Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECTARE DIDACTIC

Calcule cu logaritmi. Operaii de logaritmare. Aplicaii

Prof. Cimpoeru Elena-Eugenia Unitatea de n !!m"nt: Liceul Teoretic E. Lovinescu Di#ciplina: Matematic Cla#a$ a X-a B Unitatea de n !are$ %ulimi de numere Titlul leciei: Calcule cu logaritmi. Operaii de logaritmare. Aplicaii Tipul leciei: de consolidare i fixare a cunotinelor
Durata: !"

&ocul de de#f!'urare: sala de clas Data: #$.#!.%!!& O(iecti e operaionale: '(n la sf(ritul leciei elevii vor fi ca)a*ili: O). s a)lice condiiile de existen ale unui lo+aritm, O*. s re-olve exerciii care utili-ea- )ro)rietile lo+aritmilor, O+. s lo+aritme-e o ex)resie O,. s sc.im*e *a-a unui lo+aritm
%etode 'i procedee de in#truire: conversaia/ exem)lificarea/ )ro*lemati-area/ ex)unerea/ ex)licaia/ exerciiul. %i-loace de n !!m"nt: manualul/ cule+eri/ fie/ creta/ ta*la. .i(liografie: manualul de matematic )entru clasa a X-a 0Ed. Mat.)ress/ M. 1an+a2/ cule+eri 0Ed. 3arminis/ M. Burtea/ E.4.'. 5i65stsescu2

E enimentele in#truirii ). Organi/area cla#ei *. 0erificarea temei

Acti itatea profe#orului 'rofesorul notea- a*senele 7ace o*servaii i recomandri/ dac este ca-ul 9erific tema )entru acas

Acti itatea ele ilor Elevii rs)und la 8ntre*rile )use de )rofesor/ 8i 8nsuesc o*servaiile i recomandrile )rimite Elevii rs)und la 8ntre*rile )rofesorului

Re#ur#e 'i #trategii didactice

E aluare

+. Comunicarea titlului leciei 'i a o(iecti elor operaionale ale ace#teia ,. De#f!'urarea leciei

'rofesorul anun titlul leciei: 3alcule cu lo+aritmi. Lo+aritmare. ;)licaii i o*iectivele ei

Elevii notea- titlul leciei )e caiete

Manual/ cule+eri/ conversaia/ exerciiul/ )ro*lemati-area/ desco)erirea Ex)unerea/ )lana cu )ro)rietile lo+aritmilor Manual/ cule+eri/ conversaia/ exerciiul/ )ro*lemati-area/ desco)erirea

:*servarea sistematic a elevilor i a)recierea ver*al

<e trec 8n revist )ro)rietile Elevii )re-int )ro)rietile lo+aritmilor. lo+aritmilor =s)und 8ntre*rilor )rofesorului 'rofesorul )ro)une s)re re-olvare Elevii re-olv la ta*l exerciiile )ro)use: # ex.: )0.,1p. 23/ 4.II.*1p25 din % = ).0., %lo+ > ? lo+ % lo+ % manual %
# lo+ % % # # = + lo+ % = % > # # # = +% % = % > > = % # # + lo+ > %
%

:*servarea sistematic a elevilor i a)recierea ver*al

( )

% =

4.II.* a6 %

'rofesorul su)rave+.ea- re-olvarea exerciiilor i intervine unde este ca-ul.

lo+ % = a/ lo+ % @ = b lo+ $ & = lo+ $ 0 % @2 = lo+ $ % + lo+ $ @ = # # % # = % + = + = lo+ $ lo+ @ $ @ lo+ % @ lo+ @ % % # %a + b = lo+ % + lo+ % @ = @ @ @

(6
lo+# #% = lo+# % % @ = % lo+# % + lo+# @ = = = % # % # + = + lo+ % # lo+ @ # lo+ % @ + lo+ % lo+ @ @ + lo+ @ % + b+a # %+b = lo+ % a+b #+ lo+ % @ =

