Sunteți pe pagina 1din 3

Numar de lectii afectate: 46.

Timp de exersare in lectii: 25-40'


- pasa in doi de pe loc si din deplasare cu o mana la umar - dri ling simplu si multiplu - aruncarea la poarta de pe loc si cu pas adaugat - po!itia fundamentala si deplasare in aparare - "ocuri pregatitoare -"oc ilateral -"ocuri ilaterale cu reguli reduse Continuturi cuprinse in instruire: - alergarea cu schim ari de directie - pasa o lic inainte - aruncarea la poarta din alergare si cu pas adaugat - demarca"ul - ase!area in atac #semicerc$ - ase!area in aparare 6:0

Proiectarea unitatii de invatare Minihandbal, clasa a IV-a

Nr. lectiei
%

Obiective de referinta
%.&

Detalieri de continut
'rinderea( tinerea si pasarea mingii cu o mana de la umar( de pe loc )ntreceri 'asa cu o mana de pe loc si precedata de deplasare *ri ling )ntreceri

Exemple de activitati de invatare


- exersarea po!itiei fundamentale si a deplasarilor specifice - exersarea prinderii( tinerii si transmiterii mingii - exersarea pasei cu o mana de deasupra umarului de pe loc( la perete si in perechi de la distante +aria ile - demonstratii - stafeta cu utili!area pasei de pe loc( precedat de deplasare - exersarea pasei cu o mana pe perechi de pe loc si precedata de deplasare( in triunghi( in su+eica( etc. - exersarea dri lingului pe loc si din mers cu mana indemanatica - demonstratii - corectari - "oc pregatitor ((,ustiuluc- exersarea pasei in doi intercalata cu deplasari specifice - demonstratii - exersarea pasei in doi din alergare - exersarea miscarii in teren cu pasi adaugati - exersarea dri lingului multiplu din alergare moderata - demonstratii - corectari "oc pregatitor in echipe ((cine tine mingea mai mult- deplasare cu "oc de gle!ne - deplasare +ariata cu pasi adaugati si incrucisati - exersarea aruncarii la poarta de pe loc de la 2 si 3 m - demonstratii - exersarea pasei din deplasare intercalata cu dri ling - stafete - exersarea pasei din alergare in perechi si in cerc cu schim de locuri - exersarea aruncarii la poarta cu pas adaugat - demonstratie

Dozaj orientativ
25.

Evaluare
/ ser+are sistematica 'redicti+a

25.

%.&

0iscarea in teren 'asa de pe loc cu "oc de picioare 'asa in doi din deplasare intercalata cu dri ling )ntreceri

25.

)n+estigatie

&

%.&

*eplasarea in teren 1runcarea la poarta de pe loc )ntrecere

25'

/ ser+are sistematica

'asa din alergare 1runcarea la poarta cu pas adaugat *ri ling multiplu

25'

/ ser+are sistematica

)ntreceri 5-6 'asa din deplasare *ri lingul multiplu 1runcarea la poarta cu pas adaugat 5oc ilateral %.& 'o!rtia fundamentala de aparare *ri lingul din alergare 1runcarea la poarta 5oc ilateral

2-6

3-%0

2.2

1runcarea la poarta precedata de dri ling 5oc ilateral

%% %2-%&

2.2 %.&

1runcarea la poarta 5oc ilateral 'asa si dri lingul multiplu )ntreceri cu elemente de prindere si aruncare *emarca"ul 'asa o lic inainte 1runcarea la poarta din alergare )ntreceri

%4-%5

%.&

%6-%3

%.& 2.2

'asa in doi din alergare si aruncarea la poarta *emarca"ul )ntreceri 1se!area in aparare 6:0

