Sunteți pe pagina 1din 456

ADRIAN NICOLESCU, LILIANA PAMFIL.

- TEODOREANU, IOAN PREDA, MIRCEA TATOS DICTIONAR FRAZEOLOGIC ENGLEZ-ROMAN


EDITIA A II-A REVIZUITA SI ADAUGITA EDITURA STIINTIFICA SI ENCICLOPEDICA BUCURESTI, 1982

Prezenta lucrare cuprinde, fata de volumul aparut in 1967,un numar mult mai mare de expresii si locutiuni englezesti aranjate in ordine strict alfabetica,si insotite de echivalentele lor romanesti, ceea ce ii confera caracterul unui dictionar bilingv. Baza dictionarului o formeaza expresiile apartinand englezei britanice, alaturi de care figureaza insa si multe americanisme. cest termen trebuie inteles aici ca desemnand atat expresii proprii numai englezei americane, cat si, mai ales, expresii care au o mai mare circulatie in !tatele "nite decat in #area Britanie, unde ele patrund insa in numar din ce in ce mai mare prin intermediul publicatiilor, al radioului si televiziunii, al schimburilor din diferite sfere de activitate. utorii s$au straduit sa reuneasca in lucrarea lor principalele expresii si locutiuni curente in engleza contemporana si sub acest raport dictionarul poate servi celor care folosesc aceasta limba activ. %ar lucrarea inregistreaza si expresii care pot fi intalnite la scriitori de limba engleza din secolul al &'&$lea si de la inceputul acestui secol, prin aceasta ea adresandu$se marelui public dornic sa citeasca asemenea scriitori in original si deci interesat mai mult sa inteleaga decat sa foloseasca efectiv expresiile respective. (ocul principal in dictionarul de fata il ocupa expresiile si locutiunile al caror sens nu este egal cu suma sensurilor partilor lor contemponente, uneori el putand fi dedus pe baza acestora )cazul unitatilor frazeologice de tipul to go by walker's bus, to stir up a hornet's nest*, alteori nu )cazul fuziunilor frazeologice de tipul to pull smb.'s leg , to show the white feather*. sa numitele +combinatii traditionale+, expresii ce pot fi usor intelese pe baza constituentilor lor, au fost in general evitate, %e asemenea nu au fost incluse constructii ca to break the ice +a sparge gheata+ )la propriu si la figurat*, deoarece ele nu au caracter idiomatic, 'n cazul unor expresii avand atat un sens propriu )usor deductibil*, cat si unul figurativ )mai greu deductibil*, au fost date ambele sensuri, atit pentru a ilustra originea sensului figurat, cat si pentru a inlesni retinerea acestuia prin asocierea cu cel propriu.)ep.blow off steam,to 1.a evacua aburul,a scoate aburul.- a$si cheltui surplusul de energie etc * .* Particula infinitiva to, conjunctia as, precum si articolul nu au fost luate in considerare. %in motive de economie de spatiu, au fost omise, de regula, substantivele compuse de tipul parish lantern // luna+, 0ld 1ic2 + ghiuta+. 3alifornia blan2ets +ziare cu care se invelesc noaptea somerii in parcuri+ etc., care figureaza in dictionarele generale mai mari si in cele de slang si cant, precum si in unele dictionare frazeologice ale limbii engleze. 1u au fost trecute, de asemenea, nici verbele cu particula adverbiala )to bring about, to come off, to fall out, to get along,etc*deoarece ele sunt mentionate chiar si in dictionarele mijlocii si mici, ci numai expresii bazate pe aceste verbe. 'n majoritatea lucrarilor de acest fel elaborate de autorl anglo$saxoni, expresiile sunt grupate fie pe sfere semantice, fie in functie de un element comun, bunaoara un substantiv, avand un puternic caracter de reprezentare

vizua'a. 4oarte interesant pentru scopuri de cercetare lingvistica, acest sistem prezentand dezavantajul ca adeseori autorul trebuie si ghiceasca unde ar putea sa figureze expresia pe care o cauta, intrucat multe expresii contin doua$trei elemente reprezentative )ex. money makes the mare to go, to put the cart before the horse, like a cat on hot bricks, etc.*. cest considerent i$a determinat pe autori sa aleaga sistemul alfabetic care permite cititorului sa gaseasca cu usurinta orice expresie, menajandu$i astfel timpul si rabdarea. ranjarea alfabetica a unor expresii, bunaoara a celor impersonale, a pus ins5 anumite probleme din cauza labilit5tii primului element. stfel, expresia it beats all, in care it poate fi inlocuit prin this sau that, a fost inregistrat5 1a litera B, beat all fiind elementul fix, dar 6i in litera ', pentru a usura c5utarea. 7 alt5 problem5 a fost aceea a expresiilor in care elementul verbal este verbal to be )ex. to he at ease*. fi inregistrat toate aceste expresii )foarte numeroase* la litera B pe baza unui element nereprezentativ )to lie* ar fi insemnat s5 se incarce aceast5 liter5 peste m5sur5. !olutia adoptat5 a fost tratarea unora dintre expresii la litera imediat urm5toare8 to be at ease a fost trecut la at ease, to be in a bro9n stud: la in a bro9n stud: etc.; in toate aceste cazuri recurgandu$se la trimiteri. <xpresii de larg5 circulatie au fost ins5 inregistrate 6i la litera B )to be*, tot pentru a se facilita g5sirea lor. 'n ceea ce priveste tratarea expresiilor, nu exista un sistem unic in literatura de specialitate. "nii autori dau sinonime explicative, urmate de exemple luate din literatura sau create de el, numarul exemplelor variind de la autor la autor. 'n lucrarea de fata, fiecare sens al fiecarei expresii fie are echivalentul sau romanesc, insotit uneori de cate un exemplu. cest echivalent a fost dezvoltat insa intr$o lunga serie sinonimica pentru a decoperi cat mai mult din larga arie semantica pe care o expresie o poate avea in diferite contexte. colo unde nu au putut fi g5site echivalente, s$a dat o traducere explicativ5 pentru a$l l5muri pe cititor asupra circumstantelor in care expresia respectiv5 este folosit5 in limba englez5, urmat5, de obicei, de o traducere cu indicatia aprox. )imativ* in scopul de a se atrage atentia asupra suprapunerii imperfecte a expresiei rom=ne6ti cu cea englezeasc5. 3u privire in aceast5 arie sinonimic5, autorii tin s5 precizeze c5 ea este in mod necesar imperfect5, intrucat nu exist5 sinonime perfecte > ideografice sau stilistice > in limb5 decat in m5sura in care acestea, inlocuindu$se succesiv intr$un context dat, contextul nu ar suferi nici o modificare de sens sau tonalitate8 to be dressed up to the nines poate fi folosit in englez5 indiferent dac5 subiectul logic al expresiei tr5ie6te in mediul urban sau rural; in rom=neste ins5 ?a fi imbr5cat ca la hor5+ sugereaz5 satul , pe cand ?a fi pus la tol festiv+ sugereaz5 ora6ul. Pe de alt5 parte, polisemantismul expresiilor face ca pan5 6i expresiile aparent cele mai indep5rtate s5 poat5 fi sinonime )adic5 reciproc inlocuibile* intr$un context dat. (a prima vedere nu poate exista nici o leg5tur5 de sens intre ?a merge+ 6i ?a se potrivi+; dar in +blac2 goes )sail belongs* 9ith red+, +9ine goes )sau belongs* 9ith cheese+, cele dou5 perechi de verbe rom=ne6ti 6i engleze6ti sunt sinonime. @ot a6a, ?a comanda cuivaA , ?a pov5tui pe cineva+ 6i ?a d5d5ci pe cineva+ par s5 nu aib5 nimic comun; dar in ?to come the old soldier over somebod:, ?de se apropie foarte mult semantic, concurand in redarea expresiei engleze6ti care le cuprinde pe toate, f5r5 s5 se suprapun5 exact in nici una din ele. !e produce, a6adar, o osmoz5 a sensurilor unor expresii, in functie de un context dat. 'at5 de ce criteriile stabilite de autori de separare prin punct 6i virgul5 a sensurilor mai apropiate, 6i prin cifre arabe a celor mai indep5rtate nu pot fi valabile pentru toate contextele posibile. 3ititorul este, in consecint5, sf5tuit s5 incerce s5 g5seasc5 sensul unei expresii cu ajutorul contextului l5rgit 6i al acestui dicticnar, folosit cu discern5mant critic. %e la caz la caz, expresiile au fost tratate 6i gramatical, indicandu$se dac5 se folosesc numai in constructii interogative, negative, pasive etc. 7 alt5 dificultate a constituit$o stabilirea cu precizie a stratului stilistic c5ruia ii apartine o expresie sau alta. utorii str5ini nu recunosc cu totii acelea6i valori stilistice8 unii pun pe acela6i plan expresiile populare

6i cele argotice; altii includ in categoria slang atat expresiile familiare cat 6i cele argotice sau nu indic5 deloc apartenenta stilistic5 a expresiilor. dev5rul este c5 nici cazurile de concordant5 nu sunt concludente, intrucat adesea noile editii ale unor dictionare de idioms sunt, de fapt, simple reedit5ri, f5r5 modific5ri sunt ad5ugiri, ale editiilor mai vechi. 0r, pe plan diacronic, o expresie de slang, sau dispare din vocabular cu trecerea timpului, sau este adoptat5 de cercuri tot mai largi de vorbitori 6i, ipso facto, tinde s5 devin5 familiar5, pierzandu$6i treptat culoarea argotic5 ; pe plan sincronic, aceast5 culoare argotic5 nu este perceput5 ca atare decat de un vorbitor care nu folose6te expresia in mod curent. 1ormele tehnice adoptate in lucrarea de fat5 sunt cele din %ictionarul frazeologic roman$englez . )v. lista prescurt5rilor si lista semnelor*. 'n cazul sintagmelor rom=ne6ti, bara oblic5 a fost folosit5 mai liber decat in cazul celor engleze6ti, deoarece cititorul roman nu are dificult5ti in imbinarea logic5 a cuvintelor limbii materne. 'n unele situatii, din economic de spatiu, bara oblic5 desparte chiar cuvinte cu sensuri diferite )a sc5p5ra un amnarBo brichet5*. !uplimentul anexat cuprinde expresii din surse recente, vezi bibliografia. 'n incheiere, autorii tin s5 adreseze 6i pe aceast5 cale multumirile lor c5lduroase Cedactiei de dictionare a <diturii 6tiintifice 6i enciclopedice pentru sprijinul acordat elabor5rii acestei lucr5ri. "@0C'' LISTA PRESCURTRILOR adj. adm. adv. amer. aprox. atrib. austral. avo rom. d. dial. ec. electr. elev. ex 4 fig. fin. glum. inf interj. irl. iron. ist. mar. mi ' min. num. P pari. part. tr. pers. poet. pol. argon adjectiv )stil* administrativ adverb americanism traducere aproximativa atribut; folosit atributiv expresie folosita in ustralia aviatie comert despre; referitor la expresie dialectala economie electricitate )stil* elevat exemplu )stil* familiar )sens* figurat finante )stil* glumet; expresie folosita in gluma infinitiv interjectie expresie folosita in 'rlanda )stil* ironic istorie lit. )stil* literar marina )stil* militar minerit numeral expresie populara parlamentar participiu trecut peior. peiorativ persoana; personal )stil* poetic politic

pron. prop. provo !. scot. sl. smb. smth. scol. tel. univ. v. vb. vin. vulg.

pronume propozitie proverb substantiv expresie folosita in !cotia slang somebod: something expresie folosita in argoul scolar telecomunicatii expresie folosita in argoul universitar vezi verb vanatoare expresie vulgara utori

.* publicat de <ditura !tiintifica si <nciclopedica. Bucuresti, 19D1. ndrei Bantas. ndreea Eheorghitoiu, (eon (evitchi. expresie 'nvechita juridic BFln. vulg. vlniitoarc expresie vulgara

('!@

!<#1<(0C $PE 17

B 3uvintele din dreapta si din stanga barei oblice pot fi inlocuite unul cu celalalt. ) * (iterele sau cuvintele din paranteza rotunda G@ilda inlocuieste expresia$ titlu. pot fi omise.

H 3uvantul sau expresia care urmeaza are un sens accentuat. ; 8I 3uvantul sau expresia care urmeaza are un sens mai atenuat. $$J Prescurtarea se refera. la traducerea ,.. ... J$ Prescurtarea se refera la expresia$titlu sau la exemplul in limba engleza BIBLIOGRAFIE Ba2er, !., @he ustralian A,(anguage, !un Boo2s, #elbourne, 1976. Beaumont, /E., Khat Kord !hall ' "seL ) Euide to <nglish 'diom*, (ongmans, (ondon, 19MN. Breban, Oasile et allP, %ictionar de expresii 6i locutiuni romane6ti, <ditura 6tiintific5, Bucure6ti, 1969. Bro9ning, '1.3.. <ver:manAs %ictionar: of Quotations and Proverbs, %ent, alii (odion, 19N,6.8i, et %ictionar analogic 6i de sinonime al limbii romane, <ditura !tiintifica si <nciclopedic5, Bucure6ti, 197D. 3ollins, O.11., Boo2 of <nglish 'dioms, (ongmans, (ondon, 19N6. 3o9ie, .1A., #lae2iu, B., 0xford %ictionar: of 3urrent 'diomatic <nglish, vol. ', 0xford "niversit: Press, (ondon, 197N. %icRionarul explicativ al limbii romane, <ditura cademiei Cepublicii !ocialiste Comania, Bucure6ti, 197N. %ictionarul limbii romane literare contemporane, <ditura cademica C.P.C., S volume, Bucure6ti, 19NN$19N7. %ictionarul limbii romane moderne, <ditura cademiei C.P.C., Bucure6ti, 19ND. %ixon, F '., <nglish 'dioms, 1elson, (ondon, 19-7. %ixon, ''.F., <ssential 'dioms in <nglish, Cegents Publishing 3o., 1e9 Tor2, 19N1.

<vans, B., <eans, 3., %ictionar: of 3ontemporar: merican "sage, Candom Uouse, 1e9 Tor2, 19N7. 4ouler, ''. 111A., %ictionar: of #odern <nglish "sage, 3larendon Press, 0xford, 1967. 4o9ler, U. K., 4o9ler, 4. E., @he 3oncise 0xford %ictionar: of 3urrent <nglish, 3larendon Press, 0xford, 1e9 <dition, 1976. 4reeman, %iv., .t 3oncise %ictionar: of <nglish 'dioms, <nglish "niversities Presss, (ondon, 196N. Uenderson, B. '.. V., %ictionar: of <nglish 'dioms, Blac29ood, (ondonW 196S. 'lornb:, . !., 3o9ie, . PX 0xford dvanced (earners, %ictionar: of 3urrent <nglish, 0.".P., (ondon, 11th 'mpression, Cevised, 19D7. Uor9ill. U. 11A., %ictionar: of #odern merican "sage, 3larendon Press, 0xford. 19N1. Fohnson. ., 3ommon <nglish Proverbs, (ongmans, (ondon, 196N. Fob 11!711. .1.. 3ommon <nglish !a:ings, (ongmans, (ondon, 196S. i anienet82aite, 1. (.. !inonimL b angliis2oi frazeologii, #os2va 1971. Vean, Y 1., !cottishB<nglish$'8An:lisliB!cottish, bson Boo2s, @he Burleigh Press, Bristol, 1976. Loir2patric2, F., Uandboo2 of 'diomatic <nglish, 3arl Kinter, Ueidelberg; 191S. 1 uiiin, . O., nglo$russ2ii frazeologhices2ii slovari, #oscova, 19NN. (etter, Oirltil, %ictionar de proverbe englez$roman, <ditura !tiintific5; Bucure6ti, 197S. (ong, @. U., !ummers %. et alii, (ongman %ictionar: of <nglish 'dioms, (ondon, 1979. #acdonald, . #. )ed.*, 3hambers @9entieth 3entur: %ictionar:, ZT. [ C. 3hambers, (ondon, 1e9 <dition, 197-, !upplement 1977, 197D. #ansion, F. <., 'larrapAs !tandard 4rench and <nglish %ictionar:, l 'arrap, (ondon, 1969. #ansion. F. <., 1e9 !tandard 4rench and <nglish %ictionar:, (ondon, 197-. #c rthXr, @orn, t2ins, Ber:l, %ictionar: of <nglish Phrasal Oerbs and @heir 'dioms, 3ollins, (ondon [ Elasgo9, 197S. #c'lordie, K.. <nglish 'dioms and flo9 to "se @hem, 0xford "niversit: Press,A (ondon, 1967. #oss, 1., KhatAs the %ifferenceL n mericanBBritish $ BritishB merican %iet ionarll, 'lulchinson [ 3o. (td., (ondon, 197S. #unteanu, E., Proverbe romunesti, <.P.(., Bucure6ti, 1966. #urph:, #..1., @est Tourselves 0n <nglish 'dioms, "niversit: of (ondon Press, (ondon, 196D. 1icholson, #., %ictionar: of merican$<nglish "sage, 0xford "niversit: Press, (ondon, 19N7. Partridge, <., %ictionar: of !lang and "nconventional <nglish, Coutledge, (ondon, 1961. Procter, P., 'lson 11. 4. et alii, (ongman %ictionar: of 3ontemporar: <nglish, (ondon, 197D. Bo9l, P. M1., @hesaurus of <nglish Kords and Phrases, Penguin Boo2s, Uarmonds9orth, 177D. !:ttel, 'A. O., 3ollo\uial <nglish 'dioms, Publishing Uouse Prosveshcheni:e; #osco9 1971. @urner, E. 1+., @he <nglish (anguage in ustralia and 1e9 ]ealand; (ongmans, (ondon, 1966. KebsterAs @hird 1e9 'nternational %ictionar: of the <nglish (anguage, !pringfield, #ass., 1961. KebsterAs, 1e9 'nternational %ictionar: of the <nglish (anguage, !pringfield, 19N6. Kent9orth, 11., 4lexner, A.;., %ictionar: of merican !lang, @homas T. 3ro9ell 3ompan:, Ze9 Tor2, 1967. Kest, #., @he 1e9 #ethod <nglish %ictionar:, (ongmans, (ondon, 19N7. Khitford, Uarold 3., %ixon, Cobert F., Uandboo2 of merican 'dioms and 'diomatic "sage, Cegents Publishing 3ompan:, 1e9 Tor2, 19NM. Kood, 4. @., <nglish Oerbil 'dioms, #acmillan, (ondon, 196N. Korrall, . .1., <nglish 'dioms for 4oreign !tudents, (ongmans, (ondon,

1967. Korrall, . F., #ore <nglish 'dioms for 4oreign !tudents, (ongmans, (ondon, 1967. ]anne, '.8 1., Proverbele rom=nilor, Bucure6ti, 1977.

A
abide b: the rulesBregulations, to^ a respecta regulileBregulamentul. abound in oneAs o9n sense, to H$ elev.. a$si fi siesiBsingurul povatuitorB sfetnic; a se conduce numai dupa capul sau. about and about arner. 4 $tot un drac; ce mi$e Baba Cada, ce mi$e Cada Baba. about <ast H$ 4 adevarat; drept; real. about oneAs ears8 the ceiling fell about their ears $$le$a cazut tavanul in cap their plans fellBtumbled about their ears $planurile lor au ramas balta B to have ever:bod: $$ a si$i ridica pe toti in cap; ''. si bring a hornetAs nest. about right '. corect; cum se cade; cum se cuvine. -. zdravanB solid. above$board$ deschis; sincer; cinstit; pe fata; 4G cu cartile pe fata above ground J$ 4 in viata. above oneAs bend amer. peste puterile cuiva. above oneAs reach $peste puterea de intelegere a cuiva. above par peste medie; deasupra mediei. above the mar2 $mai presus de normele stabiliteBcurente; )cu totul* neobisnuitB iesit din comun. above the salt '. H$ lnv. ^in capul mesei. -. fig. in fruntea bucatelor. abreast ofB 9ith the times $in pas cu vremea. accede to a demandBre\uest, to adm. ^a satisface o cerere. acceptBa brief for B on behalf of smb., to jur. )d. un avocat* a accepta sa apere B reprezinte pe cineva in justitie. accept persons, to $a fi partinitor. accept smth. at its face value, to$ a lua ceva drept bani buni. accept the )!te9ardship of the* 3hiltern Uundreds, to $parl.$ a.$si depune mandatul de membru al parlamentului britanic. according to 3oc2er glum. $dupa toate regullile )artei*; ca la carte. account for expenses, to $a justifica cheltuielile. account for smth., to $a explica cauza unui lucru. ace 't )up*P austral. H$ sl. stopPstaiP opresteP achieve oneAs endBpurpose, to a$si realiza scopul Btelul; a.si vedea visul implinit cu ochii ac2no9ledge the corn, to H$ sl. a recunoaste veridicitatea unei afirmatiiB a admite un fapt; )prin extensie* a_si recunoaste vina; a se da batut. ac\uiesce in smth., to lit. $a consimti la ceva. across lots amer. prin porumb; peste camp; )prin extensie* pe drumul cel mai scurt across the board )in* general; $$ 9age increase crestere generala a retributiei act for smb., to a actiona in numele cuiva )temporal indisponibil * act ham, to 4 )d. un actor* a juca ca o ciubotaBcizma. act oneAs age, to a )re*actiona potrivit virstei; a se purta asa cum sade bine la o anumita virsta. act onBupon oneAs o9n initiative, to$ a actiona din proprie initiativa. act onBupon smb8s advice, to$ a proceda dupa sfatul cuiva. act out a 9ord, to $a mima intelesul unui cuvant. act the ape, to a se maimutari; a se prosti; a face pe prostulBbufonul. act the ass, to 4 $a face pe maimutoiulBidiotulBcaraghiosul; a se prosti; a face pe prostulBnarodul. act the )gidd:* goat, to 4 $1. a da cu caciula$n caini; 'l. si act the ass. -. a se face @anase. add a stone to smb8s cairnB,to scot. a cinsti pe cineva post$mortem; a aduce cuiva laude postume. add fuelB oil to the fireB flames, to $a pune paie pe)ste` foc; a turna gazBulei peste foc ; a stinge focul cu paie.

admitBlet da:light into smb., to sl. ^a ciuruiBplumbui pe cineva ; a face pe cineva ciurBstrecuratoare. adore the rising sun, to iron. a se pune bine cu stapinirea; a se da dupa cum bate vantul. address oneself to smth., to$ a se apuca de)o munca , etc.* administer justiceP to $)d.un judecator* a aplica legea; a face dreptate. advantage in )la ten is * avantaj serviciu advantage out$ )la tenis* avantaj primitorBprimire. after fashionBsort $1. de bine de rau; nici prea prea, nici foarte foarte; asa si asa. -. in felulBgenul sau; sui generis. after a manner ^ intr$un fel sau altul; cumva. after a sort 'l. after a fashion. after death the doctor ^i$a venit doctorul dupa moarte. after meat mustard $dupa ploaie nu mai trebuie caciula. against heav: odds $in conditii extrem de vitregeBprecare. against smb8s mind $contrar dorinteiBvointei cuiva. . against the collar G 4 1. adll. cu greuBchiu cu vai; fara tragere de inima; de nevoie. -. adj. )d. o treaba* foarte penibilBingrat. against the grainBhair fara chefBtragere de inima; )mai mult* in silaBde nevoie; v. si$$$$ go against the grain. against the sun $$de la dreapta la stinga; in sensul invers acelor ceasornicului. agree li2e cats and dogs, to $a traiBa se iubiBse avea ca cainele cu pisica ;a se intelege ca gisca cu prepelita; H a se manca ca cainiiBcerbii )intre ei*. agree li2e harp and harro9, to inv. v.$agree li2e cats and dogs. agree li2e pic2poc2ets in a fair, _to v.$$agree li2e cats and dogs. agree 9ith smb., to )d. hrana,clima, conditii etc.* a$i prii,.a$i face bine; a suporta. agues come on horsebac2 but go a9a: on foot proll. boala intra cu carul Ziese pe urechea acului. ahead of oneAs time depasind vremeaBepoca sa. ahead of the times v. ahead of oneAs time. ahead of time 1. inainte de vreme. -. )d. ceas* inainte. aim at the moon, to fig. a tinti sus. air oneAs 2no9ledge, to $a face paradaBcaz de cunostintele sale; 4 $. a face pe cultulBsavantul. a la mode amer. gastronomic )d. friptura de vaca* $inabusita in sos de vin, )d. mancare* servita cu inghetata. alight on oneAsBthe lure, to fig. $a inghiti momeala. alight on smth., to$ a da peste, a descoperi din intamplare )solutia unei probleme etc.*. alive and 2ic2ing $gluma de un batran$ plin de viataBvigoare; )inca* in puteriBfoarte activ; )prin extensie* bine mersi; vesel si voios. all aboardP 1. imbarcareaP -. anter. poftiti in vagoaneP all alone li2e a countr: dunn: $austral.$$ singur cucBsingurel. all aloog $$$$$$tot timpul; de la inceput. all along of$$$ din pricinaBcauza; datorita. all ond sundr:$$$ toti fara exceptie. all behind li2e Barne:As bull, )to be* austral. G 4 1. )a fi* obosit mort, epuizat, darimat. -. 4 $. a fi lat in fund,$$glum.$$ a fi latifundiar. all but 1. 3$J s.Bpron.* cu exceptia; $#ar: laughed toti au ras, in afara de #aria. -. 3 $ J adj.B part. ir. * aproape; ca si; 'Am $ certain of it$ sunt aproape sigur de asta; the match is $ ended $meciul e ca si terminatBpe sfirsite. M. 3 $ J past* aproape c; mai ca.; doar acela nu; the: , laughed doar aceia n$au ras. all clearP 1. alarma aeriana a trecutP G drumul e liberl all covet, all lose proll. aprox. lacomia sparge sacul; lacomia strica omenia. all da: 9ith smb. amer. 48 itAs all da: 9ith him no9 se poate stergeBlinge pe bot. all dic2e: 9ith smb. sl. 'l. all da: 9ith smb.

all found8 ten pounds a 9ee2, $ zece lire pe saptamina, indusivBplus casa. masa, incalzit si spalatul lenjeriei. all hands to the pumpsP 1. mar. toata lumea la pompe ' -. fig. toata lumea la lucrul all his geese are s9ans iron. tot ce areBface el e unicBnemaipomenit ca. )la* el, )la* nimeni all in 1. istovit; sleit; secatuit )de puteri*; stors; vlaguit. -. cu totul. in total, una peste alta. all in aBone breath 1. intr$un suflet. -. toti deodata, pe nerasuflate. all in a flusterBflutter. 1. foarte tulburat. -. in nerviBdraci. all in all 1. s. totu'. -. adll. cu totul. all in good time toate )lucrurile* la vremea lor. all in one breath 'l. all in a breath. all in the da:As 9or2 1. normal; in firea lucrurilor; nimic deosebit. -.)treaba usoara`care tine de obisnuinta zilnica. all in the same breath 'l. all in a breath. all in the same 2e: $monoton; uniform; la unison. all is fish that comes to his net G 4 Gstie sa traga profitB folos din toate. all is grist that comes to his mill G 4 'l. all is fish that comes to his net. all is not gold that glitters proll. nu tot ce sclipeste e aur; nu tot ce zboara se maninca. all legs and 9ings 1. )d. un vlajgan stangaci* care nu stie ce sa faca cu mainile si picioarele ;numai maini si picioare. -. mar. )d. vele* care are un catarg prea inalt. all manner of tot felulBsoiul de; fel si fel de. all m: e:e )and Bett: #artin*P $$$$ curata prostieB tampenie all of ) $ J numeral*8 ' 9aited there for , three hours$$$$$ am asteptat acolo* cel putin trei ore. all of a dither G 4 agitat; excitat; iritat; emotionat; tulburat . all of a doodah sl. 'l. all of dither. all of a jumpB t9itter G 4 foarte agitat; tremurand de emotie. all of aBone piece )9ith* $in acordBarmonie )cu*; in deplina concordanta )cu*. de )unul si* acelasi fel )cu*; la fel )cu*. all of a sha2eB tremble 4 $ tremurand ca varga; dardand din toate incheieturile B madularele all of a t9itter^ all of a jump. all of one piece^all of a piece )9ith*. all on edge $cu nervii incordati )la maximum*. all one 2no9s$ tot posibilul; tot ce e cu putinta; in limita posibilitatilor )omenesti* . all on one stic2 amer. sl. )cu* toata banda )lui Papuc*; )cu* toata sleahta. all on the tremble^ all of a sha2e. all outG4 din rasputeri, cu toata energia. all over 1. pretutindeni; peste tot; in tot locul; de jur imprejur. -, in tot corpul; din cap pina$n picioare. M.1eit; aidoma. S. )gata* terminat. all over againP 1. inca o data. -. din nou de la cap; da capo al fine. all over creation amer. G 4 pretutindeni; peste tot )locul*. all over oneself $ in .al noualea B saptelea cer. -. plin de sine; infumurat; arogant; prezumtios all over the shop G sl. 1. peste tot )locul*; pretutindeni; in tot locul; la tot pasul. -. in toate partile B directiile B sensurile. M. nesistematicB fara sistemBmetoda; 4$. alandala; claie peste gramada. S. fara un scopBobiectiv precis. allo9 for, to $a tine contBseama de, a lua in considerare. all present and correct mil. )cu* efectivul complet. allAs \uiet alongBon the Potomac amer. G 'nv. $totul este calmBin ordineBin regula; nu existaZ motive de alarmareBingrijorare ; toate$s bune si la locul lor. allAs right. 9ith the 9orld G glum. totul e in regula B ordine B cum nu se poate mai bine; $. toate$s bune si la vara cald.

all sugar and hone:$ foarte mieros; aprox, tantarul cu cantari te saruta B cuvintul dulce de viclean, ca o miere sarata; fatarnicul in adevar dulce te saruta, dar unde te saruta multa vreme te ustura. all tal2 and no cider arner. aprox. 1. vorba multa, isprava B treaba putinaB vorba multa B lunga, saracia omului. -. mult zgomot pentru nimic; zor, zor pentru un topor. all that glitters is not gold B'. all is not gold that glitters all the difference in the 9orld )c* departe ca cerul de pamant; )e* o deosebire ca de la cer la pamant; 4$. )e* departe griva de iepure; that ma2esGP asta$i alta treaba B povesteB 4 $. mancare de peste B asa da Basa mai zic si euP all the fat in the fire 4 ^ sa fie circ Btambalau mare; o sa fie vai si amar; aprox. usuca$te rufa$n cui ca alta nadejde nu$i. all the go ^ all the rage. all the other 9a: $tocmai contrariu; exact invers B pe dos. all the rage 4 )a fi* ultimul racnetB strigat )al modei*. all there 1. fig. $J )a fi* la inaltime. -, a fi agerBistet )la minte*. M. ) folosit la negativ* v. not to he all there. all the vogue B'. all the rage. all the 9orld and his 9ife glum.$ toti in par; toata banda )lui Papuc*. all told $cu totul; una peste alta. all to the good $cu atat mai bine. all to the mustard amer. sl.$ fain; misto. all 9ater runs to his mill )el*$ o duce bine; )el* are de moara. all 9ell and good)but*$perfect,foarte bine,n$am nimic contra B impotriva )dar* all 9ool and a :ard 9ide $1. strasnic,teribilB-$ veritabil,autentic,adevarat,veridicBM$demn de incredere . almost neverar 2illed a fl:$ mai bime Bprudent sa spui +aproape+B sa fi rezervat in vorbire. almost 9as never hanged $almost neverar 2illed a fl: amalgamate )9ith*, to rd. firme, societati, organizatii, asociatii*$ a se uni )cu*, a fuziona. m ' everP austral. 4^ asP da Ade undeP Zti$ai gasit P nici vorba )ca nu* B paiP among the shades poet. ^ in imparatia umbrelor. anchor comes home, the$$$$$ incercarea da gres B 4$chix and all 4 $$$$$si )toate* celelalte; si restul; si asa mai departe. and all that v. and all. and ho9P amer. 4 $$$$ba binc ca nu P cred si euP #ai e vorbaPori ca P cum deBsa nuP mie$mi spuiP si inca cumP and no mista2e G 4 1. fiti sigur; va asigur; fara doar si poate; neindoios; negresit; 4$J parolP zau asa8 -,. iron8 nevoie mare and no one is the 9iser $$$fara sa stie nimeni ; fara stirea nimanui ; in secretBtaina; pe furisBascuns. and smallB9hat 9ouder $)si* nu$i de mirare; e normal PnaturalBfiresc, and some a9er. H$ 4 $$$$$$inca multe altele; si asa mai departe. and stuf.P 4 $$$$$$$$si alte fleacuriBnimicuri; si altele; si dracu si lacu. and that G rar $$$$$$si asa mai departe. and thatAs that 4 $$$$$$$1.$$$ care vaBvrea sa zica asta eBera; asa care va sa zica, -. asta e, si cu asta bastaBgata; si gata )n$ai ce$i face*; $ e bineL sanatate buna si pace bunaP and thereAs an endG inv. $1. asta$i tot. -.si gata; si cu asta basta. and the: hanged 1ed Vell:P austral. $asta$i curata talharie. )expresie, folosita in legatura cu o cerere exagerata de bani ,prin analogie cu talhariile la drumul mare comise in ustralia de <d9ard Vell:, 1DNN$1DD7*. and 9hat 9onder PF. and small 9onder angle for, to fig. a vina )complimente,ofunctie ,o invitatie o favoare* angle 9ith a silver hoo2, to 4 $$$$a umbla cu sosete si momele ; aprox.cuvintul la cel viclean, ca undita la pescar. ans9er in 2ind, to$$$$ a plati cu aceeasi moneda. ans9er oneAs B the purrpose, to $$$$$$a corespunde )perfect* destinatiei sale. ans9erAs a lemon the ad. o sfera inaccesibila * nu tine ; nu se prinde;

ans9er the purpose, to v. ans9er oneAs purpose. ans9er the \uestion, to )d. un cal de curse* a$si incorda toate puterile la comanda jocherului ans9er to the description )of*, to $$$d.o persoana* a corespunde semnalmentelor )d. un lucru* a corespunde descrierii facute*. ans9er to the name of, to$$ a raspunde la numele de. a number one G 4$$$ )de* clasaBmana intai; de prim rang; de )mare* clasa. an: da: amer. J$ 4$$$ fara doar si poate; fara discutie; nu )mai* incape vorba; de buna seama. an: advanceL$$$$$$$)la licitatie* cine daBofera B spune mai multL an: port in a storm $aprox.$cand nu sunt ochii negri, saruti si albastri ; n$ai frumos, pupi si mucos; daca n$ai papuci, sunt bune si opincile ; la vreme de lipsa si unealta rea$i buna. an:thing doingL se poate )face ceva*L an:thing goes 4 ^se poate B merge orice. appeal to the countr:, to parl$$$$$$$ a dizolva parlamentul si a tine alegeri noi. appear before the footlights, to teatru 1. )d. un actor* a aparea pe scena. -. a$si face debutul. appear for smb., to jur. $$$$a reprezenta pe cineva )in instanta*. applaud to the echo, la teatru etc.$$ a aplauda frenetic. appl: for the )!te9ardship of the* 3hiltern Uundreds, to parl. ^ a cere eliberarea din functia de membru al parlamentului britanic. appl: oneself to, to $$$ se dedicaBconsacra )unei actiuni*, a$si concentra energia si eforturile ) intr$o directie*. appl: the sere9)s*, to , 4 $$1. a exercita presiuni )punand in miscare toate resorturile*; a strange surubul. -. com. a reclama stingerea unei datorii. M. rar a limita acordarea de credite. approach smb.Bsmth. about )doing* smth., to $a aborda )un superior* intr$o chestiune, a se adresa )unui for, autoritatilor* intr$o chestiune. appropriate to oneself, to$ a$si apropiaBinsusi )un bun*. appropriate to oneAs o9n use, to u. $$$$appropriate to oneself. approximate to, to $$a fi aproximativ acelasi lucru )ca siBcu*, a se apropia de. are :ou on the telefhoneL $aveti telefonL are :ou thereL $aloP esti la aparatBma ascultiL are :ou throughL tel. vorbitiL argue against, to )d. o informatie, experienta empirica etc .* a contrazice )o teorie, ) presupunere*, a proba contrariul. argue smb. into B out of doing smth., to$ a convingeBpersuada pe cineva )cu argumente logice* sa faca cevaBsa renunte la ceva. argue the toss, to austral. $$$$$$a discuta in contradictoriu a se contrazice )cu cineva * ar2 rested on #t. rarat, the 4$$ a)u* descoperit mericaBgaura covrigului. arm oneself )9ith smth.* against, to $a se inarma )cu mijioace de lupta,rabdare etc.* contra. arouse a nest of hornets, to v. $$$bring a hornetAs nest about oneAs ears. arrive at oneAs finger$ends, to , inv. $1. a ajunge la capatul resurselor Bputerilor. -. a ajunge in sapa de lemn. arrive at oneAs fingersA ends, to ''. $$$$$$$$arrive at oneAs finger$ends. as a matter of course$$$$$cum e si naturalBnormalBfirescBde asteptat; se intelege de la sine; altfel nici ca se poate. as a matter of fact$$ de fapt; in realitateBfond; la drept vorbind; la urma urmei. as an:thing $$$$$$$$cum nu se poate mai; mai ... nici nuBca se poate. as a rough guide$$$$$$$ ca )un* punct de reper; orientativ. as a starter$$$$ amer. pentru inceput. as ... as the sun shines on $$$$$$atat de ... cum nu mai gasesti )altul etc.* sub soare. as badBill luc2 9ould have it$$$$$$ din nefericireBnenorocire. as blazesBamer. get$outBhell 4 $$$$$$$$$$grozavBteribilBinfernalBdiabolic de; al naibiiB dracului de.

as chance 9ould have it $$$$$$4 1. parca dinadinsB in ciuda. -. intamplarea a facut caBsa. as ever isB9as 4$$$$$$$$ teribilBgrozav de; ca nimeni altulBalta. as far bac2 as $$$$$$$inca din; inca de pe vremeaBtimpul )cand*. as forBto $$cat despre; )iar* in ceea ce priveste. as get$out amer. 4 u.$$$$ as blazes. as from cu incepere de la )data de*, incepand din. as good rar $$$$1. preferabil; mai bine. -. la felBtot asa de bine. as good as 1. )$J adj.Bpart. tr.*; )$J vb. in. $ing* ca si; he is , dead ^e ca si mort; the game is ,lost^ meciul e ca si pierdut; it is , sa:ing the earth isnAt^ round e ca si cum ai spune ca pamantul nu$i rotund. -. ) $ J past* aproapeBmai ca; he $ succeeded in setting up a ne9 speed record$ a fost la un pas de a stabili un nou record de viteza; he $ finished 9riting the letter 9hen $aproape ca terminase de scris scrisoarea cand. as good as a feast suficient; destul. as good as oneAs 9ord )d. cineva* de cuvantBonoare; 4 $I parolist. as hell ^ as blazes aside from amer.$ pe langa; in afara de. as ' live b: bread 4 $$$$zau )asa*P cum te vad si )cum* ma veziP parolP as ill luc2 9ould have it P. as bad luc2 9ould have it. as it happens $$$$$$$intamplator; din intamplare ; intamplarea face sa. as it is ^si asa; the situation is bad enough $ situatia e si asa destul de proasta. as it stands $$$$$$$$$$asa cum stau lucrurile; asa cum se prezinta situatia. as it 9ere $$$$$$$$ca sa spunBzic asa, cum se spune, cum vine vorba; 4$.. vorba aceea. as2 a bab: 9ould eat a ca2eP 4$$$$$$$ mananci calule orzBovazL as2 after smb.Bsmb. As health, to $$$$$a se interesa de cinevaBsanatatea cuiva Ba intreba de cineva. as2 a horse the \uestion, to )la curse* $$$$a forta calul la maximum. ; as2 anotherP 4 ''.^^^^^ as2 me anotherP as2 for it; to 4 $$$$$$$1. a te lega la cap cand nu te doare. -. a cauta cearta cu lumanarea; a$l manca pielea; heAs been as2ing for itP el a vrut$oP asa$i trebuieP si$a facut$o cu mana lui ; as2 for \urter, to $$$$$$a cere crutareBindurare. as2 for the moon, to $$$$$$$$a cere luna de pe cer, a cereBpretinde imposibilul. as2 for trouble, to 4 $$$$a cauta$o cu lumanarea; si as2 for it. as2 me anotherP 4 $$$$1. de unde )vrei* sa stiu )eu*L parca )pot sa* stiu )eu*L habar n$am -. nu ma intreba, ca nu )pot sa* spun. as2 no odds )of*, to amer. $$$$$1. a nu cere mila Bindurare )cuiva*. -. a nu solicita un regim preferential )cuiva*. as2 smb. out, to$$$$ a invita pe cineva )in oras* )la teatru, restaurant etc*. as2 the \uestion, to u. as2 a horse the \uestion. as li2e as chal2 and cheese 4$$$$$ departe griva de iepure. as li2el: as not$$$$$$$ aproape sigur, mai mult ca sigur. as long as $$$$atata timpBvreme cat as long as :our arm )d. 7 lista; un cheslionar* interminabil, lung cit o zi de post. as luc2 9ould have it $$$1. din intamplare; intamplarea a vrutBfacut )ca* sa. -. din fericire. M. din nefericire. as man:Bmuch again ^ inca o data pe atat. as old boots sl. ^al draculuiBnaibii )de*. assail smb. 9ith \uestions, to $$a asaltaBbombarda pe cineva cu intrebari assess at, to $$$$$$$a evalua la. assimilate )9ithB into*, to$$ )d. un grup etnic* a se asimila )cu dat.*, a fi asimilat )la*. assist in the 4rench sense, to iron. $a nu fi de nici un folosBajutor )cuiva* ; a nu ajuta delocPcatusi de putin )pe cineva* ; a staBprivi cu bratele incrucisate )lasand pe altii sa faca treaba*. assume the ermiue, to , eleu. $$$a intra in magistratura.

as sure as eggs is eggs$ fara cea mai mica umbra de indoiala, fara doar si poate, cu siguranta; cum te vad si cum ma vezi. as the ero9 flies$ in linie dreapta. as the da: is long$ 4 grozav Bteribil de; asa de... mai rar; . nevoie mare. as the devil 4$ al draculuiBnaibi )de*. as the sa:ing isBgoes $vorba proverbuluiBzicalei, cum spune proverbulBzicala as the s2in bet9een oneAs bro9s J$$ lnv. strasnicBgrozav de; ... nevoie$mare. as the spar2s fl: up9ard )in mod* inevitabilBiminent. as the: come 4 v. as the da: is long. as the: ma2eAemBthem 4 v. as the da: is long. as to v. as for. astomsh the Bro9ns, to J$$ 4 a sfida prejudecatile; 4 $J ca sa crape Popeasca as 9ell 1. preferabil; mai bine. -. la felBtot asa de bine. as 9ise as before fara a stiBcunoaste mai mult ca inainte; fara a fi aflat ceva nou. as 9ise as one 9ent v. as 9ise as before. at)t* a bo:P sau at)t*abo:P amer. 4$ bravo; strasnic; grozavP at a clap$ cit ai bate din palme. at a discount 1. )d. 7 marfa* putin solicitatBcerut si care se vinde sub pretul curent*. -. fig. )d. 7 calitate* putin apreciat. at a distance $in departareBzare. . at adventure J$$inv.$; la noroc B nimerealaBintimplare; fie ce$o fi Bpe negandite; pe nepregatite. at a full jumpJ$$4 1. in mare viteza; in goana nebuna; cu toata viteza. -. in fugaBgrabaBpripa; pe neganditeBnepregatite. at a goodBrare bat J$$ 4 in pas vioi. at a good hour$ la timpBvreme. at a great lic2 J$$ sl. cu toata viteza. at a heat J$$ 4$ dintr$o data; fara intrerupereBragaz. at all adventure lnv. u. at adventure. at all points 1. din toate punctele de vedere. -. peste tot; pretutindeni. at all rates 'nu. u. at an: rate. at all seasons J$$ rar intotdeauna; mereu; in permanenta. at an eas: rate 1. ieftin; fara cheltuiala mare; la un pret convenabil. -. fig. usor; fara multa trudaBbataie de cap. at an: hand J$$ . in orice caz. at an: price$ cu nici un pret, in ruptul capului, fie ce$o fi. at an: rate 1. oricum; in orice caz. -. J$$ inv. cu orice pretBchip; fie ce$o fi. at a pinch J$$ 4$ la nevoieBrigoare. at a rare bat 4 v. at a good bat. at a run $unul dupa altul; pe rand; in sir. at a sacrifice $in pierdereBpaguba. at a savings ^ in profit B castig. at a single jet $dintr$un condei; dintr$o trasatura de condei. at aBone sitting fig. $intr$o singura sedinta; dintr$o dataB rasuflare ; v. si at a single jet. at a stic2 J$$ 4$ in incurcatura. at aBthe stretch $1. in sir; fara intrerupere. -. intr$un duh B suflet. M. intr$ o singura sedinta; dintr$o data; dintr$un condei. at a B one stro2eBs9eep $dintr$o dataBlovitura; in doi timpi )si trei miscari*. at a time$ dintr$o data; deodata; in acelasi timp. at a venture $la intamplare BnorocBnimereala;pe negandite;fara chibzuiala;fie ce o fi at a 9hite heat 4 1. ca pe focB jeraticBghimpi. -. fierbind de manie; spumegand de furie. at a B one 9ord $pe data; imediat; fara multa vorba; fara a mai lungi ; 4 $J ce mai tura$vura. at ba:$la ananghieBstramtoare; incoltit. at bits and starts lnv. v. b: fits and starts. at buttom$ in fond, in esenta.

at close \uarters $1. intr$un cerc restrans; indeaproape. -., la 7 examinare mai amanuntitaBatenta. M. mil. de la mica distanta; la gura tevii at comand ^la dispozitie. at da9n Bda: in zori )de zi*; P$J la cantatori; la revarsatul zorilorBzilei; dis$de$dimineata. at dead of night$ in toiulBputereaBcrucea noptii; la miez de noapte. at deathAs,door^ inBpe pragul mortii; pe )patul de* moarte. at distance. v. ,at a distance. at ease 1. in largulBelementul sau; ca la el acasa. -. mil .. stand $ pe loc repausP de voie P at ebb$poet. $)d. ochi* secatuiti; secati; stinsi. at ever: hand $de pretutindeni; de peste tot; dinBin toate partile; de )la* toata lumea. at ever: pore $din tot corpul; din toata fiinta; din crestet pana$n talpi. at ever: turn$ la fiecare pas; la tot pasulBlocul. at blush $la prima vedereBimpresie; la primul contact. at hand 18 nemijlocit; direct )de la sursa*. -. din proprie experienta. at full$$at full length. at full length 1. pe larg; detaliat; in detaliuBamanuntime. -. in toata lungimea; cat e de lung. at full lic2 sl., 'l. at a great lic2. at full sail)s*$ 1. mar. cu toate pinzeleBvelele in intinseBsus. -. fig. cu dezinvoltura. at full sea J$$ lnu. in timpul fluxului. at full split amer. J$$ 4 cu toata viteza. at grade$ la acelasi nivel. at grass min.$ la suprafata. at great length u. at full length . at hand $1. la indemina. -. in apropiere; pe aproape; nu departe. at hec2 and manger scot. fig. in puf; pe picior mare. at heel v. at smb.As heels. at heght inv. ". at its height. at itsB the height $in toi at large $ 1. liber; in libertate; scapat. -. indelung; in detaliuBamanuntime. la intimplareBnimereala. S. societ:Bthe peopleBthe public $ marele public. N. gentleman $glum. persoana fara ocupatie )precisa*. at latter (ammas glum. la sfantu$asteapta; la pastele cailor. at leisure $ in clipele libereBde ragaz. at length $rar 1. at full length 1. -. v. at long last. at long last. $in cele din urma; intr$un sfarsit tarziu; la sfasitBurma de tot. at not hand $ deloc; nicidecum; in nici un chip. at nurse $.1a doicaBalaptat. -. fig. pe maini buneBde incredere. at odd momentsBtimes ^in timpul liber; in clipele de ragaz; cand si cand; 4 $J printre picaturi at one dash J$ 4 de la prima incercareBtentativa; din primul foc. at olle fell s9oop 4 v. at a stro2e. at one fling 4 v. at a stro2e. at one jump fig. ^pe locBdata; intr$o clipita. at oneAs command v. at command. at one scoop v. at a stro2e. at oneAs ease v. at ease 1. at oneAs full length v. at full length -. at one sitting v. at a sitting. at oneAs leisure v. at leisure. at one stro2eBs9eepBs9oop v. at a stro2e. at one time^ 1. odata; odinioara; candva. -. deodata; in acelasi timp. at one 9ord v. at a 9ord. at rac2 and manger 'nv. v. at bec2 and manger. at roost J$ 4 ^la pat; culcat; la orizontal; $J cu bila pe cinci. at seasons J$ rar ^cand si cand; din cand in cand; din timp in timp at second hand ^din auzite; indirect; din surse straine.

at short notice 1. fin. inBpe termen scurt. -. intr$un timp )foarte* scurt; de pe o zi pe alta. M. imediat; pe locBdata. at smb.As hands^ din manile cuiva; din partea cuiva; de la cineva ; de )catre* cineva. at smb.As heels pe urmele cuiva; v. si at smb.As tail. at smb.As peril ^pe raspundereaBriscul cuiva; $J pe barba cuiva. at smb.As tail )a se tineBumbla* coada dupa cineva; )a se tine* de coada cuiva. at smb.As 9histle 1. la fluierul cuiva )al arbitrului etc.*. -. fig. la prima chemare a cuiva. at s9ordsApoints ^la cutite. attach a rider, to amer. pol. J$ 4 a atasaBintroduce la un proiect de lege etc. o clauza )fara legatura cu restul*. attach importance to, to^ a daBacorda importanta )unui lucru*. attach to, to ^ a atribui )un merit, vina, un rezultat*. attend onBupon smb., to^ )d. personal medical* a ingriji )un bolnav*. attend onBupon smth., to ^a insoti, a intovarasi, a fi asociat cu; ropeclimbing is generall: ...ed upon b: man: ris2s $alpinismul )cu coarda* implica multe riscuri. attend to, to ^1. a asculta de )parinti, profesor*, a tine cont de )sfaturi, ce spune lumea*. -. a ingriji )un invalidBun copil*; a servi )clientii intr$un magazin*; are :ou being 1ed toL sunteti servitL at that^ pe deasupra; in plus; )si* unde mai pui ca ... desi; cu toate ca. at thatBthis rate J$ 4^ in acest caz; in atari conditii. at the bac2 of be:ondBgodspeed 4^ la capatul lumiiBpamantului; unde a dus )surdul roata si* mutul iapa; la dracu$nBnaiba$n praznic; la mama dracului; unde )si$*a intarcat dracul copiii; unde si$a spart dracul opincile; unde si$a pierdut dracul potcoavele. at the best hand J$ 'nv. ^ cat mai avantajosBconvenabil. at the bottom of the class ^ ultimulBultima din clasa, in coada clasei. at the bottom of the garden ^ in fundul gradinii. at the bottom of the page ^ in josul paginii, la subsol. at the bottom of the school ^ ultimulBultima din scoala, in coada scolii. H't the drop of aBthe hat amer. 4 v. before one can sa: Fac2 Cobinson. at the first blush Bface B gazr glace$ at first blush at the first go$off 1. la inceput; mai intai -. )de* la prima incercareB tantativa; din primul foc. at the first jet ^ de la primul impuls )primit*. at the flood^ la momentul oportunBprielnic. at the full thee moon 9as...era luna plina. at the Eree2 calendsB2alends^ la calendele grecesti; 4 $J la pastele cailor; sfantu$asteapta; cand va creste par in palma; cand va face plopul pere si rachita micsunele, cand va face broasca par; cand va face spanul barba,8 la anul cu bostanul B branza at the height ^v.^at its height at the loose 'nv. v. at the ver: loose. at the nic2 of time 4 ^ la tancBpontBfix; )chiar* in ultimul momentBultima clipa; in ceasul al doisprezecelea. at the outside v. at the ver: outside at the peep of da: ^la revarsatul zorilorBzilei; in zori )de zi*; cand se crapa B lumineaza de ziua; la ivireaBmijitul zorilor. at the point of death ^pe moarte. at thepoint of the ba:onetBs9ord^ prin forta armelor. at the present da: ^1. in zileleBvremurile noastre. -. in prezent; la ora actuala. at the present spea2ing amer.^ in momentulBclipa de fata. at the present 9riting^ in momentul cand se scriu aceste randuriBse redacteaza prezenta. at the sign of the three gold balls v. at uncleAs. at the stretch v. at a stretch. at the stump^ )d. padure* taiata.

at the top of oneAs speed ^ )d. cineva care alearga* cu toata viteza; cat seBputea* de repede. at the top of oneAs throatBvoice ^in gura mare; cat il tine gura; P $J din fundul rarunchilorBbojocilor. at the top of the form^ in fruntea clasei, primulBprima din clasa. at the top of the hill $pe coama dealului. at top of the school ^ in fruntea scolii, primul B prima din scoala. at the top of the streetBroad ^ la capatul strazii. at top )of the tree*^ in fruntea ierarhiei profesionale etc.; %r. !mith $ %r. !mith este )cotat ca* unul din cei mai buni specialisti. at the ver: loose J$ 'nv.^ in ultimul moment; in ultima clipa. at the ver: nic2 of time v. at the nic2 of time. at the ver: outside ^ cel mult; maximum; daca )si atat*. at the present spea2ing v. at the present spea2ing. at this rate v. at that rate. at this time of da:^ 1. la ora asta. -. la ora actuala; in epoca actuala; prezent; in momentul de fata. at time )and again* ^din candBtimpBvreme in candBtimpBvreme; cand si cand; uneori; cateodata. at top speed $cu toata viteza, cu viteza maxima. eAs J$ 4 la amanet. t J$ rar in asteptare. auction off, to $a vinde ia licitatie, a lichida )stocuri* prin vinzare la , tie. augur il1 for, to $a fi de rauBprost augur pentru, a fi rau prevestitor pentru Ba fi semn rau pentru. augur 9ell for, to a fi de bun augur pentru, a fi bun prevestitor pentru.a fi semn bun pentru. avail )against*, to a folosi, a avea efect; under the circumstances courage 9ill not$ in imprejurarile de fata curajul nu foloseste la nimicB nu e de$ajuns. aOail oneself of an opportunit: to, to $a profita de o imprejurare favorabilaB Bocazie pentru. averenge oneself A)on* )for*, to $a se razbuna )pe* )pentru*. average out at, to$a realiza o medie de; our speed $$ d out at 67 2m an hour ^am realizat o medie orara de 67 2mBora; a calcula media; 9e ... d out our speed at 60 2m an hour ^am calculat viteza medie ,)de croazieraBdeplasare* la 67 2mBora avert oneAs mindBthought from, to ^ a$si)stra*muta gandurile de la. a9a2e smb. to, to fig. ^a trezi pe cineva la )realitate etc.*. a9a2e to, to, fig. ^a se trezi la )realitate etc.*;

B
bac2 and fill, to 1. mar. a naviga in deriva. -. amer. fig. a sovaiB a fi nehotarat. bac2 a9a: )from*, to Gi fig. a bate in retragere, a da inapoi, a se indeparta )de*. bac2 a 9inner, to a merge la sigur; a avea succes garantat; a da lovitura. bac2 do9n from smth., to ^a renunta la ceva )un post, o revendicare*. bac2 into, to a da )un vehicul* inapoi si a izbi )un stalp etc.*. bac2 of Bour2e austral. 4^ la dracu$n praznieBcinepa, la mama dracului, unde si$ a intarcat dracul copiii. bac2 off, to ^a da )un vehicul* inapoi )cativa metri*. bac2 on to, to^ )d.o cladire* a se invecina in spate cu, a da cu spatele in. bac2 out )of*, to fig. ^ a bate in retragere, a da inapoi; a iesi dintr$o combinatie. bac2 the oars, to ^a vasli in sens invers )franand miscarea de inaintare a barcii* . bac2 the 9rong horse, to J$ 4 fig. a mizaBscontaBsocoti gresit; a nu$i iesi pasientaBsocotelile. bac2 up to ^a sustine, a sprijini. bac2 9ater, to 1. v. bac2 the oars. -. amer. fig. a bate in retragere, a da inapoi. M. a nu$si mai tine cuvintulBpromisiunea.

bad cessBscran to :ouP irl. 4 luate$ar naibaB aghiuta P bags ', bagsBthatP Geol. sl. piua intaiP bail out, to 1. jur. a elibera )pe cineva* pe cautiune. -. a scoate apa )dintr$ _o ambarcatune* )cu hardaiele etc.*; v. si bale out -. balance out, to )d. debite si credite, greutati, avantaje si dezavantaje etc. * a se compensa, a se echilibra, a se egaliza, a se anula )reciproc*. bald as a bandicoot, )as* austral. v. bald as a coot. bald as a billiard ball, )aG austral. u. bald as a coot. bald as a coot, )as* chel$luna. bald as a stone, )as* austral. v. bald as a coot. bale out, to 1. avo a sari cu parasuta )dintr$un avion avariat*. -. v. bail out ball is 9ith :ou, the J$ 4 )e* rindul dv.P balloon 9ent up, the^ a fost 7 explozie de furie, indignare etc. balls up, to J$ vulg. a intoarce cu susu$n jos ) o 'ntreprindere*, a da peste cap )7 activitate*. balm: Bbarm: as the bandicoot, )as* austral. 4. 1. prost ca noapteaB ca 7 ciubota B ca un botfor, prost de da$n gropi. -. cam saritBzarghit, cam zmucit din ferastrau, cam intr$o ureche. balm:B barm: onBin the crumpet sl.^ ticnitBtacanit de$a binelea; sarit rau de tot; nebun de legat. band: 9ords 9ith smb., to^ a se pune in gura cu cineva )inferior*. a schimba cuvinteBargumente cu cineva )inferior*. bang lineAs head against a bric2 9all, to^ a se da cu caput de toti peretii. bang smth. into smb.As head, to 4 ^a$i bagaBvara cuiva ceva in cap )cu sila*. bang the bush, to amer. 4^ a face mart )pe toti*; a puneBvara )pe toti* in cofa. ban2 on, to $a contaBscontaBa se baza pe. bargain a9a:, to ^a renunta )usor*, a arunca la cos )drepturi, libertati,. avantaje*. bargain for smth., to^ a anticipaBprevedea ceva; a se astepta la ceva. bargain is a bargain, o fagaduiala data e datorie curata. bar2 at the moon, to 4 ^a latra la luna. bar2 up the 9rong tree, to 4^ a 7 nimeri prostBalaturea cu drumul; a gresi adresa. barm: onB in the crumpet sl. O. balm: onBin the crumpet. barring the fact that J$ 4^ cu exceptia faptului ca; netinand cont de faptul ca. barter a9a:, to v^ bargain a9a:. bate an ace, to^ a face concesii; a veni in intampinarea )propunerii etc.* cuiva. batten do9n the hatches, to 1. mar . a fixa hublourile pe timp de furtuna. -. fig. a se pregati de vreme reaBde furtuna. batten on, to )d. un negustor necinstit, un parazit* ^a se imbogati pe spinarea altora, a trai pe spinarea altora. bat the breeze, to austral. J$ sl. ^1. a barfi. -. 4 $J a trancani. battle it out, to 4 fig.$ a lupta pana la capat, +care pe care+. ba9l and s\uall, to ^a striga in gura mareB cat il tine gura. ba9l out, to 4 $a lua la refecBtrei$pazeste, a mustrului, a face de M parale. ba: at the moon, to O. ^bar2 at the moon. be a bac2$seat driver, to )d. un pasager* ^a bate la cap pe conducatorul unui autovehicul asupra modului de conducere. be a bad hand at smth., to^ a fi neindeminaticBnepriceputBslab la ceva; nu se pricepe la ceva. be a bag of bones, to ^a fi numai piele si oase, a$i da oasele prin piele )de slab ce este*. be a bit hot, to austral. J$ 4 ^a fi cam exagerat. be able to do it on oneAs head, to )'n constructii cu canBcould* ^a putea face ceva usorBfara efortBbatand din palme B)de unul* singur. be able to see intoBthrough a bric2Bstone 9all )in constructii cu canBcould* a fi un spirit perspicaceBpatrunzator; a vedea si prin zidBperete. be a blot on smb. As scutcheon, to fig.^ a fi o pata pe blazonul cuiva. be a bomb, to 4^ 1. )d.o piesa de teatru, o petrecere etc.* a fi un succes, a, avea succes. -. amer. a fi un ejecBfiasco.

be aboutBaround )at a place*, to ^a fi )sosit* in vizita; a veni in vizita )scurta in acelasi oras*. be about oneAs affairs, to ^a fi la treabaBin plina activitate. be about oneAs business, to O. be about oneAs affairs. be about oneAs 9or2, to O. be about oneAs affairs. be aboutBaround the place, to^ a fi +pe$aici+. be above criticism, to ^a fi deasupra oricarei critici, a fi fara cusur. be above doing smth., to^ a fi incapabil de a face ceva reprobabil, a fi deasupra unor lucrurl reprobabile. be above oneBoneAs head, to ^a fi peste puterea de intelegere a cuiva. beBget above oneA s business, to^ a avea o parere exagerat de buna despre pregatirea sa profesionala neglijandu$si lucrarile sau executandu$le superficial. be above oneself, to ^a fi ingamfatBincrezutBplin de sine; be is above himself ^cine mai e ca elL be above reproach,to ^a fi fara cusur. be above suspicion to, ^a fi deasupra oricaror banuieli .. be abreast of, to ^a fi la curent cu. be a bundle of negatives, to 4 ^a lua pe 1" in brate; 4 $J a fi Ehita$contra. be a button short, to 4^ a$i lipsi o doaga; a nu fi in toate mintile. be a case of Box and 3ox arrangement, to )d. doua persoane* aprox.^ a nu se intalni ca soarele cu luna. be a chip off the old bloc2, to aprox.^ aschia nu sare departe de trunchi. be n. closeBnarro9 shave, to8 't 9as $ a fost cat pe aci sa; putin a lipsit sa nu. be a cup too lo9, to 4^^ a nu$i fi )toti* boii acasa; a nu fi in apele sale. be a dab hand at )doing* smth., to^ a fi foarte priceput la ceva; aprox. a avea maini de aur. be a dead duc2, to 4 )d8 un subiect, o problema*^ a fi rasuflat. be a demon for 9or2, to 4^ a munci cu ardoareBpasiuneBcat sapteBpe branci pe rupte. be a devil to eat, to 4^^a manca ca un lupBcat sapte. be a devil to 9or2, to v. ^be a demon for 9or2. be a do9n: bird, to 4 ^^a fi )mare* smecher. be a dream, to ^a fi teribilBnemaipomenit. be a drug on the mar2et, to )d. un produs* ^a fi nevandabil. be a falling off, to8 thereAs been a , in attendanceBinta2eB\ualit:^ frecventaB cifra de scolarizareBcalitatea a scazut. be a flop, to )d. o piesa etc.* ^a fi un fiascoBesec, a cadea )cu succes*. be a fool for oneAs pains, to ^^a trudiBasuda )ca un caraghios* de pomana; aprox.^ mai mare daraua decat ocaua; nu face daraua cat ocaua. be a. fool to smh., to 1. a nu$i ajunge cuiva nici la degetul cel mic. -. a fi ridicol in comparatie cu cineva. be after, to 1. )d. politie* a fi pe urmele )unui raufacator*. -. a fi in cautare de )slujba, post*. M. a urmari sa obtina )un lucru de pret 8 bijuterii tablouri etc.*. be after no good, to ^^pune ceva la cale; a clociBurzi ceva; a pregati 7 surpriza neplacuta; a fi pus pe rele be ages over smth., to v. ^be )too* long over smth. be agog aboutBforBonBuponB9ith, to 4 ^^a fi nebunBa se da in vant dupa. be a good sailor, to ^a nu aveaBsuferi de rau de mare. be a good soul )and* ^^)hai*fi cuminteBdragut )si*. be a hard nut to crac2, to 4 )d. o problema* ^^a fi al naibii de greu de rezolvat be ahead of oneAs ti2et, to amer. pol. ^a obtine cel mai mare numar de voturi pe lista partidului sau. be a lame duc2, to 4 ^a fi neajutorat. be a la9 toBunto oneself, to J$ elev. ^a nu recunoaste decat propria sa lege nedand socoteala nimanui si nerespectand conventiile sociale; a fi singurul sau judecator.

be a little light in the upper stor)e*:, to 4 a fi )nitel* intr$o urecheBzapacitB trasnit; a$i lipsi o doaga; a nu fi chiar in toate mintile. be a little upon the fal$lal, to G 'nv. a face fasoaneBmofturiBmarafeturi; a se izmeni; 4$J a se fasoli. be a little 9anting, to O. be a little light in the upper stor)e* :. be all abroad, to 4 1. a fi distratBH imprastiat; a fi cu gandurile aiureaBH dus peA lumea cealalta; a nu sti pe ce lume se afla. -. a fi uluit la culme; a fi cu totul dezorientat. be all adrift, to 1. mar. a naviga in deriva. -. fig. a se pierdeBfistici; a$si pierde capul. be all agog to do smth., to 4 a ardeBmuri de nerabdare sa faca ceva. be all at sea, to v. be all abroad. be all for )doing* smth., to a fi cu totul pentruBin favoarea; a fi cu totul de acord sa faca ceva. be all for the. best, to8 itAs $...e mai bine )ca s$a terminatBintamplat* asa. be all in, to amer. 4 v. be dead beat. be all in one stor:, to a fi cu totii de acordBaceeasi parere. be all in the same boat, to v. be in the same boat 9ith smb. be all of a muc2, to a fi plin de noroi din cap pana$n picioare. be all on end, to 1. 4 $J a se zbirli; a se zborsi. -. G 4 a fi in febra asteptarii. be all on 9ires, to 4 a fi un pachet de nervi; a sta ca pe ghimpi Bcarbuni aprinsiBjeratic. be all out, to 4 a face pe dracu in patru; a se face luntre si punte.. be all over )a place*, to )d. o veste* a fi cunoscut in tot locul, a circula )din gura$n gura*. be all over the place, to a fi raspanditBimprastiat peste tot .) in dezordine*. be all plain sailing, to8 itAs ..// )mai departe* A$e treaba usoara, e o joaca de copil. be all rightBsound on the goose, to 1. amer. ist. a fi partizanul sclavajului )in Cazboiul 3ivil*. -. pol. a avea vederi conservatoare. M. a fi adeptul unui partid be all set, to )mal ales amer.* a fi gata )pregatit*. be all there, to O. all there. be all things to smb., to$ a fi totul pe lume pentru cineva. be all thumbs, to G 4 a fi stangaciBneindemanatic; H a nu fi bun de mmic, he is all thumbs pe ce pune mana strica be all to the mustard, to amer. sl. a fi )un* grangurBstab. be all 9et, to amer. 4 1. a se insela amarnic )intr$un rationament*; a fi complet gresit. -. a vorbi)cam* in dodii. be a load off smb.As mind, to8 thatAs a load olf m: mindP mi s$a ridicat Bluat o piatra de pe inimaB mi$a venit inima la loc B parca mi$a cazut un munte de pe umeriP be a long time over smth. to v. be )too* long over smth. be a lot of balone:, to8 thatAs ..// P amer. 4 prostii B aiureli B fleacuri be a lot of crap, to8 thatAs ..// P amer. 4 $$$asP B nu credP be a lot of noise, to amer. 4 1. a fi flecarBlimbutBpalavragiuBgura$sparta $. -. a fi fanfaron. be a match for smb., to $$a fi de fortaBtalia cuiva be among the missing, to ^1. a fi dat disparut; a fi pe lista celor disparuti $-. arner. a fi )trecut* pe lista absentilor; a fi absent. be a moot point. to )d. o problema* a fi controversat. be an apolog: for )smth.*, to peior. ^a fi un fel de )asa$zisBa* be a narro9 shave, to v. be a close shave. be an ass for oneAs pains, to v. be a fool for oneAs pains. be a one$pot screamer, to austral. G 4 ^a nu tine B rezista la bauturaBchef B a se imbata repedeBusor. be apt to ... , to ^a avea tendinta sa . .. )folosit mal ales in sens negativ* ' man is apt to ma2e mista2es $omul e supus greselii. be a \uic2 stud:, to )d. un actor* a$si invata rolul usor B repede.

bear a bob, toG 4 1. J$$ inv. ^a canta refrenul in cor. -. rar a da o mana de ajutor; a pune umarul. bear a brain, to J$$ inv.^ 1. a fi cu bagare de seama. -. a fi cu scaun la cap a fi istetBager la minte. bearBhave a charmed existenceBlife, to ^a avea iarba fiarelor; a fi invulnerabil. bear a hand )to*, to^ a da o mana de ajutor; a pune umarulBmana )la ceva*. ; bear a lo9 sail, to G 'nv. ^1. a se injosiBumili; a$si pierde demnitatea. -. a trai modest; a$si reduce cheltuielile. bear a resemblance to, to^ a semana cu, a aduce cu, a avea asemanare cu. bear coals, to inv. ^1. a face toata corvoada B toate muncile murdare. -. a inghiti ocari )fara a cracni*. bear do9n, to ^a infrange )o rezistenta, a invinge ) inamicul*. bear do9n onBupon smb., to ^a se indreptaBdirija ,catre cineva cu un aer amenintator. beard the lion in his den, to 4^ a intra )de buna voie* in gura lupului. bearings hotL sl. ^te$ai suparatBatacatL . bear in mind, to ^a avea in vedere, a tine seamaBcont. bear onBupon, to^ 1. a avea legatura. cu. -. a influenta, a afecta. bear out smth., to ^a confirma ceva; he bore me out ^a confirmat cele spuse de mine bear smb. a grudgeBspite, to 4^^a$i purta cuiva picaBranchiuna.BracaBsambeteleB a avea un dinte impotriva cuiva. bear smb. malice, to ''. bear smb. a grudge., bear smb.As trouble, to ^a trage ponoasele pentru altul; a plati oalele sparte. be art and part in, to ^a fi implicat B amestecat in; a fi partas Bcomplice la. bear the bag, to glum. fig. ^a fi cu sacul cu bani; a fi cu sectorul finantelor. bear the bell, to '. ^a fi conducatorBcapetenieBsef. -. a lua premiul 1 la un concurs. bear the brunt )of smth.*, to ^a duceBsuporta greul )luptei razboiului muncii cheltuielilor etc. * ; a face fata de unul singur )unui atac, maniei cuiva etc.* bear the cap and bells, to ^a face pe bufonulBmascariciul. bear the palm, to ^a cuceri lauri. bearBcarr: t9o faces under one hood, to^ a fi taler cu doua fete. bear 9ith. )smb.*, to a suporta, a tolera )pe cineva*; a asculta )pe cineva* cu rabdare. bear 9itness )to*, to ^a sta marturie )pentru*, a fi martor)ul*. be a scorn to smb., to ^a fi bufonulBbatjocura cuiva. be as cross as t9o stic2s, to 4^ a nu$i fi toti boii acasa. be as good as oneAs 9ord, to^ a fi om de cuvant. be a slo9 coach, to^ v. be slo9 in the upta2e. -. a fi greoiBmocaitBmosmondit. be a slo9 stud:, to )d. un actor* ^a$si invata greu rolul. beBfeel as right as rain, to ^a se simti perfect )cu sanatatea*. be as 9ell to ... , to ^a fi preferabilBmai bine sa ... beat about the bush, to 1. ^a o lua pe departeB4 $J pe dupa piersic. -. a se invarti in jurul chestiunii; a nu atinge fondul problemei; 4 $J a bate campii. be at a dead end, to )d. munca, cercetari etc.* a fi in impas, a fi la un punct mort, a bate pasul pe loc; v. si bringBcome to a dead end. beat a dead horse, to v. flog a dead horse. beat all, to ''. beat hell. beat all creation, to v. beat hell. beat all order, to )d. un ordin,o cerere* ^a fi greu de indeplinitBexecutat B satisfacut. beat a loose end, to ''. be at loose ends 1., -. beat a loss, to ^1. a fi incurcatBdezorientatBin incurcatura; 'Am \uite at a loss$ nu stiu ce sa fac. -. $ to ... a$i fiBveni greu sa ... ; he 9as G 9hat to do and sa: $nu stia ce sa faca si ce sa spuna. M.... for ^a gasi cu greu; a$i, lipsi; 'Am at a loss for 9ords to express m: gratitude ^n$am cuvinte pentru a$mi exprima recunostinta. be at a lo9 ebb, to ''. be at lo9 ebb. be at an ebb, to ''. be at lo9 ebb.

be at an end, to )d. lupte, dispute etc.* ^a se sfarsi, a se termina, a inceta; m: patience is.. $ am ajuns la capatul rabdarilor; bringBcome to an end; put an endBa stop )to*. be at an idle end, to v. be at loose ends 1., -. beat an:thing, to v. beat hell. beat around the bush, to amer. ''. beat about the bush. be at a stand, to $come to a stand. be at a standstill, to $. come to a standstill. be at a stop, to v. come to a stop. be at attention, to mil.^ a fiBsta in pozitie de drepti. beat bac2, to ^a respinge )un atacant, un agresor*. beat Banagher, to irt. v. beat hell. beat bat, to amer. st. a fi mare si tare. beat coc2$fight, to v. beat hell. beat creation, to v. beat hell. beBget at cross)$*purposes, to8 9e are... a. ^nu ne intelegem; e o neintelegere la mijloc; vorbim de lucrurl diferite; b. nu ne intelegem; nu ne impacam )impreuna*. be at daggers dra9n, to ^a fiBa se avea la cutite. be at daggersA point, to ''. be at dangers dra9n. beat do9n )on*, to )d. soare* a bate cu putere )peste*, a dogori, a arde)tare*. beat ever:thing, to v. beat hell. be atBto fever pitch, to ^a fi in culmea emotiei; a fi in febra asteptarii. beat goose, to ''. beat the boob:. be at grass, to ^1. a se retrage )la odihna* la tara. -. J$ 4 a fiBsta fara lucru B ocupatie; 4 $J a sta cu burta la soare. be at grips )9ith*, to 4 ^a avea de furca )cu*, a avea bataie de cap )cu*; figG, a lupta )cu*, a fi angajat in lupta )cu*; ''. si comeBget to grips 9ith beat hell, to )mai ates amer.* a intrece orice inchipuireBlimitaBmasura; that it beats hellP 4 a*.^ asta le bate pe toate B asta le pune capac la toateB asta$i )ceva* nemaivazutBnemaipomenitBce n$a vazut Parisul; b*^ asta$ iculmeaBbunaBinca unaP beat itP sl ^plimba ursulP valeaP beat 't on the hoof, to 4 $a mergeBo lua apostoleste. beat it up a lot, to J$ sl. $a o tine numai in petreceriB zarafeturiBintr$un chef. be at loggerheads 9ith smb., to$ a se avea prost cu cineva; a fi in conflictB la cutite cu cineva. at loose ends, to 1. a nu avea nimic de lucruBfacut )pentru moment*. -. a nu se alege cu nimic; a ramane cu buzele umflate. M. )d. treburi* a fi parasitBabandonatBneglijat. be at lo9 ebb, to $a fi in declinBdescrestere. be at lo9$9ater mar2, to 4^ a nu avea nici o para chioaraBlescaieBun sfant )in punga*; a fi pe geantaBdrojdie. beat m: grandmother, to ''. beat hell. be at odds, to 1. a fi certat ) cu cineva *; a nu se avea bine )cu cineva*. -. )d. lucruri*. a nu se potrivi; a nu merge )bine* )unul cu altul*. beat off, to ^a respinge )un atac, un inamic etc. *. be at one, to $a fi de aceeasi parere; a fi intelesiB de acord. be at oneAs best, to ^ a fi in formaBverva; a fi la inaltime; a se simti in elementBlargul sau )cu cineva*. beatBbus:BcudgelBdragBpuzzleBrac2B inv. brea2Bamer. ransac2 oneAs brains about)9ith smth., to$ 4 a$si bate capul cu ceva; a$si framantaBstoarce creierii cu ceva. beat oneAs brains out, to 1. v. beat oneAs brains about smth. -. a se omoriB sinucide )aruncandu$se de la etaj * beat oneAs head against a bric2 9all, to v. bang oneAs bead against a bric2 9all. be at oneAs last shift)s*, to^ a fi la capatul puterilorBresurselor; a fi la strimtoare.

be at oneAsBthe lo9est ebb, to 1. a fi intr$o stare jalnicaB de plansB cum nu se poate mai prost ; a fi la capatul puterilorBresurselor. -. a fi ajuns daramat beat oneAs 9a:, to amer. 4 ^ a calatori pe blat ) in vagoane de marfa etc.*. be nt oneAs 9itAsB9itsA end, to ^ a nu sti ce sa )mai* facaBincotro s$o apuce B ase da de ceasul mortii. bent out, to ^ a indrepta cu ciocanul )o infundatura in aripa unei masini etc.*. beat out )on*, to ^ a scoate )sunefe* batand ) intr$o toba, o cutie de conserve etc.*. be at outs )9ith*, to amer. ''. be at variance )9ith*. beat over the old ground, to ^ 1. a reveni )mereu* la acelasi subiect; a se repeta; 4 $J a o tine una si buna. -. fig. a merge pe teren batatorit. be at pams to do smth., to^ a$si da )toata* osteneala sa faca ceva. be )all* at sea, to Ga fi )complet* dezorientatBI imprastiat; a fi pierdut busola; a nu mai sti pe ce lume se aflaBtraieste; a fi buimacBperplex. be at sixes and sevens, to 4l. ^)d. lucruri* a fi alandalaBbramburaBcu susu$n josB claie peste gramada. -. )d. persoane* a fi in divergenta )de pareri etc.*. M...aboutB9ith smth.$ a fi incurcat cu ceva; a nu fi gasit o solutie intr$o chestiune. be at s.mb., to 4^ a bate pe cineva la cap, a se tine de capul cuiva )ca sa faca ceva*. beat smb. )all* hollo9, to v. beat smb. all to stic2s beat smb. )all* to nothingBplecesBribandsBsmithereens, to ''. beat smb. all to stic2s beat smb. all to stic2s, to 4^ 1. a face martBpraf pe cineva )in doi timpi si trei miscari*. -. a lasa pe cineva de caruta. beat smb; blac2 and blue, to 4 ^a bate mar pe cineva; a bate pe cineva ca la fasole; a bate zdravanBpana la sange pe cineva; a$i trage cuiva o bataie sora cu moartea; a snopi pe cineva in bataie; a face pe cine va chiselitaB piftleBpilafBterci; a$l lasa lat. beat smb. do9n, to ^ a se tocmi cu cineva si a$i face sa micsoreze pretul cerut initial. bent smb. into fits, to v. beat smb. all to stic2s. beat smb. out of his boots, to v. beat smb. blac2 and blue. beat smb. out of his trac2, to amer. fig. a forta pe cineva sa se abata din drumul sau. be at smb.As bec2 and call, to^ a fi la cheremulBordinele cuiva. beat smb.As brains out, to ^ a omori pe cineva )in bataie* )mai ale lovindu$l in cap*. beat smb.As head off, to v. beat smb. all to stic2s. be at smb.As nod, to $J$ 4 ^ a fi la cheremulBordinele cuiva; a nu putea face nimic fara incuviintarea prealabila a cuiva; 4 $J a fi sub papucul cuiva. beat smb. to a frazzle, to 4 amer. v. beat smb. blac2 and blue. beat smb. to a mumm:Bamer. pulp, to v. beat smb. blac2 and blue. beat smb. to his 2nees, to )d. evenimente, circumstante adverse* a ingenunchea pe cineva, a dobori pe cineva. beat smb., to it, to amer. $J$ 4 $ a i$o lua cuiva inainte8 4 $J a$i sufla cuiva un lucru. beat smb. to stic2s, to v. beat smb. all to stic2s. beat smb. up, to v. beat smb. blac2 and blue. beat smb. 9ithin an inch of his life ^ a trage cuiva o bataie sora cu moartea; a omori pe cineva in bataie. be at smth., to 4 1. ^a se apuca )iar* de o treaba )care produce iritatia vorbitorului*, vulg.$J a o framanta )din nou*; * 9hat on earth are :ou atLA ce naiba vrei sa faciBspuiL -. )d. un copil etc.* a umbla cu lucrurile altora; a pune mana ; )d. soareci si daunatori* a ataca )alimente, recolta*. beat smth. )all* hollo9, to $J$ 4 a intreceBdepasiBeclipsa ceva cu mult; a lasaB pune ceva mult in umbra. beat smth. out of slub.As head, to^ a$i scoate cuiva ceva din cap )cu forta*. beat smth. to nothing, to v. beat smth. )all* hollo9.

beat the airB9ind, to fig. 1. aprox. a cara soarele cu oboroculBapa cu ciurul., -. a se bate cu morile de vant. M. a vorbi in vantB cu peretii; a$si raci gura de pomana. S. a forta usi deschise. beat the band, to amer.v. beat hell. beat the big drum, to fig. a bate toba )cea mare*. beat the boob:, to mar. $J$ sl. a se lovi peste spate cu bratele incrucisate )pentru a se incalzi*. be at the bottom of smth., to )d. cineva* a fi cauza unui lucru, a fi responsabil de un lucru, a fi instigatorulB4$J tartorul unei actiuni. beat the devil, to v. beat hell. beat the devilAs tattoo, to^ a bate darabanaBtoba cu degetele. beat the %utch, to %. beat bell. be at the end of oneAs ropeBtether, to J$ 4 1. $$a fi la ananghieBamarBin mare impas. -. a fi la capatul puterilorBresurselor; a fi atins ultima limita; a fi epuizat toate posibilitatile; 4 $J a i se apropia funia de par; a nu$l tine chingileBcureaua. beat the hoof, to %. beat it on the hoof. be at the horn, to scot. ist. $$a fi )declarat* in afara legii. , beat the )living* tar out of somebod:, to amer. sl. a$i trage cuiva o scarmaneala buna; a snopiBumfla pe cineva in bataie; a burdusi pe cineva zdravanBbineBnumarul unu; a i$o da pe coaja; a scoate praful din cineva; a bate pe cineva sa$i mearga fulgiiBpeticele. be at the loc2, to J$ 'nv. ^ a fi in dilemaBH grea cumpana. be at the lo9est ebb, to v. be at oneAs lo9est ebb. be at the tattoo, to mil. $$a suna desteptarea. be at the top of the ladder, to fig. $$a fi in varful piramidei; a fi urcat toate treptele ierarhice. beat the 9ind, to v. beat the air. be the 9orld, to amer. %. beat hell. beat to nothing, to v. beat smth. )all* hollo9. beat to \uarters, to mar.$$$$$$ a suna adunarea pe punte. beat up smb.As \uarters, to $$$$$$$a se abateBduce pe la cineva; a$i cadea pe cineva. be at variance )9ith*, to $$$$$$$a fi in dezacordB certat )cu*. be a net blan2et, to %.$$$$$$$$ thro9 a 9et blan2et over. be bac2 to, s\uare one, to 4$$$$$ a bate pasul pe loc; fig. a se invirti in cerc, a 7 lua de la inceput. be badl: off, to $$$$$$a o duce prost. . be bad mone:, to )d.o investitie de capital etc.* a fi neproductivBnerentabil. be before, to $$$$$)d. un caz, o speta, o problema* a fi supus dezbaterii )unui comitet, unei comisii*, a fi judecat )de un tribunal*. be before, smb.As time, to $$$$$$$$)d. un fapt* a se fi intamplat inaintea venirii cuiva in locul respectiv. be behind, to ^1. a fi in intarziere; ' 9as behind thisAmorning, $$$$$$$azi dimineata nu am fost gata la timp. -. a fi in urma )cu plata chiriei, cu livrarea unor produse contractate etc.*. M. a fi in urma )cuiva* )intr$o competitie, in productia industriala*. S. a fi cauzaBexplicatia ) unui lucru*. be behind bars, to 4 $$$$$$a fi inapoia gratiilor, a fi dupa gratii, a fi in inchisoare. be behindhand in oneAs circumstances, to $$$a fi in jena )financiara*; a fi stramtorat. be behind oneAs tic2et, to arner. pol. $$$$a obtine cel mai mic numar de voturi pe lista candidatilor partidului sau. be behind the eight ball, to amer. sl. $$$$a trage targa pe uscat; a trage matzaBpe dracul de coada. be behind the times, to $$$$$a fi depasit, a nu fi in pas cu vremea. be belo9 smb., to $$$$$a fi subordonat cuiva, a fi in subordinea cuiva, a fi ierarhic inferior )cuiva*. be beneath contempt, to$$$$$$$$a merita tot dispretul. f'e beneath smb.As attentionBnoticeBregard, to $$$$$$$a nu merita atentia cuiva. be beneath smb.As dignit:, to $$$$$$a fi sub demnitatea cuiva.

be bent on )doing* smth., to $$$$$$a$si fi pus in cap )sa faca * ceva. be beside oneself )9ith*, to $$$$$a fi coplesitBexcedat )de*, a nu mai putea )de*. be beside the point, to $$$$$a fi irelevant, a nu avea nimic de$a face cu miezul problemei. be better off, to $$$$$$$$a o duce mai bine. be better than oneAs 9ord, to $$$$$$$a face mai mult decat a promis. be bet9een ourselves, to v. bet9een :ou and me. be be:ond a jo2e, to $$$$$$$$$a nu fi lucru de gluma; itAs ,P lasa glumaP cu asa ceva nu se glumeste P be be:ond all expectations, to$ a intrece toate asteptarile. be be:ondBpast caring, to$$$$$$ )d. cineva* a nu$i pasa, a nu$l interesa, a fi indiferent. be be:ond cureBremed:, to$$$$$$ a fi fara leac Bincurabil. be be:ondBpast )smb. As* endurance, to $$$$a fi mai mult decat poate sa rabde cineva, a fi insuportabil, a fi de nesuportat. be be:ond oneAs depth, to 1.v. be out of oneAs depth $$.-. a depasi puterileB posibilitatile cuiva. be be:ond oneAs 2enBcomprehension, to v. it is be:ond me. be be:ond repair, to $ a nu mai putea fi reparat. be be:ond rescue, to$ a nu mai putea fi salvat, a fi pierdut. be blue about the gills, to v. be 9hite about the gills. be bogged do9n 9ith 9or2, to 4 a fi prins cu treburiBa fi ocupat pana peste cap8be bon2ers, to 4$ a fi iutr$o doaga. be )full:. boo2ed up, to 1. )d. un hotel, sala de spectacole* a nu mai avea camereBlocuri )disponibile*. -. )d. cineva* a fi prinsBocupatBindisponibil. be bored for the hollo9 horn, to amer. J$ 4$a fi supus unui control al facultatilor )sale* mintale. be bored stiff, to 4 a fi plictisit la culmeB de moarte. be bored to deathBdistractionBtears, to v. be bored stiff. be born a bit tired, to iron. $a se naste obosit. be born in purple, to$ a se naste in puf; a se naste intr$o familie cu dare de mana. be born in the gutter, to a se nastete in mizerie, la marginea drumului,in sant. be born in the purple, to v. be born in purple. be born on the 9rong side of the blan2et, to$ a fi copil din flori. be born 9ith a silver spoon in oneAs mouth, to$ 1. a se naste intr$o familie cu dare de mana. -. a se naste cu caita$n cap; a se naste sub o stea norocoasaBzodie buna. be born 9ithin the sound of Bo9)$*bell)s* 1. a se naste la (ondra )in 3it:*. -. a fi un adevarat 3odne: )^ locuitor al (ondrei de est, cu un accent specific* . be bo9led over, to 4 $a fi facut praf )de admiratie etc.*, a fi coplesit. be brassed off, to v. be cheesed off. be bred in the bone, to$ a fi ceva innascut; a fi o a doua natura. be bro2e for smth., to austral. $a nu avea ceva )din lipsa de bani*. be brought to a stand, to v. come to a stand. be brought to a standstill, to v. come to a standstill. be bro9ned$off, to 4 v. be fed up. be bursting to ... , to a ardeBmuri de nerabdare sa ... be calculated to, to )d. ceva*.a fi sortitBparca anume facut sa; I a fi de natura sa. be called to oneAs account, to a$si incheia socotelile cu viataBaceasta lume; a fi chemat in fata scaunului judecatii de apoi; a da socoteala de faptele sale pamantesti. be caught 9ith chaff, to$ a fi usor dus de nas; a se prinde usor. be cheesed$off, to fig. a i se ineca corabiile. be chiselled out of smth., to J$ 4a i se lua un dreptBun avantaj; 9eAve been chiselled out of our tea$brea2Bhalf holida: ne$au taiat pauza de ceaiB ziua libera. be clapped out, to sl. 1. )d. persoane* a fi )fiziceste* darimat; H a fi pe dric. -. )d. un aparat, un vehicul*a fi complet stricat.

be closed in upon, to a fi impresuratBinconjuratBincoltit )de inamic, politie etc.*. be close, to the 2nuc2le, to austral. J$ 4 a fi vulgar si indecent. become a fixture, to$ )d. un vizitator* a face o vizita armeneasca. become a mere vegetable, to$ a vegeta; a duce o viata vegetativa. become of, to $a deveni, a se alege de. become one, to v. be made one. be cradle in the purple, to v. be born in purple. be cup and can, to J$ inv. $$$$$$$$a fi prieten)i* la toartaBcatarama. be cursed 9ith smth., to$$$$$$$$ a avea ghinionul sa aiba ceva; he 9as... 9ith a snore$ avea pacatulBnecazul ca sforaia. be cut do9n in oneAs :outh prime, to $$$$$$a muri in floarea virsteiBtinerete be cut out )to beBfor smth.*, to$$$$$$ a fi facutBnascut )sa fieBpentru ceva*. be cut up about smth., to$$$$$$$ a fi afectat de ceva. bed)smb*do9n, to $$$$$a oferi adapost )peste noapte* in culcus improvizat )unor turisti, soldati etc.*; a$si improviza un culcus )peste noapte*. be dead above the ears, to amer. sl. $$$a fi prost ca noaptea; a nu avea pic de minte. be dead and done for, to J$ 4 $$$$a fi ca si mort; a fi un om pierdutBispravitB ciudat ; heAs++, s$a zis cu el. be dead beat, to J$4 $$$$$$$a fi obosit mort; a fi frantBmort de oboseala; a fi sleitB secatBvlaguit de puteriBcomplet epuizat. be dead bro2e, to 4$$$$$$$ a fi complet pe drojdieBgeanta; a nu mai avea un chior )in punga* B a fi complet ruinat. be dead eas:, to 4 $$$$$$$a fi floare la ureche, mai usor nici ca se poateBputea. bead from the nec2 up, to amer. s1. v. be dead above the ears. dead gone on smb., to sl.$$$$$$$ a fi mortBnebun dupa cineva. be dead 2een on smth., to 4 $$$$$$1. a fi mort dupa ceva; a tine mortis la ceva; a se da in vant dupa ceva. -. )la negativ* a nu se )prea* omori cuBdupa ceva. be dead nuts on smb., to sl. $$$$a se da in vant dupa cineva; a fi nebun dupa cineva; a$i fi cazut cineva cu tronc;a fi indragostit lulea de cineva; a$i sfarai inima dupa cineva; a i se aprinde calcaiele dupa cineva. be dead nuts on smth., to sl. 1. 4 $J a se da in vant dupa ceva. -. $J a le poseda; a le vedea_ be dead on time, to$$$$$$ a fi de o punctualitate teribila. be dead to the 9orld, to $$$$$$$$a dormi busteanBdus. be death on smth., to J$ 4 $$$$$$$a nu putea suferi ceva; 4$J a fi moartea )cuiva*; heAs death on flies $$e moartea mustelor. be in, to mil. $$$$$a pune )tunurile* in pozitie de tragere. be dirt cheap, to $$$$$a fi ieftin ca braga. be dolled up fit to 2ill, to v. be dressed up to the nines. be done for, to 4$$$$$$$$ 1. )d. cineva* a fi )ca* pe dric, a fi cu un picior in groapa. -. )d. ceva* a fi bun de aruncat )la gunoi*, a nu mai face doua parale. be done in, to 4 $$$$$a fi frant, a fi mort de oboseala. be done to the 9orld, to $$$$$$a fi )un om* distrusBzdrobitB prabusit la pamantBca si mort. be done up, to$$$$$$$$$$$ a fi mortBfrant de oboseala. be doomed to failure, to$$$$$$$$$$a fi sortit esecului; a fi condamnat )la nereusita*. be out, to$$$$ a transfera )plante* din sera in rasaduri in gradina. be do9n and out, to 4 $$$$$$$)$$$de un muncitor sau 7 clasa sociala* a fi la pamant be do9nat )the* heel)s*, to$$$ 1. a purta pantofi cu tocul rosBdus. -. 4$$a fiBarata ca un pui de bogdaproste; v. si be do9n on oneAs uppers be do9n b: the bo9sBstern, to mar. $$$$)d. un vas* a fi cu prova )scufundata* in apa, a se scufunda. be do9n lor, to$$$$ a fi inscris la )o scoala, mal ales particulara8 preparator:P Bpublic school*. be do9n for a count of... , to )box* $$$a fi numarat la podea pina la ...

be do9n )from`, to $$a fi terminatBabsolvit 7 universitate )mal ales 0xford sau 3ambridge*. be do9n in the chopsBdumpsBhip)s*Bmouth, to 4$$$$$$ a arata de parca i s$au inecat corabiile; a nu se simti in apele sale; a nu$i fi toti boii acasa. be do9n on oneAs luc2, to $$$$$1. a fi intr$o situatie )financiara etc.* disperata; a fi la ananghieBaman. -. a avea ghinion; a fi urmarit de ghinion. be do9n on oneAs uppers, to 1. J$ 4 $$$a purta pantofi scilciati. -. 4 G a fi in pana de bani; a fi pe geantaBdrojdie; a fi lefter; a ramane tinichea; a nu avea un chiorBsfant )in punga*. be do9n on smb.A to$$$$$$ 1. a fi critic la adresa cuiva. -. $ for mone:$vor tabari asupra cuiva cu cereri de bani. be do9n on smb., s slipsBerrorsBmista2es, to ^a nu$i trece cuiva cu vederea nici o greseala. be do9n smb. As alle:, to amer. 4 ^a fi floare la ureche pentru cineva, a$i veni cuiva usorBla indemana. be do9n the drain, to8 itAs mone: $ sunt bani prapaditi Baruncati pe Bfereastra. be do9n to, to ^ a fi redus la, a nu mai avea nimic altceva decat. be do9n 9ith ... , to^ a fi bolnav )la pat* de ... be dressed up to the nines, to 4^ a fi ,imbracat la )marele* fix; a fi pus la spit; a arata ca scos din cutie; a fi la tol festiv; a fi gatit ca de nuntaBhoraB sarbatoare. be driving at smth., to8 9hat are :ou driving atL^ ce vrei sa spuiL unde batiL unde vrei s$ajungiL be dropped on, to 4 ^a fi luat prin surprindereBpe nepusa$masa. be dr: behind the ears, to J$ 4 ^a fi )om* maturBformat; a fi )om* experimentatBcu experienta. bed 9ith smb., to fig. ^a se culca cu cineva, a avea relatii cu cineva. be eas: )either 9a:*, to ^ a$i fi indiferentBegal; a$i fi la fel de bine. be eas: game, to ^^a fi usor de dus de nasBde pacalitBde prostit; a fi prada usoara; a fi foarte naivBcredul. be eas: meat, to amer. v. be eas: game. be eas: mone:, to J$ 4 ^ a daBimprumuta bani cu usurinta, fara a fi prea mult rugat; a fi mana sparta. be eas: on the e:e, to J$ 4 ^ a fi placut la vedere; a avea un exterior B aspect placut; a avea o infatisare placuta. beef it, to austral. J$ Asl. )d. un avion de lupta.* ^ a o lua la fuga, a fugi be engrossed in oneAs thoughts, to^ a fi cufundat in ganduri, a fi dus pe ganduri. be enough to 9a2e the dead, to ^ )d, un zgomot* destul )de puternic* ca sa scoale si mortii din somn. be even hands 9ith smb., to scol. ^ a fi chit cu cineva. be even 9ith smb., to^ a$si lua revansa asupra cuiva; a se rafui cu cineva ; a fi chit cu cineva. be ever: manAs meat, to^ a fi pe intelesul be famil: ,to8 this is famil: ^ e o problema de familie; he is famll: $face parte din familie. be fed up 9ith smth., to 4 ^ a i se acri Buri de ceva; a$i fi lehamite de ceva; a fi satul pana$n gat de ceva. be fed 9ith smth., to austral. v. be fed up 9ith smth. be feeding bac2 )from ... to ... *, to ^)d. idei, reactii, cunostinte, tehnici* ^a se reintoarce la sursa cu un surplus de informatii; some teachers A complain that too little is , to them from the classroom Gunii profesori se plang ca elevii lor nu raspundBreactioneaza )la stimulii primiti* in masura dorita. be fine, to ^1. a se simti bine. -. a avea destul8 +Kould :ou li2e some more 9ineL+ $+ 1o, than2 :ou, ' am fine+. be fixed for smth. to^ a avea a dispune de ceva; ho9 are 9e $ for timeL cum stam cu timpulL ho9 are :ou for cigarettesL ai )destule* tigariL be flat bro2e, to v. be dead bro2e. be flush of mone:, to ^a fi in fonduri; a avea parale. be flush 9ith mone:, to v. be flush of mone:.

be flush 9ith oneAs %ione:, to^ a cheltui nebuneste; a arunca banii in vantB pe fereastra; a$si desface baierile pungii.. be fool$proof, to^ )d. un mecanism* a fi foarte simplu )de manuit*. be )all* for ... , to^ a fi )cu totul* in favoarea ... ; a fi pentru .. , be foredoomed to failure, to ^a fi sortit )de la inceput* esecului before oneB:ou can sa: Fac2 Cobinson 4^ cat ai clipi )din ochi*; cat te$ai freca la ochi; cat ai bate din palme; cat ai zice peste; in doi timpi si trei miscari; intr$o clipaBclipita. before one has finished ^mai devreme sau mai tarziu; pana la urma, intr$o buna zi. before one 2no9s 9here one is ^ pina sa$si dea seama )ce se intimpla cu elBpe ce lume e*; pana sa bage de seama )care e situatia*. be for itBthe higb jump, to 4^ a da de bucluc; a fi in porn; a incurca$o; a vedea pe dracuA. before :ou could sa: Fac2 CobinsonB2nife v. before one can sa: Fac2 Cobinson. be fran2 to the road, to )d. cal * ^ a asculta de frau. be from #issouri, to amer. 4^ a fi @oma 1ecredinciosul. be frosted over, to )d. geamuri* ^ a fi inghetat. be frozen over, to )d. lac, rau, etc.* ^ a fi inghetat. be full of beansBguts, to 1. J$ sl. )d. cal* ^ a fi focos. -. G 4 ^a fi plin de viataBvervaBantren; a se simti excelent; a fi Ba se simti in forma. M. amer. G sl. a fi incurcat intr$o sumedenie de probleme marunteB fleacuri. he full to the gills, to amer. sl. ^ a fi cu drojdia in cap. be full: alive to smth., to^ a$si da perfect de bine seama de ceva. be getting hot, to ^ 1. )d. cineva* a fi foarte aproape de adevar )intr$o presupunere*. -. )din jocul de copii ?fierbinte si receb* a fi pe punctul de a ghici )exact*. beggar description, to ^ a fi de nedescris. beginBstart at the 9rong end, to ^ a incepe prost, 4 G a porni$o cu stangul; H a pune caruta dinaintea calului. be gleg at tbe upta2e, to scol. v. be \uic2 in the upta2e. beg no odds, to amer. ^ a nu cere mila. beg )smb.* off, to ^ a scuti)pe cineva* de 7 sarcinaBcorvoada Bpedeapsa; a cere sa fie scutit de o sarcinaBcorvoadaBpedeapsa. be going some, to amer. J$ sl. a inainta rapid; heAs merge zdravanBnu glumaBnu se$ncurca. be going strong, to ^1. a proceda pripitBnesocotit. -. a se tine bineB a fi )inca* in vigoareBputeri. be goodBgreat fun, to^ a fi placutBamuzantBdistractiv. be good mone:, to )d.o investitie de capital etc.* ^a fi rentabil Bproductiv. be green about the gills, to v. be 9hite about the gills. beg the \uestion, to^ a lua drept bunBadevarat ceea ce trebuie )in prealabil* demonstrat; elev. $J a face petitio principii. be had, to 4 ; :ouA ve been had P ^te$au bagat in cofa P te$au infundatPte$au tras pe sfoara P $J te$au avutP be half shot, to amer. sl. a fi cherchelitBafumatBaghesmuitBmagnetizat; aprox. a baut pisica otet. be hand andB in glove )togetherB9ith smb.*, to^ a fi Blucra mana$n mana)impreuna cu cineva*. be hard at itB9or2, to J$ 4^ a munci Blucra serios; 4$J a$i da bataie; 4 $J a fi pus in priza; a fi in plina activitate. be hard done b:, to J$ 4 ^a fi tratat cu asprime, pe nedrept, a nu fi tratat cum se cuvineBdupa merit. be hard put to it )for*, to ^a fi intr$o situatie dificila Bin incurcatura; a fi tare incurcat )cu privire laB in ceea ce priveste*; a avea mult de furcaP multa bataie de cap )cu*. be hard put to it to do smth., to a$i fiBveni foarte greu sa faca ceva. be hard up, to 4 ^a fi fara 7 lescaie; a trage mata de coadaBtarga pe uscat. be hard up against it, to amer. a fi intr$o situatie dificila ; a intampina multe greutati. be hard up for smthG, to 4 a$i crapa buza dupa ceva; a duce mare lipsa de ceva.

be Uarr: 4la2ers, to J$ 4 a fi doboratBdaramatBepuizat. be high and might:, to 4^ a face pe nebunul, a fi cu nasul pe sus. be high on the agenda, to )d. o chestiune* a figura printre primele pe ordinea de zi )a unei conferinte*. be high up in the pictures, to amer. J$ 4 1. a$i merge foarte bine; a prospera. -. a fi la inaltimea situatiei. be hitting on all fourBsix c:linders, to amer. J$ 4 a se simti excelent; a fi in forma be hot stuff, to 4 heAs $P e un tipP heAs at golfP e un as la golf; thatAs..$ e exceptionalP be in a bad 9a:, to ^1. a se simti foarte prost; a fi intr$o situatie critica; a trece printr$o )perioada de* criza. -. )d. lucruri* a lua o intorsatura proasta;a trece printr$o )perioada de* criza. be in a box, to 4 ^a fi la ananghieBstramtoareBaman. be in accord B harmon: B tune )9ith*, to^ a fi in acord )cu*. be in action, to mil. a fi in actiune B lupta B dispozitlv; v. si bringBcomeBgo into action be in a fair 9a: of doing smth$Bto do smth., to^ 1. a fi pe drumul cel bun; a avea soti de reusita B izbanda. -. iron. a nimeri sigur )vorba sa fie*. be in a fix, to v. in a fix. be in a flap, to 4 ^a avea emotii; H1 a fi prada unei stari de agitatie )in asteptarea unei inspectii etc.*. be in a flap spin, to 4 ^a nu mai sti pe ce lume se afla. be in a fog, to 4 ^a fi foarte incurcat ,a nu sti ce sa faca; a fi pierdutB dezorientat. be in a mess, to^ a fi in dezordineBneoranduiala Bcu josu$n susB dat peste cap BincurcatBincalit. be in a muddle, to ^1. v. be in mess. -. be mixed up. be in a muc2, to H$ 4^ a fi noroit de sus pana jos. be in and out of, to^ a fi un obisnuit al locului )respcctiv8 inchisoare B local, club, firma etc.*. be in a pet, to 4^ a fi prost dispus; a fi cu artagBcapsa pusa. be in a serape, to v. be in a fix. be in a tangle, to ^ a fi incurcatBincalcit. be in a tight box, to v. be in D box. be in at the death, to ^ a fi prezent la momentul oportun; a nu pierde momentulBocazia. be in at the finishB2ill, to v. be in at the death. be in a 9ax, to 4 ^ a fi in draci; a fi tare furiosBmaniat; a spumega de furie; a tuna si a fulgera. be in aBthe 9rong box, to 4 ^a gresi adresaBsocotelile. be in badBill odour 9ith smb., to ^a le avea prost cu cineva; a fi prost vazut de cineva. be in beingBexistence, to ^a fi prins fiinta, a exista; v. si bringBcome into beingBexistence. be in blin2ers, to fig. ^a purta ochelari de cal; a avea vederi inguste. be in blossomBflo9er, to ^ a fi in f1oare; si bringBcome into blossomB flo9er. be in bud, to ^ a fi inmugnrit; v.si come into bud. be in 3are: !treet, to J$ 4 ^a fi ruinat. be in charge )of*, to $a se ocupa )de*, a raspunde )de*, a avea responsabilitateaBraspunderea )pentru*; a conduce; v.si ta2e charge of be in cloudland, to $a fi cu capul in nori. be in clover, to ^a trai in pufB ca gaina la moara; a inota in miere. be in collision )9ith*, to ^a se fi tamponatBciocnit )cu*; v.si come into collision )9ith*. be in collusion )9ith*, to jur.^ a fi de coniventa )cu*. be in condition, to a fi in forma. be in condition to do a thing, to^ a fi in masura sa faca ceva. be in contact )9ith*, to^ a fi in contactBlegatura )cu*; v.si bringBcome into contact )9ith*.

be in control )of*, to^ a controla, a avea control)ul*, )asupra* a conduceB a stapini; v s$i have control of B over, ta2e control of. be in deep 9ater)s*, to ^ a fi in mare primejdieBsuferinta; a inota in ape adinci. be in %utch 9ith smb., to arner. J$ sl. a avea neplaceri cu cineva; v. si get in %utch. be in eas: street, to 4 a fi om cu dare de mana; a avea franciBparale B a trai fara grija zilei de maine. be in emplo:mentB9or2, to ^ a avea slujbaBserviciu,a avea de lucru, a fi in slujbaBserviciu. be in face, to a arata bine. be in fashionBvogue, to a fi la moda; si bringBcome into fashionB vogue. be in focus. to 1. )d. o imagine optica* a fi clara, a fi in focus, a fi focalizat. -. rig. a fi in centrul atentiei )publice, specialistilor*, a fi la ordinea zilei. be in for, to 1. sport a participa la )o competitie, o proba atletica, de alergare etc.*. -. a cauta, a solicita )un post, o slujba*. M. a experimenta, a fi martorul; :ou ma: $ a pleasant surprise ^te poti asteptaBpoti avea o surpriza placuta; it loo2s as if 9e might ... a frost: spell ^nu putem astepta la o perioada de timp geros; 'Am afraid 9eAre in for some rain ^ma tem ca de$acum incolo vom avea ploaie. be in force, to jur. a fi in vigoare. be in for it, to a fi intr$o situatie dificila; a nu )mai* avea )alta* scapareBiesire; a fi )dat de beleaBbuclucBdracuA; 9eAre ill for it8 4 ne$am procopsitP sintem in pomP am pus$o de mamaligaP am rupt cuiulP be in full Bgood la:, to )d. gainii* a se oua bine. be in fun2, to 4 $a avea o frica teribilaBun trac nebun; a$i apuca batzaiala Bbatzaielile. be in hand, to )d. o actiune, activitate, lucrare etc.* a fi inceput; a fi in curs de desfasurare. be in hot 9ater, to 4 $ a fi intrat la apa. be in ill odour 9ith smb., to v. be ill had odour 9ith smb. be in jeopard:, to a fi in pericol, a fi amenintat. be in leading$strings, to a fi tinut in haturi. be in leaf, to a fi infrunzit; v .. si come into leaf. be in line )9ith*, to a urma disciplinaBstatutul unei organizatii etc.; a fi +pe linie+; v.si come B fall into line )9ith*. be in li\uor, to a fi bautBbeat. be in lo9 9ater, to 4 1. a fi in criza de bani; a nu avea un gologan; a$i sufla vantul prin buzunare. -. a nu fi in apele sale; a nu$i fi toti boii acasa. be in office, to a ocupa o functie; )d. guvern* a fi la putereBcarma tarii. be in on, to 1. a participa la )o actiune, o afacere, un proiect*. -. a fi informat despre; a fi la curent cu. be in oneAs gears, to /.... lnv. 1. a fi la lucru. -. a fi gata de lucru; a fi in dispozilie de lucru. be in oneAs line , to 1. a fi de competenta Bresortul cuiva. -. a$i placeaB a fi in genul cuiva; a fi pe placnlBgustul cuiva. be in oneAs thin2ing box ,to ^ a medita profund. be in on the graund floor, to )d. un actionar, asociat* a avea o cota de participare inca de la inceputul crearii societatii respective, a avea vechime )in societatea pe actiuni respectiva*; v.si come in on the ground floor. be in orders, to a fi fata bisericeasca be in pictures, to ^a face cinema. be in pla:, to )d. forte, factori, circumstante` a actiona, a fi implicatB a inflnenta, a juca un rol )important*; v. si bringBcome into pla:. be in poc2et, to 4 1. a fi in franciBfondnri. -. a fi in castig. be in po9er, to a fi la putere, a detine puterea; v. si come into po9er. azbe in season, to8 grapes are not in season :et inca nu e sezonul strugurilor.

be in serviceBuse, to )d. drumuri, tuneluri, mijloace de transport* a fi )datBpus* in circulatie, a fi dat in folosinta; v. si bringBcomeBgo into serviceBuse. be inside, to s1.^ a fi la zdup. be in sightBvie9, to ^ a fi vizibil, a se putea vedeaBzari; v. si bringBcome into sightBvie9. be in smb.As badBblac2 boo2s, to ^a fi rau vazut de cineva; a fi incondelat; a fi trecut pe lista neagra. be in smb.As bootsBcoat, to 4 ^a fi in pieleaBlocul cuiva. be in smb.As good boo2s, to a^ fi bine vazut de cineva; a fi vazut cu ochi buni de cineva. be in smb.As possession, to a fi in posesiaBstapanirea cuiva; v. si come into smb.As possession. be in smb.AsA shoes to v. be in smb.As boots. be in smooth 9ater, to a fi iesit la limanBmal. be )allB\uite* in the air, to 1. )d. planuri etc.* a fi nefixatBneprecizatBnesi$ gur; a fi )incaBdoar* in faza de proiect. -. )d. ceva in curs de realizare* a fi mult discutatBdezbatutBpe buzele tuturor. be in the bag, to amer. 4 ^ a fi )ceva* sigurBca si facut; in buzunar. beBhang in the balance, to )d. un rezultat etc.* a fi incertBnesigur. be in the band 9agon, to amer. v. climb into the band 9agon. be in the blues, to ^a nu$i fi toti boii acasa. be in the boo2 )but not to 2no9 9hat page one is on*, to austral. of$ 4 a fi priceput )dar nu prea destept*. be in the buff, to $sl. a fi gol pusca. be in the chair, to^ a prezida. be in the dar2 )about*, to ^a nu sti nimic )despre*; a nu fi deloc la curent )cu*. be in the doldrums, to 4 v. be do9n in the chops. be in the hole )forBto the extent of*, to amer. a$i lipsi )o anumita suma*. be in the 2no9, to^ a sti; a cunoaste; a fi )pus* la curent. be in the melting pot, to ^ a fi in curs de schimbareBrefacere completa. be in the open, to^ a fi pe fata, a$ fi )facut* public; v. si bringBcome into the open. be in the picture, to 1. amer. v. be high up in the pictures. -. )d. persoane,lucruri* a conta; a avea importanta; M. a fi )fost* informat; a avea o imagine clara a situatiei; v. si put in the picture. be in the red, to amer. of$ 4 a fi in deficit. be in the running, to ^ a avea sanse de castigBizbanda. be in the saddle, to fig. a fi in sha; a fi stapanBcalare pe situatie; a domina situatia. be in the same boatBbox 9ith smb., to of$4 a fi )exact* in aceeasi situatie cu cineva. be in the suds, to of$ sl. a fi perplex. be in the s9im, to 1. a fi in miezul lucrurilorBin toiul evenimentelor. -. a merge in pas cu vremea. be in the tub, to austral. v. be up the flue. be in the vein )for*, to ^ a avea chef )de*. be in the 9ind, to sl. ^ a fi aghesmuitBafumatBcherchelitBcu chef. be in the 9rong, to a fi )actionatBprocedat* gresit. be in the 9rong box, to v. be in a 9rong box. be in touch )9ith*, to v. be in contact )9ith*. be in 9ith smb., to of$ 4 a fi in relatii bune cu cineva; a se avea bine cu cineva; 4 $J a se trage de sireturi cu cineva. be it, to of$4 a fi imaginea perfectiunii; this novel is absolutel: itP iata ce se cheama cu adevarat un roman; among ph:sicists, heAs itP e un mare nume printre fizicieniB the: thin2 the:Are itP se cred grozaviBteribiliBburicul pamantului. be 2ittle cattle to shoe, to ^J$ 4 a fi nazurosBmofturosBgreu de multumit. be laid on oneAs beam$ends, to v. be on oneAs beam$ends.

be left carr:ingBholdingBto carr:Bto hold the bab:, to 4 v. be left holding the sac2 1. be left holdingBto hold the sac2, to amer. 1. J$ 4 a i se incredinta sarcinile cele mai ingrate. -. 4 $J a trage ponoasele; a plati oalele sparte. be left in the bas2et, to J$ 4 $a fi neglijat; a nu i se da nici 7 importanta; a fi considerat drept cantitate neglijabila. believe in, to $a crede in )cineva, ceva*; a vedea cu ochi buni; he doesnAt believe public school education $nu vede avantajul unei educatii facute intr$un colegiu )britanic* de invatamant secundar. believe of, to $a crede ) ceva* despre cineva*. be lifted off the hoo2, to J$ rar 4 a$si pune pirostriile pe cap. bell the cat, to ^a$si asuma un mare risc in interesul colectivului; a$si lua tot riscul asupra sa. be long in the tooth, to 4 )d. cineva* a fi cel batran. be )too* long over smth., to ^ a trebui )prea* mult timp pentru )a face* ceva,. a se lungi eu ceva; H a nu mai termina cu ceva. be made of mone:, to v. be flush )of mone:*. be made one, to $a se uni prin casatorie. be middle$of$the$road, to J$ 4 )d. opersoand sau actiune* a fi moderat. be mixed up, to a fi incurcatBperplexBconfuz. be mixed up in smth., to ^a fi amestecatBimplicat in ceva, a fi incurcat cu ceva. . be mixed up 9ith smb., to a fi incurcat cu cineva. be more than a match for smb., to 4 ^ a$i avea in buzunarul cel micB4 $J a$i fi nasulBpopa; $J a$i taia. bend a rule, to J$ 4$ a interpreta un regulament etc. cum i convine. bend smb. to oneAs bo9B9ill, to$ a supune pe cineva vointei sale; a infringe vointa cuiva; a$si impune vointa. bend the bo9 of "l:sses, to^ elev. a incovoia arcul lui "lise; a fi unicul invingator intr$o grea incereareBproba. be no chic2en, to 4 )d. 7 femeie* a fi gaina batrtna. be no good, to )d. cineva* a fi o nulitate; a nu fi bun de nimic. be no good )eu part. pr.*, to $a fi inutil; 'tAs no good going there ^la ce bun sa mergem aeoloL e inutil sa mergem acolo. be no object, to ^a nu conta; mone: is no object to him $)el* nu se uita la cheltuiala; banii nu conteaza la el. be not at all the thing, to v. be not \uite the thing. be not on oneAs beat, to v. be off oneAs beat. be not )\uite* all there, to^ a nu fi)chiar* in toate mintie; a$i lipsi o doaga. be not \uite the thing, to ^a nu se simti prea bineBgrozavBstralucit. be no9here, to amer. $ a se pierde; a se fastaci; a$si pierde capul. be nuts on smb., to v. be dead nuts on smb. be nuts on smth., to v. be dead nuts on smth. be nuts to smb., to J$ 4 a fi foarte pe placulBgustul cuiva. be off )on*, to ^a incepe sa palavrageaseaBtrancaneasca )despre*; heAs off againP 4 $J iar s$a pornit moara be off at tbe nail, to 4 1. a$i lipsi 7 doaga. - /. a fi cu chef; a fi nitelus facut. be off oneAs base, to amer. sl. 1. a$i lipsi o doag. -. ....about a se inselaB gresi profund )cu privire la*. be off oneAs beam, to amer. sl.$. a fi capiuBticnitBsonatBsarit )de pe linie*; a$i fila lampa. be off oneAs beat, to a nu intra in Btine de competentaBresortul cuiva. be off oneAs chump, to v. be off oneAs beam. be off oneAs feed, to$ a nu avea porta de mancare. be off oneAs game, to$ a juca prost; a nu fi in forma be off oneAs hands, to^ a nu mai fi un motivBsubiect de preocupareBgrija B ingrijorare pentru cineva; a nu mai fi in grija cuiva; v. si ta2e off smb As hands. be off oneAs head, to lF. be off oneAs beam.

be off oneAs legs, to $ a nu se mai putea tine pe picioare )de oboseala* Ba nu$ si mai simti picioarele )de oboseala*. be off oneAs nut, to N1. 1. v. be off oneAs beam. -. a fi aghesmuitBafumat. be off oneAs oats, to 4 lF. be off_oneAs feed. be off oneAs onion, to sl. v. be off oneAs beam. be off oneAs roc2er, to v. be off oneAs beam. be off smth., to $a$si pierde interesul pentru ceva, a nu mai avea pofta de ceva; 'Am off blac2 coffee nu mai beau cafea neagra. be off the beam, to amer. J$ 4$ a nu fi in ordineBregula; 'Am off the beam toda: azi toate )lucrurile* mi$au mers alandalaBpe dosBde$a$ndoaselea. be off the hinges, to 4 $1. a fi alandalaBclaie peste gramada B cu susu$n jos. a fi scos din sariteBpepeniBrabdari. be )\uic2* off the mar2, to $a nu lasa sa$i scape o ocazie )favorabila*, fig. a prinde )mingea* din zbor. be off the scent, to ^a fi pe o pantaBpista gresita be off to Bedfordshire, to J$ glum.$ a fi dus sa se culce. be old dog at a thing, to J$ a fi mester mareBtare priceput la ceva. be on a bender amer. N1. a fi aghesmuitBafumatB cherchelit. be on about, to a triineaniBpalavragi despre; v. si be off )on*. be on a stump amer. sl. be up a stump. be on at smb., to 4 $a bate pe cineva la cap; a$i face capul calendar, a se tine de capul cuiva )ca sa faca ceva*; si be at smb. be on both sides of a fence, to J$ 4 a tineBfi si cu unii si cu altii; a duce 7 politicii duplicitara ; 4 $J a fi cu fundul in doua luntre. be one, to 1. ... 9ith smb. $a fi de aceeasi parere cu cineva. -. ... 9ith smth. a face corp comun. be on eas: street, to amer. 4 v. be in eas: street. be oneAs forte, to a fi punctul forte al cuiva. be oneAs o9n man, to 1. a$si veni in fire )dupa o indispozitie fizica sau psihica. G. a nu depinde de nimeni; a fi independent. be one too man: for smb., to 1. 4 a face mart pe cineva; a$ l lasa de caruta; a$ l incuia; . a$l baga in cofa. -. J$ 4 a depasi puterea de intelegere a cuiva. be on ice, to )d. un proiect* a fi )temporal* aminatBabandonat; a fi ,,la frigider+; si put on ice. be on it, to amer. J$ 4 ^1. a fi gata )pregatit* )de lupta etc.*. -. 4 $J a fi tare in materie. be on nettles, to $a sta ca pe aceBghimpiBcarbuni )aprinsi*B jeratic. be on oneAs beam$ends, to 1. mar. )d. un vas* a fi culcat pe o coasta. -. 4 a fi la capatul resurselorB la ananghie. M. 4 a fi pe geanta Bdrojdie; a fi lefter. a fi la stramtoare; a fi ajuns la sapa de lemn. be on oneAs ear, to 1. amer. 4^ a$l gasi )toate* nabadaile; a fi iritat la culme. -. austral. 4 a fi bautBfacutBcherchelitBafumatBaghezmuit; a fi cu chef. be on oneAs feet, to$ a fi in picioare; a sta in picioare. be on oneAs game, ^to a juca bine; a fi in forma. be on oneAs guard )against*, to a fi in garda )contra*; a se feri )de*. beBget on oneAs high horse, to 1. a$si da aereBimportanta. -. a insista sa fie tratat cu respectul cuvenit. be i*n oneAs honour )to do smth.*, to^ a$i fi onoarea in joc. be on oneAs mettle, to $a fi plin de ardoareBzelBrivna; a arde de nerabdare sa inceapa muncaBjoculB lupta etc. be on oneAs pins, to J$ 4 $a fi pe picioare; a fi teafar )si* sanatos. be on oneAs uppers, to v. be do9n on oneAs uppers. be on short commons, to J$ 4$ a fi cu a1imentele pe sfirsite; a manca prost; a face foame; 4$J a posti. be onBupon smb., to )d. un eveniment, un anotimp* a sosi )intempestivBpe nesimtite*, a lua prin surprindere; the 9et season 9as on us $ne$a surprins sezonul ploios. be on smb. As fence, to J$ 4 a fi de partea cuiva. be on smb.As jac2, to J$ lnv. 1. a scutura cuiva cojocul. -. a se napusti asupra cuiva. be on space, to amer. )d. reporteri* a fi platit cu randul )scris*.

