Sunteți pe pagina 1din 21

Toleranta unui rezistor poate fi: 1) exprimata in procente; 2) scrisa in clar sau marcata in codul culorilor; 3) negativa; 4) mai

mare ca 10 %. e q Rezistenta critica este: 1) valoarea rezistentei in curent continuu; 2) valoarea critica a rezistentei corespunzatoare abaterii pozitive sau negative; 3) rezistenta unui rezistor care disipa puterea nominala; 4) valoarea rezistentei careia i se poate aplica simultan tensiunea nominala si puterea nominala. d q Rezistenta nominala, a unui rezistor: 1) reprezinta valoarea rezistentei rezistorului ce se doreste a fi obtinuta prin procesul tehnologic; 2) nominalizeaza componenta; 3) este marcata in clar sau in cod pe corpul acesteia; 4) reprezinta valoarea masurata in conditii normale (nominale). a q Rezistenta critica reprezinta: 1) rezistenta componentei inscrisa pe corpul rezistorului; 2) valoarea rezistentei de la care se poate aplica rezistorului o tensiune egala cu tensiunea nominala; 3) rezistenta unui rezistor ce poate disipa puterea nominala; 4) valoarea rezistentei ce poate fi utilizata simultan la tensiunea nominala si la puterea nominala. c

q Avand in vedere structura constructiva generala, un potentiometru mecanic prezinta in plus fata de un rezistor fix: 1) cursor; 2) element rezistiv; 3) colector; 4) element de protectie. b q Tensiunea maxima admisibila ce poate fi aplicata la bornele unui rezistor in regim permanent in cazul general este determinata de: 1) valoarea nominala a rezistentei; 2) tensiunea nominala; 3) puterea nominala; 4) temperatura mediului ambiant. e q Alegerea tipului de rezistor ce trebuie utilizat intr-un anumit circuit electronic implica: 1) cunoasterea parametrilor nominali ai rezistorului; 2) cunoaterea comportarii in domeniul de frecventa; 3) determinarea parametrilor minimi/maximi ai rezistorului astfel incat sa se realizeze parametrii minimi/maximi ai circuitului respectiv; 4) calculul rezistentei critice. a q Un rezistor cu valoarea nominala R_N1, si toleranta t1, poate fi inlocuit cu un rezistor cu valoarea nominala R_N2 si toleranta t2 daca: 1) R_N2<R_N1 si t2<t1; 2) R_N2>R_N1 si t2>t1; 2

3) R_N2=R_N1 si t2>t1; 4) R_N2=R_N1 si t2<t1. d q Capacitatea parazita a unui rezistor depinde de: 1) forma geometrica a elementului rezistiv; 2) suportul dielectric al rezistorului; 3) geometria terminalelor; 4) aria zonelor de contactare. e q Frecventa serie de rezonanta a unui rezistor depinde de: 1) inductanta parazita a acestuia; 2) rezistenta nominala; 3) capacitatea parazita a acestuia; 4) tensiunea de zgomot. b q Legea de variatie a rezistentei unui potentiometru poate fi: 1) liniara; 2) logaritmica; 3) exponentiala; 4) aproximata prin segmente de dreapta in vederea fabricatiei. e q Intr-un proiect unde se urmareste o buna stabilitate a circuitului, tolerantele si coeficientii de variatie cu temperatura ai rezistoarelor se vor alege: 1) in functie de valoarea admisa a tolerantei globale; 3