%3-22

%.&

4 corectari exersarea dri lingului din alergare -oprire-pas "oc pregatitor: apararea cetatii #in cerc cu un "ucator in centru$ - exersarea pasei din deplasare in 2 si & "ucatori( in lungimea terenului - exersarea dri lingului cu ocoliri de "aloane - exersarea aruncarii la poarta cu pas adaugat din unghiuri diferite - demonstratii - corectari - "oc ilateral cu tema: retragerea in aparare exersarea po!itiei fundamentale in aparare si deplasare cu pas adaugat( #cu lucru de rate$ - demonstrare - exersarea dri lingului din alergare su forma de stafeta simplaurmat de pasarea mingii - exersarea aruncarii la poarta de pe loc precedata de dri ling pe distanta de &-4 m - demonstrare - corectari - "oc ilateral cu reguli reduse - ar itra" reali!at de profesor - exersarea dri lingului( oprire si aruncare la poarta - demonstratii 4 corectari 4 "oc ilateral cu tema: retragerea in aparare - ar itra" asigurat de profesor - pre!entarea principalelor reguli de "oc - exersarea aruncarii la poarta - "oc ilateral cu tema: retragerea in aparare - ar itra" reali!at de profesor cu inter+entii pe parcurs - exersarea pasei si a dri lingului su forma de stafeta simpla si du la - corectari - "ocuri pregatitoare: mingea peste granita( do oara mingea( aruncare la tinta - ar itrare reali!ata de ele+i prin rotatie - exersarea alergarii cu schim ari de directie #demarca"$ - demonstratie - exersarea pasei in doi din deplasare( o lic inainte - aruncarea la poarta din alergare - corectari - stafeta cu aruncarea la tinta #desenata pe perete$ - "oc ilateral cu reguli adaptate exersarea pasei in doi din alergare si aruncare la poarta din alergare sau de pe loc demonstratii - stafeta cu dri ling printre o stacole si pasa la partener - corectari - exersarea demarca"ului su forma de "oc ((leapsa in doi- exersarea po!itiilor de aparare si a deplasarilor specifice pe semicerc

25'

/ ser+are sistematica

25.

/ ser+are sistematica

&0'

Tema la clasa

&0' &0'

Tema la clasa / ser+are sistematica

&0'

/ ser+are sistematica

&0'

/ ser+are sistematica

&0'

Tema la clasa

2.2

'ase in doi cu aruncare la poarta 5oc ilateral

2&-22

%.& 2.2

'asa o lic inainte *emarca"-aruncare la poarta din alergare 5oc ilateral

26-&%

%.& 2.2

1se!area pe teren in cadrul sistemului de atac in semicerc 1runcarea la poarta din dri ling 5oc cu tema

&2-&2

%.& 2.2

*ri ling alternati+ cu mana stanga si dreapta 'asa lunga 1runcarea la poarta 5oc ilateral 7epetarea procedeelor tehnicotactice insusite pe grupe +alorice 5oc ilateral 8ustinerea optionala a pro elor de e+aluare 5oc ilateral

&6-4%

%.& 2.2

42-46

- exersarea pasei in doi si aruncarea la poarta in pre!enta unui aparator - "oc ilateral cu tema: retragerea pe semicerc si efectuarea actiunilor specifice apararii 6:0 - ar itra" asigurat de profesor cu inter+entii pe parcurs si corectari - exersarea pasei su forma de su+eica intercalata cu o pasa la intermediar #situat la "umatatea distantei in lateral$ - demonstratie - demarca"-cu schim are de directiei primirea pasei si aruncarea la poarta din alergare - demonstratie - "oc ilateral cu tema: apararea 6:0 #retragerea rapida la semicerc$ - exersarea in formatie de atac in semicerc si amenintarea portii - exersarea apararii 6:0 - demonstratie - corectari generale si indi+iduali!ate - aruncare la poarta din dri ling in pre!enta unui aparator acti+ - corectari - "oc ilateral cu tema: atac in semicerc( aparare 6:0 - respectarea regulilor: du la( pasi( & secunde - ar itra" reali!at de profesor cu inter+entii pri+ind efectuarea celor doua fa!e de "oc - exersarea structurii: dri ling alternati+ #cu mana dreapta si stanga$( pasa lunga #6- %0m$( alergare( reprimirea mingii si aruncare la poarta din alergare - demonstratii - "oc ilateral cu terna: retragerea in aparare( atac in forma de semicerc. 7espectarea regulilor: pasi( & secunde si fault - ar itra" asigurat de profesor( cu inter+entii pe parcurs - exersarea pe grupe +alorice a celor & +ariante #optionale$ pentru sustinerea pro elor de e+aluare sumati+a - consiliere asigurata de profesor - "oc ilateral cu tema: retragerea in aparare( respectarea regulii de fault si pasi - sustinerea uneia din +ariantele de e+aluare pentru care a optat fiecare ele+ - "oc ilateral respectand regulile de pasi( fault - ar itra" reali!at de ele+i prin rotatie

25.

Tema la clasa

25.

Tema la grupa

25'

/ ser+are sistematica

40'

1utocontrol

40'

9+aluare sumati+a