be on tenter$hoo2s, to v. be on nettles. be on the air, to )d. un post de radio* a transmite; a emite; a fi prezent in eter. be on the anvil, to ^ a fi in lucruBstudiu; a fi in cursBfaza de elaborare. be on the anxious benchBseat, to amer. v. be on nettles. be on the ball, to^ a fi alert; fig. a prinde mingea din zbor; Tou must , and not let an: chance slip b: $trebuie sa fii vigilentB4 pe faza si sa nu ratezi nici o ocazie. be on the bargain counter, to amer. )d. marfuri* a se vinde la pret scazut Bsub valoare. be on the beach, to J$ 4 $a fi intr$o situatie critica; 4 $J a fi in pom. be on the bench, to J$ 4$ a fi judecator sau episcop. be on the beat, to $a patrula; a)$si* face rondul. be on the boards, to$ a fi actor; a fi in luminile rampei. be on the boo2s, to $a fi membru al unui club etc. be on the booze, to 4 $a trage la masea. be on the broad grin, to $a rinji cu gura pina la urechi. be on the bum, to amer. 1. J$ 4 a vagabonda; a hoinari; a umbla cu cortul. -. J$ 4 a trandavi; a nu face nimic; a taia frunza la caini. M. J$ 4$a trai pe spinarea altuia. S. J$ sl. )d. sanatate, lucruri etc.* a nu fi in ordineB cum trebuie. be on the dodge, to amer. $ sl. $a se sustrage justitiei. be on the dole, to $a primi ajutor de somaj, a trai din ajutorul de somaj. be on the dra9ing$board, to 4 $a fi in faza de proiect. be on the drin2Bdrun2, to 4 $a turna )in el ca intr$un butoi; a fi sugativa; a fi un suge$buteBcep. be on the ebb, to v. be at lo9 ebb. be on the fence, to amer. J$ 4 $a fiBramine neutru; a fiBsta in expectativa )pentru a vedea evolutia lucrurilor*; a nu se pronunta; a nu lua nici o atitudine; aprox. pune$te bine cu %umnezeu, dar nici pe dracul nu$l huli. be on the gad, to J$ 4.$ fi mereu pe drum; a bate drumurileBulitele; a. colinda din loc in loc; a hoinari; 4 $J a umbla creangaBfrunza frasinetului. be on the go, to ^1. a fi )mereu* in miscare; a nu sta locului )o clipa*. -. a fi mereu pe drum; a umbla mult M. a fi gataBpregatit de plecare. S. sl. a fi cu chefBcherchelit. N. 4 a fi pe ducaBcu un picior in groapa. be on the high ropes, to G 4 1. a fi in toane buneB intr$o dispozitie excelenta. -. a fi plin de sine; a fiBumbla cu nasul )pe* sus. M8 a fi furios. be on the lam, to st. a fugi mincand pamantul; a fugi cat il tin picioarele. be on the ma2e, to 1. a urmari un castigBprofitBun scop interesat. -. a face cariera. be on the map, to )d. un oras, un eveniment artistic sau sportiv* a fi cunoscut B a fi )in* centrul atentiei )publicului*, a fi popularizat; O. si put on the map be on the mat, to 1. 4 a incasa o sapuneala Bun perdaf. -. G sl. mil. a fi tradus in fata @ribunalului #ilitarB3urtii #artiale be on the mend, to 1. )d. persoane* a fi in. curs de insanatosireBrestabilire. -. )d. lucruri* a fi in curs de imbunatatireB normalizare. be on the moveB9ing, to 1. a fi )mereu* in miscare; a nu sta locului o clipaB a fi )sculat si* in picioare. -. a fi mereu )plecat* pe drum )uri*. M. a se pune in miscare S. mil. a marsalui. be on the otder side of the fence, to G 4 a avea vederi )diametral* opuseB a se situa pe o pozitie contrara; a fi in tabara adversa; a fi de cealalta parte a baricadei. be on the pad to J$ 4 a vagabonda; a hoinari; a umbla cu cortul. be on the pill, to a lua pilule anticonceptionale. be on the \ueer, to a fi cam suspectBdubios. be on Bupon the rac2, to a se framintaBperpeli; a se da de ceasul mortii; a sta ca pe ghimpiBaceBjeratic. be on the rac2et to J$ 4 ^ a duce o viata foarte dezordonata; a o duceBtine numai in petreceri; a$si prapadiBrisipi viata in chefuri. be on the rampage, to 4 a fi apucat de pandalii si a face tapaj

be on the register, to amer. a fi pe lista suspectilor; a fi pus in urmarireB a fi tinut sub observatie. be on the right scentBtac2, to a fi pe drumul cel bun; a urmari o pista sigura. be on the right side of the hedge, to J$ 4 a se orienta bine; a aveaBadopta o pozitieBatitudine justaB corecta )intr$o problema*. be on the right tac2, to v. be on the right scent. be on the road, to 1. a fi pe drum. -. amer. a fi comis$voiajor; a calatori. be on the safe side, to8 just $ pentru mai multa siguranta; pentru orice eventualitate; aprox. paza buna trece primejdia rea8 be on the same side of the fence, to J$ 4a avea vederi identice; a se situa pe aceeasi pozitieB a fi de aceeasi parte a baricadei.; a fi in aceeasi tabara be on the scene, to$ )d. politie, ambutanta, pompieri, reporteri etc.* a fi fata locului; O. si come on the scene. be on the scent to O. be on the right scent. be on the shelf, to 1. ci fig. G 4^ a fi scos din uz; a fi dat la reforma. -. J$ 4 )d. a fata batrana* a nu avea nici o sansa de maritis be on the )cu adj.* side, to8 itAs ratherB a bit on the expensive side $e )nitelus* cam )prea* scump. be on the stoc2s, to$ 1. mar. )d. vas* a fi in cala. -. )d. o lucrare* a fi pe santierBin curs de elaborare. be on the tac2, to G sl. a nu consuma bauturi alcoolice$4$ fi abstinent be on the tiles ,to $ a duce o viata de petreceri; a umbla pe acoperisuri be on the tramp, to 4 $a umbla fara capatai B haimana B hai$hui B teleleu be on the turf, to $a juca la curse )de cai*. be on the up$and$up, to G 4 ^ a fi in continua ascensiune; a urca tot mai sus be on the 9ater$eart, to 11. be on the tac2. be on the 9ing, to v. be on the move 1., -. be on the 9rong side of the hedge, to G4 ^ a se orienta prost_ a aveaBadopta 7 atitudine Bpozitie nejustaBincorecta )intr$o problema*. be on the 9rong tac2, to^ a fi pe un drum gresit; a urmarl 7 pista falsa. be on to, to 1. a fi in contactB legatura cu; a fi luat legatura cu )pentru a informa sau persuada*. -. a fi in urmarirea )cuiva* a fi pe urmele )cuiva*. be on to a good thing, to fig. a fi pe drumul cel bun a fi pornit$o cu dreptul )in viata*. be on trial, to )d. cineva* a fi judecat; a fi actionat in justitie; si bring to trial. be on 9ires, to v. be all on 9ires. be out. and about ,to ^ a iesi din casa dupa boala; a fi din nou pe picioareB aGsi relua activitatea dupa boala. be out )at*, to^ a fi plecat la )un spectacol, restaurant etc.*. be out at heel, to 1. a avea ciorapii rupti in calcai - 4 a fi Barata ca un pui de bogdaproste; a fi jerpelit. be out b: a long 9a:, to v. be out in oneAs calculations. be ont b: miles, to v. be out in oneAs calculations. be out for, to ^a fi hotaritBurmari sa obtina; better housing is 9hat the campaign is out for$ se duce o campanie pentru imbunatatirea conditiilor de locuit be out for the count, to a fi facut 2noc2$out. be out for the dust, to amer. G glum. a iesi calare. be out in force, to v. be out in strength. be out in large numbers, to v. be out in strength. be out in oneAs calculations, to a fi gresit; a se fi inselat. be out in strength, to a fi prezent in numar mare B +in forta+. be out )of*, to )d. un cui, surub, ghimpe, dop, dinte, o pata etc.* a fi iesit )din*. be out of, to^ a fi terminatdepuizat )ceva*; a nu mai avea )ceva*; to ++ patien$ ce a nu mai avea rabdare; to ++ petrol a nu mai avea benzinaA to ++ spare parts a nu mai avea piese de schimb; to ++ breath a fi cu respiratia taiata.

be out of action, to )d. un mecanism, o statie radar etc.* a fi scos din functiune; a nu mai functiona; v. si go B put out of action. be out of a job, to v. be out of 9or2. be out of emplo:ment, to v. be out of 9or2. be out of fashion, to a nu mai fi la moda; a nu se mai purta; a fi demodat. be out of focus, to )d. o imagine fotografica., microscopica etc.; d.o relatare* a fi neclar. be out of hand, to )d. copii , preturi etc.* a fi necontrolabil; ''. get out of hand. be out of jail, to a fi iesit din inchisoare. be out of line e, to )d. 7 remarca, critica, comportare,un comentariu * a fi deplasat, nelalocul luiB ei be out of oneAs bearings, to 1. a se pierde; a se rataci; a nu se mai putea orienta )pe teren*. -. fig. a se pierde; a se fastaci; a$si pierde busola. be out of oneAs beat, to v. be off oneAs beat. be out of oneAs depth, to 1. a nu mai avea fund; a nu mai da de fund; a nu mai ajunge fundul cu picioru1 )la mare etc.*. -. fig. a fi depasit )de o problema* be out of oneAs line, to 1. a nu tine de meseria Bocupatia cuiva. -. a nu fi de competentaB resortul cuiva. be out of oneAs mind, to a$si fi pierdut mintile; v. ci go out of oneAs. mind. be out of pla:, to sport )d. minge* a fi iesit in afara terenului )de joc* v. si go out of pla:. be out of service, to )d. un autobuz, tren, avion* a fi desfiintat; a fi retras din circu1atie; v. ci go out of serviceP. be out of smb.As boo2s, to v. be in smb.As bad boo2s. be out of sorts, to ^ a se simti )cam* prost; a nu fi in apele sale. be out of the running, to ci fig. a fi iesit din jocB competitie; a nu avea sanse .H de cistig B izbinda. be out of the s9im, to a sta )intentionat* de o parte; a, nu se lasa prins in B de vartejul evenimentelor; a duce o viata retrasa; 4 $J a sta pe craca sa. be out of 9or2, to a fi somer; a soma; a fi fara slujba Bserviciu. be out on stri2e, to ^a fi in greva. be outside smb.As area )of interest*, to v. be outside smb.As competence. be outside smb.As competence, to^ a nu fi de competenta cuiva B a depasi competenta cuiva; a nu tine de specialitatea cuiva,. be outside smb.As field, to v. be outside smb.As competence. be outside smb.As province, to v. be outside smb.As competence. be out to do smth., to a actiona in vederea unui scop; the compan: is out to improve exports$ firma a intreprins B a luat masuri de crestere a exportului be over and done 9ith, to^ a se fi terminat o data pentru totdeauna; a i se fi pus capat. be partial to smb.Bsmth., to a$i placea cineva B ceva; H a avea o slabiciune pentru cineva Bceva. be past caring, to v. be be:ond caring. be past )smb.As* endurance, to v. be be:ond )smb.As* endurance. be past )doing* smth., to a fi depasit varsta )pentru a face ceva*; a nu mai fi la varsta la care se face ceva. beBget past it, to J$ 4^a fi B incepe sa fie prea batran pentru asta, a nu mai fi in stare sa faca ceea ce putea face altadata. be poles apartBasunder, to^ a fi diametral opus; a se situa la extreme. be pot and can in, to amer. J$ 'nv. a avea una si aceeasi atitudine B parere in legatura cu ceva )ca si*. be put to the push, to^ a fi pus lat Ba trece printr$o grea incercare . be \uic2 inBon the upta2e, to 4^ a le prinde din zbor; a$i mergeBumbla mintea B $J electronicul. ; be raised to the bench, to^ a fi facut judecator sau episcop. be redBros: about the gills,.t7 G 4 G. arata bine; a avea o mina bunaP sanatoasaBa avea bujori in obraji. be sand9iched in bet9een, to )d. persoane sau lucruri* a sta inghesuitB intre. be sent on a foolAs errand, to 4^ a fi pus sa umbledalerge dupa potcoave de cai morti.

be slo9 in B on the upta2e, to 4 a nu$i mergeBumbla minteaB $J electronicul ;a fi greu de cap be smitten 9ith smb.As charms, to ^a fi fascinat de cineva; 4 $J a fi nebunB$ topitBmort dupa cineva. be sold )a pup*, to 4^ a fi tras pe sfoara. be so much to the mustard, to arner. sl. u. be all to the mustard. be spoons on smb., to J$ 4 a$i placeaBfi drag cineva; 4 $J a$i fi cazut cineva cu tronc )la inima*. be stoneBston: bro2e, to sl.^ a fi pe geantaBdrojdieBfara o lescaie. be s9itched on, to 4 u. be 9ith it. bet a coolde, to amer. J$ 4 ^a face )un* pariu; a pune ramasag; a face prinsoare. be ta2en abac2, to ^a ramane inlemnitB inmarmuritBca trasnitB4$J pafB tablouBcu gura cascata. be the deuceBdevil to pa:, to 4 )d. o situatie, consecinte etc.*8 thereAll be o sa fie lataBgroasa )de obicei folosit numai la trecut si viitor*. be the runner$up, to ^1. sport $a fi clasat pe locul doi -. scol. a fi declarat reusit fara loc be the 9hole sho9, to arner. )d. un actor* a umple scena; a domina spectacolul. be the 9orse forBscot. of drin2Bli\uor, to ". be in li\uor. be through the mill, to^ a fi trecut prin multe greutati in viata; a fi fost crescut la scoala grea a vietii. be through 9ith oneAs star, to a$i fi apus steaua;a$i fi apus gloria; a$si fi pierdut popularitatea. be through 9ith smb.Bsmth., to^ a terminaBispravi cu cinevaBceva; a$i pune cruce. be thro9n on oneAs beam$ends, to ". be on oneAs beam$ends. he thumbs do9n on, to J$ 4 1. a fi contra; a se opune. -. a interzice. M. a boicota. be thumbs up on, to J$ 4 1. a fi de acord; a fi pentru. -. a aproba; a autoriza. M. a incuraja; a stimula. be tied to oneAs motherAs apron$strings, to iron. )d. un barbat* a fi puiutul mamei; a se tine de poalaBfusta mamei; a fi tinut la poalele maica$si be tied to oneAs 9ifeAs apron$strings, to iron. a fi sub papucul nevestei. be tied to the charlot of smb., to a fi la remorca cuiva. bet li2e the Katsons, to austral. J$ sl.^ a paria pe sume mari )la cursele de cai*. bet (ondon to a bric2, to austral. a face un pariu sigur. bet on a !:dne: or the bush basis, to austral. J$ 4 a paria pe o mare suma de bani )fie ce$o fi*. bet on #ar: (ou, to austral. J$ s1. u. bet on the blue. bet on the blue, to austral. H$ sl. a paria pe credit )la cursele de cai*. be too big for oneAs boots, to u. get too big for oneAs hoots. be to the fore, to^ a fi in frunte; a se situa in frunte; u. ei bringBcome to the fore. bet9een grass and ha: amer. ^)de* varsta adolescentei; )d. baieti * cand ii dau tuleiele; _)d.o fata codana*. bet9een ha92 and buzzard^ nici sluga, nici din familie; )considerat* de$al casei. bet9een 9ind and 9ater 1. mar.^ sub linia de plutire. -. fig. 'n locul cel mai sensibilBvulnerabil; in plin. bet9een :ou and me )and the bed$postBdoor$postBlamp$postBpost* ^ intre noi fie vorbaBvorbind; sa ramana intre noi Bsecret. bet9ixt and bet9een 4 ^ nici unaBasa, nici altaBasa. be under a cloud, to ^ a fi in dizgratie; a fi prostBrau vazut; a fi vazut cu ochi raiBcu neincredere. be under a doctor, to^ a fi sub ingrijirea unui medic. blo under control, to^ a fi )tinut* sub control; a controla ; ". gi bringBget under control. be under orders, to mil. ^ a primi ordin. be under petticoat government, to glum. a fi sub papuc)ul nevestii*.

be under the ferule, to 1. a fi scolarBelev. -. a fi in subordine. be up against, to a fi confruntat cu o problema, o situatie dificila, o concurenta etc.*. be up a gum$tree, to amer. 4 a fi in pom. be up a stump, to amer. J$ sl. 1. a fi la ananghleB 4 $J in pom. -. a da faliment; a se ruina. be up for, to a candida la )un post etc.*; a fi )pus* pe tapet pentru )un post etc.*. be up for auction, to a fi )scosBpus* la licitatle; u. si comeBput up for auction. be up for debateBrevie9, to )d. o problema* a fi dezbatutB)re* analizat. be up for sale, to a fi de vanzare; a fi oferit spre vanzare; ". si comeBput up for sale. be upon smb., to u. be on smb. be upon the rac2, to u. be on the rac2. be up smb.As alle:, to amer. 4 .v . $ be do9n smb.As alle:. be up the )9ell$2no9n* cree2, to austral. v. be up the flue. be up the flue, to austral. J$ 4 )d. o femeie* a fi insarcinataBvulg. $J bortoasaB glum. $J cu balonul la centru. be up the flume, to amer. J$ sl. )d. o idee, un plan etc.* a cadea; a se narui; 4.$ a ramane balta. be up the pole, to austral. v. be up the flue. be up the stic2, to austral. v. be up the flue. be up to all the tric2sBdodgesBfiddles, to a fi uns cu toate unsorile. be up to a thing or t9o, to$ a sti )cite* ceva; a se pricepe la )cate* ceva; a avea )ceva* experienta. be up to expectations, to a corespunde asteptarilor. be up to hereBto oneAs earsBe:es )in smth.*, to v. $ up to oneAs nec2 in smth. be up to mischief, to v.$ be up to no good. be up to no good, to$ a pune ceva la cale; a clociBurzi ceva; a fi pus pe rele. be up to smb. to ... , to $ a fi de datoria cuiva sa ... ; a$i incumba cuiva sa ... ;8 a depinde de cineva )pentru ca* sa ... be up to smth., to 1. a fi in stareBcapabil de ceva rau; a nu se da in laturi de a face ceva rau; he is up to an:thing e in stare de orice; nu te poti astepta la nimic bun de la el .. -. a clociBurzi ceva; a pregati o lovituraB, surpriza neplacuta. be up to standardBscratchBthe mar2, to ^a fi la nivel Bstandardul cerut. be )bangBrightBreall:* up to the minute, to %. up to date 1. be up to trap, to a nu se lasa prins in cursaBcu una cu doua;A a avea un nas fin; a mirosiB a adulmeca primejdia; a fi siretBagerBistet. be up )9ith*, to8 ' 2ne9 something 9as up $am simtit )eu* ca ceva nu e in regula; 9hatAs up 9ith :ou )no9*L ce$i cu tineL ce te$a apucatL be up 9ith the lar2, to^ a se scula cu noaptea in cap; a se scula cu cocosii. be used as a door$mat, to fig. a fi calcat in picioare; a fi zdreanta cuiva. be 9ea2 in the upper stor)e*:, to O. be a little light in the upper stor)e*:. be 9eighed in the balance and found 9anting, to^ a se dovedi incapabil de a face fata unei sarciniB incercari ; a nu indreptati speranteleBasteptarile. be 9ell a9a:, to^ 1. )d. un cal de curse, alergator, om de afaceri* a fi frunte, a se fi distantat )de concurenti*. -. glum. a nu mai sti pe ce lume se afla )din cauza bauturii*; a fi beat )crita*. be 9eil in hand, to^ )d. o criza, situatie critica etc.* a fi sub controlB a fi controlat; v. si have 9ell in hand. be )ver:Bfairl:* 9ellBcomfortabl: off )for smth.*, to ^a nu duce lipsa; a aveaB ho9 are :ou off for cigarettesL cum stai cu tigarileL ai destule tigariL 'Am 9ell off for bread$ am destula paine. be 9ell on inBinto, to^ a fi inaintat; he is 9ell on in :ears e )foarte* in varstaB e batran; he must be 9ell on into his eighties$ trebuie sa fie bine trecut de optzeci de ani; 't 9as 9ell on in the evening$ era seara tarziu. be 9ell out of itBthat, to ^a nu avea de$a face cu; a fi feritBscutit de.

be 9ell up, to 1 ... in a subject ^a cunoaste foarte bine o chestiune; a fi versatB4$J tare in materie. - . . for an examination $a fi bine pregatit la un examen. be 9et behind the ears, to J$ 4 ^a fi tinar si neexperimentat; P $J a fi un tzangauBmucos; aprox a fi cu casul la gura. be 9hite about the gills, to J$ 4^ a arata prost; a avea o mina proasta; a fi palidBgalbenBverdeBstraveziuBtras la fata. be 9ith a compan:Bfirm, etc., to^ a lucra la o societateBfirma etc. be 9ithin earshotBsightBvie9, to ^a fi )pana* la 7 distanta de unde poate fi auzitBvazut; v. si bring 9ithin earshot. be 9ithin oneAs rights )to do smth.*, to ^a avea toate drepturile )sa faca ceva*. be 9ithin range )of* to ^ a fi in bataia )tunurilor etc.*; a fi in raza de actiune a )radarului etc.*; v. si 9ithin gunshot. be 9ithin smb.As competenceBprovinceBfieldBarea )of interest*, to^^ a fi de competenta cuiva; a. tineB fi de resortulBspecialitatea cuiva. be 9ith it, to J$ 4 ^a se tine in pas cu moda; a fi la curent cu ) o idee, melodie etc., la modal. be 9ithout a bean, to ^sl .^ a fi fara un chior )in punga*, a fi lefter. be 9ith smb., to ^1. a urmariB intelegeBpricepe ce spune cineva. -. )si , there* a fiBmerge alaturi de cineva )intr$o problema*; a sprijini parereaBatitudmea cuiva; v si $be 9ith smb. all the 9a:Bto the )bitter* end. be 9ith smb. all the 9a:, to ^ a fiBmerge alaturi de cineva pana la capatBpana in panzele albe. be 9ith smb. to the )bitter* end, to ^a fiBmerge alaturi de cineva pana la capatB pana$n pinzele albe. be 9orse than oneAs 9ord, to ^a nu se tine de cuvant; a nu$si respecta cuvintul )dat*; a nu fi om de cuvlnt. be 9orth oneAs salt, to ^a munci bine; a fi capabil; a merita painea pe care o manancaBbanii pe care ii castigaBincaseaza. be 9ong in oneAs garret, to v. be a little light in the upper stor)e*:. be 9rong in the upper stor)e*:, to v. be a little light in the upper stor)e*:. be :ello9 about the gills, to v. be 9hite about the gills. be:ond all bearing ^de nesuportatBneinduratBnesuferit. be:ond expectation^ peste asteptari. be:ond smb.As compassBrar 2en ^peste puterea de intelegere a cuiva. be:ond smb.As graspBreach 1. inaccesibil cuiva; la care cineva nu poate ajunge. -. fig. peste puterea de sesizare a cuiva. be:ond smb.As 2en rar v. be:ond smb.As compass. be:ond smb.As reach $v. be:ond smb.As grasp. be:ond smb.As scope care depaseste competentaBposibilitatile cuiva. be:ond the pale )of smth.* v. ont of the pale )of smth.*. be:ond the rabbit$proof fence austral. 4^ la dracu$nBnaiba$n praznicB unde a dus )surdul roata si* mutul iapa; la mama draculni. bill and coo, to ^a se giugiuli; a fi ca doi porumbei B 4$J a fi bot in bot; 4 $ J a se pupa in bot. birds of a feather floc2 together prov. ^cine se aseamana se adunaB a tunat si i$a adunat. bishop has pla:ed the coo2, the^ s$a ars mancarea; mancarea e arsaBafumata. bishop has putBset his foot in it, the v. bishop has pla:ed the coo2. bitch it up, to sl. ^a$si vara coadaBa baga un fitil si a strica tot aranjamentulB toata povestea. bitch up the 9hole thing, to sl. v. bitch it up. biteBgna9 a file, to J$ 4 a face 7 incercare desperata Bun act desperat, aprox. a se juca cu focul. bite off a big chun2, to amer. J$sl. 4 $J a se inhama la o treaba grea. bite off more than one can che9, to J$ 4 1. a se apuca de o treaba mult prea grea. -. a se apuca de prea multe lucruri deodata. biteBcut off oneAs nose )to spite oneAs face*, to 4 a$si taia singur craca de sub picioare. bite oneAs thumb at smb., to J$ rar aprox.^ a$i da cuiva cu tifla.

bite on that P$4$ baga bine la capatanaP biter bit, the^ pacaliciul pacalit. bite smb.As ear, to austral. J$ sl. ^ a lua bani cu imprumut de la cineva, 4 $J a tapa pe cineva de bani. bite smb.As headBnose off, to J$ 4 a raspundeBvorbi cuiva brutalBgrololan, a bruscaBrepezi pe cineva; a i$o reteza )scurt*. bit off, a ^4 nitel scrantitBtrasnitBticnitBsarilt de pe linie B )cam* intr$o doagaB ureche. bit on, a ^4 ^ nitelus facut; oleaca cu chefBcam cherehelitBafumat. bla$bla in the air, to amer. sl. ^ a trancani B balmaji de pomana B a$ si bate gura degeabaB in vantB de pomana ; a vorbi la pereti. blac2 as a burnt log, )as* laustral. v. blac2 as coal etc. blac2 as a cro9,BravenBsloe, )as* v. blac2 as coal etc. blac2 as a ravenAs 9ing, )as* v. blac2 as coal etc. blac2 as a thunder cloud, )as* v. blac2 as coal etc. blac2 as coalBebon: B hellB in2B jetB midnightBnightBpitchB sin B soot tBthunder, )as* $negru ca taciuneleBabanosulBpoarta iaduluiBcernealaBnoapteaBsmoalaB pacatulBfuningineaBcorbulBpana corbululBfundul ceaunului. blac2 as m:B:our hat, )as* v. blac2 as coal etc. blac2 as the ace of spades, )as* amer. $ blac2 as coal etc. blac2 as the inside of a dogBco9, )as* austral. ''. blac2 as coal etc. blac2 dog is on his bac2, the ^ l$a apucatBcuprins ipohondriaB e ipohondru. blac2 out, to 1. )d. aviatori, boxeri etc.* a$si pierde temporar cunostinta, a vedea negru dinaintea ochilor. -. a camufla )ferestrele etc. * M. a intrerupe )un program de televiziune* printr$o actiune grevista. S. a imprima transmiterea )unor stiri, informatii*. blac2 ox has trod on his foot, the ^1. l$a lovit napasta. -. a imbatranit. blame )for*, to^ a arunca vina )pe cineva, ceva* )pentru* ; the 9eather cannot be .... d for it^ nu vremea e de vina ; si blame )on*. blame )on*, to a $ arunca vina )pe cineva, ceva* )pentru*; donAt ...$ it on the 9eather ^sa nu spui ca vremea a fost de vina ;si blame )for*. blast hell ont of, to 4^ a snopi Bumfla in bataie B a burdusi B Bciomagi bine B zdravan. blast off, to ^a lansa in spatiu )o nava spatiala, o racheta cosmica* ; ) d. o nava spatiala, o racheta cosmica* a fi lansat in spatiu. blaze the pathBtrailB9a:, to ^1. a croiBmarca un drumBo cale in padure crestand copacii. -. fig. a deschide drumBfagas nou; a trage brazda nona; a fi pionierBinovatorBdeschizator de drumuri. bleed to death, to ^a sangera pina la moarte ; a muri prin hemoragie. blend in )9ith*, to ^a )se* armoniza )cu*; a )se* combina )cu*. bless the mar2 P%. save the mar2 P blin2 a9a:Bbac2 )oneAsBthe* tears, to ^ a clipi repede si des pentru a$si retine lacimile. blin2 the fact )that*, to J$ 4^ a refuza sa vada B a ignora realitatea. bloc2 in, to ^ a zidi )o usa, o fereastra*. bloc2 off, to^ a bloca o strada,o sosea,o teava* taind orice posibilitate de circulatie )a traficului, fluidului etc.*. bloc2 out, to ^ )in tehnica foto* a acoperi ) o portiune din negativ* pentru a nu iesi la developat sau marit. blood is thic2er than 9ater^ prov. ^ sangele apa nu se face. blot oneAs cop:boo2, to J$ 4^ a$si pataBstrica reputatiaBbunul nume; 4 $J a$si festeli blazonul. blo9 a9a: the cob9ebs, to J$ 4^ a iesi )putin* la aerBplimbare; 4 $J a$si limpezi creierul la aer. blo9 bubbles, to,^ 1. a face baloane de sapun. -. J$ 4 a sustine teorii umflate. blo9 great guns, to^ )d. furtuna* a se starniB dezlantui cu furie; a urla B mugi puternic; eliv. a se dezlantui artileria Bcereasca. blo9 high, blo9 lo9 ^ fie ce$o fi; intampla$se ce s$o intampla; 4$J ce i$a fi tatei, i$a fi si mamei.

blo9 hot and cold, to^ a fi inegal )in comportare si in vorbe*; a avea o comportare inegala; a fi cand cald, cand rece; a spune ba una, ba alta; a trage cand la deal, cand la vale. blo9 hot coals, to J$ 'nv. ^a se face foc )si para*; a se mania foc. blo9 itP$ ei, dracieP la naibaP fir$ar sa fieP )exprima surpriza neplacuta*. blo9 itself out, to^ )d. furtuna, vlnt, uragan* a se potoli, a se domoli. blo9 li2e a grampus, to^ )d. cineva* a suna )din* greuBca o focaBbalenaB locomotiva. blo9 off oneAs dogs, to amer. J$ 4^ a renunta la realizarea scopului propus; a abandonaBlasa balta un planBo idee etc. blo9 off steam, to^ 1. a evacua aburul; a scoate abur. -. fig. a$si cheltui surplusul de energie. M. fig, a$si varsa focul; a$si descarea nervii; a se racori. S. amer. J$sl. a$si da aere. blo9 oneAs bags about, to austral. J$ 4^ a se lauda; glum. $J a se fuduli blo9 oneAs boiler, to austral. 4 v. blo9 oneAs top 1. blo9 oneAs brains out, to^ a_si zbura creierii. . blo9 oneAs o9n trumpet, to^ a$si face )singur* reclama; a se lauda singur. blo9 oneAs top, to amer. 4 ^1. a$i sari tandaraBmustarul. -. a capia. M. a$si zbura. creierii. S. a nu$i mai tacea gura. blo9 smb. up, to 4 ^ a$i trage cuiva o sapuneala Bun perdaf B un frecus blo9 the coalsBfire, to 1. fig,^ a pune paie pe)ste* foc; a stinge focul cu paie. -. a atata patimileBvrajba etc. blo9 the cob9ebs a9a:, to v. blo9 a9a: the cob9ebs. . blo9 the gabBgaff, to J$ sl.a tradaBvinde un secret; .... on oneAs accomplice a$ si denuntaBvinde complicele. blo9 the lid off smth., to J$A 4 a destainuiBdezvaluiBdivulga ceva8 a da ceva in vileagBpe fataBla iveala. blo9 the tan2, to austral. J$ sl. ^a deschideBsparge un seif cu ajutorul unui amestec exploziv. blo9 to atomsBpiecesBsmithereens, to^ a face tandariBbucatele. blo9 tomaha92s, to amer. J$ 4 )d. vant* a bateBsufla cu furie; a fi foarte patrunzator; a te taia. blo9 to pieces, to v. blo9 to atoms. blo9 to smithereens, to v. blo9 to atoms. blo9 up at smb., to 4 a$si iesi din fireBpepeni si a se rasti la cineva. bluff it out, to ^ a scapa basma curataB cu fata curata prin inselatorieBminciuna. bluff oneAs 9a: into smth., to^ a se insinuaBstrecura )intr$o afacere,. situatie* prin false pretentii )de competenta*. bluff oneAs 9a: out, to v. bluff it out. bush li2e a blac2Bblue dog, to$ iron. ^a fi pierdut orice simt de rusineBpudoare; a nu )mai* avea pic de rusine; a fi culmea nerusinariiBneobrazarii. boil do9n a caseBproposal, to J$ 4 ^a prezenta un cazBo propunere in linii mariBin esenta. boil do9n to the same thing, to O. 't is six )of one* and half a dozen )of the other*. boil pot, to amer. ^ a )pre*gati un fel de rasol, fierbind legumele in aceeasi oala cu carnea. boil smth. do9n )to*, to J$ 4 ^a scurtaB condensa ceva )pana la* )un articol etc.*. boil the pot, to J$ fig. 1. J$ 4 ^ a $si castiga hranaBexistentaBo )bucata de* paine. -. a lucra de mantuiala; 4 $J a da rasol. bolt all the flour, Gto J$ inv. fig. a intoarce ) o problema* pe toate fetele. bolt to the bran, to O. bolt all the flour. bomb a horse, to austral. J$ sl. ^a dopa un cal de curse. bomb up a planeBbomberBan aircraft, to av. a incarca cu bombe un avion )de bombardament*. bone )at* a subject, bone up on a subject, to 4 a toci la o materie, a se pune cu burta pe carte; a se documenta intr$o problema.

boot is on the other footBleg, the 1. J$ 4 ^este exact pe dosBinvers. -. J$A 4 s$au schimbatBinversat rolurile; s$a intors roata. boot is on the 9rong footBleg, the J$ 4 ^vina a fost imputataBatribuitaBpusa in seama celui nevinovat. bore smb. to deathBdistractionBtears, to^ a plictisi pe cineva de moarte. O. si$ to be bored stiff. boss smb. about, to ^a face pe seful cu cineva; a$i da cuiva ordine boss the sho9, to J$ 4 a conduceBdirija actiune; a detineBjuca rolul principal intr$o actiune; a fi capulBsufletulBorganizatorul si conducatorul unei actiuni. botch it up, to 4 ^a face varza; a face treaba de carpaci. bother oneAs head about smth., to a$si bate capul cu ceva, a se framantaB preocupa in legatura cu ceva; a$si face probleme intr$o privinta. bottle up oneAs anger, to J$ 4 a$si stapani furia ; a se stapani. bottom drop out of the mar2et price, the J$A 4 )d. preturi* a atinge un nivel foarte scazut )pe piata monetara*. bottom has droppedB fallen out of smth., the 4 ^s$a ispravitBzis cu ceva; am pus$o de mamaliga cu ceva; a cazut balta; nu mai face doua parale. bottoms upP ^ s$o dam )de* dusca )pe git* P )sa bem* pana la fundP bo9 and serape, to 4 a se ploconi; a face temenele; a faceBsta sluj in fata cuiva. bo9l smb. out, to 4 ^a incuia pe cineva; a$l face mart. ba9 the crumpet, to austral. $J$ sl. a$si recunoaste vinaBinvinuirea adusa ) intr$un proces*. ltax Uarr:, to $J$ sl. )d. comis$voiajori* a nu lua mesele la restaurantul hotelului din spirit de economie. box smb.As car)s*, to^ a$i trage cuiva o palmaB4 $J scatoalca. box the compass, to 1. )d. vant* ^ a suflaBbate alternativ din directii diferite; a$si schimba mereu directia. -. $J$ 4 )d. cineva* a o tot lua de la capBinceput; a se invarti in cerc )intr$un discursBo argumentare etc.*. brave it out, to^ a infrunta )o situatie neplacuta * cu curaj; a face fata. brazen it out, to a infrunta )o situatie neplacuta * cu tupeuBobraznicie; a sfida. brea2 a butterfl: upon the 9heel, to 4 ^a trage cu tunul in vrabii; aprox. mai mare daraua decat ocaua; nu face daraua cat ocaua. brea2 a lance 9ith smb., to fig. ^a incrucisa spada cu cineva; a avea cu cineva o discutie in contradictoriuBo controversa. brea2 china, to 4^ a iscaBface taraboi BzarvaBtambalauBcirc mare. brea2 )fresh Bne9* ground, to 1. fig. a trage brazda noua; a deschide drumuri noi; J$ fig. a face munca de pionier)at*; $J$ fig. a pune bazele )unei metode noi etc.*. -. $J$ fig. a incepe o munca nouaBo noua activitate. brea2 into a )ban2* noteB m. bill, to ^a schimba o bancnotaBhartie. brea2 into a gallonBtrot, to )d. cai etc.* a porni la galopBtrap. brea2 into a run, to^ a o lua la fuga. brea2 into laughterBsongBcheers, to^ a incepe sa radaBcanteBovationeze. brea2 it do9nl austral. 4 ^)las$o* mai domolBincetBmoale brea2 no bones, to 4 ^ a nu fi nici o pagubaBun bai; a nu se face gaura$n cer. brea2 off an engagementBnegotiations, to ^^a rupe o logodna; a intrerupe tratativele. brea2 out in a cold s9eat, to ^4^ a$l trece toate sudorileB apele )de frica*. brea2 out in laughterBtears, to a izbucni in ras)ete*Bplans. brea2 smb.As bac2, to $J$ 4 ^^a$i pune cuiva multe sarcini in spinare, a$i da cuiva mult de lucru. brea2 s\uares, to^^ a incalca un obiceiBo ordineBranduiala bine stabilita. brea2 the bac2 of smth., to $J$ 4 ^1. a narui; a distruge; a face sa se prabuseasca; a$i fi lovitura de gratie. -. a faceBtermina partea cea mai greaBneplacuta a unui lucru. brea2 the camelAs bac2, to 4 ^colac peste pupaza; H1 ultima picatura care umpleBvarsaBrastoarna paharul. brea2 the egg in smb.As poc2et, to J$ 4 a dejucaBzadarnici planurile cuiva; a incurcaBstrica socotelile cuiva. brea2 the ground, to v. brea2 )freshBne9* ground.

brea2 the heart of smth., to v. brea2 the bac2 of smth. -. brea2 the nee2 of smth.; to v. brea2 the bac2 of smth. 1. brea2the ne9s to smb., to^ a$i aduce cuiva la cunostinta cuiva o veste )proasta*t cu tot tactulBmenajamentul posibil. brea2 the pale, to $J$ 4$$$$$$$$$$$$$ 1. a$si permite_ anumite excese; a nu trai cu masura Bcumpatat. -. a intra in datorii. brea2 the record, to 1. a bate recordul. -. )cand un functionar extrem de punctual intarzie o data, in mod exceptional, la birou* a fiBface o exceptie brea2 the slate, to arner. pol. $J$ 4$$ a$si retrage candidatura. brea2 through the sound barrier, to av.$$ a depasi viteza sunetului ; a atinge o viteza supersonica. brea2 up for the holida:sBvacation, to $$a lua vacanta )scolara, universitara.*. brea2 9ere against us, the amer. sl. $$$$n$am avut balta; nu ne$a mers, am avut un ghinion nebun. breast the tape, to sport )d. un alergdtor* a ajunge primul la linia de sosire. breed in and in, to $$$$$a se casatori) timp de mai multe generatii* numai in cadrul familieiBintre rude. breed out,and out, to $$a nu se casatori in cadrul famillelBintre rude )timp de mai multe generatii*. bridge a gap, to v. close a gap. brim over 9ith confidenceB ideasBvitalit:, etc., to $$a fi plin de incredereB ideiBviata. bring a charge against smb., to $$$$$$a aduce cuiva o acuzatie; a acuza )ofi$ cial* pe cineva. bring a chargeBcrime home to smb., to $a dovedi vinovatia cuiva. bring a hornetAsBhornetsA nest about oneAs ears, to 4 $$$a$si aprinde paie$n cap; a se vara intr$un viespar; a te lega )singur* la cap )cand nu te doare*. bring an old house on oneAs head, to J$ 'nv. a da de beleaB draculBbuclucB a$si gasi beleaua. bring do9n the house, to )d. un spectacol, o gluma.* a fi aplaudat furtunosBfrenetic; a avea un succes monstru. bring do9n the persimmon, to amer. ^ a lua )un* premiu; a fi premiat. bring grist to smb.As mill, to 4 ^1. a$i da cuiva apa la moara. -. a aduce cuiva castigBvenitBprofit. bring home the bacon, to $J$ 4 ^ a reusi )intr$o incercare*; a obtine succese. 4$J a da lovitura; a$si vedea visul cu ochii ; this brought home the bacon$ asta i$a adus multe parale. bring home to smb., to^ a face pe cineva sa inteleagaBvada clar )ceva * a vorbi pe intelesul cuiva. bring in a Bill, to^ a introduceBprezenta un proiect de lege in parlament. bring in a verdict, to jur. )d. un tribunal* a daBpronunta o sentinta bringBdrag in b: )the* head and shoulders, to 4 ^ a veni cu argumenteB explicatiiBconcluzii etc. trase de par. bring in hot and hot, to ^ a serviBaduce )mancarea etc.* foarte fierbinte la masa . bring in mone:, to^ a fi rentabil, a aduce profitBcastig. bring in smb. on smth., to ^a informa pe cineva asupra unui lucru, a$l pune la curent )cu ceva*. bring in the harvestBcrop, to^ a strange recolta. bringinto action, to mil.^ a pune in stare de lupta; a arunca in lupta. bring into beingBexistence, to^ a crea, a infiinta . bring into blossomBflo9er, to^ a face sa infloreasca. bring into contact )9ith*, to^ a pune in contactBlegatura )cu*; a face )cuiva* legatura )cu*; v. si be in contact )9ith*, come into contact )9ith*. bring into disrepute, to^ a discredita; a compromite. bring into fashionBvogue, to ^ a lansa moda )unui articol de imbracaminte etc.*, a lansa )un produs* pe piata. bring into focus, to 1. a focaliza )un instrument optic*. -. fig. a aduce in centrul atentiei publice. bring into force, to a aplica, a pune in aplicare) o lege,o hotarare, un regulament*; v. si be in force, come into force.

bring into pla:, to ^ a face sa actioneze; a atrage in joc )unele forte etc.*; a pune in joc )influenta, talentul etc.*; v. si be in pla:, come into pla:. bring into prominence, to^ a face foarte cunoscut; a impune atentiei publice; H a scoate din anonimat. bring into serviceBuse, to^ a da in folosinta )publica* )un pod, un tunel*; a daBpune in funetie )o linie ferata, aeriana, de autobuze etc.*; u. si be in serviceBuse, come into serviceBuse, go into serviceBuse. bring into sightBvie9, to ^ a face sa apara; a dezvalui privirilor; a lasa sa se vada; v. si$ be in sightBvie9, come into sightBvie9. bring into the open, to^ a dezvalui; a da in vileag; a face public. bring into the 9orld, to^ a aduce pe lume; a da viata; u. ci come into the 9orld. bring it off, to ^ a aduce )un lucru* la bun sfarsit. bring itBmattersBthings to a head, to^ a impinge lucrurile pana la ultima limita; v. si $come to a head -. bring more sac2s to the mill, to J$ 4^ a aduceBveni cu argumente suplimentareB in plus. bring oil to the fire, to 'nu. v. add fuel to the fire. bring oneAs eggsBgoodsBhogsBpigs to a badB9rong mar2et, to J$ 4 1. a vinde in pierdere; a face o afaeere proasta; 4 $J a rupe inima targului; )prin extensie* a$si conduce prost treburile. -. a esua; a suferi un esec Bfiasco; 4 $J a da chix; a se insela )in socoteli*; a calcula gratuit. bring oneAs eggsBhogsBpigs to ^a fairBfineBprett: mar2et, to iron.$bring oneAs eggs, etc. to a bad, etc. mar2et. bring oneself home, to J$ 4^ a se refaceBechilibra materialiceste )dupa o perioada de jena financiara*; a reveni la situatia dinainte; a ajunge iar la linia de plutire. .. bring oneself to do smth., to ^a se hotariBdecide sa faca ceva )folosit mai ales la negativ*. bring oneAs mind to, pass, to J$ 'nv. ^a$si ajunge scopulBtelul; a$si implini dorinta. bring oneAs noble to ninepence, to J$ 'nv. ^a cheltui baniP cu nemiluitaBin dreapta si in stinga; a arunca banii pe fereastra Bin vant. bring oneAs nose to the grindstone, to 1. J$ 4^ a munci intens si cu perseverenta; 4 $J a trage tare. -. 4 $J a toci )imens*; a roade cartea; a sta cu burta pe carte. bring smb. aroundBround to oneAs 9a: of thin2ingBto oneAs )o9n* point of vie9, to^ a$ convinge pe cineva sa vada lucrurile la fel ca tine. bring smb. bac2 to earth, to fig.^ a readuce pe cineva )cu picioarele* pe pamantBla realitate )din visare etc.*; a face pe cineva sa vada clar lucrurileBsituatia G sa nu mai fie cu capul in nori. bring smb. bac2 to healthBlife, to ^a$i reda cuiva sanatateaBviata. bring smb. do9n a peg )or t9o*, to fig. 4^ a$i )mai* rupeBtaia cuiva nasulBdin nas; a pune pe cineva la punct; a$i )mai* inchide cuiva gura; a i$o mai reteza; a$i mai smulge din pene; a$i mai taiaBreteza din unghii. bring smb. do9n to earth, to u. bring smb. bac2 to earth. bring smb. into line )9ith*, to^ a face pe cineva sa se conformeze regulilor )unei organizatii*; a aduce pe cineva pe aceeasi linie )de gindireBactiune cu*; u. ci be in line )9ith*; comeBfall into line )9ith*. bring smb. out in a rash, to ^)d. un aliment* a face sa apara o spuzealaB eruptie; u. ci come out in a rash. . bring smb. out of his shell, to fig. a face pe cineva sa iasa din carapacea in care s$a inchis; a$i face mai comunicativBcurajos; u. ci come out of oneAs shell. bring smb. over the coals, to u. haul smb. over the coals. bring smb.As heart into his mouth, to 4 a face sa$i sara cuiva inima din loc )de spaima*. bring smb.As nose to the grindstone, to , 4 ^a face pe cineva sa munceasca intens si cu perseverenta Bfara ragaz; a nu da cuiva nici 7 clipa de ragaz; 4 $I a$i scoate sufletul.

bring smb. to boo2 )for smth.*, to^ a$i cere cuiva )sa dea* socoteala )de ceva*; a trage pe cineva la raspundere )pentru ceva*. bring smb. to do smth., to^ a hotariBdetermina pe cineva sa faca ceva. bring smb. to grips 9ith, to J$ 4^ a confrunta )pe cineva* cu )o problema majora*; si $be at grips 9ith, comeBget to grips 9ith. bring smb. to heel, to fig. ^a supune pe cineva ; a pune, saua pe cineva. bring smb. to himself, to a aduce la realitate pe cineva )dus pe ganduri*; a trezi pe cineva din visareBreverie; u. si come to oneself. bring smb. to his bearingsBlevel, to^ a pune pe cineva la punctBlocul sau B 4 $I a$i )mai* taiaBscurta cuiva nasulBdin nas. bring smb. to his feet, to ^a face pe cineva sa sara in sus )de bucurie, furie etc.*; a scula in picioare pe cineva. bring smb. to his mil2, to amer. ^a$l face pe cineva bland ca un mielusel; a face pe cineva sa nu cracneascaBzica nici pis. bring smb. to his senses, to^ a$l invata minte pe cineva; a face sa$i vina mintile la capBacasa; u. ci come to oneAs senses. bring smb. to his 9itAs end, to^ 1. a aduce pe cineva in impas. -. a uluiBbuimaciBzapaci pe cineva; a lasa pe cineva perplexBbuimac. bring smb. to the parish, to^ a aduce pe cineva in sapa de lemn. bring )smb.* up shortBsharpBsharpl:B9ith a jer2, to^ a opri )pe cineva* brusc )din miscare, vorbire*; a$l face sa se opreasea brusc. bring smb. up the hard 9a:, to_^ a creste pe cineva ca pe un spartan B a$l obisnuiBinvata cu greu` de mic copil; v. si $come up the hard 9a:. bring )smb.* up to )the* scratch, to^ 1. a face )pe cineva* sa actioneze )cu hotarire*Bsa se decida; a)$i* da un impuls. -. a pregati pentru examen )pe cineva* . bring smth. about oneAs ears, to u. bring a hornetAs nest about oneAs ears. bring sugar in oneAs spade, to amer. J$ 4 ^a fi excesiv de amabilBmieros )pentru a$si atinge scopul*. bring the house about oneAs ears, to 4^ a$si ridica toata familia in cap. bring the house do9n, to u. bring do9n the house. bring to a climax, to ^a face sa atinga apogeulBintensitatea maxima; l'. si come to a climax. bring to a dead end, to ^a aduce )lucrurile* in impasB intr$un punct mort G a face sa stagneze; v. si be atBcome to a dead end. bring to a halt, to v. bring to a standstill; come to a halt. bring to a. head, to^ 1. a face sa coacaBcolecteze )un abces*. -. fig. a agrava situatia; a impinge lucrurile pina la ultima limita. bring to an end, to ^ a pune capat; a curma; v. si be atBcome to end, put an endBa stop )to*. bring )thingsBaffairsBsmb.* to a prett: passBto such a pass, to $a aduce )lucrurile, e cineva* intr$o stare jalnicaBde plans; v. si come to a prett: pass bring to a stand, to )mai ales d. persoane* v. bring to a standstill. bring to a standstill, to^ a face sa se opreasea )un tren, motor, o persoana etc.*; a face sa inceteze )munca, productia, mai ales temporar*; a face sa stagneze )comerBul, afaceri, proiecte etc.* )folosit si la pasiv*. bring to a stop, to ^)mai ales d. lucruri* v. bring to a standstill bring to a suceessful conclusion, to $a duce la bun sfirsit; a termina Bincheia cu succes; v si come to a )successful* conclusion. bring to attention, to mil.^ a ordona +drepti+; a face sa ia pozitie de +drepti + v. si be at attention, come to attention. bringBdrive to ba:, to fig.^ a incolti; a stringe cu usa. bring to bear )on*, to^ 1. a indrepta )un tun, telescop asupra*. -. a apasa cu toata puterea )asupra*. M. a$si indrepta )atentia, energia, fortele asupra*. S. a exercita )presiuni, influenta asupra*. bring to blo9s, to^ a face sa se ia la bataie; a face sa se incaiere; si come to blo9s. bring to fruition, to^ a face sa dea roade; a face sa se realizezeBfructifice ; v. si come to fruition. bring together, to ^ a reconcilia; a impaca; a aduce la masa tratativelor,8 v. si come together.

bring to grass, to min. J$ sl. ^a scoate la suprafata )minereuri etc* bring to heel, to ^a supune; a aduce in stare de supunere; . si come to heel. bring to life, to ^ a da viata )unei piese, povesti etc.*; v. si come to life. bring to light, to ^a scoate la luminaB iveala; a dezvalui; v. si come to light. bring to rest, to ^)d. un conductor, pilot* a reusi sa opreasca )un automobil, avion, tren avariat*; v. si come to rest. bring to rights, to v. get to rights. bring to smb.As attentionBnotice, to^ a aduce la cunostinta cuiva; a; informa pe cineva; a$i atrage atentia. bring to the boil, to ^1. a aduce )un lichid* la punctul de fierbere, -. fig. a impinge )lucrurile, o discutie* pana la un punct critic; a face sa fiarba lucrurile; a crea o situatie exploziva; v. si come to the boil. bring to the fore, to^ a aduce pe planul intaiBin frunte, bring to the ground, to si fig. ^a trantiBculca la pamant, a face sa se prabuseasca. bring to the hammer, to^ a vindeBscoate la mezatB licitatie. bring to the ladder, to^ $ inv. J$ fig. ^ a duce la streang B spanzuratoare. bring to trial, to $a da in judecata; jur. a actiona in justitie8 P$$J a tara prin tribunale. bring under control, to^ a localiza )un incendiu, o epidemie*; a reprima)o rebeliune*; a reinstauraBrestabili ordinea; a avea din nou coatrolul asupra. bring up the rear, to^ a incheia coloanaB cortegiul; a veniB defila la urma. bring up to date, to^ a aduce la zi. bring up to standardBscratchBthe mar2, to $a aduce la nivelulBstandardul cerut; O. si be up to standard. bring )smb.smth.* 9ithin earsholBsightB vie9Bstri2ing distanceBrange of 9arningBinterception etc. ^ a aduce )pe cineva, ceva* pana la distanta de unde poate fi auzitBvazutBlovitBavertizatBinterceptat etc.; u. si beBcomeB get 9ithin earshot. bristle 9ith names)problemsBdificultiesBsnags etc., to ^ a fi plin de numeB problemeBgreutati etc.; he $ d 9ith anger se zburli )de suparare*. broach smb. s claret, to sl. 4 $$J a$i da cuiva borsul. bro9beat smb. into doing smth., to ^ a forta pe cineva sa faca ceva )prin intimidare* . brush aside dificultiesBobjectionsBcomplaints etc., to ^ a nu tine contBseama de greutatiBobiectiiBplingeri etc. bubble over 9ith enthusiasmBhigh spirits, to ^ a fi de un entuziasm debordantB o buna dispozitie debordanta. buc2le do9n to the jobBtas2B9or2Bit, to^ a se apuca serios de lucruBtreaba. buc2 smb. up no end Ba great dealBa lot, to^ a remonta foarte mult pe cineva; a$ i reda buna dispozitie. buc2 stops here, the J$ 4^ este o sarcinaBraspundere netransferabila. bugger it up, to J$ vulg. v. bugger up things. bugger up things Bthe 9hole things, to J$ vulg. ^ a incurca treaba; 4 $$J a face varza. build a fire under oneself, to^ a$si sapa singur groapa; a$si taia singur craca de sub picioare. build oneAs hopes on smb.Bsmth., to^ a$si pune toate sperantele in cineva Bceva. build smth. up from scratchBnothings Bzero, to fig. ^ a construiBporni ceva de la zero. bulldoze smh. into doing smth., to v. bro9beat smb. into doing smth. bull in a china shop, a $ un om greoiBstangaci; un +urs+. bull: for :ouGamer. sl. 1. ai baftaP esti baftosP -. asa P bineP bravoP bull: smb. into doing smth., to J$ a forta pe cineva sa faca ceva. bung a game on, to austral. J$ sl. ^ a incepe sa joace un joc de noroc interzis. burn a hole in oneAs poc2et, to 4 )d. bani* a$i arde cuiva buzunarul; a nu)$l* tine mult. burn da:light, to 4 ^ a pierdeBirosi vremea )degeaha, de pomana*; a arde gazul. barn oneAs boatsBbridges, to$ a lua o hotarare suprema Birevocabila si riscanta, fara posibilitale de revenire; a risca totul intr$o actiune fara a

privi inapoi; a$si taia singur retragerea; a arde )toate* puntile in urma sa. burn oneAs fingers, to fig. a da de bucluc; a se arde, a se frige, a se praji. burn the candle al both ends, to$ 1. a$si cheltuiBirosi forteleBenergia in mod nesocotit. -. a se pierdeBirosi in prea multe directii )apucandu$se de prea multe lucruri in acelasi timp*. M. a face doua lucruri care se bat cap in cap. burn the earthB9ind, to amer. 4^ a fugi mancandBrupand pamantul; a goni nebunesteBcu toata viteza. burn the midnight oil, to a lucra pana noaptea tarziu; a se culca foarte tarziu. burn the plan2s ,to J$ 4 a sta mult )timp* nemiscat pe loc B intr$un loc burn the 9ater, to ^a pescui noaptea )cu ostia, la lumina felinarelor *. burn the 9ind, to amer. O. burn the earth. burn to a cinderBcindersBa crispBash, to $a faceBarde scrum. burn to death, to $a arde de viu. burn up the road, to arner. 4 )d. vehicule* a goni nebuneste. burst into flames, to a izbucni in flacari. burst into laughter, to^ a izbucnl in ras. burst into sightBvie9, to ^a aparea brusc )in fata ochilor*. burst into tears, to ^^a izbucni in plans. . burst oneAs boiler, to arner. sl. 1. a da de beleaBbucluc; a o sfarsi prost. -. a da chix. burst oneAs buttons, to $a se ingrasa ca un porcBde$i plesnescBpocnesc hainele pe e1 burst oneAs sides )9ith laughter*, to $a muriBa se stricaBa se prapadide ras; a ride sa se spargaBtinandu$se cu mainile de burta. burst out cr:ingBlaughing, to a izbucni in plansBras. burst smb.As boiler, to arner. sl. a variBbaga pe cineva in buclucBbelea. burst 9ith energ:Bgo, to a aveaB fi plin de energie. burst 9ith health, to 4 a plesni de sanatate. bur: oneAs faceBhead )in*, to^ a$si ingropa fataBcapul )in*. bur: the hatchet, to^ a se impaca; a face pace; a ingropa securea razboiulul )ca pieile rosii*. bush smb. up, to austral. J$ 4^ a incurca pe cineva; a$l face sa fie confuz. bust a gut, to austral. J$ 4^ a$i da zorB 4 $J bataie. bus: oneAs brains 9ithBabout smth., to v. beat oneAs brains aboutB9ith smth. but me no buts 4 ^te rog )stii B fara )nici un* +dar+ P slabeste$ma cu +dar+P butter oneAs bread on both sides, to J$ 4^ a$si face viata foarte usoaraBcomodaB placuta )folosind toate mijloacele care pot aduce un avantaj cat de mic*. butter smb. up; to 4 ^a lingusiBperia pe cineva ;v. si butter up to smb. butter up to smb., to 4^ a se da bine pe langa cineva )cu linguseli*; a$i face curte cuiva. but then $ insaBdarBacum nu e mai putin adevarat ca; dar trebuie tinut cont si de faptul ca. button it all up, to v. button up the 9hole thing. button up the 9hole thingBall the details, to J$ 4 ^a preciza toate detaliile )unei afaceri, problcme, unui contract etc. *; a finaliza, a perfecta. bu: a pig in a po2e, to J$ 4l. ^a cumpara cu ochii inchisi; 4$J a cumpara mita$n traista. -. a lua o hotarireBa$si asuma o obligatie cu ochii inchisi. bu: a 9hite horse, to J$ 4 fig. ^a zvarli banii pe fereastra. bu: gape$seed, to 4 iron .. ^ a umbla teleleu )@anase*; a umbla prin piata Bbalci cascand gura pe la tarabe. bu: mone:, to ^1. a pune din nou aceeasi miza. -. a paria din nou pe calul favorit. bu: off the peg, to ^a cumpara )haine de gataBconfectii*. bu: on the hire$purchase s:temBon the instalment plan B 4 $J on the never$ never, to^ a cumpara in rate. b: a flu2e ^din pura intamplare, absolut intamplator. b: all means )exprirnd acordul fara rezerve* cum sa nuP sigur ca daP fara doar si poate B cu toata placerea b: all odds amcr. v. b: a long chal2. b: a long chal2BshotB9a: J$ 4 )depasindBintrecand* cu mult b: and b: $in curand; in viitorul apropiat.

b: an: manner of meansA 4 $ b: all means. b: an: means v.b: all means. b: fits and starts J$ 4A cu intermitenteBintreruperi; pe apucate; printre picaturi; cand si cand; cand da %umnezeu; fara sirBcontinuitate. b: grav:P amer. sl. la naibaBdracuP ei dracie )in palarie*Pfir$ar sa fieBal ciorilorP ptiu, draceP b: half8 too clever, etc / .., iron. )mult* prea destept etc. )cu implicatia ca aceasta +calilatc+ va avea efect negativ*. b: hoo2 or b: croo2 J$ 4 prin orice mijloace; 4 $J mort$copt. b: leaps and hounds )d. progrcs economic etc.* rapid, in salturi. b: long chal2s v. b: a long chal2. . b: long odds v. b: a long chal2. b: odds amer. v .b: a long chal2. b: oneself$ singur )singurel*. b: rights $de drept. b: the b:eB9a:$ apropo; fiindca veni vorba. b: the s2in of oneAs teeth$ cu chiu cu vai; cit pe ce sa nu; la limita; in ultimul moment.

C
cadge a lift , to $ a ruga pe cineva sa$l ia cu masina call a halt )to*, to J$ 'nv. ^a pune capat )la*; a curma )ceva*. call all to naught, to J$ 'nv. ^a ponegri; a defaima; a detracta. call a pi2estaffBspade a pi2estaffBspade, to J$ 4 ^a spune lucrurilor pe nume. cal' cousins, to 4 ^a face caz de rudele sale. call do9n the 9rath of EodBcursesB fire and brimstoneBthe vengeance of Ueaven on smb.As head, to ^a blesteinaBafurisi pe cineva. call each other names, to ^a se injura )reciproc*; a se ocari )unul pe altul*; a$si spune )unul altuia* vorbe de ocaraBcuvinte grele. call for celebrationBa drin2, to8 it calls for $evenimentul se cuvine sarbatorit; 4 $J esti bun de cinste. call into pla:, to ^a pune in jocBactiuneBmiscare. call into re\uisition, to^ 1. a rechizitiona. -. a recurge la; a face apel la_ call it a da:, to8 letAs , gata )cu munca* P )am muncit* de ajuns pentru )ziua de* aziP call it a do, to8 shall 9e $L^ ne$am hotarat, facem targulL letAs ,P bine, asa sa fieBramanaP call it s\uare, to ^a regla conturile )cu cineva*; a se socoti chit. cal1off the dogs, to ^1. a)$si* retrage pazaB+gorilele+. -. a dispune sistare unei urmariri )de politie*; fig. a nu mai haitui pe cineva. callBdeclare oneAs hand, to^ 1. a$si declara cartile )de joc*; a declara cartile din mina. -. fig. a da cartile pe fata; a$si dezvalui planurileBintentille adevarate. call onBupon smb. to do smth., to ^a apela la cineva sa faca ceva; 1 )no9* call upon the British delegate dau cuvintul reprezentantului #arii Britanii. call out on stri2e, to^ a ordona o greva )a muncitorilor*; a ordonaBautoriza )muncitorii* sa faca greva. call smb. do9n, to amer. 4^ a$i freca cuiva ridichea;a$i face cu ou si cu otet; a$i trage un perdaf. call smb. names, to^ a injuraBocari pe cineva; a$i spune cuiva cuvinte greleP . vorbe de ocara. callBhave smb. on the carpet, to 4 ^ a$i trage cuiva 70sapunealaBun perdaf B un frecus. call smb.As bluff, to 1. J$ 4 ^a nu se lasa intimidat. -. a face pe cine va sa se demaste singurB 4$J sa se prinda in propria$i cacealma; a prinde pe cineva cu minciunaBocaua mica. . call the tune, to fig. ^a da tonul; a face pe stapinul; a comanda; a dicta; heAs the one that calls the tune here aici lumea joaca dupa cum cinta el. call to account, to ^a cere )cuiva* sa dea socotealaBexplicatii.

call to mind, to ^ a$si aminti )ceva, de cineva*; a$si aduce aminte )de cineval ceva*. call to order, to ^^^^a chema la ordine; a cere )sa se faca* liniste )in vederea inceperii sedintei, conferintei etc.*. call to recordB9itness, to ^^a lua drept martorBmarturie; a invocaBface apel la marturia )cuiva*. call 9hite blac2, to^ a face din alb, negru )si din negru, alb*. camp on smb.As doorstep, to fig. ^ a bate la poarta cuiva. camp up a sho9Bpla:Bperformance, to $a sarja )un rol* intr$un spectacol )pentru a avea succes de public*. cannot holdBsho9 a candle to smb., to 4 ^a nu$i ajunge cuiva nici pina la calcaiBdegetul cel mic. can the leopard change his spotsL aprox. ^ naravul din fire n$are lecuire; lupul isi schimba parul, dar naravul ba. can :ou beat itBthatP amer. 4^ )ei* poftimP asta$i bunaBculmeaB inca una P )asta$i* nemaipomenitP s$a mai pomenit una ca astaP cap fits, the 4^^ )asta* asa eP se potrivesteP e adevaratP justP nimeritBlovit in plinP cap it all, to ^colac peste pupaza; v. si cap the climax. cap the climaxBglobe, to 4 ^ a fi prea de tot; a pune capac )la toate*. cards are stac2ed )against smb.Bsmth.*, the ^soarta e potrivnica ; cartile sunt nefavorabile; partida e ca si pierduta. care 2illed aBthe cat aprox. ^grija imbatraneste pe om )nu munca*. care nothing for, to 4 v. not to care a bean -. carp at smb. about smth., to 4 ^a bateBtoca pe cineva la cap despre ceva; a$i face capul calendar. carper 9ill cavil at an:thing, ^1. a face critica de dragul criticii. -. 4 $J toate ii miros; cusurgiulBcicalitorul tot cusurgiuBcicalitor ramane; aprox. cauta pete in soare. carr: a bone in her mouthBteeth, to )d.o nava* ^a despica valurile cu putere acoperindu$se de spuma. carr: a chip on oneAs shoulder, to amer. J$ 4 ^ a avea un aer provocatorB sfidator; 4 G a cauta cearta cu lumanarea. carr: a drumBparcelBshiralee, to austral. J$ sl. v. chase the sun. carr: aBthe face of, to^^ a parca. carr: allBever:thing before one, to ^a invinge toate obstacolele; a nu$i sta nimanui impotriva; 4 $$J a avea succes pe linie. carr: a matter to oneAs pillo9, to J$ 4 ^a amana o hotarare pana a doua zi)dimineata*; aprox. ideile bune vin peste noapte; noaptea e cel mai bun sfetnicBsfatuitor. carr: an # b:Bunder oneAs girdle, to J$ 'nv .^. a$si adauga titlul de +domn+ sau ,.doamna+ numelui de familie; peior, a parveni. carr: a stiff upper lip, to J$ 4 ^a nu$si pleca capul; a$si tine capul Bfruntea sus; a fi darzBneclintit; a se tine tare; a nu se pierde cu firea. carr: a tic2et, to amer. ^a face sa fie acceptat candidatul propus )pe lista.*. carr: a9a: the bell, to J$ rar ^ a lua premiul $'$)la o competitie* carr: a9a: the garland, to^ a repurta o victorie; a culege lauri. carr: coals, to .... 'nv. ^1. a face munca bruta. -. G fig. a inghiti ofense; a accepta o situatie injositoare. carr: coals to 1e9castle, to fig. ^a cara apa la fantanaBput; a cara pietre la munte; a se duce la vie cu struguri in batistaBpoala. carr: corn, to J$ sl. ^ a nu se culca pe lauri;. a nu se lasa imbatat de succese. carr: ever:thing before one, to v. carr: all before one. carr: fire in one hand and 9ater in the other, to J$ 4 ^ a gandi una si a spune altaBsi a face altceva; )prin extensie* aprox. 4$J a fi taler cu doua fete. carr: heav: metal, to fig. 4 ^1. a pune in bataie artileria grea; a avea argumente solide. -. a fi om +greu+. carr: it off )9ell*, to 4^ a o scoate la capat; a face fata situatiei; a se descurca. carr: it off 9ith a high hand, Po 4 ^a se tine tare; a juca tare.

carr: it too far, to ^ a impinge lucrurile prea departe; a intinde coarda prea multBtare. carr: it 9ith a high hand, to ^a face act de autoritate; a actiona cu mana forte. carr: meat in oneAsBthe mouth, to G inv. ^1. a reprezenta o sursa de venituri B castig. -. a fi amuzantBinstructiv. carr: me outP 4 ^taci, ca mor de risP carr: more sac2s to the mill, to G 4^ a veni cu argumente in plus. carr: on at smb., to ^a$i da cu gura la cineva; a$si varsa focul asupra cuiva. carr: )out* oneAs head high, to ^a fiB umblaBa se tine cu nasul )pe* sus. carr: oneAs heart upon oneAs sleeve )for da9s to pec2 at* to G 4 ^ a avea inima deschisa; a fi sincerBfranc; a fi cu sufletul deschis; a fi deschis la vorba; aprox. 4 $J ce$i in gusa si$n capusa. carr: oneAs pig to mar2et, to 4 v. drive oneAs hogs to mar2et. carr: oneAs point, to^1. a$si atinge scopul. -. a$si apara pozitia Bpunctul de vedere; a$si impune punctul de vedere. carr:on its face, to^ a fi absolut evidentB limpedeBclar. carr: on 9ith smb., to ^a avea o legatura sentimentala )adeseori extraconjugala* cu cineva. carr: o9is to thens, to v. carr: coals to 1e9castle. carr: smb. off his feet, to G 4 ^1. a entuziasma pe cineva la culme. -. a zguduiBimpresiona teribil pe cineva; 4 $J a$i rupe gura. carr:Bhold the bab:, to fig.^ 1. a duce tot greul in spinare; a purta intreaga raspundere. -. a fi legat de maini si de picioare; a nu avea libertate de actiune; a nu se putea misca. carr: the bag, to G 4 ^1. a tine banul )intr$un menaj*. -. a fi stapan pe situatie. carr: the ball, to amer. G sl. ^ a actiona energic. carr: the banner, to amer. J$ 4 )d. someri* ^a hoinari toata noaptea, din lipsa de adapost. carr: the biggest guns, to , 4 ^a avea argumentele cele mai tari ) intr$o discutie *. carr: the can )bac2*, to 4 ^a plati oalele sparte; a trage ponoasele. carr: the curse, to austral. , sl. v. chase the sun. carr: the da:, to ^ a invinge; a fiBiesi victoriosBinvingator. carr: the drum, to austral. v. drag the chain. carr: the face of, to v. carr: a face of. carr: the garland, to v. carr: a9a: the garland. carr: the mail, to austral. G 4 ^ a face cinste ) in barul unui hotel*. carr: the majorit:B:outhBcro9d, etc. 9ith one, to ^a aveaBatrage de partea sa majoritateaBtineretulBmasele etc. carr: the 9orld before one, to v. carr: all before one. carr: things 9ith a high hand, to ^ a proceda autoritar; a face act de autoritate. carr: too man: guns for smb., to fig. ^ a pune in actiune toata artileria grea impotriva cuiva; a fi )cu* multBnet superior cuiva. carr: t9o faces under one hood, to v. bear t9o faces under one hood. carr: 9hight )9ith*, to ^1. )d. un argument etc.* a convinge; a avea efect. -. )d. o persoana* a avea greutateBinfluenta; a se bucura de autoritateB trecere )pe langa*. carr: 9ith one the memor:B)happ:* recollection )of*, to ^a pastra amintirea )fericita* a ... )cu gen.*; a$si aduce aminte )cu placere* )de* ... cart dra9sBleads the horse, the 4^ e anapodaBde$a$ndoaseleaBexact pe dos; Baprox. impiedica la deal si despiedica la vale. carve the melon, to v. cut the melon. cash in oneAs chec2s, to arner. G sl. ^1. a$si incheia socotelile pe aceasta lumeBcu viata; 4$J a da ortul popii. -. a abandona partida; a se da batut; a se recunoaste infrant. cashB handBpass in oneAs chips, to arner. sl. 1. v. cash in oneAs chec2s. -. a se rafuiB a se socoti. cash in on smth., to ^a specula )o situatie favorabila, un avantaj personal*.

cas2 savours of the first fill, the G 4 aprox. ^ prima impresie conteaza. cast a bone bet9een, to $ 4 ^ a semana discordieBvrajba intre; 4 $J a variB baga fitiluri. castB ietchBgo a compass, to ^1. a face un ocol; a umbla pe cai ocolite. -. fig. a nu atinge fondul chestiunii; a se invarti in jurul chestiunii; a se indeparta de subiect; H 4 $a bate campiiBapa$n piua. cast a damp over smth., to fig. ^a arunca o umbra )de amaraciune* asupra )unui evenirnent fericit*, a strica bucuria cuiva. cast a girdle aboutBround the earthB9orld, to fig. 4^ a face o calatorie in jurul pamantului; a face ocolul pamantului. castB have an anchor to 9ind9ard, to fig. ^ a lua masuri de prevedere. cast an evil e:e )on*, to ^1, a privi cu ochi rai; a nu vedea cu ochi buni. -. a deochea. cast an e:eBoneAs e:es over smth., to ^a$si arunca ochii peste ceva; a arunca 7 privire )rapida* asupraBpeste ceva. cast an imputationBa reflectionBa slur on smb.As character, to^ a pune in umbraBintr$o lumina defavorabila reputatia cuiva; a umbri reputatia cuiva. cast an old shoe after smb., to G 4 ^a$i ura cuiva )mult* noroc )si fericire*. cast aspersions on smb., to ^1. a calomniaBdefaimaBponegri pe cineva. -. v. cast an imputation, etc. on smb.As character. cast a9a: a leg, to G 'nv. )d. un barbat*^ a face o plecaciune demodata, tragand un picior indarat. cast dirt at smb., to fig. ^a improsca pe cineva cu noroi; a face pe cineva albie B troaca de porci. cast in a bone bet9een, to v. cast a bone bet9een. cast in oneAs lot 9ith, to v. cast oneAs lot 9ith. cast lots bet9een )forBonBover*, to^ a trage )ceva* la sorti. cast oneAs bread upon the 9aters, to^ a fi bun si generos )cu cineva* fara a astepta recunostinta. cast oneAs cap at smth., to G fnv. ^a manifesta nepasareBindiferenta fata de ceva; )prin extensie* 4 $J a pune cruce la ceva; a lasa ceva in plata domnului. cast oneAs coltAs teeth, to ^a se cuminti; H a$i veni mintea la cap; a$si baga mintile in cap. cast oneAs e:es over smth., to v. cast an e:e over. cast oneAs froc2 to the nettles8, to^ )d. un calugar* a lepada rasa. cast oneAs lot 9ith, to^ a$si uni soarta cu; a se lega )pe viata si pe moarte* cu. cast pearls before s9ine, to prov$ a strica orzul pe gaste; a arunca margaritare inaintea porcilor; ce stie tiganul ce$i sofranul. cast sheepAs e:es at smb., to a face cuiva ochi dulci. cast smb. into the shade, to fig. $a pune pe cineva in umbra; a eclipsa pe cineva. cast smb. out of house and home, to$ a arunca pe cineva in strada. cast smb. out of saddle, to 4$ a pune pe cineva pe liber; a$l da jos )dintr$un post, dintr$o functie*. cast smth. in smb.As dish, to J$$ inv. 1. a$i imputaBreprosa cuiva ceva. -. a$i pune cuiva ceva in circa; a$i arunca cuiva ceva in spinare. castBfling smth. in smb.As face, to$ 1. a$i aruncaBazvarli cuiva in fataBobraz ) o insulta etc.*. -. a$i spune cuiva ceva de la obrazBverdeBpe sleaul )drept* in fata. cast smth. in smb.As teeth, to $1. O. cast smth.in smb.As dish. -. v. cast smth. in smb.As face. cast the coat, to $a naparli. cast the gorge )at*, to $ a i se face greata )la*; a fi dezgustat )de*. cast the load, to J$$ inv. $a incrimina; a imputa; a arunca ceva in spinarea )cuiva*. catchBcut a crab, to J$$ glum. 1. a fi lovit si trantit de pe bancheta de capatul liber al vaslei cufundate prea mult in apa. -. a stropi, vaslind prost. catch a fish, to austral. scol.$ a o lua pe coaja; a o incasa. catch a glimpse of smb.Bsmth., to $a zari pe cinevaBceva in fuga. catch a pac2et, to mil. sl.$ a o lua pe coaja.

catch a @artar, to 4 $$a da de dracuBbeleaBbucluc; a$si gasi beleauaBbacaul; a$ si gasi nasulBomul. catchBgrasp at a stra9, to fig.$ a se agata )si* de un )fir de* pai )de disperare*. catch at aBthe vantage, to$ a prinde pe picior gresit. catch a 9easel asleep, to J$$ 4$$a surprinde pe cineva, cunoscut ca fiind foarte prudent; :ou canAt++, P a.*$ e vulpoiBocna mare, nu se lasa prins cu una cu doua P b*. nu poti sa furi closca de pe ouaBouale de sub closcaP catch fish 9ith a silver hoo2, to J$$ glum. $a cumpara peste dupa un pescuit nereusit. catch fleas for smb., to sl.$ a se trage de sireturi cu cineva; a se trage in degete cu cineva. catch in at the 9aist, to$ a strange )o rochie* in talie )cu un cordon*. catchBget it in the nec2, to 4$ 1. a o incasa; a o lua pe coaia. -. a primi o sapunealaBun perdaf. catch Fesse, to amer. sl. 1. a primi o sapuneala Bun perdafBun frecus -. a incasa o mardeala. catch me )at it*P 4 $$ vezi sa nu )fac eu asta*P vezi de altulP mai asteapta )pina fac eu asta* P sa ai sa iei P doar n$am baut cerneala Bgaz; doar n_am mancat buretiBsticla pisata. catch me doing thatP v. catch me )at it*P catch occasionBopportunit: b: the foreloc2, to $a inhataBprinde ocazia )din zbor*; a nu scapa prilejul. catch on, to 1. 4 )d. moda etc.* a prinde. -. +A+ to ... a intelege )o gluma, sensul spuselor cuiva*. catch on 9ith )smb.*, to )d. o inovatie, idee, moda etc.* a avea sucees la )cineva*; 4 $J a +prinde+ la catch sight of smb.Bsmth., to$ a zari pe cinevaBceva. catch smb. atBon the rebound, to J$$ 4 ^1. a exercita presiuni asupra cuiva profitand de un moment de slabiciune. -. a prinde pe cineva pe picior gresitBla strimtoare. catch smb. bendingBnapping, to 4 O. catch smb. off )oneAs* guard. catch smb. in the act, to O. catch smb. red$handed. catch smb. off )oneAs* guard, to^ a lua pe cineva pe neasteptateBneganditeB nepusa masaBprin surprindere. catch smb. on the hip, to J$$ 'nv. 4 ^a pune mana B laba pe cineva. catch smb. on the hop, to 4 O. catch smb. off )oneAs* guard. catch smb. on the rebound, to v. catch smb. at the rebound. catch smb. out, to 4^^ a prinde pe cineva pe picior gresitBla stramtoare B la inghesuiala. catch smb. red$handed, to ^a prinde pe cineva in flagrant delictBa supra faptului. catch smb.As fanc:, to ^a fi pe gustulBplacul cuiva. catch smb. tripping, to 4 ^a prinde pe cineva cu ocaua micaBmita$n sac; a prinde pe cineva ca umbla cu cioara vopsitaBcu )traistaBplosca de* minciuni. catch smb. 9ith the goods, to 4 ^a prinde pe cineva cu mata$n sacBrata in traista. cateh the ball before the bound, to J$$ 4 ^^a se pripi; a nu astepta momentul prielnicBfavorabil; a actiona in grabaBpripa; a anticipa. catch the drift of smth., to J$$ 4^ a prinde sensul spuselor cuiva, a intelege )in mare* despre ce este vorba. catch the !pea2erAs e:e, to pari.^ a i se )acor*da cuvantul )in 3amera 3omu$ nelor*. catch the 9higs bathing and 9al2 a9a: 9ith their clothes, to J$$ 4 ^a incepe sa promoveze politica unui alt partid catch the 9ind inB9ith a net, to 4 a earaBduce apa cu ciurul )G soarele eu oborocul*. catch time b: the foreloc2, to J$$ 4 ^a prinde momentul prielnicBfavorabil; a nu pierde vremea. catch up on smth., to ^a recupera )unele* restanteBramaneri in urma; a ajunge la zi cu ceva.

catch up 9ith smb., to si fig. ^a ajunge pe cineva din urma. catchBget 9ind of smth., to fig. ^a mirosiBadulmecaBsimti ceva. cater for )smb.Bsmth.*, to )d. 7 orgallizaBie comerciala* ^a se ocupa de )ca 7 obligatie profesionala*. cat is out of the bag, the J$$ 4 ^^indiscretia s$a comis; secretul a fost dezvaluit; taina s$a aflat. cat jumps, the 4 ^^se )cam* incurca treabaBitele; se )carn* complica lucrurile. cat ma: loo2 at a 2ing, a aprox.^^ sa privesti nu$i cu banatBnu costa )nici un ban*; de privit are voie oricine. catAs concert, )itAs* 4 ^^unul zice +hais+, altul +cea+; unul trage la deal si altul la vale; una vorbim si basca ne$ntelegem. cat shuts its e:es 9hen stealing cream, the GA4 ^oamenii au obiceiul sa inchida ochii asupra propriilor lor greseli. catAs pajamas, the amer. sl. O. catAs p:jamasB9his2ers. catAs p:jamasB9his2ers, the sl. ^^1. clasa intai; )ceva* pe cinste; lucru mare; sa$ti lingi degetele )nu alta*. -. interj. colosal; formidabil. caught 9ith the fang scot. jur. ^prins asupra faptuluiBin flagrant delict. caviare to general B multitude,)itAs*^ a pune margaritare inaintea porcilor; ce stie tiganul ce$i sofranul; a strica orzul pe gaste chained to the car fig. inhamat la munca cea mai grea; ducand greul muncii. chain smo2e, to G 4 a fuma tigara dupa tigara. chain victor: to oneAs car, to a merge din victorie in victorie. chal2 it up against smb., to $H$ 4 a i$o reprosaBimputa cuiva; a 7 pune in seama cuiva. chal2 on a barn door, to G 4 a face un calcul aproximativ. chal2 out a plan on the )blac2*board, to a schita cu creta un plan pe tabla. chal2 smb. As hat, to G glum. a autoriza pe cineva sa calatoreasca cu trenul fara bilet. chal2 up another record, to )sport* a$si imbunatati propriul sau timp )de alergare etc.*; a stabili un nou record )propriu, national*. chance it, to$ a incerca la norocBnimereala; a risca. chance the duc2s G sl. fie ce$o fi; intampla$se ce s$o intampla changeable as a 9eathercoc2Bas the moon, )as* 4 )schimbator* dupa cum bate vantul. change do9n to a lo9er gear, to )auto* a schimbaBtrece intr$o viteza mai mica; $ to secondP $treci intr$a douaP change hands, to )d. un bun mobiliar, imobiliar* a$si schimba proprietarul B a trece din mana in mana. change horses in midstreamB9hile crossing a stream to i$ 4 a opera schimbari importante intr$un moment nepotrivit. change oneAs base, to amer. 4a 7 sterge; a 7 lua din loc; a spala putina. change oneAs batter:, to fig. a$si indrepta atacul in alta directieBa lua pe altcineva in focuri; a ataca pe alt front. change oneAs condition, to G 'nv.$ a se casatori. change oneAs mind, to a$si schimba parerea; a se razgandi. change oneAs note B tune, to fig. 1. a canta alt cantec; 4 $J a schimba placa; a intoarce cojocul pe dos; a intoarce foaia. -. a cobori tonul 4 $J a 7 lasa mai moale. change places )9ith smb.*, to a schimba locul )cu cineva*. change sides, to a trece dintr$o tabara in altaBde partea adversa. change up to a higher gear, to auto a schimbaBtrece intr$o viteza mai mare , to thirdP $schimba intr$a treia P charge smb. 9ith smth., to 1. a acuza pe cineva de ceva. -. a insarcina pe cineva cu ceva; a$i daBtrasa 7 sarcina. charit: begins at home aprox. camasa e mai aproape decat hainaB sumanul B mai aproape dintii decat parintii. charr: of 9ords v. scant: of 9ords. chase around after girlsB9omen, to a alergaBa se tine dupa fuste. chase the sun, to austral. i$ 4a vagabonda; a hoinari; a fi nomad. chase the 9ild goose, to 4 $a umbla dupa potcoave de cai morti B a visa cai verzi )pe pereti*.

chase :ourselfP amer. sl. )hai* cara$teP muta statuia P sterge$o )ce mai staiP*Bplimba ursuAP muta$ti hoituAP chatter li2e a magpie, to 4 a trancaniBclampani; a$i merge gura ca o moara stricataBhodorogitaBneferecata; a porni mereu moara. chat up a girl, to 4 a$i face ochi dulci unei fete )pe care vrei ,eufemistic vorbind, s$o +cuceresti+* mai intai cu +papagalul+. cheap as dirt, )as* 4 $ieftin ca braga; curat chilipir. cheapest is the dearest $ieftin iei ieftin porti. cheat the gallo9s, to Gglum. )d. criminalii scapati de spanzuraltoare* $a muri de moarte bunaBboala. cheat the journe:, to i$ glum. a$i )mai* trece vremea in timpul calatoriei )citind etc. * . cheat the time, to i$ glum. a$si )pe*treceBamagi vremea. chec2Bcrush in the bud, to ^a curmaBsurpa din radacina; a nimici in germene B fasa. chee2 brings success^ obraznicul mananca praznicul. chee2 b: jo9l$ tete$a$tete; obraz langa obraz; 4$J bot in bot. cheerBdelightB9armBgladden the coc2les of oneAs heart, to $a$i merge )drept* la inimaBsuflet; a$i unge pe sufletBinima; H a$i umple inima de bucurie. cheer to the echo, to a ovationa puternicBfurtunosBfrenetic. cheese itP sl. ^^)taca$ti* guraBfleancaBleoarbaBplisculBcata P che9 smb.As earBlug, to austral. i$ 4 ^ a lua cu imprumut de la cineva. che9 the cudBfood of reflection, to G 4^ a medita adancBprofund; a se cufunda in ganduriBmeditatii; a se adanci in cugetariBvisari; a se lasa prada gandurilorBvisurilor; 4 $J a rumega indelung. che9 the fatBrag, to G sl.^ 1. a 7 tine intruna; a sti una si buna; a bate apa$n piua; a trancani )ca o moara stricata*; a nu$i tacea gura o clipa* ; a$i toca gura intruna; toata ziua clanta$clanta. -. a barfi; a critica. M. $ at smb. 4 $J a bombaniBbodogani pe cineva; a bate la cap pe cineva. child is father of the man, the$ inca la copil sunt evidente trasaturile viitorului adult. chins are 9agging 4 ^)si* tin$te barfa; s$a pornit gura lumii. chip into a conversation, to^ a se baga in vorba. chip in 9ith oneAs opinion, to 4 ^ a$ti da cu presupusul )intr$o conversatie*. cho2e bac2 oneAs angerBfur:, to a$si stapani furia; a se stapani; a se abtine )sa nu explodeze*. cho2e bac2 oneAs tears, to a$si retineBstapani lacrimile. cho2e the life out of smb., to a strange pe cineva de gat )omorandu$l*; a$l strangula. chop and change, to a fi schimbator ca luna. chop logic, to glum. a filozofa; a rezona; peior. a face pe desteptulBfilozoful. chronicle small beer, to^ 1. a notaBinregistraBrelata detalii nesemnificative Bmaruntisuri. -. a discuta fleacuri mondene; a sta la taclale. chuc2 a dumm:Bscrann:, to austral. G sl. ,a se face ca lesina intr$un loc aglomerat pentru ca pungasii din banda sa opereze in voie. chucl. itP 4 ^las$o baltaP chuc2 oneAs chancesBopportunities a9a:, to 4 ^a da sanselor cu piciorul. chuc2 oneAs hand in, to G 4 a capitula; a se preda; a depune armele; a se recunoaste invins; a se da batut. chuc2 up oneAs jobBpostBposition, to 4 ^a da slujbei cu piciorul. chuc2 up the sponge, to i$ 4^ a abandona; a capitula; a se preda; a se recunoaste invinsB infrint; 4 $J a arunca buretele. chum around 9ith smb., to amer. 4 ^ a fi prieten la toartaBcatarama cu cineva. chum up 9ith smb., to G 4^ a se imprieteni cu cineva. circumstances alter cases $totul atarnaB depinde de imprejurari; trebuie procedat de la caz la caz. claim a foul, to sport ^ a contesta victoria adversarului care a procedat neregulamentar. clap a standstill order on a project, to^ a afecta un proiect printr$o dispozitie de sistare )temporara* a lucrului.

clap b: the heels, to 1. G 'nu. ^a pune in fiareBlanturiBobezi. -. a baga la inchisoareBcarcera; a aresta. M. fig. a dobori; a slei de puteri. clap e:es on, to )folosit la negativ, la timpurile compuse*8 ' havenAt clapped e:es on him for three months$ nu l$am mai vazut de trei luni. clap into prison, to 4^ a baga la racoare; a bagaBvara la zdup. clap on sail, to mar. )d. un velier* a mari viteza intinzand toate panzele. clap smb. inBinto jailBprisonBsolitar: confinement etc., to G 4 a arunca pe cineva in inchisoare )adeseori fara judecata*; 4 $J a$l baga la zdupB carcera. cla9 favour 9ith smb., to v. curr: favour 9ith smb. cla9 me and ' 9ill cla9 thee G 4 serviciu contra serviciu; 4$J 7 mana spala pe alta )si amandoua obrazul*. cla9 on the gall, to 4 a atinge )pe cineva* unde il doare. clean as a 9histle, )as* G 4^ sincer ; franc; deschis; aprox. 4$J ce$i in gusa si$n capusa. clean bro2e 1. G 4 ^devastat; pradat; jefuit. -. ruinat; 4 $AI fara o lascaieBun chior )in punga*; )complet* pe drojdieBgeanta. clean fast is better than a dirt: brea2fast, a aprox. ^ mai bine sarac curat decit negustor incurcat. clean hand 9ants no 9ashing, a P aprox. ^ ca cugetul cel bun, nimic alt)ceva* mai bun. cleanliness is next to godliness aprox. omul cinstit e placut lui %umnezeu. clean the slate, to ^ fig. a sterge cu buretele. clean up a place, to^ a curata si a face ordine )lntr$un atelier, intr$o casa dupa plecarea musafirilor etc.*. clean up a poc2et of resistance, to mil. a curataBlichida ultimele puncte de rezistenta ale inamiculni. clean up a to9n, to a curata un oras )de prostitutie de traficul de stupefiante, de coruptie etc.*. clear a score, to a regla conturileBsocotelile; a se socotiBachita; a fi chit. clear as mud, )as* 1. iron. clar ca noaptea. -. limpede ca lumina zilei; clar ca buna$ziua. clear conscience is a good card, a aprox. cugetul cel bun, cea mai moale perna. clear of )9ith :ou*P 4 $J ^ sterge$o P da$i bataieP vulg. $J plimba ursuAP clear oneAs mind of, to a uita )intentionat*; a sterge din minte; a face abstractie de )propriile dorinte, pareri, prejudicii*. clear oneAs throat, to a$si drege glasul. clear the air, to 1. )d. ploaie* a curataBpurificaBimprospata aerul B atmosfera. -. )d. 7 discutie etc.* a lamuri lucrurile; a pune lucrurile la punct. clear the coast, to fig. a netezi drumul; a curata calea; a inlatura B indeparta obstacolele. clear the court, to jur. a evacua sala. clear the dec2s )for action*, to 1. mar. )d. un vas* a se pregati de lupta. -. G 4 a se pregati )in vederea unei actiuni*. clear the dishes a9a:, to a stringe masa; a duce vasele B farfuriile )murdareB folosite* la bucatarie. clear the s2irts of smb8A, to fig. G 4 a restabili reputatia cuiva; a spala rusinea cuiva. clear up the mess, to J$ 4 a faceBpune ordine in lucruriB a descurca lucrurile incurcate de altcineva. climbBget into the band9agon, to _amer. pol. G 4 a se alatura miscarii politice cu cele mai mari sanse; )prin extensie* a se da cu cel mai tare. climb on the band9agon, to o. climb into the band9agon. climb up the ladder, to^ a urca treptele ierarhiei sociale; a face cariera. cloc2 up, to sport ^a fi cronometrat )la*; a scoate un timp )de*; a inregistraBobtine un rezultat )de*. clog up, to^ a ancrasa ) o bujie* ; a infunda ) o teava, o conducta*. close a gap, to^ a umple o lacuna; a micsora decalajul. close the boo2s, to )d. intreprinderi, firme comerciale* a$si intrerupe temporar activitatea. close up P mil. ^strangeti randurile P

club shares, to ^1. a imparti in parti egale. -. fig. a imparti B impartasi aceeasi soarta. club together, to^ a se cotiza; a pune mana de la mana )pentru a cumpara un cadou comun etc.*. clue smb. up, to austral. a informa pe cineva pe larg; a lamuri pe cineva pe deplin. clutch at a stra9, to v. catch at a stra9. const about, to austral. G 4 v. chase the sun. coast along, to )d. un autovehicul* a cobori 7 panta cu motorul intrerupt Bfara motor )pentru a economisi benzina*. coast is clear, the^ 1. fig. 4 drumul e liber; nu e nici un pericol B o primejdieB un obstacolBo piedica. -. G glum. closetul e liber. coc2Bcut a snoo2 at smb., to scol. sl. a$i da cuiva cu tifla. coc2 oneAs e:e at smb., to ^1. a$i face cuiva cu ochiul; a$i arunca cuiva o ocheada. -. a privi pe cineva cu coada ochiului. coc2 one As little finger, to 4 ^ a trage la masea .. ,_ coc2 oneAs nose, to^ a stramba din nas; $ at smb. a privi pe cineva de susBcu dispret; a masura pe cineva )cu dispret* din cap pina$n picioare. coc2 up oneAs ears, to^ )d. un animal* a$si ciuli urechile. coc2 up oneAs leg, to^ )d. un caine* a ridica un picior )pentru a urina* coil oneAs tur2e:, to austral. G sl. v8 chase the sun. coinsAsBpenn:As dropped, the sl.^ )i$*a cazut fisa. cold enough to freeze the balls off a billiard table austral. ^ ger de crapa pietrele. cold enough to freeze the tailB nose off a brass mon2e: austral.^ ger de crapa pietrele. comb smb. As hair )for him*, to 4^ a daBtrage cuiva un perdafB frecusBo sapuneala; a rade pe cineva fara sapun; a lua pe cineva la depanat. comb smb. As head for him, to 4^ 1. a$i freca cuiva ridichea. -. v. comb smb. s hair )for him*. comb smb. As headBinv. noddle 9ith a three$legged stool, to rar glum. v. comb smb.As head for him. comeBgo a cropperBmuc2er, to 4^ 1. a cadea; 4$AI a face buf )de pe cal, bicicleta etc.*. -. fig. a ajungeB sfarsi rauBprost; )d. un comerciant* a da faliment. M. a se lovi de un obstacol neprevazut; 4$J a da de belea; he came a cropper in <nglish^ i$a trintitBpicat la engleza. come a game on smb., toamer. 4^ a trage pe cineva pe sfoara; a$i trage cuiva clapa. come a ho9ler, to 4 ^a face o gafa; a o scranti; a o face boacanaB lataB de oaie. come alongBon li2e a house on fireBli2e nobod:As business, to^ )d. un elev, bolnav; d. un lucru, o lucrare* a face progrese, a progresa. come a muc2er, to v. come a cropper. come and haveBta2e pot$luc2 9ith usP 4 vino la masa )cu noi* si ce$om avea, aia om manca. come apart at the seams, to 4 )d. cinel1a* fig. ^^ a i se slabiBmuia balamalele; a nu$l mai tine balamalele; )d. un plan, proiect, 7 idee* a nu rezista; fig. a pocui pe la incheieturi; a se desface pe la cusaturi. come aroundBround to smb.As 9a: of thin2ingBpoint of vie9Bassessment of the situation, to ^^a adopta punctui de vedere al cuiva; a ajunge sa vada lucrurtle in acelasi fel; 4$J a veni la vorba cuiva; v. si bring smb. around to oneAs 9a: of thin2ing. come a stumer, to austral. J$ sl. ^^a da faliment. come a9a:P scot.^ poftiti )va rog* P intrati P come a9a: 9ith it P^ hai, da$i drumul si spune$ne si nouaBspune$mi si mie come bac2 again li2e a bad halfpenn:Bpenn:Bshilling, to 4 1. )d. animale, lucruri* ^^a se intoarceBreveni la proprietar impotriva dorintei acestuia. - /. )d. persoane* a veni iarBdin nou pe capul cuiva. come bac2 to 3ivv: !treet, to J$ 4^ a reintra in viata civila; a se intoarce la vatra. come bad speed, to scot. 4 ^ a da chix.

come bet9een the bar2 and the tree, to J$ 4 ^a se amesteca in chestiunile familiale ale altora )mai ales in cele privind pe soti*. come butt against, to ^a da de; a se loviBizbi de. come b:Bmeet 9ith oneAs desert, to ^a capata ceea ce merita; a fi rasplatit dupa merit)ele sale*. come captain !tiff over smb., to J$ rar J$ 4 ^a se purta rece si distant cu cineva; a trata pe cineva de sus. come clean, to amer. J$ 4 ^ a recunoasteBmarturisi ceva in mod francBsincerBdeschis; 4 $J a spune totul pe sleau )fara a ascunde nimic*. come crashing about oneAs ears, to )d. sperante, visuri, ambitii etc.* ^^a se narui; a se spulbera. come da:, go da: 8 itAs all $9ith him 4 )d. persoane care nu muncesc cum trebuie la locul de muned* treci zi, treci noapte, apropie$te leafa come do9n a peg )or t9o*, to 4 ^a o lasa mai moaleBdomol. come do9n from aBthe "niversit:, to ^^a absolvi o universitateBuniversitatea )mai ales despre 0xford ei 3ambridge*. come do9n handsome, to J$ 4^^ a da dovada de largheteBculantaBdarnicieB generozitate. come do9n in the 9orld, to ^^a ajunge rauBprost; a decadea; 4$J a ajunge din cal magar. come do9n on smb. li2e a cartloadBtonBpile of bric2s, to J$ 4 )mai ales d. persoane odiciale* ^^a mustra sever pe cineva; 4 $J a$i trage cuiva o sapunealaBun perdafBfrecus; a rade pe cineva fara sapun. come do9n on the right side of the fence, to J$ 4^ 1. a face o alegere judicioasa in politica; a alege alternativa cea mai buna. -. a se da cu cel mai tare. come do9n to bedroc2, to 4 v. get do9n to bedroc2. come do9n to brass nailsBtac2s, to 4 v. get do9n to brassBnailsBtac2s. come do9n to earth )9ith a bangBbump*, to 4 ^ a cobora cu picioarele pe pamant; a nu mai fi cu capul in nori; a vedea clar situatia )asa cum este in realitate*. come eas: to smb., to v. come naturai to smb. come from #issouri, to amer. J$ 4 ^^a fi @oma 1ecredinciosul; a nu crede pana nu vede. come from the shoulder,$ to amer. J$ 4 a^^ proceda francBdeschis. come full butt against, to v. come butt against come good, to austral. sport ^a avea o revenire )de forma*; a fi din nou in forma. come good speed, to scol. ^a avea succes; a reusi. come home, to v. bring oneself home. come home b: the 9eeping cross, to J$ 'nv.^ 1. a esua; a suferi un esec B fiasco. -. a suferi o deceptie. M. a se pocai; a$si musca degetele. come home to roost, to J$ 4 )d. 7 situalie etc.* ^a se intoarce impotriva cuiva. come home to smb., to 1. ^a induiosaB miscaBemotiona pana in adancul sufletului; I G gasi ecouBrasunet in inima cuiva. -. a$i merge cuiva la inima; a unge pe cineva la inima. M. a faceBproduce impresieBefect asupra cuiva. S. a intelege; a$si da seama perfect; a vedea clarBlimpede; 't came home to me that... m$am lamuritBluminat ca ... ; mi$am dat )in cele din urma* seama ca ... ; v. si bring home to smb. come home to smb.As heart, to v. come home to smb. 1. come home 9ith the mil2, to ^a se intoarce acasa dis$de$dimineata )de la 7 petrecere etc.*. come ill. firstBlast, to sport )d. un alergdtor,o masina de curse etc.* ^^a trece primulB ultimul linia de sosire. come in for )someBa lot of* criticism, to )d. munca, o idee, comportare, o lucrare etc.* a fi criticat, a fi supusBobiectul criticii. come in hand:Buseful, to )d. ceva* ^ a$i prinde bine cuiva; a se dovedi folositor. come in on a planBschemeB venture, to ^a lua parte la un planBproiectBo actiune.

come in on the ground floor, to )d. un actionar, membru al unei societati etc.* ^^a fi membru al societatii )respective8 pe actiuni etc.* inca de la intemeierea ei; v si be in on the ground floor. come in out of the rain, to8 not to have enough imaginationBintelligence B sense to $ 4 ^a fi )cam* prostBfraier. come in pat )9ith an ans9er*, to^ a raspunde prompt )si la momentul potrivit*. come inside, to austral. ^a veni la oras )pornind din centrul tarii v. go outbac2*. come in through the ha9se$hole, to mar. fig. ^ a incepe ca simplu matelot. come into action, to mil. )d. trupe* ^a intra in actiuneB luptaBdispozitiv; )d. tunuri etc.* a incepe sa traga; v. si be in action, bringBgo into action. come into a fortuneBlegac:, to ^ a mosteni o avere. come into beingBexistence, to ^a lua fiinta.; a fi creatBinfiintat; vsi be in being, bring into beingBexistence. come into blossomBflo9er, to )d. boboei* ^a inflori; )d. flori* a aparea; v. si be in blossom, bring into blossomBflo9er. come into bud, to ^^a inmuguri; si be in bud. come into collision )9ith*, to^ a se tamponaBciocni )cu*; v. si be in collision )9ith*. come into contact )9ith*, to ^a veni in contact cu; )d. fire electrice* ^a face atingere; v. si $ be in contact, bring into contact )9ith*. come into effect, to^^a intra in vigoare. come into fashionBvogue, to ^ a deveni la mobil.; v. si be in fashionBvogne, bring into fashionBvogue. come into focus, to ^1. a fi focalizat; fig. a deveni clar -. fig. a se impune atentiei publice; v. si be in focus, bring into focus. come into force. to ^ a intra in vigoare; v . si be in force, bringBput into force; come into effect. come into land, to av. )d. un avion* ^^a intra in zona aeroportului, pregatindu$ se de aterizare. come into leaf, to ^^a infrunzi; v. sl be in leaf. come into line )9ith*, to ^^a se conforma regulilor )unei organizatii*; a adopta aceeasi linie )de gandire, actiune*; v. si be in line )9ith*, fall into line )9ith*. come into oneAs o9n, to ^^^a$si luaBocupa locul )ce i se cuvineBii revine*; H a primiBdobandi ce i se cuvine; a$si castiga drepturile; a intra in drepturile sale; a se afima, a se impune. come into pla:, to^ a intra in joc8 a incepe sa actioneze; v .. si be in pla:, bring into pla:. come into po9er, to ^pol. a veni la putere; a veni la carma tarii v. sl be in po9er. . come into prominence, to ^a deveni foarte cunoscut; a se impune atentiei publice; H a iesi din anonimat; v. si bring into prominence. come into season, to )d. fructe, legume etc.*^ a aparea pe piata; v. si be in season. . come into serviceBuse, to^ a intra in functie; )d. o linie aeriana, ferata etc.* ^a fi redat traficului )de calatori*; v si be in serviceBuse, bringBgo into serviceBuse. come into sightBvie9, to ^a aparea, a deveni vizibil; a se dezvaluiBarataB infatisa privirilor; v. si be in sightBvie9, bring into sightBvie9. come into smb. As posession, to ^a intra in posesiaBstapinirea cuiva; a deveni proprietateaBbunul cuiva; v. si be 'n smb.As possession. come into the open, to ^1. a fi sincer; a vorbi deschis. -. a se dezvalui; a fi dat in vileag; a deveni public; v. si be in the open, bring into the open. come into the 9orld, to^ a se naste; a fi adus pe lume; v. so bring into the 9orld. come in 9hen il rains, to v. get out of the rain. come it strong, to ^1. a depasi limitaBmasura; a exagera8 a mergeBajunge prea departe; a impinge lucrurile prea departe; 4 $J a sari peste cal; a se intrece cu gluma. -. a face pe nebunulBgrozavulBautoritarulBdictatorul

come natural to smb., to ^1 )d.ceva* a$i fiBveni usor cui va; a avea o usurintaBun talent deosebit )pentru*; a nu fiBprezenta nici o problemaB dificultate pentru cineva. -. a)$i* fiBsta in firea cuiva; )ei iron.* a avea un dar innascut )pentru*. come no speed, to scot. 4 v. come bad speed. come of age, to ^a deveni major; a ajunge )varsta* majoratul)ui*. come off a loser, to a pierde )partida*. come off cheap, to^ a scapa ieftinBusor. come off itP 4^^ 1. las$o mai moale PBieftin P-. basta P gata Pde$ajunsPM. nu te mai preface P come off scot)$*free, to 4. v. get off seot)$*free. come off second best, to e' fig. a fi invinsBinfrant. come off the gold standard, to^^ a abandona etalonul aur. come off the high horse, to 4 v. come do9n a peg. come off 9ith fl:ing colours, to ^^^a iesi victorios )dintr$o incercare*; a se achita stralucit )de o sarcina, misiune grea*. come off :our high horseP 4 ^nu mai face )asa* pe grozavulBdesteptulB nebunul O. si come off :our perchP . come off :our perchP 4 ^da$te jos din corcodusP O. si come off :our high horseP come onP )ei hei P * curajP come on a straight shoot, to amer. ^^a proceda directBfara ocolisuri; a merge drept la tinta. come on ill, the 9aterAs fineP ^^1. )literal* poti sa intri, apa nu e receP -. fig. e o carieraBslujba de viitorB e o activitateBmunca placuta come on the scene, to ^^)d. politie ,pompierl, salvare etc.*^ aveni la fata locului; v. s' be on the scene. . come out against a proposalBa reform, etc., to ^a se opuneBa vorbi in contra unei propuneriBreforme etc. come out atBof the little end of the horn, to 4^^ 1. a. da chix. -. )mai ales d. cineva laudaros sau pedant* a o face de oaie; a da cu batulB hila in balbi; a o scrintiBface boacana. come out bottomBtopBthirdBetc., to ^a se clasaBa iesi ultimulBprimul Bal treilea etc. come out flat$footed )for*, to amer. J$ 4 ^^a fi sincerBdeschis; a )o* spune sincerBdeschisBpe fataBpe sleau; 4 $J ce$i in gusa si$n capusa come out in a rash, to^ a)$i* aparea 7 spuzeala BeruptieBbring smb.out in a rash. come out in favour )of*, to ^a se declaraBa actiona in favoarea )cuiva, a ceva*. come ont in the 9ash, to^ a iesi la ivealaB lumina; a se clarificaB limpezi. come out of oneAs shell, to fig. 1.^ a iesi din cochilie. -. a prinde limbaB glas. come out of thatP ^dezbara$tePdezvata$teP come out of the blue, to^ a apareaBa se ivi din seninBpe neasteptate. come out of the little end of the born, to 4 v. come out at the little end of the born. come out )on stri2e*, to ^a faceBdeclara greva; a se pune in greva. come out on tbe right side, to^ a iesi in castig )financiar*. come out on the 9rong side, to ^a iesi in pierdere )financiara*. come out on top, to J$ 4 ^a razbi in viata; a ajunge pina in varful piramide . come out strong, to^ 1. a face parada; a trai pe picior mare. -. a dovedi fermitateBhotarare. come over to smb.As side, to^a trece de parte a cuiva. come possum over smb., to 4 ^a trage pe cineva pe sfoara; a$i trage cuiva clapa. come short home, to J$ 'nv. ^a da de beleaBbucluc. come short of smth., to v. fall short of smth. come smb., to ^a face pe cineva )e. g. pe profesorul sever, pe patronulBtatal auloritar elc.*. come smth., to )folosit mai mult fa imperativ negativ* ^^a se preta la ceva. come the big figure, to 4^^^go the 9hole figure come the heav: over smb., to J$ 4^^ a trata pe cineva de sus.

come the old soldier over smb., to J$ 4 1.^ a$i comanda cuiva; a povata pe cineva; a dadaci pe cincva. -. a inselaBamagiB4$J trage pe sfoara pe cineva. come the proverbial, to austral. aprox. ^^a$si gasi nasulBcapacul; ulciorul nu merge de multe ori la apa. come the \uarter$dec2 over smb., to J$ 4 a trataB lua pe cineva de sus ; a$i comanda cuiva. come the ra9 pra9n, to austral. 4 a incerca sa traga pe sfoara pe cinevaB sa$l prosteasca. come the religious dodge over smb., to J$ 4 a cauta sa obtina ceva de la cineva facand pe cucernicul )si invocind religia*. come the uncle over smb., to J$ 4 a mustra B dojeni pe cineva. come throngh the gate of horn, to J$ elev. )d. visuri* a se realiza; a se indeplini. come through the gate of ivor:, to J$ elev. )d. visuri* a se spulbera come to a climax, to^ a atinge apogeulB intensitatea maxima;si bring to a climax. come to a )successful* conclusion, to ^a se termina cu bineBsucers; v. si bring to a successful conclusion. come to a dead end, to^ a ajunge intr$un punct mortB impas; n.si be at a dead end, bring to a dead end. come to a halt, to v. come to a standstill; bring to a halt. come to a handsome pass, to 4 v. come to a prett: pass. come to a head, to 1. )d. un abces* a colecta; a se coace. -. )d.o situatie* a se agrava; a fi critica; a atinge un punct critic; v. si bring it to a head. come to an end, to ^a lua sfarsit, a se termina; v. si be at an end, bring to an end, put an endBa stop )to*. come to a prett: pass, to ^a ajunge prostB rauBintr$o situatie criticaH de rapa. come to a stand, to )mai ales d. persoane* v. cottle to a standstiil. come to a standstill, to 1. )d. un tren, motor, persoane etc.* ^ a se opri. -. )d. munca, productie* a inceta )temporar*. M. )d. comet, afaceri, activitati, proiecte etc.* a stagna; a ajunge la un punct mort. come to a stop, to )mai ales d. lucruri* v. come to a standstill. come to attention, to mil. a lua pozitia de +drepti+P v. si$ be at attention, bring to attention. come to bat, to amer. J$ sl. a avea de facut fata unei sarciniB incercari grele; a trece printr$o grea incercare. come to blo9s, to ^a ajunge sa se incaiereBla bataie; v. si bring to blo9s. come to close \uarters, to ^1. a intraBa se angaja in lupta corp la corp. -. a se intalni fata in fata. M. fig. a porniBangaja o discutie in contradictoriu. come to fruition, to a se realiza; a se implini; a da roade; v. si bring to fruition. come together, to^ a se impaca; a se intilniBa veni la masa tratativelor; v. si bring together. come together b: the ears, to 'nv. v. fall together b: the ears. come to good, to a da bune rezultate; a se sfarsi cu bine. come to grass, to min. sl.^ a iesi din manaBsubteran; a iesi la suprafata. come to grief, to ^)d. un vas, avion, automobil etc.* a fi distrus ; )d. un plan, o actiune* a fi un esecBfiasco. come to grips 9ith, to J$ 4 ^ a fi confruntat cu )o problema majora*; v.si be at grips )9ith*, bring smb.Bget to grips 9ith. come to hand)s*, to 1. )d. scrisori etc.* ^a ajunge; a parveni; -. )d. carti etc.* a cadea in mana )cuiva*. M. a se angaja in lupta corp la corp; a se incaiera; 4 a se lua in coarneBbeteBcangi. come to harm, to ^a avea de suferit; a da de rau come to heel, to 1. )d. un caine* a se tine de cineva; a merge in urmaBpe urmele cuiva. -. )d. un caine* a raspunde la apel; a fi ascultator. M$ fig. a se supune. come to life, to$ a prinde viata; v. si bring to life. come to light, to $a iesi la lumina Biveala; v. si bring to light. come getBgoBfall to loggerheads, to J$ 4 a veniB intra in conflict )cu cineva* ; $ 4 $$J a avea discutii )cu cineva*; H a ajunge la cutite )cu cineva*

come to no good, to$ a )se* sfirsi rauBprost; a nu avea )un* sfarsit bun come to nothing, to $a nu se materializaBrealiza; a esua; all our plans B hopes come to nothing $nu s$a ales nimicBs$a ales praful din )toate*planurileBsperante1e noastre. come to oneAs autumn, to$ a culege roadele unei comportari nechibzuite Bnesabuite; a plati pentru faptele sale; a primi o pedeapsa bine meritata, a sfarsi rauBprost; aprox. dupa fapta si rasplata.. come to oneself, to a se trezi din visareBreverie; a$si reveni; v si bring smb. to himself. come to oneAs feet, to a se ridica )in picioare* ; sari in sus )de bucurie, a furie etc.*; v. si bring smb. to his feet. come to oneAs hand)s*, to v. come to hand)s*. come to oneAs senses,to$a se invata minte;a$i veni mintea acasaBla cap si bring smb. to his senses.. come to pass, to$ a se intamplaBa se brodiBa se nimeri come to points, to^ a trage sabiaBspada )afara din teaca*, a se lua la harta )cu sabiile*. come to rest, to )d. un vehicul, mai ales iesit de sub controlul conductorului* a se opri v. ci bring to rest. come to smb.As aidBassistanceBhelp, to ^ a veni in ajutorul cuiva. . come to smb.As attentionBnotice, to )d. un fapt* a$ i atrage cuiva atentia; it came to m: attentionBnotice that. .. mi$am dat seama ca ... ; v. el bring to smb.As attentionBnotice. come to smb.AsBthe rescue, to^ a veniBsari in ajutorul cuiva. come to something, to8 itAs comeBcoming to something 9hen ' have to as2 :ou to sta: inP sa stii ca e sfarsitul lumiiBnu$e a buna daca trebuie sa te rog eu sa stai in casa )indica perplexitatea * come to sta:, to )d. cuvinte straine, moda, muzica straina etc.* a intra in uz B a prinde radacina; a fi acceptat; 4 $$J a prinde. come to terms 9ith, to a ajunge la 7 intelegereB invoialaBcompromis B modus vivendi cu; a se impaca cu; a accepta )da voie de nevoie*. come to the boil, to 1. )d. un lichid* a atinge punctul de fierbere. - . fig. ^ a atinge un punct critic; things have...situatia a ajuns exploziva, v. si bring to the boil. come to the crunchBpush, to v. come to the point 1. come to the end of oneAs ropeBtether, to J$ rar J$ 4^ a ajunge la capatul puterilorBresurselor; a$i ajunge cutitul la os. come to the fore, to^ a deveni proeminent; a se situa in primul randBprima garnitura; v. si bring to the fore. come to the ground, to 1. J$ dial. ^a pieri; a se prapadi. -. a fi trintitBculcat la pamant; v. si bring to the ground. come to the halter, to J$ 4^ a ajunge in streang; a fi spanzurat. comeBgo toBunder the hammer, to^ a fi vandut la licitatieBmezat. come to the point, to 1. a ajnnge la momentul hotaratorBdecisiv B critic. -. a )re*veni B trece la subiect; a ataca fondul problemei ; ...P vorbeste la subiectP come to the push, to 4 v. come to the point 1. come to the religious dodge over smb., to 4 v. come the religious dodge over smb. come to. the right shop, to of$ fig. 4 a se adresa cuiBunde trebuie; a 7 nimeriBbrodi bine. come to the same thing )as*, to a fi exact acelasi lucruB4 $J ce mi$e unaB baba Cada, ce mi$e altaBCada baba. come to the scratch, to amer. 4 v. come up to the scratch. come to the 9rong shop, to fig. v .$ 4^ a se adresa cuiBunde nu trebuie; a gresi adresa; a o nimeriBbrodi prostBrau. come to thin2 of it,. to8 no9 ' $ )de fapt* daca ma gindesc )mai* bine. come true,. to )d. vise etc ./ * a se implini; a se infaptui; a deveni aie$ veaBrealitate; a prinde viata; a fi tradus in viata. come under the hammer, to v. come to the hammer.

come undone, to 1. )d. par, sireturi etc.* a se desface. -. )d. un nasture* a se desprinde. come unstuc2, to. 1. a se dezlipi; a se desface. -. fig. )d. planuri etc* a ramme balta; a se alege praf si pulbere. come up against a blan2 9all, to fig. a se loviBizbi de un zid. come up for auctionBsale, to a fi scosBvandut la licitatie; v .si beBput up for auctionBsale. come up in the 9orld, to $a ajunge departeBmareBsus; a face cariera. come up missing, to amer. a fi dat disparut. come upon smb.As heels, to a urmari pe cineva )in*deaproape; a merge pe urmele cuiva. come upon the parish, to$ a fi intretinut de parohie; 4 $J a ajunge la covrigi come upon the to9n, to of$ Pnv. a$si face debutulBprima aparitie in lumeBsocietate. come up smiling, to 1. a nu se pierde cu firea; a$si pastra calmulBcum$ patulBsangele receBdemnitatea. -.v.4 )d. obiecte* a se pastra intact; a putea fi folosit mai departeB in continuare. come up the hard 9a:, to$ a creste ca un spartan; a fi obisnuitBinvatat cu greul de mic copil; a fi razbit prin viata de unul singur; v. si bring smb. up the hard 9a:. come up to scratch. , to 4 v. come up to the scratch. come up to smb.As chinBshoulder, to fig. a nu$i ajunge cuiva nici la degetul cel mic. come up to the bit, to 1. )d. un cal* a asculta de friu. -. fig. a fi supusBascultator . come up to the chal2, to amer. 4 v. come up to the scratch. come up to the mar2, to 'F. come up to the scratch. come up to the rac2, to am er. of$ 4 1. a suportaBtrage consecintele unci actiuni proprii; aprox. a culege ce a semanat. -. fig. a pune umarul la caruta. come up to the scratch; to v.4 1. sporl ^ a se alinia la start; a$si ocupa locul la linia de plecare. -. fig. a fi gata de lupta; a fi in forma. M fig. a lua o hotarare ferma; a adopta 7 atitudine limpedeBclaraBprecisaH a actiona energicBcu hotarare; a nu da in laturiBinapoi. S. fig., a fi la inaltime; a$si indeplini cu succes datoriaBobligatia. N. fig. )d. lucruri* a satisface exigenteleBcerintele ; a fi de calitate )corespunzatoare*. come 9ithin earshotBsightB vie9Bstri2ing distanceBrange of 9arningB interception, etc., to $a ajunge pina la distanta de umde poate fi auzitB vazutBlovitB avertizatBinterceptat etc.; v. si beBbringBget 9ithin earshot. come Tor2shire overBput Tor2shire on smb., to 4a trage pe cineva pe sfoara, a$i trage clapa cuiva; a inselaBpacali pe cineva. compare notes, to a schimba pareriBimpresiiBopinii. cone off a laneBroad, to )d. politie* a inchide )accesul la* 7 bandaBartera de circulatie cu ajutorul conurilor de cauciuc consign to the jun2 pile, to 1. a trece in planul de demolari. -. fig. , 4 a da la arhiva. consult 9ith oneAs pillo9, to 4 v. carr: a matter to oneAs pillo9. contest the chromo )9ith smb. for smth.*, to amer. 4$ a)$i* disputa )ceva cuiva*; a concura )cu cineva pentru ceva*. coo2 an account, to of$ 4 a falsificaBincarca o socotealaBnotaBun cont coo2 oneAs )o9n* goose, to 4 1. a$si fura singur caclula; a$si taia singur craca de sub picioare. -. a$si manca lefteria. M. a se vara singur in beleaBbuclucB groapa. coo2 smb.As goose )for him*, to $v.sl.$1. a rasturnaBda peste cap planu$ rileBproiectele cuiva; a contracara pe cineva. -. 4 $J a manca fript pe cilneva. M. $J a$i face cuiva felulBde petrecanie. coo2 up an excuseBa pretext, to$v. 4 a inventa o scuzaBun pretext. cool oneAs coppers, to$v.$4 a se drege dupa betie. cool oneAs heels, to J$ 4$ a face anticamera. cop it )hot*, to 4 ^ a o incasa; a o lua pe coaja. cop the cro9, to auslral. of$ 4 a duce greul muncii; 4 $J a fi pe post de magar. cop thisP austral. $H$ sl. 1. tine P-. priveste P uite P

cordon off a homeBstreetBdanger area, etc., to )d. politie, pompieri etc.* a interziceB inchide accesul la o casaBstradaBzona periculoasa )de obicei cu ajulorul unor cordoane*. cor2 up oneAs feelingsBemotions, to of$ 4 a$si stapaniBretine sentimenteleB emotiile; 4 $J a le tine in frau. corner the mar2et, to com. a acaparaBmonopoliza piata. cost a mint of mone:, to 4 a costa o groaza de baniBo avere. cost a prett: penn:, to 4 a costa o groaza Bgramada de baniBo suma frumusica; a)$i* face gaura in punga. cotton on )to*, to v.$ 4 a$si da seama )de*; 4 $J a$i cadea fisa; a se prinde. couch a hogshead; to$v. inv.$. a pune bostanul pe pernaB $J bila pe cinci cough it up, to v.$sl.^ a$si descarea suftetul; a se descarca; fig. a$si desertaB goli sacul; a$i da drumul. cough up )mone:*, to J$ sl. a plati )de obieci de nevoie*; a scoate bani )si a plati*. cough up smth., to v.4 a renunta la )bunuri materiale; o proprietate etc.*. count noses, to of$ 4 1. a numara voturile )exprimate prin ridicare de mani*. -. a face socoteala adeptilorBpartizanilor sau Bunei idei etc. count oneAs cards, to inv.$ a examinaBtrece in revista sanseleBposibilitatile de reusitaBatuurile de care dispune )in vederea unei actiuni*. count on oneAs cards, to$ a contaBpune temeiBbaza pe sanseleBresurseleBatuurile sale. count out the Uouse)of 3ommons*,to$$parl. a amana dezbaterile din 3amera 3omunelor )in cazul in cand nr parlamentarilor prezenti este sub S7 * count the Uouse out, to parl. ''. count out the Uouse count the ties, to amer. G st. a merge pe traverse de cale ferata)din traversa in traversa*. count 9ithout oneAs host, to ''. rec2on 9ithout oneAs host. cover ground, to 1. a acoperiBparcurge 7 distanta. -. fig. a acoperi B parcurge un drum de cercetari BinvestigatiiBstudii ctc.; he has a lot of ground to cover )el* are de parcurs un program vast. cover the ground, to 1. a inspectaBcerceta un drumBo portiune de teren etc. -. fig. a studia )temeinic* o problema. cover up oneAs trac2s, to 1. a$si acoperiB sterge urmele; a nu lasa urme. -. fig. 4 a lucra acoperit. cover up smb.As trac2s, to 1. a acoperiB sterge urmele cuiva. -. fig. a acoperi pe cineva. cover 9ith the moon, to amer. G 4 )d. somerii lipsiti de un adapost pentru noapte* a dormi sub cerul liber. co9 into submission, to $a supune prin teroare. crab smb.As game, to 4 ^a strica joculBsocotelile B planurileBurzelile cuiva; a nu lasa pe cineva sa$si faca joculBmendreleBde cap. crac2 Bcrush a bottle )9ith smb.*, to G 4 a goliBbea o sticla )cu cineva*. crac2 a crib, to G st. a comite o spargere. crac2 a crust, to G rar $a o scoateBa iesi la capat; H a trai binisorBfara grija zilei de maine. crac2 a tid: crust, to G rar^ a castiga frumos; a o duce foarte bine; H a trai pe picior mareB in huzur. crac2 do9n on smb., to G 4^ a lua masuri drasticeBpunitive impotriva cuiva; 4 , a se rafuiBsocoti cu cineva; a strange surubul. crac2 hard:, to austral. G 4 a nu se lasa doboratBcoplesit de o nenorocire; a face fata )cu demnitate* unei situatii grele. crac2 oneAs brain)s*, to 4 $a capia; a se sminti; a se ticni. crac2 the bell, to 4 $a face o gafa; a da cu batulBbata in balta; a se scapa cu vorba; a$l lua gura pe dinainte; a o nimeri ca 'eremia cu oistea$n gard. crac2 )smb.Bsmth.* up )as a paragon, etc.Bto be a paragon, etc.*, to G 4 a lauda )pe cineva, ceva* excesiv; ' 9onder if the ne9 3oneorde is ever:thingBall itAs , ed up to be $ma intreb daca noul tip de avion 3oncorde e chiar asa de formidabilBgrozav. cram smth. do9n smb.As throat, to )ig. a$i vira B baga cuiva ceva pe gat. crane for9ard, to a$si lungi gatul )pentru a vedea mai bine*.

cran2 up )the engine*, to a porni motorul )masinii* cu manivela. crash about oneAs ears, to ''. come crashgin about oneAs ears. cras2 aBthe part:, to arrier. J$ sl. a se invita singurBa veni nepoftit la 7 petrecere. crash the gate, to amer. sl. 1. v. $ crash a part:. -. a intra pe blat )la un spectacol, o maififestare sportiva*. crash the part:, to ''. crash a part:. cra9l to smb., to J$ 4 a se injosi B umili fata de cineva )prin linguseli* ; a umbla cu saru$mana; H fig. a umba in patru labe; fig .. a face frumosBslus. create B ma2eB raise a disturbance, to$ a tulbura ordinea publica; a face agi$ tatie; a face larmaBvacarm. creep up on smb., to$ a se apropia de cineva pe furis. cringe a9a: B bac2 from smb., to a se trageBda inapoi )de frica cuiva*. croo2 the elbo9 B little finger,to$sl.$ a trage la masea crop smb.As feathers,to fig 4 .$a scurta Btaia cuiva nasul ; a$i )mai* inchide gura , a$i o mai reteza; a$i mai smulgeBreteza din pene; a$i mai taiaB reteza din unghii. cross as t9o stic2s, )as* 4 prost dispus, cu nervi. cross off a nameBan itemBa Fob, etc., to$ a taia un numeBun articolBun lucru de facut )de pe o lista*. cross, out a nameBa mista2e, etc., to $a taia un nume )gresit*Bo greseala )dintr$o lucrare etc.*. cross smb.As bo9s, to mar. sl. ^a scoate pe cineva din sariteBpepeniB a calca pe cineva pe coadaBbatatura. cross smb.As handBpalm 9ith silver, to ^ a$i pune )unei ghicitoare* bani in manaBin palma ca sa$i ghiceasca. cross smb.As pathBtrac2, to fig.^ a$i sta cuiva in cale; a i se pune cuiva de$a curmezisul; a se impotrivi )planurilor* cuiva. cross s9ords )9ith*, to fig.$ a$si incrucisa spada )cu*. cross the floor of the Uouse, to parl. ^ a trece dintr$un partid intr$altul. cross the Ereat %ivide, to etev. ^ a se duce pe lumea cealalta B pe celalalt tarim; a trece prin vamile vazduhului. cross the river, to^ 1. a treceBtraversa raul; a trece peste rau. -. fig. $a invinge obstacolele. M. a se duce pe lumea cealalta. cross the. !t:gian ferr:, to elev.^ a se duce pe lumea cealaltaBpeBin celalalt tarm; a trece raul !t:x )cu luntrasul 3haron*. cross the tAs )and dot the iAs*, to fig.^ a pune punctul pe i. cro9d in onBupon smb., to )d. ganduri, amintiri, circulatie* a$l napadi pe cineva )din toate partile*. cro9d out )people*, to fig.^ a nu permite accesul )la*; pressure on reading roo ms has $ ed out man: students from universit: libraries $spatiul insuficient al salilor de lectura a facut ca multi studenti sa nu mal utilizeze bibliotecile universitatii. cro9d the mourners, to amer.8$ sl., 1. a obtine ceva pe cai necinstiteB prin frauda .. -. pol. a complica ceva in mod inutil; a complica si mai mult lucrurile; H a inrautati situatia. cro9d oneAs head o.ff, to 4^ a se umfla in pene; a nu$si mai incapea in piele )de bucurie, mandrie*. crusade forBagainst smth., to ^ a face campanie pentruBcontra ceva. crush a bottle, to 4 v. crac2 a bottle. crush a fl: upon the 9heel, to ''. brea2 a butterfl:Bfl: upon the 9heel. crush in the bud, to ''. chec2 in the bud. crush in the egg, to ^ a starpiBeurma) inabusi in germeneBembrionBfasa. crush into submission, to^ a zdrobi )rezistenta inamicului* a infringe )opozitia*. crush to death, to ^ )d. o avalansa, cadere de stanci etc.* a zdrobi, a strivi. cr: aim, to J$ inv... 1. a indica tinta, tragand cu arcul in directia acesteia. -. a ajuta; a incuraja. cra: barle:, to scot_ )in jocurile de copii* a cere milaB indurareBpace; 4 piua

cra: Bshout blue. murder, to , 4 )in cazuri de omucidere* a striga dupa ajutor ; a striga in gura mareBcat il tine gura; 4 , a urlaBzbieraBracni ca din gura de sarpe. cra: content 9ithBto, to^ a se declara satisfacut de; a$si exprima satisfactia fata de. cr: craven, Go J$ 4 1. a se preda; a se daBrecunoaste invinsB batut. -. 4 G , a o sfecli; a o baga pe maneca. M. a ceda; a da inapoi. cr: cupboard, to J$ 'nv J$ 4 ^a fi flamindBnemincat; 4 $J a$l taia la ramazan; )d. stomac* a cere de mineare. cr: do9n an achievementBan initiativeBan inventionBa success, to $a micsora )intentionat* importanta unei realizariBinitiative B inventiiB unui succes cr: for the moon, to^ a cere luna de pe cer cr: Bdeclare from the huse$topsB rooftops, to fig. a striga la fiecare colt de strada; a trage clopotele; a anunta cu surle si trompete. cr: halt )on smth.*, to a pune frauBcapat )unui lucru*. cr: halvesBshares, to a$si cere partea saBdreptul sau. cr: havoc, to 1. J$ inv. a da semnalul pentru inceperea masacruluiB jafului. -. fig. 4 'F. pla: havoc. cr: ho, to J$ inv. a spune hoBbastaBgataP cr: of doing smth., to a contramanda o actiune. cr: oneself to sleep, to )d. copil* a plinge pina )ce* adoarme. cr: oneAs e:esBheart out, to a varsa lacrimi amare; H a$si smulge parul din cap. cr: out for smth., to J$ 4 a avea imperios nevoie de ceva; m: car is $ing out ior ne9 t:res$ masina mea are neaparat nevoieB 4 $I plange dupa anvelope noi cr: over spilt mil2, to J$ 4 a plingeBregreta inutil; aprox.^mortul de la groapa nu se mai intoarce. cr: peccavi, to eleu. a$si face +mea )maxima* culpa+. cr: \uarter, to a cere milaBindurareBaman. cr: \uits, to 1. a fi chit; a nu mai avea nici o pretentie )unul fata de altul*. -. a cere amanBmilaB indurare. cr: roast meat, to J$ 4 a se lauda cu succesele sale cr: shares, to v, cr: halves. cr: slin2ing fish, to J$ 4 1. a$si critica propria sa marfa Bproductie. -A a$si vorbi de rau profesiuneaBafacerile. M. a$si barfi familiaBrudele. cr: the blues, to amer. sl. a o face pe saracul Bmilogul; a se vaita ca n$are un chior in punga cudgel oneAs brains aboutB 9ith smth., to 4 O. beat oneAs brains aboutB 9ith smth. curiosit: 2illed the catP 4 ^tare mai estiBe curiosP aprox.^ cu cat stii mai multe, cu atat imbatranesti mai repede; aprox.^ d$aia n$are ursuA coada P )se spune cuiva care e prea curios*. curr: favel 9ith smb., to 'nv. v. curr: favour 9ith smb. curr: favour 9ith smb., to 4 $J a se da bine pe langa cineva ; a$i face curte cuiva; a intraBa se vara sub pielea cuiva. cut a brilliantBconspicuous figure, to a produceBface )7* impresie deosebita; 4 $J a face 7 figura foarte frumoasil. cut a caper, to balet a face 7 cabriolii )^ piruieta 'n aer* sau un +entre$ chat+ )^ salt vertical cu forfecarea rapida a picioarelor * cut a caper upon nothing, to 'nv. 4 v. dance upon nothing cut a crab, to 4 v. catch a crab. cut across oneAs o9n interests, to a se opuneBa contraveni propriilor sale interese. cut across the fields, to a o lua$o peste camp. cut a dashBshine, to J$ 4 1. a face o figura stralucita8 a face furoriBsenzatie. -. peior. a face paradaBmare caz )de ceva*; a etala; a afisa. M. a$si da aereBifose; a face pe nebuuul. cut a feather, to 1. J$ Pnv. a se pierde in detaliiBchitibusuri; 4 $J a despica firul in patru. -. )d. 7 nava* a lasa )o dara de* spuma. M. 4 v. cut a dash. cot a goodB great figure, to O. cut a brilliant figure. cut a lectureBmeeting, etc., to a lipsi de la )ora de* cursBsedinta etc.

cut a littleBpoorBridiculousBsorr: figure, to ^a face )o* impresie proastaBpenibila. cut and come agiain, to J$ 4 ^1. a minca cu pofta; 4 $J a infulcea de zor; a inghiti pe nerasuflate; a ataca mereu farfuria plina cu mancare. -. a se servi dinBa face uz de ceva in repetate rinduri8 ,P servitiB poftiti ori de cate ori aveti nevoie P cut and contrive, to J$ 4 a o scoateBiesi la capat; a se descurca. cut and dried H$ 4 )d. planuri, proiecte, discurs etc.* dinainteBgata stabilitB aranjat B fixatBpregatit cut and run, to 4 a o stergeB intindeBtuli; a o lua la sanatoasa; a$si lua picioarele pe umeriBla spinare ; a fugi mancand pamantul; a se cara; a se carabani ; a$si lua talpasita. cut and thrust, to fig. 4 a se intepaBimpunge )cu vorbe*. cut a pie, to amer. 4 a se vara ca musca$n lapte. cut a rug, to amer. H$ sl. a dansa )roc2 si t9ist*. cut a shine, to 4 O. cut a dash. cut a snoo2 at smh., to scol. sl. O. coc2 a snoo2 at smh. cut a s9ath, to amer. O. cut a dash. cut bloc2s 9ith a razor, to a face pe delicatulBa sepurta cu manusi cind nu e cazul; aprox. a intepa elefantulBrinocerul cu acul. cut both 9a:s, to fAig. a fi )7* sabie cu doua taisuri cut capers, to 1. O. cut a caper. -. 4 ^a face nebuniiBnazbatii; a$si face de cap. cut didoes, to amelA. J$ sl. 1. a face Ba se tine de nebuniiBnazbitiiBdracii. -. a face mare taraboiBtambalau. cut dirt, to amer. sf. v. cut and run. cut do9n consumptionBexpenses, etc., to a reduce consumulBcheltuielile ctc. cut do9n on smth., to a reduce consumul deBcheituielile pentru. cut do9nBthrough red tape, to J$ 4 a lupta impotriva birocratiei; a reduce formeleBformalitatile birocratice. cut e:es, to amer. a arunca 7 privire. cut for the simples, to J$ rar a incerca sa lecuiesti prostia. cut it iat, to amer. v. cnt a dash. cut it fine, to 1. a faceBterminaBreusi ceva in ultima clipa. -. a sosi in ultima clipa. cut it outP amer. 4 hoP bastaP las$o baltaBincurcataP cut it shortPJ$4 mai pe scurtB n$o mai lungi atat)a*P cut it too fat, to J$ 4 a se intrece cu gluma; a depasi limitaBmasura; a sari peste cal. cut loose, to 1. si fig. a rupe lantul; a se elibera. -. a incepeBporni atacul. M. a seceraBculca la pamant )cu automatul etc.*. S. amer. a se emancipa. cut no figure, to J$ 4 a fi cantitate neglijabila B ; a fi un oarecareB4$J terchea$berchea. cui no ice )9ith smb.*, to J$ 4 )d. lucruri* a nu avea nici un efect )asupra cuiva*; a nu produce nici 7 impresie )asupra cuiva*; a$l lasa )pe cineva* receBindiferent; 4$J a nu prinde )la cineva*. cut off a corner, to^ a evita un ocol; a o lua pc drumul cel mai scurt; a taiaBscurta drumul. cut off oneAs nose )to spite oneAs face*, to 4 v. bite off oneAs nose )to spite oneAs face*. cut off smb.As retreatBever: avenue of escape, to ^ a$i taia cuiva retragereaBorice cale de salvare. cut oneAsBthe cable, to sl.^ a da ortul popii; a lepada potcoavele. cut oneAs e:e, to v. cut e:es. cut oneAs e:e$teeth, to G fig.^ a castiga experienta de viata; a fi om cu experienta ; a fi cumpatatBasezatBechilibrat. cut oneAs loss)es*, to ^a nu se mai gandi la paguba suferita; )prin extensie* a acceptaBa se impaca cu o situatie de fapt; a lua lucrurile asa cum sunt. cut oneAs luc2:, to sl. v. cut and run. cut oneAs o9n fodder, to amer. G 4^ a$si castiga singur painea B existenta; a se intretine singur.

cut oneAs o9n grass, to sl. v. cut oneAs o9n fodder. cut oneAs stic2, to sl. v. cut and run. cut oneAs teeth, to^ )d. un copil* a$i iesiB da dintii. cut oneAs 9isdom$teeth, to fig. v. cut oneAs e:e$teeth. cut out smth., to ^ a renunta la ceva )ex. fumat, alcool, un anumit regim alimcntar, un sport, un obicei etc.*. cut out )the* dead 9ood, to ^a renunta la tot ce e vechi, desuet, inutil si prin urmare constituie un balast )in calea progresului etc.*; thereAs a lot of dead 9ood in this dictionar: 9hich needs cutting out $dictio$ narul contine multe cuvinte si expresii iesite din uz, care trebuie eliminate. cut prices to the bone, to G 4 a reduce drastic preturile; a face mari reduceri de pret)uri*. cut smb. dead, to G 4 a se face ca nu vede pe cineva; a nu baga in seama pe cineva; a ignora pe cinevaBprezenta cuiva; H a intoarce cuiva spatele. eut smb. do9n to )a price*, to $a face pe cineva sa reduca din pretul cerut; ' managed to cut him do9n to.[ 177 $am reusit sa$l fac sa accepte suma de 177 de lire )sterline*. cut )smb.Bsmth.* do9n to size, to G 4 a micsora importanta )reala sau imaginara* )a cuivaBceva*; 'Am glad he 9as , 'mi pare bine ca i s$au mai taiat din peneBi s$a mai taiat din nasBa fost pus la punct. cut smb. in, to G 4 a faceBlua pe cineva partasBasociat la ceva ) ex. 7 afacere, in schimbul unei sume de bani, donate sau pentru a$i cumpara tacerea etc.*. cut smb. off 9ith a shilling, to G 4 a dezmosteni pe cineva. cut smb. out, to 4 1. v. cut smb. out of all feather. -. a$i sufla cuiva )locul, postul etc.*; $ 9ith his girl$friend a$i sufia cuiva prietena. cut smb. out of all feather, to G 4 a eclipsaBpuneBlasa total in umbra pe cineva; 4 $J a$ipuneBvari in cofa. cut smb.As cla9s, to 4 v. cut smb.As comb. cut smb.As comb, to fig. 4 ^a scurtaBtaia cuiva nasul; a$i )mai* inchide cuiva gura; a i$o mai reteza; a$i mai smulge din pene; a$i mai taiaB reteza din unghii. cut smb. short, to$ a intrerupe pe cineva; H a$i taia vorba cuiva; a i$o reteza )scurt* cuiva. cut )smb.* to piecesBribbonsBshreds, to G 4 a decima )inamicu*; 4 $J a$l face chisalita; a$l bate mar. cut smb. to the \uic2, to 4 ^a ofensa profund pe cineva; 4 $J a$l atinge unde$l doareBustura. cut smth. short, to 1. a scurta )o vizita, un discurs etc.*. -. a intrerupe; a curma; a taia scurt; a pune capat )veseliei cuiva etc.*. cut stic2, to amer. sl. v. cut and run. cut the buc2le, to 1. )la balet* a face un +entrechat+ )salt vertical cu forfecarea rapida a picioarelor*. -. )la dans* a bateBpocni din calcaie cut the cable, to sl. v. cut oneAs cable. . cut the cac2le and come to the horsesB A osses, to G sl. a intrerupe vorbaria generala in jurul unui subiect si a trece la discutarea problemelor esentiale. cut the grassBground from under smb.As feet, to fig. ^1. a face pe cineva sa piarda terenul de sub picioare; a$i lua cuiva apa de la moara. -. a$i lua cuiva locul. cut the melon, to amer. G sl. ^1. a impartiBdistribui B beneficiileBprofiturile )realizate*; 4 $J a imparti prada. -. a imparti dividendele suplimentare intre actionari. M. a 'mparli castiguri insemnate intre jucatori. cut the mustard, tit amer. G sl.^ a satisfaceBa fi potrivit din toate punctele de vedere; a fi exact ceea ce)$i* trebuie )cuiva*. cut the painter, to ^1. mar. a taia parima. -. G 4 )d. o colonie* a se separa de metropola. cut the record, to $a bate recordul. cut the string, to amer. G 4 1. a actiona liber. -. a nu cunoaste piedici. cut to 9aste, to 1. a face risipa de material, taindu$l neeconomicos. -. J$ fig. 4 $J a paste musteleBvantul. cut up falB9ell, to G 4 ^a lasat )dupa moarte* o avere considerabila.

cut up for a sum of mone:, to G 4 a lasa in urma )la moarte* o anumita suma de bani. cut up roughBrust:Bsavage, to 4 a$i sari bazdaculBtandaraBmustarul; a$si iesi din fireBpepeniBtataniBsarite; a exploda; a se face foc )si para*; a se aprinde rau de tot )de minie*; a tuna si a fulgera; a face urat. cut up soft, to amer. a nu participa la o competitie din motive de sanatate. cut up ugl:, to 4 v. cut up rough. cut up 9ell, to 4 v. cut up fat. cut :our cac2leP sl. vulg. v. cut it outP cut :our coat according to :our cloth provo ^^intinde$te cat ti$e plapuma.