2) in functie de abaterile maxime ce se impun parametrilor circuitului din care fac parte rezistoarele; 3) in functie de puterea disipata de acestea si de domeniul de temperatura in care vor functiona rezistoarele; 4) in functie de rezistenta critica. a q In timpul functionarii, temperatura maxima teta_CM a corpului unui rezistor: 1) trebuie sa nu depaseasca temperatura nominala, teta_N; 2) poate depasi temperatura maxima teta_M daca functioneaza in regim de impulsuri; 3) trebuie sa fie egala cu temperatura mediului ambiant; 4) trebuie sa fie teta_CM<=teta_M. d q Un rezistor functioneaza in regim de impulsuri periodice scurte cu perioada tp<<tau_th. Tensiunea maxima admisibila ce poate fi aplicata la bornele rezistorului depinde de: 1) puterea nominala; 2) tensiunea nominala; 3) factorul de umplere gama al semanalului periodic; 4) constanta de timp termica tau_th. a q Cursorul unui potentiometru pelicular trebuie sa indeplineasca conditiile: 1) sa nu uzeze pelicula rezistiva; 2) sa nu se oxideze; 3) sa faca contact sigur in toate pozitiile; 4) uzura cauzata de presiunea lui pe elementul rezistiv sa fie minima. e q

Tensiunea de zgomot de curent a unui rezistor depinde de: 1) frecventa; 2) tipul elementului rezistiv; 3) curentul continuu ce parcurge rezistorul; 4) temperatura. a q Rezistenta critica reprezinta: 1) rezistenta dintre terminalele rezistorului si corpul acestuia; 2) valoarea rezistentei de la care toleranta devine nominala; 3) inversul coeficientului de disipatie exprimand variatia temperaturii componentei la evacuarea catre mediu a unei puteri de 1W; 4) valoarea rezistentei pentru un anuimit tip de rezistor ce poate fi utilizat simultan la tensiunea nominala si la puterea nominala. d q Parametrii unui rezistor de care depinde comportarea lui in gama de frecventa sunt: 1) tensiunea la bornele sale; 2) elementele parazite inductive si capacitive; 3) factorul de umplere gama al semnalului periodic; 4) valoarea rezistentei. c q Fie doua rezistoare: R1 cu parametrii R_N1 si coeficientul de variatie cu temperatura alfa1 si rezistorul R2 cu parametrii R_N2 si coeficientul de variatie cu temperatura alfa_2. Coeficientul de variatie cu temperatura al rezistentei echivalente, obtinut pentru legarea in serie a celor doua rezistoare este dat de relatia: 1) alfa_e = alfa_1 + alfa_2; 2) alfa_e = alfa_1 - alfa_2;

3) alfa_e = (R_N1*alfa_2 + R_N2*alfa_1)/(R_N1 + R_N2); 4) alfa_e = (R_N1*alfa_1 + R_N2*alfa_2)/(R_N1 + R_N2). d q Prin tehnologia straturilor groase (TSG) se pot realiza: 1) rezistoare de volum; 2) rezistoare bobinate; 3) rezistoare peliculare cilindrice; 4) rezistoare cu element rezistiv plan. d q Rezistoarele al caror element rezistiv are structura amorfa (compozita) prezinta fata de rezistoarele al caror element rezistiv are structura cristalina (metalica) un factor de zgomot: 1) mai mic; 2) neglijabil; 3) datorat numai zgomotului termic; 4) mai mare. d q Toleranta de fabricatie a rezistentei este dependenta de: 1) abaterile tehnologice ale dimensiunilor elementului rezistiv; 2) abaterea rezistivitatii materialului utilizat pentru elementul rezistiv; 3) precizia de masurare; 4) factorii de influenta kj la solicitari mecanice de lunga durata. a q Puterea termica transmisa prin conductie termica de catre terminalul unei componente depinde de:

1) conductibilitatea termica a terminalului; 2) masa componentei; 3) dimensiunile terminalului; 4) caldura specifica a corpului componentei. b q In interiorul corpului unui rezistor caldura se transmite prin: 1) radiatie laser; 2) radiatie in domeniul infrarosu; 3) convectie termica; 4) conductie termica. d q Un rezistor incapsulat in sticla vidata se raceste prin: 1) radiatie laser; 2) radiatie in domeniul infrarosu; 3) convectie termica; 4) conductie termica prin terminale. c q In timpul functionarii, temperatura maxima a corpului unui rezistor: 1) trebuie sa nu depaseasca temperatura nominala; 2) poate depasi temperatura maxima, daca functioneaza in regim de impulsuri; 3) trebuie sa fie mai mica sau cel mult egala cu temperatura critica; 4) trebuie sa fie mai mica sau cel mult egala cu temperatura maxima a rezistorului. d q

