Sunteți pe pagina 1din 10

ALCANI

IZOMERIE

C4H10 - butan

BUTAN

2-METILPROPAN

C5H12 pentan
PENTAN

IZOPENTAN

NEOPENTAN

C6H14 hexan
HEXAN

2-METILPENTAN

3-METILPENTAN

2,2-DIMETILBUTAN

2,3-DIMETILBUTAN

C7H16 heptan
HEPTAN

2-METILHEXAN 3-METILHEXAN

2,3-DIMETILPENTAN

2,4-DIMETILPENTAN

C7H16 heptan
2,2-DIMETILPENTAN

3,3-DIMETILPENTAN

3,3-DIMETILPENTAN

2-ETILPENTAN

ALCHENE
IZOMERIE

C4H8 buten
BUTEN

2-BUTEN

3-METILPROPEN

CICLOBUTAN

METILCICLOPROPAN

C5H10 penten
1-PENTEN CICLOPENTAN

2-PENTEN

METILCICLOBUTAN

2-METIL-1-BUTEN 1,1-DIMETILCICLOPROPAN

2-METIL-2-BUTEN

1,2-DIMETILCICLOPROPAN

2-METIL-1-BUTEN ETILCICLOPROPAN

C6H12 hexen

S-ar putea să vă placă și