D
dabble in smth., to ^a se ocupa de ceva )pictura, fotografie etc.* care reprezinta un fel de violon dA'ngres. B da capo de la inceput. dall: 9ith a schemeBprojectBan idea, to ^a cocheta cu un proiectBo idee; a acorda un interes trecator unui proiectBunei idei. damn a pla:, to ^a critica violent o piesa de teatru, discreditand$o si facand$o sa cada. damn 9ith faint praise, to ^1. a critica de formaBde ochii lumii. -. a critica sub mascaBaparenta laudei. dam up oneAs emotionBfeelingsBanger, to of$ fig.^^^ a$si stapaniBinfrana emotiaBsentimenteleBmania )folosit mai ales la pasiv si adjectival8 , med$up emotion*. dance attendance )on smb.*, to ^1. a face anticamera )la cineva*. -. fig. a nu iesi din voiaBspusele )cuiva*; H a fi catelusul )cuiva* ; a face sluj. M. fig. a se da cu binisorul )pe linga cineva*. dance barefoot, to of$ 'nv. ^^ a ramane nemaritataBfata batrana; a impleti cosita alba. dance in a net, to of$ 'nv. ^ 1. a face ceva pe ascunsBpe furisBin taina Bin secret. -. a se feri; a fi prudent. dance smb. off his legs, to ^ a$si epuiza partenerul de dans. dance the @:burn jig, to of$ 'nv. ^ a fi spanzurat; a sfarsi in streang. dance upon nothing, to 4 ^a atarna de streang; a se legana in streang; a sfarsi in streang; a fi spanzurat. dar2en smb. As da:light, to^ a nauci pe cineva in bataie facindu$l sa vada stele verziBsa i se intuneca vederea de durere. dar2en smb.As door)s*, to )^de obicei folosit la negativ* a pune piciorul in casa cuiva; a trece pragul )casei* cuiva. dart a glanceBloo2 at smb., to ^a$i arunca cuiva o privire; a sageta pe cineva din priviriBcu privirea, a strapunge pe cineva cu privirea. dash a9a: a tearBoneAs tears, to^ a$si sterge o lacrimaBlacrimile )pe furis*. dash it )all*P vulg. ^ la naibaP fir$ar sa fie P ce dracul )exprima indignarea neretinuta* . dash off a letterBan article, to ^ a termina )de scris* o scrisoare Bun articol foarte repede. dash off a s2etch, to ^a face un crochiu din cateva linii )repezi*. dash oneAs brains out, to^ a$si zdrobi teasta )si a i se imprastia creierii*. dash smb. As brains out, to^ a$i zdrobi cuiva teasta )si a$i imprastia creierii*. dash smb.As hopes, to ^a spulbera sperantele cuiva, a$i lua cuiva orice speranta. da9dle a9a: oneAs time, to^ a$si irosiBpierde vremea de pomana. da9n onBupon smb., to a incepe sa priceapaBsa inteleagaBvada )clar* )folosit in constructii impersonate8 it $ on him that. .. *. da: after the fair, a aprox. la spartul targului. da: in, )and* da: out 1. in fiecare zi; zi deBdupa zi; zilnic; toata ziua buna ziua. -. de dimineata pana seara; toata ziua; fara incetare. dazz: P austral. scol. exceptionalP formidabilBmistoP dead as a doornailBherring, )as* mort de$a binelea.

dead as a meat axe, )as* mort de$a binelea. dead as a mutton chop, )as* austral. mort de$a binelea. dead as muttonB Fulius 3aesar, )as* mort de$a binelea. dead men tell no tales mortii nu vorbesc. deal out justice, to a imparti dreptatea; a face dreptate. dec2 oneself outBup in smth., to 4 )d. o femeie* a se gati cu ceva )o rochie noua etc.*. dec2 smb. outBup in smth., to a gati pe cineva )copilul etc,,* cu ceva )un costum nou etc.*. declare from the housetops, to u. cr: from the housetops. declare oneAs hand, to O. call oneAs hand. defer to smb.Bsmb.As opinion, to of$ elev, a tine cont de cinevaBparerea cuiva )din respect sau stima*. defile the marriage$bed, to a intinaBpata patul conjugal. de haut en bas $cu un aer superior, cu condescendenta, ca de la superior la inferior. deja vu $ )cevaj cunoscutBfamiliar. de jure $ de drept. delegate responsibilitiesBdecision$ma2ing to smb., to elev. $ a lasa cuiva libertatea de a$si asuma raspundereaBde a lua decizii. delight the coc2les of oneAs heart, to v. cheer the coc2les of oneAs heart. deliver the goods, to a se tine de cuvant. delude oneself into thin2ing that ... , to a se amagi )singur* crezand ca ... B cu gandul ca ... delude smb. 9ith smth., to v.$elev. ^ a amagi pe cineva cu ceva. denounce to the horn, to scot. inv.^ a scoateBpune in afara legii. depend onBupon smb.Bsmth. )for smth.*, to $ a depinde de cinevaBceva, a fi dependent de cineva )pentru ... *; children , on their parents for a living $copiii traiesc cu ce le dau parintiiBpe seama parintilor. depend upon itP ^)de asta* poti sa fii sigurP depute smb. to do smth., to^ a$i da cuiva procura sa faca ceva. depute smth. to smb., to v. depute smb. to do smth. deputize for smb., to ^a$i tine cuiva locul; a$l inlocui )Ba conducerea administrativa*. de rigueur$ de rigoare. derive benefit from smth., to^ a castiga, a profita )baneste* de pe urma unui lucru derive comfort from smth., to^ a gasi o consolare in ceva. derive pleasure from smth., to ^ a$i face placere )ceva*. descend on the right side of the fence, to 4 v. come do9n on the right side of the fence. descend to doing smth., to a se cobora Bdegrada facand ceva. deserve the bauble, to of$ 'nv. a fi bun de mascarici; a fi )un* caraghios; a fi )un* tont deserve 9ell of, to a binemerita de la )patrie etc.*. detail off smb. for smth.Bto do smth., to )mai ales mil.* a da cuiva un consemnBo sarcina de executat. devil rebu2ing sin, the 4^ ride dracul de porumbe negre )si pe sine nu se vede*; ride ciob de oala sparta. devolve upon smb. )to do smth.*, to elev. a fi de datoria cuiva )sa faca ceva*; a$i incumba cuiva )sa faca ceva*. devour oneAs heart, to $v.$eat oneAs heart out. diamond cut diamond ^ si$a gasit nasulBomul; si$a gasit tingirea capacul diddle smb., to 4 a insela pe cineva; he tried to $ me out of five pounds $a incercat sa ma traga pe sfoara cu cinci lire. did :ou everL^ ai mai pomenitBvazutBauzit asa cevaL die dog for smb., to amer. a$i fi cuiva devotat trup si suflet; a fi gata sa moara pentru cineva. die dunghill, to^ a avea o moarte lipsita de glorie; a muri ca un las. die for smth., to 4^ a muri dupa ceva, a avea mare nevoie de ceva; 'Am d:ing for a hot drin2$ mor sa beau ceva cald.

die game, to^ a rezista vitejeste pina la capat; a muri ca un viteazBerou; a cadea pe cimpul de onoare. die hard, to^ 1. a$si vinde scump pielea; a se lupta pina la ultimul cartus. -. a fi de neinduplecatBneclintit. M. )d. lucruri* a disparea )cu* greu; a avea viata lunga; a avea radacini adinci. die in harness, to J$ 4^ a muri in plina activitate,a muri la postBlocul de munca. die in oneAs bed, to^ a muri de moarte bunaBde batraneteBde boala. die in oneAs bootsBshoes, to J$ 4 1. a muri subitBde moarte violentaB intr$un accident. -. a fi spanzurat; a muri in streang. M. )mai ales amer.* a muri in plina activitateBla locul de munca. die in the last ditch, to 11. die game. die of smth., to rig.^ a muri de ceva )curiozitate, plictiseala etc.*. die on it, to austral. 4^ a se da batut; a se lasa pagubas. die on oneAs feet, to scot. ^a muri subit; a muri cu zile. die 9ell, to ^a avea un sfarsit bun; a muri de moarte buna; a se stinge din viata ca o candela )aprinsa*. die 9ith oneAs bootsBshoes on, to 11. die in oneAs boots. dig and delve, to rar^ a sapa )pamantul*. dight oneAs gab, to scot. sl.^ a$si tine fleancaBpliscul. dig in oneAs heelsBtoes, to 11. dig oneAs feet in. dig into a pieBca2e, etc., to 4^ a ataca o placinta etc.; a incepe sa o manance repede si cu pofta. dig oneself in, to^ 1. mil. )d. un infanterist* a se instala la teren )sapandu$ si groapa indilviduala*. -. fig. a prinde radacini undeva )intr$o slujba, etc.*. dig oneAs feetBheelsBtoes in, to^ 1. fig. a se ancora puternic intr$un loc;. a_si consolida pozitiaBsituatia. -. a lua pozitieBatitudine )impotriva*; a pune piciorul in prag. M. a se incapatanaBambitiona )prosteste* S. a se crampona )de ceva*; a tine cu dintti. dig out factsB information, to 4 ^)d. cercetatori* a da la iveala Ba scoate la luminaBa dezgropa fapte, date )din arhive, biblioteci, in urma unei cercetari asidue*. dig smb. in the ribs, to^^ a inghionti pe cineva cu cotul; a$i da cuiva ghionti )cu cotul*Bcoate )pentru a atrage atentia asupra unui lucru*. dig up informationBa scandalBa stor:, etc., to ^^4 )d. ziaristi, politie* a scoate la luminaBa dezgropa un scandal vechiBlucruri compromitatoare etc. )'n urma unor cercetari*. dig up the hatchetBtomaha92, to ^^a relua ostilitatile. dine out on smth., to J$ 4 )d. 7 celebritate* a fi invitat la cina datorita personalitatii sale, talentului de a spune anecdote, succesului de care se bucura etc. dine 9ith %u2e Uumphre:, to J$ glum. a ramane nemancat. dingo on, to austral. J$ 4 ^^a fi lasBpoltron. din in smb.As ears, to )d. zgomote*^^ a rasuna in urechea cuiva. din smth. into smb.Bsmb.As ears, to 4^^ a$i viri )cuiva* ceva cu forta in cap )batindu$' la cap*. dip in the grav:, to amer. J$ sl. ^^)d. un functionar de stat* a fura banii statului; 4 G a se infrupta din cascaval. dip into a boo2, to^^ a frunzari o carte )citind ici si colo*. dip into oneAs poc2et, to ^^)ig. a fi )mereu* cu mina in buzunar; a trebui sa scoata )mereu* bani din buzunar; a nu )mai* termina cu cheltuielile. dip into smth., to J$4 ^^a studia superficial )un autor, un subiect o perioada etc.*. dip oneAs finger)s* in smth., to )ig. 4 ^a_si variBbaga nasul in ceva. dip south, to austral. J$ sl. ^^a se scotoci in buzunare dupa bani. direct oneAs attention to, to elev.^ ^a$si indrepta atentia asupra )unei pro$ bleme*; a acorda atentie )unui lucru*. direct oneAs energiesBefforts toBto9ards, to elev. ^^a$si indreptaBcanaliza energiaBeforturile in directia. direct smb.As attention to, to elev. ^^a$i atrage cuiva atentia asupra )unei probleme etc.*.

disagree 9ith smb., to J$4 )d. mancare, bautura , clima etc.* ^^ a nu$i face bine cuiva; a nu$i prii disappear from sightBvie9, to $$$a disparea; a pieri dinaintea ochilor; a se face nevazut; a iesi din cimpul vizual. disarrange smb.As hair, to ^^a ciufuli pe cineva, a$i strica coafuraBfreza. discharge oneAs pistol in the air, to aprox. ^^a se lupta cu morile de vint. disembarrass oneself of a chargeBresponsibilit:, to^^ a se debarasa )prin mijloace proprii* de o sarcinaBraspundere. dish it out, to 4 ^^a$i servi$o cuiva. dish oneAs opponent, to 4 ^^a$si infundaBface mart adversarul. dish out smth., to^^^ a impartiBdistribui ceva )alimente, unelte, echipammt, laude etc.*. dish the dirt, to amer. J$ v"lg. )ig. 1. ^^^a cleveti; a barfi; a vorbi de rau. -. a scotociBcotrobai in rufele murdare ale altuia. M. a se vara in cocina. dish up the usualBold arguments in a ne9 form, to J$ 4 ^a prezentaB4 G^ a servi argumente vechi intr$o forma noua, a face variatii pe aceeasi tema. dismiss smth. from oneAs mindBthoughts, to ^a nu se mai gandi la ceva; a alunga un gand neplacut. dispense 9ith smth., to^^^ a se lipsi de ceva; a face )ca* ceva )sa fie* inutil B de prisos. displa: the cloven footBhoof, to $$a$si arata adevarata sa fata; a se arata in adevarata sa lumina; a se arata in toata goliciunea )sufletului*; a$si da arama pe fata. disturb the peace,to$a tulbura linistea publica dive )oneAs hand* into oneAsBsmb.As poc2et B handbag, etc., to$ a vari repede mana tn buzunaru1 propriuBcuiva )sau in geanta proprie B cuiva etc.*. do a boltBaustr.$Bbun2Bamer. sl. gu:, to 4 ^^ a o lua la sanatoasa; a.si 1ua picioareleBcalcaiele 1a spinare; a fugi mancand pamantul. do a degree, to unv.$. a$si 1ua o licenti. do a gilgie;$ to austral. 4 fig.^^ a bate in retragere, a da indarat. do a nic2, to austral. 4$ a o sterge B intinde; _a spala putina. do a penang, to austral $),d. un avion de lupta*^^ a o lua la fuga; a fugi. do asBfor, to ^^ a tine locul de; a putea fi fo1osit pentru; a servi. drept )ceva*. do a shopBban2,. ete.,to J$ sl. ^^ a jefui un magazinBo banca Betc. do as :ou 9ould be done b: aprox. ^^ ce tie nu_ti place altuia nu$i face. do a9a: 9ith an animal, to ^a omori un anima1)de obicei pentru a$si scurta suferintele*. do a9a: 9ish oneself, to 4^^ a$si pune capat zilelor; a se sinucide do a9a: 9ith smth.,to J$ 4^^a desfiintaBaboli ceva. do battle, to ^^a da o batalieBlupta. do brea2fast B luncheon, etc., to^^ )d. un restaurant etc.* a servi micu1 dejunB pranzul etc. do business 9ith smb., to ^^a face afaceri cu cineva ) o firma comerciala*. doctor an account, to J$ 4 ^^1. a falsifica o socotealaBun cont. -. a incarca o nota de plata. doctor 9ine, to 4^^ a boteza vinul dod burnBdern B dratBgastBrotP amer. sl. ^^1a dracuBnaibaP)ei* dracia draculuiBnaibii P pe toti dracii P dodge militar: service, to^^^ a scapa de serviciu1 militar )prin frauda*. dodge oneAs responsibilities, to ^^a fugi de raspundere dodge the column, to mil. J$ sl. ^^a se sustrage Beschiva de la muncaP datorle; a trandavi; 4 $J. a sta, cu. burta 1a soare. dodge 9or2, to ^^a se eschiva de. la munea. do do9n the 9alls,. etc., 9ith a duster, etc., to . ^^a sterge peretii etc. cu o carpa, de, praf etc. do dut:,to, 1. )d,persoane* $$for smb. $ a suplini B inlocui pe cineva; a$i tine cuiva locul -. )d. un cuvant, o expresfe, figura de stil etc.* 9ith smb. for smth.$ a fi folosit de cineva pentru )a exprima* ceva. does :our mother 2no9 :ouAre outL 4 aprox.^^ )nu vezi ca* esti inca cu casul la gura )L*; )nu vezi ca* iti pute inca botul a laptedL*.

do execution, to 4 si fig.^^ a face ravagiiBprapad; a da iama. do for oneself, to ^^a se descurca )de unul* singur cu treburie gospodaresti, do for smb., to 4 1.^^ a$i tine cuiva casa B menajul. G. -.a$i face cuiva. de petrecanie. M. a$i nenoroci )financiar*; a$i ruina. do for smth., to a distruge ceva; the frost has done for the fruit$trees $gerul a dtstrus pomii )fructiferi *. do )9ellBbadl:* for smth., to 4$ a se descurca )bine B prost* pentru a obtine ceva. dog m: catsP 4 t.^^^ 1a naibaBdracu ///if$.. sa fiu afurisitBal naibii daca; sa ma ia naiba daca; zau asa,pe cuvant de onoareP do )ampleBfull* justice to, to^^ a acorda )cuivaBceva*atentia cuvenita. do justice to a meal, to^^a cinsti B onora masa)cuiva*, dole out smth., to$ a impirtiBdistribui ceva ) mai mult ca pomana*. doll oneAs children up, to^^ a$si gati copiii. doll oneself up, to $a se gati B a se ferchezuiiBa se face gigeaB a se impopotona done in a corner$ facut pe tacuteBfurisBascuns;facut in taina;surdina; done to a turn )d. friptura* fripta potrivit )nici prea in sange, nici uscata*. done 9ith :ouP $$$$$$$bine P fie P de acord P ne$am inte1es bate palma P donAt count :our chic2ens befere the: are hatched prov$$$$$ nu vinde pie1ea vulpii inainte de a o prinde. donAt cross the bridges before :ou come to them. prov$$$ pana nu ajungi la parau nu$ ti ridica poalele. donAt cross the bridge till :ou get to it ^. donAt cross the bridges before :ou come to them donAt give me )an: of :our*... 4 scuteste$ma )pe mine* de ... ,nuGmi spune mie ca .. , )arata iritarea fata de atitudini sau argumente considerate nepotrivit don the gra:, to amer. $$$$)'n timpul Cazboiului 3ivil 1D61$1D6N* $$$a servi in armata !uduluiBsudisti1or. donAt let flies stic2 to :our heelsP 4$ da$i zorB batate; mai repedeP donAt let on )to an:one* that ../ nu dezvaluiBspune )nimanui* ca ... donAt mention it.$ nu face nimic; deloc; catusi de putin .. -. )mai .ales . amer.* pentru putinBnimic; cu placere donAt put a patch upon it J$ 4 nu incerca sa gasesti cu orice pret o justificare, ca de abia agravezi situatia; _4$J nu, incerca sa dregiBcarpesti lucrurile, ca de abia le incurci mai rau. douAt s9ap horses 9hen crossing a stream fig. $nu se scbimba caii in mijlocul rauluiBvadului .Bv. si change horses in the midstream. donAt ta2e an: plugB 9ooden nic2els amer. J$ sl. $$$$$nu te lasa tras pe sfoaraB dus de nasBprostit. . donAt teach :ou grandmother to suc2 eggs iron.$$s$a gasit oul sa invete pe gaina; ajunge oul mai cuminte decat gaina; nu invata,. pestele sa inoate donAt tell meP^^ mie$miBspuiB zici )parca eu nu stiu* P donAt trouble trouble until trouble troubles :ou aprox. $$$nu te lega la cap cand nu te doare; nu$ti baga capul )teafarB sanatosB zdravan * sub evanghelii donAt 9a2e it upl austral. 4 las$o baltaBincurcata donAt :ou 9ish :ou ma: get itP iron. $$$$$sa ai sa iei Pvezi sa nu capeti )cumva*P do oneAs) level*.best, to $a face tot posibilul; a face tot ce)se* poateBe )omeneste posibil.* do oneAs bit, to $$$$1. a$si aduce contributia; a$si da obolul; a$si indeplini obligatia )ce$i revine*. -. a servi in armata in timpu1 razboiului; a$si face datoria fata de patrie. do oneAs damnedest, to J$o,Nl. $$$$$$a face )si* pe dracu in patru; a_si pune carnea in saramura. do oneself in, to J$ sl. $$$$$a$si pune capat zilelor; a se sinucide. do oneself proud, to $$$$a avea grija de propria persoana; a nu$si i refuza nimic B a se respecta; a se cinsti singur. do oneself 9ell, to $$$$$$$$$a$si procura o p1acere,. do oneAs home9or2, to$$$$$$ a$si face lectiile B temele )pentru scoala*. do oneAs stint, to$$ a$si face treabaBportia de lucru )la serviciu*.

do oneAs stuff, to amer. 4$do :our stuff$ atata ce stii )sa faci* P do oneAs sums, to $$$$$a rationa corect; a sti cit fac doi plus doi. do oneAs 9hac2, to $ do oneAs stintP do smb. bro9n, to J$ sl, _$$$$$$$$$$a$i lua cuiva si pielea )de pe el` _ -. a trage si sfoara pe cineva. do smb. dirt, to 4 $$$$$a$i face cuiva o murdarieBporcarieBmagarie. do smb. do9n, to J$ 4 $$$$$$1. a cauta sa micsoreze importanta cuiva. -. a insela pe cine va; a$i trage pe sfoara. do smb. in, to sl. $$$$$$$$$$a$i face cuiva de petrecanie. do smb. in the e:e, to $a minti pe cineva de la obraz; a orbiBprosti pe cineva. do smb. out of smth., to J$ 4 $$$$a$lipsi pe cineva de ceva )fa care se considera 'ndreptatit8 concediu pliitit, pensie, o slujba, o avansare etc.*. do smb. over, to J$ sl. $$$$$$$$a bate mar B a cotonogi pe cineva. do smb. proud, to J$ 4l. arner. $$$$$$a face cuiva cinsteBonoare; a onora pe cineva. -. a flataBmaguli pe cineva. M. 4 $J $a se da peste cap pentru cineva ; a nu sti ce sa mai faca pentru cineva. do smb.As business, to u. do the business for smb. do smb. to death, to $$$$$a omori )un prizonier, un ostatic etc.*. do smb. to rights, to 1. a remuneraBrasplati pe cineva dupa merite. -. a$i plati cuiva cu varf si indesat. do smb. up, to J$ 4 1. a$i inchide cuiva fermoarul )la care nu are acces*. -. )d. un efort* a epuiza pe cineva. do smb. up bro9n, to amer. sl. v. do smb. bro9n. do smb. ver: 9ell, to )d. un restaurant sau holel* a oferi servicii de calitate do smth. do9n, to J$ 4 a cauta sa micsoreze importanta unui lucru. do smth. for a dare, to$ a face ceva )numai* ca raspuns la 7 provocareB chemare la intrecereBla un challenge. . do smth. in oneAs o9n good time, to $a face ceva )atunci* cand socoteste de cuviintaB ii e mai comodBare chef. do smth; li2e a bird, to 1. a face ceva cu placereBcu draga inima. -. a face ceva usorBfara nici 7 dificultateBtrudaB 4$J batand din palme. do smth. out, to J$ 4 1. a face curat ) intr$o camera*. -. a face ordine )intr$ un dulap, sertar etc.*. do smth. over, to amer. 4^ a face din nouBinca o data; a repeta un lucru. do smth. to smb., to J$ 4 )d. un cantec, 7 personalitate elc.* a fascina; a tulbura. do smth. up bro9n, to amer. G sl. a face un lucru bunBde nadejdeB cum trebuie; he li2es to do things up bro9n$ el cand face ceva face, nu se$ncurca; el ori face ceva ca lumea, ori se lasa pagubas. dot and carr:Bgo one, to J$4 a schiopata; a trage piciorul. do tellP amer. 4^ nu zauP ia te uitaP ei asL )vorbesti* seriosL fugi d$acoloP nu se poateP do the bloc2, to austral. J$ 4 ^a se plimba in cartierul bogatBelegantBselect al orasului. do the business, to ^a da rezultatele necesareBscontateBasteptate. do the businessB job for smb., to 1. J$ 4 ^ a distrugeBnenoroci pe cineva. -. $J a$i face cuiva felulBseama. do the carpet, to ^ a curata covorul cu aspiratorul. do the dirt: on smb., to auslral. J$ 4l. a lasa pe cineva de izbelisteB4 $J in panta; a parasi pe cineva la ananghieBnevoie. -. a$i face cuiva mizeriiBo porcarieBo figura oribila. do the dishes, to ^ a spala vasele. do the do9n:, to J$ sl. 1. a sta culcatBlungit. -. a dormi; 4 $J$ a trage )la* aghioase. do the flo9ers, to^ a aranja florile; a face un aranjament floral. do the grand, to sl. 1. 4 $J$ a se tineBumbla cu nasul pe sus; a face pe grozavulB marele. -. 4 $J$ a se fuduliB grozavi cu ceva do the handsome )thing*, to 4 v. come do9n handsome. do the job for smb., to 4 v. do the business for smb. do the polite, to ^a face pe politicosulBomul bine crescut.

do the room, to ^a deretica prin camera; a face curatenie intr$o camera; a zugravi o camera; a tapeta o camera etc. do the tric2, to 1. a$si stingeBajunge telulBscopul; 4 $J$ a$i reusi figura; a da lovitura; a nimeri$o in plin; a$i veni de hac; a$i fi popa. -. a avea efectul scontat; a da rezultat)e*; 4$J a merge. do things on the big figure, to amer. 4 a face ceva in stil mare. do time, to sl. a sta la racoare. dot smb. one, to 4 a$i trage cuiva un pumn in nas. dot the iAs )and cross the tAs*, to v. cross the tAs )and dot the iAs*. double a part, to $a dubla un rol )intr$o piesa*. donble parts, to $a juca doua roluri )intr$o piesa*. double up 9ith laughter, to 4$J$ a$l durea burta de ris; a se tine cu mainile de burta de )atita* ras. double up 9ith pain, to $ a se indoiBchirci de durere. double up )on smth.*, to J$ 4 $ a se asocia cu cineva pentru a imparti pe din doi ) o camera, o cheltuiala, mlncarea elc.*. doubl: so as^ cu atat mai mult cu cat do up oneAs hair, to ^a$si ridica parul in sus; a$si face o coafura montanta. dovetail into smth., to $a se potrivi perfect cu ceva )ca o parte a intregului*. do 9ell b: smb., to$ amer. )d. un superior* a trata foarte bine pe cineva; H a fi o adevarata manaBbinefacere pentru cineva. do 9ell for oneself, to 4$$ a se descurcaBaranja in viata. do 9ith smth., to J$ 4$ a avea nevoie de ceva; 4 $J a$i prinde bine ceva; 4 $J a nu$i strica ceva. do 9ithout smth., to $ a se descurca )si* fara ceva; a se )putea* lipsi de ceva; si iron.8 a se lipsi bucuros de ceva. do9n the course, to austral. J$ sf. )d. un cal* a termina cursa neplasat. do9n tools, to )d. muncitori*^ a intrerupe lucrul; a faceBdeclara greva. do9n under J$ 4 )in* ustralia si 1oua$]eelanda. do9n 9ith theB:our dustP amer. sl. ^platesteP4$J scoate bistariiP )pune* jos bistariiPmarinarii pe covertaP do :ou see an: green in m: e:eL J$ glum. ma crezi atat de credulBnaivL drag b: the ears, to^ a proceda brutal; a face uz de violenta Bforta. drag in b: )the* head and shoulders, to 4 v. bring in b: )the* head and shoulders. drag oneAs brains aboutB9ith smth., to 4 v. beat oneAs brains aboutB 9ith smth. dragoon smb. into doing smth., to a forta pe cineva sa faca ceva; 4 $J a$i vari intr$o povesteBtreaba. drag out a stor:, to 4^ a lungi o povestire. drag smb. off to places, to^ a tari pe cineva dupa sine )la petreeeri etc.*. drag the bush up,to amer. 4 O. bang the bush. drag the chain, to auslral. J$ 4 a se face ca munceste; a munci incet si fara tragere de inima. drag through the mi reBmud, to^ a tari in mocirlaBnoroi; a pata, a intina )reputatia, memoria cuiva elc.*. drag up a child, to^ a lasa un copil sa creasca ca 7 buruiana. drain the bilge, to austral. J$ sf. $a suferi cumplit de rau de mare. dra9 a bead on, to mil. $a tinti; a ochi; a lua la catareBochi. dra9 a blan2, to v. dra9 blan2. dra9 a bo9 at a venture, to fig. ^^ a arunca o sageata la intamplare. dra9 ahead of smb., to fig. ^ a fi frunte; a se situa in frunte. dra9n line, to v. dra9 the line. dra9 a long bo9, to 4 v. dra9 the long bo9. dra9 a red herring across the pathBtrailBtrac2, to J$ 4 1. G umbla cu cioara vopsita. -. a abate atentia de la fondul chestiunii; a devia conversatia; a schimba vorba. dra9 a veil over smth., to fig.^ a asterne un val peste ceva; a nu dezvalui lucruri neplacute. dra9 bitBbridleBrein, to^ 1. a strange fraul; .a trage de haturi; a opri )calul.etc.* tragand de haturi. -. a lasa haturile din mana; a se opri, M. fig. a reduce cheltuielile; 4 $S a )mai* strange cureaua.

dra9 blan2, to^ 1. a trage un bilet de loterie necastigator. -. 4$ a da chix; a nimeri in gol. dra9 bridle, to v. dra9 bit. dra9 cuts, to ^ a trage la sorti. dra9 dun out of the mire, to J$ inv. ^ a ajuta pe cineva intr$un moment de grea cumpana; a scoate pe cineva de la stramtoareBdin nevoi. . .. dra9 in oneAs horns, to J$ 4^ a$si mai micsoraBcoboraBreduce pretentiile; 4$a o lasa mai moaleBieftin; 4$S a$si mai lasa din fumuri B pene; a se face mai mititel; H a bate in retragere; a trai pe picior mai micB mai modest )decat in trecut*. dra9 it mildP 4 ^1.lasa$te de brasoaveB iordaneP las$o mai iefinP -.las$o mai moale P opreste boiiP )ia$o* usurelP dra9 oneself up, to^ a se indrepta )din spate* ; a$si indrepta spinarea. dra9 oneself up to oneAs full height, to^ a se ridica cat de lung. dra9 onBupon smb.As 2no9ledgeBexperienceBs2ill, etc., to ^ a apelaBrecurge la cunostinteleBexperientaBindemanarca cuiva. dra9 out to a great length, to ^ a lungi teribil de mult )un discurs, timpul de stat la masa etc.*. dra9 rein, to v. dra9 bit. dra9 smb. out, to^ a scoate pe cineva din atitudinca sa rezervata; fig. a$i face sa iasa din cochilie. dra9 smb.As attention to, to^ a$i atrage cuiva atentia asupra. dra9 smb.As e:e$teeth, to 4 ^1. a rupeBtaia cuiva nasul; a$i mai taiaBreteza din peneBunghii. -. a jumuliBsuge pe cineva. . dra9 smb.As fire, to a se face tinta atacurilor cuiva; a$si ridica pe cineva in cap. dra9 smb.As leg, to 4 scot. v. pull smb.As leg. dra9 smb.As teeth, to ^a face pe cineva inofensiv. dra9 smb. up sharpBsharpl:, to )d. o remarca, un comentariu* a face pe cineva sa se opreasca brusc )din vorbire*. dra9Bgather stra9s, to J$ 4 a$i da ochiiBpleoapele in gene; 4$ a$i_veni #os <ne pe la gene. dra9 the badger, to 4 )ig. a face pe cineva sa$si dea cartile pe fata. dra9 the bo9 up to the ear, to J$ rar fig. a$si incorda toate puterile; a depune toate eforturile, dra9 the b:e, to $)d. un sportiv* a fi scutit de a participa la 7 probaBun meci. dra9 thc cro9, to austral. v. cop the cro9. .dra9 the line, to 1. a stabili o diferentaBlimita netaBclaraBprecisa. -8 a. nu depasi masura; one must $some9here $toate )lucrunle* au o limita; trebuie sa stii )unde* sa te opresti. dra9 the long bo9, to 4^ a spune brasoaveBgogosi; a taia )la* piroane; a indruga )la* minciuni; a manca bors. dra9 the s9ord and thro9 a9a: the scabbard, to J$ elev.^ a fi pregatit pentru cele mai grele incercari. dra9 the 9ool over smb.As e:es, to ^ a orbi pe cincva; a$i arunca cuiva praf in ochi; a unge ochii cuiva; a imbrobodi pe cineva. dra9 to a close, to^ a se apropia de sfarsit. dra9 up a contractBtreat:Ban agreement, to ^a intocmi un contractBtratatB acord )mai ales sub forma de proiect*. dra9 up the ladder after oneself, to fig.^ a trage scara dupa sine; a se pune la adapost de orice primejdie; a fi in afara de orice pericol. dra9 9ater to smb.As mill, to 4 ^a da cuiva apa la moara. dream smth. up, to^ a inventaBnascoci ceva )ingenios sau nastrusnic*. dree oneAs 9eird, to J$ rar a se resemnaB impaca cu soarta; a suferi in tacereB fara a cracni. dregs do9n smb.As jac2et, to 4 a$i trage cuiva o chelfaneala buna; a scoate praful din cineva; a$l snoplBumfla in bataie ; a$l burdusi zdravan; a$i scutura cojocul. dress smb. do9n, to 4. v. dress do9n smb.As jac2et. dress up an argument, to a$si sustine un punct de vedere incarcat cu zorzoane inutlle )pentru a$l face mai convingator*.

drill smth. into smb., to .a$i vara )cuiva* ceva in cap prin exercitii repetate. drin2 hob aBor nob, to J$ 4 ^a ciocni paharele; a bea impreuna. drin2 in smb.As 9ords, to 4 a$i sorbi cuiva cuvintele. drin2 off candle$ends )for*, to J$ 'nv. a bea in sanatatea doamnei inimii sale. drin2 oneself to death, to^ a muri din pricina bauturiiBalcoolismului ; he is ,ing himself to death $bea in nestire )pana ce va muri*. drin2 smb. under the table, to 4^ a tine mai mult la bautura decat cineva; a$l viri sub masa. drin2 smth. do9nBoff ) in one gulp*, to ^a bea ceva pana la fund )pe nerasuflate, dintr$o inghititura Bsorbitura*. drin2 the 9aters, to^ a bea apa minerala )intr$o statiune balnearaBbalneo$ climaterica*; a face cura de apa )minerala*. drin2 9ith the flies, to austral.^ a bea de unul singur. drive a coach and four through an argument, to 4 ^a da peste capBface praf un argument care nu sta in picioare. drive a hard bargain, to J$ 4 ^a nu ajunge usor la un compromisBo intelegereB o tranzactie; 4 ... a se lasa greu )convins*. drive a nail into smb.As coffin, to^ a grabisfarsitul cuiva; 4 $S a baga pe cineva in mormantBpamant. drive a 9edge )bet9een*, to 4^ a baga un fitil )intre*. drive home )to*, to ^1. a convinge; a face sa inteleaga; a$i baga )cuiva ceva* in cap. -. a termina cu bineBsucces; a duce la bun sfarsit. drive into the bac2ground, to a impinge pe planul al doilea. drive oneAs hogsBpigs to a badB9rong mar2et, to 4 v. bring oneAs eggs to a badB 9rong mar2et drive oneAs hogsPpigs to a fairB fineBprett: mar2et, to iron. v. bring oneAs eggs to a fairBfine, etc. mar2et. drive oneAs hogsBpigs to mar2et, to J$ 'nv. fig. ^a mana porcii la jir; a trage )la* aghioase. drive smb.bac2 on smth., to^ a forta cuiva mina sa faca lucruri )extreme* in contra vointei; as ' had finished all m: cigarettes, ' 9as driven bac2 on FohnAs gaspers^ cum imi terminasem toate tigarile, a trebuit sa fumez. mahorca lui 'on. drive smb. crac2ers, to J$ 4^ a scoate pe cineva din minti; a innebuni pe cineva. drive smb. into a corner, to fig.^ a incolti pe cineva; a pune pe cineva la zid; a infunda pe cineva; a nu$i lasa cuiva nici 7 iesireBscapare. drive smb. madBcraz:, to ^a scoate pe cineva din minti; a$l innebuni. drive smb. out of his mindB9its, to v. drive smb. mad. drive smb. round the bend, to 4 v. drive smb. mad. drive smb. to despairBdesperation, to^ a$l aduce pe cineva la )o stare de* disperare. drive smb. to drin2, to ^a$l face pe cineva sa se apuce de bautura )de disperare*. drive smb. to his shifts, to^ a aduce pe cine va la ultima limita a rezistenteiBla capatul puterilor. drive smb. to his 9itAs end, to v. bring smb. to his 9ittAs end. drive smb. to the )last* shifts, to v. drive smb. to his shifts. drive smb. up the 9all, to 4^ a$l face pe cineva sa se suie pe pereti; a$l innebuni; a$lscoate din minti. drive sta2es, to amer. ^a aseza tabara. drive the centerBcrossBnail, to amer.^ a ochiBtrageBnimeri drept in tinta. drive the nail home, to ^1. a bate cuiul pina inBla fund. -. fig. a termina ceva cu bineBsucces; a duce ceva la bun sfarsit. drive the nail )up* to the head, to v. drive the nail home drive to ba:, to v. bring to ba:. drive to the 9all, to v. drive smb. into a corner. drop a bric2Bclanger, to 4 ^a da cu bitaBbatul in balta; a 7 face boacanaB de oaie. drop a buc2et into an empt: 9ell, to J$ 4 ^ a$si pierdeB irosi timpul )si fortele* de pomana; aprox. 4 G a duceBcara apa cu ciurul )si soarele cu oborocul*.

drop a clanger, to v. drop a bric2. drop a cue, to $sl.^ a$si lepada potcoavele. drop a hint, to 4 G a bate saua sa priceapa iapa. drop a stitch, to^ a scapa un ocbi )la crosetat*. drop deadP sl. ^du$te draculuiB sa te ia dracuAP drop in )on smb.Bat a place*, to ^a trece pe la cinevaBceva. drop itP 4^ gataP destulP bastaP las$o baltaP droll li2e a hot potato, to 4$ a se debarasa )de cineva, ceva* in doi timpi si trei miscari; a arunca la lada cu gunoi. drop millstones, to ^1. a nu varsa o lacrima ) la o nenorocire*. -. a avea inima impietrita; a fi inima de piatra. drop off the hoo2s, to sl. v. drop a cue. drop oneAs bundle, to austral. 4$ a se lasa pagubas; a se da batut; a depune armele. drop oneAs gear, to austral. J$ sl.$ )d. o femeie* a se dezbraca. drop oneAs hAs, to )una din particularitatile vorbirii 3oc2ne:* a nu pronunta +h+ acolo unde trebuie. drop short of smth., to v. fall short of smth. drop smb. a line, to$ a$i scrie cuiva citeva rinduriBo scrisoare scurta. drop the buc2et, to austral. J$ sl. $a aruncaBda vina pe altcineva ) intr$un proces*. drop the pilot, to fig. ^a renunta la serviciile unul sfatuitor bun. dro,vn smb. out, to^ a vorbi mai tare decit cineva )sau a face zgomot* pentru a$ l acoperi dro9n the miller, to J$ glum. ^a boteza prea tare o bautura alcoolica. drum smb. out of smth., to ^a da pe cineva afara cu tam$tamBscandal. drum smth. into smb., to v. din smth.into smb. drum up oneAs friends, to J$ 4^ a face apel la toti prietenii. drun2 as a bastard, )as* austral. v. drun2 as a fiddler, etc. drun2 as a boiled o9l, )as* amer. v. drun2 as a fiddler, etc. drun2 as a fiddlerBpiperBlordBfishBan o9l, )as* ^ beat mortBcritaBtunBturta. drun2 as a pissant, )as* austral. 4^ beat mortBturtaBcrita. dr: as a birdAs arse, )as* austral. J$ 4^ foarte uscat. dr: old stic2, )to be a* austral. J$ 4 ^)a fi un* batran ironic. dr: straight, to J$sl. a se aranja; a se rezolva. dr: upP 4^ bastaP destula vorbarieP ai spus si asa prea multe. duc2 in, to austral. J$ 4 ^a intra repedeBpentru cateva minute )mal ales intr$un magazin. (a #elbourne ,multe magazine au firme cu ratoi si inscriptia8 %uc2 in for shoe repairs etc.*. duc2 out of smth., to 4^ a reusi sa scape de o belea. duc2 the scone, to 8auslral.J$ sl. ^ a$si recunoaste vina )intr$un proces*. dull as ditch9ater, )as* $)d. un spectacol,o carte, un discurs etc.* plicticos la culme. dunAs the mouseP J$ 'nv. $ahaP te$am prinsP dust smb.As coatBdoubletBjac2et )for him*, to O. dress do9n smb.As jac2et. dust smb.As e:es, to fig. $a arunca praf in ochii cuiva. %ulch have ta2en UollandP, the aprox. $a descoperit mericaB gaura covrigului B mare pricopsealaBscofala

E
each for himself and the devil ta2e the hindmost ^ fiecare pentru el si %umnezeu pentru toti; H scapa cine poate. earl: bird catches the 9orm, the^ cine se scoala de dimineata, departe ajunge. earl: start ma2es eas: stages, an u. earl: bird catches the 9orm. earn Bma2e a mint )of mone:*, to 4 ^a castigaBface o groaza de baniB o avere; a manca banii cu lingura; a se juca cu banii. earn oneAs crust, to ^a munci pentru 7 bucata de paine. earn oneAs 2eep, to ^ a castiga atat cat este necesar pentru a se intretine )singur*; a avea cuBdin ce sa traiasca..

earn oneAs salt, to ^a nu manca paine)a* de pomanaBdegeaba. earn the 9ages of sin, to J$ eleu. ^a fi spanzuratBcondamnat la moarte. ease bac2 on the stic2, to au. ^a trage maneta spre sine castigand inaltime*. ease nature, to ^a se usura; a avea scaun. eas: as B3, )as* 4^ simplu ca buna ziua. eas: as falling off a logBas l:ingBsl. as damn itBamer. as pieBas rollin goff a log, )as* v. eas: as B3. eas: as 9in2ing, )as* v. eas: as B3. eas: come, eas: go )d. bani* P $AI ^ de haram a venit, de haram s$a dus; cum a venit, asa s$a dus. eas: does it P domol P ia$o incetBusurelP nu te grabiBpripiP cine merge incet, ajunge departeB incet, incet, departe ajungiP eas: on the e:e^ placut la vedere, placut ochiului; care incantaB desfata privireaBochiul. eat a bit of mutton 9ith smb., to J$ 4 rar^ a lua masa cu cineva. eat a pec2 of salt 9ith smb., to 1. fig. a manca paine si sare cu cineva ) o viata intreaga*. -. a se bate pe burta cu cineva. eat a9a: at the coast, to )d. mare* a eroda malul )stancos*; a +musca+ din mal. eat cro9Bdog, to am /. sl. v. eat dirt. eat dirt, to J$ 4 1. a$si retrage cuvintele )cerandu$si mii de scuze*. -. a$si puneBturna cenusa peBin cap. eat dust, to amer. J$ 4 a suferi o pedeapsa. eat for the bar, to J$ 4 a urma dreptul. eat humble)$*pie, to v. eat dirt. eat into oneAs savings, to 4 ^a face o gaura in economii. eat ironBs9ord, to$ inv.^ a primi o lovitura de arma alba. eat no fish, to Jelev.^ 1. a nu manca peste )in zile de post*; a nu tine catolic; )prin extensie* a nu fi catolic. -. fig. a inspira incredere)din punct de vedere politic etc.*. eat oneAs ca2e and have it, to aprox. ^a implica si capra si varza; si cu porcul gras in batatura si cu porumbi in patul. eat oneAs dinners, to 4 ^ eat for the bar eat oneAs fill, to^ a manca pe saturateBghiftuite. eat oneAs hat, to8 'All eat m: hat if ... sa nu$mi spui mie pe nume daca ... )folosit pentru a intari cerectitudinea unei afirmatii*. eat oneAs head off, to 4 ^a manca cat sapte si cam de pomana; )prin extensie a duce o viata de parazitBtrantor )pe spinarea altuia*. eat oneAs beart out, to^ a se consuma teribil de mult; a se perpeli; a se tortura; a i se topi inima )de suparare*; a$si manca sufletul; a$l racai la inima. eat oneAs lee2, to 4 u. eat dirt. eat oneAs mutton 9ith smb., to rar .v.^ eat a bit of mutton 9ith smb. eat oneAs o9n flesh, to ^a fi cuprius de lene)vie*. eat oneAs terms, to 4 u. eat for the bar eat oneAs 9ords, to 1. a$si inghitiBretrage cuvintele; a retracta tot ce a spus )cerindu$si scuze*. -. a inghitiBmanca cuvintele ) in vorbire*. eat out of smb.As hand, to^ a fi supus ca un caine; a se purta ca un mielusel. eat short, to )d. torturi, piscoturi etc.* a se mancaBconsuma repede; a disparea repede; a nu tine mult; a nu ajunge sa se strice. eat smb. out of house and home, to 4 a$i manca cuiva si urechile )prin extensie* a trai pe spinarea cuiva, exploatindu$l la singe. eat smb.As bread and salt, to ^ a fi oaspeteleBmusafirulBinvitatulBcuiva. eat smb. s mutton, to rar v. eat a bit of mutton 9ith smb. eat smb.As salt, to ^ 1. $ eat smb.As bread and salt. -. a minca din painea cuiva; a fi intr$o situatie de dependenta fata de cineva. M. a fi in slujbaB serviciul cuiva. eat smb.As toads, to 4^ a$i linge cuiva si picioareleBgheteleBcizmele; a fi catelusul cuiva. eat s9ord, to 'nv. 11. eat iron. eat the air, to J$ 'nll. a se hrani cu promisiuni; a nutri sperante desarte.

eat the bread of idleness, to a manca paine)a*Ba face umbra pamantului de pomana; a fi un trantor fara pereche. eat the calf in the co9As bell:, to a vinde pielea ursului din padure. eat the fat of the land, to^ a trai imparatesteBca un pasaBea gaina la moaraB ca cainele la stana; a inota in miere. eat the ginger, to amer. J$ sl. ^ a$si lua partea leului ; a lua caimacul; a trage spuza pe turta sa. eat the lee2, to 4$ v.$ eat dirt. eat 9ell, to ^ 1. a manca bine; a$i placea sa manince bine. -. a avea pofta de mancare. M. )d. un aliment* a avea )un* gust placut, a fi bun )la gust*. economize )on smth.*, to ^ a face economii )la B de ceva*; a)$si* reduce cheltuielile )laB de ceva*. edge )oneAs 9a:* to9ards the doorBacross the room, etc., to^ a se strecura spre usaB )printre invitati etc.* spre celalalt colt al incaperii etc. edit 9ords out of a text, to^ a suprima cuvinte$ din text in momentul stilizariiB pregatirii pentru tipar. effect a footing, to fig.$ a prinde radacini. egg smb. on, to $a impinge pe cineva la ceva )mai ales nechibzuit sau perieulos*. e2e out a living, to ^a castiga o paine, a gasi un mijloc de a duceB incropi o existenta precara. elbo9$grease gives best polish aprox. ^ cu rabdarea se trece marea; cu rabdare si cu tacere se face agurida miere. elbo9 oneAs 9a: throughBacross, etc., to a$si croiBface drum cu coatele prin etc. embar2 onBupon sroth., to^ a incepe ceva ) o calatorie, un proiect, o campanie etc.*. empt: out oneAs contents, to )d. un recipient* a$si pierde continutul; a lasa sa i se scurga continutul. empt: out oneAs poe2ets, to a$si goli buzunarele. en bloc ^ in bloc. en clair )d. mesaj* necifrat, necodificat. encore smb., to a bisa pe cineva )un interpret*. encroach onBupon smb.As time, to elev. a$i rapi cuiva timpul. end it )all*, to 4 a termina$o cu viata; a$si pune capat zilelor. end on )d.o ciocnire de vase* cu pupaBprova. end smth. off, to^ a termina ceva. end to end )d. mese etc.* )asezate* cap la cap. engage 9ith the enem:, to mil. a angaja inamicul. <nglishmanAs house is his eastle, an aprox. ^fiecare e stapan la el acasa. enlarge onBupon a subject, to ^a dezvolta un subiect; a spune mai multe despre un subiect. enlighten smb. aboutBon smth., to elev. ^a luminaBlamuri pe cineva cu privire la ceva. en masse ^in masa, masiv. enough and to spare ^ prea de$ajunsBmult )mai si ramane*; destul ca sa mai si ramana; cu prisosinta; cu virf si indesat. enough is as good as a feast prov.$$ ce$i destul e prea destul; H ce$i mult nu$i bun. enough to ma2e a cat laugh ),itAs*^ sa mori Bsa te prapadesti de ras )nu alta* enough to ma2e a cat spea2 ),itAs* ... minune mare; .. , de face sa stea mata$n coada. enough to puzzle a Philadelphia la9:er ),itAs* amer. 4 ^) e o* treaba tare incurcata careia nici dracul nu$i mai da de capat. enough to s9ear b: ),itAs* 4 ^nu )e* cine stie ce; o tara; un pic. en pantoufles^ intr$o atmosfera degajataBrelaxataBintima. en poste )d. un diplomat etc.* la post. en prise )d. o piesa de sah* amenintat. en route^ inBpe drum. en secondes noces^ dintr$o a doua casatorie. enter at the !tationersA Uail, to )d.o lucrare* a purta dreptul de autor.

enter for a contestBcompetition, to^ a se prezentaBinscrie la un concurs. enter into detailsBparticulars, to ^a intra in detaliiBamanunte. enter the field, to si fig. ^a intra in luptaBactiune; a se lansa in discutieB disputaBcontroversa. enter the lists, to fig. 1. a arunca manusa. -. a ridica manusa. M. v. enter the field. S. a intra in arena; aGsi incerca fortele. entre nous intre noi; in particular. epater les bourgeois 4$$.. )ca* sa crape Popeasca. e\ual to cash amer. J$ 4^ valoros; pretios; de valoareBpret; de o calitate incontestabila; 4 $ itAs $ face toti baniiBtoate paralele. err on the right side, to a evita greseala cea mai grava posibila; aprox. a alege solutia cea mai buna dintre doua rele. esprit de corps aprox. solidaritate profesionala. esprit de lAescalier aprox. mintea romanului cea de pe urma. even as... tocmai cand ... even out pa:ments, to^ a esalona platile in transe egale. even up mattersBthingsBthe teams, etc., to^ a echilibra situatiaBlucrurileB echipele etc. even op the score, to ^a egaliza scorulBrezultatul. ever:bod: 2no9s best 9here his o9n bootBshoe pinches fiecare$si stie buba; fiecare stie unde$l bateBdoareBstrange gheataBpantoful; fie care stie ce$l doare. ever: bullet has its billet aprox. in toate )lucrurile* exist a o soarta; nu te poti impotrivi soartei; nu poti lupta contra soartei. ever: last sl. toti, fara exceptie. ever: little ma2es a mic2le ^picatura cu pic, pic, garla iti face si nu mica; par cu par se face cerga. ever: man has a fool in his sleeve ^ fiecare nas isi are nasul; cat e vulpea de vicleana si tot cade in capcana. ever: man Fac2 )of us*^ fiecare )dintre noi*, toata lumea )fara exceptie*. ever: man 9ith his hobb:$horse 4 ^fiecare )om* cu damblauaBpasarica lui. ever: no9 and then ^ din cind in dnd, cand si cand. ever: potter praises his o9n pot prov^ tot tiganul isi lauda ciocanul. ever: so often v. ever: no9 and then. ever:thing in the garden is lovel: )uneori folosit ironic* totul este cat se poate de bine. ever:thing is lovel: and the goose hangs high $4^ totul merge strunaBgaitanBca pe roateBca pe apa. ever:thing is nice in :our garden iron. ^ la dumneata totul este perfect )vorba sa fie*P ever: 9hich 9a: amer. ^in orice directie; in toate directiile. exchange is no robber: aprox. targul prost gen %anila Prepeleac nu e pacatB furt )expresie folosita ca o scuza de cel care face un schimb avantajos in detrimentul celuilalt*. excuse me 1. dati$mi voie; pardon )expresie folosita pentru a strabate mulfimea sau pentru a$si exprima dezacordul*. -. ma iertati )scuza folosita cand tusesti, stranuti etc.; de asemenea, cand te ridici de la masa sau cand opresti un strain pentru a$i cere o informatie*. excuse smb. from )doing.* smth., to ^a scuti pe cineva de )a face* ceva. ex nihilo^ din nimic. ex officio din oficiu expend energ: on )doing* smth., to ^a consumaBcheltui energie pentru )a face* ceva. experiment onBupon, to ^a face experienta pe. experiment 9ith, to^ a face experiente cu. explain smth. a9a:, to^ a gasi o explicatie plauzibilaBvalabila pentru ceva )inlaturand astfel orice dubiu*. explore ever: avenue, to J$$ 4 a examinaBcerceta toate posibilitatileBcaile; a intoarce o problema ,pe toate fetele. ex post facto )d. o lege* cu efect retroactiv.

expunge from the listBrecord, to ^ a radiaB sterge )un nume* de pe lista Bregistru. ex silentio^ dinBin lipsa unor probe contrare. e:e for an e:e^^ dinte pentru dinte. e:es frontBleftBright P mil. capul inainteBla st ngaBla dreapta

F
face a9a: from )smb. smth.*, to $$$$$$$a$$si intoaree capul Bfata )de la cinevavaBceva* a privi )intentionat* in directie opusa. face it out )that*, to $$$a o tine una si buna )ca*. face it 9ith a card of ten,to$$$$$$$H$ inv $$$$$$$a avea o atitudine impertinentaB sfidatoareB provacatoare. face the 2nocher, to G 4 $$$$$a cersi pe la usi; a umbla cu cersitul B saruA mana B daibojul face the music, to 4 $$$$a nu zice nici pisBa nu cracni )cand cineva te cearta* B fig. a infrunta furtuna. face up to , $$$$$$$$$a$si asuma )o raspundere B o sarcina * B a accepta )cu curaj* o posibilitateBprobabilitate neplacuta* B a privi )adevarul B lucrurile* drept in fata fade a9a: into the distance, to $$$$$)d. persoane, zgomote* a se pierde )treptat* in departare. fade out, to radio $$a fila o voce,o muzica, efecte de sunet*. fade up, to radio$$$$ a intari o voce, o muzica, efecte de sunet*. fag round after smb.,to$$$$$$$$$$$ 4 $$$$$a se tine de coada cuiva )facandu$i diferite servicii*. faint heart never 9on fair lad: aprox. cine nu indrazneste nu cucereste. fair and softl:$$$$$$$$ incetP usurelP domol fair and s\uare $$$$$$$cinstit; deschis; pe fata. fair ,doAs 1. thatAs not ...,nu e dreptBcinstitBjustP -. pe din doua fair enoughtP ^)foarte* bineP perfectP de acordP in regulaP fair to middling$$$$$$$$$)d. sanatate, vreme etc.* asa si asa fair B fine B soft 9ords buter no parsnips $$$$prov. numal cu vorba nu se face ciorba. fall aboard of B9ith smh., to 4$$$$$a se strica B certa cu cineva; a se pune rau cu cincva fall about 1aughing B 9ith laughter, to$$$$$$$ 4 $a muriBse prapadi de ras; a nu se maii putea tine pe picioareBa se tine cu miinile de burta de atata ris. fall about oneAsears, to $$$$$ )d. realizari etc.* a se prabusi )la pamant.* )ca un castet de carti de joc * .. a se a lege praf si pulbere. fall a lip of contempt , to $$$$$a se stramba in semn de dispret; a face o mutra dezgustata. fall asleep ,to$$$ a adormi fall bac2 on )smb B hmh.Bsmth.*, to$$$$$ a apela la )cinevaBceva* in caz de )absoluta* nevoie; a$si pune )ultima* nadejde in )cinevaBceva*. fall behind, to$$$$$$$$a ramane in urma cuiva Bceva fall behind 9ith to$$$$ a ramane in urma cu )livrarile, ratele etc. *. fall belo9, to $$$$$a scadea sub )un anumit nivel* fall bet9een t9o stools,to 4 aprox.^ 1. a alerga dupa doi iepuri deodata )si a nu prinde nici unul*; a umbla in doua luntre si a cadea in apa )prin extensie* a ramane cu buza umflata. -. a nu fi nici una, nici alta8 fall b: the 9a:side, to^ a o apuca pe carari gresiteBpe o panta gresita. fall do9n, to 4 )d. un plan, preiect etc.* $ a fi nesatisfacator sau impracticabil. fall do9n on an exam, to a cadea la un examen. fall do9n on itBthe job, to J$ 4 )d. cineva* a nu fi la tnaltimea unei sarciniBunui post; 4$. a incurca treburile. fall flat, to )d. 7 gluma, piesa etc.* J$ 4 a nu avea nici un succes.

fall flat on oneAs faee, to 4 1. a cadeaBa se lungi la plmint )cu fata in jos*. -. fig. a esua in mod lamentabll; 4 $J a$si fringe gatul. fall for smb. ) in a big 9a:*, to^ 4 a fi amorezat lulea de cineva; a fi mort dupa cineva. fall for smth. )hoo2, line and sin2er*, to J$ 4 a nu putea rezista tentatiel de a avea ceva; a ajunge sa creada )cu naivitate* intr$un argument 7 reclama comerciala, spusele cuiva etc. fall foul of smb., to 4 ^. fall aboard ofB 9ith smb. fall fromBout of favour)9ith * , to^ a numai fi vazut cu ochi buni )de*; v. si 8 fall from grace. fall from grace, to ^ a cadea tn dizgratie. fall from po9er, to^ a cadea de la putere. fall from the 9ater9agon, to amer. , 4 a le apuca din nou de baut)ura* )dupa o perioada de abstinenta*. fall ill, to^ a se imbolnavi; a cadea la pat. fall in alongsideB beside smb.,to a se alatura cuiva Bunui grup aflat in marsB defilare. fall in love 9ith smb., , to^ a fi indragostit de cineva. fall into, to ^ a fi divizibil inBa se imparte in )parti, sectiuni, categorii etc.*. fall into a coma, to$ a intra in coma; fall into a )deep* depression, to )d. cineva* a suferi de stari depresive; a avea o depresiune nervoasa fall into a deep sleep, to^ a cadea intr_un somn adanc. fall into a goodB nice berth, to^ a gasi un post bunBbine platit. fall into a trance, to ^ a cadea in transa fallBget into bad habits, to.^a )de*prindeBcapata B lua obiceiuri proaste; a apuca pe cai rele. fall into deca:, to^ a decadea )fizic sau moral*; a se deteriora B deprecia iremediabil. fall into decline, to ^ a decadea ; a fi Bajunge in declin. fall into disfavour B Bdisgrace 9ith*, to ^ a cadea in dizgratia )cuiva*. fall into disrepair, to )d. o constructie, un mecanism* a necesita reparatii fall into disrepute, te ^a$si pierde reputatia; a se compromite v. bring into disrepute. fall into disuse, to^ a nu se mai folosi; a iesi din uz; elev.$J a cadea in desuetudine. fall into line )9ith* to v. come into line )9ith*. fall into piace, to$ fig. )d. lucruri* $ a prinde formaBcontur; a incepe sa capete inteles; a incepe sa se lamureascaB desluseascaBclarifice. fail into step )9ith* to ^ 1. a$si potrivi ritmul pasilorBde mers dupa al altuia. -. v. come into line )9ith* fall into the bad habit of, to ^a capataBlua prostul obicei de )a face ceva*. fali into the habit of doing smth., to^ a lua obiceiul de a face ceva; a$si face un obicei din a face ceva. fall into thee right hands, to ^ a incapea pe maini bune. fall into the 9rong hands, to ^ a incapea pe maini rele. fall in 9ith smb., to ^a da )din intamplare* peste cinevaBun grup; mil. a se alatura )fortelor proprii* dupa o absenta ) in misiune *. fall in 9ith smth., to a$si insusi )o idee, o propunere, o sugestie, un plan de actiune*. fall on a 9ee2da:B !unda:, etc., to )d. un eveniment* a cadea intr$o zi de lucruBduminica etc. fall on deaf ears, to^ )d. o propunere, un apel etc.* a nu fi ascultat; fig. a se pierde in vant; aprox. a bate toacaBtoba la urechea surdului ; aprox. a ramane surd la o propunere, un apel etc. fall oneAs men in, to mil. a$si aduna trupa din subordine in formatie. fall onBupon evil da:sBhard times, to )d. o tara, industrie, o familie etc.* a trece prinBa cunoaste zile greleBnegre; a traversa o perioada de criza. fall on oneAs crupper bone, to auslral. J$ sl. a cadea de pe cal fall on oneAs feetBlegs, to Gi fig. a cadea in picioare.

fall onBto oneAs 2nees, to ^ a se arunca in genunchi la picioarele cuiva. fall onBupon smb., to a cadea asupra cuiva; a ataca pe cineva )inamicul etc. *. fall onBupon smb.As ears, to a ajunge la urechile cuiva. fall onBupon smb. to do smth., to8 it fell upon me to ,., ^mie mi$a revenit )sarcina* sa fac ceva. fall on ston: ground, to fig. )d. vorbe etc.* a cadea pe pamant neroditor; a nu incolti; )prin extensie* a ramane fara )nici un* rezultat;$a nu da roade. fall out of favour )9ith*, to v. fall from favour )9ith * fall out of love 9ith smb., to^ a nu mai iubiBsimpatiza pe cineva. fall out of the fr:ing$pan into the fire, to $4 ^a cadeaBnimeri din lac in put; a fugi de popa si a da peste dracul fall out of the habit of doing smth., to^ a se dezbaraBlasa de obiceiul de a face ceva. fall out of use, to v. fall into. disuse. fall ontside oneAs provinceBfield Barea of interestBcompetence, to )d. o problema* a depasi domeniulBcompetenta cuiva. fall outside the scope of ... , to a depasi cadrul. fall out 9ith smb., to 4$ a strica prietenia cu cineva; a o rupe cu cineva; a se certa cu cineva. fall over bac29ards to do smth., to 4^ a se da peste cap pentru a face ceva; a face tot ce e posibilBa nu precupeti nici un efort pentru a realiza ceva; a nu sti ce sa mai faca )mai ales pentru a fi agreabil cuiva*. fall over each other, to^ a se lua la harta; a sari la bataie. fall over one another, to v. fall over each other. fall over oneself to do smth., to v. fall over bac29ards to do smth. fail P0K, to a cadea prizonier de razboi. fallBdrop short of smth., to ^ 1. a$i lipsi ceva; a nu avea ceva. -. a nu corespunde; 4 $I$ a nu fi la inaltime. fall short of the mar2, to ^a da gres; a nu$si a tinge scopul B tinta. fall to blo9sBcuffs, to^ a se lua la bataieB harta ; a se incaiera. fall to doing smth., to a se apuca. de )facut* ceva. fall together b: the ears, to J$ inv.. a se certa; a fi certati B despartiti. fall to loggerheads, to 4 v. come to loggerheads. fall to oneAs 2nees, to v. fall on oneAs 2nees. fall to pieces, to )d. o masina* a fi )devenit* o rabla )gata$gata sa se desfaca in partile componente*; )d. moralul cuiva, o argumentatie etc.* a fi extrem de slab; aprox. 4 $I$ a fi prins in pioneze. fall to smb.B smb.As lot to do smth., to v. fall on smb. to do smth. fall to the ground, to 1. a cadea la pamint. -. fig. )d. un plan, o ipoteza, teorie ele.* a cadea, 4 $I$ a nu mai tine. fall to 9ith )ravenous* appetite, to^ a se apuca de mancat cu )multa* pofta. fall to 9ith enthusiasm, to ^a se apuca de lucruB ceva cu entuzasm. fall under smb.As spell, to^ a fi captivatBvrajit de cineva. fall under the headingBhead of, to^ a fi clasificabil ca; a )apar*tine )categoriei* de. fall upon smb. hammer and tongs, to si fig. J$ 4 a se napusti asupra cuiva cu toata forta. fall upon smth. hammer and tongs, to J$ 4 a se apuca de ceva cu toata nadejdea. fall 9ithin oneAs provinceBfieldBarea of interestBcompetence, to $a fi de domeniulBcompetenta cuiva. familiarit: breeds contempt^ ii dai degetul,el iti apuca mana, ii dai un ort si$ ti ia un cot. fanc: oneself as ... , to^ a se vedea in rolBposturaBpe post de ... fan the breezes, to amer. aprox. a cara apa la fantina. fan the flame, to fig. a atita pasiunileBpatimile; a agita spiritele; )prin extensie* a turna gaz peste foc. fur and a9a: ^ indiscutabil; hotarit; categoric; he is the best s2ier , e indiscutabil cel mai bun schior. fur and nearB9ide^ peste tot; pretutindeni; in toate partile. far be it from me to^ departe de mine gandulBintentia de a.

far cr: fig. itAs a .... from ... to$ e cale lunga de la ... pina la. far from the mar2 $departe de adevar B realitateBobiect. farm out a bab: on smb., to$ a da copilul in grija cui va. farm out 9or2Bresponsibilities to ... , to. ^ a repartiza sarciniBraspunderi )altora, altuia*. fash oneAs thumb )about smth.*, to scot. ^ a se perpeli; a se da de ceasul mortii fasten a \uarrel upon smb., to ^a cauta cearta )cu lumanarea*Bpricina cuiva. fasten onBupon smb., to^ 1G a$i da cuiva )7 porecla*. -. a$i aduce cuiva ) o acuzatie*. M. a$si fixa )privirea* asupra cuiva. S. a$si concentra )gandurile* asupra cuiva. fasten onBupon smth., to ^a prinde )ocazia* din zbor; a se agata de ) o idee, o propunere, 7 slabiciune*. fat is in the fire, the^ )acum* ce$o fi o fi; )acum* intamplandu$se ce s$o intampla; )acum* %umnezeu cu mila P fat lot,a 4 iron. mare branzaBscofa1a,... of good Bhelp that is to usP de asa bineBajutor, mai bine lipsa Bei , sa stii ca acum ne$am procopsit P ,.. he 2no9s about itP ca multe mai stie el ) in chestia asta* P fat paunches have lean pates^ stomacul plin nu invata bueuros father smth. onB upon smb., to^ a$i atribui cuiva paternitatea ) unei lucrari, idei, inventii*. fathom itBthings out, to J$ 4^ a incerca sa gaseasca o explicatie pentru ceva; a incerca sa$si explice ceva; ' canAt fathom out 9here the boo2 has got to. ' left it on the table a minute ago ^nu pot pricepe unde a disparut cartea. acum un minut era pe masa. fatten on Bupon the toil B labourBs9eat of others, to ^a trai din sudoarea muncii altora. faults are thic2 9here love is thin prov.^ unde$i dragoste putina, lesne $i a gasi pricina. fa9n on smb., to fig. a se gudura pe langa cineva; a face sluj in fata cuiva. fear for smth., to^ a se teme pentruB a fi ingrijorat de )sanatatea, siguranta. viata cuiva, viitorul economiei nationale etc.*. fear no colours, to J$ 'nv. a nu sti ce e frica; a_ fi neinfricat. feast at the public cribBtrough, to amer. J$ 4 a avea 7 sinecura. feather oneAs )o9n* nest, to 4 1. a$si umpleBgarnisi pungaBbuzunarele, a prinde cheag. -. a$si face culcus moale; a strange bani albi pentru zile negre. feed a cold, to J$ 4 a manca bine atunci cand este racit. feed an actor, to J$ 4 a da )prompt* replica unui actor pe scena. feed at the public trough, to 4 amer. v. feed at the public crib. feed off smth., to 1. a manca din )farfurii de portelan, plastic etc.*. -_ a trai din )resursele, ideile allora sau proprii*; the camel feeds off its hump $camila traieste din rezervele acumulate in cocoasa. feed on smth., to si fig.^ a se hrani cu ceva. feed smb. on smth., to si fig.^ a hrani pe cineva cu ceva. feed smb. on soft corn, to amer. J$sl. a fi extrem de atentBprevenitor cu cineva; H a tamaia pe cineva. feed smb.up,to ^a supraalimenta pe cineva feed the fishes, to 4 ^1. a da hrana la pesti )^ a suferi de rau de mare si a varsa*. -. a deveni hrana pentru pesti )^ a se ineca*. feel an urge to do smth., to v. have an urge to do smth feel as if one 9ill give birth to bullantsBto a litter of rattlesna2es, to austral. $a se simti mizerabil )cu sanatatea*. feel as right as rain, to v. be as right as rain. feel as snug as a bug in a rug, to 4 aprox. a se simti ca pestele in apa. feel as though one might give birth to bullants, to austral. J$ 4$ a fi perplexBconsternat; 4 ..../. a ramane tablou; a ramane cu gura cascata. feel cheap, to^ 1. a se simti injositBumilit. -. a se simti stingher; a nu fi in largul sau. M. a fi indispus. feel empt:, to$$ a avea o senzatie de gol in stomac. feel e\ual to )doing* smth., to v. feel up to )doing* smth.

feel fagged out, to 4 $a se simti )ca* stors )de puteri*Bmoale ca 7 carpa; a se simti vlaguit; a nu se mai putea tine pe picioare )de oboseala* B a fi la capatul puterilor. leel feneed in, to %. fence smb. in. feel fine, to $a se simti perfectBminunat Bde minune. feel fit, to $a se simti foarte bine B 4 $J$ in forma. feel for smb., to$ a simti compasiune pentru cineva. feel for smth., to$ a cauta ceva ) cu mainile, pipaind*. feel funn:, to 4 $a nu fi in apele sale; a nu se simti prea bine. feel in oneAs bones )that*, to v. feel smth. in oneAs bones. feel li2e a boiled rag, to 4$ a se simti ca o zdreantaBlamaie stoarsa. feel li2e a box of birds, to$ austral. $a se simti in al noualea cer )de fericire*. feel li2e a fighting$coc2, to 4 $a se simti in forma. feel li2e a million dollars, to $a se simti grozavBminunat. feel li2eB\uite oneself, to$ a se simti din nou bine )dupa o boala*. feel li2e smth. B doing smth., to$ a avea chef de )a face* ceva; a dori )sa faca* ceva. feel lo9, to $$$a fi deprimatBabatut Bdescurajat. feel mean, to amer. $1. a se simti rusinatBvinovat. -. a se simti prost; a nu fi in apele sale. feel oneAs feetBlegs, to v. feel oneAs 9ings. feel oneAs oats, to 1. )d. un cal* a alerga in trap vioi )adulmecand grajdul in apropiere*. -. fig. a fi foarte bine dispus; a fi vesel si vioi. feel oneAs 9ings, to $a avea incredere in sine; a simti teren solid sub picioare. feel on top of the 9orld, to $1. a se simti in culmea fericirii; a$i surade viata din plin. -. a fi intr$o stare de spirit dispozltie sufleteasca excelenta. feel out of itBthings, to $a se simti strain de ceva; a se simti cam stingher )intr$o anumita societate*; v. si feel out of place. feel out of place, to $a nu se simti la locul sau; v. si feel out of it. feel out of sorts, to 4^ 1. a nu fi in apele sale. -. a nu$i fi toti boii acasa. feel out the situation, to ^a sonda terenul. feel \uite oneself, to v. feel li2e oneself. feel seed:, to J$ 4 ^a se simti prost; a nu se simti deloc bine. .. feel sha2:, to^ a fi darimatBdoboritBfara vlaga; a se clatina pe picioare; a se simti foarte slabit. feel slac2, to^ a se simti istovitBepuizat. feel small, to^ a se simtl mic si neimportant. feel smth. in oneAs bones, to J7$ 4^ a presimti ceva; a simti ceva )cu cel de$al saselea simt*_ feel the draught, to J$ 4 )d.o intreprindere* ^a fi intr$o situatie financiara dificila; a fi pe droidie., feel the 9ind of change, to ^1. a )pre*simti o schimbare iminenta. -. a purta amprenta schimbarii. feel up to concert$pitch, to^ )folosit mai ales la negativ* a se simti excelentBde minuneB in forma. feel up to )doing* smth., to ^a se simti in stare de )a face* ceva. fence in a gardenB field, etc., to ^a imprejmui o gradina B un camp etc. fence off smth. )from*, to ^ a desparti )o gradina etc.* cu un gard )de*. fence smb. in, to )d.regulamente etc.* a restrange cuiva libertatea de actiune )eventual creindu$i senzatia de claustrare*. fend for oneself, to ^1; a trai de azi pe maine; a trage mata de coada. -. a$si purta singur de grija. fend off a blo9, to^ a para o lovitnra. fend off smb., to ^ a evita pe cineva; a$l tine la distanta. ferae naturae ^)d. un animal* nedomesticit, salbatic. ferret out, to J$ ^4 a reusi sa descopereBgaseasea )un document, o informatie, o adresa, un fapt*. fetch a blo9, to^ a da 7 lovitnra. fetch a circuit, to^ a face un ocol; a o apuca Ba merge pe un drum ocolit.

fetch a compass, to v. cast a compass. fetch and carr:, to 1. )d. un caine* a face aport. -. fig. a slugari; a fi de alergatura. fetch smb. a box on the ears, to ^ a$i trage B ai da cuiva o palma. fetch smb. over the coals, to inv. v. haul smb. over the coals. fetch the farm, to J$ sl. )d. un detinut* a obtine transferul la infirmeria inchisorii. fiddle the accounts, to^ a falsifica socotelileBconturile. fiddle 9hile Come is burning, to^ tara arde si baba se piaptana. fiddle 9ith smth., to ^ a se juca )distrat* cu ceva )cravata , o foaie de hartie etc. *. fight at s2arps, to J$ 'nv. ^ a se lupta cu sabia. fight at the leg, to J$ 'n%.^ a )se* lupta necinstit. fight bac2 to the ropes, to fig.^ a luptaBrezista pina la capat. fight )oneAs 9a:* bac2 )to ... *, to $a$si recistiga pozitia detinuta anterior. fight dog , fight bear, to 4^ a lupta pina la capatBvictoria finala. fight for oneAs o9n hand, to$ a lupta pentru sineBpropriile sale interese. fight it do9n, to $a$si stapaniBcontrola_furiaBdezamagirea etc. fight it out on this line, to$ a lupta mai departe pana la capat in acelasi fel. fight it out to the bitter end, to^ a continua lupta pana la capat Bultima suflare. fight li2e Vil2enn: eats, to$ a se lupta pe viata si pe moarte; aprox. care pe care. fight oneAs battles over again, to fig. a)$si* retrai trecutul. fight sh: )of*, to$ a se tine la o parte )de*; a nu se amesteca )in*. fight smb.Bsmth. off, to$ a respinge pe cinevaBceva )un pretendent, un atac aerian etc.*; a lupta impotriva cuiva Ba ceva )insecte, daundtori, depresiuni economiee, frig etc.*. fight the tiger, to amer. J$ sl. $a juca carti )cu cartofori de profesie*; $J a bate birlicul. fight 9ith oneAs bac2 to the 9all, to u. fight bac2 to the ropes. figure in smth., to$ a avea un rol )important* )de jucat* in )negocieri, tratative, o piesa, un roman etc.*. figure it )all* out, to ^1. a$si da seama de ceva; a intelege )7 problemaB un fapt*. -. a calcula ) costul, cheltuielile*. figure on smth., to amer. ^a conta pe ceva. figure smb. out, to$ a intelege pe cineva; ' canAt $ that man$ nu$si dau seama ce fel de om e. file a9a:, to^ a clasaB indosaria )o corespondenta, un raport*. fill in, to ^1. a completa )date, detalii, ocupatia, numele etc.*. -. a umple )o gaura etc.*. fill in time, to^ a$si ocupa timpul eu o activitate )cu caracter temporar*. fill inBoutBup a form, to ^a completa un formnlar. fill oneAs pipe, to 4^ a prinde cheag; a$si umple B garnisi pungaBbuzunarele. fillip oneAs memor: B9its, to^ a$i stimula memoriaBinteligenta. fill out, to^ a dezvolta )o poveste, un raport etc. cu material suplimentar*. fill smb. in on smth., to a$l tineBpune pe cineva la curent cu ceva )dandu$i informafii noi*. fill smb.As boonet, to 4 ^1. a$i sufla cuiva locul. -. a fi egalul cuiva din toate punctele de vedereB4 $J de acelasi calibru. fill smb.As shoes, to v. fill smb.As bonnet 1. fill the bill, to amer. fig. 1. a umple afisul; a fi singurul lucru remarcabilB demn de atentie. -. a satisface toate cerintele B exigentele; a merge )foarte bine*; a fi )exact* ceea ce trebuie. fillBoccup: the chair, to^ a ocupa fotoliul prezidential; a prezida; a conduce dezbaterile )adunarii*. fill the time, to J$ 'nv. ^a face ceea ce trebnle in momentul respectiv B dat. fill up, to ^ a umple )un pahar, o sala de spectacol, rezervorul de benzina etc*. find against the plaintiffBdefendant, to jur. $a pronunta sentinta impotriva reclamantuluiBparatului.

find a hole in smb. As coat, to 'nv. v. pic2 a hole in smb.As coat. find a 2not in a bulrushBrush, to $inv.$. a gasi )cuiva* nod in papura find a mareAs nest, to aprox..$ a descoperi mericaBgaura covrigului. find un ansnerBa solution )to*, to $a gasi un raspuns Bsolutia )la* )o problema ,o intrebare dificila*. find a 9hite feather in smb.As tail, to H$ 4 a constata lasitatea cuiva; a descoperi ca cineva e poltron. find fault 9ith a fat goose, to H$ 4 $a gasi cusur la toate; a fi tare cusurgiu. find favour )9ith smb.*, to $)d. o idee, propunere, un proiectetc.* a fi bine primit )de cineva*. find for the plaintiff Bdefendant, to $jur.$a prununta o sentinta in favoarea reclamantuluiBparatului. find it in oneselfBoneAs beart to do smth., to8 not .... a nu avea tariaB inima sa faca ceva. find 2nots in a bulrushBrush, to u. find a 2not in a bulrushBrush. find oneAs account in smth., to $ a gasi ca ceva e avantajosBrentabilB profitabil pentru sine; a gasi o sursa de cistig in ceva; a urmari un interes personal in ceva; a folosi ceva in propriul sau interes. findBget oneAs bearings, to$ 1. a se orienta. -. fig. a sti pe ce lume se afla find oneAs feet, to v. find oneAs legs. find oneAs home paddoro2, to austral. J$ 4 ^ a se stabili intr$un loc )dupa o viata agitataB de hoinar*. find oneAs ice legs, to G 4 ^ a se obisnui cu gheata; a incepe sa patineze )binisor*. find oneAs legs, to^ 1. a prinde )iar* puteri; a se pune pe picioare. -. fig. a sta pe picioarelesale; H a avea viitorul asigurat. M. a se descurca singur. find oneAs )o9n* level, to ^1. a$si gasi egalulB H 4 nasul. -. a ocupa locul cuvenit. find oneAs match, to ^ a avea Z de$a face cu un adversar pe masura saB de aceeasi talie; a$si gasi omulB H 4 nasu'. findBget oneAs sea)$*legs, to J$ 4^ a se obisnui cu mareaBcalatoria cu vaporul; a scapa de raul de mare. find out smth., to^ a descoperi ceva; a alia ceva. find \uarrel in a stra9, to 4^ a fi cicalitor )din fire*; a face )mereu* sicane; a se certa pentru fleacuriBnimicuriBte miri ce find smb. out, to 4 $J$ ^a prinde pe cineva cu mata$n sac Bcu ocaua mica. find the bean in the ca2e, to 4 ^ a avea bafta. findBget aBthe clue to smth., te ^a gasi solutiaBcheia unei probleme. findBgetBhave the length of smb.As foot. to 4 ^ a descoperi meteahna cuiva; a sti cate parale face cineva Bcat ii poateBplateste pielea. find 9hat oAcloc2 it is. to 4 v. find 9hatAs o cloc2. find 9hatAs oAclo,G2, 't; J$ 4 ^a aflaBa$si da seama cum stau lucrurileB cum se prezinta situatia. fineB nice Bprett: 2ettle of fishP, a iron.. frumoasa treaba,BispravaBsituatie, n$am ce zice P mai rau nici ca se putea P a naibii treabaP mare incurcaturaP urata poveste P halalP fine 9ords butter no parsnips u. fair 9ords butter no parsnips . finish off an animal, to^ a omori un animal ranit, scurtandu$i chinurile. finish off smh., to fig. ^ a epuiza pe cineva 8that last climb $ed me offP$ ultima ascensiune m$a epuizat. finish off smth., to ^1. a pune repede capat )discursului, razboiului etc.*. -. a termina complet de mancatBbaut; $ the beerP $termina de baut toata berea, nu mai lasa nimic in sticla. finish smth. off Bup )9ith*, to^ a terminaBincheia ceva )cu*. finish up smth., to v. finish off smth. -. finish 9ith smb.Bsmth., to '. a o termina cu e cineva B ceva )o persoana, o firma, un mod de viata etc.*. -. a nu mai a vea )temporar* nevoie de cinevaBceva

; fig. a incheia socotelile cu cineva ; Tou canAt go. ' havenAt $ed 9ith :ou :et8 unde pleci; n$am terminat inca cu tine. fire a9a:, to 4 $)folosit mai ales la imperativ* $P da$i drumul P fire into the bro9n )of them*, to van. ^ a trage in gramada )fara a cruta nimic*. fire off, to $1. a consuma )munitie, incarcatoare etc.*. -. fig. a asalta cu )intrebari *. first come, first served ^ cine vine primul e servit primul; primii sositi au prioritate. first thing in the morning^ dis$de$dimineata; first thing this morning az. $dis$ de$dimineata; first thing tomorro9 morning$maine dis$de$dimineata, first thing )off the bat* primul lucru; mai intai )si mai intai* fish for, to $a cauta sa obtina )pe cai ocolite*; a vina )complimente, aplauze, o invitatie, o informatie etc.* fish in the air, to$ 1. a cara apa cu ciurul )si soarele cu oborocul*. -. a paste musteleBvantul. fish in mudd: B troubles 9aters, to fig. a pescui in ape tulburi. fish or cut bail, to amer. H$ 4 $a se hotari iutr$un fel )sau intr$altul*; aprox, 4 $$I$ din doua, una; ori e laie, ori balaie. fish out, to $1. a pescui )pc cineva, ceva* )dintr$un riu, canal*. -. a scoate )o moneda, o batista, o bautura* )din buzunar, dulap etc.*. fit for Koogaroo , )to be* austral. 4 1. )a fi * prost ca noaptea B cadeB da$n gropi. -. )a fi* bun de legat. fit in ) 9ith smb.Bsmth.*, to^ a trai in armonie )cu cineva * ; a se impaca )bine* )cu cineva * ; a se obisnuiBacomoda )cu B la noile conditii de viata B clima etc.*. fit in 9ith, to )d. comportammt, planuri, declaratii etc.* a se armoniza cu ; a se potrivi cu; m: holida: must be timed to G:ours^ trebuie sa$mi planific concediul in asa fel incat sa coincida cu al tau fit li2e 9az, to )d. imbracaminte* a)$i* staBveni ca turnat. fit ont. to 1. echipa ) unui vapor* )pentru o expeditie etc. *-. , smb. )d. un magazin* a aproviziona pe cineva )mai ales in materie de confectii *. fit smb. inBinto, to a gasi timpul necesar )in program* )pentru a primi pacienti, clienti, solicitanti etc.*. fit smth. inBinto. to ^a gasi spatiulBlocul necesar pentru )piese de mobilier, geamantan etc.* in )camera, portbagaj etc.*. fit the axe inB on the helve, to 4. 1. a iesi la liman; 4 $I$ a trece hopul cel mare; a o scoate la capat -. a inlatura orice dubiuBindoiala. fit the cap on , to a face o remarcaBobservatie pe socolealaBla adresa sa )proprie*. fit up, to^ a inslala, a monta )un aparat, o instalatie etc.* )in apartament, garaj etc.*. fit up )9ith*, to a echipa )pe cineva* ) cu ochelari, proteza, aparat pentru surzi etc.*,. a inzestra )un atelier* ) cu instalatii, masini etc.*. fix itBthings up ) 9ith smb.*, to a aranja lucrurile )cu cineva* )aslfel incat sa nu existe nici o dificultateBobiectieB incurcatura*. fix onBonto, to^ a prindeBcoase )un nasture, un fermoar etc.* a fixaBmonta )un aparat la tabloul de bord, un buton la aparalul de radio etc.*. fix oneAs attention onB upon, to a$si concentra atentia asupra. fix oneAs gazeBe:eAs onB upon, to ^a$si fixa privirea asupra. fix oneself up )9ith*, to a se aranja )cu o slujba un apartament etc.*. fix onB upon smth., to a se fixaBhotara asupra unui lucru; a alege ceva. fix smb., to^ a face pe cineva inofensiv )amenintandu$1 sau mituindu$l*; a +avea grija+ de cineva. fix smb. up )9ith*, to^ a$i aranja cuiva )o masa, o slujba, o camera, un apartament etc.*. fix smb. 9ith a hostileBcoldB angr: loo2, to^ a$l fixa pe cineva cu o privire ostila B)ca* de gheata B furioasa. fix smth., to a repara ceva; a remedia )un defect*. fix the cards against smb., to amer. a se pregati sa traga pe sfoara pe cinevaBsa$i traga cuiva clapa.

fix up smth., to^ a aranja ceva; a fixa ceva )un program, o actiune etc.*; have :ou fixed up about the car :et L ai aranjat cu masinaL flag smb.Bsmth. do9n, to ^ a$i face ) unui automobil etc.* semn sa opreasca )agitand un stegulct sau cu mana*. flap oneAs mouth. to sl.^ a da din gura Bcu gura; a trancani; a flecari; a palavragi; a$i merge gura )intr$una*. flash across oneAs face, to )d. un zambet* a$i flutura pe fata. flash across the s2:, to )d. o formatie de avioane* a brazda cerul. flash a loo2B glance at smb., to^ a$i arunca cuiva o privire rapida flash fire,to )d. ochi * a scapara de manie, a arunca fulgere. flash into sightB vie9, to^ a aparea brusc in fata ochilorBprivirii; a deveni brusc vizibil. flash into smb.As mind, to )d. o amintire , idee, un gand* a$i veni brusc in minte. flash out at smb., to $a se rasti la cineva )dintr$o izbucnire de nervi*. fla: a flee for the hide and tallo9, to 4 a fi zgarie$brinza; a fi scartan nevoie$mare; a$si manca )si* de sub unghii. fla: a flint, to 4 v. fla: a flee for the hide and tallo9. flee from the bottle, to H$ glum. a se feri de bautura; a evita bauturile al$ coolice. flee to the bent, to scot. H$ glum. ^ a fugi din oras si a se ascunde intr$un colt de tara )pentru a scapa de creditori etc.*. flesh oneAs s9ord, to^ a$si minjiBpata spada deBcu sange. flic2 fromBoff. to^ a indeparts)praf ,scama, o musca,scrum de tigara,etc* de pe )maneca, obraz, tigara etc.* )cu o miscare deperiaj sau cu un bobarnac* flic2 out oneAs pa9, to^ )d. un animal* a da brusc cu laba flic2 out oneAs tongue, to^ )d. un animal* a$si scoate brusc limba )pentru a prinde insecte etc. * flic2 through, to^ a rasfoi grabit )o carte, un ziar etc.*. flinch from smth , to^ a bate in retragere; a se eschiva de la )o sarcina neplacuta*; a fugi de )raspundere*. flinch oneAs glass, to^ H$ 4 a nu$si goli paharul intentiouat; a evita sa bea, paharul pana la fund. fling an old shoe after smb . to 4 P. cast an old shoe after smb. fling dirt at smb., to ^a improsca pe cineva cu noroi; a zvarli cu noroi in cineva. fling do9n a challenge to smb., to^ a lansa o provocare )unui ziar. politician. boxer etc.*. fling do9n the gauntlet, to v. thro9 do9n thegauntlet fling oneAs arms up in horror, to ^a ridica bratele in sus ingrozitB in semn de groaza. fling oneAsB the cap over the millB9indmill, to G 4^ a se deda laBa face excese; 4 $*. a da cu barda in lunaB%umnezeu. fling oneAs head bac2, to^ a$si da bruscBa$si arunca capul pe spate )in semn de sfidare*. fling smth. at smb., to^ a$i arunca cuiva in obraz )o acuzatie, o vina.*; a profera )insulte* la adresa cuiva. fling smth. in smb.As face, to v. cast smth. in smb.As face. fling smth. . in smh.As teeth, to v. cast smth. in smb.As face. fling the cap over the millB9indmill, to v. fling oneAs cap over the millB 9indmill. fling the hatchet, to G 4^ a depasiB intrece masura; a se intrece cu gluma; 4 G. a sari peste cal. fling the house out of the 9indo9s, to H$ 'nv.^ a intoarce toata casa pe dos; a da toata casa peste cap. fling up oneAs cards, to^ 1. a arunca cartile; a se retrage din joc. -. fig. a se retrage )din joc, competitie etc.*,. a se da batut; a se recunoaste infrant; a depune armele. M. fig. a renunta )Ba un proiect etc.*. fling up oneAs heels, to 4^ a o tuli; a o sterge; a o rupe la fuga; a o lua la sanatoasa; a spala patina; a$si lua picioareleB calcaiele la spinare.

flip smth. over, to^ a intoarce brusc pe partea cealalta )o carte de vizita., o foaic de hartie etc.*. flip through,to v.flic2 through flirt aBoneAs fan, to 1^. a )tot* deschide si inchide brusc evantaiul; a se juca cu evantaiul. -. a$si face vant cu evantaiul)cu un gest cochet *. flirt 9ith danger, to fig. a se juca cu focul. flirt 9ith smh., to^ a flirta cu cineva. floc2 into a place, to )d. multime* a invadaB napadi un loc. f'ogBbeat a dead horse, to 4 $$1. a se stradui zadarnic; a$si pierde vremea)si energia* in zadar; 4 $*$ a umbla dupa potcoave de cai morti. -. a se cazni sa reinvieBtrezeasca un sentiment mortBun interes adormit la cineva. M .4 $a vorbi dcspre lucruri mult depasiteBdate uitarii. flog a 9illing horse, to G 4 a zori inutil pe cineva care lucreaza repede si bine. flog the cat, to mar. G sr$$. a se disculpaBjustifica neconvingatorBprostBrau. flog the cloc2,to G 4$ a daBpune ceasul inainte )pentru a reduce din timpul de lucru*. flog into a place, to^ )d. scrisori, cereri, oferte, donatii etc.* a se tine lant; a curge garla; a se scurge la nesfirsit; a ploua cu scrisori etc. flor smb., to^ a incuia pe cineva cu o intrebareBun raspuns etc. floor the \uestion, to^ a sti sa raspunda la o intrebare. flop do9n in an armchair, to^ a se lasa sa cada intr$un fotoliu; a se prabusi intr$un fotoliu. flo9 into a place, to $v.$.flood into a place; floc2 into a place. flo9 over smh., to fig. )d. necazuri, critici etc.* a trece pe deasupra cuiva fara sa$l atinga. fluff ont oneAs fathers, to )d. o pasare* a$si scutura penele )ca protectie impotriva frigului*. fluff up a pillo9Bcushion, to ^ a bate o perna )de puf* pentru a o umfla. flutter about a place, to^ a se plimba agitatBa se agita de colo pana colo )intr$o camera etc.*. flutter the dove$cots, to $a vara in sperieti oameni pasnici. fl: a high pitch. to '. 4 a se tine mandruBmare; a umbla cu nasul pe sus. -. $H$$ 4 a vizaBtinti foarte sus; a nutri ambitii inalte. fl: a 2ite, to t. a inalta un zmeu. -. fig. a sonda terenul; a lansa un balon de incercare; a incerca sa vada de unde bate vantul. M. a incerca sa incaseze bani de pe o polita falsa B fictiva. fl: at bigh game, to 4 v. fl: a high pitch. fl: a tile, to G sl. a$i trinti cuiva palaria )din cap*. fl: high, to $v.$fl: a high pitch. fl: in piecesBto bits, to^ a se face tandari si a se imprastiaBzbura in toate directiile. fl: in the face of, to G4 )d. o actiune, masura, hotarare etc.* a se opuneBa contraveniBa fi contrariu )traditiei, obiceiuriBor, ratiunii, logicii, bunului simt etc.*. fl: in the ointment, a; thatAs $ P asta$i strica tot fasonul B sicul P fl: into a place. to 1. )d. un avion* a sosi in zona de aterizare )a aero$ portului*. -. )d. un pasager* a sosi la bardul unui avion )intr$un aeroport *. fl: into a )fit of* rageBtemper, to v. get into a tantrum. fl: into a tantrum, to 4 %. get into a tantrum. ll: lo9, to^ a duce o viata retrasa; a nu atrage atentia asupra sa; a fugi de glorie; a se tine in umbra. fl: off atBon a tangent, to 1. a devia brusc de la subiect; 4 $I$ a o lua razna dintr$o data. -. a scapa prin tangenta. fl: off the handle, to 4 a$si iesi din sariteBpepeniBtatani; a$i sari mustarul BbizdiculBtandara; a se aprinde )brusc*; a i se sui piperul la nas. fl: oneAs 2ite, to G. fl: a 2ite fl: oneAs 2ite high. to v. fl: a 2ite. fl: short of ,to $1 a fi Ba nu se dovedi la inaltime. -. a ramane de caruta fl: the coop, to amer. a o sterge ; a o intinde )repede*; a disparea

fl: the eagle. to amer. pol.^ a tine un discurs bombastic propovaduind idei expansioniste. fl: the pit, to '. )d. un cocos ,la luptele de cocosi* a fugi din arena. -. ./..... fig. a se muta pe neasteptate fara a plati chiria; glum. a fugiBzbura diu colivie. fl: the 9hile feather, to G 4 a se dovedi lasBpoltron. foam at the month, to si fig. a face spume la gura. fob smb. off 9ith smth., to v. fob smth. off onto smb. fob smth. off onto smb., to^ )d. un negustor necinstit* a$i vara cuiva ceva pe gat )o marfa inferioara*; a pacali )un cumparator*8 a$l trage pe sfoara;. focus oneAs attention on, to^ a$si concentra atentia asupra; a se concentra asupra. focus oneAs effortsBenergies on, to^ a$si concentra eforturile B energia asupraB in directia. focus oneAs mindBthoughts on, to^ a$si concentra gandurile asupra; a se concentra asupra. foist smth. )off* on smb., to v. fob smth. off onto smb. fold bac2, to^ a indoi )o pagina, Bfoaie de hirtie, un cearceaf peste o patura* ; a strange, a da peste cap )capota plianta a unui automobil*. fold in, to$ gastronomic^ a incorporaBadauga )zahar, oua etc.* in amestec. fold up, to^ a impaturi )un ziar, o fata de masa*; a strange )un sezlong, un pat pliant, un cort*. follo9 a bee$line, to^ a urma un drum drept follo9 in smb.As footsteps, to fig. a mergeBcalca pe urmele cuiva; a urma pilda cuiva. follo9 in the cra:, to '. )d. un caine de vanatoare* a merge cu haita. -. .......fig.$a urma pe cineva supus Borbeste; a merge cu gloataBca oile; a se lasa antrenat follo9 oneAs nose. to ./..... 4 1. a merge drept inainte. -. a se lasa condus de instinct; a procedaBactiona instinctiv. follo9 out, to^ a pune in aplicare )o idee, un plan, instructiuni *8 a urmari pana la capat; v. si follo9 smth.through follo9 smb. li2e !f. nthon:,B@anton:_ * pig,to G 4 a urmari pe cineva ca o umbra; 4 $I$ a se tine coada Bscai;drugBgaie de cineva follo9 smb.As steps, to v$follo9 in smb.As footsteps follo9 smth. through, to^ a urmari )un argument, un experiment, un proiect* pana la capat. follo9 suit, to 1. )la joc de carti* a raspunde la culoare. -. J$$ fig. a urma exemplul cuiva; a imita pe cineva ; a face la fel )ca cineva*. follo9 the cro9d, to^ a face )ceea* ce face toata lumea; fig. a se lasa dus de val. follo9 the drum, to^ a alege cariera militaraBarmelor; a fi militar. follo9 the hounds, to^ a vana )calare* cu caini de vanatoare. follo9 the lead of smb., to^ a urma pildaBexemplul cuniva; a se lua dupa cineva ; a imita pe cineva; a se lasa condus de cineva. follo9 the river, to amer. ^ a lucra intr$un port riveranBpe un vas fluvial; a fi marinar de apa dulce. follo9 the sea, to^ a se face marinar; a fi marinar. follo9 up, to 1. a continua )o realizare, ocampanie de.* )adeseori pc un plan superior*8 a exploata )un succes, o victoric etc.* -. a urmari )o pista, un indiciu, un zvon*. fool aboutBaround 9ith smth., to ^ a se juca )prosteste* cu ceva ) o arma incarcata etc.*. fool round the stump, to am cr. J$ 4 a se invirti in jurul ehesliunii; a nu atinge fondul chestiunii. fools have fortune prou.^ prost sa fii, noroc sa ai; norocul prostului. fools rush in 9here angels fear to tread $prov.$. nebunul daBzvarle cu barda in lunaB%umnezeu. footle a9a: oneAs time, to^ a$si irosi timpul )de pomana*; a$si bate joc de timpul disponibil. foot the bill, to^ a achita nota de plata.

for all one is 9orth^ din rasputeri; din toatc puterile; be ran for all he 9as 9orth$ alerga cat il tineau picioarele. for a )mere* song 4^ )a fi* ieftin ca braga; )a vinde, a cumpara* pe nimica toata Bte miri ce. force smb. into the traces, to amer. a constrange pe cineva sa presteze o munca sistematica; 4 $$$;. a pune pe cineva la hamBjug. force smbAs hand, to^ a$i forta cuiva mana. force smb. to the 9all, to u. drive smb. into a corner. force smth. do9n smb.As throat, to 4 fig. a$i vara cuiva ceva pe gat )cu de$a sila*. force smth. onBupon, to^ a impune )cuiva,unei tari mici* ceva )cu forta* )anumilc conditii economice, polilice etc.*. force the game, to^ a risca la joc; a forta jocul force the pace, to sport^ a forta alura; a imprima )cursei* un ritm rapid. force up, to^ a determina o crestere inevitabila )a preturilor, costului vietii etc . *. for cr:ing out loud P amer. sl. la naibaBdracuP )ei* dracia draculuiP %oamne %unmezeule P sfinte !isoeP for ever and a da:^ pana in ziua de apoi; pina la !fintul steapta for free ^gratis; gratuit. forBin fun ^in glumaBjoaca; de amuzament. forget about smth., to^ a nu$si mai amintiBaduce aminte de ceva; a uita ceva G a$i iesi ceva din minte; a pierde ceva din vedere; a nu se mai gandi la ceva. forget it P ^ uita ce am spus )nu mai are importantaB nu mai e de actualitate *; las$o balta P for good )and all*B2eeps^ pentru totdeauna; pentru toata viata; pe vecie * de tot. for2 out mone:, to 4 a sta tot timpul cu mana in buznnar; a scoate bani si a plati )de nevoie*. form )a* part of smth., to^ a fiB constitui B reprezenta o parte din ceva. form into, to^ a se constitui in )formatii militare sau sportivc, in comitet, asociatie, societate, club etc.*. form smb. into, to^ a constitui )militari, sportivi etc.* in formatii militare sau sportiue etc.*; v. si form into. form up, to mil.^ 1, a aduna ) trupa* in formatie. -. )d. o trupa* a se aduna in furmatie. for nuts J$ 4^ de locBfel; catusi de putin; cuBin nici un chip. for sure $in mod certBsigur; fara nici o )umbra de* indoiala. for that matter^ 1. )in ceea* ceBintrudt priveste treaba asta; catBiar)a` despre )treaba* asta; in aceasta privinta; din acest punct de vedere. -. in fond; de fapt; la drept vorbind; de altfel; in realitate; in esenta; propriu$zis. M. ca si ... de altfeP. for the commonB general 9eal ^ pentruBspre binele tuturor; pentru bunastarea generala ; pentru binele public. for the, matter of that v.. for the matter for the nonce 1. in cazulBlmprejurareaBsituatia de fata; in acest cazBaceasta imprejurareBsituatie; in cazul datBsituatia data. -. temporar; provizoriu; pentru moment; deocamdata; in momentul de fata. for the public 9eal O. for the common 9eal. for t9o pins ... cat pe ce sa ... , putin a lipsit sa nu ... for 9eal and 9oe J$ 'nv. la bucurie sau la necaz; si la bine si la rau; orice s$ ar intampla; intampla$se ce s$o intampla; fie ce$o fi. foul oneAs o9n nest, to J$ 4 a divulga certurile de familie; H a ponegriB improsca cu noroi pe cei apropiatiBrudele; 4 $J a$si spala rufele murdare in public. foul up, to 4^ a incurca; a da peste cap )lucrurile*; a strica )o treaba, un aranjament*. frame smb. up, to J$ 4 a face din cineva victima unei inscenari. free from, to^ a elibera )pe cineva,ceva* de.

free from sense as a frog from feathers, )as* austral. ^)a nu avea* minte nici cat un pui de gaina; )a avea* parte de minte cat )are* broasca de par; prost ca noapteaBo cismaBun botfor. freeze out, to J$ 4^ a elimina ) concurenta comerciala*; a indeparta )pe cineva* )dintr$o anumita societale, cerc, club etc.*. freeze smb. off, to 4^ a tine la distanta )un pretendent,un vizitator etc.*; a$l +ingheta+ ) ca urmare a unei atitudini reci si distante*; freeze to death, to^ a muri inghetat B de frig. freshen the nip, to 4^ a se drege dupa betie; a mai trageBda o dusca pe gat; a$ si drege gustul. freshen the 9a:, to 1. mar /. )d. o nava* a$si mari viteza. -. a merge mai repede; a iuti pasul; 4 $J a lungi compasul. fret and, fume, to$$$$$ a spumega. de furie; a turba de manie. fretBfr: in oneAs o9n grease, to 4^ a fierbe in suc propriu B propria$i zeama. fret oneself to fiddlestrings, to rar^ a$si amara singur viata; a$si crea singur complicatiiB motive de suparareBneliniste. fret oneAs gizzard, to 4 $$$1. a se agita; a se perpeii; a se framanta; a se alarma; a se nelinisti. -. a$si face singe rau; a se chinui; a se tortura. fret smb.As gizzard, to , 4 $a pune pe cineva pe jeratic; a chinuiBtortura pe cineva; a$i face cuiva singe rau. frighten smb. a9a:Boff, to,$$ a face pe cineva sa renunte la ceva, de frica.. frighten smb. into doing smth., to$$ a$l face pe cineva sa faca ceva de, frica. frighten smb. out of doing smth., to$ a face pe cineva sa nu faca ceva de frica. frighten smb., to death, to $$a$l speria pe cineva de moarte; a bagaBvara spaima in cineva., frighten the 4rench,to rar$$ a baga fricaBspaimaBgroaza in cineva; a vara pe cineva in sperietiB racori; a teroriza pe cineva. fritter a9a:, to ^a irosi )bani, timpul ,energie elc.* pe lucruri marunte. from to ]^ de la la ]. from %an to Beersheba^ de la un capat la celalalt al tarii; )prin extensie* pretutindeni; peste tot . from everlasting ^ de Bdin totdeauna; din toate timpurile; de cand )e* lumea ) si pamantul* from fair to middling 4^ asa si asa; nici prea prea, nici foarte, foarte. from hub to tire amer. , 4 complet; in intregime; de la un cap) at*lacelalaltBaltul; de 1a inceput pana la sfarsit. from Fohn oAEroatAs to (andAs <nd din nordul pina in sudul nglieB G )prin extensie* de la un capat la celalalt al tarii. from little up ^ din copilarie; de mic )copil*. from out to out $$$$de la un cap )at* la celalalt. from pillar to post v. from post to pillar. from point to point J$ inv.^ in toate detaliileBamanuntele; cu tot amanuntul; cu de$amanuntul; foarte detaliatBamanuntit; fara a omiteBscapa nimicBnici un amanuntBdetaliu. from post to pillar J$ 4^ 1. la fiecare pas; la tot pasul; mereu; tot timpul; fara incetareBragaz. -. dintr$o greutateB 4 $J beleaa in alta. from scratch 4^ din nimic; de la zero. from smo2e into smother ^ din lac in put; aprox. fuge de ploaie si da de noroaie; scapa de dracu si da de tata$sau. from the first jump amer. J$ 4^ de la bun inceput; chiar de la inceput; dintru inceput; din capul locului. from the floor )d. o propunere etc.* venita din sala )nu de la tribuna. din prezidiu *. from the ground up amer. 1. pana la temelie; din temelii. -. complet; cu totul; in intregime; din toate punctele de vedere. from the lips out9ards $fara sinceritate; )in mod* fatarnic; dinBcu ipocrizie. from the plough$tail $ de la plugBcoada vacii. from the stump amer. 4 v. from the first jump. from the teeth for9ardsBout9ards v. from the lips out9ards. from the tender nail J$ rar $din frageda copilarie. from the ver: )first* jump v. from the first jump.

from the 9ord go amcr. J$ 4 1. $de la bun inceput; chiar de la inceAput; dintru inceput; din capul locului. -. de la inceput pina la sfirsit de la un cap)at* la celalalt ; complet; in intregime. from this out amer. J$ 4$ de azi inainte; de acumBaici incolo; peBin viitor. fro9n onBupon smth., to^ a dezaproba ceva; a privi cu ochi rai )cxprcsie folosita mai alcs la pasiv*. fr: in oneAs o9n grease, to 4 v. fret in oneAs o9n grease. fr: out fat, to amer. pol. J$ 4 a obtine prin santaj mijloaccle materiale necesare campaniei politice a unui partid fr: up to sl.^ a electrocuta, a curenta; a se electrocutaBcurenta. fr: :our eggsPJ$4 vezi)$ti* de treburileBale tale P fuc2 aboutBaround 9ith smth., to vulg. v. fool about 9ith smth. fuc2 smb. aboutaround. to J$ vulg. fig. ^ a freca `pe cine va ; a$si bate joc de cineva. fuc2 up, to J$ vulg.^ a incurca )treaba, lucrurile*; a strica )un mecanism*; 4 $ J a face )ceva* cu picioarele; vulg. $J a$si baga picioarele in ceva ; fuddle oneAs capBnose, to 4^ a se faceB imbata crita. full and b: $$in generalBansamblu. full of bushfire, )to be* auslral. ^ )a fi* plin de vigoareB energie; )a fi* argint viu fulminate against smth., to J$ elv. a tuna si a fulgera impotriva unui lucru. fume at smth., to ^a fierbe )de manieBfurie*. fuss over smb., to J$ 4 )d. o mama, sotie etc.* a dovedi o grija si atentie exagerata fata de cineva )un copil etc.*; v eB fuss smb. about. fuss smb. about, to J$ 4 )d. o mama, sotie etc.* a bate pe cineva la cap iritandu$l cu exagerata grija si atentie; v. ei fuss over smb.

