Sunteți pe pagina 1din 23

Conservarea biodiversitii in-situ i ex-situ

Raionarea geobotanic a teritoriului Republicii Moldova Raionarea geobotanic pe districte, raioane i microraioane evideniaz i stabilete hotarele unitilor taxonomice geobotanice cu vegetaie omogen i face posibil caracterizarea vegetaiei zonale i celei intrazonale. Pe teritoriul Republicii Moldova pot fi evideniate 9 districte, 13 raioane, 3 subraioane i 22 microraioane. Vegetaia Diversitatea speciilor i a comunitilor vegetale de pe teritoriul Republicii Moldova este determinat att de condiiile de mediu, ct i de faptul c teritoriul republicii se afl la interferena a trei zone biogeografice: central-european cu pduri de foioase, care include parial regiunea de nord i regiunea central; eurasiatic, cu sectoarele de silvostep i step din regiunile de nord i de est; mediteranean, cu sectoarele de step i silvostep xerofit din sudul republicii.

Ca rezultat, pe teritoriul republicii se disting dou zone de vegetaie: zona de step; zona de silvostep. Vegetaia Republicii Moldova este reprezentat de trei tipuri principale de ecosisteme: naturale (forestiere, de step, de lunc, petrofite, acvatice i palustre); semiantropizate (grdini botanice, dendrarii, scuaruri, parcuri etc.) antropizate (agricole cerealiere, pomicole, viticole etc., urbane i rurale).

Pdurile. Vegetaia forestier este reprezentat de pduri de foioase de tipul celor din Europa Central. Sunt o important surs de produse biologice, menin echilibrul ecologic, protejeaz resursele funciare, acvatice, amelioreaz peisajul naional, aspectul i microclimatul localitilor. Fondul Forestier Naional are o suprafa de 400 600 ha, din care 362 700 ha sunt acoperite cu vegetaie forestier. Fondul numr 800 corpuri de pdure cu o suprafa de 5 1500 ha, repartizate neuniform pe teritoriul republicii. Majoritatea pdurilor seculare, care ocup cca 6000 ha, ceea ce constituie 1,6% din fondul forestier, sunt incluse n rezervaii. Indicele mediu de mpdurire a teritoriului republicii este de 10,7%, vrsta medie a arboreturilor 40 ani, clasa medie de producie 2,3, cu o consisten medie de 0,73, volumul total al masei lemnoase constituie 45,29 mil. m3. Cele mai productive sunt arboreturile de plop (310 m3/ha/an) i de salcm (132 m3/ha/an).

Repartitia padurilor pe zone geografice, % din suprafata zonei

15,7

26,6

57,7

Zona de Nord

Zona de Centru

Zona de Sud

Flora pdurilor cuprinde peste 850 de specii i se caracterizeaz prin ponderea speciilor alohtone. Predomin speciile de foioase (97,8%), inclusiv: cvercinee 143,8 mii ha (39,6%), salcmiuri 131,0 mii ha (36,1%), frsineturi 16,6 mii ha (4,6%), crpineturi 9,4 mii ha (2,6%), plopiuri 5,7 mii ha (1,6%), alte specii 48,2 ha (13,3%). Rinoasele ocup cca 8 mii ha (2,2%). 2730 specii de plante lemnoase din flora spontan a republicii reprezint importante surse de lemn, de fructe, cca 200 de specii sunt plante medicinale, iar majoritatea speciilor ierboase silvice servesc drept hran pentru animalele slbatice erbivore.
160 140 120 100 80 60 40 20 0
Cvercinee Salcmete Frsinete Crpinete Plopiuri Alte specii foioase Pinete
16,6 9,4 5,7 7,7 48,5 143,8 131

Pdurile din Republica Moldova sunt ncadrate n grupa I funcional, avnd n exclusivitate funcii de protecie a mediului nconjurtor. n raport cu funciile care le revin, se disting cinci subgrupe funcionale.

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 5,8 28,5

171,9

95,9 60,6

Pduri cu funcii de protecie a apelor Pduri cu funcii de protecie a terenurilor i solurilor Pduri cu funcii de protecie contra factorilor climatici i industriali dunatori Pduri cu funcii de recreare Pduri de interes tiintific i ocrotire a genofondului i ecofondului forestier

Flora Republicii Moldova numr 5538 specii de plante, dintre care plante superioare - 2014 de specii, plante inferioare 3 524 de specii. n ecosistemele naturale i antropizate, diversitatea plantelor superioare este dominat de angiosperme (plante cu flori) 1830 specii, urmate de briofite (muchi) 158 de specii, pteridofite 25 specii i gimnosperme (conifere) 1 specie. Plantele inferioare sunt reprezentate de alge 3400 de specii, lichenofite (licheni) 124 specii. Micofitele (ciupercile) numr cca 1200 specii, inclusiv macromicetele (ciuperci cu corpul de fructificare mare) peste 400 de specii.

