Sunteți pe pagina 1din 7

NORMATIV CADRU PRIVIND VERIFICAREA CALITII LUCRRILOR DE MONTAJ A UTILAJELOR I INSTALAIILOR TEHNOLOGICE PENTRU OBIECTIVE DE INVESTIII

Indicativ C !"#$!
C%&'in(

)* PREVEDERI GENERALE
1.1. Prezentul normativ cadru conine principiile de baz privind controlul calitii i recepiei lucrrilor de montaj a utilajelor i instalaiilor tehnologice pentru obiective de investiii, precum i verificrile cu caracter general ce trebuie efectuate pentru a se constata dac condiiile de calitate prevzute de proiecte i detaliile de execuie, caietele de sarcini i prescripiile tehnice (standarde, normative, instruciuni !" # etc.$, au fost %ndeplinite. 1.&. 'odul de verificare a calitii lucrrilor de montaj specifice unei grupe distincte de utilaje sau instalaii tehnologice se efectuiaz pe baza prevederilor cuprinse %n ( nstruciunile tehnice pentru verificarea calitii lucrrilor de montaj a utilajelor i instalaiilor tehnologice), aprobate de ministerele i celelalte organe centrale elaboratoare. 1.*. 'odul de verificare a calitii operaiilor de montare (sudur, %mbinri, tratamente, etc.$ este cel prevzut %n prescripii tehnice i dup caz, %n caietele de sarcini. 1.+. 'odul de verificarea a calitii unor lucrri cu caracter special (cazane, recipieni sub presiune, aparate de ridicat etc.$, este cel prevzut %n reglementrile tehnice ale ministerelor i organelor de resort (',"-. !" #, '//, ''P0 etc.$ . 1.1. 2n conformitate cu prevederile 3egii nr. 451677 respectarea condiiilor tehnice de calitate la lucrrile de monaj utilaje i instalaii tehnologice, constituie o obligaie care revine %n mod direct at8t executanilor lucrrilor de montaj c8t i celorlali factori de rspundere (beneficiar, proiectant .a.$ care contribuie la realizarea acestora. 9nitile de execuie au obligaia asigurrii condiiilor tehnico.organizatorice necesare apricrii corecte a proiectelor i fielor tehnologice i a respectrii riguroase a acestora. 1.:. "ontrolul i verificarea calitii lucrrilor de montaj se efectuiaz de organelle de specialitate ale unitilor beneficiare, de execuie, de forurile ierarhic superioare ale acestora, de unitile de proiectare, precum i de nspecroratul 0eneral de !tat pentru nvestiii "onstrucii ( 0! "$ i alte organe tehnice ale ministerelor (',"-. !" #, ''P0, '//$ i bncilor finanatoare. ,plicarea msurilor stabilite ca urmare a aciunii de control i executare %n termenele stabilite a remedierilor %nscrise %n procesele verbale de control sau recepie a lucrrilor sunt obligatorii pentru unitile de construcii.montaj . 1.7. 2n conformitate cu prevederile 3egii nr. 451677, controlul de calitate ca parte integrant a activitii de producie, precum i exercitarea controlului %n toate fazele de execuie a lucrrilor constituie o obligaie a cadrelor tehnice din unitile de montaj la toate nivelurile ierarhice. 1.4. !upravegherea realizrii corecte a lucrrilor de montaj %n conformitate cu proiectele i detaliile de execuie, asigurarea recepiei pe faze i consemnarea %n procese verbale, %mpreun cu executantul, a calitii lucrriloe, constituie o obligaie a unitii beneficiare.

1.6. "ontrolul respectrii proiectelor i verificarea calitii execuiei montajului potrivit programului stabilit cu beneficiarul i unitile de montaje, precum i participarea la recepia lucrrilor constituie o obligaie a unitilor de proiectare . 1.1;. 2n conformitate cu prevederile 3egii nr. 751677, pentru montarea, probarea, punerea %n funciune i predarea %n expluatare a utilajelor i instalaiilor tehnologice complexe, care se asambleaz i se probeaz %n final la locul de instalare, ministerele, celelalte organe centrale i locale, centralele industriale titulare de investiii precum i %ntreprinderile beneficiare de investiii au obligaia s organizeze i s asigure asisena tehnic a unitilor productoare de utilaje i instalaii tehnologice. <e asemenea, unitile beneficiare sunt obligate s verifice calitatea executrii utilajelor i instalaiilor tehnologice la furnizor, pe faze de fabricaie i, %n final, s asigure recepia acestora. =top>