G
gabble a9a: t9ent: to the dozen, to O. tal2 nineteen to the dozen. gain a footing, to si fig. lF. get a foothold. gain a heaving, to ^ a avea posibililatea de a se aparaB de a fi ascultat. gain anBthe advantage ofBonBover smb., to v. get the advantage of smb. gain b: the change, to a face un schimb avantajos. gain ground, to si fig. a cistiga teren. gain in 9eight, to$. put on 9eight. gainBgather momentum,. to a lua avant; a se dezvolta impetuos; a se intensifica; a capata amploare. gain more feathers, to J$,rar )d. zvonuri* a se raspandi; a lua proportii B a se umfla; 4 G a prinde. gainB9in oneAs endBends, to v. achieve oneA endBpurpose. gain the advantage of BonBover smb., to v. get the advantase of smb. gain the cap, to J$ rar a fi salutat ceremonios. gainBget the upper hand, to J$ 41. a obtine avantajBsuperioritateB victoria; a domina; a fi stapan pe situatie. -. a se situa in frunte; a lua conducerea. M. 1 of smb. 4 ,a strange in chingiBa pune saua pe cineva. gain the 9ind )of*, to ^1. a observa; a baga de seama.Ba prinde de veste; a afla. M. a se apropia )de*. gallant aBoneAs fan, to inv. v.^ flirt a fan. galvanize life into smth., to J$ 4 a inviora ceva pentru scurt timp; a insufleti ceva. galvanize smb. into actionBactivit:, to J$ 4.^ a pune in miscareB in priza pe cineva. gamble oneAs fortune a9a:, to a$si pierde averea la jocuri de noroc. game deep, to J$ inv. a juca pc sume mari. game is not 9orth the candle, the prov.^ mai mare daraua decat ocaua; nu face daraua cat ocaua; mai scumpa ata decat fata; nu face fata cat ata. game oneAs time a9a:, to J$ inv. ^ a$si pierde timpul la jocuri de noroc. gameAs up, the 4 v. itAs all up )no9*. gang oneAs o9n gait, to scot. v.. go oneAs o9n gait.

gasp for breath, to 1. a gafai, a_si trage sufletul. -. fig. a ramane fara grai; a i se taia rasuflarea. gasp 9ith rage, to a$si pierde cumpatulBsarita; a nu vedea inaintea ochilor. gate$crash, to^ 1. a intra fara bilet; a intra la gramadaBde$a valma. -. a intraBveni nepoftitBnechemat. gate$crash a part:, to^ a veni la o petrecere nepoftit. gather ground, to si fig. ^a castiga teren. gather head, to v. come to a head. gather in the crop, to^ a strange recolta. gather momentum, to v. gain momentum. gather oneAs crumbs, to G 4^ a se restabili Bintrema putin cate putinBtreptat, )treptat*. gather speed, to v. pic2 up speed. gather stra9s, to 4 v. dra9 stra9s. gather strength, to ^ a prinde puteri. gather up the threads of a stor:, t^o a relua firul povestirii. gather 9a:, to 1. )d.o nava* ^ a luaBprinde viteza. -. fig. a da rezultatB roade. M. a se manifesta; a se face simtit. gaud: as a peacoc2, )as* baltat ca un paun. gauge smb.As character, to$ a$si formaBface o parere despre cineva. gauge smth b: the e:e, to $a masura ceva din ochiBprivire. ga: as a lar2, )as* $vesel ca o zi de primavara. gee 9hizP arner. 4 zau asa P pe legea meaP sa fiu al naibiP )daca* ... P sa ma bata %umnezeuB3el de sus )daca* ... P gentle as a lamb, as$ bland ca un miel. getBhave a bad brea2, to arner.^ a avea ghinion; a nu avea norocBsansa B bafta get a bad burn, to$ a se arde rau; a se ardeBpraji rau la soare; a avea arsuri. get a bang out of smb.Bsmth. 4 v. get a 2ic2 out of smb.Bsmth. get a beat on smb., to arner. 4^ a duce pe cineva )de nasBcu presul*; a trage pe cineva pe sfoara; a$i trage cuiva clapa. get aBoneAs bell:ful of smth., to 4 ^a se satura de ceva pana peste cap; a fi satul pana in gat de ceva; a ise acri B ura cu Bde ceva. get a big hand, to amer. J,$A 4^ a fi foarte aplaudat; a obtine aplauze puterniceBfurtunoase. get a bit on, to 4^ a se cam chereheliBametiBciupi. get a blo9Bpunch in, to^ 1. )'a box* H a apuca 7 lovitura. -. fig. a sariB a se repezi cu gura la cineva; a se infige in cineva ; a i$o ziceBintoarce cuiva. get above oneAs business, to v. be above oneAs business. get above oneself, to^ a se crede grozav; a$si da aere; 4 G a se umfla in pene; a si$o lua in cap. get abreast of smth., to ^l.rnar. $a se aseza in linieBrand cu o ambarcatiune.-. a se pune la curent cu ceva. get abroad, to )d.stiri sau zvonuri* a circula, a umbla. getBhave a broom inBup oneAs tailBass, to arner. st. ^a pune inima la ce face; a munci cat sapte; a pune osul. get a can on, to arner. sl. a se chercheli; a se pili. get access to smth., to ^a ajunge la ceva; a patrunde intr$un loc; a avea acces la ceva. get a clean$out, to )d. un lucru* a fi bine curatat. get aBthe clue to smth., to v. findBaBthe clue to smth. get a crac2 on the head, to^ a primi o lovituraBuna in cap. get a cropper, to 4 v. come a cropper. get across )the footlights*, to )d. o piesa* a trece rampa. get a cush: job, to I a obtine o slujba usoara. get a fair hearing, to^ a avea posibilitatea sa te aperiBsa spui tot ce ai de spus )in apararea ta*; a fi ascultat cu impartialitateBobiectivitate. get a fair sho9, to arner., austr. ^ a prindeBfolosi o ocazie favorabilaBun mo$ ment prilenic. get a foothold, to^ 1. a pune picorul. -. fig. a pune un picior; a$si face o pozitieBun loc; a prinde radacini. get a footing, to v. get a foothold.

get a fright, to ^ a trage 7 spaima; a$i sari inima din loc. get after smb. to do smth., to arner.^ a se tine de capul cuiva sa faca ceva. get a glimpse of smb.Bsmth., to$v.^ catch a glimpse of smb.Bsmth. get a )good* blo9ing up )for smth.*, to^ a fi luat la rostBrefec BzorBtrei paralele )pentru ceva*; a incasa o sapuneala. getBhave a good brea2, to arner. a avea norocB sansaBbafta. get a good hand, to ^a fi aplaudat la scena deschisa. get a good haul, to v. ma2e a good haul. get a good hiding, to 4^ a manca o bataie sora cu moartea; a manca papara; a o lua pe coaja; a 7 incasa. get a )good* run for oneAs mone:, to 4^ 1. a fi compensatBa primi rasplata pentru cheltuielile facuteBeforturile depuse. -. a avea posibilitatea sa se manifesteBsa arate ce poate. get a good send$off, to^ a fi condusBinsotit la plecare ) la gara, aeroport etc. get a good sha2ing up, to v. get a sha2ing. get a good start in lifeBbusiness, to^ a pasiBporni cu dreptul in viata; a fi avantajat din plecare. get a goodBsound thrashing, to^ a lua o bataie buna B zdravanaBsora cu moartea. get a grip on oneself B smth., to^ a$si veni in fire; a fiBdin nou stapan pe ceva; a tine )din nou* franele in mana. get a half$nelson on smb., to fig.^ a avea pe cineva la mana B cheremul sau. get a han2 onBover smb., to G rar 1. v. get a half$nelson on smb., . -. a tine pe cineva in frau. getBta2e a hinge, to arner. G st.^ a se uita; a arunea o privire; a$si arunca ochii. get a hump on, to arner. sl.^ a zori ; a$i da bataie Bbice; a o iuti. get a hustle on, to arner. st. %. get a hump on. get a jer2 on, to 4^ a$i da zor Bbataie. get a 2ic2 ont of smb.Bsmth.Bdoing smth., to 4^ a se da in vant dupa cinevaB ceva; a se omori dupa cinevaBceva; a avea placere de cevaB cineva. get a leg in, to fig. ^ a pune piciorulBun picior )undeva*; a prinde radacini oget a lic2ing, to 4 ^a lua bataie. getBhave a line on smth., to G 4 ^a primiBcapata informatiiBindicatii despreB in legatura cu ceva. get a load of thisP arner. sl.^ baga la capBcapatanaP sa nu zici ca nu ti$am spusBn$ai stiut P get alongBon li2e a house on fire, to H a se intelege de minune; a fi trup si suflet. get alongBon li2e one oAcloc2, to O. get alongBon li2e a house on fire. get alongBa9a: 9ith :ouP 4^ fugi de aici P fugi cu ursu P las$o mai moale P ce vorbesti P nu vorbi P nu mai spuneP haide$haide P nu zau P auzi vorbaP get a loo2Bsight at the elephant, to J$ sl. ^1. a castiga experienta de viata; a cunoaste viata; a fi om cu experienta; a fi trecut prin multe )incercari in viata.*; a fi vazut si auzit multe. -. a vizita monumentele unui oras etc. M. a cunoaste bineB fi obisnuit cu viata marilor orase; a fi om umblatBvoiajat. get a miff, to 4 ^1. a se bosumfla; a se imbufna; a se inciuda. -. a avea tuna; a fi tunos. get a move on, to 4 ^ 1. a mari compasul. -. a$i da zorB bataie. get an earful, to ^ a auzi mai mult decat trebuie; a auzi vrute si nevrute. get a ne9 angle on )smth.*, to^ a vedea o alta laturaBfata )a problemei etc.*. get a ne9 lease ofBamer. on life, to ^ a prinde puteriBenergiiBforte noi; a prinde iar chef de viata. . get a ne9 loo2, to ^)d. ceva* a capataBlua o altaBnoua infatisare get a ne9 rig$out, to 4 ^a se intoli din nou; a se innoi. get an extension of time, to^ a obtine o amanareBprelungire. get anBthe idea, to^ a$si baga in cap; a$i lua gandul; a te duce gandul. get an itchB itching for smth., to J$ 4 a$si dori ceva nespus de mult; a tanji dupa ceva. get a nod of approval, to 4 v. get the nod. getBhave a raise )in salar:*, to amer. v. getBhave a rise in salar:.

get a rap onBover the 2nuc2les, to 4$ a incasa un perdafBfrecusBo sapu$ nealaBmustruluiala. getBhave a rise in salar:, to^ a obtine o marire de salariu; a i se mari salariul. getBta2e a rise out of smb., to 4^ a trage pe sfoara pe cineva; a$ si bate joc de cineva. -. a atataB intarita pe cineva; a scoate pe cineva din fireP pepeni Btatani; a face pe cineva sa$i sara mustarulBtandara. get a scent )of*, to 1. vanat.^ a gasiBdibui urma )vinatului*. -. fig. a)$i* da de urma; a fi pe drumul cel bun. get a sha2ing, to ^ a fi hurducatBzgaltat. get a ship under 9a:, to ^a pregati un vas de plecare. get a shoc2, to^ a se curenta. get a shot in the arm, to v. have a shot in the arm. get a sight at the elephant, to sB. v. get a loo2 at the elephant. get a sight of smb.Bsmth., to v. have a sight of smb.Bsmth. get a sleep, to v. have a sleep. get a smac2 in the e:e, to 4 fig.^ a fi dat in urma; a ramane pe loc; a ramane cu buzele umflate. get a s\uare deal, to,. v. give smb. a s\uare deal. get a stiff reception, to^ a fi primit cu raceala. get at cross)$*purposes, to v. be at cross)$*purposes. get a thic2 ear )from smb.*, to ^ a o lua pe scafarlieB cocoasa Bcoaja; a o incasa. get a tr:$out, to ^ a fi incercatBverificat; a fi pus la incercare; a i se face proba. get at smb. hammer and tongs, to si fig. ^a se repeziBnapusti asupra cuiva ca un leu)$paraleu*. get atBto the root of smth., to ^a ajunge la miezulBfondul unui lucru. get a 9arm, to ^a se incalzi putin. get a9a: from it all, to 4 ^a lasa toate in urma sa; a lasa totul baltaG a pleca; a lasa totul in plata %omnului si a pleca. get a9a: 9ith it, to 4 1. fig. ^a castiga partida; a$si impune punctul de vedere; a reusi. -. a nu pati nimic )orice ai face*; a scapaB iesi basma curata. get a9a: 9ith murder, to fig. ^a iesi basma curata din orice; a iesi cu obrazul curat din orice imprejurare. get a9a: 9ith :ouP 4 ''. get along 9ith :ouP get a 9iggle on, to amer. st. 11. get a move on. get a 9oman 9ith child,. to lit. ^a lasa o femeie gravida. get a 9ord in edge9a:sBedge9ise, to^ a plasaB strecura un cuvant )in con$ versatie*. get bac2 into circulation, to J$ 4 ^)d. cineva* a intra in normal; a se intoaree la modul de viata obisnuitB normal. get bac2 into harness, to J$ 4^ a se reintoaree la lucruBmunca; a$si relua activitatea )dupa 7 perioada de absenta*. get bac2 on oneAs feet, to 4 v. get on oneAs. feet )again*. get bac2 )some of* oneAs o9n )on smb.*, to fig. ^ a se razbuna )pe cineva* G a$ si lua revansa; a i$o plati cuiva cu aceeasi moneda. get bac2 to the grindstone, to 4 fig.^ a o lua de la incepnt; a porni caruta din nou; a intra iar la greu; a incepe iar treaba. get beans, to ^ a incasa o mardeala8 a capata de cheltuiala. get blood out of a stone, to 4 ^ a scoate bani si din piatra seaca. get bunged up , to J$sl1. )d.o teava* a se infunda. -. )d.cineva* a se constipa. get bus: Bcrac2ingP 4 ^ da$i zorP misca$teP da$i bataieP get carried a9a: b: oneAs imagination, to ^ a se lasa in voia imaginatiei; a fi dusBpurtat de imaginatie. get clear of smb.Bsmth., to H a scapa de cinevaBceva; a iesi dintr$o incurcatura. get clued up )aboutBon*, to 4 ^ a fi pus la curent cu toate detaliile )in pri$ vinta*, a fi informat in cele mai mici amanunte )asupraBdespre*.

getBhave cold feet, to 4 ^ a$i trece racorileBsudorile; a$i ingheta sangele in vine; a$l lua cu frig ; a sta cu frica in sin; a$i intra frica in oase. get control overBof smb.Bsmth., to ''. have control overBof smb.Bsmth. get crac2ingP 4 v. get bus:8 get credit for doing smth., to^ a ti se atribuiBrecunoaste meritul de a fi facut eeva. get done 9ith smth., to^ a terminaBispraviBincheia cu ceva. get do9n in the dumpsBmouth, to 4 ''. be do9n in the chopsBdumps. get do9n to bedroc2, to ^1. a da. deBa ataca miezulBfondul problemei. -. amer. a epuiza toate resursele; a ajunge la capatul resurselor B puterilor. get do9n to brass nailsBtac2s, to^ 1. a intra in miezulBfondul problemei. -. a intra in amanunteBdetalii. M. a se stradui sa lamureasca perfect lucrurileBsa puna lucrurile la punct. get do9n to business, to^ 1. a trece la fondul chestiunii. -. a se apuca de treaba. get do9n to 9or2, to G 4 ^ a se apuca de treaba; a se pune pe treaba. get even 9ith smb., to fig.^ a regla conturile cu cineva; a fi chit cu cineva. get fresh 9ith smb., to amer. 4^ a$si lua nasul la purtare fata de cineva;. a face pe nebunulBgrozavul cu cineva. get going, to 1. 4 v.$ get bus:P -. 4 v. get on the ballP get good 9a: on her, to mar8 ^ a imprima viteza buna unei ambarcatiuni. get gra9lled, to 4^ a se zapaci B incurca; a ramane perplex. get head, to J$ rar ^ a se intensifica; a se inteti; a se agrava; a se accentua. get heated 9ith 9ine, to^ a i se urca vinul la cap. get hell, to ''. get it hot. get high, to 4 amer. ^ a se chercheliBafuma. get hitched, to amer. J$ sl. a$si pune pirostriile;.a se cununaBlua; a intra la jug. get hold of smb.Bsmth., to fig. 4 a face rost de ceva; a gasiBda de cineva. get hold of the 9rong end of the stic2, to 4 a intelege pe dos; a nu o nimeri; a da gres. get home, to 1. v. bring oneself home. -. a nimeri in plin; a aveaBproduce efect; a atinge pe cineva unde$l doareB4 G in palarie. M. a$si atinge scopulBtelul; a o scoate cu bine la capat; a reusi. S. )d. un sportiv* a castigaBrepurta o victorie. N. $ 9ith a blo9 $a da o lovitura. get home$sic2, to ^ a i se face dor de casa. get hoo2ed on narcotic drugs, to J$ sl. a se droga. get bot under the collar, to ^ a se aprindeBinfierbinta; a$i sari tandaraB mustarul. get in a bate, to sf.^ a$l apuca pandaliileBnabadaileBdracii; a se face foc si para get in a flap, to sf. a$l apuca pe cineva bataielileBtremuriciul; a nu mai sti ce e cu el; a$si pierde busola. get in a pet, to ^ a$l apuca pandaliileBnabadaileBdracii. get in at the start, to 4 v. get in on the ground floor. get in bad 9ith smb., to 4 a se pune rau cu cineva. get in contactBtouch 9ith smb., to^ a intra in legatura cu cineva; a 1ua legatura cu cineva. get in %utch, to amer. sf.^ a da de beleaBbuclucBdracu. get in firstBearl:, to^ a lua$o inaintea cuivaBcelorlalti )intr$o problema*; a$ si asigura un avantajBintaietatea. get in front of oneself, to amer.^ a se intrece pe sine )insusi*. get in oneAs hair, to amer. 4 ^)d. ceva saucineva* a sta pe capul cuiva; a se baga in sufletul cuiva; a da dureri de cap cuiva. get in on the ground floorBat the start, to v. get in first. get in smb.As huir, to 4 ^ a calca pe cineva pe nervi; a scoate pe cineva din sariteBrabdariBpepeniBfireBtitini. get in step 9ith smb., to^ a merge in pas cu cineva. get in the cropsB harvest, to v. gather in the crop. get into a flat spin, to 4 ^ a nu$si )mai* vedea capul de; a nu mai sti unde$i sta capul; a nu sti ce$i face capul.

get into a fur:, to v. fl: into a rageBtemper. get into a groove, to v. get into a rut. get into a huff, to^ a$i sari cuiva tafnaBtandaraBmustarul; a$l apuca pe cineva nabadaile. get into a jam, to 4 v. get )oneself* into a fix. get into a muddle, to ^1. a se incurcaBzapaci; a i se invalmasi toate in cap. -. v. get )oneself* into a fix. get into an argument 9ith smb., to v. have an argument 9ith smb. get into a padd:Bste9Btizz:, to v. fl:Bget into a rage. get into a rageBtemper, to v. fl: into a rage. get into a rut, to^ a intra pe fagas; a fi prins de rutinaBtipicul vietii; a$si pune ambitiile in cui. get into a state, to J$ 4 ^ a se ambalaBaprinde; a se framanta; a$si face griji. get into a tantrum, to 4 ^ a$i sari mustarulB bazdicul; a$l apuca draciiBnabadaileBpandaliile. get into a 9ax, to sl. v. get in a bate. get into bad compan:, to v. 2eep bad compan:. get 'nto bad habits, to v. fall into bad habits. getl goBrun into debt, to ^ a faceBa se baga in datorii. get into deep 9ater)s*, to 4 v. be in deep 9ater)s*. get into gear, to fig.^ 1. a se apuca de lucru; a intra in activitate.-. a se deprinde cu un lucruBo activitate; a prinde rostul unei operatii; a se forma. get into hot 9ater ) for doing smth.B9ith smb.*, to 4 a da de bucluc belea )din cauza unui lucruBcu cineva*; a intra la apa; a o incurca; a o baga pe maneca; a$si gasi beleaua. get into mischief, to v. get up to mischief. get into oneAs gears, to v. get into gear. get into oneAs stride, to ^ a)$si* intra in ritm)ul* obisnuit de lucru. get into smb.As blac2 boots, to 4 ^ a$si pune pe cineva in cap; a$si aprinde paie in cap cu cineva. get into the act, to J$ 4 fig. a lua parte la ceva. get into the band$9agon, to amer. 4 v. climb into the band$9agon. get into the habit of doing smth., to v. fall into the habit of doing smth. get into the 2nac2 of smbt., to v. haveBget the 2nac2 of smth. get into the red, to com.^ a fi in deficit. get into the saddle, to J$ 4 a veni la conducereBputereBin frunte; a lua conducereaBputerea; a lua in maini carmaB 4 G haturile. get into the 9a: of )doing* smth., to ^ a se obisnuiBdeprinde cu cevaB sa faca ceva; a invata )sa faca* ceva. get in 9ith smb., to 4^ a se pune bine cu cineva; a se variBbaga sub pielea cuiva. get in 9rong 9ith smb., to amer. 4 v. get in bad 9ith smb. get it hot, to 4^ 1. a 7 incasa; G a o lua pe coaja. -. a incasa un perdafBfrecusBo sapunealaBmustruluiala. get it in the nec2, to 4 v. eatch it in the nec2. get it into oneAs head, to v. ta2e it into oneAs head. get it off oneAs chest, to 4 ^ a$si spune necazulBoful; a spune ce ai pe inimaB a$si descarca sufletul. get it over 9ith, to 4^ a terminaBispravi )odata* cu ceva; a terminaBispravi )o treaba B problemaBchestiune neplacuta*. get it right, to^ a intelegeBprinde ceva foarte bineBpe dep lin. get it through oneAs head, to amer. 4 a baga la cap; a pricepe. get it together, to 4^ a da de cap unui lucru; a prinde spilul; a se dumiri. get left, to ^1. a fi prostitBpacalitBtras pe sfoaraB dus cu presulB dus de nas. -. J$ 4 a se pomeniBa ajunge intr$o situatie neplacutaBpenibila. get light, to a se lumina de zi; a se face lumina. get lost, to 1. a se rataci. -....P sterge$o P cara$te P intinde$o P get master: of smth., to^ a stapani B fi stapan pe ceva )un obiect, o materie, o disciplina*. get maudlin, to ^ a deveni sentimental B plangaret; a i se face mila de el. get mixed up in smth., to v. be mixed up in smth

get mixed up )on smth.* to %. be mixed up. get mixed up 9ith smb., to v. be mixed up 9ith smb get more than one bargained for, to 1. a obtine mai mult decat era de asteptatBpresupus. -. fig. a avea o surpriza neplacuta. get next to oneself, to amer. J$ 4 1. a$si da seama cine esteBcare e treaba cu el; a nu$si face ganduri mari despre el. -. a$i veni mintea la cap; a se desteptaBdumiri. . get next to smb., to amer. J$ 4 $a face cunostinta cu cineva; a intra in relatii cu cineva; a se apropia de cineva. get next to smth., to amer. J$ 4 1. a afla ceva; a lua cunostinta de ceva. -. a intelege ceva; a$si da seama de ceva. M. a descoperi ceva; a dibui B4 $$J mirosi ceva .// a se apropia de ceva; a stabili o legaturaBun contact cu ceva )in scopuri interesate.* get nicel: left, to 4 $a ramane cu buza umflata. get no change out of smb., to J$ 4 a nu capataBobtine nimic de la cineva; a nu seoate nimic de la cineva; a nu 7 scoate la capat cu cineva. get off cheap)l:* Beasil:B lightl: , to $$$$$$$$$a scapa ieftinBusor. get off itP 4$$$$$$$$ bastaP destulP ajungeP gataP inceteazaP terminaP renunta P get off on the right foot, to $$$$$$a incepeB a porniBcalca cu dreptul. get off on the 9rong foot, to $a incepeBa o porniBcalca cu stingul; a scranti de la inceput. get off scot)$*free, to 4 $$$$$$$$a scapaBiesi basma curata; a iesi cu fata curataB obrazul curat. get off smb.As bac2, to 4$ a da pace cuiva; a nu se mai tine de capul cuiva; a nu mai sta pe capul cuiva. get off the ground, to 1. )d. un avion* a se ridica in aer; a decola. -. fig. )d. o actiune, initiativa, un plan etc.* a se urni din loc get off the mar2, to 1. )d. un sportiv* $a lua un start bun. -. fig. a )7* incepe bine. get off the trail, to $a pierdeBscapa urma. get off to a badBpoor start, to $a incepeBa o porniB calca cu stangul; a o scrinti de la inceput. get off to a f':ing Bgood start, to $a incepeBa o porni Bcalea cu dreptul. get off to sleep, to $$a adormi; a te lua somnul. get one leg over the traces, to amer. J$ 4 $a nesocoti interesele partidului sauBcolaboratorilorBsustinatorilor sai. get oneAs, to amer. 4$ a gasi ce a cautat; asa$i trebuie; a o pati; a da de dracu. get oneAs bac2 up, to J$ 4 1. 4 $$J$ a$si iesi din sariteB pepeniB tatani; a$i sari mustarulBtandara. -. a se impotrivi; a opune rezistenta; a face opozitie. get oneAs bearings; to u. find oneAs bearings. get oneAs bell:ful of smth., to 4 u. get a bell:ful of smth. get oneAs bitters, to amer. iron. $ a$si lua rasplata; a incasaBprimi ceea ce merita; aprox. dupa fapta si rasplata. get oneAs blood up, to $a se infierbinta; a$i fierbe sangele in vine; a i se urca sange1e la cap; a se mania foc; a se face foc si para. get oneAs breath )againBbac2*, to $$a$si recapata respiratiaBsuflul. get oneAs courage up, to $a prinde curaj. get oneAs dander up, to sl. u. get oneAs bac2 up 1. get oneAs deserts, to$$$$ a$si primi rasplata )in sens pozitiv sau negativ*. get oneself in hand, to $$a se controla; a se supraveghea; a se stapini ; a se retine; a$si impune calm. get oneself in shape, to$$$$ a$si reveni. . get )oneself* into a fixBmessBscrape, to 4 $a da de beleaB bucluc; a ajunge la ananghieBstramtoare; a$si gasi beleaua; a 7 baga pe mineca; a intra la apa. get oneself into a spot, to amer. 4 ^a se vara Bbaga )singur* intr$o incurca$ tura; a$si aprinde paie$n cap; a$si puneBvira capul sanatos sub evanghelie; a se lega la cap cand nu$l doare. get oneself into a tangle, to 1. )d. cineva* a se incurcaBzapaci; a$si pierde busolaBnordul; a i se invalmasii toate in cap. -. )d. cineua* a da de beleaBbucluc; a$si gasi beleauaB buclucul; a o baga pe maneca; a intra la apa

M. )d. ceua* a se incurca. get oneA.s ere )9ell* in, to a$si deprindeBforma repede ochiul )la tir, biliard etc. *. get oneAs fairing, to^ a primi ceea ce i se cuvineBcade. get oneAs fingers burned, to ^ burn oneAs fingers. get oneAs flag, to mar. ^a fi avansat la gradul de amiral. get oneAs f1ints fixed, to amer. J$ 4 a fi pedepsitBsanctionatBmustrat. get oneAs foot 'n, to 1. a pune piciorul in. -. 4 a baga pe sub mana; a variB introduce pe ascuns )un articol, o clauza etc.*. M. a se amesteca bagaBvari )intr$o treaba*; a$si vari coada. get oneAs foot on the ladder, to ^a face primul pas pe calea succesului; a debuta cu succes. get oneAs gage up, to amer. sl. ^a$si iesi din sarite; a$i sari mustarulBtandara; a face urat; a se face foc si para. -. a se chercheli; a$si bea mintile. M. a se inmuia. get B have oneAs gruel, to 4 'nv. 1. a incasa o sapunealaBun perdaf. -. a o incasa; a o lua pe coaja. get oneAs hammer out )for*, to amer. J$ 4 a$si arma dusmaniaBostilitatea; 4 a$ si da arama pe fata. get oneAs hand in, to a$si deprindeBforma mana cu ceva; a i se da mana. get oneAs bands on smb., to ". la: oneAs hands on smb. .get oneAs hands on smth., to ". la: hands on smth. get oneAs hoo2s intoB on smb., to 4 a pune manaBghiara pe cineva )de regula subiectul e feminin iar obiectul e masculin* . get oneAs ice legs, to u. find oneAs ice legs. get oneAs 'ndian up, to amer. sl. u. get oneAs bac2 up . get oneAs innings, to u. have oneAs 'nnings. get oneAs 'rish up, to sl. u. get oneAs bac2 up 1. get oneAs jollies, to amer. sl. u. get oneAs 2ic2s get oneAs 2ic2s, to^ a face dupa pofta inimii; a$si face cheful. get oneAs leave, to scot. ". get the sac2 get oneAs load, to dial., amer. sl. a se face crita get oneAs lug in oneAs loof, to J$ lnv. a fi tras la raspundere; a fi aspru criticat. get oneAs lumps, to amer. 4^ 1. a o lua pe cocoasa, scafarlie; a o incasa; a lua o batale sora cu moartea. -. a o lua peste nas; a o incasaBinghiti )cearta sau pedeapsa*. M. a o incurca; a o pati; a o da in bara; a da gres. get oneAs mone:As 9orth, to ^a plati cat face; a face bani; a merita baniiBcheltuiala. get oneAs mon2e: up, to sl. u. get oneAs bac2 up get oneAso9n bac2, to u. get bac2 )some of* oneAs o9n )on smb.*. get oneAs o9n9a:, to u. have oneAs o9n 9a: get oneAs penn:9orth, to^ 1. a nu fi aruneat baniP in vantBpe fereastra degeaba; a avea o recompensaBsatisfactie pentru baniP cheltuiti. -. 4 a incasa sapunealaBun perdaf. get oneAs rag out, to sl.u get oneAs bac2 op get oneAs sea)$* legs, to %. find oneAs sea)$*legs. get oneAs second 9ind, to %. get oneAs breath )againBbac2*. get oneAs shirt offBout, to sl. %. get oneAs bac2 up 1. get oneAs s2ates on, to 4. ^a zori; a$i da zor; a.i da bataieBbice; a mari compasul. get oneAs step up, to ^a avansa; a inainta in grad; a fi promovat. get oneAsBthe tail do9n, to of$ 4 a$si pierde curajuiBnadejdea; a se pierde cu firea. get oneAs tail up, to^ a tine capulBfruntea sus; a nu se pierde cu firea; a nu$ si pierde curajul. get oneAs teeth into smth., to 1. a$si infige dintii in ceva. -. fig. a se apuca cu ravna de ceva, a se apuca de ceva cu tot sufletul. get oneAs tic2et, to sl. %. get the sac2 1. get oneAs 9ai2illg)$*ordersBpapersBtic2et, to sl. %. get the sac2 t. get oneAs 9a:, to %. go oneAs o9n gait.

get oneAs 9hac2, to 1. 4 a$si primiBluaBincasa portia. -.of$4 a beaBmanca pe saturate. get oneAs 9ind )bac2*, to %. get oneAs breath )againBbac2*. get on in the 9orid, to a$si faceBcroi drum in viata; a face cariera; a se ridica. get on intimate terms 9ith smb., to^ a deveni intim cu cineva. get on in :ears, to ^a imbatrini; a inainta in varsta. get on li2e a house on fire, to %. get alongBon li2e a house on fire. get on li2e one oAcloc2, to v. get alongBon li2e one oAcloc2. get on oneAs feet )again*, to 4^ a se pune pe picioarc )dupa. boala sau nereusita *, a$si reveni. get on oneAs high horse )about smth.*, to 4^ a face pe grozavulBnebunul; a vorbi de sus )despre ceva*. get on oneAs hind legs, to 1. fig. a se cabra; a se zbarli; a se infuria. -. of$ glum. a se ridica in picioare )pentru a tine un discurs etc.*. get on smb.As bac2, to 4 a se puneBa sta pe capul cuiva; a sacai pe cineva; a nu da pace cuiva. get on smb.As nerves, to a calca pe nervi pe cineva. get on smb.As 9ic2, to sl. v. get on smb.As nerves. get on the air )to*, to^ a stabili o legatura prin radio )cu*. get on the ballP amer. of$ si. iute P repede P da$i zorB bataieP getBhopBleap 711 the band9agon, to amer. 4 v._ climb into the band9agon. get on the good side of smb., to a se pune bine eu eineva. get 711 the grav: train, to of$ si. a castiga fara sa se omoareBfara sa dea in branciBfara sa dea din coate. get on the inside, to amer. a se pune la curent cu o problema; a cunoaste toate dedesubturileB chitibusurileBamanunteleBtot rostul unei afaceri; )prin extensie* a nu$i scapa nimic. get on the move, to a se pune in miscare. get on the river, to v. follo9 the river. get on the 9rong side of smb., to ^a se pune rau cu cineva; a$si pune in cap pe cineva. get on to a side$trac2, to of$ 4 a deviaBa se abate de la subiect. get on to smb., to amer. 4l. a$si da seama cite parale face cinevaBcit ii poateBplateste cuiva pielea. -. a lua legatura cu cineva )prin teiefon sau Posta.*. get on to the ropes, to amer. 4 v. learn the ropes. get on to the scentBtrail, to^ a da de urma; a gasiB.dibui urma. get on to the tric2, to 4 a prinde truculB smecheriaB spilul. get out from under, to amer. of$ 4 1.^ a_si recistiga banii pierduti la jocuri de noroc; a fi din nou in mana; a se redresa. -. a$si recastiga banii pierduti in afaceri; a se redresa8 a se pune din nou pe picioare M. a$si plati datoriile; a scapa de datorii;. a iesi din datorii. S. a scapa de ceva )situatie neplacuta., activitateBslujba.Btreaba care nu merge, relatie nedorita.*. get out of a fixBmessBscrape, to 4 a iesi dintr$o incurcatura; a scapa de buclucBbeleaBnecaz; a iesi din stramtoare. get out of a s2id, to a se redresa dupa o derapare. get ont of bed on the 9rong side, to 4 a se scula cu fundul in susBcu fata la pernaB cu fata la cearsaf get out of control, to %. be out of control. get ont of debt, to a iesi din datorii; a scapa de datorii; a$si plati datoriile get out of hand, to a scapa de sub controlBdin mana; a deveni de nestrunitB nestavilit; a nu mai putea fi tinut in frau. get out of itP sl. fugi de aici P fugi cu ursuP las$o mai moale P nu zauP aiureaP get ou t of m: sightP piei din ochii meiP getB go out of oneAs depth, to ^la ajunge la apa adanca; a nu mai da de fundul )apei*. -. fig. a vorbi despre lucruri care depasesc cunostintele; a vorbi in necunostinta de cauza. get out of shape, to )d. un lucru* a se deforma.

get out of smb.As sight, to ^a nu mai apareaBa disparea din fata)ochilor* cuiva; a nu mai da ochii cu cineva; a nu mai vedea pe cineva get out of smb.AsBthe 9a:, to ^a se da la o parteBin laturi din calea cuiva; a se da din drumul cuiva; a face cuiva loc sa treaca; a lasa pe cineva sa treaca inainte; a se feri din cale. get out of step )9ith smb.*, to ^a nu fi in pas )cu cineva*. . get out of the habit of doing smth., to v. fall out of the habit of doing smth. get out of the rain, to of$ 4 a se eschivaBsustrage de la 7 sarcinaBindatorire greaBneplacuta. get out of the red, to com. a acoperi deficitul. get out of the rut, to a iesi din fagas; a parasi drumul batatorit; a se desprinde de rutinaBtipicul vietii. get out of the 9a: of doing smth., to v. fall out of the habit of doing smth. get out of the 9ood, to of$ 4 $$1. a scapa )cu bine* dintr$o grea incercareB situatie critica; a iesi )cu bine* la liman. -. a fi in afara de orice pericol. get out on the 9rong side of the bed, to 4 v. get out of bed on the 9rong side. get outside of, to J$ 4 $$$a inghiti; a devora; a infuleca. get over the footlights, to$ )d. un spectacol* a avea succes; a trece rampa. get past it, to 4 v. be past it. get past smb.As guard, to $1. a insela vigilenta cuiva. -. a lua pe cineva pe nepusa masaBpe neginditeBprin surprindere; a prinde pe cineva pe picior gresit. get puffed up, to a se umfla in pene. get rattled, to amer. a se buimaciBfisticiBnauciBpierdeBzapaci; a$si pierde capulBbusolaBcalendarul. get religion, to amer. $$$$$a se converti; a deveni religiosBbigot. get rid of, to$$$$$$ a scapa de; a se descotorosi de. get round smb., to$$$$$ a incantaBvrajiB4 G da gata pe cineva )cu cuvinte amagitoare*; a imbrobodi pe cineva. get round the la9, to $$$$a ocoli legea. get round the table, to$ a se aseza la masa tratativelor. get shirt:, to 4 $$a$si iesi din sariteBpepeniBtatani; a$i sari mustarulBtandara. get short shrift, to 1. $$$$$$$a nu avea ragaz nici sa se spovedeasea; a fi pedepsit imediat dupa condamnare. -. fig. a fi expediat repede; a nu fi luat in seama. get slac2 )at smth.*, to$$$$ a o lua mai usor; a slabiBincetini ritmul; a o incetini. get smart, to fig. 4 $$$$$a face pe desteptulBnebunul; a si$o lua in cap. get smb.Bsmth., to 4 $$1. )d. ceva sau cineva*a$i placea; a$i spune ceva )la negativ* a nu$i spune mare lucru; a$i castiga; a fi pe gustul cuiva. -. a$i face rau; a se revoltaBindigna; the film got me$$filmul m$a revoltat. M. )d. cinevaj a i$o face cuiva; a$l aranja pe cineva; a i$o da cuiva. S. a pacali pe cineva; a$l duceBavea pe cineva. get smb. abreast of smth., to$ a pune pe cineva la curent cu ceva. get smb.Bsmth. bac2 on hisBits feet, to 4 v. $$get smb.Bsmth. on hisBits feet )again*. get smb. b: the short hairs, to 1. $J$ 4$$ a tine pe cineva din scurtB in. friuB4 G sub papuc. -. J$ 4 a lua masuri energice impotrivu cuiva; a opri pe cineva la timp. getBhave smb. hounded out of a Fob, to 4$$$$$$ a face cuiva mizerii silindu$l astfel sa paraseasea o slujba; a face cuiva tot felul de sicane pentru a$l indeparta dintr$o slujbaBdintr$un post, a lucra pe cineva. get smb. in contactBtouch 9ith smb., to $$$a pune pe cineva in legatura cu cineva. get smb. 'nto a fixBmessBscrape, to 4 $$a baga pe cineva in bucluc; a i$o face cuiva; a baga pe cineva la apa get smb. into a fur:, to v. $$get smb. into a rage. get smb. into a padd:Bste9Btizz:, to v.$$$ get smb. into a rage. get smb. into a rageBtemper, to $$a scoate pe cineva din sarite B tatani Brabdari; a face pe cineva sa$si iasa din fireBrabdari.

get smb.Bsmth. into a tangle, to $$a baga pe cineva intr$o incurcaturaB in bucluc; a incurca socotelile cuiva; a incurca ceva. getBrun smb. 'nto debt, to$$ a baga pe cineva in datorii; a puneBface pe cineva sa faca datorii. get 'lmb. into hot 9ater, to 4 $$$a baga pe cineva la apaBin bucluc. get smb. into the habit of doing smth., to $$$a invataBdeprinde pe cineva sa faca ceva; a luaBprinde un obicei de la cineva. get smb. 'n 9rong, to amer. 1.$$$$ a prezenta pe cineva intr$o lumina defa$ vorabila. -. a vari pe cineva in incurcaturaB4 $J belea. M. a atrage dizgratia asupra )capului* cuiva. get smb. mixed up )on smth.*, to$$ a incurca pe cineva )cu ceva*. get smb. off cheap)l:*Beasil:Blightl:, to $$$$$a scapa pe cineva ieftinB usor. get smb.Bsmth. off oneAs hands, to$$ a scapaBa se debarasa de cinevaBceva. get smb.Bsmth. off on the right foot, to$ a ajuta pe cineva sa inceapa cu dreptu'; a indrepta pe cineva pe calea cea buna; a incepe ceva cu dreptul. get smb.Bsmth. off on the 9rong foot, to $$a pune pe cineva pe picior gresit; a incepe ceva cu stangul. get smb. off the hoo2, to $$$$$$$$. let smb. off the hoo2. get smb.Bsmth. off to a badBpoor start, to$$$$$$$$$$ a pune pe cineva pe picior gresit; a incepe ceva cu stangul. get smb.Bsmth. off to a goodBfl:ing start, to$$$$$$ a ajuta pe cineva sa inceapa cu dreptul; a indrepta pe cineva pe calea cea buna; a incepe ceva cu dreptul. get smb. off to sleep, to $$$$$$a adormi pe cineva. get smb.Bsmth. on hisBits feet )again*, to 4 $$$$a pune pe cinevaBceva pe picioareBroate )din nou*. get smb. on the hip, to 4$ a pune ghearaBlaba pe cineva; a$i cadea cineva in labeBgheare. get smb.Bsmth. on the move, to$ a pune cevaBpe cineva in miscare. get smb. out of a fixBmessBserape, to $$a scoate pe cineva dintr$o incur$ catluraBdin bucluc; a scapa pe cineva de buclucBbeleaBnecaz. get smb. out of debt, to$ a scoate pe cineva din datorii; a scapa pe cineva de datorii; a plati datoriile cuiva. get smb.Bsimth. out of oneAs s:stem, to 4$ a nu mai tine la cevaBcineva; a$si scoate din minte cevaBpe cineva. get smb. out of smb.As sight, to $$$$$$$$a lua pe cineva din fata )ochilor* cuiva. get smb.Bsmth. out to smb.As 9a:, to $$$$$$$1. a da cevaBpe cincva la o parteB a lua ceva B pe cineva din cale; a tine cevaBpe cineva de o parte. -. a ispravi ceva; a scapa de ceva. get smb. out of the habit of doing smth., to $$$$$$$$a dezvata pe cineva de a face ceva. get smb. out of the 9a: of doing smth., to$$$. get smb. out of the habit of doing smth. get smb. round, to$$$$$ a )re*aduce pe cineva in simtiri. get smb. round the table, to$$$$$$ a aseza pe cineva la masa tratativelor. get smb.As bac2 up, to 4$$$$ 1. a scoate pe cineva din rabdariBpepeniB sariteBtitini; a face pe cineva sa$si iasa din fireBrabdari; a da cuiva cu ardei pe la nas. -. a$l calca pe cineva pe coadaBbatatura. get smb.As blood np, to$$ a irita pe cineva la culme; a face pe cineva sa$i fiarba sangele in vineBsa i se urce sangele la cap. get smb.As dander up, to sl. $$$$$$$$$get smb.As bac2 up. get smb.As goat, to sl.$$get smb.As bac2 up. get smb.As hae2le up, to $$$$$$$$$. get smb.As bac2 up. get smb.As 'ndian up, to amer. sl. v. $$$$$$$$get smb.As bac2 up. get smb.As 'rish up, to sl. $$$$$$$get smb.As bac2 up. get smb.As message, to P $$$$a intelegeBpricepe ce vrea cineva; a intelege aluzia cuiva; a baga la cap. get smb.As mon2e: up, to sl. v. get smb.As bac2 up. get smb.As number, to amer. 4$$$$$$ a sti cate parale face cineva; a sti cat ii poateBplateste pielea cuiva; a sti cu cine are de$a face; a sti in ce ape se scaldaBadapa cineva.

get smb.As rag out, to sl. $$$$$$$$$get smb. As bac2 up. get smb.As shirt outBoff, to $$$$$$$$. get smb.As bac2 up. get smb.As slant on smth., to$$$$$$$ a prinde felul in care vede cineva lucrurile; a vedea ce vrea cineva. get smb. taped, to 4$$$$$$$$$$. get smb.As number. let smb.Bsmth. together, to $$$$$$$$$$a adunaBstrange )laolalta*. let smb.Bsmth. under eontrol, to $$$$$$$$$$$$. bring smb.Bsmth. under control get smb. under hand, to a face pe cineva inofensiv; 4 $J$$$$$$ a$i veni cuiva de hac. get smb. up on his ears, to amer. sl. v. get smb. As bac2 up. get smb. up to date )9ith smth.*, to v. bring smb. up to date )9ith smth.*. get smb. 9ell in hand, to $$$$$$$$1. a avea in mana pe cineva. -. a tine in frau Bchingi pe cineva. get smb. 9rong, to 4$ a intelege gresit pe cineva. get smth. abreast of smth., to mar. a aseza o ambarcatiune in linieP B rand cu o ambarcatiune. get smth. b: guile, to $a obtine ceva prin inselatorie. get smth. do9n coldBpat, to amer. sl. $a invata ceva temeinic; a sti ceva ca pe apaB@atal 1ostru. get smth . do9n to a fine art, to 4$$ a$i iesi ceva de minune; a se pricepe de minune la ceva. get smth. for free, to 4$ a obtineBface rost de ceva pe gratisBfara bani. get smth. into oneAs head, to 4 a$si baga ceva in cap. getBput smth. into shape, to $a da forma unui lucru. get smth. into smb.As head, to$ a baga cuiva ceva in cap. get smth. mixed up, to v. mix smth. up. get smth. off pat, to J$ 4$$ a invata ceva pe de rost. get smth. on the hend, to J$ 4 $a obtine ceva pe cai ocoliteBpe sub mana. get smth.Bit out of oneAs headBmind, to $a$si scoate ceva din cap. get smth.Bit out of smb.As headBmind, to $$a$i scoate cuiva ceva din cap. get smth. over )and done 9ith*, to v. get it over 9ith. get smth. right, to 4 $$$a pricepe ceva; a da un raspuns corect; a gasi solutia; a calcula bine. getBhave smth. straight from the horseAs mouth, to $$$$$$a afla ceva de la sursa. get smth. tied up, to J$ 4 $$$a aranjaBorganizaBpune la punct ceva. get smth. up to date, to v. bring smth. up to date. get smth. 9rong, to 4 $$$$$$$$a uu pricepe ceva; a intelege ceva gresit. get some of oneAs o9n bac2, to v. get bac2 )some of* oneAs o9n )on smb.*. get some of oneAs o9n medicine, to $$$$$$$a primi o lectie; a gasi ce a cautat. a o inghiti. get some !hut$e:e, to 4$ a trage un pui de somn. get spliced, to mar. J$ sl. $$$$$$a se casatori; a se insura. get spot cash for smth., to $$$$a primiBobtine banii pe loc pentru ceva. get s\uare 9ith smb., to v. get even 9ith smb. get stone, to amer. sl. $$$a se piliBturti; a se face crita. get stuc2, to 4$ a fi pacalitBtras pe sfoara. get stuc2 in, to 4$$$$$$ a se pune pe treaba. get stuc2 9ith smb.Bsmth., to sl. $$$a se impotmoliBinnamoli in ceva; a nu mai scapa de cinevaBceva. get ta2en for smth., to $$$$$$$$$$a fi inselatBpacalit cu 7 suma de bani. get tangled up, to v. get )oneself* into a tangle. get tan2ed up, to 4 $$$$a se pili cu bere. get that 9a:, to amer. J$ 4 $$a se vara intr$o incurcatura; a ajunge tntr$o situatie neplaeuta; 4 $J$ a da de beleaBbucluc. get the advantage of smb., to fig. $$$$$$$a fi mai bine plasatBintr$o situatle mai buna decit cineva; a avea un avantaj asupra cuivaBfata de cineva; a fi avantajat fata de cineva.

get the air, to amer. 4 $$$$$$$1. a fi dat afara )dintr$o slujba*; a i se da papucii; a i se face vant. -. )d. un prieten, indragostit* a i se da papucii; a i se face vant. get the ax, to amer. G get the air. get the bag, to v. get the sac2 1. getBhave the best of smb., to^ 1. )d. persoane, sentimente etc.* a dominaP conduce pe cineva. -. a biruiBinfrange pe cineva. M. 4 $J$ a incuiaP infunda pe cineva. get the bestBmostButmost out of smb.Bsmtb., to^ a scoate totulBtot ce poateP tot cee se poateBcat poate mai multBmaximum din cevaBde la cinevaB de pe urma cuiva; a profita cat poate de ceva. get the better end of smb., to 1. a trage pe cineva pe sfoara; a$l duce cu presul. -. v. get the advantage of smb. get the better end of the staff, to 'nv. v. get the right end of the stic2. getBhave the better of smb., to 1. v. get the best of smb. -. 4 a duce de nas Btrage pe sfoara pe cineva. getBhave the better of smth., to^ a invinge; a infrange; 4 $J a$i veni de hac; a$i fi )cuiva* popa. get the bo9ler hat, to J$ 4 )d. un militar* ^a fi scos din evidentele fortelor armate )si trecut in rezerva.* get the big bird, to 4 O. get the bird. get the big head, to amer. 4 v. get the s9elled head. get the bird, to 1. J$ 4 )d. un actor, artist etc.* a fi fluieratBhuiduit. -. v. get the sac2 1. get the bit bet9eenBin oneAs teeth, to 4 ^ a o lua razna; a$si da drumul )fara a tine seama de nimic*. get the blues, to 4 u. be in the blues. get the boot, to sl. v. get the sac2 1. get the boot on the 9rong footBleg, to fig. 4 ^ a gresi adresa; a nimeri alaturea )cu drumul*. get the bounce, to sl. ". get the sac2 1. get the brea2s, to arner. J$ sl. a o nimeri )bine*; a avea bafta; a calca cu dreptul; a prinde momentul )propice*. get the breeze up, to 4l. u. get oneAs bac2 up 1. -. a o baga pe mineca; a o sfecli. get the bulge on smb., to arner sl. u. get the advantage of smb. get the bumAs rush, to arner J$ sl. a fi alungatBizgonitBdat afaraB4 $J pus pe liberBverde. get the cane, to a lua cateva nuiele; a o lua pe spinare; get the canvas, to sl. 'nu. ". get the sac2 1. get the cat, to^ a fi batut cu hirbaciul cu noua sfichiuri. get the chair, to arner. J$ 4^ a fi condamnat la )moarte pe* scaunul electric. get the cheese, to 4 ^ a da chixB $J in bara; a ramane cu buzele fripteB umflate. get the cold shoulder, to J$ 4^ a fi primit receBcu raceala; a i se face o primire glaciala. getBhave the dead9ood on smb., to arner J$ 4 1. a avea un avantB indiscutabilBincontestabilBnet asupra cuiva. -. a pune pe cineva intr$o situatie neplacutaB dificilaBcriticaBpenibila. get the driftL amer. J$ sl. pricepiL P ai priceputL P te$ai prinsL P ti$a cazut fisaL get the drop on smb., to arne'A. J$ 4 1. a lua pe cineva pe nepregatiteB neganditeBpe nepusa $ masaBprin surprindere. -. a fi mai iute decat cineva; a i$ o lua cuiva inainte. M. v. get the dead9ood on smb. get the feel of smth., to ^a se obisnuiBfamiliarizaBdeprinde cu ceva; a$i prinde rostulB $J spilul; a$i da de rost.

get the first refusal, to^ a aveaBcapata optiune. get the floor, to^ a i se da cuvantul. get the foot of smb., to J$ 4^ a depasi Bintrece pe cineva; a i$o lua cuiva inainte; a fi mai iute decat cineva. get the frozen mitt, to amer. J$ 4 a fi primit glacial; a i se arata ca este indezirabil. get the fumes out of oneAs head, to^ a se trezi din betie;_ a alunga mahmureala; a$si racori mintile. get the gaff, to amer. 4 a fi luat la refecBtrei pazeste. get the gate, to amer. sf. v. get the sac2. get the glad e:e, to 4 $ a i se face cu ochiul; a i se arunca o ocheada B privire plina de subintelesuri. get the goods on smb., to amer. 4 a avea probe concludente impotriva cuiva; a avea la mana pe cineva. get the green light, to fig. 4 a fi lasat sa mearga mai departe; a i se deschide usile; a avea cale libera. get the hands, to amer. J$ 4 a fi primit cu aplauze; a fi aplaudat. get the hang of, to 1. , smb. a sti cu cine are de$a face; 4 ..... a dibui pe cineva; a sti ce ii poateBcst ii plateste cuiva pielea. -. $ smth.$ a capata deprindereaBobisnuintaB indemanareaBusurinta de a folosi un lucru; a se obisnuiBdeprinde cu ceva; a$i prinde rostul; a$i da de rostBcapat. get the ha:seed out of oneAs hair, to amer. J$ 4^ a se dezbara de un obicei de la tara. get the heels of smb., to J$ 4 a intreceBdepasi pe cineva; a i$o lua cuiva inainte; a lasa pe cineva in urmaB 4 ..../. de caruta. get the hoof, to sl. 'nl1. v. get the sac2 1. get the huc2leberr:, to amer. J$ sf. a se pune intr$o situatie ridicolaB de ris; a se face )singur* de ras l 4 ..../. bafta. get the huff, to^ a se supara; a se ofensa; 4 ..../. a se ataca. et the hump, to 4^ a nu$i fi )toti* boii acasa. get the jim$jams, to sl. v. have the Fim$Fams. get the jitters, to amer. 4 a$l apuca nevricaleleBpandaliile. get the jump, to amer. J$ 4 1. a 7 lua inainteBa lua conducerea )intr$o cursa*. -. a 7 lua inainte; a fi in fata )in orice fel de concurs.* getBhave the 2e: of the street, to J$ gfum.^ a ramane fara adapost peste noapte; a dormi sub cerul liberBpe strada, neavand unde sa se culce. get the 2ic2, to sf. 'nl1. v. get the sac2 1. get the 2nac2 of smth.Bdoing smth., to v. have the 2nac2 of smth.Bdoing smth. get the 2noc2, to J$ sf. 1. v. get the sac2 1. -. a suferi o infrangere. M. teatru $a fi rau primit de public. get the laugh atBof Bon smb., to^ 1. a avea temei)ocazie sa rada de cineva* a pune pe cineva intr$o situatie ridicola. -. a lua pe cineva in deradereB4 ..../. peste piciorBin zeflemeaB ..../. in bascalie; a$si rideBbate joc de cineva. get the laugh on oneAs side, to^ a face )pe cineva* sa rade pe socoteala altuia; v. si get the laugh at smb. get the laugh on smb., to v. get the laugh at smb. get the lead 1 a li8 dY, to^ a primiB lua conducerea. get the lead - aledY, to $a fi impuscat; a fi lovitB atins de un glont get the lead out, to amer. J$ sf. 1. a zori; a$i da bataieBbice. -. a se pune pe treaba; a nu mai taia frunze la caini. get the length of smb.As foot, to 4 v. find the length of smb.As foot. get the lo9do9n on smth., to amer. J$ 4 a obtine informatii pretioase despre ceva get the mitten, to sl. v. get the sac2. get the mon2e: off, to amer. J$ sf. a se lasa de droguri. get the needle, to 4 a avea draciBhachite; a fi cu capsa pusa. get the nod, to amer. J$ 4 a fi alesBpreferatB pus inaintea altora )intr$o functie sau pentru o activitate*. get the once$over, to 4^ a fi masurat de sus in josBdin cap pana in picioare. get the order of the boot, to sf. v. get the sac2 1. get the picture, to 4 a tntelege situatiaBcum stau lucrurile.

get the pin2 slip, to amer. 4. 11. get the sac2 1. get the pip, to sl. v. have the pip. get the plumps, to J$ 4 a obtine posturileB slujbele cele mai buneBbine platite; a lua caimacul. get the push, to sl. v. get the sac2. get the raspberr:, to J$ sf. 1. a fi repezit )de cineva*. -. 4 ..../. a fi luat peste picior. get the razz for fair, to amer. 4 1. a fi luat in zeflemeaB ..../. bascalie B peste picior. -. a incasa un perdafBfrecusBo sapuneala. get there, to^ a$si ajungeBatinge scopul; a reusi; a avea succes. get the right end of the stic2, to J$ 4 a se gasi intr$o situatie avantajoasaBavantajata )fata de cineva*; a fi avantajat )fata de cineva** a avea un avantajBatu )in comparatie cu cineva*. get the right scent )of*, to v. get a scent )of*. get the right so9 b: the ear, to J$ 4 1. a gasi exact ce trebuie; a da de omulBlucrul potrivit. -. a invinuiBarestaB 4 ..../. lua de guler pe cine trebuie. M. a trage o concluzie justa; 4 ..../. a nimeri la fixBin plin. get the run$around )from smb.*, to 4 a fi purtat pe drumuri )de cineva* ; a fi dus de nas )de cineva*. get the sac2, to sl. 1. a fi zburat )din serviciu*; a fi pus pe liberBpe verde; a i se da pasaportulBplicul; a primi ravas de drum. -. )d. un barbat* a primiBa i se da papucii; a fi trimis la plimbare; a ramane cu buzele umflate. get the shivers, to 4 v. have the shivers. get the speed )of *, to 'nv. v. get the start of smb. 1. get the start of smb., to 1. si fig. a depasiB intrece pe cineva; a i$o lua cuiva inainte. -. fig a avea un avantajB atu fata de cineva. get the step, to mil. sf. v. get oneAs step up. get the stic2, .to^ a 7 lua pe cocoasaB spinareB coaja. get the s9elled head, to^ a$si da ifose; a se umfla in pene; a face pe grozavulB nebunul; a i se urca la cap; a si$o lua in cap. get the tail do9n, to 4. v. get oneAs tail do9n get the tip$off, to a fi prevenit B avertizat. getBlearn the tric2 of it, to 11. get the 2nac2 of smth.Bdoing smth. get the upper hand, to 11. gain the upper hand. getB have the urge to do smth., to^ a simti dorintaB indemnul sa faca ceva; a$l cuprinde dorinta sa faca ceva; a$l impinge dorinta sa faca ceva. get the 9eather$gauge of smb., to J$ 4 ^ a avea un avantaj B atu fata de cineva; a fi intr$o situatie mai buna B mai bine plasat decat cineva. get the 9eight off oneAs feetB legs, to 4^ a_si odihni picioarele; a$si intinde oasele. get the 9hip)$*hand of smb., to J$ 4^ a face pe cineva inofensiv; a avea pe cineva in puterea sa. get the 9ind of, to 1. v. get to )the* 9ind9ard of smth. -. v. gain the 9ind )of*. getBhave the 9ind up, to 4^ a$l trece fioriiBracorile;. a i se taia picioarele; a$i tatai inima. get the 9ord )to do smth.*, to^ a primi ordin )sa faca ceva*. get the 9or2s, to arner. 4 ^ 1. a fi luat la refecBtrei pazeste. -. a da de beleaBbucluc. get the 9orse end of the staff, to 'nv. v. get the 9rong end of the stic2. getBhave the 9orst of it, to O. get the 9orst of smth. getBhave the 9orst of smth., to a iesi cel mai rau din ceva; a cadeaB a o pati el mai rau; a trage ponoasele; fig. a o incasa; a se frige. getBhave the 9orst of things, to O. get the 9orst of smth. get the 9rong end of the stic2, to J$ 4 1. a fi dezavantajat )in comparatie cu cineva*. -. fig. a se insela in socoteli; a$si gresi socotelile; a nu$i iesi socotealaB 4 $$J pasienta; a nu iesi la socoteala; a da gresB 4 $$J chix. get the 9rong pig b: the tail, to arne'A. O. get the 9rong so9 b: the ear 1, -. get the 9rong scent, to O. be off the scent. get the 9rong so9 b: the ear, to $H$ 4 1. a nu da de omulBlucrul potrivit; 4 $$J a gresi adresa. -. a invinuiBarestaB4 $$J lua de guler pe cine nu trebuie; 4 $$J

a incurca borcanele. M. a trage o concluzie falsaB gresita; 4 $$J a o nimeri )ca 'eremia* cu oistea in gard. get thin, to )d. par* ^ a se rari. get things out of proportion, to ^ a avea o imagine deformata a lucrurilor. get things straight, to v. put things straight. get this ^ sa sti asta; uite ce eBcare e treaba. get tight, to 4^ a se chercheliBafumaBpili. get to close \uarters, to 1. a se apropia )la o distanta mica de ceva*; a veni pina aproape )de ceva*. -. O. come to close \uarters -.,M. get to first base 9ith smb., to arner.$ 4 )d. un barbat care face curte unei fernei* a face primul pas )de regula expresia e folosita la negativ*. get to first base 9ith smth., to arne'A. 4 ^ a face primii pasi in ceva; a face inceputul )de regula expresia e folosita la negativ*. get together, to )d. oameni* a se adunaBintalniBstrange. get togged out ane9, to J$ 4 a se innoi; a se imbraca in haine noi; P $$J a se intoli. get to grips 9ith, to v. come to grips 9ith. get told off, to 4 ^ a fi luat la refec; a i se trage 7 sapuneala. get to loggerheads, to 4 O. come to loggerheads. get too big for oneAs bootsBbreechesBshoesBtrousers, to 4^ a nu$si mai incapea in piele )de infumurat ce e*; a i se urca )rau* la cap; a Bsi$o lua )rau* in cap. get too hot for smb., to )d. atrnosfera, situatie etc.* a deveni prea incarcataB criticaBinsuportabilaBpericuloasa etc. pentru cineva. get too hot to hold smb., to v. get too hot for smb. get to rights, to^ 1. a aranja; a pune in ordine; a puneBface ordine in. -. a repara M. a pune din nou pe picioare; a restabili; a face bine; a vindeca. get to smooth 9ater, to fig. a iesi la liman; a ajunge la mal; a da de apa linistita; a scapa de beleaBbucluc; a iesi dintr$o incurcatura B situatie neplacut get to the bac2 of smth., to$ a da deBa ajunge la miezulBfondulBesenta unui lucru; a pricepe esenta unui lucruBfondul unei chestiuni; a$i da de rost Bcapat. get to the bottom of smth., to v. get to the bac2 of smth. get to the core of smth., to v. get to the bac2 of smth. get to the end of oneAs tether, to v. come to the end of oneAs ropeB tether. get to the top of the ladder B tree, to ^a ajunge mare )intr$o profesie*; a ajunge departe; a face cariera. get to )the* 9ind9ard of smb., to ^1. a avea un avantajBatu fata de cineva; a fi intr$o situatie mai bunaB a avea conditii mai bune decat cineva. -. 4 a trage pe sfoaraBa duce de nas pe cineva. get to 9or2 on smth., to a se apuca de o treaba, a incepe ceva. get ugl:, to arner. 4 a se face scirbos; a se purta urit. get under control, to v. bring under control. get under smb.As feet, to ^ a sta in picioarele cuiva. get under smb. As s2in, to a scoate pe cineva din rabdariBpepeniBsariteP tatani; a calca pe cineva pe nervi. get under. the 9ire of, to a corespunde unui )anumit* gabaritBbaremP stas; a intra intr$o )anumita* categorie. get under 9a: , to 1. a pregati )un vas* pentru a iesi in larg; a ridica ancora; a porni B urni )din loc*; a pune in miscare )un vas, un tren etc.*. -. fig. a lansa; a pune pe picioare; a pune in miscareBfunctiune. get up against smb., to a se pune rau cu cineva. get up a)n*BoneAs appetiteBthirst, to a$si face pofta de mincare; a$si atita setea. get up and digBdust, to arner. J$ 4^ a se apuca de lucruBtreaba; a se punedasterne pe lucru B treaba. get up and get, to arner. 4^ a pleca in graba; a o intinde repede; a o stergeB tuli. get up earl:, to fig. a avea initiativa; a fi )un spirit* intreprinzator. get up on oneAs ear, to arner. 4 a se aseza in fund.

get up on oneAs hind legs, to J$ 4 a se ridica in doua picioare )pentru a vorbi unui grup de oarneni*. get up on the 9rong side of the bed, to 4 O. get out of bed on the 9rong side. get uppish )9ith smb.*, to 4 a si$o lua in cap; a face pe nebunul )cu cineva*. get up regardless )of expense*, to 4 a se gatiBferchezuiBimpodobiBimpopotona. net up steam, to 1. a da drumul la vaporiBaburi; a ridicaBurca presiunea )in cazan*. -. 4 a$si incorda toate puterileBfortele. get up to date 9ith smth., to 1. a se pune la punctBzi cu ceva. -. a se pune la curent cu ceva. get up to mischief, to v. be up to mischief. get up to mon2e: businessBtric2s, to 4 O. get up to mischief. get up to. oneAs tric2s, to a se tine de sotii B smecherii. get up 9ith oneAs 9rong foot foremost, to fig. a o porni cu stangul. get 9arm, to 1. fig. a se aprinde; a se infierbinta; a se incinge; a se mania. -. )d.o discutie etc.* a deveni aprinsa. M. fig. )Ba jocul de copii +Acald si rece+ sau +foc cs apa+ * a fi destul de aproape de adevar, +foc+. get 9ater from a flint, to a scoate apa )si* din piatra seaca. get 9ar on her, to v. get good 9a: on her. get 9hat is coming, to a o luaB incasa; a o pati. get 9ind, to a deveni cunoscut; a se rapindi B imprastia. get 9ind of smth., to v. catch 9ind of smth. get 9ise, to sf. 1. a si$o lua in cap; a face pe desteptul. -. v. get next to oneself. get 9ise. to smb., v. get next to smb. get 9ise to smth., to 4 v. get next to smth. get 9ithin earshot, to a putea auziBfi auzit; a fi destul de aproape pentru a putea auziB fi auzit. get 9ithin range of, to a intra in bataia tunului. get 9ithin sight of, to a aparea; a se ivi; a aparea la vedere; a intra in campul vizual al cuiva. get 9ith it, to arner. 4 1. v. get on the ballP -. v. get going. get 9ord, to^ a primi )o* vesteB stireBincunostintare. get 9or2ed up )aboutBover* smth., to ^ a se ambala, a se aprindet a$l apuca furia. gild refined gold, to aprox. a cara apa la fantana. gild the lil:, to ^ a se impopotonaBinzorzona. gild the pill, to fig. a )mai* indulci pilulaBhapul; a face pilula mai putin amara. gird up oneAsBthe loins, to J$ fig. a se pregati de start; a$si incorda toate puterileBfortele; a se pregati )de plecareBfugaBpentru a face un pas serios etc.*. git up and git arner. sl. scoala$te si sterge$o. give a bac2, to )la jocul de$a capra* a se pune. give a call, to a face 7 scurta vizita )oficiala etc.*. give a car a good hose do9n, to a spala bine o masina cu furtunul; a spala o masina de sus pana jos. give a cold ear to smth., to v. turn a deaf ear to smth. give a cr:BscreamBshoutBshrie2B:ell, to a scoate un strigatBtipat B urlet. give a dog a bad name )and hang him* prov.^ decat sa$ti iasa nume rau mai bine ochii din cap. give a false colour to smth., to ,a da o aparentaBnuanta de neadevar unui lucru. give a falseB9rong scent, to a pune pe o pista falsa give a fillip to smth., to 4 fig. a da impuls unui lucru; a stimula ceva give a good account of oneself, to 1. a se achita cu cinste de sarcini; a face fata cu cinste sarcinilor. -. a se dovediBarata la inaltime; a_si dovedi capacitatea; 4 G a arata de ce este in stare. give )smb.* a good hiding, to 4 a trage o chelfaneala )cuiva*; a burdusi bine )pe cineva* ; a tabaci pielea )cuiva*; a scutura cojocul )cuiva*. give aBthe green light, to amer. J$ 4 a da mana libera Bcarte alba; a da deplina libertate de actiune; a dezlega mainile )cuiva`. give a groan, to a scoate un geamat; a geme.

give a grunt, to $a grohai. give a hand, to$ a da o mana de ajutor. give a handle forBto, to $J$ 4 a da ocazieB prilej; a servi drept pretextP suport; a cauza. give a harsh laugh, to^ a ranji. give a headache, to fig.^ a da bataie de cap. give a helping hand, to v. give a hand. give a horse a touch of the spurs, to^ a da pinteni unui cal. give a horse the bridie, to^ a da frau liber calului; a lasa calul )sa mearga* in voie. give a ho9l of rage, to ^a scoate un urlet de furie. give a jer2 to smb.Bsmth., to^ a trage deBsmuci ceva; a hurducaBzdruncina pe cineva. give a jump, to O. ta2e a Fump. give )smb.* a 2nee, to^ 1. sport a fi secund)ul cuiva* la box. -. fig. a ajuta; a tine partea )cuiva*; a 'i alaturi de )cineva*; a fi de partea )cuiva*. give a lar2 to catch a 2ite, to prou.^ a schimba cucul pe vulturBcioara pe uliu. give a laugh, to^ a rade. give aBthe lead, to^ a da tonnlBexemplulBsemnalulBideea conducatoare; a trasa linia. give a lic2 and a promise, to 4 ^a face )ceva* de mintuiala; a da rasol; a rasoliB a pospai. give a loo2$in, to^ a intra pentru o clipa )pentru a da buna ziuaB seara*; a se abate pentru un minut )pe la cineva*. give a loose, to v. give loose. give a lurch, to sl. ^a trage o minciuna; a manca morcovi. give and ta2e, to^ a da fiecare de la el )dai tu dau si eu*. give an ear to smb.Bsmth., to^ a fi atentB a sta cu urechea la cevaBcineva. give an edge to smth., to v. put an edge to smth. give a ne9 lease of life, to ^a daBinsufla viata nouaBforteBputeriBenergii noi. give a ne9 turn )to*, to^ a da 7 noua interpretareBversiune; a prezenta intr$o versiune noua. give an e:e to smb.Bsmth., to^ a fi atentBa arunca un ochi la cinevaB ceva; a nu pierdeBscapa din vedere; a lua in considerare ceva give another turn to smth., to^ a da o alta intorsatura unui lucru. give a puff, to J$ 4^ a face o reclama zgomotoasa B exagerata. give a purse, to J$ 4 ^ a da B acordaB oferiBdecerna un premiu in bani. give a ring, to^ a chemaBsuna la telefon; a da un telefon. give as good as one gets, to fig. ^a nu ramane dator nimanui; a plati cu aceeasi moneda give a smac2 on smb.As lips, to ^ a pupa pe cineva zgomotos B a$i trage o pupatura give a smooth to oneAs hair, to^ a$si netezi parul. give a soft light, to^ )d. ceva* a da o lumina odihnitoareBplacuta. give a start, to^ a tresari. give a stone and a beating to smb., to J$ 4 1. a fi netBcategoric superior cuiva; a intreceBdepasi cu mult pe cineva; 4G a$l face mart. -. 4G / incuiaBinfunda pe cineva; a$i vara in cofa. give a stone for bread, to^ a si bate jocBrade de cineva care solicita un ajutor. give a tal2 )to smb.* on smth., to I a tine un discurs despre ceva; a discutaBvorbi despre ceva8 a prezenta ceva. give a toast, to$ a bea in sanatatea cuiva. give a trial, to $1. a pune la incercareBa incerca pe cineva. -. a incercaBproba )ceva*; a face proba )unul lucru*. give a 9arm, to $a incalzi )putin* la foc. give aBthe 9ar 9hoop, to $1. a scoateBslobozi un strigat razboinicBde lupta. -. fig. a fi cu artag; a fi pus pe bataie. give a9a: the bride, to^ a conduce mireasa la altar. give a 9ide berth to, 2eep a 9ide berth of, to 4 ^ a se tine departeBla distanta respectabila de; a evitaBocoli cu grija.

give a 9rong scent, to v. give a false scent. give )a* zest to smth., to^ a da savoare unui lucru; a da avantBun impuls unui lucru; a insufleti ceva. give chase to smb.Bsmth., to^ a urmari Bfugari pe cinevaBceva; a goni dupa cinevaB ceva; a haitui pe cinevaBceva. giveBlend colour to smth., to ^ a da o aparentaBnuanta de adevar unui lucru; a da culoare unui lucru. give countenanceBheart to smb., to^ a incurajaBsprijini pe cineva; a$l sustine Bridica moralul cuiva. give credence to smth., to lit^. a da crezare unui lucru. give currenc: to smth., to^ a pune in circulatieBlansaBraspindi ceva )zvonuri. idei etc.*. give do9n oneAs mil2, to J$ 'nv. ^1. a daBacorda ajutorul asteptatBscontat. -. a da beneficiulBprofitul scontat. give ever: man thine car but fe9 th: voice prov^ asculta pe toti, dar nu vorbi decat cu putini; cumpara de la toti, dar vinde la putini. give evidence of smth., to^ a indicaBsemnala ceva; a fi marturie. give free reinBthe reins to smth., to^ a da frau liber )imaginatiei, unei pasiuni etc. *. give free scope to smth., to v. give free reinBthe reins to smth. give full pla: to smth., to v. give free reinBthe reins to smth. give good harbourage, to mar. ^ a oferi o rada sigura. give ground, to^ 1. mil. a pierdeBceda terenulBdin teren; a se retrageBreplia. -. fig. a ceda; a renunta la )cate* ceva. give harbour to smb., to^ a tainui pe cineva )un criminal, un evadat etc.*. give heart to smb., to v. give countenance to smb. give heed, to v. pa: attention. give him an inch and heAll ta2e an ell prov^ ii dai degetul, el iti apuca mana. give him an inch and he 9ill ta2e a mileB:ard prov^ ii dai degetul, el iti apuca mana.. give horns to smb., to i$ 'nv. a incornora pe cineva; a$i pune coarne. give hostage to fortune, to^ a se bizui pe sansa. give it a nameP ec bell ^ eu platescBfac cinsteP give it another brush, to J$ 4 a pune la punctBa finisa un lucru; a$i face ultimele retusuri; 4$J a$i face toaleta; a$l pieptana. give it hot to smb., to 4^ a burdusiBbumbaci pe cineva; a snopi pe cineva in bataie; a$i freca cuiva ridichea. give it smb. hot )and strong*, to 4^ 1. a trage cuiva o sapunealaBun perdafBfrecus; a face pe cineva de doua paraleBalbie de porciBcu ou si cu otetBcu sare si cu piper; a lua pe cineva in tarbacaBfocuriBla trei pazeste. -. a$i trage cuiva o bataie bunaBo chelfaneala; a$i tabaci pielea cuiva; a$i freca ridichea cuiva. give it to smb., to 4^ a i$o daBtrage cuiva. give it to smb. straight, to i$ 4^ a fi deschisBsincer cu cineva. give leg$bail, to 4. a 7 sterge; a 7 intinde; a$si lua talpasita ; a o lua din loc; a se carabani. -. a 7 rupe la fuga; a$si lua picioarele la spinare; a o lua la sanatoasa. give lip$service, to^ a promite fara a face nimicBfara a$si tine promisiunea; a promiite mult si a nu face nimic; )prin extensie* a fi nesincerBprefacutB fals give me m:selfP J$ 'nv. da$mi pace; lasa$ma in paceBintr$ale meleP give me some s2in amer. sl. bate laba cu mine. give of oneAs best, to^ a da tot ce poate; a face tot ce poate. give oneAs an2le a 9rench, to^ a$si suci glezna. give oneAs compliments to smb., to ^a$si prezenta omagiile cuiva; a saluta cu respect pe cineva. give oneAs confidence to smb.Bsmth., to^ a se incredeBa avea incredere in cinevaBceva. give oneAs ears for smth.Bto do smth., to O. give oneAs e:esBe:e teethB bach tee forth smth.Bto do smth. give oneself airs, to^ a$si da aere.

give oneself time to do smth., to a$si rezervaBpastra timp pentru a face ceva; a$si face timp pentru a face ceva. give oneself trouble aboutBover smth., to v. ta2e trouble over smth. give oneAs e:esBe:e$teethBbac2 teeth for smth.Bto do smth., to^ a$si da ochii din capBsufletulBce e mai scump pe lumeBtot ce are pentru cevaBca sa faca ceva. give oneAs hand on a bargain, to a bate mana; a se invoi. give oneAs head for the 9ashing, to 4^ a trage ponoasele fara a carti; a incasa perdaful fara a cracniBfara a zice )nici* pis; H a plati oalele sparteBa fi tap ispasitor de buna voie. give oneAs heart to smb., to v. lose oneAs heart to smb. give oneAs heart: approval Bsupport to smth., to^ a aprobaBsprijini ceva din toata inima. give oneAs judgement on smth., to lit. a$si exprima parerea despre ceva. giveBsend oneAs love to smb., to ^ a uraBtransmite toate cele bune cuiva; a saluta cu drag pe cineva. give oneAs mind to smth., to^ a$si indreptaBconcentra atentia asupra ceva. give oneAs right arm for smth., to^ a$si da )si* ochii din capB sufletul pentru ceva. give oneAs trousers a hitch, to^ a$si potrivi pantalonii. give one the creeps, to a$l trece )toti* fiorii. give pause to smb., to^ a$i taia cuiva avantulB elanul; a pune pe cineva pe ganduri; a retineBinfrana pe cineva. give )smb.* points, to ^ 1. a da )cuiva* un avans de cateva puncte. -. fig. a intrece )pe cineva*. give points to smth., to^ a accentua ceva; a pune in evidenta ceva; a scoate in relief ceva; a face ceva mai evidentBpregnantBconvingator. give \uarter, to^ a crutaBa fi indurator )cu cei infranti*. give risc to smth., to^ a da nastere la ceva; a provocaBgenera ceva. give short shrift to smb.Bsmth., to^ a isprilviBterminaBrezolva repede )treaba* cu cinevaBceva; a. fi expeditiv. give smb. a bab: to hold, to fig. 1. a insarcina pe cineva cu treaba cea mai delicataB ingrata. -. a pune pe cineva in imposibilitate sa se misteBactioneze; a$i lega cuiva mainile. give smb. a bac2, to^ a se pune capra ca sa se urce cineva pe spinare. give smb. a bac2$cap, to amer. J$ N1. a demascaBdiscredita pe cineva. give smb. a badB hardBrough time, to ^ a$i da cuiva batai de cap; a$i face cuiva zile fripte; a frecaBinnebuni pe cineva; a intoarce pe cineva pe toate partile; a da de furca cuiva. give smb. a big hand, to amer. J$ 4 ^ a primi pe cineva cu aplauze puternice. give smb. a bitBpiece of oneAs mind, to^ a$i spune cuiva ceva )de la obraz*B vreo doua )sa$l tina minte*; a$i zice cuiva ceva de dulce. give smb. a blac2 e:e, to^ a invineti cuiva ochiul. give smb. a blac2 loo2, to^ a te uita urat la cineva. give smb. a blan2 che\ue, to^ a da cuiva mana liberaBcarte alba. give smb. a brea2, to 4^ a da cuiva o sansaBposibilitate. give smb. a broadside, to^ a lua pe cineva in focuri; a intra in cineva. give smb. a bum steer, to amer. J$ sl.^ a pune pe cineva pe un drum gresit. give smb. a buzz, to amer. 4 % .. give smb. a callBring. give smb. a call Bring, to ^ a da un telefon cuiva. give smb. a carefulBgoodBthorough going over, to^ a examina pe cineva din cap pina in picioare. give smb. a chest &$ra:, to^ a face cuiva o radiografie pulmonara. give smb. a clue, to ^ a da cuiva un indiciu; a$i arata calea. give smb. a crac2 on the head, to^ a pocni pe cineva in cap; a$i trage cuiva una in cap. give smb. a dig in the ribs, to ^ a izbiBlovi pe cineva in pieptB coaste; a$i da cuiva una in coaste. give smb. a dose of his o9n medicine, to^ a plati cuiva cu aceeasi moneda; a bate pe cineva cu propriile sale arme. give smb. a dustingBlic2ing, to 4 %. give smb. a good dressing do9n -.

give smb. a fair hearing, to^ a$i da cuiva posibilitatea sa se apere; a lasa pe cineva sa spuna tot ce are de spus )in apararea sa*; a asculta pe cineva cu im partialitateB obiectivitate. give smb. a fair sha2e, to amer. 4 v. give smb. a s\uare deal. give smb. a )fair* sho9, to amer., austr.^ 1. a mal daBacorda cuiva o posibilitateBun prilejBo sansa. -. a trata pe cineva fara prejudecata. give smb. a fair sho9 for an all)e* :, to %. give smb. a fair sho9 for a 9hite all)e*:. give smb. a fair sho9 for a 9hite all)e*:, to amer. J$ 4 ^ a da cuiva posibili$ tatea sa$si ia revansaBsa castige; a se purta elegantBcavalereste cu cineva. give smb. a false scent, to %. thro9 smb. off the scent. give smb. a fit, to 4^ 1. a intoarce pe dos pe cineva; a face pe cineva praf Ba nauci pe cineva. -. a face pe cineva de trei paraleBalbie de porci. give smb. a flat denialBrefusal, to^ a refuza pe cineva categoricBnet. give smb. a foot, to J$ inv. ^a$i pune cuiva piedici. give smb. a free hand, to^ a da cuiva mana libera. give smb. a fright, to ^ a trage cuiva o sperietura. give smb. a )good* belting, to^ a trage cuiva o bataie )zdravanaBs$o pomeneasca*. give smb. a )good* blo9ing up )for smth.*, to v. give smb. a good dressing do9n give smb. a good dressing do9n, to 4^ 1. a lua pe cineva la refecBla trei pa$ zeste; a$i trage cuiva un perdafBfrecusBtighelBo sapuneala. -. a$i tabaci cuiva pielea; a$i freca cuiva ridichea; a$i trage cuiva 7 chelfaneala buna. give smb. a goodBthorough going over, to sl. ^ a snopi B bate mar pe cinevaB a cara pumni cuiva. give smb. a good hammering, to^ a stingeBzvantaBsnopi B stalci Bsminti pe cineva in bataie; a bate marBca la fasole pe cineva. give smb. a good hand, to^ a aplaudaBaclama pe cineva. give smb. a good hiding, to 4^ a$i scutura cuiva cojocul; a$i face cuiva pielea cojoc; a$i tabaci cuiva pielea. give smb. a good pummelling, to^ a pocni bine pe cineva; a tine pe cineva in pumni. give smb. a )good* run for his mone:, to 4 ^1. a compensaBrasplati pe cineva pentru cheltuielile facuteBeforturile depuse. G. a da cuiva posibilitatea sa se manifesteBsa arate ce poate. M. a$i da cuiva de furca; a invata minte pe cineva; a scoate untul din cineva. give smb. a good send$off, to^ a conduceBinsoti pe cineva la plecare )la gara, aeroport etc.*. give smb.Bsmth. a good sha2ing, to^ a zgaltai pe cineva; a scutura bine ceva. give smb. a good smac2, to v.^ give a smac2 on smb.As lips. give smth. a good s9ill out, to 4 ^ a clati bine ceva. give smb. a good tal2ing$to, to v. give smb. a good dressing do9n 1. give smb. a gruelling time, to ^a da cuiva de furca. give smb. a handle )against smb.Bsmth.*, to ^a da cuiva apa la moara. give smb. a hand$up, to^ a ajuta pe cineva sa se ridiceBsa se urce inBpe ceva. giveBlend smb. a hand )9ith smth.*, to^ a da cuiva o mana de ajutor )la ceva*. give smb. a )helping* hand, to v. ^ lend a )helping* hand to smb. give smb. a hint, to %. drop a hint. give smb. a hoist, to^ a ajuta pe cineva sa se urce pe ceva; a trage in sus pe cineva. give smb. a hug, to^ a imbratisa pe cineva. give smb. a hug and a s\ueeze, to^ a imbratisa pe cineva )cu putere*; a strange in brate pe cineva. give smb. a jump, to^ a baga pe cineva in sperieti. give smb. a 2ic2, to J$ 4 ^a face cuiva o placereBbucurie. give smb. a 2ic2 in the arse, to ^a da cuiva un picior in fund. give smb. a lead, to^ a da cuiva un exemplu; a$i da 7 cheie; a arata cuiva cum sa faca ceva. give smb. a lecture, to^ a face cuiva morala; 4 $J a tine cuiva o predicaBun logos )moralizator*; H a face cuiva scene.

give smb. a leg up, to^ 1. a$si impreuna mainile cu palmele intoarse in sus , facute scarita, pentru a ajuta pe cineva sa se urce pe zidBcal etc. -. fig. a ajuta pe cineva sa treaca un hop; a da cuiva o mana de ajutor; H a salta pe cineva. give )smb.* a lesson on smth., to^ a preda )cuiva* ceva; a tine o lectie )cuiva* despre ceva. give smb. a lic2ing, to %. give smb. a good dressing do9n -. give smb. a lift, to^ 1. a lua B duce pe cineva cu masina pana intr$un loc -. a da ajutor Bconcurs cuiva. M. amer. a creaBproduce buna dispozitie culva; a$i face cuiva o placereBbucurie. give smb. a line on smth., to J$ 4^ a da cuiva informatiiBindicatii despre ceva; a informaBinstiinta pe cineva despre ceva. give smb. a line )to smb.B smth.*, to tel. ^ a da cuiva legatura )cu cineva B ceva*. give )smb.Bsmth.* a loo2, to^ a se uita )la cinevaBceva*. give )smb.* an account of smth., to^ 1. a expuneBprezenta )cuiva* ceva; a prezenta )cuiva* 7 dare de seama asupra ceva; a face 7 relatare in legatura cu ceva. -. a descrieBzugravi )culva* ceva; a face )cuiva* 7 descriere. give smb. a nast: jar, to )d. o cadere etc.* a zdruncinaBzgudui rauBpana in rarunchi pe cineva. give smb. a ne9 lease of life, to a$i schimba cuiva viata in bine; a prelungi viata cuiva; a$i da cuiva posibilitatiBperspective noi de dezvoltareB afirmare. give smb. another turn of the scre9, to v. put the scre9)s* onBto smb. give smb. a pain )in the nec2*, to^ a plictisiB sacaiB iritaBagasa pe cineva; a $l calca pe nervi. give smb. a pat on the bac2, to a$si daBexprima aprobareaBasentimentulB consimtamantul )fata de cineva*; a incuraja pe cineva )batandu$l pe umar*. give smb. a piece of oneAs mind, to u. give smb. a bit of oneAs mind. give smb. a pig of his o9n so9, to J$ inv.^ a$i plati cuiva cu aceeasi moneda. give smb. a place in the sun, to^ a daBcrea cuiva conditii de dezvoltare. give smb. a rap onBover the 2nuc2les, to fig.^ a trage cuiva un perdafBfrecusB o sapunealaBmustruluiala. give smb.Bsmth. a rest, to ^ a lasa pe cinevaBceva sa se odihneasca; a$i da repaus. give smb. a ride on oneAs shoulders, to^ a duceBplimba pe cineva pe umeri. give smb. a Coland for an 0liver, to J$ elev.^ a para cu succes; a$i plati cu varf si indesat. give smb_. a rouse, to J$ lnv.^ a bea in sanatatea cuiva. give smb. artificial respiration, to^ a face cuiva respiratie artificiala. give smb. as good as one gets, to^ a plati cuiva cu aceeasi moneda. give smb. a sha2edo9n, to^ a gasi un locBculcus pentru cineva ca sa$si puna capul )referire fa un pat improuizat* ; a improviza un pat pentru cineva. give smb. a sha2ing up, to 4^ a lua piuitul cuiva. give smb.Bsmth. a shot in the arm, to fig. a^ da puteri cuiva; a pune pe picioare pe cinevaB ceva; a da un impuls cuivaBla ceva. give )smb.* a smile, to^ a zambi )cuiva*. give smb. a song, to ^ a canta un cantec cuivaBpentru cineva. give smb. a sound thrashing, to 4 ^ a rupeBmuia cuiva oaseleBciolanele; a$i trage o bataie sora cu moartea; a$l face piftieB chiselita. give smb. a spell, to^ a da cuiva )un* ragazBo amanare. give smb. a s\uare deal, to^ a se purtaBa proceda cinstitBcorect cu cineva, give smb. a start, t^o 1. a face pe cineva sa tresara; a speria pe cine va. sport a da cuiva avantajBavans. give smb. a stiff bo9, to ^ a saluta pe cineva cu raceala. give smb. a taste of smth., to fig.^ a daBarata cuiva o probaBmostra de ceva; a face cuiva o demonstratie de ceva; a lasa pe cineva sa$si faca o idee despre ceva. give smb. a terribleBtough time, to u. give smb. a badBhardBrough time. give smb. a thic2 ear, to^ a trageBarde 7 palma cuiva; a plesniBpocni pe cineva.

give smb. a thrill, to^ )d. ceua* a emotionaBelectrizadzguduiBmisca adanc; a cutremuraB infiora pe cineva; a face pe cineva sa vibrezeBsa se cutremureBsa se infioare; a da cuiva fiori. give smb. a touch, to^ a atinge pe cineva. give smb.Bsmth. a tr:$out, to^ a incercaBverifiea pe cinevaBceva; a pune pe cineva la incercare; a face proba unui lucru. give smb. a turn, to 4 1. )d. o scena, stiri etc.* a rascoliB soca pe cineva; a intoarce pe dos pe cineva. -. )d. cineua* a baga pe cineva in sperieti. give smb. a 9arning congh, to a tusi ca sa atraga atentia cuivaBca sa faca atent pe cineva. give smb. a 9et shirt, to$ a scoate sufletul cuiva; a obligaBforta pe cineva sa se speteasca muncind. give smb. a 9ide berth, to J$ 4^ a evitaBocoli pe cineva; H 4 G a se feri de cineva ca dracul de tamaieBca de un ciumatBca de un caine turbat. give smb. a 9rin2le, to of$ 4 a$i da cuiva o ideeBsugestie. give smb. beans, to sf. $ a trage cuiva o chelfanealaBmardeala; a$i freca ridichea. give smb. best, to ^ a recunoaste superioritatea cuiva; a se da batut; a se recunoaste invins. give )smb.* cause for smth., to^ a)$i* da )cuiva* motiv de ceva )lngrijorare. neliniste etc.*. give smb8 change, to J$ sf. ^ 1. a face cuiva un serviciu. -. iron. a$i da cuiva ceea ce merita; 4G a.da cuiva de cheltuiala. give )smb.* chapter and verse for smth., to^ a veni cu doveziBargumente in sprijinul unui lucru. give smb. credit for smth., to^ a atribui cuiva ceva )un merit,o calitate etc.*. give smb. elbo9$room, to^ a da cuiva timp liber de actiune. give smb. evidence of smth., to^ a depune marturie cuivaBin fata cuiva despre ceva. give smb. good$da:, to inv. ^ a da binete cuiva. give smb. good measure, to^ a mai da cuiva de la el; a da in plus. give smb. grounds for smth., to a$i da cuiva motiv pentru ceva. give smb. hell, to 4 u. give it smb. hot )and strong*. give smb. his dueBo9n, to 1. a rasplatiBrecompensaBremunera pe cineva dupa merite. -. a recunoaste )obiectiv* meriteleBcalitatile cuiva; give him his due^ ce$i al lui e al lui. give smb. his fairing, to u. give smb. his due give smb. his gruel, to 4^ 1. a trage cuiva o sapunealaBun perdaf. -. a da cuiva portia )de bataie*; a freca cuiva ridichea. give smb.Bsmth. hisBits head, to ^ a lasa pe cinevaBceva sa se miste in voie; a da frau liber. give smb. his leave, to u. give smb. the sac2 1. give smb. his marching orders, to sf. u. give smb. the sac2 1. give smb. his medicine, to^ a$i da o lectie cuiva; a invata minte pe cineva. give smb. his o9n, to v. give smb. his due. give smb. hisBthe \uietus, to J$ inv. ^ a face pe cineva sa taca pe vecie; a$i trimiteBexpedia pe lumea cealalta. give smb. his running shoes, to amer. sf. a$i da papucii cuiva; a trimite pe cineva la plimbare; a$i da cuiva pasaportul. give smb. his 9al2ing)$*ordersBpapersBtic2et, to sf. u. give smb. the sac2 1. give smb. Fesse, to amer. J$ sf. 4 G a snopiBumfla pe cineva in batai; 4$J a$l bate mar; G a$l mardiBcotonogi bine. give smb. jo: ) of*, to inv. v. ^9ish smb. jo: )of*. give smb. line )enough*, to ^1. a lasa pe cincva in pace pentru catva timp. -. a lasa cuiva o libertate aparentaBde forma. give smb. lip, to I a fi obraznic cu cineva. give smb. more rope, to amer. J$ 4 1. a lasa cuiva mai multa libertate de actiune. -. a da cuiva posibilitatea sa continue un lucru inceput .

give smb. notice of smth., to 1. a preveniBinstiintaBaviza pe cineva de ceva; a aduce ceva la cunostinta cuiva; a$i atrage cuiva atentia asupra ceva -. a da cuiva un termen. give smb. oneAs_ good 9ord, to^ a da cuiva o buna recomandareBreferinta; a vorbi calduros despre cineva. give smb. oneAs hand upon )smth.*, to^ 1. a promite cuiva solemn )ceva * a garanta. -. fig. a paria; a$si pune capul jos. give smb. oneAs judgement, to ^ a$i spune cuiva parerea sa. give smb. plent: of rope )to hang oneself*, to^ a lasa pe cineva de capul lui )sa_si franga gatulBsa se nenoroceascaBcompromita etc.*; a nu se amesteca in viataBtreburile cuiva. give smb. \uite a turn, to 1. a speria pe cineva de moarte. -. a produce cuiva un soc; a intoarce pe cineva pe dos. give Nmb. rats, to amer. J$ 'nv. 4 a vira pe cineva in draciBtoti dracii. give smb. rope enough )to hang oneself*, to v. give smb. plent: of rope )to hang oneself*. give smb.As hand a 9ring, to^ astringe mana cuiva cu caldura. give smb. short change, to^ a insela pe cineva la rest. give )smb.* short measure, to^ a insela )pe cineva* la masuratoare. give smb. short shrift, to 1. a pedepsi pe cineva imediat dupa condamnare, a nu da cuiva ragaz nici sa se spovedeasca. -. fig. a expedia repede pe cineva; a nici nu se uita la cineva; a nu lua in seama pe cineva. give )smb.* short 9eight, to a insela )pe cineva* la cantar. give smb.As memor: a jog, to O. jog smb.As memor:. give smb. smth. on a plate, to 4 fig. v. hand smb.Bsmth. on a plate. give smb. smth. to cr: forBabout, to^ a i$o daBtrage cuiva ca sa aiba de ce sa planga. give smb. smth. to sing for, to 4^ a$i mangaia )unui copil obraznic* spinarea cu sfantu 1icolaie; a masura cuiva spinarea; a$i da cuiva una sa n$o poata duceBsa se invete minteBsa$i vina mintea la cap. give smb. soc2s, to sl. ^ a trage cuiva 7 mardealaB chelfanealaBmama de bataie, a$i freca cuiva ridichea. give smb. the air, to amer. 4 1. a zbura pe cineva din slujba -. a$i da cuiva papucii; a o rupe cu cineva. give smb. the ax, to amer. sl. O. give smb. the air. give smb. the bab: to hold, to J$ fig. 1. a$i arunca cuiva toata raspunderea in spinare; a obliga pe cineva sa duca tot greul )muncii etc.*. -. fig. a lega pe cineva de maini si de picioare. give smb. the bac2, to^ a$i intoarce cuiva spatele; a ignoraBnu baga in seama pe cineva. give smb. the bag, to 1. dial. sl. v . give smb. the sac2 1. -. 'nv. v. . give smb. the slip. give smb. the bag to hold, to ^1. a pune pc cineva intr$o situatie dificila; H 4 $J a vara pe cineva in buclucBbelea. -. a pleca si a lasa pe cineva baltaB sa se descurce singur )cum o putea*; a lasa pe cineva in pana; a$i trage cuiva clapa. give smb. the bas2et, to sl. O. give smb. the sac2. give smb. the bead:Bfish e:e, to amer. sl.^ a se uita strambBurat la cineva. give smb. the benefit of the doubt, to ^ a consideraBsocoti pe cineva nevinovat, a scoate pe cineva din cauza. give smb. the big bird, to 4 O. give smb. the bird 1. give smb. the bird, to 1. teatru J$ 4^ a fluieraBhuidui )un actor*. -. sl. v. give smb. the sac2 1. givesmb. the blues, to^ a crea cuiva 7 stare de indispozitieBplictis. give smb. the bob, to J$ 'nv. 4^ a pacaliBprostiBtrage pe sfoara pe cineva. give smb. the bootBbuc2et, to sl. O. give smb. the sac2 1 / give smb. the brush off, to 4 fig. ^ a trimlte pe cineva la plimbare. give smh. the bumAs rush, to amer. sl. a pune pe clneva pe liberBverde. give smh. the business, to amer, sl. a tir nosi pe cineva; a$i trage cuiva o mardealaBchelfaneala; a$i freca cuiva ridichea. give smb. the butt, to a avea grija sa nu scapeBpiardaBlase sa scapeBlase sa plece pe clneva.

give smb. the chuc2, to sl. v. give smb. the sac2 1. give smb .the cold shoulder, to J$$ 4 a primi pe cineva cu raceala; a$i face cuiva o primire glaciala. give smb. the cut direct, to a trece pe linga cineva, privindu$l drept in ochi si facandu$se ca nu$l cunoaste give smb. the edge of oneAs tongue, to a trage o sapuneala Bun perdaf cuiva, a luna pe cineva la refec; a$i spune cuiva vreo doua. give smb. the fidgetsBjumps, to )d. zgomote etc.* a calca pe cineva pe nervi, a$ l irita . give smb. the finger, to J$$ 4 a insela asteptarileBsperantele cuiva. give smb. the first refusal, to a da cuiva optiune. give smb. the fluff, to arner. sl. a face vant cuiva; a trimite pe cineva la plimbare; a$i da peste nas. give smb.the foot, to amer. sl. a$i daBtrage cuiva un piciorB sut. giveBhand smb. the frozen mitt, to amer. G 4 a face cuiva o primire glaciala,a arata cuiva ca este indezirabil; a intoarce cuiva spatele. give smb.. the gaff, to amer. $a lua pe cineva la refecBtrei pazeste. give smb.. the gate, to amer. sl. $give smb. the sac2. give smb. the glad e:e, to a arunca cuiva o ocheadaBprivire plina de subintelesuri ; a face cuiva cu ochiul give smb. tbe glad hand, to amer. J$ 4 $a face cuiva o primire caldaBcordiala. give smb. the go$b:, to J$$ 4 1. a lasa pe cineva de caruta. -. a se face ca nu recunoaste pe cineva; a nu baga pe cineva in seama. give smb.Bsmth. the goose, to amer. sl, a zori pe cinevaBceva; a baga pc cineva in viteza; a pune pe cinevaBceva in priza. give smb. the green light, to fig. 4 a lasa pe cineva sa mearga mai departe , a deschide usile cuiva; a da cuiva cale libera ; a da libertate de actiune. give smb.the gu:, to amer. sl.$a$i trage cuiva clapa; a lasa pe cineva balta )si a o sterge*. give smb. the ha ha, to amer. a lua pe cineva in rlsBderidereBpeste picior. give smb. the high sing, to a face semnBa da semnalul cuiva. give smb. the hoof, to sl. O. $give smb. the sac2. 1. give smb. the hump, to J$$ sl. a plictisi pe cineva de moarte B a calca pe cineva pe nervi. give smb. the jim$jams, to G sl.$ a viri fricaBspaima in cineva; a baga pe cineva in sperietiBracori. give smb. the jin2, to 1. ./.... 4 a evitaB ocoli pe cineva; a fugi de cineva, -. 4 $a o sterge si a 'asa pe cineva balta ,caraghios. give smb. the Fitters, to a baga fricaBspaima in cineva. give smb. the Fumps, to 4 v. give smb. the fidgets. give smb. the 2ic2, to sl. v. $give smb. the sac2 1. give smb. the lie )direct*, to a contrazice pe cineva )cu argumente,dovezi etc. * a demonstra ca cineva se inseala ; a dovedi contrariul )spuselor cuiva* , 4 a da de minciuna pe cineva. give smb. the lie 'n his throat, to a dezvalui minciuna cuiva; a$i spune cuiva de la obraz ca minte. give smb. the lo9do9n, to amer. J$ 4 ^ a da cuiva informatii pretioase despre ceva; 4 $J a vinde cuiva secretulBpontul. give smb. the mitten, to sl. v. give smb. the sac2. give smb. the needle, to 4 ^ a calca pe nervi pe cineva. give smb. Bsmth. the once$over, to 4 ^ a masura pe cinevaBceva cu privirea; a priviBmasura pe cineva de sus in jos; a fixa pe cinevaBceva cu privirea. give smb. the pip,to$ sl. .^ 1. a plictisi pe cineva la culme; a scoate pe cineva din fireBrabdari Bsarite. -. a$i provoca cuiva greataBscarbaBdezgustB aversiune. give smb. the push, to sl. P. give smb. the sac2. give smb. the \uietus, to v. give smb. his \uietus. give smb. the raspberr:, to J$ sl.^ 1. a repezi pe cineva cit colo. -. a$si bate joc de cineva; a lua pe cineva peste picior; a lace baascalie de cineva. give smb. the road, to^ a$i face cuiva loc; a lasa pe cineva sa treaca.

give sGb. the rough side of oneAs tongue, to^ a se rasti la cineva; a$i spune cuiva vreo doua; a pune pe cineva la punct. give smb. the run$around, to 4 ^ a puneBpurta pe cineva pe drumuri; a trage clapa cuiva; a juca renghiul cuiva; a juca cuiva o festa. give smb. the run of smth., to^ a$i da cuiva acces la ceva )baie, bucatarie etc.*. give smG. the sac2, to 4^ 1. a zbura din slujba pe cineva; a pune pe cineva pe liberBpe verde; a$i da cuiva pasaportul; a$i face vint. -. )d. o femeie* a$i da )unui barbat* papucii; a$l trimite la plimbare; a$lasa cu buzele umflate. give smb. the shivers, to 4 ^ a baga cuiva frica in oase; a baga spaima in cineva; a baga pe cineva in sperieti. give smb. the slip, .to 4 ^ 1. a lasa pe cineva balta. -. a scapa Ba se descotorosi decineva )care$lurmareste si a$l lasa cu buzele umflate*. give smb. the time of da:, to^ a da cuiva bineteBbuna ziua; a saluta pe cineva ; give smb. the tip$off, to J$ 4 ^ a preveniBavertiza pe cineva. give smb. the use of smth., to^ a permite cuiva sa foloseasea ceva; a$i da cuiva acces la ceva. give smb. the 9all )side of the pavement*, to ^ a lasa pe cineva sa mearga pe marginea dinspre perete a trotuarului. give smb. . the 9illies v. give smb. the jitters. give smb. the 9ind, to amer. sl. ^ a face vint cuiva )unui admirator unui angajat etc.*; a$i da papucii; a$l trimite la plimbare. give smb. the 9ire, to ^ a$i vinde cuiva secretul B4 $J pontul. give smb. the 9or2s, to amer. J$ 4^ 1. a trata brutal pe cineva; a se purta brutal cu cineva; a brusca pe cine va. -. a$i forta cuiva mina; a exercita presiuni asupra cuiva; H a santaja pe cineva. give )smb.* the 9rong line, to tel.^ a da )cuiva* legatura gresit. give smb. to understand, to ^ a da cuiva de inteles. give smb. up as a bad job, to J$ 4 ^ a abandona pe cineva; a lasa pe cineva in plata %omnului; 4$$J a pune cruce cuiva. give smb. up for dead, to ^ a daBcrede mort pe cineva. give smb. up for lost, to^ a nu mai nutri nici o speranta in legatura cu soarta cuiva; a considera pe cineva )ca si* pierdutBdisparut; a$i pune cruce. give smb. 9hat for, to J$ 4^ 1. a produce cuiva o durere vieBascutita. -. 4$$J a$i trage cuiva un perdalBfrecus Bo sapuneala. give smth. a brush, to^ a peria ceva; a$i da unui lucru cu peria. give smth. a brush up, to J$ 4^ a_si mai reimprospata cunostintele despre un domeniu ) limba straina, istorie etc.*. give smth. a clean$out, to^ a curata bine ceva. give smth. a flic2$through, to J$ 4 ^a rasfoi ceva. give smth. a goodBthorough going$over, to^ 1. a examinaBcerceta ceva cu mare atentie. -. a curata bine ceva; a examinaBcerceta ceva cu mare atentie si a repara. give smth. a miss, to 4^ a se lipsi de ceva; a lasa ceva in plata %omnului give smth. an airing, to^ a aerisi ceva. give smth. a ne9 loo2, to^ a da unui lucru o altaBnoua infatisare. give smth. a paint, to ^ a vopsi ceva give smth. a pull, to^ a trage ceva. give smth. a push, to^ a impinge ceva. give smth. a rinse, to^ a clati ceva. give smth. a t9ist, to ^ a )ra*suci ceva . give smth. a 9ide berth, to ^ a ocoliBevita ceva; a se tine departe de ceva B a se feri de ceva )4$J ca dracuA de tamaie*. give smth. a 9ipe, to^^ a sterge ceva. give smth. a 9rench, to^ a )ra*suci ceva cu putere. give smth. a 9ring, to^a stoarce ceva. give smth. careful consideration, to ^ a priviBconsidera ceva cu toata atentia; a da unui lucru atentia cuvenita. give smth. some slac2, to^ a slabi ceva ) o funie,o frlnghie etc.*. give smth. the go$b:, to J$ 4 ^ a ignora total ceva; a nu tine contBsocoteala de ceva.

give smth. the gun, to amer. J$ sl.^ a baga ceva ) o masina, un avion, un vapor etc.* in viteza maxima. give smth. up as a bad job, to J$ 4^ a renunta la ceva )ca fiind fara speranta B sanse de reusita*; 4 $$J a lasa ceva baltaBin plata domnului; 4 $$J a pune cruce la ceva. give smth. up for lost, to ^ a da pierdut un lucru; a$i pune cruce. give suc2 to smb., to^ a da sinunulBa alapta un copil. give teeth to smth., to J$ 4^ a da eficientaBputere de aplicare unui lucru ) o lege, o masura etc.*; a face eficient un lucru. give than2s to smb. for smth., to,^ a multumi cuiva pentru ceva; a$si exprima recunostinta fata de cineva pentru ceva. give the bag to smb., to 'nv. v. give smb. the slip. give the best one has in the shop, to amer.^ a face tot posibilulBtot ce e in putinta B tot ce$i sta in putinta; a nu precupeti nici un efort. give the bo9ler hat to smb., to mil. J. 4^ a tine in rezerva pe cineva. give the case for smb. against smb., to jur. ^ a decide in favoarea cuiva si impotrivaBdefavoarea altcuiva. give the devil his due, to ^ a recunoaste meritele adversarului; a da adversaru$ lui ceea ce i se cuvine; aprox. ce$i al lui e al lui; ce$i adevarat e adevarat; ce$i drept e drept. give the finalBfinishing touches to smth., to ^ a daB face ultimele retusuri unui lucru; a$i da 7 forma finalaBultima fata. give the floor, to^ a da cuvintul. give the gameBsho9 a9a:, to ^4 a se scapa cu vorba; a$lua gura pe dinainte. give the glad hand to smb., to amer. 4 v. give smb. the glad hand. give the go$b:, to J$ 4 ^1. a nu luaBbaga in seama; a nu$i daBacorda atentie; a ignora. -. a se tine departe de; a evita, a ooli. M. a$i intoarce spatele; a inceta orice relatii cu. S. a intrece, a depasi; a i$o lua inainte B G a lasa in urmaBde caruta. give the green light, to amer. 4 P. give a green light. give the gu: to smb., to sl. v. give smb. the gu:. give the lead, to v. give a lead. give the lie )direct* to smtb., to^ a dezminti ceva. give the mitten to smb., to sl. v. give smb. the sac2. give the reins to, to v. give free rein to smth. give the 9ar 9hoop, to v. give a 9ar 9boop. give the 9ord, to ^1. a spune parola )la somatia santinelei*. -. a daBcomunica )santinelei* parola. M. ,.., to do smth. a da ordinulBsemnalul )pentru a se face ceva*. give the 9orld for smth.Bto do smth., to v. give oneAs e:esBe:e$teethBbac2 teeth for smth.B to do smth. give thought to smtb., to H a se gandiBa reflecta la ceva. give tone, to ^ 1. a da tonul; a daBconferi o )anumita* notaBun )anumit* caracter. -. a da puteriBenergii )noi*; a intari. give tongue to smth., to H a exprima ceva cu voce tare. give to the publicB9orld, to 1. a face public; a da publicitatii. -. a faceB declaraBdecreta proprietate publica obsteasca. give umbrage, to lit.^ a jigni; a ofensa. give up the fight, to^ a se da batut. give up the ghost, to^ a$si da duhul. give vent to, to^ a$si da frau liberBpe fata )sentimentele*, a$si descarcaB varsa )mania, necazul, indignarea etc.*. give voice to smth., to^ a exprirna un lucru; a da glas unui lucru. give 9a: )to*, to^ 1. )d. o barna, un cablu, o scara etc.* a ceda; a se rupe. -. )d. teren, podea, pod* a se prabusi. M. )d. trupe, o linie de aparare etc.* a nu mai rezista. S. )d. sanatate etc.* a se subrezi. N. a ceda; a renunta; a se da batut. 1;. a ceda )cuiva, capriciilor cuiva etc.*. 7. a se lasa cuprins de; a se lasa prada )desperarii, furiei, emotiilor etc.*. D. a ceda prioritatea; a lasa sa treaca inainte )o masina etc.*. give 9eight to smth., to ^a da greutate unui lucru. give 9ith smth., to amer. J$ sl.^ a daBimparti ceva.

give 9ith the e:e, to amer. J$ sl. 1. a face semn cu ochiul )la cineva* -. G incepe. give 9ith the vocals, to amer. $ sl.^ a canta; a$i zice din gura. give 9ords to, to v. put into 9ords. give :our o9n fish$guts to :our o9n sea$ma9sP J$ sl.^ ajuta$i pe ai tai. nu pe straini P 4 G mai aproape$i pielea decat camasa. gladden the coc2les of oneAs heart, to v. cheer the coc2les of oneAs heart. glare contemptBdefiance at smb., to^ a priviBse uita cu dispretBsfidator la cineva. glare hate at smb., to^ a priviBa se uita plin de uraBcu ura la cineva. glued to televisionBthe tell:^ lipit de televizor; tot timpul cu ochii la televizor. glut oneAs appetite, to^ a se indopaBghiftui. glut oneself 9ith smth., to^ a se indopa cu ceva. glutton for 9or2^ pus pe treaba; harnic, zelos. gnash oneAs teeth, to^ a scrasni din dinti )de furie etc.*. gna9 a file, to 4 v. bite a file. gna9 )a9a:* at oneAs conscienceBheartBmind, to ^)d. sentiment, o remuscare etc.* a$l roade pe cineva pe dinauntru. go a$begging, to 4 v. go begging. go about oneAs business, to^ a$si vedea de treaba. go about oneAs la9ful occasions, to^ a$si face meseria in cadru legalBrespectand legeaBin limitele legii. $$$$$$$$$$$$$$$$1Ngive about 9ith a chip on oneAs shoulder, to amer. 4 v. carr: a chip on oneAs shoulder. go according to plan, to^ a merge dupa planBconform planului. go a compass, to v. cast a compass. goad smb. into a fur:, to ^ a infuria pe cineva; a face pe cineva sa turbeze de manie. good smb. into despair, to ^ a aduce pe cineva la disperare. go a funn: coloar, to )d. un material* a capata o culoare ciudata. go against the currentBstreamBtide, to fig. v. s9im against the streamBtide. go against the grain )9ith smb.* to^ a$i displacea total )cuiva*; it goes ver: much against the grain )for me to do such a thing ^ detest sa fac asa ceva. go against the hair, to rar v. go against the grain )9ith smb.*. go a good strea2, to amer. ^ a merge repede. go a goodBgreat long 9a: toBto9ards, to v. go a long 9a: toBto9ardsBdoing smth. go ahead full steam B li2e a house on fire, to ^)d. cineva sau o activitate* a merge din plin. go all length)s*, to ^ a nu se da in laturi de la nimic; a fi capabilB in stare de orice; a merge pana in panzele albe. go all out )for smth.*, to^ a face pe dracul in patru; a se face luntre si punte )pentru a obtine ceva*. go all round the circle, to^ a bate campii. go all the 9a:, to arner. 4 )d. un barbat sau o femeie tn raporturile cu sexul opus* a merge pana la capat. go all the 9a: 9ith smb., to $ 4^ a fi intru totul de acord cu cineva. go along for the ride, to arner. $$ 4 ^a lua parte la ceva ca sa nu zica ca a stat deoparteBca sa$si faca cheful. go a long 9a:. to^ 1. )d. persoane* fig. a ajunge departe; a face cariera. -. )d. lucruri* a conta foarte mult; a fi foarte important; a avea o mare importanta; a juca un rol deosebit. M. )d. bani* a tine; a ajunge un timp )mai* indelungat. S. )d. marfuri perisabile* a se pastra, a tine )mai* mult N. )d. o persoana* a avea multa trecereBgreutateBinfluenta. 6. )d. imbracaminte etc.* a se purta bine; a fi rezistent; a tine. go aBthe long 9a: round, to^ a ocoli; a face un ocol; a merge pe un drum indirectBde ocol., go a long 9a: toBto9ards doing smth.,to ^)d. ceva* a ajutaBcontribui mult la ceva. go along 9ith smb. all the 9a:, to v. go all the 9a: 9ith smb.

go along 9ith :ouP 4 1. pleacaP sterge_oP , plimba ursul Bv. si get alongBa9a: 9ith :ouP go a mur2er, to 4$ 1. v. come a cropper. -. $ on smth.Bover the purchase of smth. ^ a cheltui exagerat )de mult*B cat nu face. go an: length)s*, to 11. go all lengths. go ape, to arner. sl. ^1. a$l apuca pandalilleBnabadaile; a$si iesi din mintiB fire; a$si pierde busolaBnordul. -. a fi cuprins de entuziasmBemotie B frenezie go armed, to ^a umbla inarmat. go a round, to^ a da o raita.; a face un tur; a iesi putin in oras B la plimbareB a lua putin aer. go around Cobin UoodAs barn, to 4^ a o lua pe ocolite; a o lua pe dupa piersic. go ashore, to^ a debarca. go as highBlo9 as smth., to ^^a oferiBplati o suma de bani. go ash: pale, to ^a se face palid ca ceara. go at a cra9l, to^ a se misca incetBlentBca melcul; 4 $S a merge ca dupa mort. go at a good pace, to^ a merge repedeBgrabitB cu pasi repeziBgrabiti. go at a 9al2, to ^a merge la pas. go at each other hammer and tongsBhell for leatherBtooth and nail, to ^)d.doua sau mai multe persoane* a se repezi cu furie unulBunii la altulBa1tii )fizic sau verbal*, a se ciocni ea doi berbeci go at it bald$headed, to ^a se apuca de 7 treaba cu toata energiaBfortaBcu tragere de inima; a pune totul in joc; a trage tare. go at it hammer and tongs, to; go at it hell for leatherBtooth and nail, to v. fall upon smth. hammer and tongs. go at smth. for all one 's 9orth, to ^a munci )la ceva* pe spetiteBpana ce nu mai poateB cat sapte; a trage nu gluma; a da in branci; a trageBmunci din rasputeri. go at smth. 9ith a 9ill Bdetermination, to ^a se apuca de ceva cu toata ho$ tararea. go a ver: little 9a: 9ith smb., to^ 1. )d. bautura etc.* a aveaBproduce un efect foarte slab. -. )d. vorbe etc.* a nu prea avea efect; a nu impresiona mai deloc. go a9a:Boff 9ith a flea in oneAs ear, to 4^ 1. a pleca cu coada intre picioare. -. a ramine cu buzele umflate; a se lingeBAsterge pe bot. go a9ol, to amer. v. go over the hill 1 go a$9ool$gathering, to 1. )d. cineva* a fi absentBdistratBimprastiat; a fi cu gandurile aiureaB in alta parte; H a umbla cu capul in nor i; a fi picat din luna. -. )d. mintea cuiva* a o lua razna. go bac2 on oneAs promise, to ^ a nu$si tine fagaduialaBpromisiunea. go bac2 on oneAs steps, to^ a se intoarce inapoi; a reveni. go bac2 on oneAs 9ord, to ^1. a nu$si tine cuvantul )dat*. -. a$si lua cuvantul inapoi. go bac2 on smb., to J$ 4 ^a trada, pe cinevaBinteresele cuiva; a abandona; 4 $ lasa balta pe cineva. go bad, to )d. alimente* a se strica; a se altera. go badl:, to )d. o activitate* a merge rau. go bail for smb., to^ a raspunde pentru cineva; a se pune chezas pentru cineva; 4 $ a$si pune obrazul pentru cineva. go bald, to^ a cheli. go bang, to )d. ceva care explodeaza, pocneste etc.* a face bumBpocBtrosc; a bubuiBexplodaBpocniBsari in bucati. go ban2rupt, to ^ a da faliment. go bare footed, to^ a umbla descult. go begging, to J$ 4^ 1. )d. o marfa* a nu se cere; a nu avea cautare. -. a nu se gasi amatori )pentru un post*. go behind a decision, to ^ a reveni asupra unei hotarari. go behind smb.As bac2, to ^a lucra pe cineva pe la spate; a umbla cu ascunzisuri fata de cineva. go behind smb.As 9ords, to^ a cauta un gand ascuns in vorbele cuiva. goBrun berser2, to 4 ^ a capia, a fi cuprins de furiiBnebunieBamoc; apuca strechea.

go be:ond a jo2e, to^ )d. ceva* a intrece masura; a merge prea departe;. a nu mai fi gluma. go be:ond all bounds, to v. go be:ond the limit. go be:ond oneAs dut:, to$$$$$$$$ a$si depasi atributiile. go be:ond oneself, to 4$$$$$$$$a$si iesi din tataniBpepeni. go be:ond the bounds of, to ^ a depasi limitele . go be:ond the la9, to^ a incalca legea; a savarsi un act ilegal. go be:ond the limit, to ^a depasi intrece masura. go be:ond the mar2, to v. overshoot the mar2. goBpass be:ond the veil, to lit. a )se* trece din viata; a treceBse duce pe lumen cealalta; a$si incheia socotelile cu viata. go big, to amer. 4^ a avea un succes teribil. go blac2berr:ing, to^ a merge dupa mure. go blac2 in the face, to ^a se face negru la fata. go blan2, to^ a i se face gol in minte; a nu$si mai aminti nimic; a nu mai sti nimic )de regula subiectul expresiei este mind*. go blind, to$$$$$ a orbi. go blooe: BblooieBflooe:Bflooie, to amer. sl.^ 1. a sari in aer, a exploda. -. fig. a se paradi; a se face prafBbucati; . a nu mai mergeBporni. go bohemian, to^ 1. a duce viata de boem. -. a deveni vagabond. go bro2e, to^ a ramine lefterBfara un banBchiorBo letcaie; a ramane pe janta. go bughouseBbugs, to amer. sl. ^a se scranti )la cap*; a capia; a se ticni; a se zarghi; a o lua razna. go b: appearances, to ^a judeca dupa aparente. go b: default, to jur. )d. un proces* a se judeca in contumacie . go b: electricit:Bsteam, etc., to ^)d. un mecanism etc.* a functiona cu curent electric; a merge cu curent electricB cu aburi. go b: loo2s, to v. go b: appearances. go b: smb.As loo2s, to ^ a judeca pe cineva dupa cum arataBinfatisare. go b: the board, to )d. planuri, sperante etc.* a se duce peste bord; a se alege praful. go b: the boo2Brule, to^ a faceBproceda cum scrie la carte. go b: the marro9bone coach, to v. ride in the marro9bone coach. go b: the name of, to^ a fi cunoscut sub numele de; a purta numele de. go b: 9al2erAs bus, to sl. ^a merge per pedes )apostolorum*; a merge cu tramvaiul 11B-. go b: 9hat smb. sa:s, to^ a se lua dupa ce spune cineva. go chase :ourself P amer. vulg.^ mana magarulP plimba ursuP muta$ti hoitulP muta statuiaP valeaP go cheap, to )d. un lucru* a se vinde ieftin. go clatter, to )d. cai* a tropai; a tropoti; a lovi din copite. go cold, to 1. )d. cineva* a$i ingheta sangele in vine. -. )d. alimente etc.* a se raci go counter to, to v. run counter )to*. go crab$9ise, to^ a merge ca racul. go crac2, to^ a plesni; a crapa; a se sparge; a se rupe. go craz:Bmad, to ^a innebuni; a_si pierde mintile. goBpassBrun curent, to^ 1. a fi popularB cautat; a placea; a fi in voga. -. a fi )unanim* acceptat )ca bunBvalabilBadevarat*. Eod be praisedBthan2edP ^ !lava %omnului; bine ca a dat %umnezeu P Eod bless meBm: lifeBm: soulB :ouP^ 3eruleP %umnezeuleP %oamne !finteP asta mai lipseaP asta$i bunaPtaci, nu mai spuneP ei, poftimP ca sa vezi P EodBUeaven blessBsave the mar2P^ sa ma ierte %umnezeuPsa$mi fie cu ierta$ reBiertaciuneP iertati$mi cuvintulBexpresia P -. ferit$a sfintulP fereasea sfantulP M. iron. vorba vine Pvorba sa fie