Rezistorul: a) este o cmp. pasiva de tip dipol, realizata in scopul obtinerii unei impedante rezistive cu o comportare cat mai apropiata de cea ideala intr-o banda de frecventa cat mai mare si concentrata intr-un volum cat mai mic; b) din punct de vedere ideal, are o impedanta pur rezistiva cu impedanta independenta de frecventa semnalului la care functioneaza si cu tensiunea aplicata la borne in faza cu curentul ce o parcurge; c) prezinta o caracteristica U(I) liniara si valoarea rezistentei nu poate fi modificata in timpul utilizarii rezistorului; d) se poate defini ca fiind o componenta pasiva realizata in scopul obtinerii unei rezistente electrice. a q Pentru un rezistor, in cazul general puterea termica maxim admisibila este dependenta de: 1) puterea nominala; 2) temperatura maxima de utilizare; 3) temperatura nominala; 4) temperatura mediului ambiant. e q Puterea maxima admisibila la care poate fi folosit un rezistor dat depinde de: 1) forma rezistorului; 2) coeficientul de variatie cu temperatura; 3) timpul scurs de la stabilirea regimului termic stationar; 4) temperatura mediului ambiant. d q Inductanta elementului rezistiv 1) nu depinde de forma si de geometria rezistorului; 2) depinde de forma rezistorului si de proprietatile magnetice ale mediului parcurs de campul magnetic;

3) este foarte ridicata in cazul rezistoarelor cu pelicula groasa; 4) este ridicata pentru rezistoarele bobinate si pentru cele peliculare spiralate. c q Ce fel de comportare prezinta un rezistor in gama de frecventa care are o valoare a rezistentei relativ mare? 1) comportare inductiva; 2) comportare rezistiva exclusiv; 3) si comportare capacitiva si comportare inductiva; 4) numai comportare capacitva. d q Seria de valori nominale E12: 1) cuprinde 12 valori nominale pe decada; 2) cuprinde 24 valori intre 1 ohm si 100 ohmi; 3) include componente cu toleranta de fabricatie +/-10%; 4) cuprinde 12 valori intre 1 ohm si 100 ohmi. a q Doua tipuri de rezistoare pot avea aceeasi rezistenta critica daca si numai daca: 1) apartin aceleiasi serii de valori; 2) apartin aceluiasi tip constructiv; 3) au aceeasi valoare nominala dar toleranta diferita; 4) au aceeasi tensiune nominala U_N si putere nominala P_N. d q Tensiunea maxim admisibila ce poate fi aplicata la bornele a doua rezistoare de valori nominale R_N1 si R_N2, conectate in paralel, ce functioneaza in regim permanent este egala cu:

1) tensiunea nominala U_N1 a rezistorului R_N1; 2) tensiunea nominala U_N2 a rezistorului R_N2; 3) cea mai mica valoare dintre tensiunea nominala a rezistorului R_1 si tensiunea nominala a rezistorului R_2; 4) cea mai mica valoare dintre tensiunea maxima admisibila a rezistorului R_1 si tensiunea admisibila a rezistorului R_2. d q Inductanta parazita a unui rezistor este determinata de: 1) forma geometrica a elementului rezistiv; 2) curentul ce strabate rezistorul; 3) tipul terminalelor si forma lor geometrica; 4) frecventa semnalului la care functioneaza rezistorul. b q Avand in vedere tipul elementului rezistiv, un rezistor poate fi: 1) cu pelicula de carbon; 2) cu pelicula ceramica groasa; 3) cu folie metalica; 4) cu folie de poliester. b q Tensiunea de zgomot termic a unui rezistor depinde de: 1) temperatura; 2) valoarea rezistentei; 3) banda de frecventa; 4) tipul elementului rezistiv. a