* DISPO+III COMUNE PRIVIND VERIFICAREA CALITII LUCRRILOR DE MONTAJ


&.1. ?erificarea calitii lucrrilor de montaj se efectuiaz at8t pe faze tehnologice c8t i la terminarea montajului i are ca scop confirmarea corespondenei acestuia cu proiectul, caietele de sarcini, prescripiile tehnice i cu prezentul normativ cadru, %n limitele indicatorilor de calitate i a abaterilor admisibile prevzute de acestea. &.&. @atura i frecvena verificrii calitii lucrrilor de montaj este cea stabilit prin prescripiile tehnice sau caietele de sarcini. ,tunci c8nd acestea nu sunt cuprinse %n norme, proiectantul trebuie s %ntocmeasc caietele de sarcini care s prevad verificrile necesare. 2n cazul %n care complexitatea tehnic deosebit a unor lucrri impune efectuarea unor verificri suplimentare, acestea se vor prevedea %n caietele de sarcini. &.*. /fectuarea %ncercrilor i verificrilor suplimentare , dispuse de organele de control i comisiile de recepie %n scopul stabilirii autenticitii i valabilitii documentelor de atestare a calitii, %ncheiate pe parcursul execuiei lucrrilor, constituie o obligaie a unitilor de montaj. &.+. /ste cu desv8rire interzis a se proceda la executarea lucrrilor de construcii i de montaj care s ascund defecte de calitate sau care s %mpiedice accesul %n vederea executrii lucrrilor de remediere necesare. &.1. #emedierea defectelor de execuie a lucrrilor de montaj se face pe baza soluiilor elaborate de unitile de proiectare sau de montaj. !oluiile de remediere elaborate de unitile de construcii.montaj trebuie %nsuite %n prealabil de unitile de proiectare i de beneficiari. &.:. 2n toate cazurile %n care vreun rezultat provenit dintr.o verificare sau %ncercare efectuat pe parcurs, depete %n sens defavorabil abateiile admisibile prevzute %n proiecte sau %n prescripiile tehnice, decizia asupra continurii lucrrilor de ctre unitatea care a generat deficiena nu va putea fi luat dec%t pe baza acordului, dat %n scris de beneficiar, cu avizul proiectantului. &.7. #emedierea sau %nlocuirea, %n termen de 11 zile de la data primirii comunicrii din partea unitii de execuie, a materialelor sau elementelor de construcii i instalaii necorespunztoare calitativ constituie o obligaie a furnizorului.

9nitile productoare de utilaje rspund at8t pentru deficienele de calitate aprute %n termentil de garanie i de eventualele vicii ascunse rezultate din fabricaie, c8t i de daunele produse prin neexecutarea sau executarea cu %nt8rziere a remedierilor. =top>