Elevii re-olv exerciiile )ro)use. 4 e 1 p)2 'rofesorul )ro)une re-olvarea unor # # lo+ > Clo+ @ 0lo+ # 2B = lo+ > Clo+ @ 0lo+ # 2B = )ro*leme din cule+ere: #% % % % ex 4 e7f7g 1 p)2 # # = lo+ > 0lo+ @ A2 = lo+ > % = lo+ > > % = % 4 f 1p)2
lo+ % lo+ @
@

lo+ @ @ %

= lo+ % lo+ @

% @

= lo+ % % = # @ @

4 g 1p)2

lo+ # lo+
%

( lo+ @ &%A) ] = lo+ # [lo+


% D

(lo+

@D =

)]

= lo+ # lo+
%

D = lo+ #
%

# =# %

'rofesorul )ro)une s)re re-olvare mai multe exerciii cu +rade diferite de dificultate ). < se determine valorile reale ale lui x )entru care sunt definii a2 3.E. x % + # > ! x R lo+aritmii: % a2 lo+ # ( x + #) % *2 3.E. x +# > !/ x # % *2 lo+ x +# # , c2 lo+ x > ( x >A ) c2 3.E. x > > !/ x > #/ x % >A > ! *. < se arate c urmtoarea ex)resie x ( &/ ) este inde)endent de x: lo+ x % + lo+ x @ A= lo+ > x % + lo+ > x @ l+ x +. 4emonstrai e+alitatea
lo+ & D lo+ $ & = # @
A=

x ( #/ ) E { #}

lo+ @ % lo+ > @ lo+ > lo+ D

lo+ x lo+ x l+ l+ > = = = = lo+ > = ct l+ x lo+ > x l+ lo+ > x l+ >

,. < se lo+aritme-e ex)resiile: a2 E = c2


@a % b , *2 E = a @ @ b % , %c

l+ % l+ @ l+ > l+ l+ D l+ & l+ % l+ % # = = = l+ @ l+ > l+ l+ D l+ & l+ $ l+ $ @ l+ % @

E = > % $@ #D

@a % b = l+ @a % b l+ %c = a6 %c l+ @ + % l+ a + l+ b l+ % l+ c l+ E = l+

>

@ % @ % (6 l+ E = l+ a @ b = l+ a + l+ @ b = @ l+ a + l+ b

4. 7olosind re+ulile de calcul cu lo+aritmi/ s se scrie 8ntr-o form mai sim)l: a2 lo+ & @ + lo+ & A lo+ & > *2
lo+ #@ @ #DA + lo+ #@ + lo+ #@ + lo+ #@ @+ @ >+ @ + + @ + + @

% @

c6

>

% $@ #D

> @

l+ E =

> l+ % @

a2 E = lo+ &

@ A = lo+ & & = # >


+ @ + @ 2 = lo+#@ @ #DA + lo+#@ 0 > + @
% #

E = lo+ #@ @ #DA + lo+ #@ 0 > + @ @ + @

*2 > @ 2 = lo+#@ @ #DA + lo+#@ #@ =


= lo+#@ 0#@ @ #@ % 2 = & D
##

8. =e-ultatul calculului
lo+ % 0l+ #! > 2 lo+ $ @$> + lo+ $ @ lo+ #
$ >

E = lo+ % > lo+ $ % & @ + lo+ $ @ lo+ # @#% =


@

A$ %>@

este

># & a2 , *2 , c2 #, d2 #% #% @

# = % + lo+ $ % & lo+ # 0 2 @ @ =

## #%

= %+

## & lo+ $ % = #%

4. O(inerea performanei

'rofesorul )ro)une s)re re-olvare un test 0anexa TE<T2/ 8n urma cruia verific de)rinderile do*(ndite de elevi. 9erificarea su*iectelor se face )rin conversaie cu clasa. <e va solicita re-ultatul din )artea unei +ru)e/ se verific dac re-ultatul a fost o*inut sau nu de toate +ru)ele. <e

@ # @ & & & = = #% lo+ % $ #% @ #% 4eci/ varianta corect este *2. Elevii re-olv testul )ro)us de )rofesor.

;ctivitate inde)endent )e +ru)e0c(te %2/ fia TE<T

Evaluare frontal

8. Tema pentru aca#!

solicit ex)licaii din )artea altei +ru)e. 'rofesorul anun tema )entru acas: Manual/ )$! ex ## 3ule+ere )#& ex a/ */ c/ d $ a/ */ c '%# test%/ ex#/ >

Elevii 8i notea- tema