Eod bless :ouP 1. v. Eod bless meP -. %umnezeu sa te aiba in pazaP ramai sanatosP cu bineP M. )cand stranuita cineva* noroc )si sanatate*P sa$ti fie de bineP Eod damn P 4^ ei, dracie P ei dracia dracului P ptiu, draceP fir$ar sa fie P Eod damn :ouP sa te bata %umnezeuP bata$te %umnezeu sa te bata P fire$ai sa fiP go dar2, to^ a se intuneca; a se face intuneric go dead, to 1. )d. cineva* a i se opriBa$i pieri cuiva rasuflarea; a$i ingheta sangele in vine; a ingheta; a simti ca moare; a i se taiaBmuia cuiva )mainile si* picioarele. -. )d. telefon, motor etc.* a nu mai avea ton; a se opri; a inceta sa functioneze. Eod defendBdeliver me from m: friends, from m: enemies ' )canB9ill* defend m:self prov.$ fereste$ma %oamne de prieteni, ca de dusmani ma feresc singur. go %emocratB(iberal, etc., to a trece la democratiBliberali etc. Eod forbidP doamne fereste P Eod give :ou jo:P sa$ti dea %umnezen fericire; noroc sa$ti dea %umnezeuP Eod grant itP sa dea %umnezeuP Eod helps those 9ho help themselves ajuta$te si cerul te va ajuta; %umnezeu da omului, dar in traista nu$i baga. Eod it, to 4 a face pe importantul; a$si da ifose. EodBgoodnessB)the* (ord 2no9sP )numal* %umnezeu stieP cine stie P n$am ideeP habar n$amP Eod 2eep :ouP sa te aiba %umnezeu in paza luiP sa te pazeascaBocroteasea 3el de !usP Eod 2no9s, $ ' donAt J$ glum. numai bunul %umnezen stieP stie numai 3el de !usP go do9n8 that 9onAt .// 9ith me P 4 )fugi ca* nu te credP nu prindeBtine )figura* P go do9n badl:Bthe 9rong 9a: ,to )d. alimente* a cadea greu la stomac B a nu$i prii. go do9nhill, to 1. )d. un drum* a cobora; a merge la vale. -. )d. starea sanatatii, starea materiala* a se inrautati. M. )d. persoane* 4 $J a fi pe duca. go do9n in oneAs boots, to 4 1. a i se muia picioarele; a i se taia genunchii; a i se face inima cat un purice. -. a$i sari inima din loc; a muri de frica; a o baga pe maneca. go do9n in the 9odd, to^ a decadea; a scapata; a$si pierde situatia )sociala*. go do9n in value, to )d. un lucru* a pierde din valoare; a i se scade din valoare. go do9n li2e a ninepin, to^ a cadea ca un sac. go do9n li2e motherAs mil2B9eil, to^ )d. alimente sau bauturi* a merge bine la stomac; a$l unge pe suflet; a merge ca uns. go do9n on oneAs 2nees to smb., to^ a cadeaBa se tara in genunchi inaintea cuiva. go do9n on oneAs marro9bones, to J$ glum.^ a ingenunchia; a cadea in genunchi. go do9n the drain, to 4 ^)d. avere, bani etc.* a se duce pe apa sambeteiBpe canal. go do9n the line, to amer. J$ 4 ^1. a parcurge o lista cu optiuni. -. fig. a face alta alegere; a alege a doua sau a treia oara. go do9n to histor:Bposterit:, to^ a intra in istorieBposteritate. go dr:, to 1. ". run dr:. -. )d. un stat* a interzis consumul bauturilor alcoolice. Eod save the mar2P v. $Eod bless the mar2P Eod sends fortune to fools v. fools have fortune. Eod sends meat and the devil sends coo2s prov.^ %umnczeu face case, dracu aduce musafirii. go %utch )on smth.*, to amer. 4 a plati )ceva* nemteste Bpe din doua. Eod 9illing^ cu voia 'ui %umnezeu B 3elui de sus. go eas:, to amer. 1. ++ on smth.^ a se purta cu tactBa fi cu bagare de seama. -. ++ 9ith smth. a menajaBa cruta ceva. go e\ual shares, to^ a avea parte egala )la 7 impartire*; a faceBimparti pe din douaB4$J juma$juma. go fanteeBnative, to^ a adopta modul de viata si obiceiurile indigenilor; a se asimila.

go far, to^ 1. )d. cineva* a ajunge departe. -. )d. bani* a avea valoareB putere de cumparare. M. )d. ceva* a ajutaBcontribui mult )la ceva*. go farming, to^ a se ocupa deBa face agricultura; . a fi agricultor. go fartherBfurther and fare 9orse, to 4 a sariBcadeaBda din lac in put; a fugit de popa si a dat peste dracul; fuge de un rau si da peste altul. go fift:$fift: 9ith smb., to 4 1. a facePa merge jumatateP4$J juma$jumaP pe din doua cu cineva; a imparti pe din doua )castigu'*. -. a se asocia cu participare egala )la lucru si castig*. go flat, to )d. cauciucuri* a se dezumflaBlasa pe geanta. go flop, to sl. 1. a da gresBchix. -. )d.o piesa* a fi un fiasco; a cadea )cu succes*. M. )d. o afacere* a esua. S. )d. persoane* a$l birui oboseala. go fl: a 2iteP v. amer. vulg. go chase :ourselfP go for a Burton, to s1. a 7 mierli; a fi rapusBomorat. go forBta2e a constitutional, to 4 a face o plimbare )pentru sanatate*. go forBhaveBta2e a drive, to a face o plimbare cu masina. go for an airing, to a iesi la o B a face 7 plimbare; a lua aer. go for a ramble, to^ a face o plimbare. go for a ride, to^ a face o plimbare )cu masina, bicicleta Bcalare. go for a run, to^ a alerga; a face o cursaBplimbare. go for a sail, to^ a face o plimbare cu barca. go for a soldier, to^ a se duce la armata. go for a song, to ^)d. ceva* a se vinde pe )mai* nimic. go for a spin, to^ a face o plimbareB un tur )cu masina, bicicleta etc.*. go for a stroll, to^ a face o)scurta* plimbare. go for a s9im, to^ a merge la inot; a inota. go for a turn, to^ a face scurta plimbareBun turBcativa pasi. go for a 9al2, tov. ta2e a 9al2. go foreign, to mar. J$ glum. ^ a pleca intr$o cursa in strainatate. go for himB )unui caine* sariB so pe elP go for nothing, to^ 1. a nu avea cautare. -. a fi fara valoare. go for oneself, to 4 $J a lucra pe socoteala saBcontul sau. go for smb.Bsmth. in a big 9a:,_ to 4^ a$i placea cinevaBceva la nebunieBde nu mai poate; a se omora Bda in vant dupa cinevaBceva; a$i merge la inima ceva. go for the gloves, to 1. a juca nebuneste la curse. -. fig.$ a merge drept la tinta. go for 9ool and come home shorn, to prov. s$a dus omul la colac si$a capatat un ciomag. go fox$hunting, to $$$$a merge la vinatoare de vulpi; a vina vulpi. go from bad to 9orse, to^ 1. )d. lucruri* a merge din ce in ceB tot mai prost Ba se inrautati din ce in ce -. )d. persoane* a da din lac in put; a$i+ merge+ din rau in rau. go from elover to r:e$grass, to 4 glum. )'n legatura cu a doua casatorie* a fugit de popa si a dat peste dracul; a nimeri din lac in put. go from one extreme to anotherBthe other, to^ a cadea dintr$o extrema in a'ta; a trece de la o extrema la alta. go full bat, to G sl.^ a merge in plina viteza; a zbura go further and fare 9orse, to 4 v. go farther and fare 9orse. go ga:, to )d. o femeie*^ a se destrabalaBdezmataBstrica. go glimmering, to amer. G 4 1. )d. sperante etc.* a se spulbera)d. plan* a se narui; a esua; a da gresB4 $J chix. go great guns, to amer. sl. a$i merge de minune; a o duce ca$n pampas B a da lovitura. go gre:, to^ a incarunti; a imbatrini. go guarantee for smb., to ^ a pune mana$n foc pentru cineva. go hac2ing, to^ a merge calare )in pas obisnuit*. go halves )9ith smb. in smth.*, to^ a mergeBface pe jumatate jumatateBjuma$ jumaBpe din doua )cu cineva*. go hand in hand, to^ )d. lucruri* a merge mina in mina. go hang, to^ a nu conta; a se duce naibiiBla dracu. go hat in hand, to^ a se duce cu capul plecatBcu palaria in mina.

go ha:9ire, to amer. G sl.^ 1. a o lua razna; a merge aiurea, a nu mai functiona cum trebuie; ever:thing 9ent ha:9ire $toate au mers anapoda; toate au iesit pe dos. -. a$si iesi din minti )de bucurie etc.*. go head over heels, to^ a cadea peste cap; aveniBa se da de$a berbeleaculB de$a rostogolul; a face o tumba. go heart and soul into smth., to^ a pune tot sufletulBtoata energia in ceva; se darui )cu* trup si suflet unui lucru. go hence, to v. go home 1. go home, to a se duce pe lumea cealalta; a se stinge din viata; a raposa. -. )d. un glont, cuvant,raspuns,etc.* a nimeri tintaBin plin. M$)lmer. 4 )mai* taci din guraP tine$o pentru tineP fugiBdu$te de aiciP go home feet first, to 4 ^ a pleca cu picioarele inainte; a da ortulBpielea popii; a pleca in patru scinduri. go home in a box, to amer. 4 ^ a plecaBintra intre patru scanduri; a da ortul popii; a mierli. go hot and cold )all over*, to^ a$l lua cu ca'd si frig; a$l trece )toate* naduselile go hungr: to^ a suferi de foame; a$l chinui foamea; a duceBface foamea go ill 9ith, to^ a da de dracuBde belea; a fi vai de capul luiBde pielea sa go in and 9inP G 4 succesP go in at one ear and out at the other, to^ a$i intra pe o ureche si a$i iesi pe cealalta. go in fear of oneAs life, to^ a$l apuca teama de a nu fi omorat. go in for a competition, to^ a se inscrieBa participa la un concursBo competitie go in for a hobb:, to^ a$si gasi o ocupatie in timpul liber. go in for an examination, to^ a se inscrie la un examen. go in for dieting, to^ a tine regimB dieta. go in for politics, to^ a se ocupa deBa face politica. go in for smth. in a big 9a:, to 4 ^ a fi mare amator de ceva; a$i placea ceva la nebunieBde nu mai poate; a se omora Bda in vant dupa ceva. go in for teaching, to^ a preda; a fi profesor. go in for tennis, to^ a juca tenis in timpul liber. go in for 9al2ing, to a face plimbari. going, going, goneP )la licitatie* 1. o dataB de doua oriP -. adjudecatBse adjudecaP going strong 4 )d. o persoana, organizatie, activilate* a se tine bine; a merge strunaBca pe roate. go in rags, to ^ a umbla in zdrente. go insane, to v. go craz:Bmad. go in single harness, to v. run in single harness. go in smb.As favour, to jur. )d. un proces,o actiune* a da castig de cauza cuiva. go in the tan2, to amer. G sl. sport ^ a se lasa batut intr$un meci de box; a da meciul. go into abe:ance, to )d. o lege, un plan etc.* a fi lasat in suspensie; a fi amanat la nesfirsit; a fi pus la arhiva. go into action, to ^ a lansa un atacBo operatie. go into a decline, to^ )d. cineva* a incepe sa slabeascaBsa se subrezeasca; a se stinge pe picioarc; a$i scadea fortaBputerea; a incepe sa$si piarda putereaBputerile; a i se scurge viata din el. go into a fit of depression, to O. fall into a )deep* depression. go into a )flat* spin, to 1. av.^ a intra in vrila. -. )d. cineva* a decadea; a se duce la fund; a nu mai sti ce e cu el. go into a huddle on smth., to G 4^ a tine sfatBconsiliu cu privire la ceva. go into billets, to mil. 1. a fi incartiruit. -. a intra in cantonament. go into blac2, to O. go into mourning. go into business, to^ a se apuca de comertBafaceri; a se lansa in afaceri. go into committee, to ^1. a se constitui in comitet. -. )d.o problema* a fi supus examinarii in cadrul comisiei )in parlamentul englez*. go into convulsions, to ^ a fi cuprins de convulsii. go into debt, to v. getBrun into debt.

go into digs, to 4^ a lua camera cu chirie; a sta cu chirie. go into executive session, to amer.^ a incepe o sedinta inchisa. go into fitsBpealsBshrie2s of laughter, to ^ a$l apucaBumfla rasul; a se porni pe ras; a izbucni in hohote de ras. go into hiding, to^ a se ascunde. go into h:steries, to ^a$l apuca istericalele. go into li\uidation, to^ a da faliment; a lichida. go into lodgings, to ". go into digs. go into mourning, to^ a lua doliul; a se imbraca in doliu. go into oneAs actBroutine, to^ a$si relua vechile obiceiuri; a o incepe iar )cu ceva*. go into oneAs shell, to ^a se retrage in sine; a se izola. go into oneAs tantrums, to 4^ a$l apuca draciiBpandaliileBnabadaile. go into raptures, to^ a se entuziasma; I a fi incantat. go into retirement, to 1. a iesi la pensie; a se retrage )dintr$o activitate*. -. a se retrage din viata sociala. go into serviceBuse, to^ )d. un nou tip de masina, avion, aparat etc.* a fi dat in folosinta; a incepe sa functioneze; a intra in exploatare. go into smb.As dra9er, to ^ a umbla in sertarul cuiva. go into smth. )9ith* heart and soul, to ". go heart and soul into smth. go into societ:, to a ieGiB4 $J a$si scoate capul in lume; a frecventa inalta societateBlumea buna; )prin extensie* a duce o viata mondena. go .into tails, to ^ )d. adolescenti* a incepe sa poarte haine de oameni mari. go into the church, to$$$$$$$ a imbraca haina preoteasca; a se preoti. go into the drin2, to avo J$ sf. ^a cadeaBa se prabusi in mare. go into the front line)s*, to mil. a merge in linia intai. go into the melting pot, to J$ 4^ a fi supus unei schimbariBprefaceri radicale; a suferi o schimbareBprefacere radicala. go into the 9h:s and 9herefores of it, to ^ a vrea sa stie de ce si pentru ce; a cercetaBcauta sa afle cauzele. go into the 9ide 9orld, to^ a pleca in lume; 4 $J a$si lua lumea in cap. go into training, to^ a se antrena; a face antrenament)e*; a incepe antrenamentulBantrenamentele. go in 9hen it rains, to 4 v. get out of the rain. go it, toJ$ 4 ^a face ceva in stil mare; $P )adresat unui sportiv* haiPnu te lasaP go it alone, to amer. 1. a face ceva singurBde unul singurBfara ajutor; H a actiona pe cont propriu. -. fig. a$si asuma raspunderea; a lua raspunderea asupra sa. go it blind, to^ a se arunca orbeste )in ceva*. go it boots,.toJ$4$ 1. a intrece limitele; a depasi masura; 4$J a sari peste cal. -. 4 $J a taia )la* piroane; a puneBtrage barbi; a minti de ingheata apele. go it 9ith aBthe loosenessBrush, to 1. a actionajproceda nesocotitBnesabuitB nechibzuitBimprudentBpripit. -. a fi irascibilBiute la minie; a da dovada de irascibilitateBlipsa de stapinire. go job hunting, to^ a umbla dupa o slujbla ; a vana o slujba. go jump in the la2eP 4 v. go chase :ourselfP go large, to amer. ^a trai pe picior mare; a duce o trena larga. go la: a bric2Ban eggP 4 v. go chase :ourselfP golden bo9l is bro2en, the fig.^ s$au spulberat toate iluziile; s$a sfarsit totul. golden 2e: opens ever: door, the prov^ cu cheie de aur orice usa poti deschide. go li2e cloc29or2, to^ a merge ca pe roateBca unsBca ceasulBceas. go li2e greased lightning, to 4^ a merge ca untulBca in branza. goBsell li2e hot ca2es, to^ a se vinde ca painea calda. go li2e the 9ind, to^ a alerga ca vantul; a se duce pe aripi de vant; a i se asterne vantului. go limp, to ^ a se simti moaleBfara putereBvlaga; a$l parasi puterile; a i se duce toata vlaga )din el*. go loco, to amer. sl.^ a se sonaBsmintiBscrantiBticniBtacani; a capia. go loose, to^ a fi liberBin libertate; a se plimbaBumbla nestingherit.

go mad, to O. go craz:. go mad through drin2ing, to 4 $J a$si bea mintile. go mountain$climbing, to^ a face alpinismBascensiuni. go na2ed, to^ a umbla gol Bdezbracat. go nap on smth., to ^ a risca foarte mult; a jucaBmiza totul pe carte. go native, to v. go fantee. goB run Btal2 nineteen to the dozen, to 4 $J a$i turui gura, a$i umblaBmerge gura ca o melitaBca 7 moara stricataBhodorogitaBneferecata; a vorbi vrute si nevruteBverzi si uscateBcate$n luna si$n stele. gone to the damnation bo9$9o9s 4^ ajuns la sapa de lemnBla covrigi. gone 9ith child$ insarcinata, gravida. . gone 9ith the 9ind $disparut fara urma; care nu mai exsta. go nuts, to sf. v. be off oneAs beam. go nutting, to $a merge dupa nuci. good and hard amer. $temeinic; bine; solid. good as a feast, )as* destu', indeajuns. good as a pla:, )as* 4$ )cu inima* de aur. good as dead, )as* $pe moarte; cu un picior in groapa. good as done, )as. *$ca si terminat; aproape gata; pe sfarsite. good as goold, )as*$ un ingerBo minune de copil. good as oneAs 9ord, )as* $)om* de cuvantBonoare. good as pie, )as. *amer. J$ 4 $foarte bun. good at the bottom$ de faptBin fond bun; a avea inima buna. good beginning is half the battle, a prov. $lucrul bine inceput e pe jumatate facut. good beginning ma2es a good ending, $a sfartsitul lauda inceputul. good businessP iron. 4$ bunaBfrumoasa treaba BispravaB frumos, n$am ce ziceP halalP ne$am procopsitP good b:e, FohnP amer. sl. $adio si n$am cuvintel good conscience is a constant feastBa soft pillo9, a prov.$ cugetul cel bun e cea mai moale perna. goodB great deal )of*, a ^ )foarte* mult; o mare cantitate de; considerabil; o buna parte )din*. good eggP iron. 4 v. good business P good fe9, a , 4 $ o buna parte. good for nothing $ natarau; nulitate; om de nimic. good for :onP amer. 4 $bravo )tie* l cu atat mai bine pentru tineP goodBgreatBm: EodP %umnezeuleP %oamneP goodBgoodness gracious P $%oamne )!finte*P %umnezeuleP vai de mine P good grav: amer. sl. v. b: grav:P good health is above 9ealth, a prov^ sanatatea e cea mai buna avutie. Eood UeavensB(ordP^ ceruleP%umnezeule mare P %oamne !finte P !finte !isoeP good Fac2 ma2es a good Fill, a prov^ cum e omul asa e si femeia. good job :ou made of itP, a iron. 4 buna treaba; n$am ce ziceB ai rupt inima tirguluiP good land $amer. 4 ^%umnezeule P good lather is half a shave, a prov.O. good beginning is half the battle, a. Eood (ordP O. Eood Ueavens P good mar2sman ma: miss, a prov^ oricineBorice om poate sa greseasca. good morning to )smb.Bsmth.* 4^ adio; pune$i cruce. good name is better than riches, a prov^ numele bun e mai scump decat aurul; un nume bun e ca o mosie; cinstea cantaresteBpretuieste mai mult decat banii. goodness aliveP 4^ bata$te )norocu'* sa te bataP goodness graciousP O. good graciousP goodness 2no9sPO. Eod 2no9sP good riddance P 4^ calatorie sprancenataB drum bun cale batutaP good shot, sirP)(a jocuri* bine jucatP good sho9 P inv.^ bravo P goodBgreatBlong 9hile, a^ mult timp; multa vreme; vreme indelungata ; mult good 9ine needs no bush prov^ calul bun se lauda singur in cosare. good 9its jump J$ prov^ oamenii mariBgeniile se potrivesc la minte.

good 9ords and no deeds prov. aprox. ^ vorba multa treaba putina; cartite multe si oua putine. good 9ords cost nothing and are 9orth much prov. $$vorba dulce mult aduceB de vorba buna nu te doare gura. go off at a rare bat, to 4^ a pleca in trombaBca o vijelieBca din pusca. go off atBon a tangent, to O. fl: off atBon a tangent. go off at half)$*coc2Bhalf$coc2ed, to^ 1.)d. o arm5 * a se desc5rca intimpl5tor -. fig. 4 ^ a actionaBvorbi pripitBnechibzuitBinainte de vreme. M. fig.a se termina cu un e6ec ru6inos. S. amer. 4 a se chercheli; a se pili. go off at the nail, to v. be off at the nail. go off into a )dead* faint, to^ a le6ina; a$6i pierde cuno6tinta. go off into fitsBpealsBshrie2s of laughter, to v. go into fitsBpealsBshrie2s ot laughter. go off into h:steries, to 1*. go into h:steries. go off li2e a boltBshot, to 4 a sc5pa ca din pu6c5Btun. go off li2e a damp s\uib, to 4 1. a nu se realiza; a nu reu6i; a suferi un e6ec; 4 a da chix. -. a in6ela a6tept5rile. go off li2e a roc2etBa Coman candle, to ^ a exploda; a izbucni; a se aprinde go off li2e hot ca2es, to v. goBsell li2e hot ca2es. go off oneAs chumpBhead, to 4 a se scrinti la cap; a se sona; a c5pia; a se Ricni; a o lua razna; a manca ceapa$ciorii. go off oneAs nutBroc2er, to sl. v. go off oneAs chumpBhead. go off the beaten trac2, to fig. a l5saBp5r5si calea b5tut5; a c5uta altcevaB ceva nouBneobi6nuit; a se aventura in necunoscut. go off the boil , to$4 1. a inceta s5 fiarb5 ; a nu mai fierbe. -. fig. a dep56i momentul de varfBpunctul critic. go off the deep end, to 1. v. fl: off the handle. -. a lua lucrurile in tragic. go off the handle, to 4 v. fl: off the handle. go off the hoo2s, to 4 1. v. fl: off the handle. -. a$6i pune pirostriile$n cap. go off the rails, to 4 ftg. a deraia ; a o apuca pe c5i gre6ite; a o lua razna; a se apuca de rele. go off the trac2s, to 1. a deraia. -. fig. a deraia ; a o lua razna; a se abate de la subiect. go off to sleep, to v. go to sleep. go off 9ith a bang, to 1. v. go bang. -. 4 )d. cineva, ceva * a avea un succes nebun; a fi tr5snetBde milioaneBo nebunie; a reu6iBie6i de minune. go off 9ith a flea in oneAs ear, to v. go a9a: 9ith a flea in oneAs ear. go off 9ithout a hitch, to )d. o actiune, activitate etc. * a merge ca unsBca pe roateBf5r5 cusur. goof things up, to amer. sl. a incurca lucrurile; a strica totul. go onP 4^ prostii P fleacuril ^ vax Pei, a6i P fugi de$acoloB >f cu ursu )c5 nu te cred*P go on a batBon the batterBbendBburstBP bustBrac2etBsl. randanBsB. razzle$dazzle, to 4 ^ a faceBtrage un chef monstru; $$I a o face lat5; a o tine numai in chefuri; a se pune pe chefuri. go on a blind, to^ a trage un chefBo beRie., go on a blind date 4 ^ a se duce la vedere. go on a brunise amer. sl. ^ a se afuma, a se pili. go on a fishing expedition, to amer. fig. a arunca undiRaBn5vodul; a sonda terenul. go on a foolAs errand, to a se duceBa o face de florile m5rului; a se duceBa o face ca s5 se afle in treab5Bde prost )ce e*. go on )a* hunger$stri2e, to a faceBintra in greva foamei go on all fourBon oneAs hands and 2nees, to a merge in patru labe, pe branciB de$a bu6ilea. go on a pub$cra9l, to a bate carciumile; a lua carciumile la rand. go on a tear, to amer. 4 a trage un chefBo betie. go one better, to^ a intrece )pe cineva*; a fi mai tare )decat cineva*. go oneAs o9n gaitBgate, to 1. a$6i vedea de drum. -. fig. a face dup5 capul s5u; a actiona de$sine$st5t5tor; a urma o cale proprie.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$16goBta2e oneAs o9n 9a:, to^ a$6i urma drumul s5u propriuBpropria sa cale

go oneAs 9a:, to^ a$6i vedeaBc5uta de drum; to$ a se indreptaBa$6i indrepta pa6ii spre. go on foot, to ^ a merge pe jos. go on furlough, to^ )d. funcRionari, militari, misionari care lucreaz5 in strainatate * a pleca in permisieBconcediu. go on oneAs o9n hoo2, to 4 ^ 1. v. go oneAs o9n 9a:. -. a actiona pe cont propriuBpropriul s5u risc. go on shan2sAs mareBpon:, toi>4 a merge apostole6teBper pedes apostolorum. go on )sic2* leave, to^ a avea concediu medical. go on stri2e, to^ a faceBdeclara grev5; a intra in grev5. go on the batterBbend, to v. go on a bat. go on the bingeBboozeB P$ bustBsl. razzleBspree, to 4 ^ a trage un chefBo beRie; a se Rine de chefuriBbeRii; a o face lat5; a se duce in chefuri. go on the boardsBstage, to^ a se face actor; 4 $$I a se apuca de teatru. go on the bum, to sl.^ a tr5i pe socotealaB4$S spinarea cuiva. go on the burstBP bust, to v. go on a bat. go on the dole, to^ a fi 6omer; a fi f5r5 lucru; a tr5i din alocaRia de 6omaj. go on the hoo2 for smb., to amer. 4 ^ 1. a$6i pune pielea )in saramur5* pentru cineva ; a$si risca pielea pentru cineva. -. Gsmth. $ a se b5ga in datorii pentru cinevaBceva. go on the hoo2s, to 4^ a da ortul popli ; a lep5da potcoavele. go on the loose, to 4 ^ a o duceBRine numai intr$un chef; a trage chefuri; a duce o viaR5 destr5b5lat5; a se destr5b5la. go on the parish, to 'nv.^ a primi ajutor pentru pauperitate din partea parohiei; a tr5i pe seama parohiei. go on the rac2et, to 4 v. go on a bat. go on the randanBrazzle$dazzle, to sl. v. go on a bat. goBrun on the roc2s, to 4 ^ 1. a se duce de rap5; a ajunge la sap5 de lemn. -. a r5mane lefter; a nu mai avea para chioar5. go on the same old 9a:, to^ a nu$6i schimba felul de viat5; a duce acela6i fel de viaR5 ca inainte. go on the social securit:, to^ a primiBtr5i din ajutor de 6omajBsocial. go on the spree, to 4^ a faceBtrage uri chefBun chiolhanBo betie. go on the stage, to v. go on the boards. go on the streets, to ^ a face trotuarul. go on tic2, to 4 ^a luaBcump5raBa$6i procura pe datorieB4 $$I veresieB daiboj. go on tiptoe, to^ a merge in varful picioarelorBdegetelor. go on )to* a diet, to^ a tine diet5Bregim. go on to overtirne, to ^)d. salariati , intreprindere etc. * a trece la program suplimentar de ore de lucru. go on to short time, to ^)d. salariati , intreprindere etc. * a trece la regim redus de lucru. go on to the bitter end, to^ a merge pan5 in panzele albe. go on )to* the pill, to^ a folosiBrecurge la pilule. go on )to* the 9agon, to I a se l5sa de b5utur5; a nu mai bea b5uturi alcoolice; a pune cruce b5uturii. go on tour, to^ 1. a pleca gn turneu8 -. a pleca in c5l5torie. goBrun on 9heels, to fig.^ a merge ca pe roate. go on 9ith :ouP da$o naibii de treabaP vezi$ti de treabaP ce ti$a venitL da$o incoloP goose hangs high, the glum. v. ever:thing is lovel: and the goose hangs high. go out as governess, to^ a se angaja guvernant5. go out as nursemaid, to^ a se angaja fat5 la copiiBbon5. go outbac2, to ^ a se duce in provincie. go out for the count, to )d. un boxer * a fi num5rat. go out gunning, to a merge la van5toare. go ont in the poll, ta2e a poll degree, to univ..$sl.^ a lua diploma universitar5 f5r5 mentiuneBdistinctie. go ont li2e a light, to a adormi pe locB intr$o clip5Bcat ai clipi din ochi.

go ont of action, to 1. )d. arme etc. * a fi scos din actiune ; a inceta s5 opereze ; -. )d. mecanisme etc. * a inceta s5 functioneze. go out of business, to )d. un comerciant, fabricant etc. * a inchide pr5v5liaBfabrica etc.; a lichida; a se l5sa de comertBnegustorie; a nu mai activa. go out of commission, to amer. )d. un vas * a fi trecut in rezerv5. go out of control, to av., mar. 1. a pierde directia. -. a nu mai r5spunde la comenzi. go out of curl, to fig. )d. cinena * a fi f5r5 vlag5; a se simti )moale* ca o carp5. go out of date, to a se invechi ; a se demoda. go out of fashion, to^ a nu mai fi la mod5 ; a se demoda; a ie6i din uz. go out of focus, to fig. a se deregla. goBpass ont of mind, to a fi uitat ; a c5dea in uitare. go out of oneAs depth, to v. get out of oneAs depth. go out of oneAs mindBsenses, to a$6i ie6i din minti; a$6i pierde mintile; a innebuni. go ont of oneAs 9a:Bof the 9a:, to 1. a se abate din drum. -. to do smth. a se da peste cap pentru a face ceva. go ont of pla:, to sport )d. minge* a ie6i )afar5* din teren. go out of print, to )d. o carte* a se epuiza. go out of service, to )d. ma6ini, aparate, agregate etc. * a fi scos din uzBfolosint5. go out of sightBvie9, to a se face nev5zut ; a nu se mai vedea; a pieri dina$ intea ochilor; a disp5rea. go ont of smb.As mind, to )d. un lucru * a$i ie6i cuiva din minte ; a uitaBa nu$ 6i aminti de ceva ; a$i sc5pa ceva ; a nu$i veni in minte. go out of this 9orld, to v. go home 1. go ont of use, to )d. un obicei, cuvant, o expreste etc. * a ie6i din uz; a nu mau fi folosit; a c5dea in desuetudine. go out on a limb, to 4 a$6t t5ia craca de sub picloare; a se l5sa descoperit ; a fi in primejdie. go out on a spreeBon the to9n, to a trage un chefBo betie; a se duce s5 petreac5Bs5 se distreze. go out to business, to v. go into business. go out to sea, to a porniBie6i gn larg)ul m5rii*. go over a bombBbigB9ell, to )d. un spectacol, discurs, plan, o idee, sugestie etc. *^a fi primit cu mainile deschiseBcu toat5 c5lduraBcu entuziasm; a face o deosebit5 impresie. go over big, to amer. 4 v. go big. go overboard, to mar. a c5dea peste bord. go overboard aboutBfor smth., to a se da in vant dup5 ceva; a nu mai putea dup5 ceva; a se d5rui cu totul unui lucru. go over hedge and ditch, to 4 a merge in dodii. go overBthrongh smth. 9ith a fine toothcomb, to^ a cerceta ceva de$a fir a p5rB din fir in p5rBde$a firu$n p5rBdin fir pin5 in at5. go over the Ereat %ivide, to v. cross the Ereat %ivide go over the gronnd, to a recunoa6te terenul. go over the hill, to amer. 4 1. mil. a dezerta ; a nu r5spunde la apel. -. a o intindeB6terge din inchisoare. go over the line, to a dep56i limita; a intrece masura. go over the range, to amer. sl. a da ortul popli ; a lep5da potcoavele. go over the side, to amer. 4 v. go over the hill. go over the top, to mBB. 6i fig. a porni la atac )din tran6ee*. go over the 9all, to amer. 4 a o 6tergeBintinde din inchisoare. go over to a vegetarian diet, to a deveni vegetarian. go over to Come, to a trece la catolicism. go over to the enem:, ^ to a trece la du6man. go over to the )great* majorit:, to glum.^ a se duce pe lumea cealalt5. go over 9ith a bang, to amer. 4 v. go off 9ith a bang -. go pale, to ^ a p5li; a se face palid la fat5.

go phut, to^sl. 1. a nu reu6i; a da gre6B4 >I chix; a e6ua. -. a nu se alege nimic de; 4 $S a se duce de rap5; se alege praful de. M. )d. un bec * a se arde. S. )d. o ma6in5* a se defecta, a se strica ; a se paradi. go pin2, to )d. obraji * a se imbujora; a se ro6i )ca un bujor*; a se aprinde la fat5 )subiectul este chee2s*. go pit$a$pat, to^ 4 )d. inim5 * a zvacni, a bate repede, a palpita; $$I a face trei6pe$pai6pe. go places, to^ a merge la teatruBcinemaBdans etc.; )prin extensie * a duce o viat5 monden5. go pop, to^ a face pocBpac; a pocni. go pub$cra9ling, to v. go on a pub$cra9l. go purpleBred 9ith anger, to^ a se face ro6u )la fat5* de furieBmanie go red, to^ a se )in*ro6i )de manie etc. *. gore smb.Bsmth. to death, to )d. un animal cornut * a omora pe cinevaBun animal)lovindu$1* cu coarnele. go rotten, to^ a putrezi; a se strica. go round li2e a horse in a mill, to 1. a merge pe c5i b5t5torite. -. a fi sclavul rutinei. go round the bend, to sl. a se sonaBt5c5niBticni; a se scranti )la cap*; a c5pia. go round the sun to meet the moon, to^ a merge pe o cale ocolita Binutil de lung5. go round 9ith the hat, to v. pass the hat aronnd. go rubbernec2ing, to S$/ 4 a vizita un ora6 in mare vitez5 )in autocar*. go serious, to )d. cineva * a deveni sobruBgrav. go share and share ali2e, to v. go e\ual shares. go short)of smth.* to^ a duce lips5 )de ceva*. goBreport sic2, to mil. a cere ingrijire medical5. go sight$seeing ,to^ a face turul ora6ului; a vizita )locurile interesante dintr$un ora6.* go sill: over a 9oman, to 4^ a muriBfi mort dup5 o femeie. go sit on a tac2P sl. v. go fl: a 2iteP go slo9, to^ a nu se pripi; a o lua domolB incetBbini6or; a fi prudent. go smash, to )d. o firm5, banc5 etc. * a da faliment ; a s5ri in aer. goBrun smash into smth., to^ a se izbi cu putere de ceva; a intra in ceva cu toat5 forta; a intra drept in ceva; a se lovi in plin de ceva. go smb.As 9a:, to 1. a merge pe acela6i drum cu cineva; a avea acela6i drum; a merge in aceea6i directie. -. a$i merge, a$i ie6i )bine*. go smoothl:,to $)d. lucruri,activitati,etc. * a merge ca pe roateBdin plin. go snap,to^ a parai )rupandu$se* go soa2 :ourselfP amer. sl. ^fugi de$aiciP fugi cu ursuP prea e gogonat5P d5$o incoloPdu$te$ncoloP go so far as to do smth., to^ a merge pan5 acolo incat s5 spun5Bfac5 ceva. go soldiering, to v. go for a soldier. go sour, to )d. alimente* ^ a se acri. go south 9ith smth., to amer. sl. ^a 6terpeli ceva; a o 6tergeB intinde cu ceva; a piti ceva. go stag, to ^ a se duce s5 dansezeBla o petrecere etc. f5t5 partener5. go stead:, to amer.4 ^ a ie6iBfi v5zut mereu impreun5; a fi in relatii de logodn5 neoficial5. go stiff, to ^)d. cineva sau p5rti ale trupului * a intepeni, a amorti. go straight, to^ a duce o viat5 cinstit5; a merge pe drumul cel drept; a se indreptaBface om cinstit. go suret: for smb., to v. go bail for smb. go s9immingl:, to v. go 9ith a bang. go teaching, to v. go in for teaching. go the big figureBthe entire animalBthe 9hole coonBthe 9hole 9a:, to amer.sl. v. go the 9hole figure. go the limit, to^ a nu cunoa6te m5sur5; a c5dea in extreme. go the long 9a: round, to v. go a long 9a: round.

goBhit the pace, to^ 1. a merge repede; 4$$I a$i da b5taie. -. fig.4 a$6i cheltui nebune6te averea ducand o viat5 risipitoareBdestr5b5lat5; )prin extensie* a$6i face de cap; a$6i petrece viata in chefuri. go the right 9a:, to 6i fig. ^ a fi pe calea cea bun5. go the right 9a: to 9or2 )to do smth.,*, to^ a se pricepe )s5 fac5 ceva*; a 6ti cum )s5 fac5 ceva*; a g5si mijlocul cel mal bun ca )s5 fac5 ceva*. go the rounds, to v. ma2e oneAs rounds. goBma2e the round)s* of, to^ a circula; a trece din, gur5 in gur5. go the shortest 9a:, to^ a mergeBa o lua pe drumul cel mai scurt; a merge direct. go the 9a: of all fleshBthings, to v. go home 1. go the 9a: of all the earth, to u. go home 1. go the 9a: of nature, to v. go home 1. go the 9hole coon, to v. go the 9hole figure. go the 9hole figureBhog, to^ 1. a face ceva temeinicBpan5 la cap5t ; a duce lucrurile pan5 la cap5t; a nu umbla cu jum5t5ti de m5sur5; a nu se opri la jum5tatea drumului. -. a merge pan5 in panzele albe; H a risca totul; letAs r P aprox. dac5$i bal, bal s5 fie. go the 9hole length of lt, to v. go the 9hole figure. go the 9hole pile, to^ a risca totul; a pune totul pe o carte )in joc*. go the 9hole 9a:, to v. go the 9hole figure. go the 9rong 9a:, to^ a gre6i drumul. go through a fortuneBall oneAs mone:, to ^ a)$6i* pr5p5di )o* avereBtoti banii. go through a lot, to ^ a trece prinB indura multe. go through fire )and 9ater*, to^ 1. a trece prin incerc5ri grele.smb. a trece prin foc 6i par5 pentru cineva. M. a trece prin ciur prin dirmon. go through hell, to^ a indura chinurile iadului go through life in a happ:$go$luc2: fashion, to^ a lua lucrurile a6a cum sunt; a nu$6i face problemeBbate capul; a lua viata a6a cum e; a lasa la voia intampl5rii.. go through oneAs apprentiship, to^ a$si face ucenicia. go through oneAs facings, to G 4 a fi pus la incercareBo proba. go through proper channels, to ^v. go through the proper channels. go through smb.As hauds, to^ )d. ceva* a fi in B trece prin minile cuiva. go through the hoop)s*, to J$$ 4 $^ a fi pus la o grea incercare; a trece printr$o grea incercare. goBpass through the mill, to G 4 $a trece prin dificultati mari; heAs gone through the mill$e trecut prin ciur si prin darmon; e uns cu toate unsorile; e mancat ca alba de leac. go through the motions of doing smth., to$ a se prefaceBa simula ca face ceva; a face ceva ca sa fieBca sa zica ca a facut. go through the proper chanels, to^ )d. cineva, ceva* a urma calea obisnuita; a trece prin filiera respectivaBde rigoareB normalaBobisnuita; a face demersurile necesare. go through thic2 and thin for smh., to^ a trece prin foe si para pentru clneva; se arunca in foc pentru cineva. go through 9ith it, to^ a duce ceva pana la capat. go to a better 9orld, to go home 1. go to a lot of infiniteBno end of trouble to do smth., to ^a$6i da toat5 silintaBosteneala s5 fac5 ceva; a se zbateBlupta din greu s5 fac5 ceva; a se da peste cap s5 fac5 ceva. go to an: length, to v. go all lengths. go to ball:hac2 and bu: buttermil2P 4 ^ du$te la naibaP go to bat, to amer. s1.^ a intra la parnaieBracoare; a lua parnaie. go to bat against smb., to amer. amer. G sl.^ a depune marturie impotriva cuiva; a infunda pe cineva. go to bat for smb., to amer. G s1. a sari in ajutorulBapararea cuiva. go to BathBto blazesBto hell Bto potBto the devil Bto thunderBamer. to grassP 4 ^du$te opt si cu$a branzei nouaP du$te draculuiBla dracuBla naiba P go to hed, to amer. G s1.^ a intra la tipar; a fi tiparit. go to bed in oneAs boots, to4 vulg, ^ a fi beat critaBmort.

go to bed 9ith the lamb, to 4 ^a se culca odata eu gainile. go to bits, to v. go to pieces. go to blazesBUadesBhell B jerichoBthe %evilP 4 du$te draculuiBnaibii P sa te ia dracuBnaiba; lua$te$ar dracuB naiba )sa te ia* P inghitite$ar pamantul P go to b:e_b:e, to )in limbajul copiilor* a merge sa faca nani )$nani*. go to church, to ^ 1. a fi bisericos. -. a se insura; a se marita. go to euffs, to v. full to blo9s. go to %av: .FonesA B %av: As loc2er, to mar. G sl.^ . a se ineca. go to eart B ground, to^ )d. animale sau oameni* a se ascunde )sub pamant*; a se retrage in vizuina. go to extremes, to^ a nu aveaBcunoaste masuraBlimita; a nu cunoaste linia de mijloc. go together, to^1. )d. doua sau mai multe lucruri* a merge impreuna; a se potrivi. -. )d. indragostiti* a umblaBmerge impreuna. go together b: the ears, to a se lua de parBla paruiala; a se parui. go to glor:, to v.$go hence. go to grass, to G 4 ^ 1. a cadeaBa se intinde lat. -. a musca tarina; a da ortul popii. M. G glum. a intra in concediui B vacanta. S. ,P amer. 4 v. go to BathP go to great expeuse to do smth., to^ a intraBse supune la mari cheltuieli ca s5 fac5 ceva go to great pains to do smth., to v. go to a lot of trouble to do smth. go to hell in a handbas2et, to amer. sl.^ 1. a arunca banii pe fereastra -. a conduce masina nebuneste. M. a$i da cu bautura etc. )expres .se refera la excese care ocupa o perioada de timp si care sunt rezultatul unei nereusite, deziluzii etc.*. go to it, to )frecvent la imperativ* ^ a se pune pe treaba; a se apuca zdravan de o treabaBun lucru; da$i inainte, nu te lasa. go to la9 against smb., to 4 v. have the la9 on smb. go to loggerheads, to 4 v. come to loggerheads. go to naughtBnought, to^ 1. a se dovedi infructuosBinutilBzadarnic. -. reduce la zero; a pierde orice importantaBinsemnatate. go too far, to fig. ^ a intrece masura. go to oneAs dreams, to G 4^ a se culca; a adormi; 4 $J a se lasa in bratele lui #orfeu. go to oneAs fate, to^ a merge la pieireBla moarte sigura. go to oneAs head, to 1. J$ 4^ a absorbi complet pe cineva; a$i lua tot timpul. )d. uin* a se urca la cap )cuiva*. M. fig. a ameti; a i se urca la cap. go to oneAs lastBlong home, to v. go hence. go to oneAs long account, to^ a adormiBdormi somnul )cel* de veciBcel lungB; cel de pe urma; a se duce pe drum neintorsBcale neintoarsa. go to oneAs long rest, to v go hence. go to oneAs place, to v. go home 1. go to oneAs ver: heart, to fig. ^a$i da un cutit prin inima. go to pieces, to^ 1. a se face bucati; a se sfarama. -. a cadea in ruina Ba se ruina. M. )d. sanatate, nervi etc.* a se zdruncina. S. )d. o afacere, intreprindere* a se duce de ripa. 6. G 4 )d. cineua*. a se pierde cu firea; a$si pierde stapanirea de sine. 6. )d. cineva* a fi la pamant B a se alege praful de. go to pigs and 9histles, to v. go to blazes. go to pot, to 4 )d. lucruri* a se duce de rapa; a se alege praful; a duce pe apa !ambetei. go to press, to^ a mergeBfi trimis latipar go to rac2 and ruin, to G 4 ^1. )d. persoaApe* a pieri; a se prapadi. -. )d. lucruri* a se ruina complet; 4 $J a se duce de rapa; a nu se alege, )nici* praful de. go to roost, to G 4 a se duce la culcare. go to sea, to ^ a se face marinar; a intra in marina. go to seed, to u. run to seed. go to sho9, to amer. )d. ceua* a dovedi; a face dovada. go to sleep, to^ 1. )d. cineua* a adormi. -. )d. membre* a intepeni, a amorti. go to smb. As head, to^ a i se urca la cap.

go to smb.As heartP to^ )d. ceva* a sfasiaBrupe cuiva inima; a zgudui Bcutremura pe cineva. go to the bad, to G 4 a se abate de la calea cea dreapta; a o apuca calea pierzaniei; a ajunge un stricat; H a o sfarsi rau. go to the bar, to^ a deveni avocat; a intra in barou., go to the bat 9ith smb., to amer. G 4^ a se intreceBa concura cu cineva go to the bloc2, to^ a fi condamnatBtrimis la esafod. go to the boltom of things, to^ a intra in fondulBa patrunde in esenta lucrurilor. go to the cleaners, to amer. 4^ a fi curatat )de bani*; a fi decavat; a fi lasat lelterBcu buzunarele goale. go to the countr:, to pol. ^a se prezenta in fata alegatorilor; a consulta corpul electoral; a face plebiscit. go to the dogs, to 4 )d. persoane, organizatii, institutii etc.* a se duce de rapaBpe copcii; a se alege praful; a ajunge la sapii de lemn; a ajunge rauBprost. go to the fountain)$* head, to fig. a merge la sursa. go to the grassroots, to arner. a veniBmerge in mijlocul alegatorilor de la tara )pentru a le asculta pasurile*. go to the green9ood, to fig. ^ a lua calea codrului. go to the hammer, to v. come to the hammer. go to the heart of the matterB\uestionBproblem, to ^ a ajunge la miezulB esenta problemeiBchestiunii. go to the length of, to )cu vb. in $ing* ^ a ajungeBmerge pana acolo incat sa.. go to the other extreme, to u. go from one extreme to anotherBthe other. go to the polls, to ^a se prezenta in fata urnelor; a se duce sa votezeBla votare. go to the root of smtb., to u. get at the root of smth. go to the scaffold, to ^a merge la spanzuratoare; a fi spanzurat; a muri pe esafod. go to the spot, to amer. G 4^ a corespunde meniriiBdestinatiei sale; a satisface pe deplin. go to the sta2e, to^ a fi ars pe rug. go to the trouble of doing smtb., to v. ta2e the trouble )to*. go to the vote, to^ a fi pus la vot. go to the 9all, to G 4 1. a fi datBlasat deoparte; 4 $J a fi trecut pe linie moarta. -. a se ruina; a da faliment; 4 $J a se duce de rapa. M. fig. a pierde partida. go to the 9inds, to G 4 a disparea fara urma; 4 $J a se duce pe apa !ambetei. go to the 9oods, to H$ 4 ^a fi exclus din societate; a fi ostracizat. go to the 9rong shop, to v. come to the 9rong shop. go to to9n )over smth.*, to 4 ^ a da totul la o parte )pentru ceva*; a pune tot sufletul )la ceva*. go to trial, to jur.^ a ajunge in instanta B la judecata; a fi judecat. go to 9ar, to )d. natiuni sau conducatori de natiuni* a faceB recurge la razboi; a se angaja intr$un razboi. goBrun to 9aste, to 1. )d. lichide* a se pierde. -. )d. avutie* a se prapadi; a nu se alege nimic de; 4 $J a se alege praful de. M. )d. o gradina* a fi napadita de buruieni; a se paragini. go to 9or2 on an egg, to^ 1. a manca un ou la micul dejun inainte de a pleca la slujba. -. a manca un ou. go to 9or2 )on smth.*, to^ a se pune pe lucru )la ceva*; a se apuca de lucru. go to 9rec2, to^ a se distruge; a se narui; a se darama; a se ruina; a se duce de rapa. go true, to^ )d. ceas* a merge bine. go under sail, to mar. )d. un vas * a iesi din port. go under the guise of smb., to^ a se da drept cineva. go under the hammer, to v. come to the hammer. go under the name of, to A%. go b: the name of go unheard,to^ 1. a nu fi auzitBascultat.-. a nu se da ascultare.

go unpunished, to^ 1. )d. o persoand* a scapa de pedeapsa. -. )d.o fapta* a ramane nepedepsit. go up a form, to scol. ^ a trece clasa. go up in an explosionB flamesBsmo2e, to ^)d. lucruri, planuri, sperante etc.* a izbucni in flacari; a sari in aer; a se alege praful; a se face praf; a se preface in fum; a nu ramane nimic din ceva; a se duce pe apa !ambetei. go up in \ualit:, to^ )d. lucruri* a creste in calitate. go up in smb.As estimation, to ^a creste in ochii cuiva. go up in the air, to G fig. a$si iesi din fireBsariteB tatani go up in the 9orld, to ^a ajunge departeBsusBpe o treapta inalta; a face cariera; a se ridica. go up Ving !treet, to austral. i$ 4 a da faliment. go upon another tac2, to^ a porniBa apucaB a o lua pe o alta cale. go up the flume, to amer. sl. a lepada potcoavele; a o mierli. go up the ladder to rest, mount the ladder, to G 4^ a fi spanzurat. go up the 9all, to 4 ^ a fi in pragul nebuniei; a$si iesi din rabdareBrabdari; a$i veni sa se urce pe pereti; a$l apuca pandaliileBnabadaile; a$si iesi din fireBsarite. go up 9ith a bangBroar, to )d. lucruri, planuri, sperante etc.* a se alege praful ; a se duce draculuiBpe apa !ambetei; a nu ramane nimic din ceva. govern oneAs temper, to ^ a se stapani; a$si pastra cumpatul Bstapanirea de sine; a$si tine firea. govern oneAs tongue, to a$si pune frau la limba; a$si tine limba in gura. go 9ell, to )d. 7 activitate* ^ a merge bine. go 9est, to sl.^ 1. )d. persoane* a 7 mierli. -. )d. lucruri* a nu mai face doua parale. go 9hac2s 9ith smb., to amer. sl. ^ a impartiBface juma$juma )o prada etc.* cu cineva. go 9haling, to^ a merge la vanatoare de balene; a vana balene. go 9hile the goingAs good G prov^ pleaca cat mai ai timpBnu e prea tarziu. go 9histle for it, to 4 fig.^ a se linge pe bot. go 9ide of the mar2, to^ a trece departe de tinta. go 9ild 9ith anger, to^ a innebuni de furie. go 9ild 9ith excitement, to ^ a innebuni de placere. go 9ith a bangBs9ing, to 4 )d. o intrunire, serata, un spectacol etc.* a iesi Bmerge de minuneBnemaipomenit; a fi trasnet. go 9ltb a girl, to 4^ a umblaBiesi cu 7 fata. go 9ith all oneAs heart and soul into smth., to ''. go heart and soul into smtb. go 9itb child, to^ a fi gravidaB insarcinata. go 9ith smb. for compan:, to ^ a merge cu cineva ca sa$i tie de urat. go 9ith the cro9d, to v. follo9 the cro9d. go 9ith the stream, to si $fig.^ a urma curentul. go 9ith the tide, to v. go 9ith the stream. go 9ith the times, to ^ a merge in pas cu vremea. go 9ith :oung. to )d. un animal* a fi cu pui in burta. go 9rong, to^ 1. si fig. a nu fi pe drumul cel bun; a o apuca pe o cale gresita Bpe un drum gresit. -. fig. a nu reusi; a suferi un esec )in ceva*; 4 $$. a da chix; 4$$. a)$i* merge anapoda; a)$i* iesi pe dos.M. a se strica; a se defecta; a inceta sa mai functioneze.... )d. alimente* a se strica; a se altera. grab a handful of rods, to amer. sl. v. hit the rods. grabBgrasp at an opportunit:, to^ a incerca sa prinda o ocazie; a nu lasa sa$i scape o ocazie. grab for altitude, to ^1. av. a c5uta s5 ca6tige altitudineBplafon. -. ftg. 4 a se face %un5re turbat5; a se face foc 6i par5. gracious heavensBmeP^ %oamne )!finte*P%umnezeuleP vai de mineP grain of 9heat in a bushel of chaff, a ^ mult zgomot pentru nimic. grant a favour, to^ a acorda o favoare. grant a re\uest, to^ a admite o cerere. grapes are sourBtoo green, the$ prov. ^ vulpea cand n$ajunge la struguri zice c5 sunt acri.

grasp all, lose all prov. aprox. ^ cine alearg5 dup5 doi iepuri nu prinde nici unul; nu poti tine doi pepeni intr$o man5; c5mila vrand s5 dobindeasc5 coarne 6i$a pierdut urechile; cine ravne6te la mult pierde 6i ce are; cine areBe cu mana lung5 pierde 6i ce are in pung5. grasp aBthe shado9 and let goBloseBmissBaBthe substance, to aprox. ^ a da vrabia din man5 pentru cea din parBpentru cioara de pe gard. grasp at an opportunit:, to v. grab at an opportunit:. grasp at a stra9, to v. catch at a stra9. grasp the nettle, to aprox. 4^ a lua taurul de coarne. grasp the nettle and it 9onAt sting :ou$ prov. ^ cu curaj 6i cu silint5 izbu$ te6ti la orice te indeletnice6ti. grate on smb.As feelings, to^ a jigni pe cineva. grate on smb.As pride, to^ a jigni pe cineva in amorul propriu. grate on the ear, to^ a sup5raBzgaria la ureche; a fi strident. grate on the nerves, to^ a c5lca pe nervi; a agasa; a scoate din s5rite. gratif: smb.As curiosit:, to^ a satisface curiozitatea cuiva. gratif: smb.As fanciesB9hims )for smth.*, to^ a satisface capriciileBchefurile cuiva. grave as a judge, )as* ^ )cu un aer* foarte important; grav ca un cioclu. gra:Bgre: mare is the better horse, the fig. 4^ vai de casa unde cotcorogesc gainile si coco6ul tace. graze the bottom, to mar.^ )d. un vas * a atingeBzgaria fundul. greaseBoil B tic2le smb.As handBpalm, to fig. 4^ a unge ochii cuiva; a unge pe cineva )cu miere*; a da 6perR cuiva; a 6pertul pe cineva. greaseBoil the 9heels, to fig. 4 ^ a unge osia s5 nu scartaie carul; v. 6i grease smb.As palm. great and )the* small, )the*^ vl5dic5 6i opinc5; bogat 6i s5rac.; bogaRi 6i s5raci. great bar2ers are no biters prov.^ cel ce mult latr5 niciodat5 nu mu6c5. great boast littleBsmall roast prov.^ vorb5 mult5 s5r5cia omului; numai cu vorba nu se face ciorba; gur5 mult5, isprav5 puRin5; g5ina care cant5 nu oua great 3aesarBUeavensB!cottBsna2esB!unP $$%oamne P cerule mareP!finte !isoeP asta$i bun5P nemaipomenitP pe legea meaP ia te uit5P nu se poateP poftimP great cr: and littie 9ool$ prov. ^ vorb5 mult5 s5r5cia omului Btreab5 puRin5. great deal )of*, a v. good deal )of*, greater the crime, higher the gallo9s prov. aprox. ^ dupa fapta si rasplata. great fish eat up the small, the prov. ^ pe6tele cel mare inghite pe cel mic. Ereat Eod v. good EodP. great gulf fixed,^ a o mare deosebire; H o pr5pastie. great gunsP 4 ^ ei dr5cie P ei, dr5cia dracului P ei poftimP nemaipomenitP la dracuBnaiba P Ereat UeavensP v. great 3aesarP great man:, a^ foarte mulRi; un mare num5r; o mulRime; o puzderie. great minds thin2 ali2e prov. ^ marile spirite se intlanesc. great !cottBsna2esB!un v. great 3aesarP great ship as2s deep 9aters, a prov.^ corabia mare in ape adanci plute6te. great tal2ers are little doers prov. ^ vorb5 mult5, treab5 puRin5; v. 6i great boast, little roast. great 9hile, a v. good 9hile, a. great 9ith child inv. ^ )d. o femeie* a fi grea. great 9its jump prov.^ de puRine vorbe inReleptul inRelege iar cel nebun nici cand urechile i le spargi. green as a gooseberr:Bgrass, )as* fig. ^ tan5r 6i f5r5 experienR5; nedeprins cu viaRa; necopt; ageamiu; 4 $$J cu ca6 la gur5. green 9ith env: 4 $$J verdeBplesnindBmort de invidie. greet smb.As e:es, to ^ )d. ceva* a se oferi privirilor cuiva. greet the ear, to$4 ^a izbi auzulBurechea. gre: mare is the better horse, the v. gra: mare is the better horse. grieve over smb.As death, to^ a fi indurerat de moartea cuiva.

grin and bear it, to ^1. a face haz de necaz; a$6i ascunde necazulBdurerea sub masca unui zambet ; a indura, a suporta cu t5rie durerea; a strange din dinRi 6i a r5bda. -. a se supune f5r5 s5 cracneasc5; 4 a incasa perdaful 6i a t5cea malc. grind for an exam, to^ a toci pentru un examen. grind oneAs grist, to$4$vedea de treab5Btreburile sale. grind oneAs o9n axe, to 4^ a trage spuza pe turta sa. grind oneAs teeth )together*, to^ a scra6ni din dinRi. grind on to9ards disaster, to^ a se indrepta cu pa6i siguri spre dezastru; a merge incet 6i sigur spre dezastru. grind ont an oath, to^ a injura printre dinRi. grind the face of smb., to^ a impilaBasupriBtiraniza pe cineva. grind to a halt, to ^ )d. o ma6in5, procesiune etc.* a se opri )cu zgomot*. grin from ear to ear, to^ a rade cu gura pan5 la urechi. grin li2e a 3heshire catBa street$door 2noc2er, to 4 ^ a se hlizi a se ranji ca prostul. grin through a horse$collar, to 4^ a rade albastruBsilit; a rade manze6te. grip smh.As attention, to ^ a tine incordat5 atenRia cuiva. grit the teeth, to^ a scra6ni din dinRi. groan do9n a spea2er, to^ a inchide gura unui vorbitor prin murmureB,susoteli repetate. groom smh. for office, to^ a preg5ti pe cineva pentru o carier5 grope afterBfor a 9ord, to ^ a bajbai in c5utarea unui cuvant; a c5uta un cuvint pe bajbaite. grope afterBfor the truth, to ^ a bajbai in c5utarea adev5rului. ground armsP mil.^ la picior arm P gro9 a beardBmoustache, to^ a$si l5sa barb5BmustaR5. gro9 chee2:, to^ a$6i lua nasul la purtare. gro9 gre: in serviceB J$ glum. harness, to^^ a imbatrani in serviciu. gro9 hard, to )d. inima*^ a se impietri, a se face de piatra. gro9 high, to )d. vant*^ a se inteti. gro9 in smb.As favour, to ^a creste in ochii cuiva. gro9 in stature, to fig. )d. cineva* ^ a se ridica; a creste in valoare. gro9 into a habit, to^ a prindeBlua un ohicei .. gro9 into fashion, to^ a veni la moda; a incepe sa aiba cautare. gro9 in 9isdom, to ^ a se faceBa deveni mai intelept. gro9 oneAs hair longer, to^ a$si lasa parul mai lung. gro9 out of a habit, to ^ a se dezbara de un obicei )prost* cu varstaBcu trecerea timpuluiBanilor. gro9 out of oneAs clothes, to a$i ramine hainele mici. gro9 out of smb.As 2no9ledge, to^ a fi uitat; a fi dat uitarii. gro9 too big for oneAs bootsBbreechesBshoesBtrousers, to 4^ a si$o lua in cap; a nu$l mai incapea camasa; heAs gro9n too big for his boots ^s$a suit scroafa$n copac. gro9 up into a manB9oman, to^ a deveni barbatBfemeie. gro9 :oung again, to ^a intineri. gro9 :ounger, to v. gro9 :oung again. gruff as a bear, )as*^ mirlan; mitocan; badaran. grumble aboutBover the food, to^ a face nazuri la mancare. grumble out an ans9erBa repl:, to ^ a catadicsi un raspuns. guard oneAs tongue, to^ a$si tine limba in gura. guard oneAs 9ords, to^ a$si masura cuvintele. guess at smb.As age, to ^a ghici varsta cuiva. guess at smb. As appearance, to ^ a ghici cum arata cineva. guess right, to ^a ghici )bine*. guess smb.As age at, to^ a$i da cuiva o varsta. guess 9rong, to ^ a nu ghici. guillotine fell, the parl. J$ glum.^ a fost adoptata hotararea privitoare la data votarii proiectului de lege )in 3amera 3omunelor*. guilt: conscience is a self$accuser, aJ$ provo aprox. ^ constiinta incarcata iti fura somnul.

gull smb. out of his mone:, to ^ a pungasiBescrocaBtrage pe sfoaraBduce de nas pe cineva. gulp do9n a glass, to^ a da )de* dusca )un pahar*. gum up the 9or2s, to amer. J$4 ^ a strica totul. gush over smb.As successes, to a face mare caz de succesele cuiva. gut no fish till :ou get them scot. prov^ borsul la foc si pestele in balta; nu vinde pielea vulpii inainte de a o prinde. gu: the life out of smb., to amet. 4 ^ a$i manca cuiva zileleBviataBsufletul facand mereu glume pe socoteala lui.

H
habit cures habit prov. ^cui pe cui se scoate ; )tot* invatul are si dezvat. habit is a second nature prov.^ obisnuinta este ) o* a doua natura. habits gro9 onBupon )smb.*^ deprinderile devin o a doua natura. hac2 an argument to death, to^ a repeta intr$una acelasi argument; aprox. 4 $AI a o tine una si buna. hac2 oneAs 9a: through, to^ a$si taiaBcroi drum cu sabiaBsecurea. etc. hac2 smh.As shins, to sport 4 ^a$i da cuiva la cotoaie B oaseBturlioale; a cotonogi pe cineva. hac2 up the joint, to 4 ^a da rasol; a rasoli o treaba.. had better, :ou. etc.^ ai face mai bine )sa*; mai bine ai ... had ratherBsooner,:ou, etc. ^ar trebui mai curandBdegraba )sa*; mai degrabaB curand ... haggle over the price, to ^a se tocmi la pret. hail a taxi to ^a striga dupa unBa face semn unui taxi sa opreasca. hail curses do9n on smb., to ^ a lua pe cineva la injuraturi; a da drumul la o ploaie de injuraturi peste cineva; a blestemaBafurisi pe cineva. hail do9n blo9s on smb., to^ a cara la pumni cuiva; a tine pe cineva numai in pumni. hair: aboutBatBin the fetloc2sBheel J$ sf. ^ necioplit; mitocan; $, cu par pe limba. half a loaf is better than no bread prov. ^ cine nu poate avea mult e bucuros si de putin; daca nu e colac e buna si painea. half a mo J$ P^ o clipaP o secunda P un momentP , . half seas over P^ aghezmnit; facut; cherchelit; afumat; pe douaBtrnB sapte carari. halt bet9een t9o opinions, to J$ 4 ^a ezitaBsovai intre doua pareri. hammer a nail in, to^ a bate un cui )in*. hammer and tongs of$ 4^ ^ cu toata forta; din rasputeri. hammer at the door 9ith oneAs fists, to^ a bate in usa cu pumnii. hammer at the 2e:s, to ^a zdrangani la pian. hammer a9a: at smb., to^ a hartui pe cineva. hammer a9a: at smth., to 4 ^a lucra pe rupteBspetite la ceva; a trage la ceva. hammer in a nail, to %. hammer a nail in. . hammer out a compromise solution, to^ a ajunge la o solutie de compromis dupa multe eforturiBdupa multe discutii. hammer out an excuse, to^ a nascociBinventa o scuza. hammer out a scheme, to^ a trudiBmunci din greu la un plan pina ce il face; a faceBconcepeBun plan cuBdupa multa truda. hammer smth. flat, to ^a turti ceva )cu ciocanul*. . hammer smth. into shape, to^ a fasonaBmodela ceva )cu ciocanul *; si fig. a da o forma unui lucru )proiect etc.*. hammer smth. into smb._s headBinto the head of smb., to 4 a variBbaga cuiva ceva in cap; a face sa$i intre cuiva ceva in cap. hand a bo: a punishment, to arner. of$ 4 a aplica o pedeapsa unui elev. hand a leg, to 4 ^a bate in retragere; a da inapoi. hand do9n heav: sentences, to jur.^ a da condamnari grele. hand in oneAs chips, to sf. ^a o mierli; a lepada potcoavele; a$si incheia socotelile cu viata.

hand in oneAs resignation, to^ a$si prezentaBinainta demisia. hand it out 9ith hoth fists, to^ a cara )cuiva* )la* pumni; a captusi pe cineva. hand itB)the* punishment out, to 4^ a smintiBsnopiBstalci )in batai*; a bate mar BrauBzdravan; a trage )cuiva* o mamaBun toc de bataie. hand it to smb., to 4^ a)$si* scoate palariaBa se inchina in fata cuiva ; a$i recunoaste cuiva meritul. handle smb. roughl:, to^ a brutalizaBbrusca pe cineva; a trata pe cineva cu brutalilate. handle smb. 9ith 2id gloves, to ^a se purta cu manusi cu cineva. handle 9ithout glovesBmittens, to ^a umblaBa se purta fara manusi; a trata fara manusi B menajamente. hand on the torch, to^ 1. a transmite torta aprinsa in cursa cu stafeta. -. fig. a transmite faclia )generatiei urmatoare*. hand over fistBhand ^ 1. mana peste mana ) a tras la edec, la catarat*. -. fig. 4 rapid si usor. hand over po9er )to smb.*, to^ a preda puterea )cuiva*. hand smb. a bou\uet for, thro9 bou\uets at smb., to amer. J$ 4^ a face complimenteBelogii cuiva; a nu mai prididi cu laudele la adresa cuiva. hand smb. a lemon, to 4 ^ a trage pe sfoaraBa duce cu presul pe cineva. hand smb. over to justice, to ^a da pe cineva pe ma na justitiei. hand smb,. over to the police, to ^a da pe cineva pe mana politiei; a preda pe cineva politiei. hand smb. smth. on a plate, to 4 fig. ^ a da cuiva ceva pe tava; a face cadou. hand smb. the frozen mitt, to$ v. give smb. the frozen mitt. hands offP ^ ia minaP nu atinge P jos mainileP 4 $AI jos labele P jos laba P handsome as a :oung Eree2 god, )as*^ frumos ea o cadraBun zeu. handsome is asBthat handsome does prov. ^ omul se judeca dupa fapte, nu dupa chip. hand to fist J$ 4 ^ mana$n mana; impreuna. hand to hang^ corp la corp; $ fighting$ lupta corp la corp. hand: as a poc2et in a shirt, )as* arner. J$ 4 ^foarte comodBconvenabil. hang a door, to^ a prinde o usa in balamale; a pune o usa in tatani. hang a fe9 on, to arner. sf.^ a trage pe gat cateva inghitituri de 9his2:; a se ametiBafuma cu 9his2:. hang all oneAs bells on one horse, to J$ 4 a lasa intreaga mostenire uuni singur urmas. hang as high as Uaman, to inv.^ a atarna in latz; a sta cu picioarele mai sus de pamant. hang behind, to ^a zabovi; a ramine in urma. hang b: a )single* hair, hang b:BonBupon a thread, hang b: oneAsBthe e:elids, hang b: the e:e$teeth, to ^a atarna de un fir de par; a se tine intr$un fir de parBata. hanged if ' 2no9 4 ^ al dracului sa fiu daca stiu; habar n$am. hang fire, to.$ sf.^ )d. proiecte* a ramine balta; )d. o actiune* a da chix. hang heavil: B heav: on oneAs hands,^ to a$i parea lung )ca durata,;* a se scurgeBa trece greuBincet )pentru cineva*. hang in the balance, to )d. evenimente etc.* a ajunge la un punct criticB moment de cumpana; a atarna in balanta. hang in the 9ind, to J$ 4 ^a sta la indoiala; a sta in cumpana; a sovai hang it )all*P 4 ^ )ptiu* drace P ei, dracie P ei, dracia dracului P la dracu P la naiba; hang it eas:P amer. sl. v. ta2e it eas:. hang loose P amer. sl. v. ta2e it eas:. hang on a fe9, to arner. sl. v. hang a fe9 on. hang on a jiff:B minuteBsecondP ^ asteaptaBstai o clipaP hang onBupon a thread, to v. hang b: a )single* hair. hang on b: the s2in of oneAs teeth, to J$ 4 ^ 1. a se crampona. -. a se tine bine. hang oneAs head, to ^ a lasa capul in jos; a pune capul in pamant )de rusine*. hang oneAs hat on smb., to arner. J$ 4 a se bizuiBbazaBa conta pe cineva.

hang on smb.As sleeve, to J$ 4 1. a fi complet dependent de cineva; 4 $J a fi catelusul cuiva ; a face sluj in fata cuiva. -. a fi de acord cu tot ce spune sau face cineva. hang on tight, to^ a se tine bineBstrans. hang out the laundr:, to amer. $J$ sl. a parasuta trupe. hang outBhoist the 9hite flag, haul do9n B lo9er the flag, to fig. 1. a ridica steagul alb; a se preda. G. a capitula ; a cobora steagul. hang over smb.AsAheadBover the head of smb., to )d. o primejdie* a plana asupra cuiva;A a ameninta B paste pe cineva. hang the bell about the catAs nec2, to$v.^ bell the cat. hang the bells, to, ^ a monta clopotele. hang the expenseP 4^ sa coste cat o costaP hang. the fello9l 4 ^ da$l naibiiP sa$l ia dracuP hang the jur:, to amer. J$ 4 a scinda voturile juratilor; a opri pe jurati sa ajunga la o hotarare unica, impiedicand astfel pronuntarea sentintei. hang the rudder, to^ a monte carma. hang the 9ashing out, to^ a pune rufele la uscat. hang together, to^ 1. )d. oameni* a fiBsta uniti; a$si uni fortele; a se sprijini )unul pe altul*. -. )d. lucruri* a avea legatura Bo legatura logica; a corespundeBcoincide; a se impacaBpotrivi hang up in smb.As ear, to^^ aGi tranti cuiva telefonul., hang up oneAs axe, to fig. J$ 4 1. a se lasa de treaba. -. a se lasa pagubas hang up oneAs fiddle 9hen one comes home, to J$ 4 a fi vesel in lume si posac acasa hang up oneAs hat )in smb. As house*, to J$ 4 1. )mai ales d., un musafir nepoftit* a ramaneBzabovi mult timp in vizita la cineva; a face o vizita; armeneasca; H a se instala ca la el acasa. -. a se insura si a stabli la sotie. hang upon smb.As lipsBrepl:B9ords, to a sorbi cuvinteleBvorbele cuiva8 a asculta cu aviditate pe cinevaBraspunsul cuiva. hang 9allpaper, to a tapeta; a pune tapete. hang :ooP 4 du$te si te spanzuraP du$te la dracul happen 9hat ma: $$orice s$ar intampla; fie ce o fi. happ: as a birdBa 2ingBa sand$bo: B as the da: is long, )as*^ in culmea feri$ cirii; in al noulea cer. harass the life ont of smth., to 4 ^ a$i face cuiva zile fripteBamare; a$i manca cuiva zilele. harbour thoughts of revenge, to^ a nutri ganduri de razbunare. hard and fast rules ^ reguli stricteBsevereBriguroase. hard as a bone, )as* ^ tare ca piatra. hard as a flintBa stoneBthe nether millstone, )as* fig. ^ )ca* de piatra. hard as iron, )as* ^ 1. tare ca fierul. -. foarte durBaspru. hard as nails, )as* ^ 1. calit; rezistent. -. )d. un sportiv* in forma. M. fara mila; nemilos; neindurator. harden oneAs heart, to^ a se impietri; a se face de piatra; a i se impietri inima. harden smb.As heart, to ^ )d. ceva* a impletri inima cuiva. hardl: out of s9addling$clothes fig. 4^ inca in fasa; inca cu cas la gura. hard nut to crac2, a G 4^ 1.o problema greu de rezolvat. -.o persoana dificila. hard of hearing ^ tareB4 $J fudul de ureche. hard 9ords brea2 no bones J$ 4 ^ cu otuzbirul nu faci nimic. hare it, to ^ a fugi mancand pamantul; a o lua la picior; a o rupe la fugaB goana. hares ma: pull dead lions b: the bear. prov. ^ dupa ce leul moare, multi se gasesc sa$l jupoaie. har2 bac2 to smth., to G 4 ^ a reveni la un subiect. harp on the same noteBstring, to 4 ^ a o tine una si buna; a repeta mereu acelas lucruBvesnic aceeasi poveste. harro9 smb.As feelings, to ^ a amara B deprimaBchinui pe cineva; a$i strica cuiva inima. harr: a debtor, to ^ a pune sula in coasteB unghia in gatul unui datornic.

haste is of the devil prov.^ graba strica treaba; cine se grabeste si ce are prapadeste. has the cat got :our tongueLamer. 4 ^ ce, ti$a pierit graiulL ti$a taiat popa limbaL hast: climbers have sudden falls prov. ^ cine sare cam sus indata cade jos hatch a plot, to ,^ a urziBunelti Bpune la cale un complot. hatch out a plan, to fig; ^ a concepeB intocmi un plan. hate li2e poisonB li2e the plague, to ^ a ura de moarteBcumplitBdin tot, sufletu'B4 $J ca pe dracu; a$i fi drag ca sarea$n ochi. hate smb.As guts, to amer.,J$ sl. ^ a ura de moarte pe cineva. hate the sight of smb., to^ a nu putea suferi pe cineva; a nu avea ochi sa vada pe cineva. hat in haud, oneAs hat in oneAs hand, 9ith oneAs hat in oneAs hand ^ plecat B slugarnic, servi1; caciulinduGse, ploconindu$se; umil. haul a boat up the beach, to vG haul up a boatt on )to* the beach. haul a rope taut, to mar. ^ a trageB intinde o franghie. haul atBupon a rope, to ^ a trage )de* o funie cu putere. haul do9n oneAs coloursBflag, to v, hang out the 9hite flag. haul do9nBlo9er $the flag, to v. hang out the 9hite flag. haul in oneAs sails, to J$ 4 1. a mai lasa din pretentii. -. a se restringe; a mai taiaBreduce din cheltuieli. haul it, to amer. sl.^ a o intinde B stergeB sterpeli Btuli; a spala putina; a$si lua talpasitaBcatrafusele. haul oneAs ashes, to amer. s1.^ a o lua din loc; a$si lua catrafusele; a se evapora. haul smb. over the coals, to 4 ^a sapuni pe cineva; a trage cuiva 7 sapunealaBun perdaf; a lua pe cineva la refecBrostBtrei pazeste. haul smb.As ashes, to amer. s1. ^1. a da pe cineva afara; a$i face cuiva vant; a$i spune cuiva sa se careBsa 7 intindaBstearga. -. a chelfaniB cotonogi cojoculBnadragii )de praf. * haul smb. up for )doing* smth., to $ 4^ a$i cere cuiva socoteala pentru ceea ce a facut. haul the mail, to amer. s1. ^a da zorBpinteni; a$i da bataie; a baga in viteza. haul the tac2s aboard, to mar.^ a lega murele unei vele. haul up a boat on )to* the beach, to $a trage o ambarcatiune la tarm. haul upon a rope v. haul at a rope. have a bad brea2, to amer. O. get a bad brea2. have a bad breath, to $a$i mirosi )cuiva* gura. have a bad fall, to^ a cadea rau. have a badBpoor hand, to $a nu avea mina buna )la jocul de carti*; fi in mana. have a bad night, to $a dormi prost; a nu dormi bine. have a bad nose )for*, to $a nu avea fiu )cand e vorba de*. have a badBhardBrough time )of it*, to $1. a indura multe )suferinte*; a trece prin multe )incercari grele*. -. a trece printr$un moment neplacutBde grea incereare. have a bad 9ind, to $ a nu avea suflu. have a bashBcrac2BgoBshotBstabBtr: at smth.Bdoing smth., to$ a incerca cevaBsa faca ceva; a face o incercare; a$si incerca puterile la ceva. have a basinful, to v. have enough of. haveBta2e a bath, to $a face bale. have a bearing onBupon smth., to $)d. ceva* a fi in legaturaBraport cu ceva; a avea legatura cu ceva; a influentaBafecta ceva. have a bee in oneAs bonnet, to 1. v. have rats in the attic. -. have bats in oneAs belfr:. have a bell:ful, to $have enough of. have a bent for smth., to $a avea inclinatiiBaptitudini pentru ceva. have a bingeBboozeB P bustBspree, to v.$ go on the binge. have a bite, to$ a lua 7 imbucaturaBinghititura; a pune ceva in gura; a lua 7 mica gustare.

have a bone in oneAsBthe armBleg, to , glum. a nu avea putere sa miste un degetBsa se scoale; a$i fi ol ene cumplita. )expresie folosita ca pretext glumet pentru a nu face ceva, a nu se ridica sau a nu se misca dintr$un loc*. have a bone in oneAsBthe throat, to $ glum. a nu fi in stare sa scoata o vorba; a nu avea limba )de grait*. have a boneBcro9 to pic2 9ith_ smb., to fig. 4 $a avea o mica rafuiaila socoteala cu cineva; a avea un )mic* cont de reglat cu cineva; a avea ceva de impartit cu cineva. have a booze, to 4 v. go on the binge. have a bout of 9ords 9ith smb., to $a avea un schimb de cuvinte cu cineva. have aboutBb:Bon one, to $a avea asupra sa. have a bo9ingBnodding ac\uaintance 9ith smb., to$ a fi prieten de ziua cu cineva have a brainstorm, to 4^^ a aveaBa$i veni o idee grozavaBnemaipomenita. have a brittle temper, to^ a$si iesi repede din fire; a$i sari repede tandara. have a broom inBup oneAs tail, to v. get a broom in oneAs tail. have a brush 9ith smb., to $a avea o ciocnireBincaierare cu cineva. have a bust, to P v go on the binge. hue a cardBan ace up oneAs sleeve, to 4 $a mai avea un atu; a nu fi inca la capatul resurselor. have a careP^ 1. fii atentPatentieP baga de seamaP ia seamaP ai grijaP -. abtine$te; nu te bagaP taciP have a character for smth., to$ a fi cunoscut pentru ceva; a avea faima de. have a charmed existenceBlife, to v. bear a charmed existence. have a chat )9ith smb.*, to $a sta de vorba B la taifas Btaclale Bla un pahar de vorba )cu cineva*; a face o sueta cu cineva; a schimba o vorba )cu cineva*. have a chest &$ra:, to$ a$si face o radiografie pulmonara have a child b: smb., to $)d.o femeie* a avea un copil de laBcu cineva. have a child on the 9a:, to )d. o femeie* P$ astepta un copil; a fi insarcinata B gravida. have a chip on oneAs shoulder, to 4 v. carr: a chip on oneAs shoulder. have a church:ard cough, to 4 ^ a$l chema pamantul; $J a se vindeca cu zearna de clopot. have a cigar, to$ a fuma o tigara de foi. have a cigarette, to $a fuma o tigara. have a close shave, to 4 v. have a narro9 escape. have a cob9eb in oneAs throat, to J$ 4 $ a i se fi uscat gatul; a avea gatlejul uscat. have a cold hanging about one, to $a avea o raceala de care nu mai scapa. have a coltAs tooth, to J$ 4 $ )d.o persoana in varsta* a avea gusturi tineresti. have a commanding appearance, to $a avea o infatisareBtinuta impunatoare; a avea prestanta have a crac2, at smth., to v. have a bash at smth. have a cro9 to pluc2Bpull. 9ith smb., to 4 v. have a bone to pic2 9ith smb. have a crush on smb., to 4 $a i se scurge ochii dupa cineva; a fi mortP nebunBa se topi Ba$i sfirai calcaiele dupa cineva; a$i cadea cu tronc la inima. have a cush: time, to 4$ a se giugiuli; a se dragosti have a dance, to $ a dansa. have a dash at smth., to..$ 4$ a incerca ceva_; a$si incerca norocul .. la ceva; a face o incercare. have a dashBtouch of the tar$brush, to J$ 4$a avea cevaBun pic de singe de negru in vine. have a decent competenceBhave enough to live on )and smth. to spare*, to $$a avea din ce trai )slava %omnuluiP *. haveBta2e )a* delight in smth., to ^1. a seA desfata Bdelecta cu ceva; a gusta ceva; a$i placea ceva; a$i face placere sa ; a gasi placere in ceva. -. a se complacea in ceva. have a dig at smb., to 4 11. give smb. a dig in the ribs. have a dig at smtb., to J$ P $ a incerca ceva; a se apuca de ceva.

have a disli2e forBof smth., to ^a avea o aversiuneBrepulsie pentruBfata de ceva. have. a do9n on smb., to.$ P ^ a avea pica Bboala pe cineva; a pica cuiva; a avea un dinte impotrivaBcontra cuiva. have a do9nright manner, to $ a fi dintr$o bucata. have a doze, to^ a picotaBmotaiBdormita; a dormi pe jumatate. have a dramBdropBnip, to 4$ a trage un gatBo dusca have a dreadBfearBhorrorBterror of smth., to $a$i fi teamaB groaza de ceva, a$l inspaimantaBingrozi ceva. haveBta2e a drive, to v. go for a drive. have a drop in oneAs. e:e, to 4$ a fi baut un paharel mai mult; a fi )cam* cu chef; a fi cherehelitBafumatBfacut. have a drop too much, ta2e a drop )too much*., to$ a bea un paharel mai mult; a se chercheli; a se afuma; a fi cu chef. have a face as long as a fiddle, to$ a fi plouatBposomoritBabatut; a stat sedeaBumbla ca o curca plouata; a$i fi inima grea; a nu$i fi boii acasa. have a face$lift, to v. have oneAs face lifted. have a fall, to^ a cadea. have a fascinationBan appealBan attraction for smb., to$ )d. cineva* a$l atrageBdelectaBfascinaBincanta cineva; a simti 7 atractie pentru cinevaB ceva; a$i merge cuiva la inima ceva; a se simti atras de cinevaBceva. have a feed, to )d. un copil mic sau un cal* $a manca; a se hrani. have a feeling, to$ 1. a avea sentimentulBsenzatia; a simti; a presimti. -. $for$ a nutri un sentiment pentru. have a )fe9 button)s* missing, to amer. 4$ a$i lipsi cuiva o doaga; a fi )cam* intr$o doaga; a fi scrintitBtacanit. have a film over the e:es, to^ a vedea ca prin pinzaBsitaBceata; a deslusiB distinge cu greu. have a fine figure, to^ a fi bine facutBchipes; )d. femei* a avea un corp frumos; H a avea nuri. have a fineBgoodBpleasantB9onderful time, to^ a se distra, a petrece bineB minunatBde minune. havea finger in the pie, to J$ 4^a fi amestecatBbagat in ceva; a avea un amestec )oarecare* in ceva; a nu fi strain de ceva; 4 $. a$si fi varatB bagat coada in ceva. have a fit, to fig. 4^ a$i veni rau; a face o criza. have )a fit of* the blues, to.$ 4 ^a aveaBa$i fi inima neagra.; a avea ganduri negre; I 4 $. a i se fi inecat corabiile. have )a fit of* the sul2s, to^ a nu fi in apele lui; a nu fi in toate apele; a fi in toane rele have a flairBgift for smth.Bdoing smth., to^ a avea darul unui lucruBsa faca cevaB de a face ceva; a fi inzestratBtalentat pentru ceva; a avea talent pentru ceva; a avea talentul sa facaP de a face ceva. .. have a fling at smth., to P. have a bash at smth.Bdoing smth. have a flippantB glibB4 9ell$oiled tongue, to^ a fi bun de gura; 4 $J a avea papagal. haveBta2e a flutter inBon smth., to^ a miza pe ceva )'a curse, bursa etc.*. have a footBhand in the dish, to 4 v. have a finger in the pie. have a foul mouth, te^ a avea gura reaBo gura spurcata ; a fi spurcat la gura.. have a frgiht, to ^a trage 7 sperieturaBspaima; a se speria. have a frog in oneAs throat, to.$ 4 ^a avea o raguseala; a fi ragusit. have a fullBtrue realisation of smth., to^ a$si da pe deplinBperfect de bineB limpede seama de ceva; a intelege limpede; a fi lamurit complet in privinta unui lucru. have a furlough, to v. go on furlough. have a game )9ith smb* . ., to 1. a face o partida )cu cineva*. -. a pacaliB duce pe cineva. have a gift for smth., to v. have a flair for smth. haveBta2e a glass too much, to 4^ a bea un paharel mai mult; a se afuma; a se chercheli; a fi lulea. have a glib tongue, to u. have a fllppant tongue.

have a go at smth., to v. have a bash at smth. have a good brea2, to arner. P. get a good brea2. have a good command of a language, to^ a stapani )bine* 7 limba. have a good deliver:, t )d. 7 femeie* a avea 7 nastere usoara.. have a good face, to ^ a avea )o* mina buna; a arata bine. have a good B thorough grasp of smth., to ^ a cunoaste bineB temeinic ceva; a avea cunostinte solideBtemeinice despre ceva. have a good grasp of things, to ^ a prinde repede; a fi istet.. . have a good grip of smth., to .$ 4^ a fi stapan pe ceva; a stapani bine ceva; a cunoaste ceva temeinic. have a good grip on an audience, to^ a tine treaza B incordata atentia specta$ torilor; a capta atentiaBinteresul spectatorilor. have a good grizzle, to^ a$si varsa tot amarul. have a good grounding in smth., to ^ a avea cunostinte temeiniceBsolide de cevaB a cunoaste ceva temeinic. have a goocl grouse, to.$ 4 ^ a avea temei de plangereBreclamatie have a good hand, to^ a avea mina buna )Ba jocul de carti*. have a good head for smth., to^ a se prieepe la ceva. have a )good* head on oneAs shoulders, to^ a fi cu capul pe umeri; a fi un om cu )scaun la* capBjudecataBbun$simt_ have a good innings, to 4 ^a trai mult si bine; a o duce bine toata viata. have a good laugh, to^ a rade din toata inima; 4$J a trage o portie buna de ras. have a good lead, to^ a avea 7 cheie B un indiciu. have a )goodBgreat* mind to do smth., to^ a avea )mare* chefBpofta sa faca ceva; 4$J a$i da inima ghesBbranci sa faca ceva. have a good night, to ^ a dormi bine. have a good nose, to^ a avea mirosul fin. have a good old time, to v .$ have a joll: good time. have a good presence, to^ a avea prestanta. have a good press, to^ a avea o presa buna.; a se bucura deBa obtine o apreciere favorabila B o buna apreciere in presa have a good store of smth., to^ a fi bine aprovizionat cu ceva. have a good time, to v have a fine time. have a good tuc2$in, to 4^ a manca pe rupte ; a baga bine la ghiozdan; a$si umple burdihanul; a baga in el ca intr$un spital. have a goodBlong 9ind, to ^ a avea suflu bun; a avea plamani buni. have a gorgeousBgrandBhigh time, to P. have a fine time. have a gossip 9ith smb., to^ a sta la taifasBtaclale cu cineva; a face 7 sueta cu cineva. have a great deal ofBa strong pull 9ith smb., to^ a avea mare trecere la cineva. have a )great* sa: in a matterB it, to^ a avea un cuvant )greu* de spus in legatura cu ceva. have a green thumb, to^ a se pricepe laBa fi mester in gradinarit. have a grievance against smb., to^ a avea 7 plangere impotriva cuiva. have a grouch, to ^ a fi prost dispusBmorocanosBursuz. have a grouch against smb., to amer. 4 v. have a grudge against smb. have a grouse against smb., to 4 v. have a grudge against smb. have a grudge spiteBtooth against smb., to 4^ a avea picaBciuda pe cineva; a purta pica cuiva; a avea un dinte impotriva cuiva. have a gruelling time, to^ a fi chinul pe pamint; a trage din greu; a se speti; a trece prin toate alea. haveBma2e a guess, to^ a incerca sa ghiceasca. have a gust in the attic, to 4^ a se chercheli; a se pili. have a handBpart in smth.Bdoing smth...to^ a fi amestecat in ceva a avea partea sa in ceva; a avea un rol in ceva. have a hend in the dish, to v. have a finger in the pie. have a handle to oneAs name, to G iron.^ a avea un titlu )de noblete*. have a hand li2e a foot, to G 4^ a fi neindemanaticBstangaci. have a hand onBover smb., have smb. in the palm of oneAs hand, to^ a avea pe cineva la mana.

have a hang$over, to 4 ^ a fi mahmur; a avea mintea aburitaBtulbure )dupa betie*. have a han2ering forBafter fame, to^ a tanji dupa glorie. have a )hard* job to doBdoing smth., to^ a$i fi )tare* greu sa faca cevaB a avea de furcaBbataie de cap sa faca ceva. have a hard roe to hoe, to^ a avea de furcaBde tras. have a hard time of it, to v. have a bad time )of it*. have a head, to G 4 ^ 1. a$i dureaBa$i plesni capul )dupa un chef*. -. v. have a hang$over. have a head on oneAs shoulders, to v. have a )good* head on oneAs shoulders. have a heart, to^ a fi om de inima; a avea inima bunaBsuflet bunB a fi bun la inima. have a heart$to$heart tal2, to^ a avea a discutie intre patru ochi; a avea a discutie intima. have a heav: hand, to^ a fi stangaciBneindemanatieBnepriceput. have a hectic time, to^ a avea a perioada ingrozltor de incarcataB a fi ocupat pana peste cap; a nu avea un mamentBo clipa de ragazB a avea treabaBa fi ocupat de dimineata pana seara; a nu mai sti unde ii este capulBce e cu el., have aBthe hell of a time, to 4 // a fiBnimeri intr$un adevarat infern -. a petreceBa se distra nemaipomenitBformidabilBgrozav. have a high colour, to^ a fi rosu la fata.. have a high old time, have the time of oneAs life, to 4 ^ a se distraBamuzaB a petrece grozavBde minuneBin legeBpe cinste, have a high opinion of smb., to^ a avea a parere foarte buna despre cineva. have a high regard for smb.Bsmth., to O. hold smb.Bsmth.in high esteemB regard; have a high time, to v.Ahave a fine time. have a hold over smb., to^ a avea la mana pe cineva; a avea putere asupra cuiva. have a hunch that, to G P ^ a banui ca, a avea o banuiala ca; have a jag on, to amer. 4^ a fi baut facutBafumat aghezmuit. have a jo2e )9ith smb.*, to^ a glumi )cu cineva*. have a joll: good time, to^ a se distraB a petrece grozavBde minune; a se distra nemaipomeult; a se amuza copios, have a 2nac2 for 9riting, to 4^ a avea condei. have a 2nac2 of doing smthl., to v. have the 2nac2 of smth.Bdoing smth. have a level head, to ^ a fi om cu judecata; a avea capul pe umeri; a fi cumpatat Bechilibrat. have a lie do9n, to^ a se intinde B culca. have a light at the pub, to , 4^ a avea cont curent la carciuma. have a light tonch, to^ a avea mana usoara; a fi usor de mana; )d. un pianist* a avea tuseu. have a li2ing for smb.Bsmth., to^ a avea o simpatie B afectiune pentru cineva; a$i placea ceva; a se simti atras de ceva. have a line on smth., to v. get a line on smth. have )a litter of* Vittens, to amer. st. ^1. a$l apuca nabadaileBpandaliile. -. a$i tremura balamaleleB genunchii; a dardai de frica; a$i tatai inima. have a livel: time of it, to 4^ a avea treabaB de lucru pana peste cap. have all oneAs buttons )on*, to G 4^ a fi un om cu scaun la capBcu judecata sanatoasaB intreg la minteB cu mintea intreaga. haveBput all oneAs eggs in one bas2et, to J$ 4^ a risca totul; a juca B miza totul pe o singura carte. have all oneAs e:es about one, to^ a fi cu ochii in patruBcu bagare de seama; a deschide ochii. have all oneAs trouble for nothingBfor oneAs pains, to 4 G a ramane cu buzele umflateBcu buza fripta Bbuzat, bave )all* oneAs 9or2 cut out )for one*, to^ a avea multa treabaBmult de lucru; a nu$si mai vedea capul de treaba; a avea multe pe cap; a a vea mare bataie de cap. haveBhold )all* the cards )in oneAs handBhands*, have the trump card, hold all the 9inning cards, to^ a avea )in mana* toate atuurileBavantajele; a fi in situatia de a castiga; a fi stapan B 4 G calare pe situatie.

have all the time in the 9orld, to^ a avea timp berechet. have a long arm, to J$ 4^ a avea multa trecere B putere; H a fi periculos. have a long head, to G 4^ a fi perspicace; 4 G a avea pas bun. have a long run, to^ 1. a fiBramane mult timp in vogaBla moda; a avea cautare mult timp. -. )d. o piesa * a tine afisul mult timp. have a long 9ind, to v. have a good 9ind. have a long tongue, to 4^ a avea limba lunga; a fi limbutBflecarBguraliv; a fi gura$sparta. haveBta2e a loo2 at smb.Bsmth., to^ a se uita la cinevaBceva. have a loo2$in, to sport etc. ^ a avea sanse de succes. have a loo2 of smb.Bsmth., to^ a aduceBsemana putin cu cinevaBcu ceva. have a lot of 2ic2, to )d. cineva sau ceva* a fi tareBputemic; a avea putereBtarie. have a lot on ,the ball, to amer. 4^ a sti meserie; a fi priceput. have a lo9Blittle Bno regard for smb.Bsmth., to v. hold smb.Bsmth. in lo9 esteemBregard. have a lump in oneAs throat, to^ a i se pune un nod in gat. have a maggot in oneAs brainBhead, to 4^ a avea gargauni )la cap*. have a mi2e, to 4^ a taia frunza la caini. have a mind of oneAs o9n, to ^a sti ce vrea; a gandi cu mintea sa. have a misfortune, to^ 1. eufemistic )d. o femeie* a avea un copil nelegitimB din fiori. -. P a fiBintra la parnaieB racoareBzdup. have a mon2e: on oneAs bac2, to sl. 1. a consuma droguri. -. a purta pic5. have an ace up oneAs sleeve, to 4 v. have a card up oneAs sleeve. have an advantage over smb., to v. get the advantage of smb. have an affair 9ith smb., to^ a avea o leg5tur5 cu cineva. have an anchor to 9ind9ard, to v. cast an anchor to 9ind9ard. haveBta2e a nap, to^ a trage un pui de somnBun somnulet; )dup5 prinz*.a$6i face siesta; a$6i face somnul de dup5$amiaz5; a se intinde Blungi putin. have an appeal for smb., to v. have a fascination for smb. have an argument 9ith smb., to^ a avea o disput5 cu cineva; a se certa cu cineva. have a narro9 eseape B shaveBs\uea2, to 4^ a sc5pa ca prin urechile acului; a fi fost la un pas de. have a nast: tumble, to^ a c5dea r5u. have an attraction for smb., to v. have a fascination for smb. have an audience of smb., to ^ a avea o intrevedere cu cineva. have an axe Baxes to grind, to 4^ a aveaBurm5ri un interes personalBintereseBscopuri personale; a actiona intr$un scop interesat. have an ear for smth., to^ 1. a avea ureche )muzical5Bbun5*. -. a se pricepe la ceva; a 6ti s5 aud5Basculte ceva. have an earl: night, to^ a se culca devreme. have an ear to the ground, to^ a fi cu ochii$n patruBcu luare$aminte, a$6i deschide urechile. have a near touch, to^ a sc5pa ca prin urechile acului. have an edge on, to amer. sl. a fi cherchelitBabtiguitBmahmur. have an edge on smb., to amer. 4 v. have anBthe edge over smb. have anBthe edge over smb., to^ a avea avantaj fat5 de cineva;avantaj fat5 de cineva. have an effect Bimpact onBupon smb.Bsmth., to^ a influentaBafecta )mult Bcon$ siderabil* pe cinevaBceva; a avea efectBo influent5 )puternic5 B deosebit5* asupra cuivaBceva. have a ne9 boo2 on the anvil, to^ a avea o nou5 carte in lucruBpe santier. have an e:e for smth., to^ a avea ochi pentru ceva; a 6ti s5 vad5 ceva; a se pricepe la ceva. have an e:eful at smth., to ^a se uita cu ochi mari la ceva; a privi ceva cu gura c5scat5. have an e:e in oneAs head, to^ a avea perspicacitateBun ochi ager. have anBoneAs e:e on v. 2eep an e:e on. have an e:e to, to v. give an e:e to. have an e:e to ever:thing, to^ a avea grij5 de toate.

have an e:e to the main chance, to^ a$6i face interesele; a urm5ri propriul interes; a c5uta numai ca6tigul; a umbla numai dup5 ca6tig; a fi cu ochii numai la ca6tig. have an honoured place in smth., to^ )d. cineva sau ceva * a aveaBocupa un loc de cinste in ceva. have an idea, to^ a avea impresia; a i se p5rea; a simti. have a night on the tiles, to^ a trage un chef )in timpul nopRii*. have a night out, to^ a petrece o sear5Bnoapte pl5cut5 have an importantBprominentBsignificant place in smth., to ^)d. cineva sau ceva* a aveaBocupa un loc importantBde seamaBde frunte in ceva. have an inside trac2 )to doing smth., to I a aveaBfi intr$o pozitie avantajoasa; a avea mai multe sanseB sanse mai mari )sa faca ceva*. have an interest for smb.Bsmth., to ^)d.cineva sau ceva * a$l interesa cinevaB ceva pe cineva; a prezenta interes pentru cineva. have a nip, to v. have a dram. have an 'rishmanAs rise, to glum. ^a ajunge din cal, m5gar. have an itch for smth.Bto do smth., to ^a$i cr5paBarde buza cuiva s5 fac5 ceva; a muriBa se da in vant dup5 ceva; a ardeBavea boal5 s5 fac5 ceva. have an itching palm, to J$$ 4^ a fi lacom dup5 ca6tig. have an oar in ever: manAs boat, to fig. 4^ a$6i varg nasul in treburile altora; a$6i b5ga nasul unde nu$i fierbe oala; a$6i varg coada peste tot. have an odds$on chance of, to ^ a avea 6anse mari de. have an off da:, to amer. 4 ^ a avea oBa fi in zi proast5. have an open hand, to^ a avea man5 larg5; a fi darnicBgeneros. have an open mind, to^ a nu avea idei preconcepute; a fi receptiv la idei noi; 4$$$I a fi descuiat la minte. have a nose for smth., to ^ a avea fler pentru ceva; a simtiBprinde ceva. have another, to ^ a trage la m5sea; a se beRivi; a da cu paharul. have another card up oneAs sleeve, to ^ a mai avea ceva la man5. have a notion, to^ a$6i b5ga in cap ideea; a avea impresia; a$i veni in cap gandul; a$6i inchipuiB imagina. have an urge to do smth., to^ a simRi un indemaBa avea dorinta s5 fac5 ceva. have an &$ra: photograph:, to^ a$6i face o radiografie. have a one$trac2 mind, to ^a fi stramtBingust la minte; a avea un orizont ingust. have a pac2age on, to amer. sl. ^ a fi cherchelitBpilitBcriR5. have a part in smth., to v. have a hand in smth. have a pash on smb., to inv. v. have a crush on smb. haveBta2e a peep )at*, to ^ a privi pe furi6Bascuns )la*; a arunca o privire furi65. have a piece of 9or2 in handBon the stoc2s, to^ a avea ceva in lucruB4$$I pe 6antier. have a place in the sun, to fig.^ a avea condiRii favorabile de dezvoltare. have a pleasant time, to v. have a tine time. have a puff at a pipe, to^ a trage din pip5. have a \uic2Bread: 9it, to^ a fi ager la minte; a avea o minte ager5B vioaie. have a raise )in salar:*, to amer. v. get a rise in salar:. have a rattling time sl. ^ a se distra grozavBpe cinste. have a razzle, to sl. v. go on the binge. have a read: tongue, to^ a ripostaBr5spunde )intotdeauna* prompt; v. si have a flippant tongue. haveBta2e a rest, to^ a se odihni. havejta2e a ride, to v. go for a ride. have a ring$side seat, to^ a vedea Burm5ri ceva )evenimente etc. *dintr$o pozitie favorabil5Bavantajoas5. have a rise in salar:, to v. get a rise in salar:. have a rod in pic2le for smb., to 4 v. have it in for smb. have a rough tine of it, to v. have a bad time )of it*. have a rumpus 9ith smb., to 4^ a se lua la hart5 cu cineva ; a se cioro$ v5iBciond5ni cu cineva. have a run, to v. go for a run.

have a run of badB ill luc2, to a fi in pasa proastaBneagra; a se tine ghinioanele lant. have a run of luc2, to^ a fi in pasa buna; a$i merge bineBdin plin. have a sa:Bvoice in smth., to ^ a avea un cuvant de spus intr$o problem5. have a score to settle 9ith smb., to^ a avea o r5fulal5 cu cineva; a se r5fuiBsocoti cu cineva; a avea ceva de pus la punct cu cineva. have a scre9BslateBtile loose, to 4^ a$i lipsi o doag5; a fi )cam* intr$o doag5Bureche; a fi cu trei roate la car. have a set$to, to$4^ a se inc5iera. have a shave, to^ a se rade. have a short run, to ^)d. o pies5 * a nu tine mult timp afi6ul; a tine afi6ul puRin timpBpuRin5 vreme; a se juca puRin. have a short temper, to^ a fi nest5panitBrepezit; a fi iute la manie; a$i s5ri repede mu6tarul. have a shot at smth., to v. have a bash at smth. haveBget a shot in the arm, to^ 1. a i se face o injecRie. -. fig. )d. cineva, ceva* a prinde putere; a lua avant; a primi un impuls. haveBta2e a sho9er, to^ a face du6. have a sh: at doing smth., to 4^ a incerca s5 fac5 ceva. haveBget a sight of smb.Bsmth., to v. catch sight of smb.Bsmth. have a sit do9n, to^ a se a6eza. have a slate loose, to 4 v. have a sere9 loose. haveBget a sleep, to^ a dormi; a trage un pui de somn. have a slo9 9it, to^ a fi greu de cap. have a sl: hit at smb., to H> 4^ a satirizaB impunge pe cineva. have a smac2 at smth., to 4^ a incercaBface o incercare. have as man: lives as a eat, to ^a avea 6apte vieRi )intr$insul*. have a smashing tine, to 4 v. have a joll: good time. have a smattering of smth., to^ a bajbai intr$un domeniu; a avea noRiuni de ceva; a avea o spoial5 de cuno6tinRe despre ceva. have a smo2e, to^ a fuma. have a smooth tongue, to^ a avea gura aurit5Bde aur. have as much chance as a sno9fla2e in hell, to austral.^ a nu avea nici oBcea mai mic5 6ans5; a fi f5r5 nici o 6ans5Bf5r5 speranR5. have a solt job, to^ a avea o slujb5Bmunc5 u6oar5; a nu avea mare lucru Bcine 6tie ce de f5cut; a nu da in branci. have a softB9ea2 spot for smb., to 4 ^a avea o sl5biciune pentru cineva; a avea pe cineva la inim5. have a soft tongue, to^ 1. a fi dulceBmieros la vorb5; a fi cu limba )fagure* de miere. -. a avea limb5 de aur. have a song, to^ 1. a canta un cantec. -. a asculta un cantec. have a spar2 in oneAs throat, to fig. 4^ a avea tot timpul gatul uscat; a$i fi sete tot timpul; 4$ a fi inR5rcat cu lacherd5. have a sp'te against smb., to 4 v. have a grudge against smb. have a spree, to 4 v. go on the binge. haveBta2e a s\uint )at*, to 4 ^ a se uita )la*; a arunca o privire )la*. haveBma2e a stab at smth., to amer. 4^ a incerca s5 dea lovitura. have a sta2e in smth., to^a avea intereseBun interes in ceva; a investi in ceva; a participa la ceva; a pune ceva intr$o afacere etc. have a sta2e in the game, to 4^ a avea un interes. have a stic2: time, to 4 v. have a bad time )of it*. have a stroll, to v. go for a stroll. have a strong graspB grip, to^ a avea priz5 bun5. have a strong pull 9ith smb., to v. have a great deal of smb. have a sunstro2e, to^ a faceBc5p5ta insolatie. have a s9eet tooth, to^ a fi mare amator de$ dulciuri; 4 a se da in vant dup5 dulciuri. haveBta2e a s9im, to v. go for a s9im. haveBsuffer from a s9ollen head, to^ a fi increzutBfudul Bplin de sine; a se crede mare 6i tareBburicul p5mantului; a se umfla in pene; a face pe nebunul.

have a tal2 )9ith smb.*, to^ a sta de vorb5 )cu cineva*; a avea o discuRieBconvorbire )cu cineva*; a vorbiBdiscuta )cu cineva*. have a terrible time of it, to v. have a bad time of it. have a thic2 s2in, to^ a avea obrazul de tovalBobrazul gros; a fi gros de obraz. have aBthis thing about smb.Bsmth., to 4^ 1. a avea o sl5biciune pentru cinevaBceva; a avea ceva pentru cineva. -. H> a avea oroare de cinevaB ceva; a$i face r5u; a nu putea suferi pe cinevaBceva. have a thin s2in, to$fig. a fi foarte sensibilBsusceptibil. have a thin time, to 4 v. have a bad time )of it*. have a tile loose, to 4 v. have a scre9 loose. have a tilt at smb., to^ a inRepaBimpunge pe cineva )prietene6te intr$o conversatie, dezbatere etc. *; a intra puRin in cineva. have at it, and have it prov.^ cu curaj 6i cu silinR5 izbute6ti la orice te indeletnice6ti. have a tooth against smb., to v. have a grudge against have a tooth out, to^ a$6i scoate un dinteBo m5sea. have a touch of the sun, to ^a avea o insolaRie u6oar5. have a touch of the tar$brush, to 4 v. have a dash of the tar$brush. have a tough time, to$o. have a bad time )of it*. have a trial run )in a car*, to^ a face o plimbare de prob5 )cu ma6ina*. have a tric2 of, to^ a avea maniaBobiceiul de. have a true realisation of smth., to v. have a full realisation of smtb, have a tr:, to^ a incerea; a face o incercare. have a tr: at smth., to v. have a bash at smth. have a tr:ing da:, to^ a avea o zi grea; a fi pus la grea incercare. have a turn for smth., to^ a avea talent la ceva; a avea aptitudiniB inclinaRii pentru ceva. haveBta2e a vie9 of, to ^ a vedea; a privi. have a voice in the matter, to v. have a sa: in smth. haveBta2e a 9al2, to v. go for a 9al2. have a 9arm spot in oneAs heart for smb., to v. have a soft spot for smb. have a 9ash, to^ a se sp5la. have a 9a: 9ith one, to 4 ^ a avea un fel al s5u de a fi care te ca6tig5; a ca6tiga pe cineva cu felul s5u de a fi; a avea un farmec )al s5u*care te ca6tig5. have a 9a: 9ith smb.Bsmth., to^ a 6ti cum s5 ia pe cineva; a 6ti s5 se fac5 bine v5zut de cineva; a avea un fel al s5u de a intrebuinRa ceva; a 6ti s5 umble cu ceva. have a 9a: 9ith 9ords, to^ a avea un fel al s5u de a se exprimaBde a manui cuvintele. have a 9ea2 head, to v. have too much have a 9ea2 stomach,, to^ a fi slab de inger. have a 9ell$oiled tongue, to v. have a flippant tongue. have a 9hac2 at smth., to J$ 4^ 1. a face o incercare; a incerca ceva. -. 4 $I a ataca )o friptura etc. *. have a 9hale of a time, to H$ 4 a se distraBa petrece grozavBnemaipomenitBpe cinste. haveBhold a 9olf b: the cars, to 4^ a nu avea nici o ie6ireBsc5pare. have a 9onderful time, to v. have a fine time. have a 9ord in smb.As ear, to ^ a spune cuiva ceva la ureche; a spune cuiva ceva confidential; a face cuiva o confident5. have a 9ord 9ith smb., to^ a spune cuiva cateva cuvinte; a vorbiBdiscuta cu cineva. have bac2boneBcharacterBgrit, to ^a avea caracter. have badBhard ine2, to ^a avea ghinion; a nu avea noroc. have barel: enough to 2eep bod: and soul together, to ^ a o duce de azi pe maine. have bats in oneAsBthe beltr:, to 4 ^ ^ a avea sticleti; a$i canta sticleRii in cap; a$i lipsi o doag5; a fi smucit din fer5str5u. a fi intr$o dung5. have been in the sunBsunshine, to st. a fi pilitBafumatBaghezmuit. have been in the 9ars, to 4^ a pati multe.

have been there before, to 4 a nu fi de azi de ieri. have been. through the mill, to 4^ a fi mancat ca alba de ham; a fi trecut prin ciur si prin darmon; a fi uns cu toate unsorile. have bees in the brainsBhead, to J$ 4^ a visa cu ochii deschisi; a$si cladi castele in !pania. have brains, to^a avea capBminteBcreier have b: one, to v. have about one. haveBholdBta2e b: the ears,to ^ a tine bine in manii; a avea la cheremul sau. have charge of smth., to ,v. be in charge )of*. have clean hands, to fig. a fi cuBavea mainile curate. have cold feet, to 4 v. get cold feet. have compassionBpit: on smb., to^ a aveaBa$i fi mila de cineva a avea compasiune pentru cineva. have control ofBover smb.Bsmtb., to^ a avea control asupra cuivaBceva; a avea controlul unui lucru; a fi stapan pe ceva. have designs on smb.Bsmth., to^ a avea planuri cu cinevaBceva; a urmariceva; a planui ceva cu cinevaBceva. have done 9ith smb.Bsmth., to^ a o terminaBispraviBincheia cu cineva ceva; a incheia socotelile; a pune capatBpunct unui lucru. have eggs on the spit, to J$ 4^ a fi ocupatBprins; a avea treaba. have elbo9$room, to^ a avea locBspatiu de mi9areB camp liber de actiune. have enough of, to^ a fi s5tul )pan5 in gat* de; a$i fi lehamite de; a i se acri de. have enough on smb., to^ a avea pe cineva la mana; a sti destule despre cieva )ca sa$l infunzi*; a putea sa i$o faci cuiva; a avea destule probe impotriva cuiva. have enough to live on )and smth. to spare*, to v. have a decent competence to live on. have ever:thingBit oneAs o9n 9a:, to^ a face numai cum vrea e1Bdupa capul sau; a nu intimpina nici o rezistentiiB impotrivire; all right, have it :our o9n 9a:^ bine, f5 cum vreiBcrezi. have e:es at the bac2 of oneAs head, to^ a avea ochi la ceafa; a nu$i scapa nimic. have faith in smb$Bsmth., to^ a crede in cinevaBceva; a se increde in cinevaB, ceva. have for the 9histling, to J$ 4^ a obtine )ceva* foarte usor Bf5r5 nici o greutateBnici un efortB4$$I b5tand din palme. have fort: 9in2s, to 4 ^ a trage un pui de somn )dupa masa*. have freeBfull scope )to*, to^ a avea libertatea )sa*; a avea toata latitudinea )sa*. have fringe benefits, to ^a avea ca6tiguri suplimentare; a ca6tiga pe deasupra. have full s9ing, to^ ^a nu fi supus nici unui control; a se bucura de libertate deplin5. have fun, to^ a se distra; a petrece. have gone, for a Burton, to av. J$ sl. a fi dat disparut. have good cause to do smth., to^ avea toate motivele s5 fac5 ceva. have )good* grounds for smth.Bdoing smth., to^ a avea motive serioaseB intemeiate s5 fac5 ceva. have good road$holding \ualities, to v. hold the road 9ell. have good sea legs, to v. findBget oneAs sea)$*legs. have got a man taped, to sl.^ a cunoa6te pe cineva ca pe$un cal breaz; a 6ti cate parale face cinevaBcat ii poate pielea. have got a s9ollen head to, to 4^ a$6i da ifoseBaere; a se umfla in pene;a nu$6i mai inc5pea in piele. have )got* b: the leg, to amer. ^4 a infundaBvara in cof5Ba lncuia )pe cineva*. have gotAem all on, to 4^ a se ferchezui; a se face ferche6B4$gigea. have gotAem bad, to amer. 4^ a se apuca cu n5dejde de treab5; 4 $f a da in branci. have got oneAs head scre9ed on )the* right )9a:*, to^ a fi cu capul pe umeri ; a avea scaun la cap; a fi un om cu )scaun la* capBcu judecat5Bcu bun simR. have )got* smb. )stone* cold, to 4^ b5gaBpuneBvara pe cineva in cof5.

have got smth. on the brain, to^ a nu$i ie6i ceva din cap; a fi urm5ritBobsedat )de o idee etc. *; a se gandi mereu numai la cevaBla un lucru. have )got* the goods, to amer. H$ sl. a fi capabilB de6tept; a avea cap.. have got up on the 9rong side of the bed, to 4 a se fi sculat cu fundul in sus; a se scula cu fata la cear6af Bla pern5; a avea draciB toane. have gra: on board, to sl.^ a fi afumatBaghezmuitBpilit. have had it, to 4 ^)d. cineva sau ceva * a o incurcaBp5tiBda gn bar5; a se arde; s$a zis cu. have had itsBtheir da:, to ^)d. ceva * a$6i tr5i traiul; a i se duce zilele; a se duceBsfar6i cu ceva; a durat cat a durat; a avea zilele sale. have had neither bite nor sup, to^ a nu fi mancat nici b5ut; a nu avea nici de mancare nici de b5ut. have had oneAs bell:ful, to 4 a$6i fi incasatBluat portia. have had oneAs da:, to^ a fi v5zutBcunoscut vremuri mai bune. have half a mind to do smth., to^ a avea de gandBa$1 bate gandul s5 fac5 ceva. have hard measures, to ^ a fi intr$o situatie foarte grea. have )high* 9ords 9ith smb., to 4^ a lua pe cineva la rostBtrei$p5ze6te; a$i face scandalBmuzic5 cuiva; a$i spune cuiva cateva. have UobsonAs choiceBno )other* ehoice )in the matter* )left*, to^ a nu avea ce faceBde ales; a nu exista nici o alternativ5; a accepta ceva in lips5 de altceva mai bun. haveBholdB2eep in hand, to^ a tine in man5; a fi st5pan pe; 4 >f a avea in buzunar. have interest 9ith smb., to^ a avea trecere pe lang5 cineva. have in vie9, to ^ a avea in vedere. have it, to$4^ a inRelege; a pricepe. have it )all* oneAs o9n 9a:, to^ a face cum vreaBpofte6teBdup5 capul s5u. have it )all* over smb.Bsmth., to v. have anBthe edge over smb. have it a9a:Boff )9ith smb.*, to$sl. a face dragoste )cu cineva*. have it both 9a:s, to^ a imp5ca 6i capra 6i varza; a vrea 6i de un leu 6i de la mijloc. have itching ears, to 4 ^a fi ve6nic gn c5utare de nout5ti. have it coming )to one*, to^ a da de dracul ; a o p5Ri. have it for smb., to amer. 4^ a$i c5dea cineva cu tronc la inim5; a prinde drag de cineva. have it hard, to amer. 4 v. be hard up against it. have it in for smb., to 4 ^1. a i$o coace cuiva; a purta sambetele cuiva. -. a avea ac de cojocul cuiva. have it in mind to do smth., to ^a$6i propuneBpune in gand s5 fac5 ceva; a urm5ri s5 fac5 ceva. have it in one )to do smth.*, to^ a fi in stare )s5 fac5 ceva*; a$i sta in puteri )s5 fac5 ceva*. have it in the bac2 of oneAs mind to do smth., to^ a$i bateBpa6te gandul s5 fac5 ceva. have it 2noc2ed, to amer. 4 ^a da lovitura; a fi c5lare pe situaRie. have it )off*, to 4 ^ a o tuli; a o 6terge; a o intinde. have it off )9ith smb.*, to v. have it a9a: )9ith smb.*. have it oneAs o9n 9a:, to v. have ever:thing oneAs o9n 9a:. have it on smb., to^ a o lua inaintea cuiva. have it out 9ith smb., to^ a avea o explicaRieBdiscuRie deschis5 cu cineva. haveBta2e its rise in, to )^d. un rau* a$6i avea izvoarele in; a izvora din. have it :our )o9n* 9a:P^ f5BfaceRi cum 6tiB6tiRiBcum creziBcredeRiBcum iRiBv5 duce capulBcum iRiBv5 vine. have 2issed the Blarne: !tone, to$4 ^ a avea darul lingu6iriiBm5gulirii. have lead in oneAs pants, to amer. 4^ a fi moc5itBmolauBgreoiBbun de trimis dup5 pop5; a mergeBumbla ca melculBcu pa6i de melc. have lead in oneAs pencil, to amer.$4 ^a avea viaR5 in el; a fi plin de viaR5Benergie; a fi o sfarleaz5Bzvarlug5; a avea argint viu gn vine. have lee9a:, to fig. ^ 1. a avea r5gaz. -. a avea libertate de acRiune. have little price of, to^ a pune puRin preR pe. have long ears, to^ a fi foarte curios.

have long hands, to^ a fi influent; a avea putere. have lost a button, to 4^ a$i lipsi o doag5; a fi intr$o ureche. have lost oneAs tougue, to^ a$i pieri cuiva glasulBlimba; a i se luaBgncurca limba. have maggots in the brain, to 4 v. have rats in the attic. have man: irons in the fire, to 4^ a avea multe lucruri de f5cut in acela6i timp; a fi antrenat in multe activit5Ri. have man: stringsBmore than one string to oneAs bo9, to fig.^ a avea multe coarde la arc; a dispune de multe resurse. have misgivings about doing smth., to^ a avea indoieli Bb5nuieli in leg5tur5 cu ceva. have mone: to bum, .to 4^^ a fi doldora de bani; a scoate bani cu lopata; a se scalda in bani; a$l da banii afara din casa. have more than one string to oneAs bo9, to^^^have man: strings to oneAs bo9. have much lee9a: to ma2e up, to^ a fi in urma cu treaba. have neither head nor tailBneither rh:me nor reason, to^ a nu avea nici cap, nici coadaBnici un rostBchichirezBnici o noimaBnici un %umnezeu have neitherBno part nor lot in smth., to^ a nu avea nimic comun cu ceva. have nine lives li2e a eat, to 4^ a avea noua vieti. have no bac2bone, to J$ 4 ^ a fi lipsit de fermitateBde caracter; 4$J a fi o carpa. have no bearing on the matterB\uestionBsubject, to^ a nu avea nici o legatura cu subiectulBproblema. have no bottom, to fig. a fi fara fund; a fi inepuizabil. have no bo9els, to fig. J$ 4 a nu avea inima.. have no business doingBto do smth., to^ a nu avea dreptulBnici un temei s5 fac5 ceva; a nu fi treaba sa s5 fac5 ceva; a nu il privi. have no choice lelt, to^ a nu avea de ales. have no end of a time, to^ a petrece minunat; a nu simti cum trece timpul. have no fears for smb., to^ )^)d. ceva * a nu$1 speriaB insp5imanta B ingrozi pe cineva; a nu avea team5Bgroaz5 de ceva; a nu avea motiv s5 se team5 de ceva. have no feeling, to ^^ 1. a fi lipsit de simRireBrece. -....in ^ a$i amorRi ) piciorul etc. *. have no feelings aboutBon smth., to^ a nu avea nimic de spus despre cevaB a nu avea nimic impotriva unui lucru; a nu$l deranja ceva. have no guts, to 4 ^1. )d. ceva * a nu avea nici o noim5; a fi lipsit de consistenR5. -. )d. cineva * a nu avea curaj. have no in2ling of the matter, to ^ a nu b5nui nimic; a nu avea habar. have no 2ic2 left )1n*, to 4^ a fi complet doborat Bla p5mant; a nu mai face dou5 parale. have no mind )to do smth.*, to^ a nu avea poftaBchefBnici 7 dorinta )sa faca ceva*. have no notion of smth., to^ a nu avea habarj)nici cea mai mica idee de ceva. have no occasion to do smth., to^ a nu avea nici un motiv sa faca ceva. have no patience 9ith, to^ a nu avea rabdare cu; a$l scoate din sarite )ceva*. have no relish for smth., to^ a nu avea chefBa nu$i arde de ceva; a nu$i placea ceva. have no rival, to^ a nu avea pereche. have no sa: in the matter, to ^ a nu avea nici un cuvant de spus intr$o problema; a fi strain de o problema; a nu fi indreptatlt sa judece o problema. have no side, to 4^ a nu face pe desteptulBgrozavulBnebunul; a nu$si da aere. have no stomach for smth., to 4^ a nu avea chef de ceva. have not a leg to stand on, to J$ 4^ 1. a nu se intemeia B sprijini pe fapteB realitati. -. a nu avea )nici o * justificareBscuza. M. a nu aduce nici o $ dovada graitoareB concludenta. have nothing for it but to, to ^ a nu$i ramine decit sa; altceva de facut decat sa. have nothing for oneAs pains,to v. have oneAs labour for oneAs pains. have nothing in common )9ith*, to^ a nu avea nimic comunBnici o legaturaB4$J nici in clin nici in mineca )cu*; a nu avea ce impartasi Bde irnpartit )cu*. have nothing on, to^ a nu avea nimic pe el; a fi gol.

