petea ( Atea ( Pele1 ( Peli1or ( Ber u ( Ber u Nou ( Mi ula ( Agri1 40+250 "iu2er eni %!N 15&

!estinaie: Km *$ DJ 194C Lungime: 15,400 Km

Re lasat din: !" 1$5 = !" /- %LaDuri ( Odoreu: 114*<. 6m& Origine: Km 0+000 !orol %!N 15A& LaDuri ( BotiD !estinaie: Km 15+400 Odoreu %!' 15*& Re lasat din: !" << %:elu ( Ba7a No;a : -4/<. 6m& = !" 1<< = !" 1.. = !" *5 %:erCu1a ( So ond: +4... 6m & Origine: Km 0+000 :elu %!' 1.#L& Ba7a No;a ( Ardud ( :erCu1a ( So ond 23+150 So ond %!' 15-A&

*< DJ 194D

Lungime:

23,150 Km

!estinaie: Km */ DJ 195 Lungime: 28,932 Km

Re lasat din: !' 15< = !" 1+ Origine: Km 0+000 Ardud Biile Satu Mare ( TCtCre1ti ( Ne o2oi ( "CrC1eu ( PotCu ( Medie1u Aurit !estinaie: Km 34+417 Ioji7 %!N 1"& Re lasat din: !" << %A 91 ( :,iri1a: /45<. 6m& = !" </ Origine: Km 0+000 A 91 %!N 15A& :iungi ( :,iri1a !estinaie: Km 13+550 !N 15A %Ardud& Re lasat din: !" <# = !" <5 %Bog,i1 ( !N 15: <4$.. 6m& = !N 15 %su2ra2unere: *4*.. 6m& = !" <$ Origine: Km 0+000 !o7a %!N 15& Bog,i1 ( !a ia ( Mo0tinu Mare ( "ri1eni ( "raidorol ( Eeg,ea ( Mi,Cieni 37+105 A 91 %!N 15A&

*+ DJ 195A

Lungime:

13,550 Km

*# DJ 195B

Lungime:

34,905 Km

!estinaie: Km *5 DJ 195C Lungime: 44,006 Km

Re lasat din: !" <* = !" 1-# = !" 1-+ = !" $- = !EN %L314<..6m& Origine: Km 0+000 !omCne1ti Mo0tinu Mi ( S9nmi lCu1 ( :,irolt ( AdK Endre ( "Cua1 ( @otoan ( SudurCu ( Piru Nou ( Pir !estinaie: Km 44+768 Limita 'ud) Bi,or

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1-/

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul SATU MARE


-. DJ 195D Lungime: 15,500 Km Re lasat din: !" -5 %TC1nad ( SCu a: #4<.. 6m& = !" $* %SCu a ( !' 1.#M: +4... 6m& Origine: Km 0+000 TC1nad Sil;a1 ( SCu a 15+500 !' 1.#M %:,ereu1a& 0+000 Su2uru de 'os "orund ( Bogdand ( Nadi1u @ododului ( @odod 28+000 Limita 'ud) SClaj 0+000 !N 15A St9na ( Limita 'ud) Maramure1 %Am 1/=<<.& ( Limita 'ud) Maramure1 %Am *#=<..& ( :iurtele u @ododului 37+100 !' 15/

!estinaie: Km -1 DJ 196 Lungime: 28,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km -* DJ 196A Lungime: 25,150 Km Origine: Km

!estinaie: Km -- DJ 196B Lungime: 19,048 Km

Re lasat din: !" $# = !" $+ %>oieni ( Petre1ti: 1-45<# 6m& Origine: Km 0+000 "arei %!N 1>& >oieni ( "iume1ti ( SanislCu !estinaie: Km 19+048 Petre1ti %!N 15& Re lasat din: !" $/ = !" $#A = !" $$ Origine: Km 0+000 SanislCu %!' 15/B& @orea ( S Cri1oara NouC ( Resig,ea ( Pi1 olt !estinaie: Km 38+592 Andrid %!' 1.#M& Re lasat din: !" 1. = !' 1.5L %su2ra2unere& = !" +# = !" 11 Origine: Km 0+000 !N 15 "o a ( "Cline1ti Oa1 ( Tur !estinaie: Km 27+948 Bama %!N 15&

-$ DJ 196C

Lungime:

38,592 Km

-< DJ 197

Lungime:

20,844 Km

Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& 1A2U MA,E

840,811 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1-+

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul SIBIU


1 DJ 104D Lungime: 8,550 Km Origine: Km !estinaie: Km * DJ 104E Lungime: 12,620 Km 27+400 Limita 'ud) Bra1o; Reti1 35+950 BrCdeni %!' 1./&

Re lasat din: !" $Origine: Km 0+000 8omartin %!' 1.<A& !estinaie: Km 12+620 Ar2a1u de 'os %!N 1& Re lasat din: !" $+ Origine: Km 0+000 !N 1 %Bradu& SC Cdate ( :l9m7oa a ( "olun ( Nou Rom9n !estinaie: Km 26+380 !' 1.$E Re lasat din: !" <* Origine: Km 0+000 SC Cdate %!' 1.$>& Nu et ( "ornCel ( Ro1ia !estinaie: Km 18+860 Nou Origine: Km 18+843 Limita 'ud) Bra1o; Merg,indeal ( !ealu >rumos 30+166 Agnita %!' 1./& 0+000 !' 1./ Mar2od ( Ilim7a; ( SCsCu1 ( 8omartin ( Bruiu 29+473 Limita 'ud) Bra1o; 0+000 !N 1 "9ra ( Nou Rom9n ( SCsCu1i ( ",ir2Cr ( BCrd 29+213 Agnita %!' 1./&

DJ 104F

Lungime:

26,380 Km

DJ 104G

Lungime:

18,860 Km

<

DJ 105

Lungime:

11,323 Km

!estinaie: Km / DJ 105A Lungime: 29,473 Km Origine: Km

!estinaie: Km + DJ 105D Lungime: 29,213 Km Origine: Km

!estinaie: Km # DJ 105E Lungime: 7,000 Km

Re lasat din: !A %",ir2Cr ( Ilim7a;: L3+4...6m& Origine: Km 0+000 ",ir2Cr %!' 1.<! !estinaie: Km 7+000 Ilim7a; %!' 1.<A& Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km 0+000 A;rig %!N 1& 14+350 Poiana Neamului 0+000 A;rig %!N 1& Ra o;ia ( TClma iu ( Sadu ( R9u Sadului ( SCdurel 56+700 Limita 'ud) B9l ea

DJ 105F

Lungime:

14,350 Km

1. DJ 105G

Lungime:

56,700 Km

!estinaie: Km 11 DJ 105H Lungime: 6,080 Km

Re lasat din: !' 1.<@ %Ar2a1u de 'os ( Ar2a1u de Sus: L3/4.#.6m& Origine: Km 0+000 Ar2a1u de 'os !estinaie: Km 6+080 Ar2a1u de Sus Re lasat din: !" <1 %Porum7a u de Sus ( :l9m7oa a: L3541+*6m& = !> 1. %Porum7a u de Sus ( :lCjCrie: L3$4<..6m& Origine: Km 0+000 :l9m7oa a %!' 1.$>& Porum7a u de 'os ( Porum7a u de Sus 13+672 :lCjCrie

1* DJ 105J

Lungime:

13,672 Km

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1-#

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul SIBIU


1- DJ 105K Lungime: 2,500 Km Re lasat din: !" -. Origine: Km 0+000 !ealu >rumos %!' 1.<& !estinaie: Km 2+500 SCrCturi BCi Re lasat din: !" /. %!' 1.<: ( Turnu Ro1u: L3*4*-+6m& Origine: Km 0+000 !' 1.<: %:ara Podu Olt& !estinaie: Km 2+237 Turnu Ro1u Re lasat din: !" #< Origine: Km 3+800 Limita 'ud) Bra1o; Ar2a1u de Sus !estinaie: Km 11+220 "9ri1oara Origine: Km 0+000 Si7iu "ornCel ( No ri , ( Al9na ( Ig,i1u Be ,i ( B9rg,i1 ( Agnita ( Netu1 ( BrCdeni 82+535 Limita 'ud) Mure1 0+000 Si7iu RC1inari ( "urmCturC ( S ,it ( PCltini1 ( BariantC PCltini1 ( "a7ana 8anta 37+200 8anta 0+000 RC1inari BariantC 1+300 RC1inari 0+000 PCltini1 %S ,it& BariantC 1+500 PCltini1 %!' 1./A& 0+000 !N 1 8ura Mi C ( O na Si7iului ( M9ndra ( Loamne1 ( @a1ag ( 8oro1tin 42+395 Ea2u %!N 1$B& 0+000 Si7iu "isnCdie 13+330 Sadu %!' 1.<"& 0+000 !N 1 "isnCdie ( "isnCdioara ( !um7ra;a Si7iului ( RC1inari ( Po2la a ( Orlat 33+585 SC el %!N 1& 0+000 "ristian Orlat ( Si7iel ( Bale ( SCli1te ( :ale1 ( Tili1 a ( Rod ( Poiana Si7iului ( 'ina 47+865 Limita 'ud) Al7a

1$ DJ 1055

Lungime:

2,237 Km

1< DJ 105.

Lungime:

7,420 Km

1/ DJ 106

Lungime:

82,535 Km

!estinaie: Km 1+ DJ 106A Lungime: 37,200 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1# DJ 1067 Lungime: 1,300 Km Origine: Km

!estinaie: Km 15 DJ 106/ Lungime: 1,500 Km Origine: Km

!estinaie: Km *. DJ 106B Lungime: 42,395 Km Origine: Km

!estinaie: Km *1 DJ 106C Lungime: 13,330 Km Origine: Km

!estinaie: Km ** DJ 106D Lungime: 26,741 Km Origine: Km

!estinaie: Km *- DJ 106E Lungime: 47,865 Km Origine: Km

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1-5

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul SIBIU


*$ DJ 106F Lungime: 1,840 Km Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km 16+675 Limita 'ud) Al7a 18+515 !N 1 %Mier urea Si7iului& 0+000 Poiana Si7iului !o79r a ( Mie urea Si7iului ( A2oldu de 'os ( Ludo1 ( :usu 31+604 !' 1.+B

*< DJ 106G

Lungime:

30,645 Km

!estinaie: Km */ DJ 106J Lungime: 8,150 Km

Re lasat din: !" /$ Origine: Km 0+000 !' 1./A :ura R9ului !estinaie: Km 8+150 Orlat %!' 1./E& Re lasat din: !" /$A = !> /< %Baraj "i7in ( "oada La ului: L3-4<..6m& Origine: Km 0+000 :ura R9ului %!' 1./'& Baraj "i7in !estinaie: Km 7+500 "oada La ului Re lasat din: !> Origine: Km !estinaie: Km

*+ DJ 106M

Lungime:

7,500 Km

*# DJ 1065

Lungime:

34,500 Km

0+000 PCltini1 %!' 1./A& RoDde1ti ( Ste0le1ti ( Balea >rumoasei 34+500 !N /+" %Limita 'ud) Al7a&

*5 DJ 106.

Lungime:

16,000 Km

Re lasat din: !> Origine: Km !estinaie: Km

0+000 SCdurel %!' 1.<:& 16+000 RoDde1ti %!' 1./N&

-. DJ 106,

Lungime:

11,175 Km

Re lasat din: !" /Origine: Km 0+000 Si7iu %!N 1& !estinaie: Km 11+175 Po2la a %!' 1./!& Re lasat din: !" <Origine: Km 0+000 !' 1./ !aia ( Ro1ia !estinaie: Km 15+600 Bur2Cr Re lasat din: !" +Origine: Km 0+000 O na Si7iului %!' 1./B& To29r ea !estinaie: Km 13+425 !' 1./: %Ludo1& Origine: Km 22+000 Limita 'ud) Al7a PCu a ( AlCmor ( M9ndra 57+185 Slimni %!N 1$& 0+000 Media1 Mo1na ( Peli1or 28+693 B9rg,i1 %!' 1./&

-1 DJ 1061

Lungime:

15,600 Km

-* DJ 1062

Lungime:

13,425 Km

-- DJ 107B

Lungime:

33,485 Km

!estinaie: Km -$ DJ 141 Lungime: 28,693 Km Origine: Km

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1$.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul SIBIU


-< DJ 141A Lungime: 32,875 Km Origine: Km !estinaie: Km -/ DJ 141B Lungime: 18,680 Km Origine: Km 0+000 8ei a Mare %!N 1$& Boarta ( Buia ( Mi,Cileni ( RC;C1el ( Meti1 ( Be erd 32+875 !' 1./ 0+000 Saro1 2e T9rna;e Biertan ( Ri ,i1 18+680 !' 1$1

!estinaie: Km -+ DJ 141C Lungime: 10,500 Km

Re lasat din: !" -#A Origine: Km 13+000 Limita 'ud) Al7a Bro1teni ( Bogatu Rom9n !estinaie: Km 23+500 !' 1.+B Re lasat din: !" $<A Origine: Km 12+400 Limita 'ud) Al7a Presa a !estinaie: Km 17+350 !' 1.+B Re lasat din: !" 5 Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km

-# DJ 141D

Lungime:

4,950 Km

-5 DJ 141E

Lungime:

1,200 Km

0+000 !N 1$ %"olonia T9rna;a& 1+200 T9rna;a 12+100 Limita 'ud) Mure1 "ur iu ( !9rlos 28+350 Media1 %!N 1$A& 0+000 BlCjel %!N 1$A& BaDna ( Boian 11+612 Limita 'ud) Al7a 0+000 !um7rC;eni 6+151 Limita 'ud) Mure1

$. DJ 142A

Lungime:

16,250 Km

!estinaie: Km $1 DJ 142B Lungime: 11,612 Km Origine: Km

!estinaie: Km $* DJ 142C Lungime: 6,151 Km Origine: Km !estinaie: Km

$- DJ 142E

Lungime:

20,130 Km

Re lasat din: !" 1# = !" *$ %@og,ilag ( !N 1$: L314<1<6m& Origine: Km 0+000 !9rlos %!' 1$*A& Alma ( !um7rC;eni ( @og,ilag !estinaie: Km 20+130 !N 1$ Re lasat din: !" *1 = !A /5 %Ael ( !' 1$1B: L3<41..6m& Origine: Km 0+000 !' 1$*E %Alma& :ara Ael ( Ael !estinaie: Km 12+600 !' 1$1B %Ri ,i1& Re lasat din: !" + Origine: Km !estinaie: Km

$$ DJ 142F

Lungime:

12,600 Km

$< DJ 142G

Lungime:

23,550 Km

0+000 "o21a Mi C %!N 1$& Balea Biilor ( Moti1 ( MoardC1 23+550 Mi,Cileni %!' 1$1A&

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1$1

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul SIBIU


$/ DJ 142H Lungime: 2,130 Km Re lasat din: !" 1< Origine: Km 0+000 BaDna %!' 1$*B& !estinaie: Km 2+130 BaDna BCi Re lasat din: !" ++ Origine: Km 0+000 8ei a Mare %!N 1$& 8ei a Mi C !estinaie: Km 7+855 !N 1$B Origine: Km 17+710 Limita 'ud) Mure1 Ia o7eni 23+714 !' 1./ 0+000 !N1$ Laslea ( Rondola ( Nou SCses ( Sonde ( Ruja 32+250 !' 1./

$+ DJ 142J

Lungime:

7,855 Km

$# DJ 143

Lungime:

6,004 Km

!estinaie: Km $5 DJ 143A Lungime: 32,250 Km Origine: Km

!estinaie: Km <. DJ 143B Lungime: 32,027 Km

Re lasat din: !" // Origine: Km 0+000 Si7iu %!N 1$& Rus iori ( Mag ( Amna1 !estinaie: Km 32+027 A2oldu de 'os %!' 1./:& Origine: Km !estinaie: Km 30+922 Limita 'ud) Mure1 35+602 !' 1$*"

<1 DJ 151B

Lungime:

4,680 Km

Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& 1IBIU

943,701 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1$*

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul SU"EABA


1 DJ 155A Lungime: 18,000 Km Origine: Km !estinaie: Km * DJ 155B Lungime: 5,420 Km Origine: Km !estinaie: Km 0+000 PraIia %!N 1<"& BogdCne1ti ( R91 a ( Buda 18+000 Slatioara 47+600 Limita 'ud)Neam %Timi1e1ti& 53+020 Boroaia %!N 1<"&

DJ 155.

Lungime:

9,000 Km

Re lasat din: !" 1* %>9nt9na Mare ( Bogata: L354... 6m& Origine: Km 0+000 >9nt9na Mare Baia !estinaie: Km 9+000 Bogata Origine: Km 42+150 Limita 'ud) Bistria(NCsCud Te1na ( Rom9ne1ti 55+580 Podu "o1nei 0+000 Batra !ornei %!N 1+& Plaiul 8arului ( 8arul !ornei ( Pana i ( "o;er a ( PCltini1 ( !rCgoiasa ( Neagra 56+965 Brosteni %!N 1+B& 0+000 !rCgoiasa %!' 1+$& 8+800 Limita 'ud)@arg,ita %!N 1<&

DJ 172D

Lungime:

13,430 Km

!estinaie: Km < DJ 174 Lungime: 56,965 Km Origine: Km

!estinaie: Km / DJ 174A Lungime: 8,800 Km Origine: Km !estinaie: Km

DJ 174C

Lungime:

5,000 Km

Re lasat din: >N %:lodu ( Limita 'ud) @arg,ita: L3<4... 6m& Origine: Km 0+000 :lodu !estinaie: Km 5+000 Limita 'ud) @arg,ita Re lasat din: !" #- %!orna "andreni ( Poiana Negri: L3/4... 6m& Origine: Km 0+000 !orna "andreni !estinaie: Km 6+000 Poiana Negri Re lasat din: !" #. %PCltini1 ( Negri1oara: L31#45-. 6m& Origine: Km 0+000 PCltini1 !irmoIa !estinaie: Km 18+930 Negri1oara Re lasat din: !" #$ %8aru !ornei ( :ura @aitii: L31<4...6m& Origine: Km 0+000 8aru !ornei !estinaie: Km 15+000 :ura @aitii Origine: Km 0+000 Pojor9ta %!N 1+& >undu Moldo;ei ( "ola u ( Botu1 ( Brani1tea ( BreaDa de Sus ( Benia ( Moldo;a Sulia ( ID;oarele Su e;ei 46+600 >rontierC U raina 0+000 "9m2ulung Moldo;enes %!N 1+& 23+985 ",iril %!N 1+B&

DJ 174D

Lungime:

6,000 Km

DJ 174E

Lungime:

18,930 Km

1. DJ 174F

Lungime:

15,000 Km

11 DJ 175

Lungime:

46,600 Km

!estinaie: Km 1* DJ 175A Lungime: 23,985 Km Origine: Km !estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1$-

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul SU"EABA


1- DJ 175B Lungime: 16,800 Km Re lasat din: !" 5.A %Pojor9ta ( !' 1+<A: L31<4#.. 6m& = Su2ra2unere !' 1+<A %L3.41+*6m& = !" 5. %!' 1+<A ( RarCu: L314...6m& Origine: Km !estinaie: Km 1$ DJ 176 Lungime: 52,740 Km Origine: Km 0+000 Pojor9ta 16+972 RarCu 0+000 Bama %!N 1+& Str9mtura ( >rumosu ( Batra Moldo;iei ( Moldo;ia ( Ra1 a ( Argel ( !u7ius a ( Brodina de 'os 52+740 Brodina %!' *.5 :&

!estinaie: Km 1< DJ 176A Lungime: 18,500 Km

Re lasat din: >N %"ununs ,i ( !' 1+/: L31#4<.. 6m& Origine: Km 0+000 "ununs ,i Brodina de Sus ( Brodina de 'os !estinaie: Km 18+500 !' 1+/ Origine: Km 0+000 :ura @umorului %!N 1+& MCnCstirea @umorului ( Poiana Mi ului 30+198 !N 1+A %Poienia Mi ului& 0+000 >rasin %!N 1+& Stul2 ani ( Tarnia ( Ostra 43+615 @olda %!N 1+B& 0+000 !N 1+ %"9m2ulung Moldo;enes & SlCtioara ( :emenea 16+320 Stul2i ani %!' 1++A& 0+000 !N 1+ % PCltinoasa& "a2u "9m2ului ( Mironu ( Balea Moldo;ei 16+025 !' *.5A %Balea Moldo;ei&

1/ DJ 177

Lungime:

30,198 Km

!estinaie: Km 1+ DJ 177A Lungime: 43,615 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1# DJ 177B Lungime: 16,320 Km Origine: Km

!estinaie: Km 15 DJ 177C Lungime: 16,025 Km Origine: Km

!estinaie: Km *. DJ 177D Lungime: 24,000 Km

Re lasat din: !" *5 %:ura @umorului ( Slatina: L3$4... 6m& = !E %L3*.). 6m& Origine: Km 0+000 :ura @umorului Borone !estinaie: Km 24+000 Slatina Re lasat din: !" -$A %!' 1++B ( SlCtioara : L3-4##. 6m& Origine: Km 0+000 !' 1++B !estinaie: Km 3+880 SlCtioara Origine: Km 0+000 RCdCui %!N 1+A& Burla ( Ar7ore ( Boto1ana ( "omCne1ti ( @umoreni ( BClC eana ( Bra1 a ( Ili1e1ti ( "i2rian Porum7es u 47+890 !ragoie1ti %!' *.5"& 0+000 8 ,eia %!N 1+& Mi,ol;eni ( "ost9na ( PCr,Cui ( Todire1ti ( Solone ( "omCne1ti ( @umoreni 32+230 P9rte1tii de Sus %!N *E&

*1 DJ 177E

Lungime:

3,880 Km

** DJ 178

Lungime:

47,890 Km

!estinaie: Km *- DJ 178A Lungime: 32,230 Km Origine: Km

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1$$

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul SU"EABA


*$ DJ 178B Lungime: 16,023 Km Origine: Km !estinaie: Km *< DJ 178C Lungime: 24,000 Km Origine: Km 0+000 !N 1+A %RCdCui& Satu Mare ( :rCni e1ti 16+023 8er7Cui %!' *.5!& 0+000 RCdCui %!N 1+A& >rCtCuii Be ,i ( >rCtCuii Noi 24+000 B9l a %!N *E&

!estinaie: Km */ DJ 178D Lungime: 8,950 Km

Re lasat din: !" *. %Solone ( "aj;ana: L3#45<. 6m& Origine: Km 0+000 Solone !estinaie: Km 8+950 !' 1+# %"aj;ana& Re lasat din: !" *1 %"a i a ( Boto1ana: L3/4.1.6m& Origine: Km 0+000 "a i a !estinaie: Km 6+010 Boto1ana Re lasat din: !" $5 %RCdCui ( Boitinel: L31#4+/. 6m& Origine: Km 0+000 RCdCui MCneui ( :alCne1ti !estinaie: Km 18+760 Boitinel Re lasat din: !" */ %"i2rian Porum7es u ( O7 ina: L3<4+..6m& Origine: Km 0+000 "i2rian Porum7es u !estinaie: Km 5+700 O7 ina Origine: Km 48+960 Limita 'ud)Ia1i Budeni ( !ol,as a ( !ol,e1tii Mi i ( !ol,e1tii Mari ( Arg,ira ( Basara7i ( Preue1ti ( @u1i 82+793 >Clti eni %!N *& 0+000 Su ea;a %!N *& I2ote1ti ( Lun u1oara ( Ru1ii MCnCstioara ( Ude1ti ( ",ili1eni ( 8tir7Ct ( Liteni ( "orni ( Poiana 40+540 !ol,as a %!' *.#& 0+000 Ude1ti %!' *.#A& Bere1ti ( !um7rC;eni ( Simini ea ( @9nte1ti ( Bere1ti 29+580 8er7Cne1ti %!N *5A& 21+870 !N *# %Limita 'ud)Boto1ani& Ber i ani ( Liteni ( Balea :lodului ( 'a ota ( @9rto2 50+290 !' *.# %@9rto2& 0+000 Su ea;a %!N *& Mito u !ragomirnei ( Ad9n ata ( @9ne1ti 18+140 Limita 'ud)Boto1ani 0+000 !' *.# %!ol,e1tii Mari& Balea Bourei ( Boura ( Manolea ( Uide1ti ( >orC1ti 15+753 Oni eni %!N *&

*+ DJ 178E

Lungime:

6,010 Km

*# DJ 178F

Lungime:

18,760 Km

*5 DJ 178G

Lungime:

5,700 Km

-. DJ 208

Lungime:

33,833 Km

!estinaie: Km -1 DJ 208A Lungime: 40,540 Km Origine: Km

!estinaie: Km -* DJ 208B Lungime: 29,580 Km Origine: Km

!estinaie: Km -- DJ 208C Lungime: 28,420 Km Origine: Km

!estinaie: Km -$ DJ 208D Lungime: 18,140 Km Origine: Km

!estinaie: Km -< DJ 208E Lungime: 15,753 Km Origine: Km

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1$<

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul SU"EABA


-/ DJ 208F Lungime: 15,421 Km Origine: Km !estinaie: Km -+ DJ 208I Lungime: 3,660 Km Origine: Km !estinaie: Km 12+650 Limita 'ud)Ia1i Tole1ti ( Uide1ti ( !um7rC;ia 28+071 !N * %!um7rC;ia& 0+000 !' *.# %!ol,as a& 3+660 Limita 'ud)Boto1ani

-# DJ 2081

Lungime:

11,017 Km

Re lasat din: !" + %!ol,as a ( Pro7ota: L3114.1+ 6m& Origine: Km 0+000 !ol,as a :ulia ( Pro7ota !estinaie: Km 11+017 Limita 'ud) Ia1i Re lasat din: !" /. %Limita 'ud) Boto1ani ( :rigore1ti: L31<4/1. 6m& Origine: Km 0+000 Limita 'ud) Boto1ani Burdujeni ( >ete1ti !estinaie: Km 15+610 :rigore1ti Re lasat din: !" </ %Mito ( MCnCstirea !ragomirna: L3/41#. 6m& Origine: Km 0+000 Mito !estinaie: Km 6+180 MCnCstirea !ragomirna Re lasat din: !" <- %!N * ( PCtrCui: L3<4+<. 6m& Origine: Km 0+000 !N * !estinaie: Km 5+750 PCtrCui Origine: Km 0+000 >alti eni %!N *& Po oleni ( Mi,Cie1ti ( Sas a Mi C ( MClini ( P9raie ( Slatina 44+300 :ainesti 0+000 MClini %!' *.5A& Poiana MCrului ( BCleni St9ni1oara ( Iesle 33+600 Limita 'ud)Neam 0+000 Su ea;a Liteni ( Borni enii Mi i ( Lu C e1ti 24+700 Ber ,i1e1ti 0+000 Liteni %!' *.5"& Ga,are1ti ( Stroie1ti ( B9l elele ( "ost9na ( !CrmCne1ti ( MCriei ( "Cline1ti ( 8er7Cui ( "ala0inde1ti ( Boto1Cnia Mare ( Negostina 48+340 Siret %!N *& 0+000 Bi o;u de Sus %!N *E& Straja ( >Cl Cu ( Brodina ( SadCu ( Paltin ( Nisi2itu ( Ulma 33+160 >rontierC U raina %Ulma&

-5 DJ 2082

Lungime:

15,610 Km

$. DJ 208U

Lungime:

6,180 Km

$1 DJ 208V

Lungime:

5,750 Km

$* DJ 209A

Lungime:

44,300 Km

!estinaie: Km $- DJ 209B Lungime: 33,600 Km Origine: Km

!estinaie: Km $$ DJ 209C Lungime: 24,700 Km Origine: Km

!estinaie: Km $< DJ 209D Lungime: 48,340 Km Origine: Km

!estinaie: Km $/ DJ 209G Lungime: 33,160 Km Origine: Km

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1$/

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul SU"EABA


$+ DJ 209H Lungime: 13,897 Km Re lasat din: !" 1$ %>Clti eni ( "ornu Lun ii: L31-4#5+ 6m& Origine: Km 0+000 >Clti eni Baia !estinaie: Km 13+897 "ornu Lun ii Re lasat din: !" $* %"lit ( Ar7ore: L3$4.#.6m& Origine: Km 0+000 "lit !estinaie: Km 4+080 Ar7ore Re lasat din: !" $- %Marginea ( Badu BlCdi ,ii: L354.<. 6m& Origine: Km 0+000 Marginea Bolo;C !estinaie: Km 9+050 Badu BlCdi ,ii Re lasat din: !" 1+ %P9rte1ti de Sus ( Soloneu Nou: L3<4$*< 6m& = !" 1# %Soloneu Nou ( Ple1a: L3/4<..6m& Origine: Km 0+000 P9rte1ti de Sus Soloneu Nou 11+925 Ple1a

$# DJ 209J

Lungime:

4,080 Km

$5 DJ 209K

Lungime:

9,050 Km

<. DJ 209L

Lungime:

11,925 Km

!estinaie: Km <1 DJ 209M Lungime: 10,000 Km

Re lasat din: !" 1/ %>Clti eni ( Roto2Cne1ti: L31.4...6m& Origine: Km 0+000 >Clti eni RCdC1eni !estinaie: Km 10+000 Roto2Cne1ti Origine: Km 0+000 Sal ea %!N *5& Bere1ti ( >9nt9nelele 22+225 Ro1 ani

<* DJ 290

Lungime:

22,225 Km

!estinaie: Km <- DJ 290A Lungime: 3,200 Km

Re lasat din: !" +< %Sal ea ( Aero2ort: L3-4*.. 6m& Origine: Km 0+000 Sal ea !estinaie: Km 3+200 Aero2ort Origine: Km 0+000 G;ori1tea %!N *5A& TCute1ti ( Gamostea ( Lun a ( BCline1ti ( :rCme1ti ( PCdureni ( Siret ( Mu1enia ( Baine ( "limCui 45+300 >rCtCuii Noi %!' 1+#"&

<$ DJ 291A

Lungime:

45,300 Km

!estinaie: Km

Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& 1UCEAVA

1136,452 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1$+

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul TELEORMAN


1 DJ 503 Lungime: 51,170 Km Re lasat din: !' <.- re6ilometrat Origine: Km 35+900 Limita 'ud) :iurgiu !rCgCne1ti Bla1 a ( Mo1teni ( "Ctunu !estinaie: Km 87+070 Limita 'ud) !9m7o;ia Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km 30+100 Limita 'ud) :iurgiu 32+600 !rCgCne1ti Bla1 a %!' <.-& 30+000 Limita 'ud) :iurgiu "ernetu ( AleIandria ( Or7eas a de Sus ( TCtCrC1tii de Sus

DJ 503A

Lungime:

2,500 Km

DJ 504

Lungime:

79,784 Km

!estinaie: Km 110+700 Limita 'ud) Arge1 $ DJ 504B Lungime: 27,620 Km Re lasat din: !" <+ = !E %Tri;ale Mo1teni ( Tal2a L3 /41.# 6m& Origine: Km 0+000 !ragCne1ti de Bede %!' /.1"& S0ine1ti ( :CrCgCu ( Tri;alea Mo1teni !estinaie: Km 29+000 Tal2a %!' <./& Origine: Km 0+000 Bujoru %!N <"& "one1ti ( "er;enia ( Storo7Cneasa ( Purani ( MCgura ( BC7Cia ( :ClCeni ( Tal2a OgrCDile ( S urtu Mare ( Negreni 99+000 TCtCrC1tii de 'os %!' <.$& 0+000 Purani Sili1tea ( RCsmire1ti 14+000 Limita 'ud) :iurgiu

<

DJ 506

Lungime:

97,500 Km

!estinaie: Km / DJ 506A Lungime: 14,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km + DJ 506B Lungime: 8,674 Km

Re lasat din: !" *< = !" -. Origine: Km 0+000 Beiu %!' <./& Sm9rdioasa !estinaie: Km 10,674 ID;oarele %!N <1& Origine: Km 16+200 Limita 'ud) Olt Prundu 23+050 Lun a 0+000 Turnu MCgurele Lun a ( Slo7oDia Mindra ( Plo2ii SlC;ite1ti 40+000 Limita 'ud) Olt 49+350 Limita 'ud) :iurgiu 54+595 Bidele

DJ 543

Lungime:

6,850 Km

!estinaie: Km 5 DJ 546 Lungime: 40,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1. DJ 601 Lungime: 5,245 Km Origine: Km !estinaie: Km

11 DJ 601B

Lungime:

27,559 Km

Re lasat din: !' /.1B = !" / %Sili1tea ( Puranii de Sus L3 $)<.. 6m& Origine: Km 0+000 !' /.1 Bleje1ti ( "osme1ti ( Sili1tea !estinaie: Km 27+559 Puranii de Sus %!' <.-&

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1$#

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul TELEORMAN


1* DJ 601C Lungime: 41,692 Km Origine: Km !estinaie: Km 1- DJ 601D Lungime: 20,500 Km Origine: Km 0+000 "osme1ti %!' /.1B& Perii Bro1teni ( B9rtoa2e ( RCdoie1ti ( !rCgCne1ti de Bede 41+692 Ro1iori de Bede 0+000 Prunaru %!N /& Limita 'ud) :iurgiu %Am $=...& ( Limita 'ud) :iurgiu %Am 1.=+1$& ( Mereni 27+214 Bidele %!' /.1&

!estinaie: Km 1$ DJ 601F Lungime: 23,500 Km

Re lasat din: !" <Origine: Km 0+000 "o1oteni %!' /1*A& Meri ( Bedea ( Al7e1ti ( Parul Rotund !estinaie: Km 23+500 Ma;rodin %!' +.-& Origine: Km 6+800 Limita 'ud) :iurgiu :rCtia ( S9r7eni 16+180 Limita 'ud) !9m7o;ia 1+112 Limita 'ud) :iurgiu Mereni ( Botoroaga ( BC7Cia ( Or7eas a ( "Cline1ti ( RCdoie1ti ( S0inte1ti ( SC eni 84+485 "iolCne1ti 0+000 SC eni %!' /1*& Ro1iori de Bede ( "r9ngeni ( Plo2ii SlC;ite1ti 50+950 Plo2ii SlC;ite1ti

1< DJ 611

Lungime:

9,380 Km

!estinaie: Km 1/ DJ 612 Lungime: 79,523 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1+ DJ 612A Lungime: 48,282 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1# DJ 612B Lungime: 15,525 Km

Re lasat din: !" $5 Origine: Km 0+000 Satu Be ,i %!' /1*A& !ra senei ( Beu a !estinaie: Km 15+525 !o7rote1ti %!N /<A& Origine: Km 60+000 Limita 'ud) Olt Moldo;eni 69+550 IslaD

15 DJ 642

Lungime:

9,550 Km

!estinaie: Km *. DJ 653 Lungime: 47,249 Km Origine: Km

66+120 Limita 'ud) Olt "r9ngeni ( "ClmCuiu ( Sal ia !estinaie: Km 114+284 "r9ngu %!N <*& Origine: Km 0+000 Ro1iori de Bede %!N /<A& Troianul ( Urluiu ( Bogdana ( >ur ule1ti 39+998 Piatra %!N <1A& 86+500 Limita 'ud) Olt BC Cle1ti 93+867 Balta SCratC %!' /1*A&

*1 DJ 658B

Lungime:

39,398 Km

!estinaie: Km ** DJ 679 Lungime: 7,367 Km Origine: Km

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1$5

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul TELEORMAN


*- DJ 679B Lungime: 13,500 Km Origine: Km !estinaie: Km *$ DJ 679E Lungime: 14,120 Km 0+000 S rioa1tea %!N /<A& Stejaru 13+500 Limita 'ud) Olt

Re lasat din: !" 1*+A = !" /. Origine: Km 7+144 Limita 'ud) Arge1 Sili1tea :ume1ti !estinaie: Km 21+264 TCtCrC1tii de Sus %!' <.$& Origine: 44+240 Limita 'ud) !9m7o;ia :rCtia ( Poieni ( Sili1tea ( S urtu ( SlC;e1ti ( "iolCne1ti ( Gim7reas a !estinaie: Km 104+890 !o7rote1ti %!N /<A& Origine: 92+076 Limita 'ud) Olt Bala i ( Sili1tea :ume1ti ( "Cline1ti ( Ma;rodin !estinaie: Km 161+281 BuDes u %!N /& Km Km

*< DJ 701

Lungime:

55,450 Km

*/ DJ 703

Lungime:

67,605 Km

Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& 2ELE0,MA5

853,543 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1<.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul TIMI8


1 DJ 572 Lungime: 46,800 Km Re lasat din: !' <+* %Limita 'ud) "ara1(Se;erin ( Limita 'ud) Arad: L3$/4#..6m& Origine: Km 55+700 Limita 'ud) "ara1(Se;erin Silagiu ( BuDia1 ( @itia1 ( To2olo;Cu Mare ( Lu are ( Bresto;C !estinaie: Km 102+500 Limita 'ud) Arad Origine: Km 0+000 Lugoj Olo1ag ( 8tiu a ( Ggri7e1ti 24+000 Limita 'ud)"ara1 Se;erin %Ggri7e1ti&

DJ 584

Lungime:

24,000 Km

!estinaie: Km DJ 584A Lungime: 7,200 Km

Re lasat din: !" 1-* %:C;ojdia ( 8tiu a: L3+4*..6m& Origine: Km 0+000 :C;ojdia %!N /& !estinaie: Km 7+200 8tiu a %!' <#$& Origine: Km 36+200 Limita 'ud) "ara1(Se;erin %Bisag& Bisag 44+800 !N <#A 0+000 :Ctaia %!N <#B& 8emla u Mare ( >erendia 24+900 !N <+ %'amu Mare& 0+000 :Ctaia %!N <#B& Bere ua ( S9ngeorge ( Ro;inia Mare 16+600 !enta %!N <5&

DJ 585

Lungime:

8,600 Km

!estinaie: Km < DJ 588 Lungime: 24,900 Km Origine: Km

!estinaie: Km / DJ 588A Lungime: 16,600 Km Origine: Km

!estinaie: Km + DJ 588B Lungime: 13,600 Km

Re lasat din: !' <##B %Ro;inia Mare ( Ro;inia Mi C: L3-4/..6m& = !E %Ro;inia Mi C ( :,erman: L31.4...6m& Origine: Km 0+000 Ro;inia Mare %!' <##A& Ro;inia Mi C ( Per oso;a 13+600 :,erman %!N <+& 0+000 Timi1oara %!N <5& Ut;in ( S9nmi,aiu Rom9n ( S9nmi,aiu :erman ( Bo7da 28+000 "enei %!N <5B&

!estinaie: Km # DJ 591 Lungime: 28,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km 5 DJ 591A Lungime: 19,300 Km

Re lasat din: !" *.- %S9nmi,aiul Rom9n ( !inia1: L31.4/..6m& = !" *./ %!inia1 ( Pe iu Nou: L3#4+..6m& Origine: Km 0+000 S9nmi,aiul Rom9n %!' <51& !inia1 19+300 Pe iu Nou 0+000 Timi1oara %!N /& Mo1nia NouC ( Al7ina ( ",e;ere1u Mare ( Ba o;a ( BuDia1 ( Sinersig 57+500 Lugoj %!N /&