,* CONDIII TEHNICE PRELIMINARE E-ECUIEI LUCRRILOR DE MONTAJ


/xecuia lucrrilor de montaj al utilajelor i instalaiilor tehnologice, este precedat de asigurarea urmtoarelor condiiiA *.1. /laborarea, adaptarea sau refolosirea de ctre unitile de (montaj a proiectelor tehnologice i a fielor tehnologice care s asigure transpunerea corect %n practic a prevederilor proiectelor i detaliilor de execuie, %n condiiile concrete de dotare i tehnicitate ale unitii respective. *.&. Primirea la punctul de lucru at%t a proiectelor i detaliilor de execuie c8t i a proiectelor tehnologice i a fieler tehnologice. *.*. <otarea punctului de lucru cu utilajele, sculele i dispozitivele av8nd caracteristicile i performanele tehnice prevzute %n proiectele tehnologice i fiele tehnologice. *.+. Preluarea pentru montaj a construciilor sau prilor de construcii i a fundaiilor, respectiv preluarea frontului de lucru, aceast operaie const%nd %n principal dinA *.+.1. #ecepia fundaiilor de maini i utilaje precum i a elementelor de construcii aferente lucrrilor de montaj, pe baza verificrii prealabile a concordanei dintre planurile i detaliile de execuie ale fundaiei cu cele ale planurilor i detaliilor de montaj, precum i cu prevederile B"rii tehnice a produsuluiC, prin efectuarea de msurtori ale dimensiunilor geometrice ale fundaiei, verificarea cotelor, axelor, a poziiei golurilor i a pieselor %nglobate %n beton .a. Dperaia poate avea loc la terminarea lucrrilor de construcii sau pe parcursul executrii acestora ealonat corespunztor necesitilor de montaj, conform prevederilor din grafice sau pe baza %nelegerii dintre unitatea de construcii i unitatea de montaj. *.+.&. 2ncheierea obligatorie a Bprocesului.verbal de predare a frontului de lucruC %ntre unitatea de construcii i unitatea de montaj %n prezena unitii beneficiare (fiecare din pri pstr8nd un exemplar$, ca urmare a recepiei prevzute la articolul E.+.1. ntrarea la mentaj nu se va face %nainte de semnarea procesului verbal de predare a frontului de lucruF %nclcalcrea acestei dispoziii impune unitii de montaj, preluarea total a obligaiilor i riscurilor ce cad %n sarcina constructoruluiC "onstructorul va aduce imediat la cunotina beneficiarului, eventualele %nclcri a acestei dispoziii. 2n cazul %n care se predau la mentaj obiecte de construcii complet terminate, preluate de beneficiar, acesta va preda unitii de montaj, pe baz de proces.verbal, frontul de lucru. 2n toate cazurile %n care se predau la montaj elemente care devin ulterier ascunse sau inaccesibile fie prin %nglobarea lor %n elemente de construcii, fie %n cadrul ansamblului demontaj, trebuie s fie %n prealabil recepionate calitativ, urm8nd ca beneficiarul i constructorul s asigure efectuarea verificrilor i %ncercrilor, precum i %ntocmirea documentelor de lucrri ascunse prevzute %n reglementrile %n vigoare.

*.1. Preluarea construciilor sau a prilor de construcii aferente lucrrilor de bazC, necesare desfurrii activitii de montaj confoim proiectului de organizare sau a graficului coordonator, concomitent cu preluarea cilor de acces, a platformelor de montaj i de depozitarea a materialelor, a subansamblelor i a instalaiilor care condiioneaz montajul. *.:. ?erificarea de ctre unitatea beneficiar a concordanei dintre proiectele de construcii i proiectul de montaj atunci c8nd proiectele i detaliile de execuie pentru montaj s%nt asigurate %naintea %nceperii lucrrilor de construcii, precum i sesizarea unitii de proiectare asupra eventualelor nepotriviri %n vederea corectrii acestora %n timp util. ,ceast verificare nu exclude obligaia unitii de construcii i de montaj de a verifica %n prealabil proiectele i detaliile de execuie. <e asemenea, atunci c8nd condiiile permit, unitatea de montaj este obligat ca imediat dup sosirea utilajului pe antier s verifice concordana dintre dimensiunile geometrice caracteristice ale utilajului i dimensiunile geometrice ale fundaiei, inclusiv poziia golurilor i a pieselor metalice de prindere. *.7. ,sigurarea de ctre unitatea de montaj a depozitrii i conservrii corespunztoare p8n la data montrii a echipamentelor, instalaiilor, subansamblelor i a utilajelor tehnologice preluate de la beneficiar, potrivit legii. *.4. ?erificarea strii tehnice a subansamblelor, motoarelor i aparatelor, la preluarea de la beneficiar %nainte de asamblare sau montare, precum i verificarea existenei documentelor de atestare a calitii acestora, care const %n principal dinA *.4.1. ?erificarea existenei B"rii tehnice a produsuluiC i a B"ertificatului de calitateC emise de furnizor. *.4.&. ?erificarea existenei documentelor conin%nd regulile.de montaj i de punere %n funciune a utilajelor unicate, de mare complexitate, care se asambleaz la locul de instalare i la care nu se pot face probe complete, documente elaborate de unitile productoare cu acordul unitilor de cercetare tiinific i inginerie tehnologic i a beneficiarului. *.4.*. ?erificarea asigurrii de unitatea beneficiar a asistenei tehnice din partea unitii productoare %n vederea montrii, probrii, punerii %n funciune i predrii %n exploatare a utilajelor i instalaiilor tehnologice complexe, care se asambleaz .i se probeaz %n final la locul de instalare. *.4.+. ?erificarea existenei prilor componente ale utilajelor a poziiei acestora i a racordurilor, precum i controlul strii fizice a ansamblelor i subansamblelor, a utilajelor i instalaiilor tehnologice, motoarelor i aparatelor preluate de la beneficiar i a B"rii tehnice a produsuluiC. *.4.1. #ecepia materialelor, fabricatelor i semifabricatelor %naintea punerii %n oper, respectiv verificarea calitii i dimensiunilor acestora, efectuat pe baza documentelor de atestare emise de furnizor i a prescripiilor tehnice. *.4.:. ?erificarea caracteristicilor tehnice %nscrise pe echipamente, instalaii i utilaje tehnologice comparativ cu prevederile proiectului i a B"rii tehnice a produsuluiC i a B"ertificatului de calitateC. *.4.7. ?erificarea %n condiii de antier de ctre unitatea de montaj prin aparatura de msurare i verificare specific profilului sau de activitate, proprie sau pus la dispoziie de beneficiar (bancuri de prob, laboratoare P#,', dotare ,'" etc.$ a motoarelor i aparatelor, %naintea montrii acestora. =top>