10

q Defazajul dintre tensiunea si curentul unui rezistor este: 1) aproximativ egal cu 0 la frecvente foarte joase; 2) zero la orice frecventa; 3) negativ la frecvente foarte inalte; 4) pozitiv la frecvente foarte inalte. b q Un rezistor variabil (potentiometru) este: 1) un rezistor liniar; 2) un rezistor la care valoarea rezistentei depinde de pozitia relativa a cursorului; 3) un rezistor la care valoarea rezistentei se poate modifica in mod continuu in anumite limite (stabilite de fabricant); 4) un rezistor cu terminale tip Kelvin. a q Elementul rezistiv al rezistoarelor de volum este: 1) realizat prin bobinarea unui conductor de inalta rezistivitate pe suport dielectric; 2) o pelicula rezistiva cu volum mare; 3) o folie metalica; 4) o masa compacta. d q La frecvente mari zgomotul unui rezistor este determinat in special de: 1) curentul prin rezistor; 2) tipul elementului rezistiv; 3) frecventa; 4) temperatura. 11

d q Un rezistor cu constanta termica tau_th functioneaza in regim de impulsuri dreptunghiulare periodice, cu perioada t_p si factorul de umplere gama. Puterea maxim admisibila poate fi: 1) mai mare decat puterea nominala daca t_p<<tau_th; 2) mai mare decat puterea nominala daca t_p>>tau_th; 3) mai mare sau mai mica decat puterea nominala in functie de temperatura mediului ambiant, temperatura nominala, temperatura maxima, factorul de umplere; 4) nu depaseste niciodata puterea nominala. b q Factorul de zgomot al rezistoarelor variabile este; 1) mai mic decat al rezistoarelor fixe; 2) egal cu factorul de zgomot al rezistoarelor fixe; 3) proportional cu zgomotul termic; 4) este mai mare cu unul chiar doua ordine de marime decat factorul de zgomot al rezistoarelor fixe, avand in plus zgomot de contact. d q Suportul izolant (dielectric) al unui rezistor trebuie sa prezinte: 1) conductivitate termica buna; 2) rezistivitate electrica cat mai ridicata; 3) rigiditate dielectrica mare; 4) conductivitate electrica buna. a q Pentru a obtine un coeficient de variatie cu temperatura alfa_e egal cu zero al unui rezistor obtinut prin legarea in paralel a doua rezistoare diferite cu valoarea nominala R_N1 si coeficientul de variatie cu temperatura alfa_1 si respectiv R_N2 si coeficientul de variatie cu temperatura alfa_2 trebuie ca:

12

1) alfa_1 sa fie diferit de alfa_2; 2) alfa_1 si alfa_2 sa aiba semne opuse; 3) alfa_e = (R_N1*alfa_2 + R_N2*alfa_1)/(R_N1 + R_N2); 4) alfa_e = (R_N1*alfa_1 + R_N2*alfa_2)/(R_N1 + R_N2); a q Intre coeficientii de variatie cu temperatura ai unui rezistor liniar si ai unui termistor NTC exista diferenta? 1) nu, cele doua valori sunt constante si apropiate ca ordin de marime; 2) da, cele doua valori sunt constante si au valori mult diferite; 3) da, cele doua valori difera, fiind puternic influentate de valoarea nominala a componentei respective; 4) da, coeficientul de variatie cu temperatura pentru termistoare variaza invers proportional cu patratul temperaturii. d q Legea de variatie neliniara a rezistentei unui potentiometru pelicular se poate obtine prin: 1) forma geometrica a elementului rezistiv; 2) forma geometrica e suportului dielectric; 3) aproximarea legii neliniare cu segmente de dreapta si utilizarea pentru fiecare segment a unei paste corespunzatoare; 4) depunerea unui element rezistiv cu o rezistivitate crescatoare sau descrescatoare. b q Tensiunea de zgomot termic a unui rezistor depinde de: 1) temperatura; 2) tipul elementului rezistiv; 3) banda de frecventa; 4) curentul prin rezistor. 13