!estinaie: Km 1. DJ 592 Lungime: 57,500 Km Origine: Km

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1<1

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul TIMI8


11 DJ 592A Lungime: 24,900 Km Re lasat din: !' <5*A %!' <5* ( !' <5*B: L3*.4#..6m& = Su2ra2unere 2e !' <5*B %L314+..6m& = !' <5*A %!' <5*B ( Limita 'ud) "ara1: L3$41..6m& Origine: Km 0+000 !' <5* %Sa o1u Tur es & Ol;e1ti ( Berini ( Torma 26+600 Limita 'ud)"ara1(Se;erin 0+000 ",e;ere1u Mare Torma ( 8i2et 46+200 !N <5 %Boiteni&

!estinaie: Km 1* DJ 592B Lungime: 46,200 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1- DJ 592C Lungime: 17,600 Km

Re lasat din: !" 1$1 %Boldur ( :ara Boldur: L3<4/..6m& = !" 1-+ %:ara Boldur ( Sa o1u Mare: L31*4...6m& Origine: Km 0+000 Boldur %!" 1$1& :ara Boldur ( @odo1 ( !aro;a 17+600 Sa o1u Mare %!" 1$-&

!estinaie: Km 1$ DJ 592D Lungime: 33,700 Km

Re lasat din: !" 1$. %Lugoj ( Ba o;a: L3--4+..6m& Origine: Km 0+000 Lugoj %!N /& 'a7Cr ( O,a7a >orga i ( >i Ctar ( !rCgoe1ti ( Ra o;ia ( @itia1 ( S9r7o;a !estinaie: Km 33+700 Ba o;a %!' <5*& Re lasat din: !' <5- %!N <5 ( >oeni: L3-14<..6m& = !" *.+A %>oeni ( >rontierC Iugosla;ia: L3$4$..6m& Origine: Km 0+000 !N <5 %Sag& Pe iu Nou ( :iul;CD ( >oeni 35+900 >rontierC Iugosla;ia

1< DJ 593

Lungime:

35,900 Km

!estinaie: Km 1/ DJ 593A Lungime: 14,400 Km

Re lasat din: !" *.$ %Pe iu Nou ( S9nmartinu S9r7es : L3+4$..6m& = !" *.< %S9nmartinu S9r7es ( Ui;ar: L3+4...6m& Origine: Km 0+000 Pe iu Nou %!' <5-& S9nmartinu S9r7es ( S9nmartinu Mag,iar 14+400 Ui;ar %!N <5B& 0+000 'im7olia %!N <5A& :ra7at ( :ottlo7 23+800 Lo;rin %!N /&

!estinaie: Km 1+ DJ 594 Lungime: 23,800 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1# DJ 594A Lungime: 12,100 Km

Re lasat din: !" 1- %:ottlo7 ( "omlo1u Mare: L3+4#..6m& = !" 1. %"omlo1u Mare ( >rontierC Iugosla;ia: L3$4-..6m& Origine: Km 0+000 :ottlo7 %!' <5$& "omlo1u Mare ( Lunga 12+100 >rontierC Iugosla;ia

!estinaie: Km 15 DJ 594B Lungime: 17,400 Km

Re lasat din: !" *. %!N / ( BulgCru1: L3<4#..6m& = !" 1# %BulgCru1 ( Lenau,eim: L3<4<..6m& = !" 1$ %Lenau,eim ( :ra7a: L3/41..6m& Origine: Km 0+000 !N / %Lo;rin& BulgCru1 ( Lenau,eim 17+400 :ra7a

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1<*

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul TIMI8


*. DJ 595 Lungime: 11,700 Km Re lasat din: !" 1<* %Timi1oara ( :iro : L3/4*..6m& = !" 1<< %:iro ( Timi1oara: L3<4<..6m& Origine: Km 0+000 Timi1oara %!' <51& ",i1oda ( :iro 11+700 Timi1oara %!N <5&

!estinaie: Km *1 DJ 595A Lungime: 16,100 Km

Re lasat din: !" 1#- %!eta ( "ia o;a: L31/41..6m& Origine: Km 0+000 !eta %!N <5& :,ilad !estinaie: Km 16+100 "ia o;a %!' /5-B& Origine: Km 0+000 Lugoj %!N /& @eDeri1 ( Balea LungC Rom9nC ( "li io;a ( Bet,ausen ( "lado;a ( O,a7a LungC 38+800 Limita 'ud) Arad %O,a7a Rom9nC& 0+000 !N / %",iDCtCu& 8ano;ia ( Panio;a ( Se a1 23+000 Limita 'ud) Arad %"ri;o7ara& 0+000 "o1teiu %!N /& Ei2ari ( Balin ( "utina ( Bet,ausen ( Leu u1e1ti ( MCnC1tiur ( RC ,ita 34+200 Beg,iu Mi %!N /#A&

** DJ 609

Lungime:

38,800 Km

!estinaie: Km *- DJ 609A Lungime: 23,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km *$ DJ 609B Lungime: 34,200 Km Origine: Km

!estinaie: Km *< DJ 609C Lungime: 10,500 Km

Re lasat din: !" #< %Balin ( Bara: L31.4<..6m& Origine: Km 0+000 Balin %!N /& >Cdima !estinaie: Km 10+500 Bara %!" #<& Re lasat din: !N / %Timi1oara ( !" /-: L3<4$..6m& = !" /- %:,iroda ( Aero2ort: L3$41..6m& Origine: Km !estinaie: Km 0+000 Timi1oara %:,iroda& 9+500 AerogarC

*/ DJ 609D

Lungime:

9,500 Km

*+ DJ 609E

Lungime:

5,500 Km

Re lasat din: !" // %Re a1 ( Staiune Biti olC Re atim: L3<4<..6m& Origine: Km 0+000 Re a1 %!N /& !estinaie: Km 5+500 Staiunea Biti olC Re atim Re lasat din: !" 1$# %Remetea Mare ( BaDo1u Nou: L3+4...6m& Origine: Km 0+000 Remetea Mare %!N /& Bu o;C !estinaie: Km 7+000 BaDo1u Nou Re lasat din: !' /#. %Lugoj ( 'dioara: L31#4*..6m& Origine: Km 0+000 Lugoj %!N /& Ta2ia ( MCguri ( "ire1u ( "ri io;a !estinaie: Km 18+200 'dioara

*# DJ 609F

Lungime:

7,000 Km

*5 DJ 680

Lungime:

18,200 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1<-

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul TIMI8


-. DJ 681 Lungime: 43,700 Km Origine: Km 0+000 >Cget %!N /#A& "olonia Mi C ( !ragsine1ti ( :ladna MontanC ( "ri;ina ( "ri io;a 43+700 !N / %:a;ojdia&

!estinaie: Km -1 DJ 681A Lungime: 14,700 Km

Re lasat din: !' /#1A %>9rdea ( Traian Buia: L31*4+..6m& = !" 115 %Traian Buia ( MCnC1tiur: L3*4...6m& Origine: Km 0+000 >9rdea Surdu u Mi ( Traian Buia 14+700 MCnC1tiur

!estinaie: Km -* DJ 681B Lungime: 6,300 Km

Re lasat din: !" 1-. %!' /#1 ( NCdrag: L3$4...6m& = !E %NCdrag ( "ornet: L3*4-..6m& Origine: Km 0+000 !' /#1 NCdrag 6+300 "ornet

!estinaie: Km -- DJ 681C Lungime: 26,600 Km

Re lasat din: !" 1*$ %!N /#A ( 'ure1ti: L3541..6m& = !" 1*1 %'ure1ti ( !N /#A: L354/..6m& = !' /#1A %Traian Buia ( Leu u1e1ti: L3+45..6m& Origine: Km 0+000 !N /#A %PogCne1ti& 'ure1ti ( B9rna ( SaraDani ( SC eni ( Sudria1 ( 'u2ani 26+600 Leu u1e1ti %!' /.5B&

!estinaie: Km -$ DJ 681D Lungime: 6,000 Km

Re lasat din: !" 11/ %:ladna MontanC ( Golt: L3/4...6m& Origine: Km 0+000 :ladna MontanC %!' /#1& :ladna Rom9nC !estinaie: Km 6+000 Glot Re lasat din: !' /#* %>Cget ( Be7a Be ,e: L3/54...6m& = !E %Be7a Be ,e ( >rontierC Iugosla;ia: L314#..6m& Origine: 0+000 >Cget %!N /#A& Limita 'ud) Arad %6m 5=...& ( Limita 'ud) Arad %6m 1-.=1<.& ( Periam ( S9n2etru Mare ( Sara;ale ( S9nni olau Mare ( !ude1tii Be ,i ( ",egle;i i ( ",erestur ( Be7a Be ,e !estinaie: Km 191+150 >rontierC Iugosla;ia Km

-< DJ 682

Lungime:

70,800 Km

-/ DJ 682A

Lungime:

4,200 Km

Origine: Km !estinaie: Km

17+000 >9nt9nele 21+200 >iriteaD

-+ DJ 682B

Lungime:

13,400 Km

Re lasat din: !' /#*B %!ude1tii Be ,i ( >rontierC Iugosla;ia: L31-4$..6m& Origine: Km 0+000 !ude1tii Be ,i %!' /#*& Bal ani !estinaie: Km 13+400 >rontierC Iugosla;ia Re lasat din: !" 1.. %>Cget ( Sinte1ti: L3<4/..6m& = !E %L3-4...6m& Origine: Km 0+000 >Cget %!' /#*& Temere1ti ( Sinte1ti !estinaie: Km 8+600 Margina %!" 1.-&

-# DJ 682D

Lungime:

8,600 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1<$

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul TIMI8


-5 DJ 682E Lungime: 9,300 Km Re lasat din: !" *5 %S9n2etru Mare ( Igri1: L3#45..6m& = !E %Igri1 ( Limita 'ud) Arad: L3.4$..6m& Origine: Km 0+000 S9n2etru Mare %!' /#*& Igri1 9+300 Limita 'ud) Arad 0+000 "o1a;a %!N /#A& "urtea ( Rom9ne1ti ( Tome1ti ( "olonia >a7ri ii ( Lun anii de 'os ( Lun anii de Sus 36+800 Limita 'ud) "ara1(Se;erin

!estinaie: Km $. DJ 684 Lungime: 36,800 Km Origine: Km

!estinaie: Km $1 DJ 684B Lungime: 18,900 Km

Re lasat din: !" 1.5 %"urtea ( Poieni: L31#4<..6m& = !E %L3.4$..6m& Origine: Km 0+000 "urtea %!' /#$& Pietroasa ( "ri;ina de Sus !estinaie: Km 18+900 Poieni Origine: Km 0+000 Timi1oara %!N /5& !um7rC;ia ( :iarmata ( Pi1 ,ia ( >i7i1 42+500 Ma1lo %Limita 'ud) Arad& 0+000 Ma1lo %!' /51& Remetea Mi C ( ",arloten7urg ( Bogda ( "omeat 26+800 !' <+* %Bresto;C& 0+000 !N /5 %S9nandrei& "arani ( BCrCteaD ( :elu ( Baria1 ( Periam 49+900 Pesa %!N /& 0+000 "Cr2ini1 %!N <5A& Ie ea Mi C ( Biled ( Sat ,ineD ( BCrCteaD ( "Cla ea ( Ori1oara ( Se eani 54+700 >i7i1 %!' /51& 0+000 Io,anis0eld %!N <5B& I;anda ( "e7Da ( "ia o;a ( 'e7el ( Iosi0 ( Lie7ling ( Stamora Rom9nC 54+000 !' <5*A %Ot;e1ti&

$* DJ 691

Lungime:

42,500 Km

!estinaie: Km $- DJ 691A Lungime: 26,800 Km Origine: Km

!estinaie: Km $$ DJ 692 Lungime: 49,900 Km Origine: Km

!estinaie: Km $< DJ 693 Lungime: 54,700 Km Origine: Km

!estinaie: Km $/ DJ 693B Lungime: 54,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km $+ DJ 694 Lungime: 10,600 Km

Re lasat din: !" 11# %!um7ra;a ( M9tni u Mi : L3+4#..6m& = !" 11< %M9tni u Mi ( >9rdea: L3*4#..6m& Origine: Km 0+000 !um7ra;a Bu o;C ( M9tni u Mi 10+600 >9rdea

!estinaie: Km

Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& 2IMI-

1144,800 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1<<

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul TUL"EA


1 DJ 222 Lungime: 94,300 Km Origine: Km 0+000 Tul ea Agig,iol ( Sa7angia ( Sari ,ioi ( Enisala ( SCl ioara ( 'urilo; a ( "eamurila de 'os ( "eamurila de Sus ( Beidaud ( Sarig,iol de !eal 94+300 Limita 'ud) "onstana 0+000 @oria @am ear a ( Ni0on 37+545 Lun a;ia 0+000 "eamurlia de Sus %!' ***& Stejaru ( To2olog ( !oro7anu 57+178 "erna 0+000 Tul ea Nu0Cru ( Ma,mudia ( Inde2endena 64+926 Agig,iol