FAUNA Actualmente fauna Terrei numr mai bine de 10 mil. de specii, dintre care pe teritoriul Republicii Moldova au fost atestate pn n prezent cca 17 500. Nevertebratele terestre sunt reprezentate de cca 15 000 de specii, aparinnd urmtoarelor grupe sistematice: insecte cca 12 000 de specii, nematozi, oligochete, arahnide, miriapode, molute. n ecosistemele acvatice ale Moldovei vieuiesc cca 2000 specii de animale nevertebrate, printre care 650 specii de protozoare, 485 de rotifere, 335 de insecte, 320 de crustacee, 125 de viermi inelai, 90 de molute etc. Vertebratele din Republica Moldova numr cca 460 de specii, inclusiv: cca 80 specii i subspecii de peti, 12 specii de amfibieni, 14 specii de reptile, 281 specii i subspecii de psri i cca 70 specii de mamifere. Din punct de vedere numeric, clasa psrilor este cea mai numeroas dintre vertebrate, nsernd 281 specii i subspecii, iar clasa insectele dintre nevertebrate - peste 12 000 specii.

Conservarea biodiversitii n habitatele naturale in situ


n Cartea Roie a Republicii Moldova snt incluse 126 specii de plante: 81 - angiosperme, 1 - gimnosperme, 9 - pteridofite, 10 - briofite, 16 lichenofite, 9 - specii de micofite. Din numrul total de plante periclitate i vulnerabile, 46 sunt caracteristice ecosistemelor forestiere, 31 ecosistemelor de step, 18 ecosistemelor de lunc, 18 ecosistemelor petrofite i 4 - ecosistemelor acvatice.

Unele specii de plante rare de pe teritoriul Republicii Moldova, 12 specii, precum papucul-doamnei (Cypripedium calceolus), cornaciul (Trapa natans), rafinul (Luronium natans), petioara (Salvinia natans), iarba-de-mare (Zostera marina), rogozul (Carex secalina), drobiorul-tetramuchiat (Genista tetragona), brndua Fomin (Colchicum fominii), dedielul-mare (Pulsatilla grandis), mciulia-nebracteat (Thesium ebracteatum), iverechia-podolian (Schivereckia podolica), tutarca (Carlina onopordifolia) au o importan internaional, fiind incluse n Cartea Roie a Europei i Convenia privind conservarea vieii slbatice i a habitatelor naturale din Europa, Anexa nr. I, (Berna, 19 septembrie 1979).

n Cartea Roie a Republicii Moldova sunt incluse 116 specii de animale:


14 specii de mamifere; 39 specii de psri; 8 specii de reptile; 1 specie de amfibieni; 12 specii de peti; 1 specie de ciclostomate; 37 specii de insecte; 1 specie de crustacee; 3 specii de molute.

n Cartea Roie European sunt incluse urmtoarele specii din fauna Republicii Moldova:
mamifere 3 specii: nurca-european (Mustela lutreola), popndul-comun (Spermophilus citellus), popndul-cu-pete (S. suslicus); psri 4 specii: raa-roie (Aythya nyroca), acvilaiptoare-mare (Aquila clanga), vnturelul-mic (Falco naumanni), cristelul-de-cmp (Crex crex); reptile 1 specie: vipera-de-step (Vipera ursini); peti 3 specii: fusarul (Zingel streber), lostria (Hucho hucho), nisetrul (Acipenser gueldenstaedti); insecte 2 specii: calosoma-mirositoare (Calosoma sycophanta) i croitorul-mare-al-stejarului (Cerambyx cerdo).

n materialele Conveniei privind conservarea vieii slbatice i a habitatelor naturale din Europa (Berna, 19 septembrie 1979) sunt menionate 6 specii de insecte, 6 specii de peti, 3 specii de amfibieni, 8 specii de reptile, 75 specii de psri i 39 specii de mamifere ntlnite n fauna republicii. n materialele Conveniei asupra conservrii speciilor migratoare de animale slbatice (Bonn, 23 iunie 1979) 14 specii de psri. n materialele Conveniei privind comerul internaional cu specii slbatice de faun i flor pe cale de dispariie (Washington, SUA 1973) 2 specii de mamifere, 7 specii de psri i o specie de reptile.

Arii naturale protejate de stat


Exploatarea excesiv a tuturor factorilor de mediu a condus la reducerea substanial i continu a ponderii ecosistemelor naturale, la dezechilibrul ecologic la toate nivelele (inclusiv i la cel global). Gradul mare de poluare a mediului ambiant are o influen negativ direct asupra mediului natural i, ca urmare, pericliteaz genofondul floristic, faunistic i cel uman.