have nothing on smb., to^ a nu avea la mina pe cineva; a nu sti nimicB despre cineva; a nu avea nici o proba impotriva cuiva. have nothing to do 9ith, to^ a nu avea nici un amestee inB4$J nici in;. clin, nici in mineca cu; a nu avea nici o legatura cu. have nothing to sa: for oneself, to ^1. a nu avea ce spune in apararea sa. -. G 4 a fi tacut. have nothing to sho9 for it, to ^a nu obtine nici un rezultat; a nu avea cu ce se mandri. have no timeBuse for smb.B smth., to^ a nu lua in seama pe cinevaBcevaB a nu se uita la cinevaBceva; a avea o parere proasta B a nu avea o parere buna despre cinevaBceva. have no truc2 9ith smb.Bsmth., to inv.^ a nu vrea sa aiba de a face cu cinevaBceva; a nu vrea sa auda de cinevaBceva; a nu vrea sa aiba vreun amestec in ceva; a nu avea nici in clin nici in maneca cu cineva;. have no use for smth., to^ a nu avea nevoie de ceva; a$i fi de prisos ceva. have no 9a: out, to^ a nu avea nici o iesire B scapare. have one over the eight, to G sl^1. a fi baut un pahar mai rnult; a se pili. have oneAs bac2 to the 9all, to^ a fi incoltitBla ananghie. have oneAs bac2 up, to sl . ^1. a aveaBa fi cu draci; a fi cu o falca in cer si cu una in pamant; a fi foc si para. have oneAs blood up, to^ a se infierbanta; a$i fierbe sangele in vine. have oneAs brains on ice, to G 4^ a$si pastra cumpatulB sangele rece; a nu$si pierde capul; a nu se pierde cu firea. have oneAs bread buttered for life, to J$ 4^ a$si avea existenta asigurata; a o duce bine. have oneAs bread buttered on both sides, to fiAg G 4 ^1. a$si ingadui un lux exagerat. -. a nu lasa sa$i scape nici o ocazie pentru satisfacerea intereselor proprii; a fi lacomBavid de avantaje, have oneAs ca2e and eat it, to ^ a impaca si capra si varza; a un leu si de la mijloc. have oneAs ear to the ground, to J$ 4^ a fi la curent cu ce se intamplaB pregateste. have oneself a ball, to amer. s1. u. have a 9hale of a time. have oneself a time, to amer. s1. u. have a 9hale of a time. have oneself to than2 for smth., to^ a fi singur vinovat de ceva; trebui sa$si multumeasca sie insusi pentru ceva. have oneAs e:e on smb.Bsmth., to^ a$si pune ochii pe cinevaBceva. have oneAs e:es glued to, to a nu$si )putea* lua ochii de laBdezlipi ochii de pe. have oneAs e:e$teethB9isdom$teeth cut, to^ a se coace la experienta de viata; a deveni intelept. have oneAs face lifted, to ^a$si face operatie faciala. haveBputBstreteh oneAs feetBlets under smb.As mahogan:, to JA$ 4^ a profita de ospitalitatea cuiva; a trai pe spinarea gazdei. han oneAs fill of, to^ a se indestula cu )eeva*; a manca )ceva* pe saturate. have oneAs fling, to^ 1. a$si face de cap; a se tine de petreceri; 4 $J a$si face mendrele; a o face lata. -. a fi apucat de nabadiiBpandalii. have oneAs )full* s9ing, to ^ a nu$si refuza nimic. have oneAs glasses on, to amer. sl.^ a avea bete in fund; a$i mirosi totul. have oneAs gruel, to 4 lnu. v. get oneAs gruel. have oneAs hac2le up, to u. get oneAs bac2 up 1. have oneAs hair permanentl: 9aved, to^ a$si face parul permanent. have oneAs hand in the fill ,to^ a fi mare si tare; a avea painea si cutitul. have oneAs hands full, to G 4 ^ a avea multe de facutB4 $J o groaza de treaba Btreaba pana peste cap; a nu$si vedea capul de treaba.; a nu a vea o clipa de ragaz. have oneAs hands tiedB in ties, to fig.^ a aveaBa fi cu mainile legate. balAe oneAs head in a tar barrel, to amer. 4^ a avea un bucluc; a da de o belea. have oneAs head in the clouds, to ^ a fi cu capul in nori. have ooeAs head scre9ed on )the* right )9a:*, to u. have got oneAs head scre9ed on )the* right )9a:*.

have oneAs heart in oneAs boot, to 4^ a$i ingheta inima; a i se taiaBmuia picioarele; a i se face inima cat un purice; a avea un trac nebun. have oneAs heart in oneAs mouth B throat G 4^ a avea o strangere de inima.; a fi foarte speriat; 4 $J a i se face inima cat un purice; a$i ingheta inima; a muri de frica. have oneAs heart in oneAs 9or2, to^ a pune suflet in munca; a munci cu tragere de inima B cu rivna. have oneAs heart in smth., to^ a avea tragere de inima pentru ceva. have oneAs heart in the right place, to^ a avea inima bunaBde aur; a fi bun la inima.. have oneAs heart set on smth.Bdoing smth., to^ a tine mortis sa faca ceva; a vrea B tineBdori BneaparatB cu tot dinadinsul sa faca ceva; a vreaBdori ceva cu tot dinadinsul. have oneAs innings, to^ )d. un om politic, opozitie etc.* a$i veni randul; a$i veni apa la moara. have oneAs 2nife into smb., to ^ a avea un dinte impotriva cuiva; a uri pe cineva8 a fi inversunatB indarjit impotriva cuiva. have oneAs labour for oneAs pains, have oneAs pains for nothing, haveB nothing )or oneAs pains*, to ^ a se trudi )pe* degeabaB in zadar; a$i fi truda in zadar; a se alege numai cu truda. have oneAs leg over the harro9s, to G 4^ a nu mai fi dependent de cinevaB ceva. haveBputBstretch oneAs legs under smb.As mahogan:, to 4 v. have oneAs feet under smbAs mahogan:. have oneAs main$brace 9ell spliced, to 4 ^ a se pili; a se afuma. haveB2eepBput oneAs mind on smth., to^ a$si pune ceva in gand; a se hotara categoric sa faca ceva. have oneAs name up, to^ 1. a fi popular. -. a fi obiectul unor discutii vii. have oneAs nose ont of joint, to G 4^ a suferi un esecBo infrangere; 4 $J a$i cadea nasul have oneAs oar in ever:oneAs boat, to 4 ^ a$si bagaBvara nasul have oneAs o9n 9a:, to^ a face ce vrea; a face )ceva* dupa mintea sa. have oneAs o9n 9a: of doing smth., to^ a avea un fel al sau de a face ceva; a avea metoda sa de a face ceva. have oneAs pains for nothing, to v. have oneAs labour for oneAs pains have oneAs poc2ets cleaned of mone:, to amer. 4 v. go to the cleaners; have oneAs pots on, to amer. sl.^ a fi facutBpilitBturtit. have oneAs pound of flesh )from smb.*, to^ a pune unui debitor unghia in gatBsula in coaste. have oneAs sa:, to ^ a spune ce are de spus; a$si spuneBexprima parerea; a$si spune cuvantul. have oneAs sleep out, to^ a_si face somnu'. have oneAs star in the ascendant, to fig. a fi in plina ascensiune. haveBput oneAs tongue in oneAs chee2, to .$4^ a vorbi ironicB in bataie de joc. have oneAs tongue 9ell hung, to^ a fi bun de gura; 4 G a avea papagal. have oneAs tonsils out, to^ a$si scoate amigdalele. have oneAs turn, to^ a fi randul cuiva; a$i veni cuiva randul. have oneAs ups and do9ns, to^ a avea parte si de bine si de rauri de bucurii si de necazuri. have oneAs 9a:, to v. have oneAs o9n 9a:. have oneAs 9eather e:e open, to 4 ^a fi cu ochii in patru. have oneAs 9hac2 of, to ^ a_si lua partea de. have oneAs 9hole heart in smth., to v. go heart and soul into smth. have oneAs 9isdom$teeth cut, to v, have oneAs e:e$teeth cut. haveB2eep oneAs 9its about one, to^ a nu$si pierde capul Bcumpatul; a nu se pierde cu fire a ; a$si pastra cumpatul. have oneAs 9or2 cut out )for one*, to v. have )all* oneAs 9or2 cut out )for one*. have on one, to v. have about one. have on oneAs glad rags, to sl. ^ a fi intolit la marele fix; a fi pus la spitB tol festiv.

have other fish to fr:, to J$ 4 ^ a avea altceva )mai important* de facutB si alta treaba. have other irons in the fire, to J$ 4 a avea )si* alte resurseBposibilitati )de lucru, cistig*. have pins and needles )in oneAs footBleg*, to ^ a avea furnicaturi )in picior* Ba$i furnica )piciorul*. have plent: of brief, to^ a avea clientela mareBprocese multe. have plent: of go, to^ a fi plin de energieBentuziasmBviata. have plent: of grit, to^ a avea curajB indraznealaBbarbatie; a fi indraznetB viteaz Bneinfricat. have plent: of sauce, to^ a avea tupeu. have pups, to amer. st. v. have )a litter of* 2ittens. have \ualms about doing smth., to ^ a avea indoieli in legatura cu have \ualms of conscience, to^ a avea mustrari de constiinta., have )\uite* a job to doBdoing smth., to v, have a )hard* job to doBdoing, smth. have rats in the attic, to 4^ 1. a avea gargauniBsticleti la cap. -. a avea o pasarica. have recourse to smb.Bsmth., to^ a recurge la cinevaBceva have reservations about doing smth., to^ a avea rezerveBretineri in legatura cuBfata deBin ce priveste un lucru. haveBsho9 reverenee for smb.Bsmth., to v. hold smb.Bsmth. in reverence. have roc2s in oneAsBthe head, to amer. st. ^ a avea graunteBtarite in cap; a se prosti; a se scrantiBtacani; a capia; a fi sarit de pe fix )expresia este fotosita frecvent in 'ntrebari*. have seen a 9olf, to 4^ a$i pieri glasul. have seen better da:s, to^ )d. cineva sau ceva* a fi vazut zile mai bune; a fi avut parte de zile mai bune. have seen the elephant, to 4^ a fi trecut prin ciur si prin dirmon; a fi uns cu toate unsorile. have shot oneAs bolt, to J$ fig.^ a_si epuiza resurseleBargumentele. have smb., to8 :ou have me there P 4 ^ aici m$ai prinsBincuiatBinfundat P haveBhold smb. at aBthe vantage, to^ a avea un avantaj asupra cuiva. have smb. at oneAs bec2 and call B 4$ b: the earsBb: the short hair, to^ a avea pe cineva la cheremul sau. have smb.Bsmth. b: the tail, to amer. st.^ a avea pe cineva la mana; a avea pe cinevaBceva in buzunar. have smb. coldBstone$cold, to J$ st. ^ a fi stapanBcalare pe situatie; a avea pe cineva la cheremul sau. have smb. guessing, to^ a mistifica pe cineva; a trage cuiva o cacialma; a lasa pe cineva cu buzele umflate. have smb. hounded out of a job, to 4 v. get smb. hounded out of a job. have smb. in oneAs poc2et, to^ a aveaBbaga pe cineva in buzunar. have smb. in oneAs spell, to^ )d. cineva* 1. a fi vrajitBfermecatBfascinat de cineva; a fi sub putereaB vraja cuiva. -. a vrajiBfermecaBfascina pe cineva; a avea o influenta magica asupra cuiva. have smb. in the hollo9Bpalm of oneAs hand, to ^ a avea pe cineva in palmaB la manaBla cheremul sau. have smb.Bsmth. in the palm of oneAs hand, to^ a avea pe cinevaB ceva in minaBin buzunar. have smb. on a string, to v. have smb. under oneAs thumb. have smb.Bsmth. on oneAs hands, to^ a avea pe cinevaBceva pe cap; a avea ceva de care nu are nevoieBcu care nu are ce sa faca. have smb. on the carpetBmat, to 4 v. call smb. on the carpet. have smb. on the hip, to 4 v. have smb. in the hollo9 of oneAs hand. have smb. on the mat, to 4 v. call smb. on the carpet. have smb. on toast, to G 4^ 1. a duce pe cineva. -. a infunda pe cineva. M. a avea pe cineva la cheremul sauBla mana. have smb. over the barrel, to amer. J$ 4^ a lua pe cineva prin surprindereBpe nepregatiteBpe negandite. have smb.As blood up, to^ a scoate din sariteBtatani pe cineva. haveB9in smb.As ear)s*, to ^ a castiga atentia cuiva.

have smb.As number, to amer, 4 fig.^ a cumparaBfotografia pe cineva; a sti care e meteahnaBhibaBbuba cuiva; a sti ce e cu cinevaBcine e cineva. have smb. stone$cold, to sl. v. have smb. cold. have smb.Bsmth. taped, to 4 ^ a sti catBcate parale face cinevaBceva. have smb. under oneAs thumb, to^ a avea pe cineva la cheremul sau; a tine pe cineva sub papuc. have smb. 9ished on him, to 4^ a avea pe cineva pe cap. have smb.Bsmth. 9ithin oneAs grasp, to^ a pune ghearele pe cineva; a juca pe cineva pe palme; a avea ceva la indemina.; fig. a avea ceva in buzunar have smth. at heart, to ^a avea ceva pe sufletBla inima. have smth. at oneAs fingers endsBtips, to 4^ a avea ceva la degetul cel mic; a sti ceva ca pe degete. have smth. b: one, to^ a avea ceva la indemana. have smth. coming )to one*, to amer.^ a merita ceva; a se alege cu ceva. have smth. in hand, to^ a avea 7 problemaBchestiune etc. in mana; a da curs la ceva; a incepeBintreprinde ceva. have smth. in mind, to^ a avea ceva in minte; a se gandi la ceva; a$si pune ceva in gand. have smth. in store for smb., to^ a rezervaBpregati ceva cuiva. have smth. in the bac2 of oneAs mind, to^ a$i sta cuiva gandul la ceva; a avea ceva in gand; a$l preocupa ceva; a avea un gand ascuns. have smth. made, to amer. 4 fig.^ a fi sigur de reusita unui lucru; a avea ceva in buzunar; a nu avea problemeBtreaba; a putea sta linistit; a nu avea de ce sa$ si faca griji. have smth. on loan, to^ a avea ceva de imprumut; a imprumuta ceva. have smth. on oneAs breast, to^ a avea ceva pe inima. have smth. on oneAs mind, to ^ a fi ingrijoratBpreocupat de ceva; a$1 ingri$ joraBpreocupaBframantaBroade ceva; a avea ceva pe suflet. have smth. on oneAs person, to^ a avea ceva asupra sa. have smth. on the brain, to^ a fi obsedat de ceva; a avea o idee fixa; H a fi monoman. have smth. on the tip of oneAs tongue, to^ a$i sta ceva pe limba. have smth. straight from the horseAs mouth, to v. get smth. straight from the horseAs month. have smth. to do 9ith smb.Bsmth., to^ a avea de a face cu cineva; a avea o legatura cu cinevaBceva. have smth. up oneAs sleeve, to J$ 4 ^a avea ceva in rezervaBpregatit in caz de nevoieBpentru orice eventualitate. have smth. up to oneAs throat, to^ a ise acri de ceva; a fi satul pana in gatB ca de mere acre de ceva. have smth. 9ell in hand, to ^ a fi stapan pe ceva )situatie etc.*,. a controla ceva. have sna2es inA oneAs boots, to amer. 4^ a fi beat turta BcritaBmort. have sta:ing po9er, to^ a tine la greu; a avea rezistentaBtenacitate. have storm: passages 9ith smb., to^ a avea un schimb violent de cuvinte cu cineva. . have the advantage of smb., to v. get the advantage of smb. have the bac2 up, to 4^ a fi cu dosul in sus; a fi cu capsa pusa. have the ball at oneAs feetBbefore one, to^ 1. a fi stapan pe situatie; a domina situatia; a fi intr$o pozitie avantajoasa. -. a avea toate sansele de reusitaBizbanda; a nu avea decat sa intinda manaBsa proflte de ocazie. have the best of smb., to v. get the best of smb. have the best of smth., to^ a profita cel mai multBla maximum de cevaBde pe urma unui lucru; a lua partea leului; a iesi cel mai bine din ceva; a se alege cu ce e mai bun din cevaBde pe urma unui lucru. have the best of the bargain, to ^a avea partea leului; a trage cel mai mare profit. laave the better of smb.Bsmth., to u. get the better of smb.Bsmth. have the blues, to 4 ^ a nu$i fi toti boii acasa. have the brass to, to J$ 4 ^a avea neobrazarea sa.

have the breeze up, to 4^ 1. a$i sari mustarul; a$si iesi din pepeni. -. a 7 sfecli; a o baga pe maneca. have the bulge on smb., to amer. J$ sl.^ a avea un avantaj fata de cineva; a o lua inaintea cuiva. have the chee2Bface to do smth., to^ a avea obrazulBobrazniciaBneobrazareaBtupeul sa faca ceva. have the coll:9obbles, to 4^ a$i chiorai matele; a$i taia la stomac. have the commercial touch, to^ a avea simt negustoresc. have the courage of oneAs desires, to^ a avea curajul sa se comporteBsa facaBsa procedeze potrivit dorintelor sale. have the courage of oneAs inclinations, to^ a avea curajul sa se comporteBsa facaBsa procedeze asa cum ii sta in fireBcaracterBdupa cum ii e firea. have the courage of oneAs instincts, to^ a avea curajul sa facaBprocedezeBsa se comporte dupa cum ii spune instinctulBpotrivit instinctelor sale. have the dead9ood on smb., to amer. v. get the dead9ood on smb. have the face )to sa: smth.*, to^ a avea neobrazareaBtupeul )sa spunaBde a spune ceva*. have the feeling, to v. have a feeling )have the feeling$ sugereaza un grad mai redus de indoiala decat$have a feeling*. have the fidgets, to ^ a nu$si afla locul; a nu avea astimpar; a nu$si gasi astamparul; a avea argint viu in vine. have the field before one, to fig.^ a nu$i sta nimic in cale; a avea camp liber de actiune. have the field to oneself, to ^ a fi singurul in domeniul sau; a nu$i sta nimeni in cale. have the fight of oneAs life, to fig. ^ a sustine o lupta grea, decisiva have the final sa:, to^ a avea ultimul cuvantBcuvantul hotarator. have the floor, to^ a avea cuvantul. have the front, to^ a avea indraznealaBnerusinarea )sa*. have the gallo9s in oneAs face, to^ a fi facutBnascut pentru spanzuratoare, a fi sortit sa moara in streang. have the game in oneAs )o9n* hands, to^ a fi sigur de succes; a fi stapan pe situatie. have the gift of the gab, to 4 ^ a avea papagal; a fi bun de gura. have the goods, to amer. sl.v. have )got* the goods. have the grace to do smth., to^ a avea politeteaBdelicateteaBbunacuviinta sa faca ceva. have the grumbles, to^ a fi prost dispusBmorocanos. have the guts to do smth., to J$ 4^ a avea curajul sa faca ceva. have the heart to do smth., to^ )folosit mai ales la negatiu* a$l lasa inima sa faca ceva; a fi atat de lipsit de sufletBde inimaBde cainosBnegru la inima ca sa faca ceva. have the hell of a time, to u. have a hell of a time. have the hump, to J$ 4^ a fi intr$o pasa proasta; a fi intr$o dispozitie neagra; 4 $J a nu$i fi toti boii acasa. have their tails do9n, to 4^ a sta cu coada intre picioare; a fi tuflitBamarat; a nu$i arde de nimic; a sta cu privirea in pamant. have their tails up, to 4^ a fi in al noualea cer; a jubila. have the jim$jams, to sl. ^ a$i tatai inima; a$i intra cuiva fricaBspaima in oase; a dardai de frica; a tremura camasa pe cineva. have the jitters, to u. get the jitters. have the 2e: of the street, to v. get the 2e: of the street. have the 2nac2 of smth.Bdoing smth., to^ a deprinde ceva; a prinde mestesugul, a se deprinde sa faca ceva ; a se pricepe la cevaBsa faca ceva; a avea darulBtalentul de a faceBsa faca ceva; a prinde rostul unui lucru; a$i da de rostBcap)at*. haveBpl:BpullBta2e the labouring oar, to^ a face cea mai grea parte dintr$o munca; a$si lua asupra sa cea mai mare si mai grea parte dintr$o lucrare; a duce )tot* greul. have the last laugh, to^ a avea ultimul cuvant; a rade la urma. have the laugh atBof smb., to v. get the laugh at smb.

have the laugh on oneAs side, to u. get the laugh on oneAs side. have the langh on smb., to u. get the laugh at smb. have the la9 on smb., to J$ 4 ^ a da pe cineva in judecata. have the legs of, to J$ 4^ a alerga mal repede decat )cineva*; a intreceB a depasi )pe cineva*; a i$o lua )cuiva* inainte; a lasa in urmaB4 $J de caruta )pe cineva*. have the length of smb.As foot, to 4 v. find the length of smb.As foot. have the loan of smth., to v have smth. on loan. have the ma2ings of, toGa avea stofa de. . have the nec2 to do smth., to sl. u. have the nerve to do smth. 1. have the needle)s* to J$ sl. 1. a avea draci; a fi cu capsa pusa; a fi in , toane proasteBrele. -. a fi un pachet de nervi; a fi cu nervii incordati la maximum. have the nerve to do smth., to 1. 4 $J a avea indraznealaBtupeul sa faca ceva. -. a avea curajul necesarBtaria sa faca ceva. have the pip, to sl.^ a nu fi in apele luiBin toate apele; a nu$i fi )toti* boii acasa; a$i fi inima grea; a fi plouatBposac. have the run of smth., to^ a avea acces la ceva )baie, bucaiarie etc.*. have the shivers, to 4^ a$l apuca tremuriciulB bataielile; a$i intra cuiva fricaBspaimaBgroazaBfiorii in oase; a$i tremura cuiva balamalele; a$l trece fioriiBracorile. have the start of smb., to ^ 1.a avea un avans fata de cineva. -. a avea superioritate asupra cuiva. have the time of oneAs life, to ^ a petrece ca$n basmeBgrozavBmai bine ca oricand; v. si have a high old time. have the ups and do9ns of life, to v. have oneAs ups and do9ns. have the urge to do smth., to v. get the urge to do smth. have the use of smth., to ^ a avea acces la ceva; a avea permisiuneaB dreptul de a folosi ceva. have the 9eather gauge of smb., to J$ 4^ a avea intaietateBavans fata de cineva. haveBhold the 9hiphand over smb., to fig. ^ a fi cu biciul pe cineva; a tine pe cineva din scurt. have the 9h: and the 9herefore, to v. go into the 9h:s and 9herefores of 't. have the 9ind of oneAs game, to^ a adulmeca vanatul. have the 9ind up, to v. get the 9ind up. have the 9orst of 't, to v. get the 9orst of it. have the 9orst of smth., to v. get the 9orst of smth. have the 9orst of things, to v. get the 9orst of things. have things cut and dried, to fig. ^ a avea lucrurile puse la punctBaranjate; a avea totul in ordine .. have time hanging on oneAs hands, to v. have time on oneAs hands. have time on oneAs hands, to^ a avea timp )berechet*Bde pierdut. have too man:Bseveral irons in the fire, to ^ a se ocupa deBa se indeletnici cu prea multe lucrurl deodata. have too mnch, to ^a se afumaBchercheli. have too much of his motherAs blessing, to J$ 4 ^ a fi peste masura de scrupulosBmeticulos. have too much tongue, to aprox. ce e in gura si$n capusa. have to see a man about a dog, to amer. J$ 4 ^ a gasi 7 scuza; a invoca un motiv )expresia este folosita ca scuza cand cineva pariaseste un grup sau o persoana*. bave t9o strings to oneAs bo9, to a avea si alte atuuri; a avea si alte mijloace pentru a$si atinge scopul. have 9a: on, to )d. un vas* a navigaBmerge cu viteza. have 9ell in hand, to a controla situatia, a fi stapan pc situatie. have 9hat it ta2es, to $a avea toate calitatile necesare )unei functii, slujbe*. ha92 gossipBne9s about, to a umbla cu vorba; a vorbi in gura mare; a duce vorba; a raspandi stiri. ha92s 9ill not pic2 ha92sA e:es out prov^ corb la corb nu scoate ochii. head and shoulders above smb. fig. cu un cap deasupra cui va, depasind cu mult pe cineva.

head a revolt, to^ a fi capul unei rascoaleBrevolte; a fi in capulBfruntea unei rascoaleBrevolte. head for disaster, to ^ a se indrepta )cu pasi siguri* spre dezastru. head off a \uarrel, to ^ a aplana o cearta. head on$ 4$ )d. masini, trenuri care se ciocnesc* bot in bot. head over earsBover head and earsBup to the ears^ )pan5* peste capBurechi. head over heels^ de$a dura; de$a berbeleacul; de$a rostogolul. heads ' 9in, tails :ou lose glumet^ ?capul+ > ca6tig eu, ?pajura+ > pierzi tu; 6i intr$un caz 6i in altul ca6tig eu. heal a \uarrel, to^ a pune cap5t unei certe. heal smb. of a disease, to inv.^ a lecui pe cineva de o boal5. health before 9ealth, health is better than 9ealth prov.^ s5n5tatea e cea mai bun5 avutie; mai bine s5rac 6i cu trupul s5n5tos decat bogat 6i cu r5ni, in pat. heal the breach, to 4^ a mijloci imp5carea )intre dou5 persoane*; a imp5ca )dou5 persoane*; a aplana un conflict. heap coals )oB fire* on smb.As head, to^ a face pe cineva s5 se ru6ineze intorcandu$i r5ul cu binele. heap curses onBupon smb., to ^ a profera injur5turi la adresa cuiva; a tine pe cineva numai in injur5turi; a face pe cineva albie de porci; a oc5ri pe cineva in fel 6i chip. heap favoursBhonours onBupon smb., to^ a cople6i pe cineva cu favoruriB onoruri. heap smb. 9ith favoursBhonours, to v. heap favoursBhonours onBupon smb. heaps on heaps 4^ claie peste gr5mad5. heap )up* riches, to^ a adunaBstringe bog5tii peste bog5tii. hear a case, to jur.^ a judeca un proces. hear a stor: out, to^ a asculta o poveste pan5 la sfar6it, heart hear justP^adev5rat a6a eP foarte bineP bine spusP hear it said, to^ a auzi spunandu$se. hear much, spea2 little prov.^ ascult5 cu urechile, dar taci cu gura. hear reason, to^ a intelege de vorb5. heart and handBsoul, 9ith heart and handBsoul ^ 1. cu suflet ; cu entuziasm Bbucuros. -. cu energie. hear tell of smth., to^ a auzi vorbindu$se despre ceva. hear the birdies sing, to amer. 4 fig. ^ a nu avea habar de ceva; a fi pe cai albi hear the evidence, to $jur.^ a audia martorii. hear the grass gro9, to 4 ^ a fi din cale afar5 de de6teptBagerBisteR. heart that once trul: loves, never forgets, the prov. aprox.^ rana de cuRit se vindec5 lesne, dar cea de la inim5 niciodat5. heave a groan, to^ a scoate un geam5t; a geme. heave a sigh, to^ a scoate un suspin; a suspina. heave a sigh of relief, to^ a scoate un suspin de u6urare. heave in sight, to mar. )d. un vas etc.* a ap5rea la orizont. Ueaven bless the mar2P v. Eod bless the mar2P Ueaven forbidP v. Eod forbidP Ueaven save the mar2P v. Eod bless the mar2P heave oneAs heart up, to 4 ^ a$6i v5rsa maRele. heave the hatchet, to 4 a spune gogo6i; a trage la piroane. heave the lead, to mar. a m5sura adancimea apei. heav: as lead, )as*^ greu ca plumbul. hedge oneAs bets, to 4^ a paria asigurandu$se in caz de pierdere. hedge smb. inBround 9ith rules and regulations, to^ a tine pe cineva ingr5dit de reguli 6i regulamente. he gives t9ice 9ho gives \uic2l: prov.^ darul dat la vreme e dar indoit. he jests at scars, that never felt a 9ound prov. aprox.^ cine n$a indurat suferinRe, nu se indur5 de alRii. he 2eeps a dog and bar2s himself ^ el spune el aude. he 2no9s best 9hat good is that has endured evil pro^v. cine n$a gustat amarul nu 6tie ce e zaharul. he 2no9s the 9ater the best 9ho has 9aded through it prov. aprox.^ cine nu d5 cu capul de pragul de sus nu$1 vede pe cel de jos; cine c5l5tore6te 6tie s5 umble.

he laughs best 9ho laughs last prov^ cine rade la urma rade mai bine. hell bro2e loose^ e)ra* un adevarat infern; e)ra* iadul pe pamant. hell is paved 9ith good intentions prov.^ iadul e pardosit cu intentii bune. help a lame dog over a stile, to J$ 4^ a ajuta pe cineva la nevoie; a scoate pe cineva din)tr$o* incurcatura. help oneself to smth., to^ 1. a se servi )singur* cuBdin ceva. -. 4 a sterpeli ceva. help smb. off 9ith his coat, to^ a ajuta pe cineva sa$si scoata haina. help smb. on 9ith his coat, to ^ a ajuta pe cineva sa$si puna haina. help smb. out of a scrape, to J$ 4 ^a scoate pe cineva din)tr$o* incurcatura; 4Ga$l scapa de belea. helter$s2elter 4 ^ cum se nimereste; cum da %umnezeu; de$a valma; taimes$balmes hem and ha9, to v.. hum and ha9. be must have 0ld 1ic2 in him ^are pe dracul in el. herd people together, to^ a strange oamenii gramada Blaolalta; a ingramadi oameniiB a$i aduna ca pe o cireada. herd together, to )d. vlte sau oameni* ^a se ingramadiBinghesui. here and there ^ ici si colo; pe ici, )pe* colea; )pe* ici, )pe* colo; colo si colo; din loc in loc; pe alocuri. here and there and ever:9here sau here, there and ever:9here ^ peste tot; pretutindeni. here goesP 4 )aruncand zarurile,jucand o carte, mutand o piesa de sah, dupa o ezitare* $$$$$$$asaPpoftimP hereAs a fineBniceBprett:Bho9$de$doBho9$dA:e$doBrum goP 4 ^asta$i bunaP bunaBfrumoasa treabaB isprava n$am ce ziceP frumoasa povesteBdandanaB incurcatura P bine am ajuns P hereAs ho9P amer. 4^ )hai* norocP sanatateP sa traiestiP hereAs mud in :our e:el J$ vulg. in sanatatea taP norocP sa traiestiP hereAs to :ouP ^)hai* norocP sanatateP sa traiestiP here, there and ever:9here v . here and there and ever:9here here to$da: and gone tomorro9 4 ^ azi aici, maine$n 4ocsani. here 9e areP^ 1. am ajunsP am sositP iata$ne ajunsi P -. 4 asta )ne* mai lipseaBtrebuiaP here :ou areP 1. v. here 9e areP -. )cand inmanam ceva* poftimP heAs itehing for troubleP 4^ o cauta cu lumanarea. heAs so dumb :ou can sell him the Broo2l:n Bridge amer. 4 ^e prost ca noapteaBde da in gropi.. he that dies pa:s all debts prov^ moartea le inchide gura la toti. he that fights and runs a9a: lives to fight another da: prov. aprox.^ fuga$i rusinoasa, dar e sanatoasa.. he that gapes until he be fed, 9ell ma: gape until he be dead prov. ^ %umnezeu iti da, dar nu$ti baga in guraBdar in obor nu$ti baga; %umnezeu da omului, dar)a* in traista nu$i baga.. he that goes a$borro9ing goes a$sorro9ing prov. ^ cine da imprumut isi face dusmani. he that hides can find prov. ^cine stie sa piteasca stie sa si gaseasca. he that hunts t9o hares often loses both prov.^ cine umbla dupa doi iepuri nu prinde nici unul. he that is afraid of 9ounds must not come near a bottle prov. aprox.^ cine se teme de bruma nu pune vita de vie. he that is do9n need fear no fall prov. ^cine doarme pe pamant, n$are frica sa cada., cand se intoarce. he that is full of himself is ver: empt: prov. ^ lauda de sine nu miroase a bine. he that lives 9ith cripples learns to limp prov. ^ cine traieste cu chiorul invata a se uita crucis; cu schiopul impreuna de vei locul, te$nveti si tu a schiopata. he that mischief hatches, mischief catches prov^ rau faci, rau gasesti; cine seamana spini, spini culege; cine seamana vant culege furtuna. he that never climbed, never fell prov.^ numai cine munceste greseste.

he that sleeps 9ith dogs must rise up 9ith fleas prov. ^cine doarme cu cainii se scoala plin de purici. he that so9s ini\uit: shall reap sorro9 prov. ^ cine seamana rautati iara rautati va secera. he that 9ill eat the 2ernel must crac2 the nut prov^ cine va sa manance miezul trebuie mai intai sa sparga coaja. he that 9ill steal an egg 9ill steal an ox prov. O. he that 9ill steal a pin 9ill steal a pound. he that 9ill steal a pin 9ill steal a pound prov. ^ cine fura azi un ou maine fura un bou. he that 9or2s after his nunmer, his head aches not at the matter $prov$ ^cine$si urmeaza calea sa, departe ajunge. he that 9ould have eggs must endure the cac2ling of hens prov ^ cine$ncaleca magarul sa$i sufere si naravul. he 9ho is born a fool is never cured prov. ^ prostia din nascare, leac nu mai are. he 9ho laughs at croo2ed men should need 9al2 ver: straight prov.^ dac5 vrei s5 invinuie6ti de vin5 s5 te fere6ti. he 9ho sa:s 9hat he li2e,shall hear 9hat he does not li2e$prov.^cine indruga verzi si uscate ,aude si ce nu ii place he 9ho scrubs ever: pig he sees 9ill not long be clean himself prov. ^ cine cu porcii se amesteca il baga in noroi. be 9ho so9s the storm 9ill reap the 9hirl9ind prov.^ cine seam5n5 vant culege furtun5. he 9ho ta2es a pin ma: ta2e a better thing prov. cine fur5 azi un ac maine fur5 un gansac. he 9ill never set the @hames on fire ^n$o s5 fac5 mare branz5; n$o s5 fie mare lucru de capul lui. he9 oneAs 9a: through the forest, to^ a$6i croi drum prin p5dure. he9 out a career for oneself, to a$6i croi drum in viaR5. he9 smb. to pleces, to ^a t5ia buc5Ri pe cineva )cu sabia*. hide and hair 4^ cu totul. hlde oneAs light under a bushel, to^ a fi modest; a nu face caz de calit5tile sale; a pune lumina sub oboroc. high and miht: 4 ^cu nasul pe sus; f5cand pe grozavulBnebunul. high as a 2ite, )as* amer. 4 ^ inalt ca o pr5jin5; inalt de tot. higher than a 2ite amer. 4 ^ beat mortBturt5. higher than gilra:As 2ite amer. 4 v. higher than a 2ite. high$tail it, to amer. sl. 1. a o 'ntindeB6tergeBtuliBzbughi. -. I a mergeB c5l5tori cu mare vitez5. M. I a conduce ma6ina in spatele altei ma6ini; a urm5ri o ma6in5 de aproape; a fi pe urmele unei ma6ini. hire oneAs dut:, to mil.^ a angaja pe cineva s5 fac5 de serviciu in locul s5u. his bar2 is 9orse than his bite^ mai mult latr5 decit mu6c5; nu e chiar atat de al dracului pe cat pare; numai gura e de el; cainele care latr5 nu mu6c5. his fingers are all thumbs 4^ e foarte neindemanatic; pe ce pune mana stric5Bsparge; scap5 totul din man5. hiss smb. off the stage, to^ a alungaBscoate un actor de pe scen5 cu fluier5turi. hit a blot, to ^ a descoperi o pataBun cusur. hit a 9inning strea2, to^ a fi in pasa buna. hit belo9 the belt, to 1. sport^ a lovi sub centur5Bnereglementar. -. fig. a lovi mi6ele6teBpe la spate, a lupta cu mijloace nepermise. hitch a liftBride, to ^a mergeBc5l5tori cu autostopul. hitch oneAs 9agon to a star, to^ a fi ambitios; a se l5sa prad5 visurilori aprox. a$6i cl5di castele in !pania. hitch up oneAs trousers, to v. give oneAs trousers a hitch. hitch up to a job, to 4 ^ a se apuca de o treab5. hit home, to 4^ a nimeri bineBla tint5; a lovi in plin. hit it, to v. hit the nail on the head. hlt it off together, to v. hit it off 9ith smb. hit it off 9ith smb., to^ a se intelegeBpotrivi cu cineva.

hit it up, to amer.$sl.^ a canta; a zice din gur5. hit li2e a ton of bric2s, to amer. sl.^ a l5sa masc5 pe cineva; a ^nnebuniBface praf pe cineva; a r5mane ca lovit de tr5snet; a intoarce pe cineva pe dos; a$i r5mane mintea in loc; parc5 i$a dat cu m5ciuca in cap. hit onBupon an idea, to 4^ a$i veni )in minte* o idee. hit onBupon a plan, to 4 ^a g5siBa$i veni in minte un plan. hit onBupon a solution, to 4 ^a g5siBa$i veni in minte o solutie. hit oneAs aim, to^ a$6i atinge scopul. hit oneAs stride, to G 4^ a$si intra in mana; a fi la inaltime; a arata ce poateB a sprinta; a porni in mare viteza. hit or miss ^cum s$o nimeri; la nimereala; laB intr$un noroc; intr$o doara B fie ce$o fi. hit smb. belo9 the belt, to sport si fig.^ a lovi pe cineva sub centuraB a lovi pe cineva pe la spate. hit smb. hard, to fig. )d. ceva* a lovi rau pe cineva; a fi o lovitura puternica pentru cineva; a$i da cuiva o lovitura puternica; a atingeBlovi in plin pe cineva. hit smb. in the 9ind, to^ a taia respiratia cuiva. hit smb. off to a @, to^ a imita perfect pe cineva. hit smb.As fanc:, to 4 v. catch smb.As fanc:. hit smb. 9hen he is do9n, to v. hit smb. belo9 the belt. hit smb. 9here it hurts, to^ a atinge pe cineva la punctul sensibil. hit the beach, to mar. 1. a esua. -. a ajunge la tarm; a debarca. hit the big spots, to amer. J$$ sf. a chefui; a face chef. hit the bird in the e:e, to^ a loviBnimeri drept la tinta. hit the boo2s, to amer. 4 a se pune cu burta pe carte. hit the boozeBbottleBrede:eBsauce, to amer. sl.^ a trage la m5sea; a da cu paharul; a sufla in fundul paharului; a piliBsuge; a se piliBturti. hit the bric2s, to amer. J$ sl. 1. a merge pe strad5; a o lua pe trotuar. -. a ie6i in strad5 )dintr$un loc public*. M. a i se da drumul din inchisoare a ie6i de la parnaie. S. a face grev5. N. a colinda pe str5zi noaptea )pentru c5 nu are unde s5 doarm5*. hit the bullAs e:e, ma2e a bullAs e:e, score the bullAs e:e, to^ a nimeri drept centrul tintei; a nimeri in plin. hit the ceiling, to^ a sari ca arsBcat coloB in sus pana$n tavan. hit the dec2Bmat, to amer.$sl. 1. sport ^a fi trintit la podea ; a r5mane la podea. -. a se da jos din pat; a se scula. hit the dirtBgravel, to amer. h$ sl. 1. a se da jos din tren. -. a se tranti la p5mantBa se ad5posti unde poate pentru a se feri de explozia unei bombe. hit the grit, to amer. sl. '. v. hit the dirt. -. v. hit the road. M. a merge apostole6teBper pedes apostolorum. hit the ground, to^ a ateriza; a lua contact cu solul. hlt the ha:BpadBsac2Btic2, to amer. sol.^ a pune bila pe cinci. hit the headlines, to 4 )d. o 6tire * ^a fi cap de rubric5. hit the high pointsBspot)s* 4 fig.^ a nimeri tintaBla fixBin plin; a atinge esentialulBpunctele importanteBprincipale. hit the hump, to amer. sl. 1. a incerca s5 o 6tearg5Btuleasc5Bzbugheasc5 din parnale. -. a o 6tergeBtuli din armat5. hit the jac2$pot, to 4^ a da lovitura; a castiga premiul cel mare; a lua potul cel mare. hit the mar2, to^ a merge la tinta; a$si atinge tinta. hit the nail off the head, to fig. 1. a pune degetul pe rana. -. a loviBnimeri in plin. bit the pace, to v. go the pace. hit the panic button, to arner. sl. O. pusb the panic button. hit the pi2eBtrail, to arner. J$$ sf. a porni la drum. bit the pipe, to arner. J$$ sf. a fuma opiu. hit the right naill on the head, to J$$ 4 a lovi unde trebuieBdrept la tinta B a pune degetul pe ranaBpunctul pe '; a nimeri in plin. bit the road, to 4 ^ a porni la drum; a o lua din loc; a ridica ancora; a se urni.

hit the rods, to amer. sl. a face blatul pe un marfar. hit the side9al2s, to amer. sf. 1. a bate strazile in cautarea unei slujbe. -. v. hit the bric2s. hit the sil2, to amer. J$ sl. ^a sari cu parasuta. hit the s2ids, to amer. J$ 4 )d. cineva, ceva* ^a nu mai fi la inaltime; a nu mai fi ce a fost; a fi in declin; a decadea; a se deteriora. hit the spot, to amer. sf. )d. mancare, bautura* a avea un gust nemaipomenit; a fi de milioaneBtrasnet; a se linge pe degete. hit the target, to v. hit the mar2. hit the taste of the public, to ^ a fi pe gustul publicului. hit the ties, to amer. J$ sf.^ a merge de$a lungu' caii ferateBpe langa line. hit the trail, to amer. sf. v. hit the pi2e. hit to9n. to amer. J$ 4^ a ajunge in oras. hob)$*nob 9ith smb., to 4^ 1. a se inhaita cu cine va. -. a se bate pe burta cu cineva. hoe a big ro9, to amer. J$ 4^ a face o treaba importanta. hoe ones o9n ro9, to J$ 4^ a$si croi singur brazda; a merge pe drumul sau ; a actiona independent. hog the ether, to tel. J$ 4^ a bruia. hoist in the boats, to mar.^ a ridica barcile pe punte. hoist oneAsBthe flag, to mar. ^ a )pre*lua comanda. hoist sail 9henB9hile the 9ind is fai r prov .v .go 9hile the goingAs good. hoist 9ith oneAs o9n petard^ prins in propria sa cursaB capcana. hold a brief for smb., to^ 1. )d. un avocat* a reprezenta pe cineva in justitie, a apara pe cineva. -. fig a se ridica in apararea cuiva. hold a candle to the sun, to v. carr: coals to 1e9eastle. hold a fortBposition, to ^ a apara un fort B o pozitie, hold aBthe job do9n, to 4^ a ramane intr$o slujba o bucata de vreme. hold )all* the cards )in oneAs handBhands*. hold all the 9inning cards, to v. have )all* the cards )in oneAs handB hands*. hold a pistol to smb.As head, to .si fig. a pune pistolul in ceafa cui va; a pune cuiva unghia in gat; a baga cuiva sula in coaste. hold a 9ager, to ^ a puneBface un pariuBramasagB o prinsoare. hold a 9olf b: the ears, to v. have a 9olf b: the ears. hold b: the ears, to v. have b: the ears. holdBta2e connsel 9ith smb., to^ a consulta pe cineva; a se sfatui cu cineva. hold court, to fig.^ a se intretine cu adlniratorii sai; a veni in intimpinarea admiratorilnr sai; a$si lauda admiratorii. hold do9n a claim, to amer. ^ a cereBpretinde drept de proprietate asupra unui loc pe care locuiesti de mai mult timp. hold do9n prices, to v. 2eep do9n prices. hold fastBfirml: to smth., to^ a ramine credincios unui lucru; a nu renunta la ceva; a nu se abate de la ceva; a se conforma intocmai unui lucru ) o hotarare, un principiu etc.*. hold firm, to^ a fi neclintit )in hotararea sa*. hold forth at great length on smth., to^ a perora despre ceva. hold goodBtrue for smb.Bsmth. to^ a fi valabil pentru cinevaBceva; a se aplicaB referi la cinevaBceva. hold hard :our handP^ opresteP hold in chec2, to v. 2eep in chec2. hold in hand, to v. have in hand. hold in oneAs feelings^ a$si stapaniBinfrana sentimentele. hold in oneAs temper, to^ a$si stapini nervii. hold it against smb., to ^a$i face cuiva o vina. hold loose to smth., to J$ 4^ a nu$i pasa de ceva; a$i fi indiferent ceva; 4 G a$l lasa rece. hold no brief for smb., to^ a nu fi aparatorul Bpartizanul cuiva; a nu sustineB sprijini pe cineva. hold office, to v. be in office. hold on a minuteBsecond, to v. hang on a jiff:BminuteBsecondP

hold onpAs audience, to^ )d. un vorbilor etc.* a tine treazaBa capta atentia spectatorilor B ascultatorilor. hold oneAs audience spellbound, to^ )d. un vorbitor etc.* a captivaBvraji spectatoriiBascultatorii; a$i tine ca vrajiti. holdj2eep oneAs cards close to oneAs chest, to^ a fi secretos; a nu vorbi; a tine lucrurile bine inchise in el. hold oneself, to^ a sta linistit; a nu se misca. hold oneself in, to^ a se stapaniBinfrana. hold oneself in readiness for smth., to^ a fi pregatitBgata pentru ceva. hold oneselfBsmb. responsible for smth., to^ a se consideraBa considera pe cineva raspunzatorBresponsabil de ceva. hold oneself upright, to ^ a se tine drept. hold oneself 9ell, to^ a avea tinuta )frumoasa*. hold oneAs groundBo9n, to v. stand oneAs ground. hold oneAs hand, to fig.^ a se tine de mana )ca sa nu faca ceva*; a se abtineB retine. hold oneAs head high, to v. carr: )out* oneAs head high. hold oneAs horses, to 4^ a nu se pripi; a nu se pierde cu firea; a$si tine firea. hold oneAs o9n 9ith smb.Bsmth., to^ a se putea lua la intrecere cu cinevaB ceva; a se putea intreceBa putea concuraBrivaliza cu cinevaBceva. hold oneAs peace, to ^ a tacea chiticBmolcom; a$si tine gura; a pastra tacereB liniste. hold oneAs reputation dear, to^ a tine mult la reputatia sa. hold oneAs sides 9ith laughter, to ^ a se tine de burta de ras; a se umfla de ras; a se strambaBstricaBtavaliB topi de ras. hold oneAs tongue, to^ a$si tine gura. hold out against an attac2, to^ a rezista unui atac. hold ont oneAs hand to smb., to^ a intinde mana cuiva. hold out the hope, to^ a da sperante; a ingaduiBpermite sa spere. hold out the olive branch, to fig.^ a intinde ramura de maslini; a propune pace. hold out the possibilit:, to ^ a daBoferi posibilitatea. hold out the prospect, to^ a oferi perspectiva. hold out to end, to^ a rezista pana la capat. hold people together, to ^ a tine oamenii )strans* uniti. hold securit:, to^ a avea acoperire. hold smb. at aBthe vantage, to v. have smb. at aB the vantage. hold smb.Bsmth. at ba:, to v. 2eep smb.B smtb. at ba:. hold smb, b: the ear, to v. have smb. b: the tail. hold smb. captive, to^ a tine pe cineva prizonierBin captivitate. holdB2eep smh. in a9e, to^ a inspira teamaBveneratie cuiva. hold smb.Bsmth. in derision, to^ a$si bate joc deBa lua in ras pe cinevaBceva. hold smb.Bsmth. in great respect, to v. hold smb.Bsmth. in high esteemB regard. hold smb.Bsmth.in high esteemBregard, to ^ a stima pe cineva foarte multBin mod deosebit; a avea multa stimaBo stima deosebita pentru cineva; a pune mare pret pe ceva; a avea mare respect pentru cinevaBceva. hold smb.Bsmth. in lo9 esteemBregard, to ^a nu stima pe cineva; a nu avea stima pentru cineva; a nu pune mare pret pe ceva; a nu avea mare respectBun respect deosebit pentru cineva B ceva. holdB2eep smb. in pla:, to^ 1. a nu lasa pe cinevaBa nu da rsgaz cuiva sa rasufie; a tine pe cineva sub presiune. -. a distraB amuza pe cineva. holel smb.Bsmth. in reverence, to^ a avea veneratie pentru cinevaB ceva; a avea un profund respect pentru cinevaB ceva. hold smb. in subjection, to v. 2eep smb. in subjection. hold smb. on a short leash, to 4^ a tine din scurtB in frau pe cineva. hold smb. As salar: bac2, to^ a retine salariul cuiva. hold smb. to his promise, to^ a sili pe cineva sa$si tina promisiunea. hold smb. to ransom, to^ a cere rascumpararea cuiva. hold smb. up as an exempleB model, to^ a da pe cineva ca exempluBmodel. hold smb.Bsmtb. up to derision B ridicule Bscorn, to^ a_si bate joc de cineva Bceva; a lua in rasB ridiculiza pe cinevaBceva.

hold smb. up to infam:, to^ a tintui pe cineva la stalpul infamiei hold smth. cheap, to^ a nu pune pret pe ceva; a nu tine la ceva. hold smth. dear, to^ a pune mare pret pe ceva; a tine mult la ceva. hold smth. in oneAs grip, to^ a avea ceva in puterea sa. hold smth. in oneAs head, to^ a tine minteBa nu uita ceva. holdB2eep smth. in store ior smb., to fig. ^a rezerva cuiva ceva. hold smth. lightl:, to^ a nu face caz de ceva; a nu da importanta unni lucru B a lua usor ceva. hold smth. tight)l:*, to^ a tine ceva strans in manaBbine; a strange ceva bine in mana. hold the bab:, to v. carr: the bab:. hold the bagB sac2, to arne'A. 4 v. carr: the bab:. hold the belt, to^ )la box* a de tine centura de campion. hold the enem:, to^ a rezista in fata dusmanului B inamicului; a$l tine la respect. hold the field, to^ 1. a nu ceda terenul; a nu se da batut; a nu abandona lupta. -. )d. o teorie* a$si pastra valabilitateaBactualitatea. hold the floor, to^ a acapara B monopoliza conversatia. hold the fort, to fig.^ a tine casaBa avea in grija casaBa se ocupaB ingriji de casa )in absenta cuiva* ; a avea in grija gospodaria. hold the 2e:s of oneAs fate, to^ a fi stapan pe soarta sa. hold the 2e: to the puzzle, to^ a aveaBdetine cheia enigmei. hold the line, to ^a ramane la telefon )cat timp cineva se duce dupa ceva etc.*. hold the matterB\uestion over, to^ a amana chestiuneaBproblema. hold the pass, to 1. mil. ^ a controla un defileu. -. fig. a avea painea si cutitul. hold the purse$strings, to^ a fi cel care dispune de bani; a tine banii. hold the ran2 of, to^ a avea gradul de. holdB2eep the ring, to J$$ 4^ a lasa camp liber adversarilor )intr$o disputa*; a impiedica orice amestec in detrimentul uneia sau alteia din parti. hold the road 9ell. to^ )d. un automobil* a lua bine virajele; a avea directia buna; a se inscrie bine in curba. hold the spot$light, to^ a fi in centrul atentiei. hold the 9hiphand over smb., to fig. v. have the 9hiphand over smb. hold tightP^ )avertisment intr$un mijloc de transport in comun* tineti$va bineP hold together, to v. hang together 1. holdB2eep up oneAs end, to v. 2eep oneAs end up. hold 9ater, to fig. 4. )d. o teorie etc.* a tine; a rezista. hold 9ith the hare and hunt 9ith the hounds, to v. run 9ith the hare and hunt 9ith the hound hold :our ja9B ma9Bro9P 4 ^ tine$ti plisculBfleancaBclantaBleoarba tac5$ti fleancaBclantaP hollerBhollo9 uncle, to 4 ^a cere indurare; 4 $$I a spune ?nene, iart5$m5+.. home is home though never so homel: prov.^ e mai bine in coliba ta decat in palatul altuia; nic5ieri ca la casa omului; ca acas5 la tine nu$i nic5ieri bine. honest as the s2in bet9een his bro9s, )as* 4^ foarte cinstit. honest 'njunP 4 ^pe cuvant de onoare P pe onoareaBlegeaBcinstea mea P ti$o jurl 4$$I s5 fiu al naibii Bs5 mor eu dac5 te mint honest: is the best polic: prov. aprox. mai bine s5rac 6i curat, decat avut 6i ru6inat hone: is not for the assAs mouth prov. nu^ stricati orzul pe ga6te; pui migdala in nasul porcului 6i el spune c5 e ghind5. hone: tongue, a heart of gall, a prov.^ la gur5 ca un miel, iar la inim5 lup intreg ; limb5 dulce, dos viclean. honour and profit lie not in one sac2 prov.^ cinstea 6i cu banul nu fac cas5 bun5. honour brightP 4^ pe cinstea mea P parolP honour changes manners prov.^ omul cand se ajunge i6i schimb5 firea; omul cand se pricopse6te, la ai s5i nu se gande6te. hoof it, to 4^ a merge apostole6teBper pedes apostolorum; a$i da c5lclie. hoo2 a husband, to^ a pune gheara pe un b5rbat.

hoo2 it, to sl.^ a o intinde; a o 6terge; a$6i lua t5lp56ita. hoo2Bland oneAs fish, to 4 ^a$6i impune punctul )s5u* de vedere; a ajunge unde a vrut. hoo2 smb. in, to 4^ a ag5ta pe cineva ca s5 fac5 ceva. hoot an actor off, to^ a face pe un actor s5 p5r5seasc5 scena cu fluier5turi; a scoate din scen5 un actor cu fluier5turiBhuiduieli. hop a ride in a train, to amer. sl. ^a merge cu trenul pe blatB6est. hope against hope, to^ a mai spera totu6i; a nu$6i pierde inc5 speranta; 9e must$ e nu trebuie s5 desper5m )niciodat5*; itAs hoping against hope$ slab5 sperant5Bn5dejde. hope for the best, to^ a nu$6i pierde speranta, a nu despera ; a spera c5 va fi bine. hope is a good brea2fast, but a bad supper prov.^ speranta e un pranzi6or gustos, dar o cin5 amar5. hop it, to sl.^ a o intindeBroi. hop on the band9agon, to amer. 4 v. get on the band9agon. hop the perchBt9ig, to glum. ^1. a da ortul popii, a$i canta popa, aghiosul. -. fig. a plecaBa o intindeB6terge f5r5 s5$6i pl5teasc5 datoriile. hop the t9ig, to 4 ^a da ortul popii; a$6i l5sa pielea z5log; a se duce pe drum neintorsBpe cale neintoars5; a$6i pierde papucii. horn in on a part:, to a. gate$crash a part:. horn in on the rac2et, to 4 ^a se b5ga in afaceri dubioase. hose do9n a car, to v. give a car a good hose do9n. hot as fire, )as*^ fierbinte ca focul. hot as pepper, )as*^ iute ca piperul. hot dogP amer.^ stra6nicP pe cinstePexceptionalP hotfoot it, to amer. 4 ^a fugiBmerge de$i paraieBsfaraie c5lcaiele; a fugiBalerga mincand p5mantul; a o tine numaiBtot o fug5; a o lua la piciorBs5n5toasa; a$6i lua c5lcaieleBpicioarele de$a umeri. hour in the morning is 9orth t9o in the evening, an ^ nu amana pe maine ce poti face azi. hover bet9een life and death, to^ a se zbate intre viaR5 6i moarte ho9 are thingsL cum mergeL cum stau lucrurileL ho9 are :ou )getting on*L^ ce mai faciL cum te simtiL cum o duciL cum te mai lauziL ho9 are :ou fixed up for tonightL^ ce faci desearaL ho9 are :ou off for soapL sl. cum stai cu bi6tariiL ho9 can ' help itL ce pot s5 facL ho9 can one sa:L cum s5 spunL ho9 can :ouP cum indr5zne6tiLP nu ti$e ru6ineL ho9 comeL amer. sl. cum adic5L cum vine astaL cum se face c5L ho9 comesBis it that ...L cum se face c5L ho9 did it hit :ouL H> 4 ce impresie ti$a f5cutL ho9 does it come about that ...L v. ho9 comes it that...L ho9 do :ou doL 1. am onoarea P -. bun5 ziua P M. $$ rar ce mai facetiL ho9 do :ou find :oursellL )adresat unui bolnav * cum iRi mergeL cum te simRiL ho9 do :ou li2e itL ce p5rere ai de astaL ce zici de astaL iti placeL ho9 ever...L v. ho9 in the 9orldL ho9 fares itLinv$. cum mergeL ce mai faciL cum o mai duciL ho9 goes itL 4 cum o mai duciL cum )iti* mergeL ho9 goes the dic2ensBthe enem:L H> glum. cat e ceasulL ho9 goes the timeL H> 4 cat e ceasul L ho9 goes the 9orldL 4^ ce mai e nouL ce se )mai* audeL ho9 goes the 9orld 9ith :ouL H> 4 ce mai faciL cum o mai duciL cum )iti* mergeL cum te mai lauziL ho9 in the 9orldL cum %umnezeuBnaibaL ho9 is ever:thingL cum )iti* mergeL cum merge treabaBmerg treburileL cum o mai duciL ho9 is itL cum mergeL ho9 is it that .. L v. ho9 comes it that...L ho9 is it 9ith :ouL ce mai faciL

ho9 is the 9orld treatingBusing :ouL 4 cum iRi mergeL cum te mai lauziL ho9l a spea2er do9n, to ^ a face un vorbitor s5 tac5 prin strig5teBRipeteBurlete. ho9l deflance at smb., to^ a provocaBsfida pe cineva in gura mare. ho9l 9ith laughter, to^ a se umfla de ras; a hohoti ; a rade din toat5 inima. ho9l 9ith the pac2, to^ a urla cu lupii.. ho9 no9L ce inseamn5 toate acesteaL ho9 oddP )ce* curiosBciudatP ho9 on earthL 4 cum naibaB%umnezeuL doamne iart5$m5. ho9As lifeL ce mai faciL cum o mai duci )cu viaRa*L cum )iRi mai* merg treburileL ho9 soL cum a6aBastaL ho9As thatL cum astaBa6aL ho9As thingsL 4 cum )mai* mergeL ho9As :ourselfL 4 ce faciL cum o duciL ho9 the blazesBdevil Bhec2BhellL cum dracuBnaibaL ho9 the dic2ensL tno. v. ho9 the blazesBdevil Bhec2BhellL huddle do9n in bed, to a se ghemul in pat. huddle things into smth., to a inghesulBingr5m5di lucruri in ceva. huddle things together, to^ a aruncaBpune lucrurile de$a valmaBclaie peste gr5mad5Bla gramad5. huddle together, to a se inghesuiB ingr5m5diBstrange unul in altul. huddle upon huddle claie peste gr5mad5 huff it, to^ a face pe grozavulBnebunul; a$si da ifoseBimportunta; a se umfla in pene. hug a belief, to^ a ramine credincios B fidel unui crez. hug oneself )9ith delightBpleasure* over smth., to^ a se felicita pentru ceva. hug the shore, to )d. un vas* a se tine aproape de tarm. hum and ha9, to J$$ 4 ^1. a tusi inainte de inceperea unui discurs. -. a sta in cumpana; a sovai )sa ia o hotarare*. humble smb.As pride, to^ a umili pe cineva. hump itB:our s9agP sl. ^ plimba ursu P muta statuia P mana magarul P valea P hum 9ith activit:, to )d. un oras etc.* a fremataBvui de activitate. hum 9ith life, to )d. un oras etc.* ^ a fremata de viata. hunch up lineAs shoulders, to ^ a$si baga capul intre umeri. hundred to one, a )d. sanse* ^ unu la suta. bunger brea2s stone 9alls prop.^ foamea goneste pe lup din padure. hunger is the best relish B sauce prov^ foamea e cel mai bun bucatar. hungr: as a ha92B hunterB 9olf, )as* ^ flamand ca un lup. hungr: bellies have no ears prov^ cel flamand n$are urechi de ascultat. hunt high and lo9 for smth., to O. loo2Bsearch high and lo9 for smth. hunt in couples, to J$$ glum.^ a fi )de* nedespartitBinseparabili. hunt oneAs horse, to ^ a vana calare. hunt the 9rong hare, to 4 ^ a fi pe o pista gresita B falsa; a gresi adresa. hunt 9ith the hound and run 9ith the hare, to ^ a impaca si capra si varza. hurl abuse at smb., to ^ a profera injurii la adresa cuiva; a arunca cuiva in fata vorbe de ocara. hurl defiance at smb., to O. ho9l defiance at smb. hurl oneself at smb., to^ a se arunca asupra cuiva. hurt oneAs e:eAs, to^ a_si strica ochii. husband oneAs resources, to^ a cheltui cu socoteala; a$si administra bine venitulB veniturile. husband oneAs strength, to^ a$si crutaBeconomisi fortele. hush a matterBthing up, to ^ a musamaliza o chestiuneBproblema B un lucru . hush before the storm, the^ linistea dinaintea furtunii. hustle smb.into a decision, to ^ a forta pe cineva sa ia o hotarare.

' am born in the 9oods to be scared b: an o9l ^ nu m5 sperii cu una cu dou5B am v5zut prea multe ca s5 m5 mai sperii. ' am in no heart for laughing^ nu$mi arde de rasBgluma. ' am neither sugar nor salt, ' am not made of salt^ lasa cat nu ma topesc )daca ma uda ploaia*. ' am not built that 9a: J$ 4^ nu sint genul acela de omBnu sint eu omul care sa faca una ca asta. ' am not such a foolP 4^ ma crezi atit de prostBnu$s chiar asaBatat de prost )cum ma crezi*. ' am on )for it* PJ$ 4 ^ a6a s5 fieB s$a f5cut Bin regul5 P ' am sorr:^ imi pare rau; sunt dezolat; scuzati, va rogP ) ' am* :ours ver: trul: ^primiti asigurarea deosebitei mele consideratii. ' beg to differBdisagree$ permiteti$mi sa fiu de alta parereBsa nu fiu de acord. ' beg :our pardonP ^ 1. va rog sa ma scuzati Bscuzati va rog B mii de scuzePscuza$maP -. sa avem iertareB sa nu va fie cu suparareP ' beg :our pardonL^ ^ 1. pardonL n$am intelesP cum ati spusL -. cumL ce vreti s5 spunetiL ' can ma2e neither head nor tailB' canAt ma2e head or tail of this 4 ^ 1. nu pricep nimicBo boab5Biot5. -. nu pot s5$i dau de rostBcap. ' canAt get it out of m: head that^ nu pot sa$mi scot din cap ca. ' canAt go it J$ 4^ nu mai pot indura asta. ' canAt help it^ n$am ce face; n$am incotro. ' canAt stomach him^ nu pot sa$l sufarB inghit. ' could do it on m: head 4 ^ e simplu ca buna ziua. ' couldnAt get a 9in2B)m:* fort: 9in2s J$ 4^ n$am putut inchide ochiiBdormi. ' dare sa: ^ poate; se prea poate; e foarte probabil; ba bine ca nu. 'Ad better do 9ithoutP^ ma lipsescP idea smoteBstruc2 me,^ an mi$a venit a idee. idle brain in the devilAs 9or2shop, an prov.^ urzirea r5ului e lenea; trand5via e muma tuturor r5ut5tilor; aprox. dracul, cand n$$are de lucru, i6i cant5re6te coada. idle fol2s have the most labour, idle people ta2e the most pain prov.^ lenesul mai mult alearga. idleness is the 2e: of beggar: prov. ^ lenevia e sora buna cu saracia; lenesul e frate cu cersetorul. idleness is the motherBroot of all evilBsinBvice prov.^ lenea e mama tuturor viciilor; trandavia e muma tuturor rautatilor. idleness rusts the mind prov.^ lenea e la om ca si rugina la fier idle oneAsBthe time a9a:, to^ a$si pierde vremea; a lenevi8 a trandavi; a pierde timpul de pomana. ' donAt care a fig for itP 4^ de asta nu mai pot eu B ma doare$n cotP ' donAt care if ' do 4^ nu zic nu nu ma dau in l5turi. nu refuz, cu placere ' donAt feel too good about it amer. 4 asta nu ma incanta ; asta ma cam nelinisteste ' donAt half li2e it 4 ^ asta nu$mi place delocBcatusi de putin. ' donAt 2no9 about thatP$ ramane de vazutB nu e inca sigurP ' donAt li2e the sound of it 4^ asta nu$mi spune nimic bun; asta nu miroase a bineBsuna cam suspect. ' donAt mind ^1. mi$e egal; n$are importantaBa face. -. nu refuzBzic nu. ' donAt \uite follo9^ nu )prea* inteleg; nu pricep. ' donAt thin2P4^ cica; chipurile; vorba sa fieB pe dracuP if an: ^ in cazul cindBdaca exista. if b: chance ^ daca )nu* cumva. ' feel as ifBthough ^ am impresiaBsenzatia ca. ' am not mista2en^ ^ dac5 nu m5 in6el; dac5 nu gre6esc. 'f ifs and anAs 9ere pots and pans )thereAd be no trade for tin2ers* prov. aprox.^ dac5 coco6ul ar face ou5, ar fi g5in5; 4$J daca bunica ar avea roate,. ar fi tramvai. if ' ma: put it so^ daca pot spune asa; ca sa spun asa. if ' remember right)l:*^ daca imi amintesc exact; daca nu ma in6eala memoria. 'f it ^ daca e vorba pe asa.

'f it comes to that^ daca asa stau lucrurile; daca aceasta e situatia; daca$i vorba pe$asa; in acest caz. 'f B 9hen it comes to the crunchBpush 4 ^ la nevoic; la o adica; daca nu mai merge treaba; intr$un moment critic; daca nu mai e alta scapare. if B 9hen it comes to the point ^ la 7 adica, cind 7 sa se puna problema; cind vine momentul; daca nu mai e nimic de facut. )if it* please Eod ^daca da %umnezeu. 'f it so please :ou^ daca e dorinta dumitaleBdumneavoastra; daca asa voiesti Bvoiti. if it 9ere not for hope, the heart 9ould brea2 prov.^ inima se hraneste cu speranta. 'f m: aunt had been a man, sheAd have been m: uncle 4^ dac5 badea ar avea cosite i s$ar zice lele. if m: memor: does not fail me^ ^ dac5 nu m5 in6al5 memoria. if m: memor: serves me right^ daca imi aduc bine aminte. if need)s* be re\uired ^ in caz de necesitateBnevoie; la nevoie ; dac5 e necesar, nevoie ; dac5 trebuie 'f not^ daca nu; in caz contrar. 'f onl:^ numai daca; macar dacaBde. ' for one^ cat despre mine; eu unul; din partea mea; in )ceea* ce ma priveste. if per adventure inv. ^ daca din intamplareB intamplator. if )itBthat be* so^ dac5 e a6a; dac5 a6a stau ,lucrurile. if that^ dac5 )6i astaBatat*. if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch prov. ^ orb pe orb cand trage, amandoi se poticnesc; orbul pe orb pov5tuind cad amandoi in mormant. if the cap fits, 9ear it^ cine se simte cu musca pe c5ciul5, inteleag5; cine are urechi de auzit, sa auda. 'f the fit ta2es me^ ^ dac5 imi vine )cheful*; dac5 am chef; dac5 mi se nazare 'f the husband be not at home there is nobod: prov. casa f5r5 b5rbat e pustie 'f the old dog bar2s, hegives counsel prov ^ cand latr5 un caine batran, sa iesi afara; cainele batran nu latra la luna. if there 9ere no elouds, 9e should not enjo: the sun^ cine n$a gustat amarul, nu 6tie ce e zaharul 'f the 9orst cameBcomes to the 9orst^ )cand va fi* la ) o * adica; daca se ingroasa gluma; intr$un caz extrem. 'f 9e canAt as 9e 9ould, 9e must do as 9e can ^ cand nu putem face ce voim, trebuie sa voim ce putem; omul intelept face ce poate, nu ce vrea. 'f 9ishes 9ere horses, beggars 9ould ride prov.^ cand ar face toate mustele miere, ar fi pe toti peretii faguri. 'f :ou agree to carr: the calf, the:All ma2e :ou carr: the co9 prov aprox.^ ii dai degetul, el iti apuca mana. 'f :ou cannot have the best, ma2e the best of 9hat :ou have prov^ cand n$ai ochi negri, saruti si albastri; cand n$ai frumos, pupi si mucos. if :ou dance :ou must pa: the fiddler prov aprox.^ daca ai intrat in hora trebuie sa joci. 'f :ou donAt li2e it :ou can lumpBstuff it^ daca nu$ti place n$ai decatBscrie sus. 'f :ou donAt mind ^ daca nu aiBavep nimic impotrivaBde obiectat; daca itiBva este egal; daca nu teBva deranjeaza. if :ou had half an e:e dac5 ai vedeaBti$ai da seama cit de cit; dac5 ai avea putin5 minte; dac5 ai avea ochi s5 vezi. 'f :ou li2e^ daca vreiBvreti. 'f :ou please ^1. daca dorestiBdoriti; poftim. -. iron. cu voia durnitaleBdumneavoastra. 'f :ou run after t9o hares )at once*, :ou 9ill catch neither prov ^cine aleargaB umbla dupa doi iepuri nu prinde nici unul. ignorance of the la9 excuses no one ^ necunoasterea legii nu scuza pe nimeni. ' got itP J$ 4$$ intelegP pricepP 4$J m$am prinsB i$am dat de urma P ' grant that. .. )but*^ admit ca .. )dar*. ' hadB9ould rather^ mai curandBdegraba; prefer.

' have had enough of :our lip J$ 4 ^ m$am saturat de impertinenta ta, ' have him cold , si.^ e la picioarele meleB cheremul meu;il am la mana. ' have itP v. ' got itP ' have it from his o9n mouth^ am auzit$o chiar din gura lui. ' have lived too near a 9ood to be frightened b: an o9l v. ' am born in the 9oods. ' hope to goodness that^ dar$ar %omnul sa. ' 2no9 better )than that* P 4 ^nu$s chiar asa de prost cum ma crezi P ' 2no9 9hatP 4^ stii cevaL mi$a venit 7 ideeP ' leave it to :ou^ ma las pe tineBla vrerea ta; ma bizui pe tine. ' li2e thatP ^ nu zauP asta e bunaP ' li2e :our impudenceP 4^ stii ca$mi placiBesti bineBai tupeu ill at ease ^ stanjenit; stingherit. 'All beP amer. 4^ ei poftim1 %umnezeuleP asta mai lipseaP 'All be blo9edBdamnedBhangedBshot if si. sa mil.^ a draculBsa fiu al draculuiB naibiiBal nalbii sa fiuBsa mor daca; sa$mi zici cutu daca; sa nu$mi zici pe nume daca; sa$mi razi mustata daca; sa n$apucBn$ajung ziua de maine daca. lAll be bound J$ 4^ pot sa jur; sa pun capul jos. 'All be farBfarther if ' do 4 ^nici nu ma gandesc; nici prin gand nu$mi trece; cand mi$oivedea ceafa. )'All be* hanged if ' 2no9 4^ al naibli sa fiuBsa mor daca stiu. 'Al' bet a coo2leBcoo2e:, 'All bet m: bootsBhatB lifeBshirt, 'Al' bet :ou an:thing :our bootsBlifeB amer. 'All bet m: bottomBlast dollar 4^ fac pariu )pe ce vrei*; pun capul jos; imi dau capul ; bag mana in foc; imi mananc caciulaPpalaria. 'All bu: it 4^ ma dau batutBpredau; nu stiu. 'All eat m: bootsBhatBhead )if* 4 $pun capul jos )daca*; ; imi mananc caciulaP palaria )daca*; ma las de meserie )daca*. 'All give him a piece of m: mind $o sa$i zic ceva dulceBsa ma pomeneascaPsa ma tina minte. ill$gotten, ill$spent $de haram am luat, de haram am dat; de haram a venit,de haram s$a dus. 'All gotten gains seldom prosper prov.$talharul niciodata nu se pricopseste. 'All luc2 is good for something prov^ si raul prinde bine la ceva. 'All ma2e :ou behave :ourselfBcrea2 in :our shoesP 4 )lasa ca* iti arat eu tieB te_nvat eu minteB am sa te fac sa$ti musti degetele. ill ne9s comes apaceBflies fast prov. $vestea rea alearga iuteB te$ajunge repede; vestile proaste se aud repede. 'All ris2 itP^ la noroc; ce$o fi 7 fi. 'All see :ou damnedBhangedBfurther firstP 4 1. $cind va face plopul pere si rachita micsuneleBbroasca parBspinul barba; cind mi$oi vedea ceafaP drept cine ma ieiP asteapta mult si bineP pai, vezi sa nu B sa ai sa ieiP -. du$te si te spanzura 'All see :ou damned 9ith a vengeance to :ouP H$ sl .^lua$te$ar draculP 'All sta2e m: life on^ imi pun capul pentru. 'lls that flesh is heir to^ relele de care are parte omul; potrivniciile soartei 'All tell him 9here to get off v.give him a piece of m: mind. 'All tell :ou 9hat P 4 ^ ascult5 )ce$Ri spun* s5$Ri spun ceva ; 6tii ceL ill turn is soon done, an prov.^ e u6or a face r5u. ill 9eeds gro9 apace prov.$ iarba rea nu piere; buruiana proastaBrea creste si inBpe piatra; drac mort nu s$a vazut ' loo2s to9ards :ouP sl. )la b5utura * ^hai norocP sa traiestiP in sanatatea taP 'Am a %utehman if 4 s5 nu$mi zici pe nume dac5; s5 m5 ia naiba dac5 ; s5$mi zici cuRu dac5. ' Am blessed if ' 2no9 4^ z5u dac5 6tiu; s5 m5 ia naiba dac5 6tiu. 'Am from #issouri; :ouAve got to sho9 met amer. 4^ eu mi$s @oma 1ecredinciosul; nu cred pan$ce v5d. 'Am jiggeredP 4^ s5 fiu al naibii Pmi$a stat mintea in loc P m5i s5 fie P immerse oneself in pleasure, to a se l5sa in voia pl5cerii. immerse oneself in 9or2, to^ a fi absorbit in munc5.

'Am not having an:, 'Am not to be hadP sl. ^la mine nu RineBprinde figura ; cu mine nu merge a6a. 'Am not ver: happ: about^ nu$mi prea place. impart movement to smth., to ^ a imprima mi6care unui lucru. impatient ot reproof ^ refractar la observaRii. implement an obligation, to^ a se achita de o datorieBobligaRie. impose oneAs compan:Boneself onBupon smb., to^ a deranja pe cineva prin prezenta sa; a intraBveni la cineva nepoftitBnechemat; a$6i impune prezenta. impose upon smb.As 2indness, to^ a abuza de amabilitateaBbun5tatea cuiva. impress onBupon snab. the importance of smth., to impress smb. 9ith the importance of smth., to^ a face pe cineva s5 inReleag5 importanRa unui lucru. impress themselves on smb.As memor:, to )d. cuvintele cuiva etc. * a se imprima in memoria cuiva. improve an ac\uaintance, to^ a cultiva cunostinta cuiva. improve in health, to ^ a se ins5n5to6iBintremaBpune pe picioare. improve onBupon nature, to^ a ad5uga la ceea ce a l5sat natura ; a face mai frumos decat a fost l5sat de natur5. improve on smb.As offer, to ^ $a oferi mai mult decat cineva; a supralicita. improve the occasionBopportunit:B4 shining hour, to^ 1. a profitaBa se folosi de ocazie; a folosi prilejul. -. a trage o invaR5tur5 din cele intamplate. improve upon ac\uaintance, to^ )d. cineva * a se dovedi mai bun decat la prima vedere. 'Am throughP amer.^ sunt gataP am terminatP ispr5vitP ' must he toddling off J$ 4^ trebuie s5 plec. 'Am :our man^ 1. sunt omulBal t5u; m$ai ci6tigat. -. imi convine; ma aranjeaz5. in a bee$line ^ in linie dreapt5; de$a dreptul; pe drumul cel mai scurt. in abe:ance ^ 1. in suspensie; )d. legi * neaplicat. -.in desuetudine. in a blaze ^ in fl5c5ri; cuprins de fl5c5ri. in a blo9ing of a match 4 ^ intr$o clip5; cat ai clipi. in a blue fun2 $$ 4^ speriat de$a binelea; H mai mult mort decat viu. in a bod: ^ impreun5; in corpore; in mas5. in a braceBcouple of sha2esBa sha2eBt9o sha2es of a lambAs tail sl.^ cat ai bate din palmeBzice pe6teBdoamne ajut5; in doi timpi 6i trei mi6c5ri. in a bro2en voice ^ cu voce frant5 ; cu glasul sugrumat. in a bro9n stud: 4 ^ dus pe ganduri; cu gandurile aiureaBin alt5 parte. in accordanee 9ith ^ in conformitate cu; conformBpotrivit cu. in a certainBan interesting condition ^)d. o femeie, eufemistic* intr$o situatie interesant5. in a chafe 4 ^ sup5rat foc. in ac2no9ledgement of ^ caBdreptBin semn de recuno6tint5 pentru. in a crac2 4 ^ cat ai clipi din ochi; intr$o clipaBclipita in a cro9dBcro9ds ^ cu duiumul. in act^ in realitateBfapt. in actual fact ^ in realitateBfapt; practic; efectiv. in addition ^ 1. in plus; mai mult; in afar5 de aceasta; pe deasupra; baB6i inc5. -. ... to ^ pe lang5 ; in afar5 de. in a deadloc2^ in impas. in advance ^ 1. anticipat. -...... of^ inaintea; in avans faR5 de. in a famil: 9a: ^ gospod5re6te; cu mijioace casnice; simplu. in a fashion v. after a fashion. in a fever of exeltement^ emoRionat; agitat; cuprins de emoRleBagitatie. in a fineBniceBsad pie2le 4 ^ intr$o mareBgrea incure5tur5BsituaRie dificila; in bucluc. in a fine predicament iron. ^ intr$o frumoas5 incurc5tur5; la ananghie. in a fit ot absence ^ intr$un moment de neatenRie. in a fit of madness^ 1. intr$un acces de nebunie. -. fig. intr$un moment de nebunie. in a fix H$ 4^ intr$o situatie neplacutaBmare incurcatura; in)tr$un* impasB la ananghie. in a flash 4 ^ intr$o clipita; cat ai clipiBstrange din ochi in a flusterBflutter ^ in mare agitatieBemotie.

in a fog^ nedeslusit; ca prin ceata. in a fright^ cuprins de spaima; ingrozit; inspaimantat. in a fume 4^ foc si para; suparat foc; manios. in a fun2 v. in a blue fun2. in a general 9a:^ la modul general. in a good hour ^ intr$un ceas bun. in a hole H$ 4^ intr$o incurcatura; intr$un impas. in a huffish tone )of voice*^ pe un ton intepat. in a hurr:^ in graba. in a jiff: 4 ^ intr$o clipit5; cat ai clipi )din ochi.*Bte$ai freca la ochiBbate din palme. in a large measure^ in mare parte; in mareBbun5 m5sur5. in a little 9i'le ^ in curind; in scurt timp. in all ^ in totalB intregime. in all conscienceP ^ pe legea mea P sincerP cu mana pe inim5P in )all* creation amer. 4^ oare; %umnezeu; naiba; ho9 did it get lostL cum %umnezeu s$a pierdutL in all fairness aprox. s5 st5m stramb 6i s5 judec5m drept. in all her glor: 4 )d. o femeie * pus5 la marele fix ; la mare toalet5. in all li2elihoodBprobabilit: ^ dup5 toate probabilit5Rile. in all manners ot 9a:s ^ in toate felurileB chipurile; in fel 6i chip. in all matters of ^ in tot ceea ce se refer5 la. in all oneAs born da:s^ toat5 viaRa )lui*; cate zile a tr5it; de$a lungul intregii sale vieti in all respects ^ in toate privinRele. i n a loud voice^ cu voce tare. in alt 1. muz. ^ cu o octav5 mai sus. -. fig. bine dispus. in a manner )of spea2ing* ^ intr$un )anumit* felBsens; punct de vedere; ca s5 spunem a6a. in an accommodation spirit ^ intr$un spirit de intelegere. in an antAs foot 4 ^ cat ai zice pe6te. in an a929ardBsorr: predicament ^ intr$o situatie nepl5cut5Bpenibil5. in and out ^ cand in5untru, cand afar5. in and out of season, in season and out of season ^ cand trebuie 6i cand nu trebuie; cu 6i f5r5 rost. in an evi1B ill hour ^ intr$un ceas r5u. in a nice fix 4 ^ intr$o frumoas5 incurc5tur5; la mare ananghie; in bucluc. in a nice pic2le v. in a fine pic2le. in an interesting condition v. in a certain condition. in another personAs shoesBboots 4 ^ in pielea altuia. in another place 1. in alt5 parte; aiurea. -. parl. J$ 4 in 3amera (orzilor. in ans9erBrepl: to^ ca r5spuns la.. in anticipation of ^ in a6teptarea. in an undertone ^ cu jum5tate de gur5. in an unguarded moment ^ intr$un moment de neatentie. in a nutshell ^intr$un cuvant ; in dou5Bcateva cuvinte; in rezumat; pe scurt. in an: event ^ orice s$ar intimpla; oricum ar fi. in an: shape or form^ de orice fel; orice fel; de nici un fel; nici un fel de; indiferent de ce fel. in a Pic29ic2ian sense glum. ^ intr$un sens tehnicBspecialBesoteric )al unui cuvant*. in apple$pie order 4 ^ intr$o ordine perfect5 Bdes5var6it5. in a prett: puddle 4 ^ in bucluc; intr$o frumoas5 incurc5tur5. in a \uandar: ^ in incurc5tur5B buclucBimpasBpas5 proast5; la ananghie; in dilem5. in a rage ^ furios; cuprins de furie; plin de furie. in arms ^ inarmat. in a round$aboat 9a: ^ )in mod* indirect, pe ocolite, pe departeB cu bini6orul; 4Spe dup5 piersic. in a ro9 ^ in linieB6ir. in a sad pic2le v. in a nice pic2le.

in a sadBsorr:Bplight ^ 1. in pas5 proast5; intr$o situaRie )destul de* critic5B difidl5 incurc5tur5. -. intr$o stare de plans. in a sha2e v . in.a brace of sha2es. in a slipshodBslopp: 9a: ^ de mantuiala. in a small 9a:^ modest. in a sort of 9a: ^intr$un fel. ill a spilt second v. in a trice. in a state of nature ^ 1. in stare naturala. -. glumet $ in costumul lui damB cum l$a nascutBfacut ma$sa; gol )pusca*. in a ste9 4 ^ pe jeraticBghimpi. in a tic2, in half a tic2, in t9o tic2s 4 ^ intr$o clipaBclipita; in doi timpi si trei miscari; cat ai clipi )din ochi*B bate din palmeBzice peste. in a tight boxBcorner 4 ^ in pasa proasta; intr$o situatie critica; in incurcaturaB la ananghieBstramtoare. in a triceBt9in2leB t9in2ling, in the t9in2ling of a bedpostB of an e:e$v.$ in a tic2. in a 9a: ^ intr$un fel. in bad faith ^ cu rea$credinta. in bad fix arner. ^ in stare proasta. in bad hands ^ pe maini rele. in bad humourBlo9 spirits ^ in dispozltie proasta; in toane rele; fara chef. in bad repair ^ in stare proasta; prost intretinut; in bonds ^ in lanturi; in robie. in briefBshort^ pe scurt; in doua cuvinte. in bro2en accents ^ cu voce frantaBintretaiatii. in buff 4 ^ in costumul lui dam; in pielea goala. in bul2 com. ^ 1. in vrac. -. angro; cu ridicata; cu toptanu'. in camera G 4 ^ in secret. in 3are: !treet v. in Queer !treet. in case of emergenc: ^ la pevoie; in caz de necesitateBnevoieBforta urgentaBpericolBaccident. in cash ^ in numerar; cu bani gheata. in chancer: 4 ^ la ananghieBstramtoare; la inghesuialaBcolt; in gura lupului in character 9ith ^ in conformitateBacordBarmonie cu; potrivit cu. inch b: inch^ putin cate putin. inch oneAs 9a: along, inB out etc., to^ a$si face drum incet si cu grija; a pasi cu grija; a merge atentB cu grija. in citsBcivviesBmufti civil; $ in haine civile. in cold storage^ 1. )d. carne* congelata. -. 4 la racoareBzdup. in collusion 9ith ^ in complicitateBde coniventa cu. in compan: 9ith^ impreunaBlaolalta cu. in compliance 9ith ^ in conformitateBconform cu. in concert )9ith* ^ de coniventa )cu*; la unison )cu*. in confidence^ )in mod* B cu titlu confidential. in conjunction 9ith ^ 1. in legaura cu. -. unit cu. in connivance 9ith ^ de coniventa cu. in conse\uence of^ ca urmare a. in contempt of ^ in dispretul; I fara a tine seama de. in course of time ^ cu timpul. increase the volume P arner. J$ 4 )vorbeste* mai tareP in default of ^ in lipsa de; in lipsa. inBout of deference to ^ din respect pentru. in defiance to $$$$$$$in ciudaBpofida; sfidand. in despair $$$$$$$deBdin disperare; disperat; cuprins de disperare; in disperare de cauza in direct ratio to $in proportie directaBdirect proportional cu. in disguise ^ deghizat; in travesti. in doc2 mar., J$ sl. ^ spitalizat; la spital )mai ales pentru tratarea unei boli venerice *. in drin2 4^ baut; facut; la bautura; sub influenta bauturii. in drops ^ cu picatura; picatura cu picatura.

in dr: doc2 , 4 ^ fara lucru; pe drumuri. in due courseBtime^ la timpul cuvenitBmomentu1 potrivit; sosi clipa cand. in due form^ in forma cuvenita; conform regulii. in due time v. in due course. indulge in the luxur: of smth., to^ a$si permite luxul unui lucru. in dumb sho9^ prin gesturiBsemne; pe muteste. in durance vile ^ intr$o temnita blestemata. in %utch arner. sl.^ 1.la ananghie. -. in disgratie; la index. in dut: bound^ dator; obligat in eager rivalr: ^ care mai de care. in earnest^ serios. in either event ^ atat intr$un caz cat si in altul ' never didP^ n$am vazutBauzit de cand sunt asa ceva P nemaipomenitP ingrozitorP de neerezutP nu mai spuneP in ever: particular ^ punct cu punct; in cele mai mici amanunte. in ever: 9a: ^ din toate punctele de vedere; sub toate aspectele. in evidence ^ ca martor. in excess of ^ l. care depasesteBtrece de. -. depasindBpeste greutatea acceptata in exchange for ^in schimbul. in fact ^ de fapt; in realitate; ba chiar. in faith^ pe cinstea meaBcuvant)ul meu* P in faith 9hereof ^ intru confirmarea caruia. in fault ^ de vina; vinovat. in favour ^ in gratii. in fighting trim ^ gata de lupta. in fine lnv. v.in briefBshort. in fine feather v. in high feather. in fineBgoodBhigh fettle^ in conditie )fizica* buna; in forma )buna*. in fits and starts v. b: fits and starts. in flesh^ voinic; gras; plin; corpolent; rotofei. , in flesh and blood 4 ^ in carne si oase; in persoana. inflict a blo9, to 4 ^ a administra o lovitura )cuiva*. inflict a crushing blo9 on smb., to si fig.^ a da o lovitura zdrobitoare cuiva. inflict damage onBupon smb., to ^ a pricinui dauneBpagube cuiva; a cauza prejudicii cuiva. 'nflict oneself onBupon smb., to ^ a$si impune prezenta cuiva; a sta pe capul cuiva; importuna pe cineva. inflict the death penalt: on smb., to^ a aplica cuiva pedeapsa cu moarteaB capitula. in fl:ing trim av.^ gata de zbor. in for a penn:, in for a pound ,4^ unde merge mia merge si suta; daca$i bal, bal sa fie; ai intrat in hora, trebuie sa joci. in force$v.$ in ) full * force. in form ^ in forma; bine dispus; sanatos. infringe an oath, to ^ a calea un juramant. in full blast ^ in plin5 activitate. in full cr: ^ 1. )d. caini * l5trand )urm5rind vanatul*. -. fig.^ pe urmele )cuiva*. in full feather 4^ 1. pus la marele fix; la mare Rinut5; la mare toalet5.-. in fonduri; cu punga plin5. in full fig 4 ^ in mare Rinut5; pus la marele fix; g5tit cu tot dichisul. in full flight ^ in plin5 derut5. in full fling fri^ toi; in plin5 desf56urare. in )full* force v. in full strength. in full leaf ^ cu frunzi6 des. in full rig 4 ^in mare Rinut5; imbr5cat ca de parad5Bbal. in full B great strength ^ totiBcu totii in p5r. in full s9ing 1. )d. o petrecere etc. * in toi. -. )d. o organizatie etc. * in plin5 activitate; in plin avant. in funBjestBjo2e ^ in glum5; in joac5; de haz. infuse fresh courage into smb., to^ a insufla curaj cuiva.

infuse life into smb., to^ a insuflaBda viat5 cuiva; a trezi la viat5 pe cineva. nfuse smb. 9ith fresh courage, to v. infuse fresh courage into smb. infuse smb. 9ith life, to v. infuse life into smb. in future ^ inBpe viitor. in gear ^ 1. angrenat; ambreiat ; in priz5. -. in functiuneBmers. M. fig. in regul5. S. fig. s5n5tos. in )good* case v. in fine fettle. in )good* cue ^ in toane bune. in good faith ^ 1. cinstit; con6tiincios. -. in serios ; )fiind* de bun5$ credinR5. in good feather v. in high feather. in good fettle v. in fine fettle. in good fig 4 ^ )in mare* form5; in dispozitie bun5; bine dispus; cu chef. in good fix amer. ^in stare bun5. in goodBstrong heart ^1. )d. cineva * bine dispus ; 4>s in toane bune; cu chef; -. )d. p5mant * bine intretinut; m5nos; roditor; fertil. in good 2eep ^ in stareBcondiRie bun5. in good repair ^ )d. cl5diri, drumuri * in stare bun5; bine intreRinut. in good time ^ 1. la timpul potrivit; la timp. -. din timpBvreme; de cu vreme. in good tram ^ 1. vesel 6i bine dispus; in toane bune; cu chef. -. )d. un boxer *in form5. in grain 4 ^ inveterat; inr5it. ingratiate oneself 9ith smb., to^ a se insinua pe lang5 cineva; a se vara sub pielea cuivaB in sufletul cuiva; a intra in graRiile cuiva; a se da bine cu cineva. in great feather v. in high feather. in great force ^ 1.in toat5 puterea; viguros. -. in verv5. in great strength v. in full strength. in half a jiff: v. in a jiff:. in half a sha2e v. in a sha2e. in half a tic2 v. in a tic2. in heaps^ a6ezat in gr5mezi; pus gr5mad5. in heart ^ in adancul inimiiBsufletului; in sinea lui, in fond. in high dudgeon 4^ sup5rat foc; foc 6i par5 de manie; cu o falc5 in cer 6i )cu* altaBuna in p5mant. in high feather 4 ^ in toane bune; cu chef; vesel 6i bine dispus; intr$o dispoziRie excelent5; plin de antren. in high fettle v. in fine fettle. in high gear ^ in mareBplin5 vitez5. in high glee ^ in culmea voio6iei; plin de voie bun5; vesel ca un cintezoiB voios nevoie mare. in high spirits ^ in toane bune; bine dispus ; cu chef; in culmea fericirii. in his true li2eness ^ sub inf5Ri6area sa adev5rat5. in hoc2 amer. sl.^ 1. la amanetBmuntele de pietate. -. )d. cineva * la zdupB r5coare. in huc2sterAs hands 4 ^ la stramtoare B ananghie. in inverse ratio to ^ in proportie inversa Binvers proportional cu. in its train ^ in urma luiBei. inject life into smth., to fig. ^ a da viat5 unui lucru; a trezi ceva din amortire. inject smth. 9ith life, to v. inject life into smth. in jo: and in sorro9^ la bucurie 6i la necaz; la bine 6i la r5u. in justice )to* ^ dup5 dreptate; pentru a fi drepti )cu*. in 2eeping 9ith ^ in acordBarmonie cu; in conformitate cu; potrivit cu. in2 in the outlines, to^ a ingro6a contururile cu cerneal5. in2 oneAs fingers, to^ a$6i murd5ri degetele cu cerneal5. in large ^ in mare; in general. in less than a pigAs 9hisperB9histle ^ cat ai zice pe6te. in less than no time v. in no time. in li2e manner ^in acela6i fel; in mod asem5n5tor; la fel. in lime 9aters 4^ in apele teritoriale.

in li\uorB9ine 4 ^ f5cut; afumat ; cherchelit. in little ^ in mic; pe scar5 redus5 ; in miniatur5. in lo9 spirits v. in bad humour. in memor: of ^ in amintireaBmemoria. in mid air ^in inaltul v5zduhului; in aerBzbor. in mid course^ pe drum; in cale. in much price ^ la mare pret. in mufti v. in cits. in m: opinion ^dup5 p5rerea mea. in m: regard^ dup5 mine. in m: vie9 v. in m: opinion. in name )onl:*^ numai cu numele. innocent as a babe unbornBas the devil of t9o :ears old, )as* 4 ^ nevinovatB inocent ca un )prunc* nou$n5scut; cu o candoare de )prunc* nou n5scut. innocent as a dove, )as* ^ nevinovat ca un inger. in no long time^ ca maine )poimaine*; in curand. in no respects ^ in nici o privint5. in no time ^ intr$o clip5Bclipit5; cat ai clipi din ochi; cat ai bate din palmeB cat ai zice pe6te; in doi timpi 6i trei mi6c5ri. in no 9ise ^ in nici un fel; nicicum; deloc; in nici un caz. in obedience to ^ dand ascultare; conformBpotrivit cu. in oneAs base s2in v. in oneAs birthda: suit. in oneAs birthda: suit 4^ in costumul lui dam )6i <va*; in pielea goal5. in oneAs cups 4 f5cut ; afumat; cu 6pritul gn nas. in oneAs extreme moment^ pe patul mortii. iu oneAs e:es ^ dup5 p5rerea sa. in oneAs green da:s 4 ^i n tinerete. in oneAs heart of hearts^ in adancul inimii; in str5fundul sufletului; in forul con6tiintei sale; in forul s5u interior. in oneAs inmost being ^ in adancurile fiintei sale; in fiinta sa intima; in forul sau interior. in oneAs mind A s e:es ^ cu ochiul mintii in oneAs o9n fashion ^ in felul s5u. in oneAs )o9n* right^ care se cuvine cuiva de drept ; personal. in oneAs o9n time ^ in timpul s5u liber. in oneAs primeB the prirne of life^ in prima tinereteBfloarea varstei. in oneAs \uest of v. in \uest of. in oneAs right mind Bsenses^ in toate mintile; cu mintea intreag5. in oneAs secret heart^ in str5fundul sufletului; in forul s5u interior. in oneAs senses^ s5n5tos la cap; cu mintea intreag5. in oneAs shirt$sleeves^ in c5ma65; f5r5 hain5. in oneAs sleeve ^ in barb5Bpumni; pe infundate. in oneAs spare time ^ in timpul liber; 4 printre pic5turi. in oneAs sphere of action ^ in domeniul s5u; in sfera sa de activitate. in oneAs stoc2ing feet ^ numai in ciorapi. in oneAs !unda:$go$to$meeting clothes ^ in hainele de duminic5Bzile mari; 4 $ in toalele de inmormantare. in oneAs teens ^ adolescent. in oneAs trac2s amer. sl. ^ pe loc ; brusc; deodat5. in oneAs true coloursB light ^ in adev5rata )sa* lumin5; a6a cum e; far5 masc5. in ordinar: ^ in serviciu permanent. in other 9ords ^ cu alte cuvinte. in ovo ^ in embrion. in partieular^ in special. in passing ^ in treac5t. in place ^ 1. aici. -. com. pe plat5; la plat5. M. fig. la locul potrivit. in plain clothes ^ in haine civile; in civil. in plain <nglishB!axon fig. pe^ 6leau; f5r5 inconjurBocoli6uri; verde in fat5. in plain terms ^ f5r5 inconjur; pe 6leau. in plent: ^ cu indestulare. in point of ^ sub raportul; in ceea ce prive6te.

in point of fact ^ de fapt ; in realitate. in price ^ ca pret; in ce prive6te pretul. in print^ publicat ; in libr5rii. in process of smth. ^ in curs de. in process of time ^ in decursulBcu trecerea timpului; cu timpul. in progress ^ in curs de indeplinireBdesf56urare. in proportion to ^ in raport cu; proportional cu. in Queer !treet 4 ^ la ananghieBstramtoare; pe drojdie. in \uestion ^ 1. la indoial5. -. in cauz5Bchestiune. in \uest of ^ in c5utarea. ln \uic2 order amer. 4 v. in short order. in rain or fine ^ pe orice vremeB timp. in recent :ears ^ in ultimii ani. in recompense for v. in re9ard for. in regard to ^ 1. relativ la; in privinta; cat despre. -.in raportBproportie cu. in return )for* ^ in schimbul; pentru. in revenge ^ din r5zbunare. in reverse order v. in )the* reverse order. in re9ard of ^ ca recompens5 pentru. in sailing trim mar. ^ bine orientat. ins and outs, the ^ 1. partidul politic la putere 6i partidul politic care nu mai este la putere. -. toate aspecteleBdetaliile )unei probleme, chestiuni*. in search of ^ in c5utarea. in season ^ in timp util in season and ont of season v. in and out of season. in securit: ^ in sigurant5. in semblance^ in aparent5. in shape ^ca form5; in ce prive6te forma. in short order amer. 4 ^1. cat mai repedeBmai curand. -. imediat ; numaidecat pe loc. inside out^ pe dos. insinuate oneself into smb.As favour, to^ a se insinua pe lang5 cineva ; a intra in gratiile cuivaBsub pielea cuiva. in small compass ^ intr$un volum restrans; pe scar5 mic5; in limite inguste. in smb.As hearing ^ in fataBprezenta cuiva; de fat5 cu cineva. in smb.As roomBthe room of smb. ^ in locul cuiva. in so far as ^ in m5sura in care. in some measure ^ intr$o anumit5 m5sur5. in some 9a: or other ^ intr$un fel sau altul. in spite of ^ netinand seama de; H in ciudaBpofida; ...... )all* thisBthat ^ cu toate acestea; in ciuda acestui fapt. in state ^ cu mare pomp5. in strong heart v. in good heart. in sum ^ in dou5 vorbe; pe scurt; in rezumat. in terms of ^ din punct de vedere a; in ceea ce prive6te; in termeni )de*; in functie de. interrupt the vie9, to ^ a impiedica vederea. in that ^ prin aceea c5. in that event ^ in acest caz. in the aggregate ^ in ansamblu; laolalt5; in totalitate; colectiv. in the article of death ^ in ceasul mortii; la moarte. i n the beginning ^ la gnceput. in the blo9ing of a match 4^ cat al bate din palme. in the blues B dumpsBmoodBsul2s^ 1. 4 melancolic; ab5tut ; trist; cuprins de tristete. -. >f in toane proasteBrele; intors pe dos. in the bud 4 ^ in fa65Bembrion; de la r5d5cin5. in the buff 4 ^ gol$golutBpu6c5; cum 1$a f5cut m5$sa. in the cart 4^ la stramtoareBananghie. inBunder the circumstances ^ aceasta fiind situatia; a6a stand lucrurile; in. consecint5. in the countr: ^in provincie; la tar5.

in the crucible ^)supus* la grea incercare. in the dead hours of the night^ in putereaBtoiul noptii. in the dead of 9inter ^ in toiul iernii; in plin5 iarn5. in the distance^ departe; in dep5rtare. in the dr: tree $4 ^ in vreme de mizerie. in the dumps v. in the blues. in the end ^ 1. cu timpul. -. in cele din urm5; pan5 la sfar6it. in the evening one ma: praise the da: prov. ^ cat5 panz5 ai lua apusul soarelui ti$o arat5. in the event of ^ in caz caBde. in the e:e of the la9 ^ in fata legii. in the e:e of the sun ^ cu fata spre soare. in the e:es of ^ 1. dupa parerea. -. in fata; inaintea; sub ochii. in the famil: 9a: 4 ^)d. 7 femeie;* cu burta mareBla gura. in the first flight J$ 4 ^ in primele randuri; in frunte. in the first instance ^ in primul rindBprima instanta. in the flesh v. in flesh and blood in the forehead and the e:e the index of the mind does lie prov. aprox^. ochii sunt oglinda sufletului; gandurile cuiva i le poti citi pe fat5. in the foreseeable future ^ in viitorul apropiat. in the fullness of time^ la timpul cuvenit; cand va veni vremea. in the green 4^ tan5r; in prima tinerete. in the green tree 4 ^ cand totul merge bine. in the gre: of the morning ^ cand se crap5 de ziu5; la rev5rsatul zorilor. inBunder the guise of^ sub pretextul; sub masca; inv. cu chip c5. in the hush of night^ in lini6teaBt5cerea nopRii. in the inmostBsecret recesses of the heart ^ in tainiteleBstr5fundul sufletului ; in coltul cel mai ascuns al inimii. in the issue ^ in concluzie; la urma urmei; in ultim5 analiz5. in the land of 3oc2aigne inv. ^ in Rara unde umbl5 cainii cu covrigi in coad5B curge laptele 6i mierea. in the land of 1od 4 ^ in braRele lui #orfeu. in the last anal:sis^ in ultim5 analiz5. in the last resort ^ intr$un caz extrem; la rigoare; in ultim5 instanta. in the lead ^ )situat* in capBfrunte. in the light of cold reason ^ dac5 stai 6i te gande6ti bine; judecand la rece. in the li2eness of ^ sub inf5Ri6area. in the limelight 4 ^ 1. sub lumina reflectoarelor. -. la vedere; in prim plan; in centrul atentiei. in the long run ^ cu timpul ; in cele dinBpin5 la urm5. in the lump ^ in bloc; de$a valma ; cu hurta; una peste alta. in the main ^ in generalBprincipalBansambluBmare; in general vorbind; in cea mai mare parte; mai toRiBtoate. in the ma2eBma2ing^ 1.in devenire. -. in constructie. in the mass ^ in totalitate; ca un tot; in bloc. in the matter of ^ in ceea ce prive6te; cat despre. in the meantime 1. in acest timp; intre timp; pan5 una alta; pan5 atunci. -. pentru moment; deocamdat5. in the measurable future ^ in viitorul apropiat. in the mood v. in the blues. in the moonlight ^ sub clar de lun5. in the next place ^ in al doilea rand; in continuare; )mai* apoi. in the nic2 of time^ la timp; la momentul oportunBpotrivit; 4 $$I la Ranc. in the offing ^ 1. in larg )dar nu departe de t5rm*. -. fig. 4 in perspectiv5; la orizont. in the open air ^ in aer liber; sub cerul liber. in the open sea ^ in larg. in the pin2 4^ gn form5; infloritor; in perfect5 s5n5tate. in the ratio of ^ gn proporRie de. in the ra9 ^ brut; neprelucrat. in the reign of Queen %ic2 4^ la calendele grece6ti; la pa6tele cailor.

in )the* reverse order ^ 1.in ordine invers5 ; de la coad5 la cap. -.in direcRie opus5Bcontrar5. in the right church but in the 9rong pe9 4 ^ ai nimerit$o dar nu tocmai. in the room of smb. v.in smb.As room. in the rough ^ in mareBlinii mari. in the same boatB box 4 ^ in aceea6i situaRie; 4 >I in aceea6i oal5Bap5. in the same vein ^ in acela6i spirit. in the secret recesses of the heart v. in the inmost recesses of the heart. in these latter da:s ^ in zilele noastre; ast5zi. in the sere and :elo9 leaf $ poet. ^ la b5traneRe in the soup >4^ la stramtoareBananghie. in the sul2s v. in the blues. in the teeth of ^ in ciudaBpofida. in the teeth of the evidence ^ in ciuda in the teeth of the 9indBthe 9indAs e:e ^ )in*contra vantului. in the trainB9a2e of ^ in urma ; la coada. in the turn)ing* of a hand^ cat ai bate din palme; in doi timpi 6i trei mi6c5rt in the t9in2ling of a bedpostBof an e:e v. in a t9in2ling. in the van ^ in frunte;.....of in avangarda. in the 9indAs e:e v.in the teeth of the 9ind. in the :ear dot 4 ^ cand se b5teau ur6ii in coad5. in the :ear one 4^ de mult de tot; din vremuri uitate. in times gone b: ^ pe vremuri; in trecut ; i1n vremuri de demult apuse. in tin 4 ^ gn fonduriBbani. in to2en of ^ in semn de, ca dovad5, drept m5rturie. in top ^ )d. o ma6in5 * in viteza a patra. into the bargain^ pe deasupra; 4$$J ba6ca. intrude itself upon smb.As mind, to lit. )d. o idee etc. *^ a p5trundeBa se strecurat a$6i face loc in mintea cuiva. in truth lit. ^ intr$adev5r; pe drept cuvant; realmente. in turn ^ pe rand. in t9os ^ cate doi. in t9o sha2es )of a lambAs tail* v.in a brace of sha2es. in t9o tic2s v. in a tic2. in t9o t9os 4 ^ in doi timpi 6i trei mi6c5ri; cat ai clipi )din ochi*. in vain^ zadarnic; in zadar; in van; degeaba. invalid smb. home, to^ a trimite pe cineva )care lucreaz5 in str5in5tateI acas5B in tar5 pentru caz de boal5Bpe motiv de s5n5tate. invalid smb. out of a job, to ^ a elibera pe cineva dintr$o functie pe motiv de s5n5tate; a declara pe cineva inapt pentru a indeplini o anumit5 funcRie. invalid smb. out of the arm:, to^ a scoate pe cineva din armat5 pe motiv de s5n5tate. in 9ear ^ la mod5. in vie9 of ^ Rinand seama de, dat fiind, avand in vedere ; luand in consideraRie. in 9ine v. in li\uor. in 9onder ^ uimit; uluit. iron entered into his soul, the ^ era cu moartea in suflet. iron fist in a velvet glove, an ^ severitate inve6mantat5 in blandeRe; blandete ce ascunde severitate. iron out the differences, to 4 ^ a aplana neinRelegerileBdivergenRele. iron out the difficulties, to ^ a inl5tura greut5Rile. ' sa: ^ 1. ascult5. -.cu neputint5 P ei, comedieBdr5cie P asta$i bun5P ia te uit5P ' see )no9*P^ asta e care va s5 zic5 P ' shall never be m: o9n man till ' do it $ 4 ^ s5 n$am parte de lini6te dac5 nu o fac. ' should not mind 4^ nu refuzBzic nu. ' should sa: not nu cred; cred c5 nu; a6 zice c5 nu. ' should thin2 soP ^ 6i inc5 cumP ba bine c5 nuP is it a goL P ^ facem targulL batem palmaL ne$am inRelesL bem ald5ma6L

' smell a rat 4^ nu e lucru curat ; nu miroase a bine. is that finalL ^ hot5ratL definitivL is that soL^ ce spuiL nu mai spune P adev5ratL ' ta2e m: hat off to :ouP^ omagiile meleP it amountsBcomes to the same thing ^ esteBrevine la acela6i lucru; e tot una, 4 $$I un drac; 4 $$J ce mi$e una, ce mi$e alta; ce mi$e @anda, ce mi$e #anda; tot acolo ajungi. it amountsBcomes to thisB that ^ aceasta inseamn5 c5. it bafflesBdefies all description ^ nu se poate spuneBdescrie in cuvinte; e de nedescris; intrece orice inchipuire. it beats allBthe handP 4^ asta e culmeaP asta le intrece pe toate P it boils do9n to ^ )totul* se reduce la; in fondBesent5, e vorba deBs5. it boots not to$inv. ^ n$are )nici un* rostBnici o noim5 s5. it canAt be doneP 4^ nu$i chipP nu mergeP 4 $J nu tineP it canAt be helped ^ce s5$i fad; n$ai incotro. it comes to the same thing ^ e acela6i lucru. it comes to this ^ in dou5 cuvinteBpe scurtB in rezumat, lucrurile stau astfelBa6a. it does not lieBrest 9ith me ^ nu st5 in puterea mea; nu depinde de mine. it doesnAt do to^ nu se faceBcade s5. it doesnAt pa: ^ nu face; nu renteaz5; nu este nici o afacere. it fell to m: lot to ^ mi$a fost datBsortit s5; soarta a vrut s5. it goes against meBm: heart to ^ imi repugn5 s5; e contra vointei Bdorintei mele s5. it goes against m: grain for me to do it ^ o fac contra vointei meleB in sil5; nu$mi vine deloc s$o fac. it goes 9ithout sa:ing ^ se intelege de la sine; e de la sine inteles; nu )mai* incape discutieBvorb5; 4 $$I apoi cum. ' thought as much ^ tocmai a6a credeam 6i eu. it is a bad loo2$out for him 4^ nu$1 v5d bine; e semn prost pentru el; e o trist5 perspectiv5 pentru el. it is about time^ 1. e timpul. -.iron. e 6i timpulP mult ti$a mai trebuitP dar 6tiu c5 ti$a trebuit multP it is )a case of* UobsonAs choice ^ nu$iBn$am de ales; n$am alt5 alegereB incotro. it is a gone case 9ith him P^ e pe duc5Bdric; s$a zis cu el; miroase a coliv5. it is a good horse that never stumbles prov.^ calul, c5 e cu patru picioare, 6i tot se poticne6te. it is a grain of 9heat in a bushel of chaff 4 ^ mai mare daraua decat ocaua; nu face daraua cat ocaua. it is a great hit 4^ e un succes nebunBnemaipomenit. it is all Eree2 to me 4 ^ nu pricep o iot5Bboab5Bnimic; habar n$am )ce spune* scrieBinseamn5; am priceput mai mult de$o groaz5. it is all in the da:As 9or2 4 ^ 1. a6a e viata ; n$ai ce$i face. -. sunt deprinsB obi6nuit )cu astfel de lucruri*; )prin extensie * imi vine u6or. it is all m: e:e )and Bett: #artin* 4 ^ astea$s baliverneBfleacuriBprostii. it is all one to me )9hether* ^ mie$tot una )dac5*. it is all overBup 9ith him 4 ^ s$a zisBterminat cu el; nu mai scap5; e pe dric; s$a dus pe copc5; a incurcat$o. it is all the same to me^ imi este absolutBperfect egal. it is a merc: )that*^ e un mare norocBo adev5rat5 fericire c5. it is an: bod:As guess 4^ nu stie nimeni precis; nimeni nu 6tie )care este* adev5rul. it is a poor heart that never rejoices prov. ^ vai de inima care nu cunoa6te bucuria. it is as broad as it is long 4^ e tot unaBun drac; ce mi$e una, ce mi$e alta; ce mi$e baba Cada, ce mi$e Cada baba it is a sealed boo2 to me^ e un mister pentru mine. it is as good as a pla: 4^ 1. foarte interesantBamuzant. -. mare comedie; un adev5rat circ; te pr5p5de6ti de ras. it is as good as done^ e ca 6i f5cut.

it is as good as ne9^ e caBaproape nou; e, ca s5 zicem a6a, nou. it is as good as settledP 4^ s$a f5cut P s$a aranjatP it is a small floc2 that has not a blac2 sheep prov. aprox.^ nu se poate p5dure f5r5 usc5turi; nu e grau f5r5 neghin5. it is as plain as a pi2estaff Bas can beBas da:lightBas the nose on :our face 4^ e clar ca lumina zilei; asta se vede de la o po6t5. it is as sure as eggs is eggsBas mud^ cum te v5d 6i cum m5 vezi; este cat se poate de sigur. it is a thousand pitiesP^ e p5cat de %umnezeul e mare p5catP it is a 9onder^ e de mirare; e surprinz5tor. it is badBnot good form^ )d. purtarea cuiva* e de prost gust ; asta nu se faceB se spune; e o lips5 de politete. it is be:ond meBm: 2en^ )asta* m5 dep56e6te. it is common 2no9ledge that^ se 6tie foarte bineBprecis; 6tie toat5 lumea; 6tiu toti. it is dogged asBthat does it prov. ^ cu r5bdarea treci 6i marea. it is dollars to doughnuts amer. 4^ f5r5 doar 6i poate; sut5 la sut5. it is domino 9ith him 4 ^ s$a zisBsfar6it cu el; e pe dric. it is easier to pull do9n than to build prov.^ e mai u6or s5 distrugi decat s5 cl5de6ti. it is enough to ma2e a catBamer. a horse laugh 4 ^ s5 razi s5 te pr5p5de6ti; )te* rad 6i curcileBg5inile. it is even chances that^ 6ansele sunt egale ca. it is fortunateBluc2: that^ e bine c5; are noroc c5; e o 6ans5 c5. it is gettingBgoing aboutBaround that ^ se zvone6te c5; umbl5Bcircul5 zvonul c5. it is hard for a greed: e:e to have a leal heart prov. ^ l5comia stric5 omenia. it is hisBher funeral amer. > 4 ^ treaba luiBei P ilB o prive6te P it is hisBher 9a: ^ a6a e felul luiBei; a6a e it is in the stars that amer. v. it is on the cards that. it is just the thing 4^ e tocmai ceea ce imi trebuie. it is late in the da: to change :our mind J$ 4^ e cam tarziu )ca* s5 te r5zgindesti. it is long odds against^ sunt putine sperante ca. it is miles from an:9here 4 $i e tocmai la mama draculuiBla dracu$n praznic. it is more easil: said than done ^ u6or de spusBzis, greu de f5cut. it is nec2 or nothing^ ori$ori ; ori !tan ori c5pitan. it is neither here nor there 4^ se potrive6te ca nuca in perete; ce are de$a face scripca )6i* cu iepurele. it is never too late to mend prov.^ nu e niciodat5 prea tarziu s5 te indrepRi. it is no businessBconcern of mine^ asta nu m5 prive6te; nu$i treaba mea. it is uo distance )a9a:* 4^ nu e decat o plimbare )pan5 acolo*. it is no eas: matter )to*^ nu e )lucru* u6or )s5*. itis no good ^ 1. asta nu ajut5 la nimic. -. e vreme pierdut5Bpierdere de vreme. M. nu e bun de nimic; nu face )nici* doi baniBdou5 parale. it is no great matter, it is small matter^ nu$i mare lucruBcine 6tie ce. it is no hanging matterP^ c5 doar nu s$o face gaur5$n cer )pentru asta*P it is no jestingBlaughing$matter^ nu$i nimic de ras in asta ; nu$i )de* glum5B6ag5Bde ras. it is no much trouble 4 ^ nu )m5* cost5 nimic; nu )m5* deranjeaz5. it is none of :our business^ nu e treaba ta; nu te priveste pe tine. it is not at all the proper thing ) to do * ^nu se cade it is not m: funeral 4^ ce imi pasa ) mie*; ma lasa rece; ma doare in cot Bcalcai it is not his funeral amer.4^ asta nu$l prive6te, nu$i treaba lui. it is not m: loo2out 4^ asta nu m5 prive6teBnu$i treaba mea. it is not the coat that ma2es the man prov.^ nu haina il face pe om; hainele nu fac pe om mai de treab5. it is not the hood that ma2es the mon2 prou.^ rasa nu te face c5lug5r. it is not to be sneezed at ^nu e )delocBtocmai* de dispreRuit. it is not 9orth the trouble^ nu merit5 osteneala. it is no uncommon thing that ^ nu e un lucruBceva neobi6nuit ca.

it is no use er:ing over spilt mil2 prov.^ mortul de la groap5 nu se mai intoarce; cu plansul nu se inviaz5 morRii; lacrimile nu ajut5; ce$a fost, a fost. it isnAt done 4^ astaBa6a ceva nu se faceBcade; asemenea lucruri nu se fac. it isnAt half bad 4^ nu e r5u deloc. it isnAt 9orth 9hile ^nu faceBmerit5. it is of no moment 9hether ^nu are )nici o* important5 dac5. it is on record that ^se spuneBmenRioneaz5 c5; istoria spune c5. it is on the cards that ^probabil c5; e sigur c5. it is out of character 9ith ^nu concord5Bse potrive6te cu. it is raining cats and dogsBin buc2etsBsheetsBtorrents 4^ plou5 cu g5leata b56idBbulbuci. it is rumoured that ^ se zvone6te c5. it is selling li2e hot )pan$*ca2esBpie^ se vinde ca painea cald5. it is six )of one* and half a dozen )of the other*^ 1. 4 ce mi$e una, ce mi$e alta; ce mi$e baba Cada, ce mi$e Cada baba; e tot un drac. -. sunt o ap5 6i un p5mant ; sunt la fel de breji. it is small matter v. it is no great matter. it is the earl: bird that catches the 9orm prov. ^ cine se scoal5 de dimineaR5 departe ajunge; vulpea care doarme nu prinde g5ini. it is the last stra9 that brea2s the camelAs bac2 prov.^ ultima pic5tur5 vars5B r5stoarn5 paharul. it is time for a sho9$do9n ^ e timpul s5 d5m c5rtile pe faR5. it is too 2illing for 9ords 4^ s5 mori de ras )nu alta*. it is too much of a good thing 4 ce$i mult nu$i bun; ce e prea mult nu$i s5n5tos. it is tonch$and$go )9ith smb.B9hether*^ e indoielnicBproblematicBdiscutabilBnesigur )dac5*; nu se 6tie ce se va intimpla )cu el*. it is unfortunateBunluc2: that^ nu e bine c5; p5cat c5; are ghinion c5. it lies )entirel:* 9ith :ou to do it ^ nu depindeB decatBdepinde )numai* de tine ca s5 o faci. itAll all come out in the 9ash 4^ iese la sp5lat; cu timpul se vor aranja lucrurile. it loo2s li2e it^ a6a s$ar p5reaBspune; n$ar fi exclus. it loo2s li2e rain^ arat5 a ploaie; se preg5te6teBst5 s5 plou5; se anunR5 ploaie. it ma2es all the difference in the 9orld ^ asta e cu totul altceva; atunci se schimb5 lucrurile; a6a daBmai zic 6i eu P it ma2es me hot under the collar ^ simt c5 mi se urc5 sangele la capB imi fierbe sangele. it ma2es m: blood boil v. it ma2es me hot under the collar . it ma2es no odds ^ nu face nimic; n$are nici o importanR5. it ma2es :ou thin2^ te pune pe ganduri; e nemaipomenit; e de necrezut. it ma: rh:me, but it accorded not ^ seam5n5, dar nu r5sare. it never rains but it pours prov. ^ o nenorocire nu vine niciodat5 singur5; nenorocirea, cand vine pe capul omului, nu vine singur5, ci mai trage 6i altele dup5 ea. it passed as a 9atch in the night acest^ lucru a fost uitat repedeBcurand. itAs a bad business ^ n$a mers; nu e in regul5. itAs a bird of :our o9n hatching 4^ singur Ri$ai f5cut$o ; Ri$ai f5cut$o cu mana ta. itAs about time v. itAs high time. itAs a bull in a 3hina shop P >I a intrat vacaBnora in blide. itAs a case of sour grapes ^ vulpea cand n$ajunge la struguri zice c5 sunt acri. itAs a dealP^ de acordP bate palmaP am incheiat targulPa6a r5manePperfect P itAs a distinction 9ithout a difference 4^ e tot un drac; ce mi$e una, ce mi$e alta; ce mi$e baba Cada, ce mi$e Cada baba. itAs a give$a9a: price ^ e de poman5; e pe gratisBnimic; e un preR de nimic. itAs a goP 4 ^ s$a f5cutP ne$am inRelesP bate palma P itAs a good job that ^ noroc c5; )ce* bine c5.

itAs all bolone:P amer. sl. ^ bra6oavel gogo6iP 'ordaneP itAs all clear sailing 4^ asta nu prezint5 nici o dificultate. itAs all in the air as :et^ deocamdat5 nu sunt decat ni6te proiecte vagi; inc5 nu e nimic precis. itAs all in the game 4 ^ a6a e piesa; asta e; ce s5$i faci P itAs all the go 4 ^ e in mare vog5; face furori )la ora actual5*; e ultimul r5cnet. itAs all up )no9* 4 ^ totul e pierdut; nu mai e nici o speranR5; 9ith him no9 ^ s$a zis cu el. itAs a long laneBroad that has no turning prov. aprox. ^ 1. drumul drept iRi pare lung. -. toate au un hotarBsfar6it in lume. itAs a long 9a:P 4 ^ mai ceva pan5 atunciP itAs a matter of course^ e de la sine inReles; e la mintea omului. itAs a toss$up 9hether ^ cine 6tie dac5. itAs cold comfort^ slab5 mangaiere; asta nu$mi tine de cald. itAs dead and gone^ 6i$a tr5it traiul, 6i$a mancat m5laiul. itAs )don2e:As* :ears since ' sa9 him 4 ^ nu 1$am v5zut de un car de ani. it serves him rightP^ a6a$i trebuie P a6a merit5P s5$i fie deBspre inv5R5tur5. itAs hard linesP ^ ceBmare ghinionP 4 >f e )cam* albastr5 P itAs high time )to* ^ e )de mult* timpulBvremea )s5*. itAs hit or miss ^ cum s$o nimeriBo da %omnul. itAs UobsonAs choice ^ alb5, neagr5, asta e )nu$i de ales*. itAs li2e !atan reproving sin 4^ rade dracul de porumbe negre 6i pe dansul nu se vede. itAs li2e the curateAs egg 4 ^ nu e nici prea$prea, nici foarte$foarte; e a6a $ 6i$a6a. itAs no goP ^ 1. asta nu merge; nu se prindeP nu tineP -. nu$i nimic de f5cut. itAs no greatBmuch catch 4 ^ nu se alege ca6tigul din pagub5. itAs no great sha2es BthingsBamer. sl. shuc2s 4 ^ nu e cine 6tie ce groz5vieBmare branz5Bscofal5. itAs no jo2e )cu$ing *4 ^ nu e tocmai pl5cutBamuzant )s5*. itAs none of :our business^ ce te intereseaz5L nu te prive6te; nu$i treaba ta itAs no odds v. it ma2es no odds. itAs no picnic 4 ^ nu e treab5 u6oar5Bfloare la ureche. itAs not cric2et to do smth. 4^ nu se face s5; nu e cinstit s5; e urat s5. itAs not out of place to^ e cazul s5. itAs nothing to 9rite home about 4 ^ nu e cine 6tie ce groz5vieBmare branz5 scofal5. itAs not the thing 4 ^ asta nu se faceBcade. itAs no use tr:ing it on 9ith me 4^ cu mine nu)$ii* merge. )itAs* no9 or never ^ acum e acum; acum ori niciodat5. itAs )reall:* too badP 1. 4 $$I e cam albastru P -. p5catP itAs sheer moc2er: ^e curat5 b5taie de joc. itAs simpl: not onP 4^ nu mergeBRine )figura*. it staggers belief^ e greu de crezut. it standsBstic2s out a mile 4^ asta sare in ochi Bse vede de la o po6t5. it stands to reasonBto senseP^ e de la sine inRelesl e clar ca lumina zileiP 4 >I apoi cumP e la mintea coco6uluiBpisiciiBomuluiP nu )mai* incape discuRieB indoial5P itAs staring :ou in the face ^ iti sare ochi; e chiar sub nasul t5u. itAs the ans9er to a maidenAs pra:erP^ exactBtaman ce voiamBa6teptamP itAs the last stra9P ^ asta$i culmea P asta le intrece pe toateP asta mai lipsea ; colac peste pup5z5 P itAs the thing to 4 ^ e 6ic s5; e modernBla mod5 s5; se poart5. itAs thro9ing 9ords a9a: 4 ^ iti baRi gura de poman5 ; iRi r5ce6ti gura.degeabaB de poman5. itAs touch and go 9hether^ sunt slabe sperante s5; nu prea se arat5 s5. itAs up to himBherA etc.^ depinde de elBea etc. itAs 9ritten all on his face 4 ^ asta i se vedeBcite6te pe fat5. itAs :our shot, sirP ^ )la jocuri * e randul dvP dumneavoastr5 jucaRi P it ta2es all sorts to ma2e a 9orld ^ mare$i gr5dinaBhambarul lui %umnezeu.

it 9as a near touch 4 ^ era cat pe ce; a atarnat de un fir de p5r s5; era gataLgata s5. it 9as as near as dammit sl. v. it 9as a near touch. it 9ill come home to him some da: ^ o s5$6i dea el seamaBo s5 se trezeasc5 el intr$o bun5 zi. it 9ill go hard 9ith him if ^ n$o s5$i fie tocmai moaleBnu$1 v5d bine dac5. it 9ill suit m: boo2 ^ asta imi convine. it 9onAt 9or2 4 ^ n$o s5 mearg5Blas5. 'Ave no 2ic2 comingP amer. 4^ nu m5 plangP n$am de ce s5 m5 plang ' 9ill have come of it ^ )nici* nu vreau s5 aud de astaBa6a ceva. ' 9ish him to the bottom of the sea 4 $$I lua$l$ar naiba P naiba s5$1 iaP arz5$ l$ar focul, s5$1 arz5 P ' 9ish :ou jo: of it 4^ halalBde cap s5$ii fieP s5$ti stea in gatP ' 9onAt have it 4 ^ nu suportB inghit astaBa6a ceva. ' 9ould give m: ears for itBto have it 4^ a6 da totulBjum5tate din viat5 pentru astaBca s$o am. ' 9ould not haveBta2e it )even* as a gift 4 ^ n$a6 vrea$oBlua$o nici dac5 mi$ai face$o cadou. ' 9ould not touch him 9ith a bargepole 4 ^ mi$e sil5 de el; s5 m5 tai 6i nu l$a6 atinge; nu 1$a6 intoarce nici cu cle6tele. ' 9ouldnAt sa: than2 :ou for it 4 ^ n$a6 da nici doi bani pentru a6a ceva; nu l$ a6 lua nici s5 mi$1 dai pe gratis

J
jab at oneAs opponent, to box^ a aplica adversarului lovituri scurte. jab a vein, to amer. of$ sl. ^a folosi heroina; a$ti face injectii cu heroina. jab in the arm, a$ 4^ o injectie in brat. jab oneAs finger at smb., to^ a impunge pe cineva cu degetul;_ a indrepta degetul amenintator spre cineva. jac2 a car up, to ^ a ridica o ma6in5 cu cricul. jac2 a trip up, to J$ 4^ a organiza 7 exeursie. jac2 is as good as his master prov^ cum e boierul 6i sluga. jac2 oneAs elbo9 into smb.As ribs, to^ a$6i infige cotul in coastele cuiva. jac2 oneAs job in, to$ sl. ^a l5sa slujba balt5; a se l5sa de serviciu a$6i l5sa slujba B serviciul. jac2 the salar:B9ages up, to 4 ^ a m5ri salariulBleafa. jac2 thingsBthe )9hole* thing up, to 4 ^ a aranja lucrurileBtoat5 treabaB totul. jam a radio station, to^ a bruia un post de radio. jam oneAs clothes into a suitcase, to ^ a$6i indesa hainele intr$un geamantan. jam oneAs hat on oneAs head, to^ a$6i infunda p5l5ria pe cap. jam the bra2es on, to^ a ap5sa pe fran5; a frana brusc. jangle onB upon smb.As earsB nerves, to v. jar onBupon smb.As earsBnerves. Fanuar: commits the fanit, and #a: bears the blame prov. ^ p5rintii m5nanca agurid5, 6i copiilor li se strepezesc dintii. jar onBupon smb.As earsBnerves, to )d. un zgomot * a sup5raBzgaria pe cineva la ureche ; a agasaBc5lca pe nervi pe cineva. ja9 a9a: all the time, to 4^ a$i merge gura ca pup5za, a$i toca gura ca jazz a tune, to^ a pune o melodie pe jaz. jazz it amer.4 ^ a canta jaz )cu frenezie*. jazz things up, to 4 ^a inveseli atmosferaBlucrurile. jazz up a part:, to 4^ a inveseli atmosfera la o petrecere. jer2 oneself free, to^ a se smuci din bratele cuiva. jer2 open, to $ )d. o u65* ^ a se deschide brusc jer2 smth. out of smb.As hand, to^ a smulge ceva din mila cuiva )printr$o smucitura*. jer2Bshoot the cat, to sl. ^a se rasti la bocanci; a vomita. jer2 to a stop, to ^)d. un tren etc.* a se opri cu o zdruncinatura. jest 9ith an ass and he 9ill flap :ou in the face 9ith his tail prov. ^ ii dai degetul, el iti apuca mana.

jiggers, the copsP amer. sl.^ uschialaB sase, politaP jig in and out through the cro9d, to a$si face loc prin multime. joc2e: for a position, to fig. ^ a umbla cu aranjamenteBdedesubturiBintrigi pentru a$si face 7 situatie; a face tot felul de manevre pentru a$si face o situatie. joc2e: smb. out of a job, to ^a inlaturaB scoate pe cineva dintr$o slujba prin intrigiB inselatorie. jog smb.As memor:, to^ a improsp5ta memoria cuiva. join a carriage on )to* a train, to^ a ata6a un vagon la un tren. jain a part:, to^ a intra intr$un partid; a deveni membru al unut partid. join battle, to^ a se inc5iera. join forces )9ith smb.*, to^ a$6i uni forRele )cu cineva*. join hands, to ^1. a$6i da mana; a se prinde de man5. -. fig. a se uni B a se asocia )in vederea unui scop*. join in the conversation, to^ a participaBlua parte la discutie. join in the game, to^ a lua parteBa participa la joc. join issue 9ith smb. )on smth.*, to 4^ a nu fi de acord cu cineva )in privinRa unui lucru*. join smb. in a 9al2, to^ a insoRiBintov5r56i pe cineva la o plimbare. join the colours, to^ a se inrola )in armat5*. join the great majorit:, to tno.^a da ob6tescul sfar6it; a trece in lumea celor dreptiBdrepRilor. join things together B up, to^ a legaB imbinaBasambla ceva. jo2e is on him, the 4 ^ a c5zut m5g5reata pe el; el a r5mas prostul; e randul nostru s5 radem )de el*. jo2ing apart^ l5sand gluma la o parte; f5r5 glum5. joll: mess ' am inP, a 4 ^ bine am mai nimerit$oP in frumoas5 incurc5tur5 am mai intrat P am fleo6tit$o r5u judge according to the label, judge b: loo2s, to 4 ^ a judeca dup5 apa rent5Bdup5 aspectul exterior. judge the distance b: the e:e, to^ a m5sura distanRa din ochi. juggle smb. out of his mone:, to 4^ a escroca pe cineva. juggle 9ith smb.As feelings , to^ a se juca cu sentimentele cuiva. jumble things up together, to^ a pune lucruri de$a valmaBunul peste altulBla gr5mad5; a arunca lucruri unul peste altul; a ingr5m5di lucruri. jump a claim, to amer. 4 ^1.a pune mana pe o concesiune )minier5 in absenta celui care a delimitat$o*. -. ftg. a uzurpa drepturile cuiva. jump all over smb., to amer. 4 ^ a s5riBa se repezi la cineva; a face pe cineva de trei paraleBcu ou 6i cu otetBalbie de porci. jump a man, to 6ah ^ a s5ri un pion. jump a \uestion at smb., to^ a pune cuiva o intrebare nea6teptat5. jump at an offer, to^ a accepta o ofert5 f5r5 s5 mai stea pe ganduri. jump a to9n, to amer. 4^ a se c5r5b5ni dintr$un ora6; a p5r5si un ora6 in cea mai mare grab5Bcu mare vitez5. jump a train, to^ a c5l5tori clandestin cu un tren de marf5. jump at the bait, to fig.^ a inghiti momeala )f5r5 nici o ezitare*. jump at the chance, to^ a nu l5sa s5$i scape o 6ans5; a profita de o 6ans5 f5r5 s5 mai stea pe ganduri. jump at the opportunit:, to^ a prinde ocazia; a nu l5sa s5$i scape ocaziaB prilejul; a profita de ocazie f5r5 s5 mai stea pe ganduri. jamp do9n smb.As throat, to 4 ^ a se r5sti la cineva; a repezi pe cineva ; a inchide gura cuiva. jump for jo:, to^ a s5ri in sus de bucurie. jump from one subject to another, to ^ a s5ri de la un subiect la altu( jump in at the deep end v. jump off the deep endl Fump off the deep end, to amer. 4^ 1. a merge pin5 in pinzele albeBla cap5t. -. a se pripi; a nu se ulta la ce face; a se duce ca nebunulB de nebun. jump oneAs bail, to 4 ^)d. o persoan5 aflat5 in libertate provizorte* a sustrage justiRiei; 4$$J a sp5la putina. jump on the band9agon, to O. climb on the band9agon.