!estinaie: Km * DJ 222A Lungime: 37,545 Km Origine: Km

!estinaie: Km DJ 222B Lungime: 57,178 Km Origine: Km

!estinaie: Km $ DJ 222C Lungime: 64,926 Km Origine: Km

!estinaie: Km < DJ 222D Lungime: 83,000 Km

Re lasat din: !' ***! = !" * = !" < Origine: Km 0+000 Ilganii de 'os PartiDani ( Bulturu ( :orgo;a ( "ri1an ( Sulina ( "ardon !estinaie: Km 83+000 ")A) Rosetti Origine: Km 0+000 Sarig,iol de !eal %!' ***& "asim ea ( Ra,manu 28+027 !N **A 10+800 Limita 'ud) "onstana !Ceni ( Ostro; ( Pe eneaga ( Traian 45+150 !' ***B 0+000 !Ceni >CgCra1u Nou 16+500 !N **A

DJ 222E

Lungime:

28,027 Km

!estinaie: Km + DJ 222F Lungime: 34,350 Km Origine: Km

!estinaie: Km # DJ 222G Lungime: 16,500 Km Origine: Km

!estinaie: Km 5 DJ 222H Lungime: 5,000 Km

Re lasat din: !" <. %!N **! %6m 1-=#<$& ( Tur oaia : L 3 <4... 6m& Origine: Km 0+000 !N **! %6m 1-=#<$& !estinaie: Km 5+000 Tur oaia Re lasat din: !" <1 Origine: Km 0+000 !N **! !estinaie: Km 3+100 :re i Re lasat din: !" <* Origine: Km 0+000 !N **! !estinaie: Km 5+300 "ar aliu Re lasat din: !" /< Origine: Km 0+000 !' *<1 !estinaie: Km 10+600 :rindu

1. DJ 222K

Lungime:

3,100 Km

11 DJ 222L

Lungime:

5,300 Km

1* DJ 222M

Lungime:

10,600 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1</

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul TUL"EA


1- DJ 2225 Lungime: 66,000 Km Re lasat din: !" 1 Origine: Km !estinaie: Km 1$ DJ 223A Lungime: 48,100 Km Origine: Km 0+000 Tul ea Tudor Bladimires u ( "eatal ,ioi ( Pardina ( Tatanir 66+000 ",ilia Be ,e 7+000 Limita 'ud) "onstana "asim ea ( Sla;a "er ,eDC ( Ba7adag 55+100 Enisala 0+000 @oria ID;oarele 13+900 Nal7ant 0+000 Ni uliel Balea Teilor ( Ni olae BCl es u ( Mi,ai Bra;u 54+795 Sari ,ioi 0+000 "ataloi >re Cei ( Po1ta 19+502 !N **

!estinaie: Km 1< DJ 227 Lungime: 13,900 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1/ DJ 229 Lungime: 54,795 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1+ DJ 229A Lungime: 19,502 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1# DJ 229B Lungime: 1,438 Km

Re lasat din: !" // Origine: Km 0+000 !N ** !estinaie: Km 1+438 Aero2ort Tul ea Origine: Km 84+500 Limita 'ud) :alai *- August 98+700 :ar;Cn

15 DJ 251

Lungime:

14,200 Km

!estinaie: Km

Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& 2ULCEA

657,761 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1<+

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul BFL"EA


1 DJ 105G Lungime: 14,500 Km Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km 56+700 Limita 'ud) Si7iu 71+200 Boineasa %!N +A& 55+000 Limita 'ud) :orj Li;eDi ( :rCdi1tea ( Sine1ti ( T9rgu :9ngule1ti ( !ealul Aluni1 ( Ber7e1ti ( Matee1ti ( :re i 89+538 Milostea %!N /+&

DJ 605A

Lungime:

34,538 Km

!estinaie: Km DJ 605C Lungime: 13,300 Km

Re lasat din: !' /.<" re6ilometrat Origine: Km 0+000 SlC;e1ti %!' /.<A& Alunu ( Igoiu ( Bode1ti !estinaie: Km 13+300 Limita 'ud) :orj Origine: Km 51+400 Limita 'ud) Olt Lalosu ( >Cure1ti ( !Cn iule1ti ( Oteteli1u ( Benge1ti ( LC ustenii de 'os 78+490 :Cne1ti %!N /+B& 0+000 !' /$BC7eni Olteu ( "olelia ( Pietroasa ( Balea Mare ( !rCganu ( "io Cnari ( GC;oieni ( B9rleni ( StCne1ti ( MC iu a ( "ermege1ti ( ",irige1ti ( BCr7Crigeni 35+555 Roie1ti %!N /<"&

DJ 643

Lungime:

27,090 Km

!estinaie: Km < DJ 643B Lungime: 35,555 Km Origine: Km

!estinaie: Km / DJ 643D Lungime: 1,877 Km

Re lasat din: !" #$A Origine: Km 16+000 Limita 'ud) !olj !estinaie: Km 17+877 8tir7e1ti %!' /<1A& Origine: Km 4+350 Limita 'ud) Olt Olteani ( Ber7e1ti ( Mologe1ti ( PortCre1ti ( Lalo1u ( :,indari ( :Cine1ti ( Bungeani 18+350 >Cure1ti %!' /$-& 0+000 GC;ideni %!N /$& Pro o2oaia ( Orle1ti ( Blejani ( S undu ( "r9ngu 19+665 Pes eana %!' /++A&

DJ 644A

Lungime:

14,000 Km

!estinaie: Km # DJ 645 Lungime: 19,665 Km Origine: Km

!estinaie: Km 5 DJ 646 Lungime: 37,860 Km

Re lasat din: !' /$/ = !" 1$5 = !E %MCnCstirea Bistria ( MCnCstirea Arnota L3 -4... 6m& Origine: Km 0+000 BC7eni %!N /$& BCluoaia ( MCnCile1ti ( :enuneni ( >ole1ti ( !um7rC;e1ti ( >ole1tii de Sus ( Tom1ani ( "oste1ti ( MCnCstirea Bistria 37+860 MCnCstirea Arnota

!estinaie: Km 1. DJ 646A Lungime: 20,019 Km

Re lasat din: !" 1<$ %Stoene1ti ( BCr7Cte1ti L3 +45-< 6m& = !" 1<. Origine: Km 0+000 Stoene1ti %!N /+& !o7ri eni ( Bar7atesti !estinaie: Km 20+019 "oste1ti

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1<#

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul BFL"EA


11 DJ 646B Lungime: 13,915 Km Re lasat din: !" 1*< Origine: Km 0+000 >r9n e1ti %!' /$/& "osani ( !eDro7ii ( 8er7Cne1ti ( PCu1e1ti ( Bar anele ( Soli e1ti !estinaie: Km 13+915 Pietrari %!N /+& Re lasat din: !" 1*+ Origine: Km 0+000 BCluoaia %!' /$/B& !estinaie: Km 3+000 MCnCstirea Sur2atele Re lasat din: !L %PCu1e1ti OtC1Cu ( BCile :o;ora L3 $4$.. 6m& Origine: Km 0+000 PCu1e1ti %!' /$/B& MCnCstirea "ernele !estinaie: Km 4+400 BCile :o;ora %!' /$5& Re lasat din: !" 1<$ %Bode1ti ( BCr7Cte1ti L3 $4</< 6m& Origine: Km 0+000 Bode1ti %!N /+& !estinaie: Km 4+565 BCr7Cte1ti %!' /$/A& Re lasat din: !" 1*Origine: Km 0+000 TCtCrani %!N /$& Munteni ( MCgura ( Arsan a ( Mi,Cie1ti ( Negreni ( Bul2uie1ti ( S Cri1oara !estinaie: Km 12+190 Buleta %!N /+& Origine: Km 0+000 Ione1ti %!N /$& Olanu ( "asa Be ,e 8+900 Limita 'ud) Olt 0+000 !N /$ %!rCgC1ani& 3+081 Limita 'ud) Olt

1* DJ 646C

Lungime:

3,000 Km

1- DJ 646D

Lungime:

4,400 Km

1$ DJ 646E

Lungime:

4,565 Km

1< DJ 647

Lungime:

12,190 Km

1/ DJ 648

Lungime:

8,900 Km

!estinaie: Km 1+ DJ 648A Lungime: 3,081 Km Origine: Km !estinaie: Km

1# DJ 648B

Lungime:

8,125 Km

Re lasat din: !" <1 %!N /$ ( Tig,ina: L3+4+#< 6m& = !L %Tig,ina ( !N /$: L3.4$.. 6m& Origine: Km 0+000 !N /$ Boi e1ti ( Boi e1tii din Bale ( Tig,ina 8+125 !N /$ %:rCdinari ( 'ud) Olt& 0+000 !N /+ %:o;ora& BCile :o;ora 8+640 Pietrari %!N /+& 0+000 !N /+ :ura Su,a1ului ( O nele Mari ( O nia ( SlCtioarele 11+000 Bune1ti %!N /+&

!estinaie: Km 15 DJ 649 Lungime: 8,640 Km Origine: Km

!estinaie: Km *. DJ 650 Lungime: 11,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km *1 DJ 651 Lungime: 15,700 Km

Re lasat din: !" 1/. %PCu1e1ti MCgla1i ( !eleni L3 54... 6m&= !" 1<5 %Stoene1ti ( !eleni L3 -4... 6m& = !E %"a o;a L3 -4+.. 6m& Origine: Km 0+000 PCu1e1ti MCgla1i %!N /$& !eleni ( MCnCstirea 'g,ea7uri 15+700 Stoene1ti %!' /$/A&

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1<5

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul BFL"EA


** DJ 651A Lungime: 19,650 Km Origine: Km !estinaie: Km *- DJ 651B Lungime: 12,470 Km 0+000 BCl e1ti %!N /<"& "CDCne1ti ( 8tir7e1ti ( @erC1ti ( :,ioroiu ( Mierea 19+650 Limita 'ud) :orj

Re lasat din: !" //A %BCl e1ti ( Limita 'ud) Olt L3 1*4$+.& Origine: Km 0+000 BCl e1ti %!N /<"& :orune1ti ( Preote1ti !estinaie: Km 12+470 Limita 'ud) Olt Re lasat din: !" 1+.= !E %",eia ( MCnCstirea IeDer ( MCnCstirea Pa,omie L3 114... 6m& Origine: Km 0+000 Balea ",eii %!N /$& ",eia 16+681 MCnCstirea Pa,omie

*$ DJ 654

Lungime:

16,681 Km

!estinaie: Km *< DJ 656 Lungime: 8,874 Km

Re lasat din: !" 1/5 = !" 1/5A = !" 1+#A = !L %Bila 1 Mai ( !N /$ L3 14*.. Origine: Km 0+000 OlCne1ti "oman a ( Tisa ( Bila 1 Mai !estinaie: Km 8+874 !N /$ Re lasat din: !" 1+1 %:ura BCii ( Muiereas a de Sus L3 +4*1* 6m&= !" 1+- = !E %Muiereas a ( MCnCstirea >rCsinei L3 -4*.. 6m& Origine: Km 0+000 :ura BCii Malu B9rto2 ( @otarele ( Muiereas a ( :C;Cne1ti 13+400 MCnCstirea >rasinei 53+650 Limita 'ud) :orj Maria ( ID;oru Re e ( BCideeni 69+169 @oreDu %!N /+&

*/ DJ 658

Lungime:

13,400 Km

!estinaie: Km *+ DJ 665 Lungime: 15,519 Km Origine: Km

!estinaie: Km *# DJ 669 Lungime: 2,982 Km

Re lasat din: !" 1$< Origine: Km 0+000 !ealul Ulmului %!N /+& !estinaie: Km 2+982 Romani Re lasat din: !' /+/= !" 1-/ %6m .=...( 6m +=*<.& Origine: Km 0+000 "erna %!' //<& Rugetu ( Slatioara ( Moge1ti ( :orune1ti ( Stroie1ti ( Pojogi "erna ( "o2C eni ( Bondo i ( Bro1teni ( LC2u1ata ( Mijai ( Romane1ti ( Ro1iile ( Nen iule1ti ( Ee2e1ti ( Tetoiu ( :9rlogani ( ",ir ule1ti !estinaie: Km 74+450 Irime1ti %!' /$-& Re lasat din: !" #1 %:iule1ti ( !oDe1ti L3 /4-.. 6m&&= !" #* Origine: Km 0+000 :iule1ti %!N /+B& !9n Ci ( Tanisla;i ( StCn ule1ti ( !oDe1ti ( "atetu ( Pasarei !estinaie: Km 19+540 Ro1iile %!' /+/& Re lasat din: !" 5*= !" 1.# Origine: Km 0+000 :la;ile %!' /++A& Boi uleasa ( Oltean a ( ",iri e1ti !estinaie: Km 17+002 LC2u1ata %!' /+/&

*5 DJ 676

Lungime:

74,450 Km

-. DJ 676A

Lungime:

19,540 Km

-1 DJ 676B

Lungime:

17,002 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1/.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul BFL"EA