Astfel n activitatea de conservare a patrimoniului natural distingem trei etape. Prima etap a durat pn n anul 1968, cnd a fost nfiinat prima instituie specializat de stat de protejare a mediului ambiant Comitetul de Stat pentru Ocrotirea Naturii. n aceast perioad au fost elaborate primele acte legislative i au fost luate sub protecie de stat mai multe arii naturale reprezentative cu o suprafaa sumar de peste 19 000 ha.

n cea de-a doua etap a fost creat reeaua naional de arii naturale protejate de stat. Astfel n 1971 a fost fondat prima rezervaie tiinific n Podiul Codrilor cu denumirea Codru, apoi a fost stabilit un set de arii naturale reprezentative, crora n 1975 li s-a atribuit statutul de protecie. Anul 1971 este considerat anul de fondare a primei reele naionale de arii naturale protejate de stat cu o suprafa de 39,4 mii ha, sau ceea ce constituie 1,17% din teritoriul Republicii Moldova.

A treia etap a fost determinat de constituirea n 1990 a Departamentului de Stat pentru Protecia Mediului nconjurtor i Resurse Naturale. Pe parcursul acesteia au fost fondate trei rezervaii tiinifice: Prutul de Jos (1991), Plaiul Fagului (1992) i Pdurea Domneasc (1993). n 1998 reeaua de arii naturale protejate de stat a fost extins pn la 66 467,3 ha, ceea ce constituie 1,97% din teritoriul rii. Concomitent cu lucrrile de extindere a reelei menionate a fost elaborat pentru prima dat o lege special n vederea fortificrii cadrului legislativ Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat (nr. 1538XII din 25.02.98), care include toate ariile i obiectele naturale cu statut de protecie.

Pentru a asigura o colaborare adecvat cu organismele internaionale i a demonstra necesitatea de a ne integra n Uniunea European, a fost necesar de a clasifica toate ariile naturale protejate n conformitate cu cerinele prezentate de criteriile Uniunii Internaionale de Conservare a Naturii (UICN). n anul 2006, prin Legea nr. 354XVI din 24.11.2006, conform, Conveniei Ramsar au fost create trei zone acvatice de importan internaional: Nistrul de Jos (60 000 ha), Lacurile Prutului de Jos (19 152 ha) i Unguri-Holonia (15 553 ha). n prezent suprafaa total a ariilor naturale protejate de stat n Republica Moldova constituie 161 298 ha, ceea ce reprezint 4,77% din teritoriu.

Cota ariilor naturale protejate de stat n unele ri europene

25 20 15 10 5

25 18 13 8 7 4,8 4,77 1,76 Croatia Moldova

0 Austria

Reeaua Ecologic Naional


Dezechilibrul ecologic, situaia socio-economic actual, exploatarea intensiv i extensiv a resurselor naturale i a ntregului spaiu vital al republicii impun urgentarea identitii, recunoaterii i dezvoltrii Reelei Ecologice Naionale (REN), ce ar cuprinde reeaua ariilor naturale protejate, geosistemele i ecosistemele reprezentative naturale, care s-au pstrat n diferite regiuni landaftice ale rii. Crearea REN va contribui la restabilirea, meninerea i conservarea biodiversitii. Structura REN include urmtoarele elemente principale: - ariile naturale reprezentative; - coridoarele ecologice de migraie i dispersie; - esuturi ecologice reorganizate (agrocenozele); - zonele de tampon. Suprafaa REN se planific a fi de cca 11 113 km 2 sau 33 % din teritoriul rii.

Conservarea biodiversitii n afara habitatelor naturale ex-situ


Evaluarea i conservarea biodiversitii ex situ se realizeaz de ctre diferite instituii de cercetri tiinifice i de ramur. n Moldova la acest capitol sunt create coleii n instituiile de cercetri tiinifice: - Colecii de plante cca 14 mii de plante; - Colecia de plante ierbarizate cca 400 mii exicate; - Colecia de animale include cca 230 specii i rase de animale, 182 specii de psri i 4700 specii de insecte; - Colecia de microorganisme constituie cca 500 taxoni: bacterii, ciuperci i alge. - Colecia de plante fosile cca 270 de specii; - Colecia de animale fosile cca 500 specii. Deintorii principali sunt: Grdina Botanic; Institutul de zoologie; Grdina zoologic; Parcul dendrariu din or. Chiinu i or. Tirapsol; Institutul de zootehnie, Centrul de resurse genetice.

S-ar putea să vă placă și