b q Din punctul de vedere al zgomotului rezistoarelor se pot face afirmatiile: 1) zgomotul unui rezistor bobinat este mai mic decat al unui rezistor cu pelicula de carbon; 2) zgomotul unui rezistor cu pelicula groasa este mai mic decat al celui cu pelicula subtire; 3) zgomotul rezistorului cu folie metalica este mai mic decat al celui cu pelicula groasa; 4) zgomotul unui rezistor cu pelicula de carbon este mai mic decat al celui cu pelicula metalica. b q Utilizand codul culorilor la un rezistor poate fi marcat parametrul: 1) putere nominala; 2) toleranta; 3) rezistenta critica; 4) coeficient de variatie cu temperatura. c q Frecventa maxima de utilizare a unui rezistor depinde de: 1) inductanta parazita; 2) rezistenta nominala; 3) capacitatea parazita; 4) puterea disipata. a q Avand in vedere structura constructiva generala, un potentiometru mecanic prezinta in plus fata de un rezistor fix: 1) elemet rezistiv; 2) cursor; 3) suport dielectric; 14

4) un terminal. c q Un potentiometru poate fi utilizat la: 1) modificarea amplificarii unui amplificator; 2) redresarea semnalelor sinusoidale; 3) modificarea tensiunii la iesirea unui divizor rezistiv; 4) receptia semnalelor electromagnetice. b q Pe corpul unui rezistor poate fi marcat parametrul: 1) rezistenta critica; 2) rezistenta reala; 3) rezistenta serie; 4) rezistenta nominala. d q Pe corpul unui rezistor poate fi marcat: 1) rezistenta nominala; 2) toleranta; 3) coeficientul de variatie cu temperatura; 4) rezistenta termica. a q Rezistenta nominala poate fi marcata pe corpul unui rezistor: 1) in clar; 2) in codul culorilor;

15

3) in cod alfanumeric; 4) in cod numeric. e q Avand in vedere tipul elementului rezistiv, un rezistor poate fi: 1) cu pelicula de carbon; 2) cu pelicula metalica; 3) cu folie metalica; 4) cu folie de poliester. a q Impedanta unui rezistor: 1) este rezistiva in toata banda de frecventa; 2) poate fi inductiva odata cu cresterea frecventei; 3) poate fi capacitiva in curent continuu; 4) poate fi capacitiva la inalta frecventa. c q Inductanta parazita a unui rezistor depinde de: 1) materialul suportului dielectric; 2) materialul elementului rezistiv; 3) materialul elementului de protectie; 4) poate fi capacitiva la inalta frecventa. f q Capaciatea parazita a unui rezistor depinde de: 1) materialul terminalelor;

16

2) materialul elementului rezitiv; 3) materialul folosit pentru contactarea terminalelor; 4) materialul suportului dielectric. d q Toleranta unui rezistor poate fi marcata: 1) in clar; 2) in cod literal; 3) in codul culorilor; 4) in cod numeric. e q Un potentiometru cu pelicula de carbon, are fata de un potentiometru cu pelicula metalica: 1) toleranta minima mai mica; 2) factorul de zgomot mai mare; 3) coeficientul de variatie cu temperatura mai mic; 4) abaterea(driftul) in timp mai mare. c q Rezistenta termica a unui rezistor reprezinta 1) acea valoare a rezistentei la care se disipa puterea nominala; 2) valoarea rezistentei pentru care rezistorul poate fi utilizat simultan la puterea nominala si la tensiunea nominala; 3) variatia relativa a rezistentei la un salt de temperatura de 1 grad; 4) supratemperatura corpului rezistorului la aplicarea unei puteri de 1W. d q Un potentiometru cu pelicula groasa, are fata de un potentiometru cu folie metalica: 17