"* PRINCIPALELE OBLIGAII ALE UNITILOR DE E-ECUIE PRIVIND VERIFICAREA I CONTROLUL CALITII LUCRRILOR DE MONTAJ
+.1. 2n funcie de faza tehnologic de execuie sau de etapa de realizare a lucrrilor de montaj, verificrile fcute de organele de execuie i control ale unitilor de montaj %n conformitate cu obligaiile i rspunderile ce le revin %n baza prevederilor 3egii nr. 451677, se refer laA +.1.1. #ealizarea lucrrilor de montaj %n conformitate cu proiectul i detaliile de execuieF caietele de sarcini, prescripiile tehnice, proiectele i fiele tehnologice. +.1.&. /fectuarea recepiei calitative pe fazele tehnologice de execuie a lucrrilor de montaj. -azele ce se supun recepiei, modul de efectuare i condiiile de calitate, sunt cele coninute %n documentele tehnice prevzute la pct. +.1.1. precum i %n instruciunile tehnice de verificare a calitii montajului, elaborate de ministere i aprobate %n conformitate cu prevederile prezentului normativ cadru. +.1.*. /fectuarea prin laboratoare proprii sau laboratoare de specialitate ale altor uniti, a %ncercrilor i probelor prevzute %n proiecte, prescripii tehnice B"artea tehnic a produsuluiC i %ntocmirea documentelor cu rezultatele acestora, precum i a proceselor verbale de lucrri ascunse. +.1.+. /fectuarea lucrrilor cu personal de specialitate atestat ii av8nd calificarea profesional corespunztoare gradului de complexitate tehnic a lucrrilor pe care le efectueaz. <e asemenea executarea lucrrilor respective cu utilaje, scule i dispozitive av%nd caracteristici i performane tehnice corespunztoare prevederilor proiectelor i fielor tehnologice. +.1.1. ?erificarea calitii lucrrilor ce au necesitat remedieri sau la care rezultatele probelor au fost necorespunztoare. +.&. Drganizarea compartimentelor de control tehnic de calitate i laborator, precum i %ncadrarea acestuia cu personal bine pregtit profesional i dotarea cu aparatur de control, constituie o obligaie a unitilor de montaj. "ompartimentul "G" H laborator controleaz i calitatea subansamblelor i a elementelor de instalaii ce se realizeaz pe antierele organizaiei de montaj sau %n atelierele profil ale acestora. Iefii laboratoarelor unitilor de montaj i personalul din subordinea acestora au obligaia s efectueze analizele, %ncercrile i verificrile prevzute de prescripiile tehnice rspunz%nd de respectarea frecvenei verificrilor, de exactitatea rezultatelor i de transmiterea lor la timp. +.*. 'ontarea utilajelor formate din subansamble se efectueaz pe baza tehnologiei de montaj a furnizorului, stabilit prin documente tehnice. 2n caz de modificare a tehnologiei de montaj a furnizorului, acesta se poate face cu condiia obinerii aprobrilor prevzute de 3egea nr. 751677, de ctre factorii interesai, de regul beneficiarul. +.+. Pentru utilajele, aparatura i instalaiile tehnologice a cror dare %n exploatare este reglementat prin instruciunile i prescripiile tehnice cu caracter specific elaborate de ministere i alte organe centrale de specialitate (',"-. !" #, ''P0, '// etc.$ unitile de montaj s%nt obligate s %ntocmeasc documentaia tehnic necesar prin care se atest efectuarea i rezultatele probelor impuse. 9nitile de montaj s%nt obligate s efectueze i %ncercrile cerute de organele competente s autorizeze punerea %n funciune a utilajelor, aparaturii sau a instalaiilor respective.