Fump out of oneAs s2in, to 1. 4^ a$i s5ri inima )din loc*Ba tres5ri de spaim5. -. )for jo:* a$6i ie6i din piele )de bucurie*; a nu$i mai inc5pea pielea de bucurie. jurap out of the fr:ing pan into the fire, to^ a c5deaBs5ri din lac in puR; a s5ri din ap5 in ciub5r; a sc5pa de dracul 6i a da de tat5$s5u. jump )over* the broomstic2, to^ a se lua f5r5 cununie; a tr5i in concubinaj. jump salt:, to amer. sl.^ a$i s5ri cuiva bazdaculBmu6tarulBRand5raBRafnaB a$6i ie6i din pepeniB fillniBbalamale; a se face bor6. jump smooth, to amer. sl.^ 1. a se face om de treab5; a$1 veni mintea la cap; a nu se mai tine de prostii. -. fig. a se potoli; a se face b5iat bunBde treab5. jump the gun, to fig.^ a incepe cursa prea devreme; a o porni prea devreme. jump the horse over smth., to^ a indemna calul s5 sar5 peste ceva. jump the metalsBrailsBtrac2, to^ )d.. un tren* a s5ri de pe 6ine; a deraia. jump the \ueue, to ^ 1. a trece peste randB inaintea cozii; a nu respecta randul. -. fig. a se infige primul; a c5uta s5 obRin5 ceva inaintea altora. jump to conclusionBthe conclusion, to^ a trage concluzii pripite. jump together, to ^ )d. fapte* a coincide; a se potrivi. jump to it, to 4 ^ a$i da zorBb5taie )de regul5 la imperativ*. jump to oneAs feet, to^ a s5ri in picioare. jump up out of oneAs chair, to ^ a s5ri de pe scaun. jump 9ith smth., to ^ a se potriviBcoincideBa fi in concordanR5 cu ceva. just about enough 4 ^ tocmai cat trebuie. just about here ^ cam pe aiciB in locul acestaBprin locurile acestea. just as the t9ig is bent, the tree is inclined prov. ^ ziua bun5 se cunoa6te de dimineaR5. just as :ou pleaseP^ )intocmai* cum vreiBdore6ti P just fanc: ^1. auzit ca s5 veziP inchipuie6te$Ri P imagineaz5$RiPei poftimP cine 6i$ar fi inchipuitP mare comedieP -. ce ziciL ce ai de spusL cum iRi placeL just for funBfor the fun of it^ )doar* in glum5Bjoac5; de haz. just for the nonce ^ in mod excepRional. justif: bail, to jur.^ 1. a$6i declara sub jur5mant solvabilitatea )inainte de a depune cauRiune*. -. a confirma sub jur5mant solvabilitatea cheza6ului. just in case ^ pentru orice eventualitate. just li2e this ^ chiar a6a; intocmai. just li2e :ouP ^ 5sta e6ti tuP asta te caracterizeaz5P nu m5 mir de tineP just loo2P ^ ia te uit5P just m: luc2P glum.^ ghinionul meuP n$am noroc 6i pace P a6a mi se intampl5 intotdeaunaP asta$i soarta meaP just no9 ^ 1. actualmente; in momentul de faR5; la ora actual5. -. in clipa aceasta; in acest moment ; chiar acum. M. acum cateva clipe; adineauri; chiar acum. just round the corner 4 ^ 1.)in spatiu* la doi pa6i. -. )d. un eveniment* nu departe; la u65 just soP^ )in*tocmaiP )intru totul* exactPprecum spuiPchiarB4$$, taman a6aP justP just the other 9a: aboutBround^ tocmai invers; chiar pe dos. just the thing )for* v. the ver: thing )for*.

k
2een as a razor, )as*^ ascuRitBt5ios ca 2een as mustard, )as*^ plin de zel; foarte zelos. 2eep a boo2 )on*, to v. ma2e a boo2 )on*. 2eep abreast of, to^ a fi Ba se tine la curent cu; a tine pasul cu. 2eep accounts, to ^a tine contabilitatea. 2eep a chee2 on, to^ a)$6i* controla; a$6i st5pini; a tine in frau; a tine din scurt; a urm5ri; a observa; a supraveghea. 2eep a civil tongue in oneAs head, to 4^ a vorbi cuviinclosBpoliticosB frumos; a nu vorbi urat; a nu fi grosolan.

2eep a clean tongue, to^ a nu fi gur5 spurcat5Bspurcat la gur5; a vorbi decent; a se abline s5 spun5 lucruri indecenteBglume f5r5 perdea. 2eep a close chec2 on, to^ a tine sub observaRieBo supraveghere atent5; a urm5riBsupraveghea cu atentieB indeaproape; a nu sl5bi din ochi. 2eep a closeBgoodBsharp loo2$out )for*, to^ a fi cu ochiiin patru )la*; a pandiBveghea )cu un ochi* atent )la*; a p5zi stra6nic )pe*. 2eep )a* closeBgood 9atch, to^ a veghea atent; a nu sl5bi atenRia ; a fi cu ochii in patru. 2eep a close 9atch on smb.Bsmth., to^ a supravegheaBurm5ri pe cinevaBceva indeaproape; a fi tot timpul cu ochii pe cinevaBceva; a nu pierdeB sc5pa nici o clip5 pe cinevaBceva din ochi. 2eep a coolBlevel head, 2eep cool, to^ a$si p5stra calmulBcump5tulBsangele rece; tine firea; a nu$6i pierde capulBcump5tul. 2eep a corner, to 4^ a mai l5sa loc )in stomac pentru un fel de mancare*. 2eep a da: open for smb., to^ a rezerva o zi cuiva. 2eep a dog and bar2 oneself, to 4^ a aveaBRine degeabaBde poman5 slugiBservitori; a spuneBvorbi el, a auzi el; a face el treaba servitoruluiB servitorilor. 2eep a firm handBoneAs hands on, to^ a tine bine in man5 ; a tine sub un control riguros. 2eep a firmBtight gripBhold ou, to^ a tine bineBstrans )in man5*; a nu l5sa din man5; a nu da drumul la; a se crampona de. 2eep a firmBtight hold on, to v. 2eep a firm hold on. 2eep afloat, to fig.^ a se menRine la suprafaR5Bpe linia de plutire; a fi solvabil. 2eep a good heart, to^ a nu$6i pierde fireaBcurajul; a nu se pierde cu firea; a nu se l5sa doborat. 2eep a good houseBtable, to^ a o duceBa tr5i bine; a tine mas5 a$6i trataBosp5ta bine musafirii ; a avea o buc5t5rie bun5B )intotdeauna* mancare bun5; a mancaB tr5i bine. 2eep a good loo2$out )for*, to n. 2eep a close loo2$out )for*. 2eep ahead )of*, to^ a r5maneBa se menRine in frunte)a*. 2eep a jealous e:e on smb., to^ a observa pe cineva cu ochi b5nuitori; a p5zi cu gelozie pe cineva. 2eep alive, to^ a intreRine )focul, conversatia, ura etc. *; a incuraja; a Rine treazBviu )interesul etc.*. 2eep )oneself* aloof, to ^ a sta deoparte; a se Rine deoparteB1a distanR5 ; from $ a se tine departeBla o parte de; a fi str5in de. 2eep a lo9 profile, to^ a sta retrasB in umbr5Bpe tu65; a se da la fund; a nu le6iBa nu scoate capul la lumin5. 2eep a matter private, to^ a tine ceva secret; a nu l5sa s5 se afle o chestiune. 2eep an appointment, to ^ a veni laBa nu lipsi de laBa fi punctual la o intalnire. 2eep anBoneAs ear )close* to the ground, to 4^ a fi numai urechi , a$6i deschide, urechile )in patru*; a fi urechea satului Btargului; a sta cu urechea la pand5; a nu$i sc5pa nimic din ce se vorbe6teBintimpl5 in jnr. 2eep anBoneAs e:e on, to^ a fiBa sta cu ochil pe, a tine sub ochi; a nu pierdeB sc5paBsl5bi din ochi; a observa; a supraveghea; a p5zi; a avea grij5 de ; a lua seamaBseam5 la. 2eep an e:e onBloo2 to the main chance, to^ a se gandi laBa$6i vedea de pro$ prille sale interese; a nu pierde din vedere propriul s5u interes. 2eep an e:e out for, to amer. ^ a urm5ri; a fi cu ochii in patruBatent la; a b5ga de seam5 la. 2eep an iron rod over smb., to^ a tine pe cineva din scurt. 2eep an open mind on smth., to^ a r5mane receptiv la ceva ; a nu avea idei, preconcepute in privinRa unui lucru, a$6i p5stra libertatea de a avea o p5rere proprie despre ceva. 2eep a placeBseat 9arm for smb., to^ a p5stra puiva loculBpostulBslujba, )ocupandu$lBocupind$o temporar*. 2eep a record of, to^ a tine socotealaBevidenRa. 2eep a sharp loo2$out )for*, to v. 2eep a close loo2$out )for*.

2eep a slac2 handBrein on, to 1. a l5sa fraul moale, a sl5bi din frau. -. fig. a nu tine strans in man5Bfrau; a conduce cu man5 moaleBf5r5 autoritate. 2eep a stiff upper lip, to 4^ a se ar5taBa se tine tare; a nu se pierde cu firea B a$si p5stra moralul; a nu$6i pierde curajul; a r5mane impasibil in faRa nenorocirilorBdurerii etc.; a nu se plinge; a fi b5rbat. 2eep a still tongue in oneAs head, to 4^ a$6i tine limba )in gur5*; a t5cea., 2eep a straight faceBoneAs face straight, to^ a r5mane serios, a$si p5stra seriozitatea ; a aveaBa face o figur5 serioasa. 2eep a strict account )of smth.*, to^ a tine o socoteal5 riguroas5Bstrict5 )a ceva*. 2eep a tabBa tagBtabs on smb.Bsmth., to 4 ^ a urm5riBsupraveghea aproape pe cinevaBceva; a tine pe cinevaBceva sub observaRie; a controla pe cinevaBceva; a nu sc5pa pe cinevaBceva din ochi; a avea pe cinevaB ceva in obiectiv; a tine socoteala cuivaBla ceva. 2eep a thing seven :ears and :ou 9ill find a use for it prov.^ croitorul bun nu leap5d5 nici un petic. 2eep a tight gripBhold on, to v. 2eep a firmB tight gripBhold on. 2eep a tight handBholdBrein on smb., to^ a tine pe cineva )foarte* din scurt B in 6apte franeB in strun5; a struni pe cineva. 2eep a tight hold on the purseBpurse$strings, to^ a tine strans bl5erile 2eep a tight hold upon oneself, to^ a se st5pani; a se tine in frau 2eep at it, to 4 ^ a munciBlucra pe rupteBbranciBspetiteBzi si noapte. 2eep at the boil, to^ a )men*Rine la punctul de fierbere. 2eep a 9atch on oneAs tongue, to 4 ^ a$si tine limba )in gura*; a$si pazi gura; a$si tine gura. 2eep a 9atch on smth., to ^a paziBsupravegheaBa fi atent laBcu ochii pe ceva 2eep a9a:P $nu va apropiatiP stati la o parte Bferiti P 2eep aBoneAs 9eather e:e open, to G 4$a fi in gardaBcu ochii in patru. 2eep a 9ide berth of, to v. Pgive a 9ide berh to. 2eep bach, 2eep bachelorAs hall, to amer. 4 a burlaci; a duce o viata deB a ramane burlacB holtei. 2eep bac2 P ^ nu avansati BinaintatiP stati pe loc P 2eep bad compan:, to$ a avea oBa fi intr$o companieBsocietate proasta$ 4 $ a se inhaita cu tot felul de derbedei. 2eep bad hours, to $a avea obiceiul de a se sculaBculcaBa veni acasaBincepeB termina lucrul tarziu. 2eep bad time, to^ )d.un ceas* a nu fi exact; a nu merge bine. 2eep bod: and soul together, to ^a castiga doar atat cat sa$si tinaBduca zilele; a o duce de azi pe maine; a trai de la mana pana la gura. 2eep boo2s, to $a tine registre de conturi, a avea o evidenta contabila, a tine contabilitatea. 2eep bothBoneAs e:es clean Bsl. peeledBs2inned, to J$ 4 a deschide bineB 4 $J a casca ochii; a fi cu ochii deschisiBin patru; a fi cu bagare de seamaB vigilent. 2eep bothBoneAs e:es openB9ide open, to^ a fi cu ochii deschisiBin patru, a deschide bine ochii. 2eep calm, to $a ramine calm, a$si pastra calmul 2eep clear of smth., to$ a se feriBpazi de ceva; a feri ceva; a se tine departeBla distanta de ceva; a evita ceva. 2eepBlie close, to $a se ascunde, a staBa se tine ascuns. 2eep close to smb.Bsmth., to $a se tine aproape de cinevaBceva. 2eep closeBgood 9atch, to v. 2eep )a* closeBgood 9atch. 2eep compan: 9ith smb., to 1. a tine cuiva de uratBtovarasie; a insotiB intovarasi pe cineva. -. 4 a fi in relatiiBprieten cn cineva )mai ales de sex opus, a face curte cuiva. M. a se asociaBinsotiBintovarasi cu cineva. 2eep control ofBover, to ^ a)$si* pastra controlulBautoritatea asupra; a tine sub controlBsupraveghereBin frau. 2eep cool. to v. 2eep a cool head. 2eep count of, to $a tine socoteala. 2eep dar2Boneself dar2, to $a sta B a se tine ascuns; a sta in umbra. 2eep doing smth., to^ a continuaBa nu conteni sa faca ceva. 2eep do9n prices, to v. 2eep prices do9n.

2eep earl: hours, to^ a se culca si a se scula devreme. 2eep end on to the sea, to^ a infruntaBtaia valurile, a fi cu prova in val. 2eep fair 9ith smb., to^ a pastra relatii bune cu cineva; 4 $J a se avea bine cu cineva. 2eep faith 9ith smb., to^ a$si tine cuvantul dat cuivaBlegamantul facut fata de cinevaBfagaduialaBpromisiunea facuta cuiva. 2eep fit, to $a fi bine dispus si sanatos; a fi Ba se mentineBa se tine in forma; a se tine bine; a se tine bineBtare pe picioare. 2eep friends 9ith smb., to a ramane prieten cu cineva. 2eep from doing smth., to^ a se abtineBretine sa faca ceva. 2eep from school, to $a nu lasa )pe un copil* sa meargaBvina la scoala. 2eep goal, to sport $a apara poarta, a fi in poarta, a fi portar )la fotbal*. 2eep going, to ^ 1. )d. cineva* a continuaBa o tine asa; a nu se lasa; a nu abandona; a nu se da batut. -. )d.o intreprindere etc.* a continua sa existeBsa functioneze; a ramane in picioare; a se mentine. 2eep good, to ^ )d. alimenle* a se pastra bine, a nu se alteraBstrica. 2eep good hours, to $a avea obiceiul de a se sculaBculcaBa veni acasaBa incepe B termina lucrul devremeBla ore rezonabile. 2eep good state, to$ a duce o viata imbelsugataBluxoasa ; a$si tine rangul; 4 $ a trai pe picior mare. 2eep )good* time, to ^ )d. un ceas* a fi exact; a merge bine. 2eep good 9atch, to v. 2eep )a* closeB good 9atch. 2eepBmountBstand guard, to$ a fi B a faceBsta de pazaB de strajaBde garda B santinela. 2eep guard over oneAs tongue, to ^$a$si tine limba in frauBin gura. 2eep handsBoneAs hands in poc2etsBoneAs poc2ets, to$ a sta B sedea cu mainile in buzunarBin sanBcu bratele incrucisate; a trandavi; a nu face nimic.; a taia frunza la caini. 2eep harping on one and the same string, to fig. a canta mereu acelasi cantec; a o tine una si buna 2eep heartP curaj P^ nu$ti pierde curajulP nu te lasa doboratP ai incredere B capul Bfruntea sus Btine$ti firea P 2eep hold of, to^ 1. a retine )pe cineva*; a nu$i da drumul )cuiva*. -. a nu lasa din mana )ceva*; a nu abandona )ceva*. 2eep house, to^ a faceBconduce menajul, a duce gospodaria, a condnce casa; , $for smb. $ a$i faceBconduce cuiva menajulBgospodaria. 2eep in chec2, to 1. a controla, a stavili, a infrana, a tine in frau. -. a tine la respectBin sah; a impiedica sa inainteze. 2eep in cotton 9ool, to anzer. 4^ a tine n puf 2eep in countenance, to^ 1. a$si pastra cumpatulBfirea, a$s stapani emotia. -. a nu lasa )pe cineva* sa se piarda cu firea Bsa cada prada descurajarii B sa$si iasa din fire. 2eep indoors, to^ a nu iesiBa nu lasa sa iasa din casa; a nu parasi casa ; a tine in casa. 2eep in hand, to v. haveBhold in hand. 2eep in line, to 1. a sta la locul sauB la rand. -. a respecta +regulile+ unui grup. 2eep in maind, to $a retine; a tine minte; a avea in minte; a nu uita; v. si bear in maind. 2eep in oneAs breath, to^ a$si tine rasuflarea. 2eep in readinessBread: for, to$ a fi gataBpregatit deBpentruBsa. 2eep in sight, to^ 1. a nu pierde din ochi )tarmul, o corabie,pe dusman*; a nu se indeparta prea mult. -. fig. a nu pierde din ochi B vedere )un scop* M / ..., of $a nu se indeparta de )tarm etc.*; a ramane in apropiere. 2eep in step )9ith*, to$ a fi in pasBa tine pasul )cu *. 2eep inBoneself inBsta: in the bac2ground, to fig. a se tine in umbra. 2eep in the line, to^ a tine pasul. 2eep in the pin , to st.^ a nu bea, a se abtine de la bautura. 2eep in touch )9ith*, to^ a pastra contactulBlegatura )cu*; a tine legatura )cu*; a ramane in legatura )cu*.

2eep in training, to^ a )se* antrena; a)$si* mentine forma, a )se* mentine in formaBstare de pregatire. 2eep in 9ith smb., to J$a ramane in bune relatiiBin termeni buni cu cineva; a nu strica relatiileBa nu se pune rau cu cineva. 2eep it dar2P 4 sa nu scotiBsufli o vorba B nici o vorba $I mucles P 2eep it under :our hatP J$ 4 v. 2eep it dar2P 2eep it up, to 4 ^ a continuaBa o tine asa; ..., P da$i inainte P zi$i inainte P 2eep late hours, to $a avea obiceiul de a se culcaBa veni acasa tarziu. 2eep measure)s*, to$ a avea simtul masurii; a da dovadi pondere. 2eep movingP^ circulati P 2eep mum, to 4 $a tacea chiticBmolcomPmalcPca un peste; a$si line gura;, a nu trancani ;a nu sufla o vorba ; a nu zice nici carcBpis; $P v. 2eep it dar2P 2eep note of, to $a tine evidenta. 2eep off the grassP please $P nu calcati pe iarbaP -. 4 nu te baga in ciorba mea P nu incalca atributiile mele P nu$ti baga nasul unde nu$ti fierbe oalaPnu te baga in treaba astaP M. 4)o femeie catre un barbat* fii cuminte P nu fii obraznic B pastreaza distanta legalaP 2eep off the subject, to$ a evitaBocoli chestiunea. 2eep on about, 4 $a vorbi tot timpulBtoata ziua numai deBdespre. 2eep on at smh., to 4 a agasaBenervaBhartuiPpisaBsacai pe cineva; a nu da pace cuiva ; a nu lasa in paceBa nu slabi pc cineva; a bate la cap pe cineva; a se tine de capul cui va; a scoate sufletul cuiva. 2eep on doing smth., to $a continuaBnu conteni sa faca ceva; a face ceva mereu. 2eep one e:e on smb.Bsmth., to$ a fiBsta cu ochii pe cinevaB ceva. 2eep oneAs anger do9n, to a$si stapaniBinabusi mania. 2eep oneAs balance, to 1. a$si pastraB mentine echilibrul. -. fig. a$si pastra linisteaBechilibrul; a$si mentine echilibrul sufletesc. 2eep oneAsBto oneAs bed, to^ a staBzacea inBla pat; a nu se scula dinBa ramane in pat; a fi bolnav in pat. 2eep oneAs breath to cool oneAs porridge, to a$si tine sfaturileBparerile pentru sine; a se abtine sa dea sfaturiBsa$si dea cu parerea. 2eep oneAs cards close to oneAsBthe chest, to fig. hold oneAs cards close to oneAs chest. 2eep oneAs chinBsf. pec2er up, to $ 4 a tine capulBfruntea sus; 4$+ a se tine tareBbine; a$si tine firea; a nu$si pierde curajul; a nu se lasa doborat. 2eep oneAs counselBoneAs o9n counsel, to^ a$si tine parereaBintentiile pentru sine; a nu$si trada secretulB secretele; a pastra tacerea; a tacea; a nu$si da in vileag Btrada intentiile B plannrile; 4 $$J a$si tine gura, a nu trancani. 2eep oneAs countenance, to^ 1. a ramane calm; a$si pastra calmulBsangele rece; a nu se trada; a nu clinti. -, a$si stapaniB tine rasul, a se tine sa nu rada. 2eep oneAs courseB9a: to^ a$si continua caleaBdrumul; a nu se abate din drum. 2eep oneAs da:, to ^ a fi punctual; a fi acasa in ziua rezervata primirii vizitelor; a$si respecta jurul. 2eep oneAs distance, to ^ 1. fig. a pastra distanta, a se tine la distanta; a nu$si permite familiaritati; a$si cunoaste loculB 4 $$J lungul nasului. -. $ from a pastra distanta de; a se tine la distanta de. 2eep oneAs ear )close* to the ground, to 4 v. 2eep anBoneAs ear )close* to the ground. 2eep oneselfBoneAs head above 9ater, to fig.^ a se mentine la suprafataBpe linia de plutire; a 7 scoate la capat fara datorii; a reusi sa nu intre in datorii8 a nu face datorii; a nu fi dator; a evita falimentul. 2eep oneself bus:, to^ a$si gasi de lucru; a trebalui; a$si ocupa timpul. 2eep oneself close, to^ a se tine deoparte; a sta retras. 2eep oneself dar2, to v. 2eep dar2. 2eep oneself in the bac2ground, to v. 2eep inBoneself inBsta: in the bac2ground 2eep onelself in the foreground, to $ 4a se tine la vedere; a se mentine in centrul atentieiBin primul plan. 2eep )oneself* to oneself, to $a ocoli Bevita lumea; a se feri de lume; a fiBtrai retras; a nu fi comunicativBsociabil. 2eep oneself 9ell in hand, to ^ a se stapani.

2eep oneAs end up, to $ a se tine bine; a se tine tare )pe pozitie*; a rezista tuturar atacurilor. 2eep oneAs e:eBhand in, to $a continua sa se indeletniceasca cu; a$si exersa ochiulBmana; a continua sa se exerseze; a nu$si pierde deprindereaB indemanareaBobisnuinta; a$si pastra indemanareaBobisnuinta; a se mentine in forma la. 2eep oneAs e:e on v. 2eep an e:e on. 2eep oneAs e:e on the ball, to amer. fig. ^ a nu pierde din vedere scopul principal; a fi atentBcu ochii in patru. 2eep oneAs e:es and ears open, to a sta cu ochii si cu urechile la pinda; a fi numai ochi si urechi. 2eep oneAs e:es clean, to 4 u. 2eep both oneAs e:es cleanBsl. peeledBs2inned. 2eep oneAs e:es glued on, to$ a sta cu ochii pironiti pe; a nu$si dezlipiBlua ochii de peB de la. 2eep oneAs e:es off, to$ a nu pune ochii pe) ceva, cineva*; a nu ravni la; a nu se uita galesBcu ochi galesiBcu jind la; 4 $J a nu se da la; v. si not to be able to 2eep oneAs e:es off. 2eep oneAs e:es openB9ide open, to v. 2eep bothBoneAs e:es openB9ide open. 2eep oneAs e:es peeledBs2inned, to sl. v. 2eep bothBoneAs e:es cleanBsl. peeledB s2inned. 2eep oneAs face straight, to v. 2eep a straight face. 2eep oneAs feelings in chec2Bunder control, to$ a$si infranaBstapani sentimente$ 'e; a fi stapan pe sine; a se stapani. 2eep oneAs feet, to 1. a ramane in picioare; a nu cadea; a$si pastra echilibrul. -. fig. 4 $a se tine bine; a fiBse tine tare pe pozitie; a rezista. 2eep oneAs figure, to a$si mentine siluetaBlinia; a nu se ingrasa. 2eep oneAs finger on the pulse of, to fig. a cunoaste )bine*P simti tot timpul pulsul; a fi pe deplin constient de; a cunoaste starea de spirit a. 2eep oneAs fingers crossed, to 4 $a tine pumnii stransi )pentru cineva*; a$i tine cuiva pumnii. 2eep oneAs ground, to^ 1. a rezista; a se tine tare; a ramane )ferm* pe pozitie; a nu da inapoi; a nu bate in retragere. -. a se mentine )ferm*; a nu ceda. 2eep oneAs hairBshirt on, to G 4 ^ a nu$si pierde capulBcumpatulBfirea; a nu se pierde cuBa$si tine firea; a$si pastra calmulBcumpatulBsangele rece; a nu$si iesi din fireBrabdariBsariteB tatani; a staB sedea binisor; a nu sari in sus; a nu se aprindeB enerva; a se stapani. 2eep oneAs hand in, to v. 2eep oneAs e:eBhand in. 2eep oneAs hands clean, to fig.^ a nu se murdari pe maini; a nu$si pata mainileB onoarea; a aveaBfi cu Bramane cu mainile curate; a fi incoruptibilB 2eep oneAs hands in oneAs poc2ets, to u. 2eep handsBoneAs hands in poc2etsB oneAs poc2ets. 2eep oneAs hands off, to^ a nu pune mana pe, a nu se atinge de. 2eep oneAs head, to^ a nu$si pierde capulBcumpatulBjudecataBfirea; a nu se pierde cu B a$si tine firea; a$si pastra calmulBprezenta de spiritBsangele receBstapanirea de sine. 2eep oneAs head above ground, to^ a trai, a exista. 2eep oneAs head above 9ater, to fig. v. 2eep oneself above 9ater 2eep oneAs indignation in, to^ a$si stapani B a nu_si exprima indignarea. 2eep oneAs legs, to 1. a se tine bine pe picioare ; a nu cadea. -. fig. a nu se l5sa luatBdus )de curent*. 2eep oneAs loo2s, to^ a$6i p5stra frumusetea; a se )men*tine bine. 2eep oneAs mind on smth., to^ a$6i tine atentia concentrata Ba$6i concentra atentiaBa se concentra asupra a ceva; a nu l5sa minteaBgandurile s5$i fug5 de la ceva; a fi cu minteaBa sta cu gandul la ceva. 2eep oneAs mouth shut tight, to 4^ a$6i pune lac5t la gur5; a$6i tine gura. 2eep oneAs name off the boo2s, to^ a nu intraBa nu se inscrie in nici un fel de organizatie etc.; a nu figura pe listaBprintre membrii nici unei organizatii etc. 2eep oneAs name on the boo2s, to ^ a continua s5 fieBa r5mine membru; a continua s5 se numere printre membriiBs5 figureze pe lista unei organizatii.

2eep oneAs nose out of smth., to 4^ a nu$si bagaBvara nasul in ceva; a nu se amestecaBbaga in ceva. 2eep oneAs nose to the grindstone, to 4^ a lucraBmunci pe branciBrupteBspetiteBfara intrerupere. 2eep oneAs o9n compan:, to^ a nu fi sociabil Bom de socictate; a fi primitor; a trai ca un urs. 2eep one As o9n counsel, to v. 2eep one As counselBoneAs o9n counsel. 2eep one AsBto oneAs o9n line, to^ a$6i urma calea proprie, a merge pe calea saBpe un drum al s5uBpe o cale proprie; a urma o linie proprie de conduit5. 2eep oneAs pec2er up, to sl. v. 2eep oneAs chinB pec2er up. 2eep oneAs place, to^ 1. a pastra distanta; 4 $J a$si cunoaste lungul nasului B -. a pune semn )lntr$o carle*. 2eep oneAs po9der dr:, to , 4^ a lua masuri de precautie; a fi pregatit pentru orice eventualitate; a fi in garda. 2eep oneAsBtheBto oneAs room, to^ a ramane in camera; a nu iesi din camera. 2eep oneAs seat, to^ 1. a ramane asezatBjosBpe scaun. -. fig. a_si pastra loculB a fi reales in parlament. M. a ramineBa se )men*tine in sa. 2eep oneAs shirt on, to 4 v. 2eep oneAs hairBshirt on. 2eep oneAs tail up, to , 4^ a nu se descurajaBda batut; a nu_si pierde curajul8 a tine fruntea sus; a$si pastra zambetul pe buze. 2eepB9rap up oneAs talent in the nap2in, to 4^ a_si tine ingropatBa$si ingropa talentul. 2eep oneAs temper, to^ a_si tine firea; a se stapini; a$si pastra calmulB stapinirea de sineBsangele rece. 2eep one step ahead )of*, to ^a fi tot timpul cu un pas inainte)a*; a se mentine cat de cat inainte)a*Bin frunte)a*. 2eep oneAs tonPlue, to^ a$si tine gura; a tacea. 2eep oneAs tongue, to^ a$6i tine gura; a t5cea. 2eep oneAs tongue bet9een oneAs teeth Bin chee2Bin oneAs mouth, to 4 ^ a$6i tine limba )in gur5*Bgura; pune frau guriiBlimbil; a$6i inghlti limba; a$6i p5zi gura; a$6i pune lac5tBzgard5 la gur5. 2eep oneAs 9a:, to v. 2eep oneAs course, to. 2eep oneAs 9eather e:e open, to 4 v. 2eep aBoneAs 9eather e:e open. 2eep oneAs 9ic2et up, to 4 ^ a$6i ap5ra interesele; a nu ceda; a nu se da b5tut, a nu se l5sa doborat. 2eep oneAs 9its about one, to v. have oneAs 9its about one. 2eep oneAs 9ord, to^ a se tine de cuvant, a$6i tine promisiuneaBf5g5duiala; 4>I a fi parolist. 2eep on oneAs feet, to^ a se tine pe picioare; a nu c5dea din picioareBla p5mant. 2eep on oneAs toes, to fig.^ a fiBsta pe picior de alarm5; a staBveghea in picioare; a fiBr5mane in alert5Bpe faz5Bgata de actiune; a sta cu atentia incordataBca pe arcuri. 2eep on the alert, to fig. 1. a tine in stareBpe picior de alarm5; a tine sub presiune; a teroriza. -. a nu l5sa s5 r5sufle; a nu da o clip5 r5gaz. 2eep on the course, to fig.^ a merge pe calea cea dreapt5; a duce o viat5 cinstit5 2eep on the rails, to G 4 fig. a respecta legile 6i convenientele sociale; a merge pe calea cea dreapt5Bpe drumul cel bun; 4$$$I a nu c5lca al5turi cu drumulBstramb; a nu$6i da in petic; a nu$6i face de cap; a nu$6i da poalele peste cap ; a nu o lua razna. 2eep on the razor$edge of smth., to^ a nu depasi graniteleBlimitele unui lucru. 2eep on the right side of smb., to G 4 ^ a ramane in bune relatiiBin termeni buni cu cineva; a evita sa supere peBsa se puna rau cu cineva. 2eep on the right side of the la9, to ^ a actionaBproeeda in mod legal, a actiona pe cale legala Bpe cai legale; a nu calcaBnu intra in conflict cu legea ; a se mentinc in limitele legalitatii. 2eep on the 9ind: side of the la9, to G 4 a ramane in afara atingerii legii; a reusi sa nu intre in conflict cu legea. 2eep on top )of*, to^ a$si mentine pozitia de superioritate )asupra*; a se mentine )in*; a ramane pe pozitie

2eep open houseBtable, to^ a tine casa deschisa. 2eep ont ot danger, to^ a sta la ad5post de pericol; a ocoli primejdia; aprox. a nu se b5ga in gura lupului. 2eep out of harmAs 9a:, to^ 1. a se feri din calea r5ului; a evita pericolulB primejdia. -. a feri de r5uBde primejdieBdin calea r5ului; a tine la ad5post de pericol. M. a pune in in imposibilitatea de a face r5uBde a d5una )cuiva*. 2eep out of mischief, to^ 1. a nu face prostii. -. a b5ga de seam5Ba fi atent s5 nu$6i atrag5 nepl5ceriBsup5r5riBs5 nu dea de bucluc. 2eep out of m: sightP )s5* piei din ochiiBfata meaP s5 nu te mai v5dP s5 nu$mi mai ie6i in caleP s5 nu te mai ar5ti in fataB inaintea meaB inaintea ochilor meiP 2eep out of sight, to^ a se tine departeBascuns; a se ascunde. 2eep out of smb.As amer. trac2sB9a:, to^ a se feri din calea cuiva; a se p5zi deBa ocoliBevita s5 dea ochii cu cineva. 2eep out of the 9a:, to^ a staBa se tine deoparteBdeparte de lumeB in umbr5. 2eep out of trouble, to^ a se feri deBa evita orice nepl5cereBnepl5ceri. 2eep paceBstep 9ith smb.Bsmth., to 6i fig.^ a tine pasul cu cinevaBceva ; a se mentine in pas cu cinevaBceva; a nu r5mane in urma cuivaBa ceva. 2eep plugging amer. alongBa9a:, to a continua s5 trudeasc5 din greu 6i cu sargBs5$6i dea toat5 silinta )adesea luptand cu greut5ti*. 2eep prices do9n, to^ a mentine preturile sc5zute; a nu l5saBa impiedica preturile s5 creasc5Burce. 2eep \uietP^ astamp5r5$teB fiiBstai cuminte P taci P lini6teP 2eep ran2, to^ a r5mane in front; a p5stra randurile. 2eep read: for, to v. 2eep in readiness for. 2eep regular hours, to^ a avea un regim de viat5 strict; I a duce o viat5 regulat5; 4$$I a$i fi casa cas5 6i masa mas5. 2eep running, to^ a mentine in activitateBfunctiune. 2eep sentr:, to v. stand sentr:. 2eep sentr:, to v. stand sentr:. 2eep shad:, to amer. G 4^ a staBa se tine in umbra. 2eep shop, to ^ a tine )cuiva* locul intr$o pravalieBintr$un mic magazin; a pazi pravaliaBmagazinul. 2eep sight of, to fig. ^ a avea in minteBvedere; a tine seama de. 2eep silent, to^ a t5cea, a p5stra t5cerea; a nu scoate o vorb5; about smth. ^ a p5stra t5cerea asupra unui lucru; a trece ceva sub t5cere; a t5cea in privinRa unui lucru. 2eep smb. advised of smth., to^ a tine pe cineva la curent cu ceva. 2eep smb. at a distanceBat armAs length, to ^ a tine pe cineva la )o anu distanRa BdeparteBla respect; a fi distant cu cineva. 2eep smb. at ba:, to^ a tine pe cineva la distanta B in 6ah. 2eep smb. at it 4Bat 9or2, to^ a da de lucru cuiva; a pune pe cineva la munca Btreaba ; a faceBsili pe cineva s5 munceasc5 tot timpul ; a nu l5sa pe cineva s5 r5sufle o clip5. 2eep smb. bus:, to^ a tine pe cineva ocupat ; a da cuiva de lucru ; a ocupa cuiva timpul. 2eep smb. compan:, to^ a tine cuiva de uratBtov5r56ie; a insoRiB intov5r56i pe cineva. 2eep smb. from doing smth., to a impiedicaBopri pe cineva s5 fac5 ceva. 2eep smb. going, to^ 1. a ajuta pe cineva s5 o scoat5 la cap5tBs5 se descurce.-. a tine pe cineva in viaR5Bpe picioare )prin ingrijiri medicale*. 2eep smb. in )a state of* suspense, to^ a tine pe cineva in suspensieBsub tensiune. 2eep smb. in a9e, to^ a impune cuiva ; a tine pe cineva la respect. 2eep smb. in chec2, to^ a tine pe cineva la respectB in 6ah. 2eep smb. in countenance, to^ 1. a incurajaB imb5rb5ta pe cineva ; a susRine moralul cuiva. -. 4>I a ajuta pe cineva s5 fac5 figur5 bun5Bs5 las5 bine. 2eep smb. in food, to ^ a tine pe cineva pe mancare; a asigura cuiva hrana; a hr5niB intreRine pe cineva; a suporta cheltuielile pentru hran5Bmancare ale cuiva.

2eep smb.in his place, to^ a face pe cineva s5 stea la locul s5uB 4 $ in banca sa ; a face pe cineva s5$6i cunoasc5 lungul nasului. 2eep smb.in ignorance of smth., to^ a ascunde cuiva un lucru; a tine pe cineva in necuno6tinta de cauz5. 2eep smb. in leading strings, to 4 ^ a tine pe cineva in zgard5Bdin scurt. 2eep smb. in line, to^ a face pe cineva s5 stea la locul s5uB4$ $n banca sa; a tine pe cineva in frau. 2eep smb. in order, to^ a tine din scurt pe cineva; a tine bine in man5 pe cineva. 2eep smb. in pla:, to ^ 1. a nu '5sa pe cinevaBa nu da r5gaz cuiva s5 r5sufle; a tine pe cineva sub presiune. -. a distraBamuza pe cineva. 2eep smb. in subjection, to^ 1. a tine pe cineva in stare de dependengBrobieB subjugareBsupunereB in robie. -. a tine pe cineva captivBin captivitate. 2eep smb. in suspense, to v. 2eep snib. in a state of suspense. 2eep smb. in the air, to fig.^ a tine pe cineva in suspensieBnesigurant5. 2eep smb.in the dar2, to^ a tine pe cineva in ignoranR5B intuneric; a nu l5muri pe cineva; a ascunde ceva cuiva. 2eep smb. in touch 9ith smth., to^ a tine pe cineva la curent cu ceva. 2eep smb. late, to^ a reRineBRine pe cineva pan5 tarziu; a face pe cineva s5 intarzie; a intarzia pe cineva. 2eep smb. lo9, to fig.^ a tine pe cineva din scurt. 2eep smb. on his toes, to fig.^ a tine pe cineva in alert5BincordatBpe picior de alarm5Bsub presiune. 2eep smb. on sbort commons, to 4 ^ a$i num5ra cuiva fiecare buc5Ric5 din farfurieBpe care o duce la gura 2eep smb. on tenter$hoo2s, to 4 ^^a fierbeBchinui Btortura pe cineva ; a tine pe cineva intr$o stare de tensiuncBde nesigurantaBintr$o ignoranta chinuitoare. 2eep smb. on the alert, to^ a tine pe cineva in incertitudineBin stare de alarm5 ; a tine pe cineva pe jeraticBsub presiune ; a nu da pace cuiva. 2eep smb. on the hop, to^ a nu l5sa pe cineva s5 steaBs5 trandaveasc5; a nu da cuiva o clip5 de r5gaz; a tine pe cineva activ; a face pe cineva s5 alerge colo pan5 colo. 2eep smb. on the jump, to G 4^ a nu l5sa pe cineva s5 r5sufle o clip5; a nu lasa cuiva o clip5 de r5gaz; a tine pe cineva numai pe drumuri; a h5rRui pe cineva. 2eep smb8 on the rails, to J$ 4 fig.^ a face pe cineva s5 respecte legile 6i convenienRele sociale; a tine pe cineva pe calea cea dreapt5B pe drumul cel bun; a feri pe cineva de orice pas gre6it ; a nu l5sa pe cineva 2eep smb. on the run, to ^ a nu l5sa pe cineva s5 stea )locului*Bs5 se odihneasc5 clip5Bs5$6i trag5 sufletul; a trimite pe cineva de colo pin5 colo; a h5rRui pe cineva ; a nu da cuiva r5gaz s5 r5sufle. 2eep smb. on the trot, to 4^ ^ a alerga pe cineva tot timpul; a pune pe cineva pe drumuri; a tine pe cineva numai intr$o alerg5tur5; a nu l5sa pe cineva o clip5 in paceBs5 respire o clip5Bs5 r5sufle; a nu da cuiva o clip5 de r5gaz; a scoate cuiva sufletul. 2eep smb. out of mischief, to^ a impiedica pe cineva sa faca prostiiBsa dea deB sa intre in bucluc. 2eep smb. out of the 9a:, to^ a tine pe cineva deoparteBla 7 parte. 2eep smb. posted onB posted up in smth., to^ a tine pe cineva la curentBzi cu ceva. 2eep smb.As memor: green, to^ a p5stra ne6tears5Btreaz5Bvie amintirea cuiva. 2eep smh.As name on )the boo2s*, to^ a pastra pe cineva ca membruBprintre membriiBpe lista membrilor )unei organizatii etc.*. 2eep smb.As nose to the grindstone, to v. bring smb.As nose to the grindstone. 2eep smb.As spirits up, to^ a mentine ridicatBa sustine moralul cuiva. 2eep smb. to the straight and narro9 )path *, to^ ^ a face pe cineva s5 urmezeBa tine pe cineva pe calea cea dreapt5; a impiedica pe cineva s5 calce strambBal5turi cu drumul 2eep smb. underfoot, to ^ a tine pe cineva sub papuc B calcai. 2eep smb. under observation, to ^ a tine pe cineva sub observatie.

2eep smb. up to scratch, to 4 1. a stringe pe cineva in chingi; a presa pe cineva; a pune cuiva sula in coaste; a nu slabi pe cineva; a pune la treaba pc cineva. -. a mentine pe cineva la nivelul pregatirii cerute de un examen. 2eep smb. up to tile collar, to 4^ a da cuiva de lucru pana peste cap; a supra$ incarca pe cineva; a nu da cuiva ragaz nici sa rasufle. 2eep smb. up to the mar2, to^ a asiguraBface ca cineva sa fie la inaltimeBsa se achite cu cinste de indatoririlc sale. 2eep smb. 9aiting, to^ a faceBlasa pe cineva sa astepte. 2eep smiling, to^ 1. a$si pastra surasul, a continua sa suradaBzambeasca a ramane surazator. -. J$ 4 a nu se descuraja, a nu$si pierde cumpatul; a face haz de necaz; ..,P nu te pierde cu firea P fruntea sus P curaj P 2eep smth. at aBon the simmer, to^ a lasa ceva sa fiarba la foc mic. 2eep smth. )bac2* from, to ^ 1. .., smb.$ a ascundeBtainui ceva cuiva ; a tine ceva ascuns fata de cineva. -. ... smth. a retine ceva din ceva. 2eep smth. close, to ^ a tine ceva secret, a tainui ceva; a nu sufla un cuvant despre ceva; a fi rezervat in privinta unui lucru. 2eep smth. dar2, to^ a tine ceva secret; a nu sufla o vorba a nu destainui ceva. 2eep smth. for a rain: da:, to^ a pastra ceva pentru zile negre. 2eep smth. from smb., tov. 2eep smth. )bac2* from smb. 2eep smth. going, to^ a )mentine ceva in mersBstare de functionare. 2eepsmth. in mind, to^ a tine minte ceva; a$si aduce aminte de ceva; a pastra amintirea unui lucru; a se gandi la ceva; a nu uita ceva; a tine socoteala de ceva. 2eep smth. in private, to^ a tine ceva secret, a nu divulga ceva. 2eep smth. in readiness, to ^ a tine ceva pregatit. 2eep smth. in shape, to^ a mentineBpastra forma unui lucru. 2eep smth. in store for smb., to v. have smth. in store for smb. 2eep smth. in vie9, to 1. a nu pierdeBscapa ceva din vedere; a tine seama de ceva. -. a avea in vedere ceva. 2eep smth. on ice, to^ 1. a tine ceva la gheataBin frigider. -. fig. a tine ceva in rezerva )in caz de nevoie* pentru a$l folosi ulterior. 2eep smth. on its feet, to 4^ a mentine ceva pe picioareBintr$o situatie financiara sanatoasa; a nu lasa sa se duca de ripa; a pastra. 2eep smth. on the simmer, to v$. 2eep smth. at a simmer. 2eep smth. \uiet, to^ a tainuiBascunde ceva; a trece ceva sub tacere. 2eep smth. to oneself, to^ a tine ceva in sinea saBpentru sine; a nu impartasi ceva cuiva. 2eep smth. under loc2 and 2e:, to 4 ^ 1. a tineBpastra ceva sub cheie. -. fig. a tine ceva secrct. 2eep smth. under oneAs hat, to G 4^ a nu sufla un cuvintBo vorba despre ceva; a tine ceva secretBnumai pentru sine; a pastra tacerea asupra unui lucru. 2eep smth. 9ithiu bounds, to^ a mentine ceva intre anumite limite; a nu lasa ceva sa intreaca masuraBsa ia proportii exagerateBexcesive. 2eep smth. 9ithin oneAs lips, toG 4 ^a ascunde ceva; a tine ceva secret; a nu deschide gura in privinta unui lucru. 2eep step, to^ 1. a merge in pasBcadenta. -. ++ 9ith smb.Bsmth. v. 2eep paceBstep 9ith smb.Bsmth 2eep still, to ^ a nu )se* misca; a ramineBsta nemiscatBlinistit; a sta locului; a pastra linistea; a nu face galagieBzgomot; a tacea. 2eep straight, to^ a ramine cinstit. 2eep tabs on smb.Bsmth., to G 4 v.$. 2eep a tabBa tagBtabs on smb.Bsmth. 2eep terms 9ith smb., to ^ a intretine relatii de prietenie cu cineva . 2eep the accounts, to ^a tine conturileBcontabilitatea. 2eep the ball rollingBup, to 4^ a nu lasa sa lincezeascaBa animaBintretine conversatia. 2eep the cold out, to^ a nu lasa sa intre frigul. 2eep the count of, to^ a tine scripteleBregistrele de conturi. 2eep the enem: on the run, to mil.^ 1. a hartui pe inamic. -. a nu da fugarilor ragaz sa rasufle. 2eep the field, to v. hold the field^ 1. 2eep the fire in, to^ a intretine focul.

2eep the flag fl:ing, to fig. ^a tine steagul sus; a nu se da batut; a nu se lasa invins. 2eep the game aliveP G sl. ^nu te lasa 1 da$i lnainte 1 2eep thelto the house, to^ a sta acasa; a nu iesi )din casa*. 2eep the letter of the la9, to^ a respect a litera legii. 2eep the lid on smth., to G 4 ^a tine ceva secret; a nu divulga ceva 2eep the part: clean, to 4 ^ a fi salon; a nu fi porcosBvulgar; a nu spune bancurlBglume f5r5 perdeaBporcoase. 2eep the peace, to ^ 1. a p5straBa nu tulbura ordinea public5. -. a veghea la mentinereaBp5strarea ordinii publice. M.... bet9een t9o persons ^ a mentine pacea intre dou5 persoane; a face ca dou5 persoane s5 tr5iasc5 in pace. 2eep the pot boiling,toH$ sl .. 1. a$6i ca6tiga paineaBexistenta; a munci pen$ tru o bucat5 de paine; a tine casa. -. a intretine buna dispoziileBantrenul )la o petreeere etc. *; a continua energicBsusRinut. 2eep the ring, to v. hold the ring 2eep the room, to v. 2eep oneAs room. 2eep the !abbath, to^ a a tine samb5taBduminica. 2eep the saddle, to^ a ramaneBa se )mentine* in sa. 2eep the score, to^ a a tine socoteala ; a inregistra scorulBrezultatele. 2eep the sea, to mar.^ a ramane in larg )din cauza vremii rele*. 2eep the time, to sport^ a cronometra. 2eep the 9olf from the door, to 4^ 1. a lupta cu foameaBcu s5r5cia; a o duceB a tr5i de azi pe maine; a o scoate cu greu la cap5t. -. a o scoate la cap5t ; a )se* pune la ad5post de greut5ti; a tr5i in conditii omene6tiBomene6te. 2eep tight hold of smth., to^ a tine ceva bineBstrans )in man5*; a nu da drumul )din man5* la ceva; a se crampona de ceva. 2eep time, to^ 1. v. 2eep )good* time, to. -. a bate m5suraBtactul; a tine m5suraBtactul. M. a cantaBdansaBjuca in ritm. S. a merge in cadent5; a tine cadenta. 2eep time and tune, to^ a p5stra armonia. 2eep to a Bthe minimum, to^ a mentine la un nivelBla nivelul minimBcel mai sc5zut; a reduce la minimum. 2eep to oneAs bed, to ^2eep oneAs bed. 2eep to oneself, to^ . 2eep )oneself* to oneself. 2eep to oneAs o9n line, to^ v. 2eep oneAsBto oneAs o9n line. 2eep to oneAs room, to ^ 2eep oneAs room. 2eep to the beaten trac2, to fig. ^a merge pe cai batatorite; a nu iesi din rutina; a nu face nimic deosebitBneobisnuit. 2eep to the house, to^.2eep the house. 2eep to the pointBsubject, to ^a nu se abate de laBa ramane la subiect. 2eep to the record, to ^a se mentineBa ramaneBa se referi la fondul chestiunii. 2eep to the right, to^ a tine dreapta; a merge pe partea dreapta. 2eep to the straight and narro9 )path*, to ^a aveaBduce 7 viata ireprosabila ; a nu calca strambBalaturt cu drumul; a urmaBmerge pe calea cea dreapta. 2eep touch, to u. 2eep )in* touch. 2eep trace of, to^ a urmari; a nu scapa din vedere. 2eep trac2 of, to 1. ^a sti de urma )cuiva* ; a nu pierde din ochiBvedere )pe cineva*. -. a urmari ) o problema*; a se interesa de )7 chestirzne*; a fi la curent )cu o chestiune, cu progresele cuiva, cu mersul evenimentelor*. 2eep under control, to ^1. to 2eep smb. under control ^a tine pe cineva sub supraveghere; a nu lasa pe cineva de capul sau. -. to 2eep smth. under control ^a controlaBstavili ceva, a impiedica ceva sa se extinda. 2eep under loc2 and 2e:, to$ a tine sub cheieBlacat. 2eep under smb.As feet, to ^a staBfi in picioareleBcalea cuiva. 2eep up a grudge against smb., to ^a pastraBpurta pica cuiva. 2eep up an appearance 9ith small means, to ^a face fataBa se descurca cn bani putini 2eep up appearances, to ^a pastraBsalva aparentele. 2eep up a running fight, to ^1. a se retrage luptind; a lupta in timp ce se retrage. -. mar. a sprijiniBsustine urmarirea.

2eep up oneAs characterBpart to the end, to fig. ^a)$si* juca rolul pana in capat. 2eep up oneAs courage, to ^a nu se descuraja; a nu$si pierde curajul; a nu se lasa doborat. 2eep up oneAs end, to v. 2eep oneAs end up. 2eep up oneAs spirits, to^ a nu$si pierde curajulBfirea; a nu se descuraja; a nu se lasa )descurajatBdoborit*. 2eep up smb.As spirits, to ^a mentine ridicatBa sustine moralul cuiva. 2eep up to concert$pitch, to J$$ 4 ^a se mentine in forma; a$si pastra forma )buna*. 2eep up to date, to ^a tine la zi. 2eep up 9ith the Foneses, to J$$ 4 ^a cauta sa tina pasul cu lumea bunaBsa nu ramina mai prejos )ln comparaBie cu prielenii, vecinii in ceea ce priveste starea materiala si sociala*; a nu se lasa intrecut de vecinii sai. 2eep up 9ith the times, to^ a fi in pasBa tine pasul cu vremea. 2eep vigil, to a$$ sta de veghe. 2eep 9atch, to^ 1. v. 2eep vigil. -. mil. a faceBfi de gardaBmar. de cart. 2eep 9atch and 9ard over smb., to ^a veghea atent asupra cuiva si a$l pazi 2eep 9ithin bounds, to ^1. a nu depasi limitaBlimitele; a nu exagera; a cunoasteBpastra masura. -. a infrina, a tine in frau. 2eep 9ithin hearing, to ^a ramine destul de aproape ca sa poata auziBfi strigat. 2eep 9ithin the bounds of, to ^a ramineBa se mentine inBa pastra limitele )unui lucru*. 2eep 9ithin the bounds of reason, to^ a se mentine in limitele a ceea ce este rational; a fi rezonabil. 2eep 9ithin the la9, to a ramine in cadrulBlimitele legiiBlegalitatii. 2eep :our breath to cool :our porridgeP taciP nu te amestecaP vezi$ti de treburile taleP nu te baga unde nu$ti fierbe oalaP n$amBn$avem nevoie de sfaturile tale. 2eep :our e:es s2innedP sl. casca ochiiP 2eep :our hands offP ^nu pune minaP nu te atingeP 2ic2 against the pric2s, toJ$$4 ^a$si crea singur necazuri prin incapatinarea sa; 4 $j. aprox. a cauta pe dracu. 2ic2Bscore a goal, to sport ^a inscrieBmarcaBbaga un gol )la folbal*. 2ic2 a man 9hen he is do9n, to fig. ^a lovi intr$un om cand e la pamant; a da intr$un caine lovit. 2ic2 at fate, to $$a se revolta impotriva soartei. 2ic2 of the dam hurts not the colt, the provo^ unde da mama, carnea creste. 2ic2 oneAs friends do9nBover the ladder, to J$$ 4 a da un piciorBa intoarce spatele celor careBa 7 rupe cu cei care te$au ajutat sa razbesti in viata. 2ic2 oneAs heels, to J$$ 4 ^a face anticamera; a pierde vremea asteptind; )prin extensie* a astepta degeabaBmult si bine. 2ic2 over the traces, to 4 ^a scapa din frau; a$si face de cap; a$si da poalele peste cap. 2ic2 smb. do9nstairs, to J$$ 4 ^a retrograda pe cineva; a trece pe cineva pe un post de mica importanta. 2ic2 smb. in the teeth, to J$$ 4^a trata pe cineva cu totala lipsa de consideratie; a da dovada deBa manifesta o totala lipsa de consideratie fata de cineva; a dezamagiB a descuraja pe cineva. 2ic2 smb. out, to 4^ a da pe cineva afar5 cu lovituri de piciorB in branci Bpe u65 afar5; a da pe cineva pe beRe afar5. 2ic2 smb.As bottom, to 4^ a$i daBa$i trage cuiva un picior in fund. 2ic2B2noc2 smb.As hind$sight ontBthe hind$sight off smb., to amer. sl.^ a se r5fui cu cineva; a$i veni cuiva de hac; a$i face cuiva de petiecanie; a da gataBa desfiita pe cineva; a eclipsa completB a pune complet in umbr5 pe cineva. 2ic2 smb. upstairs, to ^ 4$ a se descotorosi de cineva; a inl5tura pe cineva; a pune pe cineva pe linie moart5 dandu$i o functie mai mareB conferindu$i o )alt5* demnitate.

2ic2 the beam, to 4^ 1.a suferi o infrangere. -. a fi datBtrecut pe linie moart5, a nu avea )nici o* greutate, a$6i pierde importanRa ; a atarna mai u6orBa nu atarna in balanR5; a nu rezista )comparaRiei, concurenRei etc.*. 2ic2 the buc2et, to 4 ^a da ortul popiiBochiipeste cap; a nu mai bea ap5 rece; a lep5da potcoavele; a o mierli. 2ic2 the cloudsB9ind, to sl. i)d. un spanzurat * a se leg5na cu pidoarele in vant. 2ic2 the gong around, to amer. sl. ^ 1. a fuma o pip5 de opiu. -. a fuma marijuana. 2ic2 the habit, to amer. sl.^ a sc5pa de viciul stupefiantelor. 2lc2 the hind$sight otf smb.,,to amer. sl. v. 2ic2B2noc2 sinb.As hind$sight out. 2ic2 the stuffing out of smb., to 4^ a bate m5r pe cineva ; a bate pe cineva s5$i mearg5 fulgii Bpeticele; a zvanta pe cineva in bataie. 2ic2 the 9ind, to sl. v. 2ic2 the clouds. 2ic2 up a bobber:, to P ^ a face scandalBgal5gie. 2ic2 upBma2eBraise a dust, to 4^ a face g5l5gieBscandalBtapajBt5r5boi. 2ic2 up a fussBhullabalooBnoiseBrac2etBro9BrumpusBshind:BP shineBstin2,to 4 ^ a face g5l5gieB gatBlarm5BscandalBtapaj B t5mb5l5uBt5r5boiBzarv5 2ic2 up oneAs heels, to 4 ^ 1.a da ortul popii. -. a s5ri in sus de bucurie.M. sl. a Rop5i. S. )d. un ied * a zburda. 2id oneself that..., to 4 ^ a$6i inchipulBimagina c5; a se leg5na B a se l5sa am5git de speranRa c5; a$6i face iluzia c5. 2ill a bill, to pol. 4 ^ a inmormanta un proiect de lege. 2ill a passage, to^ a suprima un pasaj )dintr$un text *. 2ill a plot in the egg, to^ a in5bu6i un complot in germeneBin fa65. 2ill b:B 9ith 2indness, to^ a cople6i cu bun5tatea; ... a face r5u din prea mult5 bun5tate. 2ill lime, to^ a stinge var)ul*. 2ill oneAs man, to^ a$6i ucide adversarul ) intr$un duel *. 2ill smb. b: inchesB9ith suspense, to^ a face pe cineva s5 moar5 de curiozi$ tateBner5bdare ; a fierbe pe cineva la foc sc5zut. 2ill the enem:, to glum. ^ a c5uta s5$6i omoare timpulBs5$6i treac5 2ill the fatted calf, to bib( fig. a )in*junghiaBt5ia viRelul gras; a primi pe cineva cu bucurie; a primiBtrata pe cineva cu ce ai mai bun in cas5. 2ill the goose that la:s the golden eggs, to^ a t5ia g5ina care face ou5 de aur; aprox. l5comia sparge sacul. 2ill time, to^ a omori timpul; a$6i trece uratul. 2ill t9o birds 9ith one stone, to ^ a nimeri doi iepuri dintr$o impu6c5tur5B a impu6ca doi iepuri dintro dat5; a lovi cu o m5ciuc5 cu dou5 capete. 2ill 9lth 2indness, to v. 2ill b: 2indness. 2indl: translateP , 4_ ^explica$te, te rogP 2iss and be friends, to ,4^ a se impaca. 2iss a9a: tears, to ^^a sterge lacrimi cu saruturi 2iss a9a: tears, to^ a 6terge lacrimi cu s5rut5ri. 2iss caps 9ith smb., to scot^ a bea din acelasi pabar cu cineva. 2iss oneAs hand to smb., to ^a trimiteBface bezele cuiva. 2iss smb. goodb:e, to a saruta pe cineva la despartireBde adio. 2iss smth. goodb:e. to 4 a spune adio la ceva; a$si luaBmuta gandul dela ceva 2iss the bab:, to sl. a da un pabar pe gat; agoli un pahar dintr$o inghititura. 2iss the Boo2, to a saruta Biblia ^)pentru a jura la tribunal*. 2iss the canvassBresin, to.$amer //// 4^ a fi trimis la podea; a fi facut cnocaut. 2iss the cup, to^ a duce paharul la gura; a bea. 2iss the dustBground, to 4^ 1. fig. a musca tarana; a fi infrant; a muri. -.a se tari )in tarana*in fata cuiva; a se injosi,a se umili ;a arata supunere totala; a$si pune cenusa in cap; a fi slugarnic 2iss the rod, .to^ a primi pedeapsa cu supunereBfara sa cracneasca; HP a lingeB saruta mina care te loveste. 2ith andBor 2in^ prieteni siBsau rude. 2nee$high to a duc2BgrasshopperB mos\uito$$$//. glum. )inalt* de$o schioapa.

2nit oneAs bro9s, to ^ a increti B incrunta spranceneleBdin sprancene; a strange din sprincene; a$si stringe frunteaBsprancenele; a se incrunta 2noc2 about the 9orld, to^ a cutreieraBcolinda lumea; a hoinariBvagabonda prin lume. 2noc2 about together 9ith, to //. 4^ a se invarti in cercul )cuiva *$; a fi des in companiaBtovarasia )cuiva*. 2noc2 a chip fromBoff smb.As shoulder, to amer.^ a accepta provocarea cuiva; a se inc5ieraBlua la b5taie cu cineva. 2noc2 a nod, to amer. s1. a trage un pui de somn. 2noc2 do9n for a song, to^ a vinde la un preR de batjocur5BnimicBderizoriu. 2noc2 do9n the price of smth., to^ a reduce considerabil preRulBdin pretul unui lucru; a l5sa mult din preRul unei m5rfi. 2noc2 do9n 9ith a feather, to 4^ a lasaBr5mane buimacBtablouBuluitBtr5znit; a amuRi; a luaBa$i pieri piuitul; a ului, a buim5ci, a z5p5ci; a crede c5 le6in5. 2noc2 for six, to 1. crichet )d. un juc5tor la b5taie * a marcaBrealiza maximum de puncte dintr$o singur5 lovitur5. -. S$$ 4 a da o grea lovitur5; a afecta profundBteribil. 2noc2 hellBthe living da:lights out of smb., to sl.^ a omoraBstingeBstalciBsnopi pe cineva in b5t5i; a trage cuiva o b5taie sor5 cu moartea; a zobi pe cineva. 2noc2 holes in an argument, to^ a ar5ta punctele slabe ale unui argument; a desfiinRa un argument. 2noc2 )in* to smithereens, to^ a face )mici* f5rameBR5nd5ri. 2noc2 it offP sl. ^ inceteaz5P termin5P las$o draculuiP 2noc2 off a ban2, to sB. ^ a sparge o banc5. 2noc2 off a good deal of 9or2, to^ a munci din greuBcu h5rnicie. 2noc2 off oneAs 9or2, to 4 ^ a da gataBa expediaBtermina repede treaba ; a rasolBtreaba peste cap. 2noc2 off 9or2, to^ a incetaB intrerupe lucrul; a se opri din lucru; a face o pauz5. 2noc2 oneAs head against a bric2 9all, to 4 fig.^ a se clocalBizbi Blovi )cu caput* de un zid; a se izbiBlovi caBparc5 de un zid; a incerca marea cu degetul. 2noc2 oneAs head against smth., to^ 1. a daBa se ciocniBa se izbiBa se levi,cu capulB a$6i izbi capul de ceva. -. fig. 4 a daB a se izbila se lovi de un obstacolB o pledic5; a intampina un obstacol 2noc2 oneAs pipe out, to a$si scutura pipa )de scrum*. 2noc2 on the head, to 7)$ 4 ^ a spulbera complet o speranta o superstie, un mil etc,* a zadarnici )un plan* a desfiinta; a face sa se aleaga praful de. 2noc2 on 9oodP amer.^ bate in lemn P sa bat in lemnP puschea pc limbaP 2noc2 senseBsome sense into smb., to 4^ a baga cuiva mintile in cap; a trezi pe cineva la realitate. 2noc2Bstri2e smb. all of a heap, to 4 ^ a lasa pe cineva cu gura cascataB interzisBnauc Bpaf; a$i lua cuiva piuitul; a da gat aBa face praf pe cineva. 2noc2 smb. cold, to amer. ^ a lasa pe cineva latBin nesimtire. 2noc2 smb. do9n for a song, to J$ 4^ a cere cuiva sa cante )la o petrecere, o serata*. 2noc2 smb.flat, to^ a doboraBintindeBtranti pe cineva la pamant; a lasa pe cineva lat )la pamant*. 2noc2 smb. lor a goalBloop, to amer. sl. ^1. a pocni zdravan pe cineva; a trazni pe cineva; a desfiintaBtermina pe cineva; a face pc cineva cunocaut; a lasa pe cineva lat )la pamant*. -. )d.o bautura* a face prafB a trazni pe cineva. M. fig. a lua cuiva piuitul; a lasa pe cineva cu gura caseata; a face prafBa lasa paf pe cineva. 2noc2 smb. head over heels, to^ a daBrasturna pe cineva peste cap. 2noc2 smb. into a coc2ed hat, to 4 ^1. a bate pe cine va mar; a face turtaBzob pe cineva; a stalci pe cineva in batai; a cotonogi pe cineva; a$i da cuiva de cheltuiala; a desfiintaBface praf pe cineva. -. a spulbera argumentele cui va; a baga in cofa pe cineva; a amutiBreduee la tacere pe cineva. M. a ametiBnauci pe cineva; a$i da cuiva parca cu un mai in cap; a lasa pe cineva cu gura caseataBpafBtraznit. 2noc2 smb. into shape, to 4^ a pune pe cineva la punctBpe picioare; a fasona pe cineva; a face om din cineva.

2noc2 smb. into the middle of next 9ee2, to P$1.^ a face pe cineva cnocaut; a da una cuiva sa vada stele verziBsa n$o poata duce. -. a lasa pe cineva cu gura cascataBpaf; a face prafBa da gata pe cineva. 2noc2 smb. off his feet, to ^ 1. a face pe cineva sa$si piarda echilibrul; a rasturnaBtranti pe cineva la pamant. -. )d. 7 boala* a dobora Bdarama pe cineva; a da pe cineva peste cap. 2noc2 smb. off his perch, to 4^ 1. a da cuiva la cap; a$i face cuiva de petreca$ nie; a da in gat pe cineva ; a detronaBda josBafara pe cineva. -. a da peste cap pe cinevaBplanurile cuiva. 2noc2 smb. off his pins, to 4^ a da gataBlasa pafBcu gura caseataBa face praf pe cineva. 2noc2 smb. out of time, to^ 1. sport a cnocautaBface cnocaut pe cineva. -. fig. a scoate pe cineva din actiuneBlupta. 2noc2 smb.As bloc2Bhead off, to sl.^ 1. a carpiBpocni pe cineva; a$i trage cuiva o scatoalca; a$i muta cuiva falcileBcapriorii. -. a caftiBcotonogiBrnardi pe cineva; a$i trage cuiva una de$i sar ochii; a bate pe cineva marBde$i merg fulgiiBpeticele. 2noc2 smb.As brains out, to^ a$i zbura cuiva creierii 2noc2 smb. senseless, to^ a lasa pe cineva fara simtireBcunostintaB in nesimtireB 4$J lat )la pamant*. 2noc2 smb.As e:e out, to^ a$i scoate cuiva un ochii. 2noch smb.As head off, to s1. v. 2noc2 smb.As bloc2Bhead off. 2noc2 smb.As hind$sight ont, to arner. sl. v. 2ic2 smb.As hind$sight out 2noc2 smb. sill:, to^ 1. a nauci in batai pe cineva; a face pe cineva sa vada stele verzi. -. v. 2noc2 smb. senseless. 2noc2 smb. to fils, to 4^ a innebuni de cap pe cineva; a face cuiva capul calendar. 2noc2 smth. do9n to smb., to^ a adjudeca ceva cuiva. 2noc2 smth. into shape, to )$ 4 ^ a da forma la ceva; a pune ceva in ordineP la punct. 2noc2 smth. into smb.As headBthe head of smb., to 4^ a bagaBvara cuiva , ceva in cap, a face pe cineva sa$i intre ceva in cap. 2noc2 smth. off the price, to ^a mai lasaBscadea din pret. 2noc2 smth. out of shape, to , 4^ a deformaBturti ceva; a strica forma ' fasonul unui lucruBla ceva. 2noc2 smth. to pieces, to^ a sparge ceva in bucati, 4 G a face ceva zob. 2noc2 smth. to smash, to^ a face ceva bucatiB4 G zob; a sparge B sfarma ceva. 2noc2 spots off smb.Bsmth., to 4 fig.^ a bateBintreceBtaia pe cinevaBceva; a fi mult mai bun decat cinevaBceva. 2noc2 the bottom out of an argument, to ^ a infirmaBspulberaBreduce la zero un argument; 4G a$i lua cuiva apa de la moara; a$i' taia cuiva macaroana; a baga in cofaBa infunda pe cineva. 2noc2 the end inBoff, to st.^ a strica totul 2noc2 the hind$sight off smb., to amer. st. v. 2ic2B2noc2 smb.As hind$sight out. 2noc2 their heads together, to 4^ a$l bateBciocniBloviBpocni cap in cap; a le ciocni capetele )pentru a$i potoli*; a potoli prin masuri hotarate pe cel care se cearta. 2noc2 the living da:lights out of smb., to st. v. 2noc2 hellBthe living da:lights out of smb. 2noc2 them in the aisles, to ^ tealru 4 )de obicei d. 7 comedie* a$i da gata )pe spectatori*, a le rupe gura )spectatorilor*. 2noc2 the nail home, to v. drive the nail home. 2noc2Bta2e the nonsense out of smb., to^ a$i baga cuiva mintile in cap; a invata minte pe cineva; a cuminti pe cineva; a scoate cuiva gargaunii din cap. 2noc2 the sa9$dust out of smb., to 4^ a burdusi pe cineva, a$i scutura cuiva cojocul 2noc2 the spirit out of smb., to $ 4 ^ a demoraliza pe cineva; a zdruncina moralul Ba frange spiritul cuiva; a lovi )parca* pe cinevaBa da )pardi* cuiva cu maiulBcu 7 maciuca in cap; a daramaBtesi pe cineva. 2noc2 the stuffing out of smb., to 4 1. v. 2noc2 the spirit out of smb. -. si fig.^ a bate pe cineva mar; a trageo bataie zdravana cuiva. M. a pune pe cineva

la locul luiBla punct; a face pe cineva sa se dezumfle. S. )d. o boata* a da pe cineva peste cap; a darama; a slabiBvlagui pe cineva. 2noc2 the tar out of smb., to amer. sl. v. beat the )living* tar out of smb. 2noc2 to smithereens, to v. 2noc2 )in* to smithereens. 2noc2 up a centur:, to crichet ^ a totaliza 7 suta de puncte. 2no9 a ha92 from a handsa9, to 4^ a sti sa faca deosebire intre oaie si berbec 2no9 all men b: these presents that adm.^ prin prezenta se aduce la cunostinta generalaBtuturor ca. 2no9 all the ans9ers , to^ 1. a fi bine informat. -. a fi sprinten la minte. 2no9 a move or t9oBever: move )in the game*, to $ 4^ 1. a cunoaste toate regulile jocului. -. a fi un mare pisicherBsmecher; a fi vulpe batrana. 2no9 a thing or t9o, to 4^ 1. a fi vulpoi batranBcatana batrana, a fi trecut prin ciur si prin darmonBsita. -. a se descurca )intr$o discutie*. M. $ about a sti o groaza de lucruri despre; a avea experienta in privintaBa fi expert in materie de. 2no9 a tric2 9orth t9o of that, to 4 ^ a sti ceva si mai bun; a stiBcunoaste o metoda si mai bunaBun mijloc si mai bun; a avea 7 idee si mai bunaB mai grozava. 2no9 beans, to amer. st. v. 2no9 oneAs beans. 2no9 better than to )cu inf.*, to^ a avea destul bun$simt ca sa nu; a avea destul capBdestula minte ca sa nu; a avea prea multa experienta ca sa; a fi prea inteligentBdestept ca sa; a nu fi prost sa. 2no9 b: hearsa:Breport, to^ a sti din auzite. 2no9 b: heartBrote, to^ a sti pe de rostBpe dinafaraBca pe apaBca pe @atal nostru. 2no9 b: sight, to ^ a sti Bcunoaste din vedere. 2no9 ever: inch of smth., to ^ a cunoaste ceva ca in palmaBcumisi cunoaste buzunarul 2no9 ever: move )in the game*, to 4 v. 2no9 a move or t9o. 2no9 for a fact that, to ^ a sti precisBsigur ca. 2no9 from nothing, to amer. sl. ^a nu avea habar )de nimic*; a nu sti nimic )despre ceva*; a nu avea nici cea mai mica cunostinta )de ceva*. 2no9 ho9 it feels to, to^ a sti ce inseamna sa. 2no9 ho9 man: beans ma2e five, to 4^ a nu fi ageamiu8 a sti cat fac doi si cu doi; a fi catanaBvulpe batrana; a fi uns cu toate unsorile; a$si cunoaste meseria; a fi priceput in meserie. 2no9 ho9 matters stand, to^ a sti cum stau lucrurile8 a fi la curent cu situatia 2no9 ho9 the land lies, to )$ 4^ a sti dincotro bate vantulBcum stau lucrurile. 2no9 ho9 to do smth., to^ a sti B)cum*Ba se pricepe sa faca ceva. 2no9 ho9 to manage smb., to ^ a sti cum sa$l ia pe cinevaBcum sa se poarte cu cineva. 2no9 ho9 to pla: oneAs cards, to 4 1. fig. ^ a sti sa joace, a nu se incurca la joc. -. a sti ce are de facut. 2no9 ho9 to ta2e a hint, to^ a intelege repedeB din doua vorbe. 2no9 ho9 to ta2e a jo2e, to^ a sti de gluma. 2no9 is to be strong, to prov.^ stiinta e putere; ai carte, ai parte. 2no9 no bounds, to fig.^ a nu cunoaste marginiBlimite. 2no9 no measure, to^ a nu cunoaste nici o limitaBmasura. 2no9 off boo2, to ^ a sti pe dinafara. 2no9 oneAs amer. sl. beans B amer. 4 businessBonionsBstuff, to st.^ a$6i cunoa6te meseria; a pricepeB6ti meserie; a fi b5tranBpriceput in meserie; a se pricepe in meseria sa. 2no9 oneAs distance, to f ig.^ a p5stra distanRa; a$6i cunoa6te loculB4 $$I lungul, nasului. 2no9 oneAs onions, to sl. v. 2no9 oneAs beans. 2no9 oneAs o9n mind, to ^ a sti )bine* ce vrea; a nu ezitaBsovii; a fi hotarat. 2no9 oneAs place, to^ a fi la locul sau; 4 G a$si cunoaGte lungul nasului. 2no9 oneAs stuff, to st. v. 2no9 oneAs heans. 2no9 oneAs 9a: aboutBaround, to 4 ^ a sti sa se descurce; a fi descurcaret. 2no9 on 9hich side oneAs bread is buttered, to 4^ a$si cunoaste interesulB interesele; a sti dincotro bate vantul

2no9 smb. as a person 2no9s his ten fingersBas 9ell as a beggar 2no9s his bagBfrom to ]Bin and outBli2e a boo2Bli2e the palm of oneAs hand, to 4 ^ a cunoaste pe cineva cum te cunosti pe tineBcum iti cunosti buzunarulB ca in palma. 2no9 smh. from, to^ a deosebi pe cineva de. 2no9 smb.As little game, to P^ a sti la ce$l duceBce$i poate taia capul pe cinevaB ce pune cineva la caleBunde vrea cineva sa ajungaBunde bate cineva. 2no9 smth. as a person 2no9s bis ten fingersBas 9ell as a beggar 2no9s his bagBfrom to ]Binside outBli2e a boo2Bli2e the palm of oneAs hand, to 4 ^ 1. a sti ceva ca pe apaBca pe @ata1 nostrnBca pe degete. -. a cunoaste ceva cum iticunosti buzunaru1Bca pe propriul tau buzunarBca in palma. 2no9 smth. bac29ards, to^ a 6ti ceva ca pe ap5Bde la cap la coad5 6i de la coad5 la cap ; a cunoa6te ceva in cele mai mici detaliiBde$a fir a p5r. 2no9 smth. for a certaint:Bcertain, to^ a 6ti ceva sigurBprecis; a fi foarte sigur de ceva. 2no9 the length of smb.As foot, to^ a$6i cunoa6te omul; a 6ti cate parale face cinevaBcat ii poate cuiva pielea. 2no9 the ropes, to 4 ^ a$6i cunoa6te meseria; a fi b5tran in meserie ; a cunoa6te rosturileBterenul; a se pricepe; a 6ti ce 6i cum trebuie s5 fac5. 2no9 the scoreB9hat the score is, to amer. J$ 4 ^ a fi pus la punct cu problemele, a fi la curent cu ultimele evenimente, a cunoa6te bine datele problemelBsituatia; a 6ti s5 se orientezeBcum stau lucrurile. 2no9 the time of the da:B9hat oAcloc2 it is, to h$$ 4 ^ a 6ti tot ce se petreceBintampl5. 2no9 the tric2 of it, to 4 ^ a$i cunoa6teBa$i 6ti secretulBrostulBchitibu6ulR >I 6pilul; a 6ti cum trebuie manuitBmanipulatif5cutBcum trebuie procedat cu elBea. 2no9 9hat one is about, to^ a actiona hot5rat, a 6ti ce vrea ; a 6ti ce 6tie. 2no9 9hatAs 9hat, to^ a fi bine informat ; a 6ti bine cum stauBmerg lucrurileB ce se petreceBdespre ce este vorba; a$6i cunoa6te meseria. 2no9 9here his interest lies, to^ a$6i cunoa6te interesulBinteresele. 2no9 9here the shoe pinches, to 4 ^ a 6ti unde$1 doareBunde$1 strange gheata care$iBunde$i bubaBnecazul. 2no9 9here the trouble lies, to ^ a 6ti unde e buba.

L
labour at a tas2, to^ a munciBtrudi )din greu* laBs5 fac5 o treab5; a se speti s5 fac5 o treab5. labour in the cause of peace, to^ a munciBlupta pentru cauzaBin slujba p5cii. labour under a delusionB an illusion, to^ a$6i face iluzii; a se am5gi cu o iluzie; a fi pradaBvictima unei iluzii. labour under a disease, to^ a suferiBfi chinuitBros de o boal5. labour under difficulties, to^ a )se* luptaBa avea de luptat cu greut5Ri; a se zbate i1n greut5Ri. labour up the hill) side*, to ^ a urca cu greu dealulBcoastaBpanta. labour up the point, to^ a dezvolta am5nunRitBpe larg ideea; a insista asupra acestui punct. lace into smb., to 4 ^ a burdu6iBcotonogiBsc5rm5na pe cineva ; a daBlua pe cineva in t5rbac5. lac2 gumption, to 4 ^ a fi greuBtare de capBb5tutBc5zut in cap; a nu$1 duce capul )la nimic*; a fi prostBcretinB tampit. lac2 point, to ^ )d. un argument etc. * a nu aveaBa fi lipsit de valoareBsens; )d. o observatie, remarc5 * a fi lipsit de adres5; a$i lipsi ascuRimea; a fi banalBplat. lac2 s:stem, to^ a$i lipsi metoda; a nu avea metod5; a nu fi sistematic. lac2 the part: spirit, to^ a$i lipsi entuziasmul pentruBa nu avea chef de o petrecere . ladle it out, to P ^ )d. un actor * a$6i debita rolul cu emfaz5. lamBla: into smb., to sl. ^1. a bate pe cineva ca la fasole ; a da in cineva ca intr$un sac de fasole; a burdu6i pe cineva ; a c5ra )la* pumni cuiva; a tine pe

cineva numai in pumni; a nu$1 scoate pe cineva din pumni. -. fig. a ataca pe cineva vehementBviolent; a daBtrage tare in cineva ; a t5b5rt asupra cuiva. land a fish, to ^1. a prinde un pe6te. -. fig. 4 a avea baft5Bnoroc; a da lovitura. land a prize, to 4 ^ a impu6ca un premiu. land flo9ing 9ith mil2 and hone:, the^ Rara unde curge lapte 6i miereBunde umbl5 cainii cu covrigi in coad5. land in vie98 mar.^ uscat land li2e a catBon oneAs feet, to fig. ^ a c5dea in picioare ca pisica; a ie6i B sc5pa cu faRa curat5 )dintr$o incurc5tur5*. land oneAs fish, to v. hoo2 oneAs fish. land on the street level, to amer. 4 ^ a fiBa se pomeni aruncatBazvarlit in strad5Bpe drumuri. land smb. a blo9Bone in the faceBon the nose, to 4^ a$i trage cuiva un pumnB unaBa pocni pe cineva in faR5B in nas; a turti mutraBnasul cuiva. land smb. a smac2 in the e:e, to 4 ^ a$i trage cuiva una in ochi. land smb. in a messBmuddleBnice fix, to 4 ^ a b5gaBvara pe cineva la ap5; a b5gaB vara pe cineva in beleaB intr$un bucluc B intr$o frumoas5 incurcatura land smb. in gaolBprison, to 4^ a b5ga pe cineva la inchisoare; a ajungeBa se trezi la inchisoareBla r5coare; a$1 manca inchisoareaBa intra la zdup din cauza cuivaBa unui lucru; a b5ga pe cineva la ap5. land smb. one in the e:e, to ^a trage cuiva unaBa plesni pe cineva peste ochi; a trage cuiva un pumn in ochi. land smb. one in the faceBon the nose, to v. land smb. a blo9Bone in the faceB on the nose. lapse from grace, to ^a c5dea in dizgraRie; a$6i pierde trecerea pe lang5 cineva; a pierde favoarea cuiva. lapse into a smile, to^ a schiRa un surasBzambet; a nu$6i reRine un zambet. lapse into bad habits, to^ a c5p5ta deprinderi proaste; a c5p5taBdeprindeR lua n5ravuriBobiceiuri proasteBrele; a se n5r5vi. lapse into silence, to^ a se cufunda in t5cere. lard oneAs 9ritings 9ith \uotations, to 4 fig. ^ a$6i imp5na scrierile cu citate. large as life, )as* 1. )d. statui etc.* in m5rime natural5. -. 4 )d. cineva* in carne 6i oase. lash its tail, to ^ )d. animale * a daBmi6caBplezni din, coad5; a$6i mi6ca coada. lash oneself into a fur:, to 4 ^ a vedea ro6u tn faRa ochilor; a se faje .foc catran )de manie*Bfoc 6i par5; a se infuria ingrozitor; a fi cuprins de o furieBmanie turbat5. lash out on smth., to 4 ^ a cheltui o mulRimeBgroaz5 de bani cu ceva ; a da o mulRimeBgroaz5 de bani pe ceva; a nu se uita la baniB cheltuial5BpreR; a nu face economie cand e vorba de ceva. lash smb. 9ith oneAs tongue, to ^ a adresa cuiva cuvinte t5ioaseBustur5toare; H a 6fichiui pe cineva. last but not least 4^ 1. 6i unde mai pui c5; colac peste pup5z5. -. ultimul, dar nu cel mai puRin importantBinsemnat. last bu t one, the ^penultimul. last but t9o, the^ antepenultimul. last drop ma2es the cup run over, the prov.^ ultima pic5tur5 varsa Br5stoarn5 paharul. last in, first out ^ cei de pe urm5 in5untru, cei dintai afar5; ultimil angajaRi, primii concediaRiBdaRi afar5. last thing, the^ 1. ultimul lucru )la care se poate gandi cineva*. -. ultimul cuvantBr5cnetBstrig5t, ultima mod5 )in materie de ceva*. M. in ultimul moment; la sfar6itBurm5. last time of as2ing, the^ mai intreb o dat5; ultima oar5 cand mai intreb ; ultima ocazie pentru a face o ofert5. latch on to a conversation, to 4^ a asculta cu atenRieBa trage cu urechea la o conversaRie. late in life^ c5treBspre sfar6itul vieRii.

late in the afternoon ^ c5treBspre sfar6itul dup5 amiezii. late into the night ^ pan5 noaptea tarziu ; la o or5 tarzie din noapte. later on ^ )mai* pe urm5; )ceva* mai tarziu. laudBpraise smb. to , the s2ies, to^ a ridica pe cineva in sl5viB in slava cerului. laugh before brea2fast, :ouAll cr: before supper prov. ^ cine rade de dimineaR5 plange mai tarziu. laugh in oneAs beardBinBup oneAs sleeve, to^ a rade pe furi6B in barb5Bpe sub mustaR5B in pumniB in sinea saBpe infundate ; a se bucura pe t5cuteB in ascuns. laugh in smb.As face, to^ a$i rade cuiva in nasBfaR5Bobraz. laugh li2e a h:ena, to^ a rade isteric. laugh oneself into convulsionsBfits, to^ a nu mai puteaBa le6inaBa se stricaBa se t5v5li de ras; a rade in hohote. laugh oneself to death, to^ a muriBa, se pr5p5di de ras. laugh oneAs head off, to 4.^ a se stricaBstrambaBtopi de ras; a rade cu gura pan5 la urechi B in hohote. laugh on the other side of oneAs faceBon the 9rong side of oneAs mouth, to 4^ a rade cu jum5tate de gur5Bmanze6teBstrambBrar galben; a nu$i mai ardeBa$i trece pofta de ras. laugh smb. bac2 into good humourBout of his bad humourA to^ a inveseli pe cineva ; a alunga proasta dispoziRie a cuiva,f5candu$1 s5 rad5Bprin glume. laugh smb. out of court, to 4 a radeBa$6i bate joc deBa ridiculiza pretenRiile cuiva; a refuza s5 asculteBs5 iaBa nu lua in serios pe cineva. laugh smb.Bsmth. to scorn, to ^ a rade cu dispreRBdispreRuitor de cinevaBceva ; a lua pe cinevaBceva in batjocur5Bzeflemea; a ridiculiza pe cinevaBceva; a acoperi pe cineva de ridicol. laugh smth. ont of court, to^ a refuza s5 iaBa nu lua ceva tn serios ; a lua ceva in deradereBrasBb5tale de joc; a$6i bate jocBa rade deBa ridiculiza absurditatea unui lucru; a respinge ceva ca fiind absurdBfalsBridicol. laugh smth. to scorn, to v. laugh stab. to scorn. laugh the matter off, to^ a lua chestiuneaBlucrurile in glum5; a nu lua chestiuneaBlucrurile in serios. laugh till one criesBtill the tears come, to^ a rade cuBpan5 la lacrimi; a$i da lacrimile de ras. laugh till oneAs sides ache, to^ a se stricaBstrambaBt5v5li de ras; a rade s5 se sparg5BRintndu$se cu mainile de burt5. laugh to oneself, to^ a rade in sinea saBpe nfundate. laugh up oneAs sleeve, to v. laugh in oneAs beard. launch smb. into eternit:, to 4 ^ a trimite pe cineva pe lumea cealalt5. lavish care onBupon smb., to^ a fi foarteBexagerat de grijuliu cuB4 a cocoli pe cineva. la: a betB9ager, to ^ a faceBpune pariuBr5m56agBprinsoare; a se prinde. la: a boge:, to 4 ^ a alunga pentru totdeauna un co6mar. la: a building level 9ith the ground, to ^ a face o cl5dire una cu p5mantul; a radeBa 6terge o cl5dire de pe faRa p5mantului; a d5rama o cl5dire pan5 in ternelii. la: a burden on smb., to v. la: a )heav:* burden on smb. la: a charge against smb., to^ a aduce o acuzaRieB invinuire cuiva; a face plangere impotriva cuiva. la: a charge at smb.As door, to 4^ a imputa ceva cuiva ; a arunca o vin5 asupra cuiva ; a aduce o acuzaRieB invinuire cuiva ; a arunca ceva in spateleBspinarea cuiva; a pune ceva in seama cuiva; invinui pe cineva de ceva. la: a child to sleep, to ^ a culca un copil. la: a fingerB hand on smb., to 4 ^ a atinge peBa se atinge de cineva fie chiar 6i cu un deget. la: a fire, to^ a preg5ti un foc. la: a ghostBspirit, to^ a alungaBindep5rta prin farmeceBa exorciza un spectruB spirit. la: a good foundation, to 4^ a$6i pune burta la cale; a se asigura )pe ziua de azi*; a manca zdrav5n )dimineaRa*. la: a hand on smb., to v. la: a finger on smb.

la: a )heav:* burden on smb., to fig. ^ a pune o grea povar5Br5spundereBsarcin5 in spinarea cuiva. la:Bma2e an ambush, to^ a intinde o curs5; a organiza o ambuscad5. la: an anchor to 9ind9ard, to 4^ a lua toate precauRiunileBm5surile de prevedere. la: an embargo on, to^ a pune embargou asupra. la: an information against smb. before smb., to^ a denunRaB para pe cineva cuiva. la: a place, to^ a pune un tacam )la mas5*. la: a point on the board, to^ a ridica o chestiune, a pune o chestiune pe tapet )la o intrunire o 6edint5*. la: a scheme, to^ a urzi un complot; a preg5ti o lovitur5; a pune ceva la cale. la: a snareBtrap for smb., to^ a intinde o curs5 cuiva. la: a spirit, to o. la: a ghost. la: a tax on smb., to^ a impune pe cineva; a supune pe cineva unui impozit. la: a 9ager, to v. la: a bet. la: bare, to ^ 1. a dezgoli; a dezveli. -. ftg. a dezv5lui; a da in vileagBpe fat5B la iveal5 ; a demasca. la: b:Bup for a rain: da:, to ^ a strange bani albi pentru zile negre. la: claim to smth., to^ 1. a reclamaBrevendica ceva; a ridica pretenRii asupra unui lucruB a pretinde cevaBc5, a avea pretentia c5. la: do9n a field B land toBunderB9ith grass, to^ a transforma un ogorBteren in p56une. la: do9n conditions to smb., to^ a )im*pune condiRii cuiva. la: do9n office, to ^a demisiona din funcRie. la: do9n oneAs arms, to 6i fig. ^ a depune armele. la: do9n oneAs life )for*, to^ a$6i daB jertfi Bsacrifica viaRa )pentru*. la: do9n the broad lines of a 9or2, to^ a trasa planul general alBlinlile generale ale unei lucr5ri. la: do9n the la9 ^ 1. a explica legea. -. 4 a declaraBvorbi pe un ton ritosB care nu admite oblecRii; a da verdicte )in privinRa unui lucru*; a face pe expertulBdictatorul )in materie de ceva*; a perora )despre ceva*. M. amer. a face cu ou 6i cu oRet; a trage un perdafBo s5puneal5 zdrav5n5. la: eggs, to 1. )d. g5ini etc. * a oua, a face ou5. -. mil sl. a puneBa6eza mine. la: emphasisBstressB9eight on smth., to^ a subliniaBaccentua ceva ; a pune accentul pe ceva; a insista asupra unui lucru; a acorda o important5 deosebit5 unui lucru. la: even oddsB4 evens, to^ a paria la egalitate. la: e:es on, to ^a vedea; a z5ri. la: great store b:Bou smth., to^ a pune mare preR pe ceva. la: hands on, to^ 1. smb. a pune mana peBa se atinge de cineva. -.a sfinti, a hirotonisi. M. / smth. a pune manaB4 laba peBacaparaBa inh5RaBa insf5ca ceva. la: Bput heads together, to^ a$6i pune capetele laolalt5; a se sf5tui impreun5B laolalt5; a tine sfat. la: hold ofBon, to^ a pune manaB4 >Ilaba pe; a apuca; a prinde ; a inh5Ra; a 1nsf5ca ; a pune st5panire pe. la: in a stoc2 of, to ^ a$6i face o provizle de, a se aproviziona cu. la:lnBup in lavender, to^ 1. a pres5ra cu lev5ntic5. -. fig. a p5stra cu sfinRenie )pentru viitor*; a pune la p5strare. M. fig. 4 a amaneta; a pune amanet. S. sl. a b5ga la r5coareBzdup. la: in provisions B stores, to^ a faceBstoca la: in the graveBgroundBto rest, to^ a inmorminta, a ingropa; a a6ezaBpune in mormant. la: into smb., to 4 o. lam into smb. la: it do9n that..., to^ a specificaBstabiliBstipula c5 la: it on smb. to ^ a cotonogiBburdu6iBsnopi pe cineva; a$i face cuiva pielea burduf de cimpoi Btob5; a c5ra cuiva )la* pumni; a bate pe cineva ca la fasole; a inmuia cuiva ciolaneleB oasele

la: it on )thic2B9ith a tro9el*, to 4^ 1. a exageraBa se intrece cu lauda; a l5uda peste m5sur5; a nu cruRa laudeleBcomplimentele; 4 >f a c5delniRaBt5maia pe cineva; a$i bate cuiva toba. -. a exagera; a intrece m5sura; a s5ri peste cal. la: odds of three to one that..., to^ a paria trei contra unu la: olf smo2ing, to amer. 4 ^ a se l5sa de fumat. ia: oneAs account forBonB9ith smth., to^ a conta pe ceva; a )se* a6tepta )1a* ceva; a spera in ceva; a fi sigur de ceva. la:BplaceBput oneAs cards on the table, to fig.^ a)$si* daBa juca cu c5rtile pe fat5; a$6i declara deschis intentiileBplanurile. la: oneself open to )a chargeBcriticism*, to^ a se expune )unei acuzaRiiBcriticii* ; a$6i atrage )o acuzaRieBcriticii* ; a risca )s5 fie acuzatBcriticat*. la: oneself out for, to^ a face preg5tiri pentru. la: oneself out to, to inv. ^ a se da peste cap )ca* s5Bpentru a; a nu 6ti ce s5 mai fac5 pentru aBca s5; a nu precupeRi nici un efortBa face toate efortudle ca s5Bpentru a; a se str5dui s5. la:Bput oneAs finger on )smth.*, to fig.^ a descoperiBsesiza )punctul nevralgicB gre6ealaBsl5biclunea etc.*; a pune degetul pe rana la: oneAs hands on smb., to 4 ^ 1. a pune mana peBa arestaBinh5RaBprinde umflaBP g5bji pe cineva. -. a pune mana peBa se atinge de cineva. la: oneAs hands on smth., to ^ 1. a pune mana peBa luaBobtineBface rost de ceva.-. a da deBa g5si ceva. la: oneAs heart bare, to a$6i deschide sufletulB inima. la: oneAs hopes on, to^ a$6i pune speranRele in. la: on the colours too thic2l:, to 4 fig. a o face prea gogonat5 ; a exagera peste m5sur5; a fi cusut cu aR5 alb5; a fi prea tras5 de p5r. la: on the gridiron, to fig.^ a face de ras, a expune batjocurii )publice* )in presa* la: open, to ^ 1. fig. a da in vileagBpe faRaBla iveal5 ; a dezv5lui; a demasca.-. a se r5niBt5ia )la fat5 etc.*. la: out a corpse, to^ a face toaleta unui mort ; a inf56ura un mort in giulgiu, la: out in a line, to^ a purre in linie, a alinia )obiecte*. la: siege to, to^ a asedia. la: smb. b: the heelsBfast b: the heels, to inv . ^1. a pune mana peBa arestaB inh5taBumfla pe cineva ; a b5ga pe cineva la inchisoareB4 r5coareBzdup. -. fig. a imobilizaBdobora pe cineva ; a scoate pe cineva din circulatie. la: smb. flat, to^ a culcaBdoboraB intindeBtranti pe cineva la p5mant ; a l5sa pe cineva lat )la p5mant*. la: smb. lo9, to^ 1. a culcaBdobora pe cineva la p5mant, a puneBtrinti pe cineva josBla p5mant. -. )d. o boal5* a dobora pe cineva )la pat*. M. a asupriB impilaBoprima pe cineva. la: smb. out, to 4 ^ a culcaBdobora tranti pe cineva la p5mantBa l5sa pe cineva intinsBlat )la p5mant* cuBdintr$o singur5 lovitur5; a scoate pe cineva din acRiuneBcirculaRie. la: smb.As fears, to^ a risipi temerile cuiva. la: smb. under a curse, to ^ a blestema pe cineva; a arunca un blestem asupra )capului* cuiva. la:Bput smb. under an obligation, to ^ a obligaB indatora pe cineva; a crea o obligatie cuiva. la: smb. under a spell, to^ a face farmece cuiva; a fermecaBvr5ji pe cineva. la: smb. under the necessit: of doing smth.Bthe obligation to do smth., to^ a obligaBsili Bconstrange pe cineva s5 fac5 ceva; a impune cuiva s5 fac5 ceva. la: smb. up, to $)d. o boal5*^ a imobilizaBdobora la petBa scoate din circulatie pe cineva. la: smth. at smb.As doorBto smb.As charge, to ^ a invinui pe cineva de ceva; a aruncaBda vina pe cineva pentru ceva; a imputa ceva cuiva; a arunca ceva in spateleBspinarea cuiva; a$i pune cuiva ceva in circa; a pune ceva inBpe seama cuiva; a face pe cineva raspunzator de ceva. la: smth. flat, to^ a culcaBdobora ceva la p5mant; )d. un cutremur etc. * a distruge ceva, a face ceva una cu p5mantul. la: smth. in ashes, to ^ a transforma ceva in cenu65.

la: smth. on smb.As head, to fig.^ a pune cuiva ceva in spateBcarc5 ; a da vina pe cineva pentru ceva; a face pe cineva vinovat de ceva. la: smth. on the table, to pol. ^ a amana ceva )o m5sur5, un raport etc. prezentat in Parlament* la nesfar6itBsine die. la: smth. to heart, to ^ 1. a pune ceva la a$6i face inim5 rea din pricina unui lucru. -. a b5ga ceva la cap. la: smth. to smb.As charge, to v. la: smth. at smb.As door. la: smt2 to smb.As heart, to rar ^ a c5uta s5 inspire ceva cuivaBs5 intip5reasc5 ceva in minteaBsufletul cuiva; a face pe cineva s5 inteleag5 ceva. la: stress on smth., to v. la: emphasis on smth. la: strict injunctions on smb. )to do smth.*, to^ a da cuiva dispozitiiBordine stricte )s5 fac5 ceva*. la: the axe to the root of the tree, to fig.^ a curmaBsmulge r5ul dinBa t5ia r5ul de la r5d5cin5; a distruge din temelii. la: the blame )for smth.* at smb.As doorBon smb.Bon smb.As shoulders, to^ aruncaBdaBpune vina pe cineva; a arunca )ceva* in spateleBspinarea cuiva; a$i pune cuiva )ceva* in carcaBseam5. la: the blame on the right shoulders, to ^ a daBarunca vina pe cine merit5B e cazulBe de vinaBpe cel vinovat. la:Bput the blast on smb.,to sl.^ 1. a critica pe cineva vehement ; a lua pe cineva la trei p5ze6teBrefec. -. a daBlua pe cineva in t5rbac5. la: the butter on, to 4^ a peria; a c5delniRa; a t5maia. la: the cloth, to^ a a6terne fata de mas5, a pune masa. la: the fire, to^ a preg5ti focul. la: the sta2es, to )2t jec* ^a face jocul. la:Bset the table, to^ a puneBa6ezaBa6terne masa. la: things b:, the: ma: come to use prov.^ strange bani albi pentru zile negre; orice lucru este bun la timpul s5u. la: to rest, to 1. v. la: in the grave. -. a lini6ti, a calma, a risipi, a impr56tia, a inl5tura )temeri, b5nuieli *. M. a rezolvaBlichida definitiv; a i'nmormanta )o chesttune etc.*. la: to sleep, to^ a culca. la: under contribution, to^ a pune la contributie. la:Bput under oneAs belt, to amer. vulg. ^ a manca zdrav5n; a se ghiftui; aumple burdihanul. la: under tribute, to^ a impune un tribut, a obliga s5 pl5teasc5 un bir, a supune la bir. la: up for a rain: da:, to v. la: b: for a rain: da:. la: up in lavender, to v. la: in lavender. la: up in store, to^ a p5straBRine in rezerv5. la: up trouble for oneself, to 4 ^ a c5uta pe dracul ; a$6i sapa, singur groapa ; a$6i atrageBcrea necazuri. la: violent hands onBupon oneself, to inv.^ a$6i face )singur* seama; a$6i luaB curma viataBzilele; a$6i pune cap5t zilelor. la: violent hands on smb., to^ a ataca pe cineva in mod brutal Bcu brutalitate a maltrata pe cineva. la: 9ait for smb.Bsmth., to v. lie in ambushB9ait. la: 9aste, to ^ a pustii; a devasta ; a face ravagii. la: 9eight on sinth., to v. la: emphasis on smth. laze a9a: oneAs time, to^ a$6i pierde vremea nef5cand nimicBtrand5vind; 4$$I a t5ia frunz5 la caini; a sta cu burta la soare. laz: fol2s ta2e the most pains prov. ^ lene6ul mai mult alearg5.. lead a bad life, to ^a duce o viaR5 desfranat5 B destr5b5lat5., lead a cat$and$dog life, to 4^ a tr5iBa se intelege ca cainele cu pisica. lead a dogAs life, to fig. ^ a duce o viat5 de caine. lead a fast inv. B gav life, to^ a duce o viat5 dezordonat5Bfrivol5Bde pl5ceri; a o tine numalBa tr5i )numai* in chefuriBpetreceri; a$6i tr5i viata. lead a haud$to$month existence, to live from hand to month. lead a Fec2:ll and U:de existence, to^ a duce o viaR5 dubl5. lead apes in hell, to 4 iron.^ a r5maneBmuri fat5 b5tran5. lead a 9itness, to jur.^ a pune intreb5ri tendenRioase unui martor.

lead a 9oman to the altar, to^ a conduce o femeie inaintertB in faRa altaruluiB la altarBcununie. lead smb. a danceBa prett: dance, to 4 ^ 1. a$i scoate cuiva sufletulBperi albi; a$i da cuiva )mult* de furc5Bmult5 b5taie de cap; a$i $face cuiva zile fripte. -. a juca pe cineva pe degete; a face pe cineva s5 joace dup5 cum gi cant5; a duce pe cineva de nas. M. a purta pe cineva de colo pan5 colo. lead smb. a dogAsBa 9retched lifeBthe devil of a life, to 4 ^ a face cuiva a mizerii B zile fripteBviata un infenB amar5Bimposibil5; a$i otr5vi cuiva viataB zilele. lead smb. aprett: dance, to 4. v. lead smb. a dance. lead smb. astra:, to 1..si fig. a duce pe un drum greeit ; a abate de la calea )cea* dreapt5. -. fig. a induce in eroare pe cineva. lead smb. b: the ears, to.$. 4 1. a se purta r5u cu cineva. -. a subjuga pe cineva; a avea pe cineva la cheremul s5u B in mana lead smb. b: the nose, to 4 a duceBpurta pe cineva de nas; a face pe cineva s5 joace dup5 cum ii cant5. lead smb. captive, to a lua pe cineva prizonier, a captura pe cineva. lead smb. into temptation, to a duce pe cineva in ispit5. lead smb. out of his 9a:, to a abate pe cineva de pe drumul s5uBde la scopul sdu. lead smb. the devil of a lile, to v. lead smh. a dog As life. lead smb. to do smth., to a faceBdetermina pe cineva s5 fac5 ceva. lead smb. up the garden)$path*, to 4 a trage pe sfoara pe cineva ; a duce pe cineva cu pre6ul B de nas. lead the fashion, to fig. ^ a da tonul; a lansa o mod5. lead the field, to ^)d. un alerg5tor ete.* a conduce )plutonul*; a fi in frunteB primulBin fruntea plutonului. lead the vanB9a:, to^ a ar5ta drumul; a merge in frunteB in capul coloanei B inaintea lead to not2ing, to^ a nu duce laB a nu ajunge la ............... lean as a ra2e, )as* ^ slab ca o scandur5Bscoab5Bun tar lean on a bro2en reed, to ^fig. a se sprijini intr$un pai. lean over bac29ard)s* to do smth., to 4 ^ a face tot ce$i sta in putintaBa incerca din rasputeriBa se da peste cap sa faca ceva. leap at a chanceBan opportunit:, to^ a prinde o ocazie din zbor. leap for jo:, to^ a sari in susBa topai de bucurie. leap into fame, to ^a deveni celebru peste noapte. leap on the band9agon, to amer. 4 v. getBhop on the band9agon. leap out of the fr:ing pan into the fire, to v. jump out of the fr:ing pan into the fire. leap to oneAs feet, to^ a sari in picioare. leap to the e:e)s*, to^ a sari in ochi learn a thing or t9o, to ^ a invata )cate* ceva. learn b:Boff b: heartBrote, to^ a invata pe de rostBpe din afara... learn smth. the hard 9a:, to ^ a invata ceva cu perseverenta si truda; a invata din propria$iBproprie experientaBpe pielea sa. learn the grammar of a subject, to 4^ a invata rudimentele unui obiect. learn the ropes, to 4^ a invata meseria; a$i da de rost; a se pune la punct. learn the tric2 of it, to^ a$i dibui secretul; a$i da de rost; a invata cum trebuie facutBmanuit. learn to sa: before :ou sing, to prov^ nu te arata dascal pana a nu fi ucenic. learn 9isdom from the follies of others prov^ patimile nebunilor sunt invatatura inteleptilor least of all ^ cel mai putin )din totiBtoate*; mai putin caBdecat oricineBorice, cu atat mai putin. . least said, soonest mended prov. aprox. ^cuvantulBvorba e de argint, tacerea e de aur; mai bine sa$ti para rau ca ai tacut, decat ca. ai zis; niciodata nu te vei cai ca ai tacut. least said the better, the ^ cu cat se va vorbi mai putin despre asta cu atat va fi mai bine.

leave a bad taste in the mouth, to fig,^ a)$ti* lasa un gust amar, a produce un sentiment de dezgustBde repulsie. leave a cardBcards on smb., to^ a lasa o carte de vizita la cineva. leaveBlet alone, to a lasa in paceBboii lui Bplata %omnului; a da )buna* pace, a nu se legaBatinge de; a nu se amesteca in; a pune mana pe. leave a lotBmuch to be desired, to^ a lasa mult de dorit. leave a \uestion over, to ^ a amana 7 chestiune, a lasa 7 chestiune pentru mai tarziuBpentru alta dataBin suspensie. leave ever:thing at sixes and sevens, to 4^ a lasa totulBtoate tabaraBvraisteB in dezordine; a lasa toate cu susul in jos.. . leave feetBheels foremost, .to ^ a iesi cu picioarele inainte; a muri. leave go G 4Bhold of smth., to^ a da drumul la cevaBunui lucru. leave in abe:ance, to^ a tine in suspensie )un decret etc.*. leave it at that, to^ a o lasa incurcataBbaltaBmoarta. . leave it to meP^ lasApe mine P lasa astaBacest lucru in seama meaPbizuie$te pe mine P ai incredere in mine P leave it to smb. to do smth., to^ a lasa la latitudinea cuivaBpe cineva sa faca ceva. leave it to timeP ^ lasa acest lucru in seama timpuluiP timpul le lecuieste pe toateP leave much to be desired, to O. leave a lot to be desired. leave no avenue unexplored, to O. explore ever: avenue. leave no stone unturned, to$$ 4 a rasturna cerul si pamantul L; a se face luntre si punte; a se da peste cap; a nu precupeti nici un efort. leave nothing to acidentBchance, to^ a nu l5sa nimic in voia soarteiBla voia a fi preg5tit pentru orice eventualitate. leave off bad habits, to^ a se dezb5ra de n5ravurile rele; a se face )om* de treab5 ; a se da pe brazd5. leave oft doing smth., to^ a inceta s5 )mai* fac5 ceva; a abandona ceva; a se l5sa de ceva. leave office, to^ a demisiona )din serviciu*. leave off 9or2, to ^ a incetaBl5sa Btermina lucrul. leave oneAs mar2 onBupon, to^ a$6i l5sa amprenta asupra; a$6i pune pecetea pe; a$6i l5sa urmele pe. leave oneAs options open, to^ a,6i p5stra dreptul de opRiuneBde a optaBa alege; a nu$6i lua nici o obligatie; a nu se angaja; a nu se obliga cu nimic. leave out of accountBconsideration, to^ a nu tine seama de; a nu lua consideratie. leave school, to ^ a absolvi 6coala. leave smb. coldBcool, to 4^ a l5sa pe cineva rece. leave smb. flat, to 4 ^ a b5ga pe cineva in buzunarB in cof5; a$i lua cuiva piuitul; a l5sa pe cineva f5r5 r5spuns. leave smb. for dead, to ^ a l5saBp5r5si pe cineva crezindu$1Bsocotindu$1 mort. leave smb. high and dr:, to 4 ^ a l5sa pe cineva balt5B in aer. leave smb. in charge of smth., to^ a l5sa pe cineva s5 aib5 grij5 de ceva. leave smb. in the dar2 )as to*, to^ 1. a nu tine pe cineva la curent )cu*; a nu informa pe cineva )despre*. -. a nu sufla cuiva un cuvant )despre*. leave smb. in the lurch, to 4^ a l5sa pe cineva in pan5; a p5r5si cineva la nevoieBananghie. leave smb. no option, to,^ a nu l5sa cuiva nici o alternativ5Balegere. leave smb. on a limb, to 4^ a l5sa pe cineva in aerB in pom. leave smb. on the mat, to 4^ a refuza s5 primeasc5 pe cinevaBun musafir. leave smb, out in the cold, to^ )folosit mai ales la pasiv * 1. a desconsideraB ignoraBneglijaBa nu b5ga in seam5Ba trata cu dispreR pe cineva ; a nu acorda atenRie cuiva; a l5sa pe cineva dup5 u65Bla o partoBpe dinafar5; a nu se sinchisi de cineva; a primi cu r5ceal5 pe cineva. -. a l5sa pe cineva cu buzele umflateBmofluz. leave smb. penniless, to^ a 15sa pe cineva lefterBf5r5 un banBun chiorB)o* para chioar5. leak e smh. speechless, to^ a l5sa pe cineva f5r5 grai Bmut. leave smh. standing, to 4 fig.^ a t5ia pe cineva; a nu avea rival.

leave smb. to cool his heels, to^ a l5sa pe cineva s5 a6tepteBs5 fac5 anticamer5. leave smb. to himselfBhis o9n devices, to ^ a l5sa pe cineva s5 se descurce singurBcum poateBcum 6tie.; 4 ^ a l5sa pe cineva de capul luiBs5 fac5 cum il taie capul; a l5sa pe cineva in doaga lui Bin plata %onmului. leave smb. to his fate, to^ a l5sa pe cineva in voia soarteiBplata %omnului. leave smb. to his o9n resources, to^ a l5sa pe cineva s5 se descurce singurB cum poateBeum 6tie; a l5sa pe cineva s5 fac5 dup5 capul luiBcum il taie capul. leave smb. to it, to 4^ a l5sa pe cineva s5 fac5 de capul s5uBs5 se descurce singurBcum poateBs5 fac5 cum il taie capul. ieave smb. to sin2 or s9im, to 4^ a l5sa pe cineva in plata %omnuluiBvoia soartei; P$$ a da pe cineva in burduful draculni. leave smb. unmoved, to^ a l5sa receBindiferentBnep5s5tor pe cineva. leave smth. at loose endsB in a messB in a tangle, to^ a l5sa ceva in dezordineB neoranduial5. leave smth.ln amb.As charge, to^ a l5sa ceva in grijaBseama cuiva. leave smth. to accidentBchange, to ^ a lasa ceva in voia intamplarii Bin voia soartei. leave smth. to the care of smb., to ^ a lasa ceva in grijaBseama cui va. leave smth. unsaid, to^ a nu spune ceva. leave smth. up to smb., to^ a lasa ceva la latitudinca cuiva; a lasa pe cineva sa hotarasca singur ceva. leave tal2ing and begin acting, to^ a lasa vorbaBvorbele G a trece la fapteBactiuneBa se apuea de treaba. . leave the chair, to $a ridica sedinta. leave the field, to $a abandonaBparasi lupta. leave the matter open, to $ a lasa chestiunea deschisaB in suspensie. leave the trac2 )d. un tren* a deraia. leaveBlet 9ell alone prov.^ omul nu fuge de colac ci de ciomag, cand nenorocirea doarme, fereste$te s$o destepti. leave 9ord )9ith smb.* )for smb.*, to^ a lasa vorba )cuiva* )prin cincva*, leech onto smb., to 4^ a se agata ca o lipitoareBca un scai B a se tine scai de cineva; a nu se dezlipi de cineva. left about )face*P ^ mil. )la* stanga$mprejurP left to the tender merc: of, iron.^ lasat pe mainile Bla cheremul, incaput pe mainile left turnP mil. ^ la stangaP leg it, to 4 ^ a o lua la piciorBla fugaBla sanatoasa; a 7 intinde; a 7 sterge; a spala putina. lend a bac2 to smb,, to 1^. a sta in chip de scara pentru cineva. -. fig. a da cuiva concursul. lend a hand )9ith smth.*, to^ a da ) o mana de* ajulor )la ceva*. lend a helping hand to smb., to^ a da cuiva o mana de ajutor; a da ajutor cuiva; a ajuta pe cineva.. lend an earBoneAs ear)s* to, to^ a asculta ; a fi atentBcu luare$aminte la; a)$ si* )a*pleca urechea la; a da ascultare. lend authorit: to smth., to $a intari ceva )cu autoritalea sa*, a veni sa intareasca ceva; a conferi )un plus de* autoritate unui lucru. lend colour to smth., to ''. give colour to smth. lend countenance to smth., to v. have countenance to smtb. lend credit to smth., to ^ a da credibilitate unui lucru; a face credibll ceva; a parea sa confirme ceva; a veni sa intareasca ceva; lend itself to smth., to ^ a se pretaBa folosi la ceva. lend oneAs ear)s* to, to v. to lend an ear to. lend oneself to smth., ,to ^1. a se dedaBpreta Ba recurge la ceva. -. a se lasa dus de )ganduri etc.*; a se lasa in voia )gandurilor etc.*. lend )out* mone: atBon interest, to$ a da bani cu dobandaBcamata. lend significance to smth., to$ a conferi )un plus de* semnificatieBimportanta unui lucru; a face )ca * ceva )sa fie* si mai semnificativBimportant. lend smb. a hand ) 9ith smth.*, to$ a da cuiva )o mana de*ajutor )la ceva*. lend smb. aid, to $a ajuta pe cineva; a da ajutor cuiva; a da concursul cuiva.