1) toleranta minima mai mare; 2) coeficientul de variatie cu temperatura mai mare; 3) factorul de zgomot mai mare; 4) abaterea in timp mai mare. e q Un rezistor cu pelicula groasa, fata de unul cu folie metalica are: 1) toleranta minima mai mica; 2) factorul de zgomot mai mic; 3) pelicula rezistiva spiralizata; 4) pretul mai mare. f q Avand in vedere tipul elementului rezistiv un potentiometru poate fi: 1) cu folie metalica; 2) cu plastic conductiv; 3) cu pelicula metalica; 4) cu folie de poliester. a q Un rezistor chip SMD cu pelicula groasa, are fata de un rezistor chip SMD cu pelicula metalica (ambele avand aceiasi dimensiune si rezistenta): 1) toleranta minima mai mica; 2) inductanta mult mai mica; 3) factorul de zgomot mai mic; 4) frecventa maxima de utilizare mult mai mare. f q 18

Un potentiometru digital: 1) permite obtinerea unei variatii continue a tensiunii de iesire; 2) necesita o sursa de alimentare suplimentara; 3) permite obtinerea unei puteri disipate mai mari ca cea a unui potentiometru mecanic; 4) include o retea rezistiva. c q Un rezistor cu pelicula de carbon are fata de un rezistor cu pelicula groasa: 1) toleranta minima mai mica; 2) costul mai mare; 3) coeficientul de variatie cu temperatura mai mic (in modul); 4) abaterea in timp mai mica. f q Un rezistor cu pelicula de carbon are fata de un rezistor cu pelicula groasa: 1) toleranta mai mare; 2) rezistenta mai mare; 3) variatia cu temperatura mai mare; 4) puterea nominala mai mare (la aceleasi dimensiuni). b q Un rezistor cu pelicula groasa are fata de un rezistor bobinat: 1) factor de zgomot mai mare; 2) inductanta parazita mai mica; 3) temperatura maxima mai mica; 4) puterea nominala mai mare. a

19

q Un rezistor cu pelicula metalica are in general fata de un rezistor cu pelicula de carbon: 1) toleranta mai mica; 2) variatia cu temperatura mai mica; 3) factorul de zgomot mai mic; 4) pelicula rezistiva mai subtire. e q Doua rezistoare de acelasi tip tehnologic difera prin tipul terminalelor; in acest caz se poate afirma ca rezistorul cu terminale pentru montare pe suprafata (SMD) are fata de rezistorul cu terminale pentru insertie (planar): 1) coeficent de variatie cu temperatura mai mic; 2) rezistenta nominala mai mica; 3) temperatura nominala mai mica; 4) inductanta parazita mai mica. d q Un rezistor cu 4 terminale tip Kelvin: 1) este un rezistor neliniar; 2) este un rezistor utilizat la masurarea temperaturii direct in Kelvin; 3) este un rezistor de zero ohmi tip "jumper"; 4) este utilizat ca "shunt" in tehnica de masura. d q Rezistorul cu folie metalica are comparativ cu celelate tipuri de rezistoare: 1) toleranta cea mai mica; 2) variatia cu temperatura cea mai mica; 3) tensiunea termoelectrica cea mai mica;

20

4) abaterea in timp cea mai mica. e q Spiralizarea (filetarea) elementului rezistiv al rezistoarelor peliculare de forma cilindrica se face cu scopul: 1) cresterii inductantei; 2) cresterii rezistentei; 3) cresterii capacitatii; 4) ajustarii valorii rezistentei la cea nominala. c q Pentru un rezistor de valoare nominala R_N si putere nominala P_N ce functioneaza in regim permanent, puterea maxim admisibila P_A este egala cu: 1) P_N daca teta_aM<teta_N si R_N<=R_crt; 2) P_N*(teta_M - teta_aM)/(teta_M - teta_N) daca teta_aM>teta_N si R_N<=R_crt; 3) D*(teta_M - teta_aM) daca teta_aM>teta_N si R_N<=R_crt; 4) (U_N*U_N)/R_N daca teta_aM<teta_N si R_N>=R_crt. e q

21