+.1. /ventualele defecte de calitate ale elementelor de construcii i fundaii ivite %n perioada executrii lucrrilor de montaj, care se datoresc culpei unitii de construcii se remediaz de aceasta. =top>

.* RECEPIA LUCRRILOR
1.1. #ecepia obiectivelor de investiii i a obiectelor de construcii se efectueaz potrivit 3egii nr. 65164; i 3egii nr. 451677 care prevd urmtoareleA 1.1.1. #ecepia obiectelor de construcii.montaj, se efectueaz pe parcursul realizrii obiectivelor de investiii, la terminarea obiectelor sau a unor pri de obiecte ce pot funciona independent i care comport dou fazeA a$ #ecepia preliminar care se efectueaz pe msura terminrii obiectelor sau prilor de obiect ce pot funciona independent i dup efectuarea probelor mecanice i a rodajului mecanic. b$ #ecepia final care are loc la expirarea perioadei de garanie. 1.1.&. #ecepia punerii %n funciune a capacitilor de producie care se efectueaz dup terminarea probelor tehnologice ale instalaiilor i utilajelor. 1.1.*. #ecepia definitiv a obiectivului care se efectueaz la termenul prevzut pentru realizarea indicatorilor tehnico.economici aprobai. 1.&. 9nitile de execuie au obligaia s supun recepiei preliminare numai obiecte de construcii H montaj sau pri de obiecte ce pot funciona independent de bun calitate i terminate integral, iar probele mecanice i rodajul mecanic s fi fost efectuate %n conformitate cu 3egea nr. 65164;. 1.*. #ecepia obiectivelor de investiii constituie atestarea de ctre comisia de recepie a %ndeplinirii condiiilor de calitate prevzute %n prescripiile tehnice, %n proiecte, %n caiete de sarcini i %n dispoziiile de antier, care au stat la baza executrii lucrrilor respective, a condiiilor pentru exploatarea normal i %n final realizarea indicatorilor tehnico.economici aprobai. 1.+. 9nitile de montaj au obligaia s execute integral i %n bune condiiuni %n termenele stabilite de comisiile de recepie, dar maximum 6; zile, refacerile, remedierile i completrile stabilite la recepia preliminar. #emedierea deficienelor la lucrrile de montai aprute %n perioada de garanie i semnalate de beneficiar se vor realiza %n maximum 6; de zile. 1.1. 2n perioada de garanie, organizaia care are %n administrare sau exploatare obiectul %n care s%nt cuprinse lucrrile de construcii.montaj la care recepia preliminar a fost admis, este rspunztoare pentru buna folosire, %ngrijire i %ntreinere a obiectului preluat, precum i pentru deficienele ivite din culpa sa. 1.:. #ecepia punerii %n funciune a capacitilor de producie industrial se efectueaz dup8 terminarea probelor tehnologice i are drept scop verificarea existenei condiiilor pentru exploatarea normal, la %ntreaga capacitate a utilajelor i instalaiilor tehnologice. Probele tehnologice constau din verificarea i reglarea funcionrii utilajelor sau instalaiilor tehnologice, %n scopul asigurrii regimului normal de lucru.

1.7. Pentru capacitile de producie industrial la care au fost folosite utilaje i instalaii procurate din import, recepia punerii %n funciune se face numai dup recepia funcionrii utilajelor respective cu furnizorii externi, cu respectarea prevederilor contractului. 1.4. ,dmiterea recepiei punerii %n funciune este condiionat de prezentarea de ctre beneficiar comisiei, de recepie, a documentelor prevzute de 3egea nr. 65164;. 2n acest scop, unitile de montaj, au obligaia s %ntocmeasc, pe msura efecturii verificrilor i s predea beneficiarului, documentele %ntocmite %n conformitate cu prevederile.prescripiilor tehnologice. 1.6. 9nitile de montaj, %n calitate de subantreprenor sau de antreprenor de specialitate, sunt obligate s pun la dispoziia antreprenorului general, respectiv beneficiarului, toate documentele care condiioneaz efectuarea recepiilor. 1.1;. /fectuarea de ctre unitatea de montaj sau beneficiar, a modificrilor, transformrilor, %nlocuirilor i completrilor la lucrrile de montaj recepionate (aflate %n perioada de garanie sau dup expirarea acestei perioade$ fr aprobarea prealabil a proiectului i fr consemnarea acestor lucrri %n Bcartea tehnicC se sancioneaz potrivit legii.