-* DJ 676C Lungime: 20,918 Km Re lasat din: !" 11< Origine: Km 0+000 !N /<" %Roie1ti& :ro1i ( ArmC1e1ti ( "erni1oara ( O79r1ia ( SCrsCne1ti ( Ote1ani !estinaie: Km 20+918 Ote1ani %!N /<"& Re lasat din: !" 1-- = !" 1--A = !" 11$ Origine: Km 0+000 Alunu %!' /.<"& Tur e1ti ( Pojogi !estinaie: Km 16+290 "erni1oara %!' /+/"& Re lasat din: !M %Ber7e1ti ( Po2e1ti: L3 *<4-.. 6m& Origine: Km 0+000 Ber7esti %!' /.<A& "o2C eni ( "erni1oara !estinaie: Km 25+300 Po2e1ti Re lasat din: !" +/ Origine: Km 0+000 :rCdi1tea %!N /+B& !o7ri ea ( Ggu7ea !estinaie: Km 15+300 !' /+/ Re lasat din: !" ++ = !" +#A Origine: Km 0+000 GCtreni %!N /+B& Olteu ( SCs ioara ( Budele ( Nen iule1ti ( Po2e1ti ( MCneasa !estinaie: Km 21+250 Ee2e1ti %!' /+/& Re lasat din: !" 1$. %MCldCre1ti de Sus ( "ulele L3.4#<. 6m& = !" 1-5 = !L %"iu2a L3 14+.. 6m& Origine: Km 0+000 MCldCre1ti de Sus %!N /<"& "ulele MCldCre1ti 5+510 !N /+ 0+000 MCdulari %!N /+B& MCdulari ( !imule1ti ( U1urei ( 8u1ani ( Stoi ule1ti ( R9me1ti 23+850 Limita 'ud) Olt

-- DJ 676D

Lungime:

16,290 Km

-$ DJ 676E

Lungime:

25,300 Km

-< DJ 676F

Lungime:

15,300 Km

-/ DJ 676G

Lungime:

21,250 Km

-+ DJ 676H

Lungime:

5,510 Km

!estinaie: Km -# DJ 677 Lungime: 23,850 Km Origine: Km

!estinaie: Km -5 DJ 677A Lungime: 35,020 Km

Re lasat din: !' /++A %"reeni ( Sirineasa: L3-<4.*.6m& Origine: Km 0+000 "reeni %!N /+B& Mrene1ti ( ID;oru ( Nemoiu ( AmCrC1ti ( :lC;ile ( "ermege1ti ( Pes eana !estinaie: Km 35+020 Sirineasa %!' /++>& Re lasat din: !" <$ %Limita 'ud) Olt ( >umureni L3 54.$# 6m& = !" /* Origine: Km 1+648 Limita 'ud) Olt Lunge1ti ( >umureni !estinaie: Km 17+896 R9me1ti %!' /++&

$. DJ 677C

Lungime:

16,248 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1/1

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul BFL"EA


$1 DJ 677D Lungime: 9,988 Km Re lasat din: !" << Origine: Km 0+000 Momote1ti 8er7Cne1ti !estinaie: Km 9+988 Lunge1ti %!' /++!& Re lasat din: !" </ Origine: Km 0+000 8te0Cne1ti %!' /++!& !estinaie: Km 6+520 !o7ru1a Re lasat din: !" 11+ %L3/4.#.6m& = !' /++A %Sirineasa ( :ali ea: L3 #4$$*6m& Origine: Km 0+000 Po2e1ti %!N /<"& "iorC1ti ( Sirineasa ( Ostro;eni !estinaie: Km 14+522 :ali ea %!' /+#& Origine: Km 2+190 Limita 'ud) Olt !rCgoie1ti ( "asa Be ,e ( !rCgioiu ( :ali ea ( BrCtia ( "remenari ( Ber ioiu ( Ruda ( B9rse1ti ( BarDa 42+560 Bude1ti %!N +&

$* DJ 677E

Lungime:

6,520 Km

$- DJ 677F

Lungime:

14,522 Km

$$ DJ 678

Lungime:

40,370 Km

!estinaie: Km $< DJ 678A Lungime: 25,290 Km

Re lasat din: !" 1+/ = /+#A Origine: Km 0+000 !N /$ %TCtCrani& Bratia Bale ( "o oru ( !ealu Mare ( Prede1ti ( "or7ii din Bale ( Po2e1ti ( :ineri a !estinaie: Km 25+290 Limita 'ud) Arge1 Origine: Km 17+390 Limita 'ud) Olt !Cni ei ( :ura "ru ilor ( Balea S ,eiului 26+950 Limita 'ud) Arge1 0+000 !rCgoe1ti %!' /+#& Bu iumeni 6+262 GC;ideni %!N /$&

$/ DJ 678B

Lungime:

9,560 Km

!estinaie: Km $+ DJ 678C Lungime: 6,262 Km Origine: Km

!estinaie: Km $# DJ 678D Lungime: 16,900 Km

Re lasat din: !" -< = !" -- = !" -$ %RotCrC1ti ( MuDeul Ni olae BCl es u L3 14... 6m& Origine: Km 0+000 :ali ea %!' /+#& Malu ( S ,itul !osul Raului ( Predesti 16+900 MuDeul Ni olae BCl es u

!estinaie: Km $5 DJ 678E Lungime: 8,362 Km

Re lasat din: !" *.. Origine: Km 3+000 Limita 'ud) Arge1 LCunele de 'os ( "ire1u !estinaie: Km 11+362 Limita 'ud) Olt Re lasat din: !" -/ %:ali ea ( Stoile1ti: L3 /4*.. 6m& = !" -+ %Stoile1ti ( B9rsoiu: L3 -41<. 6m& = !" -/A %B9rsoiu ( "asa Be ,e: L3 $4.<. 6m& Origine: Km 0+000 :ali ea %!' /+#& Stoile1ti ( B9rsoiu 13+400 "asa Be ,e %!' /$#&

<. DJ 678H

Lungime:

13,400 Km

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1/*

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul BFL"EA


<1 DJ 701D Lungime: 37,085 Km Re lasat din: !" 1+< = !E %Latoria ( :al7enu L3 **4+.. 6m& Origine: Km 0+000 "iunget %!N +A& Latoria ( Petrimanu !estinaie: Km 37+085 :al7enu Origine: Km 0+000 R9mni u B9l ea >edele1oiu ( Run u ( Balea Ba7ei 20+600 Limita 'ud) Arge1

<* DJ 703F

Lungime:

20,600 Km

!estinaie: Km <- DJ 703G Lungime: 15,800 Km

Re lasat din: !' +.-: re6ilometrat Origine: Km 0+000 Sea a %!N +& 'i7lea ( Salatru el ( BerislC;e1ti ( Ro7aia !estinaie: Km 15+800 Limita 'ud) Arge1 Origine: Km 29+800 Limita 'ud) Arge1 Poiana ( Surdoiu ( Peri1ani ( Pri2oare ( S29nu ( Tite1ti ( Boi1oara ( :re7le1ti 61+160 "9ineni %!N +& 0+000 Turnu %!N +& 'i7lea Be ,e ( !Ce1ti ( S9m7otin 17+300 >edele1oiu %!' +.->& 0+000 Peri1ani %!' +.-@& 11+000 "ornet %!N +&

<$ DJ 703H

Lungime:

31,360 Km

!estinaie: Km << DJ 703L Lungime: 17,300 Km Origine: Km

!estinaie: Km </ DJ 703M Lungime: 11,000 Km Origine: Km !estinaie: Km

<+ DJ 7035

Lungime:

20,500 Km

Re lasat din: !" 1$ Origine: Km 0+000 BerislC;e1ti %!' +.-:& !estinaie: Km 20+500 Releu "oDia Re lasat din: !" 5 Origine: Km !estinaie: Km

<# DJ 703.

Lungime:

9,528 Km

0+000 Ra o;ia %!' +.-M& 9+528 Tite1ti %!' +.-@&

Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& V7LCEA

1006,521 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1/-

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul BASLUI


1 DJ 159 Lungime: 31,535 Km Origine: Km 54+500 Limita 'ud) Neam BC e1ti ( Ba7u1a ( PCltini1 ( Slo7oDia ( Ra o;a ( Tro,an ( Punge1ti ( Sili1tea ( ArmC1an 86+035 Ble1 a %!N *>&

!estinaie: Km * DJ 159A Lungime: 18,720 Km

Re lasat din: !" 1*- %BC e1ti ( Punge1ti: L31#4+*.6m& Origine: Km 0+000 BC e1ti %!' 1<5 6m .=...& :9r eni !estinaie: Km 18+720 Punge1ti %!' 1<5& Re lasat din: !E Origine: Km !estinaie: Km

DJ 159E

Lungime:

5,000 Km

0+000 :9r eni %!' 1<5A & MCline1ti 5+000 MCnCstire MCline1ti 0+000 Rediu %!N *>& Brodo ( BClteni ( RCduie1ti ( !ele1ti ( Ose1ti ( Balea Mare 35+005 Negre1ti %!N 1<!&

DJ 207E

Lungime:

35,005 Km

Origine:

Km

!estinaie: Km < DJ 207H Lungime: 8,500 Km

Re lasat din: !" 5. %Baslui ( ",io : L3-4#*. 6m& = !E %L3$4/+.6m& Origine: Km 0+000 !N *> %Baslui& >a7ri a "erami a ( ",io ( Poiana "C2rioarei !estinaie: Km 8+500 Poiana "C2rioarei ( Ta7Cra de o2ii Re lasat din: !" 1.# %!ele1ti ( >9st9 i: L3+41-.6m& Origine: Km 0+000 !' *.+E %!ele1ti& BCle1ti !estinaie: Km 7+310 >9st9 i Re lasat din: !' *$1" %Limita 'ud) Ba Cu ( Stejaru: L3.4<..6m& = !" 1$$ %Stejaru ( !ragomire1ti: L3#41*< 6m& Origine: Km 24+000 Limita 'ud) Ba Cu %Stejaru& !oagele ( Poiana Pietrei 32+625 !ragomire1ti %!N *>& 0+000 B9rlad %!N *$& Tre1tiana ( :ri;ia 9+140 Limita 'ud) :alai 0+000 !N *$A %Po2eni& 10+000 Limita 'ud) :alai

DJ 207J

Lungime:

7,310 Km

DJ 241C

Lungime:

8,625 Km

!estinaie: Km # DJ 242 Lungime: 9,140 Km Origine: Km

!estinaie: Km 5 DJ 242B Lungime: 10,000 Km Origine: Km !estinaie: Km

1. DJ 242C

Lungime:

8,000 Km

Re lasat din: !" 1A %Limita 'ud) :alai %:ara !o Cneasa& ( Limita 'ud) :alai %:ara TClC1mani&: L3#4... 6m & Origine: Km !estinaie: Km 6+000 Limita 'ud) :alai %:ara !o Cneasa& 14+000 Limita 'ud) :alai %:ara TClC1mani&

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1/$

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul BASLUI


11 DJ 242F Lungime: 13,900 Km Re lasat din: !" +- %Trestiana ( >runti1eni: L3/4--.6m& = !" +-A % !" +- ( :rCjdeni: L3*45+.6m& = !E %:rCjdeni ( MCnCstirea :rCjdeni: L3$4/..6m& Origine: Km 0+000 Trestiana %!' *$*& :rCjdeni 13+900 MCnCstire :rCjdeni

!estinaie: Km 1* DJ 242G Lungime: 7,000 Km

Re lasat din: !" +$ %Binderei ( BrCde1ti: L3+4...6m& Origine: Km 0+000 Binderei %!' *$*" 6m .=...& !estinaie: Km 7+000 BrCde1ti Origine: Km 0+000 B9rlad %!N *$& Pogana ( Iana ( Badurile ( IeDer ( Puie1ti ( >9nt9nele ( RCdeni 52+500 !ragomire1ti %!N *>& 0+000 Pogana %!' *$-& "r9ngu Nou ( "io ani ( I;e1ti ( Pogone1ti ( Tuto;a ( "ri;e1ti ( Po ,idia ( Satu Nou 33+940 Limita 'ud) :alai 0+000 B9rlad %!' *$-& "r9ng ( "io ani ( Mo;ileni ( "oroie1tii de Sus 23+350 Limita 'ud) BC au

1- DJ 243

Lungime:

52,500 Km

!estinaie: Km 1$ DJ 243A Lungime: 33,940 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1< DJ 243B Lungime: 23,350 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1/ DJ 243C Lungime: 5,102 Km

Re lasat din: !" 55 %MCrC1e1ti ( Boine1ti: L3<41.* 6m& Origine: Km 0+000 !' *$- %MCrC1e1ti& !estinaie: Km 5+102 Boine1ti Re lasat din: !" #* %!' *$- ( Perieni: L3-4+5. 6m& Origine: Km 0+000 !' *$!estinaie: Km 3+790 Perieni Re lasat din: !" 1<< %!' *$-B ( "oroie1ti: L3*45#.6m& Origine: Km 0+000 !' *$-B !estinaie: Km 2+980 "oroie1ti Origine: Km 0+000 *- August %!N *$A& 8uletea ( Stoi1e1ti ( :ara Ban a 25+000 SCl ioara %!N *$& 0+000 !N *$ %:ara Ro1ie1ti& Ro1ie1ti ( Balea lui !arie ( But ani ( Po1ta Elan ( Stu,ule ( R9n eni 35+154 BereDeni %!N *$A& 0+000 !N *$B %"ree1tii de Sus& 8is ani ( Tom1a ( @o eni ( !imitrie "antemir ( :usitei ( Po1ta Elan ( Tu2ilai ( Po2eni ( :Cge1ti ( :iur ani 55+780 Murgeni %!N *$A&

1+ DJ 243D

Lungime:

3,790 Km

1# DJ 243E

Lungime:

2,980 Km

15 DJ 244

Lungime:

25,000 Km

!estinaie: Km *. DJ 244A Lungime: 35,154 Km Origine: Km

!estinaie: Km *1 DJ 244B Lungime: 55,780 Km Origine: Km

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1/<

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul BASLUI


** DJ 244C Lungime: 33,070 Km Re lasat din: !" -#A %@u1i ( @urdugi: L3*14-+.6m& = !" -# %@urdugi ( R9n eni: L3114+..6m& Origine: Km 0+000 @u1i %!N *$B& PCdureni ( Leo1ti ( BCleni ( Urlai ( !imitrie "antemir 33+070 !' *$$A %Mu1ata& 0+000 @u1i %!N *$B& 25+500 Limita 'ud) Ia1i 0+000 !N *$B %@u1i& TCtCrani ( Boe1ti 27+750 !N *$ %Mi le1ti&

!estinaie: Km *- DJ 244D Lungime: 25,500 Km Origine: Km !estinaie: Km Origine: Km

*$ DJ 244E

Lungime:

27,750 Km

!estinaie: Km *< DJ 244H Lungime: 15,980 Km

Re lasat din: !" <- %!' *$$ ( Bii1oara: L3$4<..6m& = !" <* %Bii1oara ( :Cge1ti: L3114$#.6m& Origine: Km 0+000 !' *$$ Bii1oara ( Urde1ti 15+980 :Cge1ti %!' *$$B 6m 1/=5./&

!estinaie: Km */ DJ 244I Lungime: 12,300 Km

Re lasat din: !" /< %Murgeni ( Eu ani: L3#41<.6m& = !" /+ %MClu1teni ( !" -/: L3$41<.6m& Origine: Km 0+000 Murgeni %!N *$A& SCrCteni ( MClu1teni 12+300 !" /+

!estinaie: Km *+ DJ 244J Lungime: 6,250 Km

Re lasat din: !" <5 %E2ureni ( @orga: L3/4*<.6m& Origine: Km 0+000 !N *$A %E2ureni& !estinaie: Km 6+250 @otga Re lasat din: !" *+ %Muntenii de Sus ( BClai: L31/4-..6m& = !" ** %BClai ( Leo1ti: L3+4+.. 6m& = !" *# %Leo1ti ( Ggura: L31/4++. 6m& Origine: Km 0+000 !N *$ %Munteni de Sus& Tana u ( BClai ( "rCsnC1eni ( Leo1ti ( Bineesti ( Oltene1ti 40+760 Ggura

*# DJ 244K

Lungime:

40,760 Km

!estinaie: Km *5 DJ 244L Lungime: 2,500 Km

Re lasat din: !" */ %TC7ClC1e1ti ( A;ere1ti: L3*4<..6m& Origine: Km 0+000 !' *$$! %TC7ClC1e1ti& !estinaie: Km 2+500 A;ere1ti Re lasat din: !" 1/$ % "rasna ( !' *$$A: L3.4*#.6m& = !" $+ %"rasna ( Idri i de Sus: L31145..6m& Origine: Km 0+000 !N *$ %"rasna& Al7e1ti ( Indri i de Sus 12+180 !' *$$A %Idri i de Sus&

-. DJ 244M

Lungime:

12,180 Km

!estinaie: Km -1 DJ 2445 Lungime: 4,800 Km

Re lasat din: !" $* %!N *$A ( Betri1oaia: L3$4#..6m& Origine: Km 0+000 !N *$A !estinaie: Km 4+800 !N *$A %Betri1oara&

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1//

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul BASLUI


-* DJ 245 Lungime: 48,955 Km Origine: Km 0+000 !N *$ %B9rlad& !ruje1ti ( BC ani ( Bul2C1eni ( :,i ani ( AleIandru Bla,uC ( Buda ( MorCreni ( >lore1ti 48+955 O2ri1ia %!N *>& 0+000 Muntenii de 'os %!N *$& Li2o;C ( Su e;eni ( Bogdana ( Simili1oara ( :C;anu ( MorCreni ( :,erg,e1ti ( Balea Lu2ului ( Lun a ( Sili1tea 46+310 Iana %!' *$-&

!estinaie: Km -- DJ 245A Lungime: 46,310 Km Origine: Km

!estinaie: Km -$ DJ 245B Lungime: 18,130 Km

Re lasat din: !" 5* %:,erg,e1ti ( !rCIeni: L31$4.<.6m& = !" 11* %:9rde1ti ( I;Cne1ti: L3$4.#.6m& Origine: Km 0+000 :,erg,e1ti %!' *$<A& "orode1ti ( ",etrosu ( !rCIeni ( RugCria 18+130 I;Cne1ti %!N *>&

!estinaie: Km -< DJ 245C Lungime: 25,000 Km

Re lasat din: !" #< %BC ani ( S ,itu: L3*<4...6m& Origine: Km 0+000 BC ani %!' *$<& BCltCeni ( "e2e1ti ( RCdCe1ti ( "oroie1ti ( BogdCnia !estinaie: Km 25+000 S ,itu %!' *$<A& Re lasat din: !" #+ %SCl ioara ( Buda: L31<4...6m& = !" #5 %Orgoie1ti ( "C2u1neni: L31$4/.- 6m& Origine: Km 0+000 !N *$ %SCl ioara& @oroiata ( Une1ti ( Ulea ( BogdCne1ti ( Bi1inari ( Orgoie1ti ( "C2u1neni ( >undu BCii 29+603 !' *$<A %Li2o;C&

-/ DJ 245D

Lungime:

29,603 Km

!estinaie: Km -+ DJ 245E Lungime: 14,635 Km

Re lasat din: !" # %Bul7oa a ( Moreni: L354*/. 6m& = !E %L314...6m& = !E %L3$4-+< 6m& Origine: Km 0+000 !N *$ %Bul7oa a& GiDin a ( !eleni ( Moreni 14+635 !' *$<L %"oste1ti&

!estinaie: Km -# DJ 245L Lungime: 12,600 Km

Re lasat din: !" -1 %!N *$ ( "oste1ti: L3<4...6m& = !" *5 %"oste1ti ( Punti1eni: L3-4...6m& = !" -1A %Punti1eni ( P9r;e1ti: L3*4/..6m& = !E %L3*4...6m& Origine: Km 0+000 !N *$ %"oste1ti& Punti1eni ( ",i ani ( P9r;e1ti 12+600 MCnCstirea P9r;e1ti

!estinaie: Km -5 DJ 245M Lungime: 1,990 Km

Re lasat din: !" 1/- %Poiene1ti ( >lore1ti: L31455. 6m& Origine: Km 0+000 !N *> %Poiene1ti& !estinaie: Km 1+990 Poiene1ti Origine: Km 0+000 !' *$+ %"odCie1ti& Reliu :alian ( TC uta ( >o 1as a 20+450 Limita 'ud) Ia1i

$. DJ 246

Lungime:

20,450 Km

!estinaie: Km $1 DJ 246A Lungime: 16,750 Km

Re lasat din: !" - %Moara !omneas C ( TCtCrani: L31/4+<.6m& Origine: Km 0+000 !N *$ %Moara !omneas C& >ere1ti ( Bereasa !estinaie: Km 16+750 !' *$+ %TCtCrani&

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1/+

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul BASLUI


$* DJ 246B Lungime: 0,750 Km Re lasat din: !E %L3.4+<.6m& Origine: Km 0+000 !N *$ !estinaie: Km 0+750 S ,itu Mo;ila lui Bur el Re lasat din: !E %L3.4#..6m& Origine: Km 0+000 "odCie1ti !estinaie: Km 0+800 !' *$/ %MCnCstirea Ste0an el Mare& Re lasat din: !' *$+ re6ilometrat Origine: Km 26+060 Limita 'ud) Ia1i "odCesti ( Emil Ra o;iC ( !Cne1ti ( Bereas a ( Telejna ( GC2odeni ( BClteni ( Bejene1ti ( Sau a !estinaie: Km 68+659 !N *> %LaDa& Origine: Km 33+400 Limita 'ud) Ia1i Re7ri ea ( Rate1u "uDei 41+980 !N 1< %Podeni& 51+525 Limita 'ud) Ia1i Sili1tea ( @u ( Plo2oasa ( Ra0aila ( Buda 74+355 !' *.+E %Ose1ti& 65+000 Limita 'ud) Ia1i 68+740 Negre1ti %!N 1<!&

$- DJ 246C

Lungime:

0,800 Km

$$ DJ 247

Lungime:

42,599 Km

$< DJ 248

Lungime:

8,580 Km

!estinaie: Km $/ DJ 248A Lungime: 22,830 Km Origine: Km

!estinaie: Km $+ DJ 248B Lungime: 3,740 Km Origine: Km !estinaie: Km

$# DJ 248F

Lungime:

3,726 Km

Re lasat din: !" 1-$A %Negre1ti ( Limita 'ud) Ia1i: L3-4+*/ 6m& Origine: Km 0+000 !N 1<! %Negre1ti& !estinaie: Km 3+726 Limita 'ud) Ia1i Re lasat din: !E %L3*4<..6m& Origine: Km 0+000 !' *$#A !estinaie: Km 2+500 MCnCstirea Ra0aila Origine: Km 43+280 Limita 'ud) Ia1i Ti7Cnesti 47+980 !N 1<! %BC e1ti&

$5 DJ 248G

Lungime:

2,500 Km

<. DJ 280

Lungime:

4,700 Km

!estinaie: Km <1 DJ 284 Lungime: 24,900 Km

Re lasat din: !" *- %@u1i ( Arsura: L31+4<..6m& = !" *1 %Arsura ( :,ermCne1ti: L3+4$..6m& Origine: Km 0+000 !N *$B %@u1i& E2ureni ( !uda ( P9,ne1ti ( >undCtura ( Arsura 24+900 !N *# %:,ermCne1ti&

!estinaie: Km <* DJ 284A Lungime: 4,600 Km

Re lasat din: !E %L3$4/..6m& Origine: Km 0+000 !N *$A %Po2eni& !estinaie: Km 4+600 MCnCstirea Bujoreni

Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& VA1LUI

935,569 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1/#

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul BRAN"EA


1 DJ 115 Lungime: 12,700 Km Origine: Km !estinaie: Km * DJ 119A Lungime: 3,000 Km Origine: Km 27+200 Limita 'ud) Ba Cu :ura BCii 39+900 >ete1ti %!' *.<>& 21+400 Limita 'ud) Ba Cu %"osti1a& "osti1a 24+400 Les2eDi %!N 11A&

!estinaie: Km DJ 119C Lungime: 20,000 Km

Re lasat din: !' 115" %Limita 'ud) Ba Cu ( Ang,ele1ti: L31.4...6m& = !" *# %Ang,ele1ti ( !N *: L31.4...6m& Origine: Km 4+500 Limita 'ud) Ba Cu BCleni ( Rugine1ti ( Ang,ele1ti 24+500 !N * %6m **$=1..&

!estinaie: Km $ DJ 119J Lungime: 7,000 Km

Re lasat din: !" *1 %Adjud ( Si1 ani: L3+4...6m& Origine: Km 0+000 Adjud %!N * 6m *-.=+<.& Adjud ( Adjudul Be ,i !estinaie: Km 7+000 Si1 ani Origine: Km 18+500 Limita 'ud) BuDCu %"odre1ti& "iorC1ti ( MCi Cne1ti 45+000 Limita 'ud) BrCila

<

DJ 202

Lungime:

26,500 Km

!estinaie: Km / DJ 202C Lungime: 1,300 Km

Re lasat din: !' *.*" %Limita 'ud) BuDCu ( BCle1ti: L314<..6m& Origine: Km 4+000 Limita 'ud) BuDCu !estinaie: Km 5+300 BCle1ti %!' *.*!& Re lasat din: !" 1A %Limita 'ud) BuDCu ( BogDa: L3+4<..6m& = !" 1#5 %!" 1#+ ( Si,lea: L3/4/..6m& = !" 1#/ %Si,lea ( !' *.$": L31.45..6m& Origine: Km 5+000 Limita 'ud) BuDCu Boetin ( Si,lea ( O7rejita ( Tim7oe1ti ( Borde1ti 28+000 Bordeie1ti %!' *.$"&

DJ 202E

Lungime:

23,000 Km

!estinaie: Km # DJ 202F Lungime: 25,500 Km

Re lasat din: !" 151 %Mi,Cl eni ( BCle1ti: L3<4...6m& = !' *.*" %BCle1ti ( :uge1ti: L3*.4<..6m& Origine: Km 0+000 Mi,Cl eni %!' *.$A 6m .=...& BCle1ti ( BogDa 25+500 :uge1ti %!' *.$>& 25+500 Limita 'ud) BuDCu B9 e1ti 28+500 !umitre1ti %!' *.$"& 0+000 >o 1ani RCstoa a ( Bot9rlCu ( Bulturu ( "Clienii Noi 33+213 Limita 'ud) :alai %NCne1ti& 0+000 !' *.$ %>o 1ani& LCmote1ti ( Mil o;ul ( :ologanu ( Bordeas a Be ,e ( TCtCranu ( MCrtine1ti ( B9j9itoarea ( Mi,Cl eni 34+400 "iorC1ti %!' *.*&

!estinaie: Km 5 DJ 203H Lungime: 3,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1. DJ 204 Lungime: 33,213 Km Origine: Km