lend support to smb.Bsmth., to^ a acorda sprijinBa da ajutor cuivaB la ceva; a veni in sprijinul cuivaBunui lucru. lend 9ings to, to $a da aripi. let alone 1. 4 ^ ca sa nu mai vorbim de, fara a mai vorbi deBpune la socoteala; nemaivorbind de; nepunand la socoteala; in afara de; basca. -. $, to ''. leave alone. let an opportunit: slip, to^ a lasa sa$i scapeBa scapa din mana ocazieBun prilej; 4 $$J a$i trece ceva pe la B langa nas. let a \uestion stand over, to^ a amana o chestiuneBproblem5 )pentruBpan5 la o alt5 dat5*; a line o chestiune in suspensie. let a remar2 sin2Bsoa2 in, to^ a l5sa o observatie s5$6i fac5 efectul )asupra cuiva*; a l5sa pe cineva s5 cugeteBs5 mediteze asupra unei observatiiBs5 bage la cap o observatie. let a statement pass un\uestioned, to^ a l5sa o afirmatieBdeclaratie s5 treac5 necontestat5Bf5r5 a o contestaBpune sub semnul intreb5rii. let blood, to ^ a l5saB luaa sange; a pune lipitori. let b:gones be b:gones prov.^ cele rele s5 se spele, cele bune s5 se$adune; ce$a fost a fost, ce$o mai fi om mai vedea; s5 uit5m ce$a fost; s5 nu dezgrop5m mortii let da:light into, to^ 1.....smb. sB. v, admit da:light into smb., -....smth.^ a scoate ceva la iveal5Bla lumina zilei; a da ceva publicit5tii; a face public ceva. let do9n the bars, to^ a inl5tura obstacolele; a ridica restrictiile. let drive at, to ^1. a da s5 loveasc5 in, a lovi, a arunca )cu o piatr5* in; a ataca; a repeziBtrage un pumn; arde una. -, a s5ri cu gura laBa t5b5ra cu gura pe; a trage un perdaf. let drop, to^ 1. a l5sa s5 cad5, a sc5pa )din man5*. -. fig. a l5sa s5$i scapeBs5 se inteleag5; a arunca vorb5*. let dropBfall a hint, to^ a face o aluzieBo insinuare, a arunca o vorb5. let ever:bod: shift for himself $ 4 ^ fiecare s5 se descurce cum 6tieBpoate. let ever:thingBthingsBthe 9orld slide, to$ 4^ a l5sa lucrurile in voia lorBs5 mearg5 de la sine, a l5sa totul in plata %omnuluiBin voia soartei; a se dezinteresa complet, letfall, to 1. a sc5pa )din maini*, a l5sa s5)$i* cad5; a da drumul )la*. -. a l5sa s5$1 scape )un cuvant etc. *; a l5sa s5 se inteleag5; a strecura )o aluzie etc.*; a mentiona. let fall a hint, to v. let drop a hint. let fl:, to^ 1. a da drumul ; a lansa; a slobozi; a trage. -. a se dezl5nRui; a incepe s5 care la pumni. let fl: at smb., to$ 1. a trage in cinevaBasupra cuiva ; a desc5rca arma in cineva. -. 4 a pocni pe cineva; a$i ardeBtrage una cuiva; a$i repezi cuiva un pumn. M. )d. un cal * a ardeBtrage o copit5 cuiva; a izbiB zvarli cu picioareleBcopitele in cineva. S. 4 a se lua de cineva; a t5b5ra cu gura pe cineva. let Eeorge do itP amer. 4 ^ s$o fac5 altul )nu eu*P ia mai scuteste$m5Bsl5beste$ ma P let go, to ^1. a da drumul, a slobozi, a l5sa s5 plece. -. a da drumul; a l5sa din stransoare; a sc5pa. M. amer. a incepe; a, )se* dezl5nRui; a vocifera. S. amer. a da drumul, a concedia. let go oneAs hold of smth.,to $ a da drumul laBa l5sa.,din stransoare; a sc5paBl5sa s5$1 scape )din mana Bmaini*. let goBpass unchallenged, toI 1. a nu pratesta, impotriva )unei afirmatii *.-. jur. a nu recuza )o m5rturie *. M. jur. a nu disputa )un drept *. let herBit ripP )referitor la o ma6in5, un motor etc. * d5$i vitez5Bb5taieP Rine$o a6aP las$o s5 mearg5 cu toat5 vitezaP let him do his 9orstP )folosit ca expresie,de sfidare* s5$mi fac5 ce vreaB oriceB poate s5 m5 taie )6i$n buc5ti*P let himBthem have itP $ sl. )in functie de situatie* $ impu6c5$1P impu6c5$i P c5s5pe6te$lP c5s5pe6te$l P bele6te$lP beleste$iP d5$iBd5$le la cap P d5$iB d5$ le de cheltuial5 P marde6te$lP marde6te$iP trage$iBtrage$le o papar5Bs5puneal5 zdrav5n5P d5$iB d5$le peste nasP invat5$l B invata$i minteP

let him loo2 to himseltP s5 se p5zeasc5Bfereasc5 P let him ripP 4$ las5$l in baniiBboiiBchefulBdoagaBvoia luiBde capul s5uBs5$si fac5 de cap. let into smb., to 4 a se daBa s5ri la cineva ; a se legaBlua de cineva ; a lua pe cineva de piept ; a t5b5ra asupra cuiva ; a da in cineva ; a s5ri cu gura la cineva. let in 9ater, to$ a lua ap5. let it beP$$ fie )6i a6a*P *)s5* treac5 de la mineP let it go at thatP$$ destul P ajungeP s5 ne oprim aiciP termin5P ispr5ve6teP hai s5 nu mai vorbim deBdespre astaBs5 schimbam subiectulP las$oP s$o l5s5m balt5Bmoart5P let it passP $$$$$$hai, treac5 )de la mine*P binei fie 6i a6a*P m5 rogP4$ fie si un lup mancat de oaieP let it ripP v. let her ripP let loose, to 1. a dezlega ; a l5sa liber )un caine ,etc.*. -. fig. a da curasB frau liber )pasiunilor*; a)$si * desc5rcaB v5rsa )mania* let loose a pin, to $ sl. )mai ales d. un betiv* a$6i da din nou in petic; a c5dea in vechea patim5. let mattersBthings drift,to ^ a l5sa lucrurile la voia lorBla voia let matters runBta2e their course, to ^ a l5sa lucrurile s5$6i urmeze cursul )lor*, let me aloneBbeP las5$m5)$n pace* P las5$m5, te rogP d5$mi paceP sl5be6te$ m5 P let me alone for thatP 4 ^ lasA pe minel bizuie$te pe mineP las5 asta in seama mea. let me get m: 9ind ^ las5$m5 s5 r5sufluBs5$mi trag sufletul P let me never set e:es on :ou againP 4 )s5* piei din ochii mei P s5 nu te v5dBprind )pe$aici*P let me seeP arat5$miP ia s5 v5dBvedemB s5 v5dBvedemB las5$m5 s5 m5 gandescP a6teapt5Ba6teptati nitelP let me see :ou at it againP 4$$ s5 te v5dBprind c5 mai faci o dat5P let me thin2 ^ un moment, s5 m5 gandesc, s5 v5d. let moonlight into smb., to amer. sl. a impu6caB4$$I a g5uri pe cineva let off hot air, to 4$$ a vorbica s5 se afle in treab5; a spuneBindruga verzi 6i uscate. let off s\uibs, to 1. a aruncaBlansa petarde. -. fig. a scrieBpublica articole satiriceBpamflete. . let off stearn, to 1. a evacua aburul; a scoate abur.-. 4 fig. a$6i cheltui surplusul de energie. M. 4 fig. a$6i v5rsa focul; a$6i desc5rca nervii; a se r5cori. M. amer.H> sl. a se l5uda; a perora. let on about smth. to smb., to 4 $$ a$i sufla ceva )la ureche*Ba strecura ceva cuiva; a raportaBdivulga ceva cuiva; a informa pe cineva de ceva. let oneAs )bac2* hair do9n, to $$ 1. 4$$ face de cap; a$6i da drumulBfrau liberBpoalele peste cap ; a l5sa orice jen5 la o parte; a nu se jena ; a nu se sinchisi de convenienRe. -. amer. sl. a vorbi nestingheritBf5r5 jen5B a$6i da drumul la gur5; a i se dezlega limba; a incepeBajunge s5)$si* fac5 confidenRe. let oneself go, to^ a$6i da drumul; a se dezl5nRui; a da cursBfrau liber sentimentelorBpasiunii; a nu se mai st5pani; a nu$6i mai st5pani bucuria etc. let oneself go 9ith, to ^ a se lasa in voia let oneself in for, to 4 1. a se inh5maBangaja la )o treab5*; a$6i lua )ceva* pe cap; a se b5ga in )ceva*. -. a intra in cheltuial5; a trebui s5 pl5teasc5 )o anumit5 suma, o consunsatie etc.* * a trebui s5 se indatoreze pentru )ceva*Bs5 contracteze )datorii*Bs5$6i asume )o responsabilltate*. let oneAs glance rest on smth., to^ a$6i opriBaRintiB fixa privirea asupra unui lucru ; a$6i l5sa privirea s5 z5bovease2a z5bovi cu privirea asupra unui lucru. let oneAs hair do9n, to 4 v. let oneAs )bac2* hair do9n. let on lease, to^ a inchiria pe baz5 de contract. let out a reef, to fig. 4 ^ a da drumul la cureaBcentur5Bbr5cinar )dup5 o mas5 copioas5*. let out at smb., to 4 ^ 1. a$i sc5pa cuiva un pumn ; a trage pumni cuiva ; a lua pe cineva in pumni ; a$i trage un picior cuiva ; a se dezl5nRui impotriva cuiva. -. )d. animale* a izbiBlovi cu picioareleBcopita ; a zvarli cu copiteleBcopita

in cineva ; a$i trage o copit5 cuiva. M. a avea o ie6ireB izbucnire violent5 impotriva cuiva ; a dezl5ntui un potopB torent de injuriiBinsulteBoc5ri la adresa cuiva ; a tab5ri cu gura pe cineva. let out at smb. 9ith oneAs fistBfoot, to 4 ^ a$i repeziBsc5paBtrage cuiva un pumn ; a$i arde cuiva una ; a$i ardeBtrage cuiva un picior. let out on bail, to jur.^ a eliberaB da drumulBa pune in libertate pe cautiune. let pass unchallenged, to v. let go unchallenged. let rip, to 4 ^ a face un chef de pomin5 ; a o face lat5. letAs buzz the bottle Psl. ^s5 golim sticlaP letAs call it a da:P ^ pentru azi e de ajunsP letAs leave it at thatP^ s5 ne oprim aici P s5 r5manem la asta P s5 nu mai vorbim despre astaP s$o l5s5m incurcat5Bbalt5Bmoarta P let sleeping dogs lie prov.^ 1. nu zgand5ri r5nile vechi ; nu$i bine s5 dezgropi mortii ; nu trezi leulBde6tepta caineleBc5lca 6arpele care doarme ; cand nenorocirea doarme, fere6te$te s$o de6tepti ; las5$i pe du6mani s5 doarm5. -. de ce s5 vorbim despre astaL let slip, to^ a l5sa s5$i scape )o ocazie, o vorb5, un secret*. let slip the dogs of 9ar, to^ a incepe operaRiunile militareBostilit5tileBr5zbolui. letAs ma2e a da: of itP 4^ hai s5 ne facem de capBs$o facem lat5 ast5zi. letAs ma2e it, clear ^ s5 ne inRelegem. let smb. do9n a peg or t9o, to 4 ^ a da cuiva peste nas ; a )mai* t5ia cuiva din nas. let smb. do9n eas: amer.Bgentl:Bsoftl:, to 4 ^ a trata pe cineva cu indul$ gent5Bm5nu6iBmenajamente, a se purta cu m5nu6i cu cineva ; a se ar5taBa fi indulgent cu cineva ; a lua pe cineva cu bineleBbini6orB u6urel )pentru a$l face s5 inreleaga c5 a gre6it*; a nu fi prea dur cu cineva ; a ,refuza polit'cos pe cineva ; let himm do9n gentl: P^ fii indulgent ; nu fii prea aspruBdur cu el let smb. get on 9ith it, to 4 ^ a l5sa pe cineva in doagaBtreaba saBde capul s5uBs5 fac5 cum il duceBtaie capul. let smb. have his head, to 4 ^ a$i da cuiva frau liberBslobod ; a l5sa pe cineva s5 fac5 dup5 capul luiBcum il taie capul. let smb. have his full s9ing, to^ a da cuiva man5 liber5Blibertate deplin5 )de actiune*. let smb. have it, to 4 ^ 1. a i$o spune cuiva de la obrazBpe 6leauBverde ln faR5. -, a$i trage cuiva o chelf5neal5Bo mam5 de b5taie ; a$i da cuiva de cheltuial5. let scab. have it straight )from the shoulder*, to 4^ a i$o spune cuiva verde in faR5Bpe 6leauBde la obraz. let smb. in for, to 4 ^ 1. a inh5ma pe cineva la )o treab5*; a$i pune cuiva )ceva* pe cap ; a b5ga pe cineva in )ceva*. -. a b5gaBpune pe cineva la cheltuial5 ; a face pe cineva s5 pl5teasc5. let smb. in on smth., to 4 ^ a dest5inui B imp5rta6i ceva cuiva; a face po cineva p5rta6 la ceva; a pune pe cineva. in tem5 cu ceva; a introduce pe cineva pe fir. let smb. into aBthe secret, to^ a face pe cineva p5rta6 la )un* secret ; a initia pe cineva intr$un secret. let smb. 2no9 )about* smth., to ^a anunta B informaB incuno6tinta pe cineva deB despre ceva; a aduce cuiva ceva la cuno6tint5; a$i da cuiva de 6tireB veste despre ccva; a preveni pe cineva despre ceva; a pune pe cineva la curent cu ceva. let smb 2no9 oneAs mind, to 4^ a i$o spune cuiva de la obrazBverde in fata B pe sleau; a$i spune cuiva tot ce$i st5 pe limbaBce gande6teBp5rerea sa. let smb. 2no9 9hatAs 9hat, to 4^ a$i ar5ta cuiva cine e6tiBcu cine are de$a face Ba purre pe cineva la punct. let smb. off from )doing* smth., to^ a scuti B ierta pe cineva deBs5 fac5 ceva. let smb off the hoo2, to 4 ^ a scapaBscuti pe cineva de corvoad5; a scoate pe cineva din incurc5tur5. let smb. off too easil:, to ^a l5sa pe cineva s5 scape prea u6or. let smb. sin2 or s9im, to^ a l5sa pe cineva s5 se descuree cum o puteaB6ti ; 6i $ leave smb to sin2 or s9im.

let smb.Bsmth. slip through oneAs fingers, to^ a l5sa pe cineva B ceva sa$i scapeBs5 i se strecoare printre degete. let smb. ste9 in his o9n juice, to 4 ^ a l5sa pe cineva s5 fiarb5 in propria$i zeam5. 'et smth. pass, to ^ a trece ceva cu vederea, a trece peste ceva; a nu tine seama de ceva; a ignora ceva. let smth. pass unnoticed, to^ a l5sa s5 treac5 neobservat ceva. let smth. slide, to$ 4^ a dezinteresa de ceva; a neglija ceva. let smth. slip through oneAs fingers, to v. let smb. slip through oneAs fingers. let smth. stand, to ^ 1. a l5sa ceva a6a cum esteB f5r5 modific5ri.Ba amana cevaBa l5sa ceva in suspensieBa nu pune ceva pe tapet pentru un timp. letAs seeP ^ )ia* s5 vedemP let that be a lesson to :out 4^ )asta* s5$ti fieB iv5t5tura de minteBde inv5t5tur5Pai avut ce$ai c5utatBce ti$a trebuitP let that passP $$$$$$ s5 l5s5m astaP 4 $$$I s$o l5s5m moart5P let the cat out ot the bag, to ^ 1.a$1 lua gura pe dinainte; a se sc5pa cu vorba; a se da de gol; a da ceva in vileag f5r5 s5 vreaB a divulga un secret. let the cobblerBshoema2er stic2 to his last prov. fiecare s5$si vad5 de meseria,treburile lui; aprox. nu$ti b5ga nasul unde nu$Ri fierbe oala. let the dead bur: the dead$1. prov. mortii cu morRii; ce$a fost a fost. -. s5 stergem cu bureteleBs5 d5m uit5rii tot ce a fost. let the grass gro9 under oneAs feet, to fig.^ a arde gazul )de poman5*; a sta cu bratele incruci6ateBcu burta la soareBcu degetul in gar5Bcu mainile in brauBsanBbuzunar; a pa6te mu6teleBvantul; a t5ia fruaz5 la caini; a t5ia dracului bureti. let them have itP sl. v. let him have it. let them laugh that 9in prov. ^ cine rade la urm5 rade mai bine. let there be no mista2e about it ^ s5 fim bine inRele6i Bs5 n$avem vorbeB s5 nu zici c5 n$ai 6tiut. let the side do9n, to 4 1. a$6i da in petic; a face de basmBru6ineB ras Ba r5mane de ru6ine; a strica firma )familiei*. -. a sl5bi echipa) prin neprezentare*. let the 9orld slide, to a. let ever:thing slide. let things drift, to v. let matters drift let things go hang. to P v. let ever:thing silde. let things ride, to amer.$4 ^ a lua lucrurile a6a cum sunt, a acceptaBa se imp5ca cu situatia let things rip, to $4 ^ a l5sa lucrurile in voia lorBs5$6i urmeze nestingherit cursul. let things slide, to a. let ever:thing slide. let things ta2e their caurse, to ^ a l5sa lucrurile s5$6i urmeze cursulBcalea lor. let up on a pursult, to ^ a inceta o urm5rire; a abandona. let up ou smb., to 4 ^ a lua pe cineva mai u6orBu6urel; a trata pe cineva mai cu blandete; a se ar5ta )mai* ing5duitor fata de cineva. let us drop the subjectP ^ hai s5 abandon5m discutiaBsubiectulP hai s5 intrerupem discutiaP hai s5 nu mai discut5mBvorbim despre asta hai s$o l5s5m moart5 P let us go bac2 to the point^ s5 revenim la chestiuneB4$$s^ oile noastre. let us leave it at thatP 4 ^ hai s5 ne oprim acumPl5s5m balta B incurcataB moart5P let 9ater, to ^ )d. un material* a l5sa sa treac5 apa )prin el*. let 9ell alone v. leave 9ell alone. level a blo9 at smb., to^ a aplica cuiva o lovitur5. level a charge against smb., to 4 ^ a arunca cuiva o acuzatie ; a aruncaBlansa o acuzatie impotrivaBla adresa cuiva. level to the ground, to^ a radeB6terge de pe fata P5mantului; a face una cu p5mantul; a darma pana in temelii. level 9ith fig.^ la nivelul; egal ca; pe picior de egalitate cu. lev: a fine on smb., to^ a aplica cuiva o amend5;. incasa o amend5 de la cineva.

lev: on smb.As propert:, to^ a sechestraBpune sechestruBpoprire pe proprietatea cuiva. lev: 9ar againstBupon smb. , to ^ a porni )cu* r5zboi impotriva cuiva. liar is not believed 9hen he spea2s the truth, a prov.^ din gura mincinosului nici adev5rul nu se crede. lic2 creation,to$ 4^ a nu avea pereche; a intrece tot ce s$a f5cut )pan5 acum*; a le intrece pe toate; a fi de milioaneBformidabilBnemaipomenitBtraznetB far5 egal. lic2into shape, to > 4 ^ 1. a da form5; a forma; a da o inf5Ri6are atr5g5toare; a aranja; pune in ordineBla punct. -. a mu6trului )un recrut*; a pune la punct; a da pe brazd5;; a slefui )pe cineva*. lic2 oneAs chops, to 4 ^ linge buzele; a se linge pe buze. lic2 oneAs 9ounds, to ftg.^ a incerca s5$6i revin5 dup5 o infrangere. lic2 smb.As bootsBfeetBshoes, to fig. 4 ^ a lingeBs5ruta cuiva cizmeleBpicioarele/ lic2 the dust, to fig. ^ 1. a mu6ca t5rana; a fi infrant; a muri. -. a se tari la picioarele cuiva ; a se umili ; a se lingusi lic2 the stuffing out of smb., to 4^ a bate pe cineva marBpan5 iese untul din el. lie ahead )of smth.*, to^ )d. o greutate, primejdie etc.* a sta )inaintea cuiva*; a a6tepta, a pa6te )pe cineva*. lie asleep, to^ a fi adormitBcufundat in somn. lie at anchorBits moorings, to ^ a fiBsta ancorat. lie at deathAs door, to^ a fi in ceasul BgheareleBpragul morti8Bpe punctul de a muriBla un pas de moarteBde mormantB in agonie; a agoniza ; a se lupta cu moartea. lie at smb.As doorB9ith smb., to )d. o greseal5, vin5, responsabilitote * a fi a cuiva ; a c5dea asupra cuiva; the blame lies at his door ^ vina este a lui. lie at smb. As merc:, to$ a fi la bunul plac alBla cheremul cuiva. lie a9a2e, to a staBr5mane treaz. lie close, to v. 2eep close. lie co:, to^ a t5cea chiticBmalcBmolcom; a nu zice nici carc Bnici pis. lie doggo, to sl.^ 1. a sta nemi6cat; a face pe mortul )in p5pu6oi*; a t5cea chiticBmalc. -. a$6i ascunde intentiile. M. a face pe niznaiul lie dormant, to$ a dormita; a dormi; a fi inactivBpasiv; a fiB a se aflaBgasi in stare latent5. lie do9n and die, to amer. H> P a renunta la cevaBa abandona ceva fiind cuprins de desperare; a despera. lie do9n on the job, to 4$ a nu se omora cu lucrulBmuncaB muncindB muncind a nu se speti muncind; a se face c5 munce6te, a lucra de mantuial5B a sta de poman5; a da dovad5 de neglijent5; a nu$6i face datoria trebuie; a nu reu6i s5 se achite ca lumea de obligatii. lie do9n mider an insult, to 4$ a inghiti o insult5Bun afront f5r5 a cracniBs5 cracneasc5; a nu riposta la o insult5Bun afront. lie fallo9, to$$ )d. p5mant * a fi Bsta nearatBnecultivat. lie flat on the ground, to$$ a sta lungit laBpe pamant. lie )heav:* at smb.As heart, to a$i sta pe suflet; a$i sta cuiva ca o piatra pe inim5. lie heav: on oneAs conscience, to ^ a$1 ap5sa )greu* pe con6tiint5. lie )heav:* on oneAs stomach, to )d. mancare * a c5dea greu la stomac; a sta ca un pietroi in stomac. lie idle, to^ 1. a lenevi, a sta )culcat* f5r5 treab5; a sta tol5nit. -. a sta nefolositBneintrebuintat. lie in ambushB9ait, to$ a sta la pand5 ; for smb.Bsmth.$$ a pandi pe cinevaBcevaBtrecerea cuivaBunui lucru; a sta la pand5 a6teptand trecerea cuivaB unui lucru; a intinde o capcan5Bcurs5 cuivaBunui lucru. lie in a nutshell, to 4 a nu fi mare filozofleBlucru; a fi simplu ca buna ziua. lie in state, to )d. corpul neinsufleRit al unei personalit5Ri * * a fi depus intr$o sal5 pentru a i se aduce ultimul omagiu de c5tre public. lie in store )for smb.*, to^ a)$i* fi rezervat )cuiva*; a)$1* a6tepta )pe cineva*.

lie in the throal, to^ a minti cu neru6inareBde ingheata apeleBde stinge. lie in 9ait, to v. lie in ambush lie 2ic2ing about the house to 4$$ )d. c5rti etc.* a z5cea vrai6teBa fi r5spanditeBimpr56tiate prin cas5Bprin toat5 casa. lie li2e a gasmeterBjoc2e:Bla9:erBtrooper, to 4 ^ a minti de stingeBde st5 soarele$n loc B st5 ceasulBde$ingheat5 apeleBcu neru6inareBf5ra ru6ine; a manca bor6. lie lo9, to$ $1. a sta intins )cu fata* la p5mant. -. a sta ghemuit. M. 4 a sta ascunsBpitit; a se ascunde; a face pe mortu$n p5pu6oi; se da la fund. S. fig. a$ 6i ascunde intentille. N. fig. a fi umilitBinjosit. lie motionless, to$$ a z5cea nemi6catB in nesimtire. lie near oneAs heart, to$$ a$i sta la inim5. lie oneself into a scrape, to $$a intra intr$o incurc5tur5Bintr$un bucluc dintr$ o minciun5Bdin cauza uneiBunor minciuni. lie oneself out of a scrape, to $$$a ie6iBsc5pa dintr$o incurc5tur5Bdintr$un bucluc printr$o minciun5Bprin minciuni. lie rest on oneAs oars, to t 4 $$$1.acorda un moment de r5gaz; a inceta s5 mai lucreze pentru un timp; 4 $$J $$$$$$a se l5sa pe tanjal5. -. a se culca pe o urecheBpe lauri. lie of oneAs mone:, to ^ a nu se atinge de bani. lie perdu, to ^ 1. mil. a se ascunde; a se a6eza in ambuscad5Bla pand5 ; a fi postat ca sentinel5, avansat5. -. a evita publicitateaBreclama; a se tine in umbr5; a p5stra incognito$ul. lies have short legs prov.^ minciuna are picioare scurteBe scurt5 de picioare. lie snug in bed, to ^ a sta comod in patBla cald. lie still, to ^ a sta culcatBlini6titB nemi6catBmolcom; a nu )se* mi6ca. lie under a curse, to ^ a fi blestemat; a ap5sa un blestem asupra sa. lie under an obligation to do smth., to^ a fi obligat s5 fac5 ceva. lie under canvas, to mar. 4 ^ a r5mane f5r5 vele. lie under suspicion, to ^ a fi b5nuit; a plana o b5nulal5 asupra sa. lie 9aste, to ^ )d. p5mant * a fi Bsta necultivatBparloag5. lie 9ithin smb.As attributionsBcompetenceBpo9ersBprovince, to^ a intra in atributiileBa c5dea inBa fi de competentaBcsortulBa sta in puterea cuiva; a intra inBa tine de domeniul cuiva. lie 9ithin the purvie9 of smb., to 1.. a fiB intra in raza vizual5 a cuiva. -. a intra in competentaBa fi de resortul cuiva. lie 9ith smb., to v. lie at door. life is but a span ^ viata$i trecatoare; viata e scurt5. life is not all beer and s2ittles prov. ^ nu se m5nanc5 in toate zilele pl5cinte; viata nu e numai distractie; nu$i toat5 ziua duminic5. liftBmoveBraiseBstir a finger, to ^ a ridicaBmi6ca un deget. liftBraise a handBoneAs hand against smb., to^ a ameninta pe cineva ; a ridica mana asupra cuivaB a ataca pe cineva. lift a 9eight off smb.As mind, to^ a iva cuiva o greutate de pe inim5. lift oneAs elbo9Bthe little finger, to 4 ^ a trage la m5sea; a trageBduce la mustat5. lift smb. out of the rut, to ^ a scoate pe cineva din ale luiBdin obi6nuint5; a scoateBsmulge pe cineva din rutin5. lift up oneAs e:es to, to^ a$6i ridica ochii BprivireaBprivirile la. lift up oneAsBthe head, to fig.^ a ridica din nou capul; a prinde curaj; a se apuca din nou de ceva. lift up oneAs horn, to fig..^ a se tine mandruB f5los; a se umfla in pene; a priviBtrata cu dispret; a privi de sus. lift upBraise oneAs voice, to ^ a ridica tonulBvocea. lift up the head, to v. lift up oneAs head. light as a featherBthistledo9n, )as*^ u6or ca un fulgBo pan5. light gains ma2e heav: purses prov. ^ din putin se face mult; adun5 cu firu,ca s5 ai cu gr5mada. light in hand^ u6or de condus ; ascult5tor; Jsupus. lightl: come, lightl: go prov.^ haramul haram se face; )de* haram vineBa venit, )de* haram se duceBs$a dus; ceea ce vantul ne$aduce, curand de la noi se duce.

light on oneAs feet, to fig.^ a c5dea in picioare; a se descurca; a ie6i bine; a ie6i cu fata curat5 )dintr$o incurc5tura *. light purse is heav: curse, a prov.^ nu e mai grea boal5 decat pungaB punga goala li2e a bat out of hell 4^ ca un bolid; mancand p5mantul. li2e a bear 9ith a sore head 4 ^ 1. moroc5nos; imbufnat ; cu capsa pus5. -. intr$o dispozitie de inmormantare. li2e a bit of s2irt, to 4 ^ a se tine dup5 fuste. li2e a bolt out of a clear s2:Bfrom the blue ^ ca un tr5snet din senin; 4 $$I ca o bomb5. li2e a bull at a ) five$harred* gate 4 ^ ca un taur infuriat ; cu furie; ca turbat. li2e a bull in a china shop^ ca un elefant intr$un magazin de porRelanuri Bcu totul nepotrivit pentru un lucru 6i existand toate 6ansele s5 fac5 r5u. li2e a .cartload ofBa hundredBa thousand bric2s amer.J$ 4 ^ cu putereBtoat5 puterea. li2e a cat in a strange garret amer. 4^ ca pe6tele pe uscat; jenat, stingherit li2e a cat on hot brie2sBa hen on a hot girdle 4 ^ ca pe aceBghimpiB jeraticB ca pe6tele pe uscat. li2e a dro9ned rat ^ ca un 6oarece ie6it din butoi Bgarl5; ud ciuciuleteBleoarc5Bpana la piele; murat pan5 la oase. li2e a duc2 to 9ater 4^ ca pe6tele in ap5; in elementul s5u. li2e a d:ing duc2 in a thunder storm 4 ^ cu ochii bleojditiBholbaRi; )cu un aer* uluit; speriat, insp5imantat; cu o infaRi6areBmutr5 uluit5Bsperiat5B inspaimantat5. li2e a fish out of 9ater ^ ca pe6tele pe uscat. li2e a hen 9ith one chic2en a$ 4 ^ ca o clo6c5 cu un singur pui; cu o grij5 exagerat5; aferat; agitat. li2e a hundred bric2s amer. v. li2e a cartload of bric2s. li2e an:thing 4 ^ tare, stra6nie, grozav, navalnic; de mama focului; in draci * ca pus in priz5; ca )un* apucatBbesmeticBnebun;$ ca alt5 aia; in desperare; din r5sputeriBtoate puterile; cat il Rin puterile; cat il tin picioarele B de mama focului li2e a rat in a hole $ 4$ )prins * ca un 6oarece in gaur5. li2e as an apple to an o:sterBas chal2 to cheese, )as* 4^ ca de la cer la p5mantBcerui de p5mant; seam5na dar nu r5sare; departe griva de iepure. li2e a shot ^ 1. ca s5geata; glont ; 4 $$I ca din pu6c5; intr$o clip5; pe data imediat. -. f5r5 a 6ov5iBezitare. / M. bucuros, cu bucurie. li2e a shuttlecoc2 fig. ^ ca o minge de tenis. li2e a strea2 of lightning, li2e greased lightning ^ ca fulgerul; cu fulgerului ; fulger5tor; intr$o clipit5; 4 $$J nurn5rui unu; al nalbii. li2e as t9o peas )in a pod*, )as* $$$$$$$$$ )a semana* ca dou5 pic5turi de ap5. li2e a thousand bric2s v. li2e a cartload of bric2s. li2e a thunder clap ^ ca o lovitura de tr5znet. li2e a 9eathercoc2 in the 9ind ^ )d. cineva * schimbator ca vremea. li2e begets li2e, li2e dra9s to li2e, li2e to li2e $ prov. ^ cine se aseam5na,se adun5. li2e bill:$)h*oBsin 4 ^ cu furie; violent; foarte tare; cu ba6iciBbulbuci B g5leata. li2e blazesBhell 4 ^ 1. grozav, stra6nic ; din r5sputeri; de mama foculniB ca )un* apucatBbezmetic. -. )ca interj.* pe dracuP Ri$ai g5sit$oP li2e cloc29or2 ^ca ceasBun ceas)ornic*., cu o precizie deBcu precizia unui ceasornic ; punctual ; precis ; exact. li2e craz:Bmad ^ ca )un* nebunBie6it din minRi; ca alt5 aia; nebune6teB ingrozitor, groaznic; pe branci; din rasputeri. li2e cures li2e prov. cui pe cui se scoate. li2e dra9s to li2e v. li2e begets li2e. li2e enough ^ dup5 toate aparentele; foarte probabil. li2e father, li2e son prov. ^ cum e na6ul 6i finul; ce na6te din pisic5 6oareci m5nanc5. li2e fire ^ ca fulgerul; cu iuReala fulgerului.

li2eBol flint fig.^ de piatr5. li2e for li2e^ dinte pentru dinte. li2e fun 4 ^ ca pe roate; de mama focului ; vartos; num5rul unu. li2e greased lightning v. li2e a strea2 of lightning. li2e hell 4 v. li2e blazes. li2e berrings is a barrel ^ )inghesuiti* ca sardelele. li2e hot ca2es ^ ca painea li2e it or lump it ^ iti place, nu$ti place; vrei, nu vrei , cu sau f5r5 aprobarea ta. li2el: as not, )as* 4 ^ probabil; dup5 cat se pare B cum se vedeBtoate aparen$ tele. li2e mad v. li2e craz:. li2e magie^ ca prin farmec. li2e master, li2e man prov. ^ cum e st5panulBboierui )a6a e* 6i sluga ; cum e tiganui a6a 6i ciocanul; cum e turcul 6i pistolul; cum e sacul 6i peticul. li2e mother, li2e child Bdaughter prov.., ^ cum e muma e 6i fata; rodul dup5 samanR5, ca oul dup5 pas5re. li2e nine pins 4 ^ unul cate unulBdupa altul; ca un castel din c5rti de joc. li2e nothing on earth 4. 1. nemaipomenit; cum nu s$a mai v5zutBpomenit; exceptional; uluitor; fara asem5nareB seam5nBpereche; neobilenuit.-. foarte ciudatBstraniu. M. ingrozitor; oribil; resping5tor; dezgust5tor , abject. li2e old boots 4$ glum. ^vartos; aprig; impetuos; din r5sputeri; cat il Rin puterile; ca un lup; de parca se bat calicii la gura lui. li2e one oAcloc2 4^ de minune; strun5; ca pe roate. li2e sand on the sea$shore for number)s*^ cat nisipul )marii *; cat5 frunza 6i iarba. li2e sin 4 v. li2e bill:$)h*o. 'i2e so man:^ ca atatiaBmulRi )altii* atateaBmulte )altele*. li2e thatBthis 1, a6a; in felul acestaB4 $$I halul 5sta; in maniera aceasta ; pe tonul acestaBasta. -. a6a; de felul acestaBasta; de acest felBgen; in genul acestaB5sta. li2e the devilBver: devil 4 ^ 1. al dracului;, grozav; draci; indr5cit ; ca apucat ; ca alt5 aia; din r5sputeri; cat il Rin puterile; mancind pamantul. -. ca pe draculBsarea in ochi. li2e the next man ^ in rand cu lumea; ca fiecare; 4^ ca tot omul. li2e the ver: devil$ v. li2e the devil. li2e this v. li2e that. li2e 9ater off a duc2As bac2 4 ^ f5r5 s5 aib5 nici, un efect; ca 6i cum nu s$ar fi intamplat nimic. li2e 9ill to li2e v. li2e begets li2e. li2e 9in2ing 4 ^ cat ai clipi din ochi; intr$o clipita. line oneAs poc2ets, to 4 ^ a$6i c5ptu6iBgarnisi bine buzunarele; a se umple de bani; face suma; a se pricopsi, line oneAs stomach, to 4 ^ a$si garnisi stomacul ; a$6i umple burtaBstomacul ; a se indopa; a se ghiftui ; a face plinul. line up alongside 9ith smb., to J$ 4^ a se alinia B alia Basocia cu cineva; a deveni aliatul cuiva. line up oneAs sights, to ^ )d. un tr5g5tor * a lua la ochi B in b5taia pu6tii; a ochi. linger out oneAs da:sBlife, to ^ 1. a$6i tara zilele pan5 la moarte. - a muri de o moarte lent5. linger over a meal, to ^ a se lungiBa z5bovi laBa prelungi o masa lin2 arms, to ^a se lua de braR. lin2 oneAs arm inBthrough smb.As arm, to ^ a lua de brat pe cineva listen to reason, to ^ a se l5sa convins; a asculta )de* glasul raRiunii; a fi om de inReles; a inRelege de vorb5. little and often fill the purse prov.^ bobiR5 cu bobiR5 se umple sacul; puRin des face mult. little b: little puRin^ cate putin, incetul cu incetul. little does he thin2 ^nici nu b5nuie6te el. little is better than none, a prov.^ mai bine mai puRin decat nimic.

littie or nothing )te miri ce 6i* mai nimic ; aproape deloc ; o nimica toat5. little pitchers have long ears^ copiii le aud pe toateBinReleg multe;...P$ sstt s5 n$aud5 copiii little short of^ aproape; cat pe aiciBce )s5*; puRin lipse6teBa lipsit ca. little stro2es fell great oa2s prov. aprox.^ copacul mare nu se taie dintr$o lovitur5. little thieves are hanged, but great ones escape prov.^ talharul cel mic se spanzur5, 6i cel mare scap5. little too thic2, a 4 ^ cam multBexagerat; excesiv; 4 $I cam prea de totBde oaie. little 9onder )that...,* ^ nu e foarte de mirare )c5...* ; nu e catu6i de puRinB e foarte puRin surprinz5tor )faptul ca....* live aboveBbe:ond oneAs incomeBmeans, to ^ a cheltui mai mult decat ca6tig5 B decat il tine punga; 4 $I a se intinde mai mult decat il Rine plapuma. live and learn prov. ^ 1. omul cat tr5ie6te invaR5 )6i tot moare neinv5Rat*; omul cat tr5ie6te tot afl5. -. om tr5i 6i om vedea. live and let live $$ prov.^ tr5ie6te si lasa 6i pe alRii s5 tr5iasc5. live at rac2 and manger, to J$ 4^ a tr5i f5r5 griji B 4 $I pe moaleBca g5ina la moar5Bca dul5ul la stan5. live be:ond oneAs incomeBmeans, to v. live above oneAs incomeBmeans. live b: oneAs hands, to ^ a$6i ca6tiga painea )muncind* cu braRele. live b:Bon oneAs 9its, to ^ a tr5i din expedienteBinvarteli. live b: oneAs 9or2Bb: 9or2ing, to ^ a tr5i din munca sa ; a$6i ca6tiga painea prin munc5BexistenRa muncind. live b: ta2ing in one anotherAs 9ashing, to 4 glum. )d. oameni foarte s5raci* ^ a tr5i din ce ca6tig5 sp5landu$6i unii altora rufeleBdin te miri ce mai nimicBca %oamne p5ze6te; a fi s5raci lipiRi p5mantului; a nu avea dup5 ce bea ap5. live b: the s9eat of oneAs bro9, to^ a tr5i din sudoarea frunRii. live close to oneAs bell:, to amer.vulg. ^ a duce o viaR5 de mizerie; a trage maRa Bpe dracu de coad5; a trage targa pe uscat. liveB living dog is better than a dead lion, a prov.^ mai bine un caine viu decat un leu mort. live do9n a scandal, to ^ a face s5 se uite cu timpul un scandal. live do9n a sorro9, to^ a reu6i s5 treac5 pan5 in cele din urm5 peste un necaz. live fast, to ^ 1. a duce o viaR5 de pl5ceriBfrivol5Bdestr5b5lat5. ,-. a cheltuiB consuma mult5 energie intr$un timp scurt. live from hand to mouth, to ^ a tr5i de azi pe maineBde pe o zi pe alta ; 4 a trage maRa de coad5; a trage targa pe uscat. live high, to 4 a tr5i pe moaleBpe picior mareBin lux. live in a foolAs paradise, to a fi parc5 de peBa tr5i parc5 pe alt5 lumeBin lun5; a nu tr5i parc5 pe p5mant, a fi c5zut )parc5* din lun5; a tr5i cu capul in nori. live in a small 9a:, to^ a tr5i modest; a duce o viat5 modest5. live in clover, live li2e pigs in clover, to 4 ^ a tr5i ca g5ina la moar5Bcainele la stan5Bpe moaleBin huzur; a huzuri; a sta pe roze; a tr5i ca in sanul lui vram.$$$$$$$$$$-77 live in <den, to fig.^ a tr5iBa o duce ca$n raiBparadis; a tr5i ca$n flori de m5r. live in )grandBgreat* st:leBin state, to^ a tr5i pe picior mareBca un boierB imp5r5te6te. live in hope)s* of smth., to^ a tr5i cu speranRa unui lucru. live in narro9 circumstances, to ^ a tr5iBfi stramtorat; a fi la stramtoare; a o duce greu; a fi incolRit de nevoi ; 4 $ a$6i manca amarulBviaRa. live in the clouds, to 4^ a tr5i cu capul in nori. live in the lap of luxur:, to ^ a tr5i in luxBbel6ugB4 $f pe moale. live in the shado9, to f ig.^ a tr5i in umbr5Bobscuritate. live in the 9orld, to^ a duce o viaR5 monden5. live it up, to 4 ^ a$6i trai viaRa din plin; a gusta )din plin* )toate* pl5cerile vieRii; a duce o viaR5 de pl5ceriBpetreceriBfrivol5Bmonden5. live li2e a fighting coc2, to 4^ a tr5i f5r5 grijiBca g5ina la moar5Bca in sanul lui vramBca un bimba65Bpa65B nabab.

live li2e pigs in clover, to v. live in clover. livel: as a cric2et, )as*^ vesel ca un cintezoi. live near, to ^ 4 a tr5i foarte cump5tat; a 4$$I a$6i msnca de sub unghie. live not to eat but eat to live prov. omul nu tr5ie6te s5 m5nance, ci m5nanc5 s5 tr5iasc5. live off the countr:, to ^ a consuma ce ofer5Bproduce regiuneaBRinutulB RaraBprodusele locului. live offBon the fat of the land, to 4$ a se infrupta din toate roadele p5mantu$ lui; a tr5i in huzurBca un buliba6aBnabab; a huzuri. live on airBon )next to* nothing, to 4^ a tr5i cu aerBcu man5 cereasc5B cu te miri ce 6i mai nimic. live on bread and cheese 4 ^ a tr5ica vai de lume; abia a avea cu ce s5 tr5iasc5Bs5$6i Rin5 zilele. live oneAs life over again, to^ a$6i tr5i viaRa din nou.; a$6i retr5i viaRa. live on hand$outs, to^ a tr5i de poman5. live on hard tac2, to^ a se hr5ni prost; a tr5i cu ce d5 %umnezeu. live on hope, to 4^ a se hr5ni cu speranRe. live on )next to* nothing, to 4. v. live on air. live on oneAs nameBreputation, to^ a tr5i de pe urma numelui creatBreputaRie createBsale. live on oneAs o9n, to^ a tr5i )de unul* singur. live on oneAs o9n fat, to fig.^ a tr5i din rezervele acumulateBcapitalul acumulatBcuno6tinRele dobanditeBpropria osanz5Bseul s5u. live on oneAs )o9n* hump, to 4^ a tr5i din seul s5uBpropria osanz5. live on oneAs relations, to 4 ^ a tr5i pe spezeleBspinarea rudelor. live on shifts, to ^ a tr5i din expediente. live on slops, to^ )d.. un bolnav *^ a se hr5niBa tr5i )numai* cu )alimente* lichideB cu lapte, sup5 etc. live on the fat of the land, to 4 v. live off the fat of the land. live out of a boxBsuitcaseBtrun2, to ^ a$6i purta toat5 averea intr$un geamantan; 4 $I a fi cu traista in bag ; a umbla cu 6atra. live out of cansBtins, to^ a tr5iBa se hr5ni cu conserve. live out oneAs da:sBlife, to ^ a tr5i Ba$si petrece toat5 viata )in orasul natalBca simplu muncitorBmodest etc.*. live out the night, to ^ a supravietui noptii; a tr5i pan5 dimineat5B a apuca dimineaRaBziua. live rough, to ^ a duce o viaRa aspr5; a tr5i sub cerul liber live through a 9ar, to a trai un Ba supravietui unui razboi. live through difticult times, to ^ a tr5i Btrece prin vremuri grele. live to a green old age, to ^ a ajunge la b5tranete in plin5 vigoare. live to aBthe ripe old age )of*, to 4^ a tr5i pan5 la o varst5 venerabilaBpan5 la venerabila varst5 )de*. live to be old, to^ a tr5i pan5 la adanci b5tranete. live together in unit:, to ^ a tr5i laolalt5 in armonieBbun5 inRelegere. live to oneself, to^ a tr5i retras Bsingur )cuc*Bin singur5tate. live to see smth., to^ a tr5i s5 vad5 ceva; a apucaBajunge )vremea* s5 vad5 ceva. live to the ripe old age )of*, to v. live to a ripe old age )of*. live under tha same roof )9ith smb.*, to^ a tr5i sub acela6i acoperi6Bacoper5$ mant )cu cineva*. live under the shado9 ot, to^ a tr5i sub amenintareaBspectrul. live up to expectations, to^ a indrept5ti a6tept5rileBsperantele. live up to oneAs income, to^ 1. a$6i cheltui tot venitul; a cheltui tot ce ca6tig5. -. v. live 9ithin oneAs incomeB means. live up to oneAs principles, to^ a tr5i conformBpotrivit principiilor sale; a se conforma principlilor sale viat5. live up to oneAs promise, to^ a se tine de cuvant; a$6i indepliniBRine pro$ misiunea. live up to oneAs reputation, to^ a face cinste reputatiel sale. live up to the hilt, to^ a azvarli banii pe fereststr5; a nu se gandi la ziua de maine; a tr5i in risip5.

live 9ithin oneAs incomeB means, to^ a tr5iBcheltui pe m5sura bugetului )propriu*; 4>I a se intinde cat ii e plapuma. live 9ith the fact that...Bthe situation, to^ a se impaca cu faptui c5...Bcu situatia. living dog is better than a dead lion, a v. live dog is better than a dead lion, load smb. 9ith favours, to^ a cople6i pe cineva cu favoruri. load the dice, to fig.^ 1. a decideBhot5ra dinainte rezultatulBdeznod5mantul.-. a prezenta neobiectiv; / /against smb. a lucra pe cineva pe la spate; a intoarce lucrurileBa face ca lucrurileBtotul s5 fieBsa stea impotriva cuiva. loal a9a: oneAs time, to^ a$6i petreceBpierde timpul hoin5rindBtrand5vind. loc2, stoc2 and barrel 4 ^ pan5$ntr$un cap)5t* de at5; cu totul; totul f5ra exceptie; complet, in intregime; cu tot calabalacul; cu c5tel, cu purcel. loc2Bshut the stable door after the horse has holtedBhas been stolen, to prov.^ dup5 ce au furat caii, in zadar incui grajdul; prinde orbul scoate$i ochii. lodge a complaint against smb,. to ^ a faceBdepuneB inainta o plangereB reclamatie impotriva cuiva. lodge po9er in the hands of smb., to^ a investi pe cineva cu puteri depline. loiter the hours a9a:, to^ a$6i trece vremea hoin5rind. lona absent soon forgotten prov.^ ochii care nu se v5d se uit5. long ago^ de )de* mult, cu mult )timp*Bmult5 vreme in urm5; acum mult timp B mult5 vreme. long and the short of itBof the matterBthing is, the^ pe scurt ; in rezumat ; intr$un cuvant ; ca s5 nu mai lungim vorba; ce mai incoace 6i incoloB la deal la valeBtura$vura. long before ^)cu* mult )timp* inainte., longest da: must have an end, the prop. ^ orice lucru are sfar6itul s5u . long sight better, a dial.^ )cu* multBincomparabil mai bine. long 9a: off, a ^ la )o* mare departareBdistant5. long 9hile, a v. good 9hile. loo2 a bit of a mug. to sl. ^ a avea aerul unui natafleataBprostanac. loo2 a figure of fun, to 4^ a avea un aer caraghios B o infatisareBmutra cara$ ghioas. loo2 afterBta2e care of number one, to $4 ^ a avea grija de sufletelul sau; a trage spuza pe turta sa. loo2 after Bmend oneAs fences, to amer. t. pol.^ a$si consolida pozitiile politice )punandu$se bine cu alegatorii*. -. a cauta sa se puna bine cu cineva. loo2 after the pence and the pounds 9ill loo2 after themselves prov. $v.$ ta2e care of the pence and the pounds 9ill ta2e care of themselves. loo2 ahead, to^ 1. a se gandi la viitor. -. )to* a privi in viitorB inainte; a arunca o privire in viitor; a se gindiBduce cu gandul la )ce va fi in* viitor. loo2 aliveP^ mai iute BrepedeP grabeste$teP trezeste$teP misca$teP da$i zorB bataieP loo2 a )perfect* sight, to 4 ^a arata ca alta aia B ca 7 sperietoare de ciori B ingrozitor. loo2 a rascal, to^ a avea aerul unul ticalos B o figura de ticalos. loo2 as blac2 as thunder, to^4 $ a arunca priviri furioaseBuracioase; a fi foarte incruntat; a fi c5tr5nit foc. loo2 as ifBas though..., to^ a avea aerul s5 ; a ar5ta ca 6i cum... ; a p5rea c5Bs5... loo2 as if butter 9ouldnAt melt in his B her mouth, to 4 ^ a face pe prostulBpe mironosita; a fi un pref5cutBo mironosit5; he loo2s as if butter 9ouldnAt melt his mouth ^ ai zice c5 nici usturoi n$a mancat,nici gura nu$i miroase. loo2 as if one had just comeB stepped out of a bandbox, to ^ a ar5ta ca scos din cutie; 4$$I a fi pus la marele fix. loo2 as it one had s9allo9ed a po2er, to 4^ a fi Reap5n de parc5 ar fi inghitit o coad5 de m5tur5 loo2 as2anceBa9r:B4$ blue at smb.Bsmth., to^ a privi peBa se uita la cineve chiora6Bstramb; a nu vedea pe cinevaBceva cu ochi buni. loo2 )as* sour )as a gooseberr:*, to 4 ^ a aveaBface o mutr5 acr5; a se uita acru; a fi acru ca o l5maie

loo2 at both sides of a \uestion, to ^ a priviBexamina o chestiune din ambele p5rtiBsub ambele aspecteB fete. loo2 at smb. out of the tail of oneAs e:e, to^ a privi pe cineva cu coada ochiului loc2 at smb. 9ith a coc2 in oneAs e:e, to 4 v. loo2 as2ance loo2 thingh as through colouredBrose$coloured spectacles, to^ a vedea lucrurile in roz loo2 bad, to$ )d. lucruri etc*$ a lua o intors5tur5 nepl5cut5; a sta prost; a fi semn prost; al nu fi a bun5; a nu prevesti nimic bun; 4 >J a fi cam albastru; a nu mirosi a bine. loo2 before :ou leap prov. aprox. ^ intai gande6te, apoi porne6te; masoar5 de multe ori 6i croie6te o dat5 ; nu umbla cu capu$n traist5. loo2 big, to 4^ a face pe grozavul; a$6i da aere; a umbla cu nasul pe sus ; a nu i se ajunge cu pr5jina la nas. loo2 blac2, to 4 ^1. )d. cineva * a fi c5tr5nit; a avea o figur5 c5tr5nit5; a avea o figur5 deinmormantare. -. )d. ceva * v. loo2 bad, loo2 blac2 at smb., to^ a se uita sup5ratB strambBchiora6 la cineva ; a arunca cuiva o privire sup5rat5Bucig5toare. loo2 blan2, to^ a avea un aerBa p5rea descump5nitBdeconcertatBdezortentatB4 >f a r5mane cu gura c5scat5. loo2 blue, to 4 ^ 1. )d. eineva* a nu$i fi boii acas5; a p5rea a nu fi in ape sale; a avea un aer ab5tutBplouatBtrist; a fi intunecat la faR5. -. )d. ceva * a avea aerul c5 merge prost; a fi cam albastru. loo2 blueBgreenB9hiteB:ello9 about the gills, to 4 ^a fi verdeBgalben la faR5; a ar5taBp5rea bolnav; a avea o min5 proasta Brea, loo2 bothBt9o 9a:s forBto find !unda:, to 4^ a se uitaBa privi chiori6B cruci6Bcu un ochi la f5in5Bgaie 6i cu altul la sl5nin5Btigaie. loo2 crest$fallen, to^ a avea un aer plouatBab5tutBdeprimat. loo2 cross, to^ a ar5ta sup5ratBnec5jtt. loo2 daggers at smb., to^ a arunca cuiva o privire furioas5Bucig5toare; a fulgeraBs5getaBstr5punge pe cineva cu privirea; a avea aerulBa p5rea c5 vrea s5 strang5 pe cineva de gat. loo2 do9n in the mouth, to 4^ a avea un aer plouatBo mutr5 plouat5B inmormantareBo inf5Ri6are ab5tut5Bdeprimat5Bplouat5Btrist5; a ar5ta ab5tutBdeprimatBdescurajatBplouatBtrist. loo2 do9n oneAs nose at smb., to 4^ a se uita laBa privi pe cineva peste um5r; a luaBprivi pe cineva de sus; a privi pe cineva dispreRuitorBcu un aer de superioritate. loo2 for a mareAs nest, to 4^ a c5uta, coada prepeliRei; a umbla dup5 borta vantuluiBcai verzi )pe pereRi*; a c5utaBumbla dup5 potcoave de cai morRi. loo2 for a needle in a bottleBbundle of ha:Bin a ha:stac2, .to 4^ a c5uta acul in carul cu fan. loo2 for trouble, to 4^ a$1 manca pielea; a c5uta pe dracul; a$6i c5uta singur beleaua; a$6i c5uta de lucru; a i se fi f5cut de cucuie; a nu se astamp5ra. loo2 for9ard to see Bseeing smb., to ^ a a6tepta cu ner5bdareBpl5cereBabia a a6teptaBa fi ner5bd5tor s5 vad5 pe cineva, a se bucura la gandul c5 va revedea pe cineva. loo2 green about the gills, to v. loo2 blue about the gills. loo2 good, to ^ 1. a ar5taBp5rea atr5g5torBispititor. -. a p5rea c5 mergeBse descurc5 bine. loo2 hereP> 4 )ia* ascult5P6til ceL uite ce P loo2Bsearch high and lo9 )for smth.*, to^ a c5uta )ceva* in toate p5rRileB peste totBpretutindeni ; a scotoci peste totBtoate cotloaneleBungherele dup5 ceva. loo2 important, to^ a$6i da aereBimportanR5. loo2 in smb.As face, to ^1. a privi pe cineva; a cerceta pe cineva cu privirea -. a privi pe cineva drept in faR5Bochi. loo2 li2e, to )cu s. sau vb. in ing* ^ a p5rea )s5 fie*; a avea aerul c5 )esteBvrea s5*; a ar5ta a; a se preg5ti de )ploaie *; a staBameninRa s5. loo2 li2e a deathAs head on a mopstic2, to P ^ a ar5ta ca moartea in vacanR5Bca dracuBca un cadavru. loo2 li2e a dogAs dinner, to 4^ a ar5ta uratBca o l5tur5.

loo2 li2e a minion dollars, to amer. 4^ a ar5ta de milioane. loo2 li2e a stuc2 pig, to 4 ^ a privi inm5rmurit; a se uita ca un prost. loo2 li2e it, to^ 1. a avea aerul; a fi in stare; a putea s5 fie; a p5rea )s5 fie* a6a. -. a sem5na cu el. loo2 li2e nothing on earth, to ^ 4 $ a ar5ta ca alt5 aiaBo sperietoare de ciori; :ou... 9ith that hatP ^ ar5ti ca o sperietoare de ciori cu p5l5ria asta P p5l5ria asta ti vine ca un castronP loo2 li2e the cat 9ho s9allo9ed the canar:, to 4 a avea un aer vinovatB o mutr5 sp5sit5; a fi cu musca pe c5ciul5. loo2 livel:P 4 v. loo2 aliveP loo2 not a gift horse in the mouth prov. calul de dar nu se caut5 la dinti loo2 off colour, to 4 a ar5taBp5rea indispus; a p5rea s5 nu fie in apele saleB s5 nu$i fie boii acas5. loo2 oneAs ageB:ears, to a$6i tr5da varsta ; a ar5ta )exact* varsta pe care o are; a nu ar5ta nici mai tan5r, nici mai b5tran decat este; a avea varsta pe care o arat5. loo2 oneAs best, to a ar5ta cel mai bine ; veniBa$i prinde cel mal bine. loo2 oneAs despair, to ^ a se citi tn ochiBpriviriBpe faR5 desperarea. loo2 oneAs last on smth., to a arunca o ultim5 privire asupra unui lucru a privi ceva pentru ultima oar5. loo2 on smb.Bsmth. 9ith favour, to a privi pe cinevaBceva favorabilBcu ochi favorabiliBcu bun5voinR5. loo2 on the brightBsunn: side of things, to a vedea numai partea frumoas5 Bbun5 a lucrurilorBlucrurile in roz. loo2 on the dar2Bgloom: side or things, to a vedea numai partea rea a lucruri$ lorBtotul in negru; a fi pr5p5stios. loo2 on the 9ine 9hen it is red, to 4 a$6i stropi m5seaua ; a trage la m5sea;. a se pili; a fi f5cutBpilit; a intrece m5sura la b5utur5. loo2 outP atenRiePfii atentP p5zea P ia seama P loo2 out for s\uallsP fig. 4 fii cu b5gare de seam5Bochii in patrur fere6te$te din calea furtuniiBtr5snetelor loo2 out for the 9a:, to^ vulg.$ a se feri din calea; a se da la o parte. loo2 outBsadl: out of place, to a fi buim5cit; a nu se simRi in toate apele sale; a fi dezorientat ; a nu fi la locul s5u. loo2s breed love prov. dragostea din ,ochi se$ncepe; o c5ut5tur5 dulce la dragoste te duce. loo2 sharpP 4 gr5be6te$teP d5$i zorP )mi6c5$te ceva* mai repedeP fugaP nu c5sca guraP loo2 slipp:P> 4 gr5be6te$teP d5$i zorP nu c5sca guraP nu tand5liP loo2 small, to 4 a avea un aer plouatBru6inatBjenat. loo2 smartP gr5be6te$teP mi6c5$te mai repedeP d5$i b5taleBdrumulBzorP loo2 smb. all over, to a cerceta pe cineva cu privireaBcu de$am5nuntul; a m5sura pe cineva de sus pan5 jos Bdin cre6tet pan5 in t5lpi. loo2 smb. in the e:eBface, to a privi pe cineva in ochiBalbul ochilorBfaR5. loo2 smb, s\uare in the face, to a privi pe cineva drept in faR5Bochi. loo2 smb. up and do9n, to a m5sura pe cineva de sus pan5 josBdin cap pan5 in picioareBdin ochi. loo2 sour, to e. loo2 )as* sour )as a gooseberr:*. loo2 spr:P mi6c5P nu sta P nu tand5liP d5$i b5taieP loo2 the other 9a:, to fig. a refuza s5 vad5; a se face c5 nu vede. loo2 the part, ta teatru a fi)parc5* f5cut pentru acest rol; a$i prinde rolu1 de minune. loo2 the picture of health, to a fi intruchiparea s5n5t5RiiBs5n5tatea intruchipat5. loo2 the ver: picture of, to 1. a sem5na leit cu. -. a fi intruchiparea )unui, lucru*. loo2 through green glasses > 4 a fi gelos, a invidia, a pizmui )pe cineva * loo2 to oneAs laurels, to 4^ a nu se culca pe lauri ; a$6i p5zi reputaRiaBtitlut ; a avea grij5 s5 nu fie eclipsa loo2 to smb. for helpBto help one, to a^ se bizuiBa conta pe ajutorul cuiva B ca cineva il va ajuta.

loo2 to the main chance, to v. 2eep an e:e ou the main chance. loo2 t9ice at ever: penn:, to a mun5ra de dou5 ori fiecare b5nut ; a fi atent cu banii s5i loo2 t9o 9a:s forBto find !unda:, to 4 v. loo2 bothBt9o 9a:s forB find !unda:. loo2 9ashed out, to J> 4 a ar5ta palid 6i obosit; a ar5ta istovitBepuizat loo2 9hite about the gills, to v. loo2 blue about the gills. loo2 9ith another e:e upon stuth., to a privi ceva cu alti ochi. loo2 9ith favour on smb.Bsmth., to v. loo2 on smb.Bsmth. 9ith favour loo2 :ello9 about the gills, to v. loo2 blue about the gills. loo2 :ouP 4^ ia veziBascult5 P loom large, to 1. a se desenaBdeslu6i vagB amenint5tor. -. fig. a p5re iminent; a sta pe primul plan. loop the loop, to av. a executaBface un luping. loosen oneAs grip on, to fig. a sl5bi din chingi. loosen the purse$strings, to 4 a desfaceBdezlega b5ierele pungii. looseBloosen smb.As tongue, to a dezlega limba cuiva. (ord bless m:B:our heartP vai de mine1%oarnne %umnezeuleP %oamne !finte P 3eruleP lord it over smb., to J$$ 4 a vrea s5 domineBa domina pe cineva; a incerca impun5 cuiva; a lua pe cineva de sus. (ord 2no9sP )the* v. Eod 2no9sP (ord love :ouB:our heartP ei, bat5$te s5 te bat5P bat5$te noroculP z5uP pe legea meaP lose all reason, to a$6i pierde orice raRiune. lose all spirit, to ^a$6i pierde completBtot curajul, a se descurajaBdemoraliza complet ; a$i pieriBa$6i pierde tot cheful de viat5. lose all trace of smb.Bsmth., to^ a pierde complet urmaBorice urm5 a cuivaBceva. lose caste amongB9ith, to^ a$6i pierde dreptul de a fi respectatBrangul social intre. lose colour, to^ a se face palid, a p5li; a$i fugi sangele din obraz; a$6i pierde culoarea dinBa nu mai avea culoare in obraji. lose contactBtouch 9ith smb.Bsmth., to^ a pierde contactulBleg5tura cu cinevaB ceva. lose control of, to^ a pierde controlulBautoritatea asupra; a pierde de sub controlBsupraveghere; a sc5pa din frau. lose countenance, to ^ a$6i pierde cump5tul, a se buim5ci, a se pierde, a se fastici. lose count of, to^ a pierde socotealaB6irul; a nu mai 6ti num5rul )cartilor,etc.* lose courage, to $ a$si pierde curajul, a pierde din curaj, lose credit 9ith smb., to^ a$6i pierde creditulBtrecerea inBpe lang5 cinevaB a pierde stima cuiva; a$6i pierde reputaRia in ochii cuiva. lose face, to^ a i se 6tirbiBa$si pierde prestigiulBreputatia. ,lose favour in smb.As e:esB9ith smb., to^ a pierde bun5voinRa cuiva; a$6i pierde trecerea laBpe lang5 cineva; a c5deaBie6i din graRille cuiva. lose flesh, to^ a sl5bi; a pierde din greutate. lose ground, to ^1. a pierde teren; a ceda terenul; a da inapoi; H fugi p5mantul de sub picioare. -. a se topiBuscaBa pieriBa se pierde dinBde pe picioare; a se topi pe zi ce treceBcu zile lose heart, to ^ a$6i pierde curajulBinimaBfirea; a$1 p5r5siBa$i pieri curajul Ba i se t5ia inima. lose hold ofsmth., to^ a da drumul la ceva; a sc5paBl5sa s5$i scaps ceva )din man5, maini*; a$i sc5pa mana de pe ceva, lose its relish, to ^a$6i pierde farmecul. lose its sting, to$ )d. iarn5 etc. *^ a$6i pierdeBa$si sl5bi puterea. lose momentum, to fig.^ )d. o mi6care etc. * a pierde din vitez5; a$6i pierde avantulBelanul. lose no time in doing smth., to^ a se gr5biBa nu intarzia s5 fac5 ceva; a face ceva f5r5 a pierde timpul. lose oneAs balance, to^ 1. a$6i pierde echilibrui. -. fig.$ pierde cump5tut.

lose oneAs bearings, to^ 1 a$6i, pierde direcRiaBbusola; a nu 6ti unde se g5se6te. -. fig. a se incurca; a nu mai 6tiBputea s5 se descurce; a nu se mai descurca. lose oneAs breath, to^ a$6i pierdeBa i se t5ia r5suflarea. lose oneAs character, to^ a$6i pierde reputatia. lose oneAs cool, to 4^ a$si pierde s5rita; a$6i ie6i din fire, a$i s5ri Rand5ra. lose oneself in smth., to^ a fi absorbit deBcufundatBa se cufunda in ceva. lose oneAs footholdBfooting, to^ a$6i pierde echilibrul; a se impledica; a aluneca; a$i fugiBa$i aluneca p5mantul de sub picioare. lose oneAs goat, to amer. sl.^ a$i s5ri bazdaculB mu6tarul; a$i da bor6ul in foc. lose oneAs grip, to^ 1. amer.$a da semne de sl5biciune; a nu mai avea destul5 energie )pentru ceva*; a$1 l5sa puterile. -.ofBon smth.^ a)$si* pierde controlulBa$6i pierde puterea asupra unui lucru, a sc5pa ceva din man5. lose eneAs hair, to 4^ a$i s5ri tand5raBmu6tarul; a se face foc 6i par5; a vedea ro6u inaintea ochilor. tose oneAs head, to^ a$6i pierde capulBcump5tul, a se pierde cu firea; a se z5p5ci. lose oneAs heart to smb., to^ a se indr5gosti de cineva; 4 >f a$i c5dea cineva cu tronc )la inim5*. lose oneAs hold of realit:, to 4^ a pierde simRui realit5tii. iose oneAs hold onBover smb.Bsmth., to^ a pierde controlul asupra cuivaBunui lucru, a sc5pa pe cinevaBceva din man5; a nu mai fi st5pan pe cinevaBceva. lose oneAs labour, to^ a se obosiBosteni de poman5B in zadar. tose oneAs little all, to^ a$6i pierde bruma de avereBpuRinul agonisit. lose oneAs nerve, to^ a$6i pierde sangele rece; a se pierde cu firea; a se intimida; a avea trac. lose oneAs place, to^ a nu mai 6ti undeBla ce pagin5 )din carte* a r5mas; a nu mai g5si pagina )din carte* la care a r=mas. lose oneAs reason, to^ a$6i pierde minteaB minRile; a$6i ie6i din minRi; a inebuni. lose oneAs roses, to^ a$6i pierde culoarea dinBa nu mai avea culoare in obraji. lose oneAs seat, to parl. a nu mai fi ales ; a$6i pierde locul in ParlamentB mandatul. lose oneAs senses, to^ a$6i pierde cuno6tinta. lose oneAs shirt, to^ 1. 4 v. lose oneAs goat. -. amer. 4 a r5mane cu fundul golB f5r5 nimic; a pierde totul. lose oneAs shirt on a horse, to 4^ a miza totul pe un cal 6i a pierde. lose oneAs stripes, to mil., mar.^ a fi degradat ; a$6t pierde galoanele. lose oneAs temper, to^ a$6i iesi din fireB4$ s5rite; a$6i s5ri din Ratani; a$i s5ri Rand5ra. lose oneAs tougue, to ^a$i pieri graiulBpiuitul. lose oneAs 9a:, to v. get lost. lose oneAs 9ool, to 4 ^a$i s5ri mu6tarulBtand5raBRafna; a$6i ie6i din pepeni. losers are al9a:s in the 9rong, the prov.^ tot p5guba6ul pl5te6te oalele sparte; cel cu paguba ii 6i cu p5catul; hotul e numai cu un p5cat, iar p5guba6ul cu dou5. lose sight of smb.Bsmth., to ^1. a pierde din ochi Ba nu mai putea s5 vad5B vedea pe cinevaBceva. -. fig. a pierdeBsc5pa din vedere pe cinevaBceva; a uita de cinevaBceva. lose strength, to^ a$1 l5sa puterile; a sl5bi. lose the da:Bthe field, to ^a pierde b5t5liaBpartida; a fi invinsBinfrant. lose the 2nac2 of smth., to ^ a pierde indemanareaBobi6nuinRa de a face cevaB practica unui lucru. lose the number of oneAs mess, to amer. 4 a nu mai c5lca iarb5 verde; a da ortul popii. lose the post, to^ a ajunge la po6t5 prea tarziu pentru a mai prinde ridicarea corespondentei. lose the run of, to amer. 1. a pierde 6irul )zilelor *B H notiunea )timpului *. -. a nu mai fi la curentBa pierde contactul cu ceva. lose the scent, to ^ a pierde urmaBurmele.

lose the sheep for a haAporth of tar, to 4 ^a pierde sl5nina pentru 6oriciB a da foc casei ca s5 ard5 6oarecii. lose the thread of, to^ a)$6i* pierde 6irul )a ceea ce spune*; a pierde firul )unei relatari etc.*; a nu mai putea s5 urm5reasc5. lose the toss, to ^ a nu ghici, a ghici prost )atunci cand se d5 cu banul *. lose the use of, to^ a pierde folosintaBuzul )unet maini, unui picior etc. * Bcapacitatea de a folosi )o mana, un picior etc. *; a deveni invalid de )o man5, un picior etc. *. lose time, to^ 1. a pierde timp. -. )d. ceasuri etc.. * a r5mane in urm5. lose touch 9ith smb.Bsmth., to v. lose contact 9ith. lose trac2 of, to^ a pierdeBa nu mai da de urma. lose value, to^ a se devaloriza. lose 9a:,, to^ a pierde din vitez5. lose 9ind, to^ a$6i pierde r5suflarea. lost time is never found again H>prov. timpul pierdut nu se mai intoarce. lost 9ith all hands mar. $)d. un vas *^ pierdutBscufundat impreun5 cu intreg echipajul. lot of good that 9ill do :ouP, a 4 ^ c5 o s5$ti 6i Rin5 de caldP mult o s5 te inc5lzeasc5 B mult o s5 te procopse6ti cu asta Bn$o s5 mai poRi de bineP lot of 9ater has flo9edBrun under the bridge)s* since, a^ a curs mult5 ap5 pe garl5Brau de atunciBde cand. lots )and lots* of ^ o gr5mad5BmulRimeBpuzderieBsumedenie de. loudest hummer is not the best bee, the prov.^ g5ina care cant5 nu ou5. love a laugh, to ^a$i pl5cea s5 rad5; a$i pl5cea glumele. love is neither bought nor sold prov. aprox.^ dragostea nu e o mo6ie ca s5 o iei cu chirie. love lasts as long as mone: endures prou.^ s5r5cia intr5 pe u6a 6i dragostea iese pe fereastr5. love laughs at loc2smiths prov. ^ dragostea nu cunoa6te piedici. love me little, love me long prov. aprox.^ iubirea peste m5sur5 aduce urm5 ur5; cine se iube6te curand ostene6te. love me, love m: dog prov.^ cinste6te pe caine pentru al s5u st5pan. love of mone: is the root of all evil, the prov. aprox. banul este ochiul dracului. love smb. as the devil loves hol: 9ater, to $a$i fi drag cineva ca sarea in.ochi love smb. this side )of* idolatr:, to $a iubi pe cineva )aproape* pana la idolatrieBidolatrizare. lo9er oneAs colours, to ^1. a pleca steagul; a capitula; a se preda. -. fig. a se pleca; a se supune; a capitula; a renunta la pretenRii. lo9erBstri2e oneAs flag, to^ a cobori drapelul; a capitula; a se preda. lo9er smb.As spirits, to ^a dezumflaBdescuraja pe cineva; a face s5$i piar5B a$i strica chefulBdispozitia cuiva. luc2: beggarBdogP 4^ norocosuleP b5ftosuleP ferice de tineP lull oneAs conscience, to^ a$6i adormi con6tiinRa. lull smb.As suspicions, to^ a adormi b5nuielile cuiva. lull to sleep, to^ a adormi )un copil* leg5ntndu$1 6i cantindu$i. lump it, to 4^ a o inghiRi; a se imp5ca cu situaRiaBsoarta. lump large in smb.As e:es, to J$ 4$ a avea 7 mare importantaBa fi foarte importantBa cantari greuB a se bucura de multa consideratie in ochii cuiva.

M
mad as a hareBhatter B#arch hare, )as*^1. nebun de legatB furioasBcomplet nebunBz5rghit; smintit de$a binelea. -. furios, turbat. mad as a 9et hen, )as* ,4^ sup5rat foc. made to measureBorder^ )f5cut* de comand5, dup5Bpe m5sur5. mad for revenge ^insetat de r5zbunare. mafeeshP amer. si. adio 6i n$am cuvinte

maintain an open mind on smth., to a fiBr5mane deschisB4 > descuiat la minte in privinRa unui lucru; a r5mane receptivBa$6i p5stra receptivitatea la ceva. maintain oneAs point, to ^ a$si mentine afirmatiaBpozitiaBspuseleBcele spuse. maintain oneAs rights, to^ a$6i ap5ra drepturile. ma2e a bac2, to^ a sta capr5; a se pune capr5; ... for smb. ^ a face scar5B a sta in chip de scar5 pentru cineva. ma2e a )bad* brea2, to J$4 ^a face o )mare* gaf5; a spune o )mare* prostie ;4 $J a o face de oaieBfiart5; a da cu baRulBbata in balt5. ma2e a bad job of smth., to^ a face ceva prost; a face o treab5 de mantuiala Bde carpaci; a fu6eriB rasoli ceva. ma2e a bad shot, to ^ 1. a rata lovitura; a nimeri in gol; a nu nimeri. -. n$4 a ghici prost; a nu ghici; a nu o nimeri; 4 $J a o da in bar5. ma2e a bal2 of good ground, to fig.^ a da cu piciorul unei ocazii )favora$ bile*B6anse. ma2eBstri2e a bargain )9ith smb. over smth.*, to^ a incheia o afacere, a face un targ, a c5dea la invoial5 )cu cineva in privinRaBasupra unui lucru*. ma2e a beast of oneself, to 1. S$4 a se abrutiza. -. 4$J a se indopa ca un porc. ma2e a beeline for, to 4 ^ a se duce at5Bglont Bintins la; a o lua de$a dreptul spre; a o apucaB lua pe drumul cel mai scurt spre. ma2e a bid for, to 1. a face o ofert5 pentru )ceva*. -. a incerca s5 castigeBs5 obRia5 )oferind ceva*; .....po9er$ a incerca s5 pun5 mana putereBs5 ia puterea. ma2e a bigBhuge hit, to^a obtine un mare succes; a avea un sueces r5sun5tor. ma2e a bit, to 1, a se imbog5Ri. -. )d. servitorii care fac cump5r5turi * a ciupi din banii de co6niR5., ma2e a bloomer sl.B blunder, to 4^ a face o gaf5 )enorm5*Bgre6eal5 grosolan5; a spune o gogom5nie; a c5lca in str5chini; a da cu bata in balt5; a o face boac5n5Bde oaie; a o scranti. ma2e )a* boast of smth., to ^ a se l5udaBf5li cu ceva. ma2e a boltBdash for, to ^ a incerea s5 evadezeas5 fug5Bs5 o zbugheasea pe )fereastr5, poart5 /etc., mai ales dintr$o inchisoare *; P/7 it a profita de ocazieBun mament favorabli pentru a evadaBa fugaa sc5paBa o zbughi ma2e a bonfire )of smth.* ,to^ a pune pe focBa arunca in toc ca netrebuincios. ma2e a boo2 )on*, to^ )la curse * a primi pariuri )pe*. ma2e a brea2, to h$4 v. ma2e a )bad* brea2. ma2e a brea2 for it, to 4 ^ a o rupe la fug5; a o lua la picior; a o lua la s5n5toasa; a$si lua picioarele la spinareBt5lp56ita; a o intinde. ma2e a brilliant figure, to ^ a face o figur5 stralucit5; a straluci; a face o impresie deosebit5. ma2e a bullAs e:e, to 1. v. hit the bullAs e:e. -, fig. 4 a da lovitura. ma2e a business of it, to 4 ^a face )din ceva* o chestiune de stat. ma2e a call )on smb.*, to ^ a face o vizita )cuiva*. ma2e a card, to^ 1, )la joc* a face, o levat5 )cu o carte*. -. H$$4 a face scamatorii cu o carte de joc. ma2e a catAs pa9 ot, smb., to 4 ^ a scoate castanele din focBspuz5 cu mana altuia. maim a centur:, to ^ 1. )la cric2et* a inscrieBrealizaBface a sut5 de puncte. -. a ajunge laBa apuca varsta deBa implini o sut5 de ma2e a change, to ^ 1. a faceBproduceBprovoca o schimbare. -. a schimba )trenul etc. *. ma2e a charge for smth., to^ a pune ceva la socoteal5. ma2e a circuit of, to ^ a face inconjurul. ma2eBput in a claim )for smth.*, to^ a face o cerereBpetiRie )pentru ceva*;/ a aveaBemiteBridica pretenRii )asupra unui lucru*; a pretindeBrevendica )ceva*; a$ 6i revendica drepturile )asupra unui lucru*. ma2e a clean breast of itB the 9hole thing, to^ a marturisiBrecunoa6te totul sincerBcinstitBpe faRa; a spune totBde la inim5Bcinstit; a$6i u6ura con6tiinta ; a spune tot ce are pe suflet; a$6i desc5rca inimaBsufletul. ma2e a clean s9eep of, to 4 ^ a se debarasaBdescotorosi de; a sc5pa complet de; a cur5Ra locul de; a m5tura cu maturoiul cel mare; a face curatenie general5; a topi )proviziile*. ma2e a ta2e )up* a collection, to^ a face )o* chet5.

9aa2e a cone$bac2, to^ a reveni din nou pe scen5; a veni din nou la putere; a deveni din nou popular; a$6i redobandi poziRia pierdut5B popularitatea. ma2e a commotion )about smth.*, to^ a face tapajBtevatur5Bzarv5 )in privinRa unui lucru, in legatura cu ceva*. ma2e a contract )9ith smb. for smth.*, to^ a incheia un contract )cu cineva pentru ceva*. ma2e a convenience of smb., to^ a profita de cineva. ma2e a convert of smb., to^ a converti pe cineva. ma2e a dart for smth., to ^ a se n5pustiBrepeziBa Rasni spre cevaBn5pusti ma2e a dash at smb Bsmth., to ^ a se repezi la cinevaB ceva; a se asupra cuivaBunui lucru; a da iama in cinevaBceva. ma2e a dash for, to 4 v. ma2e a bolt for. ma2e a date, to amer. $4 ^ a fixaBa$6i da o intalnireB un randevu. 9ua2e a da: of it, to J$4 ^ a avea o zi bun5; a$6i petrece bineiln mod placut ziva; a se distraBa petreee de mimme. ma2e a dead set at smb., to >4 ^ 1. a ataca energicBviguros pe cineva B a se n5pustiBa t5b5ra asupra cuiva. -. a se lua tare de cineva; a face o critic5 aspr5Bsever5 cuiva. M. inv. )d. o fat5, femeie * a se tine de capul cuiva; a incerca s5 ca6tigeBcucereasc5 inima cuiva. ma2e a deal )9ith smb.*, to 4 ^ a face o afacereBun targ )cu cineva*; a incheia un targBo tranzactie )cu cineva*. ma2e a decision, to^ a lua o hot5rare. ma2e a deduction, to^ 1. a face o deducRie; a deduce. .,,,....of $ a face reducereBun rabat de. ma2e a dent in, to fig. H> 4 ^ a consumaBinghiRi o bun5 parte dinBa face o gaur5Bun gol in )economiile, rezervele, finantele cuiva *; a diminua, a mic6ora, a reduce )credibilitatea, prestigiul*; a 6tirbi )autoritatea, prestigiul, reputatia*; a sl5bi; a compromite. ma2e a difference, to^ a afectaBmodificaBschimba lucruriBsituaRia; a avea importanR5. ma2e a din, to ^ a face g5l5gieBlarm5Bzarv5Btapaj. ma2e a displa: of, to^ a$6i etala )cunostintele, bog5tia*; face parad5 de )bog5tie etc. *; a$6i ar5taBmanifesta )sentimentele*; ,a face o demonstraRie de )curaj etc. *; a afi6a )o atitudine *. ma2e a disturbance, to^ a face g5l5gieBscandalBtapajBzgomot; a tulbura lini6tea public5Blumea. ma2e a dive into oneAs poc2et, to 4 fig.^ a se scobiBa b5ga mana buzunar. ma2e admissions, to^ a face m5rturisiri; a recunoa6te anumite fapteBlucruri. ma2e a dust, to 4 v. hic2 up a dust. ma2e advances, to^ a face progrese; a progresa. ma2e advances to smb., to^ a face avansuriBcurte cuiva. ma2eBpull a faceBfaces at smb., to^ a se strambaBa face grimase la cineva. ma2e a fade$a9a:, to 4 ^ a da ortul popii. ma2e a feast, to ^ 1. a faceBda un osp5R. -. .....of smth. a se infrupta dinB a se osp5ta cu ceva. ma2e a feint of, to $)cu vb, in$ing* a se faceBprefaceBa simula c5. ma2e a fineBgood job of smth., to > 4 ^ a face bine cevaBo treab5 bun5B frumoas5; a reu6i ceva. ma2e a flu2e, to H>4 ^ a nimeriB inscrie )mai mult* din intamplareBgraRie norocului. ma2e a fool of, to ^ 1....oneself $ a se face de ras; a fi caragblosBridicol; a se pune intr$o situaRieBa ap5rea intr$o postur5 caraghioas5B ridicol5 ; 4 $$I a fi de pomin5. -.a prostiBduce de nasB4 lega la gard pe cineva ; a face pe cineva de ras)ul* acoperi pe cineva de ridicol. ma2e a fortune, to^ a face avere; a se imbog5Ri8 ma2e a fresh start )in life*, to ^ a face un nou inceput )in viat5*; a incepe din nou )viaRa*. ma2e a friend of smb., to ^ a se apropia deBa$6i apropia pe cineva; a$6i face un prieten din cineva. ma2e a fuss, to ^ 1.... aboutBover smth.,$ a face caz de ceva; a se agita din cauza unui lucru; a face tapaj din canzaBin privinRa unui lucru; a face

fasoaneBmofturiBnazuri in privinRa unui lucru. -... of smb.$ a face caz de cineva; a se agita in jurul cuiva; a inconjura pe cineva cu o atenRie zgomotoas5. ma2e a girl, to amer. P a sfar6i prin a seduce o fat5. ma2e a god of oneAs bell:, to ^ a fi robulBsclavul burRiiBstomacului ma2e a godBa little tin god of smb., to ^ 4 a)$si* face un idol din cineva8 a idolatriza pe cineva. ma2e a good appearance, to^ a avea o infatisre prezentabila; a se prezenta bine ma2e a good brea2fast, to^ a manca bine la micul dejun; a lua un mic dejun substantial. ma2e a good fist of a job , to J$ 4^ a face o treaba bunaBbine, a$i iesi B reusi bine o treaba. ma2e a good haul, to t. ^a face o captura bogata )de peste*; a scoat e o prada bogata; a prinde o mare cantitate de peste. -. a da o lovitura grasa; a se alege cuBa pune mana pe o prada bogata ma2e a good job of smth., toJ$ 4 v. ma2e a fine job of smth. ma2e a good match, to^ a face o partida buna. ma2e a good sho9ing, to amer. ^ a fac o figura buna; a se prezenta bine ma2e a good start, to ^ a face un bun inceput; a incepeB porni bine; 4$J a calca cu dreptul ma2e a good B thing out of smth., to,^ a trage folos din ceva; a se infrupta din ceva; a profita de pe urma unui lucru. ma2e a go of smth., to .$ 4^ a face o reusitaBun succes din ceva; a avea succesBa reusiBizbindi in ceva. ma2e a grab at smb.Bsmth., to 4^ a incerca, sa apuce B inhateB insface pe cineva Bceva. ma2e a grant to smb., to^ a acorda cuiva o suventie Balocatie. ma2e a great sho9 of zeal, to^ a face exces de zel. ma2e a guess )at smth.*, to^ a incerca sa ghiceasca )ceva*; a face 7 presupunere cu privire la ,)ceva*; a emite 7 ipoteza asupraBin privinta )unui lucru*. ma2e a habitBpractice of )doing* smth.Bsmth a habitBpractice, to ^ a$si face un obiceiBo practica din )a face* ceva; a lua obiceiul sa faca ceva. ma2e a hashBmess of )smth.*, to 4^ a face un ghiveciBtalmes$balmes dinB a strica completBa masacraBrasoli )ceva*.; a da )ceva* peste cap; a incurca )ceva* rau de tot; ,.., it$ a incurca complet itele; a incurcaB zapaci complet lucmrileBtreaba; a o face fiarta; a 7 pune de mama. liga. ma2e a bell of a noise, to 4^ a face un zgomot infernal B o galagie infernala ma2e a hit, to J$4 ^ 1. )d. ceva* ^a reusi din plinBa fi un succes. -. )d. cineva* a fi foarte reusit; a face senzatie. M. $ 9ith smb. a face impresie asupra cuiva; a impresiona favorabil pe cineva; 4 $J a da gata pe cineva ; a deveni foarte popular printre; a avea succesBtrecere la cineva. ma2e a hobb: of smth., to^ a face din ceva ocupatia favoritaB a face o pasiune pentru ceva. ma2e a hole,to$1.... in smb. ^ a gauri pielea cuiva cu un foc de revolver etc.Bun glont. -. $ in smth. fig. a consumaBinghitiB intrebuinta 7 buna parte din ceva; a face 7 gauraBun gol in ceva; a reduce considerabil ceva. ma2e a hole in the 9ater, to J$ 4 ^ a se ineca )in mod intemponal* ;.a se duce ca toporul la fund. ma2e a Uouse,. to pol.^ a aveaBintruniBa$si asigura cvorumulBmajoritatea )in 3amera 3omunelor ma2e a ho9ler, to 4^ a face o gaf5 enorm5; a spune o enormitateBo prostie mai mare decat el; a scoate o perl5; a o face de oaieBfiart5. ma2e a huge hit, to v. ma2e a big hit. ma2e a huge meal, to^ a manca ca un lupBcat 6apteB enorm. ma2e a hullabaloo, to G4 ^1. a face galagieBtapajBtaraboi Bzarva. a protesta in gura mare; a vocifera; 4 $J a face gat. ma2e a jest of smth., to^ a lua ceva in bataie de jocB a$si bate joc de ceva ma2e a 2illing, to, amer.. 4^ a da lovitura; a castiga o avere. ma2e a laughing$stoc2 of oneself, to^ a face de rasBrasul lumii.

ma2e a lion of smb., to ^ 1. a face o celebritate din cineva. -. a trata pe cineva ca pe o celebritate. ma2e a litter, to^ a arunca; a impr56tia; a face gunoi Bmurd5rleBdezordineB a intoarce pe dos; a r5sturna cu fundul in sus. ma2e littleBpenn: go a long 9a:, to^ a fi econom; a fi strans la man5B pung5; a sacoti B 6ti s5 socoteasc5 fiecare b5nut. ma2e a litter tin god of smb., to 4 v. ma2e a god of smb. ma2e a livelihoodB living, to^ a$6i ca6tiga existentaBtratutBpaineaBoptineB a$6i scoate painea. ma2e allo9ance)s* for smth., to^ 1. a tine seama deBa avea in vedere ceva. -. a scuza ceva; a se ar5ta ing5duitor cu ceva. ma2e all, the difference )in the 9orld*, to^ a fi cu totul altceva; a schimba totulBcu totul lucrurileBsituaRia; a da cu totul alt5 inf5Ri6are lucrurilor. ma2e a long arm for smth., to >4^ a intinde mana dup5 ceva; a incerea s5 ajung5 ceva cu mana. ma2eBpull a long face, to^ a$6i schimonosi fata; a avea o figur5 ab5tut5B intunecataBtrist5B4$$I o mutr5 de inmormantare. ma2e a long noseBa snoo2Bsnoo2s at smb., to^ a da cuiva cu tifla. ma2e a long stor: short, to^ pe scurt; ca s5 nu lungim vorba; f5r5 a intra in am5nunte; ce s5 mai lungim vorba; 4 $h ce mai incoace 6i incoloBla deal la valeBtura$vura. ma2e a love match, to^ a face o c5s5torieBa se c5s5tori din dragoste. ma2e a luc2: find, to ^ a da de chilipir B noroc. ma2e a luc2: hit, to 4 ^ 1.a da o lovitur5 )norocoas5*; a avea norocB4$baft5. -. a o nimeri; a nimeri solutia exact5; a o ghici; a ghici bine; a avea inspiratie; a fi inspirat. ma2e a luc2: shot at an examination \uestion, to^ a r5spunsui la o intrebare pus5 la examen ma2e a man of smb to, ^a face un om )matur* din cineva. ma2e a mar2et of oneAs honour, to^ a$6i vinde onoarea. ma2e a match, to^ a aranja o c5s5torie. ma2e a match of it, to >4 )d. dou5 persoane* a se c5s5tori; a)$6i* intemeia un c5min. ma2e a meal of it, to ^ a se intrece cu gluma; a intrece m5sura; a s5ri peste cal; a exagera; a face o intreaga poveste din ceva. ma2e a memorandum of smth., to^ a$6i insemnaBnota ceva; a$6i face o not5 despre ceva. ma2e amends )to smb.* for smth.., to ^ 1. a repara )o gre6eal5B o nedreptate f5cut5 cuiva*. -. a desp5gubi )pe cineva* pentru ceva; a compensa )o pierdere pricinuit5 cuiva*. M. a consola )pe cineva* pentru ceva . ma2e a mentat note )of smth.*, to^ a$6i nota in minte; a$6i pune in gand s5 nu uite )ceva.* ma2e a merit of smth., to^ a$6i face un merit din ceva; a se mandri cu ceva. ma2e a mess of, to v. ma2e a hash of. ma2e a mint of mone:, to v. earn a mint of mone: ma2e a minute of smth., to^ a lua not5 de ceva; a face o minut5 a )unei tranzactii etc. *. ma2e a moc2er: of smth., to^ a face din ceva oBa transforma ceva intr$o batjocur5Bb5taie de jocBfars5Bparodie. ma2e a moc2 of smh.Bsmth., to^ a$6i bate joc de cinevaBceva; a lua in deradereBa ridiculiza pe cinevaBceva. ma2e a mon2e: out of smb., to amer.. ^ a prostiBduce de nasB invarti pe degete pe cineva. ma2e a motion that, to^ a propune )la o 6edinj5, intr$un grup legislativ*s5 )se ia o anumita m5sura s5 6e procedeze intr$un anumit fel*. ma2e a mountain out of a molehill, to ^ a face din tantar arm5sar. ma2e a move, to^ 1,. a face o mi6care, a juca. -. a o lua din loc; a se urni; a se ridica )de la mas5 etc. *; a pleca; a$6i lua r5mas bun. M. fig.a )se* misca; a faceB intreprinde ceva ma2e ampleBfull satisfaction to smb., to^ a desp5gubi cu prisosint5Bpe deplin pe cineva.

ma2e a muc2 of smtb., to 4 ^ a face o porc5rieBun rasol din ceva; a$si bate joc deBa rasoli Bstrica ceva. ma2e a muddle of smth., to ^ a incurcaB4 z5p5ci ceva; a incurca itele. ma2e a muff of a catch, to sport ^ a rata o mingeBlovitur5. ma2e a mull of itB smth., to^ 1. a incurca) a c5lca in str5chini*. -. a rasoli o treab5; a face o treab5 de mantuial5. ma2e an ac2no9ledgement of smth., to^ a recunoa6te ceva. ma2e an admission of guilt, to ^ a$6i recunoa6teBm5rturisi vinov5tia. ma2e an advance to smb., to^ 1. a daBacorda culva un avans; a avansa cuiva o sum5 de bant. -. a$i face cuiva avansuri. ma2e an altegation )against smb.*, to ^ a face o afirmatieBdeclaratie )la adresa cuiva*. ma2e an allo 9ance on an article, to^ a face o reducereBrabat la un articol. ma2e an allo9anee to smb.,^ a da cuiva )periodic* o sum5 de bani )pentru a se intretine*. ma2e an ambush, to v. la: an ambush. ma2e a name for oneselfBoneAs name, to ^ a$6i face un )re*nume; a$6i faceB a ca6tiga o reputatie; a$6i statornici reputatia; a se distine; a deveni celebru. ma2eBoffer an apolog:, to^ a$6i cereBprezenta scuze)le*. ma2e an appearance, to^ 1. a$6i face aparitia. -. a face act de prezent5, ma2e an appointment 9ith smb., to ^ a fixaBstabli o intalnireB revedere cu cineva. ma2e an pril$fool of smb.Bsmb. an pril$fool, to^ a p5c5li pe cineva de 1 aprilie. ma2e an ass of oneself, to^ 1. a se prostiBa procedaRa purta ca tin prostBidlotBimbecil. -. a fiBa se face caraghiosBridicol; a $se pune intr$o situaRie earaghloas5Bridicol5; a se face de baft5. ma2e an attempt on a record, to ^ a incerca s5 doboare un record, ma2e an attempt on smb.As life, to^ a s5var6i un atentatB a atenta la viata cuivaBimpotriva cuiva ma2e ann earl: start, to^ a plecaBporni devreme. ma2e an end of smb., to^ a expediaBtrimite pe cineva pe lumea cealalta ma2e an end of smth, to ^1. a pune cap5t unui hicru; a terminaBincheiaBispr5vi )cu* ceva; a curma ceva. -. a distruge ceva. ma2e an entr:, to^ 1.....into $ a$6i face intrarea in. -...of smh. a inregistra ceva; a inscrieBtreceBnota ceva in registru; 4 $$J a trece in catastif. ma2e a ne9 departure, to^ a face un nou inceput; a o lua de la cap5tB inceput; a incerca o alt5Bnou5 caleBmetod5; a porni pe un altBnou drum; a adopta o alt5Bnou5 orientareBpoliticaBpozitie; a deschide noi orizonturi. ma2e an example of smb., to^ a pedepsi pe cineva in mod exemplar. ma2e an exhibition of oneself, to^ a se da in spectacol. ma2e an exposure, to^ a face un cli6euBo poz5. ma2e an honest 9oman of smb., to inv.^ a lua o femeie de nevast5 dupa ce a sedus$oBa fost sedus5; a salva reputatia unei femei luand$o de nevast5; a legaliza prin c5s5torie a leg5tur5 cu o femeie. ma2e a night of it, to 4^ a chefuiBpetrece toat5 noaptea; a face un chef o noapte intreag5; a oBse lungi toat5 noaptea; I a o face lat5. ma2e an impression )on smb.*, to^ 1. )cu adj. ca favourable, good, bad etc. * a face o impresie )favorabila, bund, proasta etc. * )asupra cuiva*;a face impresie )asupra cuiva*; a impresiona )pe cineva*. ma2e an insolent retort, to^ a da un raspunsBa r5spunde impertinentBobraznic; a intoarce obraznic vorba. ma2e an 'rish bull, to l>4^ a spune o absurditateBprostieBenormitate. ma2eBs9earBta2e an oath, to^ a jura; a depune jur5mant. ma2e an offer, to^ 1. ... )for smth.* a face )cuiva* o ofert5, a oferi un pret )pentru ceva*. -. a face o cerere in c5s5torie, a cere in c5s5torieBmana.. M. $of smth. to smb.^ a oferi ceva cuiva. ma2e a noise )about smth.*, to 4^ a face zgomot BscandalBtapajBt5r5boiBzarv5 )pentru ceva, in jurul unui lucru*. ma2e a noise in the 9orld, to 4^ 1. a face zgomotBvalv5 ; a starni interes ; a face s5 se vorbeasc5 de el. -. a deveni celebru.

ma2e an opportunit: of doing smth., to^ a c5uta prilejul ca s5 fac5 ceva. ma2e a note of, to ^ a lua not5 de, a)$6i* nota )ceva* ; it a lua not5 ; a$6i nota. ma2e a nuisance of oneself, to^ a deveni enervantBincomodBnesuferitBpis5logB plictisitorBsup5r5torBo calamitateBpamste ; a se face nesuferit ; a deranja ; a incomoda ; a irita. ma2e a pac2et, to si. v. ma2e aBoneAs pile. ma2e a parade of oneAs virtues, to^ a face parad5 de calit5tile sale. ma2e a pass at smb., to sl.^ a se da la cineva. ma2e a pendant to smb., to^ a$i tine cuiva hangulB isonul. ma2e a pendant to smth., to ^ a faceBforma o pereche cu ceva ; a fi perechea unui lucru. ma2e a penn: go a long 9a:, to v. ma2e a little go a long 9a:. ma2e a plece of 9or2 about smth., to $ 4^.a face un intreg scandalBt5r5boi in jurul unei chestiuni ; a face o poveste intreag5 din ceva. ma2e a piece true, to tehn. ^a ajusta o pies5. ma2e a pig of oneself, to^ a mancaBa se indopa ca un porc a se ghiftui. ma2e aBoneAs pile, to 4^ a se imbog5ti ; a se inavuti ; a face avereBbani ; a se c5p5tui ; a se chivemisi ; a faceBprinde cheagBseu ma2e a placeBit too hot for smb., to fig^. a face cuiva zile fripteBviata amar5B de nesuportatBimposibil5 )intr$un loc*. ma2e aBoneAs pla: for smb. Bsmth., to 4 ^ a pune totul in functiuneBjocB mi6careB a pune in functie artiieria greaBa se face luntre 6i punteBa se da peste capBa juca ultima carte pentru a ca6tiga cevaBpe cinevaBa obtine ceva.. ma2e a point, to ^a evidentiaBscoate in evident5 BreliefBa sublinia o idee principal5Bo chestiuneBun argumentBpunct ; a demonstra o ideeBtez5. ma2e a point of )doing* smth., to^ a tine s5 fac5 ceva ; a considera importantB esential cevaBsa fac5 ceva ; a$6i face o datorieBo regul5 din a face ceva ; a fi extrem de scrupulos in materie de ceva ; a avea mare grij5 s5 fac5 ceva. ma2e a poll, to^ a face un sondaj. ma2e a poor fist of a job, to 4 ^ a face o treab5 proast5Bprost ; a$i ie6i prost o treab5. ma2e a poor mouth, to^ 1. a face pe s5raculBmilogul ; a se plange de s5racie.. -. a se milogi ; a se ruga ca un milog. ma2e a poor running, to^ a opune o slab5 impotrivireBrezistent5 ; a se impotrivi slab. ma2e a poor sho9ing, to^ a face o figur5 proast5 ; a se prezenta prost. ma2e a pother about smth., to ^a face g5l5gieBgatBgur5BscandalBtapaj din cauzar in jurul unui lucru. ma2e application )to smb.* )for smth.*, to^ a se adresaBa adresa o cerere )cuiva* )in legatur5 cuBpentru a obtine ceva*. ma2e approaches to smb., to ^ a face cuiva avansuri. ma2e a practice of )doing* smth., to v. ma2e a habit of )doing* smth. ma2e a pretence of doing smth., to^ a se faceBprefaceBa pretinde c5 face ceva a face ceva de form5. ma2e a prett: mess of it, to$ iron. ^ a face o frumoas5 isprav5B treab5. ma2e a prett: penn: out of smth., to^ a faceBca6tiga bani frumo6iB frumu6eiB a ca6tiga frumosBfrumu6el de pe urma inui lucru. ma2e a profit on smth., to^ a obtineBrealiza un beneficiuBca6tigB profit din Bla cevaB de pe urma unui lucru ; a ca6tiga dinBla ceva. ma2e a proper disttarbance, to^ a face un adev5rat scandalBun seandal in regul5Bde toat5 frumusetea. ma2e a push, to$ 1. mil. ^ a inainta in mas5Bpe toat5 linia ; a ataca puternic-, 4 to do smth.^ a trage tareBvartosB a se da peste capB a face un efort seriosBo sfortare pentru a face ceva. ma2e a rac2et, to^ a face g5l5gieBlarm5B t5r5boiBzarva. ma2e a raid onBupon, to^ 1. a ataca prin surprindere ; a efectua un raid asupra$ -. a face o descindere laBo razie in. M. a da lama in, a pr5da. ma2e a reach for smth., to^ a intinde mana dup5 ceva. ma2e a rear$gard, to^ a forma ariergardaB o ariergard5.

ma2e a regular thing of smth., to^ 1. a deveni o deprindereBo a doua natur5 )pentru cineva * /, Ha$i intra in obiceiB H in sange. -. a faceBa se ocupa de ceva )in mod* regulat ; a$6i face un obiceiB o regul5 din ceva. ma2e a reputation for oneself, to ^ a$6i faceBcrea o reputatie ; a$6i face un renume. ma2e a re\uest )to smb. for smtb.*, to ^ a adresa )cuiva* o cerereB rug5minte )pentru ceva* ; a cereBsolicita )cuiva ceva* a ruga )pe cineva pentru ceva*. ma2e a reservation, to^ a rezervaBretine un loc )in tren etc. *Bo camer5 )la hotel*. ma2e a resolution, to^ a lua o hor5rare. ma2e a resolve to do smtb., to ^a lua hot5rarea de a faceBa se hot5ra s5 fac5 ceva. ma2e a riddle of smb., to 4 ^ a ciurui cu gloanRe pe cineva. ma2e a ring, to ^ a forma un sindicat )patronal*Bun cartel ; a se uni ; a se coaliza . ma2eBprepare a rod for oneAs o9n bac2, to^ a$6i s5pa singur groapa ; a$6i , t5ia craca de sub picioare. ma2e a round, to, v. go a round ma2e a ro9, to v. 2ic2 up a fuss, ma2e arrangements for smth., to ^ a lua m5suri B a face preg5tiriBpreparative pentru ceva. ma2e a rule that, to ^ a stabili ca o chestiune de principiu c5. ma2e a rumpus, to v.2ic2 up a fuss, ma2e a run at smb., to ^ a se n5pusti asupra cuiva. ma2e a runa9a: match, to ^ 1. a r5pi o fat5 6i a se c5s5tori cu ca.-,)d. o fata * a fugi 6i a se c5s5tori cu cineva. M. a se c5s5tori in secret ma2e a run for it, to 4 ^ a o lua la s5n5toasa ; a da bir cu fugitii. ma2e a run$up to, to >4 ^ a se n5pustijrepeziBa t5b5ri asupra. ma2e a rush at smth., to^ a se n5pusti asupra cuiva ; a se repezi la cineva. ma2e a sacrifice of samth., to ^ a aduce ceva ca jertf5 ; a jertfi ceva. ma2e a scene, to ^ a face o scen5. ma2e a scoop, to sl. ^ a da lovituraBo lovitur5 grozav5. ma2e a scoot for a shelter, to sB. ^ a o zbughi B spre un ad5post. ma2e a search, to^ 1. a face cercet5ri. -.... for samb.Bsmth. $a c5uta pe cinevaB ceva. ma2e a secret of smth., to^ a face un secret din ceva. ma2e a set speech, to^ a rostiBtine o cuvintare preg5tit5 dinainte. ma2e a shambles of the tas2, to 4 ^ a z5p5ci complet lucrurile ; a b5lm5ji treaba ; a face un tahne6$balme6 ; a e6ua complet. ma2e a shot at an ans9er, to^ a r5spunde la nimereala B la )marea* intamplare. ma2e a sho9 of doing sastb?, to^ a se faceBprefaceB a avea aerulB aparentaBa da impresia c5 face ceva. ma2e a sho9 of oneself, to 4 ^a se da in spectacol ; a se face ridicol. ma2e a sho9 of smth., to^ 1. a simula ceva ; a face un simulacru de ceva. -. a face parad5 deBa afi6aBa etala ceva. ma2e as if B though...,to ^ a se faceBprefaceBa avea aerul c5 ma2e a sight of oneself, to ^ a se face ridicol )mai ales imbr5candu$se strident, impopoRonindu$se*; a se impopoRona ca o pup5z5 ; a ar5ta ca o sperie$ toare de ciori. ma2e a slip, to 1. si fig. ^1. a face un pas gresit. -.a face 7 greseala din neatentie nebagare de seama; a comite 7 inadvertenta. ma2e a snap at smb., to ^ )d. caine* a incerca s5 mu6te peBa se da la cineva. ma2e a snatch at smth., to^ a incerca s5 apuceB in6face ceva; a intinde repede mana dup5 ceva ma2e a snoo2 at smtb., to v. ma2e a long nose at smb, ma2e a song and dance aboutBover smth., to^ a face )mare* caz de ceva ;a face tapajBt5r5boi din cauzaBin privinRa unui lucru ; a face zarv5 in jurulBprivinta unui lucru. ma2e a specialit: of smth.,to^ a$si face o specialitate dinBa se specializa in ceva. ma2e a spectacle of oneself, to^ a se da in spectacol.

ma2e a splash, to fig. 4^ a face pc grozavul; a rupe gura targului; a face parada de bogatie; a face senzatie; a epataBuimi )prin luxul pe care il etaleaza*. ma2e a spurt, to ma2e a spurt, to^ a face o, sforRare de moanentB un efort brusc )de scurt5 durat5*. ma2e assuranee doubleBdoubl: sure, to^ a lua toate m5s5ille de prevedereBprecauRie ; )folosit la inf. cu functia de complement circumstanRial d.scop* pentru mai mult5 siguranR5 ; ca precanRie suplimentar5. ma2e a stab at smth., to amer. 4 v. have a stab at smth, ma2e a stand against, to^ se opuneB a opune rezistenR5, a rezista; a tine piept )la* ; a se pune de$a curmezisulB in curmezis ma2e a start on )doing* smth., to ^ a se apuca deBa incepe )sa fac5* ceva. ma2e as though to v. ma2e as if... ma2e a stir, to^ a faceBstarni senzaRieBvalva ; a avea un mare r5stmet H provoca agitaRie. ma2e a stranger of smb., to ^ a trata pe cineva ca pe un str5in ; a se purta cu cineva de parca ar fi un str5in. ma2e a strea2, for a place, to amet. a se indreptaBduce in grab5 spre un loc. ma2e a sudden dart on smth., to ^a se repezi brusc la ceva ; se n5pustiBa t5b5ra asupra unui lucru. ma2e a surrender of principles, to ^ a abdica de la principiile sale. ma2e a surve: of smth., to 1. a arunca o privire asupra unui lucru ; a trece ceva in revist5. -. a$si da seama de ceva ; a studiaceva. ma2e a tender for smth.,to ^ a face o ofert5 pentru ceva. ma2e a to$do, to 4 1. a face un tam$tamBo tevatur5. -, a face fasoaneB mofturiBnazuri. ma2e atonement for a fault, to a indreptaB repara o gre6eal5. ma2e a touch, to amer. P ^ a tapa ; a incerca s5 tapeze. ma2e a trial trip, to )d. un vas etc.* a face o c5l5torie de prob5. ma2e a trip, to ^ 1. a face o exeursieBun scurt voiajBo scurt5 c5l5torie de pl5cere. -. a face o greseal5 ; a se incurca. ma2eBput inBta2e up a tuc2 in a dress, to^ a face o cutaBun pliu la o rochie. ma2e a venture, to^ a face o incercare ; a$6i incerca noroculB6ansa. ma2e a virtue of neceasit:, to a face o virtute din necesitate, a transforma necesitatea in virtute ; a fi virtuos la nevoie. ma2e a vo9, to ^ a se jura, a face leg5mant. ma2e a9a: 9ith oneself, to^pune cap5t zilelor ; a$6i luaBcurma zilele. ma2e a 9r: faceBmouth, to ^ a se stramba ; a stamba din nas ; a strange din buzeBbuzele punga. ma2e bad blood )bet9een*, to a sem5na vrajb5Bdiscordie ; a b5ga zazanie ; a b5gaBvara un fitilBfitiluri. ma2e badBgood 9eather, to mar, a aveaBda deB intalni vreme proast5B bun5. ma2e believe )thatBto*, to 1. a se )pre*face )ca*; a$6i inchipui )c5*. -. a se juca )de$a*. ma2e bold, to 1. )cu inf.* a$si permite )s5* ; a indr5zni ) s5*, a$6i lua libertateaBing5duinRa )s5* ; a se incumenta )s5*. -.9ith smb. $ a$6i permite cam mult faR5 de cineva. M.9ith smth.$ a. a$6i permiteBingaduiB lua libertateaBpermisiunea s5 foloseasc5 ceva ; b. a se incumeta sa faca de ceva. ma2e boo2, to amer. sl. v. ma2e a boo2 )on*. ma2e )both* ends meet? to^ a reu6i s5 o scoat5 B a o scoate cumva la cap5t a reu6i s5 se descurce cu cat ca6tig5 ; a o incropi ; a trai de azi pe maine. ma2e bric2s 9ithout stra9, to^ a face ceva f5r5 a avea ce$Ri trebuieBmaterialul necesar ; a face o minuneBvulg. $din rahat bici ma2e buc2le and tongue meet, to amer. 4 ^ a reusi s5 o scoat5 Ba o scoate la cap5t. ma2e capital )out* of smth., to fig.^ a trage foloaseB a profita de pe urma unui lucru; a folosi ceva in avantajul s5u ; a exploata ceva. ma2e certain ot smth.Bthat, to 1. a se asiguraBconvinge de ceva. -. a$6i asigura ceva. ma2e choice of, to ^ a alege )ce dore6tiBpofte6tiBvrei.* ma2e common cause 9ith smb., to ^a face cauz5 comun5 cu cineva.

ma2e confusion 9orse confounded, to^ a m5ri confuzia incercand s5 o micsorezi; a incurca lucrurile 6i mai r5u incercand s5 le descurci. ma2e contact, to^ 1. el. a face contact. -. 9ith a intra in contact )cu*; a stabili contactul )cu*. ma2e converts, to^ a face prozeliRi. ma2e default, to jur. ^ a nu comp5rea in faRa curRii BinstanRei. ma2a demands of B on smb.Bsmth., to^ a cere cuivaB ceva ; a pretinde cuivaBceva ; a solicita pe cineva Bceva. ma2e do and mend, to^ a se descurca f5r5 a cump5ra lucruri noi ) inbracaminte, lenjerie de pat, articole de gospodarie etc.*, mai ales carpind,intorcand 6i reparand pe cele vechi. ma2e do 9ith smth. Bsmth. do, to^ 1. a se descurcaBa o scoate la cap5tB a se ajunge cu ceva. -. a se muRurni cu ceva )in lips5 de altceva mai bun*. ma2e duc2s and dra2es ot, to 4 ^ a bate la pingeaBt5lpi; a toca; a p5pa; a zvarli pe fereastr5; a da pe garl5. ma2e earth, to electr. ^ a face contact cu p5mantul. ma2e effectiveBgood use ot smth., to^ a folosi., ceva in mod eficientieficaceB bineBcu bune rezultateBcu pricepere Bcum trebuieB din plin. ma2e ends meet, to v. ma2e )both* ends meet. ma2e even, to ^ a netezi; a nivelaB a aduce la acela6i nivel; a dri6cai; a uniformiza; a unifica. ma2e excuses, to$ 1.)for doing smth.Bfor smth.* ^ a se scuza, a g5si scuze )pentru c5 faceBa f5cut cevaBpentru ceva*,for smb. a scuza pe cineva. ma2e e:es at smb., to a.1 face cuiva cu ochiulBdin ochi; ochiad5 cuiva; a$i face cuiva ochi dulci. ma2e faces at smb., to v. ma2e a face at smb. ma2e fast, to^ a lega strans; a fixa bine; a int5ri; a consolida; imbina. -. mar. a se lega. M. a incuia )u6a*. ma2e for home, to^ a se indrepta spreBc5tre cas5. ma2e free, to^ 1. 9ith smb. a$6i permite unele libert5tiB4 cam multe cu cineva. -. 9ith smth. a se folosi de ceva f5r5 jen5Bca 6i cand ar fi al lui B a nu se jena s5 foloseasc5 ceva. ma2e tree use of smth., to^ a se folosi din plinBin voie de ceva. ma2e friends again, to ^a se imbunaB a deveni mai prietenosBprieteno6i; a redevent prieteni )dup5 o ceart5*. ma2e friends )9ith*, to^ a se imprieteni )cu*; a lega prietenie )cu*. ma2e full admissions )of guilt*, to )d. un vinovat* ^ a face m5rturisiri complete; a m5rturisi tot. ma2e full satisfaction to smb., to v. ma2e ample satisfaction to smb. ma2e tun of, to^ a)$6i* rade de )cineva, ceva *; a lua )pe cineva* in zeflemeaBpeste piciorB 4 $f in balonB $$I b56c5lie; a ridiculiza )pe cineva Bceva*; $a face b56c5lie de )cineva, ceva*. $$$$$$ -97 ma2e game of smb, to^ a$6i bate joc Ba)$6i* rade deBa ridiculiza pe cineva, a lua pe cineva peste ,picior. ma2e good, to ^ a ajunge bine; a prospera; 4 a se c5p5tui; a prinde cheag; a$6i face o situatie. ma2e good a charge, to ^ a dovedi o invinuire. ma2e good a deficit, to^ a acoperi un deficit. ma2e good a loss to smb., to^ a desp5gubi pe cineva pentru o pierdere. ma2e good an injustice, to^ a repara o nedreptate. ma2e good a promise, to^ a tineB indeplini o promisiuneB f5g5duial5. ma2e good cheer, to ^ a petrece; a benchetui; a se osp5ta; a manca 6i a se veseli. ma2e good cop:, to ^a fi un bun subiect pentru un articolB repotaj. ma2e good oneAs escape, to^ a reu6i s5 fug5BscapeBevadeze. ma2e good oneAs loss, to 4 ^ a$6i scoata parleala. ma2e good oneAs retreat, to^ 1. mit. a se replia; a se retrage in ordine. -. 4 a o intinde, a o 6terge, a se face nev5zut; a$6i lua t5lp56ita. ma2e good oneAs running, to^ a nu r5mane ma2e good progress, to^ )d. un bolnav * a face progresa; a fi pe cale de ins5nato6ire.

ma2e good time, to ^ a merge bineBrepede. ma2e good use of smth., to v. ma2e effective use of smth. ina2e good 9eather, to mar. v. ma2e bad 9eather. ma2e goo$goo e:es at smb., to 4 a face ochi dulci cuiva. ma2e great pla: 9ith, to ^ a accentuaBsublinia cu emfaza; face mare caz de; a bate moned5 cuBdin ; a insistaBst5rui indelung asupra; a se jucaBa gesticulaBface gesturi teatrale cu. ma2e great. strides, to^ a inainta cu pa6i mari; a face progrese mari; a lua un mare avant. ma2e grimaces, to^ a face grimaseBstramb5turi; a se stramba. ma2e hard 9or2 of smth., to^ a face o intreaga poveste din cevaBca ceva s5 par5 mai greu decat este. ma2e haste, to^ a se gr5bi; 4 $f a$i da zor. ma2e haste slo9l: prov.^ incet$incetBincetul ,cu incetul departe ajungi; glum. $f gr5be6te$te incet. ma2e havoc amongBinBof, to^ a cauzaBprovoca stric5ciuni in; a face ravagii inBprintre; a da iama inBprin; a distruge; a pustii; devasta. ma2e ha:, to^ a intoarce fanul. ma2e ha: of smtb., to 4^ a incurcaBimpr56tiaBr5v56iBz5pilei ceva; a face un ghiveciBtalme6$balme6Bo varz5 din ceva; a face dezordineBharababur5 in ceva; a da ceva peste cap; a r5sturna ceva cu susul in jos. ma2e ha: 9hile the sun shines prov. bate fierul cat e cald; bate nucile pan5 nu cade frunza. ma2e headBhead9a:, to^ a inainta; a progresa. ma2e head)9a:* against, to^ a se impotriviBopuneBa rezista cu succes la; a lupta cu succes contraBimpotriva; a inaintaBrazbi in pofida impotrivirii. ma2e head or tail of smth., to )folosit mat ales negativ* a inRelegeBpricepe ceva; a$i da de cap5tBrost; a se descurca cuB in ceva. ma2e heav:, to^ a ingreuna. ma2e heav: 9eather of smth., to H$ 4 ^a se cazniBchinuiBmunci sa faca ceva; a face ceva cu mare chinBtruda ; a gasi ceva obositorBistovitor; a$si faceBgasi de lucru cu ceva; a face o intreaga poveste din ceva8 a face mare caz de ceva; a trata ceva ca si cum ar fi un lucru foarte serios. ma2e himBit tic2, to H$ 4^ a face ceva sa functionezeBsa mearga )asaBin acest fel*; a face pe cineva sa actionezeBsa procedezeB sa se comporte astfel; a mana pe cineva sa faca asta; a pune pe cinevaBceva in miscare. ma2e histor:, to^ a intraBramane in istorie. ma2e holida: )over smth.*, to^ a serba, a sarbatori )ceva*. ma2e in\uiries about smb.Bsmth., to^ a face cercetariBinvestigattii in privinta cuivaBunui lucru; a luaBstrange informatii despre cineva; ceva; a se interesa deBa intreba despre cinevaBceva. ma2e inroads intoBupon smth., to fig.^ a absorbiBconsumaBinghiti o bunaZ parte din )economii, fonduri, rezerve, timpul liber etc.*; a intra seriosB a da iama in; a se decava. ma2e inroads upon the enem:, to^ a hartui pe inamic. ma2e intercession for smb., to^ a interveniB4 G pune 7 vorba buna pentru cineva. ma2e it, to H$ 4^ a prindeBreusi sa prinda )trenul etc.*, a ajungeBsosi in timp )pentru a prinde trenul etc.*. ma2e it clear, to^ 1. , to oneself ^a$si da bine seama de; a selamuri personal cu. -. , to smb. that ^a face pe cineva sa inteleaga B sa$si dea seama )clar* ca; a lamuri pe cineva ca; a$i spuneBexplica cuiva clar ca; a preciza cuiva ca. ma2e it clear as da:light that, to^ a arataBdovedi cat se poate de clar ca. ma2e it hotB9arm for smb., to fig. v. ma2e a placeBit too hot forsmb. ma2e it obligator: )up*on smb. to do smth., to^ a obliga pe cineva sa faca ceva. ma2e it oneAs business to do smth, to^ a consideraBsocoti 7 datorie sa faca ceva; a$si face 7 datorie din a face ceva; a$si lua sarcina sa faca ceva. ma2e it snapp:P 4^ da$i zorBbataieBbiceBgrabeste$te P misca )te* mai repedeP ma2e it tic2, to H$ 4 v. ma2e him tic2. ma2e it too hot for smb., to fig. v. ma2e^ a place too hot for smb. ma2e it up to smb. for smth., to^ a despagubi pe cineva pentru ceva.

ma2e it up )9ith smb.*, to^ a se impaca )cu cineva*; a deveni iar prieten )cu cineva*Bprieteni. ma2e itBthings 9arm for smb., to v. ma2e a placeBit too hot for smb. ma2e it 9orth smb.As 9hile, to^ a pl5tiBr5spl5tiBrecompensa pe cinevala da cuiva o recompens5Ba avea grij5 de cineva pentru osteneal5Btrud5. ma2e 2no9n, to ^a face cunoscut. ma2e landBthe land, to mar. ^a vedea, uscatul; a se apropia de uscat; a pune capul pe uscat. ma2e light of smth., to ^ a trata ceva cu u6urinR5; a lua ceva usor; a nu lua ceva in serios; a nu acordaBda importanR5 unui lucru; a nu prea lua seama la ceva; a$i p5sa prea puRin de ceva; H a dispreRui ceva.. ma2e light 9or2 of smth., to^ a face ceva cu usurinRalBf5r5 mare efort. ma2e li2e, to amer. sl. ^ a face caBpe; a imita.. ma2e little account of smth., to^ a pune putinBa nu pune mare pret pe ceva; a )acor*da putinaBa nu acorda multa atentieBimportanta unui lucru; a face putinBa nu face mare caz de ceva. ma2e little difference, to^ a avea putina importanta; a afectaBschimba prea putin lucrurileB situatia ma2e little of smth., to^ a pune putinBnu pune mare pret pe ceva; a face putin cazBnu$i prea pasa de un lucru; a nu da important a unui lucru; a subapreciaB H a dispretuiBdesconsidera ceva; a socoti ceva ca fiind lipsit de importanta ma2e love to smb., to^ 1. a face curte cuiva, a curta pe cineva. -. a face dragoste B a se iubi cu cineva. ma2e mention of smb.Bsmth., to^ a face )o* mentiune despre cinevaB ceva; a amintiBmentionaBpomeni pe cinevaBceva; a face 7 referireBa se referi la cinevaBceva. ma2e merr:, to^ 1. a se amuza, a se distra. a se veseli, a petrece. -. , over smb.Bsmth. a se amuzaBa face hazBa se distraBa petrece pe socoteala cuivaBunui lucru. M. ,.., 9ith smth. a se amuzaBdistra cu ceva. ma2e mincemeat of, to 4^ 1. , smb. a face bucatiBharcea$parceaBpiftieB pilaf pe cineva; a desfiintaBdistruge pe cineva; a jupui de viu pe cineva; a manca fript pe cineva. -. , smth. a distrugeBnimiciBrasturnaB reduce la zeroBspulberaBface praf )un argument etc.*. ma2e mischief )bet9een*, to^ a baga zazanie; a semana vrajbaBdiscordie )intre* . ma2e moc2 of smb.Bsmth., to v. ma2e a moc2 of smb.Bsmth. ma2e mone: hand over fist, to 4^ a face afaceri manoase; a face 7 groaza de bani. ma2e much, to 4 )d. o planta, un tanar etc.* a se alege ceva de eaBelB de capul sau. ma2e much account of smth., to^ a pune mare pret pe ceva; a da o mare atentieBimportanta unui lucru ;H a face mare caz de ceva. ma2e much ado )about smth.*, to^ a face mult tapajBzgomotBmulta zarva )in jurul unui lucru*Bmull caz )de ceva*. ma2e much of, to^ 1. a face mareBmult caz de, a pune mare pretBun mare accent pe, a acordaBda)o* mare atentieBimportanta )cuiva, unui lucru*; a fi plin de atentie fata de )cineva*; a nu sti cum sa$i faca )cuiva* pe plac. -. a alinta, a rasfata, a cocoli, a dezmierda. M. a lauda; a flata, a maguli. ma2e no bones about, to^ l. ,.., doing smth.^ a nu ezitaB sovaiBa nu se jenaBsfiiBteme sa faca ceva; a nu se da inapoi sa faca ceva; a face ceva fara scrupuleBfasoaneBnazuri. -. , it a nu ezitaB sovaiBa nu se jenaBsfii; a nu$si face nici un scrupulB)nici un fel de* sc