!estinaie: Km 11 DJ 204A Lungime: 34,400 Km Origine: Km

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1/5

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul BRAN"EA


1* DJ 204B Lungime: 20,000 Km Origine: Km !estinaie: Km 1- DJ 204C Lungime: 60,000 Km Origine: Km 0+000 NCne1ti %!' *.$& MCi Cne1ti ( R9mni eni ( Bote1ti 21+000 TCtCranu %!' *.$A& 0+000 MCrtine1ti %!' *.$A& BogDa ( "Ciata ( !um7rC;eni ( "9nde1ti ( Borde1tii de 'os ( Borde1ti ( :olCie1ti ( !umitre1tii de Sus ( Blidari ( ",iojdeni ( Tul7ureea ( Lun ile ( 'itia 60+000 Limita 'ud) Bran ea %'itia&

!estinaie: Km 1$ DJ 204D Lungime: 43,000 Km

Re lasat din: !' *.$! %>o 1ani ( Bulturu: L3*+4...6m& = Su2ra2unere !' *.$ %L3.4/..6m& = !" *.1 %Bulturu ( Maluri: L3#4...6m& = !" 15+ %Maluri ( MCi Cne1ti: L3#4...6m& Origine: Km 0+000 >o 1ani %!N *& Suraia ( Badu Ro1 a ( Bulturu ( @9ngule1ti ( Maluri 43+600 MCi Cne1ti !' *.$B 0+000 >o 1ani %!N *& Petre1ti ( Balta Raei ( "iu1lea ( StrCjes u ( !oaga ( MCrC1e1ti ( @aret 43+050 Pan iu %!' *.<>&

!estinaie: Km 1< DJ 204E Lungime: 43,050 Km Origine: Km

!estinaie: Km 1/ DJ 204F Lungime: 12,000 Km

Re lasat din: !' *.$> %Slo7oDia "iorC1ti ( :uge1ti: L31*4...6m& Origine: Km 0+000 Slo7oDia "iorC1ti %!' *.<R& Armeni ( Orea;u !estinaie: Km 12+000 :ugesti %!' *.<B 6m -=$..& Re lasat din: !' *.$: %Mir e1ti ( Suraia: L3#4/..6m& = Su2ra2unere !' *.$! %L3*4...6m& = !' *.$: %Suraia ( Bo9rlCu: L3+4...6m& = Su2ra2unere !' *.$ %L3.4*1<6m& = !' *.$: %Bot9rlCu ( :ologanu: L31.4+/<6m& Origine: Km 0+000 Mir esti %!' *.$E 6m 5=5..& RCdule1ti ( Bilie1ti ( Suraia ( Bot9rlCu 28+580 :ologanu %!' *.$A&

1+ DJ 204G

Lungime:

26,365 Km

!estinaie: Km 1# DJ 204H Lungime: 11,000 Km

Re lasat din: !' *.$@ %'itia ( Ba,nele: L3114...6m& Origine: Km 0+000 'itia %!' *.$"& Bintileasa ( Ne ulele !estinaie: Km 11+000 Ba,nele Re lasat din: !" 1#.A %",iojdeni ( Limita 'ud) BuDCu: L3#4...6m& Origine: Km 0+000 ",iojdeni %!' *.$"& "CtCui ( Se iu !estinaie: Km 8+000 Limita 'ud) BuDCu Re lasat din: !" *.* %NCne1ti ( Limita 'ud) :alai: L3-4...6m& Origine: Km 0+000 NCne1ti %!' *.$B& !estinaie: Km 3+000 Limita 'ud) :alai

15 DJ 204L

Lungime:

8,000 Km

*. DJ 2045

Lungime:

3,000 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1+.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul BRAN"EA


*1 DJ 204. Lungime: 30,000 Km Re lasat din: !' *.$> %:uge1ti ( !um7rC;eni: L314<..6m& =Su2ra2unere !N * %L3141<.6m& = !" 1<5 %!um7rC;eni ( !ragoslo;eni: L3*4...6m& =!" 1<+ %!ragoslo;eni ( !ealu Lung: L31/4<..6m& = !" 1+1 %!ealu Lung ( !umitre1ti: L31.4...6m& Origine: Km 0+000 :uge1ti %!' *.<B& !um7rC;eni ( !ragoslo;eni ( :ura "aliei ( BClCne1ti ( "o o1ari ( !ealu Lung ( Timoasa ( LCstuni ( Poenia 31+150 !umitre1ti %!' *.$"&

!estinaie: Km ** DJ 205A Lungime: 52,400 Km

Re lasat din: !' *.<A %>o 1ani ( Nereju: L3<*4$..6m& Origine: Km 0+000 >o 1ani %!N *& Unirea ( Odo7e1ti ( Bro1teni ( Bul Cnesa ( 8indrilari ( Reg,iu ( Andreia1u !estinaie: Km 52+400 Nereju %!' *.<!& Origine: Km 0+000 AleIandru Bla,uC %!N *& :uge1ti ( Ure ,e1ti ( Bude1ti ( "ote1ti ( Blidari ( Bonte1ti ( !Cl,Cui ( >araoanele ( R9mni ean a ( Be iu ( Odo7e1ti ( 'ari1tea ( Bolote1ti ( Ei0e1ti 50+600 Satu Nou %!' *.<>&

*- DJ 205B

Lungime:

50,600 Km

!estinaie: Km *$ DJ 205C Lungime: 16,000 Km

Re lasat din: !' *.<" %>o 1ani ( B9rte1 oiu: L31/4/..6m& Origine: Km 0+000 !N * %>o 1ani& :ole1ti ( B9rte1 oiu !estinaie: Km 16+600 !' *.<A %Odo7e1ti& Re lasat din: !' *.<! %Balea SCrii ( Podu NCrujei: L3#4-..6m& = !' *.<A %Podu NCrujei ( Nereju: L3*.4+..6m& = !" 1.* %Nereju ( BrCdC e1ti: L3<4...6m& Origine: Km 0+000 Balea SCrii %!N *!& Prisa a ( Naruja ( Paltin ( S2ul7er ( Nereju 34+000 BrCdC e1ti

*< DJ 205D

Lungime:

34,000 Km

!estinaie: Km */ DJ 205E Lungime: 58,950 Km

Re lasat din: !E %Limita 'ud) :alai: L3-4...6m& = !' *.$: %"iu1lea ( :aroa0a: L3+4...6m& = Su2ra2unere !N * %L3*4/<.6m& = !' *.<E %BiDig,e1ti ( Bidra: L3-.4...6m& = Su2ra2unere !N *! %L314$<.6m& = !' *.<E %Bidra ( "9m2uri: L31#45<.6m& Origine: Km 3+000 Limita 'ud) :alai "iu1lea ( RC ,itosu ( BiDig,e1ti ( BCtine1ti ( Ole1e1ti ( Ti0e1ti ( S9r7i ( BitCne1ti ( "li2i e1ti ( 8e7Cne1ti ( Bidra ( Li;eDile ( BiDantea 66+550 "9m2uri %!' *.<>& 0+000 !N *! Satu Nou ( Pan iu ( StrCoane ( Mun elu ( Barnia ( RC oasa ( "9m2uri ( !ragoslo;eni 77+000 Le21a %!N *!&

!estinaie: Km *+ DJ 205F Lungime: 77,000 Km Origine: Km

!estinaie: Km *# DJ 205H Lungime: 44,000 Km

Re lasat din: !' *.<@ %Pan iu ( !omne1ti: L3*$4...6m& = !" -1 %!omne1ti ( "iorani: L3#4...6m& = !" -< %"iorani ( PCdureni: L31*4...6m& Origine: Km 0+000 Pan iu %!' *.<>& Mo;ilia ( PCune1ti ( !omne1ti ( "ioara ( "ClimCne1ti 44+000 PCdureni %!N *&

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1+1

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul BRAN"EA


*5 DJ 205I Lungime: 9,000 Km Re lasat din: !" $$ %!' *.<> (MCrC1e1ti: L3<4<..6m& = Su2ra2unere !N * %L3.4-<.6m& =StradC MCrC1e1ti %L3-4<..6m& Origine: Km !estinaie: Km -. DJ 205J Lungime: 29,700 Km 0+000 So;ejana %!' *.<>& 9+350 MCrC1e1ti %!' *.$E&

Re lasat din: !" $. %Pan iu ( !' *.<@: L31-4...6m& = Su2ra2unere !' *.<@ %L3 145..6m& = !" /. %!' *.<@ ( S ,itul Mu1inoaiei: L3**4...6m& Origine: Km 0+000 Pan iu %!' *.$E& !io ,ei ( Mo;ilia ( >itione1ti 31+600 S ,itul Mu1unoaiele

!estinaie: Km -1 DJ 205K Lungime: 5,000 Km

Re lasat din: !" <- %RC oasa ( Mausoleul MCrC1ti: L3<4...6m& Origine: Km 0+000 RC oasa %!' *.<>& MCrC1ti !estinaie: Km 5+000 Mausoleul MCrC1ti Re lasat din: !" +. %:rumaDi ( Tulni i: L3*.4...6m& = Su2ra2unere !N *! %L3-4/..6m& = !" /$ %!N *! ( So;eja: L31$4...6m& Origine: Km 0+000 !' *.<! %:rumaDi& PCule1ti ( Tulni i ( Negrile1ti 37+600 So;eja %!' *.<>&

-* DJ 205L

Lungime:

34,000 Km

!estinaie: Km -- DJ 205M Lungime: 15,200 Km

Re lasat din: !' *.<! %Podu NCrujei ( BrCdeu: L31<4*..6m& Origine: Km 0+000 Podu NCrujei %!' *.<!& Nistore1ti ( @erCstrCu ( Ungureni !estinaie: Km 15+200 BrCdeu Re lasat din: !" 1-1 %!N *! ( 'ari1tea: L3$4...6m& = !" 1-. %'ari1tea ( S 9nteia: L3$4...6m& = !E %S 9nteia (Releu TB: L31-4...6m& Origine: Km 0+000 !N *! 'ari1tea ( S 9nteia ( S ,itul Tarnia 21+000 Releu MCgura

-$ DJ 2055

Lungime:

21,000 Km

!estinaie: Km -< DJ 205. Lungime: 31,000 Km

Re lasat din: !" 1*5 %Putna ( !N *: L3114...6m& = !" #1 %!N * ( Mir e1ti Noi: L354...6m& = Su2ra2unere !' *.$E %L314.<.6m& = !" 1*1 %B9nCtori ( Mil o;ul: L3114...6m& = Su2ra2unere !' *.$ %L3.4-<.6m& Origine: Km 0+000 Putna %!N *!& I;Cn e1ti ( >Curei ( :aroa0a ( Pre istanul ( Balta Raei ( B9nCtori ( M9ndre1ti 32+400 Mil o;ul %!' *.$A&

!estinaie: Km -/ DJ 205, Lungime: 26,600 Km

Re lasat din: !' *.<" %!' *.$A ( !N *: L3114/.. 6m& = Su2ra2unere !N * %L3*41..6m& = !" 1$5 %!N * ( Poiana "ristii: L31<4...6m& Origine: Km 0+000 !' *.$A %:ologanu& 'ili1tea ( Slo7oDia "iorC1ti ( "ote1ti 28+700 Poiana "ristei

!estinaie: Km -+ DJ 2051 Lungime: 15,000 Km

Re lasat din: !" *.< %>o 1ani ( "9m2inean a: L3-4-..6m& = !" 1$1 %"9m2inean a ( !" 1$1: L3-4...6m& = !" 1-+ %"9m2inean a ( R9mni ean a: L3#4+..6m& Origine: Km 0+000 >o 1ani %!' *.<A& "9m2inean a ( Pietroasa ( Olteni ( B9rte1 oiu 15+000 R9mni ean a %!' *.<B&

!estinaie: Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1+*

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Lista drumurilor judeene din judeul BRAN"EA


-# DJ 241 Lungime: 11,000 Km Origine: Km !estinaie: Km -5 DJ 241A Lungime: 14,450 Km Origine: Km 14+000 Limita 'ud) :alai TCnCsoaia 25+000 Limita 'ud) Ba Cu 5+000 Limita 'ud) :alai >eldioara 19+450 Limita 'ud) Ba Cu

!estinaie: Km $. DJ 241F Lungime: 23,300 Km

Re lasat din: !" $$A %Limita 'ud) Ba Cu ( PlC ineni: L3$4...6m& = !" / %PlC ineni ( !' *$1: L3*4...6m&= Su2ra2unere !' *$1 %L314...6m& = !" - %!' *$1 ( Prise ani: L3/4...6m& = !" 1 %Prise ani ( Limita 'ud) :alai: L3114-..6m& Origine: Km 5+700 Limita 'ud) Ba Cu Bog,e1ti ( Prise ari ( TC7u e1ti ( Ple1e1ti 30+000 Limita 'ud) :alai 46+000 Limita 'ud) :alai Plos ueni ( @omo ea ( Les2eDi 62+700 Limita 'ud) Ba Cu

!estinaie: Km $1 DJ 252 Lungime: 16,700 Km Origine: Km

!estinaie: Km

Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n +u*")u& V,A5CEA

1030,928 Km

Lun !m"# $%$#&' # (")"&"! *" *(umu(! +u*")"n" *!n ,0M75IA

36009,750 Km

REEEAUA !E !RUMURI 'U!EEENE !IN ROMFNIA

2ag) 1+-